ISSN 1977-0669

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 74

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

64ό έτος
4 Μαρτίου 2021


Περιεχόμενα

 

II   Μη νομοθετικές πράξεις

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/381 της Επιτροπής, της 25ης Φεβρουαρίου 2021, για την καταχώριση ονομασίας στο μητρώο των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Escavèche de Chimay (ΠΓΕ)]

1

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) 2021/382 της Επιτροπής, της 3ης Μαρτίου 2021, για την τροποποίηση των παραρτημάτων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την υγιεινή των τροφίμων όσον αφορά τη διαχείριση των αλλεργιογόνων τροφίμων, την αναδιανομή των τροφίμων και τη νοοτροπία ασφάλειας των τροφίμων ( 1 )

3

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) 2021/383 της Επιτροπής, της 3ης Μαρτίου 2021, σχετικά με την τροποποίηση του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την απαρίθμηση των βοηθητικών των οποίων η παρουσία σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα δεν είναι αποδεκτή ( 1 )

7

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/384 της Επιτροπής, της 3ης Μαρτίου 2021, σχετικά με την καταλληλότητα των ονομασιών των ποικιλιών των γεωργικών φυτικών ειδών και των κηπευτικών ειδών και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2009 ( 1 )

27

 

 

Διορθωτικά

 

*

Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) ( EE L 119 της 4.5.2016 )

35

 

*

Διορθωτικό στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2020/1737 της Επιτροπής, της 14ης Ιουλίου 2020, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 273/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 111/2005 του Συμβουλίου όσον αφορά την προσθήκη ορισμένων πρόδρομων ουσιών των ναρκωτικών στον κατάλογο των διαβαθμισμένων ουσιών ( EE L 392 της 23.10.2020 )

39

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις των οποίων οι τίτλοι έχουν τυπωθεί με λευκά στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


II Μη νομοθετικές πράξεις

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

4.3.2021   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 74/1


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/381 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 25ης Φεβρουαρίου 2021

για την καταχώριση ονομασίας στο μητρώο των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [«Escavèche de Chimay» (ΠΓΕ)]

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012, για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (1), και ιδίως το άρθρο 52 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, η αίτηση για την καταχώριση της ονομασίας «Escavèche de Chimay», που υπέβαλε το Βέλγιο, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2).

(2)

Δεδομένου ότι δεν έχει κοινοποιηθεί καμία δήλωση ένστασης στην Επιτροπή, βάσει του άρθρου 51 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, η ονομασία «Escavèche de Chimay» πρέπει να καταχωρισθεί,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Καταχωρίζεται η ονομασία «Escavèche de Chimay» (ΠΓΕ).

Η ονομασία που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο αφορά προϊόν της κλάσης 1.7. Νωπά ψάρια, μαλάκια και μαλακόστρακα και προϊόντα αυτών του παραρτήματος XI του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 668/2014 της Επιτροπής (3).

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 25 Φεβρουαρίου 2021.

Για την Επιτροπή,

εξ ονόματος της Προέδρου,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 343 της 14.12.2012, σ. 1.

(2)  ΕΕ C 340 της 13.10.2020, σ. 12.

(3)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 668/2014 της Επιτροπής, της 13ης Ιουνίου 2014, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (ΕΕ L 179 της 19.6.2014, σ. 36).


4.3.2021   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 74/3


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/382 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 3ης Μαρτίου 2021

για την τροποποίηση των παραρτημάτων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την υγιεινή των τροφίμων όσον αφορά τη διαχείριση των αλλεργιογόνων τροφίμων, την αναδιανομή των τροφίμων και τη νοοτροπία ασφάλειας των τροφίμων

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για την υγιεινή των τροφίμων (1), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 1 στοιχεία γ) και δ),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 852/2004 θεσπίζει γενικούς κανόνες για τους υπευθύνους επιχειρήσεων τροφίμων όσον αφορά την υγιεινή των τροφίμων, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή ότι είναι αναγκαίο να διασφαλίζεται η ασφάλεια των τροφίμων σε ολόκληρη την τροφική αλυσίδα, αρχής γενομένης από την πρωτογενή παραγωγή. Ως εκ τούτου, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων πρέπει να συμμορφώνονται με τις γενικές διατάξεις υγιεινής που ορίζονται στα παραρτήματα I και ΙΙ του εν λόγω κανονισμού.

(2)

Στις 30 Οκτωβρίου 2014 η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (στο εξής: Αρχή) επικαιροποίησε τις επιστημονικές συμβουλές της σχετικά με την αξιολόγηση των αλλεργιογόνων τροφίμων και των συστατικών τροφίμων για σκοπούς επισήμανσης (2), αναφέροντας ότι η παρουσία τροφικών αλλεργιών σε ολόκληρη την Ευρώπη εκτιμάται σε 3 % έως 4 % για τους ενήλικες και τα παιδιά. Η Αρχή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, ενώ οι τροφικές αλλεργίες επηρεάζουν σχετικά μικρό ποσοστό του πληθυσμού, μια αλλεργική αντίδραση μπορεί να είναι σοβαρή, ακόμη και δυνητικά θανατηφόρα, και ότι καθίσταται όλο και πιο εμφανές ότι τα άτομα με τροφικές αλλεργίες ή δυσανεξίες βιώνουν πολύ σημαντική υποβάθμιση της ποιότητας ζωής.

(3)

Τον Σεπτέμβριο του 2020 η Επιτροπή του Codex Alimentarius ενέκρινε κώδικα πρακτικής για τη διαχείριση των αλλεργιογόνων τροφίμων για τους υπευθύνους επιχειρήσεων τροφίμων (CXC 80-2020), ο οποίος περιλαμβάνει συστάσεις για τον μετριασμό των αλλεργιογόνων τροφίμων με εναρμονισμένη προσέγγιση στην τροφική αλυσίδα με βάση τις γενικές απαιτήσεις υγιεινής.

(4)

Λαμβανομένων υπόψη της έγκρισης του παγκόσμιου προτύπου CXC 80-2020 και των προσδοκιών των καταναλωτών και των εμπορικών εταίρων να συμμορφώνονται τα τρόφιμα που παράγονται στην ΕΕ τουλάχιστον με το εν λόγω παγκόσμιο πρότυπο, είναι αναγκαίο να θεσπιστούν απαιτήσεις για την καθιέρωση ορθών πρακτικών υγιεινής με σκοπό την πρόληψη ή τον περιορισμό της παρουσίας ουσιών που προκαλούν αλλεργίες ή δυσανεξίες, όπως αναφέρεται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011, σε εξοπλισμό, μεταφορικά μέσα και/ή περιέκτες που χρησιμοποιούνται για τη συγκομιδή, τη μεταφορά ή την αποθήκευση τροφίμων. Δεδομένου ότι η μόλυνση των τροφίμων μπορεί να συμβεί τόσο στο επίπεδο της πρωτογενούς παραγωγής όσο και σε στάδια πέραν της εν λόγω παραγωγής, θα πρέπει να τροποποιηθούν αμφότερα τα παραρτήματα I και II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004.

(5)

Η στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» για ένα δίκαιο, υγιεινό και φιλικό προς το περιβάλλον σύστημα τροφίμων, που εγκρίθηκε από την Επιτροπή, αποτελεί βασική συνιστώσα της πρωτοβουλίας για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Η μείωση της σπατάλης τροφίμων είναι ένας από τους στόχους της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο», η οποία θα συμβάλει επίσης στην επίτευξη κυκλικής οικονομίας. Η αναδιανομή των πλεονασμάτων τροφίμων για κατανάλωση από τον άνθρωπο, ιδίως μέσω δωρεών τροφίμων, όπου αυτό είναι ασφαλές, εξασφαλίζει την ύψιστης αξίας χρήση των βρώσιμων επισιτιστικών πόρων, προλαμβάνοντας παράλληλα τη σπατάλη τροφίμων.

(6)

Στις 27 Σεπτεμβρίου 2018 η Αρχή εξέδωσε δεύτερη επιστημονική γνώμη σχετικά με τις προσεγγίσεις ανάλυσης κινδύνου για ορισμένα μικρά καταστήματα λιανικής πώλησης και δωρεές τροφίμων (3). Στη γνώμη της αναφέρει ότι οι δωρεές τροφίμων παρουσιάζουν πολλές νέες προκλήσεις όσον αφορά την ασφάλεια των τροφίμων σε επίπεδο λιανικής πώλησης και, ως εκ τούτου, συνιστά διάφορες πρόσθετες γενικές απαιτήσεις υγιεινής. Συνεπώς, είναι αναγκαίο να καθοριστούν ορισμένες απαιτήσεις για την προώθηση και τη διευκόλυνση της αναδιανομής των τροφίμων, με παράλληλη κατοχύρωση της ασφάλειάς τους για τους καταναλωτές.

(7)

Τον Σεπτέμβριο του 2020 η Επιτροπή του Codex Alimentarius ενέκρινε αναθεώρηση του παγκόσμιου προτύπου της σχετικά με τις Γενικές αρχές υγιεινής των τροφίμων (CXC 1-1969). Το αναθεωρημένο πρότυπο CXC 1-1969 εισάγει την έννοια της «νοοτροπίας ασφάλειας των τροφίμων» ως γενική αρχή. Η νοοτροπία ασφάλειας των τροφίμων ενισχύει την ασφάλεια των τροφίμων με την αύξηση της ευαισθητοποίησης και τη βελτίωση της συμπεριφοράς των εργαζομένων στις επιχειρήσεις τροφίμων. Ο αντίκτυπος της νοοτροπίας αυτής στην ασφάλεια των τροφίμων έχει καταδειχθεί σε διάφορες επιστημονικές δημοσιεύσεις.

(8)

Λαμβανομένων υπόψη της αναθεώρησης του παγκόσμιου προτύπου και των προσδοκιών των καταναλωτών και των εμπορικών εταίρων να συμμορφώνονται τα τρόφιμα που παράγονται στην ΕΕ τουλάχιστον με αυτό το παγκόσμιο πρότυπο, είναι αναγκαίο να συμπεριληφθούν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 852/2004 γενικές απαιτήσεις σχετικά με τη νοοτροπία ασφάλειας των τροφίμων.

(9)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 852/2004 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(10)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα παραρτήματα I και II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004 τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 3 Μαρτίου 2021.

Για την Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 1.

(2)  http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/consultation/140523.pdf

(3)  EFSA Journal 2018· 16(11):5432.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1)   

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004 τροποποιείται ως εξής:

Στο μέρος Α τμήμα II, παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο 5α:

«5α.

Ο εξοπλισμός, τα μεταφορικά μέσα και/ή οι περιέκτες που χρησιμοποιούνται για τη συγκομιδή, τη μεταφορά ή την αποθήκευση μίας από τις ουσίες ή ενός από τα προϊόντα που προκαλούν αλλεργίες ή δυσανεξίες, που αναφέρονται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011, δεν χρησιμοποιούνται για τη συγκομιδή, τη μεταφορά ή την αποθήκευση τροφίμων που δεν περιέχουν την εν λόγω ουσία ή προϊόν, εκτός εάν ο εξοπλισμός, τα μεταφορικά μέσα και/ή οι περιέκτες έχουν καθαριστεί και ελεγχθεί τουλάχιστον για την απουσία ορατών υπολειμμάτων της εν λόγω ουσίας ή προϊόντος.».

2)   

Το παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004 τροποποιείται ως εξής:

α)

Η εισαγωγή αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τα κεφάλαια V, Vα, VI, VII, VIII, IX, X, XI, ΧΙα και XII εφαρμόζονται σε όλα τα στάδια παραγωγής, μεταποίησης και διανομής τροφίμων. Τα υπόλοιπα κεφάλαια εφαρμόζονται ως εξής:

το κεφάλαιο I εφαρμόζεται σε όλους τους χώρους τροφίμων, εκτός εκείνων που καλύπτονται από το κεφάλαιο III,

το κεφάλαιο II εφαρμόζεται σε όλους τους χώρους όπου παρασκευάζονται και υφίστανται χειρισμούς ή μεταποίηση τρόφιμα, εκτός των τραπεζαριών και των χώρων που καλύπτονται από το κεφάλαιο III,

το κεφάλαιο III εφαρμόζεται στους χώρους που παρατίθενται στον τίτλο του εν λόγω κεφαλαίου,

το κεφάλαιο IV εφαρμόζεται σε όλες τις μεταφορές,»

β)

Μετά το κεφάλαιο V, παρεμβάλλεται το ακόλουθο κεφάλαιο Vα:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Vα

Αναδιανομή τροφίμων

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων μπορούν να αναδιανέμουν τρόφιμα με σκοπό τη δωρεά τροφίμων υπό τους ακόλουθους όρους:

1)

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων ελέγχουν συστηματικά αν τα τρόφιμα υπ’ ευθύνη τους δεν είναι επιβλαβή για την υγεία και είναι κατάλληλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 (*1). Εάν ο έλεγχος που διενεργήθηκε είναι ικανοποιητικός, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων μπορούν να αναδιανέμουν τα τρόφιμα σύμφωνα με το σημείο 2:

για τρόφιμα για τα οποία εφαρμόζεται τελική ημερομηνία ανάλωσης σύμφωνα με το άρθρο 24 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011, πριν από τη λήξη της εν λόγω ημερομηνίας,

για τρόφιμα για τα οποία εφαρμόζεται η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο ιη) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011, έως και μετά την ημερομηνία αυτή, ή

για τρόφιμα για τα οποία δεν απαιτείται ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας σύμφωνα με το σημείο 1 στοιχείο δ) του παραρτήματος X του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011, ανά πάσα στιγμή.

2)

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων που χειρίζονται τα τρόφιμα που αναφέρονται στο σημείο 1 αξιολογούν αν τα τρόφιμα δεν είναι επιβλαβή για την υγεία και είναι κατάλληλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο, λαμβάνοντας υπόψη τουλάχιστον τα ακόλουθα:

την ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας ή την τελική ημερομηνία ανάλωσης, εξασφαλίζοντας επαρκή εναπομένουσα διάρκεια διατήρησης, ώστε να καθίσταται δυνατή η ασφαλής αναδιανομή και χρήση από τον τελικό καταναλωτή,

την ακεραιότητα της συσκευασίας, κατά περίπτωση,

τις κατάλληλες συνθήκες αποθήκευσης και μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων των ισχυουσών απαιτήσεων θερμοκρασίας,

την ημερομηνία κατάψυξης σύμφωνα με το σημείο 2 στοιχείο β) του τμήματος IV του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*2), κατά περίπτωση,

τις οργανοληπτικές συνθήκες,

τη διασφάλιση της ανιχνευσιμότητας σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 931/2011 της Επιτροπής (*3), στην περίπτωση προϊόντων ζωικής προέλευσης.

(*1)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων (ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1)."

(*2)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης (ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 55)."

(*3)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 931/2011 της Επιτροπής, της 19ης Σεπτεμβρίου 2011, σχετικά με τις απαιτήσεις ανιχνευσιμότητας που ορίζει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τρόφιμα ζωικής προέλευσης (ΕΕ L 242 της 20.9.2011, σ. 2).»."

γ)

Στο κεφάλαιο IX παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο 9:

«9.

Ο εξοπλισμός, τα μεταφορικά μέσα και/ή οι περιέκτες που χρησιμοποιούνται για τη μεταποίηση, τον χειρισμό, τη μεταφορά ή την αποθήκευση μίας από τις ουσίες ή ενός από τα προϊόντα που προκαλούν αλλεργίες ή δυσανεξίες, που αναφέρονται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011, δεν χρησιμοποιούνται για τη μεταποίηση, τον χειρισμό, τη μεταφορά ή την αποθήκευση τροφίμων που δεν περιέχουν την εν λόγω ουσία ή προϊόν, εκτός εάν ο εξοπλισμός, τα μεταφορικά μέσα και/ή οι περιέκτες έχουν καθαριστεί και ελεγχθεί τουλάχιστον για την απουσία ορατών υπολειμμάτων της εν λόγω ουσίας ή προϊόντος.».

δ)

Μετά το κεφάλαιο XI παρεμβάλλεται το ακόλουθο κεφάλαιο XIα:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ XIα

Νοοτροπία ασφάλειας των τροφίμων

1.

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων συγκεντρώνουν, διατηρούν και παρέχουν αποδεικτικά στοιχεία για την κατάλληλη νοοτροπία ασφάλειας των τροφίμων, εκπληρώνοντας τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α)

δέσμευση της διεύθυνσης, σύμφωνα με το σημείο 2, και όλων των εργαζομένων για την ασφαλή παραγωγή και διανομή τροφίμων·

β)

ανάληψη ηγετικού ρόλου στην παραγωγή ασφαλών τροφίμων και συμμετοχή όλων των εργαζομένων σε πρακτικές για την ασφάλεια των τροφίμων·

γ)

ευαισθητοποίηση σχετικά με τους κινδύνους για την ασφάλεια των τροφίμων και τη σημασία της ασφάλειας και της υγιεινής των τροφίμων από όλους τους εργαζομένους στην επιχείρηση·

δ)

ανοικτή και σαφή επικοινωνία μεταξύ όλων των εργαζομένων στην επιχείρηση, στο πλαίσιο μιας δραστηριότητας και μεταξύ διαδοχικών δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της κοινοποίησης αποκλίσεων και προσδοκιών·

ε)

διαθεσιμότητα επαρκών πόρων για τον ασφαλή και υγιεινό χειρισμό των τροφίμων.

2.

Οι δεσμεύσεις της διεύθυνσης περιλαμβάνουν:

α)

διασφάλιση ότι οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες γνωστοποιούνται με σαφήνεια στο πλαίσιο κάθε δραστηριότητας της επιχείρησης τροφίμων·

β)

διατήρηση της ακεραιότητας του συστήματος υγιεινής των τροφίμων όταν προγραμματίζονται και εφαρμόζονται αλλαγές·

γ)

επαλήθευση ότι οι έλεγχοι διενεργούνται εγκαίρως και αποτελεσματικά και ότι η τεκμηρίωση είναι επικαιροποιημένη·

δ)

διασφάλιση της κατάλληλης κατάρτισης και εποπτείας για το προσωπικό·

ε)

διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις σχετικές κανονιστικές απαιτήσεις·

στ)

ενθάρρυνση της συνεχούς βελτίωσης του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων της επιχείρησης, κατά περίπτωση, λαμβανομένων υπόψη των εξελίξεων στην επιστήμη, την τεχνολογία και τις βέλτιστες πρακτικές.

3.

Η εφαρμογή της νοοτροπίας ασφάλειας των τροφίμων λαμβάνει υπόψη τον χαρακτήρα και το μέγεθος της επιχείρησης τροφίμων.»

(*1)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων (ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1).

(*2)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης (ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 55).

(*3)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 931/2011 της Επιτροπής, της 19ης Σεπτεμβρίου 2011, σχετικά με τις απαιτήσεις ανιχνευσιμότητας που ορίζει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τρόφιμα ζωικής προέλευσης (ΕΕ L 242 της 20.9.2011, σ. 2).».»


4.3.2021   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 74/7


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/383 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 3ης Μαρτίου 2021

σχετικά με την τροποποίηση του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την απαρίθμηση των βοηθητικών των οποίων η παρουσία σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα δεν είναι αποδεκτή

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 27 παράγραφος 2 και το άρθρο 78 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Τα βοηθητικά περιγράφονται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 ως ουσίες ή σκευάσματα τα οποία χρησιμοποιούνται ή προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε φυτοπροστατευτικό προϊόν ή πρόσθετο, αλλά δεν είναι ούτε δραστικές ουσίες ούτε αντιφυτοτοξικά ούτε συνεργιστικά.

(2)

Τα βοηθητικά δεν επιτρέπεται να περιέχονται σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα αν τα υπολείμματά τους, εφόσον χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την ορθή πρακτική φυτοπροστασίας και σε ρεαλιστικές συνθήκες χρήσης, έχουν επιβλαβείς επιδράσεις για την υγεία των ανθρώπων ή των ζώων ή για τα υπόγεια ύδατα ή έχουν μη αποδεκτή επίδραση στο περιβάλλον. Τα βοηθητικά δεν επιτρέπεται επίσης να περιέχονται σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα αν η χρήση τους, εφόσον είναι σύμφωνη με την ορθή πρακτική φυτοπροστασίας και σε ρεαλιστικές συνθήκες χρήσης, έχει επιβλαβείς επιδράσεις στην υγεία των ανθρώπων ή των ζώων ή μη αποδεκτή επίδραση στα φυτά, στα φυτικά προϊόντα ή στο περιβάλλον. Τα εν λόγω μη αποδεκτά βοηθητικά πρέπει να απαριθμούνται στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009.

(3)

Τα βοηθητικά είναι ουσίες ή παρασκευάσματα που χρησιμοποιούνται μαζί με δραστικές ουσίες σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα και, επομένως, διασπείρονται στο περιβάλλον μαζί με εκείνα. Ως εκ τούτου, τα κριτήρια που αφορούν την ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, την οικοτοξικότητα και τα υπόγεια ύδατα, που προβλέπονται στα σημεία 3.6.2, 3.6.3, 3.6.4, 3.6.5, 3.7, 3.8.2 και 3.10 του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, θα πρέπει επίσης να είναι ισχύουν για τον προσδιορισμό των μη επιτρεπόμενων βοηθητικών.

(4)

Συνεπώς, ο κατάλογος των μη επιτρεπόμενων βοηθητικών θα πρέπει να περιλαμβάνει ουσίες με εναρμονισμένη ταξινόμηση ως καρκινογόνες, κατηγορίας 1Α ή 1Β, ως μεταλλαξιογόνες, κατηγορίας 1Α ή 1Β, ή ως τοξικές για την αναπαραγωγή, κατηγορίας 1Α ή 1Β, σύμφωνα με το παράρτημα VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2).

(5)

Ο κατάλογος των μη επιτρεπόμενων βοηθητικών θα πρέπει να περιλαμβάνει επίσης τις ουσίες που χαρακτηρίζονται ανθεκτικές, βιοσυσσωρεύσιμες και τοξικές («ΑΒΤ») ή άκρως ανθεκτικές και άκρως βιοσυσσωρεύσιμες («αΑαΒ») σύμφωνα με το άρθρο 57 στοιχεία δ) και ε) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3).

(6)

Ο κατάλογος των μη αποδεκτών βοηθητικών θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία λόγω ιδιοτήτων ενδοκρινικής διαταραχής σύμφωνα με το άρθρο 57 στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 ή ουσίες που χαρακτηρίζονται ενδοκρινικοί διαταράκτες βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4) ή, ακόμη, ουσίες που χαρακτηρίζονται έμμονοι οργανικοί ρύποι («POP») βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1021 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5).

(7)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 προβλέπει περιορισμούς για ορισμένες επικίνδυνες ουσίες στο παράρτημα XVII. Αν η χρήση των ουσιών αυτών υπόκειται σε περιορισμούς ως βοηθητικών σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα, θα πρέπει να προστεθούν στον κατάλογο των βοηθητικών στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009.

(8)

Τα κράτη μέλη έχουν εντοπίσει τα βοηθητικά που θεωρούν μη αποδεκτά σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα που έχουν εγκριθεί βάσει της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (6) ή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009. Τα εν λόγω βοηθητικά έχουν κοινοποιηθεί από την Αυστρία, το Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, τη Λιθουανία, την Ισπανία και τη Νορβηγία. Μεταξύ των εν λόγω βοηθητικών, όσα έχουν εναρμονισμένη ταξινόμηση ως καρκινογόνα, κατηγορίας 1Α ή 1Β, ως μεταλλαξιογόνα, κατηγορίας 1Α ή 1Β, ή ως τοξικά για την αναπαραγωγή, κατηγορίας 1Α ή 1Β, σύμφωνα με το παράρτημα VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, όσα προσδιορίζονται ως ουσίες ΑΒΤ ή αΑαΒ, σύμφωνα με το άρθρο 57 στοιχεία δ) και ε) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, όσα προσδιορίζονται ως ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία λόγω ιδιοτήτων ενδοκρινικής διαταραχής, σύμφωνα με το άρθρο 57 στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, και όσα προσδιορίζονται ως έμμονοι οργανικοί ρύποι (POP), σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/1021, θα πρέπει να περιληφθούν στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009.

(9)

Η χρήση πολυαιθοξυλιωμένων στεατικών αμινών (αριθ. CAS 61791-26-2) σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν γλυφοσάτη απαγορεύτηκε από τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2016/1313 της Επιτροπής (7), δεδομένου ότι υπήρξαν ανησυχίες όσον αφορά την τοξικότητα των πολυαιθοξυλιωμένων στεατικών αμινών και τη δυνατότητά τους να επηρεάσουν αρνητικά την υγεία του ανθρώπου. Δεδομένου ότι οι ανησυχίες αυτές οφείλονται στις εγγενείς ιδιότητες των εν λόγω ουσιών και, ως εκ τούτου, δεν περιορίζονται σε παρασκευάσματα που περιέχουν γλυφοσάτη, αλλά ισχύουν εξίσου για τα προϊόντα που περιέχουν άλλες δραστικές ουσίες, οι πολυαιθοξυλιωμένες στεατικές αμίνες θα πρέπει επίσης να προστεθούν στον κατάλογο των βοηθητικών στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009.

(10)

Οι εκτελεστικές αποφάσεις (ΕΕ) 2016/109 (8) και (ΕΕ) 2018/619 (9) της Επιτροπής δεν ενέκριναν τις ουσίες PHMB (1600· 1.8), αριθ. CAS 27083-27-8 και 32289-58-0, και PHMB (1415· 4.7), αριθ. CAS 32289-58-0 και 1802181-67-4 ως υπάρχουσες δραστικές ουσίες για χρήση σε βιοκτόνα του τύπου προϊόντων 6 (συντηρητικά συσκευασμένων ειδών), μεταξύ άλλων τύπων προϊόντων λόγω μη αποδεκτών κινδύνων για την υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον. Η χρήση τους ως συντηρητικών συσκευασμένων ειδών σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα θα οδηγούσε, ως εκ τούτου, σε μη αποδεκτές επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον. Κατά συνέπεια, οι ουσίες PHMB (1600· 1.8) και PHMB (1415· 4.7) θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνονται στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009.

(11)

Τα βοηθητικά που πρέπει να περιλαμβάνονται στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 μπορούν επίσης να περιέχονται σε πρόσθετα που διατίθενται στην αγορά. Δεδομένου ότι δεν έχουν ακόμη θεσπιστεί αναλυτικοί κανόνες σχετικά με την αδειοδότηση των προσθέτων, σύμφωνα με το άρθρο 58 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, τα κράτη μέλη μπορούν να εξακολουθήσουν να εφαρμόζουν τις εθνικές διατάξεις όσον αφορά τα πρόσθετα, σύμφωνα με το άρθρο 81 παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού. Δεδομένου ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 αποσκοπεί στην απαγόρευση της διάθεσης στην αγορά ή της χρήσης προσθέτων που περιέχουν απαγορευμένα βοηθητικά, είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί ότι και τα πρόσθετα προς ανάμειξη με φυτοπροστατευτικά προϊόντα δεν περιέχουν κανένα από τα εν λόγω μη αποδεκτά βοηθητικά.

(12)

Θα πρέπει να δοθεί στα κράτη μέλη επαρκής χρόνος για την επανεξέταση της σύνθεσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και των προσθέτων που επιτρέπονται επί του παρόντος στο έδαφός τους, προκειμένου να κρίνουν κατά πόσον αυτά περιέχουν βοηθητικά που περιλαμβάνονται στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 και για την απόσυρση ή την τροποποίηση των αδειών για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και τα πρόσθετα που περιέχουν τα εν λόγω βοηθητικά.

(13)

Για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα ή τα πρόσθετα που περιέχουν ένα βοηθητικό που περιλαμβάνεται στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, αν τα κράτη μέλη χορηγούν περίοδο χάριτος σύμφωνα με το άρθρο 46 του εν λόγω κανονισμού ή σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις για την αδειοδότηση των προσθέτων, αντίστοιχα, η εν λόγω περίοδος θα πρέπει να λήγει για την πώληση και τη διανομή το αργότερο 3 μήνες και για τη διάθεση, την αποθήκευση και τη χρήση επιπλέον 9 μήνες μετά την ημερομηνία τροποποίησης ή ανάκλησης των αδειών.

(14)

Τα βοηθητικά που πρέπει να περιλαμβάνονται στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 μπορούν να περιέχονται ως ακούσιες προσμείξεις σε άλλα βοηθητικά, τα οποία είναι αποδεκτά για χρήση σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα ή πρόσθετα. Συνεπώς, η μεμονωμένη συγκέντρωση των μη αποδεκτών βοηθητικών στο τελικό φυτοπροστατευτικό προϊόν ή πρόσθετο θα πρέπει να είναι μικρότερη από 0,1 % κατά βάρος (κ.β.) ή μικρότερη από ένα συγκεκριμένο όριο συγκέντρωσης που αφορά τις ιδιότητες ΚΜΤ (καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες και τοξικές για την αναπαραγωγή), όταν αυτό ορίζεται στο παράρτημα VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 για το μη αποδεκτό βοηθητικό σε επίπεδο χαμηλότερο από το 0,1 % κατά βάρος (κ.β.), προκειμένου να θεωρείται αποδεκτή ακούσια πρόσμειξη, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικό όριο λόγω τεχνικών περιορισμών των σχετικών αναλυτικών μεθόδων.

(15)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Τα κράτη μέλη που έχουν χορηγήσει άδειες κυκλοφορίας για φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν βοηθητικά τα οποία απαριθμούνται στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, όπως τροποποιείται από τον παρόντα κανονισμό, τροποποιούν ή ανακαλούν τις εν λόγω άδειες το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο έως τις 24 Μαρτίου 2023.

Άρθρο 3

Τα κράτη μέλη δεν επιτρέπουν τη διάθεση στην αγορά ή τη χρήση προσθέτων που περιέχουν βοηθητικά τα οποία απαριθμούνται στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, όπως τροποποιήθηκε από τον παρόντα κανονισμό.

Τα κράτη μέλη που έχουν χορηγήσει άδειες κυκλοφορίας για πρόσθετα που περιέχουν βοηθητικά τα οποία απαριθμούνται στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, όπως τροποποιείται από τον παρόντα κανονισμό, τροποποιούν ή ανακαλούν τις εν λόγω άδειες το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο έως τις 24 Μαρτίου 2023.

Άρθρο 4

Τυχόν περίοδος χάριτος που χορηγείται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 46 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 ή τις εθνικές διατάξεις για την αδειοδότηση των προσθέτων είναι όσο το δυνατόν συντομότερη και λήγει για την πώληση και τη διανομή το αργότερο 3 μήνες και για τη διάθεση, την αποθήκευση και τη χρήση επιπλέον 9 μήνες μετά την ημερομηνία τροποποίησης ή ανάκλησης των αδειών που αναφέρεται στα άρθρα 2 και 3.

Άρθρο 5

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 3 Μαρτίου 2021.

Για την Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (ΕΕ L 353 της 31.12.2008, σ. 1).

(3)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ (ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1).

(4)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων (ΕΕ L 167 της 27.6.2012, σ. 1.

(5)  Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1021 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, για τους έμμονους οργανικούς ρύπους (ΕΕ L 169 της 25.6.2019, σ. 45).

(6)  Οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1991, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (ΕΕ L 230 της 19.8.1991, σ. 1).

(7)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/1313 της Επιτροπής, της 1ης Αυγούστου 2016, για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά τους όρους έγκρισης της δραστικής ουσίας glyphosate (ΕΕ L 208 της 2.8.2016, σ. 1).

(8)  Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2016/109 της Επιτροπής, της 27ης Ιανουαρίου 2016, σχετικά με τη μη έγκριση της PHMB (1600, 1.8) ως υπάρχουσας δραστικής ουσίας για χρήση σε βιοκτόνα των τύπων προϊόντων 1, 6 και 9 (ΕΕ L 21 της 28.1.2016, σ. 84).

(9)  Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2018/619 της Επιτροπής, της 20ής Απριλίου 2018, σχετικά με τη μη έγκριση της ουσίας PHMB (1415· 4.7) ως υπάρχουσας δραστικής ουσίας για χρήση σε βιοκτόνα των τύπων προϊόντων 1, 5 και 6 (ΕΕ L 102 της 23.4.2018, σ. 21).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Κατάλογος βοηθητικών των οποίων η παρουσία σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα δεν είναι αποδεκτή, κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 27  (1)

Αριθ.

Ονομασία

Ονομασίες ΕΚ/Άλλες ονομασίες

Αριθμός CAS

Αριθμός ΕΚ

Ταξινόμηση/Άλλες ιδιότητες

1.

1-χλωρο-2,3-εποξυπροπάνιο

Επιχλωρυδρίνη, 2,3-εποξυπροπυλοχλωρίδιο

106-89-8

203-439-8

Καρκινογόνο κατηγορίας 1Β

2.

1,2-διχλωροαιθάνιο

1,2-διχλωροαιθάνιο

107-06-2

203-458-1

Καρκινογόνο κατηγορίας 1Β

3.

2-αιθοξυαιθανόλη

2-αιθοξυαιθανόλη

110-80-5

203-804-1

Τοξικό για την αναπαραγωγή κατηγορίας 1Β

4.

Οξικό 2-αιθοξυαιθύλιο

Οξική 2-αιθοξυαιθανόλη

111-15-9

203-839-2

Τοξικό για την αναπαραγωγή κατηγορίας 1Β

5.

1-αιθυλοπυρρολιδιν-2-όνη

1-αιθυλοπυρρολιδιν-2-όνη·

N-αιθυλο-2-πυρρολιδόνη

2687-91-4

220-250-6

Τοξικό για την αναπαραγωγή κατηγορίας 1Β

6.

2-μεθοξυαιθανόλη

2-μεθοξυαιθανόλη

109-86-4

203-713-7

Τοξικό για την αναπαραγωγή κατηγορίας 1Β

7.

Οξικός 2-μεθοξυαιθυλεστέρας

Οξικός 2-μεθοξυαιθυλεστέρας·

οξική 2-μεθοξυαιθανόλη

110-49-6

203-772-9

Τοξικό για την αναπαραγωγή κατηγορίας 1Β

8.

2-μεθοξυπροπανόλη

2-μεθοξυπροπανόλη

1589-47-5

216-455-5

Τοξικό για την αναπαραγωγή κατηγορίας 1Β

9.

1-μεθυλοπυρρολιδινόνη-2

1-μεθυλο-2-πυρρολιδόνη

872-50-4

212-828-1

Τοξικό για την αναπαραγωγή κατηγορίας 1Β

10.

2-νιτροπροπάνιο

2-νιτροπροπάνιο

79-46-9

201-209-1

Καρκινογόνο κατηγορίας 1Β

11.

Αιθοξυλιωμένες (αλκυλο- εκ στέατος)αμίνες

Αιθοξυλιωμένες (αλκυλο- εκ στέατος)αμίνες·

πολυαιθοξυλιωμένη στεατική αμίνη

61791-26-2

 

Ανησυχίες ή κενά δεδομένων που σχετίζονται με πιθανές επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου ή στο περιβάλλον

12.

Προποξυλιωμένες αιθοξυλιωμένες (αλκυλο- εκ στέατος)αμίνες

Προποξυλιωμένες αιθοξυλιωμένες (αλκυλο- εκ στέατος)αμίνες·

πολυαιθοξυλιωμένη στεατική αμίνη

68213-26-3

 

Ανησυχίες ή κενά δεδομένων που σχετίζονται με πιθανές επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου ή στο περιβάλλον

13.

Ίνες αμιάντου

Ακτινολιθικός αμίαντος·

αμίαντος, ακτινολιθικός

77536-66-4

 

Καρκινογόνο κατηγορίας 1Α

14.

Αμοσίτης αμίαντος·

αμίαντος, αμοσίτης

12172-73-5

 

Καρκινογόνο κατηγορίας 1Α

15.

Ανθοφυλλίτης αμίαντος·

αμίαντος, ανθοφυλλίτης

77536-67-5

 

Καρκινογόνο κατηγορίας 1Α

16.

Χρυσότιλος αμίαντος·

αμίαντος, χρυσότιλος

12001-29-5

 

Καρκινογόνο κατηγορίας 1Α

17.

Κροκιδόλιθος αμίαντος·

αμίαντος, κροκιδόλιθος

12001-28-4

 

Καρκινογόνο κατηγορίας 1Α

18.

Τρεμολίτης, αμίαντος·

αμίαντος, τρεμολίτης

77536-68-6

 

Καρκινογόνο κατηγορίας 1Α

19.

Βενζόλιο

Βενζόλιο

71-43-2

200-753-7

Καρκινογόνο κατηγορίας 1Α/

Μεταλλαξιογόνο κατηγορίας 1Β

20.

Βενζο[def]χρυσένιο 2

βενζο[pqr]τετραφένιο

Βενζο[def]χρυσένιο·

βενζο[a]πυρένιο

50-32-8

200-028-5

Καρκινογόνο κατηγορίας 1Β/Μεταλλαξιογόνο κατηγορίας 1Β

Τοξικό για την αναπαραγωγή κατηγορίας 1Β

21.

Βενζολο-1,2-δικαρβοξυλικός δις(2-μεθυλοπροπυλεστέρας)

Φθαλικό διισοβουτύλιο

84-69-5

201-553-2

Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής [REACH άρθρο 57 στοιχείο στ) – Υγεία του ανθρώπου] Τοξικό για την αναπαραγωγή κατηγορίας 1Β

22.

Βορικό οξύ

Βορικό οξύ

10043-35-3

11113-50-1

233-139-2

234-343-4

Τοξικό για την αναπαραγωγή κατηγορίας 1Β

23.

Οκταβορικό δινάτριο

Οκταβορικό δινάτριο· οκταβορικό δινάτριο, άνυδρο

12008-41-2

234-541-0

Τοξικό για την αναπαραγωγή κατηγορίας 1Β

24.

Οκταβορικό δινάτριο, τετραένυδρο

Βορικό οξύ, δινάτριο άλας, τετραένυδρο

12280-03-4

234-541-0

Τοξικό για την αναπαραγωγή κατηγορίας 1Β

25.

Τετραβορικό δινάτριο, άνυδρο

Τετραβορικό δινάτριο, άνυδρο·

οξείδιο του βορίου-νατρίου

1330-43-4

215-540-4

Τοξικό για την αναπαραγωγή κατηγορίας 1Β

26.

Τετραβορικό δινάτριο, δεκαένυδρο

Βόρακας

1303-96-4

215-540-4

Τοξικό για την αναπαραγωγή κατηγορίας 1Β

27.

Τετραβορικό δινάτριο, πενταένυδρο

Οξείδιο του βορίου-νατρίου, ένυδρο

12179-04-3

215-540-4

Τοξικό για την αναπαραγωγή κατηγορίας 1Β

28.

Άλας ορθοβορικού οξέος με νάτριο

Άλας ορθοβορικού οξέος με νάτριο· άλας βορικού οξέος με νάτριο

13840-56-7

237-560-2

Τοξικό για την αναπαραγωγή κατηγορίας 1Β

29.

Επτοξείδιο του τετραβορίου-δινατρίου, ένυδρο

Επτοξείδιο του τετραβορίου-δινατρίου, ένυδρο·

οξείδιο του βορίου-νατρίου, ένυδρο

12267-73-1

235-541-3

Τοξικό για την αναπαραγωγή κατηγορίας 1Β

30.

Βουτα-1,3-διένιο

Βουτα-1,3-διένιο·

1,3-βουταδιένιο

106-99-0

203-450-8

Καρκινογόνο κατηγορίας 1Α/

Μεταλλαξιογόνο κατηγορίας 1Β

31.

Βουτάνιο

περιέχον ≥ 0,1 % βουταδιένιο (αριθ. ΕΚ 203-450-8)

Βουτάνιο

106-97-8

203-448-7

Καρκινογόνο κατηγορίας 1Α

32.

Συμπολυμερές υδροχλωρικού δισιμινοϊμιδοκαρβονυλοεξαμεθυλενίου και υδροχλωρικού ιμινοϊμιδοκαρβονυλοεξαμεθυλενίου

Πολυμερές N,N " -1,6-εξανοδιυλοδις[N’-κυανογουανιδίνης] με υδροχλωρική 1,6-εξανοδιαμίνη

Πολυ[ιμινοκαρβονιμιδοϋλιμινοκαρβονιμιδοϋλιμινο-1,6-εξανοδιυλιο], υδροχλωρικό

N-Κυανοκυαναμίδιο, ένωση με 1,6-εξανοδιαμίνη (2:1), πολυμερές με υδροχλωρική 1,6-εξανοδιαμίνη (1:2)·

PHMB

27083-27-8

και

32289-58-0

και

1802181-67-4

 

Δεν έχει εγκριθεί για χρήση σε βιοκτόνα του τύπου προϊόντων 6 (συντηρητικά συσκευασμένων ειδών).

33.

Φθαλικός διβουτυλεστέρας

Φθαλικόςn-βουτυλεστέρας·

βενζολο-1,2-δικαρβοξυλικός διβουτυλεστέρας

84-74-2

201-557-4

Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής [REACH άρθρο 57 στοιχείο στ) – Υγεία του ανθρώπου] Τοξικό για την αναπαραγωγή κατηγορίας 1Β

34.

Αποστάγματα (πετρελαίου), υδρογονοκατεργασμένα βαρέα ναφθενικά, με περιεκτικότητα σε εκχύλισμα DMSO ≥ 3,0 % (με βάση τη μέτρηση IP 346)

 

64742-52-5

265-155-0

Καρκινογόνο κατηγορίας 1Β

35.

Αποστάγματα (πετρελαίου), υδρογονοκατεργασμένα βαρέα παραφινικά, με περιεκτικότητα σε εκχύλισμα DMSO ≥ 3,0 % (με βάση τη μέτρηση IP 346)

 

64742-54-7

265-157-1

Καρκινογόνο κατηγορίας 1Β

36.

Αποστάγματα (πετρελαίου), υδρογονοκατεργασμένα ελαφρά ναφθενικά, με περιεκτικότητα σε εκχύλισμα DMSO ≥ 3,0 % (με βάση τη μέτρηση IP 346)

 

64742-53-6

265-156-6

Καρκινογόνο κατηγορίας 1Β

37.

Αποστάγματα (πετρελαίου), υδρογονοκατεργασμένα ελαφρά παραφινικά, με περιεκτικότητα σε εκχύλισμα DMSO ≥ 3,0 % (με βάση τη μέτρηση IP 346)

 

64742-55-8

265-158-7

Καρκινογόνο κατηγορίας 1Β

38.

Αποστάγματα (πετρελαίου), αποκηρωμένα με διαλύτη βαρέα παραφινικά, με περιεκτικότητα σε εκχύλισμα DMSO ≥ 3,0 % (με βάση τη μέτρηση IP 346)

 

64742-65-0

265-169-7

Καρκινογόνο κατηγορίας 1Β

39.

Αποστάγματα (πετρελαίου), εξευγενισμένα με διαλύτη βαρέα παραφινικά, με περιεκτικότητα σε εκχύλισμα DMSO ≥ 3,0 % (με βάση τη μέτρηση IP 346)

 

64741-88-4

265-090-8

Καρκινογόνο κατηγορίας 1Β

40.

Αποστάγματα (πετρελαίου), εξευγενισμένα με διαλύτη ελαφρά παραφινικά, με περιεκτικότητα σε εκχύλισμα DMSO ≥ 3,0 % (με βάση τη μέτρηση IP 346)

 

64741-89-5

265-091-3

Καρκινογόνο κατηγορίας 1Β

41.

Αιθυλενοξείδιο

Αιθυλενοξείδιο· οξιράνιο· εποξυαιθάνιο

75-21-8

200-849-9

Καρκινογόνο κατηγορίας 1Β/

Μεταλλαξιογόνο κατηγορίας 1Β

42.

Φορμαλδεΰδη

Φορμαλδεΰδη· φορμαλίνη· μεθανάλη· φορμόλη

50-00-0

200-001-8

Καρκινογόνο κατηγορίας 1Β

43.

Φορμαμίδιο

Φορμαμίδιο· μεθαναμίδιο

75-12-7

200-842-0

Τοξικό για την αναπαραγωγή κατηγορίας 1Β

44.

Ισοβουτάνιο περιέχον ≥ 0,1 % βουταδιένιο (αριθ. ΕΚ 203-450-8)

Ισοβουτάνιο· 2-μεθυλοπροπάνιο

75-28-5

200-857-2

Καρκινογόνο κατηγορίας 1Α/

Μεταλλαξιογόνο κατηγορίας 1Β

45.

Λιπαντικά έλαια (πετρελαίου), C20-50, υδρογονοκατεργασμένα βάσης ουδέτερου ελαίου, υψηλού ιξώδους με περιεκτικότητα σε εκχύλισμα DMSO ≥ 3,0 % (με βάση τη μέτρηση IP 346)

 

72623-85-9

276-736-3

Καρκινογόνο κατηγορίας 1Β

46.

Λιπαντικά έλαια (πετρελαίου), C15-30, υδρογονοκατεργασμένα βάσης ουδέτερου ελαίου με περιεκτικότητα σε εκχύλισμα DMSO ≥ 3,0 % (με βάση τη μέτρηση IP 346)

 

72623-86-0

276-737-9

Καρκινογόνο κατηγορίας 1Β

47.

Λιπαντικά έλαια (πετρελαίου), C20-50, υδρογονοκατεργασμένα βάσης ουδέτερου ελαίου με περιεκτικότητα σε εκχύλισμα DMSO ≥ 3,0 % (με βάση τη μέτρηση IP 346)

 

72623-87-1

276-738-4

Καρκινογόνο κατηγορίας 1Β

48.

Λιπαντικά έλαια (πετρελαίου), C17-32, εκχυλισμένα με διαλύτη, αποκηρωμένα, υδρογονωμένα με περιεκτικότητα σε εκχύλισμα DMSO ≥ 3,0 % (με βάση τη μέτρηση IP 346)

 

101316-70-5

309-875-6

Καρκινογόνο κατηγορίας 1Β

49.

Νάφθα (πετρελαίου), βαριά, αλκυλιωμένη, κατά κύριο λόγο από C9-C12 διακλαδισμένης αλυσίδας με περιεκτικότητα σε βενζόλιο ≥ 0,1 % (αριθ. ΕΚ 200 -753-7)

 

64741-65-7

265-067-2

Καρκινογόνο κατηγορίας 1Β/

Μεταλλαξιογόνο κατηγορίας 1Β

50.

Νάφθα (πετρελαίου), βαριά, υδρογονοαποθειωμένη, κατά κύριο λόγο από C9-C12 με περιεκτικότητα σε βενζόλιο ≥ 0,1 % (αριθ. ΕΚ 200 -753-7)

 

64742-82-1

265-185-4

Καρκινογόνο κατηγορίας 1A/

Μεταλλαξιογόνο κατηγορίας 1Β

51.

Νάφθα (πετρελαίου), ελαφριά, υδρογονοαποθειωμένη, αποαρωματισμένη, κατά κύριο λόγο από παραφίνες και κυκλοπαραφίνες C7 με περιεκτικότητα σε βενζόλιο ≥ 0,1 % (αριθ. ΕΚ 200-753-7)

 

92045-53-9

295-434-2

Καρκινογόνο κατηγορίας 1Α/

Μεταλλαξιογόνο κατηγορίας 1Β

52.

Νάφθα (πετρελαίου), βαριά, υδρογονοκατεργασμένη, κατά κύριο λόγο από C6-C13 με περιεκτικότητα σε βενζόλιο ≥ 0,1 % (αριθ. ΕΚ 200-753-7)

 

64742-48-9

265-150-3

Καρκινογόνο κατηγορίας 1Α/

Μεταλλαξιογόνο κατηγορίας 1Β

53.

Νάφθα (πετρελαίου), ελαφρά, αρωματική, κατά κύριο λόγο από C8-C10 με περιεκτικότητα σε βενζόλιο ≥ 0,1 % (αριθ. ΕΚ 200-753-7)

 

64742-95-6

265-199-0

Καρκινογόνο κατηγορίας 1Α/

Μεταλλαξιογόνο κατηγορίας 1Β

54.

Νιτροβενζόλιο

Νιτροβενζόλιο

98-95-3

202-716-0

Τοξικό για την αναπαραγωγή κατηγορίας 1Β

55.

N-μεθυλοφορμαμίδιο

N-μεθυλοφορμαμίδιο

123-39-7

204-624-6

Τοξικό για την αναπαραγωγή κατηγορίας 1Β

56..

Εννεϋλοφαινόλες:

ουσίες με μια γραμμική και/ή διακλαδισμένη αλκυλική αλυσίδα 9 ατόμων άνθρακα ομοιοπολικά προσδεδεμένη σε φαινόλη, σε οποιαδήποτε θέση· συμπεριλαμβάνονται τα μεμονωμένα ισομερή και οι συνδυασμοί αυτών.

4-(3,5-διμεθυλεπταν-3-υλο)φαινόλη·

4-(1-αιθυλο-1,3-διμεθυλοπεντυλο)φαινόλη

186825-36-5

 

Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής [REACH άρθρο 57 στοιχείο στ) – περιβάλλον]

57.

4-(3,6-διμεθυλεπταν-3-υλο)φαινόλη·

4-(1-αιθυλο-1,4-διμεθυλοπεντυλο)φαινόλη

142731-63-3

 

Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής [REACH άρθρο 57 στοιχείο στ) – περιβάλλον]

58.

4-(2-μεθυλοκταν-2-υλο)φαινόλη·

p-(1,1-μεθυλεπτυλο)φαινόλη·

4-(1,1-διμεθυλεπτυλο)φαινόλη

30784-30-6

250-339-5

Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής [REACH άρθρο 57 στοιχείο στ) – περιβάλλον]

59.

4-(3-μεθυλοκταν-3-υλο)φαινόλη·

4-(1-αιθυλο-1-μεθυλεξυλο)φαινόλη

52427-13-1

257-907-1

Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής [REACH άρθρο 57 στοιχείο στ) – περιβάλλον]

60.

4-εννεϋλοφαινόλη·

p-εννεϋλοφαινόλη

104-40-5

203-199-4

Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής [REACH άρθρο 57 στοιχείο στ) – περιβάλλον]

61.

Ισοεννεϋλοφαινόλη

11066-49-2

234-284-4

Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής [REACH άρθρο 57 στοιχείο στ) – περιβάλλον]

62.

p-ισοεννεϋλοφαινόλη·

4-ισοεννεϋλοφαινόλη

26543-97-5

247-770-6

Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής [REACH άρθρο 57 στοιχείο στ) – περιβάλλον]

63.

Εννεϋλοφαινόλη

25154-52-3

246-672-0

Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής [REACH άρθρο 57 στοιχείο στ) – περιβάλλον]

64.

4-(1-μεθυλοκτυλο)φαινόλη·

p-(1-μεθυλοκτυλο)φαινόλη

17404-66-9

241-427-4

Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής [REACH άρθρο 57 στοιχείο στ) – περιβάλλον]

65.

4-εννεϋλοφαινόλη, διακλαδισμένη

84852-15-3

284-325-5

Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής [REACH άρθρο 57 στοιχείο στ) – περιβάλλον]

66.

Εννεϋλοφαινόλη, διακλαδισμένη

90481-04-2

291-844-0

Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής [REACH άρθρο 57 στοιχείο στ) – περιβάλλον]

67.

Εννεϋλοφαινόλες, αιθοξυλιωμένες:

αιθοξυλιωμένες ουσίες με μια γραμμική και/ή διακλαδισμένη αλκυλική αλυσίδα 9 ατόμων άνθρακα ομοιοπολικά προσδεδεμένη σε φαινόλη, σε οποιαδήποτε θέση· συμπεριλαμβάνονται τα μεμονωμένα ισομερή και οι συνδυασμοί αυτών.

Εννεϋλοφαινόλη, αιθοξυλιωμένη·

α-(εννεϋλοφαινυλο)-ω-υδροξυ-πολυ(οξυ-1,2-αιθανοδιύλιο)

 

500-024-6

Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής [REACH άρθρο 57 στοιχείο στ) – περιβάλλον]

68.

4-εννεϋλοφαινόλη, διακλαδισμένη, 1-2,5 γραμμομόρια, αιθοξυλιωμένη

α-(4-εννεϋλοφαινυλο)-ω-υδροξυ-πολυ(οξυ-1,2-αιθανοδιύλιο), διακλαδισμένο

 

500-315-8

Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής [REACH άρθρο 57 στοιχείο στ) – περιβάλλον]

69.

4-εννεϋλοφαινόλη, 1-2,5 γραμμομόρια, αιθοξυλιωμένη

 

500-045-0

Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής [REACH άρθρο 57 στοιχείο στ) – περιβάλλον]

70.

2-(2-{2-[2-(4-εννεϋλοφαινοξυ)αιθοξυ]αιθοξυ}αιθοξυ)αιθαν-1-όλη·

2-[2-[2-[2-(4-εννεϋλοφαινοξυ)αιθοξυ]αιθοξυ]αιθοξυ]αιθανόλη

7311-27-5

230-770-5

Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής [REACH άρθρο 57 στοιχείο στ) – περιβάλλον]

71.

2-[2-(4-εννεϋλοφαινοξυ)αιθοξυ]αιθανόλη

20427-84-3

243-816-4

Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής [REACH άρθρο 57 στοιχείο στ) – περιβάλλον]

72.

20-(4-εννεϋλοφαινοξυ)-3,6,9,12,15,18-εξαοξαεικοσαν-1-όλη

27942-27-4

248-743-1

Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής [REACH άρθρο 57 στοιχείο στ) – περιβάλλον]

73.

2-(2-{2-[2-(4-εννεϋλοφαινοξυ)αιθοξυ]αιθοξυ}αιθοξυ)αιθαν-1-όλη·

2-[2-[2-[2-(4-εννεϋλοφαινοξυ)αιθοξυ]αιθοξυ]αιθοξυ]αιθανόλη

7311-27-5

 

Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής [REACH άρθρο 57 στοιχείο στ) – περιβάλλον]

74.

26-(4-εννεϋλοφαινοξυ)-3,6,9,12,15,18,21,24-οκταοξαεικοσιεξαν-1-όλη

14409-72-4

 

Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής [REACH άρθρο 57 στοιχείο στ) – περιβάλλον]

75.

17-(4-εννεϋλοφαινοξυ)-3,6,9,12,15-πενταοξαδεκαεπταν-1-όλη

34166-38-6

 

Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής [REACH άρθρο 57 στοιχείο στ) – περιβάλλον]

76.

α-(4-εννεϋλοφαινυλο)-ω-υδροξυ-πολυ(οξυ-1,2-αιθανοδιύλιο), διακλαδισμένο

127087-87-0

 

Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής [REACH άρθρο 57 στοιχείο στ) – περιβάλλον]

77.

α-(4-εννεϋλοφαινυλο)-ω-υδροξυ-πολυ(οξυ-1,2-αιθανοδιύλιο)

26027-38-3

 

Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής [REACH άρθρο 57 στοιχείο στ) – περιβάλλον]

78.

2-(4-εννεϋλοφαινοξυ)αιθανόλη

104-35-8

 

Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής [REACH άρθρο 57 στοιχείο στ) – περιβάλλον]

79.

Ισοεννεϋλοφαινόλη, αιθοξυλιωμένη·

α-(ισοεννεϋλοφαινυλο)-ω-υδροξυ-πολυ(οξυ-1,2-αιθανοδιύλιο)

37205-87-1

 

Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής [REACH άρθρο 57 στοιχείο στ) – περιβάλλον]

80.

2-[4-tert-εννεϋλοφαινοξυ)αιθοξυ]αιθανόλη

156609-10-8

 

Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής [REACH άρθρο 57 στοιχείο στ) – περιβάλλον]

81.

α-(εννεϋλοφαινυλο)-ω-υδροξυ-πολυ(οξυ-1,2-αιθανοδιύλιο)

Εννεϋλοφαινόλη, αιθοξυλιωμένη

9016-45-9

 

Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής [REACH άρθρο 57 στοιχείο στ) – περιβάλλον]

82.

Οκτυλοφαινόλες:

ουσίες με μια γραμμική και/ή διακλαδισμένη αλκυλική αλυσίδα 8 ατόμων άνθρακα ομοιοπολικά προσδεδεμένη σε φαινόλη, σε οποιαδήποτε θέση· συμπεριλαμβάνονται τα μεμονωμένα ισομερή και οι συνδυασμοί αυτών.

p-οκτυλοφαινόλη·

4-οκτυλοφαινόλη

1806-26-4

217-302-5

Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής [REACH άρθρο 57 στοιχείο στ) – περιβάλλον]

83.

4-(2,4,4-τριμεθυλοπενταν-2-υλο)φαινόλη·

4-(1,1,3,3-τετραμεθυλοβουτυλο)φαινόλη·

4-(tert-οκτυλο)φαινόλη·

4-tertοκτυλοφαινόλη

140-66-9

205-426-2

Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής [REACH άρθρο 57 στοιχείο στ) – περιβάλλον]

84.

Οκτυλοφαινόλη

67554-50-1

266-717-8

Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής [REACH άρθρο 57 στοιχείο στ) – περιβάλλον]

85.

2-ισοοκτυλοφαινόλη

86378-08-7

 

Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής [REACH άρθρο 57 στοιχείο στ) – περιβάλλον]

86.

Ισοοκτυλοφαινόλη

11081-15-5

234-304-1

Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής [REACH άρθρο 57 στοιχείο στ) – περιβάλλον]

87.

2-οκτυλοφαινόλη

ο-οκτυλοφαινόλη

949-13-3

213-437-9

Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής [REACH άρθρο 57 στοιχείο στ) – περιβάλλον]

88.

2-sec-οκτυλοφαινόλη·

o-sec-οκτυλοφαινόλη

26401-75-2

247-663-4

Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής [REACH άρθρο 57 στοιχείο στ) – περιβάλλον]

89.

4-ισοοκτυλοφαινόλη·

p-ισοοκτυλοφαινόλη

27013-89-4

248-164-4

Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής [REACH άρθρο 57 στοιχείο στ) – περιβάλλον]

90.

4-sec-οκτυλοφαινόλη·

p-sec-οκτυλοφαινόλη

27214-47-7

248-330-6

Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής [REACH άρθρο 57 στοιχείο στ) – περιβάλλον]

91.

sec-οκτυλοφαινόλη

93891-78-2

299-461-0

Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής [REACH άρθρο 57 στοιχείο στ) – περιβάλλον]

92.

4-(1-αιθυλοεξυλο)φαινόλη·

p-(1-αιθυλεξυλο)φαινόλη

3307-00-4

221-989-7

Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής [REACH άρθρο 57 στοιχείο στ) – περιβάλλον]

93.

2-(1-μεθυλεπτυλο)φαινόλη·

o-(1-μεθυλεπτυλο)φαινόλη

18626-98-7

242-459-1

Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής [REACH άρθρο 57 στοιχείο στ) – περιβάλλον]

94.

2-(1-αιθυλοεξυλο)φαινόλη·

ο-(1-αιθυλεξυλο)φαινόλη

17404-44-3

241-426-9

Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής [REACH άρθρο 57 στοιχείο στ) – περιβάλλον]

95.

2-(1-προπυλοπεντυλο)φαινόλη·

ο-(1-προπυλοπεντυλο)φαινόλη

37631-10-0

253-574-1

Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής [REACH άρθρο 57 στοιχείο στ) – περιβάλλον]

96.

4-(1-προπυλοπεντυλο)φαινόλη·

p-(1-προπυλοπεντυλο)φαινόλη

3307-01-5

221-990-2

Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής [REACH άρθρο 57 στοιχείο στ) – περιβάλλον]

97.

2-(1-μεθυλεπτυλο)φαινόλη·

ο-(1,1,3,3-τετραμεθυλοβουτυλο)φαινόλη

3884-95-5

223-420-8

Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής [REACH άρθρο 57 στοιχείο στ) – περιβάλλον]

98.

(1,1,3,3-τετραμεθυλοβουτυλο)φαινόλη

27193-28-8

248-310-7

Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής [REACH άρθρο 57 στοιχείο στ) – περιβάλλον]

99.

(1-μεθυλεπτυλο)φαινόλη

27985-70-2

248-759-9

Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής [REACH άρθρο 57 στοιχείο στ) – περιβάλλον]

100.

4-(2-μεθυλεπτυλο)φαινόλη

898546-19-5

 

Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής [REACH άρθρο 57 στοιχείο στ) – περιβάλλον]

101.

2-(2-αιθυλοεξυλο)φαινόλη

28752-62-7

 

Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής [REACH άρθρο 57 στοιχείο στ) – περιβάλλον]

102.

4-(1-μεθυλεπτυλο)φαινόλη·

p-(1-μεθυλεπτυλο)φαινόλη

1818-08-2

217-332-9

Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής [REACH άρθρο 57 στοιχείο στ) – περιβάλλον]

103.

4-(2-αιθυλοεξυλο)φαινόλη

69468-20-8

 

Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής [REACH άρθρο 57 στοιχείο στ) – περιβάλλον]

104.

4-(5-μεθυλεπτυλο)φαινόλη

1824164-95-5

 

Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής [REACH άρθρο 57 στοιχείο στ) – περιβάλλον]

105.

2-(2-μεθυλεπτυλο)φαινόλη

898546-20-8

 

Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής [REACH άρθρο 57 στοιχείο στ) – περιβάλλον]

106.

4-(2-προπυλοπεντυλο)φαινόλη

119747-99-8

 

Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής [REACH άρθρο 57 στοιχείο στ) – περιβάλλον]

107.

3-οκτυλοφαινόλη

20056-69-3

 

Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής [REACH άρθρο 57 στοιχείο στ) – περιβάλλον]

108.

2-(1,1-διμεθυλεξυλο)φαινόλη

1824575-79-2

 

Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής [REACH άρθρο 57 στοιχείο στ) – περιβάλλον]

109.

4-(1,1-διμεθυλεξυλο)φαινόλη

30784-29-3

 

Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής [REACH άρθρο 57 στοιχείο στ) – περιβάλλον]

110.

4-(5,5-διμεθυλεξυλο)φαινόλη

13330-52-4

 

Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής [REACH άρθρο 57 στοιχείο στ) – περιβάλλον]

111.

2-(5,5-διμεθυλεξυλο)φαινόλη

1822989-97-8

 

Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής [REACH άρθρο 57 στοιχείο στ) – περιβάλλον]

112.

3-(1,1-διμεθυλεξυλο)φαινόλη

70435-92-6

 

Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής [REACH άρθρο 57 στοιχείο στ) – περιβάλλον]

113.

4-(1,4-διμεθυλεξυλο)φαινόλη

164219-26-5

 

Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής [REACH άρθρο 57 στοιχείο στ) – περιβάλλον]

114.

Οκτυλοφαινόλες, αιθοξυλιωμένες:

αιθοξυλιωμένες ουσίες με μια γραμμική και/ή διακλαδισμένη αλκυλική αλυσίδα 8 ατόμων άνθρακα ομοιοπολικά προσδεδεμένη σε φαινόλη, σε οποιαδήποτε θέση· συμπεριλαμβάνονται τα μεμονωμένα ισομερή και οι συνδυασμοί αυτών.

α-[(1,1,3,3-τετραμεθυλοβουτυλο)φαινυλο]-ω-υδροξυ-πολυ(οξυ-1,2-αιθανοδιύλιο)

2-(2-[4-(1,1,3,3-τετραμεθυλοβουτυλο)φαινοξυ]αιθοξυ)αιθανόλη

Οκτυλοφαινυλικός αιθέρας πολυαιθυλενογλυκόλης

9036-19-5

 

Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής [REACH άρθρο 57 στοιχείο στ) – περιβάλλον]

115.

2-[4-(2,4,4-τριμεθυλοπενταν-2-υλο)φαινοξυ]αιθανόλη

α-[4-(1,1,3,3-τετραμεθυλοβουτυλο)φαινυλο]-ω-υδροξυ-πολυ(οξυ-1,2-αιθανοδιύλιο)

Αιθοξυλιωμένη οκτυλοφαινόλη

9002-93-1

 

Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής [REACH άρθρο 57 στοιχείο στ) – περιβάλλον]

116.

20-[4-(1,1,3,3-τετραμεθυλοβουτυλο)φαινοξυ]-3,6,9,12,15,18-εξαοξαεικοσαν-1-όλη

2497-59-8

219-682-8

Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής [REACH άρθρο 57 στοιχείο στ) – περιβάλλον]

117.

2-[4-(1,1,3,3-τετραμεθυλοβουτυλο)φαινοξυ]αιθανόλη

2315-67-5

 

Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής [REACH άρθρο 57 στοιχείο στ) – περιβάλλον]

118.

2-[2-[4-(1,1,3,3-τετραμεθυλοβουτυλο)φαινοξυ]αιθοξυ]αιθανόλη

2315-61-9

 

Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής [REACH άρθρο 57 στοιχείο στ) – περιβάλλον]

119.

26-(4-οκτυλοφαινοξυ)-3,6,9,12,15,18,21,24-οκταοξαεικοσιεξαν-1-όλη

42173-90-0

255-695-5

Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής [REACH άρθρο 57 στοιχείο στ) – περιβάλλον]

120.

α-(οκτυλοφαινυλο)-ω-υδροξυ-πολυ(οξυ-1,2-αιθανοδιύλιο), διακλαδισμένο

68987-90-6

 

Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής [REACH άρθρο 57 στοιχείο στ) – περιβάλλον]

121.

α-[4-(6-μεθυλεπτυλο)φαινυλο]-ω-υδροξυ-πολυ(οξυ-1,2-αιθανοδιύλιο)

59379-12-3

 

Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής [REACH άρθρο 57 στοιχείο στ) – περιβάλλον]

122.

2-(4-οκτυλοφαινοξυ)αιθανόλη·

2-(p-οκτυλοφαινοξυ)αιθανόλη

51437-89-9

257-203-4

Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής [REACH άρθρο 57 στοιχείο στ) – περιβάλλον]

123.

α-(4-οκτυλοφαινυλο)-ω-υδροξυ-πολυ(οξυ-1,2-αιθανοδιύλιο)

26636-32-8

 

Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής [REACH άρθρο 57 στοιχείο στ) – περιβάλλον]

124.

α-[4-(1-μεθυλεπτυλο)φαινυλο]-ω-υδροξυ-πολυ(οξυ-1,2-αιθανοδιύλιο)

73935-42-9

 

Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής [REACH άρθρο 57 στοιχείο στ) – περιβάλλον]

125.

20-(4-οκτυλοφαινοξυ)-3,6,9,12,15,18-εξαοξαεικοσαν-1-όλη

32742-88-4

251-190-9

Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής [REACH άρθρο 57 στοιχείο στ) – περιβάλλον]

126.

2-[2-[2-[2-(4-οκτυλοφαινοξυ)αιθοξυ]αιθοξυ]αιθοξυ]αιθανόλη·

2-(p-οκτυλοφαινοξυ)αιθανόλη

51437-92-4

 

Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής [REACH άρθρο 57 στοιχείο στ) – περιβάλλον]

127.

2-[2-(4-οκτυλοφαινοξυ)αιθοξυ]αιθανόλη

51437-90-2

 

Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής [REACH άρθρο 57 στοιχείο στ) – περιβάλλον]

128.

17-(4-οκτυλοφαινοξυ)-3,6,9,12,15-πενταοξαδεκαεπταν-1-όλη

51437-94-6

 

Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής [REACH άρθρο 57 στοιχείο στ) – περιβάλλον]

129.

α-(ισοοκτυλοφαινυλ)-ω-υδροξυ-πολυ(οξυ-1,2-αιθανοδιύλιο)

9004-87-9

 

Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής [REACH άρθρο 57 στοιχείο στ) – περιβάλλον]

130.

2-[2-[2-(4-οκτυλοφαινοξυ)αιθοξυ]αιθοξυ]αιθανόλη

51437-91-3

 

Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής [REACH άρθρο 57 στοιχείο στ) – περιβάλλον]

131.

17-[4-(1,1,3,3-τετραμεθυλοβουτυλο)φαινοξυ]-3,6,9,12,15-πενταοξαδεκαεπταν-1-όλη

2497-58-7

 

Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής [REACH άρθρο 57 στοιχείο στ) – περιβάλλον]

132.

2-[2-[2-[4-(1,1,3,3-τετραμεθυλοβουτυλο)φαινοξυ]φαινοξυ]αιθοξυ]αιθοξυ]αιθανόλη

2315-62-0

 

Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής [REACH άρθρο 57 στοιχείο στ) – περιβάλλον]

133.

2-[2-[2-[2-[4-(1,1,3,3-τετραμεθυλοβουτυλο)φαινοξυ]αιθοξυ]αιθοξυ]αιθοξυ]αιθανόλη

2315-63-1

 

Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής [REACH άρθρο 57 στοιχείο στ) – περιβάλλον]

134.

14-[4-(1,1,3,3-τετραμεθυλοβουτυλο)φαινοξυ]-3,6,9,12-τετραοξαδεκατετραν-1-όλη

2315-64-2

 

Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής [REACH άρθρο 57 στοιχείο στ) – περιβάλλον]

135.

26-[4-(1,1,3,3-τετραμεθυλοβουτυλο)φαινοξυ]-3,6,9,12,15,18,21,24-οκταοξαεικοσιεξαν-1-όλη

2315-65-3

 

Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής [REACH άρθρο 57 στοιχείο στ) – περιβάλλον]

136.

29-[4-(1,1,3,3-τετραμεθυλοβουτυλο)φαινοξυ]-3,6,9,12,15,18,21,24,27-εννεαοξανεικοσιεννεαν-1-όλη

2315-66-4

 

Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής [REACH άρθρο 57 στοιχείο στ) – περιβάλλον]

137.

2-[3-(1,1,3,3-τετραμεθυλοβουτυλο)φαινοξυ]αιθανόλη

1026254-24-9

 

Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής [REACH άρθρο 57 στοιχείο στ) – περιβάλλον]

138.

2-[2-(1,1,3,3-τετραμεθυλοβουτυλο)φαινοξυ]αιθανόλη

84658-53-7

 

Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής [REACH άρθρο 57 στοιχείο στ) – περιβάλλον]

139.

2-[2-(οκτυλοφαινοξυ)αιθοξυ]αιθανόλη

27176-92-7

 

Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής [REACH άρθρο 57 στοιχείο στ) – περιβάλλον]

140.

N, N-διμεθυλοφορμαμίδιο

N, N-διμεθυλοφορμαμίδιο· διμεθυλοφορμαμίδιο (DMF)

68-12-2

200-679-5

Τοξικό για την αναπαραγωγή κατηγορίας 1Β

141.

Προπ-2-εναμίδιο

Ακρυλαμίδιο· 2-προπεναμίδιο

79-06-1

201-173-7

Καρκινογόνο κατηγορίας 1Β/

Μεταλλαξιογόνο κατηγορίας 1Β

142.

Πυριδίνη, αλκυλοπαράγωγα, με περιεκτικότητα σε βενζόλιο ≥ 0,1 % (αριθ. ΕΚ 200-753-7)

 

68391-11-7

269-929-9

Καρκινογόνο κατηγορίας 1Α/

Μεταλλαξιογόνο κατηγορίας 1Β

143.

Κινολίνη

Κινολίνη

91-22-5

202-051-6

Καρκινογόνο κατηγορίας 1Β

144.

Τετραϋδροφουρφουρυλική αλκοόλη

Τετραϋδροφουρφουρυλική αλκοόλη·

τετραϋδρο-2-φουρανομεθανόλη

97-99-4

202-625-6

Τοξικό για την αναπαραγωγή κατηγορίας 1Β

»

(1)  Το όριο για την αποδεκτή παρουσία των ουσιών που απαριθμούνται στον πίνακα ως ακούσια πρόσμειξη στο τελικό προϊόν είναι 0,1 % [κατά βάρος (κ.β.)], εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στο παρόν παράρτημα.

(2)  Το όριο για την αποδεκτή παρουσία της ουσίας αυτής ως ακούσιας πρόσμειξης στο τελικό προϊόν είναι 0,01 % [κατά βάρος (κ.β.)], που αντιστοιχεί στο ειδικό όριο συγκέντρωσης που καθορίζεται στο παράρτημα VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008.


4.3.2021   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 74/27


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/384 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 3ης Μαρτίου 2021

σχετικά με την καταλληλότητα των ονομασιών των ποικιλιών των γεωργικών φυτικών ειδών και των κηπευτικών ειδών και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2009

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2002/53/ΕΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, περί του κοινού καταλόγου ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτικών ειδών (1), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2002/55/ΕΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, περί εμπορίας σπόρων προς σπορά κηπευτικών (2), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Οι οδηγίες 2002/53/ΕΚ και 2002/55/ΕΚ θέσπισαν τους γενικούς κανόνες όσον αφορά την καταλληλότητα των ονομασιών των ποικιλιών, μέσω παραπομπής στο άρθρο 63 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2100/94 του Συμβουλίου (3).

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 63 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2100/94, για να εγκριθεί μια φυτική ποικιλία, η ονομασία της πρέπει να θεωρηθεί κατάλληλη από το Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών (ΚΓΦΠ). Μια ονομασία ποικιλίας είναι κατάλληλη εάν δεν υπάρχει κώλυμα σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 4 του εν λόγω άρθρου.

(3)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 637/2009 της Επιτροπής (4) θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες για την εφαρμογή ορισμένων κριτηρίων που ορίζονται στο άρθρο 63 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2100/94 όσον αφορά την καταλληλότητα των ονομασιών των ποικιλιών των γεωργικών ειδών και των φυτικών ειδών κηπευτικών για τους σκοπούς της εφαρμογής του άρθρου 9 παράγραφος 6 πρώτο εδάφιο της οδηγίας 2002/53/ΕΚ και του άρθρου 9 παράγραφος 6 πρώτο εδάφιο της οδηγίας 2002/55/ΕΚ.

(4)

Το ΚΓΦΠ και τα κράτη μέλη συγκρότησαν ομάδα εμπειρογνωμόνων, η οποία ανέπτυξε και τροποποίησε κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την καταλληλότητα των ονομασιών σύμφωνα με το άρθρο 63 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2100/94 («Κατευθυντήριες γραμμές για τις ονομασίες των ποικιλιών» (5)). Για να εξασφαλιστεί συνέπεια όσον αφορά την εφαρμογή των κριτηρίων που προβλέπονται στο άρθρο 63 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2100/94, είναι σκόπιμο να προβλεφθούν περαιτέρω διευκρινίσεις που απορρέουν από τις κατευθυντήριες γραμμές για τις ονομασίες των ποικιλιών.

(5)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 637/2009 έχει τροποποιηθεί αρκετές φορές. Λόγω της ανάγκης τροποποίησης των υφιστάμενων κανόνων και για λόγους ασφάλειας δικαίου, ο εν λόγω κανονισμός θα πρέπει να καταργηθεί και να αντικατασταθεί από τον παρόντα κανονισμό.

(6)

Μια ονομασία ποικιλίας πρέπει να εγκρίνεται, εκτός εάν είναι ακατάλληλη λόγω κωλυμάτων. Σύμφωνα με το άρθρο 63 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2100/94, η χρήση μιας ονομασίας ποικιλίας αποκλείεται σε περίπτωση προγενέστερου δικαιώματος τρίτου μέρους, δυσκολιών όσον αφορά την αναγνώριση ή την αναπαραγωγή, ταυτόσημων ονομασιών με ποικιλία του ίδιου ή στενά συγγενούς είδους, ονομασιών που χρησιμοποιούνται συνήθως για την εμπορία προϊόντων, όταν η ονομασία μπορεί να κριθεί προσβλητική σε ένα από τα κράτη μέλη ή είναι αντίθετη προς τη δημόσια τάξη, σε περίπτωση σύγχυσης λόγω οπτικής, φωνητικής ή εννοιολογικής ομοιότητας ή παραπλανητικού περιεχομένου.

(7)

Προκειμένου να δοθεί επαρκής χρόνος στις αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή των νέων κανόνων, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2022.

(8)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες για την εφαρμογή ορισμένων κριτηρίων που ορίζονται στο άρθρο 63 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2100/94 όσον αφορά την καταλληλότητα των ονομασιών των ποικιλιών των γεωργικών φυτικών ειδών και των ειδών κηπευτικών για τους σκοπούς της εφαρμογής του άρθρου 9 παράγραφος 6 πρώτο εδάφιο της οδηγίας 2002/53/ΕΚ και του άρθρου 9 παράγραφος 6 πρώτο εδάφιο της οδηγίας 2002/55/ΕΚ.

Άρθρο 2

Καταλληλότητα των ονομασιών των ποικιλιών

1.   Μια ονομασία ποικιλίας είναι κατάλληλη, εάν δεν υπάρχει κώλυμα σχετικά με την ονομασία της.

2.   Υπάρχει κώλυμα που σχετίζεται με τον προσδιορισμό μιας ονομασίας ποικιλίας σε περιπτώσεις όταν:

α)

η χρήση της ονομασίας της ποικιλίας στο έδαφος της Ένωσης αποκλείεται όταν γίνεται δεκτή η αντίρρηση τρίτου κατόχου προγενέστερου δικαιώματος, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1·

β)

η ονομασία της ποικιλίας έρχεται σε σύγκρουση με τις γεωγραφικές ενδείξεις, τις ονομασίες προέλευσης ή τα εγγυημένα παραδοσιακά ιδιότυπα προϊόντα, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2·

γ)

η ονομασία της ποικιλίας μπορεί να προκαλέσει στους χρήστες δυσκολίες όσον αφορά την αναγνώριση ή την αναπαραγωγή της, όπως ορίζεται στο άρθρο 4·

δ)

η ονομασία της ποικιλίας είναι ίδια ή μπορεί να υπάρξει σύγχυση με μια ονομασία ποικιλίας υπό την οποία είναι καταχωρισμένη άλλη ποικιλία του ίδιου ή πολύ συγγενούς είδους σε επίσημο μητρώο φυτικών ποικιλιών ή με την οποία έχει διατεθεί στην αγορά υλικό άλλης ποικιλίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5·

ε)

η ονομασία της ποικιλίας θα μπορούσε να προκαλέσει σύγχυση λόγω της οπτικής, φωνητικής ή εννοιολογικής ομοιότητάς της με την ονομασία ποικιλίας του ίδιου ή πολύ συγγενούς είδους, όπως ορίζεται στο άρθρο 5·

στ)

η ονομασία της ποικιλίας είναι ταυτόσημη ή μπορεί να συγχέεται με ονομασίες που χρησιμοποιούνται συνήθως για τη διάθεση στην αγορά ορισμένων αγαθών ή οι οποίες πρέπει να διατηρηθούν ελεύθερες βάσει άλλης νομοθεσίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 6·

ζ)

η ονομασία της ποικιλίας είναι ικανή να παραπλανήσει ή να προκαλέσει σύγχυση, όπως ορίζεται στο άρθρο 7.

Άρθρο 3

Προγενέστερο δικαίωμα τρίτου

1.   Υπάρχει κώλυμα λόγω του προγενέστερου δικαιώματος τρίτου, όταν οποιαδήποτε αρμόδια αρχή κάνει δεκτή την ένσταση τρίτου που κατέχει εμπορικό σήμα κατά της ονομασίας της ποικιλίας στο έδαφος της Ένωσης. Το κώλυμα αυτό αφορά εμπορικά σήματα τα οποία:

α)

έχουν καταχωριστεί σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη ή στην Ένωση πριν από την καταχώριση της ονομασίας της ποικιλίας·

β)

είναι ταυτόσημα ή παρόμοια με την ονομασία της ποικιλίας· και

γ)

καταχωρίζονται για προϊόντα που αποτελούνται από το ίδιο ή στενά συγγενές είδος της συγκεκριμένης ποικιλίας.

2.   Στην περίπτωση γεωγραφικών ενδείξεων, ονομασιών προέλευσης ή εγγυημένων παραδοσιακών ιδιότυπων προϊόντων για γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα, αλκοολούχα ποτά, αρωματισμένους οίνους και αμπελοοινικά προϊόντα ως προηγούμενο δικαίωμα τρίτου, η ονομασία ποικιλίας στο έδαφος της Ένωσης απαγορεύεται, όταν η ονομασία της ποικιλίας παραβιάζει:

α)

το άρθρο 13 ή το άρθρο 24 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6)·

β)

το άρθρο 103 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (7)·

γ)

το άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 251/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (8)·

δ)

το άρθρο 21 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/787 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (9).

3.   Κώλυμα σχετικά με την καταλληλότητα μιας ονομασίας λόγω του προγενέστερου δικαιώματος, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1, παύει να υφίσταται όταν υπάρχει η γραπτή συγκατάθεση του κατόχου του προγενέστερου δικαιώματος για τη χρήση της ονομασίας σε σχέση με την οικεία ποικιλία, με την προϋπόθεση ότι η συγκατάθεση αυτή δεν μπορεί να παραπλανήσει το κοινό σχετικά με την πραγματική προέλευση του προϊόντος.

4.   Στην περίπτωση προγενέστερου δικαιώματος του αιτούντος σε σχέση με ολόκληρη την προτεινόμενη ονομασία της ποικιλίας ή μέρος αυτής, εφαρμόζεται κατ’ αναλογίαν το άρθρο 18 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2100/94.

Άρθρο 4

Δυσκολίες όσον αφορά την αναγνώριση ή την αναπαραγωγή ονομασίας ποικιλίας

1.   Υπάρχει κώλυμα λόγω δυσκολιών όσον αφορά την αναγνώριση ή την αναπαραγωγή μιας ονομασίας ποικιλίας, όταν μια ονομασία ποικιλίας προκαλεί στους χρήστες δυσκολίες όσον αφορά την αναγνώριση ή την αναπαραγωγή της.

2.   Θεωρείται ότι μια ονομασία ποικιλίας προκαλεί δυσκολίες στους χρήστες όσον αφορά την αναγνώριση ή την αναπαραγωγή της στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)

αποτελείται από, ή περιέχει, συγκριτικά ή υπερθετικά·

β)

αποτελείται από, ή περιέχει, τη βοτανική ονομασία ειδών εντός της ομάδας είτε των γεωργικών φυτικών ειδών είτε των κηπευτικών φυτικών ειδών στα οποία ανήκει η ποικιλία·

γ)

αποτελείται από, ή περιέχει, όρους αναπαραγωγής και τεχνικούς όρους, εκτός εάν η χρήση τους σε συνδυασμό με άλλους όρους δεν θα εμπόδιζε την αναγνώριση της ίδιας της ονομασίας της ποικιλίας·

δ)

αποτελείται αποκλειστικά από γεωγραφική ονομασία που έχει αποκτήσει φήμη για το συγκεκριμένο είδος·

ε)

αποτελείται από ένα μόνο γράμμα ή αριθμό ή αριθμούς, εκτός εάν αυτό αποτελεί καθιερωμένη πρακτική για τον προσδιορισμό ορισμένων ποικιλιών·

στ)

αποτελείται από, ή περιέχει, πάρα πολλές λέξεις ή στοιχεία, εκτός εάν μπορεί να αναγνωριστεί εύκολα λόγω της διατύπωσης·

ζ)

περιέχει σήμα στίξης ή άλλο σύμβολο, συνδυασμό κεφαλαίων και πεζών γραμμάτων (εκτός αν το πρώτο γράμμα είναι κεφαλαίο και τα υπόλοιπα γράμματα της ονομασίας πεζά), κάτω δείκτη, εκθέτη ή σχέδιο ή εικονιστικό στοιχείο [εκτός από την απόστροφο (’), το κόμμα (,), έως δύο μη παρακείμενα διακριτικά (!), την τελεία (.) ή το ενωτικό (–), τα σύμβολα της πλάγιας καθέτου (/) ή της ανάστροφης καθέτου (\)]·

η)

περιέχει ή αποτελείται από κάτω δείκτη, εκθέτη ή σχέδιο, λογότυπο ή εικονιστικό στοιχείο.

Άρθρο 5

Ονομασία που είναι πανομοιότυπη ή μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση με την ονομασία άλλης ποικιλίας

1.   Υπάρχει κώλυμα για τον χαρακτηρισμό μιας ονομασίας ποικιλίας, όταν είναι ταυτόσημη ή μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση με:

α)

ονομασία ποικιλίας με την οποία έχει καταχωριστεί άλλη ποικιλία του ίδιου ή στενά συγγενούς είδους σε επίσημο μητρώο ποικιλιών· ή

β)

ονομασία ποικιλίας με την οποία υλικό άλλης ποικιλίας έχει διατεθεί στην αγορά σε κράτος μέλος ή στην επικράτεια συμβαλλόμενου μέρους της Διεθνούς Ένωσης για την Προστασία των Νέων Ποικιλιών Φυτών («UPOV»)·

εκτός εάν η άλλη ποικιλία δεν υφίσταται πλέον και η ονομασία της δεν έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία.

2.   Προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον υπάρχει σύγχυση για τους σκοπούς της παραγράφου 1, η αρμόδια αρχή αναλύει πρώτα καθεμία από τις οπτικές, φωνητικές και εννοιολογικές πτυχές χωριστά και στη συνέχεια προβαίνει σε συνολική αξιολόγηση, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις ονομασίες ποικιλιών του ίδιου ή στενά συγγενούς είδους, υπό την προϋπόθεση ότι οι σχετικές ποικιλίες που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο και στην παράγραφο 1 έχουν αποτελέσει αντικείμενο δικαιώματος επί φυτικής ποικιλίας ή εφαρμογής του ή έχουν επίσημα εγκριθεί για εμπορία στο έδαφος ενός από τα ακόλουθα:

α)

της Ένωσης·

β)

του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου·

γ)

του συμβαλλόμενου μέρους της UPOV·

δ)

Μέλους του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ):

3.   Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί:

α)

«στενά συγγενή είδη»: τα είδη που απαριθμούνται στο παράρτημα·

β)

«επίσημο μητρώο ποικιλιών»: ο κοινός κατάλογος ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτικών ειδών, που αναφέρεται στο άρθρο 17 της οδηγίας 2002/53/ΕΚ ή στο άρθρο 17 της οδηγίας 2002/55/ΕΚ, ή ο κατάλογος ποικιλιών του ΟΟΣΑ, ή μητρώο φυτικών ποικιλιών μέλους της UPOV·

γ)

«ποικιλία που δεν υφίσταται πλέον»: ποικιλία της οποίας το υλικό δεν υφίσταται πλέον·

δ)

«η ονομασία δεν έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία»: η κατάσταση κατά την οποία η ονομασία ποικιλίας που έχει καταχωριστεί σε επίσημο μητρώο ποικιλιών θεωρείται ότι έχει απολέσει ιδιαίτερη σημασία μετά τη λήξη περιόδου 10 ετών μετά τη διαγραφή από το εν λόγω μητρώο, εκτός εάν συντρέχουν εξαιρετικές περιστάσεις.

Άρθρο 6

Ονομασίες που χρησιμοποιούνται συνήθως για τη διάθεση στην αγορά ορισμένων αγαθών

1.   Υπάρχει κώλυμα στον προσδιορισμό μιας ονομασίας ποικιλίας όταν μια ονομασία ποικιλίας είναι ταυτόσημη ή μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση με ονομασίες που χρησιμοποιούνται συνήθως για τη διάθεση στην αγορά ορισμένων αγαθών ή που πρέπει να παραμείνουν ελεύθερες βάσει άλλης νομοθεσίας.

2.   Οι χαρακτηρισμοί που χρησιμοποιούνται συνήθως για τη διάθεση στην αγορά ορισμένων αγαθών ή που πρέπει να διατηρηθούν ελεύθεροι σύμφωνα με άλλες νομικές διατάξεις, είναι:

α)

ονομασίες νομισμάτων·

β)

όροι που έχουν σχέση με τα μέτρα και τα σταθμά·

γ)

εκφράσεις και όροι που δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για σκοπούς άλλους από εκείνους που προβλέπονται από τη νομοθεσία της Ένωσης ή κράτους μέλους.

Άρθρο 7

Παραπλανητικό περιεχόμενο

1.   Υπάρχει κώλυμα για τον χαρακτηρισμό μιας ονομασίας ποικιλίας όταν ενδέχεται να παραπλανήσει ή να προκαλέσει σύγχυση όσον αφορά τα χαρακτηριστικά, την αξία ή την ταυτότητα της ποικιλίας ή την ταυτότητα του δημιουργού ή οποιουδήποτε άλλου διαδίκου.

2.   Θεωρείται ότι μια ονομασία ποικιλίας ενδέχεται να παραπλανήσει ή να προκαλέσει σύγχυση εάν:

α)

δίνει εσφαλμένη εντύπωση ότι η ποικιλία συνδέεται με μια άλλη ειδική ποικιλία ή είναι παράγωγη αυτής·

β)

δίνει εσφαλμένη εντύπωση ότι η ποικιλία διαθέτει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ή αξία·

γ)

αναφέρεται σε ένα ειδικό χαρακτηριστικό ή σε μια ειδική αξία κατά τρόπο ώστε να δίδεται εσφαλμένη εντύπωση ότι μόνο αυτή η ποικιλία διαθέτει αυτό το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ή αξία, ενώ στην πραγματικότητα άλλες ποικιλίες του ιδίου είδους μπορούν να διαθέτουν το ίδιο χαρακτηριστικό ή την ίδια αξία·

δ)

είναι παρόμοιο με γνωστή εμπορική ονομασία εκτός από καταχωρισμένο εμπορικό σήμα ή ονομασία ποικιλίας·

ε)

υποδηλώνει ότι πρόκειται για άλλη ποικιλία·

στ)

δίνει εσφαλμένη εντύπωση σχετικά με την ταυτότητα του αιτούντος, του υπευθύνου για τη συντήρηση της ποικιλίας ή του δημιουργού·

ζ)

συνίσταται σε ή περιλαμβάνει:

i)

συγκριτικά ή υπερθετικά που μπορεί να είναι παραπλανητικά ως προς τα χαρακτηριστικά της ποικιλίας·

ii)

τη βοτανική ονομασία ή την κοινή ονομασία ειδών εντός της ομάδας είτε των γεωργικών φυτικών ειδών είτε των κηπευτικών φυτικών ειδών στα οποία ανήκει η ποικιλία·

iii)

το όνομα ενός φυσικού ή νομικού προσώπου ή αναφορά σε αυτό, δίνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο εσφαλμένη εντύπωση όσον αφορά την ταυτότητα του αιτούντος, του υπευθύνου για τη διατήρηση της ποικιλίας ή του δημιουργού της·

η)

περιλαμβάνει γεωγραφική ονομασία που είναι πιθανό να παραπλανήσει τον χρήστη όσον αφορά τα χαρακτηριστικά ή την αξία για καλλιέργεια και χρήση της ποικιλίας.

Άρθρο 8

Κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2009

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 637/2009 καταργείται.

Ωστόσο, εξακολουθεί να εφαρμόζεται σε ονομασίες ποικιλιών που έχουν προταθεί από τον αιτούντα στην αρμόδια αρχή προς έγκριση πριν από την 1η Ιανουαρίου 2022.

Άρθρο 9

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2022.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 3 Μαρτίου 2021.

Για την Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ΕΕ L 193 της 20.7.2002, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 193 της 20.7.2002, σ. 33.

(3)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2100/94 του Συμβουλίου, της 27ης Ιουλίου 1994, για τα κοινοτικά δικαιώματα επί φυτικών ποικιλιών (ΕΕ L 227 της 1.9.1994, σ. 1).

(4)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 637/2009 της Επιτροπής, της 22ας Ιουλίου 2009, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής σχετικά με την καταλληλότητα των ονομασιών των ποικιλιών των γεωργικών φυτικών ειδών και των κηπευτικών ειδών (ΕΕ L 191 της 23.7.2009, σ. 10).

(5)  Κατευθυντήριες γραμμές του ΚΓΦΠ για τις ονομασίες των ποικιλιών, συνεδρίαση 1-του διοικητικού συμβουλίου της (2018), DOC-AC-2018-1-7.

(6)  Κανονισμός (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012, για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (ΕΕ L 343 της 14.12.2012, σ. 1).

(7)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671).

(8)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 251/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αρωματισμένων αμπελοοινικών προϊόντων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1601/91 του Συμβουλίου (ΕΕ L 84 της 20.3.2014, σ. 14).

(9)  Κανονισμός (ΕΕ) 2019/787 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2019, για τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση και την επισήμανση των αλκοολούχων ποτών, τη χρήση των ονομασιών των αλκοολούχων ποτών στην παρουσίαση και επισήμανση άλλων τροφίμων, την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων για τα αλκοολούχα ποτά, τη χρήση της αιθυλικής αλκοόλης και των προϊόντων απόσταξης γεωργικής προέλευσης σε ποτά με αλκοόλη, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 (ΕΕ L 130 της 17.5.2019, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ορισμός των στενά συγγενών ειδών κατά την έννοια του άρθρου 5 παράγραφος 3

Προκειμένου να οριστούν τα «πολύ συγγενή είδη», κατά την έννοια του άρθρου 5 παράγραφος 3, έχουν εφαρμογή τα ακόλουθα:

α)

όταν υπάρχουν περισσότερες από μία κλάσεις σε ένα γένος, εφαρμόζεται ο κατάλογος των κλάσεων του μέρους I·

β)

όταν οι κλάσεις συμπεριλαμβάνουν περισσότερα από ένα γένη, εφαρμόζεται ο κατάλογος του μέρους II·

γ)

κατά γενικό κανόνα, για τα γένη και τα είδη που δεν καλύπτονται από τον κατάλογο των κλάσεων των μερών I και II, ένα γένος θεωρείται ως κλάση.

ΜΕΡΟΣ I

ΚΛΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΝΑ ΓΕΝΟΣ

Κλάσεις

Βοτανικές ονομασίες

Κλάση 1.1:

Brassica oleracea

Κλάση 1.2:

Brassica εκτός από Brassica oleracea

Κλάση 2.1:

Beta vulgaris L. var. alba DC., Beta vulgaris L. var. altissima

Κλάση 2.2:

Beta vulgaris ssp. vulgaris var. conditiva Alef. (συν.: B. vulgaris L. var. rubra L.), B. vulgaris L. var. cicla L., B. vulgaris L. ssp. vulgaris var. vulgaris.

Κλάση 2.3:

Beta εκτός από τις κλάσεις 2.1 και 2.2

Κλάση 3.1:

Cucumis sativus

Κλάση 3.2:

Cucumis melo

Κλάση 3.3:

Cucumis εκτός από τις κλάσεις 3.1 και 3.2

Κλάση 4.1:

Solanum tuberosum L.

Κλάση 4.2:

Ντομάτα και Έρριζα υποκείμενα ντομάτας:

Solanum lycopersicum L. (Lycopersicon esculentum Mill.)

Solanum cheesmaniae (L. Ridley) Fosberg (Lycopersicon cheesmaniae L. Riley)

Solanum chilense (Dunal) Reiche (Lycopersicon chilense Dunal)

Solanum chmielewskii (C.M. Rick et al.) D.M. Spooner et al. (Lycopersicon chmielewskii C. M. Rick et al.)

Solanum galapagense S.C. Darwin & Peralta (Lycopersicon cheesmaniae f. minor (Hook. f.) C. H. Müll.) [Lycopersicon cheesmaniae var. minor (Hook. f.) D. M. Porter]

Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner (Lycopersicon agrimoniifolium Dunal) (Lycopersicon hirsutum Dunal) (Lycopersicon hirsutum f. glabratum C. H. Müll.)

Solanum pennellii Correll [Lycopersicon pennellii (Correll) D’Arcy]

Solanum peruvianum L. (Lycopersicon dentatum Dunal) [Lycopersicon peruvianum (L.) Mill.]

Solanum pimpinellifolium L. [Lycopersicon peruvianum (L.) Mill.] (Lycopersicon racemigerum Lange)

και υβρίδια μεταξύ των εν λόγω ειδών

Κλάση 4.3:

Solanum melongena L.

Κλάση 4.4:

Solanum εκτός από τις κλάσεις 4.1, 4.2, 4.3

ΜΕΡΟΣ II

ΚΛΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΓΕΝΗ

Κλάσεις

Βοτανικές ονομασίες

Κλάση 201:

Secale, Triticosecale, Triticum

Κλάση 203 (*):

Agrostis, Dactylis, Festuca, Festulolium, Lolium, Phalaris, Phleum και Poa

Κλάση 204 (*)

Lotus, Medicago, Ornithopus, Onobrychis, Trifolium

Κλάση 205:

Cichorium, Lactuca


(*)  Οι κλάσεις 203 και 204 δεν σχηματίζονται μόνο με βάση πολύ συγγενή είδη.


Διορθωτικά

4.3.2021   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 74/35


Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)

( Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 119 της 4ης Μαΐου 2016 )

1.

Στη σελίδα 4, αιτιολογική σκέψη 20 δεύτερη περίοδος:

αντί:

«(…) όταν τα δικαστήρια ενεργούν υπό τη δικαιοδοτική τους ιδιότητα, προκειμένου να διασφαλίζεται (…)»,

διάβαζε:

«(…) όταν τα δικαστήρια ενεργούν υπό τη δικαστική τους ιδιότητα, προκειμένου να διασφαλίζεται (…)».

2.

Στη σελίδα 6, αιτιολογική σκέψη 32 πρώτη περίοδος:

αντί:

«(…) η οποία να συνιστά ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει ένδειξη της συμφωνίας (…)»,

διάβαζε:

«(…) η οποία να συνιστά ελεύθερη, συγκεκριμένη, εν πλήρει επιγνώσει και αδιαμφισβήτητη ένδειξη της συμφωνίας (…)».

3.

Στη σελίδα 6, αιτιολογική σκέψη 33 τρίτη περίοδος:

αντί:

«Τα υποκείμενα των δεδομένων θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν τη συναίνεσή τους μόνο σε ορισμένους τομείς της έρευνας (…)»,

διάβαζε:

«Τα υποκείμενα των δεδομένων θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν τη συγκατάθεσή τους μόνο σε ορισμένους τομείς της έρευνας (…)».

4.

Στη σελίδα 7, αιτιολογική σκέψη 39 πέμπτη περίοδος:

αντί:

«Ιδίως, οι συγκεκριμένοι σκοποί της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει να είναι σαφείς, νόμιμοι και προσδιορισμένοι κατά τον χρόνο συλλογής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.»,

διάβαζε:

«Ιδίως, οι συγκεκριμένοι σκοποί της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει να είναι ρητοί, νόμιμοι και προσδιορισμένοι κατά τον χρόνο συλλογής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.».

5.

Στη σελίδα 8, αιτιολογική σκέψη 42 πρώτη περίοδος:

αντί:

«(42)

Όταν η επεξεργασία βασίζεται στη συναίνεση του υποκειμένου των δεδομένων, ο υπεύθυνος επεξεργασίας (…)»,

διάβαζε:

«(42)

Όταν η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων, ο υπεύθυνος επεξεργασίας (…)».

6.

Στη σελίδα 10, αιτιολογική σκέψη 50 δεύτερο εδάφιο πρώτη περίοδος:

αντί:

«Όταν το υποκείμενο των δεδομένων παρέσχε τη συναίνεσή του ή η επεξεργασία βασίζεται (…)»,

διάβαζε:

«Όταν το υποκείμενο των δεδομένων παρέσχε τη συγκατάθεσή του ή η επεξεργασία βασίζεται (…)».

7.

Στη σελίδα 11, αιτιολογική σκέψη 54 πρώτη περίοδος:

αντί:

«(54)

Η επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να είναι απαραίτητη για λόγους δημόσιου συμφέροντος στους τομείς της δημόσιας υγείας, χωρίς τη συναίνεση του υποκειμένου των δεδομένων.»,

διάβαζε:

«(54)

Η επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να είναι απαραίτητη για λόγους δημόσιου συμφέροντος στους τομείς της δημόσιας υγείας, χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων.».

8.

Στη σελίδα 18, αιτιολογική σκέψη 97 πρώτη περίοδος:

αντί:

«(97)

Εάν η επεξεργασία διενεργείται από δημόσια αρχή, εξαιρουμένων των δικαστηρίων ή των ανεξάρτητων δικαστικών αρχών όταν ενεργούν υπό τη δικαιοδοτική τους αρμοδιότητα, εφόσον, στον ιδιωτικό τομέα, (…)»,

διάβαζε:

«(97)

Εάν η επεξεργασία διενεργείται από δημόσια αρχή, εξαιρουμένων των δικαστηρίων ή των ανεξάρτητων δικαστικών αρχών όταν ενεργούν υπό τη δικαστική τους ιδιότητα, εφόσον, στον ιδιωτικό τομέα, (…)».

9.

Στη σελίδα 24, αιτιολογική σκέψη 129 έκτη περίοδος:

αντί:

«Κάθε νομικά δεσμευτικό μέτρο της εποπτικής αρχής θα πρέπει να υποβάλλεται γραπτώς, να είναι σαφές και απερίφραστο, να αναφέρει (…)»,

διάβαζε:

«Κάθε νομικά δεσμευτικό μέτρο της εποπτικής αρχής θα πρέπει να υποβάλλεται γραπτώς, να είναι σαφές και αδιαμφισβήτητο, να αναφέρει (…)».

10.

Στη σελίδα 26, αιτιολογική σκέψη 143 πρώτη παράγραφος τρίτη περίοδος:

αντί:

«(…) από τη δημοσίευση των αποφάσεων αυτών στον διαδικτυακό τόπο του ΣυμβουλίουΠροστασίας Δεδομένων, σύμφωνα με το άρθρο 263 ΣΛΕΕ.»,

διάβαζε:

«(…) από τη δημοσίευση των αποφάσεων αυτών στον διαδικτυακό τόπο του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων, σύμφωνα με το άρθρο 263 ΣΛΕΕ.».

11.

Στη σελίδα 34, άρθρο 4 σημείο 11):

αντί:

«11)

“συγκατάθεση” του υποκειμένου των δεδομένων: κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία (…)»,

διάβαζε:

«11)

“συγκατάθεση” του υποκειμένου των δεδομένων: κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, εν πλήρει επιγνώσει και αδιαμφισβήτητη, με την οποία (…)».

12.

Στη σελίδα 36, άρθρο 6 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο α):

αντί:

«α)

το υποκείμενο των δεδομένων έχει συναινέσει στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του (…)»,

διάβαζε:

«α)

το υποκείμενο των δεδομένων έχει παράσχει συγκατάθεση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του (…)».

13.

Στη σελίδα 38, άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο γ):

αντί:

«(…)

εάν το υποκείμενο των δεδομένων είναι σωματικά ή νομικά ανίκανο να συγκατατεθεί,»,

διάβαζε:

«(…)

εάν το υποκείμενο των δεδομένων είναι σωματικά ή νομικά ανίκανο να παράσχει συγκατάθεση,».

14.

Στη σελίδα 38, άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο στ):

αντί:

«στ)

η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή όταν τα δικαστήρια ενεργούν υπό τη δικαιοδοτική τους ιδιότητα,»,

διάβαζε:

«στ)

η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή όταν τα δικαστήρια ενεργούν υπό τη δικαστική τους ιδιότητα,».

15.

Στη σελίδα 39, ΚΕΦΑΛΑΙΟ III, τίτλος:

αντί:

«Δικαιώματά του υποκειμένου των δεδομένων»,

διάβαζε:

«Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων».

16.

Στη σελίδα 48, άρθρο 25 παράγραφος 2 δεύτερη περίοδος:

αντί:

«Αυτή η υποχρεώση ισχύει για το εύρος των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (…)»,

διάβαζε:

«Αυτή η υποχρέωση ισχύει για το εύρος των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (…)».

17.

Στη σελίδα 52, άρθρο 32 παράγραφος 1 στοιχείο β):

αντί:

«β)

της δυνατότητας διασφάλισης του απορρήτου, της ακεραιότητας, της διαθεσιμότητας και της αξιοπιστίας των συστημάτων και των υπηρεσιών επεξεργασίας σε συνεχή βάση,»,

διάβαζε:

«β)

της δυνατότητας διασφάλισης της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας, της διαθεσιμότητας και της αξιοπιστίας των συστημάτων και των υπηρεσιών επεξεργασίας σε συνεχή βάση,».

18.

Στη σελίδα 55, άρθρο 37 παράγραφος 1 στοιχείο α):

αντί:

«α)

η επεξεργασία διενεργείται από δημόσια αρχή ή φορέα, εκτός από δικαστήρια που ενεργούν στο πλαίσιο της δικαιοδοτικής τους αρμοδιότητας,»,

διάβαζε:

«α)

η επεξεργασία διενεργείται από δημόσια αρχή ή φορέα, εκτός από δικαστήρια που ενεργούν στο πλαίσιο της δικαστικής τους ιδιότητας,».

19.

Στη σελίδα 57, άρθρο 40 παράγραφος 4:

αντί:

«4.

Ο κώδικας δεοντολογίας που αναφέρεται στην παράγράφο 2 του παρόντος άρθρου (…)»,

διάβαζε:

«4.

Ο κώδικας δεοντολογίας που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου (…)».

20.

Στη σελίδα 67, άρθρο 55 παράγραφος 3:

αντί:

«3.

Οι εποπτικές αρχές δεν είναι αρμόδιες να ελέγχουν πράξεις επεξεργασίας οι οποίες διενεργούνται από δικαστήρια στο πλαίσιο της δικαιοδοτικής τους αρμοδιότητας.»,

διάβαζε:

«3.

Οι εποπτικές αρχές δεν είναι αρμόδιες να ελέγχουν πράξεις επεξεργασίας οι οποίες διενεργούνται από δικαστήρια στο πλαίσιο της δικαστικής τους ιδιότητας.».

21.

Στη σελίδα 77, άρθρο 70 παράγραφος 1 στοιχείο ζ):

αντί:

«ζ)

εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές, συστάσεις και βέλτιστες πρακτικές σύμφωνα με το

στοιχείο ε) της παρούσας παραγράφου σχετικά με τη διαπίστωση των παραβίασεων

των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (…)»,

διάβαζε:

«ζ)

εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές, συστάσεις και βέλτιστες πρακτικές σύμφωνα με το

στοιχείο ε) της παρούσας παραγράφου σχετικά με τη διαπίστωση των παραβιάσεων

των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (…)».

22.

Στη σελίδα 78, άρθρο 70 παράγραφος 4 πρώτη περίοδος:

αντί:

«4.

Όπου είναι σκόπιμο, το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων ζητεί τη γνώμη των

ενδιαφερόμενων μέρων και τους δίνει την ευκαιρία να υποβάλουν παρατηρήσεις μέσα

σε εύλογη προθεσμία.»,

διάβαζε:

«4.

Όπου είναι σκόπιμο, το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων ζητεί τη γνώμη των

ενδιαφερόμενων μερών και τους δίνει την ευκαιρία να υποβάλουν παρατηρήσεις μέσα

σε εύλογη προθεσμία.».

23.

Στη σελίδα 83, άρθρο 83 παράγραφος 5 στοιχείο α):

αντί:

«α)

οι βασικές αρχές για την επεξεργασία, περιλαμβανομένων των όρων που ισχύουν για την έγκριση, σύμφωνα με τα άρθρα 5, 6, 7 και 9,»,

διάβαζε:

«α)

οι βασικές αρχές για την επεξεργασία, περιλαμβανομένων των όρων που ισχύουν για τη συγκατάθεση, σύμφωνα με τα άρθρα 5, 6, 7 και 9,».


4.3.2021   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 74/39


Διορθωτικό στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2020/1737 της Επιτροπής, της 14ης Ιουλίου 2020, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 273/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 111/2005 του Συμβουλίου όσον αφορά την προσθήκη ορισμένων πρόδρομων ουσιών των ναρκωτικών στον κατάλογο των διαβαθμισμένων ουσιών

( Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 392 της 23ης Οκτωβρίου 2020 )

Στη σελίδα 5, στο παράρτημα Ι σημείο 1) στοιχείο α) σημείο iii):

αντί:

«iii)

στην καταχώριση για την (1S,2R)-(+)-χλωροεφεδρίνη, ο κωδικός ΣΟ “2939 79 90” αντικαθίσταται από τον κωδικό “2939 79 90”·»

διάβαζε:

«iii)

στην καταχώριση για την (1S,2R)-(+)-χλωροεφεδρίνη, ο κωδικός ΣΟ “2939 99 00” αντικαθίσταται από τον κωδικό “2939 79 90”·».