ISSN 1977-0669

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 357

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

63ό έτος
27 Οκτωβρίου 2020


Περιεχόμενα

 

II   Μη νομοθετικές πράξεις

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) 2020/1557 της Επιτροπής, της 21ης Οκτωβρίου 2020, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας νταουκιού στη ζώνη 8 από σκάφη που φέρουν σημαία Βελγίου

1

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) 2020/1558 της Επιτροπής, της 21ης Οκτωβρίου 2020, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας σελαχιών στα ενωσιακά ύδατα των ζωνών 8 και 9 για σκάφη που φέρουν σημαία Βελγίου

4

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1559 της Επιτροπής, της 26ης Οκτωβρίου 2020, σχετικά με την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470 για την κατάρτιση ενωσιακού καταλόγου νέων τροφίμων ( 1 )

7

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1560 της Επιτροπής, της 26ης Οκτωβρίου 2020, σχετικά με την τροποποίηση του παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 152/2009 για τον καθορισμό μεθόδων δειγματοληψίας και ανάλυσης για τον επίσημο έλεγχο των ζωοτροφών ( 1 )

17

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

*

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2020/1561 του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2020, σχετικά με τη χορήγηση προσωρινής στήριξης στην Ουγγαρία, στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) 2020/672, για τον μετριασμό των κινδύνων ανεργίας στην κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της επιδημικής έκρηξης της COVID-19

24

 

*

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2020/1562 της Επιτροπής, της 26ης Οκτωβρίου 2020, για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2020/167 όσον αφορά τα εναρμονισμένα πρότυπα για ραδιοεξοπλισμό σχετικά με προηγμένα συστήματα καθοδήγησης και ελέγχου των κινήσεων στο έδαφος, πρωτεύοντα ραντάρ επιτήρησης, ραδιοφωνικούς δέκτες, εξοπλισμό για διεθνείς κινητές τηλεπικοινωνίες και σταθερά ραδιοσυστήματα

29

 

 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

 

*

Σύσταση (ΕΕ) 2020/1563 της Επιτροπής, της 14ης Οκτωβρίου 2020, σχετικά με την ενεργειακή φτώχεια

35

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις των οποίων οι τίτλοι έχουν τυπωθεί με λευκά στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


II Μη νομοθετικές πράξεις

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

27.10.2020   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 357/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/1557 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 21ης Οκτωβρίου 2020

για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας νταουκιού στη ζώνη 8 από σκάφη που φέρουν σημαία Βελγίου

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2009, περί θεσπίσεως ενωσιακού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής (1), και ιδίως το άρθρο 36 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2020/123 του Συμβουλίου (2) καθορίζει ποσοστώσεις για το 2020.

(2)

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έλαβε η Επιτροπή, τα αλιεύματα του αποθέματος νταουκιού στη ζώνη 8 από σκάφη που φέρουν σημαία Βελγίου ή είναι νηολογημένα στο Βέλγιο έχουν εξαντλήσει την ποσόστωση που έχει κατανεμηθεί για το 2020.

(3)

Ως εκ τούτου, είναι αναγκαία η απαγόρευση ορισμένων αλιευτικών δραστηριοτήτων για το εν λόγω απόθεμα.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Εξάντληση ποσόστωσης

Η αλιευτική ποσόστωση που κατανεμήθηκε για το 2020 στο Βέλγιο για το απόθεμα νταουκιού στη ζώνη 8, που αναφέρεται στο παράρτημα, θεωρείται ότι έχει εξαντληθεί από την ημερομηνία που καθορίζεται στο εν λόγω παράρτημα.

Άρθρο 2

Απαγορεύσεις

1.   Η αλιεία του αποθέματος που αναφέρεται στο άρθρο 1 από σκάφη που φέρουν σημαία Βελγίου ή είναι νηολογημένα στο Βέλγιο, απαγορεύεται από την ημερομηνία που καθορίζεται στο παράρτημα. Απαγορεύεται, ιδίως, η αναζήτηση ιχθύων, η ρίψη, η πόντιση ή η ανάσυρση αλιευτικών εργαλείων για τον σκοπό της αλιείας του εν λόγω αποθέματος.

2.   Η μεταφόρτωση, η διατήρηση επί του σκάφους, η μεταποίηση επί του σκάφους, η μεταβίβαση, ο εγκλωβισμός, η πάχυνση και η εκφόρτωση ιχθύων και αλιευτικών προϊόντων από το εν λόγω απόθεμα που έχει αλιευθεί από τα εν λόγω σκάφη, εξακολουθεί να επιτρέπεται για αλιεύματα που έχουν αλιευθεί πριν από την εν λόγω ημερομηνία.

3.   Τα ανεπιθύμητα αλιεύματα ειδών από το εν λόγω απόθεμα που αλιεύονται από τα εν λόγω σκάφη, μεταφέρονται και διατηρούνται επί των αλιευτικών σκαφών, καταγράφονται, εκφορτώνονται και προσμετρώνται στις ποσοστώσεις σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3).

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 21 Οκτωβρίου 2020.

Για την Επιτροπή

Εξ ονόματος της Προέδρου

Virginijus SINKEVICIUS

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) 2020/123 του Συμβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 2020, σχετικά με τον καθορισμό για το 2020 για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων στα ενωσιακά ύδατα και για τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη, σε ορισμένα μη ενωσιακά ύδατα (ΕΕ L 25 της 30.1.2020, σ. 1).

(3)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την κοινή αλιευτική πολιτική, την τροποποίηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 και (ΕΚ) αριθ. 639/2004 και της απόφασης 2004/585/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 22).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αριθ.

27/TQ123

Κράτος μέλος

Βέλγιο

Απόθεμα

WHG/08.

Είδος

Νταούκι Ατλαντικού (Merlangius merlangus)

Ζώνη

8

Ημερομηνία απαγόρευσης

1.10.2020


27.10.2020   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 357/4


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/1558 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 21ης Οκτωβρίου 2020

για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας σελαχιών στα ενωσιακά ύδατα των ζωνών 8 και 9 για σκάφη που φέρουν σημαία Βελγίου

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2009, περί θεσπίσεως ενωσιακού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής (1), και ιδίως το άρθρο 36 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2020/123 του Συμβουλίου (2) καθορίζει ποσοστώσεις για το 2020.

(2)

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έλαβε η Επιτροπή, τα αλιεύματα του αποθέματος σελαχιών στις ζώνες 8 και 9 από σκάφη που φέρουν σημαία Βελγίου ή είναι νηολογημένα στο Βέλγιο έχουν εξαντλήσει την ποσόστωση που έχει κατανεμηθεί για το 2020.

(3)

Ως εκ τούτου, είναι αναγκαία η απαγόρευση ορισμένων αλιευτικών δραστηριοτήτων για το εν λόγω απόθεμα.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Εξάντληση ποσόστωσης

Η αλιευτική ποσόστωση που κατανεμήθηκε για το 2020 στο Βέλγιο για το απόθεμα σελαχιών στα ενωσιακά ύδατα των ζωνών 8 και 9, που αναφέρεται στο παράρτημα, θεωρείται ότι έχει εξαντληθεί από την ημερομηνία που καθορίζεται στο εν λόγω παράρτημα.

Άρθρο 2

Απαγορεύσεις

1.   Η αλιεία του αποθέματος που αναφέρεται στο άρθρο 1 από σκάφη που φέρουν σημαία Βελγίου ή είναι νηολογημένα στο Βέλγιο, απαγορεύεται από την ημερομηνία που καθορίζεται στο παράρτημα. Απαγορεύεται, ιδίως, η αναζήτηση ιχθύων, η ρίψη, η πόντιση ή η ανάσυρση αλιευτικών εργαλείων για τον σκοπό της αλιείας του εν λόγω αποθέματος.

2.   Η μεταφόρτωση, η διατήρηση επί του σκάφους, η μεταποίηση επί του σκάφους, η μεταβίβαση, ο εγκλωβισμός, η πάχυνση και η εκφόρτωση ιχθύων και αλιευτικών προϊόντων από το εν λόγω απόθεμα που έχει αλιευθεί από τα εν λόγω σκάφη, εξακολουθεί να επιτρέπεται για αλιεύματα που έχουν αλιευθεί πριν από την εν λόγω ημερομηνία.

3.   Τα ανεπιθύμητα αλιεύματα ειδών από το εν λόγω απόθεμα που αλιεύονται από τα εν λόγω σκάφη, μεταφέρονται και διατηρούνται επί των αλιευτικών σκαφών, καταγράφονται, εκφορτώνονται και προσμετρώνται στις ποσοστώσεις σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3).

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 21 Οκτωβρίου 2020.

Για την Επιτροπή

Εξ ονόματος της Προέδρου

Virginijus SINKEVICIUS

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) 2020/123 του Συμβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 2020, σχετικά με τον καθορισμό για το 2020 για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων στα ενωσιακά ύδατα και για τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη, σε ορισμένα μη ενωσιακά ύδατα (ΕΕ L 25 της 30.1.2020, σ. 1).

(3)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την κοινή αλιευτική πολιτική, την τροποποίηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 και (ΕΚ) αριθ. 639/2004 και της απόφασης 2004/585/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 22).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αριθ.

26/TQ123

Κράτος μέλος

Βέλγιο

Απόθεμα

SRX/89-C. συμπεριλαμβανομένων των RJC/89-C., RJH/89-C., RJN/89-C., RJU/8-C. και RJU/9-C.

Είδος

Σελάχια (Rajiformes)

Ζώνη

Ενωσιακά ύδατα των ζωνών 8 και 9

Ημερομηνία απαγόρευσης

1.10.2020


27.10.2020   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 357/7


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/1559 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 26ης Οκτωβρίου 2020

σχετικά με την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470 για την κατάρτιση ενωσιακού καταλόγου νέων τροφίμων

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με τα νέα τρόφιμα, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 258/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1852/2001 της Επιτροπής (1), και ιδίως το άρθρο 12,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283, η Επιτροπή όφειλε να καταρτίσει, έως την 1η Ιανουαρίου 2018, τον ενωσιακό κατάλογο με τα νέα τρόφιμα που εγκρίθηκαν ή κοινοποιήθηκαν σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 258/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2).

(2)

Ο ενωσιακός κατάλογος με τα νέα τρόφιμα που εγκρίθηκαν ή κοινοποιήθηκαν σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 258/97 καταρτίστηκε με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2017/2470 της Επιτροπής (3).

(3)

Με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2018/1023 της Επιτροπής (4) διορθώθηκε ο αρχικός ενωσιακός κατάλογος νέων τροφίμων που παρατίθεται στο παράρτημα του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470, με την αντικατάσταση του εν λόγω παραρτήματος. Στο μεταξύ, εκδόθηκαν οκτώ εκτελεστικοί κανονισμοί της Επιτροπής, οι εκτελεστικοί κανονισμοί (ΕΕ) 2018/460 (5), (ΕΕ) 2018/461 (6), (ΕΕ) 2018/462 (7), (ΕΕ) 2018/469 (8), (ΕΕ) 2018/991 (9), (ΕΕ) 2018/1011 (10), (ΕΕ) 2018/1018 (11) και (ΕΕ) 2018/1032 (12), με τους οποίους εγκρίνεται η διάθεση νέων τροφίμων στην αγορά ή επεκτείνεται η χρήση νέων τροφίμων, αντίστοιχα. Με τους εν λόγω εκτελεστικούς κανονισμούς επικαιροποιήθηκε επίσης ο ενωσιακό κατάλογος. Ωστόσο, τα εν λόγω νέα τρόφιμα και οι επεκτάσεις της χρήσης νέων τροφίμων δεν περιλαμβάνονται πλέον στον κατάλογο, όπως αυτός αντικαταστάθηκε με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2018/1023.

(4)

Για λόγους σαφήνειας και ασφάλειας δικαίου, ο ενωσιακός κατάλογος νέων τροφίμων που παρατίθεται στο παράρτημα του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470 θα πρέπει, συνεπώς, να τροποποιηθεί για να συμπεριλάβει και πάλι αυτά τα νέα τρόφιμα και τις επεκτάσεις της χρήσης νέων τροφίμων στον ενωσιακό κατάλογο. Δεδομένου ότι αυτά τα νέα τρόφιμα και οι επεκτάσεις της χρήσης νέων τροφίμων συμπεριλαμβάνονταν στον ενωσιακό κατάλογο έως την έναρξη ισχύος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/1023 στις 13 Αυγούστου 2018, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται από την εν λόγω ημερομηνία.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από τις 13 Αυγούστου 2018.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2020.

Για την Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ΕΕ L 327 της 11.12.2015, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 258/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 1997, σχετικά με τα νέα τρόφιμα και τα νέα συστατικά τροφίμων (ΕΕ L 43 της 14.2.1997, σ. 1).

(3)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/2470 της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2017, για την κατάρτιση ενωσιακού καταλόγου νέων τροφίμων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα νέα τρόφιμα (ΕΕ L 351 της 30.12.2017, σ. 72).

(4)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/1023 της Επιτροπής, της 23ης Ιουλίου 2018, για τη διόρθωση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470 για την κατάρτιση ενωσιακού καταλόγου νέων τροφίμων (ΕΕ L 187 της 24.7.2018, σ. 1).

(5)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/460 της Επιτροπής, της 20ής Μαρτίου 2018, για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά των φλωροτανίνων Ecklonia cava ως νέου συστατικού τροφίμων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470 της Επιτροπής (ΕΕ L 78 της 21.3.2018, σ. 2).

(6)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/461 της Επιτροπής, της 20ής Μαρτίου 2018, για την έγκριση της επέκτασης της χρήσης εκχυλίσματος πλούσιου σε ταξιφολίνη ως νέου τροφίμου σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470 της Επιτροπής (ΕΕ L 78 της 21.3.2018, σ. 7).

(7)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/462 της Επιτροπής, της 20ής Μαρτίου 2018, για την έγκριση της επέκτασης της χρήσης της L-εργοθειονεΐνης ως νέου τροφίμου σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470 της Επιτροπής (ΕΕ L 78 της 21.3.2018, σ. 11).

(8)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/469 της Επιτροπής, της 21ης Μαρτίου 2018, για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά εκχυλίσματος τριών ριζών βοτάνων (Cynanchum wilfordii Hemsley, Phlomis umbrosa Turcz. και Angelica gigas Nakai) ως νέου τροφίμου σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470 της Επιτροπής (ΕΕ L 79 της 22.3.2018, σ. 11).

(9)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/991 της Επιτροπής, της 12ης Ιουλίου 2018, για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά υδρολύματος λυσοζύμης λευκώματος αυγών όρνιθας ως νέου συστατικού τροφίμων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470 της Επιτροπής (ΕΕ L 177 της 13.7.2018, σ. 9).

(10)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/1011 της Επιτροπής, της 17ης Ιουλίου 2018, για την έγκριση της επέκτασης των επιπέδων χρήσης μανιταριών επεξεργασμένων με υπεριώδη ακτινοβολία ως νέου τροφίμου σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470 της Επιτροπής (ΕΕ L 181 της 18.7.2018, σ. 4).

(11)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/1018 της Επιτροπής, της 18ης Ιουλίου 2018, για την έγκριση της επέκτασης της χρήσης της μαγιάς αρτοποιίας (Saccharomyces cerevisiae) επεξεργασμένης με υπεριώδη ακτινοβολία ως νέου τροφίμου βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470 της Επιτροπής (ΕΕ L 183 της 19.7.2018, σ. 9).

(12)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/1032 της Επιτροπής, της 20ής Ιουλίου 2018, για την έγκριση της επέκτασης της χρήσης του ελαίου φυκών που προέρχεται από το μικροφύκος Schizochytrium sp. ως νέου τροφίμου σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470 της Επιτροπής (ΕΕ L 185 της 23.7.2018, σ. 9).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το παράρτημα τροποποιείται ως εξής.

1)

Ο πίνακας 1 (Εγκεκριμένα νέα τρόφιμα) τροποποιείται ως εξής:

α)

παρεμβάλλεται η ακόλουθη εγγραφή μεταξύ της εγγραφής «έλαιο Echium plantagineum» και της εγγραφής «προϊόν υδρόλυσης μεμβρανών αυγού»:

Εγκεκριμένο νέο τρόφιμο

Προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί το νέο τρόφιμο

Επιπρόσθετες ειδικές απαιτήσεις επισήμανσης

Άλλες απαιτήσεις

«Φλωροτανίνες Ecklonia cava

Συγκεκριμένη κατηγορία τροφίμων

Ανώτατα επίπεδα

Η ονομασία του νέου τροφίμου στην επισήμανση των τροφίμων στα οποία περιέχεται είναι “Φλωροτανίνες Ecklonia cava”.

Τα συμπληρώματα διατροφής που περιέχουν φλωροτανίνες Ecklonia cava φέρουν την ακόλουθη δήλωση:

α)

Το παρόν συμπλήρωμα διατροφής δεν πρέπει να καταναλώνεται από παιδιά/εφήβους κάτω των δώδεκα/δεκατεσσάρων/δεκαοκτώ(*) ετών.

β)

Το παρόν συμπλήρωμα διατροφής δεν πρέπει να καταναλώνεται από άτομα με παθήσεις του θυρεοειδούς ή από άτομα που γνωρίζουν ή έχουν υποδειχθεί ως άτομα που διατρέχουν κίνδυνο να εμφανίσουν παθήσεις του θυρεοειδούς.

γ)

Το παρόν συμπλήρωμα διατροφής δεν πρέπει να καταναλώνεται αν καταναλώνονται επίσης άλλα συμπληρώματα διατροφής που περιέχουν ιώδιο.

(*)

Ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα για την οποία προορίζεται το συμπλήρωμα διατροφής.»

 

Συμπληρώματα διατροφής, όπως ορίζονται στην οδηγία 2002/46/ΕΚ, που προορίζονται για τον γενικό πληθυσμό, με εξαίρεση τα παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών

163 mg/ημέρα για εφήβους ηλικίας 12-14 ετών

230 mg/ημέρα για εφήβους ηλικίας άνω των 14 ετών

263 mg/ημέρα για ενήλικες

β)

η εγγραφή «Εκχύλισμα πλούσιο σε ταξιφολίνη» αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Εκχύλισμα πλούσιο σε ταξιφολίνη

Συγκεκριμένη κατηγορία τροφίμων

Ανώτατα επίπεδα

Η ονομασία του νέου τροφίμου στην επισήμανση των τροφίμων στα οποία περιέχεται είναι “εκχύλισμα πλούσιο σε ταξιφολίνη”

 

Γιαούρτι απλό/Γιαούρτι με φρούτα(*)

0,020 g/kg

Κεφίρ(*)

0,008 g/kg

Βουτυρόγαλα(*)

0,005 g/kg

Γάλα σε σκόνη(*)

0,052 g/kg

Κρέμα(*)

0,070 g/kg

Όξινη κρέμα(*)

0,050 g/kg

Τυρί(*)

0,090 g/kg

Βούτυρο(*)

0,164 g/kg

Είδη ζαχαροπλαστικής από σοκολάτα

0,070 g/kg

Μη αλκοολούχα ποτά

0,020 g/L

Συμπληρώματα διατροφής, όπως ορίζονται στην οδηγία 2002/46/ΕΚ, τα οποία προορίζονται για τον γενικό πληθυσμό, εκτός από βρέφη, μικρά παιδιά, παιδιά και εφήβους κάτω των 14 ετών

100 mg/ημέρα

(*)

Όταν χρησιμοποιείται σε γαλακτοκομικά προϊόντα, το πλούσιο σε ταξιφολίνη εκχύλισμα δεν μπορεί να αντικαταστήσει, εν όλω ή εν μέρει, κανένα συστατικό του γάλακτος»

γ)

η εγγραφή «L-εργοθειονεΐνη» αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«L-Εργοθειονεΐνη

Συγκεκριμένη κατηγορία τροφίμων

Ανώτατα επίπεδα

Η ονομασία του νέου τροφίμου στην επισήμανση των τροφίμων στα οποία περιέχεται είναι “L-εργοθειονεΐνη”

 

Μη αλκοολούχα ροφήματα

0,025 g/kg

Ποτά με βάση το γάλα

0,025 g/kg

“Νωπά” γαλακτοκομικά προϊόντα(*)

0,040 g/kg

Μπάρες δημητριακών

0,2 g/kg

Είδη ζαχαροπλαστικής από σοκολάτα

0,25 g/kg

Συμπληρώματα διατροφής, όπως ορίζονται στην οδηγία 2002/46/ΕΚ

30 mg/ημέρα για τον γενικό πληθυσμό (εκτός των εγκύων και των θηλαζουσών γυναικών)

20 mg/ημέρα για τα παιδιά άνω των 3 ετών

(*)

Όταν χρησιμοποιείται σε γαλακτοκομικά προϊόντα, η L-εργοθειονεΐνη δεν μπορεί να αντικαταστήσει, εν όλω ή εν μέρει, κανένα συστατικό του γάλακτος»

δ)

παρεμβάλλεται η ακόλουθη εγγραφή μεταξύ της εγγραφής «L-εργοθειονεΐνη» και της εγγραφής “Άλας με νάτριο του συμπλόκου Fe(ΙΙΙ)-EDTA»:

«Εκχύλισμα των τριών ριζών βοτάνων (Cynanchum wilfordii Hemsley, Phlomis umbrosa Turcz. και Angelica gigas Nakai)

Συγκεκριμένη κατηγορία τροφίμων

Ανώτατα επίπεδα

Η ονομασία του νέου τροφίμου στην επισήμανση των τροφίμων που το περιέχουν είναι “εκχύλισμα των τριών ριζών βοτάνων (Cynanchum wilfordii Hemsley, Phlomis umbrosa Turcz. και Angelica gigas Nakai)”.

Η επισήμανση των συμπληρωμάτων διατροφής που περιέχουν εκχύλισμα του μείγματος των τριών ριζών βοτάνων φέρει δήλωση που βρίσκεται πολύ κοντά στον κατάλογο των συστατικών που υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να καταναλώνονται από άτομα που έχουν γνωστή αλλεργία στο σέλινο.»

 

Συμπληρώματα διατροφής, όπως ορίζονται στην οδηγία 2002/46/ΕΚ για ενήλικες

175 mg/ημέρα

ε)

παρεμβάλλεται η ακόλουθη εγγραφή μεταξύ της εγγραφής «Ελαιορητίνη λυκοπενίου από τομάτες» και της εγγραφής «Κιτρικό μηλικό μαγνήσιο»:

«Υδρόλυμα λυσοζύμης λευκώματος αυγών όρνιθας

Συγκεκριμένη κατηγορία τροφίμων

Ανώτατα επίπεδα

Η ονομασία του νέου τροφίμου στην επισήμανση των συμπληρωμάτων διατροφής στα οποία περιέχεται είναι “Υδρόλυμα λυσοζύμης λευκώματος αυγών όρνιθας”».

 

Συμπληρώματα διατροφής, όπως ορίζονται στην οδηγία 2002/46/ΕΚ, που προορίζονται για ενήλικες

1 000 mg/ημέρα

στ)

η εγγραφή «Μανιτάρια (Agaricus bisporus) επεξεργασμένα με υπεριώδη ακτινοβολία» αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Μανιτάρια (Agaricus bisporus) επεξεργασμένα με υπεριώδη ακτινοβολία

Συγκεκριμένη κατηγορία τροφίμων

Ανώτατα επίπεδα βιταμίνης D2

1.

Η ονομασία στην ετικέτα του νέου τροφίμου ή των τροφίμων στα οποία περιέχεται είναι “Μανιτάρια (Agaricus bisporus) επεξεργασμένα με υπεριώδη ακτινοβολία”.

2.

Η ονομασία στην ετικέτα του νέου τροφίμου ή των τροφίμων στα οποία περιέχεται συνοδεύεται από ένδειξη ότι “χρησιμοποιήθηκε ελεγχόμενη επεξεργασία με φως για την αύξηση των επιπέδων της βιταμίνης D” ή “χρησιμοποιήθηκε επεξεργασία με υπεριώδη ακτινοβολία για την αύξηση των επιπέδων της βιταμίνης D2”.»

 

Μανιτάρια (Agaricus bisporus)

20 μg βιταμίνης D2/100 g νωπού βάρους

ζ)

η εγγραφή «Μαγιά αρτοποιίας (Saccharomyces cerevisiae) επεξεργασμένη με υπεριώδη ακτινοβολία» αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Μαγιά αρτοποιίας (Saccharomyces cerevisiae) επεξεργασμένη με υπεριώδη ακτινοβολία

Συγκεκριμένη κατηγορία τροφίμων

Ανώτατα επίπεδα βιταμίνης D2

Η ονομασία του νέου τροφίμου στην επισήμανση των τροφίμων στα οποία περιέχεται είναι “μαγιά με βιταμίνη D” ή “μαγιά με βιταμίνη D2

 

Ψωμιά και αρτίδια παραχθέντα με μαγιά

5 μg βιταμίνης D2/100 g

Εκλεκτής ποιότητας αρτοσκευάσματα παραχθέντα με μαγιά

5 μg βιταμίνης D2/100 g

Συμπληρώματα διατροφής, όπως ορίζονται στην οδηγία 2002/46/ΕΚ

 

Προσυσκευασμένη νωπή ή ξηρά μαγιά για ψήσιμο στο σπίτι

45 μg/100 g για τη νωπή μαγιά

200 μg/100 g για την ξηρά μαγιά

1.

Η ονομασία του νέου τροφίμου στην επισήμανση των τροφίμων είναι “μαγιά με βιταμίνη D” ή “μαγιά με βιταμίνη D2”.

2.

Η επισήμανση του νέου τροφίμου φέρει δήλωση ότι το τρόφιμο προορίζεται μόνο για ψήσιμο και ότι δεν θα πρέπει να καταναλώνεται ωμό.

3.

Η επισήμανση του νέου τροφίμου φέρει οδηγίες χρήσης για τους τελικούς καταναλωτές, έτσι ώστε τα τελικά προϊόντα που ψήνονται στο σπίτι να μην υπερβαίνουν τη μέγιστη συγκέντρωση των 5 μg/100 g βιταμίνης D2»

η)

η εγγραφή «Έλαιο Schizochytrium sp. (T18)» αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

«Έλαιο Schizochytrium sp. (T18)

Συγκεκριμένη κατηγορία τροφίμων

Ανώτατα επίπεδα

Η ονομασία του νέου τροφίμου στην επισήμανση των τροφίμων στα οποία περιέχεται είναι “Έλαιο από μικροφύκη Schizochytrium sp.”»

 

Γαλακτοκομικά προϊόντα εκτός από τα ποτά με βάση το γάλα

200 mg/100 g ή για τυροκομικά προϊόντα 600 mg/100 g

Ανάλογα γαλακτοκομικών εκτός από τα ποτά

200 mg/100 g ή για τα ανάλογα τυροκομικών 600 mg/100 g

Λιπαρές ουσίες για επάλειψη και σάλτσες

600 mg/100 g

Δημητριακά προγεύματος

500 mg/100 g

Συμπληρώματα διατροφής, όπως ορίζονται στην οδηγία 2002/46/ΕΚ

250 mg/ημέρα για τον γενικό πληθυσμό

450 mg/ημέρα για εγκύους και θηλάζουσες γυναίκες

Υποκατάστατα του συνόλου του διαιτολογίου για τον έλεγχο του σωματικού βάρους, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 609/2013, και υποκατάστατα γεύματος για έλεγχο του βάρους

250 mg/γεύμα

Ποτά με βάση το γάλα και παρόμοια προϊόντα που προορίζονται για μικρά παιδιά

200 mg/100 g

Τρόφιμα για την καταβολή έντονων μυϊκών προσπαθειών, ιδίως για τους αθλητές

Τρόφιμα που φέρουν δήλωση σχετικά με την απουσία ή τη μειωμένη παρουσία γλουτένης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 828/2014 της Επιτροπής

Τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 609/2013

Σύμφωνα με τις ειδικές διατροφικές απαιτήσεις των ατόμων για τα οποία προορίζονται τα προϊόντα

Προϊόντα αρτοποιίας (ψωμιά, ψωμάκια, μπισκότα με προσθήκη γλυκαντικών)

200 mg/100 g

Μπάρες δημητριακών

500 mg/100 g

Μαγειρικά λίπη

360 mg/100 g

Μη αλκοολούχα ροφήματα (περιλαμβάνονται ανάλογα γαλακτοκομικών και ποτά με βάση το γάλα)

80 mg/100 ml

Παρασκευάσματα για βρέφη και παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής ηλικίας, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 609/2013

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 609/2013

Επεξεργασμένες τροφές με βάση τα δημητριακά και παιδικές τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 609/2013

200 mg/100 g

Πολτός φρούτων/λαχανικών

100 mg/100 g

2)

Ο πίνακας 2 (Προδιαγραφές) τροποποιείται ως εξής:

α)

παρεμβάλλεται η ακόλουθη εγγραφή μεταξύ της εγγραφής «Έλαιο Echium plantagineum» και της εγγραφής «Προϊόν υδρόλυσης μεμβρανών αυγού»:

Εγκεκριμένο νέο τρόφιμο

Προδιαγραφές

«Φλωροτανίνες Ecklonia cava

Περιγραφή/Ορισμός

Οι φλωροτανίνες Ecklonia cava λαμβάνονται με εκχύλιση με αλκοόλη από το βρώσιμο θαλάσσιο φύκι Ecklonia cava. Το εκχύλισμα είναι μια σκούρα καφέ σκόνη πλούσια σε φλωροτανίνες, πολυφαινολικές ενώσεις που περιέχονται ως δευτερογενείς μεταβολίτες σε ορισμένα είδη φαιοφυκών.

Χαρακτηριστικά/Σύνθεση

Περιεκτικότητα σε φλωροτανίνες: 90 ± 5 %

Αντιοξειδωτική δράση: > 85 %

Υγρασία: < 5 %

Τέφρα: < 5 %

Μικροβιολογικά κριτήρια

Συνολικός αριθμός βιώσιμων κυττάρων: < 3 000 CFU/g

Ζυμομύκητες/Ευρωτομύκητες: < 300 CFU/g

Κολοβακτηριοειδή: Αρνητική δοκιμή

Salmonella spp.: Αρνητική δοκιμή

Χρυσίζων σταφυλόκοκκος (Staphylococcus aureus): Αρνητική δοκιμή

Βαρέα μέταλλα και αλογόνα

Μόλυβδος: < 3,0 mg/kg

Υδράργυρος: < 0,1 mg/kg

Κάδμιο: < 3,0 mg/kg

Αρσενικό: < 25,0 mg/kg

Ανόργανο αρσενικό: < 0,5 mg/kg

Ιώδιο: 150,0 – 650,0 mg/kg

CFU: Colony Forming Units (μονάδες σχηματισμού αποικιών)»

β)

η εγγραφή «Ορισμός» για το «Εκχύλισμα πλούσιο σε ταξιφολίνη» αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Εκχύλισμα πλούσιο σε ταξιφολίνη

Ορισμός:

Χημική ονομασία: [(2R,3R)-2-(3,4-διυδροξυφαινυλο)-3,5,7-τριυδροξυ-2,3-διυδροχρωμεν-4-όνη, γνωστή και ως (+)-trans-(2R,3R)-διυδροκερκετίνη], με τη μορφή cis σε αναλογία όχι μεγαλύτερη του 2 %»

γ)

παρεμβάλλεται η ακόλουθη εγγραφή μεταξύ της εγγραφής «L-εργοθειονεΐνη» και της εγγραφής «Άλας με νάτριο του συμπλόκου Fe(ΙΙΙ)-EDTA»:

«Εκχύλισμα των τριών ριζών βοτάνων (Cynanchum wilfordii Hemsley, Phlomis umbrosa Turcz. και Angelica gigas Nakai)

Περιγραφή/Ορισμός:

Το μείγμα των τριών ριζών βοτάνων είναι υποκίτρινη καφετιά λεπτή σκόνη που παράγεται με εκχύλιση ζεστού νερού, συμπύκνωση μέσω εξάτμισης και ξήρανσης με ψεκασμό

Σύνθεση του εκχυλίσματος του μείγματος των 3 ριζών βοτάνων

Ρίζα Cynanchum wilfordii: 32,5 % (κ.β.)

Ρίζα Phlomis umbrosa: 32,5 % (κ.β.)

Ρίζα Angelica gigas: 35,0 % (κ.β.)

Προδιαγραφές

Απώλειες κατά την ξήρανση: NMT 100 mg/g

Δοκιμασία

Κινναμωμικό οξύ: 0,012 – 0,039 mg/g

Μεθυλεστέρας Shanzhiside: 0,20 – 1,55 mg/g

Nodakenin: 3,35 – 10,61 mg/g

Methoxsalen: < 3 mg/g

Φαινόλες: 13,0 – 40,0 mg/g

Κουμαρίνες: 13,0 – 40,0 mg/g

Ιριδοειδή: 13,0 – 39,0 mg/g

Σαπωνίνες: 5,0 – 15,5 mg/g

Θρεπτικά συστατικά

Υδατάνθρακες: 600 – 880 mg/g

Πρωτεΐνες: 70 – 170 mg/g

Λίπη: < 4 mg/g

Μικροβιολογικές παράμετροι

Συνολικός βιώσιμος αριθμός μικροοργανισμών: < 5 000 CFU/g

Σύνολο ευρωτίασης (μούχλας) και ζυμομυκήτων: < 100 CFU/g

Κολοβακτηριοειδή: < 10 CFU/g

Σαλμονέλα: Αρνητικό/25 g

Escherichia coli: Αρνητικό/25 g

Χρυσίζων σταφυλόκοκκος (Staphylococcus aureus): Αρνητικό/25 g

Βαρέα μέταλλα

Μόλυβδος: < 0,65 mg/kg

Αρσενικό: < 3,0 mg/kg

Υδράργυρος: < 0,1 mg/kg

Κάδμιο: < 1,0 mg/kg

CFU: Colony Forming Units (μονάδες σχηματισμού αποικιών)»

δ)

παρεμβάλλεται η ακόλουθη εγγραφή μεταξύ της εγγραφής «Ελαιορητίνη λυκοπενίου από τομάτες» και της εγγραφής «Κιτρικό μηλικό μαγνήσιο»:

«Υδρόλυμα λυσοζύμης λευκώματος αυγών όρνιθας

Περιγραφή/Ορισμός

Το υδρόλυμα λυσοζύμης λευκώματος αυγών όρνιθας λαμβάνεται από τη λυσοζύμη λευκώματος αυγών όρνιθας μέσω ενζυμικής διαδικασίας, με χρήση σουμπτιλισίνης από Bacillus licheniformis.

Το προϊόν είναι μια λευκή έως υποκίτρινη σκόνη.

Προδιαγραφές

Πρωτεΐνες [TN(*) x 5,30]: 80-90 %

Τρυπτοφάνη: 5-7 %

λόγος Τρυπτοφάνης/LNAA(**): 0,18-0,25

Βαθμός υδρόλυσης: 19-25 %

Υγρασία: < 5 %

Τέφρα: < 10 %

Νάτριο: < 6 %

Βαρέα μέταλλα

Αρσενικό: < 1 ppm

Μόλυβδος: < 1 ppm

Κάδμιο: < 0,5 ppm

Υδράργυρος: < 0,1 ppm

Μικροβιολογικά κριτήρια

Συνολικοί αερόβιοι μικροοργανισμοί: < 103 CFU/g

Συνολικός συνδυασμένος αριθμός ζυμομυκήτων και ευρωτομυκήτων: < 102 CFU/g

Εντεροβακτήρια: < 10 CFU/g

Salmonella spp: Απουσία σε 25 g

Escherichia coli: Απουσία σε 10 g

Χρυσίζων σταφυλόκοκκος (Staphylococcus aureus): Απουσία σε 10 g

Pseudomonas aeruginosa: Απουσία σε 10 g

*

TN: ολικό άζωτο

**

LNAA: μεγάλα ουδέτερα αμινοξέα»

ε)

η εγγραφή «Μανιτάρια (Agaricus bisporus) επεξεργασμένα με υπεριώδη ακτινοβολία» αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Μανιτάρια (Agaricus bisporus) επεξεργασμένα με υπεριώδη ακτινοβολία

Περιγραφή/Ορισμός

Μανιτάρια Agaricus bisporus που προορίζονται για εμπορική εκμετάλλευση και υποβάλλονται σε επεξεργασία με υπεριώδες φως μετά τη συγκομιδή.

Ακτινοβολία UV: διεργασία ακτινοβόλησης με υπεριώδες φως μήκους κύματος 200-800 nm.

Βιταμίνη D2

Χημική ονομασία: (3β,5Z,7E,22E)-9,10-σεκοεργοστα-5,7,10(19),22-τετραεν-3-όλη

Συνώνυμο: Εργοκαλσιφερόλη

Αριθ. CAS: 50-14-6

Μοριακό βάρος: 396,65 g/mol

Περιεκτικότητες

Βιταμίνη D2 στο τελικό προϊόν: 5-20 μg/100 g νωπού βάρους κατά τη λήξη της διάρκειας ζωής.»

στ)

η εγγραφή «Μαγιά αρτοποιίας (Saccharomyces cerevisiae) επεξεργασμένη με υπεριώδη ακτινοβολία» αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Μαγιά αρτοποιίας (Saccharomyces cerevisiae) επεξεργασμένη με υπεριώδη ακτινοβολία

Περιγραφή/Ορισμός

Η μαγιά αρτοποιίας (Saccharomyces cerevisiae) υποβάλλεται σε επεξεργασία με υπεριώδες φως για να προκληθεί η μετατροπή της εργοστερόλης σε βιταμίνη D2 (εργοκαλσιφερόλη). Η περιεκτικότητα του συμπυκνώματος μαγιάς σε βιταμίνη D2 κυμαίνεται από 800 000 έως 3 500 000 IU βιταμίνης D/100 g (200-875 μg/g). Η μαγιά μπορεί να αδρανοποιηθεί.

Το συμπύκνωμα μαγιάς αναμειγνύεται με συνήθη μαγιά αρτοποιίας προκειμένου να μην υπερβεί το ανώτατο επίπεδο στην προσυσκευασμένη νωπή ή ξηρά μαγιά για ψήσιμο στο σπίτι.

Καστανοί κόκκοι ελεύθερης ροής.

Βιταμίνη D2

Χημική ονομασία: (5Z,7E,22E)-(3S)-9,10-σεκοεργοστα-5,7,10(19),22-τετραεν-3-όλη

Συνώνυμο: Εργοκαλσιφερόλη

Αριθ. CAS: 50-14-6

Μοριακό βάρος: 396,65 g/mol

Μικροβιολογικά κριτήρια του συμπυκνώματος μαγιάς

Κολοβακτηριοειδή: ≤ 103/g

Escherichia coli: ≤ 10/g

Σαλμονέλα: Απουσία σε 25 g»


27.10.2020   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 357/17


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/1560 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 26ης Οκτωβρίου 2020

σχετικά με την τροποποίηση του παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 152/2009 για τον καθορισμό μεθόδων δειγματοληψίας και ανάλυσης για τον επίσημο έλεγχο των ζωοτροφών

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2017, για τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες που διενεργούνται με σκοπό την εξασφάλιση της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές και των κανόνων για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, για την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 999/2001, (ΕΚ) αριθ. 396/2005, (ΕΚ) αριθ. 1069/2009, (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, (EE) αριθ. 652/2014, (ΕΕ) 2016/429 και (ΕΕ) 2016/2031, των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1/2005 και (ΕΚ) αριθ. 1099/2009 και των οδηγιών του Συμβουλίου 98/58/ΕΚ, 1999/74/ΕΚ, 2007/43/ΕΚ, 2008/119/ΕΚ και 2008/120/ΕΚ και για την κατάργηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 854/2004 και (ΕΚ) αριθ. 882/2004, των οδηγιών του Συμβουλίου 89/608/ΕΟΚ, 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ, 91/496/ΕΟΚ, 96/23/ΕΚ, 96/93/ΕΚ και 97/78/ΕΚ και της απόφασης 92/438/ΕΟΚ του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 34 παράγραφος 6,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 152/2009 της Επιτροπής (2) θεσπίζει μεθόδους δοκιμής που χρησιμοποιούνται για τη στήριξη των επίσημων ελέγχων για την επιβολή της απαγόρευσης της χρήσης μεταποιημένων ζωικών πρωτεϊνών σε ζωοτροφές για ζώα που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τροφίμων. Στις εν λόγω μεθόδους περιλαμβάνονται οι μέθοδοι ανάλυσης για τον προσδιορισμό των συστατικών ζωικής προέλευσης για τον επίσημο έλεγχο των ζωοτροφών, οι οποίες περιγράφονται στο παράρτημα VI του εν λόγω κανονισμού και εκτελούνται με οπτική μικροσκοπία ή αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR).

(2)

Το εργαστήριο αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ζωικές πρωτεΐνες στις ζωοτροφές και τα εθνικά εργαστήρια αναφοράς στα κράτη μέλη αντιμετώπισαν δυσκολίες στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων μετά την εφαρμογή της μεθόδου της οπτικής μικροσκοπίας που περιγράφεται στο παράρτημα VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 152/2009.

(3)

Για να εξασφαλιστεί σαφήνεια και ασφάλεια δικαίου και να αποφευχθούν αποκλίνουσες ερμηνείες, είναι σκόπιμο να τροποποιηθούν ορισμένες διατάξεις του παραρτήματος VI.

(4)

Ειδικότερα, θα πρέπει να τροποποιηθεί το διάγραμμα ροής παρατηρήσεων για την ανίχνευση ζωικών σωματιδίων σε σύνθετες ζωοτροφές και πρώτες ύλες ζωοτροφών, ώστε να αποσαφηνιστούν οι καταστάσεις στις οποίες απαιτείται μόνο ένας προσδιορισμός για την ολοκλήρωση της ανάλυσης. Θα πρέπει, επίσης, να αναλυθεί λεπτομερέστερα η έκφραση των αποτελεσμάτων. Τέλος, θα πρέπει να αναπροσαρμοστούν τα χαρακτηριστικά του εξοπλισμού και η προετοιμασία των δειγμάτων, με βάση την πείρα που αποκτήθηκε τα τελευταία έξι έτη εφαρμογής της μεθόδου.

(5)

Συνεπώς, το παράρτημα VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 152/2009 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(6)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 152/2009 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2020.

Για την Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ΕΕ L 95 της 7.4.2017, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 152/2009 της Επιτροπής, της 27ης Ιανουαρίου 2009, για τον καθορισμό μεθόδων δειγματοληψίας και ανάλυσης για τον επίσημο έλεγχο των ζωοτροφών (ΕΕ L 54 της 26.2.2009, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το παράρτημα VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 152/2009 τροποποιείται ως εξής:

1)

το σημείο 2.1.1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Αρχή

Τα συστατικά ζωικής προέλευσης που μπορεί να είναι παρόντα σε πρώτες ύλες ζωοτροφών και σε σύνθετες ζωοτροφές που αποστέλλονται προς ανάλυση ταυτοποιούνται με βάση τυπικά χαρακτηριστικά τα οποία είναι ταυτοποιήσιμα με χρήση μικροσκοπίου, όπως μυϊκές ίνες και άλλα σωματίδια κρέατος, χόνδροι, οστά, κέρατα, τρίχες, χνούδι, αίμα, σφαιρίδια γάλακτος, κρύσταλλοι λακτόζης, φτερά, κελύφη αυγών, ψαροκόκαλα και λέπια.»

2)

το σημείο 2.1.2.1.3.2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Γλυκερόλη (χωρίς αραίωση, ιξώδες: 1 490 cP) ή μονιμοποιητικό μέσο με ισοδύναμες ιδιότητες για μη μόνιμο παρασκεύασμα στην αντικειμενοφόρο πλάκα.»

3)

το σημείο 2.1.2.2.2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Εξοπλισμός άλεσης: μαχαίρι ή περιστρεφόμενος μύλος. Αν χρησιμοποιείται περιστρεφόμενος μύλος, δεν επιτρέπονται κόσκινα ≤ 0,5 mm.»

4)

το σημείο 2.1.2.2.3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Κόσκινα με τετράγωνα διάκενα ανοίγματος 0,25 mm και 1 mm. Με εξαίρεση το προκοσκίνισμα του δείγματος, η διάμετρος των κόσκινων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10 cm προκειμένου να αποφεύγεται η απώλεια υλικών. Δεν απαιτείται βαθμονόμηση των κόσκινων.»

5)

στο σημείο 2.1.2.2 προστίθενται τα ακόλουθα σημεία:

«2.1.2.2.9.

Κλίβανος εργαστηρίου

2.1.2.2.10.

Φυγοκεντρικός διαχωριστήρας

2.1.2.2.11.

Διηθητικό χαρτί ποιοτικό φίλτρο κυτταρίνης (μέγεθος πόρων 4-11 μm).»

6)

το σημείο 2.1.3.1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Δειγματοληψία

Χρησιμοποιείται αντιπροσωπευτικό δείγμα, το οποίο λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος I του παρόντος κανονισμού.»

7)

το σημείο 2.1.3.3.1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Αποξήρανση δειγμάτων: τα δείγματα με περιεκτικότητα σε υγρασία > 14 % πρέπει να ξηραίνονται προτού χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με το παράρτημα III του παρόντος κανονισμού.»

8)

το σημείο 2.1.3.3.2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Προκοσκίνισμα δειγμάτων: με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με πιθανή περιβαλλοντική μόλυνση της ζωοτροφής, συνιστάται το προκοσκίνισμα σε 1 mm σύμπηκτων ζωοτροφών και κόκκων και, στη συνέχεια, η παρασκευή και ανάλυση των δύο τμημάτων που προκύπτουν ως χωριστών δειγμάτων.»

9)

το τελευταίο εδάφιο του σημείου 2.1.3.3.4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Το ίζημα συλλέγεται σε διηθητικό χαρτί τοποθετημένο σε χοάνη, ώστε να είναι δυνατός ο διαχωρισμός του εναπομείναντος TCE, αποφεύγοντας παράλληλα την εναπόθεση λίπους στο ίζημα. Το ίζημα ξηραίνεται. Στη συνέχεια συνιστάται η ζύγιση του ιζήματος (ακρίβεια 0,001 g) για τον έλεγχο του σταδίου της ιζηματοποίησης. Τέλος, το ίζημα κοσκινίζεται σε 0,25 mm κοσκινίζεται σε 0,25 mm και τα δύο κλάσματα που προκύπτουν υποβάλλονται σε εξέταση, εκτός αν το κοσκίνισμα δεν κρίνεται αναγκαίο.»

10)

η πρώτη περίοδος του σημείου 2.1.4.1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Οι αντικειμενοφόρες πλάκες μικροσκοπίου προετοιμάζονται από το ίζημα και, ανάλογα με την επιλογή του χειριστή, είτε από το επίπλευσμα είτε από την πρώτη ύλη.»

11)

το σημείο 2.1.4.2, συμπεριλαμβανομένων των σχημάτων 1 και 2, αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Διάγραμμα ροής παρατηρήσεων για την ανίχνευση ζωικών σωματιδίων σε σύνθετες ζωοτροφές και πρώτες ύλες ζωοτροφών

Οι προετοιμασμένες αντικειμενοφόρες πλάκες υποβάλλονται σε παρατήρηση σύμφωνα με τα διαγράμματα ροής παρατηρήσεων που παρουσιάζονται στα σχήματα 1 και 2.

Οι παρατηρήσεις διενεργούνται με τη χρήση του απλού μικροσκοπίου στο ίζημα και, ανάλογα με την επιλογή του χειριστή, είτε στο επίπλευσμα είτε στην πρώτη ύλη. Το διόφθαλμο μικροσκόπιο μπορεί να χρησιμοποιείται επιπλέον του απλού μικροσκοπίου για τα χονδρόκοκκα κλάσματα. Κάθε αντικειμενοφόρος πλάκα εξετάζεται πλήρως σε διάφορες μεγεθύνσεις. Ακριβείς επεξηγήσεις σχετικά με τον τρόπο χρήσης των διαγραμμάτων ροής παρατηρήσεων παρατίθενται λεπτομερώς σε μια τυποποιημένη διαδικασία λειτουργίας (SOP) που έχει θεσπίσει το EURL-AP και δημοσιεύεται στον ιστότοπό του.

Ο ελάχιστος αριθμός αντικειμενοφόρων πλακών που πρέπει να παρακολουθείται σε κάθε στάδιο του διαγράμματος ροής παρατηρήσεων πρέπει να τηρείται απολύτως, εκτός αν ολόκληρο το υλικό του κλάσματος δεν επιτρέπει την επίτευξη του καθορισμένου αριθμού αντικειμενοφόρων πλακών, π.χ. όταν δεν λαμβάνεται ίζημα. Για την καταγραφή του αριθμού των σωματιδίων δεν χρησιμοποιούνται περισσότερες από 6 αντικειμενοφόρες πλάκες ανά προσδιορισμό.

Όταν προετοιμάζονται πρόσθετες αντικειμενοφόρες πλάκες στο επίπλευσμα ή στην πρώτη ύλη με τη χρήση πιο ειδικού μονιμοποιητικού μέσου με ιδιότητες χρώσης, όπως ορίζεται στο σημείο 2.1.2.1.4, για τον περαιτέρω χαρακτηρισμό δομών (π.χ. φτερά, τρίχες, μυϊκά σωματίδια ή σωματίδια αίματος) που έχουν ανιχνευθεί σε αντικειμενοφόρες πλάκες που έχουν προετοιμαστεί από άλλα μονιμοποιητικά μέσα, όπως ορίζονται στο σημείο 2.1.2.1.3, ο αριθμός των σωματιδίων υπολογίζεται με βάση έναν αριθμό αντικειμενοφόρων πλακών ανά προσδιορισμό που δεν υπερβαίνει τις 6, συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων αντικειμενοφόρων πλακών με πιο ειδικό μονιμοποιητικό μέσο.

Για να διευκολυνθεί η ταυτοποίηση της φύσης και της προέλευσης των σωματιδίων, ο χειριστής μπορεί να χρησιμοποιήσει βοηθητικά εργαλεία, όπως συστήματα στήριξης αποφάσεων, συλλογές φωτογραφιών και δείγματα αναφοράς.

Image 1

(Τα D1 και D2 αναφέρονται στον πρώτο και τον δεύτερο προσδιορισμό· *: χερσαία σπονδυλωτά, ψάρια)

Image 2

(Τα D1 και D2 αναφέρονται στον πρώτο και τον δεύτερο προσδιορισμό· *: χερσαία σπονδυλωτά, ψάρια)

»

12)

το σημείο 2.1.4.3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Αριθμός προσδιορισμών

Οι προσδιορισμοί διενεργούνται σε διαφορετικά επιμέρους δείγματα 50 g έκαστο.

Αν, μετά τη διενέργεια του πρώτου προσδιορισμού σύμφωνα με το διάγραμμα ροής παρατηρήσεων του σχήματος 1, δεν ανιχνευθούν ζωικά σωματίδια, δεν είναι αναγκαίος πρόσθετος προσδιορισμός και το αποτέλεσμα της ανάλυσης καταγράφεται με την ορολογία που προβλέπεται στο σημείο 2.1.5.1.

Αν, μετά τη διενέργεια του πρώτου προσδιορισμού σύμφωνα με το διάγραμμα ροής παρατηρήσεων του σχήματος 1, ανιχνευθούν ένα ή περισσότερα ζωικά σωματίδια συγκεκριμένης φύσης (π.χ. χερσαίων σπονδυλωτών ή ψαριών) και η φύση των σωματιδίων που ανιχνεύθηκαν επιβεβαιώνει το δηλωθέν περιεχόμενο του δείγματος, δεν είναι αναγκαίος δεύτερος προσδιορισμός. Αν ο αριθμός των ζωικών σωματιδίων συγκεκριμένης φύσης που ανιχνεύθηκαν κατά τον πρώτο προσδιορισμό είναι μεγαλύτερος από 5, το αποτέλεσμα της ανάλυσης καταγράφεται βάσει της φύσης των ζωικών σωματιδίων με την ορολογία που προβλέπεται στο σημείο 2.1.5.3. Διαφορετικά, το αποτέλεσμα της ανάλυσης καταγράφεται βάσει της φύσης των ζωικών σωματιδίων με την ορολογία που προβλέπεται στο σημείο 2.1.5.2.

Σε άλλες περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης κατά την οποία δεν έχει υποβληθεί στο εργαστήριο δήλωση περιεχομένου, διενεργείται δεύτερος σε νέο επιμέρους δείγμα.

Αν, μετά τη διενέργεια του δεύτερου προσδιορισμού σύμφωνα με το διάγραμμα ροής παρατηρήσεων του σχήματος 2, ο συνολικός αριθμός των ζωικών σωματιδίων συγκεκριμένης φύσης που ανιχνεύθηκαν κατά τους δύο προσδιορισμούς είναι μεγαλύτερος από 10, το αποτέλεσμα της ανάλυσης καταγράφεται βάσει της φύσης των ζωικών σωματιδίων με την ορολογία που προβλέπεται στο σημείο 2.1.5.3. Διαφορετικά, το αποτέλεσμα της ανάλυσης καταγράφεται βάσει της φύσης των ζωικών σωματιδίων με την ορολογία που προβλέπεται στο σημείο 2.1.5.2.»

13)

το σημείο 2.1.5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Έκφραση των αποτελεσμάτων

Κατά την καταγραφή των αποτελεσμάτων, το εργαστήριο επισημαίνει τον τύπο του υλικού επί του οποίου διενεργήθηκε η ανάλυση (ίζημα, επίπλευσμα ή πρώτη ύλη). Στην έκθεση αναφέρεται σαφώς ο αριθμός των προσδιορισμών που διενεργήθηκαν και τυχόν κοσκίνισμα των κλασμάτων πριν από την προετοιμασία των αντικειμενοφόρων πλακών, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο του σημείου 2.1.3.3.4.

Η έκθεση του εργαστηρίου πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον πληροφορίες σχετικά με την παρουσία συστατικών που προέρχονται από χερσαία σπονδυλωτά και από ψάρια.

Οι διάφορες περιπτώσεις πρέπει να αναφέρονται με τους ακόλουθους τρόπους.

2.1.5.1.

Δεν ανιχνεύθηκαν ζωικά σωματίδια συγκεκριμένης φύσης:

“στον βαθμό που ήταν διακριτό με φωτομικροσκόπιο, στο δείγμα που εξετάστηκε δεν ανιχνεύθηκε κανένα σωματίδιο προερχόμενο από χερσαία σπονδυλωτά.”

“στον βαθμό που ήταν διακριτό με φωτομικροσκόπιο, στο δείγμα που εξετάστηκε δεν ανιχνεύθηκε κανένα σωματίδιο προερχόμενο από ψάρια.”

2.1.5.2.

Ανιχνεύθηκαν από 1 έως 5 ζωικά σωματίδια συγκεκριμένης φύσης κατά τη διενέργεια ενός μόνο προσδιορισμού ή ανιχνεύθηκαν από 1 έως 10 σωματίδια συγκεκριμένης φύσης στην περίπτωση δύο προσδιορισμών [ο αριθμός των ανιχνευθέντων σωματιδίων είναι μικρότερος από το όριο απόφασης στις τυποποιημένες διαδικασίες λειτουργίας (SOP) του εργαστηρίου αναφοράς της ΕΕ για τις ζωικές πρωτεΐνες στις ζωοτροφές (EURL-AP) και δημοσιεύεται στον ιστότοπό του] (1):

Αν έχει διενεργηθεί μόνο ένας προσδιορισμός:

“στον βαθμό που ήταν διακριτό με φωτομικροσκόπιο, στο δείγμα που εξετάστηκε δεν ανιχνεύθηκαν περισσότερα από 5 σωματίδια προερχόμενα από χερσαία σπονδυλωτά. Τα σωματίδια ταυτοποιήθηκαν ως … [οστά, χόνδροι, μύες, τρίχες, κέρατα κ.λπ.]. Αυτή η παρουσία μικρών ποσοτήτων είναι κάτω του ορίου απόφασης που έχει καθοριστεί για την εν λόγω μικροσκοπική μέθοδο.”

“στον βαθμό που ήταν διακριτό με φωτομικροσκόπιο, στο δείγμα που εξετάστηκε δεν ανιχνεύθηκαν περισσότερα από 5 σωματίδια προερχόμενα από ψάρια. Τα σωματίδια ταυτοποιήθηκαν ως … [ψαροκόκκαλα, λέπια, χόνδροι, μύες, ωτόλιθοι, βράγχια κ.λπ.]. Αυτή η παρουσία μικρών ποσοτήτων είναι κάτω του ορίου απόφασης που έχει καθοριστεί για την εν λόγω μικροσκοπική μέθοδο.”

Αν έχουν διενεργηθεί δύο προσδιορισμοί:

“στον βαθμό που ήταν διακριτό με φωτομικροσκόπιο, στο δείγμα που εξετάστηκε δεν ανιχνεύθηκαν κατά τους δύο προσδιορισμούς περισσότερα από 10 σωματίδια προερχόμενα από χερσαία σπονδυλωτά. Τα σωματίδια ταυτοποιήθηκαν ως … [οστά, χόνδροι, μύες, τρίχες, κέρατα κ.λπ.]. Αυτή η παρουσία μικρών ποσοτήτων είναι κάτω του ορίου απόφασης που έχει καθοριστεί για την εν λόγω μικροσκοπική μέθοδο.”

“στον βαθμό που ήταν διακριτό με φωτομικροσκόπιο, στο δείγμα που εξετάστηκε δεν ανιχνεύθηκαν κατά τους δύο προσδιορισμούς περισσότερα από 10 σωματίδια προερχόμενα από ψάρια. Τα σωματίδια ταυτοποιήθηκαν ως … [ψαροκόκκαλα, λέπια, χόνδροι, μύες, ωτόλιθοι, βράγχια κ.λπ.]. Αυτή η παρουσία μικρών ποσοτήτων είναι κάτω του ορίου απόφασης που έχει καθοριστεί για την εν λόγω μικροσκοπική μέθοδο.”

Επιπλέον:

Σε περίπτωση προκοσκινίσματος του δείγματος, η έκθεση του εργαστηρίου επισημαίνει το κλάσμα (κοσκινισμένο κλάσμα, σύμπηκτο κλάσμα ή κόκκοι) στο οποίο ανιχνεύθηκαν ζωικά σωματίδια, στον βαθμό που η ανίχνευση ζωικών σωματιδίων μόνο στο κοσκινισμένο κλάσμα μπορεί να αποτελεί σημάδι μόλυνσης του περιβάλλοντος.

Σε περίπτωση ανίχνευσης μόνο ζωικών σωματιδίων που δεν μπορούν να κατηγοριοποιηθούν είτε ως χερσαία σπονδυλωτά είτε ως ψάρια (π.χ. μυϊκές ίνες), πρέπει να αναφέρεται στην έκθεση ότι ανιχνεύθηκαν μόνο τα εν λόγω ζωικά σωματίδια και ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί η προέλευσή τους από χερσαία σπονδυλωτά.

2.1.5.3.

Ανιχνεύθηκαν περισσότερα από 5 ζωικά σωματίδια συγκεκριμένης φύσης κατά τη διενέργεια ενός μόνο προσδιορισμού ή ανιχνεύθηκαν περισσότερα από 10 σωματίδια συγκεκριμένης φύσης στην περίπτωση δύο προσδιορισμών:

Αν έχει διενεργηθεί μόνο ένας προσδιορισμός:

“στον βαθμό που ήταν διακριτό με φωτομικροσκόπιο, στο δείγμα που εξετάστηκε ανιχνεύθηκαν περισσότερα από 5 σωματίδια προερχόμενα από χερσαία σπονδυλωτά. Τα σωματίδια ταυτοποιήθηκαν ως … [οστά, χόνδροι, μύες, τρίχες, κέρατα κ.λπ.].”

“στον βαθμό που ήταν διακριτό με φωτομικροσκόπιο, στο δείγμα που εξετάστηκε ανιχνεύθηκαν περισσότερα από 5 σωματίδια προερχόμενα από ψάρια. Τα σωματίδια ταυτοποιήθηκαν ως … [ψαροκόκκαλα, λέπια, χόνδροι, μύες, ωτόλιθοι, βράγχια κ.λπ.].”

Αν έχουν διενεργηθεί δύο προσδιορισμοί:

“στον βαθμό που ήταν διακριτό με φωτομικροσκόπιο, στο δείγμα που εξετάστηκε ανιχνεύθηκαν κατά τους δύο προσδιορισμούς περισσότερα από 10 σωματίδια προερχόμενα από χερσαία σπονδυλωτά. Τα σωματίδια ταυτοποιήθηκαν ως … [οστά, χόνδροι, μύες, τρίχες, κέρατα κ.λπ.].”

“στον βαθμό που ήταν διακριτό με φωτομικροσκόπιο, στο δείγμα που εξετάστηκε ανιχνεύθηκαν κατά τους δύο προσδιορισμούς περισσότερα από 10 σωματίδια προερχόμενα από ψάρια. Τα σωματίδια ταυτοποιήθηκαν ως … [ψαροκόκκαλα, λέπια, χόνδροι, μύες, ωτόλιθοι, βράγχια κ.λπ.].”

Επιπλέον:

Σε περίπτωση προκοσκινίσματος του δείγματος, η έκθεση του εργαστηρίου επισημαίνει το κλάσμα (κοσκινισμένο κλάσμα, σύμπηκτο κλάσμα ή κόκκοι) στο οποίο ανιχνεύθηκαν ζωικά σωματίδια, στον βαθμό που η ανίχνευση ζωικών σωματιδίων μόνο στο κοσκινισμένο κλάσμα μπορεί να αποτελεί σημάδι μόλυνσης του περιβάλλοντος.

Σε περίπτωση ανίχνευσης μόνο ζωικών σωματιδίων που δεν μπορούν να κατηγοριοποιηθούν είτε ως χερσαία σπονδυλωτά είτε ως ψάρια (π.χ. μυϊκές ίνες), πρέπει να αναφέρεται στην έκθεση ότι ανιχνεύθηκαν μόνο τα εν λόγω ζωικά σωματίδια και ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί η προέλευσή τους από χερσαία σπονδυλωτά.»


(1)  http://eurl.craw.eu/


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

27.10.2020   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 357/24


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2020/1561 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 23ης Οκτωβρίου 2020

σχετικά με τη χορήγηση προσωρινής στήριξης στην Ουγγαρία, στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) 2020/672, για τον μετριασμό των κινδύνων ανεργίας στην κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της επιδημικής έκρηξης της COVID-19

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/672 του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 2020, σχετικά με τη θέσπιση ευρωπαϊκού μέσου προσωρινής στήριξης για τον μετριασμό των κινδύνων ανεργίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης (SURE) λόγω της επιδημικής έκρηξης της COVID-19 (1) και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 6 Αυγούστου 2020, η Ουγγαρία ζήτησε χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση, με σκοπό να συμπληρώσει τις εθνικές της προσπάθειες για την αντιμετώπιση του αντικτύπου της επιδημικής έκρηξης της COVID-19 και να ανταποκριθεί στις κοινωνικοοικονομικές συνέπειες της επιδημικής έκρηξης για τους εργαζομένους και τους αυτοαπασχολουμένους.

(2)

Η επιδημική έκρηξη της COVID-19 και τα έκτακτα μέτρα που εφάρμοσε η Ουγγαρία για να περιορίσει την επιδημική έκρηξη και τον κοινωνικοοικονομικό της αντίκτυπο, καθώς και τις επιπτώσεις της στην υγεία, αναμένεται να έχουν δραματικές επιπτώσεις στα δημόσια οικονομικά. Σύμφωνα με τις εαρινές προβλέψεις της Επιτροπής του 2020, η Ουγγαρία αναμενόταν να έχει έλλειμμα γενικής κυβέρνησης και χρέος 5,2 % και 75,0 % του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ), αντίστοιχα, έως τα τέλη του 2020. Σύμφωνα με τις θερινές ενδιάμεσες προβλέψεις της Επιτροπής του 2020, το ΑΕΠ της Ουγγαρίας προβλέπεται να μειωθεί κατά 7,0 % το 2020.

(3)

Η επιδημική έκρηξη της COVID-19 έχει ακινητοποιήσει σημαντικό μέρος του εργατικού δυναμικού στην Ουγγαρία. Η κατάσταση αυτή οδήγησε σε αιφνίδια και σοβαρή αύξηση των δημόσιων δαπανών στην Ουγγαρία σε σχέση με μέτρα παρόμοια με συστήματα μειωμένου ωραρίου εργασίας και μέτρα σχετικά με την υγεία, όπως αναλύεται στις αιτιολογικές σκέψεις (4) έως (14).

(4)

Με την «Κυβερνητική απόφαση 2080/2020 σχετικά με την εθνική ανάπτυξη των καταλυμάτων», όπως αναφέρεται στο αίτημα της Ουγγαρίας της 6ης Αυγούστου 2020, θεσπίστηκε προσωρινή στήριξη για την αναβάθμιση των καταλυμάτων (μετατροπή, επέκταση, ανακαίνιση εγκαταστάσεων, αγορά εξοπλισμού) σε τουριστικούς προορισμούς, προκειμένου να διατηρηθεί το υπάρχον εργατικό δυναμικό. Υποβλήθηκε αίτημα μόνο για το μέρος των δαπανών που αφορά τη στήριξη των αυτοαπασχολουμένων και των μονοπρόσωπων εταιρειών. Το μέτρο μπορεί να θεωρηθεί ως μέτρο παρόμοιο με τα συστήματα μειωμένου ωραρίου εργασίας, όπως αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2020/672, δεδομένου ότι αποσκοπεί στην προστασία των αυτοαπασχολουμένων ή παρεμφερών κατηγοριών εργαζομένων από τη μείωση ή την απώλεια εισοδήματος.

(5)

Με το «Διάταγμα του υπουργού Γεωργίας αριθ. 25/2020. (VI. 22.)» (2), το «Διάταγμα του υπουργού Γεωργίας αριθ. 26/2020. (VI. 22.)» (3) και το «Διάταγμα του υπουργού Γεωργίας αριθ. 30/2020. (VI. 22.)» (4), όπως αναφέρονται στο αίτημα της Ουγγαρίας της 6ης Αυγούστου 2020, θεσπίστηκε εφάπαξ επιχορήγηση για τις επιχειρήσεις επεξεργασίας τροφίμων, τις επιχειρήσεις κηπευτικών στους τομείς της καλλιέργειας μη πολυετών φυτών και του πολλαπλασιασμού των φυτών και τις επιχειρήσεις ιχθυοκαλλιέργειας, αντίστοιχα. Η στήριξη παρέχεται υπό την προϋπόθεση ότι η οικονομική οντότητα θα διατηρήσει τους εργαζομένους της έως τον Δεκέμβριο του 2020. Ως προς το μέρος των δαπανών που αφορά τη στήριξη των αυτοαπασχολουμένων και των μονοπρόσωπων εταιρειών, το μέτρο μπορεί να θεωρηθεί ως μέτρο παρόμοιο με τα συστήματα μειωμένου ωραρίου εργασίας, όπως αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2020/672, δεδομένου ότι αποσκοπεί στην προστασία των αυτοαπασχολουμένων ή παρεμφερών κατηγοριών εργαζομένων από τη μείωση ή την απώλεια εισοδήματος.

(6)

Με το «Κυβερνητικό Διάταγμα αριθ. 59/2020. (III. 23.) (5)» και τον «Νόμο LVIII του 2020» (6), όπως αναφέρονται στο αίτημα της Ουγγαρίας της 6ης Αυγούστου 2020, παρατάθηκαν οι παροχές παιδικής φροντίδας σε μισθωτούς και αυτοαπασχολουμένους, οι οποίες θα έληγαν λόγω περιορισμών ηλικίας μεταξύ της 11ης Μαρτίου 2020 και της 30ής Ιουνίου 2020, η οποία ήταν η περίοδος της κατάστασης συναγερμού. Οι εν λόγω παροχές παιδικής φροντίδας μπορούν να θεωρηθούν ως μέτρο παρόμοιο με τα συστήματα μειωμένου ωραρίου εργασίας, όπως αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2020/672, δεδομένου ότι παρέχουν σε μισθωτούς και αυτοαπασχολουμένους εισοδηματική στήριξη, η οποία θα συμβάλει στην κάλυψη του κόστους της φροντίδας των παιδιών όσο τα σχολεία παραμένουν κλειστά και, ως εκ τούτου, θα βοηθήσει τους γονείς να συνεχίσουν να εργάζονται, χωρίς να διακυβευθεί η σχέση εργασίας τους.

(7)

Με βάση το «Κυβερνητικό Διάταγμα αριθ. 47/2020. (III. 18.)» (7) (όπως τροποποιήθηκε), όπως αναφέρεται στο αίτημα της Ουγγαρίας της 6ης Αυγούστου 2020, οι αρχές θέσπισαν ορισμένα φορολογικά μέτρα. Δεδομένου ότι τα μέτρα αυτά συνιστούν διαφυγόντα έσοδα για την κυβέρνηση, μπορούν να θεωρηθούν ισοδύναμα με δημόσιες δαπάνες.

(8)

Για τους τομείς που έχουν πληγεί περισσότερο από την πανδημία, οι αρχές θέσπισαν απαλλαγή από τις εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές και την εισφορά κατάρτισης για την περίοδο από τον Μάρτιο έως τον Δεκέμβριο του 2020, καθώς και μείωση του εργοδοτικού φόρου εισφοράς αποκατάστασης για την περίοδο από τον Μάρτιο έως τον Ιούνιο του 2020. Έχει ζητηθεί το μέρος των συνολικών δαπανών που αφορά εταιρείες οι οποίες μειώνουν ή αναστέλλουν τον χρόνο εργασίας ή όταν οι μισθωτοί παρέμεναν σε συνεχή απασχόληση, έως την ημερομηνία των πλέον πρόσφατων διαθέσιμων απολογιστικών στοιχείων.

(9)

Για τους μικρούς φορολογουμένους σε 26 δραστηριότητες, θεσπίστηκε απαλλαγή από το καθεστώς κατ’ αποκοπή φόρου για τις μικρές επιχειρήσεις («KATA»), για την περίοδο από τον Μάρτιο έως τον Ιούνιο του 2020. Υποβλήθηκε αίτημα μόνο για το μέρος των δαπανών που αφορά τη στήριξη των αυτοαπασχολουμένων και των μονοπρόσωπων εταιρειών. Το μέτρο μπορεί να θεωρηθεί ως μέτρο παρόμοιο με τα συστήματα μειωμένου ωραρίου εργασίας, όπως αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2020/672, δεδομένου ότι αποσκοπεί στην προστασία των αυτοαπασχολουμένων ή παρεμφερών κατηγοριών εργαζομένων από τη μείωση ή την απώλεια εισοδήματος.

(10)

Τέλος, όσον αφορά τα φορολογικά μέτρα, στους τομείς που έχουν πληγεί περισσότερο από την πανδημία, οι αρχές έχουν εξαιρέσει τις δαπάνες προσωπικού από τη φορολογική βάση του φόρου μικρών επιχειρήσεων («KIVA»), για την περίοδο από τον Μάρτιο έως τον Ιούνιο του 2020. Έχει ζητηθεί το μέρος των συνολικών δαπανών που αφορά εταιρείες οι οποίες μειώνουν ή αναστέλλουν τον χρόνο εργασίας ή όταν οι μισθωτοί παρέμεναν σε συνεχή απασχόληση, έως την ημερομηνία των πλέον πρόσφατων διαθέσιμων απολογιστικών στοιχείων.

(11)

Η Ουγγαρία έχει επίσης θεσπίσει σειρά μέτρων σχετικών με την υγεία για την αντιμετώπιση της επιδημικής έκρηξης της COVID-19. Με το «Κυβερνητικό Διάταγμα αριθ. 275/2020. (VI. 12.)» (8), όπως αναφέρεται στο αίτημα της Ουγγαρίας της 6ης Αυγούστου 2020, θεσπίστηκε εφάπαξ παροχή επιδόματος 500 000 HUF ανά άτομο για τους εργαζομένους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, ως αναγνώριση της επιπλέον εργασίας τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

(12)

Οι κρατικές επιχειρήσεις, των οποίων οι δαπάνες βαρύνουν το κράτος, έλαβαν ειδικά μέτρα για τον έλεγχο της πανδημίας, με αντίστοιχο κόστος. Τα εν λόγω μέτρα σχετικά με την υγεία περιλαμβάνουν τον καθαρισμό και την παροχή προστατευτικού εξοπλισμού.

(13)

Με βάση το «Κυβερνητικό Διάταγμα αριθ. 250/2014 (X. 2.) σχετικά με τη Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών (KEF)» (9), όπως αναφέρεται στο αίτημα της Ουγγαρίας της 6ης Αυγούστου 2020, τα ειδικά μέτρα για τον έλεγχο της πανδημίας (όπως υπηρεσίες καθημερινής απολύμανσης, καθώς και επανειλημμένος καθαρισμός των συστημάτων εξαερισμού και των ανελκυστήρων) και για την προστασία της ατομικής υγείας των δημόσιων υπαλλήλων, με απολυμαντικά και μέσα προστασίας, είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση των δαπανών. Τα μέτρα αυτά λήφθηκαν από την KEF, για να διασφαλιστεί η συνεχής λειτουργία των δημόσιων δημοσιονομικών φορέων.

(14)

Τέλος, με την «Κυβερνητική απόφαση 1012/2020. (Ι. 31.) σχετικά με την καθιέρωση του επιχειρησιακού προσωπικού» (10), όπως αναφέρεται στο αίτημα της Ουγγαρίας της 6ης Αυγούστου 2020, λήφθηκαν μέτρα σχετικά με τις υποδομές και τις επενδύσεις στα νοσοκομεία, προκειμένου να καταστεί δυνατή η επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας των εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και των ασθενών. Τα μέτρα περιλαμβάνουν ειδικές αίθουσες ιατρικών εξετάσεων και απομονωμένες πτέρυγες COVID. Επιπλέον, έχουν αυξηθεί οι άμεσες δαπάνες για μέσα και εξοπλισμό ατομικής προστασίας (μάσκες προσώπου μίας χρήσης, ιατρικές ρόμπες, πλαστικές ασπίδες, γάντια, απολυμαντικά κ.λπ.) στα νοσοκομεία και σε άλλα ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης, προκειμένου να καταστεί δυνατή η επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας των εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.

(15)

Η Ουγγαρία πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/672 προκειμένου να ζητήσει χρηματοδοτική συνδρομή. Η Ουγγαρία υπέβαλε στην Επιτροπή κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία οι πραγματικές και οι προβλεπόμενες δημόσιες δαπάνες αυξήθηκαν κατά 639 500 000 EUR από την 1η Φεβρουαρίου 2020, λόγω των εθνικών μέτρων που λήφθηκαν για την αντιμετώπιση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της επιδημικής έκρηξης της COVID-19. Το αυξημένο ποσό που συνδέεται άμεσα με τα ανωτέρω μέτρα, τα οποία είναι παρόμοια με τα συστήματα μειωμένου ωραρίου εργασίας, συνιστά αιφνίδια και σοβαρή αύξηση, δεδομένου ότι σχετίζεται τόσο με νέα μέτρα, όσο και με παράταση υφιστάμενων μέτρων, τα οποία καλύπτουν σημαντικό ποσοστό των επιχειρήσεων και του εργατικού δυναμικού στην Ουγγαρία. Η Ουγγαρία σκοπεύει να καλύψει τη χρηματοδότηση 113 740 000 EUR του ποσού των αυξημένων δαπανών μέσω ενωσιακών κονδυλίων.

(16)

Η Επιτροπή ζήτησε τη γνώμη της Ουγγαρίας και εξακρίβωσε την αιφνίδια και σοβαρή αύξηση των πραγματικών και των προβλεπόμενων δημόσιων δαπανών που συνδέονται άμεσα με τα συστήματα μειωμένου ωραρίου εργασίας και παρόμοια μέτρα, καθώς και την εφαρμογή μέτρων σχετικών με την υγεία στο πλαίσιο της επιδημικής έκρηξης της COVID-19, τα οποία αναφέρονται στο αίτημα της 6ης Αυγούστου 2020, σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/672.

(17)

Τα μέτρα σχετικά με την υγεία, όπως ζήτησε η Ουγγαρία και τα οποία αναφέρονται στις αιτιολογικές σκέψεις (11) έως (14), ανέρχονται σε 268 550 000 EUR. Το ποσό αυτό αντιπροσωπεύει περισσότερο από το ήμισυ του συνολικού ζητούμενου ποσού χρηματοδοτικής στήριξης. Δεδομένης της ανάγκης να διασφαλιστεί ο επικουρικός χαρακτήρας αυτής της κατηγορίας μέτρων, το ποσό της χρηματοδοτικής συνδρομής για τη στήριξη μέτρων σχετικά με την υγεία θα πρέπει να περιοριστεί σε 247 124 000 EUR, ούτως ώστε το ποσό να αντιπροσωπεύει λιγότερο από το ήμισυ της συνολικής χρηματοδοτικής συνδρομής.

(18)

Ως εκ τούτου, θα πρέπει να παρασχεθεί χρηματοδοτική συνδρομή, ώστε να βοηθηθεί η Ουγγαρία να αντιμετωπίσει τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της σοβαρής διαταραχής της οικονομικής δραστηριότητας που προκάλεσε η επιδημική έκρηξη της COVID-19. Η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει τις αποφάσεις σχετικά με τη ληκτότητα, το ύψος και την αποδέσμευση των δόσεων και τμηματικών εκταμιεύσεων σε στενή συνεργασία με τις εθνικές αρχές.

(19)

Η παρούσα απόφαση δεν προδικάζει την έκβαση τυχόν διαδικασιών οι οποίες αφορούν τις στρεβλώσεις της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και ενδέχεται να κινηθούν, ιδίως βάσει των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης. Δεν απαλλάσσει τα κράτη μέλη από την υποχρέωση να κοινοποιούν στην Επιτροπή, βάσει του άρθρου 108 της Συνθήκης, τις τυχόν χορηγούμενες κρατικές ενισχύσεις.

(20)

Η Ουγγαρία θα πρέπει να ενημερώνει τακτικά την Επιτροπή σχετικά με την εκτέλεση των προβλεπόμενων δημόσιων δαπανών, προκειμένου να είναι σε θέση η Επιτροπή να αξιολογεί τον βαθμό στον οποίο η Ουγγαρία έχει εκτελέσει τις εν λόγω δαπάνες.

(21)

Η απόφαση παροχής χρηματοδοτικής συνδρομής λήφθηκε λαμβανομένων υπόψη των υφιστάμενων και αναμενόμενων αναγκών της Ουγγαρίας, καθώς και των αιτημάτων για χρηματοδοτική συνδρομή δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2020/672 που έχουν ήδη υποβληθεί ή προβλέπεται να υποβληθούν από άλλα κράτη μέλη, και παράλληλα με εφαρμογή των αρχών της ίσης μεταχείρισης, της αλληλεγγύης, της αναλογικότητας και της διαφάνειας,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η Ουγγαρία πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/672.

Άρθρο 2

1.   Η Ένωση θέτει στη διάθεση της Ουγγαρίας δάνειο ανώτατου ύψους 504 330 000 EUR. Το δάνειο έχει μέγιστη μέση ληκτότητα 15 ετών.

2.   Η περίοδος διαθεσιμότητας της χρηματοδοτικής συνδρομής που χορηγείται με την παρούσα απόφαση είναι 18 μήνες, αρχής γενομένης από την πρώτη ημέρα μετά την παραγωγή αποτελεσμάτων της παρούσας απόφασης.

3.   Η Επιτροπή θέτει την ενωσιακή χρηματοδοτική ενίσχυση στη διάθεση της Ουγγαρίας σε οκτώ δόσεις κατ’ ανώτατο όριο. Μία δόση δύναται να εκταμιευθεί σε ένα ή περισσότερα τμήματα. Η ληκτότητα των τμηματικών εκταμιεύσεων της πρώτης δόσης δύναται να είναι μεγαλύτερη από τη μέγιστη μέση ληκτότητα που αναφέρεται στην παράγραφο 1. Στις περιπτώσεις αυτές, οι προθεσμίες λήξης των περαιτέρω τμηματικών εκταμιεύσεων καθορίζονται κατά τρόπον ώστε να τηρείται η μέγιστη μέση ληκτότητα που αναφέρεται στην παράγραφο 1, όταν θα έχει ολοκληρωθεί η εκταμίευση όλων των δόσεων.

4.   Η πρώτη δόση αποδεσμεύεται υπό την προϋπόθεση της έναρξης ισχύος της δανειακής συμφωνίας που προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/672.

5.   Η Ουγγαρία καταβάλλει το κόστος της χρηματοδότησης της Ένωσης που αναφέρεται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/672 για κάθε δόση, συν τα τυχόν τέλη, έξοδα και δαπάνες της Ένωσης που προκύπτουν από χρηματοδότηση σχετιζόμενη με το δάνειο που χορηγήθηκε δυνάμει της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

6.   Η Επιτροπή αποφασίζει για το ύψος και την αποδέσμευση των δόσεων, καθώς και για το ύψος των τμηματικών εκταμιεύσεων.

Άρθρο 3

Η Ουγγαρία μπορεί να χρηματοδοτήσει τα ακόλουθα μέτρα:

α)

προσωρινή στήριξη για την αναβάθμιση των καταλυμάτων σε τουριστικούς προορισμούς, προκειμένου να διατηρηθεί το υπάρχον εργατικό δυναμικό, όπως προβλέπεται στην «Κυβερνητική απόφαση 2080/2020 σχετικά με την εθνική ανάπτυξη των καταλυμάτων», για το μέρος των δαπανών που αφορά τη στήριξη των αυτοαπασχολουμένων και των μονοπρόσωπων εταιρειών,

β)

προσωρινή στήριξη για τις επιχειρήσεις επεξεργασίας τροφίμων, όπως προβλέπεται στο «Διάταγμα του υπουργού Γεωργίας αριθ. 25/2020. (VI. 22.)», για το μέρος των δαπανών που αφορά τη στήριξη των αυτοαπασχολουμένων και των μονοπρόσωπων εταιρειών,

γ)

προσωρινή στήριξη για τις επιχειρήσεις κηπευτικών στους τομείς της καλλιέργειας μη πολυετών φυτών και του πολλαπλασιασμού των φυτών, όπως προβλέπεται στο «Διάταγμα του υπουργού Γεωργίας αριθ. 26/2020. (VI. 22.)», για το μέρος των δαπανών που αφορά τη στήριξη των αυτοαπασχολουμένων και των μονοπρόσωπων εταιρειών,

δ)

προσωρινή στήριξη για τις επιχειρήσεις ιχθυοκαλλιέργειας, όπως προβλέπεται στο «Διάταγμα του υπουργού Γεωργίας αριθ. 30/2020. (VI. 22.)», για το μέρος των δαπανών που αφορά τη στήριξη των αυτοαπασχολουμένων και των μονοπρόσωπων εταιρειών,

ε)

την παράταση, έως τις 30 Ιουνίου 2020, των παροχών παιδικής φροντίδας οι οποίες έληξαν κατά την περίοδο της κατάστασης συναγερμού, όπως προβλέπεται στο «Κυβερνητικό Διάταγμα αριθ. 59/2020. (III. 23.)» και το άρθρο 71 του «Νόμου LVIII του 2020»,

στ)

την αναστολή των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών σε ορισμένους τομείς για την περίοδο από τον Μάρτιο έως τον Δεκέμβριο του 2020, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 στοιχείο α) του «Κυβερνητικού Διατάγματος αριθ. 47/2020. (ΙΙΙ. 18.)» (όπως τροποποιήθηκε), για το μέρος των δαπανών που αφορά εταιρείες οι οποίες μειώνουν ή αναστέλλουν τον χρόνο εργασίας ή όταν οι μισθωτοί παρέμεναν σε συνεχή απασχόληση,

ζ)

απαλλαγές από την εργοδοτική εισφορά κατάρτισης σε ορισμένους τομείς για την περίοδο από τον Μάρτιο έως τον Δεκέμβριο του 2020, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 στοιχείο α) του «Κυβερνητικού Διατάγματος αριθ. 47/2020. (ΙΙΙ. 18.)» (όπως τροποποιήθηκε), για το μέρος των δαπανών που αφορά εταιρείες οι οποίες μειώνουν ή αναστέλλουν τον χρόνο εργασίας ή όταν οι μισθωτοί παρέμεναν σε συνεχή απασχόληση,

η)

τη μείωση του εργοδοτικού φόρου εισφοράς αποκατάστασης σε ορισμένους τομείς για την περίοδο από τον Μάρτιο έως τον Ιούνιο του 2020, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 στοιχείο α) του «Κυβερνητικού Διατάγματος αριθ. 47/2020. (ΙΙΙ. 18.)» (όπως τροποποιήθηκε), για το μέρος των δαπανών που αφορά εταιρείες οι οποίες μειώνουν ή αναστέλλουν τον χρόνο εργασίας ή όταν οι μισθωτοί παρέμεναν σε συνεχή απασχόληση,

θ)

φοροαπαλλαγή των μικρών φορολογουμένων από το καθεστώς κατ’ αποκοπή φόρου για τις μικρές επιχειρήσεις («KATA») σε 26 δραστηριότητες, για την περίοδο από τον Μάρτιο έως τον Ιούνιο του 2020, όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 του «Κυβερνητικού Διατάγματος αριθ. 47/2020. (ΙΙΙ. 18.)» (όπως τροποποιήθηκε), για το μέρος των δαπανών που αφορά τη στήριξη των αυτοαπασχολουμένων και των μονοπρόσωπων εταιρειών,

ι)

την εξαίρεση των δαπανών προσωπικού από τη φορολογική βάση του φόρου μικρών επιχειρήσεων («KIVA») σε ορισμένους τομείς, για την περίοδο από τον Μάρτιο έως τον Ιούνιο του 2020, όπως προβλέπεται στο «Κυβερνητικό Διάταγμα αριθ. 47/2020. (ΙΙΙ. 18.)» (όπως τροποποιήθηκε), για το μέρος των δαπανών που αφορά εταιρείες οι οποίες μειώνουν ή αναστέλλουν τον χρόνο εργασίας ή όταν οι μισθωτοί παρέμεναν σε συνεχή απασχόληση,

ια)

εφάπαξ παροχή επιδόματος για τους εργαζομένους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, ως αναγνώριση της επιπλέον εργασίας τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όπως προβλέπεται στο «Κυβερνητικό Διάταγμα αριθ. 275/2020. (VI. 12.)»,

ιβ)

δαπάνες που συνδέονται με ειδικά μέτρα για τον έλεγχο της πανδημίας, τα οποία λήφθηκαν σε κρατικές επιχειρήσεις,

ιγ)

δαπάνες που συνδέονται με ειδικά μέτρα για τον έλεγχο της πανδημίας και την προστασία της ατομικής υγείας των δημόσιων υπαλλήλων, όπως προβλέπεται στο «Κυβερνητικό Διάταγμα αριθ. 250/2014 (X. 2.) σχετικά με τη Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών (KEF)»,

ιδ)

δαπάνες σχετικές με τις υποδομές και τις επενδύσεις στα νοσοκομεία, για την επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας των εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και των ασθενών, όπως προβλέπεται στην «Κυβερνητική απόφαση 1012/2020.(Ι. 31.) σχετικά με την καθιέρωση του επιχειρησιακού προσωπικού»,

ιε)

άμεσες δαπάνες για μέσα και εξοπλισμό ατομικής προστασίας στα νοσοκομεία και άλλα ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης, για την επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας των εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, όπως προβλέπεται στην «Κυβερνητική απόφαση 1012/2020. (Ι. 31.) σχετικά με την καθιέρωση του επιχειρησιακού προσωπικού».

Άρθρο 4

Η Ουγγαρία ενημερώνει την Επιτροπή έως τις 28 Απριλίου 2021, και εν συνεχεία κάθε έξι μήνες, σχετικά με την εκτέλεση των προβλεπόμενων δημόσιων δαπανών, έως ότου εκτελεστούν πλήρως οι εν λόγω προβλεπόμενες δημόσιες δαπάνες.

Άρθρο 5

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Ουγγαρία.

Η παρούσα απόφαση παράγει αποτελέσματα από την ημερομηνία της κοινοποίησής της στον αποδέκτη.

Άρθρο 6

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2020.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. ROTH


(1)  ΕΕ L 159 της 20.5.2020, σ. 1.

(2)  Δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ουγγαρίας στις 22 Ιουνίου 2020 (αριθ. 148), σ. 3872.

(3)  Δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ουγγαρίας στις 22 Ιουνίου 2020 (αριθ. 148), σ. 3875.

(4)  Δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ουγγαρίας στις 22 Ιουνίου 2020 (αριθ. 148), σ. 3889.

(5)  Δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ουγγαρίας στις 23 Μαρτίου 2020 (αριθ. 51), σ. 1558.

(6)  Δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ουγγαρίας στις 17 Ιουνίου 2020 (αριθ. 144), σ. 3652.

(7)  Δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ουγγαρίας στις 18 Μαρτίου 2020 (αριθ. 47), σ. 1462.

(8)  Δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ουγγαρίας στις 12 Ιουνίου 2020 (αριθ. 141), σ. 3585.

(9)  Δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ουγγαρίας στις 2 Οκτωβρίου 2014 (αριθ. 136), σ. 13839.

(10)  Δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ουγγαρίας στις 31 Ιανουαρίου 2020 (αριθ. 16), σ. 288.


27.10.2020   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 357/29


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2020/1562 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 26ης Οκτωβρίου 2020

για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2020/167 όσον αφορά τα εναρμονισμένα πρότυπα για ραδιοεξοπλισμό σχετικά με προηγμένα συστήματα καθοδήγησης και ελέγχου των κινήσεων στο έδαφος, πρωτεύοντα ραντάρ επιτήρησης, ραδιοφωνικούς δέκτες, εξοπλισμό για διεθνείς κινητές τηλεπικοινωνίες και σταθερά ραδιοσυστήματα

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με την ευρωπαϊκή τυποποίηση, την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 89/686/ΕΟΚ και 93/15/ΕΟΚ και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 94/9/ΕΚ, 94/25/ΕΚ, 95/16/ΕΚ, 97/23/ΕΚ, 98/34/ΕΚ, 2004/22/ΕΚ, 2007/23/ΕΚ, 2009/23/ΕΚ και 2009/105/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 87/95/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της απόφασης αριθ. 1673/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 6,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 16 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2), ο ραδιοεξοπλισμός ο οποίος πληροί εναρμονισμένα πρότυπα ή μέρη εναρμονισμένων προτύπων τα στοιχεία αναφοράς των οποίων έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τεκμαίρεται ότι συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις οι οποίες ορίζονται στο άρθρο 3 της ίδιας οδηγίας και τις οποίες καλύπτουν τα εν λόγω πρότυπα ή μέρη προτύπων.

(2)

Με την εκτελεστική απόφαση C(2015) 5376 της Επιτροπής (3), η Επιτροπή υπέβαλε αίτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (CENELEC) και στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων (ETSI) για την κατάρτιση και την αναθεώρηση εναρμονισμένων προτύπων για τον ραδιοεξοπλισμό προς υποστήριξη της οδηγίας 2014/53/ΕΕ.

(3)

Βάσει του αιτήματος που διατυπώθηκε στην εκτελεστική απόφαση C(2015) 5376, το ETSI κατάρτισε τα εναρμονισμένα πρότυπα EN 303 213-5-1 V1.1.1 για δέκτες και ερωτηματοθέτες προηγμένων συστημάτων καθοδήγησης και ελέγχου των κινήσεων στο έδαφος, EN 303 345-2 V1.1.1 και EN 303 345-5 V1.1.1 για ραδιοφωνικούς δέκτες και EN 303 364-3 V1.1.1 για πρωτεύοντα ραντάρ επιτήρησης.

(4)

Βάσει του αιτήματος που διατυπώθηκε στην εκτελεστική απόφαση C(2015) 5376, το ETSI αναθεώρησε τα εναρμονισμένα πρότυπα EN 301 908-2 V11.1.2, EN 301 908-13 V11.1.2, EN 302 217-2 V3.1.1 και EN 303 213-6-1 V2.1.1 τα στοιχεία αναφοράς των οποίων δημοσιεύονται στη σειρά C της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (4). Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη θέσπιση, αντίστοιχα, των εναρμονισμένων προτύπων EN 301 908-2 V13.1.1 για εξοπλισμό χρήστη για διεθνείς κινητές τηλεπικοινωνίες, EN 301 908-13 V13.1.1 για εξοπλισμό χρήστη για εξελιγμένη παγκόσμια επίγεια ραδιοπρόσβαση, EN 302 217-2 V3.2.2 για σταθερά ραδιοσυστήματα και EN 303 213-6-1 V3.1.1 για προηγμένα συστήματα καθοδήγησης και ελέγχου των κινήσεων στο έδαφος.

(5)

Η Επιτροπή, μαζί με το ETSI, αξιολόγησε κατά πόσον τα εν λόγω εναρμονισμένα πρότυπα συμμορφώνονται με το αίτημα που διατυπώθηκε στην εκτελεστική απόφαση C(2015) 5376.

(6)

Τα εναρμονισμένα πρότυπα EN 303 213-5-1 V1.1.1 και EN 301 908-2 V13.1.1 ικανοποιούν τις ουσιώδεις απαιτήσεις που επιδιώκουν να καλύψουν και οι οποίες ορίζονται στην οδηγία 2014/53/ΕΕ. Συνεπώς, είναι σκόπιμο να δημοσιευτούν τα στοιχεία αναφοράς των εν λόγω προτύπων στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(7)

Η εκτελεστική απόφαση C(2015) 5376 προβλέπει, στο παράρτημα II 3 παράγραφος 3, ότι «οι επιδόσεις του δέκτη έχουν επίσης ιδιαίτερη σημασία για τα κινητά τερματικά, ιδίως οι επιδόσεις της κεραίας, και για τον εξοπλισμό επικοινωνίας που χρησιμοποιείται σε εφαρμογές ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής». Το εναρμονισμένο πρότυπο EN 301 908-13 V13.1.1 δεν περιλαμβάνει προδιαγραφές όσον αφορά τις επιδόσεις της κεραίας. Συνεπώς, τα στοιχεία αναφοράς του εν λόγω εναρμονισμένου προτύπου θα πρέπει να δημοσιευτούν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με περιορισμούς.

(8)

Η σημείωση 2 της ρήτρας 4.3.2 του εναρμονισμένου προτύπου EN 302 217-2 V3.2.2 θα μπορούσε να επιτρέψει στους κατασκευαστές να παρεκκλίνουν από άλλες προδιαγραφές του εναρμονισμένου προτύπου σχετικά με τον ρυθμό σφαλμάτων διαύλου (BER) και οι ρήτρες H.3.4, I.3.4 και J.3.4 του εν λόγω εναρμονισμένου προτύπου δεν απαιτούν ρητά συγκεκριμένη μέθοδο δοκιμής για την απόδειξη της συμμόρφωσης. Συνεπώς, τα στοιχεία αναφοράς του εν λόγω εναρμονισμένου προτύπου θα πρέπει να δημοσιευτούν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με περιορισμούς.

(9)

Η σύσταση ITU-R SM.329-12 (09/2012) σχετικά με τις ανεπιθύμητες εκπομπές στον χώρο εκπομπής ραδιοπαρασίτων αναφέρει ότι «για την οικονομικότερη και αποδοτικότερη χρήση του φάσματος συχνοτήτων, είναι αναγκαίο να θεσπιστούν γενικά μέγιστα όρια στον τομέα εκπομπής ραδιοπαρασίτων». Η σύσταση 74-01 (2019) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ραδιοεπικοινωνιών (ERC) αναφέρει ότι «για τους σκοπούς ειδικών μελετών κοινοχρησίας ή συμβατότητας θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν χαμηλότερα επίπεδα ανεπιθύμητων εκπομπών στον χώρο εκπομπής ραδιοπαρασίτων για την ενίσχυση της αποδοτικότητας του φάσματος». Συνεπώς, οι εκπομπές ραδιοπαρασίτων αναγνωρίζονται ως σημαντικές για την αποδοτική χρήση του φάσματος, η οποία εξετάζεται βάσει του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ. Το παράρτημα C.3 του προτύπου EN 303 345-2 V1.1.1 και το παράρτημα B.3 του προτύπου EN 303 345-5 V1.1.1 αναγνωρίζουν ότι οι ανεπιθύμητες εκπομπές του δέκτη εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ. Ωστόσο, η ρήτρα C.3.5 του προτύπου EN 303 345-2 V1.1.1 και η ρήτρα B.3.5 του προτύπου EN 303 345-5 V1.1.1 προβλέπουν ότι οι ανεπιθύμητες εκπομπές του δέκτη καλύπτονται από άλλα πρότυπα. Συνεπώς, τα στοιχεία αναφοράς των εναρμονισμένων προτύπων EN 303 345-2 V1.1.1 και EN 303 345-5 V1.1.1 θα πρέπει να δημοσιευτούν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με περιορισμούς.

(10)

Η αιτιολογική σκέψη 2 της εκτελεστικής απόφασης C(2015) 5376 ζητεί την καλή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Διάσκεψη των Ταχυδρομικών και Τηλεπικοινωνιακών Οργανισμών (CEPT), η οποία κλήθηκε να γνωμοδοτήσει σχετικά με τη συμμόρφωση των εν λόγω εναρμονισμένων προτύπων με τη σύσταση 74-01 (2019) της ERC για τις ανεπιθύμητες εκπομπές στον χώρο εκπομπής ραδιοπαρασίτων. Η CEPT, απαντώντας, εξέφρασε την άποψη ότι η χαλάρωση της εφαρμογής της σύστασης 74-01 (2019) της ERC μπορεί να συμβεί μόνο υπό ειδικούς τεχνικούς όρους· ως εκ τούτου, η ρήτρα 4.2.1.5 του προτύπου EN 303 213-6-1 V3.1.1 και η ρήτρα 4.2.1.4 του προτύπου EN 303 364-3 V1.1.1 μπορούν να παρέχουν τεκμήριο συμμόρφωσης μόνο σε συγκεκριμένο ραδιοεξοπλισμό. Συνεπώς, τα στοιχεία αναφοράς των εν λόγω εναρμονισμένων προτύπων θα πρέπει να δημοσιευτούν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με περιορισμούς.

(11)

Στο παράρτημα I της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2020/167της Επιτροπής (5) παρατίθενται τα στοιχεία αναφοράς των εναρμονισμένων προτύπων που παρέχουν τεκμήριο συμμόρφωσης με την οδηγία 2014/53/ΕΕ και στο παράρτημα II της εν λόγω εκτελεστικής απόφασης παρατίθενται τα στοιχεία αναφοράς των εναρμονισμένων προτύπων που παρέχουν τεκμήριο συμμόρφωσης με την οδηγία 2014/53/ΕΕ με περιορισμούς. Για να εξασφαλιστεί ότι τα στοιχεία αναφοράς των εναρμονισμένων προτύπων που καταρτίστηκαν προς υποστήριξη της οδηγίας 2014/53/ΕΕ παρατίθενται σε μία πράξη, τα στοιχεία αναφοράς των προτύπων EN 303 213-5-1 V1.1.1 και EN 301 908-2 V13.1.1 θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο παράρτημα I της εν λόγω εκτελεστικής απόφασης και τα στοιχεία αναφοράς των προτύπων EN 301 908-13 V 13.1.1, EN 302 217-2 V3.2.2, EN 303 213-6-1 V3.1.1, EN 303 345-2 V1.1.1, EN 303 345-5 V1.1.1 και EN 303 364-3 V1.1.1 θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο παράρτημα II της εν λόγω εκτελεστικής απόφασης.

(12)

Σύμφωνα με το ETSI, το εναρμονισμένο πρότυπο EN 303 339 V1.1.1, τα στοιχεία αναφοράς του οποίου δημοσιεύονται στη σειρά C της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (6), θα πρέπει να θεωρηθεί παρωχημένο, δεδομένου ότι δεν αντιπροσωπεύει πλέον την πιο προηγμένη τεχνολογία.

(13)

Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να απαλειφθούν τα στοιχεία αναφοράς των εναρμονισμένων προτύπων EN 301 908-2 V11.1.2, EN 301 908-13 V11.1.2, EN 302 217-2 V3.1.1 και EN 303 213-6-1 V2.1.1, δεδομένου ότι έχουν αναθεωρηθεί, και του εναρμονισμένου προτύπου EN 303 339 V1.1.1, δεδομένου ότι θεωρείται παρωχημένο, από τη σειρά C της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (7). Στο παράρτημα III της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2020/167 παρατίθενται τα στοιχεία αναφοράς των εναρμονισμένων προτύπων που καταρτίστηκαν προς υποστήριξη της οδηγίας 2014/53/ΕΕ τα οποία έχουν απαλειφθεί από την Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιμο να καταχωριστούν αυτά τα στοιχεία αναφοράς στο εν λόγω παράρτημα. Για να δοθεί στους κατασκευαστές επαρκής χρόνος να προετοιμαστούν για την εφαρμογή των εναρμονισμένων προτύπων EN 301 908-2 V13.1.1, EN 301 908-13 V13.1.1, EN 302 217-2 V3.2.2 και EN 303 213-6-1 V3.1.1, είναι αναγκαίο να αναβληθεί η απαλοιφή των στοιχείων αναφοράς των εναρμονισμένων προτύπων EN 301 908-2 V11.1.2, EN 301 908-13 V11.1.2, EN 302 217-2 V3.1.1 και EN 303 213-6-1 V2.1.1. Για να δοθεί, επίσης, χρόνος να προετοιμαστούν για την απαλοιφή των στοιχείων αναφοράς του εναρμονισμένου προτύπου EN 303 339 V1.1.1, είναι αναγκαίο να αναβληθεί η απαλοιφή των στοιχείων αναφοράς του εν λόγω προτύπου.

(14)

Η συμμόρφωση με εναρμονισμένο πρότυπο παρέχει τεκμήριο συμμόρφωσης με τις αντίστοιχες ουσιώδεις απαιτήσεις που ορίζονται στην ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης από την ημερομηνία δημοσίευσης των στοιχείων αναφοράς του εν λόγω προτύπου στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεπώς, η παρούσα απόφαση θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2020/167 τροποποιείται ως εξής:

1)

το παράρτημα Ι τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα Ι της παρούσας απόφασης·

2)

το παράρτημα II τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ της παρούσας απόφασης·

3)

το παράρτημα III τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα III της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2020.

Για την Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ΕΕ L 316 της 14.11.2012, σ. 12.

(2)  Οδηγία 2014/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, σχετικά με την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα ραδιοεξοπλισμού στην αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/5/ΕΚ (ΕΕ L 153 της 22.5.2014, σ. 62).

(3)  Εκτελεστική απόφαση C(2015) 5376 final της Επιτροπής, της 4ης Αυγούστου 2015, σχετικά με το αίτημα τυποποίησης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης και προς το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων όσον αφορά τον ραδιοεξοπλισμό προς υποστήριξη της οδηγίας 2014/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

(4)  ΕΕ C 326 της 14.9.2018, σ. 114.

(5)  Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2020/167 της Επιτροπής, της 5ης Φεβρουαρίου 2020, σχετικά με τα εναρμονισμένα πρότυπα για τον ραδιοεξοπλισμό τα οποία καταρτίστηκαν προς υποστήριξη της οδηγίας 2014/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 34 της 6.2.2020, σ. 46).

(6)  ΕΕ C 326 της 14.9.2018, σ. 114.

(7)  ΕΕ C 326 της 14.9.2018, σ. 114.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Στο παράρτημα I της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2020/167 προστίθενται οι ακόλουθες σειρές:

Αριθ.

Στοιχεία αναφοράς του προτύπου

«8.

EN 301 908-2 V13.1.1

Κυψελοειδή δίκτυα IMT· εναρμονισμένο πρότυπο για την πρόσβαση στο ραδιοφάσμα· μέρος 2: εξοπλισμός χρήστη (UE) για CDMA άμεσης εξάπλωσης (UTRA FDD)

9.

ETSI EN 303 213-5-1 V1.1.1

Προηγμένο σύστημα καθοδήγησης και ελέγχου των κινήσεων στο έδαφος (A-SMGCS)· μέρος 5: εναρμονισμένο πρότυπο για την πρόσβαση στο ραδιοφάσμα για εξοπλισμό πολυπλευρισμού (MLAT)· υπομέρος 1: δέκτες και ερωτηματοθέτες».


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Στο παράρτημα II της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2020/167 προστίθενται οι ακόλουθες σειρές:

Αριθ.

Στοιχεία αναφοράς του προτύπου

«4.

EN 301 908-13 V13.1.1

Κυψελοειδή δίκτυα IMT· εναρμονισμένο πρότυπο για την πρόσβαση στο ραδιοφάσμα· μέρος 13: εξοπλισμός χρήστη (UE) εξελιγμένης παγκόσμιας επίγειας ραδιοπρόσβασης (E-UTRA)

Σημείωση: αυτό το εναρμονισμένο πρότυπο δεν περιέχει παραμέτρους επιδόσεων κεραίας και η συμμόρφωση με το εν λόγω εναρμονισμένο πρότυπο δεν παρέχει τεκμήριο συμμόρφωσης με την ουσιώδη απαίτηση που ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ όσον αφορά τις εν λόγω παραμέτρους.

5.

EN 302 217-2 V3.2.2

Σταθερά ραδιοσυστήματα· χαρακτηριστικά και απαιτήσεις για δισημειακές συσκευές και κεραίες· μέρος 2: ψηφιακά συστήματα που λειτουργούν σε ζώνες συχνοτήτων από 1 GHz έως 86 GHz· εναρμονισμένο πρότυπο για την πρόσβαση στο ραδιοφάσμα

Σημείωση: η συμμόρφωση με αυτό το εναρμονισμένο πρότυπο δεν παρέχει τεκμήριο συμμόρφωσης με την ουσιώδη απαίτηση που ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ, αν εφαρμόζεται η σημείωση 2 της ρήτρας 4.3.2 του εν λόγω εναρμονισμένου προτύπου·

Σημείωση: όσον αφορά τον ραδιοεξοπλισμό που καλύπτεται από τη ρήτρα H.3.4 ή τη ρήτρα I.3.4 ή τη ρήτρα J.3.4 αυτού του εναρμονισμένου προτύπου, η συμμόρφωση με το εν λόγω εναρμονισμένο πρότυπο δεν παρέχει τεκμήριο συμμόρφωσης με την ουσιώδη απαίτηση που ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ σε περίπτωση που δεν εφαρμόζονται οι κατάλληλες μέθοδοι δοκιμής για να αποδειχθεί η συμμόρφωση, αντίστοιχα, με τη ρήτρα H.3.4 ή τη ρήτρα I.3.4 ή τη ρήτρα J.3.4 του εν λόγω εναρμονισμένου προτύπου.

6.

EN 303 213-6-1 V3.1.1

Προηγμένο σύστημα καθοδήγησης και ελέγχου των κινήσεων στο έδαφος (A-SMGCS)· μέρος 6: εναρμονισμένο πρότυπο για την πρόσβαση στο ραδιοφάσμα για αισθητήρες ραντάρ κινήσεων στο έδαφος· υπομέρος 1: αισθητήρες ζώνης X που χρησιμοποιούν παλμοσήματα και μεταδίδουν ισχύ έως 100 kW

Σημείωση: όσον αφορά τη ρήτρα 4.2.1.5 αυτού του εναρμονισμένου προτύπου, η συμμόρφωση με το εν λόγω εναρμονισμένο πρότυπο δεν παρέχει τεκμήριο συμμόρφωσης με την ουσιώδη απαίτηση που ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ σε εξοπλισμό που δεν συνδυάζει “συγκλίνουσα κατατομή WR112/R84 και κυματοδηγό WR90/R100”, όπως στη σημείωση 1 του τμήματος 1 του εν λόγω εναρμονισμένου προτύπου. Ο κυματοδηγός πρέπει να έχει συνεχώς απρόσκοπτη διαδρομή μετάδοσης (αδιατάρακτη/καθαρή) και ελάχιστο μήκος 20 φορές μεγαλύτερο από το μήκος κύματος αποκοπής κυματοδηγού σε αυτή την κατάσταση λειτουργίας.

7.

EN 303 345-2 V1.1.1

Ραδιοφωνικοί δέκτες· μέρος 2: υπηρεσία ραδιοφωνικής μετάδοσης ΑΜ· εναρμονισμένο πρότυπο για την πρόσβαση στο ραδιοφάσμα

Σημείωση: η συμμόρφωση με αυτό το εναρμονισμένο πρότυπο δεν παρέχει τεκμήριο συμμόρφωσης με την ουσιώδη απαίτηση που ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ όσον αφορά τις ανεπιθύμητες εκπομπές του δέκτη.

8.

EN 303 345-5 V1.1.1

Ραδιοφωνικοί δέκτες· μέρος 5: υπηρεσία ραδιοφωνικής μετάδοσης DRM· εναρμονισμένο πρότυπο για την πρόσβαση στο ραδιοφάσμα

Σημείωση: η συμμόρφωση με αυτό το εναρμονισμένο πρότυπο δεν παρέχει τεκμήριο συμμόρφωσης με την ουσιώδη απαίτηση που ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ όσον αφορά τις ανεπιθύμητες εκπομπές του δέκτη.

9.

EN 303 364-3 V1.1.1

Πρωτεύον ραντάρ επιτήρησης (PSR)· εναρμονισμένο πρότυπο για την πρόσβαση στο ραδιοφάσμα· μέρος 3: αισθητήρες PSR ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας (ATC) που λειτουργούν στη ζώνη συχνοτήτων μεταξύ 8 500 MHz και 10 000 MHz (ζώνη X)

Σημείωση: όσον αφορά τη ρήτρα 4.2.1.4 αυτού του εναρμονισμένου προτύπου, η συμμόρφωση με το εν λόγω εναρμονισμένο πρότυπο δεν παρέχει τεκμήριο συμμόρφωσης με την ουσιώδη απαίτηση που ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ σε εξοπλισμό που δεν συνδυάζει “συγκλίνουσα κατατομή WR112/R84 και κυματοδηγό WR90/R100”, όπως στη σημείωση 1 του τμήματος 1 του εν λόγω εναρμονισμένου προτύπου. Ο κυματοδηγός πρέπει να έχει συνεχώς απρόσκοπτη διαδρομή μετάδοσης (αδιατάρακτη/καθαρή) και ελάχιστο μήκος 20 φορές μεγαλύτερο από το μήκος κύματος αποκοπής κυματοδηγού σε αυτή την κατάσταση λειτουργίας.».


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Στο παράρτημα III της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2020/167 προστίθενται οι ακόλουθες σειρές:

Αριθ.

Στοιχεία αναφοράς του προτύπου

Ημερομηνία απαλοιφής

«12.

EN 301 908-2 V11.1.2

Κυψελοειδή δίκτυα IMT· εναρμονισμένο πρότυπο που καλύπτει τις ουσιώδεις απαιτήσεις του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ· μέρος 2: εξοπλισμός χρήστη (UE) για CDMA άμεσης εξάπλωσης (UTRA FDD)

27 Οκτωβρίου 2021

13.

EN 301 908-13 V11.1.2

Κυψελοειδή δίκτυα IMT· εναρμονισμένο πρότυπο που καλύπτει τις ουσιώδεις απαιτήσεις του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ· μέρος 13: εξοπλισμός χρήστη (UE) εξελιγμένης παγκόσμιας επίγειας ραδιοπρόσβασης (E-UTRA)

27 Οκτωβρίου 2021

14.

EN 302 217-2 V3.1.1

Σταθερά ραδιοσυστήματα· χαρακτηριστικά και απαιτήσεις για δισημειακές συσκευές και κεραίες· μέρος 2: ψηφιακά συστήματα που λειτουργούν σε ζώνες συχνοτήτων από 1 GHz έως 86 GHz· εναρμονισμένο πρότυπο που καλύπτει τις ουσιώδεις απαιτήσεις του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ

27 Απριλίου 2022

15.

EN 303 213-6-1 V2.1.1

Προηγμένο σύστημα καθοδήγησης και ελέγχου των κινήσεων στο έδαφος (A-SMGCS)· μέρος 6: εναρμονισμένο πρότυπο που καλύπτει τις ουσιώδεις απαιτήσεις του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ για αισθητήρες ραντάρ κινήσεων στο έδαφος· υπομέρος 1: αισθητήρες ζώνης X που χρησιμοποιούν παλμοσήματα και μεταδίδουν ισχύ έως 100 kW

27 Οκτωβρίου 2021

16.

EN 303 339 V1.1.1

Ευρυζωνικές άμεσες επικοινωνίες αέρος-εδάφους· εξοπλισμός που λειτουργεί στις ζώνες συχνοτήτων από 1 900 MHz έως 1 920 MHz και από 5 855 MHz έως 5 875 MHz· κεραίες σταθερού διαγράμματος· εναρμονισμένο πρότυπο που καλύπτει τις ουσιώδεις απαιτήσεις του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ

27 Απριλίου 2021».


ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

27.10.2020   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 357/35


ΣΥΣΤΑΣΗ (ΕΕ) 2020/1563 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 14ης Οκτωβρίου 2020

σχετικά με την ενεργειακή φτώχεια

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως τα άρθρα 168 και 194,

Έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2019/944 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουνίου 2019, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την τροποποίηση της οδηγίας 2012/27/ΕΕ (1) («την αναδιατυπωμένη οδηγία για την ηλεκτρική ενέργεια»), και ιδίως το άρθρο 29,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η ενεργειακή φτώχεια είναι μια κατάσταση στην οποία τα νοικοκυριά αδυνατούν να έχουν πρόσβαση σε βασικές ενεργειακές υπηρεσίες. Δεδομένου ότι το 2018 σχεδόν 34 εκατομμύρια Ευρωπαίοι δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να θερμάνουν επαρκώς το σπίτι τους (2), η ενεργειακή φτώχεια αποτελεί μείζονα πρόκληση για την ΕΕ.

(2)

Όπως αναγνωρίζεται από τους συννομοθέτες, ο επαρκής φωτισμός και η επαρκής θέρμανση, ψύξη και ενέργεια για τη λειτουργία συσκευών συνιστούν εξαιρετικά σημαντικές υπηρεσίες για τη διασφάλιση αξιοπρεπούς βιοτικού επιπέδου και υγείας. Η πρόσβαση σε ενεργειακές υπηρεσίες είναι σημαντική για την κοινωνική ένταξη. Συνεπώς, η αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας μπορεί να αποφέρει πολλαπλά οφέλη, μεταξύ άλλων χαμηλότερες δαπάνες για την υγεία, μειωμένη ατμοσφαιρική ρύπανση (με την αντικατάσταση πηγών θέρμανσης που δεν είναι κατάλληλες για τον επιδιωκόμενο σκοπό), περισσότερη άνεση, αυξημένη ευημερία και καλύτερους προϋπολογισμούς για τα νοικοκυριά. Συνολικά, τα οφέλη αυτά θα τονώσουν άμεσα την οικονομική ανάπτυξη και την ευημερία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

(3)

Ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων, που διακηρύχθηκε από κοινού από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή στις 17 Νοεμβρίου 2017, περιλαμβάνει την ενέργεια μεταξύ των βασικών υπηρεσιών στις οποίες όλοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης. Πρέπει να παρέχεται στήριξη στα άτομα σε κατάσταση ανάγκης για την πρόσβαση στις εν λόγω υπηρεσίες (3).

(4)

Η δίκαιη μετάβαση προς μια κλιματικά ουδέτερη Ένωση έως το 2050 έχει καίρια σημασία για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία την οποία πρότεινε η Επιτροπή τον Δεκέμβριο του 2019 (4). Κεντρικό στοιχείο της εν λόγω Πράσινης Συμφωνίας είναι το «κύμα ανακαινίσεων» (5), μια σημαντική πρωτοβουλία που σχεδιάστηκε με σκοπό την ενίσχυση της δομικής ανακαίνισης ιδιωτικών και δημόσιων κτιρίων, ώστε με τον τρόπο αυτό να μειωθούν οι εκπομπές, να δοθεί ώθηση στην ανάκαμψη και να αντιμετωπιστεί η ενεργειακή φτώχεια. Η εν λόγω δομική ανακαίνιση αναμένεται να συμβάλει στην ενίσχυση των προσπαθειών της ΕΕ για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. Για τον λόγο αυτόν, κρίθηκε ζωτικής σημασίας το «κύμα ανακαινίσεων» και η παρούσα σύσταση να εγκριθούν από κοινού, με στόχο την αμοιβαία ενίσχυση των εκκλήσεων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας και των κτιρίων με τις χειρότερες επιδόσεις.

(5)

Η ενεργειακή φτώχεια αποτελεί βασική έννοια που εδραιώνεται στη δέσμη νομοθετικών μέτρων με τίτλο «Καθαρή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους», η οποία σχεδιάστηκε για να διευκολύνει τη δίκαιη ενεργειακή μετάβαση. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6) («τον κανονισμό διακυβέρνησης») και σύμφωνα με την αναδιατυπωμένη οδηγία για την ηλεκτρική ενέργεια, η Επιτροπή οφείλει να παρέχει ενδεικτικές κατευθύνσεις σχετικά με τους κατάλληλους δείκτες για τη μέτρηση της ενεργειακής φτώχειας (7) και τον ορισμό του «σημαντικού αριθμού νοικοκυριών που πλήττονται από ενεργειακή φτώχεια» (8). Δεν υπάρχει τυποποιημένος ορισμός της ενεργειακής φτώχειας, συνεπώς εναπόκειται στα κράτη μέλη να αναπτύξουν τα δικά τους κριτήρια σύμφωνα με το εθνικό τους πλαίσιο. Ωστόσο, η πρόσφατα εκδοθείσα δέσμη νομοθετικών μέτρων παρέχει χρήσιμες γενικές αρχές και πληροφορίες σχετικά με τις πιθανές αιτίες και επιπτώσεις της ενεργειακής φτώχειας. Υπογραμμίζει επίσης τη σημασία των πολιτικών για την αντιμετώπιση του προβλήματος, ιδίως εκείνων που συνδέονται με τα εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα (στο εξής: ΕΣΕΚ) και τις μακροπρόθεσμες στρατηγικές ανακαίνισης (9).

(6)

Στο οικείο ΕΣΕΚ, τα κράτη μέλη πρέπει να εκτιμούν τον αριθμό των νοικοκυριών που πλήττονται από ενεργειακή φτώχεια. Σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος διαπιστώσει ότι έχει σημαντικό αριθμό νοικοκυριών σε ενεργειακή φτώχεια, θα πρέπει να συμπεριλάβει στο σχέδιό του έναν εθνικό στόχο, καθώς και πολιτικές και μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής φτώχειας. Στο πλαίσιο της πέμπτης έκθεσης σχετικά με την κατάσταση της Ενεργειακής Ένωσης, η Επιτροπή δημοσίευσε έγγραφα εργασίας των υπηρεσιών της για κάθε κράτος μέλος, τα οποία περιλαμβάνουν επιμέρους αξιολογήσεις κάθε τελικού ΕΣΕΚ. Τα εν λόγω έγγραφα εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής αξιολογούν επίσης τον τρόπο με τον οποίο τα τελικά σχέδια λαμβάνουν υπόψη τις σχετικές συστάσεις που διατύπωσε η Επιτροπή το 2019, μεταξύ άλλων όσον αφορά την ενεργειακή φτώχεια, και περιλαμβάνουν καθοδήγηση σχετικά με την υλοποίηση του ΕΣΕΚ.

(7)

Η αναδιατυπωμένη οδηγία για την ηλεκτρική ενέργεια απαιτεί από τα κράτη μέλη να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας όπου εντοπίζεται, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για την αντιμετώπιση του ευρύτερου πλαισίου της φτώχειας. Τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να προστατεύουν τους ευάλωτους πελάτες, ιδίως εκείνους που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές. Παρόμοιες διατάξεις περιέχει και η οδηγία 2009/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (10).

(8)

Μια καινοτομία στο νέο νομοθετικό πλαίσιο είναι ότι απαιτεί τον προσδιορισμό του αριθμού των νοικοκυριών που πλήττονται από ενεργειακή φτώχεια. Το άρθρο 29 της αναδιατυπωμένης οδηγίας για την ηλεκτρική ενέργεια αναφέρεται στην υποχρέωση των κρατών μελών να εκτιμήσουν τον αριθμό των νοικοκυριών που πλήττονται από ενεργειακή φτώχεια και αναφέρει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να καθορίσουν και να δημοσιεύσουν τα κριτήρια στα οποία θα βασίζεται η εν λόγω εκτίμηση. Εάν υπάρχουν σημαντικοί αριθμοί τέτοιων νοικοκυριών, τα κράτη μέλη πρέπει να συμπεριλάβουν στα εθνικά τους σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα ενδεικτικό στόχο για τη μείωση της ενεργειακής φτώχειας, να παράσχουν σχετικό χρονοδιάγραμμα και να περιγράψουν τις σχετικές πολιτικές. Στη συνέχεια, υποχρεούνται να υποβάλλουν έκθεση στην Επιτροπή, σύμφωνα με τον κανονισμό για τη διακυβέρνηση, σχετικά με την πρόοδο την οποία σημειώνουν προς την επίτευξη του στόχου της μείωσης του αριθμού των νοικοκυριών που πλήττονται από ενεργειακή φτώχεια.

(9)

Η οδηγία 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (11) για την ενεργειακή απόδοση, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία (ΕΕ) 2018/2002 (12), απαιτεί από τα κράτη μέλη να λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη μείωσης της ενεργειακής φτώχειας στο πλαίσιο των υποχρεώσεών τους για την ενεργειακή απόδοση. Το άρθρο 7 παράγραφος 11 απαιτεί, στον βαθμό που κρίνεται σκόπιμο, ένα ποσοστό μέτρων ενεργειακής απόδοσης να εφαρμόζεται κατά προτεραιότητα σε ευάλωτα νοικοκυριά, συμπεριλαμβανομένων όσων πλήττονται από ενεργειακή φτώχεια (13). Ο κανονισμός για τη διακυβέρνηση περιέχει επίσης παρόμοιες υποχρεώσεις.

(10)

Βάσει της αναθεωρημένης έκδοσης της οδηγίας (ΕΕ) 2018/844 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, τα κράτη μέλη πρέπει να περιγράψουν τα σχετικά εθνικά μέτρα για την άμβλυνση της ενεργειακής φτώχειας, στο πλαίσιο των οικείων μακροπρόθεσμων στρατηγικών ανακαίνισης του εθνικού δυναμικού κτιρίων που προορίζονται για κατοικίες ή για άλλες χρήσεις (14).

(11)

Το νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ περιέχει επίσης διασφαλίσεις ώστε τα μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας να μην εμποδίζουν το άνοιγμα ή τη λειτουργία της αγοράς. Οι αγορές λιανικής που λειτουργούν εύρυθμα είναι σημαντικές για τη δίκαιη μετάβαση. Οι εν λόγω διασφαλίσεις κατοχυρώνονται στο άρθρο 28 της αναδιατυπωμένης οδηγίας για την ηλεκτρική ενέργεια και η επιχειρησιακή εφαρμογή τους εξειδικεύεται κυρίως στο άρθρο 5 παράγραφος 5 της εν λόγω οδηγίας.

(12)

Το άρθρο 27 της αναδιατυπωμένης οδηγίας για την ηλεκτρική ενέργεια ενισχύει αυτή την αρχή, απαιτώντας τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν ότι όλοι οι οικιακοί πελάτες και, όπου κρίνεται σκόπιμο από τα κράτη μέλη, οι μικρές επιχειρήσεις απολαύουν της καθολικής υπηρεσίας, δηλαδή του δικαιώματος να προμηθεύονται ηλεκτρική ενέργεια συγκεκριμένης ποιότητας εντός του εδάφους τους σε εύλογες, εύκολα και άμεσα συγκρίσιμες και διαφανείς τιμές που δεν εισάγουν διακρίσεις. Για να διασφαλίσουν την παροχή καθολικής υπηρεσίας, τα κράτη μέλη έχουν την ευχέρεια να καθορίσουν έναν Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου.

(13)

Όπως ανακεφαλαιώνει η αιτιολογική σκέψη 59 της αναδιατυπωμένης οδηγίας για την ηλεκτρική ενέργεια, η ενεργειακή φτώχεια προκύπτει από συνδυασμό χαμηλού εισοδήματος, υψηλής ενεργειακής δαπάνης και χαμηλής ενεργειακής απόδοσης των κατοικιών. Οι επιπτώσεις της αστάθειας των τιμών στην αγορά ενέργειας και της χαμηλής ενεργειακής απόδοσης, ιδίως όσον αφορά τις επιδόσεις των κτιρίων, σε συνδυασμό με ένα ευρύ φάσμα κοινωνικοοικονομικών παραγόντων που συνδέονται με τη γενική φτώχεια και ζητήματα που προκύπτουν από τα καθεστώτα κατοίκησης, καθιστούν το ζήτημα πολύπλοκο ως προς την αντιμετώπισή του.

(14)

Το 2018 το 6,8 % του πληθυσμού που ζούσε σε ιδιωτικά νοικοκυριά σε ολόκληρη την ΕΕ (30,3 εκατομμύρια άτομα (15)) δεν ήταν σε θέση να ανταποκριθεί στους λογαριασμούς των υπηρεσιών κοινής ωφελείας, συμπεριλαμβανομένων των λογαριασμών ενέργειας, και συνεπώς διέτρεχε κίνδυνο διακοπής του εφοδιασμού του. Παράλληλα, το 7,3 % του πληθυσμού της ΕΕ (37,4 εκατομμύρια άτομα) αντιμετώπιζε αντίξοες θερμοκρασίες περιβάλλοντος στην κατοικία του.

(15)

Η κρίση της νόσου Covid-19 κατέδειξε την επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπιστεί η ενεργειακή φτώχεια, προκειμένου να δημιουργηθεί μια κοινωνική Ευρώπη η οποία να καλύπτει τις ανάγκες όλων των κατοίκων της. Τα επίπεδα ενεργειακής φτώχειας στα κράτη μέλη θα γίνουν πιο αισθητά, καθώς περισσότεροι Ευρωπαίοι ενδέχεται να δυσκολευτούν να αντεπεξέλθουν στο κόστος πρόσβασης σε βασικές ενεργειακές υπηρεσίες, ιδίως λόγω της αυξανόμενης ανεργίας. Στο πλαίσιο αυτό, είναι ζωτικής σημασίας να υλοποιηθούν τα ορόσημα της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, παρά τις τρέχουσες πρωτοφανείς διαταραχές με τις οποίες βρίσκονται αντιμέτωπες οι ευρωπαϊκές οικονομίες.

(16)

Η δέσμη μέτρων ανάκαμψης Next Generation EU (16) παρουσιάστηκε με σκοπό να «καθοδηγεί και να οικοδομεί μια πιο βιώσιμη, ανθεκτικότερη και δικαιότερη Ευρώπη για την επόμενη γενιά». Τα σχέδια ανάκαμψης της Ευρώπης πρέπει να διέπονται από τις αρχές της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, της αλληλεγγύης, της συνοχής και της σύγκλισης, καθώς και από την αποφασιστικότητα να μη μείνει πίσω κανένα κράτος μέλος, καμία περιφέρεια και κανένα άτομο. Το Next Generation EU επιβεβαιώνει τον ρόλο του κύματος ανακαινίσεων ως βασικού παράγοντα διευκόλυνσης της πράσινης ανάκαμψης.

(17)

Οι εθνικές μακροπρόθεσμες στρατηγικές ανακαίνισης και άλλα μέσα που σχεδιάστηκαν για την επίτευξη των στόχων ενεργειακής απόδοσης έως το 2030 και το 2050 θα πρέπει να έχουν ως γνώμονα την προστασία των νοικοκυριών που πλήττονται από ενεργειακή φτώχεια και την ενίσχυση των ευάλωτων καταναλωτών ενέργειας, βοηθώντας τους ανθρώπους να εξοικονομούν χρήματα από τους λογαριασμούς ενέργειας, παρέχοντας πιο υγιεινές συνθήκες διαβίωσης και μειώνοντας την ενεργειακή φτώχεια.

(18)

Ο προσδιορισμός των νοικοκυριών που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη προστασίας και των κατοικιών που χρήζουν περισσότερο ανακαίνισης συμβάλλει στη στοχοθέτηση και την αποτελεσματικότερη διαχείριση των δημόσιων παρεμβάσεων, με αποτέλεσμα να παράγονται πρακτικά αποτελέσματα για τους καταναλωτές, να βελτιώνεται η ενεργειακή απόδοση και να ελαχιστοποιούνται τυχόν στρεβλώσεις στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας.

(19)

Η Επιτροπή, με την παρούσα σύσταση και θέτοντας στη διάθεση των κρατών μελών καθοδήγηση σχετικά με την ενεργειακή φτώχεια σε συνοδευτικό έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, εκπληρώνει την υποχρέωση που αναφέρεται ανωτέρω και βοηθά τα κράτη μέλη να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο τις νέες διατάξεις για την ενεργειακή φτώχεια. Η Επιτροπή παρέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με αναδυόμενες ορθές πρακτικές (17).

(20)

Η κύρια δυσκολία όσον αφορά οποιονδήποτε ορισμό είναι ο τρόπος λήψης αξιόπιστων αριθμητικών δεδομένων. Έχει αναπτυχθεί σε επίπεδο ΕΕ ένα σύνολο στατιστικών δεικτών που μετρούν τους πιθανούς παράγοντες που συντελούν στην ενεργειακή φτώχεια καθώς και τις επιπτώσεις της. Πρόκειται για συγκεντρωτικούς δείκτες. Καθώς η ενεργειακή φτώχεια είναι ένα πολυδιάστατο φαινόμενο, κανένας μεμονωμένος δείκτης δεν είναι δυνατόν να αντικατοπτρίζει πλήρως όλες τις πτυχές της.

(21)

Οι συγκεντρωτικοί δείκτες έχουν αναπτυχθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο και απαριθμούνται στο παράρτημα της παρούσας σύστασης. Οι εν λόγω δείκτες, οι οποίοι αναπτύχθηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurostat) και το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Ενεργειακής Φτώχειας (EPOV) και προέρχονται από εναρμονισμένες συλλογές δεδομένων της ΕΕ, καθιστούν δυνατή την παρακολούθηση της κατάστασης σε ολόκληρη την ΕΕ και τον προσδιορισμό των εθνικών ιδιαιτεροτήτων, καθώς και την προώθηση της αποδοτικότερης αμοιβαίας μάθησης και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών. Οι εθνικοί δείκτες μπορούν να συμβάλουν στη συμπλήρωση των προαναφερθέντων δεικτών και στον λεπτομερέστερο προσδιορισμό της ενεργειακής φτώχειας, όπου κρίνεται σκόπιμο.

(22)

Αυτό απαιτεί στενή συνεργασία μεταξύ των σχετικών αρμόδιων αρχών, και ειδικότερα δεόντως συντονισμένες προσπάθειες σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, ώστε κάθε ανάλυση που βασίζεται σε δείκτες σε ενωσιακό ή εθνικό επίπεδο να έχει ως αντίβαρο και να συμπληρώνεται από μια προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή. Οι περιφερειακές και οι τοπικές αρχές είναι σε θέση να προσδιορίσουν τις βασικές οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά που πλήττονται από ενεργειακή φτώχεια και να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στον σχεδιασμό και την υλοποίηση πράσινης μετάβασης η οποία να είναι δίκαιη, χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμη για όλους τους πολίτες της Ευρώπης.

(23)

Η Επιτροπή θα συνεχίσει να στηρίζει την ανταλλαγή ορθών πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών, τόσο σε συνεργασία με την Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας όσο και με άλλους τρόπους. Τα χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων της πολιτικής συνοχής, του Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης και άλλων μορφών στήριξης, μπορούν να κινητοποιηθούν για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που εντοπίζονται μέσω διαύλων στους οποίους περιλαμβάνονται οι πλατφόρμες που παρέχονται από το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Ενεργειακής Φτώχειας και την πρωτοβουλία του Συμφώνου των Δημάρχων.

(24)

Η τέταρτη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις τιμές και το κόστος της ενέργειας εξετάζει επίσης τις ιδιαίτερες συνθήκες με τις οποίες βρίσκονται αντιμέτωποι οι άνθρωποι που ζουν σε συνθήκες ενεργειακής φτώχειας και οι ευάλωτοι καταναλωτές (18). Η Επιτροπή θα δώσει επίσης ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη εφαρμόζουν το άρθρο 5 της αναδιατυπωμένης οδηγίας για την ηλεκτρική ενέργεια, το οποίο επιτρέπει τη δημόσια παρέμβαση στον καθορισμό των τιμών για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στους πελάτες που πλήττονται από ενεργειακή φτώχεια ή στα άτομα που ζουν σε ευάλωτα νοικοκυριά,

ΣΥΝΙΣΤΑ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ:

1.

Να αναπτύξουν μια συστηματική προσέγγιση για την ελευθέρωση των αγορών ενέργειας, με στόχο τον επιμερισμό των οφελών με όλα τα τμήματα της κοινωνίας, ιδίως με εκείνα που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη.

2.

Να λάβουν ιδιαίτερα υπόψη το συνοδευτικό έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, το οποίο παρέχει καθοδήγηση σχετικά με τους δείκτες ενεργειακής φτώχειας, καθώς επίσης σχετικά με τον ορισμό του τι συνιστά σημαντικό αριθμό ενεργειακά φτωχών νοικοκυριών. Είναι σημαντικό τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν την καθοδήγηση της Επιτροπής κατά την εφαρμογή και την επικαιροποίηση των υφιστάμενων εθνικών σχεδίων τους για την ενέργεια και το κλίμα, σύμφωνα με το άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999 για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα.

3.

Να χρησιμοποιούν στις αξιολογήσεις τους για την ενεργειακή φτώχεια τους δείκτες που περιγράφονται στο παράρτημα.

4.

Σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 60 της αναδιατυπωμένης οδηγίας για την ηλεκτρική ενέργεια, να παρουσιάσουν ολοκληρωμένες λύσεις πολιτικής στο πλαίσιο της ενεργειακής και της κοινωνικής πολιτικής τους. Οι εν λόγω πολιτικές θα πρέπει να περιλαμβάνουν μέτρα κοινωνικής πολιτικής και βελτιώσεις της ενεργειακής απόδοσης, στοιχεία τα οποία αλληλοενισχύονται, ιδίως στον τομέα της στέγασης.

5.

Να αξιολογήσουν τα διανεμητικά αποτελέσματα της ενεργειακής μετάβασης, ιδίως των μέτρων για την ενεργειακή απόδοση στο εθνικό πλαίσιο, καθώς επίσης να χαράξουν και να εφαρμόσουν πολιτικές που αντιμετωπίζουν τις σχετικές ανησυχίες. Θα πρέπει να δοθεί η δέουσα προσοχή στους φραγμούς για τις επενδύσεις σε ενεργειακά αποδοτικές κατοικίες, καθώς και στα χαρακτηριστικά των κατοικιών με τις μεγαλύτερες ανάγκες ανακαίνισης, σύμφωνα με τις εθνικές μακροπρόθεσμες στρατηγικές ανακαίνισης.

6.

Να αναπτύξουν όλες τις πολιτικές για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας με βάση ουσιαστικές και υπεύθυνες διαδικασίες συμμετοχής του κοινού και ευρείας συμμετοχής των ενδιαφερόμενων φορέων.

7.

Να αναπτύξουν μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας, που να βασίζονται στη στενή συνεργασία μεταξύ όλων των επιπέδων διοίκησης και να επιτρέπουν ειδικότερα τη στενή συνεργασία μεταξύ των περιφερειακών και των τοπικών αρχών, αφενός, και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των φορέων του ιδιωτικού τομέα, αφετέρου.

8.

Να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες κινητοποίησης των χρηματοδοτικών προγραμμάτων της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής συνοχής, για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας, αναλύοντας τα διανεμητικά αποτελέσματα των σχεδίων ενεργειακής μετάβασης και δίνοντας προτεραιότητα στα μέτρα που στοχεύουν σε ευάλωτες ομάδες, ώστε να διασφαλιστεί η πρόσβαση σε στήριξη.

9.

Κατά την κατανομή δημόσιων πόρων, ιδίως επιχορηγήσεων, να στοχεύσουν σε νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα μεταξύ των κατηγοριών δικαιούχων που διαθέτουν πολύ περιορισμένους ίδιους πόρους και περιορισμένη πρόσβαση σε εμπορικά δάνεια. Να διερευνήσουν τον ρόλο των εταιρειών παροχής ενεργειακών υπηρεσιών και των συμβάσεων ενεργειακής απόδοσης στην παροχή λύσεων χρηματοδότησης ανακαίνισης για νοικοκυριά που πλήττονται από ενεργειακή φτώχεια, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στα ευάλωτα αυτά νοικοκυριά να αντιμετωπίσουν το υψηλό προκαταβολικό κόστος.

Βρυξέλλες, 14 Οκτωβρίου 2020.

Για την Επιτροπή

Kadri SIMSON

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 158 της 14.6.2019, σ. 125.

(2)  Στοιχεία του 2018. Eurostat, SILC [ilc_mdes01])

(3)  Ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων, αρχή 20 «Πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες»: https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_el

(4)  COM(2019) 640 final — Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.

(5)  Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών «Κύμα ανακαινίσεων για την Ευρώπη – οικολογικά κτίρια, θέσεις εργασίας, καλύτερη ζωή» [COM(2020) 662 final].

(6)  Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 663/2009 και (ΕΚ) αριθ. 715/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των οδηγιών 94/22/ΕΚ, 98/70/ΕΚ, 2009/31/ΕΚ, 2009/73/ΕΚ, 2010/31/ΕΕ, 2012/27/ΕΕ και 2013/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των οδηγιών 2009/119/ΕΚ και (ΕΕ) 2015/652 του Συμβουλίου και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 328 της 21.12.2018, σ. 1).

(7)  Άρθρο 3 παράγραφος 3 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999.

(8)  Άρθρο 29 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/944.

(9)  Σύμφωνα με το άρθρο 2α της οδηγίας 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 153 της 18.6.2010, σ. 13) για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία (ΕΕ) 2018/844 (ΕΕ L 156 της 19.6.2018, σ. 75).

(10)  Οδηγία 2009/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου και την κατάργηση της οδηγίας 2003/55/ΕΚ (ΕΕ L 211 της 14.8.2009, σ. 94).

(11)  Οδηγία 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ (ΕΕ L 315 της 14.11.2012, σ. 1).

(12)  Οδηγία (EE) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση (ΕΕ L 328 της 21.12.2018, σ. 210).

(13)  Αυτό βασίζεται στις υφιστάμενες υποχρεώσεις βάσει της οδηγίας 2012/27/ΕΕ. Βλ. επίσης το παράρτημα της σύστασης της Επιτροπής σχετικά με τη μεταφορά των υποχρεώσεων εξοικονόμησης ενέργειας δυνάμει της τροποποιημένης οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση, C(2019) 6621 final.

(14)  Η απαίτηση αυτή βασίζεται στις υφιστάμενες υποχρεώσεις βάσει του άρθρου 4 της οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση, οι οποίες έχουν μεταφερθεί στην οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και έχουν ενισχυθεί όσον αφορά την ανάγκη αντιμετώπισης της ενεργειακής φτώχειας. Στην αιτιολογική σκέψη 11 της οδηγίας (ΕΕ) 2018/844 διευκρινίζεται ότι θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη για άμβλυνση της ενεργειακής φτώχειας, σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται από τα κράτη μέλη. Η αιτιολογική σκέψη διευκρινίζει περαιτέρω ότι, κατά την περιγραφή των εθνικών τους δράσεων για περιορισμό της ενεργειακής φτώχειας στο πλαίσιο των οικείων στρατηγικών ανακαίνισης, τα κράτη μέλη έχουν το δικαίωμα να προσδιορίζουν τι εννοούν ως κατάλληλες δράσεις.

(15)  Βάσει εκτιμώμενου πληθυσμού 446 εκατομμυρίων κατοίκων στην ΕΕ των 27 την 1η Ιανουαρίου 2018: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Population_and_population_change_statistics

(16)  Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών «Η ώρα της Ευρώπης: ανασύνταξη και προετοιμασία για την επόμενη γενιά», 27 Μαΐου 2020.

(17)  Σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 59 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/944, η Επιτροπή θα πρέπει να στηρίξει ενεργά την εφαρμογή των διατάξεων της εν λόγω οδηγίας που αφορούν την ενεργειακή φτώχεια, διευκολύνοντας την ανταλλαγή ορθών πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών.

(18)  Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά με τις τιμές και το κόστος της ενέργειας στην Ευρώπη [COM(2020) 951] και συνοδευτικό έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής [SWD(2020) 951].


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

Οι δείκτες που περιγράφονται κατωτέρω είναι διαθέσιμοι στη Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurostat) και στο Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Ενεργειακής Φτώχειας, όπου μπορούν τα κράτη μέλη να τους συμβουλεύονται κατά την αξιολόγηση των εθνικών επιπέδων ενεργειακής φτώχειας.

Για να βοηθήσει τα κράτη μέλη, η Επιτροπή παρέχει καθοδήγηση σχετικά με την ερμηνεία των εν λόγω δεικτών που αναπτύχθηκαν σε επίπεδο ΕΕ με σκοπό την καλύτερη ποσοτικοποίηση της έννοιας του υψηλού αριθμού των νοικοκυριών που πλήττονται από ενεργειακή φτώχεια, τα οποία προσδιορίζονται με βάση τους εθνικούς ορισμούς της ενεργειακής φτώχειας (1).

Τα κράτη μέλη μπορούν να αναλύσουν περαιτέρω ορισμένους από τους δείκτες που παρατίθενται στα σημεία 1 και 2, ώστε να εμβαθύνουν την ανάλυση των πιθανών παραγόντων της ενεργειακής φτώχειας σε εθνικό επίπεδο.

Οι δείκτες μπορούν να υποδιαιρεθούν σε τέσσερις ομάδες:

α)

δείκτες που συγκρίνουν τις ενεργειακές δαπάνες με το εισόδημα: οι δείκτες αυτοί ποσοτικοποιούν την ενεργειακή φτώχεια, συγκρίνοντας το ποσό που δαπανούν τα νοικοκυριά για ενέργεια με ένα μέτρο εισοδήματος (π.χ. το ποσοστό ή τον αριθμό των νοικοκυριών που δαπανούν περισσότερο από ένα ορισμένο μέρος του διαθέσιμου εισοδήματός τους για οικιακές ενεργειακές υπηρεσίες)·

β)

δείκτες βασιζόμενοι στην αυτοαξιολόγηση: τα νοικοκυριά ερωτώνται απευθείας σε ποιον βαθμό θεωρούν ότι είναι σε θέση να αντεπεξέλθουν στο κόστος της ενέργειας (π.χ. κατά πόσον έχουν την ικανότητα να διατηρούν την κατοικία τους αρκετά ζεστή τον χειμώνα και αρκετά δροσερή το καλοκαίρι)·

γ)

δείκτες βασιζόμενοι στην άμεση μέτρηση: οι δείκτες αυτοί μετρούν φυσικές μεταβλητές για να προσδιοριστεί η επάρκεια των ενεργειακών υπηρεσιών (π.χ. η θερμοκρασία δωματίου)·

δ)

έμμεσοι δείκτες: οι δείκτες αυτοί μετρούν την ενεργειακή φτώχεια με τη βοήθεια συναφών παραγόντων, όπως οι ληξιπρόθεσμες οφειλές λογαριασμών υπηρεσιών κοινής ωφελείας, ο αριθμός των αποσυνδέσεων και η ποιότητα της στέγασης.

1.   Δείκτες που επικεντρώνονται στην οικονομική προσιτότητα των ενεργειακών υπηρεσιών

Ποσοστό του πληθυσμού που διατρέχει κίνδυνο φτώχειας (κάτω από το 60 % του εθνικού διάμεσου ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος) και αδυνατεί να εξασφαλίσει επαρκή θέρμανση της κατοικίας του, με βάση το ερώτημα «Μπορεί το νοικοκυριό σας να αντεπεξέλθει οικονομικά στο κόστος που απαιτείται για να εξασφαλίσει επαρκή θέρμανση της κατοικίας του;» (Eurostat, SILC [ilc_mdes01])

Ποσοστό του συνολικού πληθυσμού που αδυνατεί να εξασφαλίσει επαρκή θέρμανση της κατοικίας του, με βάση το ερώτημα «Μπορεί το νοικοκυριό σας να αντεπεξέλθει οικονομικά στο κόστος που απαιτείται για να εξασφαλίσει επαρκή θέρμανση της κατοικίας του;» (Eurostat, SILC [ilc_mdes01])

ληξιπρόθεσμες οφειλές λογαριασμών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας: ποσοστό του πληθυσμού που διατρέχει κίνδυνο φτώχειας (κάτω από το 60 % του εθνικού διάμεσου ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος) με ληξιπρόθεσμες οφειλές λογαριασμών υπηρεσιών κοινής ωφελείας (Eurostat, SILC, [ilc_mdes07])

ληξιπρόθεσμες οφειλές λογαριασμών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας: ποσοστό του πληθυσμού που έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές λογαριασμών υπηρεσιών κοινής ωφελείας (Eurostat, SILC, [ilc_mdes07])

Δαπάνες για την ηλεκτρική ενέργεια, το φυσικό αέριο και άλλα καύσιμα ως ποσοστό των συνολικών δαπανών του νοικοκυριού

Ποσοστό νοικοκυριών των οποίων το μερίδιο των ενεργειακών δαπανών στο εισόδημά τους υπερβαίνει το διπλάσιο του εθνικού διάμεσου ποσοστού (πηγή: Eurostat, Έρευνες για τον προϋπολογισμό των νοικοκυριών, 2015)

Ποσοστό νοικοκυριών των οποίων οι ενεργειακές δαπάνες σε απόλυτες τιμές είναι χαμηλότερες από το ήμισυ του εθνικού διάμεσου. (Eurostat, Έρευνες για τον προϋπολογισμό των νοικοκυριών, 2015)

2.   Συμπληρωματικοί δείκτες

Τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για τους οικιακούς καταναλωτές —μέση ζώνη κατανάλωσης (Eurostat, [nrg_pc_204])

Τιμές φυσικού αερίου για τους οικιακούς καταναλωτές —μέση ζώνη κατανάλωσης (Eurostat, [nrg_pc_202])

Τιμές φυσικού αερίου για τους οικιακούς καταναλωτές, χαμηλότερη ζώνη κατανάλωσης (Eurostat, [nrg_pc_202])

Ποσοστό του πληθυσμού που διατρέχει κίνδυνο φτώχειας (κάτω από το 60 % του εθνικού διάμεσου ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος) με διαρροή, υγρασία ή σήψη στην κατοικία του (Eurostat, SILC [ilc_mdho01])

Ποσοστό του πληθυσμού με διαρροή, υγρασία ή σήψη στην κατοικία του —συνολικός πληθυσμός (Eurostat SILC, [TESSI292])

Τελική κατανάλωση ενέργειας ανά τετραγωνικό μέτρο στον τομέα της κατοικίας, με διορθωμένα τα στοιχεία των κλιματικών διακυμάνσεων (βάση δεδομένων του έργου Odyssee-MURE)


(1)  SWD(2020)960«EU Guidance on Energy Poverty» (Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την ενεργειακή φτώχεια)