ISSN 1977-0669

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 232

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

62ό έτος
6 Σεπτεμβρίου # 2019


Περιεχόμενα

 

II   Μη νομοθετικές πράξεις

Σελίδα

 

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

 

*

Κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2019/1386 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 7ης Ιουνίου 2019, που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2014/15 σχετικά με τη νομισματική και χρηματοπιστωτική στατιστική (ΕΚΤ/2019/18)

1

EL

Οι πράξεις των οποίων οι τίτλοι έχουν τυπωθεί με λευκά στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


II Μη νομοθετικές πράξεις

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

6.9.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 232/1


ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2019/1386 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

της 7ης Ιουνίου 2019

που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2014/15 σχετικά με τη νομισματική και χρηματοπιστωτική στατιστική (ΕΚΤ/2019/18)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και ιδίως τα άρθρα 5.1, 12.1 και 14.3,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2533/98 του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1998, σχετικά με τη συλλογή στατιστικών πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2018/231 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2018/2) (2) θεσπίζει απαιτήσεις για τη συλλογή και παροχή στατιστικών στοιχείων για τα συνταξιοδοτικά ταμεία (ΣΤ). Η συλλογή των συγκεκριμένων πληροφοριών είναι απαραίτητη για σκοπούς υποστήριξης της ΕΚΤ στη διενέργεια νομισματικής και χρηματοπιστωτικής ανάλυσης και για τη συμβολή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) στη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Η πρώτη παροχή στοιχείων βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2018/231 (ΕΚΤ/2018/2) αρχίζει κατά κανόνα με τα τριμηνιαία στοιχεία που αφορούν το ενεργητικό για το τρίτο τρίμηνο του 2019 και με τα ετήσια στοιχεία που αφορούν το παθητικό και τον αριθμό των μελών των συνταξιοδοτικών συστημάτων για το 2019. Για τους λόγους αυτούς είναι απαραίτητη η επικαιροποίηση του πλαισίου παροχής στατιστικών στοιχείων ΣΤ της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2014/15 (3).

(2)

Η κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2014/15 προβλέπει ήδη την παροχή στατιστικών στοιχείων ΣΤ από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ). Η διαβίβαση στοιχείων ΣΤ πραγματοποιείται βάσει των στοιχείων που είναι εκάστοτε διαθέσιμα σε εθνικό επίπεδο. Οι οικείες διατάξεις της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2014/15 θα πρέπει να αντικατασταθούν υπό το φως των απαιτήσεων που απορρέουν από τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/231 (ΕΚΤ/2018/2). Προκειμένου να διασφαλιστεί μια ομαλή μετάβαση, για το τρίτο και το τέταρτο τρίμηνο του 2019 οι ΕθνΚΤ θα πρέπει να παρέχουν στατιστικές πληροφορίες ΣΤ με βάση τόσο την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2014/15 όσο και τις απαιτήσεις που απορρέουν από τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/231 (ΕΚΤ/2018/2).

(3)

Προκειμένου να αποτυπωθούν οι επικαιροποιήσεις της ταξινόμησης της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών καθίσταται αναγκαία η τροποποίηση των πινάκων 1.Β., 1.Η., 2.Β. και 2.Ζ. του ένατου μέρους του παραρτήματος II. Θα πρέπει να τροποποιηθούν οι πίνακες 1.Β., 1.Δ., 1.E., 1.ΣΤ., 1.Ζ., 1.Η., 1.Ι., 2.B., 2.Γ., 2.Δ., 2.Ε., 2.ΣΤ., 2.Ζ. και 2.Θ. του ένατου μέρους του παραρτήματος II, προκειμένου να αναθεωρηθεί η συχνότητα παροχής στοιχείων από τις ΕθνΚΤ στην ΕΚΤ σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 2 της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2014/15. Επιπλέον, είναι απαραίτητη μια ελάσσων τροποποίηση του πίνακα του εικοστού δεύτερου μέρους του παραρτήματος II για σκοπούς ευθυγράμμισής του με τους ορισμούς του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 549/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4). Είναι επίσης απαραίτητη μια ελάσσων τροποποίηση του πίνακα 2α του εικοστού τρίτου μέρους του παραρτήματος II για σκοπούς πληρέστερης αποτύπωσης της εικόνας των περιουσιακών στοιχείων που κατέχουν οι μονάδες παροχής στοιχείων.

(4)

Για τους λόγους αυτούς η κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2014/15 θα πρέπει να τροποποιηθεί,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ:

Άρθρο 1

Τροποποιήσεις

Η κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2014/15 τροποποιείται ως εξής:

1.

στο άρθρο 2 προστίθεται το ακόλουθο σημείο 5):

«5)

ο όρος “συνταξιοδοτικό ταμείο” (ΣΤ) έχει την ίδια έννοια με αυτή που του αποδίδεται στο άρθρο 1 σημείο 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/231 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2018/2) (*1).

(*1)  Κανονισμός (ΕΕ) 2018/231 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 26ης Ιανουαρίου 2018, σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων των συνταξιοδοτικών ταμείων (ΕΚΤ/2018/2) (ΕΕ L 45 της 17.2.2018, σ. 3).»"

2.

το άρθρο 26 τροποποιείται ως εξής:

α)

ο τίτλος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 26

Στατιστικά στοιχεία συνταξιοδοτικών ταμείων»·

β)

η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.    Εμβέλεια παροχής στοιχείων έως και το τέταρτο τρίμηνο του 2019

α)   Γενικά

Οι ΕθνΚΤ παρέχουν στην ΕΚΤ στατιστικές πληροφορίες για τα ΣΤ έως και για το τέταρτο τρίμηνο του 2019, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 έως 5 του παρόντος άρθρου και στο εικοστό δεύτερο μέρος του παραρτήματος II. Η διαβίβαση στοιχείων ΣΤ πραγματοποιείται βάσει των στοιχείων που είναι εκάστοτε διαθέσιμα σε εθνικό επίπεδο. Όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμα πραγματικά στοιχεία, παρέχονται εκτιμήσεις με τη μέγιστη δυνατή επιμέλεια.

Ο πληθυσμός παροχής στοιχείων περιλαμβάνει τα ΣΤ που είναι κάτοικοι των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ.

β)   Ανεξόφλητα υπόλοιπα και χρηματοοικονομικές συναλλαγές

Οι ΕθνΚΤ παρέχουν στοιχεία για τα ανεξόφλητα υπόλοιπα στο τέλος της περιόδου αναφοράς και για τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές στη διάρκεια του τριμήνου. Τα εν λόγω στοιχεία υπολογίζονται σύμφωνα με το ΕΣΛ 2010.»·

γ)

προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι 6 έως 15:

«6.    Εμβέλεια παροχής στοιχείων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/231 (ΕΚΤ/2018/2)

α)   Γενικά

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/231 (ΕΚΤ/2018/2), οι ΕθνΚΤ υποχρεούνται να παρέχουν στην ΕΚΤ στατιστικές πληροφορίες για τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού των ΣΤ, καθώς και πληροφορίες για τον αριθμό των μελών των συνταξιοδοτικών συστημάτων κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 6 έως 15 του παρόντος άρθρου και στο εικοστό τέταρτο μέρος του παραρτήματος II της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής. Οι εν λόγω υποχρεώσεις καλύπτουν στοιχεία τέλους του μήνα για ανεξόφλητα υπόλοιπα και τριμηνιαία στοιχεία για διορθώσεις ροών όσον αφορά τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού των ΣΤ, καθώς και τα ετήσια στοιχεία που αφορούν τα μέλη. Με την επιφύλαξη του άρθρου 12 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/231 (ΕΚΤ/2018/2), η πρώτη παροχή στοιχείων αρχίζει με τα τριμηνιαία στοιχεία που αφορούν το ενεργητικό για το τρίτο τρίμηνο του 2019 και με τα ετήσια στοιχεία που αφορούν το παθητικό και τον αριθμό των μελών των συνταξιοδοτικών συστημάτων για το 2019.

β)   Διορθώσεις ροών

Οι ΕθνΚΤ παρέχουν στην ΕΚΤ τα στοιχεία για τις διορθώσεις λόγω αναπροσαρμογών αξίας (που καλύπτουν μεταβολές τόσο τιμών όσο και συναλλαγματικών ισοτιμιών), χωριστά από τις διορθώσεις επανακατηγοριοποίησης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εικοστό τέταρτο μέρος του παραρτήματος II και στο παράρτημα IV.

Ο υπολογισμός των στοιχείων για τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων των διορθώσεων, διενεργείται σύμφωνα με το ΕΣΛ 2010.

Οι ΕθνΚΤ μπορούν να παρεκκλίνουν από το ΕΣΛ 2010 λόγω των αποκλινουσών εθνικών πρακτικών για τους σκοπούς του άρθρου 5 στοιχεία β) και γ) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/231 (ΕΚΤ/2018/2). Όταν υπάρχουν πληροφορίες υπολοίπων ανά στοιχείο ενεργητικού, η εξαγωγή στοιχείων για τις διορθώσεις λόγω αναπροσαρμογών αξίας μπορεί να διενεργείται βάσει μιας κοινής μεθόδου του Ευρωσυστήματος, και συγκεκριμένα της μεθόδου εξαγωγής ροών που αναφέρεται στο έβδομο μέρος του παραρτήματος IV.

Η εξαγωγή κατά προσέγγιση στοιχείων για χρηματοοικονομικές συναλλαγές επί υποχρεώσεων μπορεί να διενεργείται σύμφωνα με το έβδομο μέρος του παραρτήματος IV.

7.    Συχνότητα και προθεσμίες παροχής στοιχείων

α)   Οι ΕθνΚΤ παρέχουν στην ΕΚΤ τα απαιτούμενα τριμηνιαία στοιχεία έως το πέρας των εργασιών της δέκατης εργάσιμης ημέρας μετά την εκπνοή της προθεσμίας του άρθρου 8 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/231 (ΕΚΤ/2018/2). Στη διάρκεια μεταβατικής περιόδου που καλύπτει την παροχή στοιχείων για το τρίτο και το τέταρτο τρίμηνο του 2019 και το πρώτο τρίμηνο του 2020 η εν λόγω προθεσμία παρατείνεται έως την 35η εργάσιμη ημέρα μετά την εκπνοή της ως άνω προθεσμίας προκειμένου για την περίοδο αναφοράς του 3ου τριμήνου του 2019, έως την 30ή εργάσιμη ημέρα μετά την εκπνοή της ως άνω προθεσμίας προκειμένου για την περίοδο αναφοράς του 4ου τριμήνου του 2019 και έως την 25η εργάσιμη ημέρα μετά την εκπνοή της ως άνω προθεσμίας προκειμένου για την περίοδο αναφοράς του 1ου τριμήνου του 2020.

β)   Οι ΕθνΚΤ παρέχουν στην ΕΚΤ τα απαιτούμενα ετήσια στοιχεία έως το πέρας των εργασιών της δέκατης εργάσιμης ημέρας μετά την εκπνοή της προθεσμίας του άρθρου 8 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/231 (ΕΚΤ/2018/2). Στη διάρκεια μεταβατικής περιόδου που καλύπτει την πρώτη παροχή ετήσιων στοιχείων για το 2019 η εν λόγω προθεσμία παρατείνεται έως την 35η εργάσιμη ημέρα μετά την εκπνοή της ως άνω προθεσμίας.

γ)   Η ΕΚΤ γνωστοποιεί εκ των προτέρων στις ΕθνΚΤ, έως τον Σεπτέμβριο κάθε έτους, τις ακριβείς ημερομηνίες διαβίβασης υπό τη μορφή χρονοδιαγράμματος παροχής στοιχείων.

δ)   Κατά την πρώτη παροχή τριμηνιαίων στοιχείων στην ΕΚΤ οι ΕθνΚΤ υποχρεούνται να παρέχουν στοιχεία για τα ανεξόφλητα υπόλοιπα. Τα στοιχεία για τις διορθώσεις ροών διαβιβάζονται στη βάση της μέγιστης δυνατής επιμέλειας.

8.    Πολιτική αναθεωρήσεων

Ως προς τις αναθεωρήσεις των τριμηνιαίων και ετήσιων στοιχείων ισχύουν οι ακόλουθοι γενικοί κανόνες:

α)

στη διάρκεια των περιόδων τακτικής παραγωγής στατιστικών στοιχείων σε τριμηνιαία βάση, δηλαδή στη διάρκεια δεδομένου τριμήνου αναφοράς, από την καταληκτική ημερομηνία της παραγράφου 7 στοιχείο α) έως την ημέρα αναδιαβίβασης των στοιχείων στις ίδιες οι ΕθνΚΤ μπορούν να προβαίνουν σε αναθεώρηση των στοιχείων του προηγούμενου τριμήνου αναφοράς·

β)

στη διάρκεια των περιόδων τακτικής παραγωγής στατιστικών στοιχείων σε ετήσια βάση, δηλαδή στη διάρκεια δεδομένου έτους αναφοράς, από την καταληκτική ημερομηνία της παραγράφου 2 στοιχείο β) έως την ημέρα αναδιαβίβασης των στοιχείων στις ίδιες οι ΕθνΚΤ μπορούν να προβαίνουν σε αναθεώρηση των στοιχείων του προηγούμενου έτους αναφοράς·

γ)

εκτός των περιόδων τακτικής παραγωγής στατιστικών στοιχείων των ως άνω παραγράφων α) και β) οι ΕθνΚΤ μπορούν να αναθεωρούν και στοιχεία παλαιότερων περιόδων αναφοράς όταν αυτό βελτιώνει σημαντικά την ποιότητα των στοιχείων.

9.    Παρεκκλίσεις και αναγωγή

Όταν χορηγούν παρεκκλίσεις σε μικρά ΣΤ σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/231 (ΕΚΤ/2018/2), και προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιότητα των στατιστικών στοιχείων ΣΤ, οι ΕθνΚΤ προβαίνουν σε αναγωγή των τριμηνιαίων στοιχείων ΣΤ που παρέχουν στην ΕΚΤ, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται κάλυψη 100 %.

Οι ΕθνΚΤ μπορούν να επιλέγουν τη διαδικασία αναγωγής για την επίτευξη 100 % κάλυψης με βάση τα στοιχεία που συλλέγονται σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1, στοιχεία α) έως δ), του κανονισμού (ΕΕ) 2018/231 (ΕΚΤ/2018/2).

10.    Εξαγωγή συγκεντρωτικών στοιχείων τίτλων

Οι ΕθνΚΤ εξάγουν τα συγκεντρωτικά τριμηνιαία στοιχεία για το ενεργητικό και το παθητικό των ΣΤ σύμφωνα με τους πίνακες 1α έως 1γ του εικοστού τέταρτου μέρους του παραρτήματος II, ως ακολούθως:

α)

Όσον αφορά τίτλους με κωδικούς ISIN οι ΕθνΚΤ αντιστοιχίζουν τις πληροφορίες που παρέχονται ανά τίτλο με τις πληροφορίες που αντλούν από την από την κεντρική βάση δεδομένων για τίτλους (Centralised Securities Database, εφεξής “CSDB”), την οποία χρησιμοποιούν ως βάση δεδομένων αναφοράς. Οι αντιστοιχισμένες πληροφορίες ανά τίτλο χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της αξίας του ενεργητικού και του παθητικού σε ευρώ και για την εξαγωγή των απαραίτητων αναλύσεων για κάθε μεμονωμένο τίτλο που διακρατείται ή έχει εκδοθεί από ορισμένο ΣΤ. Εάν στην CSDB δεν υπάρχουν ούτε οι κωδικοί αναγνώρισης των τίτλων ούτε οι απαιτούμενες πληροφορίες για την κατάρτιση των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού σύμφωνα με τους πίνακες 1α έως 1γ του εικοστού τέταρτου μέρους του παραρτήματος II, οι ΕθνΚΤ προβαίνουν σε εκτίμηση των μη διαθέσιμων στοιχείων.

β)

Οι ΕθνΚΤ προβαίνουν σε συγκέντρωση των στοιχείων για τίτλους που εξάγουν σύμφωνα με το στοιχείο α) και τα προσθέτουν στις παρεχόμενες πληροφορίες που αφορούν τίτλους οι οποίοι δεν διαθέτουν κωδικούς ISIN, με σκοπό την παραγωγή συγκεντρωτικών μεγεθών για: i) χρεόγραφα με ανάλυση κατά διάρκεια (αρχική) και αντισυμβαλλόμενο (τομέα και κατοικία)· ii) συμμετοχικούς τίτλους με ανάλυση κατά μέσο και αντισυμβαλλόμενο (τομέα και κατοικία)· και iii) μετοχές/μερίδια επενδυτικών οργανισμών (ΕΟ) με ανάλυση κατ' είδος επενδυτικού οργανισμού και κατοικία αντισυμβαλλομένου.

11.    Ανάλυση διαθεσίμων σε μετοχές/μερίδια ΕΟ με βάση τον κύριο επενδυτικό σκοπό

Με βάση τις ακριβέστερες δυνατές εκτιμήσεις οι ΕθνΚΤ διαβιβάζουν στην ΕΚΤ στοιχεία για τα διαθέσιμα των ΣΤ σε μετοχές/μερίδια ΕΟ με ανάλυση κατά κύριο επενδυτικό σκοπό [δηλαδή ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια, μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια, μεικτά αμοιβαία κεφάλαια, αμοιβαία κεφάλαια ακίνητης περιουσίας, αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου (hedge funds) και λοιπά αμοιβαία κεφάλαια]. Η εξαγωγή των εν λόγω στοιχείων είναι δυνατό να πραγματοποιείται με αντιστοίχιση των πληροφοριών που παρέχονται ανά τίτλο βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2018/231 (ΕΚΤ/2018/2) με τις πληροφορίες που αντλούνται από τη βάση δεδομένων αναφοράς CSDB.

Εάν δεν υπάρχουν στην CSDB στοιχεία για τις μετοχές/τα μερίδια ΕΟ, οι ΕθνΚΤ προβαίνουν σε εκτίμηση των μη διαθέσιμων στοιχείων ή χρησιμοποιούν εναλλακτικές πηγές για την εξαγωγή τους.

12.    Παροχή τριμηνιαίων εκτιμήσεων για το παθητικό

Οι ΕθνΚΤ διαβιβάζουν στην ΕΚΤ τριμηνιαίες εκτιμήσεις για το παθητικό των ΣΤ οι οποίες εξάγονται σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/231 (ΕΚΤ/2018/2).

13.    Μέθοδοι αποτίμησης και/ή λογιστικοί κανόνες

Οι μέθοδοι αποτίμησης σύμφωνα με το ΕΣΛ 2010 και/ή οι λογιστικοί κανόνες του άρθρου 6 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/231 (ΕΚΤ/2018/2) ισχύουν και όταν οι ΕθνΚΤ παρέχουν στην ΕΚΤ στοιχεία ΣΤ.

14.    Επεξηγηματικά σημειώματα

Οι ΕθνΚΤ υποβάλλουν επεξηγηματικά σημειώματα στα οποία παραθέτουν τους λόγους διενέργειας αναθεωρήσεων μείζονος σημασίας, καθώς και αναθεωρήσεων διενεργούμενων εκτός των περιόδων τακτικής κατάρτισης στατιστικών στοιχείων της παραγράφου 8 στοιχείο γ) του παρόντος άρθρου. Επιπλέον οι ΕθνΚΤ υποβάλλουν στην ΕΚΤ επεξηγηματικά σημειώματα για διορθώσεις επανακατηγοριοποιήσεων.

15.    Μέθοδος κατάρτισης

Οι ΕθνΚΤ συλλέγουν στοιχεία από όλα τα ΣΤ κατοίκους του οικείου κράτους μέλους σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/231 (ΕΚΤ/2018/2).».

3.

Τα παραρτήματα II, ΙΙΙ και ΙV τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής.

Άρθρο 2

Έναρξη παραγωγής αποτελεσμάτων και εφαρμογή

1.   Η παρούσα κατευθυντήρια γραμμή αρχίζει να παράγει αποτελέσματα την ημέρα της κοινοποίησής της στις ΕθνΚΤ των κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ.

2.   Οι ΕθνΚΤ των κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ συμμορφώνονται με την παρούσα κατευθυντήρια γραμμή από την 2α Οκτωβρίου 2019.

Άρθρο 3

Αποδέκτες

Η παρούσα κατευθυντήρια γραμμή απευθύνεται στις ΕθνΚΤ των κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ.

Φρανκφούρτη, 7 Ιουνίου 2019.

Για το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ

Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ

Mario DRAGHI


(1)  ΕΕ L 318 της 27.11.1998, σ. 8.

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) 2018/231 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 26ης Ιανουαρίου 2018, σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων των συνταξιοδοτικών ταμείων (ΕΚΤ/2018/2) (ΕΕ L 45 της 17.2.2018, σ. 3).

(3)  Κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2014/15, της 4ης Απριλίου 2014, σχετικά με τη νομισματική και χρηματοπιστωτική στατιστική (ΕΕ L 340 της 26.11.2014, σ. 1).

(4)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 549/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για το ευρωπαϊκό σύστημα εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 174 της 26.6.2013, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τα παραρτήματα II, ΙΙΙ και IV της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2014/15 τροποποιούνται ως εξής:

1.

το παράρτημα II τροποποιείται ως εξής:

α)

το ένατο μέρος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ΜΕΡΟΣ ΕΝΑΤΟ

Ετήσια ΕΤΣ — Παροχείς στοιχείων

 

Εγχώριοι τραπεζικοί όμιλοι (ενοποιημένο επίπεδο) και εγχώριες ανεξάρτητες τράπεζες

Θυγατρικές ελεγχόμενες από την αλλοδαπή (εκτός ΕΕ) (σε υποενοποιημένο επίπεδο και ανεξάρτητες)

Υποκαταστήματα ελεγχόμενα από την αλλοδαπή (εκτός ΕΕ) (ανεξάρτητα)

Θυγατρικές ελεγχόμενες από την αλλοδαπή (ΕΕ) (υποενοποιημένο επίπεδο και ανεξάρτητες)

Ελεγχόμενα από την αλλοδαπή υποκαταστήματα (ΕΕ) (ανεξάρτητα)

Κατηγορίες ΕΕΜ

Πληθυσμός παροχής στοιχείων

A.

Μεγάλου μεγέθους

B.

Μεσαίου μεγέθους

Γ.

Μικρού μεγέθους

Θυγατρικές ελεγχόμενες από την αλλοδαπή (ζώνη ευρώ) (υποενοποιημένο επίπεδο ή ανεξάρτητες)

Υποκαταστήματα ελεγχόμενα από την αλλοδαπή (ζώνη ευρώ) (ανεξάρτητα)

Σημαντικά

Λιγότερο σημαντικά

Αριθμός ανεξάρτητων πιστωτικών ιδρυμάτων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός πιστωτικών ιδρυμάτων που ανήκουν σε τραπεζικούς ομίλους (ενοποιημένο επίπεδο)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός τραπεζικών ομίλων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνολικός αριθμός τραπεζικών ιδρυμάτων *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ετήσια ΕΤΣ — Κερδοφορία και αποδοτικότητα — ΔΠΧΠ FINREP

 

Εγχώριοι τραπεζικοί όμιλοι (ενοποιημένο επίπεδο) και εγχώριες ανεξάρτητες τράπεζες

Θυγατρικές ελεγχόμενες από την αλλοδαπή (εκτός ΕΕ) (σε υποενοποιημένο επίπεδο και ανεξάρτητες)

Υποκαταστήματα ελεγχόμενα από την αλλοδαπή (εκτός ΕΕ) (ανεξάρτητα)

Θυγατρικές ελεγχόμενες από την αλλοδαπή (ΕΕ) (υποενοποιημένο επίπεδο και ανεξάρτητες)

Ελεγχόμενα από την αλλοδαπή υποκαταστήματα (ΕΕ) (ανεξάρτητα)

Κατηγορίες ΕΕΜ

Ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων

A.

Μεγάλου μεγέθους

B.

Μεσαίου μεγέθους

Γ.

Μικρού μεγέθους

Θυγατρικές ελεγχόμενες από την αλλοδαπή (ζώνη ευρώ) (υποενοποιημένο επίπεδο ή ανεξάρτητες)

Υποκαταστήματα ελεγχόμενα από την αλλοδαπή (ζώνη ευρώ) (ανεξάρτητα)

Σημαντικά

Λιγότερο σημαντικά

Τόκοι-έσοδα*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού διακρατούμενα για διαπραγμάτευση

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού διαθέσιμα προς πώληση

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δάνεια και απαιτήσεις*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διακρατούμενες μέχρι τη λήξη επενδύσεις

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παράγωγα - Λογιστική αντιστάθμισης, κίνδυνος επιτοκίου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άλλα στοιχεία ενεργητικού

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έσοδα από τόκους για το παθητικό

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Έξοδα από τόκους)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Χρηματοοικονομικά στοιχεία του παθητικού διακρατούμενα για διαπραγμάτευση)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που μετρώνται βάσει του αποσβεσμένου κόστους)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Παράγωγα - Λογιστική αντιστάθμισης, κίνδυνος επιτοκίου)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Άλλες υποχρεώσεις)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Έξοδα από τόκους για το ενεργητικό)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Έξοδα μετοχικού κεφαλαίου πληρωτέου σε πρώτη ζήτηση)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έσοδα από μερίσματα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έσοδα από αμοιβές και προμήθειες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Έξοδα από αμοιβές και προμήθειες)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κέρδη ή (-) ζημίες από την ανάκληση της αναγνώρισης χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και στοιχείων του παθητικού που δεν αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους μέσω των αποτελεσμάτων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κέρδη ή (-) ζημίες από χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεις διακρατούμενα για διαπραγμάτευση, καθαρά

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κέρδη ή (-) ζημίες από χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεις που αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, καθαρά

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κέρδη ή (-) ζημίες από λογιστική αντιστάθμισης, καθαρά

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καθαρές συναλλαγματικές διαφορές

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κέρδη (ζημίες) από στοιχεία του ενεργητικού που έχουν παύσει να αναγνωρίζονται πλην όσων διακρατούνται προς πώληση, καθαρά

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άλλα λειτουργικά έσοδα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Άλλα λειτουργικά έξοδα)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνολικά λειτουργικά έσοδα, καθαρά

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Διοικητικά έξοδα)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Έξοδα προσωπικού)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Άλλα διοικητικά έξοδα)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Απόσβεση)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Προβλέψεις ή (-) αντιλογισμός προβλέψεων)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Αναληφθείσες υποχρεώσεις και δοθείσες εγγυήσεις)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Άλλες προβλέψεις)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Απομείωση χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού που δεν αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού αποτιμώμενα στο κόστος [μη εισηγμένοι μετοχικοί τίτλοι])

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού διαθέσιμα προς πώληση)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Δάνεια και απαιτήσεις [περιλαμβανομένων των χρηματοδοτικών μισθώσεων])

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Διακρατούμενες έως τη λήξη επενδύσεις)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Απομείωση αξίας ή (-) αντιλογισμός της απομείωσης αξίας επενδύσεων σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς επιχειρήσεις)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Απομείωση αξίας ή (-) αντιλογισμός της απομείωσης αξίας επί μη χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Επενδύσεις σε ακίνητα)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Υπεραξία)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Άυλα στοιχεία ενεργητικού [εκτός υπεραξίας])

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Άλλο)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αρνητική υπεραξία που αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μέρος των κερδών ή (-) ζημιών από επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς επιχειρήσεις

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κέρδη ή (-) ζημίες από μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού και ομάδες διάθεσης που κατατάσσονται ως διακρατούμενα προς πώληση και δεν αποτελούν διακοπείσες δραστηριότητες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΡΔΗ Ή (-) ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Έξοδα ή (-) έσοδα από φόρους σχετικά με τα αποτελέσματα συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΡΔΗ Ή (-) ΖΗΜΙΕΣ ΜΕΤΑ ΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κέρδη ή (-) ζημίες μετά φόρου από διακοπείσες δραστηριότητες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κέρδη ή (-) ζημίες προ φόρου από διακοπείσες δραστηριότητες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Έξοδα ή (-) έσοδα από φόρους σχετικά με τις διακοπείσες δραστηριότητες)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Που αναλογούν σε δικαιώματα μειοψηφίας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της μητρικής

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ετήσια ΕΤΣ - Κερδοφορία και αποδοτικότητα - ΓΑΛΑ FINREP

 

Εγχώριοι τραπεζικοί όμιλοι (ενοποιημένο επίπεδο) και εγχώριες ανεξάρτητες τράπεζες

Θυγατρικές ελεγχόμενες από την αλλοδαπή (εκτός ΕΕ) (σε υποενοποιημένο επίπεδο και ανεξάρτητες)

Υποκαταστήματα ελεγχόμενα από την αλλοδαπή (εκτός ΕΕ) (ανεξάρτητα)

Θυγατρικές ελεγχόμενες από την αλλοδαπή (ΕΕ) (υποενοποιημένο επίπεδο και ανεξάρτητες)

Ελεγχόμενα από την αλλοδαπή υποκαταστήματα (ΕΕ) (ανεξάρτητα)

Κατηγορίες ΕΕΜ

Ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων

A.

Μεγάλου μεγέθους

B.

Μεσαίου μεγέθους

Γ.

Μικρού μεγέθους

Θυγατρικές ελεγχόμενες από την αλλοδαπή (ζώνη ευρώ) (υποενοποιημένο επίπεδο ή ανεξάρτητες)

Υποκαταστήματα ελεγχόμενα από την αλλοδαπή (ζώνη ευρώ) (ανεξάρτητα)

Σημαντικά

Λιγότερο σημαντικά

Έσοδα από τόκους

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Έξοδα από τόκους)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έσοδα από μερίσματα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έσοδα από αμοιβές και προμήθειες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Έξοδα από αμοιβές και προμήθειες)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κέρδη ή (-) ζημίες από την ανάκληση της αναγνώρισης χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και στοιχείων του παθητικού που δεν αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους μέσω των αποτελεσμάτων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κέρδη ή (-) ζημίες από χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεις διακρατούμενα για διαπραγμάτευση, καθαρά

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κέρδη ή (-) ζημίες από χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεις που αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, καθαρά

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κέρδη ή (-) ζημίες από χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεις μη εμπορικής εκμετάλλευσης, καθαρά

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κέρδη ή (-) ζημίες από λογιστική αντιστάθμισης, καθαρά

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καθαρές συναλλαγματικές διαφορές

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κέρδη ή (-) ζημίες από την ανάκληση της αναγνώρισης επενδύσεων σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς επιχειρήσεις, καθαρά

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κέρδη (ζημίες) από στοιχεία του ενεργητικού που έχουν παύσει να αναγνωρίζονται πλην όσων διακρατούνται προς πώληση, καθαρά

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άλλα λειτουργικά έσοδα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Άλλα λειτουργικά έξοδα)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνολικά λειτουργικά έσοδα, καθαρά

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Διοικητικά έξοδα)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Έξοδα προσωπικού)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Άλλα διοικητικά έξοδα)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Απόσβεση)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Προβλέψεις ή (-) αντιλογισμός προβλέψεων)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Αναληφθείσες υποχρεώσεις και δοθείσες εγγυήσεις)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Άλλες προβλέψεις)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Αυξήσεις ή (-) μειώσεις του κεφαλαίου για γενικούς τραπεζικούς κινδύνους, καθαρές)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Απομείωση χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού που δεν αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Απομείωση αξίας ή (-) αντιλογισμός της απομείωσης αξίας επενδύσεων σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς επιχειρήσεις)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Απομείωση αξίας ή (-) αντιλογισμός της απομείωσης αξίας επί μη χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Επενδύσεις σε ακίνητα)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Υπεραξία)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Άυλα στοιχεία ενεργητικού [εκτός υπεραξίας])

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Άλλο)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αρνητική υπεραξία που αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μέρος των κερδών ή (-) ζημιών από επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς επιχειρήσεις

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κέρδη ή (-) ζημίες από μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού και ομάδες διάθεσης που κατατάσσονται ως διακρατούμενα προς πώληση και δεν αποτελούν διακοπείσες δραστηριότητες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΡΔΗ Ή (-) ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Έξοδα ή (-) έσοδα από φόρους σχετικά με τα αποτελέσματα συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΡΔΗ Ή (-) ΖΗΜΙΕΣ ΜΕΤΑ ΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έκτακτα κέρδη ή (-) ζημίες μετά φόρου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έκτακτα κέρδη ή ζημίες προ φόρου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Έξοδα ή (-) έσοδα από φόρους που συνδέονται με έκτακτα κέρδη ή ζημίες)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Που αναλογούν σε δικαιώματα μειοψηφίας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της μητρικής

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ετήσια ΕΤΣ - Κερδοφορία και αποδοτικότητα - ΕΚΤΟΣ FINREP

 

Εγχώριοι τραπεζικοί όμιλοι (ενοποιημένο επίπεδο) και εγχώριες ανεξάρτητες τράπεζες

Θυγατρικές ελεγχόμενες από την αλλοδαπή (εκτός ΕΕ) (σε υποενοποιημένο επίπεδο και ανεξάρτητες)

Υποκαταστήματα ελεγχόμενα από την αλλοδαπή (εκτός ΕΕ) (ανεξάρτητα)

Θυγατρικές ελεγχόμενες από την αλλοδαπή (ΕΕ) (υποενοποιημένο επίπεδο και ανεξάρτητες)

Ελεγχόμενα από την αλλοδαπή υποκαταστήματα (ΕΕ) (ανεξάρτητα)

Κατηγορίες ΕΕΜ

Ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων

A.

Μεγάλου μεγέθους

B.

Μεσαίου μεγέθους

Γ.

Μικρού μεγέθους

Θυγατρικές ελεγχόμενες από την αλλοδαπή (ζώνη ευρώ) (υποενοποιημένο επίπεδο ή ανεξάρτητες)

Υποκαταστήματα ελεγχόμενα από την αλλοδαπή (ζώνη ευρώ) (ανεξάρτητα)

Σημαντικά

Λιγότερο σημαντικά

Καθαροί τόκοι-έσοδα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έσοδα από τόκους

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Έξοδα από τόκους)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έσοδα από μερίσματα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έσοδα από αμοιβές και προμήθειες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Έξοδα από αμοιβές και προμήθειες)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποτελέσματα συναλλαγών και συναλλάγματος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άλλα λειτουργικά έσοδα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Άλλα λειτουργικά έξοδα)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνολικά λειτουργικά έσοδα, καθαρά

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Διοικητικά έξοδα)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Έξοδα προσωπικού)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Άλλα διοικητικά έξοδα)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Απόσβεση)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Προβλέψεις ή (-) αντιλογισμός προβλέψεων)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Απομείωση χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού που δεν αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Απομείωση αξίας ή (-) αντιλογισμός της απομείωσης αξίας επί μη χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΡΔΗ Ή (-) ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΡΔΗ Ή (-) ΖΗΜΙΕΣ ΜΕΤΑ ΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ετήσια ΕΤΣ - Κερδοφορία και αποδοτικότητα - ΠΛΗΡΕΣ ΔΕΙΓΜΑ

 

Εγχώριοι τραπεζικοί όμιλοι (ενοποιημένο επίπεδο) και εγχώριες ανεξάρτητες τράπεζες

Θυγατρικές ελεγχόμενες από την αλλοδαπή (εκτός ΕΕ) (σε υποενοποιημένο επίπεδο και ανεξάρτητες)

Υποκαταστήματα ελεγχόμενα από την αλλοδαπή (εκτός ΕΕ) (ανεξάρτητα)

Θυγατρικές ελεγχόμενες από την αλλοδαπή (ΕΕ) (υποενοποιημένο επίπεδο και ανεξάρτητες)

Ελεγχόμενα από την αλλοδαπή υποκαταστήματα (ΕΕ) (ανεξάρτητα)

Κατηγορίες ΕΕΜ

Ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων

A.

Μεγάλου μεγέθους

B.

Μεσαίου μεγέθους

Γ.

Μικρού μεγέθους

Θυγατρικές ελεγχόμενες από την αλλοδαπή (ζώνη ευρώ) (υποενοποιημένο επίπεδο ή ανεξάρτητες)

Υποκαταστήματα ελεγχόμενα από την αλλοδαπή (ζώνη ευρώ) (ανεξάρτητα)

Σημαντικά

Λιγότερο σημαντικά

Καθαρά έσοδα από τόκους*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έσοδα από μερίσματα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποτελέσματα συναλλαγών και συναλλάγματος*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άλλα λειτουργικά έσοδα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνολικά λειτουργικά έσοδα, καθαρά*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Συνολικά λειτουργικά έξοδα)*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΡΔΗ Ή (-) ΖΗΜΙΕΣ ΜΕΤΑ ΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ετήσια ΕΤΣ - Κερδοφορία και αποδοτικότητα - ΔΠΧΠ FINREP

 

Εγχώριοι τραπεζικοί όμιλοι (ενοποιημένο επίπεδο) και εγχώριες ανεξάρτητες τράπεζες

Θυγατρικές ελεγχόμενες από την αλλοδαπή (εκτός ΕΕ) (σε υποενοποιημένο επίπεδο και ανεξάρτητες)

Υποκαταστήματα ελεγχόμενα από την αλλοδαπή (εκτός ΕΕ) (ανεξάρτητα)

Θυγατρικές ελεγχόμενες από την αλλοδαπή (ΕΕ) (υποενοποιημένο επίπεδο και ανεξάρτητες)

Ελεγχόμενα από την αλλοδαπή υποκαταστήματα (ΕΕ) (ανεξάρτητα)

Κατηγορίες ΕΕΜ

Απόδοση ιδίων κεφαλαίων (Return on Equity-RoE)

A.

Μεγάλου μεγέθους

B.

Μεσαίου μεγέθους

Γ.

Μικρού μεγέθους

Θυγατρικές ελεγχόμενες από την αλλοδαπή (ζώνη ευρώ) (υποενοποιημένο επίπεδο ή ανεξάρτητες)

Υποκαταστήματα ελεγχόμενα από την αλλοδαπή (ζώνη ευρώ) (ανεξάρτητα)

Σημαντικά

Λιγότερο σημαντικά

Αριθμός ιδρυμάτων με RoE < 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός ιδρυμάτων με RoE 0-5 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός ιδρυμάτων με RoE 5-10 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός ιδρυμάτων με RoE 10-15 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός ιδρυμάτων με RoE 15-20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός ιδρυμάτων με RoE >20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% του συνολικού τραπεζικού ενεργητικού ιδρυμάτων με RoE < 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% του συνολικού τραπεζικού ενεργητικού ιδρυμάτων με RoE 0-5 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% του συνολικού τραπεζικού ενεργητικού ιδρυμάτων με RoE 5-10 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% του συνολικού τραπεζικού ενεργητικού ιδρυμάτων με RoE 10-15 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% του συνολικού τραπεζικού ενεργητικού ιδρυμάτων με RoE 15-20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% του συνολικού τραπεζικού ενεργητικού ιδρυμάτων με RoE >20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ετήσια ΕΤΣ - Κερδοφορία και αποδοτικότητα - ΓΑΛΑ FINREP

 

Εγχώριοι τραπεζικοί όμιλοι (ενοποιημένο επίπεδο) και εγχώριες ανεξάρτητες τράπεζες

Θυγατρικές ελεγχόμενες από την αλλοδαπή (εκτός ΕΕ) (σε υποενοποιημένο επίπεδο και ανεξάρτητες)

Υποκαταστήματα ελεγχόμενα από την αλλοδαπή (εκτός ΕΕ) (ανεξάρτητα)

Θυγατρικές ελεγχόμενες από την αλλοδαπή (ΕΕ) (υποενοποιημένο επίπεδο και ανεξάρτητες)

Ελεγχόμενα από την αλλοδαπή υποκαταστήματα (ΕΕ) (ανεξάρτητα)

Κατηγορίες ΕΕΜ

Απόδοση ιδίων κεφαλαίων (Return on Equity-RoE)

A.

Μεγάλου μεγέθους

B.

Μεσαίου μεγέθους

Γ.

Μικρού μεγέθους

Θυγατρικές ελεγχόμενες από την αλλοδαπή (ζώνη ευρώ) (υποενοποιημένο επίπεδο ή ανεξάρτητες)

Υποκαταστήματα ελεγχόμενα από την αλλοδαπή (ζώνη ευρώ) (ανεξάρτητα)

Σημαντικά

Λιγότερο σημαντικά

Αριθμός ιδρυμάτων με RoE < 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός ιδρυμάτων με RoE 0-5 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός ιδρυμάτων με RoE 5-10 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός ιδρυμάτων με RoE 10-15 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός ιδρυμάτων με RoE 15-20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός ιδρυμάτων με RoE >20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% του συνολικού τραπεζικού ενεργητικού ιδρυμάτων με RoE < 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% του συνολικού τραπεζικού ενεργητικού ιδρυμάτων με RoE 0-5 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% του συνολικού τραπεζικού ενεργητικού ιδρυμάτων με RoE 5-10 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% του συνολικού τραπεζικού ενεργητικού ιδρυμάτων με RoE 10-15 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% του συνολικού τραπεζικού ενεργητικού ιδρυμάτων με RoE 15-20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% του συνολικού τραπεζικού ενεργητικού ιδρυμάτων με RoE >20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ετήσια ΕΤΣ - Κερδοφορία και αποδοτικότητα - ΕΚΤΟΣ FINREP

 

Εγχώριοι τραπεζικοί όμιλοι (ενοποιημένο επίπεδο) και εγχώριες ανεξάρτητες τράπεζες

Θυγατρικές ελεγχόμενες από την αλλοδαπή (εκτός ΕΕ) (σε υποενοποιημένο επίπεδο και ανεξάρτητες)

Υποκαταστήματα ελεγχόμενα από την αλλοδαπή (εκτός ΕΕ) (ανεξάρτητα)

Θυγατρικές ελεγχόμενες από την αλλοδαπή (ΕΕ) (υποενοποιημένο επίπεδο και ανεξάρτητες)

Ελεγχόμενα από την αλλοδαπή υποκαταστήματα (ΕΕ) (ανεξάρτητα)

Κατηγορίες ΕΕΜ

Απόδοση ιδίων κεφαλαίων (Return on Equity-RoE)

A.

Μεγάλου μεγέθους

B.

Μεσαίου μεγέθους

Γ.

Μικρού μεγέθους

Θυγατρικές ελεγχόμενες από την αλλοδαπή (ζώνη ευρώ) (υποενοποιημένο επίπεδο ή ανεξάρτητες)

Υποκαταστήματα ελεγχόμενα από την αλλοδαπή (ζώνη ευρώ) (ανεξάρτητα)

Σημαντικά

Λιγότερο σημαντικά

Αριθμός ιδρυμάτων με RoE < 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός ιδρυμάτων με RoE 0-5 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός ιδρυμάτων με RoE 5-10 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός ιδρυμάτων με RoE 10-15 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός ιδρυμάτων με RoE 15-20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός ιδρυμάτων με RoE >20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% του συνολικού τραπεζικού ενεργητικού ιδρυμάτων με RoE < 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% του συνολικού τραπεζικού ενεργητικού ιδρυμάτων με RoE 0-5 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% του συνολικού τραπεζικού ενεργητικού ιδρυμάτων με RoE 5-10 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% του συνολικού τραπεζικού ενεργητικού ιδρυμάτων με RoE 10-15 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% του συνολικού τραπεζικού ενεργητικού ιδρυμάτων με RoE 15-20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% του συνολικού τραπεζικού ενεργητικού ιδρυμάτων με RoE >20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ετήσια ΕΤΣ - Κερδοφορία και αποδοτικότητα - ΠΛΗΡΕΣ ΔΕΙΓΜΑ

 

Εγχώριοι τραπεζικοί όμιλοι (ενοποιημένο επίπεδο) και εγχώριες ανεξάρτητες τράπεζες

Θυγατρικές ελεγχόμενες από την αλλοδαπή (εκτός ΕΕ) (σε υποενοποιημένο επίπεδο και ανεξάρτητες)

Υποκαταστήματα ελεγχόμενα από την αλλοδαπή (εκτός ΕΕ) (ανεξάρτητα)

Θυγατρικές ελεγχόμενες από την αλλοδαπή (ΕΕ) (υποενοποιημένο επίπεδο και ανεξάρτητες)

Ελεγχόμενα από την αλλοδαπή υποκαταστήματα (ΕΕ) (ανεξάρτητα)

Κατηγορίες ΕΕΜ

Απόδοση ιδίων κεφαλαίων (Return on Equity-RoE)

A.

Μεγάλου μεγέθους

B.

Μεσαίου μεγέθους

Γ.

Μικρού μεγέθους

Θυγατρικές ελεγχόμενες από την αλλοδαπή (ζώνη ευρώ) (υποενοποιημένο επίπεδο ή ανεξάρτητες)

Υποκαταστήματα ελεγχόμενα από την αλλοδαπή (ζώνη ευρώ) (ανεξάρτητα)

Σημαντικά

Λιγότερο σημαντικά

Αριθμός ιδρυμάτων με RoE < 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός ιδρυμάτων με RoE 0-5 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός ιδρυμάτων με RoE 5-10 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός ιδρυμάτων με RoE 10-15 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός ιδρυμάτων με RoE 15-20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός ιδρυμάτων με RoE >20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% του συνολικού τραπεζικού ενεργητικού ιδρυμάτων με RoE < 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% του συνολικού τραπεζικού ενεργητικού ιδρυμάτων με RoE 0-5 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% του συνολικού τραπεζικού ενεργητικού ιδρυμάτων με RoE 5-10 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% του συνολικού τραπεζικού ενεργητικού ιδρυμάτων με RoE 10-15 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% του συνολικού τραπεζικού ενεργητικού ιδρυμάτων με RoE 15-20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% του συνολικού τραπεζικού ενεργητικού ιδρυμάτων με RoE >20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ετήσια ΕΤΣ — Λογιστική κατάσταση — ΔΠΧΠ FINREP

 

Εγχώριοι τραπεζικοί όμιλοι (ενοποιημένο επίπεδο) και εγχώριες ανεξάρτητες τράπεζες

Θυγατρικές ελεγχόμενες από την αλλοδαπή (εκτός ΕΕ) (σε υποενοποιημένο επίπεδο και ανεξάρτητες)

Υποκαταστήματα ελεγχόμενα από την αλλοδαπή (εκτός ΕΕ) (ανεξάρτητα)

Θυγατρικές ελεγχόμενες από την αλλοδαπή (ΕΕ) (υποενοποιημένο επίπεδο και ανεξάρτητες)

Ελεγχόμενα από την αλλοδαπή υποκαταστήματα (ΕΕ) (ανεξάρτητα)

Κατηγορίες ΕΕΜ

Ενεργητικό

A.

Μεγάλου μεγέθους

B.

Μεσαίου μεγέθους

Γ.

Μικρού μεγέθους

Θυγατρικές ελεγχόμενες από την αλλοδαπή (ζώνη ευρώ) (υποενοποιημένο επίπεδο ή ανεξάρτητες)

Υποκαταστήματα ελεγχόμενα από την αλλοδαπή (ζώνη ευρώ) (ανεξάρτητα)

Σημαντικά

Λιγότερο σημαντικά

Διαθέσιμα, ταμειακά υπόλοιπα σε κεντρικές τράπεζες και άλλες καταθέσεις όψεως

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού διακρατούμενα για διαπραγμάτευση

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παράγωγα προοριζόμενα για εμπορική εκμετάλλευση

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μετοχικοί τίτλοι

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χρεόγραφα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δάνεια και προκαταβολές

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μετοχικοί τίτλοι

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χρεόγραφα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δάνεια και προκαταβολές

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού διαθέσιμα προς πώληση

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μετοχικοί τίτλοι

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χρεόγραφα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δάνεια και προκαταβολές

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δάνεια και απαιτήσεις

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χρεόγραφα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δάνεια και προκαταβολές

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διακρατούμενες μέχρι τη λήξη επενδύσεις

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χρεόγραφα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δάνεια και προκαταβολές

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παράγωγα–Λογιστική αντιστάθμισης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μεταβολές στην εύλογη αξία των αντισταθμισμένων στοιχείων στην αντιστάθμιση του κινδύνου επιτοκίου χαρτοφυλακίων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς επιχειρήσεις

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υλικά στοιχεία ενεργητικού

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άυλα στοιχεία ενεργητικού

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φορολογικές απαιτήσεις

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άλλα στοιχεία ενεργητικού

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού και ομάδες διάθεσης που κατατάσσονται ως διακρατούμενα προς πώληση

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Εγχώριοι τραπεζικοί όμιλοι (ενοποιημένο επίπεδο) και εγχώριες ανεξάρτητες τράπεζες

Θυγατρικές ελεγχόμενες από την αλλοδαπή (εκτός ΕΕ) (σε υποενοποιημένο επίπεδο και ανεξάρτητες)

Υποκαταστήματα ελεγχόμενα από την αλλοδαπή (εκτός ΕΕ) (ανεξάρτητα)

Θυγατρικές ελεγχόμενες από την αλλοδαπή (ΕΕ) (υποενοποιημένο επίπεδο και ανεξάρτητες)

Ελεγχόμενα από την αλλοδαπή υποκαταστήματα (ΕΕ) (ανεξάρτητα)

Κατηγορίες ΕΕΜ

Παθητικό

A.

Μεγάλου μεγέθους

B.

Μεσαίου μεγέθους

Γ.

Μικρού μεγέθους

Θυγατρικές ελεγχόμενες από την αλλοδαπή (ζώνη ευρώ) (υποενοποιημένο επίπεδο ή ανεξάρτητες)

Υποκαταστήματα ελεγχόμενα από την αλλοδαπή (ζώνη ευρώ) (ανεξάρτητα)

Σημαντικά

Λιγότερο σημαντικά

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις διακρατούμενες για διαπραγμάτευση

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παράγωγα προοριζόμενα για εμπορική εκμετάλλευση

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αρνητικές θέσεις

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καταθέσεις

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εκδοθέντα χρεόγραφα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία του παθητικού προοριζόμενα για εμπορική εκμετάλλευση

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καταθέσεις

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εκδοθέντα χρεόγραφα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία του παθητικού αρχικά αναγνωριζόμενα στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που μετρώνται βάσει του αποσβεσμένου κόστους

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καταθέσεις

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εκδοθέντα χρεόγραφα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία του παθητικού αποτιμώμενα στο αποσβέσιμο κόστος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παράγωγα–Λογιστική αντιστάθμισης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μεταβολές στην εύλογη αξία των αντισταθμισμένων στοιχείων στην αντιστάθμιση του κινδύνου επιτοκίου χαρτοφυλακίων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προβλέψεις

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φορολογικές υποχρεώσεις

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λοιπές υποχρεώσεις

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μετοχικό κεφάλαιο οφειλόμενο επί τη εμφανίσει (π.χ. συνεταιριστικές μερίδες)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται σε ομάδες διάθεσης που κατατάσσονται ως διακρατούμενες προς πώληση

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Εγχώριοι τραπεζικοί όμιλοι (ενοποιημένο επίπεδο) και εγχώριες ανεξάρτητες τράπεζες

Θυγατρικές ελεγχόμενες από την αλλοδαπή (εκτός ΕΕ) (σε υποενοποιημένο επίπεδο και ανεξάρτητες)

Υποκαταστήματα ελεγχόμενα από την αλλοδαπή (εκτός ΕΕ) (ανεξάρτητα)

Θυγατρικές ελεγχόμενες από την αλλοδαπή (ΕΕ) (υποενοποιημένο επίπεδο και ανεξάρτητες)

Ελεγχόμενα από την αλλοδαπή υποκαταστήματα (ΕΕ) (ανεξάρτητα)

Κατηγορίες ΕΕΜ

Μετοχικό κεφάλαιο και δικαιώματα μειοψηφίας

A.

Μεγάλου μεγέθους

B.

Μεσαίου μεγέθους

Γ.

Μικρού μεγέθους

Θυγατρικές ελεγχόμενες από την αλλοδαπή (ζώνη ευρώ) (υποενοποιημένο επίπεδο ή ανεξάρτητες)

Υποκαταστήματα ελεγχόμενα από την αλλοδαπή (ζώνη ευρώ) (ανεξάρτητα)

Σημαντικά

Λιγότερο σημαντικά

Κεφάλαιο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εκδοθέντα μετοχικά προϊόντα εκτός από κεφάλαιο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στοιχεία εξομοιούμενα με μετοχικό κεφάλαιο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συσσωρευμένο άλλο συνολικό εισόδημα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κέρδη εις νέον

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποθεματικά αναπροσαρμογής

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λοιπά αποθεματικά

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ίδιες μετοχές)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κέρδος ή ζημία που αναλογεί στους ιδιοκτήτες της μητρικής

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ενδιάμεσα μερίσματα)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δικαιώματα μειοψηφίας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Εγχώριοι τραπεζικοί όμιλοι (ενοποιημένο επίπεδο) και εγχώριες ανεξάρτητες τράπεζες

Θυγατρικές ελεγχόμενες από την αλλοδαπή (εκτός ΕΕ) (σε υποενοποιημένο επίπεδο και ανεξάρτητες)

Υποκαταστήματα ελεγχόμενα από την αλλοδαπή (εκτός ΕΕ) (ανεξάρτητα)

Θυγατρικές ελεγχόμενες από την αλλοδαπή (ΕΕ) (υποενοποιημένο επίπεδο και ανεξάρτητες)

Ελεγχόμενα από την αλλοδαπή υποκαταστήματα (ΕΕ) (ανεξάρτητα)

Κατηγορίες ΕΕΜ

Δανειακές υποχρεώσεις, χρηματοοικονομικές εγγυήσεις και λοιπές υποχρεώσεις

A.

Μεγάλου μεγέθους

B.

Μεσαίου μεγέθους

Γ.

Μικρού μεγέθους

Θυγατρικές ελεγχόμενες από την αλλοδαπή (ζώνη ευρώ) (υποενοποιημένο επίπεδο ή ανεξάρτητες)

Υποκαταστήματα ελεγχόμενα από την αλλοδαπή (ζώνη ευρώ) (ανεξάρτητα)

Σημαντικά

Λιγότερο σημαντικά

Παρασχεθείσες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δανειακές υποχρεώσεις*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χρηματοοικονομικές εγγυήσεις*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λοιπές υποχρεώσεις

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ληφθείσες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δανειακές υποχρεώσεις*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χρηματοοικονομικές εγγυήσεις*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λοιπές υποχρεώσεις

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ετήσια ΕΤΣ - Λογιστική κατάσταση - ΓΑΛΑ FINREP

 

Εγχώριοι τραπεζικοί όμιλοι (ενοποιημένο επίπεδο) και εγχώριες ανεξάρτητες τράπεζες

Θυγατρικές ελεγχόμενες από την αλλοδαπή (εκτός ΕΕ) (σε υποενοποιημένο επίπεδο και ανεξάρτητες)

Υποκαταστήματα ελεγχόμενα από την αλλοδαπή (εκτός ΕΕ) (ανεξάρτητα)

Θυγατρικές ελεγχόμενες από την αλλοδαπή (ΕΕ) (υποενοποιημένο επίπεδο και ανεξάρτητες)

Ελεγχόμενα από την αλλοδαπή υποκαταστήματα (ΕΕ) (ανεξάρτητα)

Κατηγορίες ΕΕΜ

Ενεργητικό

A.

Μεγάλου μεγέθους

B.

Μεσαίου μεγέθους

Γ.

Μικρού μεγέθους

Θυγατρικές ελεγχόμενες από την αλλοδαπή (ζώνη ευρώ) (υποενοποιημένο επίπεδο ή ανεξάρτητες)

Υποκαταστήματα ελεγχόμενα από την αλλοδαπή (ζώνη ευρώ) (ανεξάρτητα)

Σημαντικά

Λιγότερο σημαντικά

Διαθέσιμα, ταμειακά υπόλοιπα σε κεντρικές τράπεζες και άλλες καταθέσεις όψεως

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού διακρατούμενα για διαπραγμάτευση

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παράγωγα προοριζόμενα για εμπορική εκμετάλλευση

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μετοχικοί τίτλοι

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χρεόγραφα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δάνεια και προκαταβολές

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού μη εμπορικής χρήσης στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μετοχικοί τίτλοι

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χρεόγραφα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δάνεια και προκαταβολές

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού μη εμπορικής χρήσης αποτιμώμενα στην εύλογη αξία στα ίδια κεφάλαια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μετοχικοί τίτλοι

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χρεόγραφα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δάνεια και προκαταβολές

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χρεωστικοί τίτλοι μη εμπορικής χρήσης που αποτιμώνται με βάση μέθοδο κόστους

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χρεόγραφα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δάνεια και προκαταβολές

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λοιπά μη εμπορικής χρήσης μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μετοχικοί τίτλοι

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χρεόγραφα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δάνεια και προκαταβολές

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παράγωγα–Λογιστική αντιστάθμισης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μεταβολές στην εύλογη αξία των αντισταθμισμένων στοιχείων στην αντιστάθμιση του κινδύνου επιτοκίου χαρτοφυλακίων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς επιχειρήσεις

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υλικά στοιχεία ενεργητικού

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άυλα στοιχεία ενεργητικού

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φορολογικές απαιτήσεις

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άλλα στοιχεία ενεργητικού

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού και ομάδες διάθεσης που κατατάσσονται ως διακρατούμενα προς πώληση

 

 

 

 

 </