ISSN 1977-0669

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 140

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

61ό έτος
6 Ιουνίου 2018


Περιεχόμενα

 

II   Μη νομοθετικές πράξεις

Σελίδα

 

 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

 

*

Απόφαση (ΕΕ) 2018/826 του Συμβουλίου, της 28ης Μαΐου 2018, σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Λιβάνου για τον καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων για τη συμμετοχή της Δημοκρατίας του Λιβάνου στην εταιρική σχέση στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας στην περιοχή της Μεσογείου (PRIMA)

1

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/827 του Συμβουλίου, της 4ης Ιουνίου 2018, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 267/2012 σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά του Ιράν

3

 

*

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2018/828 της Επιτροπής, της 15ης Φεβρουαρίου 2018, για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/68 όσον αφορά τις απαιτήσεις για τα συστήματα αντιεμπλοκής τροχών κατά την πέδηση, τις διατάξεις αποθήκευσης ενέργειας υπό υψηλή πίεση και τις υδραυλικές συνδέσεις μονής γραμμής ( 1)

5

 

*

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2018/829 της Επιτροπής, της 15ης Φεβρουαρίου 2018, για την τροποποίηση και τη διόρθωση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/208 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις σχετικά με τη λειτουργική ασφάλεια των οχημάτων για την έγκριση γεωργικών και δασικών οχημάτων ( 1)

8

 

*

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2018/830 της Επιτροπής, της 9ης Μαρτίου 2018, για την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1322/2014 της Επιτροπής όσον αφορά την κατασκευή οχημάτων και τις γενικές απαιτήσεις για την έγκριση γεωργικών και δασικών οχημάτων

15

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) 2018/831 της Επιτροπής, της 5ης Ιουνίου 2018, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 10/2011 για τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα ( 1)

35

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) 2018/832 της Επιτροπής, της 5ης Ιουνίου 2018, για την τροποποίηση των παραρτημάτων II, III και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών cyantraniliprole, cymoxanil, deltamethrin, difenoconazole, fenamidone, flubendiamide, fluopicolide, folpet, fosetyl, mandestrobin, mepiquat, metazachlor, propamocarb, propargite, pyrimethanil, sulfoxaflor και trifloxystrobin μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα ( 1)

38

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

*

Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2018/833 του Συμβουλίου, της 4ης Ιουνίου 2018, που τροποποιεί την απόφαση 2010/413/ΚΕΠΠΑ για περιοριστικά μέτρα κατά του Ιράν

87

 

*

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2018/834 της Επιτροπής, της 4ης Ιουνίου 2018, για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης 2014/709/ΕΕ σχετικά με τα μέτρα ελέγχου της υγείας των ζώων όσον αφορά την αφρικανική πανώλη των χοίρων σε ορισμένα κράτη μέλη [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2018) 3318]  ( 1)

89

 

*

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2018/835 της Επιτροπής, της 4ης Ιουνίου 2018, για ορισμένα μέτρα προστασίας σχετικά με την αφρικανική πανώλη των χοίρων στην Ουγγαρία [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2018) 3319]  ( 1)

104

 

 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΣΤΑΘΕΙ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

 

*

Απόφαση αριθ. 1/2018 της υποεπιτροπής τελωνειακής συνεργασίας ΕΕ–Γεωργίας, της 20ής Μαρτίου 2018, για την αντικατάσταση του πρωτοκόλλου I της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Γεωργίας, αφετέρου, σχετικά με τον ορισμό της έννοιας καταγόμενα προϊόντα και τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας [2018/836]

107

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις των οποίων οι τίτλοι έχουν τυπωθεί με λευκά στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


II Μη νομοθετικές πράξεις

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

6.6.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 140/1


ΑΠΌΦΑΣΗ (ΕΕ) 2018/826 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 28ης Μαΐου 2018

σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Λιβάνου για τον καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων για τη συμμετοχή της Δημοκρατίας του Λιβάνου στην εταιρική σχέση στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας στην περιοχή της Μεσογείου (PRIMA)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 186 σε συνδυασμό με το άρθρο 218 παράγραφος 6, δεύτερο εδάφιο, στοιχείο α) v),

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Έχοντας υπόψη την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η απόφαση (ΕΕ) 2017/1324 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2) προβλέπει τη συμμετοχή της Ένωσης στην εταιρική σχέση στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας στην περιοχή της Μεσογείου («PRIMA»), την υλοποίηση της οποίας αναλαμβάνουν από κοινού πλείονα κράτη μέλη

(2)

Η Δημοκρατία του Λιβάνου («Λίβανος») εξέφρασε την επιθυμία να προσχωρήσει στην PRIMA ως συμμετέχον κράτος και σε ισότιμη βάση με τα κράτη μέλη και τις τρίτες χώρες που συνδέονται με το Ορίζων 2020 - το πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία (2014-2020) και συμμετέχουν στην PRIMA.

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2 της απόφασης (ΕΕ) 2017/1324, ο Λίβανος πρόκειται να καταστεί συμμετέχον κράτος στην PRIMA, υπό την επιφύλαξη της σύναψης διεθνούς συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας με την Ένωση για τον καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων για τη συμμετοχή του Λιβάνου στην PRIMA.

(4)

Σύμφωνα με την απόφαση (ΕΕ) 2018/467 του Συμβουλίου (3), η συμφωνία επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Λιβάνου για τον καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων για τη συμμετοχή της Δημοκρατίας του Λιβάνου στην εταιρική σχέση στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας στην περιοχή της Μεσογείου (PRIMA) («η συμφωνία») υπεγράφη στις 27 Φεβρουαρίου 2018, με την επιφύλαξη της σύναψής της σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

(5)

Η συμφωνία θα πρέπει να εγκριθεί,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Εγκρίνεται εξ ονόματος της Ένωσης η συμφωνία επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Λιβάνου για τον καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων για τη συμμετοχή της Δημοκρατίας του Λιβάνου στην εταιρική σχέση στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας στην περιοχή της Μεσογείου (PRIMA) (4).

Άρθρο 2

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου, εξ ονόματος της Ένωσης, δίνει την κοινοποίηση που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 της συμφωνίας (5).

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία της έκδοσής της.

Βρυξέλλες, 28 Μαΐου 2018.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

E. KARANIKOLOV


(1)  Έγκριση της 17ης Απριλίου 2018 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(2)  Απόφαση (ΕΕ) 2017/1324 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2017, σχετικά με τη συμμετοχή της Ένωσης στην εταιρική σχέση στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας στην περιοχή της Μεσογείου («PRIMA»), την υλοποίηση της οποίας αναλαμβάνουν από κοινού πλείονα κράτη μέλη (ΕΕ L 185 της 18.7.2017, σ. 1).

(3)  Απόφαση (ΕΕ) 2018/467 του Συμβουλίου, της 25ης Σεπτεμβρίου 2017, για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ένωσης, και την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Λιβάνου για τον καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων για τη συμμετοχή της Δημοκρατίας του Λιβάνου στην εταιρική σχέση στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας στην περιοχή της Μεσογείου (PRIMA) (ΕΕ L 79 της 22.3.2018, σ. 1).

(4)  Η συμφωνία έχει δημοσιευθεί στην ΕΕ L 79 της 22.3.2018, σ. 3, μαζί με την απόφαση της υπογραφής.

(5)  Η ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου.


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

6.6.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 140/3


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2018/827 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 4ης Ιουνίου 2018

για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 267/2012 σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά του Ιράν

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 267/2012 του Συμβουλίου, της 23ης Μαρτίου 2012, σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά του Ιράν και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 961/2010 (1) και ιδίως το άρθρο 46 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη την πρόταση του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 23 Μαρτίου 2012, το Συμβούλιο εξέδωσε τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 267/2012.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 46 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 267/2012, το Συμβούλιο προέβη σε επανεξέταση του καταλόγου των καταχωρισμένων προσώπων και οντοτήτων που περιέχεται στα παραρτήματα IX και XIV του εν λόγω κανονισμού.

(3)

Το Συμβούλιο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι θα πρέπει να επικαιροποιηθούν οι καταχωρίσεις που αφορούν ορισμένα πρόσωπα και οντότητες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα IX του κανονισμού (EΕ) αριθ. 267/2012.

(4)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 267/2012 θα πρέπει, επομένως, να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα ΙΧ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 267/2012 τροποποιείται όπως περιέχεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Λουξεμβούργο, 4 Ιουνίου 2018.

Για το Συμβούλιο

H Πρόεδρος

T. TSACHEVA


(1)  ΕΕ L 88, 24.3.2012, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το παράρτημα ΙΧ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 267/2012 τροποποιείται ως εξής:

1.

κάτω από τον τίτλο «Ι. Πρόσωπα και οντότητες που ενέχονται σε δραστηριότητες πυρηνικών ή βαλλιστικών πυραύλων και πρόσωπα και οντότητες που παρέχουν στήριξη στην κυβέρνηση του Ιράν», οι ακόλουθες καταχωρίσεις αντικαθιστούν τις αντίστοιχες καταχωρίσεις στον κατάλογο που περιέχεται κάτω από τον υπότιτλο «B. Οντότητες»:

 

Επωνυμία

Αναγνωριστικά στοιχεία

Αιτιολογία

Ημερομηνία καταχώρισης

«42.ζ).

Shetab Gaman (άλλως Taamin Gostaran Pishgaman Azar)

Διεύθυνση: Norouzi Alley, No 2, Larestan Street, Motahari Avenue, Τεχεράνη

Ενεργεί εξ ονόματος της Yasa Part.

26.7.2010

49.

Noavaran Pooyamoj (άλλως Noavaran Tejarat Paya, Bastan Tejerat Mabna, Behdis Tejarat (ή Bazarganis Behdis Tejarat Alborz Company ή Behdis Tejarat General Trading Company), Fanavaran Mojpooya, Faramoj Company (ή Tosee Danesh Fanavari Faramoj), Green Emirate Paya, Mehbang Sana, Mohandesi Hedayat Control Paya, Pooya Wave Company, Towsee Fanavari Boshra)

 

Ενέχεται στην παροχή υλικών υπό έλεγχο και έχουν άμεση εφαρμογή στην κατασκευή φυγοκεντρικών μηχανών για το ιρανικό πρόγραμμα εμπλουτισμού ουρανίου.

23.5.2011

55.

Ashtian Tablo

Ashtian Tablo - No 67, Ghods mirheydari St, Yoosefabad, Τεχεράνη

Ενέχεται στην κατασκευή και προμήθεια ειδικού ηλεκτρικού εξοπλισμού και υλικών που έχουν άμεση εφαρμογή στον ιρανικό πυρηνικό τομέα.

23.5.2011»

2.

κάτω από τον τίτλο «II. Στρατός των Φρουρών της Ιρανικής Επανάστασης (IRGC)», οι ακόλουθες καταχωρίσεις αντικαθιστούν τις αντίστοιχες καταχωρίσεις στον κατάλογο που περιέχεται κάτω από τον υπότιτλο «A. Πρόσωπα»:

 

Επωνυμία

Αναγνωριστικά στοιχεία

Αιτιολογία

Ημερομηνία καταχώρισης

«1.

Ταξίαρχος του ΙRGC Javad DARVISH-VAND

 

Πρώην υποδιοικητής επιθεώρησης, αρμόδιος για όλα τα κτίρια και τις εγκαταστάσεις του MODAFL, και ο οποίος εξακολουθεί να συνδέεται με τον MODAFL και το σώμα της ισλαμικής επαναστατικής φρουράς (IRGC), μεταξύ άλλων μέσω της παροχής υπηρεσιών.

23.6.2008

8.

Ταξίαρχος του ΙRGC Mohammad Reza NAQDI

Γεννηθείς το 1953 στο Nadjaf (Ιράκ)

Υποδιοικητής του IRGC, αρμόδιος για τις πολιτιστικές και κοινωνικές υποθέσεις. Πρώην διοικητής της αντιστασιακής δύναμης Basij.

26.7.2010

10.

Rostam QASEMI (άλλως Rostam GHASEMI)

Γεννηθείς το 1961

Πρώην διοικητής της Khatam al-Anbiya.

26.7.2010

19.

Ταξίαρχος του ΙRGC Amir Ali Haji ZADEH (άλλως Amir Ali HAJIZADEH)

 

Διοικητής αεροπορικών δυνάμεων του IRGC.

23.1.2012»


6.6.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 140/5


ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΌΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2018/828 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 15ης Φεβρουαρίου 2018

για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/68 όσον αφορά τις απαιτήσεις για τα συστήματα αντιεμπλοκής τροχών κατά την πέδηση, τις διατάξεις αποθήκευσης ενέργειας υπό υψηλή πίεση και τις υδραυλικές συνδέσεις μονής γραμμής

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 167/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Φεβρουαρίου 2013, για την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς γεωργικών και δασικών οχημάτων (1), και ιδίως το άρθρο 17 παράγραφος 5,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η αιτιολογική σκέψη (6) του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/68 της Επιτροπής (2) προβλέπει ότι η Επιτροπή αξιολογεί την απαίτηση εγκατάστασης συστημάτων αντιεμπλοκής τροχών κατά την πέδηση (ABS) στους ελκυστήρες με μέγιστη σχεδιαστική ταχύτητα από 40 km/h έως 60 km/h, από την 1η Ιανουαρίου 2020. Έπειτα από αξιολόγηση της εν λόγω απαίτησης, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι με την απόσυρση της απαίτησης για εξοπλισμό ABS από τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό για τα συγκεκριμένα οχήματα θα αποφευχθεί δυσανάλογο οικονομικό κόστος για τον κλάδο και για τους χρήστες, το οποίο τελικά θα καθυστερούσε την αποτελεσματική χρήση υπερσύγχρονης τεχνολογίας πέδησης στην αγορά. Ως εκ τούτου, η απαίτηση να τοποθετηθούν ABS στα εν λόγω οχήματα θα πρέπει να απαλειφθεί.

(2)

Οι όροι λειτουργίας των διατάξεων αποθήκευσης ενέργειας υπό υψηλή πίεση θα πρέπει να επιτρέπουν την πλέον σύγχρονη διακύμανση πίεσης και να προβλέπουν την αντίστοιχη δοκιμή. Επομένως, οι οριακές τιμές πίεσης θα πρέπει να προσαρμοστούν αναλόγως.

(3)

Για να καταστεί δυνατή η ομαλή μετάβαση στην απαγόρευση υδραυλικών συνδέσεων μονής γραμμής για τα κράτη μέλη και τον κλάδο κατά την εφαρμογή των απαιτήσεων πέδησης του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/68 για νέους ελκυστήρες συνδεδεμένους με ρυμουλκούμενα που είναι ήδη σε λειτουργία, λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού ανανέωσης του στόλου των γεωργικών και δασικών ρυμουλκούμενων οχημάτων, η εφαρμογή των μεταβατικών απαιτήσεων για τις υδραυλικές συνδέσεις μονής γραμμής, τις διατάξεις πέδησης και τις ζεύξεις του συστήματος πέδησης των ρυμουλκουμένων θα πρέπει να παραταθεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2024.

(4)

Κατά συνέπεια, ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/68 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

(5)

Δεδομένου ότι ο παρών κανονισμός περιέχει ορισμένες σημαντικές τροποποιήσεις του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/68 που είναι αναγκαίες για την ομαλή εφαρμογή του, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ επειγόντως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τροποποιήσεις του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/68

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/68 τροποποιείται ως εξής:

1)

Το άρθρο 16 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 16

Απαιτήσεις που ισχύουν για τις υδραυλικές συνδέσεις μονής γραμμής και για τους ελκυστήρες που διαθέτουν τέτοιες συνδέσεις

1.   Οι απαιτήσεις επιδόσεων που ισχύουν για τις υδραυλικές συνδέσεις μονής γραμμής των διατάξεων πέδησης και των συνδέσμων για το σύστημα πέδησης των ρυμουλκουμένων και για τους ελκυστήρες που διαθέτουν υδραυλικές συνδέσεις μονής γραμμής προβλέπονται στο παράρτημα XIII. Οι απαιτήσεις αυτές ισχύουν έως την 31η Δεκεμβρίου 2024.

2.   Οι κατασκευαστές δεν εγκαθιστούν υδραυλικές συνδέσεις μονής γραμμής σε νέους ελκυστήρες μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2024.».

2)

Το άρθρο 17 τροποποιείται ως εξής:

α)

το δεύτερο εδάφιο απαλείφεται·

β)

το τέταρτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Από την 1η Ιανουαρίου 2025, οι εθνικές αρχές απαγορεύουν τη διάθεση στην αγορά, την ταξινόμηση ή τη θέση σε κυκλοφορία νέων ελκυστήρων που διαθέτουν υδραυλικές συνδέσεις μονής γραμμής.»

3)

Τα παραρτήματα I, IV και ΧΙΙI του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/68 τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2018.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 60 της 2.3.2013, σ. 1.

(2)  Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/68 της Επιτροπής, της 15ης Οκτωβρίου 2014, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις του συστήματος πέδησης των οχημάτων για την έγκριση γεωργικών και δασικών οχημάτων (ΕΕ L 17 της 23.1.2015, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τα παραρτήματα I, IV και ΧΙII του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/68 τροποποιούνται ως εξής:

1)

Το παράρτημα I τροποποιείται ως εξής:

α)

το σημείο 2.2.1.21.2 απαλείφεται·

β)

το σημείο 2.2.1.23 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.2.1.23.

Οι ελκυστήρες, πλην εκείνων που αναφέρονται στο σημείο 2.2.1.21.1 οι οποίοι είναι εφοδιασμένοι με συστήματα αντιεμπλοκής κατά την πέδηση συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του παραρτήματος XI.»·

γ)

στο σημείο 2.2.2.15.1.1, η φράση «Η πίεση αυτή δεν υπερβαίνει τα 11 500 kPa» απαλείφεται·

δ)

παρεμβάλλονται τα ακόλουθα σημεία 2.2.2.15.1.1.1 και 2.2.2.15.1.1.2:

«2.2.2.15.1.1.1.

Η εν λόγω χαμηλή πίεση στις υδραυλικές διατάξεις αποθήκευσης ενέργειας δεν υπερβαίνει τα 11 500 kPa για συστήματα που χρησιμοποιούν διατάξεις αποθήκευσης της ενέργειας με μέγιστη πίεση λειτουργίας 15 000 kPa.

2.2.2.15.1.1.2.

Η εν λόγω χαμηλή πίεση στις υδραυλικές διατάξεις αποθήκευσης ενέργειας μπορεί να υπερβαίνει τα 11 500 kPa για συστήματα που χρησιμοποιούν διατάξεις αποθήκευσης της ενέργειας, που πληρούνται με μέγιστη πίεση λειτουργίας άνω των 15 000 kPa για να συμμορφώνονται με τις προβλεπόμενες επιδόσεις πέδησης.».

2)

Στο παράρτημα IV, μέρος Γ (Υδραυλικά συστήματα πέδησης με αποθηκευμένη ενέργεια), παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο 1.3.2.1.1:

«1.3.2.1.1.

Στην περίπτωση των συστημάτων που χρησιμοποιούν διατάξεις αποθήκευσης της ενέργειας που πληρούνται με μέγιστη πίεση λειτουργίας άνω των 15 000 kPa για να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της προβλεπόμενης επίδοσης του συστήματος πέδησης, η πίεση στις διατάξεις αποθήκευσης ενέργειας κατά την έναρξη της δοκιμής είναι η μέγιστη πίεση που προβλέπεται από τον κατασκευαστή.».

3)

Το παράρτημα XIII τροποποιείται ως εξής:

α)

το σημείο 1.1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.1.

Υδραυλική σύνδεση μονής γραμμής μπορεί να εγκατασταθεί σε ελκυστήρα που είναι εφοδιασμένος με ένα από τα ακόλουθα:

α)

οποιονδήποτε από τους τύπους συνδέσεων που αναφέρονται στο σημείο 2.1.4 του παραρτήματος I·

β)

οποιονδήποτε από τους τύπους συνδέσεων που αναφέρονται στα σημεία 2.1.5.1.1, 2.1.5.1.2 και 2.1.5.1.3 του παραρτήματος I. Στην περίπτωση αυτή, προκειμένου να αποφευχθεί η επικάλυψη των συνδέσμων, ο αρσενικός σύνδεσμος της υδραυλικής σύνδεσης μονής γραμμής μπορεί να είναι ο αρσενικός σύνδεσμος που περιγράφεται στο σημείο 2.1.5.1.1 του παραρτήματος I, υπό τον όρο ότι οι πιέσεις που δημιουργούνται στον εν λόγω σύνδεσμο συμμορφώνονται με τα σημεία 1.1.1, 1.1.2 και 1.1.3.»·

β)

Παρεμβάλλονται τα ακόλουθα σημεία 1.1.1, 1.1.2 και 1.1.3:

«1.1.1.

Σε περίπτωση που μια σωλήνωση χειρισμού και μια συμπληρωματική σωλήνωση ρυμουλκούμενου οχήματος είναι συνδεδεμένες, η πίεση pm που προκύπτει είναι σύμφωνη με το διάγραμμα 2 του προσαρτήματος 1 του παραρτήματος II.

1.1.2.

Σε περίπτωση που ένα ρυμουλκούμενο όχημα με υδραυλική σύνδεση μονής γραμμής είναι συνδεδεμένο, η πίεση pm που δημιουργείται είναι σύμφωνη με το σημείο 2 ή 3 του παρόντος παραρτήματος.

1.1.3.

Η ανίχνευση των συνδεδεμένων σωληνώσεων που αναφέρονται στα σημεία 1.1.1 και 1.1.2 πραγματοποιείται αυτόματα.»


6.6.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 140/8


ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΌΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2018/829 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 15ης Φεβρουαρίου 2018

για την τροποποίηση και τη διόρθωση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/208 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις σχετικά με τη λειτουργική ασφάλεια των οχημάτων για την έγκριση γεωργικών και δασικών οχημάτων

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 167/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Φεβρουαρίου 2013, για την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς γεωργικών και δασικών οχημάτων (1), και ιδίως το άρθρο 17 παράγραφος 5 και το άρθρο 49 παράγραφος 3.

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Οι κανονισμοί ΟΕΕ/ΗΕ που εφαρμόζονται υποχρεωτικά, όπως παρατίθενται στο παράρτημα I του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/208 (2), επικαιροποιούνται τακτικά. Στο πλαίσιο αυτό, ο κατάλογος θα πρέπει να συμπληρώνεται με επεξηγηματικό σημείωμα που διασαφηνίζει ότι οι κατασκευαστές επιτρέπεται να χρησιμοποιούν μεταγενέστερες συμπληρώσεις των εφαρμοστέων σειρών τροποποιήσεων των εν λόγω κανονισμών ΟΕΕ/ΗΕ, ακόμη και εάν δεν δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(2)

Πρέπει να διορθωθούν ορισμένα σφάλματα διατύπωσης στον κατάλογο των κανονισμών ΟΕΕ/ΗΕ που παρατίθεται στο παράρτημα I του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/208.

(3)

Είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθούν ορισμένες συντακτικές βελτιώσεις στο παράρτημα IV του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/208 και να προστεθούν ακριβείς παραπομπές στις κατηγορίες οχημάτων στις οποίες εφαρμόζεται στο παράρτημα, για την ομαλή εφαρμογή του από τις εθνικές αρχές.

(4)

Οι απαιτήσεις σχετικά με το σύστημα διεύθυνσης που καθορίζονται στο παράρτημα V του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/208 πρέπει να προσαρμοστούν στην τεχνική πρόοδο σύμφωνα με το πρότυπο ISO 10998:2008 και με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στον κανονισμό ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 79 οι οποίες περιλαμβάνονται στον κατάλογο που παρατίθεται στο παράρτημα I του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/208.

(5)

Τα σύγχρονα γεωργικά και δασικά οχήματα είναι εκτεθειμένα σε ηλεκτρομαγνητικά σήματα συχνότητας έως 2 000 MHz. Συνεπώς, το παράρτημα XV του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/208 θα πρέπει να τροποποιηθεί για να περιλαμβάνει τις κατάλληλες περιοχές συχνοτήτων για δοκιμές και να ευθυγραμμιστεί με τον κανονισμό αριθ. 10 της ΟΕΕ/ΗΕ, ο οποίος περιλαμβάνει τέτοιες απαιτήσεις δοκιμών και εφαρμόζεται εναλλακτικά προς τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα XV.

(6)

Οι σύγχρονες γεωργικές τεχνικές απαιτούν τη χρήση φαρδύτερων ελαστικών ώστε να αποφεύγεται η συμπύκνωση του εδάφους, καθώς και τη χρήση μεγαλύτερων εργαλείων. Επομένως, οι απαιτήσεις σχετικά με τις διαστάσεις και τις μάζες των ελκυστήρων που ορίζονται στο παράρτημα XXI του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/208 πρέπει να προσαρμοστούν όσον αφορά το πλάτος του οχήματος σύμφωνα με τα όσα ήδη προβλέπονται σε ορισμένα κράτη μέλη.

(7)

Η προσαρμογή των απαιτήσεων όσον αφορά τις διαστάσεις συνεπάγεται την ανάγκη προσαρμογής ορισμένων απαιτήσεων που ορίζονται στα παραρτήματα του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/208, συγκεκριμένα στο παράρτημα VII για το οπτικό πεδίο και τους υαλοκαθαριστήρες, το παράρτημα XII για την εγκατάσταση φωτισμού, το παράρτημα XIV για το εξωτερικό και τα εξαρτήματα του οχήματος, το παράρτημα XXVI για τις δομές οπίσθιας προστασίας, το παράρτημα XXVII για την πλευρική προστασία και το παράρτημα XXVIII για τις εξέδρες φόρτωσης, καθώς οι διατάξεις τους εξαρτώνται άμεσα από το επιτρεπόμενο πλάτος του οχήματος.

(8)

Εκτιμάται ότι μπορεί να επιτευχθεί σημαντική μείωση των θανατηφόρων ατυχημάτων αν αυξηθεί η ευδιακριτότητα των γεωργικών και δασικών οχημάτων με την προσαρμογή των απαιτήσεων για κατάλληλες ενισχυμένες εγκαταστάσεις φωτισμού στο παράρτημα XII του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/208.

(9)

Για να επιτραπεί η σωστή εφαρμογή των απαιτήσεων δοκιμών που καθορίζονται στο παράρτημα XXXIV του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/208, είναι αναγκαίο να επικαιροποιηθεί ένας ορισμένος μαθηματικός τύπος που συνδέεται με τις εν λόγω δοκιμές.

(10)

Για να διασφαλίζεται η οδική ασφάλεια, όσον αφορά τους ελκυστήρες και τα εναλλάξιμα ρυμουλκούμενα μηχανήματα στα οποία εφαρμόζεται ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 167/2013, οι απαιτήσεις για τις μηχανικές ζεύξεις στο παράρτημα XXXIV του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/208 θα πρέπει να προσαρμοστούν ώστε να επιτρέπεται η χρήση μηχανικών ζεύξεων τριών σημείων και θα πρέπει να προβλεφθούν βελτιωμένες προδιαγραφές για τις μηχανικές ζεύξεις των ρυμουλκούμενων οχημάτων που ρυμουλκούν άλλα οχήματα.

(11)

Επομένως, ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/208 της Επιτροπής θα πρέπει να τροποποιηθεί και να διορθωθεί αναλόγως.

(12)

Λαμβανομένου υπόψη ότι ο παρών κανονισμός περιλαμβάνει μια σειρά διορθώσεων του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/208, θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ επειγόντως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τροποποιήσεις του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/208

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/208 τροποποιείται ως εξής:

1)

στο κεφάλαιο IV παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 40α:

«Άρθρο 40a

Μεταβατικές διατάξεις

1.   Κατά παρέκκλιση από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2018/829 της Επιτροπής (*1), μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2018 οι εθνικές αρχές εξακολουθούν επίσης να χορηγούν εγκρίσεις τύπου σε τύπους γεωργικών και δασικών οχημάτων ή σε τύπους συστημάτων, μηχανικών μερών ή χωριστών τεχνικών μονάδων σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, στην έκδοση που ίσχυε στις 8 Ιουνίου 2018.

2.   Κατά παρέκκλιση από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2018/829 της Επιτροπής, μέχρι τις 30 Ιουνίου 2019 τα κράτη μέλη επιτρέπουν επίσης τη διάθεση στην αγορά, την ταξινόμηση ή τη θέση σε κυκλοφορία γεωργικών και δασικών οχημάτων, συστημάτων, μηχανικών μερών ή χωριστών τεχνικών μονάδων βάσει τύπου που έχει εγκριθεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, στην έκδοση που ίσχυε στις 8 Ιουνίου 2018.

(*1)  Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2018/829 της Επιτροπής, της 15ης Φεβρουαρίου 2018, για την τροποποίηση και τη διόρθωση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/208 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις σχετικά με τη λειτουργική ασφάλεια των οχημάτων για την έγκριση γεωργικών και δασικών οχημάτων (ΕΕ L 140 της 6.6.2018, σ. 8).»"

2)

Τα παραρτήματα I, V, VII, XII, XIV, XV, XXI, XXVI, XXVII, XXVIII και XXXIV τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα I του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Διορθώσεις του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/208

Το παράρτημα I, IV, XII και XXXIV του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/208 διορθώνονται σύμφωνα με το παράρτημα II του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2018.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 60 της 2.3.2013, σ. 1.

(2)  Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/208 της Επιτροπής, της 8ης Δεκεμβρίου 2014, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις σχετικά με τη λειτουργική ασφάλεια των οχημάτων για την έγκριση γεωργικών και δασικών οχημάτων (ΕΕ L 42 της 17.2.2015, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Τροποποιήσεις του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/208

Τα παραρτήματα I, V, VII, XII, XIV, XV, XXI, XXVI, XXVII, XXVIII και XXXIV του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/208 τροποποιούνται ως εξής:

1)

Προστίθεται η ακόλουθη σημείωση μετά τον πίνακα του παραρτήματος I:

«Εφαρμόζονται οι μεταβατικές διατάξεις των κανονισμών ΟΕΕ/ΗΕ που αναφέρονται στον παρόντα πίνακα, εκτός εάν προβλέπονται ειδικές εναλλακτικές ημερομηνίες στον παρόντα κανονισμό. Η συμμόρφωση με τις προδιαγραφές σύμφωνα με τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις αυτών που αναφέρονται στον παρόντα πίνακα γίνεται επίσης δεκτή.».

2)

Στο παράρτημα V η πρώτη πρόταση του σημείου 3.1.2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Η προσπάθεια διεύθυνσης που απαιτείται για να υπάρξει κύκλος περιστροφής ακτίνας 12 μέτρων του ελκυστήρα ερχομένου από την εφαπτόμενη γραμμή δεν υπερβαίνει τα 25 daN στην περίπτωση ακέραιου συστήματος διεύθυνσης.».

3)

Στο παράρτημα VII προστίθεται η ακόλουθη περίοδος στο σημείο 2:

«Οι δοκιμές και τα κριτήρια αποδοχής που καθορίζονται στο διεθνές πρότυπο ISO 5721-2:2014 εφαρμόζονται στους ελκυστήρες με πλάτος που υπερβαίνει τα 2,55 m.».

4)

Το παράρτημα XII τροποποιείται ως εξής:

α)

το σημείο 6.15.1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«6.15.1.

Παρουσία: Υποχρεωτικοί σε όλα τα οχήματα με μήκος που υπερβαίνει τα 6 m. Προαιρετικοί σε όλα τα υπόλοιπα οχήματα.»·

β)

το σημείο 6.15.6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«6.15.6.

Προσανατολισμός: Προς τα πλάγια. Όταν ο προσανατολισμός δεν αλλάζει, ο ανακλαστήρας μπορεί να περιστρέφεται.»·

γ)

το σημείο 6.18.1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«6.18.1.

Παρουσία: Υποχρεωτικοί στους ελκυστήρες με μήκος που υπερβαίνει τα 4,6 m. Υποχρεωτικοί στους ελκυστήρες των κατηγοριών R3 και R4 με μήκος που υπερβαίνει τα 4,6 m. Προαιρετικοί σε όλα τα υπόλοιπα οχήματα.»·

δ)

στο σημείο 6.18.4.3, το τελευταίο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Ωστόσο, τα οχήματα μήκους μέχρι 6 m και τα οχήματα τύπου “πλαισίου με θάλαμο οδήγησης” αρκεί να έχουν ένα φανό πλευρικής σήμανσης τοποθετημένο στο πρώτο τρίτο ή στο τελευταίο τρίτο του μήκους του οχήματος. Για τους ελκυστήρες αρκεί επίσης ένας φανός πλευρικής σήμανσης τοποθετημένος στο μεσαίο τρίτο του μήκους του οχήματος.»·

ε)

στο σημείο 6.18.4.3 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«Ο φανός πλευρικής σήμανσης μπορεί να είναι μέρος της επιφάνειας εκπομπής φωτός που είναι κοινή με τον πλευρικό αντανακλαστήρα.»·

στ)

το σημείο 6.26.1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«6.26.1.

Παρουσία:

 

Υποχρεωτικοί σε οχήματα με συνολικό πλάτος που υπερβαίνει τα 2,55 m.

 

Προαιρετικοί σε οχήματα με συνολικό πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 2,55 m.».

5)

Στο παράρτημα XIV, το σημείο 2.1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.1.

Το παρόν παράρτημα εφαρμόζεται στα μέρη της εξωτερικής επιφάνειας τα οποία, ενώ το όχημα είναι με φορτίο, εξοπλισμένο με ελαστικά με τη μεγαλύτερη διάμετρο ή ερπύστριες με το μεγαλύτερο κατακόρυφο μέγεθος, που δεν προορίζονται για προστασία του εδάφους, για τα οποία έχει εγκριθεί, και οι θύρες, τα παράθυρα, τα καλύμματα κ.λπ. είναι κλειστά, βρίσκονται:»·

6)

Το παράρτημα XV τροποποιείται ως εξής:

α)

στο μέρος 2 στο σημείο 3.4.2.1, ο αριθμός «1 000» αντικαθίσταται από τον αριθμό «2 000» και τις δύο φορές που αναφέρεται·

β)

το μέρος 5 τροποποιείται ως εξής:

i)

στο σημείο 1.2 απαλείφονται οι τρεις τελευταίες περίοδοι·

ii)

στο σημείο 5.1.3 ο αριθμός «1 000» αντικαθίσταται από τον αριθμό «2 000»·

iii)

στο σημείο 6.1 ο αριθμός «1 000» αντικαθίσταται από τον αριθμό «2 000»·

iv)

το σημείο 6.1.1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«6.1.1.

Προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι το όχημα πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος μέρους, το όχημα δοκιμάζεται σε 14 κατ' ανώτατο όριο τιμές συχνοτήτων της εν λόγω περιοχής, παραδείγματος χάρη: 27, 45, 65, 90, 120, 150, 190, 230, 280, 380, 450, 600, 750, 900 και από 1 000 έως 2 000 MHz, σύμφωνα με την αύξηση που καθορίζεται στο πρότυπο ISO 11451-1, 3η έκδοση., 2005 και τροποποίηση 1:2008.»·

v)

στο σημείο 7.1.2 ο αριθμός «1 000» αντικαθίσταται από τον αριθμό «2 000»·

vi)

στο σημείο 7.4 προστίθεται η ακόλουθη πρόταση:

«Το όχημα εκτίθεται σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία στην περιοχή συχνοτήτων 20-2 000 MHz σε κάθετη πόλωση.»·

vii)

το σημείο 7.4.2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«7.4.2.   Μορφή του κύματος του σήματος δοκιμής

Η διαμόρφωση του σήματος δοκιμής είναι:

α)

διαμόρφωση πλάτους (AM), με διαμόρφωση 1 kHz και βάθος διαμόρφωσης 80 % (m = 0,8 ± 0,04), στην περιοχή συχνοτήτων 20-1 000 MHz (όπως ορίζεται στο σχήμα 3 του παρόντος μέρους), και

β)

διαμόρφωση παλμών (PM), με τόνο = 577 μs και περίοδο = 4 600 μs, στην περιοχή συχνοτήτων 1 000-2 000 MHz, όπως ορίζεται στο πρότυπο ISO 11451-1, 3η έκδοση, και τροποποίηση 1:2008.»·

viii)

παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο 7.4.4:

«7.4.4.   Χρόνος έκθεσης

Ο χρόνος έκθεσης για κάθε συχνότητα δοκιμής πρέπει να είναι επαρκής ώστε να επιτρέπει στο υπό δοκιμή όχημα να αντιδρά υπό κανονικές συνθήκες. Οπωσδήποτε, δεν πρέπει να είναι μικρότερος από 2 δευτερόλεπτα».

7)

Το παράρτημα XXI τροποποιείται ως εξής:

α)

το σημείο 2.1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.1.

Οι μέγιστες διαστάσεις όλων των οχημάτων κατηγορίας T ή C είναι οι εξής:

2.1.1.

μήκος: 12 m·

2.1.2.

πλάτος: 2,55 (χωρίς να συνυπολογίζεται το καμπύλο τμήμα των τοιχωμάτων των ελαστικών στο σημείο επαφής με το έδαφος)·

Το πλάτος μπορεί να αυξηθεί έως και τα 3,00 m αν αυτό οφείλεται αποκλειστικά στην τοποθέτηση ελαστικών, ελαστικών ερπυστριών ή συστημάτων διπλών ελαστικών, απαραίτητων για την προστασία του εδάφους, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων αποτροπής της εκτόξευσης νερού, με την προϋπόθεση ότι το πλάτος της μόνιμης δομής του οχήματος περιορίζεται στα 2,55 m και ότι στο όχημα που έχει λάβει έγκριση τύπου έχει επίσης τοποθετηθεί τουλάχιστον ένα σύνολο ελαστικών ή ελαστικών ερπυστριών με τα οποία το πλάτος του οχήματος δεν υπερβαίνει τα 2,55 m.

2.1.3.

ύψος: 4 m»·

β)

προστίθενται τα ακόλουθα σημεία 2.3.1, 2.3.2 και 2.3.3:

«2.3.

Οι μέγιστες διαστάσεις όλων των οχημάτων κατηγορίας R είναι οι εξής:

2.3.1.

μήκος: 12 m·

2.3.2.

πλάτος: 2,55 (χωρίς να συνυπολογίζεται το καμπύλο τμήμα των τοιχωμάτων των ελαστικών στο σημείο επαφής με το έδαφος)·

Το πλάτος μπορεί να αυξηθεί έως και τα 3,00 m αν αυτό οφείλεται αποκλειστικά σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιστάσεις:

α)

τη χρήση συστημάτων ελαστικών για την προστασία του εδάφους, με την προϋπόθεση ότι στο όχημα μπορεί επίσης να τοποθετηθεί τουλάχιστον ένα σύνολο ελαστικών με τα οποία το πλάτος του δεν υπερβαίνει τα 2,55 m. Η δομή του οχήματος που απαιτείται για σκοπούς μεταφοράς δεν μπορεί να υπερβαίνει σε πλάτος τα 2,55 m. Στην περίπτωση που στο όχημα μπορεί επίσης να τοποθετηθεί τουλάχιστον ένα σύνολο ελαστικών χωρίς το πλάτος του οχήματος να υπερβαίνει τα 2,55 m, τα συστήματα αποτροπής της εκτόξευσης νερού, εάν τοποθετηθούν, πρέπει να είναι έτσι ώστε το μήκος του οχήματος να μην υπερβαίνει τα 2,55 m·

β)

την παρουσία εργαλείων απαραίτητων για τη λειτουργία του οχήματος και συμμορφούμενων με τις διατάξεις για την εφαρμογή της οδηγίας 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*1). Η δομή του οχήματος που απαιτείται για σκοπούς μεταφοράς δεν μπορεί να υπερβαίνει σε πλάτος τα 2,55 m·

2.3.3.

ύψος: 4 m·

(*1)  Οδηγία 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2006, σχετικά με τα μηχανήματα και την τροποποίηση της οδηγίας 95/16/ΕΚ (αναδιατύπωση) (ΕΕ L 157 της 9.6.2006, σ. 24).»"

8)

Στο παράρτημα XXVI το σημείο 2.4.2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.4.2.

το πλάτος της διάταξης δεν υπερβαίνει σε κανένα σημείο το πλάτος του οπίσθιου άξονα το οποίο μετράται στα ακρότατα σημεία των τροχών, εξαιρουμένου του εξογκώματος των ελαστικών επισώτρων πλησίον του εδάφους, ούτε είναι μικρότερο άνω των 10 cm σε κάθε πλευρά. Όταν υπάρχουν περισσότεροι του ενός οπίσθιοι άξονες, το πλάτος που εξετάζεται είναι αυτό του ευρύτερου οπίσθιου άξονα. Το πλάτος της διάταξης δεν υπερβαίνει σε καμία περίπτωση τα 2,55 m».

9)

Στο παράρτημα XXVII σημείο 2.1, η πρώτη παράγραφος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Το πλάτος του οχήματος με τη διάταξη δεν υπερβαίνει το μέγιστο συνολικό πλάτος του οχήματος ή τα 2,55 m, όποιο μέγεθος είναι μικρότερο. Το κύριο μέρος της εξωτερικής επιφάνειάς της δεν απέχει περισσότερο από 120 mm εσωτερικά από το εξωτερικό επίπεδο (μέγιστο πλάτος) του οχήματος.».

10)

Στο παράρτημα XXVIII σημείο 2, η δεύτερη περίπτωση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«—

το πλάτος δεν υπερβαίνει το μέγιστο συνολικό πλάτος του μη εξοπλισμένου ελκυστήρα ή τα 2,55 m, όποιο μέγεθος είναι μικρότερο.».

11)

Στο παράρτημα XXXI παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο:

«2.9.

Στην περίπτωση που ρυμουλκούμενο όχημα έλκει άλλο ρυμουλκούμενο όχημα, η μηχανική ζεύξη του πρώτου συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που ισχύουν για τις μηχανικές ζεύξεις για ελκυστήρες.».


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Διορθώσεις του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/208

Τα παραρτήματα I, IV, ΧΙΙ και XXXIV του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/208 διορθώνονται ως εξής:

1.

Το παράρτημα I διορθώνεται ως εξής:

α)

διαγράφεται η σειρά κάτω από τη σειρά με τον κανονισμό αριθ. 5·

β)

διαγράφεται η σειρά κάτω από τη σειρά με τον κανονισμό αριθ. 21·

γ)

διαγράφεται η σειρά κάτω από τη σειρά με τον κανονισμό αριθ. 75·

2.

Το παράρτημα IV διορθώνεται ως εξής:

α)

διαγράφονται τα σημεία 1.1, 1.2 και 2·

β)

προστίθενται τα ακόλουθα σημεία 2, 3 και 4:

«2.

Οι απαιτήσεις του προτύπου ISO 10998:2008, τροποποίηση 1 2014, εφαρμόζονται στο σύστημα διεύθυνσης οχημάτων των κατηγοριών Tb και Cb με μέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα που υπερβαίνει τα 40 km/h αλλά δεν υπερβαίνει τα 60 km/h.

3.

Η οδήγηση των ελκυστήρων Cb πραγματοποιείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο σημείο 3.9 του παραρτήματος XXXIII.

4.

Οι απαιτήσεις σχετικά με την προσπάθεια διεύθυνσης των οχημάτων που αναφέρονται στο σημείο 1 είναι κοινές με τις απαιτήσεις για τα οχήματα της κατηγορίας N2 που ορίζονται στο τμήμα 6 του κανονισμού ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 79 όπως αναφέρεται στο παράρτημα I.

Για τα οχήματα που διαθέτουν κάθισμα σε σέλα και χειρολαβές, εφαρμόζονται οι ίδιες απαιτήσεις σχετικά με την προσπάθεια διεύθυνσης στη μέση της λαβής.».

3.

Το παράρτημα XII διορθώνεται ως εξής:

α)

η τελευταία περίοδος στο σημείο 6.15.5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Η κατακόρυφη γωνία κάτω από την οριζόντια γραμμή μπορεί να μειωθεί στις 5°, αν το ύψος του ανακλαστήρα είναι κατώτερο των 750 mm.»·

β)

στο προσάρτημα 3, ο τίτλος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Διαστάσεις, ελάχιστο μέγεθος της φωτίζουσας επιφάνειας, χρώμα, ελάχιστες φωτομετρικές απαιτήσεις, χαρακτηριστικά και σήμανση των πινάκων σηματοδότησης και των ελασμάτων σηματοδότησης για οχήματα με πλάτος που υπερβαίνει τα 2,55 m».

4.

Το παράρτημα XXXIV διορθώνεται ως εξής:

α)

στο σημείο 3.4.1 ο τύπος για το h2 αντικαθίσταται από τον εξής:

«h2 ≤ (((mla – 0,2 × mt) × 1 – (S × c))/(0,6 × (mlt – 0,2 × mt + S)))»·

β)

στο σημείο 8 το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«β)

εναλλάξιμα ρυμουλκούμενα μηχανήματα κατηγορίας R1a ή R2a που προορίζονται κυρίως για την επεξεργασία υλικών κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013·».

6.6.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 140/15


ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΌΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2018/830 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 9ης Μαρτίου 2018

για την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1322/2014 της Επιτροπής όσον αφορά την κατασκευή οχημάτων και τις γενικές απαιτήσεις για την έγκριση γεωργικών και δασικών οχημάτων

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 167/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Φεβρουαρίου 2013, για την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς γεωργικών και δασικών οχημάτων (1), και ιδίως το άρθρο 18 παράγραφος 4 και το άρθρο 49 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Μια σειρά καταχωρίσεων στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013 θα πρέπει να καταργηθούν, έτσι ώστε να καταστεί δυνατός ο καθορισμός απαιτήσεων για πρόσθετες κατηγορίες οχημάτων σύμφωνα με τις τελευταίες εκδόσεις ορισμένων τυποποιημένων κωδικών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (τυποποιημένοι κωδικοί του ΟΟΣΑ) για τις επίσημες δοκιμές γεωργικών και δασικών ελκυστήρων (2).

(2)

Οι κανονισμοί της ΟΕΕ/ΗΕ που ισχύουν σε υποχρεωτική βάση και οι οποίοι ορίζονται στο παράρτημα I του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1322/2014 της Επιτροπής (3), επικαιροποιούνται συχνά. Όσον αφορά το θέμα αυτό, ο κατάλογος θα πρέπει να συμπληρωθεί με επεξηγηματική σημείωση η οποία να διασαφηνίζει ότι οι κατασκευαστές μπορούν να χρησιμοποιούν μεταγενέστερα συμπληρώματα των σε ισχύ σειρών τροποποιήσεων από τους εν λόγω κανονισμούς της ΟΕΕ/ΗΕ, ακόμα και αν αυτά δεν έχουν δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(3)

Για να γίνει σαφές ότι ορισμένες απαιτήσεις της ενωσιακής νομοθεσίας είναι ισοδύναμες και ότι συμμορφώνονται πλήρως με τις απαιτήσεις που ορίζονται στους τυποποιημένους κωδικούς του ΟΟΣΑ, το κείμενο των απαιτήσεων και η αρίθμηση που χρησιμοποιείται σε ορισμένα παραρτήματα του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1322/2014 θα πρέπει να προσαρμοστούν ώστε να είναι τα ίδια με το κείμενο και την αρίθμηση στον αντίστοιχο τυποποιημένο κωδικό του ΟΟΣΑ.

(4)

Για να μειωθούν οι τραυματισμοί και τα θανατηφόρα ατυχήματα που προκαλούνται από τη μη ανύψωση της πτυσσόμενης οπίσθιας δομής προστασίας από ανατροπή σε ελκυστήρες με μικρό μετατρόχιο σε δυνητικά επικίνδυνες καταστάσεις, θα πρέπει να καταστούν υποχρεωτικές οι εργονομικές απαιτήσεις, έτσι ώστε να διευκολυνθεί και να ενθαρρυνθεί η ανύψωση της εν λόγω δομής προστασίας σε περίπτωση ανατροπής, όταν αυτό είναι απαραίτητο.

(5)

Θα πρέπει να επικαιροποιηθεί ο κατάλογος των εκθέσεων δοκιμών που καταρτίζονται με βάση τους τυποποιημένους κωδικούς του ΟΟΣΑ και αναγνωρίζονται για τους σκοπούς της έγκρισης τύπου ΕΕ εναλλακτικά με τις εκθέσεις δοκιμών που εκδίδονται με βάση τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1322/2014.

(6)

Με σκοπό τη διασάφηση και τη βελτίωση ορισμένων διαδικασιών δοκιμών, θα πρέπει να γίνουν πρόσθετες ελάσσονες τροποποιήσεις στη μέθοδο δοκιμών για το κάθισμα του οδηγού, καθώς και στις απαιτήσεις σχετικά με την πρόσβαση στη θέση οδήγησης, στην ελάχιστη ισχύ των οργάνων ελέγχου και στην ταχύτητα καύσης του υλικού στον θάλαμο οδήγησης που ορίζονται στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1322/2014.

(7)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 167/2013 και ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1322/2014 θα πρέπει, επομένως, να τροποποιηθούν αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013

Στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013, στη σειρά αριθ. 38, στις στήλες για τις κατηγορίες οχημάτων Ca και Cb, το «NA» αντικαθίσταται με «X».

Άρθρο 2

Τροποποιήσεις του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1322/2014

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1322/2014 τροποποιείται ως εξής:

1)

στο άρθρο 12, οι λέξεις «για οχήματα των κατηγοριών Τ2, Τ3 και Τ4.3» αντικαθίστανται από τις λέξεις «για οχήματα των κατηγοριών T2/C2, T3/C3 και T4.3/C4.3»·

2)

στο κεφάλαιο V παρεμβάλλεται το άρθρο 35α:

«Άρθρο 35α

Μεταβατικές διατάξεις

1.   Έως τις 26 Ιουνίου 2018, οι εθνικές αρχές εξακολουθούν να χορηγούν εγκρίσεις τύπου σε τύπους γεωργικών και δασικών οχημάτων ή τύπους συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων ή χωριστών τεχνικών ενοτήτων σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, στην έκδοσή του που εφαρμόζεται από την 25η Ιουνίου 2018.

2.   Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018 τα κράτη μέλη επιτρέπουν τη διάθεση στην αγορά, την ταξινόμηση ή τη θέση σε κυκλοφορία των γεωργικών και δασικών οχημάτων, συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων ή χωριστών τεχνικών ενοτήτων με βάση έγκριση τύπου σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, στην έκδοσή του που εφαρμόζεται από την 25η Ιουνίου 2018.»·

3)

στο παράρτημα I, στο κείμενο υπό τον τίτλο «Επεξηγηματική σημείωση:» προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι:

«Ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις των κανονισμών ΟΕΕ/ΗΕ που αναφέρονται στον παρόντα πίνακα, εκτός εάν προβλέπονται ειδικές εναλλακτικές ημερομηνίες στον παρόντα κανονισμό. Γίνεται επίσης δεκτή η συμμόρφωση με τις προδιαγραφές σύμφωνα με τις τροποποιήσεις που λαμβάνουν χώρα μετά από όσες αναφέρονται στον παρόντα πίνακα.»·

4)

Το παράρτημα II τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα I του παρόντος κανονισμού.

5)

Το παράρτημα VI τροποποιείται ως εξής:

α)

το σημείο B τροποποιείται ως ακολούθως:

α)

στο σημείο 3.8.2, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Κατά περίπτωση, οι ιδιότητες ευθραυστότητας λόγω χαμηλών θερμοκρασιών επαληθεύονται είτε σύμφωνα με τις απαιτήσεις στα σημεία 3.8.2.1. έως 3.8.2.7. είτε σύμφωνα με τις απαιτήσεις στο σημείο 3.8.3.»·

β)

παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο 3.8.3.:

«3.8.3.

Η αντίσταση στην ευθραυστότητα λόγω χαμηλών θερμοκρασιών μπορεί να αποδειχθεί με την εφαρμογή των κανόνων και των εντολών στο τμήμα 3 του παρόντος σημείου Β σε μειωμένη θερμοκρασία – 18 °C ή χαμηλότερη. Πριν από τη δυναμική δοκιμή η προστατευτική δομή και όλες οι διατάξεις στερέωσης πρέπει να ψύχονται στους – 18 °C ή σε χαμηλότερη θερμοκρασία.»·

6)

στις επεξηγηματικές σημειώσεις του παραρτήματος VI, η επεξηγηματική σημείωση (1) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«(1)

Το κείμενο των απαιτήσεων και η αρίθμηση που ορίζονται στο σημείο Β ταυτίζονται με το κείμενο και την αρίθμηση του τυποποιημένου κωδικού του ΟΟΣΑ για τις επίσημες δοκιμές των προστατευτικών δομών σε γεωργικούς και δασικούς ελκυστήρες (δυναμική δοκιμή), τυποποιημένος κωδικός 3 του ΟΟΣΑ, έκδοση 2017 του Φεβρουαρίου του 2017, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.»·

7)

στο παράρτημα VII, στις επεξηγηματικές σημειώσεις του παραρτήματος VII η επεξηγηματική σημείωση (1) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«(1)

Το κείμενο των απαιτήσεων και η αρίθμηση που ορίζονται στο σημείο Β ταυτίζονται με το κείμενο και την αρίθμηση του τυποποιημένου κωδικού του ΟΟΣΑ για τις επίσημες δοκιμές των προστατευτικών δομών σε γεωργικούς και δασικούς ερπυστριοφόρους ελκυστήρες (δυναμική δοκιμή), τυποποιημένος κωδικός 8 του ΟΟΣΑ, έκδοση 2017 του Φεβρουαρίου του 2017, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.»·

8)

Το παράρτημα VIII τροποποιείται ως εξής:

α)

Στο σημείο Β, το σημείο 3.11.2. αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.11.2.

Ανάλογα με την περίπτωση, οι ιδιότητες ευθραυστότητας λόγω χαμηλών θερμοκρασιών επαληθεύονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις στα σημεία 3.11.2.1 έως 3.11.2.7»·

β)

στις επεξηγηματικές σημειώσεις του παραρτήματος VIII, η επεξηγηματική σημείωση (1) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«(1)

Το κείμενο των απαιτήσεων και η αρίθμηση που ορίζονται στο σημείο Β ταυτίζονται με το κείμενο και την αρίθμηση του τυποποιημένου κωδικού του ΟΟΣΑ για τις επίσημες δοκιμές των προστατευτικών δομών σε γεωργικούς και δασικούς ελκυστήρες (στατική δοκιμή), τυποποιημένος κωδικός 4 του ΟΟΣΑ, έκδοση 2017 του Φεβρουαρίου του 2017, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.»·

9)

Το παράρτημα IX τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα II του παρόντος κανονισμού·

10)

Το παράρτημα X τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα III του παρόντος κανονισμού·

11)

Το παράρτημα XI τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα IV του παρόντος κανονισμού·

12)

Το παράρτημα XIII τροποποιείται ως εξής:

α)

στο σημείο 3.1.3, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Μπορεί να διενεργείται βάσει της διακριτικής ευχέρειας του κατασκευαστή μια πρόσθετη προαιρετική μέτρηση του θορύβου με σβησμένο τον κινητήρα και τα βοηθητικά συστήματα, όπως οι ανεμιστήρες εξαερισμού, οι διατάξεις για την αφαίρεση κρυστάλλων πάγου και άλλα ηλεκτρικά συστήματα, να λειτουργούν στη μέγιστη απόδοσή τους.»·

β)

παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο 3.2.2.2.2.:

«3.2.2.2.2.

Κατά τη διάρκεια της προαιρετικής τρίτης σειράς μετρήσεων, ο κινητήρας πρέπει να είναι σβησμένος και τα βοηθητικά συστήματα, όπως οι ανεμιστήρες εξαερισμού, οι διατάξεις για την αφαίρεση κρυστάλλων πάγου και άλλα ηλεκτρικά συστήματα πρέπει να λειτουργούν στη μέγιστη απόδοσή τους.»·

13)

Το παράρτημα XIV τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα V του παρόντος κανονισμού·

14)

Στο παράρτημα XV, το σημείο 3.3.2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.3.2.

Η πάνω βαθμίδα ή το πάνω σκαλοπάτι πρέπει να εντοπίζεται εύκολα και να είναι εύκολα προσβάσιμο για άτομο που εξέρχεται του οχήματος. Η κάθετη απόσταση μεταξύ διαδοχικών βαθμίδων ή σκαλοπατιών πρέπει να είναι ίση. Ωστόσο, επιτρέπεται ανοχή 20 mm.»·

15)

στο παράρτημα XVIII, στις επεξηγηματικές σημειώσεις του παραρτήματος XVIII η επεξηγηματική σημείωση (1) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«(1)

Εκτός εάν η αρίθμηση, οι απαιτήσεις που ορίζονται στο σημείο Β ταυτίζονται με το κείμενο του τυποποιημένου κωδικού του ΟΟΣΑ για τις επίσημες δοκιμές των προστατευτικών δομών στους γεωργικούς και δασικούς ελκυστήρες (στατική δοκιμή), τυποποιημένος κωδικός 4 του ΟΟΣΑ, έκδοση 2017 του Φεβρουαρίου 2017.»·

16)

Στο παράρτημα XXII, το σημείο 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4.   Δήλωση του θορύβου

Στο εγχειρίδιο του χειριστή αναγράφονται οι τιμές του θορύβου στο αυτί του χειριστή για κάθε συνθήκη δοκιμής που ορίζεται στο παράρτημα XIII ή εναλλακτικά τα αποτελέσματα της δοκιμής ηχητικού επιπέδου του τυποποιημένου κωδικού 5 του ΟΟΣΑ σύμφωνα με το σημείο 4 του υποδείγματος της έκθεσης δοκιμής.»·

17)

Στο παράρτημα XXIII, το σημείο 1.2.1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.2.1.

Όργανα ελέγχου όπως πηδάλια ή μοχλοί οδήγησης, μοχλοί ταχυτήτων, μοχλοί ελέγχου, στροφαλοφόροι άξονες, πηδάλια πέδης και διακόπτες επιλέγονται, σχεδιάζονται, κατασκευάζονται και ρυθμίζονται ώστε οι δυνάμεις ενεργοποίησής τους, η μετατόπισή τους, η θέση τους, οι μέθοδοι λειτουργίας και οι κωδικοί χρώματος να συμφωνούν με το πρότυπο ISO 15077:2008 και συμμορφώνονται με τις διατάξεις των παραρτημάτων A και Γ του εν λόγω προτύπου.»·

18)

στο παράρτημα XXVII, το σημείο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Ταχύτητα καύσης και υλικό θαλάμου οδήγησης

Η ταχύτητα καύσης του υλικού στο εσωτερικό του θαλάμου οδήγησης, όπως π.χ. επένδυση καθίσματος, επενδύσεις τοίχων, δαπέδου και οροφής, κατά περίπτωση, δεν υπερβαίνει τα 150 mm/min, όταν η δοκιμή πραγματοποιείται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 3795:1989 ή το πρότυπο FMVSS302.».

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 9 Μαρτίου 2018.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 60 της 2.3.2013, σ. 1.

(2)  http://www.oecd.org/tad/code/oecd-standard-codes-official-testing-agricultural-forestry-tractors.htm

(3)  Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1322/2014 της Επιτροπής, της 19ης Σεπτεμβρίου 2014, για τη συμπλήρωση και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κατασκευή οχημάτων και τις γενικές απαιτήσεις για την έγκριση γεωργικών και δασικών οχημάτων (ΕΕ L 364 της 18.12.2014, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Στο παράρτημα II του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1322/2014, ο πίνακας αντικαθίσταται από τον ακόλουθο πίνακα:

«Έκθεση δοκιμής με βάση τον τυποποιημένο κωδικό του ΟΟΣΑ αριθ.

Αντικείμενο

Έκδοση

Δυνατότητα εφαρμογής

Εναλλακτική επιλογή έναντι της έκθεσης δοκιμής ΕΕ με βάση το

3

Επίσημη δοκιμή δομών προστασίας σε γεωργικούς και δασικούς ελκυστήρες

(δυναμική δοκιμή)

Έκδοση 2017

-Φεβρουάριος 2017-

T1, T4.2 και T4.3

Παράρτημα VI

Παράρτημα XVIII (εάν οι αγκυρώσεις ζωνών ασφαλείας έχουν δοκιμαστεί)

4

Επίσημη δοκιμή δομών προστασίας σε γεωργικούς και δασικούς ελκυστήρες

(στατική δοκιμή)

Έκδοση 2017

-Φεβρουάριος 2017-

T1/C1, T4.2/C4.2 και T4.3/C4.3

Παράρτημα VIII και

Παράρτημα XVIII (εάν οι αγκυρώσεις ζωνών ασφαλείας έχουν δοκιμαστεί)

5

Επίσημη μέτρηση θορύβου στη θέση ή στις θέσεις οδήγησης των γεωργικών και δασικών ελκυστήρων

Έκδοση 2017

-Φεβρουάριος 2017-

T και C

Παράρτημα XIII

6

Επίσημη δοκιμή δομών προστασίας κατά των κινδύνων ανατροπής που είναι προσαρμοσμένες στο εμπρόσθιο μέρος τροχοφόρων γεωργικών και δασικών ελκυστήρων με μικρό μετατρόχιο

Έκδοση 2017

-Φεβρουάριος 2017-

T2/C2, T3/C3 και T4.3/C4.3

Παράρτημα IX (εάν έχουν διενεργηθεί δοκιμές και πληρούνται οι απαιτήσεις ως προς τις επιδόσεις για τις πτυσσόμενες δομές προστασίας κατά των κινδύνων ανατροπής)

Παράρτημα XVIII (εάν οι αγκυρώσεις ζωνών ασφαλείας έχουν δοκιμαστεί)

7

Επίσημη δοκιμή δομής προστασίας κατά των κινδύνων ανατροπής που είναι προσαρμοσμένη στο οπίσθιο μέρος τροχοφόρων γεωργικών και δασικών ελκυστήρων με μικρό μετατρόχιο

Έκδοση 2017

-Φεβρουάριος 2017-

T2/C2, T3/C3 και T4.3/C4.3

Παράρτημα X (εάν έχουν διενεργηθεί δοκιμές και πληρούνται οι απαιτήσεις ως προς τις επιδόσεις για τις πτυσσόμενες δομές προστασίας κατά των κινδύνων ανατροπής)

Παράρτημα XVIII (εάν οι αγκυρώσεις ζωνών ασφαλείας έχουν δοκιμαστεί)

8

Επίσημη δοκιμή δομών προστασίας σε γεωργικούς και δασικούς ερπυστριοφόρους ελκυστήρες

Έκδοση 2017

-Φεβρουάριος 2017-

C1, C2, C4.2 και C4.3

Παράρτημα VII και

Παράρτημα XVIII (εάν οι αγκυρώσεις ζωνών ασφαλείας έχουν δοκιμαστεί)

10

Επίσημη δοκιμή δομών προστασίας κατά της πτώσης αντικειμένων σε γεωργικούς και δασικούς ελκυστήρες

Έκδοση 2017

-Φεβρουάριος 2017-

T και C

Παράρτημα XI

Μέρος Γ».


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Το παράρτημα IX του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1322/2014 τροποποιείται ως εξής:

1)

το σημείο B τροποποιείται ως ακολούθως:

α)

το σημείο 1.3.1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.3.1.   Αρχικός ορισμός: διάμεσο επίπεδο του τροχού ή της ερπύστριας

Το διάμεσο επίπεδο του τροχού ή της ερπύστριας απέχει κατά ίσες αποστάσεις από τα δύο επίπεδα τα οποία περιλαμβάνουν την περίμετρο των σώτρων ή των ερπυστριών από τα εξωτερικά τους άκρα.»·

β)

στο σημείο 1.3.2, προστίθεται η ακόλουθη πρόταση:

«Όσον αφορά τους ερπυστριοφόρους ελκυστήρες, το μετατρόχιο είναι η απόσταση που χωρίζει τα διάμεσα επίπεδα των ερπυστριών.»

γ)

Στο σημείο 1.4, προστίθεται η ακόλουθη πρόταση:

«Στους ελκυστήρες με ερπύστριες: η απόσταση ανάμεσα στα κατακόρυφα επίπεδα που είναι κάθετα στο διαμήκες μεσαίο επίπεδο του ελκυστήρα και που διέρχονται από τους άξονες των κινητήριων τροχών.»·

δ)

τα σημεία 2.1.2 και 2.1.3 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.1.2.

ελάχιστο σταθερό ή μεταβλητό πλάτος μετατροχίου ενός άξονα μικρότερο από 1 150 mm με ελαστικά ή ερπύστριες μεγαλύτερων διαστάσεων. Επειδή εννοείται ότι το πλάτος μετατροχίου του άξονα που φέρει τα μεγαλύτερα ελαστικά ή τις μεγαλύτερες ερπύστριες πρέπει να ρυθμίζεται το πολύ μέχρι 1 150 mm, το πλάτος μετατροχίου του άλλου άξονα πρέπει να μπορεί να ρυθμίζεται έτσι ώστε τα εξωτερικά άκρα των ελαστικών ή των ερπυστριών με το μικρότερο πλάτος να μην ξεπερνούν τα εξωτερικά άκρα των ελαστικών ή ερπυστριών του άλλου άξονα. Όταν οι δύο άξονες φέρουν σώτρα (ζάντες) και ελαστικά ή ερπύστριες με ίδιες διαστάσεις, το σταθερό ή ρυθμιζόμενο πλάτος μετατροχίου των δύο αξόνων πρέπει να είναι μικρότερο από 1 150 mm·

2.1.3.

μάζα άνω των 400 kg αλλά κάτω των 3 500 kg που αντιστοιχεί στη μάζα του ελκυστήρα χωρίς φορτίο, περιλαμβανομένης της δομής προστασίας κατά των κινδύνων ανατροπής και των ελαστικών ή ερπυστριών του μεγαλύτερου μεγέθους που συνιστά ο κατασκευαστής. Η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα δεν υπερβαίνει τα 5 250 kg και ο λόγος μάζας (μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα/μάζα αναφοράς) δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 1,75·»·

ε)

στο σημείο 3.1.2.3, προστίθεται η ακόλουθη πρόταση:

«Στην περίπτωση ελκυστήρων με ερπύστριες, ο κατασκευαστής ορίζει τη ρύθμιση των ερπυστριών.»·

στ)

στο τμήμα 3.1.3.2, η δεύτερη και η τρίτη πρόταση αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«Η γωνία αυτή πρέπει να είναι τουλάχιστον 38° τη στιγμή κατά την οποία ο ελκυστήρας βρίσκεται σε ασταθή ισορροπία με τους δύο τροχούς ή τις ερπύστριες στο έδαφος. Η δοκιμή πραγματοποιείται μία φορά με το τιμόνι γυρισμένο όλο δεξιά και μία φορά με το τιμόνι γυρισμένο όλο αριστερά.»·

ζ)

το σημείο 3.1.4.3.1 τροποποιείται ως εξής:

i)

η γραμμή για το χαρακτηριστικό B0 του ελκυστήρα αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«B0

(m)

Πλάτος των ελαστικών ή των ερπυστριών των οπίσθιων τροχών·»·

ii)

οι γραμμές για τα χαρακτηριστικά D2 και D3 του ελκυστήρα αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«D 2

(m)

Ύψος των εμπρόσθιων ελαστικών ή ερπυστριών υπό πλήρη φόρτιση του άξονα·

D3

(m)

Ύψος των οπίσθιων ελαστικών ή ερπυστριών υπό πλήρη φόρτιση του άξονα·»·

iii)

στη γραμμή για το χαρακτηριστικό S του ελκυστήρα, οι λέξεις «Το σύνολο του πλάτους του μετατροχίου (S) και των ελαστικών (B0) πρέπει να είναι μεγαλύτερο από το πλάτος B6 της δομής προστασίας.» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Το σύνολο του πλάτους του μετατροχίου του οπίσθιου άξονα (S) και των ελαστικών ή των ερπυστριών (B0) πρέπει να είναι μεγαλύτερο από το πλάτος B6 της δομής προστασίας.»·

η)

το σημείο 3.1.4.3.2.2. αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.1.4.3.2.2.

ο άξονας περιστροφής είναι παράλληλος με τον διαμήκη άξονα του ελκυστήρα και διέρχεται από το κέντρο των επιφανειών επαφής των εμπρόσθιων και οπισθίων τροχών ή ερπυστριών που βρίσκονται στην κατωφέρεια·»·

θ)

στο σημείο 3.1.5.1, το τελευταίο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Οι αποστάσεις μεταξύ του κέντρου βάρους και του οπίσθιου άξονα (L3 ) ή του εμπρόσθιου άξονα (L2 ) υπολογίζονται από την κατανομή μάζας του ελκυστήρα μεταξύ των οπίσθιων και των εμπρόσθιων τροχών ή ερπυστριών.»·

ι)

το σημείο 3.1.5.2. αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.1.5.2.   Ύψος οπίσθιων (D3 ) και εμπρόσθιων (D2 ) ελαστικών ή ερπυστριών

Υπολογίζεται η απόσταση από το υψηλότερο σημείο του ελαστικού ή των ερπυστριών έως το επίπεδο έδαφος (σχήμα 6.5), και η ίδια μέθοδος χρησιμοποιείται για τα εμπρόσθια και τα οπίσθια ελαστικά ή ερπύστριες.»·

ια)

στο σημείο 3.1.5.4, το τελευταίο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Το σημείο πρόσκρουσης οριοθετείται από το επίπεδο που εφάπτεται στη δομή προστασίας και διέρχεται από τη γραμμή που διαγράφεται από τα εξώτερα άκρα της κορυφής των εμπρόσθιων και των οπίσθιων ελαστικών ή ερπυστριών (σχήμα 6.7).»·

ιβ)

στο σημείο 3.1.5.6, το τελευταίο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Το σημείο πρόσκρουσης καθορίζεται από το επίπεδο που εφάπτεται στο κάλυμμα της μηχανής και στη δομή προστασίας και διέρχεται από τα εξώτερα της κορυφής των εμπρόσθιων ελαστικών ή ερπυστριών (σχήμα 6.7). Η μέτρηση πραγματοποιείται και στις δύο πλευρές του καλύμματος της μηχανής.»·

ιγ)

στο σημείο 3.1.5.9., το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο κάτω από τον τίτλο «Ύψος του στροφέα του εμπρόσθιου άξονα (H0)» αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«Η κατακόρυφη απόσταση μεταξύ του κέντρου του στροφέα του εμπρόσθιου άξονα έως το κέντρο του άξονα των εμπρόσθιων ελαστικών ή ερπυστριών (H01 ) περιλαμβάνεται στην τεχνική έκθεση του κατασκευαστή και ελέγχεται.

Υπολογίζεται η κατακόρυφη απόσταση από το κέντρο του άξονα των εμπρόσθιων ελαστικών ή ερπυστριών έως το επίπεδο έδαφος (H02 ) (σχήμα 6.8).»·

ιδ)

τα σημεία 3.1.5.10. και 3.1.5.11. αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.1.5.10.   Πλάτος μετατροχίου του οπίσθιου άξονα (S).

Υπολογίζεται το ελάχιστο μετατρόχιο του οπίσθιου άξονα με ελαστικά ή ερπύστριες με τη μεγαλύτερη διάμετρο, όπως ορίζει ο κατασκευαστής (σχήμα 6.9).

3.1.5.11.   Πλάτος των ελαστικών ή των ερπυστριών των οπίσθιων τροχών (B0 )

Υπολογίζεται η απόσταση μεταξύ των εξωτερικών και των εσωτερικών κατακόρυφων επιπέδων στο άνω τμήμα οπίσθιου ελαστικού ή ερπύστριας (σχήμα 6.9).»·

ιε)

το σημείο 3.2.1.3.4. αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.2.1.3.4.

Η ρύθμιση του πλάτους του μετατροχίου είναι τέτοια ώστε, κατά το μέτρο του δυνατού, η δομή προστασίας να μην υποστηρίζεται από τα ελαστικά ή τις ερπύστριες κατά τη διάρκεια των δοκιμών της αντοχής. Αν οι εν λόγω δοκιμές εκτελούνται σύμφωνα με τη στατική μέθοδο, μπορούν να αφαιρούνται και οι τροχοί ή οι ερπύστριες.»·

ιστ)

το σημείο 3.2.2.2.4. αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.2.2.2.4.

Αν ο ελκυστήρας είναι εφοδιασμένος με σύστημα ανάρτησης μεταξύ του αμαξώματος και των τροχών ή των ερπυστριών, το σύστημα απομονώνεται κατά τη διάρκεια των δοκιμών.»·

ιζ)

το σημείο 3.2.5.4. αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.2.5.4.   Διάταξη σύνθλιψης

Μία διάταξη, απεικονιζόμενη στο σχήμα 6.10, πρέπει να δύναται να ασκεί μία κατιούσα δύναμη επί μιας δομής προστασίας με τη βοήθεια μιας άκαμπτης διαδοκίδας πλάτους περίπου 250 mm, συνδεδεμένης στο μηχανισμό εφαρμογής της φόρτισης διά σταυρωτών αρθρώσεων (συνδέσμων Χουκ). Πρέπει να παρέχονται υποστηρίγματα κάτω από τους άξονες ώστε τα ελαστικά ή οι ερπύστριες του ελκυστήρα να μην υπόκεινται στη δύναμη σύνθλιψης.»·

ιη)

στο σημείο 3.3.2.2, η τελευταία πρόταση του τελευταίου εδαφίου αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Για να εκτιμηθεί αυτή η κατάσταση, η ρύθμιση των εμπρόσθιων και των οπίσθιων ελαστικών ή ερπυστριών και του πλάτους του μετατροχίου είναι η μικρότερη τυποποιημένη ρύθμιση που ορίζει ο κατασκευαστής.»

ιθ)

το σχήμα 6.5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Σχήμα 6.5

Στοιχεία που απαιτούνται για να υπολογιστεί η ανατροπή ενός ελκυστήρα που ανατρέπεται τρισδιάστατα στον χώρο

Image

Σημείωση: Το D2 και το D3 πρέπει να μετρώνται με πλήρες φορτίο ανά άξονα.»·

κ)

στο σημείο 5.3.1, προστίθεται η ακόλουθη πρόταση στο τελευταίο εδάφιο:

«Στην περίπτωση ελκυστήρων με ερπύστριες, ο κατασκευαστής ορίζει τη ρύθμιση των ερπυστριών.»·

κα)

στο τμήμα Β4 («Απαιτήσεις εικονικών δοκιμών»), προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«Για ελκυστήρες με ερπύστριες, πρέπει να αντικατασταθούν οι ακόλουθες γραμμές στο αρχικό μοντέλο:

 

520 LOCATE 12, 40: PRINT “HEIGHT OF THE REAR TRACKS D3=”

 

*540 PRINT “HEIGHT OF THE FRT TRACKS D2=”: LOCATE 13, 29: PRINT “”

 

650 LOCATE 17, 40: PRINT “REAR TRACKS WIDTH B0=”

 

970 LPRINT TAB(40); “HEIGHT OF THE REAR TRACKS D3=”;

 

*980 LPRINT “HEIGHT OF THE FRT TRACKS D2=”;

 

1160 LPRINT TAB(40); “REAR TRACK WIDTH B0=”;

 

1390 W2 = SQR(H0 * H0 + L0 * L0): S1 = S/2 + B0/2

 

1530 F2 = 2 * ATN(- L0/D3 + SQR((L0/D3) ^ 2 – (D2/D3) + 1))

 

1590 X(1, 5) = D3

 

1660 Y(1, 5) = -L3

*

Κατά περίπτωση»·

2)

στις επεξηγηματικές σημειώσεις του παραρτήματος IX η επεξηγηματική σημείωση (1) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«(1)

Το κείμενο των απαιτήσεων και η αρίθμηση που ορίζονται στο σημείο Β ταυτίζονται με το κείμενο και την αρίθμηση του τυποποιημένου κωδικού του ΟΟΣΑ για τις επίσημες δοκιμές των εμπρόσθιων δομών προστασίας κατά των κινδύνων ανατροπής γεωργικών και δασικών ελκυστήρων με μικρό μετατρόχιο, ΟΟΣΑ τυποποιημένος κωδικός 6, έκδοση 2017 του Φεβρουαρίου του 2017, εκτός της αρίθμησης των τμημάτων Β2 και Β3 που έχει εναρμονιστεί με το σύνολο του παραρτήματος.».

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Το παράρτημα X του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1322/2014 τροποποιείται ως εξής:

1)

στο σημείο Α προστίθεται το ακόλουθο σημείο 3:

«3.

Πέραν των απαιτήσεων που ορίζονται στο σημείο 2, πληρούνται και οι απαιτήσεις για τις επιδόσεις των πτυσσόμενων δομών προστασίας κατά των κινδύνων ανατροπής (ROPS), όπως ορίζονται στο τμήμα Β3.»·

2)

το σημείο B τροποποιείται ως ακολούθως:

(1)

Το σημείο 3.1.2.2.5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.1.2.2.5.

Η πλευρά που επιλέγεται για την εφαρμογή του πρώτου φορτίου στο οπίσθιο τμήμα της δομής είναι αυτή που, κατά την άποψη των αρμοδίων για τις δοκιμές αρχών, θα δημιουργήσει τις δυσμενέστερες συνθήκες για τη δομή κατά τη διάρκεια των διαδοχικών φορτίσεων. Η πλευρική φόρτιση εφαρμόζεται στην πλευρά με τη διαμήκη φόρτιση που είναι στην αντίθετη πλευρά από το διάμεσο επίπεδο του ελκυστήρα. Η εμπρόσθια φόρτιση πραγματοποιείται στην ίδια πλευρά του διαμήκους διάμεσου επιπέδου της δομής προστασίας με την πλευρική φόρτιση.»·

(2)

Προστίθεται το ακόλουθο τμήμα Β3:

«B3   ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΟΜΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ

5.1.   Πεδίο εφαρμογής

Το παρόν τμήμα ορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις ως προς τις επιδόσεις και τις δοκιμές για οπίσθιες πτυσσόμενες ROPS οι οποίες ανασηκώνονται και/ή κατεβαίνουν χειροκίνητα από όρθιο χειριστή (με ή χωρίς μερική υποβοήθηση) και κλειδώνονται χειρωνακτικά ή αυτόματα.

5.2.   Για τους σκοπούς του παρόντος τμήματος, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

5.2.1.   “χειροκίνητη πτυσσόμενη ROPS”: η δομή προστασίας δύο στύλων που τοποθετείται στο οπίσθιο μέρος του οχήματος και μπορεί να ανέβει ή να κατέβει χειροκίνητα απευθείας από τον χειριστή (με ή χωρίς μερική υποβοήθηση)·

5.2.2.   “αυτόματη πτυσσόμενη ROPS”: η δομή προστασίας δύο στύλων που τοποθετείται στο οπίσθιο μέρος του οχήματος και διαθέτει πλήρως υποβοηθούμενους μηχανισμούς ανόδου/καθόδου·

5.2.3.   “σύστημα ασφάλισης”: ο ενσωματωμένος μηχανισμός με τη βοήθεια του οποίου ασφαλίζεται η ROPS, χειροκίνητα ή αυτόματα, στις θέσεις ανόδου/καθόδου·

5.2.4.   “περιοχή αφής”: το τμήμα της ROPS που ορίζεται από τον κατασκευαστή και/ή η πρόσθετη χειρολαβή που ενσωματώνεται στη ROPS, στην οποία ο χειριστής έχει τη δυνατότητα να εκτελεί τις διαδικασίες ανόδου/καθόδου·

5.2.5.   “προσπελάσιμο μέρος της περιοχής αφής”: η περιοχή στην οποία η ROPS διευθύνεται από τον χειριστή κατά τη διάρκεια των διαδικασιών ανόδου/καθόδου· η περιοχή αυτή ορίζεται σε σχέση με το γεωμετρικό κέντρο των εγκάρσιων τμημάτων της περιοχής αφής·

5.2.6.   “προσπελάσιμη ζώνη”: ο όγκος στον οποίο ο όρθιος χειριστός μπορεί να εφαρμόσει δύναμη για να σηκώσει/κατεβάσει την ROPS·

5.2.7.   “σημείο σύνθλιψης”: κάθε σημείο στο οποίο μετακινούνται τμήματα είτε σε σχέση με τον μεταξύ τους άξονα είτε σε σχέση με σταθερά τμήματα, κατά τρόπον ώστε να δημιουργείται κίνδυνος σύνθλιψης για τα άτομα ή για ορισμένα μέρη του σώματός τους·

5.2.8.   “σημείο κοπής”: κάθε σημείο στο οποίο κινούνται τμήματα κατά μήκος του μεταξύ τους άξονα ή κατά μήκος άλλων τμημάτων, κατά τρόπον ώστε να δημιουργείται κίνδυνος σύνθλιψης ή κοπής για άτομα ή ορισμένα μέρη του σώματός τους·

5.2.9.   “θέση όρθιου χειριστή”: η θέση στην εξέδρα του ελκυστήρα, στην οποία μπορεί να μεταβεί ο χειριστής από την κύρια πρόσβαση στη θέση οδήγησης, με επαρκή χώρο για έναν όρθιο χειριστή.

5.3.   Χειροκίνητη πτυσσόμενη ROPS

5.3.1.   Προκαταρκτικές συνθήκες δοκιμής

5.3.1.1.   Περιοχή αφής

Ο χειροκίνητος έλεγχος πραγματοποιείται από έναν όρθιο χειριστή μέσω ενός ή περισσοτέρων σημείων αφής στην περιοχή αφής της προστατευτικής ράβδου.

Ο χειρισμός της προστατευτικής ράβδου είναι δυνατός από το έδαφος ή από τη θέση στην οποία ο χειριστής μπορεί να είναι όρθιος στην εξέδρα (σχήματα 7.8α και 7.8β).

Ο χειρισμός της προστατευτικής ράβδου μπορεί να γίνεται παράλληλα με ή απέναντι από την τροχιά της.

Επιτρέπεται διαδικασία με πολλαπλά στάδια, πολλαπλές θέσεις του χειριστή καθώς και πολλαπλές καθορισμένες περιοχές αφής.

Η περιοχή αφής προσδιορίζεται με σαφήνεια και δεν μεταβάλλεται (σχήμα 7.9).

Η περιοχή αυτή πρέπει να σχεδιάζεται χωρίς τραχείες άκρες, τραχείες γωνίες και σκληρές επιφάνειες που θα μπορούσαν να προξενήσουν τον τραυματισμό του χειριστή.

Η περιοχή αυτή θα μπορούσε να βρίσκεται και στις δύο πλευρές του ελκυστήρα και θα μπορούσε να αποτελεί δομικό τμήμα της προστατευτικής ράβδου ή των συμπληρωματικών χειρολαβών. Σε αυτήν την περιοχή αφής, η χειροκίνητη άνοδος και κάθοδος της προστατευτικής ράβδου δεν δημιουργεί κινδύνους σύνθλιψης, κοπής ή ανεξέλεγκτων κινήσεων στον χειριστή.

5.3.1.2.   Προσπελάσιμες ζώνες

Καθορίζονται τρεις προσπελάσιμες ζώνες με διαφορετικές ποσότητες επιτρεπόμενης δύναμης σε σχέση με το οριζόντιο επίπεδο του εδάφους και τα κατακόρυφα επίπεδα που εφάπτονται στα εξώτερα μέρη του ελκυστήρα, οι οποίες οριοθετούν τη θέση ή τη μετατόπιση του χειριστή (εικόνα 7.10).

Ζώνη Ι: ζώνη άνεσης

Ζώνη ΙΙ: προσπελάσιμη ζώνη χωρίς εμπρόσθια κλίση του σώματος

Ζώνη ΙΙΙ: προσπελάσιμη ζώνη με εμπρόσθια κλίση του σώματος

Χειρισμός της προστατευτικής ράβδου παράλληλα με την τροχιά της.

 

Η θέση και οι κινήσεις του χειριστή περιορίζονται από εμπόδια. Τα εμπόδια αυτά είναι μέρη του ελκυστήρα που οριοθετούνται από κατακόρυφα επίπεδα τα οποία εφάπτονται στις εξωτερικές άκρες του εμποδίου.

 

Αν ο χειριστής χρειάζεται να μετακινήσει τα πόδια του κατά τη διάρκεια του χειροκίνητου χειρισμού της προστατευτικής ράβδου, η μετατόπισή του επιτρέπεται εντός ενός επιπέδου που είναι παράλληλο προς την τροχιά της προστατευτικής ράβδου ή εντός ενός μόνο επιπλέον επιπέδου που είναι παράλληλο προς το προηγούμενο προκειμένου να παρακάμψει ένα εμπόδιο. Η συνολική μετατόπιση θεωρείται συνδυασμός ευθείων γραμμών παράλληλων και κάθετων προς την τροχιά της προστατευτικής ράβδου. Η κατακόρυφη μετατόπιση είναι αποδεκτή εφόσον ο χειριστής πλησιάσει περισσότερο στην προστατευτική ράβδο. Η προσπελάσιμη περιοχή θεωρείται ο ωφέλιμος χώρος των διαφορετικών προσπελάσιμων ζωνών (σχήμα 7.11).

Χειρισμός της προστατευτικής ράβδου απέναντι από την τροχιά της:

 

Μόνο για τον χειρισμό της προστατευτικής ράβδου απέναντι από την τροχιά της θεωρούνται προσπελάσιμες οι επεκτάσεις της ζώνης ΙΙ και της ζώνης ΙΙΙ (σχήμα 7.12). Στις επεκτάσεις αυτές οι αποδεκτές δυνάμεις ενεργοποίησης είναι οι ίδιες με τις αντίστοιχες δυνάμεις στη ζώνη ΙΙ και στη ζώνη ΙΙΙ.

 

Αν ο χειριστής χρειάζεται να μετακινηθεί κατά τη διάρκεια του χειροκίνητου χειρισμού της προστατευτικής ράβδου, η μετατόπισή του πρέπει να γίνεται χωρίς κανένα εμπόδιο εντός ενός επιπέδου που είναι παράλληλο προς την τροχιά της προστατευτικής ράβδου.

Στην περίπτωση αυτή, η προσπελάσιμη περιοχή θεωρείται ο ωφέλιμος χώρος των διαφορετικών προσπελάσιμων ζωνών.

5.3.1.3.   Θέση όρθιου χειριστή

Κάθε θέση όρθιου χειριστή που δηλώνεται από τον κατασκευαστή είναι προσπελάσιμη από την κύρια πρόσβαση στη θέση οδήγησης και πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:

Η θέση όρθιου χειριστή διαθέτει επαρκή χώρο για τα πόδια του χειριστή, είναι επίπεδη και διαθέτει αντιολισθητική επιφάνεια. Ανάλογα με τις προδιαγραφές του μηχανήματος, μπορεί να αποτελείται από δύο χωριστές επιφάνειες και μπορεί να χρησιμοποιεί μηχανικά μέρη. Τοποθετείται έτσι ώστε ο χειριστής να διατηρεί τη σταθερότητά του εκτελώντας τα καθήκοντά του και βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο ύψους με ανοχή ± 50 mm.

Παρέχονται χειρολισθήρες και/ή χειρολαβές ώστε ο χειριστής να διατηρεί επαφή τριών σημείων. Μηχανικά μέρη μπορούν να θεωρούνται ότι πληρούν την απαίτηση αυτή.

Θεωρείται ότι η θέση όρθιου χειριστή διαθέτει επαρκή χώρο εάν η επιφάνειά της σχηματίζει τουλάχιστον ένα τετράγωνο με διατομή 400 mm στην κάθε πλευρά του (σχήμα 7.13)

Εναλλακτικά, η απαίτηση σχετικά με τη θέση όρθιου χειριστή πληρούται εάν παρέχεται επαρκής χώρος ώστε ο χειριστής να εργάζεται στηρίζοντας το ένα πόδι του σε επίπεδη επιφάνεια και το γονατό του στο κάθισμα.

5.3.1.4.   Συνθήκες δοκιμής

Ο ελκυστήρας πρέπει να εξοπλιστεί με ελαστικά της μέγιστης διαμέτρου που καθορίζει ο κατασκευαστής και του ελάχιστου πάχους στεφάνης που ταιριάζει στη διάμετρο αυτή. Τα ελαστικά πρέπει να φουσκώνονται στην πίεση που συνιστάται για τις εργασίες στους αγρούς.

Οι οπίσθιοι τροχοί ρυθμίζονται στο στενότερο πλάτος μετατροχίου· οι εμπρόσθιοι τροχοί ρυθμίζονται με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια στο ίδιο πλάτος μετατροχίου. Αν υπάρχουν δύο δυνατότητες ρύθμισης του μετατροχίου που αποκλίνουν εξίσου από τη στενότερη ρύθμιση του μετατροχίου των οπισθίων τροχών, επιλέγεται η ρύθμιση που παρέχει το μεγαλύτερο μετατρόχιο για τους εμπρόσθιους τροχούς.

5.3.2.   Διαδικασία δοκιμής

Σκοπός της δοκιμής είναι η μέτρηση της δύναμης που απαιτείται για την άνοδο ή την κάθοδο της προστατευτικής ράβδου. Η δοκιμή πραγματοποιείται σε στατική κατάσταση: δεν υπάρχει αρχική μετακίνηση της προστατευτικής ράβδου. Κάθε μέτρηση της δύναμης που απαιτείται για την άνοδο ή την κάθοδο της προστατευτικής ράβδου πραγματοποιείται σε κατεύθυνση που εφάπτεται στην τροχιά της προστατευτικής ράβδου και διέρχεται από το γεωμετρικό κέντρο των εγκάρσιων τμημάτων της περιοχής αφής.

Η περιοχή αφής θεωρείται προσπελάσιμη όταν βρίσκεται εντός των προσπελάσιμων ζωνών ή του ωφέλιμου χώρου των διαφόρων προσπελάσιμων ζωνών (σχήμα 7.14).

Η δύναμη που απαιτείται για την άνοδο και την κάθοδο της προστατευτικής ράβδου υπολογίζεται σε διαφορετικά σημεία που βρίσκονται εντός του προσπελάσιμου τμήματος της περιοχής αφής (σχήμα 7.15).

Η πρώτη μέτρηση πραγματοποιείται στο άκρο του προσπελάσιμου τμήματος της περιοχής αφής, όταν η ράβδος προστασίας είναι πλήρως κατεβασμένη (σημείο 1 στο σχήμα 7.15).

Η δεύτερη μέτρηση ορίζεται ανάλογα με τη θέση του σημείου 1 μετά την περιστροφή της προστατευτικής ράβδου έως το σημείο στο οποίο η κατακόρυφος στην τροχιά της προστατευτικής ράβδου είναι κάθετη (σημείο 2 στο σχήμα 7.15).

Η τρίτη μέτρηση πραγματοποιείται μετά την την περιστροφή της προστατευτικής ράβδου έως την κορυφή του προσπελάσιμου τμήματος της περιοχής αφής (σημείο 3 στο σχήμα 7.15).

Αν στην εν λόγω τρίτη μέτρηση η προστατευτική ράβδος δεν είναι πλήρως ανασηκωμένη, μετράται ένα σημείο στο άκρο του προσπελάσιμου τμήματος της περιοχής αφής, όταν η προστατευτική ράβδος είναι πλήρως ανασηκωμένη (σημείο 4 στο σχήμα 7.15).

Εάν μεταξύ του σημείου 1 και του σημείου 3 η τροχιά του άκρου του προσπελάσιμου τμήματος της περιοχής αφής διέρχεται από το όριο μεταξύ της ζώνης Ι και της ζώνης ΙΙ, στο σημείο αυτό πραγματοποιείται πρόσθετη μέτρηση (σχήμα 7.16)

Οι μέγιστες δυνάμεις στα σημεία αυτά δεν πρέπει να υπερβαίνουν την αποδεκτή δύναμη της ζώνης (I, ΙΙ ή ΙΙΙ).

Προκειμένου να μετρηθεί η δύναμη στα απαιτούμενα σημεία, είναι δυνατόν είτε να μετρηθεί απευθείας η τιμή είτε να μετρηθεί η ροπή που απαιτείται για την άνοδο ή την κάθοδο της προστατευτικής ράβδου προκειμένου να υπολογιστεί η δύναμη.

5.3.3.   Προϋπόθεση αποδοχής

5.3.3.1.   Προβλεπόμενη δύναμη

Η δύναμη που είναι αποδεκτή για την ενεργοποίηση της ROPS εξαρτάται από την προσπελάσιμη ζώνη όπως φαίνεται στον πίνακα 7.2.

Πίνακας 7.2

Επιτρεπόμενες δυνάμεις

Ζώνη

I

II

III

Αποδεκτή δύναμη (N)

100

75

50

Επιτρέπεται η αύξηση αυτών των αποδεκτών δυνάμεων σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 25 %, όταν η προστατευτική ράβδος είναι πλήρως κατεβασμένη και πλήρως ανασηκωμένη.

Επιτρέπεται η αύξηση αυτών των αποδεκτών δυνάμεων σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 25 %, εάν ο χειρισμός της προστατευτικής ράβδου γίνεται απέναντι από την τροχιά της.

Επιτρέπεται η αύξηση αυτών των αποδεκτών δυνάμεων σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 50 % στη διαδικασία καθόδου.

5.3.3.2.   Συμπληρωματικές απαιτήσεις

Η χειροκίνητη άνοδος και κάθοδος της προστατευτικής ράβδου δεν δημιουργεί κινδύνους σύνθλιψης, κοπής ή ανεξέλεγκτης κίνησης για τον χειριστή.

Το σημείο σύνθλιψης δεν θεωρείται επικίνδυνο για τα χέρια του χειριστή εάν στην περιοχή αφής οι αποστάσεις ασφαλείας μεταξύ της προστατευτικής ράβδου και των σταθερών μερών του ελκυστήρα δεν είναι μικρότερες από 100 mm για το χέρι, τον καρπό, τη γροθιά και μικρότερες από 25 mm για το δάχτυλο (ISO 13854:1996). Οι αποστάσεις ασφαλείας ελέγχονται σε σχέση με τον τρόπο χειρισμού που προβλέπεται από τον κατασκευαστή στον εγχειρίδιο του χειριστή.

5.4.   Χειροκίνητο σύστημα ασφάλισης

Η ενσωματωμένη διάταξη που ασφαλίζει τη δομή ROPS στη θέση ανόδου/καθόδου πρέπει να είναι ειδικά σχεδιασμένη ώστε:

να τη χειρίζεται ένας όρθιος χειριστής και να βρίσκεται σε μια από τις προσπελάσιμες ζώνες·

να είναι ερμητικά απομονωμένη από τη ROPS (παραδείγματος χάρη με ενσωματωμένους πείρους ως πείρους ασφάλισης ή με πείρους συγκράτησης)·

να αποφεύγεται οποιαδήποτε σύγχυση κατά τη διαδικασία της ασφάλισης (επισημαίνεται η σωστή θέση των πείρων)·

να αποφεύγεται η ακούσια απομάκρυνση ή απώλεια μερών.

Αν οι συσκευές που χρησιμοποιούνται για την ασφάλιση της ROPS στη θέση ανόδου/καθόδου είναι πείροι, ενσωματώνονται ή αφαιρούνται κατά βούληση. Αν για την ενέργεια αυτή πρέπει να ασκηθεί δύναμη στην προστατευτική ράβδο, πληρούνται οι απαιτήσεις των σημείων 1 και 3 ή 4 (βλέπε σημείο 5.3).

Όσον αφορά όλες τις λοιπές διατάξεις ασφάλισης, κατασκευάζονται σύμφωνα με μια εργονομική προσέγγιση όσον αφορά το σχήμα και τη δύναμη για να αποφεύγονται ειδικότερα κίνδυνοι σύνθλιψης ή κοπής.

5.5.   Προκαταρκτική δοκιμή αυτόματου συστήματος ασφάλισης

Πριν τη δοκιμή αντοχής της ROPS, πρέπει να υποβάλλεται σε δοκιμή το αυτόματο σύστημα ασφάλισης που είναι ενσωματωμένο στη χειροκίνητη πτυσσόμενη ROPS.

Η προστατευτική ράβδος ανασηκώνεται στην κατακόρυφη θέση και επαναφέρεται στη θέση καθόδου. Οι ενέργειες αυτές αντιστοιχούν σε έναν κύκλο. Ολοκληρώνονται 500 κύκλοι.

Η διαδικασία αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί χειροκίνητα ή με τη χρήση εξωτερικής ενέργειας (υδραυλικά, πνευματικά ή ηλεκτρικά συστήματα). Και στις δύο περιπτώσεις, η δύναμη ασκείται εντός ενός επιπέδου που είναι παράλληλο προς την τροχιά της προστατευτικής ράβδου και διέρχεται από την επιφάνεια αφής, ενώ η γωνιακή ταχύτητα της προστατευτικής ράβδου είναι σχεδόν σταθερή και δεν υπερβαίνει τα 20 deg/s.

Μετά τους 500 κύκλους, η δύναμη που ασκείται όταν η προστατευτική ράβδος βρίσκεται ανασηκωμένη δεν υπερβαίνει σε ποσοστό άνω του 50 % την επιτρεπόμενη δύναμη (πίνακας 7.2).

Η απασφάλιση της προστατευτικής ράβδου πραγματοποιείται με βάση το εγχειρίδιο του χειριστή.

Μετά την ολοκλήρωση των 500 κύκλων, το σύστημα ασφάλισης δεν επισκευάζεται ούτε αναπροσαρμόζεται.

Σημείωση 1: Η προκαταρκτική δοκιμή μπορεί να εφαρμοστεί και σε αυτόματα πτυσσόμενα συστήματα ROPS. Η δοκιμή θα πρέπει να πραγματοποιηθεί πριν τη δοκιμή αντοχής της ROPS.

Σημείωση 2: Η προκαταρκτική δοκιμή μπορεί να εκτελεστεί από τον κατασκευαστή. Σε αυτήν την περίπτωση, ο κατασκευαστής προσκομίζει στο κέντρο δοκιμής πιστοποιητικό στο οποίο αναφέρεται ότι η δοκιμή πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τη διαδικασία δοκιμών και ότι μετά την ολοκλήρωση των 500 κύκλων το σύστημα ασφάλισης δεν επισκευάστηκε ούτε αναπροσαρμόστηκε. Το κέντρο δοκιμής ελέγχει την απόδοση της διάταξης με έναν κύκλο ανασηκώνοντας τη ράβδο στη θέση ανόδου και επαναφέροντάς τη στη συνέχεια στη θέση καθόδου.

Image

Σχήμα 7.8α

Από το έδαφος

Σχήμα 7.8β

Από την εξέδρα

Image

Σχήμα 7.9

Περιοχή αφής

Περιοχή αφής

Image Κείμενο της εικόνας Image Κείμενο της εικόνας Image Κείμενο της εικόνας Image Κείμενο της εικόνας Image

Σχήμα 7.14

Παράδειγμα προσπελάσιμου τμήματος της περιοχής αφής

Προσπελάσιμες ζώνες

Τροχιά της περιοχής αφής

Προσπελάσιμο τμήμα της περιοχής αφής

Image

Σχήμα 7.15

Σημεία στα οποία ελέγχεται η απαιτούμενη δύναμη

Σημείο 1

Σημείο 2

Σημείο 3

Σημείο 4

Image

Σχήμα 7.16

Πρόσθετο σημείο στο οποίο μετράται η απαιτούμενη δύναμη

Πρόσθετο σημείο

Σημείο 1

Σημείο 2

Σημείο 3

Σημείο 4

»·

3)

στις επεξηγηματικές σημειώσεις του παραρτήματος X η επεξηγηματική σημείωση (1) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«(1)

Το κείμενο των απαιτήσεων και η αρίθμηση που ορίζονται στο σημείο Β ταυτίζονται με το κείμενο και την αρίθμηση του τυποποιημένου κωδικού του ΟΟΣΑ για τις επίσημες δοκιμές των οπίσθιων δομών προστασίας κατά των κινδύνων ανατροπής γεωργικών και δασικών τροχοφόρων ελκυστήρων με μικρό μετατρόχιο, ΟΟΣΑ τυποποιημένος κωδικός 7, έκδοση 2017 του Φεβρουαρίου του 2017, εκτός της αρίθμησης των τμημάτων Β2 και Β3 που έχει εναρμονιστεί με το σύνολο του παραρτήματος.».

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Το παράρτημα XI του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1322/2014 τροποποιείται ως εξής:

1)

το σημείο Γ τροποποιείται ως εξής:

α)

το σημείο 3.1.3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.1.3.

Η δομή προστασίας μπορεί να έχει σχεδιαστεί μόνο για την προστασία του οδηγού από την πτώση αντικειμένων. Στη δομή αυτή, μπορεί να τοποθετείται υλικό για να προστατεύει τον οδηγό από τις ακραίες καιρικές συνθήκες το οποίο μπορεί να είναι είτε προσωρινό είτε όχι. Ο οδηγός θα μπορεί να αφαιρεί το υλικό σε περίπτωση καλοκαιρίας. Υπάρχουν πάντως και συστήματα προστασίας στα οποία η επένδυση είναι μόνιμη και όταν οι θερμοκρασίες είναι υψηλές παρέχεται εξαερισμός με παράθυρα ή καλύμματα. Δεδομένου ότι η επένδυση μπορεί να ενισχύσει την αντοχή της δομής, και αν μάλιστα είναι αφαιρούμενη μπορεί να μην βρίσκεται στη θέση της σε περίπτωση ατυχήματος, όλα τα μέρη που μπορούν να αφαιρεθούν από τον οδηγό θα απομακρύνονται για τον σκοπό της δοκιμής. Οι θύρες και τα παράθυρα που ανοίγουν είτε αφαιρούνται είτε στερεώνονται σε ανοιχτή θέση για τη δοκιμή, ούτως ώστε να μην ενισχύουν την αντοχή της δομής προστασίας.»·

β)

παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο 3.1.3.1.:

«3.1.3.1.

Εάν στην κατακόρυφη προβολή της ζώνης ασφαλείας υπάρχει καπάκι οροφής που ανοίγει, κατόπιν αιτήματος του κατασκευαστή, υπό την ευθύνη του και σύμφωνα με τις οδηγίες του, η δοκιμή διενεργείται είτε με το καπάκι της οροφής:

σε κλειστή - κλειδωμένη θέση,

σε ανοιχτή θέση,

είτε αφότου αυτό έχει αφαιρεθεί.

Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τηρούνται οι απαιτήσεις του σημείου 3.3 και περιγράφονται οι συνθήκες της δοκιμής στην έκθεση δοκιμής.

Στους υπόλοιπους κανόνες θα γίνεται αναφορά μόνο στη δοκιμή της δομής προστασίας. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι οι κανόνες προβλέπουν μη προσωρινή επένδυση.

Η περιγραφή οποιασδήποτε παρεχόμενης προσωρινής επένδυσης θα περιλαμβάνεται στις προδιαγραφές. Κάθε γυάλινο ή ανάλογο εύθραυστο υλικό αφαιρείται πριν από τη δοκιμή. Τα εξαρτήματα του ελκυστήρα και της δομής προστασίας που ενδέχεται να υποστούν αδικαιολόγητη ζημιά κατά τη διάρκεια της δοκιμής και τα οποία δεν επηρεάζουν την αντοχή της δομής προστασίας ή τις διαστάσεις της μπορούν να αφαιρούνται πριν από τη δοκιμή, αν το επιθυμεί ο κατασκευαστής. Δεν μπορούν να εκτελούνται επισκευές ή αναπροσαρμογές κατά τη διάρκεια της δοκιμής. Ο κατασκευαστής μπορεί να παρέχει πολλά ταυτόσημα δείγματα, αν χρειαστεί να πραγματοποιηθούν πολλές δοκιμές πτώσης.»·

γ)

το ακόλουθο σημείο 3.6.2.8. παρεμβάλλεται πριν από τον πίνακα 10.2:

«3.6.2.8.

Εναλλακτικά, οι απαιτήσεις αυτές μπορούν να επαληθεύονται με την εφαρμογή της πρόσκρουσης του αντικειμένου δοκιμής, εάν όλα τα δομικά τμήματα βρίσκονται σε – 18 °C ή σε χαμηλότερη θερμοκρασία.»·

δ)

ο τίτλος του σχήματος 10.3 αντικαθίσταται από τον ακόλουθο:

«Σχήμα 10.3

Ελάχιστες προδιαγραφές δοκιμής FOPS

Η δομή προστασίας είναι καλά στερεωμένη στα προβλεπόμενα σημεία στερέωσης της κλίνης δοκιμών»·

2)

στις επεξηγηματικές σημειώσεις του παραρτήματος XI η επεξηγηματική σημείωση (1) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«(1)

Το κείμενο των απαιτήσεων και η αρίθμηση που ορίζονται στο σημείο Γ ταυτίζονται με το κείμενο και την αρίθμηση του τυποποιημένου κωδικού του ΟΟΣΑ για τις επίσημες δοκιμές πτώσης αντικειμένων σε προστατευτικές δομές γεωργικών και δασικών ελκυστήρων, ΟΟΣΑ τυποποιημένος κωδικός 10, έκδοση 2017 του Φεβρουαρίου του 2017, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.».

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Το παράρτημα XIV του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1322/2014 τροποποιείται ως εξής:

1)

Το προσάρτημα 3 τροποποιείται ως εξής:

α)

στον πίνακα οι σειρές για τα PS Nos 1 και 2 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«PS No

a

10– 4 m

t

s

1

0 089

 

2

0 215»·

 

β)

στον πίνακα, οι σειρές για τα PS Nos 699 και 700 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«PS No

a

10– 4 m

t

s

699

0 023

 

700

0 000

28·0»·

2)

Το προσάρτημα 4α τροποποιείται ως εξής:

α)

στον πίνακα, οι σειρές για τα PS Nos 1 και 2 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«PS No

a

10– 4 m

t

s

1

0 022

 

2

0 089»·

 

β)

στον πίνακα, η σειρά για το PS No 699 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«PS No

a

10– 4 m

t

s

699

0 062».

 


6.6.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 140/35


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2018/831 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 5ης Ιουνίου 2018

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 10/2011 για τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα και με την κατάργηση των οδηγιών 80/590/ΕΟΚ και 89/109/ΕΟΚ (1), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχεία α), δ), ε), η) και θ), το άρθρο 11 παράγραφος 3 και το άρθρο 12 παράγραφος 6

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 10/2011 της Επιτροπής (2) θεσπίζεται ενωσιακός κατάλογος εγκεκριμένων ουσιών που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στην κατασκευή πλαστικών υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα.

(2)

Έπειτα από την πιο πρόσφατη τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 10/2011, η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων («η Αρχή») έχει δημοσιεύσει νέες επιστημονικές γνώμες σχετικά με συγκεκριμένες ουσίες οι οποίες επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται σε υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα (υλικά FCM), καθώς και σχετικά με την επιτρεπόμενη χρήση ουσιών που έχουν ήδη εγκριθεί. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 10/2011 αντικατοπτρίζει τα πλέον πρόσφατα ευρήματα της Αρχής, ο εν λόγω κανονισμός θα πρέπει να τροποποιηθεί.

(3)

Η Αρχή έχει εκδώσει γνωμοδοτήσεις για την επαναξιολόγηση της μόλυνσης των τροφίμων με υπερχλωρικά και την έκθεση του ανθρώπου σε υπερχλωρικά μέσω της διατροφής (3) (4). Η ουσία «άλατα του υπερχλωρικού οξέος» (υπερχλωρικά) (αριθ. FCM 822) περιλαμβάνεται ως πρόσθετο ή ως βοηθητικό μέσο παραγωγής πολυμερών στον πίνακα 1 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 10/2011. Ένα ειδικό όριο μετανάστευσης (SML) ίσο με 0,05 mg/kg ισχύει για την ουσία αυτή βάσει της παραδοχής για συμβατική διατροφική έκθεση από υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, σύμφωνα με την οποία 1 kg τροφίμων καταναλώνεται καθημερινά από άτομο σωματικού βάρους 60 kg. Σε επαναξιολογήσεις των υπερχλωρικών, η Αρχή καθόρισε ως ανεκτή ημερήσια πρόσληψη (ΑΗΠ) τα 0,3 μg/kg σωματικού βάρους ανά ημέρα και σημειώνει ότι τόσο η βραχυπρόθεσμη όσο και η μακροπρόθεσμη έκθεση των νεαρών ηλικιακών ομάδων του πληθυσμού σε υπερχλωρικά που προέρχονται από όλες τις διατροφικές πηγές υπερέβαινε την ανεκτή ημερήσια πρόσληψη, ενώ η βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη έκθεση του ενήλικου πληθυσμού ανερχόταν στο επίπεδο της ΑΗΠ. Για να ληφθεί υπόψη αυτό, το SML θα πρέπει να υπολογίζεται με βάση την ΑΗΠ και θα πρέπει να εφαρμόζεται συμβατικός συντελεστής κατανομής 10 % της ΑΗΠ από FCM. Κατά συνέπεια, το SML των 0,05 mg/kg για τα υπερχλωρικά πρέπει να μειωθεί στα 0,002 mg/kg για να εξασφαλιστεί ότι η μετανάστευση υπερχλωρικών από πλαστικά FCM δεν θέτει σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία.

(4)

Η Αρχή εξέδωσε ευνοϊκή επιστημονική γνωμοδότηση (5) για τη χρήση της ουσίας «φωσφορώδες οξύ, μείγμα 2,4-δις(1,1-διμεθυλοπροπυλο)φαινυλοτριεστέρα και 4-(1,1-διμεθυλοπροπυλο)φαινυλοτριεστέρα» (αριθ. ουσίας FCM 974 και αριθ. CAS 939402-02-5). Η ουσία αυτή έχει εγκριθεί με όριο μετανάστευσης 5 mg/kg τροφίμου. Με βάση τα νέα επιστημονικά στοιχεία, η Αρχή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ουσία αυτή δεν προκαλεί ανησυχίες για την ασφάλειά του καταναλωτή εάν το όριο ειδικής μετανάστευσης αυξηθεί από τα 5 στα 10 mg/kg τροφίμου, εφόσον οι υπόλοιποι ισχύοντες περιορισμοί εξακολουθούν να πληρούνται. Ως εκ τούτου, το όριο μετανάστευσης για την ουσία αυτή θα πρέπει να αυξηθεί από τα 5 στα 10 mg/kg, υπό την προϋπόθεση ότι οι υπόλοιποι περιορισμοί διατηρούνται σε ισχύ.

(5)

Η Αρχή εξέδωσε ευνοϊκή επιστημονική γνωμοδότηση (6) για τη χρήση της ουσίας «1,2,3,4-τετραϋδροναφθαλινο-2,6-δικαρβοξυλικό οξύ, διμεθυλεστέρας» (αριθ. ουσίας FCM 1066 και αριθ. CAS 23985-75-3). Η Αρχή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ουσία δεν προκαλεί ανησυχία ως προς την ασφάλεια για τον καταναλωτή όταν χρησιμοποιείται ως μονομερές συμπολυμερισμού για την παρασκευή πολυεστερικής στιβάδας που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως εσωτερική στρώση πλαστικού πολυστρωματικού υλικού που προορίζεται να έρθει σε επαφή με τρόφιμα για τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί προσομοιωτές τροφίμων Α, Β, Γ και/ή Δ1 σύμφωνα με τον πίνακα 2 του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 10/2011. Η μετανάστευση του συνόλου της ουσίας και των διμερών της (κυκλικών και ανοικτής αλυσίδας) δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 0,05 mg/kg τροφίμου. Το εν λόγω μονομερές θα πρέπει επομένως να περιληφθεί στον ενωσιακό κατάλογο των εγκεκριμένων ουσιών με τον περιορισμό ότι θα πρέπει να πληρούνται οι εν λόγω προδιαγραφές.

(6)

Η Αρχή εξέδωσε ευνοϊκή επιστημονική γνωμοδότηση (7) για τη χρήση της ουσίας [3-(2,3-εποξυπροποξυ)προπυλο]τριμεθοξυσιλάνιο (αριθ. ουσίας FCM 1068, αριθ. CAS 2530-83-8). Η Αρχή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, παρά το γεγονός ότι η ουσία έχει γονιδιοτοξικές ιδιότητες, δεν δημιουργεί ανησυχίες για την ασφάλεια λόγω της χαμηλής έκθεσής της, αν υπάρχει τέτοια, όταν χρησιμοποιείται ως συστατικό παραγόντων κολλαρίσματος για την επεξεργασία ινών υάλου ενσωματωμένων σε πλαστικά χαμηλής διαχυτότητας, όπως σε τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο (PET), πολυανθρακικό πολυμερές (PC), τερεφθαλικό πολυβουτυλένιο (PBTP), θερμοσκληρυνόμενους πολυεστέρες και βινυλεστέρα εποξικής δισφαινόλης που προορίζονται για εφάπαξ και επαναλαμβανόμενη χρήση με μακροχρόνια αποθήκευση σε θερμοκρασία δωματίου, βραχυχρόνια επανειλημμένη επαφή σε αυξημένη ή υψηλή θερμοκρασία και για όλα τα τρόφιμα. Δεδομένου ότι ορισμένα από τα προϊόντα αντίδρασης της ουσίας που περιέχουν εποξειδική δράση μπορούν επίσης να έχουν γονιδιοτοξικές ιδιότητες, τα κατάλοιπα της ουσίας και καθενός εκ των προϊόντων αντίδρασης στις επεξεργασμένες ίνες υάλου δεν πρέπει να ανιχνεύονται σε επίπεδο 10 μg/kg για την ουσία και 60 μg/kg για καθένα από τα προϊόντα αντίδρασης (υδρολυμένα μονομερή και κυκλικά διμερή, τριμερή και τετραμερή που περιέχουν εποξείδια).

(7)

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 10/2011 θα πρέπει συνεπώς να τροποποιηθεί αναλόγως.

(8)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 10/2011 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Πλαστικά υλικά και αντικείμενα που συμμορφώνονται με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 10/2011 όπως αυτές ίσχυαν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού μπορούν να τίθενται σε κυκλοφορία στην αγορά έως τις 26 Ιουνίου 2019 και μπορούν να παραμείνουν στην αγορά μέχρι να εξαντληθούν τα αποθέματα.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 5 Ιουνίου 2018.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 338 της 13.11.2004, σ. 4.

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 10/2011 της Επιτροπής, της 14ης Ιανουαρίου 2011, για τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα (ΕΕ L 12 της 15.1.2011, σ. 1).

(3)  EFSA Journal 2017·15(10):5043.

(4)  EFSA Journal 2014·12(10):3869.

(5)  EFSA Journal 2017·15(5): 4841.

(6)  EFSA Journal 2017·15(5):4840.

(7)  EFSA Journal 2017·15(10):5014.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 10/2011 τροποποιείται ως εξής:

1.

Στο σημείο 1 ο πίνακας 1 τροποποιείται ως εξής:

α)

οι εγγραφές για τις ουσίες FCM με αριθ. 822 και αριθ. 974 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«822

71938

 

Άλατα υπερχλωρικού οξέος

ναι

όχι

όχι

0,002

 

 

(4)»

«974

74050

939402-02-5

Φωσφορώδες οξύ, μείγμα 2,4-δις(1,1-διμεθυλοπροπυλο)φαινυλοτριεστέρα και 4-(1,1-διμεθυλοπροπυλο)φαινυλοτριεστέρα

ναι

όχι

ναι

10

 

SML εκφραζόμενο ως το άθροισμα της φωσφορώδους και της φωσφορικής μορφής της ένωσης, 4-tert-αμυλοφαινόλης και 2,4-δι-tert-αμυλοφαινόλης. Η μετανάστευση της 2,4-δι-tert-αμυλοφαινόλης δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1 mg/kg τροφίμου.»

 

β)

οι ακόλουθες εγγραφές προστίθενται κατ' αύξοντα αριθμό ουσίας FCM:

«1066

 

23985-75-3

1,2,3,4-τετραϋδροναφθαλινο-2,6-δικαρβοξυλικό οξύ, διμεθυλεστέρας

όχι

ναι

όχι

0,05

 

Να χρησιμοποιείται μόνο ως μονομερές συμπολυμερισμού στην παραγωγή πολυεστερικής στρώσης μη ερχόμενης σε επαφή με τρόφιμα σε πολυστρωματικό πλαστικό υλικό, το οποίο πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε επαφή με τρόφιμα για τα οποία χρησιμοποιούνται οι προσομοιωτές τροφίμων Α, Β, Γ και/ή Δ1 σύμφωνα με τον πίνακα 2 του παραρτήματος III. Το όριο ειδικής μετανάστευσης στη στήλη 8 αναφέρεται στο άθροισμα της ουσίας και των διμερών αυτής (κυκλικών και ανοικτής αλυσίδας).

 

1068

 

2530-83-8

[3-(2,3-εποξυπροποξυ)προπυλο]τριμεθοξυσιλάνιο

ναι

όχι

όχι

 

 

Να χρησιμοποιείται μόνο ως συστατικό υλικού κολλαρίσματος για την επεξεργασία ινών υάλου ενσωματωμένων σε πλαστικά χαμηλής διαχυτότητας ενισχυμένα με γυάλινες ίνες (τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο (PET), πολυανθρακικό πολυμερές (PC), τερεφθαλικό πολυβουτυλένιο (PBT), θερμοσκληρυνόμενοι πολυεστέρες και βινυλεστέρες εποξικής δισφαινόλης) που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα.

Σε επεξεργασμένες ίνες υάλου, κατάλοιπα της ουσίας δεν πρέπει να είναι ανιχνεύσιμα σε επίπεδα 0,01 mg/kg για την ουσία και 0,06 mg/kg για καθένα από τα προϊόντα αντίδρασης (υδρολυμένα μονομερή και εποξειδικά κυκλικά διμερή, τριμερή και τετραμερή).»

 


6.6.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 140/38


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2018/832 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 5ης Ιουνίου 2018

για την τροποποίηση των παραρτημάτων II, III και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών cyantraniliprole, cymoxanil, deltamethrin, difenoconazole, fenamidone, flubendiamide, fluopicolide, folpet, fosetyl, mandestrobin, mepiquat, metazachlor, propamocarb, propargite, pyrimethanil, sulfoxaflor και trifloxystrobin μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Φεβρουαρίου 2005, για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο α) και το άρθρο 18 παράγραφος 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Για τις ουσίες cyantraniliprole (κυαντρανιλιπρόλη), cymoxanil (κυμοξανίλη), deltamethrin (δελταμεθρίνη), fenamidone (φαιναμιδόνη), folpet (φολπέτ), mandestrobin (μανδεστροβίνη), mepiquat (μεπικουάτ), metazachlor (μεταζαχλώριο), propamocarb (προπαμοκάρβη), pyrimethanil (πυριμεθανίλη), sulfoxaflor (σουλφοξαφθόριο) και trifloxystrobin (τριφλοξυστροβίνη) έχουν καθοριστεί ανώτατα όρια καταλοίπων (ΑΟΚ) στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005. Για τις ουσίες difenoconazole (διφαινοκοναζόλη), flubendiamide (φλουβενοδιαμίδη), fluopicolide (φθοροπικολίδη) και fosetyl (φοσετύλιο) έχουν καθοριστεί ΑΟΚ στο μέρος A του παραρτήματος III του εν λόγω κανονισμού. Για την ουσία propargite (προπαργίτης) έχουν καθοριστεί ΑΟΚ στο παράρτημα V του εν λόγω κανονισμού.

(2)

Στις 11 Ιουλίου 2015 η επιτροπή του Codex Alimentarius (CAC) ενέκρινε τα ανώτατα όρια καταλοίπων του Κώδικα (CXL) για την ουσία fenamidone (2).

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3), όπου υπάρχουν διεθνή πρότυπα ή επίκειται η ολοκλήρωσή τους, αυτά λαμβάνονται υπόψη κατά τη σύνταξη ή την προσαρμογή της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, εκτός από τις περιπτώσεις που τέτοια πρότυπα ή σχετικά μέρη αυτών αποτελούν αναποτελεσματικό ή απρόσφορο μέσο για την επίτευξη των θεμιτών στόχων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα ή όταν υπάρχει επιστημονική αιτιολόγηση, ή όταν καταλήγουν σε επίπεδο προστασίας διαφορετικό από εκείνο που καθορίζεται ως πρόσφορο στην Ένωση. Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 13 στοιχείο ε) του εν λόγω κανονισμού, η Ένωση πρέπει να προάγει την αντιστοιχία μεταξύ των διεθνών τεχνικών προδιαγραφών και της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι δεν θα μειωθεί το υψηλό επίπεδο προστασίας που έχει υιοθετηθεί στην Ένωση.

(4)

Η Ένωση διατύπωσε επιφύλαξη ενώπιον της επιτροπής του Codex Alimentarius για τα κατάλοιπα των φυτοφαρμάκων όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων του Codex (CXL) που προτείνονται για τους ακόλουθους συνδυασμούς φυτοφαρμάκου/προϊόντος: fenamidone (ανθοκράμβες· καρποφόρα λαχανικά με εξαίρεση τα κολοκυνθοειδή).

(5)

Όσον αφορά την ουσία fenamidone, τα CXL που δεν απαριθμούνται στην αιτιολογική σκέψη 4 θα πρέπει να περιληφθούν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005 ως ΑΟΚ, εκτός από τις περιπτώσεις όπου αφορούν προϊόντα που δεν ορίζονται στο παράρτημα I του εν λόγω κανονισμού ή εάν έχουν οριστεί σε επίπεδο χαμηλότερο απ' ό,τι τα ισχύοντα ΑΟΚ. Τα εν λόγω CXL είναι ασφαλή για τους καταναλωτές στην Ένωση (4).

(6)

Στο πλαίσιο διαδικασίας για την έγκριση της χρήσης φυτοπροστατευτικού προϊόντος που περιέχει τη δραστική ουσία cymoxanil στα φασόλια χωρίς λοβό, υποβλήθηκε αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 για την τροποποίηση των υφιστάμενων ΑΟΚ.

(7)

Όσον αφορά την ουσία deltamethrin, υποβλήθηκε ανάλογη αίτηση για τη χρήση σε μη κεφαλωτές κράμβες. Όσον αφορά την ουσία difenoconazole, υποβλήθηκε ανάλογη αίτηση για λοιπές ανθοκράμβες, τα λαχανάκια Βρυξελλών, τις σκαρόλες, τη ρόκα, το σπανάκι και παρεμφερή φύλλα, τα ραδίκια witloof και το ραβέντι. Όσον αφορά την ουσία fluopicolide, υποβλήθηκε ανάλογη αίτηση για χρήση στα σέσκουλα. Όσον αφορά την ουσία folpet, υποβλήθηκε ανάλογη αίτηση για χρήση στα μήλα και τα αχλάδια. Όσον αφορά την ουσία fosetyl, υποβλήθηκε ανάλογη αίτηση για χρήση στα μηλοειδή, τα ροδάκινα και τις πατάτες. Όσον αφορά την ουσία mandestrobin, ανάλογη αίτηση υποβλήθηκε για τα βερίκοκα, τα κεράσια, τα ροδάκινα και τα δαμάσκηνα. Όσον αφορά την ουσία metazachlor, υποβλήθηκε ανάλογη αίτηση για χρήση στο κινέζικο λάχανο. Όσον αφορά την ουσία propamocarb, υποβλήθηκε ανάλογη αίτηση για χρήση στα σέσκουλα. Όσον αφορά την ουσία pyrimethanil, ανάλογη αίτηση υποβλήθηκε για χρήση στα κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό. Όσον αφορά την ουσία sulfoxaflor, υποβλήθηκε ανάλογη αίτηση για χρήση σε αμπελόφυλλα και αγκινάρες. Όσον αφορά την ουσία trifloxystrobin, ανάλογη αίτηση υποβλήθηκε για χρήση σε «άλλους μικρούς καρπούς και μούρα», τα «μαρούλια και σαλατικά», τις ανδράκλες, τα φασόλια χωρίς λοβό, τα μπιζέλια και τα όσπρια.

(8)

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφοι 2 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005, υποβλήθηκαν αιτήσεις για την ουσία flubendiamide που χρησιμοποιείται στις Ηνωμένες Πολιτείες στα βερίκοκα, τα ροδάκινα, τα δαμάσκηνα και τη σόγια, για την ουσία disodium phosphonate που χρησιμοποιείται στις Ηνωμένες Πολιτείες στα ακρόδρυα (με εξαίρεση τις καρύδες), καθώς και για την ουσία propargite που χρησιμοποιείται στη Βραζιλία στα πορτοκάλια και στην Ινδία στο τσάι. Οι αιτούντες ισχυρίζονται ότι οι εγκεκριμένες χρήσεις των εν λόγω ουσιών στις ανωτέρω καλλιέργειες στις αντίστοιχες χώρες εξαγωγής είχαν ως αποτέλεσμα κατάλοιπα πάνω από τα ΑΟΚ που ορίζει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 396/2005 και ότι είναι αναγκαίο να καθοριστούν υψηλότερα ΑΟΚ για την αποφυγή εμπορικών φραγμών όσον αφορά την εισαγωγή των εν λόγω προϊόντων.

(9)

Δυνάμει του άρθρου 53 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5), στις 8 Αυγούστου 2017 το Ηνωμένο Βασίλειο ενημέρωσε την Επιτροπή ότι ενέκρινε τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικού προϊόντος που περιείχε τη δραστική ουσία cyantraniliprole για χρήση στα βατόμουρα και τα σμέουρα λόγω απροσδόκητης εκδήλωσης εστιών ασθενειών οφειλόμενων σε Drosophila suzukii. Στις 13 Σεπτεμβρίου 2017 το Ηνωμένο Βασίλειο ενημέρωσε, σύμφωνα με το άρθρο 53, την Επιτροπή ότι είχε εγκρίνει φυτοπροστατευτικό προϊόν που περιείχε τη δραστική ουσία cyantraniliprole για χρήση στα πράσα λόγω της απροσδόκητης εκδήλωσης εστιών ασθενειών οφειλόμενων σε Thrips tabaci, Frankliniella occidentalis, Delia antiqua και Phytomyza gymnostoma. Οι εγκρίσεις αυτές φάνηκαν αναγκαίες, καθώς η εμφάνιση των εν λόγω επιβλαβών οργανισμών συνιστούσε κίνδυνο που δεν μπορούσε να αντιμετωπιστεί με άλλα εύλογα μέσα. Το Ηνωμένο Βασίλειο κοινοποίησε τις εγκρίσεις στα άλλα κράτη μέλη, την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων («η Αρχή») σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 και υπέβαλε αιτήσεις με σκοπό να καθοριστούν προσωρινά ΑΟΚ για τις εν λόγω καλλιέργειες.

(10)

Σύμφωνα με το άρθρο 53 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, στις 19 Σεπτεμβρίου 2017 η Ελλάδα ενημέρωσε την Επιτροπή ότι είχε εγκρίνει τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικού προϊόντος που περιείχε τη δραστική ουσία mepiquat για χρήση στο βαμβάκι ως ρυθμιστή της ανάπτυξης των φυτών. Η έγκριση αυτή φάνηκε αναγκαία για να αποφευχθούν απώλειες στη συγκομιδή. Η Ελλάδα κοινοποίησε την έγκριση στα άλλα κράτη μέλη, την Επιτροπή και την Αρχή σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 και υπέβαλε αίτηση με σκοπό να καθοριστεί προσωρινό ΑΟΚ για τα σπέρματα βαμβακιού.

(11)

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005, οι εν λόγω αιτήσεις αξιολογήθηκαν από τα οικεία κράτη μέλη και οι εκθέσεις αξιολόγησης διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή.

(12)

Η Αρχή αξιολόγησε τις αιτήσεις και τις εκθέσεις αξιολόγησης, εξετάζοντας ιδίως τους κινδύνους για τον καταναλωτή και, κατά περίπτωση, για τα ζώα και εξέδωσε αιτιολογημένες γνώμες σχετικά με τα προτεινόμενα ΑΟΚ (6). Η Αρχή διαβίβασε τις εν λόγω γνώμες στους αιτούντες, στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη και τις δημοσιοποίησε.

(13)

Η Αρχή κατέληξε στην αιτιολογημένη γνώμη της ότι, όσον αφορά τη χρήση της ουσίας deltamethrin στις μη κεφαλωτές κράμβες, η εκτίμηση της επικινδυνότητας επηρεάζεται από ασυνήθεις αβεβαιότητες. Ωστόσο, δεδομένης της χαμηλής συμβολής των μη κεφαλωτών κραμβών στη γενική έκθεση μέσω της διατροφής, κρίνεται πρόσφορο να καθοριστούν ΑΟΚ στο επίπεδο του 0,15 mg/kg.

(14)

Όσον αφορά την ουσία trifloxystrobin, ο αιτών υπέβαλε τις πληροφορίες που έλειπαν σχετικά με τις αναλυτικές μεθόδους για προϊόντα ζωικής προέλευσης και κατέστησε εμπορικά διαθέσιμο το πρότυπο αναφοράς για το CGA321113.

(15)

Όσον αφορά τη χρήση της ουσίας flubendiamide στη σόγια, το υφιστάμενο ΑΟΚ ανέρχεται σε 0,25 mg/kg στη χώρα εξαγωγής. Καθώς το ανώτατο κατάλοιπο που μετρήθηκε σε εποπτευόμενες επιτόπιες δοκιμές υπερβαίνει ελαφρώς την εν λόγω τιμή, κρίνεται σκόπιμο τα ΑΟΚ να στρογγυλοποιηθούν στην τιμή του 0,3 mg/kg.

(16)

Όσον αφορά τη χρήση της ουσίας cyantraniliprole στα βατόμουρα, τα σμέουρα και τα πράσα, θα πρέπει να καθοριστούν προσωρινά ΑΟΚ με ισχύ έως τις 30 Ιουνίου 2021.

(17)

Όσον αφορά τη χρήση της ουσίας mepiquat στο βαμβάκι, θα πρέπει να καθοριστούν προσωρινά ΑΟΚ για τα σπέρματα βαμβακιού με ισχύ έως τις 30 Ιουνίου 2021.

(18)

Όσον αφορά όλες τις άλλες αιτήσεις, η Αρχή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ικανοποιούσαν όλες τις απαιτήσεις σχετικά με τα δεδομένα και ότι οι τροποποιήσεις των ΑΟΚ που ζήτησαν οι αιτούντες ήταν αποδεκτές όσον αφορά την ασφάλεια του καταναλωτή με βάση την εκτίμηση της έκθεσης του καταναλωτή για 27 ειδικές ομάδες ευρωπαίων καταναλωτών. Η Αρχή έλαβε υπόψη της τα πιο πρόσφατα στοιχεία για τις τοξικολογικές ιδιότητες των ουσιών. Ούτε η έκθεση, καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής, στις εν λόγω ουσίες μέσω της κατανάλωσης όλων των ειδών τροφίμων που μπορεί να τις περιέχουν ούτε η βραχυχρόνια έκθεση μέσω μεγάλης κατανάλωσης των σχετικών προϊόντων έδειξαν ότι υπάρχει κίνδυνος υπέρβασης της αποδεκτής ημερήσιας πρόσληψης ή της δόσης αναφοράς οξείας έκθεσης.

(19)

Με βάση τις αιτιολογημένες γνώμες της Αρχής και λαμβανομένων υπόψη των συναφών με το υπό εξέταση θέμα παραγόντων, οι ενδεικνυόμενες τροποποιήσεις των ΑΟΚ πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 14 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005.

(20)

Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 396/2005 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(21)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα παραρτήματα II, III και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 5 Ιουνίου 2018.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 70 της 16.3.2005, σ. 1.

(2)  ftp://ftp.fao.org/codex/reports/reports_2015/REP15_PRe.pdf.

Κοινό πρόγραμμα FAO/WHO για τα πρότυπα τροφίμων, επιτροπή του Codex Alimentarius. Προσαρτήματα III και IV. Τριακοστή όγδοη συνεδρίαση. Γενεύη, Ελβετία, 6-11 Ιουλίου 2015.

(3)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων (ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1).

(4)  Επιστημονική υποστήριξη για τη διατύπωση της θέσης της ΕΕ στην 46η συνεδρίαση της Επιτροπής του Codex Alimentarius για τα κατάλοιπα των παρασιτοκτόνων (CCPR). EFSA Journal 2014·12(7):3737 [182 σ.].

(5)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 1).

(6)  Επιστημονικές εκθέσεις της EFSA διαθέσιμες στο διαδίκτυο: http://www.efsa.europa.eu:

 

Reasoned opinion on the setting of maximum residue levels for cyantraniliprole in raspberries and blackberries. EFSA Journal 2017·15(11):5061 [24 σ.].

 

Reasoned opinion on the setting of maximum residue levels for cyantraniliprole in leeks. EFSA Journal 2018·16(1):5124 [24 σ.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for cymoxanil in beans without pods. EFSA Journal 2017·15(11):5066 [19 σ.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for deltamethrin in kale. EFSA Journal 2018·16(1):4683 [28 σ.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for difenoconazole in various crops. EFSA Journal 2018·16(1):5143[28 σ.].

 

Reasoned opinion on the setting of import tolerances for flubendiamide in apricots, peaches, nectarines, plums and soya beans. EFSA Journal 2018·16(1):5128 [31 σ.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for fluopicolide in chards. EFSA Journal 2018·16(1):5135 [21 σ.].

 

Reasoned opinion on the Modification of the existing maximum residue levels for folpet in apples and pears. EFSA Journal 2017·15(10):5041 [21 σ.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for fosetyl-Al in tree nuts, pome fruit, peach and potato. EFSA Journal 2018·16(2):5161 [36 σ.]

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for mandestrobin in apricots, cherries, peaches/nectarines and plums. EFSA Journal 2018·16(1):5148 [22 σ.]

 

Reasoned opinion on the setting of maximum residue levels for mepiquat chloride in cotton. EFSA Journal 2018·16(2):5162 [25 σ.]

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for metazachlor in Chinese cabbage. EFSA Journal 2018·16(1):5127 [20 σ.]

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for propamocarb in chards/beet leaves. EFSA Journal 2017·15(11):5055 [22 σ.]

 

Reasoned opinion on the setting of import tolerances for propargite in citrus fruits and tea. EFSA Journal 2018·16(2):5193 [25 σ.]

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for pyrimethanil in cucurbits with edible peel. EFSA Journal 2018·16(2):5145 [20 σ.]

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for sulfoxaflor in grape leaves and similar species, and globe artichokes. EFSA Journal 2017·15(11):5070 [23 σ.]

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for trifloxystrobin in various crops. EFSA Journal 2018·16(1):5154 [33 σ.]


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τα παραρτήματα II, ΙΙΙ και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 τροποποιούνται ως εξής:

1.

Το παράρτημα II τροποποιείται ως εξής:

α)

Οι στήλες για τις ουσίες cyantraniliprole, cymoxanil, deltamethrin, fenamidone, folpet, mandestrobin, mepiquat, metazachlor, propamocarb, pyrimethanil, sulfoxaflor and trifloxystrobin αντικαθίστανται από τις ακόλουθες:

«Κατάλοιπα φυτοφαρμάκων και ανώτατα όρια καταλοίπων (mg/kg)

Κωδικός

Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων (1)

Cyantraniliprole (κυαντρανιλιπρόλη)

Cymoxanil (κυμοξανίλη)

Deltamethrin (δελταμεθρίνη) [cis-deltamethrin (cis-δελταμεθρίνη)] (Λ)

Fenamidone (φαιναμιδόνη)

Folpet (φολπέτ) (άθροισμα της ουσίας folpet και του φθαλιμιδίου, εκφραζόμενο ως folpet) (K)

Mandestrobin (μανδεστροβίνη)

Mepiquat (μεπικουάτ) [άθροισμα της ουσίας mepiquat και των αλάτων του, εκφραζόμενο ως mepiquat chloride (χλωριούχο μεπικουάτ)]

Metazachlor (μεταζαχλώριο) (άθροισμα των μεταβολιτών 479M04, 479M08 και 479M16, εκφραζόμενο ως metazachlor) (K)

Propamocarb (προπαμοκάρβη) (άθροισμα της ουσίας propamocarb και των αλάτων της, εκφραζόμενο ως propamocarb) (K)

Pyrimethanil (πυριμεθανίλη) (K)

Sulfoxaflor (σουλφοξαφθόριο) (άθροισμα ισομερών)

Trifloxystrobin (τριφλοξυστροβίνη) (Λ) (Κ)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

0100000

ΚΑΡΠΟΙ, ΝΩΠΟΙ ή ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΙ· ΑΚΡΟΔΡΥΑ

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0110000

Εσπεριδοειδή

0,9

0,01 (*1)

0,04 (+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

8

 

0,5

0110010

Γκρέιπφρουτ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,15

 

0110020

Πορτοκάλια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,8

 

0110030

Λεμόνια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,4

 

0110040

Πράσινα λεμόνια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0110050

Μανταρίνια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,8

 

0110990

Άλλα (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0120000

Ακρόδρυα

0,04

0,01 (*1)

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

0,07 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,02

0120010

Αμύγδαλα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

 

0120020

Καρύδια Βραζιλίας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120030

Ανακάρδια (κάσιους)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120040

Κάστανα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120050

Καρύδες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120060

Φουντούκια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120070

Μακαντάμια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120080

Καρύδια πεκάν

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120090

Κουκουνάρια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120100

Φιστίκια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

 

0120110

Κοινά καρύδια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120990

Άλλα (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0130000

Μηλοειδή

0,8

0,01 (*1)

(+)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

15

 

0,7

0130010

Μήλα

 

 

0,2

 

0,3

 

 

 

 

 

0,4

 

0130020

Αχλάδια

 

 

0,1

 

0,3

 

 

 

 

 

0,4

 

0130030

Κυδώνια

 

 

0,1

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,3

 

0130040

Μούσμουλα

 

 

0,1

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,3

 

0130050

Ιαπωνικά μούσμουλα

 

 

0,1

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,3

 

0130990

Άλλα (2)

 

 

0,1

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,3

 

0140000

Πυρηνόκαρπα

 

0,01 (*1)

(+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

3

0140010

Βερίκοκα

0,01 (*1)

 

0,15

 

 

2

 

 

 

10

0,5

 

0140020

Κεράσια (γλυκά)

6

 

0,1

 

 

3

 

 

 

4

1,5

 

0140030

Ροδάκινα

1,5

 

0,15

 

 

2

 

 

 

10

0,5

 

0140040

Δαμάσκηνα

0,7

 

0,07

 

 

0,5

 

 

 

2

0,5

 

0140990

Άλλα (2)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0150000

Μούρα και μικροί καρποί

 

 

(+)

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0151000

α)

σταφύλια

1,5

0,3 (+)

0,2

0,6

 

 

 

 

 

5

2

3

0151010

Επιτραπέζια σταφύλια

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

0151020

Οινοποιήσιμα σταφύλια

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

0152000

β)

φράουλες

0,5

0,01 (*1)

0,2

0,04

5 (+)

 

 

 

 

5

0,5

1

0153000

γ)

καρποί βάτου

 

0,01 (*1)

0,1

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

3

0153010

Βατόμουρα

0,9 (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

0153020

Καρποί ασπροβατομουριάς

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0153030

Σμέουρα (ερυθρά και κίτρινα)

0,9 (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

0153990

Άλλα (2)

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0154000

δ)

άλλοι μικροί καρποί και μούρα

 

0,01 (*1)

0,6

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

 

3

0154010

Μύρτιλλα

4

 

 

 

 

 

 

 

 

8

0,01 (*1)

 

0154020

Μύρτιλλα μακρόκαρπα

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154030

Φραγκοστάφυλα (κόκκινα, μαύρα ή άσπρα)

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154040

Φραγκοστάφυλα (κόκκινα, πράσινα, κίτρινα)

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154050

Καρποί αγριοτριανταφυλλιάς

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154060

Βατόμουρα (μαύρα ή άσπρα)

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154070

Αζάρολος (μεσογειακά μούσμουλα)

0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

15

0,3

 

0154080

Καρποί κουφοξυλιάς

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154990

Άλλα (2)

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0160000

Διάφοροι καρποί όπου

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0161000

α)

καρποί με βρώσιμο φλοιό

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0161010

Χουρμάδες

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161020

Σύκα

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161030

Επιτραπέζιες ελιές

1,5

 

1 (+)

 

0,15 (*1) (+)

 

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,3

0161040

Κουμκουάτ

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161050

Καράμβολες

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161060

Kaki/Λωτός

0,8

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

15

0,3

0,01 (*1)

0161070

Ευγενία η ιαμβολάνη

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161990

Άλλα (2)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0162000

β)

καρποί με μη βρώσιμο φλοιό, μικροί

0,01 (*1)

 

 

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0162010

Ακτινίδια (κόκκινα, πράσινα, κίτρινα)

 

 

0,15 (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0162020

Λίτσι

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0162030

Πασιφλόρα/Μαρακούγια

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

4 (+)

0162040

Φραγκόσυκα

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0162050

Μήλα STAR/καϊνίτες

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0162060

Αμερικανικός λωτός (kaki)

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0162990

Άλλα (2)

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0163000

γ)

καρποί με μη βρώσιμο φλοιό, μεγάλοι

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0163010

Αβοκάντο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163020

Μπανάνες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,1

 

0,05

0163030

Μάνγκο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163040

Παπάγια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,6

0163050

Ρόδια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163060

Cherimoyas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163070

Γκουάβα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163080

Ανανάς

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163090

Αρτόκαρπος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163100

Durians (δούριο το ζιβέθινο)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163110

Ανόνα η ακανθώδης/Γουανάμπανα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163990

Άλλα (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0200000

ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΝΩΠΑ ή ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

0210000

Ριζωματώδη και κονδυλώδη λαχανικά

0,05

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0211000

α)

πατάτες

 

 

0,3 (+)

0,02  (*1)

0,06 (*1) (+)

 

 

0,02 (*1)

0,3

0,05 (*1)

0,03

0,02

0212000

β)

τροπικά ριζωματώδη και κονδυλώδη λαχανικά

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,01 (*1)

0212010

Μανιόκα/κάσσαβο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212020

Γλυκοπατάτες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212030

Ίγναμα (κόνδυλος της διοσκουρέας)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212040

Μαράντα η καλαμοειδής

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212990

Άλλα (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213000

γ)

άλλα ριζωματώδη και κονδυλώδη λαχανικά εκτός από τα ζαχαρότευτλα

 

 

0,02 (*1) (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213010

Κοκκινογούλια

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,02

0213020

Καρότα

 

 

 

0,2

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

1

0,05

0,1

0213030

Ραπανοσέλινα/Γογγύλι (ρέβα)

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,09

0,01 (*1)

0,03

0,03

0213040

Χρένα

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,15 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,08

0213050

Ηλίανθος ο κονδυλόριζος

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,01 (*1)

0213060

Παστινάκη η εδώδιμη

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,04

0213070

Ρίζα μαϊντανού (πετροσέλινο το σαρκόρριζο)

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,08

0213080

Ραπάνια/Ραφανίδες

 

 

 

0,15

0,04 (*1) (+)

 

 

0,4 (+)

3

0,01 (*1)

0,03

0,08

0213090

Λαγόχορτα

 

 

 

0,15

0,04 (*1) (+)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,04

0213100

Γουλιά (είδος κράμβης)

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,15 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,04

0213110

Γογγύλια

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,15 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,04

0213990

Άλλα (2)

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,01 (*1)

0220000

Βολβώδη λαχανικά

 

0,01 (*1)

(+)

 

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0220010

Σκόρδα

0,05

 

0,06

0,2

 

 

 

0,06 (*1)

2

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0220020

Κρεμμύδια

0,05

 

0,06

0,2

 

 

 

0,02 (*1)

2

0,2

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0220030

Ασκαλώνια

0,05

 

0,06

0,2

 

 

 

0,02 (*1)

2

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0220040

Φρέσκα κρεμμύδια και βολβίνα (σκορδόχορτο)/σιμπούλα

8

 

0,3

3

 

 

 

0,02 (*1)

30

3

0,7

0,1

0220990

Άλλα (2)

0,05

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0230000

Καρποφόρα λαχανικά

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

 

0231000

α)

Σολανώδη και μαλαχοειδή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0231010

Ντομάτες

1

0,4

0,07 (+)

1

5 (+)

 

 

 

4

1

0,3

0,7

0231020

Γλυκοπιπεριές/Πιπεριές

1,5

0,01 (*1)

0,2 (+)

1 (+)

0,03 (*1)

 

 

 

3

2

0,4

0,4 (+)

0231030

Μελιτζάνες

1

0,3

0,4 (+)

1

0,03 (*1)

 

 

 

4

1

0,3

0,7

0231040

Μπάμιες

1,5

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0231990

Άλλα (2)

1,5

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0232000

β)

κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό

0,4

0,08

0,2 (+)

0,2

0,03 (*1)

 

 

 

5

0,8

0,5

0,3

0232010

Αγγούρια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(+)

0232020

Αγγουράκια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(+)

0232030

Κολοκύθια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0232990

Άλλα (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0233000

γ)

κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό

0,3

0,4

(+)

0,2

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

0,5

0,3

0233010

Πεπόνια

 

 

0,02 (*1)

 

0,4 (+)

 

 

 

 

 

 

 

0233020

Κολοκύθες

 

 

0,2

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

0233030

Καρπούζια

 

 

0,02 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

0233990

Άλλα (2)

 

 

0,02 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

0234000

δ)

γλυκό καλαμπόκι

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0239000

ε)

άλλα καρποφόρα λαχανικά

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0240000

Κράμβες (εκτός από ρίζες κράμβης και καλλιέργειες νεαρών φύλλων κράμβης)

 

0,01 (*1)

(+)

 

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

0241000

α)

ανθοκράμβες

2

 

0,1

 

 

 

 

0,4 (+)

 

 

 

0,5

0241010

Μπρόκολα

 

 

 

5

 

 

 

 

3

 

3

 

0241020

Κουνουπίδια

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

10 (+)

 

0,04

 

0241990

Άλλα (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0242000

β)

κεφαλωτές κράμβες

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0242010

Λαχανάκια Βρυξελλών

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,06 (*1)

2

 

0,01 (*1)

0,6

0242020

Λάχανα

 

 

0,1

0,9

 

 

 

0,4 (+)

0,7

 

0,4

0,5

0242990

Άλλα (2)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0243000

γ)

φυλλώδεις κράμβες

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 (+)

0243010

Κινέζικα λάχανα

 

 

0,2

55

 

 

 

0,6

20

 

2

 

0243020

Μη κεφαλωτή κράμβη

 

 

0,15

0,01 (*1)

 

 

 

0,2 (+)

20

 

0,01 (*1)

 

0243990

Άλλα (2)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,2 (+)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0244000

δ)

γογγυλοκράμβες

2

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,3 (+)

0,3

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0250000

Φυλλώδη λαχανικά, βότανα και βρώσιμα άνθη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0251000

α)

μαρούλια και σαλατικά

 

 

(+)

 

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

15

0251010

Λυκοτρίβολο

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

20 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0251020

Μαρούλια

5

0,03 (+)

0,5

30

 

 

 

 

40

20

4

 

0251030

Σκαρόλες (πικρίδα)/πλατύφυλλα αντίδια

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,1

40

 

 

 

 

20 (+)

20

0,01 (*1)

 

0251040

Κάρδαμο και άλλα βλαστάρια και φύτρες

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

20 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0251050

Γαιοκάρδαμο

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

20 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0251060

Ρόκα

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

30

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0251070

Κόκκινο σινάπι

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

20 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0251080

Καλλιέργειες νεαρών φύλλων (συμπεριλαμβανομένων ειδών κράμβης)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

20 (+)

20

0,01 (*1)

 

0251990

Άλλα (2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0252000

β)

σπανάκι και παρεμφερή (φύλλα)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1) (+)

60

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

40

0,01 (*1)

 

 

0252010

Σπανάκι

 

1 (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

6

0,01 (*1)

0252020

Ανδράκλα

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

15

0252030

Σέσκουλα/φύλλα τεύτλων

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0252990

Άλλα (2)

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0253000

γ)

αμπελόφυλλα και παρεμφερή είδη

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2 (+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1