ISSN 1977-0669

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 23

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

62ό έτος
25 Ιανουαρίου 2019


Περιεχόμενα

 

II   Μη νομοθετικές πράξεις

Σελίδα

 

 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

 

*

Ανακοίνωση σχετικά με την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Ιαπωνίας, αφετέρου

1

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/107 της Επιτροπής, της 23ης Ιανουαρίου 2019, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1484/95 όσον αφορά τον καθορισμό των αντιπροσωπευτικών τιμών στους τομείς του κρέατος πουλερικών και των αυγών, καθώς και της αυγοαλβουμίνης

2

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/108 της Επιτροπής, της 24ης Ιανουαρίου 2019, για την έγκριση της αλλαγής των προδιαγραφών του νέου συστατικού τροφίμων εκχύλισμα λιπιδίων από κριλ της Ανταρκτικής (Euphasia superba) βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470 ( 1 )

4

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/109 της Επιτροπής, της 24ης Ιανουαρίου 2019, για την έγκριση της επέκτασης της χρήσης του ελαίου από Schizochytrium sp. ως νέου τροφίμου σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470 της Επιτροπής ( 1 )

7

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/110 της Επιτροπής, της 24ης Ιανουαρίου 2019, για την έγκριση της επέκτασης της χρήσης του σπορέλαιου Allanblackia ως νέου τροφίμου σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470 της Επιτροπής ( 1 )

11

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/111 της Επιτροπής, της 24ης Ιανουαρίου 2019, σχετικά με τη χορήγηση άδειας για τη χρήση του εκχυλίσματος λυκίσκου (Humulus lupulus L. flos) ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για απογαλακτισμένα χοιρίδια, χοίρους προς πάχυνση και δευτερεύοντα είδη χοιροειδών απογαλακτισμένα και προς πάχυνση ( 1 )

14

 

 

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/112 της Επιτροπής, της 24ης Ιανουαρίου 2019, σχετικά με τον καθορισμό ελάχιστης τιμής πώλησης αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη για τον τριακοστό πρώτο επιμέρους διαγωνισμό που διεξάγεται στο πλαίσιο του διαγωνισμού που προκηρύχθηκε με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2016/2080

18

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) 2019/113 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 7ης Δεκεμβρίου 2018, που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1333/2014 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία χρηματαγορών (ΕΚΤ/2018/33)

19

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ

 

*

Εκτελεστική οδηγία (EE) 2019/114 της Επιτροπής, της 24ης Ιανουαρίου 2019, για την τροποποίηση των οδηγιών 2003/90/ΕΚ και 2003/91/ΕΚ για τη θέσπιση μέτρων για την εφαρμογή του άρθρου 7 της οδηγίας 2002/53/ΕΚ του Συμβουλίου και του άρθρου 7 της οδηγίας 2002/55/ΕΚ του Συμβουλίου, αντίστοιχα, όσον αφορά τα ελάχιστα χαρακτηριστικά που πρέπει να καλύπτονται κατά την εξέταση και τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την εξέταση ορισμένων ποικιλιών ειδών γεωργικών φυτών και κηπευτικών ειδών ( 1 )

35

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

*

Απόφαση (ΕΕ) 2019/115 της Επιτροπής, της 10ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τα μέτρα SA.37977 (2016/C) (πρώην 2016/NN) τα οποία έθεσε σε εφαρμογή η Ισπανία υπέρ της Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S.A. [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2018) 4233]  ( 1 )

41

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις των οποίων οι τίτλοι έχουν τυπωθεί με λευκά στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


II Μη νομοθετικές πράξεις

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

25.1.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 23/1


Ανακοίνωση σχετικά με την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Ιαπωνίας, αφετέρου (1)

Στις 21 Δεκεμβρίου 2018, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ιαπωνία ανακοίνωσαν εκατέρωθεν την ολοκλήρωση των διαδικασιών που απαιτούνται για την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Ιαπωνίας, αφετέρου. Ως εκ τούτου, από την 1η Φεβρουαρίου 2019 η Ιαπωνία και η Ένωση δύνανται να εφαρμόσουν προσωρινά διατάξεις της συμφωνίας καθορισμένες από κοινού (σύμφωνα με το άρθρο 47 παράγραφος 2).

Δυνάμει του άρθρου 4 της απόφασης (ΕΕ) 2018/1197 του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2018 για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας στρατηγικής εταιρικής σχέσης, τα ακόλουθα μέρη της συμφωνίας εφαρμόζονται προσωρινά μεταξύ της Ένωσης και της Ιαπωνίας:

α)

τα άρθρα 11, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 28, 40 και 41·

β)

τα άρθρα 13, 15 (εξαιρουμένης της παραγράφου 2 στοιχείο β)), 17, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31 και 37, το άρθρο 38 παράγραφος 1 και το άρθρο 39, στον βαθμό που καλύπτουν θέματα για τα οποία η Ένωση έχει ήδη ασκήσει την αρμοδιότητά της εσωτερικά·

γ)

τα άρθρα 1, 2, 3, και 4 και το άρθρο 5 παράγραφος 1, στον βαθμό που καλύπτουν θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Ένωσης να ορίζει και να υλοποιεί κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας·

δ)

το άρθρο 42 (εξαιρουμένης της παραγράφου 2 στοιχείο γ)), τα άρθρα 43 έως 47, το άρθρο 48 παράγραφος 3 και τα άρθρα 49, 50 και 51, στον βαθμό που οι διατάξεις αυτές περιορίζονται στον στόχο να διασφαλίσουν την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας.


(1)  ΕΕ L 216 της 24.8.2018, σ. 4.


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

25.1.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 23/2


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/107 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 23ης Ιανουαρίου 2019

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1484/95 όσον αφορά τον καθορισμό των αντιπροσωπευτικών τιμών στους τομείς του κρέατος πουλερικών και των αυγών, καθώς και της αυγοαλβουμίνης

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 183 στοιχείο β),

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 510/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για τον καθορισμό του καθεστώτος συναλλαγών που εφαρμόζεται σε ορισμένα εμπορεύματα που προέρχονται από τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1216/2009 και (ΕΚ) αριθ. 614/2009 του Συμβουλίου (2), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 6 στοιχείο α),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1484/95 της Επιτροπής (3) καθορίστηκαν οι λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής του καθεστώτος συμπληρωματικών εισαγωγικών δασμών και οι αντιπροσωπευτικές τιμές στους τομείς του κρέατος πουλερικών και των αυγών, καθώς και της αυγοαλβουμίνης.

(2)

Από τον τακτικό έλεγχο των στοιχείων στα οποία βασίζεται ο καθορισμός των αντιπροσωπευτικών τιμών για τα προϊόντα των τομέων του κρέατος πουλερικών και των αυγών, καθώς και της αυγοαλβουμίνης, προκύπτει ότι επιβάλλεται να τροποποιηθούν οι αντιπροσωπευτικές τιμές για τις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων, αφού ληφθούν υπόψη οι διακυμάνσεις των τιμών ανάλογα με την καταγωγή.

(3)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1484/95 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(4)

Λόγω της ανάγκης να εξασφαλιστεί η εφαρμογή του εν λόγω μέτρου το ταχύτερο δυνατόν μετά τη διάθεση των επικαιροποιημένων στοιχείων, κρίνεται σκόπιμο ο παρών κανονισμός να αρχίσει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1484/95 αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 23 Ιανουαρίου 2019.

Για την Επιτροπή,

εξ ονόματος του Προέδρου,

Jerzy PLEWA

Γενικός Διευθυντής

Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671.

(2)  ΕΕ L 150 της 20.5.2014, σ. 1.

(3)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1484/95 της Επιτροπής, της 28ης Ιουνίου 1995, περί των κανόνων εφαρμογής του καθεστώτος συμπληρωματικών εισαγωγών δασμών και τον καθορισμό τους, στους τομείς του κρέατος πουλερικών και αυγών και της αυγοαλβουμίνης καθώς και την κατάργηση του κανονισμού αριθ. 163/67/ΕΟΚ (ΕΕ L 145 της 29.6.1995, σ. 47).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Αντιπροσωπευτική τιμή

(σε EUR/100 kg)

Εγγύηση που αναφέρεται στο άρθρο 3

(σε EUR/100 kg)

Καταγωγή (1)

0207 12 90

Σφάγια από πετεινούς και κότες του είδους Gallus domesticus, μη τεμαχισμένα, που ονομάζονται “κοτόπουλα 65 %”, κατεψυγμένα

122,1

0

AR

0207 14 10

Πετεινοί και κότες του είδους Gallus domesticus, που παρουσιάζονται σε τεμάχια χωρίς κόκαλα, κατεψυγμένα

267,2

10

AR

219,4

24

BR

333,0

0

CL

252,5

14

TH

0207 27 10

Τεμάχια χωρίς κόκαλα από γαλοπούλες, κατεψυγμένα

327,6

0

BR

373,0

0

CL

1602 32 11

Παρασκευάσματα από πετεινούς και κότες του είδους Gallus domesticus, άψητα

275,3

3

BR

»

(1)  Ονοματολογία των χωρών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1106/2012 της Επιτροπής, της 27ης Νοεμβρίου 2012, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 471/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις κοινοτικές στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τις τρίτες χώρες, όσον αφορά την επικαιροποίηση της ονοματολογίας των χωρών και εδαφών (ΕΕ L 328 της 28.11.2012, σ. 7).


25.1.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 23/4


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/108 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 24ης Ιανουαρίου 2019

για την έγκριση της αλλαγής των προδιαγραφών του νέου συστατικού τροφίμων εκχύλισμα λιπιδίων από κριλ της Ανταρκτικής (Euphasia superba) βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με τα νέα τρόφιμα, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 258/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1852/2001 της Επιτροπής (1), και ιδίως το άρθρο 12,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2015/2283 προβλέπει ότι μόνο τα νέα τρόφιμα που έχουν εγκριθεί και περιλαμβάνονται στον ενωσιακό κατάλογο μπορούν να διατίθενται στην αγορά εντός της Ένωσης.

(2)

Δυνάμει του άρθρου 8 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283, εκδόθηκε ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/2470 της Επιτροπής (2) για τη θέσπιση ενωσιακού καταλόγου εγκεκριμένων νέων τροφίμων.

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283, η Επιτροπή καλείται να αποφασίσει για την έγκριση και τη διάθεση στην αγορά της Ένωσης ενός νέου τροφίμου και για την επικαιροποίηση του ενωσιακού καταλόγου.

(4)

Με την απόφαση 2009/752/ΕΚ της Επιτροπής (3) εγκρίθηκε, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 258/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4), η διάθεση στην αγορά εκχυλίσματος λιπιδίων από κριλ της Ανταρκτικής (Euphausia superba) ως νέου συστατικού τροφίμων για χρήση σε ορισμένα τρόφιμα και ζωοτροφές. Στην εν λόγω απόφαση, το ανώτατο επίπεδο των φωσφολιπιδίων καθορίστηκε σε 50 %.

(5)

Με την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2016/598 της Επιτροπής (5) εγκρίθηκε, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 258/97, η επέκταση της χρήσης εκχυλίσματος λιπιδίων από κριλ της Ανταρκτικής (Euphausia superba) ως νέου συστατικού τροφίμων για χρήση σε συμπληρώματα διατροφής. Στην εν λόγω απόφαση, το ελάχιστο επίπεδο των φωσφολιπιδίων καθορίστηκε σε 35 %.

(6)

Το νέο συστατικό τροφίμων «Πλούσιο σε φωσφολιπίδια έλαιο κριλ της Ανταρκτικής από Euphausia superba» εγκρίθηκε για χρήση σε ορισμένες κατηγορίες τροφίμων από τις αρμόδιες φινλανδικές αρχές (6). Το ελάχιστο επίπεδο των φωσφολιπιδίων καθορίστηκε σε 60 %.

(7)

Οι όροι χρήσης για το «έλαιο κριλ της Ανταρκτικής από Euphausia superba» και το «πλούσιο σε φωσφολιπίδια έλαιο κριλ της Ανταρκτικής από Euphausia superba» είναι πανομοιότυποι και βασίζονται στα ανώτατα επίπεδα συνδυασμένου εικοσαπενταενοϊκού οξέος και εικοσιδυαεξαενοϊκού οξέος. Ωστόσο, διαφέρουν ως προς την περιεκτικότητα σε φωσφολιπίδια, η οποία καθορίζεται σε 35 % έως 50 % για το «έλαιο κριλ της Ανταρκτικής από Euphausia superba» και τουλάχιστον 60 % για το «πλούσιο σε φωσφολιπίδια έλαιο κριλ της Ανταρκτικής από Euphausia superba». Ως εκ τούτου, οι ισχύουσες άδειες δεν καλύπτουν το φάσμα των φωσφολιπιδίων μεταξύ 50 % και 60 % στο «έλαιο κριλ της Ανταρκτικής από Euphausia superba».

(8)

Στις 29 Αυγούστου 2018, η εταιρεία Aker BioMarine A/S («ο αιτών») υπέβαλε στην Επιτροπή αίτηση αλλαγής των προδιαγραφών του νέου τροφίμου έλαιο κριλ της Ανταρκτικής από Euphausia superba, κατά την έννοια του άρθρου 10 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283. Ο αιτών ζήτησε να αυξηθεί η μέγιστη περιεκτικότητα σε φωσφολιπίδια από 50 % σε λιγότερο από 60 % καλύπτοντας έτσι το εύρος συγκέντρωσης φωσφολιπιδίων, η οποία δεν επιτρέπεται σήμερα.

(9)

Η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν είναι αναγκαία η αξιολόγηση της ασφάλειας της παρούσας αίτησης από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283, με βάση το γεγονός ότι εάν ορισμένα επίπεδα ενός συγκεκριμένου συστατικού νέου τροφίμου έχουν αξιολογηθεί και έχουν καθοριστεί ως ασφαλή, τα κατώτερα επίπεδα του ίδιου συστατικού θα είναι επίσης ασφαλή. Τα εγκεκριμένα ανώτατα επίπεδα συνδυασμένου εικοσαπενταενοϊκού οξέος και εικοσιδυαεξαενοϊκού οξέος, τόσο για το «έλαιο κριλ της Ανταρκτικής από Euphausia superba» όσο και για το «πλούσιο σε φωσφολιπίδια έλαιο κριλ της Ανταρκτικής από Euphausia superba», δυνάμει του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470 είναι τα ίδια. Η προτεινόμενη αλλαγή των επιπέδων φωσφολιπιδίων στις προδιαγραφές του «ελαίου κριλ της Ανταρκτικής από Euphausia superba» δεν μεταβάλλει την αξιολόγηση ασφαλείας που υποστήριξε την έγκρισή του και την έγκριση του «πλούσιου σε φωσφολιπίδια ελαίου κριλ της Ανταρκτικής από Euphausia superba», η οποία κατέληγε στο συμπέρασμα ότι τα επίπεδα φωσφολιπιδίων πάνω και κάτω από το 60 % είναι ασφαλή.

(10)

Η προτεινόμενη αλλαγή στις προδιαγραφές σχετικά με την περιεκτικότητα σε φωσφολιπίδια θα καλύψει τη διαφορά όσον αφορά την περιεκτικότητα σε φωσφολιπίδια ανάμεσα στο «έλαιο κριλ της Ανταρκτικής από Euphausia superba» και το «πλούσιο σε φωσφολιπίδια έλαιο κριλ της Ανταρκτικής από Euphausia superba». Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να τροποποιηθούν οι προδιαγραφές του νέου τροφίμου έλαιο κριλ της Ανταρκτικής από Euphausia superba στο προτεινόμενο επίπεδο φωσφολιπιδίων.

(11)

Τα στοιχεία που περιέχονται στην αίτηση παρέχουν επαρκείς λόγους για να διαπιστωθεί ότι οι προτεινόμενες αλλαγές στις προδιαγραφές του νέου συστατικού τροφίμων «έλαιο κριλ της Ανταρκτικής από Euphausia superba» συμμορφώνονται με το άρθρο 12 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283.

(12)

Επομένως, ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/2470 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(13)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Η καταχώριση στον ενωσιακό κατάλογο εγκεκριμένων νέων τροφίμων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283, που αναφέρεται στο νέο τρόφιμο «έλαιο κριλ της Ανταρκτικής από Euphausia superba» τροποποιείται όπως ορίζεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Το παράρτημα του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 24 Ιανουαρίου 2019.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 327 της 11.12.2015, σ. 1.

(2)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/2470 της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2017, για την κατάρτιση ενωσιακού καταλόγου νέων τροφίμων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα νέα τρόφιμα (ΕΕ L 351 της 30.12.2017, σ. 72).

(3)  Απόφαση 2009/752/ΕΚ της Επιτροπής, της 12ης Οκτωβρίου 2009, για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά εκχυλίσματος λιπιδίων από το κριλ της Ανταρκτικής (Euphausia superba) ως νέου συστατικού τροφίμων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 258/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 268 της 13.10.2009, σ. 33).

(4)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 258/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 1997, σχετικά με τα νέα τρόφιμα και τα νέα συστατικά τροφίμων (ΕΕ L 43 της 14.2.1997, σ. 1).

(5)  Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2016/598 της Επιτροπής, της 14ης Απριλίου 2016, για την έγκριση επέκτασης της χρήσης εκχυλίσματος λιπιδίων από το κριλ της Ανταρκτικής (Euphausia superba) ως νέου συστατικού τροφίμων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 258/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 103 της 19.4.2016, σ. 34).

(6)  Επιστολή της 13ης Μαΐου 2015 (https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/novel-food_authorisation_2015_auth-letter_krill-oil_en.pdf)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Η εγγραφή για το «έλαιο κριλ της Ανταρκτικής από Euphausia superba» στον πίνακα 2 (προδιαγραφές) του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Εγκεκριμένο νέο τρόφιμο

Προδιαγραφές

«Έλαιο κριλ της Ανταρκτικής από Euphausia superba

Περιγραφή/ορισμός:

Για την παραγωγή εκχυλίσματος λιπιδίων από κριλ της Ανταρκτικής (Euphausia superba), κατεψυγμένο και κονιορτοποιημένο κριλ ή αποξηραμένο άλευρο κριλ υποβάλλεται σε εκχύλιση λιπιδίων με εγκεκριμένο διαλύτη εκχύλισης (σύμφωνα με την οδηγία 2009/32/ΕΚ). Οι πρωτεΐνες και το υλικό κριλ αφαιρούνται από το εκχύλισμα λιπιδίων με διήθηση. Οι διαλύτες εκχύλισης και το υπόλοιπο νερό αφαιρούνται μέσω εξάτμισης.

Αριθμός σαπωνοποίησης: ≤ 230 mg KOH/g

Αριθμός υπεροξειδίων (PV): ≤ 3 meq O2/kg ελαίου

Οξειδωτική σταθερότητα: όλα τα προϊόντα τροφίμων που περιέχουν έλαιο κριλ της Ανταρκτικής από Euphausia superba θα πρέπει να παρουσιάζουν οξειδωτική σταθερότητα με κατάλληλη και αναγνωρισμένη σε εθνικό/διεθνές επίπεδο μεθοδολογία δοκιμής (π.χ. AOAC).

Υγρασία και πτητικά συστατικά: ≤ 3 % ή 0,6 εκφραζόμενα ως ενεργότητα νερού στους 25 °C

Φωσφολιπίδια: ≥ 35 % έως < 60 %

Trans-λιπαρά οξέα: ≤ 1 %

EPA (εικοσιπενταενοϊκό οξύ): ≥ 9 %

DHA (εικοσιδυαεξαενοϊκό οξύ): ≥ 5 %»


25.1.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 23/7


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/109 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 24ης Ιανουαρίου 2019

για την έγκριση της επέκτασης της χρήσης του ελαίου από Schizochytrium sp. ως νέου τροφίμου σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470 της Επιτροπής

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με τα νέα τρόφιμα, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 258/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1852/2001 της Επιτροπής (1), και ιδίως το άρθρο 12,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2015/2283 προβλέπει ότι μόνο τα νέα τρόφιμα που έχουν εγκριθεί και περιλαμβάνονται στον ενωσιακό κατάλογο μπορούν να διατίθενται στην αγορά εντός της Ένωσης.

(2)

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/2470 της Επιτροπής (2), για την κατάρτιση ενωσιακού καταλόγου εγκεκριμένων νέων τροφίμων εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283.

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283, η Επιτροπή καλείται να αποφασίσει για την έγκριση και τη διάθεση νέου τροφίμου στην αγορά της Ένωσης και για την επικαιροποίηση του ενωσιακού καταλόγου.

(4)

Η εκτελεστική απόφαση 2014/463/ΕΕ της Επιτροπής (3) ενέκρινε, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 258/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4), τη διάθεση στην αγορά ελαίου που προέρχεται από το μικροφύκος Schizochytrium sp. ως νέου συστατικού τροφίμων για χρήση σε ορισμένα τρόφιμα.

(5)

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/1032 της Επιτροπής (5) επέκτεινε την έγκριση χρήσης ελαίου από το μικροφύκος Schizochytrium sp. (T18) ως νέου τροφίμου, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283, σε πολτούς φρούτων/λαχανικών.

(6)

Στις 10 Σεπτεμβρίου 2018 η εταιρεία DSM Nutritional Products Europe υπέβαλε αίτηση στην Επιτροπή για την τροποποίηση των προϋποθέσεων χρήσης του νέου τροφίμου «έλαιο από Schizochytrium sp.» κατά την έννοια του άρθρου 10 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283. Η αίτηση ζητούσε να επεκταθεί η χρήση του ελαίου από Schizochytrium sp. σε πολτούς φρούτων και λαχανικών.

(7)

Η προτεινόμενη επέκταση της χρήσης του νέου τροφίμου δεν μεταβάλλει την αξιολόγηση ασφάλειας που υποστήριξε την έγκριση του ελαίου από Schizochytrium sp. (T18) με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2018/1032 και ούτε προκαλεί ανησυχία ως προς την ασφάλεια. Λαμβάνοντας υπόψη το εν λόγω σκεπτικό, η προτεινόμενη επέκταση της χρήσης είναι σύμφωνη με το άρθρο 12 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283.

(8)

Η Επιτροπή δεν έχει ζητήσει τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283, εφόσον η επέκταση της χρήσης του ελαίου από Schizochytrium sp. και η μετέπειτα ενημέρωση του ενωσιακού καταλόγου δεν είναι πιθανό να έχουν επίδραση στην ανθρώπινη υγεία.

(9)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1.   Η καταχώριση στον ενωσιακό κατάλογο εγκεκριμένων νέων τροφίμων, σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2017/2470, που αναφέρεται στην ουσία έλαιο από Schizochytrium sp. τροποποιείται όπως ορίζεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

2.   Η εγγραφή στον ενωσιακό κατάλογο που αναφέρεται στην πρώτη παράγραφο περιλαμβάνει τις προϋποθέσεις χρήσης και τις απαιτήσεις επισήμανσης που καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Το παράρτημα του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 24 Ιανουαρίου 2019.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 327 της 11.12.2015, σ. 1.

(2)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/2470 της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2017, για την κατάρτιση ενωσιακού καταλόγου νέων τροφίμων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα νέα τρόφιμα (ΕΕ L 351 της 30.12.2017, σ. 72).

(3)  Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 14ης Ιουλίου 2014, για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά ελαίου που προέρχεται από το μικροφύκος Schizochytrium sp. ως νέου συστατικού τροφίμων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 258/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την κατάργηση των αποφάσεων 2003/427/ΕΚ και 2009/778/ΕΚ (ΕΕ L 209 της 16.7.2014, σ. 55).

(4)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 258/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 1997, σχετικά με τα νέα τρόφιμα και τα νέα συστατικά τροφίμων (ΕΕ L 43 της 14.2.1997, σ. 1).

(5)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/1032 της Επιτροπής, της 20ής Ιουλίου 2018, για την έγκριση της επέκτασης της χρήσης του ελαίου φυκών που προέρχεται από το μικροφύκος Schizochytrium sp. ως νέου τροφίμου σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470 της Επιτροπής (ΕΕ L 185 της 23.7.2018, σ. 9).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Η καταχώριση «έλαιο από Schizochytrium sp.» στον πίνακα 1 (Εγκεκριμένα νέα τρόφιμα) του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Εγκεκριμένο νέο τρόφιμο

Προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί το νέο τρόφιμο

Επιπρόσθετες ειδικές απαιτήσεις επισήμανσης

Άλλες απαιτήσεις

«Έλαιο από Schizochytrium sp.

Συγκεκριμένη κατηγορία τροφίμων

Ανώτατα επίπεδα DHA

Η ονομασία του νέου τροφίμου στην επισήμανση των τροφίμων στα οποία περιέχεται είναι «έλαιο από τα μικροφύκη Schizochytrium sp.»».

 

Γαλακτοκομικά προϊόντα εκτός από τα ποτά με βάση το γάλα

200 mg/100 g ή για τυροκομικά προϊόντα 600 mg/100 g

Ανάλογα γαλακτοκομικών εκτός από τα ποτά

200 mg/100 g ή για τα ανάλογα τυροκομικών 600 mg/100 g

Λιπαρές ουσίες για επάλειψη και σάλτσες

600 mg/100 g

Δημητριακά προγεύματος

500 mg/100 g

Συμπληρώματα διατροφής, όπως ορίζονται στην οδηγία 2002/46/ΕΚ

250 mg/ημέρα για τον γενικό πληθυσμό

450 mg/ημέρα για εγκύους και θηλάζουσες γυναίκες

Υποκατάστατα του συνόλου του διαιτολογίου για τον έλεγχο του σωματικού βάρους, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 609/2013, και υποκατάστατα γεύματος για έλεγχο του βάρους

250 mg/γεύμα

Ποτά με βάση το γάλα και παρόμοια προϊόντα που προορίζονται για μικρά παιδιά

200 mg/100 g

Επεξεργασμένες τροφές με βάση τα δημητριακά και παιδικές τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 609/2013

Τρόφιμα για την καταβολή έντονων μυϊκών προσπαθειών, ιδίως για τους αθλητές

Τρόφιμα που φέρουν δήλωση σχετικά με την απουσία ή τη μειωμένη παρουσία γλουτένης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 828/2014

Τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 609/2013

Σύμφωνα με τις ειδικές διατροφικές απαιτήσεις των ατόμων για τα οποία προορίζονται τα προϊόντα

Προϊόντα αρτοποιίας (ψωμιά, ψωμάκια, μπισκότα με προσθήκη γλυκαντικών)

200 mg/100 g

Μπάρες δημητριακών

500 mg/100 g

Μαγειρικά λίπη

360 mg/100 g

Μη αλκοολούχα ροφήματα (περιλαμβάνονται ανάλογα γαλακτοκομικών και ποτά με βάση το γάλα)

80 mg/100 ml

Πολτός φρούτων/λαχανικών

100 mg/100 g


25.1.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 23/11


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/110 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 24ης Ιανουαρίου 2019

για την έγκριση της επέκτασης της χρήσης του σπορέλαιου Allanblackia ως νέου τροφίμου σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470 της Επιτροπής

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με τα νέα τρόφιμα, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 258/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1852/2001 της Επιτροπής (1), και ιδίως το άρθρο 12,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2015/2283 προβλέπει ότι μόνο τα νέα τρόφιμα που έχουν εγκριθεί και περιλαμβάνονται στον ενωσιακό κατάλογο μπορούν να διατίθενται στην αγορά εντός της Ένωσης.

(2)

Δυνάμει του άρθρου 8 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283, εκδόθηκε ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/2470 της Επιτροπής (2) για την κατάρτιση ενωσιακού καταλόγου νέων τροφίμων.

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283, η Επιτροπή υποβάλλει σχέδιο εκτελεστικής πράξης για την έγκριση της διάθεσης νέων τροφίμων στην αγορά της Ένωσης και την επικαιροποίηση του ενωσιακού καταλόγου.

(4)

Με την απόφαση 2008/559/ΕΚ (3) της Επιτροπής εγκρίθηκε, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 258/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4) και ύστερα από γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων («η Αρχή») (5), η διάθεση στην αγορά του σπορέλαιου Allanblackia ως νέου τροφίμου για χρήση σε λιπαρές ύλες και γαλακτικές λιπαρές ύλες για επάλειψη.

(5)

Στις 22 Σεπτεμβρίου 2014 η εταιρεία Unilever NV/Unilever plc υπέβαλε αίτηση στην αρμόδια αρχή των Κάτω Χωρών, σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 258/97, για επέκταση της χρήσης και των επιπέδων χρήσης του σπορέλαιου Allanblackia. Στην αίτηση ζητείται, αφενός, η επέκταση της χρήσης του σπορέλαιου Allanblackia σε μία πρόσθετη κατηγορία τροφίμων, συγκεκριμένα στην κατηγορία «μείγματα φυτικών ελαίων και γάλακτος», και, αφετέρου, η αύξηση των ανώτατων επιπέδων χρήσης του σπορέλαιου Allanblackia για τις κατηγορίες τροφίμων που έχουν ήδη εγκριθεί με την απόφαση 2008/559/ΕΚ. Στην αίτηση ζητείται επίσης η αλλαγή των προδιαγραφών του σπορέλαιου Allanblackia, ιδίως όσον αφορά τα εξής: την απλούστευση της ένδειξης μικρών ποσοτήτων των κορεσμένων λιπαρών οξέων λαουρικό, μυριστικό και παλμιτικό οξύ σε μία συνδυασμένη παράμετρο (C12:0 – C14:0 – C16:0); την παράλειψη της ένδειξης μικρών ποσοτήτων (έκαστη κάτω από 1 %) παλμιτελαϊκού και αραχιδικού οξέος και την προσθήκη των πολυακόρεστων λιπαρών οξέων (PUFA)· την παράλειψη της ένδειξης που αφορά τον αριθμό ιωδίου· την αύξηση των ανώτατων ορίων για τα trans-λιπαρά οξέα (TFA) (από ≤ 0,5 % σε ≤ 1 %)· την αύξηση των ανώτατων ορίων για τον αριθμό υπεροξειδίων (από ≤ 0,8 σε ≤ 1,0 meq/kg)· την αύξηση των ανώτατων ορίων για τις μη σαπωνοποιήσιμες ύλες (από ≤ 0,1 % σε ≤ 1 %)· Η Αρχή δεν έχει ανησυχίες για την ασφάλεια όσον αφορά τις προτεινόμενες αλλαγές στις παραμέτρους των προδιαγραφών.

(6)

Στις 13 Δεκεμβρίου 2017 η αρμόδια αρχή των Κάτω Χωρών εξέδωσε την αρχική της έκθεση αξιολόγησης. Στην εν λόγω έκθεση, η αρμόδια αρχή των Κάτω Χωρών κατέληγε στο συμπέρασμα ότι η επέκταση των χρήσεων και τα προτεινόμενα ανώτατα επίπεδα χρήσης του σπορέλαιου Allanblackia, καθώς και η τροποποίηση των προδιαγραφών του σπορέλαιου Allanblackia πληρούν τα κριτήρια για νέα τρόφιμα που ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 258/97.

(7)

Σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283, κάθε αίτηση για τη διάθεση ενός νέου τροφίμου στην αγορά εντός της Ένωσης, η οποία υποβάλλεται σε κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 258/97 και για την οποία δεν έχει ληφθεί η τελική απόφαση πριν από την 1η Ιανουαρίου 2018, θεωρείται αίτηση που υποβλήθηκε σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283.

(8)

Η αίτηση για επέκταση της χρήσης του σπορέλαιου Allanblackia υποβλήθηκε σε κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 258/97, ενώ παράλληλα πληροί τις απαιτήσεις που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283.

(9)

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283, η Επιτροπή απευθύνθηκε στην Αρχή στις 25 Απριλίου 2018, ζητώντας της να εκδώσει επιστημονική γνώμη αφού διενεργήσει αξιολόγηση του σπορέλαιου Allanblackia ως νέου τροφίμου.

(10)

Στις 27 Ιουνίου 2018 η Αρχή εξέδωσε επιστημονική γνώμη σχετικά με την ασφάλεια του σπορέλαιου Allanblackia για εκτεταμένες χρήσεις σε μείγματα φυτικών ελαίων και γάλακτος και σε λιπαρές ύλες και γαλακτικές λιπαρές ύλες για επάλειψη σε ποσοστό έως και 30 % (w/w) (6), όπως ζήτησε ο αιτών. Η εν λόγω γνώμη ευθυγραμμίζεται με τις απαιτήσεις του άρθρου 11 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283. Τα μείγματα φυτικών ελαίων και γάλακτος εμπίπτουν στην εξής κατηγορία τροφίμων: Ανάλογα γαλακτοκομικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των λευκαντικών ροφημάτων

(11)

Η γνώμη της Αρχής παρέχει επαρκή επιχειρήματα με τα οποία τεκμηριώνεται ότι το σπορέλαιο Allanblackia, με τις τροποποιημένες προδιαγραφές, στις προτεινόμενες χρήσεις και επίπεδα χρήσεων, συμμορφώνεται με το άρθρο 12 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283.

(12)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1.   Η καταχώριση στον ενωσιακό κατάλογο εγκεκριμένων νέων τροφίμων, η οποία εγκρίθηκε με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2017/2470 και αναφέρεται στην ουσία «σπορέλαιο Allanblackia» τροποποιείται όπως ορίζεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

2.   Η καταχώριση στον ενωσιακό κατάλογο που αναφέρεται στην πρώτη παράγραφο περιλαμβάνει τις προϋποθέσεις χρήσης και τις απαιτήσεις επισήμανσης που καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Το παράρτημα του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 24 Ιανουαρίου 2019.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 327 της 11.12.2015, σ. 1.

(2)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/2470 της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2017, για την κατάρτιση ενωσιακού καταλόγου νέων τροφίμων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα νέα τρόφιμα (ΕΕ L 351 της 30.12.2017, σ. 72).

(3)  Απόφαση 2008/559/ΕΚ της Επιτροπής, της 27ης Ιουνίου 2008, την έγκριση της διάθεσης στη αγορά του σπορέλαιου Allanblackia ως νέου συστατικού τροφίμων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 258/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 180 της 9.7.2008, σ. 20).

(4)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 258/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 1997, σχετικά με τα νέα τρόφιμα και τα νέα συστατικά τροφίμων (ΕΕ L 43 της 14.2.1997, σ. 1).

(5)  Ομάδα της EFSA για τα διαιτητικά προϊόντα, τη διατροφή και τις αλλεργίες (NDA), 2007. Safety of Allanblackia seed oil for use in yellow fat and cream based spreads (Ασφάλεια του σπορέλαιου Allanblackia για χρήση σε λιπαρές ύλες και γαλακτικές λιπαρές ύλες για επάλειψη), EFSA Journal (2007) 580, 1-10.

(6)  EFSA Journal2018· 16(8):5362.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το παράρτημα του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470 τροποποιείται ως εξής:

(1)

Η καταχώριση «σπορέλαιο Allanblackia» στον πίνακα 1 (Εγκεκριμένα νέα τρόφιμα) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Εγκεκριμένο νέο τρόφιμο

Προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί το νέο τρόφιμο

Επιπρόσθετες ειδικές απαιτήσεις επισήμανσης

Άλλες απαιτήσεις

«Σπορέλαιο Allanblackia

Συγκεκριμένη κατηγορία τροφίμων

Ανώτατα επίπεδα

Η ονομασία του νέου τροφίμου στην επισήμανση των τροφίμων στα οποία περιέχεται είναι “σπορέλαιο Allanblackia”»

 

Λιπαρές ύλες και γαλακτικές λιπαρές ύλες για επάλειψη

30 g/100 g

Μείγματα φυτικών ελαίων (*) και γάλακτος (τα οποία εμπίπτουν στην εξής κατηγορία τροφίμων: Ανάλογα γαλακτοκομικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των λευκαντικών ροφημάτων)

30 g/100 g

(*)

Εκτός των ελαιολάδων και των πυρηνελαίων όπως ορίζονται στο μέρος VIII του παραρτήματος VII του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.

(2)

Η καταχώριση «σπορέλαιο Allanblackia» στον πίνακα 2 (Προδιαγραφές) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Εγκεκριμένο νέο τρόφιμο

Προδιαγραφή

«Σπορέλαιο Allanblackia

Περιγραφή/Ορισμός:

Το σπορέλαιο Allanblackia παράγεται από τους σπόρους των ειδών: A. floribunda (συνώνυμη με την A. parviflora) και A. stuhlmannii.

Σύνθεση των λιπαρών οξέων (ως ποσοστό % επί των συνολικών λιπαρών οξέων):

Λαουρικό οξύ - Μυριστικό οξύ - Παλμιτικό οξύ (C12:0 – C14:0 – C16:0): Άθροισμα αυτών των οξέων < 4,0 %

Στεατικό οξύ (C18:0): 45-58 %

Ελαϊκό οξύ (C18:1): 40-51 %

Πολυακόρεστα λιπαρά οξέα (PUFA): < 2 %

Χαρακτηριστικά:

Ελεύθερα λιπαρά οξέα: έως 0,1 % των συνολικών λιπαρών οξέων

Trans-λιπαρά οξέα: έως 1,0 % των συνολικών λιπαρών οξέων

Αριθμός υπεροξειδίων: έως 1,0 meq/kg

Μη σαπωνοποιήσιμες ύλες: έως 1,0 % (w/w) του ελαίου

Αριθμός σαπωνοποίησης: 185-198 mg KOH/g»


25.1.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 23/14


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/111 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 24ης Ιανουαρίου 2019

σχετικά με τη χορήγηση άδειας για τη χρήση του εκχυλίσματος λυκίσκου (Humulus lupulus L. flos) ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για απογαλακτισμένα χοιρίδια, χοίρους προς πάχυνση και δευτερεύοντα είδη χοιροειδών απογαλακτισμένα και προς πάχυνση

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, για τις πρόσθετες ύλες που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων, και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 2 (1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 προβλέπει τη χορήγηση άδειας για τη χρήση πρόσθετων υλών στη διατροφή των ζώων.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003, υποβλήθηκε αίτηση για τη χορήγηση άδειας για τη χρήση του εκχυλίσματος λυκίσκου (Humulus lupulus L. flos) ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για όλα τα ζωικά είδη. Η αίτηση συνοδευόταν από τα στοιχεία και τα έγγραφα που απαιτούνται βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού. Ο αιτών ζήτησε την ταξινόμηση της πρόσθετης ύλης στην κατηγορία πρόσθετων υλών «αισθητικές πρόσθετες ύλες».

(3)

Στη γνώμη που εξέδωσε στις 3 Οκτωβρίου 2018 (2), η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων («η Αρχή») κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, υπό τις προτεινόμενες συνθήκες χρήσης, το εκχύλισμα λυκίσκου (Humulus lupulus L. flos) δεν έχει δυσμενείς επιδράσεις στην υγεία των ζώων, στην υγεία του ανθρώπου ή στο περιβάλλον. Η Αρχή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η μελέτη ανοχής που διεξήχθη σε απογαλακτισμένα χοιρίδια δείχνει ότι η πρόσθετη ύλη είναι ασφαλής για την προτεινόμενη δόση των 50 mg/kg πλήρους ζωοτροφής και μπορεί να επεκταθεί σε χοίρους προς πάχυνση και σε δευτερεύοντα είδη χοιροειδών σε φάση ανάπτυξης, απογαλακτισμένα και προς πάχυνση. Επομένως, είναι σκόπιμο να χορηγηθεί άδεια χρήσης του εκχυλίσματος λυκίσκου ως πρόσθετης ύλης στις ζωοτροφές μόνο για τα συγκεκριμένα είδη και κατηγορίες. Επίσης, η Αρχή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, δεδομένου ότι ο συγκομιζόμενος λυκίσκος και τα εκχυλίσματά του αναγνωρίζονται παγκοσμίως για τον αρωματισμό τροφίμων, και η λειτουργία τους στις ζωοτροφές θα είναι ουσιαστικά η ίδια με τη λειτουργία τους στα τρόφιμα, δεν απαιτείτο περαιτέρω απόδειξη της αποτελεσματικότητάς τους. Ως εκ τούτου, το ίδιο συμπέρασμα μπορεί να επεκταθεί στις ζωοτροφές.

(4)

Η Αρχή επισήμανε επίσης ότι η πρόσθετη ύλη δυνητικά είναι ευαισθητοποιητική της αναπνευστικής οδού και του δέρματος για τους χρήστες και ότι περιέχει διάφορες ενώσεις που είναι γνωστό ότι προκαλούν αλλεργικές αντιδράσεις σε ευαίσθητα άτομα. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα προστασίας.

(5)

Η Αρχή έκρινε ότι δεν υπάρχει ανάγκη θέσπισης ειδικών απαιτήσεων παρακολούθησης μετά τη διάθεση στην αγορά. Η Αρχή επαλήθευσε, επίσης, την έκθεση όσον αφορά τη μέθοδο ανάλυσης της πρόσθετης ύλης ζωοτροφών στις ζωοτροφές, η οποία υποβλήθηκε από το εργαστήριο αναφοράς που ορίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1831/2003.

(6)

Από την αξιολόγηση της εν λόγω πρόσθετης ύλης διαπιστώνεται ότι πληρούνται οι όροι για τη χορήγηση άδειας που προβλέπονται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003. Συνεπώς, θα πρέπει να χορηγηθεί άδεια για τη χρήση της εν λόγω πρόσθετης ύλης, όπως καθορίζεται στο παράρτημα του κανονισμού αυτού.

(7)

Όσον αφορά το επίπεδο χρήσης που προτείνεται από τον αιτούντα, η Αρχή έκρινε ότι το προτεινόμενο επίπεδο μέγιστης χρήσης είναι ασφαλές. Για τον σκοπό των επίσημων ελέγχων σε όλη την αλυσίδα τροφίμων, η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα σε δραστική ουσία θα πρέπει να αναγράφεται στην ετικέτα της πρόσθετης ύλης ζωοτροφών και η ενσωμάτωση στις ζωοτροφές θα πρέπει να γίνεται μέσω προμειγμάτων.

(8)

Το γεγονός ότι η χρήση των οικείων ουσιών στο πόσιμο νερό δεν έχει εγκριθεί δεν θα πρέπει να αποκλείει τη χρήση τους σε σύνθετες ζωοτροφές που χορηγούνται με το νερό.

(9)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Χορήγηση άδειας

Χορηγείται άδεια για τη χρήση της ουσίας που προσδιορίζεται στο παράρτημα και ανήκει στην κατηγορία πρόσθετων υλών «αισθητικές πρόσθετες ύλες» και στη λειτουργική ομάδα «αρωματικές σύνθετες ουσίες» ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για τη διατροφή των ζώων υπό τους όρους που καθορίζονται στο εν λόγω παράρτημα.

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 24 Ιανουαρίου 2019.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 29.

(2)  EFSA Journal 2018· 16(10):5462.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης

Επωνυμία του κατόχου της άδειας

Πρόσθετη ύλη

Σύνθεση, χημικός τύπος, περιγραφή, αναλυτική μέθοδος

Είδος ή κατηγορία ζώου

Μέγιστη ηλικία

Ελάχιστη περιεκτικότητα

Μέγιστη περιεκτικότητα

Λοιπές διατάξεις

Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας

mg/kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %

Κατηγορία: Αισθητικές πρόσθετες ύλες. Λειτουργική ομάδα: Αρωματικές σύνθετες ουσίες

2b233

Εκχύλισμα λυκίσκου (ιούλων) πλούσιο σε β-οξέα

Σύνθεση πρόσθετης ύλης

Παρασκεύασμα εκχυλίσματος Humulus lupulus L. flos με υπερκρίσιμο διοξείδιο του άνθρακα, που έχει υποστεί κατεργασία με υδροξείδιο του καλίου για τη δημιουργία αλάτων των β-οξέων με κάλιο και έχει διαλυθεί σε προπυλενογλυκόλη.

Οι προδιαγραφές της πρόσθετης ύλης είναι:

β-Οξέα: 40 ± 1,5 %

α-Οξέα: 0,4 ± 0,3 %

Έλαια λυκίσκου: 1,5 ± 0,3 %

Προπυλενογλυκόλη: 20 ± 15 %

Υγρασία < 8 %

Τέφρα: 10 ± 2 %

Άλλες ρητίνες: 25 ± 8 %

8-Πρενυλοναρινγενίνη < 500 mg/kg

Ξανθοχουμόλη < 500 mg/kg

2-Μεθυλο-2-βουτεν-2-όλη < 10 mg/kg

Χαρακτηρισμός της δραστικής ουσίας

Σύμπηκτα ανθέων (ιούλων) Humulus lupulus L. flos που έχουν εκχυλιστεί με υπερκρίσιμο διοξείδιο του άνθρακα

Υγρή παχύρρευστη μορφή

Αριθμός CAS: 8060-28-4

Αριθ. CoE 233

Αναλυτική μέθοδος  (1)

Για τον ποσοτικό προσδιορισμό των β-οξέων λυκίσκου στην πρόσθετη ύλη ζωοτροφών:

υγροχρωματογραφία υψηλής απόδοσης αντίστροφης φάσης με ανίχνευση υπεριώδους (HPLC-UV) — επικυρωμένη μέσω διεργαστηριακών δοκιμών μέθοδος 7.7 της Ευρωπαϊκής διάσκεψης Ζυθοποιίας (EBC)

Απογαλακτισμένα χοιρίδια και χοίροι προς πάχυνση

Δευτερεύοντα είδη χοιροειδών απογαλακτισμένα και προς πάχυνση

1.

H πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη ζωοτροφή υπό τη μορφή προμείγματος.

2.

Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευσης και η σταθερότητα στη θερμική επεξεργασία.

3.

Στην ετικέτα της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων αναφέρονται τα εξής:

«Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα σε πρόσθετη ύλη της πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %: 50 mg/kg».

4.

Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορίζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και οργανωτικά μέτρα για την αντιμετώπιση πιθανών κινδύνων από εισπνοή, δερματική επαφή ή επαφή με τα μάτια. Εάν δεν είναι δυνατόν να εξαλειφθούν ή να μειωθούν στο ελάχιστο οι κίνδυνοι αυτοί με τέτοιες διαδικασίες και μέτρα, ο χειρισμός της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων γίνεται με χρήση μέσων ατομικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένων και μέσων προστασίας της αναπνοής, προστατευτικών γυαλιών και γαντιών.

14 Φεβρουαρίου 2029


(1)  Πληροφορίες σχετικά με τις αναλυτικές μεθόδους διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση του εργαστηρίου αναφοράς: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


25.1.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 23/18


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/112 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 24ης Ιανουαρίου 2019

σχετικά με τον καθορισμό ελάχιστης τιμής πώλησης αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη για τον τριακοστό πρώτο επιμέρους διαγωνισμό που διεξάγεται στο πλαίσιο του διαγωνισμού που προκηρύχθηκε με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2016/2080

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (1),

Έχοντας υπόψη τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2016/1240 της Επιτροπής, της 18ης Μαΐου 2016, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη δημόσια παρέμβαση και την ενίσχυση για ιδιωτική αποθεματοποίηση (2), και ιδίως το άρθρο 32,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2016/2080 της Επιτροπής (3) προκηρύχθηκε διαγωνισμός πώλησης αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη.

(2)

Λαμβανομένων υπόψη των προσφορών που έχουν παραληφθεί για τον τριακοστό πρώτο επιμέρους διαγωνισμό, θα πρέπει να καθορισθεί ελάχιστη τιμή πώλησης.

(3)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής για την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Για τον τριακοστό πρώτο επιμέρους διαγωνισμό για την πώληση αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη στο πλαίσιο του διαγωνισμού που προκηρύχθηκε με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2016/2080, για τον οποίο η προθεσμία κατά την οποία οι προσφορές έπρεπε να υποβληθούν έληξε στις 22 Ιανουαρίου 2019, η ελάχιστη τιμή πώλησης ανέρχεται σε 158,50 ευρώ/100 kg.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 24 Ιανουαρίου 2019.

Για την Επιτροπή,

εξ ονόματος του Προέδρου,

Jerzy PLEWA

Γενικός Διευθυντής

Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671.

(2)  ΕΕ L 206 της 30.7.2016, σ. 71.

(3)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/2080 της Επιτροπής, της 25ης Νοεμβρίου 2016, για την προκήρυξη διαγωνισμού πώλησης αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη (ΕΕ L 321 της 29.11.2016, σ. 45).


25.1.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 23/19


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/113 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

της 7ης Δεκεμβρίου 2018

που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1333/2014 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία χρηματαγορών (ΕΚΤ/2018/33)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και ιδίως το άρθρο 5,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2533/98 του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1998, σχετικά με τη συλλογή στατιστικών πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (1), και ιδίως τα άρθρα 5 παράγραφος 1 και 6 παράγραφος 4,

Αφού διαβουλεύτηκε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1333/2014 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2014/48) (2) απαιτεί από τις μονάδες παροχής στοιχείων να παρέχουν στατιστικά στοιχεία, προκειμένου το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) να είναι σε θέση να καταρτίζει στατιστικά στοιχεία για τη χρηματαγορά του ευρώ στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των καθηκόντων του.

(2)

Η διασφάλιση υψηλής ποιότητας στατιστικών στοιχείων για τη χρηματαγορά του ευρώ καθιστά απαραίτητη την τροποποίηση ορισμένων διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1333/2014 (ΕΚΤ/2014/48). Συγκεκριμένα, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι κάθε μονάδα παροχής στοιχείων παρέχει στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ή στην οικεία εθνική κεντρική τράπεζα (ΕθνΚΤ) στοιχεία για όλες τις συναλλαγές που η ίδια αυτή μονάδα συνάπτει με χρηματοοικονομικές εταιρείες (πλην των κεντρικών τραπεζών εφόσον ορισμένη συναλλαγή δεν εξυπηρετεί επενδυτικούς σκοπούς), καθώς και με τη γενική κυβέρνηση και ορισμένες μη χρηματοοικονομικές εταιρείες. Επίσης, είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί ότι η συλλογή στοιχείων υποστηρίζεται από τη διευρυμένη υποχρεωτική χρήση του κωδικού αναγνώρισης νομικής οντότητας (LEI) κατά την παροχή στοιχείων στην Ένωση.

(3)

Αν είναι σημαντική η διασφάλιση της διαθεσιμότητας έγκαιρων στατιστικών στοιχείων για τη χρηματαγορά του ευρώ, καθίσταται αναγκαία και η εναρμόνιση και ενίσχυση των υποχρεώσεων των μονάδων παροχής στοιχείων για έγκαιρη διαβίβαση πληροφοριών στις ΕθνΚΤ ή στην ΕΚΤ.

(4)

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι μονάδες παροχής στοιχείων συλλέγουν, καταρτίζουν και διαβιβάζουν τα στατιστικά στοιχεία με τρόπο που διαφυλάσσει την ακεραιότητά τους, ενδείκνυται η λήψη προληπτικών μέτρων. Είναι σημαντικό ιδίως να τονιστεί ότι οι στατιστικές πληροφορίες που περιέρχονται στις ΕθνΚΤ ή την ΕΚΤ θα πρέπει να είναι αμερόληπτες, δηλαδή να αποτελούν ουδέτερη απεικόνιση παρατηρήσιμων συναλλαγών τις οποίες συνάπτει η μονάδα παροχής στοιχείων τηρουμένων των ίσων αποστάσεων, αντικειμενικές και αξιόπιστες, προκειμένου να συνάδουν με τις γενικές αρχές που διαλαμβάνονται στη Δημόσια δέσμευση του ΕΣΚΤ σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές (3). Επιπλέον, οι μονάδες παροχής στοιχείων θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τυχόν λάθη στα παρεχόμενα στατιστικά στοιχεία θα διορθώνονται και θα γνωστοποιούνται στην ΕΚΤ και στην οικεία ΕθνΚΤ το συντομότερο δυνατό.

(5)

Η εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων θα διασφαλίσει για το ΕΣΚΤ πιο έγκαιρα, ολοκληρωμένα, λεπτομερή, εναρμονισμένα και αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία για τη χρηματαγορά του ευρώ, τα οποία θα επιτρέπουν μεγαλύτερη εμβάθυνση στην ανάλυση του μηχανισμού μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής. Επιπλέον, τα συλλεγόμενα στοιχεία μπορούν να χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη και διαχείριση επιτοκίου ευρώ μίας ημέρας για μη εξασφαλισμένες συναλλαγές.

(6)

Για τους λόγους αυτούς ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1333/2014 (ΕΚΤ/2014/48) θα πρέπει να τροποποιηθεί,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τροποποιήσεις

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1333/2014 (ΕΚΤ/2014/48) τροποποιείται ως εξής:

1.

το άρθρο 1 τροποποιείται ως εξής:

α)

παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο 5α:

«5α)   «χρηματοοικονομικές εταιρείες»: θεσμικές μονάδες που είναι ανεξάρτητες νομικές οντότητες και παραγωγοί εμπορεύσιμου προϊόντος, των οποίων η βασική δραστηριότητα συνίσταται στην παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, όπως καθορίζονται στο αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών (ΕΣΛ 2010) που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 549/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*1)·

(*1)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 549/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για το ευρωπαϊκό σύστημα εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 174 της 26.6.2013, σ. 1).»·"

β)

τα σημεία 3 έως 5 διαγράφονται·

γ)

το σημείο 9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«9)   «στατιστικά στοιχεία χρηματαγορών»: στατιστικά στοιχεία για τις εξασφαλισμένες και μη εξασφαλισμένες συναλλαγές και τις συναλλαγές επί παραγώγων που αφορούν μέσα της χρηματαγοράς και συνάπτονται στην οικεία περίοδο παροχής στοιχείων μεταξύ μονάδων παροχής στοιχείων και χρηματοοικονομικών εταιρειών (πλην των κεντρικών τραπεζών όταν η συναλλαγή δεν διενεργείται για επενδυτικούς σκοπούς), της γενικής κυβέρνησης ή μη χρηματοοικονομικών εταιρειών που ταξινομούνται ως εταιρείες «χονδρικής» σύμφωνα με το πλαίσιο LCR της Βασιλείας III, εξαιρουμένων πάντως των ενδοομιλικών συναλλαγών·»·

δ)

το σημείο 14 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«14)   «πληθυσμός αναφοράς παροχής στοιχείων»: ΝΧΙ κάτοικοι της ζώνης του ευρώ, εξαιρουμένων των κεντρικών τραπεζών και των ΑΚΧΑ, τα οποία δέχονται καταθέσεις εκφρασμένες σε ευρώ και/ή εκδίδουν οποιοδήποτε άλλο χρεόγραφο και/ή χορηγούν δάνεια εκφρασμένα σε ευρώ, όπως παρατίθενται στα παραρτήματα I, II ή III, από/προς άλλες χρηματοοικονομικές εταιρείες, τη γενική κυβέρνηση ή μη χρηματοοικονομικές εταιρείες·»·

ε)

παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο 20α:

«20α)   «πιστωτικό ίδρυμα»: ο όρος αυτός νοείται όπως ορίζεται στο σημείο 1 του άρθρου 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*2)·

(*2)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 1).»·"

στ)

το σημείο 25 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«25)   «πράξη ανταλλαγής δεικτών επιτοκίου διάρκειας μίας ημέρας» ή «OIS» (overnight index swap): πράξη ανταλλαγής επιτοκίου της οποίας το περιοδικά κυμαινόμενο επιτόκιο αντιστοιχεί στον γεωμετρικό μέσο όρο επιτοκίου διάρκειας μίας ημέρας (ή δείκτη επιτοκίου διάρκειας μίας ημέρας) στη διάρκεια συγκεκριμένης περιόδου. Η τελική πληρωμή υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ του σταθερού επιτοκίου και του σύνθετου επιτοκίου διάρκειας μίας ημέρας που καταγράφεται κατά τη διάρκεια ζωής της OIS, εφαρμοζόμενη στο ονομαστικό ποσό της συναλλαγής·»·

2.

το άρθρο 3 τροποποιείται ως εξής:

α)

η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Για τους σκοπούς της τακτικής κατάρτισης στατιστικών στοιχείων της χρηματαγοράς οι μονάδες παροχής στοιχείων υποβάλλουν στην ΕθνΚΤ του κράτους μέλους του οποίου είναι κάτοικοι ημερήσιες στατιστικές πληροφορίες για μέσα χρηματαγοράς σε ενοποιημένη βάση, περιλαμβανομένων όλων των υποκαταστημάτων τους στην Ένωση και στην ΕΖΕΣ. Οι απαιτούμενες στατιστικές πληροφορίες καθορίζονται στα παραρτήματα I, II και III. Οι μονάδες παροχής στοιχείων παρέχουν τις απαιτούμενες στατιστικές πληροφορίες σύμφωνα με τα ελάχιστα πρότυπα διαβίβασης, ακρίβειας, εννοιολογικής συμβατότητας, αναθεωρήσεων και ακεραιότητας των στοιχείων του παραρτήματος IV. Η ΕθνΚΤ διαβιβάζει στην ΕΚΤ τις στατιστικές πληροφορίες που λαμβάνει από τις μονάδες παροχής στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού.»·

β)

η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Οι ΕθνΚΤ καθορίζουν και εφαρμόζουν τις ρυθμίσεις περί παροχής στοιχείων που πρέπει να τηρούν οι μονάδες παροχής στοιχείων σχετικά με τα μέσα χρηματαγοράς. Οι εν λόγω ρυθμίσεις διασφαλίζουν την παροχή των απαιτούμενων στατιστικών πληροφοριών και επιτρέπουν τον ακριβή έλεγχο της τήρησης των ελάχιστων προτύπων του παραρτήματος IV.»·

γ)

η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«5.   Οι ΕθνΚΤ καθορίζουν και εφαρμόζουν τις ρυθμίσεις περί παροχής στοιχείων που πρέπει να τηρούν οι πρόσθετες μονάδες παροχής στοιχείων σύμφωνα με τις οικείες εθνικές υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων. Οι ΕθνΚΤ διασφαλίζουν ότι οι εθνικές ρυθμίσεις περί παροχής στοιχείων απαιτούν από τις πρόσθετες μονάδες παροχής στοιχείων να συμμορφώνονται με υποχρεώσεις ανάλογες των προβλεπόμενων στα άρθρα 6 έως 8, στο άρθρο10 παράγραφος 3 και στα άρθρα 11 και 12 του παρόντος κανονισμού. Οι ΕθνΚΤ διασφαλίζουν ότι μέσω των παραπάνω ρυθμίσεων περί παροχής στοιχείων παρέχονται οι απαιτούμενες στατιστικές πληροφορίες και επιτρέπεται ο ακριβής έλεγχος της τήρησης των ελάχιστων προτύπων του παραρτήματος IV.».

3.

το άρθρο 4 τροποποιείται ως εξής:

α)

η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Στην περίπτωση που ορισμένη ΕθνΚΤ αποφασίζει, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3, ότι οι μονάδες παροχής στοιχείων παρέχουν απευθείας στην ΕΚΤ τις στατιστικές πληροφορίες των παραρτημάτων I, II και III, οι μονάδες αυτές διαβιβάζουν στην ΕΚΤ τις εν λόγω πληροφορίες μία φορά ημερησίως, μεταξύ 6 μ.μ. της ημερομηνίας συναλλαγής και 7 π.μ. (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) (*3) της πρώτης ημέρας διακανονισμού TARGET2 μετά την ημερομηνία συναλλαγής.

(*3)  Η αναφορά στην ώρα Κεντρικής Ευρώπης λαμβάνει υπόψη και την αλλαγή στη θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης.»·"

β)

η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Σε κάθε άλλη περίπτωση πέραν εκείνων της παραγράφου 1, οι ΕθνΚΤ διαβιβάζουν στην ΕΚΤ τις ημερήσιες στατιστικές πληροφορίες χρηματαγοράς, όπως καθορίζονται στα παραρτήματα I, II και III, τις οποίες λαμβάνουν από τις επιλεγμένες κατά το άρθρο 2 παράγραφοι 2, 3 και 4 μονάδες παροχής στοιχείων ή από τις επιλεγμένες κατά το άρθρο 2 παράγραφος 6 πρόσθετες μονάδες παροχής στοιχείων, μία φορά ημερησίως, πριν από τις 7 π.μ. (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) της πρώτης ημέρας διακανονισμού TARGET2 μετά την ημερομηνία συναλλαγής.»·

γ)

προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5:

«5.   Ως προς την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις του παρόντος άρθρου η παράβαση από μονάδα παροχής στοιχείων οποιουδήποτε εκ των ελάχιστων προτύπων διαβίβασης της παραγράφου 1 σημεία i) και ii) του παραρτήματος IV συνιστά περίπτωση μη συμμόρφωσης με υποχρέωση παροχής στοιχείων της ίδιας κατηγορίας για τους σκοπούς στοιχειοθέτησης της μη συμμόρφωσης βάσει του πλαισίου μη συμμόρφωσης αναφορικά με τα στατιστικά στοιχεία της ΕΚΤ.»·

4.

το άρθρο 5 διαγράφεται·

5.

το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1333/2014 (ΕΚΤ/2014/48) αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος I του παρόντος κανονισμού·

6.

το παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1333/2014 (ΕΚΤ/2014/48) αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος II του παρόντος κανονισμού·

7.

το παράρτημα III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1333/2014 (ΕΚΤ/2014/48) αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος III του παρόντος κανονισμού·

8.

το παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1333/2014 (ΕΚΤ/2014/48) αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος IV του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Τελικές διατάξεις

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 15η Μαρτίου 2019.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα στα κράτη μέλη σύμφωνα με τις Συνθήκες.

Φρανκφούρτη, 7 Δεκεμβρίου 2018.

Για το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ

Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ

Mario DRAGHI


(1)  ΕΕ L 318 της 27.11.1998, σ. 8.

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1333/2014 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 26ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία χρηματαγορών (ΕΚΤ/2014/48) (ΕΕ L 359 της 16.12.2014, σ. 97).

(3)  Διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ (www.ecb.europa.eu).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Πλαίσιο παροχής στατιστικών στοιχείων χρηματαγορών που αφορούν εξασφαλισμένες συναλλαγές

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΕΙΔΟΣ ΜΕΣΩΝ

Οι μονάδες παροχής στοιχείων παρέχουν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ή στην οικεία εθνική κεντρική τράπεζα (ΕθνΚΤ) στοιχεία για κάθε συμφωνία επαναγοράς και σχετική πράξη επαναγοράς, περιλαμβανομένων των τριμερών πράξεων επαναγοράς, οι οποίες εκφράζονται σε ευρώ, έχουν μέγιστη διάρκεια ενός έτους (συναλλαγές μέγιστης διάρκειας 397 ημερών από την ημερομηνία διακανονισμού) και συνάπτονται μεταξύ των εν λόγω μονάδων και χρηματοοικονομικών εταιρειών (πλην των κεντρικών τραπεζών όταν η συναλλαγή δεν διενεργείται για επενδυτικούς σκοπούς), της γενικής κυβέρνησης ή μη χρηματοοικονομικών εταιρειών που ταξινομούνται ως εταιρείες «χονδρικής» σύμφωνα με το πλαίσιο LCR της Βασιλείας III. Εξαιρούνται οι ενδοομιλικές συναλλαγές.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΕΙΔΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

1.

Είδος των στοιχείων συναλλαγής (*1) που παρέχονται ανά συναλλαγή:

Πεδίο

Περιγραφή στοιχείου

Εναλλακτικοί όροι παροχής στοιχείου (κατά περίπτωση) και λοιπά χαρακτηριστικά

Reported transaction status (Καθεστώς αναγγελλόμενης συναλλαγής)

Το χαρακτηριστικό γνώρισμα που καθορίζει εάν η συναλλαγή αποτελεί νέα συναλλαγή ή τροποποίηση, ακύρωση ή διόρθωση ήδη αναγγελθείσας συναλλαγής.

 

Novation status (Καθεστώς ανανέωσης οφειλής)

Το χαρακτηριστικό γνώρισμα που καθορίζει εάν η συναλλαγή αποτελεί ανανέωση οφειλής.

 

Unique transaction identifier (Μοναδικός κωδικός αναγνώρισης συναλλαγής)

Ο μοναδικός κωδικός που επιτρέπει την ταυτοποίηση συναλλαγής στο οικείο τμήμα της αγοράς.

Η αναγγελία του πεδίου απαιτείται εφόσον υπάρχουν στοιχεία.

Proprietary transaction identification (Αποκλειστικός κωδικός αναγνώρισης συναλλαγής)

Ο μοναδικός κωδικός αναγνώρισης συναλλαγής τον οποίο χρησιμοποιεί εσωτερικά η μονάδα παροχής στοιχείων για κάθε συναλλαγή. Είναι μοναδικός για κάθε αναγγελλόμενη συναλλαγή ανά τμήμα της χρηματαγοράς και μονάδα παροχής στοιχείων.

 

Related proprietary transaction identification (Σχετικός αποκλειστικός κωδικός αναγνώρισης συναλλαγής)

Ο μοναδικός κωδικός αναγνώρισης συναλλαγής τον οποίο χρησιμοποιεί εσωτερικά η μονάδα παροχής στοιχείων για την αρχική συναλλαγή η οποία στη συνέχεια ανανεώθηκε.

Η αναγγελία του πεδίου είναι υποχρεωτική εφόσον συντρέχει περίπτωση.

Counterparty proprietary transaction identification (Αποκλειστικός κωδικός αναγνώρισης συναλλαγής αντισυμβαλλομένου)

Ο αποκλειστικός κωδικός αναγνώρισης συναλλαγής που αποδίδεται στην ίδια συναλλαγή από τον αντισυμβαλλόμενο της μονάδας παροχής στοιχείων.

Η αναγγελία του πεδίου απαιτείται εφόσον υπάρχουν στοιχεία.

Counterparty identification (Κωδικός αναγνώρισης αντισυμβαλλομένου)

Κωδικός που χρησιμοποιείται για την αναγνώριση του αντισυμβαλλομένου της μονάδας παροχής στοιχείων σε σχέση με την αναγγελλόμενη συναλλαγή.

Ο κωδικός αναγνώρισης νομικής οντότητας (LEI) πρέπει να χρησιμοποιείται σε κάθε περίπτωση, εφόσον έχει αποδοθεί στον αντισυμβαλλόμενο. Εφόσον δεν έχει αποδοθεί, πρέπει να παρέχονται ο τομέας αντισυμβαλλομένου και ο τόπος εγκατάστασης αντισυμβαλλομένου.

Counterparty sector (Τομέας αντισυμβαλλομένου)

Ο θεσμικός τομέας του αντισυμβαλλομένου.

Υποχρεωτική αναγγελία εάν δεν παρέχεται ο κωδικός αναγνώρισης αντισυμβαλλομένου.

Counterparty location (Τόπος εγκατάστασης αντισυμβαλλομένου)

Ο κωδικός χώρας της χώρας εγκατάστασης του αντισυμβαλλομένου βάσει του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης (ISO)

Υποχρεωτική αναγγελία, εάν δεν παρέχεται ο κωδικός αναγνώρισης αντισυμβαλλομένου.

Tri-party agent identification (Κωδικός αναγνώρισης της τριμερούς μονάδας)

Ο κωδικός αναγνώρισης αντισυμβαλλομένου της τριμερούς μονάδας.

Η αναγγελία του πεδίου απαιτείται για τις τριμερείς συναλλαγές.

Ο κωδικός LEI πρέπει να χρησιμοποιείται σε κάθε περίπτωση, εφόσον έχει αποδοθεί στη μονάδα.

Reporting date (Ημερομηνία παροχής στοιχείων)

Η ημερομηνία και ώρα έναρξης και λήξης της περιόδου στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία της συναλλαγής που περιέχονται στο αρχείο.

 

Electronic time stamp (Ηλεκτρονική χρονοσφραγίδα)

Ο χρόνος σύναψης ή καταχώρισης της συναλλαγής.

 

Trade date (Ημερομηνία συναλλαγής)

Η ημερομηνία σύναψης της χρηματοοικονομικής συναλλαγής μεταξύ των αντισυμβαλλομένων.

 

Settlement date (Ημερομηνία διακανονισμού)

Η ημερομηνία αρχικής ανταλλαγής των μετρητών με το περιουσιακό στοιχείο κατά τα συμβατικά συμφωνηθέντα.

Στην περίπτωση ανανέωσης (roll-over) πράξεων επαναγοράς ανοικτού τύπου, είναι η ημερομηνία διακανονισμού της ανανέωσης, ακόμη και όταν δεν λαμβάνει χώρα ανταλλαγή μετρητών.

Maturity date (Ημερομηνία λήξης)

Η ημερομηνία επαναγοράς, δηλαδή η ημερομηνία κατά την οποία πρέπει να επιστραφούν ή να παραληφθούν τα μετρητά έναντι του περιουσιακού στοιχείου που έχει ενεχυρασθεί ή ληφθεί ως ασφάλεια.

 

Transaction type (Είδος συναλλαγής)

Το χαρακτηριστικό γνώρισμα που καθορίζει εάν η συναλλαγή διενεργείται για τη χορήγηση ή λήψη μετρητών ως δανείου.

 

Transaction nominal amount (Ονομαστικό ποσό συναλλαγής)

Το ποσό σε ευρώ του αρχικά χορηγούμενου ή λαμβανόμενου δανείου.

 

Rate type (Είδος επιτοκίου)

Προσδιορίζει εάν το μέσο είναι σταθερού ή κυμαινόμενου επιτοκίου.

 

Deal rate (Επιτόκιο συναλλαγής)

Το επιτόκιο που είναι εκφρασμένο σύμφωνα με τη συνθήκη χρηματαγοράς του πραγματικού αριθμού ημερών και του έτους των 360 ημερών (ACT/360), βάσει του οποίου συνάπτεται η συμφωνία επαναγοράς και τοκίζονται τα μετρητά που χορηγούνται ως δάνειο.

Η αναγγελία του πεδίου απαιτείται μόνο για τα μέσα σταθερού επιτοκίου.

Reference rate index (Δείκτης επιτοκίου αναφοράς)

Ο Διεθνής Αριθμός Αναγνώρισης Τίτλων (ISIN) του υποκείμενου επιτοκίου αναφοράς βάσει του οποίου υπολογίζονται οι περιοδικές πληρωμές τόκων.

Η αναγγελία του πεδίου απαιτείται μόνο για τα μέσα κυμαινόμενου επιτοκίου.

Basis point spread (Περιθώριο μονάδων βάσης)

Ο αριθμός μονάδων βάσης που προστίθενται (θετικό) στο ή αφαιρούνται (αρνητικό) από το υποκείμενο επιτόκιο αναφοράς για τον υπολογισμό του πραγματικού επιτοκίου που εφαρμόζεται για δεδομένη χρονική περίοδο κατά την έκδοση του μέσου κυμαινόμενου επιτοκίου.

Η αναγγελία του πεδίου απαιτείται μόνο για τα μέσα κυμαινόμενου επιτοκίου.

Collateral ISIN (ISIN της ασφάλειας)

Ο ISIN του περιουσιακού στοιχείου που παρέχεται ως ασφάλεια.

Προαιρετική αναγγελία του πεδίου για τριμερείς συμφωνίες επαναγοράς που δεν συνάπτονται έναντι καλαθιού τίτλων για το οποίο υπάρχει γενικός ISIN ή για είδη ασφαλειών για τα οποία δεν υπάρχει ISIN.

Όταν δεν παρέχεται ο ISIN του περιουσιακού στοιχείου που χρησιμοποιείται ως ασφάλεια, θα πρέπει να αναφέρεται το είδος της ασφάλειας, ο τομέας του εκδότη της ασφάλειας και το χαρτοφυλάκιο ασφαλειών.

Collateral pool (Χαρτοφυλάκιο ασφαλειών)

Προσδιορίζει εάν το περιουσιακό στοιχείο που χρησιμοποιείται ως ασφάλεια αποτελεί χαρτοφυλάκιο ασφαλειών.

 

Collateral type (Είδος ασφάλειας)

Προσδιορίζει την κατηγορία περιουσιακών στοιχείων που χρησιμοποιούνται ως ασφάλεια.

Υποχρεωτική αναγγελία, εάν δεν παρέχεται ο ISIN της ασφάλειας.

Collateral issuer sector (Τομέας του εκδότη της ασφάλειας)

Ο θεσμικός τομέας του εκδότη της ασφάλειας.

Υποχρεωτική αναγγελία, εάν δεν παρέχεται ο ISIN της ασφάλειας.

Special collateral indicator (Δείκτης αναγνώρισης ειδικής ασφάλειας)

Προσδιορίζει όλες τις συμφωνίες επαναγοράς που συνάπτονται έναντι γενικής ασφάλειας και όσες συνάπτονται έναντι ειδικής ασφάλειας.

Αναγγέλλεται μόνο εάν είναι εφικτό για τη μονάδα παροχής στοιχείων.

Collateral nominal amount (Ονομαστικό ποσό ασφάλειας)

Το ονομαστικό ποσό σε ευρώ των περιουσιακών στοιχείων που χρησιμοποιούνται ως ασφάλεια.

Προαιρετική αναγγελία για τριμερείς πράξεις επαναγοράς και κάθε συναλλαγή στην οποία τα ενεχυραζόμενα περιουσιακά στοιχεία δεν ταυτοποιούνται μέσω ISIN.

Collateral haircut (Περικοπή ασφάλειας)

Μέτρο ελέγχου κινδύνου που εφαρμόζεται στην υποκείμενη ασφάλεια και σύμφωνα με το οποίο η αξία της ασφάλειας υπολογίζεται ως η αγοραία αξία των περιουσιακών στοιχείων μειωμένη κατά ορισμένο ποσοστό (περικοπή).

Η αναγγελία του πεδίου απαιτείται για τις συναλλαγές με μία ασφάλεια, κατά τα λοιπά είναι προαιρετική.

2.

Όριο σημαντικότητας:

Η παροχή στοιχείων για συναλλαγές που συνάπτονται με μη χρηματοοικονομικές εταιρείες απαιτείται μόνο για συναλλαγές οι οποίες αφορούν μη χρηματοοικονομικές εταιρείες που ταξινομούνται ως εταιρείες «χονδρικής» βάσει του πλαισίου LCR της Βασιλείας III (*2).

».

(*1)  Τα πρότυπα ηλεκτρονικής παροχής στοιχείων και οι τεχνικές προδιαγραφές των στοιχείων καθορίζονται χωριστά. Είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ (www.ecb.europa.eu).

(*2)  Βλέπε κείμενο με τίτλο «Basel III: The liquidity coverage ratio and liquidity risk monitoring tools» («Βασιλεία III: Συντελεστής κάλυψης ρευστότητας και εργαλεία παρακολούθησης κινδύνων»), Επιτροπή Τραπεζικής Εποπτείας της Βασιλείας, Ιανουάριος 2013, σ. 23 έως 27, διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (www.bis.org).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Πλαίσιο παροχής στατιστικών στοιχείων χρηματαγορών που αφορούν μη εξασφαλισμένες συναλλαγές

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΕΙΔΟΣ ΜΕΣΩΝ

1.

Οι μονάδες παροχής στοιχείων παρέχουν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ή στην οικεία εθνική κεντρική τράπεζα (ΕθνΚΤ) στοιχεία για:

α)

κάθε δάνειο που λαμβάνουν με χρήση των μέσων που προσδιορίζονται στον παρακάτω πίνακα, τα οποία εκφράζονται σε ευρώ και έχουν μέγιστη διάρκεια ενός έτους (συναλλαγές μέγιστης διάρκειας 397 ημερών από την ημερομηνία διακανονισμού), από χρηματοοικονομικές εταιρείες (πλην των κεντρικών τραπεζών όταν η συναλλαγή δεν διενεργείται για επενδυτικούς σκοπούς), τη γενική κυβέρνηση ή μη χρηματοοικονομικές εταιρείες που ταξινομούνται ως εταιρείες «χονδρικής» σύμφωνα με το πλαίσιο LCR της Βασιλείας III·

β)

κάθε δάνειο εκφρασμένο σε ευρώ προς άλλα πιστωτικά ιδρύματα, μέγιστης διάρκειας ενός έτους (συναλλαγές μέγιστης διάρκειας 397 ημερών από την ημερομηνία διακανονισμού), μέσω μη εξασφαλισμένων καταθέσεων ή λογαριασμών καταθέσεων ή μέσω αγοράς από τα εκδίδοντα πιστωτικά ιδρύματα εμπορικών γραμματίων, πιστοποιητικών καταθέσεων, γραμματίων κυμαινόμενου επιτοκίου και άλλων χρεογράφων διάρκειας μέχρι ενός έτους.

Για τους σκοπούς των ανωτέρω στοιχείων α) και β) εξαιρούνται οι ενδοομιλικές συναλλαγές.

2.

Ο παρακάτω πίνακας παρέχει αναλυτική τυποποιημένη περιγραφή των κατηγοριών μέσων που χρησιμοποιούνται σε συναλλαγές ως προς τις οποίες οι μονάδες παροχής στοιχείων απαιτείται να παρέχουν στοιχεία στην ΕΚΤ. Στην περίπτωση που οι μονάδες παροχής στοιχείων υποχρεούνται να παρέχουν στοιχεία στην οικεία ΕθνΚΤ, αυτή θα πρέπει να ενσωματώσει τις εν λόγω περιγραφές των κατηγοριών μέσων σε εθνικό επίπεδο σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Είδος μέσου

Περιγραφή

Deposits (Καταθέσεις)

Μη εξασφαλισμένες έντοκες καταθέσεις (συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων, αλλά εξαιρουμένων των τρεχούμενων λογαριασμών) υπό προειδοποίηση ή προθεσμίας μέχρι ενός έτους, δηλαδή μέγιστης προθεσμίας 397 ημερών από την ημερομηνία διακανονισμού, οι οποίες είτε λαμβάνονται από τη μονάδα παροχής στοιχείων (ως δανειολήπτρια) είτε πραγματοποιούνται από αυτή (ως δανείστρια).

Call account/Call money (Λογαριασμοί καταθέσεων/Λογαριασμοί όψεως)

Λογαριασμοί μετρητών με ημερήσιες μεταβολές του εφαρμοστέου επιτοκίου, για τους οποίους οι τόκοι καταβάλλονται ή υπολογίζονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, οι δε αναλήψεις υπόκεινται σε προθεσμία.

Λογαριασμοί ταμιευτηρίου, οι αναλήψεις από τους οποίους υπόκεινται σε προθεσμία.

Certificate of deposit (Πιστοποιητικό κατάθεσης)

Χρεόγραφο καθορισμένης διάρκειας και διαπραγματεύσιμης ή μη διαπραγματεύσιμης μορφής που εκδίδεται από ΝΧΙ ως έντοκο ή υπό το άρτιο και παρέχει στον κάτοχό του καθορισμένο σταθερό επιτόκιο για καθορισμένη μέγιστη διάρκεια ενός έτους, δηλαδή 397 ημερών από την ημερομηνία διακανονισμού.

Commercial paper (Εμπορικό γραμμάτιο)

Μη εξασφαλισμένο χρεόγραφο που εκδίδεται από ΝΧΙ ως έντοκο ή υπό το άρτιο και με μέγιστη διάρκεια ενός έτους, δηλαδή 397 ημερών από την ημερομηνία διακανονισμού.

Asset backed commercial paper (Εμπορικό γραμμάτιο καλυπτόμενο από ασφάλεια)

Χρεόγραφο που εκδίδεται από ΝΧΙ ως έντοκο ή υπό το άρτιο και με μέγιστη διάρκεια ενός έτους, δηλαδή 397 ημερών από την ημερομηνία διακανονισμού, και καλύπτεται από κάποιου είδους ασφάλεια.

Floating rate note (Γραμμάτιο κυμαινόμενου επιτοκίου)

Χρεόγραφο μέγιστης διάρκειας ενός έτους, δηλαδή 397 ημερών από την ημερομηνία διακανονισμού, για το οποίο οι περιοδικές πληρωμές τόκων υπολογίζονται με βάση τη διαμόρφωση της αξίας (δηλαδή το “fixing”) ενός υποκείμενου επιτοκίου αναφοράς, όπως το διατραπεζικό επιτόκιο δανεισμού σε ευρώ (Euro Interbank Offered Rate – Euribor), σε προκαθορισμένες ημερομηνίες γνωστές ως ημερομηνίες “fixing”.

Other short-term debt securities (Λοιπά βραχυπρόθεσμα χρεόγραφα)

Μη μειωμένης εξασφάλισης τίτλοι, εκτός των μετοχικών τίτλων, μέγιστης διάρκειας ενός έτους, δηλαδή 397 ημερών από την ημερομηνία διακανονισμού, που εκδίδονται από τις μονάδες παροχής στοιχείων, συνήθως είναι διαπραγματεύσιμοι και αποτελούν αντικείμενο συναλλαγών σε δευτερογενείς αγορές ή αντικείμενο συμψηφισμού στην αγορά και οι οποίοι δεν παρέχουν στον κάτοχο δικαιώματα ιδιοκτησίας επί του ιδρύματος έκδοσης. Εν προκειμένω περιλαμβάνονται:

α)

τίτλοι που παρέχουν στον κάτοχο το ανεπιφύλακτο δικαίωμα απόληψης προκαθορισμένου ή συμβατικά καθορισμένου εισοδήματος με τη μορφή πληρωμών τοκομεριδίων και/ή ρητώς προκαθορισμένου ποσού σε μία ή περισσότερες καθορισμένες ημερομηνίες ή αρχής γενομένης από ημερομηνία καθοριζόμενη κατά το χρόνο έκδοσης·

β)

μη διαπραγματεύσιμα μέσα τα οποία εκδίδονται από μονάδες παροχής στοιχείων, στη συνέχεια καθίστανται διαπραγματεύσιμα και ταξινομούνται εκ νέου ως “χρεόγραφα”.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΕΙΔΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

1.

Είδος των στοιχείων συναλλαγής (*1) που παρέχονται ανά συναλλαγή:

Πεδίο

Περιγραφή στοιχείου

Εναλλακτικοί όροι παροχής στοιχείου (κατά περίπτωση) και λοιπά χαρακτηριστικά

Reported transaction status (Καθεστώς αναγγελλόμενης συναλλαγής)

Το χαρακτηριστικό γνώρισμα που καθορίζει εάν η συναλλαγή αποτελεί νέα συναλλαγή ή τροποποίηση, ακύρωση ή διόρθωση ήδη αναγγελθείσας συναλλαγής.

 

Novation status (Καθεστώς ανανέωσης οφειλής)

Το χαρακτηριστικό γνώρισμα που καθορίζει εάν η συναλλαγή αποτελεί ανανέωση οφειλής.

 

Unique transaction identifier (Μοναδικός κωδικός αναγνώρισης συναλλαγής)

Ο μοναδικός κωδικός που επιτρέπει την ταυτοποίηση μιας συναλλαγής στο οικείο τμήμα της αγοράς.

Η αναγγελία του πεδίου απαιτείται εφόσον υπάρχουν στοιχεία.

Proprietary transaction identification (Αποκλειστικός κωδικός αναγνώρισης συναλλαγής)

Ο μοναδικός κωδικός αναγνώρισης συναλλαγής τον οποίο χρησιμοποιεί εσωτερικά η μονάδα παροχής στοιχείων για κάθε συναλλαγή. Είναι μοναδικός για κάθε αναγγελλόμενη συναλλαγή ανά τμήμα της χρηματαγοράς και μονάδα παροχής στοιχείων.

 

Related proprietary transaction identification (Σχετικός αποκλειστικός κωδικός αναγνώρισης συναλλαγής)

Ο μοναδικός κωδικός αναγνώρισης συναλλαγής τον οποίο χρησιμοποιεί εσωτερικά η μονάδα παροχής στοιχείων για την αρχική συναλλαγή η οποία στη συνέχεια ανανεώθηκε.

Η αναγγελία του πεδίου είναι υποχρεωτική εφόσον συντρέχει περίπτωση.

Counterparty proprietary transaction identification (Αποκλειστικός κωδικός αναγνώρισης συναλλαγής αντισυμβαλλομένου)

Ο αποκλειστικός κωδικός αναγνώρισης συναλλαγής που αποδίδεται στην ίδια συναλλαγή από τον αντισυμβαλλόμενο της μονάδας παροχής στοιχείων.

Η αναγγελία του πεδίου απαιτείται εφόσον υπάρχουν στοιχεία.

Counterparty identification (Κωδικός αναγνώρισης αντισυμβαλλομένου)

Κωδικός που χρησιμοποιείται για την αναγνώριση του αντισυμβαλλομένου της μονάδας παροχής στοιχείων σε σχέση με την αναγγελλόμενη συναλλαγή.

Ο κωδικός αναγνώρισης νομικής οντότητας (LEI) πρέπει να χρησιμοποιείται σε κάθε περίπτωση, εφόσον έχει αποδοθεί στον αντισυμβαλλόμενο. Εφόσον δεν έχει αποδοθεί, πρέπει να παρέχονται ο τομέας αντισυμβαλλομένου και ο τόπος εγκατάστασης αντισυμβαλλομένου.

Counterparty sector (Τομέας αντισυμβαλλομένου)

Ο θεσμικός τομέας του αντισυμβαλλομένου.

Υποχρεωτική αναφορά εάν δεν παρέχεται ο κωδικός αναγνώρισης αντισυμβαλλομένου.

Counterparty location (Τόπος εγκατάστασης αντισυμβαλλομένου)

Ο κωδικός χώρας της χώρας εγκατάστασης του αντισυμβαλλομένου βάσει του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης (ISO).

Υποχρεωτική αναγγελία, εάν δεν παρέχεται ο κωδικός αναγνώρισης αντισυμβαλλομένου.

Reporting date (Ημερομηνία παροχής στοιχείων)

Η ημερομηνία και ώρα έναρξης και λήξης της περιόδου στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία της συναλλαγής που περιέχονται στο αρχείο.

 

Electronic time stamp (Ηλεκτρονική χρονοσφραγίδα)

Ο χρόνος σύναψης ή καταχώρισης της συναλλαγής.

 

Trade date (Ημερομηνία συναλλαγής)

Η ημερομηνία σύναψης της αναγγελλόμενης χρηματοοικονομικής συναλλαγής μεταξύ των αντισυμβαλλομένων.

 

Settlement date (Ημερομηνία διακανονισμού)

Η ημερομηνία κατά την οποία οι αντισυμβαλλόμενοι ανταλλάσσουν το χρηματικό ποσό ή κατά την οποία διακανονίζεται η αγορά ή πώληση χρεογράφου.

Στην περίπτωση καταθέσεων (call accounts) και άλλης μη εξασφαλισμένης μορφής χορήγησης/λήψης δανείου υπό προθεσμία, η ημερομηνία ανανέωσης (roll-over) (δηλαδή η ημερομηνία λήξης της αρχικής προθεσμίας κατά την οποία το δάνειο θα είχε αποπληρωθεί και δεν θα είχε ανανεωθεί).

Maturity date (Ημερομηνία λήξης)

Ημερομηνία κατά την οποία ο δανειολήπτης πρέπει να αποπληρώσει το χρηματικό ποσό στον δανειστή ή κατά την οποία το χρεόγραφο λήγει και καθίσταται εξοφλητέο.

 

Instrument type (Είδος μέσου)

Το μέσο διά του οποίου χορηγείται ή λαμβάνεται το δάνειο.

 

Transaction type (Είδος συναλλαγής)

Το χαρακτηριστικό γνώρισμα που καθορίζει εάν πρόκειται για συναλλαγή χορήγησης ή για συναλλαγή λήψης μετρητών ως δανείου.

 

Transaction nominal amount (Ονομαστικό ποσό συναλλαγής)

Το χρηματικό ποσό σε ευρώ που δίνεται ή λαμβάνεται ως δάνειο επί καταθέσεων. Στην περίπτωση χρεογράφων, το ονομαστικό ποσό του τίτλου που εκδίδεται/αγοράζεται.

 

Transaction deal price (Τιμή συναλλαγής)

Η εκφρασμένη σε εκατοστιαίες μονάδες ακαθάριστη τιμή (δηλαδή με τυχόν δεδουλευμένους τόκους) στην οποία εκδίδεται ή αποτελεί αντικείμενο συναλλαγής ο τίτλος.

Αναφέρεται η τιμή “100” για τις μη εξασφαλισμένες καταθέσεις.

Rate type (Είδος επιτοκίου)

Προσδιορίζει εάν το μέσο είναι σταθερού ή κυμαινόμενου επιτοκίου.

 

Deal rate (Επιτόκιο συναλλαγής)

Το επιτόκιο της κατάθεσης με το οποίο τοκίζεται το ποσό των μετρητών που χορηγείται ως δάνειο, εκφρασμένο σύμφωνα με τη συνθήκη χρηματαγοράς του πραγματικού αριθμού ημερών και του έτους των 360 ημερών (ACT/360). Στην περίπτωση χρεογράφων, το πραγματικό επιτόκιο έκδοσης ή αγοράς του χρεογράφου, εκφρασμένο σύμφωνα με τη συνθήκη χρηματαγοράς ACT/360.

Η αναφορά απαιτείται μόνο για τα μέσα σταθερού επιτοκίου.

Reference rate index (Δείκτης επιτοκίου αναφοράς)

Ο Διεθνής Αριθμός Αναγνώρισης Τίτλων (ISIN) του υποκείμενου επιτοκίου αναφοράς βάσει του οποίου υπολογίζονται οι περιοδικές πληρωμές τόκων.

Η αναγγελία του πεδίου απαιτείται μόνο για τα μέσα κυμαινόμενου επιτοκίου.

Basis point spread (Περιθώριο μονάδων βάσης)

Ο αριθμός μονάδων βάσης που προστίθενται (θετικό) στο ή αφαιρούνται (αρνητικό) από τον δείκτη επιτοκίου αναφοράς για τον υπολογισμό του πραγματικού επιτοκίου που εφαρμόζεται για τη δεδομένη χρονική περίοδο κατά την έκδοση του μέσου κυμαινόμενου επιτοκίου.

Η αναγγελία του πεδίου απαιτείται μόνο για τα μέσα κυμαινόμενου επιτοκίου.

Call or put (Προαίρεση για αγορά ή πώληση)

Προσδιορίζει εάν το μέσο παρέχει δικαίωμα προαίρεσης για αγορά ή πώληση.

Η αναγγελία του πεδίου απαιτείται μόνο για τα μέσα που παρέχουν δικαίωμα προαίρεσης για αγορά/πώληση.

First call/put date (Πρώτη ημερομηνία άσκησης δικαιώματος προαίρεσης για αγορά/πώληση)

Η πρώτη ημερομηνία κατά την οποία μπορεί να ασκηθεί το δικαίωμα προαίρεσης για αγορά ή πώληση.

Η αναγγελία του πεδίου απαιτείται μόνο για μέσα που παρέχουν δικαίωμα προαίρεσης το οποίο μπορεί να ασκηθεί σε μία ή περισσότερες προκαθορισμένες ημερομηνίες.

Call/put notice period (Περίοδος προειδοποίησης άσκησης δικαιώματος προαίρεσης για αγορά/πώληση)

Ο αριθμός των ημερολογιακών ημερών που ο κάτοχος/εκδότης του μέσου παραχωρεί στον εκδότη/κάτοχο του μέσου πριν από την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης για πώληση/αγορά.

Η αναγγελία του πεδίου απαιτείται μόνο για όλα τα μέσα/συναλλαγές με περίοδο προειδοποίησης άσκησης δικαιώματος για αγορά/πώληση και για τις καταθέσεις με προσυμφωνημένη περίοδο προειδοποίησης.

2.

Όριο σημαντικότητας:

Η παροχή στοιχείων για συναλλαγές που συνάπτονται με μη χρηματοοικονομικές εταιρείες απαιτείται μόνο για συναλλαγές που αφορούν μη χρηματοοικονομικές εταιρείες που ταξινομούνται ως εταιρείες «χονδρικής» βάσει του πλαισίου LCR της Βασιλείας III.

».

(*1)  Τα πρότυπα ηλεκτρονικής παροχής στοιχείων και οι τεχνικές προδιαγραφές των στοιχείων καθορίζονται χωριστά. Είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ (www.ecb.europa.eu).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Πλαίσιο παροχής στατιστικών στοιχείων χρηματαγορών που αφορούν συναλλαγές παραγώγων

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΕΙΔΟΣ ΜΕΣΩΝ

Οι μονάδες παροχής στοιχείων παρέχουν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ή στην οικεία εθνική κεντρική τράπεζα (ΕθνΚΤ) στοιχεία για:

α)

συναλλαγές επί πράξεων ανταλλαγής νομισμάτων, στο πλαίσιο των οποίων αγοράζεται/πωλείται ευρώ έναντι ξένου νομίσματος που επαναπωλείται/επαναγοράζεται σε μελλοντική ημερομηνία και με προσυμφωνημένη προθεσμιακή συναλλαγματική ισοτιμία, οι οποίες έχουν μέγιστη διάρκεια ενός έτους [397 ημερών από την ημερομηνία διακανονισμού του άμεσου (spot) σκέλους τους] και συνάπτονται μεταξύ της μονάδας παροχής στοιχείων και χρηματοοικονομικών εταιρειών (πλην των κεντρικών τραπεζών όταν η συναλλαγή δεν διενεργείται για επενδυτικούς σκοπούς), της γενικής κυβέρνησης ή μη χρηματοοικονομικών εταιρειών που ταξινομούνται ως εταιρείες «χονδρικής» σύμφωνα με το πλαίσιο LCR της Βασιλείας III·

β)

εκφρασμένες σε ευρώ συναλλαγές επί πράξεων ανταλλαγής επί του δείκτη μίας ημέρας (overnight index swaps, εφεξής «OIS») μεταξύ της μονάδας παροχής στοιχείων και χρηματοοικονομικών εταιρειών (πλην των κεντρικών τραπεζών όταν η συναλλαγή δεν διενεργείται για επενδυτικούς σκοπούς), της γενικής κυβέρνησης ή μη χρηματοοικονομικών εταιρειών που ταξινομούνται ως εταιρείες «χονδρικής» σύμφωνα με το πλαίσιο LCR της Βασιλείας III.

Για τους σκοπούς της ανωτέρω παραγράφου 1 στοιχεία α) και β) εξαιρούνται οι ενδοομιλικές συναλλαγές.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΕΙΔΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

1.

Είδος των στοιχείων συναλλαγής (*1) όσον αφορά πράξεις ανταλλαγής νομισμάτων, τα οποία παρέχονται ανά συναλλαγή:

Πεδίο

Περιγραφή στοιχείου

Εναλλακτικοί όροι παροχής στοιχείου (κατά περίπτωση) και λοιπά χαρακτηριστικά

Reported transaction status (Καθεστώς αναγγελλόμενης συναλλαγής)

Το χαρακτηριστικό γνώρισμα που καθορίζει εάν η συναλλαγή αποτελεί νέα συναλλαγή ή τροποποίηση, ακύρωση ή διόρθωση ήδη αναγγελθείσας συναλλαγής.

 

Novation status (Καθεστώς ανανέωσης οφειλής)

Το χαρακτηριστικό γνώρισμα που καθορίζει εάν η συναλλαγή αποτελεί ανανέωση οφειλής.

 

Unique transaction identifier (Μοναδικός κωδικός αναγνώρισης συναλλαγής)

Ο μοναδικός κωδικός που επιτρέπει την ταυτοποίηση μιας συναλλαγής στο οικείο τμήμα της αγοράς.

Η αναγγελία του πεδίου απαιτείται εφόσον υπάρχουν στοιχεία.

Proprietary transaction identification (Αποκλειστικός κωδικός αναγνώρισης συναλλαγής)

Ο μοναδικός κωδικός αναγνώρισης συναλλαγής τον οποίο χρησιμοποιεί εσωτερικά η μονάδα παροχής στοιχείων για κάθε συναλλαγή. Είναι μοναδικός για κάθε αναγγελλόμενη συναλλαγή ανά τμήμα της χρηματαγοράς και μονάδα παροχής στοιχείων.

 

Related proprietary transaction identification (Σχετικός αποκλειστικός κωδικός αναγνώρισης συναλλαγής)

Ο μοναδικός κωδικός αναγνώρισης συναλλαγής τον οποίο χρησιμοποιεί εσωτερικά η μονάδα παροχής στοιχείων για την αρχική συναλλαγή η οποία στη συνέχεια ανανεώθηκε.

Η αναγγελία του πεδίου είναι υποχρεωτική εφόσον συντρέχει περίπτωση.

Counterparty proprietary transaction identification (Αποκλειστικός κωδικός αναγνώρισης συναλλαγής αντισυμβαλλομένου)

Ο αποκλειστικός κωδικός αναγνώρισης συναλλαγής που αποδίδεται στην ίδια συναλλαγή από τον αντισυμβαλλόμενο της μονάδας παροχής στοιχείων.

Η αναγγελία του πεδίου απαιτείται εφόσον υπάρχουν στοιχεία.

Counterparty identification (Κωδικός αναγνώρισης αντισυμβαλλομένου)

Κωδικός που χρησιμοποιείται για την αναγνώριση του αντισυμβαλλομένου της μονάδας παροχής στοιχείων σε σχέση με την αναγγελλόμενη συναλλαγή.

Ο κωδικός αναγνώρισης νομικής οντότητας (LEI) πρέπει να χρησιμοποιείται σε κάθε περίπτωση, εφόσον έχει αποδοθεί στον αντισυμβαλλόμενο. Εφόσον δεν έχει αποδοθεί, πρέπει να παρέχονται ο τομέας αντισυμβαλλομένου και ο τόπος εγκατάστασης αντισυμβαλλομένου.

Counterparty sector (Τομέας αντισυμβαλλομένου)

Ο θεσμικός τομέας του αντισυμβαλλομένου.

Υποχρεωτική αναγγελία εάν δεν παρέχεται ο κωδικός αναγνώρισης αντισυμβαλλομένου.

Counterparty location (Τόπος εγκατάστασης αντισυμβαλλομένου)

Ο κωδικός χώρας της χώρας εγκατάστασης του αντισυμβαλλομένου βάσει του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης (ISO).

Υποχρεωτική αναγγελία εάν δεν παρέχεται ο κωδικός αναγνώρισης αντισυμβαλλομένου.

Reporting date (Ημερομηνία παροχής στοιχείων)

Η ημερομηνία και ώρα έναρξης και λήξης της περιόδου στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία της συναλλαγής που περιέχονται στο αρχείο.

 

Electronic time stamp (Ηλεκτρονική χρονοσφραγίδα)

Ο χρόνος σύναψης ή καταχώρισης της συναλλαγής.

 

Trade date (Ημερομηνία συναλλαγής)

Η ημερομηνία σύναψης της αναγγελλόμενης χρηματοοικονομικής συναλλαγής μεταξύ των αντισυμβαλλομένων.

 

Spot value date (Ημερομηνία τρέχουσας αξίας)

Η ημερομηνία κατά την οποία ο ένας εκ των συμβαλλομένων πωλεί στον άλλον καθορισμένη ποσότητα συγκεκριμένου νομίσματος έναντι καταβολής συμφωνούμενης ποσότητας σε συγκεκριμένο διαφορετικό νόμισμα βάσει συμφωνούμενης συναλλαγματικής ισοτιμίας γνωστής ως “τρέχουσας συναλλαγματικής ισοτιμίας”.

 

Maturity date (Ημερομηνία λήξης)

Η ημερομηνία κατά την οποία λήγει η πράξη ανταλλαγής νομισμάτων και επαναγοράζεται το νόμισμα που είχε πωληθεί κατά την ημερομηνία τρέχουσας αξίας.

 

Foreign exchange transaction type (Είδος πράξης συναλλάγματος)

Το χαρακτηριστικό γνώρισμα που καθορίζει εάν η ποσότητα ευρώ που αναφέρεται στο πεδίο του ονομαστικού ποσού συναλλαγής πωλείται ή αγοράζεται κατά την ημερομηνία τρέχουσας αξίας.

Πρέπει να αναφέρεται στο άμεσο σκέλος της αγοραπωλησίας (euro spot), δηλαδή στο αν ευρώ πωλούνται ή αγοράζονται κατά την ημερομηνία τρέχουσας αξίας.

 

Transaction nominal amount (Ονομαστικό ποσό συναλλαγής)

Το ονομαστικό ποσό σε ευρώ της πράξης ανταλλαγής νομισμάτων.

 

Foreign currency code (Κωδικός ξένου νομίσματος)

Ο διεθνής τριψήφιος κωδικός ISO του νομίσματος που πωλείται/αγοράζεται έναντι ευρώ.

 

Foreign exchange spot rate (Άμεση συναλλαγματική ισοτιμία)

Η συναλλαγματική ισοτιμία μεταξύ ευρώ και ξένου νομίσματος που εφαρμόζεται στο πρώτο σκέλος της πράξης ανταλλαγής νομισμάτων.

 

Foreign exchange forward points (Διαφορά μεταξύ προθεσμιακής και τρέχουσας ισοτιμίας)

Η εκφρασμένη σε μονάδες βάσης διαφορά μεταξύ της προθεσμιακής και άμεσης συναλλαγματικής ισοτιμίας, η οποία καθορίζεται με βάση τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά όσον αφορά το αντίστοιχο ζεύγος νομισμάτων.

 

2.

Είδος των στοιχείων συναλλαγής όσον αφορά συναλλαγές OIS, τα οποία παρέχονται ανά συναλλαγή:

Πεδίο

Περιγραφή στοιχείου

Εναλλακτικοί όροι παροχής στοιχείου (κατά περίπτωση) και λοιπά χαρακτηριστικά

Reported transaction status (Καθεστώς αναγγελλόμενης συναλλαγής)

Το χαρακτηριστικό γνώρισμα που καθορίζει εάν η συναλλαγή αποτελεί νέα συναλλαγή ή τροποποίηση, ακύρωση ή διόρθωση ήδη αναγγελθείσας συναλλαγής.

 

Novation status (Καθεστώς ανανέωσης οφειλής)

Το χαρακτηριστικό γνώρισμα που καθορίζει εάν η συναλλαγή αποτελεί ανανέωση οφειλής.

 

Unique transaction identifier (Μοναδικός κωδικός αναγνώρισης συναλλαγής)

Ο μοναδικός κωδικός που επιτρέπει την ταυτοποίηση μιας συναλλαγής στο οικείο τμήμα της αγοράς.

Η αναγγελία του πεδίου απαιτείται εφόσον υπάρχουν στοιχεία.

Proprietary transaction identification (Αποκλειστικός κωδικός αναγνώρισης συναλλαγής)

Ο μοναδικός κωδικός αναγνώρισης συναλλαγής τον οποίο χρησιμοποιεί εσωτερικά η μονάδα παροχής στοιχείων για κάθε συναλλαγή. Είναι μοναδικός για κάθε αναγγελλόμενη συναλλαγή ανά τμήμα της χρηματαγοράς και μονάδα παροχής στοιχείων.

 

Related proprietary transaction identification (Σχετικός αποκλειστικός κωδικός αναγνώρισης συναλλαγής)

Ο μοναδικός κωδικός αναγνώρισης συναλλαγής τον οποίο χρησιμοποιεί εσωτερικά η μονάδα παροχής στοιχείων για την αρχική συναλλαγή η οποία στη συνέχεια ανανεώθηκε.

Η αναγγελία του πεδίου είναι υποχρεωτική εφόσον συντρέχει περίπτωση.

Counterparty proprietary transaction identification (Αποκλειστικός κωδικός αναγνώρισης συναλλαγής αντισυμβαλλομένου)

Ο αποκλειστικός κωδικός αναγνώρισης συναλλαγής που αποδίδεται στην ίδια συναλλαγή από τον αντισυμβαλλόμενο της μονάδας παροχής στοιχείων.

Η αναγγελία του πεδίου απαιτείται εφόσον υπάρχουν στοιχεία.

Counterparty identification (Κωδικός αναγνώρισης αντισυμβαλλομένου)

Κωδικός που χρησιμοποιείται για την αναγνώριση του αντισυμβαλλομένου της μονάδας παροχής στοιχείων σε σχέση με τη συναλλαγή για την οποία παρέχονται στοιχεία.

Ο κωδικός LEI πρέπει να χρησιμοποιείται σε κάθε περίπτωση, εφόσον έχει αποδοθεί στον αντισυμβαλλόμενο. Εφόσον δεν έχει αποδοθεί, πρέπει να παρέχονται ο τομέας αντισυμβαλλομένου και ο τόπος εγκατάστασης αντισυμβαλλομένου.

Counterparty sector (Τομέας αντισυμβαλλομένου)

Ο θεσμικός τομέας του αντισυμβαλλομένου.

Υποχρεωτική αναγγελία εάν δεν παρέχεται ο κωδικός αναγνώρισης αντισυμβαλλομένου.

Counterparty location (Τόπος εγκατάστασης αντισυμβαλλομένου)

Ο κωδικός χώρας της χώρας εγκατάστασης του αντισυμβαλλομένου βάσει του ISO.

Υποχρεωτική αναγγελία εάν δεν παρέχεται ο κωδικός αναγνώρισης αντισυμβαλλομένου.

Reporting date (Ημερομηνία παροχής στοιχείων)

Η ημερομηνία και ώρα έναρξης και λήξης της περιόδου στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία της συναλλαγής που περιέχονται στο αρχείο.

 

Electronic time stamp (Ηλεκτρονική χρονοσφραγίδα)

Ο χρόνος σύναψης ή καταχώρισης της συναλλαγής.

Προαιρετική.

Trade date (Ημερομηνία συναλλαγής)

Η ημερομηνία σύναψης της χρηματοοικονομικής συναλλαγής μεταξύ των αντισυμβαλλομένων.

 

Start date (Ημερομηνία έναρξης)

Η ημερομηνία κατά την οποία υπολογίζεται το επιτόκιο μίας ημέρας του κυμαινόμενου σκέλους.

 

Maturity date (Ημερομηνία λήξης)

Η τελευταία ημερομηνία της περιόδου στη διάρκεια της οποίας υπολογίζεται το σύνθετο επιτόκιο μίας ημέρας.

 

Fixed interest rate (Σταθερό επιτόκιο)

Το σταθερό επιτόκιο που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της αποπληρωμής των OIS.

 

Transaction type (Είδος συναλλαγής)

Το χαρακτηριστικό γνώρισμα που καθορίζει εάν η μονάδα παροχής στοιχείων πληρώνει ή εισπράττει το σταθερό επιτόκιο.

 

Transaction nominal amount (Ονομαστικό ποσό συναλλαγής)

Το ονομαστικό ποσό των OIS.

 

3.

Όριο σημαντικότητας:

Η παροχή στοιχείων για συναλλαγές που συνάπτονται με μη χρηματοοικονομικές εταιρείες απαιτείται μόνο για συναλλαγές που αφορούν μη χρηματοοικονομικές εταιρείες που ταξινομούνται ως εταιρείες «χονδρικής» βάσει του πλαισίου LCR της Βασιλείας III.

».

(*1)  Τα πρότυπα ηλεκτρονικής παροχής στοιχείων και οι τεχνικές προδιαγραφές των στοιχείων καθορίζονται χωριστά. Είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ (www.ecb.europa.eu).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Ελάχιστα πρότυπα που πρέπει να εφαρμόζει ο πραγματικός πληθυσμός παροχής στοιχείων

Προς εκπλήρωση της υποχρέωσης παροχής στατιστικών στοιχείων που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), οι μονάδες παροχής στοιχείων πρέπει να εφαρμόζουν τα ακόλουθα ελάχιστα πρότυπα:

1.

Ελάχιστα πρότυπα διαβίβασης:

i)

η παροχή στοιχείων πρέπει να πραγματοποιείται έγκαιρα και εντός των προθεσμιών που τάσσουν η ΕΚΤ και η οικεία εθνική κεντρική τράπεζα (ΕθνΚΤ)·

ii)

οι στατιστικές εκθέσεις πρέπει να λαμβάνουν τη μορφή και τον μορφότυπο που προβλέπονται βάσει των τεχνικών προϋποθέσεων παροχής στοιχείων που καθορίζουν η ΕΚΤ και η οικεία ΕθνΚΤ·

iii)

η μονάδα παροχής στοιχείων πρέπει να παρέχει στην ΕΚΤ και την οικεία ΕθνΚΤ λεπτομερή στοιχεία ενός ή περισσότερων υπευθύνων επικοινωνίας·

iv)

πρέπει να τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές διαβίβασης στοιχείων στην ΕΚΤ και την οικεία ΕθνΚΤ.

2.

Ελάχιστα πρότυπα ακρίβειας:

i)

τα στατιστικά στοιχεία πρέπει να είναι ακριβή·

ii)

οι μονάδες παροχής στοιχείων πρέπει να είναι σε θέση να παρέχουν στοιχεία σχετικά με τις εξελίξεις που υποδηλώνουν τα διαβιβαζόμενα στοιχεία·

iii)

τα στατιστικά στοιχεία πρέπει να είναι πλήρη και να μην περιέχουν συνεχή και διαρθρωτικά κενά: τυχόν κενά πρέπει να επισημαίνονται, να αιτιολογούνται στην ΕΚΤ και την οικεία ΕθνΚΤ και κατά περίπτωση να καλύπτονται το συντομότερο δυνατόν·

iv)

οι μονάδες παροχής στοιχείων πρέπει να τηρούν τις διαστάσεις, την πολιτική στρογγυλοποίησης και το σύστημα δεκαδικών ψηφίων που καθορίζουν η ΕΚΤ και η οικεία ΕθνΚΤ για την τεχνική διαβίβαση των στοιχείων.

3.

Ελάχιστα πρότυπα εννοιολογικής συμβατότητας:

i)

τα στατιστικά στοιχεία πρέπει να συνάδουν με τους ορισμούς και τις ταξινομήσεις του παρόντος κανονισμού·

ii)

σε περίπτωση αποκλίσεων από τους εν λόγω ορισμούς και ταξινομήσεις οι μονάδες παροχής στοιχείων πρέπει να παρακολουθούν και να εκφράζουν ποσοτικά τη διαφορά μεταξύ του χρησιμοποιηθέντος μέτρου και του μέτρου που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό σε τακτική βάση·

iii)

οι μονάδες παροχής στοιχείων πρέπει να είναι σε θέση να αιτιολογούν τυχόν αναντιστοιχίες μεταξύ των διαβιβαζόμενων στοιχείων και των στοιχείων προηγούμενων περιόδων.

4.

Ελάχιστα πρότυπα αναθεωρήσεων:

Πρέπει να τηρούνται η πολιτική και οι διαδικασίες αναθεωρήσεων που καθορίζουν η ΕΚΤ και η οικεία ΕθνΚΤ. Αναθεωρήσεις που αποκλίνουν από τις συνήθεις πρέπει να συνοδεύονται από επεξηγηματικά σημειώματα.

5.

Ελάχιστα πρότυπα ακεραιότητας των στοιχείων:

i)

οι μονάδες παροχής στοιχείων πρέπει να καταρτίζουν και να διαβιβάζουν τα στατιστικά στοιχεία κατά τρόπο αμερόληπτο και αντικειμενικό·

ii)

οι μονάδες παροχής στοιχείων πρέπει να διορθώνουν και να γνωστοποιούν στην ΕΚΤ και στην οικεία ΕθνΚΤ το συντομότερο δυνατό τυχόν λάθη σε ήδη διαβιβασθέντα στοιχεία.

».

ΟΔΗΓΙΕΣ

25.1.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 23/35


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ (EE) 2019/114 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 24ης Ιανουαρίου 2019

για την τροποποίηση των οδηγιών 2003/90/ΕΚ και 2003/91/ΕΚ για τη θέσπιση μέτρων για την εφαρμογή του άρθρου 7 της οδηγίας 2002/53/ΕΚ του Συμβουλίου και του άρθρου 7 της οδηγίας 2002/55/ΕΚ του Συμβουλίου, αντίστοιχα, όσον αφορά τα ελάχιστα χαρακτηριστικά που πρέπει να καλύπτονται κατά την εξέταση και τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την εξέταση ορισμένων ποικιλιών ειδών γεωργικών φυτών και κηπευτικών ειδών

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2002/53/ΕΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, περί του κοινού καταλόγου ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτικών ειδών (1), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β),

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2002/55/ΕΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, περί εμπορίας σπόρων προς σπορά κηπευτικών (2), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Οι οδηγίες 2003/90/ΕΚ (3) και 2003/91/ΕΚ (4) της Επιτροπής εκδόθηκαν για να εξασφαλιστεί ότι οι ποικιλίες τις οποίες τα κράτη μέλη περιλαμβάνουν στους εθνικούς τους καταλόγους συμμορφώνονται με τα πρωτόκολλα του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών (ΚΓΦΠ) όσον αφορά τα ελάχιστα χαρακτηριστικά που πρέπει να καλύπτονται κατά την εξέταση των διαφόρων ποικιλιών και τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την εξέταση των ποικιλιών, εφόσον έχουν θεσπιστεί σχετικά πρωτόκολλα. Όσον αφορά τις ποικιλίες που δεν καλύπτονται από πρωτόκολλα του ΚΓΦΠ, οι εν λόγω οδηγίες προβλέπουν ότι πρέπει να εφαρμόζονται οι κατευθυντήριες γραμμές της Διεθνούς Ένωσης για την Προστασία των Νέων Ποικιλιών Φυτών (UPOV).

(2)

Μετά την τελευταία τροποποίηση των οδηγιών 2003/90/ΕΚ και 2003/91/ΕΚ με την εκτελεστική οδηγία (ΕΕ) 2018/100 (5), το ΚΓΦΠ και η UPOV έχουν θεσπίσει περαιτέρω πρωτόκολλα και κατευθυντήριες γραμμές και έχουν επικαιροποιήσει τα υφιστάμενα.

(3)

Συνεπώς, οι οδηγίες 2003/90/ΕΚ και 2003/91/ΕΚ θα πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως,

(4)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2003/90/ΕΚ αντικαθίστανται από το κείμενο του μέρους Α του παραρτήματος της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 2

Τα παραρτήματα της οδηγίας 2003/91/ΕΚ αντικαθίστανται από το κείμενο του μέρους Β του παραρτήματος της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 3

Για εξετάσεις που άρχισαν πριν από την 1η Σεπτεμβρίου 2019, τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν τις εκδόσεις των οδηγιών 2003/90/ΕΚ και 2003/91/ΕΚ που ίσχυαν πριν από την τροποποίησή τους με την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 4

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, το αργότερο έως την 31η Αυγούστου 2019, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από την 1η Σεπτεμβρίου 2019.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.

Άρθρο 5

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 6

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 24 Ιανουαρίου 2019.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 193 της 20.7.2002, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 193 της 20.7.2002, σ. 33.

(3)  Οδηγία 2003/90/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Οκτωβρίου 2003, για τη θέσπιση μέτρων για την εφαρμογή του άρθρου 7 της οδηγίας 2002/53/ΕΚ του Συμβουλίου, όσον αφορά τα ελάχιστα χαρακτηριστικά που πρέπει να καλύπτονται κατά την εξέταση και τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την εξέταση ορισμένων ποικιλιών ειδών γεωργικών φυτών (ΕΕ L 254 της 8.10.2003, σ. 7).

(4)  Οδηγία 2003/91/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Οκτωβρίου 2003, για τη θέσπιση μέτρων για την εφαρμογή του άρθρου 7 της οδηγίας 2002/55/ΕΚ του Συμβουλίου, όσον αφορά τα ελάχιστα χαρακτηριστικά που πρέπει να καλύπτονται κατά την εξέταση και τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την εξέταση ορισμένων ποικιλιών κηπευτικών ειδών (ΕΕ L 254 της 8.10.2003, σ. 11).

(5)  Εκτελεστική οδηγία (EE) 2018/100 της Επιτροπής, της 22ας Ιανουαρίου 2018, για την τροποποίηση των οδηγιών 2003/90/ΕΚ και 2003/91/ΕΚ για τη θέσπιση μέτρων για την εφαρμογή του άρθρου 7 της οδηγίας 2002/53/ΕΚ του Συμβουλίου και του άρθρου 7 της οδηγίας 2002/55/ΕΚ του Συμβουλίου, αντίστοιχα, όσον αφορά τα ελάχιστα χαρακτηριστικά που πρέπει να καλύπτονται κατά την εξέταση και τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την εξέταση ορισμένων ποικιλιών ειδών γεωργικών φυτών και κηπευτικών ειδών (ΕΕ L 17 της 23.1.2018, σ. 34).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΜΕΡΟΣ Α

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Κατάλογος των ειδών που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α), τα οποία πρέπει να πληρούν τους όρους των τεχνικών πρωτοκόλλων του ΚΓΦΠ  (1)

Επιστημονική ονομασία

Κοινή ονομασία

Πρωτόκολλο ΚΓΦΠ

Festuca arundinacea Schreb.

Φεστούκα η καλαμοειδής

TP 39/1 της 1.10.2015.

Festuca filiformis Pourr.

Λεπτόφυλλη φεστούκα η κτηνοτροφική

TP 67/1 της 23.6.2011.

Festuca ovina L.

Φεστούκα η κτηνοτροφική

TP 67/1 της 23.6.2011.

Festuca pratensis Huds.

Φεστούκα η λειμώνιος

TP 39/1 της 1.10.2015.

Festuca rubra L.

Φεστούκα η ερυθρά

TP 67/1 της 23.6.2011.

Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina

Καρφοειδές το μακρόφυλλο

TP 67/1 της 23.6.2011.

Lolium multiflorum Lam.

Λόλιον το ιταλικό

TP 4/1 της 23.6.2011.

Lolium perenne L.

Λόλιον το πολυετές

TP 4/1 της 23.6.2011.

Lolium x hybridum Hausskn.

Λόλιον το υβρίδιο

TP 4/1 της 23.6.2011.

Pisum sativum L. (partim)

Πίσον το κτηνοτροφικό (μπιζέλι)

TP 7/2 αναθ. 2 της 15.3.2017.

Poa pratensis L.

Πόα η λειμώνιος

TP 33/1 της 15.3.2017.

Vicia sativa L.

Βίκος ο κοινός

TP 32/1 της 19.4.2016.

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.

Κράμβη

TP 89/1 της 11.3.2015.

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.

Ελαιοφόρο ραπάνι

TP 178/1 της 15.3.2017.

Brassica napus L. (partim)

Αγριοκράμβη

TP 36/2 της 16.11.2011.

Cannabis sativa L.

Κάνναβη

TP 276/1 μερική αναθ. της 21.3.2018.

Glycine max (L.) Merr.

Σπόρος σόγιας

TP 80/1 της 15.3.2017.

Gossypium spp.

Βαμβάκι

TP 88/1 της 19.4.2016.

Helianthus annuus L.

Ηλίανθος

TP 81/1 της 31.10.2002.

Linum usitatissimum L.

Λίνο το κλωστικό (το ελαιούχο)

TP 57/2 της 19.3.2014.

Sinapis alba L.

Σινάπι άσπρο

TP 179/1 της 15.3.2017.

Avena nuda L.

Βρώμη η γυμνόκοκκος

TP 20/2 της 1.10.2015.

Avena sativa L. (συμπεριλαμβανομένης της A. byzantina K. Koch)

Βρώμη

TP 20/2 της 1.10.2015.

Hordeum vulgare L.

Κριθάρι

TP 19/4 της 1.10.2015.

Oryza sativa L.

Ρύζι

TP 16/3 της 1.10.2015.

Secale cereale L.

Σίκαλη

TP 58/1 της 31.10.2002.

xTriticosecale Wittm. ex A. Camus

Υβρίδια που προέρχονται από τη διασταύρωση είδους του γένους Triticum με είδος του γένους Secale

TP 121/2 αναθ. 1 της 16.2.2011.

Triticum aestivum L.

Σίτος

TP 3/4 αναθ. 2 της 16.2.2011.

Triticum durum Desf.

Σκληρό σιτάρι

TP 120/3 της 19.3.2014.

Zea mays L. (partim)

Αραβόσιτος

TP 2/3 της 11.3.2010.

Solanum tuberosum L.

Πατάτα

TP 23/3 της 15.3.2017.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Κατάλογος των ειδών που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β), τα οποία πρέπει να συμμορφώνονται με τις κατευθυντήριες γραμμές δοκιμών της UPOV  (2)

Επιστημονική ονομασία

Κοινή ονομασία

Κατευθυντήρια γραμμή της UPOV

Beta vulgaris L.

Κτηνοτροφικά τεύτλα

TG/150/3 της 4.11.1994.

Agrostis canina L.

Άγρωστις του κυνός

TG/30/6 της 12.10.1990.

Agrostis gigantea Roth

Άγρωστις η λευκή (ερυθρά κορυφή)

TG/30/6 της 12.10.1990.

Agrostis stolonifera L.

Ψευδάγρωστις (άγρωστις η σπονδυλωτή)

TG/30/6 της 12.10.1990.

Agrostis capillaris L.

Άγρωστις η λεπτή

TG/30/6 της 12.10.1990.

Bromus catharticus Vahl

Βρώμος

TG/180/3 της 4.4.2001.

Bromus sitchensis Trin.

Βρώμος της Αλάσκας

TG/180/3 της 4.4.2001.

Dactylis glomerata L.

Δακτυλίδα η στρογγυλόμορφη

TG/31/8 της 17.4.2002.

xFestulolium Asch. et Graebn.

Υβρίδια που προκύπτουν από τη διασταύρωση είδους του γένους Festuca με είδος του γένους Lolium

TG/243/1 της 9.4.2008.

Phleum nodosum L.

Φλέως ο λειμώνιος

TG/34/6 της 7.11.1984.

Phleum pratense L.

Φλέως

TG/34/6 της 7.11.1984.

Lotus corniculatus L.

Λωτός ο κερατιοφόρος (λοτός)

TG/193/1 της 9.4.2008.

Lupinus albus L.

Λούπινον το λευκόν

TG/66/4 της 31.3.2004.

Lupinus angustifolius L.

Λούπινον το στενόφυλλο

TG/66/4 της 31.3.2004.

Lupinus luteus L.

Λούπινον το κίτρινο

TG/66/4 της 31.3.2004.

Medicago doliata Carmign.

Μηδική η ακανθώδης

TG/228/1 της 5.4.2006.

Medicago italica (Mill.) Fiori

Μηδική η ιταλική

TG/228/1 της 5.4.2006.

Medicago littoralis Rohde ex Loisel.

Μηδική η παράλιος

TG/228/1 της 5.4.2006.

Medicago lupulina L.

Μηδική η λυκίσκη

TG/228/1 της 5.4.2006.

Medicago murex Willd.

Μηδική η σφαιρόκαρπος

TG/228/1 της 5.4.2006.

Medicago polymorpha L.

Μηδική η πολύμορφη

TG/228/1 της 5.4.2006.

Medicago rugosa Desr.

Μηδική η ρικνή

TG/228/1 της 5.4.2006.

Medicago sativa L.

Μηδική η ήμερος

TG/6/5 της 6.4.2005.

Medicago scutellata (L.) Mill.

Μηδική η πινακοειδής

TG/228/1 της 5.4.2006.

Medicago truncatula Gaertn.

Μηδική βαρελωτή

TG/228/1 της 5.4.2006.

Medicago x varia T. Martyn

Μηδική νόθος στικτή

TG/6/5 της 6.4.2005.

Trifolium pratense L.

Τριφύλλιον το λειμώνιο

TG/5/7 της 4.4.2001.

Trifolium repens L.

Τριφύλλιον το έρπον

TG/38/7 της 9.4.2003.

Vicia faba L.

Κύαμος ο κοινός

TG/8/6 της 17.4.2002.

Phacelia tanacetifolia Benth.

Φακελωτή

TG/319/1 της 5.4.2017.

Arachis hypogaea L.

Αραχίς η υπόγειος

TG/93/4 της 9.4.2014.

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

Ελαιοφόρο γογγύλι

TG/185/3 της 17.4.2002.

Carthamus tinctorius L.

Κάρθαμος ο βαφικός

TG/134/3 της 12.10.1990.

Papaver somniferum L.

Μήκων η υπνοφόρος

TG/166/4 της 9.4.2014.

Sorghum bicolor (L.) Moench

Σόργο

TG/122/4 της 25.3.2015.

Sorghum sudanense (Piper) Stapf.

Σόργο του Σουδάν

TG/122/4 της 25.3.2015.

Sorghum bicolor (L.) Moench x Sorghum sudanense (Piper) Stapf

Υβρίδια που προκύπτουν από τη διασταύρωση των Sorghum bicolor και Sorghum sudanense

TG/122/4 της 25.3.2015

»

ΜΕΡΟΣ Β

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Κατάλογος των ειδών που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α), τα οποία πρέπει να πληρούν τους όρους των τεχνικών πρωτοκόλλων του ΚΓΦΠ  (3)

Επιστημονική ονομασία

Κοινή ονομασία

Πρωτόκολλο ΚΓΦΠ

Allium cepa L. (ομάδα cepa)

Κρεμμύδι

TP 46/2 της 1.4.2009.

Allium cepa L. (ομάδα aggregatum)

Ασκαλώνιο

TP 46/2 της 1.4.2009.

Allium fistulosum L.

Σιμπούλα

TP 161/1 της 11.3.2010.

Allium porrum L.

Πράσο

TP 85/2 της 1.4.2009.

Allium sativum L.

Σκόρδο

TP 162/1 της 25.3.2004.

Allium schoenoprasum L.

Σχοινόπρασο

TP 198/2 της 11.3.2015.

Apium graveolens L.

Σέλινο

TP 82/1 της 13.3.2008.

Apium graveolens L.

Ραπανοσέλινο

TP 74/1 της 13.3.2008.

Asparagus officinalis L.

Σπαράγγι

TP 130/2 της 16.2.2011.

Beta vulgaris L.

Κοκκινογούλι συμπεριλαμβανομένου του Cheltenham beet

TP 60/1 της 1.4.2009.

Beta vulgaris L.

Σέσκουλο

TP 106/1 της 11.3.2015.

Brassica oleracea L.

Σγουρό λάχανο

TP 90/1 της 16.2.2011.

Brassica oleracea L.

Κουνουπίδι

TP 45/2 αναθ. 2 της 21.3.2018.

Brassica oleracea L.

Μπρόκολο

TP 151/2 αναθ. της 15.3.2017.

Brassica oleracea L.

Λαχανάκια Βρυξελλών

TP 54/2 αναθ. της 15.3.2017.

Brassica oleracea L.

Γογγυλοκράμβη

TP 65/1 αναθ. της 15.3.2017.

Brassica oleracea L.

Λάχανο Μιλάνου, λευκό λάχανο, κόκκινο λάχανο

TP 48/3 αναθ. της 15.3.2017.

Brassica rapa L.

Κινέζικο λάχανο

TP 105/1 της 13.3.2008.

Capsicum annuum L.

Τσίλι ή πιπεριά

TP 76/2 αναθ. της 15.3.2017.

Cichorium endivia L.

Αντίδι κατσαρό και αντίδι πλατύφυλλο

TP 118/3 της 19.3.2014.

Cichorium intybus L.

Κιχώριο (ραδίκι) για βιομηχανικές χρήσεις

TP 172/2 της 1.12.2005.

Cichorium intybus L.

Φύλλα κιχωρίου (ραδικιού)

TP 154/1 της 21.3.2018.

Cichorium intybus L.

Λευκόφυλλο κιχώριο (ραδίκι)

TP 173/2 της 21.3.2018.

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai

Καρπούζι

TP 142/2 της 19.3.2014.

Cucumis melo L.

Πεπόνι

TP 104/2 της 21.3.2007.

Cucumis sativus L.

Αγγούρι και αγγουράκι τουρσί

TP 61/2 αναθ. της 21.3.2018.

Cucurbita maxima Duchesne

Κολοκύθα

TP 155/1 της 11.3.2015.

Cucurbita pepo L.

Κολοκυθάκι

TP 119/1 αναθ. της 19.3.2014.

Cynara cardunculus L.

Αγκινάρα και αγριοαγκινάρα

TP 184/2 της 27.2.2013.

Daucus carota L.

Καρότο και κτηνοτροφικό καρότο

TP 49/3 της 13.3.2008.

Foeniculum vulgare Mill.

Μάραθο

TP 183/1 της 25.3.2004.

Lactuca sativa L.

Μαρούλι

TP 13/6 της 21.3.2018.

Solanum lycopersicum L.

Ντομάτα

TP 44/4 αναθ. 3 της 21.3.2018.

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Μαϊντανός

TP 136/1 της 21.3.2007.

Phaseolus coccineus L.

Φασίολος ο ισπανικός

TP 9/1 της 21.3.2007.

Phaseolus vulgaris L.

Φασίολος ο νάνος και αναρριχώμενος φασίολος

TP 12/4 της 27.2.2013.

Pisum sativum L. (partim)

Μπιζέλι ξηρό, μπιζέλι στρογγυλό και μπιζέλι γλυκό

TP 7/2 αναθ. 2 της 15.3.2017.

Raphanus sativus L.

Ραπάνι, μαυροράπανο

TP 64/2 αναθ. της 11.3.2015.

Rheum rhabarbarum L

Ραβέντι

TP 62/1 της 19.4.2016.

Scorzonera hispanica L.

Σκορτσονέρα η ισπανική

TP 116/1 της 11.3.2015.

Solanum melongena L.

Μελιτζάνα

TP 117/1 της 13.3.2008.

Spinacia oleracea L.

Σπανάκι

TP 55/5 αναθ. 2 της 15.3.2017.

Valerianella locusta (L.) Laterr.

Λυκοτρίβολο

TP 75/2 της 21.3.2007.

Vicia faba L. (partim)

Κουκί

TP Broadbean/1 της 25.3.2004.

Zea mays L. (partim)

Γλυκό καλαμπόκι και ποπ κορν

TP 2/3 της 11.3.2010.

Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner, Solanum lycopersicum L. x Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner, Solanum lycopersicum L. x Solanum peruvianum (L.) Mill., Solanum lycopersicum L. x Solanum cheesmaniae (L. Ridley) Fosberg, Solanum pimpinellifolium L. x Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner

Έρριζα υποκείμενα ντομάτας

TP 294/1 αναθ. 3 της 21.3.2018.

Cucurbita maxima Duchesne x Cucurbita moschata Duchesne

Διαειδικά υβρίδια Cucurbita maxima Duchesne x Cucurbita Moschata Duchesne προς χρήση ως έρριζα υποκείμενα

TP 311/1 της 15.3.2017.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Κατάλογος των ειδών που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β), τα οποία πρέπει να συμμορφώνονται με τις κατευθυντήριες γραμμές δοκιμών της UPOV  (4)

Επιστημονική ονομασία

Κοινή ονομασία

Κατευθυντήρια γραμμή της UPOV

Brassica rapa L.

Γογγύλι (ρέβα)

TG/37/10 της 4.4.2001.

»

(1)  Το κείμενο αυτών των πρωτοκόλλων διατίθεται στον δικτυακό τόπο του ΚΓΦΠ (www.cpvo.europa.eu).

(2)  Το κείμενο αυτών των κατευθυντήριων γραμμών διατίθεται στον δικτυακό τόπο της UPOV (www.upov.int).

(3)  Το κείμενο αυτών των πρωτοκόλλων διατίθεται στον δικτυακό τόπο του ΚΓΦΠ (www.cpvo.europa.eu).

(4)  Το κείμενο αυτών των κατευθυντήριων γραμμών διατίθεται στον δικτυακό τόπο της UPOV (www.upov.int).


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

25.1.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 23/41


ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2019/115 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 10ης Ιουλίου 2018

σχετικά με τα μέτρα SA.37977 (2016/C) (πρώην 2016/NN) τα οποία έθεσε σε εφαρμογή η Ισπανία υπέρ της Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S.A.

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2018) 4233]

(Το κείμενο στην ισπανική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 108 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο,

Έχοντας υπόψη τη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, και ιδίως το άρθρο 62 παράγραφος 1 στοιχείο α),

Αφού κάλεσε τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σύμφωνα με την/τις εν λόγω διάταξη/διατάξεις (1) και έχοντας υπόψη τις παρατηρήσεις αυτές,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

1.   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

(1)

Στις 9 Δεκεμβρίου 2013 και στις 10 Απριλίου 2014, η Επιτροπή έλαβε δύο ανώνυμες καταγγελίες κατά του ισπανικού Δημοσίου όσον αφορά την εικαζόμενη χορήγηση παράνομης και ασυμβίβαστης ενίσχυσης στη Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA (εφεξής «Correos»). Αμφότερες οι καταγγελίες έθεσαν τα ακόλουθα ζητήματα σχετικά με την Correos: i) εικαζόμενη υπεραντιστάθμιση που χορηγήθηκε στην Correos για την εκτέλεση της υποχρέωσης παροχής καθολικής υπηρεσίας (ΥΠΚΥ) από το 1998, ii) εικαζόμενες ασυμβίβαστες φορολογικές απαλλαγές που χορηγήθηκαν στην Correos, και iii) εικαζόμενη μη καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης για τους δημόσιους υπαλλήλους που απασχολούνται από την Correos.

(2)

Στις 14 Φεβρουαρίου 2014, στις 26 Φεβρουαρίου 2014 και στις 15 Ιουλίου 2014, η Επιτροπή διαβίβασε τις μη εμπιστευτικές εκδόσεις των δύο καταγγελιών στις ισπανικές αρχές.

(3)

Οι ισπανικές αρχές απάντησαν σε αυτές τις καταγγελίες στις 11 Απριλίου 2014 και στις 18 Σεπτεμβρίου 2014.

(4)

Στις 10 Ιουλίου 2014, στις 22 Οκτωβρίου 2014 και στις 4 Δεκεμβρίου 2015, η Επιτροπή ζήτησε περαιτέρω πληροφορίες από τις ισπανικές αρχές.

(5)

Οι ισπανικές αρχές απάντησαν στα εν λόγω αιτήματα στις 7 Αυγούστου 2014, στις 19 Δεκεμβρίου 2014, στις 19 Ιανουαρίου 2015 και στις 21 Δεκεμβρίου 2015 αντίστοιχα.

(6)

Με επιστολή της 11ης Φεβρουαρίου 2016, η Επιτροπή ενημέρωσε την Ισπανία για την απόφασή της να κινήσει τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 108 παράγραφος 2 της Συνθήκης σχετικά με διάφορα μέτρα υπέρ της Correos. Η απόφαση της Επιτροπής να κινήσει τη διαδικασία (εφεξής «η απόφαση κίνησης της διαδικασίας του 2016») δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2).

(7)

Η Επιτροπή έλαβε πρώτα παρατηρήσεις από την Ισπανία σχετικά με την απόφαση κίνησης της διαδικασίας, με επιστολή της 21ης Απριλίου 2016.

(8)

Η Επιτροπή έλαβε παρατηρήσεις από την Correos σχετικά με την απόφαση κίνησης της διαδικασίας, με επιστολή της 11ης Μαΐου 2016.

(9)

Η Επιτροπή έλαβε παρατηρήσεις εκ μέρους τρίτου με επιστολή της 12ης Μαΐου 2016.

(10)

Στις 8 Ιουνίου 2016, η Επιτροπή διαβίβασε στην Ισπανία τις παρατηρήσεις που έλαβε.

(11)

Η Ισπανία υπέβαλε τις παρατηρήσεις της επί των παρατηρήσεων τρίτων με επιστολή της 6ης Ιουλίου 2016.

(12)

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η Επιτροπή έλαβε συμπληρωματικές παρατηρήσεις από την Ισπανία στις 24 Οκτωβρίου 2017 και στις 23 Μαΐου 2018.

(13)

Η Επιτροπή έλαβε επιπλέον παρατηρήσεις από τη Unipost, πρώην ανταγωνιστή της Correos, με επιστολή της 20ής Μαρτίου 2018.

2.   ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

2.1.   Η ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

(14)

Πριν από την προσχώρηση της Ισπανίας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ) το 1986, οι ταχυδρομικές υπηρεσίες στην Ισπανία τελούσαν υπό τη διαχείριση της Γενικής Διοίκησης. Το διάταγμα 1113/1960, της 9ης Μαΐου 1960, για τα ταχυδρομεία που τέθηκε σε εφαρμογή με τον κανονισμό για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες, ο οποίος εγκρίθηκε με το διάταγμα 1653/1964 της 14ης Μαΐου 1964, όρισε τις ταχυδρομικές υπηρεσίες και ανέθεσε την παροχή αυτών στη Γενική Διεύθυνση «Correos y Telégrafos». Η έκδοση του διατάγματος για τα ταχυδρομεία και του εκτελεστικού κανονισμού του σηματοδότησε την έναρξη της ελευθέρωσης της ισπανικής αγοράς ταχυδρομικών υπηρεσιών. Το μονοπώλιο της «Correos y Telégrafos» περιορίστηκε σε υπεραστικές και διεθνείς αποστολές ταχυδρομικών επιστολών και δελταρίων, ενώ οι αστικές ταχυδρομικές υπηρεσίες για την αποστολή ταχυδρομικών επιστολών και δεμάτων ελευθερώθηκαν πλήρως. Κατά τη δεκαετία του 1970 έκαναν την είσοδό τους στην ισπανική αγορά ταχυδρομικών υπηρεσιών οι πρώτοι μεγάλοι ιδιωτικοί φορείς εκμετάλλευσης.

(15)

Μετά την προσχώρηση της Ισπανίας στην ΕΟΚ, οι ταχυδρομικές υπηρεσίες ελευθερώθηκαν σταδιακά κατά την περίοδο μεταξύ του 1998 και του 2010 βάσει των ευρωπαϊκών οδηγιών για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες. Ειδικότερα, η οδηγία 97/67/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3) μεταφέρθηκε στην εθνική έννομη τάξη το 1998 με τον νόμο 24/1998, της 13ης Ιουλίου 1998, περί καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας και ελευθέρωσης των ταχυδρομικών υπηρεσιών (εφεξής ο «νόμος για τα ταχυδρομεία του 1998»), βάσει του οποίου ανατέθηκε για πρώτη φορά στην Correos υποχρέωση παροχής καθολικής υπηρεσίας (4) (εφεξής «ΥΠΚΥ»). Ο νόμος προέβλεπε περιορισμένο κατάλογο ΥΠΚΥ (5), οι οποίες θα εκτελούνταν αποκλειστικά από την Correos υπό την ιδιότητά της ως φορέα ΥΠΚΥ (εφεξής ο «αποκλειστικός τομέας»), ενώ όλες οι υπόλοιπες ταχυδρομικές υπηρεσίες ελευθερώθηκαν (εφεξής ο «μη αποκλειστικός τομέας»).

(16)

Η ελευθέρωση των ταχυδρομικών υπηρεσιών στην Ισπανία συνεχίστηκε με τη μεταφορά της οδηγίας 2002/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6) στο ισπανικό εθνικό δίκαιο με τον νόμο 53/2002, της 30ής Δεκεμβρίου 2002, περί φορολογικών, διοικητικών και κοινωνικών μέτρων, με τον οποίο τροποποιήθηκε ο προαναφερόμενος νόμος για τα ταχυδρομεία του 1998 και περιορίστηκε περαιτέρω το πεδίο εφαρμογής του αποκλειστικού τομέα.

(17)

Το 2010 ο κλάδος των ταχυδρομικών υπηρεσιών ελευθερώθηκε πλήρως με τον νόμο 43/2010, της 30ής Δεκεμβρίου 2010, περί καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας, δικαιωμάτων των χρηστών και αγοράς ταχυδρομικών υπηρεσιών (εφεξής ο «νόμος για τα ταχυδρομεία του 2010»), με τον οποίο μεταφέρθηκε στην εθνική έννομη τάξη η οδηγία 2008/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (7). Με τον νόμο για τα ταχυδρομεία του 2010 επαναπροσδιορίστηκε το πεδίο εφαρμογής της ΥΠΚΥ (π.χ. οι υπηρεσίες ταχυδρομικής εντολής εξαιρέθηκαν από την ΥΠΚΥ) και καταργήθηκε ο αποκλειστικός τομέας.

2.2.   Ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

2.2.1.   CORREOS

(18)

Η Correos ανήκει εξολοκλήρου στο κράτος και αποτελεί τη μητρική εταιρεία του ομίλου Grupo Correos, με μοναδικό μέτοχο τη Sociedad Estatal (εφεξής «SEPI»). Η SEPI είναι η εταιρεία χαρτοφυλακίου για τις συμμετοχές του Δημοσίου σε επιχειρήσεις.

(19)

Η Correos παρέχει ταχυδρομικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της παροχής καθολικών υπηρεσιών, υπηρεσιών ταχυμεταφοράς και άλλων υπηρεσιών (π.χ. υπηρεσίες σχετικές με ταχυδρομικές υπηρεσίες και συναφείς δραστηριότητες, μεταξύ των οποίων πράξεις χρηματικών εμβασμάτων, φιλοτελισμός κ.λπ.). Το 2016 ο κύκλος εργασιών της Correos ανήλθε σε περίπου 1 761 εκατ. EUR, με αποστολές 2 774 εκατομμυρίων ταχυδρομικών αντικειμένων (συμπεριλαμβανομένων δεμάτων), και απασχολούσε 49 785 εργαζόμενους.

(20)

Η Correos αποτελεί τον μεγαλύτερο φορέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών στην Ισπανία και το 2016 αριθμούσε 8 787 ταχυδρομικά σημεία επαφής. Κατέχει την κορυφαία θέση στον ισπανικό ταχυδρομικό τομέα και το μεγαλύτερο μερίδιο στην ισπανική αγορά ταχυδρομικών υπηρεσιών, εξαιρουμένων των υπηρεσιών δεμάτων. Έως το 2017, ο κύριος ανταγωνιστής της Correos στην ισπανική αγορά ταχυδρομικών υπηρεσιών ήταν η Unipost SA, αλλά η εταιρεία αντιμετώπισε οικονομικές δυσχέρειες και υπάχθηκε σε καθεστώς εκκαθάρισης στις 19 Φεβρουαρίου 2018. Σημαντικά μερίδια αγοράς στις υπηρεσίες δεμάτων κατέχουν άλλοι ευρωπαϊκοί φορείς εκμετάλλευσης ταχυδρομικών υπηρεσιών (δηλαδή οι Deutsche Post, TNT, La Poste, UPS, CTT Correios Portugal και Royal Mail).

2.2.2.   ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ CORREOS

(21)

Στην Ισπανία, οι ταχυδρομικές υπηρεσίες τελούν υπό την άμεση διαχείριση του Δημοσίου από το 1716. Η Correos υπήρξε τμήμα της δημόσιας διοίκησης, υπαγόμενη σε διάφορα υπουργεία, όπως το υπουργείο Εσωτερικών και, εν συνεχεία, το υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών.

(22)

Ο αυτοτελής φορέας «Correos y Telégrafos» ιδρύθηκε με τον νόμο 31/1990, της 27ης Δεκεμβρίου 1990, περί γενικού κρατικού προϋπολογισμού. Ο αυτοτελής φορέας «Correos y Telégrafos» συστάθηκε το 1992 και υπάχθηκε στο υπουργείο Μεταφορών, Τουρισμού και Επικοινωνιών.

(23)

Η «Correos y Telégrafos» έγινε δημόσια επιχείρηση υπαγόμενη στο υπουργείο Ανάπτυξης βάσει του νόμου 6/1997, της 14ης Απριλίου 1997, περί οργάνωσης και λειτουργίας της Γενικής Δημόσιας Διοίκησης.

(24)

Με τον νόμο 14/2000, της 29ης Δεκεμβρίου 2000, περί φορολογικών, διοικητικών και κοινωνικών μέτρων θεσπίστηκε το νομικό πλαίσιο για τη «Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA», με τη σύσταση της εταιρείας τον Ιούνιο του 2001. Στις 5 Ιουνίου 2012, όλες οι εταιρείες του Ομίλου Correos (ήτοι η Correos και οι θυγατρικές της Correos Express, Nexea και Correos Telecom) ενσωματώθηκαν στη εταιρεία χαρτοφυλακίου SEPI, η οποία ήταν πλέον και ο μοναδικός τους μέτοχος.

2.3.   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΥΠΕΡ ΤΗΣ CORREOS

2.3.1.   ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΚΥ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ CORREOS

(25)

Το 1998 ανατέθηκε στην Correos η εκτέλεση της ΥΠΚΥ βάσει του νόμου για τα ταχυδρομεία του 1998. Ως αντιστάθμιση για την εκτέλεση της ΥΠΚΥ, η Correos λάμβανε δημόσια χρηματοδότηση από το 1998 έως το 2010. Στη συνέχεια, ο νόμος για τα ταχυδρομεία του 2010 ανέθεσε στην Correos την ΥΠΚΥ για περίοδο 15 ετών, με έναρξη από την 1η Ιανουαρίου 2011.

2.3.1.1.    Οι αντισταθμίσεις ΥΠΚΥ που χορηγήθηκαν βάσει του νόμου για τα ταχυδρομεία του 1998

(26)

Από τις 11 Μαρτίου 2000, ο νόμος για τα ταχυδρομεία του 1998 συμπληρώθηκε με το «Plan de Prestación» (εφεξής «Plan de Prestación του 2000»), στο οποίο καθορίζονται ο μηχανισμός αντιστάθμισης για την εκτίμηση του καθαρού κόστους, με το οποίο επιβαρύνεται η Correos σε σχέση με την εκτέλεση της υποχρέωσής της ως φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας (εφεξής «ΦΠΚΥ»), καθώς και ποιοτικά κριτήρια για την εκτέλεση της ΥΠΚΥ.

(27)

Από το 2000 έως το 2010, η αντιστάθμιση ΥΠΚΥ χορηγήθηκε στην Correos βάσει μεθοδολογίας που ανέπτυξαν οι ισπανικές αρχές (εφεξής η «ισπανική μεθοδολογία»), η οποία περιγράφεται λεπτομερώς στο Plan de Prestación του 2000. Επιπλέον, το Plan de Prestación του 2000 προβλέπει ότι η Correos οφείλει να εφαρμόζει αναλυτική λογιστική με λογιστικό διαχωρισμό, όπως προβλέπεται στο άρθρο 29 του νόμου για τα ταχυδρομεία του 1998.

(28)

Η ισπανική μεθοδολογία για την εκτίμηση του καθαρού κόστους της αθέμιτης επιβάρυνσης της ΥΠΚΥ περιλάμβανε τα ακόλουθα στάδια:

α)

ΣΤΑΔΙΟ 1: Καθορισμός των μοναδιαίων εσόδων και του μοναδιαίου κόστους κάθε προϊόντος/υπηρεσίας και κάθε κέντρου κόστους, σύμφωνα με τις πληροφορίες λογιστικού καταλογισμού των στοιχειών κόστους της Correos. Για κάθε προϊόν/υπηρεσία, τα κέντρα κόστους στα οποία το μοναδιαίο κόστος υπερβαίνει τα μοναδιαία έσοδα είναι ζημιογόνα. Τα υπόλοιπα κέντρα κόστους, στα οποία τα μοναδιαία έσοδα υπερβαίνουν το μοναδιαίο κόστος, είναι κερδοφόρα.

β)

ΣΤΑΔΙΟ 2: Για κάθε αποκλειστική υπηρεσία (RSi), εκτίμηση των κέντρων κόστους που είναι ζημιογόνα/κερδοφόρα για την εκτέλεση της συγκεκριμένης υπηρεσίας και υπολογισμός της συνολικής ζημίας/του συνολικού κέρδους από την εκτέλεση της συγκεκριμένης υπηρεσίας (ζημίες/κέρδη RSi). Το καθαρό κόστος για τις αποκλειστικές υπηρεσίες υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ του αθροίσματος των ζημιών RSi και του αθροίσματος των κερδών RSi.

γ)

ΣΤΑΔΙΟ 3: Για κάθε μη αποκλειστική υπηρεσία (NRSi), εκτίμηση των κέντρων κόστους που είναι ζημιογόνα για την εκτέλεση της συγκεκριμένης υπηρεσίας και υπολογισμός της συνολικής ζημίας των εν λόγω κέντρων από την εκτέλεση της συγκεκριμένης υπηρεσίας (ζημίες NRSi). Το καθαρό κόστος για τις μη αποκλειστικές υπηρεσίες υπολογίζεται ως το άθροισμα των ζημιών NRSi.

δ)

ΣΤΑΔΙΟ 4: Η αντιστάθμιση ΥΠΚΥ καλύπτει το καθαρό κόστος των αποκλειστικών και μη αποκλειστικών υπηρεσιών το οποίο υπολογίζεται κατά τα οριζόμενα στα στάδια 2 και 3.

(29)

Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται οι αντισταθμίσεις που χορηγήθηκαν στην Correos για την εκτέλεση της ΥΠΚΥ κατά την περίοδο 2004-2010, οι οποίες υπολογίστηκαν με την εφαρμογή της ισπανικής μεθοδολογίας:

Πίνακας 1

Αντισταθμίσεις που χορηγήθηκαν στην Correos για την ΥΠΚΥ

(σε εκατ. EUR)

 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Καθαρό κόστος RSi

46,171

40,435

39,558

80,823

101,783

176,559

152,521

Καθαρό κόστος NRSi

44,859

47,294

55,199

39,441

40,863

45,919

43,812

Αντιστάθμιση ΥΠΚΥ

91,030

87,729

94,757

120,264

142,646

222,478

196,333

2.3.1.2.    Οι αντισταθμίσεις ΥΠΚΥ βάσει του νόμου για τα ταχυδρομεία του 2010

(30)

Ο νόμος για τα ταχυδρομεία του 1998 αντικαταστάθηκε με τον νόμο για τα ταχυδρομεία του 2010, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2011. Με τον νόμο για τα ταχυδρομεία του 2010, η Correos ανέλαβε την εκτέλεση της ΥΠΚΥ για περίοδο 15 ετών (δηλαδή έως την 1η Ιανουαρίου 2026), αρχής γενομένης από την έναρξη ισχύος του νόμου.

(31)

Τα άρθρα 27 και 28 του νόμου για τα ταχυδρομεία του 2010 προβλέπουν ότι ο φορέας ΥΠΚΥ δικαιούται να λάβει αντιστάθμιση έως το ύψος του καθαρού κόστους με το οποίο επιβαρύνεται κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεών του. Το καθαρό κόστος θα πρέπει να υπολογίζεται σύμφωνα με τη μέθοδο του καθαρού αποφευχθέντος κόστους (εφεξής «μεθοδολογία ΚΑΚ») ως διαφορά μεταξύ του καθαρού κόστους λειτουργίας με την ΥΠΚΥ για τον ΦΠΚΥ και του καθαρού κόστους λειτουργίας χωρίς την ΥΠΚΥ για τον ΦΠΚΥ. Κατά τον υπολογισμό συνεκτιμώνται όλα τα άλλα σχετικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων ενδεχόμενων άυλων οφελών και οφελών της αγοράς που αποκομίζει φορέας παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών στον οποίο έχει ανατεθεί η παροχή καθολικής υπηρεσίας, του δικαιώματος για εύλογα κέρδη και των κινήτρων της αποτελεσματικότητας σε σχέση με το κόστος βάσει του παραρτήματος 1 της οδηγίας 2008/6/ΕΚ.

(32)

Όπως προβλέπεται στο άρθρο 22 παράγραφος 3 και στο άρθρο 27 παράγραφος 2 στοιχείο β) του νόμου για τα ταχυδρομεία του 2010, η μεθοδολογία ΚΑΚ που περιγράφεται στην αιτιολογική σκέψη 31 θα πρέπει να αναπτυχθεί σε νέο «Plan de Prestación». Ωστόσο, δεν έχει εκδοθεί ακόμη μέχρι στιγμής σχετικό νέο Plan de Prestación. Επομένως, από το 2011 και μετά δεν υπάρχει μεθοδολογία για την εκτίμηση του καθαρού κόστους της ΥΠΚΥ.

(33)

Στο παρόν στάδιο, κατά την άποψη των ισπανικών αρχών, η Correos δεν έχει λάβει επισήμως καμία αντιστάθμιση ΥΠΚΥ από το 2011, παρότι έχει επωφεληθεί από προκαταβολές σε προσωρινή βάση για τα έτη 2011-2017. Το πραγματικό καθαρό κόστος που αντιστοιχεί στα έτη αυτά θα πρέπει να υπολογιστεί όταν θα εκδοθεί το νέο Plan de Prestación και θα καθοριστεί η μεθοδολογία ΚΑΚ. Η Επιτροπή θα εκτιμήσει τις αντισταθμίσεις ΥΠΚΥ βάσει του νόμου για τα ταχυδρομεία του 2010 σε άλλη απόφαση.

2.3.2.   ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ CORREOS

(34)

Σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο β) του νόμου για τα ταχυδρομεία του 1998, ο ΦΠΚΥ θα απολαύει «απαλλαγής από κάθε φόρο που επιβάλλεται στις παρεχόμενες υπηρεσίες στον αποκλειστικό τομέα, πλην του φόρου εταιρειών». Το άρθρο 22 παράγραφος 2 του νόμου για τα ταχυδρομεία του 2010 διατήρησε αυτή τη φορολογική απαλλαγή και την επέκτεινε σε ολόκληρη την ΥΠΚΥ.

(35)

Κατά τις ισπανικές αρχές, ο μοναδικός φόρος που μπορεί να εμπίπτει ενδεχομένως στο πεδίο εφαρμογής της εν λόγω απαλλαγής, επιπλέον του ΦΠΑ, είναι ο φόρος οικονομικών δραστηριοτήτων (Impuesto de Actividades Económicas, εφεξής «IAE»), δεδομένου ότι πρόκειται για φόρο ο οποίος επιβάλλεται στην άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και συνδέεται με την εκτέλεση της ΥΠΚΥ. Άλλοι φόροι, όπως ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων, ο φόρος κατασκευών, ο φόρος υπεραξίας αστικών γαιών και ο φόρος μηχανοκίνητων οχημάτων, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της απαλλαγής διότι δεν συνδέονται με την εκτέλεση της ΥΠΚΥ.

(36)

Οι ισπανικές αρχές διευκρίνισαν ότι η Correos απαλλάσσεται εν μέρει από τον IAE, καθόσον καταβάλλει μόνο 50 % του κανονικού ποσού του φόρου.

(37)

Όσον αφορά τον φόρο ακίνητης περιουσίας (Impuesto sobre Bienes Inmuebles, εφεξής «IBI»), οι ισπανικές αρχές αποσαφήνισαν ότι πρόκειται για φόρο ο οποίος δεν επιβάλλεται επί της εκτέλεσης της ΥΠΚΥ ή της παροχής άλλων ταχυδρομικών υπηρεσιών, αλλά επί της αξίας της ακίνητης περιουσίας. Επομένως, δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των δύο νόμων για τα ταχυδρομεία. Ωστόσο, κατά το διάστημα από το 2008 έως το 2013, βάσει της ερμηνείας της όσον αφορά το άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο β) του νόμου για τα ταχυδρομεία του 1998 και του άρθρου 22 παράγραφος 2 του νόμου για τα ταχυδρομεία του 2010, η Correos άσκησε αρκετές αγωγές, στις οποίες ισχυριζόταν ότι θα πρέπει να απαλλάσσεται από τον επιβαλλόμενο IBI σε γραφεία που διαθέτει σε διάφορους δήμους. Μετά το αίτημα της Correos για απαλλαγή από τον IBI, διάφορες αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης και διάφορα δικαστήρια αποφάνθηκαν υπέρ της Correos, αναγνωρίζοντας το δικαίωμά της σε επιστροφή φόρων που είχε καταβάλει σε προγενέστερο χρόνο.

2.3.2.1.    Η φορολογική απαλλαγή από τον φόρο ακίνητης περιουσίας (IBI)

(38)

Ο IBI είναι τοπικός φόρος του ισπανικού φορολογικού συστήματος, ο οποίος ρυθμίζεται από το βασιλικό νομοθετικό διάταγμα 2/2004 της 5ης Μαρτίου 2004. Σύμφωνα με το άρθρο 60 του εν λόγω βασιλικού νομοθετικού διατάγματος, ο φόρος αυτός «είναι αντικειμενικός άμεσος φόρος ο οποίος επιβάλλεται στην αξία του ακινήτου υπό τους όρους που καθορίζονται στο παρόν βασιλικό νομοθετικό διάταγμα». Γενεσιουργός αιτία του IBI είναι οποιοδήποτε από τα δικαιώματα που προβλέπονται στο άρθρο 61 του βασιλικού νομοθετικού διατάγματος 2/2004 σε αγροτικά και αστικά ακίνητα και σε ακίνητα με ειδικά χαρακτηριστικά. Ο IBI δεν επιβάλλεται σε οποιαδήποτε δραστηριότητα, αλλά στην αξία της ακίνητης περιουσίας.

(39)

Κατά το διάστημα από το 2008 έως το 2013, βάσει της ερμηνείας της όσον αφορά το άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο β) του νόμου για τα ταχυδρομεία του 1998 και του άρθρου 22 παράγραφος 2 του νόμου για τα ταχυδρομεία του 2010, η Correos άσκησε αρκετές αγωγές, στις οποίες ισχυριζόταν ότι, σύμφωνα με τους νόμους για τα ταχυδρομεία, θα πρέπει να απαλλάσσεται από τον επιβαλλόμενο IBI σε γραφεία που διαθέτει σε διάφορους δήμους. Μετά το αίτημα της Correos για απαλλαγή από τον IBI, διάφορες διοικήσεις και διάφορα τοπικά δικαστήρια αποφάνθηκαν υπέρ της Correos. Κατά την άποψη των ισπανικών αρχών, οι επιστροφές φόρου που χορηγήθηκαν πράγματι στην Correos ανέρχονται σε 752 840,50 EUR.

(40)

Το 2013, μετά την κατάθεση αίτησης αναίρεσης από τις τοπικές αρχές της επαρχίας Huesca, το ισπανικό Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε την ερμηνεία από τα ως άνω δικαστήρια των νόμων για τα ταχυδρομεία του 1998 και του 2010, βάσει της οποίας επιτράπηκε η απαλλαγή του ΦΠΚΥ από τον IBI. Στην απόφασή του, το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι το άρθρο 22 παράγραφος 2 του νόμου για τα ταχυδρομεία του 2010 θα πρέπει να ερμηνεύεται συσταλτικά. Σύμφωνα με το Ανώτατο Δικαστήριο, οι φορολογικές απαλλαγές που προβλέπονται στο άρθρο αυτό μπορούν να εφαρμόζονται μόνο σε φόρους οι οποίοι επιβάλλονται σε δραστηριότητες που συνδέονται άμεσα με την εκτέλεση της ΥΠΚΥ και, ως εκ τούτου, δεν μπορούν να έχουν εφαρμογή στον IBI, ο οποίος είναι άμεσος φόρος που επιβάλλεται στην αξία της ακίνητης περιουσίας.

(41)

Τα ποσά των απαλλαγών από τον IBI που χορηγήθηκαν στην Correos κατά το διάστημα από το 2008 έως το 2013 δεν ανακτήθηκαν ποτέ. Πράγματι, βάσει του ισπανικού εθνικού νομικού συστήματος, η αίτηση αναίρεσης υπέρ του νόμου («recurso de casación en interés de ley») έχει έκτακτο και επικουρικό χαρακτήρα, με αποκλειστικό σκοπό την ενοποίηση της νομικής θεωρίας και, επομένως, δεν μπορεί να έχει συνέπειες επί της υπόθεσης την οποία αφορά η αίτηση αναίρεσης (στη συγκεκριμένη περίπτωση, δηλαδή, δεν μπορεί να ακυρώσει τις δικαστικές και άλλες αποφάσεις σχετικά με τις φορολογικές απαλλαγές).

2.3.2.2.    Η απαλλαγή από τον φόρο οικονομικών δραστηριοτήτων (IAE)

(42)

Ο IAE θεσπίστηκε με τον νόμο 39/1988 της 28ης Δεκεμβρίου 1988, ο οποίος αντικαταστάθηκε με το βασιλικό νομοθετικό διάταγμα 2/2004 της 5ης Μαρτίου 2004. Από το άρθρο 78 του εν λόγω βασιλικού νομοθετικού διατάγματος προκύπτει ότι οι επιχειρήσεις που ασκούν οικονομικές, εμπορικές, επαγγελματικές ή καλλιτεχνικές δραστηριότητες θα πρέπει να υπόκεινται στον φόρο.

(43)

Κατά το άρθρο 78 του βασιλικού νομοθετικού διατάγματος 2/2004, ο IAE «είναι αντικειμενικός άμεσος φόρος του οποίου γενεσιουργός αιτία είναι η άσκηση, στην εθνική επικράτεια, οικονομικών, εμπορικών, επαγγελματικών ή καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων, ανεξάρτητα από το αν αυτές ασκούνται σε συγκεκριμένο τόπο και αν προσδιορίζονται στους φορολογικούς συντελεστές».

(44)

Οι συντελεστές του IAE καθορίζονται στο βασιλικό νομοθετικό διάταγμα 1175/1990 της 28ης Σεπτεμβρίου. Από το 1999 και μετά, η δραστηριότητα των ταχυδρομείων ταξινομείται στην κατηγορία 847 «Ταχυδρομικές υπηρεσίες και τηλεπικοινωνίες». Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται η παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών που συνίστανται στη συλλογή, αποδοχή, ταξινόμηση, επεξεργασία, μεταφορά, διανομή και παράδοση ταχυδρομικών αντικειμένων σε όλες τις μορφές της. Ωστόσο, στη σημείωση 3 της κατηγορίας συντελεστών 847 αναφέρεται ότι η δημόσια επιχείρηση Correos δικαιούται να πληρώνει μόνο το 50 % του προβλεπόμενου για την κατηγορία αυτή φόρου. Κατά τις ισπανικές αρχές, αυτό σημαίνει ότι από το 2004 η Correos έχει επωφεληθεί από απαλλαγή ύψους 8 113,66 EUR ετησίως. Οι ισπανικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι η Correos εξακολουθεί να επωφελείται από τη μερική φορολογική απαλλαγή που προβλέπεται στη σημείωση 3 της κατηγορίας συντελεστών 847.

2.3.3.   ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ ΤΟ 2004, ΤΟ 2005 ΚΑΙ ΤΟ 2006

(45)

Κατά την υπό εξέταση περίοδο, η Correos επωφελήθηκε από τρεις αυξήσεις κεφαλαίου συνολικού ποσού 48 081 000 EUR:

α)

αύξηση κεφαλαίου ύψους 16 027 000 EUR, η οποία χορηγήθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2004·

β)

αύξηση κεφαλαίου ύψους 16 027 000 EUR, η οποία χορηγήθηκε στις 25 Νοεμβρίου 2005·

γ)

αύξηση κεφαλαίου ύψους 16 027 000 EUR, η οποία χορηγήθηκε στις 24 Νοεμβρίου 2006.

(46)

Κατά την άποψη των ισπανικών αρχών, οι εν λόγω αυξήσεις κεφαλαίου εντάσσονταν στο στρατηγικό επιχειρηματικό σχέδιο της Correos για την περίοδο 2004-2006 και αποσκοπούσαν στην αντιστάθμιση της επιβράδυνσης της αγοράς ταχυδρομικών υπηρεσιών. Οι βασικές στρατηγικές γραμμές του εν λόγω επιχειρηματικού σχεδίου ήταν οι εξής:

α)

διασφάλιση της μελλοντικής βιωσιμότητας της ταχυδρομικής δραστηριότητας βάσει της αποδοτικότητας·

β)

ενίσχυση της ανάπτυξης των εργασιών σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, με την προώθηση των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών δεμάτων ως κύριων στόχων ανάπτυξης της Correos·

γ)

διεύρυνση του χαρτοφυλακίου επιλογών μελλοντικής ανάπτυξης, με την ανάπτυξη της διαχείρισης βάσεων δεδομένων, της πλήρους διαχείρισης αλληλογραφίας («mailroom») και της ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας·

δ)

εκσυγχρονισμός των ικανοτήτων της Correos και προσαρμογή του μοντέλου διαχείρισης στην τρέχουσα κατάσταση της αγοράς, με την προώθηση της διαφοροποίησης.

2.3.4.   Η ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ CORREOS ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

(47)

Ο οργανικός νόμος 5/1985, της 19ης Ιουνίου 1985, περί του γενικού εκλογικού συστήματος (εφεξής «LOREG») και η εκτελεστική νομοθεσία του ρυθμίζουν την εκλογική διαδικασία στην Ισπανία, η οποία αναγνωρίζει το δικαίωμα ψήφου είτε αυτοπροσώπως είτε δι' επιστολής.

(48)

Το άρθρο 22 του νόμου για τα ταχυδρομεία του 1998 και το άρθρο 22 παράγραφος 5 του νόμου για τα ταχυδρομεία του 2010 προβλέπουν ότι το κράτος δύναται να επιβάλλει ορισμένες υποχρεώσεις στον ορισθέντα ΦΠΚΥ στο πλαίσιο εκλογικών διαδικασιών. Το ίδιο άρθρο 22 παράγραφος 5 του νόμου για τα ταχυδρομεία του 2010 προβλέπει ότι «η επιβολή πρόσθετων υποχρεώσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας αντισταθμίζεται».

(49)

Δυνάμει της πρώτης πρόσθετης διάταξης του νόμου για τα ταχυδρομεία του 2010, η Correos είναι ο ορισθείς ΦΠΚΥ στον οποίο έχει ανατεθεί η υποχρέωση παροχής αρκετών υπηρεσιών στο πλαίσιο των διαφόρων ισπανικών εκλογών (δηλαδή στο πλαίσιο των εθνικών, των περιφερειακών, των ευρωπαϊκών και των δημοτικών εκλογών).

(50)

Οι υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας της Correos σε σχέση με την οργάνωση των εκλογικών διαδικασιών στην Ισπανία αφορούν τα εξής:

α)

τη διακίνηση ταχυδρομικών ψηφοδελτίων (συμπεριλαμβανομένης της παροχής, αποδοχής, αποστολής και παράδοσης με συστημένη και επείγουσα επιστολή) στο πλαίσιο:

(1)

επιστολικής ψήφου εκλογέων μόνιμων κατοίκων Ισπανίας,

(2)

επιστολικής ψήφου εκλογέων μη μόνιμων κατοίκων Ισπανίας,

(3)

επιστολικής ψήφου εκλογέων που απουσιάζουν προσωρινά στο εξωτερικό,

(4)

επιστολικής ψήφου μελών πληρωμάτων πλοίων ή αεροσκαφών,

(5)

ψήφου των μελών πληρωμάτων πλοίων ή αεροσκαφών των ενόπλων δυνάμεων ή σε εξαιρετικές καταστάσεις σχετικές με την εθνική άμυνα και

(6)

επιστολικής ψήφου κρατουμένων·

β)

τη διακίνηση ταχυδρομικού εκλογικού υλικού που αποστέλλεται από πολιτικούς υποψηφίους: αποδοχή και επακόλουθη διανομή ειδών προεκλογικής προπαγάνδας που εκδίδονται από πολιτικούς υποψηφίους έναντι συμβολικού τιμήματος ανά αποστελλόμενο αντικείμενο (0,006 EUR)·

γ)

τη διακίνηση άλλων ταχυδρομικών αντικειμένων που αποστέλλει το Γραφείο Εκλογικών Καταλόγων (όπως εκλογικές κάρτες, εκλογικοί κατάλογοι αναφοράς για τοπικά συμβούλια κ.λπ.)·

δ)

τη συλλογή εκλογικών εγγράφων στην εκλογική επιτροπή αμέσως μετά την ολοκλήρωση της καταμέτρησης. Η υποχρέωση αυτή περιλαμβάνει τη συλλογή, φύλαξη και επακόλουθη παράδοση του φακέλου που περιέχει την έκθεση και τα σχετικά έγγραφα κάθε επιτροπής στο αρμόδιο εκλογικό συμβούλιο.

(51)

Οι ισπανικές αρχές διευκρίνισαν ότι, λόγω των χρονικών περιορισμών που συνδέονται με την εκλογική διαδικασία, η Correos είναι υποχρεωμένη να δίνει προτεραιότητα στις δραστηριότητες που αναφέρονται στην αιτιολογική σκέψη 50 έναντι των άλλων ταχυδρομικών δραστηριοτήτων. Ο μεγάλος αριθμός αντικειμένων που πρέπει να διανεμηθούν, η υψηλή τους συγκέντρωση σε λίγες μόνο ημέρες και η απαίτηση παράδοσης των περισσότερων εγγράφων αυτοπροσώπως (στην περίπτωση των συστημένων επιστολών, όπως τα ταχυδρομικά ψηφοδέλτια) απαιτούν σημαντικές πρόσθετες προσπάθειες. Ως εκ τούτου, η Correos υποχρεούται να αυξάνει προσωρινά τόσο το προσωπικό της όσο και άλλους πόρους (π.χ. μεταφορά, ασφάλεια κ.λπ.).

(52)

Από το 2004 και μετά, η Correos έχει λάβει αντισταθμίσεις (βλέπε πίνακα 2) για τις διάφορες υποχρεώσεις της σε σχέση με την οργάνωση των εκλογών.

Πίνακας 2

Ποσά αντιστάθμισης που χορηγήθηκαν στη Correos για την οργάνωση των εκλογών

(σε ευρώ)

Έτος

Εκλογική εμβέλεια

Αντιστάθμιση για τη διανομή εκλογικού υλικού

2004

Εθνική

27 182 926

2005

Περιφερειακή

3 670 281

2006

Περιφερειακή

4 528 376

2007

Εθνική/περιφερειακή

19 536 604

2008

Εθνική/περιφερειακή

19 609 632

2009

Εθνική/περιφερειακή

14 603 021

2010

Περιφερειακή

4 620 588

2011

Εθνική/περιφερειακή

40 092 858

2012

Περιφερειακή

14 268 978

ΣΥΝΟΛΟ

148 113 264

3.   ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

(53)

Η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει την επίσημη διαδικασία έρευνας λόγω των σοβαρών αμφιβολιών της ως προς τη συμβατότητα διαφόρων μέτρων που χορηγήθηκαν υπέρ της Correos από το 2004 και μετά με την εσωτερική αγορά:

α)

αντισταθμίσεις ΥΠΚΥ που χορηγήθηκαν στην Correos βάσει του νόμου για τα ταχυδρομεία του 1998,

β)

απαλλαγή από τον IBI και μερική απαλλαγή από τον IAE,

γ)

τρεις αυξήσεις κεφαλαίου που χορηγήθηκαν το 2004, το 2005 και το 2006 και

δ)

αντιστάθμιση που χορηγήθηκε στην Correos για τη διανομή εκλογικού υλικού.

(54)

Η Επιτροπή διατύπωσε ειδικότερα αμφιβολίες ως προς τα εξής:

α)

το ύψος της αντιστάθμισης που έλαβε η Correos για την εκτέλεση της ΥΠΚΥ κατά το διάστημα από το 2004 έως το 2010, το οποίο θεώρησε εκ πρώτης όψεως κρατική ενίσχυση, και το ενδεχόμενο υπεραντιστάθμισης της Correos,

β)

τη συμβατότητα ή τον χαρακτήρα υφιστάμενης ενίσχυσης της απαλλαγής από τον IBI και της μερικής απαλλαγής από τον IAE, τις οποίες θεώρησε αμφότερες εκ πρώτης όψεως κρατικές ενισχύσεις,

γ)

τη συμμόρφωση της εισφορών κεφαλαίου που χορηγήθηκαν το 2004, το 2005 και το 2006 προς την αρχή του ιδιώτη επενδυτή στην οικονομία της αγοράς (εφεξής «αρχή του ΙΕΟΑ»),

δ)

τη συμβατότητα ή τον χαρακτήρα υφιστάμενης ενίσχυσης της αντιστάθμισης που χορηγήθηκε στην Correos για τη διανομή εκλογικού υλικού, την οποία θεώρησε εκ πρώτης όψεως κρατική ενίσχυση.

4.   ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ

(55)

Η Επιτροπή έλαβε παρατηρήσεις από δύο ενδιαφερόμενους, και συγκεκριμένα από τη φερόμενη ως δικαιούχο των μέτρων ενίσχυσης Correos και από έναν τρίτο (εφεξής ο «ανώνυμος τρίτος»), ο οποίος ζήτησε να τηρηθεί το απόρρητο της ταυτότητάς του.

4.1.   ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ CORREOS

4.1.1.   Η ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΚΥ ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΗ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

(56)

Κατά την άποψη της Correos, η αντιστάθμιση ΥΠΚΥ που χορηγήθηκε στην εταιρεία για την περίοδο 2004-2010 δεν συνιστά κρατική ενίσχυση. Ειδικότερα, η Correos εκτιμά ότι η αντιστάθμιση δεν συνιστά πλεονέκτημα διότι πληροί τα τέσσερα κριτήρια που καθορίζονται στην υπόθεση C-280/00 (εφεξής τα «κριτήρια Altmark») (8). Η Correos αμφισβητεί το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει η Επιτροπή στην απόφαση κίνησης της διαδικασίας ότι η αντιστάθμιση ΥΠΚΥ δεν πληροί το τρίτο και το τέταρτο από τα κριτήρια Altmark.

(57)

Όσον αφορά το τρίτο κριτήριο Altmark, η Correos υποστηρίζει ότι αυτό απαιτεί η αντιστάθμιση που λαμβάνεται για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας να μην υπερβαίνει το καθαρό κόστος, το οποίο ισούται με τη διαφορά μεταξύ εξόδων και εσόδων, συν ένα εύλογο κέρδος. Η Correos εκτιμά ότι το τρίτο κριτήριο Altmark είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την ανάλυση της συμβατότητας των υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής (εφεξής «πλαίσιο του 2012 για τις ΥΓΟΣ») (9). Ειδικότερα, η Correos υποστηρίζει ότι η αντιστάθμιση που έλαβε για την εκτέλεση της ΥΠΚΥ συνάδει προς τη μεθοδολογία καθαρού αποφευχθέντος κόστους (εφεξής «ΚΑΚ»), η οποία προβλέπεται στο σημείο 27 του πλαισίου του 2012 για τις ΥΓΟΣ, και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να θεωρηθεί σύμφωνη προς το τρίτο κριτήριο Altmark.

(58)

Η Correos επεξηγεί ότι η ισπανική μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για τον καθορισμό της αντιστάθμισης της Correos βασίζεται στην έκθεση που ανέθεσε η Επιτροπή στην εταιρεία συμβούλων National Economic Research Associates (εφεξής «έκθεση NERA») (10). Κατά την Correos, η μεθοδολογία για τον υπολογισμό της αντιστάθμισης που περιέχεται στην έκθεση NERA αποτελεί έγκυρη εφαρμογή της μεθοδολογίας ΚΑΚ.

(59)

Επιπλέον, η Correos εκτιμά ότι η εκπλήρωση του τρίτου κριτηρίου Altmark καλύπτεται από την αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης. Κατά την άποψη της Correos, η Επιτροπή δημιούργησε δικαιολογημένη εμπιστοσύνη με τη δημοσίευση της έκθεσης NERA, στην οποία η μεθοδολογία ΚΑΚ αναγνωρίζεται ως έγκυρη μέθοδος υπολογισμού της αντιστάθμισης για την εκτέλεση της ΥΠΚΥ.

(60)

Σύμφωνα με την Correos, για την εκπλήρωση του τρίτου κριτηρίου Altmark, δεν ασκεί επιρροή το γεγονός ότι η μεθοδολογία ΚΑΚ δεν εφαρμοζόταν πριν από την έναρξη ισχύος του πλαισίου του 2012 για τις ΥΓΟΣ.

(61)

Η Correos εκτιμά επίσης ότι οι αντισταθμίσεις ΥΠΚΥ που της χορηγήθηκαν πληρούν το τέταρτο κριτήριο Altmark. Απουσία διαδικασίας σύναψης δημόσιων συμβάσεων, το ύψος της ληφθείσας αντιστάθμισης θα ήταν κατάλληλο βάσει ανάλυσης του κόστους με το οποίο επιβαρύνεται μέση επιχείρηση με χρηστή διαχείριση δραστηριοποιούμενη στον ίδιο τομέα, λαμβανομένων υπόψη των εσόδων και ενός εύλογου κέρδους από την εκτέλεση της υποχρέωσης παροχής δημόσιας υπηρεσίας.

(62)

Κατά την Correos, η μελέτη της Frontier Economics που προσκόμισε η Ισπανία καταδεικνύει ότι το κόστος με το οποίο επιβαρύνθηκε η Correos είναι κατώτερο του κόστους με το οποίο επιβαρύνεται μέση επιχείρηση στον τομέα των ταχυδρομείων. Η Correos αμφισβητεί τις αμφιβολίες που διατύπωσε η Επιτροπή όσον αφορά τα συμπεράσματα που συνάγονται στην έκθεση της Frontier Economics:

α)

Πρώτον, στις αποφάσεις της περί κρατικών ενισχύσεων, η Επιτροπή δεν κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι φορείς ΥΠΚΥ στην Ελλάδα και στην Ιταλία δεν ήταν οικονομικά αποδοτικοί και, ως εκ τούτου, η συμπερίληψη των εν λόγω φορέων εκμετάλλευσης ταχυδρομικών υπηρεσιών στο δείγμα εταιρειών που εξέτασε η Frontier Economics για να καταδείξει την αποτελεσματικότητα σε σχέση με το κόστος της Correos δεν μπορεί να θεωρηθεί προβληματική.

β)

Δεύτερον, το γεγονός ότι η μελέτη της Frontier Economics εκπονήθηκε μεταγενέστερα δεν ασκεί επιρροή υπό το πρίσμα της σχετικής νομολογίας και της πρακτικής της Επιτροπής, οι οποίες έχουν κάνει δεκτή κατά το παρελθόν τη συνεκτίμηση μελετών που εκπονήθηκαν μετά τη λήψη μέτρου.

γ)

Τέλος, το επιχείρημα της Επιτροπής ότι η μεθοδολογία υπολογισμού του κόστους που χρησιμοποίησε η Ισπανία δεν λαμβάνει υπόψη την αποδοτικότητα αντικρούεται επίσης από το γεγονός ότι η μέθοδος υπολογισμού του καθαρού κόστους της ΥΠΚΥ βασίζεται στην έκθεση NERA που εξέδωσε η Επιτροπή. Επομένως, η μέθοδος θα πρέπει οπωσδήποτε να θεωρηθεί σύμφωνη προς το δίκαιο της ΕΕ.

(63)

Η Correos επισημαίνει επίσης ότι σε περίπτωση που η Επιτροπή καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το μέτρο συνιστά κρατική ενίσχυση, αυτή θα πρέπει να θεωρηθεί συμβατή με την εσωτερική αγορά δυνάμει του άρθρου 106 παράγραφος 2 της Συνθήκης.

(64)

Η Correos επαναλαμβάνει ότι η μέθοδος υπολογισμού της αντιστάθμισης που χρησιμοποίησαν οι ισπανικές αρχές και περιέχεται στην έκθεση NERA συνιστά έγκυρη εφαρμογή της μεθοδολογίας ΚΑΚ και θα πρέπει να γίνει δεκτή από την Επιτροπή. Επιπλέον, η Correos εκτιμά ότι δεν έλαβε υπεραντιστάθμιση για την εκτέλεση της ΥΠΚΥ κατά την περίοδο 2004-2010, δεδομένου ότι η αντιστάθμιση υπολογίστηκε σύμφωνα με τη μεθοδολογία ΚΑΚ χωρίς να συμπεριληφθεί κανένα εύλογο κέρδος.

(65)

Σε περίπτωση που η Επιτροπή καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το μέτρο ενδέχεται να εμπεριέχει ασυμβίβαστη κρατική ενίσχυση, η Correos εμμένει στην άποψη ότι η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει υπόψη τα μερίσματα που καταβλήθηκαν στο κράτος κατά την περίοδο 2004-2010 για τη μείωση της αντιστάθμισης που χορηγήθηκε στην Correos.

4.1.2.   ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΟ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (IBI) ΚΑΙ ΤΟΝ ΦΟΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (IAE)

(66)

Όσον αφορά τη φορολογική απαλλαγή από τον IBI, η Correos διευκρινίζει, καταρχάς, ότι τα μέτρα αυτά δεν θα πρέπει να εκτιμηθούν βάσει του νόμου για τα ταχυδρομεία του 1998 ή του νόμου για τα ταχυδρομεία του 2010, αλλά με άμεση παραπομπή στη νομοθεσία που διέπει κάθε φόρο.

(67)

Επιπλέον, η Correos φρονεί ότι το μέτρο δεν συνιστά κρατική ενίσχυση επειδή δεν είναι καταλογιστέο στο κράτος. Η φορολογική απαλλαγή δεν προβλέπεται σε καμία νομική διάταξη. Η φορολογική απαλλαγή εφαρμόστηκε σε 94 από τις 13 000 εγκαταστάσεις της Correos από ελάχιστο αριθμό τοπικών φορολογικών αρχών και τοπικών δικαστηρίων. Στην απόφαση που εξέδωσε στις 7 Οκτωβρίου 2013, το ισπανικό Ανώτατο Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι το άρθρο 22 παράγραφος 2 του νόμου για τα ταχυδρομεία του 2010 δεν περιλαμβάνει τη φορολογική απαλλαγή από τον IBI.

(68)

Επιπλέον, η Correos εκτιμά ότι η φορολογική απαλλαγή από τον IBI δεν μπορεί να ανακτηθεί διότι η απόφαση έχει ισχύ δεδικασμένου. Σύμφωνα με τη νομολογία των δικαιοδοτικών οργάνων της Ένωσης (11), εάν η τελεσίδικη δικαστική απόφαση έχει προσδιορίσει την ύπαρξη κρατικής ενίσχυσης, πρέπει να γίνεται σεβαστή η αρχή του δεδικασμένου. Κατά την άποψη της Correos, η απόφαση του ισπανικού Ανωτάτου Δικαστηρίου εφαρμόζει το δίκαιο της Ένωσης και αναφέρεται στην ύπαρξη κρατικής ενίσχυσης. Επομένως, στη συγκεκριμένη περίπτωση θα πρέπει να γίνει σεβαστή η αρχή του δεδικασμένου και να μην επιτραπεί η σχετική ανάκτηση.

(69)

Επιπλέον, η Correos φρονεί ότι η αρχή του δεδικασμένου θα πρέπει να θεωρηθεί γενική αρχή του δικαίου της Ένωσης και ότι η αρχή αυτή θα πρέπει να γίνεται σεβαστή σε περίπτωση αδυναμίας ανάκτησης λόγω της ύπαρξης τελεσίδικης απόφασης, όταν έχει ήδη διαπιστωθεί η ύπαρξη ενίσχυσης.

(70)

Όσον αφορά τη φορολογική απαλλαγή από τον IAE, η Correos υποστηρίζει ότι η μερική φορολογική απαλλαγή από τον φόρο αυτό δεν συνιστά κρατική ενίσχυση. Ειδικότερα, η Correos ισχυρίζεται ότι η μερική φορολογική απαλλαγή δεν είναι επιλεκτική διότι αιτιολογείται από τη λογική του φορολογικού συστήματος του IAE. Κατά την άποψη της Correos, η φύση ή η εγγενής λογική του IAE συνίσταται στη φορολόγηση οικονομικών δραστηριοτήτων με στόχο την παρέμβαση στην παραγωγή ή στη διανομή αγαθών και υπηρεσιών. Η Correos ασκεί οικονομικές δραστηριότητες οι οποίες συνίστανται στην παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών, αλλά παρέχει επίσης δημόσιες υπηρεσίες, όπως η εκτέλεση της ΥΠΚΥ, οι οποίες δεν έχουν τον ίδιο οικονομικό σκοπό. Επομένως, αυτή είναι και η αιτιολόγηση της μερικής φορολογικής απαλλαγής από τον IAE.

(71)

Επιπλέον, η Correos θεωρεί ότι η μερική φορολογική απαλλαγή από τον IAE συνιστά υφιστάμενη ενίσχυση. Η φορολογική απαλλαγή από τον IAE θεσπίστηκε πριν από την προσχώρηση της Ισπανίας στην ΕΟΚ. Το λεγόμενο τέλος επιτηδεύματος, το οποίο ήταν ένα είδος φόρου επί εμπορικών και βιομηχανικών δραστηριοτήτων και κερδών, θεσπίστηκε με το διάταγμα 3313/1966 της 29ης Δεκεμβρίου 1966. Ο νόμος 39/1988 της 28ης Δεκεμβρίου 1988 αντικατέστησε με τον IAE τον φόρο επί εμπορικών και βιομηχανικών δραστηριοτήτων και κερδών ως προς το τέλος επιτηδευματία. Σύμφωνα με την Correos, δεν επήλθαν ουσιαστικές τροποποιήσεις στη γενεσιουργό αιτία του φόρου από το 1966.

4.1.3.   ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΟ 2004, ΤΟ 2005 ΚΑΙ ΤΟ 2006

(72)

Η Correos ισχυρίζεται ότι οι εισφορές κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκαν το 2004, το 2005 και το 2006 είναι σύμφωνες προς την αρχή του ΙΕΟΑ και δεν παρέχουν πλεονέκτημα στην Correos.

(73)

Κατά την Correos, από την ανάλυση των επενδύσεων που υλοποιήθηκαν χάρη στις εισφορές κεφαλαίου κατά το διάστημα 2004-2006 καταδεικνύεται ότι το ισπανικό κράτος πραγματοποίησε τις εισφορές κεφαλαίου υπό την ιδιότητά του ως μετόχου και ότι οι επενδύσεις αυτές θα μπορούσαν να είχαν υλοποιηθεί από οποιονδήποτε ιδιώτη επενδυτή.

(74)

Η Correos προβάλλει το επιχείρημα ότι οι εισφορές κεφαλαίου ανταποκρίνονται στην ανάγκη της Correos να πραγματοποιήσει επενδύσεις ύψους άνω του μέσου επιπέδου επενδύσεων της εταιρείας. Ο στόχος των εισφορών κεφαλαίου αναφέρεται στην έκθεση σχετικά με την ακρόαση της Correos από την ισπανική Βουλή («Congreso de los Diputados») στις 4 Οκτωβρίου 2005. Στην έκθεση, οι εισφορές κεφαλαίου συνδέονται με την ανάγκη υλοποίησης νέων επενδύσεων στην εταιρεία. Σκοπός των εισφορών κεφαλαίου ήταν η διεξαγωγή διαδικασίας εκσυγχρονισμού στην Correos για την αύξηση της αποδοτικότητας και της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχει η εταιρεία.

(75)

Η Correos υποστηρίζει ότι η αποδοτικότητα των επενδύσεων καταδεικνύει ότι κάθε ιδιώτης επενδυτής θα είχε προβεί σε παρόμοιες επενδύσεις, δεδομένου ότι ο εσωτερικός συντελεστής απόδοσης των εισφορών κεφαλαίου υπερέβαινε το κόστος κεφαλαίου της Correos.

(76)

Επιπλέον, η Correos ισχυρίζεται ότι η συμμόρφωση προς την αρχή του ΙΕΟΑ δεν προϋποθέτει κατ' ανάγκη ακριβή εκ των προτέρων εκτίμηση της αποδοτικότητας όταν αφορά τον μέτοχο φορέα παροχής ΥΓΟΣ, όπως η ΥΠΚΥ. κατά την εξέταση της σκοπιμότητας πραγματοποίησης ή μη της επένδυσης, ο εν λόγος μέτοχος θα έπρεπε να λάβει οπωσδήποτε υπόψη την υποχρέωση της εταιρείας να παράσχει την ΥΓΟΣ.

(77)

Υπό αυτές τις συνθήκες, αρκεί να καταδειχθεί, βάσει αντικειμενικών και επαληθεύσιμων αποδεικτικών στοιχείων, ότι ένας ιδιώτης επενδυτής, με την ίδια υποχρέωση παροχής δημόσιας υπηρεσίας, θα είχε ενεργήσει με τον ίδιο τρόπο.

(78)

Κατά την Correos, αυτό είναι το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε το Δικαστήριο στις υποθέσεις Chronopost I (12) και Chronopost II (13), στις οποίες δέχθηκε ότι ο εσωτερικός συντελεστής απόδοσης που υπολογίστηκε εκ των υστέρων συνιστά κατάλληλο μέσο για τη διαπίστωση της τήρησης της αρχής του ΙΕΟΑ στο πλαίσιο της εισφοράς κεφαλαίου.

4.1.4.   ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

(79)

Η Correos ισχυρίζεται ότι η διανομή εκλογικού υλικού πολιτικών υποψηφίων στο πλαίσιο της οργάνωσης εκλογών θα πρέπει να θεωρείται μέρος των προνομίων του κράτους.

(80)

Ειδικότερα, η Correos υποστηρίζει ότι η διανομή εκλογικού υλικού συνιστά βασική λειτουργία του κράτους διότι αποτελεί μέρος του γενικού εκλογικού συστήματος και σχετίζεται με τον συνταγματικό ρόλο των πολιτικών κομμάτων, αλλά και επειδή, κατά την εκτέλεση της δραστηριότητας αυτής, το προσωπικό της Correos ενεργεί ως δημόσιος λειτουργός.

(81)

Επομένως, σύμφωνα με την άποψη της Correos, λόγω του σκοπού, της φύσης και της κανονιστικής της ρύθμισης, η διανομή εκλογικού υλικού από πολιτικά κόμματα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την άσκηση της δημόσιας εξουσίας του κράτους. Κατά συνέπεια, δεν συνιστά οικονομική δραστηριότητα και η Correos δεν θα πρέπει να θεωρηθεί επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης.

(82)

Ακόμη και αν η Επιτροπή κρίνει ότι η διανομή εκλογικού υλικού πολιτικών υποψηφίων συνιστά οικονομική δραστηριότητα, η Correos εκτιμά ότι δεν συνιστά επιλεκτικό πλεονέκτημα το οποίο της χορηγήθηκε. Το κράτος αναθέτει τη δραστηριότητα αυτή στην Correos επειδή είναι ο μοναδικός φορέας εκμετάλλευσης ταχυδρομικών υπηρεσιών ο οποίος είναι ικανός να παράσχει υπηρεσία με τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά και την ποιότητα της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Ως εκ τούτου, όσον αφορά τη διανομή εκλογικού υλικού πολιτικών υποψηφίων, η Correos δεν τελεί σε νομική και πραγματική κατάσταση συγκρίσιμη με οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση στον τομέα των ταχυδρομείων.

(83)

Ακόμη και η Επιτροπή καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το μέτρο συνιστά κρατική ενίσχυση, η Correos ισχυρίζεται ότι το μέτρο θα πρέπει να θεωρηθεί υφιστάμενη ενίσχυση. Η ύπαρξη μειωμένου τέλους για την αποστολή εκλογικού υλικού από πολιτικούς υποψηφίους προβλέπεται από το 1977, χρονολογία διεξαγωγής των εκλογών της 15ης Ιουνίου 1977. Οι εκλογές της 15ης Ιουνίου 1977 οργανώθηκαν βάσει του βασιλικού διατάγματος 20/1977 της 18ης Μαρτίου 1977, με το οποίο θεσπίστηκε για πρώτη φορά ειδικό τέλος για τη διανομή εκλογικού υλικού.

(84)

Η Correos διευκρινίζει ότι το ακριβές ύψος του μειωμένου τέλους (1 πεσέτα, η οποία ισοδυναμεί με 0,006 EUR) ρυθμίστηκε περαιτέρω με υπουργική απόφαση του 1977. Κατά την Correos, αυτό το μειωμένο τέλος ισχύει από τότε. Στην απόφαση που εξέδωσε στις 2 Οκτωβρίου 2006 (14), το ισπανικό Ανώτατο Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι το ισχύον μειωμένο τέλος για τη διανομή εκλογικού υλικού που σχετίζεται με πολιτικούς υποψηφίους είναι 1 πεσέτα (0,006 EUR).

(85)

Το βασιλικό διάταγμα 20/1977 αντικαταστάθηκε αργότερα με τον οργανικό νόμο 5/1985, της 19ης Ιουνίου 1985, περί του γενικού εκλογικού συστήματος («LOREG»), ο οποίος περιείχε την ίδια διατύπωση όσον αφορά τα μειωμένα τέλη για τη διανομή εκλογικού υλικού που αφορά πολιτικούς υποψηφίους.

(86)

Σε περίπτωση που η Επιτροπή καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το μέτρο συνιστά κρατική ενίσχυση, η Correos εκτιμά επίσης ότι θα πρέπει να κηρυχθεί συμβατό με την εσωτερική αγορά.

(87)

Πρώτον, το επίμαχο μέτρο συνιστά πραγματική υπηρεσία οικονομικού συμφέροντος. Αμφότερα το άρθρο 22 του νόμου για τα ταχυδρομεία του 1998 όσο και το άρθρο 22 παράγραφος 5 του νόμου για τα ταχυδρομεία του 2010 αναγνωρίζουν ότι ενδέχεται να ανατεθούν στον φορέα ΥΠΚΥ υποχρεώσεις σχετικές με τη διανομή εκλογικού υλικού με στόχο τη διαφύλαξη της ορθής διεξαγωγής εκλογικών διαδικασιών. Επιπλέον, το άρθρο 22 παράγραφος 5 του νόμου για τα ταχυδρομεία του 2010 αναγνωρίζει ότι η ανάθεση αυτή θα πρέπει να αποτελεί αντικείμενο αντιστάθμισης.

(88)

Η Correos θεωρεί ότι το μέτρο είναι συμβατό δυνάμει της απόφασης του 2012 για τις ΥΓΟΣ (15). Η Correos διευκρινίζει ότι η απόφαση του 2012 για τις ΥΓΟΣ έχει εφαρμογή, δεδομένου ότι η μέση ετήσια αντιστάθμιση που χορηγήθηκε στην Correos δεν υπερβαίνει τα 15 εκατ. EUR.

4.2.   ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΤΡΙΤΟΥ

(89)

Ο ανώνυμος τρίτος συμφωνεί με τα προκαταρκτικά συμπεράσματα στα οποία κατέληξε η Επιτροπή στην απόφαση κίνησης της διαδικασίας όσον αφορά τα ακόλουθα μέτρα:

α)

Αντισταθμίσεις που χορηγήθηκαν στην Correos για την εκτέλεση της ΥΠΚΥ.

β)

Φορολογικές απαλλαγές από τον φόρο ακίνητης περιουσίας (IBI) και τον φόρο οικονομικών δραστηριοτήτων (IAE).

γ)

Αυξήσεις κεφαλαίου που χορηγήθηκαν στην Correos το 2004, το 2005 και το 2006.

δ)

Αντιστάθμιση που χορηγήθηκε στην Correos για τη διανομή εκλογικού υλικού.

(90)

Ο ανώνυμος συμμερίζεται επίσης ρητά την άποψη ότι η τρέχουσα έρευνα θα πρέπει να επικεντρωθεί στα μέτρα που απαριθμούνται στην αιτιολογική σκέψη 89.

(91)

Ωστόσο, εφιστά την προσοχή της Επιτροπής σε διάφορα μέτρα που δεν εξετάστηκαν από την Επιτροπή στην απόφαση κίνησης της διαδικασίας του 2016 και θα πρέπει, κατά την άποψή του, να αποτελέσουν επίσης αντικείμενο εκτίμησης.

(92)

Σύμφωνα με τον ανώνυμο τρίτο (16):

κατά το διάστημα από το 1998 έως το 2003, η Correos φέρεται να έλαβε κρατική ενίσχυση ύψους τουλάχιστον 794 εκατ. EUR·

η Correos φέρεται να απέκτησε δωρεάν ταχυδρομικό δίκτυο 9 054 σημείων εξυπηρέτησης πελατών ως αποτέλεσμα της εκτέλεσης της ΥΠΚΥ, και τούτο παρέχει στην Correos συγκριτικό πλεονέκτημα για την παράδοση δεμάτων μέγιστου βάρους 20 κιλών (17)·

η Correos φέρεται να επωφελήθηκε ορισμένων άυλων ή αποκλειστικών δικαιωμάτων, όπως οι συμβάσεις που υπογράφηκαν μεταξύ της Correos και της δημόσιας διοίκησης, το δικαίωμα πιστοποίησης ταχυδρομικών επικοινωνιών, το δικαίωμα χρήσης του όρου «Ισπανία», τη χρηματοδοτική μίσθωση δημόσιου τομέα, καθώς και τελωνειακά προνόμια·

η Correos φέρεται να επωφελήθηκε από αντισταθμίσεις που χορηγήθηκαν από το κράτος για τη χρηματοδότηση των διαφημιστικών και επικοινωνιακών εκστρατειών της·

το γεγονός ότι οι ισπανικές αρχές έχουν παρουσία στα διοικητικά όργανα της Correos συνεπάγεται ορισμένα πλεονεκτήματα και προνόμια για την Correos. Ένα από τα πλεονεκτήματα αυτά είναι ότι η Correos δεν έχει κληθεί μέχρι στιγμής να εφαρμόζει εκ του νόμου την ορθή μεθοδολογία αντιστάθμισης. Η Correos φέρεται να έλαβε αντιστάθμιση ύψους περίπου 1,3 δισεκατ. EUR για την περίοδο 2011-2016, εφαρμόζοντας τη μεθοδολογία αντιστάθμισης που αμφισβήτησε η Επιτροπή στην απόφαση κίνησης της διαδικασίας (18)·

η Correos φέρεται να μην εφαρμόζει συντελεστές ΦΠΑ σε ορισμένες ταχυδρομικές υπηρεσίες που υπόκεινται σε συμφωνίες οι οποίες αποτέλεσαν αντικείμενο επιμέρους διαπραγματεύσεων, στοιχείο που εμπεριέχει ασυμβίβαστη κρατική ενίσχυση·

η Correos φέρεται να πραγματοποίησε αυξήσεις κεφαλαίου στην Correos Express, θυγατρική του Ομίλου Correos, για την κάλυψη ζημιών ύψους περίπου 233 εκατ. EUR, οι οποίες συνιστούν κρατικές ενισχύσεις προς την Correos Express·

η Correos εφαρμόζει πολιτική εξοντωτικής τιμολόγησης ως αποτέλεσμα των μέτρων κρατικής ενίσχυσης που λαμβάνει.

5.   ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ

5.1.   ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 2016

5.1.1.   Η ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΚΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΤΟΥ 1998

(93)

Η Ισπανία θεωρεί ότι το μέτρο δεν συνιστά κρατική ενίσχυση δυνάμει του άρθρου 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης. Ειδικότερα, οι ισπανικές αρχές υποστηρίζουν ότι το μέτρο δεν παρέχει οικονομικό πλεονέκτημα στην Correos διότι η αντιστάθμιση ΥΠΚΥ πληροί τα κριτήρια που καθορίζονται στην απόφαση Altmark (19). Οι ισπανικές αρχές διευκρινίζουν επίσης ότι το επίμαχο μέτρο δεν κοινοποιήθηκε επειδή θεωρήθηκε ότι πληρούσε τα κριτήρια της απόφασης Altmark.

(94)

Οι ισπανικές αρχές ισχυρίζονται ότι το μέτρο πληροί το τρίτο κριτήριο Altmark, σύμφωνα με το οποίο η αντιστάθμιση ΥΠΚΥ δεν πρέπει να υπερβαίνει το καθαρό κόστος (δηλαδή τα έξοδα μείον τα σχετικά έσοδα, συν ένα εύλογο κέρδος) της υποχρέωσης παροχής δημόσιας υπηρεσίας. Η Ισπανία ισχυρίζεται ότι εφάρμοσε έγκυρη μεθοδολογία αντιστάθμισης, η οποία ανταποκρίνεται στη μεθοδολογία καθαρού αποφευχθέντος κόστους που επιτάσσει η οδηγία 2008/6/ΕΚ. Οι ισπανικές αρχές υποστηρίζουν ότι η μεθοδολογία που εφάρμοσαν προκύπτει από την έκθεση NERA, την οποία ανέθεσε η Επιτροπή στην εταιρεία συμβούλων National Economic Research Associates. Κατά την άποψη της Ισπανίας, η μεθοδολογία για τον υπολογισμό της αντιστάθμισης που περιέχεται στην έκθεση NERA αποτελεί έγκυρη εφαρμογή της μεθοδολογίας ΚΑΚ. Η Επιτροπή εσφαλμένως θεώρησε ότι η υπεραντιστάθμιση, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της απόφασης Altmark, μπορεί να υπολογιστεί μόνο με τη χρήση της μεθόδου λογιστικού καταλογισμού των στοιχείων κόστους, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στο συμπέρασμα ότι, κατά την περίοδο 2004-2010, η Correos υπερέβη το μέτρο που μπορεί να θεωρηθεί αναγκαίο για την κάλυψη του συνόλου ή μέρους του κόστους με το οποίο επιβαρύνθηκε κατά την εκτέλεση της ΥΠΚΥ.

(95)

Οι ισπανικές αρχές υποστηρίζουν επίσης ότι το μέτρο πληροί το τέταρτο κριτήριο Altmark. Σύμφωνα με αυτό, απουσία διαδικασίας σύναψης δημόσιων συμβάσεων, το ύψος της ληφθείσας αντιστάθμισης πρέπει να είναι κατάλληλο βάσει της ανάλυσης του κόστους με το οποίο επιβαρύνεται μέση επιχείρηση με χρηστή διαχείριση και κατάλληλα εξοπλισμένη, δραστηριοποιούμενη στον ίδιο τομέα, λαμβανομένων υπόψη των εσόδων και ενός εύλογου κέρδους από την εκτέλεση της υποχρέωσης παροχής δημόσιας υπηρεσίας. Κατά τις ισπανικές αρχές, σύγκριση μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με επιχειρήσεις του ίδιου τομέα, εν προκειμένω, του τομέα των ταχυδρομείων. Η Ισπανία αντικρούει τις αμφιβολίες που διατύπωσε η Επιτροπή όσον αφορά τα συμπεράσματα της έκθεσης της Frontier Economics, στην οποία προβάλλεται ο ισχυρισμός ότι το μέτρο πληροί το τέταρτο κριτήριο Altmark. Κατά την άποψη της Ισπανίας, η Επιτροπή δεν απέδειξε σε καμία απόφασή της ότι οι φορείς εκμετάλλευσης ταχυδρομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα και στην Ιταλία δεν ήταν αποδοτικοί. Επιπλέον, η Ισπανία θεωρεί ότι το γεγονός ότι η μελέτη εκπονήθηκε εκ των υστέρων δεν ασκεί επιρροή όσον αφορά την εκπλήρωση του τέταρτου κριτηρίου Altmark. Σε προηγούμενες αποφάσεις της, η Επιτροπή έκρινε ότι μια εκ των υστέρων μελέτη δεν συνιστά εμπόδιο στην αποδοχή του τέταρτου κριτηρίου Altmark. Ειδικότερα, η Ισπανία παραπέμπει στην απόφαση της Επιτροπής της 21ης Οκτωβρίου 2008 σχετικά με την Poste Italiane (20). Επιπλέον, κατά την άποψη της Ισπανίας, η πάγια νομολογία επιβεβαιώνει την αποδοχή εκθέσεων που καταρτίστηκαν εκ των υστέρων. Ειδικότερα, η Ισπανία παραπέμπει στην απόφαση Chronopost-La Poste (21), στην οποία το Γενικό Δικαστήριο έκανε δεκτή έκθεση που καταρτίστηκε εκ των υστέρων.

(96)

Οι ισπανικές αρχές εκτιμούν ότι, σε περίπτωση που το μέτρο χαρακτηριστεί κρατική ενίσχυση, αυτή θα πρέπει να κηρυχθεί συμβατή με την εσωτερική αγορά δυνάμει του άρθρου 106 παράγραφος 2 της Συνθήκης. Ειδικότερα, η Ισπανία εκτιμά ότι το μέτρο πληροί τα κριτήρια συμβατότητας που καθορίζονται στο πλαίσιο του 2012 για τις ΥΓΟΣ.

(97)

Οι ισπανικές αρχές αντικρούουν τις αμφιβολίες που διατύπωσε η Επιτροπή σχετικά με την πληρότητα της πράξης ανάθεσης στην οποία προσδιορίζονται οι υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας και οι μέθοδοι υπολογισμού της αντιστάθμισης. Σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές, η πράξη ανάθεσης μπορεί να συνίσταται σε μία ή περισσότερες δεσμευτικές νομικές πράξεις. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέγουν ελεύθερα τη συγκεκριμένη μορφή της πράξης ανάθεσης. Επιπλέον, δεν είναι αναγκαίο να περιέχει ειδική μνεία στον όρο «πράξη ανάθεσης». Συγκεκριμένα, οι ισπανικές αρχές φρονούν ότι το μέτρο συνάδει με την απαίτηση του σημείου 16 στοιχείο ε) του πλαισίου του 2012 για τις ΥΓΟΣ, σύμφωνα με το οποίο η πράξη ανάθεσης θα πρέπει να περιέχει τις ρυθμίσεις για την αποφυγή και την ανάκτηση ενδεχόμενης υπεραντιστάθμισης. Αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι η υπερβολική αντιστάθμιση που χορηγήθηκε το 2005 ανακτήθηκε κατόπιν σε μεταγενέστερα έτη.

(98)

Όσον αφορά το ενδεχόμενο χρησιμοποίησης της μεθοδολογίας καθαρού αποφευχθέντος κόστους για τον υπολογισμό της αντιστάθμισης, οι ισπανικές αρχές υποστηρίζουν ότι το σημείο 69 του πλαισίου του 2012 για τις ΥΓΟΣ δεν προβλέπει καμία υποχρέωση εφαρμογής της μεθοδολογίας καθαρού αποφευχθέντος κόστους· δεν απαγορεύει στα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη μεθοδολογία. Επιπλέον, στο σημείο 184 του οδηγού για την εφαρμογή των κανόνων της Ένωσης σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις, τις δημόσιες συμβάσεις και την εσωτερική αγορά στις υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος, και ιδίως στις κοινωνικές υπηρεσίες κοινής ωφέλειας (22) διευκρινίζεται ότι στόχος της μη εφαρμογής της μεθοδολογίας ΚΑΚ που προβλέπεται στο σημείο 69 του πλαισίου του 2012 για τις ΥΓΟΣ είναι να μην επιβληθεί επιπλέον επιβάρυνση στα κράτη μέλη για τα μέτρα εκείνα τα οποία υπήρχαν πριν από την υποχρέωση χρησιμοποιήσεως της μεθοδολογίας ΚΑΚ. Κατά συνέπεια, οι ισπανικές αρχές εκτιμούν ότι η μεθοδολογία ΚΑΚ, όπως εφαρμόστηκε από την Ισπανία, είναι έγκυρη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί νομίμως για τον υπολογισμό της αντιστάθμισης που χορηγήθηκε πριν από το 2012.

(99)

Όπως επεξηγείται στην αιτιολογική σκέψη 94, οι ισπανικές αρχές εκτιμούν ότι η ισπανική μεθοδολογία υπολογισμού της αντιστάθμισης για την εκτέλεση της ΥΠΚΥ, η οποία βασίστηκε στην έκθεση NERA, ισοδυναμεί με τη μεθοδολογία καθαρού αποφευχθέντος κόστους. Οι ισπανικές αρχές εκτιμούν ότι, ως προς το σημείο αυτό, δεν ασκεί επιρροή το γεγονός ότι η ισπανική μεθοδολογία δεν περιέχει κίνητρα αποδοτικότητας και άυλα οφέλη, δεδομένου ότι τα δύο αυτά κριτήρια δεν υπήρχαν κατά τον χρόνο εφαρμογής της μεθοδολογίας από την Ισπανία. Τα εν λόγω κριτήρια θεσπίστηκαν αργότερα, με την οδηγία 2008/6/ΕΚ και το πλαίσιο του 2012 για τις ΥΓΟΣ.

(100)

Οι ισπανικές αρχές αμφισβητούν τη μεθοδολογία και τα κριτήρια που εφάρμοσε η Επιτροπή όσον αφορά το εύλογο κέρδος στην απόφαση κίνησης της διαδικασίας του 2016. Οι ισπανικές αρχές υποστηρίζουν ότι δεν πρέπει να υπάρχει εύλογο κέρδος αναφοράς εφαρμοστέο σε όλους τους φορείς εκμετάλλευσης ταχυδρομικών υπηρεσιών, αλλά αυτό θα πρέπει να εκτιμάται βάσει κατά περίπτωση εξέτασης. Το εύλογο κέρδος αναφοράς που εφάρμοσε η Επιτροπή στην απόφαση της 25ης Ιανουαρίου 2012 σχετικά με την bpost (23) δεν θα πρέπει να οριστεί ως σημείο αναφοράς για άλλους φορείς εκμετάλλευσης ταχυδρομικών υπηρεσιών. Πρώτον, η υπόθεση bpost παρουσιάζει σημαντικές διαφορές από την κατάσταση της Correos, δεδομένου ότι η υπόθεση bpost δεν αφορούσε την εκτέλεση της ΥΠΚΥ, αλλά άλλες ΥΓΟΣ. Δεύτερον, η Επιτροπή δεν εφάρμοσε με συνέπεια το εύλογο κέρδος αναφοράς που καθορίζεται στην απόφαση bpost, διότι έκανε δεκτές υψηλότερες τιμές αναφοράς σε άλλες αποφάσεις της (24).

5.1.2.   ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΟ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (IBI) ΚΑΙ ΤΟΝ ΦΟΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (IAE)

(101)

Όσον αφορά τη φορολογική απαλλαγή από τον IBI, οι ισπανικές αρχές διευκρινίζουν ότι ο νόμος για τα ταχυδρομεία του 1998 και ο νόμος για τα ταχυδρομεία του 2010 δεν απαλλάσσουν την Correos από τον IBI. Ωστόσο, κατά την ερμηνεία των διατάξεων του νόμου για τα ταχυδρομεία του 1998 και του νόμου για τα ταχυδρομεία του 2010, ορισμένα ισπανικά δικαστήρια έκριναν ότι η φορολογική απαλλαγή από τον IBI έχει εφαρμογή στην περίπτωση της Correos. Οι ισπανικές αρχές διευκρινίζουν ότι η φορολογική απαλλαγή εφαρμόστηκε σε ελάχιστες μόνο περιπτώσεις. Για την ακρίβεια, εφαρμόστηκε πράγματι σε 94 από τις 13 000 εγκαταστάσεις της Correos.

(102)

Οι ισπανικές αρχές εκτιμούν ότι οι φορολογικές απαλλαγές δεν μπορούν να καταλογιστούν στο κράτος επειδή απορρέουν από τα ισπανικά δικαστήρια τα οποία αποφάνθηκαν υπέρ της επιστροφής στην Correos ποσών IBI που είχε καταβάλει η εταιρεία σε προγενέστερο χρόνο.

(103)

Όσον αφορά τη φορολογική απαλλαγή από τον IAE, οι ισπανικές αρχές εκτιμούν ότι θα πρέπει να θεωρηθεί υφιστάμενη ενίσχυση. Η φορολογική απαλλαγή από τον IAE είχε θεσπιστεί πριν από την προσχώρηση της Ισπανίας στην ΕΟΚ. Σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές, η φορολογική απαλλαγή από τον IAE χρονολογείται από το 1966, έτος κατά το οποίο θεσπίστηκε ο φόρος επί εμπορικών και βιομηχανικών δραστηριοτήτων και κερδών με το διάταγμα 3313/1966 της 29ης Δεκεμβρίου 1966. Ο νόμος 39/1988 της 28ης Δεκεμβρίου 1988 αντικατέστησε με τον φόρο οικονομικών δραστηριοτήτων (IAE) τον φόρο επί εμπορικών και βιομηχανικών δραστηριοτήτων και κερδών ως προς το τέλος επιτηδεύματος. Κατά την άποψη της Ισπανίας, ο εν λόγω φόρος δεν υπέστη ουσιαστικές τροποποιήσεις από το 1966, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι η Correos απολάμβανε, λόγω της φύσης της, πλήρη απαλλαγή υπό την ιδιότητά της ως διοικητικού φορέα.

5.1.3.   ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΟ 2004, ΤΟ 2005 ΚΑΙ ΤΟ 2006

(104)

Οι ισπανικές αρχές φρονούν ότι οι εισφορές κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκαν το 2004, το 2005 και το 2006 δεν εμπεριέχουν κρατική ενίσχυση διότι είναι σύμφωνες προς την αρχή του ΙΕΟΑ.

(105)

Υπογραμμίζουν ότι οι εισφορές κεφαλαίου πραγματοποιήθηκαν μετά τη διενέργεια οικονομικών αξιολογήσεων, ανάλογων εκείνων που θα είχε διενεργήσει κάθε ιδιώτης επενδυτής. Οι εισφορές κεφαλαίου προβλέπονταν σε πολυετή σχέδια δράσης εγκεκριμένα από το κράτος, το οποίο ενεργούσε ως μέτοχος, και περιλαμβάνονταν στους γενικούς κρατικούς προϋπολογισμούς, οι οποίοι αντικατόπτριζαν, με τη σειρά τους, τα στρατηγικά σχέδια της εταιρείας που καταρτίστηκαν με σκοπό την επέκταση της επιχειρηματικής της δραστηριότητας σε τομείς με καλύτερες προοπτικές και τη βελτίωση της αποδοτικότητάς της, στο πλαίσιο της έντονης επιβράδυνσης της αγοράς ταχυδρομικών υπηρεσιών.

(106)

Ειδικότερα, τα στρατηγικά σχέδια για την περίοδο 2001-2006 έθεσαν σε εφαρμογή δράσεις για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκσυγχρονισμού της επιχείρησης, επιδιώκοντας τους ακόλουθους στόχους:

α)

διασφάλιση της μελλοντικής βιωσιμότητας της δραστηριότητας των ταχυδρομείων βελτιώνοντας την αποδοτικότητα, με την προώθηση των επιχειρηματικών τομέων με την υψηλότερη προστιθέμενη αξία·

β)

ενίσχυση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με τις καλύτερες προοπτικές μεσοπρόθεσμης ανάπτυξης·

γ)

προώθηση της τεχνολογικής ανάπτυξης όσον αφορά τη διαχείριση βάσεων δεδομένων, το «mailroom» κ.λπ.·

δ)

εκσυγχρονισμός του μοντέλου διαχείρισης και οργάνωσης της Correos και προσαρμογή του στο πλαίσιο της αγοράς.

(107)

Κατά τις ισπανικές αρχές, η επίτευξη των στόχων αυτών απαιτούσε την εξασφάλιση πρόσθετων πόρων από την εταιρεία προκειμένου να είναι σε θέση να υλοποιήσει τις αναγκαίες επενδύσεις. Αφού ανέλυσε τη στρατηγική της επιχείρησης, ο μέτοχος αποφάσισε να χορηγήσει τρεις αυξήσεις κεφαλαίου συνολικού ύψους 48,08 εκατ. EUR, ήτοι 16,027 εκατ. EUR έκαστη, κατά τα οικονομικά έτη 2004, 2005 και 2006. Αυτή η αύξηση κεφαλαίου θεωρήθηκε καθοριστικό στοιχείο για την επίτευξη των δεικτών αποδοτικότητας που προβλέπονταν στα σχέδια δράσης της εταιρείας και αντικατοπτρίζονταν στις αξιολογήσεις που διενήργησε ο μοναδικός μέτοχος. Στην πραγματικότητα, οι αυξήσεις κεφαλαίου υπαγορεύτηκαν από την ανάγκη υλοποίησης επενδύσεων «επαυξητικών» ή πρόσθετων εκείνων που πραγματοποιούσε συνήθως η εταιρεία.

(108)

Οι ισπανικές αρχές ισχυρίζονται περαιτέρω ότι η αξιολόγηση ενσωματώθηκε σε πλαίσιο επιχειρηματικών προοπτικών και αποτελεσμάτων που αφορούσε την αύξηση κεφαλαίου, το οποίο καταρτίστηκε με ορίζοντα πενταετίας, η οποία αποτελούσε εύλογο χρονικό διάστημα για την αξιολόγηση του ικανοποιητικού ή μη χαρακτήρα των αποφάσεων επιχειρηματικών επενδύσεων. Οι προβλέψεις αυτές αντικατοπτρίζονταν στα πολυετή σχέδια δράσης (ΠΣΔ), τα οποία ενσωματώθηκαν με τη σειρά τους στους γενικούς κρατικούς προϋπολογισμούς. Το ΠΣΔ που εγκρίθηκε κατά το οικονομικό έτος 2004 προέβλεπε αύξηση 3,6 % του ετήσιου κύκλου εργασιών και βελτίωση των καθαρών κερδών, με μέσα κέρδη της τάξης περίπου του 5 % ετησίως, σε σύγκριση πάντα με ένα στατικό σενάριο μηδενικής αύξησης κεφαλαίου. Τα αποτελέσματα αυτά προέκυψαν βάσει ίσου αριθμού εκταμιεύσεων κεφαλαίου το 2004, το 2005 και το 2006, καθιστώντας έτσι εφικτή την υλοποίηση των αξόνων δράσης που προβλέπονταν στα στρατηγικά σχέδια όσον αφορά τις επενδύσεις.

(109)

Οι προβλέψεις που περιλαμβάνονταν στο ΠΣΔ και ενσωματώθηκαν στον γενικό κρατικό προϋπολογισμό ήταν απολύτως συγκρίσιμες προς τις προβλέψεις που θα είχε πραγματοποιήσει ιδιώτης επενδυτής στην οικονομία της αγοράς. Αποτελούν τη βάση στην οποία στηρίχθηκε το Δημόσιο, υπό την ιδιότητά του ως μετόχου, όταν αποφάσισε να πραγματοποιήσει τρεις αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, συνολικού ύψους 48 081 000 EUR.

(110)

Οι προβλέψεις αυτές, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν εκ των προτέρων, παρουσιάζονται στον πίνακα 3.

Πίνακας 3

ΠΣΔ 2004

 

2005

2006

2007

2008

Καθαρός κύκλος εργασιών (σε χιλιάδες ευρώ)

1 897 475

1 975 031

2 047 873

2 115 371

Αύξηση κύκλου εργασιών

3,4 %

4 %

3,6 %

3,2 %

Καθαρά αποτελέσματα χρήσης (σε χιλιάδες ευρώ)

78 092

97 214

106 038

113 403

Πρόβλεψη καθαρού κέρδους

4,1 %

4,9 %

5,1 %

5,3 %

(111)

Οι ισπανικές αρχές διευκρινίζουν ότι τα ΠΣΔ συνιστούν αξιόπιστες εκ των προτέρων αναλύσεις οικονομικών και χρηματοοικονομικών προβλέψεων. Οι προβλέψεις που περιέχουν παρουσιάζουν επίπεδα απόδοσης ισοδύναμα με εκείνα που θα απαιτούσε ένας ιδιώτης επενδυτής, με αποτέλεσμα να δικαιολογείται πλήρως η απόφαση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, ώστε η εταιρεία να είναι σε θέση να πραγματοποιήσει τις αναγκαίες επενδύσεις για την επίτευξη των προβλεπόμενων κερδών. Σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές, τα εν λόγω περιθώρια απόδοσης θα είχαν οδηγήσει οποιονδήποτε ιδιώτη επενδυτή στη λήψη παρόμοιας απόφασης.

(112)

Η Ισπανία αναφέρει ότι έλαβε την απόφαση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και εκταμίευσης 16 027 εκατ. EUR στις 13 Δεκεμβρίου 2004, βάσει του ΠΣΔ για το οικονομικό έτος 2004 με τις θετικές χρηματοοικονομικές προβλέψεις που απεικονίζονται στον πίνακα 1. Ομοίως, ο μέτοχος έλαβε τις αποφάσεις σχετικά με τις διαδοχικές αυξήσεις κεφαλαίου στις 5 Δεκεμβρίου 2005 και στις 29 Δεκεμβρίου 2006 αντίστοιχα, επίσης βάσει των αντίστοιχων ΠΣΔ. Η Ισπανία αναφέρει επίσης ότι η πραγματική εξέλιξη των παραμέτρων που χρησιμοποιήθηκαν στα ΠΣΔ βελτιώθηκε σαφώς σε σχέση με τις χρηματοοικονομικές προβλέψεις, όπως εμφαίνεται στον πίνακα 4.

Πίνακας 4

Πραγματικά αποτελέσματα

 

2005

2006

2007

2008

Καθαρός κύκλος εργασιών (σε χιλιάδες ευρώ)

1 940 000

2 014 400

2 106 600

2 141 000

Καθαρά αποτελέσματα χρήσης

9,1 %

7 %

4,9 %

3,6 %

Καθαρό Κέρδος

4,3 %

9,1 %

7 %

4,9 %

(113)

Συμπληρωματικά προς τα ανωτέρω, οι ισπανικές αρχές παρείχαν επίσης εφαρμογή του κριτηρίου του ιδιώτη επενδύτη, η οποί διενεργήθηκε εκ των υστέρων από την Ernst & Young και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο εσωτερικός συντελεστής απόδοσης (εφεξής «ΕΣΑ») των επίμαχων αυξήσεων κεφαλαίου ήταν 9,29 %, ενώ το κόστος αγοράς του κεφαλαίου της επένδυσης αυτής ήταν 7,87 % κατά τον χρόνο της επένδυσης.

(114)

Σε αυτό το πλαίσιο, οι ισπανικές αρχές θεωρούν ότι οι παρατηρήσεις της Επιτροπής στην απόφαση κίνησης της διαδικασίας του 2016, οι οποίες βασίστηκαν στην υπόθεση Επιτροπή κατά EDF (25) και αφορούν την ανάγκη διενέργειας της ανάλυσης αποδοτικότητας πριν από την επίμαχη επένδυση, δεν λαμβάνουν υπόψη το γεγονός ότι διενεργήθηκε εκ των προτέρων οικονομική αξιολόγηση, η δε εφαρμογή του κριτηρίου του ιδιώτη επενδυτή που περιλαμβάνεται στην έκθεση χρησιμεύει ως πρόσθετη απόδειξη για την επικύρωση της εγκυρότητας της αρχής του ΙΕΟΑ που χρησιμοποιήθηκε.

(115)

Οι ισπανικές αρχές αμφισβητούν, κατά βάση, τη συνάφεια της απόφασης Επιτροπή κατά EDF στην παρούσα υπόθεση επειδή η EDF λειτουργούσε υπό κανονικές συνθήκες αγοράς, ενώ στην Correos ανατέθηκε ΥΠΚΥ. Οι ισπανικές αρχές ισχυρίζονται ότι, κατά την ανάλυση των μέτρων που λήφθηκαν σε σχέση με δημόσια επιχείρηση δραστηριοποιούμενη σε τομέα με ΥΠΚΥ, η εκ των υστέρων ανάλυση αποδοτικότητας δεν μπορεί να θεωρηθεί μη έγκυρη, διότι η παροχή της υπηρεσίας γενικού οικονομικού συμφέροντος δεν διέπεται από αυστηρά εμπορική λογική, και στην περίπτωση αυτή είναι αναγκαίο να ληφθούν υπόψη όλα τα διαθέσιμα αντικειμενικά και επαληθεύσιμα στοιχεία.

(116)

Με αυτό το σκεπτικό, οι ισπανικές αρχές εκτιμούν ότι μεγαλύτερη συνάφεια θα παρουσίαζε εν προκειμένω η νομολογία των υποθέσεων Chronopost I (26) και Chronopost II (27), στις οποίες το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκρινε την ανάλυση που διενήργησε η Επιτροπή στην απόφαση 98/365 (28) με τις δύο αποφάσεις που εξέδωσε συνεπεία των αντίστοιχων αιτήσεων αναίρεσης που κατατέθηκαν κατά της εν λόγω απόφασης. Στη συγκεκριμένη απόφαση, η Επιτροπή είχε διενεργήσει εκτίμηση όσον αφορά το κατά πόσον η συμπεριφορά του γαλλικού φορέα εκμετάλλευσης ταχυδρομικών υπηρεσιών (La Poste), ως μετόχου της SFMI-Chronopost, ήταν δικαιολογημένη από εμπορική άποψη βάσει των κριτηρίων του ιδιώτη επενδυτή στην οικονομία της αγοράς και είχε συγκρίνει τον ΕΣΑ των εισφορών κεφαλαίου του κράτους υπέρ της La Poste και το κόστος ιδίων κεφαλαίων σε εκ των υστέρων βάση.

(117)

Τέλος, οι ισπανικές αρχές διευκρινίζουν ότι, σε περίπτωση που η Επιτροπή αρνηθεί ότι οι εισφορές κεφαλαίου είναι σύμφωνες προς την αρχή του ΙΕΟΑ, αυτές θα πρέπει να εξεταστούν υπό το πρίσμα του άρθρου 106 παράγραφος 2 της Συνθήκης διότι αντιπροσωπεύουν πόρους οι οποίοι προορίζονται ειδικά για την κάλυψη της δημόσιας υπηρεσίας και δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση λειτουργική ενίσχυση, ούτε λόγω του προορισμού των κεφαλαίων ούτε λόγω της φύσης τους.

5.1.4.   Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

(118)

Οι ισπανικές αρχές εκτιμούν ότι η διανομή εκλογικού υλικού από την Correos δεν συνιστά κρατική ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης. Καμία από τις δραστηριότητες που ασκεί η Correos στο πλαίσιο της οργάνωσης εκλογών, και ιδίως η διανομή υλικού προεκλογικής προπαγάνδας σχετικά με πολιτικούς υποψηφίους, δεν συνιστά οικονομική δραστηριότητα διότι πρόκειται για προνόμιο του κράτους.

(119)

Ειδικότερα, όσον αφορά τη διανομή υλικού προεκλογικής προπαγάνδας πολιτικών υποψηφίων, οι ισπανικές αρχές αμφισβητούν τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε η Επιτροπή στην απόφαση κίνησης της διαδικασίας ότι το μέτρο συνιστά οικονομική δραστηριότητα. Οι ισπανικές αρχές ισχυρίζονται ότι το κράτος δεν έχει θεσπίσει εργαλεία αγοράς ώστε να διασφαλίζεται ότι όλοι οι ψηφοφόροι λαμβάνουν υλικό προεκλογικής προπαγάνδας από πολιτικούς υποψηφίους. Η εκλογική διαδικασία περιλαμβάνει διάφορες δραστηριότητες, οι οποίες είναι όλες αναγκαίες και αλληλένδετες και στοχεύουν στη διασφάλιση του θεμελιώδους δικαιώματος ψήφου. Κατά συνέπεια, η δραστηριότητα αυτή θα πρέπει να θεωρείται προνόμιο του κράτους.

(120)

Οι ισπανικές αρχές εκτιμούν ότι, σε περίπτωση που θεωρηθεί ότι το μέτρο συνιστά ενίσχυση, αυτή θα συνιστά υφιστάμενη ενίσχυση, δεδομένου ότι προϋπήρχε της προσχώρησης της Ισπανίας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα το 1986. Η αντιστάθμιση που χορηγείται για τη διανομή εκλογικού υλικού υποψηφίων στις εκλογές προβλέπεται από το 1977, χωρίς να έχει υποβληθεί σε ουσιαστικές τροποποιήσεις. Κατά το άρθρο 44 παράγραφος 3 του βασιλικού νομοθετικού διατάγματος 20/1977, της 18ης Μαρτίου 1977, περί εκλογικών διατάξεων, τα ειδικά ταχυδρομικά τέλη που εφαρμόζονται στο εκλογικό υλικό που αποστέλλουν πολιτικοί υποψήφιοι έπρεπε να καθοριστούν με σχετική υπουργική απόφαση. Η υπουργική απόφαση της 3ης Μαρτίου 1977 και η υπουργική απόφαση της 4ης Μαΐου 1977 όρισαν το πάγιο τέλος σε 1 πεσέτα για επιστολές μέγιστου βάρους 50 γραμμαρίων, τέλος που έχει παραμείνει έκτοτε αμετάβλητο.

(121)

Στο άρθρο 53 του οργανικού νόμου 5/1985, της 19ης Ιουνίου 1985, περί του γενικού εκλογικού συστήματος επαναλαμβάνεται η υποχρέωση καθορισμού βάσει υπουργικής απόφασης του ειδικού τέλους που επιβάλλεται για την αποστολή εκλογικού υλικού από πολιτικούς υποψηφίους. Το άρθρο 1 της υπουργικής απόφασης της 13ης Οκτωβρίου 1985 όριζε ότι τα ειδικά τέλη που είχαν καθοριστεί βάσει της υπουργικής απόφασης της 3ης Μαΐου 1977 παρέμεναν σε ισχύ. Αργότερα, το άρθρο 1 της υπουργικής απόφασης της 30ής Απριλίου 1986 όρισε ότι τα ειδικά τέλη που καθορίζονται στο άρθρο 1 της υπουργικής απόφασης της 30ής Οκτωβρίου 1985, δηλαδή τα ειδικά τέλη της υπουργικής απόφασης της 3ης Μαΐου 1977, παραμένουν σε ισχύ. Το άρθρο 12 του βασιλικού διατάγματος 605/1999 της 6ης Απριλίου 1999 και οι νόμοι για τα ταχυδρομεία του 1998 και του 2010 δεν τροποποίησαν τα ειδικά τέλη που εφαρμόζονται για τους πολιτικούς υποψηφίους, τα οποία προβλέπονται επί του παρόντος στο άρθρο 59 του οργανικού νόμου 5/1985, της 19ης Ιουνίου 1985, περί του γενικού εκλογικού συστήματος, το οποίο παραπέμπει στα ειδικά τέλη που καθορίζονται στην υπουργική απόφαση της 3ης Μαρτίου 1977.

(122)

Επιπλέον, οι ισπανικές αρχές ισχυρίζονται ότι, σε περίπτωση που το μέτρο θεωρηθεί κρατική ενίσχυση, αυτή θα πρέπει να κηρυχθεί συμβατή με την εσωτερική αγορά δυνάμει του άρθρου 106 παράγραφος 2 της Συνθήκης.

(123)

Δεδομένης της δεκαετούς προθεσμίας παραγραφής που προβλέπεται στην απόφαση κίνησης της διαδικασίας (14 Φεβρουαρίου 2004-14 Φεβρουαρίου 2014), οι ισπανικές αρχές υποστηρίζουν ότι η υπό εξέταση περίοδος θα πρέπει να εκτείνεται από το 2004 έως το 2012 διότι το 2013 δεν διενεργήθηκαν εκλογές.

(124)

Η ανάθεση της υπηρεσίας γενικού οικονομικού συμφέροντος κατά την περίοδο 2004-2011 προβλέφθηκε σε υπουργικές αποφάσεις, οι οποίες προσδιόριζαν το περιεχόμενο, το πεδίο εφαρμογής και τη διάρκεια ισχύος της υποχρέωσης παροχής δημόσιας υπηρεσίας. Η ανάθεση της υπηρεσίας γενικού οικονομικού συμφέροντος στην Correos κατά τα έτη 2011 και 2012 προβλεπόταν σε συμφωνία του υπουργικού συμβουλίου για κάθε εκλογική διαδικασία. Στις συμφωνίες αυτές προσδιορίζονται η φύση, το περιεχόμενο, το πεδίο εφαρμογής και η διάρκεια ισχύος της υπηρεσίας γενικού οικονομικού συμφέροντος. Επιπλέον, στον πίνακα 5 καταδεικνύεται ότι, σε κάθε περίπτωση, η συνολική αντιστάθμιση που έλαβε η Correos για την παράδοση εκλογικού υλικού κατά τη διάρκεια των εκλογών που διενεργήθηκαν από το 2004 έως το 2012 δεν υπερέβη το κόστος με το οποίο επιβαρύνθηκε η ίδια.

Πίνακας 5

Ανεπαρκής αντιστάθμιση της Correos για την παράδοση του εκλογικού υλικού

(σε ευρώ)

Έτος

Εκλογική εμβέλεια

Συνολικό κόστος

Έσοδα 0,006 EUR ανά αντικείμενο

Αντιστάθμιση για τη διανομή εκλογικού υλικού

Έσοδα + αντιστάθμιση συνολικό κόστος

2004

Εθνική

[…] (*1)

[…]

27 182 926

[…]

2005

Περιφερειακή

[…]

[…]

3 670 281

[…]

2006

Περιφερειακή

[…]

[…]

4 528 376

[…]

2007

Εθνική/Περιφερειακή

[…]

[…]

19 536 604

[…]

2008

Εθνική/Περιφερειακή

[…]

[…]

19 609 632

[…]

2009

Εθνική/Περιφερειακή

[…]

[…]

14 603 021

[…]

2010

Περιφερειακή

[…]

[…]

4 620 588

[…]

2011

Εθνική/Περιφερειακή

[…]

[…]

40 092 858

[…]

2012

Περιφερειακή

[…]

[…]

14 268 978

[…]

2013

Ά/Α

[…]

[…]

 

[…]

ΣΥΝΟΛΟ

[…]

[…]

148 113 264

[…]

5.2.   ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ

(125)

Πρώτον, οι ισπανικές αρχές επισημαίνουν ότι ο καταγγέλλων του οποίου η επιστολή οδήγησε στην παρούσα διαδικασία δεν υπέβαλε παρατηρήσεις σχετικά με την απόφαση κίνησης της διαδικασίας του 2016. Οι ισπανικές αρχές λαμβάνουν υπόψη ότι οι μοναδικοί που υπέβαλαν παρατηρήσεις είναι η Correos y Telégrafos, SA και ένας ανώνυμος τρίτος, ο οποίος εκπροσωπεί τον τομέα παράδοσης δεμάτων, όπως συνάγεται από το περιεχόμενο των παρατηρήσεων που διατύπωσε.

5.2.1.   ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟ ΤΡΙΤΟ

(126)

Οι ισπανικές αρχές παραπέμπουν στις παρατηρήσεις τους επί της απόφασης κίνησης της διαδικασίας του 2016 σχετικά με διάφορα ζητήματα για τα οποία ο ανώνυμος τρίτος δεν παρέχει συγκεκριμένα πρόσθετα επιχειρήματα.

(127)

Επιπλέον, οι ισπανικές αρχές διατυπώνουν ορισμένες πρόσθετες παρατηρήσεις επί των ζητημάτων που παρατίθενται κατωτέρω.

5.2.1.1.    Χρονική παράταση της έρευνας

(128)

Οι ισπανικές αρχές εκτιμούν ότι το αίτημα επέκτασης της έρευνας πέραν της περιόδου παραγραφής είναι απαράδεκτο και δεν συνάδει με την πάγια νομολογία του Δικαστηρίου, δεδομένου ότι, σύμφωνα με αυτή, η Επιτροπή εφαρμόζει την επίσημη διαδικασία έρευνας βάσει του άρθρου 108 παράγραφος 2 της Συνθήκης μόνο σε μέτρα τα οποία δημιουργούν σοβαρές αμφιβολίες όσον αφορά τη συμβατότητά τους με την εσωτερική αγορά, υπό τον όρο ότι δεν εμπίπτουν στη δεκαετή περίοδο παραγραφής. Οι ισπανικές αρχές σημειώνουν επίσης ότι ο ανώνυμος τρίτος ενδιαφερόμενος αναγνώρισε αυτή τη νομική πραγματικότητα στις παρατηρήσεις του, στις οποίες αναφέρεται ότι «είναι σαφές ότι τα εν λόγω ποσά δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο της διαδικασίας έρευνας, δεδομένου ότι έχει παρέλθει η προθεσμία παραγραφής για την εξέτασή τους».

(129)

Οι ισπανικές αρχές εκτιμούν επίσης ότι το αίτημα επέκτασης της έρευνας στην περίοδο μετά το 2010 είναι αδικαιολόγητο, δεδομένου ότι το ισπανικό κράτος περιορίστηκε στην εκτέλεση προκαταβολών από τον γενικό κρατικό προϋπολογισμό, οι οποίες θα αναπροσαρμοστούν όταν καθοριστεί το καθαρό κόστος, μετά την κοινοποίηση του νέου Plan de Prestación και τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί του θέματος αυτού.

(130)

Κατά τις ισπανικές αρχές, ο ανώνυμος τρίτος αναγνωρίζει έμμεσα ότι το καθαρό κόστος δεν μπορεί να καθοριστεί εάν δεν εγκριθεί προηγουμένως το νέο Plan de Prestación, διότι στις παρατηρήσεις του παραπέμπει στις σημειώσεις των ετήσιων λογαριασμών της Correos για το 2014, στις οποίες δηλώνονται τα εξής: «Απόφαση της CNMC (29) σχετικά με υπολογισμό του καθαρού κόστους της UPS το 2011, το 2012 και το 2013 ο οποίος διαφέρει από τον υπολογισμό που περιλαμβάνεται στον γενικό κρατικό προϋπολογισμό ενδέχεται να έχει αντίκτυπο στα εγγεγραμμένα ποσά των λογαριασμών. Ο υπολογισμός αυτού του τελικού αντικτύπου δεν είναι εφικτός προτού τεθεί σε ισχύ το νέο Plan de Prestación, το οποίο θα καθορίσει τη μέθοδο και τις συνιστώσες για τον υπολογισμό του καθαρού κόστους».

5.2.1.2.    Εικαζόμενα πλεονεκτήματα συνδεόμενα με την απαλλαγή από τον ΦΠΑ

(131)

Όσον αφορά την απαλλαγή από τον ΦΠΑ, οι ισπανικές αρχές διευκρινίζουν ότι αυτή προβλέπεται στην ισπανική νομοθεσία, τηρουμένων πλήρως των διατάξεων της οδηγίας της ΕΕ που ρυθμίζουν το συγκεκριμένο ζήτημα. Οι ισπανικές αρχές διευκρινίζουν επίσης ότι η προϋπόθεση του καταλογισμού δεν πληρούται εάν εθνικό μέτρο μεταφέρει στην εθνική έννομη τάξη πράξη της Ένωσης η οποία δεν αφήνει κανένα περιθώριο διακριτικής ευχέρειας, όπως αποφάνθηκε το Δικαστήριο στην απόφαση που εξέδωσε στις 23 Απριλίου 2009 στην υπόθεση C-460/07 (Puffer) (30).

5.2.1.3.    Εικαζόμενες αντισταθμίσεις που χορηγήθηκαν από το κράτος για τη χρηματοδότηση των διαφημιστικών και επικοινωνιακών εκστρατειών του

(132)

Οι ισπανικές αρχές αρνούνται ότι η Correos μπορεί να επωφελήθηκε από ενίσχυση για τη χρηματοδότηση των διαφημιστικών και επικοινωνιακών εκστρατειών της.

(133)

Ειδικότερα, οι ισπανικές αρχές αποσαφηνίζουν ότι τα σχετικά θεσμικά σχέδια διαφήμισης και επικοινωνίας που αναφέρει ο ανώνυμος τρίτος ως ένδειξη της εν λόγω στήριξης περιλαμβάνουν, για στατιστικούς σκοπούς, όλες τις δραστηριότητες που ασκούν οι φορείς της γενικής κρατικής διοίκησης, καθώς και οι δημόσιες επιχειρήσεις στον τομέα αυτό, αλλά τα έξοδα διαφήμισης της Correos που αναφέρονται στα συγκεκριμένα σχέδια καλύπτονταν πάντοτε από τους πόρους της εταιρείας.

(134)

Οι ισπανικές αρχές επεξηγούν ότι, όπως αναφέρεται στο σχέδιο, η επιτροπή θεσμικής διαφήμισης και επικοινωνίας, η οποία συνιστά συλλογικό διοικητικό όργανο, περιλαμβάνει στο σχέδιο κάθε θεσμική εκστρατεία που πρόκειται να διενεργηθεί από τη γενική κρατική διοίκηση και τα σχετικά με αυτή όργανα. Όπως κάθε άλλη δημόσια επιχείρηση, η Correos y Telégrafos, SA καταρτίζει τα δικά της σχέδια διαφήμισης, τα οποία χρηματοδοτούνται από δικούς της πόρους, και τα συμπεριλαμβάνει στο εν λόγω σχέδιο αποκλειστικά και μόνο για στατιστικούς σκοπούς.

5.2.2.   ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ CORREOS

(135)

Οι ισπανικές αρχές συμφωνούν με τις παρατηρήσεις που διατύπωσε η Correos y Telégrafos, S.A.

(136)

Οι ισπανικές αρχές αντιδρούν στο αίτημα που διατύπωσε η Correos στις γραπτές παρατηρήσεις της ότι τα διανεμηθέντα μερίσματα θα πρέπει να διατεθούν προς μείωση της καθ' υπέρβαση αντιστάθμισης που αναφέρεται στην απόφαση κίνησης της διαδικασίας του 2016, επαναλαμβάνοντας ότι δεν έχει προσκομιστεί μέχρι στιγμής καμία απόδειξη για την ύπαρξη τέτοιας υπεραντιστάθμισης.

(137)

Ωστόσο, η Ισπανία επαναλαμβάνει επίσης τις παρατηρήσεις της στις οποίες τονίζει την ανάγκη συνεκτίμησης της καταβολής των μερισμάτων για τους σκοπούς της μείωσης πιθανής ενίσχυσης που ενδέχεται να προσδιοριστεί κατά τη λήξη της επίσημης διαδικασίας έρευνας. Κατά την άποψη των ισπανικών αρχών, αυτά τα έκτακτα και μη επαναλαμβανόμενα μερίσματα που χορήγησε η Correos στο κράτος θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για τους σκοπούς του υπολογισμού των δημόσιων πόρων που διατέθηκαν στην Correos, σύμφωνα με την απόφαση Statsbaner της Επιτροπής (31).

5.3.   ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ

5.3.1.   ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΥΠΕΡΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΚΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2004-2010

(138)

Παρότι επαναλαμβάνουν ότι οι αντισταθμίσεις ΥΠΚΥ που χορηγήθηκαν στην Correos κατά την περίοδο 2004-2010 δεν εμπεριέχουν κρατική ενίσχυση και ότι, εάν θεωρηθεί ότι εμπεριέχουν πράγματι τέτοια ενίσχυση, αυτή θα πρέπει να θεωρηθεί συμβατή, οι ισπανικές αρχές εκτιμούν ότι, ακόμη και αν γίνει δεκτή η προσέγγιση που υιοθετεί η Επιτροπή στην απόφαση κίνησης της διαδικασίας του 2016 για τη χρήση της μεθοδολογίας κατανομής του κόστους (32), η ενδεχόμενη υπεραντιστάθμιση θα μπορούσε να υπολογιστεί μόνο βάσει των ακόλουθων παραδοχών:

(139)

Πρώτον, ο αποκλειστικός τομέας και ο μη αποκλειστικός τομέας πρέπει να εξεταστούν χωριστά: ο αποκλειστικός τομέας αντιστοιχεί στις ταχυδρομικές υπηρεσίες της ΥΠΚΥ που εκτελούνται στο πλαίσιο μονοπωλίου· ο μη αποκλειστικός τομέας περιλαμβάνει τις ταχυδρομικές υπηρεσίες της ΥΠΚΥ. Επιπλέον, για την αντιστάθμιση στον αποκλειστικό τομέα εφαρμόστηκε μέθοδος, τα αποτελέσματα της οποίας αντιστοιχούν πλήρως σε εκείνα της μεθόδου κατανομής του κόστους, ενώ στον μη αποκλειστικό τομέα εφαρμόστηκε προσέγγιση ΚΑΚ, στην οποία η αντιστάθμιση υπολογίστηκε και καθορίστηκε χωριστά για κάθε τομέα. Επομένως, οι τομείς αυτοί πρέπει να θεωρηθούν δύο διακριτές ΥΓΟΣ, οι οποίες υπόκεινται σε χωριστές εκτιμήσεις και σε διαφορετικές μεθοδολογίες αντιστάθμισης. Σύμφωνα με την ισπανική μεθοδολογία, η αντιστάθμιση για τον αποκλειστικό τομέα αντιστοιχεί στο καθαρό λογιστικό κόστος της (συνολικά έξοδα μείον έσοδα), ενώ η αντιστάθμιση για τον μη αποκλειστικό τομέα υπολογίζεται βάσει προσέγγισης ΚΑΚ, η οποία καλύπτει τα αποτελέσματα των ζημιών των ζημιογόνων τμημάτων του μη αποκλειστικού τομέα, βάσει της παραδοχής ότι κάθε ιδιωτικός φορέας εκμετάλλευσης θα τα καταργούσε απουσία υποχρεώσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας.

(140)

Με το σκεπτικό αυτό, από το συνολικό ποσό περίπου 955,237 εκατ. EUR συνολικής αντιστάθμισης ΥΠΚΥ που χορηγήθηκε στην Correos κατά το διάστημα 2004-2010 περίπου 637,850 εκατ. EUR (η λογιστική ζημία του αποκλειστικού τομέα) διατίθενται στον αποκλειστικό τομέα και 317,387 εκατ. EUR (το υπόλοιπο) στον μη αποκλειστικό τομέα (βλέπε πίνακα 6).

Πίνακας 6

Αντισταθμίσεις για τον αποκλειστικό τομέα και τον μη αποκλειστικό τομέα ΥΠΚΥ

(σε εκατ. ευρώ)

 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Σύνολο

Αποκλειστικός τομέας

46,171

40,435

39,558

80,823

101,783

176,559

152,521

637,850

Μη αποκλειστικός τομέας

44,859

47,294

55,199

39,441

40,863

45,919

43,812

317,387

Σύνολο

91,030

87,729

94,757

120,264

142,646

222,478

196,333

955,237

(141)

Οι ισπανικές αρχές φρονούν ότι οι δύο αντισταθμίσεις θα πρέπει στη συνέχεια να εκτιμηθούν χωριστά, καταλήγοντας έτσι σε διαφορετικό αποτέλεσμα από εκείνο στο οποίο κατέληξε η Επιτροπή στην απόφαση κίνησης της διαδικασίας του 2016.

5.3.1.1.    Εκτίμηση των αντισταθμίσεων προς τον αποκλειστικό τομέα ΥΠΚΥ

(142)

Οι ισπανικές αρχές προτείνουν την εκτίμηση των αντισταθμίσεων στον αποκλειστικό τομέα ΥΠΚΥ με τη χρήση της μεθοδολογίας κατανομής του κόστους και κερδών εκμετάλλευσης (33) αναφοράς 4,8 % (το ποσοστό που εφαρμόστηκε στην υπόθεση bpost για αναθέσεις χαμηλού κινδύνου).

(143)

Βάσει της εν λόγω προσέγγισης προκύπτει σαφώς ανεπαρκής αντιστάθμιση της Correos για τη συγκεκριμένη ΥΓΟΣ, δεδομένου ότι η ενίσχυση που χορηγήθηκε για τον αποκλειστικό τομέα ΥΠΚΥ αντιστοιχεί επακριβώς στο καθαρό λογιστικό κόστος της, όπως εμφαίνεται στον πίνακα 7, ενώ η ανεπαρκής αντιστάθμιση ανέρχεται στο εύλογο κέρδος που δεν λαμβάνεται υπόψη.

Πίνακας 7

Ανεπαρκής αντιστάθμιση του αποκλειστικού τομέα ΥΠΚΥ

(σε εκατ. ευρώ)

Αποκλειστικός τομέας ΥΠΚΥ

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Σύνολο

Έσοδα

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Κόστος

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Καθαρό κόστος = Έξοδα-Έσοδα

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Εύλογο κέρδος (βάσει κερδών εκμετάλλευσης 4,8 %)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Καθαρό κόστος + εύλογο κέρδος

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Επιτρεπόμενη αντιστάθμιση προς την Correos

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Χορηγηθείσα αντιστάθμιση στην Correos

46,171

40,435

39,558

80,823

101,783

176,559

152,521

637,850

Ανεπαρκής αντιστάθμιση = επιτρεπόμενη αντιστάθμιση – χορηγηθείσα αντιστάθμιση

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

(144)

Οι ισπανικές αρχές διευκρινίζουν ότι, δεδομένου ότι η Correos λαμβάνει ανεπαρκή αντιστάθμιση για την εκτέλεση των αποκλειστικών υπηρεσιών ΥΠΚΥ και ότι πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις του πλαισίου του 2012 για τις ΥΓΟΣ, η αντιστάθμιση που διατέθηκε στον αποκλειστικό τομέα ΥΠΚΥ θα πρέπει θα θεωρηθεί συμβατή.

5.3.1.2.    Εκτίμηση των αντισταθμίσεων προς τον μη αποκλειστικό τομέα ΥΠΚΥ

(145)

Όσον αφορά τις μη αποκλειστικές υπηρεσίες ΥΠΚΥ, οι ισπανικές αρχές θεωρούν ότι μπορεί να εφαρμοστεί η τιμή αναφοράς που χρησιμοποιήθηκε στην υπόθεση bpost για τις αναθέσεις υψηλού κινδύνου.

(146)

Ωστόσο, βάσει της εν λόγω παραδοχής, οι ισπανικές αρχές αναγνωρίζουν ότι ο μη αποκλειστικός τομέας ΥΠΚΥ αναμένεται να παρουσιάζει αρνητικό καθαρό κόστος σε κάθε έτος, ήτοι καθαρό κέρδος το οποίο δεν θα επέτρεπε καμία αντιστάθμιση, όπως εμφαίνεται στον πίνακα 8.

Πίνακας 8

Υπεραντιστάθμιση του μη αποκλειστικού τομέα ΥΠΚΥ

(σε εκατ. ευρώ)

Μη αποκλειστικός τομέας ΥΠΚΥ

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Σύνολο

Έσοδα

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Κόστος

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Καθαρό κόστος = Έξοδα-Έσοδα

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Εύλογο κέρδος (βάσει κερδών εκμετάλλευσης 7,4 %)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Καθαρό κόστος + εύλογο κέρδος

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Επιτρεπόμενη αντιστάθμιση

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Χορηγηθείσα αντιστάθμιση

44,859

47,294

55,199

39,441

40,863

45,919

43,812

317,387

Υπεραντιστάθμιση = χορηγηθείσα αντιστάθμιση – επιτρεπόμενη αντιστάθμιση

44,859

47,294

55,199

39,441

40,863

45,919

43,812

317,387

(147)

Βάσει της προσέγγισης αυτής, η αντιστάθμιση που διατέθηκε στον μη αποκλειστικό τομέα ΥΠΚΥ θα μπορούσε να θεωρηθεί ασυμβίβαστη στον βαθμό που παρείχε υπεραντιστάθμιση στην Correos. Ωστόσο, οι ισπανικές αρχές υπογραμμίζουν επίσης ότι τα μερίσματα θα πρέπει να ληφθούν υπόψη διότι μείωσαν εκ των πραγμάτων το ποσό της αντιστάθμισης που χορηγήθηκε στην Correos, όπως επεξηγείται στις αιτιολογικές σκέψεις 148 έως 152.

5.3.2.   ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

(148)

Οι ισπανικές αρχές διευκρινίζουν ότι η Correos κατέβαλε μερίσματα κατά την περίοδο 2004-2010 (βλέπε πίνακα 9).

Πίνακας 9

Μερίσματα που καταβλήθηκαν από την Correos

(σε εκατ. ευρώ)

 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Σύνολο

Καταβληθέντα μερίσματα

0,000

0,000

29,775

30,576

51,958

38,966

0,000

151,275

(149)

Οι ισπανικές αρχές διευκρινίζουν ότι τα συγκεκριμένα μερίσματα δεν θα πρέπει να θεωρηθούν πρωτίστως αμοιβή προς τον μέτοχο, δεδομένου ότι διαδραμάτισαν ουσιαστικά τον ρόλο έμμεσου μηχανισμού ανάκτησης παρέχοντας στις ισπανικές αρχές –υπό τις ιδιαίτερες περιστάσεις της παρούσας υπόθεσης– τη δυνατότητα να μειώσουν την ενδεχόμενη υπερβολική χρηματοδότηση μέσω της ανάκτησης πόρων από την εταιρεία. Το κράτος, ενεργώντας υπό την ιδιότητά του ως αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής, αποφάσισε να συμπεριλάβει τα εν λόγω μερίσματα σε κάθε γενικό κρατικό προϋπολογισμό που εγκρίθηκε κατά την περίοδο 2005-2008, με σκοπό την αντιμετώπιση ενδεχόμενης υπερβολικής χρηματοδότησης που διαπιστώθηκε κατά το έτος πριν από το έτος λήψης των σχετικών δημοσιονομικών αποφάσεων. Το 2009 και το 2010 δεν λήφθηκε καμία τέτοια απόφαση, καθώς οι προβλέψεις υποδείκνυαν ζημίες της εταιρείας για τα συγκεκριμένα έτη.

(150)

Πρώτον, οι ισπανικές αρχές διευκρινίζουν ότι η απόφαση καταβολής μερισμάτων καταλογίζεται στο ισπανικό κράτος, ως δημόσια αρχή, και όχι στη διοίκηση της Correos. Ως προς το σημείο αυτό, οι ισπανικές αρχές παρέχουν τις ακόλουθες εξηγήσεις:

α)

Η απόφαση καταβολής μερισμάτων από την Correos αντικατοπτρίζεται στον γενικό κρατικό προϋπολογισμό, τόσο στη θέση του κεφαλαίου της εταιρείας όσο και στο κεφάλαιο των μη φορολογικών εσόδων του κράτους. Ο γενικός κρατικός προϋπολογισμός εγκρίνεται μέσω σχεδίου νόμου (Anteproyecto de Ley), κατόπιν έγκρισής του από το υπουργικό συμβούλιο και υποβολής του στη συνέχεια στο κοινοβούλιο για τη λήψη τελικής απόφασης.

β)

Η ανάγκη πραγματοποίησης χρηματοδοτικών αναπροσαρμογών μέσω της καταβολής μερισμάτων βασίζεται στα αποτελέσματα της εταιρείας για το έτος που προηγείται εκείνου κατά το οποίο αντικατοπτρίζονται στον γενικό κρατικό προϋπολογισμό, δεδομένου ότι πρόκειται για τα μοναδικά αποτελέσματα που είναι διαθέσιμα κατά τον χρόνο έγκρισης του σχεδίου νόμου για τον προϋπολογισμό που λαμβάνει χώρα τον Σεπτέμβριο κάθε έτους.

γ)

Είναι σαφές ότι, ως εταιρεία, η Correos δεν είχε κανένα συμφέρον να καταβάλει μερίσματα στο Δημόσιο, το οποίο είχε δεσμευθεί, σε κάθε περίπτωση, να καταβάλει την αντιστάθμιση ΥΠΚΥ έως το 2010.

(151)

Δεύτερον, οι ισπανικές αρχές εξηγούν ότι, λόγω των ειδικών περιστάσεων, τα μερίσματα αποτελούσαν τον μοναδικό πρακτικό τρόπο για την προσαρμογή της ενδεχομένως υπερβολικής χρηματοδότησης σε ορισμένα έτη για τους ακόλουθους λόγους:

α)

Το 2000 η Ισπανία σύναψε με την Correos σύμβαση, βάσει της οποίας ένα ορισμένο ποσό αντιστάθμισης, που επρόκειτο να υπολογιστεί σύμφωνα με προκαθορισμένο τύπο, ήταν αυτομάτως πληρωτέο έως το 2010.

β)

Παρότι η Ισπανία δεν διενήργησε τυπικό έλεγχο υπεραντιστάθμισης, οι ισπανικές αρχές γνώριζαν ότι η ιδιαίτερα θετική οικονομική κατάσταση της εταιρείας σε ορισμένα έτη παρείχε ενδείξεις σύμφωνα με τις οποίες μέρος της χρηματοδότησης ενδέχεται να μην ήταν απολύτως αναγκαίο κατά τα συγκεκριμένα έτη.

γ)

Υπό τις συνθήκες αυτές, η είσπραξη μερισμάτων ήταν ο μοναδικός νόμιμος τρόπος με τον οποίο το κράτος μπορούσε να μειώσει την ενδεχόμενη καθ' υπέρβαση χρηματοδότηση που χορηγήθηκε στην Correos, δεδομένου ότι στη σύμβαση δεν προβλέπονταν εναλλακτικοί τρόποι. Στην προκειμένη περίπτωση, τα μερίσματα λειτούργησαν ως ένα είδος μηχανισμού ανάκτησης.

δ)

Οι ισπανικές αρχές διευκρινίζουν επίσης ότι η Correos δεν αποκόμισε κανένα ιδιαίτερο οικονομικό πλεονέκτημα από τη λήψη υπερβολικής χρηματοδότησης και την επιστροφή της μέσω μερισμάτων. Η εταιρεία υπήρξε ιδιαιτέρως αποδοτική κατά τα συγκεκριμένα έτη (και δεν χρειαζόταν τα επιπλέον κεφάλαια για τη λειτουργία της), δεν έλαβε τραπεζικά δάνεια (και, επομένως, δεν επωφελήθηκε από καλύτερη πιστοληπτική ικανότητα) και δεν προέβη σε συγκεκριμένες εξαγορές.

(152)

Με το σκεπτικό αυτό, οι ισπανικές αρχές αποσαφηνίζουν ότι η καταβολή των μερισμάτων κατά το έτος N αποφασίστηκε το έτος N-1 βάσει των διαθέσιμων λογιστικών αποτελεσμάτων για το έτος N-2. Επομένως, τα εν λόγω μερίσματα αποσκοπούσαν στη μείωση της υπεραντιστάθμισης που προέκυπτε από το έτος N-2, όπως εμφαίνεται και στη συνοπτική παρουσίαση του πίνακα 10.

Πίνακας 10

Μερίσματα και υπεραντιστάθμιση

(σε εκατ. ευρώ)

 

Ποσό μερισμάτων

Έτος καταβολής

Σχετικό έτος υπεραντιστάθμισης

Ποσό υπεραντιστάθμισης του συγκεκριμένου έτους

Μειωμένη υπεραντιστάθμιση για το συγκεκριμένο έτος

 

29,775

2006

2004

44,859

15,084

 

30,576

2007

2005

47,294

16,718

 

51,958

2008

2006

55,199

3,241

 

38,966

2009

2007

39,441

0,475

 

0,000

2010

2008

40,863

40,863

 

0,000

2011

2009

45,919

45,919

 

0,000

2012

2010

43,812

43,812

Σύνολο

151,275

 

 

317,387

166,112

6.   ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ UNIPOST

(153)

Στις 20 Μαρτίου 2018, η Unipost ενημέρωσε την Επιτροπή ότι τέθηκε υπό εκκαθάριση στις 19 Φεβρουαρίου 2018 και ότι θεωρεί ότι η ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά κρατική ενίσχυση που χορηγήθηκε στην Correos διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην πτώχευσή της.

(154)

Κατά την άποψη της Unipost, η εν λόγω ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά ενίσχυση παρείχε στην Correos τη δυνατότητα να εφαρμόζει χαμηλότερες τιμές στις μη αποκλειστικές αγορές, θέτοντας σε εφαρμογή μια τιμολογιακή πολιτική η οποία δεν σχετιζόταν με τις δαπάνες της στις συγκεκριμένες μη αποκλειστικές αγορές.

7.   ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

7.1.   ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΚΥ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΤΟΥ 1998

7.1.1.   ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 107 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ

(155)

Σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης, «ενισχύσεις που χορηγούνται υπό οποιαδήποτε μορφή από τα κράτη ή με κρατικούς πόρους και που νοθεύουν ή απειλούν να νοθεύσουν τον ανταγωνισμό διά της ευνοϊκής μεταχειρίσεως ορισμένων επιχειρήσεων ή ορισμένων κλάδων παραγωγής είναι ασυμβίβαστες με την εσωτερική αγορά, κατά το μέτρο που επηρεάζουν τις μεταξύ κρατών μελών συναλλαγές».

(156)

Προκύπτει ότι, προκειμένου ένα χρηματοοικονομικό μέτρο να χαρακτηριστεί κρατική ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης, πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: i) το μέτρο πρέπει να μπορεί να καταλογιστεί στο κράτος μέλος και να έχει χορηγηθεί με κρατικούς πόρους, ii) πρέπει να προσφέρει οικονομικό πλεονέκτημα σε επιχειρήσεις, iii) το εν λόγω πλεονέκτημα πρέπει να είναι επιλεκτικό, και iv) το μέτρο πρέπει να νοθεύει ή να απειλεί να νοθεύσει τον ανταγωνισμό και να είναι πιθανό να επηρεάσει τις συναλλαγές μεταξύ κρατών μελών.

7.1.1.1.    Μέτρο που καταλογίζεται στο κράτος και χορηγείται με κρατικούς πόρους

(157)

Για να συνιστά ένα μέτρο κρατική ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης, πρέπει να χορηγείται από το κράτος ή με κρατικούς πόρους. Οι κρατικοί πόροι περιλαμβάνουν όλους τους πόρους του δημόσιου τομέα (34), μεταξύ των οποίων και οι πόροι κρατικών φορέων (φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, ομοσπονδιακοί, περιφερειακοί ή άλλοι) (35).

(158)

Οι αντισταθμίσεις για την εκτέλεση της ΥΠΚΥ βάσει του νόμου για τα ταχυδρομεία του 1998 καταβλήθηκαν απευθείας από τον γενικό κρατικό προϋπολογισμό και, ως εκ τούτου, καταλογίζονται σαφώς στο κράτος και χορηγήθηκαν με κρατικούς πόρους.

7.1.1.2.    Επιλεκτικό οικονομικό πλεονέκτημα προς όφελος μιας επιχείρησης

Α.   Επιλεκτικός χαρακτήρας

(159)

Προκειμένου να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης, ένα κρατικό μέτρο πρέπει να ευνοεί «ορισμένες επιχειρήσεις ή ορισμένους κλάδους παραγωγής». Επομένως, από τα μέτρα που ευνοούν επιχειρήσεις μόνον όσα παρέχουν πλεονέκτημα κατά τρόπο επιλεκτικό εμπίπτουν στην έννοια της ενίσχυσης.

(160)

Οι αντισταθμίσεις ΥΠΚΥ είναι σαφώς επιλεκτικές διότι ωφελούν μόνο μία επιχείρηση, την Correos.

Β.   Η έννοια της επιχείρησης

(161)

Δημόσια χρηματοδότηση που χορηγείται σε οντότητα μπορεί να χαρακτηριστεί κρατική ενίσχυση μόνον εάν η οντότητα αυτή είναι «επιχείρηση» κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ορίσει κατ' επανάληψη τις επιχειρήσεις ως οντότητες που ασκούν οικονομική δραστηριότητα (36). Συνεπώς, ο χαρακτηρισμός μιας οντότητας ως επιχείρησης εξαρτάται από τον χαρακτήρα της δραστηριότητάς της, ανεξαρτήτως του νομικού καθεστώτος αυτής και του τρόπου χρηματοδότησής της (37). Κατά γενικό κανόνα, πρέπει να θεωρείται ότι η δραστηριότητα έχει οικονομικό χαρακτήρα όταν συνίσταται στην προσφορά αγαθών και υπηρεσιών στην αγορά (38). Οντότητα η οποία ασκεί τόσο οικονομικές όσο και μη οικονομικές δραστηριότητες πρέπει να θεωρείται επιχείρηση μόνον ως προς τον πρώτο τύπο δραστηριοτήτων (39). Το γεγονός και μόνο ότι η οντότητα δεν έχει κερδοσκοπικό σκοπό δεν σημαίνει απαραιτήτως ότι οι πράξεις της δεν είναι οικονομικού χαρακτήρα (40).

(162)

Στην παρούσα υπόθεση, η Correos παρέχει ταχυδρομικές υπηρεσίες έναντι αμοιβής στην ισπανική αγορά και ανταγωνίζεται άλλους φορείς παροχής υπηρεσιών. Επομένως, η παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών στη συγκεκριμένη αγορά ισοδυναμεί με οικονομική δραστηριότητα. Οι αντισταθμίσεις ΥΠΚΥ αποζημιώνουν την Correos για την παροχή ορισμένων από αυτές τις ταχυδρομικές υπηρεσίες και, κατ' επέκταση, αποζημιώνουν οικονομική δραστηριότητα. Κατά συνέπεια, ως προς τις δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται από τα επίμαχα μέτρα, η Correos πρέπει να χαρακτηριστεί επιχείρηση.

Γ.   Οικονομικό πλεονέκτημα

(163)

Για τους σκοπούς του άρθρου 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης, ως πλεονέκτημα λογίζεται κάθε οικονομικό όφελος το οποίο μια επιχείρηση δεν θα είχε λάβει υπό τις συνήθεις συνθήκες της αγοράς, δηλαδή εάν δεν υπήρχε η κρατική παρέμβαση (41). Αυτό που έχει σημασία είναι μόνο το αποτέλεσμα του μέτρου στην επιχείρηση και όχι η αιτία ούτε ο στόχος της κρατικής παρέμβασης (42). Κάθε φορά που η οικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης βελτιώνεται ως αποτέλεσμα της κρατικής παρέμβασης, υπάρχει πλεονέκτημα.

(164)

Οι αντισταθμίσεις ΥΠΚΥ αποσκοπούν στην κάλυψη του συνόλου ή μέρους του καθαρού κόστους με το οποίο επιβαρύνεται η Correos κατά την εκτέλεση της ΥΠΚΥ. Χωρίς την κρατική παρέμβαση, η Correos θα έπρεπε να επωμισθεί η ίδια το κόστος αυτό. Το υπό εκτίμηση μέτρο απαλλάσσει την Correos από ορισμένες δαπάνες των οικονομικών της δραστηριοτήτων και, συνεπώς, βελτιώνει την οικονομική κατάσταση της Correos. Ως εκ τούτου, και με την επιφύλαξη του ερωτήματος σχετικά με το αν το μέτρο πληροί τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην απόφαση Altmark, το υπό εκτίμηση μέτρο χορηγεί εκ πρώτης όψεως πλεονέκτημα στην Correos.

Δ.   Συμμόρφωση προς τα κριτήρια Altmark

(165)

Χορηγούμενη σε εταιρεία αντιστάθμιση για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας η οποία πληροί τα τέσσερα κριτήρια που καθορίζονται στην απόφαση Altmark του Δικαστηρίου θεωρείται ότι δεν παρέχει κανένα οικονομικό πλεονέκτημα και, ως εκ τούτου, δεν συνιστά κρατική ενίσχυση (43). Τα εν λόγω τέσσερα κριτήρια, τα οποία πρέπει να πληρούνται σωρευτικώς, είναι τα ακόλουθα:

α)

«[…] Πρώτον, η δικαιούχος επιχείρηση πρέπει να είναι πράγματι επιφορτισμένη με την εκπλήρωση υποχρεώσεως παροχής δημόσιας υπηρεσίας, ενώ η υποχρέωση αυτή πρέπει να είναι σαφώς καθορισμένη […].

β)

[…] Δεύτερον, οι βασικές παράμετροι βάσει των οποίων υπολογίζεται η αντιστάθμιση πρέπει να έχουν προσδιοριστεί προηγουμένως αντικειμενικά και με διαφάνεια […].

γ)

[…] Τρίτον, η αντιστάθμιση δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέτρο του αναγκαίου για την κάλυψη του συνόλου ή μέρους των δαπανών που πραγματοποιούνται για την εκπλήρωση υποχρεώσεως παροχής δημόσιας υπηρεσίας, λαμβανομένων υπόψη των σχετικών εσόδων και ενός ευλόγου κέρδους για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων αυτών […].

δ)

[…] Τέταρτον, όταν η επιλογή της επιχειρήσεως στην οποία πρόκειται να ανατεθεί η εκπλήρωση υποχρεώσεως παροχής δημόσιας υπηρεσίας σε συγκεκριμένη περίπτωση δεν πραγματοποιείται στο πλαίσιο διαδικασίας συνάψεως δημοσίας συμβάσεως, παρέχουσας τη δυνατότητα επιλογής του υποψηφίου που είναι σε θέση να παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες με το μικρότερο για το κοινωνικό σύνολο κόστος, το επίπεδο της απαραίτητης αντισταθμίσεως πρέπει να καθορίζεται βάσει αναλύσεως των δαπανών στις οποίες θα προέβαινε μια μέση επιχείρηση, με χρηστή διαχείριση και κατάλληλα εξοπλισμένη στον ίδιο τομέα, λαμβάνοντας υπόψη τα έσοδα και ένα εύλογο κέρδος από την εκπλήρωση των υποχρεώσεων αυτών.»

(166)

Όσον αφορά την αντιστάθμιση που χορηγήθηκε στην Correos κατά την επίμαχη περίοδο, η Επιτροπή επιβεβαιώνει τις απόψεις που διατύπωσε στην απόφαση κίνησης της διαδικασίας του 2016 (44) περί μη εκπλήρωσης του τρίτου και του τέταρτου κριτηρίου Altmark.

Το τρίτο κριτήριο Altmark

(167)

Στην απόφαση που εξέδωσε στις 25 Ιανουαρίου 2012 σχετικά με την bpost (45), η Επιτροπή καθόρισε εύρος εύλογου κέρδους αναφοράς, εφαρμοστέο σε όλους τους φορείς εκμετάλλευσης ταχυδρομικών υπηρεσιών στην Ένωση. Η Επιτροπή καθόρισε το συγκεκριμένο επίπεδο κέρδους αναφοράς βάσει τριών μελετών εμπειρογνωμόνων (οι οποίες εκπονήθηκαν αντίστοιχα από τις εταιρείες WIK Consult, Deloitte και Charles River Associates). Το επίπεδο κέρδους αναφοράς που εφαρμόζεται σε όλους τους φορείς εκμετάλλευσης ταχυδρομικών υπηρεσιών (εκφραζόμενο ως κέρδη εκμετάλλευσης) βασίζεται στην παρατηρούμενη αποδοτικότητα συνόλων συγκρίσιμων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ταχυδρομείων και της παράδοσης δεμάτων σε διάφορες χώρες. Ειδικότερα, σε περιπτώσεις στις οποίες φορέας εκμετάλλευσης ταχυδρομικών υπηρεσιών εκτίθεται σε υψηλό βαθμό κινδύνου, εφαρμόζεται το εύρος αναφοράς [κέρδη εκμετάλλευσης 5,4-7,4 %], ενώ σε περιπτώσεις στις οποίες ο κίνδυνος είναι περιορισμένος χρησιμοποιείται το εύρος αναφοράς [κέρδη εκμετάλλευσης 3,6-4,8 %] (46).

(168)

Στην απόφαση κίνησης της διαδικασίας του 2016, η Επιτροπή διατύπωσε την άποψη ότι η Correos ενδέχεται να έλαβε υπεραντιστάθμιση βάσει του υπολογισμού που παρατίθεται κατωτέρω (βλέπε πίνακα 11), κάνοντας χρήση του υψηλότερου ποσοστού κερδών εκμετάλλευσης αναφοράς που καθορίζεται στην υπόθεση bpost.

Πίνακας 11

Ενδεχόμενη υπεραντιστάθμιση της Correos

(σε εκατ. ευρώ)

 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Σύνολο

Έσοδα ΥΠΚΥ

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Κόστος ΥΠΚΥ

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Καθαρό κόστος = Έξοδα-Έσοδα

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Εύλογο κέρδος (βάσει κερδών εκμετάλλευσης 7,4 %)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Καθαρό κόστος + εύλογο κέρδος

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Επιτρεπόμενη αντιστάθμιση προς την Correos

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Χορηγηθείσα αντιστάθμιση στην Correos

91,030

87,729

94,757

120,264

142,646

222,478

196,333

955,237

Ενδεχόμενη υπεραντιστάθμιση = χορηγηθείσα αντιστάθμιση – επιτρεπόμενη αντιστάθμιση

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

(169)

Οι ισπανικές αρχές και/ή η Correos (47) διατύπωσαν ορισμένες παρατηρήσεις σχετικά με τις αμφιβολίες της Επιτροπής (βλέπε σημεία 4.1.1 και 5.1.1):

α)

Η μεθοδολογία ΚΑΚ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να επαληθευτεί αν πληρούται το τρίτο κριτήριο Altmark.

β)

Η ισπανική μεθοδολογία συνιστά έγκυρη εφαρμογή της μεθοδολογίας ΚΑΚ.

γ)

Δεδομένου ότι οι αντισταθμίσεις που χορηγήθηκαν στην Correos αντιστοιχούν στο ΚΑΚ της ΥΠΚΥ, δεν υπάρχει καμία υπεραντιστάθμιση και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να θεωρηθεί ότι πληρούται το τρίτο κριτήριο Altmark.

δ)

Η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης εφαρμόζεται σε σχέση με την εκπλήρωση του τρίτου κριτηρίου Altmark λόγω της χρήσης της μεθοδολογίας ΚΑΚ και, κατ' επέκταση, λόγω της χρήσης της ισπανικής μεθοδολογίας.

ε)

Οι ισπανικές αρχές πρότειναν επίσης εναλλακτική λύση για την εφαρμογή της μεθοδολογίας κατανομής του κόστους που οδηγεί σε διαφορετικό αποτέλεσμα από εκείνο στο οποίο καταλήγει η Επιτροπή.

(170)

Αυτά τα διαφορετικά επιχειρήματα εξετάζονται κατωτέρω.

—   Η μεθοδολογία ΚΑΚ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να επαληθευτεί αν πληρούται το τρίτο κριτήριο Altmark.

(171)

Οι ισπανικές αρχές και/ή η Correos εκτιμούν ότι η εκπλήρωση του τρίτου κριτηρίου Altmark μπορεί να επαληθευτεί μέσω της μεθοδολογίας ΚΑΚ (δηλαδή ότι η απουσία υπεραντιστάθμισης που απαιτείται βάσει του τρίτου κριτηρίου Altmark μπορεί να επαληθευτεί με τη σύγκριση μεταξύ του ΚΑΚ της ΥΓΟΣ και της αντιστάθμισης που χορηγήθηκε στον φορέα παροχής της ΥΓΟΣ).

(172)

Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι η απόφαση Altmark εκδόθηκε στις 29 Ιουλίου 2003. Είναι αδιαμφισβήτητο το γεγονός ότι, κατά την έκδοση της απόφασης αυτής, η μοναδική εφαρμοστέα μέθοδος για τον υπολογισμό του καθαρού κόστους των ΥΓΟΣ ήταν η μεθοδολογία κατανομής του κόστους. Στην ίδια την απόφαση Altmark γίνεται λόγος για τις δαπάνες και τα έσοδα που προκύπτουν βάσει των οποίων προσδιορίζεται αδιαμφισβήτητα η μεθοδολογία κατανομής του κόστους, ενώ το ΚΑΚ στηρίζεται ουσιαστικά στην έννοια του αποφευχθέντος κόστους (το οποίο συνιστά εξ ορισμού κόστος με το οποίο δεν επιβαρύνθηκε η εταιρεία).

(173)

Η μεθοδολογία κατανομής του κόστους προβλεπόταν στο πλαίσιο του 2005 για τις ΥΓΟΣ (48), το οποίο εφαρμόστηκε από τις 29 Νοεμβρίου 2005 έως την 31η Ιανουαρίου 2012, και χρησίμευσε ως βάση για διάφορες αποφάσεις της Επιτροπής σχετικά με την αντιστάθμιση της ΥΠΚΥ κατά την περίοδο εκείνη (49). Αποτελεί επίσης τη μεθοδολογία που πρέπει να χρησιμοποιείται βάσει του πλαισίου του 2012 για τις ΥΓΟΣ, εάν δεν είναι δυνατή η εφαρμογή της μεθοδολογίας ΚΑΚ (50). Η μεθοδολογία ΚΑΚ θεσπίστηκε επισήμως από την Επιτροπή ως έγκυρος τρόπος υπολογισμού του καθαρού κόστους της ΥΠΚΥ μόνο με την οδηγία 2008/6/ΕΚ (η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2011) και το πλαίσιο του 2012 για τις ΥΓΟΣ (το οποίο τέθηκε σε ισχύ την 31η Ιανουαρίου 2012).

(174)

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αποσαφηνίσει ότι η έννοια της κρατικής ενίσχυσης αποτελεί αντικειμενική και νομική έννοια που ορίζεται απευθείας από τη Συνθήκη (51). Επομένως, δεν θα ήταν ορθό να τροποποιηθεί αναδρομικά η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για την εκτίμηση της ύπαρξης ενίσχυσης στο πλαίσιο της απόφασης Altmark προκειμένου να ευθυγραμμιστεί με τις επιλογές της Επιτροπής στο πλαίσιο του 2012 για τις ΥΓΟΣ, στο οποίο περιγράφονται οι προϋποθέσεις συμβατότητας ορισμένων αντισταθμίσεων για ΥΓΟΣ. Σε κάθε περίπτωση, όπως διευκρινίζεται στην αιτιολογική σκέψη 172, ερμηνεία αυτού του είδους αντιβαίνει στο γράμμα της απόφασης.

(175)

Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή δεν συμμερίζεται την άποψη ότι η μεθοδολογία ΚΑΚ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επαλήθευση της συμμόρφωσης προς το τρίτο κριτήριο της απόφασης Altmark.

—   Η ισπανική μεθοδολογία συνιστά έγκυρη εφαρμογή της μεθοδολογίας ΚΑΚ

(176)

Οι ισπανικές αρχές και/ή η Correos υποστηρίζουν ότι η ισπανική μεθοδολογία συνιστά έγκυρη εφαρμογή της μεθοδολογίας ΚΑΚ που αναγνωρίζεται ως κατάλληλη μέθοδος υπολογισμού του καθαρού κόστους της ΥΠΚΥ στην οδηγία 2008/6/ΕΚ του και στο πλαίσιο του 2012 για τις ΥΓΟΣ.

(177)

Η Επιτροπή εκτιμά ότι, ακόμη και αν η μεθοδολογία ΚΑΚ μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την επαλήθευση της συμμόρφωσης προς το τρίτο κριτήριο της απόφασης Altmark, κάτι που δεν συμβαίνει, είναι σαφές ότι η ισπανική μεθοδολογία δεν μπορεί να θεωρηθεί έγκυρη εφαρμογή της μεθοδολογίας ΚΑΚ.

(178)

Πρώτον, επισημαίνεται ότι, όπως αναγνώρισαν οι ίδιες οι ισπανικές αρχές, η ισπανική μέθοδος εφαρμόζει τη μεθοδολογία κατανομής του κόστους στον αποκλειστικό τομέα ΥΠΚΥ (βλέπε αιτιολογική σκέψη 139). Κατά τις ισπανικές αρχές, μόνο η προσέγγιση που εφαρμόστηκε στον μη αποκλειστικό τομέα ΥΠΚΥ (στον οποίο το καθαρό κόστος ισούται με το άθροισμα των ζημιών των ζημιογόνων τμημάτων του μη αποκλειστικού τομέα ΥΠΚΥ) θα μπορούσε δυνητικά να συγκριθεί με ΚΑΚ (βλέπε αιτιολογική σκέψη 139). Η εν λόγω διττή προσέγγιση φαίνεται εγγενώς αντιφατική προς τη μεθοδολογία ΚΑΚ, όπως περιγράφεται (52) και εφαρμόζεται από την Επιτροπή σύμφωνα με την πρακτική της σε θέματα λήψης αποφάσεων (53), η οποία επιβάλλει τη σύγκριση της κατάστασης ολόκληρης της εταιρείας με και χωρίς την υποχρέωση παροχής δημόσιας υπηρεσίας (εν προκειμένω την ΥΠΚΥ).

(179)

Ακόμη και αν ληφθεί υπόψη μόνο ο μη αποκλειστικός τομέας ΥΠΚΥ, η ισπανική μεθοδολογία παρουσιάζει επίσης ορισμένες διαφορές σε σχέση με τη μεθοδολογία ΚΑΚ όπως περιγράφεται και εφαρμόζεται στο πλαίσιο της πρακτικής της Επιτροπής σε θέματα λήψης αποφάσεων.

(180)

Πρώτον, η ισπανική μεθοδολογία δεν φαίνεται να στηρίζεται σε ρεαλιστικό αντιπαράδειγμα, το οποίο αποτελεί σημαντικό στοιχείο της μεθοδολογίας καθαρού αποφευχθέντος κόστους. Πράγματι, η ισπανική μεθοδολογία εξετάζει απλώς εκ των υστέρων τις ζημίες των ζημιογόνων κέντρων κόστους. Οι ισπανικές αρχές προβάλλουν το επιχείρημα ότι η μεθοδολογία τους βασίζεται σε έμμεσο αντιπαράδειγμα: οποιοσδήποτε ιδιωτικός φορέας εκμετάλλευσης θα καταργούσε τα εν λόγω ζημιογόνα κέντρα κόστους απουσία υποχρεώσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας (βλέπε αιτιολογική σκέψη 139). Ωστόσο, η εν λόγω προσέγγιση δεν φαίνεται να περιγράφει μια πραγματική επιχειρηματική στρατηγική, η οποία προϋποθέτει τον εκ των προτέρων καθορισμό των κέντρων κόστους που θα καταργηθούν, διότι δεν είναι δυνατόν να αναμένεται από τον φορέα εκμετάλλευσης να γνωρίζει εκ των προτέρων τα συγκεκριμένα κέντρα κόστους που θα είναι ζημιογόνα. Επιπλέον, η ισπανική μεθοδολογία φαίνεται να υποδηλώνει ότι τα κέντρα κόστους θα μπορούσαν να καταργούνται και να αναδημιουργούνται κατά βούληση από έτος σε έτος κατά την περίοδο αξιολόγησης, και αυτό δεν αποτελεί ρεαλιστικό αντιπαράδειγμα.

(181)

Εξάλλου, η ισπανική μεθοδολογία δεν διορθώνει τον αντίκτυπο της παύσης εκτέλεσης αυτών των μη αποδοτικών ροών διακίνησης στην αποδοτικότητα άλλων προϊόντων και υπηρεσιών (ΥΠΚΥ ή μη ΥΠΚΥ), όπως απαιτείται επίσης βάσει της μεθοδολογίας ΚΑΚ.

(182)

Τέλος, η ισπανική μεθοδολογία δεν λαμβάνει υπόψη άυλα οφέλη και οφέλη της αγοράς ούτε περιλαμβάνει κίνητρα αποτελεσματικότητας σε σχέση με το κόστος, όπως απαιτείται βάσει της μεθοδολογίας ΚΑΚ.

(183)

Λαμβανομένων υπόψη των προαναφερομένων, η Επιτροπή δεν θεωρεί ότι η ισπανική μεθοδολογία συνιστά έγκυρη εφαρμογή της μεθοδολογίας ΚΑΚ.

—   Δεδομένου ότι οι αντισταθμίσεις που χορηγήθηκαν στην Correos αντιστοιχούν στο ΚΑΚ της ΥΠΚΥ, δεν υπάρχει καμία υπεραντιστάθμιση και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να θεωρηθεί ότι πληρούται το τρίτο κριτήριο Altmark.

(184)

Όπως διευκρινίζεται στις αιτιολογικές σκέψεις 172 έως 175, η Επιτροπή δεν θεωρεί ότι η μεθοδολογία ΚΑΚ είναι κατάλληλη για την επαλήθευση της συμμόρφωσης προς το τρίτο κριτήριο Altmark· επιπλέον, όπως επεξηγείται στις αιτιολογικές σκέψεις 176 έως 183, η Επιτροπή δεν θεωρεί την ισπανική μεθοδολογία έγκυρη εφαρμογή της μεθοδολογίας ΚΑΚ.

(185)

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή εκτιμά ότι οι αντισταθμίσεις που χορηγήθηκαν στην Correos σύμφωνα με την ισπανική μεθοδολογία δεν αντιστοιχούν στο ΚΑΚ της ΥΠΚΥ και ότι, ακόμη και αν αντιστοιχούσαν, το στοιχείο αυτό δεν θα ήταν επαρκές για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση προς το τρίτο κριτήριο Altmark.

—   Η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης εφαρμόζεται σε σχέση με την εκπλήρωση του τρίτου κριτηρίου Altmark λόγω της χρήσης της μεθοδολογίας ΚΑΚ και, κατ' επέκταση, λόγω της χρήσης της ισπανικής μεθοδολογίας.

(186)

Οι ισπανικές αρχές και/ή η Correos υποστηρίζουν ότι η Ισπανία μπορούσε να έχει δικαιολογημένη εμπιστοσύνη σε σχέση με την εκπλήρωση του τρίτου κριτηρίου Altmark λόγω της χρήσης της μεθοδολογίας ΚΑΚ και της ισπανικής μεθοδολογίας.

(187)

Όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις, το Δικαστήριο έχει αποφανθεί (54) ότι όταν η ενίσχυση δεν έχει κοινοποιηθεί στην Επιτροπή και συνιστά, επομένως, παράνομη ενίσχυση, δεν είναι δυνατόν να προβληθεί η αρχή της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης. Κατά συνέπεια, εκτός από τις περιπτώσεις εξαιρετικών περιστάσεων, δεν είναι δυνατόν να υπάρχει δικαιολογημένη εμπιστοσύνη όσον αφορά τη νομιμότητα της χορηγηθείσας ενίσχυσης παρά μόνον εάν η ενίσχυση είχε κοινοποιηθεί στην Επιτροπή.

(188)

Η Ισπανία δεν κοινοποίησε ποτέ τις αντισταθμίσεις ΥΠΚΥ στην Επιτροπή, παρά τη δημοσιότητα που έδωσε η Επιτροπή στην πρακτική της σε θέματα κρατικών ενισχύσεων στον τομέα των ταχυδρομείων (55). Ειδικότερα, η συμμόρφωση προς τις προϋποθέσεις της υπόθεσης Altmark αξιολογείται σε διάφορες δημόσια διαθέσιμες αποφάσεις της Επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα των ταχυδρομείων και σε καμία από αυτές δεν έγινε δεκτή η μεθοδολογία ΚΑΚ ως κατάλληλο μέσο για την επαλήθευση της συμμόρφωσης προς το τρίτο κριτήριο Altmark. Επιπλέον, σε αρκετές αποφάσεις παρέχεται ν καθοδήγηση σχετικά με την προσέγγιση της Επιτροπής όσον αφορά τη μεθοδολογία ΚΑΚ (56) και είναι σαφές, στη βάση αυτή, ότι η ισπανική μεθοδολογία δεν αντιστοιχεί στη μεθοδολογία ΚΑΚ όπως εφαρμόζεται από την Επιτροπή (όπως διευκρινίζεται στις αιτιολογικές σκέψεις 177 έως 183).

(189)

Η Επιτροπή εκτιμά ότι η έκθεση NERA, η οποία εκδόθηκε το 1998 (και η οποία δεν έχει δεσμευτική ισχύ), δεν μπορεί να δημιουργήσει δικαιολογημένη εμπιστοσύνη όσον αφορά την αξιολόγηση της ύπαρξης ενίσχυσης σε αντισταθμίσεις για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας, η οποία περιγράφεται με σαφήνεια στην απόφαση Altmark του 2003 και στην πρακτική λήψης αποφάσεων της Επιτροπής μετά την εν λόγω απόφαση.

—   Οι ισπανικές αρχές πρότειναν επίσης εναλλακτική λύση για την εφαρμογή της μεθοδολογίας κατανομής του κόστους που οδηγεί σε διαφορετικό αποτέλεσμα από εκείνο στο οποίο καταλήγει η Επιτροπή.

(190)

Οι ισπανικές αρχές προτείνουν διάφορες προσεγγίσεις για τον υπολογισμό της υπεραντιστάθμισης της ΥΠΚΥ (βλέπε σημείο 5.3.1).

(191)

Χωρίς να εκφέρει άποψη στο παρόν στάδιο όσον αφορά αυτές τις εναλλακτικές προσεγγίσεις, η Επιτροπή επισημαίνει ότι οδηγούν επίσης στο συμπέρασμα ότι η Correos έλαβε υπεραντιστάθμιση για την εκτέλεση των υπηρεσιών του μη αποκλειστικού τομέα ΥΠΚΥ. Βάσει των ανωτέρω δεν πληρούται το τρίτο κριτήριο Altmark.

Το τέταρτο κριτήριο Altmark

(192)

Όσον αφορά το τέταρτο κριτήριο Altmark, δεν αμφισβητείται το γεγονός ότι η ανάθεση της ΥΠΚΥ δεν ήταν αποτέλεσμα ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιων συμβάσεων, αλλά ότι ανατέθηκε απευθείας στην Correos από τις ισπανικές αρχές.

(193)

Ωστόσο, οι ισπανικές αρχές υποστήριξαν ότι η Correos λαμβάνει αντιστάθμιση βάσει του κόστους με το οποίο επιβαρύνεται μέση επιχείρηση με χρηστή διαχείριση. Προς επίρρωση του ισχυρισμού αυτού, οι ισπανικές αρχές διαβίβασαν στην Επιτροπή μελέτη της Frontier Economics.

(194)

Σκοπός της συγκεκριμένης μελέτης είναι η συγκριτική ανάλυση του κόστους της Correos και του κόστους άλλων ευρωπαϊκών φορέων εκμετάλλευσης ταχυδρομικών υπηρεσιών που είναι υπεύθυνοι για την εκτέλεση της ΥΠΚΥ, ώστε να αποδειχθεί ότι οι αντισταθμίσεις ΥΠΚΥ που χορηγήθηκαν στην Correos πληρούν το τέταρτο κριτήριο Altmark. Στη μελέτη χρησιμοποιείται οικονομετρικό μοντέλο για την εκτίμηση του κόστους με το οποίο επιβαρύνεται υποθετική μέση επιχείρηση με χρηστή διαχείριση βάσει πληροφοριών από διάφορους ευρωπαϊκούς φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών ΥΠΚΥ. Το πραγματικό κόστος της Correos συγκρίνεται με το κόστος με το οποίο θα επιβαρυνόταν η συγκεκριμένη υποθετική μέση επιχείρηση με χρηστή διαχείριση, εάν βρισκόταν σε κατάσταση (π.χ. όσον αφορά την πυκνότητα δικτύου) παρόμοια με εκείνη της Correos. Τα αποτελέσματα της μελέτης υποδηλώνουν ότι το κόστος με το οποίο επιβαρύνθηκε η Correos κατά την περίοδο 2005-2010 ήταν κατώτερο του αντίστοιχου κόστους της υποθετικής μέσης επιχείρησης με χρηστή διαχείριση, όπως εκτιμήθηκε από το οικονομετρικό μοντέλο.

(195)

Στην απόφαση κίνησης της διαδικασίας του 2016, η Επιτροπή διατύπωσε αμφιβολίες ως προς το ότι η υποθετική μέση επιχείρηση με χρηστή διαχείριση που ορίζεται στη μελέτη θα αποτελούσε πράγματι αποδοτικό φορέα εκμετάλλευσης ταχυδρομικών υπηρεσιών. Πράγματι, δεν καταδείχθηκε ότι οι φορείς ΥΠΚΥ που χρησιμοποιήθηκαν για τον καθορισμό αυτής της επιχείρησης αναφοράς συνιστούν αποδοτικούς φορείς εκμετάλλευσης. Αντιθέτως, στη μελέτη αναφέρεται απλώς ότι οι συγκεκριμένοι φορείς εκμετάλλευσης ταχυδρομικών υπηρεσιών θεωρούνται ότι «έχουν χρηστή διαχείριση και είναι κατάλληλα εξοπλισμένοι, διότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως στοιχείο που να αποδεικνύει ότι είναι μη αποδοτικοί ή ότι έχουν κίνητρα ώστε να λειτουργούν με μη αποδοτικό τρόπο». Ωστόσο, το επιχείρημα αυτό δύσκολα μπορεί να γίνει δεκτό, εάν ληφθεί μάλιστα υπόψη ότι το σύνολο περιλαμβάνει φορείς ΥΠΚΥ (57) που έλαβαν αντιστάθμιση ΥΠΚΥ, και για τους οποίους η Επιτροπή έχει ήδη εκδώσει αποφάσεις στις οποίες κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το κόστος με το οποίο επιβαρύνθηκαν δεν μπορεί να θεωρηθεί αποδοτικό κόστος (58).

(196)

Οι ισπανικές αρχές και/ή η Correos υποστηρίζουν ότι, στις αποφάσεις της σχετικά με τις αντισταθμίσεις ΥΠΚΥ που χορηγήθηκαν στα Ελληνικά Ταχυδρομεία και στην Poste Italiane, η Επιτροπή δεν ανέφερε επισήμως ότι ο φορέας εκμετάλλευσης δεν ήταν αποδοτικός (βλέπε αιτιολογικές σκέψεις 62 και 95). Επισημαίνεται ότι, βασιζόμενη σε σύγκριση με σύνολο φορέων εκμετάλλευσης ταχυδρομικών υπηρεσιών, η Επιτροπή απέρριψε παρόμοια προσέγγιση στην απόφαση Poste Italiane του 2012 (59) για τον λόγο ότι δεν μπορούσε να συναχθεί από τις διαθέσιμες πληροφορίες ότι οι εν λόγω φορείς εκμετάλλευσης ήταν αποδοτικοί. Η Επιτροπή εμμένει στην άποψή της ότι δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί απλώς ότι οι φορείς εκμετάλλευσης ταχυδρομικών υπηρεσιών είναι, κατά μέσο όρο, οικονομικά αποδοτικοί, λαμβανομένης ιδίως υπόψη της συνεχούς αναδιάρθρωσης που έχει αντίκτυπο στον συγκεκριμένο τομέα.

(197)

Επιπλέον, η αντιστάθμιση ΥΠΚΥ προς την Correos καθορίστηκε βάσει της ισπανικής μεθοδολογίας, η οποία αποτελεί, κατά τις ισπανικές αρχές, εφαρμογή της μεθοδολογίας ΚΑΚ. Αυτό φαίνεται να αντιβαίνει στο γράμμα του τέταρτου κριτηρίου Altmark, το οποίο παραπέμπει στο κόστος με το οποίο επιβαρύνεται επιχείρηση με χρηστή διαχείριση.

(198)

Τέλος, όπως διευκρινίζεται στις αιτιολογικές σκέψεις 167 και 168, η Επιτροπή εκτιμά ότι δεν πληρούται το τρίτο κριτήριο Altmark, διότι η μεθοδολογία που χρησιμοποίησαν οι ισπανικές αρχές φαίνεται να οδήγησε σε ποσά αντιστάθμισης τα οποία υπερέβαιναν το καθαρό κόστος της ΥΠΚΥ για την Correos (συμπεριλαμβανομένου ενός εύλογου κέρδους). Αυτό σημαίνει ότι, ακόμη και αν γίνει δεκτό ότι το κόστος με το οποίο επιβαρύνεται η Correos είναι το κόστος επιχείρησης με χρηστή διαχείριση, εξακολουθεί να μην είναι δυνατόν να θεωρηθεί ότι η αντιστάθμιση που χορηγήθηκε στην Correos καθορίστηκε βάσει του κόστους αυτού.

(199)

Ως εκ τούτου, δεν μπορεί να συναχθεί ότι το επίπεδο της αντιστάθμισης που χορηγήθηκε στην Correos καθορίστηκε βάσει ανάλυσης του κόστους με το οποίο επιβαρύνεται μέση επιχείρηση, με χρηστή διαχείριση και κατάλληλα εξοπλισμένη δραστηριοποιούμενη στον ίδιο τομέα, λαμβανομένων υπόψη των εσόδων και ενός εύλογου κέρδους από την εκτέλεση των υποχρεώσεων.

Συμπέρασμα

(200)

Η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, εν προκειμένω, δεν πληρούνται δύο από τις τέσσερις προϋποθέσεις της υπόθεσης Altmark, οι οποίες πρέπει να πληρούνται σωρευτικώς, και, ως εκ τούτου, πρέπει να θεωρηθεί ότι οι αντισταθμίσεις παρέχουν πλεονέκτημα στην Correos.

7.1.1.3.    Νόθευση του ανταγωνισμού και επίπτωση στις συναλλαγές

(201)

Η δημόσια στήριξη σε επιχειρήσεις συνιστά κρατική ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης μόνον εάν «νοθεύει ή απειλεί να νοθεύσει τον ανταγωνισμό» και μόνο στον βαθμό που «επηρεάζει τις μεταξύ κρατών μελών συναλλαγές».

(202)

Όσον αφορά την αρχή της νόθευσης του ανταγωνισμού, μέτρο που χορηγείται από το κράτος θεωρείται ότι νοθεύει ή απειλεί να νοθεύσει τον ανταγωνισμό όταν είναι ικανό να βελτιώσει την ανταγωνιστική θέση της δικαιούχου επιχείρησης σε σχέση με άλλες επιχειρήσεις τις οποίες ανταγωνίζεται (60). Για πρακτικούς λόγους, η νόθευση του ανταγωνισμού τεκμαίρεται μόλις το κράτος παράσχει οικονομικό πλεονέκτημα σε επιχείρηση δραστηριοποιούμενη σε ελευθερωμένο τομέα στον οποίο υπάρχει, ή θα μπορούσε να υπάρχει, ανταγωνισμός.

(203)

Όσον αφορά την αρχή του επηρεασμού των συναλλαγών, σύμφωνα με την πάγια νομολογία του Δικαστηρίου, οι ενισχύσεις υπέρ επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην εσωτερική αγορά είναι ικανές να επηρεάσουν τις συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών (61). Στον τομέα των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις, ο αντίκτυπος των συναλλαγών δεν αποκλείεται εκ προοιμίου λόγω του τοπικού ή περιφερειακού χαρακτήρα της παρεχόμενης υπηρεσίας. Παρότι δεν υπάρχει αυστηρό κατώτατο όριο ή ποσοστό κάτω του οποίου μπορεί να θεωρηθεί ότι οι συναλλαγές μεταξύ κρατών μελών δεν επηρεάζονται, το περιορισμένο πεδίο της οικονομικής δραστηριότητας, όπως αποδεικνύεται ενδεχομένως από πολύ χαμηλό κύκλο εργασιών, καθιστά λιγότερο πιθανό τον αντίκτυπο στις συναλλαγές.

(204)

Όσον αφορά την παρούσα υπόθεση, η Επιτροπή παρατηρεί ότι η Correos δραστηριοποιείται στις αγορές ταχυδρομικών αντικειμένων και δεμάτων, οι οποίες χαρακτηρίζονται από έντονο ανταγωνισμό με άλλους φορείς παροχής υπηρεσιών από διάφορα κράτη μέλη (δηλαδή οι Deutsche Post, TNT, La Poste, UPS, CTT Correios Portugal και Royal Mail). Κατά συνέπεια, είναι αδιαμφισβήτητο το γεγονός ότι κάθε μέτρο υπέρ της Correos είναι ικανό να επηρεάσει τον ανταγωνισμό και τις συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών.

7.1.1.4.    Συμπέρασμα

(205)

Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω παρατηρήσεων, η Επιτροπή εκτιμά ότι οι αντισταθμίσεις ΥΠΚΥ που χορηγήθηκαν στην Correos βάσει του νόμου για τα ταχυδρομεία του 1998 πληρούν τα σωρευτικά κριτήρια του άρθρου 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης και ότι, ως εκ τούτου, το μέτρο συνιστά κρατική ενίσχυση κατά την έννοια της εν λόγω διάταξης.

7.1.2.   ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ Η ΝΕΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

(206)

Το άρθρο 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1589 του Συμβουλίου (62) προβλέπει ότι ως υφιστάμενη ενίσχυση νοούνται «όλες οι ενισχύσεις οι οποίες υφίσταντο πριν από την έναρξη ισχύος της ΣΛΕΕ στα οικεία κράτη μέλη». Ως εκ τούτου, κάθε καθεστώς ενισχύσεων που υπήρχε στην Ισπανία πριν από την προσχώρησή της στην ΕΟΚ την 1η Ιανουαρίου 1986 θα πρέπει να θεωρηθεί υφιστάμενη ενίσχυση.

(207)

Στο άρθρο 1 στοιχείο γ) του ίδιου κανονισμού παρέχεται ο εξής ορισμός: «“νέα ενίσχυση”: κάθε ενίσχυση, δηλαδή τα καθεστώτα ενισχύσεων και οι μεμονωμένες ενισχύσεις, οι οποίες δεν αποτελούν υφιστάμενη ενίσχυση, καθώς και οι μεταβολές υφιστάμενων ενισχύσεων». Σύμφωνα με το Δικαστήριο, προκειμένου να εξακριβωθεί αν η ενίσχυση έχει μεταβληθεί, είναι αποφασιστικό να εξεταστεί αν οι διατάξεις που την προβλέπουν έχουν τροποποιηθεί (63). Σε μεταγενέστερες αποφάσεις, το Δικαστήριο και το Γενικό Δικαστήριο διευκρίνισαν περαιτέρω το είδος τροποποίησης των διατάξεων που προβλέπουν την ενίσχυση το οποίο μετατρέπει υφιστάμενη ενίσχυση σε νέα ενίσχυση. Σύμφωνα με το Γενικό Δικαστήριο, «μόνο στην περίπτωση που η τροποποίηση επηρεάζει την ίδια την ουσία του αρχικού καθεστώτος μεταβάλλεται το καθεστώς αυτό σε νέο καθεστώς ενισχύσεων. Όμως, δεν μπορεί να γίνει λόγος για τέτοια ουσιώδη τροποποίηση όταν το νέο στοιχείο μπορεί σαφώς να αποσπαστεί από το αρχικό καθεστώς.» (64)

(208)

Εν προκειμένω, αξίζει να σημειωθεί ότι, πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου για τα ταχυδρομεία του 1998, οι καθαρές συνολικές ζημίες της Correos (ανεξάρτητα από το αν οι ζημίες αυτές οφείλονταν σε δραστηριότητες ΥΠΚΥ ή μη) αντισταθμίζονταν απευθείας από τον ισπανικό κρατικό προϋπολογισμό. Μετά τη θέσπιση του νόμου για τα ταχυδρομεία του 1998, το κράτος περιόρισε τη δημόσια χρηματοδότηση προς την Correos στην αντιστάθμιση για την παροχή της πρόσφατα καθορισμένης και οριοθετημένης δραστηριότητας ΥΠΚΥ και όχι πλέον στις συνολικές καθαρές ζημίες της εταιρείας.

(209)

Η Επιτροπή θεωρεί, συνεπώς, ότι ο χαρακτήρας της αντιστάθμισης ΥΠΚΥ μεταβλήθηκε ουσιωδώς με δύο τρόπους. Πρώτον, ο νόμος για τα ταχυδρομεία του 1998 μείωσε το πεδίο εφαρμογής της αντιστάθμισης, περιορίζοντάς τη στις δραστηριότητες ΥΠΚΥ, σε αντίθεση με το παρελθόν, κατά το οποίο ήταν επιλέξιμες για αντιστάθμιση όλες οι δραστηριότητες της Correos (περιλαμβανομένων, δηλαδή, και των μη ΥΠΚΥ). Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή η μείωση του πεδίου της αντιστάθμισης θεωρείται ότι συνιστά ουσιώδη μεταβολή και όχι απλή μείωση της αντιστάθμισης (65). Πράγματι, ανάλογα με την αντίστοιχη οικονομική κατάσταση των υπηρεσιών ΥΠΚΥ και μη ΥΠΚΥ, η μεταβολή μπορεί να συνεπάγεται αύξηση ή μείωση της αντιστάθμισης (66). Δεύτερον, η μέθοδος για τον καθορισμό του ποσού της αντιστάθμισης τροποποιήθηκε επίσης με το Plan de Prestación του 2000 (βλέπε αιτιολογική σκέψη 26). Πράγματι, ενώ η αντιστάθμιση ΥΠΚΥ βασιζόταν αρχικά στις καθαρές ζημίες που υπέστη η Correos, το Plan de Prestación επέβαλε τη χρήση ειδικής μεθοδολογίας (βλέπε αιτιολογικές σκέψεις 27 και 28) για τον καθορισμό του ύψους της εν λόγω αντιστάθμισης.

(210)

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή εκτιμά ότι το καθεστώς μεταβλήθηκε σημαντικά μετά την προσχώρηση της Ισπανίας στην ΕΟΚ το 1986. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι αντισταθμίσεις ΥΠΚΥ που χορηγήθηκαν στην Correos βάσει του νόμου για τα ταχυδρομεία του 1998 δεν μπορούν να χαρακτηριστούν υφιστάμενη ενίσχυση για τους σκοπούς των κρατικών ενισχύσεων και, για τον λόγο αυτό, πρέπει να θεωρηθούν νέα ενίσχυση, τουλάχιστον από την έναρξη ισχύος του νόμου για τα ταχυδρομεία του 1998 κατά το ίδιο έτος.

7.1.3.   ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

(211)

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι, στον βαθμό που συνιστούν κρατική ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης, οι αντισταθμίσεις ΥΠΚΥ που καλύπτονται από την παρούσα απόφαση δεν έχουν κοινοποιηθεί βάσει του άρθρου 108 παράγραφος 3 της Συνθήκης. Επομένως, οι αντισταθμίσεις ΥΠΚΥ συνιστούν παράνομη ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου 1 στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1589.

7.1.4.   ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

7.1.4.1.    Νομική βάση

Α.   Συμβατότητα βάσει του άρθρου 106 παράγραφος 2 της Συνθήκης

(212)

Στον βαθμό που οι αντισταθμίσεις ΥΠΚΥ υπέρ της Correos ισοδυναμούν με κρατική ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης, πρέπει να αξιολογηθεί η συμβατότητά τους με την εσωτερική αγορά. Οι λόγοι για τους οποίους μέτρο κρατικής ενίσχυσης μπορεί ή πρέπει να κηρυχθεί συμβατό με την εσωτερική αγορά απαριθμούνται στο άρθρο 106 παράγραφος 2 και στο άρθρο 107 παράγραφοι 2 και 3 της Συνθήκης.

(213)

Δεδομένου ότι οι ισπανικές αρχές έχουν διαβεβαιώσει επανειλημμένως ότι οι αντισταθμίσεις ΥΠΚΥ που χορηγήθηκαν στην Correos βάσει του νόμου για τα ταχυδρομεία του 1998 συνιστούν αντιστάθμιση για την εκτέλεση υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος (ΥΓΟΣ), η συμβατότητα των αντισταθμίσεων αυτών με την εσωτερική αγορά θα πρέπει να αξιολογηθεί βάσει του άρθρου 106 παράγραφος 2 της Συνθήκης. Το άρθρο αυτό προβλέπει ότι

«[ο]ι επιχειρήσεις που είναι επιφορτισμένες με τη διαχείριση υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος ή που έχουν χαρακτήρα δημοσιονομικού μονοπωλίου υπόκεινται στους κανόνες των Συνθηκών ιδίως στους κανόνες ανταγωνισμού, κατά το μέτρο που η εφαρμογή των κανόνων αυτών δεν εμποδίζει νομικά ή πραγματικά την εκπλήρωση της ιδιαίτερης αποστολής που τους έχει ανατεθεί. Η ανάπτυξη των συναλλαγών δεν πρέπει να επηρεάζεται σε βαθμό ο οποίος θα αντέκειτο προς το συμφέρον της Ένωσης.».

B.   Χρονικά όρια εφαρμογής της δέσμης μέτρων του 2012 για τις ΥΓΟΣ

(214)

Η Επιτροπή καθόρισε τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων εφαρμόζει το άρθρο 106 παράγραφος 2 της Συνθήκης σε διάφορα έγγραφα, εκ των οποίων τα πλέον πρόσφατα είναι το πλαίσιο του 2012 για τις ΥΓΟΣ και η απόφαση του 2012 για τις ΥΓΟΣ (67) (εφεξής, από κοινού, «δέσμη μέτρων του 2012 για τις ΥΓΟΣ»). Προηγουμένως, η Επιτροπή είχε εκδώσει και εφαρμόσει τις προϋποθέσεις για την αξιολόγηση της συμβατότητας βάσει του άρθρου 106 παράγραφος 2 της Συνθήκης που καθορίζονται στο πλαίσιο του 2005 για τις ΥΓΟΣ (68) και στην απόφαση του 2005 για τις ΥΓΟΣ (69).

(215)

Όσον αφορά την απόφαση του 2012 για τις ΥΓΟΣ, δεδομένου ότι το ποσό των αντισταθμίσεων ΥΠΚΥ που χορηγήθηκαν στην Correos κατά την περίοδο 2004-2010 υπερβαίνει τα 15 εκατ. EUR ετησίως, οι αντισταθμίσεις αυτές δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της απόφασης του 2012 για τις ΥΓΟΣ, όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 αυτής. Δεν εμπίπτουν ούτε στο πεδίο εφαρμογής της απόφασης του 2005 για τις ΥΓΟΣ, όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 αυτής.

(216)

Κατά το τρέχον στάδιο ανάπτυξης της εσωτερικής αγοράς, οι κρατικές ενισχύσεις που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της απόφασης ΥΓΟΣ του 2012 μπορούν να θεωρηθούν συμβιβάσιμες με το άρθρο 106 παράγραφος 2 της Συνθήκης εφόσον είναι αναγκαίες για τη διαχείριση των υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος και δεν επηρεάζουν την ανάπτυξη των συναλλαγών κατά τρόπο που αντίκειται στο συμφέρον της Ένωσης (70).

(217)

Το πλαίσιο του 2012 για τις ΥΓΟΣ περιγράφει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες επιτυγχάνεται η ισορροπία αυτή. Ωστόσο, σύμφωνα με το σημείο 69 του πλαισίου του 2012 για τις ΥΓΟΣ, δεδομένου ότι οι αντισταθμίσεις ΥΠΚΥ κατά την περίοδο 2004-2010 συνιστούν παράνομη κρατική ενίσχυση, οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στα επόμενα σημεία του εν λόγω πλαισίου δεν εφαρμόζονται για την εκτίμηση της συμβατότητας βάσει του άρθρου 106 παράγραφος 2 της Συνθήκης που διενεργεί η Επιτροπή:

σημείο 14: δέουσα συνεκτίμηση των αναγκών παροχής δημόσιων υπηρεσιών κατά την ανάθεση συγκεκριμένης ΥΓΟΣ στον φορέα·

σημείο 19: συμμόρφωση προς τους κανόνες δημόσιων συμβάσεων της ΕΕ κατά την ανάθεση ΥΓΟΣ·

σημείο 20: απουσία διάκρισης·

σημείο 24 (κ. επ.): εφαρμογή της μεθοδολογίας ΚΑΚ για τον υπολογισμό του καθαρού κόστους·

σημείο 39 (κ. επ.): κίνητρα αποδοτικότητας·

σημείο 60: διαφάνεια.

(218)

Κατά συνέπεια, στην ενότητα που ακολουθεί η Επιτροπή θα αξιολογήσει τις αντισταθμίσεις ΥΠΚΥ βάσει του πλαισίου του 2012 για τις ΥΓΟΣ, μη λαμβανομένων υπόψη των προαναφερόμενων σημείων, και θα εξακριβώσει αν οι αντισταθμίσεις αυτές είναι σύμφωνες προς τις λοιπές προϋποθέσεις που καθορίζονται στο εν λόγω πλαίσιο.

7.1.4.2.    Συμβατότητα βάσει του πλαισίου του 2012 για τις ΥΓΟΣ

Α.   Πραγματική υπηρεσία γενικού οικονομικού συμφέροντος που αναφέρεται στο άρθρο 106 της Συνθήκης

(219)

Η υπηρεσία που ανέθεσε το ισπανικό Δημόσιο στην Correos είναι η καθολική ταχυδρομική υπηρεσία, όπως απαιτείται βάσει του άρθρου 3 παράγραφος 1 της οδηγίας 2008/6/ΕΚ το οποίο ορίζει ως εξής: «Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι χρήστες να απολαύουν του δικαιώματος καθολικής υπηρεσίας, που αντιστοιχεί στην προσφορά ταχυδρομικών υπηρεσιών συγκεκριμένης ποιότητας μονίμως σε όλα τα σημεία της επικράτειας, σε τιμές προσιτές για όλους τους χρήστες.». Όπως επισημαίνεται στις αιτιολογικές σκέψεις 4 έως 8 της οδηγίας 2008/6/ΕΚ για την τροποποίηση της οδηγίας 97/67/ΕΚ, οι υποχρεώσεις παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας, όπως ορίζονται στην οδηγία για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες, αναγνωρίζονται από την Ένωση ως πραγματικές υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος κατά την έννοια του άρθρου 106 παράγραφος 2 της Συνθήκης.

Β.   Ανάγκη πράξης ανάθεσης για τον καθορισμό των υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας και τον τρόπο υπολογισμού της αντιστάθμισης

(220)

Όπως επισημαίνεται στο τμήμα 2.3 του πλαισίου του 2012 για τις ΥΓΟΣ, σύμφωνα με την έννοια των ΥΓΟΣ κατά το άρθρο 106 της Συνθήκης, η ευθύνη για τη διαχείριση ΥΓΟΣ ανατίθεται στην ενδιαφερόμενη επιχείρηση με μία ή περισσότερες πράξεις.

(221)

Στις πράξεις αυτές πρέπει να προσδιορίζονται ειδικότερα:

(1)

ο ακριβής χαρακτήρα της υποχρέωσης παροχής δημόσιας υπηρεσίας και η διάρκεια ισχύος της·

(2)

η επιχείρηση και η γεωγραφική περιοχή τις οποίες αφορά·

(3)

ο χαρακτήρας των αποκλειστικών δικαιωμάτων που παραχωρούνται στον φορέα εκμετάλλευσης·

(4)

η περιγραφή του μηχανισμού αντιστάθμισης και οι παράμετροι για τον υπολογισμό, την παρακολούθηση και την επανεξέταση της αντιστάθμισης·

(5)

οι ρυθμίσεις για την αποφυγή και την επιστροφή της ενδεχόμενης υπεραντιστάθμισης.

(222)

Ο νόμος για τα ταχυδρομεία του 1998 και το Plan de Prestación του 2000, που ήταν οι σχετικές πράξεις ανάθεσης για την περίοδο 2004-2010, ορίζουν σαφώς την Correos ως την επιχείρηση στην οποία ανατίθεται η ΥΠΚΥ. Η οικεία γεωγραφική περιοχή είναι το σύνολο της εθνικής επικράτειας της Ισπανίας.

(223)

Το άρθρο 19 του νόμου για τα ταχυδρομεία του 1998 ορίζει, περαιτέρω, τα αποκλειστικά δικαιώματα που αναγνωρίζονται στην Correos. Στα δικαιώματα αυτά συγκαταλέγεται, για παράδειγμα, η χρήση του σήματος «España», της λέξης «Correos» και των σχετικών συμβόλων.

(224)

Το Plan de Prestación του 2000 προβλέπει μηχανισμό για τον υπολογισμό του καθαρού κόστους της ΥΠΚΥ (η ισπανική μεθοδολογία), ο οποίος χρησιμοποιείται ως βάση για τον υπολογισμό του ποσού της αντιστάθμισης (71). Επομένως, μπορεί να θεωρηθεί ότι ο μηχανισμός αντιστάθμισης και οι παράμετροι για τον υπολογισμό της αντιστάθμισης έχουν καθοριστεί.

(225)

Δεδομένου ότι βάσει της ισπανικής μεθοδολογίας προβλέπεται ότι το ποσό των αντισταθμίσεων ΥΠΚΥ θα πρέπει να αντιστοιχεί σε εκ των υστέρων υπολογισμό του καθαρού κόστους, μπορεί να γίνει δεκτό ότι το σύστημα σχεδιάστηκε για την αποφυγή της υπεραντιστάθμισης, υπό τον όρο ότι η μεθοδολογία υπολογισμού θεωρείται αξιόπιστη. Παρότι η Επιτροπή αμφισβητεί τη δυνατότητα εφαρμογής της ισπανικής μεθοδολογίας, αυτό δεν θεωρείται ότι επηρεάζει τη συμμόρφωση προς την προϋπόθεση για την πρόβλεψη μηχανισμών προς αποφυγή της υπεραντιστάθμισης.

(226)

Η Επιτροπή φρονεί, συνεπώς, ότι η ανάθεση στην Correos μπορεί να θεωρηθεί σύμφωνη προς το πλαίσιο του 2012 για τις ΥΓΟΣ.

Γ.   Διάρκεια της περιόδου ανάθεσης

(227)

Όπως αναφέρεται στο τμήμα 2.4 του πλαισίου του 2012 για τις ΥΓΟΣ, «[η] διάρκεια της περιόδου μιας ανάθεσης θα πρέπει να αιτιολογείται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, όπως η ανάγκη απόσβεσης μη μεταβιβάσιμων στοιχείων πάγιου ενεργητικού. Σε κάθε περίπτωση, η διάρκεια της περιόδου ανάθεσης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την περίοδο που απαιτείται για την απόσβεση των σημαντικότερων στοιχείων ενεργητικού που απαιτείται για την παροχή της ΥΓΟΣ.»

(228)

Ο νόμος για τα ταχυδρομεία του 1998 δεν προσδιόριζε τη διάρκεια ισχύος της ανάθεσης της ΥΠΚΥ στην Correos. Ωστόσο, η ανάθεση έληξε το 2011, όταν τέθηκε σε ισχύ ο νέος νόμος για τα ταχυδρομεία του 2010 και, ως εκ τούτου, η πραγματική διάρκεια ισχύος της ανάθεσης ήταν 12 έτη.

(229)

Πρώτον, η Επιτροπή δεν θεωρεί ότι η συγκεκριμένη απαίτηση του πλαισίου του 2012 για τις ΥΓΟΣ μπορεί να καταστήσει ασυμβίβαστη ενίσχυση που προηγείται χρονικά της έναρξης ισχύος του εν λόγω πλαισίου. Πράγματι, οι στόχοι της παροχής περιορισμένης διάρκειας ισχύος που περιλαμβάνονται στο πλαίσιο του 2012 για τις ΥΓΟΣ χρησιμεύουν για να διασφαλίζεται ότι το κράτος επανεξετάζει τακτικά την κατάσταση στην αγορά, αφενός, για να εξακριβώσει ότι η διατήρηση μιας δημόσιας υπηρεσίας εξακολουθεί να είναι δικαιολογημένη και, αφετέρου, για να επιτρέψει τον ανταγωνισμό για τη χορήγηση της εν λόγω δημόσιας υπηρεσίας μέσω της εφαρμογής των κανόνων για τις δημόσιες συμβάσεις. Οι εν λόγω στόχοι δεν είναι δυνατόν να επιδιωχθούν για μέτρο το οποίο ολοκληρώθηκε στο παρελθόν και, κατ' επέκταση, δεν είναι δυνατόν να καταστήσουν ασυμβίβαστες τις αντισταθμίσεις ΥΠΚΥ που χορηγήθηκαν έως το 2010 (72).

(230)

Επιπλέον, η Επιτροπή επισημαίνει ότι η δωδεκαετής διάρκεια ισχύος της ανάθεσης δεν φαίνεται υπερβολική και είναι παρόμοια με τις περιόδους ανάθεσης που ισχύουν για άλλους φορείς ΥΠΚΥ στην ΕΕ (73).

(231)

Επομένως, μπορεί να γίνει δεκτό ότι η δωδεκαετής διάρκεια ισχύος δεν θα υπερβαίνει την περίοδο απόσβεσης των σημαντικότερων στοιχείων ενεργητικού που χρησιμοποιεί η Correos για την εκτέλεση της ΥΠΚΥ, όπως απαιτείται βάσει του πλαισίου του 2012 για τις ΥΓΟΣ.

Δ.   Συμμόρφωση με την οδηγία 2006/111/ΕΚ της Επιτροπής (74)

(232)

Σύμφωνα με το σημείο 18 του πλαισίου του 2012 για τις ΥΓΟΣ, «η ενίσχυση θεωρείται συμβιβάσιμη με την εσωτερική αγορά βάσει του άρθρου 106 παράγραφος 2 της Συνθήκης μόνο όταν η επιχείρηση συμμορφώνεται, κατά περίπτωση, με την οδηγία 2006/111/ΕΚ για τη διαφάνεια των χρηματοοικονομικών σχέσεων μεταξύ των κρατών μελών και των δημοσίων επιχειρήσεων καθώς και για τη χρηματοοικονομική διαφάνεια εντός ορισμένων επιχειρήσεων».

(233)

Το άρθρο 29 του νόμου για τα ταχυδρομεία του 1998 επιβάλλει την τήρηση χωριστών λογαριασμών εντός του εσωτερικού λογιστικού συστήματος του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας.

(234)

Η υποχρέωση αυτή εκτελείται κυρίως μέσω του διατάγματος FOM/2447/2004, της 12ης Ιουλίου 2004, περί «αναλυτικής λογιστικής και λογιστικού διαχωρισμού». Η Επιτροπή επαλήθευσε ότι οι αρχές που προβλέπονται στον συγκεκριμένο κανονισμό είναι σύμφωνες, ως προς την κατανομή του άμεσου και του έμμεσου κόστους, προς τις αρχές που θεσπίζονται στο πλαίσιο του 2012 για τις ΥΓΟΣ (75).

(235)

Επιπλέον, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής στην απόφαση κίνησης της διαδικασίας του 2016, οι ισπανικές αρχές διαβίβασαν στην Επιτροπή λεπτομερή περιγραφή του συστήματος αναλυτικής λογιστικής της Correos, η οποία παρουσιάζεται συνοπτικά στο διάγραμμα.

Σύστημα κατανομής κόστους της Correos

Image

Καταλογισμός σε δραστηριότητες των δαπανών που καταλογίζονται σε κέντρα κόστους

Λειτουργικά κέντρα κόστους

Καταλογισμός δαπανών σε κέντρα κόστους

Καταλογισμός δαπανών σε κέντρα κόστους

Καταλογισμός δραστηριοτήτων σε προϊόντα

Δαπάνες ανά δραστηριό-ταητα

Εκτίμηση διαρθρωτικών δαπανών

Άμεσος καταλογισμός

Δαπάνη ανά προϊόν/υπηρεσία

Έμμεσες δαπάνες

Άμεσες δαπάνες

Χρηματοοικονο μική λογιστική

Όγκος

Χρόνος

Διάρθρωση κέντρων κόστους

(236)

Όπως επισημαίνεται στην αιτιολογική σκέψη 235, το σύστημα λογιστικού καταλογισμού των στοιχείων κόστους της Correos βασίζεται σε αντίστοιχη μεθοδολογία, η οποία ονομάζεται κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων. Το σύστημα κοστολόγησης βάσει δραστηριοτήτων είναι ιδιαίτερη έκφανση της μεθόδου πλήρους κατανομής του κόστους, η οποία συνάδει με τις εφαρμοστέες διατάξεις του πλαισίου του 2012 για τις ΥΓΟΣ (76) και είναι επίσης σύμφωνη προς τις ειδικές απαιτήσεις του τομέα όσον αφορά τη χωριστή λογιστική που προβλέπονται στο άρθρο 14 της οδηγίας για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες.

(237)

Το αναλυτικό μοντέλο της Correos περιλαμβάνει ουσιαστικά τα ακόλουθα στάδια:

(1)

Καθορισμός του κόστους που πρόκειται να καταλογιστεί από τον λογαριασμό αποτελέσματος: Το 2005 οι καταλογιστέες δαπάνες ανήλθαν σε περίπου […] δισεκατ. EUR.

(2)

Καταλογισμός δαπανών σε κέντρα κόστους:

α)

Μικρό ποσοστό των δαπανών ([…]% – περίπου […] εκατ. EUR το 2005) καταλογίζεται απευθείας σε τελικά προϊόντα.

β)

Το μεγαλύτερο μέρος των καταλογιστέων δαπανών ([…]% – […] δισεκατ. EUR) καταλογίζεται σε κέντρα κόστους.

Τα κέντρα κόστους (το 2005 υπήρχαν […] κέντρα κόστους) είναι η βασική μονάδα του συστήματος αναλυτικής λογιστικής. Ορίζονται ως μονάδα κατανάλωσης πόρων που είναι συναφείς από άποψη λογιστικού καταλογισμού των στοιχείων κόστους.

Το σύστημα αναλυτικής λογιστικής της Correos προβαίνει σε διάκριση μεταξύ:

των λειτουργικών κέντρων κόστους, τα οποία καταναλώνουν πόρους που συνδέονται άμεσα με τα τελικά προϊόντα και τις υπηρεσίες (π.χ. ταχυδρομείο). Το 2005 υπήρχαν […] λειτουργικά κέντρα κόστους στο σύστημα αναλυτικής λογιστικής της Correos. Το 2005 καταλογίστηκε στα λειτουργικά κέντρα κόστους ποσό ύψους […] δισεκατ. EUR·

των διαρθρωτικών κέντρων κόστους, τα οποία συγκεντρώνουν τις διαρθρωτικές δαπάνες που δεν συνδέονται άμεσα με τα τελικά προϊόντα και τις υπηρεσίες. Αντιστοιχούν ιδίως στις λειτουργίες υποστήριξης, διοίκησης, διαχείρισης ανθρώπινων πόρων και ΤΠ. το 2005 υπήρχαν 180 διαρθρωτικά κέντρα κόστους στο σύστημα αναλυτικής λογιστικής της Correos. Το 2005 καταλογίστηκε στα διαρθρωτικά κέντρα κόστους ποσό ύψους […] εκατ. EUR.

γ)

Οι δαπάνες που καταλογίζονται σε διαρθρωτικά κέντρα κόστους κατανέμονται στη συνέχεια σε λειτουργικά κέντρα κόστους βάσει σχέσης αιτιώδους συνάφειας μεταξύ λειτουργικών κέντρων κόστους και διαρθρωτικών κέντρων κόστους.

(3)

Καταλογισμός σε δραστηριότητες των δαπανών που καταλογίζονται σε κέντρα κόστους:

Οι δραστηριότητες είναι ομάδα ομοιογενών καθηκόντων που αποσκοπούν στην παροχή τελικών υπηρεσιών ή στην υποστήριξη της παροχής τους (π.χ. διαλογή διά χειρός, αυτόματη διαλ