ISSN 1977-0669

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 405

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

64ό έτος
16 Νοεμβρίου 2021


Περιεχόμενα

 

II   Μη νομοθετικές πράξεις

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1985 του Συμβουλίου, της 15ης Νοεμβρίου 2021, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2006 σχετικά με περιοριστικά μέτρα όσον αφορά τη Λευκορωσία

1

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1986 του Συμβουλίου, της 15ης Νοεμβρίου 2021, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2006 σχετικά με περιοριστικά μέτρα όσον αφορά τη Λευκορωσία

3

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

*

Απόφαση (ΕΕ) 2021/1987 του Συμβουλίου, της 9ης Νοεμβρίου 2021, για τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του συμβουλίου συνεργασίας που συστάθηκε με τη συμφωνία για τη σύναψη εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν, αφετέρου, όσον αφορά την παράταση των προτεραιοτήτων της εταιρικής σχέσης ΕΕ-Αζερμπαϊτζάν

5

 

*

Απόφαση (ΕΕ) 2021/1988 του Συμβουλίου, της 9ης Νοεμβρίου 2021, για τον διορισμό ενός τακτικού μέλους στην Επιτροπή των Περιφερειών, κατόπιν προτάσεως της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας

7

 

*

Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2021/1989 του Συμβουλίου, της 15ης Νοεμβρίου 2021, για την τροποποίηση της απόφασης 2012/642/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα ενόψει της κατάστασης στη Λευκορωσία

8

 

*

Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2021/1990 του Συμβουλίου, της 15ης Νοεμβρίου 2021, για την τροποποίηση της απόφασης 2012/642/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Λευκορωσία

10

 

*

Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2021/1991 του Συμβουλίου, της 15ης Νοεμβρίου 2021, για την τροποποίηση της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2020/1465 σχετικά με δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς υποστήριξη του Μηχανισμού Ελέγχου και Επιθεώρησης των Ηνωμένων Εθνών στην Υεμένη (UNVIM)

12

 

*

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/1992 της Επιτροπής, της 15ης Νοεμβρίου 2021, σχετικά με τα εναρμονισμένα πρότυπα για τα παιχνίδια τα οποία εκπονήθηκαν προς υποστήριξη της οδηγίας 2009/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

14

 

*

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/1993 της Επιτροπής, της 15ης Νοεμβρίου 2021, για τη θέσπιση της ισοδυναμίας, με σκοπό τη διευκόλυνση του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας εντός της Ένωσης, των πιστοποιητικών COVID-19 που εκδίδονται από τη Νέα Ζηλανδία με τα πιστοποιητικά που εκδίδονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 1 )

20

 

*

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/1994 της Επιτροπής, της 15ης Νοεμβρίου 2021, για τη θέσπιση της ισοδυναμίας, με σκοπό τη διευκόλυνση του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας εντός της Ένωσης, των πιστοποιητικών COVID-19 που εκδίδονται από τη Δημοκρατία της Μολδαβίας με τα πιστοποιητικά που εκδίδονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 1 )

23

 

*

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/1995 της Επιτροπής, της 15ης Νοεμβρίου 2021, για τη θέσπιση της ισοδυναμίας, με σκοπό τη διευκόλυνση του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας εντός της Ένωσης, των πιστοποιητικών COVID-19 που εκδίδονται από τη Γεωργία με τα πιστοποιητικά που εκδίδονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 1 )

26

 

*

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/1996 της Επιτροπής, της 15ης Νοεμβρίου 2021, για τη θέσπιση της ισοδυναμίας, με σκοπό τη διευκόλυνση του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας εντός της Ένωσης, των πιστοποιητικών COVID-19 που εκδίδονται από τη Δημοκρατία της Σερβίας με τα πιστοποιητικά που εκδίδονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 1 )

29

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις των οποίων οι τίτλοι έχουν τυπωθεί με λευκά στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


II Μη νομοθετικές πράξεις

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

16.11.2021   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 405/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/1985 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 15ης Νοεμβρίου 2021

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2006 σχετικά με περιοριστικά μέτρα όσον αφορά τη Λευκορωσία

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 215,

Έχοντας υπόψη την απόφαση 2012/642/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με περιοριστικά μέτρα εν όψει της κατάστασης στη Λευκορωσία (1),

Έχοντας υπόψη την κοινή πρόταση του ύπατου εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 765/2006 του Συμβουλίου (2) θέτει σε ισχύ την απόφαση 2012/642/ΚΕΠΠΑ και προβλέπει ειδικότερα τη δέσμευση κεφαλαίων και οικονομικών πόρων και απαγορεύει τη διάθεση κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων σε πρόσωπα, οντότητες και φορείς που ευθύνονται για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή για την καταστολή της κοινωνίας των πολιτών και της δημοκρατικής αντιπολίτευσης, ή των οποίων οι δραστηριότητες υπονομεύουν σοβαρά κατ’ άλλον τρόπο τη δημοκρατία ή το κράτος δικαίου στη Λευκορωσία ή επωφελούνται από το καθεστώς Λουκασένκο ή το στηρίζουν.

(2)

Στις 15 Νοεμβρίου 2021, το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2021/1990 (3), η οποία εισάγει ένα πρόσθετο κριτήριο καταχώρισης που επιτρέπει την εφαρμογή στοχευμένων περιοριστικών μέτρων κατά φυσικών ή νομικών προσώπων, οντοτήτων ή φορέων που διοργανώνουν ή συμβάλλουν σε δραστηριότητες του καθεστώτος Λουκασένκο, οι οποίες διευκολύνουν την παράνομη διέλευση των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης ή τη μεταφορά απαγορευμένων εμπορευμάτων και την παράνομη μεταφορά εμπορευμάτων υπό περιορισμό, συμπεριλαμβανομένων επικίνδυνων εμπορευμάτων, στο έδαφος της Ένωσης.

(3)

Η εν λόγω τροποποίηση πρέπει να αντικατοπτρίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2006, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή της απαγόρευσης σε ολόκληρη την Ένωση.

(4)

Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 765/2006 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2006, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«6.   Το παράρτημα I περιλαμβάνει επίσης κατάλογο με:

α)

τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οντότητες και φορείς ως προς τα οποία, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο γ) της απόφασης 2012/642/ΚΕΠΠΑ, έχει διαπιστωθεί από το Συμβούλιο ότι διοργανώνουν ή συμβάλλουν σε δραστηριότητες του καθεστώτος Λουκασένκο, οι οποίες διευκολύνουν:

i)

την παράνομη διέλευση των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης, ή

ii)

το μεταφορά απαγορευμένων εμπορευμάτων και την παράνομη μεταφορά εμπορευμάτων υπό περιορισμό, συμπεριλαμβανομένων επικίνδυνων εμπορευμάτων, στο έδαφος της Ένωσης, και

β)

τα νομικά πρόσωπα, οντότητες ή φορείς τα οποία, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο δ) της απόφασης 2012/642/ΚΕΠΠΑ, έχουν διαπιστωθεί από το Συμβούλιο ως νομικά πρόσωπα, οντότητες ή φορείς που βρίσκονται στην ιδιοκτησία ή ελέγχονται από πρόσωπα, οντότητες ή φορείς που αναφέρονται στο στοιχείο α).».

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 15 Νοεμβρίου 2021.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. BORRELL FONTELLES


(1)  ΕΕ L 285 της 17.10.2012, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 765/2006 του Συμβουλίου, της 18ης Μαΐου 2006, σχετικά με περιοριστικά μέτρα όσον αφορά τη Λευκορωσία (ΕΕ L 134 της 20.5.2006, σ. 1).

(3)  Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2021/1990 του Συμβουλίου, της 15ης Νοεμβρίου 2021, για την τροποποίηση της απόφασης 2012/642/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Λευκορωσία (βλ. σελίδα 10 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).


16.11.2021   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 405/3


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/1986 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 15ης Νοεμβρίου 2021

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2006 σχετικά με περιοριστικά μέτρα όσον αφορά τη Λευκορωσία

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 215,

Έχοντας υπόψη την απόφαση 2012/642/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με περιοριστικά μέτρα εν όψει της κατάστασης στη Λευκορωσία (1),

Έχοντας υπόψη την κοινή πρόταση του ύπατου εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 765/2006 του Συμβουλίου (2) θέτει σε εφαρμογή την απόφαση 2012/642/ΚΕΠΠΑ και προβλέπει ιδίως τη δέσμευση κεφαλαίων και οικονομικών πόρων και απαγορεύει τη διάθεση κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων σε πρόσωπα, οντότητες ή φορείς που ευθύνονται για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων ή για την καταστολή της κοινωνίας των πολιτών και της δημοκρατικής αντιπολίτευσης ή των οποίων οι δραστηριότητες υποσκάπτουν σοβαρά κατ’ άλλον τρόπο τη δημοκρατία ή το κράτος δικαίου στη Λευκορωσία ή επωφελούνται από το καθεστώς Λουκασένκο ή το στηρίζουν.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2021/1030 του Συμβουλίου (3), ο οποίος τροποποίησε τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2006, εισήγαγε περαιτέρω στοχευμένες οικονομικές κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης παροχής ασφάλισης και αντασφάλισης στην κυβέρνηση της Λευκορωσίας και στους δημόσιους φορείς και οργανισμούς της Λευκορωσίας.

(3)

Στις 15 Νοεμβρίου 2021, το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2021/1989 (4) , η οποία τροποποιεί την απόφαση 2012/642/ΚΕΠΠΑ και εισάγει ορισμένες εξαιρέσεις στην απαγόρευση παροχής ασφάλισης και αντασφάλισης στην κυβέρνηση της Λευκορωσίας και στους δημόσιους φορείς και οργανισμούς της Λευκορωσίας, προκειμένου να αποφευχθούν ακούσιες συνέπειες.

(4)

Ορισμένα μέτρα εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Συνθήκης και, επομένως, για να διασφαλισθεί η ομοιόμορφη εφαρμογή της από τους οικονομικούς φορείς όλων των κρατών μελών, απαιτείται κανονιστική δράση στο επίπεδο της Ένωσης για την εφαρμογή των εν λόγω μέτρων.

(5)

Επομένως, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 765/2006 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το άρθρο 1ιβ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2006 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 1ιβ

1.   Απαγορεύεται η παροχή ασφάλισης ή αντασφάλισης προς:

i)

την κυβέρνηση της Λευκορωσίας, καθώς και τους δημόσιους οργανισμούς, εταιρείες και φορείς της, ή

ii)

οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα ενεργεί εξ ονόματος ή κατ’ εντολή νομικού προσώπου, οντότητας ή οργανισμού αναφερόμενου στο σημείο i).

2.   Οι απαγορεύσεις της παραγράφου 1 δεν εφαρμόζονται στην παροχή υποχρεωτικής ασφάλισης ή ασφάλισης αστικής ευθύνης σε πρόσωπα, οντότητες ή φορείς της Λευκορωσίας όταν ο ασφαλιζόμενος κίνδυνος βρίσκεται στην Ένωση, ούτε στην παροχή ασφάλισης σε διπλωματικές ή προξενικές αποστολές της Λευκορωσίας στην Ένωση.

3.   Οι απαγορεύσεις της παραγράφου 1 δεν θίγουν την εκτέλεση συμβάσεων που έχουν συναφθεί πριν από τις 25 Ιουνίου 2021 ή παρεπόμενων συμβάσεων αναγκαίων για την εκτέλεση των εν λόγω συμβάσεων.».

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 15 Νοεμβρίου 2021.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. BORRELL FONTELLES


(1)  ΕΕ L 285 της 17.10.2012, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 765/2006 του Συμβουλίου, της 18ης Μαΐου 2006, σχετικά με περιοριστικά μέτρα όσον αφορά τη Λευκορωσία (ΕΕ L 134 της 20.5.2006, σ. 1).

(3)  Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1030 του Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου 2021, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2006 σχετικά με περιοριστικά μέτρα όσον αφορά τη Λευκορωσία (ΕΕ L 224 I της 24.6.2021, σ. 1).

(4)  Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2021/1989 του Συμβουλίου, της 15ης Νοεμβρίου 2021, για την τροποποίηση της απόφασης 2012/642/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά εν όψει της κατάστασης στη Λευκορωσία (βλ. σελίδα 8 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

16.11.2021   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 405/5


ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2021/1987 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 9ης Νοεμβρίου 2021

για τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του συμβουλίου συνεργασίας που συστάθηκε με τη συμφωνία για τη σύναψη εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν, αφετέρου, όσον αφορά την παράταση των προτεραιοτήτων της εταιρικής σχέσης ΕΕ-Αζερμπαϊτζάν

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 207 και 209, σε συνδυασμό με το άρθρο 218 παράγραφος 9 αυτής,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η συμφωνία για τη σύναψη εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν, αφετέρου («συμφωνία»), υπογράφτηκε στις 22 Απριλίου 1996 και άρχισε να ισχύει την 1η Ιουλίου 1999.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 81 της συμφωνίας, το συμβούλιο συνεργασίας που συστάθηκε με τη συμφωνία δύναται να υποβάλλει τις πρέπουσες συστάσεις για το σκοπό της επίτευξης των στόχων της συμφωνίας.

(3)

Κατά τη συνεδρίασή του στις 28 Σεπτεμβρίου 2018, το συμβούλιο συνεργασίας ενέκρινε τις προτεραιότητες της εταιρικής σχέσης ΕΕ-Αζερμπαϊτζάν για την περίοδο 2018-2020.

(4)

Το συμβούλιο συνεργασίας θα πρέπει να εγκρίνει σύσταση για την παράταση των προτεραιοτήτων της εταιρικής σχέσης ΕΕ-Αζερμπαϊτζάν έως το 2024 με γραπτή διαδικασία.

(5)

Ενδείκνυται να καθοριστεί η θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ένωσης στο συμβούλιο συνεργασίας όσον αφορά την παράταση των προτεραιοτήτων της εταιρικής σχέσης ΕΕ-Αζερμπαϊτζάν,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ένωσης στο πλαίσιο του συμβουλίου συνεργασίας που συστάθηκε με τη συμφωνία για τη σύναψη εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν, αφετέρου, όσον αφορά την έγκριση σύστασης για την παράταση της περιόδου εφαρμογής των προτεραιοτήτων της εταιρικής σχέσης ΕΕ-Αζερμπαϊτζάν έως το 2024 βασίζεται στο σχέδιο σύστασης του συμβουλίου συνεργασίας (1).

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία της έκδοσής της.

Βρυξέλλες, 9 Νοεμβρίου 2021.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

A. ŠIRCELJ


(1)  Βλέπε έγγραφο ST 11568/1/21 REV1 στον ιστότοπο http://register.consilium.europa.eu.


16.11.2021   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 405/7


ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2021/1988 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 9ης Νοεμβρίου 2021

για τον διορισμό ενός τακτικού μέλους στην Επιτροπή των Περιφερειών, κατόπιν προτάσεως της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 305,

Έχοντας υπόψη την απόφαση (ΕΕ) 2019/852 του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2019, για τον καθορισμό της σύνθεσης της Επιτροπής των Περιφερειών (1),

Έχοντας υπόψη την πρόταση της γερμανικής κυβέρνησης,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 300 παράγραφος 3 της Συνθήκης, η Επιτροπή των Περιφερειών απαρτίζεται από αντιπροσώπους των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και περιφερειακής διοίκησης, οι οποίοι είτε είναι εκλεγμένα μέλη οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης ή περιφερειακής διοίκησης είτε ευθύνονται πολιτικώς έναντι εκλεγμένης συνέλευσης.

(2)

Στις 10 Δεκεμβρίου 2019, το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση (ΕΕ) 2019/2157 (2) για τον διορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής των Περιφερειών για την περίοδο από 26 Ιανουαρίου 2020 έως 25 Ιανουαρίου 2025.

(3)

Μία θέση τακτικού μέλους στην Επιτροπή των Περιφερειών έμεινε κενή λόγω της λήξης της εθνικής εντολής βάσει της οποίας ο κ. Guido WOLF προτάθηκε για διορισμό.

(4)

Η γερμανική κυβέρνηση πρότεινε τον κ. Florian HASSLER, αντιπρόσωπο οργανισμού περιφερειακής διοίκησης ή τοπικής αυτοδιοίκησης που ευθύνεται πολιτικώς έναντι εκλεγμένης συνέλευσης, Staatssekretär für politische Koordinierung und Europa im Staatsministerium Baden-Württemberg (υφυπουργό Συντονισμού Κυβερνητικής Πολιτικής και Ευρώπης στο υπουργείο του ομόσπονδου κρατιδίου της Βάδης-Βιρτεμβέργης), ως τακτικό μέλος της Επιτροπής των Περιφερειών για το εναπομένον διάστημα της τρέχουσας θητείας, ήτοι έως τις 25 Ιανουαρίου 2025,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Ο κ. Florian HASSLER, αντιπρόσωπος οργανισμού περιφερειακής διοίκησης ή τοπικής αυτοδιοίκησης που ευθύνεται πολιτικώς έναντι εκλεγμένης συνέλευσης, Staatssekretär für politische Koordinierung und Europa im Staatsministerium Baden-Württemberg (υφυπουργός Συντονισμού Κυβερνητικής Πολιτικής και Ευρώπης στο υπουργείο του ομόσπονδου κρατιδίου της Βάδης-Βιρτεμβέργης), διορίζεται ως τακτικό μέλος στην Επιτροπή των Περιφερειών για το εναπομένον διάστημα της τρέχουσας θητείας, ήτοι έως τις 25 Ιανουαρίου 2025.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία της έκδοσής της.

Βρυξέλλες, 9 Νοεμβρίου 2021.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

A. ŠIRCELJ


(1)  ΕΕ L 139 της 27.5.2019, σ. 13.

(2)  Απόφαση (ΕΕ) 2019/2157 του Συμβουλίου, της 10ης Δεκεμβρίου 2019, για τον διορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής των Περιφερειών για την περίοδο από 26 Ιανουαρίου 2020 έως 25 Ιανουαρίου 2025 (ΕΕ L 327 της 17.12.2019, σ. 78).


16.11.2021   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 405/8


ΑΠΟΦΑΣΗ (ΚΕΠΠΑ) 2021/1989 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 15ης Νοεμβρίου 2021

για την τροποποίηση της απόφασης 2012/642/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα ενόψει της κατάστασης στη Λευκορωσία

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδίως το άρθρο 29,

Έχοντας υπόψη την πρόταση του ύπατου εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 15 Οκτωβρίου 2012, το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση 2012/642/ΚΕΠΠΑ (1) σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά της Λευκορωσίας.

(2)

Στις 24 Ιουνίου 2021, το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2021/1031 (2), η οποία τροποποίησε την απόφαση 2012/642/ΚΕΠΠΑ, για να θεσπίσει ορισμένους οικονομικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης παροχής ασφάλισης και αντασφάλισης στην κυβέρνηση της Λευκορωσίας, καθώς και στους δημόσιους φορείς και οργανισμούς της.

(3)

Εν προκειμένω, ενδείκνυται η εισαγωγή ορισμένων εξαιρέσεων στην απαγόρευση παροχής ασφάλισης και αντασφάλισης στην κυβέρνηση της Λευκορωσίας, καθώς και στους δημόσιους φορείς και οργανισμούς της.

(4)

Απαιτείται περαιτέρω δράση της Ένωσης για την εφαρμογή ορισμένων μέτρων.

(5)

Η απόφαση 2012/642/ΚΕΠΠΑ θα πρέπει, κατά συνέπεια, να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Το άρθρο 2ι της απόφασης 2012/642/ΚΕΠΠΑ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 2ι

1.   Απαγορεύεται η παροχή ασφάλισης ή αντασφάλισης:

α)

στην κυβέρνηση της Λευκορωσίας, καθώς και στους δημόσιους φορείς, εταιρείες και οργανισμούς της· ή

β)

σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα ενεργεί εξ ονόματος ή κατ’ εντολή νομικού προσώπου, οντότητας ή φορέα αναφερόμενου στο στοιχείο α).

2.   Οι απαγορεύσεις της παραγράφου 1 δεν εφαρμόζονται στην παροχή υποχρεωτικής ασφάλισης ή ασφάλισης αστικής ευθύνης σε πρόσωπα, οντότητες ή φορείς της Λευκορωσίας όταν ο ασφαλιζόμενος κίνδυνος βρίσκεται στην Ένωση, ούτε στην παροχή ασφάλισης σε διπλωματικές ή προξενικές αποστολές της Λευκορωσίας στην Ένωση.

3.   Οι απαγορεύσεις της παραγράφου 1 δεν θίγουν την εκτέλεση συμβάσεων που έχουν συναφθεί πριν από τις 25 Ιουνίου 2021, ή παρεπόμενων συμβάσεων αναγκαίων για την εκτέλεση των εν λόγω συμβάσεων.».

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 15 Νοεμβρίου 2021.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Απόφαση 2012/642/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με περιοριστικά μέτρα εν όψει της κατάστασης στη Λευκορωσία (ΕΕ L 285 της 17.10.2012, σ. 1).

(2)  Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2021/1031 του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2021 για την τροποποίηση της απόφασης 2012/642/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα εν όψει της κατάστασης στη Λευκορωσία (ΕΕ L 224 I της 24.6.2021, σ. 15).


16.11.2021   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 405/10


ΑΠΟΦΑΣΗ (ΚΕΠΠΑ) 2021/1990 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 15ης Νοεμβρίου 2021

για την τροποποίηση της απόφασης 2012/642/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Λευκορωσία

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 29,

Έχοντας υπόψη την πρόταση του ύπατου εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 15 Οκτωβρίου 2012, το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση 2012/642/ΚΕΠΠΑ (1) σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά της Λευκορωσίας.

(2)

Στις 21 και 22 Οκτωβρίου 2021, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσματα στα οποία δήλωσε ότι δεν θα δεχθεί καμία απόπειρα τρίτων χωρών να εργαλειοποιήσουν τους μετανάστες για πολιτικούς σκοπούς, καταδίκασε όλες τις υβριδικές επιθέσεις στα σύνορα της ΕΕ και επιβεβαίωσε ότι θα αντιδράσει καταλλήλως. Υπογράμμισε ότι η ΕΕ θα συνεχίσει κατά προτεραιότητα να αντιμετωπίζει τη συνεχιζόμενη υβριδική επίθεση του καθεστώτος της Λευκορωσίας, μεταξύ άλλων θεσπίζοντας περαιτέρω περιοριστικά μέτρα κατά προσώπων και νομικών οντοτήτων, σύμφωνα με τη σταδιακή προσέγγισή της.

(3)

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, το Συμβούλιο θεωρεί ότι τα κριτήρια καταχώρισης στην απόφαση 2012/642/ΚΕΠΠΑ θα πρέπει να τροποποιηθούν ώστε να καταστεί δυνατή η επιβολή στοχευμένων περιοριστικών μέτρων κατά φυσικών ή νομικών προσώπων, οντοτήτων ή φορέων που διοργανώνουν ή συμβάλλουν σε δραστηριότητες του καθεστώτος Λουκασένκο, οι οποίες διευκολύνουν την παράνομη διέλευση των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης ή τη μεταφορά απαγορευμένων εμπορευμάτων και την παράνομη μεταφορά εμπορευμάτων υπό περιορισμό, συμπεριλαμβανομένων επικίνδυνων εμπορευμάτων, στο έδαφος κράτους μέλους.

(4)

Η απόφαση 2012/642/ΚΕΠΠΑ θα πρέπει, κατά συνέπεια, να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η απόφαση 2012/642/ΚΕΠΠΑ τροποποιείται ως εξής:

1)

Το άρθρο 3 παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να εμποδίζουν την είσοδο στο έδαφός τους ή τη διαμέσου του εδάφους τους διέλευση προσώπων που απαριθμούνται στο παράρτημα, τα οποία:

α)

ευθύνονται για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή για την καταστολή σε βάρος της κοινωνίας των πολιτών και της δημοκρατικής αντιπολίτευσης, ή των οποίων οι δραστηριότητες υποσκάπτουν σοβαρά καθ’ οποιονδήποτε τρόπο τη δημοκρατία ή το κράτος δικαίου στη Λευκορωσία, και κάθε προσώπου που συνδέεται με αυτά·

β)

επωφελούνται από το καθεστώς Λουκασένκο ή το στηρίζουν, ή

γ)

διοργανώνουν ή συμβάλλουν σε δραστηριότητες του καθεστώτος Λουκασένκο οι οποίες διευκολύνουν:

i)

την παράνομη διέλευση των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης, ή

ii)

τη μεταφορά απαγορευμένων εμπορευμάτων και την παράνομη μεταφορά εμπορευμάτων υπό περιορισμό, συμπεριλαμβανομένων επικίνδυνων εμπορευμάτων, στο έδαφος κράτους μέλους.».

2)

Το άρθρο 4 παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Δεσμεύονται όλα τα κεφάλαια και οι οικονομικοί πόροι που βρίσκονται στην ιδιοκτησία, την κατοχή ή ελέγχονται από πρόσωπα, οντότητες ή φορείς που απαριθμούνται στο παράρτημα, τα οποία πληρούν οποιοδήποτε από τα ακόλουθα κριτήρια:

α)

πρόσωπα, οντότητες ή φορείς που ευθύνονται για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για την καταστολή σε βάρος της κοινωνίας των πολιτών και της δημοκρατικής αντιπολίτευσης ή των οποίων οι δραστηριότητες υποσκάπτουν σοβαρά καθ’ οποιονδήποτε τρόπο τη δημοκρατία ή το κράτος δικαίου στη Λευκορωσία και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας που συνδέεται με τα εν λόγω πρόσωπα, οντότητες και φορείς·

β)

φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οντότητες ή φορείς που επωφελούνται από το καθεστώς Λουκασένκο ή το στηρίζουν·

γ)

φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οντότητες ή φορείς που διοργανώνουν ή συμβάλλουν σε δραστηριότητες του καθεστώτος Λουκασένκο, οι οποίες διευκολύνουν:

i)

την παράνομη διέλευση των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης·

ii)

τη μεταφορά απαγορευμένων εμπορευμάτων και την παράνομη μεταφορά εμπορευμάτων υπό περιορισμό, συμπεριλαμβανομένων επικίνδυνων εμπορευμάτων, στο έδαφος κράτους μέλους·

δ)

νομικά πρόσωπα, οντότητες ή φορείς που βρίσκονται στην ιδιοκτησία ή ελέγχονται από πρόσωπα, οντότητες ή φορείς που εμπίπτουν στα στοιχεία α), β), ή γ).».

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 15 Νοεμβρίου 2021.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Απόφαση 2012/642/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά της Λευκορωσίας (ΕΕ L 285 της 17.10.2012, σ. 1).


16.11.2021   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 405/12


ΑΠΟΦΑΣΗ (ΚΕΠΠΑ) 2021/1991 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 15ης Νοεμβρίου 2021

για την τροποποίηση της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2020/1465 σχετικά με δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς υποστήριξη του Μηχανισμού Ελέγχου και Επιθεώρησης των Ηνωμένων Εθνών στην Υεμένη (UNVIM)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 28 παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη την πρόταση του ύπατου εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 18 Σεπτεμβρίου 2018, το Συμβούλιο, βάσει αιτήματος του Μηχανισμού Ελέγχου και Επιθεώρησης των Ηνωμένων Εθνών (UNVIM), εξέδωσε την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2018/1249 (1) σχετικά με δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς υποστήριξη του UNVIM.

(2)

Στις 12 Οκτωβρίου 2020, βάσει αιτήματος του UNVIM, το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2020/1465 (2) και ανανέωσε τη δράση της ΕΕ προς υποστήριξη του UNVIM για περίοδο 12 μηνών.

(3)

Με την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (ΑΣΑΗΕ) 2586 (2021) παρατάθηκε και αναπροσαρμόστηκε η εντολή της αποστολής των Ηνωμένων Εθνών για την υποστήριξη της συμφωνίας της Χοντέιντα (UNMHA), με σκοπό την υποστήριξη της εφαρμογής της συμφωνίας για την πόλη της Χοντέιντα και τους λιμένες της Χοντέιντα, του Σάλιφ και του Ρας Ίσα, όπως ορίζεται στη συμφωνία της Στοκχόλμης, η οποία συνήφθη στις 13 Δεκεμβρίου 2018 από τα μέρη της σύγκρουσης στην Υεμένη και εγκρίθηκε μέσω της ΑΣΑΗΕ 2451 (2018) και της ΑΣΑΗΕ 2452 (2019).

(4)

Ο UNVIM ζήτησε περαιτέρω στήριξη από την Ένωση για ένα έτος, η οποία συνίσταται στην παράταση έως τις 28 Φεβρουαρίου 2022 της περιόδου κατά την οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί η συνεισφορά που χορηγήθηκε δυνάμει της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2020/1465 και σε συμπληρωματική συνεισφορά για την περίοδο από την 1η Μαρτίου 2022 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2022.

(5)

Προκειμένου να εκπληρώσει την εντολή του, ο UNVIM αναπτύχθηκε σε τοποθεσίες σε χώρες γειτονικές της Υεμένης, ιδίως στο Τζιμπουτί και τη Σαουδική Αραβία.

(6)

Η Ένωση θα πρέπει να ανανεώσει για ένα έτος και να αναπροσαρμόσει την υποστήριξή της προς τον UNVIM, προκειμένου αυτός να εκτελέσει την εντολή του,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2020/1465 τροποποιείται ως εξής:

1)

το άρθρο 1 παράγραφος 3 τροποποιείται ως εξής:

α)

το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.   Με την παρούσα απόφαση, η Ένωση παρέχει υποστήριξη στο γραφείο του Ειδικού Απεσταλμένου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για την Υεμένη και στην UNMHA όσον αφορά την ανάπτυξη του UNVIM στους λιμένες της Χοντέιντα, του Σάλιφ και του Ρας Ίσα και σε άλλες τοποθεσίες σε χώρες γειτονικές της Υεμένης, όπως απαιτείται για την υλοποίηση του UNVIM. Για τον σκοπό αυτόν, η Ένωση συνεισφέρει στην κάλυψη του κόστους που συνδέεται με την ενίσχυση του UNVIM και, κατ’ αυτόν τον τρόπο, συμβάλλει επίσης στην αντιμετώπιση των αναγκών του πληθυσμού της Υεμένης, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας.»,

β)

το δεύτερο εδάφιο διαγράφεται,

2)

στο άρθρο 3, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Το ποσό δημοσιονομικής αναφοράς για την υλοποίηση της δράσης που αναφέρεται στο άρθρο 1 ανέρχεται σε 2 059 838 EUR για την περίοδο από την 1η Οκτωβρίου 2020 έως τις 28 Φεβρουαρίου 2022 και σε 2 200 000 EUR για την περίοδο από την 1η Μαρτίου 2022 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2022. Το Συμβούλιο επανεξετάζει το εν λόγω ποσό αναφοράς έως την 1η Μαρτίου 2022 με βάση, μεταξύ άλλων, το ποσοστό απορρόφησης και την αξιολόγηση των αναγκών από την Επιτροπή.»,

3)

στο άρθρο 5, η τελευταία περίοδος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου 2022.»,

4)

το παράρτημα διαγράφεται.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία της έκδοσής της.

Εφαρμόζεται από την 1η Οκτωβρίου 2021.

Βρυξέλλες, 15 Νοεμβρίου 2021.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2018/1249 του Συμβουλίου, της 18ης Σεπτεμβρίου 2018, σχετικά με δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς υποστήριξη του Μηχανισμού Ελέγχου και Επιθεώρησης των Ηνωμένων Εθνών στην Υεμένη (ΕΕ L 235 της 19.9.2018, σ. 14).

(2)  Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2020/1465 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2020, σχετικά με δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς υποστήριξη του Μηχανισμού Ελέγχου και Επιθεώρησης των Ηνωμένων Εθνών στην Υεμένη (ΕΕ L 335 της 13.10.2020, σ. 13).


16.11.2021   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 405/14


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2021/1992 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 15ης Νοεμβρίου 2021

σχετικά με τα εναρμονισμένα πρότυπα για τα παιχνίδια τα οποία εκπονήθηκαν προς υποστήριξη της οδηγίας 2009/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με την ευρωπαϊκή τυποποίηση, την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 89/686/ΕΟΚ και 93/15/ΕΟΚ και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 94/9/ΕΚ, 94/25/ΕΚ, 95/16/ΕΚ, 97/23/ΕΚ, 98/34/ΕΚ, 2004/22/ΕΚ, 2007/23/ΕΚ, 2009/23/ΕΚ και 2009/105/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 87/95/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της απόφασης αριθ. 1673/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 6,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 13 της οδηγίας 2009/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2), τα παιχνίδια που συμμορφώνονται με τα εναρμονισμένα πρότυπα ή με μέρη αυτών, τα στοιχεία των οποίων έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τεκμαίρεται ότι συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των εν λόγω προτύπων ή μερών τους, όπως προβλέπονται στο άρθρο 10 της οδηγίας 2009/48/ΕΚ και στο παράρτημα ΙΙ της εν λόγω οδηγίας.

(2)

Η οδηγία 2009/48/ΕΚ καθορίζει, στο μέρος I του παραρτήματος II, ειδικές απαιτήσεις σχετικά με τις φυσικές και μηχανικές ιδιότητες (συμπεριλαμβανομένων διατάξεων που αποσκοπούν στο να εξασφαλίζεται ότι τα παιχνίδια κατασκευάζονται κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται η πρόκληση εγκαυμάτων ή άλλων τραυματισμών), και στο μέρος II του παραρτήματος II, ειδικές απαιτήσεις προκειμένου να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο ασφάλειας των παιχνιδιών όσον αφορά τους κινδύνους ευφλεκτότητας. Η οδηγία 2009/48/ΕΚ καθορίζει επίσης, στο μέρος III του παραρτήματος II, ειδικές απαιτήσεις για να εξασφαλιστεί ότι δεν υπάρχουν κίνδυνοι ανεπιθύμητων επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία λόγω έκθεσης στις χημικές ουσίες ή τα μείγματα από τα οποία αποτελούνται τα παιχνίδια ή περιέχονται σ’ αυτά. Επιπλέον, το άρθρο 10 παράγραφος 2 θεσπίζει τη γενική απαίτηση ασφάλειας, το άρθρο 11 παράγραφος 2 θεσπίζει απαιτήσεις για τις προειδοποιήσεις σε παιχνίδια και το παράρτημα V της οδηγίας 2009/48/ΕΚ θεσπίζει προειδοποιήσεις για τα παιχνίδια, συμπεριλαμβανομένης ειδικής προειδοποίησης για τα χημικά παιχνίδια.

(3)

Με την επιστολή M/445 (3), της 9ης Ιουλίου 2009, η Επιτροπή υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (CENELEC) αίτημα για την εκπόνηση νέων και την αναθεώρηση των υφιστάμενων εναρμονισμένων προτύπων προς υποστήριξη της οδηγίας 2009/48/ΕΚ.

(4)

Με βάση το αίτημα M/445 της 9ης Ιουλίου 2009, η CEN αναθεώρησε το εναρμονισμένο πρότυπο EN 71-2:2011+A1:2014 «Ασφάλεια παιχνιδιών — Μέρος 2: Όριο ευφλεκτικότητας», τα στοιχεία αναφοράς του οποίου δημοσιεύθηκαν με την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/867 της Επιτροπής (4). Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την έγκριση του εναρμονισμένου προτύπου EN 71-2:2020.

(5)

Το εναρμονισμένο πρότυπο EN 71-2:2020 είναι σαφέστερο και ακριβέστερο από το προηγούμενο πρότυπο EN 71-2:2011+A1:2014. Το πρότυπο περιλαμβάνει: περαιτέρω ορισμούς, οι οποίοι περιγράφουν καλύτερα τα παιχνίδια στα οποία εφαρμόζονται οι προδιαγραφές του προτύπου· σαφέστερη και ακριβέστερη διατύπωση· νέες προδιαγραφές για τα κουστούμια μεταμφίεσης που περιέχουν χύδην παραγέμισμα· πρόσθετες προδιαγραφές για την πλύση ή τον καθαρισμό (ή μη) των κουστουμιών μεταμφίεσης πριν από τη δοκιμή· προδιαγραφές για τη δοκιμή μικρότερων μερών παιχνιδιών με συνδυασμό τους, καθώς και για τη δοκιμή των υλικών παραγεμίσματος, επένδυσης και διακόσμησης· επεξηγηματικά παραδείγματα παιχνιδιών μεταμφίεσης (όπως μάσκες προσώπου ή κράνη) και κοστουμιών μεταμφίεσης και ενδείξεις σχετικά με τον τρόπο δοκιμής τους· διαγράμματα ροής που δείχνουν πώς να λαμβάνονται δοκίμια από τα κοστούμια μεταμφίεσης.

(6)

Με βάση το αίτημα M/445, της 9ης Ιουλίου 2009, η CEN αναθεώρησε επίσης το εναρμονισμένο πρότυπο EN 71-3:2019 «Ασφάλεια παιχνιδιών — Μέρος 3: Μετανάστευση ορισμένων στοιχείων», τα στοιχεία αναφοράς του οποίου δημοσιεύθηκαν με την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/867 της Επιτροπής. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την έγκριση του εναρμονισμένου προτύπου EN 71-3:2019+A1:2021.

(7)

Το εναρμονισμένο πρότυπο EN 71-3:2019+A1:2021 επικαιροποιεί τον κατάλογο των νόμιμων οριακών τιμών του, που έχει ληφθεί από την οδηγία 2009/48/ΕΚ, για τα στοιχεία των παιχνιδιών. Η επικαιροποίηση αφορά το αργίλιο, για το οποίο έπρεπε να εφαρμοστούν ενισχυμένες οριακές τιμές από την 20ή Μαΐου 2021 (5). Αφορά επίσης το εξασθενές χρώμιο, για το οποίο είχε διαγραφεί προηγούμενη οριακή τιμή. Ο μαθηματικός τύπος για τον υπολογισμό της μετανάστευσης εξασθενούς χρωμίου δείγματος παιχνιδιού προσαρμόστηκε στη διαδικασία δοκιμής. Όλες οι άλλες αλλαγές είναι συντακτικές.

(8)

Με βάση το αίτημα M/445, της 9ης Ιουλίου 2009, η CEN αναθεώρησε το εναρμονισμένο πρότυπο EN 71-4:2013 «Ασφάλεια παιχνιδιών — Μέρος 4: Συλλογές χημικών πειραμάτων και συναφών δραστηριοτήτων», τα στοιχεία αναφοράς του οποίου δημοσιεύθηκαν με την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/867. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την έγκριση του εναρμονισμένου προτύπου EN 71-4:2020.

(9)

Το εναρμονισμένο πρότυπο EN 71-4:2020 είναι σαφέστερο από το προηγούμενο πρότυπο EN 71-4:2013, λόγω αρκετών συντακτικών αλλαγών. Επίσης, εικονογράμματα και προειδοποιητικές λέξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6) χρησιμοποιήθηκαν περισσότερο και με μεγαλύτερη συνέπεια. Επιπλέον, οι προδιαγραφές για δοχεία ασφαλή για τα παιδιά βασίζονται πλέον σε ένα καθιερωμένο διεθνές πρότυπο, το οποίο έχει αναλάβει η CEN. Μέσα προστασίας των οφθαλμών απαιτούνται πλέον για ορισμένες συλλογές πειραμάτων. Τέλος, έχουν συμπεριληφθεί περισσότερες εξηγήσεις σχετικά με το σκεπτικό των προδιαγραφών.

(10)

Με βάση το αίτημα M/445, της 9ης Ιουλίου 2009, η CEN αναθεώρησε το εναρμονισμένο πρότυπο EN 71-13:2014 «Ασφάλεια παιχνιδιών — Μέρος 13: Οσφρητικά επιτραπέζια παιχνίδια, συλλογές καλλυντικών και παιχνίδια γεύσεων», τα στοιχεία αναφοράς του οποίου δημοσιεύθηκαν με την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/867. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την έγκριση του εναρμονισμένου προτύπου EN 71-13:2021.

(11)

Οι προδιαγραφές του εναρμονισμένου προτύπου EN 71-13:2021 συνδέονται σαφέστερα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2009/48/ΕΚ. Ειδικότερα, οι προδιαγραφές που αφορούν ειδικές προειδοποιήσεις και ενδείξεις που ορίζονται στο παράρτημα V μέρος Β της οδηγίας 2009/48/ΕΚ έχουν επεκταθεί και αφορούν σαφέστερα τα οσφρητικά επιτραπέζια παιχνίδια, τις συλλογές καλλυντικών και τα παιχνίδια γεύσεων που περιέχουν ορισμένες αλλεργιογόνες αρωματικές ουσίες. Επιπλέον, οι προδιαγραφές για τα πώματα δοχείων ασφαλή για τα παιδιά στα οικεία παιχνίδια και τις συλλογές βασίζονται πλέον σε ένα διεθνές πρότυπο, το οποίο αναφέρεται ως EN ISO 8317:2015 Συσκευασία ανθεκτική στη χρήση από παιδιά — Απαιτήσεις και διαδικασίες δοκιμών για επανακλειόμενες συσκευασίες. Η μέθοδος δοκιμής στο πρότυπο EN ISO 8317:2015 αντικαθιστά την προηγούμενη μέθοδο δοκιμής που ορίζεται στο πρότυπο EN 71-13:2014. Τέλος, επικαιροποιήθηκαν οι παραπομπές στην ενωσιακή νομοθεσία, ιδίως στη νομοθεσία για την ασφάλεια των τροφίμων.

(12)

Η Επιτροπή, από κοινού με τη CEN, αξιολόγησε κατά πόσον τα εναρμονισμένα πρότυπα EN 71-2:2020, EN 71-3:2019+A1:2021, EN 71-4:2020 και EN 71-13:2021 που συνέταξε η CEN συμμορφώνονται με το αίτημα M/445 της 9ης Ιουλίου 2009. Τα τέσσερα εναρμονισμένα πρότυπα πληρούν τις απαιτήσεις που επιδιώκουν να καλύψουν και οι οποίες καθορίζονται στην οδηγία 2009/48/ΕΚ. Επομένως, είναι σκόπιμο να δημοσιευτούν τα στοιχεία αναφοράς των εν λόγω προτύπων στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(13)

Τα εναρμονισμένα πρότυπα EN 71-2:2020, EN 71-3:2019+A1:2021, EN 71-4:2020 και EN 71-13:2021 αντικαθιστούν τα εναρμονισμένα πρότυπα EN 71-2:2011+A1:2014, EN 71-3:2019, EN 71-4:2013 και EN 71-13:2014, αντίστοιχα. Επομένως, είναι αναγκαίο να αποσυρθούν τα στοιχεία αναφοράς των εν λόγω προτύπων από την Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να δοθεί στους κατασκευαστές παιχνιδιών αρκετός χρόνος για να προσαρμόσουν τα προϊόντα τους στις αναθεωρημένες προδιαγραφές που περιέχονται στα εναρμονισμένα πρότυπα EN 71-2:2020, EN 71-3:2019+A1:2021, EN 71-4:2020 και EN 71-13:2021, είναι αναγκαίο να αναβληθεί η απόσυρση των στοιχείων αναφοράς των εναρμονισμένων προτύπων EN 71-2:2011+A1:2014, EN 71-3:2019, EN 71-4:2013 και EN 71-13:2014.

(14)

Για λόγους σαφήνειας, εξορθολογισμού και απλούστευσης, θα πρέπει να δημοσιευθεί σε μία ενιαία πράξη πλήρης κατάλογος των στοιχείων αναφοράς των εναρμονισμένων προτύπων που έχουν καταρτιστεί προς υποστήριξη της οδηγίας 2009/48/ΕΚ και πληρούν τις απαιτήσεις που επιδιώκουν να καλύψουν. Τα στοιχεία αναφοράς των εναρμονισμένων προτύπων που εκπονήθηκαν προς υποστήριξη της οδηγίας 2009/48/ΕΚ δημοσιεύονται επί του παρόντος στις εκτελεστικές αποφάσεις (ΕΕ) 2021/867 και 2019/1728 της Επιτροπής (7). Κατά συνέπεια, είναι αναγκαίο να αντικατασταθεί η εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/867 από νέα απόφαση.

(15)

Η συμμόρφωση με εναρμονισμένο πρότυπο συνιστά τεκμήριο συμμόρφωσης με τις αντίστοιχες ουσιώδεις απαιτήσεις που προβλέπονται στην ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης από την ημερομηνία δημοσίευσης των στοιχείων αναφοράς του οικείου προτύπου στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεπώς, η παρούσα απόφαση θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Τα στοιχεία αναφοράς των εναρμονισμένων προτύπων για τα παιχνίδια τα οποία εκπονήθηκαν προς υποστήριξη της οδηγίας 2009/48/ΕΚ, και τα οποία απαριθμούνται στο παράρτημα Ι της παρούσας απόφασης, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 2

Η εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/867 καταργείται.

Ωστόσο, το άρθρο 1 της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2021/867 εξακολουθεί να εφαρμόζεται στα στοιχεία αναφοράς των εναρμονισμένων προτύπων για τα παιχνίδια που εκπονήθηκαν προς υποστήριξη της οδηγίας 2009/48/ΕΚ, τα οποία παρατίθενται στο παράρτημα II της παρούσας απόφασης, έως τις ημερομηνίες που ορίζονται στο εν λόγω παράρτημα.

Επιπλέον, το άρθρο 1 της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2019/1728 εξακολουθεί να εφαρμόζεται στα στοιχεία αναφοράς των εναρμονισμένων προτύπων για τα παιχνίδια που εκπονήθηκαν προς υποστήριξη της οδηγίας 2009/48/ΕΚ, τα οποία παρατίθενται στο παράρτημα III της παρούσας απόφασης, έως τις ημερομηνίες που ορίζονται στο εν λόγω παράρτημα.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 15 Νοεμβρίου 2021.

Για την Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ΕΕ L 316 της 14.11.2012, σ. 12.

(2)  Οδηγία 2009/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009, σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών (ΕΕ L 170 της 30.6.2009, σ. 1).

(3)  M/445, της 9ης Ιουλίου 2009, σχετικά με εντολή τυποποίησης που απευθύνεται στις CEN και CENELEC στο πλαίσιο της οδηγίας 2009/48/ΕΚ για την αναθεώρηση της οδηγίας 88/378/ΕΟΚ σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών.

(4)  Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/867 της Επιτροπής, της 28ης Μαΐου 2021, σχετικά με τα εναρμονισμένα πρότυπα για τα παιχνίδια τα οποία εκπονήθηκαν προς υποστήριξη της οδηγίας 2009/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 190 της 31.5.2021, σ. 96).

(5)  Οδηγία (EE) 2019/1922 της Επιτροπής, της 18ης Νοεμβρίου 2019, για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στις τεχνικές και επιστημονικές εξελίξεις, του σημείου 13 του μέρους III του παραρτήματος II της οδηγίας 2009/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών, όσον αφορά το αργίλιο (ΕΕ L 298 της 19.11.2019, σ. 5).

(6)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (ΕΕ L 353 της 31.12.2008, σ. 1).

(7)  Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/1728 της Επιτροπής, της 15ης Οκτωβρίου 2019, σχετικά με τα εναρμονισμένα πρότυπα για τα παιχνίδια τα οποία εκπονήθηκαν προς υποστήριξη της οδηγίας 2009/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 263 της 16.10.2019, σ. 32).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Αριθ.

Στοιχεία αναφοράς του προτύπου

1.

EN 71-1:2014+A1:2018

Ασφάλεια παιχνιδιών — Μέρος 1: Μηχανικές και φυσικές ιδιότητες

2.

EN 71-2:2020

Ασφάλεια παιχνιδιών — Μέρος 2: Ευφλεκτότητα

3.

EN 71-3:2019+A1:2021

Ασφάλεια παιχνιδιών — Μέρος 3: Μετανάστευση ορισμένων στοιχείων

4.

EN 71-4:2020

Ασφάλεια παιχνιδιών — Μέρος 4: Συλλογές χημικών πειραμάτων και συναφών δραστηριοτήτων

5.

EN 71-5:2015

Ασφάλεια παιχνιδιών — Μέρος 5: Χημικά παιχνίδια (συλλογές) πλην συλλογών πειραμάτων χημείας

6.

EN 71-7:2014+A3:2020

Ασφάλεια παιχνιδιών — Μέρος 7: Δακτυλομπογιές — Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής

7.

EN 71-8:2018

Ασφάλεια παιχνιδιών — Μέρος 8: Παιχνίδια δραστηριοτήτων για οικιακή χρήση

8.

EN 71-12:2016

Ασφάλεια παιχνιδιών — Μέρος 12: Ν-Νιτροζαμίνες και Ν-νιτροζώσιμες ουσίες

Ενημερωτικό σημείωμα: Οι οριακές τιμές στο στοιχείο α) του πίνακα 2 της ενότητας 4.2 του προτύπου «EN 71-12: 2016 Ασφάλεια παιχνιδιών — Μέρος 12: Ν-Νιτροζαμίνες και Ν-νιτροζώσιμες ουσίες» είναι χαμηλότερες από τις οριακές τιμές που πρέπει να τηρούνται στο σημείο 8 του μέρους ΙΙΙ του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 2009/48/ΕΚ. Ειδικότερα, οι τιμές αυτές είναι οι ακόλουθες:

Ουσία

Πρότυπο EN 71-12:2016

Οδηγία 2009/48/ΕΚ

Ν-νιτροζαμίνες

0,01 mg/kg

0,05 mg/kg

Ν-νιτροζώσιμες ουσίες

0,1 mg/kg

1 mg/kg.

9.

EN 71-13:2021

Ασφάλεια παιχνιδιών — Μέρος 13: Οσφρητικά επιτραπέζια παιχνίδια, συλλογές καλλυντικών και παιχνίδια γεύσεων

10.

EN 71-14:2018

Ασφάλεια παιχνιδιών — Μέρος 14: Τραμπολίνα οικιακής χρήσης

11.

EN IEC 62115:2020

Ηλεκτρικά παιχνίδια — Ασφάλεια

EN IEC 62115:2020/A11:2020


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Αριθ.

Στοιχεία αναφοράς του προτύπου

Ημερομηνία απόσυρσης

1.

EN 71-2:2011+A1:2014

Ασφάλεια παιχνιδιών — Μέρος 2: Όριο ευφλεκτικότητας

15 Μαΐου 2022

2.

EN 71-3:2019

Ασφάλεια παιχνιδιών — Μέρος 3: Μετανάστευση ορισμένων στοιχείων

15 Μαΐου 2022

3.

EN 71-4:2013

Ασφάλεια παιχνιδιών — Μέρος 4: Συλλογές χημικών πειραμάτων και συναφών δραστηριοτήτων

15 Μαΐου 2022

4.

EN 71-13:2014

Ασφάλεια παιχνιδιών — Μέρος 13: Οσφρητικά επιτραπέζια παιχνίδια, συλλογές καλλυντικών και παιχνίδια γεύσεων

15 Μαΐου 2022


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Αριθ.

Στοιχεία αναφοράς του προτύπου

Ημερομηνία απόσυρσης

1.

EN 71-7:2014+A2:2018

Ασφάλεια παιχνιδιών — Μέρος 7: Δακτυλομπογιές — Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής

Σημείωση: Ως προς το επιτρεπόμενο συντηρητικό κλιμβαζόλη (καταχώριση 22 στον πίνακα Β.1 του παραρτήματος Β του παρόντος προτύπου), το τεκμήριο συμμόρφωσης ισχύει για μέγιστη επιτρεπόμενη συγκέντρωση έως 0,2% (και όχι: 0,5 %). Βάση για το ανωτέρω αποτελεί η «ΠΡΟΣΘΗΚΗ στη γνώμη για την κλιμβαζόλη (P64) — αναφ. SCCS/1506/13» της επιστημονικής επιτροπής για την ασφάλεια των καταναλωτών (ΕΕΑΚ), που εγκρίθηκε μετά τη δημοσίευση του προτύπου από τη CEN.

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_212.pdf

28 Νοεμβρίου 2021

2.

EN 71-12:2013

Ασφάλεια παιχνιδιών — Μέρος 12: Ν-Νιτροζαμίνες και Ν-νιτροζώσιμες ουσίες

28 Νοεμβρίου 2021

3.

EN 62115: 2005

Ηλεκτρικά παιχνίδια — Ασφάλεια IEC 62115:2003 (τροποποιημένο) + A1:2004

EN 62115 :2005/A2:2011 (IEC 62115:2003/A2:2010 (τροποποιημένο)

EN 62115:2005/A2:2011/AC:2011

EN 62115:2005/A11:2012

EN 62115:2005/A11:2012/AC:2013

EN 62115:2005/A12:2015

21 Φεβρουαρίου 2022


16.11.2021   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 405/20


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2021/1993 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 15ης Νοεμβρίου 2021

για τη θέσπιση της ισοδυναμίας, με σκοπό τη διευκόλυνση του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας εντός της Ένωσης, των πιστοποιητικών COVID-19 που εκδίδονται από τη Νέα Ζηλανδία με τα πιστοποιητικά που εκδίδονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2021, σχετικά με πλαίσιο για την έκδοση, την επαλήθευση και την αποδοχή διαλειτουργικών πιστοποιητικών εμβολιασμού κατά της COVID-19, διαγνωστικού της ελέγχου και ανάρρωσης από αυτή (Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID της ΕΕ) με σκοπό να διευκολυνθεί η ελεύθερη κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της πανδημίας της COVID-19 (1), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2021/953 θεσπίζει πλαίσιο για την έκδοση, την επαλήθευση και την αποδοχή διαλειτουργικών πιστοποιητικών εμβολιασμού κατά της COVID-19, διαγνωστικού της ελέγχου και ανάρρωσης από αυτή (στο εξής: ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ), για τη διευκόλυνση της άσκησης του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας των κατόχων τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας της COVID-19. Συμβάλλει επίσης στη διευκόλυνση της σταδιακής άρσης των περιορισμών στην ελεύθερη κυκλοφορία που εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη, σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης, για τον περιορισμό της διασποράς του SARS-CoV-2, με συντονισμένο τρόπο.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2021/953 επιτρέπει την αποδοχή πιστοποιητικών COVID-19 που χορηγούνται από τρίτες χώρες για πολίτες της Ένωσης και τα μέλη των οικογενειών τους, εφόσον η Επιτροπή διαπιστώνει ότι τα εν λόγω πιστοποιητικά COVID-19 εκδίδονται σύμφωνα με πρότυπα που πρέπει να θεωρούνται ισοδύναμα με εκείνα που θεσπίζονται δυνάμει του εν λόγω κανονισμού. Επιπλέον, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/954 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2), τα κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόζουν τους κανόνες που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2021/953 στους υπηκόους τρίτων χωρών που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του εν λόγω κανονισμού αλλά που παραμένουν ή διαμένουν νόμιμα στην επικράτειά τους και δικαιούνται να ταξιδεύουν σε άλλα κράτη μέλη σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης. Ως εκ τούτου, τυχόν συμπεράσματα ισοδυναμίας που διατυπώνονται στην παρούσα απόφαση θα πρέπει να ισχύουν για τα πιστοποιητικά εμβολιασμού κατά της COVID-19 και τα πιστοποιητικά διαγνωστικού της ελέγχου που εκδίδονται από τη Νέα Ζηλανδία σε πολίτες της Ένωσης και τα μέλη των οικογενειών τους. Ομοίως, βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2021/954, τα εν λόγω συμπεράσματα ισοδυναμίας θα πρέπει να ισχύουν επίσης για τα πιστοποιητικά εμβολιασμού κατά της COVID-19 και διαγνωστικού της ελέγχου που εκδίδονται από τη Νέα Ζηλανδία σε υπηκόους τρίτων χωρών που παραμένουν ή διαμένουν νόμιμα στην επικράτεια των κρατών μελών, υπό τους όρους που καθορίζονται στον εν λόγω κανονισμό.

(3)

Στις 2 Σεπτεμβρίου 2021 η Νέα Ζηλανδία διαβίβασε στην Επιτροπή λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την έκδοση διαλειτουργικών πιστοποιητικών εμβολιασμού κατά της COVID-19 και πιστοποιητικών διαγνωστικού της ελέγχου σύμφωνα με το σύστημα που φέρει τον τίτλο «My Covid Record» («το ιστορικό μου σχετικά με την COVID»). Η Νέα Ζηλανδία ενημέρωσε την Επιτροπή ότι έκρινε ότι τα πιστοποιητικά της για την COVID-19 εκδίδονται σύμφωνα με τυποποιημένο και τεχνολογικό σύστημα που είναι διαλειτουργικό με το πλαίσιο εμπιστοσύνης που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/953 και επιτρέπει την επαλήθευση της γνησιότητας, της εγκυρότητας και της ακεραιότητας των πιστοποιητικών. Στο πλαίσιο αυτό, η Νέα Ζηλανδία ενημέρωσε την Επιτροπή ότι τα πιστοποιητικά COVID-19 που εκδίδονται από τη Νέα Ζηλανδία σύμφωνα με το σύστημα «My Covid Record» περιέχουν τα δεδομένα που ορίζονται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΕ) 2021/953.

(4)

Η Νέα Ζηλανδία ενημέρωσε επίσης την Επιτροπή ότι δέχεται πιστοποιητικά εμβολιασμού και πιστοποιητικά διαγνωστικού ελέγχου που εκδίδονται από τα κράτη μέλη της ΕΕ και τις χώρες του ΕΟΧ σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/953.

(5)

Στις 19 Οκτωβρίου 2021 κατόπιν αιτήματος της Νέας Ζηλανδίας, η Επιτροπή διενήργησε τεχνικές δοκιμές που απέδειξαν ότι τα πιστοποιητικά εμβολιασμού κατά της COVID-19 και τα πιστοποιητικά διαγνωστικού της ελέγχου εκδίδονται από τη Νέα Ζηλανδία σύμφωνα με το σύστημα «My Covid Record», το οποίο είναι διαλειτουργικό με το πλαίσιο εμπιστοσύνης που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/953 και επιτρέπει την επαλήθευση της γνησιότητας, της εγκυρότητας και της ακεραιότητας των εν λόγω πιστοποιητικών. Η Επιτροπή επιβεβαίωσε επίσης ότι τα πιστοποιητικά εμβολιασμού κατά της COVID-19 και τα πιστοποιητικά διαγνωστικού της ελέγχου που εκδίδονται από τη Νέα Ζηλανδία σύμφωνα με το σύστημα «My Covid Record» περιέχουν τα αναγκαία δεδομένα.

(6)

Επιπλέον, η Νέα Ζηλανδία ενημέρωσε την Επιτροπή ότι εκδίδει διαλειτουργικά πιστοποιητικά εμβολιασμού για τα εμβόλια κατά της COVID-19. Επί του παρόντος, στα εμβόλια αυτά περιλαμβάνονται το COMIRNATY της Pfizer/BioNTech και της Pfizer New Zealand Limited (αριθμός μητρώου εταιρείας Νέας Ζηλανδίας: 9429040634296).

(7)

Επίσης, η Νέα Ζηλανδία ενημέρωσε την Επιτροπή ότι εκδίδει διαλειτουργικά πιστοποιητικά διαγνωστικού ελέγχου για δοκιμασίες ενίσχυσης νουκλεϊκών οξέων και για ταχείες δοκιμασίες αντιγόνων.

(8)

Περαιτέρω, η Νέα Ζηλανδία ενημέρωσε την Επιτροπή ότι δεν εκδίδει διαλειτουργικά πιστοποιητικά ανάρρωσης.

(9)

Επιπλέον, η Νέα Ζηλανδία ενημέρωσε την Επιτροπή ότι, όταν οι φορείς ελέγχου στη Νέα Ζηλανδία επαληθεύουν πιστοποιητικά, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνονται σ’ αυτά υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο προκειμένου να επαληθευτεί και να επιβεβαιωθεί ο εμβολιασμός ή το αποτέλεσμα των διαγνωστικών ελέγχων του κατόχου, και δεν διατηρούνται στη συνέχεια.

(10)

Ως εκ τούτου, πληρούνται τα αναγκαία στοιχεία για να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι τα πιστοποιητικά COVID-19 που εκδίδονται από τη Νέα Ζηλανδία σύμφωνα με το σύστημα «My Covid Record» πρέπει να θεωρούνται ισοδύναμα με τα πιστοποιητικά που εκδίδονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/953.

(11)

Κατά συνέπεια, τα πιστοποιητικά COVID-19 που εκδίδονται από τη Νέα Ζηλανδία σύμφωνα με το σύστημα «My Covid Record» θα πρέπει να γίνονται δεκτά υπό τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 5 και στο άρθρο 6 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/953.

(12)

Για να μπορέσει να εφαρμοστεί η παρούσα απόφαση, η Νέα Ζηλανδία θα πρέπει να συνδεθεί με το πλαίσιο εμπιστοσύνης για το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/953.

(13)

Για την προστασία των συμφερόντων της Ένωσης, ιδίως στον τομέα της δημόσιας υγείας, η Επιτροπή μπορεί να κάνει χρήση των εξουσιών της προκειμένου να αναστείλει την εφαρμογή της παρούσας απόφασης ή να την καταργήσει, εάν δεν πληρούνται πλέον οι όροι του άρθρου 8 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/953.

(14)

Δεδομένης της ανάγκης να συνδεθεί η Νέα Ζηλανδία, το συντομότερο δυνατόν, με το πλαίσιο εμπιστοσύνης για το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/953, η παρούσα απόφαση θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(15)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που συστάθηκε βάσει του άρθρου 14 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/953,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Τα πιστοποιητικά εμβολιασμού κατά της COVID-19 και διαγνωστικού της ελέγχου που εκδίδονται από τη Νέα Ζηλανδία σύμφωνα με το σύστημα «My Covid Record» αντιμετωπίζονται, για τον σκοπό της διευκόλυνσης του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας εντός της Ένωσης, ως ισοδύναμα με εκείνα που εκδίδονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/953.

Άρθρο 2

Η Νέα Ζηλανδία συνδέεται με το πλαίσιο εμπιστοσύνης για το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/953.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 15 Νοεμβρίου 2021.

Για την Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ΕΕ L 211 της 15.6.2021, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) 2021/954 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2021, σχετικά με πλαίσιο για την έκδοση, την επαλήθευση και την αποδοχή διαλειτουργικών πιστοποιητικών εμβολιασμού κατά της COVID-19, διαγνωστικού της ελέγχου και ανάρρωσης από αυτή (Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID της ΕΕ) όσον αφορά υπηκόους τρίτων χωρών που παραμένουν ή διαμένουν νόμιμα στις επικράτειες κρατών μελών κατά τη διάρκεια της πανδημίας της COVID-19 (ΕΕ L 211 της 15.6.2021, σ. 24).


16.11.2021   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 405/23


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2021/1994 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 15ης Νοεμβρίου 2021

για τη θέσπιση της ισοδυναμίας, με σκοπό τη διευκόλυνση του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας εντός της Ένωσης, των πιστοποιητικών COVID-19 που εκδίδονται από τη Δημοκρατία της Μολδαβίας με τα πιστοποιητικά που εκδίδονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2021, σχετικά με πλαίσιο για την έκδοση, την επαλήθευση και την αποδοχή διαλειτουργικών πιστοποιητικών εμβολιασμού κατά της COVID-19, διαγνωστικού της ελέγχου και ανάρρωσης από αυτή (ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ) με σκοπό να διευκολυνθεί η ελεύθερη κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της πανδημίας της COVID-19 (1), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2021/953 θεσπίζει πλαίσιο για την έκδοση, την επαλήθευση και την αποδοχή διαλειτουργικών πιστοποιητικών εμβολιασμού κατά της COVID-19, διαγνωστικού της ελέγχου και ανάρρωσης από αυτή (στο εξής: ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ), για τη διευκόλυνση της άσκησης του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας των κατόχων τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας της COVID-19. Συμβάλλει επίσης στη διευκόλυνση της σταδιακής άρσης των περιορισμών στην ελεύθερη κυκλοφορία που εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη, σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης, για τον περιορισμό της διασποράς του SARS-CoV-2, με συντονισμένο τρόπο.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2021/953 επιτρέπει την αποδοχή πιστοποιητικών COVID-19 που χορηγούνται από τρίτες χώρες για πολίτες της Ένωσης και τα μέλη των οικογενειών τους, εφόσον η Επιτροπή διαπιστώνει ότι τα εν λόγω πιστοποιητικά COVID-19 εκδίδονται σύμφωνα με πρότυπα που πρέπει να θεωρούνται ισοδύναμα με εκείνα που θεσπίζονται δυνάμει του εν λόγω κανονισμού. Επιπλέον, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/954 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2), τα κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόζουν τους κανόνες που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2021/953 στους υπηκόους τρίτων χωρών που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του εν λόγω κανονισμού αλλά που παραμένουν ή διαμένουν νόμιμα στην επικράτειά τους και δικαιούνται να ταξιδεύουν σε άλλα κράτη μέλη σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης. Ως εκ τούτου, τυχόν συμπεράσματα ισοδυναμίας που διατυπώνονται στην παρούσα απόφαση θα πρέπει να ισχύουν για τα πιστοποιητικά εμβολιασμού κατά της COVID-19, διαγνωστικού της ελέγχου και ανάρρωσης από αυτή που χορηγούνται από τη Δημοκρατία της Μολδαβίας σε πολίτες της Ένωσης και τα μέλη των οικογενειών τους. Ομοίως, βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2021/954, τα εν λόγω συμπεράσματα ισοδυναμίας ισχύουν επίσης για τα πιστοποιητικά εμβολιασμού κατά της COVID-19, διαγνωστικού της ελέγχου και ανάρρωσης από αυτή που εκδίδονται από τη Δημοκρατία της Μολδαβίας σε υπηκόους τρίτων χωρών που παραμένουν ή διαμένουν νόμιμα στην επικράτεια των κρατών μελών, υπό τους όρους που καθορίζονται στον εν λόγω κανονισμό.

(3)

Στις 14 Σεπτεμβρίου 2021, η Δημοκρατία της Μολδαβίας διαβίβασε στην Επιτροπή λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την έκδοση διαλειτουργικών πιστοποιητικών εμβολιασμού κατά της COVID-19, διαγνωστικού της ελέγχου και ανάρρωσης από αυτή σύμφωνα με το σύστημα που φέρει τον τίτλο «COVID-19 Vaccination Record (SIA RVC-19)» [«μητρώο εμβολιασμού κατά της COVID-19 (SIA RVC-19)». Η Δημοκρατία της Μολδαβίας ενημέρωσε την Επιτροπή ότι έκρινε ότι τα πιστοποιητικά της για την COVID-19 εκδίδονται σύμφωνα με τυποποιημένο και τεχνολογικό σύστημα που είναι διαλειτουργικό με το πλαίσιο εμπιστοσύνης που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/953 και επιτρέπει την επαλήθευση της γνησιότητας, της εγκυρότητας και της ακεραιότητας των πιστοποιητικών. Ως προς αυτό, η Δημοκρατία της Μολδαβίας ενημέρωσε την Επιτροπή ότι τα πιστοποιητικά COVID-19 που εκδίδονται από τη Δημοκρατία της Μολδαβίας σύμφωνα με το σύστημα «COVID-19 Vaccination Record (SIA RVC-19)» περιέχουν τα δεδομένα που ορίζονται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΕ) 2021/953.

(4)

Η Δημοκρατία της Μολδαβίας ενημέρωσε, επίσης, την Επιτροπή ότι δέχεται πιστοποιητικά εμβολιασμού, διαγνωστικού ελέγχου και ανάρρωσης που εκδίδονται από τα κράτη μέλη της ΕΕ και τις χώρες του ΕΟΧ, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/953.

(5)

Στις 26 Οκτωβρίου 2021, κατόπιν αιτήματος της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, η Επιτροπή διενήργησε τεχνικές δοκιμές που απέδειξαν ότι τα πιστοποιητικά εμβολιασμού κατά της COVID-19, διαγνωστικού της ελέγχου και ανάρρωσης από αυτή εκδίδονται από τη Δημοκρατία της Μολδαβίας σύμφωνα με ένα σύστημα, το «COVID-19 Vaccination Record (SIA RVC-19)», το οποίο είναι διαλειτουργικό με το πλαίσιο εμπιστοσύνης που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/953 και επιτρέπει την επαλήθευση της γνησιότητας, της εγκυρότητας και της ακεραιότητας των εν λόγω πιστοποιητικών. Η Επιτροπή επιβεβαίωσε επίσης ότι τα πιστοποιητικά εμβολιασμού κατά της COVID-19, διαγνωστικού της ελέγχου και ανάρρωσης από αυτή που εκδίδονται από τη Δημοκρατία της Μολδαβίας σύμφωνα με το σύστημα «COVID-19 Vaccination Record (SIA RVC-19)» περιέχουν τα αναγκαία δεδομένα.

(6)

Επιπλέον, η Δημοκρατία της Μολδαβίας ενημέρωσε την Επιτροπή ότι εκδίδει διαλειτουργικά πιστοποιητικά εμβολιασμού για τα εμβόλια κατά της COVID-19. Σ’ αυτά περιλαμβάνονται επί του παρόντος τα Соmirnаtу, Vaxzevria, COVID-19 Vaccine Janssen, Spikevax, ВВIВР-СоrV, СоrоnаVас, και Sputnik V.

(7)

Η Δημοκρατία της Μολδαβίας ενημέρωσε επίσης την Επιτροπή ότι εκδίδει διαλειτουργικά πιστοποιητικά διαγνωστικού ελέγχου για τις δοκιμασίες ενίσχυσης νουκλεϊκών οξέων και για τις ταχείες δοκιμασίες αντιγόνων που παρατίθενται στον κοινό και επικαιροποιημένο κατάλογο με τις ταχείες δοκιμασίες αντιγόνων για την COVID-19 ο οποίος συμφωνήθηκε από την επιτροπή υγειονομικής ασφάλειας, που συστάθηκε με το άρθρο 17 της απόφασης αριθ. 1082/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3), με βάση τη σύσταση του Συμβουλίου της 21ης Ιανουαρίου 2021 (4).

(8)

Επιπλέον, η Δημοκρατία της Μολδαβίας ενημέρωσε την Επιτροπή ότι εκδίδει διαλειτουργικά πιστοποιητικά ανάρρωσης. Τα πιστοποιητικά αυτά ισχύουν έως και 180 ημέρες μετά την ημερομηνία του πρώτου θετικού αποτελέσματος διαγνωστικού ελέγχου.

(9)

Επιπλέον, η Δημοκρατία της Μολδαβίας ενημέρωσε την Επιτροπή ότι, όταν οι φορείς ελέγχου στη Δημοκρατία της Μολδαβίας επαληθεύουν πιστοποιητικά, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνονται σ’ αυτά υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο προκειμένου να επαληθευτεί και να επιβεβαιωθεί ο εμβολιασμός, το αποτέλεσμα των διαγνωστικών ελέγχων ή η ανάρρωση του κατόχου, και δεν διατηρούνται στη συνέχεια.

(10)

Ως εκ τούτου, πληρούνται τα αναγκαία στοιχεία για να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι τα πιστοποιητικά COVID-19 που εκδίδονται από τη Δημοκρατία της Μολδαβίας σύμφωνα με το σύστημα «COVID-19 Vaccination Record (SIA RVC-19)» πρέπει να θεωρούνται ισοδύναμα με τα πιστοποιητικά που εκδίδονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/953.

(11)

Κατά συνέπεια, τα πιστοποιητικά COVID-19 που εκδίδονται από τη Δημοκρατία της Μολδαβίας σύμφωνα με το σύστημα «COVID-19 Vaccination Record (SIA RVC-19)» θα πρέπει να γίνονται δεκτά υπό τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 5, στο άρθρο 6 παράγραφος 5 και στο άρθρο 7 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/953.

(12)

Για να μπορέσει να εφαρμοστεί η παρούσα απόφαση, η Δημοκρατία της Μολδαβίας θα πρέπει να συνδεθεί με το πλαίσιο εμπιστοσύνης για το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/953.

(13)

Για την προστασία των συμφερόντων της Ένωσης, ιδίως στον τομέα της δημόσιας υγείας, η Επιτροπή μπορεί να κάνει χρήση των εξουσιών της προκειμένου να αναστείλει την εφαρμογή της παρούσας απόφασης ή να την καταργήσει, εάν δεν πληρούνται πλέον οι όροι του άρθρου 8 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/953.

(14)

Δεδομένης της ανάγκης να συνδεθεί η Δημοκρατία της Μολδαβίας, το συντομότερο δυνατόν, με το πλαίσιο εμπιστοσύνης για το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/953, η παρούσα απόφαση θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(15)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που συστάθηκε βάσει του άρθρου 14 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/953,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Τα πιστοποιητικά εμβολιασμού κατά της COVID-19, διαγνωστικού της ελέγχου και ανάρρωσης από αυτή που εκδίδονται από τη Δημοκρατία της Μολδαβίας σύμφωνα με το σύστημα «COVID-19 Vaccination Record (SIA RVC-19)» αντιμετωπίζονται, για τον σκοπό της διευκόλυνσης του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας εντός της Ένωσης, ως ισοδύναμα με εκείνα που εκδίδονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/953.

Άρθρο 2

Η Δημοκρατία της Μολδαβίας συνδέεται με το πλαίσιο εμπιστοσύνης για το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/953.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 15 Νοεμβρίου 2021.

Για την Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ΕΕ L 211 της 15.6.2021, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) 2021/954 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2021, σχετικά με πλαίσιο για την έκδοση, την επαλήθευση και την αποδοχή διαλειτουργικών πιστοποιητικών εμβολιασμού κατά της COVID-19, διαγνωστικού της ελέγχου και ανάρρωσης από αυτή (Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID της ΕΕ) όσον αφορά υπηκόους τρίτων χωρών που παραμένουν ή διαμένουν νόμιμα στις επικράτειες κρατών μελών κατά τη διάρκεια της πανδημίας της COVID-19 (ΕΕ L 211 της 15.6.2021, σ. 24).

(3)  Απόφαση αριθ. 1082/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013, σχετικά με σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 2119/98/ΕΚ (ΕΕ L 293 της 5.11.2013, σ. 1).

(4)  Σύσταση του Συμβουλίου, της 21ης Ιανουαρίου 2021, σχετικά με κοινό πλαίσιο για τη χρήση και την επικύρωση ταχέων διαγνωστικών ελέγχων αντιγόνων και την αμοιβαία αναγνώριση αποτελεσμάτων διαγνωστικών ελέγχων για τη νόσο COVID-19 στην ΕΕ (ΕΕ C 24 της 22.1.2021, σ. 1).


16.11.2021   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 405/26


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2021/1995 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 15ης Νοεμβρίου 2021

για τη θέσπιση της ισοδυναμίας, με σκοπό τη διευκόλυνση του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας εντός της Ένωσης, των πιστοποιητικών COVID-19 που εκδίδονται από τη Γεωργία με τα πιστοποιητικά που εκδίδονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2021, σχετικά με πλαίσιο για την έκδοση, την επαλήθευση και την αποδοχή διαλειτουργικών πιστοποιητικών εμβολιασμού κατά της COVID-19, διαγνωστικού της ελέγχου και ανάρρωσης από αυτή (Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID της ΕΕ) με σκοπό να διευκολυνθεί η ελεύθερη κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της πανδημίας της COVID-19 (1), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2021/953 θεσπίζει πλαίσιο για την έκδοση, την επαλήθευση και την αποδοχή διαλειτουργικών πιστοποιητικών εμβολιασμού κατά της COVID-19, διαγνωστικού της ελέγχου και ανάρρωσης από αυτή (στο εξής: ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ), για τη διευκόλυνση της άσκησης του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας των κατόχων τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας της COVID-19. Συμβάλλει επίσης στη διευκόλυνση της σταδιακής άρσης των περιορισμών στην ελεύθερη κυκλοφορία που εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη, σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης, για τον περιορισμό της διασποράς του SARS-CoV-2, με συντονισμένο τρόπο.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2021/953 επιτρέπει την αποδοχή πιστοποιητικών COVID-19 που χορηγούνται από τρίτες χώρες για πολίτες της Ένωσης και τα μέλη των οικογενειών τους, εφόσον η Επιτροπή διαπιστώνει ότι τα εν λόγω πιστοποιητικά COVID-19 εκδίδονται σύμφωνα με πρότυπα που πρέπει να θεωρούνται ισοδύναμα με εκείνα που θεσπίζονται δυνάμει του εν λόγω κανονισμού. Επιπλέον, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/954 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2), τα κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόζουν τους κανόνες που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2021/953 στους υπηκόους τρίτων χωρών που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του εν λόγω κανονισμού αλλά που παραμένουν ή διαμένουν νόμιμα στην επικράτειά τους και δικαιούνται να ταξιδεύουν σε άλλα κράτη μέλη σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης. Ως εκ τούτου, τυχόν συμπεράσματα ισοδυναμίας που διατυπώνονται στην παρούσα απόφαση θα πρέπει να ισχύουν για τα πιστοποιητικά εμβολιασμού κατά της COVID-19, διαγνωστικού της ελέγχου και ανάρρωσης από αυτή που εκδίδονται από τη Γεωργία σε πολίτες της Ένωσης και τα μέλη των οικογενειών τους. Ομοίως, βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2021/954, τα εν λόγω συμπεράσματα ισοδυναμίας ισχύουν επίσης για τα πιστοποιητικά εμβολιασμού κατά της νόσου COVID-19, διαγνωστικού της ελέγχου και ανάρρωσης από αυτή που εκδίδονται από τη Γεωργία σε υπηκόους τρίτων χωρών που παραμένουν ή διαμένουν νόμιμα στην επικράτεια των κρατών μελών, υπό τους όρους που καθορίζονται στον εν λόγω κανονισμό.

(3)

Στις 20 Αυγούστου 2021 η Γεωργία διαβίβασε στην Επιτροπή λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την έκδοση διαλειτουργικών πιστοποιητικών εμβολιασμού κατά της COVID-19, διαγνωστικού της ελέγχου και ανάρρωσης από αυτή σύμφωνα με το σύστημα που φέρει τον τίτλο «Georgia e-health App» («εφαρμογή ηλεκτρονικής υγείας της Γεωργίας»). Η Γεωργία ενημέρωσε την Επιτροπή ότι έκρινε ότι τα πιστοποιητικά της για την COVID-19 εκδίδονται σύμφωνα με τυποποιημένο και τεχνολογικό σύστημα που είναι διαλειτουργικό με το πλαίσιο εμπιστοσύνης που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/953 και επιτρέπει την επαλήθευση της γνησιότητας, της εγκυρότητας και της ακεραιότητας των πιστοποιητικών. Στο πλαίσιο αυτό, η Γεωργία ενημέρωσε την Επιτροπή ότι τα πιστοποιητικά COVID-19 που εκδίδονται από τη Γεωργία σύμφωνα με το σύστημα «Georgia e-health App» περιέχουν τα δεδομένα που ορίζονται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΕ) 2021/953.

(4)

Η Γεωργία ενημέρωσε επίσης την Επιτροπή ότι δέχεται πιστοποιητικά εμβολιασμού, διαγνωστικού ελέγχου και ανάρρωσης που εκδίδονται από τα κράτη μέλη της ΕΕ και τις χώρες του ΕΟΧ σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/953.

(5)

Στις 14 Οκτωβρίου 2021 κατόπιν αιτήματος της Γεωργίας, η Επιτροπή διενήργησε τεχνικές δοκιμές που απέδειξαν ότι τα πιστοποιητικά εμβολιασμού κατά της COVID-19, διαγνωστικού της ελέγχου και ανάρρωσης από αυτή εκδίδονται από τη Γεωργία σύμφωνα με το σύστημα «Georgia e-health App», το οποίο είναι διαλειτουργικό με το πλαίσιο εμπιστοσύνης που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/953 και επιτρέπει την επαλήθευση της γνησιότητας, της εγκυρότητας και της ακεραιότητάς των εν λόγω πιστοποιητικών. Η Επιτροπή επιβεβαίωσε επίσης ότι τα πιστοποιητικά εμβολιασμού κατά της COVID-19, διαγνωστικού της ελέγχου και ανάρρωσης από αυτή που εκδίδονται από τη Γεωργία σύμφωνα με το σύστημα «Georgia e-health App» περιέχουν τα αναγκαία δεδομένα.

(6)

Επιπλέον, η Γεωργία ενημέρωσε την Επιτροπή ότι εκδίδει διαλειτουργικά πιστοποιητικά εμβολιασμού για τα εμβόλια κατά της COVID-19. Επί του παρόντος, στα εμβόλια αυτά περιλαμβάνονται τα Comirnaty, Vaxzevria, CoronaVac και το COVID-19 Vaccine (Vero Cell), Inactivated της Sinopharm (Beijing Institute of Biological Products).

(7)

Επίσης, η Γεωργία ενημέρωσε την Επιτροπή ότι θα εκδώσει διαλειτουργικά πιστοποιητικά διαγνωστικού ελέγχου μόνο για δοκιμασίες ενίσχυσης νουκλεϊκών οξέων, αλλά όχι για ταχείες δοκιμασίες αντιγόνων.

(8)

Επιπλέον, η Γεωργία ενημέρωσε την Επιτροπή ότι εκδίδει διαλειτουργικά πιστοποιητικά ανάρρωσης. Τα πιστοποιητικά αυτά ισχύουν έως και 180 ημέρες μετά την ημερομηνία του πρώτου θετικού αποτελέσματος διαγνωστικού ελέγχου.

(9)

Επιπλέον, η Γεωργία ενημέρωσε την Επιτροπή ότι, όταν οι φορείς ελέγχου στη Γεωργία επαληθεύουν πιστοποιητικά, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνονται σ’ αυτά υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο προκειμένου να επαληθευτεί και να επιβεβαιωθεί ο εμβολιασμός, το αποτέλεσμα των διαγνωστικών ελέγχων ή η ανάρρωση του κατόχου, και δεν διατηρούνται στη συνέχεια.

(10)

Ως εκ τούτου, πληρούνται τα αναγκαία στοιχεία για να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι τα πιστοποιητικά COVID-19 που εκδίδονται από τη Γεωργία σύμφωνα με το σύστημα «Georgia e-health App» πρέπει να θεωρούνται ισοδύναμα με τα πιστοποιητικά που εκδίδονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/953.

(11)

Κατά συνέπεια, τα πιστοποιητικά COVID-19 που εκδίδονται από τη Γεωργία σύμφωνα με το σύστημα «Georgia e-health App» θα πρέπει να γίνονται δεκτά υπό τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 5, στο άρθρο 6 παράγραφος 5 και στο άρθρο 7 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/953.

(12)

Για να μπορέσει να εφαρμοστεί η παρούσα απόφαση, η Γεωργία θα πρέπει να συνδεθεί με το πλαίσιο εμπιστοσύνης για το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/953.

(13)

Για την προστασία των συμφερόντων της Ένωσης, ιδίως στον τομέα της δημόσιας υγείας, η Επιτροπή μπορεί να κάνει χρήση των εξουσιών της προκειμένου να αναστείλει την εφαρμογή της παρούσας απόφασης ή να την καταργήσει, εάν δεν πληρούνται πλέον οι όροι του άρθρου 8 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/953.

(14)

Δεδομένης της ανάγκης να συνδεθεί η Γεωργία, το συντομότερο δυνατόν, με το πλαίσιο εμπιστοσύνης για το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/953, η παρούσα απόφαση θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(15)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που συστάθηκε βάσει του άρθρου 14 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/953,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Τα πιστοποιητικά εμβολιασμού κατά της COVID-19, διαγνωστικού της ελέγχου και ανάρρωσης από αυτή που εκδίδονται από τη Γεωργία σύμφωνα με το σύστημα «Georgia e-health App» αντιμετωπίζονται, για τον σκοπό της διευκόλυνσης του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας εντός της Ένωσης, ως ισοδύναμα με εκείνα που εκδίδονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/953.

Άρθρο 2

Η Γεωργία συνδέεται με το πλαίσιο εμπιστοσύνης για το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/953.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 15 Νοεμβρίου 2021.

Για την Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ΕΕ L 211 της 15.6.2021, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) 2021/954 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2021, σχετικά με πλαίσιο για την έκδοση, την επαλήθευση και την αποδοχή διαλειτουργικών πιστοποιητικών εμβολιασμού κατά της COVID-19, διαγνωστικού της ελέγχου και ανάρρωσης από αυτή (Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID της ΕΕ) όσον αφορά υπηκόους τρίτων χωρών που παραμένουν ή διαμένουν νόμιμα στις επικράτειες κρατών μελών κατά τη διάρκεια της πανδημίας της COVID-19 (ΕΕ L 211 της 15.6.2021, σ. 24).


16.11.2021   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 405/29


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2021/1996 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 15ης Νοεμβρίου 2021

για τη θέσπιση της ισοδυναμίας, με σκοπό τη διευκόλυνση του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας εντός της Ένωσης, των πιστοποιητικών COVID-19 που εκδίδονται από τη Δημοκρατία της Σερβίας με τα πιστοποιητικά που εκδίδονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2021, σχετικά με πλαίσιο για την έκδοση, την επαλήθευση και την αποδοχή διαλειτουργικών πιστοποιητικών εμβολιασμού κατά της COVID-19, διαγνωστικού της ελέγχου και ανάρρωσης από αυτή (ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ) με σκοπό να διευκολυνθεί η ελεύθερη κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της πανδημίας της COVID-19 (1), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2021/953 θεσπίζει πλαίσιο για την έκδοση, την επαλήθευση και την αποδοχή διαλειτουργικών πιστοποιητικών εμβολιασμού κατά της COVID-19, διαγνωστικού της ελέγχου και ανάρρωσης από αυτή (στο εξής: ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ), για τη διευκόλυνση της άσκησης του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας των κατόχων τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας της COVID-19. Συμβάλλει επίσης στη διευκόλυνση της σταδιακής άρσης των περιορισμών στην ελεύθερη κυκλοφορία που εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη, σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης, για τον περιορισμό της διασποράς του SARS-CoV-2, με συντονισμένο τρόπο.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2021/953 επιτρέπει την αποδοχή πιστοποιητικών COVID-19 που χορηγούνται από τρίτες χώρες για πολίτες της Ένωσης και τα μέλη των οικογενειών τους, εφόσον η Επιτροπή διαπιστώνει ότι τα εν λόγω πιστοποιητικά COVID-19 εκδίδονται σύμφωνα με πρότυπα που πρέπει να θεωρούνται ισοδύναμα με εκείνα που θεσπίζονται δυνάμει του εν λόγω κανονισμού. Επιπλέον, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/954 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2), τα κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόζουν τους κανόνες που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2021/953 στους υπηκόους τρίτων χωρών που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του εν λόγω κανονισμού αλλά που παραμένουν ή διαμένουν νόμιμα στην επικράτειά τους και δικαιούνται να ταξιδεύουν σε άλλα κράτη μέλη σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης. Ως εκ τούτου, τυχόν συμπεράσματα ισοδυναμίας που διατυπώνονται στην παρούσα απόφαση θα πρέπει να ισχύουν για τα πιστοποιητικά εμβολιασμού κατά της COVID-19, διαγνωστικού της ελέγχου και ανάρρωσης από αυτή που χορηγούνται από τη Δημοκρατία της Σερβίας σε πολίτες της Ένωσης και τα μέλη των οικογενειών τους. Ομοίως, βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2021/954, τα εν λόγω συμπεράσματα ισοδυναμίας ισχύουν επίσης για τα πιστοποιητικά εμβολιασμού κατά της COVID-19, διαγνωστικού της ελέγχου και ανάρρωσης από αυτή που εκδίδονται από τη Δημοκρατία της Σερβίας σε υπηκόους τρίτων χωρών που παραμένουν ή διαμένουν νόμιμα στην επικράτεια των κρατών μελών, υπό τους όρους που καθορίζονται στον εν λόγω κανονισμό.

(3)

Στις 27 Σεπτεμβρίου 2021, η Δημοκρατία της Σερβίας διαβίβασε στην Επιτροπή λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την έκδοση διαλειτουργικών πιστοποιητικών εμβολιασμού κατά της COVID-19, διαγνωστικού της ελέγχου και ανάρρωσης από αυτή σύμφωνα με το σύστημα που φέρει τον τίτλο «Digital Green Certificate» (ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό). Η Δημοκρατία της Σερβίας ενημέρωσε την Επιτροπή ότι έκρινε ότι τα πιστοποιητικά της για την COVID-19 εκδίδονται σύμφωνα με τυποποιημένο και τεχνολογικό σύστημα που είναι διαλειτουργικό με το πλαίσιο εμπιστοσύνης που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/953 και επιτρέπει την επαλήθευση της γνησιότητας, της εγκυρότητας και της ακεραιότητας των πιστοποιητικών. Στο πλαίσιο αυτό, η Δημοκρατία της Σερβίας ενημέρωσε την Επιτροπή ότι τα πιστοποιητικά εμβολιασμού κατά της COVID-19, διαγνωστικού της ελέγχου και ανάρρωσης από αυτή που εκδίδονται από τη Δημοκρατία της Σερβίας σύμφωνα με το σύστημα «Digital Green Certificate» περιέχουν τα δεδομένα που ορίζονται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΕ) 2021/953.

(4)

Η Δημοκρατία της Σερβίας ενημέρωσε, επίσης, την Επιτροπή ότι δέχεται πιστοποιητικά εμβολιασμού, διαγνωστικού ελέγχου και ανάρρωσης που εκδίδονται από τα κράτη μέλη της ΕΕ και τις χώρες του ΕΟΧ, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/953.

(5)

Στις 3 Νοεμβρίου 2021, κατόπιν αιτήματος της Δημοκρατίας της Σερβίας, η Επιτροπή διενήργησε τεχνικές δοκιμές που απέδειξαν ότι τα πιστοποιητικά εμβολιασμού κατά της COVID-19, διαγνωστικού της ελέγχου και ανάρρωσης από αυτή εκδίδονται από τη Δημοκρατία της Σερβίας σύμφωνα με το σύστημα «Digital Green Certificate», το οποίο είναι διαλειτουργικό με το πλαίσιο εμπιστοσύνης που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/953 και επιτρέπει την επαλήθευση της γνησιότητας, της εγκυρότητας και της ακεραιότητάς των εν λόγω πιστοποιητικών. Η Επιτροπή επιβεβαίωσε επίσης ότι τα πιστοποιητικά εμβολιασμού κατά της COVID-19, διαγνωστικού της ελέγχου και ανάρρωσης από αυτή που εκδίδονται από τη Δημοκρατία της Σερβίας σύμφωνα με το σύστημα «Digital Green Certificate» περιέχουν τα αναγκαία δεδομένα.

(6)

Επιπλέον, η Δημοκρατία της Σερβίας ενημέρωσε την Επιτροπή ότι εκδίδει διαλειτουργικά πιστοποιητικά εμβολιασμού για τα εμβόλια κατά της COVID-19. Επί του παρόντος, στα εμβόλια αυτά περιλαμβάνονται τα Comirnaty, Vaxzevria, BBIBP-CorV και Sputnik V.

(7)

Η Δημοκρατία της Σερβίας ενημέρωσε επίσης την Επιτροπή ότι εκδίδει διαλειτουργικά πιστοποιητικά διαγνωστικού ελέγχου για τις δοκιμασίες ενίσχυσης νουκλεϊκών οξέων και για τις ταχείες δοκιμασίες αντιγόνων που παρατίθενται στον κοινό και επικαιροποιημένο κατάλογο με τις ταχείες δοκιμασίες αντιγόνων για την COVID-19 ο οποίος συμφωνήθηκε από την επιτροπή υγειονομικής ασφάλειας, που συστάθηκε με το άρθρο 17 της απόφασης αριθ. 1082/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3), με βάση τη σύσταση του Συμβουλίου της 21ης Ιανουαρίου 2021 (4).

(8)

Επιπλέον, η Δημοκρατία της Σερβίας ενημέρωσε την Επιτροπή ότι εκδίδει διαλειτουργικά πιστοποιητικά ανάρρωσης. Τα πιστοποιητικά αυτά ισχύουν έως και 180 ημέρες μετά την ημερομηνία του πρώτου θετικού αποτελέσματος διαγνωστικού ελέγχου.

(9)

Επιπλέον, η Δημοκρατία της Σερβίας ενημέρωσε την Επιτροπή ότι, όταν οι φορείς ελέγχου στη Δημοκρατία της Σερβίας επαληθεύουν πιστοποιητικά, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνονται σ’ αυτά υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο προκειμένου να επαληθευτεί και να επιβεβαιωθεί ο εμβολιασμός, το αποτέλεσμα των διαγνωστικών ελέγχων ή η ανάρρωση του κατόχου, και δεν διατηρούνται στη συνέχεια.

(10)

Ως εκ τούτου, πληρούνται τα αναγκαία στοιχεία για να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι τα πιστοποιητικά εμβολιασμού κατά της COVID-19, διαγνωστικού της ελέγχου και ανάρρωσης από αυτή που εκδίδονται από τη Δημοκρατία της Σερβίας σύμφωνα με το σύστημα «Digital Green Certificate» πρέπει να θεωρούνται ισοδύναμα με τα πιστοποιητικά που εκδίδονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/953.

(11)

Κατά συνέπεια, τα πιστοποιητικά εμβολιασμού κατά της COVID-19, διαγνωστικού της ελέγχου και ανάρρωσης από αυτή που εκδίδονται από τη Δημοκρατία της Σερβίας σύμφωνα με το σύστημα «Digital Green Certificate» θα πρέπει να γίνονται δεκτά υπό τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 5, στο άρθρο 6 παράγραφος 5 και στο άρθρο 7 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/953.

(12)

Για να μπορέσει να εφαρμοστεί η παρούσα απόφαση, η Δημοκρατία της Σερβίας θα πρέπει να συνδεθεί με το πλαίσιο εμπιστοσύνης για το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/953.

(13)

Για την προστασία των συμφερόντων της Ένωσης, ιδίως στον τομέα της δημόσιας υγείας, η Επιτροπή μπορεί να κάνει χρήση των εξουσιών της προκειμένου να αναστείλει την εφαρμογή της παρούσας απόφασης ή να την καταργήσει, εάν δεν πληρούνται πλέον οι όροι του άρθρου 8 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/953.

(14)

Προκειμένου να συνδεθεί η Δημοκρατία της Σερβίας, το συντομότερο δυνατόν, με το πλαίσιο εμπιστοσύνης για το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/953, η παρούσα απόφαση θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(15)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που συστάθηκε βάσει του άρθρου 14 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/953,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Τα πιστοποιητικά εμβολιασμού κατά της COVID-19, του διαγνωστικού της ελέγχου και της ανάρρωσης από αυτή που εκδίδονται από τη Δημοκρατία της Σερβίας σύμφωνα με το σύστημα «Digital Green Certificate» αντιμετωπίζονται, για τον σκοπό της διευκόλυνσης του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας εντός της Ένωσης, ως ισοδύναμα με εκείνα που εκδίδονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/953.

Άρθρο 2

Η Δημοκρατία της Σερβίας συνδέεται με το πλαίσιο εμπιστοσύνης για το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/953.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 15 Νοεμβρίου 2021.

Για την Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ΕΕ L 211 της 15.6.2021, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) 2021/954 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2021, σχετικά με πλαίσιο για την έκδοση, την επαλήθευση και την αποδοχή διαλειτουργικών πιστοποιητικών εμβολιασμού κατά της COVID-19, διαγνωστικού της ελέγχου και ανάρρωσης από αυτή (Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID της ΕΕ) όσον αφορά υπηκόους τρίτων χωρών που παραμένουν ή διαμένουν νόμιμα στις επικράτειες κρατών μελών κατά τη διάρκεια της πανδημίας της COVID-19 (ΕΕ L 211 της 15.6.2021, σ. 24).

(3)  Απόφαση αριθ. 1082/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013, σχετικά με σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 2119/98/ΕΚ (ΕΕ L 293 της 5.11.2013, σ. 1).

(4)  Σύσταση του Συμβουλίου, της 21ης Ιανουαρίου 2021, σχετικά με κοινό πλαίσιο για τη χρήση και την επικύρωση ταχέων διαγνωστικών ελέγχων αντιγόνων και την αμοιβαία αναγνώριση αποτελεσμάτων διαγνωστικών ελέγχων για τη νόσο COVID-19 στην ΕΕ (ΕΕ C 24 της 22.1.2021, σ. 1).