ISSN 1977-0669

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 189

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

65ό έτος
18 Ιουλίου 2022


Περιεχόμενα

 

II   Μη νομοθετικές πράξεις

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2022/1225 της Επιτροπής, της 14ης Ιουλίου 2022, σχετικά με προσωρινά έκτακτα μέτρα παρέκκλισης από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αντιμετώπιση της διαταραχής της αγοράς στον τομέα των οπωροκηπευτικών που προκάλεσε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία

1

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/1226 της Επιτροπής, της 14ης Ιουλίου 2022, σχετικά με τη χορήγηση άδειας της Ένωσης για το μοναδικό βιοκτόνο Bioquell HPV-AQ ( 1 )

3

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/1227 της Επιτροπής, της 15ης Ιουλίου 2022, για την τροποποίηση των εκτελεστικών κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 808/2014 και (ΕΕ) αριθ. 809/2014 όσον αφορά ένα ειδικό μέτρο για την παροχή έκτακτης προσωρινής στήριξης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) με σκοπό την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία

12

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/1228 της Επιτροπής, της 14ης Ιουλίου 2022, σχετικά με παρέκκλιση από τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2017/892 για το έτος 2022 όσον αφορά τις αιτήσεις ενίσχυσης καθώς και τις αιτήσεις για προκαταβολές και μερικές πληρωμές λόγω της κρίσης που προκάλεσε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία

18

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

*

Απόφαση (ΕΕ) 2022/1229 της Επιτροπής, της 11ης Ιουλίου 2022, για την τροποποίηση των αποφάσεων 2014/312/ΕΕ, 2014/391/ΕΕ, 2014/763/ΕΕ, (ΕΕ) 2016/1332 και (ΕΕ) 2017/176 όσον αφορά τη διάρκεια ισχύος των κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ και των σχετικών απαιτήσεων εκτίμησης και εξακρίβωσης [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2022) 4739]  ( 1 )

20

 

 

Διορθωτικά

 

*

Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) 2022/355 του Συμβουλίου, της 2ας Μαρτίου 2022, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2006 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Λευκορωσία ( EE L 67 της 2.3.2022 )

24

 

*

Διορθωτικό στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2022/913 της Επιτροπής, της 30ής Μαΐου 2022, για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/1793 για την προσωρινή αύξηση των επίσημων ελέγχων και τα μέτρα έκτακτης ανάγκης που διέπουν την είσοδο στην Ένωση ορισμένων αγαθών από ορισμένες τρίτες χώρες και για την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΕ) 2017/625 και (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( EE L 158 της 13.6.2022 )

25

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις των οποίων οι τίτλοι έχουν τυπωθεί με λευκά στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


II Μη νομοθετικές πράξεις

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

18.7.2022   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 189/1


ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2022/1225 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 14ης Ιουλίου 2022

σχετικά με προσωρινά έκτακτα μέτρα παρέκκλισης από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αντιμετώπιση της διαταραχής της αγοράς στον τομέα των οπωροκηπευτικών που προκάλεσε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 219 παράγραφος 1 σε συνδυασμό με το άρθρο 228,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Λόγω της τρέχουσας κρίσης που προκάλεσε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου 2022, η οποία ξεκίνησε λίγο μετά την κρίση COVID-19, οι γεωργοί σε όλα τα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν υπέρμετρες δυσκολίες. Τα προβλήματα εφοδιαστικής έχουν καταστήσει τους γεωργούς της ΕΕ ευάλωτους στην οικονομική διαταραχή των αλυσίδων εφοδιασμού που έχει προκαλέσει η παρούσα κρίση, και αυτοί αντιμετωπίζουν επί του παρόντος οικονομικές δυσκολίες και προβλήματα ταμειακών ροών. Λαμβανομένων υπόψη των συνεχιζόμενων διαταραχών της αγοράς και της πρωτοφανούς συγκυρίας, οι γεωργοί σε όλα τα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν υπέρμετρες δυσκολίες όσον αφορά τον προγραμματισμό, την υλοποίηση και την εκτέλεση των καθεστώτων ενίσχυσης που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013. Είναι, επομένως, αναγκαίο να αμβλυνθούν οι δυσκολίες αυτές με τη θέσπιση παρέκκλισης από ορισμένες διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.

(2)

Οι αναγνωρισμένες οργανώσεις παραγωγών και ενώσεις οργανώσεων παραγωγών μπορούν να εφαρμόζουν, στο πλαίσιο των εγκεκριμένων επιχειρησιακών προγραμμάτων τους, μέτρα πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 33 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο του εν λόγω κανονισμού, τα οποία αποσκοπούν στην αύξηση της ανθεκτικότητάς τους στις διαταραχές της αγοράς. Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 3 τέταρτο εδάφιο του εν λόγω κανονισμού, τα εν λόγω μέτρα πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων δεν περιλαμβάνουν περισσότερο από το ένα τρίτο των δαπανών στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος. Για να παρασχεθεί μεγαλύτερη ευελιξία στις εν λόγω οργανώσεις παραγωγών και ενώσεις οργανώσεων παραγωγών και να τους δοθεί η δυνατότητα να διοχετεύσουν τους πόρους που είναι διαθέσιμοι στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων τους στην αντιμετώπιση των διαταραχών της αγοράς, ο εν λόγω κανόνας δεν θα πρέπει να εφαρμοστεί το 2022.

(3)

Απαιτούνται ειδικά μέτρα για να μπορέσουν οι αναγνωρισμένες οργανώσεις παραγωγών και ενώσεις οργανώσεων παραγωγών να διαχειριστούν τα επιχειρησιακά ταμεία τους και να έχουν τη δυνατότητα να ανακατευθύνουν τα κονδύλια, συμπεριλαμβανομένης της ενωσιακής χρηματοδοτικής συνδρομής στο πλαίσιο του επιχειρησιακού ταμείου, στις δράσεις και τα μέτρα που είναι αναγκαία για την αντιμετώπιση των συνεπειών της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Για να διασφαλιστεί ότι οι αναγνωρισμένες οργανώσεις παραγωγών και ενώσεις οργανώσεων παραγωγών είναι σε θέση να το κάνουν αυτό, είναι αναγκαίο να αυξηθεί, για το έτος 2022, το όριο της ενωσιακής χρηματοδοτικής συνδρομής που προβλέπεται στο άρθρο 34 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 από 50 % σε 70 % των πραγματικών δαπανών.

(4)

Για επιτακτικούς λόγους επείγουσας ανάγκης, λαμβανομένων ιδίως υπόψη των συνεχιζόμενων διαταραχών της αγοράς, των σοβαρών επιπτώσεών τους στον τομέα των οπωροκηπευτικών, καθώς και της πιθανής συνέχισης και επιδείνωσής τους, είναι αναγκαίο να αναληφθεί άμεση δράση και να θεσπιστούν επειγόντως μέτρα για την άμβλυνση των αρνητικών συνεπειών τους. Η καθυστέρηση ανάληψης άμεσης δράσης για την αντιμετώπιση αυτών των διαταραχών της αγοράς θα ενείχε τον κίνδυνο επιδείνωσής τους, γεγονός που θα ήταν επιζήμιο για την παραγωγή και τις συνθήκες της αγοράς στον τομέα των οπωροκηπευτικών.

(5)

Δεδομένου ότι είναι αναγκαίο να αναληφθεί άμεση δράση, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Προσωρινές παρεκκλίσεις από το άρθρο 33 παράγραφος 3 και το άρθρο 34 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 33 παράγραφος 3 τέταρτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, το όριο του ενός τρίτου των δαπανών στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος για μέτρα πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων στον τομέα των οπωροκηπευτικών που αναφέρεται στην εν λόγω διάταξη δεν ισχύει για το έτος 2022.

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 34 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, η ενωσιακή χρηματοδοτική συνδρομή στο επιχειρησιακό ταμείο για το έτος 2022 δεν υπερβαίνει το ποσό της ενωσιακής χρηματοδοτικής συνεισφοράς σε επιχειρησιακά ταμεία που έχουν εγκριθεί από τα κράτη μέλη για το έτος 2022 και περιορίζεται στο 70 % των πραγματικών δαπανών.

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 14 Ιουλίου 2022.

Για την Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671.


18.7.2022   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 189/3


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2022/1226 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 14ης Ιουλίου 2022

σχετικά με τη χορήγηση άδειας της Ένωσης για το μοναδικό βιοκτόνο «Bioquell HPV-AQ»

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων (1), και ιδίως το άρθρο 44 παράγραφος 5 πρώτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 19 Ιανουαρίου 2017 η εταιρεία Ecolab Deutschland GmbH υπέβαλε αίτηση, σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, σχετικά με τη χορήγηση άδειας για το μοναδικό βιοκτόνο με την ονομασία «Bioquell HPV-AQ» του τύπου προϊόντων 2, 3 και 4, όπως περιγράφεται στο παράρτημα V του εν λόγω κανονισμού, παρέχοντας γραπτή επιβεβαίωση ότι η αρμόδια αρχή των Κάτω Χωρών είχε συμφωνήσει να αξιολογήσει την αίτηση. Η αίτηση καταχωρίστηκε στο Μητρώο Βιοκτόνων με αριθμό υπόθεσης BC-ML029042-45.

(2)

Το «Bioquell HPV-AQ» περιέχει υπεροξείδιο του υδρογόνου ως δραστική ουσία, η οποία περιλαμβάνεται στον ενωσιακό κατάλογο εγκεκριμένων δραστικών ουσιών που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 για τους τύπους προϊόντων 2, 3 και 4.

(3)

Στις 29 Μαρτίου 2021 η αρμόδια αρχή αξιολόγησης υπέβαλε, σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, έκθεση αξιολόγησης και τα συμπεράσματα της αξιολόγησής της στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (στο εξής: Οργανισμός).

(4)

Στις 4 Νοεμβρίου 2021 ο Οργανισμός υπέβαλε στην Επιτροπή γνωμοδότηση (2), το σχέδιο συνοπτικής περιγραφής των χαρακτηριστικών του βιοκτόνου (περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος, στο εξής: ΠΧΠ) για το «Bioquell HPV-AQ» και την τελική έκθεση αξιολόγησης του μοναδικού βιοκτόνου, σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

(5)

Η γνωμοδότηση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το βιοκτόνο «Bioquell HPV-AQ» είναι επιλέξιμο για άδεια της Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού και ότι, με την επιφύλαξη της συμμόρφωσης με το σχέδιο ΠΧΠ, πληροί τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 19 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού.

(6)

Στις 25 Νοεμβρίου 2021 ο Οργανισμός διαβίβασε στην Επιτροπή το σχέδιο ΠΧΠ σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

(7)

Η Επιτροπή συμφωνεί με τη γνωμοδότηση του Οργανισμού και, ως εκ τούτου, θεωρεί σκόπιμο να χορηγηθεί άδεια της Ένωσης στο «Bioquell HPV-AQ».

(8)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής βιοκτόνων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Χορηγείται άδεια της Ένωσης στην εταιρεία Ecolab Deutschland GmbH για τη διάθεση στην αγορά και χρήση του μοναδικού βιοκτόνου «Bioquell HPV-AQ» με αριθμό αδείας EU-0027469-0000, σύμφωνα με τη συνοπτική περιγραφή των χαρακτηριστικών του βιοκτόνου που παρατίθεται στο παράρτημα.

Η άδεια της Ένωσης ισχύει από τις 7 Αυγούστου 2022 έως τις 31 Ιουλίου 2032.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 14 Ιουλίου 2022.

Για την Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ΕΕ L 167 της 27.6.2012, σ. 1.

(2)  Γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (ECHA), της 13ης Οκτωβρίου 2021, σχετικά με τη χορήγηση άδειας της Ένωσης για το «Bioquell HPV-AQ» (ECHA/BPC/296/2021), https://echa.europa.eu/bpc-opinions-on-union-authorisation.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος για βιοκτόνο

Bioquell HPV-AQ

Τύπος προϊόντων 2 - Απολυμαντικά και φυκοκτόνα που δεν προορίζονται για άμεση εφαρμογή στους ανθρώπους ή τα ζώα (Απολυμαντικά)

Τύπος προϊόντων 3 - Κτηνιατρική υγιεινή (Απολυμαντικά)

Τύπος προϊόντων 4 - Χώροι τροφίμων και ζωοτροφών (Απολυμαντικά)

Τύπος προϊόντων 2 - Απολυμαντικά και φυκοκτόνα που δεν προορίζονται για άμεση εφαρμογή στους ανθρώπους ή τα ζώα (Απολυμαντικά)

Τύπος προϊόντων 3 - Κτηνιατρική υγιεινή (Απολυμαντικά)

Τύπος προϊόντων 4 - Χώροι τροφίμων και ζωοτροφών (Απολυμαντικά)

Αριθμός άδειας: EU-0027469-0000

Αριθμός κανονιστικού πόρου R4BP: EU-0027469-0000

1.   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1.1.   Εμπορική ονομασία/-ες του προϊόντος

Εμπορική ονομασία

Bioquell HPV-AQ

1.2.   Κάτοχος άδειας

Επωνυμία και διεύθυνση του κατόχου άδειας

Επωνυμία

Ecolab Deutschland GmbH

Διεύθυνση

Ecolab Allee 1, 40789 Monheim am Rhein Γερμανία

Αριθμός άδειας

EU-0027469-0000

Αριθμός κανονιστικού πόρου R4BP

EU-0027469-0000

Ημερομηνία έκδοσης της άδειας

7.8.2022

Ημερομηνία λήξης της άδειας

31.7.2032

1.3.   Παρασκευαστής/-ές του προϊόντος

Επωνυμία παρασκευαστή

Ecolab SNC

Διεύθυνση παρασκευαστή

153 Quai de Rancy, Bonneuil-sur-Marne, 94380 Παρίσι Γαλλία

Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής

153 Quai de Rancy, Bonneuil-sur-Marne, 94380 Παρίσι Γαλλία

53 Royce Close, SP10 3TS Andover Ηνωμένο Βασίλειο Unit E4, Eastway Business Park, Ballysimon Road, V94 K267 Limerick Ιρλανδία

1.4.   Παρασκευαστής/-ές της δραστικής ουσίας/-ών

Δραστικής ουσίας

Υπεροξείδιο του υδρογόνου

Επωνυμία παρασκευαστή

Evonik Peroxide Spain

Διεύθυνση παρασκευαστή

Beethoven 15, Sobreatico, 08021 Βαρκελώνη Ισπανία

Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής

C/ Afueras s/n La Zaida, 50784 Zaragoza Ισπανία

2.   ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

2.1.   Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του προϊόντος

Κοινή ονομασία

Ονομασία κατά IUPAC

Λειτουργία

Αριθμός CAS

Αριθμός ΕΚ

Περιεκτικότητα (%)

Υπεροξείδιο του υδρογόνου

 

Δραστική Ουσία

7722-84-1

231-765-0

35,0

2.2.   Είδος τυποποίησης

HN - Συμπύκνωμα θερμής εξάχνωσης

3.   ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Δηλώσεις επικινδυνότητας

Μπορεί να αναζωπυρώσει την πυρκαγιά· οξειδωτικό.

Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.

Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.

Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.

Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Δηλώσεις προφύλαξης

Να φυλάσσεται μακριά από ενδύματα και άλλα καύσιμα υλικά.

Aποφεύγετε να αναπνέετε ατμούς.

Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.

Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ:Καλέστε το κέντρο δηλητηριάσεων ή έναν γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

Ξεπλύνετε το στόμα.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με άφθονο νερό.

Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Επισκεφθείτε γιατρό.

Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα. Και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.

Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/ιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

Σε περίπτωση πυρκαγιάς: Χρησιμοποιήστε νερό για να κατασβήσετε.

Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός.

Φυλάσσεται κλειδωμένο.

Διάθεση του περιεχομένου σε σύμφωνα με το ισχύον τοπικό, εθνικό και διεθνές κανονιστικό πλαίσιο.

4.   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

4.1.   Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 1

Χρήση # 1 – Απολύμανση επιφανειών σε μικρούς εσωτερικούς χώρους (0,25m3 - 4m3)

Τύπος προϊόντος

PT02 - Απολυμαντικά και φυκοκτόνα που δεν προορίζονται για άμεση εφαρμογή στους ανθρώπους ή τα ζώα

PT03 - Κτηνιατρική υγιεινή

PT04 - Χώροι τροφίμων και ζωοτροφών

Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται

-

Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)

Κοινή ονομασία: Bacteria

στάδιο ανάπτυξης: Δεν υπάρχουν δεδομένα

Κοινή ονομασία: Mycobacteria

στάδιο ανάπτυξης: Δεν υπάρχουν δεδομένα

Κοινή ονομασία: σπόροι βακτηρίων

στάδιο ανάπτυξης: Δεν υπάρχουν δεδομένα

Κοινή ονομασία: Fungi

στάδιο ανάπτυξης: Δεν υπάρχουν δεδομένα

Κοινή ονομασία: Yeasts

στάδιο ανάπτυξης: Δεν υπάρχουν δεδομένα

Κοινή ονομασία: Viruses

στάδιο ανάπτυξης: Δεν υπάρχουν δεδομένα

Κοινή ονομασία: βακτηριοφάγοι

στάδιο ανάπτυξης: Δεν υπάρχουν δεδομένα

Πεδίο χρήσης

Εσωτερικοί Χώροι

Σκληρές, μη πορώδεις επιφάνειες σε μικρούς (0,25m3 έως 4m3) σφραγισμένους χώρους με εξάτμιση, με εκ των προτέρων καθαρισμό.

PT2 – συνθήκες καθαριότητας, παραδείγματος χάριν σε φράγματα διαχωρισμού, θαλάμους διέλευσης, ερμάρια, αεροστεγείς θαλάμους υλικών, ντουλάπια, γραμμές πλήρωσης, οχήματα έκτακτης ανάγκης.

PT3 – προκαθαρισμένα κλουβιά/ράφια ζώων εντός βιοϊατρικών και εργαστηριακών εγκαταστάσεων ζώων

PT4 – συνθήκες καθαριότητας, παραδείγματος χάριν, σε ασηπτικές γραμμές πλήρωσης, περιέκτες αποθήκευσης.

Μέθοδος/-οι εφαρμογής

Μέθοδος: εξαερίωση

Λεπτομερής περιγραφή:

Εξάτμιση με το Bioquell σύστημα εξάτμισης υπεροξειδίου του υδρογόνου, ακολουθούμενη από μικροσυμπύκνωση – για την απολύμανση επιφανειών σε κλειστά συστήματα.

Εύρος θερμοκρασίας: Θερμοκρασία δωματίου

Εύρος υγρασίας: 10% 80%

Ποσοστό/-ά και συχνότητα εφαρμογής

Δόση εφαρμογής: 100g/m3 μη αραιωμένου προϊόντος, χρόνος επαφής 35 λεπτά (μετά τη διάχυση).

Αραίωση (%): 0

Αριθμός εφαρμογών και χρονος εφαρμογής:

Οι χρήστες πρέπει να διεξάγουν τις απολυμάνσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις λειτουργικές διαδικασίες τους

Κατηγορία/-ες χρηστών

Επαγγελματίες

Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας

75ml, 150ml, 500ml, 950ml, 1 000 ml, 2 000 ml, 5 000 ml και 25L. Οι φιάλες κατασκευάζονται από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας

4.1.1.   Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης.

4.1.2.   Μετρα μετριασμου κινδυνου ανα χρηση

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης.

4.1.3.   Στοιχεία των πιθανων αμεσων ή εμμεσων επιπτωσεων, οδηγιες πρωτων βοηθειων και επειγοντα μετρα για την προστασια του περιβαλλοντος που σχετιζονται με τη χρηση

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης.

4.1.4.   Οδηγιες για την ασφαλη τελική διαθεση του προϊοντος και της συσκευασιας του που σχετιζονται με τη χρηση

Να ανακυκλώνετε μόνο τις εντελώς άδειες συσκευασίες. Να απορρίπτετε οποιαδήποτε κατάλοιπα προϊόντος σύμφωνα με τον ΕΚΑ 160903.

4.1.5.   Συνθηκες αποθηκευσης και τη διαρκεια ζωης του προϊοντος υπό κανονικες συνθηκες αποθηκευσης που σχετιζονται με τη χρηση

Προστατέψτε από τoν παγετό. Να μην αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες άνω των 35°C

Διάρκεια ζωής 18 μήνες.

4.2.   Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 2

Χρήση # 2 – Απολύμανση επιφανειών σε μεγάλους εσωτερικούς χώρους (>4m3)

Τύπος προϊόντος

PT02 - Απολυμαντικά και φυκοκτόνα που δεν προορίζονται για άμεση εφαρμογή στους ανθρώπους ή τα ζώα

PT03 - Κτηνιατρική υγιεινή

PT04 - Χώροι τροφίμων και ζωοτροφών

Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται

-

Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)

Κοινή ονομασία: Bacteria

στάδιο ανάπτυξης: Δεν υπάρχουν δεδομένα

Κοινή ονομασία: σπόροι βακτηρίων

στάδιο ανάπτυξης: Δεν υπάρχουν δεδομένα

Κοινή ονομασία: Mycobacteria

στάδιο ανάπτυξης: Δεν υπάρχουν δεδομένα

Κοινή ονομασία: Fungi

στάδιο ανάπτυξης: Δεν υπάρχουν δεδομένα

Κοινή ονομασία: Yeasts

στάδιο ανάπτυξης: Δεν υπάρχουν δεδομένα

Κοινή ονομασία: Viruses

στάδιο ανάπτυξης: Δεν υπάρχουν δεδομένα

Κοινή ονομασία: βακτηριοφάγοι

στάδιο ανάπτυξης: Δεν υπάρχουν δεδομένα

Πεδίο χρήσης

Εσωτερικοί Χώροι

Σκληρές, μη πορώδεις επιφάνειες σε μεγάλα (>4m3) κλειστούς χώρους με εξάτμιση, με εκ των προτέρων καθαρισμό.

PT2 – συνθήκες καθαριότητας, παραδείγματος χάριν, σε νοσοκομεία, λευκούς θαλάμους, μονάδες ασηπτικής επεξεργασίας, εργαστήρια, κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων, ερευνητικές εγκαταστάσεις, σχολεία, κρουαζιερόπλοια, οχήματα έκτακτης ανάγκης, κτηνιατρικές κλινικές (εξαιρουμένων των χώρων στέγασης ζώων), εργαστήρια σε κτηνιατρικές δομές

PT3 – προκαθαρισμένα κλουβιά/ράφια ζώων εντός βιοϊατρικών και εργαστηριακών εγκαταστάσεων ζώων

PT4 – συνθήκες καθαριότητας, παραδείγματος χάριν, σε ασηπτικές γραμμές πλήρωσης, μονάδες παραγωγής τροφίμων, περιέκτες αποθήκευσης

Μέθοδος/-οι εφαρμογής

Μέθοδος: εξαερίωση

Λεπτομερής περιγραφή:

Εξάτμιση με το Bioquell σύστημα εξάτμισης υπεροξειδίου του υδρογόνου, ακολουθούμενη από μικροσυμπύκνωση – για την απολύμανση επιφανειών σε κλειστά συστήματα.

Εύρος θερμοκρασίας: θερμοκρασία δωματίου

Εύρος υγρασίας: 10% 80%

Ποσοστό/-ά και συχνότητα εφαρμογής

Δόση εφαρμογής: 10g/m3μη αραιωμένου προϊόντος, χρόνος επαφής 35 λεπτά (μετά τη διάχυση

Αραίωση (%): 0

Αριθμός εφαρμογών και χρονος εφαρμογής:

Οι χρήστες πρέπει να διεξάγουν τις απολυμάνσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις λειτουργικές διαδικασίες τους.

Κατηγορία/-ες χρηστών

Επαγγελματίες

Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας

75ml, 150ml, 500ml, 950ml, 1 000 ml, 2 000 ml, 5 000 ml και 25L. Οι φιάλες κατασκευάζονται από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας.

4.2.1.   Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης

4.2.2.   Μετρα μετριασμου κινδυνου ανα χρηση

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης

4.2.3.   Στοιχεια των πιθανων αμεσων ή εμμεσων επιπτωσεων, οδηγιες πρωτων βοηθειων και επειγοντα μετρα για την προστασια του περιβαλλοντος που σχετιζονται με τη χρηση

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης

4.2.4.   Οδηγιες για την ασφαλη τελικη διαθεση του προϊοντος και της συσκευασιας του που σχετιζονται με τη χρηση

Να ανακυκλώνετε μόνο τις εντελώς άδειες συσκευασίες. Να απορρίπτετε οποιαδήποτε κατάλοιπα προϊόντος σύμφωνα με τον ΕΚΑ 160903

4.2.5.   Συνθηκες αποθηκευσης και τη διαρκεια ζωης του προϊοντος υπό κανονικες συνθηκες αποθηκευσης που σχετιζονται με τη χρηση

Προστατέψτε από τoν παγετό. Να μην αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες άνω των 35°C. Διάρκεια ζωής 18 μήνες.

5.   ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ (1)

5.1.   Οδηγίες χρήσης

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι προκαθαρισμένες και στεγνές πριν την απολύμανση και οι πόρτες των ντουλαπιών και τα συρτάρια να είναι ανοικτά προκειμένου η διαδικασία να είναι αποτελεσματική.

Οι χρήστες πρέπει να διεξάγουν τις απολυμάνσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις λειτουργικές διαδικασίες τους.

Για την απολύμανση καθαρισμένων εκ των προτέρων κλουβιών/ράφιων ζώων εντός βιοϊατρικών και εργαστηριακών εγκαταστάσεων ζώων, η απολύμανση μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο σε καλά καθαρισμένες μη πορώδεις επιφάνειες (PT3), όταν είναι δυνατόν χρησιμοποιήστε αυτόματα μηχανήματα πλυσίματος.

Να μην αναμειχθεί με απορρυπαντικά ή άλλα χημικά. Δεν έχει αραιωθεί.

Το Bioquell HPV-AQ χρησιμοποιείται με μια μονάδα εξαερίωσης Bioquell ως απολυμαντικό για επιφάνειες και άλλα άψυχα αντικείμενα σε εσωτερικούς χώρους.

Σφραγίστε τον κλειστό χώρο (π.χ με ταινία) για να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει διαρροή της εξατμισμένης δραστικής ουσίας έξω από τον χώρο πριν από την έναρξη ενός κύκλου.

Ανατρέξτε στην ετικέτα σήμανσης του Bioquell HPV-AQ πριν την έναρξη του κύκλου.

Κατά τη λήξη της περιόδου αναμονής, ενεργοποιείται το στάδιο αερισμού κατά το οποίο αφαιρείται το υπεροξείδιο του υδρογόνου. Το στάδιο αερισμού απενεργοποιείται από τον χρήστη όταν επιβεβαιώνεται ότι η στάθμη στον εσωτερικό χώρο είναι μικρότερη ή ίση με 1,25 mg/m3 (0,9 ppm) χρησιμοποιώντας έναν ανεξάρτητο βαθμονομημένο αισθητήρα χαμηλής στάθμης υπεροξειδίου του υδρογόνου.

Πρέπει να διεξάγονται βιολογικοί έλεγχοι για τους εσωτερικούς χώρους που θα απολυμανθούν. Όπου οι περιβαλλοντικές συνθήκες εντός του εσωτερικού χώρου είναι καλά ελεγχόμενες, ένα πρωτόκολλο απολύμανσης του εσωτερικού χώρου πρέπει να συντάσσεται και να χρησιμοποιείται στη συνέχεια. Ελεγμένοι ποσοτικοί χημικοί δείκτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν αντί βιολογικών δεικτών σε απολυμάνσεις ρουτίνας.

Βιολογικοί ή χημικοί δείκτες θα τοποθετούνται εντός του εσωτερικού χώρου για τον έλεγχο του κύκλου.

Οι χρήστες δεν πρέπει να διεξάγουν χειροκίνητες λειτουργίες καθαρισμού (π.χ. σκούπισμα) αμέσως μετά την απολύμανση.

5.2.   Μέτρα μετριασμού κινδύνου

Δεν επιτρέπεται η παρουσία ανθρώπων ή ζώων σε ένα δωμάτιο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Δεν επιτρέπεται η είσοδος σε χώρους που έχουν απολυμανθεί έως ότου η συγκέντρωση υπεροξειδίου του υδρογόνου είναι ≤0,9 ppm (1,25 mg/m3).

Ο επαγγελματίας χρήστης μπορεί να εισέλθει στον χώρο μόνο σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης όταν το επίπεδο υπεροξειδίου του υδρογόνου έχει πέσει κάτω από 36ppm (50 mg/m3) λαμβάνοντας υπόψη το RPE με APF 40 (Ο τύπος RPE θα καθοριστεί από τον κάτοχο της άδειας στις πληροφορίες του προϊόντος) και πρέπει να φορά κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό (γάντια, προστατευτικά για τα μάτια, φόρμα).

Χρησιμοποιήστε έναν βαθμονομημένο αισθητήρα για να επιβεβαιώσετε ότι η συγκέντρωση στον εσωτερικό χώρο είναι κάτω από ≤0,9 ppm (1,25 mg/m3) πριν την επανείσοδο.

Όταν ανοίγετε το δοχείο και προετοιμάζεται το περιεχόμενο του, χρησιμοποιεί εξοπλισμό προστασίας, πρέπει να φοράτε προστατευτικό εξοπλισμό (γάντια, προστασία των ματιών και κάλυμμα σώματος).

Πλύνετε τα χέρια μετά τη χρήση.

5.3.   Ειδικές πιθανές άμμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών

Πιθανές επιπτώσεις έκθεσης:

Δέρμα – χημικό έγκαυμα – παροδική, μη μόνιμη λεύκανση του δέρματος

Οφθαλμοί – πιθανότητα μόνιμης βλάβης

Διά της εισπνοής – ερεθισμός λαιμού και μύτης

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

Αν παρατηρηθούν συμπτώματα: Καλέστε τον αριθμό 112/ασθενοφόρο για ιατρική περίθαλψη.

Αν δεν παρατηρηθούν συμπτώματα: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.

Πληροφορίες προς υγειονομικό προσωπικό / γιατρούς:

Αν χρειαστεί, ξεκινήστε ενέργειες υποστήριξης της ζωής και στη συνέχεια καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε αμέσως το στόμα. Προσφέρετε κάτι πόσιμο, αν το άτομο που έχει εκτεθεί είναι ικανό να καταπιεί. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Καλέστε τον αριθμό 112/ασθενοφόρο για ιατρική περίθαλψη.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Πλύνετε το δέρμα με νερό. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύντε αμέσως με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε για τουλάχιστον 15 λεπτά. Καλέστε τον αριθμό 112/ασθενοφόρο για ιατρική περίθαλψη.

5.4.   Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του

Μην απορρίπτετε το αχρησιμοποίητο προϊόν στο έδαφος, σε υδάτινα ρεύματα, σε σωλήνες (νεροχύτη, τουαλέτες...) ούτε στις αποχετεύσεις. Η διάθεση ενός μη χρησιμοποιηθέντος προϊόντος, της συσκευασίας του και όλων των άλλων αποβλήτων γίνεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

5.5.   Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Προστατέψτε από τoν παγετό. Να μην αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες άνω των 35°C.

Διάρκεια ζωής 18 μήνες.

6.   ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το Bioquell HPV-AQ δεν προορίζεται για χρήση ως τερματικό αποστειρωτικό / απολυμαντικό για ιατρικές συσκευές.


(1)  Οι οδηγίες χρήσης, τα μέτρα περιορισμού των κινδύνων και άλλες οδηγίες χρήσης που περιλαμβάνονται στην παρούσα ενότητα ισχύουν για οποιεσδήποτε εγκεκριμένες χρήσεις.


18.7.2022   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 189/12


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2022/1227 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 15ης Ιουλίου 2022

για την τροποποίηση των εκτελεστικών κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 808/2014 και (ΕΕ) αριθ. 809/2014 όσον αφορά ένα ειδικό μέτρο για την παροχή έκτακτης προσωρινής στήριξης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) με σκοπό την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 3, το άρθρο 12, το άρθρο 67, και το άρθρο 75 παράγραφος 5,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου (2), και ιδίως το άρθρο 62 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 4 παράγραφος 2 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 808/2014 της Επιτροπής (3) ορίζει τον ανώτατο αριθμό τροποποιήσεων των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης που μπορούν να υποβάλλουν τα κράτη μέλη στην Επιτροπή. Προκειμένου να αυξηθεί η ευελιξία των κρατών μελών να χρησιμοποιούν προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο ανώτατος αριθμός τροποποιήσεων που αναφέρεται στο εν λόγω άρθρο δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται σε προτάσεις τροποποίησης προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης που υποβάλλονται στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των συνεπειών της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, οι οποίες μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν και τροποποιήσεις που δεν συνδέονται με το συγκεκριμένο γεγονός, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω προτάσεις υποβάλλονται στην Επιτροπή έως τις 30 Ιουνίου 2023.

(2)

Η χρήση της στήριξης του ΕΓΤΑΑ για πράξεις που αποσκοπούν στον μετριασμό των επιπτώσεων της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία καθώς και για δράσεις ανάκαμψης ενδέχεται να σημαίνει ότι άλλοι σκοποί και στόχοι των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης δεν θα μπορέσουν να επιτευχθούν όπως έχει προγραμματιστεί. Συνεπώς, η εν λόγω στήριξη θα πρέπει, να παρακολουθείται σε επίπεδο Ένωσης, προκειμένου να μπορεί να εξηγηθεί και να αιτιολογηθεί η χρήση της χρηματοδότησης του ΕΓΤΑΑ για τους σκοπούς αυτούς.

(3)

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 808/2014 θεσπίζει κανόνες για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013. Με τον κανονισμό (ΕΕ) 2022/1033 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4) τροποποιήθηκε ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 με την προσθήκη νέου άρθρου 39γ για τη θέσπιση ειδικού μέτρου για την παροχή έκτακτης προσωρινής στήριξης στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ με σκοπό την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να τροποποιηθούν οι κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, ώστε να προβλεφθεί κωδικός μέτρου και κατάλληλος δείκτης εκροών για το νέο μέτρο.

(4)

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 809/2014 της Επιτροπής (5) για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση, θα πρέπει επίσης να τροποποιηθεί ώστε το νέο μέτρο έκτακτης προσωρινής στήριξης για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία να συμπεριληφθεί στις σχετικές διατάξεις του τίτλου IV που διέπουν τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης που δεν συνδέονται με την έκταση ή με ζώα.

(5)

Συνεπώς, οι εκτελεστικοί κανονισμοί (ΕΕ) αριθ. 808/2014 και (ΕΕ) αριθ. 809/2014 θα πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως.

(6)

Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της κατάστασης που συνδέεται με τις επιπτώσεις της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(7)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής αγροτικής ανάπτυξης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τροποποιήσεις του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 808/2014

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 808/2014 τροποποιείται ως εξής:

1)

στο άρθρο 4 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«α)

σε περίπτωση που πρέπει να ληφθούν μέτρα έκτακτης ανάγκης λόγω φυσικών καταστροφών, καταστροφικών συμβάντων ή δυσμενών καιρικών φαινομένων που αναγνωρίζονται επισήμως από την αρμόδια εθνική δημόσια αρχή, ή λόγω σημαντικής και αιφνίδιας μεταβολής των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών του κράτους μέλους ή της περιφέρειας, καθώς και σημαντικών και αιφνίδιων δημογραφικών αλλαγών που προκύπτουν από μετανάστευση ή υποδοχή προσφύγων. Σε περίπτωση που η τροποποίηση του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης για την αντιμετώπιση της κρίσης της νόσου COVID-19 συνδυάζεται με τροποποιήσεις που δεν συνδέονται με την κρίση, το παρόν εδάφιο ισχύει για όλες τις συνδυαζόμενες τροποποιήσεις, με την προϋπόθεση ότι η πρόταση τροποποίησης του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης υποβάλλεται στην Επιτροπή έως τις 30 Ιουνίου 2021. Σε περίπτωση που η τροποποίηση του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία συνδυάζεται με τροποποιήσεις που δεν συνδέονται με το συγκεκριμένο γεγονός, το παρόν εδάφιο ισχύει για όλες τις συνδυαζόμενες τροποποιήσεις, με την προϋπόθεση ότι η πρόταση τροποποίησης του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης υποβάλλεται στην Επιτροπή έως τις 30 Ιουνίου 2023·»·

2)

το άρθρο 14 παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4.   Για τύπους πράξεων για τις οποίες προσδιορίζεται πιθανή συνεισφορά σε τομείς επικέντρωσης που αναφέρονται στο άρθρο 5 πρώτο εδάφιο σημείο 2 στοιχείο α), στο άρθρο 5 πρώτο εδάφιο σημείο 5 στοιχεία α) έως δ), και στο άρθρο 5 πρώτο εδάφιο σημείο 6 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, για τύπους πράξεων για τις οποίες προσδιορίζεται πιθανή συνεισφορά στην ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών, για τύπους πράξεων που στηρίζουν τον μετριασμό των επιπτώσεων της κρίσης της νόσου COVID-19 και δράσεις ανάκαμψης, ή για τύπους πράξεων που στηρίζουν τον μετριασμό των επιπτώσεων της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία και δράσεις ανάκαμψης, η ηλεκτρονική καταγραφή των πράξεων που αναφέρεται στο άρθρο 70 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 περιλαμβάνει επισημάνσεις με σημαία(-ες) για τον προσδιορισμό των περιπτώσεων στις οποίες η πράξη έχει συνιστώσα που συνεισφέρει σε έναν ή περισσότερους από τους εν λόγω τομείς επικέντρωσης ή στόχους.»·

3)

το παράρτημα I τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα I του παρόντος κανονισμού·

4)

το παράρτημα IV τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα II του παρόντος κανονισμού·

5)

το παράρτημα VII τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα III του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 809/2014

Το άρθρο 46 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 809/2014 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 46

Πεδίο εφαρμογής

Οι διατάξεις του παρόντος τίτλου ισχύουν για δαπάνες που προκύπτουν στο πλαίσιο των μέτρων που προβλέπονται στα άρθρα 14 έως 20, στο άρθρο 21 παράγραφος 1 με την εξαίρεση της ετήσιας πριμοδότησης βάσει των στοιχείων α) και β), στο άρθρο 27, στο άρθρο 28 παράγραφος 9, στα άρθρα 35, 36, 39β και 39γ και στο άρθρο 51 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, στο άρθρο 35 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και στο άρθρο 20, στο άρθρο 36 στοιχείο α) σημείο vi), στοιχείο β) σημεία ii), vi) και vii), στο άρθρο 36 στοιχείο β) σημεία i) και iii) όσον αφορά τις δαπάνες εγκατάστασης, και στα άρθρα 52 και 63 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005.».

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 15 Ιουλίου 2022.

Για την Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 487.

(2)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 549.

(3)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 808/2014 της Επιτροπής, της 17ης Ιουλίου 2014, σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) (ΕΕ L 227 της 31.7.2014, σ. 18).

(4)  Κανονισμός (ΕΕ) 2022/1033 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2022, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 όσον αφορά ένα ειδικό μέτρο για την παροχή έκτακτης προσωρινής στήριξης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) με σκοπό την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία (ΕΕ L 173 της 30.6.2022, σ. 34).

(5)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 809/2014 της Επιτροπής, της 17ης Ιουλίου 2014, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση (ΕΕ L 227 της 31.7.2014, σ. 69).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Στον πίνακα του παραρτήματος I μέρος 5 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 808/2014 προστίθεται η ακόλουθη σειρά:

«Άρθρο 39γ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013

έκτακτη προσωρινή στήριξη σε γεωργούς και ΜΜΕ που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία

22

έκτακτη προσωρινή στήριξη σε γεωργούς και ΜΜΕ που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία

22»


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Στον πίνακα του παραρτήματος IV σημείο 3 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 808/2014, η σειρά που αφορά τον δείκτη εκροών E.4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Ε.4

Αριθμός εκμεταλλεύσεων/δικαιούχων στους οποίους παρέχεται στήριξη

3 (άρθρο 16), 4.1 (άρθρο 17), 5 (άρθρο 18), 6 (άρθρο 19), 8.1 έως 8.4 (άρθρο 21), 11 (άρθρο 29), 12 (άρθρο 30), 13 (άρθρο 31), 14 (άρθρο 33), 17.1 (άρθρο 36), 21 (άρθρο 39β), 22 (άρθρο 39γ) [κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013]»


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Στο παράρτημα VII σημείο 1 στοιχείο β) του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 808/2014, η καταχώριση που αφορά τον «Πίνακα Γ» αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«—

Πίνακας Γ: Κατανομή σχετικών εκροών και μέτρων ανά τύπο περιοχής, φύλο και/ή ηλικία, ανά πράξη για τις πράξεις που συμβάλλουν στην ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών, ανά πράξη και τύπο στήριξης για τις πράξεις που στηρίζουν τον μετριασμό των επιπτώσεων της κρίσης της νόσου COVID-19 και δράσεις ανάκαμψης και ανά πράξη και τύπο στήριξης για τις πράξεις που στηρίζουν τον μετριασμό των επιπτώσεων της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία και δράσεις ανάκαμψης».


18.7.2022   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 189/18


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2022/1228 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 14ης Ιουλίου 2022

σχετικά με παρέκκλιση από τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2017/892 για το έτος 2022 όσον αφορά τις αιτήσεις ενίσχυσης καθώς και τις αιτήσεις για προκαταβολές και μερικές πληρωμές λόγω της κρίσης που προκάλεσε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 38 στοιχεία γ), ε) και ιβ),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Λόγω της τρέχουσας κρίσης που προκάλεσε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου 2022, η οποία ξεκίνησε λίγο μετά την κρίση COVID-19, οι γεωργοί σε όλα τα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν υπέρμετρες δυσκολίες. Τα προβλήματα εφοδιαστικής έχουν καταστήσει τους γεωργούς της ΕΕ ευάλωτους στην οικονομική διαταραχή που έχει προκαλέσει η παρούσα κρίση, και αυτοί αντιμετωπίζουν επί του παρόντος οικονομικές δυσκολίες και προβλήματα ταμειακών ροών. Λαμβανομένων υπόψη των συνεχιζόμενων διαταραχών της αγοράς και της πρωτοφανούς συγκυρίας, οι γεωργοί σε όλα τα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν υπέρμετρες δυσκολίες όσον αφορά τον προγραμματισμό, την υλοποίηση και την εκτέλεση των καθεστώτων ενίσχυσης που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013. Είναι, επομένως, αναγκαίο να αμβλυνθούν οι εν λόγω δυσκολίες με τη θέσπιση παρέκκλισης από ορισμένες διατάξεις του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/892 της Επιτροπής (2).

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/892, οι οργανώσεις παραγωγών υποβάλλουν στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους αίτηση ενίσχυσης ή εξόφλησης υπολοίπου για κάθε επιχειρησιακό πρόγραμμα για το οποίο ζητείται ενίσχυση μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου του έτους που έπεται εκείνου για το οποίο ζητείται η ενίσχυση. Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο του εν λόγω εκτελεστικού κανονισμού, οι αιτήσεις ενίσχυσης μπορούν να καλύπτουν τις δαπάνες που έχουν προγραμματιστεί αλλά δεν έχουν πραγματοποιηθεί, εφόσον αποδειχθούν ορισμένα στοιχεία. Πρέπει να αποδειχθεί, μεταξύ άλλων, ότι οι σχετικές ενέργειες δεν ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθούν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του έτους υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος για λόγους εκτός του ελέγχου της σχετικής οργάνωσης παραγωγών και ότι οι ενέργειες αυτές είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν μέχρι τις 30 Απριλίου του έτους που έπεται εκείνου για το οποίο ζητείται ενίσχυση. Λαμβανομένης υπόψη της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, είναι σκόπιμο να θεσπιστεί παρέκκλιση από το άρθρο 9 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο στοιχείο β) του εν λόγω εκτελεστικού κανονισμού και να προβλεφθεί ότι οι αιτήσεις ενίσχυσης που θα υποβληθούν μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2023 μπορούν να καλύπτουν τις δαπάνες για ενέργειες που έχουν προγραμματιστεί για το έτος 2022 αλλά δεν θα πραγματοποιηθούν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2022, εάν οι εν λόγω ενέργειες είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν μέχρι τις 15 Αυγούστου 2023.

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/892, οι αιτήσεις για προκαταβολές μπορούν να υποβάλλονται όπως ορίζει το κράτος μέλος, είτε ανά τρίμηνο τον Ιανουάριο, τον Απρίλιο, τον Ιούλιο και τον Οκτώβριο είτε ανά τετράμηνο τον Ιανουάριο, τον Μάιο και τον Σεπτέμβριο. Σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 2 του εν λόγω εκτελεστικού κανονισμού, οι αιτήσεις για μερικές πληρωμές μπορούν να υποβάλλονται οποτεδήποτε, αλλά όχι περισσότερο από τρεις φορές κάθε έτος. Προκειμένου να υπάρξει ευελιξία στη διαχείριση των επιχειρησιακών προγραμμάτων από τις αναγνωρισμένες οργανώσεις παραγωγών, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησής τους, είναι σκόπιμο να θεσπιστεί παρέκκλιση από τις εν λόγω διατάξεις και να προβλεφθεί ότι οι αιτήσεις για προκαταβολές μπορούν να υποβάλλονται οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια του έτους 2022 και ότι οι αιτήσεις για μερικές πληρωμές μπορούν να υποβάλλονται περισσότερο από τρεις φορές το έτος 2022.

(4)

Δεδομένου ότι είναι αναγκαίο να αναληφθεί άμεση δράση, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεδομένου ότι τα επιχειρησιακά προγράμματα υλοποιούνται με βάση το ημερολογιακό έτος, οι παρεκκλίσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό όσον αφορά τις αιτήσεις για προκαταβολές και μερικές πληρωμές θα πρέπει να εφαρμόζονται αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2022.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής για την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Παρεκκλίσεις από τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2017/892

1.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 9 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο στοιχείο β) του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/892, οι αιτήσεις ενίσχυσης που θα υποβληθούν μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2023 μπορούν να καλύπτουν τις δαπάνες για ενέργειες που έχουν προγραμματιστεί για το έτος 2022 αλλά δεν θα πραγματοποιηθούν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2022, εάν οι εν λόγω ενέργειες είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν μέχρι τις 15 Αυγούστου 2023.

2.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 11 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/892, οι αιτήσεις για προκαταβολές μπορούν να υποβάλλονται οποτεδήποτε κατά το έτος 2022.

3.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 12 παράγραφος 2 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/892, οι αιτήσεις για μερικές πληρωμές μπορούν να υποβάλλονται περισσότερο από τρεις φορές κατά το έτος 2022.

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το άρθρο 1 παράγραφοι 2 και 3 εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2022.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 14 Ιουλίου 2022.

Για την Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671.

(2)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/892 της Επιτροπής, της 13ης Μαρτίου 2017, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών (ΕΕ L 138 της 25.5.2017, σ. 57).


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

18.7.2022   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 189/20


ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2022/1229 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 11ης Ιουλίου 2022

για την τροποποίηση των αποφάσεων 2014/312/ΕΕ, 2014/391/ΕΕ, 2014/763/ΕΕ, (ΕΕ) 2016/1332 και (ΕΕ) 2017/176 όσον αφορά τη διάρκεια ισχύος των κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ και των σχετικών απαιτήσεων εκτίμησης και εξακρίβωσης

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2022) 4739]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 66/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με το οικολογικό σήμα της ΕΕ (EU Ecolabel) (1), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 2,

Αφού ζήτησε τη γνώμη του Συμβουλίου Οικολογικής Σήμανσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 66/2010 ορίζει ότι το οικολογικό σήμα της ΕΕ μπορεί να απονέμεται σε προϊόντα που έχουν μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. Καθορίζονται ειδικά κριτήρια απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ για κάθε κατηγορία προϊόντων.

(2)

Με την απόφαση 2014/312/ΕΕ (2), η Επιτροπή καθόρισε τα κριτήρια απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ για την κατηγορία προϊόντων «χρώματα και βερνίκια εσωτερικών και εξωτερικών χώρων». Η ισχύς των εν λόγω κριτηρίων και των σχετικών απαιτήσεων εκτίμησης και εξακρίβωσης λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2022.

(3)

Με την απόφαση 2014/391/ΕΕ (3), η Επιτροπή καθόρισε τα κριτήρια απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ για την κατηγορία προϊόντων «στρώματα κρεβατιών». Η ισχύς των εν λόγω κριτηρίων και των σχετικών απαιτήσεων εκτίμησης και εξακρίβωσης λήγει στις 28 Ιουλίου 2022.

(4)

Με την απόφαση 2014/763/ΕΕ (4), η Επιτροπή καθόρισε τα κριτήρια απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ για την κατηγορία προϊόντων «απορροφητικά προϊόντα υγιεινής». Η ισχύς των εν λόγω κριτηρίων και των σχετικών απαιτήσεων εκτίμησης και εξακρίβωσης λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2022.

(5)

Με την απόφαση (ΕΕ) 2016/1332 (5), η Επιτροπή καθόρισε τα κριτήρια απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ για την κατηγορία προϊόντων «έπιπλα». Η ισχύς των εν λόγω κριτηρίων και των σχετικών απαιτήσεων εκτίμησης και εξακρίβωσης λήγει στις 28 Ιουλίου 2022.

(6)

Με την απόφαση (ΕΕ) 2017/176 (6), η Επιτροπή καθόρισε τα κριτήρια απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ για την κατηγορία προϊόντων «επενδύσεις δαπέδων με βάση το ξύλο, τον φελλό και το μπαμπού». Η ισχύς των εν λόγω κριτηρίων και των σχετικών απαιτήσεων εκτίμησης και εξακρίβωσης λήγει στις 26 Ιανουαρίου 2023.

(7)

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του ελέγχου καταλληλότητας της νομοθεσίας για το οικολογικό σήμα της ΕΕ, τα οποία δημοσιεύθηκαν στις 30 Ιουνίου 2017 (7), η Επιτροπή, από κοινού με το Συμβούλιο Οικολογικής Σήμανσης της ΕΕ, αξιολόγησε και επιβεβαίωσε τη συνάφεια των προαναφερθεισών κατηγοριών προϊόντων για το σύστημα οικολογικού σήματος της ΕΕ.

(8)

Επιπλέον, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του ελέγχου καταλληλότητας του οικολογικού σήματος της ΕΕ τα οποία δημοσιεύθηκαν στις 30 Ιουνίου 2017, η Επιτροπή, από κοινού με το Συμβούλιο Οικολογικής Σήμανσης της ΕΕ, εφαρμόζει λύσεις για να βελτιωθούν οι συνέργειες μεταξύ των κατηγοριών προϊόντων και να αυξηθεί η υιοθέτηση του οικολογικού σήματος της ΕΕ, μεταξύ άλλων με την ομαδοποίηση, κατά περίπτωση, άμεσα συνδεδεμένων κατηγοριών προϊόντων και την εξασφάλιση ότι, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αναθεώρησης, δίνεται η δέουσα προσοχή στη συνοχή μεταξύ των σχετικών πολιτικών της ΕΕ, της οικείας νομοθεσίας της και των συναφών επιστημονικών στοιχείων.

(9)

Για να διευκολυνθεί περαιτέρω η μετάβαση σε μια πιο κυκλική οικονομία, η Επιτροπή δοκιμάζει την ενσωμάτωση της μεθόδου περιβαλλοντικού αποτυπώματος προϊόντος (PEF) (8) στην αναθεώρηση των κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ για απορροφητικά προϊόντα υγιεινής και για χρώματα και βερνίκια εσωτερικών και εξωτερικών χώρων σύμφωνα με το νέο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία με στόχο μια πιο καθαρή και πιο ανταγωνιστική Ευρώπη (9). Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να παραταθεί η ισχύς των κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ που ορίζονται στις αποφάσεις 2014/312/ΕΕ και 2014/763/ΕΕ, προκειμένου η Επιτροπή να προβεί στην αναθεώρηση των κριτηρίων για τα χρώματα και τα βερνίκια εσωτερικών και εξωτερικών χώρων μόλις ο κλάδος ολοκληρώσει τη διαδικασία αναθεώρησης των κανόνων περιβαλλοντικού αποτυπώματος προϊόντων ανά κατηγορία για τα διακοσμητικά χρώματα (10) και να ολοκληρώσει την υπό εξέλιξη αναθεώρηση των κριτηρίων για τα απορροφητικά προϊόντα υγιεινής, η οποία διαρκεί περισσότερο από ό,τι είχε αρχικά προγραμματιστεί, ενσωματώνοντας τα αποτελέσματα των μελετών PEF.

(10)

Για τον ίδιο λόγο, τα κριτήρια απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ για τα στρώματα κρεβατιών, τα έπιπλα και τις επενδύσεις δαπέδων με βάση το ξύλο, τον φελλό και το μπαμπού πρέπει να αναθεωρηθούν σύμφωνα με το νέο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία με στόχο μια πιο καθαρή και πιο ανταγωνιστική Ευρώπη και τις σχετικές μελλοντικές νομοθετικές πρωτοβουλίες. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να παραταθεί η ισχύς των κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ που ορίζονται στις αποφάσεις 2014/391/ΕΕ, (ΕΕ) 2016/1332 και (ΕΕ) 2017/176, προκειμένου η Επιτροπή να αναθεωρήσει από κοινού τα κριτήρια για τις τρεις ομάδες προϊόντων, σε συνέργεια με μελλοντικές νομοθετικές πρωτοβουλίες, και, εάν κρίνεται εφικτό, να τις ομαδοποιήσει.

(11)

Προκειμένου να δοθεί επαρκής χρόνος για την ολοκλήρωση των διαδικασιών αναθεώρησης για όλες τις κατηγορίες προϊόντων και να διασφαλιστεί η συνέχεια της αγοράς για τους κατόχους αδειών, η διάρκεια ισχύος των ισχυόντων κριτηρίων και των σχετικών απαιτήσεων εκτίμησης και εξακρίβωσης θα πρέπει να παραταθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 για τα χρώματα και τα βερνίκια εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 για τα στρώματα κρεβατιών, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 για τα απορροφητικά προϊόντα υγιεινής και έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 για τα έπιπλα και τις επενδύσεις δαπέδων με βάση το ξύλο, τον φελλό και το μπαμπού.

(12)

Συνεπώς, οι αποφάσεις 2014/312/ΕΕ, 2014/391/ΕΕ, 2014/763/ΕΕ, (ΕΕ) 2016/1332 και (ΕΕ) 2017/176 θα πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως.

(13)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που συστάθηκε βάσει του άρθρου 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 66/2010,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Τροποποίηση της απόφασης 2014/312/ΕΕ

Το άρθρο 4 της απόφασης 2014/312/ΕΕ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 4

Τα κριτήρια απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ για την κατηγορία προϊόντων “χρώματα και βερνίκια εσωτερικών και εξωτερικών χώρων” και οι σχετικές απαιτήσεις εκτίμησης και εξακρίβωσης ισχύουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.»

Άρθρο 2

Τροποποίηση της απόφασης 2014/391/ΕΕ

Το άρθρο 4 της απόφασης 2014/391/ΕΕ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 4

Τα κριτήρια απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ για την κατηγορία προϊόντων “στρώματα κρεβατιών”, καθώς και οι σχετικές απαιτήσεις εκτίμησης και εξακρίβωσης, ισχύουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.»

Άρθρο 3

Τροποποίηση της απόφασης 2014/763/ΕΕ

Το άρθρο 4 της απόφασης 2014/763/ΕΕ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 4

Τα κριτήρια απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ για την κατηγορία προϊόντων “απορροφητικά προϊόντα υγιεινής”, καθώς και οι σχετικές απαιτήσεις εκτίμησης και εξακρίβωσης ισχύουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.»

Άρθρο 4

Τροποποίηση της απόφασης (ΕΕ) 2016/1332

Το άρθρο 4 της απόφασης (ΕΕ) 2016/1332 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 4

Τα κριτήρια απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ για την κατηγορία προϊόντων “έπιπλα” και οι σχετικές απαιτήσεις εκτίμησης και εξακρίβωσης ισχύουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.»

Άρθρο 5

Τροποποίηση της απόφασης (ΕΕ) 2017/176

Το άρθρο 4 της απόφασης (ΕΕ) 2017/176 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 4

Τα κριτήρια απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ για την κατηγορία προϊόντων “επενδύσεις δαπέδων με βάση το ξύλο, τον φελλό και το μπαμπού”, καθώς και οι σχετικές απαιτήσεις εκτίμησης και εξακρίβωσης ισχύουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.»

Άρθρο 6

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 2022.

Για την Επιτροπή

Virginijus SINKEVIČIUS

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 27 της 30.1.2010, σ. 1.

(2)  Απόφαση 2014/312/ΕΕ της Επιτροπής, της 28ης Μαΐου 2014, περί καθορισμού των οικολογικών κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ σε χρώματα και βερνίκια εσωτερικών και εξωτερικών χώρων (ΕΕ L 164 της 3.6.2014, σ. 45).

(3)  Απόφαση 2014/391/ΕΕ της Επιτροπής, της 23ης Ιουνίου 2014, σχετικά με τον καθορισμό των οικολογικών κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ για στρώματα κρεβατιών (ΕΕ L 184 της 25.6.2014, σ. 18).

(4)  Απόφαση 2014/763/ΕΕ της Επιτροπής, της 24ης Οκτωβρίου 2014, σχετικά με τον καθορισμό οικολογικών κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ για απορροφητικά προϊόντα υγιεινής (ΕΕ L 320 της 6.11.2014, σ. 46).

(5)  Απόφαση (ΕΕ) 2016/1332 της Επιτροπής, της 28ης Ιουλίου 2016, για τον καθορισμό οικολογικών κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ για έπιπλα (ΕΕ L 210 της 4.8.2016, σ. 100).

(6)  Απόφαση (ΕΕ) 2017/176 της Επιτροπής, της 25ης Ιανουαρίου 2017, σχετικά με τη θέσπιση κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ σε επενδύσεις δαπέδων με βάση το ξύλο, τον φελλό και το μπαμπού (ΕΕ L 28 της 2.2.2017, σ. 44).

(7)  Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την επανεξέταση της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, περί της εκούσιας συμμετοχής οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS) και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 66/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με το οικολογικό σήμα της ΕΕ (EU Ecolabel) [COM(2017) 355 final].

(8)  https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/policy_footprint.htm

(9)  Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, «Ένα νέο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία — Για μια πιο καθαρή και πιο ανταγωνιστική Ευρώπη» [COM(2020) 98 final].

(10)  https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/documents/PEFCR_Decorative%20Paints_Feb%202020.pdf


Διορθωτικά

18.7.2022   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 189/24


Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) 2022/355 του Συμβουλίου, της 2ας Μαρτίου 2022, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2006 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Λευκορωσία

( Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 67 της 2ας Μαρτίου 2022 )

Στη σελίδα 6, άρθρο 1 παράγραφος 6 νέο άρθρο 1στβ

αντί:

«Άρθρο 1στβ

1.   Η κοινοποίηση στην αρμόδια αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 1ε παράγραφος 3 και στο άρθρο 2στ παράγραφος 3, υποβάλλεται, όποτε είναι δυνατόν, επί εντύπων που περιέχουν τουλάχιστον όλα τα στοιχεία των υποδειγμάτων που ορίζονται στο παράρτημα Vγ, με τη σειρά που προβλέπεται σε αυτά.

2.   Όλες οι άδειες που αναφέρονται στα άρθρα 1ε και 1στ εκδίδονται ηλεκτρονικά, όποτε είναι δυνατόν, επί εντύπων που περιέχουν τουλάχιστον όλα τα στοιχεία των υποδειγμάτων που ορίζονται στο παράρτημα Vγ και με τη σειρά που προβλέπεται σε αυτά.»,

διάβαζε:

«Άρθρο 1στβ

1.   Η κοινοποίηση στην αρμόδια αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 1ε παράγραφος 3 και στο άρθρο 1στ παράγραφος 3, υποβάλλεται, όποτε είναι δυνατόν, επί εντύπων που περιέχουν τουλάχιστον όλα τα στοιχεία των υποδειγμάτων που ορίζονται στο παράρτημα Vγ, με τη σειρά που προβλέπεται σε αυτά.

2.   Όλες οι άδειες που αναφέρονται στα άρθρα 1ε και 1στ εκδίδονται ηλεκτρονικά, όποτε είναι δυνατόν, επί εντύπων που περιέχουν τουλάχιστον όλα τα στοιχεία των υποδειγμάτων που ορίζονται στο παράρτημα Vγ και με τη σειρά που προβλέπεται σε αυτά.».


18.7.2022   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 189/25


Διορθωτικό στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2022/913 της Επιτροπής, της 30ής Μαΐου 2022, για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/1793 για την προσωρινή αύξηση των επίσημων ελέγχων και τα μέτρα έκτακτης ανάγκης που διέπουν την είσοδο στην Ένωση ορισμένων αγαθών από ορισμένες τρίτες χώρες και για την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΕ) 2017/625 και (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

( Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 158 της 13ης Ιουνίου 2022 )

Στη σελίδα 13, στο παράρτημα, στο παράρτημα I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/1793, στον πίνακα, η καταχώριση 18 τροποποιείται ως εξής:

«18

Νιγηρία (NG)

Σπέρματα Sesamum

(Τρόφιμα)

1207 40 90

 

Σαλμονέλα (2)

50»

ex 2008 19 19

40

ex 2008 19 99

40

Στη σελίδα 18, στο παράρτημα, στο παράρτημα IΙ του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/1793, στον πίνακα, η καταχώριση 6 τροποποιείται ως εξής:

«6

Αιθιοπία (ET)

Πιπέρι του γένους Piper· πιπέρια του γένους Capsicum ή του γένους Pimenta, αποξηραμένα ή θρυμματισμένα ή σε σκόνη

0904

 

Αφλατοξίνες

50

Ζιγγίβερι, κρόκος (ζαφορά), κουρκουμάς, θυμάρι, φύλλα δάφνης, κάρι και άλλα μπαχαρικά

(Τρόφιμα — αποξηραμένα μπαχαρικά)

0910

 

Σπέρματα Sesamum

(Τρόφιμα)

1207 40 90

 

Σαλμονέλα (6)

50»

ex 2008 19 19

40

ex 2008 19 99

40

Στη σελίδα 19, στο παράρτημα, στο παράρτημα IΙ του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/1793, στον πίνακα, η καταχώριση 10 τροποποιείται ως εξής:

«10

Ινδία (IN)

Φύλλα betel (Piper betle L.)

(Τρόφιμα)

ex 1404 90 00

10

Σαλμονέλα (2)

10

Πιπεριές του είδους Capsicum (γλυκές ή μη γλυκές)

(Τρόφιμα — αποξηραμένα, ψημένα, θρυμματισμένα ή αλεσμένα)

0904 21 10

 

Αφλατοξίνες

20

ex 0904 22 00

11·19

ex 0904 21 90

20

ex 2005 99 10

10·90

ex 2005 99 80

94

Αραχίδες (αράπικα φιστίκια),

με κέλυφος

1202 41 00

 

 

 

Αραχίδες (αράπικα φιστίκια), χωρίς κέλυφος

1202 42 00

 

 

 

Βούτυρο αράπικων φιστικιών

2008 11 10

 

 

 

Αραχίδες (αράπικα φιστίκια) αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, συμπεριλαμβανομένων των μειγμάτων

2008 11 91

 

Αφλατοξίνες

50

2008 11 96

 

 

 

2008 11 98

 

 

 

ex 2008 19 12

40

 

 

ex 2008 19 19

50

 

 

ex 2008 19 92

40

 

 

ex 2008 19 95

40

 

 

ex 2008 19 99

50

 

 

Πίτες και άλλα στερεά υπολείμματα, έστω και σπασμένα ή συσσωματωμένα με μορφή σβόλων, από την εξαγωγή του αραχιδέλαιου

2305 00 00

 

 

 

Αλεύρια και σιμιγδάλια από αραχίδες

ex 1208 90 00

20

 

 

Πάστα αραχίδων

( Τρόφιμα και ζωοτροφές )

ex 2007 10 10

80

 

 

ex 2007 10 99

50

ex 2007 99 39

07· 08

Πιπεριές του γένουςCapsicum (μη γλυκές)

(Τρόφιμα — νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα)

ex 0709 60 99

20

 

 

ex 0710 80 59

20

Υπολείμματα φυτοφαρμάκων (4)(5)

20

Σπέρματα Sesamum

(Τρόφιμα και ζωοτροφές)

1207 40 90

 

Σαλμονέλα (6)

20

ex 2008 19 19

40

-

 

ex 2008 19 99

40

Υπολείμματα φυτοφαρμάκων (11)

50

Χαρούπια

1212 92 00

 

 

 

Χαρουπόσποροι, μη αποφλοιωμένοι, ούτε σπασμένοι, ούτε αλεσμένοι

1212 99 41

 

Υπολείμματα φυτοφαρμάκων (11)

20

Βλεννώδη και πηκτικά προϊόντα από χαρούπια ή από χαρουπόσπορο, έστω και τροποποιημένα

(Τρόφιμα και ζωοτροφές)

1302 32 10

 

 

 

Κόμμι γκουάρ

(Τρόφιμα και ζωοτροφές)

ex 1302 32 90

 

Υπολείμματα φυτοφαρμάκων (11)

20

Πενταχλωροφαινόλη και διοξίνες (3)

5

Μείγματα προσθέτων τροφίμων που περιέχουν κόμμι χαρουπιού ή κόμμι γκουάρ

(Τρόφιμα)

ex 2106 90 92

 

Υπολείμματα φυτοφαρμάκων (11)

20

ex 2106 90 98

ex 3824 99 93

ex 3824 99 96

Πιπέρι του γένους Piper· πιπέρια του γένους Capsicum ή του γένους Pimenta, αποξηραμένα ή θρυμματισμένα ή σε σκόνη

0904

 

 

 

Βανίλια

0905

 

 

 

Κανέλα και άνθη κανελόδενδρου

0906

 

Υπολείμματα φυτοφαρμάκων (11)

20

Γαρύφαλλα (καρποί, μοσχοκάρφια και μίσχοι)

0907

 

 

 

Μοσχοκάρυδα, περιβλήματα μοσχοκάρυδων και καρδάμωμο

0908

 

 

 

Σπέρματα γλυκάνισου του κοινού, γλυκάνισου του αστεροειδή, μάραθου, κορίανδρου, κύμινου, αγριοκύμινου (κάρου)· καρποί αρκεύθου

0909

 

 

 

Ζιγγίβερι, κρόκος (ζαφορά), κουρκουμάς, θυμάρι, φύλλα δάφνης, κάρι και άλλα μπαχαρικά

(Τρόφιμα — αποξηραμένα μπαχαρικά)

0910

 

 

 

Παρασκευάσματα για σάλτσες και σάλτσες παρασκευασμένες· αρτύματα και καρυκεύματα, σύνθετα· αλεύρια σιναπιού και σιμιγδάλια και παρασκευασμένη μουστάρδα

(Τρόφιμα)

2103

 

Υπολείμματα φυτοφαρμάκων (11)

20

Ανθρακικό ασβέστιο

(Τρόφιμα και ζωοτροφές)

ex 2106 90 92/98

 

Υπολείμματα φυτοφαρμάκων (11)

20

ex 2530 90 00

ex 2836 50 00

Συμπληρώματα διατροφής που περιέχουν φυτικά προϊόντα

(Τρόφιμα)

ex 1302

 

Υπολείμματα φυτοφαρμάκων (11)

20»

ex 2106

Στη σελίδα 22, στο παράρτημα, στο παράρτημα IΙ του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/1793, στον πίνακα, η καταχώριση 13 τροποποιείται ως εξής:

«13

Σρι Λάνκα (LK)

Πιπέρι του γένους Capsicum·

(γλυκές ή μη γλυκές)

(Τρόφιμα — αποξηραμένα, καβουρδισμένα, θρυμματισμένα ή σε σκόνη)

0904 21 10

 

Αφλατοξίνες

50»

ex 0904 21 90

20

ex 0904 22 00

11 19

ex 2005 99 10

10·90

ex 2005 99 80

94

Στη σελίδα 25, στο παράρτημα, στο παράρτημα IΙ του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/1793, στον πίνακα, η καταχώριση 19 τροποποιείται ως εξής:

«19

Ουγκάντα (UG)

Σπέρματα Sesamum

(Τρόφιμα)

1207 40 90

 

Σαλμονέλα (6)

20»

ex 2008 19 19

40

ex 2008 19 99

40