ISSN 1977-0669

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

66ό έτος
11 Ιουλίου 2023


Περιεχόμενα

 

II   Μη νομοθετικές πράξεις

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Κανονισμός (EE) 2023/1433 του Συμβουλίου, της 10ης Ιουλίου 2023, για την τροποποίηση του κανονισμού (EE) 2016/44 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Λιβύη

1

 

*

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2023/1434 της Επιτροπής, της 25ης Απριλίου 2023, για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων όσον αφορά την προσθήκη σημειώσεων στο παράρτημα VI μέρος 1 τμήμα 1.1.3 ( 1 )

3

 

*

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2023/1435 της Επιτροπής, της 2ας Μαΐου 2023, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων ως προς την τροποποίηση των καταχωρίσεων για το 2-αιθυλεξανικό οξύ και τα άλατά του, το βορικό οξύ, το τριοξείδιο του βορίου, το ένυδρο επτοξείδιο του βορίου-νατρίου, το άνυδρο τετραβορικό νάτριο, το άλας του ορθοβορικού οξέος με νάτριο, το δεκαένυδρο τετραβορικό δινάτριο και το πενταένυδρο τετραβορικό δινάτριο στο μέρος 3 του παραρτήματος VI ( 1 )

6

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2023/1436 της Επιτροπής, της 10ης Ιουλίου 2023, για τη μη ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας dimoxystrobin (διμοξυστροβίνη), σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και για την τροποποίηση των εκτελεστικών κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 540/2011 και (ΕΕ) 2015/408 της Επιτροπής ( 1 )

10

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ

 

*

Κατ’ εξουσιοδότηση οδηγία (ΕΕ) 2023/1437 της Επιτροπής, της 4ης Μαΐου 2023, για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο, του παραρτήματος IV της οδηγίας 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά εξαίρεση για τη χρήση υδραργύρου σε μορφοτροπείς πίεσης τήξης για τριχοειδή ροόμετρα υπό ορισμένες προϋποθέσεις ( 1 )

14

 

*

Εκτελεστική οδηγία (ΕΕ) 2023/1438 της Επιτροπής, της 10ης Ιουλίου 2023, για την τροποποίηση των οδηγιών 2003/90/ΕΚ και 2003/91/ΕΚ όσον αφορά τα πρωτόκολλα για την εξέταση ορισμένων ποικιλιών ειδών γεωργικών φυτών και κηπευτικών ειδών ( 1 )

17

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

*

Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2023/1439 του Συμβουλίου, της 10ης Ιουλίου 2023, για την τροποποίηση της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2015/1333 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Λιβύη

26

 

*

Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2023/1440 του Συμβουλίου, της 10ης Ιουλίου 2023, σχετικά με μέτρο συνδρομής στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για την Ειρήνη προς στήριξη των ενόπλων δυνάμεων της Γκάνας

28

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις των οποίων οι τίτλοι έχουν τυπωθεί με λευκά στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


II Μη νομοθετικές πράξεις

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

11.7.2023   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) 2023/1433 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 10ης Ιουλίου 2023

για την τροποποίηση του κανονισμού (EE) 2016/44 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Λιβύη

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 215,

Έχοντας υπόψη την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2015/1333 του Συμβουλίου, της 31ης Ιουλίου 2015, σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Λιβύη και την κατάργηση της απόφασης 2011/137/ΚΕΠΠΑ (1),

Έχοντας υπόψη την κοινή πρόταση του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 26 Φεβρουαρίου 2011, το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών («ΣΑΗΕ») εξέδωσε την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (ΑΣΑΗΕ) 1970 (2011), με την οποία επιβλήθηκε εμπάργκο όπλων στη Λιβύη.

(2)

Το ΣΑΗΕ, με την ΑΣΑΗΕ 2292 (2016), εξουσιοδότησε τα κράτη που ενεργούν σε εθνικό επίπεδο ή μέσω περιφερειακών οργανισμών να επιθεωρούν στην ανοικτή θάλασσα στα ανοικτά των ακτών της Λιβύης σκάφη για τα οποία έχουν βάσιμους λόγους να πιστεύουν ότι μεταφέρουν όπλα ή συναφή στρατιωτικό υλικό εξοπλισμό προς ή από τη Λιβύη, άμεσα ή έμμεσα, κατά παράβαση του εμπάργκο όπλων των Ηνωμένων Εθνών κατά της Λιβύης και αποφάσισε ότι τα κράτη, μόλις ανακαλύψουν κατά τη διάρκεια τέτοιων επιθεωρήσεων είδη που απαγορεύονται από το εμπάργκο όπλων στη Λιβύη, οφείλουν να κατάσχουν και να διαθέτουν τα εν λόγω είδη.

(3)

Στην απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2020/472 του Συμβουλίου (2) προβλέπεται ότι βασικό καθήκον της ναυτικής επιχείρησης της Ένωσης EUNAVFOR MED IRINI είναι να συμβάλει στην εφαρμογή του εμπάργκο όπλων των Ηνωμένων Εθνών έναντι της Λιβύης.

(4)

Για τον σκοπό αυτό, στο άρθρο 2 παράγραφος 3 της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2020/472 προβλέπεται ότι, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, όπως η ΑΣΑΗΕ 1970 (2011) και η ΑΣΑΗΕ 2473 (2019), και ιδίως την ΑΣΑΗΕ 2292 (2016), όπου απαιτείται, η EUNAVFOR MED IRINI οφείλει να διενεργεί, εντός του συμφωνημένου θεάτρου επιχειρήσεων στα ανοικτά των ακτών της Λιβύης, επιθεωρήσεις σκαφών τα οποία αποπλέουν από τη Λιβύη ή κατευθύνονται προς αυτήν, εφόσον υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να πιστεύεται ότι τα εν λόγω σκάφη μεταφέρουν όπλα ή συναφή στρατιωτικό υλικό εξοπλισμό προς ή από τη Λιβύη, άμεσα ή έμμεσα, παραβιάζοντας το εμπάργκο όπλων κατά της Λιβύης, και ότι η EUNAVFOR MED IRINI οφείλει να διεξάγει τις σχετικές δράσεις για την κατάσχεση και τη διάθεση των ειδών αυτών.

(5)

Επιπλέον, στο άρθρο 2 παράγραφος 5 της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2020/472 προβλέπεται ότι, λαμβάνοντας υπόψη τις εξαιρετικές επιχειρησιακές απαιτήσεις, και κατόπιν πρόσκλησης κράτους μέλους, η EUNAVFOR MED IRINI μπορεί να εκτρέψει πλοία σε λιμένες του εν λόγω κράτους μέλους και να διαθέσει όπλα και συναφή στρατιωτικό υλικό εξοπλισμό που έχει κατάσχει, μεταξύ άλλων αποθηκεύοντας, καταστρέφοντας ή μεταφέροντάς τα σε κράτος μέλος ή τρίτο μέρος. Προβλέπεται επίσης ότι η διάθεση των κατασχεθέντων όπλων και συναφούς στρατιωτικού υλικού εξοπλισμού μπορεί να επιτευχθεί με τη συνδρομή κράτους μέλους, το οποίο αναλαμβάνει να ολοκληρώσει το ταχύτερο δυνατόν τις αναγκαίες διαδικασίες για τη διάθεση των κατασχεθέντων, όπως προβλέπουν οι νόμοι και διαδικασίες που ισχύουν.

(6)

Η απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2023/1439 του Συμβουλίου (3) εισάγει διάταξη στην απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2015/1333 σύμφωνα με την οποία το εν λόγω κράτος μέλος υποχρεούται να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να διευκολύνει τη διάθεση, εξ ονόματος της EUNAVFOR MED IRINI, όπλων και συναφούς υλικού που κατασχέθηκαν από τη EUNAVFOR MED IRINI στην ανοικτή θάλασσα σύμφωνα με την εντολή της.

(7)

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή της εν λόγω διάταξης σε όλα τα κράτη μέλη, απαιτείται κανονιστική δράση στο επίπεδο της Ένωσης.

(8)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/44 του Συμβουλίου (4) θέτει σε εφαρμογή την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2015/1333. Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/44 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το ακόλουθο άρθρο παρεμβάλλεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/44:

«Άρθρο 22α

1.   Κράτος μέλος που επικουρεί τη EUNAVFOR MED IRINI σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 5 της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2020/472 του Συμβουλίου (*1) λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να διαθέσει εξ ονόματος της EUNAVFOR MED IRINI όπλα ή συναφή στρατιωτικό υλικό εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένων αγαθών και τεχνολογίας που καλύπτονται από τον Κοινό Στρατιωτικό Κατάλογο της Ένωσης, τα οποία μεταφέρονται στην ανοικτή θάλασσα κατά παράβαση της απαγόρευσης που αναφέρεται στο άρθρο 5α παράγραφος 1 της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2015/1333 και τα οποία κατασχέθηκαν από τη EUNAVFOR MED IRINI στην ανοικτή θάλασσα σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 3 της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2020/472.

2.   Η διάθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί να πραγματοποιηθεί, ιδίως, μέσω της καταστροφής των εν λόγω ειδών, καθιστώντας τα ακατάλληλα για χρήση ή επιτρέποντας τη χρήση τους, μεταξύ άλλων από τρίτο μέρος, και παράλληλα παρεμποδίζοντας τη μεταγενέστερη μεταφορά τους στη Λιβύη ή σε οποιαδήποτε άλλη τρίτη χώρα στην οποία απαγορεύεται η μεταφορά όπλων ή συναφούς στρατιωτικού υλικού εξοπλισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 10 Ιουλίου 2023.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

P. NAVARRO RÍOS


(1)  ΕΕ L 206 της 1.8.2015, σ. 34.

(2)  Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2020/472 του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2020, για στρατιωτική επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Μεσόγειο (EUNAVFOR MED IRINI) (ΕΕ L 101 της 1.4.2020, σ. 4).

(3)  Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2023/1439 του Συμβουλίου, της 10ης Ιουλίου 2023, για την τροποποίηση της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2015/1333 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Λιβύη (βλέπε σελίδα 26 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).

(4)  Κανονισμός (ΕΕ) 2016/44 του Συμβουλίου, της 18ης Ιανουαρίου 2016, σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Λιβύη και για την κατάργηση του κανονισμού (EE) αριθ. 204/2011 (ΕΕ L 12 της 19.1.2016, σ. 1).


11.7.2023   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/3


ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2023/1434 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 25ης Απριλίου 2023

για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων όσον αφορά την προσθήκη σημειώσεων στο παράρτημα VI μέρος 1 τμήμα 1.1.3

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (1), και ιδίως το άρθρο 53 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στο παράρτημα VI μέρος 1 τμήμα 1.1.3. του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 παρατίθενται οι σημειώσεις οι οποίες μπορούν να αποδοθούν σε μία ή περισσότερες εναρμονισμένες καταχωρίσεις ταξινόμησης και επισήμανσης και οι οποίες αφορούν την ταυτοποίηση, την ταξινόμηση και την επισήμανση των ουσιών, καθώς και την ταξινόμηση και επισήμανση των μειγμάτων.

(2)

Στη γνώμη που εξέδωσε στις 11 Ιουνίου 2020 σχετικά με το 2-αιθυλεξανικό οξύ και τα άλατά του (2), η επιτροπή αξιολόγησης κινδύνων (RAC) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων συνέστησε την προσθήκη νέας σημείωσης στο παράρτημα VI μέρος 1 τμήμα 1.1.3.1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, ώστε να διευκρινιστεί ότι η ταξινόμηση που καλύπτει μια ομάδα ουσιών στην ίδια καταχώριση βασίζεται μόνο στις επικίνδυνες ιδιότητες του μέρους της ουσίας που είναι κοινό για όλες τις ουσίες της εν λόγω καταχώρισης. Σύμφωνα με τη RAC, όσον αφορά τα μη κοινά μέρη μιας ουσίας είναι αναγκαίο να αξιολογηθεί κατά πόσον οι επικίνδυνες ιδιότητές τους ενδέχεται να δικαιολογούν αυστηρότερη ταξινόμηση (υψηλότερη κατηγορία) ή ευρύτερη ταξινόμηση (συμπεριλαμβανομένης της πρόσθετης διαφοροποίησης, πρόσθετων οργάνων-στόχων και/ή πρόσθετων δηλώσεων επικινδυνότητας) για την ίδια τάξη κινδύνου. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να προστεθεί νέα σημείωση X στο παράρτημα VI μέρος 1 τμήμα 1.1.3.1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008. Δεδομένου ότι η σημείωση αυτή ενδέχεται στο μέλλον να αποδοθεί σε άλλες ουσίες με τις ίδιες ιδιότητες, θα πρέπει να διατυπωθεί κατά τρόπο ώστε να μην περιορίζεται στη συγκεκριμένη αυτή καταχώριση.

(3)

Στη γνώμη της RAC, της 20ής Σεπτεμβρίου 2019, σχετικά με το βορικό οξύ, το τριοξείδιο του διβορίου, το ένυδρο επτοξείδιο του βορίου-νατρίου, το άνυδρο τετραβορικό νάτριο, το άλας του ορθοβορικού οξέος με νάτριο, το δεκαένυδρο τετραβορικό δινάτριο και το πενταένυδρο τετραβορικό δινάτριο (3), καθώς και στη γνώμη της RAC, της 11ης Ιουνίου 2020, σχετικά με το 2-αιθυλεξανικό οξύ και τα άλατά του, περιγράφονται επιστημονικά στοιχεία που δείχνουν ότι η αναπαραγωγική τοξικότητα καθεμίας από αυτές τις ομάδες ουσιών οφείλεται σε μια μοριακή οντότητα κοινή για όλα τα μέλη της αντίστοιχης ομάδας. Κατά την εξέταση προτάσεων για εναρμονισμένη ταξινόμηση ορισμένων ενώσεων βορίου και του 2-αιθυλεξανικού οξέος και των αλάτων του, οι εμπειρογνώμονες των κρατών μελών που συμμετείχαν στην ομάδα εμπειρογνωμόνων CARACAL [Αρμόδιες αρχές για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία (CLP)] ζήτησαν να προστεθούν νέες σημειώσεις στο παράρτημα VI μέρος 1 τμήμα 1.1.3.2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008. Σύμφωνα με τη συζήτηση στην ομάδα εμπειρογνωμόνων CARACAL, οι σημειώσεις αυτές είναι απαραίτητες για να καταστεί δυνατός ο ακριβέστερος προσδιορισμός της επικινδυνότητας των μειγμάτων, τα οποία περιέχουν διάφορες ουσίες που ανήκουν στην ίδια «ομαδική καταχώριση». Η αρχή της προσθετικότητας θα πρέπει να εφαρμόζεται σε ουσίες των οποίων η επικινδυνότητα οφείλεται στην παρουσία ή τον σχηματισμό κοινής μοριακής οντότητας. Κατά συνέπεια, είναι αναγκαίο να ληφθεί υπόψη η συμβολή των ουσιών αυτών στη συνολική επικίνδυνη ιδιότητα του μείγματος κατ’ αναλογία προς τη συγκέντρωσή τους, συγκρίνοντας το ισχύον γενικό ή ειδικό όριο συγκέντρωσης με το άθροισμα των συγκεντρώσεων των εμπεριεχομένων ουσιών. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να προστεθούν δύο νέες σημειώσεις, υπ’ αριθμόν 11 και 12, στο παράρτημα VI μέρος 1 τμήμα 1.1.3.2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008. Δεδομένου ότι η σημείωση 11 θα πρέπει να αποδοθεί στο βορικό οξύ και τα άλατά του, καθώς και σε άλλες βορικές ενώσεις που απελευθερώνουν βορικό οξύ/βορικό ιόν, λόγω της ιδιαιτερότητας των σχετικών καταχωρίσεων θα πρέπει να διατυπωθεί κατά τρόπο ώστε να είναι ειδική για τις εν λόγω καταχωρίσεις. Δεδομένου ότι η σημείωση 12 ενδέχεται στο μέλλον να αποδοθεί σε άλλες ουσίες εκτός του 2-αιθυλεξανικού οξέος και των αλάτων του, θα πρέπει να διατυπωθεί κατά τρόπο ώστε να μην περιορίζεται στη συγκεκριμένη αυτή καταχώριση.

(4)

Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

Το παράρτημα VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2023.

Για την Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ΕΕ L 353 της 31.12.2008, σ. 1.

(2)  https://echa.europa.eu/documents/10162/8740de5b-368d-55a7-7955-094ef602d760

(3)  https://echa.europa.eu/documents/10162/584263da-199c-f86f-9b73-422a4f22f1c3


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το παράρτημα VI μέρος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 τροποποιείται ως ακολούθως:

1.

στο τμήμα 1.1.3.1 προστίθεται η ακόλουθη σημείωση Χ:

«Σημείωση Χ:

Η ταξινόμηση για την/τις τάξη/-εις κινδύνου σε αυτή την καταχώριση βασίζεται μόνο στις επικίνδυνες ιδιότητες του μέρους της ουσίας που είναι κοινό/-α για όλες τις ουσίες της καταχώρισης. Οι επικίνδυνες ιδιότητες οποιασδήποτε ουσίας που περιλαμβάνεται στην καταχώριση εξαρτώνται επίσης από τις ιδιότητες του μέρους της ουσίας το οποίο δεν είναι κοινό για όλες τις ουσίες της ομάδας. Το τελευταίο πρέπει να αξιολογείται προκειμένου να εκτιμηθεί κατά πόσον ενδέχεται να ισχύει αυστηρότερη ταξινόμηση (π.χ. υψηλότερη κατηγορία) ή ευρύτερο πεδίο εφαρμογής της ίδιας ταξινόμησης (πρόσθετη διαφοροποίηση, όργανα-στόχοι και/ή δηλώσεις επικινδυνότητας) για την/τις τάξη/-εις κινδύνου στην καταχώριση.»·

2.

στο τμήμα 1.1.3.2 προστίθενται οι ακόλουθες σημειώσεις 11 και 12:

«Σημείωση 11:

Η ταξινόμηση των μειγμάτων ως τοξικών για την αναπαραγωγή είναι απαραίτητη εάν το άθροισμα των συγκεντρώσεων μεμονωμένων ενώσεων βορίου που ταξινομούνται ως τοξικές για την αναπαραγωγή στο μείγμα όπως διατίθεται στην αγορά είναι ≥ 0,3 %.

Σημείωση 12:

Η ταξινόμηση των μειγμάτων ως τοξικών για την αναπαραγωγή είναι απαραίτητη εάν το άθροισμα των συγκεντρώσεων των επιμέρους ουσιών που καλύπτονται από την παρούσα καταχώριση στο μείγμα όπως διατίθεται στην αγορά είναι ίσο ή μεγαλύτερο από το ισχύον γενικό όριο συγκέντρωσης για την ορισθείσα κατηγορία, ή από ένα ειδικό όριο συγκέντρωσης που δίνεται στην παρούσα καταχώριση.».


11.7.2023   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/6


ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2023/1435 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 2ας Μαΐου 2023

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων ως προς την τροποποίηση των καταχωρίσεων για το 2-αιθυλεξανικό οξύ και τα άλατά του, το βορικό οξύ, το τριοξείδιο του βορίου, το ένυδρο επτοξείδιο του βορίου-νατρίου, το άνυδρο τετραβορικό νάτριο, το άλας του ορθοβορικού οξέος με νάτριο, το δεκαένυδρο τετραβορικό δινάτριο και το πενταένυδρο τετραβορικό δινάτριο στο μέρος 3 του παραρτήματος VI

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (1), και ιδίως το άρθρο 37 παράγραφος 5,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στον πίνακα 3 του μέρους 3 του παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 παρατίθεται κατάλογος εναρμονισμένης ταξινόμησης και επισήμανσης επικίνδυνων ουσιών με βάση τα κριτήρια που καθορίζονται στα μέρη 2 έως 5 του παραρτήματος I του εν λόγω κανονισμού.

(2)

Στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (στο εξής: Οργανισμός) υποβλήθηκαν προτάσεις για τη θέσπιση εναρμονισμένης ταξινόμησης και επισήμανσης ορισμένων ουσιών και για την επικαιροποίηση ή τη διαγραφή της εναρμονισμένης ταξινόμησης και επισήμανσης ορισμένων άλλων ουσιών σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008. Η επιτροπή αξιολόγησης κινδύνων (RAC) του Οργανισμού, αφού έλαβε υπόψη τις παρατηρήσεις που υπέβαλαν τα ενδιαφερόμενα μέρη, εξέδωσε γνώμες σχετικά με τις εν λόγω προτάσεις.

(3)

Η γνώμη της RAC της 20ής Σεπτεμβρίου 2019 σχετικά με το βορικό οξύ, το τριοξείδιο του βορίου, το ένυδρο επτοξείδιο του βορίου-νατρίου, το άνυδρο τετραβορικό νάτριο, το άλας του ορθοβορικού οξέος με νάτριο, το δεκαένυδρο τετραβορικό δινάτριο και το πενταένυδρο τετραβορικό δινάτριο (2), και η γνώμη της RAC της 11ης Ιουνίου 2020 σχετικά με το 2-αιθυλεξανικό οξύ και τα άλατά του (3), περιγράφουν επιστημονικά στοιχεία σύμφωνα με τα οποία η τοξικότητα καθεμίας από τις εν λόγω ομάδες ουσιών στην αναπαραγωγή οφείλεται σε μια μοριακή οντότητα που είναι κοινή για όλα τα μέλη της ομάδας ουσιών. Ως εκ τούτου, οι εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, των οποίων η γνώμη ζητήθηκε στο πλαίσιο της ομάδας εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής CARACAL [Αρμόδιες αρχές για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία (CLP)], ζήτησαν να προστεθούν σημειώσεις στις καταχωρίσεις που αφορούν τις ομάδες ουσιών που αναφέρονται στις εν λόγω γνώμες της RAC από το 2019 και το 2020, προκειμένου να καλυφθεί η περίπτωση κατά την οποία πολλαπλές ουσίες που ανήκουν σε μία από τις ομάδες αυτές περιέχονται στο ίδιο μείγμα, και να προβλεφθεί ότι το ισχύον όριο συγκέντρωσης για την ταξινόμηση του μείγματος πρέπει να συγκρίνεται με το άθροισμα των συγκεντρώσεων των εν λόγω ουσιών. Οι σημειώσεις αυτές προστέθηκαν ως σημείωση 11 και σημείωση 12 στο παράρτημα VI μέρος 1 τμήμα 1.1.3.2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2023/1434 της Επιτροπής, της 25 Απριλίου 2023, για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων όσον αφορά την προσθήκη σημειώσεων στο παράρτημα VI μέρος 1 τμήμα 1.1.3 (4). Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να προστεθεί παραπομπή στη σημείωση 11 στις καταχωρίσεις για το βορικό οξύ, το τριοξείδιο του βορίου, το ένυδρο επτοξείδιο του βορίου-νατρίου, το άνυδρο τετραβορικό νάτριο, το άλας του ορθοβορικού οξέος με νάτριο, το δεκαένυδρο τετραβορικό δινάτριο και το πενταένυδρο τετραβορικό δινάτριο, και παραπομπή στη σημείωση 12 στην καταχώριση για το 2-αιθυλεξανικό οξύ και τα άλατά του.

(4)

Στη γνώμη που εξέδωσε στις 11 Ιουνίου 2020 σχετικά με το 2-αιθυλεξανικό οξύ και τα άλατά του, η RAC συνέστησε την προσθήκη σημείωσης στην αντίστοιχη καταχώριση προκειμένου να καλυφθεί η περίπτωση κατά την οποία, ενώ η καταχώριση για την εν λόγω ομάδα ουσιών βασίζεται στις τοξικές ιδιότητες ενός κοινού τμήματος των εν λόγω ουσιών, κάποιο άλλο τμήμα των ουσιών, ειδικό για την εκάστοτε ουσία, δικαιολογεί την ταξινόμησή τους σε υψηλότερη κατηγορία ή ταξινόμηση με ευρύτερο πεδίο, π.χ. με συμπερίληψη πρόσθετης διαφοροποίησης, πρόσθετων οργάνων-στόχων και/ή πρόσθετων δηλώσεων επικινδυνότητας για ορισμένες ουσίες της καταχώρισης. Τέτοια σημείωση προστέθηκε ως σημείωση Χ στο παράρτημα VI μέρος 1 τμήμα 1.1.3.1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2023/1434. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να προστεθεί παραπομπή στη σημείωση Χ στην καταχώριση για το 2-αιθυλεξανικό οξύ και τα άλατά του.

(5)

Οι εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, των οποίων η γνώμη ζητήθηκε στο πλαίσιο της ομάδας εμπειρογνωμόνων CARACAL, πρότειναν να ισχύει η υφιστάμενη σημείωση Α για το 2-αιθυλεξανικό οξύ και τα άλατά του. Η σημείωση Α ορίζει ότι για τις ουσίες που καλύπτονται από καταχώριση με γενική περιγραφή, όπως «ενώσεις…» ή «άλατα…», ο προμηθευτής υποχρεούται να αναφέρει την ορθή ονομασία στην ετικέτα. Δεδομένου ότι η καταχώριση για το 2-αιθυλεξανικό οξύ και τα άλατά του φέρει τέτοια γενική περιγραφή, θα πρέπει να προστεθεί στην καταχώριση παραπομπή στη σημείωση Α.

(6)

Δεδομένου ότι ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2023/1434 εκδόθηκε στις 25 Απριλίου 2023, οι σημειώσεις που περιλαμβάνονται στον εν λόγω κανονισμό δεν μπορούσαν να προστεθούν στον πίνακα 3 του παραρτήματος VI κατά τον χρόνο της έγκρισης του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2021/849 της Επιτροπής (5) και του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2022/692 της Επιτροπής (6), οι οποίοι προσέθεσαν τις αντίστοιχες καταχωρίσεις στον πίνακα 3 του παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008. Ως εκ τούτου, χρειάζεται να επικαιροποιηθούν οι καταχωρίσεις που αφορούν το βορικό οξύ, το τριοξείδιο του βορίου, το ένυδρο επτοξείδιο του βορίου-νατρίου, το άνυδρο τετραβορικό νάτριο, το άλας του ορθοβορικού οξέος με νάτριο, το δεκαένυδρο τετραβορικό δινάτριο και το πενταένυδρο τετραβορικό δινάτριο, με την προσθήκη παραπομπής στη σημείωση 11 σε καθεμία απ’ αυτές. Χρειάζεται επίσης να επικαιροποιηθεί η καταχώριση που αφορά το 2-αιθυλεξανικό οξύ και τα άλατά του, με την προσθήκη παραπομπής στη σημείωση 12 και στη σημείωση X στην εν λόγω καταχώριση.

(7)

Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(8)

Δεν θα πρέπει να απαιτηθεί άμεση συμμόρφωση με τις αναθεωρημένες εναρμονισμένες ταξινομήσεις, δεδομένου ότι οι προμηθευτές θα χρειαστούν κάποιο χρονικό διάστημα για να προσαρμόσουν την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων στις αναθεωρημένες ταξινομήσεις και να πωλήσουν τα υπάρχοντα αποθέματα ουσιών και μειγμάτων. Αυτό το χρονικό διάστημα θα επιτρέψει επίσης στους προμηθευτές να λάβουν τα μέτρα που απαιτούνται για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με άλλες απαιτήσεις που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, όπως τροποποιείται με τον παρόντα κανονισμό. Οι προμηθευτές θα πρέπει, ωστόσο, να έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόζουν τις αναθεωρημένες εναρμονισμένες ταξινομήσεις και να προσαρμόζουν αναλόγως την επισήμανση και τη συσκευασία, σε οικειοθελή βάση, πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού, ώστε να διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος και να παρέχεται επαρκής ευελιξία στους προμηθευτές,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

Το παράρτημα VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το άρθρο 1 εφαρμόζεται από την 1η Φεβρουαρίου 2025.

Οι προμηθευτές μπορούν να ταξινομούν, να επισημαίνουν και να συσκευάζουν τις ουσίες και τα μείγματα που απαριθμούνται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, όπως τροποποιείται με τον παρόντα κανονισμό, από την 31η Ιουλίου 2023.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2023.

Για την Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ΕΕ L 353 της 31.12.2008, σ. 1.

(2)  https://echa.europa.eu/documents/10162/584263da-199c-f86f-9b73-422a4f22f1c3

(3)  https://echa.europa.eu/documents/10162/8740de5b-368d-55a7-7955-094ef602d760

(4)  Βλέπε σελίδα 3 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

(5)  ΕΕ L 188 της 28.5.2021, σ. 27.

(6)  ΕΕ L 129 της 3.5.2022, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στον πίνακα 3 του μέρους 3 του παραρτήματος VI, οι καταχωρίσεις που αντιστοιχούν στους αριθμούς ευρετηρίου 005-007-00-2, 005-008-00-8, 005-011-00-4 και 607-230-00-6 αντικαθίστανται από τις ακόλουθες καταχωρίσεις αντίστοιχα:

Αριθμός ευρετηρίου

Χημική ονομασία

Αριθ. ΕΚ

Αριθ. CAS

Ταξινόμηση

Επισήμανση

Ειδικά όρια συγκέντρωσης, συντελεστές Μ και τιμές ATE

Σημειώσεις

Κωδικοί τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας

Κωδικοί δήλωσης επικινδυνότητας

Κωδικοί εικονογραμμάτων κινδύνου και προειδοποιητικών λέξεων

Κωδικοί δήλωσης επικινδυνότητας

Συμπληρωματικοί κωδικοί δηλώσεων επικινδυνότητας

«005-007-00-2

βορικό οξύ· [1]

βορικό οξύ [2]

233-139-2 [1]

234-343-4 [2]

10043-35-3 [1]

11113-50-1 [2]

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD

 

 

11 »

«005-008-00-8

τριοξείδιο του βορίου

215-125-8

1303-86-2

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD

 

 

11 »

«005-011-00-4

επτοξείδιο του βορίου-νατρίου, ένυδρο· [1]

τετραβορικό δινάτριο, άνυδρο· [2]

άλας του ορθοβορικού οξέος με νάτριο· [3]

τετραβορικό δινάτριο, δεκαένυδρο· [4]

τετραβορικό δινάτριο, πενταένυδρο [5]

235-541-3 [1]

215-540-4 [2]

237-560-2 [3]

215-540-4 [4]

215-540-4 [5]

12267-73-1 [1]

1330-43-4 [2]

13840-56-7 [3]

1303-96-4 [4]

12179-04-3 [5]

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD

 

 

11 »

«607-230-00-6

2-αιθυλεξανικό οξύ και τα άλατα αυτού, εξαιρουμένων εκείνων που κατονομάζονται σε άλλο σημείο του παρόντος παραρτήματος

Repr. 1B

H360D

GHS08

Dgr

H360D

 

 

A, X, 12 »


11.7.2023   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/10


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2023/1436 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 10ης Ιουλίου 2023

για τη μη ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας dimoxystrobin (διμοξυστροβίνη), σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και για την τροποποίηση των εκτελεστικών κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 540/2011 και (ΕΕ) 2015/408 της Επιτροπής

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 20 παράγραφος 1 και το άρθρο 78 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η οδηγία 2006/75/ΕΚ της Επιτροπής (2) συμπεριέλαβε την ουσία dimoxystrobin (διμοξυστροβίνη) ως δραστική ουσία στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (3).

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 78 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, οι δραστικές ουσίες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ θεωρείται ότι έχουν εγκριθεί δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 και παρατίθενται στο μέρος A του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής (4).

(3)

Η έγκριση της δραστικής ουσίας dimoxystrobin, όπως ορίζεται στο μέρος Α του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011, λήγει στις 31 Ιανουαρίου 2024.

(4)

Υποβλήθηκε αίτηση στην Ουγγαρία, το κράτος μέλος-εισηγητή, και στην Ιρλανδία, το κράτος μέλος-συνεισηγητή, για την ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας dimoxystrobin, σύμφωνα με το άρθρο 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 844/2012 της Επιτροπής (5), εντός της χρονικής περιόδου που ορίζεται στο εν λόγω άρθρο.

(5)

Η αιτούσα υπέβαλε τους συμπληρωματικούς φακέλους που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 6 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 844/2012 στο κράτος μέλος-εισηγητή, στο κράτος μέλος-συνεισηγητή, στην Επιτροπή και στην Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (στο εξής: Αρχή). Το κράτος μέλος-εισηγητής διαπίστωσε ότι η αίτηση ήταν πλήρης.

(6)

Το κράτος μέλος-εισηγητής εκπόνησε σχέδιο έκθεσης για την αξιολόγηση της ανανέωσης, σε συνεννόηση με το κράτος μέλος-συνεισηγητή, και το υπέβαλε στην Αρχή και στην Επιτροπή στις 1 Σεπτεμβρίου 2017. Στο σχέδιο έκθεσης για την αξιολόγηση της ανανέωσης, το κράτος μέλος-εισηγητής πρότεινε την ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας dimoxystrobin.

(7)

Η Αρχή έθεσε τον συμπληρωματικό συνοπτικό φάκελο στη διάθεση του κοινού. Διαβίβασε, επίσης, το σχέδιο έκθεσης για την αξιολόγηση της ανανέωσης στην αιτούσα και στα κράτη μέλη για την υποβολή παρατηρήσεων και ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση επ’ αυτού. Η Αρχή διαβίβασε τις παρατηρήσεις που έλαβε στην Επιτροπή.

(8)

Τον Ιανουάριο και τον Ιούνιο του 2022 η Αρχή διεξήγαγε διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες στους τομείς της τοξικολογίας των θηλαστικών, της περιβαλλοντικής πορείας και συμπεριφοράς και της οικοτοξικολογίας. Ως αποτέλεσμα των εν λόγω διαβουλεύσεων, η Αρχή εντόπισε ανησυχίες, ιδίως όσον αφορά τη μόλυνση των υπόγειων υδάτων από τοξικολογικά σημαντικούς μεταβολίτες της ουσίας dimoxystrobin.

(9)

Στις 12 Αυγούστου 2022, λόγω της ανησυχίας σε σχέση με τη μόλυνση των υπόγειων υδάτων που εντόπισε η Αρχή, η Επιτροπή ζήτησε από την Αρχή να εκδώσει δήλωση η οποία περιέχει σύνοψη των κύριων πορισμάτων της όσον αφορά την αξιολόγηση της δραστικής ουσίας dimoxystrobin σχετικά με την περιβαλλοντική της πορεία και συμπεριφορά και την οικοτοξικολογία της.

(10)

Στις 11 Οκτωβρίου 2022 η Αρχή κοινοποίησε την εν λόγω δήλωση στην Επιτροπή (6).

(11)

Στη δήλωσή της, η Αρχή επιβεβαίωσε ότι υπάρχει ένας κρίσιμος τομέας ανησυχίας για όλες τις αντιπροσωπευτικές χρήσεις της δραστικής ουσίας, και, ειδικότερα, υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες μόλυνσης των υπόγειων υδάτων από τοξικολογικά σημαντικούς μεταβολίτες της ουσίας dimoxystrobin (505M08 και 505M09) σε όλες τις γεωκλιματικές συνθήκες που αντιπροσωπεύονται από τα σενάρια αξιολόγησης για τα υπόγεια ύδατα.

(12)

Η Επιτροπή υπέβαλε το σχέδιο έκθεσης ανανέωσης για την ουσία dimoxystrobin, καθώς και σχέδιο του παρόντος κανονισμού στη μόνιμη επιτροπή φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών στις 8 Δεκεμβρίου 2022 και στις 25 Ιανουαρίου 2023, αντίστοιχα.

(13)

Η Επιτροπή κάλεσε την αιτούσα να υποβάλει τις παρατηρήσεις της σχετικά με τη δήλωση της Αρχής. Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 844/2012, η Επιτροπή κάλεσε την αιτούσα να υποβάλει παρατηρήσεις σχετικά με το σχέδιο έκθεσης ανανέωσης. H αιτούσα υπέβαλε τις παρατηρήσεις της, οι οποίες εξετάστηκαν προσεκτικά.

(14)

Παρά τα επιχειρήματα που προέβαλε η αιτούσα, δεν κατέστη δυνατόν να εξαλειφθούν οι ανησυχίες σχετικά με την περιβαλλοντική πορεία και συμπεριφορά και την οικοτοξικολογία της ουσίας dimoxystrobin.

(15)

Κατά συνέπεια, δεν έχει αποδειχθεί ότι η ουσία dimoxystrobin πληροί τα κριτήρια έγκρισης που προβλέπονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να μην ανανεωθεί η έγκριση της εν λόγω δραστικής ουσίας.

(16)

Επομένως, ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 540/2011 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(17)

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/408 της Επιτροπής (7) καταχώρισε την ουσία dimoxystrobin ως υποψήφια για υποκατάσταση ουσία. Λόγω της μη ανανέωσης της έγκρισης της ουσίας dimoxystrobin, η εν λόγω καταχώριση δεν είναι πλέον συναφής. Συνεπώς, η ουσία dimoxystrobin θα πρέπει να διαγραφεί από το παράρτημα του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/408.

(18)

Θα πρέπει να δοθεί χρόνος στα κράτη μέλη για την ανάκληση των αδειών για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν την ουσία dimoxystrobin.

(19)

Για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν την ουσία dimoxystrobin, στις περιπτώσεις που τα κράτη μέλη παραχωρούν περίοδο χάριτος σύμφωνα με το άρθρο 46 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, η εν λόγω περίοδος δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους 12 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

(20)

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2023/115 της Επιτροπής (8) παρέτεινε την περίοδο έγκρισης της ουσίας dimoxystrobin έως τις 31 Ιανουαρίου 2024, ώστε να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση της διαδικασίας ανανέωσης πριν από τη λήξη της περιόδου έγκρισης. Ωστόσο, δεδομένου ότι έχει ληφθεί απόφαση για μη ανανέωση της έγκρισης πριν από τη λήξη της εν λόγω παραταθείσας περιόδου έγκρισης, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή νωρίτερα από την εν λόγω ημερομηνία.

(21)

Ο παρών κανονισμός δεν αποκλείει την υποβολή νέας αίτησης για την έγκριση της ουσίας dimoxystrobin, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009.

(22)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Μη ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας

Η έγκριση της δραστικής ουσίας dimoxystrobin (διμοξυστροβίνη) δεν ανανεώνεται.

Άρθρο 2

Τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011

Στο μέρος Α του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011, η σειρά 128 για την ουσία dimoxystrobin απαλείφεται.

Άρθρο 3

Τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/408

Η καταχώριση για την ουσία dimoxystrobin στο παράρτημα του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/408 διαγράφεται.

Άρθρο 4

Μεταβατικά μέτρα

Τα κράτη μέλη ανακαλούν τις άδειες κυκλοφορίας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν την ουσία dimoxystrobin ως δραστική ουσία το αργότερο έως τις 31 Ιανουαρίου 2024.

Άρθρο 5

Περίοδος χάριτος

Κάθε περίοδος χάριτος που χορηγείται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 46 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 εκπνέει το αργότερο στις 31 Ιουλίου 2024.

Άρθρο 6

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 10 Ιουλίου 2023.

Για την Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 1.

(2)  Οδηγία 2006/75/ΕΚ της Επιτροπής, της 11ης Σεπτεμβρίου 2006, για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου ώστε να καταχωριστεί η ουσία dimoxystrobin ως δραστική ουσία (ΕΕ L 248 της 12.9.2006, σ. 3).

(3)  Οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1991, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (ΕΕ L 230 της 19.8.1991, σ. 1).

(4)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής, της 25ης Μαΐου 2011, σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών (ΕΕ L 153 της 11.6.2011, σ. 1).

(5)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 844/2012 της Επιτροπής, της 18ης Σεπτεμβρίου 2012, για τον καθορισμό των διατάξεων που απαιτούνται για την εφαρμογή της διαδικασίας ανανέωσης της έγκρισης δραστικών ουσιών, που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά (ΕΕ L 252 της 19.9.2012, σ. 26). Ο εν λόγω κανονισμός αντικαταστάθηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/1740, ωστόσο, εξακολουθεί να εφαρμόζεται στη διαδικασία ανανέωσης της έγκρισης των δραστικών ουσιών: 1) των οποίων η περίοδος έγκρισης λήγει πριν από την 27η Μαρτίου 2024· 2) των οποίων η περίοδος έγκρισης παρατείνεται έως την 27η Μαρτίου 2024 ή μεταγενέστερη ημερομηνία, από κανονισμό που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 την ή μετά την 27η Μαρτίου 2021.

(6)  EFSA (Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων), 2022. Statement concerning the assessment of environmental fate and behaviour and ecotoxicology in the context of the pesticides peer review of the active substance dimoxystrobin (Δήλωση σχετικά με την αξιολόγηση της περιβαλλοντικής πορείας και συμπεριφοράς και της οικοτοξικολογίας στο πλαίσιο της αξιολόγησης της δραστικής ουσίας dimoxystrobin από ομοτίμους για τα φυτοφάρμακα). EFSA Journal 2022· 20(11): e07634 https://doi.org/10.2903/j.efsa.2022.7634.

(7)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/408 της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2015, για την εφαρμογή του άρθρου 80 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και τον καθορισμό καταλόγου υποψηφίων προς υποκατάσταση (ΕΕ L 67 της 12.3.2015, σ. 18).

(8)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2023/115 της Επιτροπής της 16ης Ιανουαρίου 2023 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση της περιόδου έγκρισης της δραστικής ουσίας dimoxystrobin (διμοξυστροβίνη) (ΕΕ L 15 της 17.1.2023, σ. 13).


ΟΔΗΓΙΕΣ

11.7.2023   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/14


ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 2023/1437 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 4ης Μαΐου 2023

για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο, του παραρτήματος IV της οδηγίας 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά εξαίρεση για τη χρήση υδραργύρου σε μορφοτροπείς πίεσης τήξης για τριχοειδή ροόμετρα υπό ορισμένες προϋποθέσεις

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2011, για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (1), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η οδηγία 2011/65/ΕΕ επιβάλλει στα κράτη μέλη να διασφαλίζουν ότι ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός που διατίθεται στην αγορά δεν περιέχει τις επικίνδυνες ουσίες που παρατίθενται στο παράρτημα II της εν λόγω οδηγίας. Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει για ορισμένες εξαιρούμενες εφαρμογές που παρατίθενται στο παράρτημα IV της εν λόγω οδηγίας.

(2)

Οι κατηγορίες ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού στις οποίες εφαρμόζεται η οδηγία 2011/65/ΕΕ παρατίθενται στο παράρτημα I της εν λόγω οδηγίας.

(3)

Ο υδράργυρος είναι ουσία υποκείμενη σε περιορισμό και περιλαμβάνεται στο παράρτημα II της οδηγίας 2011/65/ΕΕ.

(4)

Στις 26 Απριλίου 2021 η Επιτροπή έλαβε αίτηση, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3 της οδηγίας 2011/65/ΕΕ, για εξαίρεση, η οποία θα περιληφθεί στο παράρτημα IV της εν λόγω οδηγίας, για τη χρήση υδραργύρου σε μορφοτροπείς πίεσης τήξης για τριχοειδή ροόμετρα σε θερμοκρασίες άνω των 300 °C και πιέσεις άνω των 1 000 bar (στο εξής: ζητηθείσα εξαίρεση).

(5)

Ο χρησιμοποιούμενος μορφοτροπέας πίεσης, ενσωματωμένος σε τριχοειδή ροόμετρα, αποτελείται από ηλεκτρικά στοιχεία και είναι ηλεκτρική συσκευή μέτρησης που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2011/65/ΕΕ. Τα τριχοειδή ροόμετρα που περιγράφονται στη ζητηθείσα εξαίρεση εμπίπτουν στην κατηγορία 9 «όργανα παρακολούθησης και ελέγχου» του παραρτήματος I της οδηγίας 2011/65/ΕΕ.

(6)

Η αξιολόγηση της αίτησης εξαίρεσης, η οποία περιλάμβανε μελέτη τεχνικής και επιστημονικής εκτίμησης (2), κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η υποκατάσταση του υδραργύρου σε μορφοτροπείς πίεσης τήξης για τριχοειδή ροόμετρα σε θερμοκρασίες άνω των 300 °C και πιέσεις άνω των 1 000 bar είναι επί του παρόντος επιστημονικά και τεχνικά ανέφικτη. Η αξιολόγηση περιλάμβανε διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη όπως απαιτεί το άρθρο 5 παράγραφος 7 της οδηγίας 2011/65/ΕΕ.

(7)

Πληρούται μία από τις σχετικές προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας 2011/65/ΕΕ, δηλαδή ότι η εξάλειψη και η υποκατάσταση είναι επιστημονικά ή τεχνικά ανέφικτες.

(8)

Επομένως, είναι σκόπιμο να χορηγηθεί η ζητηθείσα εξαίρεση και να συμπεριληφθούν οι εφαρμογές που καλύπτονται από αυτήν στο παράρτημα IV της οδηγίας 2011/65/ΕΕ, όσον αφορά τον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό της κατηγορίας 9.

(9)

Προκειμένου να υπάρξει συμμόρφωση με μελλοντικούς περιορισμούς για τα προϊόντα με προσθήκη υδραργύρου βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2017/852 του Ευρωπαίκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3), είναι αναγκαίο να περιοριστεί η περίοδος ισχύος της εξαίρεσης έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Η προθεσμία καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο της οδηγίας 2011/65/ΕΕ.

(10)

Επομένως, η οδηγία 2011/65/ΕΕ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα IV της οδηγίας 2011/65/ΕΕ τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 2

1.   Τα κράτη μέλη εκδίδουν και δημοσιεύουν, το αργότερο την 31η Ιανουαρίου 2024, τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για τη συμμόρφωση με την παρούσα οδηγία. Ανακοινώνουν αμέσως το κείμενο των εν λόγω διατάξεων στην Επιτροπή.

Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από την 1η Φεβρουαρίου 2024.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.

2.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 4 Μαΐου 2023.

Για την Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ΕΕ L 174 της 1.7.2011, σ. 88.

(2)  Μελέτη για την εκτίμηση των αιτήσεων για δύο (2) εξαιρέσεις, για τη χρήση υδραργύρου σε μορφοτροπέα πίεσης και DEHP σε βασικό υλικό PVC, στο παράρτημα IV της οδηγίας 2011/65/ΕΕ (δέσμη 25).

(3)  Κανονισμός (ΕΕ) 2017/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2017, για τον υδράργυρο και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1102/2008 (ΕΕ L 137 της 24.5.2017, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στο παράρτημα IV της οδηγίας 2011/65/ΕΕ προστίθεται η ακόλουθη καταχώριση 49:

«49.

Υδράργυρος σε μορφοτροπείς πίεσης τήξης για τριχοειδή ροόμετρα σε θερμοκρασίες άνω των 300 °C και πιέσεις άνω των 1 000 bar

Ισχύει για την κατηγορία 9 και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2025.»


11.7.2023   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/17


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 2023/1438 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 10ης Ιουλίου 2023

για την τροποποίηση των οδηγιών 2003/90/ΕΚ και 2003/91/ΕΚ όσον αφορά τα πρωτόκολλα για την εξέταση ορισμένων ποικιλιών ειδών γεωργικών φυτών και κηπευτικών ειδών

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2002/53/ΕΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, περί του κοινού καταλόγου ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτικών ειδών (1), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β),

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2002/55/ΕΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, περί εμπορίας σπόρων προς σπορά κηπευτικών (2), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Οι οδηγίες 2003/90/ΕΚ (3) και 2003/91/ΕΚ (4) της Επιτροπής έχουν ως στόχο να εξασφαλιστεί ότι οι ποικιλίες των ειδών γεωργικών φυτών και των κηπευτικών ειδών τις οποίες τα κράτη μέλη περιλαμβάνουν στους εθνικούς τους καταλόγους συμμορφώνονται με τα πρωτόκολλα τα οποία έχει θεσπίσει το Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών (ΚΓΦΠ). Ειδικότερα, οι οδηγίες αυτές αποσκοπούν στη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους κανόνες σχετικά με τα ελάχιστα χαρακτηριστικά που πρέπει να καλύπτονται κατά την εξέταση και τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την εξέταση ορισμένων ποικιλιών ειδών γεωργικών φυτών και κηπευτικών ειδών. Για τα είδη που δεν καλύπτονται από τα πρωτόκολλα του ΚΓΦΠ, οι οδηγίες αυτές αποσκοπούν στη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις κατευθυντήριες γραμμές της Διεθνούς Ένωσης για την Προστασία των Νέων Ποικιλιών Φυτών (UPOV).

(2)

Το ΚΓΦΠ και η UPOV επικαιροποίησαν τα υφιστάμενα πρωτόκολλα, ιδίως όσον αφορά την κάνναβη, το σκόρδο, τη γογγυλοκράμβη, τα φύλλα κιχωρίου, το καρπούζι και το γογγύλι. Οι εξελίξεις αυτές θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται στην ενωσιακή νομοθεσία.

(3)

Συνεπώς, οι οδηγίες 2003/90/ΕΚ και 2003/91/ΕΚ θα πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως.

(4)

Τα κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόσουν τους νέους κανόνες από την 1η Ιανουαρίου 2024. Ωστόσο, για να μην διαταραχθούν οι επίσημες εξετάσεις, θα πρέπει να ισχύουν τα ακόλουθα. Για ποικιλίες που δεν έγιναν ακόμη δεκτές για συμπερίληψη στον κοινό κατάλογο ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτικών ή κηπευτικών ειδών, οι επίσημες εξετάσεις, οι οποίες άρχισαν πριν από την 1η Ιανουαρίου 2024 και δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί θα πρέπει να συνεχίσουν να διεξάγονται σύμφωνα με την οδηγία 2003/90/ΕΚ ή την οδηγία 2003/91/ΕΚ ως είχαν πριν από την τροποποίησή τους από την παρούσα οδηγία.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Τροποποιήσεις της οδηγίας 2003/90/ΕΚ

Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2003/90/ΕΚ αντικαθίστανται από το κείμενο του μέρους Α του παραρτήματος της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 2

Τροποποιήσεις της οδηγίας 2003/91/EΚ

Τα παραρτήματα της οδηγίας 2003/91/ΕΚ αντικαθίστανται από το κείμενο του μέρους Β του παραρτήματος της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 3

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο

1.   Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων. Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από την 1η Ιανουαρίου 2024.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.

2.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εθνικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 4

Μεταβατικά μέτρα

Για τις επίσημες εξετάσεις ποικιλιών που άρχισαν πριν από την 1η Ιανουαρίου 2024 αλλά δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί, οι οδηγίες 2003/90/ΕΚ και 2003/91/ΕΚ εφαρμόζονται ως είχαν πριν από την τροποποίησή τους από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 5

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 6

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 10 Ιουλίου 2023.

Για την Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ΕΕ L 193 της 20.7.2002, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 193 της 20.7.2002, σ. 33.

(3)  Οδηγία 2003/90/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Οκτωβρίου 2003, για τη θέσπιση μέτρων για την εφαρμογή του άρθρου 7 της οδηγίας 2002/53/ΕΚ του Συμβουλίου, όσον αφορά τα ελάχιστα χαρακτηριστικά που πρέπει να καλύπτονται κατά την εξέταση και τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την εξέταση ορισμένων ποικιλιών ειδών γεωργικών φυτών (ΕΕ L 254 της 8.10.2003, σ. 7).

(4)  Οδηγία 2003/91/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Οκτωβρίου 2003, για τη θέσπιση μέτρων για την εφαρμογή του άρθρου 7 της οδηγίας 2002/55/ΕΚ του Συμβουλίου, όσον αφορά τα ελάχιστα χαρακτηριστικά που πρέπει να καλύπτονται κατά την εξέταση και τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την εξέταση ορισμένων ποικιλιών κηπευτικών ειδών (ΕΕ L 254 της 8.10.2003, σ. 11).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Μέρος A

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Κατάλογος των ειδών που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α), τα οποία πρέπει να πληρούν τους όρους των τεχνικών πρωτοκόλλων του ΚΓΦΠ  (*1)

Επιστημονική ονομασία

Κοινή ονομασία

Πρωτόκολλο ΚΓΦΠ

Dactylis glomerata L.

Δακτυλίδα η στρογγυλόμορφη

TP 31/1 της 25.3.2021

Festuca arundinacea Schreb.

Φεστούκα η καλαμοειδής

TP 39/1 της 1.10.2015

Festuca filiformis Pourr.

Λεπτόφυλλη φεστούκα η κτηνοτροφική

TP 67/1 της 23.6.2011

Festuca ovina L.

Φεστούκα η κτηνοτροφική

TP 67/1 της 23.6.2011

Festuca pratensis Huds.

Φεστούκα η λειμώνιος

TP 39/1 της 1.10.2015

Festuca rubra L.

Φεστούκα η ερυθρά

TP 67/1 της 23.6.2011

Festuca trachyphylla (Hack.) Hack.

Καρφοειδές το μακρόφυλλο

TP 67/1 της 23.6.2011

Lolium multiflorum Lam.

Λόλιον το ιταλικό

TP 4/2 της 19.3.2019

Lolium perenne L.

Λόλιον το πολυετές

TP 4/2 της 19.3.2019

Lolium x hybridum Hausskn.

Λόλιον το υβρίδιο

TP 4/2 της 19.3.2019

Medicago sativa L.

Μηδική η ήμερος

TP 6/1 διορθ. της 22.12.2021

Medicago x varia T. Martyn

Μηδική νόθος στικτή

TP 6/1 διορθ. της 22.12.2021

Phleum nodosum L.

Φλέως ο λειμώνιος

TP 34/1 της 22.12.2021

Phleum pratense L.

Φλέως

TP 34/1 της 22.12.2021

Pisum sativum L. (partim)

Πίσον το κτηνοτροφικό (μπιζέλι)

TP 7/2 αναθ. 3 διορθ. της 6.3.2020

Poa pratensis L.

Πόα η λειμώνιος

TP 33/1 της 15.3.2017

Trifolium pratense L.

Τριφύλλιον το λειμώνιο

TP 5/1 της 22.12.2021

Vicia faba L.

Κύαμος ο κοινός

TP 8/1 της 19.3.2019

Vicia sativa L.

Βίκος ο κοινός

TP 32/1 της 19.4.2016

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.

Κράμβη

TP 89/1 της 11.3.2015

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.

Ελαιοφόρο ραπάνι

TP 178/1 της 15.3.2017

Brassica napus L. (partim)

Αγριοκράμβη

TP 36/3 της 21.4.2020

Cannabis sativa L.

Κάνναβη

TP 276/2 Αναθ. της 30.12.2022

Glycine max (L.) Merr.

Σόγια

TP 80/1 της 15.3.2017

Gossypium spp.

Βαμβάκι

TP 88/2 της 11.12.2020

Helianthus annuus L.

Ηλίανθος

TP 81/1 της 31.10.2002

Linum usitatissimum L.

Λίνο το κλωστικό (το ελαιούχο)

TP 57/2 της 19.3.2014

Sinapis alba L.

Σινάπι άσπρο

TP 179/1 της 15.3.2017

Avena nuda L.

Βρώμη η γυμνόκοκκος

TP 20/3 της 6.3.2020

Avena sativa L. (περιλαμβάνει την A. byzantina K. Koch)

Βρώμη

TP 20/3 της 6.3.2020

Hordeum vulgare L.

Κριθάρι

TP 19/5 της 19.3.2019

Oryza sativa L.

Ρύζι

TP 16/3 της 1.10.2015

Secale cereale L.

Σίκαλη

TP 58/1 αναθ. διορθ. της 27.4.2022

Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor

Σόργο

TP 122/1 της 19.3.2019

Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse

Σόργο του Σουδάν

TP 122/1 της 19.3.2019

Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor x Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse

Υβρίδια που προκύπτουν από τη διασταύρωση των Sorghum bicolor subsp. bicolor και Sorghum bicolor subp. drummondii

TP 122/1 της 19.3.2019

xTriticosecale Wittm. ex A. Camus

Υβρίδια που προέρχονται από τη διασταύρωση είδους του γένους Triticum με είδος του γένους Secale

TP 121/3 διορθ. της 27.4.2022

Triticum aestivum L. subsp. aestivum

Σίτος

TP 3/5 της 19.3.2019

Triticum turgidum L. subsp. durum (Desf.) van Slageren

Σκληρός σίτος

TP 120/3 της 19.3.2014

Zea mays L. (partim)

Αραβόσιτος

TP 2/3 της 11.3.2010

Solanum tuberosum L.

Πατάτα

TP 23/3 της 15.3.2017

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Κατάλογος των ειδών που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β), τα οποία πρέπει να συμμορφώνονται με τις κατευθυντήριες γραμμές δοκιμών της UPOV  (*2)

Επιστημονική ονομασία

Κοινή ονομασία

Κατευθυντήρια γραμμή της UPOV

Beta vulgaris L.

Κτηνοτροφικό τεύτλο

TG/150/3 της 4.11.1994

Agrostis canina L.

Άγρωστις του κυνός

TG/30/6 της 12.10.1990

Agrostis gigantea Roth

Άγρωστις η λευκή (ερυθρά κορυφή)

TG/30/6 της 12.10.1990

Agrostis stolonifera L.

Ψευδάγρωστις (άγρωστις η σπονδυλωτή)

TG/30/6 της 12.10.1990

Agrostis capillaris L.

Άγρωστις η λεπτή

TG/30/6 της 12.10.1990

Bromus catharticus Vahl

Βρώμος

TG/180/3 της 4.4.2001

Bromus sitchensis Trin.

Βρώμος της Αλάσκας

TG/180/3 της 4.4.2001

xFestulolium Asch. et Graebn.

Υβρίδια που προκύπτουν από τη διασταύρωση είδους του γένους Festuca με είδος του γένους Lolium

TG/243/1 της 9.4.2008

Lotus corniculatus L.

Λωτός ο κερατιοφόρος (λοτός)

TG/193/1 της 9.4.2008

Lupinus albus L.

Λούπινο το λευκό

TG/66/4 της 31.3.2004

Lupinus angustifolius L.

Λούπινο το στενόφυλλο

TG/66/4 της 31.3.2004

Lupinus luteus L.

Λούπινο το κίτρινο

TG/66/4 της 31.3.2004

Medicago doliata Carmign.

Μηδική η ακανθώδης

TG/228/1 της 5.4.2006

Medicago italica (Mill.) Fiori

Μηδική η ιταλική

TG/228/1 της 5.4.2006

Medicago littoralis Rohde ex Loisel.

Μηδική η παράλιος

TG/228/1 της 5.4.2006

Medicago lupulina L.

Μηδική η λυκίσκη

TG/228/1 της 5.4.2006

Medicago murex Willd.

Μηδική η σφαιρόκαρπος

TG/228/1 της 5.4.2006

Medicago polymorpha L.

Μηδική η πολύμορφη

TG/228/1 της 5.4.2006

Medicago rugosa Desr.

Μηδική η ρικνή

TG/228/1 της 5.4.2006

Medicago scutellata (L.) Mill.

Μηδική η πινακοειδής

TG/228/1 της 5.4.2006

Medicago truncatula Gaertn.

Μηδική βαρελωτή

TG/228/1 της 5.4.2006

Trifolium repens L.

Τριφύλλι το έρπον

TG/38/7 της 9.4.2003

Trifolium subterraneum L.

Τριφύλλι το υπόγειο

TG/170/3 της 4.4.2001

Phacelia tanacetifolia Benth.

Φακελωτή

TG/319/1 της 5.4.2017

Arachis hypogaea L.

Αραχίς η υπόγειος

TG/93/4 της 9.4.2014

Brassica juncea (L.) Czern

Σινάπι φαιό

TG/335/1 της 17.12.2020

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

Ελαιοφόρο γογγύλι

TG/185/3 της 17.4.2002

Carthamus tinctorius L.

Κάρθαμος ο βαφικός

TG/134/3 της 12.10.1990

Papaver somniferum L.

Μήκων η υπνοφόρος

TG/166/4 της 9.4.2014

»

Μέρος Β

««ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Κατάλογος των ειδών που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α), τα οποία πρέπει να πληρούν τους όρους των τεχνικών πρωτοκόλλων του ΚΓΦΠ  (*3)

Επιστημονική ονομασία

Κοινή ονομασία

Πρωτόκολλο ΚΓΦΠ

Allium cepa L. (Cepa group)

Κρεμμύδι

TP 46/2 της 1.4.2009

Allium cepa L. (Aggregatum group)

Ασκαλώνιο

TP 46/2 της 1.4.2009

Allium fistulosum L.

Σιμπούλα

TP 161/1 της 11.3.2010

Allium porrum L.

Πράσο

TP 85/2 της 1.4.2009

Allium sativum L.

Σκόρδο

TP 162/2 της 30.5.2023

Allium schoenoprasum L.

Σχοινόπρασο

TP 198/2 της 11.3.2015

Apium graveolens L.

Σέλινο

TP 82/1 της 13.3.2008

Apium graveolens L.

Ραπανοσέλινο

TP 74/1 της 13.3.2008

Asparagus officinalis L.

Σπαράγγι

TP 130/2 της 16.2.2011

Beta vulgaris L.

Κοκκινογούλι συμπεριλαμβανομένου του Cheltenham beet

TP 60/1 της 1.4.2009

Beta vulgaris L.

Σέσκουλο

TP 106/2 της 14.4.2021

Brassica oleracea L.

Σγουρό λάχανο

TP 90/1 της 16.2.2011

Brassica oleracea L.

Κουνουπίδι

TP 45/2 αναθ. 2 της 21.3.2018

Brassica oleracea L.

Μπρόκολο

TP 151/2 αναθ. 2 της 21.4.2020

Brassica oleracea L.

Λαχανάκια Βρυξελλών

TP 54/2 αναθ. της 15.3.2017

Brassica oleracea L.

Γογγυλοκράμβη

TP 65/2 της 30.5.2023

Brassica oleracea L.

Λάχανο Μιλάνου, λευκό λάχανο, κόκκινο λάχανο

TP 48/3 αναθ. 2 της 25.3.2021

Brassica rapa L.

Κινέζικο λάχανο

TP 105/1 της 13.3.2008

Capsicum annuum L.

Τσίλι ή πιπεριά

TP 76/2 αναθ. 2 διορθ. της 21.4.2020

Cichorium endivia L.

Αντίδι κατσαρό και αντίδι πλατύφυλλο

TP 118/3 της 19.3.2014

Cichorium intybus L.

Κιχώριο για βιομηχανικές χρήσεις

TP 172/2 της 1.12.2005

Cichorium intybus L.

Φύλλα κιχωρίου

TP 154/2 αναθ. της 31.3.2023

Cichorium intybus L.

Κιχώριο λευκόφυλλο

TP 173/2 της 21.3.2018

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai

Καρπούζι

TP 142/2 αναθ. 2 της 31.3.2023

Cucumis melo L.

Πεπόνι

TP 104/2 αναθ. 2 διορθ. της 25.3.2021

Cucumis sativus L.

Αγγούρι και αγγουράκι τουρσί

TP 61/2 αναθ. 2 της 19.3.2019

Cucurbita maxima Duchesne

Κολοκύθα

TP 155/1 της 11.3.2015

Cucurbita pepo L.

Κολοκυθάκι

TP 119/1 αναθ. της 19.3.2014

Cynara cardunculus L.

Αγκινάρα και αγριοαγκινάρα

TP 184/2 αναθ. της 6.3.2020

Daucus carota L.

Καρότο και κτηνοτροφικό καρότο

TP 49/3 διορθ. της 13.3.2008

Foeniculum vulgare Mill.

Μάραθο

TP 183/2 της 14.4.2021

Lactuca sativa L.

Μαρούλι

TP 13/6 αναθ. 3 της 27.4.2022

Solanum lycopersicum L.

Ντομάτα

TP 44/4 αναθ. 5 της 14.4.2021

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Μαϊντανός

TP 136/1 διορθ. της 21.3.2007

Phaseolus coccineus L.

Φασίολος ο ισπανικός

TP 9/1 της 21.3.2007

Phaseolus vulgaris L.

Φασίολος ο νάνος και αναρριχώμενος φασίολος

TP 12/4 της 27.2.2013

Pisum sativum L. (partim)

Μπιζέλι ξηρό, μπιζέλι στρογγυλό και μπιζέλι γλυκό

TP 7/2 αναθ. 3 διορθ. της 6.3.2020

Raphanus sativus L.

Ραπάνι, μαυροράπανο

TP 64/2 αναθ. διορθ. της 11.3.2015

Rheum rhabarbarum L

Ραβέντι

TP 62/1 της 19.4.2016

Scorzonera hispanica L.

Σκορτσονέρα η ισπανική

TP 116/1 της 11.3.2015

Solanum melongena L.

Μελιτζάνα

TP 117/1 της 13.3.2008

Spinacia oleracea L.

Σπανάκι

TP 55/5 αναθ. 4 της 27.4.2022

Valerianella locusta (L.) Laterr.

Λυκοτρίβολο

TP 75/2 της 21.3.2007

Vicia faba L. (partim)

Κουκί

TP 206/1 της 25.3.2004

Zea mays L. (partim)

Γλυκό καλαμπόκι και ποπ κορν

TP 2/3 της 11.3.2010

Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner· Solanum lycopersicum L. x Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner· Solanum lycopersicum L. x Solanum peruvianum (L.) Mill.· Solanum lycopersicum L. x Solanum cheesmaniae (L. Ridley) Fosberg· Solanum pimpinellifolium L. x Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner

Έρριζα υποκείμενα ντομάτας

TP 294/1 αναθ. 5 της 14.4.2021

Cucurbita maxima Duchesne x Cucurbita moschata Duchesne

Διαειδικά υβρίδια Cucurbita maxima Duchesne x Cucurbita moschata Duchesne προς χρήση ως έρριζα υποκείμενα

TP 311/1 της 15.3.2017

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Κατάλογος των ειδών που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β), τα οποία πρέπει να συμμορφώνονται με τις κατευθυντήριες γραμμές δοκιμών της UPOV  (*4)

Επιστημονική ονομασία

Κοινή ονομασία

Κατευθυντήρια γραμμή της UPOV

Brassica rapa L.

Γογγύλι (ρέβα)

TG/37/11 της 23.9.2022

»

(*1)  Το κείμενο αυτών των πρωτοκόλλων διατίθεται στον δικτυακό τόπο του ΚΓΦΠ (www.cpvo.europa.eu).

(*2)  Το κείμενο αυτών των κατευθυντήριων γραμμών διατίθεται στον δικτυακό τόπο της UPOV (www.upov.int).»

(*3)  Το κείμενο αυτών των πρωτοκόλλων διατίθεται στον δικτυακό τόπο του ΚΓΦΠ (www.cpvo.europa.eu).

(*4)  Το κείμενο αυτών των κατευθυντήριων γραμμών διατίθεται στον δικτυακό τόπο της UPOV (www.upov.int).»


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

11.7.2023   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/26


ΑΠΟΦΑΣΗ (ΚΕΠΠΑ) 2023/1439 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 10ης Ιουλίου 2023

για την τροποποίηση της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2015/1333 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Λιβύη

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 29,

Έχοντας υπόψη την πρόταση του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 31 Ιουλίου 2015, το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2015/1333 (1) σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Λιβύη.

(2)

Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών («ΣΑΗΕ»), με την απόφασή του 2292 (2016), εξουσιοδότησε τα κράτη που ενεργούν σε εθνικό επίπεδο ή μέσω περιφερειακών οργανισμών να επιθεωρούν στα ανοικτά των ακτών της Λιβύης σκάφη για τα οποία έχουν βάσιμους λόγους να πιστεύουν ότι μεταφέρουν όπλα ή συναφή στρατιωτικό υλικό εξοπλισμό προς ή από τη Λιβύη, άμεσα ή έμμεσα, παραβιάζοντας το εμπάργκο όπλων των Ηνωμένων Εθνών έναντι της Λιβύης, και αποφάσισε ότι τα κράτη, όταν κατά τη διάρκεια των εν λόγω επιθεωρήσεων ανακαλύπτουν είδη που απαγορεύονται από το εμπάργκο όπλων έναντι της Λιβύης, οφείλουν να τα κατάσχουν και να τα διαθέτουν.

(3)

Στην απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2020/472 του Συμβουλίου (2) προβλέπεται ότι βασικό καθήκον της ναυτικής επιχείρησης της Ένωσης EUNAVFOR MED IRINI είναι να συμβάλει στην εφαρμογή του εμπάργκο όπλων των Ηνωμένων Εθνών έναντι της Λιβύης.

(4)

Για τον σκοπό αυτό, στο άρθρο 2 παράγραφος 3 της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2020/472 προβλέπεται ότι, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών («ΑΣΑΗΕ»), ιδίως την ΑΣΑΗΕ 2292 (2016), και όπου απαιτείται, η EUNAVFOR MED IRINI οφείλει να διενεργεί, εντός του συμφωνημένου θεάτρου επιχειρήσεων στα ανοικτά των ακτών της Λιβύης, επιθεωρήσεις σκαφών τα οποία αποπλέουν από τη Λιβύη ή κατευθύνονται προς αυτήν, εφόσον υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να εκτιμάται ότι τα εν λόγω σκάφη μεταφέρουν όπλα ή συναφή στρατιωτικό υλικό εξοπλισμό προς ή από τη Λιβύη, άμεσα ή έμμεσα, παραβιάζοντας το εμπάργκο όπλων κατά της Λιβύης, και ότι η EUNAVFOR MED IRINI οφείλει να διεξάγει τις σχετικές δράσεις για την κατάσχεση και τη διάθεση των ειδών αυτών.

(5)

Επιπλέον, στο άρθρο 2 παράγραφος 5 της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2020/472 προβλέπεται ότι, λαμβάνοντας υπόψη τις εξαιρετικές επιχειρησιακές απαιτήσεις, και κατόπιν πρόσκλησης κράτους μέλους, η EUNAVFOR MED IRINI μπορεί να εκτρέψει πλοία σε λιμένες του εν λόγω κράτους μέλους και να διαθέσει όπλα και συναφή στρατιωτικό υλικό εξοπλισμό που έχει κατάσχει, μεταξύ άλλων αποθηκεύοντας, καταστρέφοντας ή μεταφέροντάς τα σε κράτος μέλος ή τρίτο μέρος. Προβλέπεται επίσης ότι η διάθεση των κατασχεθέντων όπλων και συναφούς στρατιωτικού υλικού εξοπλισμού μπορεί να επιτευχθεί με τη συνδρομή κράτους μέλους, το οποίο αναλαμβάνει να ολοκληρώσει το ταχύτερο δυνατόν τις αναγκαίες διαδικασίες για τη διάθεση των κατασχεθέντων, όπως προβλέπουν οι νόμοι και διαδικασίες που ισχύουν.

(6)

Ως εκ τούτου, θα πρέπει να θεσπιστούν σχετικές διατάξεις, προκειμένου να προβλεφθεί ότι το εν λόγω κράτος μέλος υποχρεούται να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να διευκολύνει τη διάθεση, εξ ονόματος της EUNAVFOR MED IRINI, όπλων και συναφούς υλικού που κατασχέθηκαν από τη EUNAVFOR MED IRINI στην ανοικτή θάλασσα σύμφωνα με την εντολή της.

(7)

Η απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2015/1333 θα πρέπει επομένως να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Το ακόλουθο άρθρο παρεμβάλλεται στην απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2015/1333:

«Άρθρο 5α

1.   Σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τη Λιβύη, συγκεκριμένα τις ΑΣΑΗΕ 1970 (2011) και ΑΣΑΗΕ 2292 (2016), απαγορεύεται στα σκάφη που φέρουν σημαία τρίτης χώρας και τα οποία αποπλέουν από τη Λιβύη ή κατευθύνονται προς αυτή να μεταφέρουν όπλα και συναφή στρατιωτικό υλικό εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένων αγαθών και τεχνολογίας που καλύπτονται από τον Κοινό Στρατιωτικό Κατάλογο της Ένωσης, προς ή από τη Λιβύη, άμεσα ή έμμεσα, στα ανοικτά των ακτών της Λιβύης, παραβιάζοντας το εμπάργκο όπλων που θεσπίστηκε με την (ΑΣΑΗΕ) 1970 (2011).

2.   Κράτος μέλος που επικουρεί τη EUNAVFOR MED IRINI σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 5 της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2020/472 του Συμβουλίου (*1) λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να διαθέτει εξ ονόματος της EUNAVFOR MED IRINI όπλα ή συναφή στρατιωτικό υλικό εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένων αγαθών και τεχνολογίας που καλύπτονται από τον Κοινό Στρατιωτικό Κατάλογο της Ένωσης, τα οποία κατασχέθηκαν από τη EUNAVFOR MED IRINI στην ανοικτή θάλασσα σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 3 της εν λόγω απόφασης.

3.   Η διάθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 μπορεί να πραγματοποιηθεί, ιδίως, μέσω της καταστροφής των εν λόγω ειδών, καθιστώντας τα ακατάλληλα για χρήση ή επιτρέποντας τη χρήση τους, μεταξύ άλλων από τρίτο μέρος, και παράλληλα παρεμποδίζοντας τη μεταγενέστερη μεταφορά τους στη Λιβύη ή σε οποιαδήποτε άλλη τρίτη χώρα στην οποία απαγορεύεται η μεταφορά όπλων ή συναφούς στρατιωτικού υλικού εξοπλισμού.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 10 Ιουλίου 2023.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

P. NAVARRO RÍOS


(1)  Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2015/1333 του Συμβουλίου, της 31ης Ιουλίου 2015, σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Λιβύη και την κατάργηση της απόφασης 2011/137/ΚΕΠΠΑ (ΕΕ L 206 της 1.8.2015, σ. 34).

(2)  Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2020/472 του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2020, για στρατιωτική επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Μεσόγειο (EUNAVFOR MED IRINI) (ΕΕ L 101 της 1.4.2020, σ. 4).


11.7.2023   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/28


ΑΠΟΦΑΣΗ (ΚΕΠΠΑ) 2023/1440 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 10ης Ιουλίου 2023

σχετικά με μέτρο συνδρομής στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για την Ειρήνη προς στήριξη των ενόπλων δυνάμεων της Γκάνας

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 28 παράγραφος 1 και το άρθρο 41 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη την πρόταση του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2021/509 του Συμβουλίου (1) θεσπίζεται ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός για την Ειρήνη (ΕΜΕ) για τη χρηματοδότηση από τα κράτη μέλη δράσεων της Ένωσης στο πλαίσιο της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ) με στόχο τη διατήρηση της ειρήνης, την πρόληψη των συγκρούσεων και την ενίσχυση της διεθνούς ασφάλειας, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 στοιχείο γ) της Συνθήκης. Ειδικότερα, δυνάμει του άρθρου 1 παράγραφος 2 της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2021/509, ο ΕΜΕ χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση μέτρων συνδρομής, όπως δράσεων για την ενίσχυση των ικανοτήτων τρίτων κρατών και περιφερειακών και διεθνών οργανισμών όσον αφορά στρατιωτικά και αμυντικά θέματα.

(2)

Οι βόρειες περιοχές των παράκτιων χωρών του Κόλπου της Γουινέας, δηλαδή η Γκάνα, η Ακτή Ελεφαντοστού, το Μπενίν και το Τόγκο αντιμετωπίζουν επιδείνωση των συνθηκών ασφάλειας λόγω της κρίσης που πλήττει το κεντρικό Σαχέλ.

(3)

Λόγω της επιδείνωσης του περιβάλλοντος ασφάλειας, είναι σημαντικό να ενισχυθούν οι δυνάμεις άμυνας και ασφάλειας ώστε να καταστούν δυνατές και να στηριχθούν οι προσπάθειες σταθεροποίησης στη Γκάνα. Στο πλαίσιο αυτό, και με πλήρη επίγνωση ότι η κατάσταση απαιτεί ολοκληρωμένη αντίδραση, η μακροπρόθεσμη διασφάλιση ειρήνης και ασφάλειας στη Γκάνα αποτελεί βασική προτεραιότητα για την Ένωση.

(4)

Στις 5 Μαΐου 2023, ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας έλαβε αίτημα από την Γκάνα όπως η Ένωση συνδράμει τις ένοπλες δυνάμεις της Γκάνας με την προμήθεια βασικού εξοπλισμού που θα ενισχύει τις επιχειρησιακές ικανότητες των στρατιωτικών μονάδων που έχουν αναπτυχθεί στο βόρειο τμήμα της χώρας να καταπολεμούν ένοπλες ομάδες και να αντεπιτίθενται και να μειώνουν τις ευκαιρίες που έχουν οι εν λόγω ομάδες για τη διάπραξη τρομοκρατικών επιθέσεων.

(5)

Κατά την υλοποίηση μέτρων συνδρομής πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι αρχές και οι απαιτήσεις που καθορίζονται στην απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2021/509, ιδίως να τηρείται η κοινή θέση 2008/944/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (2), και να ακολουθούνται οι κανόνες για την εκτέλεση εσόδων και δαπανών που χρηματοδοτούνται μέσω του ΕΜΕ.

(6)

Το Συμβούλιο επιβεβαιώνει την αποφασιστικότητά του να προστατεύσει, να προωθήσει και να πραγματώσει τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις θεμελιώδεις ελευθερίες και τις δημοκρατικές αρχές, και να ενισχύσει το κράτος δικαίου και τη χρηστή διακυβέρνηση σύμφωνα με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και το διεθνές δίκαιο, ιδίως το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Θέσπιση, στόχοι, πεδίο εφαρμογής και διάρκεια

1.   Θεσπίζεται μέτρο συνδρομής υπέρ της Γκάνας («δικαιούχος»), το οποίο θα χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό για την Ειρήνη (ΕΜΕ) («μέτρο συνδρομής»).

2.   Στόχος του μέτρου συνδρομής είναι η ενίσχυση των ικανοτήτων των ενόπλων δυνάμεων της Γκάνας να προστατεύουν την εδαφική ακεραιότητα και κυριαρχία της Γκάνας και τον άμαχο πληθυσμό της από εσωτερικές και εξωτερικές επιθέσεις και η συμβολή στην ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή.

3.   Για την επίτευξη του στόχου της παραγράφου 2, το μέτρο συνδρομής χρηματοδοτεί τα ακόλουθα είδη μη θανατηφόρου εξοπλισμού:

α)

εξοπλισμός συλλογής πληροφοριών και επιτήρησης·

β)

συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου·

γ)

εξοπλισμός του Μηχανικού·

δ)

ποτάμιος εξοπλισμός·

ε)

εξοπλισμός διάθεσης εκρηκτικών μηχανισμών.

4.   Το μέτρο συνδρομής θα χρηματοδοτήσει τη μεταφορά στη Γκάνα 105 στρατιωτικοποιημένων οχημάτων που κατέσχεσε στις 18 Ιουλίου 2022 η επιχείρηση EUNAVFOR MED IRINI επί του εμπορικού σκάφους MV Victory RoRo λόγω της παραβίασης από το εν λόγω σκάφος του εμπάργκο όπλων των Ηνωμένων Εθνών στη Λιβύη.

5.   Η διάρκεια του μέτρου συνδρομής είναι 30 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Χρηματοδοτικές ρυθμίσεις

1.   Το ποσό δημοσιονομικής αναφοράς που προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που σχετίζονται με το μέτρο συνδρομής ανέρχεται σε 8 250 000 EUR.

2.   Η διαχείριση όλων των δαπανών γίνεται σύμφωνα με την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2021/509 και τους κανόνες για την εκτέλεση εσόδων και δαπανών που χρηματοδοτούνται μέσω του ΕΜΕ.

3.   Δαπάνες συναφείς με την υλοποίηση του μέτρου συνδρομής είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 3

Ρυθμίσεις με τον δικαιούχο

1.   Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας («Ύπατος Εκπρόσωπος») προβαίνει στις αναγκαίες ρυθμίσεις με τον δικαιούχο, προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωσή του με τις απαιτήσεις και τους όρους που καθορίζονται στην παρούσα απόφαση, ως προϋπόθεση για την παροχή στήριξης στο πλαίσιο του μέτρου συνδρομής.

2.   Οι ρυθμίσεις της παραγράφου 1 περιλαμβάνουν διατάξεις που υποχρεώνουν τον δικαιούχο να εξασφαλίζει τα ακόλουθα:

α)

τη συμμόρφωση των ενόπλων δυνάμεων της Γκάνας με το σχετικό διεθνές δίκαιο, ιδίως το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο·

β)

την ορθή και αποτελεσματική χρήση τυχόν περιουσιακών στοιχείων που παρέχονται στο πλαίσιο του μέτρου συνδρομής για τους σκοπούς για τους οποίους παρασχέθηκαν·

γ)

την επαρκή συντήρηση τυχόν περιουσιακών στοιχείων που παρέχονται στο πλαίσιο του μέτρου συνδρομής, ώστε να εξασφαλίζονται η δυνατότητα χρήσης τους και η επιχειρησιακή διαθεσιμότητά τους καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους.

δ)

ότι όσα περιουσιακά στοιχεία παρέχονται στο πλαίσιο του μέτρου συνδρομής δεν θα απολεσθούν ή δεν θα περιέλθουν στο τέλος του κύκλου ζωής τους, χωρίς την έγκριση της επιτροπής του Μηχανισμού που συγκροτήθηκε δυνάμει της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2021/509, σε πρόσωπα ή οντότητες πέραν όσων καθορίζονται στις ρυθμίσεις αυτές.

3.   Οι ρυθμίσεις της παραγράφου 1 περιλαμβάνουν διατάξεις σχετικά με την αναστολή και τον τερματισμό της στήριξης στο πλαίσιο του μέτρου συνδρομής, εφόσον διαπιστωθεί ότι ο δικαιούχος αθετεί τις υποχρεώσεις της παραγράφου 2.

Άρθρο 4

Εφαρμογή

1.   Ο Ύπατος Εκπρόσωπος είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση της εφαρμογής της παρούσας απόφασης σύμφωνα με την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2021/509 και τους κανόνες για την εκτέλεση εσόδων και δαπανών που χρηματοδοτούνται μέσω του ΕΜΕ, κατά τρόπο που να συνάδει με το ολοκληρωμένο μεθοδολογικό πλαίσιο για την αξιολόγηση και τον προσδιορισμό των απαιτούμενων μέτρων και ελέγχων για μέτρα συνδρομής στο πλαίσιο του ΕΜΕ.

2.   Τις δραστηριότητες του άρθρου 1 παράγραφος 3 υλοποιεί ο διευθυντής μέτρων συνδρομής, μέσω διοικητικής ρύθμισης με το Economat des Armées σύμφωνα με το άρθρο 37 της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2021/509.

Άρθρο 5

Παρακολούθηση, έλεγχος και αξιολόγηση

1.   Ο Ύπατος Εκπρόσωπος παρακολουθεί τη συμμόρφωση του δικαιούχου με τις υποχρεώσεις του άρθρου 3. Η παρακολούθηση αυτή χρησιμεύει στην παροχή ενημέρωσης για το πλαίσιο και τους κινδύνους αθέτησης των υποχρεώσεων που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 3, και στη συμβολή για την πρόληψη τέτοιων αθετήσεων, περιλαμβανομένων τυχόν παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου από τις ένοπλες δυνάμεις της Γκάνας.

2.   Ο έλεγχος του εξοπλισμού και των προμηθειών μετά την αποστολή οργανώνεται ως εξής:

α)

επαλήθευση της παράδοσης, στο πλαίσιο της οποίας οι δυνάμεις που είναι οι τελικοί χρήστες κατά τη μεταβίβαση της κυριότητας υπογράφουν πιστοποιητικά παράδοσης ΕΜΕ·

β)

υποβολή εκθέσεων, στο πλαίσιο της οποίας ο δικαιούχος υποβάλλει ετησίως έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες που εκτελούνται με τον παρεχόμενο βάσει του μέτρου συνδρομής εξοπλισμό και σχετικά με την απογραφή καθορισμένων ειδών, κατά την περίπτωση, για όσο χρόνο η Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας (ΕΠΑ) κρίνει αναγκαία την υποβολή τους

γ)

επιτόπιες επιθεωρήσεις, στο πλαίσιο των οποίων ο δικαιούχος πρέπει να παρέχει στον Ύπατο Εκπρόσωπο πρόσβαση ώστε να διενεργεί επιτόπιους ελέγχους κατόπιν αιτήματος.

3.   Ο Ύπατος Εκπρόσωπος διενεργεί τελική αξιολόγηση κατά την ολοκλήρωση του μέτρου συνδρομής για να εκτιμήσει κατά πόσον το μέτρο συνδρομής συνέβαλε στην επίτευξη των στόχων του άρθρου 1 παράγραφος 2.

Άρθρο 6

Υποβολή εκθέσεων

Κατά τη διάρκεια της περιόδου υλοποίησης, ο Ύπατος Εκπρόσωπος υποβάλλει στην ΕΠΑ εξαμηνιαίες εκθέσεις σχετικά με την υλοποίηση του μέτρου συνδρομής, σύμφωνα με το άρθρο 63 της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2021/509. Ο διευθυντής μέτρων συνδρομής ενημερώνει τακτικά την επιτροπή του Μηχανισμού που συγκροτήθηκε με την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2021/509 σχετικά με την εκτέλεση εσόδων και δαπανών σύμφωνα με το άρθρο 38 της απόφασης αυτής, μεταξύ άλλων παρέχοντας πληροφορίες για τους συμμετέχοντες προμηθευτές και υπεργολάβους.

Άρθρο 7

Αναστολή και διακοπή

1.   Η ΕΠΑ δύναται να αποφασίσει να αναστείλει εν όλω ή εν μέρει την εκτέλεση του μέτρου συνδρομής σύμφωνα με το άρθρο 64 της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2021/509.

2.   Η ΕΠΑ δύναται επίσης να εισηγηθεί στο Συμβούλιο να τερματίσει το μέτρο συνδρομής.

Άρθρο 8

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία της έκδοσής της.

Βρυξέλλες, 10 Ιουλίου 2023.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

P. NAVARRO RÍOS


(1)  Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2021/509 του Συμβουλίου, της 22ας Μαρτίου 2021, για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για την Ειρήνη, και για την κατάργηση της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2015/528 (ΕΕ L 102 της 24.3.2021, σ. 14).

(2)  Κοινή θέση 2008/944/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 2008, για τον καθορισμό κοινών κανόνων που διέπουν τον έλεγχο των εξαγωγών στρατιωτικής τεχνολογίας και εξοπλισμού (ΕΕ L 335 της 13.12.2008, σ. 99).