ISSN 1977-0669

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 234

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

62ό έτος
11 Σεπτεμβρίου # 2019


Περιεχόμενα

 

II   Μη νομοθετικές πράξεις

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/1394 της Επιτροπής, της 10ης Σεπτεμβρίου 2019, για την τροποποίηση και διόρθωση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 σχετικά με ορισμένους κανόνες για την επιτήρηση για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία και την έξοδο από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης

1

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/1395 της Επιτροπής, της 10ης Σεπτεμβρίου 2019, για την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 798/2008 όσον αφορά τις καταχωρίσεις για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και το Ισραήλ και την ονομασία της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας στον κατάλογο τρίτων χωρών, εδαφών, ζωνών ή διαμερισμάτων από τα οποία επιτρέπεται να εισαχθούν και να διαμετακομιστούν μέσω της Ένωσης ορισμένα προϊόντα πουλερικών, και για την τροποποίηση του υποδείγματος κτηνιατρικού πιστοποιητικού για τα προϊόντα αυγών ( 1 )

14

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

*

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/1396 της Επιτροπής, της 10ης Σεπτεμβρίου 2019, για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2017/745 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον ορισμό ομάδων εμπειρογνωμόνων στον τομέα των ιατροτεχνολογικών προϊόντων ( 1 )

23

 

 

Διορθωτικά

 

*

Διορθωτικό στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2019/798 του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2019, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 36/2012 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Συρία ( ΕΕ L 132 της 20.5.2019 )

31

 

*

Διορθωτικό στην απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2019/806 του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2019, για την τροποποίηση της απόφασης 2013/255/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά της Συρίας ( ΕΕ L 132 της 20.5.2019 )

31

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις των οποίων οι τίτλοι έχουν τυπωθεί με λευκά στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


II Μη νομοθετικές πράξεις

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

11.9.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 234/1


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/1394 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 10ης Σεπτεμβρίου 2019

για την τροποποίηση και διόρθωση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 σχετικά με ορισμένους κανόνες για την επιτήρηση για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία και την έξοδο από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (1), και ιδίως τα άρθρα 8, 58, 100, 132, 157, 161, 184, 193, 217, 232 και 268,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010 (2) του Συμβουλίου απαιτείται από τα κράτη μέλη να συλλέγουν και να ανταλλάσσουν ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τις εισαγωγές που απαλλάσσονται από τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) δυνάμει του άρθρου 143 παράγραφος 1 στοιχείο γα) (ειδικό καθεστώς για τις εξ αποστάσεως πωλήσεις) ή του άρθρου 143 παράγραφος 1 στοιχείο δ) και του άρθρου 143 παράγραφος 2 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου (3). Επιπλέον, δυνάμει του άρθρου 47 παράγραφος 2 του κώδικα, οι τελωνειακές και άλλες αρμόδιες αρχές μπορούν, εάν κρίνεται απαραίτητο για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων και για την καταπολέμηση της απάτης, να ανταλλάσσουν τόσο μεταξύ τους όσο και με την Επιτροπή, στοιχεία που λαμβάνουν σχετικά με την είσοδο, την έξοδο, τη διαμετακόμιση, τη διακίνηση, την αποθήκευση και τον ειδικό προορισμό εμπορευμάτων.

(2)

Το ηλεκτρονικό σύστημα που εφαρμόζει η Επιτροπή προκειμένου να συμμορφώνεται με την υποχρέωση περί επιτήρησης που προβλέπεται στο άρθρο 56 παράγραφος 5 του κώδικα, το σύστημα «Surveillance» (Επιτήρηση), είναι το πλέον κατάλληλο εργαλείο για την ανταλλαγή των σχετικών με τον ΦΠΑ πληροφοριών. Είναι απαραίτητο να τροποποιηθεί το άρθρο 55 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα πρόσωπα και ο βαθμός στον οποίο αυτά μπορούν να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία που είναι αποθηκευμένα στο σύστημα «Surveillance». Πρώτον, η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση να γνωστοποιεί τα δεδομένα στο «Surveillance» σε συγκεντρωτική μορφή. Δεύτερον, ως γενικός κανόνας, οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες των τελωνειακών αρχών των κρατών μελών θα πρέπει να έχουν πρόσβαση μόνο στα μη συγκεντρωτικά στοιχεία που έχει παράσχει το εκάστοτε κράτος μέλος καθώς και στα συγκεντρωτικά στοιχεία σε επίπεδο Ένωσης. Τρίτον, κατά παρέκκλιση του γενικού κανόνα, το άρθρο 55 θα πρέπει να προβλέπει τη δυνατότητα ότι συγκεκριμένες νομοθετικές πράξεις της Ένωσης, όπως ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010, ορίζουν ότι η Επιτροπή χορηγεί σε ορισμένες αρχές των κρατών μελών πρόσβαση σε μη συγκεντρωτικά στοιχεία με συγκεκριμένο τρόπο.

(3)

Προκειμένου να είναι εφικτή η συλλογή των πληροφοριών που, βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010, απαιτείται από τα κράτη μέλη να συλλέγουν και να ανταλλάσσουν, ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2447 θα πρέπει επίσης να τροποποιηθεί ούτως ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των στοιχείων που συλλέγει το ηλεκτρονικό σύστημα. Ειδικότερα, είναι απαραίτητο τα παραρτήματα 21-01 και 21-02 του εν λόγω κανονισμού να περιλαμβάνουν τα στοιχεία τα οποία, στο παράρτημα B του εν λόγω κανονισμού, έχουν τους αύξοντες αριθμούς 3/40 και 4/4, που αφορούν τους αριθμούς αναγνώρισης πρόσθετων φορολογικών στοιχείων και τη βάση επιβάρυνσης αντίστοιχα.

(4)

Μετά την τροποποίηση του άρθρου 278 του κώδικα για την παράταση της προθεσμίας όσον αφορά τη μεταβατική χρήση μέσων πλην των τεχνικών ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδομένων που προβλέπονται στον κώδικα, (4) θα πρέπει να τροποποιηθεί η διάταξη του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 που προβλέπει έναν μεταβατικό κατάλογο στοιχείων για τους σκοπούς της επιτήρησης (παράρτημα 21-02). Η διάταξη θα πρέπει να διευκρινίζει ότι ο μεταβατικός κατάλογος στοιχείων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τους σκοπούς της επιτήρησης κατά τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία μέχρις ότου καταστούν λειτουργικά τα εθνικά συστήματα εισαγωγής, δηλαδή, βάσει του άρθρου 278 παράγραφος 2 του κώδικα, το αργότερο μέχρι τα τέλη του 2022. Αντιθέτως, ο μεταβατικός κατάλογος στοιχείων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τους σκοπούς της επιτήρησης κατά την εξαγωγή μέχρις ότου καταστούν λειτουργικά τα εθνικά συστήματα εξαγωγής, δηλαδή, βάσει του άρθρου 278 παράγραφος 3 του κώδικα, το αργότερο μέχρι τα τέλη του 2025.

(5)

Μέχρι την αναβάθμιση του συστήματος ελέγχου των εισαγωγών που αναφέρεται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2016/578 (5) της Επιτροπής, η ανάλυση κινδύνου των εμπορευμάτων που απαλλάσσονται από την υποχρέωση συνοπτικής διασάφησης εισόδου πρέπει να διενεργείται κατά τη χρονική στιγμή προσκόμισης των εν λόγω εμπορευμάτων στο τελωνείο βάσει της διασάφησης προσωρινής εναπόθεσης ή της τελωνειακής διασάφησης ή, σε περίπτωση που η τελωνειακή διασάφηση πραγματοποιείται μέσω οποιασδήποτε άλλης πράξης, βάσει των πληροφοριών που είναι διαθέσιμες κατά τη χρονική στιγμή της προσκόμισης. Το άρθρο 187 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 θα πρέπει να τροποποιηθεί κατά τρόπον ώστε να ισχύει και για τις ταχυδρομικές αποστολές και τις αποστολές με ίδια αξία έως 22 EUR, διά της συμπερίληψης των σχετικών παραπομπών στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2015/2446 της Επιτροπής (6).

(6)

Θα πρέπει να δοθεί στους οικονομικούς φορείς η δυνατότητα να παρέχουν, μέσω εντύπων ή εγγράφων άλλων από το εκτυπωμένο αντίτυπο του ημερολογίου αλιείας, πιστοποιητικό ότι τα προϊόντα και εμπορεύματα της θαλάσσιας αλιείας που μεταφορτώνονται και μεταφέρονται μέσω χώρας ή εδάφους που δεν αποτελεί μέρος του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης δεν έχουν αποτελέσει αντικείμενο εργασιών. Εντούτοις, για να καθίσταται δυνατός ο καταλογισμός των προϊόντων και εμπορευμάτων της θαλάσσιας αλιείας στα αντίστοιχα ημερολόγια αλιείας στις περιπτώσεις που το πιστοποιητικό μη διενέργειας εργασιών παρέχεται μέσω εντύπου ή εγγράφου εκτός του εκτυπωμένου αντιγράφου του ημερολογίου αλιείας, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν στο εν λόγω άλλο έντυπο ή έγγραφο αναφορά στο αντίστοιχο ημερολόγιο αλιείας. Το άρθρο 214 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(7)

Στο πλαίσιο της απλούστευσης, βάσει της οποίας μια τελωνειακή διασάφηση υποβάλλεται υπό μορφή εγγραφής στις λογιστικές καταχωρίσεις του διασαφιστή, οι τελωνειακές αρχές δύνανται να άρουν την υποχρέωση προσκόμισης των εμπορευμάτων. Προκειμένου να είναι εφικτός ο ορθός τελωνειακός έλεγχος σε ειδικές καταστάσεις, θα πρέπει να θεσπιστούν διαδικαστικοί κανόνες για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες, λόγω νέου, σοβαρού χρηματοοικονομικού κινδύνου ή άλλης ειδικής κατάστασης, το τελωνείο ελέγχου ζητά συγκεκριμένα εμπορεύματα να προσκομίζονται βάσει του άρθρου 182 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο του κώδικα. Το άρθρο 234 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(8)

Το άρθρο 302 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 προβλέπει απαλλαγή από την υποχρέωση σφράγισης των μεταφορικών μέσων ή των επιμέρους δεμάτων που περιέχουν τα εμπορεύματα, για εμπορεύματα που μεταφέρονται αεροπορικώς ή σιδηροδρομικώς, εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις. Η θαλάσσια μεταφορά είναι εξίσου ασφαλής με την αεροπορική ή τη σιδηροδρομική μεταφορά όσον αφορά τη διασφάλιση της παράδοσης των εμπορευμάτων στον τόπο προορισμού. Συνεπώς, η απαλλαγή θα πρέπει να επεκταθεί και στα εμπορεύματα που μεταφέρονται διά θαλάσσης, υπό τον όρο ότι στο ηλεκτρονικό έγγραφο μεταφοράς που χρησιμοποιείται ως τελωνειακή διασάφηση για τη θέση εμπορευμάτων υπό το καθεστώς ενωσιακής διαμετακόμισης περιλαμβάνεται αναφορά στη συνοδευτική φορτωτική.

(9)

Σε περίπτωση που η τελωνειακή αρχή κράτους μέλους που συμμετέχει σε πράξη διαμετακόμισης λάβει αποδεικτικά στοιχεία ότι τα γεγονότα από τα οποία γεννάται η τελωνειακή οφειλή συνέβησαν στο έδαφός του, η εν λόγω αρχή θα πρέπει να ζητήσει από το κράτος μέλος αναχώρησης να της μεταβιβάσει την αρμοδιότητα εκκίνησης της διαδικασίας είσπραξης. Το κράτος μέλος αναχώρησης θα πρέπει να επιβεβαιώσει εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος εάν μεταφέρει την αρμοδιότητα εκτέλεσης της είσπραξης στην τελωνειακή αρχή που υπέβαλε το σχετικό αίτημα. Ως εκ τούτου, το άρθρο 311 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 θα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να καλύπτει την ειδική περίπτωση πράξης διαμετακόμισης.

(10)

Το άρθρο 324 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 σχετικά με τις ειδικές περιπτώσεις εκκαθάρισης του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεξαγωγή και οι αντίστοιχοι κωδικοί στα παραρτήματα Α και Β θα πρέπει να τροποποιηθούν προκειμένου να αποτυπώνουν τη θέση σε ισχύ του κανονισμού (ΕΕ) 2018/581 του Συμβουλίου (7).

(11)

Σε περίπτωση εξόδου εμπορευμάτων από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, θα πρέπει να διευκρινίζεται ο προσδιορισμός του τελωνείου εξόδου για εμπορεύματα που φορτώνονται σε πλοίο ή αεροσκάφος. Επιπλέον, ορισμένες απλουστευμένες ρυθμίσεις για τον προσδιορισμό του τελωνείου εξόδου δεν θα πρέπει να εφαρμόζονται σε εμπορεύματα που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης και σε μη ενωσιακά εμπορεύματα. Το άρθρο 329 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(12)

Σε περίπτωση που, μετά την παράδοση για εξαγωγή, τα εμπορεύματα παραλαμβάνονται στο πλαίσιο ενιαίας σύμβασης μεταφοράς τους εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης, θα πρέπει να διευκρινίζονται οι κανόνες διασφάλισης της τελωνειακής επιτήρησης μέχρι τη φυσική έξοδο των εν λόγω εμπορευμάτων. Το άρθρο 332 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(13)

Οι διαδικαστικοί κανόνες που θεσπίζονται στο άρθρο 333 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 αναφορικά με την επιτήρηση των εμπορευμάτων που παραδίδονται για έξοδο θα πρέπει να διευκρινιστούν με σκοπό την αντιμετώπιση καταστάσεων κατά τις οποίες τα εμπορεύματα εγκαταλείπουν το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης με τρόπο διαφορετικό από τον αρχικώς προβλεπόμενο, καθώς και προκειμένου να καλύπτεται η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των τελωνειακών αρχών κατά το χρονικό διάστημα μέχρι την εγκατάσταση του ΕΚΤ - Αυτοματοποιημένου Συστήματος Εξαγωγών (ΑΣΕ) που αναφέρεται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2016/578.

(14)

Οι διαδικαστικοί κανόνες που θεσπίζονται στο άρθρο 340 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 αναφορικά με την έξοδο εμπορευμάτων θα πρέπει να διευκρινιστούν με σκοπό την αντιμετώπιση καταστάσεων κατά τις οποίες τα εμπορεύματα διασαφίζονται για εξαγωγή αλλά τελικώς δεν εγκαταλείπουν το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης.

(15)

Μετά την κοινοποίηση, εκ μέρους της Βόρειας Μακεδονίας, προς τα Ηνωμένα Έθνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση της έναρξης ισχύος της συμφωνίας των Πρεσπών από τις 15 Φεβρουαρίου 2019, η παλαιότερη ονομασία της χώρας «πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας» έχει αλλάξει σε «Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας». Η εν λόγω χώρα θα πρέπει να αναφέρεται στα παραρτήματα του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 με τη συγκεκριμένη ονομασία, ή, ανάλογα με την περίπτωση, με τη συντομευμένη μορφή της, «Βόρεια Μακεδονία».

(16)

Προκειμένου να διευκολυνθεί η χρήση των μορφότυπων και των κωδικών ορισμένων απαιτήσεων περί δεδομένων στο πλαίσιο διασαφήσεων και γνωστοποιήσεων στα διάφορα ηλεκτρονικά συστήματα, θα πρέπει να τροποποιηθεί το παράρτημα Β.

(17)

Είναι απαραίτητο να διορθωθεί ένα σφάλμα διατύπωσης στο παράρτημα 33-07 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 σε σχέση με μια αναφορά στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2015/2446.

(18)

Συνεπώς, ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2447 θα πρέπει να τροποποιηθεί και να διορθωθεί αναλόγως.

(19)

Οι τροποποιήσεις των παραρτημάτων 21-01 και 21-02 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 που θεσπίζονται στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2020, διότι αυτή είναι η ημερομηνία από την οποία τα κράτη μέλη πρέπει να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις ανταλλαγής πληροφοριών που επιβάλλει ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010.

(20)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Τελωνειακού Κώδικα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τροποποιήσεις του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2447 τροποποιείται ως εξής:

(1)

Το άρθρο 55 τροποποιείται ως εξής:

α)

η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.   Η Επιτροπή γνωστοποιεί μόνο τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και τα οποία παρέχονται από τις τελωνειακές αρχές σε συγκεντρωτική μορφή.»·

β)

παρεμβάλλονται οι ακόλουθες παράγραφοι:

«3α.   Η Επιτροπή παρέχει στους εξουσιοδοτημένους χρήστες βάσει του άρθρου 56 παράγραφος 2 πρόσβαση στα μη συγκεντρωτικά στοιχεία τα οποία παρέχουν οι τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους που ζήτησαν την εν λόγω πρόσβαση καθώς και στα συγκεντρωτικά στοιχεία σε επίπεδο Ένωσης.

3β.   Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 3α, η Επιτροπή παρέχει πρόσβαση στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών στα μη συγκεντρωτικά στοιχεία, σε περίπτωση που νομοθετική πράξη της Ένωσης προβλέπει την εν λόγω πρόσβαση.»·

γ)

η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«6.   Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, έως την ημερομηνία έναρξης της αναβάθμισης των εθνικών συστημάτων εισαγωγής που αναφέρεται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2016/578, ο κατάλογος των στοιχείων που ενδέχεται να απαιτούνται από την Επιτροπή για τους σκοπούς της επιτήρησης κατά τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία προβλέπεται στο παράρτημα 21-02.

Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, έως την ημερομηνία έναρξης της αναβάθμισης των εθνικών συστημάτων εξαγωγής που αναφέρεται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2016/578, ο κατάλογος των στοιχείων που ενδέχεται να απαιτούνται από την Επιτροπή για τους σκοπούς της επιτήρησης κατά την εξαγωγή προβλέπεται στο παράρτημα 21-02.».

(2)

Στο άρθρο 187, η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«5.   Εάν εμπορεύματα για τα οποία έχει χορηγηθεί απαλλαγή από την υποχρέωση υποβολής συνοπτικής διασάφησης εισόδου, σύμφωνα με το άρθρο 104 παράγραφος 1 στοιχεία γ) έως ια), ιγ) και ιδ) και παράγραφοι 2, 3 και 4 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446 της Επιτροπής, εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, η ανάλυση κινδύνων διενεργείται κατά την προσκόμιση των εμπορευμάτων, με βάση, όπου είναι διαθέσιμη, τη διασάφηση προσωρινής εναπόθεσης ή την τελωνειακή διασάφηση που καλύπτει τα εν λόγω εμπορεύματα.».

(3)

Στο άρθρο 214 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«3.   Η πιστοποίηση που απαιτείται σύμφωνα με την παράγραφο 1 μπορεί να παρέχεται μέσω οποιωνδήποτε συναφών εντύπων ή εγγράφων άλλων από το εκτυπωμένο αντίγραφο του ημερολογίου αλιείας, περιλαμβανομένης αναφοράς στο εν λόγω ημερολόγιο αλιείας.».

(4)

Στο άρθρο 234 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«3.   Σε περίπτωση που το τελωνείο επιτήρησης έχει ζητήσει, σύμφωνα με το άρθρο 182 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο του κώδικα, την προσκόμιση των εμπορευμάτων στο τελωνείο διότι οι τελωνειακές αρχές έχουν εντοπίσει νέο, σοβαρό χρηματοοικονομικό κίνδυνο ή άλλη ειδική κατάσταση σε σχέση με άδεια υποβολής τελωνειακής διασάφησης με τη μορφή εγγραφής στις λογιστικές καταχωρίσεις του διασαφιστή με απαλλαγή από την υποχρέωση προσκόμισης των εμπορευμάτων, το τελωνείο επιτήρησης αναφέρει στον κάτοχο της εν λόγω άδειας:

α)

το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα κατά το οποίο πρέπει να προσκομιστούν στο τελωνείο τα εμπορεύματα που εμπίπτουν στις εν λόγω περιπτώσεις,

β)

την υποχρέωση καταχώρισης της ημερομηνίας γνωστοποίησης της προσκόμισης στις λογιστικές καταχωρίσεις, και

γ)

την υποχρέωση συμμόρφωσης με την παράγραφο 1 στοιχεία β) έως ε) και ζ).

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η παράδοση των εμπορευμάτων πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 194 του κώδικα.».

(5)

Στο άρθρο 302 παράγραφος 2, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:

«γ)

τα εμπορεύματα μεταφέρονται διά θαλάσσης και στο ηλεκτρονικό έγγραφο μεταφοράς που χρησιμοποιείται ως τελωνειακή διασάφηση για τη θέση των εμπορευμάτων υπό το καθεστώς ενωσιακής διαμετακόμισης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 233 παράγραφος 4 στοιχείο ε) του κώδικα, περιλαμβάνεται αναφορά στη συνοδευτική φορτωτική.».

(6)

Στο άρθρο 311, προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι:

«3.   Εάν η τελωνειακή αρχή κράτους μέλους που συμμετέχει σε πράξη διαμετακόμισης λάβει αποδεικτικά στοιχεία, πριν από την παρέλευση της προθεσμίας που αναφέρεται στο άρθρο 77 στοιχείο α) του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446, ότι τα γεγονότα από τα οποία γεννάται η τελωνειακή οφειλή συνέβησαν στο έδαφος του εν λόγω κράτους μέλους, η εν λόγω αρχή αποστέλλει προς την τελωνειακή αρχή του κράτους μέλους αναχώρησης αμέσως και σε κάθε περίπτωση εντός της συγκεκριμένης προθεσμίας δεόντως αιτιολογημένο αίτημα μεταβίβασης της αρμοδιότητας εκκίνησης της διαδικασίας είσπραξης στην τελωνειακή αρχή που υποβάλλει το αίτημα.

4.   Η τελωνειακή αρχή του κράτους μέλους αναχώρησης βεβαιώνει την παραλαβή του αιτήματος που υποβάλλεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 και ενημερώνει την τελωνειακή αρχή που υπέβαλε το αίτημα, εντός 28 ημερών από την ημερομηνία αποστολής του αιτήματος, εάν συμφωνεί με την ικανοποίηση του αιτήματος και τη μεταβίβαση της αρμοδιότητας εκκίνησης της διαδικασίας είσπραξης στην αρχή που υπέβαλε το αίτημα.».

(7)

Στο άρθρο 324 παράγραφος 1, το στοιχείο ε) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ε)

παράδοση κύριων μεταποιημένων προϊόντων για τα οποία ο erga omnes εφαρμοζόμενος εισαγωγικός δασμός είναι “ατελώς” ή για τα οποία έχει εκδοθεί πιστοποιητικό εγκεκριμένης διάθεσης “Έντυπο 1 του EASA” ή ισοδύναμο πιστοποιητικό, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/581 του Συμβουλίου (*1)·

(*1)  Κανονισμός (ΕΕ) 2018/581 του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2018, σχετικά με την προσωρινή αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου για ορισμένα αγαθά που μπορούν να ενσωματωθούν ή να χρησιμοποιηθούν σε αεροσκάφη και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1147/2002 (ΕΕ L 98 της 18.4.2018, σ. 1).»."

(8)

Το άρθρο 329 τροποποιείται ως εξής:

α)

οι παράγραφοι 3 και 4 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.   Όταν τα εμπορεύματα φορτώνονται εντός θαλάσσιου λιμένα σε πλοίο το οποίο δεν εξυπηρετεί τακτική γραμμή θαλάσσιων μεταφορών όπως αναφέρεται στο άρθρο 120 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446 για μεταφορά σε προορισμό εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης, το τελωνείο εξόδου είναι το τελωνείο που είναι αρμόδιο για τον τόπο όπου τα εμπορεύματα φορτώνονται στο εν λόγω πλοίο.

4.   Σε περίπτωση που η παράγραφος 3 δεν εφαρμόζεται και τα εμπορεύματα φορτώνονται σε πλοίο ή αεροσκάφος, χωρίς επακόλουθη μεταφόρτωση, για μεταφορά σε προορισμό εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης διά θαλάσσης ή αεροπορικώς, το τελωνείο εξόδου είναι το τελωνείο που είναι αρμόδιο για τον τόπο φόρτωσης των εμπορευμάτων στο εν λόγω πλοίο ή αεροσκάφος.»·

β)

παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:

«7α.   Το αργότερο από την ημερομηνία εγκατάστασης του Αυτοματοποιημένου Συστήματος Εξαγωγών (ΑΣΕ) που αναφέρεται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2016/578, οι παράγραφοι 6 και 7 δεν εφαρμόζονται σε περιπτώσεις εξαγωγής ενωσιακών προϊόντων που εμπίπτουν σε κατηγορία που προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 της οδηγίας 2008/118/ΕΚ.

Το αργότερο από την ημερομηνία εγκατάστασης του Αυτοματοποιημένου Συστήματος Εξαγωγών (ΑΣΕ) που αναφέρεται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2016/578, η παράγραφος 7 δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις επανεξαγωγής μη ενωσιακών εμπορευμάτων.».

(9)

Στο άρθρο 332 παράγραφος 5, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Η υποχρέωση που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο δεν ισχύει εφόσον οι πληροφορίες αυτές είναι στη διάθεση των τελωνειακών αρχών μέσω των υφιστάμενων εμπορικών, λιμενικών ή μεταφορικών πληροφοριακών συστημάτων, ή στην περίπτωση που καλύπτεται από το άρθρο 329 παράγραφος 7.».

(10)

Το άρθρο 333 τροποποιείται ως εξής:

α)

οι παράγραφοι 4 και 5 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«4.   Εάν εμπορεύματα που καλύπτονται από μία διασάφηση εξαγωγής ή επανεξαγωγής διακινούνται προς τελωνείο εξόδου και στη συνέχεια εγκαταλείπουν το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης ως περισσότερες της μιας αποστολές λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων, το τελωνείο εξόδου ενημερώνει το τελωνείο εξαγωγής σχετικά με την έξοδο των εμπορευμάτων μόνον όταν το σύνολο των εμπορευμάτων έχει εγκαταλείψει το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης.

5.   Σε απρόβλεπτες περιστάσεις, όπου εμπορεύματα που καλύπτονται από μία διασάφηση εξαγωγής ή επανεξαγωγής διακινούνται προς τελωνείο εξόδου και στη συνέχεια εγκαταλείπουν το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης μέσω περισσοτέρων του ενός τελωνείων εξόδου, οποιοδήποτε από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 267 παράγραφος 2 του κώδικα δύναται να ζητήσει από το τελωνείο εξόδου στο οποίο προσκομίστηκαν αρχικά τα εμπορεύματα να ενημερώσει το/τα άλλο/-α τελωνείο/-α εξόδου από το/τα οποίο/-α μέρος των εμπορευμάτων θα εξέλθει από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης. Κάθε τελωνείο εξόδου επιτηρεί τη φυσική έξοδο των εμπορευμάτων που εξέρχονται από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης από το εν λόγω τελωνείο. Το/τα επόμενο/-α τελωνείο/-α εξόδου ενημερώνει/-ουν το πρώτο τελωνείο εξόδου σχετικά με τα εν λόγω εμπορεύματα που εξήλθαν από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης από τα εν λόγω τελωνεία. Το πρώτο τελωνείο εξόδου και το/τα επόμενο/-α τελωνείο/-α εξόδου ανταλλάσσουν τις εν λόγω πληροφορίες κατόπιν μεταξύ τους συμφωνίας, και εκτός του Αυτοματοποιημένου Συστήματος Εξαγωγών που αναφέρεται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2016/578. Το πρώτο τελωνείο εξόδου ενημερώνει το τελωνείο εξαγωγής όταν το σύνολο των εμπορευμάτων έχει εγκαταλείψει το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης.»·

β)

η παράγραφος 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«7.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο στοιχεία β) και γ) του παρόντος άρθρου, έως τις ημερομηνίες εγκατάστασης του Αυτοματοποιημένου Συστήματος Εξαγωγών που αναφέρεται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2016/578, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 329 παράγραφοι 5 και 6 του παρόντος κανονισμού, η προθεσμία εντός της οποίας το τελωνείο εξόδου ενημερώνει το τελωνείο εξαγωγής για την έξοδο των εμπορευμάτων είναι η πρώτη εργάσιμη ημέρα που έπεται της ημέρας κατά την οποία τα εμπορεύματα υπάγονται στο καθεστώς διαμετακόμισης ή εγκαταλείπουν το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης ή εκκαθαρίζεται το καθεστώς διαμετακόμισης.»·

γ)

οι παράγραφοι 8 και 9 απαλείφονται.

(11)

Το άρθρο 340 τροποποιείται ως εξής:

α)

η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.   Όταν, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 329 παράγραφοι 5, 6 και 7, τροποποίηση της σύμβασης μεταφοράς έχει ως αποτέλεσμα τον τερματισμό εντός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης μιας μεταφοράς η οποία έπρεπε να έχει τερματιστεί εκτός αυτού, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις ή αρχές ενημερώνουν το τελωνείο εξόδου σχετικά με την εν λόγω τροποποίηση και μπορούν να προβούν στην εκτέλεση της τροποποιημένης σύμβασης μόνο κατόπιν προηγούμενης συμφωνίας με το εν λόγω τελωνείο.»·

β)

παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:

«3α.   Το αργότερο από την ημερομηνία εγκατάστασης του Αυτοματοποιημένου Συστήματος Εξαγωγών (ΑΣΕ) που αναφέρεται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2016/578, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3, το τελωνείο εξόδου ενημερώνει το τελωνείο εξαγωγής ότι τα εμπορεύματα δεν έχουν εξέλθει από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης·».

(12)

Το παράρτημα Α τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα I του παρόντος κανονισμού.

(13)

Το παράρτημα Β τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα II του παρόντος κανονισμού.

(14)

Στο παράρτημα 21-01, μετά τη σειρά για το στοιχείο υπό αύξοντα αριθμό 3/39, παρεμβάλλεται η ακόλουθη σειρά:

«3/40

Αριθμός αναγνώρισης πρόσθετων φορολογικών στοιχείων

Όμοιος με το στοιχείο υπό αύξοντα αριθμό 3/40»

(15)

Στο παράρτημα 21-02, μετά τη σειρά για το στοιχείο υπό αύξοντα αριθμό 1/10, παρεμβάλλονται οι ακόλουθες σειρές:

«3/40

Αριθμός αναγνώρισης πρόσθετων φορολογικών στοιχείων

Όμοιος με το στοιχείο υπό αύξοντα αριθμό 3/40

44 – an ..40

4/4

Υπολογισμός των επιβαρύνσεων - Βάση της επιβάρυνσης (*2)

Όμοιος με το στοιχείο υπό αύξοντα αριθμό 4/4

47 – an ..6 + n ..16,6

(16)

Στο παράρτημα 23-01, στην πρώτη στήλη του πίνακα, η σειρά Ζώνη ΙΣΤ τροποποιείται ως εξής:

α)

η φράση «, πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας» απαλείφεται·

β)

μεταξύ των λέξεων «Μαυροβούνιο» και «Νορβηγία» παρεμβάλλονται οι λέξεις «, Βόρεια Μακεδονία».

(17)

Στο παράρτημα 32-01 σημείο 1, η φράση «της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας» αντικαθίσταται από τη φράση «της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας».

(18)

Στο παράρτημα 32-02 σημείο 1, η φράση «της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας» αντικαθίσταται από τη φράση «της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας».

(19)

Στο παράρτημα 32-03 σημείο 1, η φράση «της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας» αντικαθίσταται από τη φράση «της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας».

(20)

Στο παράρτημα 72-04, το μέρος II τροποποιείται ως εξής:

α)

στο κεφάλαιο VI θέση 7, η φράση «πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας» αντικαθίσταται από τη φράση «Βόρεια Μακεδονία»,

β)

στο κεφάλαιο VIΙ θέση 6, η φράση «πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας» αντικαθίσταται από τη φράση «Βόρεια Μακεδονία».

Άρθρο 2

Διορθώσεις στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2015/2447

Στο παράρτημα 33-07 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447, στη θέση 2, η φράση «[κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/ΧΧΧ]» αντικαθίσταται από τη φράση «[κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446]».

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το άρθρο 1 σημεία 14 και 15 εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2020.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 10ης Σεπτεμβρίου 2019.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 269 της 10ης Οκτωβρίου 2013, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010 του Συμβουλίου, της 7ης Οκτωβρίου 2010, για τη διοικητική συνεργασία και την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΕΕ L 268 της 12.10.2010, σ. 1).

(3)  Οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΕΕ L 347 της 11.12.2006, σ. 1).

(4)  Κανονισμός (ΕΕ) 2019/632 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2019, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 για την παράταση της μεταβατικής χρήσης μέσων άλλων από τις ηλεκτρονικές τεχνικές επεξεργασίας δεδομένων που προβλέπονται στον ενωσιακό τελωνειακό κώδικα (ΕΕ L 111 της 25.4.2019, σ. 54).

(5)  Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2016/578 της Επιτροπής, της 11ης Απριλίου 2016, για την εκπόνηση του προγράμματος εργασιών σχετικά με την ανάπτυξη και εγκατάσταση των ηλεκτρονικών συστημάτων που προβλέπεται στον ενωσιακό τελωνειακό κώδικα (ΕΕ L 99 της 15.4.2016, σ. 6).

(6)  Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/2446 της Επιτροπής, της 28ης Ιουλίου 2015, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά λεπτομερείς κανόνες σχετικούς με ορισμένες από τις διατάξεις του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 343 της 29.12.2015, σ. 1).

(7)  Κανονισμός (ΕΕ) 2018/581 του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2018, σχετικά με την προσωρινή αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου για ορισμένα αγαθά που μπορούν να ενσωματωθούν ή να χρησιμοποιηθούν σε αεροσκάφη και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1147/2002 (ΕΕ L 98 της 18.4.2018, σ. 1).

(*2)  Όταν ο ενωσιακός κωδικός που έχει καταχωριστεί για (Υπολογισμός των επιβαρύνσεων – Είδος επιβάρυνσης) είναι B00.».


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Το παράρτημα Α του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 τροποποιείται ως εξής:

(1)

Στον τίτλο I, ο πίνακας «Μορφότυποι των κοινών απαιτήσεων περί δεδομένων για αιτήσεις και αποφάσεις» τροποποιείται ως εξής:·

α)

στη σειρά Τίτλος IV, Αύξων αριθμός στοιχείου IV/6, στη στήλη «Όνομα στοιχείου», το κείμενο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Απλουστεύσεις και διευκολύνσεις που έχουν ήδη χορηγηθεί, πιστοποιητικά ασφάλειας και προστασίας που έχουν εκδοθεί βάσει διεθνών συμβάσεων, ενός διεθνούς προτύπου του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης ή ενός ευρωπαϊκού προτύπου Ευρωπαϊκού Οργανισμού Τυποποίησης ή πιστοποιητικά με τα οποία χορηγείται ιδιότητα ισοδύναμη προς την ιδιότητα AEO που εκδίδονται σε τρίτες χώρες και αναγνωρίζονται σε συμφωνία»·

β)

στη σειρά Τίτλος XIV, Αύξων αριθμός στοιχείου XIV/4, στη στήλη «Όνομα στοιχείου», το κείμενο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Προθεσμία για την υποβολή της συμπληρωματικής διασάφησης»

(2)

Στον τίτλο II, στην επικεφαλίδα «ΚΩΔΙΚΟΙ», στο στοιχείο «6/2. Οικονομικοί όροι», στη σειρά του κωδικού 14, το κείμενο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«μεταποίηση σε προϊόντα που πρόκειται να ενσωματωθούν ή να χρησιμοποιηθούν σε αεροσκάφη για τα οποία έχει εκδοθεί πιστοποιητικό εγκεκριμένης διάθεσης “Έντυπο 1 του EASA” ή ισοδύναμο πιστοποιητικό,».


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Το παράρτημα Β του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 τροποποιείται ως εξής:

(1)

Στον τίτλο I, ο πίνακας «Μορφότυποι και πληθάριθμος των κοινών απαιτήσεων περί δεδομένων για διασαφήσεις και γνωστοποιήσεις» τροποποιείται ως εξής:

α)

η σειρά 2/1 «Απλουστευμένη διασάφηση/Προηγούμενα έγγραφα» τροποποιείται ως εξής:

(1)

στη στήλη «Μορφότυπος στοιχείου (Είδος/μήκος)», το κείμενο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Τύπος προηγούμενου εγγράφου: an..3 +

Αριθμός αναφοράς προηγούμενου εγγράφου: an..35 +

Κωδικός αναγνώρισης είδους εμπορευμάτων: n..5 +

Είδος συσκευασίας: an..2

Αριθμός δεμάτων: n..8

Μονάδα μέτρησης και προσδιοριστικό, εφόσον συντρέχει περίπτωση: an..4 +

Ποσότητα: n..16,6»·

(2)

στη στήλη «Σημειώσεις» προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

«Χρησιμοποιούνται οι μονάδες μέτρησης και τα προσδιοριστικά που ορίζονται στο TARIC. Στην περίπτωση αυτή, ο μορφότυπος των μονάδων μέτρησης και των προσδιοριστικών είναι an..4, αλλά δεν έχουν ποτέ μορφότυπο n..4, ο οποίος προορίζεται για εθνικές μονάδες μέτρησης και προσδιοριστικά.

Εάν στο TARIC δεν υπάρχουν τέτοιες μονάδες μέτρησης και προσδιοριστικά, είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται εθνικές μονάδες μέτρησης και προσδιοριστικά. Ο μορφότυπός τους είναι n..4.»·

β)

στη σειρά 2/2 «Ειδική μνεία», στη στήλη «Πληθάριθμος σε επίπεδο τίτλου», προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

«99x»·

γ)

η σειρά 2/3 «Προσκομιζόμενα έγγραφα, πιστοποιητικά και άδειες, λοιπά δικαιολογητικά» τροποποιείται ως εξής:

(1)

στη στήλη «Μορφότυπος στοιχείου (Είδος/μήκος)», το κείμενο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Τύπος εγγράφου (ενωσιακοί κωδικοί): a1+ an3 + (εφόσον συντρέχει περίπτωση)

Αναγνωριστικό εγγράφου: an..35

Ή

Τύπος εγγράφου (εθνικοί κωδικοί): n1+an3 + (εφόσον συντρέχει περίπτωση)

Αναγνωριστικό εγγράφου: an..35

+ (εφόσον συντρέχει περίπτωση) Όνομα εκδίδουσας αρχής: an..70 +

Ημερομηνία ισχύος: n8 (εεεεμμηη) +

Μονάδα μέτρησης και προσδιοριστικό, εφόσον συντρέχει περίπτωση: an..4 +

Ποσότητα: n..16,6 +

Κωδικός νομίσματος: a3 +

Ποσό: n..16,2»·

(2)

στη στήλη «Σημειώσεις» προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

«Χρησιμοποιούνται οι μονάδες μέτρησης και τα προσδιοριστικά που ορίζονται στο TARIC. Στην περίπτωση αυτή, ο μορφότυπος των μονάδων μέτρησης και των προσδιοριστικών είναι an..4, αλλά δεν έχουν ποτέ μορφότυπο n..4, ο οποίος προορίζεται για εθνικές μονάδες μέτρησης και προσδιοριστικά.

Εάν στο TARIC δεν υπάρχουν τέτοιες μονάδες μέτρησης και προσδιοριστικά, είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται εθνικές μονάδες μέτρησης και προσδιοριστικά. Ο μορφότυπός τους είναι n..4.

Για το νόμισμα χρησιμοποιούνται οι κωδικοί νομισμάτων ISO-alpha-3 (ISO 4217).»·

(3)

στη στήλη «Πληθάριθμος σε επίπεδο τίτλου», το κείμενο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«99x»·

δ)

μεταξύ των σειρών 3/44 και 4/1 παρεμβάλλονται οι ακόλουθες σειρές:

«3/45

Αριθ. αναγνώρισης του προσώπου που παρέχει την εγγύηση

an..17

N

1x

 

Ο αριθμός EORI έχει τη δομή που ορίζεται στον τίτλο II για το στοιχείο 3/2 Αριθμός αναγνώρισης εξαγωγέα.

3/46

Αριθ. αναγνώρισης του προσώπου που καταβάλλει τον δασμό

an..17

N

1x

 

Ο αριθμός EORI έχει τη δομή που ορίζεται στον τίτλο II για το στοιχείο 3/2 Αριθμός αναγνώρισης εξαγωγέα.»·

ε)

στη σειρά 4/18, στη στήλη Όνομα στοιχείου, οι λέξεις «Ταχυδρομική αξία» αντικαθίστανται από τη λέξη «Αξία»·

στ)

στη σειρά 4/19, στη στήλη Όνομα στοιχείου, οι λέξεις «Ταχυδρομικά τέλη» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Έξοδα μεταφοράς στον τελικό προορισμό»·

ζ)

μεταξύ των σειρών 5/30 και 6/1 παρεμβάλλεται η ακόλουθη σειρά:

«5/31

Ημερομηνία αποδοχής

n8 (εεεεμμηη)

N

1x

1x»·

 

η)

η σειρά 6/19 «Είδος εμπορευμάτων» τροποποιείται ως εξής:

(1)

στη στήλη «Μορφότυπος στοιχείου (Είδος/μήκος)», το κείμενο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«an..3»·

(2)

στη στήλη «Σημειώσεις», το κείμενο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Χρησιμοποιείται ο κατάλογος κωδικών 130 της ΠΤΕ (Παγκόσμια Ταχυδρομική Ένωση)»·

θ)

στη σειρά 7/13, στη στήλη «Όνομα στοιχείου», το κείμενο αντικαθίσταται από το κείμενο «Κωδικός τύπου προμηθευτή εμπορευματοκιβωτίου»·

ι)

η σειρά 8/7 απαλείφεται.

(2)

Στον Τίτλο ΙΙ, το τμήμα «2. ΚΩΔΙΚΟΙ» τροποποιείται ως εξής:

α)

το στοιχείο «1/3. Είδος διασάφησης διαμετακόμισης/αποδεικτικού του τελωνειακού χαρακτήρα» τροποποιείται ως εξής:

(1)

στην ενότητα «Κωδικοί που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο διαμετακόμισης», προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

«TIR

Εμπορεύματα που διακινούνται στο πλαίσιο πράξης μεταφοράς με δελτίο TIR»·

(2)

στην ενότητα «Κωδικοί που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο τελωνειακού δηλωτικού εμπορευμάτων», απαλείφεται το ακόλουθο κείμενο:

«N

Όλα τα εμπορεύματα που δεν υπάγονται στις περιπτώσεις που περιγράφονται ανωτέρω υπό τους κωδικούς T2L και T2LF»·

β)

το στοιχείο «1/10. Καθεστώς», ενότητα «Κατάλογος των καθεστώτων για κωδικοποίηση», τροποποιείται ως εξής:

(1)

η περιγραφή του κωδικού «01» αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων με ταυτόχρονη επαναποστολή, στο πλαίσιο συναλλαγών μεταξύ τμημάτων του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης όπου εφαρμόζονται οι διατάξεις της οδηγίας 2006/112/ΕΚ ή της οδηγίας 2008/118/ΕΚ και τμημάτων του εν λόγω εδάφους όπου δεν εφαρμόζονται αυτές οι διατάξεις, ή στο πλαίσιο συναλλαγών μεταξύ τμημάτων του εν λόγω εδάφους όπου δεν εφαρμόζονται οι εν λόγω διατάξεις.

Παράδειγμα: Μη ενωσιακά εμπορεύματα που φθάνουν από τρίτη χώρα, τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία στη Γαλλία και συνεχίζουν με προορισμό τις νήσους της Μάγχης.»·

(2)

το «Παράδειγμα» του κωδικού «10. Οριστική εξαγωγή» αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Εξαγωγή ενωσιακών εμπορευμάτων προς τρίτη χώρα, αλλά και αποστολή ενωσιακών εμπορευμάτων προς τμήματα του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης όπου δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της οδηγίας 2006/112/ΕΚ ή της οδηγίας 2008/118/ΕΚ.»·

μεταξύ των σειρών H6 και I1 παρεμβάλλεται η ακόλουθη σειρά:

«H7

Τελωνειακή διασάφηση για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία όσον αφορά αποστολή υπαγόμενη σε απαλλαγή από τον εισαγωγικό δασμό σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 1 ή το άρθρο 25 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1186/2009.

4 000 »·

γ)

στο στοιχείο «1/11. Πρόσθετο καθεστώς», στην ενότητα «Τελειοποίηση προς επανεξαγωγή (άρθρο 256 του κώδικα)», προστίθεται η ακόλουθη σειρά:

«Καταστροφή εμπορευμάτων υπό καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή

A10 »·

δ)

στο στοιχείο «1/11. Πρόσθετο καθεστώς», η ενότητα «Ατέλεια [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1186/2009 του Συμβουλίου (1)]» τροποποιείται ως εξής:

(1)

στη σειρά που αντιστοιχεί στον κωδικό C01, το κείμενο στην πρώτη στήλη αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Προσωπικά είδη που εισάγονται από φυσικά πρόσωπα τα οποία μεταφέρουν τη συνήθη κατοικία τους στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης»·

(2)

στη σειρά που αντιστοιχεί στον κωδικό C43, το κείμενο στην πρώτη στήλη αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Προσωπικά είδη που διασαφίζονται για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία από φυσικό πρόσωπο το οποίο σκοπεύει να μεταφέρει τη συνήθη κατοικία του στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης (ατέλεια υποκείμενη σε ανάληψη υποχρέωσης)»·

(3)

στη σειρά που αντιστοιχεί στον κωδικό C60, το κείμενο στην πρώτη στήλη αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Προικώα είδη και λοιπά κινητά που εισάγονται επ' ευκαιρία γάμου και διασαφίζονται για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία το νωρίτερο δύο μήνες πριν από τον γάμο (ατέλεια εξαρτώμενη από την παροχή κατάλληλης εγγύησης)»·

(4)

στη σειρά που αντιστοιχεί στον κωδικό C61, το κείμενο στην πρώτη στήλη αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Συνήθη γαμήλια δώρα που διασαφίζονται για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία το νωρίτερο δύο μήνες πριν από τον γάμο (ατέλεια εξαρτώμενη από την παροχή κατάλληλης εγγύησης)»·

(5)

στη σειρά που αντιστοιχεί στον κωδικό C40, το κείμενο στην πρώτη στήλη αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Υλικά που προορίζονται για την ανέγερση, τη συντήρηση ή τη διακόσμηση μνημείων ή νεκροταφείων θυμάτων πολέμου»·

ε)

στο στοιχείο «1/11. Πρόσθετο καθεστώς», η ενότητα «Προσωρινή εισαγωγή», τροποποιείται ως εξής:

(1)

στη σειρά που αντιστοιχεί στον κωδικό D01, το κείμενο στην πρώτη στήλη αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Παλέτες (περιλαμβανομένων των ανταλλακτικών, των εξαρτημάτων και του εξοπλισμού των παλετών)»·

(2)

στη σειρά που αντιστοιχεί στον κωδικό D02, το κείμενο στην πρώτη στήλη αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Εμπορευματοκιβώτια (περιλαμβανομένων των ανταλλακτικών, των εξαρτημάτων και του εξοπλισμού των εμπορευματοκιβωτίων)»·

(3)

στη σειρά που αντιστοιχεί στον κωδικό D19, το κείμενο στην πρώτη στήλη αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Εμπορεύματα που υπόκεινται σε ικανοποιητικές δοκιμές αποδοχής οι οποίες προβλέπονται σε σύμβαση πώλησης»·

(4)

στη σειρά που αντιστοιχεί στον κωδικό D26, το κείμενο στην πρώτη στήλη αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Εμπορεύματα άλλα από αυτά που έχουν κατασκευαστεί πρόσφατα τα οποία εισάγονται για να πωληθούν σε πλειστηριασμό»·

(5)

στη σειρά που αντιστοιχεί στον κωδικό D51, το κείμενο στην πρώτη στήλη αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Προσωρινή εισαγωγή με μερική απαλλαγή από τον εισαγωγικό δασμό»·

στ)

στο στοιχείο «1/11. Πρόσθετο καθεστώς», το τμήμα «Εισαγωγή» της ενότητας «Διάφορα» τροποποιείται ως εξής:

(1)

στη σειρά που αντιστοιχεί στον κωδικό F03, οι λέξεις «άρθρο 158 παράγραφος 2» αντικαθίστανται από τις λέξεις «άρθρο 158 παράγραφος 3»·

(2)

οι σειρές που αντιστοιχούν στους κωδικούς F31 έως F34 απαλείφονται·

(3)

μετά τη σειρά που αντιστοιχεί στον κωδικό F47 προστίθενται οι ακόλουθες σειρές:

«Εισαγωγή στο πλαίσιο του ειδικού καθεστώτος για τις εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών που εισάγονται από τρίτες χώρες και εδάφη που καθορίζονται στον τίτλο XII κεφάλαιο 6 τμήμα 4 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ.

F48

Εισαγωγή στο πλαίσιο του ειδικού καθεστώτος για τη δήλωση και την καταβολή ΦΠΑ κατά την εισαγωγή που καθορίζεται στον τίτλο XII κεφάλαιο 7 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ.

F49 »·

ζ)

το στοιχείο «2/2. Ειδική μνεία», στην ενότητα «Ειδικές μνείες — Κωδικός XXXXX» τροποποιείται ως εξής:

(1)

στον πίνακα υπό τον τίτλο «Γενική κατηγορία — Κωδικός 0xxxx», η σειρά που αντιστοιχεί στον κωδικό 00500 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Τίτλος II του παραρτήματος Β του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446

Ίδιος διασαφιστής και εισαγωγέας

“Εισαγωγέας”

00500 »·

(2)

στον πίνακα υπό τον τίτλο «Γενική κατηγορία — Κωδικός 0xxxx», προστίθενται οι ακόλουθες σειρές:

«Άρθρο 176 παράγραφος 1 στοιχείο γ) και άρθρο 241 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446

Εκκαθάριση της τελειοποίησης προς επανεξαγωγή

“ΕΤ” και σχετικός αριθμός άδειας ή αριθμός INF»

00700

Άρθρο 241 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446

Εκκαθάριση της τελειοποίησης προς επανεξαγωγή (ειδικά μέτρα εμπορικής πολιτικής)

“ΕΤ ΜΕΠ”

00800

Άρθρο 238 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446

Εκκαθάριση προσωρινής εισαγωγής

“ΠΕ” και σχετικός αριθμός άδειας

00900 »·

(3)

στον πίνακα υπό τον τίτλο «Κατά την εισαγωγή: Κωδικός 1xxxx», οι σειρές που αντιστοιχούν στους κωδικούς 10200, 10300 και 10500 απαλείφονται·

(4)

οι σειρές που αντιστοιχούν στους κωδικούς 20100 και 20200 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 18 του “κοινού καθεστώτος διαμετακόμισης” (*)

Εξαγωγή από μία χώρα κοινής διαμετακόμισης που υπόκειται σε περιορισμούς ή εξαγωγή από την Ένωση που υπόκειται σε περιορισμούς

 

20100

Άρθρο 18 του “κοινού καθεστώτος διαμετακόμισης” (*)

Εξαγωγή από μία χώρα κοινής διαμετακόμισης που υπόκειται σε δασμούς ή εξαγωγή από την Ένωση που υπόκειται σε δασμούς

 

20200 »·

(5)

στον πίνακα υπό τον τίτλο «Κατά την εξαγωγή: Κωδικός 3xxxx», στην τελευταία στήλη της δεύτερης σειράς, ο αριθμός «30 400» αντικαθίσταται από τον αριθμό «30 700»·

η)

στο στοιχείο «3/40. Αριθμός αναγνώρισης πρόσθετων φορολογικών στοιχείων, στην ενότητα»«1. Κωδικός ρόλου», στη σειρά που αντιστοιχεί στον Κωδικό ρόλου FR2, το κείμενο στην τρίτη στήλη («Περιγραφή») αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Πρόσωπο υπόχρεο για την καταβολή του φόρου προστιθέμενης αξίας επί της ενδοενωσιακής απόκτησης αγαθών σύμφωνα με το άρθρο 200 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ»·

θ)

στο στοιχείο «3/40. Αριθμός αναγνώρισης πρόσθετων φορολογικών στοιχείων, στην ενότητα»«1. Κωδικός ρόλου», προστίθενται οι ακόλουθες σειρές:

«FR5

Πωλητής (IOSS)

Υποκείμενος στον φόρο που χρησιμοποιεί το ειδικό καθεστώς για εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών που εισάγονται από τρίτα εδάφη ή τρίτες χώρες που ορίζονται στον τίτλο XII κεφάλαιο 6 τμήμα 4 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ και κάτοχος του αριθμού φορολογικού μητρώου ΦΠΑ που αναφέρεται στο άρθρο 369ιζ της εν λόγω οδηγίας.

FR7

Υποκείμενος στον φόρο ή υπόχρεος για την καταβολή του ΦΠΑ

Αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ του υποκείμενου στον φόρο ή του υπόχρεου του ΦΠΑ στην περίπτωση που η καταβολή του ΦΠΑ αναβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 211 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2006/112/ΕΚ.»·

ι)

στο στοιχείο «4/17. Προτίμηση», στη σειρά 19, το κείμενο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Προσωρινή αναστολή για τα προϊόντα που εισάγονται με πιστοποιητικό εγκεκριμένης διάθεσης “Έντυπο 1 του EASA” ή ισοδύναμο πιστοποιητικό»·

ια)

το στοιχείο «7/13. Είδος προμηθευτή εξοπλισμού» αντικαθίσταται από το στοιχείο «7/13. Κωδικός τύπου προμηθευτή εμπορευματοκιβωτίου»·

ιβ)

στο στοιχείο «8/2. Είδος εγγύησης», στη δεύτερη στήλη («Κωδικός») της έβδομης σειράς, το «7» αντικαθίσταται από το «I».


11.9.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 234/14


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/1395 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 10ης Σεπτεμβρίου 2019

για την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 798/2008 όσον αφορά τις καταχωρίσεις για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και το Ισραήλ και την ονομασία της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας στον κατάλογο τρίτων χωρών, εδαφών, ζωνών ή διαμερισμάτων από τα οποία επιτρέπεται να εισαχθούν και να διαμετακομιστούν μέσω της Ένωσης ορισμένα προϊόντα πουλερικών, και για την τροποποίηση του υποδείγματος κτηνιατρικού πιστοποιητικού για τα προϊόντα αυγών

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2002/99/ΕΚ του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για τους κανόνες υγειονομικού ελέγχου που διέπουν την παραγωγή, μεταποίηση, διανομή και εισαγωγή προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση (1), και ιδίως την εισαγωγική φράση του άρθρου 8, το άρθρο 8 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο, το άρθρο 8 παράγραφος 4 και το άρθρο 9 παράγραφος 4,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/158/ΕΚ του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και τις εισαγωγές πουλερικών και αυγών για επώαση από τρίτες χώρες (2), και ιδίως το άρθρο 23 παράγραφος 1, το άρθρο 24 παράγραφος 2, το άρθρο 25 παράγραφος 2 και το άρθρο 26 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 798/2008 της Επιτροπής (3) καθορίζει τις απαιτήσεις κτηνιατρικής πιστοποίησης για τις εισαγωγές στην Ένωση και τη διαμετακόμιση μέσω της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης κατά τη διαμετακόμιση, πουλερικών και προϊόντων πουλερικών («τα βασικά προϊόντα»). Προβλέπει ότι στην Ένωση εισάγονται ή διαμετακομίζονται βασικά προϊόντα μόνο από τις τρίτες χώρες, τα εδάφη, τις ζώνες ή τα διαμερίσματα που απαριθμούνται στις στήλες 1 και 3 του πίνακα στο μέρος 1 του παραρτήματος I.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 798/2008 καθορίζει επίσης τους όρους βάσει των οποίων αποφασίζεται αν μια τρίτη χώρα, ένα έδαφος, μια ζώνη ή ένα διαμέρισμα πρέπει ή δεν πρέπει να θεωρούνται απαλλαγμένα από την υψηλής παθογονικότητας γρίπη των πτηνών (HPAI).

(3)

Η Βοσνία-Ερζεγοβίνη είναι καταχωρισμένη στο μέρος 1 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 798/2008 ως τρίτη χώρα από ολόκληρο το έδαφος της οποίας επιτρέπονται οι εισαγωγές κρέατος πουλερικών στην Ένωση και η διαμετακόμισή τους μέσω αυτής.

(4)

Η Βοσνία-Ερζεγοβίνη ζήτησε να της επιτραπεί, επίσης, η εισαγωγή στην Ένωση και η διαμετακόμιση μέσω της Ένωσης αυγών και προϊόντων αυγών. Με βάση τις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν κατά τον έλεγχο της Επιτροπής στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη για την αξιολόγηση των ζωοϋγειονομικών ελέγχων που εφαρμόζονται για το κρέας πουλερικών που προορίζεται για εξαγωγή στην Ένωση και λόγω του ευνοϊκού αποτελέσματος του εν λόγω ελέγχου, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Βοσνία-Ερζεγοβίνη πληροί τις απαιτήσεις υγείας των ζώων που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 798/2008 για την εισαγωγή στην Ένωση και τη διαμετακόμιση μέσω της Ένωσης αυγών και προϊόντων αυγών. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να τροποποιηθεί η καταχώριση για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη στον πίνακα στο μέρος 1 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 798/2008, ώστε να επιτραπούν στην εν λόγω τρίτη χώρα οι εισαγωγές στην Ένωση και η διαμετακόμιση μέσω της Ένωσης αυγών και προϊόντων αυγών.

(5)

Επιπλέον, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη υπέβαλε στην Επιτροπή το εθνικό της πρόγραμμα για τον έλεγχο της σαλμονέλας στις όρνιθες ωοπαραγωγής του είδους Gallus gallus. Ωστόσο, το εν λόγω πρόγραμμα δεν διαπιστώθηκε ότι παρέχει εγγυήσεις που είναι ισοδύναμες με τις εγγυήσεις που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2160/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4) και η έγκριση του εν λόγω προγράμματος δεν έχει ολοκληρωθεί. Ως εκ τούτου, μόνον οι εισαγωγές αυγών του είδους Gallus gallus της κατηγορίας που αναφέρεται στο σημείο «S4» στο μέρος 2 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 798/2008 επιτρέπονται από τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη.

(6)

Το Ισραήλ είναι καταχωρισμένο στο μέρος 1 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 798/2008 ως τρίτη χώρα από την οποία επιτρέπονται η εισαγωγή στην Ένωση και η διαμετακόμιση μέσω της Ένωσης ορισμένων προϊόντων πουλερικών από ορισμένα μέρη της επικράτειάς της ανάλογα με την εφαρμογή της πολιτικής εξολόθρευσης των πτηνών για την καταπολέμηση της ψευδοπανώλης των πτηνών. Η εν λόγω περιφερειοποίηση παρατίθεται στο μέρος 1 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 798/2008.

(7)

Στις 24 Απριλίου 2019 το Ισραήλ επιβεβαίωσε την παρουσία HPAI του υποτύπου H5N8 σε εκμετάλλευση πουλερικών που βρίσκεται στο έδαφός της. Λόγω της επιβεβαιωμένης εστίας της HPAI από τον Απρίλιο 2019, το έδαφος του Ισραήλ δεν μπορεί να θεωρείται πλέον απαλλαγμένο από την εν λόγω νόσο και, ως εκ τούτου, οι κτηνιατρικές αρχές του Ισραήλ δεν δύνανται πλέον να πιστοποιούν αποστολές κρέατος πουλερικών για ανθρώπινη κατανάλωση για εισαγωγή στην Ένωση ή για διαμετακόμιση μέσω της Ένωσης.

(8)

Οι κτηνιατρικές αρχές του Ισραήλ έχουν υποβάλει στην Επιτροπή τις προκαταρκτικές πληροφορίες σχετικά με την εστία HPAI και έχουν επιβεβαιώσει ότι από την ημερομηνία επιβεβαίωσης της εκδήλωσης εστίας HPAI έχουν αναστείλει την έκδοση κτηνιατρικών πιστοποιητικών για αποστολές κρέατος πουλερικών οι οποίες προορίζονται για εισαγωγή στην Ένωση ή διαμετακόμιση μέσω της Ένωσης.

(9)

Ως εκ τούτου, από την ημερομηνία αυτή και εξής δεν έχουν εισαχθεί στην Ένωση αποστολές των εν λόγω προϊόντων καταγωγής Ισραήλ. Για λόγους σαφήνειας και ασφάλειας δικαίου, είναι σκόπιμο να καταγραφεί αυτή η κατάσταση και να εισαχθεί στον πίνακα στο μέρος 1 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 798/2008 η σχετική ημερομηνία λήξης. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται επίσης ότι, όταν το Ισραήλ καταφέρει να απαλλαγεί εκ νέου από την HPAI και οριστεί ημερομηνία έναρξης, οι αποστολές των εν λόγω προϊόντων που παράχθηκαν μετά την ημερομηνία λήξης και πριν από την εν λόγω ημερομηνία έναρξης δεν θα είναι επιλέξιμες για εισαγωγή στην Ένωση.

(10)

Συνεπώς, η καταχώριση για το Ισραήλ στον πίνακα του μέρους 1 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 798/2008 θα πρέπει να τροποποιηθεί για να ληφθεί υπόψη η τρέχουσα επιδημιολογική κατάσταση στην εν λόγω τρίτη χώρα.

(11)

Τον Ιούνιο του 2018, μετά τη διευκόλυνση των Ηνωμένων Εθνών, η Αθήνα και τα Σκόπια κατέληξαν σε διμερή συμφωνία («συμφωνία των Πρεσπών») για αλλαγή της προσωρινής αναφοράς του ΟΗΕ για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Η συμφωνία αυτή έχει πλέον κυρωθεί και από τις δύο χώρες και η Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας έχει κοινοποιήσει επίσημα στην ΕΕ την έναρξη ισχύος της. Συνεπώς, είναι σκόπιμο να τροποποιηθεί το όνομα της εν λόγω τρίτης χώρας στον πίνακα του μέρους 1 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 798/2008.

(12)

Στο μέρος 2 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 798/2008 παρατίθεται υπόδειγμα κτηνιατρικού πιστοποιητικού για προϊόντα αυγών (EP). Στο εν λόγω υπόδειγμα κτηνιατρικού πιστοποιητικού, το μέρος I των σημειώσεων παραπέμπει στους κωδικούς του εναρμονισμένου συστήματος (ΕΣ) που πρέπει να αναφέρονται στο πλαίσιο Ι.19. του μέρους I του εν λόγω πιστοποιητικού.

(13)

Τα ένζυμα που προέρχονται από αυγά, όπως η λυσοζύμη, θεωρούνται προϊόντα αυγών και οι σχετικοί κωδικοί ΕΣ για τα ένζυμα αυτά θα πρέπει να προστεθούν στους κωδικούς ΕΣ που πρέπει να αναφέρονται στο πλαίσιο Ι.19 του μέρους I του υποδείγματος κτηνιατρικού πιστοποιητικού για τα προϊόντα αυγών. Συνεπώς, είναι σκόπιμο να τροποποιηθεί αναλόγως το υπόδειγμα κτηνιατρικού πιστοποιητικού για προϊόντα αυγών (EP).

(14)

Κατά συνέπεια, το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 798/2008 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(15)

Προτού καταστεί υποχρεωτικό το τροποποιημένο υπόδειγμα κτηνιατρικού πιστοποιητικού θα πρέπει να μεσολαβήσει εύλογο μεταβατικό διάστημα δύο μηνών, ώστε να μπορέσουν τα κράτη μέλη και η βιομηχανία να προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις που ορίζονται στο τροποποιημένο υπόδειγμα κτηνιατρικού πιστοποιητικού.

(16)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 798/2008 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Για μεταβατική περίοδο έως τις 11 Νοεμβρίου 2019, τα κράτη μέλη εξακολουθούν να επιτρέπουν την εισαγωγή στην Ένωση αποστολών των βασικών προϊόντων που καλύπτονται από το υπόδειγμα κτηνιατρικού πιστοποιητικού για προϊόντα αυγών (EP), όπως ορίζεται στο μέρος 2 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 798/2008, στην έκδοσή του πριν από την τροποποίηση του υποδείγματος αυτού με τον παρόντα κανονισμό, υπό την προϋπόθεση ότι έχει υπογραφεί πριν από τις 11 Οκτωβρίου 2019.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 10 Σεπτεμβρίου 2019.

Για την Επιτροπή

O Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 18 της 23.1.2003, σ. 11.

(2)  ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 74.

(3)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 798/2008 της Επιτροπής, της 8ης Αυγούστου 2008, για την κατάρτιση καταλόγου τρίτων χωρών, εδαφών, ζωνών ή διαμερισμάτων από τα οποία επιτρέπεται να εισαχθούν και να διαμετακομισθούν μέσω της Κοινότητας πουλερικά και κρέας πουλερικών και για καθορισμό των απαιτήσεων κτηνιατρικής πιστοποίησης (ΕΕ L 226 της 23.8.2008, σ. 1).

(4)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2160/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Νοεμβρίου 2003, για τον έλεγχο της σαλμονέλας και άλλων συγκεκριμένων τροφιμογενών ζωονοσογόνων παραγόντων (ΕΕ L 325 της 12.12.2003, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 798/2008 τροποποιείται ως εξής:

1)

Το μέρος 1 τροποποιείται ως εξής:

α)

η καταχώριση για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη αντικαθίσταται από τα ακόλουθο κείμενο:

Κωδικός ISO και ονομασία της τρίτης χώρας ή του εδάφους

Κωδικός της τρίτης χώρας, εδάφους, ζώνης ή διαμερίσματος

Περιγραφή της τρίτης χώρας, εδάφους, ζώνης ή διαμερίσματος

Κτηνιατρικό πιστοποιητικό

Ειδικοί όροι

Ειδικοί όροι

Καθεστώς επιτήρησης της γρίπης των πτηνών

Καθεστώς εμβολιασμού κατά της γρίπης των πτηνών

Καθεστώς ελέγχου της σαλμονέλας (6)

Υπόδειγμα/-τα

Συμπληρωματικές εγγυήσεις

Ημερομηνία λήξης (1)

Ημερομηνία έναρξης (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

«BA — Βοσνία-Ερζεγοβίνη

BA-0

Ολόκληρη η χώρα

E, EP

 

 

 

 

 

 

S4»

POU

 

 

 

 

 

 

 

β)

η καταχώριση για το Ισραήλ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Κωδικός ISO και ονομασία της τρίτης χώρας ή του εδάφους

Κωδικός της τρίτης χώρας, εδάφους, ζώνης ή διαμερίσματος

Περιγραφή της τρίτης χώρας, εδάφους, ζώνης ή διαμερίσματος

Κτηνιατρικό πιστοποιητικό

Ειδικοί όροι

Ειδικοί όροι

Καθεστώς επιτήρησης της γρίπης των πτηνών

Καθεστώς εμβολιασμού κατά της γρίπης των πτηνών

Καθεστώς ελέγχου της σαλμονέλας (6)

Υπόδειγμα/-τα

Συμπληρωματικές εγγυήσεις

Ημερομηνία λήξης (1)

Ημερομηνία έναρξης (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

«IL – Ισραήλ (5)

IL-0

Ολόκληρη η χώρα

SPF, EP

 

 

 

 

 

 

 

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER,

LT20

X

P3

28.1.2017

 

A

 

S5, ST1

SRP

 

P3

18.4.2015

 

 

 

 

RAT

X

P3

28.1.2017

 

 

 

 

WGM

VIII

P3

18.4.2015

 

 

 

 

E

X

P3

28.1.2017

 

 

 

S4»

IL-1

Περιοχή νοτίως της οδού αριθ. 5

POU

X

N, P2

24.4.2019

 

 

 

 

IL-2

Περιοχή βόρεια της οδού αριθ. 5

POU

X

P3

28.1.2017

 

 

 

 

γ)

η καταχώριση για τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Κωδικός ISO και ονομασία της τρίτης χώρας ή του εδάφους

Κωδικός της τρίτης χώρας, εδάφους, ζώνης ή διαμερίσματος

Περιγραφή της τρίτης χώρας, εδάφους, ζώνης ή διαμερίσματος

Κτηνιατρικό πιστοποιητικό

Ειδικοί όροι

Ειδικοί όροι

Καθεστώς επιτήρησης της γρίπης των πτηνών

Καθεστώς εμβολιασμού κατά της γρίπης των πτηνών

Καθεστώς ελέγχου της σαλμονέλας (6)

Υπόδειγμα/-τα

Συμπληρωματικές εγγυήσεις

Ημερομηνία λήξης (1)

Ημερομηνία έναρξης (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

«ΜΚ - Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας

MK-0

Ολόκληρη η χώρα

E, EP

 

 

 

 

 

 

 

POU

 

 

28.1.2017

1.5.2017»

 

 

 

δ)

η ακόλουθη υποσημείωση απαλείφεται:

«(4)

Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας: η οριστική ονομασία αυτής της χώρας θα συμφωνηθεί στο πλαίσιο των τρεχουσών διαπραγματεύσεων στο επίπεδο των Ηνωμένων Εθνών.»

2)

Στο μέρος 2, το υπόδειγμα κτηνιατρικού πιστοποιητικού για προϊόντα αυγών (EP) αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«Υπόδειγμα κτηνιατρικού πιστοποιητικού για προϊόντα αυγών (ΕΡ)

Image 1 Κείμενο της εικόνας Image 2 Κείμενο της εικόνας Image 3 Κείμενο της εικόνας Image 4 Κείμενο της εικόνας »

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

11.9.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 234/23


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2019/1396 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 10ης Σεπτεμβρίου 2019

για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2017/745 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον ορισμό ομάδων εμπειρογνωμόνων στον τομέα των ιατροτεχνολογικών προϊόντων

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/745 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2017, για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 και για την κατάργηση των οδηγιών του Συμβουλίου 90/385/ΕΟΚ και 93/42/ΕΟΚ (1), και ιδίως το άρθρο 106 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Πρόκειται να οριστούν ομάδες εμπειρογνωμόνων για την παροχή επιστημονικής, τεχνικής και κλινικής συνδρομής στην Επιτροπή, στο Συντονιστικό Όργανο Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων (ΣΟΙΠ), στα κράτη μέλη, στους κοινοποιημένους οργανισμούς και στους κατασκευαστές σε σχέση με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2017/745 και προκειμένου να συγκεντρωθούν γνώμες σύμφωνα με το άρθρο 48 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/746 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2).

(2)

Ειδικότερα, οι κοινοποιημένοι οργανισμοί καλούνται να διενεργήσουν διαβουλεύσεις με ομάδες εμπειρογνωμόνων για τις κλινικές αξιολογήσεις ορισμένων ιατροτεχνολογικών προϊόντων υψηλού κινδύνου στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) 2017/745 και για τις αξιολογήσεις των επιδόσεων ορισμένων in vitro διαγνωστικών ιατροτεχνολογικών προϊόντων υψηλού κινδύνου στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) 2017/746.

(3)

Η Επιτροπή, σε διαβούλευση με το ΣΟΙΠ, έχει προσδιορίσει τομείς στους οποίους απαιτείται η παροχή συνεπών επιστημονικών, τεχνικών και/ή κλινικών συμβουλών. Στους εν λόγω τομείς θα πρέπει να ορίζονται ομάδες εμπειρογνωμόνων και να καθορίζονται οι αρχές της οργάνωσης και της λειτουργίας τους, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών για την επιλογή και τον διορισμό των μελών τους, ώστε να διασφαλίζεται ότι λειτουργούν σύμφωνα με τη μέγιστη δυνατή επιστημονική επάρκεια, αμεροληψία, ανεξαρτησία και διαφάνεια. Ο κατάλογος των ειδικών ομάδων εμπειρογνωμόνων μπορεί να αναθεωρηθεί με βάση την εμπειρία ή τις νέες ανάγκες που διαπιστώνονται.

(4)

Οι σύμβουλοι στις ομάδες εμπειρογνωμόνων θα πρέπει να διορίζονται με βάση αντικειμενικά κριτήρια και κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Τα κριτήρια επιλογής που περιλαμβάνονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι επιλέγονται σύμβουλοι υψηλής ειδίκευσης με επαρκές επίπεδο ενημερωμένης κλινικής, επιστημονικής ή τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης στους σχετικούς προσδιορισμένους τομείς και ότι οι εν λόγω σύμβουλοι είναι σε θέση να ενεργούν ανεξάρτητα και προς το δημόσιο συμφέρον. Τα κριτήρια επιλογής θα πρέπει επίσης να διασφαλίζουν ότι η συλλογική εμπειρογνωμοσύνη όλων των επιλεχθέντων συμβούλων καλύπτει επαρκώς όλους τους προσδιορισμένους τομείς και ότι η γεωγραφική προέλευση των συμβούλων αντικατοπτρίζει την ποικιλομορφία των επιστημονικών και κλινικών προσεγγίσεων στην Ένωση.

(5)

Ο αριθμός των συμβούλων που θα διορίζονται σε κάθε ομάδα εμπειρογνωμόνων ή θα περιλαμβάνονται στον κεντρικό κατάλογο των διαθέσιμων εμπειρογνωμόνων θα πρέπει να καθορίζεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, βάσει του αναμενόμενου φόρτου εργασίας και της απαραίτητης εμπειρογνωμοσύνης.

(6)

Η οργάνωση των ομάδων εμπειρογνωμόνων θα πρέπει να διασφαλίζει ευελιξία έτσι ώστε να μπορούν να αναπτυχθούν εξειδικευμένες γνώσεις με βάση τις απαιτούμενες ανάγκες. Συνεπώς, εκτός από τους συμβούλους που διορίζονται σε ομάδες εμπειρογνωμόνων, θα πρέπει να συσταθεί και ένας κεντρικός κατάλογος συμβούλων που δεν αποτελούν μέλη ομάδων εμπειρογνωμόνων. Οι σύμβουλοι του εν λόγω καταλόγου θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι/-ες για την υποστήριξη του έργου των ομάδων εμπειρογνωμόνων, αναλόγως με τις ανάγκες.

(7)

Για να εξασφαλιστεί η έγκαιρη και αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων τους, οι ομάδες εμπειρογνωμόνων θα πρέπει να είναι σε θέση να συγκροτούν υποομάδες οι οποίες θα επιφορτίζονται με ειδικά καθήκοντα και θα αποτελούνται από ορισμένο αριθμό μελών των ομάδων εμπειρογνωμόνων.

(8)

Προκειμένου να διευκολυνθεί η οργάνωση των ομάδων εμπειρογνωμόνων και η μεταξύ τους επικοινωνία, θα πρέπει να συσταθεί μια επιτροπή συντονισμού που θα αποτελείται από τους προέδρους και τους αντιπροέδρους των ομάδων. Για να εξασφαλιστεί η υποστήριξη που είναι αναγκαία για την αποτελεσματική λειτουργία των ομάδων εμπειρογνωμόνων, η Επιτροπή θα πρέπει να παρέχει γραμματεία για τις ομάδες εμπειρογνωμόνων και για την επιτροπή συντονισμού.

(9)

Οι ομάδες εμπειρογνωμόνων θα πρέπει να λειτουργούν με διαφανή και εναρμονισμένο τρόπο. Για τον σκοπό αυτό, η επιτροπή συντονισμού θα πρέπει να θεσπίσει και να δημοσιοποιήσει κοινό εσωτερικό κανονισμό, εσωτερικές κατευθυντήριες γραμμές και μεθοδολογίες για τη λειτουργία των εν λόγω ομάδων. Ο κοινός εσωτερικός κανονισμός, οι εσωτερικές κατευθυντήριες γραμμές και οι μεθοδολογίες θα πρέπει να επανεξετάζονται τακτικά, ώστε να εξασφαλίζεται ότι λαμβάνουν υπόψη τις πλέον πρόσφατες επιστημονικές εξελίξεις και αντικατοπτρίζουν την τρέχουσα πρακτική.

(10)

Οποιαδήποτε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία επεξεργάζονται οι ομάδες εμπειρογνωμόνων, η γραμματεία ή η επιτροπή συντονισμού πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3).

(11)

Οι σύμβουλοι θα πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανόνες ασφαλείας όσον αφορά την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών και των ευαίσθητων μη διαβαθμισμένων πληροφοριών της Ένωσης, όπως ορίζονται στις αποφάσεις (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/443 (4) και (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/444 της Επιτροπής (5).

(12)

Δεδομένης της συμβολής των ομάδων εμπειρογνωμόνων στην επίτευξη των στόχων των πολιτικών της Ένωσης με την παροχή επιστημονικής, τεχνικής και κλινικής συνδρομής στην Επιτροπή, το ΣΟΙΠ, τους κατασκευαστές και τους κοινοποιημένους οργανισμούς όσον αφορά την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2017/745 και του κανονισμού (ΕΕ) 2017/746, και με βάση την αρχή της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας, οι σύμβουλοι θα πρέπει να λαμβάνουν επαρκή αμοιβή για τις δραστηριότητές τους, πέραν της επιστροφής των εξόδων τους. Το ύψος της αμοιβής θα πρέπει να αντικατοπτρίζει την έκταση των εργασιών που απαιτούνται από τους συμβούλους, ιδίως σε σχέση με τη διάρκεια και τη φύση των καθηκόντων τους.

(13)

Η χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων των ομάδων εμπειρογνωμόνων θα πρέπει να παρέχεται από τη σχετική γραμμή του προϋπολογισμού της Επιτροπής,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Διορισμός ομάδων εμπειρογνωμόνων

1.   Για την εκπλήρωση των καθηκόντων που καθορίζονται στο άρθρο 106 παράγραφοι 9 και 10 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/745 και στο άρθρο 48 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/746 ορίζεται ειδική ομάδα εμπειρογνωμόνων σε καθέναν από τους ακόλουθους τομείς:

(1)

Ορθοπεδική, τραυματολογία, αποκατάσταση, ρευματολογία·

(2)

Κυκλοφορικό σύστημα·

(3)

Νευρολογία·

(4)

Αναπνευστικό σύστημα, αναισθησιολογία, εντατική θεραπεία·

(5)

Ενδοκρινολογία και διαβήτης·

(6)

Γενική και πλαστική χειρουργική και οδοντιατρική·

(7)

Μαιευτική και γυναικολογία, συμπεριλαμβανομένης της αναπαραγωγικής ιατρικής·

(8)

Γαστρεντερολογία και ηπατολογία·

(9)

Νεφρολογία και ουρολογία·

(10)

Οφθαλμολογία·

(11)

Ιατροτεχνολογικά διαγνωστικά βοηθήματα in vitro (IVD).

2.   Ορίζεται πρόσθετη ομάδα εμπειρογνωμόνων επιφορτισμένη με την απόφαση που αναφέρεται στο παράρτημα IX τμήμα 5.1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/745.

Άρθρο 2

Διορισμός συμβούλων και κατάρτιση του κεντρικού καταλόγου

1.   Για τους σκοπούς του άρθρου 106 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/745, οι σύμβουλοι διορίζονται στις ομάδες εμπειρογνωμόνων κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και κατόπιν διαβούλευσης με το Συντονιστικό Όργανο Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων (ΣΟΙΠ), βάσει κριτηρίων επιλογής που ορίζονται στην εν λόγω πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

2.   Ο αριθμός των μελών κάθε ομάδας εμπειρογνωμόνων καθορίζεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

3.   Για τους σκοπούς του άρθρου 106 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/745 και κατόπιν διαβούλευσης με το ΣΟΙΠ, οι σύμβουλοι που πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στην πρόσκληση αλλά δεν διορίζονται σε επιτροπή εμπειρογνωμόνων περιλαμβάνονται σε κεντρικό κατάλογο διαθέσιμων εμπειρογνωμόνων («κεντρικός κατάλογος»).

4.   Οι σύμβουλοι επιλέγονται ώστε να εξασφαλίζεται:

α)

επαρκής και επικαιροποιημένη κλινική, επιστημονική ή τεχνική εμπειρογνωμοσύνη στους τομείς που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1·

β)

ανεξαρτησία, αμεροληψία, αντικειμενικότητα και απουσία σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 107 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/745·

γ)

εξισορροπημένη γεωγραφική εκπροσώπηση.

5.   Όταν είναι αναγκαίο λόγω του φόρτου εργασίας μιας ομάδας εμπειρογνωμόνων ή λόγω της ανάγκης παροχής της απαιτούμενης εμπειρογνωμοσύνης σε μια ομάδα εμπειρογνωμόνων, στην εν λόγω ομάδα μπορούν να διοριστούν πρόσθετοι σύμβουλοι από τον κεντρικό κατάλογο.

6.   Όταν είναι αναγκαίο λόγω του φόρτου εργασίας μιας ομάδας εμπειρογνωμόνων ή της ανάγκης παροχής της απαιτούμενης εμπειρογνωμοσύνης σε μια επιτροπή εμπειρογνωμόνων, οι σύμβουλοι του κεντρικού καταλόγου ή άλλης ομάδας εμπειρογνωμόνων μπορούν να διορίζονται στην εν λόγω ομάδα εμπειρογνωμόνων για συγκεκριμένα καθήκοντα και για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

7.   Ο κεντρικός κατάλογος μπορεί να επικαιροποιείται με τη διενέργεια μεταγενέστερων προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Άρθρο 3

Υποομάδες

1.   Μια ομάδα εμπειρογνωμόνων μπορεί, σε συμφωνία με την Επιτροπή, να συστήσει μόνιμες ή ad hoc υποομάδες επιφορτισμένες με συγκεκριμένα καθήκοντα και οι οποίες απαρτίζονται από ορισμένο αριθμό μελών της ομάδας.

2.   Οι υποομάδες λειτουργούν σύμφωνα με τον κοινό εσωτερικό κανονισμό των ομάδων εμπειρογνωμόνων που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1.

Άρθρο 4

Διάρκεια της θητείας

1.   Οι σύμβουλοι διορίζονται ως μέλη ομάδας εμπειρογνωμόνων για περίοδο τριών ετών, με δυνατότητα ανανέωσης.

2.   Όταν ένας/μία σύμβουλος δεν πληροί πλέον τους όρους των άρθρων 12 και 15 ή του άρθρου 339 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παραιτηθεί ή δεν είναι πλέον σε θέση να συμβάλει αποτελεσματικά στις εργασίες της ομάδας εμπειρογνωμόνων, η Επιτροπή μπορεί να απαλλάξει τον/την εν λόγω σύμβουλο από τα καθήκοντά του/της.

3.   Σε περίπτωση απόλυσης συμβούλου κατά τη διάρκεια της θητείας του/της, διορίζεται από τον κεντρικό κατάλογο αντικαταστάτης/-τρια του/της εν λόγω συμβούλου για το υπόλοιπο της θητείας.

Άρθρο 5

Εκλογή προέδρου και αντιπροέδρου

1.   Στην έναρξη κάθε θητείας που αναφέρεται στο άρθρο 4, κάθε ομάδα και οι υποομάδες της εκλέγουν πρόεδρο και αντιπρόεδρο μεταξύ των μελών της ομάδας, με απλή πλειοψηφία.

2.   Η διάρκεια της θητείας του/της προέδρου και των αντιπροέδρων είναι τριετής και ανανεώσιμη. Οποιαδήποτε αντικατάσταση του/της προέδρου ή αντιπροέδρου κατά τη διάρκεια της εν λόγω θητείας πραγματοποιείται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας.

3.   Όσον αφορά τις υποομάδες, η θητεία του/της προέδρου και αντιπροέδρου διαρκεί από τη στιγμή της εκλογής τους έως τη λήξη της θητείας της υποομάδας.

Άρθρο 6

Κανόνες ψηφοφορίας

Όταν εκδίδει επιστημονικές γνώμες ή απόψεις, κατά περίπτωση, στο πλαίσιο του άρθρου 54 παράγραφος 1 και του άρθρου 61 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/745 και του άρθρου 48 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/746, η ομάδα εμπειρογνωμόνων λαμβάνει αποφάσεις σύμφωνα με το άρθρο 106 παράγραφος 12 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/745.

Άρθρο 7

Επιτροπή συντονισμού

1.   Μετά τις εκλογές που αναφέρονται στο άρθρο 5 συγκροτείται επιτροπή συντονισμού (η «επιτροπή»), η οποία αποτελείται από τους/τις προέδρους και αντιπροέδρους όλων των ομάδων εμπειρογνωμόνων.

2.   Μεταξύ άλλων, η επιτροπή:

διασφαλίζει την αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των ομάδων εμπειρογνωμόνων·

εγκρίνει και επανεξετάζει τον κοινό εσωτερικό κανονισμό των ομάδων εμπειρογνωμόνων σύμφωνα με το άρθρο 9·

εγκρίνει και επανεξετάζει τις εσωτερικές κατευθυντήριες γραμμές και τις μεθοδολογίες που θα χρησιμοποιούν οι ομάδες εμπειρογνωμόνων.

3.   Η επιτροπή λειτουργεί σύμφωνα με τον κοινό εσωτερικό κανονισμό που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1.

Άρθρο 8

Προετοιμασία των γνωμών, απόψεων ή θέσεων

1.   Για κάθε γνώμη, άποψη ή θέση υπό προετοιμασία, ο/η πρόεδρος της ομάδας εμπειρογνωμόνων ή της υποομάδας μπορεί να ορίζει εισηγητή/-τρια και συνεισηγητή/-τρια. Στο πλαίσιο αυτό, όλα τα άλλα μέλη θα επανεξετάζουν τα μέλη.

2.   Οι ομάδες εμπειρογνωμόνων ακολουθούν τον κοινό εσωτερικό κανονισμό που αναφέρεται στο άρθρο 9 και τυχόν σχετικές κατευθυντήριες γραμμές που εγκρίνει η επιτροπή, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 τρίτη περίπτωση.

3.   Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων των ομάδων εμπειρογνωμόνων που αναφέρονται στο άρθρο 54 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/745, οι ομάδες εμπειρογνωμόνων χρησιμοποιούν τις κατευθυντήριες γραμμές που θα παράσχει η Επιτροπή όπως ορίζεται στο παράρτημα IX τμήμα 5.1 στοιχείο η) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/745.

Άρθρο 9

Κοινός εσωτερικός κανονισμός

1.   Κατόπιν πρότασης των υπηρεσιών της Επιτροπής και σε συμφωνία με αυτές, η επιτροπή θεσπίζει κοινό εσωτερικό κανονισμό για όλες τις ομάδες εμπειρογνωμόνων με απλή πλειοψηφία των μελών της.

Οι πρόεδροι διαβουλεύονται με τις αντίστοιχες ομάδες εμπειρογνωμόνων τους σχετικά με το περιεχόμενο του κοινού εσωτερικού κανονισμού πριν αυτός εγκριθεί.

2.   Ο κοινός εσωτερικός κανονισμός για τις ομάδες εμπειρογνωμόνων προβλέπει, μεταξύ άλλων:

α)

διαδικασίες για την εκτέλεση των καθηκόντων των ομάδων εμπειρογνωμόνων που αναφέρονται στο άρθρο 106 παράγραφοι 9 και 10 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/745·

β)

κανόνες που εξασφαλίζουν την εφαρμογή των αρχών που ορίζονται στα άρθρα 12 έως 15.

3.   Η επιτροπή, σε συμφωνία με τις υπηρεσίες της Επιτροπής, επανεξετάζει τον κοινό εσωτερικό κανονισμό τουλάχιστον κάθε 3 χρόνια και τον επικαιροποιεί ώστε να εξασφαλίζεται ότι λαμβάνει υπόψη τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις και αντικατοπτρίζει την πλέον σύγχρονη πρακτική.

4.   Ο κοινός εσωτερικός κανονισμός δημοσιοποιείται σε ειδικό ιστότοπο της Επιτροπής.

Άρθρο 10

Γραμματεία

1.   Η Επιτροπή παρέχει γραμματεία (η «Γραμματεία») για τις ομάδες εμπειρογνωμόνων και για την επιτροπή.

2.   Η Γραμματεία είναι υπεύθυνη για τη στήριξη που είναι αναγκαία για την αποτελεσματική λειτουργία των ομάδων εμπειρογνωμόνων. Η Γραμματεία ιδίως:

εντοπίζει και διαχειρίζεται δυνητικές συγκρούσεις συμφερόντων·

εποπτεύει τη συνεπή εφαρμογή των κριτηρίων που καθορίζονται στο παράρτημα IX τμήμα 5.1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/745 από τη σχετική ομάδα εμπειρογνωμόνων σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 3·

επιβλέπει τις εργασίες της ομάδας εμπειρογνωμόνων που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2·

παρακολουθεί τη συμμόρφωση με τον κοινό εσωτερικό κανονισμό που αναφέρεται στο άρθρο 9, τις κατευθυντήριες γραμμές και τις μεθοδολογίες που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 τρίτη περίπτωση και τις αιτήσεις για γνώμες, απόψεις και θέσεις·

δημοσιεύει τις γνώμες, τις απόψεις και τις θέσεις των ομάδων σύμφωνα με το άρθρο 106 παράγραφος 12 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) 2017/745·

διεκπεραιώνει αιτήσεις από ομάδες εμπειρογνωμόνων για πρόσθετη εμπειρογνωμοσύνη.

Άρθρο 11

Αμοιβές

1.   Οι σύμβουλοι αμείβονται για τις προπαρασκευαστικές εργασίες τους και τη συμμετοχή τους (αυτοπροσώπως ή με ηλεκτρονικά μέσα) στις συνεδριάσεις της ομάδας εμπειρογνωμόνων και σε άλλες δραστηριότητες των ομάδων εμπειρογνωμόνων που καλύπτει η παρούσα απόφαση. Η αμοιβή καθορίζεται σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στο παράρτημα.

2.   Τα έξοδα ταξιδιού και, κατά περίπτωση, τα έξοδα διαμονής των συμβούλων σε σχέση με τις δραστηριότητες των ομάδων εμπειρογνωμόνων που διέπονται από την παρούσα απόφαση επιστρέφονται από την Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν στην Επιτροπή. Τα εν λόγω έξοδα καλύπτονται εντός των ορίων των κονδυλίων που τίθενται στη διάθεση των υπηρεσιών της Επιτροπής στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας κατανομής.

Άρθρο 12

Ανεξαρτησία, αμεροληψία και αντικειμενικότητα

1.   Οι σύμβουλοι διορίζονται ή ορίζονται προσωποπαγώς. Δεν μεταβιβάζουν τις αρμοδιότητές τους σε κανένα άλλο πρόσωπο.

2.   Οι σύμβουλοι δεν έχουν οικονομικά ή άλλα συμφέροντα στη βιομηχανία ιατροτεχνολογικών προϊόντων ή σε κοινοποιημένο οργανισμό ή οποιονδήποτε άλλο οργανισμό ή τομέα τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ανεξαρτησία, την αμεροληψία και την αντικειμενικότητά τους. Υποβάλλουν δήλωση συμφερόντων αναφέροντας τυχόν συμφέροντα τα οποία μπορεί να διακυβεύσουν ή μπορεί ευλόγως να θεωρηθεί ότι διακυβεύουν την ανεξαρτησία, την αμεροληψία και την αντικειμενικότητά τους, συμπεριλαμβανομένων τυχόν σχετικών περιστάσεων που αφορούν τα μέλη της στενής οικογένειας τους.

3.   Οι δηλώσεις συμφερόντων υποβάλλονται εγγράφως, όταν υποβάλλεται αίτηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

4.   Οι σύμβουλοι επικαιροποιούν τις δηλώσεις συμφερόντων τους:

πριν από τον διορισμό τους σε ομάδα εμπειρογνωμόνων ή πριν από τη συμπερίληψη στον κεντρικό κατάλογο·

όταν το απαιτεί η αλλαγή των περιστάσεων·

πριν από την άσκηση συγκεκριμένου καθήκοντος στην ομάδα εμπειρογνωμόνων.

5.   Όταν δεν πληρούνται οι υποχρεώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως 4, η Επιτροπή μπορεί να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα.

Άρθρο 13

Δεσμεύσεις

1.   Οι σύμβουλοι δεσμεύονται να ενεργούν προς το δημόσιο συμφέρον και να τηρούν τις αρχές που απαριθμούνται στα άρθρα 12 έως 15. Προς τούτο, υπογράφουν δήλωση δέσμευσης.

2.   Οι σύμβουλοι ανταποκρίνονται στις αιτήσεις και λοιπές κοινοποιήσεις του/της προέδρου της αντίστοιχης ομάδας ή υποομάδας εμπειρογνωμόνων και της Γραμματείας. Καταβάλλουν τις απαραίτητες προσπάθειες για να ολοκληρώσουν τα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους και εντός των χρονοδιαγραμμάτων που περιγράφονται στον κοινό εσωτερικό κανονισμό ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 9.

Άρθρο 14

Διαφάνεια

Οι δραστηριότητες των ομάδων εμπειρογνωμόνων διεξάγονται κατά τρόπο διαφανή. Η Γραμματεία, ειδικότερα, θέτει στη διάθεση του κοινού, σε ειδικό ιστότοπο της Επιτροπής και χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση:

α)

τα ονόματα των συμβούλων που διορίζονται ή ορίζονται στις ομάδες εμπειρογνωμόνων ή περιλαμβάνονται στον κεντρικό κατάλογο διαθέσιμων εμπειρογνωμόνων·

β)

το βιογραφικό σημείωμα και τις δηλώσεις συμφερόντων, εμπιστευτικότητας και δέσμευσης των συμβούλων που έχουν διοριστεί ή οριστεί στις ομάδες εμπειρογνωμόνων·

γ)

τον κοινό εσωτερικό κανονισμό των ομάδων εμπειρογνωμόνων που αναφέρεται στο άρθρο 9·

δ)

γνώμες, απόψεις και θέσεις σύμφωνα με το άρθρο 8.

Άρθρο 15

Εμπιστευτικότητα

1.   Οι σύμβουλοι δεν αποκαλύπτουν καμία πληροφορία εμπιστευτικού χαρακτήρα της οποίας έλαβαν γνώση στο πλαίσιο των εργασιών τους στις ομάδες εμπειρογνωμόνων ή ως αποτέλεσμα άλλων δραστηριοτήτων που διέπονται από την παρούσα απόφαση. Προς τούτο, υπογράφουν δήλωση εμπιστευτικότητας.

2.   Οι σύμβουλοι να συμμορφώνονται με τους κανόνες ασφαλείας όσον αφορά την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών και των ευαίσθητων μη διαβαθμισμένων πληροφοριών της Ένωσης, όπως ορίζονται στις αποφάσεις (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/443 και (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/444.

3.   Όταν δεν πληρούνται οι υποχρεώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, η Επιτροπή μπορεί να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα.

Άρθρο 16

Έναρξη ισχύος και ημερομηνία εφαρμογής

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 10 Σεπτεμβρίου 2019.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 117 της 5.5.2017, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) 2017/746 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2017, για τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα και για την κατάργηση της οδηγίας 98/79/ΕΚ και της απόφασης 2010/227/ΕΕ της Επιτροπής (ΕΕ L 117 της 5.5.2017, σ. 176).

(3)  Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ (ΕΕ L 295 της 21.11.2018, σ. 39).

(4)  Απόφαση (ΕΚ, Ευρατόμ) 2015/443 της Επιτροπής, της 13ης Μαρτίου 2015, σχετικά με την ασφάλεια στην Επιτροπή (ΕΕ L 72 της 17.3.2015, σ. 41).

(5)  Απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/444 της Επιτροπής, της 13ης Μαρτίου 2015, σχετικά με τους κανόνες ασφαλείας για την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών της ΕΕ (ΕΕ L 72 της 17.3.2015, σ. 53).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΜΟΙΒΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

1.

Η αμοιβή των συμβούλων ανέρχεται σε 450 EUR για κάθε πλήρη εργάσιμη ημέρα.

2.

Ο συνολικός χρόνος εργασίας υπολογίζεται και στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη μισή εργάσιμη ημέρα.

3.

Για τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 54 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/745 και στο άρθρο 48 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/746, ο μέγιστος αριθμός ημερών απασχόλησης των εμπειρογνωμόνων ορίζεται στον πίνακα 1.

Πίνακας 1

Μέγιστος αριθμός εργάσιμων ημερών κατά τις οποίες οι εμπειρογνώμονες μπορούν να αμείβονται για τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 54 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/745 και στο άρθρο 48 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/746

 

Κανονισμός (ΕΕ) 2017/745

Άρθρο 54 παράγραφος 1

Κανονισμός (ΕΕ) 2017/746

Άρθρο 48 παράγραφος 6

 

Απόφαση για το κατά πόσον πρέπει να εκπονηθεί επιστημονική γνώμη (Ναι/Όχι)

Ανάπτυξη και παροχή επιστημονικής γνώμης

Παροχή εικόνας για την απόδοση διαγνωστικού ιατροτεχνολογικού προϊόντος in vitro

Πρόεδρος/Αντιπρόεδρος

Άνευ αντικειμένου

2

2

Εισηγητής/-τρια

1

5

4

Συνεισηγητής/-τρια

1

5

4

Επανεξέταση των μελών (*1)

Άνευ αντικειμένου

0,5

0,5

Σύμβουλοι που διορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 6 της παρούσας απόφασης

Άνευ αντικειμένου

2

2

4.

Για τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 55 παράγραφος 3, το άρθρο 61 παράγραφος 2, το άρθρο 106 παράγραφος 10 στοιχεία α) έως στ) και το άρθρο 106 παράγραφος 11 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/745 και στο άρθρο 50 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/746 και τα οποία υποδιαιρούνται σε κατηγορίες ανάλογα με το επίπεδο πολυπλοκότητάς τους, ο μέγιστος αριθμός ημερών εργασίας καθορίζεται στον πίνακα 2.

Πίνακας 2

Μέγιστος αριθμός εργάσιμων ημερών κατά τις οποίες οι εμπειρογνώμονες μπορούν να αμείβονται για τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 55 παράγραφος 3, το άρθρο 61 παράγραφος 2, το άρθρο 106 παράγραφος 10 στοιχεία α) έως στ) και το άρθρο 106 παράγραφος 11 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/745 και στο άρθρο 50 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/746

Πολυπλοκότητα των καθηκόντων (ενδεικτικά κριτήρια (*2))

Ενεργεί ως

Αποζημίωση σε ισοδύναμα πλήρους ημέρας

Κατηγορία I — απλή υπόθεση

γνώμη που βασίζεται στην εξέταση μικρού όγκου δεδομένων, εγγράφων και βιβλιογραφίας

καμία διαβούλευση με άλλους επιστημονικούς φορείς

χωρίς διαθέσιμες πληροφορίες από τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων ασθενών και των επαγγελματιών του τομέα της υγείας

ενδεικτικά, προθεσμία κάτω των τριών μηνών για την ολοκλήρωση του καθήκοντος

Πρόεδρος

2

Εισηγητής/-τρια

3

Συνεισηγητής/-τρια

3

Επανεξέταση των μελών

0,5

Σύμβουλοι που διορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 6 της παρούσας απόφασης

1

Κατηγορία ΙΙ — περίπλοκη υπόθεση

γνώμη που βασίζεται σε σημαντικό όγκο δεδομένων, εγγράφων και βιβλιογραφίας

εξέταση της ανατροφοδότησης μετά από τυχόν διαβουλεύσεις με άλλους επιστημονικούς φορείς

εξέταση διαθέσιμων πληροφοριών από τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων ασθενών και των επαγγελματιών του τομέα της υγείας

ενδεικτικά, προθεσμία μεταξύ τριών και έξι μηνών για την ολοκλήρωση του καθήκοντος

Πρόεδρος

3

Εισηγητής/-τρια

5

Συνεισηγητής/-τρια

5

Επανεξέταση των μελών

1

Σύμβουλοι που διορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 6 της παρούσας απόφασης

2

Κατηγορία ΙΙΙ — εξαιρετικά περίπλοκη υπόθεση

γνώμη που βασίζεται σε σημαντικό όγκο δεδομένων, εγγράφων και βιβλιογραφίας

εξέταση μεγάλου όγκου ανατροφοδότησης μετά από τυχόν διαβουλεύσεις με άλλους επιστημονικούς φορείς

εξέταση μεγάλου όγκου διαθέσιμων πληροφοριών από τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων ασθενών και των επαγγελματιών του τομέα της υγείας

ενδεικτικά, προθεσμία άνω των έξι μηνών για την ολοκλήρωση του καθήκοντος

Πρόεδρος

4

Εισηγητής/-τρια

7

Συνεισηγητής/-τρια

7

Επανεξέταση των μελών

2

Σύμβουλοι που διορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 6 της παρούσας απόφασης

2

5.

Η αμοιβή εξαρτάται από την ολοκλήρωση των σχετικών καθηκόντων σύμφωνα με τον κοινό εσωτερικό κανονισμό.

(*1)  σύμβουλοι της αντίστοιχης ομάδας εμπειρογνωμόνων ή των υποομάδων που επικυρώνουν τη γνώμη ή την άποψη του εισηγητή και του συνεισηγητή

(*2)  Όλα τα κριτήρια αυτά μπορούν να εφαρμόζονται κατά τρόπο ανεξάρτητο


Διορθωτικά

11.9.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 234/31


Διορθωτικό στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2019/798 του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2019, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 36/2012 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Συρία

( Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 132 της 20ής Μαΐου 2019 )

Στη σελίδα 3, στο παράρτημα, στην καταχώριση 36, στήλη «Ονοματεπώνυμο»:

αντί:

«Nizar (Image 5) al-Asaad (Image 6) (άλλως Nizar Asaad)»

διάβαζε:

«Nizar (Image 7) Al-Assad (Image 8) (άλλως Al-Asad, Assad, Asad)».


11.9.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 234/31


Διορθωτικό στην απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2019/806 του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2019, για την τροποποίηση της απόφασης 2013/255/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά της Συρίας

( Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 132 της 20ής Μαΐου 2019 )

Στη σελίδα 38, στο παράρτημα, στην καταχώριση 36, στήλη «Όνοματεπώνυμο»:

αντί:

«Nizar (Image 9) al-Asaad (Image 10) (άλλως Nizar Asaad)»

διάβαζε:

«Nizar (Image 11) Al-Assad (Image 12) (άλλως Al-Asad, Assad, Asad)».