ISSN 1977-0669

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 194

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

61ό έτος
31 Ιουλίου 2018


Περιεχόμενα

 

II   Μη νομοθετικές πράξεις

Σελίδα

 

 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

 

*

Απόφαση (ΕΕ) 2018/1069 του Συμβουλίου, της 26ης Ιουλίου 2018, για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ένωσης, και την προσωρινή εφαρμογή του πρωτοκόλλου σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Ακτής του Ελεφαντοστού (2018-2024)

1

 

 

Πρωτόκολλο σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξής μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσής και της Δημοκρατίας της Ακτής του Ελεφαντοστού (2018-2024)

3

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1070 του Συμβουλίου, της 26ης Ιουλίου 2018, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1970 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2018, των αλιευτικών δυνατοτήτων για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων στη Βαλτική θάλασσα

21

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/1071 του Συμβουλίου, της 30ής Ιουλίου 2018, σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 2 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2580/2001 για τη λήψη ειδικών περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων με σκοπό την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και για την κατάργηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/468

23

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/1072 του Συμβουλίου, της 30ής Ιουλίου 2018, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 269/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα όσον αφορά δράσεις που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας

27

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/1073 του Συμβουλίου, της 30ής Ιουλίου 2018, για την εφαρμογή του άρθρου 21 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/44 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Λιβύη

30

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/1074 του Συμβουλίου, της 30ής Ιουλίου 2018, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1509 για την επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κορέας

32

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/1075 της Επιτροπής, της 27ης Ιουλίου 2018, για την ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας Ampelomyces quisqualis στέλεχος AQ10, ως δραστικής ουσίας χαμηλού κινδύνου, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και την τροποποίηση του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής ( 1 )

36

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/1076 της Επιτροπής, της 30ής Ιουλίου 2018, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 37/2010 με στόχο την ταξινόμηση της ουσίας ισοφλουράνιο όσον αφορά το ανώτατο όριο καταλοίπων της ( 1 )

41

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/1077 της Επιτροπής, της 30ής Ιουλίου 2018, για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 808/2014 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)

44

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/1078 της Επιτροπής, της 30ής Ιουλίου 2018, σχετικά με τον καθορισμό τεχνικών πληροφοριών για τον υπολογισμό των τεχνικών προβλέψεων και των βασικών ιδίων κεφαλαίων προς αναφορά με ημερομηνίες αναφοράς από τις 30 Ιουνίου 2018 έως τις 29 Σεπτεμβρίου 2018, σύμφωνα με την οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης ( 1 )

47

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/1079 της Επιτροπής, της 30ής Ιουλίου 2018, σχετικά με τη χορήγηση άδειας για τη χρήση παρασκευάσματος του Bacillus subtilis (DSM 28343) ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για απογαλακτισμένα χοιρίδια (κάτοχος άδειας: Lactosan GmbH & Co. KG) ( 1 )

131

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/1080 της Επιτροπής, της 30ής Ιουλίου 2018, σχετικά με την έγκριση του παρασκευάσματος Bacillus subtilis DSM 29784 ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για μικρά είδη πουλερικών προς πάχυνση και μικρά είδη πουλερικών που εκτρέφονται για ωοπαραγωγή (κάτοχος της άδειας: Adisseo France SAS) ( 1 )

134

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/1081 της Επιτροπής, της 30ής Ιουλίου 2018, σχετικά με την έγκριση του παρασκευάσματος Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για χοίρους προς πάχυνση (κάτοχος της άδειας: Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, που εκπροσωπείται από την Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe Representative Office) ( 1 )

137

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

*

Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2018/1082 του Συμβουλίου, της 30ής Ιουλίου 2018, σχετικά με την τροποποίηση της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2016/610 για στρατιωτική εκπαιδευτική αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία

140

 

*

Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2018/1083 του Συμβουλίου, της 30ής Ιουλίου 2018, που τροποποιεί την κοινή δράση 2008/851/ΚΕΠΠΑ για τη στρατιωτική επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα συμβάλει στην αποτροπή, στην πρόληψη και στην καταστολή των πειρατικών επιθέσεων και των ένοπλων ληστειών στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας

142

 

*

Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2018/1084 του Συμβουλίου, της 30ής Ιουλίου 2018, σχετικά με την ενημέρωση του καταλόγου προσώπων, ομάδων και οντοτήτων που υπάγονται στα άρθρα 2, 3 και 4 της κοινής θέσης 2001/931/ΚΕΠΠΑ για την εφαρμογή ειδικών μέτρων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και για την κατάργηση της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2018/475

144

 

*

Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2018/1085 του Συμβουλίου, της 30ής Ιουλίου 2018, για την τροποποίηση της απόφασης 2014/145/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα όσον αφορά δράσεις που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας

147

 

*

Εκτελεστική απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2018/1086 του Συμβουλίου, της 30ής Ιουλίου 2018, για την εφαρμογή της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2015/1333 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Λιβύη

150

 

*

Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2018/1087 του Συμβουλίου, της 30ής Ιουλίου 2018, που τροποποιεί την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2016/849 για την επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κορέας

152

 

 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΣΤΑΘΕΙ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

 

*

Απόφαση αριθ. 1/2018 της επιτροπής ΣΟΕΣ σχετικά με τη θέση που θα πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της επιτροπής ΣΟΕΣ που συστάθηκε με την ενδιάμεση συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ακτής Ελεφαντοστού, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφετέρου, της 22ας Μαρτίου 2018, όσον αφορά τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισμού της επιτροπής ΣΟΕΣ [2018/1088]

158

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις των οποίων οι τίτλοι έχουν τυπωθεί με λευκά στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


II Μη νομοθετικές πράξεις

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

31.7.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 194/1


ΑΠΌΦΑΣΗ (ΕΕ) 2018/1069 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 26ης Ιουλίου 2018

για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ένωσης, και την προσωρινή εφαρμογή του πρωτοκόλλου σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Ακτής του Ελεφαντοστού (2018-2024)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 43, σε συνδυασμό με το άρθρο 218 παράγραφος 5,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 17 Μαρτίου 2008 το Συμβούλιο εξέδωσε τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 242/2008 (1) για τη σύναψη συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ακτής Ελεφαντοστού και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (2) (η «συμφωνία»), συμφωνία η οποία στη συνέχεια παρατάθηκε σιωπηρά και εξακολουθεί να ισχύει.

(2)

Το τελευταίο πρωτόκολλο της συμφωνίας έληξε στις 30 Ιουνίου 2018.

(3)

Η Επιτροπή διαπραγματεύθηκε, εξ ονόματος της Ένωσης, νέο πρωτόκολλο σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας (το «πρωτόκολλο»). Το πρωτόκολλο μονογραφήθηκε στις 16 Μαρτίου 2018.

(4)

Στόχος του πρωτοκόλλου είναι να δοθεί η δυνατότητα στην Ένωση και στη Δημοκρατία της Ακτής του Ελεφαντοστού («Ακτή του Ελεφαντοστού») να συνεργαστούν πιο στενά με σκοπό την προώθηση βιώσιμης αλιευτικής πολιτικής, της υπεύθυνης εκμετάλλευσης των αλιευτικών πόρων στα ύδατα της Ακτής Ελεφαντοστού και των προσπαθειών της Ακτής Ελεφαντοστού για την ανάπτυξη γαλάζιας οικονομίας.

(5)

Το πρωτόκολλο θα πρέπει να υπογραφεί.

(6)

Για να διασφαλιστεί η ταχεία έναρξη των αλιευτικών δραστηριοτήτων των ενωσιακών σκαφών, το πρωτόκολλο θα πρέπει να εφαρμοστεί σε προσωρινή βάση, εν αναμονή της ολοκλήρωσης των διαδικασιών που απαιτούνται για την έναρξη ισχύος του,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Εγκρίνεται, εξ ονόματος της Ένωσης, η υπογραφή του πρωτοκόλλου σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Ακτής του Ελεφαντοστού, με την επιφύλαξη της σύναψης του εν λόγω πρωτοκόλλου.

Το κείμενο του πρωτοκόλλου επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 2

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου εξουσιοδοτείται να ορίσει το (τα) πρόσωπο(-α) που είναι αρμόδιο(-α) να υπογράψει(-ουν) το πρωτόκολλο εξ ονόματος της Ένωσης.

Άρθρο 3

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του πρωτοκόλλου, το πρωτόκολλο εφαρμόζεται σε προσωρινή βάση από την ημερομηνία της υπογραφής του, εν αναμονή της ολοκλήρωσης των διαδικασιών που απαιτούνται για την έναρξη ισχύος του.

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 26 Ιουλίου 2018.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

G. BLÜMEL


(1)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 242/2008 του Συμβουλίου, της 17ης Μαρτίου 2008, για τη σύναψη συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας αφενός, και της Ακτής Ελεφαντοστού αφετέρου (ΕΕ L 75 της 18.3.2008, σ. 51).

(2)  ΕΕ L 48 της 22.2.2008, σ. 41.


31.7.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 194/3


ΠΡΩΤΌΚΟΛΛΟ

σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξής μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσής και της Δημοκρατίας της Ακτής του Ελεφαντοστού (2018-2024)

Άρθρο 1

Περίοδος εφαρμογής και αλιευτικές δυνατότητες

1.   Από την 1η Αυγούστου 2018 και για περίοδο έξι ετών, οι αλιευτικές δυνατότητες που χορηγούνται δυνάμει του άρθρου 5 της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Ακτής του Ελεφαντοστού (η «συμφωνία») καθορίζονται ως εξής:

θυνναλιευτικά γρι-γρι με εγκαταστάσεις κατάψυξης: 28 σκάφη,

παραγαδιάρικα επιφανείας: 8 σκάφη.

Αυτές οι αλιευτικές δυνατότητες αφορούν την αλίευση των άκρως μεταναστευτικών ειδών (είδη που περιλαμβάνονται στο παράρτημα 1 της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών του 1982), με εξαίρεση τα είδη που προστατεύονται ή των οποίων η αλίευση απαγορεύεται από τη Διεθνή Επιτροπή για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού (ICCAT) ή άλλες διεθνείς συμβάσεις.

2.   Η ανωτέρω παράγραφος 1 εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 5 και 6 του παρόντος πρωτοκόλλου.

3.   Τα σκάφη που φέρουν σημαία κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (τα «ενωσιακά σκάφη») μπορούν να ασκούν αλιευτικές δραστηριότητες στην αλιευτική ζώνη της Ακτής του Ελεφαντοστού μόνον εάν διαθέτουν άδεια αλιείας στην αλιευτική ζώνη της Ακτής του Ελεφαντοστού στο πλαίσιο του παρόντος πρωτοκόλλου.

Άρθρο 2

Διαφάνεια

Η Δημοκρατία της Ακτής του Ελεφαντοστού («Ακτή Ελεφαντοστού») δεσμεύεται να ανταλλάσσει τις πληροφορίες σχετικά με κάθε συμφωνία που παρέχει πρόσβαση σε άλλα ξένα σκάφη στην αλιευτική της ζώνη, ιδίως τον αριθμό των αδειών που εκδόθηκαν και τα αλιεύματα που αλιεύθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 11 του παρόντος πρωτοκόλλου.

Επιπλέον, η Ακτή Ελεφαντοστού παρέχει τα δεδομένα για την αλιευτική προσπάθεια των θυνναλιευτικών σκαφών της Ακτής Ελεφαντοστού που διαθέτουν άδεια βιομηχανικής αλιείας.

Άρθρο 3

Χρηματική αντιπαροχή – τρόποι πληρωμής

1.   Η χρηματική αντιπαροχή που αναφέρεται στο άρθρο 7 της συμφωνίας καθορίζεται σε 682 000 EUR ετησίως, ήτοι συνολικό ποσό ύψους 4 092 000 EUR για την περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 1.

2.   Η χρηματική αντιπαροχή περιλαμβάνει:

α)

ετήσιο ποσό ύψους 330 000 EUR για την πρόσβαση στην αλιευτική ζώνη της Ακτής Ελεφαντοστού για το δύο πρώτα έτη εφαρμογής του παρόντος πρωτοκόλλου και 275 000 EUR για τα επόμενα έτη, το οποίο αντιστοιχεί σε βάρος αναφοράς 5 500 τόνων ετησίως· και

β)

ειδικό ετήσιο ποσό ύψους 352 000 EUR για τα δύο πρώτα έτη εφαρμογής του παρόντος πρωτοκόλλου και 407 000 EUR για τα επόμενα έτη, το οποίο προορίζεται να συμβάλει στην εφαρμογή της τομεακής αλιευτικής πολιτικής της Ακτής Ελεφαντοστού.

3.   Επιπλέον, οι εφοπλιστές καταβάλλουν ετήσια χρηματική συνεισφορά εκτιμώμενη σε 330 400 EUR για την πρόσβαση στην αλιευτική ζώνη της Ακτής Ελεφαντοστού, όπως προβλέπεται στο κεφάλαιο II του παραρτήματος του παρόντος πρωτοκόλλου.

4.   Η παράγραφος 2 του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 4, 5, 6 και 9 του παρόντος πρωτοκόλλου και των άρθρων 12 και 13 της συμφωνίας.

5.   Εάν η συνολική ποσότητα των αλιευμάτων από τα ενωσιακά σκάφη στην αλιευτική ζώνη της Ακτής Ελεφαντοστού υπερβαίνει το βάρος αναφοράς, το ποσό της ετήσιας χρηματικής αντιπαροχής θα επαυξάνεται κατά 60 EUR ανά πρόσθετο τόνο αλιευμάτων κατά τα δύο πρώτα έτη εφαρμογής του παρόντος πρωτοκόλλου και κατά 70 EUR για τα επόμενα έτη. Ωστόσο, το συνολικό ετήσιο ποσό που καταβάλλει η Ένωση δεν είναι δυνατόν να υπερβεί το διπλάσιο του ποσού που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο α). Όταν οι ποσότητες που έχουν αλιευθεί από ενωσιακά σκάφη υπερβαίνουν τις ποσότητες που αντιστοιχούν στο διπλάσιο του συνολικού ετήσιου ποσού, το οφειλόμενο ποσό για την ποσότητα που υπερβαίνει το εν λόγω όριο καταβάλλεται το επόμενο έτος.

6.   Η πληρωμή της χρηματικής αντιπαροχής που καθορίζεται στην παράγραφο 1 πραγματοποιείται το αργότερο ενενήντα ημέρες από την ημερομηνία προσωρινής εφαρμογής του παρόντος πρωτοκόλλου για το πρώτο έτος και το αργότερο κατά την επέτειο έναρξης του παρόντος πρωτοκόλλου για τα επόμενα έτη.

7.   Η διάθεση της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπεται στην παράγραφο 2 στοιχείο α) υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των αρχών της Ακτής Ελεφαντοστού.

8.   Η χρηματική αντιπαροχή που προβλέπεται στην παράγραφο 2 στοιχείο α) καταβάλλεται στο Δημόσιο Ταμείο της Ακτής Ελεφαντοστού.

9.   Η χρηματική αντιπαροχή που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο β) καταβάλλεται σε ειδικό λογαριασμό για την εφαρμογή της τομεακής στήριξης που ανοίγεται στην τράπεζα του Δημόσιου Ταμείου της Ακτής Ελεφαντοστού.

Τα στοιχεία των προαναφερόμενων λογαριασμών γνωστοποιούνται στην Ένωση σε ετήσια βάση από τις αρχές της Ακτής Ελεφαντοστού.

Καθεμία από αυτές τις χρηματικές αντιπαροχές εγγράφεται στον κρατικό προϋπολογισμό και υπόκειται στους κανόνες και τις διαδικασίες διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών της Ακτής Ελεφαντοστού.

Άρθρο 4

Τομεακή στήριξη

1.   Η τομεακή στήριξη, στο πλαίσιο του παρόντος πρωτοκόλλου, συμβάλλει στην υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης της κτηνοτροφίας, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας της Ακτής Ελεφαντοστού. Το εν λόγω σχέδιο έχει ως στόχο τη βιώσιμη διαχείριση των αλιευτικών πόρων εσωτερικών υδάτων και των θαλάσσιων αλιευτικών πόρων, ιδίως με τους εξής τρόπους:

α)

βελτίωση της παρακολούθησης, του ελέγχου και της επιτήρησης των αλιευτικών δραστηριοτήτων,

β)

βελτίωση των επιστημονικών γνώσεων σχετικά με τους αλιευτικούς πόρους,

γ)

βελτίωση των αλιευτικών στατιστικών,

δ)

στήριξη της αλιείας μικρής κλίμακας,

ε)

ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας,

στ)

στήριξη της γαλάζιας οικονομίας και ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας.

2.   Η Ένωση και η Ακτή Ελεφαντοστού συμφωνούν στο πλαίσιο της μεικτής επιτροπής που προβλέπεται στο άρθρο 9 της συμφωνίας, το αργότερο τρεις μήνες μετά την έναρξη της προσωρινής εφαρμογής του παρόντος πρωτοκόλλου, επί πολυετούς τομεακού προγράμματος και των λεπτομερειών εφαρμογής του, και ιδίως όσον αφορά:

α)

τους προσανατολισμούς σε ετήσια και πολυετή βάση, σύμφωνα με τους οποίους χρησιμοποιείται η χρηματική αντιπαροχή που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο β)·

β)

τους προς επίτευξη στόχους και τις προς εκτέλεση δραστηριότητες σε ετήσια και πολυετή βάση για την προώθηση βιώσιμης και υπεύθυνης αλιείας, λαμβανομένων υπόψη των προτεραιοτήτων που διατυπώνει η Ακτή Ελεφαντοστού στο πλαίσιο της εθνικής της πολιτικής αλιείας και υδατοκαλλιέργειας·

γ)

τα κριτήρια και τις διαδικασίες που πρέπει να εφαρμόζονται για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, σε ετήσια βάση.

3.   Κάθε προτεινόμενη τροποποίηση του πολυετούς ή του ετήσιου τομεακού προγράμματος ή της χρήσης των ειδικών ποσών για τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται πρέπει να κοινοποιείται εκ των προτέρων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να εγκρίνεται από τα δύο μέρη στο πλαίσιο της μεικτής επιτροπής, ενδεχομένως με ανταλλαγή επιστολών.

4.   Τα δύο μέρη αξιολογούν, σε ετήσια βάση, στο πλαίσιο της μεικτής επιτροπής, τα αποτελέσματα της εφαρμογής του πολυετούς τομεακού προγράμματος. Εάν από την αξιολόγηση αυτή προκύψει ότι η επίτευξη των στόχων της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο β) του παρόντος πρωτοκόλλου δεν συνάδει με τον προγραμματισμό ή εάν η εκτέλεσή της κριθεί ανεπαρκής από τη μεικτή επιτροπή, η εν λόγω χρηματική συνεισφορά μπορεί να αναθεωρηθεί ή να ανασταλεί.

Η καταβολή της χρηματικής αντιπαροχής συνεχίζεται κατόπιν διαβουλεύσεων και συμφωνίας μεταξύ των δύο μερών όταν τα αποτελέσματα της υλοποίησης της τομεακής στήριξης είναι σύμφωνα με τον προγραμματισμό που ενέκρινε η μεικτή επιτροπή.

Τα δύο μέρη συνεχίζουν την παρακολούθηση της τομεακής στήριξης έως ότου απορροφηθεί πλήρως η ειδική χρηματική αντιπαροχή που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο β), ενδεχομένως και μετά τη λήξη του παρόντος πρωτοκόλλου.

Ωστόσο, εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας, η ειδική χρηματική αντιπαροχή δεν καταβάλλεται μετά την παρέλευση έξι μηνών από τη λήξη του παρόντος πρωτοκόλλου.

Άρθρο 5

Επιστημονική και τεχνική συνεργασία για υπεύθυνη αλιεία

1.   Τα δύο μέρη δεσμεύονται να προωθούν την υπεύθυνη αλιεία στα ύδατα της Ακτής Ελεφαντοστού με βάση την αρχή της μη διάκρισης μεταξύ των διαφόρων στόλων που αλιεύουν στα εν λόγω ύδατα.

2.   Κατά τη διάρκεια του παρόντος πρωτοκόλλου, η Ένωση και οι αρχές της Ακτής Ελεφαντοστού συνεργάζονται για την παρακολούθηση της εξέλιξης των αλιευμάτων, της αλιευτικής προσπάθειας και της κατάστασης των αλιευτικών πόρων στην αλιευτική ζώνη της Ακτής Ελεφαντοστού.

3.   Τα δύο μέρη δεσμεύονται να προωθούν, στο επίπεδο της υποπεριφέρειας, τη συνεργασία όσον αφορά την υπεύθυνη αλιεία, ιδίως στο πλαίσιο της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού (ICCAT) και κάθε αρμόδιου υποπεριφερειακού ή διεθνούς οργανισμού. Τα δύο μέρη δεσμεύονται να τηρούν το σύνολο των συστάσεων της ICCAT.

4.   Σύμφωνα με το άρθρο 4 της συμφωνίας, τα μέρη, βασιζόμενα στις συστάσεις και στα ψηφίσματα που εκδίδει η ICCAT και στις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, διαβουλεύονται στο πλαίσιο της μεικτής επιτροπής για να θεσπίσουν, ενδεχομένως κατόπιν επιστημονικής συνεδρίασης, μέτρα που αποβλέπουν στη βιώσιμη διαχείριση των αλιευτικών πόρων που επηρεάζουν τις δραστηριότητες των ενωσιακών σκαφών.

5.   Τα δύο μέρη συνεργάζονται για την ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχου, επιθεώρησης και καταπολέμησης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης (ΠΛΑ) αλιείας στην Ακτή Ελεφαντοστού.

Άρθρο 6

Αναθεώρηση των αλιευτικών δυνατοτήτων και των τεχνικών μέτρων με αμοιβαία συμφωνία

1.   Οι αλιευτικές δυνατότητες που προβλέπονται στο άρθρο 1 μπορούν να αυξηθούν με αμοιβαία συμφωνία των μερών σε συνέχεια των διαβουλεύσεων που προβλέπονται στο άρθρο 5 παράγραφος 4, εφόσον η εν λόγω αύξηση δεν θίγει τη βιώσιμη διαχείριση των πόρων της Ακτής Ελεφαντοστού. Στην περίπτωση αυτή, η χρηματική αντιπαροχή που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 αυξάνεται αναλόγως και συναρτήσει του χρόνου.

2.   Αντιθέτως, στην περίπτωση που τα μέρη συμφωνούν στην έγκριση της μείωσης των αλιευτικών δυνατοτήτων που προβλέπονται στο άρθρο 1, η χρηματική αντιπαροχή μειώνεται αναλόγως και συναρτήσει του χρόνου.

3.   Η κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων μεταξύ διαφορετικών κατηγοριών σκαφών μπορεί επίσης να αναθεωρηθεί κατόπιν διαβούλευσης και με αμοιβαία συμφωνία των μερών, με σεβασμό κάθε ενδεχόμενης σύστασης της μεικτής επιστημονικής συνεδρίασης, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 5, όσον αφορά τη διαχείριση των αποθεμάτων που ενδεχομένως επηρεάζονται από την εν λόγω ανακατανομή. Τα μέρη συμφωνούν στην αντίστοιχη αναπροσαρμογή της χρηματικής αντιπαροχής, εφόσον κάτι τέτοιο δικαιολογείται από την ανακατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων.

4.   Η μεικτή επιτροπή μπορεί, εφόσον κριθεί απαραίτητο, να εξετάσει και να προσαρμόσει τις διατάξεις όσον αφορά τους τεχνικούς όρους άσκησης της αλιείας και τις λεπτομέρειες υλοποίησης της τομεακής στήριξης που προβλέπονται στο παρόν πρωτόκολλο.

Άρθρο 7

Νέες αλιευτικές δυνατότητες και πειραματική αλιεία

1.   Σε περίπτωση που ενωσιακά σκάφη ενδιαφέρονται για αλιευτικές δραστηριότητες που δεν προβλέπονται στο άρθρο 1, η Ένωση διαβουλεύεται με την Ακτή Ελεφαντοστού για ενδεχόμενη χορήγηση άδειας σχετικά με αυτές τις νέες δραστηριότητες. Στο πλαίσιο των εν λόγω διαβουλεύσεων, τα μέρη λαμβάνουν υπόψη τις σχετικές επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, και ιδίως εκείνες που εκδίδονται από τις περιφερειακές ή υποπεριφερειακές οργανώσεις αλιείας. Κατά περίπτωση, τα μέρη συμφωνούν ως προς τις προϋποθέσεις που εφαρμόζονται σε αυτές τις νέες αλιευτικές δυνατότητες και τη θέσπιση σχεδίων πολυετούς διαχείρισης. Εφόσον απαιτείται, τροποποιούν το παρόν πρωτόκολλο και το παράρτημά του.

2.   Κατόπιν των διαβουλεύσεων που προβλέπονται στο άρθρο 5 παράγραφος 4, τα μέρη μπορούν να επιτρέπουν εξορμήσεις πειραματικής αλιείας στην αλιευτική ζώνη της Ακτής Ελεφαντοστού προκειμένου να δοκιμαστούν η τεχνική σκοπιμότητα και η οικονομική αποδοτικότητα νέων αλιευτικών δραστηριοτήτων.

2.1

Για τον εν λόγω σκοπό, η Ένωση κοινοποιεί στις αρχές της Ακτής Ελεφαντοστού τις αιτήσεις αδειών πειραματικής αλιείας βάσει τεχνικού φακέλου, στον οποίο προσδιορίζονται τα εξής:

τα τεχνικά χαρακτηριστικά του σκάφους,

το επίπεδο εμπειρογνωσίας των αξιωματικών του σκάφους στην οικεία αλιευτική δραστηριότητα,

η πρόταση για τις τεχνικές παραμέτρους της εξόρμησης (διάρκεια, εργαλεία, περιοχές εξερεύνησης κ.λπ.).

2.2

Η μέγιστη διάρκεια των εξορμήσεων πειραματικής αλιείας είναι έξι μήνες. Υπόκεινται στην καταβολή τέλους, το οποίο καθορίζεται από τις αρχές της Ακτής Ελεφαντοστού.

2.3

Καθ' όλη τη διάρκεια της εξόρμησης ευρίσκονται επί του σκάφους ένας επιστημονικός παρατηρητής από το κράτος σημαίας και ένας παρατηρητής επιλεγμένος από τις αρχές της Ακτής Ελεφαντοστού.

2.4

Τα αλιεύματα που αλιεύονται στο πλαίσιο και κατά τη διάρκεια της εξόρμησης ερευνητικής αλιείας ανήκουν στον εφοπλιστή.

2.5

Τα λεπτομερή αποτελέσματα της εξόρμησης πειραματικής αλιείας γνωστοποιούνται στη μεικτή επιτροπή για ανάλυση.

Άρθρο 8

Εφαρμοστέες νομοθεσίες

1.   Οι δραστηριότητες των ενωσιακών σκαφών στα ύδατα της Ακτής Ελεφαντοστού διέπονται από τη νομοθεσία που εφαρμόζεται στην Ακτή Ελεφαντοστού, εκτός εάν η συμφωνία και το παρόν πρωτόκολλο ορίζουν κάτι διαφορετικό.

2.   Οι αρχές της Ακτής Ελεφαντοστού ενημερώνουν το συντομότερο δυνατόν την Ένωση για κάθε αλλαγή ή νέα νομοθεσία που αφορά τον τομέα της αλιείας.

3.   Η Ένωση ενημερώνει τις αρχές της Ακτής Ελεφαντοστού για κάθε αλλαγή ή νέα νομοθεσία που αφορά τις αλιευτικές δραστηριότητες του στόλου υπερπόντιας αλιείας της Ένωσης.

Άρθρο 9

Αναστολή της εφαρμογής του πρωτοκόλλου

1.   Η εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου μπορεί να ανασταλεί με πρωτοβουλία εκατέρου των μερών, κατόπιν διαβούλευσης στο πλαίσιο της μεικτής επιτροπής, εάν συντρέχουν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

μη φυσιολογικές περιστάσεις, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο η) της συμφωνίας, οι οποίες εμποδίζουν την άσκηση των αλιευτικών δραστηριοτήτων στην αλιευτική ζώνη της Ακτής Ελεφαντοστού·

β)

σημαντικές αλλαγές στον καθορισμό και στην εφαρμογή της αλιευτικής πολιτικής εκατέρου των μερών, οι οποίες επηρεάζουν τις διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου·

γ)

σε περίπτωση ενεργοποίησης των μηχανισμών διαβούλευσης που προβλέπονται στα άρθρα 8 και 96 της συμφωνίας του Κοτονού σχετικά με παραβίαση των βασικών και θεμελιωδών στοιχείων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως ορίζονται στο άρθρο 9 της εν λόγω συμφωνίας·

δ)

μη καταβολή από την Ένωση της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο α), σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζονται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου·

ε)

σοβαρή διαφορά μεταξύ των δύο μερών σχετικά με την εφαρμογή ή την ερμηνεία του παρόντος πρωτοκόλλου η οποία δεν επιλύθηκε στο πλαίσιο της μεικτής επιτροπής.

2.   Η εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου αναστέλλεται για λόγους διαφορετικούς από τους αναφερόμενους στην παράγραφο 1 στοιχείο γ), υπό την προϋπόθεση ότι το ενδιαφερόμενο μέρος κοινοποιεί την πρόθεσή του εγγράφως και τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από την ημερομηνία κατά την οποία παράγει αποτελέσματα η εν λόγω αναστολή. Η αναστολή του παρόντος πρωτοκόλλου για τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) εφαρμόζεται αμέσως αφού ληφθεί η απόφαση αναστολής.

3.   Σε περίπτωση αναστολής, τα μέρη συνεχίζουν τις διαβουλεύσεις με σκοπό τον φιλικό διακανονισμό της μεταξύ τους διαφοράς. Όταν επιτευχθεί ο εν λόγω διακανονισμός, η εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου συνεχίζεται και το ποσό της χρηματικής αντιπαροχής μειώνεται αναλόγως και συναρτήσει της διάρκειας αναστολής της εφαρμογής του παρόντος πρωτοκόλλου.

4.   Οι άδειες αλιείας που χορηγήθηκαν στα ενωσιακά σκάφη μπορούν να ανασταλούν ταυτόχρονα με την αναστολή πληρωμής της χρηματικής αντιπαροχής του άρθρου 3 παράγραφος 2 στοιχείο α). Σε περίπτωση επαναφοράς τους, η ισχύς των εν λόγω αδειών αλιείας παρατείνεται κατά διάστημα ίσο με την περίοδο αναστολής των αλιευτικών δραστηριοτήτων.

5.   Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, εάν η Ένωση παραλείψει να καταβάλει την πληρωμή που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο α), οι αρχές της Ακτής Ελεφαντοστού ενημερώνουν επίσημα την Ένωση για την εν λόγω παράλειψη. Η Ένωση προβαίνει στους κατάλληλους ελέγχους και, εφόσον απαιτείται, στην πληρωμή εντός μέγιστης προθεσμίας εξήντα εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του επίσημου αιτήματος.

Ελλείψει πληρωμής κατά τη λήξη της εν λόγω προθεσμίας, ή πρόσφορης αιτιολογίας για τη μη πληρωμή, οι αρχές της Ακτής Ελεφαντοστού μπορούν να αναστείλουν την εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου. Η εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου συνεχίζεται μόλις πραγματοποιηθεί η σχετική πληρωμή.

Άρθρο 10

Ηλεκτρονική επικοινωνία

1.   Η Ένωση και η Ακτή Ελεφαντοστού διασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία των απαραίτητων συστημάτων πληροφορικής για την ηλεκτρονική ανταλλαγή όλων των πληροφοριών και εγγράφων που συνδέονται με την εφαρμογή της συμφωνίας και του παρόντος πρωτοκόλλου.

2.   Η ηλεκτρονική μορφή ενός εγγράφου θεωρείται ισοδύναμη, από κάθε άποψη, με την έντυπη μορφή του.

3.   Η Ένωση και η Ακτή Ελεφαντοστού αλληλοενημερώνονται αμέσως σχετικά με τυχόν δυσλειτουργία συστήματος πληροφορικής. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι πληροφορίες και τα έγγραφα που συνδέονται με την εφαρμογή της συμφωνίας και του παρόντος πρωτοκόλλου αντικαθίστανται αυτομάτως από την έντυπη μορφή τους.

Άρθρο 11

Εμπιστευτικότητα δεδομένων

Η Ένωση και η Ακτή Ελεφαντοστού δεσμεύονται ώστε η επεξεργασία όλων των ονομαστικών δεδομένων που συνδέονται με τα ενωσιακά σκάφη και με τις αλιευτικές τους δραστηριότητες, τα οποία λαμβάνονται στο πλαίσιο της συμφωνίας και του παρόντος πρωτοκόλλου, να πραγματοποιείται πάντοτε με επιμέλεια και σύμφωνα με τις αντίστοιχες αρχές εμπιστευτικότητας και προστασίας των δεδομένων.

Τα μέρη διασφαλίζουν ότι δημοσιοποιούνται μόνο τα συγκεντρωτικά δεδομένα για τις δραστηριότητες αλιείας τόνου στην αλιευτική ζώνη της Ακτής Ελεφαντοστού, σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις της ICCAT και άλλων περιφερειακών ή υποπεριφερειακών οργανώσεων αλιείας.

Τα δεδομένα που θεωρούνται εμπιστευτικά χρησιμοποιούνται από τις αρμόδιες αρχές αποκλειστικά για την εφαρμογή της συμφωνίας και του παρόντος πρωτοκόλλου.

Άρθρο 12

Καταγγελία

1.   Σε περίπτωση καταγγελίας του παρόντος πρωτοκόλλου, το ενδιαφερόμενο μέρος κοινοποιεί εγγράφως στο άλλο μέρος την πρόθεσή του να καταγγείλει το παρόν πρωτόκολλο, τουλάχιστον έξι μήνες πριν από την ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει να παράγει αποτελέσματα η εν λόγω καταγγελία.

2.   Η αποστολή της κοινοποίησης που προβλέπεται στην παράγραφο 1 σηματοδοτεί την έναρξη διαβουλεύσεων μεταξύ των μερών.

Άρθρο 13

Προσωρινή εφαρμογή

Το παρόν πρωτόκολλο εφαρμόζεται προσωρινά από την ημερομηνία υπογραφής του από τα μέρη.

Άρθρο 14

Έναρξη ισχύος

Το παρόν πρωτόκολλο αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία κατά την οποία τα μέρη κοινοποιούν αμοιβαία την ολοκλήρωση των διαδικασιών που είναι αναγκαίες για τον σκοπό αυτό.

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Για τη Δημοκρατία της Ακτής του Ελεφαντοστού


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΟΡΟΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΤΗΣ ΑΚΤΗΣ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΩΣΙΑΚΑ ΣΚΑΦΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1.   Ορισμός της αρμόδιας αρχής

Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, ως αρμόδια αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ακτής Ελεφαντοστού νοείται:

όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατά περίπτωση εκπροσωπούμενη από την αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Ακτή Ελεφαντοστού,

όσον αφορά την Ακτή Ελεφαντοστού: το αρμόδιο υπουργείο για θέματα αλιείας.

2.   Αλιευτική ζώνη

Οι αρχές της Ακτής Ελεφαντοστού κοινοποιούν στις αρμόδιες αρχές της Ένωσης, το συντομότερο δυνατόν, τις γεωγραφικές συντεταγμένες της αλιευτικής ζώνης της Ακτής Ελεφαντοστού από τη γραμμή βάσης.

Τα ενωσιακά σκάφη μπορούν να ασκούν τις αλιευτικές τους δραστηριότητες πέραν των 12 ναυτικών μιλίων από τη γραμμή βάσης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του σημείου 3 του παρόντος κεφαλαίου.

3.   Ζώνες στις οποίες απαγορεύονται η ναυσιπλοΐα και η αλιεία

Κατά την έκδοση της άδειας αλιείας η Ακτή Ελεφαντοστού, κοινοποιεί στους εφοπλιστές καθώς και στην Ένωση την οριοθέτηση των ζωνών στις οποίες απαγορεύονται η ναυσιπλοΐα και η αλιεία. Κάθε τροποποίηση των εν λόγω ζωνών κοινοποιείται αμελλητί στην Ένωση.

4.   Τραπεζικός λογαριασμός

Η Ακτή Ελεφαντοστού κοινοποιεί στην Ένωση, πριν από την προσωρινή εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου, τα στοιχεία του λογαριασμού του Δημόσιου Ταμείου, στον οποίο θα πρέπει να καταβάλλονται τα χρηματικά ποσά που οφείλουν τα ενωσιακά σκάφη στο πλαίσιο της συμφωνίας. Οι δαπάνες που αφορούν τα τραπεζικά εμβάσματα βαρύνουν τους εφοπλιστές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΑΔΕΙΕΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

Για τους σκοπούς της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος παραρτήματος, ο όρος «άδεια» είναι ισοδύναμος με τον όρο «άδεια αλιείας», όπως ορίζεται στην ενωσιακή νομοθεσία.

Τμήμα 1: Εφαρμοστέες διαδικασίες

1.   Προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας αλιείας – επιλέξιμα σκάφη

Μόνον τα επιλέξιμα σκάφη μπορούν να λάβουν άδεια αλιείας στην αλιευτική ζώνη της Ακτής Ελεφαντοστού. Προς τον σκοπό αυτό πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο ενωσιακών σκαφών και να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2403 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1).

Για να είναι επιλέξιμο ένα σκάφος, δεν πρέπει να έχει απαγορευθεί στον εφοπλιστή, στον πλοίαρχο ή στο ίδιο το σκάφος η άσκηση αλιευτικής δραστηριότητας στην Ακτή Ελεφαντοστού. Πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις νομιμότητας έναντι της διοίκησης της Ακτής Ελεφαντοστού, υπό την έννοια ότι πρέπει να έχουν εκπληρώσει όλες τις παλαιότερες υποχρεώσεις τους που προέκυψαν από τις αλιευτικές τους δραστηριότητες στην Ακτή Ελεφαντοστού στο πλαίσιο των αλιευτικών συμφωνιών που έχουν συναφθεί με την Ένωση.

2.   Αίτηση χορήγησης άδειας

Οι αρμόδιες αρχές της Ένωσης υποβάλλουν ηλεκτρονικά ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο, στο αρμόδιο για την αλιεία υπουργείο της Ακτής Ελεφαντοστού, την αίτηση κάθε σκάφους το οποίο επιθυμεί να αλιεύει στο πλαίσιο της συμφωνίας τουλάχιστον 30 εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της αιτούμενης άδειας.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο αρμόδιο για την αλιεία υπουργείο σύμφωνα με τα έντυπα, των οποίων υπόδειγμα παρατίθεται στο προσάρτημα I.

Κάθε αίτηση χορήγησης άδειας συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

απόδειξη πληρωμής της κατ' αποκοπή προκαταβολής για την περίοδο ισχύος της,

το πιστοποιητικό αξιοπλοΐας του σκάφους,

το πιστοποιητικό ασφάλισης του σκάφους,

πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία του σκάφους (πλευρική όψη), στην οποία φαίνεται ευκρινώς το όνομα και ο αριθμός νηολογίου του σκάφους,

διάγραμμα και λεπτομερής περιγραφή των χρησιμοποιούμενων αλιευτικών εργαλείων.

Κατά την ανανέωση άδειας στο πλαίσιο του παρόντος πρωτοκόλλου, για σκάφος του οποίου τα τεχνικά χαρακτηριστικά δεν έχουν τροποποιηθεί, η αίτηση ανανέωσης συνοδεύεται αποκλειστικά από απόδειξη πληρωμής των τελών.

3.   Κατ' αποκοπή τέλη

Η πληρωμή των τελών πραγματοποιείται στον λογαριασμό που υποδεικνύουν οι αρχές της Ακτής Ελεφαντοστού σύμφωνα με το κεφάλαιο 1 σημείο 4 του παρόντος παραρτήματος.

Τα τέλη συμπεριλαμβάνουν όλους τους εθνικούς και τοπικούς φόρους, εκτός από τα λιμενικά τέλη και τα έξοδα παροχής υπηρεσιών.

4.   Προσωρινός κατάλογος σκαφών στα οποία επιτρέπεται η αλιεία

Μόλις λαμβάνει τις αιτήσεις για τη χορήγηση άδειας αλιείας καθώς και την ειδοποίηση πληρωμής της προκαταβολής, η Ακτή Ελεφαντοστού καταρτίζει τον προσωρινό κατάλογο των αιτούντων σκαφών. Ο εν λόγω κατάλογος διαβιβάζεται αμελλητί με ηλεκτρονικά μέσα στην Ένωση και στην εθνική αρχή που είναι επιφορτισμένη με τον έλεγχο της αλιείας. Τα σκάφη επιτρέπεται να αλιεύουν από την εγγραφή τους στον προσωρινό κατάλογο. Τα εν λόγω σκάφη οφείλουν να κρατούν μονίμως τον προσωρινό κατάλογο επί του σκάφους, έως ότου τους χορηγηθεί η άδεια αλιείας.

5.   Έκδοση των αδειών

Οι άδειες για όλα τα σκάφη χορηγούνται στους εφοπλιστές ή στους αντιπροσώπους τους, ενδεχομένως μέσω της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ακτή Ελεφαντοστού, εντός είκοσι μίας εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του συνόλου των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο σημείο 2 του παρόντος κεφαλαίου από το αρμόδιο για την αλιεία υπουργείο της Ακτής Ελεφαντοστού.

Οι άδειες έχουν μέγιστη διάρκεια ισχύος ενός έτους και είναι ανανεώσιμες.

6.   Κατάλογος σκαφών στα οποία επιτρέπεται η αλιεία

Μόλις εκδίδει την άδεια, η Ακτή Ελεφαντοστού καταρτίζει αμελλητί τον οριστικό κατάλογο των σκαφών στα οποία επιτρέπεται να αλιεύουν στην αλιευτική ζώνη της Ακτής Ελεφαντοστού. Ο εν λόγω κατάλογος κοινοποιείται πάραυτα στην εθνική αρχή που είναι επιφορτισμένη με τον έλεγχο της αλιείας και στην Ένωση και αντικαθιστά τον προαναφερόμενο προσωρινό κατάλογο.

7.   Μεταβίβαση της άδειας

Η άδεια εκδίδεται επ' ονόματι συγκεκριμένου σκάφους και δεν είναι μεταβιβάσιμη. Εντούτοις, κατόπιν αιτήματος της Ένωσης και σε περίπτωση αποδεδειγμένης ανωτέρας βίας, όπως απώλεια ή παρατεταμένη ακινητοποίηση σκάφους λόγω σοβαρής τεχνικής αβαρίας, η άδεια ενός σκάφους αντικαθίσταται από νέα άδεια που εκδίδεται επ' ονόματι άλλου σκάφους της ίδιας κατηγορίας με εκείνη του σκάφους που αντικαθίσταται, κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 του παρόντος πρωτοκόλλου, το οποίο ανήκει στον ίδιο εφοπλιστή, στην ίδια ένωση εφοπλιστών ή στην ίδια οργάνωση παραγωγών, χωρίς να οφείλονται νέα τέλη. Στην εν λόγω περίπτωση, κατά τον υπολογισμό του όγκου των αλιευμάτων για τον καθορισμό της ενδεχόμενης επιπλέον πληρωμής, λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα των αλιευμάτων των δύο σκαφών.

Ο εφοπλιστής του σκάφους που αντικαθίσταται ή ο αντιπρόσωπός του παραδίδει την ακυρωθείσα άδεια στο αρμόδιο για την αλιεία υπουργείο της Ακτής Ελεφαντοστού μέσω της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ακτή Ελεφαντοστού.

Η νέα άδεια αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία παράδοσης της ακυρωθείσας άδειας από τον εφοπλιστή στο αρμόδιο για την αλιεία υπουργείο της Ακτής Ελεφαντοστού. Η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ακτή Ελεφαντοστού ενημερώνεται σχετικά με τη μεταβίβαση της άδειας.

8.   Διατήρηση της άδειας επί του σκάφους

Η άδεια πρέπει να διατηρείται επί του σκάφους ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, τα σκάφη επιτρέπεται να αλιεύουν από την εγγραφή τους στον προσωρινό κατάλογο που αναφέρεται στο σημείο 4 του παρόντος κεφαλαίου.

9.   Σκάφη υποστήριξης

Κατόπιν αιτήματος της Ένωσης και μετά από εξέταση από τις αρχές της Ακτής Ελεφαντοστού, η Ακτή Ελεφαντοστού επιτρέπει στα ενωσιακά σκάφη που διαθέτουν άδεια αλιείας να επικουρούνται από σκάφη υποστήριξης.

Τα σκάφη υποστήριξης δεν επιτρέπεται να φέρουν αλιευτικό εξοπλισμό. Η εν λόγω υποστήριξη δεν μπορεί να περιλαμβάνει ούτε τον ανεφοδιασμό σε καύσιμα ούτε τη μεταφόρτωση αλιευμάτων.

Τα σκάφη υποστήριξης υπόκεινται στην ίδια διαδικασία όσον αφορά τη διαβίβαση των αιτήσεων χορήγησης άδειας αλιείας με αυτή που περιγράφεται στο παρόν κεφάλαιο, στον βαθμό που τυγχάνει εφαρμογής σε αυτά. Η Ακτή Ελεφαντοστού καταρτίζει τον κατάλογο των σκαφών υποστήριξης που διαθέτουν άδεια και τον κοινοποιεί αμελλητί στην Ένωση.

Τα εν λόγω σκάφη υπόκεινται στην καταβολή ετήσιου τέλους ύψους 3 500 EUR.

Τμήμα 2: Τέλη και προκαταβολές

1.   Τα τέλη ανά τόνο αλιευμάτων στη ζώνη αλιείας της Ακτής Ελεφαντοστού, για τα θυνναλιευτικά γρι-γρι και τα παραγαδιάρικα επιφανείας, ορίζονται ως εξής:

60 EUR το πρώτο και το δεύτερο έτος εφαρμογής του παρόντος πρωτοκόλλου,

70 EUR το τρίτο, το τέταρτο, το πέμπτο και το έκτο έτος.

2.   Οι άδειες χορηγούνται μετά από προκαταβολή στις αρμόδιες εθνικές αρχές των ακόλουθων ετήσιων κατ' αποκοπή τελών:

α)

όσον αφορά τα θυνναλιευτικά γρι-γρι:

7 620 EUR ανά σκάφος, που αντιστοιχεί στα τέλη που οφείλονται για 127 τόνους κατ' έτος για το πρώτο και το δεύτερο έτος εφαρμογής του παρόντος πρωτοκόλλου,

8 890 EUR ανά σκάφος, που αντιστοιχεί στα τέλη που οφείλονται για 127 τόνους κατ' έτος για το τρίτο, το τέταρτο, το πέμπτο και το έκτο έτος·

β)

όσον αφορά τα παραγαδιάρικα επιφανείας:

2 400 EUR ανά σκάφος, που αντιστοιχεί στα τέλη που οφείλονται για 40 τόνους κατ' έτος για το πρώτο και το δεύτερο έτος εφαρμογής του παρόντος πρωτοκόλλου,

2 800 EUR ανά σκάφος, που αντιστοιχεί στα τέλη που οφείλονται για 40 τόνους κατ' έτος για το τρίτο, το τέταρτο, το πέμπτο και το έκτο έτος.

Σε περίπτωση άδειας με διάρκεια ισχύος μικρότερη του ενός έτους, το ποσό του τέλους καθορίζεται κατ' αναλογία της διάρκειας ισχύος της άδειας σύμφωνα με τις κανονιστικές διατάξεις της Ακτής Ελεφαντοστού. Ωστόσο, όσον αφορά τα θυνναλιευτικά γρι-γρι, η διάρκεια της άδειας δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των 12 μηνών.

3.   Η Ένωση συντάσσει, για κάθε σκάφος, κατάσταση εκκαθάρισης των αλιευμάτων και εκκαθάρισης των τελών που οφείλει το εκάστοτε σκάφος για την ετήσια αλιευτική δραστηριότητά του κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Η Ένωση κοινοποιεί τις εν λόγω καταστάσεις εκκαθάρισης στις αρχές της Ακτής Ελεφαντοστού πριν από το τέλος Απριλίου του τρέχοντος έτους. Η Ακτή Ελεφαντοστού μπορεί να αμφισβητήσει τις εν λόγω καταστάσεις εκκαθάρισης, βάσει αποδεικτικών στοιχείων, εντός προθεσμίας 30 ημερών από την παραλαβή τους. Σε περίπτωση διαφωνίας, τα μέρη διαβουλεύονται στο πλαίσιο της μεικτής επιτροπής. Εάν η Ακτή Ελεφαντοστού δεν προβάλει αντιρρήσεις εντός 30 ημερών, οι καταστάσεις εκκαθάρισης θεωρείται ότι έχουν εγκριθεί.

4.   Εάν το ποσό της τελικής εκκαθάρισης είναι υψηλότερο από τα κατ' αποκοπή τέλη που έχουν προκαταβληθεί για τη χορήγηση άδειας αλιείας, ο εφοπλιστής καταβάλλει το υπόλοιπο στην Ακτή Ελεφαντοστού εντός προθεσμίας 45 ημερών, εκτός εάν ο εφοπλιστής αμφισβητήσει την εν λόγω πληρωμή. Ωστόσο, εάν το ποσό της τελικής εκκαθάρισης είναι χαμηλότερο από την προκαταβολή που αναφέρεται στο σημείο 2 του παρόντος τμήματος, η διαφορά δεν επιστρέφεται στον εφοπλιστή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΔΗΛΩΣΗ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ

1.   Ημερολόγιο αλιείας

Ο πλοίαρχος ενωσιακού σκάφους που αλιεύει στο πλαίσιο της συμφωνίας τηρεί ημερολόγιο αλιείας σύμφωνα με τις σχετικές συστάσεις και τα ψηφίσματα της ICCAT για τα γρι-γρι και τα παραγαδιάρικα.

Το ημερολόγιο αλιείας συμπληρώνεται από τον πλοίαρχο για κάθε ημέρα παρουσίας του σκάφους στην αλιευτική ζώνη της Ακτής Ελεφαντοστού.

Ο πλοίαρχος καταγράφει κάθε ημέρα στο ημερολόγιο αλιείας την ποσότητα κάθε είδους, ταυτοποιούμενου βάσει του αντίστοιχου τριψήφιου κωδικού του Οργανισμού Επισιτισμού και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO), που έχει αλιευτεί και διατηρείται επί του σκάφους, εκφρασμένη σε χιλιόγραμμα βάρους ζωντανών ιχθύων ή, ενδεχομένως, σε αριθμό ιχθύων. Για κάθε κύριο είδος ο πλοίαρχος αναφέρει και τα μηδενικά αλιεύματα. Κατά περίπτωση, ο πλοίαρχος καταγράφει επίσης κάθε ημέρα στο ημερολόγιο αλιείας τις ποσότητες κάθε είδους που ρίπτονται στη θάλασσα, σε χιλιόγραμμα βάρους του ζωντανού ιχθύος ή, ενδεχομένως, σε αριθμό ιχθύων.

Το ημερολόγιο αλιείας συμπληρώνεται ευανάγνωστα, με κεφαλαία γράμματα και υπογράφεται από τον πλοίαρχο.

Ο πλοίαρχος είναι υπεύθυνος για την ακρίβεια των δεδομένων που καταγράφονται στο ημερολόγιο αλιείας.

2.   Διαβίβαση των δηλώσεων αλιευμάτων

Στο τέλος κάθε αλιευτικής εξόρμησης, ο πλοίαρχος δηλώνει τα αλιεύματα του σκάφους, διαβιβάζοντας στην Ακτή Ελεφαντοστού ηλεκτρονικό αντίγραφο των ημερολογίων αλιείας που αντιστοιχούν στην περίοδο παρουσίας του σκάφους στην αλιευτική ζώνη της Ακτής Ελεφαντοστού. Αποστέλλει ταυτόχρονα αντίγραφο στο Κέντρο Ωκεανολογικής Έρευνας της Ακτής Ελεφαντοστού (Centre de recherches océanologiques de Côte d'Ivoire – CRO) και σε ένα από τα ακόλουθα επιστημονικά ιδρύματα:

α)

IRD (Institut de recherche pour le développement / Ινστιτούτο Αναπτυξιακής Έρευνας),

β)

IEO (Instituto Español de Oceanografía / Ισπανικό Ωκεανογραφικό Ινστιτούτο),

γ)

IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera / Πορτογαλικό Ινστιτούτο Θαλασσών και Ατμόσφαιρας).

Σε περίπτωση εξόδου από την αλιευτική ζώνη της Ακτής Ελεφαντοστού πριν από το τέλος της αλιευτικής εξόρμησης, δίχως προηγούμενο κατάπλου σε λιμένα της χώρας, το ημερολόγιο αλιείας αποστέλλεται εντός προθεσμίας επτά ημερών από την έξοδο από την αλιευτική ζώνη της Ακτής Ελεφαντοστού.

Εάν δεν διαβιβαστούν οι δηλώσεις αλιευμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορούν να αποσταλούν ταχυδρομικώς ή με τηλεομοιοτυπία.

Οι αρχές της Ακτής Ελεφαντοστού γνωστοποιούν, πριν από την προσωρινή εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τους αριθμούς τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας που πρέπει να χρησιμοποιηθούν. Η Ακτή Ελεφαντοστού κοινοποιεί αμελλητί στα ενδιαφερόμενα σκάφη και στην Ένωση κάθε τροποποίηση των εν λόγω στοιχείων.

Σε περίπτωση μη τήρησης των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου, η κυβέρνηση της Ακτής Ελεφαντοστού επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αναστείλει την άδεια του εμπλεκόμενου σκάφους μέχρις ότου υπάρξει σχετική συμμόρφωση και να επιβάλει στον εφοπλιστή του σκάφους την ποινή που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία της Ακτής Ελεφαντοστού. Η Ένωση και το κράτος μέλος σημαίας ενημερώνονται σχετικά.

3.   Μετάβαση σε ηλεκτρονικό σύστημα αναφοράς (ERS) των αλιευμάτων

Αμφότερα τα μέρη δηλώνουν την κοινή βούλησή τους να διασφαλίσουν, κατά το πρώτο έτος εφαρμογής του παρόντος πρωτοκόλλου, τη μετάβαση σε ηλεκτρονικό σύστημα αναφοράς και διαβίβασης δεδομένων σχετικά με τις αλιευτικές δραστηριότητες, ιδίως για την καθημερινή διαβίβαση των δεδομένων δηλώσεων αλιευμάτων.

Τα μέρη συμφωνούν να καθορίσουν από κοινού, στο πλαίσιο της μεικτής επιτροπής, τους όρους της εν λόγω μετάβασης με στόχο το σύστημα να καταστεί λειτουργικό το ταχύτερο δυνατόν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Τα τεχνικά μέτρα που εφαρμόζονται στα σκάφη τα οποία διαθέτουν άδεια αλιείας σχετικά με την αλιευτική ζώνη, τα επιτρεπόμενα εργαλεία και τα απαγορευμένα είδη ορίζονται στο τεχνικό δελτίο του προσαρτήματος 2 του παρόντος παραρτήματος.

Τα σκάφη εφαρμόζουν τα μέτρα και τις συστάσεις που θεσπίζει η ICCAT για την περιοχή όσον αφορά τα αλιευτικά εργαλεία και τις διατάξεις συγκέντρωσης ιχθύων, τις τεχνικές τους προδιαγραφές και κάθε άλλο τεχνικό μέτρο που εφαρμόζεται για τις αλιευτικές τους δραστηριότητες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ

Μέρος I: Έλεγχος και επιθεώρηση

1.   Είσοδος και έξοδος από τη ζώνη αλιείας

1.1.

Τα ενωσιακά σκάφη αναγγέλλουν, τουλάχιστον τρεις ώρες νωρίτερα, στις αρμόδιες αρχές της Ακτής Ελεφαντοστού που είναι επιφορτισμένες με τον έλεγχο της αλιείας, την πρόθεσή τους να εισέλθουν ή να εξέλθουν από τη ζώνη αλιείας της Ακτής Ελεφαντοστού.

Κατά την αναγγελία της εισόδου ή της εξόδου του, το σκάφος γνωστοποιεί, συγκεκριμένα:

i)

την ημερομηνία, την ώρα και το προβλεπόμενο σημείο διέλευσής του,

ii)

την ποσότητα κάθε είδους επί του σκάφους, ταυτοποιούμενου βάσει του αντίστοιχου τριψήφιου κωδικού FAO, που εκφράζεται σε χιλιόγραμμα βάρους του ζωντανού ιχθύος ή, ενδεχομένως, σε αριθμό ιχθύων,

iii)

τη φύση και την παρουσίαση των προϊόντων.

1.2.

Η αναγγελία που αναφέρεται στο υποσημείο 1.1 πραγματοποιείται κατά προτεραιότητα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, μέσω τηλεομοιοτυπίας. Η Ακτή Ελεφαντοστού βεβαιώνει την παραλαβή αμελλητί.

1.3.

Σκάφος που συλλαμβάνεται να αλιεύει χωρίς να έχει ενημερώσει την αρμόδια αρχή της Ακτής Ελεφαντοστού θεωρείται σκάφος που διαπράττει παράβαση.

2.   Διαδικασίες επιθεώρησης

2.1.

Οι πλοίαρχοι των ενωσιακών σκαφών που ασκούν αλιευτικές δραστηριότητες στις αλιευτικές ζώνες της Ακτής Ελεφαντοστού οφείλουν να επιτρέπουν σε κάθε υπάλληλο της Ακτής Ελεφαντοστού, ο οποίος διαθέτει τη δέουσα εξουσιοδότηση και έχει αποδεδειγμένα οριστεί για να ελέγχει τις αλιευτικές δραστηριότητες, να εκπληρώσει τα καθήκοντά του.

2.2.

Η διάρκεια παρουσίας επί του σκάφους των εν λόγω υπαλλήλων δεν υπερβαίνει τον χρόνο που απαιτείται για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους.

Μετά το πέρας κάθε επιθεώρησης, οι επιθεωρητές της Ακτής Ελεφαντοστού συντάσσουν σχετική έκθεση. Ο πλοίαρχος του ενωσιακού σκάφους έχει το δικαίωμα να διατυπώσει σχόλια στην έκθεση επιθεώρησης. Η έκθεση επιθεώρησης υπογράφεται από τον επιθεωρητή ο οποίος συντάσσει την έκθεση και από τον πλοίαρχο του ενωσιακού σκάφους. Η υπογραφή της έκθεσης επιθεώρησης από τον πλοίαρχο δεν θίγει το δικαίωμα υπεράσπισης του εφοπλιστή σε περίπτωση τυχόν διαπιστωθείσας παράβασης. Εάν ο πλοίαρχος αρνηθεί να υπογράψει το έγγραφο, πρέπει να διευκρινίσει τους λόγους της άρνησης εγγράφως, ο δε επιθεωρητής σημειώνει σε αυτό την ένδειξη «άρνηση υπογραφής». Οι επιθεωρητές της Ακτής Ελεφαντοστού παραδίδουν αντίγραφο της έκθεσης επιθεώρησης στον πλοίαρχο του ενωσιακού σκάφους πριν από την αναχώρησή τους από αυτό.

2.3.

Η Ακτή Ελεφαντοστού μπορεί να επιτρέψει στην Ένωση να συμμετέχει στις επιθεωρήσεις ως παρατηρητής.

3.   Συμμετοχική επιτήρηση για την καταπολέμηση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης (ΠΛΑ) αλιείας

Προκειμένου να ενισχυθεί η επιτήρηση της αλιείας στην ανοικτή θάλασσα και η καταπολέμηση της ΠΛΑ αλιείας, τα ενωσιακά σκάφη ενημερώνουν για την παρουσία στην αλιευτική ζώνη της Ακτής Ελεφαντοστού οποιουδήποτε σκάφους για το οποίο υπάρχουν υποψίες ότι ασκεί δραστηριότητες παράνομης αλιείας.

4.   Εκφορτώσεις και μεταφορτώσεις

4.1.

Κάθε ενωσιακό σκάφος που επιθυμεί να εκφορτώσει ή να μεταφορτώσει αλιεύματα στα ύδατα της Ακτής Ελεφαντοστού πρέπει να το πράττει αποκλειστικά στους λιμένες ή στα αγκυροβόλια των λιμένων της Ακτής Ελεφαντοστού.

4.2.

Οι εφοπλιστές των σκαφών αυτών κοινοποιούν στις αρμόδιες αρχές της Ακτής Ελεφαντοστού, τουλάχιστον είκοσι τέσσερις ώρες νωρίτερα, τις ακόλουθες πληροφορίες:

το όνομα των αλιευτικών σκαφών που πρόκειται να πραγματοποιήσουν εκφόρτωση ή μεταφόρτωση,

σε περίπτωση μεταφόρτωσης, το όνομα, τον αριθμό του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO) και τη σημαία του παραλαμβάνοντος σκάφους,

την ποσότητα ανά είδος που πρόκειται να εκφορτωθεί ή να μεταφορτωθεί,

την ημέρα και τον τόπο της εργασίας.

4.3.

Σε περίπτωση μεταφόρτωσης, οι πλοίαρχοι πρέπει να υποβάλουν στις αρμόδιες αρχές της Ακτής Ελεφαντοστού τις δηλώσεις αλιευμάτων.

4.4.

Οι πλοίαρχοι των ενωσιακών σκαφών που διενεργούν εκφορτώσεις ή μεταφορτώσεις στην Ακτή Ελεφαντοστού οφείλουν να επιτρέπουν τον έλεγχο των εν λόγω εργασιών από τους επιθεωρητές οι οποίοι διαθέτουν τη δέουσα εξουσιοδότηση και έχουν αποδεδειγμένα οριστεί για τον σκοπό αυτό. Μετά το πέρας κάθε επιθεώρησης, χορηγείται αντίγραφο της έκθεσης στον πλοίαρχο.

Μέρος II: Δορυφορικό σύστημα παρακολούθησης σκαφών

1.   Μηνύματα στίγματος των σκαφών

Όταν βρίσκονται στην αλιευτική ζώνη της Ακτής Ελεφαντοστού, τα ενωσιακά σκάφη που διαθέτουν αλιευτική άδεια πρέπει να είναι εξοπλισμένα με δορυφορικό σύστημα παρακολούθησης (VMS), το οποίο εξασφαλίζει την αυτόματη και συνεχή κοινοποίηση τους στίγματός τους ανά ώρα στο κέντρο παρακολούθησης της αλιείας (ΚΠΑ) (Fisheries Monitoring Center – FMC) του αντίστοιχου κράτους σημαίας τους.

Τα μηνύματα στίγματος πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές σχετικά με το γεωγραφικό στίγμα των σκαφών, όπως αναφέρονται στις συστάσεις της ICCAT. Τα εν λογω μηνύματα πρέπει να είναι διαρθρωμένα σύμφωνα με τη μορφή που καθορίζεται στα πρότυπα που εφαρμόζονται στο πλαίσιο της ICCAT.

Το ΚΠΑ του κράτους σημαίας εξασφαλίζει την αυτόματη επεξεργασία και, ενδεχομένως, την ηλεκτρονική διαβίβαση των μηνυμάτων στίγματος. Τα μηνύματα στίγματος καταγράφονται με ασφαλή τρόπο και διατηρούνται για χρονικό διάστημα τριών ετών.

2.   Διαβίβαση από το σκάφος σε περίπτωση βλάβης του συστήματος VMS

Ο πλοίαρχος οφείλει να είναι βέβαιος ότι το σύστημα VMS του σκάφους του λειτουργεί άψογα ανά πάσα στιγμή και ότι τα μηνύματα στίγματος διαβιβάζονται ορθά στο ΚΠΑ του κράτους σημαίας.

Σε περίπτωση βλάβης, το σύστημα VMS του σκάφους επιδιορθώνεται ή αντικαθίσταται εντός προθεσμίας ενός μήνα. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής, το σκάφος δεν επιτρέπεται πλέον να αλιεύει στην αλιευτική ζώνη της Ακτής Ελεφαντοστού.

Τα σκάφη που αλιεύουν στην αλιευτική ζώνη της Ακτής Ελεφαντοστού με σύστημα VMS το οποίο παρουσιάζει βλάβη κοινοποιούν τα μηνύματα που αφορούν το γεωγραφικό τους στίγμα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μέσω ασυρμάτου ή με τηλεομοιοτυπία στο ΚΠΑ του κράτους σημαίας τουλάχιστον ανά τετράωρο, και παρέχουν όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες που προσδιορίζονται στην παράγραφο 1.

3.   Ασφαλής κοινοποίηση των μηνυμάτων γεωγραφικού στίγματος στην Ακτή Ελεφαντοστού

Το ΚΠΑ του κράτους σημαίας διαβιβάζει αυτομάτως τα μηνύματα στίγματος των σχετικών σκαφών στο ΚΠΑ της Ακτής Ελεφαντοστού σύμφωνα με ασφαλές σύστημα ηλεκτρονικής επικοινωνίας.

Τα ΚΠΑ του κράτους σημαίας και της Ακτής Ελεφαντοστού ανταλλάσσουν τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις επικοινωνίας τους και ενημερώνονται αμοιβαία σχετικά με τυχόν μεταβολή τους.

Το ΚΠΑ της Ακτής Ελεφαντοστού ενημερώνει πάραυτα το ΚΠΑ του κράτους σημαίας και την Ένωση σχετικά με κάθε διακοπή της διαδοχικής παραλαβής μηνυμάτων στίγματος του σκάφους που διαθέτει άδεια αλιείας, ενώ το εμπλεκόμενο σκάφος δεν έχει κοινοποιήσει την έξοδό του από την αλιευτική ζώνη της Ακτής Ελεφαντοστού.

4.   Δυσλειτουργία του συστήματος επικοινωνίας

Η Ακτή Ελεφαντοστού μεριμνά για τη συμβατότητα του ηλεκτρονικού εξοπλισμού της με εκείνον του ΚΠΑ του κράτους σημαίας και ενημερώνει πάραυτα την Ένωση για τυχόν δυσλειτουργία στην επικοινωνία και στη λήψη μηνυμάτων στίγματος, ώστε να επιλυθεί το τεχνικό πρόβλημα το συντομότερο δυνατόν. Τυχόν διαφορές εξετάζονται στο πλαίσιο της μεικτής επιτροπής.

Ο πλοίαρχος θεωρείται υπεύθυνος για οιαδήποτε αποδεδειγμένη επέμβαση στο σύστημα VMS του σκάφους με στόχο να επηρεαστεί η λειτουργία του ή να παραποιηθούν τα μηνύματα στίγματος. Τυχόν παραβάσεις επισύρουν τις ποινές που προβλέπει η νομοθεσία της Ακτής Ελεφαντοστού.

5.   Αναθεώρηση της συχνότητας αποστολής των μηνυμάτων στίγματος

Σε περίπτωση που υπάρχουν αποχρώσες ενδείξεις βάσει των οποίων εικάζεται ότι έχει διαπραχθεί παράβαση, η Ακτή Ελεφαντοστού μπορεί να ζητήσει από το ΚΠΑ του κράτους σημαίας, με κοινοποίηση στην Ένωση, να αυξήσει τη συχνότητα αποστολής μηνυμάτων στίγματος ενός σκάφους στα τριάντα λεπτά για δεδομένη χρονική διάρκεια έρευνας. Τα εν λόγω αποδεικτικά στοιχεία διαβιβάζονται αμελλητί από την Ακτή Ελεφαντοστού στο ΚΠΑ του κράτους σημαίας και στην Ένωση. Το ΚΠΑ του κράτους σημαίας διαβιβάζει αμελλητί στην Ακτή Ελεφαντοστού τα μηνύματα στίγματος με βάση τη νέα συχνότητα αποστολής.

Στο τέλος της καθορισμένης περιόδου έρευνας, η Ακτή Ελεφαντοστού ενημερώνει πάραυτα το ΚΠΑ του κράτους σημαίας και την Ένωση· ακολούθως, τους ενημερώνει για την ενδεχόμενη συνέχεια που θα δοθεί στην έρευνα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΝΑΥΤΟΛΟΓΗΣΗ

1.   Οι εφοπλιστές ενωσιακών σκαφών υποχρεούνται να προσλαμβάνουν υπηκόους των χωρών Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού (ΑΚΕ), υπό τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς:

α)

για τον στόλο των θυνναλιευτικών γρι-γρι, το 20 % τουλάχιστον των ναυτικών που ναυτολογούνται κατά την περίοδο αλιείας τόνου στην αλιευτική ζώνη της τρίτης χώρας προέρχεται από χώρες ΑΚΕ·

β)

για τον στόλο των παραγαδιάρικων επιφανείας, το 20 % τουλάχιστον των ναυτικών που ναυτολογούνται κατά την περίοδο αλιείας στην αλιευτική ζώνη της τρίτης χώρας προέρχεται από χώρες ΑΚΕ.

2.   Οι εφοπλιστές μεριμνούν να ναυτολογούν κατά προτεραιότητα ναυτικούς ιβοριανής ιθαγένειας.

3.   Η διακήρυξη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) σχετικά με τις θεμελιώδεις αρχές και τα δικαιώματα στην εργασία εφαρμόζεται αυτοδικαίως στους ναυτικούς που ναυτολογούνται στα ενωσιακά σκάφη. Ισχύει ειδικότερα η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και η ουσιαστική αναγνώριση του δικαιώματος συλλογικών διαπραγματεύσεων, καθώς και η κατάργηση των διακρίσεων σε θέματα απασχόλησης και άσκησης του επαγγέλματος.

4.   Οι συμβάσεις απασχόλησης των ναυτικών χωρών ΑΚΕ, αντίγραφο των οποίων παραδίδεται στους υπογράφοντες τις εν λόγω συμβάσεις, συνάπτονται μεταξύ των αντιπροσώπων των εφοπλιστών και των ναυτικών και/ή των συνδικάτων τους ή των εκπροσώπων αυτών. Οι εν λόγω συμβάσεις εγγυώνται στους ναυτικούς τις παροχές του καθεστώτος κοινωνικής ασφάλισης στο οποίο υπάγονται, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης θανάτου, ασθενείας και ατυχήματος.

5.   Ο μισθός των ναυτικών από χώρες ΑΚΕ βαρύνει τους εφοπλιστές. Πρέπει να καθορίζεται με κοινή συμφωνία μεταξύ των εφοπλιστών ή των αντιπροσώπων τους και των ναυτικών και/ή των συνδικάτων τους ή των εκπροσώπων αυτών. Εντούτοις, οι αποδοχές των ναυτικών από χώρες ΑΚΕ δεν μπορούν να είναι κατώτερες από εκείνες που ισχύουν για ναυτικούς των αντίστοιχων χωρών τους και πάντως όχι κατώτερες από τους κανόνες της ΔΟΕ.

6.   Κάθε ναυτικός που ναυτολογείται σε ενωσιακά σκάφη πρέπει να παρουσιάζεται στον πλοίαρχο του καθοριζόμενου σκάφους την παραμονή της ημέρας που προβλέπεται για την επιβίβασή του. Εάν ο ναυτικός δεν παρουσιαστεί την προβλεπόμενη ημέρα και ώρα προκειμένου να επιβιβαστεί, ο εφοπλιστής απαλλάσσεται αυτόματα από την υποχρέωσή του να ναυτολογήσει τον εν λόγω ναυτικό.

7.   Εάν το σκάφος δεν φθάσει τη συμφωνηθείσα ώρα στον προσυμφωνηθέντα λιμένα για την επιβίβαση του Ιβοριανού ναυτικού, ο εφοπλιστής καταβάλλει τα έξοδα του ναυτικού κατά την αναμονή του στον λιμένα (διαμονή, διατροφή κ.λπ.) με ημερήσια αποζημίωση 80 EUR.

8.   Σε περίπτωση που ο Ιβοριανός ναυτικός δεν αποβιβαστεί σε λιμένα της Ακτής Ελεφαντοστού, ο εφοπλιστής αναλαμβάνει τα έξοδα επαναπατρισμού του ναυτικού στην Ακτή Ελεφαντοστού το συντομότερο δυνατόν.

9.   Οι εφοπλιστές διαβιβάζουν σε ετήσια βάση στοιχεία για τους ναυτικούς που ναυτολογήθηκαν. Τα εν λόγω στοιχεία περιλαμβάνουν τον αριθμό των ναυτικών που είναι υπήκοοι:

α)

της Ένωσης,

β)

χώρας ΑΚΕ, με διάκριση μεταξύ Ιβοριανών και ιθαγένειας άλλων χωρών ΑΚΕ,

γ)

χώρας εκτός ΑΚΕ και εκτός Ένωσης.

10.   Ο εφοπλιστής επιλέγει ελεύθερα τους Ιβοριανούς ναυτικούς που ναυτολογούνται από μητρώο που τηρεί η Διεύθυνση Ναυτικών της Ακτής Ελεφαντοστού. Ωστόσο, για τους Ιβοριανούς ναυτικούς που εργάζονται ήδη σε ενωσιακά σκάφη, ο πλοίαρχος κοινοποιεί στη Διεύθυνση Ναυτικών κατάλογο των εν λόγω ναυτικών, καθώς και αντίγραφο της ταυτότητάς τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ

1.   Παρατήρηση αλιευτικών δραστηριοτήτων

Εν αναμονή της εφαρμογής συστήματος περιφερειακών παρατηρητών, τα σκάφη στα οποία επιτρέπεται να αλιεύουν στην αλιευτική ζώνη της Ακτής Ελεφαντοστού στο πλαίσιο της συμφωνίας επιβιβάζουν, αντί των περιφερειακών παρατηρητών, παρατηρητές τους οποίους ορίζει η Ακτή Ελεφαντοστού σύμφωνα με τους κανόνες του παρόντος κεφαλαίου, για την εκτέλεση των καθηκόντων που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του παρόντος κεφαλαίου.

2.   Ορισμός σκαφών και παρατηρητών

Η Ακτή Ελεφαντοστού καταρτίζει κατάλογο των σκαφών που ορίζονται για την επιβίβαση παρατηρητή, καθώς και κατάλογο των παρατηρητών που ορίζονται προς επιβίβαση. Οι εν λόγω κατάλογοι επικαιροποιούνται. Κοινοποιούνται στην Ένωση μόλις καταρτιστούν και, στη συνέχεια, ανά τρίμηνο όσον αφορά την ενδεχόμενη επικαιροποίησή τους.

Η Ακτή Ελεφαντοστού κοινοποιεί στους ενδιαφερόμενους εφοπλιστές ή στους αντιπροσώπους τους το όνομα του παρατηρητή που έχει οριστεί να επιβιβαστεί στο σκάφος τη στιγμή έκδοσης της άδειας, ή το αργότερο δεκαπέντε ημέρες πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία επιβίβασης του παρατηρητή.

Η παρουσία του παρατηρητή επί του σκάφους διαρκεί όσο ο χρόνος μίας αλιευτικής εξόρμησης. Ωστόσο, κατόπιν ρητού αιτήματος της Ακτής Ελεφαντοστού, η εν λόγω επιβίβαση μπορεί να κλιμακωθεί σε περισσότερες εξορμήσεις σε συνάρτηση με τη μέση διάρκεια των προβλεπόμενων εξορμήσεων για ένα συγκεκριμένο σκάφος. Το αίτημα αυτό διατυπώνεται από την Ακτή Ελεφαντοστού κατά την ανακοίνωση του ονόματος του παρατηρητή που έχει οριστεί να επιβιβαστεί στο εν λόγω σκάφος.

3.   Όροι επιβίβασης και αποβίβασης

Οι όροι επιβίβασης του παρατηρητή ορίζονται κοινή συναινέσει από τον εφοπλιστή ή τον αντιπρόσωπό του και την Ακτή Ελεφαντοστού.

Η επιβίβαση του παρατηρητή γίνεται στον λιμένα που επιλέγεται από τον εφοπλιστή και πραγματοποιείται κατά την έναρξη της πρώτης αλιευτικής εξόρμησης στην αλιευτική ζώνη της Ακτής Ελεφαντοστού μετά την κοινοποίηση του καταλόγου των ορισθέντων σκαφών.

Οι ενδιαφερόμενοι εφοπλιστές κοινοποιούν, εντός προθεσμίας δύο εβδομάδων και με προειδοποίηση δέκα ημερών, τις ημερομηνίες και τους λιμένες που προβλέπονται για την επιβίβαση των παρατηρητών.

Σε περίπτωση που ο παρατηρητής επιβιβάζεται σε χώρα διαφορετική από την Ακτή Ελεφαντοστού, τα έξοδα ταξιδιού του βαρύνουν τον εφοπλιστή.

Εάν ο παρατηρητής απουσιάζει από τον συμφωνημένο τόπο και κατά τη συμφωνημένη ώρα και δεν εμφανιστεί κατά τις δώδεκα επόμενες ώρες, ο εφοπλιστής απαλλάσσεται αυτομάτως από την υποχρέωσή του να επιβιβάσει τον εν λόγω παρατηρητή.

Ο πλοίαρχος λαμβάνει όλα τα μέτρα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του, προκειμένου να εξασφαλίσει τη σωματική και ηθική ασφάλεια του παρατηρητή κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

Στον παρατηρητή παρέχονται όλες οι διευκολύνσεις που είναι απαραίτητες για την άσκηση των καθηκόντων του. Ο πλοίαρχος του παρέχει πρόσβαση στα μέσα επικοινωνίας που είναι αναγκαία για την άσκηση των καθηκόντων του, στα έγγραφα που συνδέονται ευθέως με τις αλιευτικές δραστηριότητες του σκάφους, συμπεριλαμβανομένου του ημερολογίου αλιείας και του βιβλίου ναυσιπλοΐας, καθώς και στους αναγκαίους χώρους του σκάφους, προκειμένου να διευκολύνει την εκπλήρωση των καθηκόντων του.

Ο εφοπλιστής εξασφαλίζει με έξοδά του την ενδιαίτηση και τη σίτιση των παρατηρητών υπό τις συνθήκες που δικαιούνται οι αξιωματικοί, λαμβανομένων υπόψη των δυνατοτήτων του σκάφους.

Ο μισθός και οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης του παρατηρητή βαρύνουν την Ακτή Ελεφαντοστού.

4.   Καθήκοντα του παρατηρητή

Ο παρατηρητής επί του σκάφους αντιμετωπίζεται ως αξιωματικός. Όταν το σκάφος αναπτύσσει δραστηριότητες στα ύδατα της Ακτής Ελεφαντοστού, ο παρατηρητής εκτελεί τα ακόλουθα καθήκοντα:

παρατηρεί τις αλιευτικές δραστηριότητες των σκαφών,

επαληθεύει το στίγμα των σκαφών που αλιεύουν,

προβαίνει σε βιολογικές δειγματοληψίες στο πλαίσιο επιστημονικών προγραμμάτων,

καταγράφει τα χρησιμοποιούμενα αλιευτικά εργαλεία,

επαληθεύει τα δεδομένα για τα αλιεύματα στην αλιευτική ζώνη της Ακτής Ελεφαντοστού που καταχωρίζονται στο ημερολόγιο πλοίου,

επαληθεύει τα ποσοστά των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων και υπολογίζει κατ' εκτίμηση τον όγκο των απορρίψεων εμπορεύσιμων ειδών ιχθύων,

κοινοποιεί στην αρμόδια αρχή στην οποία υπάγεται, με κάθε πρόσφορο μέσο, τα δεδομένα όσον αφορά την αλιεία, συμπεριλαμβανομένου του όγκου των κύριων και παρεμπιπτόντων αλιευμάτων επί του σκάφους.

5.   Υποχρεώσεις του παρατηρητή

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του επί του σκάφους, ο παρατηρητής:

λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, ώστε οι συνθήκες επιβίβασής του καθώς και η παρουσία του επί του σκάφους να μη διακόπτουν ή παρεμποδίζουν τις αλιευτικές δραστηριότητες,

προσέχει τα υλικά και τον εξοπλισμό του σκάφους και λαμβάνει υπόψη τον εμπιστευτικό χαρακτήρα όλων των εγγράφων που ανήκουν στο σκάφος αυτό,

στο τέλος της περιόδου παρατήρησης και πριν εγκαταλείψει το σκάφος, ο παρατηρητής συντάσσει έκθεση δραστηριοτήτων, η οποία διαβιβάζεται στις αρμόδιες αρχές με κοινοποίηση στην Ένωση. Υπογράφει την έκθεση παρουσία του πλοιάρχου, ο οποίος μπορεί να προσθέσει ή να ζητήσει να προστεθούν όλες οι παρατηρήσεις τις οποίες θεωρεί χρήσιμες, ακολουθούμενες από την υπογραφή του. Αντίγραφο της έκθεσης επιδίδεται στον πλοίαρχο του σκάφους κατά την αποβίβαση του επιστημονικού παρατηρητή.

6.   Κατ' αποκοπή χρηματική συνεισφορά

Κατά την πληρωμή της ετήσιας προκαταβολής τελών για τη χορήγηση άδειας, ο εφοπλιστής καταβάλλει στην Ακτή Ελεφαντοστού ετήσια κατ' αποκοπή χρηματική συνεισφορά 400 EUR ανά σκάφος, η οποία προορίζεται να συμβάλει στην κάλυψη των εξόδων επιβίβασης των Ιβοριανών παρατηρητών στα ενωσιακά σκάφη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

1.   Χειρισμός των παραβάσεων

Κάθε παράβαση που διαπράττεται από ενωσιακό σκάφος που διαθέτει άδεια αλιείας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος παραρτήματος πρέπει να κοινοποιείται στην Ένωση από τις αρχές της Ακτής Ελεφαντοστού εντός 24 ωρών. Τα πρακτικά που αφορούν την παράβαση διαβιβάζονται στην Ένωση και στο κράτος σημαίας εντός επτά εργάσιμων ημερών.

2.   Εκτροπή σκάφους — ενημερωτική συνάντηση

Κάθε ενωσιακό σκάφος για το οποίο υπάρχουν υποψίες ότι διέπραξε παράβαση μπορεί να υποχρεωθεί να παύσει την αλιευτική του δραστηριότητα και, ενδεχομένως, σε περίπτωση που το σκάφος είναι στη θάλασσα, να επιστρέψει σε λιμένα της Ακτής Ελεφαντοστού.

Η Ακτή Ελεφαντοστού κοινοποιεί στην Ένωση, εντός μέγιστης προθεσμίας 24 ωρών, κάθε εκτροπή ενωσιακού σκάφους που διαθέτει άδεια αλιείας. Η εν λόγω κοινοποίηση συνοδεύεται από αποδεικτικά στοιχεία ως προς την καταγγελλόμενη παράβαση.

Πριν από τη λήψη οποιωνδήποτε μέτρων κατά του σκάφους, του πλοιάρχου, του πληρώματος ή του φορτίου, πλην των μέτρων που αποσκοπούν στην προστασία των αποδεικτικών στοιχείων, η Ακτή Ελεφαντοστού συγκαλεί, κατόπιν αιτήματος της Ένωσης, εντός μίας εργάσιμης ημέρας από την κοινοποίηση της εκτροπής του σκάφους, ενημερωτική συνάντηση για να διευκρινίσει τα γεγονότα και να επεξηγήσει τυχόν περαιτέρω μέτρα τα οποία ενδέχεται να ληφθούν. Στην εν λόγω ενημερωτική συνάντηση μπορεί να παρίσταται ένας εκπρόσωπος του κράτους σημαίας του σκάφους.

3.   Επιβολή ποινών — διαδικασία συμβιβασμού

Η επιβολή ποινών για κάθε διαπιστωθείσα παράβαση καθορίζεται από την Ακτή Ελεφαντοστού σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ακτής Ελεφαντοστού.

Όταν ο διακανονισμός της παράβασης προϋποθέτει δικαστική διαδικασία, πριν από την έναρξή της, και εφόσον η παράβαση δεν συνιστά ποινικό αδίκημα, μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή διαδικασία συμβιβασμού μεταξύ της Ακτής Ελεφαντοστού και του εφοπλιστή ή του αντιπροσώπου του για τον καθορισμό των όρων και του επιπέδου της ποινής. Στην εν λόγω διαδικασία συμβιβασμού μπορούν να συμμετέχουν εκπρόσωποι του κράτους σημαίας του σκάφους και της Ένωσης. Η διαδικασία συμβιβασμού ολοκληρώνεται το αργότερο τρεις ημέρες μετά την κοινοποίηση της εκτροπής του σκάφους.

4.   Δικαστική διαδικασία — τραπεζική εγγύηση

Σε περίπτωση αποτυχίας της διαδικασίας συμβιβασμού και παραπομπής της παράβασης ενώπιον αρμόδιου δικαστικού οργάνου, ο εφοπλιστής του σκάφους που έχει διαπράξει παράβαση καταθέτει τραπεζική εγγύηση σε τράπεζα που υποδεικνύει η Ακτή Ελεφαντοστού, της οποίας το ύψος, που καθορίζει η Ακτή Ελεφαντοστού, καλύπτει τις δαπάνες που συνδέονται με την εκτροπή και την ακινητοποίηση του σκάφους, το εκτιμώμενο πρόστιμο και τυχόν αντισταθμιστική αποζημίωση. Η τραπεζική εγγύηση παραμένει δεσμευμένη μέχρι την ολοκλήρωση της δικαστικής διαδικασίας.

Η τραπεζική εγγύηση αποδεσμεύεται και επιστρέφεται αμέσως στον εφοπλιστή μετά την έκδοση της απόφασης:

α)

εις το ακέραιο, σε περίπτωση που δεν έχουν επιβληθεί ποινές·

β)

στο ύψος του υπολοίπου, εφόσον η ποινή συνεπάγεται πρόστιμο κατώτερο από το ύψος της τραπεζικής εγγύησης.

Η Ακτή Ελεφαντοστού ενημερώνει την Ένωση σχετικά με τα αποτελέσματα της δικαστικής διαδικασίας εντός προθεσμίας επτά εργάσιμων ημερών από την έκδοση της απόφασης.

5.   Αποδέσμευση του σκάφους και του πληρώματος

Τόσο το σκάφος όσο και το πλήρωμά του επιτρέπεται να εγκαταλείψουν τον λιμένα:

α)

μόλις εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τη διαδικασία συμβιβασμού, ή

β)

μόλις καταβληθεί η τραπεζική εγγύηση.

Προσαρτήματα

1.

Έντυπο αίτησης χορήγησης άδειας

2.

Τεχνικό δελτίο

(1)  Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2403 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2017, σχετικά με τη βιώσιμη διαχείριση των εξωτερικών αλιευτικών στόλων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1006/2008 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347, 28.12.2017, σ. 81).

Προσάρτημα 1

Image Κείμενο της εικόνας

Προσάρτημα 2

Τεχνικό δελτίο

ΘΥΝΝΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΓΡΙ ΓΡΙ ΜΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΑΔΙΑΡΙΚΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

1.   Ζώνη αλιείας:

Πέραν των 12 ναυτικών μιλίων από τη γραμμή βάσης.

2.   Επιτρεπόμενα εργαλεία:

 

Γρι-γρι

 

Παραγάδια επιφανείας

3.   Απαγορευμένα είδη:

Σύμφωνα με τη σύμβαση για τα αποδημητικά είδη και με τα ψηφίσματα της ICCAT, απαγορεύεται η αλιεία του καρχαρία προσκυνητή (Cetorhinus maximus), του λευκού καρχαρία (Carcharodon carcharias), του αλεπόσκυλου μεγαλομάτη (Alopias superciliosus), της ζύγαινας της οικογένειας Sphyrnidae (εκτός της ζύγαινας του είδους Sphyrna tiburo), του ωκεάνιου λευκού καρχαρία (Carcharhinus longimanus), του λείου καρχαρία (Carcharhinus falciformis), του ταυροκαρχαρία (Carcharias taurus) και του γαλέου (Galeorhinus galeus).

Τα δύο μέρη διαβουλεύονται στο πλαίσιο της μεικτής επιτροπής για να επικαιροποιήσουν τον κατάλογο αυτό με βάση επιστημονικές συστάσεις.

4.   Τέλη εφοπλιστών:

4.1.

Πρόσθετα τέλη ανά τόνο αλιευμάτων

60 EUR/τόνο για τα δύο πρώτα έτη εφαρμογής του πρωτοκόλλου και 70 EUR/τόνο για τα επόμενα έτη.

4.2.

Ετήσια κατ' αποκοπή τέλη

Για τα θυνναλιευτικά γρι γρι, 7 620 EUR τα δύο πρώτα έτη εφαρμογής του πρωτοκόλλου και 8 890 EUR για τα επόμενα έτη.

Για τα παραγαδιάρικα επιφανείας, 2 400 EUR τα δύο πρώτα έτη εφαρμογής του πρωτοκόλλου και 2 800 EUR για τα επόμενα έτη.

4.3.

Κατ' αποκοπή τέλη παρατηρητών

400 EUR/σκάφος/έτος

4.4.

Τέλη ανά σκάφος υποστήριξης

3 500 EUR/σκάφος/έτος

5.

Αριθμός σκαφών με άδεια αλιείας

28 θυνναλιευτικά γρι γρι

8 παραγαδιάρικα επιφανείας


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

31.7.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 194/21


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2018/1070 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 26ης Ιουλίου 2018

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1970 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2018, των αλιευτικών δυνατοτήτων για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων στη Βαλτική θάλασσα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 43 παράγραφος 3,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/1970 του Συμβουλίου (1) καθορίζει, μεταξύ άλλων, τις αλιευτικές δυνατότητες για τη ρέγκα στις υποδιαιρέσεις ICES 30-31 («απόθεμα ρέγκας του Βοθνικού Κόλπου») σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1139 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2).

(2)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/1139 τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/976 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3), όσον αφορά το απόθεμα ρέγκας του Βοθνικού Κόλπου, λαμβανομένων υπόψη των τελευταίων επιστημονικών στοιχείων που υπέβαλε το ICES.

(3)

Μετά την τροποποίηση αυτή του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1139, θα πρέπει να αυξηθούν οι αλιευτικές δυνατότητες για το απόθεμα ρέγκας του Βοθνικού Κόλπου.

(4)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/1970 θα πρέπει επομένως να τροποποιηθεί αναλόγως.

(5)

Η κύρια περίοδος αλιείας της ρέγκας με χρήση διχτυών-ενεδρών αρχίζει τον Μάιο. Προκειμένου τα κράτη μέλη να κατανείμουν τις αλιευτικές δυνατότητες σε εθνικό επίπεδο το συντομότερο δυνατόν πριν από την έναρξη της εν λόγω περιόδου, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1970, η καταχώριση που αφορά τη ρέγκα στις υποδιαιρέσεις ICES 30-31 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Είδος:

Ρέγκα

Clupea harengus

Ζώνη:

Υποδιαιρέσεις 30-31

(HER/30/31.)

Φινλανδία

78 351

 

 

Σουηδία

17 215

 

 

Ένωση

95 566

 

 

TAC

95 566

 

Αναλυτικό TAC»

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 26 Ιουλίου 2018.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

G. BLÜMEL


(1)  Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1970 του Συμβουλίου, της 27ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με τον καθορισμό, για το 2018, των αλιευτικών δυνατοτήτων για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων στη Βαλτική Θάλασσα και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/127 (ΕΕ L 281 της 31.10.2017, σ. 1).

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1139 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Ιουλίου 2016, για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τα αποθέματα γάδου, ρέγγας και παπαλίνας της Βαλτικής θάλασσας και για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2187/2005 του Συμβουλίου και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1098/2007 του Συμβουλίου (ΕΕ L 191 της 15.7.2016, σ. 1).

(3)  Κανονισμός (ΕΕ) 2018/976 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2018, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1139 όσον αφορά το εύρος τιμών θνησιμότητας λόγω αλιείας και τα επίπεδα διαφύλαξης για ορισμένα αποθέματα ρέγγας στη Βαλτική Θάλασσα (ΕΕ L 179 της 16.7.2018, σ. 76).


31.7.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 194/23


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2018/1071 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 30ής Ιουλίου 2018

σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 2 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2580/2001 για τη λήψη ειδικών περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων με σκοπό την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και για την κατάργηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/468

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2580/2001 του Συμβουλίου, της 27ης Δεκεμβρίου 2001, για τη λήψη ειδικών περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων με σκοπό την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (1), και ιδίως το άρθρο 2 παράγραφος 3,

Έχοντας υπόψη την πρόταση του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 21 Μαρτίου 2018, το Συμβούλιο εξέδωσε τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2018/468 (2) σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 2 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2580/2001, ο οποίος καταρτίζει ενημερωμένο κατάλογο προσώπων, ομάδων και οντοτήτων έναντι των οποίων ισχύει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2580/2001 («κατάλογος»).

(2)

Το Συμβούλιο γνωστοποίησε σε όλα τα πρόσωπα, ομάδες και οντότητες το σκεπτικό βάσει του οποίου περιελήφθησαν στον κατάλογο, εφόσον ήταν πρακτικώς εφικτό.

(3)

Με ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Συμβούλιο πληροφόρησε τα πρόσωπα, τις ομάδες και τις οντότητες του καταλόγου ότι αποφάσισε τη διατήρησή τους στον κατάλογο. Το Συμβούλιο πληροφόρησε επίσης τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα, ομάδες και οντότητες ότι έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν το σκεπτικό του Συμβουλίου βάσει του οποίου περιελήφθησαν στον κατάλογο, εάν το σκεπτικό δεν τους είχε ήδη γνωστοποιηθεί.

(4)

Το Συμβούλιο προέβη σε επανεξέταση του καταλόγου, όπως απαιτείται από το άρθρο 2 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2580/2001. Κατά την επανεξέταση αυτή, το Συμβούλιο έλαβε υπόψη τις παρατηρήσεις που του υπέβαλαν οι ενδιαφερόμενοι, καθώς και τις ενημερωμένες πληροφορίες που ελήφθησαν από τις αρμόδιες εθνικές αρχές σχετικά με το καθεστώς των καταχωρισμένων στον κατάλογο προσώπων και οντοτήτων σε εθνικό επίπεδο.

(5)

Το Συμβούλιο επιβεβαίωσε ότι οι αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 4 της κοινής θέσης 2001/931/ΚΕΠΠΑ (3) έλαβαν αποφάσεις έναντι όλων των προσώπων, ομάδων και οντοτήτων που έχουν εμπλακεί σε τρομοκρατικές πράξεις κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφοι 2 και 3 της κοινής θέσης 2001/931/ΚΕΠΠΑ. Επίσης, το Συμβούλιο αποφάσισε ότι τα πρόσωπα, οι ομάδες και οι οντότητες έναντι των οποίων εφαρμόζονται τα άρθρα 2, 3 και 4 της κοινής θέσης 2001/931/ΚΕΠΠΑ θα πρέπει να συνεχίσουν να υπόκεινται στα ειδικά περιοριστικά μέτρα που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2580/2001.

(6)

Ο κατάλογος θα πρέπει να ενημερωθεί αναλόγως και ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/468 να καταργηθεί,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κατάλογος που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2580/2001 καθορίζεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/468 καταργείται.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 30 Ιουλίου 2018.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

G. BLÜMEL


(1)  ΕΕ L 344 της 28.12.2001, σ. 70.

(2)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/468 του Συμβουλίου, της 21ης Μαρτίου 2018, σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 2 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2580/2001 για τη λήψη ειδικών περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων με σκοπό την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και σχετικά με την κατάργηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/1420 (ΕΕ L 79 της 22.3.2018, σ. 7)

(3)  Κοινή θέση 2001/931/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 27ης Δεκεμβρίου 2001, για την εφαρμογή ειδικών μέτρων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 344 της 28.12.2001, σ. 93).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 1

I.   ΠΡΟΣΩΠΑ

1.

ABDOLLAHI Hamed (άλλως Mustafa Abdullahi), γεννήθηκε στις 11.8.1960 στο Ιράν. Αριθμός διαβατηρίου: D9004878.

2.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, γεννήθηκε στο Al Ihsa (Σαουδική Αραβία), υπήκοος Σαουδικής Αραβίας.

3.

AL-YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, γεννήθηκε στις 16.10.1966 στο Tarut (Σαουδική Αραβία), υπήκοος Σαουδικής Αραβίας.

4.

ARBABSIAR Manssor (άλλως Mansour Arbabsiar), γεννήθηκε στις 6.3.1955 ή στις 15.3.1955 στο Ιράν. Ιρανός και αμερικανός υπήκοος. Αριθμός διαβατηρίου: C2002515 (Ιράν), Αριθμός διαβατηρίου: 477845448 (ΗΠΑ). Αριθμός εθνικού δελτίου ταυτότητας: 07442833, ημερομηνία λήξης 15.3.2016 (δίπλωμα οδήγησης ΗΠΑ).

5.

BOUYERI, Mohammed (άλλως Abu ZUBAIR ή SOBIAR ή Abu ZOUBAIR), γεννήθηκε στις 8.3.1978 στο Άμστερνταμ (Κάτω Χώρες).

6.

EL HAJJ, Hassan Hassan, γεννήθηκε στις 22.3.1988 στην Zaghdraiya, Σιδώνα, Λίβανος, καναδός πολίτης. Αριθμός διαβατηρίου: JX446643 (Καναδάς).

7.

IZZ-AL-DIN, Hasan (άλλως GARBAYA, Ahmed ή SA-ID ή SALWWAN, Samir), Λίβανος, γεννήθηκε το 1963 στο Λίβανο, υπήκοος Λιβάνου.

8.

MELIAD, Farah, γεννήθηκε στις 5.11.1980 στο Σίδνεϋ (Αυστραλία), αυστραλός πολίτης. Αριθμός διαβατηρίου: M2719127 (Αυστραλία).

9.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (άλλως ALI, Salem ή BIN KHALID, Fahd Bin Abdallah ή HENIN, Ashraf Refaat Nabith ή WADOOD, Khalid Abdul), γεννήθηκε στις 14.4.1965 ή 1.3.1964 στο Πακιστάν, αριθμός διαβατηρίου 488555.

10.

ȘANLI, Dalokay (άλλως Sinan), γεννήθηκε στις 13.10.1976 στο Pülümür (Τουρκία).

11.

SHAHLAI Abdul Reza (άλλως Abdol Reza Shala'i ή Abd-al Reza Shalai ή Abdorreza Shahlai ή Abdolreza Shahla'i ή Abdul-Reza Shahlaee ή Hajj Yusef ή Haji Yusif ή Hajji Yasir ή Hajji Yusif ή Yusuf Abu-al-Karkh), γεννήθηκε περί το 1957 στο Ιράν. Διευθύνσεις: 1) Kermanshah, Ιράν, 2) Στρατιωτική βάση Mehran, επαρχία Ilam, Ιράν.

12.

SHAKURI Ali Gholam, γεννήθηκε περί το 1965 στην Τεχεράνη (Ιράν).

13.

SOLEIMANI Qasem (άλλως Ghasem Soleymani ή Qasmi Sulayman ή Qasem Soleymani ή Qasem Solaimani ή Qasem Salimani ή Qasem Solemani ή Qasem Sulaimani ή Qasem Sulemani), γεννήθηκε στις 11.3.1957 στο Ιράν. Ιρανός υπήκοος. Αριθμός διαβατηρίου: 008827 (διπλωματικό διαβατήριο Ιράν), εκδόθηκε το 1999. Αξίωμα: Υποστράτηγος.

II.   ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

1.

«Οργάνωση Abu Nidal» — «ANO» (άλλως «Επαναστατικό Συμβούλιο Φατάχ» ή «Αραβικές Επαναστατικές Ταξιαρχίες» ή «Μαύρος Σεπτέμβρης» ή «Επαναστατική Οργάνωση Σοσιαλιστών Μουσουλμάνων»).

2.

«Ταξιαρχία Μαρτύρων του Al-Aqsa».

3.

«Σωματείο Αλ-Ακσά (Al-Aqsa e.V.)».

4.

«Μπάμπαρ Χαλσά».

5.

«Κομμουνιστικό Κόμμα Φιλιππίνων», στο οποίο συμπεριλαμβάνεται ο «Νέος Λαϊκός Στρατός» («NPA») των Φιλιππίνων.

6.

«Gama'a al-Islamiyya» (άλλως «Al-Gama'a al-Islamiyya») («Ισλαμική Ομάδα» — «IG»).

7.

«İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi» — «IBDA-C» («Μέγα Ισλαμικό Μέτωπο των Πολεμιστών της Ανατολής»).

8.

«Χαμάς», συμπεριλαμβανομένης της οργάνωσης «Hamas-Izz al-Din al-Qassem».

9.

«Στρατιωτική πτέρυγα της Χεζμπολάχ» («Hizballah Military Wing», άλλως «Hezbollah Military Wing» ή «Hizbullah Military Wing» ή «Hizbollah Military Wing» ή «Hezballah Military Wing» ή «Hisbollah Military Wing» ή «Hizbu'llah Military Wing» ή «Hizb Allah Military Wing» ή «Συμβούλιο της Τζιχάντ» («Jihad Council») (και όλες οι μονάδες που δίνουν αναφορά σε αυτήν, συμπεριλαμβανομένου του Οργανισμού Εξωτερικής Ασφάλειας)).

10.

«Hizbul Mujahideen» — «ΗΜ».

11.

«Khalistan Zindabad Force» («Δύναμη Κομάντο του Χαλιστάν») — «KZF».

12.

«Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν» — «PKK» (άλλως «KADEK» ή «KONGRA-GEL»).

13.

«Τίγρεις για την Απελευθέρωση του Ταμίλ Ιλάμ» — «LTTE».

14.

«Ejército de Liberación Nacional» («Εθνικός Απελευθερωτικός Στρατός»).

15.

«Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ» — «PIJ».

16.

«Λαϊκό Μέτωπο για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης» — «PFLP».

17.

«Λαϊκό Μέτωπο για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης — Γενική Διοίκηση» (άλλως «PFLP — General Command»).

18.

«Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi» — «DHKP/C» (άλλως «Devrimci Sol») («Επαναστατική Αριστερά») ή «Dev Sol» («Επαναστατικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός / Μέτωπο / Κόμμα»).

19.

«Sendero Luminoso» — «SL» («Φωτεινό Μονοπάτι»).

20.

«Teyrbazen Azadiya Kurdistan» — «TAK» (άλλως «Γεράκια της Λευτεριάς του Κουρδιστάν»).

31.7.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 194/27


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2018/1072 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 30ής Ιουλίου 2018

για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 269/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα όσον αφορά δράσεις που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 269/2014 του Συμβουλίου, της 17ης Μαρτίου 2014, σχετικά με περιοριστικά μέτρα για ενέργειες που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας (1), και ιδίως το άρθρο 14 παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη την πρόταση του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 17 Μαρτίου 2014, το Συμβούλιο εξέδωσε τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 269/2014.

(2)

Στο πλαίσιο της πολιτικής της Ένωσης για τη μη αναγνώριση της παράνομης προσάρτησης της Κριμαίας και της Σεβαστούπολης, το Συμβούλιο θεωρεί την κατασκευή της γέφυρας Κερτς περαιτέρω δράση που υπονομεύει την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας.

(3)

Η κατασκευή της εν λόγω γέφυρας και τα επίσημα εγκαίνιά της, στις 15 Μαΐου 2018, αποτελούν βασικά συμβολικά βήματα προς την εδραίωση του ελέγχου της Ρωσικής Ομοσπονδίας επί των παρανόμως προσαρτηθεισών Κριμαίας και της Σεβαστούπολης και την περαιτέρω απομόνωση της χερσονήσου από την Ουκρανία.

(4)

Λόγω των ανωτέρω, είναι σκόπιμο να προστεθούν επιπλέον οντότητες στον κατάλογο των προσώπων, οντοτήτων και φορέων που υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα σύμφωνα με το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 269/2014.

(5)

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 269/2014 θα πρέπει, συνεπώς, να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι οντότητες που απαριθμούνται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού προστίθενται στον κατάλογο οντοτήτων του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 269/2014.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 30 Ιουλίου 2018.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

G. BLÜMEL


(1)  ΕΕ L 78 της 17.3.2014, σ. 6.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κατάλογος των οντοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 1:

 

Επωνυμία

Πληροφορίες ταυτοποίησης

Αιτιολογία

Ημερομηνία καταχώρισης

«42.

AO «Institute Giprostroymost – Saint-Petersburg»

АО Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург

Διεύθυνση:

7 Yablochkova street,

St. Petersburg, 197198

Russia,

Ιστότοπος: http://gpsm.ru

Ηλ. διεύθυνση: office@gpsm.ru

Η ανώνυμη εταιρεία «Institute Giprostroymost — Saint-Petersburg» συμμετείχε στην κατασκευή της γέφυρας Κερτς, μέσω του σχεδιασμού της γέφυρας, η οποία συνδέει τη Ρωσία με την παρανόμως προσαρτηθείσα χερσόνησο της Κριμαίας. Ως εκ τούτου, υποστηρίζει την παγίωση της παράνομης προσάρτησης της χερσονήσου της Κριμαίας στη Ρωσική Ομοσπονδία, με αποτέλεσμα την περαιτέρω υπονόμευση της εδαφικής ακεραιότητας, της κυριαρχίας και της ανεξαρτησίας της Ουκρανίας.

31.7.2018

43.

PJSC Mostotrest

ПАО Мостотрест

Διεύθυνση:

6 Barklaya street, Bld. 5

Moscow, 121087,

Russia

Η PJSC Mostotrest συμμετείχε ενεργά στην κατασκευή της γέφυρας Κερτς μέσω δημόσιας σύμβασης για τη συντήρηση της γέφυρας, η οποία συνδέει τη Ρωσία με την παρανόμως προσαρτηθείσα χερσόνησο της Κριμαίας. Επιπλέον, ανήκει σε ένα πρόσωπο (Arkady Rotenberg) που έχει ήδη καταχωριστεί λόγω ενεργειών που υπονομεύουν την κυριαρχία της Ουκρανίας (πρόσωπο αριθ. 92 στο παρόν παράρτημα). Ως εκ τούτου, η εταιρία υποστηρίζει την παγίωση της παράνομης προσάρτησης της χερσονήσου της Κριμαίας στη Ρωσική Ομοσπονδία, με αποτέλεσμα την περαιτέρω υπονόμευση της εδαφικής ακεραιότητας, της κυριαρχίας και της ανεξαρτησίας της Ουκρανίας.

31.7.2018

44.

JSC Zaliv Shipyard

Судостроительный завод «Залив»

Διεύθυνση:

4 Tankistov street,

298310 Kerch,

Crimea

Ιστότοπος: http://zalivkerch.com

Η JSC Zaliv Shipyard συμμετείχε ενεργά στην κατασκευή νέου σιδηροδρόμου προς τη γέφυρα Κερτς, η οποία συνδέει τη Ρωσία με την παρανόμως προσαρτηθείσα χερσόνησο της Κριμαίας. Ως εκ τούτου, υποστηρίζει την παγίωση της παράνομης προσάρτησης της χερσονήσου της Κριμαίας στη Ρωσική Ομοσπονδία, με αποτέλεσμα την περαιτέρω υπονόμευση της εδαφικής ακεραιότητας, της κυριαρχίας και της ανεξαρτησίας της Ουκρανίας.

31.7.2018

45.

Stroygazmontazh Corporation (SGM Group)

ООО Стройгазмонтаж

(груп СГМ)

Διεύθυνση:

Prospect Vernadskogo 53,

Moscow, 119415

Russia

Ιστότοπος: www.ooosgm.com

Η Stroygazmontazh Corporation (SGM Group) συμμετείχε ενεργά στην κατασκευή της γέφυρας Κερτς μέσω δημόσιας σύμβασης για την κατασκευή της γέφυρας, η οποία συνδέει τη Ρωσία με την παρανόμως προσαρτηθείσα χερσόνησο της Κριμαίας.

Επιπλέον, ανήκει σε ένα πρόσωπο (Arkady Rotenberg) που έχει ήδη καταχωριστεί λόγω ενεργειών που υπονομεύουν την κυριαρχία της Ουκρανίας (πρόσωπο αριθ. 92 στο παρόν παράρτημα). Ως εκ τούτου, η εταιρία υποστηρίζει την παγίωση της παράνομης προσάρτησης της χερσονήσου της Κριμαίας στη Ρωσική Ομοσπονδία, με αποτέλεσμα την περαιτέρω υπονόμευση της εδαφικής ακεραιότητας, της κυριαρχίας και της ανεξαρτησίας της Ουκρανίας.

31.7.2018

46.

Stroygazmontazh Most OOO

OOO Стройгазмонтаж-Мост

Διεύθυνση:

Barklaya street 6, building 7,

Moscow

121087 Russia

Αριθμός καταχώρισης: 1157746088170

Α.Φ.Μ.: 7730018980

Ιστότοπος: http://kerch-most.ru/tag/sgam-most

Ηλ. διεύθυνση: kerch-most@yandex.ru

Η Stroygazmontazh Most OOO είναι θυγατρική του κύριου αναδόχου (Stroygazmontazh), που διαχειρίζεται το έργο κατασκευής της γέφυρας στα Στενά Κερτς. Επιπλέον, ανήκει σε ένα πρόσωπο (Arkady Rotenberg) που έχει ήδη καταχωριστεί λόγω ενεργειών που υπονομεύουν την κυριαρχία της Ουκρανίας (πρόσωπο αριθ. 92 στο παρόν παράρτημα). Ως εκ τούτου, η εταιρία υποστηρίζει την παγίωση της παράνομης προσάρτησης της χερσονήσου της Κριμαίας στη Ρωσική Ομοσπονδία, με αποτέλεσμα την περαιτέρω υπονόμευση της εδαφικής ακεραιότητας, της κυριαρχίας και της ανεξαρτησίας της Ουκρανίας.

31.7.2018

47.

CJSC VAD

AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO VAD

АО «ВАД»

Διεύθυνση:

133, Chernyshevskogo street, Vologda, Vologodskaya Oblast 160019, Russia

122 Grazhdanskiy Prospect, suite 5, Liter A, St. Petersburg 195267, Russia

Αριθμός καταχώρισης: 1037804006811 (Ρωσία)

Α.Φ.Μ.: 7802059185

Ιστότοπος: www.zaovad.com

Ηλ. διεύθυνση: office@zaovad.com

Η CJSC VAD είναι ο κύριος ανάδοχος για την κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου «Ταυρίδα» στην Κριμαία, του οδικού άξονα επί της γέφυρας Κερτς και του οδικού δικτύου πρόσβασης σε αυτόν. Ο ομοσπονδιακός αυτοκινητόδρομος «Ταυρίδα» θα εξασφαλίσει πρόσβαση των μεταφορών προς την Κριμαία μέσω ενός προσφάτως κατασκευασθέντος οδικού δικτύου που χρησιμεύει ως βασική σύνδεση με τη γέφυρα Κερτς. Ως εκ τούτου η CJSC VAD υποστηρίζει την παγίωση της παράνομης προσάρτησης της χερσονήσου της Κριμαίας στη Ρωσική Ομοσπονδία, με αποτέλεσμα την περαιτέρω υπονόμευση της εδαφικής ακεραιότητας, της κυριαρχίας και της ανεξαρτησίας της Ουκρανίας.

31.7.2018»


31.7.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 194/30


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2018/1073 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 30ής Ιουλίου 2018

για την εφαρμογή του άρθρου 21 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/44 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Λιβύη

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/44 του Συμβουλίου, της 18ης Ιανουαρίου 2016, σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Λιβύη και για την κατάργηση του κανονισμού (EE) αριθ. 204/2011 (1), και ιδίως το άρθρο 21 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη την πρόταση του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 18 Ιανουαρίου 2016, το Συμβούλιο εξέδωσε τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/44.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 6 του κανονισμού 2016/44, το Συμβούλιο προέβη σε επανεξέταση του καταλόγου των καταχωρισμένων προσώπων και οντοτήτων που περιέχεται στο παράρτημα ΙΙΙ του εν λόγω κανονισμού.

(3)

Το Συμβούλιο συμπέρανε ότι ένα πρόσωπο θα πρέπει πλέον να αφαιρεθεί από τον κατάλογο των προσώπων και οντοτήτων που περιέχεται στο παράρτημα ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) 2016/44.

(4)

Το παράρτημα ΙII του κανονισμού (ΕΕ) 2016/44 θα πρέπει, συνεπώς, να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα ΙΙΙ του κανονισμού (EΕ) αριθ. 2016/44 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 30 Ιουλίου 2018.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

G. BLÜMEL


(1)  ΕΕ L 12 της 19.1.2016, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/44, παράρτημα ΙΙΙ («Κατάλογος φυσικών και νομικών προσώπων, οντοτήτων και φορέων που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2»), μέρος A (Πρόσωπα) η καταχώριση αριθ. 3 (σχετικά με τον ASHKAL, Omar) διαγράφεται και οι λοιπές καταχωρίσεις αναριθμούνται αναλόγως.


31.7.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 194/32


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2018/1074 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 30ής Ιουλίου 2018

για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1509 για την επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κορέας

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1509, της 30ής Αυγούστου 2017, για την επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κορέας και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 329/2007 (1) και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη την πρόταση του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 30 Αυγούστου 2017 το Συμβούλιο εξέδωσε τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1509.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 47α παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1509, το Συμβούλιο επανεξέτασε τον κατάλογο των κατονομαζόμενων προσώπων και οντοτήτων που περιέχεται στα παραρτήματα XV, XVI, XVII και XVIII του εν λόγω κανονισμού.

(3)

Το Συμβούλιο συμπέρανε ότι θα πρέπει να επικαιροποιηθούν ορισμένες καταχωρίσεις που αφορούν ορισμένα πρόσωπα και οντότητες των παραρτημάτων XV και XVI του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1509.

(4)

Τα παραρτήματα XV και XVI του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1509 θα πρέπει συνεπώς να τροποποιηθούν αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα παραρτήματα XV και XVI του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1509 τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 30 Ιουλίου 2018.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

G. BLÜMEL


(1)  ΕΕ L 224 της 31.8.2017, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1.   

Στο παράρτημα XV του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1509, το στοιχείο «α) Φυσικά πρόσωπα που κατονομάζονται σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 4 στοιχείο α)», τροποποιείται ως εξής:

α)

η αρίθμηση των υφιστάμενων καταχωρίσεων γίνεται 1-30,

β)

οι ακόλουθες καταχωρίσεις αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

 

Όνομα

(και ενδεχόμενα προσωνύμια)

Πληροφορίες ταυτοποίησης

Ημερομηνία καταχώρισης

Λόγοι

«3.

HYON Chol-hae (άλλως HYON Chol Hae)

Ημερομηνία γέννησης: 1934

Τόπος γέννησης: Μαντσουρία, Κίνα.

22.12.2009

Αρχιστράτηγος του Λαϊκού Στρατού της Κορέας από τον Απρίλιο του 2016. Πρώην υποδιευθυντής του τμήματος της γενικής πολιτικής του Λαϊκού Στρατού της Κορέας (στρατιωτικός σύμβουλος του θανόντος Kim Jong-Il). Εξελέγη μέλος της Κεντρικής επιτροπής τον Μάιο του 2016 κατά το 7ο Συνέδριο του Κόμματος των Εργαζομένων της Κορέας, κατά το οποίο το ΚΕΚ εξέδωσε απόφαση για να συνεχιστεί το πυρηνικό πρόγραμμα της ΛΔΚ.

6.

PAK Jae Gyong (άλλως Chae-Kyong, PAK Jae Gyong)

Ημερομηνία γέννησης: 1933

Αριθ. διαβατηρίου: 554410661

22.12.2009

Πρώην υποδιευθυντής του τμήματος γενικής πολιτικής των λαϊκών ενόπλων δυνάμεων και πρώην υποδιευθυντής του γραφείου υλικοτεχνικής υποστήριξης των λαϊκών ενόπλων δυνάμεων (στρατιωτικός σύμβουλος του θανόντος Kim Jong-Il). Παρών κατά την επιθεώρηση από τον KIM Jong Un της διοίκησης της στρατηγικής πυραυλικής δύναμης. Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Εργατικού Κόμματος της Κορέας.

16.

KIM Jong-gak (άλλως KIM Jong Gak)

Ημερομηνία γέννησης: 20.7.1941

Τόπος γέννησης: Pyongyang, ΛΔΚ

20.5.2016

Πρώην διευθυντής του τμήματος γενικής πολιτικής των λαϊκών ενόπλων δυνάμεων της Κορέας. Αρχιστράτηγος Β του στρατού της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κορέας, πρύτανης του Στρατιωτικού Πανεπιστημίου Kim Il-Sung, πρώην μέλος της κεντρικής στρατιωτικής επιτροπής του Εργατικού Κόμματος της Κορέας, δηλαδή του κεντρικού οργάνου για την εθνική άμυνα στη ΛΔΚ. Υπεύθυνος για τη στήριξη ή την προώθηση του πυρηνικού προγράμματος, του προγράμματος βαλλιστικών πυραύλων ή άλλων προγραμμάτων όπλων μαζικής καταστροφής της ΛΔΚ.

18.

KIM Won-hong (άλλως KIM Won Hong)

Ημερομηνία γέννησης: 7.1.1945

Τόπος γέννησης: Pyongyang, ΛΔΚ.

Αριθ. διαβατηρίου: 745310010

20.5.2016

Στρατηγός. Πρώην υποδιευθυντής του τμήματος γενικής πολιτικής των λαϊκών ενόπλων δυνάμεων της Κορέας. Πρώην διευθυντής του Τμήματος Κρατικής Ασφάλειας. Πρώην υπουργός Κρατικής Ασφάλειας. Μέλος της κεντρικής στρατιωτικής επιτροπής του Εργατικού Κόμματος της Κορέας και της Εθνικής Επιτροπής Άμυνας, η οποία αποτελούσε βασικό όργανο για ζητήματα εθνικής άμυνας στη ΛΔΚ πριν από τη μετατροπή της σε επιτροπή κρατικών υποθέσεων (SAC), δηλαδή των κύριων οργάνων για την εθνική άμυνα στη ΛΔΚ. Υπεύθυνος για τη στήριξη ή την προώθηση του πυρηνικού προγράμματος, του προγράμματος βαλλιστικών πυραύλων ή άλλων προγραμμάτων όπλων μαζικής καταστροφής της ΛΔΚ.

21.

SON Chol-ju (άλλως SON Chol Ju)

 

20.5.2016

Στρατηγός του Λαϊκού Στρατού της Κορέας. Υποδιευθυντής υπεύθυνος για την οργάνωση του λαϊκού στρατού της Κορέας και πρώην πολιτικός διευθυντής των αεροπορικών και αντιαεροπορικών δυνάμεων, που επιβλέπει την ανάπτυξη συγχρόνων αντιαεροπορικών πυραύλων. Με την ιδιότητά του αυτή, υπεύθυνος για τη στήριξη ή την προώθηση του πυρηνικού προγράμματος, του προγράμματος βαλλιστικών πυραύλων ή άλλων προγραμμάτων όπλων μαζικής καταστροφής της ΛΔΚ.»

2.   

Στο παράρτημα XV του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1509, το στοιχείο «β) Νομικά πρόσωπα, οντότητες και φορείς που κατονομάζονται σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 4 στοιχείο α)» η αρίθμηση των υφιστάμενων καταχωρίσεων γίνεται 1-5.

3.   

Στο παράρτημα XV του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1509, το στοιχείο «γ) Φυσικά πρόσωπα που κατονομάζονται σύμφωνα με άρθρο 34 παράγραφος 4 στοιχείο β)» τροποποιείται ως εξής:

α)

οι ακόλουθες καταχωρίσεις αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

 

Όνομα

(και ενδεχόμενα προσωνύμια)

Πληροφορίες ταυτοποίησης

Ημερομηνία καταχώρισης

Λόγοι

«10.

DJANG Tcheul Hy

(JANG Tcheul-hy, JANG Cheul-hy, JANG Chol-hy, DJANG Cheul-hy, DJANG Chol-hy, DJANG Tchoul-hy, Kim Tcheul-hy)

Ημερομηνία γέννησης: 11.5.1950

Τόπος γέννησης: Kangwon

20.4.2018

Η DJANG Tcheul Hy έχει εμπλακεί, μαζί με τον σύζυγό της KIM Yong Nam, τον γιο της KIM Su Gwang και τη νύφη της KIM Kyong Hui, σε σειρά αθέμιτων χρηματοοικονομικών πρακτικών οι οποίες θα μπορούσαν να συμβάλλουν στα πυρηνικά προγράμματα, στα προγράμματα βαλλιστικών πυραύλων ή στα προγράμματα άλλων όπλων μαζικής καταστροφής της ΛΔΚ. Είχε διάφορους τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ένωση, τους οποίους άνοιξε ο γιος της KIM Su Gwang στο όνομά της. Έχει εμπλακεί επίσης σε διάφορα εμβάσματα από τραπεζικούς λογαριασμούς της νύφης της KIM Kyong Hui σε τραπεζικούς λογαριασμούς εκτός Ένωσης.

11.

KIM Su Gwang

(KIM Sou-Kwang, KIM Sou-Gwang, KIM Son-Kwang, KIM Su-Kwang, KIM Soukwang, KIM Su-gwang, KIM Son-gwang)

Ημερομηνία γέννησης: 18.8.1976

Τόπος γέννησης: Pyongyang, ΛΔΚ

20.4.2018

Ο KIM Su Gwang ταυτοποιήθηκε από την ομάδα εμπειρογνωμόνων ως πράκτορας της Γενικής Υπηρεσίας Αναγνώρισης, οντότητας καταχωρισμένης από τα Ηνωμένα Έθνη. Ο ίδιος και ο πατέρας του KIM Yong Nam ταυτοποιήθηκαν από την ομάδα εμπειρογνωμόνων ως διαπράττοντες σειρά αθέμιτων χρηματοοικονομικών πρακτικών οι οποίες θα μπορούσαν να συμβάλλουν στα πυρηνικά προγράμματα, στα προγράμματα βαλλιστικών πυραύλων ή στα προγράμματα άλλων όπλων μαζικής καταστροφής της ΛΔΚ. Ο KIM Su Gwang έχει ανοίξει πολυάριθμους τραπεζικούς λογαριασμούς σε διάφορα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων στο όνομα συγγενών του. Έχει εμπλακεί σε διάφορα μεγάλα εμβάσματα σε τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ένωση ή λογαριασμούς εκτός Ένωσης κατά τη διάρκεια της διπλωματικής του δραστηριότητας, μεταξύ άλλων σε λογαριασμούς στο όνομα της συζύγου του KIM Kyong Hui.»

β)

η αρίθμηση των καταχωρίσεων γίνεται 1-6.

4.   

Στο παράρτημα XVI του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1509 το σημείο υπό τον τίτλο «Κατάλογος των προσώπων, οντοτήτων ή φορέων που αναφέρονται στο άρθρο 34 παράγραφοι 1 και 3», στοιχείο «α) φυσικά πρόσωπα», η ακόλουθη καταχώριση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

 

Όνομα

(και ενδεχόμενα προσωνύμια)

Πληροφορίες ταυτοποίησης

Ημερομηνία καταχώρισης

Λόγοι

«4.

JON Chol Young

a.k.a: JON Chol Yong

Αριθ. διαβατηρίου: 563410192

Διπλωματικός υπάλληλος ΛΔΚ πρεσβεία Ανγκόλας

Ημερομηνία γέννησης: 30.4.1975

22.1.2018

Αντιπρόσωπος στην Ανγκόλα της Green Pine Associated Corporation και διπλωματικός υπάλληλος της ΛΔΚ διαπιστευμένος στην Ανγκόλα.

Η Green Pine έχει καταχωριστεί από τον ΟΗΕ για δραστηριότητες στις οποίες περιλαμβάνονται παραβιάσεις του εμπάργκο όπλων του ΟΗΕ. Επιπλέον, η Green Pine διαπραγματεύτηκε συμβάσεις ανακατασκευής πλοίων του πολεμικού ναυτικού της Αγκόλας παρά τις απαγορεύσεις που επέβαλαν οι αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ»


31.7.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 194/36


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2018/1075 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 27ης Ιουλίου 2018

για την ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας Ampelomyces quisqualis στέλεχος AQ10, ως δραστικής ουσίας χαμηλού κινδύνου, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και την τροποποίηση του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (1), και ειδικότερα το άρθρο 22 παράγραφος 1 σε συνδυασμό με το άρθρο 20 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με την οδηγία της Επιτροπής 2005/2/ΕΚ (2) η ουσία Ampelomyces quisqualis στέλεχος AQ10 συμπεριελήφθη ως δραστική ουσία στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (3).

(2)

Οι δραστικές ουσίες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ θεωρούνται ότι έχουν εγκριθεί δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 και απαριθμούνται στο μέρος A του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής (4).

(3)

Η έγκριση της δραστικής ουσίας Ampelomyces quisqualis στέλεχος AQ10, όπως ορίζεται στο μέρος Α του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011, λήγει στις 31 Ιουλίου 2018.

(4)

Υποβλήθηκε αίτηση για την ανανέωση της έγκρισης της ουσίας Ampelomyces quisqualis στέλεχος AQ10, σύμφωνα με το άρθρο 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 844/2012 της Επιτροπής (5), εντός της χρονικής περιόδου που ορίζεται στο εν λόγω άρθρο.

(5)

Ο αιτών υπέβαλε τους συμπληρωματικούς φακέλους που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 6 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 844/2012. Το κράτος μέλος-εισηγητής διαπίστωσε ότι η αίτηση ήταν πλήρης.

(6)

Το κράτος μέλος-εισηγητής εκπόνησε έκθεση αξιολόγησης της ανανέωσης σε συνεννόηση με το κράτος μέλος-συνεισηγητή και την υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων («η Αρχή») και στην Επιτροπή στις 25 Νοεμβρίου 2016.

(7)

Η Αρχή κοινοποίησε την έκθεση αξιολόγησης της ανανέωσης στον αιτούντα και στα κράτη μέλη για την υποβολή παρατηρήσεων και διαβίβασε τις παρατηρήσεις που έλαβε στην Επιτροπή. Η Αρχή έθεσε επίσης τον συμπληρωματικό συνοπτικό φάκελο στη διάθεση του κοινού.

(8)

Στις 20 Νοεμβρίου 2017 η Αρχή κοινοποίησε στην Επιτροπή το συμπέρασμά της (6) σχετικά με το κατά πόσον η ουσία Ampelomyces quisqualis στέλεχος AQ10 μπορεί να αναμένεται ότι πληροί τα κριτήρια έγκρισης που προβλέπονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ 1107/2009. Στις 23 Μαρτίου 2018 η Επιτροπή υπέβαλε στη μόνιμη επιτροπή φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών σχέδιο της έκθεσης ανανέωσης της ουσίας Ampelomyces quisqualis στέλεχος AQ10.

(9)

Στον αιτούντα παρασχέθηκε η δυνατότητα να υποβάλει παρατηρήσεις σχετικά με την έκθεση ανανέωσης.

(10)

Για μία ή περισσότερες αντιπροσωπευτικές χρήσεις ενός τουλάχιστον φυτοπροστατευτικού προϊόντος που περιέχει τη δραστική ουσία Ampelomyces quisqualis στέλεχος AQ10 έχει αποδειχθεί ότι πληρούνται τα κριτήρια έγκρισης που προβλέπονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009.

(11)

Η εκτίμηση κινδύνου για την ανανέωση της έγκρισης της ουσίας Ampelomyces quisqualis στέλεχος AQ10 βασίζεται σε περιορισμένο αριθμό αντιπροσωπευτικών χρήσεων, όμως το γεγονός αυτό δεν επηρεάζει τις χρήσεις για τις οποίες μπορούν να εγκριθούν φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν την ουσία Ampelomyces quisqualis στέλεχος AQ10. Συνεπώς, είναι σκόπιμο να μη διατηρηθεί ο περιορισμός στη χρήση μόνο ως μυκητοκτόνου.

(12)

Επιπλέον, η Επιτροπή θεωρεί ότι η ουσία Ampelomyces quisqualis στέλεχος AQ10, είναι δραστική ουσία χαμηλού κινδύνου σύμφωνα με το άρθρο 22 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009. Η ουσία Ampelomyces quisqualis στέλεχος AQ10 πληροί τους όρους του σημείου 5 του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009. Η ουσία Ampelomyces quisqualis στέλεχος AQ10 είναι ένα στέλεχος μικροοργανισμού το οποίο, λαμβανομένων υπόψη των προβλεπόμενων χρήσεων, αναμένεται να ενέχει χαμηλό κίνδυνο για τους ανθρώπους, τα ζώα και το περιβάλλον. Η ουσία Ampelomyces quisqualis στέλεχος AQ10 είναι ένα στέλεχος μικροοργανισμού (μύκητας) που δεν είναι παθογόνο για τον άνθρωπο, ούτε σχετίζεται με οιοδήποτε παθογόνο για τον άνθρωπο, τα ζώα ή τα φυτά παράγοντα, και για το οποίο δεν είναι γνωστή καμία πολλαπλή ανθεκτικότητα σε αντιμικροβιακά που χρησιμοποιούνται στην ιατρική ή την κτηνιατρική.

(13)

Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να ανανεωθεί η έγκριση της ουσίας Ampelomyces quisqualis στέλεχος AQ10 ως ουσίας χαμηλού κινδύνου.

(14)

Σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, σε συνδυασμό με το άρθρο 6 του ίδιου κανονισμού και με βάση τις τρέχουσες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις, είναι εντούτοις αναγκαίο να συμπεριληφθούν ορισμένοι όροι.

(15)

Σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, σε συνδυασμό με το άρθρο 13 παράγραφος 4 του ίδιου κανονισμού, το παράρτημα του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(16)

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 841/2017 της Επιτροπής (ΕΚ) (7) παρέτεινε την ημερομηνία λήξης της έγκρισης της ουσίας Ampelomyces quisqualis στέλεχος AQ10 έως τις 31 Ιουλίου 2018 ώστε να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση της διαδικασίας ανανέωσης πριν από τη λήξη της έγκρισης της εν λόγω ουσίας. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση της δραστικής ουσίας λήγει στις 31 Ιουλίου 2018, ο παρών κανονισμός θα ισχύει από την 1η Αυγούστου 2018.

(17)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ανανέωση της έγκρισης δραστικής ουσίας

Η έγκριση της δραστικής ουσίας Ampelomyces quisqualis στέλεχος AQ10, όπως καθορίζεται στο παράρτημα I, ανανεώνεται σύμφωνα με τους όρους του εν λόγω παραρτήματος.

Άρθρο 2

Τροποποιήσεις του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011

Το παράρτημα του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα II του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος και ημερομηνία εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Αυγούστου 2018.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 27 Ιουλίου 2018.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 1.

(2)  Οδηγία 2005/2/ΕΚ της Επιτροπής, της 19ης Ιανουαρίου 2005, για τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου προκειμένου να καταχωριστούν η Ampelomyces quisqualis και η Gliocladium catenulatum ως δραστικές ουσίες. (ΕΕ L 20 της 22.1.2005, σ. 15).

(3)  Οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1991, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (ΕΕ L 230 της 19.8.1991, σ. 1).

(4)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής, της 25ης Μαΐου 2011, σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών (ΕΕ L 153 της 11.6.2011, σ. 1).

(5)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 844/2012 της Επιτροπής, της 18ης Σεπτεμβρίου 2012, για τον καθορισμό των διατάξεων που απαιτούνται για την εφαρμογή της διαδικασίας ανανέωσης της έγκρισης δραστικών ουσιών, που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά (ΕΕ L 252 της 19.9.2012, σ. 26).

(6)  EFSA Journal 2017·15(11):5078, σ. 24, doi:10.2903/j.efsa.2017.5078. Διατίθεται στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: www.efsa.europa.eu

(7)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/841 της Επιτροπής, της 17ης Μαΐου 2017, για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών alpha-cypermethrin, Ampelomyces quisqualis στέλεχος: aq 10, benalaxyl, bentazone, bifenazate, bromoxynil, carfentrazone ethyl, chlorpropham, cyazofamid, desmedipham, diquat, DPX KE 459 (flupyrsulfuron-methyl), etoxazole, famoxadone, fenamidone, flumioxazine, foramsulfuron, Gliocladium catenulatum στέλεχος: j1446, imazamox, imazosulfuron, isoxaflutole, laminarin, metalaxyl-m, methoxyfenozide, milbemectin, oxasulfuron, pendimethalin, phenmedipham, pymetrozine, s-metolachlor και trifloxystrobin (ΕΕ L 125 της 18.5.2017, σ. 12).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Κοινή ονομασία, αριθμοί ταυτοποίησης

Ονομασία IUPAC

Καθαρότητα (1)

Ημερομηνία έγκρισης

Λήξη της έγκρισης

Ειδικές διατάξεις

Ampelomyces quisqualis στέλεχος AQ10

Άνευ αντικείμενου

Ελάχιστη περιεκτικότητα σε βιώσιμα σπόρια::

3,0 × 1012 CFU/kg

1η Αυγούστου 2018

1η Αυγούστου 2033

Για την εφαρμογή των ενιαίων αρχών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 29 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσματα της έκθεσης ανανέωσης για την ουσία Ampelomyces quisqualis στέλεχος AQ10, και ιδίως τα προσαρτήματα I και II.

Κατά τη συνολική αυτή αξιολόγηση, τα κράτη μέλη δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των χειριστών και των εργαζομένων, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μικροοργανισμοί καθαυτοί θεωρούνται πιθανοί ευαισθητοποιητές και εξασφαλίζοντας ότι κατάλληλος εξοπλισμός ατομικής προστασίας περιλαμβάνεται ως όρος για τη χρήση.

Η αυστηρή τήρηση των περιβαλλοντικών όρων και η ανάλυση του ελέγχου ποιότητας κατά τη διαδικασία παρασκευής εξασφαλίζονται από τον παραγωγό.

Οι όροι χρήσης περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, μέτρα περιορισμού του κινδύνου.


(1)  Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ταυτότητα και τις προδιαγραφές της δραστικής ουσίας παρέχονται στη σχετική έκθεση ανασκόπησης.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Το παράρτημα του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 τροποποιείται ως εξής:

1.

στο μέρος Α, η καταχώριση για την ουσία Ampelomyces quisqualis στέλεχος AQ10 διαγράφεται·

2.

στο μέρος Δ προστίθεται η ακόλουθη καταχώριση:

Αριθμός

Κοινή ονομασία, αριθμοί ταυτοποίησης

Ονομασία IUPAC

Καθαρότητα (1)

Ημερομηνία έγκρισης

Λήξη της έγκρισης

Ειδικές διατάξεις

«14

Ampelomyces quisqualis στέλεχος AQ10

Άνευ αντικείμενου

Ελάχιστη περιεκτικότητα σε βιώσιμα σπόρια:

3,0 × 1012 CFU/kg

1η Αυγούστου 2018

1η Αυγούστου 2033

Για την εφαρμογή των ενιαίων αρχών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 29 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσματα της έκθεσης ανανέωσης για την ουσία Ampelomyces quisqualis στέλεχος AQ10, και ιδίως τα προσαρτήματα I και II.

Κατά τη συνολική αυτή αξιολόγηση, τα κράτη μέλη δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των χειριστών και των εργαζομένων, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μικροοργανισμοί θεωρούνται καθαυτοί θεωρούνται πιθανοί ευαισθητοποιητές. και εξασφαλίζοντας ότι κατάλληλος εξοπλισμός ατομικής προστασίας περιλαμβάνεται ως όρος για τη χρήση.

Η αυστηρή τήρηση των περιβαλλοντικών όρων και η ανάλυση του ελέγχου ποιότητας κατά τη διαδικασία παρασκευής εξασφαλίζονται από τον παραγωγό.

Οι όροι χρήσης περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, μέτρα περιορισμού του κινδύνου.»


(1)  Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ταυτότητα και τις προδιαγραφές της δραστικής ουσίας παρέχονται στη σχετική έκθεση ανασκόπησης.


31.7.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 194/41


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2018/1076 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 30ής Ιουλίου 2018

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 37/2010 με στόχο την ταξινόμηση της ουσίας «ισοφλουράνιο» όσον αφορά το ανώτατο όριο καταλοίπων της

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 470/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2009, για θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών για τον καθορισμό ορίων καταλοίπων των φαρμακολογικά δραστικών ουσιών στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 του Συμβουλίου και τροποποίηση της οδηγίας 2001/82/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 14 σε συνδυασμό με το άρθρο 17,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, που διατυπώθηκε από την επιτροπή κτηνιατρικών φαρμάκων,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 470/2009 ορίζει ότι πρέπει να θεσπίζεται με κανονισμό το ανώτατο όριο καταλοίπων («ΑΟΚ») για τις φαρμακολογικά δραστικές ουσίες οι οποίες προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στην Ένωση σε κτηνιατρικά φάρμακα για ζώα παραγωγής τροφίμων ή σε βιοκτόνα προϊόντα που χρησιμοποιούνται στη ζωοτεχνία.

(2)

Στον πίνακα 1 του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 37/2010 (2) της Επιτροπής προσδιορίζονται οι φαρμακολογικώς δραστικές ουσίες και η ταξινόμησή τους όσον αφορά τα ΑΟΚ στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης.

(3)

Το ισοφλουράνιο περιλαμβάνεται ήδη στον εν λόγω πίνακα ως επιτρεπόμενη ουσία για τα ιπποειδή, για χρήση μόνο ως αναισθητικό. Η υφιστάμενη καταχώριση ταξινομείται στην κατηγορία «Δεν απαιτείται ΑΟΚ».

(4)

Στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων («EMA») υποβλήθηκε αίτηση για την επέκταση της υφιστάμενης καταχώρισης για το ισοφλουράνιο στα χοιροειδή.

(5)

Ο EMA, με βάση τη γνώμη της επιτροπής κτηνιατρικών φαρμάκων, συνέστησε τον καθορισμό ΑΟΚ για το ισοφλουράνιο στα χοιροειδή.

(6)

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 470/2009, ο ΕΜΑ οφείλει να μελετά τη δυνατότητα χρήσης ΑΟΚ που έχουν καθοριστεί για μια φαρμακολογικά δραστική ουσία σε ένα συγκεκριμένο τρόφιμο, για άλλο τρόφιμο που παράγεται από το ίδιο είδος, ή των ΑΟΚ που έχουν καθοριστεί για μια φαρμακολογικά δραστική ουσία σε ένα ή περισσότερα είδη για άλλα είδη.

(7)

Ο ΕΜΑ έκρινε ότι η παρέκταση της καταχώρισης για το ισοφλουράνιο για άλλες ηλικιακές ομάδες και είδη δεν μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα επί του παρόντος, λόγω ανεπαρκών στοιχείων.

(8)

Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 37/2010 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(9)

Είναι σκόπιμο να δοθεί στα ενδιαφερόμενα μέρη εύλογο χρονικό διάστημα για να λάβουν τα μέτρα που ενδεχομένως απαιτούνται για να συμμορφωθούν με το νέο ΑΟΚ.

(10)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής κτηνιατρικών φαρμάκων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 37/2010 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από τις 29 Σεπτεμβρίου 2018.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 30 Ιουλίου 2018.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 152 της 16.6.2009, σ. 11.

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 37/2010 της Επιτροπής, της 22ας Δεκεμβρίου 2009, σχετικά με φαρμακολογικώς δραστικές ουσίες και την ταξινόμησή τους όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης (ΕΕ L 15 της 20.1.2010, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στον πίνακα 1 του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 37/2010, η καταχώριση για την ουσία «ισοφλουράνιο» αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Φαρμακολογικώς δραστική ουσία

Κατάλοιπο-δείκτης

Ζωικά είδη

ΑΟΚ

Ιστοί-στόχοι

Άλλες διατάξεις [σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 470/2009]

Θεραπευτική ταξινόμηση

«Ισοφλουράνιο

ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Ιπποειδή

Δεν απαιτείται ΑΟΚ

ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Για χρήση μέσω εισπνοής

Γενική αναισθησία»

Χοιροειδή

Δεν απαιτείται ΑΟΚ

ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Για χρήση μέσω εισπνοής σε χοιρίδια έως την ηλικία των 7 ημερών


31.7.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 194/44


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2018/1077 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 30ής Ιουλίου 2018

για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 808/2014 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου (1), και ιδίως του άρθρου 8 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 808/2014 της Επιτροπής (2) θεσπίστηκαν κανόνες για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013. Με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/2393 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3) τροποποιήθηκε ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, μέσω της απλοποίησης των γενικών κανόνων που διέπουν το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). Ως εκ τούτου, οι κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 θα πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως.

(2)

Η υποχρέωση για την επιλογή φορέων παροχής συμβουλών μέσω ειδικής διαδικασίας πρόσκλησης υποβολής προσφορών, καταργήθηκε. Ως εκ τούτου, οι κανόνες εφαρμογής που αφορούν τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών, θα πρέπει να καταργηθούν.

(3)

Στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ιδ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 εισήχθησαν κανόνες για την από κοινού εγκατάσταση νέων γεωργών και προστέθηκε ορισμός όσον αφορά την «ημερομηνία εγκατάστασης» στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ιθ) του εν λόγω κανονισμού. Συνεπώς, θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν οι διατάξεις που αναφέρονται στους νέους γεωργούς, οι οποίες προβλέπονται στο παράρτημα I μέρος 1 παράγραφος 8 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 808/2014. Επιπλέον, μετά την απαλοιφή του άρθρου 57 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 809/2014 της Επιτροπής (4), που περιέχει κανόνες σχετικά με την ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων, οι κανόνες για επιχειρηματικά σχέδια που προβλέπονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 808/2014 θα πρέπει επίσης να απλουστευθούν.

(4)

Οι κανόνες σχετικά με τα χρηματοδοτικά μέσα έχουν απλουστευθεί. Ειδικότερα, στο άρθρο 49 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, εισήχθη παρέκκλιση από την εφαρμογή των κριτηρίων επιλογής για τις πράξεις που λαμβάνουν στήριξη μέσω χρηματοδοτικών μέσων. Το παράρτημα I μέρος 1 παράγραφος 8 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 808/2014 θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί με την εν λόγω παρέκκλιση.

(5)

Για να αποφευχθεί η άσκοπη διοικητική επιβάρυνση και ιδίως οι συχνές τροποποιήσεις των χρηματοδοτικών σχεδίων, είναι αναγκαίο να διευκρινιστεί ότι το ανώτατο όριο που συνδέεται με την υπέρβαση της προγραμματισμένης συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ, όπως παρουσιάζεται στο χρηματοδοτικό σχέδιο κάθε προγράμματος, υπολογίζεται στο επίπεδο του συνολικού ποσού κάθε μέτρου.

(6)

Το άρθρο 39α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 προβλέπει την παροχή στήριξης στους γεωργούς μέσω εργαλείου σταθεροποίησης εισοδήματος για γεωργούς συγκεκριμένου τομέα και το άρθρο 37 του εν λόγω κανονισμού προβλέπει στήριξη των καθεστώτων γεωργικής ασφάλισης που καλύπτουν απώλειες παραγωγής που υπερβαίνουν το 20 % του ετήσιου μέσου όρου και οι οποίες προκαλούνται από δυσμενή κλιματικά φαινόμενα ή ζωική ή φυτική ασθένεια ή προσβολή από παράσιτα ή περιβαλλοντικό συμβάν. Σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο η) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, το σχέδιο χρηματοδότησης θα πρέπει να αναφέρει την προγραμματισμένη στήριξη του ΕΓΤΑΑ και το ποσοστό συνεισφοράς.

(7)

Συνεπώς, ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 808/2014 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

(8)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής αγροτικής ανάπτυξης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 808/2014 τροποποιείται ως εξής:

1)

το άρθρο 7 απαλείφεται·

2)

στο άρθρο 8, η παράγραφος 1 απαλείφεται·

3)

το παράρτημα I, μέρος 1 τροποποιείται ως εξής:

α)

η παράγραφος 8, «Περιγραφή των μέτρων που επιλέχθηκαν», τροποποιείται ως εξής:

i)

στο σημείο 2, το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από τα κάτωθι:

«γ)

το πεδίο εφαρμογής, το επίπεδο στήριξης, τους επιλέξιμους δικαιούχους και, κατά περίπτωση, τη μεθοδολογία υπολογισμού του ποσού ή του ποσοστού στήριξης κατανεμημένου ανά επιμέρους μέτρο και/ή τύπο πράξης, όπου κρίνεται αναγκαίο. Για κάθε τύπο πράξης, προσδιορισμό των επιλέξιμων δαπανών, των όρων επιλεξιμότητας, των εφαρμοστέων ποσών και ποσοστών στήριξης και των αρχών που αφορούν τον καθορισμό των κριτηρίων επιλογής. Στην περίπτωση παροχής στήριξης σε μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής που υλοποιείται δυνάμει του άρθρου 38 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο στοιχεία α) και β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, περιγραφή του τύπου του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής, τις γενικές κατηγορίες τελικών δικαιούχων, τις γενικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών, το ανώτατο επίπεδο στήριξης.»

ii)

στο σημείο 2 στοιχείο ε), το σημείο 5 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«5.   Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων [άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013]

ορισμός των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων που αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο iii) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013·

καθορισμός των ενεργειών που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ιθ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 (“ημερομηνία εγκατάστασης”)·

καθορισμός των ανώτατων και κατώτατων ορίων όπως αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 4 πέμπτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013·

ειδικοί όροι για τη στήριξη των νέων γεωργών όταν δεν εγκαθίστανται ως μοναδικοί υπεύθυνοι της εκμετάλλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφοι 1 και 2 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 807/2014·

πληροφορίες για την εφαρμογή της περιόδου χάριτος που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 807/2014·

σύνοψη των απαιτήσεων του επιχειρηματικού σχεδίου·

Χρήση της δυνατότητας συνδυασμού διαφορετικών μέτρων στο επιχειρηματικό σχέδιο, η οποία παρέχει στους νέους γεωργούς πρόσβαση στα συγκεκριμένα μέτρα·

Καλυπτόμενοι τομείς διαφοροποίησης.»

iii)

στο σημείο 2 στοιχείο ε), ο τίτλος του σημείου 16 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«16.    Διαχείριση κινδύνων [άρθρα 36 έως 39α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013]»

β)

η παράγραφος 10 στοιχείο γ) τροποποιείται ως εξής:

i)

στο πρώτο εδάφιο προστίθεται το ακόλουθο σημείο v):

«v)

όσον αφορά τις πράξεις που υλοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 όπου το ελάχιστο όριο ζημίας ανέρχεται σε 20 % και για πράξεις οι οποίες υλοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 39 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, η ενδεικτική συνολική συνεισφορά της Ένωσης και το ενδεικτικό ποσοστό συνεισφοράς.»

ii)

προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Για τους σκοπούς των ενδιάμεσων πληρωμών που αναφέρονται στο άρθρο 36 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, η πληρωμή του υπολοίπου που αναφέρεται στο άρθρο 37, και η εκκαθάριση λογαριασμών που αναφέρεται στο άρθρο 51 του εν λόγω κανονισμού, η συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ που πρόκειται να καταβληθεί για την επιλέξιμη δημόσια δαπάνη του σχετικού προγράμματος τηρούνται σε επίπεδο μέτρου.»

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 30 Ιουλίου 2018.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 487.

(2)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 808/2014 της Επιτροπής, της 17ης Ιουλίου 2014, σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) (ΕΕ L 227 της 31.7.2014, σ. 18).

(3)  Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2393 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2017, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής, (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής, (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και (ΕΕ) αριθ. 652/2014 για τη θέσπιση διατάξεων σχετικά με τη διαχείριση των δαπανών που αφορούν, αφενός, τη διατροφική αλυσίδα, την υγεία των ζώων και την καλή μεταχείριση των ζώων και, αφετέρου, την υγεία των φυτών και το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό (ΕΕ L 350 της 29.12.2017, σ. 15).

(4)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 809/2014 της Επιτροπής, της 17ης Ιουλίου 2014, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση (ΕΕ L 227 της 31.7.2014, σ. 69).


31.7.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 194/47


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2018/1078 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 30ής Ιουλίου 2018

σχετικά με τον καθορισμό τεχνικών πληροφοριών για τον υπολογισμό των τεχνικών προβλέψεων και των βασικών ιδίων κεφαλαίων προς αναφορά με ημερομηνίες αναφοράς από τις 30 Ιουνίου 2018 έως τις 29 Σεπτεμβρίου 2018, σύμφωνα με την οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II) (1), και ιδίως το άρθρο 77ε παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Προκειμένου να εξασφαλίζονται ομοιόμορφες συνθήκες για τον υπολογισμό των τεχνικών προβλέψεων και των βασικών ιδίων κεφαλαίων από τις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις για τους σκοπούς της οδηγίας 2009/138/ΕΚ, θα πρέπει να καθορίζονται οι τεχνικές πληροφορίες για σχετικές διαχρονικές διαρθρώσεις των επιτοκίων άνευ κινδύνου, τα βασικά πιστωτικά περιθώρια για τον υπολογισμό της προσαρμογής των επιτοκίων λόγω αντιστοίχισης και οι προσαρμογές των επιτοκίων λόγω μεταβλητότητας, για κάθε ημερομηνία αναφοράς.

(2)

Οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις θα πρέπει να χρησιμοποιούν τις τεχνικές πληροφορίες, οι οποίες βασίζονται σε δεδομένα της αγοράς κατά το τέλος του τελευταίου μήνα πριν από την πρώτη ημερομηνία αναφοράς για την υποβολή αναφορών στην οποία εφαρμόζεται ο παρών κανονισμός. Στις 5 Ιουλίου 2018, η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων διαβίβασε στην Επιτροπή τις τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα της αγοράς στα τέλη Ιουνίου 2018. Οι εν λόγω πληροφορίες δημοσιεύθηκαν στις 5 Ιουλίου 2018, σύμφωνα με το άρθρο 77ε παράγραφος 1 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ.

(3)

Δεδομένης της ανάγκης για άμεση διαθεσιμότητα των τεχνικών πληροφοριών, είναι σημαντικό να αρχίσει να ισχύει επειγόντως ο παρών κανονισμός.

(4)

Για λόγους προληπτικής εποπτείας, είναι αναγκαίο να χρησιμοποιούν οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις τις ίδιες τεχνικές πληροφορίες για τον υπολογισμό των τεχνικών προβλέψεων και των βασικών ιδίων κεφαλαίων, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας κατά την οποία υποβάλλουν αναφορές στις αρμόδιες αρχές τους. Επομένως, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται από την πρώτη ημερομηνία αναφοράς για την υποβολή αναφορών στην οποία εφαρμόζεται ο παρών κανονισμός.

(5)

Για να υπάρχει ασφάλεια δικαίου το συντομότερο δυνατό, είναι δεόντως αιτιολογημένο, για επιτακτικούς λόγους επείγοντος χαρακτήρα σχετικούς με τη διαθεσιμότητα της σχετικής διαχρονικής διάρθρωσης των επιτοκίων άνευ κινδύνου, να θεσπιστούν τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό σύμφωνα με το άρθρο 8, σε συνδυασμό με το άρθρο 4, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1.   Οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τις τεχνικές πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 κατά τον υπολογισμό των τεχνικών προβλέψεων και των βασικών ιδίων κεφαλαίων προς αναφορά, με ημερομηνίες αναφοράς από τις 30 Ιουνίου 2018 έως τις 29 Σεπτεμβρίου 2018.

2.   Για κάθε σχετικό νόμισμα, οι τεχνικές πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της βέλτιστης εκτίμησης σύμφωνα με το άρθρο 77 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ, της προσαρμογής λόγω αντιστοίχισης σύμφωνα με το άρθρο 77γ της εν λόγω οδηγίας, και της προσαρμογής λόγω μεταβλητότητας σύμφωνα με το άρθρο 77δ της εν λόγω οδηγίας, είναι οι εξής:

α)

οι σχετικές διαχρονικές διαρθρώσεις των επιτοκίων άνευ κινδύνου που καθορίζονται στο παράρτημα I·

β)

τα βασικά πιστωτικά περιθώρια για τον υπολογισμό της προσαρμογής λόγω αντιστοίχισης που καθορίζονται στο παράρτημα II·

γ)

για κάθε σχετική εθνική ασφαλιστική αγορά, οι προσαρμογές λόγω μεταβλητότητας που καθορίζονται στο παράρτημα III.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από τις 30 Ιουνίου 2018.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 30 Ιουλίου 2018.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 335 της 17.12.2009, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Σχετικές διαχρονικές διαρθρώσεις των επιτοκίων άνευ κινδύνου για τον υπολογισμό της βέλτιστης εκτίμησης, χωρίς προσαρμογή λόγω αντιστοίχισης ή προσαρμογή λόγω μεταβλητότητας

Διάρκεια μέχρι τη ληκτότητα (σε έτη)

Ευρώ

Τσεχική κορόνα

Δανική κορόνα

Φιορίνι

Σουηδική κορόνα

Κούνα

1

– 0,353 %

1,300 %

– 0,363 %

0,693 %

– 0,425 %

– 0,028 %

2

– 0,275 %

1,532 %

– 0,285 %

1,538 %

– 0,260 %

0,330 %

3

– 0,136 %

1,665 %

– 0,146 %

1,862 %

– 0,065 %

0,668 %

4

0,016 %

1,754 %

0,006 %

2,150 %

0,126 %

0,967 %

5

0,165 %

1,816 %

0,154 %

2,568 %

0,314 %

1,256 %

6

0,308 %

1,854 %

0,298 %

2,950 %

0,492 %

1,522 %

7

0,444 %

1,879 %

0,434 %

3,221 %

0,656 %

1,755 %

8

0,571 %

1,903 %

0,561 %

3,425 %

0,800 %

1,950 %

9

0,690 %

1,924 %

0,680 %

3,584 %

0,931 %

2,110 %

10

0,789 %

1,940 %

0,779 %

3,703 %

1,048 %

2,242 %

11

0,887 %

1,952 %

0,877 %

3,797 %

1,201 %

2,356 %

12

0,981 %

1,959 %

0,970 %

3,876 %

1,372 %

2,454 %

13

1,062 %

1,962 %

1,051 %

3,941 %

1,540 %

2,540 %

14

1,128 %

1,968 %

1,118 %

3,997 %

1,698 %

2,616 %

15

1,179 %

1,983 %

1,168 %

4,043 %

1,842 %

2,685 %

16

1,215 %

2,008 %

1,204 %

4,082 %

1,972 %

2,747 %

17

1,243 %

2,042 %

1,232 %

4,116 %

2,090 %

2,804 %

18

1,270 %

2,081 %

1,259 %

4,144 %

2,196 %

2,855 %

19

1,300 %

2,124 %

1,290 %

4,168 %

2,291 %

2,903 %

20

1,338 %

2,170 %

1,327 %

4,189 %

2,378 %

2,947 %

21

1,383 %

2,216 %

1,373 %

4,207 %

2,456 %

2,988 %

22

1,435 %

2,263 %

1,425 %

4,223 %

2,528 %

3,025 %

23

1,491 %

2,309 %

1,481 %

4,237 %

2,594 %

3,061 %

24

1,549 %

2,355 %

1,540 %

4,249 %

2,654 %

3,094 %

25

1,609 %

2,400 %

1,599 %

4,260 %

2,709 %

3,125 %

26

1,668 %

2,444 %

1,659 %

4,269 %

2,760 %

3,154 %

27

1,728 %

2,487 %

1,719 %

4,277 %

2,808 %

3,182 %

28

1,786 %

2,528 %

1,778 %

4,284 %

2,852 %

3,208 %

29

1,844 %

2,568 %

1,835 %

4,291 %

2,893 %

3,232 %

30

1,899 %

2,607 %

1,891 %

4,296 %

2,931 %

3,256 %

31

1,954 %

2,644 %

1,946 %

4,301 %

2,967 %

3,278 %

32

2,006 %

2,680 %

1,999 %

4,306 %

3,001 %

3,299 %

33

2,057 %

2,715 %

2,050 %

4,310 %

3,033 %

3,318 %

34

2,107 %

2,748 %

2,099 %

4,313 %

3,062 %

3,337 %

35

2,154 %

2,780 %

2,147 %

4,317 %

3,091 %

3,355 %

36

2,200 %

2,810 %

2,193 %

4,319 %

3,117 %

3,373 %

37

2,244 %

2,840 %

2,237 %

4,322 %

3,142 %

3,389 %

38

2,286 %

2,868 %

2,280 %

4,324 %

3,166 %

3,405 %

39

2,327 %

2,895 %

2,321 %

4,326 %

3,189 %

3,420 %

40

2,366 %

2,922 %

2,360 %

4,328 %

3,210 %

3,434 %

41

2,404 %

2,947 %

2,398 %

4,330 %

3,230 %

3,448 %

42

2,440 %

2,971 %

2,434 %

4,332 %

3,250 %

3,461 %

43

2,475 %

2,994 %

2,469 %

4,333 %

3,268 %

3,474 %

44

2,509 %

3,017 %

2,503 %

4,334 %

3,286 %

3,486 %

45

2,541 %

3,038 %

2,536 %

4,335 %

3,303 %

3,498 %

46

2,572 %

3,059 %

2,567 %

4,336 %

3,319 %

3,509 %

47

2,602 %

3,079 %

2,597 %

4,337 %

3,335 %

3,520 %

48

2,631 %

3,098 %

2,626 %

4,338 %

3,349 %

3,530 %

49

2,659 %

3,117 %

2,654 %

4,339 %

3,364 %

3,540 %

50

2,686 %

3,135 %

2,681 %

4,340 %

3,377 %

3,550 %

51

2,712 %

3,152 %

2,707 %

4,340 %

3,391 %

3,559 %

52

2,737 %

3,169 %

2,732 %

4,341 %

3,403 %

3,569 %

53

2,761 %

3,185 %

2,756 %

4,341 %

3,415 %

3,577 %

54

2,784 %

3,200 %

2,780 %

4,342 %

3,427 %

3,586 %

55

2,807 %

3,215 %

2,802 %

4,342 %

3,438 %

3,594 %

56

2,829 %

3,230 %

2,824 %

4,343 %

3,449 %

3,602 %

57

2,850 %

3,244 %

2,845 %

4,343 %

3,460 %

3,609 %

58

2,870 %

3,258 %

2,866 %

4,343 %

3,470 %

3,617 %

59

2,890 %

3,271 %

2,885 %

4,344 %

3,480 %

3,624 %

60

2,909 %

3,284 %

2,904 %

4,344 %

3,489 %

3,631 %

61

2,927 %

3,296 %

2,923 %

4,344 %

3,498 %

3,637 %

62

2,945 %

3,308 %

2,941 %

4,344 %

3,507 %

3,644 %

63

2,962 %

3,319 %

2,958 %

4,345 %

3,516 %

3,650 %

64

2,979 %

3,331 %

2,975 %

4,345 %

3,524 %

3,656 %

65

2,995 %

3,342 %

2,991 %

4,345 %

3,532 %

3,662 %

66

3,011 %

3,352 %

3,007 %

4,345 %

3,540 %

3,668 %

67

3,027 %

3,363 %

3,023 %

4,345 %

3,548 %

3,674 %

68

3,042 %

3,373 %

3,038 %

4,346 %

3,555 %

3,679 %

69

3,056 %

3,382 %

3,052 %

4,346 %

3,562 %

3,684 %

70

3,070 %

3,392 %

3,066 %

4,346 %

3,569 %

3,689 %

71

3,084 %

3,401 %

3,080 %

4,346 %

3,576 %

3,694 %

72

3,097 %

3,410 %

3,094 %

4,346 %

3,582 %

3,699 %

73

3,110 %

3,419 %

3,107 %

4,346 %

3,589 %

3,704 %

74

3,123 %

3,427 %

3,119 %

4,346 %

3,595 %

3,709 %

75

3,135 %

3,435 %

3,132 %

4,346 %

3,601 %

3,713 %

76

3,147 %

3,443 %

3,144 %

4,346 %

3,607 %

3,718 %

77

3,159 %

3,451 %

3,155 %

4,347 %

3,613 %

3,722 %

78

3,170 %

3,459 %

3,167 %

4,347 %

3,618 %

3,726 %

79

3,181 %

3,466 %

3,178 %

4,347 %

3,624 %

3,730 %

80

3,192 %

3,474 %

3,189 %

4,347 %

3,629 %

3,734 %

81

3,202 %

3,481 %

3,199 %

4,347 %

3,634 %

3,738 %

82

3,213 %

3,488 %

3,210 %

4,347 %

3,639 %

3,742 %

83

3,223 %

3,494 %

3,220 %

4,347 %

3,644 %

3,745 %

84

3,233 %

3,501 %

3,229 %

4,347 %

3,649 %

3,749 %

85

3,242 %

3,507 %

3,239 %

4,347 %

3,654 %

3,752 %

86

3,252 %

3,514 %

3,248 %

4,347 %

3,658 %

3,756 %

87

3,261 %

3,520 %

3,258 %

4,347 %

3,663 %

3,759 %

88

3,270 %

3,526 %

3,267 %

4,347 %

3,667 %

3,763 %

89

3,278 %

3,532 %

3,275 %

4,347 %

3,672 %

3,766 %

90

3,287 %

3,537 %

3,284 %

4,347 %

3,676 %

3,769 %

91

3,295 %

3,543 %

3,292 %

4,347 %

3,680 %

3,772 %

92

3,303 %

3,548 %

3,301 %

4,347 %

3,684 %

3,775 %

93

3,311 %

3,554 %

3,309 %

4,347 %

3,688 %

3,778 %

94

3,319 %

3,559 %

3,316 %

4,347 %

3,692 %

3,781 %

95

3,327 %

3,564 %

3,324 %

4,347 %

3,695 %

3,784 %

96

3,334 %

3,569 %

3,332 %

4,347 %

3,699 %

3,786 %

97

3,342 %

3,574 %

3,339 %

4,348 %

3,703 %

3,789 %

98

3,349 %

3,579 %

3,346 %

4,348 %

3,706 %

3,792 %

99

3,356 %

3,584 %

3,353 %

4,348 %

3,710 %

3,794 %

100

3,363 %

3,589 %

3,360 %

4,348 %

3,713 %

3,797 %

101

3,370 %

3,593 %

3,367 %

4,348 %

3,716 %

3,799 %

102

3,376 %

3,598 %

3,374 %

4,348 %

3,720 %

3,802 %

103

3,383 %

3,602 %

3,380 %

4,348 %

3,723 %

3,804 %

104

3,389 %

3,606 %

3,387 %

4,348 %

3,726 %

3,807 %

105

3,396 %

3,610 %

3,393 %

4,348 %

3,729 %

3,809 %

106

3,402 %

3,615 %

3,399 %

4,348 %

3,732 %

3,811 %

107

3,408 %

3,619 %

3,405 %

4,348 %

3,735 %

3,813 %

108

3,414 %

3,623 %

3,411 %

4,348 %

3,738 %

3,816 %

109

3,419 %

3,627 %

3,417 %

4,348 %

3,741 %

3,818 %

110

3,425 %

3,630 %

3,423 %

4,348 %

3,744 %

3,820 %

111

3,431 %

3,634 %

3,428 %

4,348 %

3,746 %

3,822 %

112

3,436 %

3,638 %

3,434 %

4,348 %

3,749 %

3,824 %

113

3,442 %

3,641 %

3,439 %

4,348 %

3,752 %

3,826 %

114

3,447 %

3,645 %

3,445 %

4,348 %

3,754 %

3,828 %

115

3,452 %

3,649 %

3,450 %

4,348 %

3,757 %

3,830 %

116

3,457 %

3,652 %

3,455 %

4,348 %

3,760 %

3,832 %

117

3,462 %

3,655 %

3,460 %

4,348 %

3,762 %

3,834 %

118

3,467 %

3,659 %

3,465 %

4,348 %

3,764 %

3,835 %

119

3,472 %

3,662 %

3,470 %

4,348 %

3,767 %

3,837 %

120

3,477 %

3,665 %

3,475 %

4,348 %

3,769 %

3,839 %

121

3,482 %

3,668 %

3,480 %

4,348 %

3,772 %

3,841 %

122

3,486 %

3,672 %

3,484 %

4,348 %

3,774 %

3,842 %

123

3,491 %

3,675 %

3,489 %

4,348 %

3,776 %

3,844 %

124

3,496 %

3,678 %

3,493 %

4,348 %

3,778 %

3,846 %

125

3,500 %

3,681 %

3,498 %

4,348 %

3,780 %

3,847 %

126

3,504 %

3,684 %

3,502 %

4,348 %

3,783 %

3,849 %

127

3,509 %

3,686 %

3,507 %

4,348 %

3,785 %

3,851 %

128

3,513 %

3,689 %

3,511 %

4,348 %

3,787 %

3,852 %

129

3,517 %

3,692 %

3,515 %

4,348 %

3,789 %

3,854 %

130

3,521 %

3,695 %

3,519 %

4,348 %

3,791 %

3,855 %

131

3,525 %

3,698 %

3,523 %

4,348 %

3,793 %

3,857 %

132

3,529 %

3,700 %

3,527 %

4,348 %

3,795 %

3,858 %

133

3,533 %

3,703 %

3,531 %

4,348 %

3,797 %

3,860 %

134

3,537 %

3,705 %

3,535 %

4,348 %

3,799 %

3,861 %

135

3,541 %

3,708 %

3,539 %

4,348 %

3,800 %

3,862 %

136

3,544 %

3,710 %

3,542 %

4,348 %

3,802 %

3,864 %

137

3,548 %

3,713 %

3,546 %

4,348 %

3,804 %

3,865 %

138

3,552 %

3,715 %

3,550 %

4,348 %

3,806 %

3,867 %

139

3,555 %

3,718 %

3,553 %

4,348 %

3,808 %

3,868 %

140

3,559 %

3,720 %

3,557 %

4,348 %

3,809 %

3,869 %

141

3,562 %

3,722 %

3,560 %

4,348 %

3,811 %

3,870 %

142

3,566 %

3,725 %

3,564 %

4,348 %

3,813 %

3,872 %

143

3,569 %

3,727 %

3,567 %

4,348 %

3,814 %

3,873 %

144

3,572 %

3,729 %

3,571 %

4,348 %

3,816 %

3,874 %

145

3,576 %

3,732 %

3,574 %

4,348 %

3,818 %

3,875 %

146

3,579 %

3,734 %

3,577 %

4,348 %

3,819 %

3,877 %

147

3,582 %

3,736 %

3,580 %

4,348 %

3,821 %

3,878 %

148

3,585 %

3,738 %

3,583 %

4,348 %

3,822 %

3,879 %

149

3,588 %

3,740 %

3,587 %

4,348 %

3,824 %

3,880 %

150

3,591 %

3,742 %

3,590 %

4,348 %

3,825 %

3,881 %


Διάρκεια μέχρι τη ληκτότητα (σε έτη)

Λεβ

Λίρα στερλίνα

Ρουμανικό λέου

Ζλότι

Ισλανδική κορόνα

Νορβηγική κορόνα

1

– 0,403 %

0,780 %

3,539 %

1,260 %

4,747 %

1,105 %

2

– 0,325 %

0,924 %

4,001 %

1,499 %

4,830 %

1,347 %

3

– 0,186 %

1,039 %

4,367 %

1,856 %

4,940 %

1,483 %

4

– 0,034 %

1,134 %

4,636 %

2,170 %

5,009 %

1,611 %

5

0,114 %

1,210 %

4,825 %

2,416 %

5,057 %

1,719 %

6

0,258 %

1,267 %

4,937 %

2,679 %

5,103 %

1,814 %

7

0,394 %

1,319 %

5,014 %

2,905 %

5,150 %

1,895 %

8

0,520 %

1,364 %

5,085 %

3,054 %

5,187 %

1,966 %

9

0,639 %

1,403 %

5,155 %

3,138 %

5,205 %

2,024 %

10

0,738 %

1,438 %

5,226 %

3,165 %

5,210 %

2,075 %

11

0,836 %

1,467 %

5,275 %

3,183 %

5,204 %

2,128 %

12

0,929 %

1,491 %

5,304 %

3,203 %

5,192 %

2,185 %

13

1,010 %

1,513 %

5,317 %

3,225 %

5,175 %

2,242 %

14

1,077 %

1,527 %

5,320 %

3,246 %

5,155 %

2,299 %

15

1,127 %

1,537 %

5,314 %

3,268 %

5,133 %

2,355 %

16

1,163 %

1,548 %

5,302 %

3,289 %

5,109 %

2,410 %

17

1,190 %

1,556 %

5,286 %

3,310 %

5,085 %

2,463 %

18

1,217 %

1,562 %

5,267 %

3,331 %

5,060 %

2,514 %

19

1,248 %

1,565 %

5,245 %

3,351 %

5,035 %

2,563 %

20

1,286 %

1,564 %

5,221 %

3,370 %

5,011 %

2,610 %

21

1,332 %

1,561 %

5,197 %

3,389 %

4,986 %

2,656 %

22

1,385 %

1,560 %

5,172 %

3,407 %

4,962 %

2,699 %

23

1,442 %

1,558 %

5,146 %

3,425 %

4,939 %

2,740 %

24

1,501 %

1,555 %

5,121 %

3,442 %

4,916 %

2,779 %

25

1,562 %

1,553 %

5,095 %

3,458 %

4,893 %

2,817 %

26

1,622 %

1,549 %

5,070 %

3,473 %

4,872 %

2,853 %

27

1,683 %

1,545 %

5,046 %

3,488 %

4,851 %

2,887 %

28

1,743 %

1,541 %

5,021 %

3,503 %

4,830 %

2,920 %

29

1,801 %

1,535 %

4,998 %

3,517 %

4,811 %

2,951 %

30

1,858 %

1,529 %

4,975 %

3,530 %

4,792 %

2,981 %

31

1,914 %

1,521 %

4,953 %

3,543 %

4,773 %

3,009 %

32

1,967 %

1,514 %

4,931 %

3,555 %

4,756 %

3,036 %

33

2,019 %

1,506 %

4,910 %

3,567 %

4,739 %

3,062 %

34

2,070 %

1,499 %

4,890 %

3,578 %

4,722 %

3,087 %

35

2,118 %

1,493 %

4,870 %

3,589 %

4,707 %

3,111 %

36

2,165 %

1,488 %

4,851 %

3,600 %

4,691 %

3,134 %

37

2,210 %

1,483 %

4,833 %

3,610 %

4,677 %

3,156 %

38

2,253 %

1,476 %

4,815 %

3,620 %

4,662 %

3,177 %

39

2,294 %

1,468 %

4,798 %

3,629 %

4,649 %

3,197 %

40

2,334 %

1,457 %

4,782 %

3,638 %

4,636 %

3,217 %

41

2,373 %

1,443 %

4,766 %

3,647 %

4,623 %

3,235 %

42

2,410 %

1,428 %

4,750 %

3,655 %

4,611 %

3,253 %

43

2,446 %

1,414 %

4,736 %

3,664 %

4,599 %

3,270 %

44

2,480 %

1,402 %

4,721 %

3,671 %

4,588 %

3,287 %

45

2,513 %

1,392 %

4,708 %

3,679 %

4,577 %

3,303 %

46

2,545 %

1,385 %

4,694 %

3,686 %

4,566 %

3,318 %

47

2,575 %

1,383 %

4,681 %

3,693 %

4,556 %

3,333 %

48

2,605 %

1,384 %

4,669 %

3,700 %

4,546 %

3,347 %

49

2,633 %

1,390 %

4,657 %

3,707 %

4,537 %

3,361 %

50

2,660 %

1,401 %

4,646 %

3,713 %

4,527 %

3,374 %

51

2,687 %

1,417 %

4,634 %

3,719 %

4,519 %

3,386 %

52

2,712 %

1,437 %

4,624 %

3,725 %

4,510 %

3,399 %

53

2,737 %

1,460 %

4,613 %

3,731 %

4,502 %

3,411 %

54

2,760 %

1,486 %

4,603 %

3,736 %

4,494 %

3,422 %

55

2,783 %

1,513 %

4,593 %

3,742 %

4,486 %

3,433 %

56

2,806 %

1,542 %

4,584 %

3,747 %

4,478 %

3,444 %

57

2,827 %

1,572 %

4,575 %

3,752 %

4,471 %

3,454 %

58

2,848 %

1,602 %

4,566 %

3,757 %

4,464 %

3,464 %

59

2,868 %

1,633 %

4,557 %

3,762 %

4,457 %

3,474 %

60

2,887 %

1,664 %

4,549 %

3,766 %

4,451 %

3,483 %

61

2,906 %

1,696 %

4,541 %

3,771 %

4,444 %

3,492 %

62

2,924 %

1,727 %

4,533 %

3,775 %

4,438 %

3,501 %

63

2,942 %

1,757 %

4,526 %

3,779 %

4,432 %

3,510 %

64

2,959 %

1,788 %

4,518 %

3,784 %

4,426 %

3,518 %

65

2,976 %

1,818 %

4,511 %

3,788 %

4,420 %

3,526 %

66

2,992 %

1,848 %

4,504 %

3,791 %

4,415 %

3,534 %

67

3,007 %

1,878 %

4,498 %

3,795 %

4,410 %

3,541 %

68

3,023 %

1,907 %

4,491 %

3,799 %

4,404 %

3,549 %

69

3,037 %

1,935 %

4,485 %

3,802 %

4,399 %

3,556 %

70

3,052 %

1,963 %

4,479 %

3,806 %

4,394 %

3,563 %

71

3,066 %

1,990 %

4,473 %

3,809 %

4,389 %

3,570 %

72

3,079 %

2,017 %

4,467 %

3,813 %

4,385 %

3,576 %

73

3,092 %

2,043 %

4,461 %

3,816 %

4,380 %

3,583 %

74

3,105 %

2,069 %

4,456 %

3,819 %

4,376 %

3,589 %

75

3,118 %

2,094 %

4,450 %

3,822 %

4,371 %

3,595 %

76

3,130 %

2,119 %

4,445 %

3,825 %

4,367 %

3,601 %

77

3,142 %

2,143 %

4,440 %

3,828 %

4,363 %

3,607 %

78

3,153 %

2,166 %

4,435 %

3,831 %

4,359 %

3,613 %

79

3,165 %

2,190 %

4,430 %

3,833 %

4,355 %

3,618 %

80

3,176 %

2,212 %

4,425 %

3,836 %

4,351 %

3,623 %

81

3,186 %

2,234 %

4,421 %

3,839 %

4,348 %

3,629 %

82

3,197 %

2,256 %

4,416 %

3,841 %

4,344 %

3,634 %

83

3,207 %

2,277 %

4,412 %

3,844 %

4,341 %

3,639 %

84

3,217 %

2,297 %

4,407 %

3,846 %

4,337 %

3,644 %

85

3,227 %

2,318 %

4,403 %

3,848 %

4,334 %

3,648 %

86

3,236 %

2,337 %

4,399 %

3,851 %

4,331 %

3,653 %

87

3,246 %

2,357 %

4,395 %

3,853 %

4,327 %

3,658 %

88

3,255 %

2,376 %

4,391 %

3,855 %

4,324 %

3,662 %

89

3,264 %

2,394 %

4,387 %

3,857 %

4,321 %

3,666 %

90

3,272 %

2,412 %

4,384 %

3,860 %

4,318 %

3,671 %

91

3,281 %

2,430 %

4,380 %

3,862 %

4,315 %

3,675 %

92

3,289 %

2,447 %

4,376 %

3,864 %

4,312 %

3,679 %

93

3,297 %

2,465 %

4,373 %

3,866 %

4,309 %

3,683 %

94

3,305 %

2,481 %

4,369 %

3,868 %

4,307 %

3,687 %

95

3,313 %

2,498 %

4,366 %

3,870 %

4,304 %

3,691 %

96

3,321 %

2,514 %

4,363 %

3,871 %

4,301 %

3,694 %

97

3,328 %

2,529 %

4,359 %

3,873 %

4,299 %

3,698 %

98

3,336 %

2,545 %

4,356 %

3,875 %

4,296 %

3,702 %

99

3,343 %

2,560 %

4,353 %

3,877 %

4,294 %

3,705 %

100

3,350 %

2,574 %

4,350 %

3,879 %

4,291 %

3,709 %

101

3,357 %

2,589 %

4,347 %

3,880 %

4,289 %

3,712 %

102

3,364 %

2,603 %

4,344 %

3,882 %

4,287 %

3,715 %

103

3,370 %

2,617 %

4,341 %

3,884 %

4,284 %

3,718 %

104

3,377 %

2,631 %

4,339 %

3,885 %

4,282 %

3,722 %

105

3,383 %

2,644 %

4,336 %

3,887 %

4,280 %

3,725 %

106

3,389 %

2,657 %

4,333 %

3,888 %

4,278 %

3,728 %

107

3,396 %

2,670 %

4,331 %

3,890 %

4,275 %

3,731 %

108

3,402 %

2,683 %

4,328 %

3,891 %

4,273 %

3,734 %

109

3,408 %

2,695 %

4,325 %

3,893 %

4,271 %

3,737 %

110

3,413 %

2,708 %

4,323 %

3,894 %

4,269 %

3,739 %

111

3,419 %

2,720 %

4,320 %

3,896 %

4,267 %

3,742 %

112

3,425 %

2,731 %

4,318 %

3,897 %

4,265 %

3,745 %

113

3,430 %

2,743 %

4,316 %

3,898 %

4,263 %

3,748 %

114

3,436 %

2,754 %

4,313 %

3,900 %

4,262 %

3,750 %

115

3,441 %

2,765 %

4,311 %

3,901 %

4,260 %

3,753 %

116

3,446 %

2,776 %

4,309 %

3,902 %

4,258 %

3,756 %

117

3,451 %

2,787 %

4,307 %

3,903 %

4,256 %

3,758 %

118

3,456 %

2,798 %

4,304 %

3,905 %

4,254 %

3,761 %

119

3,461 %

2,808 %

4,302 %

3,906 %

4,253 %

3,763 %

120

3,466 %

2,819 %

4,300 %

3,907 %

4,251 %

3,765 %

121

3,471 %

2,829 %

4,298 %

3,908 %

4,249 %

3,768 %

122

3,476 %

2,839 %

4,296 %

3,909 %

4,248 %

3,770 %

123

3,480 %

2,849 %

4,294 %

3,911 %

4,246 %

3,772 %

124

3,485 %

2,858 %

4,292 %

3,912 %

4,245 %

3,774 %

125

3,490 %

2,868 %

4,290 %

3,913 %

4,243 %

3,777 %

126

3,494 %

2,877 %

4,288 %

3,914 %

4,241 %

3,779 %

127

3,498 %

2,886 %

4,286 %

3,915 %

4,240 %

3,781 %

128

3,503 %

2,895 %

4,284 %

3,916 %

4,238 %

3,783 %

129

3,507 %

2,904 %

4,283 %

3,917 %

4,237 %

3,785 %

130

3,511 %

2,913 %

4,281 %

3,918 %

4,236 %

3,787 %

131

3,515 %

2,921 %

4,279 %

3,919 %

4,234 %

3,789 %

132

3,519 %

2,930 %

4,277 %

3,920 %

4,233 %

3,791 %

133

3,523 %

2,938 %

4,276 %

3,921 %

4,231 %

3,793 %

134

3,527 %

2,947 %

4,274 %

3,922 %

4,230 %

3,795 %

135

3,531 %

2,955 %

4,272 %

3,923 %

4,229 %

3,797 %

136

3,535 %

2,963 %

4,271 %

3,924 %

4,227 %

3,799 %

137

3,539 %

2,971 %

4,269 %

3,925 %

4,226 %

3,801 %

138

3,542 %

2,978 %

4,267 %

3,926 %

4,225 %

3,802 %

139

3,546 %

2,986 %

4,266 %

3,927 %

4,224 %

3,804 %

140

3,549 %

2,994 %

4,264 %

3,927 %

4,222 %

3,806 %

141

3,553 %

3,001 %

4,263 %

3,928 %

4,221 %

3,808 %

142

3,557 %

3,008 %

4,261 %

3,929 %

4,220 %

3,809 %

143

3,560 %

3,016 %

4,260 %

3,930 %

4,219 %

3,811 %

144

3,563 %

3,023 %

4,258 %

3,931 %

4,217 %

3,813 %

145

3,567 %

3,030 %

4,257 %

3,932 %

4,216 %

3,814 %

146

3,570 %

3,037 %

4,256 %

3,933 %

4,215 %

3,816 %

147

3,573 %

3,044 %

4,254 %

3,933 %

4,214 %

3,818 %

148

3,576 %

3,050 %

4,253 %

3,934 %

4,213 %

3,819 %

149

3,580 %

3,057 %

4,251 %

3,935 %

4,212 %

3,821 %

150

3,583 %

3,064 %

4,250 %

3,936 %

4,211 %

3,822 %


Διάρκεια μέχρι τη ληκτότητα (σε έτη)

Ελβετικό φράγκο

Δολάριο Αυστραλίας

Μπατ

Δολάριο Καναδά

Πέσο Χιλής

Πέσο Κολομβίας

1

– 0,745 %

1,962 %

1,284 %

1,848 %

2,642 %

4,533 %

2

– 0,639 %

2,016 %

1,523 %

2,070 %

3,118 %

4,913 %

3

– 0,498 %

2,063 %

1,738 %

2,178 %

3,403 %

5,314 %

4

– 0,359 %

2,180 %

1,908 %

2,245 %

3,594 %

5,551 %

5

– 0,226 %

2,279 %

2,044 %

2,269 %

3,750 %

5,798 %

6

– 0,102 %

2,372 %

2,161 %

2,296 %

3,889 %

5,964 %

7

0,018 %

2,452 %

2,266 %

2,305 %

4,008 %

6,247 %

8

0,125 %

2,523 %

2,362 %

2,342 %

4,104 %

6,393 %

9

0,218 %

2,583 %

2,446 %

2,358 %

4,181 %

6,397 %

10

0,314 %

2,639 %

2,516 %

2,371 %

4,242 %

6,426 %

11

0,388 %

2,690 %

2,570 %

2,392 %

4,289 %

6,446 %

12

0,460 %

2,735 %

2,614 %

2,417 %

4,326 %

6,446 %

13

0,528 %

2,774 %

2,654 %

2,442 %

4,356 %

6,431 %

14

0,601 %

2,806 %

2,691 %

2,463 %

4,379 %

6,406 %

15

0,624 %

2,830 %

2,727 %

2,480 %

4,398 %

6,373 %

16

0,648 %

2,846 %

2,763 %

2,490 %

4,413 %

6,335 %

17

0,681 %

2,856 %

2,799 %

2,495 %

4,425 %

6,294 %

18

0,717 %

2,862 %

2,835 %

2,495 %

4,435 %

6,250 %

19

0,748 %

2,866 %

2,869 %

2,489 %

4,443 %

6,205 %

20

0,772 %

2,869 %

2,903 %

2,479 %

4,449 %

6,159 %

21

0,787 %

2,872 %

2,937 %

2,465 %

4,454 %

6,113 %

22

0,797 %

2,873 %

2,968 %

2,449 %

4,457 %

6,067 %

23

0,807 %

2,871 %

2,999 %

2,433 %

4,460 %

6,022 %

24

0,819 %

2,866 %

3,029 %

2,419 %

4,462 %

5,978 %

25

0,837 %

2,857 %

3,057 %

2,407 %

4,464 %

5,935 %

26

0,862 %

2,845 %

3,085 %

2,399 %

4,465 %

5,892 %

27

0,893 %

2,831 %

3,111 %

2,394 %

4,465 %

5,852 %

28

0,927 %

2,818 %

3,137 %

2,394 %

4,465 %

5,812 %

29

0,964 %

2,808 %

3,161 %

2,398 %

4,465 %

5,774 %

30

1,003 %

2,803 %

3,184 %

2,407 %

4,465 %

5,737 %

31

1,043 %

2,804 %

3,206 %

2,420 %

4,464 %

5,701 %

32

1,084 %

2,809 %

3,228 %

2,438 %

4,463 %

5,667 %

33

1,125 %

2,817 %

3,248 %

2,458 %

4,462 %

5,634 %

34

1,165 %

2,829 %

3,268 %

2,480 %

4,461 %

5,602 %

35

1,205 %

2,843 %

3,287 %

2,504 %

4,460 %

5,571 %

36

1,245 %

2,858 %

3,305 %

2,528 %

4,459 %

5,542 %

37

1,283 %

2,874 %

3,323 %

2,554 %

4,458 %

5,513 %

38

1,321 %

2,892 %

3,340 %

2,580 %

4,456 %

5,486 %

39

1,358 %

2,910 %

3,356 %

2,606 %

4,455 %

5,460 %

40

1,394 %

2,928 %

3,371 %

2,632 %

4,454 %

5,435 %

41

1,428 %

2,947 %

3,386 %

2,658 %

4,452 %

5,410 %

42

1,462 %

2,966 %

3,400 %

2,683 %

4,451 %

5,387 %

43

1,495 %

2,985 %

3,414 %

2,709 %

4,449 %

5,364 %

44

1,526 %

3,003 %

3,428 %

2,733 %

4,448 %

5,343 %

45

1,557 %

3,021 %

3,440 %

2,758 %

4,446 %

5,322 %

46

1,587 %

3,040 %

3,453 %

2,782 %

4,445 %

5,302 %

47

1,616 %

3,057 %

3,465 %

2,805 %

4,444 %

5,283 %

48

1,643 %

3,075 %

3,476 %

2,827 %

4,442 %

5,264 %

49

1,670 %

3,092 %

3,487 %

2,850 %

4,441 %

5,246 %

50

1,696 %

3,109 %

3,498 %

2,871 %

4,439 %

5,229 %

51

1,721 %

3,125 %

3,508 %

2,892 %

4,438 %

5,212 %

52

1,746 %

3,141 %

3,518 %

2,912 %

4,437 %

5,196 %

53

1,769 %

3,156 %

3,528 %

2,932 %

4,435 %

5,180 %

54

1,792 %

3,171 %

3,537 %

2,951 %

4,434 %

5,165 %

55

1,814 %

3,186 %

3,546 %

2,970 %

4,433 %

5,151 %

56

1,835 %

3,200 %

3,555 %

2,988 %

4,432 %

5,137 %

57

1,856 %

3,214 %

3,563 %

3,006 %

4,431 %

5,123 %

58

1,876 %

3,228 %

3,571 %

3,023 %

4,429 %

5,110 %

59

1,896 %

3,241 %

3,579 %

3,040 %

4,428 %

5,097 %

60

1,914 %

3,254 %

3,587 %

3,056 %

4,427 %

5,085 %

61

1,933 %

3,266 %

3,594 %

3,072 %

4,426 %

5,073 %

62

1,950 %

3,279 %

3,601 %

3,087 %

4,425 %

5,062 %

63

1,967 %

3,290 %

3,608 %

3,102 %

4,424 %

5,050 %

64

1,984 %

3,302 %

3,615 %

3,116 %

4,423 %

5,039 %

65

2,000 %

3,313 %

3,622 %

3,130 %

4,422 %

5,029 %

66

2,016 %

3,324 %

3,628 %

3,144 %

4,421 %

5,019 %

67

2,031 %

3,334 %

3,634 %

3,157 %

4,420 %

5,009 %

68

2,046 %

3,345 %

3,640 %

3,170 %

4,419 %

4,999 %

69

2,060 %

3,355 %

3,646 %

3,182 %

4,418 %

4,990 %

70

2,074 %

3,365 %

3,652 %

3,194 %

4,417 %

4,981 %

71

2,088 %

3,374 %

3,657 %

3,206 %

4,416 %

4,972 %

72

2,101 %

3,383 %

3,663 %

3,218 %

4,415 %

4,963 %

73

2,114 %

3,392 %

3,668 %

3,229 %

4,415 %

4,955 %

74

2,127 %

3,401 %

3,673 %

3,240 %

4,414 %

4,947 %

75

2,139 %

3,410 %

3,678 %

3,251 %

4,413 %

4,939 %

76

2,151 %

3,418 %

3,683 %

3,261 %

4,412 %

4,931 %

77

2,162 %

3,426 %

3,688 %

3,271 %

4,411 %

4,923 %

78

2,174 %

3,434 %

3,692 %

3,281 %

4,411 %

4,916 %

79

2,185 %

3,442 %

3,697 %

3,291 %

4,410 %

4,909 %

80

2,195 %

3,449 %

3,701 %

3,300 %

4,409 %

4,902 %

81

2,206 %

3,457 %

3,705 %

3,309 %

4,408 %

4,895 %

82

2,216 %

3,464 %

3,710 %

3,318 %

4,408 %

4,888 %

83

2,226 %

3,471 %

3,714 %

3,327 %

4,407 %

4,882 %

84

2,236 %

3,478 %

3,718 %

3,336 %

4,406 %

4,876 %

85

2,245 %

3,484 %

3,722 %

3,344 %

4,406 %

4,869 %

86

2,255 %

3,491 %

3,725 %

3,352 %

4,405 %

4,863 %

87

2,264 %

3,497 %

3,729 %

3,360 %

4,405 %

4,857 %

88

2,273 %

3,503 %

3,733 %

3,368 %

4,404 %

4,852 %

89

2,281 %

3,510 %

3,736 %

3,376 %

4,403 %

4,846 %

90

2,290 %

3,516 %

3,740 %

3,383 %

4,403 %

4,840 %

91

2,298 %

3,521 %

3,743 %

3,390 %

4,402 %

4,835 %

92

2,306 %

3,527 %

3,746 %

3,398 %

4,402 %

4,830 %

93

2,314 %

3,533 %

3,750 %

3,404 %

4,401 %

4,825 %

94

2,322 %

3,538 %

3,753 %

3,411 %

4,401 %

4,820 %

95

2,330 %

3,544 %

3,756 %

3,418 %

4,400 %

4,815 %

96

2,337 %

3,549 %

3,759 %

3,425 %

4,400 %

4,810 %

97

2,344 %

3,554 %

3,762 %

3,431 %

4,399 %

4,805 %

98

2,352 %

3,559 %

3,765 %

3,437 %

4,399 %

4,800 %

99

2,359 %

3,564 %

3,768 %

3,443 %

4,398 %

4,796 %

100

2,366 %

3,569 %

3,771 %

3,450 %

4,398 %

4,791 %

101

2,372 %

3,574 %

3,773 %

3,455 %

4,397 %

4,787 %

102

2,379 %

3,578 %

3,776 %

3,461 %

4,397 %

4,783 %

103

2,385 %

3,583 %

3,779 %

3,467 %

4,396 %

4,778 %

104

2,392 %

3,587 %

3,781 %

3,473 %

4,396 %

4,774 %

105

2,398 %

3,592 %

3,784 %

3,478 %

4,395 %

4,770 %

106

2,404 %

3,596 %

3,786 %

3,483 %

4,395 %

4,766 %

107

2,410 %

3,600 %

3,789 %

3,489 %

4,394 %

4,762 %

108

2,416 %

3,604 %

3,791 %

3,494 %

4,394 %

4,759 %

109

2,422 %

3,608 %

3,794 %

3,499 %

4,394 %

4,755 %

110

2,428 %

3,612 %

3,796 %

3,504 %

4,393 %

4,751 %

111

2,433 %

3,616 %

3,798 %

3,509 %

4,393 %

4,747 %

112

2,439 %

3,620 %

3,801 %

3,514 %

4,393 %

4,744 %

113

2,444 %

3,624 %

3,803 %

3,518 %

4,392 %

4,740 %

114

2,449 %

3,628 %

3,805 %

3,523 %

4,392 %

4,737 %

115

2,455 %

3,631 %

3,807 %

3,528 %

4,391 %

4,734 %

116

2,460 %

3,635 %

3,809 %

3,532 %

4,391 %

4,730 %

117

2,465 %

3,639 %

3,811 %

3,537 %

4,391 %

4,727 %

118

2,470 %

3,642 %

3,813 %

3,541 %

4,390 %

4,724 %

119

2,475 %

3,645 %

3,815 %

3,545 %

4,390 %

4,721 %

120

2,479 %

3,649 %

3,817 %

3,549 %

4,390 %

4,718 %

121

2,484 %

3,652 %

3,819 %

3,553 %

4,389 %

4,715 %

122

2,489 %

3,655 %

3,821 %

3,558 %

4,389 %

4,712 %

123

2,493 %

3,659 %

3,823 %

3,562 %

4,389 %

4,709 %

124

2,498 %

3,662 %

3,825 %

3,565 %

4,388 %

4,706 %

125

2,502 %

3,665 %

3,826 %

3,569 %

4,388 %

4,703 %

126

2,506 %

3,668 %

3,828 %

3,573 %

4,388 %

4,700 %

127

2,511 %

3,671 %

3,830 %

3,577 %

4,388 %

4,697 %

128

2,515 %

3,674 %

3,832 %

3,581 %

4,387 %

4,695 %

129

2,519 %

3,677 %

3,833 %

3,584 %

4,387 %

4,692 %

130

2,523 %

3,680 %

3,835 %

3,588 %

4,387 %

4,689 %

131

2,527 %

3,682 %

3,837 %

3,591 %

4,386 %

4,687 %

132

2,531 %

3,685 %

3,838 %

3,595 %

4,386 %

4,684 %

133

2,535 %

3,688 %

3,840 %

3,598 %

4,386 %

4,682 %

134

2,539 %

3,691 %

3,841 %

3,602 %

4,386 %

4,679 %

135

2,543 %

3,693 %

3,843 %

3,605 %

4,385 %

4,677 %

136

2,546 %

3,696 %

3,845 %

3,608 %

4,385 %

4,674 %

137

2,550 %

3,699 %

3,846 %

3,611 %

4,385 %

4,672 %

138

2,554 %

3,701 %

3,848 %

3,615 %

4,385 %

4,670 %

139

2,557 %

3,704 %

3,849 %

3,618 %

4,384 %

4,667 %

140

2,561 %

3,706 %

3,850 %

3,621 %

4,384 %

4,665 %

141

2,564 %

3,708 %

3,852 %

3,624 %

4,384 %

4,663 %

142

2,568 %

3,711 %

3,853 %

3,627 %

4,384 %

4,661 %

143

2,571 %

3,713 %

3,855 %

3,630 %

4,383 %

4,658 %

144

2,574 %

3,716 %

3,856 %

3,633 %

4,383 %

4,656 %

145

2,577 %

3,718 %

3,857 %

3,635 %

4,383 %

4,654 %

146

2,581 %

3,720 %

3,859 %

3,638 %

4,383 %

4,652 %

147

2,584 %

3,722 %

3,860 %

3,641 %

4,382 %

4,650 %

148

2,587 %

3,725 %

3,861 %

3,644 %

4,382 %

4,648 %

149

2,590 %

3,727 %

3,862 %

3,647 %

4,382 %

4,646 %

150

2,593 %

3,729 %

3,864 %

3,649 %

4,382 %

4,644 %


Διάρκεια μέχρι τη ληκτότητα (σε έτη)

Δολάριο Χονγκ Κονγκ

Ινδική ρουπία

Πέσο Μεξικού

Νέο δολάριο Ταϊβάν

Δολάριο Νέας Ζηλανδίας

Ραντ

1

2,127 %

7,068 %

8,188 %

0,395 %

1,952 %

6,941 %

2

2,354 %

7,341 %

8,042 %

0,485 %

2,026 %

7,153 %

3

2,488 %

7,567 %

7,870 %

0,555 %

2,159 %

7,349 %

4

2,572 %

7,740 %

7,797 %

0,608 %

2,288 %

7,534 %

5

2,624 %

7,861 %

7,764 %

0,655 %

2,431 %

7,712 %

6

2,653 %

7,929 %

7,789 %

0,716 %

2,563 %

7,881 %

7

2,674 %

7,978 %

7,841 %

0,759 %

2,685 %

8,033 %

8

2,694 %

8,000 %

7,894 %

0,799 %

2,792 %

8,160 %

9

2,719 %

8,005 %

7,948 %

0,851 %

2,877 %

8,267 %

10

2,747 %

8,002 %

8,005 %

0,903 %

2,955 %

8,363 %

11

2,780 %

7,981 %

8,065 %

0,970 %

3,029 %

8,464 %

12

2,810 %

7,945 %

8,127 %

1,050 %

3,098 %

8,564 %

13

2,835 %

7,900 %

8,188 %

1,136 %

3,160 %

8,655 %

14

2,857 %

7,847 %

8,246 %

1,225 %

3,215 %

8,727 %

15

2,879 %

7,791 %

8,301 %

1,315 %

3,262 %

8,775 %

16

2,904 %

7,731 %

8,352 %

1,404 %

3,300 %

8,794 %

17

2,930 %

7,670 %

8,395 %

1,491 %

3,331 %

8,788 %

18

2,957 %

7,609 %

8,427 %

1,575 %

3,358 %

8,764 %

19

2,984 %

7,547 %

8,445 %

1,656 %

3,381 %

8,725 %

20

3,011 %

7,486 %

8,447 %

1,734 %

3,403 %

8,675 %

21

3,038 %

7,427 %

8,431 %

1,809 %

3,423 %

8,618 %

22

3,065 %

7,368 %

8,400 %

1,880 %

3,442 %

8,554 %

23

3,091 %

7,311 %

8,358 %

1,949 %

3,460 %

8,487 %

24

3,116 %

7,256 %

8,308 %

2,014 %

3,477 %

8,417 %

25

3,141 %

7,203 %

8,251 %

2,076 %

3,493 %

8,346 %

26

3,165 %

7,151 %

8,189 %

2,136 %

3,509 %

8,274 %

27

3,188 %

7,101 %

8,124 %

2,192 %

3,524 %

8,202 %

28

3,210 %

7,053 %

8,058 %

2,246 %

3,538 %

8,131 %

29

3,232 %

7,007 %

7,990 %

2,297 %

3,552 %

8,061 %

30

3,252 %

6,963 %

7,923 %

2,346 %

3,564 %

7,993 %

31

3,272 %

6,920 %

7,855 %

2,393 %

3,577 %

7,926 %

32

3,292 %

6,879 %

7,789 %

2,438 %

3,589 %

7,861 %

33

3,310 %

6,840 %

7,724 %

2,480 %

3,600 %

7,798 %

34

3,328 %

6,802 %

7,660 %

2,521 %

3,611 %

7,737 %

35

3,345 %

6,766 %

7,598 %

2,560 %

3,621 %

7,679 %

36

3,362 %

6,731 %

7,537 %

2,597 %

3,631 %

7,622 %

37

3,378 %

6,698 %

7,479 %

2,633 %

3,641 %

7,567 %

38

3,393 %

6,665 %

7,422 %

2,667 %

3,650 %

7,514 %

39

3,408 %

6,635 %

7,367 %

2,700 %

3,659 %

7,464 %

40

3,422 %

6,605 %

7,314 %

2,731 %

3,667 %

7,415 %

41

3,435 %

6,577 %

7,263 %

2,761 %

3,675 %

7,368 %

42

3,448 %

6,549 %

7,214 %

2,790 %

3,683 %

7,323 %

43

3,461 %

6,523 %

7,166 %

2,817 %

3,691 %

7,279 %

44

3,473 %

6,498 %

7,121 %

2,844 %

3,698 %

7,237 %

45

3,485 %

6,474 %

7,076 %

2,869 %

3,705 %

7,197 %

46

3,496 %

6,450 %

7,034 %

2,894 %

3,712 %

7,158 %

47

3,507 %

6,428 %

6,993 %

2,917 %

3,719 %

7,121 %

48

3,518 %

6,406 %

6,954 %

2,940 %

3,725 %

7,085 %

49

3,528 %

6,385 %

6,916 %

2,962 %

3,731 %

7,050 %

50

3,538 %

6,365 %

6,879 %

2,983 %

3,737 %

7,017 %

51

3,548 %

6,346 %

6,844 %

3,003 %

3,743 %

6,985 %

52

3,557 %

6,327 %

6,810 %

3,022 %

3,748 %

6,954 %

53

3,566 %

6,309 %

6,777 %

3,041 %

3,753 %

6,924 %

54

3,574 %

6,292 %

6,745 %

3,060 %

3,759 %

6,895 %

55

3,583 %

6,275 %

6,715 %

3,077 %

3,764 %

6,867 %

56

3,591 %

6,259 %

6,685 %

3,094 %

3,768 %

6,840 %

57

3,598 %

6,243 %

6,656 %

3,111 %

3,773 %

6,814 %

58

3,606 %

6,228 %

6,629 %

3,126 %

3,778 %

6,789 %

59

3,613 %

6,213 %

6,602 %

3,142 %

3,782 %

6,765 %

60

3,620 %

6,199 %

6,576 %

3,157 %

3,786 %

6,741 %

61

3,627 %

6,185 %

6,551 %

3,171 %

3,791 %

6,718 %

62

3,634 %

6,172 %

6,527 %

3,185 %

3,795 %

6,696 %

63

3,640 %

6,159 %

6,503 %

3,199 %

3,798 %

6,675 %

64

3,647 %

6,146 %

6,481 %

3,212 %

3,802 %

6,654 %

65

3,653 %

6,134 %

6,459 %

3,225 %

3,806 %

6,634 %

66

3,659 %

6,122 %

6,437 %

3,237 %

3,810 %

6,614 %

67

3,664 %

6,110 %

6,416 %

3,249 %

3,813 %

6,596 %

68

3,670 %

6,099 %

6,396 %

3,261 %

3,816 %

6,577 %

69

3,675 %

6,088 %

6,377 %

3,272 %

3,820 %

6,559 %

70

3,681 %

6,078 %

6,358 %

3,283 %

3,823 %

6,542 %

71

3,686 %

6,068 %

6,339 %

3,294 %

3,826 %

6,525 %

72

3,691 %

6,058 %

6,321 %

3,304 %

3,829 %

6,509 %

73

3,696 %

6,048 %

6,304 %

3,314 %

3,832 %

6,493 %

74

3,700 %

6,039 %

6,287 %

3,324 %

3,835 %

6,477 %

75

3,705 %

6,029 %

6,270 %

3,334 %

3,838 %

6,462 %

76

3,709 %

6,020 %

6,254 %

3,343 %

3,841 %

6,448 %

77

3,714 %

6,012 %

6,238 %