Help Print this page 

Document 32011R0010R(05)

Title and reference
Komisjoni 14. jaanuari 2011 . aasta määruse (EÜ) nr 10/2011 (toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud plastikmaterjalide ja -esemete kohta) parandus ( ELT L 12, 15.1.2011 )

OJ L 278, 25.10.2011, p. 13–14 (ET)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/10/corrigendum/2011-10-25/4/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ET
PDF pdf ET
Official Journal Display Official Journal
Multilingual display
Text
The HTML format is unavailable in your User interface language.

25.10.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 278/13


Komisjoni 14. jaanuari 2011. aasta määruse (EÜ) nr 10/2011 (toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud plastikmaterjalide ja -esemete kohta) parandus

( Euroopa Liidu Teataja L 12, 15. jaanuar 2011 )

1.

Leheküljel 15 I lisa tabeli 1 reas 10 veerus 4 („Aine nimetus”)

asendatakse

„Alifaatsed hargnemata ahelaga C2–24-monokarboksüülhapped ja nende mono-, di- ja triglütseroolestrid”

järgmisega:

„Sünteetilised alifaatsed hargnemata ahelaga C2–24-monokarboksüülhapped ning nende mono-, di- ja triestrid glütserooliga”.

2.

Leheküljel 17 I lisa tabeli 1 reas 36 veerus 4 („Aine nimetus”)

asendatakse

„Loomsed või taimsed rasvad ja õlid”

järgmisega:

„Loomse või taimse päritoluga toidurasvad ja -õlid”.

3.

Leheküljel 17 I lisa tabeli 1 reas 37 veerus 4 („Aine nimetus”)

asendatakse

„Loomsed või taimsed hüdrogeenitud rasvad ja õlid”

järgmisega:

„Loomse või taimse päritoluga hüdrogeenitud toidurasvad ja -õlid”.

4.

Leheküljel 21 I lisa tabeli 1 reas 94 veerus 4 („Aine nimetus”)

asendatakse

„Suure viskoossusega rafineeritud vahad petrooleumil põhinevatest või sünteetilistest süsivesiniklähteainetest”

järgmisega:

„Suure viskoossusega rafineeritud vahad naftapõhistest või sünteetilistest süsivesiniklähteainetest”.

5.

Leheküljel 28 I lisa tabeli 1 reas 198 veerus 4 („Aine nimetus”)

asendatakse

„Ddifenüülmetaan-4,4'-diisotsüanaat”

järgmisega:

„Difenüülmetaan-4,4'-diisotsüanaat”.

6.

Leheküljel 32 I lisa tabeli 1 reas 293 veerus 4 („Aine nimetus”)

asendatakse

„Fosforhappe trietüülester”

järgmisega:

„Trietüülfosfit”.

7.

Leheküljel 48 I lisa tabeli 1 reas 611 veerus 4 („Aine nimetus”)

asendatakse

„3-aminokrootonhappe ja tiobis(2–hüdroksüületüül)eetri diester”

järgmisega:

„3-aminokrootonhappe ja tiobis(2-hüdroksüetüül)eetri diester”.

8.

Leheküljel 54 I lisa tabeli 1 reas 716 veerus 4 („Aine nimetus”)

asendatakse

„1-(2-hüdroksüetüül)-4-hüdroksü-2,2,6,6-tetrametüülpiperidiinsuktsiinhappe dimetüülestri kopolümeer”

järgmisega:

„1-(2-hüdroksüetüül)-4-hüdroksü-2,2,6,6-tetrametüülpiperidiini ja merivaikhappe dimetüülestri kopolümeer”.

9.

Leheküljel 54 I lisa tabeli 1 reas 719 veerus 4 („Aine nimetus”)

asendatakse

N-metakrüloüüloksüetüül-N,N-dimetüül-N-karboksümetüülamooniumkloriidi ning oktadetsüülmetakrülaat-etüülmetakrülaat-tsükloheksüülmetakrülaat-N-vinüül-2-pürrolidooni naatriumsoola kopolümeerid”

järgmisega:

„Kopolümeerid järgmistest ühenditest: N-metakrüloüüloksüetüül-N,N-dimetüül-N-karboksümetüülammooniumkloriidi naatriumisool, oktadetsüülmetakrülaat, etüülmetakrülaat, tsükloheksüülmetakrülaat, N-vinüül-2-pürrolidoon”.

10.

Leheküljel 64 I lisa tabeli 1 reas 807 veerus 10 („Piirangud ja spetsifikatsioonid”):

asendatakse

„Titaannitriidi nanoosakeste levi ei ole lubatud.”

järgmisega:

„Titaannitriidi nanoosakeste migratsioon ei ole lubatud.”


Top