ISSN 1977-0669

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 293

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

64ό έτος
16 Αυγούστου 2021


Περιεχόμενα

 

II   Μη νομοθετικές πράξεις

Σελίδα

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

*

Απόφαση (ΕΕ) 2021/1356 της Επιτροπής, της 30ής Ιουνίου 2021, με την οποία επιτρέπεται στη Σουηδία να εφαρμόσει παράταση ορισμένων περιόδων που καθορίζονται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/267 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2021) 4608]

1

 

*

Απόφαση (ΕΕ) 2021/1357 της Επιτροπής, της 30ής Ιουνίου 2021, με την οποία επιτρέπεται στη Σλοβενία να εφαρμόσει παράταση ορισμένων περιόδων που καθορίζονται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/267 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2021) 4628]

5

 

*

Απόφαση (ΕΕ) 2021/1358 της Επιτροπής, της 30ής Ιουνίου 2021, με την οποία επιτρέπεται στη Σλοβακία να εφαρμόσει παράταση ορισμένων περιόδων που καθορίζονται στο άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/267 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2021) 4629]

8

 

*

Απόφαση (ΕΕ) 2021/1359 της Επιτροπής, της 30ής Ιουνίου 2021, με την οποία επιτρέπεται στη Γερμανία να εφαρμόσει παράταση ορισμένων περιόδων που καθορίζονται στα άρθρα 2 και 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/267 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2021) 4638]

10

 

*

Απόφαση (EE) 2021/1360 της Επιτροπής, της 30ής Ιουνίου 2021, με την οποία επιτρέπεται στις Κάτω Χώρες να εφαρμόσουν παράταση ορισμένων περιόδων που καθορίζονται στα άρθρα 2 και 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/267 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2021) 4640]

14

 

*

Απόφαση (ΕΕ) 2021/1361 της Επιτροπής, της 30ής Ιουνίου 2021, με την οποία επιτρέπεται στην Ελλάδα να εφαρμόσει παράταση περιόδου που καθορίζεται στο άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/267 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2021) 4650]

17

 

*

Απόφαση (ΕΕ) 2021/1362 της Επιτροπής, της 30ής Ιουνίου 2021, με την οποία επιτρέπεται στην Ιρλανδία να εφαρμόσει παράταση ορισμένων περιόδων που καθορίζονται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/267 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2021) 4736]

19

 

*

Απόφαση (ΕΕ) 2021/1363 της Επιτροπής, της 8ης Ιουλίου 2021, με την οποία επιτρέπεται στη Φινλανδία να εφαρμόσει παράταση ορισμένων περιόδων που καθορίζονται στα άρθρα 2, 16 και 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/267 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2021) 4976]

22

 

*

Απόφαση (ΕΕ) 2021/1364 της Επιτροπής, της 9ης Ιουλίου 2021, με την οποία επιτρέπεται στην Πολωνία να εφαρμόσει παράταση ορισμένων περιόδων που καθορίζονται στα άρθρα 9, 10 και 11 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/267 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2021) 5030]

28

 

*

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/1365 της Επιτροπής, της 11ης Αυγούστου 2021, για την παράταση του μέτρου που έλαβε το Υπουργείο Υγείας της Κροατίας, με το οποίο επιτρέπεται η διάθεση στην αγορά και η χρήση του βιοκτόνου προϊόντος Biobor JF σύμφωνα με το άρθρο 55 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2021) 5929]

32

 

 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΣΤΑΘΕΙ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

 

*

Κανονισμός του ΟΗΕ αριθ. 142 — Ενιαίες διατάξεις σχετικά με την έγκριση μηχανοκίνητων οχημάτων όσον αφορά την εγκατάσταση των ελαστικών τους [2021/1366]

34

EL

Οι πράξεις των οποίων οι τίτλοι έχουν τυπωθεί με λευκά στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


II Μη νομοθετικές πράξεις

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

16.8.2021   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 293/1


ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2021/1356 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 30ής Ιουνίου 2021

με την οποία επιτρέπεται στη Σουηδία να εφαρμόσει παράταση ορισμένων περιόδων που καθορίζονται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/267 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2021) 4608]

(Το κείμενο στην αγγλική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/267 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2021, για τη θέσπιση ειδικών και προσωρινών μέτρων λόγω της συνεχιζόμενης κρίσης της νόσου COVID-19 σχετικά με την ανανέωση ή παράταση ορισμένων πιστοποιητικών, αδειών και εγκρίσεων, την αναβολή ορισμένων περιοδικών ελέγχων και περιοδικής κατάρτισης σε ορισμένους τομείς της νομοθεσίας για τις μεταφορές και την παράταση ορισμένων περιόδων που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2020/698 (1), και ιδίως το άρθρο 2 παράγραφος 8,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με το άρθρο 2 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/267 παρατείνονται οι προθεσμίες για την ολοκλήρωση από κάτοχο πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας (στο εξής: ΠΕΙ) της περιοδικής κατάρτισης, οι οποίες διαφορετικά θα είχαν λήξει ή θα έληγαν μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου 2020 και της 30ής Ιουνίου 2021. Με το άρθρο 2 παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού παρατείνεται η ισχύς της αντίστοιχης σήμανσης του εναρμονισμένου ενωσιακού κωδικού «95».

(2)

Με το άρθρο 2 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/267 παρατείνεται η ισχύς των δελτίων επιμόρφωσης οδηγού που αναφέρονται στο παράρτημα II της οδηγίας 2003/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2), τα οποία διαφορετικά θα είχαν λήξει ή θα έληγαν μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου 2020 και της 30ής Ιουνίου 2021.

(3)

Με επιστολή της 6ης Μαΐου 2021, η Σουηδία υπέβαλε αιτιολογημένο αίτημα για την έγκριση παράτασης ορισμένων περιόδων που καθορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφοι 1, 3 και 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/267. Η Σουηδία διαβίβασε πρόσθετες πληροφορίες προς υποστήριξη του αιτήματός της με επιστολή που απέστειλε στις 20 Μαΐου 2021.

(4)

Με επιστολή της 27ης Μαΐου 2021, η Σουηδία περιόρισε το εύρος του αιτιολογημένου αιτήματός της.

(5)

Με το αιτιολογημένο αίτημά της, η Σουηδία ζητά, πρώτον, την έγκριση παράτασης κατά έξι μήνες της περιόδου μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου 2020 και της 30ής Ιουνίου 2021 που καθορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/267, για τους σκοπούς της διάταξης αυτής και του άρθρου 2 παράγραφος 3· δεύτερον, την έγκριση παράτασης κατά έξι μήνες της περιόδου μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου 2020 και της 30ής Ιουνίου 2021 που καθορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 5 του εν λόγω κανονισμού· και, τέλος, την έγκριση παράτασης κατά έξι μήνες των περιόδων 10 μηνών που καθορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφοι 1, 3 και 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/267, μολονότι οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται μόνο στην ολοκλήρωση της περιοδικής κατάρτισης και στην πιστοποίησή της, στη σήμανση του εναρμονισμένου ενωσιακού κωδικού «95» και στην ανανέωση των δελτίων επιμόρφωσης οδηγού που διαφορετικά θα είχαν λήξει ή θα έληγαν μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου 2020 και της 30ής Ιουνίου 2021.

(6)

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαβίβασε η Σουηδία, η ολοκλήρωση της περιοδικής κατάρτισης και η πιστοποίησή της, η σήμανση του εναρμονισμένου ενωσιακού κωδικού «95» και η ανανέωση των δελτίων επιμόρφωσης οδηγού ενδέχεται να παραμείνουν ανέφικτες και πέραν της 30ής Ιουνίου 2021 στη Σουηδία, λόγω των μέτρων που έχουν ληφθεί για την πρόληψη ή την ανάσχεση της εξάπλωσης της νόσου COVID-19.

(7)

Μεταξύ των εν λόγω μέτρων, τα οποία, σύμφωνα με τη Σουηδία, αναμένεται να προκαλέσουν δραστική μείωση στη δυναμικότητα κατάρτισης οδηγών έως το τέλος του έτους, είναι ο περιορισμός που επέβαλε η Σουηδία στον αριθμό των ατόμων που μπορούν να παρίστανται ταυτόχρονα σε ένα μάθημα περιοδικής κατάρτισης σε οκτώ κατ’ ανώτατο όριο. Σύμφωνα με το εν λόγω κράτος μέλος, το συγκεκριμένο μέτρο συνεπάγεται έλλειψη δυναμικότητας για την κατάρτιση οδηγών και, κατά συνέπεια, αδυναμία ανανέωσης όλων των πιστοποιητικών επαγγελματικής ικανότητας (ΠΕΙ) τα οποία θα έληγαν μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου 2020 και της 30ής Ιουνίου 2021.

(8)

Με βάση τις πληροφορίες που διαβίβασε η Σουηδία, σχεδόν τα μισά εκ των έγκυρων ΠΕΙ στο εν λόγω κράτος μέλος, που αντιστοιχούν σε 85 000 ΠΕΙ επί συνόλου 190 000, θα πρέπει να ανανεωθούν την περίοδο μεταξύ της 1ης Μαρτίου και της 31ης Δεκεμβρίου 2021. Εντούτοις, σύμφωνα με την αρχική εκτίμηση των σουηδικών αρχών, η οικεία δυναμικότητα κατάρτισης περιορίζεται σε περίπου 4 000 έως 6 000 άτομα ανά μήνα, λόγω των μέτρων που έχουν ληφθεί για την ανάσχεση της εξάπλωσης της νόσου COVID-19.

(9)

Σύμφωνα με τη Σουηδία, ακόμη και αν οι περιοδικές καταρτίσεις διεξάγονταν με εντατικό ρυθμό και με αξιοποίηση της μέγιστης δυνατής δυναμικότητας, χιλιάδες οδηγοί κάθε μήνα θα εξακολουθούσαν να μην μπορούν να ολοκληρώσουν την απαιτούμενη περιοδική τους κατάρτιση. Επιπλέον, ο μεγάλος αριθμός αναρρωτικών αδειών των εκπαιδευτών και των οδηγών ενδέχεται να επηρεάσει τις εν λόγω εκτιμήσεις, καθώς η Σουηδία απαγορεύει την παρουσία τους στις περιοδικές καταρτίσεις αν εμφανίζουν οποιαδήποτε μορφή συμπτώματος της νόσου COVID-19.

(10)

Με βάση τις πληροφορίες που διαβίβασε η Σουηδία, στη διάρκεια του Μαρτίου του 2021 δεν ήταν δυνατή η έκδοση τουλάχιστον 1 000 ΠΕΙ λόγω περιορισμών της δυναμικότητας, ενώ στη διάρκεια του Απριλίου του 2021 δεν κατέστη εφικτή η έκδοση τουλάχιστον 5 000 ΠΕΙ. Οι εν λόγω αριθμοί αναμένεται να αυξηθούν ακόμη περισσότερο τους επόμενους μήνες, καθώς ο αριθμός των ΠΕΙ που χρειάζονται ανανέωση αυξάνεται κατακόρυφα. Σύμφωνα με εκτιμήσεις των σουηδικών αρχών, τον Ιούλιο του 2021 αναμένεται να λήξουν 9 500 ΠΕΙ —εκτίμηση η οποία δεν λαμβάνει υπόψη τα ΠΕΙ των οποίων η ισχύς έχει ήδη παραταθεί κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2020/698 ή του κανονισμού (EΕ) 2021/267. Ως συνέπεια, η Σουηδία αναμένει ότι δεν θα διαθέτει επαρκή δυναμικότητα κατάρτισης για την ανανέωση όλων των ΠΕΙ που λήγουν.

(11)

Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα προβληματική όσον αφορά την περιοδική κατάρτιση οδηγών με έγκυρα ΠΕΙ για τη μεταφορά εμπορευμάτων, οι οποίοι είναι κάτοχοι άδειας των κατηγοριών C1, C1+E, C ή C+E. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαβίβασε η Σουηδία, πολλοί μεταξύ των εν λόγω οδηγών απέκτησαν ΠΕΙ με τη μορφή κεκτημένου δικαιώματος δυνάμει του άρθρου 4 της οδηγίας 2003/59/EΚ. Δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 2003/59/ΕΚ, η Σουηδία αποφάσισε ότι οι εν λόγω οδηγοί θα πρέπει να παρακολουθήσουν μια πρώτη περιοδική κατάρτιση σύμφωνα με την οδηγία έπειτα από διάστημα επταετίας. Κατά συνέπεια, πολλά ΠΕΙ που αποκτήθηκαν ως κεκτημένο δικαίωμα είχαν ως ημερομηνία λήξης τον Σεπτέμβριο του 2016, οπότε και ανανεώθηκαν για διάστημα πενταετίας. Ως εκ τούτου, η ισχύς των εν λόγω ΠΕΙ λήγει τον Σεπτέμβριο του 2021.

(12)

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαβίβασε η Σουηδία, το συγκεκριμένο κράτος μέλος εξακολουθεί να βρίσκεται στο μέσο του τρίτου κύματος της πανδημίας COVID-19. Επιπλέον, η διάθεση εμβολίων έγινε με βραδύτερους σε σχέση με τους αναμενόμενους ρυθμούς σε πολλά μέρη της Σουηδίας. Στις 19 Μαΐου 2021 το 40,7 % του πληθυσμού είχε λάβει την πρώτη δόση, ενώ μόλις το 12,6 % είχε λάβει τη δεύτερη δόση. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος, δεν είναι σαφές πότε θα βελτιωθεί η κατάσταση, πότε θα αρθούν ή θα χαλαρώσουν τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την πρόληψη ή την ανάσχεση της εξάπλωσης της νόσου COVID-19 και, κατά συνέπεια, πότε θα μπορέσει να επανέλθει στα κανονικά επίπεδα η δυναμικότητα κατάρτισης.

(13)

Με βάση το υφιστάμενο σχέδιο του Οργανισμού Δημόσιας Υγείας της Σουηδίας, ο περιορισμός του αριθμού των ατόμων που μπορούν να συγκεντρώνονται σε εξωτερικούς χώρους σε οκτώ αναμένεται να χαλαρώσει όταν σταθεροποιηθεί η εξάπλωση της νόσου COVID-19, προκειμένου ο αριθμός αυτός να αυξηθεί σε 50. Εντούτοις, δεν έχει ακόμη καθοριστεί ημερομηνία σχετικά με το πότε θα μπορούσε να επέλθει η εν λόγω χαλάρωση των περιορισμών, καθώς αυτό θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη της πανδημίας στη Σουηδία. Επιπλέον, ακόμη και η χαλάρωση των περιορισμών δεν θα επέτρεπε την αποκατάσταση της δυναμικότητας κατάρτισης, καθώς αρκετά εκπαιδευτικά κέντρα δέχονται συνήθως περίπου 300 άτομα.

(14)

Στη Σουηδία θεωρείται ότι υπάρχει έλλειψη οδηγών που διαθέτουν ΠΕΙ. Σύμφωνα με τη Σουηδία, το 49 % των σουηδικών επιχειρήσεων μεταφορών ανέφεραν, στο πλαίσιο πρόσφατης έρευνας, ότι αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην πρόσληψη οδηγών. Δεδομένου ότι οι εφαρμοστέοι περιορισμοί στη Σουηδία δυσχεραίνουν την εκπαίδευση νέων οδηγών, η χώρα κινδυνεύει να αντιμετωπίσει σημαντικές ελλείψεις οδηγών σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η περαιτέρω παράταση των ΠΕΙ τους.

(15)

Με βάση τις πληροφορίες που παρείχε η Σουηδία, είναι αναγκαίο να παραταθούν οι περίοδοι 10 μηνών που καθορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφοι 1, 3 και 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/267, ώστε να διασφαλιστεί ότι η Σουηδία διαθέτει τη δυναμικότητα διεξαγωγής όλων των αναγκαίων περιοδικών καταρτίσεων. Εντούτοις, η Σουηδία θεωρεί ότι δεν υφίσταται ανάγκη παράτασης των περιόδων 10 μηνών που καθορίζονται στα εν λόγω άρθρα στον βαθμό που εφαρμόζονται στις περιοδικές καταρτίσεις και στην πιστοποίησή τους, στη σήμανση του εναρμονισμένου ενωσιακού κωδικού «95» και στην ανανέωση των δελτίων επιμόρφωσης οδηγού που διαφορετικά θα έληγαν κατά τη νέα παρατεταμένη περίοδο μεταξύ της 1ης Ιουλίου 2021 και της 31ης Δεκεμβρίου 2021.

(16)

Σύμφωνα με τη Σουηδία, ο λόγος για τον οποίο ζητούνται οι μέγιστες επιτρεπόμενες παρατάσεις διάρκειας έξι μηνών είναι η ιδιαίτερα σημαντική συσσώρευση καθυστερήσεων όσον αφορά τις περιοδικές καταρτίσεις, όπως περιγράφεται ανωτέρω. Ο αριθμός των ΠΕΙ που εξακολουθούν να χρήζουν ανανέωσης είναι πολύ υψηλότερος από τον συνήθη και η Σουηδία δεν προβλέπει επιστροφή στους κατά κανόνα αναμενόμενους αριθμούς πριν από το τέλος του έτους. Επιπροσθέτως, σύμφωνα με το συγκεκριμένο κράτος μέλος, αναμένεται υψηλή ζήτηση για περιοδικές καταρτίσεις κατά το διάστημα του φθινοπώρου.

(17)

Σύμφωνα με τη Σουηδία, οι σχετικές περιοδικές καταρτίσεις αποτελούνται από 35 ώρες και η συντριπτική πλειονότητα των οδηγών που κατέχουν ΠΕΙ στη Σουηδία επιλέγουν να τις διαιρέσουν σε πέντε διαφορετικά τμήματα. Αυτό σημαίνει ότι η μεγάλη πλειονότητα των οδηγών των οποίων το ΠΕΙ χρειάζεται ανανέωση έως το τέλος του χρόνου έχει ήδη παρακολουθήσει 28 ώρες κατάρτισης και οι υπολειπόμενες ώρες είναι μόλις 7. Επιπλέον, σύμφωνα με τη Σουηδία, πρόκειται επί το πλείστον για πεπειραμένους οδηγούς, οι οποίοι έχουν ήδη ολοκληρώσει το μεγαλύτερο μέρος της περιοδικής τους κατάρτισης που υπόκειται σε κανονιστικές ρυθμίσεις. Κατά συνέπεια, οι αιτούμενες παρατάσεις δεν αναμένεται να οδηγήσουν σε δυσανάλογους κινδύνους όσον αφορά την ασφάλεια και την προστασία των μεταφορών.

(18)

Συνεπώς, θα πρέπει να επιτραπεί στη Σουηδία να εφαρμόσει παράταση κατά έξι μήνες των περιόδων μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου 2020 και της 30ής Ιουνίου 2021 που καθορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1, για τους σκοπούς της διάταξης αυτής και του άρθρου 2 παράγραφος 3, και στο άρθρο 2 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/267.

(19)

Επίσης, θα πρέπει να επιτραπεί στη Σουηδία να εφαρμόσει παράταση κατά έξι μήνες των περιόδων 10 μηνών που καθορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφοι 1, 3 και 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/267, στον βαθμό που οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται μόνο στην ολοκλήρωση της περιοδικής κατάρτισης και στην πιστοποίησή της, στη σήμανση του εναρμονισμένου ενωσιακού κωδικού «95» και στην ανανέωση των δελτίων επιμόρφωσης οδηγού που διαφορετικά θα είχαν λήξει ή θα έληγαν μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου 2020 και της 30ής Ιουνίου 2021.

(20)

Η Σουηδία συμφώνησε να εκδοθεί και να κοινοποιηθεί η παρούσα απόφαση στην αγγλική γλώσσα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Επιτρέπεται στη Σουηδία να εφαρμόσει τις ακόλουθες παρατάσεις των περιόδων που καθορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφοι 1, 3 και 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/267:

α)

παράταση κατά έξι μήνες της περιόδου μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου 2020 και της 30ής Ιουνίου 2021 που καθορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/267, για τους σκοπούς του άρθρου 2 παράγραφοι 1 και 3 του εν λόγω κανονισμού·

β)

παράταση κατά έξι μήνες της περιόδου μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου 2020 και της 30ής Ιουνίου 2021 που καθορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 5 του εν λόγω κανονισμού· και

γ)

παράταση κατά έξι μήνες της περιόδου 10 μηνών που καθορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφοι 1, 3 και 5 του εν λόγω κανονισμού, η οποία εφαρμόζεται μόνο στην ολοκλήρωση της περιοδικής κατάρτισης και στην πιστοποίησή της, στη σήμανση του εναρμονισμένου ενωσιακού κωδικού «95» και στην ανανέωση των δελτίων επιμόρφωσης οδηγού που διαφορετικά θα είχαν λήξει ή θα έληγαν μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου 2020 και της 30ής Ιουνίου 2021.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στο Βασίλειο της Σουηδίας.

Βρυξέλλες, 30 Ιουνίου 2021.

Για την Επιτροπή

Adina-Ioana VĂLEAN

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 60 της 22.2.2021, σ. 1.

(2)  Οδηγία 2003/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2003, σχετικά με την αρχική επιμόρφωση και την περιοδική κατάρτιση των οδηγών ορισμένων οδικών οχημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορευμάτων ή επιβατών, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 του Συμβουλίου και της οδηγίας 91/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της οδηγίας 76/914/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 226 της 10.9.2003, σ. 4).


16.8.2021   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 293/5


ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2021/1357 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 30ής Ιουνίου 2021

με την οποία επιτρέπεται στη Σλοβενία να εφαρμόσει παράταση ορισμένων περιόδων που καθορίζονται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/267 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2021) 4628]

(Το κείμενο στην αγγλική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/267 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2021, για τη θέσπιση ειδικών και προσωρινών μέτρων λόγω της συνεχιζόμενης κρίσης της νόσου COVID-19 σχετικά με την ανανέωση ή παράταση ορισμένων πιστοποιητικών, αδειών και εγκρίσεων, την αναβολή ορισμένων περιοδικών ελέγχων και περιοδικής κατάρτισης σε ορισμένους τομείς της νομοθεσίας για τις μεταφορές και την παράταση ορισμένων περιόδων που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2020/698 (1), και ιδίως το άρθρο 2 παράγραφος 8,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με το άρθρο 2 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/267 παρατείνονται οι προθεσμίες για την ολοκλήρωση από κάτοχο πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας (στο εξής: ΠΕΙ) της περιοδικής κατάρτισης, οι οποίες διαφορετικά θα είχαν λήξει ή θα έληγαν μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου 2020 και της 30ής Ιουνίου 2021. Με το άρθρο 2 παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού παρατείνεται η ισχύς της αντίστοιχης σήμανσης του εναρμονισμένου ενωσιακού κωδικού «95».

(2)

Με το άρθρο 2 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/267 παρατείνεται η ισχύς των δελτίων επιμόρφωσης οδηγού που αναφέρονται στο παράρτημα II της οδηγίας 2003/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2), τα οποία διαφορετικά θα είχαν λήξει ή θα έληγαν μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου 2020 και της 30ής Ιουνίου 2021.

(3)

Με επιστολή της 20ής Μαΐου 2021, η Σλοβενία υπέβαλε αιτιολογημένο αίτημα για την έγκριση παράτασης ορισμένων περιόδων που καθορίζονται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/267. Η Σλοβενία προσκόμισε πρόσθετες πληροφορίες προς υποστήριξη του αιτήματός της στις 21 Μαΐου και στις 7 Ιουνίου 2021.

(4)

Με το αιτιολογημένο αίτημά της, η Σλοβενία ζητά την έγκριση παράτασης κατά έξι μήνες της περιόδου μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου 2020 και της 30ής Ιουνίου 2021 που καθορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/267, για τους σκοπούς της εν λόγω διάταξης και του άρθρου 2 παράγραφος 3, καθώς και την έγκριση παράτασης κατά έξι μήνες της περιόδου μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου 2020 και της 30ής Ιουνίου 2021 που καθορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 5 του εν λόγω κανονισμού.

(5)

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαβίβασε η Σλοβενία, η ολοκλήρωση της περιοδικής κατάρτισης και η πιστοποίησή της, η σήμανση του εναρμονισμένου ενωσιακού κωδικού «95» και η ανανέωση των δελτίων επιμόρφωσης οδηγού ενδέχεται να παραμείνουν ανέφικτες και πέραν της 30ής Ιουνίου 2021 στο εν λόγω κράτος μέλος, λόγω των μέτρων που έχουν ληφθεί για την πρόληψη ή την ανάσχεση της εξάπλωσης της νόσου COVID-19.

(6)

Σύμφωνα με τη Σλοβενία, όλες οι περιοδικές καταρτίσεις στο εν λόγω κράτος μέλος πρέπει να διεξάγονται με φυσική παρουσία των ενδιαφερόμενων οδηγών. Εντούτοις, λόγω της κατάστασης που προκλήθηκε εξαιτίας της πανδημίας COVID-19, οι δραστηριότητες περιοδικής κατάρτισης χρειάστηκε είτε να ανασταλούν είτε να περιοριστούν σημαντικά, κυρίως λόγω των μέτρων που τέθηκαν σε εφαρμογή σχετικά με τους κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης.

(7)

Με βάση τις πληροφορίες που διαβίβασε η Σλοβενία, το συγκεκριμένο κράτος μέλος εισήλθε για πρώτη φορά σε καθεστώς περιορισμού της κυκλοφορίας στις 18 Μαρτίου 2020, το οποίο διήρκεσε έως τις 17 Μαΐου 2020, και σε δεύτερο καθεστώς περιορισμού της κυκλοφορίας στις 16 Νοεμβρίου 2020, το οποίο διήρκεσε έως τις 14 Φεβρουαρίου 2021. Στη συνέχεια, εισήλθε για τρίτη φορά σε καθεστώς περιορισμού της κυκλοφορίας την 1η Απριλίου 2021, το οποίο διήρκεσε έως τις 11 Απριλίου 2021. Συνεπώς, το εν λόγω κράτος μέλος τέθηκε σε κατάσταση παύσης δραστηριοτήτων για πεντέμισι και πλέον μήνες, λόγω των συνεπειών της πανδημίας COVID-19.

(8)

Σύμφωνα με τη Σλοβενία, οι προαναφερθέντες περιορισμοί της κυκλοφορίας συνοδεύτηκαν, στο σύνολό τους, από τη θέσπιση μέτρων για την απαγόρευση των κανονικών δραστηριοτήτων περιοδικής κατάρτισης, λόγω της εφαρμογής των μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης. Ειδικά κατά τον τρίτο περιορισμό της κυκλοφορίας, ο οποίος διήρκεσε μεταξύ 1ης και 11ης Απριλίου 2021, απαγορεύτηκε πλήρως η διεξαγωγή περιοδικής κατάρτισης.

(9)

Οι δραστηριότητες περιοδικής κατάρτισης επιτρέπονται από τον Μάιο του 2021, αν και εφαρμόζεται περιορισμός 10 ατόμων κατ’ ανώτατο όριο σε κάθε μάθημα. Όπως εικάζει η Σλοβενία, μόλις κατά το τέλος του 2021 οι οδικοί μεταφορείς θα είναι σε θέση να οργανώσουν τις δραστηριότητές τους κατά τρόπο που να επιτρέπει σε όλους τους οδηγούς να ολοκληρώσουν εγκαίρως την περιοδική τους κατάρτιση.

(10)

Με βάση τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν από το εν λόγω κράτος μέλος, δεδομένων των προαναφερθέντων περιορισμών της κυκλοφορίας, ο αριθμός των οδηγών που κατόρθωσε να παρακολουθήσει μαθήματα κατάρτισης στο πρόσφατο παρελθόν ήταν περιορισμένος σε σχέση με τον αναμενόμενο αριθμό οδηγών που θα συμμετείχε κατά την ίδια περίοδο ενός κανονικού έτους. Οι εν λόγω περιορισμοί της κυκλοφορίας, καθώς και άλλα μέτρα που εφαρμόστηκαν στο ίδιο πλαίσιο, είχαν ως αποτέλεσμα την εγκατάλειψη της περιοδικής κατάρτισης από τους οδηγούς σε ποσοστό περίπου 50 %, ενώ η Σλοβενία εκτιμά επίσης ότι κάθε μήνας περιορισμού της κυκλοφορίας αντιστοιχούσε σε μείωση κατά 8 %, σε σύγκριση με ομαλές συνθήκες, των οδηγών που συμμετείχαν σε περιοδική κατάρτιση.

(11)

Επίσης, σύμφωνα με τη Σλοβενία, το 2019, σε 920 δραστηριότητες περιοδικής κατάρτισης συμμετείχαν 43 884 οδηγοί, ενώ το 2020 συμμετείχαν is19 089 οδηγοί σε μόλις 494 δραστηριότητες περιοδικής κατάρτισης. Λόγω αυτής της μείωσης, η Σλοβενία προβλέπει ότι η ζήτηση θα είναι μεγαλύτερη από τη δυναμικότητα που διαθέτουν οι μονάδες κατάρτισης για τη διεκπεραίωση των περιοδικών καταρτίσεων. Η συσσώρευση καθυστερήσεων στο εν λόγω κράτος μέλος είναι σημαντική επί του παρόντος και τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης που εξακολουθούν να ισχύουν δεν επιτρέπουν την ταχεία αντιμετώπιση των εν λόγω καθυστερήσεων.

(12)

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαβίβασε η Σλοβενία, τα μέτρα που τέθηκαν σε εφαρμογή για την ανάσχεση της εξάπλωσης της νόσου COVID-19 επηρεάζουν επίσης τις ανανεώσεις των δελτίων επιμόρφωσης οδηγού. Πέραν των δυσκολιών που προαναφέρθηκαν όσον αφορά την ολοκλήρωση των περιοδικών καταρτίσεων, οι οποίες, σύμφωνα με τη Σλοβενία, συνιστούν προϋπόθεση για την ανανέωση των δελτίων επιμόρφωσης οδηγού, το συγκεκριμένο κράτος μέλος αναφέρει επίσης ότι οι τοπικές διοικητικές αρχές διαθέτουν περιορισμένη δυναμικότητα για τη διεκπεραίωση της ανανέωσης των εν λόγω εγγράφων. Σύμφωνα με το κράτος μέλος, η προσέλευση στα κτίρια των διοικητικών αρχών επιτρέπεται, επί του παρόντος, μόνο σε ένα τμήμα του προσωπικού και ο περιορισμός αυτός αναμένεται να εξακολουθήσει να ισχύει στο ορατό μέλλον.

(13)

Με βάση τις πληροφορίες που διαβίβασε το συγκεκριμένο κράτος μέλος, ορισμένα από τα εν λόγω μέτρα ενδεχομένως θα παραμείνουν σε ισχύ στο άμεσο μέλλον και πιθανόν έως το τέλος του 2021. Παρότι η τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά την πανδημία παρουσιάζει αργή βελτίωση στη Σλοβενία, στο κράτος μέλος εξακολουθούν να καταγράφονται περίπου 300 νέες λοιμώξεις ημερησίως, αριθμός σημαντικός λαμβανομένου υπόψη του μεγέθους της χώρας. Ο εμβολιασμός διεξάγεται επίσης με βραδύτερο από τον αναμενόμενο ρυθμό, λόγω προβλημάτων στις αλυσίδες εφοδιασμού. Ως εκ τούτου, η Σλοβενία προβλέπει ότι μέτρα όπως ο περιορισμός του αριθμού των ατόμων σε εσωτερικούς χώρους θα εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται προς το παρόν, με συνέπεια τη μείωση του αριθμού των οδηγών που θα μπορούν να ολοκληρώσουν την περιοδική τους κατάρτιση.

(14)

Σύμφωνα με τη Σλοβενία, ο λόγος που ζητούνται παρατάσεις μέγιστης επιτρεπόμενης διάρκειας έξι μηνών εξηγείται από το γεγονός ότι υπάρχει ακόμη σημαντική συσσώρευση καθυστερήσεων όσον αφορά τα δελτία επιμόρφωσης οδηγού που χρήζουν ανανέωσης, πράγμα που αντιπροσωπεύει αύξηση περίπου 50 % σε σχέση με ό,τι θα αναμενόταν υπό κανονικές συνθήκες. Επιπλέον, προς το παρόν υπάρχει αβεβαιότητα ως προς το χρονικό διάστημα που θα συνεχιστεί η πανδημία και τον χρόνο παραμονής των μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης σε εφαρμογή.

(15)

Η Σλοβενία ζητά παράταση μόνο των περιόδων μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου 2020 και της 30ής Ιουνίου 2021, και όχι των περιόδων 10 μηνών που καθορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφοι 1, 3 και 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/267. Ως εκ τούτου, η ολοκλήρωση της περιοδικής κατάρτισης και η πιστοποίησή της, η σήμανση του εναρμονισμένου ενωσιακού κωδικού «95» και η ανανέωση των δελτίων επιμόρφωσης οδηγού στο εν λόγω κράτος μέλος, οι οποίες διαφορετικά θα έληγαν κατά την περίοδο αναφοράς, δεν θα παραταθούν για διάστημα άνω των 10 μηνών. Κατά συνέπεια, οι αιτούμενες παρατάσεις δεν συνεπάγονται δυσανάλογους κινδύνους όσον αφορά την ασφάλεια και την προστασία των μεταφορών.

(16)

Συνεπώς, θα πρέπει να επιτραπεί στη Σλοβενία να παρατείνει κατά έξι μήνες τις περιόδους μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου 2020 και της 30ής Ιουνίου 2021 που καθορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1, για τους σκοπούς της διάταξης αυτής και του άρθρου 2 παράγραφος 3, και στο άρθρο 2 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/267.

(17)

Η Σλοβενία συμφώνησε να εκδοθεί και να κοινοποιηθεί η παρούσα απόφαση στην αγγλική γλώσσα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Επιτρέπεται στη Σλοβενία να εφαρμόσει τις ακόλουθες παρατάσεις των περιόδων που καθορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφοι 1, 3 και 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/267:

α)

παράταση κατά έξι μήνες της περιόδου μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου 2020 και της 30ής Ιουνίου 2021 που καθορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/267, για τους σκοπούς του άρθρου 2 παράγραφοι 1 και 3 του εν λόγω κανονισμού· και

β)

παράταση κατά έξι μήνες της περιόδου μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου 2020 και της 30ής Ιουνίου 2021 που καθορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 5 του εν λόγω κανονισμού.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στη Δημοκρατία της Σλοβενίας.

Βρυξέλλες, 30 Ιουνίου 2021.

Για την Επιτροπή

Adina-Ioana VĂLEAN

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 60 της 22.2.2021, σ. 1.

(2)  Οδηγία 2003/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2003, σχετικά με την αρχική επιμόρφωση και την περιοδική κατάρτιση των οδηγών ορισμένων οδικών οχημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορευμάτων ή επιβατών, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 του Συμβουλίου και της οδηγίας 91/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της οδηγίας 76/914/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 226 της 10.9.2003, σ. 4).


16.8.2021   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 293/8


ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2021/1358 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 30ής Ιουνίου 2021

με την οποία επιτρέπεται στη Σλοβακία να εφαρμόσει παράταση ορισμένων περιόδων που καθορίζονται στο άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/267 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2021) 4629]

(Το κείμενο στην αγγλική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/267 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2021, για τη θέσπιση ειδικών και προσωρινών μέτρων λόγω της συνεχιζόμενης κρίσης της νόσου COVID-19 σχετικά με την ανανέωση ή παράταση ορισμένων πιστοποιητικών, αδειών και εγκρίσεων, την αναβολή ορισμένων περιοδικών ελέγχων και περιοδικής κατάρτισης σε ορισμένους τομείς της νομοθεσίας για τις μεταφορές και την παράταση ορισμένων περιόδων που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2020/698 (1), και ιδίως το άρθρο 11 παράγραφος 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με το άρθρο 11 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/267 παρατείνεται η ισχύς των αδειών των μηχανοδηγών οι οποίες διαφορετικά θα είχαν λήξει ή θα έληγαν μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου 2020 και της 30ής Ιουνίου 2021.

(2)

Με το άρθρο 11 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/267 παρατείνονται οι προθεσμίες για την ολοκλήρωση, από τον κάτοχο άδειας μηχανοδηγού, περιοδικών ελέγχων οι οποίες διαφορετικά θα είχαν λήξει ή θα έληγαν μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου 2020 και της 30ής Ιουνίου 2021.

(3)

Με επιστολή της 7ης Μαΐου 2021, η Σλοβακία υπέβαλε αιτιολογημένο αίτημα για την έγκριση παράτασης ορισμένων περιόδων που καθορίζονται στο άρθρο 11 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/267. Η Σλοβακία διαβίβασε πρόσθετες πληροφορίες προς υποστήριξη του αιτήματός της στις 31 Μαΐου 2021.

(4)

Με το αιτιολογημένο αίτημά της, η Σλοβακία ζητά την έγκριση παράτασης κατά τέσσερις μήνες των περιόδων μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου 2020 και της 30ής Ιουνίου 2021 που καθορίζονται στο άρθρο 11 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/267, και έγκριση παράτασης κατά τέσσερις μήνες των περιόδων 10 μηνών που καθορίζονται στο άρθρο 11 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/267.

(5)

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαβίβασε η Σλοβακία, η ανανέωση των αδειών των μηχανοδηγών και η ολοκλήρωση των περιοδικών ελέγχων από τους κατόχους τους στο εν λόγω κράτος μέλος ενδέχεται να παραμείνει ανέφικτη και πέραν της 30ής Ιουνίου 2021, λόγω των μέτρων που έχουν ληφθεί για την πρόληψη ή την ανάσχεση της εξάπλωσης της νόσου COVID-19.

(6)

Στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την ανάσχεση της εξάπλωσης της νόσου COVID-19 και έχει επιβάλει η κυβέρνηση της Σλοβακίας περιλαμβάνονται η απαγόρευση των συγκεντρώσεων άνω των έξι ατόμων, ένα διάταγμα για την εργασία από το σπίτι και η απαγόρευση κυκλοφορίας. Σύμφωνα με το κράτος μέλος, εξαιτίας αυτών των μέτρων δεν ήταν εφικτή, μεταξύ Ιανουαρίου και Απριλίου 2021, η ολοκλήρωση της αναγκαίας κατάρτισης προκειμένου να ανανεωθεί η ισχύς των αδειών των μηχανοδηγών.

(7)

Με βάση τις πληροφορίες που διαβίβασε η Σλοβακία, από τις 19 Απριλίου έως τις 15 Μαΐου 2021, όταν η κατάσταση της πανδημίας άρχισε να σημειώνει αργή βελτίωση, επιτρεπόταν η οργάνωση περιοδικών καταρτίσεων, αν και υπό ορισμένους περιορισμούς. Ο αριθμός των ατόμων που μπορούσαν να συμμετέχουν σε κάθε κατάρτιση μειώθηκε σημαντικά και τα κέντρα κατάρτισης απαιτούσαν αρνητικές διαγνωστικές εξετάσεις για την COVID-19 κατά τη διεξαγωγή των ελέγχων.

(8)

Σύμφωνα με τη Σλοβακία, από τις 15 Μαΐου 2021 υπήρξε χαλάρωση των μέτρων που επέβαλε η κυβέρνηση και, συνεπώς, τα εκπαιδευτικά κέντρα ήταν σε θέση να αρχίσουν εκ νέου τις καταρτίσεις. Εντούτοις, εξακολουθεί να απαιτείται η τήρηση απόστασης δύο μέτρων μεταξύ των συμμετεχόντων κατά τη διεξαγωγή της κατάρτισης. Αυτό συνεπάγεται ότι σε κάθε κατάρτιση μπορεί να παρίσταται μόνο ένας μικρός αριθμός συμμετεχόντων.

(9)

Βάσει των πληροφοριών που διαβίβασε η Σλοβακία, παρότι οι περιοδικές καταρτίσεις ξεκίνησαν εκ νέου, η ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων κατάρτισης που έχουν καθυστερήσει αφορά επίσης στο εν λόγω κράτος μέλος το προσωπικό πλην των μηχανοδηγών, το οποίο θεωρείται εξίσου απαραίτητο για την εκτέλεση και την ασφάλεια των δραστηριοτήτων σιδηροδρομικών μεταφορών. Σύμφωνα με τη Σλοβακία, τα πιστοποιητικά επαγγελματικής ικανότητας για το προσωπικό πλην των μηχανοδηγών έχουν επίσης λάβει περαιτέρω παράταση βάσει εθνικής νομοθεσίας. Ως εκ τούτου, απαιτείται η οργάνωση νέων καταρτίσεων όχι μόνο για μηχανοδηγούς, αλλά και για άλλους επαγγελματίες.

(10)

Με βάση τις πληροφορίες που διαβίβασε η Σλοβακία, στη χώρα υπάρχει μόνο ένα εκπαιδευτικό κέντρο που παρέχει περιοδική κατάρτιση και διεξάγει ελέγχους των επαγγελματιών στον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των μηχανοδηγών· δύο επιπλέον κέντρα επιτρέπεται να παρέχουν μόνον κατάρτιση σε μηχανοδηγούς και αυτή αποκλειστικά όσον αφορά το τεχνικό μέρος. Η Σλοβακία εκτιμά ότι ο αριθμός των μηχανοδηγών που πρέπει να υποβληθούν σε εξετάσεις είναι υψηλός —τουλάχιστον 993 άτομα στις δύο μεγαλύτερες επιχειρήσεις σιδηροδρόμων πρέπει να λάβουν περιοδική κατάρτιση, λαμβανομένου υπόψη ότι υπάρχουν 43 εταιρείες σιδηροδρόμων που παρέχουν υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων στη Σλοβακία. Το εν λόγω κράτος μέλος εκτιμά ότι τα υφιστάμενα εκπαιδευτικά κέντρα δεν θα διαθέτουν τη δυναμικότητα προκειμένου να διαχειριστούν την απότομη αύξηση στις εξετάσεις έως τις 30 Ιουνίου 2021.

(11)

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Σλοβακίας, οι συσσωρευμένες καθυστερήσεις όσον αφορά την ολοκλήρωση των περιοδικών ελέγχων για τους κατόχους αδειών μηχανοδηγού αναμένεται να εξαλειφθούν σε διάστημα τεσσάρων μηνών.

(12)

Με βάση τις πληροφορίες που διαβίβασε η Σλοβακία, η ισχύς των αδειών των μηχανοδηγών και οι σχετικοί έλεγχοι αφορούν μόνο μηχανοδηγούς με πολλά έτη επαγγελματικής πείρας στην οδήγηση σιδηροδρομικών οχημάτων. Ως εκ τούτου, οι αιτούμενες παρατάσεις δεν αναμένεται να οδηγήσουν σε δυσανάλογους κινδύνους όσον αφορά την ασφάλεια και την προστασία των μεταφορών.

(13)

Συνεπώς, θα πρέπει να επιτραπεί στη Σλοβακία να εφαρμόσει παράταση κατά τέσσερις μήνες των περιόδων μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου 2020 και της 30ής Ιουνίου 2021 που καθορίζονται στο άρθρο 11 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/267, και παράταση κατά τέσσερις μήνες των περιόδων δέκα μηνών που καθορίζονται στο άρθρο 11 παράγραφοι 1 και 2 του εν λόγω κανονισμού.

(14)

Η Σλοβακία συμφώνησε να εκδοθεί και να κοινοποιηθεί η παρούσα απόφαση στην αγγλική γλώσσα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Επιτρέπεται στη Σλοβακία να εφαρμόσει τις ακόλουθες παρατάσεις των περιόδων που καθορίζονται στο άρθρο 11 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/267:

α)

παράταση κατά τέσσερις μήνες των περιόδων μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου 2020 και της 30ής Ιουνίου 2021 που καθορίζονται στο άρθρο 11 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/267· και

β)

παράταση κατά τέσσερις μήνες των περιόδων 10 μηνών που καθορίζονται στο άρθρο 11 παράγραφοι 1 και 2 του εν λόγω κανονισμού.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στη Σλοβακική Δημοκρατία.

Βρυξέλλες, 30 Ιουνίου 2021.

Για την Επιτροπή

Adina-Ioana VĂLEAN

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 60 της 22.2.2021, σ. 1.


16.8.2021   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 293/10


ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2021/1359 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 30ής Ιουνίου 2021

με την οποία επιτρέπεται στη Γερμανία να εφαρμόσει παράταση ορισμένων περιόδων που καθορίζονται στα άρθρα 2 και 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/267 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2021) 4638]

(Το κείμενο στη γερμανική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/267 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2021, για τη θέσπιση ειδικών και προσωρινών μέτρων λόγω της συνεχιζόμενης κρίσης της νόσου COVID-19 σχετικά με την ανανέωση ή παράταση ορισμένων πιστοποιητικών, αδειών και εγκρίσεων, την αναβολή ορισμένων περιοδικών ελέγχων και περιοδικής κατάρτισης σε ορισμένους τομείς της νομοθεσίας για τις μεταφορές και την παράταση ορισμένων περιόδων που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2020/698 (1), και ιδίως το άρθρο 2 παράγραφος 8 και το άρθρο 3 παράγραφος 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με το άρθρο 2 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/267 παρατείνονται οι προθεσμίες για την ολοκλήρωση από κάτοχο πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας (στο εξής: ΠΕΙ) της περιοδικής κατάρτισης, οι οποίες διαφορετικά θα είχαν λήξει ή θα έληγαν μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου 2020 και της 30ής Ιουνίου 2021. Με το άρθρο 2 παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού παρατείνεται η ισχύς της αντίστοιχης σήμανσης του εναρμονισμένου ενωσιακού κωδικού «95».

(2)

Με το άρθρο 2 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/267 παρατείνεται η ισχύς των δελτίων επιμόρφωσης οδηγού που αναφέρονται στο παράρτημα II της οδηγίας 2003/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2), τα οποία διαφορετικά θα είχαν λήξει ή θα έληγαν μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου 2020 και της 30ής Ιουνίου 2021.

(3)

Με το άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/267 παρατείνεται η ισχύς των αδειών οδήγησης οι οποίες διαφορετικά θα είχαν λήξει ή θα έληγαν μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου 2020 και της 30ής Ιουνίου 2021.

(4)

Με επιστολή της 18ης Μαΐου 2021, η Γερμανία υπέβαλε αιτιολογημένο αίτημα για την έγκριση παράτασης ορισμένων περιόδων που καθορίζονται στα άρθρα 2 και 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/267. Η Γερμανία διαβίβασε πρόσθετες πληροφορίες προς υποστήριξη του αιτήματός της με επιστολή που απέστειλε στις 28 Μαΐου 2021.

(5)

Με το αιτιολογημένο αίτημά της, η Γερμανία ζητά, πρώτον, την έγκριση παράτασης κατά τρεις μήνες της περιόδου μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου 2020 και της 30ής Ιουνίου 2021 που καθορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/267, για τους σκοπούς της διάταξης αυτής και του άρθρου 2 παράγραφος 3· δεύτερον, την έγκριση παράτασης κατά τρεις μήνες της περιόδου μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου 2020 και της 30ής Ιουνίου 2021 που καθορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 5 του εν λόγω κανονισμού· και, τέλος, την έγκριση παράτασης κατά τρεις μήνες της περιόδου μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου 2020 και της 30ής Ιουνίου 2021 που καθορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού.

(6)

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαβίβασε η Γερμανία, η ολοκλήρωση της περιοδικής κατάρτισης και η πιστοποίησή της, η σήμανση του εναρμονισμένου ενωσιακού κωδικού «95» και η ανανέωση των δελτίων επιμόρφωσης οδηγού ενδέχεται να παραμείνουν ανέφικτες και πέραν της 30ής Ιουνίου 2021 στο εν λόγω κράτος μέλος, λόγω των μέτρων που έχουν ληφθεί για την πρόληψη ή την ανάσχεση της εξάπλωσης της νόσου COVID-19.

(7)

Η Γερμανία εκτιμά ότι κάθε χρόνο πραγματοποιούνται περίπου 300 000 μαθήματα περιοδικής κατάρτισης στο πλαίσιο του πεδίου εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας για την κατάρτιση επαγγελματιών οδηγών. Λόγω της πανδημίας, η διεξαγωγή των εν λόγω μαθημάτων επιτράπηκε μόνο με πολύ περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων, ενώ, σε ορισμένες περιπτώσεις, απαγορεύτηκε η διεξαγωγή κάθε μαθήματος.

(8)

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαβίβασε η Γερμανία, οι περιορισμοί που εφαρμόζονται όσον αφορά την αρχική και την περιοδική κατάρτιση των επαγγελματιών οδηγών απορρέουν από τα διατάγματα περί προστασίας από τον κορονοϊό των εκάστοτε ομόσπονδων κρατών, καθώς και από τον γερμανικό νόμο περί προστασίας από λοιμώξεις (3). Λόγω της συνεχούς προσαρμογής των κανόνων στην εξέλιξη της πανδημίας, η κατάσταση ήταν και παραμένει αρκετά διαφορετική σε πολλά ομόσπονδα κράτη.

(9)

Στη Βάδη-Βιρτεμβέργη, για παράδειγμα, ένα από τα μέτρα που εφαρμόστηκαν ήταν η γενική απαγόρευση της οργάνωσης εκδηλώσεων, λόγω των υψηλών ποσοστών μολύνσεων. Παρότι, επί του παρόντος, στο εν λόγω κράτος επιτρέπονται, κατά κανόνα, τα μαθήματα περιοδικής κατάρτισης για επαγγελματικούς λόγους, πρέπει να τηρείται ελάχιστη απόσταση 1,5 μέτρων μεταξύ των ατόμων, γεγονός που συνεπάγεται ότι ο αριθμός των συμμετεχόντων στα μαθήματα αρχικής και περιοδικής κατάρτισης για την επιμόρφωση των επαγγελματιών οδηγών υπάγεται στους αντίστοιχους περιορισμούς.

(10)

Στη Βαυαρία, για παράδειγμα, παρότι την περίοδο μεταξύ 11ης Μαΐου και 30ής Νοεμβρίου 2020 επιτρεπόταν η διεξαγωγή μαθημάτων αρχικής και περιοδικής κατάρτισης για επαγγελματίες οδηγούς, μόνο περιορισμένος αριθμός ατόμων ήταν δυνατόν να συμμετάσχει, λόγω των εφαρμοστέων κανόνων αποστασιοποίησης. Την περίοδο μεταξύ 1ης Δεκεμβρίου 2020 και 15ης Δεκεμβρίου 2020 δεν διεξήχθη κανένα μάθημα αρχικής ή περιοδικής κατάρτισης. Από τις 16 Δεκεμβρίου 2020 έως τις 6 Ιουνίου 2021, τα μαθήματα επαγγελματικής κατάρτισης απαγορεύονταν σε αστικές και αγροτικές περιοχές αν ο αριθμός των κρουσμάτων της νόσου COVID-19 σε διάστημα 7 ημερών στις εν λόγω περιοχές ήταν ίσος ή μεγαλύτερος του 100. Η Γερμανία επισημαίνει ότι ο αριθμός των κρουσμάτων σε διάστημα 7 ημερών μειώθηκε κάτω του 100 μόνο κατά το δεύτερο μισό του μήνα Μαΐου στη Βαυαρία, ενώ ορισμένες περιοχές εξακολουθούσαν να βρίσκονται πάνω από το συγκεκριμένο όριο στις 26 Μαΐου 2021.

(11)

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαβίβασε η Γερμανία, οι κανόνες που εκδόθηκαν σε άλλα ομόσπονδα κράτη προβλέπουν επίσης ότι τα μαθήματα μπορούν να διεξάγονται μόνο υπό σημαντικούς περιορισμούς, ιδίως όσον αφορά την τήρηση των ελάχιστων αποστάσεων μεταξύ των συμμετεχόντων, με αποτέλεσμα την έντονη μείωση της δυναμικότητας των κέντρων κατάρτισης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμη και αν η διεξαγωγή μαθημάτων κατάρτισης επιτρέπεται, ορισμένα κέντρα κατάρτισης επέλεξαν να μην παραδίδουν μαθήματα στη διάρκεια της πανδημίας, για λόγους προφύλαξης. Αυτό οδήγησε σε σημαντική συσσώρευση καθυστερήσεων στις καταρτίσεις, οι οποίες δεν μπορούν να εξαλειφθούν παρά μόνο με αργό ρυθμό και διαδοχικά.

(12)

Σύμφωνα με πληροφορίες που υπέβαλε η Γερμανική Ομοσπονδιακή Ένωση Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών, Εφοδιαστικής και Διάθεσης (4), η εφαρμογή μέτρων αυτού του είδους είχε ως αποτέλεσμα την αναβολή σημαντικού αριθμού μαθημάτων περιοδικής κατάρτισης, η διεκπεραίωση των οποίων θα πρέπει να γίνει διαδοχικά από τα κέντρα κατάρτισης. Με βάση πληροφορίες από τη Γερμανική Ένωση Οδικών Μεταφορών (5), μόνο το πρώτο τρίμηνο του 2021 οι καθυστερήσεις που συσσωρεύτηκαν αφορούν 5 000 επαγγελματίες οδηγούς σε αναμονή για συμμετοχή σε μαθήματα περιοδικής κατάρτισης. Σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενο έτους, ο αριθμός των συμμετεχόντων ανήλθε μόλις στο 60 %. Επίσης, σύμφωνα με τη Γερμανία, οι εν λόγω συσσωρευμένες καθυστερήσεις έχουν ενδεχομένως αυξηθεί εν τω μεταξύ, λόγω των αυστηρότερων μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας που τέθηκαν σε εφαρμογή τις τελευταίες εβδομάδες. Οι αρχές στην περιοχή της Βαυαρίας, για παράδειγμα, εκτιμούν ότι στη διάρκεια των επόμενων τριών μηνών θα πρέπει να παραδοθεί ο διπλάσιος αριθμός μαθημάτων προκειμένου να ικανοποιηθεί η ζήτηση, ενδεχόμενο μάλλον απίθανο δεδομένων των υφιστάμενων κανόνων αποστασιοποίησης.

(13)

Εξάλλου, σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαβίβασε η Γερμανία, η ανανέωση των αδειών οδήγησης ενδέχεται να παραμείνει ανέφικτη και πέραν της 30ής Ιουνίου 2021, λόγω των μέτρων που έχουν ληφθεί για την πρόληψη ή την ανάσχεση της εξάπλωσης της νόσου COVID-19.

(14)

Λόγω της συμμετοχής των οικογενειακών γιατρών και, πιθανόν από τις 7 Ιουνίου 2021, των ιατρικών υπηρεσιών των επιχειρήσεων στη στρατηγική εμβολιασμού της ομοσπονδιακής κυβέρνησης της Γερμανίας και του επακόλουθου μεγάλου και αυξανόμενου φόρτου εργασίας που θα επωμιστούν, η Γερμανία αναμένει ότι το τρέχον καλοκαίρι θα προκληθούν σημαντικές επιβραδύνσεις στα ραντεβού για υποβολή στις ιατρικές εξετάσεις που απαιτούνται για την παράταση των αδειών οδήγησης.

(15)

Σύμφωνα με τη Γερμανία, οι εν λόγω επιβραδύνσεις αναμένεται να αυξηθούν ιδίως από τον Ιούνιο του 2021, λόγω της προβλεπόμενης άρσης των υφιστάμενων προτεραιοτήτων στο πρόγραμμα εμβολιασμού και της συνακόλουθης αύξησης των ραντεβού για εμβολιασμούς. Μόνο τον Ιούνιο του 2021, τα ιατρεία και οι ιατρικές υπηρεσίες των επιχειρήσεων αναμένεται να λάβουν και να χορηγήσουν 14 396 850 δόσεις του εμβολίου της BioNTech. Επιπροσθέτως, η Γερμανία αναμένει την παράδοση εμβολίων των AstraZeneca, Johnson & Johnson και Curevac, σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα παράδοσης των αντίστοιχων παρασκευαστών τους.

(16)

Επιπλέον, η Γερμανία προβλέπει ότι, λόγω του υψηλού αριθμού κρουσμάτων της νόσου COVID-19, οι αρχές έκδοσης αδειών οδήγησης ενδέχεται να χρειαστεί να διακόψουν εκ νέου τη λειτουργία τους ή ότι δεν θα είναι εφικτό να διατηρηθεί η κανονική λειτουργία, λόγω του υψηλού αριθμού λοιμώξεων στο προσωπικό των αρχών.

(17)

Στην Κάτω Σαξονία και στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, για παράδειγμα, πολλές αρχές έκδοσης αδειών οδήγησης παραμένουν κλειστές στο κοινό. Οι προσωπικές επισκέψεις πραγματοποιούνται μόνο κατόπιν ατομικού ραντεβού και περιορίζονται σε θέματα για τα οποία επιβάλλεται η προσωπική παρουσία. Στη Σαξονία, η μείωση των υπηρεσιών που παρέχονται με προσωπική επαφή ήδη από την έναρξη της πανδημίας δυσχέρανε σημαντικά την έκδοση αδειών οδήγησης. Σύμφωνα με τη Γερμανία, υπάρχει πιθανότητα οι εν λόγω αλλά και άλλες αρχές έκδοσης αδειών οδήγησης να διακόψουν εκ νέου τη λειτουργία τους στο μέλλον.

(18)

Κατά τη Γερμανική Ομοσπονδιακή Αρχή Μηχανοκίνητων Μεταφορών (6), στις 3 Μαΐου 2021, στη Γερμανία υπήρχαν 102 426 κάτοχοι άδειας οδήγησης των κατηγοριών C, C1, CE ή C1E που λήγει μεταξύ της 1ης Ιουλίου 2021 και της 30ής Σεπτεμβρίου 2021, ενώ 10 517 ήταν οι κάτοχοι άδειας οδήγησης των κατηγοριών D, D1, DE ή D1E που λήγει το ίδιο χρονικό διάστημα. Όσον αφορά 51 799 κατόχους άδειας οδήγησης των κατηγοριών C, C1, CE, C1E και 8 331 κατόχους άδειας οδήγησης των κατηγοριών D, D1, DE ή D1E, σε συνδυασμό με τη σήμανση του κωδικού «95» για κάθε περίπτωση, τα αντίστοιχα πιστοποιητικά τους επαγγελματικής ικανότητας (ΠΕΙ) λήγουν επίσης μεταξύ 1ης Ιουλίου 2021 και 30ής Σεπτεμβρίου 2021.

(19)

Σύμφωνα με τη Γερμανία, στους αριθμούς αυτούς δεν περιλαμβάνονται οι άδειες οδήγησης και τα ΠΕΙ που παρατάθηκαν κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2020/698 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (7) και του κανονισμού (ΕΕ) 2021/267. Ως εκ τούτου, οι αρχές έκδοσης αδειών οδήγησης θα πρέπει να διεκπεραιώσουν σημαντικά μεγαλύτερο, σε σχέση με τον κανονικό, αριθμό αιτημάτων ανανέωσης αδειών οδήγησης.

(20)

Όπως αναφέρει η Γερμανία, η περίοδος των τριών μηνών για τις αιτούμενες παρατάσεις θεωρείται ότι δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια, λαμβανομένων υπόψη των τρεχουσών συσσωρευμένων καθυστερήσεων όσον αφορά τα μαθήματα περιοδικής κατάρτισης για επαγγελματίες οδηγούς. Η Γερμανία προβλέπει ότι η σταδιακή διάθεση των εμβολίων θα εξελιχθεί θετικά έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021, πράγμα που θα δώσει τη δυνατότητα να αυξηθεί ο αριθμός των ραντεβού για ιατρικές εξετάσεις αξιολόγησης της καλής φυσικής κατάστασης του οδηγού, καθώς και να βελτιωθεί η κατάσταση όσον αφορά την έλλειψη προσωπικού στις αρχές έκδοσης αδειών οδήγησης.

(21)

Το αίτημα αφορά αποκλειστικά την περίοδο αναφοράς από την 1η Ιουλίου έως την 30 Σεπτεμβρίου 2021 και, ως εκ τούτου, μόνο περιορισμένο αριθμό αδειών οδήγησης και επιμορφώσεων επαγγελματιών οδηγών. Επιπλέον, τα άτομα της ομάδας που επωφελείται από αυτή την παρατεταμένη περίοδο ισχύος έχουν ήδη αποκτήσει άδεια οδήγησης ή ολοκληρώσει τουλάχιστον μία περιοδική κατάρτιση και, συνεπώς, έχουν αποδείξει την επάρκεια και τις ικανότητές τους. Κατά συνέπεια, οι αιτούμενες παρατάσεις δεν αναμένεται να οδηγήσουν σε δυσανάλογους κινδύνους όσον αφορά την ασφάλεια και την προστασία των μεταφορών.

(22)

Συνεπώς, θα πρέπει να επιτραπεί στη Γερμανία να εφαρμόσει παράταση κατά τρεις μήνες των περιόδων μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου 2020 και της 30ής Ιουνίου 2021 που καθορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1, για τους σκοπούς της διάταξης αυτής και του άρθρου 2 παράγραφος 3, στο άρθρο 2 παράγραφος 5 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/267,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Επιτρέπεται στη Γερμανία να εφαρμόσει τις ακόλουθες παρατάσεις των περιόδων που καθορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφοι 1, 3 και 5 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/267:

α)

παράταση κατά τρεις μήνες της περιόδου μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου 2020 και της 30ής Ιουνίου 2021 που καθορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/267, για τους σκοπούς του άρθρου 2 παράγραφοι 1 και 3 του εν λόγω κανονισμού·

β)

παράταση κατά τρεις μήνες της περιόδου μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου 2020 και της 30ής Ιουνίου 2021 που καθορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 5 του εν λόγω κανονισμού· και

γ)

παράταση κατά τρεις μήνες της περιόδου μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου 2020 και της 30ής Ιουνίου 2021 που καθορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας.

Βρυξέλλες, 30 Ιουνίου 2021.

Για την Επιτροπή

Adina-Ioana VĂLEAN

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 60 της 22.2.2021, σ. 1.

(2)  Οδηγία 2003/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2003, σχετικά με την αρχική επιμόρφωση και την περιοδική κατάρτιση των οδηγών ορισμένων οδικών οχημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορευμάτων ή επιβατών, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 του Συμβουλίου και της οδηγίας 91/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της οδηγίας 76/914/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 226 της 10.9.2003, σ. 4).

(3)  Vierten Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite vom 22. April 2021, BGBl. I S. 802.

(4)  Bundesverband Güterkraftverkehr. Logistik und Entsorgung.

(5)  Straßenverkehrsgenossenschaft.

(6)  Kraftfahrt-Bundesamts.

(7)  Κανονισμός (ΕΕ) 2020/698 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου 2020, για τη θέσπιση ειδικών και προσωρινών μέτρων λόγω της επιδημικής έκρηξης της COVID-19 και σχετικά με την ανανέωση ή επέκταση ορισμένων πιστοποιητικών, αδειών και εγκρίσεων και με την αναβολή ορισμένων περιοδικών ελέγχων και περιοδικής κατάρτισης σε ορισμένους τομείς της νομοθεσίας για τις μεταφορές (ΕΕ L 165 της 27.5.2020, σ. 10).


16.8.2021   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 293/14


ΑΠΟΦΑΣΗ (EE) 2021/1360 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 30ής Ιουνίου 2021

με την οποία επιτρέπεται στις Κάτω Χώρες να εφαρμόσουν παράταση ορισμένων περιόδων που καθορίζονται στα άρθρα 2 και 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/267 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2021) 4640]

(Το κείμενο στην αγγλική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/267 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2021, για τη θέσπιση ειδικών και προσωρινών μέτρων λόγω της συνεχιζόμενης κρίσης της νόσου COVID-19 σχετικά με την ανανέωση ή παράταση ορισμένων πιστοποιητικών, αδειών και εγκρίσεων, την αναβολή ορισμένων περιοδικών ελέγχων και περιοδικής κατάρτισης σε ορισμένους τομείς της νομοθεσίας για τις μεταφορές και την παράταση ορισμένων περιόδων που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2020/698 (1), και ιδίως το άρθρο 2 παράγραφος 8 και το άρθρο 3 παράγραφος 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με το άρθρο 2 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/267 παρατείνονται οι προθεσμίες για την ολοκλήρωση από κάτοχο πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας (στο εξής: ΠΕΙ) της περιοδικής κατάρτισης, οι οποίες διαφορετικά θα είχαν λήξει ή θα έληγαν μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου 2020 και της 30ής Ιουνίου 2021. Με το άρθρο 2 παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού παρατείνεται η ισχύς της αντίστοιχης σήμανσης του εναρμονισμένου ενωσιακού κωδικού «95».

(2)

Με το άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/267 παρατείνεται η ισχύς των αδειών οδήγησης οι οποίες διαφορετικά θα είχαν λήξει ή θα έληγαν μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου 2020 και της 30ής Ιουνίου 2021.

(3)

Με επιστολή της 25ης Μαΐου 2021, οι Κάτω Χώρες υπέβαλαν αιτιολογημένο αίτημα για την έγκριση παράτασης ορισμένων περιόδων που καθορίζονται στα άρθρα 2 και 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/267. Οι Κάτω Χώρες παρείχαν πρόσθετες πληροφορίες προς υποστήριξη του αιτήματός τους στις 7 Ιουνίου 2021.

(4)

Με το αιτιολογημένο αίτημά τους, οι Κάτω Χώρες ζητούν την έγκριση παράτασης κατά τέσσερις μήνες της περιόδου μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου 2020 και της 30ής Ιουνίου 2021 που καθορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/267, για τους σκοπούς της διάταξης αυτής και του άρθρου 2 παράγραφος 3, και την έγκριση παράτασης κατά τέσσερις μήνες της περιόδου μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου 2020 και της 30ής Ιουνίου 2021 που καθορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού.

(5)

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τις Κάτω Χώρες, η ολοκλήρωση της περιοδικής κατάρτισης και η πιστοποίησή της και η σήμανση του εναρμονισμένου ενωσιακού κωδικού «95» είναι πιθανό να παραμείνουν ανέφικτες και πέραν της 30ής Ιουνίου 2021, λόγω των μέτρων που έχουν ληφθεί για την πρόληψη ή την ανάσχεση της εξάπλωσης της νόσου COVID-19.

(6)

Σύμφωνα με τις Κάτω Χώρες, εξαιτίας αυτών των μέτρων, χρειάστηκε να ανασταλούν οι περιοδικές καταρτίσεις μεταξύ 15 Δεκεμβρίου 2020 και 16 Μαρτίου 2021. Παρότι, εν τω μεταξύ, οι περιοδικές καταρτίσεις έχουν ξεκινήσει εκ νέου, εξακολουθεί να παραμένει σε ισχύ η υποχρέωση για όλους τήρησης απόστασης 1,5 μέτρων μεταξύ τους σε κάθε δεδομένη περίσταση. Οι ιδιωτικές εταιρείες έχουν εφαρμόσει τα εν λόγω μέτρα βάσει ενός κοινού πρωτοκόλλου.

(7)

Βασική συνέπεια των μέτρων αυτών στις περιοδικές καταρτίσεις είναι ότι οι τάξεις πρέπει πλέον να είναι πολύ πιο ολιγομελείς απ’ ό,τι υπό κανονικές συνθήκες. Όντως, σημαντικό μέρος των περιοδικών καταρτίσεων περιλαμβάνει ένα υποχρεωτικό πρακτικό μάθημα, το οποίο πλέον μπορεί να παραδίδεται μόνο σε ολιγομελείς ομάδες. Με βάση τις πληροφορίες που διαβίβασαν οι Κάτω Χώρες, η κατάσταση αυτή μειώνει σημαντικά τη δυναμικότητα κατάρτισης στο εν λόγω κράτος μέλος και, συνεπώς, δεν επιτρέπει την έγκαιρη ολοκλήρωση των περιοδικών καταρτίσεων μεγάλου αριθμού οδηγών φορτηγών.

(8)

Σύμφωνα με τις Κάτω Χώρες, οι ιδιωτικές εταιρείες θα πρέπει να εφαρμόσουν το προαναφερθέν κοινό πρωτόκολλο κατά τους προσεχείς μήνες, γεγονός που συνεπάγεται ότι οι σημαντικοί περιορισμοί στη διαθέσιμη δυναμικότητα κατάρτισης της αγοράς θα εξακολουθήσουν να υφίστανται στο άμεσο μέλλον.

(9)

Με βάση τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τις Κάτω Χώρες, οι περισσότεροι οδηγοί φορτηγών στο εν λόγω κράτος μέλος πρέπει να ανανεώσουν τα πιστοποιητικά τους επαγγελματικής ικανότητας (στο εξής: ΠΕΙ) πριν από το τέλος του 2021. Βάσει των πληροφοριών που διαβιβάστηκαν από την αρμόδια ολλανδική αρχή για την καταχώριση των καταρτίσεων (CBR (2)), 150 000 οδηγοί πρέπει να παρακολουθήσουν, κατά μέσο όρο, ακόμη δύο μαθήματα επτά ωρών το 2021, τα οποία αντιστοιχούν σε σύνολο 300 000 μαθημάτων που οφείλουν να πραγματοποιήσουν οι οδηγοί φορτηγών έως το τέλος του έτους στο εν λόγω κράτος μέλος.

(10)

Επιπρόσθετα, με βάση δεδομένα που διαβίβασαν οι Κάτω Χώρες, μεγάλος αριθμός οδηγών λεωφορείων αντιμετώπισαν ιδιαίτερες δυσκολίες στην ολοκλήρωση των καταρτίσεών τους πριν από τις 10 Σεπτεμβρίου 2020, εξαιτίας της κατάστασης που προκλήθηκε από την εφαρμογή μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας στο εν λόγω κράτος μέλος κατά τη διάρκεια της άνοιξης του 2020. Δεδομένου ότι στους εν λόγω οδηγούς λεωφορείων χορηγήθηκε παράταση των οικείων ΠΕΙ βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2020/698 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3), απομένουν, πλέον, ακόμη περίπου 350 000 μαθήματα που πρέπει να παρακολουθήσουν οι οδηγοί αυτοί εντός πολύ περιορισμένου χρονικού πλαισίου.

(11)

Επιπλέον, σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαβίβασαν οι Κάτω Χώρες, αναμένεται ότι θα αντιμετωπιστούν ιδιαίτερες δυσκολίες στην επανέναρξη όλων των περιοδικών καταρτίσεων με ομαλό τρόπο. Ο αριθμός των λοιμώξεων από τη νόσο COVID-19 παραμένει υψηλός στις Κάτω Χώρες και οι περισσότεροι επαγγελματίες οδηγοί δεν έχουν εμβολιαστεί ακόμη. Με βάση τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν από το εν λόγω κράτος μέλος, αυτό σημαίνει ότι στα μέλη της συγκεκριμένης ομάδας ατόμων ή στις στενές επαφές τους εξακολουθούν να υπάρχουν περιστατικά λοιμώξεων, που τους υποχρεώνουν να δαπανούν χρόνο σε αναρρωτικές άδειες ή καραντίνα. Αυτό σημαίνει αφενός ότι πρέπει να αντικαθίστανται από συναδέλφους και, αφετέρου, ότι ο χρόνος που μπορούν να διαθέσουν για την παρακολούθηση περιοδικών καταρτίσεων είναι πιο περιορισμένος. Επίσης, με βάση την εμπειρία του παρελθόντος, οι διαθέσιμοι εκπαιδευτές αναγκάζονται να ακυρώσουν πολλές ημέρες κατάρτισης, όχι μόνο εξαιτίας του μεγάλου αριθμού απρόβλεπτων ακυρώσεων από πλευράς των οδηγών, αλλά και λόγω των λοιμώξεων και των περιόδων καραντίνας που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι ίδιοι οι εκπαιδευτές.

(12)

Σύμφωνα με τις Κάτω Χώρες, το κράτος μέλος επεξεργάζεται την εφαρμογή καθεστώτος που θα επιτρέπει την περιοδική κατάρτιση για ΠΕΙ εντός των επιχειρήσεων, ώστε οι οδηγοί να μπορούν να παρακολουθούν τις καταρτίσεις τους στο πλαίσιο του συνήθους στενού κύκλου επαγγελματικών επαφών τους. Εντούτοις, η πιστοποίηση που απαιτείται για τους εν λόγω εκπαιδευτές αναμένεται να ξεκινήσει μόλις την 1η Ιουλίου. Την περίοδο που ακολουθεί, πολλοί εκπαιδευτές και οδηγοί αναμένεται να απουσιάσουν για τις θερινές διακοπές, καθώς αυτές συμπίπτουν με τις σχολικές διακοπές στο εν λόγω κράτος μέλος.

(13)

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαβίβασαν οι Κάτω Χώρες, οι ανανεώσεις των αδειών οδήγησης ενδέχεται να παραμείνουν ανέφικτες και πέραν της 30ής Ιουνίου 2021, λόγω των μέτρων που έχουν ληφθεί για την πρόληψη ή την ανάσχεση της εξάπλωσης της νόσου COVID-19.

(14)

Με βάση τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τις Κάτω Χώρες, στο συγκεκριμένο κράτος μέλος τα ΠΕΙ που εκδίδονται αναγράφονται στην άδεια οδήγησης. Συνεπώς, όσον αφορά τους περισσότερους οδηγούς φορτηγών των οποίων τα ΠΕΙ επρόκειτο να λήξουν στις 10 Σεπτεμβρίου 2021, την ίδια ημερομηνία θα λήξουν επίσης και οι άδειες οδήγησής τους.

(15)

Σύμφωνα με τις Κάτω Χώρες, η παράταση της περιόδου κατά την οποία οι άδειες οδήγησης διαφορετικά θα έληγαν είναι ιδιαίτερα αναγκαία για άτομα για τα οποία απαιτείται έκθεση ειδικού γιατρού προκειμένου να ανανεωθεί η άδειά τους. Με βάση τα στοιχεία που παρασχέθηκαν από το εν λόγω κράτος μέλος, επί του παρόντος υπάρχουν 61 687 φάκελοι για τους οποίους η Ολλανδική Εθνική Αρχή Εξετάσεων εξακολουθεί να αναμένει τις ιατρικές εκθέσεις από γενικούς ή ειδικούς γιατρούς. Αυτό είναι απόρροια του γεγονότος ότι μεγάλος αριθμός οδηγών δεν κατορθώνει ακόμη να κλείσει ιατρικά ραντεβού εγκαίρως, λόγω της πίεσης που ασκεί η νόσος COVID-19 στο σύστημα υγείας.

(16)

Όπως αναφέρεται σε πληροφορίες που διαβίβασαν οι Κάτω Χώρες, ο αριθμός των θετικών αποτελεσμάτων διαγνωστικών εξετάσεων και οι νέες εισαγωγές στα νοσοκομεία σημείωσαν πτώση στο εν λόγω κράτος μέλος, ενώ ο ρυθμός των εμβολιασμών παραμένει στα επίπεδα του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Εντούτοις, η γενική κατάσταση όσον αφορά τη νόσο COVID-19 στις Κάτω Χώρες εξακολουθεί να θεωρείται ανησυχητική, δεδομένου ότι, προς το παρόν, 23 από τις 25 ολλανδικές περιφέρειες κατατάσσονται στην κατηγορία επιπέδου κινδύνου που χαρακτηρίζεται «πολύ σοβαρό», η οποία αποτελεί το υψηλότερο επίπεδο. Οι άλλες δύο περιφέρειες κατατάσσονται στο αμέσως χαμηλότερο επίπεδο, δηλαδή στο επίπεδο «σοβαρό». Η πίεση στο σύστημα υγείας εξακολουθεί, επομένως, να είναι πολύ υψηλή. Ως εκ τούτου, τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την πρόληψη ή την ανάσχεση της εξάπλωσης της νόσου COVID-19 είναι πιθανό να συνεχίσουν να εφαρμόζονται για αρκετούς μήνες.

(17)

Σύμφωνα με εκτιμήσεις των Κάτω Χωρών, η περίοδος των τεσσάρων μηνών που αφορούν οι αιτούμενες παρατάσεις είναι αναγκαία προκειμένου οι επαγγελματίες οδηγοί να παρακολουθήσουν τα επαναληπτικά τους μαθήματα εντός των ισχυουσών προθεσμιών και να καταστεί δυνατή η διεκπεραίωση των συσσωρευμένων καθυστερήσεων ώστε να μην προκληθούν μεγάλες αναταράξεις στον τομέα των μεταφορών.

(18)

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαβίβασαν οι Κάτω Χώρες, το μεγαλύτερο ποσοστό των εν λόγω οδηγών πρέπει απλώς να ολοκληρώσουν μαθήματα κατάρτισης τα οποία είχαν ήδη ξεκινήσει. Κατά συνέπεια, οι αιτούμενες παρατάσεις δεν αναμένεται να οδηγήσουν σε δυσανάλογους κινδύνους όσον αφορά την ασφάλεια και την προστασία των μεταφορών.

(19)

Συνεπώς, θα πρέπει να επιτραπεί στις Κάτω Χώρες να παρατείνουν κατά τέσσερις μήνες τις περιόδους μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου 2020 και της 30ής Ιουνίου 2021 που καθορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1, για τους σκοπούς της διάταξης αυτής και του άρθρου 2 παράγραφος 3, και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/267.

(20)

Οι Κάτω Χώρες συμφώνησαν να εκδοθεί και να κοινοποιηθεί η παρούσα απόφαση στην αγγλική γλώσσα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Επιτρέπεται στις Κάτω Χώρες να εφαρμόσουν τις ακόλουθες παρατάσεις των περιόδων που καθορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφοι 1 και 3 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/267:

α)

παράταση κατά τέσσερις μήνες της περιόδου μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου 2020 και της 30ής Ιουνίου 2021 που καθορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/267, για τους σκοπούς του άρθρου 2 παράγραφοι 1 και 3 του εν λόγω κανονισμού· και

β)

παράταση κατά τέσσερις μήνες της περιόδου μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου 2020 και της 30ής Ιουνίου 2021 που καθορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στο Βασίλειο των Κάτω Χωρών.

Βρυξέλλες, 30 Ιουνίου 2021.

Για την Επιτροπή

Adina-Ioana VĂLEAN

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 60 της 22.2.2021, σ. 1.

(2)  Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen.

(3)  Κανονισμός (ΕΕ) 2020/698 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου 2020, για τη θέσπιση ειδικών και προσωρινών μέτρων λόγω της επιδημικής έκρηξης της COVID-19 και σχετικά με την ανανέωση ή επέκταση ορισμένων πιστοποιητικών, αδειών και εγκρίσεων και με την αναβολή ορισμένων περιοδικών ελέγχων και περιοδικής κατάρτισης σε ορισμένους τομείς της νομοθεσίας για τις μεταφορές (ΕΕ L 165 της 27.5.2020, σ. 10).


16.8.2021   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 293/17


ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2021/1361 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 30ής Ιουνίου 2021

με την οποία επιτρέπεται στην Ελλάδα να εφαρμόσει παράταση περιόδου που καθορίζεται στο άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/267 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2021) 4650]

(Το κείμενο στην αγγλική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/267 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2021, για τη θέσπιση ειδικών και προσωρινών μέτρων λόγω της συνεχιζόμενης κρίσης της νόσου COVID-19 σχετικά με την ανανέωση ή παράταση ορισμένων πιστοποιητικών, αδειών και εγκρίσεων, την αναβολή ορισμένων περιοδικών ελέγχων και περιοδικής κατάρτισης σε ορισμένους τομείς της νομοθεσίας για τις μεταφορές και την παράταση ορισμένων περιόδων που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2020/698 (1), και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με το άρθρο 10 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/267 παρατείνονται οι προθεσμίες για την ανανέωση των πιστοποιητικών ασφάλειας που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 5 της οδηγίας 2004/49/ΕΚ (2), τα οποία διαφορετικά θα είχαν λήξει ή θα έληγαν μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου 2020 και της 30ής Ιουνίου 2021.

(2)

Με επιστολή της 26ης Μαΐου 2021, η Ελλάδα υπέβαλε αιτιολογημένο αίτημα για την έγκριση παράτασης κατά έναν μήνα της περιόδου μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου 2020 και της 30ής Ιουνίου 2021 που καθορίζεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/267. Η Ελλάδα προσκόμισε πρόσθετες πληροφορίες προς υποστήριξη του αιτήματός της στις 8 και 17 Ιουνίου 2021.

(3)

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαβίβασε η Ελλάδα, η ανανέωση των πιστοποιητικών ασφάλειας που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 5 της οδηγίας 2004/49/ΕΚ ενδέχεται να παραμείνει ανέφικτη και πέραν της 30ής Ιουνίου 2021, λόγω των μέτρων που έχουν ληφθεί για την πρόληψη ή την ανάσχεση της εξάπλωσης της νόσου COVID-19.

(4)

Μεταξύ των μέτρων αυτών, από τις 7 Νοεμβρίου 2020, η Ελλάδα έχει επιβάλει την υποχρεωτική τηλεργασία προσωπικού σε ποσοστό έως και 50 %, μέτρα για την προστασία των ευάλωτων ομάδων και υποχρέωση απομόνωσης για τα άτομα που είναι άρρωστα ή είχαν επαφές με επιβεβαιωμένα κρούσματα COVID-19.

(5)

Σύμφωνα με την Ελλάδα, τα μέτρα αυτά έχουν προκαλέσει αρκετές δυσκολίες και καθυστερήσεις, ιδίως στον ελληνικό αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης της ασφάλειας, τα καθήκοντα του οποίου ασκούνται από τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων («ΡΑΣ»). Η εν λόγω διοικητική αρχή, η οποία, σύμφωνα με την Ελλάδα, ήδη ήταν υποστελεχωμένη συνεπεία των μέτρων πρόσληψης, επιβαρύνθηκε σημαντικά από τα εθνικά μέτρα υποχρεωτικής τηλεργασίας, τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα τον περιορισμό της πρόσβασης του προσωπικού της στους σχετικούς διοικητικούς φακέλους, καθώς και την παράταση του χρόνου διοικητικής εξέτασης των σχετικών υποθέσεων.

(6)

Επιπλέον, για να προβεί στην ανανέωση ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας, ο οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας πρέπει να διενεργήσει διαδικασίες όπως οι επιτόπιες επιθεωρήσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών που προτείνονται από τη σιδηροδρομική επιχείρηση, και να αξιολογηθούν οι τροποποιήσεις που προτείνονται στις εν λόγω σιδηροδρομικές επιχειρήσεις. Τα προαναφερθέντα μέτρα που αποσκοπούν στην ανάσχεση της εξάπλωσης της νόσου COVID-19 καθιστούν δύσκολη την ολοκλήρωση των εν λόγω επιτόπιων επιθεωρήσεων.

(7)

Επιπλέον, το αίτημα για την ανανέωση ενός συγκεκριμένου πιστοποιητικού ασφάλειας, το οποίο εξετάζεται επί του παρόντος από τον οργανισμό πιστοποίησης της ασφάλειας, υποβλήθηκε λίγο πριν από την ημερομηνία λήξης του. Σύμφωνα με την Ελλάδα, ενώ ο αρμόδιος οργανισμός πιστοποίησης κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του εντός των εφαρμοστέων προθεσμιών, η εν λόγω αρχή δεν είναι σε θέση να διεκπεραιώσει τις αναγκαίες διαδικασίες για την ανανέωση του πιστοποιητικού ασφάλειας πριν από την ημερομηνία λήξης του, λαμβανομένων υπόψη των προαναφερόμενων δυσκολιών που προκλήθηκαν από τα μέτρα που ελήφθησαν για την ανάσχεση της εξάπλωσης της νόσου COVID-19.

(8)

Η περίοδος του ενός μηνός για την αιτούμενη παράταση περιορίζεται σε ό,τι είναι αναγκαίο για να δοθεί η δυνατότητα στον οργανισμό πιστοποίησης της ασφάλειας να διεκπεραιώσει τις αναγκαίες διοικητικές διατυπώσεις για την ανανέωση του εν λόγω πιστοποιητικού ασφάλειας.

(9)

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν από την Ελλάδα, οι πλέον πρόσφατες εκθέσεις ασφάλειας της σιδηροδρομικής επιχείρησης που υπέβαλε αίτηση για την ανανέωση του αναφερόμενου πιστοποιητικού ασφάλειας δείχνουν ότι δεν έχει καταγραφεί κανένα περιστατικό για το τμήμα της σιδηροδρομικής υποδομής στο οποίο δραστηριοποιείται η εν λόγω επιχείρηση, εκτός από μια απόπειρα αυτοκτονίας που πραγματοποιήθηκε το 2019. Επιπλέον, ο οργανισμός πιστοποίησης της ασφάλειας δεν διαπίστωσε κινδύνους ή περιπτώσεις μη συμμόρφωσης κατά τις επιθεωρήσεις και τις δραστηριότητες παρακολούθησης που διενεργήθηκαν μετά την έκδοση του πιστοποιητικού ασφάλειας. Για τους λόγους αυτούς, και δεδομένου ότι η Ελλάδα ζητά παράταση μόνο κατά έναν μήνα της περιόδου μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου 2020 και της 30ής Ιουνίου 2021 που καθορίζεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/267, η αιτούμενη παράταση δεν αναμένεται να οδηγήσει σε δυσανάλογους κινδύνους όσον αφορά την ασφάλεια και την προστασία των μεταφορών.

(10)

Συνεπώς, θα πρέπει να επιτραπεί στην Ελλάδα να εφαρμόσει παράταση κατά έναν μήνα της περιόδου μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου 2020 και της 30ής Ιουνίου 2021 που καθορίζεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/267.

(11)

Η Ελλάδα συμφώνησε να εκδοθεί και να κοινοποιηθεί η παρούσα απόφαση στην αγγλική γλώσσα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Επιτρέπεται στην Ελλάδα να εφαρμόσει παράταση κατά έναν μήνα της περιόδου μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου 2020 και της 30ής Ιουνίου 2021 που καθορίζεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/267.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Ελληνική Δημοκρατία.

Βρυξέλλες, 30 Ιουνίου 2021.

Για την Επιτροπή

Adina-Ioana VĂLEAN

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 60 της 22.2.2021, σ. 1.

(2)  Οδηγία 2004/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για την ασφάλεια των κοινοτικών σιδηροδρόμων, η οποία τροποποιεί την οδηγία 95/18/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις άδειες σε σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και την οδηγία 2001/14/ΕΚ σχετικά με την κατανομή της χωρητικότητας των σιδηροδρομικών υποδομών και τις χρεώσεις για τη χρήση σιδηροδρομικής υποδομής καθώς και με την πιστοποίηση ασφάλειας (οδηγία για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων) (ΕΕ L 164 της 30.4.2004, σ. 44).


16.8.2021   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 293/19


ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2021/1362 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 30ής Ιουνίου 2021

με την οποία επιτρέπεται στην Ιρλανδία να εφαρμόσει παράταση ορισμένων περιόδων που καθορίζονται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/267 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2021) 4736]

(Το κείμενο στην αγγλική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/267 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2021, για τη θέσπιση ειδικών και προσωρινών μέτρων λόγω της συνεχιζόμενης κρίσης της νόσου COVID-19 σχετικά με την ανανέωση ή παράταση ορισμένων πιστοποιητικών, αδειών και εγκρίσεων, την αναβολή ορισμένων περιοδικών ελέγχων και περιοδικής κατάρτισης σε ορισμένους τομείς της νομοθεσίας για τις μεταφορές και την παράταση ορισμένων περιόδων που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2020/698 (1), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με το άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/267 παρατείνεται η ισχύς των αδειών οδήγησης, οι οποίες, σύμφωνα με το άρθρο 7 της οδηγίας 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2) και το σημείο 3 στοιχείο δ) του παραρτήματος Ι της εν λόγω οδηγίας, διαφορετικά θα είχαν λήξει ή θα έληγαν μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου 2020 και της 30ής Ιουνίου 2021.

(2)

Με επιστολή της 27ης Μαΐου 2021, η Ιρλανδία υπέβαλε αιτιολογημένο αίτημα για την έγκριση παράτασης της περιόδου που καθορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/267. Η Ιρλανδία προσκόμισε πρόσθετες πληροφορίες προς υποστήριξη του αιτήματός της στις 4 Ιουνίου 2021.

(3)

Με το αιτιολογημένο αίτημά της, η Ιρλανδία ζητά την έγκριση παράτασης κατά τέσσερις μήνες της περιόδου μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου 2020 και της 30ής Ιουνίου 2021 που καθορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/267.

(4)

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαβίβασε η Ιρλανδία, η ανανέωση των αδειών οδήγησης στην Ιρλανδία ενδέχεται να παραμείνει ανέφικτη και πέραν της 30ής Ιουνίου 2021, λόγω των μέτρων που έχουν ληφθεί για την πρόληψη ή την ανάσχεση της εξάπλωσης της νόσου COVID-19.

(5)

Μεταξύ των εν λόγω μέτρων, τα οποία, σύμφωνα με την Ιρλανδία, έχουν οδηγήσει σε συσσώρευση καθυστερήσεων όσον αφορά τις άδειες που χρήζουν ανανέωσης, περιλαμβάνεται το κλείσιμο των κέντρων της Εθνικής Υπηρεσίας Αδειών Οδήγησης (National Driving Licence Service, στο εξής: NDLS) που επέβαλε η Ιρλανδία από τις 27 Μαρτίου 2020 έως τις 8 Ιουνίου 2020. Ακολούθως, υπήρξε σταδιακή επαναλειτουργία, ως εξής: 20 κέντρα επαναλειτούργησαν στις 8 Ιουνίου 2020, 6 επιπλέον κέντρα επαναλειτούργησαν στις 22 Ιουνίου 2020 και τα υπόλοιπα οκτώ κέντρα στις 29 Ιουνίου 2020. Μετά την επαναλειτουργία, ωστόσο, η απαίτηση για τήρηση απόστασης δύο μέτρων μεταξύ των ατόμων μείωσε σχεδόν κατά ένα τρίτο τη δυναμικότητα των κέντρων της NDLS.

(6)

Επιπλέον, επιβλήθηκαν περαιτέρω περιορισμοί στην υπηρεσία διεξαγωγής εξετάσεων για οδηγούς από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως τις 17 Μαΐου 2021, περίοδο κατά την οποία μόνο οι εργαζόμενοι σε θέσεις κρίσιμης σημασίας είχαν τη δυνατότητα να υποβάλουν αυτοπροσώπως στα κέντρα της NDLS αίτημα ανανέωσης ή έκδοσης άδειας οδήγησης ή άδειας μαθητευόμενου. Κατά συνέπεια, κατά την εν λόγω περίοδο, η ομάδα ατόμων που δεν ανήκε στην εν λόγω κατηγορία δεν μπορούσε να υποβάλει αίτηση για άδεια οδήγησης ή άδεια μαθητευόμενου.

(7)

Από τις 18 Μαΐου 2021, τα κέντρα της NDLS είναι πλέον ανοικτά για όλους τους οδηγούς. Εντούτοις, η απαίτηση για τήρηση απόστασης δύο μέτρων μεταξύ των ατόμων μειώνει τη δυναμικότητα ανανέωσης ή έκδοσης αδειών οδήγησης ή αδειών μαθητευόμενου περίπου κατά ένα τρίτο.

(8)

Η Αρχή Οδικής Ασφάλειας (Road Safety Authority, στο εξής: RSA), στην οποία υπάγεται η NDLS, παρουσίασε μια βελτιωμένη ηλεκτρονική υπηρεσία τον Νοέμβριο του 2020, που επιτρέπει στους πελάτες να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση για άδεια οδήγησης. Παρά τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων για άδειες οδήγησης, μεγάλο ποσοστό των κατόχων αδειών οδήγησης δεν χρησιμοποίησε το ηλεκτρονικό σύστημα εξαιτίας των απαιτήσεων εγγραφής. Σε αυτές περιλαμβάνονται η κατοχή κάρτας δημοσίων υπηρεσιών (Public Services Card, στο εξής: PSC), μιας κάρτας που εκδίδεται από κρατική αρχή για την επαλήθευση ταυτότητας κατά την πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες. Από τον Μάρτιο έως τον Ιούλιο του 2020 και από τον Ιανουάριο έως τον Μάιο του 2021, η υπηρεσία έκδοσης PSC λειτούργησε με πολύ περιορισμένη δυναμικότητα και οι πελάτες δεν κατέστη δυνατόν να αποκτήσουν την κάρτα. Επί του παρόντος, υπάρχει μεγάλη ζήτηση για PSC για την πρόσβαση σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για άδεια οδήγησης. Αυτό αναμένεται να επιφέρει καθυστερήσεις στη δυνατότητα ορισμένων πελατών να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για άδεια οδήγησης, οι οποίοι θα πρέπει να μεταβούν σε κέντρο της NDLS για να υποβάλουν αίτηση αυτοπροσώπως.

(9)

Επιπλέον, σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαβίβασε η Ιρλανδία, οι θεωρητικές εξετάσεις και οι εξετάσεις οδήγησης που είχαν ανασταλεί, καθίστανται πλέον εκ νέου διαθέσιμες για όλους τους αιτούντες. Εντούτοις, υπάρχει σημαντική συσσώρευση καθυστερήσεων στις άδειες που πρέπει να ανανεωθούν, λόγω της παράτασης που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2021/267.

(10)

Τα κέντρα διεξαγωγής θεωρητικών εξετάσεων για οδηγούς παρέμειναν κλειστά από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως τις 7 Ιουνίου 2021 και, συνεπώς, οι αιτήσεις για άδεια αρχάριου μαθητευομένου μετατέθηκαν χρονικά. Επί του παρόντος υπάρχουν άνω των 120 000 πελατών σε αναμονή για συμμετοχή στις θεωρητικές εξετάσεις για οδηγούς, εκ των οποίων περίπου 20 000 θα εξεταστούν τον Ιούνιο. Οι ιρλανδικές αρχές έχουν θέσει σε εφαρμογή πρόσθετα σχέδια για την αύξηση της δυναμικότητας (όταν οι περιορισμοί λόγω της νόσου COVID-19 το επιτρέψουν), προκειμένου να καταστεί εφικτή η διεκπεραίωση 50 000 θεωρητικών εξετάσεων μηνιαίως κατά τους επόμενους τρεις μήνες. Κατά την περίοδο προ της πανδημίας COVID-19, τα ραντεβού για θεωρητικές εξετάσεις ανέρχονταν περίπου σε 12 000 ανά μήνα. Εντούτοις, οι ιρλανδικές αρχές αναμένουν ότι η ύπαρξη επιπλέον δυναμικότητας θα οδηγήσει επίσης σε σημαντική αύξηση του αριθμού των πελατών που υποβάλλουν αίτηση για άδεια αρχάριου μαθητευόμενου κατά τους προσεχείς μήνες, με αποτέλεσμα την αυξημένη ζήτηση στα κέντρα της NDLS.

(11)

Από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως τις 7 Ιουνίου 2021, το προσωπικό της υπηρεσίας διεξαγωγής εξετάσεων οδηγών περιορίστηκε στους εργαζόμενους σε θέσεις κρίσιμης σημασίας και έως και 30 000 πελάτες δεν κατόρθωσαν να συμμετάσχουν σε εξετάσεις οδήγησης. Πλέον, η δυναμικότητα διεξαγωγής εξετάσεων είναι σημαντικά αυξημένη, γεγονός που θα οδηγήσει, με τη σειρά του, σε αύξηση της ζήτησης προς την NDLS για συμμετοχή στις εξετάσεις οδήγησης.

(12)

Λόγω των μέτρων που θέσπισε η Ιρλανδία, αναμένεται ότι θα αυξηθεί ο αριθμός των αρχάριων μαθητευόμενων που θα υποβάλει αίτηση για άδεια τους προσεχείς μήνες. Ο αριθμός αυτός προβλέπεται ότι θα ανέλθει σε 42 000 αιτήσεις κάθε μήνα μεταξύ Ιουλίου 2021 και Σεπτεμβρίου 2021 και σε 22 000 τον Οκτώβριο του 2021, σημαντικά υψηλότερος σε σχέση με τις 22 600 αιτήσεις τον Ιούνιο του 2021, και τις 37 896 άδειες αρχάριων μαθητευομένων που εκδόθηκαν, για παράδειγμα, καθ’ όλη την περίοδο μεταξύ 1ης Ιουνίου 2018 και 31ης Οκτωβρίου 2018.

(13)

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαβίβασε η Ιρλανδία, αναμένεται ότι, όταν οι εν λόγω υπηρεσίες έκδοσης αδειών οδήγησης λειτουργήσουν εκ νέου, θα υπάρξει αφενός αύξηση του αριθμού των αδειών μαθητευομένων που πρέπει να διεκπεραιωθούν σε περίπτωση επιτυχίας ενός ατόμου στις θεωρητικές εξετάσεις και, αφετέρου, αύξηση του αριθμού των αδειών οδήγησης που πρέπει να διεκπεραιωθούν στην περίπτωση που το άτομο έχει επιτύχει στις εξετάσεις οδήγησης. Η ζήτηση για αιτήσεις αναμένεται να αγγίξει επίπεδα της τάξης του 200 % σε σχέση με τον συνήθη όγκο προς διεκπεραίωση, με αποτέλεσμα την περαιτέρω επιβάρυνση στη δυναμικότητα της υπηρεσίας έκδοσης αδειών.

(14)

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρείχε η Ιρλανδία, με βάση τις πιο πρόσφατες προβλέψεις, εκτιμάται ότι οι αιτήσεις θα ανέλθουν σε 1,1 εκατομμύρια κατά τους 12 μήνες μεταξύ Ιουνίου 2021 και Μαΐου 2022. Αυτό έρχεται σε αντιδιαστολή με τον κανονικό όγκο αιτήσεων, ο οποίος δεν υπερβαίνει τις 60 000 ανά μήνα ή τις λίγο περισσότερες από 700 000 σε διάστημα δώδεκα μηνών. Η αύξηση στη συνολική ζήτηση την περίοδο 2021-2022 εντείνεται ιδιαίτερα μεταξύ Ιουνίου και Οκτωβρίου 2021, οπότε η συνολική μηνιαία ζήτηση αναμένεται να υπερβεί τον αριθμό των 110 000 κατά τους περισσότερους μήνες. Η περιορισμένη δυναμικότητα των κέντρων της NDLS, λόγω του κανόνα των 2 μέτρων στο πλαίσιο της κοινωνικής αποστασιοποίησης, συνεπάγεται ότι τα κέντρα δεν έχουν δυνατότητα να εξασφαλίσουν έναν κανονικό ρυθμό διεκπεραίωσης.

(15)

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρείχε η Ιρλανδία, ο λόγος για τον οποίο ζητείται παράταση διάρκειας τεσσάρων μηνών αιτιολογείται βάσει της συσσώρευσης ιδιαίτερα σημαντικών καθυστερήσεων όσον αφορά τη δυναμικότητα ανανέωσης και έκδοσης των κέντρων της NDLS, όπως περιγράφεται ανωτέρω. Σύμφωνα με τα αριθμητικά στοιχεία, άνω του 40 % των αδειών μαθητευομένων που επρόκειτο να ανανεωθούν στο τέλος του 2020 και το 2021 δεν έχουν ανανεωθεί. Οι ιρλανδικές αρχές προσδοκούν ότι η αιτούμενη παράταση θα μειώσει τον φόρτο του συστήματος έκδοσης αδειών, μειώνοντας τη ζήτηση κατά έως και 100 000 αιτήσεις στη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου του 2021. Ως αποτέλεσμα, η δυναμικότητα ανανέωσης και έκδοσης των κέντρων της NDLS ενδέχεται να επανέλθει σε ομαλούς ρυθμούς απόδοσης, μετά τη χαλάρωση των περιορισμών λόγω της νόσου COVID-19.

(16)

Το αίτημα παράτασης αφορά οδηγούς των οποίων οι άδειες λήγουν μεταξύ 1ης Ιουλίου και 31ης Οκτωβρίου 2021, περίοδο κατά την οποία παρατηρείται υψηλή ζήτηση στα κέντρα της NDLS. Δεδομένου ότι το χρονικό διάστημα είναι περιορισμένο, δεν αναμένεται να προκληθεί δυσανάλογος κίνδυνος όσον αφορά την ασφάλεια και την προστασία των μεταφορών.

(17)

Συνεπώς, θα πρέπει να επιτραπεί στη Ιρλανδία να εφαρμόσει παράταση κατά τέσσερις μήνες της περιόδου μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου 2020 και της 30ής Ιουνίου 2021 που καθορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/267,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Επιτρέπεται στη Ιρλανδία να εφαρμόσει παράταση κατά τέσσερις μήνες της περιόδου μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου 2020 και της 30ής Ιουνίου 2021 που καθορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/267.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Ιρλανδία.

Βρυξέλλες, 30 Ιουνίου 2021.

Για την Επιτροπή

Adina-Ioana VĂLEAN

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 60 της 22.2.2021, σ. 1.

(2)  Οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, για την άδεια οδήγησης (ΕΕ L 403 της 30.12.2006, σ. 18).


16.8.2021   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 293/22


ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2021/1363 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 8ης Ιουλίου 2021

με την οποία επιτρέπεται στη Φινλανδία να εφαρμόσει παράταση ορισμένων περιόδων που καθορίζονται στα άρθρα 2, 16 και 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/267 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2021) 4976]

(Το κείμενο στην αγγλική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/267 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2021, για τη θέσπιση ειδικών και προσωρινών μέτρων λόγω της συνεχιζόμενης κρίσης της νόσου COVID-19 σχετικά με την ανανέωση ή παράταση ορισμένων πιστοποιητικών, αδειών και εγκρίσεων, την αναβολή ορισμένων περιοδικών ελέγχων και περιοδικής κατάρτισης σε ορισμένους τομείς της νομοθεσίας για τις μεταφορές και την παράταση ορισμένων περιόδων που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2020/698 (1), και ιδίως το άρθρο 2 παράγραφος 8, το άρθρο 9 παράγραφος 4, το άρθρο 10 παράγραφος 4, το άρθρο 11 παράγραφος 4, το άρθρο 12 παράγραφος 5, το άρθρο 16 παράγραφος 4 και το άρθρο 17 παράγραφος 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με το άρθρο 2 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/267 παρατείνονται οι προθεσμίες για την ολοκλήρωση από κάτοχο πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας (στο εξής: ΠΕΙ) της περιοδικής κατάρτισης, οι οποίες διαφορετικά θα είχαν λήξει ή θα έληγαν μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου 2020 και της 30ής Ιουνίου 2021. Με το άρθρο 2 παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού παρατείνεται η ισχύς της αντίστοιχης σήμανσης του εναρμονισμένου ενωσιακού κωδικού «95».

(2)

Με το άρθρο 2 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/267 παρατείνεται η ισχύς των δελτίων επιμόρφωσης οδηγού που αναφέρονται στο παράρτημα II της οδηγίας 2003/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2), τα οποία διαφορετικά θα είχαν λήξει ή θα έληγαν μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου 2020 και της 30ής Ιουνίου 2021.

(3)

Με το άρθρο 9 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/267 παρατείνονται οι προθεσμίες για την ανανέωση των ενιαίων πιστοποιητικών ασφάλειας που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 13 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/798 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3), τα οποία διαφορετικά θα είχαν λήξει ή θα έληγαν μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου 2020 και της 30ής Ιουνίου 2021.

(4)

Με το άρθρο 9 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/267 παρατείνεται η ισχύς των εγκρίσεων ασφάλειας που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/798, οι οποίες διαφορετικά θα είχαν λήξει ή θα έληγαν μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου 2020 και της 30ής Ιουνίου 2021.

(5)

Με το άρθρο 10 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/267 παρατείνονται οι προθεσμίες για την ανανέωση των πιστοποιητικών ασφάλειας που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 5 της οδηγίας 2004/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4), τα οποία διαφορετικά θα είχαν λήξει ή θα έληγαν μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου 2020 και της 30ής Ιουνίου 2021.

(6)

Με το άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/267 παρατείνονται οι προθεσμίες για την ανανέωση των εγκρίσεων ασφάλειας που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 2 της οδηγίας 2004/49/ΕΚ, οι οποίες διαφορετικά θα είχαν λήξει ή θα έληγαν μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου 2020 και της 30ής Ιουνίου 2021.

(7)

Με το άρθρο 11 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/267 παρατείνεται η ισχύς των αδειών των μηχανοδηγών, οι οποίες διαφορετικά θα είχαν λήξει ή θα έληγαν μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου 2020 και της 30ής Ιουνίου 2021.

(8)

Με το άρθρο 11 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/267 παρατείνονται οι προθεσμίες για την ολοκλήρωση, από τον κάτοχο άδειας μηχανοδηγού, των περιοδικών ελέγχων, οι οποίες διαφορετικά θα είχαν λήξει ή θα έληγαν μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου 2020 και της 30ής Ιουνίου 2021.

(9)

Με το άρθρο 12 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/267 παρατείνονται οι προθεσμίες για την πραγματοποίηση τακτικής επανεξέτασης, οι οποίες διαφορετικά θα είχαν λήξει ή θα έληγαν μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου 2020 και της 30ής Ιουνίου 2021.

(10)

Με το άρθρο 12 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/267 παρατείνεται η ισχύς των προσωρινών αδειών, οι οποίες διαφορετικά θα είχαν λήξει ή θα έληγαν μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου 2020 και της 30ής Ιουνίου 2021.

(11)

Με το άρθρο 16 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/267 παρατείνονται οι προθεσμίες για τη διενέργεια της περιοδικής αναθεώρησης των αξιολογήσεων ασφάλειας των λιμενικών εγκαταστάσεων, οι οποίες διαφορετικά θα είχαν λήξει ή θα έληγαν μεταξύ 1ης Σεπτεμβρίου 2020 και της 30ής Ιουνίου 2021.

(12)

Με το άρθρο 16 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/267 παρατείνονται οι προθεσμίες των 18 μηνών για την πραγματοποίηση των διαφόρων τύπων ασκήσεων που αναφέρονται στο παράρτημα III μέρος Β τμήματα 13.7 και 18.6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 725/2004 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου (5), οι οποίες διαφορετικά θα είχαν λήξει ή θα έληγαν μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου 2020 και της 30ής Ιουνίου 2021.

(13)

Με το άρθρο 17 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/267 παρατείνονται οι προθεσμίες για τη διενέργεια της αναθεώρησης των αξιολογήσεων ασφαλείας λιμένα και των σχεδίων ασφαλείας λιμένα, οι οποίες διαφορετικά θα είχαν λήξει ή θα έληγαν μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου 2020 και της 30ής Ιουνίου 2021.

(14)

Με το άρθρο 17 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/267 παρατείνονται οι προθεσμίες των 18 μηνών για την ολοκλήρωση των ασκήσεων εκπαίδευσης, οι οποίες διαφορετικά θα είχαν λήξει ή θα έληγαν μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου 2020 και της 30ής Ιουνίου 2021.

(15)

Με επιστολή της 27ης Μαΐου 2021, η Φινλανδία υπέβαλε αιτιολογημένο αίτημα για την έγκριση παράτασης ορισμένων περιόδων και προθεσμιών που καθορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφοι 1, 3 και 5, στο άρθρο 9 παράγραφοι 1 και 2, στο άρθρο 10 παράγραφοι 1 και 2, στο άρθρο 11 παράγραφοι 1 και 2, στο άρθρο 12 παράγραφοι 1 και 2, στο άρθρο 16 παράγραφοι 1 και 2 και στο άρθρο 17 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/267. Η Φινλανδία διαβίβασε πρόσθετες πληροφορίες προς υποστήριξη του αιτήματός την 1η, την 7η, τη 10η και τη 14η Ιουνίου 2021.

(16)

Με το αιτιολογημένο αίτημά της, η Φινλανδία ζητά, πρώτον, την έγκριση παράτασης κατά τέσσερις μήνες των περιόδων μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου 2020 και της 30ής Ιουνίου 2021 που καθορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/267, για τους σκοπούς της εν λόγω διάταξης και του άρθρου 2 παράγραφος 3, στο άρθρο 2 παράγραφος 5, στο άρθρο 9 παράγραφοι 1 και 2, στο άρθρο 10 παράγραφοι 1 και 2, στο άρθρο 11 παράγραφοι 1 και 2, στο άρθρο 12 παράγραφοι 1 και 2, στο άρθρο 16 παράγραφοι 1 και 2 και στο άρθρο 17 παράγραφοι 1 και 2 του εν λόγω κανονισμού και, δεύτερον, την έγκριση παράτασης κατά τέσσερις μήνες των προθεσμιών της 30ής Σεπτεμβρίου 2021 που καθορίζονται στο άρθρο 16 παράγραφοι 1 και 2 και στο άρθρο 17 παράγραφοι 1 και 2 του εν λόγω κανονισμού.

(17)

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τη Φινλανδία, η ολοκλήρωση της περιοδικής κατάρτισης και η πιστοποίησή της, η σήμανση του εναρμονισμένου ενωσιακού κωδικού «95» και η ανανέωση των δελτίων επιμόρφωσης οδηγού στη Φινλανδία, η ανανέωση των ενιαίων πιστοποιητικών ασφάλειας, η ανανέωση των εγκρίσεων ασφάλειας, η ανανέωση των αδειών των μηχανοδηγών που οδηγούν μηχανές έλξης και συρμούς, η ολοκλήρωση των σχετικών περιοδικών ελέγχων, η τακτική επανεξέταση των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων, η ανανέωση των προσωρινών αδειών των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων, η διενέργεια αξιολογήσεων ασφάλειας των λιμενικών εγκαταστάσεων, η διενέργεια της αναθεώρησης των αξιολογήσεων ασφαλείας λιμένα ή των σχεδίων ασφαλείας λιμένα και η διεξαγωγή των σχετικών ασκήσεων εκπαίδευσης ενδέχεται να παραμείνουν ανέφικτες και πέραν της 30ής Ιουνίου 2021 στη Φινλανδία, λόγω των μέτρων που έχουν ληφθεί για την πρόληψη ή την ανάσχεση της εξάπλωσης της νόσου COVID-19.

(18)

Ειδικότερα, οι αρχές της Φινλανδίας κρίνουν ότι η κατάσταση της επιδημίας δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί και οι συνθήκες ενδέχεται να επιδεινωθούν. Σύμφωνα με το συγκεκριμένο κράτος μέλος, η κατάσταση παραμένει ασταθής, υφίστανται περιφερειακές διαφορές όσον αφορά την ανάσχεση της επιδημίας και τα ποσοστά λοίμωξης από τη νόσο COVID-19 έχουν παρουσιάσει αύξηση στο πρόσφατο παρελθόν. Μια ενδεχόμενη αιφνίδια επιδείνωση της επιδημικής κατάστασης στη Φινλανδία θα μπορούσε να προκαλέσει δυσκολίες στην ανανέωση ή την παράταση ορισμένων πιστοποιητικών, αδειών και εγκρίσεων και αναβολή ορισμένων περιοδικών ελέγχων και περιοδικών καταρτίσεων.

(19)

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαβίβασε η Φινλανδία, όσον αφορά το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/267, τα μέτρα που ελήφθησαν για την πρόληψη ή την ανάσχεση της εξάπλωσης της νόσου COVID-19 έχουν οδηγήσει σε περιορισμούς και ακυρώσεις των μαθημάτων περιοδικής κατάρτισης.

(20)

Ειδικότερα, οι περιορισμοί στις συναθροίσεις που επέβαλαν οι φινλανδικές αρχές είχαν, και εξακολουθούν να έχουν, αντίκτυπο στην οργάνωση των περιοδικών καταρτίσεων για οδηγούς λεωφορείων και φορτηγών. Τα μαθήματα περιοδικής κατάρτισης πραγματοποιήθηκαν εξ αποστάσεως, ενώ ο εκπαιδευτής και οι συμμετέχοντες βρίσκονταν σε διαφορετικούς χώρους. Εξαιτίας των εν λόγω περιορισμών, η προσφορά περιοδικών καταρτίσεων υπήρξε μειωμένη.

(21)

Επιπλέον, σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τη Φινλανδία, ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων στα μαθήματα κατάρτισης ήταν διαφοροποιημένος, αναλόγως της κατάστασης της νόσου COVID-19, και κυμαινόταν από έξι έως 20 άτομα, με τον κανόνα των έξι ατόμων να εφαρμόζεται επί του παρόντος. Ανάλογοι περιορισμοί συνέτειναν επίσης στη μείωση του αριθμού των περιοδικών καταρτίσεων που πραγματοποιήθηκαν στο πρόσφατο παρελθόν. Σύμφωνα με τη Φινλανδία, αρκετοί οργανισμοί και επιχειρήσεις που παρέχουν περιοδικές καταρτίσεις για οδηγούς λεωφορείων και φορτηγών διέκοψαν τον προγραμματισμό της παροχής καταρτίσεων για την περίοδο 2020-2021, καθώς θεωρήθηκε πιθανό το ενδεχόμενο να υπάρξει υποχρέωση ακύρωσης των καταρτίσεων. Ως εκ τούτου, υπάρχουν συσσωρευμένες καθυστερήσεις όσον αφορά τις περιοδικές καταρτίσεις που πρέπει να διεξαχθούν.

(22)

Επιπλέον, η Φινλανδία αναμένει αυξημένη ζήτηση για περιοδικές καταρτίσεις μόλις αρθούν οι περιορισμοί, και η τετράμηνη παράταση που ζητήθηκε θα παράσχει στους παρόχους κατάρτισης χρόνο για να προσαρμόσουν τις δραστηριότητές τους. Καθώς η κατάσταση σε σχέση με τη νόσο COVID-19 βελτιώνεται σταδιακά, ο όγκος των μεταφορών αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά, ενώ, παράλληλα, θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι περιοδικές καταρτίσεις που έχουν αναβληθεί. Σύμφωνα με τη Φινλανδία, στο πλαίσιο αυτό θα απαιτηθεί συντονισμός από πλευράς των επιχειρήσεων κατά τρόπο που δεν θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια του εφοδιασμού ή της κυκλοφορίας των επιβατών, και γι’ αυτό απαιτείται χρόνος.

(23)

Με βάση τις πληροφορίες που διαβίβασε η Φινλανδία, η αιτούμενη παράταση των περιόδων αναφοράς που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1, για τους σκοπούς της διάταξης αυτής και του άρθρου 2 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/267, και στο άρθρο 2 παράγραφος 5 του εν λόγω κανονισμού αφορά αποκλειστικά την περίοδο αναφοράς από την 1η Ιουλίου 2021 έως τις 31 Οκτωβρίου 2021 και, συνεπώς, περιορισμένο μόνο αριθμό επαγγελματιών οδηγών. Επιπλέον, το μεγαλύτερο ποσοστό των οδηγών τους οποίους αφορά αυτή η παρατεταμένη περίοδος ισχύος έχουν ήδη ολοκληρώσει τουλάχιστον μία περιοδική κατάρτιση και, συνεπώς, έχουν αποδείξει την επάρκεια και τις ικανότητές τους. Επιπρόσθετα, η αιτούμενη παράταση αφορά σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα και αναφέρεται μόνο στην περίοδο αναφοράς που ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2021/267, και όχι στην ισχύ των σχετικών εγγράφων. Κατά συνέπεια, οι αιτούμενες παρατάσεις δεν αναμένεται να οδηγήσουν σε δυσανάλογους κινδύνους όσον αφορά την ασφάλεια και την προστασία των μεταφορών.

(24)

Όσον αφορά το άρθρο 16 παράγραφοι 1 και 2 και το άρθρο 17 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/267, σχετικά με την ασφάλεια στη θάλασσα και την ασφάλεια των λιμένων, και σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τη Φινλανδία, τα μέτρα που έχουν ληφθεί για να περιοριστεί η εξάπλωση της πανδημίας COVID-19 έχουν επηρεάσει τις περιοδικές επιθεωρήσεις και καταρτίσεις, αν και δεν υπήρξε απαγόρευσή τους.

(25)

Με βάση τις πληροφορίες από το εν λόγω κράτος μέλος, όπου οι επιτόπιες επιθεωρήσεις δεν ήταν εφικτές, οι σχετικές επιθεωρήσεις διενεργήθηκαν εξ αποστάσεως. Εντούτοις, από την έναρξη της πανδημίας, οι μικρότεροι λιμένες έχουν υιοθετήσει ένα μοντέλο λειτουργίας με βάση το οποίο είτε ανεστάλησαν όλες οι επισκέψεις στον λιμένα είτε περιορίστηκε αυστηρά ο αριθμός των επισκεπτών, με τον επιτρεπόμενο αριθμό να είναι μόλις 1 έως 3 επισκέπτες ταυτόχρονα. Οι μεγαλύτεροι εμπορικοί και επιβατικοί λιμένες —που βρίσκονται στο Ελσίνκι, στο Turku και στο Hamina/Kotka— έχουν υιοθετήσει ένα μοντέλο σύμφωνα με το οποίο το προσωπικό τους εργάζεται σε δύο βάρδιες, προκειμένου να προληφθεί η μετάδοση του ιού. Μέτρα αυτού του είδους συνεπάγονται σαφείς περιορισμούς στην πρόσβαση στους λιμένες και, συνεπώς, επηρεάζουν δραστηριότητες όπως η αναθεώρηση των αξιολογήσεων ασφαλείας των λιμενικών εγκαταστάσεων, των αξιολογήσεων ασφαλείας λιμένα και των σχεδίων ασφαλείας λιμένα.

(26)

Επίσης, σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαβίβασε η Φινλανδία, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των λιμένων, είναι καίριας σημασίας να μην εκτίθενται στο ιό και να μην υποβάλλονται σε καραντίνα τα μέλη του προσωπικού σε κρίσιμες θέσεις εργασίας στους λιμένες. Για ορισμένα καθήκοντα απαιτείται παρουσία στον χώρο εργασίας, η οποία δεν μπορεί να διασφαλιστεί αν τα μέλη του προσωπικού που εργάζονται σε κρίσιμες θέσεις εκτίθενται στον ιό. Συνεπώς, μέτρα τα οποία περιορίζουν την παρουσία του προσωπικού που απασχολείται σε κρίσιμες θέσεις δυσχεραίνουν τη διεξαγωγή της αναθεώρησης των προαναφερθεισών αξιολογήσεων ασφαλείας των λιμενικών εγκαταστάσεων, των αξιολογήσεων ασφαλείας λιμένα και των σχεδίων ασφαλείας λιμένα.

(27)

Επιπλέον, σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαβίβασαν οι αρχές της Φινλανδίας, οι πιο εκτεταμένες ασκήσεις που διεξάγονται δύο φορές ετησίως και απαιτούν τη συμμετοχή διαφόρων υπαλλήλων, όπως του Φινλανδικού Οργανισμού Μεταφορών και Επικοινωνιών, των τελωνειακών αρχών, της αστυνομίας και των υπηρεσιών πυρόσβεσης και διάσωσης, έχουν ανασταλεί, επίσης λόγω των μέτρων που ελήφθησαν για την πρόληψη της εξάπλωσης της νόσου COVID-19. Παρότι είναι εφικτός ο διαδικτυακός προγραμματισμός των εν λόγω ασκήσεων, η προετοιμασία και η διεξαγωγή της άσκησης σε λιμένα θα προκαλούσε σημαντικό κίνδυνο έκθεσης στον ιό, δεδομένου ότι ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι ιδιαίτερα μεγάλος. Σύμφωνα με το εν λόγω κράτος μέλος, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους λιμένες απασχολούν συνήθως πολύ μικρό αριθμό υπαλλήλων, ακόμη και αν οι αρμοδιότητές τους είναι εκτεταμένες. Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες διαχείρισης της κυκλοφορίας στους λιμένες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους απασχολούν διοικητικό προσωπικό 4-8 ατόμων, ενώ το προσωπικό των μικρότερων εταιρειών ανέρχεται σε 1-4 άτομα. Για τον λόγο αυτόν, ο ρόλος κάθε εργαζόμενου στη λειτουργία είναι καθοριστικής σημασίας.

(28)

Η υιοθέτηση νέων τρόπων λειτουργίας, που κατέστη αναγκαία λόγω της πανδημίας COVID-19, προκάλεσε σημαντικό όγκο επιπλέον εργασίας, δεδομένου ότι πρέπει να παρέχονται οδηγίες στους χειριστές σχετικά με τα μέτρα που χρειάζεται να λαμβάνονται σε περιπτώσεις υποψιών ή αναφορών κρουσμάτων της νόσου COVID-19 σε πλοία. Περιπτώσεις κατά τις οποίες μέλη του προσωπικού ενός λιμένα εκτέθηκαν στον ιό και υποβλήθηκαν σε καραντίνα έχουν επίσης προκαλέσει προβλήματα στη λειτουργία των επιχειρήσεων, δεδομένου ότι για ορισμένα καθήκοντα απαιτείται η παρουσία στον χώρο εργασίας.

(29)

Οι φινλανδικές αρχές εκτιμούν ότι η κατάσταση που προκλήθηκε λόγω της πανδημίας COVID-19 αναμένεται να ομαλοποιηθεί στη διάρκεια των επόμενων τεσσάρων μηνών, δηλαδή σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα. Η σταδιακή διάθεση εμβολίων έχει προχωρήσει ικανοποιητικά και, όπως εκτιμά το φινλανδικό Ινστιτούτο Υγείας και Πρόνοιας, έως τα τέλη Οκτωβρίου 2021 θα έχει εμβολιαστεί πλήρως σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού. Για τους λόγους αυτούς, οι αρχές της Φινλανδίας θεωρούν ότι η τετράμηνη παράταση είναι αιτιολογημένη και ότι μια παράταση μεγαλύτερης διάρκειας δεν κρίνεται αναγκαία. Επιπλέον, η συγκεκριμένη επιπλέον περίοδος θα παράσχει χρόνο για την αποκατάσταση ορισμένων λειτουργιών και, ως εκ τούτου, θα στηρίξει την επιστροφή στις κανονικές, πριν από την πανδημία, συνθήκες.

(30)

Η Φινλανδία ζητά παράταση μόνο των περιόδων μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου 2020 και της 30ής Ιουνίου 2021, και των εφαρμοστέων προθεσμιών, και όχι των περιόδων 10 μηνών που καθορίζονται στο άρθρο 16 παράγραφος 2 και στο άρθρο 17 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/267. Επιπλέον, σύμφωνα με τη Φινλανδία, εξακολουθεί να είναι εφικτή η διεξαγωγή των ασκήσεων ασφαλείας, αν και πραγματοποιούνται σε μικρότερη έκταση ή διαδικτυακά. Κατά συνέπεια, οι αιτούμενες παρατάσεις δεν αναμένεται να οδηγήσουν σε δυσανάλογους κινδύνους όσον αφορά την ασφάλεια.

(31)

Συνεπώς, θα πρέπει να επιτραπεί στη Φινλανδία να εφαρμόσει παράταση των περιόδων μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου 2020 και της 30ής Ιουνίου 2021 που καθορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1, για τους σκοπούς της διάταξης αυτής και του άρθρου 2 παράγραφος 3, στο άρθρο 2 παράγραφος 5, στο άρθρο 16 παράγραφοι 1 και 2 και στο άρθρο 17 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/267, καθώς και παράταση κατά τέσσερις μήνες της προθεσμίας της 30ής Σεπτεμβρίου 2021 που καθορίζεται στο άρθρο 16 παράγραφοι 1 και 2 και στο άρθρο 17 παράγραφοι 1 και 2 του εν λόγω κανονισμού.

(32)

Όσον αφορά το άρθρο 9 παράγραφοι 1 και 2, το άρθρο 10 παράγραφοι 1 και 2, το άρθρο 11 παράγραφοι 1 και 2 και το άρθρο 12 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/267, οι αρχές της Φινλανδίας διευκρίνισαν ότι, παρότι στη Φινλανδία η απευθείας διεθνής σιδηροδρομική κυκλοφορία εντός της ΕΕ είναι πολύ περιορισμένη (μεταξύ Tornio/Φινλανδία και Haparanda/Σουηδία), η σιδηροδρομική εμπορευματική κυκλοφορία μεταξύ Φινλανδίας και Ρωσίας και από και προς την Κίνα είναι ιδιαίτερα σημαντική και ότι η σιδηροδρομική κυκλοφορία απέδειξε την ανθεκτικότητά της στη διάρκεια της πανδημίας Covid-19. Σύμφωνα με τις φινλανδικές αρχές, ο όγκος των διεθνών σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών αυξήθηκε μάλιστα στη διάρκεια της πανδημίας. Ως εκ τούτου, η παράταση των εγκρίσεων για τη σιδηροδρομική κυκλοφορία θεωρείται αναγκαία από τις φινλανδικές αρχές.

(33)

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τη Φινλανδία, οι φινλανδικές αρχές κρίνουν αναγκαίο να διασφαλιστεί παράταση των εγκρίσεων ασφάλειας, καθώς ο αριθμός των εν λόγω εγκρίσεων είναι ο μεγαλύτερος και δεδομένου επίσης ότι απαιτούνται περιοδικοί έλεγχοι.

(34)

Οι φινλανδικές αρχές ενημέρωσαν επίσης την Επιτροπή ότι μια συγκεκριμένη σιδηροδρομική εταιρεία έχει εφαρμόσει ένα μοντέλο λειτουργίας, το οποίο επιτρέπει να διεξάγονται διαδικασίες απόδειξης ικανότητας στο πλαίσιο του προβλεπόμενου προγράμματος και σε εξαιρετικές περιστάσεις. Το κράτος μέλος διευκρίνισε επίσης ότι προβλέπει πως, την περίοδο μεταξύ της 1ης Ιουλίου 2021 και της 31ης Οκτωβρίου 2021, οι ανανεώσεις ή οι υποβολές αιτήσεων για πιστοποιητικά, άδειες και εγκρίσεις θα είναι ελάχιστες.

(35)

Παρότι υποβλήθηκαν αρκετά αιτήματα για συγκεκριμένες πληροφορίες και πρόσθετες διευκρινίσεις όσον αφορά την ανάγκη παράτασης κατά τέσσερις μήνες των περιόδων μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου 2020 και της 30ής Ιουνίου 2021 που καθορίζονται στο άρθρο 9 παράγραφοι 1 και 2, στο άρθρο 10 παράγραφοι 1 και 2, στο άρθρο 11 παράγραφοι 1 και 2 και στο άρθρο 12 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/267, η Επιτροπή δεν έχει λάβει τις αναγκαίες πληροφορίες προκειμένου να αξιολογήσει το αιτιολογημένο αίτημα που υπέβαλαν οι φινλανδικές αρχές, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 4, το άρθρο 10 παράγραφος 4, το άρθρο 11 παράγραφος 4 και το άρθρο 12 παράγραφος 5 του εν λόγω κανονισμού.

(36)

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η Φινλανδία δεν παρέσχε συγκεκριμένες πληροφορίες σε σχέση με τους λόγους για τους οποίους η ανανέωση των ενιαίων πιστοποιητικών ασφάλειας που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφοι 1 και 2, η ανανέωση των πιστοποιητικών ασφάλειας ή των εγκρίσεων ασφάλειας που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφοι 1 και 2, η ανανέωση των αδειών ή η ολοκλήρωση των περιοδικών ελέγχων που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφοι 1 και 2, η διενέργεια των τακτικών επανεξετάσεων ή η άρση της αναστολής των αδειών ή η έκδοση νέων αδειών σε περιπτώσεις που οι άδειες έχουν προηγουμένως ανακληθεί, όπως αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/267, είναι πιθανό να παραμείνουν ανέφικτες και πέραν της 30ής Ιουνίου 2021, λόγω των μέτρων που έχει λάβει η Φινλανδία για την πρόληψη ή την ανάσχεση της εξάπλωσης της COVID-19. Επίσης, το εν λόγω κράτος μέλος δεν διαβίβασε πληροφορίες που να εξηγούν για ποιον λόγο οι αιτούμενες παρατάσεις δεν συνεπάγονται δυσανάλογους κινδύνους όσον αφορά την ασφάλεια και την προστασία των σιδηροδρομικών μεταφορών.

(37)

Παρότι η Φινλανδία διαβίβασε ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που θεσπίστηκαν για την ανάσχεση της εξάπλωσης της πανδημίας, τα οποία ενδεχομένως επηρεάζουν συνολικά τον τομέα των μεταφορών, δεν παρασχέθηκαν πληροφορίες από το συγκεκριμένο κράτος μέλος όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο τα εν λόγω μέτρα επηρέασαν ειδικά την ανανέωση των αδειών και των εγκρίσεων ή την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφοι 1 και 2, στο άρθρο 10 παράγραφοι 1 και 2, στο άρθρο 11 παράγραφοι 1 και 2 και στο άρθρο 12 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/267. Ειδικότερα, δεν παρασχέθηκε καμιά συγκεκριμένη πληροφορία όσον αφορά τα μέτρα που επηρεάζουν την ανανέωση των αδειών των μηχανοδηγών ή τις διατάξεις για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων. Επιπλέον, η Επιτροπή δεν έλαβε καμιά συγκεκριμένη πληροφορία όσον αφορά την ανάγκη παράτασης της περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/267.

(38)

Η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να διαπιστώσει ότι πληρούνται οι απαιτήσεις που ορίζονται στις εν λόγω διατάξεις ή ότι οι αιτούμενες παρατάσεις δεν συνεπάγονται δυσανάλογους κινδύνους όσον αφορά την ασφάλεια και την προστασία των σιδηροδρομικών μεταφορών. Συνεπώς, δεν θα πρέπει να επιτραπεί στη Φινλανδία να παρατείνει τις περιόδους μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου 2020 και της 30ής Ιουνίου 2021 που καθορίζονται στο άρθρο 9 παράγραφοι 1 και 2, στο άρθρο 10 παράγραφοι 1 και 2, στο άρθρο 11 παράγραφοι 1 και 2 και στο άρθρο 12 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/267.

(39)

Η Φινλανδία συμφώνησε να εκδοθεί και να κοινοποιηθεί η παρούσα απόφαση στην αγγλική γλώσσα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Επιτρέπεται στη Φινλανδία να εφαρμόσει τις ακόλουθες παρατάσεις:

α)

παράταση κατά τέσσερις μήνες της περιόδου μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου 2020 και της 30ής Ιουνίου 2021 που καθορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/267, για τους σκοπούς του άρθρου 2 παράγραφοι 1 και 3 του εν λόγω κανονισμού·

β)

παράταση κατά τέσσερις μήνες της περιόδου μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου 2020 και της 30ής Ιουνίου 2021 που καθορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 5, στο άρθρο 16 παράγραφοι 1 και 2 και στο άρθρο 17 παράγραφοι 1 και 2 του εν λόγω κανονισμού·

γ)

παράταση έως την 31η Ιανουαρίου 2022 της προθεσμίας της 30ής Σεπτεμβρίου 2021 που καθορίζεται στο άρθρο 16 παράγραφοι 1 και 2 και στο άρθρο 17 παράγραφοι 1 και 2 του εν λόγω κανονισμού.

Άρθρο 2

Δεν επιτρέπεται στη Φινλανδία να εφαρμόσει παράταση κατά τέσσερις μήνες της περιόδου μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου 2020 και της 30ής Ιουνίου 2021 που καθορίζεται στο άρθρο 9 παράγραφοι 1 και 2, στο άρθρο 10 παράγραφοι 1 και 2, στο άρθρο 11 παράγραφοι 1 και 2 και στο άρθρο 12 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/267.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στη Δημοκρατία της Φινλανδίας.

Βρυξέλλες, 8 Ιουλίου 2021.

Για την Επιτροπή

Adina-Ioana VĂLEAN

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 60 της 22.2.2021, σ. 1.

(2)  Οδηγία 2003/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2003, σχετικά με την αρχική επιμόρφωση και την περιοδική κατάρτιση των οδηγών ορισμένων οδικών οχημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορευμάτων ή επιβατών, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 του Συμβουλίου και της οδηγίας 91/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της οδηγίας 76/914/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 226 της 10.9.2003, σ. 4).

(3)  Οδηγία (ΕΕ) 2016/798 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων (ΕΕ L 138 της 26.5.2016, σ. 102).

(4)  Οδηγία 2004/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για την ασφάλεια των κοινοτικών σιδηροδρόμων, η οποία τροποποιεί την οδηγία 95/18/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις άδειες σε σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και την οδηγία 2001/14/ΕΚ σχετικά με την κατανομή της χωρητικότητας των σιδηροδρομικών υποδομών και τις χρεώσεις για τη χρήση σιδηροδρομικής υποδομής καθώς και με την πιστοποίηση ασφάλειας (οδηγία για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων) (ΕΕ L 164 της 30.4.2004, σ. 44).

(5)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 725/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, για τη βελτίωση της ασφάλειας στα πλοία και στις λιμενικές εγκαταστάσεις (ΕΕ L 129 της 29.4.2004, σ. 6).


16.8.2021   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 293/28


ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2021/1364 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 9ης Ιουλίου 2021

με την οποία επιτρέπεται στην Πολωνία να εφαρμόσει παράταση ορισμένων περιόδων που καθορίζονται στα άρθρα 9, 10 και 11 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/267 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2021) 5030]

(Το κείμενο στην αγγλική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/267 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2021, για τη θέσπιση ειδικών και προσωρινών μέτρων λόγω της συνεχιζόμενης κρίσης της νόσου COVID-19 σχετικά με την ανανέωση ή παράταση ορισμένων πιστοποιητικών, αδειών και εγκρίσεων, την αναβολή ορισμένων περιοδικών ελέγχων και περιοδικής κατάρτισης σε ορισμένους τομείς της νομοθεσίας για τις μεταφορές και την παράταση ορισμένων περιόδων που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2020/698 (1), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 4, το άρθρο 10 παράγραφος 4 και το άρθρο 11 παράγραφος 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με το άρθρο 9 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/267 παρατείνονται οι προθεσμίες για την ανανέωση των ενιαίων πιστοποιητικών ασφάλειας που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 13 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/798 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2), τα οποία διαφορετικά θα είχαν λήξει ή θα έληγαν μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου 2020 και της 30ής Ιουνίου 2021.

(2)

Με το άρθρο 9 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/267 παρατείνεται η ισχύς των εγκρίσεων ασφάλειας που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/798, οι οποίες διαφορετικά θα είχαν λήξει ή θα έληγαν μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου 2020 και της 30ής Ιουνίου 2021.

(3)

Με το άρθρο 10 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/267 παρατείνονται οι προθεσμίες για την ανανέωση των πιστοποιητικών ασφάλειας που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 5 της οδηγίας 2004/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3), τα οποία διαφορετικά θα είχαν λήξει ή θα έληγαν μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου 2020 και της 30ής Ιουνίου 2021.

(4)

Με το άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/267 παρατείνονται οι προθεσμίες για την ανανέωση των εγκρίσεων ασφάλειας που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 2 της οδηγίας 2004/49/ΕΚ, οι οποίες διαφορετικά θα είχαν λήξει ή θα έληγαν μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου 2020 και της 30ής Ιουνίου 2021.

(5)

Με το άρθρο 11 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/267 παρατείνεται η ισχύς των αδειών των μηχανοδηγών, οι οποίες διαφορετικά θα είχαν λήξει ή θα έληγαν μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου 2020 και της 30ής Ιουνίου 2021.

(6)

Με το άρθρο 11 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/267 παρατείνονται οι προθεσμίες για την ολοκλήρωση, από τον κάτοχο άδειας μηχανοδηγού, των περιοδικών ελέγχων, οι οποίες διαφορετικά θα είχαν λήξει ή θα έληγαν μεταξύ της της 1ης Σεπτεμβρίου 2020 και της 30ής Ιουνίου 2021.

(7)

Με επιστολή της 31ης Μαΐου 2021, η Πολωνία υπέβαλε αιτιολογημένο αίτημα για την έγκριση παράτασης ορισμένων περιόδων που καθορίζονται στα άρθρα 9, 10 και 11 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/267. Η Πολωνία διαβίβασε πρόσθετες πληροφορίες προς υποστήριξη του αιτήματός στις 4, στις 11, στις 16, στις 21 και στις 23 Ιουνίου 2021.

(8)

Με το αιτιολογημένο αίτημά της, η Πολωνία ζητά την έγκριση παράτασης κατά έξι μήνες της περιόδου μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου 2020 και της 30ής Ιουνίου 2021 που καθορίζεται στο άρθρο 9 παράγραφοι 1 και 2, στο άρθρο 10 παράγραφοι 1 και 2 και στο άρθρο 11 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/267.

(9)

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαβίβασε η Πολωνία, η ανανέωση των ενιαίων πιστοποιητικών ασφάλειας, η ανανέωση των εγκρίσεων ασφάλειας, η ανανέωση των αδειών των μηχανοδηγών που οδηγούν μηχανές έλξης και συρμούς και η ολοκλήρωση των σχετικών περιοδικών ελέγχων ενδέχεται να παραμείνουν ανέφικτες και πέραν της 30ής Ιουνίου 2021, λόγω των μέτρων που έχουν ληφθεί για την πρόληψη ή την ανάσχεση της εξάπλωσης της νόσου COVID-19.

(10)

Ειδικότερα, όσον αφορά την ισχύ των πιστοποιητικών ασφάλειας και των εγκρίσεων ασφάλειας που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφοι 1 και 2 και στο άρθρο 10 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/267, η Πολωνία θεωρεί αναγκαίες τις περαιτέρω παρατάσεις της ισχύος τους, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος αρκετές σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και διαχειριστές υποδομής να μην έχουν ανανεώσει εγκαίρως τα πιστοποιητικά και τις εγκρίσεις τους.

(11)

Με βάση τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν από την Πολωνία, ο εθνικός κανονισμός του υπουργού Υγείας, της 20ής Μαρτίου 2020, με τον οποίο κηρύσσεται η ύπαρξη πανδημίας, εξακολουθεί να ισχύει στο εν λόγω κράτος μέλος. Στα μέτρα που θεσπίστηκαν για την πρόληψη ή την ανάσχεση της εξάπλωσης της νόσου COVID-19 περιλαμβάνεται, πρώτον, η επιβολή, από τις 4 Οκτωβρίου 2020, γενικής υποχρέωσης για εργασία εξ αποστάσεως στο προσωπικό του Πολωνικού Οργανισμού Σιδηροδρομικών Μεταφορών (της εθνικής αρχής ασφάλειας), ο οποίος είναι η αρμόδια αρχή για την έκδοση και την ανανέωση των πιστοποιητικών ασφάλειας και των εγκρίσεων ασφάλειας. Το συγκεκριμένο σύστημα εργασίας παρέμεινε σε ισχύ έως τις αρχές Ιουνίου 2021, όταν η εν λόγω αρχή εφάρμοσε ένα υβριδικό μοντέλο εργασίας, σύμφωνα με το οποίο το 50 % των υπαλλήλων εργάζονταν εξ αποστάσεως και το υπόλοιπο 50 % στον χώρο του γραφείου.

(12)

Δεύτερον, σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαβίβασε η Πολωνία, στη διάρκεια αυτής της οκτάμηνης περιόδου, ο Πολωνικός Οργανισμός Σιδηροδρομικών Μεταφορών αντιμετώπισε σοβαρούς περιορισμούς όσον αφορά την ολοκλήρωση των ελέγχων και των επιθεωρήσεων που απαιτούνται για την ανανέωση των πιστοποιητικών ασφάλειας και των εγκρίσεων ασφάλειας, που επηρέασαν τη δυνατότητα μετακίνησης των επιθεωρητών κατά τη διεξαγωγή επιτόπιων εποπτικών δραστηριοτήτων. Λόγω των μέτρων που τέθηκαν σε εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο, περιορισμοί όπως το κλείσιμο των ξενοδοχείων είχαν ως συνέπεια να μην υπάρχει δυνατότητα διανυκτέρευσης των επιθεωρητών για να διεξαγάγουν εποπτικές δραστηριότητες που αφορούν νυκτερινές επιθεωρήσεις των δραστηριοτήτων επιτήρησης, με αποτέλεσμα πρόσθετες καθυστερήσεις στις απαιτούμενες διαδικασίες.

(13)

Ως εκ τούτου, οι εν λόγω περιορισμοί έχουν επηρεάσει και τις εποπτευόμενες οντότητες, οι οποίες επίσης υπέστησαν επιπτώσεις όσον αφορά τις εμπρόθεσμες διαδικασίες ανανέωσης των πιστοποιητικών ασφάλειας και των εγκρίσεων ασφάλειας. Σύμφωνα με την Πολωνία, περιορισμοί αυτού του είδους οδήγησαν σε περιστατικά στα οποία οι εποπτευόμενες οντότητες αρνήθηκαν τη φυσική παρουσία επιθεωρητών ή τη δέχτηκαν με μεγάλη καθυστέρηση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, επιτράπηκαν οι έλεγχοι εξ αποστάσεως, οι οποίοι ωστόσο, όπως απέδειξε η εμπειρία, συνήθως απαιτούν περισσότερο χρόνο, δεδομένου ότι η οπτική επιθεώρηση των σιδηροδρομικών οχημάτων, των τεχνικών εγκαταστάσεων ή των σιδηροδρομικών υποδομών πρέπει να διενεργείται αποκλειστικά με βάση την τεκμηρίωση που παρέχει η εποπτευόμενη οντότητα. Συχνά, επίσης, απαιτείται να υποβληθούν επανειλημμένα αιτήματα για την παροχή πρόσθετων αποδεικτικών στοιχείων, γεγονός που μπορεί επίσης να προκαλέσει καθυστερήσεις των διαδικασιών.

(14)

Ο αντίκτυπος των μέτρων που θέσπισε η Πολωνία για την πρόληψη και την ανάσχεση της εξάπλωσης της νόσου COVID-19 στην κανονική ροή εργασιών της εθνικής αρχής ασφάλειας ενδέχεται να επηρεάσει τη δυναμικότητα του εν λόγω φορέα όσον αφορά τη διεκπεραίωση των εισερχόμενων διαδικασιών ανανέωσης των πιστοποιητικών ασφάλειας και των εγκρίσεων ασφάλειας. Η συσσώρευση τόσο μεγάλου αριθμού εισερχόμενων αιτήσεων ενέχει τον κίνδυνο η εν λόγω αρχή να μην είναι σε θέση να τις διεκπεραιώσει εγκαίρως, καθώς και τον κίνδυνο έκδοσης των απαιτούμενων πιστοποιητικών και εγκρίσεων μετά το πέρας της εφαρμοστέας προθεσμίας.

(15)

Όσον αφορά το άρθρο 11 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/267, σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν από την Πολωνία, η ανανέωση των αδειών μηχανοδηγού και η ολοκλήρωση των σχετικών περιοδικών ελέγχων θα παραμείνουν επίσης ανέφικτες και πέραν της 30ής Ιουνίου 2021, λόγω των μέτρων που έλαβε η Πολωνία για την πρόληψη ή την ανάσχεση της εξάπλωσης της νόσου COVID-19.

(16)

Με βάση τις πληροφορίες που διαβίβασε το εν λόγω κράτος μέλος, ο Πολωνικός Οργανισμός Σιδηροδρομικών Μεταφορών είναι επίσης ο αρμόδιος φορέας για την έκδοση και την ανανέωση των αδειών μηχανοδηγού. Όπως εξηγείται στις αιτιολογικές σκέψεις 11 έως 13, τα μέτρα που εφαρμόζονται για το προσωπικό της εθνικής αρχής ασφάλειας και συνίστανται στην εξ αποστάσεως εργασία έχουν επηρεάσει τη ροή εργασιών των υπηρεσιών της.

(17)

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν από την Πολωνία, στο εν λόγω κράτος μέλος ο αριθμός των μηχανοδηγών υπερβαίνει τις 17 000. Οι άδειες μηχανοδηγού εκδίδονται από το 2011 για όλους τους εν λόγω οδηγούς, σύμφωνα με το πολωνικό διάταγμα του υπουργού Υποδομών, της 18ης Φεβρουαρίου 2011, σχετικά με τις άδειες μηχανοδηγού. Δεδομένου οι εν λόγω άδειες έχουν περίοδο ισχύος 10 ετών, οι περισσότερες από αυτές αναμένεται να λήξουν το 2021. Ως εκ τούτου, και σε αυτή την περίπτωση, η συσσώρευση ενός τόσο μεγάλου αριθμού εισερχόμενων αιτήσεων ενέχει τον κίνδυνο η εν λόγω αρχή να μην είναι σε θέση να τις διεκπεραιώσει εγκαίρως και να κατορθώσει να εκδώσει τις απαραίτητες άδειες μόνον μετά το πέρας της προθεσμίας.

(18)

Ειδικότερα, όσον αφορά τους περιοδικούς ελέγχους των μηχανοδηγών, σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαβίβασε η Πολωνία, όλοι οι περιοδικοί έλεγχοι γνώσεων και δεξιοτήτων ανεστάλησαν από τις 16 Απριλίου 2020, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία που θεσπίστηκε για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης της πανδημίας. Στις 5 Δεκεμβρίου 2020, με επιπλέον εθνικά μέτρα που ελήφθησαν, ανεστάλη η διενέργεια ιατρικών και ψυχολογικών εξετάσεων των μηχανοδηγών —και, συνεπώς, η απαίτηση να παρίστανται αυτοπροσώπως σε αυτές τις εξετάσεις— στη διάρκεια της πανδημίας, αν και μόνον έως τις 31 Ιανουαρίου 2021.

(19)

Σύμφωνα με την Πολωνία, η επαναφορά των εν λόγω εξετάσεων από την 1η Φεβρουαρίου 2021 συνεπάγεται ότι θα υπάρξει μεγάλος αριθμός μηχανοδηγών που θα χρειαστεί να υποβληθούν στους περιοδικούς ελέγχους και να ανανεώσουν τις άδειές τους στο πλαίσιο πολύ σύντομου χρονικού διαστήματος. Επί του παρόντος, υπάρχει σημαντικός αριθμός εκκρεμών περιοδικών ελέγχων που πρέπει ακόμη να πραγματοποιηθούν στο εν λόγω κράτος μέλος, οι οποίοι συσσωρεύθηκαν εξαιτίας της αναστολής των ιατρικών και ψυχολογικών εξετάσεων των μηχανοδηγών.

(20)

Επιπλέον, παρότι η δυνατότητα διενέργειας περιοδικών ιατρικών και ψυχολογικών εξετάσεων των μηχανοδηγών αποκαταστάθηκε, το γεγονός ότι εξακολουθούν να ισχύουν τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης, σε συνδυασμό με τις περιορισμένες δυνατότητες των ιατρικών υπηρεσιών —δεδομένου ότι ένα ποσοστό του ιατρικού προσωπικού στο εν λόγω κράτος μέλος μετακινήθηκε για να συνδράμει στο μέτωπο ενάντια στη νόσο COVID-19— εξακολουθούν να δυσχεραίνουν σημαντικά την ολοκλήρωση των εν λόγω ελέγχων.

(21)

Επιπρόσθετα, τα ίδια μέτρα εφαρμόστηκαν όσον αφορά την κατάρτιση και την εξέταση και άλλων σιδηροδρομικών υπαλλήλων, γεγονός το οποίο επίσης αναμένεται να έχει ως συνέπεια τον περιορισμό των δυνατοτήτων των σχετικών φορέων να διενεργούν περιοδικούς ελέγχους των μηχανοδηγών εντός των εφαρμοστέων προθεσμιών.

(22)

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν από την Πολωνία, παρά την ευνοϊκή εξέλιξη της πανδημίας, τα μέτρα έκτακτης ανάγκης δεν έχουν αρθεί ακόμη και ο ιός εξακολουθεί να θεωρείται επικίνδυνος. Παρότι η τρέχουσα κατάσταση επιτρέπει την αργή ανάκαμψη της οικονομίας και τη σταδιακή επαναφορά στην κανονικότητα, εξακολουθεί να υφίσταται πραγματικός κίνδυνος ενδεχόμενου τέταρτου κύματος της νόσου, δεδομένων, ιδίως, των νέων παραλλαγών.

(23)

Σύμφωνα με την Πολωνία, το αίτημα για παρατάσεις μέγιστης επιτρεπόμενης διάρκειας έξι μηνών είναι επιβεβλημένο δεδομένης της αβεβαιότητας που επικρατεί όσον αφορά την επιδημιολογική κατάσταση της χώρας. Με βάση τις πληροφορίες που διαβίβασε το εν λόγω κράτος μέλος, μια παράταση διάρκειας μικρότερης των έξι μηνών δεν θα επέτρεπε τη σταθεροποίηση της κατάστασης όσον αφορά την επαγγελματική ομάδα των μηχανοδηγών ή την αποφυγή συσσώρευσης εξετάσεων, διότι η πραγματοποίησή τους από όλους τους οδηγούς δεν θα ήταν εφικτή σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα.

(24)

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν από την Πολωνία, το σύνολο των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων και των διαχειριστών υποδομής στο εν λόγω κράτος μέλος εξακολουθούν να διατηρούν σε εφαρμογή τα οικεία συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας, τα οποία εγγυώνται το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας στις σιδηροδρομικές μεταφορές. Επιπλέον, σύμφωνα με το εν λόγω κράτος μέλος, όλες οι διαδικασίες για τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου ασφάλειας στη σιδηροδρομική κυκλοφορία στο πλαίσιο των συστημάτων διαχείρισης της ασφάλειας παραμένουν αμετάβλητες και, συνεπώς, η παράταση ισχύος των εν λόγω εγγράφων δεν είναι δυνατόν να οδηγήσει σε αύξηση του κινδύνου όσον αφορά την ασφάλεια των σιδηροδρομικών μεταφορών. Κατά συνέπεια, η αιτούμενη παράταση δεν αναμένεται να οδηγήσει σε δυσανάλογους κινδύνους όσον αφορά την ασφάλεια και την προστασία των μεταφορών.

(25)

Συνεπώς, θα πρέπει να επιτραπεί στην Πολωνία να παρατείνει τις περιόδους μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου 2020 και της 30ής Ιουνίου 2021 που καθορίζονται στο άρθρο 9 παράγραφοι 1 και 2, στο άρθρο 10 παράγραφοι 1 και 2 και στο άρθρο 11 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/267.

(26)

Η Πολωνία συμφώνησε να εκδοθεί και να κοινοποιηθεί η παρούσα απόφαση στην αγγλική γλώσσα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Επιτρέπεται στην Πολωνία να εφαρμόσει παράταση κατά έξι μήνες της περιόδου μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου 2020 και της 30ής Ιουνίου 2021 που καθορίζεται στο άρθρο 9 παράγραφοι 1 και 2, στο άρθρο 10 παράγραφοι 1 και 2 και στο άρθρο 11 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/267.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στη Δημοκρατία της Πολωνίας.

Βρυξέλλες, 9 Ιουλίου 2021.

Για την Επιτροπή

Adina-Ioana VĂLEAN

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 60 της 22.2.2021, σ. 1.

(2)  Οδηγία (ΕΕ) 2016/798 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων (ΕΕ L 138 της 26.5.2016, σ. 102).

(3)  Οδηγία 2004/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για την ασφάλεια των κοινοτικών σιδηροδρόμων, η οποία τροποποιεί την οδηγία 95/18/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις άδειες σε σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και την οδηγία 2001/14/ΕΚ σχετικά με την κατανομή της χωρητικότητας των σιδηροδρομικών υποδομών και τις χρεώσεις για τη χρήση σιδηροδρομικής υποδομής καθώς και με την πιστοποίηση ασφάλειας (οδηγία για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων) (ΕΕ L 164 της 30.4.2004, σ. 44).


16.8.2021   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 293/32


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2021/1365 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 11ης Αυγούστου 2021

για την παράταση του μέτρου που έλαβε το Υπουργείο Υγείας της Κροατίας, με το οποίο επιτρέπεται η διάθεση στην αγορά και η χρήση του βιοκτόνου προϊόντος Biobor JF σύμφωνα με το άρθρο 55 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2021) 5929]

(Το κείμενο στην κροατική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων (1), και ιδίως το άρθρο 55 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 31 Αυγούστου 2020 το Υπουργείο Υγείας της Κροατίας (στο εξής: αρμόδια αρχή) εξέδωσε απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 55 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, με την οποία επέτρεψε, έως τις 28 Φεβρουαρίου 2021, τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση, από επαγγελματίες χρήστες, του βιοκτόνου Biobor JF για αντιμικροβιακή εφαρμογή σε δεξαμενές καυσίμων και συστήματα καυσίμων αεροσκαφών (στο εξής: μέτρο). Η αρμόδια αρχή γνωστοποίησε στην Επιτροπή και στις αρμόδιες αρχές των λοιπών κρατών μελών το μέτρο και τους λόγους που το υπαγόρευσαν, σύμφωνα με το άρθρο 55 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του εν λόγω κανονισμού.

(2)

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν από την αρμόδια αρχή, το μέτρο ήταν αναγκαίο για την προστασία της δημόσιας υγείας. Η μικροβιολογική μόλυνση των δεξαμενών καυσίμων και των συστημάτων καυσίμων αεροσκαφών μπορεί να οδηγήσει σε δυσλειτουργίες του κινητήρα του αεροσκάφους και να θέσει σε κίνδυνο την αξιοπλοΐα του, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο την ασφάλεια των επιβατών και του πληρώματος. Η πανδημία COVID-19 και οι επακόλουθοι περιορισμοί πτήσεων οδήγησαν σε προσωρινή στάθμευση πολλών αεροσκαφών. Η ακινησία των αεροσκαφών αποτελεί επιβαρυντικό παράγοντα μικροβιακής μόλυνσης.

(3)

Το Biobor JF περιέχει 2,2′-(1-μεθυλοτριμεθυλενοδιοξυ)-δις(4-μεθυλο-1,3,2-διοξαβορινάνιο) (αριθ. CAS 2665-13-6) και 2,2′-οξυδις(4,4,6-τριμεθυλο-1,3,2-διοξαβορινάνιο) (αριθ. CAS 14697-50-8), δραστικές ουσίες για χρήση σε βιοκτόνα του τύπου προϊόντων 6 ως συντηρητικά για αποθηκευμένα προϊόντα, όπως ορίζεται στο παράρτημα V του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012. Δεδομένου ότι οι εν λόγω δραστικές ουσίες δεν συμπεριλαμβάνονται στο παράρτημα II του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1062/2014 της Επιτροπής (2), δεν περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα εργασιών για τη συστηματική εξέταση όλων των υπαρχουσών δραστικών ουσιών που περιέχονται σε βιοκτόνα τα οποία αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012. Ως εκ τούτου, το άρθρο 89 του κανονισμού αυτού δεν ισχύει για τις εν λόγω δραστικές ουσίες και αυτές θα πρέπει να αξιολογούνται και να εγκρίνονται πριν καταστεί δυνατή η χορήγηση άδειας, μεταξύ άλλων και σε εθνικό επίπεδο, για βιοκτόνα που τις περιέχουν.

(4)

Στις 3 Μαρτίου 2021 η Επιτροπή έλαβε από την αρμόδια αρχή αιτιολογημένη αίτηση για παράταση του μέτρου, σύμφωνα με το άρθρο 55 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012. Η αιτιολογημένη αίτηση βασιζόταν στην ανησυχία ότι η ασφάλεια των αεροπορικών μεταφορών ενδέχεται να εξακολουθήσει να απειλείται από τη μικροβιολογική μόλυνση των δεξαμενών καυσίμων και των συστημάτων καυσίμων των αεροσκαφών μετά τις 28 Φεβρουαρίου 2021, καθώς και στον ισχυρισμό ότι το Biobor JF είναι αναγκαίο για την αντιμετώπιση αυτής της μικροβιολογικής μόλυνσης.

(5)

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν από την αρμόδια αρχή, το μόνο εναλλακτικό βιοκτόνο που συνιστάται από τους κατασκευαστές αεροσκαφών και κινητήρων για την αντιμετώπιση της μικροβιακής μόλυνσης (το Kathon™ FP 1.5) αποσύρθηκε από την αγορά τον Μάρτιο του 2020, λόγω περιστατικών σχετιζόμενων με την ασφάλεια τα οποία σημειώθηκαν μετά την εφαρμογή του εν λόγω προϊόντος.

(6)

Σύμφωνα με την αρμόδια αρχή, η μηχανική αντιμετώπιση της μικροβιακής μόλυνσης των δεξαμενών καυσίμου και των συστημάτων καυσίμων αεροσκαφών δεν είναι πάντα εφικτή και οι διαδικασίες που συνιστώνται από τους κατασκευαστές κινητήρων απαιτούν την εφαρμογή βιοκτόνου ακόμη και όταν ο μηχανικός καθαρισμός είναι εφικτός. Επιπλέον, ο μηχανικός καθαρισμός εκθέτει τους εργαζομένους σε τοξικά αέρια και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να αποφεύγεται.

(7)

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαθέτει η Επιτροπή, ο παρασκευαστής του Biobor JF έχει προβεί σε ενέργειες για την τακτική αδειοδότηση του προϊόντος και στα μέσα του 2022 αναμένεται να υποβληθεί αίτηση έγκρισης των δραστικών ουσιών που περιέχει το προϊόν. Η έγκριση των δραστικών ουσιών και η επακόλουθη χορήγηση άδειας για το βιοκτόνο θα αποτελέσουν μόνιμη λύση για το μέλλον, αλλά θα απαιτηθεί σημαντικός χρόνος για την ολοκλήρωση των διαδικασιών αυτών.

(8)

Η ανεπαρκής αντιμετώπιση της μικροβιολογικής μόλυνσης των δεξαμενών καυσίμων και των συστημάτων καυσίμων των αεροσκαφών ενδέχεται να απειλήσει την ασφάλεια των αεροπορικών μεταφορών και ο κίνδυνος αυτός δεν μπορεί να περιοριστεί επαρκώς με τη χρήση άλλου βιοκτόνου ή με άλλα μέσα. Συνεπώς, είναι σκόπιμο να επιτραπεί στην αρμόδια αρχή να παρατείνει το μέτρο.

(9)

Δεδομένου ότι το μέτρο έληξε στις 28 Φεβρουαρίου 2021, η παρούσα απόφαση θα πρέπει να έχει αναδρομική ισχύ.

(10)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής βιοκτόνων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Το Υπουργείο Υγείας της Κροατίας μπορεί να παρατείνει το μέτρο έως τις 2 Σεπτεμβρίου 2022, προκειμένου να επιτραπεί η διάθεση στην αγορά και η χρήση, από επαγγελματίες χρήστες, του βιοκτόνου προϊόντος Biobor JF για αντιμικροβιακή εφαρμογή σε δεξαμενές καυσίμων και συστήματα καυσίμων αεροσκαφών.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στο Υπουργείο Υγείας της Κροατίας.

Εφαρμόζεται από την 1η Μαρτίου 2021.

Βρυξέλλες, 11 Αυγούστου 2021.

Για την Επιτροπή

Στέλλα ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 167 της 27.6.2012, σ. 1.

(2)  Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1062/2014 της Επιτροπής, της 4ης Αυγούστου 2014, σχετικά με το πρόγραμμα εργασιών για τη συστηματική εξέταση όλων των υπαρχουσών δραστικών ουσιών που περιέχονται σε βιοκτόνα τα οποία αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 294 της 10.10.2014, σ. 1).


ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΣΤΑΘΕΙ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

16.8.2021   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 293/34


Μόνον τα πρωτότυπα κείμενα της ΟΕΕ/ΗΕ έχουν νομική ισχύ σύμφωνα με το διεθνές δημόσιο δίκαιο. Η κατάσταση και η ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να ελέγχονται στην τελευταία έκδοση του εγγράφου που αφορά την κατάσταση προσχώρησης στους κανονισμούς OEE/HE, δηλαδή του εγγράφου TRANS/WP.29/343, που είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Κανονισμός του ΟΗΕ αριθ. 142 — Ενιαίες διατάξεις σχετικά με την έγκριση μηχανοκίνητων οχημάτων όσον αφορά την εγκατάσταση των ελαστικών τους [2021/1366]

Ενσωματώνει όλο το έγκυρο κείμενο έως:

Σειρά τροποποιήσεων 01 — Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 30 Σεπτεμβρίου 2021

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης. Το αυθεντικό και νομικά δεσμευτικό κείμενο είναι το: ECE/TRANS/WP.29/2021/11.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κανονιστική ρύθμιση

1.

Πεδίο εφαρμογής

2.

Ορισμοί

3.

Αίτηση έγκρισης

4.

Έγκριση

5.

Προδιαγραφές

6.

Τροποποίηση τύπου οχήματος και επέκταση έγκρισης

7.

Συμμόρφωση της παραγωγής

8.

Κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης της παραγωγής

9.

Οριστική παύση της παραγωγής

10.

Μεταβατικές διατάξεις

11.

Ονομασίες και διευθύνσεις των τεχνικών υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για τη διεξαγωγή δοκιμών έγκρισης, καθώς και των αρχών που είναι αρμόδιες για τις εγκρίσεις τύπου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

1

Έγγραφο πληροφοριών

2

Επικοινωνία

3

Ρυθμίσεις για τα σήματα έγκρισης

1.   ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε οχήματα της κατηγορίας M, N και O (1) όσον αφορά την εγκατάσταση των ελαστικών τους.

Δεν εφαρμόζεται σε οχήματα των οποίων οι συνθήκες χρήσης δεν είναι συμβατές με τα χαρακτηριστικά των ελαστικών κλάσης C1, C2 ή C3 και σε οχήματα όσον αφορά την εγκατάσταση των εξής στοιχείων:

α)

Εφεδρική μονάδα προσωρινής χρήσης· και/ή

β)

Ελαστικά τύπου run flat και/ή σύστημα run flat όταν λειτουργούν υπό συνθήκες απώλειας πίεσης του ελαστικού· και/ή

γ)

Ελαστικά με δυνατότητα συνέχισης της οδήγησης όταν λειτουργούν υπό συνθήκες απώλειας πίεσης του ελαστικού· και/ή

δ)

Σύστημα ελέγχου πίεσης των ελαστικών.

2.   ΟΡΙΣΜΟΙ

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού:

2.1.

«Τύπος οχήματος όσον αφορά την εγκατάσταση των ελαστικών του»: οχήματα τα οποία δεν διαφέρουν σε ουσιώδη χαρακτηριστικά όπως στους τύπους ελαστικών, στον ελάχιστο και μέγιστο χαρακτηρισμό μεγέθους ελαστικού, στις διαστάσεις τροχού και στα offset, καθώς και στην κατάλληλη αντοχή των τοποθετούμενων ελαστικών στην ταχύτητα και στο φορτίο και, τέλος, στα χαρακτηριστικά των προστατευτικών των τροχών·

2.2.

Οι τύποι των ελαστικών ταξινομούνται ως εξής:

α)

Ελαστικά κλάσης C1 — ελαστικά σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. 30 του ΟΗΕ·

β)

Ελαστικά κλάσης C2 — ελαστικά σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. 54 του ΟΗΕ και με δείκτη ικανότητας φόρτισης σε απλή διάταξη μικρότερο ή ίσο με 121 και με σύμβολο κατηγορίας ταχύτητας μεγαλύτερο ή ίσο με «N»·

γ)

Ελαστικά κλάσης C3: ελαστικά σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. 54 του ΟΗΕ και:

i)

με δείκτη ικανότητας φόρτισης σε απλή διάταξη μεγαλύτερο ή ίσο με 122· ή

ii)

με δείκτη ικανότητας φόρτισης σε απλή διάταξη μικρότερο ή ίσο με 121 και με σύμβολο κατηγορίας ταχύτητας μικρότερο ή ίσο με «M».

2.2.1.

«Τύπος ελαστικού»: σειρά ελαστικών που δεν διαφέρουν στα ακόλουθα βασικά χαρακτηριστικά:

α)

Στην κλάση ελαστικών: C1, C2 ή C3, όπως περιγράφονται στον κανονισμό αριθ. 30 του ΟΗΕ· και

β)

Στην περίπτωση ελαστικών της κλάσης C1, στα χαρακτηριστικά ενός τύπου ελαστικού με αέρα όπως ορίζεται στον κανονισμό αριθ. 30 του ΟΗΕ·

γ)

Στην περίπτωση ελαστικών της κλάσης C2 ή C3, στα χαρακτηριστικά ενός τύπου ελαστικού με αέρα όπως ορίζεται στον κανονισμό αριθ. 54 του ΟΗΕ.

2.3.

«Χαρακτηρισμός μεγέθους ελαστικού»: ο χαρακτηρισμός όπως ορίζεται στον κανονισμό αριθ. 30 για ελαστικά της κλάσης C1 και στον κανονισμό αριθ. 54 του ΟΗΕ για ελαστικά των κλάσεων C2 και C3.

2.4.

«Εκκεντρότητα του τροχού (offset)»: η απόσταση από το μέτωπο στερέωσης της πλήμνης έως τον κεντρικό άξονα της ζάντας.

2.5.

«Δομή ελαστικού με αέρα»: τα τεχνικά χαρακτηριστικά του σκελετού του ελαστικού.

2.6.

«Κοινό ελαστικό»: ελαστικό ή ελαστικό τύπου run flat που προορίζεται για συνήθη οδική χρήση.

2.7.

«Χειμερινό ελαστικό»: το ελαστικό του οποίου το σκάλισμα, το υλικό ή η δομή πέλματος έχουν σχεδιαστεί κυρίως για επιδόσεις υπό συνθήκες χιονιού, καλύτερες από εκείνες ενός κοινού ελαστικού, όσον αφορά την ικανότητα του ελαστικού να εκκινεί το όχημα ή να διατηρεί την κίνησή του.

2.7.1.

«Χειμερινό ελαστικό για χρήση σε συνθήκες έντονης χιονόπτωσης»: το ελαστικό του οποίου το σκάλισμα το υλικό ή η δομή πέλματος έχουν σχεδιαστεί ειδικά για χρήση σε συνθήκες έντονης χιονόπτωσης και πληροί τις απαιτήσεις του κανονισμού αριθ. 117 του ΟΗΕ.

2.8.

«Ελαστικό ειδικής χρήσης»: ελαστικό που προορίζεται για μεικτή χρήση, επί και εκτός οδού, ή για άλλες ειδικές χρήσεις. Αυτά τα ελαστικά είναι σχεδιασμένα κυρίως για την εκκίνηση και διατήρηση της κίνησης του οχήματος σε εκτός οδού συνθήκες.

2.9.

«Ελαστικό τύπου run flat»: ελαστικό όπως ορίζεται στον κανονισμό αριθ. 30 του ΟΗΕ.

2.10

«Ελαστικό με δυνατότητα συνέχισης της οδήγησης»: ελαστικό όπως ορίζεται στον κανονισμό αριθ. 30 του ΟΗΕ.

2.11.

«Εφεδρικό ελαστικό προσωρινής χρήσης»: ελαστικό διαφορετικό από εκείνο που προορίζεται να τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε όχημα για κανονικές συνθήκες οδήγησης, το οποίο όμως προορίζεται μόνο για προσωρινή χρήση υπό περιορισμένες συνθήκες οδήγησης.

2.12.

«Τροχός»: ένας πλήρης τροχός που αποτελείται από μια ζάντα και έναν δίσκο.

2.13.

«Εφεδρικός τροχός προσωρινής χρήσης»: τροχός διαφορετικός από τους κανονικούς τροχούς του τύπου οχήματος, ο οποίος όμως προορίζεται μόνο για προσωρινή χρήση υπό περιορισμένες συνθήκες οδήγησης.

2.14.

«Μονάδα»: το σύνολο τροχού και ελαστικού.

2.15.

«Κανονική μονάδα»: μονάδα που μπορεί να τοποθετηθεί στο όχημα για κανονική λειτουργία.

2.16.

«Εφεδρική μονάδα»: μονάδα που προορίζεται να αντικαταστήσει μια κανονική μονάδα σε περίπτωση ελαττωματικής λειτουργίας αυτής και η οποία μπορεί να είναι μία από τις ακόλουθες.

2.17.

«Κανονική εφεδρική μονάδα»: το σύνολο τροχού και ελαστικού που είναι ίδιο ως προς τον χαρακτηρισμό μεγέθους τροχού και ελαστικού, την εκκεντρότητα του τροχού και τη δομή του ελαστικού με το σύνολο εκείνο που είναι τοποθετημένο στην ίδια αξονική θέση και στη συγκεκριμένη παραλλαγή ή έκδοση οχήματος για κανονική λειτουργία, και περιλαμβάνει τροχό που έχει κατασκευαστεί από άλλο υλικό και ο οποίος ενδεχομένως χρησιμοποιεί διαφορετικό τύπο περικοχλίων ή κοχλίων στερέωσης των τροχών, αλλά που κατά τα άλλα είναι πανομοιότυπος με τον τροχό που προορίζεται για κανονική λειτουργία.

2.18.

«Εφεδρική μονάδα προσωρινής χρήσης»: σύνολο οποιουδήποτε τροχού και ελαστικού που δεν εμπίπτει στον ορισμό της κανονικής εφεδρικής μονάδας, αλλά εμπίπτει σε μία από τις περιγραφές τύπων εφεδρικής μονάδας προσωρινής χρήσης όπως ορίζονται στον κανονισμό αριθ. 64 του ΟΗΕ.

2.19.

«Σύμβολο κατηγορίας ταχύτητας»: το σύμβολο όπως ορίζεται στον κανονισμό αριθ. 30 του ΟΗΕ για ελαστικά της κλάσης C1 και στον κανονισμό αριθ. 54 του ΟΗΕ για ελαστικά της κλάσης C2.

2.20.

«Δείκτης ικανότητας φόρτισης»: αριθμός που αντιστοιχεί στο μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο των ελαστικών σε σχέση με τον ορισμό στον κανονισμό αριθ. 30 του ΟΗΕ για ελαστικά της κλάσης C1 και στον κανονισμό αριθ. 54 του ΟΗΕ για ελαστικά της κλάσης C2.

2.21.

«Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο»: η μέγιστη μάζα που μπορεί να μεταφέρει ένα ελαστικό όταν λειτουργεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που διέπουν τη χρήση η οποία προσδιορίζεται από τον κατασκευαστή του ελαστικού.

3.   ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ

3.1.

Η αίτηση για την έγκριση τύπου οχήματος ως προς την εγκατάσταση των ελαστικών του υποβάλλεται από τον κατασκευαστή του οχήματος ή από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του.

3.2.

Συνοδεύεται από τα αναφερόμενα κατωτέρω έγγραφα σε τρία αντίγραφα και περιλαμβάνει το ακόλουθο:

3.2.1.

περιγραφή του τύπου οχήματος όσον αφορά τα στοιχεία που αναφέρονται στο σημείο 5.

3.3.

Όχημα αντιπροσωπευτικό του προς έγκριση τύπου οχήματος ή εργαλείο προσομοίωσης που αντιπροσωπεύει τον προς έγκριση τύπο οχήματος υποβάλλεται στην τεχνική υπηρεσία που διεξάγει τις δοκιμές έγκρισης.

4.   ΕΓΚΡΙΣΗ

4.1.

Εάν ο τύπος οχήματος για τον οποίο υποβάλλεται αίτηση χορήγησης έγκρισης βάσει του παρόντος κανονισμού πληροί τις απαιτήσεις του σημείου 5, χορηγείται έγκριση για τον συγκεκριμένο τύπο οχήματος.

4.2.

Κάθε τύπος οχήματος που εγκρίνεται λαμβάνει αριθμό έγκρισης· τα πρώτα δύο ψηφία του αριθμού έγκρισης (επί του παρόντος 01 για τον κανονισμό όπως τροποποιήθηκε με τη σειρά τροποποιήσεων 01) δηλώνουν τη σειρά τροποποιήσεων που περιλαμβάνει τις πλέον πρόσφατες σημαντικές τεχνικές τροποποιήσεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στον κανονισμό κατά τον χρόνο έκδοσης της έγκρισης. Το ίδιο συμβαλλόμενο μέρος δεν μπορεί να αποδώσει τον ίδιο αριθμό σε άλλο τύπο οχήματος όσον αφορά την εγκατάσταση των ελαστικών του.

4.3.

Στα συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας τα οποία εφαρμόζουν τον παρόντα κανονισμό διαβιβάζεται ειδοποίηση σχετικά με την έγκριση ή την άρνηση χορήγησης ή την ανάκληση έγκρισης με βάση τον παρόντα κανονισμό μέσω εντύπου σύμφωνου με το υπόδειγμα του παραρτήματος 1 και με φωτογραφίες και/ή σχέδια που κατατέθηκαν από τον αιτούντα σε μέγεθος που δεν υπερβαίνει το Α4 (210 x 297 mm), ή διπλωμένα στο μέγεθος αυτό, και υπό κατάλληλη κλίμακα.

4.4.

Σε κάθε όχημα που συμφωνεί με εγκεκριμένο βάσει του παρόντος κανονισμού τύπο οχήματος τοποθετείται, σε σημείο εμφανές και εύκολα προσπελάσιμο το οποίο καθορίζεται στο έντυπο της έγκρισης, διεθνές σήμα έγκρισης ανταποκρινόμενο στο υπόδειγμα που περιγράφεται στο παράρτημα 3, αποτελούμενο από:

4.4.1.

Κύκλο περιβάλλοντα το γράμμα «Ε», ακολουθούμενο από τον διακριτικό αριθμό του κράτους που χορήγησε την έγκριση· (2)

4.4.2.

Τον αριθμό του παρόντος κανονισμού, ακολουθούμενο από το γράμμα «R», μια παύλα και τον αριθμό έγκρισης στα δεξιά του κύκλου που περιγράφεται στο σημείο 4.4.1.

4.5.

Εάν το όχημα συμμορφώνεται με εγκεκριμένο τύπο οχήματος, βάσει ενός ή περισσότερων κανονισμών που επισυνάπτονται στη συμφωνία, στη χώρα που χορήγησε την έγκριση βάσει του παρόντος κανονισμού, δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνεται το σύμβολο που ορίζεται στο σημείο 4.4.1.· στην περίπτωση αυτή, ο κανονισμός και οι αριθμοί έγκρισης καθώς και τα πρόσθετα σύμβολα τοποθετούνται σε κατακόρυφες στήλες στα δεξιά του συμβόλου που προβλέπεται στο σημείο 4.4.1.

4.6.

Το σήμα έγκρισης είναι ευανάγνωστο και ανεξίτηλο.

4.7.

Το σήμα έγκρισης τοποθετείται κοντά ή επάνω στην πινακίδα των στοιχείων του οχήματος.

4.8.

Στο παράρτημα 3 του παρόντος κανονισμού παρατίθεται παράδειγμα των σημάτων έγκρισης.

5.   ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

5.1.

Γενικές απαιτήσεις

5.1.1.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του σημείου 5.2.4.4., κάθε ελαστικό τοποθετημένο σε όχημα, συμπεριλαμβανομένου, κατά περίπτωση, τυχόν εφεδρικού ελαστικού, πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

5.1.2.

Κάθε ελαστικό που εγκαθίσταται σε όχημα, συμπεριλαμβανομένου, κατά περίπτωση, τυχόν εφεδρικού ελαστικού, πρέπει να πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις και να τηρεί τις μεταβατικές διατάξεις των κανονισμών αριθ. 30, 54 και 117 του ΟΗΕ, ανάλογα με την περίπτωση.

5.2.

Απαιτήσεις επιδόσεων

5.2.1.

Τοποθέτηση των ελαστικών

5.2.1.1.

Όλα τα ελαστικά που τοποθετούνται κανονικά σε οχήματα, δηλαδή εκτός από τυχόν εφεδρική μονάδα προσωρινής χρήσης, πρέπει να έχουν την ίδια δομή.

5.2.1.2.

Όλα τα ελαστικά που τοποθετούνται κανονικά σε έναν άξονα πρέπει να είναι του ιδίου τύπου.

5.2.1.3.

Ο χώρος στον οποίο περιστρέφεται ο τροχός πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να επιτρέπει την ανεμπόδιστη κίνηση όταν χρησιμοποιείται το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος ελαστικών και πλάτος ζαντών, λαμβανομένων υπόψη του ελάχιστου και του μέγιστου offset των τροχών, στο πλαίσιο των ελάχιστων και μέγιστων περιορισμών που καθορίζει ο κατασκευαστής του οχήματος για τις κινήσεις λόγω λειτουργίας της ανάρτησης και του συστήματος διεύθυνσης. Αυτό πρέπει να επαληθεύεται με τη διενέργεια των ελέγχων με τους τροχούς με τη μεγαλύτερη διάμετρο και το μεγαλύτερο πλάτος, λαμβανομένων υπόψη των ισχυουσών ανοχών ως προς τις διαστάσεις (δηλαδή τη μέγιστη απομάκρυνση) σε σχέση με τον χαρακτηρισμό μεγέθους ελαστικού που προσδιορίζεται στον σχετικό κανονισμό του ΟΗΕ.

5.2.1.4.

Η τεχνική υπηρεσία και/ή οι αρχές έγκρισης τύπου μπορεί να συμφωνήσουν να εφαρμοστεί εναλλακτική διαδικασία δοκιμής (π.χ. εικονική δοκιμή) για να εξακριβωθεί ότι πληρούνται οι απαιτήσεις του σημείου 5.2.1.3.

5.2.2.

Ικανότητα φόρτισης

5.2.2.1.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του σημείου 5.2.4. του παρόντος κανονισμού, το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο κάθε ελαστικού, όπως καθορίζεται στο σημείο 5.2.2.2. του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένης (τυχόν) κανονικής εφεδρικής μονάδας που είναι τοποθετημένη στο όχημα, είναι:

5.2.2.1.1.

Σε περίπτωση οχήματος στο οποίο έχουν τοποθετηθεί ελαστικά ίδιου τύπου σε μονή διάταξη: τουλάχιστον ίσο με το μισό της μέγιστης τεχνικώς αποδεκτής μάζας ανά άξονα για τον άξονα που φέρει το βαρύτερο φορτίο, όπως δηλώνεται από τον κατασκευαστή του οχήματος.

5.2.2.1.2.

Σε περίπτωση οχήματος στο οποίο έχουν τοποθετηθεί ελαστικά περισσότερων του ενός τύπων σε μονή διάταξη: τουλάχιστον ίσο με το μισό της μέγιστης τεχνικώς αποδεκτής μάζας ανά άξονα όπως δηλώνεται από τον κατασκευαστή του οχήματος, όσον αφορά τον σχετικό άξονα.

5.2.2.1.3.

Σε περίπτωση οχήματος στο οποίο έχουν τοποθετηθεί ελαστικά κλάσης C1 σε διπλή (δίδυμη) διάταξη: τουλάχιστον ίσο με 0,27 φορές τη μέγιστη τεχνικώς αποδεκτή μάζα ανά άξονα, όπως δηλώνεται από τον κατασκευαστή του οχήματος, όσον αφορά τον σχετικό άξονα.

5.2.2.1.4.

Σε περίπτωση αξόνων στους οποίους έχουν τοποθετηθεί ελαστικά κλάσης C2 ή C3 σε διπλή (δίδυμη) διάταξη: τουλάχιστον ίσο με 0,25 φορές, με αναφορά στον δείκτη ικανότητας φόρτισης για διπλή εφαρμογή, τη μέγιστη τεχνικώς αποδεκτή μάζα ανά άξονα, όπως δηλώνεται από τον κατασκευαστή του οχήματος, όσον αφορά τον σχετικό άξονα.

5.2.2.2.

Το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο ενός ελαστικού καθορίζεται ως εξής:

5.2.2.2.1.

Στην περίπτωση ελαστικών της κλάσης C1, λαμβάνεται υπόψη το «μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο» όπως αναφέρεται στον κανονισμό αριθ. 30 του ΟΗΕ.

5.2.2.2.2.

Στην περίπτωση ελαστικών των κλάσεων C2 ή C3, λαμβάνεται υπόψη ο πίνακας "Μεταβολή της ικανότητας φόρτισης συναρτήσει της ταχύτητας" όπως αναφέρεται στον κανονισμό αριθ. 54 του ΟΗΕ, που εμφανίζει τη μεταβολή της ικανότητας φόρτισης που μπορεί να αντέξει ένα πνευματικό ελαστικό (ελαστικό με αέρα) ως συνάρτηση των δεικτών ικανότητας φόρτισης και των συμβόλων κατηγοριών ονομαστικής ταχύτητας, λαμβανομένης υπόψη της μέγιστης εκ κατασκευής ταχύτητας του οχήματος.

5.2.2.3.

Ο κατασκευαστής παρέχει στις οδηγίες χρήσης του οχήματος ή σε κάθε άλλο μέσο επικοινωνίας μέσα στο όχημα τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με την ικανότητα φόρτισης των ανταλλακτικών ελαστικών.

5.2.3.

Ικανότητα ταχύτητας

5.2.3.1.

Κάθε ελαστικό που είναι συνήθως τοποθετημένο σε ένα όχημα πρέπει να φέρει το σύμβολο κατηγορίας ταχύτητας.

5.2.3.1.1.

Στην περίπτωση ελαστικού της κλάσης C1, το σύμβολο κατηγορίας ταχύτητας πρέπει να είναι συμβατό με τη μέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα του οχήματος και να λαμβάνει υπόψη, στην περίπτωση ελαστικών των κατηγοριών ταχύτητας V, W και Y, το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο, όπως καθορίζεται στον κανονισμό αριθ. 30 του ΟΗΕ.

5.2.3.1.2.

Στην περίπτωση ελαστικού της κλάσης C2 ή C3, το σύμβολο κατηγορίας ταχύτητας πρέπει να είναι συμβατό με τη μέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα και τον σχετικό συνδυασμό φορτίου/ταχύτητας που προκύπτει από τον πίνακα "Μεταβολή της ικανότητας φόρτισης συναρτήσει της ταχύτητας", που παρατίθεται στον κανονισμό αριθ. 54 του ΟΗΕ.

5.2.3.2.

Οι απαιτήσεις των σημείων 5.2.3.1.1. και 5.2.3.1.2. δεν εφαρμόζονται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

5.2.3.2.1.

Στην περίπτωση εφεδρικών μονάδων προσωρινής χρήσης για τις οποίες εφαρμόζεται το σημείο 5.2.5. του παρόντος κανονισμού.

5.2.3.2.2.

Στην περίπτωση οχημάτων που είναι εφοδιασμένα, κατά κανόνα, με κοινά ελαστικά και, περιστασιακά, με χειμερινά ελαστικά για χρήση σε συνθήκες έντονης χιονόπτωσης (δηλαδή με το σύμβολο της χιονονιφάδας πάνω σε τρεις βουνοκορφές) όταν το σύμβολο κατηγορίας ταχύτητας των χειμερινών ελαστικών για χρήση σε συνθήκες έντονης χιονόπτωσης πρέπει να αντιστοιχεί είτε σε ταχύτητα μεγαλύτερη από τη μέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα του οχήματος είτε σε ταχύτητα όχι μικρότερη των 160 km/h (ή και στα δύο). Ωστόσο, αν η μέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα του οχήματος είναι μεγαλύτερη από την ταχύτητα που αντιστοιχεί στο σύμβολο χαμηλότερης κατηγορίας ταχύτητας των τοποθετημένων χειμερινών ελαστικών για χρήση σε συνθήκες έντονης χιονόπτωσης, πρέπει, εντός του οχήματος και σε δεσπόζουσα θέση εύκολα και μόνιμα ορατή από τον οδηγό, να υπάρχει προειδοποιητική επιγραφή μέγιστης ταχύτητας, στην οποία θα διευκρινίζεται η χαμηλότερη τιμή της μέγιστης ικανότητας ταχύτητας των τοποθετημένων χειμερινών ελαστικών για χρήση σε συνθήκες έντονης χιονόπτωσης. Άλλα ελαστικά με βελτιωμένο μηχανισμό έλξης στο χιόνι (δηλαδή με την επισήμανση M + S, αλλά χωρίς το σύμβολο της χιονονιφάδας πάνω σε τρεις βουνοκορφές) πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των σημείων 5.2.3.1.1 και 5.2.3.1.2 του παρόντος κανονισμού.

5.2.3.2.3.

Στην περίπτωση οχημάτων εξοπλισμένων με ελαστικά ειδικής χρήσης. Ωστόσο, αν η μέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα του οχήματος είναι μεγαλύτερη από την ταχύτητα που αντιστοιχεί στο σύμβολο χαμηλότερης κατηγορίας ταχύτητας των τοποθετημένων ελαστικών ειδικής χρήσης, πρέπει, εντός του οχήματος και σε δεσπόζουσα θέση εύκολα και μόνιμα ορατή από τον οδηγό, να υπάρχει προειδοποιητική επιγραφή μέγιστης ταχύτητας, στην οποία θα διευκρινίζεται η χαμηλότερη τιμή της μέγιστης ικανότητας ταχύτητας των τοποθετημένων ελαστικών ειδικής χρήσης.

5.2.3.2.4.

Στην περίπτωση οχημάτων των κατηγοριών M2, M3, N2 ή N3 που είναι εξοπλισμένα με διάταξη περιορισμού της ταχύτητας εγκεκριμένη σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. 89 του ΟΗΕ, το σύμβολο ταχύτητας των ελαστικών πρέπει να συμμορφώνεται με την ταχύτητα στην οποία έχει οριστεί ο περιορισμός. Ωστόσο, αν ο κατασκευαστής του οχήματος έχει προβλέψει ότι η μέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα του οχήματος είναι μεγαλύτερη από την ταχύτητα που αντιστοιχεί στο σύμβολο χαμηλότερης κατηγορίας ταχύτητας των τοποθετημένων ελαστικών, πρέπει, εντός του οχήματος και σε δεσπόζουσα θέση εύκολα και μόνιμα ορατή από τον οδηγό, να υπάρχει προειδοποιητική επιγραφή μέγιστης ταχύτητας, στην οποία θα διευκρινίζεται η μέγιστη ικανότητα ταχύτητας των τοποθετημένων ελαστικών.

5.2.3.2.5.

Στην περίπτωση οχημάτων των κατηγοριών M1 ή N1 που είναι εξοπλισμένα με σύστημα επί του οχήματος που επιτελεί λειτουργία περιορισμού της ταχύτητας, το σύμβολο της ταχύτητας των ελαστικών πρέπει να συμμορφώνεται με την ταχύτητα στην οποία ορίζεται ο περιορισμός.

Ωστόσο, αν ο κατασκευαστής του οχήματος έχει προβλέψει ότι η μέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα του οχήματος είναι μεγαλύτερη από την ταχύτητα που αντιστοιχεί στο σύμβολο χαμηλότερης κατηγορίας ταχύτητας των τοποθετημένων ελαστικών, πρέπει, εντός του οχήματος και σε δεσπόζουσα θέση εύκολα και μόνιμα ορατή από τον οδηγό, να υπάρχει προειδοποιητική επιγραφή μέγιστης ταχύτητας, στην οποία θα διευκρινίζεται η μέγιστη ικανότητα ταχύτητας των ελαστικών.

5.2.3.3.

Ο κατασκευαστής παρέχει τις αναγκαίες πληροφορίες για την ικανότητα ταχύτητας των ανταλλακτικών ελαστικών στις οδηγίες χρήσης του οχήματος ή με κάθε άλλο μέσο επικοινωνίας εντός του οχήματος.

5.2.4.

Ειδικές περιπτώσεις

5.2.4.1.

Στην περίπτωση οχημάτων των κατηγοριών M1 και N1 τα οποία είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να μπορούν να έλκουν ρυμουλκούμενο, το επιπλέον φορτίο που ασκείται στη διάταξη ζεύξης του ρυμουλκούμενου ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την υπέρβαση του μέγιστου οπίσθιου επιτρεπόμενου φορτίου του ελαστικού αν είναι της κλάσης C1, αλλά όχι κατά περισσότερο από 15 τοις εκατό. Σε τέτοια περίπτωση, οι οδηγίες χρήσης του οχήματος ή το άλλο μέσο επικοινωνίας που αναφέρεται στο σημείο 5.2.3.3. πρέπει να παρέχουν σαφείς πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με τη μέγιστη αποδεκτή ταχύτητα του οχήματος όταν έλκει ρυμουλκούμενο, η οποία, σε κάθε περίπτωση, δεν υπερβαίνει τα 100 km/h, και σχετικά με την πίεση των οπίσθιων ελαστικών, τουλάχιστον 20 kPa (0,2 bar) πάνω από την/τις πίεση/-εις των ελαστικών όπως συνιστώνται για κανονική χρήση (δηλαδή χωρίς ρυμουλκούμενο).

5.2.4.2.

Στην περίπτωση ρυμουλκουμένων των κατηγοριών O1 και O2 με μέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα 100 km/h ή λιγότερο τα οποία είναι εξοπλισμένα με ελαστικά της κλάσης C1 σε μονή διάταξη, το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο κάθε ελαστικού πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσο με 0,45 φορές την τεχνικώς αποδεκτή μέγιστη μάζα του άξονα που φέρει το βαρύτερο φορτίο, όπως δηλώνεται από τον κατασκευαστή του ρυμουλκούμενου. Για ελαστικά σε διπλή (δίδυμη) διάταξη, ο συντελεστής αυτός πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με 0,24. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, πρέπει να τοποθετείται μόνιμα και να στερεώνεται κοντά στην πρόσθια διάταξη ζεύξης του ρυμουλκούμενου προειδοποιητική επιγραφή ταχύτητας λειτουργίας, στην οποία θα διευκρινίζεται η μέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα του οχήματος.

5.2.4.3.

Στην περίπτωση ορισμένων ειδικών οχημάτων, όπως παρατίθενται παρακάτω, τα οποία είναι εξοπλισμένα με ελαστικά κλάσης C2 ή C3, δεν εφαρμόζεται ο πίνακας "Μεταβολή της ικανότητας φόρτισης συναρτήσει της ταχύτητας", που παρατίθεται στο σημείο 5.2.2.2.2. Σ’ αυτή την περίπτωση, το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο των ελαστικών σε συνάρτηση με τη μέγιστη τεχνικώς αποδεκτή μάζα ανά άξονα (βλέπε σημεία 5.2.2.1.2 έως 5.2.2.1.4) πρέπει να καθορίζεται με τον πολλαπλασιασμό του φορτίου που αντιστοιχεί στον δείκτη ικανότητας φόρτισης επί κατάλληλο συντελεστή που να συνδέεται με τον τύπο του οχήματος και τη χρήση του και όχι με τη μέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα του οχήματος· οι απαιτήσεις των σημείων 5.2.3.1.1 και 5.2.3.1.2 του παρόντος κανονισμού δεν εφαρμόζονται.

Οι κατάλληλοι συντελεστές είναι οι ακόλουθοι:

5.2.4.3.1.

1,15 στην περίπτωση οχήματος κλάσης I ή κλάσης A (M2 ή M3), όπως καθορίζεται στον κανονισμό αριθ. 107 του ΟΗΕ.

5.2.4.3.2.

1,10 στην περίπτωση οχημάτων της κατηγορίας N ειδικά κατασκευασμένων προς χρήση για κοντινές αποστάσεις σε αστικές και προαστιακές περιοχές, όπως τα οχήματα καθαρισμού δρόμων ή τα απορριμματοφόρα οχήματα, με τον όρο ότι η μέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα του οχήματος δεν υπερβαίνει τα 60 km/h.

5.2.4.4.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν τα οχήματα είναι κατασκευασμένα για συνθήκες χρήσης που δεν είναι συμβατές με τα χαρακτηριστικά των ελαστικών της κλάσης C1, C2 ή C3 και, ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να τοποθετηθούν ελαστικά με διαφορετικά χαρακτηριστικά, οι απαιτήσεις του σημείου 5.1.1. του παρόντος κανονισμού δεν εφαρμόζονται, με τον όρο ότι πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

5.2.4.4.1.

τα ελαστικά πρέπει να εγκρίνονται σύμφωνα είτε με τον κανονισμό αριθ. 75 του ΟΗΕ είτε με τον κανονισμό αριθ. 106 του ΟΗΕ· και

5.2.4.4.2.

η αρμόδια για την έγκριση τύπου αρχή και η τεχνική υπηρεσία κρίνουν ότι τα ελαστικά που τοποθετήθηκαν είναι κατάλληλα για τις συνθήκες λειτουργίας του οχήματος. Η φύση της απαλλαγής και οι λόγοι της αποδοχής πρέπει να δηλώνονται στην έκθεση δοκιμής, καθώς και στο έντυπο επικοινωνίας του παραρτήματος 2.

5.2.5.

Εφεδρικοί τροχοί και εφεδρικά ελαστικά

5.2.5.1.

Σε περίπτωση που ένα όχημα είναι εξοπλισμένο με εφεδρική μονάδα, αυτή πρέπει να είναι ένα από τα ακόλουθα:

5.2.5.1.1.

Κανονική εφεδρική μονάδα ίδιου μεγέθους με των ελαστικών που έχουν πράγματι τοποθετηθεί στο όχημα.

Εάν το όχημα είναι εξοπλισμένο με πολλαπλά μεγέθη ελαστικών, το μέγεθος ελαστικού της εφεδρικής μονάδας πρέπει να αντιστοιχεί σε ένα από τα μεγέθη ελαστικών. Αυτό πρέπει να αναφέρεται σαφώς στις οδηγίες χρήσης του οχήματος ή σε οποιοδήποτε άλλο μέσο επικοινωνίας εντός του οχήματος.

5.2.5.1.2.

Εφεδρική μονάδα προσωρινής χρήσης τύπου κατάλληλου προς χρήση στο όχημα· ωστόσο, τα οχήματα κατηγοριών πλην των M1, N1, M2, M3 (μέγιστη μάζα έμφορτου οχήματος ≤ 7 500 kg) ή N2 (μέγιστη μάζα έμφορτου οχήματος ≤ 7 500 kg) δεν είναι εξοπλισμένα με εφεδρική μονάδα προσωρινής χρήσης ούτε έχει τοποθετηθεί τέτοια μονάδα σ’ αυτά.

5.2.5.2.

Κάθε όχημα που είναι εξοπλισμένο με εφεδρική μονάδα προσωρινής χρήσης ή με ελαστικά τύπου run flat πρέπει να συμμορφώνεται με τις τεχνικές και μεταβατικές διατάξεις του κανονισμού αριθ. 64 του ΟΗΕ όσον αφορά τις απαιτήσεις για τον εξοπλισμό των οχημάτων με εφεδρικές μονάδες προσωρινής χρήσης και ελαστικά τύπου run flat.

Αν πρέπει να ληφθούν ειδικές προφυλάξεις ώστε να τοποθετηθεί εφεδρική μονάδα προσωρινής χρήσης στο όχημα (π.χ. εφεδρική μονάδα προσωρινής χρήσης τοποθετείται μόνο στον εμπρόσθιο άξονα και, ως εκ τούτου, εμπρόσθια κανονική μονάδα πρέπει πρώτα να τοποθετηθεί στον οπίσθιο άξονα προκειμένου να διορθωθεί δυσλειτουργία της οπίσθιας κανονικής μονάδας), αυτό θα πρέπει να δηλώνεται σαφώς στις οδηγίες χρήσης του οχήματος ή σε οποιοδήποτε άλλο μέσο επικοινωνίας εντός του οχήματος και θα πρέπει να επαληθεύεται η συμμόρφωση με τις σχετικές απαιτήσεις του σημείου 5.2.1.3. του παρόντος κανονισμού.

6.   ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ

6.1.

Κάθε τροποποίηση του τύπου οχήματος κοινοποιείται στην αρχή έγκρισης τύπου που έχει εγκρίνει τον συγκεκριμένο τύπο οχήματος. Η αρχή έγκρισης τύπου δύναται τότε είτε:

α)

να αποφασίσει, σε συνεννόηση με τον κατασκευαστή, τη χορήγηση νέας έγκρισης τύπου· είτε

β)

να εφαρμόσει τη διαδικασία που περιλαμβάνεται στο σημείο 6.1.1. (αναθεώρηση) και, κατά περίπτωση, τη διαδικασία που περιγράφεται στο σημείο 6.1.2. (επέκταση).

6.1.1.

Αναθεώρηση

Όταν οι λεπτομέρειες που περιέχονται στα δελτία πληροφοριών του παραρτήματος 1 έχουν τροποποιηθεί και η αρχή έγκρισης τύπου θεωρεί ότι οι τροποποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν δεν είναι πιθανό να έχουν σημαντική αρνητική επίδραση και ότι σε κάθε περίπτωση το όχημα εξακολουθεί να πληροί τις απαιτήσεις, οι τροποποιήσεις χαρακτηρίζονται «αναθεώρηση».

Σε μια τέτοια περίπτωση, η αρχή έγκρισης τύπου εκδίδει, εφόσον απαιτείται, τις αναθεωρημένες σελίδες των εγγράφων πληροφοριών του παραρτήματος 1, σημειώνοντας σαφώς, σε κάθε αναθεωρημένη σελίδα, τη φύση της τροποποίησης και την ημερομηνία επανέκδοσης. Η ενιαία, επικαιροποιημένη έκδοση των εγγράφων πληροφοριών του παραρτήματος 1, συνοδευόμενη από λεπτομερή περιγραφή των τροποποιήσεων, θεωρείται ότι πληροί αυτή την απαίτηση.

6.1.2.

Επέκταση

Η τροποποίηση χαρακτηρίζεται ως «επέκταση» εάν, πέρα από την τροποποίηση των στοιχείων που καταγράφονται στα έγγραφα πληροφοριών του παραρτήματος 1,

α)

απαιτούνται περαιτέρω επιθεωρήσεις ή δοκιμές· ή

β)

οποιαδήποτε πληροφορία του εγγράφου κοινοποίησης (εξαιρουμένων των παραρτημάτων του) έχει αλλάξει· ή

γ)

ζητείται έγκριση για μεταγενέστερη σειρά τροποποιήσεων μετά την έναρξη ισχύος της.

6.2.

Η επικύρωση ή η απόρριψη της έγκρισης, στην οποία προσδιορίζονται οι τροποποιήσεις, ανακοινώνεται στα συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας εφαρμογής του παρόντος κανονισμού σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο σημείο 4.3 ανωτέρω. Επιπλέον, το ευρετήριο των εγγράφων πληροφοριών και των εκθέσεων δοκιμών, το οποίο επισυνάπτεται στο έγγραφο κοινοποίησης του παραρτήματος 1, τροποποιείται αναλόγως για να φαίνεται η ημερομηνία της τελευταίας αναθεώρησης ή επέκτασης.

6.3.

Η αρχή έγκρισης τύπου η οποία χορηγεί επέκταση της έγκρισης εκχωρεί αύξοντα αριθμό για κάθε κοινοποίηση που αφορά τέτοια επέκταση.

7.   ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

7.1.

Οι διαδικασίες που αφορούν τη συμμόρφωση της παραγωγής είναι σύμφωνες προς τις γενικές διατάξεις που καθορίζονται στο άρθρο 2 και στον κατάλογο 1 της συμφωνίας (E/ECE/TRANS/505/Αναθ.3) και πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:

7.2.

Όχημα που έχει εγκριθεί με βάση τον παρόντα κανονισμό κατασκευάζεται έτσι ώστε να συμφωνεί προς τον εγκεκριμένο τύπο με πλήρωση των απαιτήσεων του σημείου 5·

7.3.

η αρχή έγκρισης τύπου η οποία χορήγησε την έγκριση μπορεί οποτεδήποτε να επαληθεύει τη συμμόρφωση των μεθόδων ελέγχου που εφαρμόζονται για κάθε μονάδα παραγωγής. Η συνήθης συχνότητα των επιθεωρήσεων αυτών είναι μία φορά ανά διετία.

8.   ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

8.1.

Η έγκριση που χορηγείται για έναν τύπο οχήματος δυνάμει του παρόντος κανονισμού είναι δυνατόν να ανακληθεί αν δεν ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του σημείου 7.

8.2.

Εάν κάποιο συμβαλλόμενο μέρος ανακαλέσει έγκριση που έχει προηγουμένως χορηγήσει, ενημερώνει πάραυτα τα υπόλοιπα συμβαλλόμενα μέρη που εφαρμόζουν τον παρόντα κανονισμό με αποστολή προς αυτά εντύπου κοινοποίησης σύμφωνου με το υπόδειγμα του παραρτήματος 1 του παρόντος κανονισμού.

9.   ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Εάν ο κάτοχος της έγκρισης διακόψει τελείως την παραγωγή τύπου οχήματος που έχει εγκριθεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, ενημερώνει σχετικά την αρχή που χορήγησε την έγκριση, η οποία με τη σειρά της ενημερώνει πάραυτα τα υπόλοιπα συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας που εφαρμόζουν τον παρόντα κανονισμό με έντυπο κοινοποίησης σύμφωνο προς το υπόδειγμα του παραρτήματος 1 του παρόντος κανονισμού.

10.   ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

10.1.

Από την ημερομηνία επίσημης έναρξης ισχύος της σειράς τροποποιήσεων 01, κανένα συμβαλλόμενο μέρος που εφαρμόζει τον παρόντα κανονισμό δεν απορρίπτει τη χορήγηση ή την αποδοχή εγκρίσεων τύπου σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό όπως τροποποιήθηκε με τη σειρά τροποποιήσεων 01.

10.2.

Από την 6η Ιουλίου 2022 τα συμβαλλόμενα μέρη που εφαρμόζουν τον παρόντα κανονισμό δεν υποχρεούνται να αποδέχονται εγκρίσεις τύπου σύμφωνα με τις προηγούμενες σειρές τροποποιήσεων που εκδόθηκαν για πρώτη φορά μετά την 6η Ιουλίου 2022.

10.3.

Έως την 6η Ιουλίου 2022 τα συμβαλλόμενα μέρη που εφαρμόζουν τον παρόντα κανονισμό αποδέχονται εγκρίσεις τύπου σύμφωνα με τις προηγούμενες σειρές τροποποιήσεων που εκδόθηκαν για πρώτη φορά πριν από την 6η Ιουλίου 2022.

10.4.

Από την 6η Ιουλίου 2022 τα συμβαλλόμενα μέρη που εφαρμόζουν τον παρόντα κανονισμό δεν υποχρεούνται να αποδέχονται εγκρίσεις τύπου που εκδόθηκαν στις προηγούμενες σειρές τροποποιήσεων του παρόντος κανονισμού.

10.5.

Κατά παρέκκλιση από τις παραπάνω μεταβατικές διατάξεις, τα συμβαλλόμενα μέρη τα οποία αρχίζουν να εφαρμόζουν τον παρόντα κανονισμό μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της πλέον πρόσφατης σειράς τροποποιήσεων δεν υποχρεούνται να αποδέχονται εγκρίσεις τύπου που χορηγήθηκαν σύμφωνα με κάποια από τις προηγούμενες σειρές τροποποιήσεων του παρόντος κανονισμού / υποχρεούνται μόνο να αποδέχονται την έγκριση τύπου που χορηγήθηκε σύμφωνα με τη σειρά τροποποιήσεων 01.

10.6.

Παρά την παράγραφο 10.4., τα συμβαλλόμενα μέρη που εφαρμόζουν τον παρόντα κανονισμό εξακολουθούν να δέχονται εγκρίσεις τύπου που εκδόθηκαν σύμφωνα με τις προηγούμενες σειρές τροποποιήσεων του παρόντος κανονισμού, για τα οχήματα / συστήματα οχημάτων τα οποία δεν επηρεάζονται από τις αλλαγές που εισήχθησαν με τη σειρά τροποποιήσεων 01.

10.7.

Τα συμβαλλόμενα μέρη που εφαρμόζουν τον παρόντα κανονισμό δύνανται να χορηγήσουν εγκρίσεις τύπου σύμφωνα με οποιαδήποτε προηγούμενη σειρά τροποποιήσεων του παρόντος κανονισμού (3).

10.8.

Τα συμβαλλόμενα μέρη που εφαρμόζουν τον παρόντα κανονισμό συνεχίζουν να χορηγούν επεκτάσεις υφιστάμενων εγκρίσεων σύμφωνα με τυχόν προηγούμενη σειρά τροποποιήσεων του παρόντος κανονισμού.3

11.   ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ

Τα συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας που εφαρμόζουν τον παρόντα κανονισμό γνωστοποιούν στη γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών τα ονόματα και τις διευθύνσεις των τεχνικών υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για τη διεξαγωγή δοκιμών έγκρισης και των αρχών έγκρισης τύπου οι οποίες χορηγούν εγκρίσεις και προς τις οποίες πρέπει να αποστέλλονται τα έντυπα που πιστοποιούν την έγκριση ή την επέκταση ή την άρνηση χορήγησης ή την ανάκληση έγκρισης.


(1)  Όπως ορίζεται στο ενοποιημένο ψήφισμα για την κατασκευή οχημάτων (R.E.3.), έγγραφο ECE/TRANS/WP.29/78/Αναθ.6, παράγραφος 2 - www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html

(2)  Οι διακριτικοί αριθμοί των συμβαλλόμενων στη συμφωνία του 1958 μερών παρατίθενται στο παράρτημα 3 του ενοποιημένου ψηφίσματος για την κατασκευή οχημάτων (R.E.3), έγγραφο ECE/TRANS/WP.29/78//αναθ.6, παράρτημα 3 - www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html

(3)  Σημείωμα της Γραμματείας: η διατύπωση προσαρμόστηκε σύμφωνα με την απόφαση της ομάδας εργασίας του άρθρου 29 κατά τη σύνοδο του Νοεμβρίου του 2020 (ECE/TRANS/WP.29/1155, παράγραφοι 92 και 93, και ανεπίσημο έγγραφο WP.29-182-11).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

[Μέγιστο μέγεθος: A4 (210 mm × 297 mm)]

Έγγραφο πληροφοριών

σύμφωνα με τον κανονισμό του ΟΗΕ για την εγκατάσταση ελαστικών

1.   

Γενικά

1.1.   

Μάρκα (εμπορική ονομασία του κατασκευαστή): …

1.2.   

Τύπος: …

1.2.1.   

Εμπορική/-ές ονομασία/-ες (αν υπάρχει/-ουν): …

1.3.   

Μέσα αναγνώρισης του τύπου εφόσον σημειώνονται επί του οχήματος (1):…

1.3.1.   

Θέση της εν λόγω σήμανσης: …

1.4.   

Κατηγορία οχήματος (2): …

1.5.   

Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή: …

1.6.   

Ονομασία/-ες και διεύθυνση/-εις της/των εγκατάστασης/-εων συναρμολόγησης: …

1.7.   

Ονοματεπώνυμο και διεύθυνση του αντιπροσώπου του κατασκευαστή (αν υπάρχει): …

2.   

Γενικά κατασκευαστικά χαρακτηριστικά του οχήματος

2.1.   

Φωτογραφίες και/ή σχεδιαγράμματα αντιπροσωπευτικού οχήματος: …

2.2.   

Αριθμός αξόνων και τροχών: …

2.2.1.   

Αριθμός και θέση των αξόνων με ελαστικά σε διπλή (δίδυμη) διάταξη: …

2.2.2.   

Αριθμός και θέση διευθυντήριων αξόνων: …

2.2.3.   

Κινητήριοι άξονες (αριθμός, θέση, σύζευξη): …

3.   

Μάζες και διαστάσεις (3) , (4)

3.1.   

Μετατρόχιο/-α και πλάτος/-η άξονα/-ων

3.1.1.   

Μετατρόχιο κάθε διευθυντήριου άξονα (5): …

3.1.2.   

Μετατρόχιο όλων των υπόλοιπων αξόνων (5): …

3.1.3.   

Πλάτος του ευρύτερου οπίσθιου άξονα: …

3.1.4.   

Πλάτος του εμπρόσθιου άξονα (μετρούμενου στο ακραίο τμήμα των ελαστικών, εξαιρούμενου του εξογκώματος των ελαστικών κοντά στο έδαφος): …

3.2.   

Τεχνικά επιτρεπόμενη μέγιστη μάζα έμφορτου οχήματος κατά δήλωση του κατασκευαστή: (6)(7)

3.3.   

Μέγιστη τεχνικώς αποδεκτή μάζα σε κάθε άξονα: …

3.4.   

Το όχημα είναι/δεν είναι (8) κατάλληλο για τη ρυμούλκηση φορτίων

3.5.   

Μέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα (σε km/h) (9): …

4.   

Ανάρτηση

4.1.   

Ελαστικά και τροχοί

4.1.1.   

Συνδυασμός/-οί ελαστικού/τροχού (10)

α)

για τα ελαστικά αναφέρονται τα εξής:

κλάση ελαστικού (C1/ C2/ C3) (8)

ο/οι κωδικός/-οί μεγέθους …

ο δείκτης ικανότητας φόρτισης (7)

το σύμβολο κατηγορίας ταχύτητας (7)

β)

για τους τροχούς δίνεται το/τα μέγεθος/-η ζαντών και το/τα offset. …

4.1.2.   

Άξονες

4.1.2.1.   

Άξονας 1:

4.1.2.2.   

Άξονας 2:

κ.λπ.

4.1.3.   

Συνιστώμενη/-ες από τον κατασκευαστή του οχήματος πίεση/-εις ελαστικών (kPa), ανάλογα με το φορτίο του οχήματος: …

4.1.4.   

Περιγραφή του/των μηχανισμού/-ών έλξης στο χιόνι και ο/οι συνδυασμός/-οί ελαστικού/τροχού στον/στους εμπρόσθιο/-ους και/ή στον/στους οπίσθιο/-ους άξονα/-ες, κατάλληλων για τον τύπο του οχήματος, σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή: …

4.1.5.   

Σύντομη περιγραφή τυχόν εφεδρικής μονάδας προσωρινής χρήσης: …

4.1.6.   

Σύντομη περιγραφή του συστήματος παρακολούθησης της πίεσης των ελαστικών (TPMS) (αν έχει τοποθετηθεί από τον κατασκευαστή): …

5.   

Αμάξωμα

5.1.   

Προστατευτικά τροχών

5.1.1.   

Σύντομη περιγραφή του οχήματος όσον αφορά τα προστατευτικά τροχών: …

6.   

Διάφορα

6.1.   

Συσκευές περιορισμού της ταχύτητας

6.1.1.   

Κατασκευαστής/-ές: …

6.1.2.   

Τύπος/-οι: …

6.1.3.   

Αριθμός/-οί έγκρισης τύπου, αν υπάρχει/-ουν: …

6.1.4.   

Ταχύτητα ή κλίμακα ταχυτήτων στην οποία μπορεί να λειτουργήσει ο περιοριστής ταχύτητας: …km/h


(1)  Αν το μέσο αναγνώρισης του τύπου περιέχει χαρακτήρες άσχετους προς την περιγραφή του τύπου του οχήματος, του κατασκευαστικού στοιχείου ή της χωριστής τεχνικής μονάδας που καλύπτονται από το παρόν δελτίο πληροφοριών, οι εν λόγω χαρακτήρες συμβολίζονται στα έγγραφα με λατινικό ερωτηματικό «?» (π.χ. ABC??123??).

(2)  Όπως ορίζεται στο ενοποιημένο ψήφισμα για την κατασκευή οχημάτων (R.E.3.), έγγραφο ECE/TRANS/WP.29/78/Αναθ.6, παράγραφος 2 - www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html

(3)  Όταν υπάρχει έκδοση με κανονικό θάλαμο οδήγησης και άλλη με κουκέτα, δηλώνονται και οι δύο σειρές μαζών και διαστάσεων.

(4)  Πρότυπο ISO 612:1978 — Οδικά οχήματα — Διαστάσεις μηχανοκίνητων οχημάτων και ρυμουλκούμενων οχημάτων — όροι και ορισμοί.

(5)  Πρότυπο ISO 612-1978 — όρος αριθ. 6.5.

(6)  Για τα ρυμουλκούμενα ή ημιρυμουλκούμενα, καθώς και για τα οχήματα που έχουν ζευχθεί με ρυμουλκούμενο ή ημιρυμουλκούμενο, τα οποία ασκούν αξιόλογο κατακόρυφο φορτίο στη διάταξη ή στο έδρανο ζεύξης, το φορτίο αυτό, διαιρούμενο με τη σταθερή τιμή επιτάχυνσης της βαρύτητας, περιλαμβάνεται στη μέγιστη τεχνικώς αποδεκτή μάζα.

(7)  Συμπληρώστε τις ανώτερες και κατώτερες τιμές για κάθε παραλλαγή.

(8)  Διαγράφεται η περιττή ένδειξη.

(9)  Όσον αφορά τα μηχανοκίνητα οχήματα, αν ο κατασκευαστής τους επιτρέπει την τροποποίηση ορισμένων λειτουργιών ελέγχου (π.χ. μέσω λογισμικού, υλικού, αναβάθμισης, επιλογής, ενεργοποίησης, απενεργοποίησης) πριν ή μετά τη θέση του οχήματος σε κυκλοφορία, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα το όχημα να αποκτά αυξημένη μέγιστη ταχύτητα, πρέπει να δηλώνεται η μέγιστη δυνατή ταχύτητα που μπορεί να επιτευχθεί με την προσαρμογή των εν λόγω λειτουργιών ελέγχου. Όσον αφορά τα ρυμουλκούμενα, πρέπει να δηλώνεται η μέγιστη ταχύτητα που επιτρέπει ο κατασκευαστής.

(10)  Για ελαστικά που φέρουν την ένδειξη ZR πριν από τον κωδικό διαμέτρου των ζαντών και προορίζονται για οχήματα με μέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα άνω των 300 km/h παρέχονται αντίστοιχες πληροφορίες.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

Επικοινωνία

[μέγιστο μέγεθος: A4 (210 × 297 mm)]

Image 1

 (1)

Εκδούσα αρχή: (Ένδειξη της υπηρεσίας)

…………………………

…………………………


που αφορά (2):

Χορήγηση έγκρισης

 

Επέκταση έγκρισης

Απόρριψη έγκρισης

Ανάκληση της έγκρισης

Οριστική παύση της παραγωγής

ενός τύπου οχήματος αναφορικά με την εγκατάσταση των ελαστικών του

Αριθ. έγκρισης: …Αριθ. επέκτασης: …

Τμήμα I

1.

Μάρκα (εμπορική ονομασία του κατασκευαστή): …

2.

Τύπος: …

2.1.

Εμπορική/-ές ονομασία/-ες (αν υπάρχει/-ουν): …

3.

Μέσα αναγνώρισης του τύπου εφόσον σημειώνονται επί του οχήματος: (3)

3.1.

Θέση της εν λόγω σήμανσης: …

4.

Κατηγορία οχήματος (4): …

5.

Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή: …

6.

Ονομασία/-ες και διεύθυνση/-εις της/των εγκατάστασης/-εων συναρμολόγησης: …

7.

Ονοματεπώνυμο και διεύθυνση του αντιπροσώπου του κατασκευαστή (αν υπάρχει): …

Τμήμα ΙΙ

1.

Συμπληρωματικές πληροφορίες: βλ. προσθήκη

2.

Υπεύθυνη τεχνική υπηρεσία για τη διεξαγωγή των δοκιμών: …

3.

Ημερομηνία της έκθεσης δοκιμής: …

4.

Αριθμός της έκθεσης δοκιμής: …

5.

Παρατηρήσεις (αν υπάρχουν): βλ. προσθήκη

6.

Τόπος: …

7.

Ημερομηνία: …

8.

Υπογραφή: …

9.

Πακέτο πληροφοριών (εφόσον κρίνεται σκόπιμο) …

Προσθήκη στο έντυπο κοινοποίησης αριθ. …

που αφορά την έγκριση τύπου οχήματος αναφορικά με την εγκατάσταση των ελαστικών του

1.

Συμπληρωματικές πληροφορίες

1.1.

Σύντομη περιγραφή του τύπου οχήματος, όσον αφορά τη δομή, τις διαστάσεις, τις γραμμές και τα συστατικά υλικά: …

1.2.

Συνδυασμός/-οί ελαστικού (C1/ C2/ C3)2/ τροχού (καθώς και μέγεθος των ελαστικών, διαστάσεις των ζαντών και offset των τροχών): …

1.3.

Το σύμβολο της κατηγορίας ελάχιστης ταχύτητας που είναι συμβατή με τη μέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα (κάθε παραλλαγής) (για ελαστικά που φέρουν την ένδειξη ZR πριν από τον κωδικό διαμέτρου των ζαντών και προορίζονται για όχημα με μέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα άνω των 300 km/h παρέχονται αντίστοιχες πληροφορίες): …

1.4.

Ο δείκτης ελάχιστης ικανότητας φόρτισης που είναι συμβατός με τη μέγιστη τεχνικά αποδεκτή μάζα σε κάθε άξονα (κάθε παραλλαγής) (κατά περίπτωση προσαρμοσμένος σύμφωνα με το σημείο 5.2.2.2. του παρόντος κανονισμού): …

1.5.

Συνδυασμός/-οί ελαστικού (C1/ C2/ C3)2 / τροχού (καθώς και μέγεθος των ελαστικών, διαστάσεις των ζαντών και offset των τροχών) που χρησιμοποιείται/-ούνται με τον/τους μηχανισμό/-ούς έλξης στο χιόνι: …

2.

Όχημα της κατηγορίας M1 είναι / δεν είναι2 κατάλληλο για τη ρυμούλκηση φορτίων και υπάρχει υπέρβαση του επιτρεπόμενου φορτίου των οπίσθιων ελαστικών κατά … τοις εκατό

3.

Το όχημα έχει/δεν έχει2 εγκριθεί σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. 64 και/ή τον κανονισμό αριθ. 141 του ΟΗΕ2 όσον αφορά την εφεδρική μονάδα προσωρινής χρήσης του τύπου 1/2/3/4/52.

4.

Το όχημα έχει/δεν έχει2 εγκριθεί σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. 64 και/ή τον κανονισμό αριθ. 141 του ΟΗΕ2 όσον αφορά το σύστημα παρακολούθησης της πίεσης των ελαστικών (TPMS)

4.1.

Σύντομη περιγραφή του συστήματος παρακολούθησης της πίεσης των ελαστικών (TPMS) (αν έχει τοποθετηθεί από τον κατασκευαστή): …

(1)  Χαρακτηριστικός αριθμός της χώρας που χορήγησε, επέκτεινε, αρνήθηκε ή ανακάλεσε την έγκριση (βλέπε διατάξεις περί έγκρισης του παρόντος κανονισμού).

(2)  Διαγράψτε ό,τι δεν ισχύει.

(3)  Αν το μέσο αναγνώρισης του τύπου περιέχει χαρακτήρες άσχετους προς την περιγραφή του τύπου του οχήματος, του κατασκευαστικού στοιχείου ή της χωριστής τεχνικής μονάδας που καλύπτονται από το παρόν δελτίο πληροφοριών, οι εν λόγω χαρακτήρες συμβολίζονται στα έγγραφα με λατινικό ερωτηματικό «?» (π.χ. ABC??123??).

(4)  Όπως ορίζεται στο ενοποιημένο ψήφισμα για την κατασκευή οχημάτων (R.E.3.), έγγραφο ECE/TRANS/WP.29/78/Αναθ.6, παράγραφος 2 - www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

Ρυθμίσεις για τα σήματα έγκρισης

(βλέπε σημεία 4.4 έως 4.4.2 του παρόντος κανονισμού)

Image 2

a = 8 mm min

Το ανωτέρω σήμα έγκρισης, τοποθετημένο σε όχημα, αποδεικνύει ότι ο σχετικός τύπος οχήματος έχει εγκριθεί στο Βέλγιο (E 6) όσον αφορά την εγκατάσταση ελαστικών σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. 142 του ΟΗΕ. Τα πρώτα δύο ψηφία του αριθμού έγκρισης δηλώνουν ότι η έγκριση χορηγήθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού αριθ. 142 του ΟΗΕ, όπως τροποποιήθηκε με τη σειρά τροποποιήσεων 01.