ISSN 1977-0669

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 43

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

64ό έτος
8 Φεβρουαρίου 2021


Περιεχόμενα

 

II   Μη νομοθετικές πράξεις

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/138 του Συμβουλίου, της 5ης Φεβρουαρίου 2021, για την εφαρμογή του άρθρου 2 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2580/2001 για τη λήψη ειδικών περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων με σκοπό την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και για την κατάργηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/1128

1

 

*

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/139 της Επιτροπής, της 4ης Δεκεμβρίου 2020, για την τροποποίηση των παραρτημάτων I και V του κανονισμού (ΕΕ) 2019/125 για το εμπόριο ορισμένων αντικειμένων δυναμένων να χρησιμοποιηθούν για τη θανατική ποινή, για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία, ώστε να ληφθεί υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση

5

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/140 της Επιτροπής, της 1ης Φεβρουαρίου 2021, για την έγκριση μη ήσσονος σημασίας τροποποίησης των προδιαγραφών ονομασίας καταχωρισμένης στο μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Munster/Munster-Géromé (ΠΟΠ)]

8

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/141 της Επιτροπής, της 5ης Φεβρουαρίου 2021, για την παράταση της παρέκκλισης από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 του Συμβουλίου όσον αφορά την απαγόρευση της αλιείας επάνω από προστατευόμενα ενδιαιτήματα, την ελάχιστη απόσταση από την ακτή και το ελάχιστο βάθος θάλασσας που οφείλουν να τηρούν οι μηχανότρατες με ζευγαρωτά σκάφη (gangui) οι οποίες αλιεύουν σε ορισμένα χωρικά ύδατα της Γαλλίας (Προβηγκία-Άλπεις-Κυανή Ακτή)

10

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

*

Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2021/142 του Συμβουλίου, της 5ης Φεβρουαρίου 2021, για την ενημέρωση του καταλόγου προσώπων, ομάδων και οντοτήτων που υπάγονται στα άρθρα 2, 3 και 4 της κοινής θέσης 2001/931/ΚΕΠΠΑ για την εφαρμογή ειδικών μέτρων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και για την κατάργηση της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2020/1132

14

 

*

Απόφαση (ΕΕ) 2021/143 της Επιτροπής, της 5ης Φεβρουαρίου 2021, για την τροποποίηση του παραρτήματος της νομισματικής σύμβασης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Κράτους της Πόλεως του Βατικανού

18

 

*

Απόφαση (ΕΕ) 2021/144 της Επιτροπής, της 5ης Φεβρουαρίου 2021, για την επικαιροποίηση του παραρτήματος Α της νομισματικής σύμβασης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Πριγκιπάτου του Μονακό

25

 

*

Απόφαση (ΕΕ) 2021/145 της Επιτροπής, της 5ης Φεβρουαρίου 2021, για την τροποποίηση του παραρτήματος της νομισματικής συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου

33

 

*

Απόφαση (ΕΕ) 2021/146 της Επιτροπής, της 5ης Φεβρουαρίου 2021, για την τροποποίηση του παραρτήματος της νομισματικής συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Πριγκιπάτου της Ανδόρας

47

 

 

Διορθωτικά

 

*

Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) 2021/48 του Συμβουλίου, της 22ας Ιανουαρίου 2021, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 147/2003 σχετικά με περιοριστικά μέτρα για τη Σομαλία ( EE L 23 της 25.1.2021 )

61

EL

Οι πράξεις των οποίων οι τίτλοι έχουν τυπωθεί με λευκά στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


II Μη νομοθετικές πράξεις

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

8.2.2021   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 43/1


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/138 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 5ης Φεβρουαρίου 2021

για την εφαρμογή του άρθρου 2 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2580/2001 για τη λήψη ειδικών περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων με σκοπό την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και για την κατάργηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/1128

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2580/2001 του Συμβουλίου, της 27ης Δεκεμβρίου 2001, για τη λήψη ειδικών περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων με σκοπό την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (1), και ιδίως το άρθρο 2 παράγραφος 3,

Έχοντας υπόψη την πρόταση του ύπατου εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 30 Ιουλίου 2020, το Συμβούλιο εξέδωσε τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2020/1128 (2) για την εφαρμογή του άρθρου 2 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2580/2001, καταρτίζοντας ενημερωμένο κατάλογο προσώπων, ομάδων και οντοτήτων έναντι των οποίων ισχύει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2580/2001 («κατάλογος»).

(2)

Το Συμβούλιο γνωστοποίησε σε όλα τα πρόσωπα, ομάδες και οντότητες, όπου αυτό ήταν εφικτό, το σκεπτικό βάσει του οποίου εντάχθηκαν στον κατάλογο.

(3)

Με ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Συμβούλιο πληροφόρησε τα πρόσωπα, τις ομάδες και τις οντότητες του καταλόγου ότι αποφάσισε να παραμείνουν στον κατάλογο. Το Συμβούλιο πληροφόρησε επίσης τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα, ομάδες και οντότητες ότι έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν το σκεπτικό του Συμβουλίου βάσει του οποίου εισήχθησαν στον κατάλογο, εάν αυτό δεν τους είχε ήδη γνωστοποιηθεί.

(4)

Το Συμβούλιο επανεξέτασε τον κατάλογο, όπως απαιτεί το άρθρο 2 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2580/2001. Κατά την επανεξέταση αυτή, το Συμβούλιο έλαβε υπόψη τις παρατηρήσεις που του υπέβαλαν οι ενδιαφερόμενοι, καθώς και τις ενημερωμένες πληροφορίες που ελήφθησαν από τις αρμόδιες εθνικές αρχές σχετικά με το καθεστώς των καταχωρισμένων στον κατάλογο προσώπων, ομάδων και οντοτήτων σε εθνικό επίπεδο.

(5)

Το Συμβούλιο επιβεβαίωσε ότι οι αρμόδιες αρχές, που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 4 της κοινής θέσης 2001/931/ΚΕΠΠΑ (3) του Συμβουλίου, έλαβαν αποφάσεις σύμφωνα με τις οποίες όλα τα επί του καταλόγου πρόσωπα, ομάδες και οντότητες ενέχονται σε τρομοκρατικές πράξεις κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφοι 2 και 3 της κοινής θέσης 2001/931/ΚΕΠΠΑ. Το Συμβούλιο κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ότι τα πρόσωπα, οι ομάδες και οι οντότητες έναντι των οποίων εφαρμόζονται τα άρθρα 2, 3 και 4 της κοινής θέσης 2001/931/ΚΕΠΠΑ θα πρέπει να συνεχίσουν να υπόκεινται στα ειδικά περιοριστικά μέτρα που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2580/2001.

(6)

Ο κατάλογος θα πρέπει να επικαιροποιηθεί αναλόγως και ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1128 θα πρέπει να καταργηθεί,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κατάλογος του άρθρου 2 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2580/2001 παρατίθεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1128 καταργείται.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 5 Φεβρουαρίου 2021.

Για το Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

A. P. ZACARIAS


(1)  ΕΕ L 344 της 28.12.2001, σ. 70.

(2)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1128 του Συμβουλίου, της 30ής Ιουλίου 2020, για την εφαρμογή του άρθρου 2 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2580/2001 για τη λήψη ειδικών περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων με σκοπό την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την κατάργηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/19 (ΕΕ L 247 της 31.7.2020, σ. 1).

(3)  Κοινή θέση 2001/931/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 27ης Δεκεμβρίου 2001, για την εφαρμογή ειδικών μέτρων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 344 της 28.12.2001, σ. 93).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 1

I.   ΠΡΟΣΩΠΑ

1.

ABDOLLAHI Hamed (άλλως Mustafa Abdullahi), γεννήθηκε στις 11.8.1960 στο Ιράν. Αριθ. διαβατηρίου: D9004878.

2.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, γεννήθηκε στο Al Ihsa (Σαουδική Αραβία), υπήκοος Σαουδικής Αραβίας.

3.

AL-YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, γεννήθηκε στις 16.10.1966 στο Tarut (Σαουδική Αραβία), υπήκοος Σαουδικής Αραβίας.

4.

ARBABSIAR Manssor (άλλως Mansour Arbabsiar), γεννήθηκε στις 6.3.1955 ή 15.3.1955 στο Ιράν. Ιρανός και Αμερικανός υπήκοος, αριθμός διαβατηρίου: C2002515 (Ιράν), Αριθμός διαβατηρίου: 477845448 (ΗΠΑ). Εθνικός αριθμός ταυτότητας: 07442833, ημερομηνία λήξης 15.3.2016 (δίπλωμα οδήγησης ΗΠΑ).

5.

ASSADI Assadollah, γεννήθηκε στις 22.12.1971 στην Τεχεράνη (Ιράν), υπήκοος Ιράν. Αριθ. διπλωματικού διαβατηρίου Ιράν: D9016657.

6.

BOUYERI, Mohammed (άλλως Abu ZUBAIR ή SOBIAR ή Abu ZOUBAIR), γεννήθηκε στις 8.3.1978 στο Άμστερνταμ (Κάτω Χώρες).

7.

EL HAJJ, Hassan, γεννήθηκε στις 22.3.1988 στην Zaghdraiya, Σιδώνα, Λίβανος, υπήκοος Καναδά. Αριθ. διαβατηρίου: JX446643 (Καναδάς).

8.

HASHEMI MOGHADAM Saeid, γεννήθηκε στις 6.8.1962 στην Τεχεράνη (Ιράν), υπήκοος Ιράν. Αριθ. διαβατηρίου: D9016290, ισχύει ως τις 4.2.2019.

9.

IZZ-AL-DIN, Hasan (άλλως GARBAYA, Ahmed ή SA-ID ή SALWWAN, Samir), Λίβανος, γεννήθηκε το 1963 στον Λίβανο, υπήκοος Λιβάνου.

10.

MELIAD, Farah, γεννήθηκε στις 5.11.1980 στο Σίδνεϋ (Αυστραλία), υπήκοος Αυστραλίας. Αριθ. διαβατηρίου: M2719127 (Αυστραλία).

11.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (άλλως ALI, Salem ή BIN KHALID, Fahd Bin Abdallah ή HENIN, Ashraf Refaat Nabith ή WADOOD, Khalid Abdul), γεννήθηκε στις 14.4.1965 ή 1.3.1964 στο Πακιστάν, αριθμός διαβατηρίου 488555.

12.

ȘANLI, Dalokay (άλλως Sinan), γεννήθηκε στις 13.10.1976 στο Pülümür (Τουρκία).

13.

SHAHLAI Abdul Reza (άλλως Abdol Reza Shala’i ή Abd-al Reza Shalai ή Abdorreza Shahlai ή Abdolreza Shahla’i ή Abdul-Reza Shahlaee ή Hajj Yusef ή Haji Yusif ή Hajji Yasir ή Hajji Yusif ή Yusuf Abu-al-Karkh), γεννήθηκε περί το 1957 στο Ιράν. Διευθύνσεις: (1) Kermanshah, Ιράν, (2) Στρατιωτική βάση Mehran, επαρχία Ilam, Ιράν.

14.

SHAKURI Ali Gholam, γεννήθηκε περί το 1965 στην Τεχεράνη (Ιράν).

II.   ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

1.

«Οργάνωση Abu Nidal» — «ANO» (άλλως «Επαναστατικό Συμβούλιο Φατάχ» ή «Αραβικές Επαναστατικές Ταξιαρχίες» ή «Μαύρος Σεπτέμβρης» ή «Επαναστατική Οργάνωση Σοσιαλιστών Μουσουλμάνων»).

2.

«Ταξιαρχία Μαρτύρων του Al-Aqsa».

3.

Σωματείο Αλ-Ακσά («Al-Aqsa e.V»).

4.

«Μπάμπαρ Χαλσά».

5.

«Κομμουνιστικό Κόμμα Φιλιππίνων», στο οποίο περιλαμβάνεται ο «Νέος Λαϊκός Στρατός» («NPA») των Φιλιππίνων.

6.

Διεύθυνση εσωτερικής ασφάλειας του ιρανικού υπουργείου Πληροφοριών και Ασφάλειας.

7.

«Gama’a al-Islamiyya» (άλλως «Al-Gama’a al-Islamiyya») («Ισλαμική Ομάδα» — «IG»).

8.

«İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi» — «IBDA-C» («Μέγα Ισλαμικό Μέτωπο των Πολεμιστών της Ανατολής»).

9.

«Χαμάς», στην οποία περιλαμβάνεται η οργάνωση «Hamas-Izz al-Din al-Qassem».

10.

«Στρατιωτική πτέρυγα της Χεζμπολάχ» («Hizballah Military Wing») [άλλως «Hezbollah Military Wing» ή «Hizbullah Military Wing» ή «Hizbollah Military Wing» ή «Hezballah Military Wing» ή «Hisbollah Military Wing» ή «Hizbu’llah Military Wing» ή «Hizb Allah Military Wing» ή «Jihad Council» (και όλες οι μονάδες που δίνουν αναφορά σε αυτήν, συμπεριλαμβανομένου του Οργανισμού Εξωτερικής Ασφαλείας)].

11.

«Hizbul Mujahideen» — «ΗΜ».

12.

«Khalistan Zindabad Force» («Δύναμη Κομάντο του Χαλιστάν») — «KZF».

13.

«Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν» — «PKK» (άλλως «KADEK» ή «KONGRA-GEL»).

14.

«Τίγρεις για την Απελευθέρωση του Ταμίλ Ιλάμ» — «LTTE».

15.

«Ejército de Liberación Nacional» («Εθνικός Απελευθερωτικός Στρατός»).

16.

«Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ» — «PIJ».

17.

«Λαϊκό Μέτωπο για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης» — «PFLP».

18.

«Λαϊκό Μέτωπο για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης — Γενική Διοίκηση» (άλλως «PFLP — General Command»).

19.

«Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi» — «DHKP/C» [άλλως «Devrimci Sol» («Επαναστατική Αριστερά») ή «Dev Sol»] («Επαναστατικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός/Μέτωπο/Κόμμα»).

20.

«Sendero Luminoso» — «SL» («Φωτεινό Μονοπάτι»).

21.

«Teyrbazen Azadiya Kurdistan» — «TAK» (άλλως «Γεράκια της Λευτεριάς του Κουρδιστάν»).

8.2.2021   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 43/5


ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/139 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 4ης Δεκεμβρίου 2020

για την τροποποίηση των παραρτημάτων I και V του κανονισμού (ΕΕ) 2019/125 για το εμπόριο ορισμένων αντικειμένων δυναμένων να χρησιμοποιηθούν για τη θανατική ποινή, για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία, ώστε να ληφθεί υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/125 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Ιανουαρίου 2019, για το εμπόριο ορισμένων αντικειμένων δυναμένων να χρησιμοποιηθούν για τη θανατική ποινή, για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία (1) και ιδίως το πρώτο εδάφιο του άρθρου 24,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στη συμφωνία αποχώρησης (2) καθορίζονται οι ρυθμίσεις για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας (στο εξής: Ηνωμένο Βασίλειο) από την Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας.

(2)

Η μεταβατική περίοδος που ορίζεται στο τέταρτο μέρος της συμφωνίας αποχώρησης λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2020, ημερομηνία κατά την οποία το δίκαιο της Ένωσης παύει να ισχύει ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο και εντός αυτού.

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 4 του πρωτοκόλλου για τις Ιρλανδία/Βόρεια Ιρλανδία της συμφωνίας αποχώρησης, σε συνδυασμό με το παράρτημα 2 του εν λόγω πρωτοκόλλου, οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 2019/125 θα εφαρμόζονται ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο και εντός αυτού όσον αφορά τη Βόρεια Ιρλανδία από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου.

(4)

Για τις περιπτώσεις για τις οποίες ο κανονισμός (ΕΕ) 2019/125 θεσπίζει την απαίτηση έκδοσης άδειας για την άσκηση εμπορίου από την Ένωση προς τρίτες χώρες, η «αρμόδια αρχή» του Ηνωμένου Βασιλείου θα είναι εκείνη η οποία, από την 1η Ιανουαρίου 2021, θα είναι υπεύθυνη για τη λήψη απόφασης σχετικά με κάθε αίτηση για τη χορήγηση τέτοιας άδειας σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό, η οποία υποβάλλεται από εξαγωγέα εγκατεστημένο ή διαμένοντα στη Βόρεια Ιρλανδία.

(5)

Επομένως, με την επιφύλαξη της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2019/125 ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο και εντός αυτού όσον αφορά τη Βόρεια Ιρλανδία, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 4 του πρωτοκόλλου για τις Ιρλανδία/Βόρεια Ιρλανδία της συμφωνίας αποχώρησης, σε συνδυασμό με το παράρτημα 2 σημείο 47 του εν λόγω πρωτοκόλλου, είναι σκόπιμο να τροποποιηθεί το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) 2019/125.

(6)

Σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 19 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/125, για την εξαγωγή των προϊόντων που απαριθμούνται στο παράρτημα IV του κανονισμού, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση ανθρώπων με θανατηφόρο ένεση, απαιτείται η έκδοση άδειας.

(7)

Στο άρθρο 20 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/125 προβλέπεται «ενωσιακή γενική άδεια εξαγωγής».

(8)

Σύμφωνα με το παράρτημα V του κανονισμού (ΕΕ) 2019/125, η ενωσιακή γενική άδεια εξαγωγής καλύπτει τις εξαγωγές των αντικειμένων που απαριθμούνται σε οποιαδήποτε καταχώριση του παραρτήματος IV του κανονισμού (ΕΕ) 2019/125 και ισχύει σε ολόκληρη την Ένωση για εξαγωγές προς τους προορισμούς που απαριθμούνται στο μέρος 2 του παραρτήματος V. Οι εν λόγω προορισμοί είναι τρίτες χώρες οι οποίες έχουν καταργήσει τη θανατική ποινή για όλα τα εγκλήματα και έχουν επιβεβαιώσει την κατάργησή της μέσω διεθνούς δέσμευσης (3).

(9)

Η ενωσιακή γενική άδεια εξαγωγής συμβάλλει στην ελαχιστοποίηση του κανονιστικού φόρτου που επωμίζονται οι ενωσιακές εταιρείες που εξάγουν αντικείμενα τα οποία απαριθμούνται στο παράρτημα IV του κανονισμού κατά την εξαγωγή σχετικών φαρμακευτικών προϊόντων για θεμιτούς θεραπευτικούς σκοπούς.

(10)

Το Ηνωμένο Βασίλειο επικύρωσε το Πρωτόκολλο αριθ. 13 στη σύμβαση για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών, σχετικά με την κατάργηση της θανατικής ποινής σε όλες τις περιστάσεις, και, ως εκ τούτου, πληροί τις απαιτήσεις για τη συμπερίληψή του στον κατάλογο προορισμών του παραρτήματος V μέρος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/125.

(11)

Επομένως, με την επιφύλαξη της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2019/125 ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο και εντός αυτού όσον αφορά τη Βόρεια Ιρλανδία, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 4 σε συνδυασμό με το παράρτημα 2 σημείο 47 του πρωτοκόλλου για τις Ιρλανδία/Βόρεια Ιρλανδία που προσαρτάται στη συμφωνία αποχώρησης, είναι σκόπιμο να τροποποιηθεί το παράρτημα V του κανονισμού (ΕΕ) 2019/125.

(12)

Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί η δυνατότητα εφαρμογής του παρόντος κανονισμού μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2021. Εάν η προθεσμία ένστασης λήγει μετά την 1η Ιανουαρίου 2021, είναι σκόπιμο, για λόγους ασφάλειας δικαίου και για να αποφευχθεί κάθε ενδεχόμενη επιζήμια διαταραχή των δραστηριοτήτων των ενωσιακών εταιρειών που επιθυμούν να εξάγουν αντικείμενα που απαριθμούνται στο παράρτημα IV στο Ηνωμένο Βασίλειο, να προβλεφθεί η αναδρομική εφαρμογή του κανονισμού από την 1η Ιανουαρίου 2021.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα παραρτήματα I και V του κανονισμού (ΕΕ) 2019/125 τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την πέμπτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2021.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 4 Δεκεμβρίου 2020.

Για την Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ΕΕ L 30 της 31.1.2019, σ. 1.

(2)  Συμφωνία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (ΕΕ L 29 της 31.1.2020, σ. 7).

(3)  Παράρτημα V μέρος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/125.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τα παραρτήματα I και V του κανονισμού (ΕΕ) 2019/125 τροποποιούνται ως εξής:

1)

Στο παράρτημα I, ο κατάλογος των αρμόδιων αρχών τροποποιείται ως εξής:

α)

στο τμήμα «Α. Αρχές των κρατών μελών», η καταχώριση που αφορά το Ηνωμένο Βασίλειο διαγράφεται·

β)

μετά το τμήμα «Β. Διεύθυνση για κοινοποιήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή», προστίθεται το ακόλουθο τμήμα:

«Γ.

Αρχή του Ηνωμένου Βασιλείου όσον αφορά τη Βόρεια Ιρλανδία

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, με την επιφύλαξη της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο και εντός αυτού όσον αφορά τη Βόρεια Ιρλανδία, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 4, σε συνδυασμό με το παράρτημα 2 σημείο 47 του πρωτοκόλλου για τις Ιρλανδία/Βόρεια Ιρλανδία της συμφωνίας για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας, από την 1η Ιανουαρίου 2021

Εισαγωγή αντικειμένων που απαριθμούνται στο παράρτημα II:

Department for International Trade (DIT)

Import Licensing Branch (ILB)

Email: enquiries.ilb@trade.gov.uk

Εξαγωγή αντικειμένων και παροχή βοήθειας σχετικά με τα αντικείμενα που απαριθμούνται στα παραρτήματα II, III ή IV:

Department for International Trade

Export Control Joint Unit

3 Whitehall Place

London

SW1A 2AW

UNITED KINGDOM

Τηλ. +44 2072154594

Email: eco.help@trade.gov.uk»

2)

Στο παράρτημα V, στον κατάλογο του μέρους 2 «Προορισμοί» παρεμβάλλεται η ακόλουθη καταχώριση, στην αλφαβητική σειρά απαρίθμησης των χωρών σύμφωνα με την αντίστοιχη γλωσσική έκδοση:

«Ηνωμένο Βασίλειο, με την επιφύλαξη της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2019/125 ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο και εντός αυτού όσον αφορά τη Βόρεια Ιρλανδία, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 4, σε συνδυασμό με το παράρτημα 2 σημείο 47 του πρωτοκόλλου για τις Ιρλανδία/Βόρεια Ιρλανδία που προσαρτάται στη συμφωνία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας, από την 1η Ιανουαρίου 2021»


8.2.2021   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 43/8


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/140 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 1ης Φεβρουαρίου 2021

για την έγκριση μη ήσσονος σημασίας τροποποίησης των προδιαγραφών ονομασίας καταχωρισμένης στο μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [«Munster»/«Munster-Géromé» (ΠΟΠ)]

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012, για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (1), και ιδίως το άρθρο 52 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, η Επιτροπή εξέτασε την αίτηση της Γαλλίας για την έγκριση τροποποίησης των προδιαγραφών της προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης «Munster»/«Munster-Géromé», η οποία καταχωρίστηκε δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/96 της Επιτροπής (2).

(2)

Με επιστολή της 8ης Αυγούστου 2019, οι γαλλικές αρχές γνωστοποίησαν στην Επιτροπή ότι χορηγήθηκε μεταβατική περίοδος με καταληκτική ημερομηνία τις 31 Δεκεμβρίου 2023, δυνάμει του άρθρου 15 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, σε επιχειρήσεις εγκατεστημένες στην επικράτειά τους, οι οποίες πληρούν τους όρους του εν λόγω άρθρου σύμφωνα με το διάταγμα της 18ης Ιουλίου 2019 για την τροποποίηση του διατάγματος της 8ης Νοεμβρίου 2018 σχετικά με την τροποποίηση των προδιαγραφών της προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης «Munster»/«Munster-Géromé», το οποίο δημοσιεύτηκε στις 26 Ιουλίου 2019 στην Επίσημη Εφημερίδα της Γαλλικής Δημοκρατίας (3). Ο κατάλογος των επιχειρήσεων που επωφελούνται από τη μεταβατική αυτή περίοδο προσαρτάται στο εν λόγω διάταγμα της Γαλλικής Δημοκρατίας. Κατά την εθνική διαδικασία ένστασης, οι εν λόγω επιχειρήσεις, οι οποίες διέθεταν νομίμως το προϊόν «Munster»/«Munster-Géromé» στο εμπόριο συνεχώς επί τουλάχιστον πέντε έτη πριν από την υποβολή της αίτησης, υπέβαλαν ένσταση. Δεκαεννέα επιχειρήσεις υπέβαλαν ένσταση κατά της ακόλουθης διάταξης: «Το γάλα που χρησιμοποιείται για την παραγωγή του «Munster»/«Munster-Géromé» προέρχεται μόνο από αγελάδες Vosgian, Simmental, Prim’Holstein, Montbéliarde ή από διασταυρώσεις με αυτές τις φυλές. Σε αυτήν την περίπτωση, γίνονται δεκτές μόνο αγελάδες προερχόμενες από καθαρόαιμο ταύρο από μία από τις τέσσερις φυλές που ορίζονται παραπάνω.» Δεκατέσσερις επιχειρήσεις υπέβαλαν ένσταση κατά της ακόλουθης διάταξης: «Κατά μέσο όρο ετησίως, το βασικό σιτηρέσιο της αγέλης γαλακτοπαραγωγής (σε ξηρά ύλη) παράγεται τουλάχιστον κατά 95 % στη γεωγραφική περιοχή». Τέσσερις επιχειρήσεις υπέβαλαν ένσταση κατά της ακόλουθης διάταξης: «Κατά μέσο όρο ετησίως, το βασικό σιτηρέσιο της αγέλης γαλακτοπαραγωγής (σε ξηρά ύλη) παράγεται τουλάχιστον κατά 70 % στην εκμετάλλευση.» Δέκα επιχειρήσεις υπέβαλαν ένσταση κατά της ακόλουθης διάταξης: «Με τη μία ή την άλλη μορφή, το χόρτο (σε ξηρά ύλη) αντιπροσωπεύει για τις αγελάδες γαλακτοπαραγωγής τουλάχιστον το 40 % του βασικού σιτηρεσίου σε ετήσιο μέσο όρο και τουλάχιστον το 25 % του βασικού σιτηρεσίου κάθε μέρα του έτους.» Δεκατρείς επιχειρήσεις υπέβαλαν ένσταση κατά της ακόλουθης διάταξης: «Κάθε αγελάδα γαλακτοπαραγωγής έχει επιφάνεια χόρτου για βόσκηση τουλάχιστον 10 εκατόμετρων.» Επτά επιχειρήσεις υπέβαλαν ένσταση κατά της ακόλουθης διάταξης: «[Οι αγελάδες γαλακτοπαραγωγής] βόσκουν για τουλάχιστον 150 ημέρες ανά έτος.» Δώδεκα επιχειρήσεις υπέβαλαν ένσταση κατά της ακόλουθης διάταξης: «Τα συμπυκνώματα αντιπροσωπεύουν κατ’ ανώτατο όριο 1,8 τόνους ξηράς ύλης ετησίως ανά αγελάδα.» Πέντε επιχειρήσεις υπέβαλαν ένσταση κατά των ακόλουθων διατάξεων: «Η ωρίμαση πραγματοποιείται σε συγκεκριμένη ατμόσφαιρα με σχετική υγρασία κατ’ ελάχιστον 90 τοις εκατό […]. Κατά τη διάρκεια της φάσης ζύμωσης, η θερμοκρασία είναι μεγαλύτερη από ή ίση με 16 °C. Κατά τη διάρκεια της φάσης υγρής επεξεργασίας, η θερμοκρασία του ωριμαστηρίου κυμαίνεται μεταξύ 10 °C και 16 °C.»

(3)

Δεδομένου ότι η εν λόγω τροποποίηση δεν είναι ήσσονος σημασίας κατά την έννοια του άρθρου 53 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, η Επιτροπή δημοσίευσε την αίτηση τροποποίησης, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 50 παράγραφος 2 στοιχείο α) του εν λόγω κανονισμού, στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (4).

(4)

Δεδομένου ότι δεν έχει κοινοποιηθεί στην Επιτροπή καμία δήλωση ένστασης βάσει του άρθρου 51 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, πρέπει να εγκριθεί η τροποποίηση των προδιαγραφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Εγκρίνεται η τροποποίηση των προδιαγραφών η οποία έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφορά την ονομασία «Munster»/«Munster-Géromé» (ΠΟΠ).

Άρθρο 2

Η προστασία που χορηγείται δυνάμει του άρθρου 1 υπόκειται στη μεταβατική περίοδο την οποία χορήγησε η Γαλλία βάσει του άρθρου 15 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 στις επιχειρήσεις που πληρούν τους όρους του εν λόγω άρθρου, με το διάταγμα της 18ης Ιουλίου 2019 για την τροποποίηση του διατάγματος της 8ης Νοεμβρίου 2018 σχετικά με την τροποποίηση των προδιαγραφών της προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης «Munster»/«Munster-Géromé», το οποίο δημοσιεύθηκε στις 26 Ιουλίου 2019 στην Επίσημη Εφημερίδα της Γαλλικής Δημοκρατίας.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 1η Φεβρουαρίου 2021.

Για την Επιτροπή,

εξ ονόματος της Προέδρου,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 343 της 14.12.2012, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/96 της Επιτροπής, της 12ης Ιουνίου 1996, σχετικά με την καταχώρηση των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 του Συμβουλίου (ΕΕ L 148 της 21.6.1996, σ. 1).

(3)  Επίσημη Εφημερίδα της Γαλλικής Δημοκρατίας αριθ. 0172 της 26ης Ιουλίου 2019, κείμενο αριθ. 75.

(4)  ΕΕ C 295 της 2.9.2020, σ. 5.


8.2.2021   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 43/10


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/141 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 5ης Φεβρουαρίου 2021

για την παράταση της παρέκκλισης από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 του Συμβουλίου όσον αφορά την απαγόρευση της αλιείας επάνω από προστατευόμενα ενδιαιτήματα, την ελάχιστη απόσταση από την ακτή και το ελάχιστο βάθος θάλασσας που οφείλουν να τηρούν οι μηχανότρατες με ζευγαρωτά σκάφη («gangui») οι οποίες αλιεύουν σε ορισμένα χωρικά ύδατα της Γαλλίας (Προβηγκία-Άλπεις-Κυανή Ακτή)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με μέτρα διαχείρισης για τη βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο Θάλασσα, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1626/94 (1), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 5 και το άρθρο 13 παράγραφοι 5 και 10,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 απαγορεύει την αλιεία με δίχτυα τράτας, δράγες, γρι-γρι, γρίπους συρόμενους από σκάφος, πεζότρατες ή παρόμοια δίχτυα επάνω από βυθούς με θαλάσσια βλάστηση, ιδίως ποσειδωνίας της ωκεανίου (Posidonia oceanica) ή άλλων θαλάσσιων φανερόγαμων.

(2)

Κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους, η Επιτροπή δύναται να επιτρέψει παρέκκλιση από το άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1967/2006, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούται μια σειρά όρων που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 5.

(3)

Το άρθρο 13 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 απαγορεύει τη χρήση συρόμενων εργαλείων εντός 3 ναυτικών μιλίων από την ακτή ή εντός αποστάσεως από την ακτή μέχρι την ισοβαθή των 50 μέτρων στην περίπτωση που το βάθος αυτό συναντάται σε μικρότερη απόσταση από την ακτή.

(4)

Κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους, η Επιτροπή δύναται να επιτρέψει παρέκκλιση από το άρθρο 13 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1967/2006, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούται μια σειρά από όρους που προβλέπονται στο άρθρο 13 παράγραφοι 5 και 9.

(5)

Με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 586/2014 της Επιτροπής (2) χορηγήθηκε για πρώτη φορά παρέκκλιση από το άρθρο 4 παράγραφος 1 και το άρθρο 13 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 για τη χρήση μηχανότρατας με ζευγαρωτά σκάφη («gangui») σε ορισμένα χωρικά ύδατα της Γαλλίας (Προβηγκία-Άλπεις-Κυανή Ακτή). Η παρέκκλιση είχε εφαρμογή έως τις 6 Ιουνίου 2017.

(6)

Με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2018/693 της Επιτροπής χορηγήθηκε παράταση της εν λόγω παρέκκλισης από τις 11 Μαΐου 2018 έως τις 11 Μαΐου 2020 (3).

(7)

Στις 25 Οκτωβρίου 2019, η Επιτροπή έλαβε αίτημα από τη Γαλλία για παράταση της εν λόγω παρέκκλισης κατά τρία έτη. Στις 3 Δεκεμβρίου 2020, η Γαλλία αναθεώρησε το αίτημά της ζητώντας παράταση δύο ετών. Η Γαλλία προσκόμισε στοιχεία και επιστημονικά δεδομένα για να αιτιολογήσει την ανανέωση της παρέκκλισης, μεταξύ των οποίων μια έκθεση εφαρμογής του σχεδίου διαχείρισης που εγκρίθηκε από τη Γαλλία στις 13 Μαΐου 2014 (4) σύμφωνα με το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1967/2006, μια επικαιροποιημένη χαρτογράφηση των βυθών με θαλάσσια βλάστηση ποσειδωνίας της ωκεανίου (Posidonia oceanica) στη ζώνη του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/693, και μια έκθεση εφαρμογής σχετικά με τα ενισχυμένα μέτρα ελέγχου και παρακολούθησης.

(8)

Κατά τη 62η σύνοδο της ολομέλειάς της, που πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2019 (5), η Επιστημονική, Τεχνική και Οικονομική Επιτροπή Αλιείας (ΕΤΟΕΑ) αξιολόγησε το αίτημα παράτασης της παρέκκλισης, καθώς και τα δεδομένα και τις εκθέσεις εφαρμογής. Η ΕΤΟΕΑ συμπέρανε ότι ορισμένα στοιχεία που προσκόμισαν οι γαλλικές αρχές έχρηζαν βελτίωσης — συγκεκριμένα, έπρεπε να αποσαφηνιστούν οι επιπτώσεις των αλιευτικών εργαλείων στις εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης ποσειδωνίας της ωκεανίου (Posidonia oceanica) και να παρασχεθούν επικαιροποιημένα δεδομένα σχετικά με τα αλιεύματα.

(9)

Στις 10 Φεβρουαρίου 2020, η Γαλλία διαβίβασε στην Επιτροπή επικαιροποιημένα δεδομένα σχετικά με τη σύνθεση των αλιευμάτων και νέα ανάλυση με βάση τα δεδομένα που διαβίβασαν οι πομποδέκτες VMS (στο εξής: δεδομένα VMS) που εγκαταστάθηκαν στις εγκεκριμένες μηχανότρατες με ζευγαρωτά σκάφη («gangui»). Τα δεδομένα VMS επιτρέπουν τον προσδιορισμό της πραγματικής επιφάνειας θαλάσσιας βλάστησης ποσειδωνίας της ωκεανίου (Posidonia oceanica) που επηρεάζεται από το συγκεκριμένο εργαλείο. Από την ανάλυση προκύπτει ότι οι μηχανότρατες με ζευγαρωτά σκάφη («gangui») επηρεάζουν το 19,9 % της έκτασης που καλύπτεται με βλάστηση ποσειδωνίας της ωκεανίου (Posidonia oceanica) εντός της ζώνης που καλύπτει το γαλλικό σχέδιο διαχείρισης και το 7,1 % των εκτάσεων θαλάσσιας βλάστησης ποσειδωνίας της ωκεανίου (Posidonia oceanica) στα χωρικά ύδατα της Γαλλίας.

(10)

Επιπλέον, η Γαλλία δεσμεύτηκε να δρομολογήσει κοινωνικοοικονομική μελέτη ώστε να εμπλουτιστούν οι γνώσεις σχετικά με τον εν λόγω τύπο αλιείας, ιδίως μέσω της συλλογής επικαιροποιημένων δεδομένων όσον αφορά τις τιμές, καθώς και τα αλιεύματα και τη σύνθεσή τους.

(11)

Τέλος, με γαλλικό διάταγμα (6) που εκδόθηκε τον Φεβρουάριο του 2020, μειώθηκε η μέγιστη επιτρεπόμενη αλιευτική προσπάθεια από 200 σε 180 ημέρες ετησίως για το εργαλείο «grand gangui».

(12)

Κατά τη 64η σύνοδο της ολομέλειάς της, που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2020 (7), η ΕΤΟΕΑ αξιολόγησε τα δεδομένα VMS που προσκόμισε η Γαλλία και συνήγαγε ότι οι εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης ποσειδωνίας της ωκεανίου (Posidonia oceanica) που επηρεάζονται από τα εργαλεία ήταν κάτω από τα ανώτατα όρια που καθορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 5 πρώτο εδάφιο σημεία ii) και iii) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1967/2006.

(13)

Η ΕΤΟΕΑ αξιολόγησε επίσης τα δεδομένα που αφορούν τη σύνθεση των αλιευμάτων. Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η αλιεία δεν στόχευε τα κεφαλόποδα —δεδομένου ότι τα εν λόγω είδη αντιστοιχούν κατά μέσο όρο μόλις στο 6 % του συνολικού όγκου αλιευμάτων— και ότι τα αλιεύματα των ειδών που απαριθμούνται στο παράρτημα IX μέρος Α του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (8) ήταν ελάχιστα.

(14)

Η ΕΤΟΕΑ αναγνώρισε την προσπάθεια που κατέβαλε η γαλλική διοίκηση για τη διαχείριση της αλιείας με μηχανότρατες με ζευγαρωτά σκάφη («gangui») και έκρινε ότι το αίτημα της Γαλλίας για παράταση της παρέκκλισης κατά επιπλέον 2 έτη ήταν σύμφωνο με τις συναφείς διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1967/2006.

(15)

Η αιτούμενη παρέκκλιση αφορά αλιευτικές δραστηριότητες σκαφών ολικού μήκους μικρότερου ή ίσου των 12 μέτρων και ισχύ κινητήρα μικρότερη ή ίση των 85 kW με συρόμενα δίχτυα βυθού που παραδοσιακά ασκούνται σε εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης ποσειδωνίας της ωκεανίου (Posidonia oceanica).

(16)

Η σχετική αλιεία επηρεάζει λιγότερο από το 33 % των εκτάσεων βυθού που καλύπτονται από θαλάσσια βλάστηση ποσειδωνίας της ωκεανίου (Posidonia oceanica) εντός της ζώνης που καλύπτει το σχέδιο διαχείρισης της Γαλλίας και λιγότερο από το 10 % των εκτάσεων θαλάσσιας βλάστησης ποσειδωνίας της ωκεανίου (Posidonia oceanica) εντός των χωρικών υδάτων της Γαλλίας, σύμφωνα με τα ανώτατα όρια που θεσπίστηκαν με το άρθρο 4 παράγραφος 5 πρώτο εδάφιο σημεία ii) και iii) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1967/2006.

(17)

Υπάρχουν ειδικοί γεωγραφικοί περιορισμοί λόγω του περιορισμένου μεγέθους της υφαλοκρηπίδας.

(18)

Η αλιεία δεν έχει σημαντική επίπτωση στο θαλάσσιο περιβάλλον.

(19)

Η παρέκκλιση που ζήτησε η Γαλλία αφορά περιορισμένο αριθμό 17 σκαφών, εκ των οποίων μόνο 10 ήταν ενεργά το 2019. Αυτό αντιστοιχεί σε μείωση της αλιευτικής προσπάθειας κατά 53 % όσον αφορά τον αριθμό των αδειοδοτημένων σκαφών σε σύγκριση με το 2014, όταν εγκρίθηκε το γαλλικό σχέδιο διαχείρισης.

(20)

Η αλιεία με μηχανότρατες με ζευγαρωτά σκάφη («gangui») έχει ως στόχο μια ποικιλία ειδών τα οποία αντιστοιχούν σε μια οικοθέση. Η σύνθεση των αλιευμάτων αυτού του είδους αλιείας, ιδίως όσον αφορά την ποικιλία των ειδών που αλιεύονται, δεν επιτυγχάνεται με κανένα άλλο αλιευτικό εργαλείο. Συνεπώς, η αλιεία αυτού του είδους δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί με άλλα εργαλεία.

(21)

Το αίτημα αφορά σκάφη με ιστορικό αλιείας άνω των πέντε ετών, τα οποία δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο του γαλλικού σχεδίου διαχείρισης.

(22)

Τα εν λόγω σκάφη περιλαμβάνονται σε κατάλογο που κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1967/2006.

(23)

Το γαλλικό σχέδιο διαχείρισης εγγυάται ότι δεν θα υπάρξει καμία μελλοντική αύξηση της αλιευτικής προσπάθειας, δεδομένου ότι άδειες αλιείας επιτρέπεται να εκδοθούν μόνο για 17 συγκεκριμένα σκάφη, στα οποία αντιστοιχεί συνολική προσπάθεια 838 kW και τα οποία διαθέτουν ήδη άδεια αλιείας από τη Γαλλία. Ειδικότερα, σύμφωνα με το γαλλικό σχέδιο διαχείρισης, η άδεια αλιείας τύπου «gangui» ακυρώνεται όταν αντικατασταθεί το σκάφος που διαθέτει την άδεια ή όταν ο πλοίαρχος μεταβιβάσει το σκάφος ή συνταξιοδοτηθεί. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή επισημαίνει ότι η ρύθμιση αυτή θα οδηγήσει, μοιραία, στη σταδιακή εξαφάνιση της εν λόγω αλιείας με την πάροδο του χρόνου.

(24)

Η αιτούμενη παρέκκλιση είναι σύμφωνη με το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο η) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1967/2006, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 8 παράγραφος 1 και το παράρτημα IX μέρος Β τμήμα I του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1241, δεδομένου ότι αφορά μηχανότρατες που αλιεύουν με ελάχιστο μέγεθος ματιών 40 mm.

(25)

Οι σχετικές αλιευτικές δραστηριότητες πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1967/2006, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 8 παράγραφος 1 και το παράρτημα IX μέρος Β τμήμα I του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1241, δεδομένου ότι στη συνάρθρωση διχτυών τύπου «gangui» το ελάχιστο άνοιγμα τετράγωνων ματιών είναι 40 mm.

(26)

Οι συναφείς αλιευτικές δραστηριότητες δεν παρεμποδίζουν τις δραστηριότητες σκαφών που χρησιμοποιούν άλλα εργαλεία εκτός των διχτυών τράτας, γρι-γρι ή παρόμοιων συρόμενων διχτυών.

(27)

Η δραστηριότητα των μηχανότρατων με ζευγαρωτά σκάφη («gangui») ρυθμίζεται στο γαλλικό σχέδιο διαχείρισης ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα αλιεύματα των ειδών που αναφέρονται στο παράρτημα IX μέρος Α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2019/1241 είναι ελάχιστα.

(28)

Οι μηχανότρατες με ζευγαρωτά σκάφη («gangui») δεν στοχεύουν στην αλίευση κεφαλοπόδων.

(29)

Το σχέδιο διαχείρισης της Γαλλίας περιλαμβάνει μέτρα για την παρακολούθηση των αλιευτικών δραστηριοτήτων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 5 πέμπτο εδάφιο, καθώς και στο άρθρο 13 παράγραφος 9 τρίτο εδάφιο, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1967/2006. Επίσης, περιλαμβάνει μέτρα καταγραφής των αλιευτικών δραστηριοτήτων και, συνεπώς, πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου (9).

(30)

Ως εκ τούτου, η παρέκκλιση που ζητείται πληροί τους όρους του άρθρου 4 παράγραφος 5 και του άρθρο 13 παράγραφοι 5 και 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 και θα πρέπει να χορηγηθεί.

(31)

Οι γαλλικές αρχές θα πρέπει να υποβάλουν εγκαίρως έκθεση στην Επιτροπή σύμφωνα με το σχέδιο παρακολούθησης που προβλέπεται στο σχέδιο διαχείρισης της Γαλλίας.

(32)

Η διάρκεια της παρέκκλισης θα πρέπει να είναι περιορισμένη ώστε να διασφαλιστεί η ταχεία λήψη διορθωτικών μέτρων διαχείρισης σε περίπτωση που από την έκθεση της Επιτροπής προκύψει ότι η κατάσταση διατήρησης του υπό εκμετάλλευση αποθέματος είναι κακή, ενώ παράλληλα θα προσφέρει περιθώριο ενίσχυσης της επιστημονικής βάσης με σκοπό τη βελτίωση του σχεδίου διαχείρισης.

(33)

Δεδομένου ότι η παρέκκλιση που χορηγήθηκε με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2018/693 έληξε στις 11 Μαΐου 2020, προκειμένου να διασφαλιστεί η νομική συνέχεια, η έναρξη εφαρμογής του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να ανατρέχει στις 12 Μαΐου 2020. Για λόγους ασφάλειας δικαίου, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει επειγόντως.

(34)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής αλιείας και υδατοκαλλιέργειας,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Παρέκκλιση

Το άρθρο 4 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο, το άρθρο 13 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο και το άρθρο 13 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 δεν εφαρμόζονται στα χωρικά ύδατα της Γαλλίας που γειτνιάζουν με τις ακτές της περιοχής Προβηγκία-Άλπεις-Κυανή Ακτή όσον αφορά τις μηχανότρατες με ζευγαρωτά σκάφη («gangui») οι οποίες πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α)

φέρουν αριθμό νηολογίου ο οποίος μνημονεύεται στο γαλλικό σχέδιο διαχείρισης που εγκρίθηκε από τη Γαλλία σύμφωνα με το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1967/2006·

β)

διαθέτουν ιστορικό αλιείας στον εν λόγω τύπο αλιείας για πάνω από πέντε έτη και δεν θα επιφέρουν μελλοντικά αύξηση της καταβαλλόμενης αλιευτικής προσπάθειας·

γ)

διαθέτουν άδεια αλιείας και δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο του σχεδίου διαχείρισης που εγκρίθηκε από τη Γαλλία σύμφωνα με το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1967/2006.

Άρθρο 2

Υποβολή εκθέσεων

Μέχρι τον Ιούνιο κάθε έτους μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού και έως τον Ιούνιο του 2021 για πρώτη φορά, η Γαλλία υποβάλλει στην Επιτροπή έκθεση, με βάση επιστημονικά και τεχνικά στοιχεία, για την εφαρμογή των πρόσθετων μέτρων ελέγχου και παρακολούθησης και τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις χορήγησης παρέκκλισης που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από τις 12 Μαΐου 2020 έως τις 11 Μαΐου 2022.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 5 Φεβρουαρίου 2021.

Για την Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ΕΕ L 36 της 8.2.2007, σ. 6.

(2)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 586/2014 της Επιτροπής, της 2ας Ιουνίου 2014, σχετικά με παρέκκλιση από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 του Συμβουλίου όσον αφορά την απαγόρευση της αλιείας επάνω από προστατευόμενα ενδιαιτήματα και την ελάχιστη απόσταση από την ακτή και το βάθος για τις μηχανότρατες με ζευγαρωτά σκάφη («gangui») που αλιεύουν σε ορισμένα χωρικά ύδατα της Γαλλίας (Provence-Alpes-Côte d’Azur) (ΕΕ L 164 της 3.6.2014, σ. 10).

(3)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/693 της Επιτροπής, της 7ης Μαΐου 2018, για τη θέσπιση παρέκκλισης από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 του Συμβουλίου όσον αφορά την απαγόρευση της αλιείας επάνω από προστατευόμενα ενδιαιτήματα, την ελάχιστη απόσταση από την ακτή και το ελάχιστο βάθος θάλασσας που οφείλουν να τηρούν οι μηχανότρατες με ζευγαρωτά σκάφη («gangui») οι οποίες αλιεύουν σε ορισμένα χωρικά ύδατα της Γαλλίας (Προβηγκία-Άλπεις-Κυανή Ακτή) (ΕΕ L 117 της 8.5.2018, σ. 13).

(4)  Arrêté du 13 mai 2014 portant adoption de plans de gestion pour les activités de pêche professionnelle à la senne tournante coulissante, à la drague, à la senne de plage et au gangui en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français [διάταγμα της 13ης Μαΐου 2014 για την έγκριση σχεδίων διαχείρισης σχετικά με επαγγελματικές αλιευτικές δραστηριότητες σκαφών που φέρουν γαλλική σημαία με γρι-γρι, δράγες, πεζότρατες και μηχανότρατες με ζευγαρωτά σκάφη («gangui») στη Μεσόγειο] (Επίσημη Εφημερίδα της Γαλλικής Δημοκρατίας αριθ. 122 της 27.5.2014, σ. 8669).

(5)  Επιστημονική, Τεχνική και Οικονομική Επιτροπή Αλιείας (ΕΤΟΕΑ) – 62η έκθεση ολομέλειας (PLEN-19-03). Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Λουξεμβούργο, 2019, ISBN 978-92-76-14169-3, doi:10.2760/1597, JRC118961, https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2620849/STECF+PLEN+19-03.pdf/3b331f34-5dee-48d7-b9dc-97d00b5f1f16

(6)  Arrêté du 3 février 2020 modifiant l’arrêté du 13 mai 2014 portant adoption de plans de gestion pour les activités de pêche professionnelle à la senne tournante coulissante, à la drague, à la senne de plage et au gangui en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français [διάταγμα της 3ης Φεβρουαρίου 2020 σχετικά με την τροποποίηση του διατάγματος της 13ης Μαΐου 2014 για την έγκριση σχεδίων διαχείρισης σχετικά με επαγγελματικές αλιευτικές δραστηριότητες σκαφών που φέρουν γαλλική σημαία με γρι-γρι, δράγες, πεζότρατες και μηχανότρατες με ζευγαρωτά σκάφη («gangui») στη Μεσόγειο] (Επίσημη Εφημερίδα της Γαλλικής Δημοκρατίας αριθ. 33 της 8.2.2020, κείμενο αριθ. 32).

(7)  Επιστημονική, Τεχνική και Οικονομική Επιτροπή Αλιείας (ΕΤΟΕΑ) – 64η έκθεση ολομέλειας (PLEN-20-02). Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Λουξεμβούργο, 2020, https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2684997/STECF+PLEN+20-02.pdf/f9c9718d-bf76-449f-bdef-3c94d4c4132d

(8)  Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, σχετικά με τη διατήρηση αλιευτικών πόρων και την προστασία θαλάσσιων οικοσυστημάτων μέσω τεχνικών μέτρων, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2019/2006, (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου και των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, (ΕΕ) 2016/1139, (ΕΕ) 2018/973, (ΕΕ) 2019/472 και (ΕΕ) 2019/1022 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 894/97, (ΕΚ) αριθ. 850/98, (ΕΚ) αριθ. 2549/2000, (ΕΚ) αριθ. 254/2002, (ΕΚ) αριθ. 812/2004 και (ΕΚ) αριθ. 2187/2005 του Συμβουλίου (ΕΕ L 198 της 25.7.2019, σ. 105).

(9)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2009, περί θεσπίσεως κοινοτικού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής, τροποποιήσεως των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 847/96, (ΕΚ) αριθ. 2371/2002, (ΕΚ) αριθ. 811/2004, (ΕΚ) αριθ. 768/2005, (ΕΚ) αριθ. 2115/2005, (ΕΚ) αριθ. 2166/2005, (ΕΚ) αριθ. 388/2006, (ΕΚ) αριθ. 509/2007, (ΕΚ) αριθ. 676/2007, (ΕΚ) αριθ. 1098/2007, (ΕΚ) αριθ. 1300/2008, (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 και καταργήσεως των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, (ΕΚ) αριθ. 1627/94 και (ΕΚ) αριθ. 1966/2006 (ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 1).


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

8.2.2021   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 43/14


ΑΠΟΦΑΣΗ (ΚΕΠΠΑ) 2021/142 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 5ης Φεβρουαρίου 2021

για την ενημέρωση του καταλόγου προσώπων, ομάδων και οντοτήτων που υπάγονται στα άρθρα 2, 3 και 4 της κοινής θέσης 2001/931/ΚΕΠΠΑ για την εφαρμογή ειδικών μέτρων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και για την κατάργηση της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2020/1132

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 29,

Έχοντας υπόψη την πρόταση του ύπατου εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 27 Δεκεμβρίου 2001, το Συμβούλιο εξέδωσε την κοινή θέση 2001/931/ΚΕΠΠΑ (1).

(2)

Στις 30 Ιουλίου 2020, το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2020/1132 (2) για την ενημέρωση του καταλόγου των προσώπων, ομάδων και οντοτήτων που υπάγονται στα άρθρα 2, 3 και 4 της κοινής θέσης 2001/931/ΚΕΠΠΑ («κατάλογος»).

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 6 της κοινής θέσης 2001/931/ΚΕΠΠΑ, τα ονόματα των προσώπων, ομάδων και οντοτήτων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο πρέπει να επανεξετάζονται τακτικά, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι δικαιολογείται η διατήρησή τους σε αυτόν.

(4)

Η παρούσα απόφαση παραθέτει το αποτέλεσμα της επανεξέτασης την οποία διεξήγαγε το Συμβούλιο όσον αφορά τα πρόσωπα, τις ομάδες και τις οντότητες έναντι των οποίων εφαρμόζονται τα άρθρα 2, 3 και 4 της κοινής θέσης 2001/931/ΚΕΠΠΑ.

(5)

Το Συμβούλιο επιβεβαίωσε ότι οι αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 4 της κοινής θέσης 2001/931/ΚΕΠΠΑ έλαβαν αποφάσεις σύμφωνα με τις οποίες όλα τα πρόσωπα, οι ομάδες και οι οντότητες του καταλόγου ενέχονται σε τρομοκρατικές πράξεις κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφοι 2 και 3 της κοινής θέσης 2001/931/ΚΕΠΠΑ. Το Συμβούλιο κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ότι τα πρόσωπα, οι ομάδες και οι οντότητες έναντι των οποίων εφαρμόζονται τα άρθρα 2, 3 και 4 της κοινής θέσης 2001/931/ΚΕΠΠΑ θα πρέπει να συνεχίσουν να υπόκεινται στα ειδικά περιοριστικά μέτρα που προβλέπονται στην κοινή θέση 2001/931/ΚΕΠΠΑ.

(6)

Ο κατάλογος θα πρέπει να ενημερωθεί αναλόγως και η απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2020/1132 θα πρέπει να καταργηθεί,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Ο κατάλογος των προσώπων, ομάδων και οντοτήτων έναντι των οποίων εφαρμόζονται τα άρθρα 2, 3 και 4 της κοινής θέσης 2001/931/ΚΕΠΠΑ παρατίθεται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Η απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2020/1132 καταργείται.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 5 Φεβρουαρίου 2021.

Για το Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

A. P. ZACARIAS


(1)  Κοινή θέση του Συμβουλίου 2001/931/ΚΕΠΠΑ, της 27ης Δεκεμβρίου 2001, για την εφαρμογή ειδικών μέτρων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 344 της 28.12.2001, σ. 93).

(2)  Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2020/1132 του Συμβουλίου, της 30ής Ιουλίου 2020, σχετικά με την ενημέρωση του καταλόγου προσώπων, ομάδων και οντοτήτων που υπάγονται στα άρθρα 2, 3 και 4 της κοινής θέσης 2001/931/ΚΕΠΠΑ για την εφαρμογή ειδικών μέτρων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και για την κατάργηση της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2020/20 (ΕΕ L 247 της 31.7.2020, σ. 18).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 1

I.   ΠΡΟΣΩΠΑ

1.

ABDOLLAHI Hamed (άλλως Mustafa Abdullahi), γεννήθηκε στις 11.8.1960 στο Ιράν. Αριθ. διαβατηρίου: D9004878.

2.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, γεννήθηκε στο Al Ihsa (Σαουδική Αραβία), υπήκοος Σαουδικής Αραβίας.

3.

AL-YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, γεννήθηκε στις 16.10.1966 στο Tarut (Σαουδική Αραβία), υπήκοος Σαουδικής Αραβίας.

4.

ARBABSIAR Manssor (άλλως Mansour Arbabsiar), γεννήθηκε στις 6.3.1955 ή 15.3.1955 στο Ιράν. Ιρανός και Αμερικανός υπήκοος, αριθμός διαβατηρίου: C2002515 (Ιράν), Αριθμός διαβατηρίου: 477845448 (ΗΠΑ). Εθνικός αριθμός ταυτότητας: 07442833, ημερομηνία λήξης 15.3.2016 (δίπλωμα οδήγησης ΗΠΑ).

5.

ASSADI Assadollah, γεννήθηκε στις 22.12.1971 στην Τεχεράνη (Ιράν), υπήκοος Ιράν. Αριθ. διπλωματικού διαβατηρίου Ιράν: D9016657.

6.

BOUYERI, Mohammed (άλλως Abu ZUBAIR ή SOBIAR ή Abu ZOUBAIR), γεννήθηκε στις 8.3.1978 στο Άμστερνταμ (Κάτω Χώρες).

7.

EL HAJJ, Hassan, γεννήθηκε στις 22.3.1988 στην Zaghdraiya, Σιδώνα, Λίβανος, υπήκοος Καναδά. Αριθ. διαβατηρίου: JX446643 (Καναδάς).

8.

HASHEMI MOGHADAM Saeid, γεννήθηκε στις 6.8.1962 στην Τεχεράνη (Ιράν), υπήκοος Ιράν. Αριθ. διαβατηρίου: D9016290, ισχύει ως τις 4.2.2019.

9.

IZZ-AL-DIN, Hasan (άλλως GARBAYA, Ahmed ή SA-ID ή SALWWAN, Samir), Λίβανος, γεννήθηκε το 1963 στον Λίβανο, υπήκοος Λιβάνου.

10.

MELIAD, Farah, γεννήθηκε στις 5.11.1980 στο Σίδνεϋ (Αυστραλία), υπήκοος Αυστραλίας. Αριθ. διαβατηρίου: M2719127 (Αυστραλία).

11.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (άλλως ALI, Salem ή BIN KHALID, Fahd Bin Abdallah ή HENIN, Ashraf Refaat Nabith ή WADOOD, Khalid Abdul), γεννήθηκε στις 14.4.1965 ή 1.3.1964 στο Πακιστάν, αριθμός διαβατηρίου 488555.

12.

ȘANLI, Dalokay (άλλως Sinan), γεννήθηκε στις 13.10.1976 στο Pülümür (Τουρκία).

13.

SHAHLAI Abdul Reza (άλλως Abdol Reza Shala’i ή Abd-al Reza Shalai ή Abdorreza Shahlai ή Abdolreza Shahla’i ή Abdul-Reza Shahlaee ή Hajj Yusef ή Haji Yusif ή Hajji Yasir ή Hajji Yusif ή Yusuf Abu-al-Karkh), γεννήθηκε περί το 1957 στο Ιράν. Διευθύνσεις: (1) Kermanshah, Ιράν, (2) Στρατιωτική βάση Mehran, επαρχία Ilam, Ιράν.

14.

SHAKURI Ali Gholam, γεννήθηκε περί το 1965 στην Τεχεράνη (Ιράν).

II.   ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

1.

«Οργάνωση Abu Nidal» — «ANO» (άλλως «Επαναστατικό Συμβούλιο Φατάχ» ή «Αραβικές Επαναστατικές Ταξιαρχίες» ή «Μαύρος Σεπτέμβρης» ή «Επαναστατική Οργάνωση Σοσιαλιστών Μουσουλμάνων»).

2.

«Ταξιαρχία Μαρτύρων του Al-Aqsa».

3.

Σωματείο Αλ-Ακσά («Al-Aqsa e.V»).

4.

«Μπάμπαρ Χαλσά».

5.

«Κομμουνιστικό Κόμμα Φιλιππίνων», στο οποίο περιλαμβάνεται ο «Νέος Λαϊκός Στρατός» («NPA») των Φιλιππίνων.

6.

Διεύθυνση εσωτερικής ασφάλειας του ιρανικού υπουργείου Πληροφοριών και Ασφάλειας.

7.

«Gama’a al-Islamiyya» (άλλως «Al-Gama’a al-Islamiyya») («Ισλαμική Ομάδα» — «IG»).

8.

«İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi» — «IBDA-C» («Μέγα Ισλαμικό Μέτωπο των Πολεμιστών της Ανατολής»).

9.

«Χαμάς», στην οποία περιλαμβάνεται η οργάνωση «Hamas-Izz al-Din al-Qassem».

10.

«Στρατιωτική πτέρυγα της Χεζμπολάχ» («Hizballah Military Wing») [άλλως «Hezbollah Military Wing» ή «Hizbullah Military Wing» ή «Hizbollah Military Wing» ή «Hezballah Military Wing» ή «Hisbollah Military Wing» ή «Hizbu’llah Military Wing» ή «Hizb Allah Military Wing» ή «Jihad Council» (και όλες οι μονάδες που δίνουν αναφορά σε αυτήν, συμπεριλαμβανομένου του Οργανισμού Εξωτερικής Ασφαλείας)].

11.

«Hizbul Mujahideen» — «ΗΜ».

12.

«Khalistan Zindabad Force» («Δύναμη Κομάντο του Χαλιστάν») — «KZF».

13.

«Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν» — «PKK» (άλλως «KADEK» ή «KONGRA-GEL»).

14.

«Τίγρεις για την Απελευθέρωση του Ταμίλ Ιλάμ» — «LTTE».

15.

«Ejército de Liberación Nacional» («Εθνικός Απελευθερωτικός Στρατός»).

16.

«Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ» — «PIJ».

17.

«Λαϊκό Μέτωπο για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης» — «PFLP».

18.

«Λαϊκό Μέτωπο για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης — Γενική Διοίκηση» (άλλως «PFLP — General Command»).

19.

«Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi» — «DHKP/C» [άλλως «Devrimci Sol» («Επαναστατική Αριστερά») ή «Dev Sol»] («Επαναστατικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός/Μέτωπο/Κόμμα»).

20.

«Sendero Luminoso» — «SL» («Φωτεινό Μονοπάτι»).

21.

«Teyrbazen Azadiya Kurdistan» — «TAK» (άλλως «Γεράκια της Λευτεριάς του Κουρδιστάν»).

8.2.2021   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 43/18


ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2021/143 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 5ης Φεβρουαρίου 2021

για την τροποποίηση του παραρτήματος της νομισματικής σύμβασης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Κράτους της Πόλεως του Βατικανού

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τη νομισματική σύμβαση, της 17ης Δεκεμβρίου 2009, μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Κράτους της Πόλεως του Βατικανού (1), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η νομισματική σύμβαση μεταξύ της Ένωσης και του Βατικανού («η σύμβαση») τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2010.

(2)

Το άρθρο 8 παράγραφος 1 της σύμβασης απαιτεί από το Κράτος της Πόλεως του Βατικανού να εφαρμόζει τις νομικές πράξεις και τους κανόνες της Ένωσης σχετικά με τα χαρτονομίσματα και κέρματα ευρώ, την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, την πρόληψη της απάτης και της παραχάραξης μέσων πληρωμής, ρευστών και μη ρευστών· μεταλλίων και μαρκών, καθώς και τις υποχρεώσεις υποβολής στατιστικών στοιχείων. Οι εν λόγω πράξεις και κανόνες απαριθμούνται στο παράρτημα της νομισματικής σύμβασης.

(3)

Το παράρτημα της νομισματικής σύμβασης θα πρέπει να τροποποιείται από την Επιτροπή κάθε έτος, προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι νέες σχετικές νομικές πράξεις και κανόνες της Ένωσης, καθώς και οι τροποποιήσεις όσων ήδη ισχύουν.

(4)

Ορισμένες νομικές πράξεις και ορισμένοι κανόνες της Ένωσης είναι πλέον άνευ αντικειμένου και, συνεπώς, θα πρέπει να διαγραφούν από το παράρτημα, ενώ άλλες συναφείς νομικές πράξεις και κανόνες της Ένωσης εκδόθηκαν ή τροποποιήθηκαν και θα πρέπει να προστεθούν στο παράρτημα.

(5)

Συνεπώς, το παράρτημα της νομισματικής σύμβασης θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα της νομισματικής σύμβασης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Κράτους της Πόλεως του Βατικανού αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 5 Φεβρουαρίου 2021.

Για την Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ΕΕ C 28 της 4.2.2010, σ. 13.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 

Εφαρμοστέες νομικές διατάξεις

Προθεσμία εφαρμογής

 

Πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

 

1

Απόφαση-πλαίσιο του Συμβουλίου 2001/500/ΔΕΥ της 26ης Ιουνίου 2001, για το ξέπλυμα χρήματος, τον προσδιορισμό, τον εντοπισμό, τη δέσμευση, την κατάσχεση και τη δήμευση των οργάνων και των προϊόντων του εγκλήματος (ΕΕ L 182 της 5.7.2001, σ. 1).

 

2

Οδηγία 2014/42/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014, σχετικά με τη δέσμευση και τη δήμευση οργάνων και προϊόντων εγκλήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L 127 της 29.4.2014, σ. 39).

31 Δεκεμβρίου 2016(2)

3

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/847 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, περί στοιχείων που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών και περί κατάργησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1781/2006 (ΕΕ L 141 της 5.6.2015, σ. 1).

31 Δεκεμβρίου 2017(3)

4

Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141 της 5.6.2015, σ. 73).

31 Δεκεμβρίου 2017(3)

 

Τροποποιήθηκε με τις ακόλουθες πράξεις:

 

5

Οδηγία (ΕΕ) 2018/843 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, και για την τροποποίηση των οδηγιών 2009/138/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ (ΕΕ L 156 της 19.6.2018, σ. 43).

31 Μαρτίου 2020(6)

 

Συμπληρώθηκε με τις ακόλουθες πράξεις:

 

6

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2016/1675 της Επιτροπής, της 14ης Ιουλίου 2016, για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με την επισήμανση των τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου που χαρακτηρίζονται από στρατηγικές ανεπάρκειες (ΕΕ L 254 της 20.9.2016, σ. 1).

31 Δεκεμβρίου 2017(5)

7

Τροποποιήθηκε με τις ακόλουθες πράξεις:

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2018/105 της Επιτροπής, της 27ης Οκτωβρίου 2017, για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1675, όσον αφορά την προσθήκη της Αιθιοπίας στον κατάλογο τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου στον πίνακα στο σημείο I του παραρτήματος (ΕΕ L 19 της 24.1.2018, σ. 1).

31 Μαρτίου 2019(6)

8

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2018/212 της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 2017, για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1675 για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά την προσθήκη της Σρι Λάνκα, του Τρινιδάδ και Τομπάγκο και της Τυνησίας στον πίνακα του σημείου Ι του παραρτήματος (ΕΕ L 41 της 14.2.2018, σ. 4).

31 Μαρτίου 2019(6)

9

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2018/1467 της Επιτροπής, της 27ης Ιουλίου 2018, για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1675 για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την προσθήκη του Πακιστάν στον πίνακα του σημείου I του παραρτήματος (ΕΕ L 246 της 2.10.2018, σ. 1).

31 Δεκεμβρίου 2019(7)

10

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/758 της Επιτροπής, της 31ης Ιανουαρίου 2019, για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις ελάχιστες ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβαίνουν και το είδος των επιπρόσθετων μέτρων που πρέπει να λαμβάνουν τα πιστωτικά ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί για τον μετριασμό του κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας σε ορισμένες τρίτες χώρες (ΕΕ L 125 της 14.5.2019, σ. 4).

31 Δεκεμβρίου 2020(7)

11

Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1672 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με τους ελέγχους ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Ένωση και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1889/2005 (ΕΕ L 284 της 12.11.2018, σ. 6).

31 Δεκεμβρίου 2021(7)

12

Οδηγία (ΕΕ) 2018/1673 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου (ΕΕ L 284 της 12.11.2018, σ. 22).

31 Δεκεμβρίου 2021(7)

13

Οδηγία (ΕΕ) 2019/1153 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, για τη θέσπιση κανόνων με σκοπό τη διευκόλυνση της χρήσης χρηματοοικονομικών και άλλων πληροφοριών για την πρόληψη, την ανίχνευση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη ορισμένων ποινικών αδικημάτων και την κατάργηση της απόφασης 2000/642/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 186 της 11.7.2019, σ. 122).

31 Δεκεμβρίου 2023(8)

 

Πρόληψη της απάτης και της παραχάραξης και κιβδηλείας

 

14

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1338/2001 του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2001, σχετικά με τον καθορισμό των αναγκαίων μέτρων για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία (ΕΕ L 181 της 4.7.2001, σ. 6)

31 Δεκεμβρίου 2010

 

Τροποποιήθηκε με τις ακόλουθες πράξεις:

 

15

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 44/2009 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2008, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1338/2001 σχετικά με τον καθορισμό των αναγκαίων μέτρων για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία (ΕΕ L 17 της 22.1.2009, σ. 1).

 

16

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2182/2004 του Συμβουλίου, της 6ης Δεκεμβρίου 2004, σχετικά με τα μετάλλια και τις μάρκες που προσομοιάζουν με τα κέρματα ευρώ (ΕΕ L 373 της 21.12.2004, σ. 1).

31 Δεκεμβρίου 2010

 

Τροποποιήθηκε με τις ακόλουθες πράξεις:

 

17

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 46/2009 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2008, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2182/2004 σχετικά με τα μετάλλια και τις μάρκες που προσομοιάζουν με τα κέρματα ευρώ (ΕΕ L 17 της 22.1.2009, σ. 5).

 

18

Οδηγία 2014/62/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, σχετικά με την προστασία του ευρώ και άλλων νομισμάτων από την παραχάραξη και την κιβδηλεία μέσω του ποινικού δικαίου, και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2000/383/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 151 της 21.5.2014, σ. 1).

31 Δεκεμβρίου 2016(2)

19

Οδηγία (ΕΕ) 2019/713 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2019, για την καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας μέσων πληρωμής πλην των μετρητών και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2001/413/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 123 της 10.5.2019, σ. 18).

31 Δεκεμβρίου 2021(7)

 

Κανόνες για τα τραπεζογραμμάτια και τα κέρματα σε ευρώ

 

20

Συμπεράσματα του Συμβουλίου της 10ης Μαΐου 1999 για το σύστημα ελέγχου της ποιότητας των κερμάτων σε ευρώ

31 Δεκεμβρίου 2010

21

Κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2003/5 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 20ής Μαρτίου 2003, σχετικά με την εφαρμογή μέτρων κατά των προϊόντων παράνομης αναπαραγωγής τραπεζογραμματίων ευρώ και την ανταλλαγή και απόσυρση των τραπεζογραμματίων ευρώ (2003/206/ΕΚ) (ΕΕ L 78 της 25.3.2003, σ. 20).

31 Δεκεμβρίου 2010

 

Τροποποιήθηκε με τις ακόλουθες πράξεις:

 

22

Κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2013/11 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 19ης Απριλίου 2013, που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2003/5 σχετικά με την εφαρμογή μέτρων κατά των προϊόντων παράνομης αναπαραγωγής τραπεζογραμματίων ευρώ και την ανταλλαγή και απόσυρση τραπεζογραμματίων ευρώ (2013/212/ΕΕ) (ΕΕ L 118 της 30.4.2013, σ. 43).

31 Δεκεμβρίου 2014(1)

23

Απόφαση ΕΚΤ/ 2010/14 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 16ης Σεπτεμβρίου 2010, σχετικά με τους ελέγχους γνησιότητας και καταλληλότητας των τραπεζογραμματίων ευρώ και την εκ νέου θέση αυτών σε κυκλοφορία (2010/597/ΕΕ) (ΕΕ L 267 της 9.10.2010, σ. 1).

31 Δεκεμβρίου 2012

 

Τροποποιήθηκε με τις ακόλουθες πράξεις:

 

24

Απόφαση ΕΚΤ/2012/19 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 7ης Σεπτεμβρίου 2012, που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2010/14 σχετικά με τους ελέγχους γνησιότητας και καταλληλότητας των τραπεζογραμματίων ευρώ και την εκ νέου θέση αυτών σε κυκλοφορία (2012/507/ΕΕ) (ΕΕ L 253 της 20.9.2012, σ. 19).

31 Δεκεμβρίου 2013(1)

25

Απόφαση ΕΕ/2019/2195 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 5ης Δεκεμβρίου 2019, που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2010/14 σχετικά με τους ελέγχους γνησιότητας και καταλληλότητας των τραπεζογραμματίων ευρώ και την εκ νέου θέση αυτών σε κυκλοφορία (ΕΚΤ/2019/39) (ΕΕ L 330 της 20.12.2019, σ. 91).

31 Δεκεμβρίου 2021(8)

26

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1210/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 2010, σχετικά με την εξακρίβωση της γνησιότητας των κερμάτων ευρώ και τη διαχείριση κερμάτων ευρώ ακατάλληλων για κυκλοφορία (ΕΕ L 339 της 22.12.2010, σ. 1).

31 Δεκεμβρίου 2012

27

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 651/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, σχετικά με την έκδοση κερμάτων ευρώ (ΕΕ L 201 της 27.7.2012, σ. 135).

31 Δεκεμβρίου 2013(1)

28

Απόφαση ΕΚΤ/ 2013/10 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 19ης Απριλίου 2013, σχετικά με τις ονομαστικές αξίες, τις προδιαγραφές, την αναπαραγωγή, την ανταλλαγή και την απόσυρση των τραπεζογραμματίων ευρώ (2013/211/ΕΕ) (ΕΕ L 118 της 30.4.2013, σ. 37).

31 Δεκεμβρίου 2014(1)

 

Τροποποιήθηκε με τις ακόλουθες πράξεις:

 

29

Απόφαση (ΕΕ) 2019/669 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 4ης Απριλίου 2019, που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2013/10 σχετικά με τις ονομαστικές αξίες, τις προδιαγραφές, την αναπαραγωγή, την ανταλλαγή και την απόσυρση των τραπεζογραμματίων ευρώ (ΕΚΤ/2019/9) (ΕΕ L 113 της 29.4.2019, σ. 6).

31 Δεκεμβρίου 2020(7)

30

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 729/2014 του Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου 2014, για την ονομαστική αξία και τις τεχνικές προδιαγραφές των κερμάτων σε ευρώ που τίθενται σε κυκλοφορία (Αναδιατύπωση) (ΕΕ L 194 της 2.7.2014, σ. 1).

31 Δεκεμβρίου 2013(2)

Τμήμα του παραρτήματος της νομισματικής σύμβασης σύμφωνα με την ειδική ρύθμιση της μεικτής επιτροπής κατόπιν αιτήσεως της Αγίας Έδρας και του Κράτους της Πόλεως του Βατικανού σχετικά με τη συμπερίληψη των σχετικών κανόνων που εφαρμόζονται σε οντότητες που ασκούν οικονομικές δραστηριότητες σε επαγγελματική βάση

 

Σχετικά τμήματα των ακόλουθων νομικών πράξεων

Προθεσμία εφαρμογής

31

Οδηγία 86/635/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 1986, για τους ετήσιους και ενοποιημένους λογαριασμούς των τραπεζών και λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (ΕΕ L 372 της 31.12.1986, σ. 1).

31 Δεκεμβρίου 2016(2)

 

Τροποποιήθηκε με τις ακόλουθες πράξεις:

 

32

Οδηγία 2001/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Σεπτεμβρίου 2001 (ΕΕ L 283 της 27.10.2001, σ. 28).

 

33

Οδηγία 2003/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2003 (ΕΕ L 178 της 17.7.2003, σ. 16).

 

34

Οδηγία 2006/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2006 (ΕΕ L 224 της 16.8.2006, σ. 1).

 

35

Οδηγία 2013/36 /ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 338).

31 Δεκεμβρίου 2017(2)

36

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 1) και τα αντίστοιχα μέτρα επιπέδου 2, κατά περίπτωση

31 Δεκεμβρίου 2017(2)

 

Τροποποιήθηκε με τις ακόλουθες πράξεις:

 

37

Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2395 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2017, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον αφορά το μεταβατικό καθεστώς για τον μετριασμό των επιπτώσεων από την εισαγωγή του ΔΠΧΑ 9 στα ίδια κεφάλαια και για τις επιπτώσεις της αντιμετώπισης μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων ορισμένων ανοιγμάτων του δημοσίου τομέα εκπεφρασμένων στο εθνικό νόμισμα οποιουδήποτε κράτους μέλους (ΕΕ L 345 της 27.12.2017, σ. 27).

30 Ιουνίου 2019(6)

38

Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2401 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2017, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων (ΕΕ L 347 της 28.12.2017, σ. 1).

31 Μαρτίου 2020(6)

39

Κανονισμός (ΕΕ) 2019/630 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2019, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον αφορά την ελάχιστη κάλυψη ζημιών για τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (ΕΕ L 111 της 25.4.2019, σ. 4).

31 Δεκεμβρίου 2020(7)

40

Κανονισμός (ΕΕ) 2019/876 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2019, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον αφορά τον δείκτη μόχλευσης, τον δείκτη καθαρής σταθερής χρηματοδότησης, τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων, τον πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου, τον κίνδυνο αγοράς, τα ανοίγματα έναντι κεντρικών αντισυμβαλλομένων, τα ανοίγματα έναντι οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, τα μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα και τις υποχρεώσεις υποβολής αναφορών και δημοσιοποίησης, καθώς και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 150 της 7.6.2019, σ. 1).

31 Δεκεμβρίου 2023(8)

41

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για την κατάχρηση της αγοράς (κανονισμός για την κατάχρηση της αγοράς) και την κατάργηση της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 1) και τα αντίστοιχα μέτρα επιπέδου 2, κατά περίπτωση

30 Σεπτεμβρίου 2018(4)

 

Τροποποιήθηκε με τις ακόλουθες πράξεις:

 

42

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1033 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουνίου 2016, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 σχετικά με τη βελτίωση του διακανονισμού αξιογράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων (ΕΕ L 175 της 30.6.2016, σ. 1).

30 Σεπτεμβρίου 2018(5)

43

Οδηγία 2014/57 /ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, περί ποινικών κυρώσεων για την κατάχρηση αγοράς (οδηγία για την κατάχρηση αγοράς) (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 179).

30 Σεπτεμβρίου 2018(4)

 

Νομοθεσία σχετικά με τη συλλογή στατιστικών στοιχείων  (*1)

 

44

Κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/ 2013/24 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 25ης Ιουλίου 2013, σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων που θεσπίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στον τομέα των τριμηνιαίων χρηματοοικονομικών λογαριασμών (2014/3/ΕΕ) (ΕΕ L 2 της 7.1.2014, σ. 34).

31 Δεκεμβρίου 2016(2)

 

Τροποποιήθηκε με τις ακόλουθες πράξεις:

 

45

Κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2016/66 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 26ης Νοεμβρίου 2015, που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2013/24 σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων που θεσπίζει η ΕΚΤ στον τομέα των τριμηνιαίων χρηματοοικονομικών λογαριασμών (ΕΚΤ/2015/40) (ΕΕ L 14 της 21.1.2016, σ. 36).

31 Μαρτίου 2017(4)

46

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1071/2013 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 24ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τη λογιστική κατάσταση του τομέα των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (ΕΚΤ/2013/33) (ΕΕ L 297 της 7.11.2013, σ. 1).

31 Δεκεμβρίου 2016(2)

 

Τροποποιήθηκε με τις ακόλουθες πράξεις:

 

47

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1375/2014 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 10ης Δεκεμβρίου 2014, που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1071/2013 σχετικά με τη λογιστική κατάσταση του τομέα των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (ΕΚΤ/2013/33) (ΕΚΤ/2014/51) (ΕΕ L 366 της 20.12.2014, σ. 77).

 

48

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1072/2013 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 24ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία επιτοκίων των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (ΕΚΤ/2013/34) (ΕΕ L 297 της 7.11.2013, σ. 51).

31 Δεκεμβρίου 2016(2)

 

Τροποποιήθηκε με τις ακόλουθες πράξεις:

 

49

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 756/2014 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 8ης Ιουλίου 2014, που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1072/2013 (ΕΚΤ/2013/34) σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία επιτοκίων των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (ΕΚΤ/2014/30) (ΕΕ L 205 της 12.7.2014, σ. 14).

 

50

Κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/ 2014/15 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 4ης Απριλίου 2014, σχετικά με τη νομισματική και χρηματοπιστωτική στατιστική (αναδιατύπωση) (2014/810/ΕΕ) (ΕΕ L 340 της 26.11.2014, σ. 1).

31 Δεκεμβρίου 2016(2)

 

Τροποποιήθηκε με τις ακόλουθες πράξεις:

 

51

Κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2015/571 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 6ης Νοεμβρίου 2014, που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2014/15 σχετικά με τη νομισματική και χρηματοπιστωτική στατιστική (ΕΚΤ/2015/43) (ΕΕ L 93 της 9.4.2015, σ. 82).

 

52

Κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2016/450 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 4ης Δεκεμβρίου 2015, που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2014/15 σχετικά με τη νομισματική και χρηματοπιστωτική στατιστική (ΕΚΤ/2015/44) (ΕΕ L 86 της 1.4.2016, σ. 42).

31 Μαρτίου 2017(4)

53

Κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2017/148 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 16ης Δεκεμβρίου 2016, που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2014/15 σχετικά με τη νομισματική και χρηματοπιστωτική στατιστική (ΕΚΤ/2016/45) (ΕΕ L 26 της 31.1.2017, σ. 1).

1 Νοεμβρίου 2017(5)

54

Κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2018/877 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 1ης Ιουνίου 2018, που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2018/15 σχετικά με τη νομισματική και χρηματοπιστωτική στατιστική (ΕΚΤ/2018/17) (ΕΕ L 154 της 18.6.2018, σ. 22).

1 Οκτωβρίου 2019(6)

55

Κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2019/1386 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 7ης Ιουνίου 2019, που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2019/15 σχετικά με τη νομισματική και χρηματοπιστωτική στατιστική (ΕΚΤ/2019/18) (ΕΕ L 232 της 6.9.2019, σ. 1–454)

31 Δεκεμβρίου 2020(8)

___________

(1)

Οι εν λόγω προθεσμίες συμφωνήθηκαν από τη Μεικτή Επιτροπή του 2013.

(2)

Οι εν λόγω προθεσμίες συμφωνήθηκαν από τη Μεικτή Επιτροπή του 2014.

(3)

Οι εν λόγω προθεσμίες συμφωνήθηκαν από τη Μεικτή Επιτροπή του 2015.

(4)

Οι εν λόγω προθεσμίες συμφωνήθηκαν από τη Μεικτή Επιτροπή του 2016.

(5)

Οι εν λόγω προθεσμίες συμφωνήθηκαν από τη Μεικτή Επιτροπή του 2017.

(6)

Οι εν λόγω προθεσμίες συμφωνήθηκαν από τη Μεικτή Επιτροπή του 2018.

(7)

Οι εν λόγω προθεσμίες συμφωνήθηκαν από τη Μεικτή Επιτροπή του 2019.

(8)

Οι εν λόγω προθεσμίες συμφωνήθηκαν από τη Μεικτή Επιτροπή του 2020.

 


(*1)  Όπως συμφωνήθηκε στο υπόδειγμα για την απλοποιημένη παροχή στατιστικών στοιχείων.»


8.2.2021   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 43/25


ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2021/144 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 5ης Φεβρουαρίου 2021

για την επικαιροποίηση του παραρτήματος Α της νομισματικής σύμβασης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Πριγκιπάτου του Μονακό

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τη νομισματική συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Πριγκιπάτου του Μονακό (1), της 29ης Νοεμβρίου 2011, και ιδίως το άρθρο 11 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 11 παράγραφος 2 της νομισματικής σύμβασης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Πριγκιπάτου του Μονακό («η νομισματική σύμβαση») προβλέπει ότι το Πριγκιπάτο του Μονακό εφαρμόζει τα μέτρα που λαμβάνει η Γαλλία για τη μεταφορά στη νομοθεσία της των πράξεων της Ένωσης σχετικά με τη δραστηριότητα και τον έλεγχο των πιστωτικών ιδρυμάτων και την πρόληψη των συστημικών κινδύνων στα συστήματα πληρωμών και τα συστήματα διακανονισμού και παράδοσης τίτλων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 3 της νομισματικής σύμβασης, το παράρτημα Α της εν λόγω σύμβασης χρειάζεται να επικαιροποιείται από την Επιτροπή σε κάθε τροποποίηση των κειμένων των σχετικών πράξεων και κάθε φορά που θεσπίζεται νέο κείμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

(3)

Έχουν εγκριθεί νέα κείμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν γίνει τροποποιήσεις στα κείμενα που ήδη αναφέρονται στο παράρτημα Α.

(4)

Θα πρέπει, επομένως, να τροποποιηθεί αναλόγως το παράρτημα Α της νομισματικής σύμβασης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα Α της νομισματικής σύμβασης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Πριγκιπάτου του Μονακό αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 5 Φεβρουαρίου 2021.

Για την Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ΕΕ C 23 της 28.1.2012, σ. 13.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

 

Νομοθεσία που ισχύει για τη δραστηριότητα και τον έλεγχο των πιστωτικών ιδρυμάτων και την πρόληψη των συστημικών κινδύνων στα συστήματα πληρωμών και τα συστήματα διακανονισμού και παράδοσης τίτλων

1

Όσον αφορά τις διατάξεις που ισχύουν για τα πιστωτικά ιδρύματα

Οδηγία 86/635/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 8ης Δεκεμβρίου 1986 για τους ετήσιους και ενοποιημένους λογαριασμούς των τραπεζών και λοιπών άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (ΕΕ L 372 της 31.12.1986, σ. 1).

 

Τροποποιήθηκε με τις ακόλουθες πράξεις:

2

Οδηγία 2001/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Σεπτεμβρίου 2001, για την τροποποίηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ, 83/349/ΕΟΚ και 86/635/ΕΟΚ όσον αφορά τους κανόνες αποτίμησης για τους ετήσιους και ενοποιημένους λογαριασμούς εταιρειών ορισμένων μορφών καθώς και τραπεζών και άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (ΕΕ L 283 της 27.10.2001, σ. 28).

3

Οδηγία 2003/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2003, για την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 78/660/ΕΟΚ, 83/349/ΕΟΚ, 86/635/ΕΟΚ και 91/674/ΕΟΚ σχετικά με τους ετήσιους και τους ενοποιημένους λογαριασμούς εταιρειών ορισμένων μορφών, τραπεζών και άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και ασφαλιστικών επιχειρήσεων (ΕΕ L 178 της 17.7.2003, σ. 16).

4

Οδηγία 2006/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2006, για την τροποποίηση της οδηγίας 78/660/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί των ετήσιων λογαριασμών εταιρειών ορισμένων μορφών, της οδηγίας 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τους ενοποιημένους λογαριασμούς, της οδηγίας 86/635/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τους ετήσιους και ενοποιημένους λογαριασμούς των τραπεζών και λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και της οδηγίας 91/674/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τους ετήσιους και τους ενοποιημένους λογαριασμούς των ασφαλιστικών επιχειρήσεων (ΕΕ L 224 της 16.8.2006, σ. 1).

5

Οδηγία 89/117/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 13ης Φεβρουαρίου 1989, όσον αφορά τις υποχρεώσεις δημοσίευσης των λογιστικών εγγράφων των εγκατεστημένων σε ένα κράτος μέλος υποκαταστημάτων των πιστωτικών ή χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους εκτός του κράτους μέλους αυτού (ΕΕ L 44 της 16.2.1989, σ. 40).

6

Οδηγία 98/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 1998, σχετικά με το αμετάκλητο του διακανονισμού στα συστήματα πληρωμών και στα συστήματα διακανονισμού αξιογράφων (ΕΕ L 166 της 11.6.1998, σ. 45).

 

Τροποποιήθηκε με τις ακόλουθες πράξεις:

7

Οδηγία 2009/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2009, για την τροποποίηση της οδηγίας 98/26/ΕΚ σχετικά με το αμετάκλητο του διακανονισμού στα συστήματα πληρωμών και στα συστήματα διακανονισμού αξιογράφων καθώς και της οδηγίας 2002/47/ΕΚ για τις συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας, όσον αφορά συνδεδεμένα συστήματα και πιστωτικές απαιτήσεις (ΕΕ L 146 της 10.6.2009, σ. 37).

8

Οδηγία 2010/78/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, για τροποποίηση των οδηγιών 98/26/ΕΚ, 2002/87/ΕΚ, 2003/6/ΕΚ, 2003/41/ΕΚ, 2003/71/ΕΚ, 2004/39/ΕΚ, 2004/109/ΕΚ, 2005/60/ΕΚ, 2006/48/ΕΚ, 2006/49/ΕΚ, και 2009/65/ΕΚ όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών), της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων) και της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών) (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 120).

9

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών (ΕΕ L 201 της 27.7.2012, σ. 1).

10

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με τη βελτίωση του διακανονισμού αξιογράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων και για την τροποποίηση των οδηγιών 98/26/ΕΚ και 2014/65/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/2012 (ΕΕ L 257 της 28.8.2014, σ. 1).

11

Οδηγία (ΕΕ) 2019/879 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2019, για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ σχετικά με την ικανότητα απορρόφησης των ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και της οδηγίας 98/26/ΕΚ (ΕΕ L 150 της 7.6.2019, σ. 296) και, κατά περίπτωση, τα συναφή μέτρα επιπέδου 2

12

Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Απριλίου 2001, για την εξυγίανση και την εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (ΕΕ L 125 της 5.5.2001, σ. 15).

 

Τροποποιήθηκε με τις ακόλουθες πράξεις:

13

Οδηγία 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και για την τροποποίηση της οδηγίας 82/891/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και των οδηγιών 2001/24/ΕΚ, 2002/47/ΕΚ, 2004/25/ΕΚ, 2005/56/ΕΚ, 2007/36/ΕΚ, 2011/35/ΕΕ, 2012/30/ΕΕ και 2013/36/ΕΕ, καθώς και των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 190).

14

Οδηγία 2002/47/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Ιουνίου 2002, για τις συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας (ΕΕ L 168 της 27.6.2002, σ. 43).

 

Τροποποιήθηκε με τις ακόλουθες πράξεις:

15

Οδηγία 2009/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2009, για την τροποποίηση της οδηγίας 98/26/ΕΚ σχετικά με το αμετάκλητο του διακανονισμού στα συστήματα πληρωμών και στα συστήματα διακανονισμού αξιογράφων καθώς και της οδηγίας 2002/47/ΕΚ για τις συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας, όσον αφορά συνδεδεμένα συστήματα και πιστωτικές απαιτήσεις (ΕΕ L 146 της 10.6.2009, σ. 37).

16

Οδηγία 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και για την τροποποίηση της οδηγίας 82/891/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και των οδηγιών 2001/24/ΕΚ, 2002/47/ΕΚ, 2004/25/ΕΚ, 2005/56/ΕΚ, 2007/36/ΕΚ, 2011/35/ΕΕ, 2012/30/ΕΕ και 2013/36/ΕΕ, καθώς και των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 190).

17

Οδηγία 2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων, ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων επενδύσεων χρηματοπιστωτικού ομίλου ετερογενών δραστηριοτήτων και για την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 73/239/ΕΟΚ, 79/267/ΕΟΚ, 92/49/ΕΟΚ, 92/96/ΕΟΚ 93/6/ΕΟΚ και 93/22/ΕΟΚ και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 98/78/ΕΚ και 2000/12/ΕΚ (ΕΕ L 35 της 11.2.2003, σ. 1) και, κατά περίπτωση, τα συναφή μέτρα επιπέδου 2

 

Τροποποιήθηκε με τις ακόλουθες πράξεις:

18

Οδηγία 2005/1/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2005, για τροποποίηση των οδηγιών 73/239/ΕΟΚ, 85/611/ΕΟΚ, 91/675/ΕΟΚ, 92/49/ΕΟΚ και 93/6/ΕΟΚ του Συμβουλίου καθώς επίσης των οδηγιών 94/19/ΕΚ, 98/78/ΕΚ, 2000/12/ΕΚ, 2001/34/ΕΚ, 2002/83/ΕΚ και 2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό τη θέσπιση νέας οργανωτικής διάρθρωσης των αρμόδιων επιτροπών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (ΕΕ L 79 της 24.3.2005, σ. 9).

19

Οδηγία 2008/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2008, για τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων, ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων επενδύσεων χρηματοπιστωτικού ομίλου ετερογενών δραστηριοτήτων, όσον αφορά τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 81 της 20.3.2008, σ. 40).

20

Οδηγία 2010/78/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, για τροποποίηση των οδηγιών 98/26/ΕΚ, 2002/87/ΕΚ, 2003/6/ΕΚ, 2003/41/ΕΚ, 2003/71/ΕΚ, 2004/39/ΕΚ, 2004/109/ΕΚ, 2005/60/ΕΚ, 2006/48/ΕΚ, 2006/49/ΕΚ, και 2009/65/ΕΚ όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών), της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων) και της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών) (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 120).

21

Οδηγία 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, για τροποποίηση των οδηγιών 98/78/ΕΚ, 2002/87/ΕΚ, 2006/48/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ όσον αφορά τη συμπληρωματική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων (ΕΕ L 326 της 8.12.2011, σ. 113).

22

Εκτός του τίτλου V:

Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 338).

23

Οδηγία (ΕΕ) 2019/2034 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2019, σχετικά με την προληπτική εποπτεία των επιχειρήσεων επενδύσεων και την τροποποίηση των οδηγιών 2002/87/ΕΚ, 2009/65/ΕΚ, 2011/61/ΕΕ, 2013/36/ΕΕ, 2014/59/ΕΕ και 2014/65/ΕΕ (ΕΕ L 314 της 5.12.2019, σ. 64).

24

Οδηγία 2009/110/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, για την ανάληψη, άσκηση και προληπτική εποπτεία της δραστηριότητας ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος, την τροποποίηση των οδηγιών 2005/60/ΕΚ και 2006/48/ΕΚ και την κατάργηση της οδηγίας 2000/46/ΕΚ (ΕΕ L 267 της 10.10.2009, σ. 7).

 

Τροποποιήθηκε με τις ακόλουθες πράξεις:

25

Εκτός του τίτλου V:

Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 338).

26

Εκτός των τίτλων III και IV:

Οδηγία (ΕΕ) 2015/2366 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, την τροποποίηση των οδηγιών 2002/65/ΕΚ, 2009/110/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και την κατάργηση της οδηγίας 2007/64/ΕΚ (ΕΕ L 337 της 23.12.2015, σ. 35).

27

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/78/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 12).

 

Τροποποιήθηκε με τις ακόλουθες πράξεις:

28

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1022/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών) όσον αφορά την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου (ΕΕ L 287 της 29.10.2013, σ. 5).

29

Οδηγία 2014/17/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία και την τροποποίηση των οδηγιών 2008/48/ΕΚ και 2013/36/EE και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 (ΕΕ L 60 της 28.2.2014, σ. 34).

30

Οδηγία 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και για την τροποποίηση της οδηγίας 82/891/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και των οδηγιών 2001/24/ΕΚ, 2002/47/ΕΚ, 2004/25/ΕΚ, 2005/56/ΕΚ, 2007/36/ΕΚ, 2011/35/ΕΕ, 2012/30/ΕΕ και 2013/36/ΕΕ, καθώς και των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 190).

31

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 806/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2014, περί θεσπίσεως ενιαίων κανόνων και διαδικασίας για την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και ορισμένων επιχειρήσεων επενδύσεων στο πλαίσιο ενός Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης και ενός Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης και τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 (ΕΕ L 225 της 30.7.2014, σ. 1).

32

Εκτός των τίτλων III και IV:

 

Οδηγία (ΕΕ) 2015/2366 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, την τροποποίηση των οδηγιών 2002/65/ΕΚ, 2009/110/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και την κατάργηση της οδηγίας 2007/64/ΕΚ (ΕΕ L 337 της 23.12.2015, σ. 35).

33

Κανονισμός (ΕΕ) 2019/2033 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας επιχειρήσεων επενδύσεων και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, (ΕΕ) αριθ. 575/2013, (ΕΕ) αριθ. 600/2014 και (ΕΕ) αριθ. 806/2014 (ΕΕ L 314 της 5.12.2019, σ. 1).

34

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών (ΕΕ L 201 της 27.7.2012, σ. 1) και, κατά περίπτωση, τα συναφή μέτρα επιπέδου 2

 

Τροποποιήθηκε με τις ακόλουθες πράξεις:

35

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 1).

36

Οδηγία 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και για την τροποποίηση της οδηγίας 82/891/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και των οδηγιών 2001/24/ΕΚ, 2002/47/ΕΚ, 2004/25/ΕΚ, 2005/56/ΕΚ, 2007/36/ΕΚ, 2011/35/ΕΕ, 2012/30/ΕΕ και 2013/36/ΕΕ, καθώς και των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 190).

37

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 84) και, κατά περίπτωση, τα συναφή μέτρα επιπέδου 2

 

Τροποποιήθηκε με τις ακόλουθες πράξεις:

38

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1033 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουνίου 2016, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς, και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 σχετικά με τη βελτίωση του διακανονισμού αξιογράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων (ΕΕ L 175 της 30.6.2016, σ. 1).

39

Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141 της 5.6.2015, σ. 73).

40

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, περί διαφάνειας των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων και επαναχρησιμοποίησης, και περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 337 της 23.12.2015, σ. 1) όσον αφορά τα πιστωτικά ιδρύματα

41

Κανονισμός (ΕΕ) 2019/834 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2019, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 σε σχέση με την υποχρέωση εκκαθάρισης, την αναστολή της υποχρέωσης εκκαθάρισης, τις απαιτήσεις αναφοράς, τις τεχνικές μείωσης κινδύνου για συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που δεν εκκαθαρίζονται από κεντρικό αντισυμβαλλόμενο, την καταχώριση και την εποπτεία των αρχείων καταγραφής συναλλαγών και τις απαιτήσεις για αρχεία καταγραφής (ΕΕ L 141 της 28.5.2019, σ. 42).

42

Κανονισμός (ΕΕ) 2019/876 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2019, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον αφορά τον δείκτη μόχλευσης, τον δείκτη καθαρής σταθερής χρηματοδότησης, τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων, τον πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου, τον κίνδυνο αγοράς, τα ανοίγματα έναντι κεντρικών αντισυμβαλλομένων, τα ανοίγματα έναντι οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, τα μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα και τις υποχρεώσεις υποβολής αναφορών και δημοσιοποίησης, καθώς και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 150 της 7.6.2019, σ. 1) και, κατά περίπτωση, τα συναφή μέτρα επιπέδου 2

43

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 1) και, κατά περίπτωση, τα συναφή μέτρα επιπέδου 2

 

Τροποποιήθηκε με τις ακόλουθες πράξεις:

44

Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2395 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2017, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον αφορά το μεταβατικό καθεστώς για τον μετριασμό των επιπτώσεων από την εισαγωγή του ΔΠΧΑ 9 στα ίδια κεφάλαια και για τις επιπτώσεις της αντιμετώπισης μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων ορισμένων ανοιγμάτων του δημοσίου τομέα εκπεφρασμένων στο εθνικό νόμισμα οποιουδήποτε κράτους μέλους (ΕΕ L 345 της 27.12.2017, σ. 27).

45

Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2401 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2017, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων (ΕΕ L 347 της 28.12.2017, σ. 1).

46

Κανονισμός (ΕΕ) 2019/630 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2019, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον αφορά την ελάχιστη κάλυψη ζημιών για τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (ΕΕ L 111 της 25.4.2019, σ. 4).

47

Κανονισμός (ΕΕ) 2019/876 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2019, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον αφορά τον δείκτη μόχλευσης, τον δείκτη καθαρής σταθερής χρηματοδότησης, τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων, τον πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου, τον κίνδυνο αγοράς, τα ανοίγματα έναντι κεντρικών αντισυμβαλλομένων, τα ανοίγματα έναντι οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, τα μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα και τις υποχρεώσεις υποβολής αναφορών και δημοσιοποίησης, καθώς και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 150 της 7.6.2019, σ. 1) και, κατά περίπτωση, τα συναφή μέτρα επιπέδου 2

48

Κανονισμός (ΕΕ) 2019/2033 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας επιχειρήσεων επενδύσεων και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, (ΕΕ) αριθ. 575/2013, (ΕΕ) αριθ. 600/2014 και (ΕΕ) αριθ. 806/2014 (ΕΕ L 314 της 5.12.2019, σ. 1).

49

Εκτός του τίτλου V:

Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 338) και, κατά περίπτωση, τα συναφή μέτρα επιπέδου 2

 

Τροποποιήθηκε με τις ακόλουθες πράξεις:

50

Οδηγία 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και για την τροποποίηση της οδηγίας 82/891/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και των οδηγιών 2001/24/ΕΚ, 2002/47/ΕΚ, 2004/25/ΕΚ, 2005/56/ΕΚ, 2007/36/ΕΚ, 2011/35/ΕΕ, 2012/30/ΕΕ και 2013/36/ΕΕ, καθώς και των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 190).

51

Οδηγία (ΕΕ) 2019/878 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2019, για την τροποποίηση της οδηγίας 2013/36/ΕΕ όσον αφορά τις εξαιρούμενες οντότητες, τις χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών, τις μεικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών, τις αποδοχές, τα μέτρα και τις εξουσίες εποπτείας και τα μέτρα διατήρησης κεφαλαίου (ΕΕ L 150 της 7.6.2019, σ. 253) και, κατά περίπτωση, τα συναφή μέτρα επιπέδου 2

52

Οδηγία (ΕΕ) 2019/2034 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2019, σχετικά με την προληπτική εποπτεία των επιχειρήσεων επενδύσεων και την τροποποίηση των οδηγιών 2002/87/ΕΚ, 2009/65/ΕΚ, 2011/61/ΕΕ, 2013/36/ΕΕ, 2014/59/ΕΕ και 2014/65/ΕΕ (ΕΕ L 314 της 5.12.2019, σ. 64).

53

Οδηγία 2014/49/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, περί των συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων (αναδιατύπωση) (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 149).

54

Οδηγία 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και για την τροποποίηση της οδηγίας 82/891/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και των οδηγιών 2001/24/ΕΚ, 2002/47/ΕΚ, 2004/25/ΕΚ, 2005/56/ΕΚ, 2007/36/ΕΚ, 2011/35/ΕΕ, 2012/30/ΕΕ και 2013/36/ΕΕ, καθώς και των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 190) και, κατά περίπτωση, τα συναφή μέτρα επιπέδου 2

 

Τροποποιήθηκε με τις ακόλουθες πράξεις:

55

Οδηγία (ΕΕ) 2017/2399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2017, για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ όσον αφορά την κατάταξη των μη εξασφαλισμένων χρεωστικών μέσων στην πτωχευτική ιεραρχία (ΕΕ L 345 της 27.12.2017, σ. 96).

56

Οδηγία (ΕΕ) 2019/879 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2019, για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ σχετικά με την ικανότητα απορρόφησης των ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και της οδηγίας 98/26/ΕΚ (ΕΕ L 150 της 7.6.2019, σ. 296) και, κατά περίπτωση, τα συναφή μέτρα επιπέδου 2

57

Οδηγία (ΕΕ) 2019/2034 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2019, σχετικά με την προληπτική εποπτεία των επιχειρήσεων επενδύσεων και την τροποποίηση των οδηγιών 2002/87/ΕΚ, 2009/65/ΕΚ, 2011/61/ΕΕ, 2013/36/ΕΕ, 2014/59/ΕΕ και 2014/65/ΕΕ (ΕΕ L 314 της 5.12.2019, σ. 64).

58

Όσον αφορά διατάξεις που ισχύουν για πιστωτικά ιδρύματα και με εξαίρεση τα άρθρα 34 έως 36 και τον τίτλο III:

Οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ (αναδιατύπωση) (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 349) και, κατά περίπτωση, τα συναφή μέτρα επιπέδου 2

 

Τροποποιήθηκε με τις ακόλουθες πράξεις:

59

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με τη βελτίωση του διακανονισμού αξιογράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων και για την τροποποίηση των οδηγιών 98/26/ΕΚ και 2014/65/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/2012 (ΕΕ L 257 της 28.8.2014, σ. 1).

60

Οδηγία (ΕΕ) 2016/1034 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουνίου 2016, για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (ΕΕ L 175 της 30.6.2016, σ. 8).

61

Με εξαίρεση το άρθρο 64 παράγραφος 5:

 

Οδηγία (ΕΕ) 2019/2034 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2019, σχετικά με την προληπτική εποπτεία των επιχειρήσεων επενδύσεων και την τροποποίηση των οδηγιών 2002/87/ΕΚ, 2009/65/ΕΚ, 2011/61/ΕΕ, 2013/36/ΕΕ, 2014/59/ΕΕ και 2014/65/ΕΕ (ΕΕ L 314 της 5.12.2019, σ. 64).

62

Οδηγία (ΕΕ) 2019/2177 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2019, για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/138/ΕΚ σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II), της οδηγίας 2014/65/ΕΕ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοοικονομικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 334 της 27.12.2019, σ. 155).

63

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με τη βελτίωση του διακανονισμού αξιογράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων και για την τροποποίηση των οδηγιών 98/26/ΕΚ και 2014/65/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/2012 (ΕΕ L 257 της 28.8.2014, σ. 1).

 

Τροποποιήθηκε με την ακόλουθη πράξη:

64

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1033 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουνίου 2016, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 σχετικά με τη βελτίωση του διακανονισμού αξιογράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων (ΕΕ L 175 της 30.6.2016, σ. 1).

65

Όσον αφορά τις διατάξεις που ισχύουν για τα πιστωτικά ιδρύματα

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 84).

 

Τροποποιήθηκε με τις ακόλουθες πράξεις:

66

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1033 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουνίου 2016, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 σχετικά με τη βελτίωση του διακανονισμού αξιογράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων (ΕΕ L 175 της 30.6.2016, σ. 1).

67

Κανονισμός (ΕΕ) 2019/2033 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας επιχειρήσεων επενδύσεων και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, (ΕΕ) αριθ. 575/2013, (ΕΕ) αριθ. 600/2014 και (ΕΕ) αριθ. 806/2014 (ΕΕ L 314 της 5.12.2019, σ. 1).

68

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, περί διαφάνειας των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων και επαναχρησιμοποίησης, και περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 337 της 23.12.2015, σ. 1) όσον αφορά τα πιστωτικά ιδρύματα

69

Εκτός των τίτλων III και IV:

Οδηγία (ΕΕ) 2015/2366 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, την τροποποίηση των οδηγιών 2002/65/ΕΚ, 2009/110/ΕΚ, 2013/36/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και την κατάργηση της οδηγίας 2007/64/ΕΚ (ΕΕ L 337 της 23.12.2015, σ. 35) και, κατά περίπτωση, τα συναφή μέτρα επιπέδου 2

»

8.2.2021   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 43/33


ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2021/145 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 5ης Φεβρουαρίου 2021

για την τροποποίηση του παραρτήματος της νομισματικής συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τη νομισματική συμφωνία της 27ης Μαρτίου 2012 μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου (1), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 5,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η νομισματική συμφωνία μεταξύ της Ένωσης και του Αγίου Μαρίνου («η συμφωνία») τέθηκε σε ισχύ την 1η Σεπτεμβρίου 2012.

(2)

Το άρθρο 8 παράγραφος 1 της συμφωνίας απαιτεί από τον Άγιο Μαρίνο να εφαρμόζει τις νομικές πράξεις και τους κανόνες της Ένωσης σχετικά με τα τραπεζογραμμάτια και τα κέρματα σε ευρώ, το τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό δίκαιο, την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, την πρόληψη της απάτης και της παραχάραξης ρευστών και μη ρευστών μέσων πληρωμής, μεταλλίων και μαρκών, καθώς και τις υποχρεώσεις υποβολής στατιστικών στοιχείων. Οι εν λόγω πράξεις και κανόνες απαριθμούνται στο παράρτημα της νομισματικής συμφωνίας.

(3)

Το παράρτημα της νομισματικής συμφωνίας θα πρέπει να τροποποιείται από την Επιτροπή μία φορά τον χρόνο ή συχνότερα εάν κριθεί σκόπιμο, προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι νέες σχετικές νομικές πράξεις και κανόνες της ΕΕ, καθώς και οι τροποποιήσεις όσων ήδη ισχύουν.

(4)

Ορισμένες νομικές πράξεις και κανόνες της Ένωσης δεν ισχύουν πλέον και, συνεπώς, θα πρέπει να διαγραφούν από το παράρτημα, ενώ παράλληλα εκδόθηκαν ή τροποποιήθηκαν άλλες νομικές πράξεις και κανόνες της Ένωσης και θα πρέπει να προστεθούν στο παράρτημα.

(5)

Συνεπώς, το παράρτημα της νομισματικής συμφωνίας θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα της νομισματικής συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 5 Φεβρουαρίου 2021.

Για την Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ΕΕ C 121 της 26.4.2012, σ. 5.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 

Νομικές διατάξεις προς εφαρμογή

Προθεσμία εφαρμογής

 

Πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

 

1

Απόφαση 2000/642/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 17ης Οκτωβρίου 2000, σχετικά με τη θέσπιση ρυθμίσεων για τη συνεργασία μεταξύ των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών των κρατών μελών όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών (ΕΕ L 271 της 24.10.2000, σ. 4).

1 Σεπτεμβρίου 2013

2

Απόφαση-πλαίσιο 2001/500/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2001, για το ξέπλυμα χρήματος, τον προσδιορισμό, τον εντοπισμό, τη δέσμευση, την κατάσχεση και τη δήμευση των οργάνων και των προϊόντων του εγκλήματος (ΕΕ L 182 της 5.7.2001, σ. 1).

 

3

Απόφαση-πλαίσιο 2005/212/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Φεβρουαρίου 2005, για τη δήμευση των προϊόντων, οργάνων και περιουσιακών στοιχείων του εγκλήματος (ΕΕ L 68 της 15.3.2005, σ. 49).

1 Οκτωβρίου 2014 (1)

4

Απόφαση 2007/845/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 6ης Δεκεμβρίου 2007, σχετικά με τη συνεργασία των υπηρεσιών ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων στα κράτη μέλη προς ανίχνευση και εντοπισμό προϊόντων εγκλήματος ή άλλων συναφών περιουσιακών στοιχείων (ΕΕ L 332 της 18.12.2007, σ. 103).

 

5

Οδηγία 2014/42 /ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014, σχετικά με τη δέσμευση και τη δήμευση οργάνων και προϊόντων εγκλήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L 127 της 29.4.2014, σ. 39).

1 Νοεμβρίου 2016 (2)

6

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/847 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, περί στοιχείων που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών και περί κατάργησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1781/2006 (ΕΕ L 141 της 5.6.2015, σ. 1).

1 Οκτωβρίου 2017 (3)

7

Οδηγία 2015/849/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141 της 5.6.2015, σ. 73).

1 Οκτωβρίου 2017 (3)

 

Τροποποιήθηκε με την ακόλουθη πράξη:

 

8

Οδηγία (ΕΕ) 2018/843 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, και για την τροποποίηση των οδηγιών 2009/138/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ (ΕΕ L 156 της 19.6.2018, σ. 43).

31 Δεκεμβρίου 2020 (6)

 

Συμπληρώθηκε με την ακόλουθη πράξη:

 

9

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2016/1675 της Επιτροπής, της 14ης Ιουλίου 2016, για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με την επισήμανση των τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου που χαρακτηρίζονται από στρατηγικές ανεπάρκειες (ΕΕ L 254 της 20.9.2016, σ. 1).

1 Οκτωβρίου 2017 (5)

 

Τροποποιήθηκε με τις ακόλουθες πράξεις:

 

10

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2018/105 της Επιτροπής, της 27ης Οκτωβρίου 2017, για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1675, όσον αφορά την προσθήκη της Αιθιοπίας στον κατάλογο τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου στον πίνακα στο σημείο I του παραρτήματος (ΕΕ L 19 της 24.1.2018, σ. 1).

31 Μαρτίου 2019 (6)

11

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2018/212 της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 2017, για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1675 για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά την προσθήκη της Σρι Λάνκα, του Τρινιδάδ και Τομπάγκο και της Τυνησίας στον πίνακα του σημείου I του παραρτήματος (ΕΕ L 41 της 14.2.2018, σ. 4).

31 Μαρτίου 2019 (6)

12

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2018/1467 της Επιτροπής, της 27ης Ιουλίου 2018, για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1675 για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την προσθήκη του Πακιστάν στον πίνακα του σημείου I του παραρτήματος (ΕΕ L 246 της 2.10.2018, σ. 1).

31 Δεκεμβρίου 2019 (7)

13

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/758 της Επιτροπής, της 31ης Ιανουαρίου 2019, για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις ελάχιστες ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβαίνουν και το είδος των επιπρόσθετων μέτρων που πρέπει να λαμβάνουν τα πιστωτικά ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί για τον μετριασμό του κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας σε ορισμένες τρίτες χώρες (ΕΕ L 125 της 14.5.2019, σ. 4).

31 Δεκεμβρίου 2020 (7)

14

Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1672 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με τους ελέγχους ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Ένωση και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1889/2005 (ΕΕ L 284 της 12.11.2018, σ. 6).

31 Δεκεμβρίου 2021 (7)

15

Οδηγία (ΕΕ) 2018/1673 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου (ΕΕ L 284 της 12.11.2018, σ. 22).

31 Δεκεμβρίου 2021 (7)

16

Οδηγία (ΕΕ) 2019/1153 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, για τη θέσπιση κανόνων με σκοπό τη διευκόλυνση της χρήσης χρηματοοικονομικών και άλλων πληροφοριών για την πρόληψη, την ανίχνευση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη ορισμένων ποινικών αδικημάτων και την κατάργηση της απόφασης 2000/642/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 186 της 11.7.2019, σ. 122).

31 Δεκεμβρίου 2023 (8)

 

Πρόληψη της απάτης και της παραχάραξης και κιβδηλείας

 

17

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1338/2001 του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2001, σχετικά με τον καθορισμό των αναγκαίων μέτρων για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία (ΕΕ L 181 της 4.7.2001, σ. 6)

1 Σεπτεμβρίου 2013

 

Τροποποιήθηκε με την ακόλουθη πράξη:

 

18

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 44/2009 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2008, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1338/2001 σχετικά με τον καθορισμό των αναγκαίων μέτρων για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία (ΕΕ L 17 της 22.1.2009, σ. 1).

 

19

Απόφαση 2001/887/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 6ης Δεκεμβρίου 2001, σχετικά με την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία (ΕΕ L 329 της 14.12.2001, σ. 1).

1 Σεπτεμβρίου 2013

20

Απόφαση 2003/861/ΕΚ του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 2003, σχετικά με την ανάλυση και τη συνεργασία όσον αφορά τα κίβδηλα κέρματα ευρώ (ΕΕ L 325 της 12.12.2003, σ. 44).

1 Σεπτεμβρίου 2013

21

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2182/2004 του Συμβουλίου, της 6ης Δεκεμβρίου 2004, σχετικά με τα μετάλλια και τις μάρκες που προσομοιάζουν με τα κέρματα ευρώ (ΕΕ L 373 της 21.12.2004, σ. 1).

1 Σεπτεμβρίου 2013

 

Τροποποιήθηκε με την ακόλουθη πράξη:

 

22

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 46/2009 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2008, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2182/2004 σχετικά με τα μετάλλια και τις μάρκες που προσομοιάζουν με τα κέρματα ευρώ (ΕΕ L 17 της 22.1.2009, σ. 5).

 

23

Οδηγία 2014/62 /ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, σχετικά με την προστασία του ευρώ και άλλων νομισμάτων από την παραχάραξη και την κιβδηλεία μέσω του ποινικού δικαίου, και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2000/383/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 151 της 21.5.2014, σ. 1).

1 Ιουλίου 2016 (2)

24

Οδηγία (ΕΕ) 2019/713 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2019, για την καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας μέσων πληρωμής πλην των μετρητών και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2001/413/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 123 της 10.5.2019, σ. 18).

31 Δεκεμβρίου 2021 (7)

 

Κανόνες για τα τραπεζογραμμάτια και τα κέρματα σε ευρώ

 

 

Με εξαίρεση το άρθρο 1α παράγραφοι 2 και 3 και τα άρθρα 4α, 4β και 4γ:

 

25

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2532/98 του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1998, σχετικά με τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για επιβολή κυρώσεων (ΕΕ L 318 της 27.11.1998, σ. 4).

1 Σεπτεμβρίου 2013

 

Τροποποιήθηκε με την ακόλουθη πράξη:

 

26

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/159 του Συμβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 2015, που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2532/98 σχετικά με τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για επιβολή κυρώσεων (ΕΕ L 27 της 3.2.2015, σ. 1).

31 Οκτωβρίου 2021 (8)

27

Συμπεράσματα του Συμβουλίου της 10ης Μαΐου 1999 για το σύστημα ελέγχου της ποιότητας των κερμάτων σε ευρώ

1 Σεπτεμβρίου 2013

28

Ανακοίνωση 2001/C 318/03 της Επιτροπής, της 22ας Οκτωβρίου 2001, σχετικά με την προστασία του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας όσον αφορά την παράσταση της κοινής όψης των κερμάτων ευρώ [C(2001) 600 τελικό] (ΕΕ C 318 της 13.11.2001, σ. 3).

1 Σεπτεμβρίου 2013

29

Κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2003/5 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 20ής Μαρτίου 2003, σχετικά με την εφαρμογή μέτρων κατά των προϊόντων παράνομης αναπαραγωγής τραπεζογραμματίων ευρώ και την ανταλλαγή και απόσυρση των τραπεζογραμματίων ευρώ (2003/206/EK) (ΕΕ L 78 της 25.3.2003, σ. 20)

1 Σεπτεμβρίου 2013

 

Τροποποιήθηκε με την ακόλουθη πράξη:

 

30

Κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2013/11 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 19ης Απριλίου 2013, που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2003/5 σχετικά με την εφαρμογή μέτρων κατά των προϊόντων παράνομης αναπαραγωγής τραπεζογραμματίων ευρώ και την ανταλλαγή και απόσυρση τραπεζογραμματίων ευρώ (2013/212/EE) (ΕΕ L 118 της 30.4.2013, σ. 43).

1 Οκτωβρίου 2013 (1)

31

Απόφαση ΕΚΤ/ 2010/14 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 16ης Σεπτεμβρίου 2010, σχετικά με τους ελέγχους γνησιότητας και καταλληλότητας των τραπεζογραμματίων ευρώ και την εκ νέου θέση αυτών σε κυκλοφορία (2010/597/EE) (ΕΕ L 267 της 9.10.2010, σ. 1).

1 Σεπτεμβρίου 2013

 

Τροποποιήθηκε με τις ακόλουθες πράξεις:

 

32

Απόφαση ΕΚΤ/2012/19 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 7ης Σεπτεμβρίου 2012, που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2010/14 σχετικά με τους ελέγχους γνησιότητας και καταλληλότητας των τραπεζογραμματίων ευρώ και την εκ νέου θέση αυτών σε κυκλοφορία (2012/507/ΕΕ) (ΕΕ L 253 της 20.9.2012, σ. 19).

1 Οκτωβρίου 2013 (1)

33

Απόφαση (ΕΕ) 2019/2195 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 5ης Δεκεμβρίου 2019, που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2010/14 σχετικά με τους ελέγχους γνησιότητας και καταλληλότητας των τραπεζογραμματίων ευρώ και την εκ νέου θέση αυτών σε κυκλοφορία (ΕΚΤ/2019/39) (ΕΕ L 330 της 20.12.2019, σ. 91).

31 Δεκεμβρίου 2021 (8)

34

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1210/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 2010, σχετικά με την εξακρίβωση της γνησιότητας των κερμάτων ευρώ και τη διαχείριση κερμάτων ευρώ ακατάλληλων για κυκλοφορία (ΕΕ L 339 της 22.12.2010, σ. 1).

1 Σεπτεμβρίου 2013

35

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1214/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, για την επαγγελματική διασυνοριακή οδική μεταφορά μετρητών ευρώ μεταξύ κρατών μελών της ζώνης του ευρώ (ΕΕ L 316 της 29.11.2011, σ. 1)

1 Οκτωβρίου 2014 (1)

36

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 651/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, σχετικά με την έκδοση κερμάτων ευρώ (ΕΕ L 201 της 27.7.2012, σ. 135).

1 Οκτωβρίου 2013 (1)

37

Απόφαση ΕΚΤ/ 2013/10 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 19ης Απριλίου 2013, σχετικά με τις ονομαστικές αξίες, τις προδιαγραφές, την αναπαραγωγή, την ανταλλαγή και την απόσυρση των τραπεζογραμματίων ευρώ (2013/211/EE) (ΕΕ L 118 της 30.4.2013, σ. 37).

1 Οκτωβρίου 2013 (1)

38

Τροποποιήθηκε με την ακόλουθη πράξη:

Απόφαση (ΕΕ) 2019/669 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 4ης Απριλίου 2019, που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2013/10 σχετικά με τις ονομαστικές αξίες, τις προδιαγραφές, την αναπαραγωγή, την ανταλλαγή και την απόσυρση των τραπεζογραμματίων ευρώ (EKT/2019/9) (ΕΕ L 113 της 29.4.2019, σ. 6).

31 Δεκεμβρίου 2020 (7)

39

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 729/2014 του Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου 2014, για την ονομαστική αξία και τις τεχνικές προδιαγραφές των κερμάτων σε ευρώ που τίθενται σε κυκλοφορία (Αναδιατύπωση) (ΕΕ L 194 της 2.7.2014, σ. 1).

1 Οκτωβρίου 2013 (1)

 

Νομοθεσία για τον τραπεζικό και τον χρηματοπιστωτικό τομέα

 

40

Οδηγία 86/635/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 1986, για τους ετήσιους και ενοποιημένους λογαριασμούς των τραπεζών και λοιπών άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (ΕΕ L 372 της 31.12.1986, σ. 1).

1 Σεπτεμβρίου 2016

 

Τροποποιήθηκε με τις ακόλουθες πράξεις:

 

41

Οδηγία 2001/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Σεπτεμβρίου 2001, για την τροποποίηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ, 83/349/ΕΟΚ και 86/635/ΕΟΚ όσον αφορά τους κανόνες αποτίμησης για τους ετήσιους και ενοποιημένους λογαριασμούς εταιρειών ορισμένων μορφών καθώς και τραπεζών και άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (ΕΕ L 283 της 27.10.2001, σ. 28).

 

42

Οδηγία 2003/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2003, για την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 78/660/ΕΟΚ, 83/349/ΕΟΚ, 86/635/ΕΟΚ και 91/674/ΕΟΚ σχετικά με τους ετήσιους και τους ενοποιημένους λογαριασμούς εταιρειών ορισμένων μορφών, τραπεζών και άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και ασφαλιστικών επιχειρήσεων (ΕΕ L 178 της 17.7.2003, σ. 16).

 

43

Οδηγία 2006/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2006, για την τροποποίηση της οδηγίας 78/660/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί των ετήσιων λογαριασμών εταιρειών ορισμένων μορφών, της οδηγίας 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τους ενοποιημένους λογαριασμούς, της οδηγίας 86/635/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τους ετήσιους και ενοποιημένους λογαριασμούς των τραπεζών και λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και της οδηγίας 91/674/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τους ετήσιους και τους ενοποιημένους λογαριασμούς των ασφαλιστικών επιχειρήσεων (ΕΕ L 224 της 16.8.2006, σ. 1).

 

44

Οδηγία 89/117/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 13ης Φεβρουαρίου 1989, όσον αφορά τις υποχρεώσεις δημοσίευσης των λογιστικών εγγράφων των εγκατεστημένων σε ένα κράτος μέλος υποκαταστημάτων των πιστωτικών ή χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους εκτός του κράτους μέλους αυτού (ΕΕ L 44 της 16.2.1989, σ. 40).

1 Σεπτεμβρίου 2018

45

Οδηγία 97/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Μαρτίου 1997, σχετικά με τα συστήματα αποζημίωσης των επενδυτών (ΕΕ L 84 της 26.3.1997, σ. 22).

1 Σεπτεμβρίου 2018

46

Οδηγία 98/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 1998, σχετικά με το αμετάκλητο του διακανονισμού στα συστήματα πληρωμών και στα συστήματα διακανονισμού αξιογράφων (ΕΕ L 166 της 11.6.1998, σ. 45).

1 Σεπτεμβρίου 2018

 

Τροποποιήθηκε με τις ακόλουθες πράξεις:

 

47

Οδηγία 2009/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2009, για την τροποποίηση της οδηγίας 98/26/ΕΚ σχετικά με το αμετάκλητο του διακανονισμού στα συστήματα πληρωμών και στα συστήματα διακανονισμού αξιογράφων καθώς και της οδηγίας 2002/47/ΕΚ για τις συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας, όσον αφορά συνδεδεμένα συστήματα και πιστωτικές απαιτήσεις (ΕΕ L 146 της 10.6.2009, σ. 37).

 

48

Οδηγία 2010/78/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, για τροποποίηση των οδηγιών 1998/26/ΕΚ, 2002/87/ΕΚ, 2003/6/ΕΚ, 2003/41/ΕΚ, 2003/71/ΕΚ, 2004/39/ΕΚ, 2004/109/ΕΚ, 2005/60/ΕΚ, 2006/48/ΕΚ, 2006/49/ΕΚ, και 2009/65/ΕΚ όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών), της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων) και της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών) (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 120).

 

49

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών (ΕΕ L 201 της 27.7.2012, σ. 1).

30 Σεπτεμβρίου 2019 (3)

50

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με τη βελτίωση του διακανονισμού αξιογράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων και για την τροποποίηση των οδηγιών 98/26/ΕΚ και 2014/65/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/2012 (ΕΕ L 257 της 28.8.2014, σ. 1).

1 Σεπτεμβρίου 2018

51

Οδηγία (ΕΕ) 2019/879 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2019, για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ σχετικά με την ικανότητα απορρόφησης των ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και της οδηγίας 98/26/ΕΚ (ΕΕ L 150 της 7.6.2019, σ. 296).

31 Δεκεμβρίου 2022 (8)

52

Οδηγία 2001/24 /ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Απριλίου 2001, για την εξυγίανση και την εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (ΕΕ L 125 της 5.5.2001, σ. 15)

1 Σεπτεμβρίου 2018

 

Τροποποιήθηκε με την ακόλουθη πράξη:

 

53

Οδηγία 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και για την τροποποίηση της οδηγίας 82/891/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και των οδηγιών 2001/24/ΕΚ, 2002/47/ΕΚ, 2004/25/ΕΚ, 2005/56/ΕΚ, 2007/36/ΕΚ, 2011/35/ΕΕ, 2012/30/ΕΕ και 2013/36/ΕΕ, καθώς και των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 190).

 

54

Οδηγία 2002/47 /ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Ιουνίου 2002, για τις συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας (ΕΕ L 168 της 27.6.2002, σ. 43).

1 Σεπτεμβρίου 2018

 

Τροποποιήθηκε με την ακόλουθη πράξη:

 

55

Οδηγία 2009/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2009, για την τροποποίηση της οδηγίας 98/26/ΕΚ σχετικά με το αμετάκλητο του διακανονισμού στα συστήματα πληρωμών και στα συστήματα διακανονισμού αξιογράφων καθώς και της οδηγίας 2002/47/ΕΚ για τις συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας, όσον αφορά συνδεδεμένα συστήματα και πιστωτικές απαιτήσεις (ΕΕ L 146 της 10.6.2009, σ. 37).

 

56

Οδηγία 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και για την τροποποίηση της οδηγίας 82/891/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και των οδηγιών 2001/24/ΕΚ, 2002/47/ΕΚ, 2004/25/ΕΚ, 2005/56/ΕΚ, 2007/36/ΕΚ, 2011/35/ΕΕ, 2012/30/ΕΕ και 2013/36/ΕΕ, καθώς και των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 190).

1 Σεπτεμβρίου 2018 (2)

57

Οδηγία 2002/87 /ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων, ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων επενδύσεων χρηματοπιστωτικού ομίλου ετερογενών δραστηριοτήτων και για την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 73/239/ΕΟΚ, 79/267/ΕΟΚ, 92/49/ΕΟΚ, 92/96/ΕΟΚ 93/6/ΕΟΚ και 93/22/ΕΟΚ και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 98/78/ΕΚ και 2000/12/ΕΚ (ΕΕ L 35 της 11.2.2003, σ. 1) και τα αντίστοιχα μέτρα επιπέδου 2, κατά περίπτωση

1 Σεπτεμβρίου 2018

 

Τροποποιήθηκε με τις ακόλουθες πράξεις:

 

58

Οδηγία 2005/1/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2005, για τροποποίηση των οδηγιών 73/239/ΕΟΚ, 85/611/ΕΟΚ, 91/675/ΕΟΚ, 92/49/ΕΟΚ και 93/6/ΕΟΚ του Συμβουλίου καθώς επίσης των οδηγιών 94/19/ΕΚ, 98/78/ΕΚ, 2000/12/ΕΚ, 2001/34/ΕΚ, 2002/83/ΕΚ και 2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό τη θέσπιση νέας οργανωτικής διάρθρωσης των αρμόδιων επιτροπών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (ΕΕ L 79 της 24.3.2005, σ. 9).

 

59

Οδηγία 2008/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2008, για τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων, ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων επενδύσεων χρηματοπιστωτικού ομίλου ετερογενών δραστηριοτήτων, όσον αφορά τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 81 της 20.3.2008, σ. 40).

 

60

Οδηγία 2010/78/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, για τροποποίηση των οδηγιών 1998/26/ΕΚ, 2002/87/ΕΚ, 2003/6/ΕΚ, 2003/41/ΕΚ, 2003/71/ΕΚ, 2004/39/ΕΚ, 2004/109/ΕΚ, 2005/60/ΕΚ, 2006/48/ΕΚ, 2006/49/ΕΚ, και 2009/65/ΕΚ όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών), της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων) και της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών) (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 120).

 

61

Οδηγία 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, για τροποποίηση των οδηγιών 98/78/ΕΚ, 2002/87/ΕΚ, 2006/48/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ όσον αφορά τη συμπληρωματική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων (ΕΕ L 326 της 8.12.2011, σ. 113).

 

62

Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 338).

 

63

Οδηγία (ΕΕ) 2019/2034 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2019, σχετικά με την προληπτική εποπτεία των επιχειρήσεων επενδύσεων και την τροποποίηση των οδηγιών 2002/87/ΕΚ, 2009/65/ΕΚ, 2011/61/ΕΕ, 2013/36/ΕΕ, 2014/59/ΕΕ και 2014/65/ΕΕ (ΕΕ L 314 της 5.12.2019, σ. 64).

31 Δεκεμβρίου 2023 (8)

64

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 924/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, για τις διασυνοριακές πληρωμές στην Κοινότητα και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2560/2001 (ΕΕ L 266 της 9.10.2009, σ. 11).

1 Σεπτεμβρίου 2018

 

Τροποποιήθηκε με την ακόλουθη πράξη:

 

65

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 260/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2012, σχετικά με την καθιέρωση τεχνικών απαιτήσεων και επιχειρηματικών κανόνων για τις μεταφορές πίστωσης και τις άμεσες χρεώσεις σε ευρώ και με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 924/2009 (ΕΕ L 94 της 30.3.2012, σ. 22).

1 Σεπτεμβρίου 2018 (1)

66

Οδηγία 2009/110/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, για την ανάληψη, άσκηση και προληπτική εποπτεία της δραστηριότητας ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος, την τροποποίηση των οδηγιών 2005/60/ΕΚ και 2006/48/ΕΚ και την κατάργηση της οδηγίας 2000/46/ΕΚ (ΕΕ L 267 της 10.10.2009, σ. 7).

1 Σεπτεμβρίου 2016

 

Τροποποιήθηκε με τις ακόλουθες πράξεις:

 

67

Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 338).

1 Σεπτεμβρίου 2017 (3)

68

Οδηγία (ΕΕ) 2015/2366 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, την τροποποίηση των οδηγιών 2002/65/ΕΚ, 2009/110/ΕΚ, 2013/36/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και την κατάργηση της οδηγίας 2007/64/ΕΚ (ΕΕ L 337 της 23.12.2015, σ. 35).

30 Σεπτεμβρίου 2018 (4)

69

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/78/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 12).

1 Σεπτεμβρίου 2016

 

Τροποποιήθηκε με τις ακόλουθες πράξεις:

 

70

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1022/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών) όσον αφορά την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου (ΕΕ L 287 της 29.10.2013, σ. 5).

 

71

Οδηγία 2014/17/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία και την τροποποίηση των οδηγιών 2008/48/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 (ΕΕ L 60 της 28.2.2014, σ. 34).

 

72

Οδηγία 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και για την τροποποίηση της οδηγίας 82/891/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και των οδηγιών 2001/24/ΕΚ, 2002/47/ΕΚ, 2004/25/ΕΚ, 2005/56/ΕΚ, 2007/36/ΕΚ, 2011/35/ΕΕ, 2012/30/ΕΕ και 2013/36/ΕΕ, καθώς και των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 190).

1 Σεπτεμβρίου 2018 (3)

73

Οδηγία (ΕΕ) 2015/2366 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, την τροποποίηση των οδηγιών 2002/65/ΕΚ, 2009/110/ΕΚ, 2013/36/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και την κατάργηση της οδηγίας 2007/64/ΕΚ (ΕΕ L 337 της 23.12.2015, σ. 35).

30 Σεπτεμβρίου 2018 (4)

74

Κανονισμός (ΕΕ) 2019/2033 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας επιχειρήσεων επενδύσεων και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, (ΕΕ) αριθ. 575/2013, (ΕΕ) αριθ. 600/2014 και (ΕΕ) αριθ. 806/2014 (ΕΕ L 314 της 5.12.2019, σ. 1).

31 Δεκεμβρίου 2023 (8)

75

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84).

1 Σεπτεμβρίου 2016

 

Τροποποιήθηκε με τις ακόλουθες πράξεις:

 

76

Οδηγία 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2011, σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων και για την τροποποίηση των οδηγιών 2003/41/ΕΚ και 2009/65/ΕΚ και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 (ΕΕ L 174 της 1.7.2011, σ. 1).

 

77

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 258/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014, περί θεσπίσεως προγράμματος της Ένωσης για την υποστήριξη συγκεκριμένων δραστηριοτήτων στον τομέα της χρηματοοικονομικής αναφοράς και της ελεγκτικής κατά την περίοδο 2014-2020, και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ (ΕΕ L 105 της 8.4.2014, σ. 1).

 

78

Οδηγία 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, σχετικά με την τροποποίηση των οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων) και της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών) (ΕΕ L 153 της 22.5.2014, σ. 1).

 

79

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 260/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2012, σχετικά με την καθιέρωση τεχνικών απαιτήσεων και επιχειρηματικών κανόνων για τις μεταφορές πίστωσης και τις άμεσες χρεώσεις σε ευρώ και με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 924/2009 (ΕΕ L 94 της 30.3.2012, σ. 22).

1 Απριλίου 2018 (2)

 

Τροποποιήθηκε με την ακόλουθη πράξη:

 

80

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 248/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 260/2012 όσον αφορά τη μετάβαση σε μεταφορές πιστώσεων και άμεσες χρεώσεις σε ολόκληρη την Ένωση (ΕΕ L 84 της 20.3.2014, σ. 1).

 

81

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών (ΕΕ L 201 της 27.7.2012, σ. 1) και τα αντίστοιχα μέτρα επιπέδου 2, κατά περίπτωση

30 Σεπτεμβρίου 2019 (3)

 

Τροποποιήθηκε με τις ακόλουθες πράξεις:

 

82

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 1).

 

83

Οδηγία 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και για την τροποποίηση της οδηγίας 82/891/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και των οδηγιών 2001/24/ΕΚ, 2002/47/ΕΚ, 2004/25/ΕΚ, 2005/56/ΕΚ, 2007/36/ΕΚ, 2011/35/ΕΕ, 2012/30/ΕΕ και 2013/36/ΕΕ, καθώς και των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 190).

 

84

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 84).

31 Δεκεμβρίου 2020 (3)

85

Οδηγία 2015/849/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141 της 5.6.2015, σ. 73).

 

86

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, περί διαφάνειας των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων και επαναχρησιμοποίησης, και περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 337 της 23.12.2015, σ. 1).

30 Σεπτεμβρίου 2019 (4)

87

Κανονισμός (ΕΕ) 2019/834 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2019, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 σε σχέση με την υποχρέωση εκκαθάρισης, την αναστολή της υποχρέωσης εκκαθάρισης, τις απαιτήσεις αναφοράς, τις τεχνικές μείωσης κινδύνου για συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που δεν εκκαθαρίζονται από κεντρικό αντισυμβαλλόμενο, την καταχώριση και την εποπτεία των αρχείων καταγραφής συναλλαγών και τις απαιτήσεις για αρχεία καταγραφής (ΕΕ L 141 της 28.5.2019, σ. 42).

31 Δεκεμβρίου 2021 (8)

88

Κανονισμός (ΕΕ) 2019/876 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2019, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον αφορά τον δείκτη μόχλευσης, τον δείκτη καθαρής σταθερής χρηματοδότησης, τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων, τον πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου, τον κίνδυνο αγοράς, τα ανοίγματα έναντι κεντρικών αντισυμβαλλομένων, τα ανοίγματα έναντι οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, τα μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα και τις υποχρεώσεις υποβολής αναφορών και δημοσιοποίησης, καθώς και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 150 της 7.6.2019, σ. 1).

31 Δεκεμβρίου 2023 (8)

89

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 1) και τα αντίστοιχα μέτρα επιπέδου 2, κατά περίπτωση

1 Σεπτεμβρίου 2017 (1)

 

Τροποποιήθηκε με τις ακόλουθες πράξεις:

 

90

Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2395 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2017, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον αφορά το μεταβατικό καθεστώς για τον μετριασμό των επιπτώσεων από την εισαγωγή του ΔΠΧΑ 9 στα ίδια κεφάλαια και για τις επιπτώσεις της αντιμετώπισης μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων ορισμένων ανοιγμάτων του δημοσίου τομέα εκπεφρασμένων στο εθνικό νόμισμα οποιουδήποτε κράτους μέλους (ΕΕ L 345 της 27.12.2017, σ. 27).

30 Ιουνίου 2019 (6)

91

Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2401 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2017, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων(ΕΕ L 347 της 28.12.2017, σ. 1).

31 Μαρτίου 2020 (6)

92

Κανονισμός (ΕΕ) 2019/630 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2019, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον αφορά την ελάχιστη κάλυψη ζημιών για τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (ΕΕ L 111 της 25.4.2019, σ. 4).

31 Δεκεμβρίου 2020 (7)

93

Κανονισμός (ΕΕ) 2019/876 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2019, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον αφορά τον δείκτη μόχλευσης, τον δείκτη καθαρής σταθερής χρηματοδότησης, τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων, τον πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου, τον κίνδυνο αγοράς, τα ανοίγματα έναντι κεντρικών αντισυμβαλλομένων, τα ανοίγματα έναντι οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, τα μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα και τις υποχρεώσεις υποβολής αναφορών και δημοσιοποίησης, καθώς και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 150 της 7.6.2019, σ. 1).

31 Δεκεμβρίου 2023 (8)

94

Κανονισμός (ΕΕ) 2019/2033 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας επιχειρήσεων επενδύσεων και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, (ΕΕ) αριθ. 575/2013, (ΕΕ) αριθ. 600/2014 και (ΕΕ) αριθ. 806/2014 (ΕΕ L 314 της 5.12.2019, σ. 1).

31 Δεκεμβρίου 2023 (8)

95

Οδηγία 2013/36 /ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 338) και τα αντίστοιχα μέτρα επιπέδου 2, κατά περίπτωση

1 Σεπτεμβρίου 2017 (1)

 

Τροποποιήθηκε με τις ακόλουθες πράξεις:

 

96

Οδηγία 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και για την τροποποίηση της οδηγίας 82/891/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και των οδηγιών 2001/24/ΕΚ, 2002/47/ΕΚ, 2004/25/ΕΚ, 2005/56/ΕΚ, 2007/36/ΕΚ, 2011/35/ΕΕ, 2012/30/ΕΕ και 2013/36/ΕΕ, καθώς και των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 190).

1 Σεπτεμβρίου 2018 (3)

97

Οδηγία (ΕΕ) 2019/878 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2019, για την τροποποίηση της οδηγίας 2013/36/ΕΕ όσον αφορά τις εξαιρούμενες οντότητες, τις χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών, τις μεικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών, τις αποδοχές, τα μέτρα και τις εξουσίες εποπτείας και τα μέτρα διατήρησης κεφαλαίου (ΕΕ L 150 της 7.6.2019, σ. 253).

31 Δεκεμβρίου 2022 (8)

98

Οδηγία (ΕΕ) 2019/2034 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2019, σχετικά με την προληπτική εποπτεία των επιχειρήσεων επενδύσεων και την τροποποίηση των οδηγιών 2002/87/ΕΚ, 2009/65/ΕΚ, 2011/61/ΕΕ, 2013/36/ΕΕ, 2014/59/ΕΕ και 2014/65/ΕΕ (ΕΕ L 314 της 5.12.2019, σ. 64).

31 Δεκεμβρίου 2023 (8)

99

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για την κατάχρηση της αγοράς (κανονισμός για την κατάχρηση της αγοράς) και την κατάργηση της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 1) και τα αντίστοιχα μέτρα επιπέδου 2, κατά περίπτωση

30 Σεπτεμβρίου 2018 (4)

 

Τροποποιήθηκε με τις ακόλουθες πράξεις:

 

100

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2016, σχετικά με τους δείκτες που χρησιμοποιούνται ως δείκτες αναφοράς σε χρηματοπιστωτικά μέσα και χρηματοπιστωτικές συμβάσεις ή για τη μέτρηση της απόδοσης επενδυτικών κεφαλαίων, και για την τροποποίηση των οδηγιών 2008/48/ΕΚ και 2014/17/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 (ΕΕ L 171 της 29.6.2016, σ. 1).

1 Μαρτίου 2020 (6)

101

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1033 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουνίου 2016, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς, και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 σχετικά με τη βελτίωση του διακανονισμού αξιογράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων (ΕΕ L 175 της 30.6.2016, σ. 1).

30 Σεπτεμβρίου 2018 (5)

102

Οδηγία 2014/49 /ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, περί των συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων (αναδιατύπωση) (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 149).

1 Σεπτεμβρίου 2016 (2)

103

Οδηγία 2014/57 /ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, περί ποινικών κυρώσεων για την κατάχρηση αγοράς (οδηγία για την κατάχρηση αγοράς) (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 179).

30 Σεπτεμβρίου 2018 (4)

104

Οδηγία 2014/59 /ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και για την τροποποίηση της οδηγίας 82/891/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και των οδηγιών 2001/24/ΕΚ, 2002/47/ΕΚ, 2004/25/ΕΚ, 2005/56/ΕΚ, 2007/36/ΕΚ, 2011/35/ΕΕ, 2012/30/ΕΕ και 2013/36/ΕΕ, καθώς και των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 190) και τα αντίστοιχα μέτρα επιπέδου 2, κατά περίπτωση

1 Σεπτεμβρίου 2018 (2)

 

Τροποποιήθηκε με τις ακόλουθες πράξεις:

 

105

Οδηγία (ΕΕ) 2017/2399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2017, για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ όσον αφορά την κατάταξη των μη εξασφαλισμένων χρεωστικών μέσων στην πτωχευτική ιεραρχία (ΕΕ L 345 της 27.12.2017, σ. 96).

31 Οκτωβρίου 2019 (6)

106

Οδηγία (ΕΕ) 2019/879 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2019, για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ σχετικά με την ικανότητα απορρόφησης των ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και της οδηγίας 98/26/ΕΚ (ΕΕ L 150 της 7.6.2019, σ. 296).

31 Δεκεμβρίου 2022 (8)

107

Οδηγία (ΕΕ) 2019/2034 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2019, σχετικά με την προληπτική εποπτεία των επιχειρήσεων επενδύσεων και την τροποποίηση των οδηγιών 2002/87/ΕΚ, 2009/65/ΕΚ, 2011/61/ΕΕ, 2013/36/ΕΕ, 2014/59/ΕΕ και 2014/65/ΕΕ (ΕΕ L 314 της 5.12.2019, σ. 64).

31 Δεκεμβρίου 2023 (8)

108

Οδηγία 2014/65 /ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 349) και τα αντίστοιχα μέτρα επιπέδου 2, κατά περίπτωση

31 Δεκεμβρίου 2020 (3)

 

Τροποποιήθηκε με τις ακόλουθες πράξεις:

 

109

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με τη βελτίωση του διακανονισμού αξιογράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων και για την τροποποίηση των οδηγιών 98/26/ΕΚ και 2014/65/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/2012 (ΕΕ L 257 της 28.8.2014, σ. 1).

31 Δεκεμβρίου 2020 (4)

110

Οδηγία (ΕΕ) 2016/1034 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουνίου 2016, για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (ΕΕ L 175 της 30.6.2016, σ. 8).

Με εξαίρεση το άρθρο 64 παράγραφος 5:

31 Δεκεμβρίου 2021 (5)

111

Οδηγία (ΕΕ) 2019/2034 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2019, σχετικά με την προληπτική εποπτεία των επιχειρήσεων επενδύσεων και την τροποποίηση των οδηγιών 2002/87/ΕΚ, 2009/65/ΕΚ, 2011/61/ΕΕ, 2013/36/ΕΕ, 2014/59/ΕΕ και 2014/65/ΕΕ (ΕΕ L 314 της 5.12.2019, σ. 64).

31 Δεκεμβρίου 2023 (8)

112

Οδηγία (ΕΕ) 2019/2177 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2019, για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/138/ΕΚ σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II), της οδηγίας 2014/65/ΕΕ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοοικονομικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 334 της 27.12.2019, σ. 155).

31 Δεκεμβρίου 2024 (8)

113

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 84) και τα αντίστοιχα μέτρα επιπέδου 2, κατά περίπτωση

31 Δεκεμβρίου 2020 (3)

 

Τροποποιήθηκε με τις ακόλουθες πράξεις:

 

114

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1033 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουνίου 2016, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς, και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 σχετικά με τη βελτίωση του διακανονισμού αξιογράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων (ΕΕ L 175 της 30.6.2016, σ. 1).

31 Δεκεμβρίου 2020 (5)

115

Κανονισμός (ΕΕ) 2019/2033 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας επιχειρήσεων επενδύσεων και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, (ΕΕ) αριθ. 575/2013, (ΕΕ) αριθ. 600/2014 και (ΕΕ) αριθ. 806/2014 (ΕΕ L 314 της 5.12.2019, σ. 1).

31 Δεκεμβρίου 2023 (8)

116

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με τη βελτίωση του διακανονισμού αξιογράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων και για την τροποποίηση των οδηγιών 98/26/ΕΚ και 2014/65/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/2012 (ΕΕ L 257 της 28.8.2014, σ. 1).

31 Δεκεμβρίου 2020 (4)

 

Τροποποιήθηκε με την ακόλουθη πράξη:

 

117

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1033 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουνίου 2016, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς, και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 σχετικά με τη βελτίωση του διακανονισμού αξιογράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων (ΕΕ L 175 της 30.6.2016, σ. 1).

31 Δεκεμβρίου 2020 (6)

118

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, περί διαφάνειας των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων και επαναχρησιμοποίησης, και περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 337 της 23.12.2015, σ. 1).

30 Σεπτεμβρίου 2019 (4)

119

Οδηγία (ΕΕ) 2015/2366 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, την τροποποίηση των οδηγιών 2002/65/ΕΚ, 2009/110/ΕΚ, 2013/36/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και την κατάργηση της οδηγίας 2007/64/ΕΚ (ΕΕ L 337 της 23.12.2015, σ. 35) και τα αντίστοιχα μέτρα επιπέδου 2, κατά περίπτωση

30 Σεπτεμβρίου 2018 (4)

120

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2016, σχετικά με τους δείκτες που χρησιμοποιούνται ως δείκτες αναφοράς σε χρηματοπιστωτικά μέσα και χρηματοπιστωτικές συμβάσεις ή για τη μέτρηση της απόδοσης επενδυτικών κεφαλαίων, και για την τροποποίηση των οδηγιών 2008/48/ΕΚ και 2014/17/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 (ΕΕ L 171 της 29.6.2016, σ. 1).

1 Μαρτίου 2020 (6)

 

Τροποποιήθηκε με την ακόλουθη πράξη:

 

121

Κανονισμός (ΕΕ) 2019/2089 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 σχετικά με τους ενωσιακούς δείκτες αναφοράς για την κλιματική μετάβαση και τους ευθυγραμμισμένους με τη συμφωνία του Παρισιού ενωσιακούς δείκτες αναφοράς καθώς και τις γνωστοποιήσεις σχετικά με την αειφορία για τους ενωσιακούς δείκτες (ΕΕ L 317 της 9.12.2019, σ. 17).

31 Δεκεμβρίου 2021 (8)

 

Νομοθεσία σχετικά με τη συλλογή στατιστικών στοιχείων  (*1)

 

122

Κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/ 2013/24 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 25ης Ιουλίου 2013, σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων που θεσπίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στον τομέα των τριμηνιαίων χρηματοοικονομικών λογαριασμών (2014/3/EE) (ΕΕ L 2 της 7.1.2014, σ. 34).

1 Σεπτεμβρίου 2016 (2)

 

Τροποποιήθηκε με την ακόλουθη πράξη:

 

123

Κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2016/66 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 26ης Νοεμβρίου 2015, που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2013/24 σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων που θεσπίζει η ΕΚΤ στον τομέα των τριμηνιαίων χρηματοοικονομικών λογαριασμών (ΕΚΤ/2015/40) (ΕΕ L 14 της 21.1.2016, σ. 36).

31 Μαρτίου 2017 (4)

124

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1071/2013 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 24ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τη λογιστική κατάσταση του τομέα των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (ΕΚΤ/2013/33) (ΕΕ L 297 της 7.11.2013, σ. 1).

1 Σεπτεμβρίου 2016 (2)

 

Τροποποιήθηκε με την ακόλουθη πράξη:

 

125

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1375/2014 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 10ης Δεκεμβρίου 2014, που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1071/2013 (ΕΚΤ/2013/33) σχετικά με τη λογιστική κατάσταση του τομέα των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (ΕΚΤ/2014/51) (ΕΕ L 366 της 20.12.2014, σ. 77).

 

126

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1072/2013 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 24ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία επιτοκίων των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (αναδιατύπωση) (ΕΚΤ/2013/34) (ΕΕ L 297 της 7.11.2013, σ. 51).

1 Σεπτεμβρίου 2016 (2)

 

Τροποποιήθηκε με την ακόλουθη πράξη:

 

127

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 756/2014 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 8ης Ιουλίου 2014, που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1072/2013 (ΕΚΤ/2013/34) σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία επιτοκίων των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (ΕΚΤ/2014/30) (ΕΕ L 205 της 12.7.2014, σ. 14).

 

128

Κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/ 2014/15 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 4ης Απριλίου 2014, σχετικά με τη νομισματική και χρηματοπιστωτική στατιστική (αναδιατύπωση) (2014/810/EE) (ΕΕ L 340 της 26.11.2014, σ. 1).

1 Σεπτεμβρίου 2016 (2)

 

Τροποποιήθηκε με τις ακόλουθες πράξεις:

 

129

Κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2015/571 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 6ης Νοεμβρίου 2014, που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2014/15 σχετικά με τη νομισματική και χρηματοπιστωτική στατιστική (ΕΚΤ/2014/43) (ΕΕ L 93 της 9.4.2015, σ. 82).

 

130

Κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2016/450 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 4ης Δεκεμβρίου 2015, που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2014/15 σχετικά με τη νομισματική και χρηματοπιστωτική στατιστική (ΕΚΤ/2015/44) (ΕΕ L 86 της 1.4.2016, σ. 42).

31 Μαρτίου 2017 (4)

131

Κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2017/148 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 16ης Δεκεμβρίου 2016, που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2014/15 σχετικά με τη νομισματική και χρηματοπιστωτική στατιστική (ΕΚΤ/2016/45) (ΕΕ L 26 της 31.1.2017, σ. 1).

1 Νοεμβρίου 2017 (5)

132

Κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2018/877 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 1ης Ιουνίου 2018, που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2014/15 σχετικά με τη νομισματική και χρηματοπιστωτική στατιστική (ΕΚΤ/2018/17) (ΕΕ L 154 της 18.6.2018, σ. 22).

1 Οκτωβρίου 2019 (6)

133

Κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2019/1386 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 7ης Ιουνίου 2019, που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2014/15 σχετικά με τη νομισματική και χρηματοπιστωτική στατιστική (ΕΚΤ/2019/18) (ΕΕ L 232 της 6.9.2019, σ. 1).

31 Δεκεμβρίου 2020 (8)


(1)  Η Μεικτή Επιτροπή του 2013 συμφώνησε σχετικά με τις προθεσμίες αυτές δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος 5 της νομισματικής συμφωνίας της 27ης Μαρτίου 2012 μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου.

(2)  Η Μεικτή Επιτροπή του 2014 συμφώνησε σχετικά με τις προθεσμίες αυτές δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος 5 της νομισματικής συμφωνίας της 27ης Μαρτίου 2012 μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου.

(3)  Η Μεικτή Επιτροπή του 2015 συμφώνησε σχετικά με τις προθεσμίες αυτές δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος 5 της νομισματικής συμφωνίας της 27ης Μαρτίου 2012 μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου.

(4)  Η Μεικτή Επιτροπή του 2016 συμφώνησε σχετικά με τις προθεσμίες αυτές δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος 5 της νομισματικής συμφωνίας της 27ης Μαρτίου 2012 μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου.

(5)  Η Μεικτή Επιτροπή του 2017 συμφώνησε σχετικά με τις προθεσμίες αυτές δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος 5 της νομισματικής συμφωνίας της 27ης Μαρτίου 2012 μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου.

(6)  Η Μεικτή Επιτροπή του 2018 συμφώνησε σχετικά με τις προθεσμίες αυτές δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος 5 της νομισματικής συμφωνίας της 27ης Μαρτίου 2012 μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου.

(7)  Η Μεικτή Επιτροπή του 2019 συμφώνησε σχετικά με τις προθεσμίες αυτές δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος 4 της νομισματικής συμφωνίας της 27ης Μαρτίου 2012 μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου.

(8)  Η Μεικτή Επιτροπή του 2020 συμφώνησε σχετικά με τις προθεσμίες αυτές δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος 4 της νομισματικής συμφωνίας της 27ης Μαρτίου 2012 μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου.

(*1)  Όπως συμφωνήθηκε στο υπόδειγμα για την απλοποιημένη παροχή στατιστικών στοιχείων.»


8.2.2021   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 43/47


ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2021/146 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 5ης Φεβρουαρίου 2021

για την τροποποίηση του παραρτήματος της νομισματικής συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Πριγκιπάτου της Ανδόρας

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τη νομισματική συμφωνία της 30ής Ιουνίου 2011 μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Πριγκιπάτου της Ανδόρας (1), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η νομισματική συμφωνία μεταξύ της Ένωσης και της Ανδόρας («η συμφωνία») τέθηκε σε ισχύ την 1η Απριλίου 2012.

(2)

Το άρθρο 8 παράγραφος 1 της συμφωνίας απαιτεί από το Πριγκιπάτο της Ανδόρας να εφαρμόζει τις πράξεις της Ένωσης όσον αφορά τους κανόνες σχετικά με τα τραπεζογραμμάτια και τα κέρματα σε ευρώ, το τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό δίκαιο, την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, την πρόληψη της απάτης και της παραχάραξης ρευστών και μη ρευστών μέσων πληρωμής, μεταλλίων και μαρκών, καθώς και τις υποχρεώσεις υποβολής στατιστικών στοιχείων. Κατάλογος των εν λόγω πράξεων περιλαμβάνεται στο παράρτημα της νομισματικής συμφωνίας.

(3)

Το παράρτημα θα πρέπει να τροποποιείται από την Επιτροπή κάθε έτος προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι νέες σχετικές νομικές πράξεις και κανόνες της Ένωσης, καθώς και οι τροποποιήσεις όσων ήδη ισχύουν.

(4)

Ορισμένες νομικές πράξεις και κανόνες της Ένωσης δεν ισχύουν πλέον και, συνεπώς, θα πρέπει να διαγραφούν από το παράρτημα, ενώ παράλληλα εκδόθηκαν ή τροποποιήθηκαν άλλες σχετικές νομικές πράξεις και κανόνες της Ένωσης και θα πρέπει να προστεθούν στο παράρτημα.

(5)

Συνεπώς, το παράρτημα της νομισματικής συμφωνίας θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα της νομισματικής συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Πριγκιπάτου της Ανδόρας αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 5 Φεβρουαρίου 2021.

Για την Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ΕΕ C 369 της 17.12.2011, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 

Νομικές διατάξεις προς εφαρμογή

Προθεσμία εφαρμογής

 

Πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

 

1

Απόφαση 2000/642/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 17ης Οκτωβρίου 2000, σχετικά με τη θέσπιση ρυθμίσεων για τη συνεργασία μεταξύ των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών των κρατών μελών όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών (ΕΕ L 271 της 24.10.2000, σ. 4).

 

2

Απόφαση-πλαίσιο 2001/500/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2001, για το ξέπλυμα χρήματος, τον προσδιορισμό, τον εντοπισμό, τη δέσμευση, την κατάσχεση και τη δήμευση των οργάνων και των προϊόντων του εγκλήματος (ΕΕ L 182 της 5.7.2001, σ. 1).

 

3

Απόφαση-πλαίσιο 2005/212/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Φεβρουαρίου 2005, για τη δήμευση των προϊόντων, οργάνων και περιουσιακών στοιχείων του εγκλήματος (ΕΕ L 68 της 15.3.2005, σ. 49).

31 Μαρτίου 2015 (1)

4

Απόφαση 2007/845/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 6ης Δεκεμβρίου 2007, σχετικά με τη συνεργασία των υπηρεσιών ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων στα κράτη μέλη προς ανίχνευση και εντοπισμό προϊόντων εγκλήματος ή άλλων συναφών περιουσιακών στοιχείων (ΕΕ L 332 της 18.12.2007, σ. 103).

 

5

Οδηγία 2014/42/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014, σχετικά με τη δέσμευση και τη δήμευση οργάνων και προϊόντων εγκλήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L 127 της 29.4.2014, σ. 39).

1 Νοεμβρίου 2016 (2)

6

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/847 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, περί στοιχείων που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών και περί κατάργησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1781/2006 (ΕΕ L 141 της 5.6.2015, σ. 1).

1 Οκτωβρίου 2017 (3)

7

Οδηγία 2015/849/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141 της 5.6.2015, σ. 73).

1 Οκτωβρίου 2017 (3)

 

Τροποποιήθηκε με την ακόλουθη πράξη:

 

8

Οδηγία (ΕΕ) 2018/843 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, και για την τροποποίηση των οδηγιών 2009/138/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ (ΕΕ L 156 της 19.6.2018, σ. 43).

31 Δεκεμβρίου 2020 (6)

 

Συμπληρώθηκε με την ακόλουθη πράξη:

 

9

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2016/1675 της Επιτροπής, της 14ης Ιουλίου 2016, για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με την επισήμανση των τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου που χαρακτηρίζονται από στρατηγικές ανεπάρκειες (ΕΕ L 254 της 20.9.2016, σ. 1).

1 Δεκεμβρίου 2017 (5)

 

Τροποποιήθηκε με τις ακόλουθες πράξεις:

 

10

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2018/105 της Επιτροπής, της 27ης Οκτωβρίου 2017, για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1675, όσον αφορά την προσθήκη της Αιθιοπίας στον κατάλογο τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου στον πίνακα στο σημείο I του παραρτήματος (ΕΕ L 19 της 24.1.2018, σ. 1).

31 Μαρτίου 2019 (6)

11

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2018/212 της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 2017, για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1675 για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά την προσθήκη της Σρι Λάνκα, του Τρινιδάδ και Τομπάγκο και της Τυνησίας στον πίνακα του σημείου I του παραρτήματος (ΕΕ L 41 της 14.2.2018, σ. 4).

31 Μαρτίου 2019 (6)

12

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2018/1467 της Επιτροπής, της 27ης Ιουλίου 2018, για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1675 για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την προσθήκη του Πακιστάν στον πίνακα του σημείου I του παραρτήματος (ΕΕ L 246 της 2.10.2018, σ. 1).

31 Δεκεμβρίου 2020 (7)

13

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/758 της Επιτροπής, της 31ης Ιανουαρίου 2019, για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις ελάχιστες ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβαίνουν και το είδος των επιπρόσθετων μέτρων που πρέπει να λαμβάνουν τα πιστωτικά ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί για τον μετριασμό του κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας σε ορισμένες τρίτες χώρες (ΕΕ L 125 της 14.5.2019, σ. 4).

 

14

Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1672 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με τους ελέγχους ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Ένωση και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1889/2005 (ΕΕ L 284 της 12.11.2018, σ. 6).

31 Δεκεμβρίου 2021 (7)

15

Οδηγία (ΕΕ) 2018/1673 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου (ΕΕ L 284 της 12.11.2018, σ. 22).

31 Δεκεμβρίου 2021 (7)

16

Οδηγία (ΕΕ) 2019/1153 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, για τη θέσπιση κανόνων με σκοπό τη διευκόλυνση της χρήσης χρηματοοικονομικών και άλλων πληροφοριών για την πρόληψη, την ανίχνευση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη ορισμένων ποινικών αδικημάτων και την κατάργηση της απόφασης 2000/642/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 186 της 11.7.2019, σ. 122).

31 Δεκεμβρίου 2023 (8)

 

Πρόληψη της απάτης και της παραχάραξης και κιβδηλείας

 

17

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1338/2001 του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2001, σχετικά με τον καθορισμό των αναγκαίων μέτρων για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία (ΕΕ L 181 της 4.7.2001, σ. 6)

30 Σεπτεμβρίου 2013

 

Τροποποιήθηκε με την ακόλουθη πράξη:

 

18

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 44/2009 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2008, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1338/2001 σχετικά με τον καθορισμό των αναγκαίων μέτρων για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία (ΕΕ L 17 της 22.1.2009, σ. 1).

 

19

Απόφαση 2001/887/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 6ης Δεκεμβρίου 2001, σχετικά με την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία (ΕΕ L 329 της 14.12.2001, σ. 1).

30 Σεπτεμβρίου 2013

20

Απόφαση 2003/861/ΕΚ του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 2003, σχετικά με την ανάλυση και τη συνεργασία όσον αφορά τα κίβδηλα κέρματα ευρώ (ΕΕ L 325 της 12.12.2003, σ. 44).

30 Σεπτεμβρίου 2013

21

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2182/2004 του Συμβουλίου, της 6ης Δεκεμβρίου 2004, σχετικά με τα μετάλλια και τις μάρκες που προσομοιάζουν με τα κέρματα ευρώ (ΕΕ L 373 της 21.12.2004, σ. 1).

30 Σεπτεμβρίου 2013

 

Τροποποιήθηκε με την ακόλουθη πράξη:

 

22

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 46/2009 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2008, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2182/2004 σχετικά με τα μετάλλια και τις μάρκες που προσομοιάζουν με τα κέρματα ευρώ (ΕΕ L 17 της 22.1.2009, σ. 5).

 

23

Οδηγία 2014/62/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, σχετικά με την προστασία του ευρώ και άλλων νομισμάτων από την παραχάραξη και την κιβδηλεία μέσω του ποινικού δικαίου, και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2000/383/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 151 της 21.5.2014, σ. 1).

30 Ιουνίου 2016 (2)

24

Οδηγία (ΕΕ) 2019/713 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2019, για την καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας μέσων πληρωμής πλην των μετρητών και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2001/413/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 123 της 10.5.2019, σ. 18).

31 Δεκεμβρίου 2021 (7)

 

Κανόνες για τα τραπεζογραμμάτια και τα κέρματα σε ευρώ

 

 

Με εξαίρεση το άρθρο 1α παράγραφοι 2 και 3 και τα άρθρα 4α, 4β και 4γ:

 

25

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2532/98 του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1998, σχετικά με τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για επιβολή κυρώσεων (ΕΕ L 318 της 27.11.1998, σ. 4).

30 Σεπτεμβρίου 2014 (1)

 

Τροποποιήθηκε με την ακόλουθη πράξη:

 

26

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/159 του Συμβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 2015, που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2532/98 σχετικά με τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για επιβολή κυρώσεων (ΕΕ L 27 της 3.2.2015, σ. 1).

31 Δεκεμβρίου 2020 (8)

27

Συμπεράσματα του Συμβουλίου της 10ης Μαΐου 1999 για το σύστημα ελέγχου της ποιότητας των κερμάτων σε ευρώ

31 Μαρτίου 2013

28

Ανακοίνωση 2001/C 318/03 της Επιτροπής, της 22ας Οκτωβρίου 2001, σχετικά με την προστασία του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας όσον αφορά την παράσταση της κοινής όψης των κερμάτων ευρώ (C(2001) 600 τελικό) (ΕΕ C 318 της 13.11.2001, σ. 3).

31 Μαρτίου 2013

29

Κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2003/5 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 20ής Μαρτίου 2003, σχετικά με την εφαρμογή μέτρων κατά των προϊόντων παράνομης αναπαραγωγής τραπεζογραμματίων ευρώ και την ανταλλαγή και απόσυρση των τραπεζογραμματίων ευρώ (2003/206/ΕΚ) (ΕΕ L 78 της 25.3.2003, σ. 20).

31 Μαρτίου 2013

 

Τροποποιήθηκε με την ακόλουθη πράξη:

 

30

Κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2013/11 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 19ης Απριλίου 2013, που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2003/5 σχετικά με την εφαρμογή μέτρων κατά των προϊόντων παράνομης αναπαραγωγής τραπεζογραμματίων ευρώ και την ανταλλαγή και απόσυρση τραπεζογραμματίων ευρώ (2013/212/ΕΕ) (ΕΕ L 118 της 30.4.2013, σ. 43).

30 Σεπτεμβρίου 2014 (1)

31

Απόφαση ΕΚΤ/2010/14 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 16ης Σεπτεμβρίου 2010, σχετικά με τους ελέγχους γνησιότητας και καταλληλότητας των τραπεζογραμματίων ευρώ και την εκ νέου θέση αυτών σε κυκλοφορία (2010/597/ΕΕ) (ΕΕ L 267 της 9.10.2010, σ. 1).

30 Σεπτεμβρίου 2013

 

Τροποποιήθηκε με τις ακόλουθες πράξεις:

 

32

Απόφαση ΕΚΤ/2012/19 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 7ης Σεπτεμβρίου 2012, που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2010/14 σχετικά με τους ελέγχους γνησιότητας και καταλληλότητας των τραπεζογραμματίων ευρώ και την εκ νέου θέση αυτών σε κυκλοφορία (2012/507/ΕΕ) (ΕΕ L 253 της 20.9.2012, σ. 19).

30 Σεπτεμβρίου 2014 (1)

33

Απόφαση (ΕΕ) 2019/2195 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 5ης Δεκεμβρίου 2019, που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2010/14 σχετικά με τους ελέγχους γνησιότητας και καταλληλότητας των τραπεζογραμματίων ευρώ και την εκ νέου θέση αυτών σε κυκλοφορία (ΕΚΤ/2019/39) (ΕΕ L 330 της 20.12.2019, σ. 91).

31 Δεκεμβρίου 2021 (8)

34

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1210/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 2010, σχετικά με την εξακρίβωση της γνησιότητας των κερμάτων ευρώ και τη διαχείριση κερμάτων ευρώ ακατάλληλων για κυκλοφορία (ΕΕ L 339 της 22.12.2010, σ. 1).

31 Μαρτίου 2013

35

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1214/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, για την επαγγελματική διασυνοριακή οδική μεταφορά μετρητών ευρώ μεταξύ κρατών μελών της ζώνης του ευρώ (ΕΕ L 316 της 29.11.2011, σ. 1)

31 Μαρτίου 2015 (1)

36

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 651/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, σχετικά με την έκδοση κερμάτων ευρώ (ΕΕ L 201 της 27.7.2012, σ. 135).

30 Σεπτεμβρίου 2014 (1)

37

Απόφαση ΕΚΤ/2013/10 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 19ης Απριλίου 2013, σχετικά με τις ονομαστικές αξίες, τις προδιαγραφές, την αναπαραγωγή, την ανταλλαγή και την απόσυρση των τραπεζογραμματίων ευρώ (2013/211/ΕΕ) (ΕΕ L 118 της 30.4.2013, σ. 37).

30 Σεπτεμβρίου 2014 (1)

 

Τροποποιήθηκε με την ακόλουθη πράξη:

 

38

Απόφαση (ΕΕ) 2019/669 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 4ης Απριλίου 2019, που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2013/10 σχετικά με τις ονομαστικές αξίες, τις προδιαγραφές, την αναπαραγωγή, την ανταλλαγή και την απόσυρση των τραπεζογραμματίων ευρώ (ΕΚΤ/2019/9) (ΕΕ L 113 της 29.4.2019, σ. 6).

31 Δεκεμβρίου 2020 (7)

39

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 729/2014 του Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου 2014, για την ονομαστική αξία και τις τεχνικές προδιαγραφές των κερμάτων σε ευρώ που τίθενται σε κυκλοφορία (Αναδιατύπωση) (ΕΕ L 194 της 2.7.2014, σ. 1).

30 Σεπτεμβρίου 2014 (2)

 

Νομοθεσία για τον τραπεζικό και τον χρηματοπιστωτικό τομέα

 

40

Οδηγία 86/635/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 1986, για τους ετήσιους και ενοποιημένους λογαριασμούς των τραπεζών και λοιπών άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (ΕΕ L 372 της 31.12.1986, σ. 1).

31 Μαρτίου 2016

 

Τροποποιήθηκε με τις ακόλουθες πράξεις:

 

41

Οδηγία 2001/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Σεπτεμβρίου 2001, για την τροποποίηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ, 83/349/ΕΟΚ και 86/635/ΕΟΚ όσον αφορά τους κανόνες αποτίμησης για τους ετήσιους και ενοποιημένους λογαριασμούς εταιρειών ορισμένων μορφών καθώς και τραπεζών και άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (ΕΕ L 283 της 27.10.2001, σ. 28).

 

42

Οδηγία 2003/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2003, για την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 78/660/ΕΟΚ, 83/349/ΕΟΚ, 86/635/ΕΟΚ και 91/674/ΕΟΚ σχετικά με τους ετήσιους και τους ενοποιημένους λογαριασμούς εταιρειών ορισμένων μορφών, τραπεζών και άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και ασφαλιστικών επιχειρήσεων (ΕΕ L 178 της 17.7.2003, σ. 16).

 

43

Οδηγία 2006/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2006, για την τροποποίηση της οδηγίας 78/660/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί των ετήσιων λογαριασμών εταιρειών ορισμένων μορφών, της οδηγίας 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τους ενοποιημένους λογαριασμούς, της οδηγίας 86/635/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τους ετήσιους και ενοποιημένους λογαριασμούς των τραπεζών και λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και της οδηγίας 91/674/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τους ετήσιους και τους ενοποιημένους λογαριασμούς των ασφαλιστικών επιχειρήσεων (ΕΕ L 224 της 16.8.2006, σ. 1).

 

44

Οδηγία 89/117/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 13ης Φεβρουαρίου 1989, όσον αφορά τις υποχρεώσεις δημοσίευσης των λογιστικών εγγράφων των εγκατεστημένων σε ένα κράτος μέλος υποκαταστημάτων των πιστωτικών ή χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους εκτός του κράτους μέλους αυτού (ΕΕ L 44 της 16.2.1989, σ. 40).

31 Μαρτίου 2018

45

Οδηγία 97/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Μαρτίου 1997, σχετικά με τα συστήματα αποζημίωσης των επενδυτών (ΕΕ L 84 της 26.3.1997, σ. 22).

31 Μαρτίου 2018

46

Οδηγία 98/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 1998, σχετικά με το αμετάκλητο του διακανονισμού στα συστήματα πληρωμών και στα συστήματα διακανονισμού αξιογράφων (ΕΕ L 166 της 11.6.1998, σ. 45).

31 Μαρτίου 2018

 

Τροποποιήθηκε με τις ακόλουθες πράξεις:

 

47

Οδηγία 2009/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2009, για την τροποποίηση της οδηγίας 98/26/ΕΚ σχετικά με το αμετάκλητο του διακανονισμού στα συστήματα πληρωμών και στα συστήματα διακανονισμού αξιογράφων καθώς και της οδηγίας 2002/47/ΕΚ για τις συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας, όσον αφορά συνδεδεμένα συστήματα και πιστωτικές απαιτήσεις (ΕΕ L 146 της 10.6.2009, σ. 37).

 

48

Οδηγία 2010/78/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, για τροποποίηση των οδηγιών 1998/26/ΕΚ, 2002/87/ΕΚ, 2003/6/ΕΚ, 2003/41/ΕΚ, 2003/71/ΕΚ, 2004/39/ΕΚ, 2004/109/ΕΚ, 2005/60/ΕΚ, 2006/48/ΕΚ, 2006/49/ΕΚ, και 2009/65/ΕΚ όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών), της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων) και της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών) (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 120).

 

49

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών (ΕΕ L 201 της 27.7.2012, σ. 1).

30 Σεπτεμβρίου 2019

50

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με τη βελτίωση του διακανονισμού αξιογράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων και για την τροποποίηση των οδηγιών 98/26/ΕΚ και 2014/65/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/2012 (ΕΕ L 257 της 28.8.2014, σ. 1).

31 Μαρτίου 2018 με εξαίρεση το άρθρο 3 παράγραφος 1: 1η Φεβρουαρίου 2023 και από 1η Φεβρουαρίου 2025 (3)

51

Οδηγία (ΕΕ) 2019/879 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2019, για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ σχετικά με την ικανότητα απορρόφησης των ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και της οδηγίας 98/26/ΕΚ (ΕΕ L 150 της 7.6.2019, σ. 296).

31 Δεκεμβρίου 2022 (8)

52

Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Απριλίου 2001, για την εξυγίανση και την εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (ΕΕ L 125 της 5.5.2001, σ. 15)

31 Μαρτίου 2018

 

Τροποποιήθηκε με την ακόλουθη πράξη:

 

53

Οδηγία 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και για την τροποποίηση της οδηγίας 82/891/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και των οδηγιών 2001/24/ΕΚ, 2002/47/ΕΚ, 2004/25/ΕΚ, 2005/56/ΕΚ, 2007/36/ΕΚ, 2011/35/ΕΕ, 2012/30/ΕΕ και 2013/36/ΕΕ, καθώς και των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 190).

 

54

Οδηγία 2002/47/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Ιουνίου 2002, για τις συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας (ΕΕ L 168 της 27.6.2002, σ. 43).

31 Μαρτίου 2018

 

Τροποποιήθηκε με την ακόλουθη πράξη:

 

55

Οδηγία 2009/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2009, για την τροποποίηση της οδηγίας 98/26/ΕΚ σχετικά με το αμετάκλητο του διακανονισμού στα συστήματα πληρωμών και στα συστήματα διακανονισμού αξιογράφων καθώς και της οδηγίας 2002/47/ΕΚ για τις συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας, όσον αφορά συνδεδεμένα συστήματα και πιστωτικές απαιτήσεις (ΕΕ L 146 της 10.6.2009, σ. 37).

 

56

Οδηγία 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και για την τροποποίηση της οδηγίας 82/891/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και των οδηγιών 2001/24/ΕΚ, 2002/47/ΕΚ, 2004/25/ΕΚ, 2005/56/ΕΚ, 2007/36/ΕΚ, 2011/35/ΕΕ, 2012/30/ΕΕ και 2013/36/ΕΕ, καθώς και των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 190).

31 Μαρτίου 2018 (2)

57

Οδηγία 2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων, ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων επενδύσεων χρηματοπιστωτικού ομίλου ετερογενών δραστηριοτήτων και για την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 73/239/ΕΟΚ, 79/267/ΕΟΚ, 92/49/ΕΟΚ, 92/96/ΕΟΚ 93/6/ΕΟΚ και 93/22/ΕΟΚ και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 98/78/ΕΚ και 2000/12/ΕΚ (ΕΕ L 35 της 11.2.2003, σ. 1) και τα αντίστοιχα μέτρα επιπέδου 2, κατά περίπτωση

31 Μαρτίου 2018

 

Τροποποιήθηκε με τις ακόλουθες πράξεις:

 

58

Οδηγία 2005/1/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2005, για τροποποίηση των οδηγιών 73/239/ΕΟΚ, 85/611/ΕΟΚ, 91/675/ΕΟΚ, 92/49/ΕΟΚ και 93/6/ΕΟΚ του Συμβουλίου καθώς επίσης των οδηγιών 94/19/ΕΚ, 98/78/ΕΚ, 2000/12/ΕΚ, 2001/34/ΕΚ, 2002/83/ΕΚ και 2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό τη θέσπιση νέας οργανωτικής διάρθρωσης των αρμόδιων επιτροπών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (ΕΕ L 79 της 24.3.2005, σ. 9).

 

59

Οδηγία 2008/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2008, για τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων, ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων επενδύσεων χρηματοπιστωτικού ομίλου ετερογενών δραστηριοτήτων, όσον αφορά τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 81 της 20.3.2008, σ. 40).

 

60

Οδηγία 2010/78/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, για τροποποίηση των οδηγιών 1998/26/ΕΚ, 2002/87/ΕΚ, 2003/6/ΕΚ, 2003/41/ΕΚ, 2003/71/ΕΚ, 2004/39/ΕΚ, 2004/109/ΕΚ, 2005/60/ΕΚ, 2006/48/ΕΚ, 2006/49/ΕΚ, και 2009/65/ΕΚ όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών), της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων) και της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών) (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 120).

 

61

Οδηγία 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, για τροποποίηση των οδηγιών 98/78/ΕΚ, 2002/87/ΕΚ, 2006/48/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ όσον αφορά τη συμπληρωματική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων (ΕΕ L 326 της 8.12.2011, σ. 113).

 

62

Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 338).

 

63

Οδηγία (ΕΕ) 2019/2034 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2019, σχετικά με την προληπτική εποπτεία των επιχειρήσεων επενδύσεων και την τροποποίηση των οδηγιών 2002/87/ΕΚ, 2009/65/ΕΚ, 2011/61/ΕΕ, 2013/36/ΕΕ, 2014/59/ΕΕ και 2014/65/ΕΕ (ΕΕ L 314 της 5.12.2019, σ. 64).

31 Δεκεμβρίου 2023 (8)

64

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 924/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, για τις διασυνοριακές πληρωμές στην Κοινότητα και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2560/2001 (ΕΕ L 266 της 9.10.2009, σ. 11)

31 Μαρτίου 2018

 

Τροποποιήθηκε με την ακόλουθη πράξη:

 

65

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 260/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2012, σχετικά με την καθιέρωση τεχνικών απαιτήσεων και επιχειρηματικών κανόνων για τις μεταφορές πίστωσης και τις άμεσες χρεώσεις σε ευρώ και με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 924/2009 (ΕΕ L 94 της 30.3.2012, σ. 22).

 

66

Οδηγία 2009/110/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, για την ανάληψη, άσκηση και προληπτική εποπτεία της δραστηριότητας ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος, την τροποποίηση των οδηγιών 2005/60/ΕΚ και 2006/48/ΕΚ και την κατάργηση της οδηγίας 2000/46/ΕΚ (ΕΕ L 267 της 10.10.2009, σ. 7).

31 Μαρτίου 2016

 

Τροποποιήθηκε με τις ακόλουθες πράξεις:

 

67

Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 338).

30 Σεπτεμβρίου 2017 (3)

68

Οδηγία (ΕΕ) 2015/2366 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, την τροποποίηση των οδηγιών 2002/65/ΕΚ, 2009/110/ΕΚ, 2013/36/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και την κατάργηση της οδηγίας 2007/64/ΕΚ (ΕΕ L 337 της 23.12.2015, σ. 35).

30 Σεπτεμβρίου 2018 (4)

69

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/78/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 12).

31 Μαρτίου 2016

 

Τροποποιήθηκε με τις ακόλουθες πράξεις:

 

70

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1022/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών) όσον αφορά την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου (ΕΕ L 287 της 29.10.2013, σ. 5).

 

71

Οδηγία 2014/17/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία και την τροποποίηση των οδηγιών 2008/48/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 (ΕΕ L 60 της 28.2.2014, σ. 34).

 

72

Οδηγία 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και για την τροποποίηση της οδηγίας 82/891/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και των οδηγιών 2001/24/ΕΚ, 2002/47/ΕΚ, 2004/25/ΕΚ, 2005/56/ΕΚ, 2007/36/ΕΚ, 2011/35/ΕΕ, 2012/30/ΕΕ και 2013/36/ΕΕ, καθώς και των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 190).

31 Μαρτίου 2018 (2)

73

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 806/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2014, περί θεσπίσεως ενιαίων κανόνων και διαδικασίας για την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και ορισμένων επιχειρήσεων επενδύσεων στο πλαίσιο ενός Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης και ενός Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης και τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 (ΕΕ L 225 της 30.7.2014, σ. 1).

 

74

Οδηγία (ΕΕ) 2015/2366 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, την τροποποίηση των οδηγιών 2002/65/ΕΚ, 2009/110/ΕΚ, 2013/36/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και την κατάργηση της οδηγίας 2007/64/ΕΚ (ΕΕ L 337 της 23.12.2015, σ. 35).

30 Σεπτεμβρίου 2018 (4)

75

Κανονισμός (ΕΕ) 2019/2033 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας επιχειρήσεων επενδύσεων και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, (ΕΕ) αριθ. 575/2013, (ΕΕ) αριθ. 600/2014 και (ΕΕ) αριθ. 806/2014 (ΕΕ L 314 της 5.12.2019, σ. 1).

31 Δεκεμβρίου 2023 (8)

76

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84).

31 Μαρτίου 2016

 

Τροποποιήθηκε με την ακόλουθη πράξη:

 

77

Οδηγία 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2011, σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων και για την τροποποίηση των οδηγιών 2003/41/ΕΚ και 2009/65/ΕΚ και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 (ΕΕ L 174 της 1.7.2011, σ. 1).

 

78

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 258/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014, περί θεσπίσεως προγράμματος της Ένωσης για την υποστήριξη συγκεκριμένων δραστηριοτήτων στον τομέα της χρηματοοικονομικής αναφοράς και της ελεγκτικής κατά την περίοδο 2014-2020, και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ (ΕΕ L 105 της 8.4.2014, σ. 1).

 

79

Οδηγία 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, σχετικά με την τροποποίηση των οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων) και της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών) (ΕΕ L 153 της 22.5.2014, σ. 1).

 

80

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών (ΕΕ L 201 της 27.7.2012, σ. 1) και τα αντίστοιχα μέτρα επιπέδου 2, κατά περίπτωση

30 Σεπτεμβρίου 2019 (1)

 

Τροποποιήθηκε με τις ακόλουθες πράξεις:

 

81

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 1).

 

82

Οδηγία 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και για την τροποποίηση της οδηγίας 82/891/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και των οδηγιών 2001/24/ΕΚ, 2002/47/ΕΚ, 2004/25/ΕΚ, 2005/56/ΕΚ, 2007/36/ΕΚ, 2011/35/ΕΕ, 2012/30/ΕΕ και 2013/36/ΕΕ, καθώς και των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 190).

 

83

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 84).

31 Δεκεμβρίου 2020 (3)

84

Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141 της 5.6.2015, σ. 73).

 

85

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, περί διαφάνειας των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων και επαναχρησιμοποίησης, και περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 337 της 23.12.2015, σ. 1).

30 Σεπτεμβρίου 2019 (4)

86

Κανονισμός (ΕΕ) 2019/834 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2019, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 σε σχέση με την υποχρέωση εκκαθάρισης, την αναστολή της υποχρέωσης εκκαθάρισης, τις απαιτήσεις αναφοράς, τις τεχνικές μείωσης κινδύνου για συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που δεν εκκαθαρίζονται από κεντρικό αντισυμβαλλόμενο, την καταχώριση και την εποπτεία των αρχείων καταγραφής συναλλαγών και τις απαιτήσεις για αρχεία καταγραφής (ΕΕ L 141 της 28.5.2019, σ. 42).

31 Δεκεμβρίου 2021 (8)

87

Κανονισμός (ΕΕ) 2019/876 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2019, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον αφορά τον δείκτη μόχλευσης, τον δείκτη καθαρής σταθερής χρηματοδότησης, τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων, τον πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου, τον κίνδυνο αγοράς, τα ανοίγματα έναντι κεντρικών αντισυμβαλλομένων, τα ανοίγματα έναντι οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, τα μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα και τις υποχρεώσεις υποβολής αναφορών και δημοσιοποίησης, καθώς και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 150 της 7.6.2019, σ. 1).

31 Δεκεμβρίου 2023 (8)

88

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 1) και τα αντίστοιχα μέτρα επιπέδου 2, κατά περίπτωση

30 Σεπτεμβρίου 2017 (1)

 

Τροποποιήθηκε με τις ακόλουθες πράξεις:

 

89

Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2395 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2017, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον αφορά το μεταβατικό καθεστώς για τον μετριασμό των επιπτώσεων από την εισαγωγή του ΔΠΧΑ 9 στα ίδια κεφάλαια και για τις επιπτώσεις της αντιμετώπισης μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων ορισμένων ανοιγμάτων του δημοσίου τομέα εκπεφρασμένων στο εθνικό νόμισμα οποιουδήποτε κράτους μέλους (ΕΕ L 345 της 27.12.2017, σ. 27).

30 Ιουνίου 2019 (6)

90

Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2401 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2017, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων(ΕΕ L 347 της 28.12.2017, σ. 1).

31 Μαρτίου 2020 (6)

91

Κανονισμός (ΕΕ) 2019/630 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2019, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον αφορά την ελάχιστη κάλυψη ζημιών για τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (ΕΕ L 111 της 25.4.2019, σ. 4).

31 Δεκεμβρίου 2020 (7)

92

Κανονισμός (ΕΕ) 2019/876 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2019, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον αφορά τον δείκτη μόχλευσης, τον δείκτη καθαρής σταθερής χρηματοδότησης, τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων, τον πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου, τον κίνδυνο αγοράς, τα ανοίγματα έναντι κεντρικών αντισυμβαλλομένων, τα ανοίγματα έναντι οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, τα μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα και τις υποχρεώσεις υποβολής αναφορών και δημοσιοποίησης, καθώς και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 150 της 7.6.2019, σ. 1).

31 Δεκεμβρίου 2023 (8)

93

Κανονισμός (ΕΕ) 2019/2033 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας επιχειρήσεων επενδύσεων και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, (ΕΕ) αριθ. 575/2013, (ΕΕ) αριθ. 600/2014 και (ΕΕ) αριθ. 806/2014 (ΕΕ L 314 της 5.12.2019, σ. 1).

31 Δεκεμβρίου 2023 (8)

94

Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 338) και τα αντίστοιχα μέτρα επιπέδου 2, κατά περίπτωση

30 Σεπτεμβρίου 2017 (1)

 

Τροποποιήθηκε με τις ακόλουθες πράξεις:

 

95

Οδηγία 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και για την τροποποίηση της οδηγίας 82/891/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και των οδηγιών 2001/24/ΕΚ, 2002/47/ΕΚ, 2004/25/ΕΚ, 2005/56/ΕΚ, 2007/36/ΕΚ, 2011/35/ΕΕ, 2012/30/ΕΕ και 2013/36/ΕΕ, καθώς και των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 190).

31 Μαρτίου 2018 (2)

96

Οδηγία (ΕΕ) 2019/878 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2019, για την τροποποίηση της οδηγίας 2013/36/ΕΕ όσον αφορά τις εξαιρούμενες οντότητες, τις χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών, τις μεικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών, τις αποδοχές, τα μέτρα και τις εξουσίες εποπτείας και τα μέτρα διατήρησης κεφαλαίου (ΕΕ L 150 της 7.6.2019, σ. 253).

31 Δεκεμβρίου 2022 (8)

97

Οδηγία (ΕΕ) 2019/2034 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2019, σχετικά με την προληπτική εποπτεία των επιχειρήσεων επενδύσεων και την τροποποίηση των οδηγιών 2002/87/ΕΚ, 2009/65/ΕΚ, 2011/61/ΕΕ, 2013/36/ΕΕ, 2014/59/ΕΕ και 2014/65/ΕΕ (ΕΕ L 314 της 5.12.2019, σ. 64).

31 Δεκεμβρίου 2023 (8)

98

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για την κατάχρηση της αγοράς (κανονισμός για την κατάχρηση της αγοράς) και την κατάργηση της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 1) και τα αντίστοιχα μέτρα επιπέδου 2, κατά περίπτωση

30 Σεπτεμβρίου 2018 (4)

 

Τροποποιήθηκε με τις ακόλουθες πράξεις:

 

99

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2016, σχετικά με τους δείκτες που χρησιμοποιούνται ως δείκτες αναφοράς σε χρηματοπιστωτικά μέσα και χρηματοπιστωτικές συμβάσεις ή για τη μέτρηση της απόδοσης επενδυτικών κεφαλαίων, και για την τροποποίηση των οδηγιών 2008/48/ΕΚ και 2014/17/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 (ΕΕ L 171 της 29.6.2016, σ. 1).

1 Μαρτίου 2020 (6)

100

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1033 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουνίου 2016, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς, και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 σχετικά με τη βελτίωση του διακανονισμού αξιογράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων (ΕΕ L 175 της 30.6.2016, σ. 1).

30 Σεπτεμβρίου 2018 (5)

101

Οδηγία 2014/49/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, περί των συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων (αναδιατύπωση) (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 149).

31 Μαρτίου 2016 (2)

102

Οδηγία 2014/57/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, περί ποινικών κυρώσεων για την κατάχρηση αγοράς (οδηγία για την κατάχρηση αγοράς) (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 179).

30 Σεπτεμβρίου 2018 (4)

103

Οδηγία 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και για την τροποποίηση της οδηγίας 82/891/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και των οδηγιών 2001/24/ΕΚ, 2002/47/ΕΚ, 2004/25/ΕΚ, 2005/56/ΕΚ, 2007/36/ΕΚ, 2011/35/ΕΕ, 2012/30/ΕΕ και 2013/36/ΕΕ, καθώς και των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 190) και τα αντίστοιχα μέτρα επιπέδου 2, κατά περίπτωση

31 Μαρτίου 2018 (2)

 

Τροποποιήθηκε με την ακόλουθη πράξη:

 

104

Οδηγία (ΕΕ) 2017/2399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2017, για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ όσον αφορά την κατάταξη των μη εξασφαλισμένων χρεωστικών μέσων στην πτωχευτική ιεραρχία (ΕΕ L 345 της 27.12.2017, σ. 96).

31 Οκτωβρίου 2019 (6)

105

Οδηγία (ΕΕ) 2019/879 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2019, για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ σχετικά με την ικανότητα απορρόφησης των ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και της οδηγίας 98/26/ΕΚ (ΕΕ L 150 της 7.6.2019, σ. 296).

31 Δεκεμβρίου 2022 (8)

106

Οδηγία (ΕΕ) 2019/2034 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2019, σχετικά με την προληπτική εποπτεία των επιχειρήσεων επενδύσεων και την τροποποίηση των οδηγιών 2002/87/ΕΚ, 2009/65/ΕΚ, 2011/61/ΕΕ, 2013/36/ΕΕ, 2014/59/ΕΕ και 2014/65/ΕΕ (ΕΕ L 314 της 5.12.2019, σ. 64).

31 Δεκεμβρίου 2023 (8)

107

Οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 349) και τα αντίστοιχα μέτρα επιπέδου 2, κατά περίπτωση

31 Δεκεμβρίου 2020 (3)

 

Τροποποιήθηκε με τις ακόλουθες πράξεις:

 

108

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με τη βελτίωση του διακανονισμού αξιογράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων και για την τροποποίηση των οδηγιών 98/26/ΕΚ και 2014/65/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/2012 (ΕΕ L 257 της 28.8.2014, σ. 1).

31 Δεκεμβρίου 2020 (4)

109

Οδηγία (ΕΕ) 2016/1034 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουνίου 2016, για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (ΕΕ L 175 της 30.6.2016, σ. 8).

31 Δεκεμβρίου 2021 (5)

 

Με εξαίρεση το άρθρο 64 παράγραφος 5:

 

110

Οδηγία (ΕΕ) 2019/2034 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2019, σχετικά με την προληπτική εποπτεία των επιχειρήσεων επενδύσεων και την τροποποίηση των οδηγιών 2002/87/ΕΚ, 2009/65/ΕΚ, 2011/61/ΕΕ, 2013/36/ΕΕ, 2014/59/ΕΕ και 2014/65/ΕΕ (ΕΕ L 314 της 5.12.2019, σ. 64).

31 Δεκεμβρίου 2023 (8)

111

Οδηγία (ΕΕ) 2019/2177 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2019, για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/138/ΕΚ σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II), της οδηγίας 2014/65/ΕΕ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοοικονομικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 334 της 27.12.2019, σ. 155).

31 Δεκεμβρίου 2024 (8)

112

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 84) και τα αντίστοιχα μέτρα επιπέδου 2, κατά περίπτωση

31 Δεκεμβρίου 2020 (3)

 

Τροποποιήθηκε με τις ακόλουθες πράξεις:

 

113

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1033 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουνίου 2016, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς, και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 σχετικά με τη βελτίωση του διακανονισμού αξιογράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων (ΕΕ L 175 της 30.6.2016, σ. 1).

31 Δεκεμβρίου 2020 (5)

114

Κανονισμός (ΕΕ) 2019/2033 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας επιχειρήσεων επενδύσεων και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, (ΕΕ) αριθ. 575/2013, (ΕΕ) αριθ. 600/2014 και (ΕΕ) αριθ. 806/2014 (ΕΕ L 314 της 5.12.2019, σ. 1).

31 Δεκεμβρίου 2023 (8)

115

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με τη βελτίωση του διακανονισμού αξιογράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων και για την τροποποίηση των οδηγιών 98/26/ΕΚ και 2014/65/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/2012 (ΕΕ L 257 της 28.8.2014, σ. 1).

31 Δεκεμβρίου 2020 (4)

 

Τροποποιήθηκε με την ακόλουθη πράξη:

 

116

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1033 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουνίου 2016, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς, και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 σχετικά με τη βελτίωση του διακανονισμού αξιογράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων (ΕΕ L 175 της 30.6.2016, σ. 1).

31 Δεκεμβρίου 2020 (6)

117

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, περί διαφάνειας των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων και επαναχρησιμοποίησης, και περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 337 της 23.12.2015, σ. 1).

30 Σεπτεμβρίου 2019 (4)

118

Οδηγία (ΕΕ) 2015/2366 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, την τροποποίηση των οδηγιών 2002/65/ΕΚ, 2009/110/ΕΚ, 2013/36/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και την κατάργηση της οδηγίας 2007/64/ΕΚ (ΕΕ L 337 της 23.12.2015, σ. 35) και τα αντίστοιχα μέτρα επιπέδου 2, κατά περίπτωση

30 Σεπτεμβρίου 2018 (4)

119

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2016, σχετικά με τους δείκτες που χρησιμοποιούνται ως δείκτες αναφοράς σε χρηματοπιστωτικά μέσα και χρηματοπιστωτικές συμβάσεις ή για τη μέτρηση της απόδοσης επενδυτικών κεφαλαίων, και για την τροποποίηση των οδηγιών 2008/48/ΕΚ και 2014/17/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 (ΕΕ L 171 της 29.6.2016, σ. 1).

1 Μαρτίου 2020 (6)

 

Τροποποιήθηκε με την ακόλουθη πράξη:

 

120

Κανονισμός (ΕΕ) 2019/2089 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 σχετικά με τους ενωσιακούς δείκτες αναφοράς για την κλιματική μετάβαση και τους ευθυγραμμισμένους με τη συμφωνία του Παρισιού ενωσιακούς δείκτες αναφοράς καθώς και τις γνωστοποιήσεις σχετικά με την αειφορία για τους ενωσιακούς δείκτες (ΕΕ L 317 της 9.12.2019, σ. 17).

31 Δεκεμβρίου 2021 (8)

 

Νομοθεσία σχετικά με τη συλλογή στατιστικών στοιχείων  (*1)

 

121

Κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2013/24 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 25ης Ιουλίου 2013, σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων που θεσπίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στον τομέα των τριμηνιαίων χρηματοοικονομικών λογαριασμών (2014/3/ΕΕ) (ΕΕ L 2 της 7.1.2014, σ. 34).

31 Μαρτίου 2016 (2)

 

Τροποποιήθηκε με την ακόλουθη πράξη:

 

122

Κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2016/66 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 26ης Νοεμβρίου 2015, που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2013/24 σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων που θεσπίζει η ΕΚΤ στον τομέα των τριμηνιαίων χρηματοοικονομικών λογαριασμών (ΕΚΤ/2015/40) (ΕΕ L 14 της 21.1.2016, σ. 36).

31 Μαρτίου 2017 (4)

123

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1071/2013 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 24ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τη λογιστική κατάσταση του τομέα των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (ΕΚΤ/2013/33) (ΕΕ L 297 της 7.11.2013, σ. 1).

31 Μαρτίου 2016 (2)

 

Τροποποιήθηκε με την ακόλουθη πράξη:

 

124

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1375/2014 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 10ης Δεκεμβρίου 2014, που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1071/2013 (ΕΚΤ/2013/33) σχετικά με τη λογιστική κατάσταση του τομέα των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (ΕΚΤ/2014/51) (ΕΕ L 366 της 20.12.2014, σ. 77).

 

125

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1072/2013 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 24ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία επιτοκίων των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (αναδιατύπωση) (ΕΚΤ/2013/34) (ΕΕ L 297 της 7.11.2013, σ. 51).

31 Μαρτίου 2016 (2)

 

Τροποποιήθηκε με την ακόλουθη πράξη:

 

126

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 756/2014 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 8ης Ιουλίου 2014, που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1072/2013 (ΕΚΤ/2013/34) σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία επιτοκίων των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (ΕΚΤ/2014/30) (ΕΕ L 205 της 12.7.2014, σ. 14).

 

127

Κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2014/15 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 4ης Απριλίου 2014, σχετικά με τη νομισματική και χρηματοπιστωτική στατιστική (αναδιατύπωση) (2014/810/ΕΕ) (ΕΕ L 340 της 26.11.2014, σ. 1).

31 Μαρτίου 2016 (2)

 

Τροποποιήθηκε με τις ακόλουθες πράξεις:

 

128

Κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2015/571 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 6ης Νοεμβρίου 2014, που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2014/15 σχετικά με τη νομισματική και χρηματοπιστωτική στατιστική (ΕΚΤ/2014/43) (ΕΕ L 93 της 9.4.2015, σ. 82).

 

129

Κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2016/450 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 4ης Δεκεμβρίου 2015, που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2014/15 σχετικά με τη νομισματική και χρηματοπιστωτική στατιστική (ΕΚΤ/2015/44) (ΕΕ L 86 της 1.4.2016, σ. 42).

31 Μαρτίου 2017 (4)

130

Κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2017/148 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 16ης Δεκεμβρίου 2016, που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2014/15 σχετικά με τη νομισματική και χρηματοπιστωτική στατιστική (ΕΚΤ/2016/45) (ΕΕ L 26 της 31.1.2017, σ. 1).

1 Δεκεμβρίου 2017 (5)

131

Κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2018/877 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 1ης Ιουνίου 2018, που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2014/15 σχετικά με τη νομισματική και χρηματοπιστωτική στατιστική (ΕΚΤ/2018/17) (ΕΕ L 154 της 18.6.2018, σ. 22).

1 Οκτωβρίου 2019 (6)

132

Κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2019/1386 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 7ης Ιουνίου 2019, που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2014/15 σχετικά με τη νομισματική και χρηματοπιστωτική στατιστική (ΕΚΤ/2019/18) (ΕΕ L 232 της 6.9.2019, σ. 1).

31 Δεκεμβρίου 2020 (8)


(1)  Η Μεικτή Επιτροπή του 2013 συμφώνησε σχετικά με τις προθεσμίες αυτές δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος 4 της νομισματικής συμφωνίας της 30ής Ιουνίου 2011 μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Πριγκιπάτου της Ανδόρας.

(2)  Η Μεικτή Επιτροπή του 2014 συμφώνησε σχετικά με τις προθεσμίες αυτές δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος 4 της νομισματικής συμφωνίας της 30ής Ιουνίου 2011 μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Πριγκιπάτου της Ανδόρας.

(3)  Η Μεικτή Επιτροπή του 2015 συμφώνησε σχετικά με τις προθεσμίες αυτές δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος 4 της νομισματικής συμφωνίας της 30ής Ιουνίου 2011 μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Πριγκιπάτου της Ανδόρας.

(4)  Η Μεικτή Επιτροπή του 2016 συμφώνησε σχετικά με τις προθεσμίες αυτές δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος 4 της νομισματικής συμφωνίας της 30ής Ιουνίου 2011 μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Πριγκιπάτου της Ανδόρας.

(5)  Η Μεικτή Επιτροπή του 2017 συμφώνησε σχετικά με τις προθεσμίες αυτές δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος 4 της νομισματικής συμφωνίας της 30ής Ιουνίου 2011 μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Πριγκιπάτου της Ανδόρας.

(6)  Η Μεικτή Επιτροπή του 2018 συμφώνησε σχετικά με τις προθεσμίες αυτές δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος 4 της νομισματικής συμφωνίας της 30ής Ιουνίου 2011 μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Πριγκιπάτου της Ανδόρας.

(7)  Η Μεικτή Επιτροπή του 2019 συμφώνησε σχετικά με τις προθεσμίες αυτές δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος 4 της νομισματικής συμφωνίας της 30ής Ιουνίου 2011 μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Πριγκιπάτου της Ανδόρας.

(8)  Η Μεικτή Επιτροπή του 2020 συμφώνησε σχετικά με τις προθεσμίες αυτές δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος 4 της νομισματικής συμφωνίας της 30ής Ιουνίου 2011 μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Πριγκιπάτου της Ανδόρας.

(*1)  Όπως συμφωνήθηκε στο υπόδειγμα για την απλοποιημένη παροχή στατιστικών στοιχείων.»


Διορθωτικά

8.2.2021   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 43/61


Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) 2021/48 του Συμβουλίου, της 22ας Ιανουαρίου 2021, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 147/2003 σχετικά με περιοριστικά μέτρα για τη Σομαλία

( Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 23 της 25ης Ιανουαρίου 2021 )

Στη σελίδα 1, στην αιτιολογική σκέψη 3:

αντί:

«Στις 22 Ιανουαρίου 2021, εκδόθηκε η απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2021/48 του Συμβουλίου […]»

διάβαζε:

«Στις 22 Ιανουαρίου 2021, εκδόθηκε η απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2021/54 του Συμβουλίου […]».

Στη σελίδα 1, στην υποσημείωση 4:

αντί:

«(4) Βλέπε σελίδα 1 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας»

διάβαζε:

«(4) Βλέπε σελίδα 18 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.»