ISSN 1977-0669

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 433

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

63ό έτος
22 Δεκεμβρίου 2020


Περιεχόμενα

 

II   Μη νομοθετικές πράξεις

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/2173 της Επιτροπής, της 16ης Οκτωβρίου 2020, για την τροποποίηση των παραρτημάτων I, II και III του κανονισμού (ΕΕ) 2019/631 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την επικαιροποίηση των παραμέτρων παρακολούθησης και την αποσαφήνιση ορισμένων πτυχών που σχετίζονται με την αλλαγή στην κανονιστική διαδικασία δοκιμών ( 1 )

1

 

*

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/2174 της Επιτροπής, της 19ης Οκτωβρίου 2020, για την τροποποίηση των παραρτημάτων IC, ΙΙΙ, ΙΙΙΑ, ΙV, V, VII και VΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις μεταφορές αποβλήτων ( 1 )

11

 

*

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/2175 της Επιτροπής, της 20ής Οκτωβρίου 2020, για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/256 σχετικά με τη θέσπιση πολυετούς κυλιόμενου σχεδιασμού

20

 

*

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/2176 της Επιτροπής, της 12ης Νοεμβρίου 2020, για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 241/2014 όσον αφορά την αφαίρεση στοιχείων ενεργητικού στην κατηγορία του λογισμικού από τα στοιχεία κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 ( 1 )

27

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/2177 της Επιτροπής, της 15ης Δεκεμβρίου 2020, για την καταχώριση ονομασίας στο μητρώο των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Haricot de Castelnaudary (ΠΓΕ)]

30

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/2178 της Επιτροπής, της 15ης Δεκεμβρίου 2020, σχετικά με τη διόρθωση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/1433 για την έγκριση μη ήσσονος σημασίας τροποποίησης των προδιαγραφών ονομασίας καταχωρισμένης στο μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Pouligny-Saint-Pierre (ΠΟΠ)]

31

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/2179 της Επιτροπής, της 16ης Δεκεμβρίου 2020, σχετικά με τη δασμολογική κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη Συνδυασμένη Ονοματολογία

33

 

*

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/2180 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2020, για την παράταση της περιόδου αναφοράς του κανονισμού (ΕΕ) 2020/1429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση μέτρων για μια βιώσιμη σιδηροδρομική αγορά στο πλαίσιο της επιδημικής έκρηξης της COVID-19 ( 1 )

37

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

*

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2020/2181 της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2020, για τον καθορισμό ποσοτικών ορίων και την κατανομή ποσοστώσεων για ουσίες που ελέγχονται δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος, για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2021 [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2020) 8996]

39

 

*

Εκτελεστική απόφαση (EE) 2020/2182 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2020, περί καθορισμού της τελικής απάντησης, εξ ονόματος της Ένωσης, για τις μελλοντικές εισαγωγές ορισμένων χημικών προϊόντων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 649/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής, της 15ης Μαΐου 2014, για την έκδοση αποφάσεων εισαγωγής ορισμένων χημικών προϊόντων στην Ένωση σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2020) 8977]

55

 

*

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2020/2183 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2020, σχετικά με ορισμένα προστατευτικά μέτρα στο πλαίσιο της υποβολής εκθέσεων για τη μόλυνση από τον ιό SARS-CoV-2 βιζόν και άλλων ζώων της οικογένειας Mustelidae, καθώς και νυκτερευτών (Nyctereutes procyonoides) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2020) 9531]  ( 1 )

76

 

 

Διορθωτικά

 

*

Διορθωτικό στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2020/2153 της Επιτροπής, της 7ης Οκτωβρίου 2020, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου όσον αφορά τις κατηγορίες επιχειρησιακών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τις κατηγορίες υποκειμένων των δεδομένων των οποίων τα επιχειρησιακά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας στο ευρετήριο δικογραφιών από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ( EE L 431 της 21.12.2020 )

80

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις των οποίων οι τίτλοι έχουν τυπωθεί με λευκά στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


II Μη νομοθετικές πράξεις

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

22.12.2020   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 433/1


ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/2173 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 16ης Οκτωβρίου 2020

για την τροποποίηση των παραρτημάτων I, II και III του κανονισμού (ΕΕ) 2019/631 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την επικαιροποίηση των παραμέτρων παρακολούθησης και την αποσαφήνιση ορισμένων πτυχών που σχετίζονται με την αλλαγή στην κανονιστική διαδικασία δοκιμών

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/631 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2019, σχετικά με τα πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές CO2 από τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα και από τα καινούργια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα και με την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 443/2009 και (ΕΕ) αριθ. 510/2011 (1), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 8 και το άρθρο 15 παράγραφος 8,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Για τον υπολογισμό των στόχων ειδικών εκπομπών ενός κατασκευαστή για την περίοδο 2021 έως 2024 σύμφωνα με το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) 2019/631, απαιτούνται δεδομένα εκπομπών CO2 για οχήματα που ταξινομήθηκαν το ημερολογιακό έτος 2020. Για τους κατασκευαστές που διαθέτουν οχήματα στην αγορά της Ένωσης για πρώτη φορά κατά την περίοδο 2021-2024, είναι αναγκαίο να διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίο θα πρέπει να καθοριστούν οι στόχοι ειδικών εκπομπών τους, καθώς και οι στόχοι παρέκκλισης για την εν λόγω περίοδο, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δεδομένα εκπομπών CO2 δεν θα είναι διαθέσιμα, ή θα είναι μόνο εν μέρει, για τους εν λόγω κατασκευαστές κατά το ημερολογιακό έτος 2020.

(2)

Ομοίως, για τους κατασκευαστές που κατά το ημερολογιακό έτος 2020 διαθέτουν στην αγορά της Ένωσης μόνο οχήματα μηδενικών εκπομπών CO2, χρειάζεται διευκρίνιση όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να καθοριστούν οι στόχοι ειδικών εκπομπών τους για την περίοδο 2021-2024.

(3)

Από την 1η Ιανουαρίου 2021, τα πρότυπα εκπομπών CO2 πρέπει να βασίζονται σε δεδομένα εκπομπών CO2 που καθορίζονται σύμφωνα με την παγκόσμια εναρμονισμένη διαδικασία δοκιμών ελαφρών οχημάτων (WLTP), όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1151 της Επιτροπής (2). Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να τροποποιηθεί το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) 2019/631, ώστε να προσαρμοστούν οι παράμετροι που πρέπει να παρακολουθούνται και να αναφέρονται, και να διαγραφούν οι αναφορές σε δεδομένα που καθορίζονται με βάση τον νέο ευρωπαϊκό κύκλο οδήγησης (NEDC). Ωστόσο, για την υποβολή των δεδομένων για το ημερολογιακό έτος 2020, είναι σκόπιμο να επιτραπεί η αλληλεπικάλυψη των νέων και των υφιστάμενων διατάξεων έως τις 28 Φεβρουαρίου 2021.

(4)

Θα πρέπει επίσης να αξιοποιηθεί η ευκαιρία να εναρμονιστούν, στο μέτρο του δυνατού, οι παράμετροι παρακολούθησης για τα επιβατικά αυτοκίνητα και τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα και να ευθυγραμμιστούν όλες οι διατάξεις που αφορούν τον τρόπο καταγραφής και αναφοράς των παραμέτρων παρακολούθησης από τα κράτη μέλη, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1014/2010 (3) και τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 293/2012 της Επιτροπής (4), μαζί με τους μορφότυπους για την αναφορά που ορίζονται στα παραρτήματα II και III του κανονισμού (ΕΕ) 2019/631.

(5)

Ορισμένες νέες παράμετροι θα πρέπει να παρακολουθούνται και να αναφέρονται με σκοπό την προετοιμασία διαδικασίας για την παρακολούθηση των εκπομπών CO2 σε πραγματικές συνθήκες και της κατανάλωσης καυσίμου ή ενέργειας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/631, καθώς και για την επαλήθευση των εκπομπών CO2 των εν χρήσει οχημάτων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 13 του εν λόγω κανονισμού. Αυτό περιλαμβάνει, ειδικότερα, τις τιμές κατανάλωσης καυσίμου και, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, τις παραμέτρους που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των τιμών εκπομπών CO2 που καταγράφονται στα πιστοποιητικά συμμόρφωσης των οχημάτων, δηλαδή τους συντελεστές αντίστασης κατά την πορεία επί οδού, τη μετωπική επιφάνεια και την κατηγορία αντίστασης κύλισης ελαστικών.

(6)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2019/631 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα παραρτήματα I, II και III του κανονισμού (ΕΕ) 2019/631 τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 16 Οκτωβρίου 2020.

Για την Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ΕΕ L 111 της 25.4.2019, σ. 13.

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1151 της Επιτροπής, της 1ης Ιουνίου 2017, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την έγκριση τύπου μηχανοκινήτων οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 5 και Euro 6) και σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008 της Επιτροπής και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1230/2012 της Επιτροπής και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008 της Επιτροπής (ΕΕ L 175 της 7.7.2017, σ. 1).

(3)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1014/2010 της Επιτροπής, της 10ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με την παρακολούθηση και την αναφορά δεδομένων ταξινόμησης των καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 443/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 293 της 11.11.2010, σ. 15).

(4)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 293/2012 της Επιτροπής, της 3ης Απριλίου 2012, σχετικά με την παρακολούθηση και την υποβολή δεδομένων ταξινόμησης καινούργιων ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 510/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 98 της 4.4.2012, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2019/631 τροποποιείται ως εξής:

1)

Το παράρτημα I τροποποιείται ως εξής:

α)

Το μέρος Α τροποποιείται ως εξής:

i)

Μετά το σημείο 3 παρεμβάλλονται τα ακόλουθα σημεία 3α, 3β και 3γ:

«3α.

Για κατασκευαστή για τον οποίο το CO2 βάσει της WLTP ή το CO2 βάσει του NEDC είναι μηδενικό, ο στόχος ειδικών εκπομπών αναφοράς το 2021 είναι ο στόχος βάσει του NEDC 2020, όπως ορίζεται στο σημείο 3.

3β.

Για κατασκευαστή που διαθέτει επιβατικά αυτοκίνητα στην αγορά της Ένωσης για πρώτη φορά σε οποιοδήποτε από τα ημερολογιακά έτη 2021 έως 2024, ο στόχος ειδικών εκπομπών αναφοράς για το 2021 είναι ο μέσος όρος των στόχων ειδικών εκπομπών αναφοράς που καθορίζονται για όλους τους κατασκευαστές σύμφωνα με το σημείο 3, σταθμισμένος σύμφωνα με τον αριθμό των καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων που ταξινομήθηκαν για τους εν λόγω κατασκευαστές στην Ένωση το 2020.

3γ.

Παρά το σημείο 3β, όταν σε οποιοδήποτε από τα ημερολογιακά έτη 2021 έως 2024 ένας κατασκευαστής διαθέτει επιβατικά αυτοκίνητα στην αγορά της Ένωσης για πρώτη φορά, αλλά ο εν λόγω κατασκευαστής προέκυψε από συγχώνευση δύο ή περισσότερων κατασκευαστών, εκ των οποίων τουλάχιστον ένας ήταν υπεύθυνος για καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν στην Ένωση το 2020, ο στόχος ειδικών εκπομπών αναφοράς για τον νέο κατασκευαστή το 2021 είναι ένας από τους ακόλουθους:

α)

στην περίπτωση που δύο ή περισσότεροι από τους κατασκευαστές που συγχωνεύονται ήταν υπεύθυνοι για καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν στην Ένωση το 2020, ο στόχος ειδικών εκπομπών αναφοράς για το 2021 είναι ο μέσος όρος των στόχων ειδικών εκπομπών αναφοράς που καθορίζονται για τους εν λόγω κατασκευαστές σύμφωνα με το σημείο 3, σταθμισμένος σύμφωνα με τον αριθμό των καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων που ταξινομήθηκαν για τους εν λόγω κατασκευαστές στην Ένωση το 2020·

β)

στην περίπτωση που μόνο ένας από τους κατασκευαστές που συγχωνεύονται ήταν υπεύθυνος για καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν στην Ένωση το 2020, ο στόχος ειδικών εκπομπών αναφοράς για το 2021 καθορίζεται σύμφωνα με το σημείο 3 για τον εν λόγω κατασκευαστή.»·

ii)

Το σημείο 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«5.

Στόχοι παρέκκλισης σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 3 ή το άρθρο 10 παράγραφος 4

α)

Για κατασκευαστή στον οποίο έχει χορηγηθεί παρέκκλιση σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 3 από τον στόχο ειδικών εκπομπών βάσει του NEDC κατά το ημερολογιακό έτος 2021, ή παρέκκλιση σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 4 από τους στόχους ειδικών εκπομπών του για οποιοδήποτε από τα ημερολογιακά έτη 2021 έως 2024, ο στόχος παρέκκλισης βάσει της WLTP για τα έτη αυτά υπολογίζεται ως εξής:

Image 1

Όπου:

WLTPCO2

είναι το WLTPCO2 όπως ορίζεται στο σημείο 3

NEDCCO2

είναι το NEDCCO2 όπως ορίζεται στο σημείο 3·

NEDCderogationtarget

είναι ο στόχος παρέκκλισης που έχει χορηγηθεί από την Επιτροπή κατά περίπτωση δυνάμει του άρθρου 10 παράγραφος 3 ή του άρθρου 10 παράγραφος 4.

β)

Παρά το στοιχείο α), όταν χορηγείται σε κατασκευαστή παρέκκλιση σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 4 από τους στόχους ειδικών εκπομπών για οποιοδήποτε από τα ημερολογιακά έτη 2021 έως 2024, αλλά δεν ήταν υπεύθυνος για την ταξινόμηση καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων στην Ένωση πριν από το 2021, ο στόχος παρέκκλισης για οποιοδήποτε από τα εν λόγω ημερολογιακά έτη υπολογίζεται σύμφωνα με τον τύπο του στοιχείου α), όπου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

WLTPCO2

είναι η μέση τιμή όλων των επιμέρους κατασκευαστών, σταθμισμένη σύμφωνα με τον αριθμό καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων που ταξινομήθηκαν το 2020, του WLTPCO2 όπως ορίζεται στο σημείο 3·

NEDCCO2

είναι η μέση τιμή όλων των επιμέρους κατασκευαστών, σταθμισμένη σύμφωνα με τον αριθμό καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων που ταξινομήθηκαν το 2020, του NEDCCO2 όπως ορίζεται στο σημείο 3·

NEDCderogationtarget

είναι ο στόχος παρέκκλισης που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 4, σε συνδυασμό με το άρθρο 6 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 63/2011.»

β)

στο μέρος Β του παραρτήματος I, μετά το σημείο 3 παρεμβάλλονται τα ακόλουθα σημεία 3α, 3β και 3γ:

«3α.

Για κατασκευαστή για τον οποίο το CO2 βάσει της WLTP ή το CO2 βάσει του NEDC είναι μηδενικό, ο στόχος ειδικών εκπομπών αναφοράς το 2021 είναι ο στόχος βάσει του NEDC 2020, όπως ορίζεται στο σημείο 3.

3β.

Για κατασκευαστή που διαθέτει ελαφρά επαγγελματικά οχήματα στην αγορά της Ένωσης για πρώτη φορά σε οποιοδήποτε από τα ημερολογιακά έτη 2021 έως 2024, ο στόχος ειδικών εκπομπών αναφοράς για το 2021 είναι ο μέσος όρος των στόχων ειδικών εκπομπών αναφοράς που καθορίζονται για όλους τους κατασκευαστές σύμφωνα με το σημείο 3, σταθμισμένος σύμφωνα με τον αριθμό των καινούργιων ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων που ταξινομήθηκαν για τους εν λόγω κατασκευαστές στην Ένωση το 2020.

3γ.

Παρά το σημείο 3β, όταν σε οποιοδήποτε από τα ημερολογιακά έτη 2021 έως 2024 ένας κατασκευαστής διαθέτει ελαφρά επαγγελματικά οχήματα στην αγορά της Ένωσης για πρώτη φορά, αλλά ο εν λόγω κατασκευαστής προέκυψε από συγχώνευση δύο ή περισσότερων κατασκευαστών, εκ των οποίων τουλάχιστον ένας ήταν υπεύθυνος για καινούργια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα που ταξινομήθηκαν στην Ένωση το 2020, ο στόχος ειδικών εκπομπών αναφοράς για τον νέο κατασκευαστή το 2021 είναι ένας από τους ακόλουθους:

α)

Στην περίπτωση που δύο ή περισσότεροι από τους κατασκευαστές που συγχωνεύονται ήταν υπεύθυνοι για καινούργια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα που ταξινομήθηκαν στην Ένωση το 2020, ο στόχος ειδικών εκπομπών αναφοράς για το 2021 είναι ο μέσος όρος των στόχων ειδικών εκπομπών αναφοράς που καθορίζονται για τους εν λόγω κατασκευαστές σύμφωνα με το σημείο 3, σταθμισμένος σύμφωνα με τον αριθμό των καινούργιων ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων που ταξινομήθηκαν για τους εν λόγω κατασκευαστές στην Ένωση το 2020.

β)

Στην περίπτωση που μόνο ένας από τους κατασκευαστές που συγχωνεύονται ήταν υπεύθυνος για καινούργια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα που ταξινομήθηκαν στην Ένωση το 2020, ο στόχος ειδικών εκπομπών αναφοράς για το 2021 καθορίζεται σύμφωνα με το σημείο 3 για τον εν λόγω κατασκευαστή.».

2)

Το παράρτημα II τροποποιείται ως εξής:

α)

Το μέρος Α τροποποιείται ως εξής:

i)

Το σημείο 1 απαλείφεται την 1η Μαρτίου 2021·

ii)

Παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο 1α:

«1α.

Τα κράτη μέλη καταγράφουν, για κάθε ημερολογιακό έτος, τα ακόλουθα λεπτομερή δεδομένα για κάθε καινούργιο επιβατικό αυτοκίνητο που ταξινομείται ως όχημα M1 στην επικράτειά τους, με εξαίρεση τα δεδομένα που αναφέρονται στα σημεία 22), 23) και 24), τα οποία παρέχονται κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής:

1)

κατασκευαστής·

2)

αριθμός έγκρισης τύπου και τις απολήξεις του·

3)

τύπος, παραλλαγή και έκδοση·

4)

μάρκα και εμπορική ονομασία·

5)

αναγνωριστικός αριθμός οικογένειας παρεμβολής του οχήματος·

6)

αριθμός ταυτοποίησης οχήματος·

7)

κατηγορία εγκεκριμένου τύπου οχήματος·

8)

κατηγορία ταξινομημένου οχήματος·

9)

ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης·

10)

οι ειδικές εκπομπές CO2·

11)

κατανάλωση καυσίμου·

12)

μάζα σε κατάσταση ετοιμότητας λειτουργίας·

13)

μάζα δοκιμής·

14)

τύπος καυσίμου και τρόπος ανεφοδιασμού με καύσιμο·

15)

κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας·

16)

ηλεκτρική αυτονομία·

17)

κωδικός/-οί οικολογικής καινοτομίας·

18)

εξοικονομήσεις εκπομπών CO2 λόγω οικολογικών καινοτομιών·

19)

αποτύπωμα: μεταξόνιο, μετατρόχιο άξονα διεύθυνσης και μετατρόχιο του άλλου άξονα·

20)

κυβισμός κινητήρα:

21)

μέγιστη καθαρή ισχύς·

22)

συντελεστές αντίστασης κατά την πορεία επί οδού: f0, f1 και f2·

23)

εμβαδόν μετωπικής επιφάνειας·

24)

κατηγορία αντίστασης κύλισης ελαστικών.

Σύμφωνα με το άρθρο 7, τα κράτη μέλη θέτουν στη διάθεση της Επιτροπής όλα τα δεδομένα που απαριθμούνται στο παρόν σημείο με τον μορφότυπο που ορίζεται στο μέρος Β τμήμα 2. Τα δεδομένα που αναφέρονται στα σημεία 9) και 11) καταγράφονται από το ημερολογιακό έτος 2022 και τίθενται στη διάθεση της Επιτροπής για πρώτη φορά στις 28 Φεβρουαρίου 2023.»·

iii)

Το σημείο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.

Τα λεπτομερή δεδομένα που αναφέρονται στο σημείο 1 λαμβάνονται από το πιστοποιητικό συμμόρφωσης του εκάστοτε επιβατικού αυτοκινήτου.»

iv)

Μετά το σημείο 2, παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο 2α:

«2α.

Στην περίπτωση οχημάτων διπλής τροφοδοσίας που κινούνται με βενζίνη και υγραέριο (LPG) ή με βενζίνη και πεπιεσμένο φυσικό αέριο (CNG), στα πιστοποιητικά συμμόρφωσης των οποίων περιλαμβάνονται οι ειδικές εκπομπές CO2 και για τα δύο είδη καυσίμου, τα κράτη μέλη αναφέρουν την τιμή για το υγραέριο ή το πεπιεσμένο φυσικό αέριο, ανάλογα με την περίπτωση.

Στην περίπτωση πλειοκαύσιμων οχημάτων που χρησιμοποιούν καύσιμο βενζίνης και αιθανόλης (E85), τα κράτη μέλη αναφέρουν τις ειδικές εκπομπές της τιμής CO2 για τη βενζίνη.»

β)

Το μέρος B τροποποιείται ως εξής:

i)

Το τμήμα 2 απαλείφεται την 1η Μαρτίου 2021·

ii)

Παρεμβάλλεται το ακόλουθο τμήμα 2α:

«Τμήμα 2α

Λεπτομερή δεδομένα παρακολούθησης — καταγραφή για ένα όχημα

Αναφορά στο μέρος Α σημείο 1 και 1α

Λεπτομερή δεδομένα κατά ταξινομούμενο όχημα

Πηγές δεδομένων

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης [παράρτημα VIII του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/683 της Επιτροπής (*1)], εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά

1)

Επωνυμία κατασκευαστή — Ονομασία με βάση τα πρότυπα ΕΕ(1)

Επωνυμία που δόθηκε από την Επιτροπή

Επωνυμία κατασκευαστή(2)

0.5, ή, στην περίπτωση περισσότερων του ενός επωνυμιών κατασκευαστή, η επωνυμία που καταγράφεται στην καταχώριση 0.5.1

2)

Αριθμός έγκρισης τύπου με τις απολήξεις του

0.11

3)

Είδος

0.2

Παραλλαγή

Έκδοση

4)

Μάρκα και εμπορική ονομασία

0.1 και 0.2.1

5)

Αναγνωριστικός αριθμός οικογένειας παρεμβολής του οχήματος

0.2.3.1

6)

Αριθμός ταυτοποίησης οχήματος (αναγνωριστικός αριθμός οχήματος)

0.10

7)

Κατηγορία εγκεκριμένου τύπου οχήματος

0.4

8)

Κατηγορία ταξινομημένου οχήματος

Άδεια κυκλοφορίας

9)

Ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης

Άδεια κυκλοφορίας

10)

Οι ειδικές εκπομπές CO2 (g/km)

49.4 σε συνδυασμένο κύκλο ή, κατά περίπτωση, σταθμισμένες, σε συνδυασμένο κύκλο

11)

Κατανάλωση καυσίμου (l/100 km ή m3/100 km ή kg/100 km)

49.4 σε συνδυασμένο κύκλο ή, κατά περίπτωση, σταθμισμένη, σε συνδυασμένο κύκλο

12)

Μάζα σε κατάσταση ετοιμότητας λειτουργίας (kg)

13

13)

Μάζα δοκιμής (kg)

47.1.1

14)

Τύπος καυσίμου

26

Τρόπος ανεφοδιασμού με καύσιμο

26.1

15)

Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (Wh/km)

PEV: 49.5.1

OVC-HEV: 49.5.2

16)

Ηλεκτρική αυτονομία (km)

PEV: 49.5.1

OVC-HEV: 49.5.2

17)

Κωδικός/-οί οικολογικής καινοτομίας

49.3.1

18)

Εξοικονομήσεις λόγω οικολογικής καινοτομίας (g CO2/km)

49.3.2.2

(19)((19)

Μεταξόνιο (mm)

 

Μετατρόχιο άξονα διεύθυνσης (άξονας 1) (mm)(3)

30

Μετατρόχιο άλλου άξονα (άξονας 2) (mm)(3)

30

20)

Κυβισμός κινητήρα (cm3)

25

21)

Μέγιστη καθαρή ισχύς (kW)

27.1 και 27.3

22)

Συντελεστές αντίστασης κατά την πορεία επί οδού(4)

f0, N

47.1.3.0

f1,N/(km/h)

47.1.3.1

f2, N/(km/h)

47.1.3.2

23)

Εμβαδόν μετωπικής επιφάνειας (m2)(4)

47.1.2

24)

Κατηγορία αντίστασης κύλισης ελαστικών(4)

35

Σημειώσεις:

1)

Κατάλογος που δημοσιεύθηκε από την Επιτροπή στο CIRCABC.

2)

Στην περίπτωση των εθνικών εγκρίσεων τύπου σε μικρές σειρές (NSS) ή της μεμονωμένης έγκρισης (IVA), η επωνυμία του κατασκευαστή παρέχεται στη στήλη «Επωνυμία κατασκευαστή», ενώ στη στήλη «Επωνυμία κατασκευαστή — Ονομασία με βάση τα πρότυπα ΕΕ» αναφέρεται, κατά περίπτωση, ένα από τα ακόλουθα στοιχεία: «AA-NSS» ή «AA-IVA» κατά περίπτωση

3)

Σε περίπτωση οχήματος που διαθέτει μετατρόχια διαφορετικού πλάτους, αναφέρεται το μέγιστο πλάτος αξόνων.

4)

Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής.

3)

Το παράρτημα III τροποποιείται ως εξής:

α)

Το μέρος Α τροποποιείται ως εξής:

i)

Το σημείο 1.1 απαλείφεται την 1η Μαρτίου 2021·

ii)

Παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο 1.1α:

«1.1α.

Πλήρη οχήματα ταξινομημένα ως N1

Τα κράτη μέλη καταγράφουν, για κάθε ημερολογιακό έτος, τα ακόλουθα λεπτομερή δεδομένα για κάθε καινούργιο ελαφρύ επαγγελματικό όχημα που ταξινομείται ως όχημα N1 στην επικράτειά τους, με εξαίρεση τα δεδομένα που αναφέρονται στα σημεία 23), 24) και 25), τα οποία παρέχονται κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής:

(1)

κατασκευαστής·

(2)

αριθμός έγκρισης τύπου και τις απολήξεις του·

(3)

τύπος, παραλλαγή και έκδοση·

(4)

μάρκα και, εφόσον υπάρχει, εμπορική ονομασία·

(5)

αναγνωριστικός αριθμός οικογένειας παρεμβολής του οχήματος·

(6)

αριθμός ταυτοποίησης οχήματος·

(7)

κατηγορία εγκεκριμένου τύπου οχήματος·

(8)

κατηγορία ταξινομημένου οχήματος·

(9)

ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης·

(10)

οι ειδικές εκπομπές CO2·

(11)

κατανάλωση καυσίμου·

(12)

μάζα σε κατάσταση ετοιμότητας λειτουργίας·

(13)

μάζα δοκιμής·

(14)

τύπος καυσίμου και τρόπος ανεφοδιασμού με καύσιμο·

(15)

κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας·

(16)

ηλεκτρική αυτονομία·

(17)

κωδικός/-οί οικολογικής καινοτομίας·

(18)

εξοικονομήσεις εκπομπών CO2 λόγω οικολογικών καινοτομιών·

(19)

αποτύπωμα: μεταξόνιο, μετατρόχιο άξονα διεύθυνσης και μετατρόχιο του άλλου άξονα·

(20)

κυβισμός κινητήρα:

(21)

μέγιστη καθαρή ισχύς·

(22)

τεχνικά αποδεκτή μέγιστη μάζα έμφορτου οχήματος·

(23)

συντελεστές αντίστασης κατά την πορεία επί οδού: f0, f1 και f2·

(24)

εμβαδόν μετωπικής επιφάνειας·

(25)

κατηγορία αντίστασης κύλισης ελαστικών.

Σύμφωνα με το άρθρο 7, τα κράτη μέλη θέτουν στη διάθεση της Επιτροπής όλα τα δεδομένα που απαριθμούνται στο παρόν σημείο με τον μορφότυπο που ορίζεται στο μέρος Γ τμήμα 2. Τα δεδομένα που αναφέρονται στα σημεία 9) και 11) καταγράφονται από το ημερολογιακό έτος 2022 και τίθενται στη διάθεση της Επιτροπής για πρώτη φορά στις 28 Φεβρουαρίου 2023.»·

iii)

Στο σημείο 1.2.1.2 προστίθεται το σημείο «, ιζ)»·

iv)

Τα σημεία 1.2.1.1 και 1.2.1.2 απαλείφονται την 1η Μαρτίου 2021·

v)

Παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο 1.2.1.2α.:

«1.2.1.2α.

Ολοκληρωμένα οχήματα κατηγορίας N1 που έχουν λάβει έγκριση τύπου σύμφωνα με το παράρτημα XXI του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1151

Για κάθε καινούργιο ολοκληρωμένο όχημα που ταξινομείται το 2021 και τα επόμενα ημερολογιακά έτη, τα κράτη μέλη αναφέρουν τουλάχιστον τα δεδομένα που ορίζονται στα σημεία 1), 5), 6), 8), 10), 11), 12), 17), 18) και 22) του σημείου 1.1α., και για κάθε νέο όχημα που ταξινομείται το 2022 και τα επόμενα ημερολογιακά έτη, τα δεδομένα που ορίζονται στα σημεία 9), 23), 24) και 25) του σημείου 1.1α.»

vi)

Στο σημείο 1.2.2, η εισαγωγική πρόταση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Για κάθε νέο ολοκληρωμένο όχημα της κατηγορίας N1, το οποίο έχει λάβει έγκριση τύπου σύμφωνα με το παράρτημα XXI του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1151 και ταξινομείται το 2020 και τα επόμενα ημερολογιακά έτη, ο κατασκευαστής του σχετικού οχήματος βάσης υποβάλλει στην Επιτροπή, αρχής γενομένης από το 2021, τα ακόλουθα δεδομένα σχετικά με το όχημα βάσης:»

vii)

Το σημείο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.

Τα λεπτομερή δεδομένα που αναφέρονται στο σημείο 1 λαμβάνονται από το πιστοποιητικό συμμόρφωσης του εκάστοτε ελαφρού επαγγελματικού οχήματος. Τα στοιχεία που δεν είναι διαθέσιμα στο πιστοποιητικό συμμόρφωσης θα λαμβάνονται από την τεκμηρίωση της έγκρισης τύπου ή από τις πληροφορίες που υποβάλλονται από τον κατασκευαστή του οχήματος βάσης σύμφωνα με το σημείο 1.2.3.»

viii)

Μετά το σημείο 2, παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο 2α:

«2α.

Στην περίπτωση οχημάτων διπλής τροφοδοσίας που κινούνται με βενζίνη και υγραέριο (LPG) ή με βενζίνη και πεπιεσμένο φυσικό αέριο (CNG), στα πιστοποιητικά συμμόρφωσης των οποίων περιλαμβάνονται οι ειδικές εκπομπές CO2 και για τα δύο είδη καυσίμου, τα κράτη μέλη αναφέρουν την τιμή για το υγραέριο ή το πεπιεσμένο φυσικό αέριο, ανάλογα με την περίπτωση.

Στην περίπτωση πλειοκαύσιμων οχημάτων που χρησιμοποιούν καύσιμο βενζίνης και αιθανόλης (E85), τα κράτη μέλη αναφέρουν τις ειδικές εκπομπές της τιμής CO2 για τη βενζίνη.»

β)

Το μέρος Γ τροποποιείται ως εξής:

i)

Το τμήμα 2 απαλείφεται την 1η Μαρτίου 2021·

ii)

Παρεμβάλλεται το ακόλουθο τμήμα 2α:

«Τμήμα 2α.

Λεπτομερή δεδομένα παρακολούθησης — καταγραφή για ένα όχημα

Αναφορά στο μέρος Α σημείο 1.1 και 1.1α

Λεπτομερή δεδομένα κατά ταξινομούμενο όχημα

Πηγές δεδομένων

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης [παράρτημα VIII του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/683], εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά

1)

Επωνυμία κατασκευαστή — Ονομασία με βάση τα πρότυπα ΕΕ(1)

Επωνυμία που δόθηκε από την Επιτροπή

Επωνυμία κατασκευαστή(2)

0.5, ή, στην περίπτωση περισσότερων του ενός επωνυμιών κατασκευαστή, η επωνυμία που καταγράφεται στην καταχώριση 0.5.1

2)

Αριθμός έγκρισης τύπου με τις απολήξεις του

0.11

3)

Είδος

0.2

Παραλλαγή

Έκδοση

4)

Μάρκα και εμπορική ονομασία

0.1 και 0.2.1

5)

Αναγνωριστικός αριθμός οικογένειας παρεμβολής του οχήματος

0.2.3.1

6)

Αριθμός ταυτοποίησης οχήματος (αναγνωριστικός αριθμός οχήματος)

0.10

7)

Κατηγορία εγκεκριμένου τύπου οχήματος

0.4

8)

Κατηγορία ταξινομημένου οχήματος

Άδεια κυκλοφορίας

9)

Ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης

Άδεια κυκλοφορίας

10)

Ειδικές εκπομπές CO2 (g/km)

49.4 σε συνδυασμένο κύκλο ή, κατά περίπτωση, σταθμισμένες, σε συνδυασμένο κύκλο

11)

Κατανάλωση καυσίμου (l/100 km ή m3/100 km ή kg/100 km)

49.4 σε συνδυασμένο κύκλο ή, κατά περίπτωση, σταθμισμένη, σε συνδυασμένο κύκλο

12)

Μάζα σε κατάσταση ετοιμότητας λειτουργίας (πλήρη και ολοκληρωμένα οχήματα) (kg)

13

13)

Μάζα δοκιμής (πλήρη και ολοκληρωμένα οχήματα) (kg)

47.1.1

14)

Τύπος καυσίμου

26

Τρόπος ανεφοδιασμού με καύσιμο

26.1

15)

Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (Wh/km)

PEV: 49.5.1

OVC-HEV: 49.5.2

16)

Ηλεκτρική αυτονομία (km)

PEV: 49.5.1

OVC-HEV: 49.5.2

17)

Κωδικός/-οί οικολογικής καινοτομίας

49.3.1

18)

Εξοικονομήσεις λόγω οικολογικής καινοτομίας (g CO2/km)

49.3.2.2

19 (19)

Μεταξόνιο (mm)

4

Μετατρόχιο άξονα διεύθυνσης (άξονας 1)(3)

30

Μετατρόχιο άλλου άξονα (άξονας 2)(3)

30

20)

Κυβισμός κινητήρα (cm3)

25

21)

Μέγιστη καθαρή ισχύς (kW)

27.1 και 27.3

22)

Μέγιστη τεχνικά αποδεκτή μάζα έμφορτου οχήματος (πλήρες και ολοκληρωμένο όχημα) (kg)

16.1

23)

Συντελεστές αντίστασης κατά την πορεία επί οδού(4)

f0, N

47.1.3.0

f1,N/(km/h)

47.1.3.1

f2, N/(km/h)

47.1.3.2

24)

Εμβαδόν μετωπικής επιφάνειας (m2)(4)

47.1.2

25)

Κατηγορία αντίστασης κύλισης ελαστικών(4)

35

Σημειώσεις:

1)

Κατάλογος που δημοσιεύθηκε από την Επιτροπή στο CIRCABC.

2)

Στην περίπτωση των εθνικών εγκρίσεων τύπου σε μικρές σειρές (NSS) ή της μεμονωμένης έγκρισης (IVA), η επωνυμία του κατασκευαστή παρέχεται στη στήλη «Επωνυμία κατασκευαστή», ενώ στη στήλη «Επωνυμία κατασκευαστή — Ονομασία με βάση τα πρότυπα ΕΕ» αναφέρεται, κατά περίπτωση, ένα από τα ακόλουθα στοιχεία: «AA-NSS» ή «AA-IVA» κατά περίπτωση.

3)

Σε περίπτωση οχήματος που διαθέτει μετατρόχια διαφορετικού πλάτους, αναφέρεται το μέγιστο πλάτος αξόνων.

4)

Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής.».


(*1)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/683 της Επιτροπής, της 15ης Απριλίου 2020, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2018/858 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις διοικητικές απαιτήσεις για την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά (ΕΕ L 163 της 26.5.2020)».


22.12.2020   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 433/11


ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/2174 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 19ης Οκτωβρίου 2020

για την τροποποίηση των παραρτημάτων IC, ΙΙΙ, ΙΙΙΑ, ΙV, V, VII και VΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις μεταφορές αποβλήτων

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2006, για τις μεταφορές αποβλήτων (1), και ιδίως το άρθρο 58 παράγραφος 1 στοιχεία α) και γ),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η διάσκεψη των μερών της σύμβασης της Βασιλείας αποφάσισε, κατά τη δέκατη τέταρτη σύνοδό της τον Μάιο του 2019, με την απόφαση BC-14/12, να συμπεριλάβει μια νέα καταχώριση για τα επικίνδυνα πλαστικά απόβλητα (καταχώριση A3210) στο παράρτημα VIII και δύο νέες καταχωρίσεις για τα μη επικίνδυνα πλαστικά απόβλητα στο παράρτημα II (καταχώριση Y48) και το παράρτημα IX (καταχώριση B3011) της σύμβασης της Βασιλείας. Οι αλλαγές αυτές θα αρχίσουν να ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2021.

(2)

Είναι σκόπιμο για την Ένωση, η οποία είναι συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης της Βασιλείας, να τροποποιήσει τα σχετικά παραρτήματα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 ώστε να ληφθούν υπόψη οι αλλαγές που αφορούν τις καταχωρίσεις για τα πλαστικά απόβλητα στα παραρτήματα της σύμβασης της Βασιλείας.

(3)

Η Επιτροπή Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΟΟΣΑ ενέκρινε τις αλλαγές στο προσάρτημα 4 της απόφασης του ΟΟΣΑ (2) σχετικά με τα επικίνδυνα πλαστικά απόβλητα και τις διευκρινίσεις στα προσαρτήματα 3 και 4 της απόφασης του ΟΟΣΑ στις [7 Σεπτεμβρίου 2020]. Οι αλλαγές αυτές θα αρχίσουν να ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2021. Είναι σκόπιμο η Ένωση να τροποποιήσει τα σχετικά παραρτήματα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 ώστε να ληφθούν υπόψη αυτές οι αλλαγές.

(4)

Ο παρών κανονισμός λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία εντός του ΟΟΣΑ για την ενσωμάτωση των τροποποιήσεων των παραρτημάτων της σύμβασης της Βασιλείας για τα μη επικίνδυνα πλαστικά απόβλητα (καταχωρίσεις B3011 και Y48) στα προσαρτήματα της απόφασης του ΟΟΣΑ.

(5)

Όσον αφορά την εξαγωγή πλαστικών αποβλήτων από την Ένωση σε τρίτες χώρες και την εισαγωγή πλαστικών αποβλήτων στην Ένωση από τρίτες χώρες, τα παραρτήματα III, IV και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 θα πρέπει να τροποποιηθούν, ώστε να ληφθούν υπόψη οι αλλαγές στα παραρτήματα II, VIII και IX της σύμβασης της Βασιλείας και οι αλλαγές στο προσάρτημα 4 της απόφασης του ΟΟΣΑ. Ως εκ τούτου, από την 1η Ιανουαρίου 2021, η εξαγωγή από την Ένωση και η εισαγωγή στην Ένωση πλαστικών αποβλήτων που εμπίπτουν στις καταχωρίσεις AC300 και Y48 προς και από τρίτες χώρες στις οποίες έχει εφαρμογή η απόφαση του ΟΟΣΑ (3), θα υπόκειται στη διαδικασία της προηγούμενης γραπτής κοινοποίησης και συγκατάθεσης. Σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) και το παράρτημα V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006, η εξαγωγή πλαστικών αποβλήτων των καταχωρίσεων A3210 και Y48 απαγορεύεται σε τρίτες χώρες στις οποίες δεν έχει εφαρμογή η απόφαση του ΟΟΣΑ.

(6)

Δεδομένου ότι η Ένωση έχει υποβάλει στη Γραμματεία της σύμβασης της Βασιλείας, βάσει του άρθρου 11 της εν λόγω σύμβασης, κοινοποίηση η οποία καλύπτει τις μεταφορές αποβλήτων εντός της Ένωσης, η Ένωση δεν απαιτείται να εφαρμόσει τις αλλαγές στα παραρτήματα της σύμβασης της Βασιλείας σχετικά με τα μη επικίνδυνα πλαστικά απόβλητα (καταχωρίσεις B3011 και Y48) στο ενωσιακό δίκαιο, για μεταφορές μεταξύ κρατών μελών. Ωστόσο, για να εξασφαλιστεί η νομική σαφήνεια, στα παραρτήματα III, IIIA και IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 θα πρέπει να εισαχθούν νέες καταχωρίσεις για τις μεταφορές μη επικίνδυνων πλαστικών αποβλήτων εντός της Ένωσης, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη την ορολογία που χρησιμοποιείται στις νέες καταχωρίσεις B3011 και Y48 στη σύμβαση της Βασιλείας και σύμφωνα με τις οποίες διατηρούνται σε μεγάλο βαθμό οι τρέχοντες έλεγχοι των εν λόγω μεταφορών εντός της Ένωσης.

(7)

Στις τελευταίες συνεδριάσεις της διάσκεψης των μερών της σύμβασης της Βασιλείας εγκρίθηκαν ορισμένες τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές και έγγραφα καθοδήγησης για την περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση των διαφόρων ροών αποβλήτων. Οι εν λόγω τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές και τα έγγραφα καθοδήγησης παρέχουν χρήσιμη καθοδήγηση και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να προστεθούν στο παράρτημα VIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006.

(8)

Επομένως, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(9)

Δεδομένου ότι οι τροποποιήσεις των παραρτημάτων της σύμβασης της Βασιλείας και των προσαρτημάτων της απόφασης του ΟΟΣΑ δεν θα τεθούν σε ισχύ πριν από την 1η Ιανουαρίου 2021, οι τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 που αφορούν τις εν λόγω αλλαγές θα πρέπει επίσης να τεθούν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2021,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1013/2006 τροποποιείται ως εξής:

1)

Τα παραρτήματα IC, IΙΙ, IIΙΑ, IV, V και VΙΙ τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα I του παρόντος κανονισμού.

2)

Το παράρτημα VIII αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος II του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το άρθρο 1 παράγραφος 1 εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2021.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 2020.

Για την Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ΕΕ L 190 της 12.7.2006, σ. 1.

(2)  Απόφαση C(2001)107/τελικό του Συμβουλίου του ΟΟΣΑ σχετικά με την αναθεώρηση της απόφασης C(92)39/τελικό για τον έλεγχο των διασυνοριακών διακινήσεων αποβλήτων προοριζομένων για εργασίες αξιοποίησης.

(3)  Απόφαση C(2001)107/τελικό του Συμβουλίου του ΟΟΣΑ σχετικά με την αναθεώρηση της απόφασης C(92)39/τελικό για τον έλεγχο των διασυνοριακών διακινήσεων αποβλήτων προοριζομένων για εργασίες αξιοποίησης.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Τα παραρτήματα IC, III, IV, V και VΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 τροποποιούνται ως εξής:

1)

στο παράρτημα IC, το δεύτερο εδάφιο του σημείου 25 στοιχείο ε) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Ανάλογοι κωδικοί επιτρέπεται να περιλαμβάνονται στα παραρτήματα IIIA, IIIB, IV (EU48) ή IVA του παρόντος κανονισμού. Σε αυτή την περίπτωση, ο αριθμός του παραρτήματος πρέπει να αναγράφεται μπροστά από τους κωδικούς. Όσον αφορά το παράρτημα IIIA, θα πρέπει να χρησιμοποιείται(-ούνται) ο(ι) σχετικός(-οί) κωδικός(-οί) που αναφέρει το παράρτημα IΙΙΑ, κατά περίπτωση με τη σειρά. Ορισμένες καταχωρίσεις της Βασιλείας, όπως π.χ. οι B1100 και B3020, αφορούν αποκλειστικά συγκεκριμένες ροές αποβλήτων, όπως αναφέρεται στο παράρτημα IΙΙΑ.»·

2)

Το παράρτημα III τροποποιείται ως εξής:

α)

ο τίτλος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 18 (“ΠΡΑΣΙΝΟΣ” ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ)»·

β)

στο μέρος I, το σημείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«α)

Κάθε αναφορά του παραρτήματος IX της σύμβασης της Βασιλείας στον κατάλογο Α νοείται ως παραπομπή στο παράρτημα IV του παρόντος κανονισμού·»·

γ)

στο μέρος I, το σημείο ζ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ζ)

Για απόβλητα που μεταφέρονται εντός της Ένωσης, δεν εφαρμόζεται η καταχώριση B3011 της σύμβασης της Βασιλείας και, αντ’ αυτής, ισχύει η ακόλουθη καταχώριση:

EU3011

Πλαστικά απόβλητα (σημειώνεται η σχετική καταχώριση AC300 στο μέρος II του παραρτήματος IV και η σχετική καταχώριση EU48 στο μέρος I του παραρτήματος IV):

Τα πλαστικά απόβλητα που απαριθμούνται κατωτέρω, υπό τον όρο ότι είναι σχεδόν απαλλαγμένα από μόλυνση και άλλα είδη αποβλήτων (*):

Πλαστικά απόβλητα που αποτελούνται σχεδόν αποκλειστικά (**) από ένα μη αλογονωμένο πολυμερές και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα πολυμερή:

Πολυαιθυλένιο (ΡΕ)

Πολυπροπυλένιο (PP)

Πολυστυρόλιο (PS)

Ακρυλονιτρίλιο-βουταδιένιο-στυρόλιο (ABS)

Τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο (PET)

Πολυανθρακικά πλαστικά (PC)

Πολυαιθέρες

Πλαστικά απόβλητα που αποτελούνται σχεδόν αποκλειστικά (**) από ένα προϊόν ρητίνης ή προϊόν συμπύκνωσης και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες ρητίνες:

Ουρεϊκές ρητίνες φορμαλδεΰδης

Ρητίνες φαινόλης-φορμαλδεΰδης

Μελαμινικές ρητίνες φορμαλδεΰδης

Εποξειδικές ρητίνες

Ρητίνες-αλκύδια

Πλαστικά απόβλητα που αποτελούνται σχεδόν αποκλειστικά (**) από ένα από τα ακόλουθα φθοριωμένα πολυμερή (***):

Υπερφθοραιθυλένιο/προπυλένιο (FEP)

Υπερφθοροαλκοξυαλκάνια:

Τετραφθοροαιθυλένιο/υπερφθοροαλκυλοβινυλαιθέρα (PFA)

Τετραφθοροαιθυλένιο/υπερφθορομεθυλοβινυλαιθέρα (MFA)

Πολυβινυλοφθορίδιο (PVF)

Πολυβινυλιδενοφθορίδιο (PVDF)

Πολυτετραφθοροαιθυλένιο (PTFE)

Πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC).

(*)  Όσον αφορά τα “σχεδόν απαλλαγμένα από μόλυνση και άλλα είδη αποβλήτων”, σημείο αναφοράς μπορούν να αποτελέσουν οι διεθνείς και οι εθνικές προδιαγραφές."

(**)  Όσον αφορά το “σχεδόν αποκλειστικά”, σημείο αναφοράς μπορούν να αποτελέσουν οι διεθνείς και οι εθνικές προδιαγραφές."

(**)  Όσον αφορά το “σχεδόν αποκλειστικά”, σημείο αναφοράς μπορούν να αποτελέσουν οι διεθνείς και οι εθνικές προδιαγραφές."

(**)  Όσον αφορά το “σχεδόν αποκλειστικά”, σημείο αναφοράς μπορούν να αποτελέσουν οι διεθνείς και οι εθνικές προδιαγραφές."

(***)  Εξαιρούνται τα απορρίμματα μετά από τη χρήση προϊόντος»·"

δ)

στο μέρος II, διαγράφεται το ακόλουθο κείμενο:

«Στερεά απόβλητα πλαστικών υλών

GH013

391530 ex 390410—40

Πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου»·

3)

Το παράρτημα III τροποποιείται ως εξής:

α)

στο σημείο 3, τα στοιχεία δ), ε) και στ) απαλείφονται·

β)

προστίθεται το ακόλουθο σημείο 4:

«4.

Τα κάτωθι μείγματα αποβλήτων που ταξινομούνται σε επιμέρους περιπτώσεις ή υποπεριπτώσεις μιας ενιαίας καταχώρισης περιλαμβάνονται στο παρόν παράρτημα μόνο για σκοπούς μεταφορών εντός της Ένωσης:

α)

μείγματα αποβλήτων που ταξινομούνται στην καταχώριση EU3011 και τα οποία απαριθμούνται στην περίπτωση που αναφέρεται στα μη αλογονωμένα πολυμερή·

β)

μείγματα αποβλήτων που ταξινομούνται στην καταχώριση EU3011 και τα οποία απαριθμούνται στην περίπτωση που αναφέρεται στα προϊόντα ρητίνης ή τα προϊόντα συμπύκνωσης·

γ)

μείγματα αποβλήτων που ταξινομούνται στην καταχώριση EU3011 και τα οποία απαριθμούνται στον κατάλογο των “υπερφθοριωμένων αλκανίων”.»·

4)

Το παράρτημα IV τροποποιείται ως εξής:

α)

ο τίτλος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (“ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ” ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ)»·

β)

το τμήμα I τροποποιείται ως εξής:

i)

το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«Τα ακόλουθα απόβλητα υπόκεινται στη διαδικασία της προηγούμενης γραπτής κοινοποίησης και συγκατάθεσης:

Απόβλητα που απαριθμούνται στα παραρτήματα II και VIII της σύμβασης της Βασιλείας (*).

(*)  Το παράρτημα VIII της σύμβασης της Βασιλείας περιλαμβάνεται στον παρόντα κανονισμό στο παράρτημα V μέρος 1 κατάλογος A. Το παράρτημα II της σύμβασης της Βασιλείας περιλαμβάνεται στον παρόντα κανονισμό στο παράρτημα V μέρος 3 κατάλογος Α.»·"

ii)

το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«α)

Κάθε αναφορά του παραρτήματος VIII της σύμβασης της Βασιλείας στον κατάλογο Β νοείται ως παραπομπή στο παράρτημα III του παρόντος κανονισμού·»·

iii)

προστίθενται τα ακόλουθα στοιχεία ε) και στ):

ε)

Δεν ισχύει η καταχώριση A3210 της σύμβασης της Βασιλείας, και, αντ’ αυτής, ισχύει η καταχώριση AC300 στο μέρος II.

στ)

Για απόβλητα που μεταφέρονται εντός της Ένωσης, δεν εφαρμόζεται η καταχώριση Y48 της σύμβασης της Βασιλείας και, αντ’ αυτής, ισχύει η ακόλουθη καταχώριση:

EU48:

Τα πλαστικά απόβλητα που δεν καλύπτονται από την καταχώριση AC300 στο μέρος II ή από την καταχώριση EU3011 στο παράρτημα III μέρος I, καθώς και τα μείγματα πλαστικών αποβλήτων που δεν καλύπτονται από το σημείο 4 του παραρτήματος IΙΙΑ.»·

γ)

Στο μέρος II μετά την καταχώριση AC270 προστίθεται η ακόλουθη καταχώριση:

«AC300

Πλαστικά απόβλητα, συμπεριλαμβανομένων των μειγμάτων αυτών των αποβλήτων, που περιέχουν ή έχουν μολυνθεί από συστατικά του παραρτήματος I, σε βαθμό που να παρουσιάζουν χαρακτηριστικά του παραρτήματος III (βλέπε αντίστοιχη καταχώριση EU3011στο παράρτημα III μέρος I, και αντίστοιχη καταχώριση EU48 στο μέρος I)»·

5)

Το παράρτημα V τροποποιείται ως εξής:

α)

Το μέρος 1 τροποποιείται ως εξής:

i)

στον κατάλογο Α, τμήμα Α3, προστίθεται η ακόλουθη καταχώριση:

«A3210

Πλαστικά απόβλητα, συμπεριλαμβανομένων των μειγμάτων αυτών των αποβλήτων, που περιέχουν ή έχουν μολυνθεί από συστατικά του παραρτήματος I, σε βαθμό που να παρουσιάζουν χαρακτηριστικά του παραρτήματος III (βλέπε αντίστοιχη καταχώριση B3011, στον κατάλογο Β του παρόντος μέρους, και καταχώριση Y48 στον κατάλογο Α του μέρους 3)»·

ii)

Στον κατάλογο Β, το τμήμα B3 τροποποιείται ως εξής:

η καταχώριση B3010 απαλείφεται·

πριν την καταχώριση B3020 προστίθεται η ακόλουθη καταχώριση:

«B3011

πλαστικά απόβλητα (βλέπε αντίστοιχη καταχώριση A3210, στον κατάλογο A του παρόντος μέρους, και καταχώριση Y48 στον κατάλογο A του μέρους 3)

Πλαστικά απόβλητα που απαριθμούνται κατωτέρω, υπό τον όρο ότι προορίζονται για ανακύκλωση (*) με περιβαλλοντικά ορθό τρόπο και είναι σχεδόν απαλλαγμένα από μόλυνση και άλλα είδη αποβλήτων (**):

Πλαστικά απόβλητα που αποτελούνται σχεδόν αποκλειστικά (***) από ένα μη αλογονωμένο πολυμερές και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα πολυμερή:

Πολυαιθυλένιο (ΡΕ)

Πολυπροπυλένιο (PP)

Πολυστυρόλιο (PS)

Ακρυλονιτρίλιο-βουταδιένιο-στυρόλιο (ABS)

Τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο (PET)

Πολυανθρακικά πλαστικά (PC)

Πολυαιθέρες

Πλαστικά απόβλητα που αποτελούνται σχεδόν αποκλειστικά (***) από ένα προϊόν ρητίνης ή προϊόν συμπύκνωσης και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες ρητίνες:

Ουρεϊκές ρητίνες φορμαλδεΰδης

Ρητίνες φαινόλης-φορμαλδεΰδης

Μελαμινικές ρητίνες φορμαλδεΰδης

Εποξειδικές ρητίνες

Ρητίνες-αλκύδια

Πλαστικά απόβλητα που αποτελούνται σχεδόν αποκλειστικά (***) από ένα από τα ακόλουθα φθοριωμένα πολυμερή (****):

Υπερφθοραιθυλένιο/προπυλένιο (FEP)

Υπερφθοροαλκοξυαλκάνια:

Τετραφθοροαιθυλένιο/υπερφθοροαλκυλοβινυλαιθέρα (PFA)

Τετραφθοροαιθυλένιο/υπερφθορομεθυλοβινυλαιθέρα (MFA)

Πολυβινυλοφθορίδιο (PVF)

Πολυβινυλιδενοφθορίδιο (PVDF)

Μείγματα πλαστικών αποβλήτων, που αποτελούνται από πολυαιθυλένιο (PE), πολυπροπυλένιο (PP) και/ή τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο (PET), υπό τον όρο ότι προορίζονται για χωριστή ανακύκλωση (*****) για κάθε υλικό και με περιβαλλοντικά ορθό τρόπο και είναι σχεδόν απαλλαγμένα από μόλυνση και άλλα είδη αποβλήτων (**).

β)

στο μέρος 3, ο κατάλογος Α αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Κατάλογος Α (παράρτημα II της σύμβασης της Βασιλείας)

Y46

Απόβλητα που συλλέγονται από κατοικίες (οικιακά απορρίμματα) (*)

Y47

Κατάλοιπα που προέρχονται από την καύση οικιακών απορριμμάτων

Y48

Πλαστικά απόβλητα, συμπεριλαμβανομένων των μειγμάτων των αποβλήτων αυτών, με εξαίρεση τα ακόλουθα:

Πλαστικά απόβλητα που αποτελούν επικίνδυνα απόβλητα (βλέπε καταχώριση A3210 στο μέρος 1 του καταλόγου Α του παραρτήματος V)

Πλαστικά απόβλητα που απαριθμούνται κατωτέρω, υπό τον όρο ότι προορίζονται για ανακύκλωση (**) με περιβαλλοντικά ορθό τρόπο και είναι σχεδόν απαλλαγμένα από μόλυνση και άλλα είδη αποβλήτων (***):

Πλαστικά απόβλητα που αποτελούνται σχεδόν αποκλειστικά (****) από ένα μη αλογονωμένο πολυμερές και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα πολυμερή:

Πολυαιθυλένιο (ΡΕ)

Πολυπροπυλένιο (PP)

Πολυστυρόλιο (PS)

Ακρυλονιτρίλιο-βουταδιένιο-στυρόλιο (ABS)

Τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο (PET)

Πολυανθρακικά πλαστικά (PC)

Πολυαιθέρες

Πλαστικά απόβλητα που αποτελούνται σχεδόν αποκλειστικά (****) από ένα προϊόν ρητίνης ή προϊόν συμπύκνωσης και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες ρητίνες:

Ουρεϊκές ρητίνες φορμαλδεΰδης

Ρητίνες φαινόλης-φορμαλδεΰδης

Μελαμινικές ρητίνες φορμαλδεΰδης

Εποξειδικές ρητίνες

Ρητίνες-αλκύδια

Πλαστικά απόβλητα που αποτελούνται σχεδόν αποκλειστικά (****) από ένα από τα ακόλουθα φθοριωμένα πολυμερή (*****):

Υπερφθοραιθυλένιο/προπυλένιο (FEP)

Υπερφθοροαλκοξυαλκάνια:

Τετραφθοροαιθυλένιο/υπερφθοροαλκυλοβινυλαιθέρα (PFA)

Τετραφθοροαιθυλένιο/υπερφθορομεθυλοβινυλαιθέρα (MFA)

Πολυβινυλοφθορίδιο (PVF)

Πολυβινυλιδενοφθορίδιο (PVDF)

Μείγματα πλαστικών αποβλήτων, που αποτελούνται από πολυαιθυλένιο (PE), πολυπροπυλένιο (PP) και/ή τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο (PET), υπό τον όρο ότι προορίζονται για χωριστή ανακύκλωση (******) κάθε υλικού και με περιβαλλοντικά ορθό τρόπο και είναι σχεδόν απαλλαγμένα από μόλυνση και άλλου είδους απόβλητα (***).

(*)  Εκτός εάν ταξινομούνται δεόντως σε μία ενιαία καταχώριση στο παράρτημα III."

(**)  Ανακύκλωση/ανάκτηση οργανικών ουσιών που δεν χρησιμοποιούνται ως διαλύτες (R3 στο παράρτημα IV, τμήμα Β) ή, εφόσον απαιτείται, προσωρινή αποθήκευση περιοριζόμενη σε μία περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι ακολουθείται από τη λειτουργία R3 και αποδεικνύεται με συμβατικά ή συναφή επίσημα έγγραφα."

(***)  Όσον αφορά τα «σχεδόν απαλλαγμένα από μόλυνση και άλλα είδη αποβλήτων», σημείο αναφοράς μπορούν να αποτελέσουν οι διεθνείς και οι εθνικές προδιαγραφές."

(****)  Όσον αφορά το «σχεδόν αποκλειστικά», σημείο αναφοράς μπορούν να αποτελέσουν οι διεθνείς και οι εθνικές προδιαγραφές."

(****)  Όσον αφορά το «σχεδόν αποκλειστικά», σημείο αναφοράς μπορούν να αποτελέσουν οι διεθνείς και οι εθνικές προδιαγραφές."

(****)  Όσον αφορά το «σχεδόν αποκλειστικά», σημείο αναφοράς μπορούν να αποτελέσουν οι διεθνείς και οι εθνικές προδιαγραφές."

(*****)  Αποκλείονται τα απορρίμματα μετά από τη χρήση προϊόντος.»"

(******)  Ανακύκλωση/ανάκτηση οργανικών ουσιών που δεν χρησιμοποιούνται ως διαλύτες (R3 στο παράρτημα IV, τμήμα Β) με προηγούμενη διαλογή και, εφόσον απαιτείται, προσωρινή αποθήκευση περιοριζόμενη σε μία περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι ακολουθείται από τη λειτουργία R3 και αποδεικνύεται με συμβατικά ή συναφή επίσημα έγγραφα.»·"

(***)  Όσον αφορά τα «σχεδόν απαλλαγμένα από μόλυνση και άλλα είδη αποβλήτων», σημείο αναφοράς μπορούν να αποτελέσουν οι διεθνείς και οι εθνικές προδιαγραφές."

γ)

Στο σημείο 3, η επικεφαλίδα του καταλόγου Β αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Κατάλογος Β (Απόβλητα του προσαρτήματος 4 μέρος II της απόφασης του ΟΟΣΑ)  (*)

(*)  Τα απόβλητα με αριθμούς AB 130, AC 250, AC 260 και AC 270 έχουν απαλειφθεί, επειδή θεωρήθηκε, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 18 της οδηγίας 2006/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2006, περί των στερεών αποβλήτων (ΕΕ L 114 της 27.4.2006, σ. 9, που καταργήθηκε από την οδηγία 2008/98/ΕΚ), ότι δεν είναι επικίνδυνα και, επομένως, δεν πρέπει να υπόκεινται στην απαγόρευση εξαγωγής που προβλέπεται στο άρθρο 36 του παρόντος κανονισμού. Τα απόβλητα με αριθμό AC300 έχουν διαγραφεί, δεδομένου ότι τα εν λόγω απόβλητα καλύπτονται από την καταχώριση A3210 στον κατάλογο A του μέρους 1.»"

6)

Το παράρτημα VII τροποποιείται ως εξής:

Στη θέση 10 προστίθεται η ακόλουθη καταχώρηση:

«vii)

Άλλα (να προσδιοριστούν):»


(*)  Όσον αφορά τα “σχεδόν απαλλαγμένα από μόλυνση και άλλα είδη αποβλήτων”, σημείο αναφοράς μπορούν να αποτελέσουν οι διεθνείς και οι εθνικές προδιαγραφές.

(**)  Όσον αφορά το “σχεδόν αποκλειστικά”, σημείο αναφοράς μπορούν να αποτελέσουν οι διεθνείς και οι εθνικές προδιαγραφές.

(***)  Εξαιρούνται τα απορρίμματα μετά από τη χρήση προϊόντος»·

(*)  Το παράρτημα VIII της σύμβασης της Βασιλείας περιλαμβάνεται στον παρόντα κανονισμό στο παράρτημα V μέρος 1 κατάλογος A. Το παράρτημα II της σύμβασης της Βασιλείας περιλαμβάνεται στον παρόντα κανονισμό στο παράρτημα V μέρος 3 κατάλογος Α.»·

(*)  Ανακύκλωση/ανάκτηση οργανικών ουσιών που δεν χρησιμοποιούνται ως διαλύτες (R3 στο παράρτημα IV τμήμα Β) ή, εφόσον απαιτείται, προσωρινή αποθήκευση περιοριζόμενη σε μία περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι ακολουθείται από τη λειτουργία R3 και αποδεικνύεται με συμβατικά ή συναφή επίσημα έγγραφα.

(**)  Όσον αφορά τα «σχεδόν απαλλαγμένα από μόλυνση και άλλα είδη αποβλήτων», σημείο αναφοράς μπορούν να αποτελέσουν οι διεθνείς και οι εθνικές προδιαγραφές.

(***)  Όσον αφορά το «σχεδόν αποκλειστικά», σημείο αναφοράς μπορούν να αποτελέσουν οι διεθνείς και οι εθνικές προδιαγραφές.

(****)  Αποκλείονται τα απορρίμματα μετά από τη χρήση προϊόντος»·

(*****)  Ανακύκλωση/ανάκτηση οργανικών ουσιών που δεν χρησιμοποιούνται ως διαλύτες (R3 στο παράρτημα IV, τμήμα Β) με προηγούμενη διαλογή και, εφόσον απαιτείται, προσωρινή αποθήκευση περιοριζόμενη σε μία περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι ακολουθείται από τη λειτουργία R3 και αποδεικνύεται με συμβατικά ή συναφή επίσημα έγγραφα.»·

(*)  Εκτός εάν ταξινομούνται δεόντως σε μία ενιαία καταχώριση στο παράρτημα III.

(**)  Ανακύκλωση/ανάκτηση οργανικών ουσιών που δεν χρησιμοποιούνται ως διαλύτες (R3 στο παράρτημα IV, τμήμα Β) ή, εφόσον απαιτείται, προσωρινή αποθήκευση περιοριζόμενη σε μία περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι ακολουθείται από τη λειτουργία R3 και αποδεικνύεται με συμβατικά ή συναφή επίσημα έγγραφα.

(***)  Όσον αφορά τα «σχεδόν απαλλαγμένα από μόλυνση και άλλα είδη αποβλήτων», σημείο αναφοράς μπορούν να αποτελέσουν οι διεθνείς και οι εθνικές προδιαγραφές.

(****)  Όσον αφορά το «σχεδόν αποκλειστικά», σημείο αναφοράς μπορούν να αποτελέσουν οι διεθνείς και οι εθνικές προδιαγραφές.

(*****)  Αποκλείονται τα απορρίμματα μετά από τη χρήση προϊόντος.»

(******)  Ανακύκλωση/ανάκτηση οργανικών ουσιών που δεν χρησιμοποιούνται ως διαλύτες (R3 στο παράρτημα IV, τμήμα Β) με προηγούμενη διαλογή και, εφόσον απαιτείται, προσωρινή αποθήκευση περιοριζόμενη σε μία περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι ακολουθείται από τη λειτουργία R3 και αποδεικνύεται με συμβατικά ή συναφή επίσημα έγγραφα.»·

(*)  Τα απόβλητα με αριθμούς AB 130, AC 250, AC 260 και AC 270 έχουν απαλειφθεί, επειδή θεωρήθηκε, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 18 της οδηγίας 2006/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2006, περί των στερεών αποβλήτων (ΕΕ L 114 της 27.4.2006, σ. 9, που καταργήθηκε από την οδηγία 2008/98/ΕΚ), ότι δεν είναι επικίνδυνα και, επομένως, δεν πρέπει να υπόκεινται στην απαγόρευση εξαγωγής που προβλέπεται στο άρθρο 36 του παρόντος κανονισμού. Τα απόβλητα με αριθμό AC300 έχουν διαγραφεί, δεδομένου ότι τα εν λόγω απόβλητα καλύπτονται από την καταχώριση A3210 στον κατάλογο A του μέρους 1.»»


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΟΡΘΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 49)

I.   Κατευθυντήριες γραμμές και έγγραφα καθοδήγησης που έχουν θεσπιστεί δυνάμει της σύμβασης της Βασιλείας:

1.

Τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές για την περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση των βιοϊατρικών και ιατροφαρμακευτικών αποβλήτων (Y1· Y3) (1)

2.

Τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές για την περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση των αποβλήτων από μπαταρίες μολύβδου-οξέος1

3.

Τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές για την περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση της πλήρους και μερικής διάλυσης πλοίων1

4.

Τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές για την περιβαλλοντικά ορθή ανακύκλωση/ανάκτηση μετάλλων και μεταλλικών ενώσεων (R4) (2)

5.

Γενικές τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές για την περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση αποβλήτων τα οποία συνίστανται από, περιέχουν ή έχουν μολυνθεί από έμμονους οργανικούς ρύπους (3)

6.

Τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές για την περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση αποβλήτων που συνίστανται από, περιέχουν ή έχουν μολυνθεί από 1,1,1-τριχλωρο-2,2-δις(4-χλωροφαινυλ)αιθάνιο (DDT) (4)

7.

Γενικές τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές για την περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση αποβλήτων τα οποία συνίστανται από, περιέχουν ή έχουν μολυνθεί από εξαβρωμοκυκλοδωδεκάνιο (HBCD) (5)

8.

Τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές για την περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση αποβλήτων που συνίστανται από, περιέχουν ή έχουν μολυνθεί από υπερφθοροκτανοσουλφονικό οξύ (PFOS), τα άλατά του και το υπερφθοροοκτανοσουλφονυλοφθορίδιο (PFOSF)5

9.

Τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές για την περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση αποβλήτων τα οποία συνίστανται από, περιέχουν ή έχουν μολυνθεί από πενταχλωροφαινόλη, τα άλατά της και τους εστέρες της (PCP) (6)

10.

Τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές για την περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση αποβλήτων που συνίστανται από, περιέχουν ή έχουν μολυνθεί από τα φυτοφάρμακα aldrin (αλδρίνη), α-εξαχλωροκυκλοεξάνιο, β-εξαχλωροκυκλοεξάνιο, chlordane (χλωρδάνιο), chlordecone (χλωρδεκόνη), dieldrin (διελδρίνη), endrin (ενδρίνη), heptachlor (επταχλώριο), εξαχλωροβενζόλιο, εξαχλωροβουταδιένιο, εξαχλωροβουταδιένιο, lindane (λινδάνιο), mirex, πενταχλωροβενζόλιο, πενταχλωροφαινόλη και τα άλατά της, υπερφθοροκτανοσουλφονικό οξύ, τεχνικής καθαρότητας endosulfan (ενδοσουλφάνη) και τα αντίστοιχα ισομερή της ή toxaphene (τοξαφένιο) ή με το εξαχλωροβενζόλιο ως βιομηχανική χημική ουσία (φυτοφάρμακα που περιέχουν έμμονους οργανικούς ρύπους)6

11.

Τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές για την περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση αποβλήτων που συνίστανται από, περιέχουν ή έχουν μολυνθεί με πολυχλωριωμένα διφαινύλια, πολυχλωριωμένα τριφαινύλια, πολυχλωριωμένα ναφθαλίνια ή πολυβρωμιωμένα διφαινύλια, συμπεριλαμβανομένων των εξαβρωμοδιφαινυλίων (PCB, PCT, NCP ή PBB, συμπεριλαμβανομένου του HBB)6

12.

Τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές για την περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση αποβλήτων που συνίστανται από, περιέχουν ή έχουν μολυνθεί με εξαβρωμοδιφαινυλαιθέρα και επταβρωμοδιφαινυλαιθέρα ή τετραβρωμοδιφαινυλαιθέρα και πενταβρωμοδιφαινυλαιθέρα ή δεκαβρωμοδιφαινυλαιθέρα POP-BDE)3

13.

Τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές για την περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση αποβλήτων που περιέχουν ή έχουν μολυνθεί με πολυχλωριωμένες διβενζο-p-διοξίνες, πολυχλωροδιβενζοφουράνια, εξαχλωροβενζόλιο, πολυχλωριωμένα διφαινύλια, πενταχλωροβενζόλιο, πολυχλωριωμένα ναφθαλένια ή εξαχλωροβουταδιένιο3

14.

Τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές για την περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση αποβλήτων τα οποία συνίστανται από, περιέχουν ή έχουν μολυνθεί από εξαχλωροβουταδιένιο3

15.

Τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές για την περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση αποβλήτων τα οποία συνίστανται από, περιέχουν ή έχουν μολυνθεί από χλωριωμένες παραφίνες μικρής αλυσίδας3

16.

Τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές για την περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση των χρησιμοποιημένων και αποβλήτων ελαστικών (7)

17.

Τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές για την περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση αποβλήτων τα οποία συνίστανται από, περιέχουν ή έχουν μολυνθεί από υδράργυρο ή ενώσεις του υδραργύρου5

18.

Τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές για την περιβαλλοντικά ορθή συνεπεξεργασία των επικίνδυνων αποβλήτων σε τσιμεντοκαμίνους7

19.

Έγγραφο καθοδήγησης σχετικά με την περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση του χρησιμοποιημένου εξοπλισμού πληροφορικής και του εξοπλισμού πληροφορικής στο τέλος του κύκλου ζωής του6

20.

Έγγραφο καθοδήγησης σχετικά με την περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση των χρησιμοποιημένων κινητών τηλεφώνων και των κινητών τηλεφώνων στο τέλος του κύκλου ζωής τους7

21.

Πλαίσιο για την περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων και άλλων αποβλήτων (8)

22.

Πρακτικά εγχειρίδια για την προώθηση της περιβαλλοντικά ορθής διαχείρισης των αποβλήτων (9)

II.   Κατευθυντήριες γραμμές που εγκρίθηκαν από τον ΟΟΣΑ:

Τεχνικές κατευθύνσεις για την περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση συγκεκριμένων ροών αποβλήτων:

Μεταχειρισμένοι και προς διάλυση προσωπικοί υπολογιστές (10)

III.   Κατευθυντήριες γραμμές που εγκρίθηκαν από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΔΝΟ):

Κατευθυντήριες γραμμές για την ανακύκλωση πλοίων (11)

IV.   Κατευθυντήριες γραμμές που εγκρίθηκαν από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ):

Ασφάλεια και υγεία κατά τη διάλυση πλοίων: κατευθυντήριες γραμμές για τις χώρες της Ασίας και την Τουρκία (12)

»

(1)  Υιοθετήθηκαν από την 6η συνδιάσκεψη των μερών της σύμβασης της Βασιλείας για τον έλεγχο της διασυνοριακής διακίνησης επικίνδυνων αποβλήτων και της διάθεσής τους, Δεκέμβριος 2002.

(2)  Εγκρίθηκαν από την 7η συνδιάσκεψη των μερών της σύμβασης της Βασιλείας σχετικά με τον έλεγχο της διασυνοριακής διακίνησης επικίνδυνων αποβλήτων και τη διάθεσή τους, Οκτώβριος 2004.

(3)  Υιοθετήθηκαν από τη δέκατη τέταρτη συνδιάσκεψη των μερών της σύμβασης της Βασιλείας για τον έλεγχο της διασυνοριακής διακίνησης επικίνδυνων αποβλήτων και της διάθεσής τους, Μάιος 2019.

(4)  Υιοθετήθηκαν από την όγδοη συνδιάσκεψη των μερών της σύμβασης της Βασιλείας για τον έλεγχο της διασυνοριακής διακίνησης επικίνδυνων αποβλήτων και της διάθεσής τους, Δεκέμβριος 2006.

(5)  Υιοθετήθηκαν από τη δωδέκατη συνδιάσκεψη των μερών της σύμβασης της Βασιλείας για τον έλεγχο της διασυνοριακής διακίνησης επικίνδυνων αποβλήτων και της διάθεσής τους, Μάιος 2015.

(6)  Υιοθετήθηκαν από τη δέκατη τρίτη συνδιάσκεψη των μερών της σύμβασης της Βασιλείας για τον έλεγχο της διασυνοριακής διακίνησης επικίνδυνων αποβλήτων και της διάθεσής τους, Μάιος 2017.

(7)  Εγκρίθηκαν από τη δέκατη συνδιάσκεψη των μερών της σύμβασης της Βασιλείας σχετικά με τον έλεγχο των διασυνοριακών μετακινήσεων επικίνδυνων αποβλήτων και τη διάθεσή τους, Οκτώβριος 2013.

(8)  Εγκρίθηκαν από την ενδέκατη συνδιάσκεψη των μερών της σύμβασης της Βασιλείας σχετικά με τον έλεγχο των διασυνοριακών μετακινήσεων επικίνδυνων αποβλήτων και τη διάθεσή τους, Οκτώβριος 2013.

(9)  Υιοθετήθηκαν από τη δέκατη τρίτη και δέκατη τέταρτη συνδιάσκεψη των μερών της σύμβασης της Βασιλείας για τον έλεγχο της διασυνοριακής διακίνησης επικίνδυνων αποβλήτων και της διάθεσής τους, Μάιος 2017 και Μάιος 2019.

(10)  Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΟΟΣΑ τον Φεβρουάριο του 2003 [έγγραφο ΕΝV/EPOC/WGWPR(2001)3/FINAL].

(11)  Ψήφισμα Α 962 που θεσπίσθηκε από τη Συνέλευση ΙΜΟ κατά την 23η της τακτική σύνοδο, 24 Νοεμβρίου-5 Δεκεμβρίου 2003.

(12)  Εγκρίθηκαν προς δημοσίευση από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΟΕ κατά την 289η σύνοδό του, 11-26 Μαρτίου 2004.


22.12.2020   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 433/20


ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/2175 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 20ής Οκτωβρίου 2020

για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/256 σχετικά με τη θέσπιση πολυετούς κυλιόμενου σχεδιασμού

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/1700 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Οκτωβρίου 2019, για τη θέσπιση κοινού πλαισίου για τις ευρωπαϊκές στατιστικές σχετικά με τα άτομα και τα νοικοκυριά, με βάση στοιχεία που συλλέγονται από δείγματα σε ατομικό επίπεδο, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 808/2004, (ΕΚ) αριθ. 452/2008 και (ΕΚ) αριθ. 1338/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1177/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 577/98 του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/256 της Επιτροπής (2) θέσπισε τον πολυετή κυλιόμενο σχεδιασμό για τη συλλογή στοιχείων δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1700 από το 2021 έως το 2028.

(2)

Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα και η συνοχή του πολυετούς κυλιόμενου προγραμματισμού με τις ανάγκες των χρηστών, είναι αναγκαίο να αναπροσαρμοστεί με τον προσδιορισμό του ad hoc θέματος που πρόκειται να καλυφθεί από την ad hoc ενότητα για το 2023 στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής έρευνας για το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης, δεδομένου ότι δεν ήταν γνωστό κατά τη στιγμή της έκδοσης του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/256.

(3)

Οι αναπροσαρμογές του πολυετούς προγραμματισμού θα να αρχίσουν να ισχύουν το αργότερο 24 μήνες πριν από την έναρξη κάθε περιόδου συλλογής στοιχείων, όπως προσδιορίζεται στον σχεδιασμό για την ετήσια συλλογή στοιχείων ή τη συλλογή στοιχείων σε διαστήματα μικρότερα του έτους.

(4)

Συνεπώς, ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/256 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα παραρτήματα I και ΙΙ του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/256 τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 20 Οκτωβρίου 2020.

Για την Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ΕΕ L 261I της 14.10.2019, σ. 1.

(2)  Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/256 της Επιτροπής, της 16ης Δεκεμβρίου 2019, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1700 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τη θέσπιση πολυετούς κυλιόμενου σχεδιασμού (ΕΕ L 54 της 26.2.2020, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1.   

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) 2020/256 τροποποιείται ως εξής:

Το μέρος Β αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Μέρος Β: Περίοδοι συλλογής στοιχείων για τους τομείς με περισσότερες της μίας περιοδικότητες

Τομείς

Ομάδες (ακρωνύμια)

Έτη συλλογής των στοιχείων

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Εργατικό δυναμικό

Σε τριμηνιαία βάση (LFQ)

Κάθε τρίμηνο

Κάθε τρίμηνο

Κάθε τρίμηνο

Κάθε τρίμηνο

Κάθε τρίμηνο

Κάθε τρίμηνο

Κάθε τρίμηνο

Κάθε τρίμηνο

Σε ετήσια βάση (LFY)

X

X

X

X

X

X

X

X

“Λόγοι μετανάστευσης” και “ρυθμίσεις του χρόνου εργασίας” (LF2YA)

X

 

X

 

X

 

X

 

“Συμμετοχή σε τυπική και μη τυπική εκπαίδευση και κατάρτιση (12 μήνες)”, “αναπηρία και άλλα στοιχεία του ευρωπαϊκού ερωτηματολογίου για την κατάσταση υγείας” και “στοιχεία του ευρωπαϊκού ερωτηματολογίου για την κατάσταση υγείας” (LF2YB)

 

X

 

X

 

X

 

X

Κατάσταση των μεταναστών και των άμεσων απογόνων τους όσον αφορά την αγορά εργασίας (LF8YA)

X

 

 

 

 

 

 

 

Συντάξεις και συμμετοχή στην αγορά εργασίας (LF8YB)

 

 

X

 

 

 

 

 

“Νέοι στην αγορά εργασίας” και “επίπεδο εκπαίδευσης – λεπτομέρειες, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης που έχει διακοπεί ή εγκαταλειφθεί” (LF8YC)

 

 

 

X

 

 

 

 

Συνδυασμός εργασίας και οικογενειακής ζωής (LF8YD)

 

 

 

 

X

 

 

 

Οργάνωση της εργασίας και ρυθμίσεις του χρόνου εργασίας (LF8YE)

 

 

 

 

 

 

X

 

Εργατικά ατυχήματα και άλλα προβλήματα υγείας που συνδέονται με την εργασία (LF8YF)

 

 

 

 

 

 

 

X

Θέμα ad hoc σχετικά με τις επαγγελματικές δεξιότητες

 

X

 

 

 

 

 

 

Θέμα ad hoc (θα οριστεί σε μεταγενέστερο στάδιο)

 

 

 

 

 

X

 

 

Εισόδημα και συνθήκες διαβίωσης

Σε ετήσια βάση (ILCY)

X

X

X

X

X

X

X

X

Παιδιά (ILC3YA)

X

 

 

X

 

 

X

 

Υγεία (ILC3YB)

 

X

 

 

X

 

 

X

Αγορά εργασίας και στέγαση (ILC3YC)

 

 

X

 

 

X

 

 

Ποιότητα ζωής (ILC6YA)

 

X

 

 

 

 

 

X

Διαγενεαλογική μεταβίβαση

μειονεκτημάτων και προβλήματα

στέγασης (ILC6YB)

 

 

X

 

 

 

 

 

Πρόσβαση σε υπηρεσίες (ILC6YC)

 

 

 

X

 

 

 

 

Υπερχρέωση,

κατανάλωση και πλούτος (ILC6YD)

 

 

 

 

 

X

 

 

Θέμα ad hoc σχετικά με τις ρυθμίσεις και τις συνθήκες διαβίωσης των τέκνων σε χωρισμένες ή μεικτές οικογένειες

X

 

 

 

 

 

 

 

Ad hoc θέμα για την ενεργειακή απόδοση των νοικοκυριών

 

 

X

 

 

 

 

 

Θέμα ad hoc (θα οριστεί σε μεταγενέστερο στάδιο)

 

 

 

 

X

 

 

 

Θέμα ad hoc (θα οριστεί σε μεταγενέστερο στάδιο)

 

 

 

 

 

 

 

2.   

Το παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ) 2020/256 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Ομαδοποίηση των λεπτομερών θεμάτων για τη συλλογή στοιχείων με περισσότερες της μίας περιοδικότητες

Τομείς

Λεπτομερή θέματα

Ομάδες (ακρωνύμια)

Εργατικό δυναμικό

Πληροφορίες συλλογής στοιχείων

Σε τριμηνιαία βάση (LFQ)

Ταυτοποίηση

Σε τριμηνιαία βάση (LFQ)

Στάθμιση

Σε ετήσια βάση (LFY) και σε τριμηνιαία βάση (LFQ)

Χαρακτηριστικά συνέντευξης

Σε τριμηνιαία βάση (LFQ)

Θέση

Σε τριμηνιαία βάση (LFQ)

Δημογραφία

Σε τριμηνιαία βάση (LFQ)

Ιθαγένεια και μεταναστευτικό ιστορικό

Σε τριμηνιαία βάση (LFQ)

Σύνθεση νοικοκυριού

Σε ετήσια βάση (LFY)

Σύνθεση νοικοκυριού – πρόσθετες συγκεκριμένες λεπτομέρειες

Σε ετήσια βάση (LFY)

Διαμονή στη χώρα

Σε τριμηνιαία βάση (LFQ)

Λόγος μετανάστευσης

Κάθε 2 χρόνια (LF2YA)

Στοιχεία του Ευρωπαϊκού Μέτρου Ελάχιστης Υγείας

Κάθε 2 χρόνια (LF2YB)

Αναπηρία και άλλα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Μέτρου Ελάχιστης Υγείας

Κάθε 2 χρόνια (LF2YB)

Εργατικά ατυχήματα και άλλα προβλήματα υγείας που συνδέονται με την εργασία

Κάθε 8 χρόνια (LF8YF)

Κατάσταση κύριας δραστηριότητας (βάσει ιδίας εκτίμησης)

Σε τριμηνιαία βάση (LFQ)

Βασικά χαρακτηριστικά θέσης εργασίας

Σε τριμηνιαία βάση (LFQ)

Καθεστώς απασχόλησης,

Σε τριμηνιαία βάση (LFQ)

Διάρκεια της σύμβασης

Σε τριμηνιαία βάση (LFQ)

Λεπτομέρειες της σύμβασης

Σε ετήσια βάση (LFY)

Καθεστώς πλήρους ή μερικής απασχόλησης - λόγος

Σε τριμηνιαία βάση (LFQ)

Οικονομικά εξαρτώμενη αυτοαπασχόληση

Σε ετήσια βάση (LFY)

Αρμοδιότητες εποπτείας

Σε ετήσια βάση (LFY)

Μέγεθος επιχειρηματικής μονάδας

Σε ετήσια βάση (LFY)

Τόπος εργασίας

Σε τριμηνιαία βάση (LFQ)

Εργασία κατ’ οίκον

Σε ετήσια βάση (LFY)

Αναζήτηση απασχόλησης

Σε τριμηνιαία βάση (LFQ)

Επιθυμία για εργασία

Σε τριμηνιαία βάση (LFQ)

Διαθεσιμότητα

Σε τριμηνιαία βάση (LFQ)

Δεύτερη ή πολλαπλή απασχόληση

Σε τριμηνιαία βάση (LFQ)

Αναζήτηση άλλης εργασίας

Σε ετήσια βάση (LFY)

Υποαπασχόληση

Σε τριμηνιαία βάση (LFQ)

Συνδυασμός εργασίας και οικογενειακής ζωής

Κάθε 8 χρόνια (LF8YD)

Νέοι στην αγορά εργασίας

Κάθε 8 χρόνια (LF8YC)

Κατάσταση των μεταναστών και των άμεσων απογόνων τους όσον αφορά την αγορά εργασίας

Κάθε 8 χρόνια (LF8YA)

Συντάξεις και συμμετοχή στην αγορά εργασίας

Κάθε 8 χρόνια (LF8YB)

Ανάγκες φροντίδας

Σε ετήσια βάση (LFY)

Έναρξη της εργασίας

Σε τριμηνιαία βάση (LFQ)

Τρόπος εύρεσης της εργασίας

Σε ετήσια βάση (LFY)

Συνέχεια σταδιοδρομίας και διαλείμματα

Σε τριμηνιαία βάση (LFQ)

Βασικά χαρακτηριστικά της τελευταίας εργασίας

Σε ετήσια βάση (LFY)

Ωράριο εργασίας

Σε τριμηνιαία βάση (LFQ)

Ρυθμίσεις του χρόνου εργασίας

Κάθε 2 χρόνια (LF2YA)

Οργάνωση της εργασίας και ρυθμίσεις του χρόνου εργασίας

Κάθε 8 χρόνια (LF8YE)

Εισόδημα από εργασία

Σε ετήσια βάση (LFY)

Εισόδημα από επιδόματα ανεργίας

Σε τριμηνιαία βάση (LFQ)

Ανώτατο επίπεδο εκπαίδευσης

Σε τριμηνιαία βάση (LFQ)

Επίπεδο εκπαίδευσης – Λεπτομέρειες, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης που έχει διακοπεί ή εγκαταλειφθεί

Σε ετήσια βάση (LFY) και κάθε 8 έτη (LF8YC)

Συμμετοχή σε τυπική και μη τυπική εκπαίδευση και κατάρτιση (4 εβδομάδες)

Σε τριμηνιαία βάση (LFQ)

Συμμετοχή σε τυπική και μη τυπική εκπαίδευση και κατάρτιση (12 μήνες)

Κάθε 2 χρόνια (LF2YB)

Εισόδημα και συνθήκες διαβίωσης

Πληροφορίες συλλογής στοιχείων

Σε ετήσια βάση (ILCY)

Ταυτοποίηση

Σε ετήσια βάση (ILCY)

Στάθμιση

Σε ετήσια βάση (ILCY)

Χαρακτηριστικά συνέντευξης

Σε ετήσια βάση (ILCY)

Θέση

Σε ετήσια βάση (ILCY)

Δημογραφία

Σε ετήσια βάση (ILCY)

Ιθαγένεια και μεταναστευτικό ιστορικό

Σε ετήσια βάση (ILCY)

Σύνθεση νοικοκυριού

Σε ετήσια βάση (ILCY)

Σύνθεση νοικοκυριού – πρόσθετες συγκεκριμένες λεπτομέρειες

Σε ετήσια βάση (ILCY)

Διάρκεια διαμονής στη χώρα

Σε ετήσια βάση (ILCY)

Αναπηρία και Ευρωπαϊκό Μέτρο Ελάχιστης Υγείας

Σε ετήσια βάση (ILCY)

Λεπτομέρειες για την κατάσταση υγείας και την αναπηρία

Κάθε 3 χρόνια (ILC3YB)

Υγεία των παιδιών

Κάθε 3 χρόνια (ILC3YA)

Πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

Σε ετήσια βάση (ILCY)

Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

Κάθε 3 χρόνια (ILC3YB)

Πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη (παιδιών)

Κάθε 3 χρόνια (ILC3YA)

Καθοριστικοί παράγοντες για την υγεία

Κάθε 3 χρόνια (ILC3YB)

Κατάσταση κύριας δραστηριότητας (βάσει ιδίας εκτίμησης)

Σε ετήσια βάση (ILCY)

Βασικά χαρακτηριστικά θέσης εργασίας

Σε ετήσια βάση (ILCY)

Χαρακτηριστικά του τόπου εργασίας

Κάθε 3 χρόνια (ILC3YC)

Διάρκεια της σύμβασης

Σε ετήσια βάση (ILCY)

Καθεστώς απασχόλησης,

Κάθε 3 χρόνια (ILC3YC)

Λεπτομερής κατάσταση όσον αφορά την αγορά εργασίας

Σε ετήσια βάση (ILCY)

Αρμοδιότητες εποπτείας

Σε ετήσια βάση (ILCY)

Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία

Σε ετήσια βάση (ILCY)

Χρονοδιάγραμμα δραστηριοτήτων

Σε ετήσια βάση (ILCY)

Ωράριο εργασίας

Σε ετήσια βάση (ILCY)

Ανώτατο επίπεδο εκπαίδευσης

Σε ετήσια βάση (ILCY)

Επίπεδο εκπαίδευσης – λεπτομέρειες, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης που έχει διακοπεί ή εγκαταλειφθεί

Κάθε 3 χρόνια (ILC3YC)

Συμμετοχή σε (τρέχουσες) δραστηριότητες τυπικής εκπαίδευσης

Σε ετήσια βάση (ILCY)

Ποιότητα ζωής

Σε ετήσια βάση (ILCY)

Συμμετοχή σε κοινωνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες

Κάθε 6 χρόνια (ILC6YA)

Ευημερία

Κάθε 6 χρόνια (ILC6YA)

Υλικές στερήσεις

Σε ετήσια βάση (ILCY)

Στερήσεις σε σχέση με τα παιδιά

Κάθε 3 χρόνια (ILC3YA)

Κύρια χαρακτηριστικά στέγασης

Σε ετήσια βάση (ILCY)

Λεπτομέρειες συνθηκών στέγασης, συμπεριλαμβανομένων των στερήσεων και τεκμαρτού μισθώματος

Κάθε 3 χρόνια (ILC3YC)

Δαπάνες στέγασης, συμπεριλαμβανομένου του μειωμένου κόστους υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

Σε ετήσια βάση (ILCY)

Περιβάλλον διαβίωσης

Κάθε 3 χρόνια (ILC3YC)

Προβλήματα στέγασης (συμπεριλαμβανομένων των δυσκολιών ενοικίασης) και λόγοι

Κάθε 6 χρόνια (ILC6YB)

Χρήση υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών φροντίδας και των υπηρεσιών ανεξάρτητης διαβίωσης

Κάθε 6 χρόνια (ILC6YC)

Οικονομική προσιτότητα των υπηρεσιών

Κάθε 6 χρόνια (ILC6YC)

Ανικανοποίητες ανάγκες και λόγοι

Κάθε 6 χρόνια (ILC6YC)

Φροντίδα των παιδιών

Σε ετήσια βάση (ILCY)

Εισόδημα από εργασία

Σε ετήσια βάση (ILCY)

Εισόδημα από κοινωνικές μεταβιβάσεις

Σε ετήσια βάση (ILCY)

Εισόδημα από συντάξεις

Σε ετήσια βάση (ILCY)

Άλλα εισοδήματα, συμπεριλαμβανομένων των εισοδημάτων από ακίνητα και κεφάλαια και των χρηματικών μεταβιβάσεων μεταξύ νοικοκυριών

Σε ετήσια βάση (ILCY)

Φόροι και εισφορές που πράγματι καταβλήθηκαν μετά τις μειώσεις

Σε ετήσια βάση (ILCY)

Συνολικό ετήσιο εισόδημα σε επίπεδο ατόμων και νοικοκυριών

Σε ετήσια βάση (ILCY)

Υπερχρέωση, συμπεριλαμβανομένων των λόγων

Κάθε 6 χρόνια (ILC6YD)

Ληξιπρόθεσμες οφειλές

Σε ετήσια βάση (ILCY)

Στοιχεία πλούτου, συμπεριλαμβανομένης της ιδιόκτητης κατοικίας

Κάθε 6 χρόνια (ILC6YD)

Στοιχεία κατανάλωσης

Κάθε 6 χρόνια (ILC6YD)

Διαγενεαλογική μεταβίβαση πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων

Κάθε 6 χρόνια (ILC6YB)

Εκτίμηση ατομικών αναγκών

Κάθε 6 χρόνια (ILC6YD)

»

22.12.2020   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 433/27


ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/2176 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 12ης Νοεμβρίου 2020

για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 241/2014 όσον αφορά την αφαίρεση στοιχείων ενεργητικού στην κατηγορία του λογισμικού από τα στοιχεία κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (1), και ιδίως το άρθρο 36 παράγραφος 4 τρίτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Οι διατάξεις που αφορούν την αντιμετώπιση των στοιχείων ενεργητικού στην κατηγορία του λογισμικού που αποτιμώνται κατά συνετό τρόπο, των οποίων η αξία δεν επηρεάζεται αρνητικά από την εξυγίανση, την αφερεγγυότητα ή τη ρευστοποίηση του ιδρύματος, τροποποιήθηκαν με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/876 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2), προκειμένου να στηριχθεί περαιτέρω η μετάβαση προς έναν περισσότερο ψηφιοποιημένο τραπεζικό τομέα. Ο κανονισμός (ΕΕ) 2019/876 εισήγαγε επίσης το άρθρο 36 παράγραφος 4 στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013, με το οποίο απαιτείται από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών («EBA») να καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων, για να προσδιορίσει την εφαρμογή των αφαιρέσεων που αφορούν τα στοιχεία ενεργητικού στην κατηγορία του λογισμικού από τα στοιχεία κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1. Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνοχή των διατάξεων για τα ίδια κεφάλαια και να διευκολυνθεί η εφαρμογή τους, είναι σκόπιμο να ενσωματωθούν τα εν λόγω ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 241/2014 της Επιτροπής (3), όπου συγκεντρώνονται όλα τα τεχνικά πρότυπα που αφορούν τα ίδια κεφάλαια.

(2)

Δεν παρεμποδίζεται ο κατά περίπτωση έλεγχος των στοιχείων ενεργητικού στην κατηγορία του λογισμικού τα οποία έχει συμπεριλάβει ένα ίδρυμα στο κεφάλαιο, από τις αρμόδιες αρχές, ούτε η άσκηση των εποπτικών εξουσιών των αρμόδιων αρχών σύμφωνα με το άρθρο 64 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4), ιδίως όταν το απόθεμα των επενδύσεων σε λογισμικό θα μπορούσε να οδηγήσει σε μη επιθυμητό όφελος προληπτικής εποπτείας ή όταν υπάρχουν υποψίες ότι ο βαθμός άσκησης της κριτικής ικανότητας που πηγάζει από το ισχύον λογιστικό πλαίσιο χρησιμοποιείται από το ίδρυμα για να παρακάμψει τον παρόντα κανονισμό.

(3)

Λόγω της ποικιλομορφίας του λογισμικού που χρησιμοποιούν τα ιδρύματα, είναι δύσκολο να εκτιμηθεί, κατά γενικό τρόπο, ποια στοιχεία ενεργητικού στην κατηγορία του λογισμικού θα μπορούσαν να έχουν ανακτήσιμη αξία σε περίπτωση εξυγίανσης, αφερεγγυότητας ή ρευστοποίησης, και σε αυτή την περίπτωση, σε ποιον βαθμό, ή να προσδιοριστεί συγκεκριμένη κατηγορία του λογισμικού που θα διατηρούσε την αξία της ακόμη και σε αυτό το σενάριο.

(4)

Επίσης, σύμφωνα με αξιολόγηση από την EBA συγκεκριμένων στοιχείων ενεργητικού σε παλαιότερες συναλλαγές, φαίνεται ότι όλα τα στοιχεία ενεργητικού στην κατηγορία του λογισμικού, χωρίς διάκριση συγκεκριμένων κατηγοριών, έχουν την ίδια πιθανότητα να διαγραφούν. Ακόμη και σε αυτές τις περιπτώσεις που η αξία των στοιχείων ενεργητικού στην κατηγορία του λογισμικού διατηρείται έστω εν μέρει, γενικά η ωφέλιμη διάρκεια ζωής του εν λόγω λογισμικού αναθεωρείται για να ληφθεί υπόψη ότι το εν λόγω λογισμικό θα συνεχίσει να χρησιμοποιείται από τον αποκτώντα το ίδρυμα μόνον έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας μετανάστευσης δεδομένων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, η εν λόγω διαδικασία μετανάστευσης των δεδομένων συνήθως διαρκεί από ένα έως τρία έτη. Αυτή η κατάσταση θα πρέπει να αποτυπώνεται στην προληπτική αντιμετώπιση των στοιχείων ενεργητικού στην κατηγορία του λογισμικού.

(5)

Δεδομένης της περιορισμένης αξίας που φαίνεται να έχουν τα στοιχεία ενεργητικού στην κατηγορία του λογισμικού σε περίπτωση εξυγίανσης, αφερεγγυότητας ή ρευστοποίησης ενός ιδρύματος, είναι αναγκαίο η προληπτική αντιμετώπιση των εν λόγω στοιχείων ενεργητικού να επιτυγχάνει κατάλληλη ισορροπία μεταξύ, αφενός, των ανησυχιών όσον αφορά την προληπτική εποπτεία και, αφετέρου, της αξίας των εν λόγω στοιχείων ενεργητικού από επιχειρηματική και οικονομική άποψη. Η προληπτική αντιμετώπιση των στοιχείων ενεργητικού στην κατηγορία του λογισμικού θα πρέπει, επομένως, να εμπεριέχει κάποιο περιθώριο συντηρητικότητας στην ελάφρυνση των κεφαλαιακών απαιτήσεων κοινών μετοχών της κατηγορίας 1.

(6)

Επιπρόσθετα, προκειμένου να μην εισαχθεί πρόσθετος λειτουργικός φόρτος για τα ιδρύματα και για να διευκολυνθεί η εποπτεία από τις αρμόδιες αρχές, η προληπτική αντιμετώπιση των στοιχείων ενεργητικού στην κατηγορία του λογισμικού θα πρέπει να είναι απλή στην εφαρμογή της και να ισχύει με τυποποιημένο τρόπο για όλα τα ιδρύματα. Η τυποποιημένη προληπτική αντιμετώπιση δεν θα πρέπει να εμποδίζει το ίδρυμα να συνεχίζει να αφαιρεί πλήρως τα στοιχεία ενεργητικού του στην κατηγορία του λογισμικού από τα στοιχεία κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1.

(7)

Δεδομένου ότι η τεχνολογία υπόκειται σε ταχείες αλλαγές, τα ιδρύματα συχνά επενδύουν σε συντήρηση, βελτίωση ή αναβάθμιση του λογισμικού τους. Για να μετριαστεί ο κίνδυνος ρυθμιστικού αρμπιτράζ, οι εν λόγω επενδύσεις θα πρέπει να αποσβένονται χωριστά από το λογισμικό που συντηρείται, βελτιώνεται ή αναβαθμίζεται, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω επενδύσεις αναγνωρίζονται ως άυλα στοιχεία ενεργητικού στον ισολογισμό του ιδρύματος σύμφωνα με το ισχύον λογιστικό πλαίσιο.

(8)

Επομένως, ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 241/2014 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(9)

Ο παρών κανονισμός βασίζεται στα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που υποβλήθηκαν στην Επιτροπή από την EBA.

(10)

Η EBA διενήργησε ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις σχετικά με τα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στα οποία βασίζεται ο παρών κανονισμός, ανέλυσε τα ενδεχόμενα συναφή κόστη και τις ωφέλειες και ζήτησε τις συμβουλές της ομάδας τραπεζικών συμφεροντούχων, που έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5).

(11)

Δεδομένης της ταχύτερης αποδοχής των ψηφιακών υπηρεσιών ως συνέπεια της πανδημίας COVID-19, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τροποποιήσεις του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 241/2014

Ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 241/2014 τροποποιείται ως εξής:

1)

στο άρθρο 1, το στοιχείο στ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«στ)

την εφαρμογή των αφαιρέσεων από τα στοιχεία κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 και τις λοιπές αφαιρέσεις για μέσα κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1, πρόσθετα μέσα της κατηγορίας 1 και της κατηγορίας 2, σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφοι 2 και 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013·»·

2)

παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 13α:

«Άρθρο 13α

Αφαίρεση στοιχείων ενεργητικού στην κατηγορία του λογισμικού που έχουν ταξινομηθεί ως άυλα στοιχεία ενεργητικού για λογιστικούς σκοπούς για τους σκοπούς του άρθρου 36 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013

1.   Τα στοιχεία ενεργητικού στην κατηγορία του λογισμικού που αποτελούν άυλα στοιχεία ενεργητικού, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 115) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, αφαιρούνται από τα στοιχεία κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1, σύμφωνα με τις παραγράφους 5 έως 8 του παρόντος άρθρου. Το ποσό που θα αφαιρεθεί καθορίζεται με βάση τις σωρευμένες αποσβέσεις προληπτικής εποπτείας που υπολογίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου.

2.   Τα ιδρύματα υπολογίζουν το ποσό των σωρευμένων αποσβέσεων προληπτικής εποπτείας των στοιχείων ενεργητικού στην κατηγορία του λογισμικού που αναφέρεται στην παράγραφο 1, πολλαπλασιάζοντας το ποσό που προκύπτει από τον υπολογισμό που αναφέρεται στο στοιχείο α) επί τον αριθμό των ημερών που αναφέρεται στο στοιχείο β):

α)

το ποσό στο οποίο το στοιχείο ενεργητικού στην κατηγορία του λογισμικού έχει αναγνωριστεί αρχικά στον ισολογισμό του ιδρύματος σύμφωνα με το ισχύον λογιστικό πλαίσιο, διά το μικρότερο από τα εξής:

i)

τον αριθμό των ημερών της ωφέλιμης διάρκειας ζωής του στοιχείου ενεργητικού στην κατηγορία του λογισμικού, όπως υπολογίζεται για λογιστικούς σκοπούς·

ii)

τρία έτη, εκφρασμένα σε ημέρες, αρχής γενομένης από την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 3·

β)

τον αριθμό των ημερών που έχουν παρέλθει από την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 3, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνουν την περίοδο που αναφέρεται στο στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου.

3.   Οι σωρευμένες αποσβέσεις προληπτικής εποπτείας που αναφέρονται στην παράγραφο 1 υπολογίζονται από την ημερομηνία κατά την οποία το στοιχείο ενεργητικού στην κατηγορία του λογισμικού είναι διαθέσιμο προς χρήση και αρχίζει να αποσβένεται για λογιστικούς σκοπούς.

4.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 3, όταν ένα στοιχείο ενεργητικού στην κατηγορία του λογισμικού έχει αποκτηθεί από οποιαδήποτε επιχείρηση, μεταξύ άλλων και οντότητας εκτός του χρηματοπιστωτικού τομέα, η οποία ανήκει στον ίδιο όμιλο με το ίδρυμα, οι σωρευτικές αποσβέσεις προληπτικής εποπτείας που αναφέρονται στην παράγραφο 1 υπολογίζονται από την ημερομηνία κατά την οποία το στοιχείο ενεργητικού στην κατηγορία του λογισμικού άρχισε να αποσβένεται σύμφωνα με το ισχύον λογιστικό πλαίσιο στον ισολογισμό της εν λόγω επιχείρησης.

5.   Τα ιδρύματα αφαιρούν από τα στοιχεία κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 το ποσό που προκύπτει από τη διαφορά, εφόσον είναι θετική, μεταξύ του ποσού του στοιχείου α) και του ποσού του στοιχείου β):

α)

τις σωρευμένες αποσβέσεις προληπτικής εποπτείας ενός στοιχείου ενεργητικού στην κατηγορία του λογισμικού που υπολογίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 3 και 4·

β)

το άθροισμα των σωρευμένων αποσβέσεων και τυχόν σωρευμένων ζημιών απομείωσης του εν λόγω στοιχείου ενεργητικού στην κατηγορία του λογισμικού που αναγνωρίζονται στον ισολογισμό του ιδρύματος σύμφωνα με το ισχύον λογιστικό πλαίσιο.

6.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 5, έως την ημερομηνία κατά την οποία το στοιχείο ενεργητικού στην κατηγορία του λογισμικού είναι διαθέσιμο προς χρήση και αρχίζει να αποσβένεται για λογιστικούς σκοπούς, τα ιδρύματα αφαιρούν από τα στοιχεία κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 το πλήρες ποσό στο οποίο το εν λόγω στοιχείο ενεργητικού στην κατηγορία του λογισμικού αναγνωρίζεται στον ισολογισμό του ιδρύματος σύμφωνα με το ισχύον λογιστικό πλαίσιο.

7.   Οι αποσβέσεις προληπτικής εποπτείας και οι αφαιρέσεις που καθορίζονται στο παρόν άρθρο υπολογίζονται χωριστά για κάθε στοιχείο ενεργητικού στην κατηγορία του λογισμικού.

8.   Οι επενδύσεις των ιδρυμάτων για συντήρηση, βελτίωση ή αναβάθμιση υφιστάμενων στοιχείων ενεργητικού στην κατηγορία του λογισμικού αντιμετωπίζονται ως χωριστά στοιχεία ενεργητικού από τα σχετικά στοιχεία ενεργητικού στην κατηγορία του λογισμικού, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω επενδύσεις αναγνωρίζονται ως άυλα στοιχεία ενεργητικού στον ισολογισμό του εν λόγω ιδρύματος σύμφωνα με το ισχύον λογιστικό πλαίσιο.

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6, οι σωρευμένες αποσβέσεις προληπτικής εποπτείας των εν λόγω επενδύσεων για συντήρηση, βελτίωση ή αναβάθμιση υφισταμένων στοιχείων ενεργητικού στην κατηγορία του λογισμικού υπολογίζονται από την ημερομηνία κατά την οποία αρχίζουν να αποσβένονται σύμφωνα με το ισχύον λογιστικό πλαίσιο.

Οι σωρευμένες αποσβέσεις προληπτικής εποπτείας των σχετικών στοιχείων ενεργητικού στην κατηγορία του λογισμικού συνεχίζουν να υπολογίζονται από την ημερομηνία της δικής τους αρχικής απόσβεσης για λογιστικούς σκοπούς και έως το τέλος της περιόδου των αποσβέσεων προληπτικής εποπτείας, όπως προσδιορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 στοιχείο α).».

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 12 Νοεμβρίου 2020.

Για την Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) 2019/876 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2019, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον αφορά τον δείκτη μόχλευσης, τον δείκτη καθαρής σταθερής χρηματοδότησης, τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων, τον πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου, τον κίνδυνο αγοράς, τα ανοίγματα έναντι κεντρικών αντισυμβαλλομένων, τα ανοίγματα έναντι οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, τα μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα και τις υποχρεώσεις υποβολής αναφορών και δημοσιοποίησης, καθώς και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 150 της 7.6.2019, σ. 1).

(3)  Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 241/2014 της Επιτροπής, της 7ης Ιανουαρίου 2014, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για ιδρύματα (ΕΕ L 74 της 14.3.2014, σ. 8).

(4)  Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 338).

(5)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/78/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 12).


22.12.2020   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 433/30


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/2177 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 15ης Δεκεμβρίου 2020

για την καταχώριση ονομασίας στο μητρώο των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [«Haricot de Castelnaudary» (ΠΓΕ)]

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012, για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (1), και ιδίως το άρθρο 52 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, η αίτηση που κατέθεσε η Γαλλία για την καταχώριση της ονομασίας «Haricot de Castelnaudary» δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (2)

(2)

Δεδομένου ότι δεν έχει κοινοποιηθεί στην Επιτροπή καμία δήλωση ένστασης, βάσει του άρθρου 51 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, η ονομασία «Haricot de Castelnaudary» πρέπει να καταχωρισθεί,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Καταχωρίζεται η ονομασία «Haricot de Castelnaudary» (ΠΓΕ).

Η ονομασία που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο αφορά προϊόν της κλάσης 1.6. Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά, νωπά ή μεταποιημένα, του παραρτήματος XI του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 668/2014 της Επιτροπής (3).

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 15 Δεκεμβρίου 2020.

Για την Επιτροπή,

εξ ονόματος της Προέδρου,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 343 της 14.12.2012, σ. 1.

(2)  ΕΕ C 281 της 26.8.2020, σ. 2.

(3)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 668/2014 της Επιτροπής, της 13ης Ιουνίου 2014, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (ΕΕ L 179 της 19.6.2014, σ. 36).


22.12.2020   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 433/31


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/2178 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 15ης Δεκεμβρίου 2020

σχετικά με τη διόρθωση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/1433 για την έγκριση μη ήσσονος σημασίας τροποποίησης των προδιαγραφών ονομασίας καταχωρισμένης στο μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [«Pouligny-Saint-Pierre» (ΠΟΠ)]

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012, για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (1), και ιδίως το άρθρο 52 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 5 Οκτωβρίου 2020, η Επιτροπή εξέδωσε τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2020/1433 (2)για την έγκριση τροποποίησης των προδιαγραφών της ονομασίας «Pouligny-Saint-Pierre» (ΠΟΠ) σύμφωνα με το άρθρο 52 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012. Η αναφορά σε μεταβατική περίοδο δυνάμει του άρθρου 15 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, την οποία χορήγησε η Γαλλία σε ορισμένες επιχειρήσεις, παραλείφθηκε εκ παραδρομής από τον προαναφερθέντα κανονισμό (ΕΕ) 2020/1433.

(2)

Με επιστολή της 20ής Δεκεμβρίου 2018, οι γαλλικές αρχές γνωστοποίησαν πράγματι στην Επιτροπή ότι χορηγήθηκε μεταβατική περίοδος με καταληκτική ημερομηνία τις 30 Ιουνίου 2025, δυνάμει του άρθρου 15 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, σε 8 επιχειρήσεις εγκατεστημένες στην επικράτειά τους, οι οποίες πληρούν τους όρους του εν λόγω άρθρου σύμφωνα με το διάταγμα της 22ας Νοεμβρίου 2018 για την τροποποίηση των προδιαγραφών της προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης «Pouligny-Saint-Pierre», το οποίο δημοσιεύτηκε στις 8 Δεκεμβρίου 2018 στην Επίσημη Εφημερίδα της Γαλλικής Δημοκρατίας.

(3)

Κατά την εθνική διαδικασία ένστασης, υποβλήθηκαν 8 ενστάσεις που αφορούσαν τις συνθήκες παραγωγής του γάλακτος και, συγκεκριμένα, την αδυναμία συμμόρφωσης με το ποσοστό των ζωοτροφών που προέρχεται από τη γεωγραφική περιοχή όπως ορίζεται στις προδιαγραφές, σύμφωνα με τις οποίες «Οι ζωοτροφές που παράγονται στη γεωγραφική περιοχή (χορτονομές + συμπληρωματικές ζωοτροφές) αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 75 % του συνολικού ετήσιου σιτηρεσίου του κοπαδιού.» Οι εν λόγω επιχειρήσεις, οι οποίες διέθεταν νομίμως το προϊόν «Pouligny-Saint-Pierre» στο εμπόριο συνεχώς επί τουλάχιστον πέντε έτη πριν από την υποβολή της αίτησης, πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 15 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.1151/2012. Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο αυτό, έχουν χορηγηθεί στις επιχειρήσεις αυτές μεταβατικές περίοδοι που λήγουν στις 30 Ιουνίου 2025 και πρέπει τώρα να εγκριθούν από την Επιτροπή.

(4)

Οι ενδιαφερόμερες επιχειρήσεις είναι οι εξής: Earl de Vesche (αριθ. SIRET 50317689300017)· Ferme des Ages (αριθ. SIRET 19360598700026)· Gaec de Villiers (αριθ. SIRET 41293309500017)· Jean Barrois (αριθ. SIRET 33452601900016)· Earl des Grands vents (αριθ. SIRET 52325005800014)· Earl du Start Chiebe (αριθ. SIRET 50979878100019)· Gaec de la Custière (αριθ. SIRET 31928251300013)· Gaec des Chinets (αριθ. SIRET 35328804600017).

(5)

Επομένως, ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1433 θα πρέπει να διορθωθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2020/1433 προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 1α

Η προστασία που χορηγείται δυνάμει του άρθρου 1 υπόκειται στη μεταβατική περίοδο την οποία χορήγησε η Γαλλία βάσει του άρθρου 15 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 στις επιχειρήσεις που πληρούν τους όρους του εν λόγω άρθρου, με το διάταγμα της 22ας Νοεμβρίου 2018 σχετικά με την τροποποίηση των προδιαγραφών της προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης «Pouligny-St-Pierre», το οποίο δημοσιεύθηκε στις 8 Δεκεμβρίου 2018 στην Επίσημη Εφημερίδα της Γαλλικής Δημοκρατίας. »

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 15 Δεκεμβρίου 2020.

Για την Επιτροπή,

εξ ονόματος της Προέδρου,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 343 της 14.12.2012, σ. 1.

(2)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1433 της Επιτροπής της 5ης Οκτωβρίου 2020 για την έγκριση μη ήσσονος σημασίας τροποποίησης των προδιαγραφών ονομασίας καταχωρισμένης στο μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων «Pouligny-Saint-Pierre» (ΠΟΠ) (ΕΕ L 331 της 12.10.2020, σ. 19).


22.12.2020   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 433/33


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/2179 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 16ης Δεκεμβρίου 2020

σχετικά με τη δασμολογική κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη Συνδυασμένη Ονοματολογία

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (1), και ιδίως το άρθρο 57 παράγραφος 4 και το άρθρο 58 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Για να εξασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή της Συνδυασμένης Ονοματολογίας που προσαρτάται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου (2), είναι αναγκαίο να θεσπιστούν μέτρα όσον αφορά τη δασμολογική κατάταξη των εμπορευμάτων που αναφέρονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 προβλέπει τους γενικούς κανόνες για την ερμηνεία της Συνδυασμένης Ονοματολογίας (ΣΟ). Οι εν λόγω κανόνες ισχύουν επίσης και για κάθε άλλη ονοματολογία η οποία βασίζεται εν όλω ή εν μέρει στη ΣΟ ή προσθέτει σε αυτήν οποιαδήποτε νέα υποδιαίρεση και θεσπίζεται με ειδικές διατάξεις της Ένωσης, με σκοπό την εφαρμογή δασμολογικών και άλλων μέτρων σχετικά με τις εμπορευματικές συναλλαγές.

(3)

Κατ’ εφαρμογή αυτών των γενικών κανόνων, τα εμπορεύματα που περιγράφονται στη στήλη (1) του πίνακα που περιλαμβάνεται στο παράρτημα θα πρέπει να καταταγούν στον κωδικό ΣΟ που εμφαίνεται στη στήλη (2), για τους λόγους που αναφέρονται στη στήλη (3) του εν λόγω πίνακα.

(4)

Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ότι ο δικαιούχος των δεσμευτικών δασμολογικών πληροφοριών, οι οποίες έχουν εκδοθεί σχετικά με τα εμπορεύματα που αφορά ο παρών κανονισμός και δεν είναι σύμφωνες με τον παρόντα κανονισμό, μπορεί να συνεχίσει να τις επικαλείται επί μια ορισμένη χρονική περίοδο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013. Η περίοδος αυτή θα πρέπει να είναι τρίμηνη.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Τελωνειακού Κώδικα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα εμπορεύματα που περιγράφονται στη στήλη (1) του πίνακα που περιλαμβάνεται στο παράρτημα κατατάσσονται στη Συνδυασμένη Ονοματολογία στον κωδικό ΣΟ που αναφέρεται στη στήλη (2) του εν λόγω πίνακα.

Άρθρο 2

Οι δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες που δεν είναι σύμφωνες με τον παρόντα κανονισμό μπορούν να συνεχίσουν να αποτελούν αντικείμενο επίκλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013, κατά τη διάρκεια περιόδου τριών μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 16 Δεκεμβρίου 2020.

Για την Επιτροπή,

εξ ονόματος της Προέδρου,

Gerassimos THOMAS

Γενικός Διευθυντής

Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης


(1)  ΕΕ L 269 της 10.10.2013, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Κατάταξη (κωδικός ΣΟ)

Αιτιολόγηση

(1)

(2)

(3)

Ορθογώνιο τσαντάκι αποτελούμενο από καλουπωμένο ελαστομερές σιλικόνης. Έχει μήκος περίπου 16,5 cm, ύψος 10 cm και πλάτος 2,5 cm. Διαθέτει προσαρτημένη χειρολαβή από το ίδιο υλικό και σύστημα κλεισίματος (φερμουάρ).

Το είδος κατασκευάζεται σε ένα μόνο στάδιο, με ενσωματωμένα μέρη (χειρολαβή και φερμουάρ) και δεν έχει εσωτερικά προσαρτήματα.

Το είδος έχει σχεδιαστεί για να μεταφέρει και να προστατεύει διάφορα μικρά αντικείμενα.

Βλέπε εικόνες (*1)

3926 90 97

Η κατάταξη διέπεται από τους γενικούς κανόνες 1 και 6 για την ερμηνεία της Συνδυασμένης Ονοματολογίας (ΣΟ) και από το κείμενο των κωδικών ΣΟ 3926 , 3926 90 και 3926 90 97 .

Η κατάταξη στην κλάση 4202 αποκλείεται επειδή η κλάση αυτή καλύπτει μόνο τα είδη που αναφέρονται ρητά σε αυτήν και παρόμοια είδη [βλέπε επίσης τις Επεξηγηματικές Σημειώσεις του Εναρμονισμένου Συστήματος (ΕΣΕΣ) για την κλάση 4202 πρώτη παράγραφος].

Λαμβανομένων υπόψη των αντικειμενικών χαρακτηριστικών του (ιδίως του κενού εσωτερικού του και του μικρού μεγέθους του), το είδος δεν θεωρείται βαλίτσα, βαλιτσάκι για είδη καλλωπισμού, βαλιτσάκι για έγγραφα, χαρτοφύλακας γενικά και παρόμοια του πρώτου μέρους της κλάσης 4202 . Το είδος δεν θεωρείται παρόμοιο με αυτά του πρώτου μέρους της κλάσης 4202 , δεδομένου ότι δεν είναι ειδικά διαμορφωμένο ή εσωτερικά εξοπλισμένο για να περιέχει συγκεκριμένα εργαλεία με ή χωρίς τα εξαρτήματά τους [βλέπε επίσης ΕΣΕΣ για την κλάση 4202 τρίτη παράγραφος και ένατη παράγραφος στοιχείο στ)]. Συνεπώς, το είδος δεν καλύπτεται από το κείμενο του πρώτου μέρους της κλάσης 4202 .

Τα είδη που καλύπτονται από το δεύτερο μέρος της κλάσης 4202 πρέπει να αποτελούνται μόνο από τις ύλες που αναφέρονται σ’ αυτό ή πρέπει να καλύπτονται εξολοκλήρου ή κυρίως από τις ύλες αυτές ή από χαρτί (βλέπε επίσης τις ΕΣΕΣ για την κλάση 4202 τέταρτη παράγραφος).

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το είδος αποτελείται από καλουπωμένο ελαστομερές σιλικόνης, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως σακίδιο χεριού με εξωτερική επιφάνεια από φύλλα πλαστικών υλών. Ως εκ τούτου, το είδος δεν καλύπτεται από το κείμενο του δεύτερου μέρους της κλάσης 4202 .

Το είδος δεν φέρεται συνήθως στην τσέπη ή σε σακίδιο χεριού, όπως θήκες για ματογυάλια, ανδρικά πορτοφόλια, πορτοφόλια για χαρτονομίσματα και κέρματα, θήκες για κλειδιά, τσιγαροθήκες, θήκες για πούρα, θήκες για πίπες και καπνοσακούλες (βλέπε επίσης τις επεξηγηματικές σημειώσεις του εναρμονισμένου συστήματος για τις διακρίσεις 4202.31, 4202.32 και 4202.39). Ως εκ τούτου, το είδος δεν μπορεί να καταταγεί στις διακρίσεις 4202.31, 4202.32 και 4202.39.

Ως εκ τούτου, το είδος πρέπει να καταταγεί στον κωδικό ΣΟ 3926 90 97 , ως άλλο τεχνούργημα από πλαστικές ύλες.

Image 2

Image 3

Image 4


(*1)  Οι εικόνες έχουν αποκλειστικά ενημερωτικό σκοπό.


22.12.2020   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 433/37


ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/2180 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 18ης Δεκεμβρίου 2020

για την παράταση της περιόδου αναφοράς του κανονισμού (ΕΕ) 2020/1429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση μέτρων για μια βιώσιμη σιδηροδρομική αγορά στο πλαίσιο της επιδημικής έκρηξης της COVID-19

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/1429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Οκτωβρίου 2020, σχετικά με τη θέσπιση μέτρων για μια βιώσιμη σιδηροδρομική αγορά στο πλαίσιο της επιδημικής έκρηξης της COVID-19 (1), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η πανδημία COVID-19 οδήγησε σε απότομη μείωση της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας λόγω της σημαντικής πτώσης της ζήτησης και των άμεσων μέτρων που έλαβαν τα κράτη μέλη για την ανάσχεση της πανδημίας.

(2)

Οι περιστάσεις αυτές είναι εκτός του ελέγχου των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων, οι οποίες αντιμετωπίζουν συνεχώς σημαντικά προβλήματα ρευστότητας, σημαντικές ζημίες, και, σε ορισμένες περιπτώσεις, τον κίνδυνο της αφερεγγυότητας.

(3)

Για να αντιμετωπιστούν οι αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 και να στηριχθούν οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, ο κανονισμός (ΕΕ) 2020/1429 δίνει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να επιτρέπουν στους διαχειριστές υποδομής να μειώνουν τα τέλη για την πρόσβαση σε σιδηροδρομική υποδομή, να αναβάλλουν την καταβολή τους ή να απαλλάσσουν τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις από την καταβολή τους. Αυτή η δυνατότητα είχε δοθεί για την περίοδο από την 1η Μαρτίου 2020 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 (στο εξής: περίοδος αναφοράς).

(4)

Οι περιορισμοί κινητικότητας που επιβλήθηκαν κατά την περίοδο της πανδημίας είχαν σημαντικές επιπτώσεις στη χρήση των σιδηροδρομικών επιβατικών μεταφορών. Η πανδημία είχε επίσης ως αποτέλεσμα την επιβράδυνση ή ακόμα και την παύση της παραγωγής πολλών βιομηχανικών κλάδων, με αποτέλεσμα να μειωθεί ο αριθμός των εμπορευμάτων που μεταφέρονται μέσω σιδηροδρομικών εμπορευματικών υπηρεσιών. Με βάση τα στοιχεία που υπέβαλαν οι διαχειριστές σιδηροδρομικής υποδομής στην ΕΕ των 27, η πανδημία έπληξε σφοδρότερα το τμήμα των επιβατικών μεταφορών και, ειδικότερα, το τμήμα των εμπορικών επιβατικών μεταφορών, η προσφορά των οποίων μειώθηκε σημαντικά σε όλα τα κράτη μέλη. Μεταξύ του Μαρτίου και του Σεπτεμβρίου 2020, οι επιβατικές μεταφορές, εκφραζόμενες σε συρμοχιλιόμετρα, μειώθηκαν κατά 16,9 % σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους, ενώ οι εμπορευματικές μεταφορές μειώθηκαν κατά 11,1 %. Μεταξύ του Μαρτίου και του Σεπτεμβρίου του 2020, οι επιβατικές μεταφορές στο πλαίσιο υποχρέωσης παροχής δημόσιας υπηρεσίας, εκφραζόμενες σε συρμοχιλιόμετρα, μειώθηκαν κατά 12,2 % σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους, ενώ οι εμπορικές επιβατικές μεταφορές μειώθηκαν κατά 37,3 %. Η κυκλοφορία επιβατών, εκφραζόμενη σε επιβατοχιλιόμετρα, μειώθηκε κατά 71,2 % κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2020 σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2019, ενώ η κυκλοφορία εμπορευμάτων σε τονοχιλιόμετρα μειώθηκε κατά 15,9 %. Αυτή η τάση ενδέχεται να έχει τεράστιες επιπτώσεις στον ανταγωνισμό στις αγορές σιδηροδρομικών επιβατικών μεταφορών, στην πραγμάτωση ενός πραγματικά ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου και, τέλος, στη μετάβαση σε έναν πιο βιώσιμο τομέα μεταφορών, με περισσότερες σιδηροδρομικές μεταφορές προσώπων και εμπορευμάτων.

(5)

Τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας δείχνουν ότι ο αριθμός των κρουσμάτων που καταγράφονται καθημερινά στην Ευρώπη κορυφώθηκε ξανά, καθώς πολλές ήταν οι ημέρες στη διάρκεια του Οκτωβρίου του 2020 κατά τις οποίες καταγράφηκαν περισσότερα από 300 000 νέα κρούσματα.

(6)

Σύμφωνα με εκτίμηση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) τον Νοέμβριο του 2020, «Στην Ευρωπαϊκή Ένωση/στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΕ/ΕΟΧ) και στο Ηνωμένο Βασίλειο σημειώθηκε σημαντική περαιτέρω αύξηση των λοιμώξεων COVID-19 και η τρέχουσα κατάσταση αποτελεί σοβαρή απειλή για τη δημόσια υγεία» και «η τρέχουσα επιδημιολογική κατάσταση στις περισσότερες χώρες εγείρει σοβαρή ανησυχία, καθώς δημιουργεί αυξανόμενο κίνδυνο μετάδοσης, με αποτέλεσμα να απαιτείται η ανάληψη άμεσης, στοχευμένης δράσης στον τομέα της δημόσιας υγείας».

(7)

Μετά από αυτή την εξέλιξη, τα κράτη μέλη επιβάλλουν από τον Οκτώβριο, σε αυξανόμενο βαθμό, αυστηρότερους περιορισμούς στην κινητικότητα. Επομένως, δεν υπάρχουν προοπτικές ταχείας ανάκαμψης της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας βραχυπρόθεσμα.

(8)

Ως εκ τούτου, διαφαίνεται ότι η μείωση του επιπέδου σιδηροδρομικής κυκλοφορίας σε σύγκριση με το επίπεδο της αντίστοιχης περιόδου προηγούμενων ετών, για τα οποία το 2019 αποτελεί το έτος των τιμών αναφοράς σύμφωνα το άρθρο 5 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/1429, συνεχίζεται και ότι αυτή η κατάσταση είναι αποτέλεσμα των επιπτώσεων της έξαρσης της COVID-19.

(9)

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, η ανάκαμψη της οικονομίας θα είναι πολύ σταδιακή κατά την επόμενη διετία, καθώς οι δείκτες εμπιστοσύνης των καταναλωτών και οικονομικού κλίματος είναι πλέον αρνητικοί. Επίσης, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία για προηγούμενες περιόδους, τα θετικά αποτελέσματα τυχόν βελτίωσης στον τομέα της δημόσιας υγείας, για παράδειγμα λόγω της διαθεσιμότητας εμβολίου, αν υποτεθεί ότι θα σημειωθεί τέτοια βελτίωση κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021, είναι πιθανόν να γίνουν αισθητά στη σιδηροδρομική κυκλοφορία με σημαντική καθυστέρηση. Τα εν λόγω θετικά αποτελέσματα είναι πιθανόν να γίνουν ορατά το νωρίτερο κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2021.

(10)

Συνεπώς, διαφαίνεται ότι η μείωση του επιπέδου της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας σε σύγκριση με το επίπεδο κατά την αντίστοιχη περίοδο των προηγουμένων ετών είναι πιθανόν να συνεχιστεί έως τότε και ότι η κατάσταση αυτή αποτελεί συνέπεια των επιπτώσεων της επιδημικής έκρηξης της COVID-19.

(11)

Επομένως, είναι απαραίτητο να παραταθεί η περίοδος αναφοράς που θεσπίζεται στο άρθρο 1 του κανονισμού έως το τέλος του Ιουνίου του 2021.

(12)

Ο παρών κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός προβλέπεται ότι θα αρχίσει να ισχύει μετά το πέρας της περιόδου αναφοράς που προβλέπεται επί του παρόντος στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/1429. Για να αποφευχθεί η ανασφάλεια δικαίου, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εκδοθεί με τη διαδικασία επείγοντος που περιγράφεται στο άρθρο 7 του κανονισμού και θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει επειγόντως την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/1429 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 1

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει προσωρινούς κανόνες σχετικά με τη χρέωση για τη χρήση σιδηροδρομικής υποδομής όπως ορίζεται στο κεφάλαιο IV της οδηγίας 2012/34/ΕΕ. Εφαρμόζεται στη χρήση της σιδηροδρομικής υποδομής εσωτερικών και διεθνών σιδηροδρομικών μεταφορών που καλύπτονται από την εν λόγω οδηγία, κατά την περίοδο από την 1η Μαρτίου 2020 έως την 30ή Ιουνίου 2021 (στο εξής: περίοδος αναφοράς).».

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε όλα τα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 18 Δεκεμβρίου 2020.

Για την Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ΕΕ L 333 της 12.10.2020, σ. 1.


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

22.12.2020   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 433/39


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2020/2181 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 17ης Δεκεμβρίου 2020

για τον καθορισμό ποσοτικών ορίων και την κατανομή ποσοστώσεων για ουσίες που ελέγχονται δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος, για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2021

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2020) 8996]

(Τα κείμενα στην αγγλική, βουλγαρική, γαλλική, γερμανική, ελληνική, ισπανική, ιταλική, κροατική, λετονική, μαλτεζική, ολλανδική, ουγγρική, πολωνική, πορτογαλική και τσεχική γλώσσα είναι τα μόνα αυθεντικά)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1005/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος (1), και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 2 και το άρθρο 16 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ένωση εισαγόμενων ελεγχόμενων ουσιών υπόκειται σε ποσοτικά όρια.

(2)

Η Επιτροπή οφείλει να καθορίζει τα όρια αυτά και να κατανέμει ποσοστώσεις μεταξύ των επιχειρήσεων.

(3)

Επιπλέον, η Επιτροπή οφείλει να καθορίζει τις ποσότητες των ελεγχόμενων ουσιών, εξαιρουμένων των υδροχλωροφθορανθράκων, οι οποίες επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για βασικές εργαστηριακές και αναλυτικές χρήσεις, και να προσδιορίζει τις επιχειρήσεις που μπορούν να τις χρησιμοποιούν.

(4)

O καθορισμός των αποδιδόμενων ποσοστώσεων για βασικές εργαστηριακές και αναλυτικές χρήσεις πρέπει να διασφαλίζει την τήρηση των ποσοτικών ορίων που καθορίζονται στο άρθρο 10 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2009, κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2011 της Επιτροπής (2). Δεδομένου ότι τα εν λόγω ποσοτικά όρια περιλαμβάνουν ποσότητες υδροχλωροφθορανθράκων που εγκρίνονται για εργαστηριακές και αναλυτικές χρήσεις, η κατανομή αυτή θα πρέπει να καλύπτει επίσης την παραγωγή και τις εισαγωγές υδροχλωροφθορανθράκων για τις συγκεκριμένες χρήσεις.

(5)

Η Επιτροπή δημοσίευσε ανακοίνωση απευθυνόμενη στις επιχειρήσεις που προτίθενται να προβούν σε εισαγωγές ή εξαγωγές ελεγχόμενων ουσιών οι οποίες καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος προς ή από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2021, καθώς και στις επιχειρήσεις που προτίθενται να προβούν σε παραγωγή ή εισαγωγές των εν λόγω ουσιών για εργαστηριακές και αναλυτικές χρήσεις το 2021 (3), και έλαβε εν προκειμένω δηλώσεις σχετικά με τις προθέσεις εισαγωγών για το 2021.

(6)

Τα ποσοτικά όρια και οι ποσοστώσεις θα πρέπει να καθοριστούν για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021, σύμφωνα με τον ετήσιο κύκλο υποβολής εκθέσεων βάσει του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος.

(7)

Τα μέτρα της παρούσας απόφασης είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που έχει συσταθεί δυνάμει του άρθρου 25 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2009,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Ποσοτικοί περιορισμοί για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία

Οι ποσότητες ελεγχόμενων ουσιών που υπάγονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1005/2009, οι οποίες επιτρέπεται να τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ένωση το 2021, προερχόμενες από πηγές εκτός αυτής, είναι οι ακόλουθες:

Ελεγχόμενες ουσίες

Ποσότητα [σε χιλιόγραμμα δυναμικού καταστροφής του όζοντος (ODP)]

Ομάδα I (χλωροφθοράνθρακες 11, 12, 113, 114 και 115) και ομάδα II (άλλοι πλήρως αλογονωμένοι χλωροφθοράνθρακες)

500 550,00

Ομάδα III (halons)

25 762 300,00

Ομάδα IV (τετραχλωράνθρακας)

24 530 561,00

Ομάδα V (1,1,1-τριχλωροαιθάνιο)

2 500 000,00

Ομάδα VI (μεθυλοβρωμίδιο)

630 835,20

Ομάδα VII (υδροβρωμοφθοράνθρακες)

4 569,16

Ομάδα VIII (υδροχλωροφθοράνθρακες)

4 916 159,75

Ομάδα IX (βρωμοχλωρομεθάνιο)

264 024,00

Άρθρο 2

Κατανομή ποσοστώσεων για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία

1.   Οι ποσοστώσεις για χλωροφθοράνθρακες 11, 12, 113, 114 και 115 και άλλους πλήρως αλογονωμένους χλωροφθοράνθρακες κατανέμονται κατά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021 για τους σκοπούς και στις επιχειρήσεις που αναφέρονται στο παράρτημα I.

2.   Οι ποσοστώσεις για τα halons κατανέμονται κατά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021 για τους σκοπούς και στις επιχειρήσεις που αναφέρονται στο παράρτημα II.

3.   Οι ποσοστώσεις για τον τετραχλωράνθρακα κατανέμονται κατά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021 για τους σκοπούς και στις επιχειρήσεις που αναφέρονται στο παράρτημα III.

4.   Οι ποσοστώσεις για το 1,1,1-τριχλωροαιθάνιο κατανέμονται κατά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021 για τους σκοπούς και στις επιχειρήσεις που αναφέρονται στο παράρτημα IV.

5.   Οι ποσοστώσεις για το μεθυλοβρωμίδιο κατανέμονται κατά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021 για τους σκοπούς και στις επιχειρήσεις που αναφέρονται στο παράρτημα V.

6.   Οι ποσοστώσεις για τους υδροβρωμοφθοράνθρακες κατανέμονται κατά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021 για τους σκοπούς και στις επιχειρήσεις που αναφέρονται στο παράρτημα VI.

7.   Οι ποσοστώσεις για τους υδροχλωροφθοράνθρακες κατανέμονται κατά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021 για τους σκοπούς και στις επιχειρήσεις που αναφέρονται στο παράρτημα VII.

8.   Οι ποσοστώσεις για το βρωμοχλωρομεθάνιο κατανέμονται κατά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021 για τους σκοπούς και στις επιχειρήσεις που αναφέρονται στο παράρτημα VIII.

9.   Οι ποσοστώσεις ανά επιχείρηση καθορίζονται στο παράρτημα IX.

Άρθρο 3

Ποσοστώσεις για εργαστηριακές χρήσεις και χρήσεις ανάλυσης

Οι ποσοστώσεις εισαγωγής και παραγωγής ελεγχόμενων ουσιών για εργαστηριακές και αναλυτικές χρήσεις κατά το έτος 2021 κατανέμονται στις επιχειρήσεις που απαριθμούνται στο παράρτημα X.

Η κατανομή των μέγιστων ποσοτήτων που επιτρέπεται να παραχθούν ή να εισαχθούν το 2021 για εργαστηριακές και αναλυτικές χρήσεις μεταξύ των εν λόγω επιχειρήσεων παρατίθεται στο παράρτημα XI.

Άρθρο 4

Περίοδος ισχύος

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Άρθρο 5

Αποδέκτες

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στις ακόλουθες επιχειρήσεις:

1

Abcr GmbH

Im Schlehert 10

76187 Karlsruhe

Γερμανία

2

Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG

Hewlett-Packard-Str. 8

D-76337 Waldbronn

Γερμανία

3

Albemarle Europe SPRL

Parc Scientifique Einstein, Rue du Bosquet 9

B-1348 Louvain-la-Neuve

Βέλγιο

4

ARKEMA FRANCE

Rue Estienne d'Orves 420

92705 COLOMBES CEDEX

Γαλλία

5

Arthur Friedrichs Kältemittel GmbH

Bei den Kämpen 22

21220 Seevetal

Γερμανία

6

ATELIERS BIGATA SASU

RUE JEAN-BAPTISTE PERRIN 10

33320 EYSINES

Γαλλία

7

BASF Agri-Production S.A.S.

Rue de Verdun 32

76410 Saint-Aubin Les Elbeuf

Γαλλία

8

Bayer AG

Alfred-Nobel-Str. 50

40789 Monheim

Γερμανία

9

Biovit d.o.o.

Varazdinska ulica - Odvojak II 15

HR-42000 Varazdin

Κροατία

10

Blue Cube Germany Assets GmbH & Co. KG

Buetzflether Sand 2

21683 Stade

Γερμανία

11

BTC B.V.

Albert Thijsstraat 17

6471WX Eijgelshoven

Κάτω Χώρες

12

Ceram Optec SIA

Skanstes street 7 K-1

LV-1013 Riga

Λετονία

13

Chemours Netherlands B.V.

Baanhoekweg 22

3313LA Dordrecht

Κάτω Χώρες

14

Daikin Refrigerants Europe GmbH

Industriepark Höchst

65926 Frankfurt am Main

Γερμανία

15

Dyneon GmbH

Industrieparkstr. 1

84508 Burgkirchen

Γερμανία

16

EAF protect s.r.o.

Karlovarská 131/50

35002 Cheb 2

Τσεχική Δημοκρατία

17

F-Select GmbH

Grosshesseloherstr. 18

81479 Munich

Γερμανία

18

FOT LTD

Ovcha kupel 13

1618 Sofia

Βουλγαρία

19

Gedeon Richter Plc.

Gyömrői út 19-21.

H-1103 Budapest

Ουγγαρία

20

GHC Gerling, Holz & Co. Handels GmbH

Ruhrstr. 113

22761 Hamburg

Γερμανία

21

GIELLE INDUSTRIES di Luigi Galantucci

VIA FERRI ROCCO 32

70022 ALTAMURA

Ιταλία

22

Hovione FarmaCiencia SA

Quinta de S. Pedro - Sete Casas

2674-506 Loures

Πορτογαλία

23

Hudson Technologies Europe S.r.l.

Via degli Olmetti 39/E

00060 Formello

Ιταλία

24

Hugen Maintenance for Aircraft B.V.

Marketing 43

6921 Duiven

Κάτω Χώρες

25

Hugen Reprocessing Company Dutch Halonbank bv

Marketing 43

6921 RE Duiven

Κάτω Χώρες

26

ICL EUROPE COOPERATIEF U.A.

Koningin Wilhelminaplein 30

1062 KR Amsterdam

Κάτω Χώρες

27

INTERGEO ΕΠΕ

Βιομηχανική Περιοχή Θέρμης

57001 Θεσσαλονίκη

Ελλάδα

28

L'HOTELLIER SAS

Rue Henri Poincaré 4

92160 ANTONY

Γαλλία

29

Labmix24 GmbH

Industriestr. 18A

46499 Hamminkeln

Γερμανία

30

LABORATORIOS MIRET S.A.

Geminis 4

08228 Terrassa

Ισπανία

31

LGC Standards GmbH

Mercatorstr. 51

46485 Wesel

Γερμανία

32

Ludwig-Maximilians-University

Butenadtstr. 5-13 (HAUS D)

DE-81377 Munich

Γερμανία

33

Martec SpA

Via dell'industria 1

I-20060 Vignate

Ιταλία

34

MEBROM NV

INDUSTRIELAAN 9

9990 MALDEGEM

Βέλγιο

35

Mebrom Technology NV

Antwerpsesteenweg 45

2830 Willebroek

Βέλγιο

36

Neochema GmbH

Am Kümmerling 37A

55294 Bodenheim

Γερμανία

37

P.U. POZ-PLISZKA Sp. z o.o.

Mialki Szlak 52

80-717 Gdansk

Πολωνία

38

Philipps-Universität Marburg

Biegenstrasse 10

35032 Marburg

Γερμανία

39

R.P. CHEM s.r.l.

Via San Michele 47

31032 Casale sul Sile (TV)

Ιταλία

40

Restek GmbH

Schaberweg 23

Bad Homburg

Γερμανία

41

Safety Hi-Tech srl

Via Bellini 22

00198 Roma

Ιταλία

42

SANOFI CHIMIE

LE BOURG

63480 VERTOLAYE

Γαλλία

43

Savi Technologie sp. z o.o. sp. k.

Psary Wolnosci 20

51-180 Wroclaw

Πολωνία

44

SIGMA ALDRICH CHIMIE sarl

Rue de Luzais 80

38070 SAINT QUENTIN FALLAVIER

Γαλλία

45

Sigma-Aldrich Chemie GmbH

Riedstraße 2

89555 Steinheim

Γερμανία

46

Solvay Fluor GmbH

Hans-Boeckler-Allee 20

30173 Hannover

Γερμανία

47

Solvay Specialty Polymers France SAS

Avenue de la Republique

39501 Tavaux Cedex

Γαλλία

48

Solvay Specialty Polymers Italy SpA

Viale Lombardia 20

20021 Bollate

Ιταλία

49

Sterling Chemical Malta Limited

Hal Far Industrial Estate HF 51

1504 FLORIANA

Μάλτα

50

Sterling SpA

Via della Carboneria 30

06073 Solomeo - Corciano (PG)

Ιταλία

51

Tazzetti SAU

Calle Roma 2

28813 Torres de la Alameda

Ισπανία

52

Tazzetti SpA

Corso Europa 600/A

10088 Volpiano

Ιταλία

53

TECHLAB SARL

La tannerie 4C

57072 METZ CEDEX 3

Γαλλία

54

TEGA - Technische Gase und Gasetechnik GmbH

Werner-von-Siemens-Str. 18

D-97076 Würzburg

Γερμανία

55

ULTRA Scientific Italia srl

Via emilia 51/D

40011 Anzola emilia

Ιταλία

56

UTM Umwelt-Technik-Metallrecycling GmbH

Alt-Herrenwyk 12

23569 Lübeck

Γερμανία

57

VALLISCOR EUROPA LIMITED

13-18 City Quay

D02 ED70 Dublin

Ιρλανδία

58

VATRO-SERVIS d.o.o.

Dravska 61

42202 Trnovec Bartolovecki

Κροατία

Βρυξέλλες, 17 Δεκεμβρίου 2020.

Για την Επιτροπή

Frans TIMMERMANS

Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος


(1)  ΕΕ L 286 της 31.10.2009, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 537/2011 της Επιτροπής, της 1ης Ιουνίου 2011, σχετικά με τον μηχανισμό κατανομής ποσοτήτων ελεγχόμενων ουσιών που επιτρέπονται για εργαστηριακές και αναλυτικές χρήσεις στην Ένωση, βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος (ΕΕ L 147 της 2.6.2011, σ. 4).

(3)  ΕΕ C 115 της 7.4.2020, σ. 14.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Ομάδες I και II

Ποσοστώσεις εισαγωγής χλωροφθορανθράκων 11, 12, 113, 114 και 115 και άλλων πλήρως αλογονωμένων χλωροφθορανθράκων, οι οποίες κατανέμονται σε εισαγωγείς σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1005/2009 για χρήση ως πρώτη ύλη και ως μέσα επεξεργασίας κατά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Εταιρεία

Abcr GmbH (DE)

Solvay Specialty Polymers Italy SpA (IT)

Tazzetti SAU (ES)

Tazzetti SpA (IT)

TEGA - Technische Gase und Gasetechnik GmbH (DE)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Ομάδα III

Ποσοστώσεις εισαγωγής halons, οι οποίες κατανέμονται σε εισαγωγείς σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1005/2009 για χρήση ως πρώτη ύλη και για χρήσεις κρίσιμης σημασίας κατά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Εταιρεία

Abcr GmbH (DE)

Arkema France (FR)

Arthur Friedrichs Kältemittel GmbH (DE)

Ateliers Bigata SASU (FR)

BASF Agri-Production S.A.S. (FR)

BTC B.V. (NL)

EAF protect s.r.o. (CZ)

Gielle Industries di Luigi Galantucci (IT)

Hugen Maintenance for Aircraft B.V. (NL)

Hugen Reprocessing Company Dutch Halonbank bv (NL)

Intergeo LTD (EL)

L'Hotellier SAS (FR)

Martec SpA (IT)

P.U. Poz-Pliszka Sp. z o.o. (PL)

Savi Technologie sp. z o.o. sp. k. (PL)

UTM Umwelt-Technik-Metallrecycling GmbH (DE)

Vatro-Servis d.o.o. (HR)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Ομάδα IV

Ποσοστώσεις εισαγωγής τετραχλωράνθρακα, οι οποίες κατανέμονται σε εισαγωγείς σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1005/2009 για χρήση ως πρώτη ύλη και ως μέσα επεξεργασίας κατά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Εταιρεία

Abcr GmbH (DE)

Arkema France (FR)

Blue Cube Germany Assets GmbH & Co. KG (DE)

Ceram Optec SIA (LV)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Ομάδα V

Ποσοστώσεις εισαγωγής 1,1,1-τριχλωροαιθανίου που κατανέμονται σε εισαγωγείς σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1005/2009 για χρήση ως πρώτη ύλη κατά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2021

Εταιρεία

Arkema France (FR)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Ομάδα VI

Ποσοστώσεις εισαγωγής μεθυλοβρωμιδίου, οι οποίες κατανέμονται σε εισαγωγείς σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1005/2009 για χρήση ως πρώτη ύλη κατά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Εταιρεία

Abcr GmbH (DE)

GHC Gerling, Holz & Co. Handels GmbH (DE)

ICL Europe Cooperatief U.A. (NL)

Mebrom NV (BE)

Mebrom Technology NV (BE)

Sanofi Chimie (FR)

Sigma-Aldrich Chemie GmbH (DE)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

Ομάδα VII

Ποσοστώσεις εισαγωγής υδροβρωμοφθορανθράκων, οι οποίες κατανέμονται σε εισαγωγείς σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1005/2009 για χρήση ως πρώτη ύλη κατά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Εταιρεία

Abcr GmbH (DE)

Hovione FarmaCiencia SA (PT)

R.P. CHEM s.r.l. (IT)

Sanofi Chimie (FR)

Sterling Chemical Malta Limited (MT)

Sterling SpA (IT)

Valliscor Europa Limited (IE)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

Ομάδα VIII

Ποσοστώσεις εισαγωγής υδροχλωροφθορανθράκων, οι οποίες κατανέμονται σε εισαγωγείς σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1005/2009 για χρήση ως πρώτη ύλη κατά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Εταιρεία

Abcr GmbH (DE)

Arkema France (FR)

Bayer AG (DE)

Chemours Netherlands B.V. (NL)

Dyneon GmbH (DE)

Solvay Fluor GmbH (DE)

Solvay Specialty Polymers France SAS (FR)

Solvay Specialty Polymers Italy SpA (IT)

Tazzetti SAU (ES)

Tazzetti SpA (IT)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

Ομάδα IX

Ποσοστώσεις εισαγωγής βρωμοχλωρομεθανίου, οι οποίες κατανέμονται σε εισαγωγείς σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1005/2009 για χρήση ως πρώτη ύλη κατά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Εταιρεία

Albemarle Europe SPRL (BE)

ICL Europe Cooperatief U.A. (NL)

Laboratorios Miret S.A. (ES)

Sigma-Aldrich Chemie GmbH (DE)

Valliscor Europa Limited (IE)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX

(Εμπορικά ευαίσθητες —εμπιστευτικές πληροφορίες— δεν δημοσιεύονται)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X

Επιχειρήσεις στις οποίες επιτρέπεται η παραγωγή ή η εισαγωγή για εργαστηριακές χρήσεις και χρήσεις ανάλυσης το 2021

Οι ποσοστώσεις ελεγχόμενων ουσιών που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για εργαστηριακές και αναλυτικές χρήσεις κατανέμονται στις ακόλουθες εταιρείες:

Εταιρεία

Abcr GmbH (DE)

Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG (DE)

Arkema France (FR)

Biovit d.o.o. (HR)

Daikin Refrigerants Europe GmbH (DE)

F-Select GmbH (DE)

FOT LTD (BG)

Gedeon Richter Plc. (HU)

Hudson Technologies Europe S.r.l. (IT)

Labmix24 GmbH (DE)

LGC Standards GmbH (DE)

Ludwig-Maximilians-University (DE)

Mebrom NV (BE)

Neochema GmbH (DE)

Philipps-Universität Marburg (DE)

Restek GmbH (DE)

Safety Hi-Tech srl (IT)

Sigma Aldrich Chimie sarl (FR)

Sigma-Aldrich Chemie GmbH (DE)

Solvay Fluor GmbH (DE)

Solvay Specialty Polymers France SAS (FR)

Solvay Specialty Polymers Italy SpA (IT)

Techlab SARL (FR)

Ultra Scientific Italia srl (IT)

Valliscor Europa Limited (IE)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI

(Εμπορικά ευαίσθητες —εμπιστευτικές πληροφορίες— δεν δημοσιεύονται)


22.12.2020   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 433/55


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (EE) 2020/2182 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 18ης Δεκεμβρίου 2020

περί καθορισμού της τελικής απάντησης, εξ ονόματος της Ένωσης, για τις μελλοντικές εισαγωγές ορισμένων χημικών προϊόντων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 649/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής, της 15ης Μαΐου 2014, για την έκδοση αποφάσεων εισαγωγής ορισμένων χημικών προϊόντων στην Ένωση σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2020) 8977]

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 649/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, σχετικά με τις εξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων χημικών προϊόντων (1), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 1 δεύτερο και τρίτο εδάφιο,

Αφού ζήτησε τη γνώμη της επιτροπής που συστάθηκε δυνάμει του άρθρου 133 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων, καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής, καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η σύμβαση του Ρότερνταμ σχετικά με τη διαδικασία συναίνεσης μετά από ενημέρωση για ορισμένα επικίνδυνα χημικά προϊόντα και φυτοφάρμακα στο διεθνές εμπόριο (στο εξής: σύμβαση) εφαρμόστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 649/2012. Σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό, η Επιτροπή οφείλει να παρέχει στη γραμματεία της σύμβασης τελικές ή προσωρινές απαντήσεις, εξ ονόματος της Ένωσης, για τις μελλοντικές εισαγωγές όλων των χημικών προϊόντων που υπόκεινται στη διαδικασία συναίνεσης μετά από ενημέρωση (στο εξής: διαδικασία ΣΜΕ).

(2)

Κατά την ένατη συνεδρίασή της, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη από τις 29 Απριλίου έως τις 10 Μαΐου 2019, η διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών της σύμβασης συμφώνησε να συμπεριλάβει ορισμένα χημικά προϊόντα στο παράρτημα III της σύμβασης, με αποτέλεσμα αυτά να υπόκεινται πλέον στη διαδικασία ΣΜΕ. Στις 16 Σεπτεμβρίου 2019 εστάλη στην Επιτροπή καθοδηγητικό έγγραφο απόφασης για καθένα από αυτά τα χημικά προϊόντα, με το αίτημα να ληφθεί απόφαση σχετικά με τις μελλοντικές εισαγωγές του χημικού προϊόντος.

(3)

Η χημική ουσία phorate (φοράτη) έχει προστεθεί στο παράρτημα ΙΙΙ της σύμβασης ως φυτοφάρμακο. Η διάθεση στην αγορά και η χρήση της φοράτης ως συστατικού φυτοπροστατευτικών προϊόντων απαγορεύονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3). Επιπλέον, η διάθεση στην αγορά και η χρήση της φοράτης ως συστατικού βιοκτόνων προϊόντων απαγορεύονται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4). Ως εκ τούτου, δεν θα πρέπει να δοθεί συναίνεση βάσει της σύμβασης για μελλοντικές εισαγωγές της φοράτης στην Ένωση.

(4)

Η χημική ουσία εξαβρωμοκυκλοδωδεκάνιο έχει προστεθεί στο παράρτημα ΙΙΙ της σύμβασης ως βιομηχανικό χημικό προϊόν. Η παρασκευή, η διάθεση στην αγορά και η χρήση του εξαβρωμοκυκλοδωδεκανίου απαγορεύονται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2019/1021 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5). Ως εκ τούτου, δεν θα πρέπει να δοθεί συναίνεση βάσει της σύμβασης για μελλοντικές εισαγωγές του εξαβρωμοκυκλοδωδεκανίου στην Ένωση.

(5)

Ο εμπορικός πενταβρωμοδιφαινυλαιθέρας (συμπεριλαμβανομένου του τετρα- και του πενταβρωμοδιφαινυλαιθέρα), ο εμπορικός οκταβρωμοδιφαινυλαιθέρας (συμπεριλαμβανομένου του εξα- και του επταβρωμοδιφαινυλαιθέρα) και το υπερφθοροοκτανοσουλφονικό οξύ, τα σουλφονικά υπερφθοροοκτάνια, τα υπερφθοροοκτανικά σουλφοναμίδια και τα υπερφθοροοκτανικά σουλφονύλια ενσωματώθηκαν στη διαδικασία ΣΜΕ ως βιομηχανικά χημικά προϊόντα κατά την έκτη συνεδρίαση της διάσκεψης των συμβαλλομένων μερών της σύμβασης. Οι απαντήσεις για την εισαγωγή των εν λόγω χημικών προϊόντων εγκρίθηκαν με την εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 15ης Μαΐου 2014, για την έκδοση αποφάσεων εισαγωγής ορισμένων χημικών προϊόντων στην Ένωση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 649/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6).

(6)

Η παρασκευή, η διάθεση στην αγορά και η χρήση του εμπορικού πενταβρωμοδιφαινυλαιθέρα (συμπεριλαμβανομένου του τετρα- και του πενταβρωμοδιφαινυλαιθέρα) και του εμπορικού οκταβρωμοδιφαινυλαιθέρα (συμπεριλαμβανομένου του εξα- και του επταβρωμοδιφαινυλαιθέρα) απαγορεύονται, με την επιφύλαξη ορισμένων εξαιρέσεων, από τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/1021. Ως εκ τούτου, συναίνεση δυνάμει της σύμβασης θα πρέπει να δοθεί για μελλοντικές εισαγωγές εμπορικού πενταβρωμοδιφαινυλαιθέρα και εμπορικού οκταβρωμοδιφαινυλαιθέρα στην Ένωση μόνον εάν πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις.

(7)

Η παρασκευή, η διάθεση στην αγορά και η χρήση υπερφθοροοκτανοσουλφονικού οξέος, σουλφονικών υπερφθοροοκτανίων, υπερφθοροοκτανικών σουλφοναμιδίων και υπερφθοροοκτανικών σουλφονυλίων (PFOS) απαγορεύονται, με την επιφύλαξη ορισμένων εξαιρέσεων, από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2019/1021. Ως εκ τούτου, συναίνεση δυνάμει της σύμβασης θα πρέπει να δοθεί για μελλοντικές εισαγωγές των PFOS στην Ένωση μόνον εάν πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις.

(8)

Δεδομένου ότι οι ρυθμιστικές εξελίξεις στην Ένωση που επήλθαν με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/1021 έλαβαν χώρα μετά την έκδοση της εκτελεστικής απόφασης της 15ης Μαΐου 2014, η εν λόγω απόφαση θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Οι απαντήσεις για την εισαγωγή της φοράτης και του εξαβρωμοκυκλοδωδεκανίου παρατίθενται στο παράρτημα I.

Άρθρο 2

Το παράρτημα II της εκτελεστικής απόφασης της 15ης Μαΐου 2014, για την έκδοση αποφάσεων εισαγωγής ορισμένων χημικών προϊόντων στην Ένωση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 649/2012 αντικαθίσταται από το παράρτημα II της παρούσας απόφασης.

Βρυξέλλες, 18 Δεκεμβρίου 2020.

Για την Επιτροπή

Virginijus SINKEVIČIUS

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 201 της 27.7.2012, σ. 60.

(2)  ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1.

(3)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 1)

(4)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων (ΕΕ L 167 της 27.6.2012, σ. 1).

(5)  Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1021 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, για τους έμμονους οργανικούς ρύπους (ΕΕ L 169 της 25.6.2019, σ. 45).

(6)  ΕΕ C 152 της 20.5.2014, σ. 2.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Απάντηση για την εισαγωγή της φοράτης

Image 5

ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΈΣ

Χώρα:

Ευρωπαϊκή Ένωση

Κράτη μέλη: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Κροατία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχική Δημοκρατία, Φινλανδία.

Ηνωμένο Βασίλειο – Το Ηνωμένο Βασίλειο αποχώρησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Φεβρουαρίου 2020. Στη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, η οποία λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2020 εκτός εάν παραταθεί, το δίκαιο της Ένωσης εξακολουθεί να εφαρμόζεται ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο και εντός αυτού, με ορισμένες περιορισμένες εξαιρέσεις, και κάθε αναφορά στα κράτη μέλη στο δίκαιο της Ένωσης νοείται ότι περιλαμβάνει το Ηνωμένο Βασίλειο.

ΤΜΗΜΑ 1   ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1.1

Κοινή ονομασία

Phorate (φοράτη)

1.2

Αριθ. CAS

298-02-2

1.3

Κατηγορία

Φυτοφάρμακο

Βιομηχανικό προϊόν

Πολύ επικίνδυνο σκεύασμα φυτοφαρμάκου

ΤΜΗΜΑ 2   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ, ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ

2.1

Πρώτη απάντηση για τις εισαγωγές του συγκεκριμένου χημικού προϊόντος στη χώρα.

2.2

Τροποποίηση προηγούμενης απάντησης.

Ημερομηνία της προηγούμενης απάντησης: …

ΤΜΗΜΑ 3   ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

Τελική απόφαση (να συμπληρωθεί το τμήμα 4 κατωτέρω)

Ή

Προσωρινή απάντηση (να συμπληρωθεί το τμήμα 5 κατωτέρω)

ΤΜΗΜΑ 4   ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ Ή ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

4.1

Δεν παρέχεται συναίνεση για εισαγωγή

 

 

Απαγορεύεται ταυτόχρονα η εισαγωγή του χημικού προϊόντος από όλες τις πηγές;

Ναι

Όχι

 

 

Απαγορεύεται ταυτόχρονα η εγχώρια παραγωγή του χημικού προϊόντος για εγχώρια κατανάλωση;

Ναι

Όχι

4.2

Παρέχεται συναίνεση για εισαγωγή

4.3

Παρέχεται συναίνεση για εισαγωγή μόνο υπό ειδικούς όρους

 

 

Οι ειδικοί όροι είναι οι εξής:

 

 

 

 

 

Ισχύουν οι ίδιοι όροι εισαγωγής του χημικού προϊόντος για όλες τις πηγές εισαγωγής;

Ναι

Όχι

 

 

Υπόκειται η εγχώρια παραγωγή του χημικού προϊόντος για εγχώρια κατανάλωση στους ίδιους όρους με εκείνους που ισχύουν για όλες τις εισαγωγές;

Ναι

Όχι

4.4

 

Εθνικό νομοθετικό ή διοικητικό μέτρο στο οποίο βασίζεται η τελική απόφαση

 

 

Περιγραφή του εθνικού νομοθετικού ή διοικητικού μέτρου:

 

 

Η διάθεση στην αγορά και η χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν φοράτη απαγορεύεται στην Ένωση, δεδομένου ότι αυτή η δραστική ουσία δεν έχει εγκριθεί δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 1).

Επιπλέον, απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά και η χρήση βιοκτόνων που περιέχουν φοράτη, δεδομένου ότι αυτή η δραστική ουσία δεν έχει εγκριθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων (ΕΕ L 167 της 27.6.2012, σ. 1).

ΤΜΗΜΑ 5   ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

5.1

Δεν παρέχεται συναίνεση για εισαγωγή

 

Απαγορεύεται ταυτόχρονα η εισαγωγή του χημικού προϊόντος από όλες τις πηγές;

Ναι

Όχι

 

Απαγορεύεται ταυτόχρονα η εγχώρια παραγωγή του χημικού προϊόντος για εγχώρια κατανάλωση;

Ναι

Όχι

5.2

Παρέχεται συναίνεση για εισαγωγή

5.3

Παρέχεται συναίνεση για εισαγωγή μόνο υπό ειδικούς όρους

 

 

Οι ειδικοί όροι είναι οι εξής:

 

 

 

 

Ισχύουν οι ίδιοι όροι εισαγωγής του χημικού προϊόντος για όλες τις πηγές εισαγωγής;

Ναι

Όχι

 

Υπόκειται η εγχώρια παραγωγή του χημικού προϊόντος για εγχώρια κατανάλωση στους ίδιους όρους με εκείνους που ισχύουν για όλες τις εισαγωγές;

Ναι

Όχι

5.4

 

Στοιχεία σχετικά με την εξέταση του ενδεχομένου να ληφθεί τελική απόφαση

 

Εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο να ληφθεί τελική απόφαση;

Ναι

Όχι

5.5

 

Πληροφορίες ή βοήθεια που ζητούνται για τη λήψη τελικής απόφασης

 

Ζητούνται από τη Γραμματεία οι ακόλουθες συμπληρωματικές πληροφορίες:

 

 

 

Ζητούνται από τη χώρα που κοινοποίησε την οριστική ρυθμιστική πράξη οι ακόλουθες συμπληρωματικές πληροφορίες:

 

 

 

Ζητείται από τη Γραμματεία η ακόλουθη βοήθεια για την αξιολόγηση του χημικού προϊόντος:

 

 

ΤΜΗΜΑ   ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ:

Έχει καταχωριστεί το συγκεκριμένο χημικό προϊόν στη χώρα;

Ναι

Όχι

Παρασκευάζεται το συγκεκριμένο χημικό προϊόν στη χώρα;

Ναι

Όχι

Εάν η απάντηση σε μία από τις δύο αυτές ερωτήσεις είναι καταφατική:

 

 

Προορίζεται για εγχώρια κατανάλωση;

Ναι

Όχι

Προορίζεται για εξαγωγή;

Ναι

Όχι

Λοιπές παρατηρήσεις

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (ΕΕ L 353 της 31.12.2008, σ.1), με τον οποίο εφαρμόζεται στην Ένωση το Παγκοσμίως Εναρμονισμένο Σύστημα των Ηνωμένων Εθνών για την ταξινόμηση και την επισήμανση των χημικών προϊόντων, η φοράτη ταξινομείται ως:

Acute Toxicity 2* – H300 – Θανατηφόρο σε περίπτωση κατάποσης.

Acute Toxicity 1* – H310 – Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα.

Aquatic Acute 1 – H400 – Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.

Aquatic Chronic 1 – H410 – Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

(* = Αυτή η ταξινόμηση θεωρείται ελάχιστη ταξινόμηση)

ΤΜΗΜΑ 7   ΟΡΙΣΘΕΙΣΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ

Οργανισμός

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΓΔ Περιβάλλοντος

Διεύθυνση

Rue de la Loi 200, B-1049 Brussels, Βέλγιο

Ονοματεπώνυμο αρμοδίου

Dr. Juergen Helbig

Ιδιότητα αρμοδίου

Συντονιστής πολιτικής για τα διεθνή χημικά προϊόντα

Τηλέφωνο

32 2 298 85 21

Φαξ

32 2 296 76 16

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Juergen.Helbig@ec.europa.eu

Ημερομηνία, υπογραφή της ορισθείσας εθνικής αρχής και επίσημη σφραγίδα: ___________________________________

ΤΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Secretariat for the Rotterdam Convention

Food and Agriculture Organization

of the United Nations (FAO)

Viale delle Terme di Caracalla

I - 00100 Rome, Ιταλία

Τηλ.: (+39 06) 5705 3441

Φαξ: (+39 06) 5705 6347

E-mail: pic@pic.int

Ή

Secretariat for the Rotterdam Convention

United Nations Environment

Programme (UNEP)

11-13,Chemin des Anémones

CH - 1219 Châtelaine, Geneva, Ελβετία

Τηλ.: (+41 22) 917 8177

Φαξ: (+41 22) 917 8082

E-mail: pic@pic.int

Απάντηση για την εισαγωγή του εξαβρωμοκυκλοδωδεκανίου

Image 6

ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΈΣ

Χώρα:

Ευρωπαϊκή Ένωση

Κράτη μέλη: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Κροατία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχική Δημοκρατία, Φινλανδία.

Ηνωμένο Βασίλειο – Το Ηνωμένο Βασίλειο αποχώρησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Φεβρουαρίου 2020. Στη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, η οποία λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2020 εκτός εάν παραταθεί, το δίκαιο της Ένωσης εξακολουθεί να εφαρμόζεται ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο και εντός αυτού, με ορισμένες περιορισμένες εξαιρέσεις, και κάθε αναφορά στα κράτη μέλη στο δίκαιο της Ένωσης νοείται ότι περιλαμβάνει το Ηνωμένο Βασίλειο.

ΤΜΗΜΑ 1   ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1.1

Κοινή ονομασία

Εξαβρωμοκυκλοδωδεκάνιο

1.2

Αριθ. CAS

134237-50-6, 134237-51-7, 134237-52-8, 25637-99-4, 3194-55-6

1.3

Κατηγορία

Φυτοφάρμακο

Βιομηχανικό προϊόν

Πολύ επικίνδυνο σκεύασμα φυτοφαρμάκου

ΤΜΗΜΑ 2   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ, ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ

2.1

Πρώτη απάντηση για τις εισαγωγές του συγκεκριμένου χημικού προϊόντος στη χώρα.

2.2

Τροποποίηση προηγούμενης απάντησης.

Ημερομηνία της προηγούμενης απάντησης: …

ΤΜΗΜΑ 3   ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

Τελική απόφαση (να συμπληρωθεί το τμήμα 4 κατωτέρω)

Ή

Προσωρινή απάντηση (να συμπληρωθεί το τμήμα 5 κατωτέρω)

ΤΜΗΜΑ 4   ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ Ή ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

4.1

Δεν παρέχεται συναίνεση για εισαγωγή

 

Απαγορεύεται ταυτόχρονα η εισαγωγή του χημικού προϊόντος από όλες τις πηγές;

Ναι

Όχι

 

Απαγορεύεται ταυτόχρονα η εγχώρια παραγωγή του χημικού προϊόντος για εγχώρια κατανάλωση;

Ναι

Όχι

4.2

Παρέχεται συναίνεση για εισαγωγή

4.3

Παρέχεται συναίνεση για εισαγωγή μόνο υπό ειδικούς όρους

 

Οι ειδικοί όροι είναι οι εξής:

 

 

 

Ισχύουν οι ίδιοι όροι εισαγωγής του χημικού προϊόντος για όλες τις πηγές εισαγωγής;

Ναι

Όχι

 

Υπόκειται η εγχώρια παραγωγή του χημικού προϊόντος για εγχώρια κατανάλωση στους ίδιους όρους με εκείνους που ισχύουν για όλες τις εισαγωγές;

Ναι

Όχι

4.4

Εθνικό νομοθετικό ή διοικητικό μέτρο στο οποίο βασίζεται η τελική απόφαση

 

Περιγραφή του εθνικού νομοθετικού ή διοικητικού μέτρου:

 

Η παρασκευή, η διάθεση στην αγορά και η χρήση εξαβρωμοκυκλοδωδεκανίου απαγορεύονται στην Ένωση βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1021 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους έμμονους οργανικούς ρύπους (ΕΕ L 169 της 25.6.2019, σ. 45).

ΤΜΗΜΑ 5   ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

5.1

Δεν παρέχεται συναίνεση για εισαγωγή

 

Απαγορεύεται ταυτόχρονα η εισαγωγή του χημικού προϊόντος από όλες τις πηγές;

Ναι

Όχι

 

Απαγορεύεται ταυτόχρονα η εγχώρια παραγωγή του χημικού προϊόντος για εγχώρια κατανάλωση;

Ναι

Όχι

5.2

Παρέχεται συναίνεση για εισαγωγή

5.3

Παρέχεται συναίνεση για εισαγωγή μόνο υπό ειδικούς όρους

 

Οι ειδικοί όροι είναι οι εξής:

 

 

 

Ισχύουν οι ίδιοι όροι εισαγωγής του χημικού προϊόντος για όλες τις πηγές εισαγωγής;

Ναι

Όχι

 

Υπόκειται η εγχώρια παραγωγή του χημικού προϊόντος για εγχώρια κατανάλωση στους ίδιους όρους με εκείνους που ισχύουν για όλες τις εισαγωγές;

Ναι

Όχι

5.4

Στοιχεία σχετικά με την εξέταση του ενδεχομένου να ληφθεί τελική απόφαση

 

Εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο να ληφθεί τελική απόφαση;

Ναι

Όχι

5.5

Πληροφορίες ή βοήθεια που ζητούνται για τη λήψη τελικής απόφασης

 

Ζητούνται από τη Γραμματεία οι ακόλουθες συμπληρωματικές πληροφορίες:

 

 

 

Ζητούνται από τη χώρα που κοινοποίησε την οριστική ρυθμιστική πράξη οι ακόλουθες συμπληρωματικές πληροφορίες:

 

 

 

Ζητείται από τη Γραμματεία η ακόλουθη βοήθεια για την αξιολόγηση του χημικού προϊόντος:

 

 

ΤΜΗΜΑ 6   ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ:

Έχει καταχωριστεί το συγκεκριμένο χημικό προϊόν στη χώρα;

Ναι

Όχι

Παρασκευάζεται το συγκεκριμένο χημικό προϊόν στη χώρα;

Ναι

Όχι

Εάν η απάντηση σε μία από τις δύο αυτές ερωτήσεις είναι καταφατική:

 

 

Προορίζεται για εγχώρια κατανάλωση;

Ναι

Όχι

Προορίζεται για εξαγωγή;

Ναι

Όχι

Λοιπές παρατηρήσεις

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (ΕΕ L 353 της 31.12.2008, σ.1), με τον οποίο εφαρμόζεται στην Ένωση το Παγκοσμίως Εναρμονισμένο Σύστημα των Ηνωμένων Εθνών για την ταξινόμηση και την επισήμανση των χημικών προϊόντων, το εξαβρωμοκυκλοδωδεκάνιο ταξινομείται ως:

Repro. 2 – H361 - Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα ή στο έμβρυο.

Lact. – H362 - Μπορεί να βλάψει τα βρέφη που τρέφονται με μητρικό γάλα.

ΤΜΗΜΑ 7   ΟΡΙΣΘΕΙΣΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ

Οργανισμός

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΓΔ Περιβάλλοντος

Διεύθυνση

Rue de la Loi 200, B-1049 Brussels, Βέλγιο

Ονοματεπώνυμο αρμοδίου

Dr. Juergen Helbig

Ιδιότητα αρμοδίου

Συντονιστής πολιτικής για τα διεθνή χημικά προϊόντα

Τηλέφωνο

32 2 298 85 21

Φαξ

32 2 296 76 16

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Juergen.Helbig@ec.europa.eu

Ημερομηνία, υπογραφή της ορισθείσας εθνικής αρχής και επίσημη σφραγίδα: ___________________________________

ΤΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Secretariat for the Rotterdam Convention

Food and Agriculture Organization

of the United Nations (FAO)

Viale delle Terme di Caracalla

I - 00100 Rome, Ιταλία

Τηλ.: (+39 06) 5705 3441

Φαξ: (+39 06) 5705 6347

E-mail: pic@pic.int

Ή

Secretariat for the Rotterdam Convention

United Nations Environment

Programme (UNEP)

11-13,Chemin des Anémones

CH - 1219 Châtelaine, Geneva, Ελβετία

Τηλ.: (+41 22) 917 8177

Φαξ: (+41 22) 917 8082

E-mail: pic@pic.int


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Απάντηση για την εισαγωγή του εμπορικού πενταβρωμοδιφαινυλαιθέρα

Image 7

ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ ΈΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΈΣ

Χώρα:

Ευρωπαϊκή Ένωση

Κράτη μέλη: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Κροατία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχική Δημοκρατία, Φινλανδία.

Ηνωμένο Βασίλειο – Το Ηνωμένο Βασίλειο αποχώρησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Φεβρουαρίου 2020. Στη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, η οποία λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2020 εκτός εάν παραταθεί, το δίκαιο της Ένωσης εξακολουθεί να εφαρμόζεται ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο και εντός αυτού, με ορισμένες περιορισμένες εξαιρέσεις, και κάθε αναφορά στα κράτη μέλη στο δίκαιο της Ένωσης νοείται ότι περιλαμβάνει το Ηνωμένο Βασίλειο.

ΤΜΗΜΑ 1   ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1.1

Κοινή ονομασία

Εμπορικός πενταβρωμοδιφαινυλαιθέρας συμπεριλαμβανομένων των εξής:

Τετραβρωμοδιφαινυλαιθέρας

- Πενταβρωμοδιφαινυλαιθέρας

1.2

Αριθ. CAS

40088-47-9 - Τετραβρωμοδιφαινυλαιθέρας

32534-81-9 - Πενταβρωμοδιφαινυλαιθέρας

1.3

Κατηγορία

Φυτοφάρμακο

Βιομηχανικό προϊόν

Πολύ επικίνδυνο σκεύασμα φυτοφαρμάκου

ΤΜΗΜΑ 2   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ, ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ

2.1

Πρώτη απάντηση για τις εισαγωγές του συγκεκριμένου χημικού προϊόντος στη χώρα.

2.2

Τροποποίηση προηγούμενης απάντησης.

Ημερομηνία της προηγούμενης απάντησης: …18 Ιουνίου 2014…

ΤΜΗΜΑ 3   ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

Τελική απόφαση (να συμπληρωθεί το τμήμα 4 κατωτέρω)

Ή

Προσωρινή απάντηση (να συμπληρωθεί το τμήμα 5 κατωτέρω)

ΤΜΗΜΑ 4   ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ Ή ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

4.1

Δεν παρέχεται συναίνεση για εισαγωγή

 

Απαγορεύεται ταυτόχρονα η εισαγωγή του χημικού προϊόντος από όλες τις πηγές;

Ναι

Όχι

 

Απαγορεύεται ταυτόχρονα η εγχώρια παραγωγή του χημικού προϊόντος για εγχώρια κατανάλωση;

Ναι

Όχι

4.2

Παρέχεται συναίνεση για εισαγωγή

4.3

Παρέχεται συναίνεση για εισαγωγή μόνο υπό ειδικούς όρους

 

Οι ειδικοί όροι είναι οι εξής:

 

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/1021, η διάθεση στην αγορά και η χρήση εμπορικού πενταβρωμοδιφαινυλαιθέρα επιτρέπονται σύμφωνα με την οδηγία 2011/65/ΕΕ μόνον όταν ισχύουν οι ακόλουθες διατάξεις:

Η εισαγωγή εμπορικού πενταβρωμοδιφαινυλαιθέρα επιτρέπεται μόνο για διάθεση στην αγορά και χρήση σε καλώδια ή ανταλλακτικά για την επισκευή, την επαναχρησιμοποίηση, την αναπροσαρμογή των λειτουργικών δυνατοτήτων ή την αναβάθμιση της ικανότητας των εξής:

α)

ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΗΗΕ) που έχει διατεθεί στην αγορά πριν από την 1η Ιουλίου 2006·

β)

ΗΗΕ που έχει διατεθεί στην αγορά πριν από τις 22 Ιουλίου 2014·

γ)

ιατροτεχνολογικών προϊόντων για διάγνωση in vitro που έχουν διατεθεί στην αγορά πριν από τις 22 Ιουλίου 2016·

δ)

οργάνων παρακολούθησης και ελέγχου που έχουν διατεθεί στην αγορά πριν από τις 22 Ιουλίου 2014·

ε)

βιομηχανικών οργάνων παρακολούθησης και ελέγχου που έχουν διατεθεί στην αγορά πριν από τις 22 Ιουλίου 2017·

εα)

κάθε άλλου ΗΗΕ ο οποίος ήταν εκτός του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας 2002/95/ΕΚ και ο οποίος έχει διατεθεί στην αγορά πριν από τις 22 Ιουλίου 2019·

στ)

ΗΗΕ που έχει εξαιρεθεί και διατεθεί στην αγορά πριν από τη λήξη ισχύος της εξαίρεσης αυτής, σε ό,τι αφορά τη σχετική εξαίρεση.

Τα ανταλλακτικά ορίζονται ως χωριστό μέρος ενός ΗΗΕ το οποίο μπορεί να αντικαταστήσει ένα μέρος ενός ΗΗΕ. Ο ΗΗΕ δεν μπορεί να λειτουργήσει σύμφωνα με τον προορισμό του χωρίς αυτό το μέρος του ΗΗΕ. Η λειτουργικότητα του ΗΗΕ αποκαθίσταται ή βελτιώνεται όταν το μέρος αντικαθίσταται με ένα ανταλλακτικό.

 

Ισχύουν οι ίδιοι όροι εισαγωγής του χημικού προϊόντος για όλες τις πηγές εισαγωγής;

Ναι

Όχι

 

Υπόκειται η εγχώρια παραγωγή του χημικού προϊόντος για εγχώρια κατανάλωση στους ίδιους όρους με εκείνους που ισχύουν για όλες τις εισαγωγές;

Ναι

Όχι

4.4

Εθνικό νομοθετικό ή διοικητικό μέτρο στο οποίο βασίζεται η τελική απόφαση

 

Περιγραφή του εθνικού νομοθετικού ή διοικητικού μέτρου:

 

Η παρασκευή, η διάθεση στην αγορά και η χρήση τετραβρωμοδιφαινυλαιθέρα και πενταβρωμοδιφαινυλαιθέρα απαγορεύονται στην Ένωση βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1021 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, για τους έμμονους οργανικούς ρύπους (ΕΕ L 169 της 25.6.2019, σ. 45).

ΤΜΗΜΑ 5   ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

5.1

Δεν παρέχεται συναίνεση για εισαγωγή

 

Απαγορεύεται ταυτόχρονα η εισαγωγή του χημικού προϊόντος από όλες τις πηγές;

Ναι

Όχι

 

Απαγορεύεται ταυτόχρονα η εγχώρια παραγωγή του χημικού προϊόντος για εγχώρια κατανάλωση;

Ναι

Όχι

5.2

Παρέχεται συναίνεση για εισαγωγή

5.3

Παρέχεται συναίνεση για εισαγωγή μόνο υπό ειδικούς όρους

 

Οι ειδικοί όροι είναι οι εξής:

 

 

 

Ισχύουν οι ίδιοι όροι εισαγωγής του χημικού προϊόντος για όλες τις πηγές εισαγωγής;

Ναι

Όχι

 

Υπόκειται η εγχώρια παραγωγή του χημικού προϊόντος για εγχώρια κατανάλωση στους ίδιους όρους με εκείνους που ισχύουν για όλες τις εισαγωγές;

Ναι

Όχι

5.4

Στοιχεία σχετικά με την εξέταση του ενδεχομένου να ληφθεί τελική απόφαση

 

Εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο να ληφθεί τελική απόφαση;

Ναι

Όχι

5.5

Πληροφορίες ή βοήθεια που ζητούνται για τη λήψη τελικής απόφασης

 

Ζητούνται από τη Γραμματεία οι ακόλουθες συμπληρωματικές πληροφορίες:

 

 

 

Ζητούνται από τη χώρα που κοινοποίησε την οριστική ρυθμιστική πράξη οι ακόλουθες συμπληρωματικές πληροφορίες:

 

 

 

Ζητείται από τη Γραμματεία η ακόλουθη βοήθεια για την αξιολόγηση του χημικού προϊόντος:

 

 

ΤΜΗΜΑ 6   ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ:

Έχει καταχωριστεί το συγκεκριμένο χημικό προϊόν στη χώρα;

Ναι

Όχι

Παρασκευάζεται το συγκεκριμένο χημικό προϊόν στη χώρα;

Ναι

Όχι

Εάν η απάντηση σε μία από τις δύο αυτές ερωτήσεις είναι καταφατική:

 

 

Προορίζεται για εγχώρια κατανάλωση;

Ναι

Όχι

Προορίζεται για εξαγωγή;

Ναι