ISSN 1977-0669

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 157

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

62ό έτος
14 Ιουνίου 2019


Περιεχόμενα

 

II   Μη νομοθετικές πράξεις

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/972 της Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 2019, για την καταχώριση ονομασίας στο μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Džiugas (ΠΓΕ)]

1

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) 2019/973 της Επιτροπής, της 13ης Ιουνίου 2019, για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για τις ουσίες bispyribac, denatonium benzoate, fenoxycarb, flurochloridone, quizalofop-P-ethyl, quizalofop-P-tefuryl, propaquizafop και tebufenozide μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα ( 1 )

3

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

*

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/974 της Επιτροπής, της 12ης Ιουνίου 2019, σχετικά με την έγκριση των εθνικών προγραμμάτων για τη βελτίωση της παραγωγής και εμπορίας μελισσοκομικών προϊόντων που υποβάλλουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2019) 4177]

28

 

*

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/975 της Επιτροπής, της 13ης Ιουνίου 2019, για την τροποποίηση του παραρτήματος της εκτελεστικής απόφασης 2014/709/ΕΕ σχετικά με τα μέτρα ελέγχου της υγείας των ζώων όσον αφορά την αφρικανική πανώλη των χοίρων σε ορισμένα κράτη μέλη [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2019) 4495]  ( 1 )

31

 

*

Απόφαση (ΕΕ) 2019/976 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 29ης Μαΐου 2019, για τη θέσπιση των αρχών που πρέπει να διέπουν τον καθορισμό στόχων και την ανταλλαγή στοιχείων αξιολόγησης εντός των μεικτών εποπτικών ομάδων και για την κατάργηση της απόφασης (ΕΕ) 2017/274 (ΕΚΤ/2019/14)

61

 

 

Διορθωτικά

 

*

Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1977 του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης αυτόνομων ενωσιακών δασμολογικών ποσοστώσεων για ορισμένα προϊόντα αλιείας για την περίοδο 2019-2020 ( ΕΕ L 317 της 14.12.2018 )

67

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις των οποίων οι τίτλοι έχουν τυπωθεί με λευκά στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


II Μη νομοθετικές πράξεις

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

14.6.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 157/1


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/972 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 7ης Ιουνίου 2019

για την καταχώριση ονομασίας στο μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [«Džiugas» (ΠΓΕ)]

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012, για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (1), και ιδίως το άρθρο 52 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, η αίτηση που υπέβαλε η Λιθουανία για την καταχώριση της ονομασίας «Džiugas» δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2).

(2)

Δεδομένου ότι δεν έχει κοινοποιηθεί καμία δήλωση ένστασης στην Επιτροπή βάσει του άρθρου 51 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, η ονομασία «Džiugas» πρέπει να καταχωριστεί,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Καταχωρίζεται η ονομασία «Džiugas» (ΠΓΕ).

Η ονομασία που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο αφορά προϊόν της κλάσης 1.3. Τυριά του παραρτήματος XI του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 668/2014 της Επιτροπής (3).

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 7 Ιουνίου 2019.

Για την Επιτροπή,

εξ ονόματος του Προέδρου,

Phil HOGAN

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 343 της 14.12.2012, σ. 1.

(2)  ΕΕ C 28 της 23.1.2019, σ. 3.

(3)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 668/2014 της Επιτροπής, της 13ης Ιουνίου 2014, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (ΕΕ L 179 της 19.6.2014, σ. 36).


14.6.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 157/3


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/973 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 13ης Ιουνίου 2019

για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για τις ουσίες bispyribac, denatonium benzoate, fenoxycarb, flurochloridone, quizalofop-P-ethyl, quizalofop-P-tefuryl, propaquizafop και tebufenozide μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Φεβρουαρίου 2005, για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο α) και το άρθρο 49 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Για τις ουσίες fenoxycarb, flurochloridone, propaquizafop και tebufenozide έχουν καθοριστεί ανώτατα όρια καταλοίπων (ΑΟΚ) στο παράρτημα III μέρος A του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005. Για τις ουσίες quizalofop-P-ethyl και quizalofop-P-tefuryl, εκφραζόμενες ως quizalofop, συμπεριλαμβανομένης της ουσίας quizalofop-P, έχουν καθοριστεί ΑΟΚ στο παράρτημα III μέρος Α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005. Για τις ουσίες bispyribac και denatonium benzoate (βενζοϊκό δενατόνιο) δεν έχουν καθοριστεί ΑΟΚ στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005 και, καθώς οι εν λόγω δραστικές ουσίες δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα IV του εν λόγω κανονισμού, ισχύει η προκαθορισμένη τιμή 0,01 mg/kg που προβλέπεται στο άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005.

(2)

Όσον αφορά την ουσία bispyribac, η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων («η Αρχή»), υπέβαλε αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με τα ισχύοντα ΑΟΚ σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 (2). Συνέστησε τον καθορισμό ΑΟΚ για το ρύζι. Δεν υπάρχουν άλλες άδειες για την ουσία αυτή. Δεδομένου ότι δεν συντρέχει κίνδυνος για τους καταναλωτές, τα ΑΟΚ για όλα τα άλλα εμπορεύματα θα πρέπει να καθοριστούν στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 στο συγκεκριμένο όριο προσδιορισμού (LOD).

(3)

Όσον αφορά την ουσία denatonium benzoate, η Αρχή υπέβαλε αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με τα ισχύοντα ΑΟΚ σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 (3). Όλες οι υφιστάμενες άδειες φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν την ουσία denatonium benzoate περιορίζονται στη χρήση μόνο ως απωθητικό στη δασοκομία και δεν προορίζονται για άμεση εφαρμογή επί εδώδιμων καλλιεργειών. Δεδομένου ότι δεν συντρέχει κίνδυνος για τους καταναλωτές, τα ΑΟΚ θα πρέπει να καθοριστούν στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 στο συγκεκριμένο όριο προσδιορισμού (LOD).

(4)

Όσον αφορά την ουσία fenoxycarb, η Αρχή υπέβαλε αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με τα ισχύοντα ΑΟΚ σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 (4). Συνέστησε τη μείωση των ΑΟΚ για τα μήλα, τα αχλάδια, τα κυδώνια, τα μούσμουλα, τα ιαπωνικά μούσμουλα, τα δαμάσκηνα, τα επιτραπέζια σταφύλια, τα οινοποιήσιμα σταφύλια, τα βοοειδή (μύες, λιπώδης ιστός, ήπαρ και νεφροί), τα πρόβατα (μύες, λιπώδης ιστός, ήπαρ και νεφροί), τις αίγες (μύες, λιπώδης ιστός, ήπαρ και νεφροί), τα ιπποειδή (μύες, λιπώδης ιστός, ήπαρ και νεφροί) και το γάλα (βοοειδή, πρόβατα, αίγες, άλογα). Για τα άλλα προϊόντα, η Αρχή συνέστησε τη διατήρηση των υφιστάμενων ΑΟΚ. Η Αρχή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι όσον αφορά τα ΑΟΚ για τα πορτοκάλια, τα λεμόνια, τα μανταρίνια, τα βερίκοκα και τις επιτραπέζιες ελιές, ορισμένες πληροφορίες δεν ήταν διαθέσιμες και ότι ήταν αναγκαία περαιτέρω εξέταση από τους υπευθύνους διαχείρισης του κινδύνου. Δεδομένου ότι δεν συντρέχει κίνδυνος για τους καταναλωτές, τα ΑΟΚ για τα εν λόγω προϊόντα θα πρέπει να καθοριστούν στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 στο επίπεδο που προσδιόρισε η Αρχή. Τα εν λόγω ΑΟΚ θα επανεξεταστούν· κατά την επανεξέταση θα ληφθούν υπόψη οι διαθέσιμες πληροφορίες που θα προκύψουν εντός δύο ετών από τη δημοσίευση του παρόντος κανονισμού.

(5)

Όσον αφορά την ουσία flurochloridone, η Αρχή υπέβαλε αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με τα ισχύοντα ΑΟΚ σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 (5). Η Αρχή πρότεινε την τροποποίηση του ορισμού των καταλοίπων. Συνέστησε τη μείωση των ΑΟΚ για τις πατάτες, τα καρότα, τα ραπανοσέλινα/γογγύλι (ρέβα), την παστινάκη, τους σπόρους ηλιάνθου και τα σπέρματα βαμβακιού. Η Αρχή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, όσον αφορά τα ΑΟΚ για τη ρίζα μαϊντανού (πετροσέλινο το σαρκόρριζο), το καλαμπόκι, το σιτάρι, τους χοίρους (μύες, λιπώδης ιστός, ήπαρ και νεφροί), τα βοοειδή (μύες, λιπώδης ιστός, ήπαρ και νεφροί), τα πρόβατα (μύες, λιπώδης ιστός, ήπαρ και νεφροί), τις αίγες (μύες, λιπώδης ιστός, ήπαρ και νεφροί), τα ιπποειδή (μύες, λιπώδης ιστός, ήπαρ και νεφροί) και το γάλα (πρόβατα και αίγες), ορισμένες πληροφορίες δεν ήταν διαθέσιμες και ότι ήταν αναγκαία περαιτέρω εξέταση από τους διαχειριστές κινδύνου. Δεδομένου ότι δεν συντρέχει κίνδυνος για τους καταναλωτές, τα ΑΟΚ για τα εν λόγω προϊόντα θα πρέπει να καθοριστούν στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 στο επίπεδο που προσδιόρισε η Αρχή. Τα εν λόγω ΑΟΚ θα επανεξεταστούν· κατά την επανεξέταση θα ληφθούν υπόψη οι διαθέσιμες πληροφορίες που θα προκύψουν εντός δύο ετών από τη δημοσίευση του παρόντος κανονισμού.

(6)

Όσον αφορά τις ουσίες quizalofop-P-ethyl, quizalofop-P-tefuryl και propaquizafop, η Αρχή υπέβαλε αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με τα ισχύοντα ΑΟΚ σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 (6). Η Αρχή πρότεινε την τροποποίηση του ορισμού των καταλοίπων και τη μείωση των ΑΟΚ για τα γκρέιπφρουτ, τα πορτοκάλια, τα λεμόνια, τα πράσινα λεμόνια, τα μανταρίνια, τα μήλα, τα αχλάδια, τα κυδώνια, τα μούσμουλα, τα ιαπωνικά μούσμουλα, τα βερίκοκα, τα κεράσια (γλυκά), τα ροδάκινα, τα δαμάσκηνα, τα επιτραπέζια σταφύλια, τα οινοποιήσιμα σταφύλια, τις φράουλες, τα βατόμουρα, τα σμέουρα (κόκκινα και κίτρινα), τα μύρτιλλα, τα φραγκοστάφυλα (μαύρα, κόκκινα και άσπρα), τα φραγκοστάφυλα (πράσινα, κόκκινα και κίτρινα), τους καρπούς αγριοτριανταφυλλιάς, τους καρπούς κουφοξυλιάς, τις επιτραπέζιες ελιές, τα κουμκουάτ, τις πατάτες, τα κοκκινογούλια, τα καρότα, τα ραπανοσέλινα/γογγύλι (ρέβα), τα χρένα, τον ηλίανθο τον κονδυλόριζο, την παστινάκη, τη ρίζα μαϊντανού (πετροσέλινο το σαρκόρριζο), τα ραπάνια, τα λαγόχορτα, τα γουλιά (είδος κράμβης), τα γογγύλια, το σκόρδο, τα κρεμμύδια, τα ασκαλώνια, τις γλυκοπιπεριές/πιπεριές, τις μελιτζάνες, τις μπάμιες, τα αγγούρια, τα αγγουράκια, τα κολοκύθια, τα πεπόνια, τις κολοκύθες, τα καρπούζια, τα λαχανάκια Βρυξελλών, τα κινέζικα λάχανα/pe-tsai, τις μη κεφαλωτές κράμβες, τις γογγυλοκράμβες, τα μαρούλια, τις σκαρόλες (πικρίδα) / πλατύφυλλα αντίδια, τα ραδίκια witloof / αντίβ, τον φραγκομαϊντανό, το σχοινόπρασο, τα φύλλα σέλινου, τον μαϊντανό, το φασκόμηλο, το δεντρολίβανο, το θυμάρι, τον βασιλικό και τα βρώσιμα άνθη, τα φύλλα δάφνης, το δρακόντιο/εστραγκόν (ύσσωπος), τα φασόλια (με λοβό), τα φασόλια (χωρίς λοβό), τα μπιζέλια (με λοβό), τα μπιζέλια (χωρίς λοβό), τις φακές (νωπές), τα σπαράγγια, το σέλινο, τις αγκινάρες, τα πράσα, τα φασόλια (ξηρά), τις φακές (ξηρές), τα μπιζέλια (ξηρά), τα λούπινα (ξηρά), τα σπέρματα βαμβακιού, τις ελιές για παραγωγή λαδιού, τα αφεψήματα βοτάνων από ρίζες και τα ζαχαρότευτλα (ρίζα). Όσον αφορά άλλα προϊόντα, η Αρχή πρότεινε να αυξηθούν ή να διατηρηθούν τα ισχύοντα ΑΟΚ. Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, όσον αφορά τα λυκοτρίβολα, τα μαρούλια, τις σκαρόλες (πικρίδα) / πλατύφυλλα αντίδια, το κάρδαμο και άλλα βλαστάρια και φύτρες, το γαιοκάρδαμο, τη ρόκα, το κόκκινο σινάπι, τις καλλιέργειες νεαρών φύλλων (συμπεριλαμβανομένων ειδών κράμβης), το σπανάκι, τα σέσκουλα / φύλλα τεύτλων, τα αφεψήματα βοτάνων από άνθη και τα αφεψήματα βοτάνων από φύλλα και μπαχαρικά, τα μπαχαρικά από σπόρους, τα μπαχαρικά από καρπούς, τους χοίρους (μύες, λιπώδης ιστός, ήπαρ και νεφροί), τα βοοειδή (μύες, λιπώδης ιστός, ήπαρ και νεφροί), τα πρόβατα (μύες, λιπώδης ιστός, ήπαρ και νεφροί), τις αίγες (μύες, λιπώδης ιστός, ήπαρ και νεφροί), τα ιπποειδή (μύες, λιπώδης ιστός, ήπαρ και νεφροί), τα πουλερικά (μύες, λιπώδης ιστός και ήπαρ), το γάλα (βοοειδή, πρόβατα, αίγες και άλογα) και τα αυγά πτηνών, ορισμένες πληροφορίες δεν ήταν διαθέσιμες και ότι απαιτούνταν περαιτέρω εξέταση από τους διαχειριστές κινδύνου. Δεδομένου ότι δεν συντρέχει κίνδυνος για τους καταναλωτές, τα ΑΟΚ για τα εν λόγω προϊόντα θα πρέπει να καθοριστούν στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 στο επίπεδο που προσδιόρισε η Αρχή. Τα εν λόγω ΑΟΚ θα επανεξεταστούν· κατά την επανεξέταση θα ληφθούν υπόψη οι διαθέσιμες πληροφορίες που θα προκύψουν εντός δύο ετών από τη δημοσίευση του παρόντος κανονισμού.

(7)

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφοι 2 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005, υποβλήθηκε αίτηση για την ουσία quizalofop-P-ethyl που χρησιμοποιείται για τον αραβόσιτο στον Καναδά. Σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005, η εν λόγω αίτηση αξιολογήθηκε από το οικείο κράτος μέλος και η έκθεση αξιολόγησης διαβιβάστηκε στην Επιτροπή. Η Αρχή αξιολόγησε την αίτηση και την έκθεση αξιολόγησης, εξετάζοντας ιδίως τους κινδύνους για τον καταναλωτή και, κατά περίπτωση, για τα ζώα και εξέδωσε αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με τα προτεινόμενα ΑΟΚ (7). Η Αρχή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πληρούνταν όλες οι απαιτήσεις σχετικά με τα στοιχεία και ότι η τροποποίηση που ζητήθηκε είναι ασφαλής για τους καταναλωτές.

(8)

Όσον αφορά την ουσία tebufenozide, η Αρχή υπέβαλε αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με τα ισχύοντα ΑΟΚ σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 (8). Συνέστησε τη μείωση του ΑΟΚ για τα κάστανα. Όσον αφορά άλλα προϊόντα, η Αρχή πρότεινε να αυξηθούν ή να διατηρηθούν τα ισχύοντα ΑΟΚ. Η Αρχή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι για τα κεράσια (γλυκά), τη ρύζι, τους χοίρους (ήπαρ και νεφροί), τα βοοειδή (ήπαρ και νεφροί), τα πρόβατα (λιπώδης ιστός, ήπαρ και νεφροί), τις αίγες (λιπώδης ιστός, ήπαρ και νεφροί), τα ιπποειδή (ήπαρ και νεφροί), τα πουλερικά (μύες, λιπώδης ιστός και ήπαρ), το γάλα (βοοειδή, πρόβατα, αίγες, άλογα) και τα αυγά πτηνών, ορισμένες πληροφορίες δεν ήταν διαθέσιμες και ότι ήταν αναγκαία περαιτέρω εξέταση από τους υπευθύνους διαχείρισης του κινδύνου. Δεδομένου ότι δεν συντρέχει κίνδυνος για τους καταναλωτές, τα ΑΟΚ για τα εν λόγω προϊόντα θα πρέπει να καθοριστούν στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 στο επίπεδο που προσδιόρισε η Αρχή. Τα εν λόγω ΑΟΚ θα επανεξεταστούν· κατά την επανεξέταση θα ληφθούν υπόψη οι διαθέσιμες πληροφορίες που θα προκύψουν εντός δύο ετών από τη δημοσίευση του παρόντος κανονισμού. Όσον αφορά τα μπρόκολα, τα λάχανα, τα κινέζικα λάχανα/pe-tsai, τις μη κεφαλωτές κράμβες, τα λυκοτρίβολα, τα μαρούλια, τις σκαρόλες (πικρίδα)/πλατύφυλλα αντίδια, το κάρδαμο και άλλα βλαστάρια και φύτρες, το γαιοκάρδαμο, τη ρόκα, το κόκκινο σινάπι, την καλλιέργειες νεαρών φύλλων (συμπεριλαμβανομένων ειδών κράμβης), το σπανάκι, την ανδράκλα, τα σέσκουλα / φύλλα τεύτλων, τα αμπελόφυλλα και παρεμφερή είδη, το νεροκάρδαμο, τον φραγκομαϊντανό, τον βασιλικό και τα βρώσιμα άνθη, τα σπέρματα ελαιοκράμβης, τα ζαχαροκάλαμα, τους χοίρους (μύες, λιπώδης ιστός), τα βοοειδή (μύες, λίπος), τα πρόβατα (μύες), τις αίγες (μύες), τα ιπποειδή (μύες, λιπώδης ιστός) και τα πουλερικά (μύες), η Αρχή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα ανώτατα όρια καταλοίπων του Codex (CXL) για τα εν λόγω προϊόντα είναι ασφαλή για τους καταναλωτές. Συνεπώς, είναι σκόπιμο να καθοριστούν τα ΑΟΚ για τα εν λόγω προϊόντα στο ίδιο επίπεδο στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005.

(9)

Όσον αφορά τα προϊόντα για τα οποία η χρήση του εν λόγω φυτοπροστατευτικού προϊόντος δεν έχει εγκριθεί, και για τα οποία δεν υπάρχουν ανοχές κατά την εισαγωγή ούτε ανώτατα όρια καταλοίπων του Codex (CXL), τα ΑΟΚ θα πρέπει να καθοριστούν στο συγκεκριμένο όριο προσδιορισμού ή στο προκαθορισμένο ΑΟΚ, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005.

(10)

Η Επιτροπή ζήτησε τη γνώμη των εργαστηρίων αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων όσον αφορά την ανάγκη προσαρμογής ορισμένων ορίων προσδιορισμού. Τα εν λόγω εργαστήρια κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι, όσον αφορά αρκετές ουσίες, η τεχνική εξέλιξη απαιτεί τον καθορισμό ειδικών ορίων προσδιορισμού για ορισμένα προϊόντα.

(11)

Με βάση τις αιτιολογημένες γνώμες της Αρχής, και λαμβανομένων υπόψη των συναφών με το υπό εξέταση θέμα παραγόντων, οι ενδεικνυόμενες τροποποιήσεις των ΑΟΚ πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 14 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005.

(12)

Μέσω του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ζητήθηκε η γνώμη των εμπορικών εταίρων της Ένωσης για τα νέα ΑΟΚ και οι παρατηρήσεις τους ελήφθησαν υπόψη.

(13)

Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 396/2005 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(14)

Για να καταστεί δυνατή η κανονική διάθεση στην αγορά, η μεταποίηση και η κατανάλωση των προϊόντων, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να προβλέπει μεταβατικές ρυθμίσεις για τα προϊόντα που έχουν παραχθεί νόμιμα πριν από την τροποποίηση των ΑΟΚ και για τα οποία προκύπτει από τα στοιχεία ότι τηρείται υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών.

(15)

Πριν από την έναρξη ισχύος των τροποποιημένων ΑΟΚ θα πρέπει να μεσολαβήσει εύλογο χρονικό διάστημα, ώστε να επιτραπεί στα κράτη μέλη, στις τρίτες χώρες και στις επιχειρήσεις τροφίμων να προετοιμαστούν για να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις που θα προκύψουν από την τροποποίηση των ΑΟΚ.

(16)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα παραρτήματα II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 396/2005, ως είχε πριν από την τροποποίησή του από τον παρόντα κανονισμό, εξακολουθεί να ισχύει για προϊόντα που παρήχθησαν στην Ένωση ή που εισήχθησαν στην Ένωση πριν από τις 4 Ιανουαρίου 2020.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα μετά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από τις 4 Ιανουαρίου 2020.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 13 Ιουνίου 2019.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 70 της 16.3.2005, σ. 1.

(2)  Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων· Αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με την επανεξέταση των υφιστάμενων ανώτατων ορίων καταλοίπων για την ουσία bispyribac, σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005. EFSA Journal 2018·16(1):5142.

(3)  Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων· Αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με την επανεξέταση των υφιστάμενων ανώτατων ορίων καταλοίπων για την ουσία denathonium benzoate, σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005. EFSA Journal 2018·16(3):5232.

(4)  Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων· Αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με την επανεξέταση των υφιστάμενων ανώτατων ορίων καταλοίπων για την ουσία fenoxycarb, σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005. EFSA Journal 2018·16(1):5155.

(5)  Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων· Αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με την επανεξέταση των υφιστάμενων ανώτατων ορίων καταλοίπων για την ουσία flurochloridone, σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005. EFSA Journal 2018·16(1):5144.

(6)  Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων· Αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με την επανεξέταση των υφιστάμενων ανώτατων ορίων καταλοίπων για τις ουσίες quizalofop-P-ethyl, quizalofop-P-tefuryl και propaquizafop, σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005. EFSA Journal 2017·15(12):5050.

(7)  Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων· Καθορισμός ανοχής κατά την εισαγωγή της ουσίας quizalofop-P-ethyl στον γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο. EFSA Journal 2018·16(4)5250.

(8)  Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων· Αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με την επανεξέταση των υφιστάμενων ανώτατων ορίων καταλοίπων για την ουσία tebufenozide, σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005. EFSA Journal 2018·16(2):5190.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τα παραρτήματα II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 τροποποιούνται ως εξής:

1)

Στο παράρτημα II προστίθενται οι ακόλουθες στήλες για τις ουσίες bispyribac, denatonium benzoate, fenoxycarb, flurochloridone, quizalofop και tebufenozide:

«Κατάλοιπα φυτοφαρμάκων και ανώτατα όρια καταλοίπων (mg/kg)

Κωδικός

Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων (1)

Bispyribac (άθροισμα της ουσίας bispyribac, των αλάτων και των εστέρων της, εκφραζόμενο ως bispyribac)

Denatonium benzoate (άθροισμα της ουσίας denatonium και των αλάτων της, εκφραζόμενο ως denatonium benzoate)

Fenoxycarb (F)

Flurochloridone (άθροισμα των cis- και trans- ισομερών) (F)

Quizalofop [άθροισμα της ουσίας quizalofop, των αλάτων της, των εστέρων της (συμπεριλαμβανομένης της ουσίας propaquizafop) και των συζευγμάτων της, εκφραζόμενο ως quizalofop (κάθε λόγος συστατικών ισομερών)]

Tebufenozide (F)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

0100000

ΚΑΡΠΟΙ, ΝΩΠΟΙ ή ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΙ· ΑΚΡΟΔΡΥΑ

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

 

 

0110000

Εσπεριδοειδή

 

 

0,01  (*1)

 

0,02  (*1)

2

0110010

Γκρέιπφρουτ

 

 

 

 

 

 

0110020

Πορτοκάλια

 

 

 

 

 

 

0110030

Λεμόνια

 

 

 

 

 

 

0110040

Πράσινα λεμόνια

 

 

 

 

 

 

0110050

Μανταρίνια

 

 

 

 

 

 

0110990

Άλλα (2)

 

 

 

 

 

 

0120000

Ακρόδρυα

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

0120010

Αμύγδαλα

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,05

0120020

Καρύδια Βραζιλίας

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0120030

Ανακάρδια (κάσιους)

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0120040

Κάστανα

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0120050

Καρύδες

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0120060

Φουντούκια

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0120070

Μακαντάμια

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0120080

Καρύδια πεκάν

 

 

0,05

 

 

0,01  (*1)

0120090

Κουκουνάρια

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0120100

Φιστίκια

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0120110

Κοινά καρύδια

 

 

0,05

 

 

0,05

0120990

Άλλα (2)

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0130000

Μηλοειδή

 

 

0,7

 

0,02  (*1)

1

0130010

Μήλα

 

 

 

 

 

 

0130020

Αχλάδια

 

 

 

 

 

 

0130030

Κυδώνια

 

 

 

 

 

 

0130040

Μούσμουλα

 

 

 

 

 

 

0130050

Ιαπωνικά μούσμουλα

 

 

 

 

 

 

0130990

Άλλα (2)

 

 

 

 

 

 

0140000

Πυρηνόκαρπα

 

 

 

 

0,02  (*1)

 

0140010

Βερίκοκα

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0140020

Κεράσια (γλυκά)

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1) (+)

0140030

Ροδάκινα

 

 

1,5

 

 

0,5

0140040

Δαμάσκηνα

 

 

0,6

 

 

0,01  (*1)

0140990

Άλλα (2)

 

 

0,01 (*1)

 

 

0,01  (*1)

0150000

Μούρα και μικροί καρποί

 

 

 

 

0,02  (*1)

 

0151000

α)

σταφύλια

 

 

0,5

 

 

4

0151010

Επιτραπέζια σταφύλια

 

 

 

 

 

 

0151020

Οινοποιήσιμα σταφύλια

 

 

 

 

 

 

0152000

β)

φράουλες

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0153000

γ)

καρποί βάτου

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

0153010

Βατόμουρα

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0153020

Καρποί ασπροβατομουριάς

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0153030

Σμέουρα (ερυθρά και κίτρινα)

 

 

 

 

 

2

0153990

Άλλα (2)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0154000

δ)

άλλοι μικροί καρποί και μούρα

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

0154010

Μύρτιλλα

 

 

 

 

 

3

0154020

Μύρτιλλα μακρόκαρπα

 

 

 

 

 

0,5

0154030

Φραγκοστάφυλα (κόκκινα, μαύρα ή άσπρα)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0154040

Φραγκοστάφυλα (κόκκινα, πράσινα, κίτρινα)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0154050

Καρποί αγριοτριανταφυλλιάς

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0154060

Βατόμουρα (μαύρα ή άσπρα)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0154070

Αζάρολος (μεσογειακά μούσμουλα)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0154080

Καρποί κουφοξυλιάς

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0154990

Άλλα (2)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0160000

Διάφοροι καρποί όπου

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

0161000

α)

καρποί με βρώσιμο φλοιό

 

 

 

 

 

 

0161010

Χουρμάδες

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0161020

Σύκα

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0161030

Επιτραπέζιες ελιές

 

 

3 (+)

 

 

0,01  (*1)

0161040

Κουμκουάτ

 

 

0,01  (*1)

 

 

2

0161050

Καράμβολες

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0161060

Kaki/Λωτός

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0161070

Ευγενία η ιαμβολάνη

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0161990

Άλλα (2)

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0162000

β)

καρποί με μη βρώσιμο φλοιό, μικροί

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

0162010

Ακτινίδια (κόκκινα, πράσινα, κίτρινα)

 

 

 

 

 

0,5

0162020

Λίτσι

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0162030

Πασιφλόρα/Μαρακούγια

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0162040

Φραγκόσυκα

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0162050

Μήλα STAR/καϊνίτες

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0162060

Αμερικανικός λωτός (kaki)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0162990

Άλλα (2)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163000

γ)

καρποί με μη βρώσιμο φλοιό, μεγάλοι

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

0163010

Αβοκάντο

 

 

 

 

 

1

0163020

Μπανάνες

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163030

Μάνγκο

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163040

Παπάγια

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163050

Ρόδια

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163060

Cherimoyas

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163070

Γκουάβα

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163080

Ανανάς

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163090

Αρτόκαρπος

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163100

Durians (δούριο το ζιβέθινο)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163110

Ανόνα η ακανθώδης/Γουανάμπανα

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163990

Άλλα (2)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0200000

ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΝΩΠΑ ή ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ

 

 

 

 

 

 

0210000

Ριζωματώδη και κονδυλώδη λαχανικά

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0211000

α)

πατάτες

 

 

 

0,01  (*1)

0,1

 

0212000

β)

τροπικά ριζωματώδη και κονδυλώδη λαχανικά

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0212010

Μανιόκα/κάσσαβο

 

 

 

 

 

 

0212020

Γλυκοπατάτες

 

 

 

 

 

 

0212030

Ίγναμα (κόνδυλος της διοσκουρέας)

 

 

 

 

 

 

0212040

Μαράντα η καλαμοειδής

 

 

 

 

 

 

0212990

Άλλα (2)

 

 

 

 

 

 

0213000

γ)

άλλα ριζωματώδη και κονδυλώδη λαχανικά εκτός από τα ζαχαρότευτλα

 

 

 

 

 

 

0213010

Κοκκινογούλια

 

 

 

0,01  (*1)

0,06

 

0213020

Καρότα

 

 

 

0,08

0,2

 

0213030

Ραπανοσέλινα/Γογγύλι (ρέβα)

 

 

 

0,08

0,08

 

0213040

Χρένα

 

 

 

0,01  (*1)

0,08

 

0213050

Ηλίανθος ο κονδυλόριζος

 

 

 

0,01  (*1)

0,08

 

0213060

Παστινάκη η εδώδιμη

 

 

 

0,08

0,2

 

0213070

Ρίζα μαϊντανού (πετροσέλινο το σαρκόρριζο)

 

 

 

0,08 (+)

0,2

 

0213080

Ραπάνια/Ραφανίδες

 

 

 

0,01  (*1)

0,2

 

0213090

Λαγόχορτα

 

 

 

0,01  (*1)

0,2

 

0213100

Γουλιά (είδος κράμβης)

 

 

 

0,01  (*1)

0,06

 

0213110

Γογγύλια

 

 

 

0,01  (*1)

0,08

 

0213990

Άλλα (2)

 

 

 

0,01  (*1)

0,2

 

0220000

Βολβώδη λαχανικά

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0220010

Σκόρδα

 

 

 

 

0,04

 

0220020

Κρεμμύδια

 

 

 

 

0,04

 

0220030

Ασκαλώνια

 

 

 

 

0,04

 

0220040

Φρέσκα κρεμμύδια και βολβίνα (σκορδόχορτο)/σιμπούλα

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

0220990

Άλλα (2)

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

0230000

Καρποφόρα λαχανικά

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0231000

α)

Σολανώδη και μαλαχοειδή

 

 

 

 

 

 

0231010

Ντομάτες

 

 

 

 

0,05

1,5

0231020

Γλυκοπιπεριές/Πιπεριές

 

 

 

 

0,01  (*1)

1,5

0231030

Μελιτζάνες

 

 

 

 

0,05

1,5

0231040

Μπάμιες

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0231990

Άλλα (2)

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0232000

β)

κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0232010

Αγγούρια

 

 

 

 

 

 

0232020

Αγγουράκια

 

 

 

 

 

 

0232030

Κολοκύθια

 

 

 

 

 

 

0232990

Άλλα (2)

 

 

 

 

 

 

0233000

γ)

κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0233010

Πεπόνια

 

 

 

 

 

 

0233020

Κολοκύθες

 

 

 

 

 

 

0233030

Καρπούζια

 

 

 

 

 

 

0233990

Άλλα (2)

 

 

 

 

 

 

0234000

δ)

γλυκό καλαμπόκι

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0239000

ε)

άλλα καρποφόρα λαχανικά

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0240000

Κράμβες (εκτός από ρίζες κράμβης και καλλιέργειες νεαρών φύλλων κράμβης)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0241000

α)

ανθοκράμβες

 

 

 

 

0,4

 

0241010

Μπρόκολα

 

 

 

 

 

0,5

0241020

Κουνουπίδια

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0241990

Άλλα (2)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0242000

β)

κεφαλωτές κράμβες

 

 

 

 

 

 

0242010

Λαχανάκια Βρυξελλών

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0242020

Λάχανα

 

 

 

 

0,6

5

0242990

Άλλα (2)

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0243000

γ)

φυλλώδεις κράμβες

 

 

 

 

0,01  (*1)

10

0243010

Κινέζικα λάχανα

 

 

 

 

 

 

0243020

Μη κεφαλωτή κράμβη

 

 

 

 

 

 

0243990

Άλλα (2)

 

 

 

 

 

 

0244000

δ)

γογγυλοκράμβες

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0250000

Φυλλώδη λαχανικά, βότανα και βρώσιμα άνθη

 

 

 

 

 

 

0251000

α)

μαρούλια και σαλατικά

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,2

10

0251010

Λυκοτρίβολο

 

 

 

 

(+)

 

0251020

Μαρούλια

 

 

 

 

(+)

 

0251030

Σκαρόλες (πικρίδα)/πλατύφυλλα αντίδια

 

 

 

 

(+)

 

0251040

Κάρδαμο και άλλα βλαστάρια και φύτρες

 

 

 

 

(+)

 

0251050

Γαιοκάρδαμο

 

 

 

 

(+)

 

0251060

Ρόκα

 

 

 

 

(+)

 

0251070

Κόκκινο σινάπι

 

 

 

 

(+)

 

0251080

Καλλιέργειες νεαρών φύλλων (συμπεριλαμβανομένων ειδών κράμβης)

 

 

 

 

(+)

 

0251990

Άλλα (2)

 

 

 

 

 

 

0252000

β)

σπανάκι και παρεμφερή (φύλλα)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

10

0252010

Σπανάκι

 

 

 

 

0,2 (+)

 

0252020

Ανδράκλα

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

0252030

Σέσκουλα/φύλλα τεύτλων

 

 

 

 

0,04 (+)

 

0252990

Άλλα (2)

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

0253000

γ)

αμπελόφυλλα και παρεμφερή είδη

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

10

0254000

δ)

νεροκάρδαμο

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

10

0255000

ε)

ραδίκια witloof/αντίβ

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,05 (*1)

0256000

στ)

βότανα και βρώσιμα άνθη

0,02  (*1)

0,02  (*1)

0,02  (*1)

0,02  (*1)

0,2

 

0256010

Φραγκομαϊντανός

 

 

 

 

 

10

0256020

Σχοινόπρασο

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0256030

Φύλλα σέλινου

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0256040

Μαϊντανός

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0256050

Φασκόμηλο

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0256060

Δενδρολίβανο

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0256070

Θυμάρι

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0256080

Βασιλικός

 

 

 

 

 

20

0256090

Δάφνη/δαφνόφυλλα

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0256100

Δρακόντιο/Εστραγκόν

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0256990

Άλλα (2)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0260000

Ψυχανθή

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0260010

Φασόλια (με τον λοβό)

 

 

 

 

0,3

 

0260020

Φασόλια (χωρίς λοβό)

 

 

 

 

0,2

 

0260030

Μπιζέλια (με τον λοβό)

 

 

 

 

0,03

 

0260040

Μπιζέλια (χωρίς λοβό)

 

 

 

 

0,2

 

0260050

Φακές

 

 

 

 

0,2

 

0260990

Άλλα (2)

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

0270000

Λαχανικά με στέλεχος

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0270010

Σπαράγγια

 

 

 

 

 

 

0270020

Άγριες αγκινάρες

 

 

 

 

 

 

0270030

Σέλινο

 

 

 

 

 

 

0270040

Μάραθο Φλωρεντίας

 

 

 

 

 

 

0270050

Αγκινάρες

 

 

 

 

 

 

0270060

Πράσα

 

 

 

 

 

 

0270070

Ραβέντι

 

 

 

 

 

 

0270080

Φύτρα μπαμπού

 

 

 

 

 

 

0270090

Καρδιές φοινίκων

 

 

 

 

 

 

0270990

Άλλα (2)

 

 

 

 

 

 

0280000

Μανιτάρια, βρύα και λειχήνες

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0280010

Καλλιεργούμενα μανιτάρια

 

 

 

 

 

 

0280020

Άγρια μανιτάρια

 

 

 

 

 

 

0280990

Βρύα και λειχήνες

 

 

 

 

 

 

0290000

Φύκη και προκαρυωτικοί οργανισμοί

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0300000

ΟΣΠΡΙΑ

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0300010

Φασόλια

 

 

 

 

0,2

 

0300020

Φακές

 

 

 

 

0,2

 

0300030

Μπιζέλια

 

 

 

 

0,2

 

0300040

Λούπινα/καρπός λούπινων

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

0300990

Άλλα (2)

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

0400000

ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΡΠΟΙ

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

 

 

0401000

Ελαιούχοι σπόροι

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

0401010

Λιναρόσπορος

 

 

 

 

0,3

0,01  (*1)

0401020

Αραχίδες/Αράπικα φιστίκια

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0401030

Σπέρματα παπαρούνας κάθε είδους

 

 

 

 

0,7

0,01  (*1)

0401040

Σπόροι σησαμιού

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0401050

Σπόροι ηλιάνθου

 

 

 

 

0,8

0,01  (*1)

0401060

Σπέρματα ελαιοκράμβης

 

 

 

 

2

2

0401070

Σόγια

 

 

 

 

0,2

0,01  (*1)

0401080

Σπέρματα σιναπιού

 

 

 

 

0,7

0,01  (*1)

0401090

Σπέρματα βαμβακιού

 

 

 

 

0,1

0,01  (*1)

0401100

Σπόροι κολοκύθας

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0401110

Σπέρματα κνήκου

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0401120

Σπόροι βόραγου

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0401130

Σπόροι ψευδολιναριού

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0401140

Κανναβόσπορος

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0401150

Ρετσινολαδιά (ρίκινος)

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0401990

Άλλα (2)

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0402000

Ελαιούχοι καρποί

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0402010

Ελιές για παραγωγή λαδιού

 

 

3

 

 

 

0402020

Πυρήνες ελαιούχων φοινίκων

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

0402030

Καρποί ελαιούχων φοινίκων

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

0402040

Καπόκ

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

0402990

Άλλα (2)

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

0500000

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0500010

Κριθάρι

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0500020

Φαγόπυρο το εδώδιμο (μαύρο σιτάρι) και άλλα ψευδοδημητριακά

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0500030

Καλαμπόκι

0,01  (*1)

 

 

 

0,02

0,01  (*1)

0500040

Κεχρί

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0500050

Βρώμη

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0500060

Ρύζι

0,02  (*1)

 

 

 

0,05 (*1)

3 (+)

0500070

Σίκαλη

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0500080

Σόργο

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0500090

Σίτος

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0500990

Άλλα (2)

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0600000

ΤΕΪΑ, ΚΑΦΕΣ, ΑΦΕΨΗΜΑΤΑ ΒΟΤΑΝΩΝ, ΚΑΚΑΟ ΚΑΙ ΧΑΡΟΥΠΙΑ

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

 

0,05  (*1)

0610000

Τέια

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

0620000

Κόκκοι καφέ

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

0630000

Αφεψήματα βοτάνων από

 

 

 

 

 

 

0631000

α)

άνθη

 

 

 

 

0,8

 

0631010

Χαμομήλι

 

 

 

 

(+)

 

0631020

Ιβίσκος

 

 

 

 

(+)

 

0631030

Τριανταφυλλιά

 

 

 

 

(+)

 

0631040

Γιασεμί

 

 

 

 

(+)

 

0631050

Τίλιο

 

 

 

 

(+)

 

0631990

Άλλα (2)

 

 

 

 

 

 

0632000

β)

φύλλα και βότανα

 

 

 

 

0,8

 

0632010

Φράουλα

 

 

 

 

(+)

 

0632020

Rooibos

 

 

 

 

(+)

 

0632030

Μάτε

 

 

 

 

(+)

 

0632990

Άλλα (2)

 

 

 

 

 

 

0633000

γ)

ρίζες

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

0633010

Βαλεριάνα

 

 

 

 

 

 

0633020

Πάναξ η γινσένη

 

 

 

 

 

 

0633990

Άλλα (2)

 

 

 

 

 

 

0639000

δ)

οποιαδήποτε άλλα μέρη του φυτού

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

0640000

Κόκκοι κακάο

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

0650000

Χαρούπια

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

0700000

ΛΥΚΙΣΚΟΣ

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0800000

ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ

 

 

 

 

 

 

0810000

Μπαχαρικά σπόροι

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0810010

Γλυκάνισο

 

 

 

 

(+)

 

0810020

Μαυροκούκκι/μαύρο κύμινο

 

 

 

 

(+)

 

0810030

Σέλινο

 

 

 

 

(+)

 

0810040

Κορίανδρος

 

 

 

 

(+)

 

0810050

Κύμινο

 

 

 

 

(+)

 

0810060

Άνηθος

 

 

 

 

(+)

 

0810070

Μάραθο

 

 

 

 

(+)

 

0810080

Μοσχοσίταρο

 

 

 

 

(+)

 

0810090

Μοσχοκάρυδο

 

 

 

 

(+)

 

0810990

Άλλα (2)

 

 

 

 

 

 

0820000

Καρποί καρυκεύματα

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0820010

Μπαχάρι

 

 

 

 

(+)

 

0820020

Πιπέρι Σετσουάν

 

 

 

 

(+)

 

0820030

Αγριοκύμινο

 

 

 

 

(+)

 

0820040

Καρδάμωμο

 

 

 

 

(+)

 

0820050

Καρποί αρκεύθου

 

 

 

 

(+)

 

0820060

Πιπέρι (μαύρο, πράσινο και λευκό)

 

 

 

 

(+)

 

0820070

Βανίλια

 

 

 

 

(+)

 

0820080

Ταμάρινθος η οξυφοίνιξ

 

 

 

 

(+)

 

0820990

Άλλα (2)

 

 

 

 

 

 

0830000

Φλοιός μπαχαρικών

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0830010

Κανέλα

 

 

 

 

 

 

0830990

Άλλα (2)

 

 

 

 

 

 

0840000

Ριζώδη και ριζωματώδη μπαχαρικά

 

 

 

 

 

 

0840010

Γλυκόριζα

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0840020

Ζιγγίβερι (10)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0840030

Κουρκουμάς

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0840040

Χρένο (κοχλιάριο το αρμοράκιο) (11)

 

 

 

 

 

 

0840990

Άλλα (2)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0850000

Οφθαλμοί ανθέων

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0850010

Γαρύφαλλα

 

 

 

 

 

 

0850020

Κάπαρη

 

 

 

 

 

 

0850990

Άλλα (2)

 

 

 

 

 

 

0860000

Στίγμα ανθέων

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0860010

Κρόκος (ζαφορά)

 

 

 

 

 

 

0860990

Άλλα (2)

 

 

 

 

 

 

0870000

Επίσπερμο

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0870010

Περιβλήματα μοσχοκάρυδων

 

 

 

 

 

 

0870990

Άλλα (2)

 

 

 

 

 

 

0900000

ΦΥΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΑΧΑΡΗΣ

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0900010

Ζαχαρότευτλα (ρίζα)

 

 

 

 

0,06

0,01  (*1)

0900020

Ζαχαροκάλαμα

 

 

 

 

0,01  (*1)

1

0900030

Ρίζες κιχωρίου

 

 

 

 

0,08

0,01  (*1)

0900990

Άλλα (2)

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1000000

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ-ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΑ

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

1010000

Εμπορεύματα από

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

1011000

α)

χοίρους

 

 

 

 

 

 

1011010

Μυς

 

 

 

(+)

0,02  (*1) (+)

0,05

1011020

Λίπος

 

 

 

(+)

0,02  (*1) (+)

0,05

1011030

Ήπαρ

 

 

 

(+)

0,02  (*1) (+)

0,05 (+)

1011040

Νεφροί

 

 

 

(+)

0,1 (+)

0,02  (*1) (+)

1011050

Βρώσιμα εντόσθια (εκτός από το ήπαρ και τους νεφρούς)

 

 

 

 

0,1 (+)

0,05 (+)

1011990

Άλλα (2)

 

 

 

 

0,02  (*1)

0,02  (*1)

1012000

β)

βοοειδή

 

 

 

 

 

 

1012010

Μυς

 

 

 

(+)

0,02  (*1) (+)

0,05

1012020

Λίπος

 

 

 

(+)

0,02  (*1) (+)

0,05

1012030

Ήπαρ

 

 

 

(+)

0,03 (+)

0,05 (+)

1012040

Νεφροί

 

 

 

(+)

0,3 (+)

0,02  (*1) (+)

1012050

Βρώσιμα εντόσθια (εκτός από το ήπαρ και τους νεφρούς)

 

 

 

 

0,3 (+)

0,05 (+)

1012990

Άλλα (2)

 

 

 

 

0,02  (*1)

0,02  (*1)

1013000

γ)

πρόβατα

 

 

 

 

 

 

1013010

Μυς

 

 

 

(+)

0,02  (*1) (+)

0,05

1013020

Λίπος

 

 

 

(+)

0,02  (*1) (+)

0,05 (+)

1013030

Ήπαρ

 

 

 

(+)

0,03 (+)

0,05 (+)

1013040

Νεφροί

 

 

 

(+)

0,3 (+)

0,02  (*1) (+)

1013050

Βρώσιμα εντόσθια (εκτός από το ήπαρ και τους νεφρούς)

 

 

 

 

0,3 (+)

0,05 (+)

1013990

Άλλα (2)

 

 

 

 

0,02  (*1)

0,02  (*1)

1014000

δ)

αίγες

 

 

 

 

 

 

1014010

Μυς

 

 

 

(+)

0,02  (*1) (+)

0,05

1014020

Λίπος

 

 

 

(+)

0,02  (*1) (+)

0,05 (+)

1014030

Ήπαρ

 

 

 

(+)

0,03 (+)

0,05 (+)

1014040

Νεφροί

 

 

 

(+)

0,3 (+)

0,02  (*1) (+)

1014050

Βρώσιμα εντόσθια (εκτός από το ήπαρ και τους νεφρούς)

 

 

 

 

0,3 (+)

0,05 (+)

1014990

Άλλα (2)

 

 

 

 

0,02  (*1)

0,02  (*1)

1015000

ε)

ιπποειδή

 

 

 

 

 

 

1015010

Μυς

 

 

 

(+)

0,02  (*1) (+)

0,05

1015020

Λίπος

 

 

 

(+)

0,02  (*1) (+)

0,05

1015030

Ήπαρ

 

 

 

(+)

0,03 (+)

0,05 (+)

1015040

Νεφροί

 

 

 

(+)

0,3 (+)

0,02  (*1) (+)

1015050

Βρώσιμα εντόσθια (εκτός από το ήπαρ και τους νεφρούς)

 

 

 

 

0,3 (+)

0,05 (+)

1015990

Άλλα (2)

 

 

 

 

0,02  (*1)

0,02  (*1)

1016000

στ)

πουλερικά

 

 

 

 

 

0,02  (*1)

1016010

Μυς

 

 

 

 

0,02  (*1) (+)

(+)

1016020

Λίπος

 

 

 

 

0,04 (+)

(+)

1016030

Ήπαρ

 

 

 

 

0,04 (+)

(+)

1016040

Νεφροί

 

 

 

 

0,04 (+)

(+)

1016050

Βρώσιμα εντόσθια (εκτός από το ήπαρ και τους νεφρούς)

 

 

 

 

0,04 (+)

(+)

1016990

Άλλα (2)

 

 

 

 

0,02  (*1)

 

1017000

ζ)

άλλα εκτρεφόμενα χερσαία ζώα

 

 

 

 

 

 

1017010

Μυς

 

 

 

 

0,02  (*1) (+)

0,01  (*1)

1017020

Λίπος

 

 

 

 

0,02  (*1) (+)

0,02  (*1)

1017030

Ήπαρ

 

 

 

 

0,03 (+)

0,02  (*1)

1017040

Νεφροί

 

 

 

 

0,3 (+)

0,02  (*1)

1017050

Βρώσιμα εντόσθια (εκτός από το ήπαρ και τους νεφρούς)

 

 

 

 

0,3 (+)

0,02  (*1)

1017990

Άλλα (2)

 

 

 

 

0,02  (*1)

0,02  (*1)

1020000

Γάλα

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,015

0,01  (*1)

1020010

Βοοειδή

 

 

 

 

(+)

(+)

1020020

Πρόβατα

 

 

 

(+)

(+)

(+)

1020030

Αίγες

 

 

 

(+)

(+)

(+)

1020040

Άλογα

 

 

 

 

(+)

(+)

1020990

Άλλα (2)

 

 

 

 

 

 

1030000

Αυγά πτηνών

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,02  (*1)

1030010

Όρνιθες

 

 

 

 

(+)

(+)

1030020

Πάπιες

 

 

 

 

(+)

(+)

1030030

Χήνες

 

 

 

 

(+)

(+)

1030040

Ορτύκια

 

 

 

 

(+)

(+)

1030990

Άλλα (2)

 

 

 

 

 

 

1040000

Μέλι και άλλα προϊόντα μελισσοκομίας (7)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

0,05 (*1)

1050000

Αμφίβια και ερπετά

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1060000

Ομάδα χερσαία ασπόνδυλα

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1070000

Άγρια χερσαία σπονδυλωτά ζώα

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1100000

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ — ΨΑΡΙΑ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΨΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΟ ΠΡΟΪΟΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΓΛΥΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ (8)

 

 

 

 

 

 

1200000

ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ (8)

 

 

 

 

 

 

1300000

ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ (9)

 

 

 

 

 

 

(Λ)

=

Λιποδιαλυτό

Fenoxycarb (F)

(+)

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων διαπίστωσε ότι ορισμένα στοιχεία σχετικά με τις δοκιμές των καταλοίπων δεν ήταν διαθέσιμα. Η Επιτροπή, κατά την επανεξέταση των ΑΟΚ θα λάβει υπόψη τις πληροφορίες που αναφέρονται στην πρώτη περίοδο, αν έχουν υποβληθεί έως τη 14η Ιουνίου 2021 ή, εάν οι εν λόγω πληροφορίες δεν έχουν υποβληθεί έως τη συγκεκριμένη ημερομηνία, την έλλειψή τους.

0161030

Επιτραπέζιες ελιές

Flurochloridone (άθροισμα των cis- και trans- ισομερών) (F)

(+)

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων διαπίστωσε ότι ορισμένα στοιχεία σχετικά με τις δοκιμές των καταλοίπων δεν ήταν διαθέσιμα. Η Επιτροπή, κατά την επανεξέταση των ΑΟΚ θα λάβει υπόψη τις πληροφορίες που αναφέρονται στην πρώτη περίοδο, αν έχουν υποβληθεί έως τη 14η Ιουνίου 2021 ή, εάν οι εν λόγω πληροφορίες δεν έχουν υποβληθεί έως τη συγκεκριμένη ημερομηνία, την έλλειψή τους.

0213070

Ρίζα μαϊντανού (πετροσέλινο το σαρκόρριζο)

(+)

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων διαπίστωσε ότι ορισμένα στοιχεία σχετικά με τις αναλυτικές μεθόδους δεν ήταν διαθέσιμα. Η Επιτροπή, κατά την επανεξέταση των ΑΟΚ θα λάβει υπόψη τις πληροφορίες που αναφέρονται στην πρώτη περίοδο, αν έχουν υποβληθεί έως τη 14η Ιουνίου 2021 ή, εάν οι εν λόγω πληροφορίες δεν έχουν υποβληθεί έως τη συγκεκριμένη ημερομηνία, την έλλειψή τους.

1011010

Μυς

1011020

Λίπος

1011030

Ήπαρ

1011040

Νεφροί

1012010

Μυς

1012020

Λίπος

1012030

Ήπαρ

1012040

Νεφροί

1013010

Μυς

1013020

Λίπος

1013030

Ήπαρ

1013040

Νεφροί

1014010

Μυς

1014020

Λίπος

1014030

Ήπαρ

1014040

Νεφροί

1015010

Μυς

1015020

Λίπος

1015030

Ήπαρ

1015040

Νεφροί

1020020

Πρόβατα

1020030

Αίγες

Quizalofop [άθροισμα της ουσίας quizalofop, των αλάτων της, των εστέρων της (συμπεριλαμβανομένης της ουσίας propaquizafop) και των συζευγμάτων της, εκφραζόμενο ως quizalofop (κάθε λόγος συστατικών ισομερών)]

(+)

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων διαπίστωσε ότι ορισμένα στοιχεία σχετικά με τις δοκιμές των καταλοίπων δεν ήταν διαθέσιμα για την ουσία propaquizafop. Η Επιτροπή, κατά την επανεξέταση των ΑΟΚ θα λάβει υπόψη τις πληροφορίες που αναφέρονται στην πρώτη περίοδο, αν έχουν υποβληθεί έως τη 14η Ιουνίου 2021 ή, εάν οι εν λόγω πληροφορίες δεν έχουν υποβληθεί έως τη συγκεκριμένη ημερομηνία, την έλλειψή τους.

0251010

Λυκοτρίβολο

0251020

Μαρούλια

0251030

Σκαρόλες (πικρίδα)/πλατύφυλλα αντίδια

0251040

Κάρδαμο και άλλα βλαστάρια και φύτρες

0251050

Γαιοκάρδαμο

0251060

Ρόκα

0251070

Κόκκινο σινάπι

0251080

Καλλιέργειες νεαρών φύλλων (συμπεριλαμβανομένων ειδών κράμβης)

(+)

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων διαπίστωσε ότι ορισμένα στοιχεία σχετικά με τις αναλυτικές μεθόδους δεν ήταν διαθέσιμα για την ουσία quizalofop-P-ethyl. Η Επιτροπή, κατά την επανεξέταση των ΑΟΚ θα λάβει υπόψη τις πληροφορίες που αναφέρονται στην πρώτη περίοδο, αν έχουν υποβληθεί έως τη 14η Ιουνίου 2021 ή, εάν οι εν λόγω πληροφορίες δεν έχουν υποβληθεί έως τη συγκεκριμένη ημερομηνία, την έλλειψή τους.

0252010

Σπανάκια

0252030

Σέσκουλα / φύλλα τεύτλων

(+)

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων διαπίστωσε ότι ορισμένα στοιχεία σχετικά με τις αναλυτικές μεθόδους και τη σταθερότητα της αποθήκευσης για την ουσία quizalofop-P-ethyl δεν ήταν διαθέσιμα. Η Επιτροπή, κατά την επανεξέταση των ΑΟΚ θα λάβει υπόψη τις πληροφορίες που αναφέρονται στην πρώτη περίοδο, αν έχουν υποβληθεί έως τη 14η Ιουνίου 2021 ή, εάν οι εν λόγω πληροφορίες δεν έχουν υποβληθεί έως τη συγκεκριμένη ημερομηνία, την έλλειψή τους.

0631010

Χαμομήλι

0631020

Ιβίσκος

0631030

Τριανταφυλλιά

0631040

Γιασεμί

0631050

Τίλιο

0632010

Φράουλες

0632020

Ρόοιμπος

0632030

Μάτε

(+)

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων διαπίστωσε ότι ορισμένα στοιχεία σχετικά με τις δοκιμές των καταλοίπων, τις αναλυτικές μεθόδους και τη σταθερότητα της αποθήκευσης για την ουσία quizalofop-P-ethyl δεν ήταν διαθέσιμα. Η Επιτροπή, κατά την επανεξέταση των ΑΟΚ θα λάβει υπόψη τις πληροφορίες που αναφέρονται στην πρώτη περίοδο, αν έχουν υποβληθεί έως τη 14η Ιουνίου 2021 ή, εάν οι εν λόγω πληροφορίες δεν έχουν υποβληθεί έως τη συγκεκριμένη ημερομηνία, την έλλειψή τους.

0810010

Γλυκάνισο

0810020

Μαυροκούκκι/μαύρο κύμινο

0810030

Σέλινο

0810040

Κορίανδρος

0810050

Κύμινο

0810060

Άνηθος

0810070

Μάραθος

0810080

Μοσχοσίταρο

0810090

Μοσχοκάρυδο

0820010

Μπαχάρι

0820020

Πιπέρι Σετσουάν

0820030

Αγριοκύμινο

0820040

Καρδάμωμο

0820050

Καρποί αρκεύθου

0820060

Πιπέρι (μαύρο, πράσινο και λευκό)

0820070

Βανίία

0820080

Ταμάρινθος η οξυφοίνιξ

(+)

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων διαπίστωσε ότι ορισμένα στοιχεία σχετικά με τις αναλυτικές μεθόδους για την ουσία quizalofop-P-tefuryl δεν ήταν διαθέσιμα. Η Επιτροπή, κατά την επανεξέταση των ΑΟΚ θα λάβει υπόψη τις πληροφορίες που αναφέρονται στην πρώτη περίοδο, αν έχουν υποβληθεί έως τη 14η Ιουνίου 2021 ή, εάν οι εν λόγω πληροφορίες δεν έχουν υποβληθεί έως τη συγκεκριμένη ημερομηνία, την έλλειψή τους.

1011010

Μυς

1011020

Λίπος

1011030

Ήπαρ

1011040

Νεφροί

1011050

Βρώσιμα εντόσθια (εκτός από το ήπαρ και τους νεφρούς)

1012010

Μυς

1012020

Λίπος

1012030

Ήπαρ

1012040

Νεφροί

1012050

Βρώσιμα εντόσθια (εκτός από το ήπαρ και τους νεφρούς)

1013010

Μυς

1013020

Λίπος

1013030

Ήπαρ

1013040

Νεφροί

1013050

Βρώσιμα εντόσθια (εκτός από το ήπαρ και τους νεφρούς)

1014010

Μυς

1014020

Λίπος

1014030

Ήπαρ

1014040

Νεφροί

1014050

Βρώσιμα εντόσθια (εκτός από το ήπαρ και τους νεφρούς)

1015010

Μυς

1015020

Λίπος

1015030

Ήπαρ

1015040

Νεφροί

1015050

Βρώσιμα εντόσθια (εκτός από το ήπαρ και τους νεφρούς)

1016010

Μυς

1016020

Λίπος

1016030

Ήπαρ

1016040

Νεφροί

1016050

Βρώσιμα εντόσθια (εκτός από το ήπαρ και τους νεφρούς)

1017010

Μυς

1017020

Λίπος

1017030

Ήπαρ

1017040

Νεφροί

1017050

Βρώσιμα εντόσθια (εκτός από το ήπαρ και τους νεφρούς)

1020010

Βοοειδή

1020020

Πρόβατα

1020030

Αίγες

1020040

Άλογα

1030010

Όρνιθες

1030020

Πάπιες

1030030

Χήνες

1030040

Ορτύκια

Tebufenozide (F)

(+)

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων διαπίστωσε ότι ορισμένα στοιχεία σχετικά με τις δοκιμές των καταλοίπων δεν ήταν διαθέσιμα. Η Επιτροπή, κατά την επανεξέταση των ΑΟΚ θα λάβει υπόψη τις πληροφορίες που αναφέρονται στην πρώτη περίοδο, αν έχουν υποβληθεί έως την/τις [Υπηρεσία Εκδόσεων: Να προστεθεί η ημερομηνία 2 έτη μετά τη δημοσίευσητη 14η Ιουνίου 2021] ή, εάν οι εν λόγω πληροφορίες δεν έχουν υποβληθεί έως τη συγκεκριμένη ημερομηνία, την έλλειψή τους.

0140020

Κεράσια (γλυκά)

0500060

Ρύζι

(+)

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων διαπίστωσε ότι δεν ήταν διαθέσιμα ορισμένα στοιχεία σχετικά με τις επιβεβαιωτικές αναλυτικές μεθόδους. Η Επιτροπή, κατά την επανεξέταση των ΑΟΚ θα λάβει υπόψη τις πληροφορίες που αναφέρονται στην πρώτη περίοδο, αν έχουν υποβληθεί έως τη 14η Ιουνίου 2021 ή, εάν οι εν λόγω πληροφορίες δεν έχουν υποβληθεί έως τη συγκεκριμένη ημερομηνία, την έλλειψή τους.

1011030

Ήπαρ

1011040

Νεφροί

1011050

Βρώσιμα εντόσθια (εκτός από το ήπαρ και τους νεφρούς)

1012030

Ήπαρ

1012040

Νεφροί

1012050

Βρώσιμα εντόσθια (εκτός από το ήπαρ και τους νεφρούς)

1013020

Λίπος

1013030

Ήπαρ

1013040

Νεφροί

1013050

Βρώσιμα εντόσθια (εκτός από το ήπαρ και τους νεφρούς)

1014020

Λίπος

1014030

Ήπαρ

1014040

Νεφροί

1014050

Βρώσιμα εντόσθια (εκτός από το ήπαρ και τους νεφρούς)

1015030

Ήπαρ

1015040

Νεφροί

1015050

Βρώσιμα εντόσθια (εκτός από το ήπαρ και τους νεφρούς)

1016010

Μυς

1016020

Λίπος

1016030

Ήπαρ

1016040

Νεφροί

1016050

Βρώσιμα εντόσθια (εκτός από το ήπαρ και τους νεφρούς)

1020010

Βοοειδή

1020020

Πρόβατα

1020030

Αίγες

1020040

Άλογα

1030010

Όρνιθες

1030020

Πάπιες

1030030

Χήνες

1030040

Ορτύκια»

2)

Στο μέρος Α του παραρτήματος III οι στήλες για τις ουσίες fenoxycarb, flurochloridone, quizalofop, propaquizafop και tebufenozide απαλείφονται.


(*1)  Όριο αναλυτικού προσδιορισμού

(1)  Για τον πλήρη κατάλογο προϊόντων φυτικής και ζωικής προέλευσης στα οποία εφαρμόζονται ΑΟΚ, θα πρέπει να γίνεται αναφορά στο παράρτημα I.


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

14.6.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 157/28


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2019/974 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 12ης Ιουνίου 2019

σχετικά με την έγκριση των εθνικών προγραμμάτων για τη βελτίωση της παραγωγής και εμπορίας μελισσοκομικών προϊόντων που υποβάλλουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2019) 4177]

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 57 πρώτο εδάφιο στοιχείο γ),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 55 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, όλα τα κράτη μέλη διαβίβασαν στην Επιτροπή τα τριετή εθνικά προγράμματά τους για την παραγωγή και εμπορία προϊόντων μελισσοκομίας για τα μελισσοκομικά έτη 2020, 2021 και 2022.

(2)

Τα 28 προγράμματα ανταποκρίνονται στους στόχους του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και περιέχουν τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 4 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/1368 της Επιτροπής (2).

(3)

Η συνεισφορά της Ένωσης σε κάθε εθνικό πρόγραμμα αποφασίζεται σύμφωνα με το άρθρο 55 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και με το άρθρο 4 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/1366 της Επιτροπής (3).

(4)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής για την Κοινή Οργάνωση των Γεωργικών Αγορών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Εγκρίνονται τα εθνικά προγράμματα για την παραγωγή και εμπορία προϊόντων μελισσοκομίας, για τα μελισσοκομικά έτη 2020, 2021 και 2022, που έχουν υποβληθεί από το Βέλγιο, τη Βουλγαρία, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Δανία, τη Γερμανία, την Εσθονία, την Ιρλανδία, την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Κροατία, την Ιταλία, την Κύπρο, τη Λετονία, τη Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, την Ουγγαρία, τη Μάλτα, τις Κάτω Χώρες, την Αυστρία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, τη Σλοβενία, τη Σλοβακία, τη Φινλανδία, τη Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Άρθρο 2

Η συνεισφορά της Ένωσης στα εθνικά προγράμματα που αναφέρονται στο άρθρο 1 περιορίζεται στα μέγιστα ποσά που καθορίζονται στο παράρτημα για τα μελισσοκομικά έτη 2020, 2021 και 2022.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 12 Ιουνίου 2019.

Για την Επιτροπή

Phil HOGAN

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671.

(2)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/1368 της Επιτροπής, της 6ης Αυγούστου 2015, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενισχύσεις στον τομέα της μελισσοκομίας (ΕΕ L 211 της 8.8.2015, σ. 9).

(3)  Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/1366 της Επιτροπής, της 11ης Μαΐου 2015, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενισχύσεις στον τομέα της μελισσοκομίας (ΕΕ L 211 της 8.8.2015, σ. 3).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ποσό της συνεισφοράς της Ένωσης στα εθνικά μελισσοκομικά προγράμματα για τα μελισσοκομικά έτη 2020, 2021 και 2022

(σε EUR)

 

Μελισσοκομικό έτος 2020

Μελισσοκομικό έτος 2021

Μελισσοκομικό έτος 2022

Βέλγιο

160 330

160 400

160 255

Βουλγαρία

1 635 982

1 636 211

1 636 134

Τσεχία

1 266 168

1 266 168

1 266 168

Δανία

175 240

163 641

146 265

Γερμανία

1 656 621

1 656 621

1 656 621

Εσθονία

100 000

100 000

100 000

Ιρλανδία

45 000

45 000

45 000

Ελλάδα

3 235 867

3 237 292

3 234 354

Ισπανία

5 634 999

5 635 000

5 634 999

Γαλλία

3 454 130

3 455 651

3 452 515

Κροατία

1 000 850

1 001 291

1 000 382

Ιταλία

3 544 718

3 546 279

3 543 060

Κύπρος

100 000

100 000

100 000

Λετονία

207 500

207 500

248 398

Λιθουανία

486 900

487 114

486 672

Λουξεμβούργο

15 337

15 344

15 330

Ουγγαρία

3 120 330

3 121 704

3 118 871

Μάλτα

8 333

8 333

8 333

Κάτω Χώρες

190 000

190 000

190 000

Αυστρία

880 301

880 688

879 889

Πολωνία

3 937 807

3 939 541

3 935 966

Πορτογαλία

1 750 000

1 750 000

1 750 000

Ρουμανία

5 248 731

5 251 043

5 246 276

Σλοβενία

380 000

380 000

380 000

Σλοβακία

734 909

735 232

734 565

Φινλανδία

140 500

140 500

140 500

Σουηδία

330 857

330 857

330 857

Ηνωμένο Βασίλειο

558 590

558 590

558 590

ΕΕ-28

40 000 000

40 000 000

40 000 000


14.6.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 157/31


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2019/975 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 13ης Ιουνίου 2019

για την τροποποίηση του παραρτήματος της εκτελεστικής απόφασης 2014/709/ΕΕ σχετικά με τα μέτρα ελέγχου της υγείας των ζώων όσον αφορά την αφρικανική πανώλη των χοίρων σε ορισμένα κράτη μέλη

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2019) 4495]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 89/662/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 1989, σχετικά με τους κτηνιατρικούς ελέγχους που εφαρμόζονται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο με προοπτική την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς (1), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 4,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 90/425/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1990, σχετικά με τους κτηνιατρικούς και ζωοτεχνικούς ελέγχους που εφαρμόζονται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο ορισμένων ζώντων ζώων και προϊόντων με προοπτική την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς (2), και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 4,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2002/99/ΕΚ του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για τους κανόνες υγειονομικού ελέγχου που διέπουν την παραγωγή, μεταποίηση, διανομή και εισαγωγή προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση (3), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η εκτελεστική απόφαση 2014/709/ΕΕ της Επιτροπής (4) θεσπίζει μέτρα ελέγχου της υγείας των ζώων όσον αφορά την αφρικανική πανώλη των χοίρων σε ορισμένα κράτη μέλη στα οποία έχουν επιβεβαιωθεί κρούσματα της εν λόγω νόσου σε οικόσιτους ή άγριους χοίρους (τα οικεία κράτη μέλη). Στα μέρη I έως IV του παραρτήματος της εν λόγω εκτελεστικής απόφασης οριοθετούνται και παρατίθενται ορισμένες περιοχές των οικείων κρατών μελών, κατανεμημένες ανάλογα με το επίπεδο του κινδύνου με βάση την επιδημιολογική κατάσταση όσον αφορά την εν λόγω νόσο. Το παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/709/ΕΕ έχει τροποποιηθεί αρκετές φορές προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι μεταβολές της επιδημιολογικής κατάστασης στην Ένωση όσον αφορά την αφρικανική πανώλη των χοίρων, οι οποίες πρέπει να αποτυπώνονται στο εν λόγω παράρτημα. Το παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/709/ΕΕ τροποποιήθηκε τελευταία με την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/950 της Επιτροπής (5), έπειτα από την εκδήλωση κρουσμάτων αφρικανικής πανώλης των χοίρων στην Πολωνία και την Ουγγαρία.

(2)

Από την ημερομηνία έκδοσης της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2019/950 εκδηλώθηκαν περαιτέρω κρούσματα αφρικανικής πανώλης των χοίρων σε οικόσιτους χοίρους στην Λιθουανία, τα οποία πρέπει επίσης να αποτυπωθούν στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/709/ΕΕ.

(3)

Τον Ιούνιο του 2019 εκδηλώθηκαν δύο εστίες αφρικανικής πανώλης των χοίρων σε οικόσιτους χοίρους στη Λιθουανία στα δημοτικά διαμερίσματα Šakiai και Marijampolė σε περιοχές που περιλαμβάνονται επί του παρόντος στο μέρος ΙΙ του παραρτήματος της εκτελεστικής απόφασης 2014/709/ΕΕ. Οι εστίες αυτές της αφρικανικής πανώλης των χοίρων σε οικόσιτους χοίρους συνιστούν αυξημένο επίπεδο κινδύνου το οποίο θα πρέπει να αποτυπωθεί στο εν λόγω παράρτημα. Κατά συνέπεια, αυτές οι περιοχές της Λιθουανίας που έχουν προσβληθεί από την αφρικανική πανώλη των χοίρων θα πρέπει να περιληφθούν στο μέρος ΙΙΙ του παραρτήματος της εκτελεστικής απόφασης 2014/709/ΕΕ αντί του μέρους ΙΙ του εν λόγω παραρτήματος.

(4)

Τον Ιούνιο του 2019 εκδηλώθηκαν ορισμένα κρούσματα αφρικανικής πανώλης των χοίρων σε άγριους χοίρους στην κομητεία Elblaski στην Πολωνία, πολύ κοντά σε περιοχές που παρατίθενται στο μέρος Ι του παραρτήματος της εκτελεστικής απόφασης 2014/709/ΕΕ. Αυτά τα κρούσματα αφρικανικής πανώλης των χοίρων σε άγριους χοίρους συνιστούν αυξημένο επίπεδο κινδύνου το οποίο θα πρέπει να αποτυπωθεί στο εν λόγω παράρτημα. Κατά συνέπεια, η εν λόγω περιοχή της Πολωνίας που έχει προσβληθεί από την αφρικανική πανώλη των χοίρων θα πρέπει να περιληφθεί στο μέρος II του παραρτήματος της εκτελεστικής απόφασης 2014/709/ΕΕ αντί του μέρους I του εν λόγω παραρτήματος.

(5)

Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι πρόσφατες εξελίξεις στην επιδημιολογική κατάσταση ως προς την αφρικανική πανώλη των χοίρων στην Ένωση και να καταπολεμηθούν προδραστικά οι κίνδυνοι που συνδέονται με τη διασπορά της εν λόγω νόσου, νέες περιοχές υψηλού κινδύνου με επαρκή έκταση θα πρέπει να οριοθετηθούν στην Λιθουανία και την Πολωνία και να περιληφθούν δεόντως στα μέρη Ι, ΙΙ και ΙΙΙ του παραρτήματος της εκτελεστικής απόφασης 2014/709/ΕΕ. Συνεπώς, το παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/709/ΕΕ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(6)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/709/ΕΕ αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 13 Ιουνίου 2019.

Για την Επιτροπή

Vytenis ANDRIUKAITIS

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 395 της 30.12.1989, σ. 13.

(2)  ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 29.

(3)  ΕΕ L 18 της 23.1.2003, σ. 11.

(4)  Εκτελεστική απόφαση 2014/709/ΕΕ της Επιτροπής, της 9ης Οκτωβρίου 2014, σχετικά με τα μέτρα ελέγχου της υγείας των ζώων όσον αφορά την αφρικανική πανώλη των χοίρων σε ορισμένα κράτη μέλη και για την κατάργηση της εκτελεστικής απόφασης 2014/178/ΕΕ (ΕΕ L 295 της 11.10.2014, σ. 63).

(5)  Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/950 της Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 2019, για την τροποποίηση του παραρτήματος της εκτελεστικής απόφασης 2014/709/ΕΕ σχετικά με τα μέτρα ελέγχου της υγείας των ζώων όσον αφορά την αφρικανική πανώλη των χοίρων σε ορισμένα κράτη μέλη (ΕΕ L 152 της 11.6.2019, σ. 97).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/709/ΕΕ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΜΕΡΟΣ I

1.   Βέλγιο

Οι ακόλουθες περιοχές στο Βέλγιο:

in Luxembourg province:

the area is delimited clockwise by:

Frontière avec la France,

Rue Mersinhat,

La N818jusque son intersection avec la N83,

La N83 jusque son intersection avec la N884,

La N884 jusque son intersection avec la N824,

La N824 jusque son intersection avec Le Routeux,

Le Routeux,

Rue d'Orgéo,

Rue de la Vierre,

Rue du Bout-d'en-Bas,

Rue Sous l'Eglise,

Rue Notre-Dame,

Rue du Centre,

La N845 jusque son intersection avec la N85,

La N85 jusque son intersection avec la N40,

La N40 jusque son intersection avec la N802,

La N802 jusque son intersection avec la N825,

La N825 jusque son intersection avec la E25-E411,

La E25-E411jusque son intersection avec la N40,

N40: Burnaimont, Rue de Luxembourg, Rue Ranci, Rue de la Chapelle,

Rue du Tombois,

Rue Du Pierroy,

Rue Saint-Orban,

Rue Saint-Aubain,

Rue des Cottages,

Rue de Relune,

Rue de Rulune,

Route de l'Ermitage,

N87: Route de Habay,

Chemin des Ecoliers,

Le Routy,

Rue Burgknapp,

Rue de la Halte,

Rue du Centre,

Rue de l'Eglise,

Rue du Marquisat,

Rue de la Carrière,

Rue de la Lorraine,

Rue du Beynert,

Millewée,

Rue du Tram,

Millewée,

N4: Route de Bastogne, Avenue de Longwy,Route de Luxembourg,

Frontière avec le Grand-Duché de Luxembourg,

Frontière avec la France,

La N87 jusque son intersection avec la N871 au niveau de Rouvroy,