ISSN 1977-0669

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 109

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

62ό έτος
24 Απριλίου 2019


Περιεχόμενα

 

II   Μη νομοθετικές πράξεις

Σελίδα

 

 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

 

*

Απόφαση (ΕΕ) 2019/634 του Συμβουλίου, της 9ης Απριλίου 2019, για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας περί καθεστώτος μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης με αντικείμενο δράσεις που εκτελούνται από τον Οργανισμό Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη

1

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/635 της Επιτροπής, της 16ης Απριλίου 2019, για την έγκριση μη ήσσονος σημασίας τροποποίησης των προδιαγραφών ονομασίας καταχωρισμένης στο μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Lechazo de Castilla y León (ΠΓΕ)]

4

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) 2019/636 της Επιτροπής, της 23ης Απριλίου 2019, σχετικά με την τροποποίηση των παραρτημάτων IV και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους έμμονους οργανικούς ρύπους

6

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/637 της Επιτροπής, της 23ης Απριλίου 2019, σχετικά με την έγκριση της ουσίας χοληκαλσιφερόλη ως δραστικής ουσίας για χρήση σε βιοκτόνα του τύπου προϊόντων 14 ( 1 )

13

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

*

Απόφαση (ΕΕ) 2019/638 του Συμβουλίου, της 15ης Απριλίου 2019, σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη δέκατη τέταρτη σύνοδο της διάσκεψης των μερών όσον αφορά ορισμένες τροποποιήσεις των παραρτημάτων II, VIII και IX της σύμβασης της Βασιλείας για τον έλεγχο της διασυνοριακής διακίνησης επικίνδυνων αποβλήτων και της διάθεσής τους

19

 

*

Απόφαση (ΕΕ) 2019/639 του Συμβουλίου, της 15ης Απριλίου 2019, σχετικά με τη θέση που θα ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην ένατη διάσκεψη των μερών όσον αφορά τις τροποποιήσεις στα παραρτήματα Α και Β της σύμβασης της Στοκχόλμης για τους έμμονους οργανικούς ρύπους

22

 

*

Απόφαση (ΕΕ) 2019/640 του Συμβουλίου, της 15ης Απριλίου 2019, σχετικά με την κατανομή των κονδυλίων που αποδεσμεύονται από έργα στο πλαίσιο του 10ου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για την τροφοδότηση του Μέσου Στήριξης της Ειρήνης στην Αφρική

24

 

*

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/641 της Επιτροπής, της 17ης Απριλίου 2019, σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας για οικογένεια βιοκτόνων που περιέχουν τη δραστική ουσία 1R-trans-φαινοθρίνη, θέμα το οποίο παρέπεμψε η Ιρλανδία σύμφωνα με το άρθρο 36 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2019) 2837]  ( 1 )

26

 

 

Διορθωτικά

 

*

Διορθωτικό στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2018/1506 της Επιτροπής, της 10ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με έκτακτα μέτρα στήριξης της αγοράς για τους τομείς των αυγών και του κρέατος πουλερικών στην Ιταλία ( ΕΕ L 255 της 11.10.2018 )

28

 

*

Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) 2019/50 της Επιτροπής, της 11ης Ιανουαρίου 2019, για την τροποποίηση των παραρτημάτων II, III, IV και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών chlorantraniliprole, clomazone, cyclaniliprole, fenazaquin, fenpicoxamid, fluoxastrobin, lambda-cyhalothrin, mepiquat, κρομμυέλαιο, thiacloprid και valifenalate μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα ( ΕΕ L 10 της 14.1.2019 )

28

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις των οποίων οι τίτλοι έχουν τυπωθεί με λευκά στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


II Μη νομοθετικές πράξεις

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

24.4.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 109/1


ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2019/634 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 9ης Απριλίου 2019

για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας περί καθεστώτος μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης με αντικείμενο δράσεις που εκτελούνται από τον Οργανισμό Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 77 παράγραφος 2 στοιχεία β) και δ) και το άρθρο 79 παράγραφος 2 στοιχείο γ), σε συνδυασμό με το άρθρο 218 παράγραφος 5,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 54 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1624 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1), στις περιπτώσεις όπου κρίνεται απαραίτητη η ανάπτυξη ομάδων της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής σε τρίτη χώρα σε δράσεις όπου τα μέλη της ομάδας θα έχουν εκτελεστικές αρμοδιότητες ή όταν άλλες δραστηριότητες σε τρίτες χώρες το απαιτούν, η Ένωση συνάπτει συμφωνία περί καθεστώτος με την οικεία τρίτη χώρα. Η συμφωνία περί καθεστώτος θα πρέπει να καλύπτει όλες τις πτυχές που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση των δράσεων.

(2)

Στις 16 Οκτωβρίου 2017, το Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή για την έναρξη διαπραγματεύσεων με τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη με αντικείμενο συμφωνία περί καθεστώτος για δράσεις που εκτελούνται από τον Οργανισμό Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη («συμφωνία»).

(3)

Οι διαπραγματεύσεις ολοκληρώθηκαν επιτυχώς με τη μονογράφηση της συμφωνίας.

(4)

Η παρούσα απόφαση συνιστά ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν στις οποίες δεν συμμετέχει το Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με την απόφαση 2000/365/ΕΚ του Συμβουλίου (2)· συνεπώς, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν συμμετέχει στην έκδοση της παρούσας απόφασης και δεν δεσμεύεται από αυτήν ούτε υπόκειται στην εφαρμογή της.

(5)

Η παρούσα απόφαση συνιστά ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν στις οποίες δεν συμμετέχει η Ιρλανδία, σύμφωνα με την απόφαση 2002/192/ΕΚ του Συμβουλίου (3)· συνεπώς, η Ιρλανδία δεν συμμετέχει στην έκδοση της παρούσας απόφασης και δεν δεσμεύεται από αυτήν ούτε υπόκειται στην εφαρμογή της.

(6)

Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 22 σχετικά με τη θέση της Δανίας, το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Δανία δεν συμμετέχει στην έκδοση της παρούσας απόφασης και δεν δεσμεύεται από αυτήν ούτε υπόκειται στην εφαρμογή της. Δεδομένου ότι η παρούσα απόφαση αναπτύσσει περαιτέρω το κεκτημένο του Σένγκεν, η Δανία, σύμφωνα με το άρθρο 4 του εν λόγω πρωτοκόλλου, αποφασίζει εντός εξαμήνου από την ημερομηνία κατά την οποία το Συμβούλιο θα λάβει την προκειμένη απόφαση εάν θα την εφαρμόσει στο εθνικό της δίκαιο.

(7)

Επομένως, θα πρέπει να υπογραφεί η συμφωνία και να εγκριθεί η προσαρτώμενη κοινή δήλωση θα πρέπει,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Επιτρέπεται η υπογραφή, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας περί καθεστώτος μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης με αντικείμενο δράσεις που εκτελούνται από τον Οργανισμό Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, υπό την επιφύλαξη της σύναψης της εν λόγω συμφωνίας (4).

Άρθρο 2

Η κοινή δήλωση που προσαρτάται στην παρούσα απόφαση εγκρίνεται εξ ονόματος της Ένωσης.

Άρθρο 3

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου εξουσιοδοτείται να ορίσει το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που είναι αρμόδια να υπογράψουν τη συμφωνία εξ ονόματος της Ένωσης.

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία της έκδοσής της.

Λουξεμβούργο, 9 Απριλίου 2019.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

G. CIAMBA


(1)  Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1624 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 863/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 του Συμβουλίου και της απόφασης 2005/267/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 251 της 16.9.2016, σ. 1).

(2)  Απόφαση 2000/365/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Μαΐου 2000, σχετικά με το αίτημα του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βόρειας Ιρλανδίας να συμμετέχει σε ορισμένες από τις διατάξεις του κεκτημένου του Σέγκεν (ΕΕ L 131 της 1.6.2000, σ. 43).

(3)  Απόφαση 2002/192/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Φεβρουαρίου 2002, σχετικά με το αίτημα της Ιρλανδίας να συμμετέχει σε ορισμένες από τις διατάξεις του κεκτημένου του Σένγκεν (ΕΕ L 64 της 7.3.2002, σ. 20).

(4)  Το κείμενο της συμφωνίας θα δημοσιευτεί μαζί με την απόφαση για τη σύναψή της.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΙΣΛΑΝΔΙΑ, ΤΗ ΝΟΡΒΗΓΙΑ, ΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ

Τα μέρη της συμφωνίας περί καθεστώτος μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης με αντικείμενο δράσεις που εκτελούνται από τον Οργανισμό Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη σημειώνουν τη στενή σχέση που υπάρχει μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Νορβηγίας, της Ισλανδίας, της Ελβετίας και του Λιχτενστάιν, ιδίως δυνάμει των συμφωνιών της 18ης Μαΐου 1999 και της 26ης Οκτωβρίου 2004 σχετικά με τη σύνδεση των εν λόγω χωρών με τη θέση σε ισχύ, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν.

Υπό τις συνθήκες αυτές, είναι ευκταίο οι αρχές της Νορβηγίας, της Ισλανδίας, της Ελβετίας και του Λιχτενστάιν, αφενός, και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, αφετέρου, να συνάψουν, αμελλητί, διμερείς συμφωνίες με αντικείμενο δράσεις που εκτελούνται από τον Οργανισμό Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη υπό όρους παρόμοιους με τους όρους της συμφωνίας περί καθεστώτος μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης με αντικείμενο δράσεις που εκτελούνται από τον Οργανισμό Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη.


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

24.4.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 109/4


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/635 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 16ης Απριλίου 2019

για την έγκριση μη ήσσονος σημασίας τροποποίησης των προδιαγραφών ονομασίας καταχωρισμένης στο μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [«Lechazo de Castilla y León» (ΠΓΕ)]

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012, για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (1), και ιδίως το άρθρο 52 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, η Επιτροπή εξέτασε την αίτηση της Ισπανίας για την έγκριση τροποποίησης των προδιαγραφών της προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης «Lechazo de Castilla y León», η οποία καταχωρίστηκε δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2107/1999 της Επιτροπής (2).

(2)

Δεδομένου ότι η εν λόγω τροποποίηση δεν είναι ήσσονος σημασίας κατά την έννοια του άρθρου 53 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, η Επιτροπή δημοσίευσε την αίτηση τροποποίησης, κατ' εφαρμογή του άρθρου 50 παράγραφος 2 στοιχείο α) του εν λόγω κανονισμού, στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (3).

(3)

Δεδομένου ότι δεν έχει κοινοποιηθεί στην Επιτροπή καμία δήλωση ένστασης βάσει του άρθρου 51 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, πρέπει να εγκριθεί η τροποποίηση των προδιαγραφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Εγκρίνεται η τροποποίηση των προδιαγραφών που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφορά την ονομασία «Lechazo de Castilla y León» (ΠΓΕ).

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 16 Απριλίου 2019.

Για την Επιτροπή,

εξ ονόματος του Προέδρου,

Phil HOGAN

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 343 της 14.12.2012, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2107/1999 της Επιτροπής, της 4ης Οκτωβρίου 1999, για τη συμπλήρωση του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2400/96 σχετικά με την εγγραφή ορισμένων ονομασιών στο μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 του Συμβουλίου περί προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων (ΕΕ L 258 της 5.10.1999, σ. 3).

(3)  ΕΕ C 432 της 30.11.2018, σ. 3.


24.4.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 109/6


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/636 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 23ης Απριλίου 2019

σχετικά με την τροποποίηση των παραρτημάτων IV και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους έμμονους οργανικούς ρύπους

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 850/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τους έμμονους οργανικούς ρύπους και την τροποποίηση της οδηγίας 79/117/ΕΟΚ (1), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 4 στοιχείο α), το άρθρο 7 παράγραφος 5 και το άρθρο 14 παράγραφοι 2 και 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 850/2004 μεταφέρει στην έννομη τάξη της Ένωσης τις δεσμεύσεις που καθορίζονται στη σύμβαση της Στοκχόλμης για τους έμμονους οργανικούς ρύπους (εφεξής «η σύμβαση»), η οποία εγκρίθηκε εξ ονόματος της Κοινότητας με την απόφαση 2006/507/ΕΚ του Συμβουλίου (2), και στο πρωτόκολλο της σύμβασης του 1979 για τη διασυνοριακή ατμοσφαιρική ρύπανση μεγάλης απόστασης που οφείλεται στους έμμονους οργανικούς ρύπους, το οποίο εγκρίθηκε εξ ονόματος της Κοινότητας με την απόφαση 2004/259/ΕΚ του Συμβουλίου (3).

(2)

Κατά την έβδομη σύνοδο της διάσκεψης των συμβαλλομένων μερών της σύμβασης από τις 4 έως τις 15 Μαΐου 2015 συμφωνήθηκε να συμπεριληφθεί η πενταχλωροφαινόλη και τα άλατα και οι εστέρες της (εφεξής «η πενταχλωροφαινόλη») στο παράρτημα A (εξάλειψη) της σύμβασης.

(3)

Με βάση την τροποποίηση της σύμβασης, είναι αναγκαίο να τροποποιηθούν τα παραρτήματα IV και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/2004 και να προστεθεί η πενταχλωροφαινόλη στο παραρτήματα, με την ένδειξη των αντίστοιχων ορίων συγκέντρωσης, ώστε να εξασφαλιστεί ότι η διαχείριση των αποβλήτων που περιέχουν πενταχλωροφαινόλη ακολουθεί τις διατάξεις της σύμβασης.

(4)

Τα προτεινόμενα όρια συγκέντρωσης στα παραρτήματα IV και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/2004 έχουν οριστεί κατ' εφαρμογή της ίδιας μεθοδολογίας που χρησιμοποιήθηκε για τον καθορισμό των οριακών τιμών στις προηγούμενες τροποποιήσεις των παραρτημάτων IV και V (4). Τα προτεινόμενα όρια συγκέντρωσης θεωρούνται τα πλέον κατάλληλα προκειμένου να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος έναντι της καταστροφής ή του μη αναστρέψιμου μετασχηματισμού της πενταχλωροφαινόλης.

(5)

Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί επαρκές χρονικό διάστημα, για να μπορέσουν οι επιχειρήσεις και οι αρμόδιες αρχές να προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις.

(6)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που συστάθηκε με το άρθρο 39 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα παραρτήματα IV και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/2004 τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από τις 31 Οκτωβρίου 2019.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 23 Απριλίου 2019.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 158 της 30.4.2004, σ. 7.

(2)  Απόφαση 2006/507/ΕΚ του Συμβουλίου, της 14ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της σύμβασης της Στοκχόλμης για τους έμμονους οργανικούς ρύπους (ΕΕ L 209 της 31.7.2006, σ. 1).

(3)  Απόφαση 2004/259/ΕΚ του Συμβουλίου, της 19ης Φεβρουαρίου 2004, σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του πρωτοκόλλου της σύμβασης του 1979 για τη διασυνοριακή ατμοσφαιρική ρύπανση μεγάλης απόστασης που οφείλεται στους έμμονους οργανικούς ρύπους (ΕΕ L 81 της 19.3.2004, σ. 35).

(4)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1195/2006 του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2006, για την τροποποίηση του παραρτήματος IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους έμμονους οργανικούς ρύπους (ΕΕ L 217 της 8.8.2006, σ. 1)· κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 172/2007 του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2007, για την τροποποίηση του παραρτήματος V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους έμμονους οργανικούς ρύπους (ΕΕ L 55 της 23.2.2007, σ. 1)· κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 756/2010 της Επιτροπής, της 24ης Αυγούστου 2010, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους έμμονους οργανικούς ρύπους όσον αφορά τα παραρτήματα IV και V (ΕΕ L 223 της 25.8.2010, σ. 20)· κανονισμός (EE) αριθ. 1342/2014 της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2014, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους έμμονους οργανικούς ρύπους όσον αφορά τα παραρτήματα IV και V (ΕΕ L 363 της 18.12.2014, σ. 67) καικανονισμός (ΕΕ) 2016/460 της Επιτροπής, της 30ής Μαρτίου 2016, σχετικά με την τροποποίηση των παραρτημάτων IV και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους έμμονους οργανικούς ρύπους (ΕΕ L 80 της 31.3.2016, σ. 17).

(5)  Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών (ΕΕ L 312 της 22.11.2008, σ. 3).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τα παραρτήματα IV και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/2004 τροποποιούνται ως εξής:

1)

Στον πίνακα του παραρτήματος IV προστίθεται η ακόλουθη σειρά:

Πίνακας ουσιών οι οποίες διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 7 για τη διαχείριση αποβλήτων

Ουσία

Αριθ. CAS

Αριθ. ΕΚ

Οριακή τιμή συγκέντρωσης που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 4 στοιχείο α)

«Πενταχλωροφαινόλη και τα άλατα και οι εστέρες της

87-86-5 και λοιποί

201-778-6 και λοιποί

100 mg/kg»

2)

Στο παράρτημα V μέρος 2, ο πίνακας αντικαθίσταται από τον ακόλουθο πίνακα:

«Απόβλητα όπως έχουν ταξινομηθεί στην απόφαση 2000/532/ΕΚ της Επιτροπής (1)

Μέγιστες οριακές τιμές συγκέντρωσης για τις ουσίες που παρατίθενται στο παράρτημα IV (2)

Λειτουργία

10

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ

Χλωροαλκάνια C10-C13 (χλωριωμένες παραφίνες μικρής αλυσίδας) (SCCPS): 10 000 mg/kg·

Αλδρίνη: 5 000 mg/kg·

Χλωρδάνιο: 5 000 mg/kg·

Χλωρδεκόνη (chlordecone): 5 000 mg/kg·

DDT [1,1,1-τριχλωρο-2,2-δις(4-χλωροφαινυλ)αιθάνιο]: 5 000 mg/kg·

Διελδρίνη: 5 000 mg/kg·

Ενδοσουλφάνη (endosulfan): 5 000 mg/kg·

Ενδρίνη: 5 000 mg/kg·

Heptachlor: 5 000 mg/kg·

Εξαβρωμοδιφαινύλιο: 5 000 mg/kg·

Εξαβρωμοκυκλοδωδεκάνιο (3): 1 000 mg/kg·

Εξαχλωροβενζόλιο: 5 000 mg/kg·

Εξαχλωροβουταδιένιο: 1 000 mg/kg·

Εξαχλωροκυκλοεξάνια, συμπεριλαμβανομένου του λινδανίου: 5 000 mg/kg·

Mirex: 5 000 mg/kg·

Πενταχλωροβενζόλιο: 5 000 mg/kg·

Πενταχλωροφαινόλη και τα άλατα και εστέρες της: 1 000 mg/kg·

Υπερφθοροκτανοσουλφονικό οξύ και τα παράγωγά του (PFOS)

(C8F17SO2X)

(X = OH, μεταλλικό άλας (O-M+), αλογονίδιο, αμίδιο και άλλα παράγωγα, συμπεριλαμβανομένων των πολυμερών): 50 mg/kg·

Πολυχλωριωμένα διφαινύλια (PCB) (4):50 mg/kg·

Πολυχλωριωμένες διβενζο-p-διοξίνες και διβενζοφουράνια: 5 mg/kg·

Πολυχλωριωμένα ναφθαλίνια (*1): 1 000 mg/kg·

Άθροισμα των συγκεντρώσεων τετραβρωμοδιφαινυλαιθέρα (C12H6Br4O), πενταβρωμοδιφαινυλαιθέρα (C12H5Br5O), εξαβρωμοδιφαινυλαιθέρα (C12H4Br6O) και επταβρωμοδιφαινυλαιθέρα (C12H3Br7O): 10 000  mg/kg·

Τοξαφένιο: 5 000 mg/kg.

Η μόνιμη αποθήκευση επιτρέπεται μόνο εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

1)

Η αποθήκευση πραγματοποιείται σε έναν από τους ακόλουθους χώρους:

ασφαλείς, βαθείς, υπόγειοι σχηματισμοί σκληρών πετρωμάτων·

αλατωρυχεία·

χώρος υγειονομικής ταφής για επικίνδυνα απόβλητα, υπό τον όρο ότι τα απόβλητα είναι στερεοποιημένα ή εν μέρει σταθεροποιημένα, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, όπως απαιτείται για την ταξινόμηση των αποβλήτων στο υποκεφάλαιο 19 03 της απόφασης 2000/532/ΕΚ.

2)

Έχουν τηρηθεί οι διατάξεις της οδηγίας 1999/31/ΕΚ του Συμβουλίου (5) και της απόφασης 2003/33/ΕΚ του Συμβουλίου (6).

3)

Έχει αποδειχθεί ότι η επιλεγείσα εργασία είναι περιβαλλοντικά προτιμητέα.

10 01

Απόβλητα από σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής ή άλλες εγκαταστάσεις καύσης (εκτός από το κεφάλαιο 19)

10 01 14 (*1)

Τέφρα κλιβάνου, σκωρία και σκόνη λέβητα από συναποτέφρωση, που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

10 01 16 (*1)

Ιπτάμενη τέφρα από συναποτέφρωση, που περιέχει επικίνδυνες ουσίες

10 02

Απόβλητα από τη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα

10 02 07 (*1)

Στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

10 03

Απόβλητα από τη θερμική μεταλλουργία αλουμινίου

10 03 04 (*1)

Σκωρίες πρωτογενούς παραγωγής

10 03 08 (*1)

Αλατώδεις σκωρίες δευτερογενούς παραγωγής

10 03 09 (*1)

Μαύρες επιπλέουσες σκωρίες δευτερογενούς παραγωγής

10 03 19 (*1)

Σκόνη καπναερίων που περιέχει επικίνδυνες ουσίες

10 03 21 (*1)

Άλλα σωματίδια και σκόνη (συμπεριλαμβάνεται η σκόνη σφαιρομύλου), που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

10 03 29 (*1)

Απόβλητα από την επεξεργασία αλατωδών σκωριών και μαύρων επιπλεουσών σκωριών, που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

10 04

Απόβλητα από τη θερμική μεταλλουργία μολύβδου

10 04 01 (*1)

Σκωρίες πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής

10 04 02 (*1)

Επιπλέουσες σκωρίες και εξαφρίσματα πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής

10 04 04 (*1)

Σκόνη καπναερίων

10 04 05 (*1)

Άλλα σωματίδια και σκόνη

10 04 06 (*1)

Στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων

10 05

Απόβλητα από τη θερμική μεταλλουργία ψευδαργύρου

10 05 03 (*1)

Σκόνη καπναερίων

10 05 05 (*1)

Στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων

10 06

Απόβλητα από τη θερμική μεταλλουργία χαλκού

10 06 03 (*1)

Σκόνη καπναερίων

10 06 06 (*1)

Στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων

10 08

Απόβλητα από τη θερμική μεταλλουργία άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων

10 08 08 (*1)

Αλατώδεις σκωρίες πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής

10 08 15 (*1)

Σκόνη καπναερίων που περιέχει επικίνδυνες ουσίες

10 09

Απόβλητα από τη χύτευση σιδηρούχων τεμαχίων

10 09 09 (*1)

Σκόνη καπναερίων που περιέχει επικίνδυνες ουσίες

16

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΛΛΩΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

16 11

Απόβλητα υλικών επένδυσης και πυρίμαχων υλικών

16 11 01 (*1)

Ανθρακούχα υλικά επένδυσης και πυρίμαχα υλικά από μεταλλουργικές διεργασίες, που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

16 11 03 (*1)

Άλλα υλικά επένδυσης και πυρίμαχα υλικά από μεταλλουργικές διεργασίες, που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

17

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΟ ΧΩΜΑ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΑΠΟ ΜΟΛΥΣΜΕΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ)

17 01

Σκυρόδεμα, τούβλα, κεραμίδια και κεραμικά πλακίδια

17 01 06 (*1)

Μείγματα ή επιμέρους συστατικά από σκυρόδεμα, τούβλα, κεραμίδια και κεραμικά πλακίδια, που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

17 05

Χώμα (συμπεριλαμβανομένου του χώματος εκσκαφής από μολυσμένες τοποθεσίες), πέτρες και υλικά από βυθοκόρηση

17 05 03 (*1)

Χώμα και πέτρες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

17 09

Άλλα απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων

17 09 02 (*1)

Απόβλητα δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων που περιέχουν PCB, με εξαίρεση τον εξοπλισμό που περιέχει PCB

17 09 03 (*1)

Άλλα απόβλητα δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων (συμπεριλαμβανομένων των μειγμάτων αποβλήτων) που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

19

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΝΕΡΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

19 01

Απόβλητα από την καύση ή πυρόλυση αποβλήτων

19 01 07 (*1)

Στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων

19 01 11 (*1)

Τέφρα και σκωρία κλιβάνου, που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

19 01 13 (*1)

Ιπτάμενη τέφρα που περιέχει επικίνδυνες ουσίες

19 01 15 (*1)

Σκόνη λεβήτων που περιέχει επικίνδυνες ουσίες

19 04

Υαλοποιημένα απόβλητα και απόβλητα από διεργασίες υαλοποίησης

19 04 02 (*1)

Ιπτάμενη τέφρα και άλλα απόβλητα επεξεργασίας καπναερίων

19 04 03 (*1)

Μη υαλοποιημένη στερεή φάση»

Οι μέγιστες οριακές τιμές συγκέντρωσης για τις πολυχλωριωμένες διβενζο-p-διοξίνες και τα διβενζοφουράνια (PCDD και PCDF) πρέπει να υπολογίζονται σύμφωνα με τους ακόλουθους συντελεστές τοξικής ισοδυναμίας (TEF):

PCDD

TEF

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

PCDF

TEF

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003


(1)  2000/532/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 3ης Μαΐου 2000, για αντικατάσταση της απόφασης 94/3/ΕΚ για τη θέσπιση καταλόγου αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 1 στοιχείο α) της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της απόφασης 94/904/ΕΚ του Συμβουλίου για την κατάρτιση καταλόγου επικίνδυνων αποβλήτων κατ' εφαρμογή του άρθρου 1 παράγραφος 4 της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τα επικίνδυνα απόβλητα (ΕΕ L 226 της 6.9.2000, σ. 3).

(2)  Οι οριακές αυτές τιμές ισχύουν αποκλειστικά για χώρους υγειονομικής ταφής επικίνδυνων αποβλήτων και δεν ισχύουν για μόνιμους υπόγειους χώρους αποθήκευσης επικίνδυνων αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων των αλατωρυχείων.

(3)  Ως «εξαβρωμοκυκλοδωδεκάνιο» νοείται το εξαβρωμοκυκλοδωδεκάνιο, το 1,2,5,6,9,10-εξαβρωμοκυκλοδωδεκάνιο και τα κυριότερα διαστερεοϊσομερή του: το α-εξαβρωμοκυκλοδωδεκάνιο, το β-εξαβρωμοκυκλοδωδεκάνιο και το γ-εξαβρωμοκυκλοδωδεκάνιο.

(4)  Εφαρμόζεται η μέθοδος υπολογισμού που καθορίζεται στα ευρωπαϊκά πρότυπα EN 12766-1 και EN 12766-2.

(5)  Οδηγία 1999/31/ΕΚ του Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 1999, περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων (ΕΕ L 182 της 16.7.1999, σ. 1).

(6)  Απόφαση 2003/33/ΕΚ του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2002, για τον καθορισμό κριτηρίων και διαδικασιών αποδοχής των αποβλήτων στους χώρους υγειονομικής ταφής σύμφωνα με το άρθρο 16 και το παράρτημα II της οδηγίας 1999/31/ΕΚ (ΕΕ L 11 της 16.1.2003, σ. 27).

(*1)  Τα απόβλητα που σημειώνονται με αστερίσκο «*» θεωρούνται επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με την οδηγία 2008/98/ΕΚ και υπόκεινται στις διατάξεις της οδηγίας αυτής.


24.4.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 109/13


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/637 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 23ης Απριλίου 2019

σχετικά με την έγκριση της ουσίας χοληκαλσιφερόλη ως δραστικής ουσίας για χρήση σε βιοκτόνα του τύπου προϊόντων 14

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων (1), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η αρμόδια αρχή αξιολόγησης της Σουηδίας έλαβε στις 19 Απριλίου 2013 αίτηση, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2), για την καταχώριση της δραστικής ουσίας χοληκαλσιφερόλη στο παράρτημα I της εν λόγω οδηγίας για χρήση σε βιοκτόνα του τύπου προϊόντων 14, τρωκτικοκτόνα, όπως ορίζεται στο παράρτημα V της οδηγίας 98/8/ΕΚ, ο οποίος αντιστοιχεί στον τύπο προϊόντων 14 όπως ορίζεται στο παράρτημα V του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

(2)

Στις 15 Απριλίου 2016 η αρμόδια αρχή αξιολόγησης της Σουηδίας υπέβαλε, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, την έκθεση αξιολόγησης μαζί με τις συστάσεις της στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων («ο Οργανισμός»).

(3)

Η γνωμοδότηση του Οργανισμού (3) εγκρίθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2017 από την επιτροπή βιοκτόνων, αφού λήφθηκαν υπόψη τα συμπεράσματα της αρμόδιας αρχής αξιολόγησης.

(4)

Σύμφωνα με την εν λόγω γνωμοδότηση, η χοληκαλσιφερόλη είναι προορμόνη και, ως εκ τούτου, πληροί τα κριτήρια που καθορίζονται στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/2100 της Επιτροπής (4) ώστε να θεωρείται ότι έχει ιδιότητες ενδοκρινικού διαταράκτη οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν δυσμενείς επιδράσεις στον άνθρωπο. Ως εκ τούτου, η χοληκαλσιφερόλη πληροί το κριτήριο εξαίρεσης που καθορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

(5)

Επιπλέον, σύμφωνα με την εν λόγω γνωμοδότηση, η χρήση προϊόντων που περιέχουν χοληκαλσιφερόλη εγείρει ανησυχίες σε σχέση με πρωτογενή και δευτερογενή δηλητηρίαση, ακόμα και όταν εφαρμόζονται περιοριστικά μέτρα διαχείρισης του κινδύνου, και, επομένως, η χοληκαλσιφερόλη πληροί και το σχετικό κριτήριο ώστε να θεωρείται υποψήφια για υποκατάσταση σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

(6)

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, μια δραστική ουσία που πληροί ένα κριτήριο εξαίρεσης μπορεί να εγκριθεί μόνον εφόσον διαπιστωθεί ότι συντρέχει τουλάχιστον μία από τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση παρέκκλισης που προβλέπονται στο εν λόγω άρθρο.

(7)

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, ο Οργανισμός διοργάνωσε δημόσια διαβούλευση μεταξύ της 17ης Ιουλίου 2017 και της 15ης Σεπτεμβρίου 2017 για να συλλέξει σχετικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για διαθέσιμα υποκατάστατα (5).

(8)

Η Επιτροπή πραγματοποίησε, επίσης, ειδική δημόσια διαβούλευση μεταξύ της 7ης Φεβρουαρίου 2018 και της 7ης Απριλίου 2018 για να συγκεντρώσει πληροφορίες σχετικά με το αν πληρούνταν οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση παρέκκλισης που προβλέπονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 Η Επιτροπή δημοσιοποίησε τις εισηγήσεις που έλαβε κατά την εν λόγω διαβούλευση (6).

(9)

Οι πληροφορίες που λήφθηκαν από τις δύο προαναφερθείσες δημόσιες διαβουλεύσεις, η πείρα που έχει αποκτηθεί από την έγκριση τρωκτικοκτόνων προϊόντων και την ανανέωση της έγκρισης των αντιπηκτικών δραστικών ουσιών που χρησιμοποιούνται στα τρωκτικοκτόνα, καθώς και οι πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα εναλλακτικών επιλογών αντί των αντιπηκτικών τρωκτικοκτόνων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα 1 της τελικής έκθεσης της Επιτροπής σχετικά με τα μέτρα μετριασμού του κινδύνου για τα αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα ως βιοκτόνα (7), συζητήθηκαν με τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της μόνιμης επιτροπής βιοκτόνων.

(10)

Τα τρωκτικά μπορούν να μεταφέρουν παθογόνα που είναι υπεύθυνα για πολλές ζωοανθρωπονόσους, οι οποίες ενδεχομένως συνιστούν σοβαρούς κινδύνους για την υγεία του ανθρώπου ή των ζώων. Οι αντιπηκτικές δραστικές ουσίες, οι οποίες είναι προς το παρόν οι κύριες δραστικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στα τρωκτικοκτόνα, πληρούν επίσης τα κριτήρια εξαίρεσης που ορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, καθώς ταξινομούνται ως τοξικές για την αναπαραγωγή κατηγορίας 1B, και οι περισσότερες από αυτές είναι ανθεκτικές, βιοσυσσωρεύσιμες και τοξικές (ΑΒΤ) ή άκρως ανθεκτικές και άκρως βιοσυσσωρεύσιμες (αΑαΒ) ουσίες. Άλλες εναλλακτικές δραστικές ουσίες οι οποίες έχουν εγκριθεί για τον τύπο προϊόντων 14 και δεν υπόκεινται σε εξαίρεση, ήτοι το διοξείδιο του άνθρακα, η α-χλωραλόζη, το φωσφορούχο αργίλιο, το υδροκυάνιο και ο κονιοποιημένος καρπός αραβοσίτου, υπόκεινται σε περιορισμούς οι οποίοι είναι εγγενείς στη φύση τους και σε περιορισμένες συνθήκες χρήσης. Οι μη χημικές μέθοδοι καταπολέμησης ή πρόληψης των τρωκτικών, όπως οι μηχανικές, ηλεκτρικές ή κολλώδεις παγίδες, ενδέχεται να μην είναι επαρκώς αποτελεσματικές και να εγείρουν πρόσθετα ερωτήματα ως προς το κατά πόσον είναι βάναυσα και οδηγούν σε άσκοπο βασανισμό των τρωκτικών.

(11)

Η έγκριση της χοληκαλσιφερόλης θα έφερνε μία ακόμα δραστική ουσία στην αγορά και θα ήταν χρήσιμη για τη διαχείριση της αυξανόμενης ανάπτυξης ανθεκτικότητας των τρωκτικών σε αντιπηκτικές δραστικές ουσίες, καθώς η χοληκαλσιφερόλη δρα με εντελώς διαφορετικό τρόπο από τα αντιπηκτικά. Η διαθεσιμότητα της χοληκαλσιφερόλης μπορεί, επίσης, να μειώσει τη χρήση των αντιπηκτικών δραστικών ουσιών, και ιδίως εκείνων της δεύτερης γενιάς, οι οποίες είναι οι πλέον ισχυρές. Ως εκ τούτου, η χοληκαλσιφερόλη μπορεί να συμβάλει στο μέλλον στην εξασφάλιση ικανοποιητικού επιπέδου ελέγχου των πληθυσμών τρωκτικών στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για τη διαχείριση των επιβλαβών οργανισμών, υποστηρίζοντας τις προαναφερθείσες εναλλακτικές λύσεις που δεν υπόκεινται στα κριτήρια εξαίρεσης, και ενδεχομένως μειώνοντας την προσφυγή σε αντιπηκτικές δραστικές ουσίες στα τρωκτικοκτόνα.

(12)

Επιπροσθέτως, η ανεπαρκής καταπολέμηση των τρωκτικών ενδέχεται όχι μόνο να έχει σημαντικές αρνητικές συνέπειες στην υγεία του ανθρώπου ή των ζώων ή στο περιβάλλον, αλλά και να επηρεάσει την αίσθηση ασφάλειας του κοινού ως προς την έκθεσή του στα τρωκτικά ή την ασφάλεια μιας σειράς οικονομικών δραστηριοτήτων ενδεχομένως ευπρόσβλητων από τα τρωκτικά, γεγονός που θα είχε οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες. Παρά τις ιδιότητες ενδοκρινικού διαταράκτη που παρουσιάζει, η χοληκαλσιφερόλη μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει συνολικά καλύτερα τοξικολογικά και οικοτοξικολογικά χαρακτηριστικά σε σχέση με τις αντιπηκτικές δραστικές ουσίες, καθώς δεν έχει ταξινομηθεί ως τοξική για την αναπαραγωγή κατηγορίας 1Β ούτε ως ΑΒΤ ή αΑαΒ. Η χοληκαλσιφερόλη είναι η βιταμίνη D3, η οποία —στη σωστή δόση— είναι απαραίτητη για την ανθρώπινη ζωή, και αναμένεται να παρουσιάζει χαμηλότερους κινδύνους για τον άνθρωπο σε σύγκριση με τις αντιπηκτικές δραστικές ουσίες όταν χρησιμοποιείται ως τρωκτικοκτόνο. Οι κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία, την υγεία των ζώων ή το περιβάλλον που απορρέουν από τη χρήση προϊόντων που περιέχουν χοληκαλσιφερόλη μπορούν να μετριαστούν αν τηρούνται ορισμένες προδιαγραφές και προϋποθέσεις. Όπως προαναφέρθηκε, η χοληκαλσιφερόλη μπορεί να συμβάλει στο μέλλον στην εξασφάλιση ικανοποιητικού επιπέδου ελέγχου των πληθυσμών τρωκτικών στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για τη διαχείριση των επιβλαβών οργανισμών, ενισχύοντας τις προαναφερθείσες εναλλακτικές λύσεις που δεν υπόκεινται στα κριτήρια εξαίρεσης και, ενδεχομένως, μειώνοντας την προσφυγή σε αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα, τα οποία εγείρουν συνολικά περισσότερη ανησυχία. Σε αυτό το πλαίσιο, η μη έγκριση της εν λόγω δραστικής ουσίας θα στερούσε από τους χρήστες ένα εργαλείο για την καταπολέμηση των τρωκτικών που θα μπορούσε να αποφέρει προστιθέμενη αξία και που είναι τουλάχιστον εξίσου κατάλληλο με άλλες εναλλακτικές ουσίες που χρησιμοποιούνται. Συνεπώς, η μη έγκριση της χοληκαλσιφερόλης ως δραστικής ουσίας θα είχε δυσανάλογα αρνητικές επιπτώσεις για την κοινωνία σε σύγκριση με τους κινδύνους που προκύπτουν από τη χρήση της ουσίας. Ως εκ τούτου, ικανοποιείται η προϋπόθεση του άρθρου 5 παράγραφος 2 στοιχείο γ).

(13)

Επομένως, είναι σκόπιμο να εγκριθεί η χοληκαλσιφερόλη για χρήση σε βιοκτόνα του τύπου προϊόντων 14, με την επιφύλαξη της συμμόρφωσης με ορισμένους όρους και προδιαγραφές.

(14)

Καθώς η χοληκαλσιφερόλη πληροί το κριτήριο εξαίρεσης που καθορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, η έγκριση θα πρέπει να ισχύει για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του εν λόγω κανονισμού.

(15)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής βιοκτόνων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Η χοληκαλσιφερόλη εγκρίνεται ως δραστική ουσία για χρήση σε βιοκτόνα του τύπου προϊόντων 14, με την επιφύλαξη των όρων και των προδιαγραφών που καθορίζονται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 23 Απριλίου 2019.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 167 της 27.6.2012, σ. 1.

(2)  Οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 1998, για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά (ΕΕ L 123 της 24.4.1998, σ. 1).

(3)  Γνωμοδότηση της επιτροπής βιοκτόνων σχετικά με την αίτηση για την έγκριση της δραστικής ουσίας: χοληκαλσιφερόλη, τύπος προϊόντος: 14, ECHA/BPC/180/2017.

(4)  Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/2100 της Επιτροπής, της 4ης Σεπτεμβρίου 2017, σχετικά με τον καθορισμό επιστημονικών κριτηρίων για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων ενδοκρινικού διαταράκτη σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 301 της 17.11.2017, σ. 1).

(5)  https://echa.europa.eu/potential-candidates-for-substitution-previous-consultations

(6)  https://circabc.europa.eu/w/browse/c29a57c2-e31d-43d8-9675-6aec345218cf

(7)  https://circabc.europa.eu/sd/a/352bffd8-babc-4af8-9d0c-a1c87a3c3afc/Final%20Report%20RMM.pdf


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κοινή ονομασία

Ονομασία IUPAC

Αριθμοί ταυτοποίησης

Ελάχιστος βαθμός καθαρότητας της δραστικής ουσίας (1)

Ημερομηνία έγκρισης

Ημερομηνία λήξης της έγκρισης

Τύπος προϊόντος

Ειδικοί όροι

Χοληκαλσιφερόλη

Ονομασία IUPAC:

(3β,5Z,7E)-9,10-σεκοχοληστα-5,7,10(19)-τριεν-3-όλη

Αριθ. EC: 200-673-2

Αριθ. CAS: 67-97-0

970 g/kg

1η Ιουλίου 2019

30 Ιουνίου 2024

14

Η χοληκαλσιφερόλη θεωρείται υποψήφια για υποκατάσταση, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχεία α) και ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

Οι άδειες για τα βιοκτόνα υπόκεινται στους ακόλουθους γενικούς όρους:

1.

Κατά την αξιολόγηση του προϊόντος δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στους τρόπους έκθεσης, στους κινδύνους και στην αποτελεσματικότητα που σχετίζονται με χρήσεις οι οποίες καλύπτονται από την αίτηση χορήγησης άδειας, αλλά δεν εξετάστηκαν στο πλαίσιο της εκτίμησης κινδύνου της δραστικής ουσίας σε ενωσιακό επίπεδο. Επιπλέον, σύμφωνα με το παράρτημα VI σημείο 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, κατά την αξιολόγηση του προϊόντος εξετάζεται επίσης κατά πόσον μπορούν να πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

2.

Στα προϊόντα χορηγείται άδεια χρήσης μόνο στα κράτη μέλη στα οποία συντρέχει τουλάχιστον μία από τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

3.

Σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 4 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, δεν χορηγείται άδεια για τη διάθεση προϊόντων στην αγορά για τη χρήση τους από το ευρύ κοινό.

4.

Η ονομαστική συγκέντρωση της χοληκαλσιφερόλης στα προϊόντα δεν υπερβαίνει τα 0,075 % κ.β.

5.

Τα προϊόντα περιέχουν μέσο πρόκλησης αποστροφής και χρωστική.

6.

Δεν χορηγείται άδεια για τα προϊόντα σε μορφή προσκολλώμενης σκόνης.

7.

Στα προϊόντα σε μορφή σκευασμάτων που δρουν διά της επαφής, εκτός από σκευάσματα προσκολλώμενης σκόνης, χορηγείται άδεια μόνο για χρήση από καταρτισμένους επαγγελματίες σε εσωτερικούς χώρους και σε σημεία όπου δεν έχουν πρόσβαση τα παιδιά ή τα μη στοχευόμενα ζώα.

8.

Άδεια χορηγείται μόνο σε ετοιμόχρηστα προϊόντα.

9.

Ελαχιστοποιείται η πρωτογενής και δευτερογενής έκθεση του ανθρώπου, των μη στοχευόμενων ζώων και του περιβάλλοντος, με τη μελέτη και εφαρμογή όλων των ενδεδειγμένων και διαθέσιμων μέτρων για τον μετριασμό του κινδύνου. Σε αυτά περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, ο περιορισμός στη χρήση από επαγγελματίες ή καταρτισμένους επαγγελματίες, όποτε είναι δυνατόν, και ο καθορισμός πρόσθετων ειδικών όρων ανά κατηγορία χρηστών.

10.

Τα πτώματα και τα μη καταναλωθέντα δολώματα απορρίπτονται σύμφωνα με τις κατά τόπους απαιτήσεις. Η μέθοδος απόρριψης περιγράφεται συγκεκριμένα στην περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος που επισυνάπτεται στην εθνική άδεια, και επιπλέον δηλώνεται στην ετικέτα του προϊόντος.

Επιπλέον των γενικών όρων, οι άδειες για βιοκτόνα που προορίζονται για χρήση από καταρτισμένους επαγγελματίες υπόκεινται στους ακόλουθους όρους:

1.

Επιτρέπεται η χορήγηση άδειας για τη χρήση προϊόντων σε αποχετεύσεις, σε ανοικτούς χώρους ή σε χώρους εναπόθεσης απορριμμάτων.

2.

Επιτρέπεται η χορήγηση άδειας για τη χρήση προϊόντων σε καλυμμένα και προστατευμένα σημεία δόλωσης, εφόσον αυτά παρέχουν το ίδιο επίπεδο προστασίας των μη στοχευόμενων ειδών και του ανθρώπου με τους ανθεκτικούς στην παραβίαση δολωματικούς σταθμούς.

3.

Επιτρέπεται η χορήγηση άδειας για προϊόντα προς χρήση για μόνιμη δόλωση σε σημεία όπου υπάρχει μεγάλη πιθανότητα εκ νέου εισβολής, όταν άλλες μέθοδοι ελέγχου έχουν αποδειχθεί ανεπαρκείς.

4.

Δεν χορηγείται άδεια για προϊόντα προς χρήση για διαλείπουσα δόλωση.

5.

Τα πρόσωπα που διαθέτουν στην αγορά προϊόντα για καταρτισμένους επαγγελματίες χρήστες διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα αυτά δεν διατίθενται σε άλλα πρόσωπα πλην των καταρτισμένων επαγγελματιών.

Επιπλέον των γενικών όρων, οι άδειες για βιοκτόνα που προορίζονται για χρήση από επαγγελματίες υπόκεινται στους ακόλουθους όρους:

1.

Δεν χορηγείται άδεια για τη χρήση προϊόντων σε αποχετεύσεις, σε ανοικτούς χώρους ή σε χώρους εναπόθεσης απορριμμάτων.

2.

Δεν χορηγείται άδεια για τη χρήση προϊόντων στη μόνιμη ή τη διαλείπουσα δόλωση.

3.

Χορηγείται άδεια για τη χρήση προϊόντων μόνο σε δολωματικούς σταθμούς ανθεκτικούς στην παραβίαση.

4.

Τα πρόσωπα που διαθέτουν στην αγορά προϊόντα για επαγγελματίες χρήστες διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα αυτά δεν διατίθενται στο ευρύ κοινό.


(1)  Η καθαρότητα που εμφαίνεται στη στήλη αυτή είναι ο ελάχιστος βαθμός καθαρότητας της αξιολογηθείσας δραστικής ουσίας. Η δραστική ουσία στο προϊόν που τίθεται σε κυκλοφορία στην αγορά μπορεί να είναι ίσης ή διαφορετικής καθαρότητας, αν έχει αποδειχθεί ότι είναι τεχνικά ισοδύναμη με την αξιολογηθείσα δραστική ουσία.


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

24.4.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 109/19


ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2019/638 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 15ης Απριλίου 2019

σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη δέκατη τέταρτη σύνοδο της διάσκεψης των μερών όσον αφορά ορισμένες τροποποιήσεις των παραρτημάτων II, VIII και IX της σύμβασης της Βασιλείας για τον έλεγχο της διασυνοριακής διακίνησης επικίνδυνων αποβλήτων και της διάθεσής τους

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 192 παράγραφος 1, σε συνδυασμό με το άρθρο 218 παράγραφος 9,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η σύμβαση της Βασιλείας για τον έλεγχο της διασυνοριακής διακίνησης επικίνδυνων αποβλήτων και της διάθεσής τους («σύμβαση») ετέθη σε ισχύ το 1992 και συνήφθη από την Ένωση με την απόφαση 93/98/ΕΟΚ του Συμβουλίου (1).

(2)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2) υλοποιεί τη σύμβαση και την απόφαση του Συμβουλίου του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) C (2001)107/FINAL σχετικά με την αναθεώρηση της απόφασης C(92)39/FINAL για τον έλεγχο της διασυνοριακής διακίνησης αποβλήτων προοριζόμενων για εργασίες αξιοποίησης («απόφαση ΟΟΣΑ») στην Ένωση.

(3)

Σύμφωνα με τη σύμβαση, η διάσκεψη των μερών εξετάζει και εγκρίνει, κατά τα δέοντα, τροποποιήσεις της σύμβασης. Οι τροποποιήσεις της σύμβασης εγκρίνονται σε σύνοδο της διάσκεψης των μερών.

(4)

Κατά τη δέκατη τέταρτη σύνοδό της η διάσκεψη των μερών αναμένεται να εξετάσει και να εγκρίνει, κατά τα δέοντα, τροποποιήσεις των παραρτημάτων της σύμβασης. Οι εν λόγω τροποποιήσεις θα προσθέσουν καταχωρίσεις στα παραρτήματα II και VIII της σύμβασης και θα αναθεωρήσουν την καταχώριση Β3010 στο παράρτημα IX της σύμβασης.

(5)

Προτάσεις, τις οποίες υπέβαλε η Νορβηγία, για την τροποποίηση των παραρτημάτων II, VIII και ΙΧ της σύμβασης διανεμήθηκαν στα μέρη στις 26 Οκτωβρίου 2018. Στις 6 Δεκεμβρίου 2018 διανεμήθηκε στα μέρη διόρθωση της πρότασης για την τροποποίηση του παραρτήματος IX. Με βάση τις προτάσεις, τα πλαστικά απόβλητα για τα οποία απαιτείται ειδική μέριμνα και τα επικίνδυνα πλαστικά απόβλητα, όπως ορίζεται σε νέες καταχωρίσεις στα παραρτήματα II και VIII της σύμβασης, θα εμπίπτουν στο σύστημα ελέγχου της σύμβασης ενώ τα μη επικίνδυνα πλαστικά απόβλητα που εμπίπτουν στην αναθεωρημένη καταχώριση B3010 στο παράρτημα IX της σύμβασης θα συνεχίσουν να αποτελούν αντικείμενο εμπορίας μεταξύ χωρών υπό τους ίδιους όρους, δυνάμει της σύμβασης.

(6)

Η Ένωση θα πρέπει να στηρίξει τους στόχους των προτεινομένων τροποποιήσεων των παραρτημάτων της σύμβασης, δεδομένου ότι θα συμβάλουν στη βελτίωση των ελέγχων των εξαγωγών πλαστικών αποβλήτων, στην πρόληψη των εξαγωγών πλαστικών αποβλήτων σε χώρες που δεν διαθέτουν επαρκείς υποδομές για την αποτελεσματική συλλογή και περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση των αποβλήτων, στη στήριξη της περιβαλλοντικά ορθής διαχείρισης των πλαστικών αποβλήτων, στη μείωση των κινδύνων να καταλήξουν τα πλαστικά απόβλητα στο περιβάλλον και στην πρόληψη του παγκόσμιου περιβαλλοντικού προβλήματος των θαλάσσιων απορριμμάτων. Η Ένωση θα πρέπει, εντούτοις, να προτείνει και να στηρίξει τις αλλαγές στις προτεινόμενες τροποποιήσεις των παραρτημάτων της σύμβασης που προτείνει η Νορβηγία, προκειμένου να διευκρινιστεί το πεδίο εφαρμογής τους, να βελτιωθεί το κείμενο, καθώς και να καθοριστεί κατάλληλη μεταγενέστερη ημερομηνία για την εφαρμογή των τροποποιήσεων σε σχέση με την προβλεπόμενη στο άρθρο 18 της σύμβασης, διευκολύνοντας, με τον τρόπο αυτόν, την εφαρμογή και την επιβολή τους.

(7)

Είναι σκόπιμο να διατηρηθεί η υφιστάμενη κατάσταση για τις μεταφορές μη επικίνδυνων πλαστικών αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων μειγμάτων μη επικίνδυνων πλαστικών αποβλήτων εντός της Ένωσης και του ΕΟΧ, και, ως εκ τούτου, να μην χρησιμοποιηθεί το σύστημα ελέγχου που προκύπτει από την προσθήκη μίας καταχώρισης στο παράρτημα II της σύμβασης για τις εν λόγω μεταφορές. Για τον σκοπό αυτόν, η Ένωση θα πρέπει, στο μέτρο του αναγκαίου, να χρησιμοποιεί τις διαδικασίες που προβλέπονται στην απόφαση του ΟΟΣΑ και τη διαδικασία για τη σύναψη διμερών, πολυμερών ή περιφερειακών συμφωνιών ή διακανονισμών σχετικά με τη διασυνοριακή διακίνηση επικίνδυνων ή άλλων αποβλήτων με μέρη ή μη μέρη,σύμφωνα με τη σύμβαση, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν επιβάλλεται πρόσθετος έλεγχος σε μεταφορές μη επικίνδυνων πλαστικών αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων μειγμάτων μη επικίνδυνων πλαστικών αποβλήτων εντός της Ένωσης και του ΕΟΧ, ως αποτέλεσμα της έγκρισης της τροποποίησης του παραρτήματος II της σύμβασης ή της εναθεώρησης του σημείου B3010 του παραρτήματος IX της σύμβασης.

(8)

Είναι σκόπιμο να καθοριστεί η θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ένωσης κατά τη δέκατη τέταρτη σύνοδο της διάσκεψης των μερών, όσον αφορά τις τροποποιήσεις στα παραρτήματα II, VIII και IX της σύμβασης, καθώς οι εν λόγω τροποποιήσεις θα είναι δεσμευτικές για την Ένωση και μπορεί να επηρεάσουν με καθοριστικό τρόπο το περιεχόμενο του δικαίου της Ένωσης, ήτοι τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1013/2006,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

1.   Η θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ένωσης κατά τη δέκατη τέταρτη σύνοδο της διάσκεψης των μερών της σύμβασης της Βασιλείας για τον έλεγχο της διασυνοριακής διακίνησης επικίνδυνων αποβλήτων και της διάθεσής τους («σύμβαση») συνίσταται στη στήριξη και στην έγκριση των τροποποιήσεων των παραρτημάτων II, VIII και IX της σύμβασης προκειμένου να προστεθούν και να αναθεωρηθουν καταχωρίσεις σχετικά με τα πλαστικά απόβλητα, με την επιφύλαξη των ακόλουθων παρατηρήσεων:

α)

Η Ένωση στηρίζει τις προτεινόμενες τροποποιήσεις της Νορβηγίας να προστεθεί στο παράρτημα II της σύμβασης μία νέα καταχώριση για τα μη επικίνδυνα πλαστικά απόβλητα (η οποία θα πρέπει να υπόκειται στο σύστημα ελέγχου της σύμβασης), εφόσον διευκρινιστεί ότι αυτή η καταχώριση καλύπτει επίσης μείγματα μη επικίνδυνων πλαστικών αποβλήτων και εφόσον η εν λόγω καταχώριση οριστεί σαφώς, μεταξύ άλλων, με σαφή διατύπωση της καταχώρισης B3010 στο παράρτημα IX της σύμβασης, με σκοπό να διευκολυνθεί η εφαρμογή και η επιβολή των υποχρεώσεων των μερών που απορρέουν από την προσθήκη της νέας καταχώρισης για μη επικίνδυνα πλαστικά απόβλητα στο παράρτημα II της σύμβασης·

β)

Η Ένωση στηρίζει τις προτεινόμενες τροποποιήσεις της Νορβηγίας να προστεθεί στο παράρτημα VIII της σύμβασης μία νέα καταχώριση για τα επικίνδυνα πλαστικά απόβλητα (η οποία θα πρέπει να υπόκειται στο σύστημα ελέγχου), εφόσον διευκρινιστεί ότι η εν λόγω καταχώριση καλύπτει επίσης μείγματα επικίνδυνων πλαστικών αποβλήτων·

γ)

Η Ένωση στηρίζει την πρόταση της Νορβηγίας για την αναθεώρηση της καταχώρισης B3010 για τα μη επικίνδυνα πλαστικά απόβλητα (η οποία θα πρέπει να υπόκειται στο σύστημα ελέγχου εκτός εάν τα απόβλητα αυτά περιέχουν υλικό που ανήκει σε κατηγορία του παραρτήματος I της σύμβασης, σε βαθμό που να προκαλεί την εμφάνιση επικίνδυνων χαρακτηριστικών στο παράρτημα III της σύμβασης) στο παράρτημα IX της σύμβασης, εφόσον η εν λόγω πρόταση τροποποιηθεί προκειμένου να:

i)

διευκρινιστεί το πεδίο εφαρμογής, ώστε να συμπεριλαμβάνονται στην καταχώριση μόνον τα μη ανάμικτα πλαστικά υλικά που προορίζονται για ανακύκλωση ή προετοιμασία προς επαναχρησιμοποίηση, κατά προτίμηση περιορισμένο μόνο στην εργασία R3 στο παράρτημα IV της σύμβασης·

ii)

βελτιωθεί το κείμενο και να απλουστευθεί ο ορισμός της καταχώρισης Β3010 του παραρτήματος IX της σύμβασης, ώστε να διευκολυνθεί η εφαρμογή και η επιβολή των υποχρεώσεων των μερών που απορρέουν από την αναθεώρηση της εν λόγω καταχώρισης, ιδίως δεδομένου ότι η εν λόγω καταχώριση συνδέεται με την προτεινομένη καταχώριση για τα μη επικίνδυνα πλαστικά απόβλητα στο παράρτημα II της σύμβασης·

δ)

Η Ένωση προτείνει και στηρίζει τον καθορισμό κατάλληλης μεταγενέστερης ημερομηνίας για την εφαρμογή των τροποποιήσεων σε σχέση με την προβλεπόμενη ημερομηνία στο άρθρο 18 της σύμβασης.

2.   Σε περίπτωση που εγκριθεί η προσθήκη νέας καταχώρισης για μη επικίνδυνα πλαστικά απόβλητα, στο παράρτημα II, ή η αναθεώρηση της καταχώρισης B3010 στο παράρτημα IX της σύμβασης, ή και τα δύο, κατά τη δέκατη τέταρτη σύνοδο της διάσκεψης των μερών της σύμβασης, η Ένωση, στο μέτρο του αναγκαίου, λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα δυνάμει της απόφασης ΟΟΣΑ και του άρθρου 11 της σύμβασης ώστε να διασφαλιστεί ότι παραμένουν ανεπηρέαστοι οι τρέχοντες έλεγχοι των μεταφορών μη επικίνδυνων πλαστικών αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων μειγμάτων μη επικίνδυνων πλαστικών αποβλήτων εντός της Ένωσης και του ΕΟΧ.

Άρθρο 2

Οι εκπρόσωποι της Ένωσης μπορούν να συμφωνήσουν ήσσονος σημασίας αλλαγές της θέσης που αναφέρεται στο άρθρο 1 υπό το πρίσμα εξελίξεων στη δέκατη τέταρτη συνεδρίαση της διάσκεψης των μερών, στο πλαίσιο διαβούλευσης με τα κράτη μέλη, κατά τις επιτόπιες συνεδριάσεις συντονισμού, χωρίς περαιτέρω απόφαση του Συμβουλίου.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της έκδοσής της.

Λουξεμβούργο, 15 Απριλίου 2019.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

P. DAEA


(1)  Απόφαση 93/98/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 1ης Φεβρουαρίου 1993, σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Κοινότητας, της σύμβασης για τον έλεγχο της διασυνοριακής διακίνησης επικίνδυνων αποβλήτων και της διάθεσής τους (σύμβαση της Βασιλείας) (ΕΕ L 39 της 16.2.1993, σ. 1).

(2)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2006, για τις μεταφορές αποβλήτων (ΕΕ L 190 της 12.7.2006, σ. 1).


24.4.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 109/22


ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2019/639 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 15ης Απριλίου 2019

σχετικά με τη θέση που θα ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην ένατη διάσκεψη των μερών όσον αφορά τις τροποποιήσεις στα παραρτήματα Α και Β της σύμβασης της Στοκχόλμης για τους έμμονους οργανικούς ρύπους

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 192 παράγραφος 1 σε συνδυασμό με το άρθρο 218 παράγραφος 9,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η σύμβαση της Στοκχόλμης για τους έμμονους οργανικούς ρύπους («σύμβαση») τέθηκε σε ισχύ στις 17 Μαΐου 2004 και συνήφθη από την Ένωση με την απόφαση 2006/507/ΕΚ του Συμβουλίου (1).

(2)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 850/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2) εφαρμόζει τη σύμβαση στην Ένωση.

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 8 της σύμβασης, η διάσκεψη των μερών μπορεί να συμπεριλάβει χημικές ουσίες στα παραρτήματα Α, Β και/ή Γ της σύμβασης και να καθορίζει μέτρα ελέγχου σχετικά με τις εν λόγω ουσίες.

(4)

Για να προστατευτεί η ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον από περαιτέρω απελευθερώσεις dicofol, υπερφθοροοκτανικού οξέος (PFOA), των αλάτων του και των συναφών με αυτό ενώσεων, είναι αναγκαίο να μειωθεί ή να εξαλειφθεί η παραγωγή και η χρήση των εν λόγω χημικών ουσιών σε παγκόσμιο επίπεδο και να υποστηριχθεί η συμπερίληψή τους στα σχετικά παραρτήματα στη σύμβαση. Επιπροσθέτως, είναι αναγκαία η περαιτέρω μείωση ή εξάλειψη της χρήσης του υπερφθοροκτανοσουλφονικού οξέος (PFOS) και των αλάτων του, και του υπερφθοροοκτανοσουλφονυλοφθοριδίου (PFOSF) με τροποποίηση ή απαλοιφή των αποδεκτών σκοπών και/ή των ειδικών εξαιρέσεων που προβλέπονται στο παράρτημα Β της σύμβασης.

(5)

Κατά την ένατη σύνοδο της διάσκεψης των μερών αναμένεται να αποφασισθεί εάν θα συμπεριληφθούν στο παράρτημα Α της σύμβασης οι εν λόγω χημικές ουσίες και εάν θα τροποποιηθούν οι υφιστάμενες καταχωρίσεις στο παράρτημα B σύμβασης.

(6)

Είναι σκόπιμο να καθοριστεί η θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ένωσης στην ένατη διάσκεψη των μερών όσον αφορά τις τροποποιήσεις στα παραρτήματα Α και Β της σύμβασης, δεδομένου ότι οι εν λόγω τροποποιήσεις θα είναι δεσμευτικές για την Ένωση,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ένωσης κατά την ένατη συνεδρίαση της διάσκεψης των μερών της σύμβασης της Στοκχόλμης για τους έμμονους οργανικούς ρύπους («σύμβαση»), λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις σχετικές συστάσεις της επιτροπής ανασκόπησης έμμονων οργανικών ρύπων, είναι να υποστηριχθούν τα εξής:

α)

η ένταξη του dicofol στο παράρτημα Α της σύμβασης, χωρίς ειδικές εξαιρέσεις·

β)

η ένταξη του υπερφθοροοκτανικού οξέος (PFOA), των αλάτων του και των συναφών με αυτό ενώσεων στο παράρτημα Α της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής νέου μέρους [Χ] στο παράρτημα Α της σύμβασης, με ειδικές εξαιρέσεις για:

i)

την κατασκευή ημιαγωγών ή σχετικών ηλεκτρονικών συσκευών, μεταξύ άλλων για 10 έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των τροποποιήσεων αυτών, εξαίρεση για εξαρτήματα που προορίζονται για την ανακαίνιση εξοπλισμού κατασκευής ημιαγωγών ή σχετικών ηλεκτρονικών συσκευών,

ii)

τις φωτογραφικές επιστρώσεις που εφαρμόζονται σε ταινίες,

iii)

τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα με ελαιοαπωθητικότητα και υδατοαπωθητικότητα, για την προστασία των εργαζομένων από επικίνδυνα υγρά που ενέχουν κινδύνους για την υγεία και την ασφάλειά τους,

iv)

τα επεμβατικά και εμφυτεύσιμα ιατροτεχνολογικά βοηθήματα,

v)

τον αφρό πυρόσβεσης για την καταστολή ατμών υγρών καυσίμων και την κατάσβεση πυρκαγιών από υγρά καύσιμα, που βρίσκονται ήδη σε εγκατεστημένα συστήματα, συμπεριλαμβανομένων τόσο κινητών όσο και σταθερών συστημάτων,

vi)

τη χρήση υπερφθοροκτυλοϊωδίδιου για την παραγωγή υπερφθοροκτυλοβρωμίδιου με σκοπό την παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων έως το 2036, υπό την προϋπόθεση περιοδικής επανεξέτασης·

γ)

τροποποίηση της παραγράφου 3 στοιχείο β) του μέρους [X] του παραρτήματος A της σύμβασης για το PFOA, τα άλατά του και τις συναφείς με το PFOA ενώσεις: προσθήκη της φράσης «Η δοκιμή για την επαλήθευση της ορθής λειτουργίας ενός εγκατεστημένου συστήματος που περιέχει ήδη πυροσβεστικό αφρό που περιέχει ή μπορεί να περιέχει PFOA, τα άλατά του και τις συναφείς με αυτό ενώσεις μπορεί να επιτρέπεται, εφόσον οι εκπομπές στο περιβάλλον αποφεύγονται και τα συλλεγόμενα λύματα διατίθενται με περιβαλλοντικά ορθό τρόπο, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 της σύμβασης.»·

δ)

η διαγραφή των ακόλουθων «αποδεκτών σκοπών» από την καταχώριση που αφορά το υπερφθοροκτανοσουλφονικό οξύ (PFOS) και τα παράγωγά του στο παράρτημα Β της σύμβασης: φωτογραφική απεικόνιση, φωτοανθεκτικές ή αντιανακλαστικές επιστρώσεις για ημιαγωγούς, ως μέσο χάραξης για σύνθετους ημιαγωγούς και κεραμικά φίλτρα, υδραυλικά ρευστά για την αεροπορία, ορισμένα ιατροτεχνολογικά προϊόντα (όπως στρώματα συμπολυμερούς αιθυλενίου-τετραφθοροαιθυλενίου (ETFE) και παραγωγή αδιαφανούς στις ακτίνες ETFE, in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα και χρωματικά φίλτρα CCD)·

ε)

η διαγραφή των ακόλουθων «ειδικών εξαιρέσεων» από την καταχώριση που αφορά το PFOS και τα παράγωγά του στο παράρτημα Β της σύμβασης: φωτομάσκες στους κλάδους παραγωγής ημιαγωγών και οθονών υγρών κρυστάλλων (LCD), επιμετάλλωση (λειτουργική επιμετάλλωση), επιμετάλλωση (διακοσμητική επιμετάλλωση), ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά μέρη για ορισμένους έγχρωμους εκτυπωτές και έγχρωμα φωτοαντιγραφικά μηχανήματα, εντομοκτόνα για την καταπολέμηση των επείσακτων κόκκινων μυρμηγκιών και τερμιτών, εξόρυξη πετρελαίου με χρήση χημικών ουσιών·

στ)

η τροποποίηση του «αποδεκτού σκοπού» όσον αφορά το PFOS και τα παράγωγά του για την παραγωγή και τη χρήση αφρού πυρόσβεσης σε «ειδική εξαίρεση» για τη χρήση αφρού πυρόσβεσης για την καταστολή ατμών από υγρά καύσιμα και την κατάσβεση πυρκαγιών από υγρά καύσιμα·

ζ)

η τροποποίηση του «αποδεκτού σκοπού» για το PFOS και τα παράγωγά του με σκοπό την παραγωγή και χρήση για επιμετάλλωση (λειτουργική επιμετάλλωση) αποκλειστικά σε συστήματα κλειστού βρόχου σε «ειδική εξαίρεση» για αυτή τη χρήση·

η)

η τροποποίηση του «αποδεκτού σκοπού» όσον αφορά το PFOS και τα παράγωγά του για χρήση σε δολώματα εντόμων για την καταπολέμηση των μυρμηγκιών-κοπτών φύλλων Atta spp. και Acromyrmex spp., με συμπερίληψη της ουσίας sulfluramid και διευκρίνιση ότι ως «αποδεκτός σκοπός» θεωρείται μόνο η γεωργική χρήση.

Άρθρο 2

Ελάσσονος σημασίας αλλαγές στη θέση που αναφέρεται στο άρθρο 1 επιτρέπεται να συμφωνηθούν, υπό το πρίσμα των εξελίξεων κατά την ένατη σύνοδο της διάσκεψης των μερών από τους αντιπροσώπους της Ένωσης, σε διαβούλευση με τα κράτη μέλη, κατά τη διάρκεια επιτόπιων συνεδριάσεων συντονισμού, χωρίς περαιτέρω απόφαση του Συμβουλίου.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία της έκδοσής της.

Λουξεμβούργο, 15 Απριλίου 2019.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

P. DAEA


(1)  Απόφαση 2006/507/ΕΚ του Συμβουλίου, της 14ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της σύμβασης της Στοκχόλμης για τους έμμονους οργανικούς ρύπους (ΕΕ L 209 της 31.7.2006, σ. 1).

(2)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 850/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τους έμμονους οργανικούς ρύπους και την τροποποίηση της οδηγίας 79/117/ΕΟΚ (ΕΕ L 158 της 30.4.2004, σ. 7).


24.4.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 109/24


ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2019/640 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 15ης Απριλίου 2019

σχετικά με την κατανομή των κονδυλίων που αποδεσμεύονται από έργα στο πλαίσιο του 10ου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για την τροφοδότηση του Μέσου Στήριξης της Ειρήνης στην Αφρική

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την εσωτερική συμφωνία μεταξύ των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, για τη χρηματοδότηση της βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, για την περίοδο 2014 έως 2020, δυνάμει της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ, καθώς και για τη χορήγηση χρηματοδοτικής ενίσχυσης στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη για τις οποίες ισχύει το τέταρτο μέρος της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1), και ιδίως το άρθρο 1 παράγραφος 4,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στο πλαίσιο του 11ου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ), η Ένωση έχει μέχρι στιγμής δεσμεύσει συνολικά 1 627 300 000. EUR για το μέσο στήριξης της ειρήνης στην Αφρική (ΜΣΕΑ), το οποίο παρέχει χρηματοδοτική στήριξη στις αντιδράσεις της Αφρικανικής Ένωσης σε τρέχουσες και αναδυόμενες κρίσεις στον τομέα της ασφάλειας στην Αφρική. Η δέσμευση αυτή υπέρ της ειρήνης και της ασφάλειας στην αφρικανική ήπειρο πρέπει να διατηρηθεί για την περίοδο 2019-2020.

(2)

Οι απαιτήσεις του ΜΣΕΑ για την περίοδο 2019-2020 εκτιμώνται σε 814 860 000 EUR.

(3)

Είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθούν αποδεσμευμένα κονδύλια από έργα στο πλαίσιο του 10ου ΕΤΑ για να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση του ΜΣΕΑ έως το τέλος του 2020.

(4)

Τα εν λόγω κονδύλια θα πρέπει να χρηματοδοτήσουν δραστηριότητες του ΜΣΕΑ, μεταξύ άλλων και για τη στήριξη της λειτουργίας της Αφρικανικής Αρχιτεκτονικής Ειρήνης και Ασφάλειας, τη στήριξη πρωτοβουλιών με στόχο την πρόληψη και τη διαχείριση βίαιων συγκρούσεων σε περίπτωση έκτακτων και απρόβλεπτων αναγκών σε καταστάσεις κρίσης (μηχανισμός έγκαιρης αντίδρασης), την ενίσχυση των επιχειρήσεων υποστήριξης της ειρήνης υπό αφρικανική ηγεσία, καθώς και την κάλυψη των βοηθητικών δαπανών που βαρύνουν την Επιτροπή.

(5)

Τα εν λόγω κονδύλια θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με το σχετικό πολυετές πρόγραμμα δράσης του ΜΣΕΑ και με τους κανόνες και τις διαδικασίες που ισχύουν για το 11ο ΕΤΑ, όπως ορίζεται στους κανονισμούς (ΕΕ) 2015/322 (2) και (ΕΕ) 2018/1877 (3),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Ποσό ύψους 445 860 000 EUR κατ' ανώτατο όριο από τα κονδύλια που αποδεσμεύονται από έργα στο πλαίσιο του 10ου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ) διατίθενται για την τροφοδότηση του Μέσου Στήριξης της Ειρήνης στην Αφρική για την περίοδο 2019-2020.

Από το εν λόγω ποσό, 14 860 000 EUR κατ' ανώτατο όριο διατίθενται για τις βοηθητικές δαπάνες που πραγματοποιεί η Επιτροπή.

Τα εν λόγω κονδύλια χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους κανόνες και τις διαδικασίες που εφαρμόζονται για το 11ο ΕΤΑ.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την επομένη της έκδοσής της.

Λουξεμβούργο, 15 Απριλίου 2019.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

P. DAEA


(1)  ΕΕ L 210 της 6.8.2013, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) 2015/322 του Συμβουλίου, της 2ας Μαρτίου 2015, σχετικά με την εφαρμογή του 11ου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ΕΕ L 58 της 3.3.2015, σ. 1).

(3)  Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1877 του Συμβουλίου, της 26ης Νοεμβρίου 2018, σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στο 11ο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/323 (ΕΕ L 307 της 3.12.2018, σ. 1).


24.4.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 109/26


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2019/641 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 17ης Απριλίου 2019

σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας για οικογένεια βιοκτόνων που περιέχουν τη δραστική ουσία 1R-trans-φαινοθρίνη, θέμα το οποίο παρέπεμψε η Ιρλανδία σύμφωνα με το άρθρο 36 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2019) 2837]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων (1), και ιδίως το άρθρο 36 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 20 Αυγούστου 2015 η εταιρεία CSI-Europe («ο αιτών») υπέβαλε αίτηση στις αρμόδιες αρχές ορισμένων κρατών μελών, μεταξύ των οποίων και της Γερμανίας («τα οικεία κράτη μέλη») για παράλληλη αμοιβαία αναγνώριση οικογένειας βιοκτόνων μυρμηγκοκτόνου δολώματος που περιέχουν τη δραστική ουσία 1R-trans-φαινοθρίνη («η επίμαχη οικογένεια προϊόντων»). Η Ιρλανδία ενήργησε ως κράτος μέλος υπεύθυνο για την αξιολόγηση της αίτησης, που αναφέρεται στο άρθρο 34 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 («το κράτος μέλος αναφοράς»).

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, η Γερμανία παρέπεμψε τις αντιρρήσεις της στην ομάδα συντονισμού στις 30 Ιουνίου 2017 και στον αιτούντα, αναφέροντας ότι η επίμαχη οικογένεια προϊόντων δεν πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 19 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο i) του εν λόγω κανονισμού.

(3)

Η Γερμανία θεωρεί ότι τα δεδομένα αποτελεσματικότητας που κατέθεσε ο αιτών και αξιολόγησε το κράτος μέλος αναφοράς δεν είναι αποδεκτά. Η Γερμανία αμφισβητεί ότι στις εργαστηριακές δοκιμές αποδεικνύεται ικανοποιητικά η ελκυστικότητα των δολωμάτων ως τροφών. Αμφισβητεί, επίσης, την εγκυρότητα της επιτόπιας μελέτης, επειδή δεν πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της άνοιξης, καθώς και την εγκυρότητα της στατιστικής ανάλυσης που έκανε ο αιτών. Επιπλέον, η Γερμανία διαφωνεί με τις αποφάσεις του κράτους μέλους αναφοράς βασιζόμενη σε συμβουλή ειδικού, όπως αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 παράρτημα VI σημείο 12.

(4)

Η γραμματεία της ομάδας συντονισμού κάλεσε τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη και τον αιτούντα να υποβάλουν γραπτώς παρατηρήσεις σχετικά με την παραπομπή. Παρατηρήσεις υπέβαλαν το Βέλγιο, η Γερμανία, το Λουξεμβούργο, οι Κάτω Χώρες, το Ηνωμένο Βασίλειο και ο αιτών. Η παραπομπή συζητήθηκε επίσης κατά τις συνεδριάσεις της ομάδας συντονισμού στις 26 Σεπτεμβρίου 2017.

(5)

Αφού δεν επιτεύχθηκε συμφωνία στο πλαίσιο της ομάδας συντονισμού, το κράτος μέλος αναφοράς παρέπεμψε τις ανεπίλυτες αντιρρήσεις στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 στις 16 Ιανουαρίου 2018. Το κράτος μέλος αναφοράς υπέβαλε στην Επιτροπή λεπτομερή δήλωση των θεμάτων για τα οποία τα κράτη μέλη δεν κατόρθωσαν να καταλήξουν σε συμφωνία, καθώς και των λόγων της διαφωνίας. Αντίγραφο της εν λόγω δήλωσης διαβιβάστηκε στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη και στον αιτούντα.

(6)

Στις 16 Φεβρουαρίου 2018 η Επιτροπή ζήτησε τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων («ο Οργανισμός»), σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, σχετικά με διάφορα ζητήματα που αφορούσαν τις ανεπίλυτες αντιρρήσεις.

(7)

Ο Οργανισμός εξέδωσε τη γνώμη του (2) στις 18 Οκτωβρίου 2018.

(8)

Σύμφωνα με τον Οργανισμό, η ελκυστικότητα των δολωμάτων ως τροφών της επίμαχης οικογένειας προϊόντων αποδεικνύεται ικανοποιητικά όσον αφορά τη χρήση για την οποία προορίζονται.

(9)

Επιπλέον, ο Οργανισμός αναφέρει στη γνώμη του ότι η επιτόπια μελέτη είναι έγκυρη, αφού παρουσιάζεται μεγαλύτερη μείωση του πληθυσμού των μυρμηγκιών στις φωλιές στις οποίες εφαρμόστηκε το προϊόν σε σύγκριση με τις φωλιές ελέγχου. Επίσης, ο Οργανισμός θεωρεί ότι η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων από την επιτόπια μελέτη που έγινε από τον αιτούντα είναι αποδεκτή. Λαμβανομένων υπόψη των ενωσιακών κατευθυντήριων γραμμών που έχουν συμφωνηθεί (3) και ίσχυαν κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, ο Οργανισμός καταλήγει ότι από τα δεδομένα της επιτόπιας μελέτης που κατέθεσε ο αιτών αποδεικνύεται ικανοποιητικά η αποτελεσματικότητα της επίμαχης οικογένειας προϊόντων για τη χρήση για την οποία προορίζονται.

(10)

Βάσει της γνώμης του Οργανισμού, η επίμαχη οικογένεια προϊόντων είναι ικανοποιητικά αποτελεσματική όπως απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο i) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

(11)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής βιοκτόνων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η παρούσα απόφαση ισχύει για την οικογένεια βιοκτόνων που προσδιορίζεται με τον αριθμό υπόθεσης BC-LR019221-36 στο μητρώο βιοκτόνων.

Άρθρο 2

Η οικογένεια βιοκτόνων που αναφέρεται στο άρθρο 1 πληροί την προϋπόθεση που προβλέπεται στο άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο i) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 17 Απριλίου 2019.

Για την Επιτροπή

Jyrki KATAINEN

Αντιπρόεδρος


(1)  ΕΕ L 167 της 27.6.2012, σ. 1.

(2)  Γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (ECHA), της 18ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με αίτημα σύμφωνα με το άρθρο 38 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 το οποίο αφορά «Ανεπίλυτες αντιρρήσεις κατά την αμοιβαία αναγνώριση οικογένειας βιοκτόνων προϊόντων τύπου 18 που περιέχουν τη δραστική ουσία 1R-trans-φαινοθρίνη για χρήση κατά των μυρμηγκιών» (ECHA/BPC/216/2018).

(3)  Τεχνικές Σημειώσεις για Κατευθυντήριες Οδηγίες Αξιολόγησης Προϊόντων (2012) – Δοκιμές αποτελεσματικότητας για προϊόντα τύπου προϊόντων 18 – εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για τον έλεγχο άλλων αρθροπόδων και προϊόντα τύπου προϊόντων 19 – απωθητικά και προσελκυστικά (μόνο όσον αφορά τα αρθρόποδα).

https://echa.europa.eu/documents/10162/16960215/bpd_guid_tnsg_efficacy_pt18-19_final_en.pdf/9c72241e-0eea-4f23-8e5f-f52d00a83382


Διορθωτικά

24.4.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 109/28


Διορθωτικό στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2018/1506 της Επιτροπής, της 10ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με έκτακτα μέτρα στήριξης της αγοράς για τους τομείς των αυγών και του κρέατος πουλερικών στην Ιταλία

( Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 255 της 11ης Οκτωβρίου 2018 )

Στη σελίδα 4, στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο δ) σημείο i):

αντί:

«0,1815 EUR ανά κοτόπουλο κρεατοπαραγωγής του κωδικού ΣΟ 0105 94 00, εντός του ορίου των 853 692 ζώων,»

διάβαζε:

«0,1815 EUR ανά εβδομάδα ανά κοτόπουλο κρεατοπαραγωγής του κωδικού ΣΟ 0105 94 00, εντός του ορίου των 853 692 ζώων,».

Στη σελίδα 4, στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο δ) σημείο ii):

αντί:

«1,2225 EUR ανά γαλοπούλα του κωδικού ΣΟ 0105 99 30, εντός του ορίου των 48 050 ζώων.»

διάβαζε:

«1,2225 EUR ανά εβδομάδα ανά γαλοπούλα του κωδικού ΣΟ 0105 99 30, εντός του ορίου των 48 050 ζώων.».


24.4.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 109/28


Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) 2019/50 της Επιτροπής, της 11ης Ιανουαρίου 2019, για την τροποποίηση των παραρτημάτων II, III, IV και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών chlorantraniliprole, clomazone, cyclaniliprole, fenazaquin, fenpicoxamid, fluoxastrobin, lambda-cyhalothrin, mepiquat, κρομμυέλαιο, thiacloprid και valifenalate μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα

( Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 10 της 14ης Ιανουαρίου 2019 )

Στη σελίδα 12, στο παράρτημα, στις τροποποιήσεις των στηλών για τις ουσίες clomazone, fluoxastrobin, lambda-cyhalothrin, mepiquat και thiacloprid του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005, στον πίνακα, στην επικεφαλίδα της στήλης για την ουσία lambda-cyhalothrin

αντί:

«Lambda-Cyhalothrin (λ-κυαλοθρίνη) (Λ) (Κ)»

διάβαζε:

«Lambda-cyhalothrin (λ-κυαλοθρίνη) [περιλαμβάνει την gamma-cyhalothrin (γ-κυαλοθρίνη)] (άθροισμα των ισομερών R,S και S,R ) (Λ)».

Στη σελίδα 17, στο παράρτημα, στις τροποποιήσεις των στηλών για τις ουσίες clomazone, fluoxastrobin, lambda-cyhalothrin, mepiquat και thiacloprid του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005, στον πίνακα, στην εγγραφή για τα σπέρματα βαμβακιού

αντί:

«0401090

Σπέρματα βαμβακιού

 

0,01 (*)

0,2

0,5 (+)

0,15»

διάβαζε:

«0401090

Σπέρματα βαμβακιού

 

0,01 (*)

0,2

5 (+)

0,15».

Στη σελίδα 22, στο παράρτημα, στις τροποποιήσεις των στηλών για τις ουσίες clomazone, fluoxastrobin, lambda-cyhalothrin, mepiquat και thiacloprid του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005, στις υποσημειώσεις κάτω από τον πίνακα

αντί:

«Lambda-Cyhalothrin (λ-κυαλοθρίνη) (Λ) (Κ)»

(Κ)

=

Ο ορισμός του καταλοίπου διαφέρει για τους ακόλουθους συνδυασμούς φυτοφαρμάκου-κωδικού:

Lambda-Cyhalothrin – κωδικός 1000000 εκτός από 1040000: Lambda-Cyhalothrin, συμπεριλαμβανομένων άλλων μειγμάτων των ισομερών συστατικών (άθροισμα ισομερών)»

διάβαζε:

«Lambda-cyhalothrin (λ-κυαλοθρίνη) [περιλαμβάνει την gamma-cyhalothrin (γ-κυαλοθρίνη)] (άθροισμα των ισομερών R,S και S,R ) (Λ)».