ISSN 1977-0669

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 197

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

64ό έτος
4 Ιουνίου 2021


Περιεχόμενα

 

II   Μη νομοθετικές πράξεις

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/895 της Επιτροπής, της 24ης Φεβρουαρίου 2021, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) 2019/1238 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις παρεμβάσεις σχετικά με προϊόντα ( 1 )

1

 

*

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/896 της Επιτροπής, της 24ης Φεβρουαρίου 2021, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις πρόσθετες πληροφορίες για τους σκοπούς της σύγκλισης των εποπτικών εκθέσεων ( 1 )

5

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/897 της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2021, για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη μορφή των εποπτικών εκθέσεων προς τις αρμόδιες αρχές και τη συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών και με την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων ( 1 )

7

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/898 της Επιτροπής, της 28ης Μαΐου 2021, για την καταχώριση ονομασίας στο μητρώο των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Salată cu icre de știucă de Tulcea (ΠΓΕ)]

67

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) 2021/899 της Επιτροπής, της 3ης Ιουνίου 2021, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011 όσον αφορά μεταβατικά μέτρα για την εξαγωγή κρεατοστεαλεύρων ως καυσίμου για καύση ( 1 )

68

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/900 της Επιτροπής, της 3ης Ιουνίου 2021, για την έγκριση της αλλαγής των προϋποθέσεων χρήσης του νέου τροφίμου γαλακτοολιγοσακχαρίτης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470 της Επιτροπής ( 1 )

71

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/901 της Επιτροπής, της 3ης Ιουνίου 2021, για τη διόρθωση της σουηδικής γλωσσικής έκδοσης του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/2072 για τη θέσπιση ενιαίων όρων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τα προστατευτικά μέτρα κατά των επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών

75

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/902 της Επιτροπής, της 3ης Ιουνίου 2021, για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/605 για τη θέσπιση ειδικών μέτρων ελέγχου για την αφρικανική πανώλη των χοίρων ( 1 )

76

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ

 

*

Οδηγία (ΕΕ) 2021/903 της Επιτροπής, της 3ης Ιουνίου 2021, για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ειδικές οριακές τιμές για την ανιλίνη σε ορισμένα παιχνίδια ( 1 )

110

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

*

Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2021/904 του Συμβουλίου, της 3ης Ιουνίου 2021, για την τροποποίηση της κοινής δράσης 2008/124/ΚΕΠΠΑ, σχετικά με την αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επιβολή του κράτους δικαίου στο Κόσοβο (EULEX KOSOVO)

114

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις των οποίων οι τίτλοι έχουν τυπωθεί με λευκά στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


II Μη νομοθετικές πράξεις

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

4.6.2021   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 197/1


ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/895 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 24ης Φεβρουαρίου 2021

για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) 2019/1238 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις παρεμβάσεις σχετικά με προϊόντα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/1238 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, σχετικά με τη θέσπιση πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος (PEPP) (1), και ιδίως το άρθρο 65 παράγραφος 9,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Είναι απαραίτητο η EIOPA να έχει τη δυνατότητα να εφαρμόζει σαφή κριτήρια και παράγοντες κατά τον προσδιορισμό της ύπαρξης σημαντικής ανησυχίας όσον αφορά την προστασία των επενδυτών ή απειλής για την εύρυθμη λειτουργία και ακεραιότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών ή τη σταθερότητα του συνόλου ή μέρους του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Ένωσης. Επιπλέον, ο παρών κανονισμός προσδιορίζει τα κριτήρια και τους παράγοντες που παρατίθενται ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 65 παράγραφος 9 δεύτερο εδάφιο στοιχεία α), β), γ) και δ) του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238.

(2)

Είναι απολύτως αναγκαίο να διασφαλιστεί η υιοθέτηση συνεπούς προσέγγισης εντός της Ένωσης, ενώ θα παρέχεται παράλληλα η δυνατότητα λήψης κατάλληλων μέτρων από την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) όταν προκύπτουν απρόβλεπτα δυσμενή συμβάντα ή εξελίξεις, σύμφωνα με το άρθρο 65 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238. Η Επιτροπή κάλεσε την EIOPA να παράσχει τεχνικές συμβουλές σχετικά με το πανευρωπαϊκό ατομικό συνταξιοδοτικό προϊόν (PEPP).

(3)

Η ύπαρξη «απειλής», η οποία είναι μία από τις προϋποθέσεις για παρέμβαση της EIOPA με στόχο τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας και της ακεραιότητας των χρηματοπιστωτικών αγορών ή των αγορών βασικών προϊόντων ή της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος, απαιτεί κατώτατο όριο εκτίμησης υψηλότερο από την ύπαρξη «σημαντικής ανησυχίας», η οποία αποτελεί προϋπόθεση για παρέμβαση της EIOPA με σκοπό την προστασία των επενδυτών. Η EIOPA θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να παρεμβαίνει όταν τουλάχιστον ένας από τους παράγοντες ή τα κριτήρια του παρόντος κανονισμού συνεπάγεται ανησυχία ή απειλή αυτού του είδους.

(4)

Επίσης, είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη η ιδιαίτερη κατάσταση και οι συνθήκες του παρόχου PEPP ή του διανομέα PEPP σε σχέση με τη δυνητική συμβολή τους σε ανησυχίες ή απειλές του είδους που προβλέπεται στο άρθρο 65 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Η EIOPA, όταν εξετάζει τον βαθμό πολυπλοκότητας του PEPP, εφαρμόζει τα ακόλουθα κριτήρια και παράγοντες:

α)

τον μακροπρόθεσμο συνταξιοδοτικό χαρακτήρα του PEPΡ·

β)

το είδος και τον βαθμό διαφάνειας των υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού·

γ)

τον βαθμό διαφάνειας των δαπανών και των χρεώσεων που συνδέονται με το PEPΡ·

δ)

τη χρήση τεχνικών που εφιστούν την προσοχή των αποταμιευτών PEPP σε μη ουσιώδη χαρακτηριστικά στην παρουσίαση του PEPΡ·

ε)

τη φύση και τη διαφάνεια των κινδύνων·

στ)

τη χρήση ονομασιών προϊόντων ή ορολογίας ή άλλων πληροφοριών που υποδηλώνουν υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας ή απόδοσης από εκείνα που είναι πράγματι εφικτά ή πιθανά ή που υποδηλώνουν παραπλανητικά χαρακτηριστικά προϊόντος·

ζ)

το κατά πόσον οι πληροφορίες για το PEPP είναι ανεπαρκείς ή ανεπαρκώς αξιόπιστες προκειμένου οι συμμετέχοντες στην αγορά στην οποία στόχευαν οι πληροφορίες να έχουν τη δυνατότητα να διαμορφώσουν κρίση, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση και το είδος του PEPΡ·

η)

την πολυπλοκότητα του υπολογισμού των επιδόσεων, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη αν η απόδοση εξαρτάται από τις επιδόσεις ενός ή περισσότερων υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού, τα οποία επηρεάζονται με τη σειρά τους από άλλους παράγοντες·

θ)

τη φύση και το μέγεθος των κινδύνων·

ι)

αν το PEPP είναι συνδεδεμένο με άλλα προϊόντα ή υπηρεσίες·

ια)

την πολυπλοκότητα τυχόν όρων και προϋποθέσεων του PEPΡ·

ιβ)

την ύπαρξη και τον βαθμό αναντιστοιχίας μεταξύ της αναμενόμενης απόδοσης του PEPP και του κινδύνου ζημίας, λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα:

1)

τη διάρθρωση του κόστους και λοιπές δαπάνες,

2)

την αναντιστοιχία σε σχέση με τον κίνδυνο του παρόχου που διατηρείται από τον πάροχο,

3)

το προφίλ κινδύνου και απόδοσης·

ιγ)

τον καθορισμό της τιμής και τις συναφείς δαπάνες του PEPP, λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα:

1)

τη χρήση κρυφών ή δευτερευουσών επιβαρύνσεων,

2)

χρεώσεις που δεν αντανακλούν το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών,

3)

το κόστος των εγγυήσεων ή τις δαπάνες που δεν αντικατοπτρίζουν το πραγματικό κόστος ή την εύλογη αξία της εγγύησης κεφαλαίου στην περίπτωση βασικού PEPΡ·

ιδ)

την ευκολία και το κόστος με τα οποία ο αποταμιευτής PEPP μπορεί να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες αλλαγής και δυνατότητας μεταφοράς, λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα:

1)

τη χρήση υπηρεσιών αλλαγής και δυνατότητας μεταφοράς σε σχέση με τη φάση στην οποία χρησιμοποιείται η υπηρεσία, τις εφαρμοζόμενες προμήθειες και χρεώσεις ή την απώλεια πλεονεκτημάτων και κινήτρων,

2)

το γεγονός ότι η χρήση υπηρεσιών αλλαγής και δυνατότητας μεταφοράς δεν επιτρέπεται ή καθίσταται αντικειμενικά αδύνατη.

Άρθρο 2

Η EIOPA, κατά την εξέταση της σχέσης του PEPP με τον τύπο του αποταμιευτή PEPP για τον οποίο διατίθεται στην αγορά ή πωλείται, εφαρμόζει τα κριτήρια και τους παράγοντες που παρατίθενται κατωτέρω:

α)

στοιχεία που χαρακτηρίζουν τις δεξιότητες και τις ικανότητες του αποταμιευτή PEPP, συμπεριλαμβανομένου του επιπέδου εκπαίδευσης, γνώσεων και πείρας σε σχέση άλλα συνταξιοδοτικά προϊόντα, μακροπρόθεσμα επενδυτικά προϊόντα ή πρακτικές πωλήσεων, καθώς και τον βαθμό στον οποίο είναι ευάλωτος ο αποταμιευτής PEPP,

β)

στοιχεία που χαρακτηρίζουν την οικονομική κατάσταση του αποταμιευτή PEPP, συμπεριλαμβανομένου του εισοδήματος, του πλούτου και του βαθμού εξάρτησης από το PEPP για επαρκές συνταξιοδοτικό εισόδημα,

γ)

τους κύριους οικονομικούς στόχους του αποταμιευτή PEPP, συμπεριλαμβανομένης της συνταξιοδοτικής αποταμίευσης και της ανάγκης κάλυψης των κινδύνων, μεταξύ των οποίων και οι βιομετρικοί κίνδυνοι,

δ)

αν το PEPP πωλείται σε αποταμιευτές PEPP εκτός της προβλεπόμενης αγοράς-στόχου ή αν η αγορά-στόχος δεν έχει προσδιοριστεί επαρκώς,

ε)

την επιλεξιμότητα για κάλυψη από εθνικό καθεστώς εγγυήσεων, όπου υπάρχουν καθεστώτα αυτού του είδους.

Άρθρο 3

Η EIOPA, κατά την εξέταση του βαθμού καινοτομίας του PEPP ή μιας δραστηριότητας ή μιας πρακτικής, εφαρμόζει τα κριτήρια και τους παράγοντες που παρατίθενται κατωτέρω:

α)

τον βαθμό καινοτομίας που συνδέεται με τη διάρθρωση και τα χαρακτηριστικά του PEPP, ιδίως τον βαθμό καινοτομίας των τεχνικών μετριασμού του κινδύνου ή των μορφών πληρωμών ή του σχεδιασμού άλλων παροχών PEPΡ·

β)

την έκταση της διάδοσης της καινοτομίας, μεταξύ άλλων αν το PEPP είναι καινοτόμο για ορισμένες κατηγορίες αποταμιευτών PEPΡ·

γ)

καινοτομία που εμπεριέχει μόχλευση·

δ)

την προηγούμενη εμπειρία της αγοράς από παρεμφερή PEPP ή πρακτικές πωλήσεων για PEPP.

Άρθρο 4

Η EIOPA, κατά την εξέταση της μόχλευσης που παρέχει ένα PEPP ή μια πρακτική, εφαρμόζει τα κριτήρια και τους παράγοντες που παρατίθενται κατωτέρω:

α)

τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού του PEPP, λαμβάνοντας υπόψη τη μόχλευση που είναι σύμφυτη με το PEPΡ·

β)

τη μόχλευση που οφείλεται σε χρηματοδότηση·

γ)

τα χαρακτηριστικά των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων.

Άρθρο 5

Η EIOPA, κατά την εξέταση του μεγέθους ή του συνολικού ποσού του συσσωρευμένου κεφαλαίου του PEPP, εφαρμόζει τα κριτήρια και τους παράγοντες που παρατίθενται κατωτέρω:

α)

το μέγεθος των δυνητικών επιζήμιων επιπτώσεων όσον αφορά τον μεμονωμένο αποταμιευτή PEPP και, στην περίπτωση μεγάλου αριθμού υφιστάμενων και δυνητικών αποταμιευτών PEPP, τις δυνητικές επιζήμιες επιπτώσεις για μια ομάδα αποταμιευτών PEPP, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη:

β)

το μέγεθος και το συνολικό ποσό του συσσωρευμένου κεφαλαίου του PEPΡ·

γ)

την ονομαστική αξία του PEPΡ·

δ)

την πιθανότητα, το μέγεθος και τη φύση τυχόν ζημιών, συμπεριλαμβανομένου του ποσού της ζημίας που ενδεχομένως προκλήθηκε·

ε)

την αναμενόμενη διάρκεια των αρνητικών επιπτώσεων·

στ)

τον όγκο των εισφορών·

ζ)

τον αριθμό, καθώς και τις ενδεδειγμένες και κατάλληλες απαιτήσεις των εμπλεκόμενων διαμεσολαβητών·

η)

την ανάπτυξη της αγοράς ή την αύξηση των πωλήσεων·

θ)

το μέσο ποσό που επενδύεται από κάθε αποταμιευτή PEPP στο PEPΡ·

ι)

το επίπεδο κάλυψης που προσδιορίζεται στον νόμο για το εθνικό σύστημα εγγύησης ασφαλίσεων, όπου υπάρχουν συστήματα αυτού του είδους·

ια)

την αξία των τεχνικών προβλέψεων σε σχέση με τα PEPΡ·

ιβ)

αν τα υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού του PEPP ενέχουν υψηλό κίνδυνο για την απόδοση των συναλλαγών που πραγματοποιούν οι συμμετέχοντες ή οι αποταμιευτές PEPP στη σχετική αγορά·

ιγ)

αν τα χαρακτηριστικά του PEPP το καθιστούν ιδιαίτερα ευάλωτο στο να χρησιμοποιείται για σκοπούς οικονομικού εγκλήματος, ιδίως το αν τα εν λόγω χαρακτηριστικά θα μπορούσαν να ενθαρρύνουν δυνητικά τη χρήση του PEPP για:

1)

απάτη ή ανεντιμότητα,

2)

παραβάσεις ή κακή χρήση πληροφοριών σε σχέση με χρηματοπιστωτική αγορά,

3)

τη διαχείριση προϊόντων εγκλήματος,

4)

τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Άρθρο 6

Η EIOPA εξετάζει επίσης τους ακόλουθους παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την εύρυθμη λειτουργία και την ακεραιότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών:

α)

αν οι χρηματοοικονομικές δραστηριότητες ή οι χρηματοοικονομικές πρακτικές του παρόχου PEPP ή του διανομέα PEPP ενέχουν ιδιαίτερα υψηλό κίνδυνο για την ανθεκτικότητα ή την ομαλή λειτουργία των αγορών·

β)

αν το PEPP ή οι χρηματοοικονομικές δραστηριότητες ή οι χρηματοοικονομικές πρακτικές του παρόχου PEPP ή του διανομέα PEPP σε σχέση με το PEPP θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σημαντική και τεχνητή διαφορά μεταξύ των τιμών ενός παραγώγου και εκείνων στην υποκείμενη αγορά·

γ)

αν το PEPP ή οι χρηματοοικονομικές δραστηριότητες ή οι χρηματοοικονομικές πρακτικές του παρόχου PEPP ή του διανομέα PEPP σε σχέση με το PEPP ενέχουν υψηλό κίνδυνο για την αγορά ή την υποδομή των συστημάτων πληρωμών, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων διαπραγμάτευσης, εκκαθάρισης και διακανονισμού·

δ)

αν το PEPP ή οι χρηματοοικονομικές δραστηριότητες ή οι χρηματοοικονομικές πρακτικές του παρόχου PEPP ή του διανομέα PEPP σε σχέση με το PEPP ενδέχεται να κλονίσουν την εμπιστοσύνη των αποταμιευτών PEPP στο χρηματοπιστωτικό σύστημα·

ε)

αν το PEPP ή οι χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες ή οι χρηματοοικονομικές πρακτικές του παρόχου PEPP ή του διανομέα PEPP σε σχέση με το PEPP ενέχουν υψηλό κίνδυνο διαταραχής των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που θεωρούνται σημαντικά για το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ένωσης.

Άρθρο 7

Η EIOPA εξετάζει επίσης τους ακόλουθους παράγοντες που ισχύουν για την ιδιαίτερη κατάσταση και τις συνθήκες του παρόχου PEPP ή του διανομέα PEPP, λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα:

α)

την οικονομική κατάσταση και τη φερεγγυότητά του·

β)

τις χρηματοοικονομικές δραστηριότητες ή τις χρηματοοικονομικές πρακτικές του·

γ)

το επιχειρηματικό μοντέλο του, συμπεριλαμβανομένης της βιωσιμότητας και της διαφάνειάς του·

δ)

την καταλληλότητα των ρυθμίσεων αντασφάλισης και εγγύησης σε σχέση με το PEPΡ·

ε)

την εξάρτηση του παρόχου PEPP από τρίτους για σημαντικά χαρακτηριστικά του PEPP, όπως η κάλυψη βιομετρικών κινδύνων, οι εγγυήσεις και η δυνατότητα μεταφοράς του PEPΡ·

στ)

τις πρακτικές πωλήσεων που σχετίζονται με το PEPP, λαμβάνοντας υπόψη:

1)

τους διαύλους επικοινωνίας και διανομής που χρησιμοποιούνται,

2)

το ενημερωτικό, διαφημιστικό ή άλλο προωθητικό υλικό,

3)

τον βαθμό καινοτομίας που συνδέεται με το μοντέλο διανομής, όπως είναι η έκταση της αλυσίδας διαμεσολάβησης ή η εξάρτηση από καινοτόμες τεχνικές για το μοντέλο διανομής.

Άρθρο 8

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 24 Φεβρουαρίου 2021.

Για την Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EE L 198 της 25.7.2019, σ. 1.


4.6.2021   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 197/5


ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/896 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 24ης Φεβρουαρίου 2021

για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις πρόσθετες πληροφορίες για τους σκοπούς της σύγκλισης των εποπτικών εκθέσεων

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/1238 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, σχετικά με τη θέσπιση πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος (PEPP) (1), και ιδίως το άρθρο 40 παράγραφος 9 πρώτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Οι πάροχοι πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος (PEPP) υπόκεινται σε διάφορες ενωσιακές και εθνικές τομεακές νομοθεσίες στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, καθώς και στις αντίστοιχες τομεακές απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων προς τις αρμόδιες αρχές τους, συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών. Είναι απαραίτητη η υιοθέτηση τυποποιημένης προσέγγισης όσον αφορά τις πληροφορίες που απαιτούνται για τους σκοπούς της εποπτείας επιπροσθέτως των πληροφοριών που παρέχονται βάσει του σχετικού τομεακού δικαίου, προκειμένου να μετριαστεί ο πιθανός κίνδυνος εθνικών αποκλινουσών ουσιαστικών πρόσθετων απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων. Η Επιτροπή κάλεσε την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων να παράσχει τεχνική καθοδήγηση.

(2)

Η εξασφάλιση τυποποιημένο συνόλου πληροφοριών είναι απαραίτητη για τη βελτίωση της συγκρισιμότητας και την ενίσχυση της αποδοτικότητας, καθώς και για την αποφυγή της διπλής υποβολής εκθέσεων που συνδέεται με τις τομεακές απαιτήσεις παροχής πληροφοριών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στις πρόσθετες πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 40 παράγραφοι 1 έως 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238 περιλαμβάνονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

α)

περιγραφή του συστήματος διαχείρισης κινδύνων του παρόχου PEPP, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος διακυβέρνησής του, για τη διαχείριση των κινδύνων που προκύπτουν από προϊόντα PEPΡ·

β)

περιγραφή των δραστηριοτήτων που ασκεί ο πάροχος PEPP σε σχέση με τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται, συμπεριλαμβανομένων του είδους των υλοποιούμενων επενδύσεων και της διαχείρισής τους, αν οι επενδύσεις είναι ενεργές ή παθητικές, αν παρέχονται εγγυήσεις, της εφαρμογής τεχνικών μετριασμού του κινδύνου, του μεγέθους όσον αφορά τις εισφορές και τις αξίες των στοιχείων ενεργητικού, καθώς και ενός καταλόγου που περιλαμβάνει το κράτος μέλος καταγωγής του παρόχου PEPP και τυχόν κρατών μελών υποδοχής του παρόχου PEPΡ·

γ)

οι πληροφορίες σχετικά με τις γραπτώς τεκμηριωμένες πολιτικές που οι πάροχοι PEPP πρέπει να εφαρμόζουν για την αντιμετώπιση των σχετικών κινδύνων·

δ)

πληροφορίες σχετικά με τις αρχές αποτίμησης που εφαρμόζονται για σκοπούς φερεγγυότητας, κατά περίπτωση·

ε)

επισκόπηση των σχετικών κινδύνων που αφορούν ή συνδέονται με την παροχή PEPP και του τρόπου με τον οποίο ο πάροχος PEPP σκοπεύει να διαχειριστεί αυτούς τους κινδύνους, περιλαμβανομένων, ενδεικτικά, οικονομικών κινδύνων και κινδύνων ρευστότητας, κινδύνων της αγοράς, πιστωτικών κινδύνων, κινδύνων δυσφήμισης και κινδύνων που συνδέονται με περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και σχετικούς με τη διακυβέρνηση παράγοντες·

στ)

πληροφορίες αναφορικά με την κεφαλαιακή δομή του παρόχου PEPP, συμπεριλαμβανομένων των δεικτών κεφαλαίου και των επιπέδων μόχλευσης·

ζ)

πληροφορίες σχετικά με τις συμβάσεις που κατέχει ένας πάροχος PEPP ή σχετικά με συμβάσεις που συνάπτονται με τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων έναντι των αποταμιευτών PEPP κατά τη φάση αποσυσσώρευσης, ή για την παροχή υπολογαριασμών PEPP.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 24 Φεβρουαρίου 2021.

Για την Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ΕΕ L 198 της 25.7.2019, σ. 1.


4.6.2021   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 197/7


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/897 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 4ης Μαρτίου 2021

για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη μορφή των εποπτικών εκθέσεων προς τις αρμόδιες αρχές και τη συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών και με την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/1238 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, σχετικά με τη θέσπιση πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος (PEPP) (1), και ιδίως το άρθρο 40 παράγραφος 9 τέταρτο εδάφιο και το άρθρο 66 παράγραφος 5 τρίτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2019/1238 θεσπίζει ενιαίους κανόνες σχετικά με την καταχώριση, την παραγωγή, τη διανομή και την εποπτεία των ατομικών συνταξιοδοτικών προϊόντων που διανέμονται στην Ένωση με τον χαρακτηρισμό «πανευρωπαϊκό ατομικό συνταξιοδοτικό προϊόν» (PEPP).

(2)

Το ενδεδειγμένο επίπεδο ανάλυσης των πληροφοριών έχει καθοριστική σημασία για την εφαρμογή μιας διαδικασίας εποπτικής εξέτασης με βάση τον κίνδυνο και της εποπτείας σε επίπεδο προϊόντος. Τα υποδείγματα για την υποβολή πληροφοριών, σύμφωνα με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2021/896 της Επιτροπής (2), θα πρέπει να παρέχουν οπτική απεικόνιση των εν λόγω πληροφοριών και να αποτυπώνουν το επίπεδο ανάλυσης των εν λόγω πληροφοριών.

(3)

Προκειμένου να προωθηθεί η εποπτική σύγκλιση, οι πληροφορίες που υποβάλλονται στις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 40 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238 θα πρέπει να υποβάλλονται με τη χρήση υποδειγμάτων.

(4)

Το πλαίσιο συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών καταγωγής και υποδοχής, και με την EIOPA, θα πρέπει να διευκολύνει την αποτελεσματικότητα της εκτέλεσης των αντίστοιχων καθηκόντων και υποχρεώσεών τους, και να διασφαλίζει συνεπή και αποτελεσματική εποπτεία. Συγκεκριμένα, είναι αναγκαίο να προσδιοριστούν οι μέθοδοι, τα μέσα και άλλες λεπτομέρειες για την ανταλλαγή πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων του πεδίου εφαρμογής και της διαχείρισης των πληροφοριών που πρόκειται να ανταλλάσσονται.

(5)

Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική και αποδοτική εποπτεία, κατά την ανταλλαγή πληροφοριών και τη συνεργασία μεταξύ αρμόδιων αρχών, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η φύση, η κλίμακα και η πολυπλοκότητα του προϊόντος, η διαθεσιμότητα και το είδος των πληροφοριών και τα πλέον πρόσφατα και συναφή στοιχεία. Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική και έγκαιρη συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών, είναι αναγκαία η καθιέρωση τυποποιημένων διαδικασιών και υποδειγμάτων.

(6)

Οι αρμόδιες αρχές και η EIOPA θα πρέπει να χρησιμοποιούν τις τυποποιημένες διαδικασίες και τα τυποποιημένα υποδείγματα και κατά τη διαβίβαση πληροφοριών σε προαιρετική βάση, όταν κρίνουν ότι οι πληροφορίες τις οποίες έχουν στην κατοχή τους μπορεί να είναι χρήσιμες σε άλλη αρμόδια αρχή ή στην EIOPA, στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών και στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών.

(7)

Προκειμένου οι αρμόδιες αρχές να παρακολουθούν αποτελεσματικά τους παρόχους και διανομείς PEPP, είναι αναγκαίο να ανταλλάσσουν σε τακτική βάση πληροφορίες για τα PEPP που διατίθενται στην αγορά, όπως τα αντίστοιχα έγγραφα βασικών πληροφοριών, πληροφορίες σχετικά με τις διασυνοριακές δραστηριότητες και πληροφορίες για τις κυρώσεις και τα συναφή χαρακτηριστικά συμπεριφοράς.

(8)

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και έγκαιρη εφαρμογή των απαιτήσεων κοινοποίησης, σε περίπτωση διοικητικών κυρώσεων και άλλων μέτρων, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να κοινοποιούν μεταξύ τους και στην EIOPA οποιαδήποτε παράβαση ή εικαζόμενη παράβαση.

(9)

Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού όσον αφορά τις εποπτικές εκθέσεις και τη συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών και με την EIOPA συνδέονται στενά. Αφορούν απαιτήσεις σχετικά με την υποβολή και την ανταλλαγή συναφών πληροφοριών για την εποπτεία του PEPP. Για να διασφαλιστεί η συνοχή των εν λόγω διατάξεων, οι οποίες θα πρέπει να αρχίσουν να ισχύουν ταυτοχρόνως, είναι αναγκαίο να συμπεριληφθούν όλα τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα, που απαιτούνται βάσει του άρθρου 40 παράγραφος 9 και του άρθρου 66 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238, σε έναν ενιαίο εκτελεστικό κανονισμό.

(10)

Ο παρών κανονισμός βασίζεται στα σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων που υπέβαλε η EIOPA στην Επιτροπή.

(11)

Η EIOPA διενήργησε ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις σχετικά με τα σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων στα οποία βασίζεται ο παρών κανονισμός, ανέλυσε τα ενδεχόμενα συναφή κόστη και τις ωφέλειες όσον αφορά τα κεφάλαια για τις εποπτικές εκθέσεις προς τις αρμόδιες αρχές, και ζήτησε τις συμβουλές της ομάδας συμφεροντούχων ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων και της ομάδας συμφεροντούχων ταμείων επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών, που έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3). Όσον αφορά τα κεφάλαια για τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών, η EIOPA δεν ανέλυσε τα ενδεχόμενα συναφή κόστη και τις ωφέλειες, επειδή αυτό θα ήταν δυσανάλογο σε σχέση με το πεδίο εφαρμογής και τις επιπτώσεις των σχεδίων εκτελεστικών τεχνικών προτύπων, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αυτά απευθύνονται μόνο σε αρμόδιες αρχές και στην EIOPA και όχι σε συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Άρθρο 1

Μορφές εποπτικών εκθέσεων

Οι πάροχοι πανευρωπαϊκών ατομικών συνταξιοδοτικών προϊόντων (PEPP) υποβάλλουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 40 παράγραφοι 1 έως 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238, σύμφωνα με τις ακόλουθες προδιαγραφές:

α)

τα σημεία δεδομένων με ένδειξη τύπου δεδομένων «νομισματικά» εκφράζονται σε μονάδες μέτρησης χωρίς δεκαδικά ψηφία, με εξαίρεση τα υποδείγματα PP.06.02 και PP.08.03 που παρατίθενται στα παραρτήματα I και II, στα οποία εκφράζονται σε μονάδες μέτρησης με δύο δεκαδικά ψηφία·

β)

τα σημεία δεδομένων με ένδειξη τύπου δεδομένων «ποσοστό» εκφράζονται σε μονάδες μέτρησης με τέσσερα δεκαδικά ψηφία·

γ)

τα σημεία δεδομένων με ένδειξη τύπου δεδομένων «ακέραιος αριθμός» εκφράζονται σε μονάδες μέτρησης χωρίς δεκαδικά ψηφία·

δ)

τα σημεία δεδομένων εκφράζονται με θετικές τιμές, εκτός των ακόλουθων περιπτώσεων:

i)

η φύση του στοιχείου δεδομένων είναι αντίθετη με το φυσικό ποσό του στοιχείου·

ii)

η φύση του στοιχείου δεδομένων επιτρέπει την αναφορά θετικών και αρνητικών τιμών·

iii)

απαιτείται διαφορετικός μορφότυπος υποβολής στοιχείων σύμφωνα με τις αντίστοιχες οδηγίες που παρατίθενται στα παραρτήματα V έως XIV του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Νόμισμα υποβολής αναφορών

1.   Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, το «νόμισμα υποβολής αναφορών» είναι το νόμισμα που χρησιμοποιείται για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων του παρόχου PEPP, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από την αρμόδια αρχή.

2.   Τα σημεία δεδομένων και οι αριθμοί με ένδειξη τύπου «νομισματικά» υποβάλλονται στο νόμισμα υποβολής αναφορών, το οποίο σημαίνει ότι απαιτείται μετατροπή οποιουδήποτε άλλου νομίσματος στο νόμισμα υποβολής αναφορών, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στον παρόντα κανονισμό.

3.   Όταν η αξία οποιουδήποτε στοιχείου του ενεργητικού ή του παθητικού εκφράζεται σε άλλο νόμισμα εκτός του νομίσματος υποβολής αναφορών, η αξία μετατρέπεται στο νόμισμα υποβολής αναφορών ως εάν να είχε πραγματοποιηθεί η μετατροπή στην ισοτιμία κλεισίματος την τελευταία ημέρα για την οποία υπάρχει διαθέσιμη η κατάλληλη ισοτιμία, εντός της περιόδου υποβολής αναφορών ως προς το στοιχείο του ενεργητικού ή του παθητικού.

4.   Κατά την έκφραση της αξίας οποιωνδήποτε εσόδων ή εξόδων, η αξία μετατρέπεται στο νόμισμα υποβολής αναφορών με τη χρήση της βάσης μετατροπής που χρησιμοποιείται για λογιστικούς σκοπούς.

5.   Η μετατροπή στο νόμισμα υποβολής αναφορών υπολογίζεται με εφαρμογή της ισοτιμίας από την ίδια πηγή που χρησιμοποιείται για τις οικονομικές καταστάσεις του παρόχου PEPP, εκτός εάν απαιτείται διαφορετικά από την αρμόδια αρχή.

Άρθρο 3

Υποδείγματα για υποβολή ετήσιων ποσοτικών εκθέσεων

Οι πάροχοι PEPP υποβάλλουν σε ετήσια βάση τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 1 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2021/896, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα υποδείγματα:

α)

το υπόδειγμα PP.01.01 του παραρτήματος I, το οποίο προσδιορίζει το περιεχόμενο της υποβολής, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα PP.01.01 του παραρτήματος II·

β)

το υπόδειγμα PP.01.02 του παραρτήματος I, το οποίο προσδιορίζει τις βασικές πληροφορίες σχετικά με το PEPP και την έκθεση, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα PP.01.02 του παραρτήματος II·

γ)

το υπόδειγμα PP.52.01 του παραρτήματος I, το οποίο προσδιορίζει τις πληροφορίες σχετικά με το PEPP και τον αποταμιευτή PEPP, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα PP.52.01 του παραρτήματος II·

δ)

το υπόδειγμα PP.06.02 του παραρτήματος I, το οποίο προσδιορίζει αναλυτικό ανά στοιχείο κατάλογο στοιχείων ενεργητικού, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα PP.06.02 του παραρτήματος II και με τη χρήση του συμπληρωματικού αναγνωριστικού κωδικού (CIC), όπως προβλέπεται στο παράρτημα III και ορίζεται στο παράρτημα IV·

ε)

το υπόδειγμα PP.06.03 του παραρτήματος I, το οποίο παρέχει πληροφορίες σχετικά με την εξέταση όλων των συλλογικών επενδύσεων τις οποίες κατέχει ο πάροχος PEPP, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα PP.06.03 του παραρτήματος II·

στ)

το υπόδειγμα PP.08.03 του παραρτήματος I, το οποίο παρέχει συγκεντρωτικές πληροφορίες ανοικτών θέσεων παραγώγων, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα PP.08.03 του παραρτήματος II και με τη χρήση του κωδικού CIC, όπως προβλέπεται στο παράρτημα III και ορίζεται στο παράρτημα IV.

Άρθρο 4

Καταλληλότητα των υποβαλλόμενων πληροφοριών

Για τους σκοπούς του άρθρου 40 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238, οι πάροχοι PEPP χρησιμοποιούν τα σχετικά υποδείγματα που παρατίθενται στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού ώστε να διασφαλίζεται η καταλληλότητα των υποβαλλόμενων πληροφοριών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Άρθρο 5

Γενικές αρχές

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) διευκολύνει την τακτική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών καταγωγής και υποδοχής, και τηρείται ενήμερη για κάθε διμερή ανταλλαγή πληροφοριών, εφόσον οι πληροφορίες είναι συναφείς με τα καθήκοντα της EIOPA.

Άρθρο 6

Ενιαία σημεία επαφής

Οι αρμόδιες αρχές παρέχουν στην EIOPA τα στοιχεία των ενιαίων σημείων επαφής και ενημερώνουν την EIOPA για τυχόν μεταβολές των στοιχείων αυτών. Η EIOPA διατηρεί επικαιροποιημένο κατάλογο με τα ενιαία σημεία επαφής και θέτει τον κατάλογο στη διάθεση των αρμόδιων αρχών.

Άρθρο 7

Μέσα ανταλλαγής πληροφοριών

Οι αρμόδιες αρχές και η EIOPA διαβιβάζουν τις πληροφορίες και τα έγγραφα που αναφέρονται στο κεφάλαιο I, στο πλαίσιο της συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών, με ασφαλή τρόπο και με ηλεκτρονικά μέσα. Οι αρμόδιες αρχές επιβεβαιώνουν ηλεκτρονικά την παραλαβή των εν λόγω πληροφοριών και εγγράφων.

Άρθρο 8

Νόμισμα

Οι αρμόδιες αρχές και η EIOPA εκφράζουν τα ποσά σε ευρώ κατά τη μεταξύ τους ανταλλαγή πληροφοριών. Ωστόσο, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να συμφωνήσουν να χρησιμοποιούν άλλο νόμισμα για τις διμερείς ανταλλαγές πληροφοριών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

Άρθρο 9

Καταχώριση ενός PEPP

1.   Οι αρμόδιες αρχές κοινοποιούν στην EIOPA τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχεία α), β), δ), στ) και ζ) του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238, μέσω του υποδείγματος που παρατίθεται στο παράρτημα V του παρόντος κανονισμού.

2.   Οι αρμόδιες αρχές κοινοποιούν στην EIOPA οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στις πληροφορίες και στα έγγραφα που παρέχονται στην αίτηση, συμπληρώνοντας μόνο τα μέρη του υποδείγματος του παραρτήματος V τα οποία επηρεάζονται από τις τροποποιήσεις.

3.   Η EIOPA ενημερώνει αμέσως τις αρμόδιες αρχές εάν οι τροποποιήσεις επηρεάζουν δραστηριότητες του παρόχου PEPP στα αντίστοιχα κράτη μέλη, μέσω των υποδειγμάτων που παρατίθενται στο παράρτημα VI ή στο παράρτημα VIII.

4.   Μετά την καταχώριση του προϊόντος στο κεντρικό δημόσιο μητρώο, η EIOPA ενημερώνει τις σχετικές αρμόδιες αρχές, μέσω του υποδείγματος που παρατίθεται στο παράρτημα VI.

Άρθρο 10

Άνοιγμα νέου υπολογαριασμού

1.   Στην περίπτωση ανοίγματος νέου υπολογαριασμού, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής ενημερώνει την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής και την EIOPA, μέσω του υποδείγματος που παρατίθεται στο παράρτημα IX.

2.   Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής γνωστοποιεί τη λήψη των πληροφοριών και εγγράφων, μέσω του υποδείγματος που παρατίθεται στο παράρτημα X. Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής κοινοποιεί τυχόν τροποποιήσεις του υπολογαριασμού στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής, συμπληρώνοντας μόνο τα μέρη του υποδείγματος του παραρτήματος IX τα οποία επηρεάζονται από τις τροποποιήσεις.

Άρθρο 11

Πληροφορίες σχετικά με τις εθνικές διατάξεις

Μέσω του υποδείγματος που παρατίθεται στο παράρτημα XIV του παρόντος κανονισμού, οι αρμόδιες αρχές παρέχουν στην EIOPA σύνδεσμο για όλα τα ακόλουθα:

α)

το κείμενο των εθνικών νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που διέπουν τους όρους που σχετίζονται με τη φάση συσσώρευσης, που αναφέρεται στο άρθρο 47 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238·

β)

τους όρους που σχετίζονται με τη φάση αποσυσσώρευσης, που αναφέρεται στο άρθρο 57 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238·

γ)

κατά περίπτωση, πληροφορίες σχετικά με τις πρόσθετες διαδικασίες που εφαρμόζονται για την υποβολή αίτησης για πλεονεκτήματα και κίνητρα σε εθνικό επίπεδο.

Άρθρο 12

Διαγραφή PEPP από το μητρώο

1.   Η αρμόδια αρχή κοινοποιεί στην EIOPA την απόφασή της να διαγράψει ένα PEPP από το μητρώο, μέσω του υποδείγματος που παρατίθεται στο παράρτημα VII.

2.   Η EIOPA διαγράφει το PEPP από το κεντρικό δημόσιο μητρώο της και ενημερώνει αναλόγως τις σχετικές αρμόδιες αρχές, μέσω του υποδείγματος που παρατίθεται στο παράρτημα VIII.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΣΥΝΕΧΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Άρθρο 13

Συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών και με την EIOPA

1.   Η συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών και με την EIOPA καλύπτει τουλάχιστον τους ακόλουθους τομείς:

α)

εποπτεία·

β)

επιθεωρήσεις και έρευνες·

γ)

εντοπισμός και αποκατάσταση των παραβάσεων του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238·

δ)

πληροφορίες για καταγγελίες·

ε)

οργανωμένες εποπτικές δράσεις έναντι του παρόχου ή διανομέα PEPP, όπου απαιτείται για το προϊόν PEPΡ·

στ)

οργανωμένες εποπτικές δράσεις για μετριασμό της ζημίας των αποταμιευτών PEPP, συμπεριλαμβανομένης της σκοπούμενης άσκησης των αρμοδιοτήτων παρέμβασης για τα προϊόντα, οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 63 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238.

2.   Σε ετήσια βάση, η EIOPA παρέχει στη σχετική αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής τις εποπτικές πληροφορίες που αφορούν το PEPP που παρέχεται στο εν λόγω κράτος μέλος, όπως προβλέπεται στο άρθρο 14.

3.   Κατόπιν αιτήματος που υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 16, οι αρμόδιες αρχές και η EIOPA ανταλλάσσουν οποιεσδήποτε πληροφορίες αφορούν το PEPP, στον βαθμό που είναι διαθέσιμες, οι οποίες είναι συναφείς για την άσκηση των καθηκόντων τους, αλλά δεν προβλέπονται στο άρθρο 15.

4.   Κατά περίπτωση, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής ενημερώνει αμέσως την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής σχετικά με τυχόν πορίσματα των διαδικασιών εποπτικής εξέτασής της, τα οποία αφορούν κινδύνους που απορρέουν από ή επηρεάζουν διασυνοριακές πωλήσεις ή υπολογαριασμούς του PEPP. Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής παρέχει τις πληροφορίες αυτές στις περιπτώσεις που η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής έχει ήδη εγείρει ανησυχίες.

5.   Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής ενημερώνει αμέσως την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής εάν έχει λόγους να θεωρεί ότι οι δραστηριότητες ενός παρόχου PEPP ενδέχεται να επηρεάσουν την οικονομική ευρωστία του εν λόγω παρόχου PEPP ή την προστασία των καταναλωτών σε άλλα κράτη μέλη.

6.   Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής συνεργάζεται με την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής, για να αξιολογήσει αν ο πάροχος PEPP έχει κατανοήσει σαφώς την αγορά-στόχο και τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν ή ενδέχεται να αντιμετωπίσουν τα προϊόντα στο κράτος μέλος υποδοχής, καθώς και ποια συγκεκριμένα εργαλεία διαχείρισης κινδύνου και ποιοι συγκεκριμένοι εσωτερικοί έλεγχοι έχουν προβλεφθεί σχετικά, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της αναλογικότητας και την προσέγγιση βάσει κινδύνου.

7.   Η συνεργασία εστιάζεται ιδίως στους ακόλουθους τομείς κινδύνου:

α)

προφίλ των αποταμιευτών PEPΡ·

β)

τοπικές συμπράξεις PEPP και τοπικοί εταίροι διανομής·

γ)

διαχείριση καταγγελιών·

δ)

συμμόρφωση·

ε)

προστασία των καταναλωτών και τυχόν άλλες πτυχές που αφορούν τη συμπεριφορά του παρόχου PEPP και του διανομέα PEPP, συμπεριλαμβανομένης της εποπτείας προϊόντων και των απαιτήσεων διακυβέρνησης.

Άρθρο 14

Τακτική ανταλλαγή πληροφοριών

1.   Η EIOPA αποσπά και εξάγει τις ακόλουθες πληροφορίες για κάθε PEPP που παρέχεται σε κράτος μέλος υποδοχής:

α)

τον αριθμό των αποταμιευτών PEPP στο οικείο κράτος μέλος·

β)

τα κράτη μέλη για τα οποία προσφέρει υπολογαριασμούς ο πάροχος PEPΡ·

γ)

τον αριθμό αιτήσεων για αλλαγή και τον αριθμό των πραγματικών μεταφορών, εάν κάποιος συγκεκριμένος υπολογαριασμός δεν προσφέρεται στο οικείο κράτος μέλος·

δ)

πληροφορίες για κάθε PEPP που παρέχεται στο οικείο κράτος μέλος, εφόσον είναι διαθέσιμες, όπως υποβάλλονται:

i)

στο υπόδειγμα PP.01.02 του παραρτήματος I, το οποίο προσδιορίζει τις βασικές πληροφορίες σχετικά με το PEPP και την έκθεση, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα PP.01.02 του παραρτήματος II·

ii)

στο υπόδειγμα PP.52.01 του παραρτήματος I, το οποίο προσδιορίζει τις πληροφορίες σχετικά με το PEPP και τον αποταμιευτή PEPP, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα PP.52.01 του παραρτήματος II·

iii)

στο υπόδειγμα PP.06.02 του παραρτήματος I, το οποίο προσδιορίζει αναλυτικό ανά στοιχείο κατάλογο στοιχείων ενεργητικού, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα PP.06.02 του παραρτήματος II και με τη χρήση του κωδικού CIC, όπως προβλέπεται στο παράρτημα III και ορίζεται στο παράρτημα IV·

iv)

στο υπόδειγμα PP.06.03 του παραρτήματος I, το οποίο παρέχει πληροφορίες σχετικά με την εξέταση όλων των συλλογικών επενδύσεων τις οποίες κατέχει ο πάροχος PEPP, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα PP.06.03 του παραρτήματος II·

v)

στο υπόδειγμα PP.08.03 του παραρτήματος I, το οποίο παρέχει συγκεντρωτικές πληροφορίες ανοικτών θέσεων παραγώγων, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα PP.08.03 του παραρτήματος II και με τη χρήση του κωδικού CIC, όπως προβλέπεται στο παράρτημα III και ορίζεται στο παράρτημα IV.

Η EIOPA καθιστά διαθέσιμες τις πληροφορίες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο για κάθε PEPP σε κάθε οικεία αρμόδια αρχή υποδοχής σε ετήσια βάση.

2.   Η παράγραφος 1 δεν εμποδίζει τις αρμόδιες αρχές να ανταλλάσσουν πιο αναλυτικά στοιχεία σε πιο τακτική βάση ή κατόπιν αιτήματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ AD HOC

Άρθρο 15

Υποβολή αιτήματος για συνεργασία ή ανταλλαγή πληροφοριών

1.   Η αρμόδια αρχή υποβάλλει το αίτημα στην αρμόδια αρχή στην οποία υποβάλλεται, μέσω του υποδείγματος που παρατίθεται στο παράρτημα XI. Η αιτούσα αρμόδια αρχή μπορεί να επισυνάψει στο αίτημα οποιοδήποτε υποστηρικτικό υλικό κρίνει συναφές. Σε περίπτωση που το αίτημα για πληροφορίες είναι συναφές με τα καθήκοντα της EIOPA, η αιτούσα αρμόδια αρχή προωθεί το αίτημα και στην EIOPA.

2.   Η αιτούσα αρμόδια αρχή προσδιορίζει κατά πόσον το αίτημα είναι επείγον. Όταν το αίτημα για συνεργασία περιέχει και αίτημα για πληροφορίες, η αιτούσα αρμόδια αρχή:

α)

προσδιορίζει, στον βαθμό που είναι δυνατόν, τις λεπτομέρειες των ζητούμενων πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των λόγων για τους οποίους οι εν λόγω πληροφορίες θεωρούνται συναφείς για την εκτέλεση των καθηκόντων της βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238·

β)

εντοπίζει, κατά περίπτωση, τυχόν ζητήματα που αφορούν την εμπιστευτικότητα των ζητούμενων πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ειδικών προληπτικών μέτρων για τη συλλογή των εν λόγω πληροφοριών.

3.   Όταν η αιτούσα αρμόδια αρχή έχει βάσιμους λόγους για να χαρακτηρίσει το αίτημά της ως επείγον, μπορεί να υποβάλει το αίτημα με άλλα μέσα πέραν όσων προβλέπονται στην παράγραφο 1, εφόσον στη συνέχεια το αίτημα διαβιβαστεί με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με την εν λόγω παράγραφο, εκτός εάν οι ενδιαφερόμενες αρμόδιες αρχές συμφωνήσουν διαφορετικά.

Άρθρο 16

Απάντηση σε αίτημα για συνεργασία ή ανταλλαγή πληροφοριών

1.   Η αρμόδια αρχή στην οποία υποβάλλεται το αίτημα απαντά στην αιτούσα αρμόδια αρχή μέσω του υποδείγματος που παρατίθεται στο παράρτημα XII. Εάν η απάντηση είναι συναφής με τα καθήκοντα της EIOPA, η αρμόδια αρχή στην οποία υποβάλλεται το αίτημα προωθεί την απάντηση και στην EIOPA. Στην απάντησή της, η αρμόδια αρχή στην οποία υποβάλλεται το αίτημα:

α)

ζητεί περαιτέρω διευκρινίσεις, σε οποιαδήποτε μορφή και το συντομότερο δυνατόν, όταν έχει αμφιβολίες ως προς το αίτημα·

β)

προβαίνει σε εύλογες ενέργειες, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, για να συνεργαστεί ή να παράσχει τις ζητούμενες πληροφορίες·

γ)

εκτελεί το αίτημα κατά τρόπο που να διευκολύνει την έγκαιρη λήψη τυχόν αναγκαίων ρυθμιστικών ενεργειών, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και την ανάγκη να συμμετάσχει και άλλη αρμόδια αρχή·

δ)

παρέχει τυχόν πρόσθετες απαραίτητες πληροφορίες με δική της πρωτοβουλία.

2.   Εάν λόγω της πολυπλοκότητας του αιτήματος ή του όγκου των ζητούμενων πληροφοριών, η αρμόδια αρχή στην οποία υποβάλλεται το αίτημα δεν είναι σε θέση να τηρήσει την προθεσμία που ορίζεται στο αίτημα:

α)

ενημερώνει αμέσως την αιτούσα αρμόδια αρχή για τους λόγους που δικαιολογούν την καθυστέρηση και αναφέρει την εκτιμώμενη ημερομηνία απάντησης·

β)

παρέχει τις ήδη διαθέσιμες πληροφορίες, μέσω του υποδείγματος που παρατίθεται στο παράρτημα XII·

γ)

παρέχει τις πληροφορίες που λείπουν μόλις αυτές καταστούν διαθέσιμες, κατά τρόπο που να διασφαλίζει ότι μπορούν να αναληφθούν ταχέως τυχόν αναγκαίες δράσεις.

Άρθρο 17

Συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών σε περίπτωση παραβάσεων

1.   Μόλις λάβει γνώση οποιασδήποτε παράβασης ή εικαζόμενης παράβασης από πάροχο PEPP ή διανομέα PEPP, ή εάν η εν λόγω παράβαση συντελείται κατά την άσκηση της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών ή της ελευθερίας εγκατάστασης, η αρμόδια αρχή ή η EIOPA, κατά περίπτωση, ενημερώνει αμέσως την οικεία αρμόδια αρχή, μέσω του υποδείγματος που παρατίθεται στο παράρτημα XIII. Η κοινοποιούσα αρμόδια αρχή μπορεί να επισυνάψει στην κοινοποίηση οποιοδήποτε υποστηρικτικό υλικό κρίνει αναγκαίο. Εάν η παράβαση είναι συναφής με τα καθήκοντα της EIOPA, η κοινοποιούσα αρμόδια αρχή ενημερώνει αμέσως και την EIOPA, μέσω του υποδείγματος που παρατίθεται στο παράρτημα XIII.

2.   Η κοινοποιούσα αρμόδια αρχή ή η EIOPA, κατά περίπτωση, παρέχει στην ειδοποιούμενη αρμόδια αρχή όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για να αξιολογήσει το ζήτημα, και ιδίως τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

το είδος, τη φύση, τη σημαντικότητα και τη διάρκεια της παράβασης ή της εικαζόμενης παράβασης·

β)

τις τυχόν προτεινόμενες δράσεις και ενδεχόμενη δημοσιοποίηση, που σχεδιάζει να υλοποιήσει η κοινοποιούσα αρμόδια αρχή·

γ)

τα τεκμήρια στα οποία έχει βασίσει την απόφασή της.

Η ειδοποιούμενη αρμόδια αρχή και η EIOPA, κατά περίπτωση, μπορούν να ζητήσουν από την κοινοποιούσα αρμόδια αρχή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία θεωρούν αναγκαία για την αξιολόγηση και τις δράσεις τους.

3.   Όταν η κοινοποιούσα αρμόδια αρχή θεωρεί ότι οι πληροφορίες θα πρέπει να αποσταλούν επειγόντως, μπορεί να ενημερώσει αρχικά την ειδοποιούμενη αρμόδια αρχή και την EIOPA, κατά περίπτωση, προφορικά, υπό την προϋπόθεση ότι στη συνέχεια θα διαβιβαστούν οι πληροφορίες με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με την παράγραφο 1, εκτός εάν οι ενδιαφερόμενες αρμόδιες αρχές συμφωνήσουν διαφορετικά.

Άρθρο 18

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 4 Μαρτίου 2021.

Για την Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ΕΕ L 198 της 25.7.2019, σ. 1.

(2)  Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/896 της Επιτροπής, της 24ης Φεβρουαρίου 2021, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις πρόσθετες πληροφορίες για τους σκοπούς της σύγκλισης των εποπτικών εκθέσεων (Βλέπε σελίδα 5 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).

(3)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/79/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 48).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

PP.01.01.33

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

 

 

 

 

 

C0010

Κωδικός -Ονομασία

 

 

PP.01.02.33 – Βασικές πληροφορίες – Γενικά

R0010

 

PP.52.01.33 – Πληροφορίες για το PEPP και τους αποταμιευτές PEPP

R0020

 

PP.06.02.33 – Κατάλογος στοιχείων ενεργητικού

R0030

 

PP.06.03.33 – Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων – μέθοδος εξέτασης

R0040

 

PP.08.03.33 – Συγκεντρωτικές πληροφορίες ανοικτών θέσεων σε παράγωγα

R0050

 

PP.01.02.33

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΓΕΝΙΚΑ

 

 

 

 

 

C0010

Ονομασία του PEPP

R0010

 

Αριθμός καταχώρισης του PEPP

R0020

 

Γλώσσα υποβολής αναφορών

R0030

 

Ημερομηνία υποβολής αναφορών

R0040

 

Λήξη οικονομικού έτους

R0050

 

Ημερομηνία αναφοράς για την υποβολή αναφορών

R0060

 

Τακτική/Ad hoc υποβολή

R0070

 

Νόμισμα που χρησιμοποιείται για την υποβολή αναφορών

R0090

 

Το προϊόν συνεχίζει να διατίθεται στην αγορά;

R0260

 

Είδος οντότητας

R0270

 

Χρήση κοινής ομάδας στοιχείων ενεργητικού για όλες τις επενδυτικές επιλογές

R0280

 

PP.52.01.33

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ PEPP ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΤΕΣ PEPP (1)

 

 

 

 

Δαπάνες

 

 

Διοικητικές δαπάνες

Δαπάνες διανομής

Δαπάνες επενδύσεων

Δαπάνες κεφαλαιακών εγγυήσεων, εφόσον υπάρχουν

 

 

 

Δαπάνες παροχής συμβουλών

 

 

C0020

C0040

C0050

C0060

C0100

Βασικό PEPP

R0010

 

 

 

 

 

Εναλλακτικές επενδυτικές επιλογές

R0040

 

 

 

 

 

Πληροφορίες για το PEPP και τους αποταμιευτές PEPP (2)

Χώρα

 


 

 

 

 

 

Αριθμός αποταμιευτών PEPP

Χρηματοοικονομικές ροές και ροές αποταμιευτών

 

Σύνολο ακαθάριστων εισφορών που έχουν εισπραχθεί

Συνολικές ακαθάριστες αποδόσεις των επενδύσεων

 

 

C0150

C0160

C0170

 

Βασικό PEPP

R0010

 

 

 

 

Διατίθεται στην αγορά της χώρας

R0020

 

 

 

 

Σε run-off

R0030

 

 

 

 

Εναλλακτικές επενδυτικές επιλογές

R0040

 

 

 

 

Διατίθεται στην αγορά της χώρας

R0050

 

 

 

 

Σε run-off

R0060

 

 

 

 


 

 

 

Χρηματοοικονομικές ροές και ροές αποταμιευτών

 

 

 

 

 

 

 

ΑριθμόςΚοινοποιήσεων σύμφωνα Με το άρθρο 20 παράγραφος 1 που παραλήφθηκαν Από αποταμιευτές PEPP που Εχουν αλλάξει Τη διαμονή τους σε Αλλο κράτος μέλος

 

 

Πληρωμές παροχών που δεν σχετίζονται με τη συνταξιοδότηση

 

 

 

 

Συνολικές πληρωμές παροχών

Πληρωμές παροχών που σχετίζονται με τη συνταξιοδότηση

Πληρωμές παροχών που σχετίζονται Με τη συνταξιοδότηση Και κατεβλήθησαν μέσω ετήσιων προσόδων

Πληρωμές παροχών που σχετίζονται Με τη συνταξιοδότηση Και κατεβλήθησαν ως κατ’ αποκοπή ποσά

Πληρωμές παροχών που σχετίζονται Με τη συνταξιοδότηση Και κατεβλήθησαν μέσω περιοδικών αναλήψεων

 

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Χρηματοοικονομικές ροές και ροές αποταμιευτών

 

 

Στοιχεία ενεργητικού

Υποχρεώσεις

Αριθμός των αιτήσεων ανοίγματοςΥπολογαριασμών Σύμφωνα Με το άρθρο 20 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238

Αριθμός υπολογαριασμών που ανοίχθηκανΣύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238

Αριθμός των αιτήσεωνΑποταμιευτών PEPP για Αλλαγή σύμφωνα Με το άρθρο 20 παράγραφος 5 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238

Πραγματικές μεταβιβάσεις που πραγματοποιήθηκαν Σύμφωνα Με το άρθρο 20 παράγραφος 5 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238

Αριθμός των αιτήσεων Αποταμιευτών PEPP για αλλαγή Σύμφωνα με το άρθρο 52 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238

Πραγματικές μεταβιβάσεις που πραγματοποιήθηκανΣύμφωνα με το άρθρο 52 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238

C0260

C0270

C0280

C0290

C0300

C0310

C0320

C0330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Αριθμός καταγγελιών

C0340

 

 

 

 

 

PP.06.02.33

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Αναγνωριστικός κωδικός στοιχείου ενεργητικού και είδος κωδικού

Βασικό PEPP/εναλλακτικές επενδυτικές επιλογές

Χώρα θεματοφυλακής

Θεματοφύλακας

Ποσότητα

C0011

C0010

C0040

C0050

C0060

 

 

 

 

 

 

 


Αξία στο άρτιο

Μέθοδος αποτίμησης

Αξία κτήσης

Δεδουλευμένοι τόκοι

Αγοραία αξία στοιχείου ενεργητικού

C0070

C0075

C0080

C0090

C0100

 

 

 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Αναγνωριστικός κωδικός στοιχείου ενεργητικού και είδος κωδικού

Τίτλος στοιχείου

Επωνυμία εκδότη

Κωδικός εκδότη και είδος κωδικού εκδότη

Τομέας εκδότη

C0011

C0130

C0140

C0150

C0170

 

 

 

 

 

 

 


Όμιλος εκδότη

Κωδικός ομίλου εκδότη και Είδος κωδικού ομίλου εκδότη

Χώρα εκδότη

Νόμισμα

CIC

C0180

C0190

C0210

C0220

C0230

 

 

 

 

 

 

 


Εναλλακτική επένδυση

Εξωτερική αξιολόγηση

Καθορισμένος ΕΟΠΑ

Τιμή μονάδας

Τιμή μονάδας ως ποσοστό της αξίας στο άρτιο

Διάρκεια

Ημερομηνία λήξης

C0240

C0250

C0260

C0370

C0380

C0270

C0280

 

 

 

 

 

 

 

PP.06.03.33

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Συλλογικές επενδύσεις Αναγνωριστικός κωδικός οργανισμού και είδος κωδικού

Υποκείμενη κατηγορία στοιχείων ενεργητικού

Χώρα έκδοσης

Νόμισμα

Συνολικό ποσό

C0010

C0030

C0040

C0050

C0060

 

 

 

 

 

PP.08.03.33

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ – ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΠΟΣΟ

 

 

 

 

 

Ονομαστικό ποσό

Βασικό PEPP

Εναλλακτική επένδυση

Στοιχεία ενεργητικού PEPP

C0010

C0030

C0050

Συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων (D1)

R0010

 

 

 

Προθεσμιακή σύμβαση συναλλαγματικής ισοτιμίας (F2)

R0020

 

 

 

Άλλα παράγωγα

R0030

 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ – ΑΞΙΑ

 

 

 

 

 

Αξία

 

 

Βασικό PEPP

Εναλλακτικές επενδυτικές επιλογές

Στοιχεία ενεργητικού PEPP

 

 

C0020

C0040

C0060

Συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων (D1)

R0010

 

 

 

Προθεσμιακή σύμβαση συναλλαγματικής ισοτιμίας (F2)

R0020

 

 

 

Άλλα παράγωγα

R0030

 

 

 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Το παρόν παράρτημα περιέχει πρόσθετες οδηγίες σχετικά με τα υποδείγματα που παρατίθενται στο παράρτημα I.

Τα υποδείγματα που συμπληρώνονται σύμφωνα με τις οδηγίες των διαφόρων ενοτήτων του παρόντος παραρτήματος αναφέρονται ως «το παρόν υπόδειγμα» σε ολόκληρο το κείμενο του παραρτήματος.

PP.01.01.33 – Περιεχόμενο της υποβολής

Γενικές παρατηρήσεις:

Η παρούσα ενότητα αφορά την ετήσια υποβολή πληροφοριών για το πανευρωπαϊκό ατομικό συνταξιοδοτικό προϊόν (PEPP).

Όταν απαιτείται ειδική αιτιολόγηση, η επεξήγηση δεν υποβάλλεται μέσω του υποδείγματος υποβολής αναφορών, αλλά αποτελεί μέρος του διαλόγου μεταξύ της επιχείρησης που παρέχει το PEPP και των αρμόδιων αρχών.

ΤΕΤΑΓΜΕΝΗ ΠΙΝΑΚΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ

C0010/R0010

PP.01.02.33 – Βασικές πληροφορίες – Γενικά

Το παρόν υπόδειγμα υποβάλλεται πάντοτε. Η μόνη δυνατή επιλογή είναι: 1 – Υποβάλλεται

C0010/R0020

PP.52.01.33 – Πληροφορίες για το PEPP και τους αποταμιευτές PEPP

Χρησιμοποιείται μία από τις επιλογές του ακόλουθου κλειστού καταλόγου:

 

1 – Υποβάλλεται

 

0 – Δεν υποβάλλεται για άλλον λόγο (σε αυτή την περίπτωση απαιτείται ειδική αιτιολόγηση)

C0010/R0030

PP.06.02.33 – Κατάλογος στοιχείων ενεργητικού

Χρησιμοποιείται μία από τις επιλογές του ακόλουθου κλειστού καταλόγου:

 

1 – Υποβάλλεται

 

0 – Δεν υποβάλλεται για άλλον λόγο (σε αυτή την περίπτωση απαιτείται ειδική αιτιολόγηση)

C0010/R0040

PP.06.03.33 – Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων – μέθοδος εξέτασης

Χρησιμοποιείται μία από τις επιλογές του ακόλουθου κλειστού καταλόγου:

 

1 – Υποβάλλεται

 

2 – Δεν υποβάλλεται διότι δεν υπάρχουν Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων

 

0 – Δεν υποβάλλεται (σε αυτή την περίπτωση απαιτείται ειδική αιτιολόγηση)

C0010/R0050

PP.08.03.33 – Συγκεντρωτικές πληροφορίες ανοικτών θέσεων σε παράγωγα

Χρησιμοποιείται μία από τις επιλογές του ακόλουθου κλειστού καταλόγου:

 

1 – Υποβάλλεται

 

2 – Δεν υποβάλλεται διότι δεν πραγματοποιήθηκαν συναλλαγές σε παράγωγα

 

0 – Δεν υποβάλλεται για άλλον λόγο (σε αυτή την περίπτωση απαιτείται ειδική αιτιολόγηση)

PP.01.02 – Βασικές πληροφορίες – Γενικά

Γενικές παρατηρήσεις:

Η παρούσα ενότητα αφορά την ετήσια υποβολή βασικών πληροφοριών για το PEPP.

ΤΕΤΑΓΜΕΝΗ ΠΙΝΑΚΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ

C0010/R0010

Ονομασία του PEPP

Η εμπορική ονομασία του PEPP (την οποία χρησιμοποιεί η συγκεκριμένη επιχείρηση).

C0010/R0020

Αριθμός καταχώρισης του PEPP

Ο αριθμός καταχώρισης του PEPP, ο οποίος αποδίδεται από την EIOPA.

C0010/R0030

Γλώσσα υποβολής αναφορών

Προσδιορίζεται ο διψήφιος κωδικός ISO 639-1 της γλώσσας στην οποία υποβάλλονται οι πληροφορίες.

C0010/R0040

Ημερομηνία υποβολής αναφορών

Προσδιορίζεται ο κωδικός ISO 8601 (εεεε-μμ-ηη) της ημερομηνίας κατά την οποία υποβάλλεται η αναφορά στην εποπτική αρχή.

C0010/R0050

Λήξη οικονομικού έτους

Προσδιορίζεται ο κωδικός ISO 8601 (εεεε-μμ-ηη) της λήξης του οικονομικού έτους της επιχείρησης, π.χ. 2017-12-31.

C0010/R0060

Ημερομηνία αναφοράς για την υποβολή αναφορών

Προσδιορίζεται ο κωδικός ISO 8601 (εεεε-μμ-ηη) της ημερομηνίας που προσδιορίζει την τελευταία ημέρα της περιόδου υποβολής αναφορών.

C0010/R0070

Τακτική/Ad hoc υποβολή

Προσδιορίζεται αν η υποβολή πληροφοριών αφορά τακτική ή έκτακτη (ad hoc) υποβολή πληροφοριών.

Χρησιμοποιείται ο ακόλουθος κλειστός κατάλογος επιλογών:

1

- Τακτική υποβολή αναφοράς

2

- Ad hoc υποβολή αναφοράς

C0010/R0090

Νόμισμα που χρησιμοποιείται για την υποβολή αναφορών

Προσδιορίζεται ο αλφαβητικός κωδικός ISO 4217 του νομίσματος που χρησιμοποιείται για τα χρηματικά ποσά σε κάθε αναφορά.

C0010/R0260

Το PEPP συνεχίζει να διατίθεται στην αγορά;

Προσδιορίζεται αν το προϊόν εξακολουθεί να διατίθεται προς πώληση ή αν είναι απλώς σε run-off (υπό εκκαθάριση).

Χρησιμοποιείται ο ακόλουθος κλειστός κατάλογος:

Συνεχίζει να διατίθεται στην αγορά

Σε run-off

C0010/R0270

Είδος οντότητας

Προσδιορίζεται το είδος της οντότητας στην οποία ανήκει ο πάροχος PEPP ο οποίος υποβάλλει τα στοιχεία για το PEPP του.

Χρησιμοποιείται ο ακόλουθος κλειστός κατάλογος:

Πιστωτικό ίδρυμα (βάσει της οδηγίας 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου  (1))

Ασφαλιστική επιχείρηση (βάσει της οδηγίας 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου  (2))

Ίδρυμα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών (βάσει της οδηγίας 2016/2341/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου  (3))

- Επιχείρηση επενδύσεων (βάσει της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου  (4))

Εταιρεία επενδύσεων ή εταιρεία διαχείρισης (βάσει της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου  (5))

ΔΟΕΕ της ΕΕ (βάσει της οδηγίας 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου  (6))

C0010/R0280

Χρήση κοινής ομάδας στοιχείων ενεργητικού για όλες τις επενδυτικές επιλογές

Προσδιορίζεται αν χρησιμοποιείται η κοινή ομάδα στοιχείων ενεργητικού για όλες τις επενδυτικές επιλογές.

Χρησιμοποιείται ο ακόλουθος κλειστός κατάλογος:

 

1 – Ναι

2 – Όχι

PP.52.01 – Πληροφορίες για το PEPP και τους αποταμιευτές PEPP

Γενικές παρατηρήσεις:

Η παρούσα ενότητα αφορά την ετήσια υποβολή πληροφοριών για συγκεκριμένο PEPP. Επιπρόσθετα, κάποιες πληροφορίες για μια συγκεκριμένη επενδυτική επιλογή PEPP, δηλαδή το βασικό PEPP ή εναλλακτικές επενδυτικές επιλογές, αναλύονται περαιτέρω, ανά χώρα στην οποία διατίθεται το εν λόγω προϊόν στην αγορά και ανά υπολογαριασμούς που έχουν ανοιχθεί. Σε περίπτωση που οι εναλλακτικές επενδυτικές επιλογές καταστούν σημαντικές, σε ατομικό επίπεδο ή αθροιστικά, σε σχέση με τις αποταμιεύσεις στο βασικό PEPP, οι πληροφορίες υποβάλλονται σε πιο αναλυτικό επίπεδο ή στο επίπεδο κάθε επενδυτικής επιλογής.

Όλες οι αξίες παρέχονται ως εάν θα υποβάλλονταν σύμφωνα με το πλαίσιο προληπτικής εποπτείας στου οποίου την αρμοδιότητα υπάγεται η οντότητα.

Οι πληροφορίες σχετικά με όλες τις εναλλακτικές επενδυτικές επιλογές αναφέρονται συγκεντρωτικά.

Πληροφορίες για το PEPP και τους αποταμιευτές PEPP (1)

ΤΕΤΑΓΜΕΝΗ ΠΙΝΑΚΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ

C0020/R0010

Διοικητικές δαπάνες βασικού PEPP

Το συνολικό ποσό των διοικητικών δαπανών που αφορούν τη διοίκηση του PEPP και χρεώθηκαν στον αποταμιευτή PEPP κατά τη διάρκεια της περιόδου υποβολής αναφορών.

Το ποσό αφορά εφάπαξ και επαναλαμβανόμενες δαπάνες του βασικού PEPP.

C0040/R0010

Δαπάνες διανομής βασικού PEPP

Το συνολικό ποσό των δαπανών που αφορά τη διανομή του PEPP. Το ποσό αφορά εφάπαξ και επαναλαμβανόμενες δαπάνες του βασικού PEPP.

C0050/R0010

Δαπάνες παροχής συμβουλών βασικού PEPP

Το συνολικό ποσό που αφορά τις δαπάνες παροχής συμβουλών του PEPP και χρεώθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου υποβολής αναφορών.

Το ποσό αφορά εφάπαξ και επαναλαμβανόμενες δαπάνες του βασικού PEPP.

C0060/R0010

Δαπάνες επενδύσεων βασικού PEPP

Το συνολικό ποσό των δαπανών επενδύσεων που αφορά το PEPP και χρεώθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου υποβολής αναφορών. Οι εν λόγω δαπάνες καλύπτουν τις χρεώσεις που αφορούν τη φύλαξη των στοιχείων ενεργητικού, τις δραστηριότητες που πηγάζουν από την εκτέλεση συναλλακτικών πράξεων και άλλες δαπάνες που αφορούν τις επενδυτικές δραστηριότητες, αλλά δεν αντιστοιχούν στις προαναφερόμενες δύο κατηγορίες.

Το ποσό αφορά εφάπαξ και επαναλαμβανόμενες δαπάνες του βασικού PEPP.

C0100/R0010

Δαπάνες εγγύησης κεφαλαίου, εφόσον υπάρχουν, του βασικού PEPP

Το συνολικό ποσό των δαπανών εγγύησης κεφαλαίου του PEPP που χρεώθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου υποβολής αναφορών.

Το ποσό αφορά εφάπαξ και επαναλαμβανόμενες δαπάνες του βασικού PEPP.

C0020/R0040

Διοικητικές δαπάνες εναλλακτικών επενδυτικών επιλογών

Το συνολικό ποσό των διοικητικών δαπανών που αφορούν τη διοίκηση του PEPP και χρεώθηκαν στον αποταμιευτή PEPP κατά τη διάρκεια της περιόδου υποβολής αναφορών.

Το ποσό αφορά εφάπαξ και επαναλαμβανόμενες δαπάνες των εναλλακτικών επενδυτικών επιλογών.

C0040/R0040

Δαπάνες διανομής εναλλακτικών επενδυτικών επιλογών

Το συνολικό ποσό δαπανών που αφορά τη διανομή του PEPP.

Το ποσό αφορά εφάπαξ και επαναλαμβανόμενες δαπάνες των εναλλακτικών επενδυτικών επιλογών.

C0050/R0040

Δαπάνες παροχής συμβουλών εναλλακτικών επενδυτικών επιλογών

Το συνολικό ποσό που αφορά τις δαπάνες παροχής συμβουλών του PEPP και χρεώθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου υποβολής αναφορών.

Το ποσό αφορά εφάπαξ και επαναλαμβανόμενες δαπάνες των εναλλακτικών επενδυτικών επιλογών.

C0060/R0040

Δαπάνες επενδύσεων εναλλακτικών επενδυτικών επιλογών

Το συνολικό ποσό των δαπανών επενδύσεων που αφορά το PEPP και χρεώθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου υποβολής αναφορών. Οι εν λόγω δαπάνες καλύπτουν τις χρεώσεις που αφορούν τη φύλαξη των στοιχείων ενεργητικού, τις δραστηριότητες που πηγάζουν από την εκτέλεση συναλλακτικών πράξεων και άλλες δαπάνες που αφορούν τις επενδυτικές δραστηριότητες, αλλά δεν αντιστοιχούν στις προαναφερόμενες δύο κατηγορίες.

Το ποσό αφορά εφάπαξ και επαναλαμβανόμενες δαπάνες των εναλλακτικών επενδυτικών επιλογών.

Πληροφορίες για το PEPP και τους αποταμιευτές PEPP (2)

ΤΕΤΑΓΜΕΝΗ ΠΙΝΑΚΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ

Z0010

Χώρα

Ο κωδικός ISO 3166-1 alpha 2 του κράτους μέλους καταγωγής ή υποδοχής του PEPP. Το στοιχείο αυτό συμπληρώνεται για κάθε χώρα στην οποία υπάρχει διαθέσιμος υπολογαριασμός ή στην οποία παρέχεται το PEPP.

C0150/R0020

Αριθμός αποταμιευτών PEPP στο βασικό PEPP που διατίθεται στην αγορά της χώρας

Αριθμός αποταμιευτών PEPP στο βασικό PEPP που διατίθεται στην αγορά της χώρας

C0160/R0020

Σύνολο ακαθάριστων εισφορών που έχουν εισπραχθεί για το βασικό PEPP που διατίθεται στην αγορά της χώρας

Το συνολικό ποσό των εισφορών που κατεβλήθησαν, κατά τη διάρκεια της περιόδου υποβολής αναφορών, από τους αποταμιευτές PEPP του βασικού PEPP που διατίθεται στην αγορά της χώρας.

C0170/R0020

Συνολικές ακαθάριστες αποδόσεις των επενδύσεων για το βασικό PEPP που διατίθεται στην αγορά της χώρας

Το συνολικό ποσό των ακαθάριστων αποδόσεων των επενδύσεων που έχουν κατανεμηθεί στους αποταμιευτές PEPP. Η αξία είναι προ των δαπανών επενδύσεων του βασικού PEPP που διατίθεται στην αγορά της χώρας.

C0190/R0020

Συνολικές πληρωμές παροχών για το βασικό PEPP που διατίθεται στην αγορά της χώρας

Το συνολικό ποσό των παροχών που κατεβλήθησαν, κατά τη διάρκεια της περιόδου υποβολής αναφορών, στους αποταμιευτές PEPP για το βασικό PEPP που διατίθεται στην αγορά της χώρας. Το ποσό αυτό περιλαμβάνει όλες τις παροχές που κατεβλήθησαν, δηλαδή συμπεριλαμβανομένων των βιομετρικών κινδύνων και άλλων πιθανών επιλογών που περιλαμβάνονται στο συγκεκριμένο προϊόν.

C0200/R0020

Πληρωμές παροχών που σχετίζονται με τη συνταξιοδότηση για το βασικό PEPP που διατίθεται στην αγορά της χώρας

Το ποσό των παροχών που κατεβλήθησαν, κατά τη διάρκεια της περιόδου υποβολής αναφορών, στους αποταμιευτές PEPP του βασικού PEPP που διατίθεται στην αγορά της χώρας. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται μόνο παροχές που σχετίζονται με τη συνταξιοδότηση.

C0210/R0020

Πληρωμές παροχών που σχετίζονται με τη συνταξιοδότηση και κατεβλήθησαν μέσω ετήσιων προσόδων για το βασικό PEPP που διατίθεται στην αγορά της χώρας

Το ποσό των παροχών που κατεβλήθησαν, κατά τη διάρκεια της περιόδου υποβολής αναφορών, στους αποταμιευτές PEPP του βασικού PEPP που διατίθεται στην αγορά της χώρας. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται μόνο παροχές που σχετίζονται με τη συνταξιοδότηση και κατεβλήθησαν μέσω ετήσιων προσόδων.

C0220/R0020

Πληρωμές παροχών που σχετίζονται με τη συνταξιοδότηση και κατεβλήθησαν ως κατ’ αποκοπή ποσά για το βασικό PEPP που διατίθεται στην αγορά της χώρας

Το ποσό των παροχών που κατεβλήθησαν, κατά τη διάρκεια της περιόδου υποβολής αναφορών, στους αποταμιευτές PEPP του βασικού PEPP που διατίθεται στην αγορά της χώρας. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται μόνο παροχές που σχετίζονται με τη συνταξιοδότηση και κατεβλήθησαν ως κατ’ αποκοπή ποσά.

C0230/R0020

Πληρωμές παροχών που σχετίζονται με τη συνταξιοδότηση και κατεβλήθησαν μέσω περιοδικών αναλήψεων για το βασικό PEPP που διατίθεται στην αγορά της χώρας

Το ποσό των παροχών που κατεβλήθησαν, κατά τη διάρκεια της περιόδου υποβολής αναφορών, στους αποταμιευτές PEPP του βασικού PEPP που διατίθεται στην αγορά της χώρας. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται μόνο παροχές που σχετίζονται με τη συνταξιοδότηση και κατεβλήθησαν μέσω περιοδικών αναλήψεων.

C0240/R0020

Πληρωμές παροχών που δεν σχετίζονται με τη συνταξιοδότηση για το βασικό PEPP που διατίθεται στην αγορά της χώρας

Το ποσό των παροχών που κατεβλήθησαν, κατά τη διάρκεια της περιόδου υποβολής αναφορών, στους αποταμιευτές PEPP του βασικού PEPP που διατίθεται στην αγορά της χώρας. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται μόνο παροχές που σχετίζονται με μη συνταξιοδοτικές καλύψεις, δηλαδή βιομετρικοί κίνδυνοι και άλλες πιθανές επιλογές.

C0250/R0020

Αριθμός κοινοποιήσεων σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238 που έχουν ληφθεί από αποταμιευτές PEPP οι οποίοι έχουν αλλάξει τη διαμονή τους σε άλλο κράτος μέλος για το βασικό PEPP που διατίθεται στην αγορά της χώρας

Ο αριθμός των κοινοποιήσεων που έχουν ληφθεί από αποταμιευτές PEPP του βασικού PEPP που διατίθεται στην αγορά της χώρας και σχετίζονται με την αλλαγή διαμονής του αποταμιευτή PEPP σε άλλο κράτος μέλος.

C0260/R0020

Αριθμός των αιτήσεων ανοίγματος υπολογαριασμών σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238 για το βασικό PEPP που διατίθεται στην αγορά της χώρας

Ο αριθμός των αιτήσεων για άνοιγμα νέου υπολογαριασμού του βασικού PEPP που διατίθεται στην αγορά της χώρας, οι οποίες έχουν ληφθεί από αποταμιευτές PEPP που ενημέρωσαν τον πάροχο PEPP σχετικά με την πρόθεσή τους να αλλάξουν διαμονή σε άλλο κράτος μέλος.

C0270/R0020

Αριθμός των υπολογαριασμών που ανοίχθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238 για το βασικό PEPP που διατίθεται στην αγορά της χώρας

Ο αριθμός των πραγματικών υπολογαριασμών που ανοίχθηκαν για το βασικό PEPP που διατίθεται στην αγορά της χώρας, οι οποίοι σχετίζονται με αιτήσεις που έχουν ληφθεί από αποταμιευτές PEPP που ενημέρωσαν τον πάροχο PEPP σχετικά με την πρόθεσή τους να αλλάξουν διαμονή σε άλλο κράτος μέλος.

C0280/R0020

Αριθμός των αιτήσεων αποταμιευτών PEPP για αλλαγή σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 5 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238 για το βασικό PEPP που διατίθεται στην αγορά της χώρας

Ο αριθμός των αιτήσεων για αλλαγή παρόχου PEPP, εξαιτίας της αδυναμίας του υφιστάμενου παρόχου PEPP να δημιουργήσει υπολογαριασμό για αποταμιευτές PEPP του βασικού PEPP που διατίθεται στην αγορά της χώρας, οι οποίοι αλλάζουν διαμονή σε άλλο κράτος μέλος.

C0290/R0020

Πραγματικές μεταφορές που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 5 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238 για το βασικό PEPP που διατίθεται στην αγορά της χώρας

Το ποσό των πραγματικών μεταφορών σε άλλον πάροχο PEPP, εξαιτίας της αδυναμίας του υφιστάμενου παρόχου PEPP να δημιουργήσει υπολογαριασμό για αποταμιευτές PEPP του βασικού PEPP που διατίθεται στην αγορά της χώρας, οι οποίοι αλλάζουν διαμονή σε άλλο κράτος μέλος.

C0300/R0020

Αριθμός των αιτήσεων αποταμιευτών PEPP για αλλαγή σύμφωνα με το άρθρο 52 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238 για το βασικό PEPP που διατίθεται στην αγορά της χώρας

Ο αριθμός των αιτήσεων για αλλαγή σε άλλον πάροχο PEPP, κατόπιν αίτησης των αποταμιευτών PEPP του βασικού PEPP που διατίθεται στην αγορά της χώρας, οι οποίες υποβλήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 52 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238.

C0310/R0020

Πραγματικές μεταφορές που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 52 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238 για το βασικό PEPP που διατίθεται στην αγορά της χώρας

Το ποσό των πραγματικών μεταφορών σε άλλον πάροχο PEPP, κατόπιν αίτησης των αποταμιευτών PEPP του βασικού PEPP που διατίθεται στην αγορά της χώρας, η οποία υποβλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 52 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238.

C0320/R0020

Στοιχεία ενεργητικού του βασικού PEPP που διατίθεται στην αγορά της χώρας

Το συνολικό ποσό των στοιχείων ενεργητικού του βασικού PEPP που διατίθεται στην αγορά της χώρας.

C0330/R0020

Υποχρεώσεις του βασικού PEPP που διατίθεται στην αγορά της χώρας

Το συνολικό ποσό τεχνικών προβλέψεων και άλλων υποχρεώσεων, κατά περίπτωση, που αφορούν το βασικό PEPP που διατίθεται στην αγορά της χώρας.

C0340/R0020

Αριθμός καταγγελιών για το βασικό PEPP που διατίθεται στην αγορά της χώρας

Ο συνολικός αριθμός καταγγελιών που έχουν ληφθεί για το βασικό PEPP που διατίθεται στην αγορά της χώρας κατά την περίοδο υποβολής αναφορών.

C0150/R0030

Αριθμός αποταμιευτών PEPP στο βασικό PEPP σε run-off

Αριθμός αποταμιευτών PEPP στο βασικό PEPP σε run-off (υπό εκκαθάριση).

C0160/R0030

Σύνολο ακαθάριστων εισφορών που έχουν εισπραχθεί για το βασικό PEPP σε run-off

Το συνολικό ποσό των εισφορών που κατεβλήθησαν, κατά τη διάρκεια της περιόδου υποβολής αναφορών, από τους αποταμιευτές PEPP του βασικού PEPP σε run-off (υπό εκκαθάριση).

C0170/R0030

Συνολικές ακαθάριστες αποδόσεις των επενδύσεων για το βασικό PEPP σε run-off

Το συνολικό ποσό των ακαθάριστων αποδόσεων των επενδύσεων που έχουν κατανεμηθεί στους αποταμιευτές PEPP. Η αξία είναι προ των δαπανών επενδύσεων του βασικού PEPP σε run-off (υπό εκκαθάριση).

C0190/R0030

Συνολικές πληρωμές παροχών για το βασικό PEPP σε run-off

Το συνολικό ποσό των παροχών που κατεβλήθησαν, κατά τη διάρκεια της περιόδου υποβολής αναφορών, στους αποταμιευτές PEPP για το βασικό PEPP σε run-off (υπό εκκαθάριση). Το ποσό αυτό περιλαμβάνει όλες τις παροχές που κατεβλήθησαν, δηλαδή συμπεριλαμβανομένων των βιομετρικών κινδύνων και άλλων πιθανών επιλογών που περιλαμβάνονται στο συγκεκριμένο προϊόν.

C0200/R0030

Πληρωμές παροχών που σχετίζονται με τη συνταξιοδότηση για το βασικό PEPP σε run-off

Το ποσό πληρωμών παροχών, κατά την περίοδο υποβολής αναφορών, προς τους αποταμιευτές PEPP του βασικού PEPP σε run-off (υπό εκκαθάριση). Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται μόνο παροχές που σχετίζονται με τη συνταξιοδότηση.

C0210/R0030

Πληρωμές παροχών που σχετίζονται με τη συνταξιοδότηση και κατεβλήθησαν μέσω ετήσιων προσόδων για το βασικό PEPP σε run-off

Το ποσό πληρωμών παροχών, κατά την περίοδο υποβολής αναφορών, προς τους αποταμιευτές PEPP του βασικού PEPP σε run-off (υπό εκκαθάριση). Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται μόνο παροχές που σχετίζονται με τη συνταξιοδότηση και κατεβλήθησαν μέσω ετήσιων προσόδων.

C0220/R0030

Πληρωμές παροχών που σχετίζονται με τη συνταξιοδότηση και κατεβλήθησαν ως κατ’ αποκοπή ποσά για το βασικό PEPP σε run-off

Το ποσό πληρωμών παροχών, κατά την περίοδο υποβολής αναφορών, προς τους αποταμιευτές PEPP του βασικού PEPP σε run-off (υπό εκκαθάριση). Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται μόνο παροχές που σχετίζονται με τη συνταξιοδότηση και κατεβλήθησαν ως κατ’ αποκοπή ποσά.

C0230/R0030

Πληρωμές παροχών που σχετίζονται με τη συνταξιοδότηση και κατεβλήθησαν μέσω περιοδικών αναλήψεων για το βασικό PEPP σε run-off

Το ποσό πληρωμών παροχών, κατά την περίοδο υποβολής αναφορών, προς τους αποταμιευτές PEPP του βασικού PEPP σε run-off (υπό εκκαθάριση). Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται μόνο παροχές που σχετίζονται με τη συνταξιοδότηση και κατεβλήθησαν μέσω περιοδικών αναλήψεων.

C0240/R0030

Πληρωμές παροχών που δεν σχετίζονται με τη συνταξιοδότηση για το βασικό PEPP σε run-off

Το ποσό πληρωμών παροχών, κατά την περίοδο υποβολής αναφορών, προς τους αποταμιευτές PEPP για το βασικό PEPP σε run-off (υπό εκκαθάριση). Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται μόνο παροχές που σχετίζονται με μη συνταξιοδοτικές καλύψεις, δηλαδή βιομετρικοί κίνδυνοι και άλλες πιθανές επιλογές.

C0250/R0030

Αριθμός κοινοποιήσεων σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238 που έχουν ληφθεί από αποταμιευτές PEPP οι οποίοι έχουν αλλάξει τη διαμονή τους σε άλλο κράτος μέλος για το βασικό PEPP σε run-off

Ο αριθμός των κοινοποιήσεων που έχουν ληφθεί από αποταμιευτές PEPP του βασικού PEPP σε run-off (υπό εκκαθάριση) και σχετίζονται με την αλλαγή διαμονής του αποταμιευτή PEPP σε άλλο κράτος μέλος.

C0260/R0030

Αριθμός των αιτήσεων ανοίγματος υπολογαριασμών σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238 για το βασικό PEPP σε run-off

Ο αριθμός των αιτήσεων για άνοιγμα νέου υπολογαριασμού του βασικού PEPP σε run-off (υπό εκκαθάριση), οι οποίες έχουν ληφθεί από αποταμιευτές PEPP που ενημέρωσαν τον πάροχο PEPP σχετικά με την πρόθεσή τους να αλλάξουν διαμονή σε άλλο κράτος μέλος.

C0270/R0030

Αριθμός των υπολογαριασμών που ανοίχθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238 για το βασικό PEPP σε run-off

Ο αριθμός των πραγματικών υπολογαριασμών που ανοίχθηκαν για το βασικό PEPP σε run-off (υπό εκκαθάριση), οι οποίοι σχετίζονται με αιτήσεις που έχουν ληφθεί από αποταμιευτές PEPP που ενημέρωσαν τον πάροχο PEPP σχετικά με την πρόθεσή τους να αλλάξουν διαμονή σε άλλο κράτος μέλος.

C0280/R0030

Αριθμός των αιτήσεων αποταμιευτών PEPP για αλλαγή σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 5 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238 για το βασικό PEPP σε run-off

Ο αριθμός των αιτήσεων για αλλαγή παρόχου PEPP, εξαιτίας της αδυναμίας του υφιστάμενου παρόχου PEPP να δημιουργήσει υπολογαριασμό για αποταμιευτές PEPP του βασικού PEPP σε run-off (υπό εκκαθάριση), οι οποίοι αλλάζουν διαμονή σε άλλο κράτος μέλος.

C0290/R0030

Πραγματικές μεταφορές που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 5 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238 για το βασικό PEPP σε run-off

Το ποσό των πραγματικών μεταφορών σε άλλον πάροχο PEPP, εξαιτίας της αδυναμίας του υφιστάμενου παρόχου PEPP να δημιουργήσει υπολογαριασμό για αποταμιευτές PEPP του βασικού PEPP σε run-off (υπό εκκαθάριση), οι οποίοι αλλάζουν διαμονή σε άλλο κράτος μέλος.

C0300/R0030

Αριθμός των αιτήσεων αποταμιευτών PEPP για αλλαγή σύμφωνα με το άρθρο 52 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238 για το βασικό PEPP σε run-off

Ο αριθμός των αιτήσεων για αλλαγή σε άλλον πάροχο PEPP, κατόπιν αίτησης των αποταμιευτών PEPP του βασικού PEPP σε run-off (υπό εκκαθάριση), οι οποίες υποβλήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 52 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238.

C0310/R0030

Πραγματικές μεταφορές που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 52 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238 για το βασικό PEPP σε run-off

Το ποσό των πραγματικών μεταφορών σε άλλον πάροχο PEPP, κατόπιν αίτησης των αποταμιευτών PEPP του βασικού PEPP σε run-off (υπό εκκαθάριση), η οποία υποβλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 52 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238.

C0320/R0030

Στοιχεία ενεργητικού του βασικού PEPP σε run-off

Το συνολικό ποσό των στοιχείων ενεργητικού του βασικού PEPP σε run-off (υπό εκκαθάριση).

C0330/R0030

Υποχρεώσεις του βασικού PEPP σε run-off

Το συνολικό ποσό τεχνικών προβλέψεων και άλλων υποχρεώσεων, κατά περίπτωση, που αφορούν το βασικό PEPP σε run-off (υπό εκκαθάριση).

C0340/R0030

Αριθμός καταγγελιών για το βασικό PEPP σε run-off

Ο συνολικός αριθμός καταγγελιών που έχουν ληφθεί για το βασικό PEPP σε run-off (υπό εκκαθάριση) κατά την περίοδο υποβολής αναφορών.

C0150/R0050

Αριθμός αποταμιευτών PEPP σε εναλλακτικές επενδυτικές επιλογές που διατίθενται στην αγορά της χώρας

Αριθμός αποταμιευτών PEPP σε εναλλακτικές επενδυτικές επιλογές που διατίθενται στην αγορά της χώρας.

C0160/R0050

Σύνολο ακαθάριστων εισφορών που έχουν εισπραχθεί για εναλλακτικές επενδυτικές επιλογές που διατίθενται στην αγορά της χώρας

Το συνολικό ποσό των εισφορών που κατεβλήθησαν, κατά τη διάρκεια της περιόδου υποβολής αναφορών, από τους αποταμιευτές PEPP για εναλλακτικές επενδυτικές επιλογές που διατίθενται στην αγορά της χώρας.

C0170/R0050

Συνολικές ακαθάριστες αποδόσεις των επενδύσεων για εναλλακτικές επενδυτικές επιλογές που διατίθενται στην αγορά της χώρας

Το συνολικό ποσό των ακαθάριστων αποδόσεων των επενδύσεων που έχουν κατανεμηθεί στους αποταμιευτές PEPP. Η αξία είναι προ των δαπανών επενδύσεων των εναλλακτικών επενδυτικών επιλογών που διατίθενται στην αγορά της χώρας.

C0190/R0050

Συνολικές πληρωμές παροχών για εναλλακτικές επενδυτικές επιλογές που διατίθενται στην αγορά της χώρας

Το συνολικό ποσό των παροχών που κατεβλήθησαν, κατά τη διάρκεια της περιόδου υποβολής αναφορών, στους αποταμιευτές PEPP για τις εναλλακτικές επενδυτικές επιλογές που διατίθενται στην αγορά της χώρας. Το ποσό αυτό περιλαμβάνει όλες τις παροχές που κατεβλήθησαν, δηλαδή συμπεριλαμβανομένων των βιομετρικών κινδύνων και άλλων πιθανών επιλογών που περιλαμβάνονται στο συγκεκριμένο προϊόν.

C0200/R0050

Πληρωμές παροχών που σχετίζονται με τη συνταξιοδότηση για εναλλακτικές επενδυτικές επιλογές που διατίθενται στην αγορά της χώρας

Το ποσό των παροχών που κατεβλήθησαν, κατά τη διάρκεια της περιόδου υποβολής αναφορών, στους αποταμιευτές PEPP για εναλλακτικές επενδυτικές επιλογές που διατίθενται στην αγορά της χώρας. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται μόνο παροχές που σχετίζονται με τη συνταξιοδότηση.

C0210/R0050

Πληρωμές παροχών που σχετίζονται με τη συνταξιοδότηση και κατεβλήθησαν μέσω ετήσιων προσόδων για εναλλακτικές επενδυτικές επιλογές που διατίθενται στην αγορά της χώρας

Το ποσό των παροχών που κατεβλήθησαν, κατά τη διάρκεια της περιόδου υποβολής αναφορών, στους αποταμιευτές PEPP για εναλλακτικές επενδυτικές επιλογές που διατίθενται στην αγορά της χώρας. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται μόνο παροχές που σχετίζονται με τη συνταξιοδότηση και κατεβλήθησαν μέσω ετήσιων προσόδων.

C0220/R0050

Πληρωμές παροχών που σχετίζονται με τη συνταξιοδότηση και κατεβλήθησαν ως κατ’ αποκοπή ποσά για εναλλακτικές επενδυτικές επιλογές που διατίθενται στην αγορά της χώρας

Το ποσό των παροχών που κατεβλήθησαν, κατά τη διάρκεια της περιόδου υποβολής αναφορών, στους αποταμιευτές PEPP για εναλλακτικές επενδυτικές επιλογές που διατίθενται στην αγορά της χώρας. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται μόνο παροχές που σχετίζονται με τη συνταξιοδότηση και κατεβλήθησαν ως κατ’ αποκοπή ποσά.

C0230/R0050

Πληρωμές παροχών που σχετίζονται με τη συνταξιοδότηση και κατεβλήθησαν μέσω περιοδικών αναλήψεων για εναλλακτικές επενδυτικές επιλογές που διατίθενται στην αγορά της χώρας

Το ποσό των παροχών που κατεβλήθησαν, κατά τη διάρκεια της περιόδου υποβολής αναφορών, στους αποταμιευτές PEPP για εναλλακτικές επενδυτικές επιλογές που διατίθενται στην αγορά της χώρας. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται μόνο παροχές που σχετίζονται με τη συνταξιοδότηση και κατεβλήθησαν μέσω περιοδικών αναλήψεων.

C0240/R0050

Πληρωμές παροχών που δεν σχετίζονται με τη συνταξιοδότηση για εναλλακτικές επενδυτικές επιλογές που διατίθενται στην αγορά της χώρας

Το ποσό των παροχών που κατεβλήθησαν, κατά τη διάρκεια της περιόδου υποβολής αναφορών, στους αποταμιευτές PEPP για εναλλακτικές επενδυτικές επιλογές που διατίθενται στην αγορά της χώρας. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται μόνο παροχές που σχετίζονται με μη συνταξιοδοτικές καλύψεις, δηλαδή βιομετρικοί κίνδυνοι και άλλες πιθανές επιλογές.

C0240/R0050

Αριθμός κοινοποιήσεων σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238 που έχουν ληφθεί από αποταμιευτές PEPP οι οποίοι έχουν αλλάξει τη διαμονή τους σε άλλο κράτος μέλος για εναλλακτικές επενδυτικές επιλογές που διατίθενται στην αγορά της χώρας

Ο αριθμός των κοινοποιήσεων που έχουν ληφθεί από αποταμιευτές PEPP για εναλλακτικές επενδυτικές επιλογές που διατίθενται στην αγορά της χώρας και σχετίζονται με την αλλαγή διαμονής του αποταμιευτή PEPP σε άλλο κράτος μέλος.

C0260/R0050

Αριθμός των αιτήσεων ανοίγματος υπολογαριασμών σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238 για εναλλακτικές επενδυτικές επιλογές που διατίθενται στην αγορά της χώρας

Ο αριθμός των αιτήσεων για άνοιγμα νέου υπολογαριασμού των εναλλακτικών επενδυτικών επιλογών που διατίθενται στην αγορά της χώρας, οι οποίες έχουν ληφθεί από αποταμιευτές PEPP που ενημέρωσαν τον πάροχο PEPP σχετικά με την πρόθεσή τους να αλλάξουν διαμονή σε άλλο κράτος μέλος.

C0270/R0050

Αριθμός των υπολογαριασμών που ανοίχθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238 για εναλλακτικές επενδυτικές επιλογές που διατίθενται στην αγορά της χώρας

Ο αριθμός των πραγματικών υπολογαριασμών που ανοίχθηκαν για τις εναλλακτικές επενδυτικές επιλογές που διατίθενται στην αγορά της χώρας, οι οποίοι σχετίζονται με αιτήσεις που έχουν ληφθεί από αποταμιευτές PEPP που ενημέρωσαν τον πάροχο PEPP σχετικά με την πρόθεσή τους να αλλάξουν διαμονή σε άλλο κράτος μέλος.

C0280/R0050

Αριθμός των αιτήσεων αποταμιευτών PEPP για αλλαγή σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 5 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238 για εναλλακτικές επενδυτικές επιλογές που διατίθενται στην αγορά της χώρας

Ο αριθμός των αιτήσεων για αλλαγή παρόχου PEPP, εξαιτίας της αδυναμίας του υφιστάμενου παρόχου PEPP να δημιουργήσει υπολογαριασμό για αποταμιευτές PEPP για εναλλακτικές επενδυτικές επιλογές που διατίθενται στην αγορά της χώρας, οι οποίοι αλλάζουν διαμονή σε άλλο κράτος μέλος.

C0290/R0050

Πραγματικές μεταφορές που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 5 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238 για εναλλακτικές επενδυτικές επιλογές που διατίθενται στην αγορά της χώρας

Το ποσό των πραγματικών μεταφορών σε άλλον πάροχο PEPP, εξαιτίας της αδυναμίας του υφιστάμενου παρόχου PEPP να δημιουργήσει υπολογαριασμό για αποταμιευτές PEPP για εναλλακτικές επενδυτικές επιλογές που διατίθενται στην αγορά της χώρας, οι οποίοι αλλάζουν διαμονή σε άλλο κράτος μέλος.

C0300/R0050

Αριθμός των αιτήσεων αποταμιευτών PEPP για αλλαγή σύμφωνα με το άρθρο 52 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238 για εναλλακτικές επενδυτικές επιλογές που διατίθενται στην αγορά της χώρας

Ο αριθμός των αιτήσεων για αλλαγή σε άλλον πάροχο PEPP, κατόπιν αίτησης των αποταμιευτών PEPP για εναλλακτικές επενδυτικές επιλογές που διατίθενται στην αγορά της χώρας, οι οποίες υποβλήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 52 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238.

C0310/R0050

Πραγματικές μεταφορές που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 52 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238 για εναλλακτικές επενδυτικές επιλογές που διατίθενται στην αγορά της χώρας

Το ποσό των πραγματικών μεταφορών σε άλλον πάροχο PEPP, κατόπιν αίτησης των αποταμιευτών PEPP για εναλλακτικές επενδυτικές επιλογές που διατίθενται στην αγορά της χώρας, η οποία υποβλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 52 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238.

C0320/R0050

Στοιχεία ενεργητικού των εναλλακτικών επενδυτικών επιλογών που διατίθενται στην αγορά της χώρας

Το συνολικό ποσό των στοιχείων ενεργητικού που αφορούν εναλλακτικές επενδυτικές επιλογές που διατίθενται στην αγορά της χώρας.

C0330/R0050

Υποχρεώσεις των εναλλακτικών επενδυτικών επιλογών που διατίθενται στην αγορά της χώρας

Το συνολικό ποσό τεχνικών προβλέψεων και άλλων υποχρεώσεων, κατά περίπτωση, που αφορούν εναλλακτικές επενδυτικές επιλογές που διατίθενται στην αγορά της χώρας.

C0340/R0050

Αριθμός καταγγελιών για εναλλακτικές επενδυτικές επιλογές που διατίθενται στην αγορά της χώρας

Ο συνολικός αριθμός καταγγελιών που έχουν ληφθεί για τις εναλλακτικές επενδυτικές επιλογές που διατίθενται στην αγορά της χώρας κατά την περίοδο υποβολής αναφορών.

C0149/R0060

Αριθμός εναλλακτικών επενδυτικών επιλογών που προσφέρονται για προϊόν PEPP σε run-off

Αριθμός εναλλακτικών επενδυτικών επιλογών που προσφέρονται για προϊόν PEPP σε run-off (υπό εκκαθάριση).

C0150/R0060

Αριθμός αποταμιευτών PEPP σε εναλλακτικές επενδυτικές επιλογές σε run-off

Αριθμός αποταμιευτών PEPP σε εναλλακτικές επενδυτικές επιλογές σε run-off (υπό εκκαθάριση).

C0160/R0060

Σύνολο ακαθάριστων εισφορών που έχουν εισπραχθεί για εναλλακτικές επενδυτικές επιλογές σε run-off

Το συνολικό ποσό των εισφορών που κατεβλήθησαν, κατά τη διάρκεια της περιόδου υποβολής αναφορών, από τους αποταμιευτές PEPP για εναλλακτικές επενδυτικές επιλογές σε run-off (υπό εκκαθάριση).

C0170/R0060

Συνολικές ακαθάριστες αποδόσεις των επενδύσεων για εναλλακτικές επενδυτικές επιλογές σε run-off

Το συνολικό ποσό των ακαθάριστων αποδόσεων των επενδύσεων που έχουν κατανεμηθεί στους αποταμιευτές PEPP. Η αξία είναι προ των δαπανών επενδύσεων των εναλλακτικών επενδυτικών επιλογών σε run-off (υπό εκκαθάριση).

C0190/R0060

Συνολικές πληρωμές παροχών για εναλλακτικές επενδυτικές επιλογές σε run-off

Το συνολικό ποσό πληρωμών παροχών, κατά την περίοδο υποβολής αναφορών, προς τους αποταμιευτές PEPP για τις εναλλακτικές επενδυτικές επιλογές σε run-off (υπό εκκαθάριση). Το ποσό αυτό περιλαμβάνει όλες τις παροχές που κατεβλήθησαν, δηλαδή συμπεριλαμβανομένων των βιομετρικών κινδύνων και άλλων πιθανών επιλογών που περιλαμβάνονται στο συγκεκριμένο προϊόν.

C0200/R0060

Πληρωμές παροχών που σχετίζονται με τη συνταξιοδότηση για εναλλακτικές επενδυτικές επιλογές σε run-off

Το ποσό πληρωμών παροχών, κατά την περίοδο υποβολής αναφορών, προς τους αποταμιευτές PEPP για εναλλακτικές επενδυτικές επιλογές σε run-off (υπό εκκαθάριση). Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται μόνο παροχές που σχετίζονται με τη συνταξιοδότηση.

C0210/R0060

Πληρωμές παροχών που σχετίζονται με τη συνταξιοδότηση και κατεβλήθησαν μέσω ετήσιων προσόδων για εναλλακτικές επενδυτικές επιλογές σε run-off

Το ποσό πληρωμών παροχών, κατά την περίοδο υποβολής αναφορών, προς τους αποταμιευτές PEPP για εναλλακτικές επενδυτικές επιλογές σε run-off (υπό εκκαθάριση). Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται μόνο παροχές που σχετίζονται με τη συνταξιοδότηση και κατεβλήθησαν μέσω ετήσιων προσόδων.

C0220/R0060

Πληρωμές παροχών που σχετίζονται με τη συνταξιοδότηση και κατεβλήθησαν ως κατ’ αποκοπή ποσά για εναλλακτικές επενδυτικές επιλογές σε run-off

Το ποσό πληρωμών παροχών, κατά την περίοδο υποβολής αναφορών, προς τους αποταμιευτές PEPP για εναλλακτικές επενδυτικές επιλογές σε run-off (υπό εκκαθάριση). Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται μόνο παροχές που σχετίζονται με τη συνταξιοδότηση και κατεβλήθησαν ως κατ’ αποκοπή ποσά.

C0230/R0060

Πληρωμές παροχών που σχετίζονται με τη συνταξιοδότηση και κατεβλήθησαν μέσω περιοδικών αναλήψεων για εναλλακτικές επενδυτικές επιλογές σε run-off

Το ποσό πληρωμών παροχών, κατά την περίοδο υποβολής αναφορών, προς τους αποταμιευτές PEPP για εναλλακτικές επενδυτικές επιλογές σε run-off (υπό εκκαθάριση). Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται μόνο παροχές που σχετίζονται με τη συνταξιοδότηση και κατεβλήθησαν μέσω περιοδικών αναλήψεων.

C0240/R0060

Πληρωμές παροχών που δεν σχετίζονται με τη συνταξιοδότηση για εναλλακτικές επενδυτικές επιλογές σε run-off

Το ποσό πληρωμών παροχών, κατά την περίοδο υποβολής αναφορών, προς τους αποταμιευτές PEPP για εναλλακτικές επενδυτικές επιλογές σε run-off (υπό εκκαθάριση). Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται μόνο παροχές που σχετίζονται με μη συνταξιοδοτικές καλύψεις, δηλαδή βιομετρικοί κίνδυνοι και άλλες πιθανές επιλογές.

C0250/R0060

Αριθμός κοινοποιήσεων σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238 που έχουν ληφθεί από αποταμιευτές PEPP οι οποίοι έχουν αλλάξει τη διαμονή τους σε άλλο κράτος μέλος για εναλλακτικές επενδυτικές επιλογές σε run-off

Ο αριθμός των κοινοποιήσεων που έχουν ληφθεί από αποταμιευτές PEPP για εναλλακτικές επενδυτικές επιλογές σε run-off (υπό εκκαθάριση) και σχετίζονται με την αλλαγή διαμονής του αποταμιευτή PEPP σε άλλο κράτος μέλος.

C0260/R0060

Αριθμός των αιτήσεων ανοίγματος υπολογαριασμών σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238 για εναλλακτικές επενδυτικές επιλογές σε run-off

Ο αριθμός των αιτήσεων για άνοιγμα νέου υπολογαριασμού των εναλλακτικών επενδυτικών επιλογών σε run-off (υπό εκκαθάριση), οι οποίες έχουν ληφθεί από αποταμιευτές PEPP που ενημέρωσαν τον πάροχο PEPP σχετικά με την πρόθεσή τους να αλλάξουν διαμονή σε άλλο κράτος μέλος.

C0270/R0060

Αριθμός των υπολογαριασμών που ανοίχθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238 για εναλλακτικές επενδυτικές επιλογές σε run-off

Ο αριθμός των πραγματικών υπολογαριασμών που ανοίχθηκαν για τις εναλλακτικές επενδυτικές επιλογές σε run-off (υπό εκκαθάριση), οι οποίοι σχετίζονται με αιτήσεις που έχουν ληφθεί από αποταμιευτές PEPP που ενημέρωσαν τον πάροχο PEPP σχετικά με την πρόθεσή τους να αλλάξουν διαμονή σε άλλο κράτος μέλος.

C0280/R0060

Αριθμός των αιτήσεων αποταμιευτών PEPP για αλλαγή σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 5 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238 για εναλλακτικές επενδυτικές επιλογές σε run-off

Ο αριθμός των αιτήσεων για αλλαγή παρόχου PEPP, εξαιτίας της αδυναμίας του υφιστάμενου παρόχου PEPP να δημιουργήσει υπολογαριασμό για αποταμιευτές PEPP για εναλλακτικές επενδυτικές επιλογές σε run-off (υπό εκκαθάριση), οι οποίοι αλλάζουν διαμονή σε άλλο κράτος μέλος.

C0290/R0060

Πραγματικές μεταφορές που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238 για εναλλακτικές επενδυτικές επιλογές σε run-off

Το ποσό των πραγματικών μεταφορών σε άλλον πάροχο PEPP, εξαιτίας της αδυναμίας του υφιστάμενου παρόχου PEPP να δημιουργήσει υπολογαριασμό για αποταμιευτές PEPP για εναλλακτικές επενδυτικές επιλογές σε run-off (υπό εκκαθάριση), οι οποίοι αλλάζουν διαμονή σε άλλο κράτος μέλος.

C0300/R0060

Αριθμός των αιτήσεων αποταμιευτών PEPP για αλλαγή σύμφωνα με το άρθρο 52 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238 για εναλλακτικές επενδυτικές επιλογές σε run-off

Ο αριθμός των αιτήσεων για αλλαγή σε άλλον πάροχο PEPP, κατόπιν αίτησης των αποταμιευτών PEPP για εναλλακτικές επενδυτικές επιλογές σε run-off (υπό εκκαθάριση), οι οποίες υποβλήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 52 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238.

C0310/R0060

Πραγματικές μεταφορές που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 52 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238 για εναλλακτικές επενδυτικές επιλογές σε run-off

Το ποσό των πραγματικών μεταφορών σε άλλον πάροχο PEPP, κατόπιν αίτησης των αποταμιευτών PEPP για εναλλακτικές επενδυτικές επιλογές σε run-off (υπό εκκαθάριση), η οποία υποβλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 52 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238.

C0320/R0060

Στοιχεία ενεργητικού των εναλλακτικών επενδυτικών επιλογών σε run-off

Το συνολικό ποσό των στοιχείων ενεργητικού που αφορούν εναλλακτικές επενδυτικές επιλογές σε run-off (υπό εκκαθάριση).

C0330/R0060

Υποχρεώσεις των εναλλακτικών επενδυτικών επιλογών σε run-off

Το συνολικό ποσό τεχνικών προβλέψεων και άλλων υποχρεώσεων, κατά περίπτωση, που αφορούν εναλλακτικές επενδυτικές επιλογές σε run-off (υπό εκκαθάριση).

C0340/R0060

Αριθμός καταγγελιών για εναλλακτικές επενδυτικές επιλογές σε run-off

Ο συνολικός αριθμός καταγγελιών που έχουν ληφθεί για τις εναλλακτικές επενδυτικές επιλογές σε run-off (υπό εκκαθάριση) κατά την περίοδο υποβολής αναφορών.

PP.06.02 – Κατάλογος στοιχείων ενεργητικού – Γενικές παρατηρήσεις:

Η παρούσα ενότητα αφορά την ετήσια υποβολή πληροφοριών για PEPP, με περαιτέρω διαχωρισμό ανά βασικό PEPP και εναλλακτικές επενδυτικές επιλογές. Σε περίπτωση που οι εναλλακτικές επενδυτικές επιλογές καταστούν σημαντικές, σε ατομικό επίπεδο ή αθροιστικά, σε σχέση με τις αποταμιεύσεις στο βασικό PEPP, οι πληροφορίες υποβάλλονται σε πιο αναλυτικό επίπεδο ή στο επίπεδο κάθε επενδυτικής επιλογής.

Οι κατηγορίες στοιχείων ενεργητικού που αναφέρονται στο παρόν υπόδειγμα είναι αυτές που ορίζονται στο παράρτημα IV – «Ορισμοί του πίνακα CIC» και οι αναφορές στους συμπληρωματικούς αναγνωριστικούς κωδικούς (CIC) παραπέμπουν στο παράρτημα III – «Πίνακας CIC».

Το παρόν υπόδειγμα περιλαμβάνει αναλυτικό ανά στοιχείο κατάλογο στοιχείων ενεργητικού (δηλαδή, όχι σε βάση εξέτασης) και τα οποία μπορούν να ταξινομηθούν στις κατηγορίες στοιχείων ενεργητικού 0 έως 9, με τις εξής εξαιρέσεις:

α)

τα ταμειακά διαθέσιμα αναφέρονται σε μία γραμμή ανά νόμισμα, για κάθε συνδυασμό των στοιχείων C0060, C0070, C0080 και C0090·

β)

οι μεταβιβάσιμες καταθέσεις (ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων) και λοιπές καταθέσεις με διάρκεια μικρότερη του έτους αναφέρονται σε μία γραμμή ανά ζεύγος τράπεζας και νομίσματος, για κάθε συνδυασμό των στοιχείων C0060, C0070, C0080, C0090 και C0290·

γ)

οι καταθέσεις σε αντασφαλιζομένους αναφέρονται σε μία γραμμή, για κάθε συνδυασμό των στοιχείων C0060, C0070, C0080 και C0090.

Το παρόν υπόδειγμα αποτελείται από δύο πίνακες: «Πληροφορίες για τις διατηρούμενες θέσεις» και «Πληροφορίες για τα στοιχεία ενεργητικού».

Στον πίνακα «Πληροφορίες για τις διατηρούμενες θέσεις», κάθε στοιχείο ενεργητικού αναφέρεται χωριστά σε όσες γραμμές χρειάζεται, προκειμένου να συμπληρωθούν καταλλήλως όλες οι μη νομισματικές μεταβλητές εκτός του στοιχείου «Ποσότητα», που ζητείται στον εν λόγω πίνακα. Εάν για ένα στοιχείο ενεργητικού μπορούν να αποδοθούν δύο αξίες για μία μεταβλητή, τότε αυτό το στοιχείο ενεργητικού θα πρέπει να αναφερθεί σε περισσότερες από μία γραμμές.

Στον πίνακα «Πληροφορίες για τα στοιχεία ενεργητικού», κάθε στοιχείο ενεργητικού αναφέρεται χωριστά, και η συμπλήρωση όλων των εφαρμοστέων μεταβλητών που ζητούνται στον εν λόγω πίνακα γίνεται σε μία γραμμή για κάθε στοιχείο ενεργητικού. Τα στοιχεία ενεργητικού χαρακτηρίζονται ανά επενδυτική επιλογή PEPP (βασικό PEPP και εναλλακτικές επενδυτικές επιλογές), εκτός εάν όλες οι επενδυτικές επιλογές PEPP μοιράζονται την ίδια ομάδα στοιχείων ενεργητικού, οπότε τα στοιχεία ενεργητικού χαρακτηρίζονται ως «κοινά στοιχεία ενεργητικού PEPP». Σε περίπτωση που οι εναλλακτικές επενδυτικές επιλογές καταστούν σημαντικές, σε ατομικό επίπεδο ή αθροιστικά, σε σχέση με τις αποταμιεύσεις στο βασικό PEPP, οι πληροφορίες υποβάλλονται σε πιο αναλυτικό επίπεδο ή στο επίπεδο κάθε επενδυτικής επιλογής.

Όλες οι αξίες αναφέρονται σύμφωνα με το πλαίσιο προληπτικής εποπτείας στου οποίου την αρμοδιότητα υπάγεται η οντότητα. Εάν ένας πάροχος PEPP εξαιρείται από την αναφορά εξωτερικής αξιολόγησης και εξωτερικού οργανισμού πιστοληπτικής αξιολόγησης (στο εξής: ΕΟΠΑ) στη νομοθεσία του τομέα του, οι πληροφορίες των πεδίων (C0250) και (C0260) μπορούν να περιοριστούν (να μην υποβληθούν). Σε διαφορετική περίπτωση, οι πληροφορίες υποβάλλονται.

Πληροφορίες για τις διατηρούμενες θέσεις

ΤΕΤΑΓΜΕΝΗ ΠΙΝΑΚΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ

C0011

Αναγνωριστικός κωδικός στοιχείου ενεργητικού και είδος κωδικού

Οι πληροφορίες αυτές συνδυάζουν δεδομένα για τον αναγνωριστικό κωδικό στοιχείου ενεργητικού (στήλες

C0010 και C0110 από την απόφαση του Συμβουλίου Εποπτών) και το είδος αναγνωριστικού κωδικού στοιχείου ενεργητικού (στήλες C0020 και C0120 από την απόφαση του Συμβουλίου Εποπτών) Αναγνωριστικός κωδικός στοιχείου ενεργητικού με χρήση:

του κωδικού ISO 6166 του ISIN

Μόνον εάν ο κωδικός ISIN δεν είναι διαθέσιμος:

Λοιποί αναγνωρισμένοι κωδικοί (π.χ.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

Απόδοση κωδικού, όταν δεν είναι διαθέσιμοι οι λοιποί αναγνωρισμένοι κωδικοί. Ο κωδικός πρέπει να είναι μοναδικός και να μένει αμετάβλητος διαχρονικά.

Είδος αναγνωριστικού κωδικού που χρησιμοποιείται στο στοιχείο «Αναγνωριστικός κωδικός στοιχείου ενεργητικού»:

1

- ISO 6166 για τον κωδικό ISIN

2

- CUSIP (Ο αριθμός της Επιτροπής Ομοιόμορφων Διαδικασιών Αναγνώρισης Τίτλων [CUSIP] που χορηγείται από την CUSIP για τις αμερικανικές και καναδικές εταιρείες)

3

- SEDOL (Καθημερινός επίσημος κατάλογος χρηματιστηρίου για το Χρηματιστήριο του Λονδίνου)

4

- WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, ο αλφαριθμητικός γερμανικός αναγνωριστικός κωδικός)

 

 

5

- Bloomberg Ticker (ο αλφαβητικός κωδικός του Bloomberg που προσδιορίζει τους τίτλους μιας εταιρείας)

6

- BBGID (ο παγκόσμιος αναγνωριστικός κωδικός του Bloomberg)

7

- Reuters RIC (ο κωδικός Reuters για τα χρηματοπιστωτικά μέσα)

8

- FIGI (Παγκόσμιος αναγνωριστικός κωδικός χρηματοπιστωτικού μέσου)

9

- Άλλος κωδικός που παρέχεται από μέλη της Ένωσης των Εθνικών Οργανισμών Αρίθμησης

99 - Απόδοση κωδικού

Όταν θα πρέπει να υποβληθεί ο ίδιος αναγνωριστικός κωδικός για ένα στοιχείο ενεργητικού που εκδίδεται σε δύο ή περισσότερα νομίσματα, απαιτείται να προσδιοριστεί ο αναγνωριστικός κωδικός στοιχείου ενεργητικού και ο αλφαβητικός κωδικός ISO 4217 του νομίσματος, όπως στο ακόλουθο παράδειγμα:

«κωδικός+EUR». Σε αυτή την περίπτωση, το είδος αναγνωριστικού κωδικού στοιχείου ενεργητικού παραπέμπει στην επιλογή 99 και η επιλογή του αρχικού αναγνωριστικού κωδικού στοιχείου ενεργητικού, όπως στο ακόλουθο παράδειγμα για το οποίο ο υποβαλλόμενος κωδικός ήταν κωδικός ISIN+νόμισμα: «99/1».

C0010

Βασικό

PEPP/εναλλακτικές επενδυτικές επιλογές

Είδος επενδυτικής επιλογής PEPP. Η διάκριση που γίνεται σε αυτό το πεδίο είναι μεταξύ του βασικού PEPP και εναλλακτικών επενδυτικών επιλογών. Η επιλογή 3, στοιχεία ενεργητικού PEPP χρησιμοποιείται όταν όλες οι επενδυτικές επιλογές PEPP μοιράζονται την ίδια ομάδα στοιχείων ενεργητικού.

Χρησιμοποιείται ο ακόλουθος κλειστός κατάλογος:

1

- Βασικό PEPP

2

- Εναλλακτικές επενδυτικές επιλογές

3

- Κοινά στοιχεία ενεργητικού PEPP

C0040

Χώρα θεματοφυλακής

Κωδικός ISO 3166-1 alpha-2 της χώρας στην οποία διατηρούνται υπό θεματοφυλακή τα στοιχεία ενεργητικού. Για τον προσδιορισμό διεθνών θεματοφυλάκων, όπως η Euroclear, ως χώρα θεματοφυλακής αναφέρεται η χώρα στην οποία έχει την έδρα του το νομικό πρόσωπο που παρέχει τις υπηρεσίες θεματοφυλακής βάσει σχετικής σύμβασης.

Σε περίπτωση που το ίδιο είδος στοιχείου ενεργητικού τελεί υπό θεματοφυλακή σε περισσότερες από μία χώρες, κάθε στοιχείο ενεργητικού αναφέρεται χωριστά σε όσες γραμμές απαιτείται, προκειμένου να προσδιοριστούν καταλλήλως όλες οι χώρες θεματοφυλακής.

Όσον αφορά τα ακίνητα, η χώρα του εκδότη κρίνεται με βάση τη διεύθυνση του ακινήτου.

C0050

Θεματοφύλακας

Κωδικός LEI ή επωνυμία του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος που αποτελεί τον θεματοφύλακα, εάν δεν υπάρχει διαθέσιμος κωδικός LEI.

Σε περίπτωση που το ίδιο είδος στοιχείου ενεργητικού τελεί υπό θεματοφυλακή σε περισσότερους από έναν θεματοφύλακες, κάθε στοιχείο ενεργητικού αναφέρεται χωριστά σε όσες γραμμές απαιτείται, προκειμένου να προσδιοριστούν καταλλήλως όλοι οι θεματοφύλακες.

C0060

Ποσότητα

Ο αριθμός των στοιχείων ενεργητικού, για συναφή στοιχεία ενεργητικού.

Το παρόν στοιχείο δεν υποβάλλεται, εάν υποβάλλεται το στοιχείο «Αξία στο άρτιο» (C0070).

C0070

Αξία στο άρτιο

Το υπολειπόμενο ποσό κεφαλαίου επιμετρημένο στην αξία στο άρτιο, για όλα τα στοιχεία ενεργητικού τα οποία είναι συναφή με αυτό το στοιχείο, και στην ονομαστική αξία για τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα.

Το παρόν στοιχείο δεν υποβάλλεται, εάν υποβάλλεται το στοιχείο «Ποσότητα» (C0060).

C0075

Μέθοδος αποτίμησης

Το χρηματοπιστωτικό μέσο αποτιμάται:

1

- βάσει της τρέχουσας τιμής της αγοράς

2

- με βάση αποτίμηση συνεπή προς την αγορά

3

- δεν μπορεί να υποστεί αποτίμηση με βάση την αγορά.

C0080

Αξία κτήσης

Η συνολική αξία κτήσης των διακρατούμενων στοιχείων ενεργητικού, καθαρή αξία χωρίς δεδουλευμένους τόκους.

C0090

Δεδουλευμένοι τόκοι

Το ποσό που αντιστοιχεί στους δεδουλευμένους τόκους των έντοκων χρεωστικών τίτλων μετά την ημερομηνία πληρωμής του τελευταίου τοκομεριδίου.

C0100

Αγοραία αξία στοιχείου ενεργητικού

Αγοραία αξία των στοιχείων ενεργητικού.

Πληροφορίες για τα στοιχεία ενεργητικού

ΤΕΤΑΓΜΕΝΗ ΠΙΝΑΚΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ

C0011

Αναγνωριστικός κωδικός στοιχείου ενεργητικού και είδος κωδικού

Οι πληροφορίες αυτές συνδυάζουν δεδομένα για τον αναγνωριστικό κωδικό στοιχείου ενεργητικού (στήλες

C0010 και C0110 από την απόφαση του Συμβουλίου Εποπτών) και το είδος αναγνωριστικού κωδικού στοιχείου ενεργητικού (στήλες C0020 και C0120 από την απόφαση του Συμβουλίου Εποπτών) Αναγνωριστικός κωδικός στοιχείου ενεργητικού με χρήση:

του κωδικού ISO 6166 του ISIN

Μόνον εάν ο κωδικός ISIN δεν είναι διαθέσιμος:

Λοιποί αναγνωρισμένοι κωδικοί (π.χ.: CUSIP, Bloomberg Ticker,Reuters RIC)

Απόδοση κωδικού, όταν δεν είναι διαθέσιμοι οι λοιποί αναγνωρισμένοι κωδικοί. Ο κωδικός πρέπει να είναι μοναδικός και να μένει αμετάβλητος διαχρονικά.

Είδος αναγνωριστικού κωδικού που χρησιμοποιείται στο στοιχείο «Αναγνωριστικός κωδικός στοιχείου ενεργητικού»:

1

- ISO 6166 για τον κωδικό ISIN

2

- CUSIP (Ο αριθμός της Επιτροπής Ομοιόμορφων Διαδικασιών Αναγνώρισης Τίτλων [CUSIP] που χορηγείται από την CUSIP για τις αμερικανικές και καναδικές εταιρείες)

3

- SEDOL (Καθημερινός επίσημος κατάλογος χρηματιστηρίου για το Χρηματιστήριο του Λονδίνου)

4

- WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, ο αλφαριθμητικός γερμανικός αναγνωριστικός κωδικός)

5

- Bloomberg Ticker (ο αλφαβητικός κωδικός του Bloomberg που προσδιορίζει τους τίτλους μιας εταιρείας)

6

- BBGID (ο παγκόσμιος αναγνωριστικός κωδικός του Bloomberg)

7

- Reuters RIC (ο κωδικός Reuters για τα χρηματοπιστωτικά μέσα)

8

- FIGI (Παγκόσμιος αναγνωριστικός κωδικός χρηματοπιστωτικού μέσου)

9

- Άλλος κωδικός που παρέχεται από μέλη της Ένωσης των Εθνικών Οργανισμών Αρίθμησης

99 - Απόδοση κωδικού

Όταν θα πρέπει να υποβληθεί ο ίδιος αναγνωριστικός κωδικός για ένα στοιχείο ενεργητικού που εκδίδεται σε δύο ή περισσότερα νομίσματα, απαιτείται να προσδιοριστεί ο αναγνωριστικός κωδικός στοιχείου ενεργητικού και ο αλφαβητικός κωδικός ISO 4217 του νομίσματος, όπως στο ακόλουθο παράδειγμα: «κωδικός+EUR». Σε αυτή την περίπτωση, το είδος αναγνωριστικού κωδικού στοιχείου ενεργητικού παραπέμπει στην επιλογή 99 και η επιλογή του αρχικού αναγνωριστικού κωδικού στοιχείου ενεργητικού, όπως στο

 

 

ακόλουθο παράδειγμα για το οποίο ο υποβαλλόμενος κωδικός ήταν κωδικός ISIN+νόμισμα: «99/1».

C0130

Τίτλος στοιχείου

Ονομασία στοιχείου ενεργητικού (ή διεύθυνση σε περίπτωση ακινήτου)

 

Επωνυμία εκδότη

Η επωνυμία του εκδότη, ο οποίος ορίζεται ως η οντότητα που εκδίδει στοιχεία ενεργητικού στους επενδυτές.

Εφόσον υφίσταται, το παρόν στοιχείο αντιστοιχεί στην επωνυμία της οντότητας στη βάση δεδομένων LEI. Εάν δεν υφίσταται, τότε αντιστοιχεί στην εταιρική επωνυμία.

Όσον αφορά επενδυτικά κεφάλαια/μετοχές επενδυτικών κεφαλαίων, η επωνυμία εκδότη είναι η επωνυμία του διαχειριστή κεφαλαίων.

C0150

Κωδικός εκδότη και είδος κωδικού εκδότη

Οι πληροφορίες αυτές συνδυάζουν δεδομένα σχετικά με τον κωδικό εκδότη (στήλη C0150 από την απόφαση του Συμβουλίου Εποπτών) και το είδος κωδικού εκδότη (στήλη C0160 από την απόφαση του Συμβουλίου Εποπτών).

Προσδιορίζεται ο κωδικός εκδότη με χρήση του κωδικού LEI. Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμος κωδικός LEI, το συγκεκριμένο στοιχείο δεν υποβάλλεται.

Όσον αφορά επενδυτικά κεφάλαια/μετοχές επενδυτικών κεφαλαίων, ο κωδικός εκδότη είναι ο κωδικός του διαχειριστή κεφαλαίων.

Προσδιορίζεται το είδος του κωδικού που χρησιμοποιείται στο στοιχείο «Κωδικός εκδότη». Χρησιμοποιείται μία από τις επιλογές του ακόλουθου κλειστού καταλόγου: 1 - LEI

9 - Ουδέν

Το παρόν στοιχείο δεν έχει εφαρμογή για την κατηγορία 8 των CIC – «Ενυπόθηκα και λοιπά δάνεια», όταν αφορά ενυπόθηκα και λοιπά δάνεια σε φυσικά πρόσωπα. Το παρόν στοιχείο δεν έχει εφαρμογή για τις κατηγορίες CIC 71, CIC 75 και για την κατηγορία 9 των CIC – «Ακίνητα».

C0170

Τομέας εκδότη

Ο οικονομικός τομέας στον οποίο δραστηριοποιείται ο εκδότης με βάση την τελευταία έκδοση των κωδικών NACE (όπως έχουν δημοσιευθεί στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1893/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου  (7)). Για τον προσδιορισμό των τομέων, χρησιμοποιείται κατ’ ελάχιστον η αλφαβητική κωδικοποίηση NACE που προσδιορίζει τον τομέα (π.χ. οι κωδικοί «Α» ή «Α0111» θεωρούνται αποδεκτοί). Εξαιρείται ο κωδικός NACE που αφορά τις χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες και για τον οποίο χρησιμοποιείται το γράμμα που προσδιορίζει τον τομέα, ακολουθούμενο από τον τετραψήφιο κωδικό που προσδιορίζει την τάξη (π.χ. «Κ6411»).

Όσον αφορά επενδυτικά κεφάλαια, ο τομέας εκδότη είναι ο τομέας του διαχειριστή κεφαλαίων.

C0180

Όμιλος εκδότη

Επωνυμία της τελικής μητρικής οντότητας του εκδότη. Όσον αφορά επενδυτικά κεφάλαια, η σχέση με τον όμιλο αφορά τον διαχειριστή κεφαλαίων.

Εφόσον υφίσταται, το παρόν στοιχείο αντιστοιχεί στην επωνυμία της οντότητας στη βάση δεδομένων LEI. Εάν δεν υφίσταται, τότε αντιστοιχεί στην εταιρική επωνυμία.

C0190

Κωδικός ομίλου εκδότη και είδος κωδικού ομίλου εκδότη

Οι πληροφορίες αυτές συνδυάζουν δεδομένα σχετικά με τον κωδικό ομίλου εκδότη (στήλη C0190 από την απόφαση του Συμβουλίου εποπτών) και το είδος κωδικού ομίλου εκδότη (στήλη C0200 από την απόφαση του Συμβουλίου Εποπτών).

Προσδιορίζεται ο κωδικός του ομίλου εκδότη με χρήση του αναγνωριστικού κωδικού νομικής οντότητας (LEI). Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμος κωδικός LEI, το συγκεκριμένο στοιχείο δεν υποβάλλεται.

Όσον αφορά επενδυτικά κεφάλαια, η σχέση με τον όμιλο αφορά τον διαχειριστή κεφαλαίων.

Κωδικός που χρησιμοποιείται στο στοιχείο «Κωδικός ομίλου εκδότη»:

 

1 - LEI

 

 

9 - Ουδέν

C0210

Χώρα του εκδότη

Ο κωδικός ISO 3166-1 alpha-2 της χώρας εντοπισμού του εκδότη.

Ο εντοπισμός του εκδότη κρίνεται από τη διεύθυνση της οντότητας που εκδίδει το στοιχείο ενεργητικού.

Όσον αφορά επενδυτικά κεφάλαια, η σχέση με τον όμιλο αφορά τον διαχειριστή κεφαλαίων.

Κωδικός ISO 3166-1 alpha-2

XA: Υπερεθνικοί εκδότες

ΕΕ: Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C0220

Νόμισμα

Ο αλφαβητικός κωδικός ISO 4217 του νομίσματος βάσει του οποίου έγινε η έκδοση.

C0230

CIC

Συμπληρωματικός αναγνωριστικός κωδικός που χρησιμοποιείται για την ταξινόμηση στοιχείων ενεργητικού.

C0240

Εναλλακτική επένδυση

Ένα χρηματοπιστωτικό μέσο, σύμφωνα με τον κατάλογο του παραρτήματος I τμήμα Γ της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, το οποίο έχει εκδοθεί από νομικό πρόσωπο που έχει λάβει άδεια να διαχειρίζεται οργανισμούς εναλλακτικών επενδύσεων βάσει της οδηγίας 2011/61/ΕΕ  (8):

1

- Εναλλακτική επένδυση

2

- Καμία εναλλακτική επένδυση

C0250

Εξωτερική αξιολόγηση

Αξιολόγηση του στοιχείου ενεργητικού κατά την ημερομηνία αναφοράς για υποβολή αναφορών, που έχει εκδοθεί από τον καθορισμένο για τον σκοπό αυτόν οργανισμό πιστοληπτικών αξιολογήσεων (ΕΟΠΑ).

C0270

Διάρκεια

H διάρκεια του στοιχείου ενεργητικού η οποία ορίζεται ως η «εναπομένουσα τροποποιημένη διάρκεια» (η τροποποιημένη διάρκεια που έχει υπολογιστεί με βάση τον χρόνο που υπολείπεται έως τη λήξη του αξιογράφου, υπολογισμένου από την ημερομηνία αναφοράς για την υποβολή αναφορών).

Για τα στοιχεία ενεργητικού χωρίς καθορισμένη λήξη χρησιμοποιείται η πρώτη ημερομηνία άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς. Η διάρκεια υπολογίζεται με βάση την οικονομική αξία.

C0280

Ημερομηνία λήξης

Ο κωδικός ISO 8601 (εεεε-μμ-ηη) της ημερομηνίας λήξης.

Για τους διηνεκείς τίτλους χρησιμοποιείται η ένδειξη «9999-12-31»

C0370

Τιμή μονάδας

Αγοραία τιμή ανά μονάδα.

C0380

Τιμή μονάδας ως ποσοστό της αξίας στο άρτιο

Ποσοστό επί του αθροιστικού νομισματικού ποσού.

PP.06.03 – Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων – μέθοδος εξέτασης

Γενικές παρατηρήσεις:

Η παρούσα ενότητα αφορά την ετήσια υποβολή πληροφοριών για PEPP, με περαιτέρω διαχωρισμό ανά βασικό PEPP και εναλλακτικές επενδυτικές επιλογές. Σε περίπτωση που οι εναλλακτικές επενδυτικές επιλογές καταστούν σημαντικές, σε ατομικό επίπεδο ή αθροιστικά, σε σχέση με τις αποταμιεύσεις στο βασικό PEPP, οι πληροφορίες υποβάλλονται σε πιο αναλυτικό επίπεδο ή στο επίπεδο κάθε επενδυτικής επιλογής.

Το παρόν υπόδειγμα περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων ή των πακέτων επενδύσεων σε επενδυτικά κεφάλαια, μεταξύ άλλων όταν αποτελούν συμμετοχές, ανά υποκείμενη κατηγορία στοιχείων ενεργητικού, χώρα έκδοσης και νόμισμα. Λαμβάνοντας υπόψη την αναλογικότητα και τις συγκεκριμένες οδηγίες του υποδείγματος, η εξέταση διενεργείται έως ότου προσδιοριστούν οι κατηγορίες στοιχείων ενεργητικού, οι χώρες και τα νομίσματα. Στην περίπτωση των αμοιβαίων κεφαλαίων που επενδύουν σε άλλα κεφάλαια (funds of funds), η εξέταση ακολουθεί την ίδια προσέγγιση.

Το υπόδειγμα περιλαμβάνει πληροφορίες που αντιστοιχούν στο 100 % της αξίας που έχει επενδυθεί σε οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων. Ωστόσο, για τον προσδιορισμό των χωρών, η εξέταση εφαρμόζεται προκειμένου να προσδιοριστούν τα ανοίγματα του 80 % της συνολικής αξίας των κεφαλαίων μείον τα ποσά που αφορούν τις κατηγορίες 8 και 9 των CIC και, για τον προσδιορισμό των νομισμάτων, η εξέταση εφαρμόζεται προκειμένου να προσδιοριστούν τα ανοίγματα του 80 % της συνολικής αξίας των κεφαλαίων. Οι πάροχοι PEPP διασφαλίζουν ότι το 20 % που δεν προσδιορίζεται ανά χώρα διαφοροποιείται στις γεωγραφικές περιοχές, για παράδειγμα ότι δεν υπάρχει πάνω από 5 % σε μία μεμονωμένη χώρα. Η εξέταση εφαρμόζεται από τους παρόχους PEPP, αρχής γενομένης από το μεγαλύτερο, λαμβανομένου υπόψη του ποσού που έχει επενδυθεί, προς το χαμηλότερο μεμονωμένο κεφάλαιο, και η προσέγγιση παραμένει σταθερή διαχρονικά.

Τα στοιχεία υποβάλλονται με θετικές αξίες, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στις αντίστοιχες οδηγίες.

Όλες οι αξίες αναφέρονται σύμφωνα με το πλαίσιο προληπτικής εποπτείας στου οποίου την αρμοδιότητα υπάγεται η οντότητα.

Οι κατηγορίες στοιχείων ενεργητικού που αναφέρονται στο παρόν υπόδειγμα είναι αυτές που ορίζονται στο παράρτημα IV – «Ορισμοί του πίνακα CIC» και οι αναφορές στους κωδικούς CIC παραπέμπουν στο παράρτημα III – «Πίνακας CIC».

ΤΕΤΑΓΜΕΝΗ ΠΙΝΑΚΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ

C0010

Αναγνωριστικός κωδικός

οργανισμού

συλλογικών

επενδύσεων

Ο αναγνωριστικός κωδικός στοιχείου ενεργητικού με βάση την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:

Κωδικός ISO 6166 του ISIN, εφόσον υφίσταται

Λοιποί αναγνωρισμένοι κωδικοί (π.χ.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

Εφόσον οι ανωτέρω επιλογές δεν είναι διαθέσιμες, κωδικός που αποδίδεται από την επιχείρηση, ο οποίος πρέπει να είναι σταθερός κατά την πάροδο του χρόνου.

C0020

Είδος αναγνωριστικού

κωδικού οργανισμού

συλλογικών επενδύσεων

Είδος αναγνωριστικού κωδικού που χρησιμοποιείται στο στοιχείο «Αναγνωριστικός κωδικός στοιχείου ενεργητικού». Χρησιμοποιείται μία από τις επιλογές του ακόλουθου κλειστού καταλόγου:

1

- ISO 6166 για τον κωδικό ISIN

2

- CUSIP (Ο αριθμός της Επιτροπής Ομοιόμορφων Διαδικασιών ΑναγνώρισηςΤίτλων [CUSIP] που χορηγείται από την CUSIP για τις αμερικανικές και καναδικές εταιρείες)

3

- SEDOL (Καθημερινός επίσημος κατάλογος χρηματιστηρίου για το Χρηματιστήριο του Λονδίνου)

4

- WKN (Wertpapier KennNummer, ο αλφαριθμητικός γερμανικός αναγνωριστικός κωδικός)

5

- Bloomberg Ticker (ο αλφαβητικός κωδικός του Bloomberg που προσδιορίζει τους τίτλους μιας εταιρείας)

6

- BBGID (ο παγκόσμιος αναγνωριστικός κωδικός του Bloomberg)

7

- Reuters RIC (ο κωδικός Reuters για τα χρηματοπιστωτικά μέσα)

8

- FIGI (Παγκόσμιος αναγνωριστικός κωδικός χρηματοπιστωτικού μέσου)

9

- Άλλος κωδικός που παρέχεται από μέλη της Ένωσης των Εθνικών Οργανισμών Αρίθμησης

99 - Κωδικός που αποδίδεται από την επιχείρηση

C0030

Υποκείμενη κατηγορία στοιχείων ενεργητικού

Προσδιορίζονται οι κατηγορίες στοιχείων ενεργητικού, οι απαιτήσεις και τα παράγωγα εντός του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων. Χρησιμοποιείται μία από τις επιλογές του ακόλουθου κλειστού καταλόγου:

1

- Κρατικά ομόλογα

2

- Εταιρικά ομόλογα

3L

- Εισηγμένες μετοχές

3X

- Μη εισηγμένες μετοχές

4

- Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων

5

- Δομημένα αξιόγραφα

6

- Εξασφαλισμένα αξιόγραφα

7

- Ταμειακά διαθέσιμα και καταθέσεις

8

- Ενυπόθηκα και λοιπά δάνεια

9

- Ακίνητα

0

- Άλλες επενδύσεις (περιλαμβανομένων των απαιτήσεων)

A

- Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης

B

- Δικαιώματα προαίρεσης με θέση αγοράς

C

- Δικαιώματα προαίρεσης με θέση πώλησης

D

- Συμβάσεις ανταλλαγής

E

- Προθεσμιακές συμβάσεις

F

- Πιστωτικά παράγωγα

L

- Υποχρεώσεις

Η κατηγορία «4 - Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων» χρησιμοποιείται μόνο για μη σημαντικές υπολειπόμενες αξίες, τόσο για τα αμοιβαία κεφάλαια που επενδύουν σε άλλα κεφάλαια (funds of funds) όσο και για οποιοδήποτε άλλο κεφάλαιο.

C0040

Χώρα έκδοσης

Ανάλυση της κάθε κατηγορίας στοιχείων ενεργητικού που έχει προσδιοριστεί στη στήλη C0030 ανά χώρα έκδοσης. Προσδιορίζεται η χώρα εντοπισμού του εκδότη.

Ο εντοπισμός του εκδότη κρίνεται από τη διεύθυνση της οντότητας που εκδίδει το στοιχείο ενεργητικού.

 

 

Χρησιμοποιείται μία από τις επιλογές:

Κωδικός ISO 3166-1 alpha-2

XA: Υπερεθνικοί εκδότες

ΕΕ: Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

AA: συγκεντρωτικές χώρες λόγω εφαρμογής του κατώτατου ορίου

Το παρόν στοιχείο δεν ισχύει για τις κατηγορίες 8 και 9, όπως αναφέρονται στη στήλη C0030.

C0050

Νόμισμα

Προσδιορίζεται αν το νόμισμα της κατηγορίας στοιχείων ενεργητικού είναι το νόμισμα υποβολής αναφορών ή ξένο νόμισμα. Όλα τα νομίσματα εκτός από το νόμισμα υποβολής αναφορών θεωρούνται ξένα νομίσματα. Χρησιμοποιείται μία από τις επιλογές του ακόλουθου κλειστού καταλόγου:

1

- Νόμισμα υποβολής αναφορών

2

- Ξένο νόμισμα

3

- Συγκεντρωτικά νομίσματα λόγω εφαρμογής του κατώτατου ορίου

C0060

Συνολικό ποσό

Το συνολικό ποσό που έχει επενδυθεί ανά κατηγορία στοιχείων ενεργητικού, χώρα και νόμισμα μέσω οργανισμών συλλογικών επενδύσεων.

Οι υποχρεώσεις αναφέρονται με θετικό πρόσημο, εκτός εάν το στοιχείο είναι υποχρέωση από παράγωγα.

Το «Συνολικό ποσό» των παραγώγων μπορεί να είναι είτε θετικό (εάν πρόκειται για στοιχείο ενεργητικού) είτε αρνητικό (εάν πρόκειται για υποχρέωση).

PP.08.03. Συγκεντρωτικές πληροφορίες ανοικτών θέσεων σε παράγωγα

Γενικές παρατηρήσεις:

Η παρούσα ενότητα αφορά την ετήσια υποβολή πληροφοριών για PEPP, με περαιτέρω διαχωρισμό ανά βασικό PEPP και εναλλακτικές επενδυτικές επιλογές. Σε περίπτωση που οι εναλλακτικές επενδυτικές επιλογές καταστούν σημαντικές, σε ατομικό επίπεδο ή αθροιστικά, σε σχέση με τις αποταμιεύσεις στο βασικό PEPP, οι πληροφορίες υποβάλλονται σε πιο αναλυτικό επίπεδο ή στο επίπεδο κάθε επενδυτικής επιλογής.

Οι κατηγορίες παραγώγων που αναφέρονται στο παρόν υπόδειγμα είναι αυτές που ορίζονται στο παράρτημα IV – «Ορισμοί του πίνακα CIC» και οι αναφορές στους κωδικούς CIC παραπέμπουν στο παράρτημα III – «Πίνακας CIC».

Τα παράγωγα θεωρούνται στοιχεία ενεργητικού εάν η αξία τους είναι θετική ή μηδενική. Θεωρούνται υποχρεώσεις εάν η αξία τους είναι αρνητική. Περιλαμβάνονται τόσο τα παράγωγα που θεωρούνται στοιχεία ενεργητικού όσο και τα παράγωγα που θεωρούνται υποχρεώσεις.

Στα στοιχεία περιλαμβάνονται όλες οι συμβάσεις παραγώγων που βρίσκονταν σε ισχύ κατά την περίοδο υποβολής αναφορών και δεν είχαν λήξει πριν από την ημερομηνία αναφοράς για την υποβολή αναφορών.

Εάν υπάρχουν συχνές συναλλαγές στο ίδιο παράγωγο, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται πολλαπλές ανοικτές θέσεις, το παράγωγο μπορεί να αναφερθεί σε συγκεντρωτική ή καθαρή βάση, υπό την προϋπόθεση ότι όλα τα σχετικά χαρακτηριστικά είναι κοινά και ότι ακολουθούνται οι συγκεκριμένες οδηγίες για κάθε συναφές στοιχείο.

Τα στοιχεία υποβάλλονται με θετικές αξίες, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στις αντίστοιχες οδηγίες.

Το παράγωγο είναι ένα χρηματοπιστωτικό μέσο ή άλλου είδους σύμβαση που συνδυάζει και τα τρία ακόλουθα χαρακτηριστικά:

α)

η αξία του μεταβάλλεται σύμφωνα με τις μεταβολές ενός καθορισμένου επιτοκίου, μιας τιμής χρηματοπιστωτικού μέσου, ενός βασικού εμπορεύματος, μιας συναλλαγματικής ισοτιμίας, ενός δείκτη τιμών ή συντελεστών, μιας πιστωτικής διαβάθμισης ή ενός πιστωτικού δείκτη ή μιας άλλης μεταβλητής, με την προϋπόθεση, στην περίπτωση μη χρηματοοικονομικής μεταβλητής, ότι η μεταβλητή δεν αναφέρεται ειδικά σε κάποιον αντισυμβαλλόμενο της σύμβασης (ορισμένες φορές αποκαλείται το «υποκείμενο»)·

β)

δεν προϋποθέτει αρχική καθαρή επένδυση ή απαιτεί μικρότερη αρχική επένδυση σε σχέση με άλλα είδη συμβάσεων που αναμένεται να έχουν παρόμοια συμπεριφορά στις μεταβολές των συνθηκών της αγοράς·

γ)

διακανονίζεται σε μελλοντική ημερομηνία.

Όλες οι αξίες αναφέρονται σύμφωνα με το πλαίσιο προληπτικής εποπτείας στου οποίου την αρμοδιότητα υπάγεται η οντότητα.

Πληροφορίες για τις διατηρούμενες θέσεις

ΤΕΤΑΓΜΕΝΗ ΠΙΝΑΚΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ

C0010/R0010

Συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων (D1) για το ονομαστικό ποσό του βασικού

PEPP

Το ποσό κατά το οποίο παρέχει κάλυψη ή κατά το οποίο συνεπάγεται άνοιγμα η σύμβαση ανταλλαγής επιτοκίων (D1) για το βασικό PEPP.

Όσον αφορά τις συμβάσεις ανταλλαγής, το ποσό αντιστοιχεί στο συμβατικό ποσό των συμβάσεων που αναφέρονται στην εν λόγω γραμμή. Όταν η τιμή ενεργοποίησης αντιστοιχεί σε εύρος, τότε χρησιμοποιείται η μέση τιμή του εύρους.

Το ονομαστικό ποσό αναφέρεται στο ποσό που αντισταθμίζεται/επενδύεται (όταν δεν καλύπτονται κίνδυνοι). Εάν πραγματοποιηθούν περισσότερες συναλλαγές, ως ονομαστικό ποσό νοείται το καθαρό ποσό κατά την ημερομηνία υποβολής αναφορών.

C0020/R0010

Συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων (D1) για την αγοραία αξία του βασικού PEPP

Η χρηματική αξία της σύμβασης ανταλλαγής επιτοκίων (D1) κατά την ημερομηνία υποβολής αναφορών για το βασικό PEPP. Μπορεί να είναι θετική, αρνητική ή μηδενική.

C0030/R0010

Συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων (D1) για το ονομαστικό ποσό των εναλλακτικών επενδυτικών επιλογών

Το ποσό κατά το οποίο παρέχει κάλυψη ή κατά το οποίο συνεπάγεται άνοιγμα η σύμβαση ανταλλαγής επιτοκίων (D1) για οποιαδήποτε εναλλακτική επενδυτική επιλογή.

Όσον αφορά τις συμβάσεις ανταλλαγής, το ποσό αντιστοιχεί στο συμβατικό ποσό των συμβάσεων που αναφέρονται στην εν λόγω γραμμή. Όταν η τιμή ενεργοποίησης αντιστοιχεί σε εύρος, τότε χρησιμοποιείται η μέση τιμή του εύρους.

Το ονομαστικό ποσό αναφέρεται στο ποσό που αντισταθμίζεται/επενδύεται (όταν δεν καλύπτονται κίνδυνοι). Εάν πραγματοποιηθούν περισσότερες συναλλαγές, ως ονομαστικό ποσό νοείται το καθαρό ποσό κατά την ημερομηνία υποβολής αναφορών.

C0040/R0010

Συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων (D1) για την αγοραία αξία των εναλλακτικών επενδυτικών επιλογών

Η χρηματική αξία της σύμβασης ανταλλαγής επιτοκίων (D1) κατά την ημερομηνία υποβολής αναφορών για την εναλλακτική επενδυτική επιλογή. Μπορεί να είναι θετική, αρνητική ή μηδενική.

C0050/R0010

Συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων (D1) για το ονομαστικό ποσό των κοινών στοιχείων ενεργητικού PEPP

Το ποσό κατά το οποίο παρέχει κάλυψη ή κατά το οποίο συνεπάγεται άνοιγμα η σύμβαση ανταλλαγής επιτοκίων (D1) για όλες τις επενδυτικές επιλογές PEPP που μοιράζονται την ίδια ομάδα στοιχείων ενεργητικού.

Όσον αφορά τις συμβάσεις ανταλλαγής, το ποσό αντιστοιχεί στο συμβατικό ποσό των συμβάσεων που αναφέρονται στην εν λόγω γραμμή. Όταν η τιμή ενεργοποίησης αντιστοιχεί σε εύρος, τότε χρησιμοποιείται η μέση τιμή του εύρους.

Το ονομαστικό ποσό αναφέρεται στο ποσό που αντισταθμίζεται/επενδύεται (όταν δεν καλύπτονται κίνδυνοι). Εάν πραγματοποιηθούν περισσότερες συναλλαγές, ως ονομαστικό ποσό νοείται το καθαρό ποσό κατά την ημερομηνία υποβολής αναφορών.

C0060/R0010

Συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων (D1) για την αγοραία αξία των κοινών στοιχείων ενεργητικού PEPP

Η χρηματική αξία της σύμβασης ανταλλαγής επιτοκίων (D1) κατά την ημερομηνία υποβολής αναφορών για όλες τις επενδυτικές επιλογές PEPP που μοιράζονται την ίδια ομάδα στοιχείων ενεργητικού. Μπορεί να είναι θετική, αρνητική ή μηδενική.

C0010/R0020

Προθεσμιακή σύμβαση συναλλαγματικής ισοτιμίας (F2) για το ονομαστικό ποσό του βασικού PEPP

Το ποσό κατά το οποίο παρέχει κάλυψη ή κατά το οποίο συνεπάγεται άνοιγμα η προθεσμιακή σύμβαση συναλλαγματικής ισοτιμίας (F2) για το βασικό PEPP.

Όσον αφορά τις προθεσμιακές συμβάσεις, το ποσό αντιστοιχεί στο συμβατικό ποσό των συμβάσεων που αναφέρονται στην εν λόγω γραμμή. Όταν η τιμή ενεργοποίησης αντιστοιχεί σε εύρος, τότε χρησιμοποιείται η μέση τιμή του εύρους.

Το ονομαστικό ποσό αναφέρεται στο ποσό που αντισταθμίζεται/επενδύεται (όταν δεν καλύπτονται κίνδυνοι). Εάν πραγματοποιηθούν περισσότερες συναλλαγές, ως ονομαστικό ποσό νοείται το καθαρό ποσό κατά την ημερομηνία υποβολής αναφορών.

C0020/R0020

Προθεσμιακή σύμβαση συναλλαγματικής ισοτιμίας (F2) για την αγοραία

αξία του βασικού

PEPP

Η χρηματική αξία της προθεσμιακής σύμβασης συναλλαγματικής ισοτιμίας (F2) κατά την ημερομηνία υποβολής αναφορών για το βασικό PEPP. Μπορεί να είναι θετική, αρνητική ή μηδενική.

C0030/R0020

Προθεσμιακή σύμβαση συναλλαγματικής ισοτιμίας (F2) για το ονομαστικό ποσό των εναλλακτικών επενδυτικών επιλογών

Το ποσό κατά το οποίο παρέχει κάλυψη ή κατά το οποίο συνεπάγεται άνοιγμα η προθεσμιακή σύμβαση συναλλαγματικής ισοτιμίας (F2) για οποιαδήποτε εναλλακτική επενδυτική επιλογή.

Όσον αφορά τις προθεσμιακές συμβάσεις, το ποσό αντιστοιχεί στο συμβατικό ποσό των συμβάσεων που αναφέρονται στην εν λόγω γραμμή. Όταν η τιμή ενεργοποίησης αντιστοιχεί σε εύρος, τότε χρησιμοποιείται η μέση τιμή του εύρους.

Το ονομαστικό ποσό αναφέρεται στο ποσό που αντισταθμίζεται/επενδύεται (όταν δεν καλύπτονται κίνδυνοι). Εάν πραγματοποιηθούν περισσότερες συναλλαγές, ως ονομαστικό ποσό νοείται το καθαρό ποσό κατά την ημερομηνία υποβολής αναφορών.

C0040/R0020

Προθεσμιακή σύμβαση συναλλαγματικής ισοτιμίας (F2) για την αγοραία αξία των εναλλακτικών επενδυτικών επιλογών

Η χρηματική αξία της προθεσμιακής σύμβασης συναλλαγματικής ισοτιμίας (F2) κατά την ημερομηνία υποβολής αναφορών για την εναλλακτική επενδυτική επιλογή. Μπορεί να είναι θετική, αρνητική ή μηδενική.

C0050/R0020

Προθεσμιακή σύμβαση συναλλαγματικής ισοτιμίας (F2) για το ονομαστικό ποσό των κοινών στοιχείων ενεργητικού PEPP

Το ποσό κατά το οποίο παρέχει κάλυψη ή κατά το οποίο συνεπάγεται άνοιγμα η προθεσμιακή σύμβαση συναλλαγματικής ισοτιμίας (F2) για όλες τις επενδυτικές επιλογές PEPP που μοιράζονται την ίδια ομάδα στοιχείων ενεργητικού.

Όσον αφορά τις προθεσμιακές συμβάσεις, το ποσό αντιστοιχεί στο συμβατικό ποσό των συμβάσεων που αναφέρονται στην εν λόγω γραμμή. Όταν η τιμή ενεργοποίησης αντιστοιχεί σε εύρος, τότε χρησιμοποιείται η μέση τιμή του εύρους.

Το ονομαστικό ποσό αναφέρεται στο ποσό που αντισταθμίζεται/επενδύεται (όταν δεν καλύπτονται κίνδυνοι). Εάν πραγματοποιηθούν περισσότερες συναλλαγές, ως ονομαστικό ποσό νοείται το καθαρό ποσό κατά την ημερομηνία υποβολής αναφορών.

C0060/R0020

Προθεσμιακή σύμβαση συναλλαγματικής ισοτιμίας (F2) για την αγοραία αξία των κοινών στοιχείων ενεργητικού PEPP

Η χρηματική αξία της προθεσμιακής σύμβασης συναλλαγματικής ισοτιμίας (F2) κατά την ημερομηνία υποβολής αναφορών για όλες τις επενδυτικές επιλογές PEPP που μοιράζονται την ίδια ομάδα στοιχείων ενεργητικού. Μπορεί να είναι θετική, αρνητική ή μηδενική.

C0010/R0030

Άλλα παράγωγα για το ονομαστικό ποσό του βασικού PEPP

Το ποσό κατά το οποίο παρέχουν κάλυψη ή κατά το οποίο συνεπάγονται άνοιγμα τα παράγωγα, εκτός από συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων (D1) και προθεσμιακές συμβάσεις συναλλαγματικής ισοτιμίας (F2), για το βασικό PEPP.

Όσον αφορά τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και τα δικαιώματα προαίρεσης, το ποσό αντιστοιχεί στο μέγεθος του συμβολαίου, πολλαπλασιασμένο με την τιμή ενεργοποίησης και με τον αριθμό των συμβολαίων που αναφέρονται στην εν λόγω γραμμή. Όσον αφορά τις συμβάσεις ανταλλαγής και τις προθεσμιακές συμβάσεις, το ποσό αντιστοιχεί στο συμβατικό ποσό των συμβάσεων που αναφέρονται στην εν λόγω γραμμή. Όταν η τιμή ενεργοποίησης αντιστοιχεί σε εύρος, τότε χρησιμοποιείται η μέση τιμή του εύρους.

Το ονομαστικό ποσό αναφέρεται στο ποσό που αντισταθμίζεται/επενδύεται (όταν δεν καλύπτονται κίνδυνοι). Εάν πραγματοποιηθούν περισσότερες συναλλαγές, ως ονομαστικό ποσό νοείται το καθαρό ποσό κατά την ημερομηνία υποβολής αναφορών.

C0020/R0030

Άλλα παράγωγα για την αγοραία αξία του βασικού PEPP

Η χρηματική αξία των παραγώγων, εκτός από συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων (D1) και προθεσμιακές συμβάσεις συναλλαγματικής ισοτιμίας (F2), κατά την ημερομηνία υποβολής αναφορών για το βασικό PEPP. Μπορεί να είναι θετική, αρνητική ή μηδενική.

C0030/R0030

Άλλα παράγωγα για το ονομαστικό ποσό των εναλλακτικών επενδυτικών επιλογών

Το ποσό κατά το οποίο παρέχουν κάλυψη ή κατά το οποίο συνεπάγονται άνοιγμα τα παράγωγα, εκτός από συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων (D1) και προθεσμιακές συμβάσεις συναλλαγματικής ισοτιμίας (F2), για τις εναλλακτικές επενδυτικές επιλογές.

Όσον αφορά τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και τα δικαιώματα προαίρεσης, το ποσό αντιστοιχεί στο μέγεθος του συμβολαίου, πολλαπλασιασμένο με την τιμή ενεργοποίησης και με τον αριθμό των συμβολαίων που αναφέρονται στην εν λόγω γραμμή. Όσον αφορά τις συμβάσεις ανταλλαγής και τις προθεσμιακές συμβάσεις, το ποσό αντιστοιχεί στο συμβατικό ποσό των συμβάσεων που αναφέρονται στην εν λόγω γραμμή. Όταν η τιμή ενεργοποίησης αντιστοιχεί σε εύρος, τότε χρησιμοποιείται η μέση τιμή του εύρους.

Το ονομαστικό ποσό αναφέρεται στο ποσό που αντισταθμίζεται/επενδύεται (όταν δεν καλύπτονται κίνδυνοι). Εάν πραγματοποιηθούν περισσότερες συναλλαγές, ως ονομαστικό ποσό νοείται το καθαρό ποσό κατά την ημερομηνία υποβολής αναφορών.

C0040/R0030

Άλλα παράγωγα για την αγοραία αξία των εναλλακτικών επενδυτικών επιλογών

Η χρηματική αξία των παραγώγων, εκτός από συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων (D1) και προθεσμιακές συμβάσεις συναλλαγματικής ισοτιμίας (F2), κατά την ημερομηνία υποβολής αναφορών για εναλλακτικές επενδυτικές επιλογές. Μπορεί να είναι θετική, αρνητική ή μηδενική.

C0050/R0030

Άλλα παράγωγα για το ονομαστικό ποσό των κοινών στοιχείων ενεργητικού PEPP

Το ποσό κατά το οποίο παρέχουν κάλυψη ή κατά το οποίο συνεπάγονται άνοιγμα τα παράγωγα, εκτός από συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων (D1) και προθεσμιακές συμβάσεις συναλλαγματικής ισοτιμίας (F2), για όλες τις επενδυτικές επιλογές PEPP που μοιράζονται την ίδια ομάδα στοιχείων ενεργητικού.

Όσον αφορά τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και τα δικαιώματα προαίρεσης, το ποσό αντιστοιχεί στο μέγεθος του συμβολαίου, πολλαπλασιασμένο με την τιμή ενεργοποίησης και με τον αριθμό των συμβολαίων που αναφέρονται στην εν λόγω γραμμή. Όσον αφορά τις συμβάσεις ανταλλαγής και τις προθεσμιακές συμβάσεις, το ποσό αντιστοιχεί στο συμβατικό ποσό των συμβάσεων που αναφέρονται στην εν λόγω γραμμή. Όταν η τιμή ενεργοποίησης αντιστοιχεί σε εύρος, τότε χρησιμοποιείται η μέση τιμή του εύρους.

Το ονομαστικό ποσό αναφέρεται στο ποσό που αντισταθμίζεται/επενδύεται (όταν δεν καλύπτονται κίνδυνοι). Εάν πραγματοποιηθούν περισσότερες συναλλαγές, ως ονομαστικό ποσό νοείται το καθαρό ποσό κατά την ημερομηνία υποβολής αναφορών.

C0060/R0030

Άλλα παράγωγα για την αγοραία αξία των κοινών στοιχείων ενεργητικού PEPP

Η χρηματική αξία των παραγώγων, εκτός από συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων (D1) και προθεσμιακές συμβάσεις συναλλαγματικής ισοτιμίας (F2), κατά την ημερομηνία υποβολής αναφορών για όλες τις επενδυτικές επιλογές PEPP που μοιράζονται την ίδια ομάδα στοιχείων ενεργητικού. Μπορεί να είναι θετική, αρνητική ή μηδενική.


(1)  Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 338).

(2)  Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II) (ΕΕ L 335 της 17.12.2009, σ. 1).

(3)  Οδηγία (ΕΕ) 2016/2341 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2016, για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των ιδρυμάτων επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών (ΙΕΣΠ) (ΕΕ L 354 της 23.12.2016, σ. 37).

(4)  Οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 349).

(5)  Οδηγία 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) (ΕΕ L 302 της 17.11.2009, σ. 32).

(6)  Οδηγία 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2011, σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων και για την τροποποίηση των οδηγιών 2003/41/ΕΚ και 2009/65/ΕΚ και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 (ΕΕ L 174 της 1.7.2011, σ. 1).

(7)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1893/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση της στατιστικής ταξινόμησης των οικονομικών δραστηριοτήτων NACE—αναθεώρηση 2 και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3037/90 του Συμβουλίου και ορισμένων κανονισμών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικών με ειδικούς στατιστικούς τομείς (ΕΕ L 393 της 30.12.2006, σ. 1).

(8)  Οδηγία 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2011, σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων και για την τροποποίηση των οδηγιών 2003/41/ΕΚ και 2009/65/ΕΚ και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 ( ΕΕ L 174 της 1.7.2011, σ. 1 ).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Πίνακας CIC

Πρώτες 2 θέσεις

Εισηγμένα στοιχεία ενεργητικού στο:

κωδικός χώρας κατά ISO 3166-1-alpha-2 ή XL (για μη εισηγμένα) ή XT (για μη διαπραγματεύσιμα σε χρηματιστήριο)

 

Τρίτη θέση

Κατηγορία

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

A

Β

C

D

E

F

Κρατικά ομόλογα

Εταιρικά ομόλογα

Μετοχές

Επενδυτικά κεφάλαια Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων

Δομημένα αξιόγραφα

Εξασφαλισμένα αξιόγραφα

Ταμειακά διαθέσιμα και καταθέσεις

Ενυπόθηκα και λοιπά δάνεια

Ακίνητα

Άλλες επενδύσεις

Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης

Δικαιώματα προαίρεσης με θέση αγοράς

Δικαιώματα προαίρεσης με θέση πώλησης

Συμβάσεις ανταλλαγής

Προθεσμιακές συμβάσεις

Πιστωτικά παράγωγα

Τέταρτη θέση

Υποκατηγορία ή κύριος κίνδυνος

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

1

1

1

1

1

1

Ομόλογα κεντρικών κυβερνήσεων

Εταιρικά ομόλογα

Κοινές μετοχές

Μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια

Κινδύνου μετοχών

Κινδύνου μετοχών

Ταμειακά διαθέσιμα

Απαιτήσεις μη εξασφαλισμένων δανείων.

Ακίνητα (γραφεία και επαγγελματικοί χώροι)

 

Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επί μετοχών ή δεικτών

Δικαιώματα προαίρεσης επί μετοχών ή δεικτών

Δικαιώματα προαίρεσης επί μετοχών ή δεικτών

Συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων

Προθεσμιακή σύμβαση επιτοκίου

Σύμβαση ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης

2

2

2

2

2

2

2

2

2

 

2

2

2

2

2

2

Υπερεθνικά ομόλογα

Μετατρέψιμα ομόλογα

Μετοχικοί τίτλοι επιχειρήσεων ακινήτων

Ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια

Κινδύνου επιτοκίου

Κινδύνου επιτοκίου

Μεταβιβάσιμες καταθέσεις (ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων)

Απαιτήσεις εξασφαλισμένων με τίτλους δανείων

Ακίνητα (κατοικίες)

 

Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επί επιτοκίων

Δικαιώματα προαίρεσης επί ομολόγων

Δικαιώματα προαίρεσης επί ομολόγων

Συμβάσεις ανταλλαγής συναλλάγματος

Προθεσμιακή σύμβαση συναλλαγματικής ισοτιμίας

Δικαίωμα προαίρεσης επί πιστωτικού περιθωρίου

3

3

3

3

3

3

3

 

3

 

3

3

3

3

 

3

Ομόλογα αρχών περιφερειακής αυτοδιοίκησης

Εμπορικά γραμμάτια

Δικαιώματα μετοχών

Αμοιβαία κεφάλαια χρηματαγοράς

Συναλλαγματικού κινδύνου

Συναλλαγματικού κινδύνου

Άλλες βραχυπρόθεσμες καταθέσεις (διάρκειας μικρότερης ή ίσης του ενός έτους)

 

Ακίνητα (για ιδιόχρηση)

 

Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επί συναλλάγματος

Δικαιώματα προαίρεσης επί συναλλάγματος

Δικαιώματα προαίρεσης επί συναλλάγματος

Συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων και συναλλάγματος

 

Σύμβαση ανταλλαγής πιστωτικού περιθωρίου

4

4

4

4

4

4

4

4

4

 

 

4

4

 

 

4

Ομόλογα αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης

Μέσα χρηματαγοράς

Προνομιούχες μετοχές

Μικτά αμοιβαία κεφάλαια

Πιστωτικού κινδύνου

Πιστωτικού κινδύνου

Άλλες καταθέσεις διάρκειας μεγαλύτερης του ενός έτους

Ενυπόθηκα δάνεια

Ακίνητα (υπό κατασκευή)

 

 

Τίτλοι επιλογής

Τίτλοι επιλογής

 

 

Σύμβαση ανταλλαγής συνολικής απόδοσης

5

5

 

5

5

5

5

5

5

 

5

5

5

5

 

 

Έντοκα γραμμάτια Δημοσίου

Υβριδικά ομόλογα

 

Αμοιβαία κεφάλαια ακινήτων

Κινδύνου τιμών ακινήτων

Κινδύνου τιμών ακινήτων

Καταθέσεις σε αντασφαλιζομένους

Απαιτήσεις λοιπών εξασφαλισμένων δανείων

Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός (για ιδιόχρηση).

 

Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επί βασικών εμπορευμάτων

Δικαιώματα προαίρεσης επί βασικών εμπορευμάτων

Δικαιώματα προαίρεσης επί βασικών εμπορευμάτων

Συμβάσεις ανταλλαγής αξιογράφων

 

 

6

6

 

6

6

6

 

6

 

 

 

6

6

 

 

 

Καλυμμένα ομόλογα

Κοινά καλυμμένα ομόλογα

 

Οργανισμοί εναλλακτικών επενδύσεων

Κινδύνου βασικού εμπορεύματος

Κινδύνου βασικού εμπορεύματος

 

Δάνεια επί ασφαλιστηρίων συμβολαίων

 

 

 

Δικαιώματα προαίρεσης επί συμβάσεων ανταλλαγής

Δικαιώματα προαίρεσης επί συμβάσεων ανταλλαγής

 

 

 

7

7

 

7

7

7

 

 

 

 

7

7

7

7

7

 

Εθνικές κεντρικές τράπεζες

Καλυμμένα ομόλογα που υπόκεινται σε ειδική νομοθεσία

 

Ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια

Κινδύνου φυσικών καταστροφών και δυσμενών καιρικών συνθηκών

Κινδύνου φυσικών καταστροφών και δυσμενών καιρικών συνθηκών

 

 

 

 

Κινδύνου φυσικών καταστροφών και δυσμενών καιρικών συνθηκών

Κινδύνου φυσικών καταστροφών και δυσμενών καιρικών συνθηκών

Κινδύνου φυσικών καταστροφών και δυσμενών καιρικών συνθηκών

Κινδύνου φυσικών καταστροφών και δυσμενών καιρικών συνθηκών

Κινδύνου φυσικών καταστροφών και δυσμενών καιρικών συνθηκών

 

 

8

 

8

8

8

 

 

 

 

8

8

8

8

8

 

 

Ομόλογα μειωμένης εξασφάλισης

 

Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε υποδομές

Κινδύνου θνησιμότητας

Κινδύνου θνησιμότητας

 

 

 

 

Κινδύνου θνησιμότητας

Κινδύνου θνησιμότητας

Κινδύνου θνησιμότητας

Κινδύνου θνησιμότητας

Κινδύνου θνησιμότητας

 

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

Άλλα

Άλλα

Άλλα

Άλλα

Άλλα

Άλλα

Άλλα

Άλλα

Άλλα

Άλλες

Άλλα

Άλλα

Άλλα

Άλλες

Άλλες

Άλλα


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Ορισμοί του πίνακα Συμπληρωματικών Αναγνωριστικών Κωδικών (CIC)

Πρώτες δύο θέσεις – Εισηγμένα περιουσιακά στοιχεία

Ορισμός

Χώρα

Κωδικός χώρας κατά ISO 3166-1-alpha-2

Κωδικός κατά ΙSO 3166-1-alpha-2 της χώρας στην οποία είναι εισηγμένο το στοιχείο ενεργητικού. Ένα στοιχείο ενεργητικού θεωρείται εισηγμένο εάν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης, όπως ορίζονται στην οδηγία 2014/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου  (1). Εάν το περιουσιακό στοιχείο είναι εισηγμένο σε περισσότερες από μία χώρες ή η επιχείρηση χρησιμοποιεί, για σκοπούς αποτίμησης, πάροχο τιμών ο οποίος είναι μία από τις ρυθμιζόμενες αγορές ή ο πολυμερής μηχανισμός διαπραγμάτευσης όπου είναι εισηγμένο το στοιχείο ενεργητικού, αναφέρεται η χώρα της ρυθμιζόμενης αγοράς ή του πολυμερούς μηχανισμού διαπραγμάτευσης που χρησιμοποιείται ως αναφορά για σκοπούς αποτίμησης.

XV

Στοιχεία ενεργητικού εισηγμένα σε μία ή περισσότερες από μία χώρες

Στοιχεία ενεργητικού τα οποία είναι εισηγμένα σε μία ή περισσότερες χώρες, αλλά όταν η επιχείρηση χρησιμοποιεί, για σκοπούς αποτίμησης, πάροχο τιμών ο οποίος δεν είναι μία από τις ρυθμιζόμενες αγορές ή πολυμερής μηχανισμός διαπραγμάτευσης όπου είναι εισηγμένο το στοιχείο ενεργητικού.

XL

Στοιχεία ενεργητικού μη εισηγμένα σε χρηματιστήριο

Στοιχεία ενεργητικού τα οποία δεν αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης, όπως ορίζονται στην οδηγία 2014/65/ΕΕ.

XT

Στοιχεία ενεργητικού που δεν είναι διαπραγματεύσιμα σε χρηματιστήρια αξιών

Στοιχεία ενεργητικού τα οποία, εκ της φύσεώς τους, είναι μη διαπραγματεύσιμα σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης, όπως ορίζονται στην οδηγία 2014/65/ΕΕ.

Τρίτη και τέταρτη θέση – Κατηγορία

Ορισμός

1

Κρατικά ομόλογα

Ομόλογα τα οποία εκδίδονται από δημόσιες αρχές, ήτοι από κεντρικές κυβερνήσεις χωρών, υπερεθνικά θεσμικά όργανα διακυβέρνησης ή από αρχές περιφερειακής ή τοπικής αυτοδιοίκησης, και ομόλογα που είναι πλήρως εγγυημένα, άνευ όρων και αμετάκλητα, από την

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τις κεντρικές κυβερνήσεις και τις κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών, εκφρασμένα και χρηματοδοτούμενα στο εθνικό νόμισμα της εν λόγω κεντρικής κυβέρνησης και της κεντρικής τράπεζας, καθώς και από πολυμερείς τράπεζες ανάπτυξης που αναφέρονται στο άρθρο 117 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013  (2) ή από διεθνείς οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 118 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, όταν η εγγύηση πληροί τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 215 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/35 της Επιτροπής  (3).

Για τα ομόλογα με εγγύηση που πληροί τις προϋποθέσεις, η τρίτη και τέταρτη θέση καθορίζεται με βάση την οικονομική οντότητα που παρέχει την εγγύηση.

11

Ομόλογα κεντρικών κυβερνήσεων

Ομόλογα που εκδίδονται από κεντρικές κυβερνήσεις.

12

Υπερεθνικά ομόλογα

Ομόλογα τα οποία εκδίδονται από οργανισμούς δημόσιου σκοπού που ιδρύονται με διακρατική συμφωνία, π.χ. ομόλογα που εκδίδονται από πολυμερή τράπεζα ανάπτυξης που αναφέρεται στο άρθρο 117 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 ή από διεθνή οργανισμό που αναφέρεται στο άρθρο 118 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

13

Ομόλογα αρχών περιφερειακής αυτοδιοίκησης

Χρεωστικοί τίτλοι που εκδίδονται από αρχές περιφερειακής αυτοδιοίκησης ή αυτόνομες κοινότητες και διατίθενται στο κοινό μέσω δημόσιας εγγραφής ή μέσω διαπραγμάτευσής τους στην κεφαλαιαγορά.

14

Ομόλογα αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης

Ομόλογα που εκδίδονται από τοπικές αρχές πόλεων, επαρχιών ή διαμερισμάτων και από άλλες αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης.

15

Έντοκα γραμμάτια Δημοσίου

Βραχυπρόθεσμα γραμμάτια του Δημοσίου, τα οποία εκδίδονται από κεντρικές κυβερνήσεις (και έχουν ληκτότητα έως 1 έτος).

16

Καλυμμένα ομόλογα

Κρατικά ομόλογα τα οποία εξασφαλίζονται («καλύπτονται») από χαρτοφυλάκιο στοιχείων ενεργητικού. Αυτά τα στοιχεία ενεργητικού παραμένουν στον ισολογισμό του εκδότη.

17

Εθνικές κεντρικές τράπεζες

Ομόλογα που εκδίδονται από εθνικές κεντρικές τράπεζες.

19

Άλλα

Λοιπά κρατικά ομόλογα, τα οποία δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω κατηγορίες.

2

Εταιρικά ομόλογα

Ομόλογα που εκδίδονται από εταιρείες

21

Εταιρικά ομόλογα

Ομόλογα που εκδίδονται από εταιρείες, με απλά χαρακτηριστικά, τα οποία συνήθως καλύπτουν τα επονομαζόμενα «plain vanilla» και δεν έχουν τα ειδικά χαρακτηριστικά που περιγράφονται στις κατηγορίες 22 έως 28.

22

Μετατρέψιμα ομόλογα

Εταιρικά ομόλογα τα οποία ο κάτοχος μπορεί να μετατρέψει σε κοινές μετοχές της εκδότριας εταιρείας ή σε ταμειακά διαθέσιμα ίσης αξίας και τα οποία έχουν χαρακτηριστικά τόσο χρεογράφων όσο και μετοχικών τίτλων.

23

Εμπορικά γραμμάτια

Μη εξασφαλισμένοι, βραχυπρόθεσμοι εταιρικοί χρεωστικοί τίτλοι για τη χρηματοδότηση, κατά κανόνα, εισπρακτέων λογαριασμών, αποθεμάτων και βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων, συνήθως με αρχική ληκτότητα μικρότερη από 270 ημέρες.

24

Μέσα χρηματαγοράς

Πολύ βραχυπρόθεσμοι χρεωστικοί τίτλοι (συνήθως με ληκτότητα από 1 ημέρα έως 1 έτος), αποτελούμενοι, κυρίως, από διαπραγματεύσιμα πιστοποιητικά καταθέσεων (CD), τραπεζικές συναλλαγματικές και άλλους τίτλους υψηλής ρευστότητας. Τα εμπορικά γραμμάτια εξαιρούνται από τη συγκεκριμένη κατηγορία.

25

Υβριδικά ομόλογα

Εταιρικά ομόλογα τα οποία έχουν χαρακτηριστικά τόσο χρεογράφων όσο και μετοχικών τίτλων, αλλά δεν είναι μετατρέψιμα.

26

Κοινά καλυμμένα ομόλογα

Εταιρικά ομόλογα τα οποία εξασφαλίζονται («καλύπτονται») από χαρτοφυλάκιο στοιχείων ενεργητικού. Αυτά τα στοιχεία ενεργητικού παραμένουν στον ισολογισμό του εκδότη. Τα καλυμμένα ομόλογα που υπόκεινται σε ειδική νομοθεσία εξαιρούνται από τη συγκεκριμένη κατηγορία.

27

Καλυμμένα ομόλογα που υπόκεινται σε ειδική νομοθεσία

Εταιρικά ομόλογα τα οποία εξασφαλίζονται («καλύπτονται») από χαρτοφυλάκιο στοιχείων ενεργητικού, σε περίπτωση αφερεγγυότητας του εκδότη, και υπόκεινται εκ του νόμου σε ειδική δημόσια εποπτεία για την προστασία των ομολογιούχων, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 σημείο 1) της οδηγίας (ΕΕ) 2019/2162 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου  (4).

Ένα παράδειγμα αυτής της κατηγορίας είναι οι τίτλοι τύπου Pfandbrief: «Καλυμμένα ομόλογα που εκδίδονται βάσει του Νόμου περί Pfandbrief. Χρησιμοποιούνται για την αναχρηματοδότηση δανείων για τα οποία παρέχεται εξασφάλιση και λαμβάνουν τη μορφή ενυπόθηκων δανείων (Mortgage Pfandbriefe), δανείων του δημόσιου τομέα (Public Pfandbriefe), υποθηκών επί πλοίων (Ship Pfandbriefe) ή υποθηκών επί αεροσκαφών (Aircraft Pfandbriefe). Ως εκ τούτου, η διάκριση μεταξύ των διαφόρων τύπων Pfandbrief γίνεται με βάση το χαρτοφυλάκιο εξασφαλίσεων που δημιουργείται για κάθε τύπο Pfandbrief.»

28

Ομόλογα μειωμένης εξασφάλισης

Εταιρικά ομόλογα με χαμηλότερη εξοφλητική προτεραιότητα συγκριτικά με άλλα ομόλογα του ίδιου εκδότη σε περίπτωση εκκαθάρισης.

29

Άλλα

Λοιπά εταιρικά ομόλογα, με χαρακτηριστικά διαφορετικά από εκείνα που εμπίπτουν στις ανωτέρω κατηγορίες.

3

Μετοχές

Τίτλοι μετοχών και λοιπά αξιόγραφα ισοδύναμα μετοχών που αντιπροσωπεύουν το κεφάλαιο μιας εταιρείας, ήτοι τίτλοι παραστατικοί δικαιώματος ιδιοκτησίας της εταιρείας.

31

Κοινές μετοχές

Μετοχικοί τίτλοι που αντιπροσωπεύουν βασικά περιουσιακά δικαιώματα επί επιχειρήσεων.

32

Μετοχικοί τίτλοι επιχειρήσεων ακινήτων

Μετοχικοί τίτλοι που αντιπροσωπεύουν κεφάλαιο επιχειρήσεων ακινήτων.

33

Δικαιώματα μετοχών

Δικαιώματα εγγραφής για την απόκτηση πρόσθετου αριθμού μετοχών σε καθορισμένη τιμή.

34

Προνομιούχες μετοχές

Μετοχικοί τίτλοι οι οποίοι παρέχουν περισσότερη εξασφάλιση σε σχέση με τις κοινές μετοχές, καθώς και αυξημένη συμμετοχή στα περιουσιακά στοιχεία και στα κέρδη σε σύγκριση με τις κοινές μετοχές, αλλά παρέχουν στους κατόχους τους μειωμένη εξασφάλιση συγκριτικά με αυτήν που παρέχουν τα εταιρικά ομόλογα.

39

Άλλα

Λοιποί μετοχικοί τίτλοι, οι οποίοι δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω κατηγορίες.

4

Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων

«Οργανισμός συλλογικών επενδύσεων»: οργανισμός συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ), όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ ή οργανισμός εναλλακτικών επενδύσεων (OEE), όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας 2011/61/ΕΕ.

41

Μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια

Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων οι οποίοι επενδύουν κυρίως σε μετοχές.

42

Ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια

Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων οι οποίοι επενδύουν κυρίως σε ομόλογα.

43

Αμοιβαία κεφάλαια χρηματαγοράς

Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σύμφωνα με τον ορισμό της ESMA (CESR/10-049).

44

Μικτά αμοιβαία κεφάλαια

Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων οι οποίοι επιμερίζουν τις επενδύσεις τους μεταξύ διαφόρων κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων βάσει συγκεκριμένου επενδυτικού στόχου, π.χ. επενδύουν ως επί το πλείστον σε εταιρικούς τίτλους χωρών με αναδυόμενα χρηματιστήρια ή σε μικρές οικονομίες, σε συγκεκριμένους τομείς ή ομάδες τομέων, σε συγκεκριμένες χώρες ή με γνώμονα άλλους ειδικούς επενδυτικούς στόχους.

45

Αμοιβαία κεφάλαια ακινήτων

Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων οι οποίοι επενδύουν κυρίως στην αγορά ακινήτων.

46

Οργανισμοί εναλλακτικών επενδύσεων

Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων των οποίων οι επενδυτικές στρατηγικές περιλαμβάνουν δραστηριότητες όπως η αντιστάθμιση κινδύνων, επενδύσεις βάσει προσδοκιών επέλευσης γεγονότων (event-driven), επενδύσεις βάσει προσδοκιών σχετικών ή απόλυτων μεταβολών τίτλων σταθερού εισοδήματος, διαχείριση συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης, βασικά εμπορεύματα κ.λπ.

47

Ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια

Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων οι οποίοι χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση επενδύσεων σε μετοχικούς τίτλους σύμφωνα με στρατηγικές που συνδέονται με απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου μη εισηγμένων εταιρειών.

48

Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε υποδομές

Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων οι οποίοι επενδύουν σε έργα κοινής ωφελείας, όπως δρόμοι με διόδια, γέφυρες, σήραγγες, λιμένες και αεροδρόμια, δίκτυα διανομής πετρελαίου και φυσικού αερίου, δίκτυα διανομής ηλεκτρικού ρεύματος και κοινωνικές υποδομές, όπως υποδομές υγείας και εκπαίδευσης.

49

Άλλοι

Λοιποί οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων, οι οποίοι δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω κατηγορίες

5

Δομημένα αξιόγραφα

Υβριδικά αξιόγραφα τα οποία συνδυάζουν έναν τίτλο σταθερού εισοδήματος (απόδοση σε μορφή σταθερών πληρωμών) με σειρά παράγωγων προϊόντων. Στην κατηγορία αυτή δεν περιλαμβάνονται οι τίτλοι σταθερού εισοδήματος που έχουν εκδοθεί από κυβερνήσεις κρατών. Αφορούν τίτλους που ενσωματώνουν μία ή συνδυασμό κατηγοριών παραγώγων προϊόντων, περιλαμβανομένων και των συμβάσεων ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης (Credit Default Swaps – CDS), των συμβάσεων ανταλλαγής σταθερής ληκτότητας (Constant Maturity Swaps – CMS) και των δικαιωμάτων πιστωτικής αθέτησης (Credit Default Options – CDOp). Τα στοιχεία ενεργητικού που υπάγονται σε αυτή την κατηγορία δεν επιδέχονται διαχωρισμό.

51

Κινδύνου μετοχών

Δομημένα αξιόγραφα με κύρια έκθεση σε κίνδυνο μετοχών.

52

Κινδύνου επιτοκίου

Δομημένα αξιόγραφα με κύρια έκθεση σε κίνδυνο επιτοκίου.

53

Συναλλαγματικού κινδύνου

Δομημένα αξιόγραφα με κύρια έκθεση σε συναλλαγματικό κίνδυνο.

54

Πιστωτικού κινδύνου

Δομημένα αξιόγραφα με κύρια έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο.

55

Κινδύνου τιμών ακινήτων

Δομημένα αξιόγραφα με κύρια έκθεση σε κίνδυνο τιμών ακινήτων.

56

Κινδύνου βασικού εμπορεύματος

Δομημένα αξιόγραφα με κύρια έκθεση σε κίνδυνο βασικού εμπορεύματος.

57

Κινδύνου φυσικών καταστροφών και δυσμενών καιρικών συνθηκών

Δομημένα αξιόγραφα με κύρια έκθεση σε κίνδυνο φυσικών καταστροφών και δυσμενών καιρικών συνθηκών.

58

Κινδύνου θνησιμότητας

Δομημένα αξιόγραφα με κύρια έκθεση σε κίνδυνο θνησιμότητας.

59

Άλλα

Λοιπά δομημένα αξιόγραφα, τα οποία δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω κατηγορίες.

6

Εξασφαλισμένα αξιόγραφα

Αξιόγραφα των οποίων η αξία και οι πληρωμές προκύπτουν από χαρτοφυλάκιο υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού. Συμπεριλαμβάνονται αξιόγραφα από τιτλοποίηση περιουσιακών στοιχείων (Asset Backed Securities – ABS), αξιόγραφα από τιτλοποίηση ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων (Mortgage Backed securities – MBS), αξιόγραφα από τιτλοποίηση ενυπόθηκων εμπορικών δανείων (Commercial Mortgage Backed securities – CMBS),

εγγυημένα χρεωστικά ομόλογα (Collateralised Debt Obligations – CDO), εγγυημένα δανειακά ομόλογα (Collateralised Loan Obligations – CLO), εγγυημένα ενυπόθηκα ομόλογα (Collateralised Mortgage Obligations – CMO). Τα στοιχεία ενεργητικού που υπάγονται σε αυτή την κατηγορία δεν επιδέχονται διαχωρισμό.

61

Κινδύνου μετοχών

Εξασφαλισμένα αξιόγραφα με κύρια έκθεση σε κίνδυνο μετοχών.

62

Κινδύνου επιτοκίου

Εξασφαλισμένα αξιόγραφα με κύρια έκθεση σε κίνδυνο επιτοκίου.

63

Συναλλαγματικού κινδύνου

Εξασφαλισμένα αξιόγραφα με κύρια έκθεση σε συναλλαγματικό κίνδυνο.

64

Πιστωτικού κινδύνου

Εξασφαλισμένα αξιόγραφα με κύρια έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο.

65

Κινδύνου τιμών ακινήτων

Εξασφαλισμένα αξιόγραφα με κύρια έκθεση σε κίνδυνο τιμών ακινήτων.

66

Κινδύνου βασικού εμπορεύματος

Εξασφαλισμένα αξιόγραφα με κύρια έκθεση σε κίνδυνο βασικού εμπορεύματος.

67

Κινδύνου φυσικών καταστροφών και δυσμενών καιρικών συνθηκών

Εξασφαλισμένα αξιόγραφα με κύρια έκθεση σε κίνδυνο φυσικών καταστροφών και δυσμενών καιρικών συνθηκών.

68

Κινδύνου θνησιμότητας

Εξασφαλισμένα αξιόγραφα με κύρια έκθεση σε κίνδυνο θνησιμότητας.

69

Άλλα

Λοιπά εξασφαλισμένα αξιόγραφα, τα οποία δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω κατηγορίες.

7

Ταμειακά διαθέσιμα και καταθέσεις

Μετρητά, ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων, τραπεζικές καταθέσεις και λοιπές καταθέσεις χρηματικών ποσών.

71

Ταμειακά διαθέσιμα

Τραπεζογραμμάτια και κέρματα που βρίσκονται σε κυκλοφορία και τα οποία χρησιμοποιούνται γενικά για την πραγματοποίηση πληρωμών.

72

Μεταβιβάσιμες καταθέσεις (ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων)

Καταθέσεις μετατρέψιμες, σε πρώτη ζήτηση, σε νόμισμα στο άρτιο, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν απευθείας για πληρωμή με επιταγή, τραβηκτική, εντολή σε τρεχούμενο λογαριασμό, άμεση χρέωση/πίστωση ή άλλου είδους διευκόλυνση άμεσης πληρωμής, χωρίς κανενός είδους κύρωση ή περιορισμό.

73

Άλλες βραχυπρόθεσμες καταθέσεις (διάρκειας μικρότερης ή ίσης του ενός έτους)

Καταθέσεις εκτός των μεταβιβάσιμων καταθέσεων, με εναπομένουσα ληκτότητα μικρότερη ή ίση του 1 έτους, οι οποίες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πληρωμές ανά πάσα στιγμή και δεν είναι ανταλλάξιμες με μετρητά ή με μεταβιβάσιμες καταθέσεις, χωρίς κάποιο σημαντικό περιορισμό ή ποινή.

74

Άλλες καταθέσεις διάρκειας μεγαλύτερης του ενός έτους

Καταθέσεις εκτός των μεταβιβάσιμων καταθέσεων, με εναπομένουσα ληκτότητα μεγαλύτερη του 1 έτους, οι οποίες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πληρωμές ανά πάσα στιγμή και δεν είναι ανταλλάξιμες με μετρητά ή με μεταβιβάσιμες καταθέσεις, χωρίς κάποιο σημαντικό περιορισμό ή ποινή.

75

Καταθέσεις σε αντασφαλιζομένους

Καταθέσεις που συνδέονται με αναληφθείσες αντασφαλίσεις.

79

Άλλα

Λοιπά ταμειακά διαθέσιμα και καταθέσεις, που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω κατηγορίες.

8

Ενυπόθηκα και λοιπά δάνεια

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία δημιουργούνται όταν πιστωτές δανείζουν χρήματα σε οφειλέτες, με ή χωρίς εξασφάλιση, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων ενεργητικού υπό συγκεντρωτική ταμειακή διαχείριση.

81

Απαιτήσεις μη εξασφαλισμένων δανείων

Απαιτήσεις δανείων τα οποία δεν διαθέτουν εξασφαλίσεις.

82

Απαιτήσεις εξασφαλισμένων με τίτλους δανείων

Απαιτήσεις δανείων τα οποία διαθέτουν εξασφαλίσεις υπό μορφή χρηματοοικονομικών τίτλων.

84

Ενυπόθηκα δάνεια

Απαιτήσεις δανείων τα οποία διαθέτουν εξασφάλιση μέσω υποθήκης επί ακινήτου.

85

Απαιτήσεις λοιπών εξασφαλισμένων δανείων

Απαιτήσεις δανείων τα οποία διαθέτουν εξασφάλιση οποιασδήποτε άλλης μορφής.

86

Δάνεια επί ασφαλιστηρίων συμβολαίων

Απαιτήσεις δανείων που εξασφαλίζονται με ασφαλιστήρια συμβόλαια.

89

Άλλα

Λοιπά ενυπόθηκα και άλλα δάνεια, τα οποία δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω κατηγορίες.

9

Ακίνητα

Κτίρια, γήπεδα, λοιπές ενσώματες ακινητοποιήσεις και εξοπλισμός.

91

Ακίνητα (γραφεία και επαγγελματικοί χώροι)

Γραφεία και επαγγελματικοί χώροι που χρησιμοποιούνται για επενδυτικούς σκοπούς.

92

Ακίνητα (κατοικίες)

Κατοικίες που χρησιμοποιούνται για επενδυτικούς σκοπούς.

93

Ακίνητα (για ιδιόχρηση)

Ακίνητα για ιδιόχρηση από την επιχείρηση.

94

Ακίνητα (υπό κατασκευή για επενδυτικούς σκοπούς)

Ακίνητα υπό κατασκευή, τα οποία προορίζονται για μελλοντική χρήση για επενδυτικούς σκοπούς.

95

Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός (για ιδιόχρηση)

Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός που προορίζονται για ιδιόχρηση από την επιχείρηση.

96

Ακίνητα (υπό κατασκευή για ιδιόχρηση)

Ακίνητα υπό κατασκευή, τα οποία προορίζονται για μελλοντική ιδιόχρηση.

99

Άλλα

Λοιπά ακίνητα, τα οποία δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω κατηγορίες.

0

Άλλες επενδύσεις

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού τα οποία αναφέρονται στη θέση «Άλλες επενδύσεις».

A

Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης

Τυποποιημένη σύμβαση μεταξύ δύο μερών για την αγορά ή την πώληση ορισμένου στοιχείου ενεργητικού σε καθορισμένη ποσότητα και ποιότητα, σε ορισμένη μελλοντική ημερομηνία και σε τιμή που συμφωνείται κατά τον χρόνο σύναψης της σύμβασης.

A1

Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επί μετοχών ή δεικτών

Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης τα οποία έχουν ως υποκείμενο μέσο μετοχές ή χρηματιστηριακούς δείκτες.

A2

Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επί επιτοκίων

Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης τα οποία έχουν ως υποκείμενο μέσο ομόλογα ή άλλους τίτλους επί επιτοκίων.

A3

Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επί συναλλάγματος

Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης τα οποία έχουν ως υποκείμενο μέσο συναλλαγματικές ισοτιμίες ή άλλους τίτλους που βασίζονται σε διακυμάνσεις συναλλαγματικών ισοτιμιών.

A5

Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επί βασικών εμπορευμάτων

Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης τα οποία έχουν ως υποκείμενο μέσο βασικά εμπορεύματα ή άλλους τίτλους που βασίζονται σε διακυμάνσεις των τιμών βασικών εμπορευμάτων.

A7

Κινδύνου φυσικών καταστροφών και δυσμενών καιρικών συνθηκών

Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης με κύρια έκθεση σε κίνδυνο φυσικών καταστροφών και δυσμενών καιρικών συνθηκών.

A8

Κινδύνου θνησιμότητας

Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης με κύρια έκθεση σε κίνδυνο θνησιμότητας.

A9

Άλλα

Λοιπά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, τα οποία δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω κατηγορίες

Β

Δικαιώματα προαίρεσης με θέση αγοράς

Σύμβαση μεταξύ δύο μερών για την αγορά στοιχείου ενεργητικού σε τιμή αναφοράς εντός καθορισμένου χρονικού διαστήματος, βάσει της οποίας ο αγοραστής του δικαιώματος προαίρεσης αποκτά το δικαίωμα, όχι όμως και την υποχρέωση, να αγοράσει το υποκείμενο στοιχείο ενεργητικού.

B1

Δικαιώματα προαίρεσης επί μετοχών ή δεικτών

Δικαιώματα προαίρεσης με θέση αγοράς τα οποία έχουν ως υποκείμενο μέσο μετοχές ή χρηματιστηριακούς δείκτες.

B2

Δικαιώματα προαίρεσης επί ομολόγων

Δικαιώματα προαίρεσης με θέση αγοράς τα οποία έχουν ως υποκείμενο μέσο ομόλογα ή άλλους τίτλους επί επιτοκίων.

B3

Δικαιώματα προαίρεσης επί συναλλάγματος

Δικαιώματα προαίρεσης με θέση αγοράς τα οποία έχουν ως υποκείμενο μέσο συναλλαγματικές ισοτιμίες ή άλλους τίτλους που βασίζονται σε διακυμάνσεις συναλλαγματικών ισοτιμιών.

B4

Τίτλοι επιλογής

Δικαιώματα αγοράς τα οποία παρέχουν στον κάτοχο τη δυνατότητα να αγοράσει μετοχές της εκδίδουσας εταιρείας σε καθορισμένη τιμή.

B5

Δικαιώματα προαίρεσης επί βασικών εμπορευμάτων

Δικαιώματα προαίρεσης με θέση αγοράς τα οποία έχουν ως υποκείμενο μέσο βασικά εμπορεύματα ή άλλους τίτλους που βασίζονται σε διακυμάνσεις των τιμών βασικών εμπορευμάτων.

B6

Δικαιώματα προαίρεσης επί συμβάσεων ανταλλαγής

Δικαιώματα προαίρεσης με θέση αγοράς που παρέχουν στον κάτοχό τους το δικαίωμα, όχι όμως και την υποχρέωση, να λάβει θέση αγοράς σε υποκείμενη σύμβαση ανταλλαγής, κατά την οποία κερδίζει από τυχόν αύξηση του μεταβλητού παράγοντα, δηλαδή να συμμετάσχει σε σύμβαση ανταλλαγής βάσει της οποίας ο κάτοχος του δικαιώματος πληρώνει το σταθερό σκέλος και εισπράττει το κυμαινόμενο σκέλος

B7

Κινδύνου φυσικών καταστροφών και δυσμενών καιρικών συνθηκών

Δικαιώματα προαίρεσης με θέση αγοράς με κύρια έκθεση σε κίνδυνο φυσικών καταστροφών και δυσμενών καιρικών συνθηκών.

B8

Κινδύνου θνησιμότητας

Δικαιώματα προαίρεσης με θέση αγοράς με κύρια έκθεση σε κίνδυνο θνησιμότητας.

B9

Άλλα

Λοιπά δικαιώματα προαίρεσης με θέση αγοράς, τα οποία δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω κατηγορίες.

C

Δικαιώματα προαίρεσης με θέση πώλησης

Σύμβαση μεταξύ δύο μερών για την πώληση στοιχείου ενεργητικού σε τιμή αναφοράς εντός καθορισμένου χρονικού διαστήματος, βάσει της οποίας ο αγοραστής του δικαιώματος προαίρεσης αποκτά το δικαίωμα, όχι όμως και την υποχρέωση, να πωλήσει το υποκείμενο στοιχείο ενεργητικού.

C1

Δικαιώματα προαίρεσης επί μετοχών ή δεικτών

Δικαιώματα προαίρεσης με θέση πώλησης τα οποία έχουν ως υποκείμενο μέσο μετοχές ή χρηματιστηριακούς δείκτες.

C2

Δικαιώματα προαίρεσης επί ομολόγων

Δικαιώματα προαίρεσης με θέση πώλησης τα οποία έχουν ως υποκείμενο μέσο ομόλογα ή άλλους τίτλους βάσει επιτοκίων.

C3

Δικαιώματα προαίρεσης επί συναλλάγματος

Δικαιώματα προαίρεσης με θέση πώλησης τα οποία έχουν ως υποκείμενο μέσο συναλλαγματικές ισοτιμίες ή άλλους τίτλους που βασίζονται σε διακυμάνσεις συναλλαγματικών ισοτιμιών.

C4

Τίτλοι επιλογής

Δικαιώματα πώλησης τα οποία παρέχουν στον κάτοχο τη δυνατότητα να πωλήσει μετοχές της εκδίδουσας εταιρείας σε καθορισμένη τιμή.

C5

Δικαιώματα προαίρεσης επί βασικών εμπορευμάτων

Δικαιώματα προαίρεσης με θέση πώλησης τα οποία έχουν ως υποκείμενο μέσο βασικά εμπορεύματα ή τίτλους που βασίζονται σε διακυμάνσεις των τιμών βασικών εμπορευμάτων.

C6

Δικαιώματα προαίρεσης επί συμβάσεων ανταλλαγής

Δικαιώματα προαίρεσης με θέση πώλησης που παρέχουν στον κάτοχό τους το δικαίωμα, όχι όμως και την υποχρέωση, να λάβει θέση πώλησης σε υποκείμενη σύμβαση ανταλλαγής, κατά την οποία κερδίζει από τυχόν μείωση του μεταβλητού παράγοντα, δηλαδή να συμμετάσχει σε σύμβαση ανταλλαγής βάσει της οποίας ο κάτοχος του δικαιώματος εισπράττει το σταθερό σκέλος και πληρώνει το κυμαινόμενο σκέλος.

C7

Κινδύνου φυσικών καταστροφών και δυσμενών καιρικών συνθηκών

Δικαιώματα προαίρεσης με θέση πώλησης με κύρια έκθεση σε κίνδυνο φυσικών καταστροφών και δυσμενών καιρικών συνθηκών.

C8

Κινδύνου θνησιμότητας

Δικαιώματα προαίρεσης με θέση πώλησης με κύρια έκθεση σε κίνδυνο θνησιμότητας.

C9

Άλλα

Λοιπά δικαιώματα προαίρεσης με θέση πώλησης, τα οποία δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω κατηγορίες.

D

Συμβάσεις ανταλλαγής

Σύμβαση βάσει της οποίας οι συμβαλλόμενοι ανταλλάσσουν συγκεκριμένα οφέλη από χρηματοοικονομικό μέσο του ενός μέρους με οφέλη από χρηματοοικονομικό μέσο του άλλου μέρους, οφέλη τα οποία εξαρτώνται από το είδος των χρηματοοικονομικών μέσων που αφορά η σύμβαση.

D1

Συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων

Συμβάσεις με αντικείμενο την ανταλλαγή ροών τόκων.

D2

Συμβάσεις ανταλλαγής συναλλάγματος

Συμβάσεις με αντικείμενο την ανταλλαγή συναλλάγματος.

D3

Συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων και συναλλάγματος

Συμβάσεις με αντικείμενο την ανταλλαγή ροών τόκων και συναλλάγματος.

D4

Σύμβαση ανταλλαγής συνολικής απόδοσης

Σύμβαση ανταλλαγής βάσει της οποίας το μη κυμαινόμενο σκέλος βασίζεται στη συνολική απόδοση ενός μετοχικού τίτλου ή άλλου τίτλου σταθερού εισοδήματος, με διάρκεια ζωής που υπερβαίνει τη διάρκεια της σύμβασης ανταλλαγής.

D5

Συμβάσεις ανταλλαγής αξιογράφων

Συμβάσεις με αντικείμενο την ανταλλαγή αξιογράφων.

D7

Κινδύνου φυσικών καταστροφών και δυσμενών καιρικών συνθηκών

Συμβάσεις ανταλλαγής με κύρια έκθεση σε κίνδυνο φυσικών καταστροφών και δυσμενών καιρικών συνθηκών.

D8

Κινδύνου θνησιμότητας

Συμβάσεις ανταλλαγής με κύρια έκθεση σε κίνδυνο θνησιμότητας.

D9

Άλλα

Λοιπές συμβάσεις ανταλλαγής, οι οποίες δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω κατηγορίες.

E

Προθεσμιακές συμβάσεις

Μη τυποποιημένη σύμβαση μεταξύ δύο μερών για την αγορά ή την πώληση στοιχείου ενεργητικού σε καθορισμένη μελλοντική ημερομηνία και σε τιμή που συμφωνείται κατά τον χρόνο σύναψης της σύμβασης.

E1

Προθεσμιακή σύμβαση επιτοκίου

Προθεσμιακή σύμβαση βάσει της οποίας, κατά κανόνα, ο ένας αντισυμβαλλόμενος πληρώνει ένα ποσό υπολογιζόμενο με σταθερό επιτόκιο και εισπράττει ένα ποσό υπολογιζόμενο με μεταβλητό επιτόκιο, το οποίο βασίζεται συνήθως σε υποκείμενο δείκτη επιτοκίου, οι δε πληρωμές εκτελούνται σε προκαθορισμένη μελλοντική ημερομηνία.

E2

Προθεσμιακή σύμβαση συναλλαγματικής ισοτιμίας

Προθεσμιακή σύμβαση βάσει της οποίας ο ένας αντισυμβαλλόμενος πληρώνει ένα ποσό σε συγκεκριμένο νόμισμα και λαμβάνει ισοδύναμο ποσό σε άλλο νόμισμα, το οποίο υπολογίζεται μέσω μετατροπής που πραγματοποιείται δυνάμει του συμβατικού επιτοκίου ανταλλαγής, οι δε πληρωμές γίνονται σε προκαθορισμένη μελλοντική ημερομηνία.

E7

Κινδύνου φυσικών καταστροφών και δυσμενών καιρικών συνθηκών

Προθεσμιακές συμβάσεις με κύρια έκθεση σε κίνδυνο φυσικών καταστροφών και δυσμενών καιρικών συνθηκών.

E8

Κινδύνου θνησιμότητας

Προθεσμιακές συμβάσεις με κύρια έκθεση σε κίνδυνο θνησιμότητας.

E9

Άλλες

Λοιπές προθεσμιακές συμβάσεις, οι οποίες δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω κατηγορίες.

F

Πιστωτικά παράγωγα

Παράγωγα προϊόντα των οποίων η αξία προσδιορίζεται από τον πιστωτικό κίνδυνο υποκείμενου ομολόγου, δανείου ή οποιουδήποτε άλλου χρηματοοικονομικού στοιχείου ενεργητικού.

F1

Σύμβαση ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης

Συναλλαγή πιστωτικού παραγώγου βάσει της οποίας δύο αντισυμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι ο ένας εξ αυτών θα καταβάλλει στον άλλον καθορισμένο περιοδικό ασφάλιστρο καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της συμφωνίας, ενώ ο άλλος αντισυμβαλλόμενος δεν προβαίνει σε καμία πληρωμή παρά μόνον εάν συμβεί πιστωτικό γεγονός που συνδέεται με προκαθορισμένο περιουσιακό στοιχείο αναφοράς.

F2

Δικαίωμα προαίρεσης επί πιστωτικού περιθωρίου

Πιστωτικό παράγωγο το οποίο γεννά ταμειακές ροές, εάν ένα ορισμένο πιστωτικό περιθώριο μεταξύ δύο συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων ή στοιχείων αναφοράς μεταβληθεί σε σχέση με το τρέχον επίπεδό του.

F3

Σύμβαση ανταλλαγής πιστωτικού περιθωρίου

Σύμβαση ανταλλαγής βάσει της οποίας ο ένας αντισυμβαλλόμενος καταβάλλει καθορισμένο ποσό στον άλλο αντισυμβαλλόμενο κατά την ημερομηνία διακανονισμού της σύμβασης ανταλλαγής, ο δε δεύτερος αντισυμβαλλόμενος καταβάλλει στον πρώτο ποσό που υπολογίζεται με βάση την τρέχουσα τιμή του πιστωτικού περιθωρίου.

F4

Σύμβαση ανταλλαγής συνολικής απόδοσης

Σύμβαση ανταλλαγής βάσει της οποίας το μη κυμαινόμενο σκέλος βασίζεται στη συνολική απόδοση ενός μετοχικού τίτλου ή άλλου τίτλου σταθερού εισοδήματος, με διάρκεια ζωής που υπερβαίνει τη διάρκεια της σύμβασης ανταλλαγής.

F9

Άλλα

Λοιπά πιστωτικά παράγωγα, τα οποία δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω κατηγορίες.


(1)  Οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 349).

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 1).

(3)  Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/35 της Επιτροπής, της 10ης Οκτωβρίου 2014, για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II) (ΕΕ L 12 της 17.1.2015, σ. 1).

(4)  Οδηγία (ΕΕ) 2019/2162 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2019, σχετικά με την έκδοση καλυμμένων ομολόγων και τη δημόσια εποπτεία καλυμμένων ομολόγων και την τροποποίηση των οδηγιών 2009/65/ΕΚ και 2014/59/ΕΕ (ΕΕ L 328 της 18.12.2019, σ. 29).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Υπόδειγμα για την καταχώριση

1.   

Ημερομηνία συμπλήρωσης του υποδείγματος καταχώρισης

2.   

Κράτος μέλος

3.   

Ονομασία της αρμόδιας αρχής

4.   

Ενιαίο σημείο επαφής (όνομα/τηλέφωνο/διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)

5.   

Είδος αίτησης (πρώτη αίτηση/μεταβολή σε προηγούμενη αίτηση/διακοπή δραστηριοτήτων)

6.   

Αριθμός καταχώρισης του PEPP (εάν δεν πρόκειται για την πρώτη αίτηση)

7.   

Ημερομηνία λήψης της απόφασης

8.   

Επωνυμία, διεύθυνση και, κατά περίπτωση, αριθμός άδειας λειτουργίας του παρόχου PEPP στο κράτος μέλος καταγωγής

9.   

Εάν υπάρχει, αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας του παρόχου PEPP

10.   

Επιλογή του είδους παρόχου PEPP από αναπτυσσόμενο μενού σύμφωνα με τον κατάλογο του άρθρου 6 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238

11.   

Τα κράτη μέλη στα οποία ο πάροχος PEPP προτίθεται να διαθέσει το PEPP (και φύση: FOS/FOE)

12.   

Τα κράτη μέλη για τα οποία ο πάροχος PEPP έχει ανοίξει ή σχεδιάζει να ανοίξει υπολογαριασμό

13.   

Οι τυποποιημένοι συμβατικοί όροι που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238:

περιγραφή του βασικού PEPP, όπου περιλαμβάνονται τυχόν προσφερόμενες εγγυήσεις σχετικά με την απόδοση της επένδυσης, δεδομένο επίπεδο παροχών κ.λπ., και η τεχνική μείωσης του κινδύνου

περιγραφή των εναλλακτικών επενδυτικών επιλογών, κατά περίπτωση, όπου περιλαμβάνονται τυχόν προσφερόμενες εγγυήσεις σχετικά με την απόδοση της επένδυσης, δεδομένο επίπεδο παροχών κ.λπ., και η τεχνική μείωσης του κινδύνου

14.   

Περιγραφή των όρων που σχετίζονται με την τροποποίηση της επενδυτικής επιλογής

15.   

Κάλυψη βιομετρικού κινδύνου, κατά περίπτωση:

Περιγραφή των λεπτομερειών της κάλυψης βιομετρικού κινδύνου

Περιγραφή των περιστάσεων που καθιστούν απαιτητή την κάλυψη βιομετρικού κινδύνου

16.   

Συνταξιοδοτικές παροχές PEPP:

Περιγραφή των ειδών των προσφερόμενων παροχών

Περιγραφή των πιθανών μορφών πληρωμών

Κατά περίπτωση, περιγραφή της πρόσθετης κάλυψης που προσφέρεται (π.χ. μακροχρόνια περίθαλψη, πρόσθετοι βιομετρικοί κίνδυνοι κ.λπ.) και του παρόχου της πρόσθετης κάλυψης

Περιγραφή του δικαιώματος αλλαγής της μορφής πληρωμής

17.   

Περιγραφή των όρων που σχετίζονται με την υπηρεσία δυνατότητας μεταφοράς

18.   

Περιγραφή των όρων που σχετίζονται με την υπηρεσία αλλαγής

19.   

Περιγραφή των κατηγοριών δαπανών και του συγκεντρωμένου συνολικού κόστους εκφραζόμενο σε ποσοστά και σε χρηματικούς όρους, κατά περίπτωση

20.   

Περιγραφή των όρων που σχετίζονται με τη φάση συσσώρευσης για τον ή τους αντίστοιχους υπολογαριασμούς

21.   

Περιγραφή των όρων που σχετίζονται με τη φάση αποσυσσώρευσης για τον ή τους αντίστοιχους υπολογαριασμούς

22.   

Κατά περίπτωση, περιγραφή των όρων υπό τους οποίους τα παρεχόμενα πλεονεκτήματα ή κίνητρα πρέπει να επιστρέφονται στο κράτος μέλος διαμονής του αποταμιευτή PEPP

23.   

Κάθε PEPP KID που αφορά το παρόν PEPP, συνημμένο σε μηχαναγνώσιμο μορφότυπο.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

Υπόδειγμα για την κοινοποίηση της καταχώρισης

1.   

Ημερομηνία ολοκλήρωσης της καταχώρισης

2.   

Σημείο επαφής που έχει οριστεί για την EIOPA (όνομα/τηλέφωνο/διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)

3.   

Αριθμός καταχώρισης PEPP.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

Υπόδειγμα για τη διαγραφή από το μητρώο

1.   

Ημερομηνία συμπλήρωσης του υποδείγματος διαγραφής από το μητρώο

2.   

Κράτος μέλος

3.   

Ονομασία της αρμόδιας αρχής

4.   

Σημείο επαφής που έχει οριστεί (όνομα/τηλέφωνο/διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)

5.   

Αριθμός καταχώρισης PEPP

6.   

Ημερομηνία λήψης της απόφασης

7.   

Λόγος διαγραφής από το μητρώο.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

Υπόδειγμα για την κοινοποίηση της διαγραφής από το μητρώο

1 Ημερομηνία συμπλήρωσης της κοινοποίησης της διαγραφής από το μητρώο 2 Αριθμός καταχώρισης PEPP.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX

Υπόδειγμα για άνοιγμα υπολογαριασμού

Ημερομηνία

Από:

 

Κράτος μέλος

 

Αιτούσα αρμόδια αρχή

 

Σημείο επαφής που έχει οριστεί (τηλέφωνο/διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)

Προς:

 

Κράτος μέλος

 

Αρμόδια αρχή

 

Σημείο επαφής που έχει οριστεί (όνομα/τηλέφωνο/διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)

Είδος αίτησης (πρώτη αίτηση/μεταβολή σε προηγούμενη αίτηση)

 

Ημερομηνία παραλαβής της πλήρους και ακριβούς αίτησης για άνοιγμα νέου υπολογαριασμού σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238

 

Σχεδιαζόμενη ημερομηνία έναρξης των δραστηριοτήτων

 

Επωνυμία, διεύθυνση και, κατά περίπτωση, αριθμός άδειας λειτουργίας του παρόχου PEPP στο κράτος μέλος καταγωγής

 

Εάν υπάρχει, αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας του παρόχου PEPP

Είδος παρόχου PEPP

Αριθμός καταχώρισης PEPP

Γενική δήλωση παροχών

PEPP KID για τον υπολογαριασμό

Περιγραφή των συμβατικών ρυθμίσεων που αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238, κατά περίπτωση

Περιγραφή της συμμόρφωσης του παρόχου PEPP με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238, κατά περίπτωση.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X

Υπόδειγμα για την κοινοποίηση ανοίγματος υπολογαριασμού

Ημερομηνία

Από:

 

Κράτος μέλος

 

Αιτούσα αρμόδια αρχή

 

Σημείο επαφής που έχει οριστεί (τηλέφωνο/διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)

Προς:

 

Κράτος μέλος

 

Αρμόδια αρχή

 

Σημείο επαφής που έχει οριστεί (όνομα/τηλέφωνο/διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)

Ημερομηνία παραλαβής της πλήρους και ακριβούς αίτησης για άνοιγμα νέου υπολογαριασμού

Απόδειξη παραλαβής.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI

Υπόδειγμα αιτήματος για πληροφορίες/συνεργασία

Αριθμός αναφοράς

Ημερομηνία

Από:

 

Κράτος μέλος

Αιτούσα αρμόδια αρχή

Σημείο επαφής που έχει οριστεί (τηλέφωνο/διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)

Προς:

 

Κράτος μέλος

 

Αρμόδια αρχή

 

Σημείο επαφής που έχει οριστεί (όνομα/τηλέφωνο/διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)

Λόγοι υποβολής του αιτήματος

Το συγκεκριμένο αίτημα

Στοιχεία αναφοράς

Αριθμός καταχώρισης του PEPP

Ανταλλαγή πληροφοριών, κατά περίπτωση

Εμπιστευτικότητα

Πρόσθετες πληροφορίες

Επείγων χαρακτήρας.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII

Υπόδειγμα απάντησης σε αίτημα για πληροφορίες/συνεργασία

Αριθμός αναφοράς του αιτήματος

Ημερομηνία

Ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος για πληροφορίες/συνεργασία

Από:

 

Κράτος μέλος

 

Αιτούσα αρμόδια αρχή

 

Σημείο επαφής που έχει οριστεί (τηλέφωνο/διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)

Προς:

 

Κράτος μέλος

 

Αρμόδια αρχή

 

Σημείο επαφής που έχει οριστεί (όνομα/τηλέφωνο/διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)

Αριθμός καταχώρισης του PEPP

Απάντηση στο αίτημα

Λόγοι για τους οποίους δεν τηρήθηκε η προθεσμία για το αίτημα και εκτιμώμενη προθεσμία

Εμπιστευτικότητα

Πρόσθετες πληροφορίες.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIII

Υπόδειγμα για την κοινοποίηση παράβασης

Αριθμός αναφοράς της κοινοποίησης

Ημερομηνία

Από:

 

Κράτος μέλος

 

Αιτούσα αρμόδια αρχή

 

Σημείο επαφής που έχει οριστεί (τηλέφωνο/διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)

Προς:

 

Κράτος μέλος

 

Αρμόδια αρχή

 

Σημείο επαφής που έχει οριστεί (όνομα/τηλέφωνο/διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)

Αντικείμενο:

 

Κοινοποίηση σε αρμόδια αρχή βάσει του άρθρου 8 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238

 

Κοινοποίηση στην EIOPA βάσει του άρθρου 8 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238

 

Κοινοποίηση σε αρμόδια αρχή βάσει του άρθρου 8 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238

 

Κοινοποίηση στην EIOPA βάσει του άρθρου 8 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238

 

Κοινοποίηση σε αρμόδια αρχή βάσει του άρθρου 8 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238

 

Κοινοποίηση στην EIOPA βάσει του άρθρου 8 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238

 

Κοινοποίηση σε αρμόδια αρχή βάσει του άρθρου 16 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238

 

Κοινοποίηση στην EIOPA βάσει του άρθρου 16 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238

 

Κοινοποίηση σε αρμόδια αρχή βάσει του άρθρου 63 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238

 

Κοινοποίηση στην EIOPA βάσει του άρθρου 63 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238

 

Κοινοποίηση σε αρμόδια αρχή βάσει του άρθρου 65 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238

 

Κοινοποίηση σε αρμόδια αρχή βάσει του άρθρου 67 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238

 

Κοινοποίηση στην EIOPA βάσει του άρθρου 67 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238

Αριθμός προϊόντος του PEPP

Χώρα ή χώρες όπου συνέβη η παράβαση

Είδος παράβασης:

 

Φύση

 

Σημαντικότητα

 

Διάρκεια

Προτεινόμενες δράσεις:

 

Είδος δράσεων

 

Σχεδιαζόμενη εφαρμογή/αποτελέσματα της δράσης

 

Χώρα ή χώρες όπου θα έχουν αποτελέσματα οι δράσεις

Τεκμήρια για αιτιολόγηση της απόφασης

Επείγων χαρακτήρας

Στοιχεία αναφοράς

Πρόθεση δημοσιοποίησης.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIV

Υπόδειγμα για πληροφορίες σχετικά με τις εθνικές διατάξεις

Ημερομηνία συμπλήρωσης του υποδείγματος για πληροφορίες σχετικά με τις εθνικές διατάξεις

Κράτος μέλος

Ονομασία της αρμόδιας αρχής

Σημείο επαφής που έχει οριστεί (όνομα/τηλέφωνο/διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)

Είδος αίτησης (πρώτη αίτηση/μεταβολή σε προηγούμενη αίτηση)

Σύνδεσμος προς τις πληροφορίες που είναι συναφείς για την αρμόδια αρχή.


4.6.2021   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 197/67


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/898 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 28ης Μαΐου 2021

για την καταχώριση ονομασίας στο μητρώο των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [«Salată cu icre de știucă de Tulcea» (ΠΓΕ)]

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012, για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (1), και ιδίως το άρθρο 52 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, η αίτηση που υπέβαλε η Ρουμανία για την καταχώρηση της ονομασίας «Salată cu icre de știucă de Tulcea» δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2).

(2)

Δεδομένου ότι δεν έχει κοινοποιηθεί καμία δήλωση ένστασης στην Επιτροπή βάσει του άρθρου 51 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, η ονομασία «Salată cu icre de știucă de Tulcea» πρέπει να καταχωρισθεί,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Καταχωρίζεται η ονομασία «Salată cu icre de știucă de Tulcea» (ΠΓΕ).

Η ονομασία που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο αφορά προϊόν της κλάσης 1.7 Νωπά ψάρια, μαλάκια και μαλακόστρακα και προϊόντα αυτών του παραρτήματος XI του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 668/2014 της Επιτροπής (3).

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 28 Μαΐου 2021.

Για την Επιτροπή,

εξ ονόματος της Προέδρου,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 343 της 14.12.2012, σ. 1.

(2)  ΕΕ C 39 της 4.2.2021, σ. 26.

(3)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 668/2014 της Επιτροπής, της 13ης Ιουνίου 2014, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (ΕΕ L 179 της 19.6.2014, σ. 36).


4.6.2021   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 197/68


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/899 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 3ης Ιουνίου 2021

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011 όσον αφορά μεταβατικά μέτρα για την εξαγωγή κρεατοστεαλεύρων ως καυσίμου για καύση

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 (1), και ιδίως το άρθρο 43 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 142/2011 της Επιτροπής (2) θεσπίζει κανόνες για τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων όσον αφορά τη διάθεση στην αγορά και την εξαγωγή ζωικών υποπροϊόντων και παράγωγων προϊόντων.

(2)

Το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009, σε συνδυασμό με το άρθρο 7 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού, ορίζει ότι τα κρεατοστεάλευρα (στο εξής: ΚΟΑ) της κατηγορίας 1 απορρίπτονται με αποτέφρωση, συναποτέφρωση ή υγειονομική ταφή ή μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμο για καύση με σκοπό την πρόληψη της επανεισόδου στην αλυσίδα ζωοτροφών και της μόλυνσης αυτής.

(3)

Οι αρμόδιες αρχές της Ιρλανδίας κοινοποίησαν τα σχέδιά τους να δημιουργήσουν δικές τους ικανότητες καύσης για ΚΟΑ των υλικών της κατηγορίας 1 έως το τέλος του 2023 και ζήτησαν, κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου, να επιτραπούν οι παραδοσιακές εμπορικές ροές ΚΟΑ των υλικών της κατηγορίας 1 που προορίζονται για διάθεση στο Ηνωμένο Βασίλειο.

(4)

Μετά την αξιολόγηση του αιτήματος της Ιρλανδίας, η Επιτροπή, δεδομένης της ιδιαίτερης γεωγραφικής θέσης του εν λόγω κράτους μέλους, κρίνει αναγκαίο να θεσπίσει κανόνες στο κεφάλαιο V του παραρτήματος XIV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011 βάσει των οποίων η Ιρλανδία μπορεί να επιτρέπει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 την εξαγωγή στο Ηνωμένο Βασίλειο ΚΟΑ των υλικών της κατηγορίας 1 που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις για τη διάθεση στην αγορά για τους σκοπούς της καύσης, με την επιφύλαξη της εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης προς και εντός του Ηνωμένου Βασιλείου όσον αφορά τη Βόρεια Ιρλανδία σύμφωνα με τη συμφωνία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας, και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 4 του πρωτοκόλλου για τις Ιρλανδία/Βόρεια Ιρλανδία σε συνδυασμό με το παράρτημα 2 του εν λόγω πρωτοκόλλου, και σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 του εν λόγω πρωτοκόλλου, το οποίο επιτρέπει τις μεταφορές ΚΟΑ των υλικών της κατηγορίας 1 για καύση σε άλλα μέρη του Ηνωμένου Βασιλείου πέραν της Βόρειας Ιρλανδίας.

(5)

Συνεπώς, το παράρτημα XIV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(6)

Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχεια των υφιστάμενων εμπορικών ροών μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2021 και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(7)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το κεφάλαιο V του παραρτήματος XIV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2021.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2021.

Για την Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ΕΕ L 300 της 14.11.2009, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 142/2011 της Επιτροπής, της 25ης Φεβρουαρίου 2011, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την εφαρμογή της οδηγίας 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένα δείγματα και τεμάχια που εξαιρούνται από κτηνιατρικούς ελέγχους στα σύνορα οι οποίοι αναφέρονται στην εν λόγω οδηγία (ΕΕ L 54 της 26.2.2011, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στον πίνακα του κεφαλαίου V του παραρτήματος XIV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011 προστίθεται νέα σειρά ως εξής:

«3

Κρεατοστεάλευρα των υλικών της κατηγορίας 1.

Τα κρεατοστεάλευρα (ΚΟΑ) υλικών της κατηγορίας 1 που προορίζονται ως καύσιμο για καύση εξάγονται από την Ιρλανδία στο Ηνωμένο Βασίλειο (*) μόνο υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

η αρμόδια αρχή της Ιρλανδίας έχει επιτρέψει την εξαγωγή προς τη μονάδα καύσης του Ηνωμένου Βασιλείου το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023, υπό τον όρο ότι οι εν λόγω μετακινήσεις ΚΟΑ των υλικών της κατηγορίας 1 που προορίζονται για διάθεση έχουν πραγματοποιηθεί από το εν λόγω κράτος μέλος πριν από την 1η Ιανουαρίου 2021 υπό τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 6 παράγραφοι 6, 7 και 8·

β)

η μονάδα καύσης προορισμού είναι εγκεκριμένη για την καύση εισαγόμενων ΚΟΑ των υλικών της κατηγορίας 1 στην άδεια εισαγωγής που εκδίδεται από το Ηνωμένο Βασίλειο·

γ)

το ΚΟΑ υλικού της κατηγορίας 1

προέρχεται αποκλειστικά από τη μεταποίηση σύμφωνα με τη μέθοδο μεταποίησης 1 (αποστείρωση υπό πίεση) 2, 3, 4 ή 5 που αναφέρεται στο κεφάλαιο III του παραρτήματος IV,

επισημαίνεται σύμφωνα με το κεφάλαιο V του παραρτήματος VIII,

δ)

το φορτίο ΚΟΑ αποστέλλεται σε σφραγισμένους περιέκτες απευθείας από τη μονάδα επεξεργασίας ή τη μονάδα αποθήκευσης που αναφέρεται στο άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή στοιχείο ι) σημείο ii) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 στη μονάδα καύσης προορισμού·

ε)

οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων προσκομίζουν φορτία KOA στον συνοριακό σταθμό ελέγχου του σημείου εξόδου·

στ)

η αρμόδια αρχή του συνοριακού σταθμού ελέγχου του σημείου εξόδου διενεργεί επίσημους ελέγχους στα φορτία που αναφέρονται στο στοιχείο ε), ιδίως όσον αφορά την ακεραιότητα της σφραγίδας.

Σε περίπτωση που η ακεραιότητα της σφραγίδας έχει υπονομευτεί, εφαρμόζονται οι κανόνες του άρθρου 138 παράγραφος 2 στοιχείο δ) και ζ) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου  (**)·

ζ)

η αρμόδια αρχή του συνοριακού σταθμού ελέγχου ενημερώνει, μέσω του συστήματος TRACES, την αρμόδια αρχή που αναγράφεται στο πλαίσιο I.4 του εμπορικού εγγράφου για την άφιξη του φορτίου στο σημείο εξόδου και, κατά περίπτωση, για τα αποτελέσματα της επαλήθευσης της σφραγίδας και τα τυχόν διορθωτικά μέτρα που ελήφθησαν.

Η αρμόδια αρχή που είναι υπεύθυνη για τη μονάδα μεταποίησης προέλευσης διενεργεί επίσημους ελέγχους με βάση την επικινδυνότητα για να επαληθεύσει τη συμμόρφωση με την πρώτη παράγραφο και να επαληθεύσει ότι, για κάθε φορτίο ΚΟΑ, η επιβεβαίωση του ελέγχου που διενεργήθηκε στο σημείο εξόδου ελήφθη από την αρμόδια αρχή του συνοριακού σταθμού ελέγχου, μέσω του TRACES.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, η αρμόδια αρχή μπορεί να απαγορεύσει τις εν λόγω μετακινήσεις φορτίου ΚΟΑ υλικού της κατηγορίας 1 που προορίζεται ως καύσιμο για καύση σύμφωνα με το άρθρο 138 παράγραφος 2 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625.


(*)  Σύμφωνα με τη συμφωνία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας, και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 4 του πρωτοκόλλου για τις Ιρλανδία/Βόρεια Ιρλανδία, σε συνδυασμό με το παράρτημα 2 του εν λόγω πρωτοκόλλου, για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος οι αναφορές στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν περιλαμβάνουν τη Βόρεια Ιρλανδία.

(**)  Κανονισμός (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2017, για τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες που διενεργούνται με σκοπό την εξασφάλιση της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές και των κανόνων για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, για την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 999/2001, (ΕΚ) αριθ. 396/2005, (ΕΚ) αριθ. 1069/2009, (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, (EE) αριθ. 652/2014, (ΕΕ) 2016/429 και (ΕΕ) 2016/2031, των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1/2005 και (ΕΚ) αριθ. 1099/2009 και των οδηγιών του Συμβουλίου 98/58/ΕΚ, 1999/74/ΕΚ, 2007/43/ΕΚ, 2008/119/ΕΚ και 2008/120/ΕΚ και για την κατάργηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 854/2004 και (ΕΚ) αριθ. 882/2004, των οδηγιών του Συμβουλίου 89/608/ΕΟΚ, 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ, 91/496/ΕΟΚ, 96/23/ΕΚ, 96/93/ΕΚ και 97/78/ΕΚ και της απόφασης 92/438/ΕΟΚ του Συμβουλίου (κανονισμός για τους επίσημους ελέγχους) (ΕΕ L 95 της 7.4.2017, σ. 1).»


4.6.2021   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 197/71


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/900 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 3ης Ιουνίου 2021

για την έγκριση της αλλαγής των προϋποθέσεων χρήσης του νέου τροφίμου «γαλακτοολιγοσακχαρίτης» σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470 της Επιτροπής

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με τα νέα τρόφιμα, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 258/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1852/2001 της Επιτροπής (1), και ιδίως το άρθρο 12,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2015/2283 προβλέπει ότι μόνο τα νέα τρόφιμα που έχουν εγκριθεί και περιλαμβάνονται στον ενωσιακό κατάλογο μπορούν να διατίθενται στην αγορά της Ένωσης.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283, εκδόθηκε ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/2470 της Επιτροπής (2) για την κατάρτιση ενωσιακού καταλόγου εγκεκριμένων νέων τροφίμων.

(3)

Στις 20 Ιανουαρίου 2014 η εταιρεία Yakult Pharmaceutical Industry Co., Ltd. ενημέρωσε την Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 258/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3), για την πρόθεσή της να διαθέσει στην αγορά τον «γαλακτοολιγοσακχαρίτη» ως νέο τρόφιμο προς χρήση σε ορισμένα τρόφιμα, συμπεριλαμβανομένων των παρασκευασμάτων για βρέφη και των παρασκευασμάτων δεύτερης βρεφικής ηλικίας, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 609/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4). Ως εκ τούτου, ο γαλακτοολιγοσακχαρίτης συμπεριλήφθηκε στον ενωσιακό κατάλογο των νέων τροφίμων.

(4)

Στις 3 Μαρτίου 2020 η εταιρεία Yakult Pharmaceutical Industry Co., Ltd. (στο εξής: αιτών) υπέβαλε αίτηση στην Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283, για την αλλαγή των προϋποθέσεων χρήσης του νέου τροφίμου «γαλακτοολιγοσακχαρίτης». Ο αιτών ζήτησε να αυξηθεί το μέγιστο επίπεδο χρήσης του νέου τροφίμου γαλακτοολιγοσακχαρίτης σε συμπληρώματα διατροφής από 0,333 kg GOS/kg συμπληρώματος διατροφής (33,3 %) σε 0,450 kg GOS/kg συμπληρώματος διατροφής (45,0 %) για τον γενικό πληθυσμό. Κατά τη διαδικασία υποβολής αίτησης, ο αιτών συμφώνησε να εξαιρεθούν από την αίτηση τα βρέφη και τα μικρά παιδιά.

(5)

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283, η Επιτροπή ζήτησε τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (στο εξής: Αρχή) στις 18 Ιουνίου 2020, και της ζήτησε να υποβάλει επιστημονική γνώμη, διενεργώντας αξιολόγηση για την αλλαγή των προϋποθέσεων χρήσης του γαλακτοολιγοσακχαρίτη ως νέου τροφίμου.

(6)

Στις 17 Δεκεμβρίου 2020 η Αρχή εξέδωσε τις επιστημονικές γνώμες της σχετικά με την «Ασφάλεια της αλλαγής των προϋποθέσεων χρήσης των γαλακτοολιγοσακχαριτών ως νέου συστατικού τροφίμων σε συμπληρώματα διατροφής σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283» (5). Η γνώμη αυτή συνάδει με τις απαιτήσεις του άρθρου 11 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283.

(7)

Στη γνώμη της, η Αρχή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η προτεινόμενη αύξηση του μέγιστου επιπέδου χρήσης του γαλακτοολιγοσακχαρίτη ως νέου τροφίμου σε συμπληρώματα διατροφής είναι ασφαλής υπό τις προτεινόμενες αλλαγές των προϋποθέσεων χρήσης.

(8)

Η γνώμη της Αρχής παρέχει επαρκείς λόγους για να διαπιστωθεί ότι ο γαλακτοολιγοσακχαρίτης, υπό τις προτεινόμενες προϋποθέσεις χρήσης για τον γενικό πληθυσμό, εξαιρουμένων των βρεφών και των μικρών παιδιών, συμμορφώνεται με το άρθρο 12 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283.

(9)

Συνεπώς, το παράρτημα του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(10)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1.   Η καταχώριση στον ενωσιακό κατάλογο εγκεκριμένων νέων τροφίμων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283 και περιλαμβάνεται στο παράρτημα του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470, σχετικά με το νέο τρόφιμο «γαλακτοολιγοσακχαρίτης», τροποποιείται όπως ορίζεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

2.   Η καταχώριση στον ενωσιακό κατάλογο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνει τις προϋποθέσεις χρήσης και τις απαιτήσεις επισήμανσης που καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2021.

Για την Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ΕΕ L 327 της 11.12.2015, σ. 1.

(2)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/2470 της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2017, για την κατάρτιση ενωσιακού καταλόγου νέων τροφίμων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα νέα τρόφιμα (ΕΕ L 351 της 30.12.2017, σ. 72).

(3)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 258/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 1997 σχετικά με τα νέα τρόφιμα και τα νέα συστατικά τροφίμων (ΕΕ L 43 της 14.2.1997, σ. 1).

(4)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 609/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 2013, για τα τρόφιμα τα οποία προορίζονται για βρέφη και μικρά παιδιά και για τα τρόφιμα που προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, και ως υποκατάστατα του συνόλου του διαιτολογίου για τον έλεγχο του σωματικού βάρους και για την κατάργηση της οδηγίας 92/52/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των οδηγιών της Επιτροπής 96/8/ΕΚ, 1999/21/ΕΚ, 2006/125/ΕΚ και 2006/141/ΕΚ, της οδηγίας 2009/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των κανονισμών της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 41/2009 και (ΕΚ) αριθ. 953/2009 (ΕΕ L 181 της 29.6.2013, σ. 35).

(5)  EFSA Journal 2021·19(1):6384.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στον πίνακα 1 (Εγκεκριμένα νέα τρόφιμα) του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470, η καταχώριση για το νέο τρόφιμο «Γαλακτοολιγοσακχαρίτης» αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Εγκεκριμένο νέο τρόφιμο

Προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί το νέο τρόφιμο

Επιπρόσθετες ειδικές απαιτήσεις επισήμανσης

Άλλες απαιτήσεις

«Γαλακτοολιγοσακχαρίτης

Συγκεκριμένη κατηγορία τροφίμων

Ανώτατα επίπεδα (εκφραζόμενα ως λόγος kg γαλακτοολιγοσακχαρίτη/kg τελικού τροφίμου)

 

 

Συμπληρώματα διατροφής, όπως ορίζονται στην οδηγία 2002/46/ΕΚ

0,333

Συμπληρώματα διατροφής, όπως ορίζονται στην οδηγία 2002/46/ΕΚ, εξαιρουμένων των βρεφών και των μικρών παιδιών

0,450 (αντιστοιχεί σε 5,4 g γαλακτοολιγοσακχαρίτη/μερίδα· κατ’ ανώτατο όριο 3 μερίδες/ημέρα έως 16,2 g/ημέρα κατ’ ανώτατο όριο)

Γάλα

0,020

Ποτά γάλακτος

0,030

Υποκατάστατο γεύματος για έλεγχο του βάρους (ως ποτά)

0,020

Ποτά από ανάλογα γαλακτοκομικών

0,020

Γιαούρτι

0,033

Επιδόρπια με βάση γαλακτοκομικά προϊόντα

0,043

Κατεψυγμένα επιδόρπια με βάση το γάλα

0,043

Ποτά φρούτων και τονωτικά ποτά

0,021

Ποτά υποκατάστασης γευμάτων για βρέφη

0,012

Βρεφικοί χυμοί

0,025

Βρεφικά ποτά γιαουρτιού

0,024

Βρεφικά επιδόρπια

0,027

Βρεφικά σνακ

0,143

Βρεφικά δημητριακά

0,027

Ποτά για κατανάλωση μετά την καταβολή έντονης μυϊκής προσπάθειας, ιδίως για τους αθλητές

0,013

Χυμός

0,021

Γέμιση φρούτων για πίτες

0,059

Παρασκευάσματα φρούτων

0,125

Μπάρες

0,125

Δημητριακά

0,125

Παρασκευάσματα για βρέφη και παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής ηλικίας, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 609/2013

0,008»


4.6.2021   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 197/75


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/901 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 3ης Ιουνίου 2021

για τη διόρθωση της σουηδικής γλωσσικής έκδοσης του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/2072 για τη θέσπιση ενιαίων όρων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τα προστατευτικά μέτρα κατά των επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/2031 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2016, σχετικά με προστατευτικά μέτρα κατά των επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών, την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 228/2013, (ΕΕ) αριθ. 652/2014 και (ΕΕ) αριθ. 1143/2014, και την κατάργηση των οδηγιών του Συμβουλίου 69/464/ΕΟΚ, 74/647/ΕΟΚ, 93/85/ΕΟΚ, 98/57/ΕΚ, 2000/29/ΕΚ, 2006/91/ΕΚ και 2007/33/ΕΚ (1), και ιδίως το άρθρο 41 παράγραφος 2 και το άρθρο 72 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η σουηδική γλωσσική έκδοση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/2072 της Επιτροπής (2) περιέχει σφάλματα στα σημεία 65 και 68 του παραρτήματος VII όσον αφορά τους όρους που πρέπει να πληρούνται για την εισαγωγή ορισμένων φυτών ή φυτικών προϊόντων στην Ένωση και στο σημείο 12 του μέρους Α του παραρτήματος XI όσον αφορά την ένδειξη ενός φυτού.

(2)

Επομένως, η σουηδική γλωσσική έκδοση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/2072 θα πρέπει να διορθωθεί αναλόγως. Οι εκδόσεις στις λοιπές γλώσσες δεν επηρεάζονται.

(3)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

(δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2021.

Για την Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ΕΕ L 317 της 23.11.2016, σ. 4.

(2)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/2072 της Επιτροπής, της 28ης Νοεμβρίου 2019, για τη θέσπιση ενιαίων όρων για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τα προστατευτικά μέτρα κατά των επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 690/2008 της Επιτροπής και την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/2019 της Επιτροπής (ΕΕ L 319 της 10.12.2019, σ. 1).


4.6.2021   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 197/76


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/902 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 3ης Ιουνίου 2021

για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/605 για τη θέσπιση ειδικών μέτρων ελέγχου για την αφρικανική πανώλη των χοίρων

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016, σχετικά με τις μεταδοτικές νόσους των ζώων και για την τροποποίηση και την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της υγείας των ζώων (στο εξής: νόμος για την υγεία των ζώων) (1), και ιδίως το άρθρο 71 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η αφρικανική πανώλη των χοίρων είναι λοιμώδης ιογενής νόσος δεσποζόμενων και άγριων χοιροειδών, η οποία μπορεί να επηρεάσει σοβαρά τον σχετικό ζωικό πληθυσμό και την κερδοφορία της κτηνοτροφίας, διαταράσσοντας τις μετακινήσεις φορτίων των εν λόγω ζώων και των προϊόντων τους εντός της Ένωσης και τις εξαγωγές προς τρίτες χώρες.

(2)

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/605 της Επιτροπής (2) εκδόθηκε στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 και θεσπίζει ειδικά μέτρα ελέγχου νόσων όσον αφορά την αφρικανική πανώλη των χοίρων, τα οποία πρέπει να εφαρμόζονται για περιορισμένη χρονική περίοδο από τα κράτη μέλη που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του εν λόγω κανονισμού (στο εξής: τα οικεία κράτη μέλη) στις απαγορευμένες ζώνες Ι, ΙΙ και ΙΙΙ που περιλαμβάνονται στο εν λόγω παράρτημα.

(3)

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/605 καθορίζει, μεταξύ άλλων, ορισμένες υποχρεώσεις των υπευθύνων επιχειρήσεων όσον αφορά τις μετακινήσεις φορτίων προϊόντων με βάση το κρέας που προέρχονται από χοιροειδή, συμπεριλαμβανομένων των εντέρων αλλαντοποιίας, από τις απαγορευμένες ζώνες I, II και II. Ειδικότερα, το άρθρο 19 παράγραφος 4 στοιχείο α) του εν λόγω κανονισμού προβλέπει ότι οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων μετακινούν φορτία μεταποιημένων προϊόντων με βάση το κρέας, συμπεριλαμβανομένων των εντέρων αλλαντοποιίας, τα οποία προέρχονται από χοιροειδή που διατηρούνται σε περιοχές εκτός των απαγορευμένων ζωνών I, II και III και υποβάλλονται σε επεξεργασία στις απαγορευμένες ζώνες I, II και III εκτός των εν λόγω ζωνών, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω προϊόντα ζωικής προέλευσης έχουν υποβληθεί στη σχετική επεξεργασία μετριασμού του κινδύνου που ορίζεται στο παράρτημα VII του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/687 της Επιτροπής (3). Ωστόσο, οι μετακινήσεις των φορτίων αυτών εκτός των απαγορευμένων ζωνών I, II και III αντιπροσωπεύουν πολύ χαμηλότερο κίνδυνο εξάπλωσης της αφρικανικής πανώλης των χοίρων από ό,τι οι μετακινήσεις φορτίων μεταποιημένων προϊόντων με βάση το κρέας τα οποία προέρχονται από χοιροειδή που διατηρούνται στις απαγορευμένες ζώνες I, II και III. Ως εκ τούτου, οι σχετικές επεξεργασίες μετριασμού του κινδύνου που ορίζονται στο παράρτημα VII του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/687 δεν θα πρέπει να απαιτούνται για μετακινήσεις εκτός των απαγορευμένων ζωνών I, II και III φορτίων προϊόντων με βάση το κρέας, συμπεριλαμβανομένων των εντέρων αλλαντοποιίας, τα οποία προέρχονται από χοιροειδή που διατηρούνταν σε περιοχές εκτός των εν λόγω απαγορευμένων ζωνών, καθώς δεν είναι ανάλογα προς τους σχετικούς κινδύνους για την υγεία των ζώων. Συνεπώς το άρθρο 19 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/605 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(4)

Επιπλέον, οι περιοχές που αναφέρονται ως απαγορευμένες ζώνες I, II και III στο παράρτημα I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/605 βασίζονται στην επιδημιολογική κατάσταση της αφρικανικής πανώλης των χοίρων στην Ένωση. Το παράρτημα Ι του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/605 τροποποιήθηκε τελευταία με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/811 της Επιτροπής (4), κατόπιν αλλαγών στην επιδημιολογική κατάσταση όσον αφορά την εν λόγω νόσο στην Πολωνία και στη Σλοβακία.

(5)

Τυχόν τροποποιήσεις στις απαγορευμένες ζώνες I, II και III στο παράρτημα I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/605 θα πρέπει να βασίζονται στην επιδημιολογική κατάσταση όσον αφορά την αφρικανική πανώλη των χοίρων στις περιοχές που πλήττονται από την εν λόγω νόσο και στη συνολική επιδημιολογική κατάσταση της αφρικανικής πανώλης των χοίρων στο οικείο κράτος μέλος, στο επίπεδο κινδύνου για την περαιτέρω εξάπλωση της εν λόγω νόσου, καθώς και σε επιστημονικά τεκμηριωμένες αρχές και κριτήρια για τον γεωγραφικό καθορισμό ζωνών λόγω της αφρικανικής πανώλης των χοίρων και στις κατευθυντήριες γραμμές της Ένωσης που συμφωνήθηκαν με τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών και είναι διαθέσιμες στο κοινό στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής (5). Οι τροποποιήσεις αυτές θα πρέπει επίσης να λαμβάνουν υπόψη διεθνή πρότυπα, όπως ο κώδικας υγείας χερσαίων ζώων του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων (6) και αιτιολογήσεις για τη διαίρεση σε ζώνες που παρέχονται από τις αρμόδιες αρχές των οικείων κρατών μελών.

(6)

Εκδηλώθηκαν νέες εστίες αφρικανικής πανώλης των χοίρων σε άγρια χοιροειδή στη Σλοβακία και την Πολωνία.

(7)

Τον Μάιο του 2021 παρατηρήθηκαν εστίες αφρικανικής πανώλης των χοίρων σε άγρια χοιροειδή στις περιφέρειες kaliski και gryfiński της Πολωνίας, σε περιοχές που επί του παρόντος αναφέρονται ως απαγορευμένες ζώνες Ι στο παράρτημα I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/605. Αυτές οι νέες εστίες και τα κρούσματα αφρικανικής πανώλης των χοίρων σε άγριους χοίρους συνιστούν αυξημένο επίπεδο κινδύνου, το οποίο θα πρέπει να αποτυπωθεί στο εν λόγω παράρτημα. Συνεπώς, οι εν λόγω περιοχές της Πολωνίας που επί του παρόντος περιλαμβάνονται ως απαγορευμένες ζώνες Ι στο εν λόγω παράρτημα και πλήττονται από τις πρόσφατες αυτές εστίες αφρικανικής πανώλης των χοίρων, θα πρέπει πλέον να περιληφθούν ως απαγορευμένες ζώνες ΙΙ στο εν λόγω παράρτημα αντί ως απαγορευμένες ζώνες Ι.

(8)

Τον Μάιο του 2021 εκδηλώθηκε μία εστία αφρικανικής πανώλης των χοίρων σε άγρια χοιροειδή στην περιφέρεια żagański της Πολωνίας, σε περιοχή που αναφέρεται ως απαγορευμένη ζώνη ΙΙ στο παράρτημα I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/605, και η οποία βρίσκεται πολύ κοντά σε περιοχή που αναφέρεται επί του παρόντος ως απαγορευμένη ζώνη I. Αυτή η νέα εστία αφρικανικής πανώλης των χοίρων σε άγριο χοιροειδές συνιστά αυξημένο επίπεδο κινδύνου, το οποίο θα πρέπει να αποτυπωθεί στο εν λόγω παράρτημα. Ως εκ τούτου, η εν λόγω περιοχή της Πολωνίας που επί του παρόντος αναφέρεται ως απαγορευμένη ζώνη Ι στο εν λόγω παράρτημα, η οποία βρίσκεται πολύ κοντά στην περιοχή που αναφέρεται ως απαγορευμένη ζώνη ΙΙ και η οποία πλήττεται από την εν λόγω πρόσφατη εστία αφρικανικής πανώλης των χοίρων, θα πρέπει τώρα να περιληφθεί ως απαγορευμένη ζώνη ΙΙ στο εν λόγω παράρτημα αντί ως απαγορευμένη ζώνη I, ενώ πρέπει επίσης να επαναπροσδιοριστούν και να διευρυνθούν τα υφιστάμενα όρια της απαγορευμένης ζώνης Ι, ώστε να ληφθεί υπόψη το πρόσφατο αυτό κρούσμα.

(9)

Τον Απρίλιο και τον Μάιο του 2021 εκδηλώθηκαν αρκετές εστίες αφρικανικής πανώλης των χοίρων σε άγρια χοιροειδή στις περιφέρειες detva, velký krtíš, revúca και michalovce στη Σλοβακία σε περιοχές που αναφέρονται ως απαγορευμένες ζώνες II στο παράρτημα I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/605, οι οποίες βρίσκονται πολύ κοντά σε περιοχές που επί του παρόντος αναφέρονται ως απαγορευμένες ζώνες I. Αυτές οι νέες εστίες αφρικανικής πανώλης των χοίρων σε άγρια χοιροειδή συνιστούν αυξημένο επίπεδο κινδύνου, το οποίο θα πρέπει να αποτυπωθεί στο εν λόγω παράρτημα. Ως εκ τούτου, οι εν λόγω περιοχές της Σλοβακίας που επί του παρόντος αναφέρονται ως απαγορευμένες ζώνες Ι στο εν λόγω παράρτημα, οι οποίες βρίσκονται πολύ κοντά στις περιοχές που αναφέρονται ως απαγορευμένες ζώνες ΙΙ και οι οποίες πλήττονται από τις εν λόγω πρόσφατες εστίες αφρικανικής πανώλης των χοίρων, θα πρέπει πλέον να περιληφθούν ως απαγορευμένες ζώνες ΙΙ στο εν λόγω παράρτημα αντί ως απαγορευμένες ζώνες Ι, ενώ πρέπει επίσης να επαναπροσδιοριστούν και να διευρυνθούν τα υφιστάμενα όρια των απαγορευμένων ζωνών Ι, ώστε να ληφθεί υπόψη το πρόσφατο αυτό κρούσμα.

(10)

Μετά από τις πρόσφατες αυτές εστίες αφρικανικής πανώλης των χοίρων σε άγρια χοιροειδή στην Πολωνία και τη Σλοβακία και λαμβανομένης υπόψη της τρέχουσας επιδημιολογικής κατάστασης όσον αφορά την αφρικανική πανώλη των χοίρων στην Ένωση, επανεκτιμήθηκε και επικαιροποιήθηκε η διαίρεση σε ζώνες στα εν λόγω κράτη μέλη. Επιπροσθέτως, επανεκτιμήθηκαν και επικαιροποιήθηκαν επίσης τα εφαρμοζόμενα μέτρα διαχείρισης του κινδύνου. Οι αλλαγές αυτές θα πρέπει να αποτυπωθούν στο παράρτημα I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/605.

(11)

Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι πρόσφατες εξελίξεις της επιδημιολογικής κατάστασης όσον αφορά την αφρικανική πανώλη των χοίρων στην Ένωση, και για να καταπολεμηθούν προδραστικά οι κίνδυνοι που συνδέονται με την εξάπλωση της εν λόγω νόσου, νέες απαγορευμένες ζώνες με επαρκή έκταση θα πρέπει να οριοθετηθούν στην Πολωνία και τη Σλοβακία και να καταχωριστούν δεόντως ως απαγορευμένη ζώνη II στο παράρτημα Ι του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/605. Δεδομένου ότι η κατάσταση όσον αφορά την αφρικανική πανώλη των χοίρων είναι πολύ δυναμική στην Ένωση, κατά την οριοθέτηση των εν λόγω νέων απαγορευμένων ζωνών, ελήφθη υπόψη η κατάσταση στις γύρω περιοχές.

(12)

Δεδομένου του επείγοντος χαρακτήρα της επιδημιολογικής κατάστασης στην Ένωση όσον αφορά την εξάπλωση της αφρικανικής πανώλης των χοίρων και προκειμένου να αποφευχθούν περιττές διαταραχές των μετακινήσεων ορισμένων προϊόντων ζωικής προέλευσης από τις απαγορευμένες ζώνες I, II και III, είναι σημαντικό οι τροποποιήσεις που πρέπει να επέλθουν στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/605 με τον παρόντα εκτελεστικό κανονισμό να τεθούν σε ισχύ το συντομότερο δυνατόν.

(13)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/605 τροποποιείται ως εξής:

1)

Το άρθρο 19 παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4.   Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων μετακινούν φορτία προϊόντων με βάση το κρέας, συμπεριλαμβανομένων των εντέρων αλλαντοποιίας, που προέρχονται από χοιροειδή τα οποία διατηρούνται σε περιοχές εκτός των απαγορευμένων ζωνών I, II και III και μεταποιούνται στις απαγορευμένες ζώνες I, II και III εκτός των εν λόγω ζωνών εντός του ίδιου κράτους μέλους ή σε άλλο κράτος μέλος, μόνον εάν τα εν λόγω φορτία συνοδεύονται από πιστοποιητικό υγείας των ζώων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 167 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429, το οποίο περιλαμβάνει:

α)

τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 3 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/2154· και

β)

την ακόλουθη βεβαίωση συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό:

“Προϊόντα με βάση το κρέας, συμπεριλαμβανομένων των εντέρων αλλαντοποιίας, τα οποία προέρχονται από χοιροειδή που διατηρούνται σε περιοχές εκτός των απαγορευμένων ζωνών I, II και III και υποβάλλονται σε επεξεργασία στις απαγορευμένες ζώνες I, II και III σύμφωνα με τα ειδικά μέτρα ελέγχου για την αντιμετώπιση της αφρικανικής πανώλης των χοίρων που θεσπίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/605 της Επιτροπής.”».

2)

Το παράρτημα I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/605 αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2021.

Για την Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ΕΕ L 84 της 31.3.2016, σ. 1.

(2)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/605 της Επιτροπής, της 7ης Απριλίου 2021, για τη θέσπιση ειδικών μέτρων ελέγχου για την αντιμετώπιση της αφρικανικής πανώλης των χοίρων (ΕΕ L 129 της 15.4.2021, σ. 1).

(3)  Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/687 της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2019, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες για την πρόληψη και τον έλεγχο ορισμένων καταγεγραμμένων νόσων (ΕΕ L 174 της 3.6.2020, σ. 64).

(4)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/811 της Επιτροπής, της 20ής Μαΐου 2021, για την τροποποίηση του παραρτήματος I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/605 για τη θέσπιση ειδικών μέτρων ελέγχου για την αντιμετώπιση της αφρικανικής πανώλης των χοίρων (ΕΕ L 180 της 21.5.2021, σ. 114).

(5)  Έγγραφο εργασίας SANTE/7112/2015/Rev. 3 «Principles and criteria for geographically defining ASF regionalisation». https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/asf_en

(6)  Κώδικας υγείας χερσαίων ζώων του OIE, 28η έκδοση, 2019. ISBN του τόμου I: 978-92-95108-85-1· ISBN του τόμου II: 978-92-95108-86-8. https://www.oie.int/standard-setting/terrestrial-code/access-online/


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το παράρτημα I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/605 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΖΩΝΕΣ

ΜΕΡΟΣ I

1.   Γερμανία

Οι ακόλουθες απαγορευμένες ζώνες I στη Γερμανία:

Bundesland Brandenburg:

Landkreis Dahme-Spreewald:

Gemeinde Alt Zauche-Wußwerk,

Gemeinde Byhleguhre-Byhlen,

Gemeinde Märkische Heide, mit den Gemarkungen Alt Schadow, Neu Schadow, Pretschen, Plattkow, Wittmannsdorf, Schuhlen-Wiese, Bückchen, Kuschkow, Gröditsch, Groß Leuthen, Leibchel, Glietz, Groß Leine, Dollgen, Krugau, Dürrenhofe, Biebersdorf und Klein Leine,

Gemeinde Neu Zauche,

Gemeinde Schwielochsee mit den Gemarkungen Groß Liebitz, Guhlen, Mochow und Siegadel,

Gemeinde Spreewaldheide,

Gemeinde Straupitz,

Landkreis Märkisch-Oderland:

Gemeinde Lietzen,

Gemeinde Falkenhagen (Mark),

Gemeinde Zeschdorf,

Gemeinde Treplin,

Gemeinde Fichtenhöhe mit den Gemarkungen Niederjesar, Alt Mahlisch und Carzig – westlich der B 167,

Gemeinde Lindendorf mit den Gemarkungen Neu Mahlisch, Libbenichen und Dolgelin – westlich der B 167,

Gemeinde Müncheberg mit den Gemarkungen Müncheberg, Eggersdorf bei Müncheberg und Hoppegarten bei Müncheberg,

Gemeinde Neulewin,

Gemeinde Bliesdorf mit den Gemarkungen Kunersdorf und Bliesdorf,

Gemeinde Neutrebbin mit den Gemarkungen Neutrebbin und Alttrebbin westlich der L 34 und Altelewin westlich und nordöstlich der L 33,

Gemeinde Märkische Höhe mit den Gemarkungen Reichenberg und Batzlow,

Gemeinde Wriezen mit den Gemarkungen Haselberg, Frankenfelde, Schulzendorf, Lüdersdorf, Biesdorf, Rathsdorf, Wriezen, Altwriezen, Beauregard, Eichwerder und Jäckelsbruch,

Gemeinde Oderaue mit den Gemarkungen Neuranft, Neuküstrinchen, Neurüdnitz, Altwustrow, Neuwustrow und Zäckericker Loose, Altreetz, Altmädewitz und Neumädewitz,

Gemeinde Buckow (Märkische Schweiz),

Gemeinde Strausberg mit den Gemarkungen Hohenstein und Ruhlsdorf,

Gemeine Garzau-Garzin,

Gemeinde Waldsieversdorf,

Gemeinde Rehfelde mit der Gemarkung Werder,

Gemeinde Reichenow-Mögelin,

Gemeinde Prötzel mit den Gemarkungen Harnekop, Sternebeck und Prötzel östlich der B 168 und der L35,

Gemeinde Oberbarnim.

Landkreis Oder-Spree:

Gemeinde Storkow (Mark),

Gemeinde Wendisch Rietz,

Gemeinde Reichenwalde,

Gemeinde Diensdorf-Radlow,

Gemeinde Bad Saarow,

Gemeinde Rietz-Neuendorf mit den Gemarkungen Buckow, Glienicke, Behrensdorf, Ahrensdorf, Herzberg, Görzig, Pfaffendorf, Sauen, Wilmersdorf (G), Neubrück, Drahendorf, Alt Golm,

Gemeinde Tauche mit den Gemarkungen Briescht, Kossenblatt, Werder, Görsdorf (B), Giesendorf, Wulfersdorf, Falkenberg (T), Lindenberg,

Gemeinde Steinhöfel mit den Gemarkungen Demnitz, Steinhöfel, Hasenfelde, Ahrensdorf, Heinersdorf, Tempelberg,

Gemeinde Langewahl,

Gemeinde Berkenbrück,

Gemeinde Briesen (Mark),

Gemeinde Jacobsdorf,

Landkreis Spree-Neiße:

Gemeinde Jänschwalde,

Gemeinde Peitz,

Gemeinde Tauer,

Gemeinde Turnow-Preilack,

Gemeinde Drachhausen,

Gemeinde Schmogrow-Fehrow,

Gemeinde Drehnow,

Gemeinde Guben mit der Gemarkung Schlagsdorf,

Gemeinde Schenkendöbern mit den Gemarkungen Grabko, Kerkwitz, Groß Gastrose,

Gemeinde Teichland,

Gemeinde Dissen-Striesow,

Gemeinde Heinersbrück,

Gemeinde Briesen,

Gemeinde Forst mit den Gemarkungen Briesníg, Weißagk, Bohrau, Naundorf, Mulknitz, Klein Jamno, Forst (Lausitz) und Groß Jamno,

Gemeinde Wiesengrund,

Gemeinde Groß Schacksdorf-Simmersdorf mit der Gemarkung Simmersdorf,

Gemeinde Neiße-Malxetal mit den Gemarkungen Jocksdorf, Klein Kölzig und Groß Kölzig,

Gemeinde Tschernitz mit der Gemarkung Wolfshain,

Gemeinde Felixsee,

Gemeinde Spremberg mit den Gemarkungen Lieskau, Schönheide, Graustein, Türkendorf, Groß Luja, Wadelsdorf, Hornow, Sellessen, Spremberg, Bühlow,

Gemeinde Neuhausen/Spree mit den Gemarkungen Kathlow, Haasow, Sergen, Roggosen, Gablenz, Komptendorf, Laubsdorf, Koppatz, Neuhausen, Drieschnitz, Kahsel, Bagenz,

Stadt Cottbus mit den Gemarkungen Dissenchen, Döbbrick, Merzdorf, Saspow, Schmellwitz, Sielow, Willmersdorf.

Bundesland Sachsen:

Landkreis Bautzen

Gemeinde Großdubrau: Ortsteile Commerau, Göbeln, Jetscheba, Kauppa, Särchen, Spreewiese,

Gemeinde Hochkirch: Ortsteile Kohlwesa, Niethen, Rodewitz, Wawitz, Zschorna,

Gemeinde Königswartha: Ortsteil Oppitz,

Gemeinde Lohsa: Ortsteile Dreiweibern, Driewitz, Friedersdorf, Hermsdorf/Spree, Lippen, Litschen, Lohsa, Riegel, Tiegling, Weißkollm,

Gemeinde Malschwitz: Ortsteile Baruth, Brießnitz, Brösa, Buchwalde, Cannewitz, Dubrauke, Gleina, Guttau, Halbendorf/Spree, Kleinsaubernitz, Lieske, Lömischau, Neudorf/Spree, Preititz, Rackel, Ruhethal, Wartha,

Gemeinde Radibor: Ortsteile Droben, Lippitsch, Milkel, Teicha, Wessel,

Gemeinde Spreetal,

Gemeinde Weißenberg.

Landkreis Görlitz:

Gemeinde Boxberg/O.L., sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,

Gemeinde Görlitz südlich der Bundesautobahn A4 mit den Ortsteilen Biesnitz, Deutsch Ossig, Historische Altstadt, Innenstadt, Klein Neundorf, Klingewalde, Königshufen, Kunnerwitz, Ludwigsdorf, Nikolaivorstadt, Rauschwalde, Schlauroth, Südstadt, Weinhübel,

Gemeinde Groß Düben, sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,

Gemeinde Hohendubrau, sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,

Gemeinde Kodersdorf, sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,

Gemeinde Königshain,

Gemeinde Löbau: Ortsteile Altcunnewitz, Bellwitz, Dolgowitz, Glossen, Kittlitz, Kleinradmeritz, Krappe, Lautitz, Mauschwitz, Neucunnewitz, Neukittlitz, Oppeln, Rosenhain,

Gemeinde Markersdorf: Ortsteile Holtendorf, Markersdorf, Pfaffendorf,

Gemeinde Mücka, sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,

Gemeinde Reichenbach/O.L.: Ortsteile Biesig, Borda, Dittmannsdorf, Feldhäuser, Goßwitz, Krobnitz, Lehnhäuser, Löbensmüh, Mengelsdorf, Meuselwitz, Oehlisch, Stadt Reichenbach/O.L., Reißaus, Schöps, Zoblitz,

Gemeinde Schleife, sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,

Gemeinde Schöpstal, sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,

Gemeinde Trebendorf, sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,

Gemeinde Vierkirchen, sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,

Gemeinde Waldhufen, sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,

Gemeinde Weißwasser/O.L., sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes.

2.   Εσθονία

Οι ακόλουθες απαγορευμένες ζώνες I στην Εσθονία:

Hiiu maakond.

3.   Ελλάδα

Οι ακόλουθες απαγορευμένες ζώνες I στην Ελλάδα:

στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας:

οι τοπικές ή δημοτικές κοινότητες Σιδηρονέρου και Σκαλωτής, Λιβαδερού και Ξηροποτάμου (στον Δήμο Δράμας),

η τοπική κοινότητα Παρανεστίου (στον Δήμο Παρανεστίου),

οι δημοτικές ή τοπικές κοινότητες Κοκκινογείων, Μικροπόλεως, Πανοράματος, Πύργων (στον Δήμο Προσοτσάνης),

οι δημοτικές ή τοπικές κοινότητες Κάτω Νευροκοπίου, Χρυσοκεφάλου, Αχλαδέας, Βαθυτόπου, Βώλακος, Γρανίτου, Δασωτού, Εξοχής, Καταφύτου, Λευκογείων, Μικροκλεισούρας, Μικρομηλέας, Οχυρού, Παγονερίου, Περιθωρίου, Κάτω Βροντούς και Ποταμών (στον Δήμο Κάτω Νευροκοπίου),

στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης:

οι δημοτικές ή τοπικές κοινότητες Κιμμερίων, Σταυρουπόλεως, Γέρακα, Δαφνώνος, Κομνηνών, Καρυοφύτου και Νεοχωρίου (στον Δήμο Ξάνθης),

οι δημοτικές ή τοπικές κοινότητες Σατρών, Θερμών, Κοτύλης, Μύκης, Εχίνου και Ωραίου (στον Δήμο Μύκης),

η δημοτική κοινότητα Σελέρου και η τοπική κοινότητα Σουνίου (στον Δήμο Αβδήρων),

στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης:

οι δημοτικές ή τοπικές κοινότητες Κομοτηνής, Ανθοχωρίου, Γρατίνης, Θρυλορίου, Κάλχαντος, Καρυδιάς, Κηκιδίου, Κοσμίου, Πανδρόσου, Αιγείρου, Καλλίστης, Μελέτης, Νέου Σιδηροχωρίου και Μεγάλου Δουκάτου (στον Δήμο Κομοτηνής),

οι δημοτικές ή τοπικές κοινότητες Ηπίου, Αρριανών, Δαρμένης, Αρχοντικών, Φιλλύρας, Άνω Δροσίνης, Αράτου, Κέχρου και Οργάνης (στον Δήμο Αρριανών),

οι δημοτικές ή τοπικές κοινότητες Ιάσμου, Σώστου, Ασωμάτων, Πολυάνθου, Αμβροσίας και Αμαξάδων (στον Δήμο Ιάσμου),

η δημοτική κοινότητα Αμαράντων (στον Δήμο Μαρωνείας – Σαπών),

στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου:

οι δημοτικές ή τοπικές κοινότητες Κυριακής, Μάνδρας, Μαυροκκλησίου, Μικρού Δερείου, Πρωτοκκλησίου, Ρούσσας, Γονικού, Γέρικου, Σιδηροχωρίου, Μεγάλου Δερείου, Σιδηρώς, Γιαννούλης, Αγριάνης και Πετρολόφου (στον Δήμο Σουφλίου),

οι δημοτικές ή τοπικές κοινότητες Δικαίων, Άρζου, Ελαίας, Θεραπειού, Κομάρων, Μαρασίων, Ορμενίου, Πενταλόφου, Πετρωτών, Πλάτης, Πτελέας, Κυπρίνου, Ζώνης, Φυλακίου, Σπηλαίου, Νέας Βύσσης, Καβύλης, Καστανεών, Ριζίων, Στέρνας, Αμπελακίων, Βάλτου, Μεγάλης Δοξιπάρας, Νεοχωρίου και Χανδρά (στον Δήμο Ορεστιάδας),

οι δημοτικές ή τοπικές κοινότητες Ασβεστάδων, Ελληνοχωρίου, Καρωτής, Κουφοβούνου, Κυανής, Μάνης, Σιτοχωρίου, Αλεποχωρίου, Ασπρονερίου, Μεταξάδων, Βρυσικών, Δόξης, Ελαφοχωρίου, Λάδης, Παλιουρίου και Ποιμενικού (στον Δήμο Διδυμοτείχου),

στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών:

οι δημοτικές ή τοπικές κοινότητες Κερκίνης, Λιβαδιάς, Μακρινίτσης, Νεοχωρίου, Πλατανακίων, Πετριτσίου, Ακριτοχωρίου, Βυρωνείας, Γονίμου, Μανδρακίου, Μεγαλοχωρίου, Ροδοπόλεως, Άνω Ποροΐων, Κάτω Ποροΐων, Σιδηροκάστρου, Βαμβακοφύτου, Προμαχώνος, Καμαρωτού, Στρυμονοχωρίου, Χαροπού, Καστανούσσης, Χορτερού, Αχλαδοχωρίου, Αγκίστρου και Καπνοφύτου (στον Δήμο Σιντικής),

οι δημοτικές ή τοπικές κοινότητες Σερρών, Ελαιώνος, Οινούσσας, Ορεινής και Άνω Βροντούς (στον Δήμο Σερρών),

οι δημοτικές ή τοπικές κοινότητες Δασοχωρίου, Ηρακλείας, Βαλτερού, Καρπερής, Κοιμήσεως, Λιθοτόπου, Λιμνοχωρίου, Ποντισμένου και Χρυσοχωράφων (στον Δήμο Ηρακλείας).

4.   Λετονία

Οι ακόλουθες απαγορευμένες ζώνες I στη Λετονία:

Pāvilostas novada Vērgales pagasts,

Stopiņu novada daļa, kas atrotas uz rietumiem no auteceļa V36, P4 un P5, Aielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Grobiņas novada Medzes, Grobiņas un Gaviezes pagasts. Grobiņas pilsēta,

Rucavas novada Rucavas pagasts,

Nīcas novads.

5.   Λιθουανία

Οι ακόλουθες απαγορευμένες ζώνες I στη Λιθουανία:

Klaipėdos rajono savivaldybė: Agluonėnų, Dovilų, Gargždų, Priekulės, Vėžaičių, Kretingalės ir Dauparų-Kvietinių seniūnijos,

Palangos miesto savivaldybė.

6.   Ουγγαρία

Οι ακόλουθες απαγορευμένες ζώνες I στην Ουγγαρία:

Békés megye 950950, 950960, 950970, 951950, 952050, 952750, 952850, 952950, 953050, 953150, 953650, 953660, 953750, 953850, 953960, 954250, 954260, 954350, 954450, 954550, 954650, 954750, 954850, 954860, 954950, 955050, 955150, 955250, 955260, 955270, 955350, 955450, 955510, 955650, 955750, 955760, 955850, 955950, 956050, 956060, 956150 és 956160 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Bács-Kiskun megye 600150, 600850, 601550, 601650, 601660, 601750, 601850, 601950, 602050, 603250, 603750 és 603850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Budapest 1 kódszámú, vadgazdálkodási tevékenységre nem alkalmas területe,

Csongrád-Csanád megye 800150, 800160, 800250, 802220, 802260, 802310 és 802450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Fejér megye 400150, 400250, 400351, 400352, 400450, 400550, 401150, 401250, 401350, 402050, 402350, 402360, 402850, 402950, 403050, 403250, 403350, 403450, 403550, 403650, 403750, 403950, 403960, 403970, 404570, 404650, 404750, 404850, 404950, 404960, 405050, 405750, 405850, 405950,

406050, 406150, 406550, 406650 és 406750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Győr-Moson-Sopron megye 100550, 100650, 100950, 101050, 101350, 101450, 101550, 101560 és 102150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek telejs területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750260, 750350, 750450, 750460, 754450, 754550, 754560, 754570, 754650, 754750, 754950, 755050, 755150, 755250, 755350 és 755450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Komárom-Esztergom megye 250150, 250250, 250450, 250460, 250550, 250650, 250750, 251050, 251150, 251250, 251350, 251360, 251650, 251750, 251850, 252250, kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 571550, 572150, 572250, 572350, 572550, 572650, 572750, 572850, 572950, 573150, 573250, 573260, 573350, 573360, 573450, 573850, 573950, 573960, 574050, 574150, 574350, 574360, 574550, 574650, 574750, 574850, 574860, 574950, 575050, 575150, 575250, 575350, 575550, 575650, 575750, 575850, 575950, 576050, 576150, 576250, 576350, 576450, 576650, 576750, 576850, 576950, 577050, 577150, 577350, 577450, 577650, 577850, 577950, 578050, 578150, 578250, 578350, 578360, 578450, 578550, 578560, 578650, 578850, 578950, 579050, 579150, 579250,