Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0010R(05)

Komisjoni 14. jaanuari 2011 . aasta määruse (EÜ) nr 10/2011 (toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud plastikmaterjalide ja -esemete kohta) parandus ( ELT L 12, 15.1.2011 )

OJ L 278, 25.10.2011, p. 13–14 (ET)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/10/corrigendum/2011-10-25/4/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

25.10.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 278/13


Komisjoni 14. jaanuari 2011. aasta määruse (EÜ) nr 10/2011 (toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud plastikmaterjalide ja -esemete kohta) parandus

( Euroopa Liidu Teataja L 12, 15. jaanuar 2011 )

1.

Leheküljel 15 I lisa tabeli 1 reas 10 veerus 4 („Aine nimetus”)

asendatakse

„Alifaatsed hargnemata ahelaga C2–24-monokarboksüülhapped ja nende mono-, di- ja triglütseroolestrid”

järgmisega:

„Sünteetilised alifaatsed hargnemata ahelaga C2–24-monokarboksüülhapped ning nende mono-, di- ja triestrid glütserooliga”.

2.

Leheküljel 17 I lisa tabeli 1 reas 36 veerus 4 („Aine nimetus”)

asendatakse

„Loomsed või taimsed rasvad ja õlid”

järgmisega:

„Loomse või taimse päritoluga toidurasvad ja -õlid”.

3.

Leheküljel 17 I lisa tabeli 1 reas 37 veerus 4 („Aine nimetus”)

asendatakse

„Loomsed või taimsed hüdrogeenitud rasvad ja õlid”

järgmisega:

„Loomse või taimse päritoluga hüdrogeenitud toidurasvad ja -õlid”.

4.

Leheküljel 21 I lisa tabeli 1 reas 94 veerus 4 („Aine nimetus”)

asendatakse

„Suure viskoossusega rafineeritud vahad petrooleumil põhinevatest või sünteetilistest süsivesiniklähteainetest”

järgmisega:

„Suure viskoossusega rafineeritud vahad naftapõhistest või sünteetilistest süsivesiniklähteainetest”.

5.

Leheküljel 28 I lisa tabeli 1 reas 198 veerus 4 („Aine nimetus”)

asendatakse

„Ddifenüülmetaan-4,4'-diisotsüanaat”

järgmisega:

„Difenüülmetaan-4,4'-diisotsüanaat”.

6.

Leheküljel 32 I lisa tabeli 1 reas 293 veerus 4 („Aine nimetus”)

asendatakse

„Fosforhappe trietüülester”

järgmisega:

„Trietüülfosfit”.

7.

Leheküljel 48 I lisa tabeli 1 reas 611 veerus 4 („Aine nimetus”)

asendatakse

„3-aminokrootonhappe ja tiobis(2–hüdroksüületüül)eetri diester”

järgmisega:

„3-aminokrootonhappe ja tiobis(2-hüdroksüetüül)eetri diester”.

8.

Leheküljel 54 I lisa tabeli 1 reas 716 veerus 4 („Aine nimetus”)

asendatakse

„1-(2-hüdroksüetüül)-4-hüdroksü-2,2,6,6-tetrametüülpiperidiinsuktsiinhappe dimetüülestri kopolümeer”

järgmisega:

„1-(2-hüdroksüetüül)-4-hüdroksü-2,2,6,6-tetrametüülpiperidiini ja merivaikhappe dimetüülestri kopolümeer”.

9.

Leheküljel 54 I lisa tabeli 1 reas 719 veerus 4 („Aine nimetus”)

asendatakse

N-metakrüloüüloksüetüül-N,N-dimetüül-N-karboksümetüülamooniumkloriidi ning oktadetsüülmetakrülaat-etüülmetakrülaat-tsükloheksüülmetakrülaat-N-vinüül-2-pürrolidooni naatriumsoola kopolümeerid”

järgmisega:

„Kopolümeerid järgmistest ühenditest: N-metakrüloüüloksüetüül-N,N-dimetüül-N-karboksümetüülammooniumkloriidi naatriumisool, oktadetsüülmetakrülaat, etüülmetakrülaat, tsükloheksüülmetakrülaat, N-vinüül-2-pürrolidoon”.

10.

Leheküljel 64 I lisa tabeli 1 reas 807 veerus 10 („Piirangud ja spetsifikatsioonid”):

asendatakse

„Titaannitriidi nanoosakeste levi ei ole lubatud.”

järgmisega:

„Titaannitriidi nanoosakeste migratsioon ei ole lubatud.”


Top