ISSN 1977-0669

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 301

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

65ό έτος
22 Νοεμβρίου 2022


Περιεχόμενα

 

II   Μη νομοθετικές πράξεις

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2022/2279 της Επιτροπής, της 1ης Αυγούστου 2022, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) 2019/1700 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τον προσδιορισμό του αριθμού και των τίτλων των μεταβλητών για τον τομέα της χρήσης των τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας για το έτος αναφοράς 2023 ( 1 )

1

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/2280 της Επιτροπής, της 15ης Νοεμβρίου 2022, για την καταχώριση ονομασίας στο μητρώο των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Salacgrīvas nēģi (ΠΓΕ)]

20

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/2281 της Επιτροπής, της 15ης Νοεμβρίου 2022, για την καταχώριση ονομασίας στο μητρώο των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Lumblija (ΠΓΕ)]

21

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/2282 της Επιτροπής, της 21ης Νοεμβρίου 2022, σχετικά με τον καθορισμό τεχνικών πληροφοριών για τον υπολογισμό των τεχνικών προβλέψεων και των βασικών ιδίων κεφαλαίων προς αναφορά με ημερομηνίες αναφοράς από τις 30 Σεπτεμβρίου 2022 έως τις 30 Δεκεμβρίου 2022, σύμφωνα με την οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης ( 1 )

22

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

*

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2022/2283 του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2022, για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2020/1351 σχετικά με τη χορήγηση προσωρινής στήριξης στη Δημοκρατία της Λετονίας, στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) 2020/672, για τον μετριασμό των κινδύνων ανεργίας στην κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της επιδημικής έκρηξης της COVID-19

119

 

*

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2022/2284 της Επιτροπής, της 14ης Νοεμβρίου 2022, για την τροποποίηση του παραρτήματος της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2021/641 για έκτακτα μέτρα σχετικά με την εκδήλωση εστιών υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών σε ορισμένα κράτη μέλη [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2022) 8308]  ( 1 )

125

 

*

Απόφαση (ΕΕ) 2022/2285 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 8ης Νοεμβρίου 2022, που τροποποιεί την απόφαση (ΕΕ) 2021/2255 σχετικά με την έγκριση της ποσότητας των κερμάτων που πρόκειται να εκδοθούν το 2022 (ΕΚΤ/2021/54) (ΕΚΤ/2022/41)

212

 

 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΣΤΑΘΕΙ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

 

*

Απόφαση αριθ. 1/2022 της επιτροπής σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας στη σύνθεσή της για τα εμπορικά θέματα, της 25ης Οκτωβρίου 2022, όσον αφορά την επικαιροποίηση του παραρτήματος XV (Προσέγγιση της τελωνειακής νομοθεσίας) της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου [2022/2286]

214

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις των οποίων οι τίτλοι έχουν τυπωθεί με λευκά στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


II Μη νομοθετικές πράξεις

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

22.11.2022   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 301/1


ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2022/2279 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 1ης Αυγούστου 2022

για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) 2019/1700 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τον προσδιορισμό του αριθμού και των τίτλων των μεταβλητών για τον τομέα της χρήσης των τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας για το έτος αναφοράς 2023

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/1700 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Οκτωβρίου 2019, για τη θέσπιση κοινού πλαισίου για τις ευρωπαϊκές στατιστικές σχετικά με τα άτομα και τα νοικοκυριά, με βάση στοιχεία που συλλέγονται από δείγματα σε ατομικό επίπεδο, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 808/2004, (ΕΚ) αριθ. 452/2008 και (ΕΚ) αριθ. 1338/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1177/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 577/98 του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

Η Επιτροπή, για να καλυφθούν οι ανάγκες σε στατιστικές για τα σχετικά λεπτομερή θέματα που παρατίθενται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1700, θα πρέπει να προσδιορίσει τον αριθμό και τους τίτλους των μεταβλητών για το σύνολο δεδομένων που χρησιμοποιείται στον τομέα της χρήσης των τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας για το έτος αναφοράς 2023,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο αριθμός και οι τίτλοι των μεταβλητών για τον τομέα της χρήσης των τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας για το έτος αναφοράς 2023 παρατίθενται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 1η Αυγούστου 2022.

Για την Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ΕΕ L 261 I της 14.10.2019, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αριθμός και τίτλοι των μεταβλητών για τον τομέα της χρήσης των τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας για το έτος αναφοράς 2023

Θέμα

Λεπτομερές θέμα

Αναγνωριστικός κωδικός μεταβλητής

Τίτλος μεταβλητής/περιγραφή μεταβλητής

01.Τεχνικά στοιχεία — 15 υποχρεωτικές τεχνικές μεταβλητές, — 2 προαιρετικές τεχνικές μεταβλητές

Πληροφορίες συλλογής δεδομένων

REFYEAR

Έτος της έρευνας

Πληροφορίες συλλογής δεδομένων

INTDATE

Ημερομηνία αναφοράς — ημερομηνία πρώτης συνέντευξης

Πληροφορίες συλλογής δεδομένων

STRATUM_ID

Στρώμα (stratum)

Πληροφορίες συλλογής δεδομένων

PSU

Πρωτογενής μονάδα δειγματοληψίας

Ταυτοποίηση

HH_ID

Αριθμός ταυτοποίησης νοικοκυριού

Ταυτοποίηση

IND_ID

Ατομικός αριθμός ταυτοποίησης

Ταυτοποίηση

HH_REF_ID

Αριθμός ταυτοποίησης του νοικοκυριού στο οποίο ανήκει το άτομο

Σταθμίσεις

HH_WGHT

Στάθμιση νοικοκυριού

Σταθμίσεις

IND_WGHT

Ατομική στάθμιση

Χαρακτηριστικά συνέντευξης

TIME

Διάρκεια συνέντευξης

Χαρακτηριστικά συνέντευξης

INT_TYPE

Τύπος συνέντευξης

Θέση

COUNTRY

Χώρα διαμονής

Θέση

GEO_NUTS1

Περιφέρεια διαμονής

Θέση

GEO_NUTS2

(προαιρετικό)

Περιφέρεια διαμονής (προαιρετικό)

Θέση

GEO_NUTS3

(προαιρετικό)

Περιφέρεια διαμονής

(προαιρετικό)

Θέση

DEG_URBA

Βαθμός αστικοποίησης

Θέση

GEO_DEV

Γεωγραφική θέση

02.Χαρακτηριστικά ατόμων και νοικοκυριού — 7 συλλεγόμενες μεταβλητές, — 1 παράγωγη μεταβλητή, 7 προαιρετικές μεταβλητές

Δημογραφία

SEX

Φύλο

Δημογραφία

YEARBIR

Έτος γέννησης

Δημογραφία

PASSBIR

Τα γενέθλια για το τρέχον έτος έχουν παρέλθει

Δημογραφία

AGE

Ηλικία σε συμπληρωμένα έτη

Ιθαγένεια και μεταναστευτικό ιστορικό

CITIZENSHIP

Χώρα κύριας ιθαγένειας

Ιθαγένεια και μεταναστευτικό ιστορικό

CNTRYB

Χώρα γέννησης

Σύνθεση νοικοκυριού

HH_POP

Μέγεθος νοικοκυριού (αριθμός μελών του νοικοκυριού)

Σύνθεση νοικοκυριού

HH_POP_16_24 (προαιρετικό)

Αριθμός μελών του νοικοκυριού ηλικίας 16 έως 24 ετών (προαιρετικό)

Σύνθεση νοικοκυριού

HH_POP_16_24S (προαιρετικό)

Αριθμός μαθητών/σπουδαστών στο νοικοκυριό ηλικίας 16 έως 24 ετών

(προαιρετικό)

Σύνθεση νοικοκυριού

HH_POP_25_64 (προαιρετικό)

Αριθμός μελών του νοικοκυριού ηλικίας 25 έως 64 ετών (προαιρετικό)

Σύνθεση νοικοκυριού

HH_POP_65_MAX (προαιρετικό)

Αριθμός μελών του νοικοκυριού ηλικίας τουλάχιστον 65 ετών (προαιρετικό)

Σύνθεση νοικοκυριού

HH_CHILD

Αριθμός παιδιών κάτω των 16 ετών

Σύνθεση νοικοκυριού

HH_CHILD_14_15

(προαιρετικό)

Αριθμός παιδιών ηλικίας 14 έως 15 ετών

(προαιρετικό)

Σύνθεση νοικοκυριού

HH_CHILD_5_13

(προαιρετικό)

Αριθμός παιδιών ηλικίας 5 έως 13 ετών (προαιρετικό)

Σύνθεση νοικοκυριού

HH_CHILD_LE_4

(προαιρετικό)

Αριθμός παιδιών ηλικίας ίσης ή μικρότερης των 4 ετών (προαιρετικό)

03.Συμμετοχή στην αγορά εργασίας — 5 συλλεγόμενες μεταβλητές, 3 προαιρετικές μεταβλητές

Κατάσταση κύριας δραστηριότητας (βάσει ιδίας εκτίμησης)

MAINSTAT

Κατάσταση κύριας δραστηριότητας (βάσει ιδίας εκτίμησης)

Βασικά χαρακτηριστικά θέσης εργασίας

STAPRO

Καθεστώς απασχόλησης στην κύρια εργασία

Βασικά χαρακτηριστικά θέσης εργασίας

NACE1D

(προαιρετικό)

Οικονομική δραστηριότητα της τοπικής μονάδας για την κύρια εργασία

(προαιρετικό)

Βασικά χαρακτηριστικά θέσης εργασίας

ISCO2D

Δραστηριότητα στην κύρια εργασία

Βασικά χαρακτηριστικά θέσης εργασίας

OCC_ICT

Επαγγελματίας ΤΠΕ ή μη επαγγελματίας ΤΠΕ

Βασικά χαρακτηριστικά θέσης εργασίας

OCC_MAN

Χειρωνακτικά ή μη χειρωνακτικά εργαζόμενος

Βασικά χαρακτηριστικά θέσης εργασίας

EMPST_WKT

(προαιρετικό)

Κύρια εργασία πλήρους ή μερικής απασχόλησης (βάσει ιδίας εκτίμησης)

(προαιρετικό)

Διάρκεια της σύμβασης

EMPST_CONTR (προαιρετικό)

Μονιμότητα της κύριας εργασίας

(προαιρετικό)

04.Μορφωτικό επίπεδο και ιστορικό — 1 συλλεγόμενη μεταβλητή, 1 παράγωγη μεταβλητή

Μορφωτικό επίπεδο

ISCEDD

Μορφωτικό επίπεδο (υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης που ολοκληρώθηκε με επιτυχία)

Μορφωτικό επίπεδο

ISCED

Μορφωτικό επίπεδο (συγκεντρωτικά)

05. Εισόδημα, κατανάλωση και στοιχεία πλούτου, συμπεριλαμβανομένων των χρεών — 1 συλλεγόμενη μεταβλητή

Συνολικό μηνιαίο εισόδημα νοικοκυριού

HH_IQ5

Συνολικό μέσο καθαρό τρέχον μηνιαίο εισόδημα

06.Συμμετοχή στην κοινωνία των πληροφοριών — 125 συλλεγόμενες μεταβλητές, — 12 προαιρετικές μεταβλητές, — 1 παράγωγη μεταβλητή

Πρόσβαση στις ΤΠΕ

IACC

Πρόσβαση του νοικοκυριού στο διαδίκτυο στο σπίτι (μέσω οποιασδήποτε συσκευής)

Χρήση και συχνότητα χρήσης των ΤΠΕ

IU

Πλέον πρόσφατη χρήση του διαδικτύου, σε οποιοδήποτε σημείο, με οποιαδήποτε κατάλληλη συσκευή

Χρήση και συχνότητα χρήσης των ΤΠΕ

IFUS

Μέση συχνότητα χρήσης του διαδικτύου τους τελευταίους 3 μήνες

Χρήση και συχνότητα χρήσης των ΤΠΕ

IUG_DKPC

Χρήση του διαδικτύου τους τελευταίους 3 μήνες σε επιτραπέζιο υπολογιστή

Χρήση και συχνότητα χρήσης των ΤΠΕ

IUG_LPC

Χρήση του διαδικτύου τους τελευταίους 3 μήνες σε φορητό υπολογιστή

Χρήση και συχνότητα χρήσης των ΤΠΕ

IUG_TPC

Χρήση του διαδικτύου τους τελευταίους 3 μήνες σε ταμπλέτα

Χρήση και συχνότητα χρήσης των ΤΠΕ

IUG_MP

Χρήση του διαδικτύου τους τελευταίους 3 μήνες σε κινητό τηλέφωνο ή έξυπνο τηλέφωνο

Χρήση και συχνότητα χρήσης των ΤΠΕ

IUG_OTH1

Χρήση του διαδικτύου τους τελευταίους 3 μήνες σε άλλες συσκευές (όπως έξυπνη τηλεόραση, έξυπνα ηχεία, κονσόλα παιχνιδιών, συσκευή ανάγνωσης ηλεκτρονικών βιβλίων, έξυπνο ρολόι)

Δραστηριότητες στο διαδίκτυο

IUEM

Χρήση του διαδικτύου τους τελευταίους 3 μήνες για ιδιωτικούς σκοπούς, για αποστολή και παραλαβή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Δραστηριότητες στο διαδίκτυο

IUPH1

Χρήση του διαδικτύου τους τελευταίους 3 μήνες για ιδιωτικούς σκοπούς, για τηλεφωνικές κλήσεις (συμπεριλαμβανομένων των βιντεοκλήσεων) μέσω του διαδικτύου

Δραστηριότητες στο διαδίκτυο

IUSNET

Χρήση του διαδικτύου τους τελευταίους 3 μήνες για ιδιωτικούς σκοπούς, για συμμετοχή σε κοινωνικά δίκτυα (δημιουργία προφίλ χρήστη, αποστολή μηνυμάτων ή άλλες ενέργειες)

Δραστηριότητες στο διαδίκτυο

IUCHAT1

Χρήση του διαδικτύου τους τελευταίους 3 μήνες για ιδιωτικούς σκοπούς, για χρήση στιγμιαίων μηνυμάτων (ανταλλαγή μηνυμάτων)

Δραστηριότητες στο διαδίκτυο

IUNW1

Χρήση του διαδικτύου τους τελευταίους 3 μήνες για ιδιωτικούς σκοπούς, για ανάγνωση ειδήσεων, εφημερίδων ή ειδησεογραφικών περιοδικών στο διαδίκτυο

Δραστηριότητες στο διαδίκτυο

IHIF

Χρήση του διαδικτύου τους τελευταίους 3 μήνες για ιδιωτικούς σκοπούς, για αναζήτηση πληροφοριών για θέματα υγείας (για θέματα όπως τραυματισμοί, ασθένειες, διατροφή, βελτίωση της υγείας)

Δραστηριότητες στο διαδίκτυο

IUIF

Χρήση του διαδικτύου τους τελευταίους 3 μήνες για ιδιωτικούς σκοπούς, για αναζήτηση πληροφοριών για προϊόντα ή υπηρεσίες

Δραστηριότητες στο διαδίκτυο

IUPOL2

Χρήση του διαδικτύου τους τελευταίους 3 μήνες για ιδιωτικούς σκοπούς, για τη διατύπωση απόψεων για θέματα που ενδιαφέρουν τον πολίτη ή πολιτικά θέματα σε ιστότοπους ή σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Δραστηριότητες στο διαδίκτυο

IUVOTE

Χρήση του διαδικτύου τους τελευταίους 3 μήνες για ιδιωτικούς σκοπούς, για συμμετοχή σε ηλεκτρονικές διαβουλεύσεις ή ψηφοφορίες για θέματα που ενδιαφέρουν τον πολίτη ή πολιτικά θέματα (π.χ. πολεοδομικός σχεδιασμός, υπογραφή ψηφισμάτων)

Δραστηριότητες στο διαδίκτυο

IUJOB

Χρήση του διαδικτύου τους τελευταίους 3 μήνες για ιδιωτικούς σκοπούς, για αναζήτηση εργασίας ή αποστολή αίτησης για θέση εργασίας

Δραστηριότητες στο διαδίκτυο

IUSELL

Χρήση του διαδικτύου τους τελευταίους 3 μήνες για ιδιωτικούς σκοπούς, για πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών μέσω ιστότοπου ή εφαρμογής

Δραστηριότητες στο διαδίκτυο

IUBK

Χρήση του διαδικτύου τους τελευταίους 3 μήνες για ιδιωτικούς σκοπούς, για την εκτέλεση διαδικτυακών τραπεζικών συναλλαγών (μεταξύ άλλων μέσω κινητού τηλεφώνου)

Δραστηριότητες στο διαδίκτυο

IUOLC

Χρήση του διαδικτύου τους τελευταίους 3 μήνες για τη διενέργεια δραστηριοτήτων εκμάθησης για εκπαιδευτικούς, επαγγελματικούς ή ιδιωτικούς σκοπούς, με την παρακολούθηση κύκλου μαθημάτων στο διαδίκτυο

Δραστηριότητες στο διαδίκτυο

IUOLM

Χρήση του διαδικτύου τους τελευταίους 3 μήνες για τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων εκμάθησης για εκπαιδευτικούς, επαγγελματικούς ή ιδιωτικούς σκοπούς, μέσω χρήσης διαδικτυακού εκπαιδευτικού υλικού που δεν αποτελεί μέρος πλήρους κύκλου μαθημάτων (π.χ. προγράμματα εκμάθησης μέσω βίντεο, διαδικτυακά σεμινάρια, ηλεκτρονικά βιβλία, εφαρμογές μάθησης ή πλατφόρμες)

Δραστηριότητες στο διαδίκτυο

IUOCIS1

Χρήση του διαδικτύου τους τελευταίους 3 μήνες για τη διενέργεια δραστηριοτήτων εκμάθησης για εκπαιδευτικούς, επαγγελματικούς ή ιδιωτικούς σκοπούς, μέσω επικοινωνίας με εκπαιδευτές ή εκπαιδευόμενους με τη χρήση ακουστικών ή οπτικών διαδικτυακών εργαλείων

Συναλλαγές με δημόσιες αρχές

IGOVIP

Δραστηριότητες μέσω ιστότοπου ή εφαρμογής δημόσιων αρχών ή δημόσιων υπηρεσιών για ιδιωτικό σκοπό κατά τους τελευταίους 12 μήνες, οι οποίες συνίστανται στην πρόσβαση του απαντώντος σε πληροφορίες που τον αφορούν και οι οποίες έχουν αποθηκευτεί από δημόσιες αρχές ή δημόσιες υπηρεσίες

Συναλλαγές με δημόσιες αρχές

IGOVIDB

Δραστηριότητες μέσω ιστότοπου ή εφαρμογής δημόσιων αρχών ή δημόσιων υπηρεσιών για ιδιωτικό σκοπό κατά τους τελευταίους 12 μήνες, οι οποίες συνίστανται στην πρόσβαση του απαντώντος σε πληροφορίες από δημόσιες βάσεις δεδομένων ή μητρώα (όπως πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα βιβλίων σε δημόσιες βιβλιοθήκες, κτηματολόγια, μητρώα επιχειρήσεων)

Συναλλαγές με δημόσιες αρχές

IGOV12IF

Δραστηριότητες μέσω ιστότοπου ή εφαρμογής δημόσιων αρχών ή δημόσιων υπηρεσιών για ιδιωτικό σκοπό κατά τους τελευταίους 12 μήνες, οι οποίες συνίστανται στη λήψη πληροφοριών από τον απαντώντα (π.χ. σχετικά με υπηρεσίες, παροχές, δικαιώματα, νόμους, ώρες λειτουργίας)

Συναλλαγές με δημόσιες αρχές

IGOVIX

Ο απαντών δεν έχει προσπελάσει προσωπικά αρχεία ή βάσεις δεδομένων ούτε έχει λάβει πληροφορίες μέσω ιστότοπου ή εφαρμογής δημόσιων αρχών ή δημόσιων υπηρεσιών για ιδιωτικό σκοπό κατά τους τελευταίους 12 μήνες

Συναλλαγές με δημόσιες αρχές

IGOV12FM

Τηλεφόρτωση («κατέβασμα»)/εκτύπωση επίσημων εντύπων από τον απαντώντα από ιστότοπο ή εφαρμογή δημόσιων αρχών ή δημόσιων υπηρεσιών για ιδιωτικό σκοπό κατά τους τελευταίους 12 μήνες

Συναλλαγές με δημόσιες αρχές

IGOVAPR

Προγραμματισμός ραντεβού ή κράτηση από τον απαντώντα μέσω ιστότοπου ή εφαρμογής με δημόσιες αρχές ή δημόσιες υπηρεσίες (π.χ. κράτηση βιβλίου σε δημόσια βιβλιοθήκη, ραντεβού με δημόσιο υπάλληλο ή κρατικό πάροχο υγειονομικής περίθαλψης) για ιδιωτικό σκοπό κατά τους τελευταίους 12 μήνες

Συναλλαγές με δημόσιες αρχές

IGOVPOST

(Προαιρετικό)

Λήψη από τον απαντώντα επίσημης επικοινωνίας ή εγγράφων που αποστέλλονται από δημόσιες αρχές μέσω του λογαριασμού του απαντώντος σε ιστότοπο ή εφαρμογή (όνομα της υπηρεσίας, αν υπάρχει στη χώρα) δημόσιων αρχών ή υπηρεσιών (όπως γνωστοποιήσεις προστίμων ή τιμολόγια, επιστολές, επίδοση δικαστικών κλητεύσεων, δικαστικών εγγράφων, [παραδείγματα σε εθνικό επίπεδο]) για ιδιωτικό σκοπό κατά τους τελευταίους 12 μήνες; Η χρήση μηνυμάτων ή ειδοποιήσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικού μηνύματος για την ενημέρωση ότι ένα έγγραφο είναι διαθέσιμο θα πρέπει να αποκλείεται. (προαιρετικό)

Συναλλαγές με δημόσιες αρχές

IGOVTAX1

Υποβολή της φορολογικής δήλωσης του απαντώντος μέσω ιστότοπου ή εφαρμογής, για ιδιωτικό σκοπό, κατά τους τελευταίους 12 μήνες

Συναλλαγές με δημόσιες αρχές

IGOVODC

Δραστηριότητες μέσω ιστότοπου ή εφαρμογής δημόσιων αρχών ή δημόσιων υπηρεσιών για ιδιωτικό σκοπό κατά τους τελευταίους 12 μήνες, οι οποίες συνίστανται στην υποβολή αίτησης από τον απαντώντα για λήψη επίσημων εγγράφων ή πιστοποιητικών (όπως πιστοποιητικό αποφοίτησης, γέννησης, γάμου, διαζυγίου, θανάτου, διαμονής, αστυνομικό ή ποινικό μητρώο [παραδείγματα σε εθνικό επίπεδο])

Συναλλαγές με δημόσιες αρχές

IGOVBE

Δραστηριότητες μέσω ιστότοπου ή εφαρμογής δημόσιων αρχών ή δημόσιων υπηρεσιών για ιδιωτικό σκοπό κατά τους τελευταίους 12 μήνες, οι οποίες συνίστανται στην υποβολή αίτησης από τον απαντώντα για παροχές ή δικαιώματα (π.χ. σύνταξη, επίδομα ανεργίας, επίδομα τέκνου, εγγραφή σε σχολεία, πανεπιστήμια [παραδείγματα σε εθνικό επίπεδο])

Συναλλαγές με δημόσιες αρχές

IGOVRCC

Δραστηριότητες μέσω ιστότοπου ή εφαρμογής δημόσιων αρχών ή δημόσιων υπηρεσιών για ιδιωτικό σκοπό κατά τους τελευταίους 12 μήνες, οι οποίες συνίστανται στην υποβολή από τον απαντώντα άλλων αιτήσεων, αξιώσεων ή καταγγελιών (όπως δήλωση κλοπής στην αστυνομία, υποβολή νομικής καταγγελίας, υποβολή αίτησης χορήγησης νομικής συνδρομής, κίνηση διαδικασίας αστικής αξίωσης ενώπιον δικαστηρίου, [παραδείγματα σε εθνικό επίπεδο])

Συναλλαγές με δημόσιες αρχές

IRGOVNN

Λόγοι για μη υποβολή αίτησης για λήψη επίσημων εγγράφων ή για μη έγερση αξιώσεων μέσω ιστότοπου ή εφαρμογής δημόσιων αρχών ή δημόσιων υπηρεσιών κατά τους τελευταίους 12 μήνες — ο απαντών δεν χρειάστηκε να υποβάλει αίτηση για λήψη εγγράφων ή να εγείρει αξιώσεις

Συναλλαγές με δημόσιες αρχές

IRGOVLS

Λόγοι μη υποβολής αίτησης για λήψη επίσημων εγγράφων ή μη έγερσης αξιώσεων μέσω ιστότοπου ή εφαρμογής δημόσιων αρχών ή δημόσιων υπηρεσιών κατά τους τελευταίους 12 μήνες — έλλειψη δεξιοτήτων ή γνώσεων (π.χ. ο απαντών δεν γνώριζε τον τρόπο χρήσης του ιστότοπου ή της εφαρμογής ή ο ιστότοπος ή η εφαρμογή ήταν υπερβολικά περίπλοκα στη χρήση)

Συναλλαγές με δημόσιες αρχές

IRGOVSEC

Λόγοι μη υποβολής αίτησης για λήψη επίσημων εγγράφων ή για μη έγερση αξιώσεων μέσω ιστότοπου ή εφαρμογής δημόσιων αρχών ή δημόσιων υπηρεσιών κατά τους τελευταίους 12 μήνες — ανησυχίες για την ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή απροθυμία πληρωμής μέσω διαδικτύου (απάτη με πιστωτικές κάρτες)

Συναλλαγές με δημόσιες αρχές

IRGOVEID

(Προαιρετικό)

Λόγοι μη υποβολής αίτησης για λήψη επίσημων εγγράφων ή μη έγερσης αξιώσεων μέσω ιστότοπου ή εφαρμογής δημόσιων αρχών ή δημόσιων υπηρεσιών κατά τους τελευταίους 12 μήνες — απουσία ηλεκτρονικής υπογραφής ή ενεργοποιημένης ηλεκτρονικής ταυτότητας (eID) ή οποιουδήποτε άλλου εργαλείου για τη χρήση της eID (που απαιτείται για τη χρήση των υπηρεσιών) [παραδείγματα σε εθνικό επίπεδο] (προαιρετικό)

Συναλλαγές με δημόσιες αρχές

IRGOVOP

Λόγοι για μη υποβολή αίτησης για λήψη επίσημων εγγράφων ή για μη έγερση αξιώσεων μέσω ιστότοπου ή εφαρμογής δημόσιων αρχών ή δημόσιων υπηρεσιών κατά τους τελευταίους 12 μήνες — άλλο άτομο το έπραξε για λογαριασμό του απαντώντος (π.χ. σύμβουλος, φοροτεχνικός, συγγενής)

Συναλλαγές με δημόσιες αρχές

IRGOVOTH

Λόγοι για μη υποβολή αίτησης για λήψη επίσημων εγγράφων ή για μη έγερση αξιώσεων μέσω ιστότοπου ή εφαρμογής δημόσιων αρχών ή δημόσιων υπηρεσιών κατά τους τελευταίους 12 μήνες — άλλος λόγος

Συναλλαγές με δημόσιες αρχές

IEID

Χρήση από τον απαντώντα της/των ηλεκτρονικής/-ών ταυτότητας/-ήτων (eID) [εθνικός κατάλογος όλων των ανά χώρα ηλεκτρονικών ταυτοτήτων, οι οποίες αναγνωρίζονται επίσημα από τις δημόσιες αρχές ή τις δημόσιες υπηρεσίες και οι οποίες είναι υψηλού ή βασικού επιπέδου διασφάλισης βάσει του κανονισμού eIDAS (1)] για πρόσβαση σε διαδικτυακές υπηρεσίες για ιδιωτικό σκοπό κατά τους τελευταίους 12 μήνες

Συναλλαγές με δημόσιες αρχές

IEIDOC

Είδος υπηρεσιών για τις οποίες ο απαντών έχει κάνει χρήση της eID [εθνικός κατάλογος όλων των ανά χώρα ηλεκτρονικών ταυτοτήτων, οι οποίες αναγνωρίζονται επίσημα από τις δημόσιες αρχές ή τις δημόσιες υπηρεσίες και οι οποίες είναι υψηλού ή βασικού επιπέδου διασφάλισης βάσει του κανονισμού eIDAS] κατά τους τελευταίους 12 μήνες — υπηρεσίες που παρέχονται από δημόσιες αρχές ή δημόσιες υπηρεσίες της χώρας διαμονής του απαντώντος (όπως υποβολή φορολογικής δήλωσης του απαντώντος, αίτηση για κοινωνικές παροχές, αίτηση για επίσημα πιστοποιητικά, πρόσβαση στα μητρώα υγείας του απαντώντος, [παραδείγματα σε εθνικό επίπεδο])

Συναλλαγές με δημόσιες αρχές

IEIDEC

Είδος υπηρεσιών για τις οποίες ο απαντών έχει κάνει χρήση της eID [εθνικός κατάλογος όλων των ανά χώρα ηλεκτρονικών ταυτοτήτων, οι οποίες αναγνωρίζονται επίσημα από τις δημόσιες αρχές ή τις δημόσιες υπηρεσίες και οι οποίες είναι υψηλού ή βασικού επιπέδου διασφάλισης βάσει του κανονισμού eIDAS] κατά τους τελευταίους 12 μήνες — υπηρεσίες που παρέχονται από δημόσιες αρχές ή δημόσιες υπηρεσίες άλλων ευρωπαϊκών χωρών (π.χ. υποβολή φορολογικής δήλωσης του απαντώντος, αίτηση για επίσημα έγγραφα ή πιστοποιητικά, [παραδείγματα σε εθνικό επίπεδο]) (κατά περίπτωση στην εκάστοτε χώρα)

Συναλλαγές με δημόσιες αρχές

IEIDBS

Είδος υπηρεσιών για τις οποίες ο απαντών έχει κάνει χρήση της eID [εθνικός κατάλογος όλων των ανά χώρα ηλεκτρονικών ταυτοτήτων, οι οποίες αναγνωρίζονται επίσημα από τις δημόσιες αρχές ή τις δημόσιες υπηρεσίες και οι οποίες είναι υψηλού ή βασικού επιπέδου διασφάλισης βάσει του κανονισμού eIDAS] κατά τους τελευταίους 12 μήνες — υπηρεσίες που παρέχονται από τον επιχειρηματικό τομέα (όπως πρόσβαση σε τραπεζικές υπηρεσίες, σύνδεση σε υπηρεσίες μεταφορών, ταυτοποίηση μέσω της eID π.χ. σε ψηφιακή αγορά, [παραδείγματα σε εθνικό επίπεδο]) (κατά περίπτωση στην εκάστοτε χώρα)

Συναλλαγές με δημόσιες αρχές

IREIDNA

Λόγοι μη χρήσης ηλεκτρονικής/-ών ταυτότητας/-ήτων (eID) επίσημα αναγνωρισμένης/-ων από δημόσιες αρχές ή δημόσιες υπηρεσίες και η/οι οποία/-ες είναι υψηλού ή βασικού επιπέδου διασφάλισης βάσει του κανονισμού eIDAS κατά τους τελευταίους 12 μήνες — ο απαντών δεν γνώριζε την ύπαρξη της eID

Συναλλαγές με δημόσιες αρχές

IREIDNO

Λόγοι μη χρήσης ηλεκτρονικής/-ών ταυτότητας/-ήτων (eID) επίσημα αναγνωρισμένης/-ων από δημόσιες αρχές ή δημόσιες υπηρεσίες και η/οι οποία/-ες είναι υψηλού ή βασικού επιπέδου διασφάλισης βάσει του κανονισμού eIDAS κατά τους τελευταίους 12 μήνες — ο απαντών δεν διαθέτει eID

Συναλλαγές με δημόσιες αρχές

IREIDNN

Λόγοι μη χρήσης ηλεκτρονικής/-ών ταυτότητας/-ήτων (eID) επίσημα αναγνωρισμένης/-ων από δημόσιες αρχές ή δημόσιες υπηρεσίες και η/οι οποία/-ες είναι υψηλού ή βασικού επιπέδου διασφάλισης βάσει του κανονισμού eIDAS κατά τους τελευταίους 12 μήνες — ο απαντών δεν χρειάστηκε να έχει πρόσβαση σε διαδικτυακές υπηρεσίες που απαιτούν eID

Συναλλαγές με δημόσιες αρχές

IREIDSEC

Λόγοι μη χρήσης ηλεκτρονικής/-ών ταυτότητας/-ήτων (eID) επίσημα αναγνωρισμένης/-ων από δημόσιες αρχές ή δημόσιες υπηρεσίες και η/οι οποία/-ες είναι υψηλού ή βασικού επιπέδου διασφάλισης βάσει του κανονισμού eIDAS κατά τους τελευταίους 12 μήνες — ο απαντών δεν αισθάνεται ασφάλεια όσον αφορά τη χρήση της (ανησυχεί για την ασφάλεια των ΤΠΕ, την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα)

Συναλλαγές με δημόσιες αρχές

IREIDTEC

Λόγοι μη χρήσης ηλεκτρονικής/-ών ταυτότητας/-ήτων (eID) επίσημα αναγνωρισμένης/-ων από δημόσιες αρχές ή δημόσιες υπηρεσίες και η/οι οποία/-ες είναι υψηλού ή βασικού επιπέδου διασφάλισης βάσει του κανονισμού eIDAS κατά τους τελευταίους 12 μήνες — χρηστικότητα/τεχνικά ζητήματα (π.χ. υπερβολικά δύσκολη ή μη φιλική προς τον χρήστη, απουσία κατάλληλης συσκευής ανάγνωσης καρτών, ασυμβατότητα λογισμικού, δεν έγινε δεκτή για τις υπηρεσίες στις οποίες χρειάστηκε να έχει πρόσβαση ο απαντών)

Συναλλαγές με δημόσιες αρχές

IREIDDEV

Λόγοι μη χρήσης ηλεκτρονικής/-ών ταυτότητας/-ήτων (eID) επίσημα αναγνωρισμένης/-ων από δημόσιες αρχές ή δημόσιες υπηρεσίες και η/οι οποία/-ες είναι υψηλού ή βασικού επιπέδου διασφάλισης βάσει του κανονισμού eIDAS κατά τους τελευταίους 12 μήνες — ο απαντών δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει την eID για να αποκτήσει πρόσβαση στην υπηρεσία μέσω έξυπνου τηλεφώνου ή ταμπλέτας

Συναλλαγές με δημόσιες αρχές

IREIDOTH

Λόγοι μη χρήσης ηλεκτρονικής/-ών ταυτότητας/-ήτων (eID) επίσημα αναγνωρισμένης/-ων από δημόσιες αρχές ή δημόσιες υπηρεσίες και η/οι οποία/-ες είναι υψηλού ή βασικού επιπέδου διασφάλισης βάσει του κανονισμού eIDAS κατά τους τελευταίους 12 μήνες — άλλοι λόγοι

Ηλεκτρονικό εμπόριο

IBUY

Τελευταία αγορά ή παραγγελία προϊόντων ή υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου για ιδιωτική χρήση

Ηλεκτρονικό εμπόριο

BCLOT1

Χρήση του διαδικτύου για την αγορά ρούχων (συμπεριλαμβανομένων των αθλητικών ρούχων), παπουτσιών ή αξεσουάρ (όπως οι τσάντες ή τα κοσμήματα) από επιχειρήσεις ή ιδιώτες (συμπεριλαμβανομένων των μεταχειρισμένων) μέσω ιστότοπου ή εφαρμογής για ιδιωτική χρήση κατά τους τελευταίους 3 μήνες

Ηλεκτρονικό εμπόριο

BSPG

Χρήση του διαδικτύου για την αγορά αθλητικών ειδών (εξαιρουμένων των αθλητικών ρούχων) από επιχειρήσεις ή ιδιώτες (συμπεριλαμβανομένων των μεταχειρισμένων) μέσω ιστότοπου ή εφαρμογής για ιδιωτική χρήση κατά τους τελευταίους 3 μήνες

Ηλεκτρονικό εμπόριο

BCG

Χρήση του διαδικτύου για την αγορά παιδικών παιχνιδιών ή ειδών παιδικής φροντίδας (όπως οι πάνες, τα μπιμπερό, τα καροτσάκια) από επιχειρήσεις ή ιδιώτες (συμπεριλαμβανομένων των μεταχειρισμένων) μέσω ιστότοπου ή εφαρμογής για ιδιωτική χρήση κατά τους τελευταίους 3 μήνες

Ηλεκτρονικό εμπόριο

BFURN1

Χρήση του διαδικτύου για την αγορά επίπλων ή οικιακών ειδών (όπως τα χαλιά και οι κουρτίνες) ή ειδών κηπουρικής (όπως τα εργαλεία και τα φυτά) από επιχειρήσεις ή ιδιώτες (συμπεριλαμβανομένων των μεταχειρισμένων) μέσω ιστότοπου ή εφαρμογής για ιδιωτική χρήση κατά τους τελευταίους 3 μήνες

Ηλεκτρονικό εμπόριο

BMUFL

Χρήση του διαδικτύου για την αγορά μουσικής, όπως τα CD, οι δίσκοι βινυλίου κ.λπ., και/ή ταινιών ή σειρών, όπως τα DVD, οι δίσκοι Blu-ray κ.λπ., από επιχειρήσεις ή ιδιώτες (συμπεριλαμβανομένων των μεταχειρισμένων) μέσω ιστότοπου ή εφαρμογής για ιδιωτική χρήση κατά τους τελευταίους 3 μήνες

Ηλεκτρονικό εμπόριο

BBOOKNLG

Χρήση του διαδικτύου για την αγορά έντυπων βιβλίων, περιοδικών ή εφημερίδων από επιχειρήσεις ή ιδιώτες (συμπεριλαμβανομένων των μεταχειρισμένων) μέσω ιστότοπου ή εφαρμογής για ιδιωτική χρήση κατά τους τελευταίους 3 μήνες

Ηλεκτρονικό εμπόριο

BHARD1

Χρήση του διαδικτύου για την αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών, ταμπλετών, κινητών τηλεφώνων ή εξαρτημάτων από επιχειρήσεις ή ιδιώτες (συμπεριλαμβανομένων των μεταχειρισμένων) μέσω ιστότοπου ή εφαρμογής για ιδιωτική χρήση κατά τους τελευταίους 3 μήνες

Ηλεκτρονικό εμπόριο

BEEQU1

Χρήση του διαδικτύου για την αγορά ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης (όπως οι τηλεοράσεις, τα στερεοφωνικά, οι κάμερες και οι φωτογραφικές μηχανές, οι μπάρες ήχου ή τα έξυπνα ηχεία, οι εικονικοί βοηθοί) ή οικιακών συσκευών (όπως τα πλυντήρια ρούχων) από επιχειρήσεις ή ιδιώτες (συμπεριλαμβανομένων των μεταχειρισμένων) μέσω ιστότοπου ή εφαρμογής για ιδιωτική χρήση κατά τους τελευταίους 3 μήνες

Ηλεκτρονικό εμπόριο

BMED1

Χρήση του διαδικτύου για την αγορά φαρμάκων ή συμπληρωμάτων διατροφής, όπως οι βιταμίνες (εξαιρουμένης της ανανέωσης ιατρικών συνταγών διαδικτυακά), από επιχειρήσεις ή ιδιώτες (συμπεριλαμβανομένων των μεταχειρισμένων) μέσω ιστότοπου ή εφαρμογής για ιδιωτική χρήση κατά τους τελευταίους 3 μήνες

Ηλεκτρονικό εμπόριο

BFDR

Χρήση του διαδικτύου για την αγορά φαγητού που παραδίδεται στο σπίτι από εστιατόρια, αλυσίδες ταχείας εστίασης, υπηρεσίες τροφοδοσίας, από επιχειρήσεις ή ιδιώτες, μέσω ιστότοπου ή εφαρμογής για ιδιωτική χρήση κατά τους τελευταίους 3 μήνες

Ηλεκτρονικό εμπόριο

BFDS

Χρήση του διαδικτύου για την αγορά φαγητού ή ποτών από καταστήματα ή από παρόχους κιτ γευμάτων από επιχειρήσεις ή ιδιώτες, μέσω ιστότοπου ή εφαρμογής για ιδιωτική χρήση κατά τους τελευταίους 3 μήνες

Ηλεκτρονικό εμπόριο

BCBW

Χρήση του διαδικτύου για την αγορά καλλυντικών, προϊόντων ομορφιάς ή περιποίησης από επιχειρήσεις ή ιδιώτες (συμπεριλαμβανομένων των μεταχειρισμένων) μέσω ιστότοπου ή εφαρμογής για ιδιωτική χρήση κατά τους τελευταίους 3 μήνες

Ηλεκτρονικό εμπόριο

BCPH

Χρήση του διαδικτύου για την αγορά προϊόντων καθαρισμού ή προσωπικής υγιεινής (όπως οι οδοντόβουρτσες, τα χαρτομάντιλα, τα απορρυπαντικά πλύσης, τα ξεσκονόπανα) από επιχειρήσεις ή ιδιώτες (συμπεριλαμβανομένων των μεταχειρισμένων) μέσω ιστότοπου ή εφαρμογής για ιδιωτική χρήση κατά τους τελευταίους 3 μήνες

Ηλεκτρονικό εμπόριο

BBMC

Χρήση του διαδικτύου για την αγορά ποδηλάτων, μοτοποδηλάτων, αυτοκινήτων ή άλλων οχημάτων ή των ανταλλακτικών τους από επιχειρήσεις ή ιδιώτες (συμπεριλαμβανομένων των μεταχειρισμένων) μέσω ιστότοπου ή εφαρμογής για ιδιωτική χρήση κατά τους τελευταίους 3 μήνες

Ηλεκτρονικό εμπόριο

BOPG

Χρήση του διαδικτύου για την αγορά άλλων υλικών αγαθών από επιχειρήσεις ή ιδιώτες (συμπεριλαμβανομένων των μεταχειρισμένων) μέσω ιστότοπου ή εφαρμογής για ιδιωτική χρήση κατά τους τελευταίους 3 μήνες

Ηλεκτρονικό εμπόριο

BPG_ANY

Χρήση του διαδικτύου για την αγορά οποιουδήποτε από τα απαριθμούμενα υλικά αγαθά από επιχειρήσεις ή ιδιώτες (συμπεριλαμβανομένων των μεταχειρισμένων) μέσω ιστότοπου ή εφαρμογής για ιδιωτική χρήση κατά τους τελευταίους 3 μήνες

Ηλεκτρονικό εμπόριο

BPG_DOM

Χρήση του διαδικτύου για την αγορά προϊόντων μέσω ιστότοπου ή εφαρμογής κατά τους τελευταίους 3 μήνες από εγχώριους πωλητές (από επιχειρήσεις ή ιδιώτες)

Ηλεκτρονικό εμπόριο

BPG_EU

Χρήση του διαδικτύου για την αγορά προϊόντων μέσω ιστότοπου ή εφαρμογής κατά τους τελευταίους 3 μήνες από πωλητές προερχόμενους από άλλες χώρες της ΕΕ (από επιχειρήσεις ή ιδιώτες)

Ηλεκτρονικό εμπόριο

BPG_WRLD

Χρήση του διαδικτύου για την αγορά προϊόντων μέσω ιστότοπου ή εφαρμογής κατά τους τελευταίους 3 μήνες από πωλητές προερχόμενους από τον υπόλοιπο κόσμο (από επιχειρήσεις ή ιδιώτες)

Ηλεκτρονικό εμπόριο

BPG_UNK

Χρήση του διαδικτύου για την αγορά προϊόντων μέσω ιστότοπου ή εφαρμογής κατά τους τελευταίους 3 μήνες από πωλητές των οποίων η χώρα καταγωγής είναι άγνωστη (από επιχειρήσεις ή ιδιώτες)

Ηλεκτρονικό εμπόριο

BPG_PP

Προϊόντα που παραγγέλλονται από ιδιώτες μέσω ιστότοπου ή εφαρμογής

Ηλεκτρονικό εμπόριο

BMUSS

Χρήση του διαδικτύου για την αγορά ή τη συνδρομητική εγγραφή σε υπηρεσία μουσικής συνεχούς ροής ή μουσικής που τηλεφορτώνεται, μέσω ιστότοπου ή εφαρμογής, για ιδιωτική χρήση, κατά τους τελευταίους 3 μήνες

Ηλεκτρονικό εμπόριο

BFLMS

Χρήση του διαδικτύου για την αγορά ή τη συνδρομητική εγγραφή σε υπηρεσία ταινιών ή σειρών συνεχούς ροής ή ταινιών ή σειρών που τηλεφορτώνονται, μέσω ιστότοπου ή εφαρμογής, για ιδιωτική χρήση, κατά τους τελευταίους 3 μήνες

Ηλεκτρονικό εμπόριο

BBOOKNLS

Χρήση του διαδικτύου για την αγορά ή τη συνδρομητική εγγραφή σε ηλεκτρονικά βιβλία, διαδικτυακά περιοδικά ή διαδικτυακές εφημερίδες, μέσω ιστότοπου ή εφαρμογής, για ιδιωτική χρήση, κατά τους τελευταίους 3 μήνες

Ηλεκτρονικό εμπόριο

BGAMES

Χρήση του διαδικτύου για την αγορά ή τη συνδρομητική εγγραφή σε διαδικτυακά παιχνίδια ή παιχνίδια που τηλεφορτώνονται, για έξυπνα τηλέφωνα, ταμπλέτες, υπολογιστές ή κονσόλες, μέσω ιστότοπου ή εφαρμογής, για ιδιωτική χρήση, κατά τους τελευταίους 3 μήνες

Ηλεκτρονικό εμπόριο

BSOFTS

Χρήση του διαδικτύου για την αγορά ή τη συνδρομητική εγγραφή σε λογισμικό υπολογιστή ή άλλο λογισμικό που τηλεφορτώνεται, συμπεριλαμβανομένων αναβαθμίσεων, μέσω ιστότοπου ή εφαρμογής, για ιδιωτική χρήση, κατά τους τελευταίους 3 μήνες

Ηλεκτρονικό εμπόριο

BHLFTS

Χρήση του διαδικτύου για την αγορά ή τη συνδρομητική εγγραφή σε εφαρμογές σχετικές με την υγεία ή τη φυσική κατάσταση (εξαιρουμένων των δωρεάν εφαρμογών), μέσω ιστότοπου ή εφαρμογής, για ιδιωτική χρήση, κατά τους τελευταίους 3 μήνες

Ηλεκτρονικό εμπόριο

BAPP

Χρήση του διαδικτύου για την αγορά ή τη συνδρομητική εγγραφή σε άλλες εφαρμογές (όπως για την εκμάθηση ξένων γλωσσών, για ταξίδια, για τον καιρό, εξαιρουμένων των δωρεάν εφαρμογών), μέσω ιστότοπου ή εφαρμογής, για ιδιωτική χρήση, κατά τους τελευταίους 3 μήνες

Ηλεκτρονικό εμπόριο

BSTICK

Χρήση του διαδικτύου για την αγορά εισιτηρίων για αθλητικές εκδηλώσεις, μέσω ιστότοπου ή εφαρμογής, για ιδιωτική χρήση, κατά τους τελευταίους 3 μήνες

Ηλεκτρονικό εμπόριο

BCTICK

Χρήση του διαδικτύου για την αγορά εισιτηρίων για πολιτιστικές ή άλλες εκδηλώσεις (όπως κινηματογράφος, συναυλίες, εκθέσεις), μέσω ιστότοπου ή εφαρμογής, για ιδιωτική χρήση, κατά τους τελευταίους 3 μήνες

Ηλεκτρονικό εμπόριο

BSIMC

Χρήση του διαδικτύου για την αγορά σύνδεσης στο διαδίκτυο ή στην κινητή τηλεφωνία, μέσω ιστότοπου ή εφαρμογής, για ιδιωτική χρήση, κατά τους τελευταίους 3 μήνες

Ηλεκτρονικό εμπόριο

BSUTIL

Χρήση του διαδικτύου για την αγορά σύνδεσης στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, υδροδότησης ή θέρμανσης, για την αποκομιδή απορριμμάτων ή για παρόμοιες υπηρεσίες, μέσω ιστότοπου ή εφαρμογής, για ιδιωτική χρήση, κατά τους τελευταίους 3 μήνες

Ηλεκτρονικό εμπόριο

BHHS

Χρήση του διαδικτύου για την αγορά οικιακών υπηρεσιών (όπως υπηρεσίες καθαρισμού, φύλαξης παιδιών, επισκευών, κηπουρικής) (επίσης όταν αγοράζονται από ιδιώτες), μέσω ιστότοπου ή εφαρμογής, για ιδιωτική χρήση, κατά τους τελευταίους 3 μήνες

Ηλεκτρονικό εμπόριο

BTPS_E

Χρήση του διαδικτύου για την αγορά μεταφορικών υπηρεσιών από μεταφορική επιχείρηση, όπως εισιτήριο για τοπικό λεωφορείο, πτήση ή τρένο ή διαδρομή με ταξί μέσω ιστότοπου ή εφαρμογής, για ιδιωτική χρήση, κατά τους τελευταίους 3 μήνες

Ηλεκτρονικό εμπόριο

BTPS_PP

Χρήση του διαδικτύου για την αγορά μεταφορικών υπηρεσιών από ιδιώτη, μέσω ιστότοπου ή εφαρμογής, για ιδιωτική χρήση, κατά τους τελευταίους 3 μήνες

Ηλεκτρονικό εμπόριο

BRA_E

Χρήση του διαδικτύου για τη μίσθωση καταλύματος από επιχειρήσεις όπως τα ξενοδοχεία ή τα ταξιδιωτικά πρακτορεία, μέσω ιστότοπου ή εφαρμογής, για ιδιωτική χρήση, κατά τους τελευταίους 3 μήνες

Ηλεκτρονικό εμπόριο

BRA_PP

Χρήση του διαδικτύου για τη μίσθωση καταλύματος από ιδιώτη, μέσω ιστότοπου ή εφαρμογής, για ιδιωτική χρήση, κατά τους τελευταίους 3 μήνες

Ηλεκτρονικό εμπόριο

BOTS (προαιρετικό)

Χρήση του διαδικτύου για την αγορά άλλων υπηρεσιών (εξαιρουμένων των χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών) μέσω ιστότοπου ή εφαρμογής, για ιδιωτική χρήση, κατά τους τελευταίους 3 μήνες

(προαιρετικό)

Ηλεκτρονικό εμπόριο

BF

Αριθμός αγορών προϊόντων ή υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου, μέσω ιστότοπου ή εφαρμογής, για ιδιωτική χρήση, κατά τους τελευταίους 3 μήνες

Εμπόδια και προβλήματα στη χρήση

BTFW1

Προβλήματα κατά τις διαδικτυακές εμπορικές συναλλαγές: ο ιστότοπος ήταν πολύ δύσχρηστος ή δεν λειτουργούσε ικανοποιητικά (π.χ., ήταν υπερβολικά περίπλοκος, ασαφής, τεχνικά προβληματικός) κατά τη διαδικτυακή αγορά μέσω ιστότοπου ή εφαρμογής, για ιδιωτική χρήση, κατά τους τελευταίους 3 μήνες

Εμπόδια και προβλήματα στη χρήση

BDGL1

Προβλήματα κατά τις διαδικτυακές εμπορικές συναλλαγές: δυσκολίες στην εξεύρεση πληροφοριών σχετικά με τις εγγυήσεις ή άλλα νόμιμα δικαιώματα κατά τη διαδικτυακή αγορά μέσω ιστότοπου ή εφαρμογής, για ιδιωτική χρήση, κατά τους τελευταίους 3 μήνες

Εμπόδια και προβλήματα στη χρήση

BSPD1

Προβλήματα κατά τις διαδικτυακές εμπορικές συναλλαγές: χρόνος παράδοσης μεγαλύτερος από τον ενδεικνυόμενο κατά τη διαδικτυακή αγορά μέσω ιστότοπου ή εφαρμογής, για ιδιωτική χρήση, κατά τους τελευταίους 3 μήνες

Εμπόδια και προβλήματα στη χρήση

BCPR1

Προβλήματα κατά τις διαδικτυακές εμπορικές συναλλαγές: τελικό κόστος υψηλότερο από το ενδεικνυόμενο (π.χ. μη αναμενόμενα τέλη συναλλαγής ή αδικαιολόγητα τέλη εγγύησης) κατά τη διαδικτυακή αγορά μέσω ιστότοπου ή εφαρμογής, για ιδιωτική χρήση, κατά τους τελευταίους 3 μήνες

Εμπόδια και προβλήματα στη χρήση

BWDN1

Προβλήματα κατά τις διαδικτυακές εμπορικές συναλλαγές: παράδοση λανθασμένων ή ελαττωματικών προϊόντων ή υπηρεσιών κατά τη διαδικτυακή αγορά μέσω ιστότοπου ή εφαρμογής, για ιδιωτική χρήση, κατά τους τελευταίους 3 μήνες

Εμπόδια και προβλήματα στη χρήση

BFRA1

Προβλήματα κατά τις διαδικτυακές εμπορικές συναλλαγές: προβλήματα απάτης (π.χ. καμία παράδοση προϊόντων/υπηρεσιών ή αθέμιτη χρήση στοιχείων πιστωτικής κάρτας) κατά τη διαδικτυακή αγορά μέσω ιστότοπου ή εφαρμογής, για ιδιωτική χρήση, κατά τους τελευταίους 3 μήνες

Εμπόδια και προβλήματα στη χρήση

BCR1

Προβλήματα κατά τις διαδικτυακές εμπορικές συναλλαγές: δυσκολία υποβολής καταγγελίας και αποζημίωσης ή μη ικανοποιητική αντιμετώπιση καταγγελίας κατά τη διαδικτυακή αγορά μέσω ιστότοπου ή εφαρμογής, για ιδιωτική χρήση, κατά τους τελευταίους 3 μήνες

Εμπόδια και προβλήματα στη χρήση

BDNS1

Προβλήματα κατά τις διαδικτυακές εμπορικές συναλλαγές: αλλοδαπή επιχείρηση λιανικής πώλησης που δεν πραγματοποιούσε πωλήσεις στη χώρα του απαντώντος κατά τη διαδικτυακή αγορά μέσω ιστότοπου ή εφαρμογής, για ιδιωτική χρήση, κατά τους τελευταίους 3 μήνες

Εμπόδια και προβλήματα στη χρήση

BOTH2

Προβλήματα κατά τις διαδικτυακές εμπορικές συναλλαγές: άλλα προβλήματα που προέκυψαν κατά τη διαδικτυακή αγορά μέσω ιστότοπου ή εφαρμογής, για ιδιωτική χρήση, κατά τους τελευταίους 3 μήνες

Εμπόδια και προβλήματα στη χρήση

BARR2X

Δεν προέκυψαν προβλήματα κατά τη διαδικτυακή αγορά μέσω ιστότοπου ή εφαρμογής, για ιδιωτική χρήση, κατά τους τελευταίους 3 μήνες

Ηλεκτρονικό εμπόριο

BFIN_IN1

Χρήση του διαδικτύου για την αγορά ασφαλιστήριων συμβολαίων, συμπεριλαμβανομένης της ταξιδιωτικής ασφάλισης, ακόμη και αν περιλαμβάνεται σε πακέτο, π.χ. σε συνδυασμό με αεροπορικό εισιτήριο, μέσω ιστότοπου ή εφαρμογής, για ιδιωτικούς σκοπούς, κατά τους τελευταίους 3 μήνες

Ηλεκτρονικό εμπόριο

BFIN_CR1

Χρήση του διαδικτύου για λήψη δανείου ή ενυπόθηκου δανείου ή πίστωσης από τράπεζες ή άλλους παρόχους χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, μέσω ιστότοπου ή εφαρμογής, για ιδιωτικούς σκοπούς, κατά τους τελευταίους 3 μήνες

Ηλεκτρονικό εμπόριο

BFIN_SH1

Χρήση του διαδικτύου για την αγορά ή πώληση μετοχών, ομολόγων, μεριδίων επενδυτικών κεφαλαίων ή άλλων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, μέσω ιστότοπου ή εφαρμογής, για ιδιωτικούς σκοπούς, κατά τους τελευταίους 3 μήνες

Ψηφιακές δεξιότητες

CXFER1

Δραστηριότητες κατά τους τελευταίους 3 μήνες για εκπαιδευτικούς, επαγγελματικούς ή ιδιωτικούς σκοπούς, οι οποίες περιλάμβαναν την αντιγραφή ή μετακίνηση αρχείων (όπως έγγραφα, δεδομένα, εικόνες, βίντεο) μεταξύ φακέλων, συσκευών (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, υπηρεσίας στιγμιαίων μηνυμάτων, USB, καλωδίου) ή στο υπολογιστικό νέφος

Ψηφιακές δεξιότητες

CINSAPP1

Δραστηριότητες κατά τους τελευταίους 3 μήνες για εκπαιδευτικούς, επαγγελματικούς ή ιδιωτικούς σκοπούς, οι οποίες περιλάμβαναν την τηλεφόρτωση ή την εγκατάσταση λογισμικού ή εφαρμογών

Ψηφιακές δεξιότητες

CCONF1

Δραστηριότητες κατά τους τελευταίους 3 μήνες για εκπαιδευτικούς, επαγγελματικούς ή ιδιωτικούς σκοπούς, οι οποίες περιλάμβαναν την αλλαγή των ρυθμίσεων του λογισμικού, της εφαρμογής ή της συσκευής (π.χ. προσαρμογή της γλώσσας, των χρωμάτων, της αντίθεσης, του μεγέθους του κειμένου, των γραμμών εργαλείων/του μενού)

Ψηφιακές δεξιότητες

CWRD1

Δραστηριότητες σχετικές με το λογισμικό που διεξήχθησαν κατά τους τελευταίους 3 μήνες για εκπαιδευτικούς, επαγγελματικούς ή ιδιωτικούς σκοπούς, οι οποίες περιλάμβαναν τη χρήση λογισμικού επεξεργασίας κειμένου

Ψηφιακές δεξιότητες

CPRES2

Δραστηριότητες σχετικές με το λογισμικό που διεξήχθησαν κατά τους τελευταίους 3 μήνες για εκπαιδευτικούς, επαγγελματικούς ή ιδιωτικούς σκοπούς, οι οποίες περιλάμβαναν τη δημιουργία αρχείων (όπως έγγραφα, εικόνες, βίντεο) και την ενσωμάτωση διαφόρων στοιχείων όπως κειμένου, εικόνας, πίνακα, διαγράμματος, κινούμενου σχεδίου ή ήχου

Ψηφιακές δεξιότητες

CXLS1

Δραστηριότητες σχετικές με το λογισμικό που διεξήχθησαν κατά τους τελευταίους 3 μήνες για εκπαιδευτικούς, επαγγελματικούς ή ιδιωτικούς σκοπούς, οι οποίες περιλάμβαναν τη χρήση λογισμικού υπολογιστικών φύλλων

Ψηφιακές δεξιότητες

CXLSADV1

Δραστηριότητες σχετικές με το λογισμικό που διεξήχθησαν κατά τους τελευταίους 3 μήνες για εκπαιδευτικούς, επαγγελματικούς ή ιδιωτικούς σκοπούς, οι οποίες περιλάμβαναν τη χρήση προηγμένων στοιχείων λογισμικού υπολογιστικών φύλλων (συναρτήσεις, μαθηματικοί τύποι, μακροεντολές και άλλες λειτουργίες προγραμματισμού) για την οργάνωση, την ανάλυση, τη διάρθρωση ή την τροποποίηση δεδομένων

Ψηφιακές δεξιότητες

CEPVA1

Δραστηριότητες σχετικές με το λογισμικό που διεξήχθησαν κατά τους τελευταίους 3 μήνες για εκπαιδευτικούς, επαγγελματικούς ή ιδιωτικούς σκοπούς, οι οποίες περιλάμβαναν την επεξεργασία φωτογραφιών, βίντεο ή αρχείων ήχου

Ψηφιακές δεξιότητες

CPRG2

Δραστηριότητες σχετικές με το λογισμικό που διεξήχθησαν κατά τους τελευταίους 3 μήνες για εκπαιδευτικούς, επαγγελματικούς ή ιδιωτικούς σκοπούς, οι οποίες περιλάμβαναν τη συγγραφή κώδικα σε γλώσσα προγραμματισμού

Ψηφιακές δεξιότητες

UDI

Άντληση πληροφοριών ή περιεχομένου (όπως βίντεο, εικόνες) από ιστότοπους ειδήσεων ή μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο διαδίκτυο, τα οποία ο απαντών θεώρησε αναληθή ή αμφιβόλου αξιοπιστίας κατά τους τελευταίους 3 μήνες

Ψηφιακές δεξιότητες

TIC

Το αληθές των πληροφοριών ή του περιεχομένου σε ιστότοπους ειδήσεων ή μέσα κοινωνικής δικτύωσης ελέγχθηκε από τον απαντώντα κατά τους τελευταίους 3 μήνες

Ψηφιακές δεξιότητες

TICCSFOI

Το αληθές των πληροφοριών ή του περιεχομένου στο διαδίκτυο ελέγχθηκε από τον απαντώντα με την επαλήθευση των πηγών ή με την εξεύρεση άλλων πληροφοριών στο διαδίκτυο (όπως άλλων ιστότοπων ειδήσεων)

Ψηφιακές δεξιότητες

TICIDIS

Το αληθές των πληροφοριών ή του περιεχομένου στο διαδίκτυο ελέγχθηκε από τον απαντώντα με την παρακολούθηση συζητήσεων ή με τη συμμετοχή σε συζητήσεις στο διαδίκτυο όσον αφορά τις πληροφορίες

Ψηφιακές δεξιότητες

TICNIDIS

Το αληθές των πληροφοριών ή του περιεχομένου στο διαδίκτυο ελέγχθηκε από τον απαντώντα με τη συμμετοχή σε συζητήσεις εκτός διαδικτύου με άλλα πρόσωπα ή με τη χρήση πηγών που δεν ήταν στο διαδίκτυο

Ψηφιακές δεξιότητες

TICXND

Το αληθές των πληροφοριών ή του περιεχομένου στο διαδίκτυο δεν ελέγχθηκε, επειδή ο απαντών γνώριζε ήδη ότι οι πληροφορίες, το περιεχόμενο ή η πηγή δεν ήταν αξιόπιστα

Ψηφιακές δεξιότητες

TICXSKL

Το αληθές των πληροφοριών ή του περιεχομένου στο διαδίκτυο δεν ελέγχθηκε, επειδή ο απαντών δεν είχε τις σχετικές δεξιότητες ή γνώσεις

Ψηφιακές δεξιότητες

TICXOTH

Το αληθές των πληροφοριών ή του περιεχομένου στο διαδίκτυο δεν ελέγχθηκε για άλλους λόγους

Ψηφιακές δεξιότητες

HM

(προαιρετικό)

Μηνύματα που λήφθηκαν διαδικτυακά κατά τους τελευταίους 3 μήνες, τα οποία θεωρούνται από τον απαντώντα εχθρικά ή εξευτελιστικά για ομάδες ατόμων ή άτομα σε βίντεο, ιστολόγια, μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή ειδησεογραφικούς ιστότοπους (συμπεριλαμβανομένης της ενότητας «Παρατηρήσεις») (προαιρετικό)

Ψηφιακές δεξιότητες

HMPS (προαιρετικό)

Ομάδες ατόμων ή άτομα που δέχτηκαν επίθεση ή στοχοποιήθηκαν στα μηνύματα που θεωρούνται εχθρικά ή εξευτελιστικά λόγω πολιτικών ή κοινωνικών απόψεων (προαιρετικό)

Ψηφιακές δεξιότητες

HMSO (προαιρετικό)

Ομάδες ατόμων ή άτομα που δέχτηκαν επίθεση ή στοχοποιήθηκαν στα μηνύματα που θεωρούνται εχθρικά ή εξευτελιστικά λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού (ΛΟΑΤΚΙ) (προαιρετικό)

Ψηφιακές δεξιότητες

HMSE (προαιρετικό)

Ομάδες ατόμων ή άτομα που δέχτηκαν επίθεση ή στοχοποιήθηκαν στα μηνύματα που θεωρούνται εχθρικά ή εξευτελιστικά λόγω φύλου (προαιρετικό)

Ψηφιακές δεξιότητες

HMRE (προαιρετικό)

Ομάδες ατόμων ή άτομα που δέχτηκαν επίθεση ή στοχοποιήθηκαν στα μηνύματα που θεωρούνται εχθρικά ή εξευτελιστικά λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής (προαιρετικό)

Ψηφιακές δεξιότητες

HMRB (προαιρετικό)

Ομάδες ατόμων ή άτομα που δέχτηκαν επίθεση ή στοχοποιήθηκαν στα μηνύματα που θεωρούνται εχθρικά ή εξευτελιστικά λόγω θρησκείας ή πεποιθήσεων (προαιρετικό)

Ψηφιακές δεξιότητες

HMD (προαιρετικό)

Ομάδες ατόμων ή άτομα που δέχτηκαν επίθεση ή στοχοποιήθηκαν στα μηνύματα που θεωρούνται εχθρικά ή εξευτελιστικά λόγω αναπηρίας (προαιρετικό)

Ψηφιακές δεξιότητες

HMOTH (προαιρετικό)

Ομάδες ατόμων ή άτομα που δέχτηκαν επίθεση ή στοχοποιήθηκαν στα μηνύματα που θεωρούνται εχθρικά ή εξευτελιστικά λόγω άλλων προσωπικών χαρακτηριστικών (προαιρετικό)

Ασφάλεια, ιδιωτικό απόρρητο, εμπιστοσύνη

MAPS_RPS

Ο απαντών πραγματοποίησε την εξής ενέργεια με σκοπό τη διαχείριση της πρόσβασης στα προσωπικά στοιχεία του (όπως ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, αριθμός ταυτότητας, στοιχεία επικοινωνίας, αριθμός πιστωτικής κάρτας, φωτογραφίες, γεωγραφική θέση) κατά τους τελευταίους 3 μήνες: διάβασε τις δηλώσεις προστασίας ιδιωτικού απορρήτου πριν από την παροχή προσωπικών στοιχείων

Ασφάλεια, ιδιωτικό απόρρητο, εμπιστοσύνη

MAPS_RRGL

Ο απαντών πραγματοποίησε την εξής ενέργεια με σκοπό τη διαχείριση της πρόσβασης στα προσωπικά στοιχεία του (όπως ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, αριθμός ταυτότητας, στοιχεία επικοινωνίας, αριθμός πιστωτικής κάρτας, φωτογραφίες, γεωγραφική θέση) κατά τους τελευταίους 3 μήνες: περιόρισε ή αρνήθηκε την πρόσβαση στη γεωγραφική θέση του

Ασφάλεια, ιδιωτικό απόρρητο, εμπιστοσύνη

MAPS_LAP

Ο απαντών πραγματοποίησε την εξής ενέργεια με σκοπό τη διαχείριση της πρόσβασης στα προσωπικά στοιχεία του (όπως ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, αριθμός ταυτότητας, στοιχεία επικοινωνίας, αριθμός πιστωτικής κάρτας, φωτογραφίες, γεωγραφική θέση) κατά τους τελευταίους 3 μήνες: περιόρισε την πρόσβαση στο προφίλ ή στο περιεχόμενο τόπων κοινωνικής δικτύωσης ή διαδικτυακών χώρων αποθήκευσης και διαμοιρασμού αρχείων

Ασφάλεια, ιδιωτικό απόρρητο, εμπιστοσύνη

MAPS_RAAD

Ο απαντών πραγματοποίησε την εξής ενέργεια με σκοπό τη διαχείριση της πρόσβασης στα προσωπικά στοιχεία του (όπως ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, αριθμός ταυτότητας, στοιχεία επικοινωνίας, αριθμός πιστωτικής κάρτας, φωτογραφίες, γεωγραφική θέση) κατά τους τελευταίους 3 μήνες: αρνήθηκε να επιτρέψει τη χρήση προσωπικών του στοιχείων για διαφημιστικούς σκοπούς

Ασφάλεια, ιδιωτικό απόρρητο, εμπιστοσύνη

MAPS_CWSC

Ο απαντών πραγματοποίησε την εξής ενέργεια με σκοπό τη διαχείριση της πρόσβασης στα προσωπικά στοιχεία του (όπως ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, αριθμός ταυτότητας, στοιχεία επικοινωνίας, αριθμός πιστωτικής κάρτας, φωτογραφίες, γεωγραφική θέση) κατά τους τελευταίους 3 μήνες: έλεγξε ότι ο ιστότοπος στον οποίο γνωστοποίησε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ήταν ασφαλής (π.χ. ιστότοποι https, λογότυπος ασφαλείας ή πιστοποιητικά)

Ασφάλεια, ιδιωτικό απόρρητο, εμπιστοσύνη

MAPS_APD

Ο απαντών πραγματοποίησε την εξής ενέργεια με σκοπό τη διαχείριση της πρόσβασης στα προσωπικά στοιχεία του (όπως ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, αριθμός ταυτότητας, στοιχεία επικοινωνίας, αριθμός πιστωτικής κάρτας, φωτογραφίες, γεωγραφική θέση) κατά τους τελευταίους 3 μήνες: ζήτησε από τον διαχειριστή ή τον πάροχο του ιστότοπου ή της μηχανής αναζήτησης πρόσβαση στα στοιχεία που είχε στην κατοχή του και αφορούσαν τον απαντώντα με σκοπό την επικαιροποίηση ή τη διαγραφή τους

Ασφάλεια, ιδιωτικό απόρρητο, εμπιστοσύνη

PCOOK1

Αλλαγή των ρυθμίσεων στον διαδικτυακό φυλλομετρητή του (browser) με σκοπό την παρεμπόδιση ή τον περιορισμό των cookies σε οποιαδήποτε από τις συσκευές του απαντώντος

Ασφάλεια, ιδιωτικό απόρρητο, εμπιστοσύνη

CCOOK (προαιρετικό)

Ανησυχία ότι καταγράφονται οι διαδικτυακές δραστηριότητες με σκοπό την αποστολή εξατομικευμένων διαφημίσεων στον απαντώντα

(προαιρετικό)

Ασφάλεια, ιδιωτικό απόρρητο, εμπιστοσύνη

USLCOOK

Χρήση λογισμικού που περιορίζει την ικανότητα παρακολούθησης των δραστηριοτήτων του ατόμου στο διαδίκτυο σε οποιαδήποτε από τις συσκευές του απαντώντος


(1)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/93/ΕΚ (ΕΕ L 257 της 28.8.2014, σ. 73). Τα βασικά και υψηλά επίπεδα διασφάλισης ορίζονται σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2015/1502 της Επιτροπής, της 8ης Σεπτεμβρίου 2015, σχετικά με τη θέσπιση ελάχιστων τεχνικών προδιαγραφών και διαδικασιών για τα επίπεδα διασφάλισης των μέσων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014.


22.11.2022   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 301/20


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2022/2280 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 15ης Νοεμβρίου 2022

για την καταχώριση ονομασίας στο μητρώο των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [«Salacgrīvas nēģi» (ΠΓΕ)]

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012, για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (1), και ιδίως το άρθρο 52 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, η αίτηση που κατέθεσε η Λετονία για την καταχώριση της ονομασίας «Salacgrīvas nēģi» δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2).

(2)

Δεδομένου ότι δεν έχει κοινοποιηθεί στην Επιτροπή καμία δήλωση ένστασης βάσει του άρθρου 51 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, η ονομασία «Salacgrīvas nēģi» πρέπει να καταχωριστεί,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Καταχωρίζεται η ονομασία «Salacgrīvas nēģi» (ΠΓΕ).

Η ονομασία που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο αφορά προϊόν της κλάσης 1.7. Νωπά ψάρια, μαλάκια και μαλακόστρακα και προϊόντα αυτών του παραρτήματος XI του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 668/2014 της Επιτροπής (3).

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 15 Νοεμβρίου 2022.

Για την Επιτροπή,

εξ ονόματος της Προέδρου,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 343 της 14.12.2012, σ. 1.

(2)  ΕΕ C 281 της 22.7.2022, σ. 9.

(3)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 668/2014 της Επιτροπής, της 13ης Ιουνίου 2014, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (ΕΕ L 179 της 19.6.2014, σ. 36).


22.11.2022   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 301/21


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2022/2281 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 15ης Νοεμβρίου 2022

για την καταχώριση ονομασίας στο μητρώο των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [«Lumblija» (ΠΓΕ)]

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012, για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (1), και ιδίως το άρθρο 52 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, η αίτηση που υπέβαλε η Κροατία για την καταχώριση της ονομασίας «Lumblija» δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2).

(2)

Δεδομένου ότι δεν έχει κοινοποιηθεί καμία δήλωση ένστασης στην Επιτροπή, βάσει του άρθρου 51 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, η ονομασία «Lumblija» πρέπει να καταχωρισθεί,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Καταχωρίζεται η ονομασία «Lumblija» (ΠΓΕ).

Η ονομασία που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο αφορά προϊόν της κλάσης 2.3. Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής, ζαχαρώδη παρασκευάσματα ή προϊόντα μπισκοτοποιίας του παραρτήματος XI του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 668/2014 της Επιτροπής (3).

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 15 Νοεμβρίου 2022.

Για την Επιτροπή,

εξ ονόματος της Προέδρου,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 343 της 14.12.2012, σ. 1.

(2)  ΕΕ C 286 της 27.7.2022, σ. 57.

(3)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 668/2014 της Επιτροπής, της 13ης Ιουνίου 2014, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (ΕΕ L 179 της 19.6.2014, σ. 36).


22.11.2022   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 301/22


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2022/2282 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 21ης Νοεμβρίου 2022

σχετικά με τον καθορισμό τεχνικών πληροφοριών για τον υπολογισμό των τεχνικών προβλέψεων και των βασικών ιδίων κεφαλαίων προς αναφορά με ημερομηνίες αναφοράς από τις 30 Σεπτεμβρίου 2022 έως τις 30 Δεκεμβρίου 2022, σύμφωνα με την οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II) (1), και ιδίως το άρθρο 77ε παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Προκειμένου να εξασφαλίζονται ομοιόμορφες συνθήκες για τον υπολογισμό των τεχνικών προβλέψεων και των βασικών ιδίων κεφαλαίων από τις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις για τους σκοπούς της οδηγίας 2009/138/ΕΚ, θα πρέπει να καθορίζονται οι τεχνικές πληροφορίες για τις σχετικές διαχρονικές διαρθρώσεις των επιτοκίων άνευ κινδύνου, τα βασικά πιστωτικά περιθώρια για τον υπολογισμό της προσαρμογής των επιτοκίων λόγω αντιστοίχισης και οι προσαρμογές των επιτοκίων λόγω μεταβλητότητας, για κάθε ημερομηνία αναφοράς.

(2)

Οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις θα πρέπει να χρησιμοποιούν τις τεχνικές πληροφορίες, οι οποίες βασίζονται σε δεδομένα της αγοράς κατά το τέλος του τελευταίου μήνα πριν από την πρώτη ημερομηνία αναφοράς για την υποβολή αναφορών στην οποία εφαρμόζεται ο παρών κανονισμός. Στις 6 Οκτωβρίου 2022 η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων διαβίβασε στην Επιτροπή τις τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα της αγοράς στα τέλη του Σεπτεμβρίου 2022. Οι εν λόγω πληροφορίες δημοσιεύτηκαν στις 6 Οκτωβρίου 2022, σύμφωνα με το άρθρο 77ε παράγραφος 1 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ.

(3)

Δεδομένης της ανάγκης για άμεση διαθεσιμότητα των τεχνικών πληροφοριών, είναι σημαντικό να αρχίσει να ισχύει επειγόντως ο παρών κανονισμός.

(4)

Για λόγους προληπτικής εποπτείας, είναι αναγκαίο να χρησιμοποιούν οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις τις ίδιες τεχνικές πληροφορίες για τον υπολογισμό των τεχνικών προβλέψεων και των βασικών ιδίων κεφαλαίων, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας κατά την οποία υποβάλλουν αναφορές στις αρμόδιες αρχές τους. Επομένως, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται από την πρώτη ημερομηνία αναφοράς για την υποβολή αναφορών στην οποία εφαρμόζεται ο παρών κανονισμός.

(5)

Για να υπάρχει ασφάλεια δικαίου το συντομότερο δυνατό, είναι δεόντως αιτιολογημένο, για επιτακτικούς λόγους επείγοντος χαρακτήρα σχετικούς με τη διαθεσιμότητα της σχετικής διαχρονικής διάρθρωσης των επιτοκίων άνευ κινδύνου, να θεσπιστούν τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό σύμφωνα με το άρθρο 8, σε συνδυασμό με το άρθρο 4, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1.   Οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τις τεχνικές πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 κατά τον υπολογισμό των τεχνικών προβλέψεων και των βασικών ιδίων κεφαλαίων προς αναφορά, με ημερομηνίες αναφοράς από τις 30 Σεπτεμβρίου 2022 έως τις 30 Δεκεμβρίου 2022.

2.   Για κάθε σχετικό νόμισμα, οι τεχνικές πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της βέλτιστης εκτίμησης σύμφωνα με το άρθρο 77 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ, της προσαρμογής λόγω αντιστοίχισης σύμφωνα με το άρθρο 77γ της εν λόγω οδηγίας, και της προσαρμογής λόγω μεταβλητότητας σύμφωνα με το άρθρο 77δ της εν λόγω οδηγίας, είναι οι εξής:

α)

οι σχετικές διαχρονικές διαρθρώσεις των επιτοκίων άνευ κινδύνου που καθορίζονται στο παράρτημα I·

β)

τα βασικά πιστωτικά περιθώρια για τον υπολογισμό της προσαρμογής λόγω αντιστοίχισης που καθορίζονται στο παράρτημα II·

γ)

για κάθε σχετική εθνική ασφαλιστική αγορά, οι προσαρμογές λόγω μεταβλητότητας που καθορίζονται στο παράρτημα III.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από τις 30 Σεπτεμβρίου 2022.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 21 Νοεμβρίου 2022.

Για την Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ΕΕ L 335 της 17.12.2009, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Σχετικές διαχρονικές διαρθρώσεις των επιτοκίων άνευ κινδύνου για τον υπολογισμό της βέλτιστης εκτίμησης, χωρίς προσαρμογή λόγω αντιστοίχισης ή προσαρμογή λόγω μεταβλητότητας

Διάρκεια μέχρι τη λήξη (σε έτη)

ευρώ

Τσεχική κορόνα

Δανική κορόνα

Φιορίνι

Σουηδική κορόνα

Κούνα

1

2,378  %

6,852  %

2,368  %

13,041  %

3,151  %

2,114  %

2

2,725  %

6,556  %

2,715  %

12,493  %

3,170  %

2,588  %

3

2,792  %

6,085  %

2,782  %

11,733  %

3,196  %

2,920  %

4

2,837  %

5,649  %

2,827  %

11,030  %

3,207  %

3,181  %

5

2,873  %

5,332  %

2,863  %

10,464  %

3,195  %

3,422  %

6

2,901  %

5,144  %

2,891  %

10,033  %

3,161  %

3,663  %

7

2,920  %

5,033  %

2,910  %

9,719  %

3,122  %

3,905  %

8

2,943  %

4,964  %

2,933  %

9,502  %

3,089  %

4,163  %

9

2,967  %

4,915  %

2,956  %

9,370  %

3,067  %

4,392  %

10

2,992  %

4,874  %

2,982  %

9,285  %

3,058  %

4,561  %

11

3,006  %

4,835  %

2,996  %

9,244  %

3,062  %

4,679  %

12

3,018  %

4,797  %

3,008  %

9,225  %

3,075  %

4,759  %

13

3,020  %

4,760  %

3,010  %

9,216  %

3,091  %

4,812  %

14

3,006  %

4,724  %

2,996  %

9,215  %

3,109  %

4,844  %

15

2,974  %

4,688  %

2,964  %

9,208  %

3,126  %

4,861  %

16

2,922  %

4,652  %

2,912  %

9,178  %

3,143  %

4,866  %

17

2,861  %

4,618  %

2,851  %

9,127  %

3,159  %

4,861  %

18

2,799  %

4,584  %

2,789  %

9,059  %

3,173  %

4,850  %

19

2,744  %

4,551  %

2,734  %

8,979  %

3,187  %

4,834  %

20

2,699  %

4,520  %

2,689  %

8,890  %

3,200  %

4,814  %

21

2,668  %

4,489  %

2,658  %

8,795  %

3,211  %

4,791  %

22

2,647  %

4,460  %

2,638  %

8,695  %

3,222  %

4,766  %

23

2,635  %

4,431  %

2,626  %

8,594  %

3,231  %

4,740  %

24

2,630  %

4,404  %

2,621  %

8,491  %

3,240  %

4,713  %

25

2,629  %

4,377  %

2,620  %

8,389  %

3,249  %

4,685  %

26

2,632  %

4,352  %

2,624  %

8,287  %

3,256  %

4,657  %

27

2,639  %

4,328  %

2,631  %

8,188  %

3,263  %

4,630  %

28

2,648  %

4,304  %

2,640  %

8,090  %

3,270  %

4,602  %

29

2,658  %

4,282  %

2,650  %

7,995  %

3,276  %

4,575  %

30

2,670  %

4,260  %

2,662  %

7,902  %

3,282  %

4,548  %

31

2,682  %

4,240  %

2,675  %

7,813  %

3,287  %

4,522  %

32

2,696  %

4,220  %

2,688  %

7,726  %

3,293  %

4,497  %

33

2,709  %

4,200  %

2,702  %

7,642  %

3,297  %

4,472  %

34

2,723  %

4,182  %

2,716  %

7,562  %

3,302  %

4,449  %

35

2,737  %

4,164  %

2,731  %

7,484  %

3,306  %

4,425  %

36

2,751  %

4,148  %

2,745  %

7,410  %

3,310  %

4,403  %

37

2,765  %

4,131  %

2,759  %

7,338  %

3,314  %

4,381  %

38

2,779  %

4,116  %

2,773  %

7,269  %

3,317  %

4,360  %

39

2,792  %

4,101  %

2,786  %

7,203  %

3,321  %

4,340  %

40

2,806  %

4,086  %

2,800  %

7,139  %

3,324  %

4,320  %

41

2,819  %

4,072  %

2,813  %

7,078  %

3,327  %

4,301  %

42

2,831  %

4,059  %

2,825  %

7,020  %

3,330  %

4,283  %

43

2,843  %

4,046  %

2,838  %

6,963  %

3,333  %

4,265  %

44

2,855  %

4,033  %

2,850  %

6,909  %

3,335  %

4,248  %

45

2,867  %

4,021  %

2,862  %

6,857  %

3,338  %

4,232  %

46

2,878  %

4,010  %

2,873  %

6,807  %

3,340  %

4,216  %

47

2,889  %

3,999  %

2,884  %

6,759  %

3,343  %

4,200  %

48

2,900  %

3,988  %

2,895  %

6,713  %

3,345  %

4,186  %

49

2,910  %

3,978  %

2,906  %

6,668  %

3,347  %

4,171  %

50

2,920  %

3,967  %

2,916  %

6,625  %

3,349  %

4,158  %

51

2,930  %

3,958  %

2,925  %

6,584  %

3,351  %

4,144  %

52

2,940  %

3,948  %

2,935  %

6,544  %

3,353  %

4,131  %

53

2,949  %

3,939  %

2,944  %

6,506  %

3,355  %

4,119  %

54

2,958  %

3,931  %

2,953  %

6,469  %

3,357  %

4,107  %

55

2,966  %

3,922  %

2,962  %

6,433  %

3,358  %

4,095  %

56

2,974  %

3,914  %

2,970  %

6,399  %

3,360  %

4,084  %

57

2,982  %

3,906  %

2,978  %

6,366  %

3,362  %

4,073  %

58

2,990  %

3,899  %

2,986  %

6,333  %

3,363  %

4,063  %

59

2,998  %

3,891  %

2,994  %

6,302  %

3,365  %

4,052  %

60

3,005  %

3,884  %

3,001  %

6,272  %

3,366  %

4,043  %

61

3,012  %

3,877  %

3,008  %

6,243  %

3,367  %

4,033  %

62

3,019  %

3,870  %

3,015  %

6,215  %

3,369  %

4,024  %

63

3,026  %

3,864  %

3,022  %

6,187  %

3,370  %

4,015  %

64

3,032  %

3,857  %

3,029  %

6,161  %

3,371  %

4,006  %

65

3,039  %

3,851  %

3,035  %

6,135  %

3,372  %

3,998  %

66

3,045  %

3,845  %

3,041  %

6,110  %

3,374  %

3,989  %

67

3,051  %

3,839  %

3,047  %

6,086  %

3,375  %

3,981  %

68

3,057  %

3,834  %

3,053  %

6,063  %

3,376  %

3,974  %

69

3,062  %

3,828  %

3,059  %

6,040  %

3,377  %

3,966  %

70

3,068  %

3,823  %

3,064  %

6,018  %

3,378  %

3,959  %

71

3,073  %

3,818  %

3,070  %

5,996  %

3,379  %

3,951  %

72

3,078  %

3,813  %

3,075  %

5,976  %

3,380  %

3,945  %

73

3,083  %

3,808  %

3,080  %

5,955  %

3,381  %

3,938  %

74

3,088  %

3,803  %

3,085  %

5,935  %

3,382  %

3,931  %

75

3,093  %

3,798  %

3,090  %

5,916  %

3,383  %

3,925  %

76

3,098  %

3,794  %

3,095  %

5,897  %

3,384  %

3,919  %

77

3,102  %

3,789  %

3,099  %

5,879  %

3,385  %

3,912  %

78

3,107  %

3,785  %

3,104  %

5,861  %

3,385  %

3,907  %

79

3,111  %

3,781  %

3,108  %

5,844  %

3,386  %

3,901  %

80

3,115  %

3,776  %

3,112  %

5,827  %

3,387  %

3,895  %

81

3,119  %

3,772  %

3,116  %

5,811  %

3,388  %

3,890  %

82

3,123  %

3,769  %

3,120  %

5,795  %

3,389  %

3,884  %

83

3,127  %

3,765  %

3,124  %

5,779  %

3,389  %

3,879  %

84

3,131  %

3,761  %

3,128  %

5,764  %

3,390  %

3,874  %

85

3,135  %

3,757  %

3,132  %

5,749  %

3,391  %

3,869  %

86

3,138  %

3,754  %

3,136  %

5,734  %

3,391  %

3,864  %

87

3,142  %

3,750  %

3,139  %

5,720  %

3,392  %

3,859  %

88

3,146  %

3,747  %

3,143  %

5,706  %

3,393  %

3,855  %

89

3,149  %

3,744  %

3,146  %

5,692  %

3,393  %

3,850  %

90

3,152  %

3,740  %

3,150  %

5,679  %

3,394  %

3,846  %

91

3,156  %

3,737  %

3,153  %

5,666  %

3,395  %

3,841  %

92

3,159  %

3,734  %

3,156  %

5,653  %

3,395  %

3,837  %

93

3,162  %

3,731  %

3,159  %

5,641  %

3,396  %

3,833  %

94

3,165  %

3,728  %

3,162  %

5,629  %

3,396  %

3,829  %

95

3,168  %

3,725  %

3,165  %

5,617  %

3,397  %

3,825  %

96

3,171  %

3,722  %

3,168  %

5,605  %

3,397  %

3,821  %

97

3,174  %

3,719  %

3,171  %

5,593  %

3,398  %

3,817  %

98

3,177  %

3,717  %

3,174  %

5,582  %

3,399  %

3,813  %

99

3,179  %

3,714  %

3,177  %

5,571  %

3,399  %

3,810  %

100

3,182  %

3,711  %

3,180  %

5,560  %

3,400  %

3,806  %

101

3,185  %

3,709  %

3,182  %

5,550  %

3,400  %

3,803  %

102

3,187  %

3,706  %

3,185  %

5,540  %

3,401  %

3,799  %

103

3,190  %

3,704  %

3,187  %

5,529  %

3,401  %

3,796  %

104

3,192  %

3,701  %

3,190  %

5,519  %

3,402  %

3,792  %

105

3,195  %

3,699  %

3,192  %

5,510  %

3,402  %

3,789  %

106

3,197  %

3,696  %

3,195  %

5,500  %

3,402  %

3,786  %

107

3,200  %

3,694  %

3,197  %

5,491  %

3,403  %

3,783  %

108

3,202  %

3,692  %

3,200  %

5,482  %

3,403  %

3,780  %

109

3,204  %

3,690  %

3,202  %

5,472  %

3,404  %

3,777  %

110

3,206  %

3,687  %

3,204  %

5,464  %

3,404  %

3,774  %

111

3,209  %

3,685  %

3,206  %

5,455  %

3,405  %

3,771  %

112

3,211  %

3,683  %

3,209  %

5,446  %

3,405  %

3,768  %

113

3,213  %

3,681  %

3,211  %

5,438  %

3,405  %

3,765  %

114

3,215  %

3,679  %

3,213  %

5,430  %

3,406  %

3,762  %

115

3,217  %

3,677  %

3,215  %

5,422  %

3,406  %

3,760  %

116

3,219  %

3,675  %

3,217  %

5,414  %

3,407  %

3,757  %

117

3,221  %

3,673  %

3,219  %

5,406  %

3,407  %

3,754  %

118

3,223  %

3,671  %

3,221  %

5,398  %

3,407  %

3,752  %

119

3,225  %

3,669  %

3,223  %

5,390  %

3,408  %

3,749  %

120

3,227  %

3,668  %

3,225  %

5,383  %

3,408  %

3,747  %

121

3,228  %

3,666  %

3,226  %

5,376  %

3,408  %

3,744  %

122

3,230  %

3,664  %

3,228  %

5,368  %

3,409  %

3,742  %

123

3,232  %

3,662  %

3,230  %

5,361  %

3,409  %

3,739  %

124

3,234  %

3,661  %

3,232  %

5,354  %

3,409  %

3,737  %

125

3,236  %

3,659  %

3,234  %

5,348  %

3,410  %

3,735  %

126

3,237  %

3,657  %

3,235  %

5,341  %

3,410  %

3,732  %

127

3,239  %

3,656  %

3,237  %

5,334  %

3,410  %

3,730  %

128

3,241  %

3,654  %

3,239  %

5,328  %

3,411  %

3,728  %

129

3,242  %

3,652  %

3,240  %

5,321  %

3,411  %

3,726  %

130

3,244  %

3,651  %

3,242  %

5,315  %

3,411  %

3,724  %

131

3,245  %

3,649  %

3,244  %

5,309  %

3,412  %

3,722  %

132

3,247  %

3,648  %

3,245  %

5,302  %

3,412  %

3,720  %

133

3,248  %

3,646  %

3,247  %

5,296  %

3,412  %

3,718  %

134

3,250  %

3,645  %

3,248  %

5,290  %

3,412  %

3,716  %

135

3,251  %

3,643  %

3,250  %

5,284  %

3,413  %

3,714  %

136

3,253  %

3,642  %

3,251  %

5,279  %

3,413  %

3,712  %

137

3,254  %

3,641  %

3,253  %

5,273  %

3,413  %

3,710  %

138

3,256  %

3,639  %

3,254  %

5,267  %

3,413  %

3,708  %

139

3,257  %

3,638  %

3,255  %

5,262  %

3,414  %

3,706  %

140

3,259  %

3,637  %

3,257  %

5,256  %

3,414  %

3,704  %

141

3,260  %

3,635  %

3,258  %

5,251  %

3,414  %

3,702  %

142

3,261  %

3,634  %

3,260  %

5,246  %

3,414  %

3,701  %

143

3,263  %

3,633  %

3,261  %

5,240  %

3,415  %

3,699  %

144

3,264  %

3,631  %

3,262  %

5,235  %

3,415  %

3,697  %

145

3,265  %

3,630  %

3,263  %

5,230  %

3,415  %

3,695  %

146

3,266  %

3,629  %

3,265  %

5,225  %

3,415  %

3,694  %

147

3,268  %

3,628  %

3,266  %

5,220  %

3,416  %

3,692  %

148

3,269  %

3,626  %

3,267  %

5,215  %

3,416  %

3,690  %

149

3,270  %

3,625  %

3,268  %

5,211  %

3,416  %

3,689  %

150

3,271  %

3,624  %

3,270  %

5,206  %

3,416  %

3,687  %


Διάρκεια μέχρι τη λήξη (σε έτη)

Λεβ

Λίρα στερλίνα

Ρουμανικό λέου

Ζλότι

Ισλανδική κορόνα

Νορβηγική κορόνα

1

2,328  %

5,093  %

7,909  %

7,166  %

6,023  %

3,581  %

2

2,675  %

5,417  %

8,285  %

7,388  %

6,018  %

3,537  %

3

2,742  %

5,365  %

8,471  %

7,411  %

5,995  %

3,475  %

4

2,787  %

5,208  %

8,536  %

7,349  %

5,963  %

3,424  %

5

2,823  %

5,039  %

8,555  %

7,270  %

5,925  %

3,394  %

6

2,851  %

4,851  %

8,549  %

7,197  %

5,882  %

3,387  %

7

2,870  %

4,679  %

8,521  %

7,138  %

5,834  %

3,393  %

8

2,893  %

4,546  %

8,482  %

7,099  %

5,780  %

3,403  %

9

2,916  %

4,444  %

8,431  %

7,086  %

5,721  %

3,415  %

10

2,942  %

4,364  %

8,363  %

7,080  %

5,658  %

3,426  %

11

2,956  %

4,291  %

8,276  %

7,053  %

5,594  %

3,435  %

12

2,967  %

4,222  %

8,174  %

7,005  %

5,530  %

3,442  %

13

2,970  %

4,157  %

8,062  %

6,944  %

5,466  %

3,448  %

14

2,956  %

4,098  %

7,944  %

6,873  %

5,404  %

3,452  %

15

2,924  %

4,043  %

7,822  %

6,795  %

5,343  %

3,456  %

16

2,872  %

3,991  %

7,699  %

6,713  %

5,284  %

3,459  %

17

2,810  %

3,943  %

7,576  %

6,628  %

5,226  %

3,462  %

18

2,749  %

3,897  %

7,454  %

6,543  %

5,171  %

3,464  %

19

2,694  %

3,852  %

7,334  %

6,457  %

5,118  %

3,466  %

20

2,650  %

3,808  %

7,217  %

6,373  %

5,066  %

3,468  %

21

2,620  %

3,764  %

7,103  %

6,289  %

5,017  %

3,469  %

22

2,600  %

3,721  %

6,992  %

6,208  %

4,970  %

3,470  %

23

2,589  %

3,679  %

6,885  %

6,129  %

4,924  %

3,471  %

24

2,585  %

3,640  %

6,782  %

6,052  %

4,881  %

3,471  %

25

2,585  %

3,603  %

6,683  %

5,977  %

4,839  %

3,472  %

26

2,590  %

3,569  %

6,587  %

5,905  %

4,799  %

3,473  %

27

2,597  %

3,538  %

6,496  %

5,836  %

4,761  %

3,473  %

28

2,607  %

3,511  %

6,408  %

5,769  %

4,724  %

3,473  %

29

2,619  %

3,486  %

6,323  %

5,705  %

4,689  %

3,474  %

30

2,632  %

3,465  %

6,243  %

5,643  %

4,656  %

3,474  %

31

2,645  %

3,447  %

6,165  %

5,584  %

4,624  %

3,474  %

32

2,659  %

3,432  %

6,091  %

5,527  %

4,593  %

3,474  %

33

2,674  %

3,419  %

6,021  %

5,473  %

4,564  %

3,474  %

34

2,689  %

3,408  %

5,953  %

5,420  %

4,535  %

3,474  %

35

2,704  %

3,399  %

5,888  %

5,370  %

4,508  %

3,474  %

36

2,719  %

3,391  %

5,826  %

5,322  %

4,482  %

3,474  %

37

2,733  %

3,385  %

5,767  %

5,276  %

4,458  %

3,474  %

38

2,748  %

3,380  %

5,710  %

5,232  %

4,434  %

3,474  %

39

2,762  %

3,375  %

5,655  %

5,190  %

4,411  %

3,473  %

40

2,776  %

3,372  %

5,603  %

5,149  %

4,389  %

3,473  %

41

2,790  %

3,369  %

5,553  %

5,110  %

4,368  %

3,473  %

42

2,803  %

3,367  %

5,505  %

5,072  %

4,348  %

3,473  %

43

2,816  %

3,365  %

5,459  %

5,037  %

4,328  %

3,473  %

44

2,828  %

3,363  %

5,415  %

5,002  %

4,309  %

3,473  %

45

2,841  %

3,363  %

5,373  %

4,969  %

4,291  %

3,472  %

46

2,853  %

3,362  %

5,332  %

4,937  %

4,274  %

3,472  %

47

2,864  %

3,361  %

5,293  %

4,906  %

4,257  %

3,472  %

48

2,875  %

3,361  %

5,255  %

4,877  %

4,241  %

3,472  %

49

2,886  %

3,361  %

5,219  %

4,848  %

4,226  %

3,471  %

50

2,897  %

3,361  %

5,184  %

4,821  %

4,211  %

3,471  %

51

2,907  %

3,362  %

5,150  %

4,794  %

4,196  %

3,471  %

52

2,917  %

3,362  %

5,118  %

4,769  %

4,182  %

3,471  %

53

2,926  %

3,363  %

5,087  %

4,744  %

4,169  %

3,471  %

54

2,935  %

3,363  %

5,057  %

4,721  %

4,156  %

3,470  %

55

2,944  %

3,364  %

5,028  %

4,698  %

4,143  %

3,470  %

56

2,953  %

3,365  %

5,000  %

4,676  %

4,131  %

3,470  %

57

2,962  %

3,366  %

4,973  %

4,654  %

4,120  %

3,470  %

58

2,970  %

3,367  %

4,946  %

4,634  %

4,108  %

3,469  %

59

2,978  %

3,367  %

4,921  %

4,614  %

4,097  %

3,469  %

60

2,985  %

3,368  %

4,897  %

4,595  %

4,087  %

3,469  %

61

2,993  %

3,369  %

4,873  %

4,576  %

4,076  %

3,469  %

62

3,000  %

3,370  %

4,850  %

4,558  %

4,066  %

3,469  %

63

3,007  %

3,371  %

4,828  %

4,540  %

4,057  %

3,468  %

64

3,014  %

3,372  %

4,806  %

4,523  %

4,047  %

3,468  %

65

3,020  %

3,373  %

4,785  %

4,507  %

4,038  %

3,468  %

66

3,027  %

3,374  %

4,765  %

4,491  %

4,029  %

3,468  %

67

3,033  %

3,375  %

4,745  %

4,475  %

4,021  %

3,468  %

68

3,039  %

3,376  %

4,726  %

4,460  %

4,012  %

3,467  %

69

3,045  %

3,377  %

4,708  %

4,445  %

4,004  %

3,467  %

70

3,051  %

3,377  %

4,690  %

4,431  %

3,996  %

3,467  %

71

3,056  %

3,378  %

4,672  %

4,417  %

3,989  %

3,467  %

72

3,062  %

3,379  %

4,655  %

4,404  %

3,981  %

3,467  %

73

3,067  %

3,380  %

4,638  %

4,391  %

3,974  %

3,466  %

74

3,072  %

3,381  %

4,622  %

4,378  %

3,967  %

3,466  %

75

3,077  %

3,382  %

4,607  %

4,366  %

3,960  %

3,466  %

76

3,082  %

3,383  %

4,591  %

4,353  %

3,953  %

3,466  %

77

3,087  %

3,383  %

4,576  %

4,342  %

3,947  %

3,466  %

78

3,091  %

3,384  %

4,562  %

4,330  %

3,940  %

3,466  %

79

3,096  %

3,385  %

4,548  %

4,319  %

3,934  %

3,465  %

80

3,100  %

3,386  %

4,534  %

4,308  %

3,928  %

3,465  %

81

3,105  %

3,386  %

4,521  %

4,298  %

3,922  %

3,465  %

82

3,109  %

3,387  %

4,507  %

4,287  %

3,917  %

3,465  %

83

3,113  %

3,388  %

4,495  %

4,277  %

3,911  %

3,465  %

84

3,117  %

3,389  %

4,482  %

4,267  %

3,905  %

3,465  %

85

3,121  %

3,389  %

4,470  %

4,258  %

3,900  %

3,464  %

86

3,125  %

3,390  %

4,458  %

4,248  %

3,895  %

3,464  %

87

3,128  %

3,391  %

4,446  %

4,239  %

3,890  %

3,464  %

88

3,132  %

3,391  %

4,435  %

4,230  %

3,885  %

3,464  %

89

3,136  %

3,392  %

4,424  %

4,221  %

3,880  %

3,464  %

90

3,139  %

3,393  %

4,413  %

4,213  %

3,875  %

3,464  %

91

3,142  %

3,393  %

4,402  %

4,204  %

3,870  %

3,464  %

92

3,146  %

3,394  %

4,392  %

4,196  %

3,866  %

3,464  %

93

3,149  %

3,394  %

4,382  %

4,188  %

3,861  %

3,463  %

94

3,152  %

3,395  %

4,372  %

4,180  %

3,857  %

3,463  %

95

3,155  %

3,396  %

4,362  %

4,172  %

3,853  %

3,463  %

96

3,158  %

3,396  %

4,353  %

4,165  %

3,848  %

3,463  %

97

3,161  %

3,397  %

4,343  %

4,157  %

3,844  %

3,463  %

98

3,164  %

3,397  %

4,334  %

4,150  %

3,840  %

3,463  %

99

3,167  %

3,398  %

4,325  %

4,143  %

3,836  %

3,463  %

100

3,170  %

3,398  %

4,316  %

4,136  %

3,832  %

3,463  %

101

3,173  %

3,399  %

4,308  %

4,129  %

3,829  %

3,462  %

102

3,176  %

3,399  %

4,299  %

4,123  %

3,825  %

3,462  %

103

3,178  %

3,400  %

4,291  %

4,116  %

3,821  %

3,462  %

104

3,181  %

3,400  %

4,283  %

4,110  %

3,818  %

3,462  %

105

3,183  %

3,401  %

4,275  %

4,103  %

3,814  %

3,462  %

106

3,186  %

3,401  %

4,267  %

4,097  %

3,811  %

3,462  %

107

3,188  %

3,402  %

4,259  %

4,091  %

3,807  %

3,462  %

108

3,191  %

3,402  %

4,252  %

4,085  %

3,804  %

3,462  %

109

3,193  %

3,402  %

4,245  %

4,079  %

3,801  %

3,462  %

110

3,195  %

3,403  %

4,237  %

4,073  %

3,798  %

3,461  %

111

3,198  %

3,403  %

4,230  %

4,068  %

3,795  %

3,461  %

112

3,200  %

3,404  %

4,223  %

4,062  %

3,791  %

3,461  %

113

3,202  %

3,404  %

4,216  %

4,057  %

3,788  %

3,461  %

114

3,204  %

3,405  %

4,210  %

4,052  %

3,785  %

3,461  %

115

3,207  %

3,405  %

4,203  %

4,046  %

3,783  %

3,461  %

116

3,209  %

3,405  %

4,196  %

4,041  %

3,780  %

3,461  %

117

3,211  %

3,406  %

4,190  %

4,036  %

3,777  %

3,461  %

118

3,213  %

3,406  %

4,184  %

4,031  %

3,774  %

3,461  %

119

3,215  %

3,406  %

4,178  %

4,026  %

3,771  %

3,461  %

120

3,217  %

3,407  %

4,171  %

4,021  %

3,769  %

3,461  %

121

3,219  %

3,407  %

4,165  %

4,017  %

3,766  %

3,460  %

122

3,220  %

3,407  %

4,160  %

4,012  %

3,763  %

3,460  %

123

3,222  %

3,408  %

4,154  %

4,007  %

3,761  %

3,460  %

124

3,224  %

3,408  %

4,148  %

4,003  %

3,758  %

3,460  %

125

3,226  %

3,409  %

4,142  %

3,998  %

3,756  %

3,460  %

126

3,228  %

3,409  %

4,137  %

3,994  %

3,753  %

3,460  %

127

3,230  %

3,409  %

4,132  %

3,990  %

3,751  %

3,460  %

128

3,231  %

3,409  %

4,126  %

3,986  %

3,749  %

3,460  %

129

3,233  %

3,410  %

4,121  %

3,981  %

3,746  %

3,460  %

130

3,235  %

3,410  %

4,116  %

3,977  %

3,744  %

3,460  %

131

3,236  %

3,410  %

4,111  %

3,973  %

3,742  %

3,460  %

132

3,238  %

3,411  %

4,106  %

3,969  %

3,740  %

3,460  %

133

3,239  %

3,411  %

4,101  %

3,965  %

3,737  %

3,460  %

134

3,241  %

3,411  %

4,096  %

3,962  %

3,735  %

3,459  %

135

3,243  %

3,412  %

4,091  %

3,958  %

3,733  %

3,459  %

136

3,244  %

3,412  %

4,086  %

3,954  %

3,731  %

3,459  %

137

3,246  %

3,412  %

4,082  %

3,950  %

3,729  %

3,459  %

138

3,247  %

3,412  %

4,077  %

3,947  %

3,727  %

3,459  %

139

3,249  %

3,413  %

4,073  %

3,943  %

3,725  %

3,459  %

140

3,250  %

3,413  %

4,068  %

3,940  %

3,723  %

3,459  %

141

3,251  %

3,413  %

4,064  %

3,936  %

3,721  %

3,459  %

142

3,253  %

3,413  %

4,059  %

3,933  %

3,719  %

3,459  %

143

3,254  %

3,414  %

4,055  %

3,929  %

3,717  %

3,459  %

144

3,256  %

3,414  %

4,051  %

3,926  %

3,715  %

3,459  %

145

3,257  %

3,414  %

4,047  %

3,923  %

3,714  %

3,459  %

146

3,258  %

3,414  %

4,043  %

3,919  %

3,712  %

3,459  %

147

3,259  %

3,415  %

4,039  %

3,916  %

3,710  %

3,459  %

148

3,261  %

3,415  %

4,035  %

3,913  %

3,708  %

3,459  %

149

3,262  %

3,415  %

4,031  %

3,910  %

3,707  %

3,458  %

150

3,263  %

3,415  %

4,027  %

3,907  %

3,705  %

3,458  %


Διάρκεια μέχρι τη λήξη (σε έτη)

Ελβετικό φράγκο

Δολάριο Αυστραλίας

Μπατ

Δολάριο Καναδά

Πέσο Χιλής

Πέσο Κολομβίας

1

0,415  %

3,996  %

1,463  %

4,256  %

10,191  %

11,136  %

2

0,558  %

4,179  %

1,882  %

4,090  %

8,600  %

11,653  %

3

0,657  %

4,162  %

2,216  %

3,851  %

7,805  %

12,009  %

4

0,741  %

4,163  %

2,468  %

3,653  %

7,386  %

12,260  %

5

0,820  %

4,211  %

2,666  %

3,538  %

7,152  %

12,431  %

6

0,896  %

4,267  %

2,825  %

3,496  %

7,019  %

12,539  %

7

0,962  %

4,315  %

2,956  %

3,489  %

6,941  %

12,614  %

8

1,014  %

4,361  %

3,068  %

3,492  %

6,896  %

12,669  %

9

1,053  %

4,395  %

3,175  %

3,497  %

6,870  %

12,704  %

10

1,077  %

4,417  %

3,278  %

3,498  %

6,849  %

12,704  %

11

1,090  %

4,438  %

3,394  %

3,494  %

6,818  %

12,655  %

12

1,092  %

4,454  %

3,519  %

3,485  %

6,778  %

12,565  %

13

1,085  %

4,461  %

3,640  %

3,473  %

6,731  %

12,443  %

14

1,070  %

4,459  %

3,751  %

3,460  %

6,680  %

12,298  %

15

1,057  %

4,449  %

3,845  %

3,445  %

6,626  %

12,135  %

16

1,055  %

4,430  %

3,919  %

3,431  %

6,571  %

11,961  %

17

1,063  %

4,402  %

3,975  %

3,416  %

6,516  %

11,778  %

18

1,078  %

4,366  %

4,017  %

3,402  %

6,460  %

11,589  %

19

1,097  %

4,322  %

4,048  %

3,388  %

6,406  %

11,398  %

20

1,121  %

4,271  %

4,070  %

3,375  %

6,352  %

11,207  %

21

1,146  %

4,211  %

4,085  %

3,363  %

6,299  %

11,016  %

22

1,174  %

4,147  %

4,094  %

3,352  %

6,248  %

10,828  %

23

1,202  %

4,081  %

4,099  %

3,342  %

6,199  %

10,644  %

24

1,230  %

4,014  %

4,100  %

3,332  %

6,151  %

10,464  %

25

1,259  %

3,949  %

4,098  %

3,324  %

6,104  %

10,289  %

26

1,288  %

3,885  %

4,094  %

3,316  %

6,059  %

10,120  %

27

1,316  %

3,826  %

4,088  %

3,310  %

6,016  %

9,956  %

28

1,343  %

3,771  %

4,081  %

3,304  %

5,975  %

9,798  %

29

1,370  %

3,722  %

4,072  %

3,299  %

5,935  %

9,646  %

30

1,397  %

3,679  %

4,063  %

3,296  %

5,897  %

9,500  %

31

1,422  %

3,642  %

4,053  %

3,293  %

5,860  %

9,360  %

32

1,447  %

3,611  %

4,043  %

3,291  %

5,825  %

9,226  %

33

1,471  %

3,584  %

4,032  %

3,289  %

5,791  %

9,097  %

34

1,495  %

3,562  %

4,022  %

3,288  %

5,758  %

8,974  %

35

1,517  %

3,542  %

4,011  %

3,288  %

5,727  %

8,856  %

36

1,539  %

3,526  %

4,000  %

3,288  %

5,697  %

8,743  %

37

1,560  %

3,511  %

3,989  %

3,288  %

5,668  %

8,635  %

38

1,580  %

3,499  %

3,979  %

3,289  %

5,640  %

8,532  %

39

1,600  %

3,489  %

3,969  %

3,290  %

5,614  %

8,433  %

40

1,618  %

3,480  %

3,958  %

3,291  %

5,588  %

8,338  %

41

1,637  %

3,472  %

3,948  %

3,292  %

5,564  %

8,247  %

42

1,654  %

3,466  %

3,939  %

3,293  %

5,540  %

8,160  %

43

1,671  %

3,460  %

3,929  %

3,295  %

5,518  %

8,077  %

44

1,687  %

3,455  %

3,920  %

3,296  %

5,496  %

7,997  %

45

1,703  %

3,451  %

3,911  %

3,298  %

5,475  %

7,920  %

46

1,718  %

3,448  %

3,902  %

3,300  %

5,455  %

7,847  %

47

1,733  %

3,445  %

3,893  %

3,302  %

5,435  %

7,776  %

48

1,747  %

3,442  %

3,885  %

3,303  %

5,417  %

7,708  %

49

1,760  %

3,440  %

3,877  %

3,305  %

5,399  %

7,643  %

50

1,773  %

3,438  %

3,869  %

3,307  %

5,381  %

7,580  %

51

1,786  %

3,437  %

3,861  %

3,309  %

5,365  %

7,520  %

52

1,798  %

3,435  %

3,854  %

3,311  %

5,348  %

7,462  %

53

1,810  %

3,434  %

3,847  %

3,313  %

5,333  %

7,406  %

54

1,821  %

3,433  %

3,840  %

3,314  %

5,318  %

7,352  %

55

1,833  %

3,432  %

3,833  %

3,316  %

5,303  %

7,299  %

56

1,843  %

3,432  %

3,826  %

3,318  %

5,289  %

7,249  %

57

1,854  %

3,431  %

3,820  %

3,320  %

5,275  %

7,201  %

58

1,864  %

3,431  %

3,814  %

3,322  %

5,262  %

7,154  %

59

1,873  %

3,431  %

3,808  %

3,323  %

5,249  %

7,108  %

60

1,883  %

3,430  %

3,802  %

3,325  %

5,237  %

7,065  %

61

1,892  %

3,430  %

3,797  %

3,327  %

5,225  %

7,022  %

62

1,901  %

3,430  %

3,791  %

3,328  %

5,214  %

6,981  %

63

1,909  %

3,430  %

3,786  %

3,330  %

5,202  %

6,941  %

64

1,918  %

3,430  %

3,781  %

3,332  %

5,191  %

6,903  %

65

1,926  %

3,430  %

3,776  %

3,333  %

5,181  %

6,866  %

66

1,933  %

3,430  %

3,771  %

3,335  %

5,171  %

6,830  %

67

1,941  %

3,430  %

3,766  %

3,336  %

5,161  %

6,794  %

68

1,949  %

3,430  %

3,762  %

3,338  %

5,151  %

6,760  %

69

1,956  %

3,430  %

3,757  %

3,339  %

5,142  %

6,727  %

70

1,963  %

3,430  %

3,753  %

3,341  %

5,132  %

6,695  %

71

1,969  %

3,431  %

3,748  %

3,342  %

5,123  %

6,664  %

72

1,976  %

3,431  %

3,744  %

3,343  %

5,115  %

6,634  %

73

1,983  %

3,431  %

3,740  %

3,345  %

5,106  %

6,604  %

74

1,989  %

3,431  %

3,736  %

3,346  %

5,098  %

6,575  %

75

1,995  %

3,431  %

3,733  %

3,347  %

5,090  %

6,548  %

76

2,001  %

3,431  %

3,729  %

3,349  %

5,083  %

6,520  %

77

2,007  %

3,432  %

3,725  %

3,350  %

5,075  %

6,494  %

78

2,012  %

3,432  %

3,722  %

3,351  %

5,068  %

6,468  %

79

2,018  %

3,432  %

3,718  %

3,352  %

5,060  %

6,443  %

80

2,023  %

3,432  %

3,715  %

3,353  %

5,053  %

6,418  %

81

2,028  %

3,432  %

3,712  %

3,355  %

5,047  %

6,395  %

82

2,034  %

3,433  %

3,709  %

3,356  %

5,040  %

6,371  %

83

2,039  %

3,433  %

3,705  %

3,357  %

5,033  %

6,349  %

84

2,043  %

3,433  %

3,702  %

3,358  %

5,027  %

6,326  %

85

2,048  %

3,433  %

3,699  %

3,359  %

5,021  %

6,305  %

86

2,053  %

3,433  %

3,697  %

3,360  %

5,015  %

6,284  %

87

2,057  %

3,433  %

3,694  %

3,361  %

5,009  %

6,263  %

88

2,062  %

3,434  %

3,691  %

3,362  %

5,003  %

6,243  %

89

2,066  %

3,434  %

3,688  %

3,363  %

4,997  %

6,223  %

90

2,070  %

3,434  %

3,686  %

3,364  %

4,992  %

6,204  %

91

2,075  %

3,434  %

3,683  %

3,365  %

4,986  %

6,185  %

92

2,079  %

3,434  %

3,681  %

3,366  %

4,981  %

6,166  %

93

2,083  %

3,434  %

3,678  %

3,366  %

4,976  %

6,148  %

94

2,087  %

3,435  %

3,676  %

3,367  %

4,971  %

6,131  %

95

2,090  %

3,435  %

3,673  %

3,368  %

4,966  %

6,113  %

96

2,094  %

3,435  %

3,671  %

3,369  %

4,961  %

6,096  %

97

2,098  %

3,435  %

3,669  %

3,370  %

4,956  %

6,080  %

98

2,101  %

3,435  %

3,666  %

3,371  %

4,952  %

6,064  %

99

2,105  %

3,435  %

3,664  %

3,371  %

4,947  %

6,048  %

100

2,108  %

3,435  %

3,662  %

3,372  %

4,943  %

6,032  %

101

2,112  %

3,436  %

3,660  %

3,373  %

4,938  %

6,017  %

102

2,115  %

3,436  %

3,658  %

3,374  %

4,934  %

6,002  %

103

2,118  %

3,436  %

3,656  %

3,374  %

4,930  %

5,987  %

104

2,121  %

3,436  %

3,654  %

3,375  %

4,926  %

5,973  %

105

2,125  %

3,436  %

3,652  %

3,376  %

4,921  %

5,959  %

106

2,128  %

3,436  %

3,650  %

3,377  %

4,917  %

5,945  %

107

2,131  %

3,436  %

3,648  %

3,377  %

4,914  %

5,931  %

108

2,134  %

3,437  %

3,646  %

3,378  %

4,910  %

5,918  %

109

2,136  %

3,437  %

3,645  %

3,379  %

4,906  %

5,905  %

110

2,139  %

3,437  %

3,643  %

3,379  %

4,902  %

5,892  %

111

2,142  %

3,437  %

3,641  %

3,380  %

4,899  %

5,879  %

112

2,145  %

3,437  %

3,639  %

3,381  %

4,895  %

5,867  %

113

2,148  %

3,437  %

3,638  %

3,381  %

4,892  %

5,855  %

114

2,150  %

3,437  %

3,636  %

3,382  %

4,888  %

5,843  %

115

2,153  %

3,437  %

3,634  %

3,382  %

4,885  %

5,831  %

116

2,155  %

3,437  %

3,633  %

3,383  %

4,881  %

5,819  %

117

2,158  %

3,438  %

3,631  %

3,383  %

4,878  %

5,808  %

118

2,160  %

3,438  %

3,630  %

3,384  %

4,875  %

5,797  %

119

2,163  %

3,438  %

3,628  %

3,385  %

4,872  %

5,786  %

120

2,165  %

3,438  %

3,627  %

3,385  %

4,869  %

5,775  %

121

2,168  %

3,438  %

3,625  %

3,386  %

4,866  %

5,765  %

122

2,170  %

3,438  %

3,624  %

3,386  %

4,863  %

5,754  %

123

2,172  %

3,438  %

3,622  %

3,387  %

4,860  %

5,744  %

124

2,174  %

3,438  %

3,621  %

3,387  %

4,857  %

5,734  %

125

2,177  %

3,438  %

3,620  %

3,388  %

4,854  %

5,724  %

126

2,179  %

3,438  %

3,618  %

3,388  %

4,851  %

5,714  %

127

2,181  %

3,439  %

3,617  %

3,389  %

4,848  %

5,704  %

128

2,183  %

3,439  %

3,616  %

3,389  %

4,846  %

5,695  %

129

2,185  %

3,439  %

3,614  %

3,390  %

4,843  %

5,686  %

130

2,187  %

3,439  %

3,613  %

3,390  %

4,840  %

5,676  %

131

2,189  %

3,439  %

3,612  %

3,391  %

4,838  %

5,667  %

132

2,191  %

3,439  %

3,611  %

3,391  %

4,835  %

5,659  %

133

2,193  %

3,439  %

3,609  %

3,391  %

4,833  %

5,650  %

134

2,195  %

3,439  %

3,608  %

3,392  %

4,830  %

5,641  %

135

2,197  %

3,439  %

3,607  %

3,392  %

4,828  %

5,633  %

136

2,199  %

3,439  %

3,606  %

3,393  %

4,825  %

5,624  %

137

2,200  %

3,439  %

3,605  %

3,393  %

4,823  %

5,616  %

138

2,202  %

3,439  %

3,604  %

3,394  %

4,821  %

5,608  %

139

2,204  %

3,440  %

3,603  %

3,394  %

4,818  %

5,600  %

140

2,206  %

3,440  %

3,601  %

3,394  %

4,816  %

5,592  %

141

2,208  %

3,440  %

3,600  %

3,395  %

4,814  %

5,584  %

142

2,209  %

3,440  %

3,599  %

3,395  %

4,811  %

5,577  %

143

2,211  %

3,440  %

3,598  %

3,396  %

4,809  %

5,569  %

144

2,213  %

3,440  %

3,597  %

3,396  %

4,807  %

5,562  %

145

2,214  %

3,440  %

3,596  %

3,396  %

4,805  %

5,554  %

146

2,216  %

3,440  %

3,595  %

3,397  %

4,803  %

5,547  %

147

2,217  %

3,440  %

3,594  %

3,397  %

4,801  %

5,540  %

148

2,219  %

3,440  %

3,593  %

3,397  %

4,799  %

5,533  %

149

2,221  %

3,440  %

3,592  %

3,398  %

4,797  %

5,526  %

150

2,222  %

3,440  %

3,591  %

3,398  %

4,795  %

5,519  %


Διάρκεια μέχρι τη λήξη (σε έτη)

Δολάριο Χονγκ Κονγκ

Ινδική ρουπία

Πέσο Μεξικού

Νέο δολάριο Ταϊβάν

Δολάριο Νέας Ζηλανδίας

Ραντ

1

4,216  %

6,763  %

10,965  %

1,139  %

4,614  %

7,729  %

2

4,321  %

7,093  %

10,418  %

1,242  %

4,733  %

8,236  %

3

4,196  %

7,244  %

9,827  %

1,334  %

4,651  %

8,518  %

4

4,093  %

7,327  %

9,536  %

1,403  %

4,572  %

8,764  %

5

4,044  %

7,358  %

9,439  %

1,462  %

4,507  %

9,021  %

6

3,984  %

7,379  %

9,411  %

1,511  %

4,480  %

9,285  %

7

3,920  %

7,403  %

9,406  %

1,550  %

4,467  %

9,577  %

8

3,864  %

7,428  %

9,400  %

1,581  %

4,458  %

9,827  %

9

3,824  %

7,454  %

9,382  %

1,607  %

4,455  %

10,028  %

10

3,805  %

7,482  %

9,342  %

1,626  %

4,455  %

10,189  %

11

3,807  %

7,492  %

9,277  %

1,653  %

4,460  %

10,316  %

12

3,822  %

7,485  %

9,191  %

1,690  %

4,467  %

10,412  %

13

3,842  %

7,466  %

9,092  %

1,731  %

4,474  %

10,477  %

14

3,862  %

7,438  %

8,984  %

1,776  %

4,481  %

10,512  %

15

3,880  %

7,405  %

8,870  %

1,822  %

4,487  %

10,517  %

16

3,892  %

7,367  %

8,752  %

1,868  %

4,490  %

10,491  %

17

3,899  %

7,326  %

8,633  %

1,915  %

4,491  %

10,442  %

18

3,904  %

7,283  %

8,514  %

1,960  %

4,490  %

10,374  %

19

3,905  %

7,240  %

8,396  %

2,004  %

4,485  %

10,292  %

20

3,904  %

7,196  %

8,280  %

2,048  %

4,477  %

10,199  %

21

3,902  %

7,152  %

8,167  %

2,089  %

4,466  %

10,099  %

22

3,898  %

7,109  %

8,056  %

2,129  %

4,452  %

9,995  %

23

3,893  %

7,066  %

7,949  %

2,168  %

4,437  %

9,888  %

24

3,887  %

7,025  %

7,845  %

2,205  %

4,420  %

9,779  %

25

3,881  %

6,984  %

7,745  %

2,241  %

4,402  %

9,670  %

26

3,874  %

6,945  %

7,649  %

2,275  %

4,383  %

9,562  %

27

3,867  %

6,906  %

7,556  %

2,308  %

4,364  %

9,455  %

28

3,860  %

6,869  %

7,467  %

2,340  %

4,345  %

9,351  %

29

3,852  %

6,833  %

7,381  %

2,370  %

4,326  %

9,249  %

30

3,845  %

6,799  %

7,299  %

2,399  %

4,307  %

9,149  %

31

3,837  %

6,765  %

7,221  %

2,426  %

4,288  %

9,053  %

32

3,830  %

6,733  %

7,146  %

2,453  %

4,269  %

8,960  %

33

3,822  %

6,702  %

7,074  %

2,478  %

4,251  %

8,871  %

34

3,815  %

6,673  %

7,005  %

2,503  %

4,233  %

8,784  %

35

3,807  %

6,644  %

6,939  %

2,526  %

4,216  %

8,701  %

36

3,800  %

6,616  %

6,876  %

2,548  %

4,199  %

8,621  %

37

3,793  %

6,590  %

6,815  %

2,570  %

4,182  %

8,543  %

38

3,787  %

6,564  %

6,757  %

2,590  %

4,166  %

8,469  %

39

3,780  %

6,540  %

6,701  %

2,610  %

4,151  %

8,398  %

40

3,773  %

6,516  %

6,648  %

2,629  %

4,136  %

8,330  %

41

3,767  %

6,494  %

6,597  %

2,647  %

4,121  %

8,264  %

42

3,761  %

6,472  %

6,548  %

2,665  %

4,107  %

8,202  %

43

3,755  %

6,451  %

6,501  %

2,682  %

4,093  %

8,141  %

44

3,749  %

6,431  %

6,456  %

2,698  %

4,080  %

8,083  %

45

3,743  %

6,411  %

6,413  %

2,714  %

4,068  %

8,027  %

46

3,738  %

6,392  %

6,371  %

2,729  %

4,055  %

7,973  %

47

3,732  %

6,374  %

6,331  %

2,743  %

4,043  %

7,922  %

48

3,727  %

6,357  %

6,293  %

2,757  %

4,032  %

7,872  %

49

3,722  %

6,340  %

6,256  %

2,770  %

4,021  %

7,824  %

50

3,717  %

6,324  %

6,220  %

2,783  %

4,010  %

7,778  %

51

3,713  %

6,308  %

6,186  %

2,796  %

3,999  %

7,734  %

52

3,708  %

6,293  %

6,153  %

2,808  %

3,989  %

7,691  %

53

3,704  %

6,279  %

6,121  %

2,820  %

3,980  %

7,650  %

54

3,699  %

6,265  %

6,090  %

2,831  %

3,970  %

7,610  %

55

3,695  %

6,251  %

6,061  %

2,842  %

3,961  %

7,572  %

56

3,691  %

6,238  %

6,032  %

2,852  %

3,952  %

7,535  %

57

3,687  %

6,225  %

6,004  %

2,863  %

3,944  %

7,499  %

58

3,683  %

6,213  %

5,978  %

2,872  %

3,935  %

7,465  %

59

3,679  %

6,201  %

5,952  %

2,882  %

3,927  %

7,431  %

60

3,676  %

6,189  %

5,927  %

2,891  %

3,920  %

7,399  %

61

3,672  %

6,178  %

5,903  %

2,900  %

3,912  %

7,368  %

62

3,669  %

6,167  %

5,879  %

2,909  %

3,905  %

7,338  %

63

3,665  %

6,157  %

5,856  %

2,917  %

3,898  %

7,308  %

64

3,662  %

6,147  %

5,834  %

2,926  %

3,891  %

7,280  %

65

3,659  %

6,137  %

5,813  %

2,934  %

3,884  %

7,252  %

66

3,656  %

6,127  %

5,792  %

2,941  %

3,877  %

7,226  %

67

3,653  %

6,118  %

5,772  %

2,949  %

3,871  %

7,200  %

68

3,650  %

6,109  %

5,753  %

2,956  %

3,865  %

7,175  %

69

3,647  %

6,100  %

5,734  %

2,963  %

3,859  %

7,150  %

70

3,644  %

6,092  %

5,715  %

2,970  %

3,853  %

7,127  %

71

3,642  %

6,083  %

5,697  %

2,977  %

3,848  %

7,104  %

72

3,639  %

6,075  %

5,680  %

2,983  %

3,842  %

7,081  %

73

3,636  %

6,067  %

5,663  %

2,990  %

3,837  %

7,059  %

74

3,634  %

6,060  %

5,647  %

2,996  %

3,832  %

7,038  %

75

3,632  %

6,052  %

5,631  %

3,002  %

3,826  %

7,018  %

76

3,629  %

6,045  %

5,615  %

3,008  %

3,822  %

6,997  %

77

3,627  %

6,038  %

5,600  %

3,013  %

3,817  %

6,978  %

78

3,625  %

6,031  %

5,585  %

3,019  %

3,812  %

6,959  %

79

3,622  %

6,024  %

5,571  %

3,024  %

3,807  %

6,940  %

80

3,620  %

6,018  %

5,557  %

3,030  %

3,803  %

6,922  %

81

3,618  %

6,011  %

5,543  %

3,035  %

3,799  %

6,904  %

82

3,616  %

6,005  %

5,529  %

3,040  %

3,794  %

6,887  %

83

3,614  %

5,999  %

5,516  %

3,045  %

3,790  %

6,870  %

84

3,612  %

5,993  %

5,504  %

3,049  %

3,786  %

6,854  %

85

3,610  %

5,987  %

5,491  %

3,054  %

3,782  %

6,838  %

86

3,609  %

5,982  %

5,479  %

3,059  %

3,778  %

6,822  %

87

3,607  %

5,976  %

5,467  %

3,063  %

3,775  %

6,807  %

88

3,605  %

5,971  %

5,456  %

3,068  %

3,771  %

6,792  %

89

3,603  %

5,965  %

5,444  %

3,072  %

3,767  %

6,777  %

90

3,602  %

5,960  %

5,433  %

3,076  %

3,764  %

6,763  %

91

3,600  %

5,955  %

5,422  %

3,080  %

3,760  %

6,749  %

92

3,598  %

5,950  %

5,412  %

3,084  %

3,757  %

6,736  %

93

3,597  %

5,945  %

5,401  %

3,088  %

3,754  %

6,722  %

94

3,595  %

5,941  %

5,391  %

3,092  %

3,750  %

6,709  %

95

3,594  %

5,936  %

5,381  %

3,096  %

3,747  %

6,696  %

96

3,592  %

5,931  %

5,371  %

3,099  %

3,744  %

6,684  %

97

3,591  %

5,927  %

5,362  %

3,103  %

3,741  %

6,672  %

98

3,589  %

5,923  %

5,353  %

3,107  %

3,738  %

6,659  %

99

3,588  %

5,918  %

5,343  %

3,110  %

3,735  %

6,648  %

100

3,586  %

5,914  %

5,334  %

3,113  %

3,732  %

6,636  %

101

3,585  %

5,910  %

5,326  %

3,117  %

3,730  %

6,625  %

102

3,584  %

5,906  %

5,317  %

3,120  %

3,727  %

6,614  %

103

3,582  %

5,902  %

5,309  %

3,123  %

3,724  %

6,603  %

104

3,581  %

5,898  %

5,300  %

3,126  %

3,722  %

6,592  %

105

3,580  %

5,894  %

5,292  %

3,129  %

3,719  %

6,582  %

106

3,579  %

5,891  %

5,284  %

3,132  %

3,716  %

6,572  %

107

3,577  %

5,887  %

5,276  %

3,135  %

3,714  %

6,561  %

108

3,576  %

5,883  %

5,269  %

3,138  %

3,711  %

6,552  %

109

3,575  %

5,880  %

5,261  %

3,141  %

3,709  %

6,542  %

110

3,574  %

5,876  %

5,254  %

3,144  %

3,707  %

6,532  %

111

3,573  %

5,873  %

5,246  %

3,147  %

3,704  %

6,523  %

112

3,572  %

5,870  %

5,239  %

3,149  %

3,702  %

6,514  %

113

3,571  %

5,866  %

5,232  %

3,152  %

3,700  %

6,505  %

114

3,570  %

5,863  %

5,225  %

3,155  %

3,698  %

6,496  %

115

3,569  %

5,860  %

5,219  %

3,157  %

3,696  %

6,487  %

116

3,568  %

5,857  %

5,212  %

3,160  %

3,693  %

6,479  %

117

3,567  %

5,854  %

5,205  %

3,162  %

3,691  %

6,470  %

118

3,566  %

5,851  %

5,199  %

3,165  %

3,689  %

6,462  %

119

3,565  %

5,848  %

5,193  %

3,167  %

3,687  %

6,454  %

120

3,564  %

5,845  %

5,186  %

3,169  %

3,685  %

6,446  %

121

3,563  %

5,842  %

5,180  %

3,172  %

3,683  %

6,438  %

122

3,562  %

5,839  %

5,174  %

3,174  %

3,681  %

6,430  %

123

3,561  %

5,837  %

5,168  %

3,176  %

3,680  %

6,423  %

124

3,560  %

5,834  %

5,163  %

3,178  %

3,678  %

6,415  %

125

3,559  %

5,831  %

5,157  %

3,181  %

3,676  %

6,408  %

126

3,558  %

5,829  %

5,151  %

3,183  %

3,674  %

6,401  %

127

3,557  %

5,826  %

5,146  %

3,185  %

3,672  %

6,394  %

128

3,557  %

5,823  %

5,140  %

3,187  %

3,671  %

6,387  %

129

3,556  %

5,821  %

5,135  %

3,189  %

3,669  %

6,380  %

130

3,555  %

5,818  %

5,130  %

3,191  %

3,667  %

6,373  %

131

3,554  %

5,816  %

5,124  %

3,193  %

3,665  %

6,366  %

132

3,553  %

5,814  %

5,119  %

3,195  %

3,664  %

6,360  %

133

3,553  %

5,811  %

5,114  %

3,197  %

3,662  %

6,353  %

134

3,552  %

5,809  %

5,109  %

3,199  %

3,661  %

6,347  %

135

3,551  %

5,807  %

5,104  %

3,201  %

3,659  %

6,340  %

136

3,550  %

5,804  %

5,100  %

3,202  %

3,658  %

6,334  %

137

3,550  %

5,802  %

5,095  %

3,204  %

3,656  %

6,328  %

138

3,549  %

5,800  %

5,090  %

3,206  %

3,655  %

6,322  %

139

3,548  %

5,798  %

5,086  %

3,208  %

3,653  %

6,316  %

140

3,547  %

5,796  %

5,081  %

3,209  %

3,652  %

6,310  %

141

3,547  %

5,794  %

5,076  %

3,211  %

3,650  %

6,305  %

142

3,546  %

5,791  %

5,072  %

3,213  %

3,649  %

6,299  %

143

3,545  %

5,789  %

5,068  %

3,214  %

3,647  %

6,293  %

144

3,545  %

5,787  %

5,063  %

3,216  %

3,646  %

6,288  %

145

3,544  %

5,785  %

5,059  %

3,218  %

3,645  %

6,282  %

146

3,543  %

5,783  %

5,055  %

3,219  %

3,643  %

6,277  %

147

3,543  %

5,782  %

5,051  %

3,221  %

3,642  %

6,272  %

148

3,542  %

5,780  %

5,047  %

3,222  %

3,641  %

6,266  %

149

3,542  %

5,778  %

5,043  %

3,224  %

3,639  %

6,261  %

150

3,541  %

5,776  %

5,039  %

3,225  %

3,638  %

6,256  %


Διάρκεια μέχρι τη λήξη (σε έτη)

Ρεάλ

Ρενμινμπί γιουάν

Ρινγκίτ

Ρωσικό ρούβλι

Δολάριο Σινγκαπούρης

Γουόν Νότιας Κορέας

1

12,616  %

1,934  %

3,152  %

10,036  %

3,506  %

4,051  %

2

11,611  %

2,109  %

3,590  %

10,364  %

3,721  %

4,219  %

3

11,337  %

2,254  %

3,839  %

10,488  %

3,746  %

4,174  %

4

11,339  %

2,390  %

4,003  %

10,528  %

3,718  %

4,117  %

5

11,453  %

2,495  %

4,140  %

10,532  %

3,679  %

4,053  %

6

11,593  %

2,577  %

4,260  %

10,516  %

3,637  %

3,976  %

7

11,736  %

2,645  %

4,361  %

10,498  %

3,596  %

3,901  %

8

11,889  %

2,706  %

4,444  %

10,497  %

3,559  %

3,837  %

9

12,028  %

2,765  %

4,517  %

10,499  %

3,527  %

3,781  %

10

12,174  %

2,821  %

4,575  %

10,520  %

3,500  %

3,731  %

11

12,259  %

2,878  %

4,631  %

10,558  %

3,480  %

3,685  %

12

12,280  %

2,933  %

4,686  %

10,626  %

3,464  %

3,643  %

13

12,252  %

2,987  %

4,740  %

10,731  %

3,452  %

3,604  %

14

12,188  %

3,038  %

4,793  %

10,831  %

3,442  %

3,569  %

15

12,096  %

3,088  %

4,848  %

10,886  %

3,435  %

3,538  %

16

11,982  %

3,136  %

4,903  %

10,895  %

3,429  %

3,510  %

17

11,852  %

3,182  %

4,956  %

10,869  %

3,424  %

3,485  %

18

11,711  %

3,225  %

5,005  %

10,814  %

3,420  %

3,463  %

19

11,561  %

3,267  %

5,044  %

10,738  %

3,416  %

3,444  %

20

11,407  %

3,306  %

5,073  %

10,645  %

3,414  %

3,429  %

21

11,251  %

3,344  %

5,088  %

10,539  %

3,412  %

3,416  %

22

11,093  %

3,380  %

5,092  %

10,424  %

3,410  %

3,405  %

23

10,936  %

3,414  %

5,087  %

10,302  %

3,408  %

3,396  %

24

10,782  %

3,447  %

5,075  %

10,177  %

3,407  %

3,389  %

25

10,630  %

3,478  %

5,057  %

10,050  %

3,406  %

3,383  %

26

10,481  %

3,507  %

5,036  %

9,922  %

3,405  %

3,378  %

27

10,337  %

3,536  %

5,011  %

9,795  %

3,405  %

3,374  %

28

10,197  %

3,563  %

4,985  %

9,669  %

3,405  %

3,371  %

29

10,062  %

3,588  %

4,956  %

9,546  %

3,404  %

3,369  %

30

9,931  %

3,613  %

4,927  %

9,426  %

3,404  %

3,367  %

31

9,805  %

3,636  %

4,897  %

9,308  %

3,404  %

3,365  %

32

9,684  %

3,659  %

4,867  %

9,195  %

3,404  %

3,364  %

33

9,568  %

3,680  %

4,836  %

9,085  %

3,404  %

3,364  %

34

9,457  %

3,701  %

4,806  %

8,979  %

3,404  %

3,363  %

35

9,350  %

3,720  %

4,777  %

8,876  %

3,404  %

3,363  %

36

9,247  %

3,739  %

4,748  %

8,777  %

3,405  %

3,364  %

37

9,149  %

3,757  %

4,719  %

8,683  %

3,405  %

3,364  %

38

9,055  %

3,775  %

4,691  %

8,591  %

3,405  %

3,364  %

39

8,965  %

3,791  %

4,664  %

8,504  %

3,406  %

3,365  %

40

8,878  %

3,807  %

4,638  %

8,420  %

3,406  %

3,366  %

41

8,795  %

3,823  %

4,612  %

8,339  %

3,406  %

3,366  %

42

8,716  %

3,837  %

4,588  %

8,261  %

3,407  %

3,367  %

43

8,640  %

3,852  %

4,564  %

8,187  %

3,407  %

3,368  %

44

8,567  %

3,865  %

4,540  %

8,115  %

3,407  %

3,369  %

45

8,496  %

3,878  %

4,518  %

8,046  %

3,408  %

3,370  %

46

8,429  %

3,891  %

4,496  %

7,980  %

3,408  %

3,371  %

47

8,364  %

3,903  %

4,475  %

7,916  %

3,409  %

3,372  %

48

8,302  %

3,915  %

4,455  %

7,855  %

3,409  %

3,373  %

49

8,242  %

3,926  %

4,435  %

7,796  %

3,410  %

3,374  %

50

8,184  %

3,937  %

4,417  %

7,740  %

3,410  %

3,375  %

51

8,129  %

3,948  %

4,398  %

7,685  %

3,411  %

3,376  %

52

8,075  %

3,958  %

4,381  %

7,633  %

3,411  %

3,377  %

53

8,024  %

3,968  %

4,363  %

7,582  %

3,411  %

3,378  %

54

7,974  %

3,977  %

4,347  %

7,533  %

3,412  %

3,379  %

55

7,927  %

3,986  %

4,331  %

7,486  %

3,412  %

3,380  %

56

7,880  %

3,995  %

4,315  %

7,441  %

3,413  %

3,381  %

57

7,836  %

4,004  %

4,301  %

7,397  %

3,413  %

3,382  %

58

7,793  %

4,012  %

4,286  %

7,355  %

3,414  %

3,383  %

59

7,751  %

4,020  %

4,272  %

7,314  %

3,414  %

3,384  %

60

7,711  %

4,028  %

4,258  %

7,274  %

3,415  %

3,385  %

61

7,672  %

4,035  %

4,245  %

7,236  %

3,415  %

3,386  %

62

7,634  %

4,043  %

4,233  %

7,199  %

3,415  %

3,386  %

63

7,598  %

4,050  %

4,220  %

7,163  %

3,416  %

3,387  %

64

7,562  %

4,057  %

4,208  %

7,128  %

3,416  %

3,388  %

65

7,528  %

4,063  %

4,197  %

7,094  %

3,417  %

3,389  %

66

7,495  %

4,070  %

4,185  %

7,061  %

3,417  %

3,390  %

67

7,462  %

4,076  %

4,174  %

7,029  %

3,417  %

3,391  %

68

7,431  %

4,082  %

4,164  %

6,999  %

3,418  %

3,391  %

69

7,401  %

4,088  %

4,153  %

6,969  %

3,418  %

3,392  %

70

7,371  %

4,094  %

4,143  %

6,940  %

3,418  %

3,393  %

71

7,342  %

4,100  %

4,134  %

6,911  %

3,419  %

3,394  %

72

7,315  %

4,105  %

4,124  %

6,884  %

3,419  %

3,394  %

73

7,287  %

4,111  %

4,115  %

6,857  %

3,419  %

3,395  %

74

7,261  %

4,116  %

4,106  %

6,831  %

3,420  %

3,396  %

75

7,235  %

4,121  %

4,097  %

6,806  %

3,420  %

3,397  %

76

7,210  %

4,126  %

4,089  %

6,781  %

3,421  %

3,397  %

77

7,186  %

4,131  %

4,080  %

6,757  %

3,421  %

3,398  %

78

7,162  %

4,135  %

4,072  %

6,734  %

3,421  %

3,399  %

79

7,139  %

4,140  %

4,064  %

6,711  %

3,421  %

3,399  %

80

7,117  %

4,144  %

4,057  %

6,689  %

3,422  %

3,400  %

81

7,095  %

4,149  %

4,049  %

6,667  %

3,422  %

3,400  %

82

7,073  %

4,153  %

4,042  %

6,646  %

3,422  %

3,401  %

83

7,052  %

4,157  %

4,035  %

6,626  %

3,423  %

3,402  %

84

7,032  %

4,161  %

4,028  %

6,606  %

3,423  %

3,402  %

85

7,012  %

4,165  %

4,021  %

6,586  %

3,423  %

3,403  %

86

6,992  %

4,169  %

4,014  %

6,567  %

3,424  %

3,403  %

87

6,973  %

4,173  %

4,008  %

6,548  %

3,424  %

3,404  %

88

6,955  %

4,177  %

4,001  %

6,530  %

3,424  %

3,404  %

89

6,937  %

4,180  %

3,995  %

6,512  %

3,424  %

3,405  %

90

6,919  %

4,184  %

3,989  %

6,494  %

3,425  %

3,405  %

91

6,901  %

4,187  %

3,983  %

6,477  %

3,425  %

3,406  %

92

6,884  %

4,191  %

3,977  %

6,461  %

3,425  %

3,406  %

93

6,868  %

4,194  %

3,972  %

6,444  %

3,425  %

3,407  %

94

6,852  %

4,197  %

3,966  %

6,428  %

3,426  %

3,407  %

95

6,836  %

4,200  %

3,961  %

6,413  %

3,426  %

3,408  %

96

6,820  %

4,203  %

3,955  %

6,397  %

3,426  %

3,408  %

97

6,805  %

4,207  %

3,950  %

6,382  %

3,426  %

3,408  %

98

6,790  %

4,210  %

3,945  %

6,368  %

3,427  %

3,409  %

99

6,775  %

4,212  %

3,940  %

6,353  %

3,427  %

3,409  %

100

6,761  %

4,215  %

3,935  %

6,339  %

3,427  %

3,410  %

101

6,747  %

4,218  %

3,930  %

6,325  %

3,427  %

3,410  %

102

6,733  %

4,221  %

3,926  %

6,312  %

3,427  %

3,410  %

103

6,720  %

4,224  %

3,921  %

6,298  %

3,428  %

3,411  %

104

6,706  %

4,226  %

3,916  %

6,285  %

3,428  %

3,411  %

105

6,693  %

4,229  %

3,912  %

6,272  %

3,428  %

3,412  %

106

6,681  %

4,231  %

3,908  %

6,260  %

3,428  %

3,412  %

107

6,668  %

4,234  %

3,903  %

6,248  %

3,428  %

3,412  %

108

6,656  %

4,236  %

3,899  %

6,235  %

3,429  %

3,413  %

109

6,644  %

4,239  %

3,895  %

6,224  %

3,429  %

3,413  %

110

6,632  %

4,241  %

3,891  %

6,212  %

3,429  %

3,413  %

111

6,620  %

4,243  %

3,887  %

6,201  %

3,429  %

3,414  %

112

6,609  %

4,246  %

3,883  %

6,189  %