ISSN 1977-0669

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 308

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

62ό έτος
29 Νοεμβρίου 2019


Περιεχόμενα

 

II   Μη νομοθετικές πράξεις

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/1974 της Επιτροπής της 17ης Μαΐου 2019 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1295/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τον καθορισμό πρόσθετων ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών επιδόσεων

1

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/1975 της Επιτροπής της 31ης Οκτωβρίου 2019 σχετικά με την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/220 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1217/2009 του Συμβουλίου σχετικά με τη δημιουργία δικτύου για τη συλλογή λογιστικών στοιχείων όσον αφορά τα εισοδήματα και την οικονομική λειτουργία των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

4

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/1976 της Επιτροπής της 25ης Νοεμβρίου 2019 για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά της φαινυλοκαψαϊκίνης ως νέου τροφίμου σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470 της Επιτροπής ( 1 )

40

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/1977 της Επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με την αδειοδότηση των ουσιών φαινυλομεθανοθειόλη, βενζυλομεθυλοσουλφίδιο, δευτ-πεντυλοθειοφαίνιο, δεκατρι-2-ενάλη, 12-μεθυλοδεκατριανάλη, 2,5-διμεθυλοφαινόλη, εξα-2(trans),4(trans)-διενάλη και 2-αιθυλο-4-υδροξυ-5-μεθυλο-3(2H)-φουρανόνη ως πρόσθετων υλών ζωοτροφών για γάτες και σκύλους ( 1 )

45

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/1978 της Επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2019 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1238/95 όσον αφορά τα τέλη που καταβάλλονται στο κοινοτικό γραφείο φυτικών ποικιλιών

58

 

*

Εκτελεστικόσ Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1979 της Επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2019 για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά του μείγματος 2'-φουκοζυλολακτόζης/διφουκοζυλολακτόζης ως νέου τροφίμου σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470 της Επιτροπής ( 1 )

62

 

*

Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1980 της Επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2019 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1484/95 όσον αφορά τον καθορισμό των αντιπροσωπευτικών τιμών στους τομείς του κρέατος πουλερικών και των αυγών, καθώς και της αυγοαλβουμίνης

69

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/1981 της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2019 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/626 όσον αφορά τους καταλόγους τρίτων χωρών ή περιοχών τους από τις οποίες επιτρέπεται η είσοδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση σαλιγκαριών, ζελατίνης και κολλαγόνου, καθώς και εντόμων που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο ( 1 )

72

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/1982 της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2019 για την υποβολή σε καταγραφή ορισμένων εισαγωγών κοχλιωτών χυτών εξαρτημάτων σωληνώσεων, από ελατό χυτοσίδηρο και χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, μετά την επανέναρξη της έρευνας με σκοπό την εφαρμογή της απόφασης του Γενικού Δικαστηρίου της 20ής Σεπτεμβρίου 2019, στην υπόθεση T-650/17, σχετικά με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2017/1146 για την εκ νέου επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές κοχλιωτών χυτών εξαρτημάτων σωληνώσεων, από ελατό χυτοσίδηρο και χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, που κατασκευάστηκαν από την εταιρεία Jinan Meide Castings Co., Ltd

77

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/1983 της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2019 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/39 όσον αφορά την ανακατανομή της ενωσιακής ενίσχυσης

82

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/1984 της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2019 για τον καθορισμό του μέγιστου ποσού ενίσχυσης για την ιδιωτική αποθεματοποίηση ελαιολάδου στο πλαίσιο του διαγωνισμού που προκηρύχθηκε με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2019/1882

84

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ

 

*

Εκτελεστική Οδηγία (EE) 2019/1985 της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2019 για την τροποποίηση των οδηγιών 2003/90/ΕΚ και 2003/91/ΕΚ για τη θέσπιση μέτρων για την εφαρμογή του άρθρου 7 της οδηγίας 2002/53/ΕΚ του Συμβουλίου και του άρθρου 7 της οδηγίας 2002/55/ΕΚ του Συμβουλίου, αντίστοιχα, όσον αφορά τα ελάχιστα χαρακτηριστικά που πρέπει να καλύπτονται κατά την εξέταση και τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την εξέταση ορισμένων ποικιλιών ειδών γεωργικών φυτών και κηπευτικών ειδών ( 1 )

86

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

*

Απόφαση (ΕΕ) 2019/1986 του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2019 για τον διορισμό πέντε τακτικών και ενός αναπληρωματικού μέλους, έπειτα από πρόταση της Δημοκρατίας της Πολωνίας, στην Επιτροπή των Περιφερειών

94

 

*

Απόφαση (ΕΕ) 2019/1987 του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Συμβουλίου των Μελών του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαίας όσον αφορά τα πρότυπα εμπορίας για τα ελαιόλαδα και τα πυρηνέλαια

95

 

*

Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2019/1988 της Επιτροπής Πολιτικής και Ασφάλειας της 26ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με τον διορισμό του διοικητή δυνάμεων της ΕΕ για τη στρατιωτική επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα συμβάλει στην αποτροπή, την πρόληψη και την καταστολή των πειρατικών επιθέσεων και των ένοπλων ληστειών στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας (Atalanta) και για την κατάργηση της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2019/1245 (ATALANTA/4/2019)

98

 

*

Απόφαση (ΕΕ) 2019/1989 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2019 για τον διορισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

100

 

*

Απόφαση (ΕΕ) 2019/1990 του Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2019 για τη μεταβίβαση στον διευθυντή του Γραφείου Διαχείρισης και Εκκαθάρισης των Ατομικών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ορισμένων αρμοδιοτήτων του διατάκτη όσον αφορά την πληρωμή των αποδοχών και την πληρωμή των εξόδων αποστολής και των εγκεκριμένων εξόδων ταξιδίου

103

 

*

Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2019/1991 της Επιτροπής Πολιτικής και Ασφάλειας της 28ης Νοεμβρίου 2019 για τον διορισμό αρχηγού αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επιβολή του κράτους δικαίου στο Κοσσυφοπέδιο (EULEX KOSOVO) (EULEX KOSOVO/2/2019)

105

 

*

Εκτελεστικη Αποφαση (ΕΕ) 2019/1992 της Επιτροπής της 27ης Νοεμβρίου 2019 για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2016/2008 για τα μέτρα ελέγχου της υγείας των ζώων όσον αφορά την οζώδη δερματίτιδα σε ορισμένα κράτη μέλη με την παράταση της περιόδου εφαρμογής της [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2019) 8571] ( 1 )

107

 

*

Εκτελεστικη Αποφαση (ΕΕ) 2019/1993 της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με την αναγνώριση του συστήματος Trade Assurance Scheme for Combinable Crops για την απόδειξη της συμμόρφωσης με τα κριτήρια αειφορίας που προβλέπουν οι οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 98/70/ΕΚ και 2009/28/ΕΚ

110

 

*

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/1994 της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2019 για την τροποποίηση του παραρτήματος της εκτελεστικής απόφασης 2014/709/ΕΕ σχετικά με τα μέτρα ελέγχου της υγείας των ζώων όσον αφορά την αφρικανική πανώλη των χοίρων σε ορισμένα κράτη μέλη [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2019) 8745]  ( 1 )

112

 

 

Διορθωτικά

 

*

Διορθωτικό στην κατ’ εξουσιοδότηση απόφαση της Εποπτεύουσας Αρχής της ΕΖΕΣ αριθ. 42/19/COL της 17ης Ιουνίου 2019 για την εξαίρεση της λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών μεταφοράς με λεωφορείο στη Νορβηγία από την εφαρμογή της οδηγίας 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [2019/…] ( EE L 259 της 10.10.2019 )

134

 

*

Διορθωτικό στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2019/1935 της Επιτροπής, της 13ης Μαΐου 2019, για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2016/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για την προσαρμογή των βασικών ποσών σε ευρώ για την ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης και τη χρηματοοικονομική ικανότητα των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών διαμεσολαβητών ( EE L 301 της 22.11.2019 )

135

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ.

EL

Οι πράξεις των οποίων οι τίτλοι έχουν τυπωθεί με λευκά στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


II Μη νομοθετικές πράξεις

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

29.11.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 308/1


ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/1974 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 17ης Μαΐου 2019

για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1295/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τον καθορισμό πρόσθετων ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών επιδόσεων

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1295/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» (2014 έως 2020) και για την κατάργηση των αποφάσεων αριθ. 1718/2006/ΕΚ, 1855/2006/ΕΚ και 1041/2009/ΕΚ (1), και ιδίως το άρθρο 20,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1295/2013 με τον οποίο θεσπίστηκε το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» (εφεξής «το πρόγραμμα»), περιλαμβάνει ειδικές διατάξεις για την παρακολούθηση του προγράμματος, καθώς και κατάλογο δεικτών προς χρήση για τη μέτρηση των επιδόσεών του. Ωστόσο, ελλείψεις του ισχύοντος πλαισίου παρεμπόδισαν την ορθή παρακολούθηση του προγράμματος.

(2)

Όσον αφορά τη διαμόρφωση του προγράμματος, ενώ οι γενικοί και ειδικοί στόχοι που απαριθμούνται στα άρθρα 3 και 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1295/2013 εφαρμόζονται ομοιόμορφα και στα δύο υποπρογράμματα, καθώς και στη διατομεακή συνιστώσα, οι επτά προτεραιότητες του υποπρογράμματος MEDIA που προβλέπονται στο άρθρο 9 και οι έξι προτεραιότητες του υποπρογράμματος Πολιτισμός που προβλέπονται στο άρθρο 12 επαναλαμβάνουν ειδικούς στόχους. Ορισμένες προτεραιότητες αφορούν τους στόχους του προγράμματος, ενώ άλλες αφορούν τους στόχους των υποπρογραμμάτων ή των δράσεων. Ως εκ τούτου, οι εκροές δεν μπορούν να συνδεθούν άμεσα με τα ενδιάμεσα και τα τελικά αποτελέσματα.

(3)

Επιπλέον, οι δείκτες που προβλέπονται στο άρθρο 18 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1295/2013 δεν επιτρέπουν τη συνολική παρακολούθηση της προόδου και των επιδόσεων του προγράμματος σε σχέση με τους επιδιωκόμενους στόχους. Επί του παρόντος, υπάρχουν δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων, αλλά μόνο λίγοι δείκτες θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν δείκτες αντικτύπου. Τέλος, υπάρχει μια δέσμη δεικτών για την αξιολόγηση των συνολικών επιδόσεων στην αγορά που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μέτρηση των επιδόσεων του προγράμματος.

(4)

Υπάρχει ανάγκη συνολικής αναθεώρησης του πλαισίου παρακολούθησης των επιδόσεων του προγράμματος, με την εισαγωγή πρόσθετων ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών. Κατά τη διάρκεια της ενδιάμεσης εξωτερικής αξιολόγησης του προγράμματος, η Επιτροπή ανέπτυξε νέους δείκτες για το πρόγραμμα, υπό το φως της εμπειρίας από τη μέχρι τότε υλοποίηση του προγράμματος.

(5)

Η προτεινόμενη δέσμη δεικτών θα πρέπει να αποτελεί το πλαίσιο για τη μέτρηση της προόδου του προγράμματος ως προς την επίτευξη των στόχων του. Οι νέοι δείκτες θα πρέπει να χρησιμοποιούνται τόσο για την τακτική παρακολούθηση του προγράμματος όσο και για την τελική αξιολόγηση σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1295/2013.

(6)

Οι επιδόσεις του προγράμματος θα πρέπει να μετρώνται σε επίπεδο προγράμματος, σε επίπεδο υποπρογράμματος και σε επίπεδο επιμέρους συστήματος για το οποίο έχουν σχεδιαστεί οι προτεινόμενοι νέοι δείκτες. Από τις εν λόγω μετρήσεις θα πρέπει να συνάγονται χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα του προγράμματος, καθώς και τον πολιτιστικό και οπτικοακουστικό τομέα σε σχέση με τα υποπρογράμματα. Από την άλλη πλευρά, δείκτες που βασίζονται στο σύστημα θα πρέπει να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση συγκεκριμένων συστημάτων των υποπρογραμμάτων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1.   Επιπλέον των δεικτών για τους γενικούς στόχους που προβλέπονται στο άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1295/2013, εφαρμόζονται επίσης οι ακόλουθοι δείκτες επιδόσεων:

α)

ο αριθμός των θέσεων εργασίας που δημιουργούνται από το πρόγραμμα στον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα·

β)

η χρηματοδοτική συνεισφορά του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα που μοχλεύεται από το πρόγραμμα για τα χρηματοδοτούμενα σχέδια·

γ)

ο αριθμός των ατόμων που έχουν πρόσβαση σε ευρωπαϊκά πολιτιστικά και δημιουργικά έργα που παράγονται από το πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένων, όπου είναι δυνατόν, έργων από άλλες χώρες εκτός από τις δικές τους·

δ)

ο αριθμός και το μερίδιο των εταιρειών οπτικοακουστικών μέσων που αναφέρουν ότι βελτιώθηκε η θέση τους στην αγορά λόγω της στήριξης του υποπρογράμματος MEDIA.

2.   Επιπλέον των δεικτών για τους ειδικούς στόχους που προβλέπονται στο άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1295/2013, εφαρμόζονται επίσης οι ακόλουθοι δείκτες επιδόσεων:

α)

ο αριθμός και η κλίμακα των διακρατικών συμπράξεων που δημιουργούνται με τη στήριξη του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένης της χώρας καταγωγής των δικαιούχων οργανισμών·

β)

ο αριθμός των πολιτιστικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων που διοργανώνονται σε διακρατικό επίπεδο με τη στήριξη του υποπρογράμματος Πολιτισμός·

γ)

ο αριθμός των συμμετεχόντων σε μαθησιακές εμπειρίες και δραστηριότητες, που στηρίζονται από το πρόγραμμα, οι οποίοι έχουν βελτιώσει τις ικανότητές τους και έχουν αυξήσει την απασχολησιμότητά τους (συμπεριλαμβανομένου του ποσοστού των γυναικών)·

δ)

ποιοτικά στοιχεία επιτυχημένων παραδειγμάτων στον τομέα της καλλιτεχνικής, επιχειρηματικής και τεχνολογικής καινοτομίας χάρη στη στήριξη του προγράμματος·

ε)

κατάλογος των διακρίσεων, των υποψηφιοτήτων και των βραβείων που απονέμονται στα οπτικοακουστικά έργα που στηρίζονται από το υποπρόγραμμα MEDIA, στο πλαίσιο των κύριων σημαντικών διεθνών φεστιβάλ και εθνικών ακαδημιών (συμπεριλαμβανομένων της Berlinale, των Καννών, των Όσκαρ και των ευρωπαϊκών βραβείων κινηματογράφου).

3.   Επιπλέον των δεικτών για τους ειδικούς στόχους που προβλέπονται στο άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1295/2013, εφαρμόζονται επίσης οι ακόλουθοι δείκτες επιδόσεων:

α)

ο αριθμός εισιτηρίων στα κράτη μέλη για ταινίες από άλλα κράτη μέλη που διανέμονται στην Ένωση με τη στήριξη του προγράμματος·

β)

το ποσοστό των εισιτηρίων στα κράτη μέλη για ταινίες από άλλα κράτη μέλη·

γ)

το ποσοστό των οπτικοακουστικών έργων της Ένωσης στους κινηματογράφους και στις ψηφιακές πλατφόρμες που στηρίζονται από το πρόγραμμα·

δ)

ο μέσος αριθμός των αλλοδαπών επικρατειών στις οποίες έχουν διανεμηθεί υποστηριζόμενοι τίτλοι ή ταινίες και τηλεοπτικά έργα·

ε)

ο αριθμός των συμπαραγωγών που αναπτύσσονται και δημιουργούνται με τη στήριξη του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένου του μεριδίου των συμπαραγωγών με διάφορους εταίρους·

στ)

η αναλογία των οπτικοακουστικών έργων που στηρίζονται από το υποπρόγραμμα MEDIA, τα οποία έχουν σκηνοθετηθεί ή γραφτεί από γυναίκες.

4.   Επιπλέον των δεικτών για τους ειδικούς στόχους που προβλέπονται στο άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1295/2013, εφαρμόζονται επίσης οι ακόλουθοι δείκτες επιδόσεων:

α)

ο αριθμός των καλλιτεχνών και των επαγγελματιών του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα καθώς και των μελών του ευρέως κοινού που καλύπτονται άμεσα και έμμεσα από σχέδια που στηρίζονται από το υποπρόγραμμα Πολιτισμός·

β)

ο αριθμός των συμμετεχόντων στα υποστηριζόμενα σχέδια που αναφέρουν νέες ή βελτιωμένες ευκαιρίες στην αγορά ή επαγγελματικές ευκαιρίες·

γ)

ο αριθμός των σχεδίων που στηρίζονται από το πρόγραμμα και απευθύνονται σε μειονεκτούσες ομάδες, μεταξύ άλλων σε άτομα με μεταναστευτικές καταβολές, άτομα με αναπηρίες και ανέργους, ιδίως σε άνεργους/-ες νέους/-ες·

δ)

το μέγεθος (πολύ μικρό, μικρό, μεσαίο και μεγάλο) των οργανισμών που συμμετέχουν στα σχέδια (ετήσιος αριθμός απασχολουμένων και ετήσιος κύκλος εργασιών ή ετήσιος ισολογισμός)·

ε)

ο αριθμός και το σχετικό μερίδιο των έργων συνεργασίας μικρής και μεγάλης κλίμακας που στηρίζονται από το υποπρόγραμμα Πολιτισμός·

στ)

ο αριθμός των καλλιτεχνών και των επαγγελματιών του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα που μετακινούνται γεωγραφικά πέραν των εθνικών συνόρων λόγω της στήριξης του υποπρογράμματος Πολιτισμός, ανά χώρα προέλευσης και φύλο·

ζ)

ο αριθμός των λογοτεχνικών μεταφράσεων που εκπονούνται ετησίως με τη στήριξη του προγράμματος·

η)

ο αριθμός και το ποσοστό των μεταφράσεων από λιγότερο χρησιμοποιούμενες γλώσσες που στηρίζονται από το πρόγραμμα·

θ)

ο αριθμός των βιβλίων που εκδίδονται με τη στήριξη του προγράμματος.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 17 Μαΐου 2019.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 221.


29.11.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 308/4


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/1975 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 31ης Οκτωβρίου 2019

σχετικά με την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/220 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1217/2009 του Συμβουλίου σχετικά με τη δημιουργία δικτύου για τη συλλογή λογιστικών στοιχείων όσον αφορά τα εισοδήματα και την οικονομική λειτουργία των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1217/2009 του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, σχετικά με τη δημιουργία δικτύου για τη συλλογή λογιστικών στοιχείων όσον αφορά τα εισοδήματα και την οικονομική λειτουργία των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο, το άρθρο 5α παράγραφος 2, το άρθρο 5β παράγραφος 7, το άρθρο 6 παράγραφος 5, το άρθρο 7 παράγραφος 2, το άρθρο 8 παράγραφος 3 τρίτο και τέταρτο εδάφιο και το άρθρο 19 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Λόγω της έκδοσης του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1091 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2) και του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/1874 της Επιτροπής (3), οι οποίοι εισήγαγαν τις ενοποιημένες στατιστικές για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις (IFS), η ενωσιακή τυπολογία γεωργικών εκμεταλλεύσεων που ορίζεται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2015/220 (4) της Επιτροπής πρέπει να τροποποιηθεί.

(2)

Ο τύπος γεωργικής δραστηριότητας και το οικονομικό μέγεθος της εκμετάλλευσης πρέπει να προσδιορίζονται με βάση οικονομικό κριτήριο. Για τον σκοπό αυτό, είναι σκόπιμο να χρησιμοποιείται η τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης που αναφέρεται στο άρθρο 5β παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1217/2009 και να εισαχθεί η έννοια του «συντελεστή τυπικής απόδοσης». Οι εν λόγω συντελεστές τυπικής απόδοσης πρέπει να καθοριστούν ανά προϊόν και σύμφωνα με τον κατάλογο μεταβλητών των ενοποιημένων στατιστικών για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις που περιλαμβάνονται στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1091 και περιγράφονται στο παράρτημα I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/1874, ενώ πρέπει να αντιστοιχιστούν οι μεταβλητές των ενοποιημένων στατιστικών για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις με τους τίτλους του δελτίου εκμετάλλευσης του Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης (ΔΓΛΠ). Τα συναφή προϊόντα για τα οποία απαιτείται συντελεστής τυπικής απόδοσης θα πρέπει να προσδιορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2015/220 και όχι στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1091.

(3)

Στα άρθρα 11 έως 14 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/220 προβλέπονται αναλυτικές διαδικασίες σε σχέση με την κατ’ αποκοπή αμοιβή. Προκειμένου να διευκολύνονται οι λειτουργίες του δικτύου που αφορούν τη συλλογή λογιστικών στοιχείων όσον αφορά τα εισοδήματα και την οικονομική λειτουργία των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ένωση, πρέπει να διευκρινιστούν οι αρμοδιότητες που σχετίζονται με τη δέουσα συμπλήρωση των δελτίων εκμεταλλεύσεων και με την κατ’ αποκοπή αμοιβή. Επιπροσθέτως, σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1217/2009, είναι σκόπιμο να διασαφηνιστεί ότι οι δαπάνες που εξετέθησαν για την ίδρυση και τη λειτουργία της εθνικής επιτροπής, των περιφερειακών επιτροπών και των οργάνων συνδέσμων αποτελούν ευθύνη των κρατών μελών.

(4)

Προκειμένου τα λογιστικά στοιχεία που υποβάλλουν τα κράτη μέλη να είναι πιο έγκαιρα διαθέσιμα, πληρέστερα και καλύτερης ποιότητας, η Επιτροπή έχει αναθεωρήσει τις προθεσμίες για τη διαβίβαση των στοιχείων και τη διαδικασία που σχετίζεται με την καταβολή της κατ’ αποκοπή αμοιβής και, συνεπώς, δεν συντρέχει λόγος τροποποίησής τους. Συνδέονται με τον χρόνο διαβίβασης και την πληρότητα των στοιχείων του ΔΓΛΠ που διαβιβάζονται στην Επιτροπή.

(5)

Κατόπιν του αιτήματος της Τσεχικής Δημοκρατίας και της Δανίας να μεταβληθεί ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων του δικτύου πληροφόρησης και το κατώτατο όριο οικονομικού μεγέθους λόγω διαρθρωτικών αλλαγών στη γεωργία, είναι σκόπιμο να επιτραπεί στα εν λόγω κράτη μέλη να αναθεωρήσουν τα οικεία σχέδια επιλογής ή το κατώτατο όριο οικονομικού μεγέθους για τη λογιστική χρήση 2020 και να ανακατανείμουν ή να προσαρμόσουν αναλόγως τον αριθμό εκμεταλλεύσεων του δικτύου πληροφόρησης.

(6)

Στο παράρτημα IV του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/220 περιλαμβάνεται ο πίνακας αντιστοιχίας που συνδέει τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2018/1874 με τα δελτία εκμεταλλεύσεων του ΔΓΛΠ. Στο εν λόγω παράρτημα, θα πρέπει να οριστούν οι όροι «τυπική απόδοση» και «συντελεστής τυπικής απόδοσης». Ο πίνακας αντιστοιχίας στο εν λόγω παράρτημα πρέπει να τροποποιηθεί, ώστε να αποτυπώνεται ο ορισμός των μεταβλητών που περιλαμβάνεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1091 και στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2018/1874.

(7)

Στο παράρτημα VI του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/220, θα πρέπει να οριστούν οι αρχές υπολογισμού της «τυπικής απόδοσης» και του «συντελεστή τυπικής απόδοσης». οι οποίοι θα πρέπει να υπολογίζονται από τα κράτη μέλη για κάθε συναφές προϊόν και για κάθε περιφέρεια. Προκειμένου να αποφευχθούν δυνητικά σφάλματα και να δημιουργηθεί βάση για προβληματισμό σχετικά με μια κοινή μεθοδολογία, θα πρέπει να ζητηθεί από τα κράτη να υποβάλουν στην Επιτροπή τη/τις μεθοδολογία/-ες που εφαρμόζουν για τον υπολογισμό των αντίστοιχων οικείων συντελεστών τυπικής απόδοσης.

(8)

Στο παράρτημα VIII του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/220 καθορίζονται η μορφή και η διάταξη των λογιστικών στοιχείων που περιλαμβάνονται στα δελτία γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Χάριν σαφήνειας, το εν λόγω παράρτημα θα πρέπει να προσαρμοστεί ώστε να αποτυπώνεται η κατάργηση των ποσοστώσεων για τη ζάχαρη και οι επακόλουθες αλλαγές στις υποχρεώσεις κοινοποίησης που προβλέπονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2017/1185 της Επιτροπής (5), η ανάγκη να ευθυγραμμιστεί η απόσβεση του στοιχείου «Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία — φυτά» με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, η ανάγκη να ευθυγραμμιστούν οι ονομασίες των συντελεστών τυπικής απόδοσης με τις ονομασίες που χρησιμοποιούνται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2018/1874 και με τους νέους κωδικούς που εισάγει ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/2393 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6).

(9)

Επομένως, ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/220 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(10)

Έχοντας υπόψη τη φύση των τροποποιήσεων, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται από τη λογιστική χρήση 2020.

(11)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής για το δίκτυο γεωργικής λογιστικής πληροφόρησης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/220 τροποποιείται ως εξής:

1)

το άρθρο 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 6

Συντελεστής τυπικής απόδοσης και συνολική τυπική απόδοση εκμετάλλευσης

1.   Η μέθοδος υπολογισμού για τον προσδιορισμό του συντελεστή τυπικής απόδοσης κάθε χαρακτηριστικού που αναφέρεται στο άρθρο 5β παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1217/2009 και η διαδικασία συλλογής των αντίστοιχων στοιχείων καθορίζονται στα παραρτήματα IV και VI του παρόντος κανονισμού.

Ο συντελεστής τυπικής απόδοσης των διάφορων χαρακτηριστικών μιας εκμετάλλευσης που αναφέρεται στο άρθρο 5β παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1217/2009 καθορίζεται για τις μεταβλητές καλλιεργειών και ζωικού κεφαλαίου που αναφέρονται στο παράρτημα IV μέρος Β.1 του παρόντος κανονισμού και για κάθε γεωγραφική ενότητα που αναφέρεται στο παράρτημα VI σημείο 2 στοιχείο β) του παρόντος κανονισμού.

2.   Η συνολική τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του συντελεστή τυπικής απόδοσης κάθε μεταβλητής καλλιέργειας και ζωικού κεφαλαίου με τον αριθμό των αντίστοιχων ενοτήτων.».

2)

Στο άρθρο 11, προστίθεται το ακόλουθο δεύτερο εδάφιο:

«Τα γραφεία λογιστικής και οι διοικητικές υπηρεσίες που ασκούν καθήκοντα γραφείων λογιστικής είναι αρμόδια για τη δέουσα και έγκαιρη συμπλήρωση των δελτίων εκμεταλλεύσεων, ώστε τα όργανα σύνδεσμοι να μπορούν να τα υποβάλλουν εντός των προθεσμιών που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφοι 3 και 4 του παρόντος κανονισμού.».

3)

Στο άρθρο 13, προστίθεται το ακόλουθο τρίτο, τέταρτο και πέμπτο εδάφιο:

«Η κατ’ αποκοπή αμοιβή συμβάλλει στην κάλυψη των δαπανών που απαιτούνται για τη δέουσα συμπλήρωση των δελτίων εκμεταλλεύσεων και για βελτιώσεις όσον αφορά τους χρόνους, τις διαδικασίες και τα συστήματα διαβίβασης των στοιχείων και τη συνολική ποιότητα των δελτίων εκμεταλλεύσεων, ιδίως από τα γραφεία λογιστικής και τις διοικητικές υπηρεσίες που ασκούν καθήκοντα γραφείων λογιστικής από την άποψη αυτή.

Η κατ’ αποκοπή αμοιβή που καταβάλλεται στα κράτη μέλη για τον επιλέξιμο αριθμό δεόντως συμπληρωμένων δελτίων εκμεταλλεύσεων που διαβιβάζονται στην Επιτροπή δεν αποτελεί πλέον πόρο της Ένωσης, αλλά του κράτους μέλους.

Η κάλυψη των δαπανών που εξετέθησαν για την ίδρυση και τη λειτουργία της εθνικής επιτροπής, των περιφερειακών επιτροπών και των οργάνων συνδέσμων αποτελεί ευθύνη των κρατών μελών.».

4)

Στο άρθρο 14 παράγραφος 4, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4.   Στην αύξηση της κατ’ αποκοπή αμοιβής βάσει της παραγράφου 3 στοιχεία α) και β) μπορούν να προστεθούν 2 EUR για το λογιστικό έτος 2018, 5 EUR για τα λογιστικά έτη 2019 και 2020 και 10 EUR αρχής γενομένης από το λογιστικό έτος 2021, εάν τα λογιστικά στοιχεία έχουν ελεγχθεί από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 13 πρώτο εδάφιο στοιχείο β) του παρόντος κανονισμού και θεωρείται ότι έχουν συμπληρωθεί δεόντως σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1217/2009, είτε κατά τη στιγμή της υποβολής τους στην Επιτροπή είτε εντός 40 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία η Επιτροπή ενημέρωσε το εν λόγω κράτος μέλος ότι τα υποβληθέντα λογιστικά στοιχεία δεν έχουν συμπληρωθεί δεόντως.».

5)

Τα παραρτήματα I, II, IV, VI και VIII τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την αρχή της λογιστικής χρήσης 2020.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 31 Οκτωβρίου 2019.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 328 της 15.12.2009, σ. 27.

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1091 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τις ενοποιημένες στατιστικές για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1166/2008 και (ΕΕ) αριθ. 1337/2011 (ΕΕ L 200 της 7.8.2018, σ. 1).

(3)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/1874 της Επιτροπής, της 29ης Νοεμβρίου 2018, σχετικά με τα στοιχεία που πρέπει να παρέχονται για το 2020 με βάση τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1091 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ενοποιημένες στατιστικές για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1166/2008 και (ΕΕ) αριθ. 1337/2011, όσον αφορά τον κατάλογο των μεταβλητών και την περιγραφή τους (ΕΕ L 306 της 30.11.2018, σ. 14).

(4)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/220 της Επιτροπής, της 3ης Φεβρουαρίου 2015, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1217/2009 του Συμβουλίου σχετικά με τη δημιουργία δικτύου για τη συλλογή λογιστικών στοιχείων όσον αφορά τα εισοδήματα και την οικονομική λειτουργία των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L 46 της 19.2.2015, σ. 1).

(5)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/1185 της Επιτροπής, της 20ής Απριλίου 2017, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις κοινοποιήσεις στην Επιτροπή πληροφοριών και εγγράφων, και για την τροποποίηση και την κατάργηση ορισμένων κανονισμών της Επιτροπής (ΕΕ L 171 της 4.7.2017, σ. 113).

(6)  Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2393 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2017, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής, (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής, (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και (ΕΕ) αριθ. 652/2014 για τη θέσπιση διατάξεων σχετικά με τη διαχείριση των δαπανών που αφορούν, αφενός, τη διατροφική αλυσίδα, την υγεία των ζώων και την καλή μεταχείριση των ζώων και, αφετέρου, την υγεία των φυτών και το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό (ΕΕ L 350 της 29.12.2017, σ. 15–49).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τα παραρτήματα I, ΙΙ, IV, VI και VIII του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/220 τροποποιούνται ως εξής:

(1)

στο παράρτημα I, οι καταχωρίσεις που αφορούν την Τσεχική Δημοκρατία και τη Δανία αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«Τσεχική Δημοκρατία

15 000

Δανία

25 000 ».

(2)

Στο παράρτημα II, οι καταχωρίσεις που αφορούν την Τσεχική Δημοκρατία και τη Δανία αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«745

ΤΣΕΧΙΑ

1 282

370

ΔΑΝΙΑ

1 600 ».

(3)

Το παράρτημα IV τροποποιείται ως εξής:

α)

πριν από το μέρος Α εισάγονται οι ακόλουθοι ορισμοί:

«Ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)

Τυπική απόδοση (ΤΑ): η τυπική αξία της ακαθάριστης παραγωγής. Η τυπική απόδοση χρησιμοποιείται για την ταξινόμηση των εκμεταλλεύσεων σύμφωνα με την ενωσιακή τυπολογία γεωργικών εκμεταλλεύσεων (στην οποία ο τύπος γεωργικής δραστηριότητας ορίζεται με βάση τις κύριες παραγωγικές δραστηριότητες) και για τον προσδιορισμό του οικονομικού μεγέθους της εκμετάλλευσης.

β)

Συντελεστής τυπικής απόδοσης (ΣΤΑ): η μέση νομισματική αξία της ακαθάριστης παραγωγής κάθε γεωργικής μεταβλητής που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1, η οποία αντιστοιχεί στη μέση κατάσταση μιας δεδομένης περιοχής, ανά μονάδα παραγωγής. Οι συντελεστές τυπικής απόδοσης υπολογίζονται βάσει των τιμών στη θύρα της εκμετάλλευσης, σε ευρώ ανά εκτάριο καλλιέργειας ή σε ευρώ ανά κεφαλή ζώου (εξαιρέσεις εφαρμόζονται για τις καλλιέργειες μανιταριών, που υπολογίζονται σε ευρώ ανά 100 m2, για τα πουλερικά σε ευρώ ανά 100 ζώα και για τις μέλισσες σε ευρώ ανά κυψέλη). Στην τιμή στη θύρα της εκμετάλλευσης δεν περιλαμβάνονται ο ΦΠΑ, οι φόροι και οι επιδοτήσεις. Οι συντελεστές τυπικής απόδοσης επικαιροποιούνται τουλάχιστον κάθε φορά που πραγματοποιείται ευρωπαϊκή έρευνα για τη διάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

γ)

Συνολική τυπική απόδοση εκμετάλλευσης: το άθροισμα των γινομένων που προκύπτουν από τον πολλαπλασιασμό των επιμέρους παραγωγικών μονάδων μιας συγκεκριμένης εκμετάλλευσης επί τον αντίστοιχο συντελεστή τυπικής απόδοσης.»

β)

τα μέρη Α και Β αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«Α.   ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΤΥΠΟΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Οι συγκεκριμένοι τύποι γεωργικής εξειδίκευσης καθορίζονται από δύο στοιχεία:

α)

τη φύση των οικείων μεταβλητών

Οι μεταβλητές αναφέρονται στον κατάλογο των μεταβλητών που προέκυψε από την απογραφή του 2020: προσδιορίζονται με τους κωδικούς που αναγράφονται στον πίνακα αντιστοιχίας στο μέρος Β.Ι του παρόντος παραρτήματος ή με κωδικό που ομαδοποιεί περισσότερες από τις μεταβλητές αυτές, όπως αναφέρεται στο μέρος Β.ΙΙ του παρόντος παραρτήματος (1).

β)

Τις προϋποθέσεις που καθορίζουν τα όρια της κατηγορίας

Εάν δεν ορίζεται διαφορετικά, αυτές οι προϋποθέσεις εκφράζονται ως κλάσματα της συνολικής τυπικής απόδοσης της εκμετάλλευσης.

Προκειμένου να καταταχθεί η εκμετάλλευση στον συναφή συγκεκριμένο τύπο γεωργικής εξειδίκευσης, πρέπει να πληρούνται σωρευτικά όλες οι προϋποθέσεις που προσδιορίζονται για συγκεκριμένους τύπους γεωργικής εξειδίκευσης.

Εξειδικευμένες εκμεταλλεύσεις – Φυτική παραγωγή

Τύποι γεωργικών δραστηριοτήτων

(* για να διευκολύνεται η ανάγνωση, οι έξι στήλες αυτού του τίτλου αναπαράγονται στο μέρος Γ του παρόντος παραρτήματος)

Μέθοδοι για τον υπολογισμό συγκεκριμένων τύπων γεωργικών εξειδικεύσεων

ΕΑΝ (C1) ΚΑΙ (C2) ΚΑΙ (C3) ΤΟΤΕ (S1)

Γενικός

Περιγραφή

Κύριος

Περιγραφή

Συγκεκριμένες εξειδικεύσεις

Περιγραφή

(S1)

Περιγραφή του υπολογισμού

(D1)

Κωδικός μεταβλητών και προϋποθέσεις

(βλέπε μέρος Β του παρόντος παραρτήματος)

Προϋπόθεση 1 (C1)

Προϋπόθεση 2

(C2)

Προϋπόθεση 3

(C3)

1

Εκμεταλλεύσεις εξειδικευμένες στη μεγάλη καλλιέργεια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Εκμεταλλεύσεις εξειδικευμένες στην καλλιέργεια σιτηρών, ελαιούχων σπόρων και πρωτεϊνούχων καλλιεργειών

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

151

Εκμεταλλεύσεις εξειδικευμένες στην καλλιέργεια σιτηρών (πλην ρυζιού), ελαιούχων σπόρων και πρωτεϊνούχων καλλιεργειών

Σιτηρά εκτός από ρύζι, ελαιούχοι σπόροι, αποξηραμένα όσπρια και πρωτεϊνούχες καλλιέργειες για την παραγωγή σπόρων (περιλαμβάνονται οι σπόροι για σπορά και τα μείγματα οσπρίων με σιτηρά) > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 > 2/3

P151 + P16 + SO_CLND014 > 2/3

 

 

 

 

152

Εκμεταλλεύσεις εξειδικευμένες στην ορυζοκαλλιέργεια

Ρύζι > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 > 2/3

SO_CLND013 > 2/3

 

 

 

 

153

Εκμεταλλεύσεις που συνδυάζουν τα σιτηρά, τους ελαιούχους σπόρους, τις πρωτεϊνούχες καλλιέργειες και το ρύζι

Εκμεταλλεύσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις C1 και C2, με εξαίρεση τις εκμεταλλεύσεις των κατηγοριών 151 και 152

P1 > 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 > 2/3

 

 

 

16

Εκμεταλλεύσεις με μεγάλες καλλιέργειες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

161

Εκμεταλλεύσεις εξειδικευμένες στην καλλιέργεια σκαλιστικών φυτών

Πατάτες, ζαχαρότευτλα και άλλα σκαλιστικά φυτά π.δ.κ.α. > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 ≤ 2/3

P17 > 2/3

 

 

 

 

162

Εκμεταλλεύσεις που συνδυάζουν τα σιτηρά, τους ελαιούχους σπόρους, τις πρωτεϊνούχες καλλιέργειες και τα σκαλιστικά φυτά

Σιτηρά, ελαιούχοι σπόροι, αποξηραμένα όσπρια και πρωτεϊνούχες καλλιέργειες για την παραγωγή σπόρων (περιλαμβάνονται οι σπόροι για σπορά και τα μείγματα οσπρίων με σιτηρά) > 1/3 ΚΑΙ σκαλιστικά φυτά > 1/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 ≤ 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 > 1/3 ΚΑΙ P17 > 1/3

 

 

 

 

163

Εκμεταλλεύσεις εξειδικευμένες στη μεγάλη καλλιέργεια λαχανικών

Νωπά λαχανικά (συμπεριλαμβάνονται τα πεπονοειδή) και φράουλες - Καλλιέργειες μεγάλης έκτασης (σε αγρό) > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 ≤ 2/3

SO_CLND045 > 2/3

 

 

 

 

164

Εκμεταλλεύσεις εξειδικευμένες στην καλλιέργεια καπνού

Καπνός > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 ≤ 2/3

SO_CLND032 > 2/3

 

 

 

 

165

Εκμεταλλεύσεις εξειδικευμένες στην καλλιέργεια βάμβακος

Βαμβάκι > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 ≤ 2/3

SO_CLND030 > 2/3

 

 

 

 

166

Εκμεταλλεύσεις με συνδυασμό διαφόρων μεγάλων καλλιεργειών

Εκμεταλλεύσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις C1 και C2, με εξαίρεση τις εκμεταλλεύσεις των κατηγοριών 161, 162, 163, 164 και 165

P1 > 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 ≤ 2/3

 

2

Εκμεταλλεύσεις εξειδικευμένες στην καλλιέργεια κηπευτικών

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Εκμεταλλεύσεις εξειδικευμένες στην καλλιέργεια κηπευτικών θερμοκηπίου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

211

Εκμεταλλεύσεις εξειδικευμένες στην καλλιέργεια λαχανικών θερμοκηπίου

Λαχανικά (συμπεριλαμβάνονται τα πεπονοειδή) και φράουλες, καλλιεργούμενα σε θερμοκήπια ή υπό υψηλά προσπελάσιμα στέγαστρα > 2/3

P2 > 2/3

SO_CLND081 + SO_CLND082 > 2/3

SO_CLND081 > 2/3

 

 

 

 

212

Εκμεταλλεύσεις εξειδικευμένες στη θερμοκηπιακή ανθοκομία και την καλλιέργεια καλλωπιστικών φυτών

Άνθη και καλλωπιστικά φυτά (εκτός από τα φυτώρια) καλλιεργούμενα σε θερμοκήπια ή υπό υψηλά προσπελάσιμα στέγαστρα > 2/3

P2 > 2/3

SO_CLND081 + SO_CLND082 > 2/3

SO_CLND082 > 2/3

 

 

 

 

213

Εκμεταλλεύσεις εξειδικευμένες σε μεικτές θερμοκηπιακές καλλιέργειες κηπευτικών

Εκμεταλλεύσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις C1 και C2, με εξαίρεση τις εκμεταλλεύσεις των κατηγοριών 211 και 212

P2 > 2/3

SO_CLND081 + SO_CLND082 > 2/3

 

 

 

22

Εκμεταλλεύσεις εξειδικευμένες στην καλλιέργεια κηπευτικών υπαίθρου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

Εκμεταλλεύσεις εξειδικευμένες στην καλλιέργεια λαχανικών υπαίθρου

Νωπά λαχανικά (συμπεριλαμβάνονται τα πεπονοειδή) και φράουλες - Μικρής έκτασης > 2/3

P2 > 2/3

SO_CLND044 + SO_CLND046 > 2/3

SO_CLND044 > 2/3

 

 

 

 

222

Εκμεταλλεύσεις εξειδικευμένες στην ανθοκομία και την καλλιέργεια καλλωπιστικών φυτών υπαίθρου

Άνθη και καλλωπιστικά φυτά (εκτός από τα φυτώρια) > 2/3

P2 > 2/3

SO_CLND044 + SO_CLND046 > 2/3

SO_CLND046 > 2/3

 

 

 

 

223

Εκμεταλλεύσεις εξειδικευμένες σε μεικτές καλλιέργειες κηπευτικών υπαίθρου

Εκμεταλλεύσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις C1 και C2, με εξαίρεση τις εκμεταλλεύσεις των κατηγοριών 221 και 222

P2 > 2/3

SO_CLND044 + SO_CLND046 > 2/3

 

 

 

23

Άλλες εκμεταλλεύσεις κηπευτικών

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

231

Εκμεταλλεύσεις εξειδικευμένες στην καλλιέργεια μανιταριών

Μανιτάρια > 2/3

P2 > 2/3

SO_CLND044 + SO_CLND046 ≤ 2/3 ΚΑΙ SO_CLND081 + SO_CLND082 ≤ 2/3

SO_CLND079 > 2/3

 

 

 

 

232

Εκμεταλλεύσεις εξειδικευμένες στα φυτώρια

Φυτώρια > 2/3

P2 > 2/3

SO_CLND044 + SO_CLND046 ≤ 2/3 ΚΑΙ SO_CLND081 + SO_CLND082 ≤ 2/3

SO_CLND070 > 2/3

 

 

 

 

233

Διάφορες εκμεταλλεύσεις κηπευτικών

Εκμεταλλεύσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις C1 και C2, με εξαίρεση τις εκμεταλλεύσεις των κατηγοριών 231 και 232

P2 > 2/3

SO_CLND044 + SO_CLND046 ≤ 2/3 ΚΑΙ SO_CLND081 + SO_CLND082 ≤ 2/3

 

3

Εκμεταλλεύσεις εξειδικευμένες στις μόνιμες καλλιέργειες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

Εκμεταλλεύσεις εξειδικευμένες στην αμπελουργία

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

351

Εξειδικευμένες αμπελουργικές εκμεταλλεύσεις για παραγωγή οίνου ποιότητος

Σταφύλια για παραγωγή οίνου με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) και σταφύλια για παραγωγή οίνου με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ) > 2/3

P3 > 2/3

SO_CLND062> 2/3

SO_CLND064 + SO_CLND065 > 2/3

 

 

 

 

352

Εξειδικευμένες αμπελουργικές εκμεταλλεύσεις για παραγωγή εκτός από οίνους ποιότητος

Σταφύλια για άλλους οίνους π.δ.κ.α. (χωρίς ΠΟΠ/ΠΓΕ) > 2/3

P3 > 2/3

SO_CLND062> 2/3

SO_CLND066 > 2/3

 

 

 

 

353

Εκμεταλλεύσεις εξειδικευμένες στην παραγωγή επιτραπέζιων σταφυλιών

Επιτραπέζια σταφύλια > 2/3

P3 > 2/3

SO_CLND062> 2/3

SO_CLND067 > 2/3

 

 

 

 

354

Άλλες αμπελουργικές εκμεταλλεύσεις

Εκμεταλλεύσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις C1 και C2, με εξαίρεση τις εκμεταλλεύσεις των κατηγοριών 351, 352 και 353

P3 > 2/3

SO_CLND062> 2/3

 

 

 

36

Εκμεταλλεύσεις εξειδικευμένες στα καρποφόρα δένδρα και τα εσπεριδοειδή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

361

Εκμεταλλεύσεις εξειδικευμένες στα οπωροφόρα (πλην εσπεριδοειδών, τροπικών και υποτροπικών οπωροφόρων και καρυόκαρπων)

Φρούτα καλλιεργειών εύκρατης προέλευσης και σαρκώδεις καρποί (εκτός από φράουλες) > 2/3

P3 > 2/3

SO_CLND055+ SO_CLND061> 2/3

SO_CLND056_57 + SO_CLND059 > 2/3

 

 

 

 

362

Εκμεταλλεύσεις εξειδικευμένες στα εσπεριδοειδή

Εσπεριδοειδή > 2/3

P3 > 2/3

SO_CLND055+ SO_CLND061> 2/3

SO_CLND061> 2/3

 

 

 

 

363

Εκμεταλλεύσεις εξειδικευμένες στα καρυόκαρπα

Καρποί με κέλυφος > 2/3

P3 > 2/3

SO_CLND055 + SO_CLND061> 2/3

SO_CLND060 > 2/3

 

 

 

 

364

Εκμεταλλεύσεις εξειδικευμένες στα τροπικά και υποτροπικά οπωροφόρα

Φρούτα καλλιεργειών υποτροπικών και τροπικών κλιμάτων > 2/3

P3 > 2/3

SO_CLND055 + SO_CLND061> 2/3

SO_CLND058 > 2/3

 

 

 

 

365

Εκμεταλλεύσεις εξειδικευμένες στα οπωροφόρα, εσπεριδοειδή, τροπικά και υποτροπικά οπωροφόρα και καρυόκαρπα: μεικτή παραγωγή

Εκμεταλλεύσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις C1 και C2, με εξαίρεση τις εκμεταλλεύσεις των κατηγοριών 361, 362, 363 και 364

P3 > 2/3

SO_CLND055 + SO_CLND061> 2/3

 

 

 

37

Εξειδικευμένες ελαιοκομικές εκμεταλλεύσεις

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370

Εξειδικευμένες ελαιοκομικές εκμεταλλεύσεις

Ελιές > 2/3

P3 > 2/3

SO__CLND069 > 2/3

 

 

 

38

Εκμεταλλεύσεις με διάφορους συνδυασμούς μόνιμων καλλιεργειών

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380

Εκμεταλλεύσεις με διάφορους συνδυασμούς μόνιμων καλλιεργειών

Εκμεταλλεύσεις που πληρούν την προϋπόθεση C1, με εξαίρεση τις εκμεταλλεύσεις των κατηγοριών 351 έως 370

P3 > 2/3

 

 

Εξειδικευμένες εκμεταλλεύσεις — Ζωική παραγωγή

Τύποι γεωργικών δραστηριοτήτων

(* για να διευκολύνεται η ανάγνωση, οι έξι στήλες αυτού του τίτλου αναπαράγονται στο μέρος Γ του παρόντος παραρτήματος)

Μέθοδοι για τον υπολογισμό συγκεκριμένων τύπων γεωργικών εξειδικεύσεων

ΕΑΝ (C1) ΚΑΙ (C2) ΚΑΙ (C3) ΤΟΤΕ (S1)

Γενικός

Περιγραφή

Κύριος

Περιγραφή

Συγκεκριμένες εξειδικεύσεις

Περιγραφή

(S1)

Περιγραφή του υπολογισμού

(D1)

Κωδικός μεταβλητών και προϋποθέσεις

(βλέπε μέρος Β του παρόντος παραρτήματος)

Προϋπόθεση 1 (C1)

Προϋπόθεση 2

(C2)

Προϋπόθεση 3

(C3)

4

Εκμεταλλεύσεις εξειδικευμένες στα χορτοφάγα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

Εκμεταλλεύσεις εξειδικευμένες στα βοοειδή γαλακτοπαραγωγής

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450

Εκμεταλλεύσεις εξειδικευμένες στα βοοειδή γαλακτοπαραγωγής

Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής > 3/4 συνόλου χορτοφάγων ΚΑΙ χορτοφάγα > 1/10 χορτοφάγων και χορτονομών

P4 > 2/3

SO_CLVS009 + SO_CLVS011 > 3/4 GL ΚΑΙ GL > 1/10 P4

 

 

 

46

Εκμεταλλεύσεις εξειδικευμένες στα βοοειδή — εκτροφή και κρεατοπαραγωγή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

460

Εκμεταλλεύσεις εξειδικευμένες στα βοοειδή — εκτροφή και κρεατοπαραγωγή

Όλα τα βοοειδή [δηλαδή βοοειδή ηλικίας κάτω του ενός έτους, βοοειδή ηλικίας από 1 έτους έως κάτω των 2 ετών και βοοειδή ηλικίας 2 ετών και άνω (αρσενικά, δαμαλίδες, γαλακτοπαραγωγικές αγελάδες, μη γαλακτοπαραγωγικές αγελάδες και θηλυκά βουβάλια)]

> 2/3 συνόλου χορτοφάγων ΚΑΙ γαλακτοπαραγωγικές αγελάδες ≤ 1/10 χορτοφάγων ΚΑΙ

χορτοφάγα > 1/10 χορτοφάγων και χορτονομών

P4 > 2/3

P46 > 2/3 GL ΚΑΙ SO_CLVS009 + SO_CLVS011 ≤ 1/10 GL ΚΑΙ GL > 1/10 P4

 

 

 

47

Εκμεταλλεύσεις βοοτροφικές — γάλα, εκτροφή και κρεατοπαραγωγή συνδυασμένα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470

Εκμεταλλεύσεις βοοτροφικές — γάλα, εκτροφή και κρεατοπαραγωγή συνδυασμένα

Όλα τα βοοειδή > 2/3 χορτοφάγων ΚΑΙ γαλακτοπαραγωγικές αγελάδες > 1/10 χορτοφάγων ΚΑΙ χορτοφάγα > 1/10 χορτοφάγων και χορτονομών· με εξαίρεση τις εκμεταλλεύσεις της κατηγορίας 450

P4 > 2/3

P46 > 2/3 GL ΚΑΙ SO_CLVS009 + SO_CLVS011 > 1/10 GL ΚΑΙ GL > 1/10 P4· με εξαίρεση την κατηγορία 450

 

 

 

48

Εκμεταλλεύσεις με προβατοειδή, αιγοειδή και άλλα χορτοφάγα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

481

Εκμεταλλεύσεις προβατοτροφικές εξειδικευμένες

Προβατοειδή > 2/3 χορτοφάγων ΚΑΙ χορτοφάγα > 1/10 χορτοφάγων και χορτονομών

P4 > 2/3

Εκμεταλλεύσεις που πληρούν την προϋπόθεση C1, με εξαίρεση τις εκμεταλλεύσεις των κατηγοριών 450, 460 και 470

SO_CLVS012 > 2/3 GL ΚΑΙ GL > 1/10 P4

 

 

 

 

482

Εκμεταλλεύσεις με προβατοειδή και βοοειδή συνδυασμένα

Όλα τα βοοειδή > 1/3 χορτοφάγων ΚΑΙ προβατοειδή > 1/3 χορτοφάγων ΚΑΙ χορτοφάγα > 1/10 χορτοφάγων και χορτονομών

P4 > 2/3

Εκμεταλλεύσεις που πληρούν την προϋπόθεση C1, με εξαίρεση τις εκμεταλλεύσεις των κατηγοριών 450, 460 και 470

P46 > 1/3 GL ΚΑΙ SO_CLVS012 > 1/3 GL ΚΑΙ GL > 1/10 P4

 

 

 

 

483

Εκμεταλλεύσεις αιγοτροφικές εξειδικευμένες

Αιγοειδή > 2/3 χορτοφάγων ΚΑΙ χορτοφάγα > 1/10 χορτοφάγων και χορτονομών

P4 > 2/3

Εκμεταλλεύσεις που πληρούν την προϋπόθεση C1, με εξαίρεση τις εκμεταλλεύσεις των κατηγοριών 450, 460 και 470

SO_CLVS015 > 2/3 GL ΚΑΙ GL > 1/10 P4

 

 

 

 

484

Διάφορα χορτοφάγα

Εκμεταλλεύσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις C1 και C2, με εξαίρεση τις εκμεταλλεύσεις των κατηγοριών 481, 482 και 483

P4 > 2/3

Εκμεταλλεύσεις που πληρούν την προϋπόθεση C1, με εξαίρεση τις εκμεταλλεύσεις των κατηγοριών 450, 460 και 470

 

5

Εκμεταλλεύσεις εξειδικευμένες στα καρποφάγα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51

Εκμεταλλεύσεις εξειδικευμένες χοιροτροφικές

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

511

Εκμεταλλεύσεις εξειδικευμένες στην εκτροφή χοίρων

Χοιρομητέρες αναπαραγωγής > 2/3

P5 > 2/3

P51 > 2/3

SO_CLVS019 > 2/3

 

 

 

 

512

Εκμεταλλεύσεις εξειδικευμένες στην πάχυνση χοίρων

Χοιρίδια και άλλοι χοίροι > 2/3

P5 > 2/3

P51 > 2/3

SO_CLVS018 + SO_CLVS020 > 2/3

 

 

 

 

513

Εκμεταλλεύσεις συνδυασμένης εκτροφής και πάχυνσης χοίρων

Εκμεταλλεύσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις C1 και C2, με εξαίρεση τις εκμεταλλεύσεις των κατηγοριών 511 και 512

P5 > 2/3

P51 > 2/3

 

 

 

52

Εκμεταλλεύσεις εξειδικευμένες πτηνοτροφικές

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

521

Εκμεταλλεύσεις εξειδικευμένες σε ωοτόκες όρνιθες

Ωοτόκες όρνιθες > 2/3

P5 > 2/3

P52 > 2/3

SO_CLVS022 > 2/3

 

 

 

 

522

Εκμεταλλεύσεις εξειδικευμένες σε πουλερικά κρεατοπαραγωγής

Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής και άλλα πουλερικά > 2/3

P5 > 2/3

P52 > 2/3

SO_CLVS021 + SO_CLVS023 > 2/3

 

 

 

 

523

Εκμεταλλεύσεις που συνδυάζουν ωοτόκες όρνιθες και πουλερικά κρεατοπαραγωγής

Εκμεταλλεύσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις C1 και C2, με εξαίρεση τις εκμεταλλεύσεις των κατηγοριών 521 και 522

P5 > 2/3

P52 > 2/3

 

 

 

53

Εκμεταλλεύσεις με διάφορους συνδυασμούς καρποφάγων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

530

Εκμεταλλεύσεις με διάφορους συνδυασμούς καρποφάγων

Εκμεταλλεύσεις που πληρούν την προϋπόθεση C1, με εξαίρεση τις εκμεταλλεύσεις των κατηγοριών 511 έως 523

P5 > 2/3

 

 

Μεικτές εκμεταλλεύσεις

Τύποι γεωργικών δραστηριοτήτων

(* για να διευκολύνεται η ανάγνωση, οι έξι στήλες αυτού του τίτλου αναπαράγονται στο μέρος Γ του παρόντος παραρτήματος)

Μέθοδοι για τον υπολογισμό συγκεκριμένων τύπων γεωργικών εξειδικεύσεων

ΕΑΝ (C1) ΚΑΙ (C2) ΚΑΙ (C3) ΤΟΤΕ (S1)

Γενικός

Περιγραφή

Κύριος

Περιγραφή

Συγκεκριμένες εξειδικεύσεις

Περιγραφή

(S1)

Περιγραφή του υπολογισμού

(D1)

Κωδικός μεταβλητών και προϋποθέσεις

(βλέπε μέρος Β του παρόντος παραρτήματος)

Προϋπόθεση 1 (C1)

Προϋπόθεση 2

(C2)

Προϋπόθεση 3

(C3)

6

Εκμεταλλεύσεις με μεικτές καλλιέργειες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61

Εκμεταλλεύσεις με μεικτές καλλιέργειες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

611

Εκμεταλλεύσεις που συνδυάζουν κηπευτικά και μόνιμες καλλιέργειες

Καλλιέργεια κηπευτικών > 1/3 ΚΑΙ μόνιμες καλλιέργειες > 1/3

(P1 + P2 + P3) > 2/3 ΚΑΙ P1 ≤ 2/3 ΚΑΙ P2 ≤ 2/3 ΚΑΙ P3 ≤ 2/3

P2 > 1/3 ΚΑΙ P3 > 1/3

 

 

 

 

 

612

Εκμεταλλεύσεις που συνδυάζουν μεγάλη καλλιέργεια και καλλιέργεια κηπευτικών

Γενική καλλιέργεια > 1/3 ΚΑΙ καλλιέργεια κηπευτικών > 1/3

(P1 + P2 + P3) > 2/3 ΚΑΙ P1 ≤ 2/3 ΚΑΙ P2 ≤ 2/3 ΚΑΙ P3 ≤ 2/3

P1 > 1/3 ΚΑΙ P2 > 1/3

 

 

 

 

 

613

Εκμεταλλεύσεις που συνδυάζουν μεγάλη καλλιέργεια με αμπελουργία

Γενική καλλιέργεια > 1/3 ΚΑΙ αμπελώνες > 1/3

(P1 + P2 + P3) > 2/3 ΚΑΙ P1 ≤ 2/3 ΚΑΙ P2 ≤ 2/3 ΚΑΙ P3 ≤ 2/3

P1 > 1/3 ΚΑΙ SO_CLND062> 1/3

 

 

 

 

 

614

Εκμεταλλεύσεις που συνδυάζουν μεγάλη καλλιέργεια με μόνιμες καλλιέργειες

Γενική καλλιέργεια > 1/3 ΚΑΙ μόνιμες καλλιέργειες > 1/3 ΚΑΙ άμπελοι ≤ 1/3

(P1 + P2 + P3) > 2/3 ΚΑΙ P1 ≤ 2/3 ΚΑΙ P2 ≤ 2/3 ΚΑΙ P3 ≤ 2/3

P1 > 1/3 ΚΑΙ P3 > 1/3 ΚΑΙ SO_CLND062 ≤ 1/3

 

 

 

 

 

615

Εκμεταλλεύσεις με μεικτές καλλιέργειες, κυρίως μεγάλες καλλιέργειες

Γενική καλλιέργεια > 1/3 ΚΑΙ καμία άλλη δραστηριότητα > 1/3

(P1 + P2 + P3) > 2/3 ΚΑΙ P1 ≤ 2/3 ΚΑΙ P2 ≤ 2/3 ΚΑΙ P3 ≤ 2/3

P1 > 1/3 ΚΑΙ P2 ≤ 1/3 ΚΑΙ P3 ≤ 1/3

 

 

 

 

 

616

Άλλες μεικτές καλλιέργειες

Εκμεταλλεύσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις C1 και C2, με εξαίρεση τις εκμεταλλεύσεις των κατηγοριών 611, 612, 613, 614 και 615

(P1 + P2 + P3) > 2/3 ΚΑΙ P1 ≤ 2/3 ΚΑΙ P2 ≤ 2/3 ΚΑΙ P3 ≤ 2/3

 

 

7

Εκμεταλλεύσεις με συνδυασμό εκτροφών

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73

Εκμεταλλεύσεις με συνδυασμό εκτροφών, κυρίως χορτοφάγα ζώα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

731

Εκμεταλλεύσεις με συνδυασμό εκτροφών, κυρίως βοοειδή γαλακτοπαραγωγής

Βοοειδή γαλακτοπαραγωγής > 1/3 χορτοφάγων ΚΑΙ γαλακτοπαραγωγικές αγελάδες > 1/2 των βοοειδών γαλακτοπαραγωγής

P4 + P5 > 2/3 ΚΑΙ P4 ≤ 2/3· P5 ≤ 2/3

P4 > P5

P45 > 1/3 GL ΚΑΙ SO_CLVS009 + SO_CLVS011 > 1/2 P45

 

 

 

 

732

Εκμεταλλεύσεις με συνδυασμό εκτροφών, κυρίως μη γαλακτοπαραγωγικά χορτοφάγα ζώα

Εκμεταλλεύσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις C1 και C2, με εξαίρεση τις εκμεταλλεύσεις της κατηγορίας 731

P4 + P5 > 2/3 ΚΑΙ P4 ≤ 2/3 ΚΑΙ P5 ≤ 2/3

P4 > P5

 

 

 

74

Εκμεταλλεύσεις με συνδυασμό εκτροφών, κυρίως καρποφάγα ζώα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

741

Εκμεταλλεύσεις με συνδυασμό εκτροφών: καρποφάγα και γαλακτοπαραγωγικά

Βοοειδή γαλακτοπαραγωγής > 1/3 χορτοφάγων ΚΑΙ καρποφάγα > 1/3 ΚΑΙ γαλακτοπαραγωγικές αγελάδες > 1/2 των βοοειδών γαλακτοπαραγωγής

P4 + P5 > 2/3 ΚΑΙ P4 ≤ 2/3 ΚΑΙ P5 ≤ 2/3

P4 ≤ P5

P45 > 1/3 GL ΚΑΙ P5 > 1/3 ΚΑΙ SO_CLVS009 + SO_CLVS011 > 1/2 P45

 

 

 

 

742

Εκμεταλλεύσεις με συνδυασμό εκτροφών: καρποφάγα και μη γαλακτοπαραγωγικά χορτοφάγα ζώα

Εκμεταλλεύσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις C1 και C2, με εξαίρεση τις εκμεταλλεύσεις της κατηγορίας 741

P4 + P5 > 2/3 ΚΑΙ P4 ≤ 2/3 ΚΑΙ P5 ≤ 2/3

P4 ≤ P5

 

8

Μεικτές καλλιέργειες – Ζώα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83

Εκμεταλλεύσεις που συνδυάζουν μεγάλες καλλιέργειες και χορτοφάγα ζώα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

831

Εκμεταλλεύσεις μεικτές μεγάλων καλλιεργειών και βοοειδών γαλακτοπαραγωγής

Βοοειδή γαλακτοπαραγωγής > 1/3 χορτοφάγων ΚΑΙ γαλακτοπαραγωγικές αγελάδες + θηλυκά βουβάλια > 1/2 των βοοειδών γαλακτοπαραγωγής ΚΑΙ βοοειδή γαλακτοπαραγωγής < γενική καλλιέργεια

Εκμεταλλεύσεις που δεν περιλαμβάνονται στις κατηγορίες 151-742 και 999

P1> 1/3 ΚΑΙ P4 > 1/3

P45 > 1/3 GL ΚΑΙ SO_CLVS009 + SO_CLVS011 > 1/2 P45 ΚΑΙ P45 < P1

 

 

 

 

832

Εκμεταλλεύσεις μεικτές με βοοειδή γαλακτοπαραγωγής και μεγάλες καλλιέργειες

Βοοειδή γαλακτοπαραγωγής > 1/3 χορτοφάγων ΚΑΙ γαλακτοπαραγωγικές αγελάδες + θηλυκά βουβάλια > 1/2 των βοοειδών γαλακτοπαραγωγής ΚΑΙ βοοειδή γαλακτοπαραγωγής ≥ γενική καλλιέργεια

Εκμεταλλεύσεις που δεν περιλαμβάνονται στις κατηγορίες 151-742 και 999

P1> 1/3 ΚΑΙ P4 > 1/3

P45 > 1/3 GL ΚΑΙ SO_CLVS009 + SO_CLVS011 > 1/2 P45 ΚΑΙ P45 ≥ P1

 

 

 

 

833

Εκμεταλλεύσεις μεικτές με μεγάλες καλλιέργειες και μη γαλακτοπαραγωγικά χορτοφάγα ζώα

Γενική καλλιέργεια > χορτοφάγα και χορτονομές, με εξαίρεση τις εκμεταλλεύσεις της κατηγορίας 831

Εκμεταλλεύσεις που δεν περιλαμβάνονται στις κατηγορίες 151-742 και 999

P1> 1/3 ΚΑΙ P4 > 1/3

P1 > P4· με εξαίρεση την κατηγορία 831

 

 

 

 

834

Εκμεταλλεύσεις μεικτές με μη γαλακτοπαραγωγικά χορτοφάγα και μεγάλες καλλιέργειες

Εκμεταλλεύσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις C1 και C2, με εξαίρεση τις εκμεταλλεύσεις των κατηγοριών 831, 832 και 833

Εκμεταλλεύσεις που δεν περιλαμβάνονται στις κατηγορίες 151-742 και 999

P1> 1/3 ΚΑΙ P4 > 1/3

 

 

 

84

Μεικτές εκμεταλλεύσεις με διάφορους συνδυασμούς καλλιεργειών-κτηνοτροφίας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

841

Εκμεταλλεύσεις μεικτές με μεγάλες καλλιέργειες και καρποφάγα ζώα

Γενική καλλιέργεια > 1/3 ΚΑΙ καρποφάγα > 1/3

Εκμεταλλεύσεις που δεν περιλαμβάνονται στις κατηγορίες 151-742 και 999

Εκμεταλλεύσεις που πληρούν την προϋπόθεση C1, με εξαίρεση τις εκμεταλλεύσεις των κατηγοριών 831, 832, 833 και 834

P1> 1/3 ΚΑΙ P5 > 1/3

 

 

 

 

842

Εκμεταλλεύσεις μεικτές με μόνιμες καλλιέργειες και χορτοφάγα ζώα

Μόνιμες καλλιέργειες > 1/3 ΚΑΙ χορτοφάγα και χορτονομές > 1/3

Εκμεταλλεύσεις που δεν περιλαμβάνονται στις κατηγορίες 151-742 και 999

Εκμεταλλεύσεις που πληρούν την προϋπόθεση C1, με εξαίρεση τις εκμεταλλεύσεις των κατηγοριών 831, 832, 833 και 834

P3 > 1/3 ΚΑΙ P4 > 1/3

 

 

 

 

843

Μελισσοκομία

Μέλισσες > 2/3

Εκμεταλλεύσεις που δεν περιλαμβάνονται στις κατηγορίες 151-742 και 999

Εκμεταλλεύσεις που πληρούν την προϋπόθεση C1, με εξαίρεση τις εκμεταλλεύσεις των κατηγοριών 831, 832, 833 και 834

SO_CLVS030 > 2/3

 

 

 

 

844

Εκμεταλλεύσεις μεικτές με διάφορες καλλιέργειες και κτηνοτροφία

Εκμεταλλεύσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις C1 και C2, με εξαίρεση τις εκμεταλλεύσεις των κατηγοριών 841, 842 και 843

Εκμεταλλεύσεις που δεν περιλαμβάνονται στις κατηγορίες 151-742 και 999

Εκμεταλλεύσεις που πληρούν την προϋπόθεση C1, με εξαίρεση τις εκμεταλλεύσεις των κατηγοριών 831, 832, 833 και 834

 

Μη ταξινομημένες εκμεταλλεύσεις

Τύποι γεωργικών δραστηριοτήτων

(* για να διευκολύνεται η ανάγνωση, οι έξι στήλες αυτού του τίτλου αναπαράγονται στο μέρος Γ του παρόντος παραρτήματος)

Μέθοδοι για τον υπολογισμό συγκεκριμένων τύπων γεωργικών εξειδικεύσεων

ΕΑΝ (C1) ΚΑΙ (C2) ΚΑΙ (C3) ΤΟΤΕ (S1)

Γενικός

Περιγραφή

Κύριος

Περιγραφή

Συγκεκριμένες εξειδικεύσεις

Περιγραφή

(S1)

Περιγραφή του υπολογισμού

Κωδικός μεταβλητών και προϋποθέσεις

(βλέπε μέρος Β του παρόντος παραρτήματος)

Προϋπόθεση 1 (C1)

Προϋπόθεση 2

(C2)

Προϋπόθεση 3

(C3)

9

Μη ταξινομημένες εκμεταλλεύσεις

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99

Μη ταξινομημένες εκμεταλλεύσεις

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

999

Μη ταξινομημένες εκμεταλλεύσεις

Συνολική τυπική απόδοση = 0

 

 

 

Β.   ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗΣ

I.   Αντιστοιχία μεταξύ των τίτλων της ενωσιακής έρευνας για το 2020 σχετικά με τις ενοποιημένες στατιστικές για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις («IFS 2020») που αναφέρονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2018/1874, των τίτλων που συλλέγονται για τον συντελεστή τυπικής απόδοσης 2017 και του δελτίου εκμετάλλευσης του ΔΓΛΠ

Ισοδύναμοι τίτλοι για την εφαρμογή των συντελεστών τυπικής απόδοσης (ΣΤΑ)

Κωδικός IFS

IFS 2020 (Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/1874)

Κωδικός ΣΤΑ

Τίτλος ΣΤΑ 2017

Δελτίο εκμετάλλευσης του ΔΓΛΠ

(παράρτημα VIII του παρόντος κανονισμού)

I. Καλλιέργειες

CLND004

Μαλακό σιτάρι και όλυρα

SOC_CLND004

Μαλακό σιτάρι και όλυρα

10110. Μαλακό σιτάρι και όλυρα

CLND005

Σκληρό σιτάρι

SOC_CLND005

Σκληρό σιτάρι

10120. Σκληρό σιτάρι

CLND006

Σίκαλη και μείγματα χειμερινών σιτηρών (σμιγός)

SOC_CLND006

Σίκαλη και μείγματα χειμερινών σιτηρών (σμιγός)

10130. Σίκαλη και μείγματα χειμερινών σιτηρών (σμιγός)

CLND007

Κριθάρι

SOC_CLND007

Κριθάρι

10140. Κριθάρι

CLND008

Βρόμη και μείγματα εαρινών σιτηρών (μεικτοί σπόροι εκτός από σμιγό)

SOC_CLND008

Βρόμη και μείγματα εαρινών σιτηρών (μεικτοί σπόροι εκτός από σμιγό)

10150. Βρόμη και μείγματα εαρινών σιτηρών (μεικτοί σπόροι εκτός από σμιγό)

CLND009

Μίγματα σπόρων αραβοσίτου

SOC_CLND009

Σπόροι και μείγματα αραβοσίτου

10160. Σπόροι και μείγματα αραβοσίτου

CLND010

CLND011

CLND012

Σιτοσίκαλη (Τριτικάλε)

Σόργο

Άλλα σιτηρά π.δ.κ.α. (φαγόπυρο, κεχρί, μακρό κεχρί κ.λπ.)

SOC_CLND010_011_012

Σιτοσίκαλη (τριτικάλε), σόργο και άλλα σιτηρά π.δ.κ.α. (φαγόπυρο, κεχρί, κεχρί το μακρό κ.λπ.)

10190. Σιτοσίκαλη (τριτικάλε), σόργο και άλλα σιτηρά π.δ.κ.α. (φαγόπυρο, κεχρί, κεχρί το μακρό κ.λπ.)

CLND013

Ρύζι

SOC_CLND013

Ρύζι

10170. Ρύζι

CLND014

Αποξηραμένα όσπρια και πρωτεϊνούχες καλλιέργειες για την παραγωγή καρπού (περιλαμβάνονται οι σπόροι για σπορά και τα μείγματα σιτηρών με όσπρια)

SOC_CLND014

Αποξηραμένα όσπρια και πρωτεϊνούχες καλλιέργειες για την παραγωγή σπόρων (περιλαμβάνονται οι σπόροι για σπορά και τα μείγματα οσπρίων με σιτηρά)

10210. Μπιζέλια, φασόλια και γλυκά λούπινα

10220. Φακές, ρεβίθια και λαθούρια

10290. Άλλες πρωτεϊνούχες καλλιέργειες

CLND015

Μπιζέλια, φασόλια και γλυκά λούπινα

SOC_CLND015

Μπιζέλια, φασόλια και γλυκά λούπινα

10210. Μπιζέλια, φασόλια και γλυκά λούπινα

CLND017

Πατάτες (συμπεριλαμβάνεται ο πατατόσπορος)

SOC_CLND017

Πατάτες (συμπεριλαμβάνεται ο πατατόσπορος)

10300. Πατάτες (συμπεριλαμβάνονται οι πρώιμες πατάτες και ο πατατόσπορος)

CLND018

Ζαχαρότευτλα (εξαιρούνται οι σπόροι για σπορά)

SOC_CLND018

Ζαχαρότευτλα (δεν συμπεριλαμβάνονται οι σπόροι για σπορά)

10400. Ζαχαρότευτλα (δεν συμπεριλαμβάνονται οι σπόροι για σπορά)

CLND019

Άλλα φυτά με ριζώματα ή κονδύλους π.δ.κ.α.

SOC_CLND019

Άλλα σκαλιστικά φυτά π.δ.κ.α.

10500. Άλλα σκαλιστικά φυτά π.δ.κ.α.

CLND022

Σπόροι κράμβης και γογγυλιών

SOC_CLND022

Σπόροι ελαιοκράμβης και αγριογογγύλης

10604. Σπόροι ελαιοκράμβης και αγριογογγύλης

CLND023

Ηλίανθος

SOC_CLND023

Ηλίανθος

10605. Ηλίανθος

CLND024

Σόγια

SOC_CLND024

Σόγια

10606. Σόγια

CLND025

Λιναρόσπορος (ελαιούχο λίνον)

SOC_CLND025

Λιναρόσπορος (ελαιούχο λίνον)

10607. Λιναρόσπορος (ελαιούχο λίνον)

CLND026

Άλλοι ελαιούχοι σπόροι π.δ.κ.α.

SOC_CLND026

Άλλοι ελαιούχοι σπόροι π.δ.κ.α.

10608. Άλλα ελαιούχα φυτά π.δ.κ.α.

CLND028

Κλωστικό λινάρι

SOC_CLND028

Κλωστικό λινάρι

10609. Κλωστικό λινάρι

CLND029

Κάνναβη

SOC_CLND029

Κάνναβις

10610. Κάνναβις

CLND030

Βαμβάκι

SOC_CLND030

Βαμβάκι

10603. Βαμβάκι

CLND031

Άλλα ινώδη φυτά π.δ.κ.α.

SOC_CLND031

Άλλα ινώδη φυτά π.δ.κ.α.

10611. Άλλα ινώδη φυτά π.δ.κ.α

CLND032

Καπνός

SOC_CLND032

Καπνός

10601. Καπνός

CLND033

Λυκίσκος

SOC_CLND033

Λυκίσκος

10602. Λυκίσκος

CLND034

Αρωματικά, φαρμακευτικά και αρτυματικά φυτά

SOC_CLND034

Αρωματικά, φαρμακευτικά και αρτυματικά φυτά

10612. Αρωματικά, φαρμακευτικά και αρτυματικά φυτά

CLND035

CLND036

Ενεργειακά φυτά π.δ.κ.α.

Άλλες βιομηχανικές καλλιέργειες π.δ.κ.α.

SOC_CLND035_036

Ενεργειακές και άλλες βιομηχανικές καλλιέργειες π.δ.κ.α.

10613. Ζαχαροκάλαμο

10690. Ενεργειακές και άλλες βιομηχανικές καλλιέργειες π.δ.κ.α.

CLND037

Φυτά που συγκομίζονται χλωρά από αρόσιμη γη

SOC_CLND037

Φυτά που συγκομίζονται χλωρά από αρόσιμη γη

 

CLND038

Προσωρινοί λειμώνες και βοσκότοποι

SOC_CLND038

Προσωρινοί λειμώνες και βοσκότοποι

10910. Προσωρινοί λειμώνες και βοσκότοποι

CLND039

Ψυχανθή φυτά που συγκομίζονται χλωρά

SOC_CLND039

Ψυχανθή φυτά που συγκομίζονται χλωρά

10922. Ψυχανθή φυτά που συγκομίζονται χλωρά

CLND040

Χλωρός αραβόσιτος

SOC_CLND040

Χλωρός αραβόσιτος

10921. Χλωρός αραβόσιτος

CLND041

CLND042

Άλλα σιτηρά που συγκομίζονται χλωρά (εκτός από χλωρό αραβόσιτο) Άλλα φυτά που συγκομίζονται χλωρά από αρόσιμη γη π.δ.κ.α.

SOC_CLND041_042

Άλλα φυτά και σιτηρά (εκτός από αραβόσιτο) που συγκομίζονται χλωρά π.δ.κ.α.

10923. Άλλα φυτά και σιτηρά (εκτός από χλωρό αραβόσιτο) που συγκομίζονται χλωρά π.δ.κ.α.

CLND043

Νωπά λαχανικά (συμπεριλαμβάνονται τα πεπονοειδή) και φράουλες

SOC_CLND043

Νωπά λαχανικά (συμπεριλαμβάνονται τα πεπονοειδή) και φράουλες - υπαίθριες καλλιέργειες

 

CLND044

Νωπά λαχανικά (συμπεριλαμβάνονται τα πεπονοειδή) και φράουλες - Μικρής έκτασης

SOC_CLND044

Νωπά λαχανικά (συμπεριλαμβάνονται τα πεπονοειδή) και φράουλες - Μικρής έκτασης

10712. Νωπά λαχανικά (συμπεριλαμβάνονται τα πεπονοειδή) και φράουλες - Μικρής έκτασης

CLND045

Νωπά λαχανικά (συμπεριλαμβάνονται τα πεπονοειδή) και φράουλες - Καλλιέργειες μεγάλης έκτασης (σε αγρό)

SOC_CLND045

Νωπά λαχανικά (συμπεριλαμβάνονται τα πεπονοειδή) και φράουλες - Καλλιέργειες μεγάλης έκτασης (σε αγρό)

10711. Νωπά λαχανικά (συμπεριλαμβάνονται τα πεπονοειδή) και φράουλες - Καλλιέργειες μεγάλης έκτασης (σε αγρό)

CLND046

Άνθη και καλλωπιστικά φυτά (δεν περιλαμβάνονται τα φυτώρια)

SOC_CLND046

Άνθη και καλλωπιστικά φυτά (εκτός από τα φυτώρια) - υπαίθριες καλλιέργειες

10810. Άνθη και καλλωπιστικά φυτά (εκτός από τα φυτώρια)

CLND047

Σπόροι για σπορά και φυτάρια

SOC_CLND047

Σπόροι για σπορά και φύτρες

11000. Σπόροι για σπορά και φύτρες αρόσιμων γαιών

CLND048

CLND083

Άλλες καλλιέργειες αρόσιμων γαιών π.δ.κ.α.

Άλλες αρόσιμες χερσαίες καλλιέργειες σε θερμοκήπια ή υπό υψηλά προσπελάσιμα στέγαστρα

SOC_CLND048_083

Άλλες καλλιέργειες αρόσιμων γαιών π.δ.κ.α., συμπεριλαμβανομένων καλλιεργειών σε θερμοκήπια ή υπό υψηλά προσπελάσιμα στέγαστρα

11100. Άλλες καλλιέργειες αρόσιμων γαιών π.δ.κ.α., συμπεριλαμβανομένων καλλιεργειών σε θερμοκήπια ή υπό υψηλά προσπελάσιμα στέγαστρα

CLND049

Γαίες υπό αγρανάπαυση

SOC_CLND049

Γαίες υπό αγρανάπαυση

11200. Γαίες υπό αγρανάπαυση

CLND050

Μόνιμοι βοσκότοποι

SOC_CLND050

Μόνιμες χορτολιβαδικές εκτάσεις

 

CLND051

Βοσκότοποι και λιβάδια, εξαιρουμένων των άγονων βοσκοτόπων

SOC_CLND051

Βοσκότοποι και λιβάδια, εξαιρουμένων των άγονων βοσκοτόπων

30100. Βοσκότοποι και λιβάδια, εξαιρουμένων των άγονων βοσκοτόπων

CLND052

Άγονοι βοσκότοποι

SOC_CLND052

Άγονοι βοσκότοποι

30200. Άγονοι βοσκότοποι

CLND053

Μόνιμα λιβάδια και βοσκότοποι μη χρησιμοποιούμενα πλέον για την παραγωγή και επιλέξιμα για ενισχύσεις

SOC_CLND053

Μόνιμες χορτολιβαδικές εκτάσεις μη χρησιμοποιούμενες πλέον για την παραγωγή και επιλέξιμες για την καταβολή επιδοτήσεων

30300. Μόνιμες χορτολιβαδικές εκτάσεις μη χρησιμοποιούμενες πλέον για την παραγωγή και επιλέξιμες για την καταβολή επιδοτήσεων

CLND055

Φρούτα, μικροί σαρκώδεις καρποί και καρποί με κέλυφος (δεν περιλαμβάνονται τα εσπεριδοειδή, τα σταφύλια και οι φράουλες)

SOC_CLND055

Φρούτα, μικροί σαρκώδεις καρποί και καρποί με κέλυφος (δεν περιλαμβάνονται τα εσπεριδοειδή, τα σταφύλια και οι φράουλες)

 

 

 

SOC_CLND056_057

Φρούτα καλλιεργειών εύκρατης προέλευσης

 

CLND056

Μηλοειδή

SOC_CLND056

Μηλοειδή

40101. Μηλοειδή

CLND057

Πυρηνόκαρπα

SOC_CLND057

Πυρηνόκαρπα

40102. Πυρηνόκαρπα

CLND058

Φρούτα καλλιεργειών υποτροπικών και τροπικών κλιμάτων

SOC_CLND058

Φρούτα καλλιεργειών υποτροπικών και τροπικών κλιμάτων

40115. Φρούτα καλλιεργειών υποτροπικών και τροπικών κλιμάτων

CLND059

Μικροί σαρκώδεις καρποί (εκτός από φράουλες)

SOC_CLND059

Μικροί σαρκώδεις καρποί (εκτός από φράουλες)

40120. Μικροί σαρκώδεις καρποί (εκτός από φράουλες)

CLND060

Καρποί με κέλυφος

SOC_CLND060

Καρποί με κέλυφος

40130. Καρποί με κέλυφος

CLND061

Εσπεριδοειδή

SOC_CLND061

Εσπεριδοειδή

40200. Εσπεριδοειδή

CLND062

Σταφύλια

SOC_CLND062

Σταφύλια

 

CLND063

Σταφύλια για παραγωγή κρασιού

SOC_CLND063

Οινοποιήσιμα σταφύλια

 

CLND064

Σταφύλια για παραγωγή κρασιού με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ)

SOC_CLND064

Οινοποιήσιμα σταφύλια για την παραγωγή οίνου με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ)

40411. Οίνοι με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) 40451. Οινοποιήσιμα σταφύλια για την παραγωγή οίνου με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ)

CLND065

Σταφύλια για παραγωγή κρασιού με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ)

SOC_CLND065

Οινοποιήσιμα σταφύλια για την παραγωγή οίνου με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ)

40412. Οίνοι με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ)

40452. Οινοποιήσιμα σταφύλια για την παραγωγή οίνου με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ)

CLND066

Σταφύλια για άλλα κρασιά π.δ.κ.α. (χωρίς ΠΟΠ/ΠΓΕ)

SOC_CLND066

Οινοποιήσιμα σταφύλια για την παραγωγή άλλων οίνων π.δ.κ.α. (χωρίς ΠΟΠ/ΠΓΕ)

40420. Άλλοι οίνοι

40460. Οινοποιήσιμα σταφύλια για την παραγωγή άλλων οίνων

CLND067

Επιτραπέζια σταφύλια

SOC_CLND067

Επιτραπέζια σταφύλια

40430. Επιτραπέζια σταφύλια

CLND068

Σταφύλια για παραγωγή σταφίδων

SOC_CLND068

Σταφύλια για παραγωγή σταφίδων

40440. Σταφύλια για παραγωγή σταφίδων

CLND069

Ελιές

SOC_CLND069

Ελιές

 

 

 

SOC_CLND069A

που συνήθως παράγουν επιτραπέζιες ελιές

40310. Επιτραπέζιες ελιές

 

 

SOC_CLND069B

που συνήθως παράγουν ελιές για λάδι

40320. Ελιές για λάδι (όταν πωλούνται ως καρποί) 40330. Ελαιόλαδο

CLND070

Φυτώρια

SOC_CLND070

Φυτώρια

40500. Φυτώρια

CLND071

Άλλες μόνιμες καλλιέργειες στις οποίες περιλαμβάνονται άλλες μόνιμες καλλιέργειες για κατανάλωση από τον άνθρωπο

SOC_CLND071

Άλλες μόνιμες καλλιέργειες

40600. Άλλες μόνιμες καλλιέργειες

CLND072

Χριστουγεννιάτικα δέντρα

SOC_CLND072

Χριστουγεννιάτικα δέντρα

40610. Χριστουγεννιάτικα δέντρα

CLND073

CLND085

Οικογενειακοί κήποι

Άλλες ΧΓΕ σε θερμοκήπια ή υπό υψηλά προσπελάσιμα στέγαστρα π.δ.κ.α.

SOC_CLND073_085

Οικογενειακοί κήποι και άλλες ΧΓΕ σε θερμοκήπια ή υπό υψηλά προσπελάσιμα στέγαστρα π.δ.κ.α.

20000. Οικογενειακοί κήποι

CLND079

Καλλιεργούμενα μανιτάρια

SOC_CLND079

Καλλιεργούμενα μανιτάρια

60000. Καλλιεργούμενα μανιτάρια

CLND081

Λαχανικά (συμπεριλαμβάνονται τα πεπονοειδή) και φράουλες, καλλιεργούμενα σε θερμοκήπια ή υπό υψηλά προσπελάσιμα στέγαστρα

SOC_CLND081

Λαχανικά (συμπεριλαμβάνονται τα πεπονοειδή) και φράουλες, καλλιεργούμενα σε θερμοκήπια ή υπό υψηλά προσπελάσιμα στέγαστρα

10720. Λαχανικά (συμπεριλαμβάνονται τα πεπονοειδή) και φράουλες, καλλιεργούμενα σε θερμοκήπια ή υπό υψηλά προσπελάσιμα στέγαστρα

CLND082

Άνθη και καλλωπιστικά φυτά (εκτός από τα φυτώρια) καλλιεργούμενα σε θερμοκήπια ή υπό υψηλά προσπελάσιμα στέγαστρα

SOC_CLND082

Άνθη και καλλωπιστικά φυτά (εκτός από τα φυτώρια) καλλιεργούμενα σε θερμοκήπια ή υπό υψηλά προσπελάσιμα στέγαστρα

10820. Άνθη και καλλωπιστικά φυτά (εκτός από τα φυτώρια) καλλιεργούμενα σε θερμοκήπια ή υπό υψηλά προσπελάσιμα στέγαστρα

CLND084

Μόνιμες καλλιέργειες σε θερμοκήπια ή υπό υψηλά προσπελάσιμα στέγαστρα

SOC_CLND084

Μόνιμες καλλιέργειες σε θερμοκήπια ή υπό υψηλά προσπελάσιμα στέγαστρα

40700. Μόνιμες καλλιέργειες σε θερμοκήπια ή υπό υψηλά προσπελάσιμα στέγαστρα

ΙΙ. Ζωικό κεφάλαιο

CLVS001

Βοοειδή κάτω του 1 έτους

SOC_CLVS001

Βοοειδή ηλικίας κάτω του 1 έτους

210. Βοοειδή ηλικίας κάτω του 1 έτους

CLVS003

Αρσενικά βοοειδή 1 έτους έως κάτω των 2 ετών

SOC_CLVS003

Αρσενικά βοοειδή ηλικίας 1 έτους έως κάτω των 2 ετών

220. Αρσενικά βοοειδή ηλικίας 1 έτους έως κάτω των 2 ετών

CLVS004

Δαμαλίδες, 1 έτους έως κάτω των 2 ετών

SOC_CLVS004

Δαμαλίδες ηλικίας 1 έτους έως κάτω των 2 ετών

230. Δαμαλίδες ηλικίας 1 έτους έως κάτω των 2 ετών

CLVS005

Αρσενικά βοοειδή ηλικίας 2 ετών και άνω

SOC_CLVS005

Αρσενικά βοοειδή ηλικίας 2 ετών και άνω

240. Αρσενικά βοοειδή ηλικίας 2 ετών και άνω

CLVS007

Δαμαλίδες, 2 ετών και άνω

SOC_CLVS007

Δαμαλίδες ηλικίας 2 ετών και άνω

251. Δαμαλίδες για εκτροφή

252. Δαμαλίδες για πάχυνση

CLVS008

Αγελάδες

SOC_CLVS008

Αγελάδες

 

CLVS009

Γαλακτοπαραγωγές αγελάδες

SOC_CLVS009

Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής

261. Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής

CLVS010

Μη γαλακτοπαραγωγές αγελάδες

SOC_CLVS010

Μη γαλακτοπαραγωγικές αγελάδες

269. Μη γαλακτοπαραγωγικές αγελάδες

CLVS011

Θηλυκά βουβάλια

SOC_CLVS011

Θηλυκά βουβάλια

262. Θηλυκά βουβάλια γαλακτοπαραγωγής

CLVS012

Προβατοειδή (κάθε ηλικίας)

SOC_CLVS012

Προβατοειδή (κάθε ηλικίας)

 

CLVS013

Προβατοειδή θηλυκά αναπαραγωγής

SOC_CLVS013

Προβατοειδή θηλυκά αναπαραγωγής

311. Προβατοειδή θηλυκά αναπαραγωγής

CLVS014

Άλλα προβατοειδή

SOC_CLVS014

Λοιπά προβατοειδή

319. Λοιπά προβατοειδή

CLVS015

Αιγοειδή (κάθε ηλικίας)

SOC_CLVS015

Αιγοειδή (κάθε ηλικίας)

 

CLVS016

Αιγοειδή θηλυκά αναπαραγωγής

SOC_CLVS016

Αιγοειδή θηλυκά αναπαραγωγής

321. Αιγοειδή θηλυκά αναπαραγωγής

CLVS017

Άλλα αιγοειδή

SOC_CLVS017

Λοιπά αιγοειδή

329. Λοιπά αιγοειδή

CLVS018

Χοιρίδια βάρους ζώντος ζώου κάτω των 20 κιλών

SOC_CLVS018

Χοιρίδια βάρους ζώντος ζώου κάτω των 20 κιλών

410. Χοιρίδια βάρους ζώντος ζώου κάτω των 20 κιλών

CLVS019

Χοιρομητέρες αναπαραγωγής βάρους 50 κιλών και άνω

SOC_CLVS019

Χοιρομητέρες αναπαραγωγής βάρους ζώντος ζώου 50 κιλών και άνω

420. Χοιρομητέρες αναπαραγωγής βάρους ζώντος ζώου 50 κιλών και άνω

CLVS020

Άλλοι χοίροι

SOC_CLVS020

Λοιποί χοίροι

491. Χοίροι για πάχυνση

499. Λοιποί χοίροι

CLVS021

Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής

SOC_CLVS021

Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής

510. Πουλερικά - Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής

CLVS022

Όρνιθες ωοπαραγωγής

SOC_CLVS022

Ωοτόκες όρνιθες

520. Ωοτόκες όρνιθες

CLVS023

Λοιπά πουλερικά

SOC_CLVS023

Λοιπά πουλερικά

530. Λοιπά πουλερικά

CLVS029

Θηλυκά κουνέλια αναπαραγωγής

SOC_CLVS029

Κονικλομητέρες αναπαραγωγής

610. Κονικλομητέρες αναπαραγωγής

CLVS030

Μέλισσες

SOC_CLVS030

Μέλισσες

700. Μέλισσες

II.   Κωδικοί που ομαδοποιούν ορισμένες μεταβλητές που περιλαμβάνονται στις IFS του 2020:

P45.

Βοοειδή γαλακτοπαραγωγής = SO_CLVS001 (βοοειδή ηλικίας κάτω του ενός έτους) + SO_CLVS004 (δαμαλίδες ηλικίας 1 έτους έως κάτω των 2 ετών) + SO_CLVS007 (δαμαλίδες ηλικίας δύο ετών και άνω) + SO_CLVS009 (γαλακτοπαραγωγικές αγελάδες) + SO_CLVS011 (θηλυκά βουβάλια)

P46.

Βοοειδή = P45 (Βοοειδή γαλακτοπαραγωγής) + SO_CLVS003 (αρσενικά βοοειδή ηλικίας ενός έτους έως κάτω των δύο ετών) + SO_CLVS005 (αρσενικά βοοειδή ηλικίας δύο ετών και άνω) + SO_CLVS010 (μη γαλακτοπαραγωγικές αγελάδες)

GL

Χορτοφάγα ζώα = P46 (βοοειδή) + SO_CLVS013 (θηλυκά πρόβατα αναπαραγωγής) +) + SO_CLVS014 (λοιπά προβατοειδή) + SO_CLVS016 (θηλυκές αίγες αναπαραγωγής) + SO_CLVS017 (λοιπά αιγοειδή)

Εάν GL = 0 ΤΟΤΕ

FCP1

Ζωοτροφές για πώληση = SO_CLND019 (Άλλα σκαλιστικά φυτά π.δ.κ.α.) + SO_CLND037 (Φυτά που συγκομίζονται χλωρά από αρόσιμη γη) + SO_CLND051 (Βοσκότοποι και λιβάδια, εξαιρουμένων των άγονων βοσκοτόπων) + SO_CLND052 (Άγονοι βοσκότοποι)

ΚΑΙ

FCP4

Ζωοτροφές για χορτοφάγα = 0

ΚΑΙ

P17

Σκαλιστικά φυτά = SO_CLND017 [Πατάτες (συμπεριλαμβάνεται ο πατατόσπορος)] + SO_CLND018 [Ζαχαρότευτλα (δεν συμπεριλαμβάνονται οι σπόροι για σπορά)] + SO_CLND019 (Άλλα σκαλιστικά φυτά π.δ.κ.α.)

Εάν GL > 0 ΤΟΤΕ

FCP1

Ζωοτροφές για πώληση = 0

ΚΑΙ

FCP4

Ζωοτροφές για χορτοφάγα = SO_CLND019 (Άλλα σκαλιστικά φυτά π.δ.κ.α.) + SO_CLND037 (Φυτά που συγκομίζονται χλωρά από αρόσιμη γη) + SO_CLND051 (Βοσκότοποι και λιβάδια, εξαιρουμένων των άγονων βοσκοτόπων) + SO_CLND052 (Άγονοι βοσκότοποι)

ΚΑΙ

P17

Σκαλιστικά φυτά = SO_CLND017 [Πατάτες (συμπεριλαμβάνεται ο πατατόσπορος)] + SO_CLND018 [Ζαχαρότευτλα (δεν συμπεριλαμβάνονται οι σπόροι για σπορά)]

P151.

Σιτηρά εκτός από ρύζι = SO_CLND004 (Μαλακό σιτάρι και όλυρα) + SO_CLND005 (Σκληρό σιτάρι) + SO_CLND006 (Σίκαλη και μείγματα χειμερινών σιτηρών (σμιγός)) + SO_CLND007 (Κριθάρι) + SO_CLND008 (Βρόμη και μείγματα εαρινών σιτηρών (μεικτοί σπόροι εκτός από σμιγό)) + SO_CLND009 (Σπόροι και μείγματα αραβοσίτου) + SO_CLND010_011_012 [Σιτοσίκαλη (τριτικάλε), σόργο και άλλα σιτηρά π.δ.κ.α. (φαγόπυρο, κεχρί, κεχρί το μακρό κ.λπ.)]

P15.

Σιτηρά = P151 (σιτηρά εκτός από ρύζι) + SO_CLND013 (Ρύζι)

P16.

Ελαιούχοι σπόροι = SO_CLND022 (Σπόροι ελαιοκράμβης και αγριογογγύλης) + SO_CLND023 (Ηλίανθος) + SO_CLND024 (Σόγια) + SO_CLND025 [Λιναρόσπορος (ελαιούχο λινάρι)] + SO_CLND026 (Άλλοι ελαιούχοι σπόροι π.δ.κ.α.)

P51.

Χοίροι = SO_CLVS018 (Χοιρίδια βάρους ζώντος ζώου κάτω των 20 κιλών) + SO_CLVS019 (Χοιρομητέρες αναπαραγωγής βάρους ζώντος ζώου 50 κιλών και άνω) + SO_CLVS020 (Λοιποί χοίροι)

P52.

Πουλερικά = SO_CLVS021 (Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής) + SO_CLVS022 (Ωοτόκες όρνιθες) + SO_CLVS023 (Άλλα πουλερικά)

P1.

Γενική καλλιέργεια = P15 (Σιτηρά) + SO_CLND014 [Αποξηραμένα όσπρια και πρωτεϊνούχες καλλιέργειες για την παραγωγή σπόρων (περιλαμβάνονται οι σπόροι για σπορά και τα μείγματα οσπρίων με σιτηρά)] + SO_CLND017 [Πατάτες (συμπεριλαμβάνεται ο πατατόσπορος)] + SO_CLND018 [Ζαχαρότευτλα (δεν συμπεριλαμβάνονται οι σπόροι για σπορά)] + SO_CLND032 (Καπνός) + SO_CLND033 (Λυκίσκος) + SO_CLND030 (Βαμβάκι) + P16 (ελαιούχοι σπόροι) + SO_CLND028 (Κλωστικό λινάρι) + SO_CLND029 (Κάνναβις) + SO_CLND031 (Άλλα ινώδη φυτά π.δ.κ.α.) + SO_CLND034 (Αρωματικά, φαρμακευτικά και αρτυματικά φυτά) + SO_CLND035_036 (Ενεργειακές και άλλες βιομηχανικές καλλιέργειες π.δ.κ.α.) + SO_CLND045 [Νωπά λαχανικά (συμπεριλαμβάνονται τα πεπονοειδή) και φράουλες (υπαίθριες καλλιέργειες)] + SO_CLND047 (Σπόροι για σπορά και φύτρες) + SO_CLND048_083 (Άλλες καλλιέργειες αρόσιμων γαιών π.δ.κ.α., συμπεριλαμβανομένων καλλιεργειών σε θερμοκήπια ή υπό υψηλά προσπελάσιμα στέγαστρα) + SO_CLND049 (Γαίες υπό αγρανάπαυση) + FCP1 (Ζωοτροφές για πώληση)

P2.

Καλλιέργεια κηπευτικών = SO_CLND044 [Νωπά λαχανικά (συμπεριλαμβάνονται τα πεπονοειδή) και φράουλες (μικρής έκτασης)] + SO_CLND081 (Λαχανικά, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα πεπονοειδή και οι φράουλες, καλλιεργούμενα σε θερμοκήπια ή υπό υψηλά προσπελάσιμα στέγαστρα) + SO_CLND046 [Άνθη και καλλωπιστικά φυτά (εκτός από τα φυτώρια)] + SO_CLND082 [Άνθη και καλλωπιστικά φυτά (εκτός από τα φυτώρια) καλλιεργούμενα σε θερμοκήπια ή υπό υψηλά προσπελάσιμα στέγαστρα] + SO_CLND079 (Καλλιεργούμενα μανιτάρια) + SO_CLND070 (Φυτώρια)

P3.

Μόνιμες καλλιέργειες = SO_CLND055 [Φρούτα, μικροί σαρκώδεις καρποί και καρποί με κέλυφος (δεν περιλαμβάνονται τα εσπεριδοειδή, τα σταφύλια και οι φράουλες)] + SO_CLND061 (Εσπεριδοειδή) + SO_CLND069 (Ελιές) + SO_CLND062 (Σταφύλια) + SO_CLND071 (Άλλες μόνιμες καλλιέργειες) + SO_CLND084(Μόνιμες καλλιέργειες σε θερμοκήπια)

P4.

Χορτοφάγα και ζωοτροφές = GL (Χορτοφάγα) + FCP4 (Ζωοτροφές για χορτοφάγα)

P5.

Καρποφάγα = P51 (Χοίροι) + P52 (Πουλερικά) + SO_CLVS029 (Κονικλομητέρες αναπαραγωγής)»·

(4)

Το παράρτημα VI αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΥΠΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΣΤΑ) ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 6

1.   ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΤΥΠΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

α)

Η τυπική απόδοση (ΤΑ), ο συντελεστής τυπικής απόδοσης (ΣΤΑ) και η συνολική τυπική απόδοση μιας εκμετάλλευσης ορίζονται στο παράρτημα IV του παρόντος κανονισμού.

β)

Περίοδος παραγωγής

Οι συντελεστές τυπικής απόδοσης αντιστοιχούν σε περίοδο παραγωγής 12 μηνών.

Για τα φυτικά και ζωικά προϊόντα για τα οποία η διάρκεια παραγωγής είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη των 12 μηνών υπολογίζεται συντελεστής τυπικής απόδοσης που αντιστοιχεί στην απόδοση ή στην παραγωγή περιόδου 12 μηνών.

γ)

Βασικά στοιχεία και περίοδος αναφοράς

Οι συντελεστές τυπικής απόδοσης προσδιορίζονται με βάση την παραγωγή ανά μονάδα και την τιμή στη θύρα της εκμετάλλευσης, η οποία αναφέρεται στον ορισμό του συντελεστή τυπικής απόδοσης στο παράρτημα IV. Για τον σκοπό αυτό, η συλλογή των βασικών στοιχείων πραγματοποιείται στα κράτη μέλη για περίοδο αναφοράς που καθορίζεται στο άρθρο 4 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1198/2014 της Επιτροπής (*1).

δ)

Μονάδες

1)

Φυσικές μονάδες:

α)

Για τις μεταβλητές της φυτικής παραγωγής, οι συντελεστές τυπικής απόδοσης προσδιορίζονται με βάση την έκταση εκφρασμένη σε εκτάρια.

β)

Στην περίπτωση της καλλιέργειας μανιταριών, οι συντελεστές τυπικής απόδοσης υπολογίζονται με βάση την ακαθάριστη απόδοση για το σύνολο των διαδοχικών ετήσιων συγκομιδών και ανά 100 τετραγωνικά μέτρα καλλιεργούμενης επιφάνειας. Προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από το ΔΓΛΠ, οι εν λόγω συντελεστές τυπικής απόδοσης για τα μανιτάρια διαιρούνται με τον αριθμό των διαδοχικών ετήσιων συγκομιδών που κοινοποιείται στην Επιτροπή δυνάμει του άρθρου 8 του παρόντος κανονισμού.

γ)

Για τις μεταβλητές ζωικής παραγωγής, οι συντελεστές τυπικής απόδοσης προσδιορίζονται ανά κεφαλή ζώου.

δ)

Εξαιρέσεις εφαρμόζονται για τα πουλερικά, για τα οποία οι συντελεστές τυπικής απόδοσης υπολογίζονται ανά 100 ζώα, και τις μέλισσες, για τις οποίες οι συντελεστές τυπικής απόδοσης υπολογίζονται ανά κυψέλη.

2)

Νομισματικές μονάδες και στρογγυλοποίηση των ποσών:

Τα βασικά στοιχεία για τον προσδιορισμό των συντελεστών τυπικής απόδοσης και οι ίδιες οι τυπικές αποδόσεις εκφράζονται σε ευρώ. Για τα κράτη μέλη που δεν συμμετέχουν στην οικονομική και νομισματική ένωση, οι συντελεστές τυπικής απόδοσης μετατρέπονται σε ευρώ σύμφωνα με τις μέσες συναλλαγματικές ισοτιμίες για την περίοδο αναφοράς όπως ορίζεται στο σημείο 1 στοιχείο γ) του παρόντος παραρτήματος. Οι εν λόγω μέσες συναλλαγματικές ισοτιμίες υπολογίζονται βάσει των επίσημων συναλλαγματικών ισοτιμιών που δημοσιεύονται από την Επιτροπή (Eurostat).

Οι συντελεστές τυπικής απόδοσης μπορούν, εφόσον χρειαστεί, να στρογγυλοποιηθούν στο πλησιέστερο πολλαπλάσιο των 5 EUR.

2.   ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΤΥΠΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

α)

Ανά μεταβλητές φυτικής και ζωικής παραγωγής

Οι συντελεστές τυπικής απόδοσης προσδιορίζονται για όλες τις γεωργικές μεταβλητές που αντιστοιχούν στους τίτλους για την εφαρμογή των συντελεστών τυπικής απόδοσης που περιλαμβάνονται στον πίνακα B.Ι του παραρτήματος IV του παρόντος κανονισμού.

β)

Γεωγραφική κατανομή

Οι συντελεστές τυπικής απόδοσης προσδιορίζονται τουλάχιστον βάσει γεωγραφικών ενοτήτων οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τις IFS και για το ΔΓΛΠ. Όλες οι εν λόγω γεωγραφικές ενότητες βασίζονται στη γενική ονοματολογία των στατιστικών εδαφικών μονάδων (NUTS), όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*2). Οι εν λόγω ενότητες περιγράφονται ως ομαδοποίηση περιφερειών NUTS 3. Οι περιοχές με φυσικούς περιορισμούς δεν θεωρούνται γεωγραφικές ενότητες.

Δεν προσδιορίζεται συντελεστής τυπικής απόδοσης για μεταβλητές που δεν αφορούν την εκάστοτε περιοχή.

3.   ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΤΥΠΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

α)

Τα βασικά στοιχεία για τον προσδιορισμό των συντελεστών τυπικής απόδοσης ανανεώνονται τουλάχιστον κάθε φορά που διεξάγεται ευρωπαϊκή έρευνα για τη διάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων με τη μορφή απογραφής όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2018/1091.

β)

Σε περίπτωση που η έρευνα σχετικά με τις ενοποιημένες στατιστικές για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις μπορεί να διεξαχθεί ως δειγματοληπτική έρευνα σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2018/1091, η επικαιροποίηση των συντελεστών τυπικής απόδοσης πραγματοποιείται:

i)

είτε με ανανέωση των βασικών στοιχείων κατά τρόπο ανάλογο με αυτόν που προσδιορίζεται στο στοιχείο α),

ii)

είτε με την εφαρμογή συντελεστή μεταβολής, με τον οποίο επικαιροποιούνται οι συντελεστές τυπικής απόδοσης ώστε να ληφθούν υπόψη οι μεταβολές, όπως εκτιμώνται από τα κράτη μέλη, στις ανά μονάδα παραγόμενες ποσότητες και στις τιμές όσον αφορά κάθε μεταβλητή και περιοχή, οι οποίες έχουν επέλθει από την τελευταία περίοδο αναφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 4 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1198/2014.

4.   ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος παραρτήματος, για τη συλλογή των βασικών στοιχείων που απαιτούνται για τον υπολογισμό των συντελεστών τυπικής απόδοσης και για τον υπολογισμό των εν λόγω συντελεστών, για τη μετατροπή τους σε ευρώ, καθώς και για τη συλλογή των στοιχείων που απαιτούνται για την ενδεχόμενη εφαρμογή της μεθόδου επικαιροποίησης. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή τις μεθοδολογίες συλλογής και υπολογισμού που εφαρμόζουν και, εφόσον απαιτείται, παρέχουν εξηγήσεις με στόχο την εναρμόνιση της μεθοδολογίας υπολογισμού του συντελεστή τυπικής απόδοσης σε όλα τα κράτη μέλη.

5.   ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

Για τον υπολογισμό των συντελεστών τυπικής απόδοσης ορισμένων μεταβλητών και για τον υπολογισμό της συνολικής τυπικής απόδοσης της εκμετάλλευσης, καθορίζονται οι ακόλουθοι ειδικοί κανόνες:

α)

Γαίες υπό αγρανάπαυση

Ο συντελεστής τυπικής απόδοσης γαιών υπό αγρανάπαυση λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό της συνολικής τυπικής απόδοσης της εκμετάλλευσης μόνον εάν η εν λόγω εκμετάλλευση παρουσιάζει άλλους θετικούς συντελεστές τυπικής απόδοσης.

β)

Οικογενειακοί κήποι

Εφόσον τα προϊόντα των οικογενειακών κήπων προορίζονται κατά κανόνα για ιδία κατανάλωση και όχι για πώληση, οι συντελεστές τυπικής απόδοσης για οικογενειακούς κήπους θεωρούνται μηδενικοί.

γ)

Ζωικό κεφάλαιο

Στην περίπτωση της ζωικής παραγωγής, οι μεταβλητές αναλύονται ανά ηλικιακή κατηγορία. Η απόδοση αντιστοιχεί στην αξία της ανάπτυξης του ζώου για το διάστημα κατά το οποίο το ζώο ανήκει στη δεδομένη ηλικιακή κατηγορία. Με άλλα λόγια, αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ της αξίας του ζώου κατά τον χρόνο εισόδου του στη δεδομένη ηλικιακή κατηγορία και της αξίας του κατά τον χρόνο εξόδου του από την ηλικιακή κατηγορία (ή αλλιώς "αξία αντικατάστασης").

δ)

Βοοειδή ηλικίας κάτω του ενός έτους

Οι συντελεστές τυπικής απόδοσης για τα βοοειδή ηλικίας κάτω του ενός έτους λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό της συνολικής τυπικής απόδοσης της εκμετάλλευσης μόνον εάν στην εκμετάλλευση ο αριθμός των βοοειδών ηλικίας κάτω του ενός έτους υπερβαίνει τον αριθμό των αγελάδων. Λαμβάνονται υπόψη μόνον οι συντελεστές τυπικής απόδοσης που συνδέονται με τον πλεονασματικό αριθμό βοοειδών ηλικίας κάτω του ενός έτους. Για τα βοοειδή ηλικίας κάτω του ενός έτους προσδιορίζεται μόνον ένας συντελεστής τυπικής απόδοσης ανεξαρτήτως φύλου.

ε)

Λοιπά προβατοειδή και λοιπά αιγοειδή

Οι συντελεστές τυπικής απόδοσης για τα λοιπά προβατοειδή λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό της συνολικής τυπικής απόδοσης της εκμετάλλευσης μόνον εάν στην εκμετάλλευση δεν υπάρχουν προβατοειδή θηλυκά αναπαραγωγής.

Οι συντελεστές τυπικής απόδοσης για τα λοιπά αιγοειδή λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό της συνολικής τυπικής απόδοσης της εκμετάλλευσης μόνον εάν στην εκμετάλλευση δεν υπάρχουν αίγες αναπαραγωγής.

στ)

Χοιρίδια

Οι συντελεστές τυπικής απόδοσης για τα χοιρίδια λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό της συνολικής τυπικής απόδοσης της εκμετάλλευσης μόνον εάν στην εκμετάλλευση δεν υπάρχουν χοιρομητέρες αναπαραγωγής.

ζ)

Χορτονομές

Εάν στην εκμετάλλευση δεν υπάρχουν εκτρεφόμενα χορτοφάγα ζώα (δηλαδή βοοειδή, προβατοειδή ή αιγοειδή), οι χορτονομές (δηλαδή τα σκαλιστικά φυτά, τα φυτά που συγκομίζονται χλωρά, τα προϊόντα βοσκοτόπων και λιβαδιών) θεωρείται ότι προορίζονται για πώληση και συγκαταλέγονται στη γενική φυτική παραγωγή.

Εάν στην εκμετάλλευση υπάρχουν εκτρεφόμενα χορτοφάγα ζώα, οι χορτονομές θεωρείται ότι προορίζονται για τη διατροφή αυτών των ζώων και συγκαταλέγονται στην παραγωγή χορτοφάγων ζώων και χορτονομών.

.

(*1)  Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1198/2014 της Επιτροπής, της 1ης Αυγούστου 2014, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1217/2009 του Συμβουλίου σχετικά με τη δημιουργία δικτύου για τη συλλογή λογιστικών στοιχείων όσον αφορά τα εισοδήματα και την οικονομική λειτουργία των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L 321 της 7.11.2014, σ. 2)."

(*2)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για τη θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) (ΕΕ L 154 της 21.6.2003, σ. 1)."

(5)

Το παράρτημα VIII τροποποιείται ως εξής:

α)

ο πίνακας Ε αντικαθίσταται από τον ακόλουθο πίνακα:

«Πίνακας E

Ποσοστώσεις και άλλα δικαιώματα

Κατηγορία ποσόστωσης ή δικαιώματος

Κωδικός(*)


 

 

Στήλες

Ομάδα πληροφοριών

Κατεχόμενες ποσοστώσεις

Μισθωμένες ποσοστώσεις

Εκμισθωμένες ποσοστώσεις

Φόροι

N

I

O

T

QQ

Ποσότητα στο τέλος της λογιστικής χρήσης

 

 

 

-

QP

Αγορά ποσοστώσεων

 

-

-

-

QS

Πώληση ποσοστώσεων

 

-

-

-

OV

Απογραφή κατά την έναρξη

 

-

-

-

CV

Απογραφή κατά τη λήξη

 

-

-

-

PQ

Πληρωμές για τη χρηματοδοτική μίσθωση ή απλή μίσθωση ποσοστώσεων

-

 

-

-

RQ

Έσοδα από τη χρηματοδοτική εκμίσθωση ή απλή εκμίσθωση ποσοστώσεων

-

-

 

-

TX

Φόροι

-

-

-

 


Κωδικός(*)

Περιγραφή

50

Οργανική κοπριά

60

Δικαιώματα ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης

Οι ποσότητες ποσοστώσεων (κατεχόμενες ποσοστώσεις, μισθωμένες ποσοστώσεις και εκμισθωμένες ποσοστώσεις) αποτελούν υποχρεωτικά στοιχεία. Αναγράφεται μόνον η ποσότητα στο τέλος της λογιστικής χρήσης.

Οι τιμές που αφορούν τις ποσοστώσεις οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο συναλλαγής χωριστά από τη σχετική γη εγγράφονται στον παρόντα πίνακα. Οι ποσοστώσεις που δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο συναλλαγής χωριστά από τη γη εγγράφονται μόνο στον πίνακα D "Στοιχεία ενεργητικού". Οι ποσοστώσεις που αρχικά αποκτήθηκαν δωρεάν πρέπει επίσης να εγγράφονται, σε τρέχουσες τιμές αγοράς, εφόσον μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο συναλλαγής χωριστά από τη γη.

Ορισμένα δεδομένα καταχωρίζονται ταυτόχρονα, μόνα ή ως στοιχεία συνόλων, σε άλλες ομάδες ή κατηγορίες στους πίνακες D "Στοιχεία ενεργητικού", H "Εισροές" και/ή I "Καλλιέργειες".

Πρέπει να χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες κατηγορίες:

50.

Οργανική κοπριά

60.

Δικαιώματα ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης.

Πρέπει να χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες ομάδες πληροφοριών:

E.QQ. Ποσότητα (αναγράφεται μόνο για τις στήλες Ν, Ι, Ο)

Χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες μονάδες:

Κατηγορία 50 (οργανική κοπριά): αριθμός ζώων που έχει μετατραπεί με τυπικούς συντελεστές μετατροπής για την απέκκριση κοπριάς,

Κατηγορία 60 (καθεστώς βασικής ενίσχυσης): αριθμός δικαιωμάτων/άρια

E.QP. Αγορά ποσοστώσεων (αναγράφεται μόνο για τη στήλη Ν)

Ποσό που καταβλήθηκε κατά τη διάρκεια της λογιστικής χρήσης για την αγορά ποσοστώσεων ή άλλων δικαιωμάτων που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο συναλλαγής χωριστά από τη σχετική γη.

E.QS. Πώληση ποσοστώσεων (αναγράφεται μόνο για τη στήλη Ν)

Ποσό που εισπράχθηκε κατά τη διάρκεια της λογιστικής χρήσης από την πώληση ποσοστώσεων ή άλλων δικαιωμάτων που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο συναλλαγής χωριστά από τη σχετική γη.

E.OV. Απογραφή κατά την έναρξη (αναγράφεται μόνο για τη στήλη Ν)

Η αξία απογραφής κατά την έναρξη των ποσοτήτων που βρίσκονται στη διάθεση του κατόχου της εκμετάλλευσης, είτε αποκτήθηκαν αρχικά δωρεάν είτε αγοράστηκαν, πρέπει να εγγράφεται σε τρέχουσες τιμές αγοράς, εφόσον οι ποσοστώσεις μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο συναλλαγής χωριστά από τη σχετική γη.

E.CV. Απογραφή κατά τη λήξη (αναγράφεται μόνο για τη στήλη Ν)

Η αξία απογραφής κατά τη λήξη των ποσοτήτων που βρίσκονται στη διάθεση του κατόχου της εκμετάλλευσης, είτε αποκτήθηκαν δωρεάν είτε αγοράστηκαν, πρέπει να εγγράφεται σε τρέχουσες τιμές αγοράς, εφόσον οι ποσοστώσεις μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο συναλλαγής χωριστά από τη σχετική γη.

E.PQ. Πληρωμές για τη χρηματοδοτική ή απλή μίσθωση ποσοστώσεων (αναγράφεται μόνο για τη στήλη I)

Ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση με χρηματοδοτική ή απλή μίσθωση ποσοστώσεων ή άλλων δικαιωμάτων. Συμπεριλαμβάνονται επίσης στο καταβληθέν ενοίκιο στην κατηγορία 5070 (Καταβληθέν ενοίκιο) του πίνακα H "Εισροές".

E.RQ. Έσοδα από τη χρηματοδοτική ή απλή εκμίσθωση ποσοστώσεων (αναγράφεται μόνο για τη στήλη Ο)

Ποσό που εισπράχθηκε από την παροχή με χρηματοδοτική εκμίσθωση ή απλή εκμίσθωση ποσοστώσεων ή άλλων δικαιωμάτων. Συμπεριλαμβάνονται επίσης στην κατηγορία 90900 ("Άλλα") του πίνακα Ι "Καλλιέργειες".

E.TX. Φόροι, συμπληρωματική εισφορά (στήλη T)

Καταβληθέν ποσό.

ΣΤΗΛΕΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ E

Η στήλη Ν αφορά τις κατεχόμενες ποσοστώσεις, η στήλη Ι τις μισθωμένες ποσοστώσεις, η στήλη Ο τις εκμισθωμένες ποσοστώσεις και η στήλη Τ τους φόρους.»·

β)

στον πίνακα H, το τέταρτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Όταν οι αναγραφόμενες δαπάνες αφορούν τη συνολική “κατανάλωση” μέσων παραγωγής κατά τη διάρκεια της λογιστικής χρήσης αλλά δεν αντιστοιχούν στην παραγωγή της εν λόγω χρήσης, οι μεταβολές των αποθεμάτων μέσων παραγωγής πρέπει να αναφέρονται στον πίνακα D στον κωδικό 1040 Απογραφές, εκτός από τις δαπάνες που προκύπτουν από την ανάπτυξη μόνιμων καλλιεργειών και ηρτημένων εσοδειών, οι οποίες πρέπει να καταχωρίζονται στον κωδικό 2010 Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία – φυτά»·

γ)

στον πίνακα I, ο δεύτερος πίνακας, που περιέχει κωδικούς για την κατηγορία καλλιέργειας, αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Κωδικός (*)

Περιγραφή

Σιτηρά για την παραγωγή σπόρων (περιλαμβάνονται και οι σπόροι για σπορά)

10110

Μαλακό σιτάρι και όλυρα

10120

Σκληρό σιτάρι

10130

Σίκαλη και μείγματα χειμερινών σιτηρών (σμιγός)

10140

Κριθάρι

10150

Βρόμη και μείγματα εαρινών σιτηρών (μεικτοί σπόροι εκτός από σμιγό)

10160

Σπόροι και μείγματα αραβοσίτου

10170

Ρύζι

10190

Σιτοσίκαλη (τριτικάλε), σόργο και άλλα σιτηρά π.δ.κ.α. (φαγόπυρο, κεχρί, κεχρί το μακρό κ.λπ.)

Αποξηραμένα όσπρια και πρωτεϊνούχες καλλιέργειες για την παραγωγή σπόρων (περιλαμβάνονται οι σπόροι για σπορά και τα μείγματα οσπρίων με σιτηρά)

10210

Μπιζέλια, φασόλια και γλυκά λούπινα

10220

Φακές, ρεβίθια και λαθούρια

10290

Άλλες πρωτεϊνούχες καλλιέργειες

10300

Πατάτες (συμπεριλαμβάνονται οι πρώιμες πατάτες και ο πατατόσπορος)

10310

- εκ των οποίων πατάτες για παραγωγή αμύλου

10390

- εκ των οποίων λοιπές πατάτες

10400

Ζαχαρότευτλα (δεν συμπεριλαμβάνονται οι σπόροι για σπορά)

10500

Άλλα σκαλιστικά φυτά π.δ.κ.α.

Βιομηχανικές καλλιέργειες

10601

Καπνός

10602

Λυκίσκος

10603

Βαμβάκι

10604

Σπόροι ελαιοκράμβης και αγριογογγύλης

10605

Ηλίανθος

10606

Σόγια

10607

Λιναρόσπορος (ελαιούχο λίνον)

10608

Άλλα ελαιούχα φυτά π.δ.κ.α.

10609

Κλωστικό λινάρι

10610

Κάνναβις

10611

Άλλα ινώδη φυτά π.δ.κ.α.

10612

Αρωματικά, φαρμακευτικά και αρτυματικά φυτά

10613

Ζαχαροκάλαμο

10690

Ενεργειακές και άλλες βιομηχανικές καλλιέργειες π.δ.κ.α.

Νωπά λαχανικά, πεπόνια και φράουλες από τα οποία:

Νωπά λαχανικά, πεπόνια και φράουλες — Καλλιέργειες υπαίθριες ή υπό χαμηλά (μη προσπελάσιμα) στέγαστρα

10711

Νωπά λαχανικά (συμπεριλαμβάνονται τα πεπονοειδή) και φράουλες - Καλλιέργειες μεγάλης έκτασης (σε αγρό)

10712

Νωπά λαχανικά (συμπεριλαμβάνονται τα πεπονοειδή) και φράουλες - Μικρής έκτασης

10720

Νωπά λαχανικά (συμπεριλαμβάνονται τα πεπονοειδή) και φράουλες, καλλιεργούμενα σε θερμοκήπια ή υπό υψηλά προσπελάσιμα στέγαστρα

Λεπτομέρειες για όλες τις υποκατηγορίες της κατηγορίας "νωπά λαχανικά (συμπεριλαμβάνονται τα πεπονοειδή) και φράουλες":

10731

Κουνουπίδια και μπρόκολα

10732

Μαρούλια

10733

Ντομάτες

10734

Γλυκό καλαμπόκι

10735

Κρεμμύδια

10736

Σκόρδο

10737

Καρότα

10738

Φράουλες

10739

Πεπόνια

10790

Άλλα λαχανικά

Άνθη και καλλωπιστικά φυτά (εκτός από τα φυτώρια)

10810

Άνθη και καλλωπιστικά φυτά (εκτός από τα φυτώρια)

10820

Άνθη και καλλωπιστικά φυτά (εκτός από τα φυτώρια) καλλιεργούμενα σε θερμοκήπια ή υπό υψηλά προσπελάσιμα στέγαστρα

Λεπτομέρειες για όλες τις υποκατηγορίες της κατηγορίας "άνθη και καλλωπιστικά φυτά (εκτός από τα φυτώρια)"

10830

Βολβοί, κρόμμυα και κόνδυλοι

10840

Κομμένα άνθη και μπουμπούκια ανθέων

10850

Ανθοφόρα φυτά και καλλωπιστικά φυτά

Φυτά που συγκομίζονται χλωρά

10910

Προσωρινοί λειμώνες και βοσκότοποι

Άλλα φυτά που συγκομίζονται χλωρά

10921

Χλωρός αραβόσιτος

10922

Ψυχανθή φυτά που συγκομίζονται χλωρά

10923

Άλλα φυτά και σιτηρά (εκτός από χλωρό αραβόσιτο) που συγκομίζονται χλωρά π.δ.κ.α.

Σπόροι για σπορά και φύτρες και άλλες καλλιέργειες αρόσιμων γαιών

11000

Σπόροι για σπορά και φύτρες

11100

Άλλες καλλιέργειες αρόσιμων γαιών

Γαίες υπό αγρανάπαυση

11200

Γαίες υπό αγρανάπαυση

Οικογενειακοί κήποι

20000

Οικογενειακοί κήποι

Μόνιμες χορτολιβαδικές εκτάσεις

30100

Βοσκότοποι και λιβάδια, εξαιρουμένων των άγονων βοσκοτόπων

30200

Άγονοι βοσκότοποι

30300

Μόνιμες χορτολιβαδικές εκτάσεις μη χρησιμοποιούμενες πλέον για την παραγωγή και επιλέξιμες για την καταβολή επιδοτήσεων

Μόνιμες καλλιέργειες

Φρούτα, από τα οποία:

40101

Μηλοειδή

40111

- εκ των οποίων μήλα

40112

- εκ των οποίων αχλάδια

40102

Πυρηνόκαρπα

40113

- εκ των οποίων ροδάκινα και νεκταρίνια

40115

Φρούτα καλλιεργειών υποτροπικών και τροπικών κλιμάτων

40120

Μικροί σαρκώδεις καρποί (εκτός από φράουλες)

40130

Καρποί με κέλυφος

Εσπεριδοειδώνες

40200

Εσπεριδοειδή

40210

- εκ των οποίων πορτοκάλια

40230

- εκ των οποίων λεμόνια

Ελαιώνες

40310

Επιτραπέζιες ελιές

40320

Ελιές για λάδι (όταν πωλούνται ως καρποί)

40330

Ελαιόλαδο

40340

Λοιπά ελαιοκομικά υποπροϊόντα

Αμπελώνες

40411

Οίνοι με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ)

40412

Οίνοι με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ)

40420

Άλλοι οίνοι

40430

Επιτραπέζια σταφύλια

40440

Σταφύλια για παραγωγή σταφίδων

40451

Οινοποιήσιμα σταφύλια για την παραγωγή οίνου με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ)

40452

Οινοποιήσιμα σταφύλια για την παραγωγή οίνου με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ)

40460

Οινοποιήσιμα σταφύλια για την παραγωγή άλλων οίνων

40470

Διάφορα προϊόντα αμπελοκαλλιέργειας: γλεύκος σταφυλιών, χυμός σταφυλιών, μπράντι, ξύδι και άλλα παραγόμενα στο αγρόκτημα

40480

Υποπροϊόντα της οινοποίησης (στέμφυλα, οινολάσπη)

Φυτώρια, άλλες μόνιμες καλλιέργειες, μόνιμες καλλιέργειες σε θερμοκήπια ή υπό υψηλά προσπελάσιμα στέγαστρα και νεαρές φυτείες

40500

Φυτώρια

40600

Άλλες μόνιμες καλλιέργειες

40610

- εκ των οποίων χριστουγεννιάτικα δένδρα

40700

Μόνιμες καλλιέργειες σε θερμοκήπια ή υπό υψηλά προσπελάσιμα στέγαστρα

40800

Ανάπτυξη νεαρών φυτειών

Άλλες εκτάσεις

50100

Μη χρησιμοποιούμενες γεωργικές εκτάσεις

50200

Δασικές εκτάσεις

50210

- από τις οποίες πρεμνοφυή δάση βραχύβιας αμειψισποράς

50900

Άλλες εκτάσεις (εκτάσεις που καταλαμβάνονται από κτίρια, αυλές, δρόμους, μικρές λίμνες, λατομεία, άγονη γη, βράχους κ.λπ.)

60000

Καλλιεργούμενα μανιτάρια

Λοιπά προϊόντα και έσοδα

90100

Έσοδα από την εκμίσθωση γεωργικής γης

90200

Αποζημιώσεις από ασφάλιση καλλιεργειών που δεν μπορούν να κατανεμηθούν σε συγκεκριμένα είδη καλλιεργειών

90300

Υποπροϊόντα φυτικών προϊόντων πλην των υποπροϊόντων ελαιοκομίας και αμπελοκαλλιέργειας

90310

Άχυρο

90320

Λαιμοί ζαχαρότευτλων

90330

Λοιπά υποπροϊόντα

90900

Άλλα»

δ)

ο πίνακας J αντικαθίσταται από τον ακόλουθο πίνακα:

«Πίνακας J

Κτηνοτροφική παραγωγή

Δομή του πίνακα

Κατηγορία ζωικού κεφαλαίου

Κωδικός (*)


 

 

Στήλες

Ομάδα πληροφοριών

Μέσο δυναμικό

Αριθμός

Αξία

A

N

V

AN

Μέσο δυναμικό

 

-

-

OV

Απογραφή κατά την έναρξη

-

 

 

CV

Απογραφή κατά τη λήξη

-

 

 

PU

Αγορές

-

 

 

SA

Συνολικές πωλήσεις

-

 

 

SS

Πωλήσεις για σφαγή

-

 

 

SR

Πωλήσεις για περαιτέρω εκτροφή/αναπαραγωγή

-

 

 

SU

Πωλήσεις με άγνωστο προορισμό

-

 

 

FC

Κατανάλωση στο αγρόκτημα

-

 

 

FU

Ιδιοχρησιμοποίηση

-

 

 


Κωδικός (*)

Περιγραφή

100

Ιπποειδή

210

Βοοειδή ηλικίας κάτω του 1 έτους, αρσενικά και θηλυκά

220

Αρσενικά βοοειδή ηλικίας 1 έτους έως κάτω των 2 ετών

230

Δαμαλίδες ηλικίας 1 έτους έως κάτω των 2 ετών

240

Αρσενικά βοοειδή ηλικίας 2 ετών και άνω

251

Δαμαλίδες για εκτροφή

252

Δαμαλίδες για πάχυνση

261

Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής

262

Θηλυκά βουβάλια γαλακτοπαραγωγής

269

Μη γαλακτοπαραγωγικές αγελάδες

311

Προβατοειδή θηλυκά αναπαραγωγής

319

Λοιπά προβατοειδή

321

Αιγοειδή θηλυκά αναπαραγωγής

329

Λοιπά αιγοειδή

410

Χοιρίδια βάρους ζώντος ζώου κάτω των 20 κιλών

420

Χοιρομητέρες αναπαραγωγής βάρους ζώντος ζώου 50 κιλών και άνω

491

Χοίροι για πάχυνση

499

Λοιποί χοίροι

510

Πουλερικά - Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής

520

Ωοτόκες όρνιθες

530

Λοιπά πουλερικά

610

Κονικλομητέρες αναπαραγωγής

699

Λοιπά κουνέλια

700

Μέλισσες

900

Λοιπά ζώα

Κατηγορίες ζωικού κεφαλαίου

Διακρίνονται οι κατωτέρω κατηγορίες ζωικού κεφαλαίου:

100.

Ιπποειδή

Περιλαμβάνονται τα άλογα ιπποδρομιών και ιππασίας, οι όνοι, οι ημίονοι, οι γίννοι κ.λπ.

210.

Βοοειδή ηλικίας κάτω του 1 έτους, αρσενικά και θηλυκά

220.

Αρσενικά βοοειδή ηλικίας 1 έτους έως κάτω των 2 ετών

230.

Δαμαλίδες ηλικίας 1 έτους έως κάτω των 2 ετών

Εξαιρούνται τα θηλυκά που έχουν ήδη γεννήσει.

240.

Αρσενικά βοοειδή ηλικίας 2 ετών και άνω

251.

Δαμαλίδες για εκτροφή

Θηλυκά βοοειδή ηλικίας δύο ετών και άνω, που δεν έχουν ακόμη γεννήσει και προορίζονται για αναπαραγωγή.

252.

Δαμαλίδες για πάχυνση

Θηλυκά βοοειδή ηλικίας δύο ετών και άνω, που δεν έχουν ακόμη γεννήσει και δεν προορίζονται για αναπαραγωγή.

261.

Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής

Θηλυκά βοοειδή που έχουν ήδη γεννήσει (περιλαμβάνονται και τα κάτω των 2 ετών), τα οποία διατηρούνται αποκλειστικά ή κυρίως για παραγωγή γάλακτος προοριζόμενου για ανθρώπινη κατανάλωση ή για μεταποίηση σε γαλακτοκομικά προϊόντα. Περιλαμβάνονται οι αγελάδες γαλακτοπαραγωγής για αντικατάσταση.

262.

Θηλυκά βουβάλια γαλακτοπαραγωγής

Θηλυκά βουβάλια που έχουν ήδη γεννήσει (περιλαμβάνονται και τα κάτω των 2 ετών), τα οποία διατηρούνται αποκλειστικά ή κυρίως για παραγωγή γάλακτος προοριζόμενου για ανθρώπινη κατανάλωση ή για μεταποίηση σε γαλακτοκομικά προϊόντα. Περιλαμβάνονται τα θηλυκά βουβάλια για αντικατάσταση.

269.

Μη γαλακτοπαραγωγικές αγελάδες

1.

Θηλυκά βοοειδή που έχουν γεννήσει (περιλαμβάνονται και τα κάτω των 2 ετών), τα οποία διατηρούνται αποκλειστικά ή κυρίως για παραγωγή μόσχων και των οποίων το γάλα δεν προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση ή για μεταποίηση σε γαλακτοκομικά προϊόντα.

2.

Αγελάδες εργασίας.

3.

Μη γαλακτοπαραγωγικές αγελάδες για αντικατάσταση (είτε έχουν παχυνθεί είτε όχι πριν τη σφαγή).

Οι κατηγορίες 210 έως 252 και 269 περιλαμβάνουν επίσης τις αντίστοιχες κατηγορίες βούβαλων και/ή θηλυκών βούβαλων.

311.

Προβατοειδή θηλυκά αναπαραγωγής

Θηλυκά προβατοειδή ενός έτους και άνω προοριζόμενα για αναπαραγωγή.

319.

Λοιπά προβατοειδή

Προβατοειδή κάθε ηλικίας με εξαίρεση τα θηλυκά αναπαραγωγής.

321.

Αιγοειδή θηλυκά αναπαραγωγής

329.

Λοιπά αιγοειδή

Αιγοειδή εκτός των θηλυκών αναπαραγωγής.

410.

Χοιρίδια βάρους ζώντος ζώου κάτω των 20 κιλών

Χοιρίδια βάρους ζώντος ζώου κάτω των 20 κιλών.

420.

Χοιρομητέρες αναπαραγωγής βάρους ζώντος ζώου 50 κιλών και άνω

Χοιρομητέρες αναπαραγωγής βάρους 50 κιλών και άνω, με εξαίρεση τους θηλυκούς χοίρους για αντικατάσταση (βλέπε κατηγορία 499 "Λοιποί χοίροι").

491.

Χοίροι για πάχυνση

Χοίροι για πάχυνση βάρους ζώντος ζώου 20 κιλών και άνω, με εξαίρεση τους θηλυκούς χοίρους και τους κάπρους για αντικατάσταση (βλέπε κατηγορία 499 "Λοιποί χοίροι").

499.

Λοιποί χοίροι

Χοίροι βάρους ζώντος ζώου 20 κιλών και άνω, με εξαίρεση τις χοιρομητέρες αναπαραγωγής (βλέπε κατηγορία 420) και τους χοίρους για πάχυνση (βλέπε κατηγορία 491).

510.

Πουλερικά - Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής

Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής. Εξαιρούνται οι ωοτόκες όρνιθες και οι όρνιθες για αντικατάσταση. Δεν περιλαμβάνονται οι νεοσσοί.

520.

Ωοτόκες όρνιθες

Περιλαμβάνονται οι νεαρές όρνιθες, οι ωοτόκες όρνιθες, οι όρνιθες για αντικατάσταση και οι πετεινοί αναπαραγωγής για ωοτόκες όρνιθες όταν σταβλίζονται ως ωοτόκες όρνιθες. Νεαρές όρνιθες είναι οι όρνιθες που δεν έκαναν ακόμη αυγά. Δεν περιλαμβάνονται οι νεοσσοί.

530.

Λοιπά πουλερικά

Περιλαμβάνονται νήσσες, γαλοπούλες, χήνες, μελεαγρίδες, στρουθοκάμηλοι και αρσενικά αναπαραγωγής (εκτός από τα προαναφερόμενα για τις ωοτόκες όρνιθες). Περιλαμβάνονται τα θηλυκά αναπαραγωγής. Δεν περιλαμβάνονται οι νεοσσοί.

610.

Κονικλομητέρες αναπαραγωγής

699.

Λοιπά κουνέλια

700.

Μέλισσες

Αναφέρεται ο αριθμός των κυψελών με εγκατεστημένα σμήνη.

900.

Λοιπά ζώα

Περιλαμβάνονται οι νεοσσοί, τα ελάφια και τα ψάρια. Περιλαμβάνονται επίσης και άλλα ζώα τα οποία χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο του αγροτουρισμού. Αποκλείονται τα προϊόντα άλλων ζώων (βλέπε πίνακα K, κατηγορία 900).»·

ε)

στον πίνακα M, στο τέλος του πίνακα που απαριθμεί τις κατηγορίες προς επιλογή, προστίθενται οι ακόλουθες τρεις καταχωρίσεις:

"Κωδικός (*)

Ομάδα

Περιγραφή των κατηγοριών

Στήλες

N

V

T

10320

AI

Εκτάσεις με μίσχανθο (Miscanthus)

 

-

-

10321

AI

Εκτάσεις με σίλφιον (Silphium perfoliatum)

 

-

-

10322

AI

Γη υπό αγρανάπαυση για μελισσοκομικά φυτά (που αποτελείται από είδη πλούσια σε γύρη και νέκταρ)

 

-

-».


(*1)  Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1198/2014 της Επιτροπής, της 1ης Αυγούστου 2014, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1217/2009 του Συμβουλίου σχετικά με τη δημιουργία δικτύου για τη συλλογή λογιστικών στοιχείων όσον αφορά τα εισοδήματα και την οικονομική λειτουργία των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L 321 της 7.11.2014, σ. 2).

(*2)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για τη θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) (ΕΕ L 154 της 21.6.2003, σ. 1).»


(1)  Οι μεταβλητές SO_CLND019 (Άλλα σκαλιστικά φυτά π.δ.κ.α.), SO_CLND037 (Φυτά που συγκομίζονται χλωρά από αρόσιμη γη), SO_CLND049 (Γαίες υπό αγρανάπαυση), SO_CLND073_085 (Οικογενειακοί κήποι και άλλες ΧΓΕ σε θερμοκήπια ή υπό υψηλά προσπελάσιμα στέγαστρα π.δ.κ.α.), SO_CLND051 (Βοσκότοποι και λιβάδια, εξαιρουμένων των άγονων βοσκοτόπων), SO_CLND052 (Άγονοι βοσκότοποι), SO_CLND053 (Μόνιμες χορτολιβαδικές εκτάσεις μη χρησιμοποιούμενες πλέον για την παραγωγή και επιλέξιμες για ενισχύσεις), SO_CLVS001 (Βοοειδή ηλικίας κάτω του ενός έτους), SO_CLVS014 (Λοιπά προβατοειδή), SO_CLVS017 (Λοιπά αιγοειδή) και SO_CLVS018 (Χοιρίδια βάρους ζώντος ζώου κάτω των 20 κιλών) χρησιμοποιούνται μόνο υπό ορισμένες προϋποθέσεις (βλέπε σημείο 5 του παραρτήματος VI).


29.11.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 308/40


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/1976 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 25ης Νοεμβρίου 2019

για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά της φαινυλοκαψαϊκίνης ως νέου τροφίμου σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470 της Επιτροπής

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με τα νέα τρόφιμα, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 258/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1852/2001 της Επιτροπής (1), και ιδίως το άρθρο 12,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2015/2283 προβλέπει ότι μόνο τα νέα τρόφιμα που έχουν εγκριθεί και περιλαμβάνονται στον ενωσιακό κατάλογο μπορούν να διατίθενται στην αγορά εντός της Ένωσης.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283, εκδόθηκε ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/2470 της Επιτροπής (2) για την κατάρτιση ενωσιακού καταλόγου εγκεκριμένων νέων τροφίμων.

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283, η Επιτροπή είναι αρμόδια να αποφασίσει για την έγκριση και τη διάθεση ενός νέου τροφίμου στην αγορά της Ένωσης και για την επικαιροποίηση του ενωσιακού καταλόγου.

(4)

Στις 7 Φεβρουαρίου 2018, η εταιρεία aXichem AB (η «αιτούσα») υπέβαλε αίτηση στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283 για τη διάθεση της φαινυλοκαψαϊκίνης, η οποία προκύπτει από χημική σύνθεση, ως νέου τροφίμου στην αγορά της Ένωσης. Η αίτηση αφορά τη χρήση της φαινυλοκαψαϊκίνης σε τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 609/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3), με εξαίρεση τα τρόφιμα για βρέφη, μικρά παιδιά και παιδιά ηλικίας κάτω των 11 ετών, και σε συμπληρώματα διατροφής, όπως ορίζονται στην οδηγία 2002/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4), τα οποία προορίζονται για τον γενικό πληθυσμό ηλικίας άνω των 11 ετών.

(5)

Η αιτούσα υπέβαλε επίσης αίτημα στην Επιτροπή για την προστασία των δεδομένων βιομηχανικής ιδιοκτησίας της σε μια σειρά μελετών που υπέβαλε προς στήριξη της αίτησης, ήτοι σε μελέτη απορρόφησης, κατανομής, μεταβολισμού και απέκκρισης («ADME») in vivo με φαινυλοκαψαϊκίνη σε αρουραίους (5), σε μελέτη ADME in vivo με καψαϊκίνη σε αρουραίους (6), σε δοκιμασία επαναμετάλλαξης σε βακτήρια με φαινυλοκαψαϊκίνη (7), σε δοκιμασία μικροπυρήνων κυττάρων θηλαστικών in vitro με φαινυλοκαψαϊκίνη (8), σε μελέτη τοξικότητας από του στόματος, διάρκειας 90 ημερών, σε αρουραίους Wistar με φαινυλοκαψαϊκίνη (9) και σε δοκιμασία ενεργοποίησης TRPV1 με χρήση της κυτταρικής σειράς HEK293 με φαινυλοκαψαϊκίνη και καψαϊκίνη (10).

(6)

Στις 27 Αυγούστου 2018 η Επιτροπή ζήτησε τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (η «Αρχή»), καθώς και τη διενέργεια αξιολόγησης από την Αρχή για τη φαινυλοκαψαϊκίνη ως νέο τρόφιμο σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283.

(7)

Στις 15 Μαΐου 2019 η Αρχή εξέδωσε επιστημονική γνώμη με τίτλο «Safety of Phenylcapsaicin as a novel food pursuant to Regulation (EU) 2015/2283» [«Ασφάλεια της φαινυλοκαψαϊκίνης ως νέου τροφίμου σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283»] (11). Η εν λόγω επιστημονική γνώμη είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις του άρθρου 11 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283.

(8)

Στη γνώμη αυτή, η Αρχή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η φαινυλοκαψαϊκίνη είναι ασφαλής υπό τους προτεινόμενους όρους χρήσης. Ως εκ τούτου, η εν λόγω επιστημονική γνώμη παρέχει επαρκείς λόγους για να διαπιστωθεί ότι η φαινυλοκαψαϊκίνη, στις προτεινόμενες χρήσεις και επίπεδα χρήσης, όταν χρησιμοποιείται σε τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, με εξαίρεση τα τρόφιμα για βρέφη, μικρά παιδιά και παιδιά ηλικίας κάτω των 11 ετών, καθώς και σε συμπληρώματα διατροφής που προορίζονται για τον γενικό πληθυσμό ηλικίας άνω των 11 ετών, συμμορφώνεται με το άρθρο 12 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283.

(9)

Η Αρχή, στη γνώμη της σχετικά με τη φαινυλοκαψαϊκίνη, θεώρησε ότι η μελέτη ADME in vivo με φαινυλοκαψαϊκίνη σε αρουραίους, η μελέτη ADME in vivo με καψαϊκίνη σε αρουραίους, η δοκιμασία επαναμετάλλαξης σε βακτήρια με φαινυλοκαψαϊκίνη, η δοκιμασία μικροπυρήνων κυττάρων θηλαστικών in vitro με φαινυλοκαψαϊκίνη, η μελέτη τοξικότητας από του στόματος, διάρκειας 90 ημερών, σε αρουραίους Wistar με φαινυλοκαψαϊκίνη και η δοκιμασία ενεργοποίησης TRPV1 με χρήση της κυτταρικής σειράς HEK293 με φαινυλοκαψαϊκίνη και καψαϊκίνη, χρησίμευσαν ως βάση για να τεκμηριωθεί η ασφάλεια του νέου τροφίμου. Ως εκ τούτου, θεωρείται ότι τα συμπεράσματα σχετικά με την ασφάλεια της φαινυλοκαψαϊκίνης δεν θα μπορούσαν να συναχθούν χωρίς τα στοιχεία από την έκθεση των εν λόγω μελετών.

(10)

Αφού έλαβε τη γνώμη της Αρχής, η Επιτροπή ζήτησε από την αιτούσα να διευκρινίσει περαιτέρω τους λόγους για τους οποίους ζητά την προστασία των δεδομένων βιομηχανικής ιδιοκτησίας της μελέτης ADME in vivo με φαινυλοκαψαϊκίνη σε αρουραίους, της μελέτης ADME in vivo με καψαϊκίνη σε αρουραίους, της δοκιμασίας επαναμετάλλαξης σε βακτήρια με φαινυλοκαψαϊκίνη, της δοκιμασίας μικροπυρήνων κυττάρων θηλαστικών in vitro με φαινυλοκαψαϊκίνη, της μελέτης τοξικότητας από του στόματος, διάρκειας 90 ημερών, σε αρουραίους με φαινυλοκαψαϊκίνη και της δοκιμασίας ενεργοποίησης TRPV1 με χρήση της κυτταρικής σειράς HEK293 με φαινυλοκαψαϊκίνη και καψαϊκίνη, καθώς και να αποσαφηνίσει την αξίωσή της για αποκλειστικό δικαίωμα αναφοράς σ’ αυτές τις εκθέσεις και μελέτες, όπως αναφέρεται στο άρθρο 26 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283.

(11)

Η αιτούσα δήλωσε ότι κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης κατείχε δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας και αποκλειστικής αναφοράς στις μελέτες βάσει εθνικού δικαίου και, ως εκ τούτου, κανένας τρίτος δεν είχε νόμιμο δικαίωμα πρόσβασης ή χρήσης των μελετών αυτών.

(12)

Η Επιτροπή αξιολόγησε όλα τα στοιχεία που υπέβαλε η αιτούσα και θεώρησε ότι η αιτούσα έχει τεκμηριώσει επαρκώς την εκπλήρωση των απαιτήσεων που προβλέπονται στο άρθρο 26 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283. Επομένως, τα δεδομένα των μελετών που περιλαμβάνονται στον φάκελο της αιτούσας, οι οποίες χρησίμευσαν ως βάση για να τεκμηριωθεί το συμπέρασμα της Αρχής σε σχέση με την ασφάλεια του νέου τροφίμου και της φαινυλοκαψαϊκίνης και χωρίς τις οποίες η Αρχή δεν θα μπορούσε να αξιολογήσει το νέο τρόφιμο, δεν θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την Αρχή προς όφελος επόμενης αιτούσας για περίοδο πέντε ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού. Κατά συνέπεια, η διάθεση στην αγορά, εντός της Ένωσης, του νέου τροφίμου που εγκρίνεται με τον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να περιορίζεται μόνο στην αιτούσα για περίοδο πέντε ετών.

(13)

Ωστόσο, το γεγονός ότι η άδεια της φαινυλοκαψαϊκίνης και η αναφορά στις μελέτες που περιέχονται στον φάκελο της αιτούσας επιτρέπονται μόνο για την αποκλειστική χρήση της αιτούσας δεν σημαίνει ότι άλλες αιτούσες δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τη διάθεση στην αγορά του ίδιου νέου τροφίμου, υπό την προϋπόθεση ότι η αίτησή τους βασίζεται σε πληροφορίες που αποκτήθηκαν νόμιμα για την τεκμηρίωση της αδειοδότησης με βάση τον παρόντα κανονισμό.

(14)

Η οδηγία 2002/46/ΕΚ ορίζει τις απαιτήσεις σχετικά με τα συμπληρώματα διατροφής. Η χρήση φαινυλοκαψαϊκίνης θα πρέπει να επιτραπεί με την επιφύλαξη των διατάξεων της εν λόγω οδηγίας.

(15)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 609/2013 καθορίζει απαιτήσεις για τα τρόφιμα τα οποία προορίζονται για βρέφη και μικρά παιδιά, τα τρόφιμα που προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς και τα υποκατάστατα του συνόλου του διαιτολογίου για τον έλεγχο του σωματικού βάρους. Η χρήση φαινυλοκαψαϊκίνης θα πρέπει να επιτραπεί με την επιφύλαξη των διατάξεων του εν λόγω κανονισμού.

(16)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1.   Η φαινυλοκαψαϊκίνη, όπως ορίζεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού, προστίθεται στον ενωσιακό κατάλογο εγκεκριμένων νέων τροφίμων που καταρτίστηκε με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2017/2470.

2.   Για περίοδο πέντε ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού μόνο η αιτούσα:

 

Εταιρεία: aXichem AB,

 

Διεύθυνση: Södergatan 26, SE 211 34, Μάλμε, Σουηδία,

λαμβάνει έγκριση να διαθέτει στην αγορά εντός της Ένωσης το νέο τρόφιμο που αναφέρεται στην παράγραφο 1, εκτός εάν επόμενη αιτούσα λάβει έγκριση για το νέο τρόφιμο χωρίς αναφορά στα δεδομένα που προστατεύονται σύμφωνα με το άρθρο 2, ή με τη σύμφωνη γνώμη της aXichem AB.

3.   Η εγγραφή στον ενωσιακό κατάλογο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνει τις προϋποθέσεις χρήσης και τις απαιτήσεις επισήμανσης που καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

4.   Η έγκριση που προβλέπεται στο παρόν άρθρο εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 609/2013 και των διατάξεων της οδηγίας 2002/46/ΕΚ.

Άρθρο 2

Οι μελέτες και εκθέσεις που περιέχονται στον φάκελο της αίτησης, βάσει των οποίων αξιολογήθηκε από την Αρχή το νέο τρόφιμο που αναφέρεται στο άρθρο 1, και για τις οποίες η αιτούσα ισχυρίζεται ότι πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 26 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283, δεν θα χρησιμοποιηθούν προς όφελος επόμενης αιτούσας για περίοδο πέντε ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της aXichem AB.

Άρθρο 3

Το παράρτημα του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 4

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 25 Νοεμβρίου 2019.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 327 της 11.12.2015, σ. 1.

(2)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/2470 της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2017, για την κατάρτιση ενωσιακού καταλόγου νέων τροφίμων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα νέα τρόφιμα (ΕΕ L 351 της 30.12.2017, σ. 72).

(3)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 609/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 2013, για τα τρόφιμα τα οποία προορίζονται για βρέφη και μικρά παιδιά και για τα τρόφιμα που προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, και ως υποκατάστατα του συνόλου του διαιτολογίου για τον έλεγχο του σωματικού βάρους και για την κατάργηση της οδηγίας 92/52/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των οδηγιών της Επιτροπής 96/8/ΕΚ, 1999/21/ΕΚ, 2006/125/ΕΚ και 2006/141/ΕΚ, της οδηγίας 2009/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των κανονισμών της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 41/2009 και (ΕΚ) αριθ. 953/2009 (ΕΕ L 181 της 29.6.2013, σ. 35).

(4)  Οδηγία 2002/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 2002, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί των συμπληρωμάτων διατροφής (ΕΕ L 183 της 12.7.2002, σ. 51).

(5)  Feng et al. 2012a (δεν έχει δημοσιευτεί).

(6)  Feng et al. 2012b (δεν έχει δημοσιευτεί).

(7)  Schreib 2015 (δεν έχει δημοσιευτεί).

(8)  Donath 2016 (δεν έχει δημοσιευτεί).

(9)  Stiller 2016 (δεν έχει δημοσιευτεί).

(10)  Yang and Dong, 2015 (δεν έχει δημοσιευτεί).

(11)  EFSA Journal 2019·17(6):5718.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το παράρτημα του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470 τροποποιείται ως εξής:

1)

Στον πίνακα 1 (Εγκεκριμένα νέα τρόφιμα), παρεμβάλλεται η ακόλουθη καταχώριση με αλφαβητική σειρά:

Εγκεκριμένο νέο τρόφιμο

Προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί το νέο τρόφιμο

Επιπρόσθετες ειδικές απαιτήσεις επισήμανσης

Άλλες απαιτήσεις

Προστασία δεδομένων

«Φαινυλοκαψαϊκίνη

Συγκεκριμένη κατηγορία τροφίμων

Ανώτατα επίπεδα

Η ονομασία του νέου τροφίμου στην επισήμανση των τροφίμων στα οποία περιέχεται είναι “φαινυλοκαψαϊκίνη”.

 

Εγκρίθηκε στις 19 Δεκεμβρίου 2019. Η παρούσα καταχώριση βασίζεται σε επιστημονικά στοιχεία βιομηχανικής ιδιοκτησίας και επιστημονικά δεδομένα που προστατεύονται σύμφωνα με το άρθρο 26 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283.

Αιτούσα: aXichem AB, Södergatan 26, SE 211 34, Μάλμε, Σουηδία. Κατά τη διάρκεια προστασίας των δεδομένων, το νέο τρόφιμο “φαινυλοκαψαϊκίνη” επιτρέπεται να διατίθεται στην αγορά εντός της Ένωσης μόνο από την aXichem AB, εκτός εάν επόμενη αιτούσα λάβει έγκριση για το νέο τρόφιμο χωρίς αναφορά στα επιστημονικά αποδεικτικά στοιχεία βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή στα επιστημονικά δεδομένα που προστατεύονται σύμφωνα με το άρθρο 26 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283, ή με τη σύμφωνη γνώμη της aXichem AB.».

Τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 609/2013, με εξαίρεση τα τρόφιμα για βρέφη, μικρά παιδιά και παιδιά ηλικίας κάτω των 11 ετών

2,5 mg/ημέρα

Συμπληρώματα διατροφής, όπως ορίζονται στην οδηγία 2002/46/ΕΚ, που προορίζονται για τον γενικό πληθυσμό, με εξαίρεση τα παιδιά ηλικίας κάτω των 11 ετών

2,5 mg/ημέρα

2)

Στον πίνακα 2 (Προδιαγραφές), παρεμβάλλεται η ακόλουθη καταχώριση με αλφαβητική σειρά:

Εγκεκριμένο νέο τρόφιμο

Προδιαγραφή

«Φαινυλοκαψαϊκίνη

Περιγραφή/Ορισμός:

Η φαινυλοκαψαϊκίνη (N-[(4-υδροξυ-3-μεθοξυφαινυλ)μεθυλ]-7-φαινυλεπτ-6-ιναμίδιο, C21H23NO3, αριθ. CAS: 848127-67-3) είναι προϊόν χημικής σύνθεσης μέσω μιας διαδικασίας δύο βημάτων· το πρώτο βήμα είναι η παραγωγή ενός ενδιάμεσου προϊόντος ακετυλενικού οξέος μέσω της αντίδρασης του φαινυλοακετυλένιου με παράγωγο καρβοξυλικού οξέος και το δεύτερο βήμα είναι μια σειρά αντιδράσεων του ενδιάμεσου προϊόντος ακετυλενικού οξέος με παράγωγο βανιλλυλαμίνης για την παραγωγή της φαινυλοκαψαϊκίνης.

Χαρακτηριστικά/Σύνθεση:

Καθαρότητα (% επί ξηράς ουσίας): ≥ 98 %

Υγρασία: ≤ 0,5 %

Συνολικά υποπροϊόντα της παραγωγής που σχετίζεται με τη σύνθεση: ≤ 1,0 %

N,N-Διμεθυλοφορμαμίδιο: ≤ 880 mg/kg

Διχλωρομεθάνιο: ≤ 600 mg/kg

Διμεθοξυαιθάνιο: ≤ 100 mg/kg

Οξικός αιθυλεστέρας: ≤ 0,5 %

Άλλοι διαλύτες: ≤ 0,5 %

Βαρέα μέταλλα:

Μόλυβδος: ≤ 1,0 mg/kg

Κάδμιο: ≤ 1,0 mg/kg

Υδράργυρος: ≤ 0,1 mg/kg

Αρσενικό: ≤ 1,0 mg/kg

Μικροβιολογικά κριτήρια:

Συνολικός αριθμός μικροοργανισμών: ≤ 10 CFU/g

Κολοβακτηριοειδή: ≤ 10 CFU/g

Escherichia coli: αρνητικό/10 g

Salmonella sp.: αρνητικό/10 g

Ζυμομύκητες και ευρωτομύκητες: ≤ 10 CFU/g

CFU: Colony Forming Units (μονάδες σχηματισμού αποικιών)».


29.11.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 308/45


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/1977 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 26ης Νοεμβρίου 2019

σχετικά με την αδειοδότηση των ουσιών φαινυλομεθανοθειόλη, βενζυλομεθυλοσουλφίδιο, δευτ-πεντυλοθειοφαίνιο, δεκατρι-2-ενάλη, 12-μεθυλοδεκατριανάλη, 2,5-διμεθυλοφαινόλη, εξα-2(trans),4(trans)-διενάλη και 2-αιθυλο-4-υδροξυ-5-μεθυλο-3(2H)-φουρανόνη ως πρόσθετων υλών ζωοτροφών για γάτες και σκύλους

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, για τις πρόσθετες ύλες που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων (1), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 προβλέπει τη χορήγηση άδειας για τη χρήση πρόσθετων υλών στη διατροφή των ζώων και τους όρους και τις διαδικασίες για τη χορήγηση της εν λόγω άδειας. Το άρθρο 10 του εν λόγω κανονισμού προβλέπει την επαναξιολόγηση των πρόσθετων υλών που έχουν αδειοδοτηθεί σύμφωνα με την οδηγία 70/524/ΕΟΚ του Συμβουλίου (2).

(2)

Οι ουσίες φαινυλομεθανοθειόλη, βενζυλομεθυλοσουλφίδιο, δευτ-πεντυλοθειοφαίνιο, δεκατρι-2-ενάλη, 12-μεθυλοδεκατριανάλη, 2,5-διμεθυλοφαινόλη, εξα-2(trans),4(trans)-διενάλη και 2-αιθυλο-4-υδροξυ-5-μεθυλο-3(2H)-φουρανόνη («οι εν λόγω ουσίες») αδειοδοτήθηκαν ως πρόσθετες ύλες ζωοτροφών για γάτες και σκύλους χωρίς χρονικό περιορισμό σύμφωνα με την οδηγία 70/524/ΕΟΚ. Οι εν λόγω πρόσθετες ύλες ενεγράφησαν, στη συνέχεια, στο μητρώο πρόσθετων υλών ζωοτροφών ως υφιστάμενα προϊόντα, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003.

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003, σε συνδυασμό με το άρθρο 7 του εν λόγω κανονισμού, υποβλήθηκε αίτηση για την επαναξιολόγηση των εν λόγω ουσιών για γάτες και σκύλους, με το αίτημα οι εν λόγω πρόσθετες ύλες να ταξινομηθούν στην κατηγορία πρόσθετων υλών «αισθητικές πρόσθετες ύλες». Η αίτηση συνοδευόταν από τα στοιχεία και τα έγγραφα που απαιτούνται βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003.

(4)

Στη γνώμη που εξέδωσε στις 27 Φεβρουαρίου 2019 (3) η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων («η Αρχή») κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, υπό τις προτεινόμενες συνθήκες χρήσης, οι εν λόγω ουσίες δεν έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία των ζώων ή στο περιβάλλον. Επίσης, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι εντοπίστηκαν κίνδυνοι για τους χρήστες. Ο αιτών προσκόμισε, σύμφωνα με τις απαιτήσεις, δελτίο δεδομένων ασφαλείας για κάθε σύνθετη ουσία για την οποία εντοπίστηκαν κίνδυνοι για τους χρήστες. Δεν υποβλήθηκαν μελέτες για την αξιολόγηση της ασφάλειας των χρηστών. Ως εκ τούτου, η EFSA δεν μπορεί να καταλήξει σε συμπέρασμα όσον αφορά την ασφάλεια των χρηστών κατά τον χειρισμό των πρόσθετων υλών. Οι κίνδυνοι που περιγράφονται στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας είναι, ιδίως, κίνδυνοι που αφορούν την επαφή με το δέρμα και τα μάτια, οι οποίοι αναγνωρίστηκαν για τις ουσίες 2,5-διμεθυλοφαινόλη, 12-μεθυλοδεκατριανάλη, εξα-2(trans),4(trans)-διενάλη, φαινυλομεθανοθειόλη, βενζυλομεθυλοσουλφίδιο, 2-αιθυλο-4-υδροξυ-5-μεθυλο-3(2H)-φουρανόνη και δευτ-πεντυλοθειοφαίνιο. Για τις ουσίες 12-μεθυλοδεκατριανάλη, βενζυλομεθυλοσουλφίδιο και 2-πεντυλοθειοφαίνιο αναγνωρίστηκε κίνδυνος που αφορά την έκθεση του αναπνευστικού συστήματος. Ελλείψει στοιχείων, η Αρχή δεν μπόρεσε να καταλήξει σε συμπέρασμα σχετικά με τον κίνδυνο για τους χρήστες. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θεωρεί ότι θα πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα προστασίας για την αποφυγή των δυσμενών επιπτώσεων στην υγεία του ανθρώπου, ιδίως όσον αφορά τους χρήστες της πρόσθετης ύλης. Για τα ζώα που δεν χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τροφίμων ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 429/2008 της Επιτροπής (4), δεν συμπεριέλαβε τις πρόσθετες ύλες που προορίζονται για τα εν λόγω ζώα στην περιβαλλοντική αξιολόγηση, αφού δεν έχουν σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Τα ζώα συντροφιάς δεν εκτρέφονται σε μεγάλες ομάδες ζώων, οπότε οι επιπτώσεις τους στο περιβάλλον δεν θεωρούνται σημαντικές. Η Αρχή κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ότι, αφού οι εν λόγω ουσίες χρησιμοποιούνται ως αρωματικές ύλες τροφίμων και η λειτουργία τους στις ζωοτροφές είναι η ίδια με εκείνη στα τρόφιμα, δεν απαιτείται περαιτέρω απόδειξη της αποτελεσματικότητας στις ζωοτροφές.

(5)

Η Αρχή δεν κρίνει αναγκαία τη θέσπιση ειδικών απαιτήσεων παρακολούθησης μετά τη διάθεση στην αγορά. Η Αρχή επαλήθευσε επίσης τις εκθέσεις σχετικά με τη μέθοδο ανάλυσης στις ζωοτροφές, η οποία υποβλήθηκε από το εργαστήριο αναφοράς που συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1831/2003.

(6)

Θα πρέπει να προβλέπονται περιορισμοί και όροι για καλύτερο έλεγχο. Για τις εν λόγω ουσίες, η συνιστώμενη περιεκτικότητα θα πρέπει να αναγράφεται στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης. Σε περίπτωση υπέρβασης της εν λόγω περιεκτικότητας, θα πρέπει να αναγράφονται ορισμένες πληροφορίες στην ετικέτα των προμειγμάτων και στην επισήμανση των σύνθετων ζωοτροφών και των πρώτων υλών ζωοτροφών.

(7)

Από την αξιολόγηση των εν λόγω ουσιών διαπιστώνεται ότι πληρούνται οι όροι για τη χορήγηση άδειας για χρήση σε ζωοτροφές, όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003. Συνεπώς, θα πρέπει να επιτραπεί η χρήση των εν λόγω πρόσθετων υλών ζωοτροφών, όπως καθορίζεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

(8)

Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν λόγοι ασφάλειας που να επιβάλλουν την άμεση εφαρμογή των τροποποιήσεων στους όρους αδειοδότησης των εν λόγω ουσιών, θεωρείται σκόπιμο να προβλεφθεί μεταβατική περίοδος, ώστε τα ενδιαφερόμενα μέρη να προετοιμαστούν για να συμμορφωθούν με τις νέες απαιτήσεις που απορρέουν από την αδειοδότηση.

(9)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Χορήγηση άδειας

Χορηγείται άδεια για τη χρήση των ουσιών που προσδιορίζονται στο παράρτημα και ανήκουν στην κατηγορία πρόσθετων υλών «αισθητικές πρόσθετες ύλες» και στη λειτουργική ομάδα «αρωματικές σύνθετες ουσίες» ως πρόσθετων υλών ζωοτροφών για τη διατροφή των ζώων υπό τους όρους που καθορίζονται στο εν λόγω παράρτημα.

Άρθρο 2

Μεταβατικά μέτρα

1.   Οι ουσίες που προσδιορίζονται στο παράρτημα και τα προμείγματα που περιέχουν τις εν λόγω ουσίες, που έχουν παραχθεί και επισημανθεί πριν από τις 19 Δεκεμβρίου 2019 σύμφωνα με τους κανόνες που ίσχυαν πριν από τις 19 Δεκεμβρίου 2019, μπορούν να εξακολουθήσουν να διατίθενται στην αγορά και να χρησιμοποιούνται έως τις 19 Ιουνίου 2020.

2.   Οι σύνθετες ζωοτροφές και οι πρώτες ύλες ζωοτροφών που περιέχουν τις ουσίες που προσδιορίζονται στο παράρτημα, που έχουν παραχθεί και επισημανθεί πριν από τις 19 Δεκεμβρίου 2021 σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν πριν από τις 19 Δεκεμβρίου 2019, μπορούν να εξακολουθήσουν να διατίθενται στην αγορά και να χρησιμοποιούνται έως ότου εξαντληθούν τα υφιστάμενα αποθέματα, αν προορίζονται για γάτες και σκύλους.

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 26 Νοεμβρίου 2019.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 29.

(2)  Οδηγία 70/524/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1970, περί των προσθέτων υλών στη διατροφή των ζώων (ΕΕ L 270 της 14.12.1970, σ. 1).

(3)  EFSA Journal 2019·17(3):5649.

(4)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 429/2008 της Επιτροπής, της 25ης Απριλίου 2008, σχετικά με τους λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την προετοιμασία και υποβολή αιτήσεων και την αξιολόγηση και χορήγηση αδειών για πρόσθετες ύλες ζωοτροφών (ΕΕ L 133 της 22.5.2008, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης

Επωνυμία του κατόχου της άδειας

Πρόσθετη ύλη

Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης

Είδος ή κατηγορία ζώου

Μέγιστη ηλικία

Ελάχιστη περιεκτικότητα

Μέγιστη περιεκτικότητα

Λοιπές διατάξεις

Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας

mg δραστικής ουσίας/kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %

Κατηγορία: Αισθητικές πρόσθετες ύλες. Λειτουργική ομάδα: Αρωματικές σύνθετες ουσίες

2b5169

-

12-μεθυλοδεκατριανάλη

Σύσταση της πρόσθετης ύλης:

12-μεθυλοδεκατριανάλη

Χαρακτηρισμός της δραστικής ουσίας:

12-μεθυλοδεκατριανάλη

Παράγεται με χημική σύνθεση

Καθαρότητα: τουλάχιστον 97 %

Χημικός τύπος: C14H28O

Αριθμός CAS: 75853-49-5

FLAVIS: 05.169

Μέθοδος ανάλυσης (1) :

Για τον προσδιορισμό της

12-μεθυλοδεκατριανάλης

στην πρόσθετη ύλη ζωοτροφών και σε αρωματικά προμείγματα ζωοτροφών:

Αεριοχρωματογραφία/φασματομετρία μάζας με σταθεροποίηση χρόνου κατακράτησης (GC-MS-RTL).

Γάτες και σκύλοι

-

-

-

1.

Η πρόσθετη ύλη μπορεί να ενσωματωθεί στη ζωοτροφή με τη μορφή προμείγματος.

2.

Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευσης και η σταθερότητα στη θερμική επεξεργασία.

3.

Στην ετικέτα της πρόσθετης ύλης αναφέρονται τα εξής:

«Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα σε δραστική ουσία της πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %: 0,5 mg/kg»

4.

Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυτοποίησης, η ονομασία και η προστιθέμενη ποσότητα της δραστικής ουσίας αναφέρονται στην ετικέτα των προμειγμάτων, αν η περιεκτικότητα της δραστικής ουσίας στην πλήρη ζωοτροφή με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 % υπερβαίνει τα: 0,5 mg/kg.

5.

Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορίζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι από εισπνοή, δερματική επαφή ή επαφή με τα μάτια. Όταν οι κίνδυνοι αυτοί δεν είναι δυνατόν να εξαλειφθούν ή να μειωθούν στο ελάχιστο με τις εν λόγω διαδικασίες και μέτρα, η πρόσθετη ύλη και τα προμείγματα χρησιμοποιούνται με μέσα ατομικής προστασίας, μεταξύ άλλων μέσα προστασίας της αναπνοής, γυαλιά και γάντια ασφαλείας.

19.12.2029

2b5057

-

Εξα-2(trans),4(trans)-διενάλη

Σύσταση της πρόσθετης ύλης:

Εξα-2(trans),4(trans)-διενάλη

Χαρακτηρισμός της δραστικής ουσίας:

Εξα-2(trans),4(trans)-διενάλη

Παράγεται με χημική σύνθεση

Καθαρότητα: τουλάχιστον 97 %

Χημικός τύπος: C6H8O

Αριθμός CAS: 142-83-6

FLAVIS: 05.057

Μέθοδος ανάλυσης  (1) :

Για τον προσδιορισμό της εξα-2(trans),4(trans)-διενάλης στην πρόσθετη ύλη ζωοτροφών και σε αρωματικά προμείγματα ζωοτροφών:

Αεριοχρωματογραφία/φασματομετρία μάζας με σταθεροποίηση χρόνου κατακράτησης (GC-MS-RTL).

Γάτες και σκύλοι

-

-

-

1.

Η πρόσθετη ύλη μπορεί να ενσωματωθεί στη ζωοτροφή με τη μορφή προμείγματος.

2.

Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευσης και η σταθερότητα στη θερμική επεξεργασία.

3.

Στην ετικέτα της πρόσθετης ύλης αναφέρονται τα εξής:

«Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα σε δραστική ουσία της πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %: 1,5 mg/kg»

4.

Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυτοποίησης, η ονομασία και η προστιθέμενη ποσότητα της δραστικής ουσίας αναφέρονται στην ετικέτα των προμειγμάτων, αν η περιεκτικότητα της δραστικής ουσίας στην πλήρη ζωοτροφή με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 % υπερβαίνει τα: 1,5 mg/kg.

5.

Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορίζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι από εισπνοή, δερματική επαφή ή επαφή με τα μάτια. Όταν οι κίνδυνοι αυτοί δεν είναι δυνατόν να εξαλειφθούν ή να μειωθούν στο ελάχιστο με τις εν λόγω διαδικασίες και μέτρα, η πρόσθετη ύλη και τα προμείγματα χρησιμοποιούνται με μέσα ατομικής προστασίας, μεταξύ άλλων μέσα προστασίας της αναπνοής, γυαλιά και γάντια ασφαλείας.

19.12.2029

2b5078

-

Δεκατρι-2-ενάλη

Σύσταση της πρόσθετης ύλης:

Δεκατρι-2-ενάλη

Χαρακτηρισμός της δραστικής ουσίας:

Δεκατρι-2-ενάλη

Παράγεται με χημική σύνθεση

Καθαρότητα: τουλάχιστον 92 %

Χημικός τύπος: C13H24O

Αριθμός CAS: 7774-82-5

FLAVIS: 05.078

Μέθοδος ανάλυσης  (1) :

Για τον προσδιορισμό της δεκατρι-2-ενάλης στην πρόσθετη ύλη ζωοτροφών και σε αρωματικά προμείγματα ζωοτροφών:

Αεριοχρωματογραφία/φασματομετρία μάζας με σταθεροποίηση χρόνου κατακράτησης (GC-MS-RTL).

Γάτες και σκύλοι

-

-

-

1.

Η πρόσθετη ύλη μπορεί να ενσωματωθεί στη ζωοτροφή με τη μορφή προμείγματος.

2.

Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευσης και η σταθερότητα στη θερμική επεξεργασία.

3.

Στην ετικέτα της πρόσθετης ύλης αναφέρονται τα εξής:

«Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα σε δραστική ουσία της πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %: 0,5 mg/kg»

4.

Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυτοποίησης, η ονομασία και η προστιθέμενη ποσότητα της δραστικής ουσίας αναφέρονται στην ετικέτα των προμειγμάτων, αν η περιεκτικότητα της δραστικής ουσίας στην πλήρη ζωοτροφή με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 % υπερβαίνει τα: 0,5 mg/kg.

5.

Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορίζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι από εισπνοή, δερματική επαφή ή επαφή με τα μάτια. Όταν οι κίνδυνοι αυτοί δεν είναι δυνατόν να εξαλειφθούν ή να μειωθούν στο ελάχιστο με τις εν λόγω διαδικασίες και μέτρα, η πρόσθετη ύλη και τα προμείγματα χρησιμοποιούνται με μέσα ατομικής προστασίας, μεταξύ άλλων μέσα προστασίας της αναπνοής, γυαλιά και γάντια ασφαλείας.

19.12.2029

2b13084

 

2-αιθυλο-4-υδροξυ-5-μεθυλο-3(2H)-φουρανόνη

Σύσταση της πρόσθετης ύλης:

2-αιθυλο-4-υδροξυ-5-μεθυλο-3(2H)-φουρανόνη

Χαρακτηρισμός της δραστικής ουσίας:

2-αιθυλο-4-υδροξυ-5-μεθυλο-3(2H)-φουρανόνη

Παράγεται με χημική σύνθεση

Καθαρότητα: τουλάχιστον 97 %

Χημικός τύπος: C7H10O3

Αριθμός CAS: 27538-09-6

FLAVIS: 13.084

Μέθοδος ανάλυσης  (1) :

Για τον προσδιορισμό της

2-αιθυλο-4-υδροξυ-5-μεθυλο-3(2H)-φουρανόνης στην πρόσθετη ύλη ζωοτροφών και σε αρωματικά προμείγματα ζωοτροφών:

Αεριοχρωματογραφία/φασματομετρία μάζας με σταθεροποίηση χρόνου κατακράτησης (GC-MS-RTL).

Γάτες και σκύλοι

 

 

 

1.

Η πρόσθετη ύλη μπορεί να ενσωματωθεί στη ζωοτροφή με τη μορφή προμείγματος.

2.

Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευσης και η σταθερότητα στη θερμική επεξεργασία.

3.

Στην ετικέτα της πρόσθετης ύλης αναφέρονται τα εξής:

«Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα σε δραστική ουσία της πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %: 2,25 mg/kg»

4.

Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυτοποίησης, η ονομασία και η προστιθέμενη ποσότητα της δραστικής ουσίας αναφέρονται στην ετικέτα των προμειγμάτων, αν η περιεκτικότητα της δραστικής ουσίας στην πλήρη ζωοτροφή με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 % υπερβαίνει τα: 2,25 mg/kg.

5.

Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορίζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι από εισπνοή, δερματική επαφή ή επαφή με τα μάτια. Όταν οι κίνδυνοι αυτοί δεν είναι δυνατόν να εξαλειφθούν ή να μειωθούν στο ελάχιστο με τις εν λόγω διαδικασίες και μέτρα, η πρόσθετη ύλη και τα προμείγματα χρησιμοποιούνται με μέσα ατομικής προστασίας, μεταξύ άλλων μέσα προστασίας της αναπνοής, γυαλιά και γάντια ασφαλείας.

19.12.2029

2b12005

-

Φαινυλομεθανοθειόλη

Σύσταση της πρόσθετης ύλης:

Φαινυλομεθανοθειόλη

Χαρακτηρισμός της δραστικής ουσίας:

Φαινυλομεθανοθειόλη

Παράγεται με χημική σύνθεση

Καθαρότητα: τουλάχιστον 99 %

Χημικός τύπος: C7H8S

Αριθμός CAS: 100-53-8

FLAVIS: 12.005

Μέθοδος ανάλυσης (1) :

Για τον προσδιορισμό της φαινυλομεθανοθειόλης στην πρόσθετη ύλη ζωοτροφών και σε αρωματικά προμείγματα ζωοτροφών:

Αεριοχρωματογραφία/φασματομετρία μάζας με σταθεροποίηση χρόνου κατακράτησης (GC-MS-RTL).

Γάτες και σκύλοι

-

-

-

1.

Η πρόσθετη ύλη μπορεί να ενσωματωθεί στη ζωοτροφή με τη μορφή προμείγματος.

2.

Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευσης και η σταθερότητα στη θερμική επεξεργασία.

3.

Στην ετικέτα της πρόσθετης ύλης αναφέρονται τα εξής:

«Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα σε δραστική ουσία της πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %: 0,05 mg/kg»

4.

Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυτοποίησης, η ονομασία και η προστιθέμενη ποσότητα της δραστικής ουσίας αναφέρονται στην ετικέτα των προμειγμάτων, αν η περιεκτικότητα της δραστικής ουσίας στην πλήρη ζωοτροφή με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 % υπερβαίνει τα: 0,05 mg/kg.

5.

Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορίζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι από εισπνοή, δερματική επαφή ή επαφή με τα μάτια. Όταν οι κίνδυνοι αυτοί δεν είναι δυνατόν να εξαλειφθούν ή να μειωθούν στο ελάχιστο με τις εν λόγω διαδικασίες και μέτρα, η πρόσθετη ύλη και τα προμείγματα χρησιμοποιούνται με μέσα ατομικής προστασίας, μεταξύ άλλων μέσα προστασίας της αναπνοής, γυαλιά και γάντια ασφαλείας.

19.12.2029

2b12077

-

Βενζυλομεθυλοσουλφίδιο

Σύσταση της πρόσθετης ύλης:

Βενζυλομεθυλοσουλφίδιο

Χαρακτηρισμός της δραστικής ουσίας:

Βενζυλομεθυλοσουλφίδιο

Παράγεται με χημική σύνθεση

Καθαρότητα: τουλάχιστον 99 %

Χημικός τύπος: C8H10S

Αριθμός CAS: 766-92-7

FLAVIS: 12.077

Μέθοδος ανάλυσης (1) :

Για τον προσδιορισμό του βενζυλομεθυλοσουλφιδίου στην πρόσθετη ύλη ζωοτροφών και σε αρωματικά προμείγματα ζωοτροφών:

Αεριοχρωματογραφία/φασματομετρία μάζας με σταθεροποίηση χρόνου κατακράτησης (GC-MS-RTL).

Γάτες και σκύλοι

-

-

-

1.

Η πρόσθετη ύλη μπορεί να ενσωματωθεί στη ζωοτροφή με τη μορφή προμείγματος.

2.

Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευσης και η σταθερότητα στη θερμική επεξεργασία.

3.

Στην ετικέτα της πρόσθετης ύλης αναφέρονται τα εξής:

«Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα σε δραστική ουσία της πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %: 0,05 mg/kg»

4.

Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυτοποίησης, η ονομασία και η προστιθέμενη ποσότητα της δραστικής ουσίας αναφέρονται στην ετικέτα των προμειγμάτων, αν η περιεκτικότητα της δραστικής ουσίας στην πλήρη ζωοτροφή με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 % υπερβαίνει τα: 0,05 mg/kg.

5.

Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορίζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι από εισπνοή, δερματική επαφή ή επαφή με τα μάτια. Όταν οι κίνδυνοι αυτοί δεν είναι δυνατόν να εξαλειφθούν ή να μειωθούν στο ελάχιστο με τις εν λόγω διαδικασίες και μέτρα, η πρόσθετη ύλη και τα προμείγματα χρησιμοποιούνται με μέσα ατομικής προστασίας, μεταξύ άλλων μέσα προστασίας της αναπνοής, γυαλιά και γάντια ασφαλείας.

19.12.2029

2b4019

-

2,5-διμεθυλοφαινόλη

Σύσταση της πρόσθετης ύλης:

2,5-διμεθυλοφαινόλη

Χαρακτηρισμός της δραστικής ουσίας:

2,5-διμεθυλοφαινόλη

Παράγεται με χημική σύνθεση

Καθαρότητα: τουλάχιστον 99 %

Χημικός τύπος: C8H10O

Αριθμός CAS: 95-87-4

FLAVIS: 04.019

Μέθοδος ανάλυσης  (1) :

Για τον προσδιορισμό της

2,5-διμεθυλοφαινόλης στην πρόσθετη ύλη ζωοτροφών και σε αρωματικά προμείγματα ζωοτροφών:

Αεριοχρωματογραφία/φασματομετρία μάζας με σταθεροποίηση χρόνου κατακράτησης (GC-MS-RTL).

Γάτες και σκύλοι

-

-

-

1.

Η πρόσθετη ύλη μπορεί να ενσωματωθεί στη ζωοτροφή με τη μορφή προμείγματος.

2.

Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευσης και η σταθερότητα στη θερμική επεξεργασία.

3.

Στην ετικέτα της πρόσθετης ύλης αναφέρονται τα εξής:

«Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα σε δραστική ουσία της πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %: 1 mg/kg»

4.

Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυτοποίησης, η ονομασία και η προστιθέμενη ποσότητα της δραστικής ουσίας αναφέρονται στην ετικέτα των προμειγμάτων, αν η περιεκτικότητα της δραστικής ουσίας στην πλήρη ζωοτροφή με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 % υπερβαίνει τα: 1 mg/kg.

5.

Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορίζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι από εισπνοή, δερματική επαφή ή επαφή με τα μάτια. Όταν οι κίνδυνοι αυτοί δεν είναι δυνατόν να εξαλειφθούν ή να μειωθούν στο ελάχιστο με τις εν λόγω διαδικασίες και μέτρα, η πρόσθετη ύλη και τα προμείγματα χρησιμοποιούνται με μέσα ατομικής προστασίας, μεταξύ άλλων μέσα προστασίας της αναπνοής, γυαλιά και γάντια ασφαλείας.

19.12.2029

2b15096

-

δευτ-πεντυλοθειοφαίνιο

Σύσταση της πρόσθετης ύλης:

δευτ-πεντυλοθειοφαίνιο

Χαρακτηρισμός της δραστικής ουσίας:

δευτ-πεντυλοθειοφαίνιο

Παράγεται με χημική σύνθεση

Καθαρότητα: τουλάχιστον 98 %

Χημικός τύπος: C9H14S

Αριθμός CAS: 4861-58-9

FLAVIS: 15.096

Μέθοδος ανάλυσης  (1) :

Για τον προσδιορισμό του

δευτ-πεντυλοθειοφαινίου στην πρόσθετη ύλη ζωοτροφών και σε αρωματικά προμείγματα ζωοτροφών:

Αεριοχρωματογραφία/φασματομετρία μάζας με σταθεροποίηση χρόνου κατακράτησης (GC-MS-RTL).

Γάτες και σκύλοι

-

-

-

1.

Η πρόσθετη ύλη μπορεί να ενσωματωθεί στη ζωοτροφή με τη μορφή προμείγματος.

2.

Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευσης και η σταθερότητα στη θερμική επεξεργασία.

3.

Στην ετικέτα της πρόσθετης ύλης αναφέρονται τα εξής:

«Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα σε δραστική ουσία της πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %: 0,1 mg/kg»

4.

Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυτοποίησης, η ονομασία και η προστιθέμενη ποσότητα της δραστικής ουσίας αναφέρονται στην ετικέτα των προμειγμάτων, αν η περιεκτικότητα της δραστικής ουσίας στην πλήρη ζωοτροφή με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 % υπερβαίνει τα: 0,1 mg/kg.

5.

Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορίζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι από εισπνοή, δερματική επαφή ή επαφή με τα μάτια. Όταν οι κίνδυνοι αυτοί δεν είναι δυνατόν να εξαλειφθούν ή να μειωθούν στο ελάχιστο με τις εν λόγω διαδικασίες και μέτρα, η πρόσθετη ύλη και τα προμείγματα χρησιμοποιούνται με μέσα ατομικής προστασίας, μεταξύ άλλων μέσα προστασίας της αναπνοής, γυαλιά και γάντια ασφαλείας.

19.12.2029


(1)  Λεπτομέρειες σχετικά με τις μεθόδους ανάλυσης διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση του εργαστηρίου αναφοράς: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


29.11.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 308/58


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/1978 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 26ης Νοεμβρίου 2019

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1238/95 όσον αφορά τα τέλη που καταβάλλονται στο κοινοτικό γραφείο φυτικών ποικιλιών

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2100/94 του Συμβουλίου, της 27ης Ιουλίου 1994, για τα κοινοτικά δικαιώματα επί φυτικών ποικιλιών (1), και ιδίως το άρθρο 113,

Κατόπιν διαβούλευσης με το διοικητικό συμβούλιο του κοινοτικού γραφείου φυτικών ποικιλιών,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1238/95 της Επιτροπής (2) προβλέπει ότι ο πρόεδρος του κοινοτικού γραφείου φυτικών ποικιλιών («το γραφείο») μπορεί να επιτρέψει εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής των τελών και των πρόσθετων επιβαρύνσεων και παραθέτει τους εν λόγω εναλλακτικούς τρόπους. Προκειμένου να αυξηθεί η ευελιξία και να απλουστευθούν οι διαδικασίες, είναι σκόπιμο να συμπεριληφθεί ο εν λόγω κατάλογος εναλλακτικών μορφών πληρωμής στους κανόνες σχετικά με τις μεθόδους εργασίας που θεσπίζει το διοικητικό συμβούλιο του γραφείου βάσει του άρθρου 36 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2100/94.

(2)

Το άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1238/95 ορίζει την ημερομηνία που πρέπει να θεωρείται ως ημερομηνία κατά την οποία η καταβολή του τέλους παραλήφθηκε από το γραφείο. Με βάση την εμπειρία από την επεξεργασία των πληρωμών, είναι αναγκαίο να διευκρινιστεί ότι το πλήρες ποσό της μεταβίβασης πιστώνεται πράγματι σε τραπεζικό λογαριασμό του γραφείου, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχουν εκκρεμείς υποχρεώσεις έναντι του γραφείου.

(3)

Το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1238/95 προβλέπει ότι ο καταβάλλων τα τέλη στο γραφείο πρέπει να αναφέρει γραπτώς το όνομά του και τον σκοπό της πληρωμής. Εάν ο σκοπός της πληρωμής δεν δύναται να καθοριστεί, το γραφείο αποστέλλει υπενθύμιση εντός προθεσμίας δύο μηνών. Προκειμένου να ενισχυθεί η αποδοτικότητα της διαχείρισης των πληρωμών, η εν λόγω προθεσμία θα πρέπει να μειωθεί από δύο μήνες σε έναν.

(4)

Το άρθρο 7 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1238/95 καθορίζει το τέλος αίτησης. Προκειμένου να ενθαρρυνθεί η χρήση του συστήματος υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης του γραφείου, το τέλος για την υποβολή αιτήσεων με άλλα μέσα, όπως για παράδειγμα οι έντυπες αιτήσεις, αυξάνεται από 650 ευρώ σε 800 ευρώ. Επιπλέον, η πρακτική εμπειρία έχει δείξει ότι η χρήση του συστήματος υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης θα γινόταν αποτελεσματικότερη, εάν συμπληρωνόταν από την υποχρεωτική χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας επικοινωνίας του γραφείου για τυχόν περαιτέρω συναλλαγές με το γραφείο.

(5)

Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1238/95, το γραφείο παρακρατεί ποσό 150 ευρώ από το τέλος αίτησης, εάν η αίτηση δεν είναι έγκυρη βάσει του άρθρου 50 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2100/94. Προκειμένου να μειωθεί η διοικητική επιβάρυνση, θα πρέπει να επιστρέφεται πλήρως το τέλος αίτησης.

(6)

Όσον αφορά το ετήσιο τέλος, το άρθρο 9 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1238/95 προβλέπει ότι το γραφείο δεν επιστρέφει πληρωμές που πραγματοποιούνται προκειμένου να εξακολουθήσει να ισχύει τέτοιο δικαίωμα. Η εμπειρία έχει δείξει ότι, για να βελτιωθεί η διαφάνεια, δύναται να προβλέπεται επιστροφή ποσού, σε περίπτωση που το γραφείο έχει λάβει παραίτηση από οικείο δικαίωμα μεταξύ της ημερομηνίας πληρωμής και της επετείου παραχώρησης του δικαιώματος,

(7)

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1238/95 καθορίζει το ύψος των τελών για τη ρύθμιση και τη διενέργεια της τεχνικής εξέτασης της ποικιλίας η οποία αποτελεί αντικείμενο αίτησης για κοινοτικό δικαίωμα επί φυτικής ποικιλίας («τέλος εξέτασης»), που καταβάλλεται στο γραφείο.

(8)

Το διοικητικό συμβούλιο του γραφείου αποφάσισε να υιοθετήσει την αρχή της ανάκτησης κόστους κατά 100 %, έτσι ώστε τα γραφεία εξέτασης να αποζημιώνονται με βάση τον μέσο όρο των πραγματικών εξόδων των εξετάσεων.

(9)

Επιπλέον, από την εμπειρία που αποκτήθηκε από τις τεχνικές εξετάσεις, προκύπτει ότι τα τέλη εξέτασης μπορεί να μεταβάλλονται με την πάροδο του χρόνου για ορισμένες ομάδες κόστους. Τα τέλη που χρεώνει το γραφείο θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν, επομένως, το συνολικό ποσό των τελών για τις αντίστοιχες ομάδες κόστους που πρέπει να καταβάλει το γραφείο στα γραφεία εξέτασης. Τα τέλη που καθορίζονται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1238/95 θα πρέπει, επομένως, να τροποποιηθούν για όλες τις οικείες ομάδες κόστους.

(10)

Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1238/95 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(11)

Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει από την 1η Απριλίου 2020, ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος για να προσαρμοστούν το Γραφείο και τα ενδιαφερόμενα μέρη στις εν λόγω τροποποιήσεις.

(12)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για τα κοινοτικά δικαιώματα επί φυτικών ποικιλιών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1238/95 τροποποιείται ως εξής:

(1)

Στο άρθρο 3, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Ο πρόεδρος του γραφείου μπορεί να επιτρέψει εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής σύμφωνα με τους κανόνες για τις μεθόδους εργασίας που θα καθιερωθούν με το άρθρο 36 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2100/94 του Συμβουλίου.».

(2)

Στο άρθρο 4, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Η ημερομηνία κατά την οποία πρέπει να θεωρείται ότι η καταβολή των τελών και πρόσθετων επιβαρύνσεων ελήφθη από το γραφείο πρέπει να είναι η ημερομηνία κατά την οποία ολόκληρο το ποσό της μεταβίβασης που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 πιστώθηκε πράγματι σε τραπεζικό λογαριασμό του γραφείου.».

(3)

Στο άρθρο 5, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Εάν το γραφείο δεν μπορεί να καθορίσει τον σκοπό της πληρωμής, ζητά από εκείνον που κατέβαλε την πληρωμή να τον καθορίσει γραπτώς εντός προθεσμίας ενός μήνα. Εάν ο σκοπός της πληρωμής δεν καθοριστεί εντός της συγκεκριμένης προθεσμίας, η πληρωμή θεωρείται ότι δεν έχει γίνει και πρέπει να ανακτηθεί από εκείνον που την κατέβαλε.».

(4)

Το άρθρο 7 τροποποιείται ως εξής:

α)

Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Ο υποβάλλων αίτηση για κοινοτικό δικαίωμα επί φυτικής ποικιλίας (ο αιτών) καταβάλλει τέλος 450 ευρώ για την επεξεργασία αίτησης που υποβάλλεται με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω εντύπου στο διαδίκτυο, με τη χρήση του συστήματος υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης του γραφείου.

Ο αιτών αποδέχεται τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της ασφαλούς ηλεκτρονικής πλατφόρμας επικοινωνίας του γραφείου και χρησιμοποιεί την εν λόγω πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο και άλλων εγγράφων, την παραλαβή κοινοποιήσεων και εγγράφων που αποστέλλονται από το γραφείο, την απάντηση σε κοινοποιήσεις αυτού του είδους και την εκτέλεση άλλων ενεργειών.

Ο αιτών καταβάλλει τέλος 800 ευρώ για την επεξεργασία αίτησης που υποβάλλεται με μέσα άλλα από το σύστημα υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης του γραφείου.».

β)

Η παράγραφος 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«7.   Όποτε εισπράττεται τέλος αίτησης αλλά η αίτηση δεν είναι έγκυρη βάσει του άρθρου 50 του βασικού κανονισμού, το γραφείο επιστρέφει το τέλος αίτησης, όταν γνωστοποιεί στον αιτούντα τις διαπιστωθείσες στην αίτηση ελλείψεις.».

(5)

Στο άρθρο 9, η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4.   Το γραφείο δεν επιστρέφει πληρωμές που αφορούν το ετήσιο τέλος οι οποίες έχουν καταβληθεί προκειμένου να διατηρηθεί το κοινοτικό δικαίωμα επί φυτικής ποικιλίας, εκτός εάν το γραφείο έχει λάβει παραίτηση από κοινοτικό δικαίωμα επί φυτικής ποικιλίας μεταξύ της ημερομηνίας καταβολής της πληρωμής και της επετείου παραχώρησης του δικαιώματος όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 στοιχείο β). Παραιτήσεις από δικαίωμα που λαμβάνονται μετά την επέτειο παραχώρησης του δικαιώματος δεν λαμβάνονται υπόψη για τις εν λόγω πληρωμές.».

(6)

Το παράρτημα I αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Απριλίου 2020.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 26 Νοεμβρίου 2019.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 227 της 1.9.1994, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1238/95 της Επιτροπής, της 31ης Μαΐου 1995, για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2100/94 του Συμβουλίου όσον αφορά τα τέλη που καταβάλλονται στο κοινοτικό γραφείο φυτικών ποικιλιών (ΕΕ L 121 της 1.6.1995, σ. 31).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Τέλη σχετικά με την τεχνική εξέταση όπως αναφέρονται στο άρθρο 8

Το τέλος που καταβάλλεται για την τεχνική εξέταση μιας ποικιλίας κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8 προσδιορίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

(σε EUR)

 

Ομάδα ανάλογα με το κόστος

Τέλη

Ομάδα γεωργικών ειδών

1

Πατάτα

2 050

2

Ελαιοκράμβη

2 150

3

Αγρωστώδη

2 920

4

Λοιπά γεωργικά είδη

1 900

Ομάδα οπωροφόρων ειδών

5

Μήλο

3 665

6

Φράουλα

3 400

7

Λοιπά είδη φρούτων

3 460

Ομάδα καλλωπιστικών φυτών

8

Καλλωπιστικά φυτά με ζώσα συλλογή αναφοράς, δοκιμή θερμοκηπίου

2 425

9

Καλλωπιστικά φυτά με ζώσα συλλογή αναφοράς, δοκιμή υπαίθρου

2 420

10

Καλλωπιστικά φυτά χωρίς ζώσα συλλογή αναφοράς, δοκιμή θερμοκηπίου

2 400

11

Καλλωπιστικά φυτά χωρίς ζώσα συλλογή αναφοράς, δοκιμή υπαίθρου

2 200

12

Καλλωπιστικά φυτά, ειδικοί φυτοϋγειονομικοί όροι

3 900

Ομάδα κηπευτικών ειδών

13

Κηπευτικά είδη, δοκιμή θερμοκηπίου

2 920

14

Κηπευτικά είδη, δοκιμή υπαίθρου

2 660


29.11.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 308/62


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/1979 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 26ης Νοεμβρίου 2019

για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά του μείγματος 2'-φουκοζυλολακτόζης/διφουκοζυλολακτόζης ως νέου τροφίμου σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470 της Επιτροπής

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με τα νέα τρόφιμα, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 258/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1852/2001 της Επιτροπής (1), και ιδίως το άρθρο 12,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2015/2283 προβλέπει ότι μόνο τα νέα τρόφιμα που έχουν εγκριθεί και περιλαμβάνονται στον ενωσιακό κατάλογο μπορούν να διατίθενται στην αγορά εντός της Ένωσης.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283, εκδόθηκε ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/2470 της Επιτροπής (2), ο οποίος θεσπίζει ενωσιακό κατάλογο εγκεκριμένων νέων τροφίμων.

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283, η Επιτροπή είναι αρμόδια να αποφασίσει για την έγκριση και τη διάθεση ενός νέου τροφίμου στην αγορά της Ένωσης και για την επικαιροποίηση του ενωσιακού καταλόγου.

(4)

Στις 30 Απριλίου 2018 η εταιρεία Glycom A/S («ο αιτών») υπέβαλε αίτηση στην Επιτροπή, κατά την έννοια του άρθρου 10 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283, για τη διάθεση στην αγορά της Ένωσης, ως νέου τροφίμου, ενός μείγματος 2'-φουκοζυλολακτόζης/διφουκοζυλολακτόζης («2'-FL/DFL») που λαμβάνεται με μικροβιακή ζύμωση με γενετικά τροποποιημένη παραλλαγή του στελέχους Escherichia coli K12 DH1. Ο αιτών ζήτησε να εγκριθεί η χρήση του 2'-FL/DFL σε μη αρωματισμένα παστεριωμένα και μη αρωματισμένα αποστειρωμένα γαλακτοκομικά προϊόντα, αρωματισμένα και μη αρωματισμένα προϊόντα ζύμωσης με βάση το γάλα, μεταξύ άλλων θερμικώς επεξεργασμένα προϊόντα, μπάρες δημητριακών, αρωματισμένα ποτά, παρασκευάσματα για βρέφη και παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής ηλικίας, μεταποιημένες τροφές με βάση τα δημητριακά και βρεφικές τροφές και τροφές για μικρά παιδιά, τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς και υποκατάστατα του συνόλου του διαιτολογίου για τον έλεγχο του σωματικού βάρους, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 609/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3), καθώς και σε συμπληρώματα διατροφής όπως ορίζονται στην οδηγία 2002/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4) που προορίζονται για τον γενικό πληθυσμό, εξαιρουμένων των βρεφών.

(5)

Στις 30 Απριλίου 2018 ο αιτών υπέβαλε επίσης αίτηση στην Επιτροπή για την προστασία των δεδομένων βιομηχανικής ιδιοκτησίας του σε μια σειρά μελετών που υπέβαλε προς στήριξη της αίτησης, ειδικότερα τις αναλυτικές εκθέσεις βιομηχανικής ιδιοκτησίας σχετικά με τη σύγκριση, μέσω πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού («NMR»), της δομής της 2'-φουκοζυλολακτόζης και της διφουκοζυλολακτόζης που παράγονται από βακτηριακή ζύμωση με τη δομή της 2'-φουκοζυλολακτόζης και της διφουκοζυλολακτόζης που αποτελούν φυσικά συστατικά του ανθρώπινου γάλακτος (5), τα λεπτομερή δεδομένα χαρακτηρισμού σχετικά με τα βακτηριακά στελέχη παραγωγής και τα πιστοποιητικά τους (6) , (7), τις προδιαγραφές για τις πρώτες ύλες και τα βοηθητικά μέσα επεξεργασίας (8), τα πιστοποιητικά των αναλύσεων των διαφόρων παρτίδων 2'-FL/DFL (9), τις εκθέσεις αναλυτικής μεθοδολογίας και επικύρωσης (10), τις εκθέσεις σταθερότητας του 2'-FL/DFL (11), τα πιστοποιητικά διαπίστευσης εργαστηρίου (12), τις εκθέσεις αξιολόγησης της πρόσληψης του 2'-FL/DFL (13), τον συνοπτικό πίνακα των στατιστικά σημαντικών παρατηρήσεων στις μελέτες τοξικότητας (14), μια δοκιμασία επαναμετάλλαξης σε βακτήρια με 2'-FL/DFL (15), μια δοκιμασία μικροπυρήνων κυττάρων θηλαστικών in vitro με 2'-FL/DFL (16), μια μελέτη τοξικότητας από του στόματος διάρκειας 14 ημερών σε νεογνά αρουραίου με 2'-FL/DFL (17), μια μελέτη τοξικότητας από του στόματος διάρκειας 90 ημερών σε νεογνά αρουραίου με 2'-FL/DFL (18), μια δοκιμασία επαναμετάλλαξης σε βακτήρια με 2'-φουκοζυλολακτόζη («2'-FL») (19), δύο δοκιμασίες μικροπυρήνων κυττάρων θηλαστικών in vitro με 2'-FL (20) , (21), καθώς και μία μελέτη τοξικότητας από του στόματος διάρκειας 90 ημερών σε νεογνά αρουραίου με 2'-FL (22).

(6)

Στις 29 Ιουνίου 2018 η Επιτροπή ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων («η Αρχή») να διενεργήσει αξιολόγηση του 2-FL/DFL ως νέου τροφίμου σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283.

(7)

Στις 15 Μαΐου 2019 η Αρχή εξέδωσε επιστημονική γνώμη με τίτλο «Ασφάλεια του μείγματος 2'-φουκοζυλολακτόζης/διφουκοζυλολακτόζης ως νέου τροφίμου σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283» (23). Η γνώμη αυτή συνάδει με τις απαιτήσεις του άρθρου 11 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283.

(8)

Στη γνώμη της, η Αρχή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το 2'-FL/DFL είναι ασφαλές υπό τις προτεινόμενες συνθήκες χρήσης για τον προτεινόμενο πληθυσμό-στόχο. Συνεπώς, η εν λόγω επιστημονική γνώμη παρέχει επαρκείς λόγους για να διαπιστωθεί ότι το 2'-FL/DFL, όταν χρησιμοποιείται σε μη αρωματισμένα παστεριωμένα και μη αρωματισμένα αποστειρωμένα γαλακτοκομικά προϊόντα, αρωματισμένα και μη αρωματισμένα προϊόντα ζύμωσης με βάση το γάλα, μεταξύ άλλων θερμικώς επεξεργασμένα προϊόντα, μπάρες δημητριακών, αρωματισμένα ποτά, παρασκευάσματα για βρέφη και παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής ηλικίας, μεταποιημένες τροφές με βάση τα δημητριακά και βρεφικές τροφές και τροφές για μικρά παιδιά, τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς και υποκατάστατα του συνόλου του διαιτολογίου για τον έλεγχο του σωματικού βάρους, καθώς και σε συμπληρώματα διατροφής που προορίζονται για τον γενικό πληθυσμό, εξαιρουμένων των βρεφών, πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 12 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283.

(9)

Στη γνώμη της, η Αρχή έκρινε ότι τα δεδομένα από τις αναλυτικές εκθέσεις NMR με αντικείμενο τη σύγκριση της δομής της 2'-φουκοζυλολακτόζης και της διφουκοζυλολακτόζης που παράγονται από βακτηριακή ζύμωση με τη δομή της 2'-φουκοζυλολακτόζης και της διφουκοζυλολακτόζης που αποτελούν φυσικά συστατικά του ανθρώπινου γάλακτος, τα λεπτομερή δεδομένα χαρακτηρισμού για τα βακτηριακά στελέχη παραγωγής, οι προδιαγραφές για τις πρώτες ύλες και τα βοηθητικά μέσα επεξεργασίας, τα πιστοποιητικά ανάλυσης των διαφόρων παρτίδων 2'-FL/DFL, η δοκιμασία επαναμετάλλαξης σε βακτήρια με 2'-FL/DFL, η δοκιμασία μικροπυρήνων κυττάρων θηλαστικών in vitro με 2'-FL/DFL, η μελέτη τοξικότητας από του στόματος διάρκειας 90 ημερών σε νεογνά αρουραίου με 2'-FL/DFL, καθώς και ο συνοπτικός πίνακας των στατιστικά σημαντικών παρατηρήσεων στη μελέτη τοξικότητας 90 ημερών, χρησίμευσαν ως βάση για την εξακρίβωση της ασφάλειας του νέου τροφίμου. Ως εκ τούτου, θεωρείται ότι τα συμπεράσματα σχετικά με την ασφάλεια του 2'-FL/DFL δεν θα μπορούσαν να συναχθούν χωρίς τα στοιχεία από τις εκθέσεις των μελετών αυτών.

(10)

Μετά την παραλαβή των παρατηρήσεων της αρχής, η Επιτροπή ζήτησε από τον αιτούντα να διευκρινίσει περαιτέρω την αιτιολόγηση που παρασχέθηκε σχετικά με τις αναλυτικές εκθέσεις NMR βιομηχανικής ιδιοκτησίας σχετικά με τη σύγκριση της δομής της 2'-φουκοζυλολακτόζης και της διφουκοζυλολακτόζης που παράγονται από βακτηριακή ζύμωση με τη δομή της 2'-φουκοζυλολακτόζης και της διφουκοζυλολακτόζης που αποτελούν φυσικά συστατικά του ανθρώπινου γάλακτος, τα λεπτομερή δεδομένα χαρακτηρισμού για τα βακτηριακά στελέχη παραγωγής, τις προδιαγραφές για τις πρώτες ύλες και τα βοηθητικά μέσα επεξεργασίας, τα πιστοποιητικά ανάλυσης των διαφόρων παρτίδων 2'-FL/DFL, τη δοκιμασία επαναμετάλλαξης σε βακτήρια με 2'-FL/DFL, τη δοκιμασία μικροπυρήνων κυττάρων θηλαστικών in vitro με 2'-FL/DFL, τη μελέτη τοξικότητας από του στόματος διάρκειας 90 ημερών σε νεογνά αρουραίου με 2'-FL/DFL, και τον συνοπτικό πίνακα των στατιστικά σημαντικών παρατηρήσεων στη μελέτη τοξικότητας 90 ημερών, καθώς και να διευκρινίσει την αξίωσή του για αποκλειστικό δικαίωμα αναφοράς στις εν λόγω εκθέσεις και μελέτες, όπως αναφέρεται στο άρθρο 26 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283.

(11)

Ο αιτών είχε δηλώσει επίσης ότι τη στιγμή της υποβολής της αίτησης κατείχε αποκλειστικά δικαιώματα αναφοράς βιομηχανικής ιδιοκτησίας στις μελέτες βάσει εθνικού δικαίου και, ως εκ τούτου, κανένας τρίτος δεν είχε νόμιμο δικαίωμα πρόσβασης ή χρήσης των μελετών αυτών.

(12)

Η Επιτροπή αξιολόγησε όλα τα στοιχεία που υπέβαλε ο αιτών και θεώρησε ότι ο αιτών είχε τεκμηριώσει επαρκώς την εκπλήρωση των προϋποθέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 26 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283. Ως εκ τούτου, τα δεδομένα από τις μελέτες που περιέχονται στον φάκελο του αιτούντα, τα οποία χρησίμευσαν ως βάση για να εξακριβώσει η Αρχή την ασφάλεια του νέου τροφίμου και να καταλήξει στα συμπεράσματά της σχετικά με την ασφάλεια του 2'-FL/DFL, και χωρίς τα οποία η Αρχή δεν θα μπορούσε να αξιολογήσει το νέο τρόφιμο, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν από την Αρχή προς όφελος οποιουδήποτε μεταγενέστερου αιτούντος για περίοδο πέντε ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού. Κατά συνέπεια, η διάθεση 2'-FL/DFL στην αγορά της Ένωσης θα πρέπει να περιοριστεί στον αιτούντα για την εν λόγω περίοδο.

(13)

Ωστόσο, το γεγονός ότι η έγκριση του 2'-FL/DFL και η αναφορά στις μελέτες που περιέχονται στον φάκελο του αιτούντος επιτρέπονται μόνο για την αποκλειστική χρήση του αιτούντος δεν σημαίνει ότι άλλοι αιτούντες δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τη διάθεση του ίδιου νέου τροφίμου στην αγορά, υπό την προϋπόθεση ότι η αίτησή τους βασίζεται σε πληροφορίες που αποκτήθηκαν νόμιμα για την τεκμηρίωση της αίτησης έγκρισης με βάση τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283.

(14)

Η χρήση του 2'-FL/DFL θα πρέπει να επιτραπεί με την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 609/2013 για τον καθορισμό των απαιτήσεων για τα τρόφιμα τα οποία προορίζονται για βρέφη και μικρά παιδιά, τα τρόφιμα που προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς και τα τρόφιμα υποκατάστασης του συνόλου του διαιτολογίου για τον έλεγχο του σωματικού βάρους.

(15)

Η χρήση του 2'-FL/DFL θα πρέπει επίσης να επιτραπεί με την επιφύλαξη της οδηγίας 2002/46/ΕΚ για τον καθορισμό απαιτήσεων σχετικά με τα συμπληρώματα διατροφής.

(16)

Η χρήση 2'-FL/DFL θα πρέπει να επιτραπεί με την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων (24), ο οποίος ορίζει απαιτήσεις για τα γεωργικά προϊόντα, ιδίως στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων.

(17)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1.   Το μείγμα 2'-FL/DFL, όπως καθορίζεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού, προστίθεται στον ενωσιακό κατάλογο εγκεκριμένων νέων τροφίμων που καταρτίστηκε με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2017/2470.

2.   Για περίοδο πέντε ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού, μόνον ο αρχικός αιτών:

Εταιρεία: Glycom A/S·

Διεύθυνση: Kogle Allé 4, DK-2970 Hørsholm, Δανία,

επιτρέπεται να διαθέσει στην αγορά εντός της Ένωσης το νέο τρόφιμο που αναφέρεται στην παράγραφο 1, εκτός εάν επόμενος αιτών λάβει έγκριση για το νέο τρόφιμο χωρίς αναφορά στα δεδομένα που προστατεύονται σύμφωνα με το άρθρο 2 του παρόντος κανονισμού ή με τη σύμφωνη γνώμη της Glycom A/S.

3.   Η εγγραφή στον ενωσιακό κατάλογο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνει τις προϋποθέσεις χρήσης και τις απαιτήσεις επισήμανσης που καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

4.   Η έγκριση που προβλέπεται στο παρόν άρθρο εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 609/2013, της οδηγίας 2002/46/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.

Άρθρο 2

Οι μελέτες και οι έρευνες που περιέχονται στον φάκελο της αίτησης, βάσει των οποίων αξιολογήθηκε το 2'-FL/DFL από την Αρχή, για τις οποίες ο αιτών ισχυρίζεται ότι πληρούν τους όρους του άρθρου 26 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283, δεν χρησιμοποιούνται προς όφελος επόμενου αιτούντος για περίοδο πέντε ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού χωρίς τη συμφωνία της Glycom A/S.

Άρθρο 3

Το παράρτημα του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 4

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 26 Νοεμβρίου 2019.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 327 της 11.12.2015, σ. 1.

(2)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/2470 της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2017, για την κατάρτιση ενωσιακού καταλόγου νέων τροφίμων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα νέα τρόφιμα (ΕΕ L 351 της 30.12.2017, σ. 72).

(3)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 609/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 2013, για τα τρόφιμα τα οποία προορίζονται για βρέφη και μικρά παιδιά και για τα τρόφιμα που προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, και ως υποκατάστατα του συνόλου του διαιτολογίου για τον έλεγχο του σωματικού βάρους και για την κατάργηση της οδηγίας 92/52/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των οδηγιών της Επιτροπής 96/8/ΕΚ, 1999/21/ΕΚ, 2006/125/ΕΚ και 2006/141/ΕΚ, της οδηγίας 2009/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των κανονισμών της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 41/2009 και (ΕΚ) αριθ. 953/2009 (ΕΕ L 181 της 29.6.2013, σ. 35).

(4)  Οδηγία 2002/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 2002, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί των συμπληρωμάτων διατροφής (ΕΕ L 183 της 12.7.2002