ISSN 1977-0669

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 10

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

63ό έτος
15 Ιανουαρίου 2020


Περιεχόμενα

 

II   Μη νομοθετικές πράξεις

Σελίδα

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

*

Απόφαση (ΕΕ) 2020/28του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς την Ελλάδα

1

 

 

Διορθωτικά

 

*

Διορθωτικό στον κανονισμό (EE) 2019/216 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Ιανουαρίου 2019, σχετικά με την κατανομή των δασμολογικών ποσοστώσεων που περιλαμβάνονται στον πίνακα ΠΟΕ της Ένωσης μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 32/2000 του Συμβουλίου ( EE L 038 της 8.2.2019 )

3

 

*

Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) 2019/817 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2019, για τη θέσπιση πλαισίου διαλειτουργικότητας μεταξύ των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ στον τομέα των συνόρων και θεωρήσεων και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 767/2008, (ΕΕ) 2016/399, (ΕΕ) 2017/2226, (ΕΕ) 2018/1240, (ΕΕ) 2018/1726 και (ΕΕ) 2018/1861 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και των αποφάσεων 2004/512/ΕΚ και 2008/633/ΔΕΥ του Συμβουλίου ( EE L 135 της 22.5.2019 )

4

 

*

Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) 2019/818 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2019, για τη θέσπιση πλαισίου διαλειτουργικότητας μεταξύ των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ στον τομέα της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας, του ασύλου και της μετανάστευσης και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) 2018/1726, (ΕΕ) 2018/1862 και (ΕΕ) 2019/816 ( EE L 135 της 22.5.2019 )

5

EL

Οι πράξεις των οποίων οι τίτλοι έχουν τυπωθεί με λευκά στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


II Μη νομοθετικές πράξεις

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

15.1.2020   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 10/1


ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2020/28ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 27ης Νοεμβρίου 2019

σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς την Ελλάδα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 2002, για την ίδρυση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 3,

Έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (2), και ιδίως το σημείο 11,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «το Ταμείο») έχει στόχο να επιτρέψει στην Ένωση να αντιδρά με ταχύ, αποτελεσματικό και ευέλικτο τρόπο σε καταστάσεις επείγουσας ανάγκης, ώστε να εκφράζει την αλληλεγγύη της προς τον πληθυσμό των περιοχών που πλήττονται από φυσικές καταστροφές.

(2)

Το Ταμείο δεν πρέπει να υπερβαίνει το μέγιστο ετήσιο ποσό των 500 000 000 EUR (τιμές 2011), όπως ορίζεται στο άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου (3).

(3)

Στις 15 Μαΐου 2019, η Ελλάδα υπέβαλε αίτηση για την κινητοποίηση του Ταμείου, έπειτα από εξαιρετικά σφοδρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες που έπληξαν την Κρήτη μεταξύ 23ης και 26ης Φεβρουαρίου 2019 και προκάλεσαν πλημμύρες και κατολισθήσεις.

(4)

Η αίτηση της Ελλάδας πληροί τις προϋποθέσεις για την καταβολή οικονομικής ενίσχυσης από το Ταμείο, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2012/2002.

(5)

Επομένως, το Ταμείο θα πρέπει να κινητοποιηθεί για την καταβολή οικονομικής ενίσχυσης στην Ελλάδα.

(6)

Με την απόφαση (ΕΕ) 2019/277 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4), το Ταμείο κινητοποιήθηκε με σκοπό να παράσχει το ποσό των 50 000 000 EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και σε πιστώσεις πληρωμών για την πληρωμή προκαταβολών για το οικονομικό έτος 2019. Οι εν λόγω πιστώσεις χρησιμοποιήθηκαν σε πολύ περιορισμένο βαθμό. Κατά συνέπεια, υπάρχουν περιθώρια να καταβληθεί το συνολικό ποσό για την παρούσα κινητοποίηση μέσω της ανακατανομής των διαθέσιμων πιστώσεων για την πληρωμή προκαταβολών στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019.

(7)

Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος που χρειάζεται για την κινητοποίηση του Ταμείου, η παρούσα απόφαση θα πρέπει να εφαρμοστεί από την ημερομηνία έκδοσής της,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019, κινητοποιείται το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό τη χορήγηση ποσού ύψους 4 552 517 EUR στην Ελλάδα, σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και σε πιστώσεις πληρωμών.

Το ποσό που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις που κινητοποιήθηκαν για την πληρωμή προκαταβολών στον προϋπολογισμό της Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019. Οι πιστώσεις που είναι διαθέσιμες για την πληρωμή προκαταβολών μειώνονται αναλόγως.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από τις 27 Νοεμβρίου 2019.

Στρασβούργο, 27 Νοεμβρίου 2019.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

David Maria SASSOLI

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Tytti TUPPURAINEN


(1)  ΕΕ L 311 της 14.11.2002, σ. 3.

(2)  ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.

(3)  Κανονισμός (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884).

(4)  Απόφαση (ΕΕ) 2019/277 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2018, σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πληρωμή προκαταβολών στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης για το 2019 (ΕΕ L 54 της 22.2.2019, σ. 5).


Διορθωτικά

15.1.2020   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 10/3


Διορθωτικό στον κανονισμό (EE) 2019/216 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Ιανουαρίου 2019, σχετικά με την κατανομή των δασμολογικών ποσοστώσεων που περιλαμβάνονται στον πίνακα ΠΟΕ της Ένωσης μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 32/2000 του Συμβουλίου

( Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 38 της 8ης Φεβρουαρίου 2019 )

Στη σελίδα 18, στο παράρτημα μέρος Α, στον πίνακα 19η σειρά (σχετικά με τον αύξοντα αριθμό 094321):

αντί:

«Ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο ή από τεύτλα

τ (ισοδύναμο λευκής ζάχαρης)

10 000

IDN

094321

58,4 %

5 841 »

διάβαζε:

«Ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο ή από τεύτλα

τ (ισοδύναμο λευκής ζάχαρης)

10 000

IND

094321

58,4 %

5 841 »


15.1.2020   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 10/4


Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) 2019/817 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2019, για τη θέσπιση πλαισίου διαλειτουργικότητας μεταξύ των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ στον τομέα των συνόρων και θεωρήσεων και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 767/2008, (ΕΕ) 2016/399, (ΕΕ) 2017/2226, (ΕΕ) 2018/1240, (ΕΕ) 2018/1726 και (ΕΕ) 2018/1861 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και των αποφάσεων 2004/512/ΕΚ και 2008/633/ΔΕΥ του Συμβουλίου

( Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 135 της 22ας Μαΐου 2019 )

Στη σελίδα 74, άρθρο 62 παράγραφος 5 στοιχείο α):

αντί:

«α)

στην παράγραφο 1 παρεμβάλλεται το ακόλουθο στοιχείο:

“δα)

συμβουλευτική ομάδα διαλειτουργικότητας·”·»

διάβαζε:

«α)

στην παράγραφο 1 παρεμβάλλεται το ακόλουθο στοιχείο:

“δβ)

συμβουλευτική ομάδα διαλειτουργικότητας·”·».


15.1.2020   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 10/5


Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) 2019/818 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2019, για τη θέσπιση πλαισίου διαλειτουργικότητας μεταξύ των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ στον τομέα της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας, του ασύλου και της μετανάστευσης και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) 2018/1726, (ΕΕ) 2018/1862 και (ΕΕ) 2019/816

( Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 135 της 22ας Μαΐου 2019 )

1. Στη σελίδα 97 άρθρο 4 σημείο 8):

αντί:

«8)

“δεδομένα ταυτότητας”: τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 27 παράγραφος 3 στοιχεία α) έως ε)·»

διάβαζε:

«8)

“δεδομένα ταυτότητας”: τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 27 παράγραφος 3 στοιχεία α) και β)·».

2. Στη σελίδα 124, άρθρο 59 παράγραφος 5 στοιχείο α):

αντί:

«α)

στην παράγραφο 1 παρεμβάλλεται το ακόλουθο στοιχείο:

“δα)

συμβουλευτική ομάδα διαλειτουργικότητας·”·»

διάβαζε:

«α)

στην παράγραφο 1 παρεμβάλλεται το ακόλουθο στοιχείο:

“δβ)

συμβουλευτική ομάδα διαλειτουργικότητας·”·».