ISSN 1977-0669

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 76

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

61ό έτος
19 Μαρτίου 2018


Περιεχόμενα

 

I   Νομοθετικές πράξεις

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) 2018/409 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2018, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 480/2009 του Συμβουλίου για την ίδρυση Ταμείου εγγυήσεων για τις εξωτερικές δράσεις

1

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ

 

*

Οδηγία (ΕΕ) 2018/410 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2018, για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ με σκοπό την ενίσχυση οικονομικά αποδοτικών μειώσεων των εκπομπών και την προώθηση επενδύσεων χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και της απόφασης (ΕΕ) 2015/1814 ( 1 )

3

 

*

Οδηγία (ΕΕ) 2018/411 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2018, για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2016/97 όσον αφορά την ημερομηνία εφαρμογής των μέτρων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών ( 1 )

28

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

*

Απόφαση (ΕΕ) 2018/412 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2018, για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 466/2014/EE με την οποία χορηγείται εγγύηση της EE στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την κάλυψη ζημιών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες που υποστηρίζουν επενδυτικά έργα εκτός της Ένωσης

30

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις των οποίων οι τίτλοι έχουν τυπωθεί με λευκά στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


I Νομοθετικές πράξεις

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

19.3.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 76/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2018/409 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 14ης Μαρτίου 2018

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 480/2009 του Συμβουλίου για την ίδρυση Ταμείου εγγυήσεων για τις εξωτερικές δράσεις

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 209 και 212,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Μετά τη διαβίβαση του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το Ταμείο εγγυήσεων για τις εξωτερικές δράσεις (το «Ταμείο») διέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 480/2009 του Συμβουλίου (2).

(2)

Οι πόροι του Ταμείου συνίστανται σε εφάπαξ ετήσια καταβολή από τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, τόκους από την τοποθέτηση των διαθέσιμων κεφαλαίων του Ταμείου και εισπράξεις ποσών από οφειλέτες που αθέτησαν τις υποχρεώσεις τους.

(3)

Τα έσοδα από τα ασφάλιστρα κινδύνου που προέρχονται από τις χρηματοδοτικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) οι οποίες τυγχάνουν εγγύησης από τον προϋπολογισμό της Ένωσης θα πρέπει να καταβάλλονται στο Ταμείο.

(4)

Όταν ποσό του Ταμείου υπερβαίνει το 10 % των συνολικών εκκρεμών κεφαλαιακών υποχρεώσεων της Ένωσης, το πλεονάζον ποσό θα πρέπει να επιστρέφεται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης με στόχο την καλύτερη προστασία του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης έναντι του δυνητικού επιπρόσθετου κινδύνου αθέτησης υποχρεώσεων των χρηματοδοτικών πράξεων της ΕΤΕπ που αφορούν τη μακροπρόθεσμη οικονομική ανθεκτικότητα των προσφύγων, των μεταναστών, των κοινοτήτων υποδοχής και διέλευσης και των κοινοτήτων καταγωγής, ως στρατηγική απάντηση για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης.

(5)

Επομένως, ο κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 480/2009 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 480/2009 τροποποιείται ως εξής:

1)

Στο άρθρο 2, προστίθεται η ακόλουθη περίπτωση:

«—

έσοδα από τα ασφάλιστρα κινδύνου που προέρχονται από τις χρηματοδοτικές πράξεις της ΕΤΕπ για τις οποίες η Ένωση παρέχει αντισταθμιζόμενη εγγύηση.».

2)

Στο άρθρο 3, το τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Εάν το ποσό του Ταμείου υπερβαίνει το 10 % των συνολικών εκκρεμών κεφαλαιακών υποχρεώσεων της Ένωσης, το πλεόνασμα επιστρέφεται στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το εν λόγω πλεόνασμα καταβάλλεται, με μία πράξη, σε ειδική γραμμή της κατάστασης εσόδων του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης του έτους “ν + 1” βάσει της διαφοράς, στο τέλος του έτους “ν – 1”, μεταξύ του ποσού του 10 % των συνολικών εκκρεμών κεφαλαιακών υποχρεώσεων της Ένωσης και της καθαρής αξίας ενεργητικού του Ταμείου, υπολογιζομένων στην αρχή του έτους “ν”.».

3)

Το άρθρο 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 7

Η Επιτροπή αναθέτει τη χρηματοπιστωτική διαχείριση του Ταμείου στην ΕΤΕπ.

Έως τις 30 Ιουνίου 2019, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, ανεξάρτητη εξωτερική αξιολόγηση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων που συνεπάγεται η ανάθεση της χρηματοπιστωτικής διαχείρισης των στοιχείων ενεργητικού του Ταμείου και του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στην Επιτροπή, στην ΕΤΕπ ή και στις δύο από κοινού, λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά τεχνικά και θεσμικά κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τη σύγκριση των υπηρεσιών διαχείρισης στοιχείων ενεργητικού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών υποδομών, της σύγκρισης του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών, του θεσμικού πλαισίου, της υποβολής εκθέσεων, των επιδόσεων, της λογοδοσίας και της εμπειρογνωμοσύνης του κάθε θεσμικού οργάνου και των λοιπών εντολών διαχείρισης στοιχείων ενεργητικού για τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αξιολόγηση θα πρέπει, όπου αυτό ενδείκνυται, να συνοδεύεται από νομοθετική πρόταση.».

4)

Το άρθρο 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 8

Επιπροσθέτως, έως τις 31 Μαΐου κάθε έτους, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στο Ελεγκτικό Συνέδριο ετήσια έκθεση σχετικά με τη διαχείριση του Ταμείου κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους. Η ετήσια έκθεση παρουσιάζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση και παροχή πληροφοριών για τη λειτουργία του Ταμείου στο τέλος του προηγούμενου ημερολογιακού έτους, τις χρηματοοικονομικές ροές καθώς και τις σημαντικές συναλλαγές και οποιεσδήποτε σχετικές πληροφορίες για τους χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς, όπως λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα εκκρεμή κεφάλαια των εγγυημένων δανείων ή τα στοιχεία ενεργητικού του Ταμείου κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος, καθώς και συμπεράσματα και διδάγματα που αποκομίστηκαν. Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες σχετικά με τη χρηματοπιστωτική διαχείριση και τις επιδόσεις και τον κίνδυνο για το Ταμείο στο τέλος του προηγούμενου ημερολογιακού έτους. Το 2019 και κάθε τρίτο έτος κατόπιν, η έκθεση περιλαμβάνει επίσης αξιολόγηση της επάρκειας του στόχου του 9 % και του κατώτατου ορίου του 10 % για το Ταμείο, όπως αναφέρεται στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο του άρθρου 3 αντίστοιχα.».

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Στρασβούργο, 14 Μαρτίου 2018.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

A. TAJANI

Για το Συμβούλιο

H Πρόεδρος

L. PAVLOVA


(1)  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Φεβρουαρίου 2018 (δεν έχει δημοσιευτεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 27ης Φεβρουαρίου 2018.

(2)  Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 480/2009 του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου 2009, για την ίδρυση Ταμείου εγγυήσεων για τις εξωτερικές δράσεις (ΕΕ L 145 της 10.6.2009, σ. 10).


ΟΔΗΓΙΕΣ

19.3.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 76/3


ΟΔΗΓΊΑ (ΕΕ) 2018/410 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 14ης Μαρτίου 2018

για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ με σκοπό την ενίσχυση οικονομικά αποδοτικών μειώσεων των εκπομπών και την προώθηση επενδύσεων χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και της απόφασης (ΕΕ) 2015/1814

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 192 παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών (2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4) καθιέρωσε ένα σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Ένωσης, με σκοπό να προωθηθούν μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά τρόπο αποδοτικό από πλευράς κόστους και οικονομικώς αποτελεσματικό.

(2)

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Οκτωβρίου του 2014 ανέλαβε τη δέσμευση να μειώσει τις συνολικές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου της Ένωσης κατά τουλάχιστον 40 % κάτω από τα επίπεδα του 1990 έως το 2030. Όλοι οι τομείς της οικονομίας θα πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη των εν λόγω μειώσεων εκπομπών και ο πλέον αποδοτικός τρόπος για να επιτευχθεί ο στόχος είναι μέσω του συστήματος εμπορίας των δικαιωμάτων εκπομπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΣΕΔΕ της ΕΕ»), με μείωση κατά 43 % σε σχέση με τα επίπεδα του 2005 έως το 2030. Αυτό επιβεβαιώθηκε στη σχεδιαζόμενη εθνικά καθορισμένη δέσμευση μείωσης της Ένωσης και των κρατών μελών, η οποία κατατέθηκε στη γραμματεία της Σύμβασης-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC) στις 6 Μαρτίου 2015.

(3)

Η Συμφωνία των Παρισίων που θεσπίσθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2015 βάσει της UNFCCC («Συμφωνία των Παρισίων») τέθηκε σε ισχύ στις 4 Νοεμβρίου 2016. Τα συμβαλλόμενα μέρη της συμφώνησαν να τηρήσουν την αύξηση της παγκόσμιας μέσης θερμοκρασίας αρκετά χαμηλότερα από τους 2 °C σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα, και να συνεχίσουν τις προσπάθειες για τον περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας σε 1,5 °C σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα. Επίσης, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφώνησαν να προβαίνουν σε κατά διαστήματα απολογισμό της εφαρμογής της Συμφωνίας των Παρισίων για την αξιολόγηση της συνολικής προόδου που έχει γίνει προς την επίτευξη του σκοπού της συμφωνίας των Παρισίων και των μακροπρόθεσμων στόχων της.

(4)

Σύμφωνα με τη δέσμευση των συννομοθετών που διατυπώνεται στην οδηγία 2009/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5) και στην απόφαση αριθ. 406/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6), όλοι οι τομείς της οικονομίας θα πρέπει να συμβάλουν στη μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου. Στο πλαίσιο της συμφωνίας των Παρισίων, η Ένωση και τα κράτη μέλη της έχουν αναλάβει στόχο μείωσης για το σύνολο της οικονομίας. Προσπάθειες για τον περιορισμό των εκπομπών της διεθνούς ναυτιλίας μέσω του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΔΝΟ) είναι υπό εξέλιξη και είναι σκόπιμο να ενθαρρύνονται. Ο ΔΝΟ έχει θεσπίσει διαδικασία για να εγκρίνει το 2018 μια πρώτη στρατηγική μείωσης των εκπομπών με στόχο να μειωθούν οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από τις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές. Η υιοθέτηση ενός φιλόδοξου στόχου μείωσης των εκπομπών, ως μέρος αυτής της αρχικής στρατηγικής, έχει καταστεί πλέον επείγουσα ανάγκη και είναι σημαντική προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι οι διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές συμβάλλουν κατά το μερίδιο που τους αναλογεί στις προσπάθειες που απαιτούνται για την επίτευξη του στόχου για αύξηση αρκετά χαμηλότερη από τους 2 °C, η οποία και συμφωνήθηκε στο πλαίσιο της συμφωνίας των Παρισίων. Η Επιτροπή θα πρέπει να εξακολουθήσει να προβαίνει σε τακτική επανεξέταση και να υποβάλλει έκθεση τουλάχιστον άπαξ ετησίως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την πρόοδο που επιτυγχάνεται στον ΔΝΟ προς την κατεύθυνση του φιλόδοξου στόχου μείωσης των εκπομπών, καθώς και συνοδευτικών μέτρων, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι ο τομέας θα συμβάλει δεόντως στις αναγκαίες προσπάθειες για την επίτευξη των στόχων που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο της συμφωνίας των Παρισίων. Η δράση του ΔΝΟ ή της Ένωσης θα πρέπει να αρχίσει από το 2023 και θα συμπεριλαμβάνει προπαρασκευαστικές εργασίες για τη θέσπιση και την εφαρμογή και τη δέουσα μέριμνα που δίδεται από όλους τους ενδιαφερομένους.

(5)

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Οκτωβρίου 2014 επιβεβαίωσε στα συμπεράσματά του ότι ένα εύρυθμο, αναμορφωμένο ΣΕΔΕ της ΕΕ με ένα μέσο για τη σταθεροποίηση της αγοράς θα αποτελέσει το κύριο ευρωπαϊκό μέσο για την επίτευξη του στόχου της μείωσης κατά τουλάχιστον 40 %, με ετήσιο συντελεστή μείωσης της τάξης του 2,2 % από το 2021 και μετά. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαίωσε επίσης ότι η δωρεάν κατανομή δεν θα παύσει να ισχύει, και ότι τα υφιστάμενα μέτρα θα εξακολουθούν να ισχύουν και μετά το 2020 ώστε να αποτραπεί ο κίνδυνος διαρροής διοξειδίου του άνθρακα λόγω της πολιτικής για το κλίμα, εφόσον δεν αναληφθούν ανάλογες προσπάθειες σε άλλες μεγάλες οικονομίες, χωρίς να μειωθεί το ποσοστό των δικαιωμάτων προς πλειστηριασμό. Το μερίδιο προς πλειστηριασμό θα πρέπει να εκφράζεται ως ποσοστό επί τοις εκατό στην οδηγία 2003/87/ΕΚ για να ενισχυθεί η ασφάλεια προγραμματισμού όσον αφορά τις επενδυτικές αποφάσεις, να αυξηθεί η διαφάνεια και να καταστεί το συνολικό σύστημα πιο απλό και εύληπτο.

(6)

Αποτελεί βασική προτεραιότητα της Ένωσης να δημιουργήσει μια ανθεκτική Ενεργειακή Ένωση που θα παρέχει ασφαλή, διατηρήσιμη, ανταγωνιστική και οικονομικά προσιτή ενέργεια στους πολίτες και στις βιομηχανίες της. Η επίτευξη του στόχου αυτού απαιτεί τη συνέχιση της φιλόδοξης δράσης για το κλίμα με το ΣΕΔΕ της ΕΕ ως τον ακρογωνιαίο λίθο της πολιτικής της Ένωσης για το κλίμα, και απαιτεί επίσης πρόοδο όσον αφορά τις άλλες πτυχές της Ενεργειακής Ένωσης. Η εφαρμογή της φιλόδοξης δράσης που αποφασίστηκε στο πλαίσιο της πολιτικής της Ένωσης για το κλίμα και την ενέργεια για το 2030 συμβάλλει στην επίτευξη μιας ουσιαστικής τιμής ανθρακούχων εκπομπών και στη συνέχιση της ενθάρρυνσης οικονομικά αποδοτικής μείωσης των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου.

(7)

Το άρθρο 191 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) ορίζει ότι η πολιτική της Ένωσης στηρίζεται στην αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» και στη βάση αυτή, η οδηγία 2003/87/ΕΚ προβλέπει τη μετάβαση στον πλειστηριασμό του συνόλου των δικαιωμάτων με την πάροδο του χρόνου. Η αποφυγή διαρροής διοξειδίου του άνθρακα δικαιολογεί προσωρινά την αναβολή του πλήρους εκπλειστηριασμού και η στοχευμένη δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων εκπομπών για τη βιομηχανία δικαιολογείται για να αντιμετωπιστούν οι πραγματικοί κίνδυνοι από τις αυξήσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε τρίτες χώρες όπου η βιομηχανία δεν υπόκειται σε παρόμοιους περιορισμούς εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, καθώς δεν λαμβάνονται ανάλογα μέτρα πολιτικής για το κλίμα από άλλες μεγάλες οικονομίες.

(8)

Ο πλειστηριασμός δικαιωμάτων παραμένει ο γενικός κανόνας, ενώ η δωρεάν κατανομή αποτελεί εξαίρεση. Η εκτίμηση επιπτώσεων της Επιτροπής ορίζει ότι το μερίδιο των δικαιωμάτων προς πλειστηριασμό κατά την περίοδο από το 2013 έως το 2020 ανέρχεται σε 57 %. Κατ' αρχήν το εν λόγω μερίδιο θα πρέπει να παραμείνει στο 57 %. Αποτελείται από δικαιώματα που έχουν εκπλειστηριαστεί για λογαριασμό των κρατών μελών καθώς και από δικαιώματα που προορίζονται για τους νεοεισερχόμενους αλλά δεν έχουν κατανεμηθεί, από δικαιώματα για τον εκσυγχρονισμό της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε ορισμένα κράτη μέλη και από δικαιώματα που πρόκειται να εκπλειστηριαστούν σε μεταγενέστερο χρόνο λόγω της εγγραφής τους στο αποθεματικό για τη σταθερότητα της αγοράς που θεσπίστηκε με την απόφαση (ΕΕ) 2015/1814 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (7). Το εν λόγω μερίδιο θα πρέπει να περιλαμβάνει 75 εκατομμύρια δικαιώματα που χρησιμοποιούνται για τη στήριξη της καινοτομίας. Σε περίπτωση που η ζήτηση για δωρεάν δικαιώματα δημιουργήσει την ανάγκη εφαρμογής ενός ενιαίου διατομεακού διορθωτικού συντελεστή πριν το 2030, το μερίδιο των δικαιωμάτων προς πλειστηριασμό για ολόκληρη τη δεκαετή περίοδο που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2021 θα πρέπει να μειωθεί έως και το 3 % της συνολικής ποσότητας δικαιωμάτων. Για λόγους αλληλεγγύης, οικονομικής μεγέθυνσης και διασυνδέσεων, το 10 % των δικαιωμάτων που θα δημοπρατούν τα κράτη μέλη θα πρέπει να κατανέμεται μεταξύ των κρατών μελών εκείνων των οποίων το κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) σε τιμές αγοράς δεν υπερβαίνει το 90 % του μέσου όρου της Ένωσης το 2013 και το υπόλοιπο των δικαιωμάτων θα πρέπει να κατανέμεται μεταξύ όλων των κρατών μελών με βάση τις εξακριβωμένες εκπομπές τους. Θα πρέπει να λήξει η παρέκκλιση από τη συμμετοχή στην εν λόγω κατανομή για την περίοδο από το 2013 έως το 2020 για ορισμένα κράτη μέλη με μέσο κατά κεφαλήν εισόδημα υψηλότερο κατά 20 % και άνω από το μέσο όρο της Ένωσης.

(9)

Αναγνωρίζοντας την αλληλεπίδραση που έχουν οι πολιτικές για το κλίμα σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ακυρώνουν δικαιώματα από τις ποσότητες προς πλειστηριασμό σε περίπτωση παύσης λειτουργίας εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην επικράτειά τους. Προκειμένου να εξασφαλισθεί προβλεψιμότητα για τους φορείς εκμετάλλευσης και τους συμμετέχοντες στην αγορά σε σχέση με την ποσότητα των δικαιωμάτων που διατίθενται σε πλειστηριασμό, η δυνατότητα ακύρωσης δικαιωμάτων σε τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει να είναι περιορισμένη σε ποσότητα που αντιστοιχεί στον μέσο όρο εξακριβωμένων εκπομπών της συγκεκριμένης εγκατάστασης για διάστημα πέντε ετών πριν από την παύση λειτουργίας.

(10)

Για τη διατήρηση του περιβαλλοντικού οφέλους της μείωσης των εκπομπών στην Ένωση, εφόσον οι δράσεις τρίτων χωρών δεν παρέχουν ανάλογα κίνητρα στη βιομηχανία για τη μείωση των εκπομπών, θα πρέπει να συνεχιστεί η μεταβατική δωρεάν κατανομή σε εγκαταστάσεις τομέων και υποτομέων που εκτίθενται σε πραγματικό κίνδυνο διαρροής διοξειδίου του άνθρακα. Η πείρα που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του ΣΕΔΕ της ΕΕ επιβεβαίωσε ότι οι τομείς και οι υποτομείς εκτίθενται στον κίνδυνο διαρροής διοξειδίου του άνθρακα σε διαφορετικό βαθμό και ότι η δωρεάν κατανομή απέτρεψε την εν λόγω διαρροή. Ενώ ορισμένοι τομείς και υποτομείς μπορεί να θεωρηθεί ότι εκτίθενται περισσότερο στον κίνδυνο διαρροής διοξειδίου του άνθρακα, άλλοι μπορούν να μετακυλίσουν σημαντικό ποσοστό του κόστους των δικαιωμάτων με σκοπό να καλύψουν τις εκπομπές τους στις τιμές των προϊόντων χωρίς να χάσουν μερίδιο αγοράς και να αναλάβουν μόνο το εναπομείναν μέρος του κόστους ώστε να διατρέχουν χαμηλό κίνδυνο διαρροής διοξειδίου του άνθρακα. Η Επιτροπή θα πρέπει να καθορίσει και να διαφοροποιήσει τους σχετικούς τομείς με βάση την ένταση των εμπορικών συναλλαγών τους και την ένταση των εκπομπών τους για τον καλύτερο εντοπισμό τομέων που εκτίθενται σε πραγματικό κίνδυνο διαρροής διοξειδίου του άνθρακα.

Αν και η αξιολόγηση των τομέων και των υποτομέων θα πρέπει να πραγματοποιείται σε επίπεδο 4 ψηφίων (κώδικας NACE-4), θα πρέπει επίσης να προβλεφθούν ειδικές περιπτώσεις στις οποίες ίσως είναι σκόπιμο να υπάρχει η δυνατότητα να ζητηθεί αξιολόγηση σε επίπεδο 6 ψηφίων ή 8 ψηφίων (Prodcom). Αυτή η δυνατότητα θα πρέπει να υπάρχει εφόσον έχει θεωρηθεί προηγουμένως ότι οι τομείς και υποτομείς εκτίθενται στον κίνδυνο διαρροής διοξειδίου του άνθρακα σε επίπεδο 8 ψηφίων (Prodcom), δεδομένου ότι ορισμένοι κωδικοί NACE, ιδίως εκείνοι που λήγουν σε.99, συγκεντρώνουν ετερογενείς δραστηριότητες που «δεν ταξινομούνται αλλού» (π.δ.κ.α.). Στις περιπτώσεις που τομέας ή υποτομέας εξαρτάται από τον δείκτη αναφοράς των διυλιστηρίων και έναν άλλο δείκτη αναφοράς προϊόντος, το γεγονός αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, ούτως ώστε, εφόσον συντρέχει περίπτωση, να δύναται να διενεργηθεί ποιοτική ανάλυση του κινδύνου διαρροής άνθρακα, προκειμένου να διασφαλισθούν ίσοι όροι ανταγωνισμού για τα προϊόντα που παράγονται τόσο σε διυλιστήρια όσο και σε χημικές εγκαταστάσεις. Στις περιπτώσεις που, με βάση τα κριτήρια της έντασης των εμπορικών συναλλαγών και της έντασης των εκπομπών, σημειώνεται υπέρβαση του ανώτατου ορίου που έχει καθοριστεί λαμβάνοντας υπόψη την αντίστοιχη δυνατότητα για τους υπό εξέταση τομείς και υποτομείς να μετακυλίσουν το κόστος στις τιμές των προϊόντων, ο τομέας ή υποτομέας θα πρέπει να θεωρείται ότι εκτίθεται στον κίνδυνο διαρροής διοξειδίου του άνθρακα. Άλλοι τομείς και υποτομείς θα πρέπει να θεωρηθεί ότι εκτίθενται σε χαμηλό κίνδυνο ή ότι δεν εκτίθενται σε κανένα κίνδυνο διαρροής διοξειδίου του άνθρακα. Η εξέταση των δυνατοτήτων για τους τομείς και υποτομείς, εκτός αυτών της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας να μετακυλίουν το κόστος στις τιμές των προϊόντων, θα πρέπει επίσης να μειώσει τα απροσδόκητα κέρδη. Εκτός αν αποφασισθεί διαφορετικά στο πλαίσιο της επανεξέτασης βάσει του άρθρου 30 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, οι δωρεάν κατανομές σε τομείς και υποτομείς που θεωρείται ότι εκτίθενται σε χαμηλό κίνδυνο ή ότι δεν εκτίθενται σε κανένα κίνδυνο διαρροής άνθρακα, με εξαίρεση την τηλεθέρμανση, θα πρέπει να μειώνονται κατά ίσες ποσότητες μετά το 2026 προκειμένου να μην επιτευχθεί επίπεδο δωρεάν κατανομής το 2030.

(11)

Θα πρέπει να επανεξεταστούν οι τιμές δεικτών αναφοράς για τη δωρεάν κατανομή από το 2013 και μετά ώστε να αποφεύγονται τα απροσδόκητα κέρδη και να αντανακλάται η τεχνολογική πρόοδος στους σχετικούς τομείς για την περίοδο 2007-2008 και για κάθε μεταγενέστερη περίοδο για την οποία οι δωρεάν κατανομές καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ. Για να έχει επίδραση η τεχνολογική πρόοδος στους οικείους τομείς και να προσαρμοσθούν οι τιμές δεικτών αναφοράς στην αντίστοιχη περίοδο κατανομής, θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη να επικαιροποιούνται, σύμφωνα με την παρατηρούμενη βελτίωση, οι τιμές των δεικτών αναφοράς για δωρεάν κατανομές στις εγκαταστάσεις, οι οποίες καθορίζονται με βάση τα στοιχεία των ετών 2007 και 2008. Για λόγους προβλεψιμότητας, αυτό θα πρέπει να γίνει μέσω της εφαρμογής ενός συντελεστή που αποτυπώνει την καλύτερη αξιολόγηση της προόδου σε όλους τους τομείς, ο οποίος θα πρέπει στη συνέχεια να λαμβάνει υπόψη αξιόπιστα, αντικειμενικά και εξακριβωμένα στοιχεία από τις εγκαταστάσεις, εκτιμώντας την κατά μέσο όρο επίδοση των 10 % αποδοτικότερων εγκαταστάσεων, ώστε οι τιμές των δεικτών αναφοράς να αντικατοπτρίζουν τον πραγματικό ρυθμό βελτίωσης. Όταν τα στοιχεία καταδεικνύουν ένα ετήσιο ποσοστό μείωσης που είναι μικρότερο από 0,2 % ή υπερβαίνει το 1,6 % των τιμών για την περίοδο 2007-2008 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο, η αντίστοιχη τιμή αναφοράς θα πρέπει να αναπροσαρμοστεί σύμφωνα με διαφορετικούς συντελεστές βελτίωσης από τους σημερινούς με σκοπό τη διατήρηση των κινήτρων μείωσης των εκπομπών και τη δέουσα επιβράβευση της καινοτομίας. Για την περίοδο από 2021 έως 2025, οι εν λόγω τιμές δεικτών αναφοράς θα πρέπει να προσαρμοστούν για κάθε έτος από το 2008 έως τα μέσα της περιόδου από 2021 έως 2025 με 2 % ή 1,6 %, πράγμα που οδηγεί σε βελτίωση της τάξης του 3 % ή 24 % αντίστοιχα σε σύγκριση με την τιμή που ισχύει κατά την περίοδο από 2013 έως 2020. Για την περίοδο από 2026 έως 2030, οι εν λόγω τιμές δεικτών αναφοράς θα πρέπει να προσαρμοστούν κατά τον ίδιο τρόπο, πράγμα που οδηγεί σε βελτίωση της τάξης του 4 % ή 32 % αντίστοιχα σε σύγκριση με την τιμή που ισχύει κατά την περίοδο από 2013 έως 2020. Για να εξασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για την παραγωγή αρωματικών ουσιών, υδρογόνου και συνθετικού αερίου σε διυλιστήρια και χημικές εγκαταστάσεις, οι τιμές δεικτών αναφοράς για τις αρωματικές ουσίες, το υδρογόνο και το συνθετικό αέριο θα πρέπει να εξακολουθήσουν να ευθυγραμμίζονται με τα διυλιστήρια αναφοράς.

(12)

Το ύψος της δωρεάν κατανομής για τις εγκαταστάσεις θα πρέπει να εναρμονιστεί καλύτερα με τα πραγματικά επίπεδα παραγωγής. Για το σκοπό αυτόν, η κατανομή θα πρέπει να προσαρμόζεται περιοδικά, κατά συμμετρικό τρόπο, ώστε να λαμβάνονται υπόψη τυχόν αυξήσεις και μειώσεις της παραγωγής. Τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να είναι πλήρη, συνεκτικά, εξακριβωμένα από ανεξάρτητο φορέα και θα πρέπει να παρουσιάζουν το ίδιο υψηλό επίπεδο ακριβείας και ποιότητας με τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό της δωρεάν κατανομής. Για την πρόληψη της δόλιας χρήσης ή κατάχρησης του συστήματος για τις προσαρμογές των κατανομών και την αποφυγή κάθε περιττού διοικητικού φόρτου, λαμβανομένης υπόψη της προθεσμίας που ισχύει για την κοινοποίηση των αλλαγών στην παραγωγή και έχοντας κατά νου την ανάγκη να διασφαλισθεί ότι οι αλλαγές στην κατανομή πραγματοποιούνται κατά τρόπο αποτελεσματικό, αμερόληπτο και ομοιόμορφο, το σχετικό κατώτατο όριο θα πρέπει να καθορισθεί στο 15 % και να εκτιμάται με βάση κυλιόμενο μέσο όρο δύο ετών. Η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση να εξετάσει περαιτέρω μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν, όπως η χρήση απόλυτων κατώτατων ορίων σχετικά με τις αλλαγές των κατανομών ή σε σχέση με την προθεσμία που ισχύει για την κοινοποίηση των αλλαγών στην παραγωγή.

(13)

Είναι ευκταίο τα κράτη μέλη να αντισταθμίσουν μερικώς, σύμφωνα με τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, ορισμένες εγκαταστάσεις σε τομείς ή υποτομείς για τους οποίους έχει προσδιοριστεί ότι εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής διοξειδίου του άνθρακα λόγω του κόστους που σχετίζεται με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που μετακυλίεται στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ άλλων για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από τις ίδιες τις εγκαταστάσεις που παράγεται με την καύση απαερίων. Επιδιώκοντας να χρησιμοποιούν όχι περισσότερο από το 25 % των εσόδων που προέρχονται από τους πλειστηριασμούς δικαιωμάτων για την αντιστάθμιση του έμμεσου κόστους, τα κράτη μέλη μπορούν να διευκολύνουν την επίτευξη των στόχων του ΣΕΔΕ της ΕΕ και να διαφυλάξουν την ακεραιότητα της εσωτερικής αγοράς και των όρων ανταγωνισμού. Για την ενίσχυση της διαφάνειας σε σχέση με την έκταση της αποζημίωσης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενημερώνουν τακτικά την κοινή γνώμη σχετικά με τα μέτρα που έχουν θεσπίσει και τους δικαιούχους της αποζημίωσης, ενώ διασφαλίζουν ότι ο εμπιστευτικός χαρακτήρας ορισμένων πληροφοριών και οι σχετικοί προβληματισμοί περί προστασίας δεδομένων λαμβάνονται δεόντως υπόψη. Όταν ένα κράτος μέλος χρησιμοποιεί ένα σημαντικό ποσό των εσόδων από τους πλειστηριασμούς για την αντιστάθμιση του έμμεσου κόστους, παρουσιάζει αυξημένο ενδιαφέρον η δημοσιοποίηση των λόγων για την επιλογή αυτή. Κατά την αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις σχετικά με την αποζημίωση για το έμμεσο κόστος εκπομπών, η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει, μεταξύ άλλων, τη χρησιμότητα των ανώτατων ορίων για την αποζημίωση που χορηγείται από τα κράτη μέλη. Στην επανεξέταση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ο βαθμός στον οποίο τα εν λόγω χρηματοδοτικά μέτρα υπήρξαν αποτελεσματικά προκειμένου να αποφεύγονται σημαντικοί κίνδυνοι διαρροής διοξειδίου του άνθρακα λόγω του έμμεσου κόστους και να εξετασθεί το ενδεχόμενο περαιτέρω εναρμόνισης των μέτρων, περιλαμβανομένου και εναρμονισμένου μηχανισμού. Η δημόσια χρηματοδότηση για το κλίμα θα συνεχίσει να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην κινητοποίηση πόρων μετά το 2020.

Ως εκ τούτου, τα έσοδα των πλειστηριασμών θα πρέπει να επίσης να χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση δράσεων για το κλίμα σε ευάλωτες τρίτες χώρες, ιδίως τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες συμπεριλαμβανομένης της προσαρμογής στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, μεταξύ άλλων μέσω του Πράσινου Ταμείου για το Κλίμα της UNFCCC. Το ποσό της χρηματοδότησης για το κλίμα που πρόκειται να κινητοποιηθεί θα εξαρτηθεί επίσης από τη φιλοδοξία και την ποιότητα των εθνικά καθορισμένων συνεισφορών, τα επακόλουθα σχέδια επενδύσεων και τις εθνικές διαδικασίες σχεδιασμού προσαρμογής. Όσον αφορά τις πιθανές κοινωνικές επιπτώσεις των πολιτικών και των επενδύσεων που απαιτούνται, τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιήσουν τα έσοδα από τους πλειστηριασμούς για να συμβάλουν στη δίκαιη μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα με την προώθηση της δημιουργίας δεξιοτήτων και της ανακατανομής του εργατικού δυναμικού σε κοινωνικό διάλογο με τις κοινότητες και τις περιφέρειες που επηρεάζονται από τη μετάβαση των θέσεων απασχόλησης.

(14)

Το κυριότερο μακροπρόθεσμο κίνητρο που προκύπτει από την οδηγία 2003/87/ΕΚ για τη δέσμευση και την αποθήκευση CO2 (carbon capture and storage - «CCS»), για τις νέες τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και για την πρωτοποριακή καινοτομία στον τομέα των τεχνολογιών και διαδικασιών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, που περιλαμβάνει την ασφαλή περιβαλλοντολογικά δέσμευση και χρήση διοξειδίου του άνθρακα (carbon capture and utilisation - «CCU»), είναι το μήνυμα που μεταφέρει σχετικά με την τιμή των ανθρακούχων εκπομπών καθώς και το γεγονός ότι δεν απαιτείται να επιστρέφονται δικαιώματα για εκπομπές CO2 που αποφεύγονται ή αποθηκεύονται μονίμως. Επιπλέον, για τη συμπλήρωση των πόρων που ήδη χρησιμοποιούνται για την επιτάχυνση της επίδειξης των εμπορικών εγκαταστάσεων δέσμευσης και αποθήκευσης CO2 και των καινοτόμων τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται τα δικαιώματα ώστε να παρέχονται εγγυημένα πλεονεκτήματα για την ανάπτυξη των εγκαταστάσεων δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα ή δέσμευσης και χρήσης διοξειδίου του άνθρακα, νέων τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και βιομηχανικής καινοτομίας τεχνολογιών και διαδικασιών χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών στην Ένωση για το CO2 που αποθηκεύεται ή αποφεύγεται σε επαρκή κλίμακα, εφόσον υπάρχει συμφωνία σχετικά με την κοινοχρησία της γνώσης.

Επιπλέον των 400 εκατομμυρίων δικαιωμάτων που είχαν αρχικά διατεθεί για την περίοδο από το 2021 και μετά, τα έσοδα από τα 300 εκατομμύρια δικαιώματα για την περίοδο από το 2013 έως το 2020 που δεν έχουν ακόμη δεσμευθεί για δραστηριότητες καινοτομίας, θα πρέπει να συμπληρωθούν με 50 εκατομμύρια ακατανέμητα δικαιώματα από το αποθεματικό για τη σταθερότητα της αγοράς και να χρησιμοποιηθούν εγκαίρως για την υποστήριξη της καινοτομίας. Ανάλογα με τον βαθμό στον οποίο μειώνεται το μερίδιο των δικαιωμάτων προς πλειστηριασμό προκειμένου να αποφευχθεί η ανάγκη εφαρμογής ενιαίου διατομεακού διορθωτικού συντελεστή, η ποσότητα των δικαιωμάτων που είναι διαθέσιμη στο πλαίσιο αυτού του ταμείου θα πρέπει να αυξηθεί κατά 50 εκατομμύρια δικαιώματα. Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της στήριξης θα πρέπει να εξαρτάται από την εξακριβωμένη αποφυγή εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ενώ κάποια στήριξη θα πρέπει να μπορεί να παρέχεται όταν επιτυγχάνονται τα προκαθορισμένα ορόσημα, λαμβάνοντας υπόψη τη χρησιμοποιούμενη τεχνολογία και τις ειδικές περιστάσεις του τομέα στον οποίο χρησιμοποιείται. Τα ορόσημα θα πρέπει να ορίζονται κατά τρόπον ώστε να διατίθενται επαρκείς δημοσιονομικοί πόροι για το έργο. Το μέγιστο ποσοστό του κόστους των έργων που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την κατηγορία του έργου. Η δέουσα προσοχή θα πρέπει να δίδεται σε έργα που θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο καινοτομίας σε ολόκληρη την Ένωση.

(15)

Η Ελλάδα είχε κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε τιμές αγοράς χαμηλότερο από το 60 % του μέσου όρου της Ένωσης το 2014 αλλά δεν δικαιούται πόρους από το Ταμείο Εκσυγχρονισμού και θα πρέπει, κατά συνέπεια, να μπορεί να διεκδικήσει δικαιώματα προκειμένου να συγχρηματοδοτηθεί η απεξάρτηση από τις ανθρακούχες εκπομπές της ηλεκτρικής ενέργειας που παρέχεται στα νησιά εντός της επικράτειάς της. Τα δικαιώματα αυτά θα πρέπει να προέρχονται από το μέγιστο ποσό δικαιωμάτων που αναφέρεται στο άρθρο 10α παράγραφος 5 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ τα οποία δεν κατανέμονται δωρεάν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, και θα πρέπει να τεθούν σε πλειστηριασμό σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ισχύουν για το Ταμείο Εκσυγχρονισμού.

(16)

Θα πρέπει να συσταθεί Ταμείο Εκσυγχρονισμού από το 2 % της συνολικής ποσότητας δικαιωμάτων τα οποία πλειστηριάζονται σύμφωνα με τους κανόνες και τις λεπτομερείς διατάξεις για τους πλειστηριασμούς που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο του κοινού χώρου πλειστηριασμών όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1031/2010 της Επιτροπής (8). Ανάλογα με τον βαθμό στον οποίο μειώνεται το μερίδιο των δικαιωμάτων προς πλειστηριασμό προκειμένου να αποφευχθεί η ανάγκη εφαρμογής ενιαίου διατομεακού διορθωτικού συντελεστή, η ποσότητα των δικαιωμάτων που είναι διαθέσιμη στο πλαίσιο αυτού του Ταμείου Εκσυγχρονισμού θα πρέπει να αυξηθεί κατά 0,5 % της συνολικής ποσότητας δικαιωμάτων. Τα κράτη μέλη τα οποία το 2013 είχαν κατά κεφαλή ΑΕΠ σε τιμές αγοράς 60 % κάτω από τον μέσο όρο της Ένωσης θα πρέπει να είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση από το Ταμείο Εκσυγχρονισμού και να μπορούν να παρεκκλίνουν έως το 2030 από την αρχή του πλήρους πλειστηριασμού για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, χρησιμοποιώντας την επιλογή της δωρεάν κατανομής, ώστε να ενισχυθεί η διαφάνεια πραγματικών επενδύσεων για τον εκσυγχρονισμό του ενεργειακού τους τομέα, αποφεύγοντας παράλληλα τις στρεβλώσεις της εσωτερικής αγοράς ενέργειας. Οι επενδύσεις στο πλαίσιο του Ταμείου Εκσυγχρονισμού με στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν επενδύσεις στην ηλεκτροκίνηση των μεταφορών, ιδίως των οδικών μεταφορών. Οι κανόνες που διέπουν το Ταμείο Εκσυγχρονισμού θα πρέπει να παρέχουν ένα συνεπές, πλήρες και διαφανές πλαίσιο για τη διασφάλιση της όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικής εφαρμογής, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για εύκολη πρόσβαση από όλους τους συμμετέχοντες και τις δυνατότητες μόχλευσης επενδύσεων στα κράτη μέλη. Η δομή διακυβέρνησης θα πρέπει να είναι ανάλογη με το σκοπό διασφάλισης της κατάλληλης χρήσης των πόρων.

Η εν λόγω δομή διακυβέρνησης θα πρέπει να περιλαμβάνει επιτροπή επενδύσεων και θα πρέπει να λαμβάνεται δεόντως υπόψη η εμπειρογνωμοσύνη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, εκτός εάν παρέχεται στήριξη σε μικρής κλίμακας έργα μέσω δανείων από εθνική τράπεζα στήριξης ή από επιχορηγήσεις μέσω εθνικού προγράμματος που συμμερίζεται τους στόχους του Ταμείου Εκσυγχρονισμού. Προκειμένου να εντοπίζεται και να γνωστοποιείται η οποιαδήποτε δυνητική σύγκρουση συμφερόντων, η σύνθεση της επιτροπής επενδύσεων, τα βιογραφικά σημειώματα των μελών της καθώς και οι δηλώσεις συμφερόντων τους θα πρέπει να δημοσιεύονται και να ενημερώνονται τακτικά. Για να διασφαλιστεί ότι οι ανάγκες επενδύσεων σε κράτη μέλη χαμηλού εισοδήματος αντιμετωπίζονται επαρκώς, τα κονδύλια του Ταμείου Εκσυγχρονισμού θα πρέπει να κατανέμονται μεταξύ των κρατών μελών βάσει συνδυασμού ποσοστού 50 % των εξακριβωμένων εκπομπών και ποσοστού 50 % των κριτηρίων ΑΕΠ. Η χρηματοδοτική συνδρομή του Ταμείου Εκσυγχρονισμού θα μπορεί να παρέχεται με διαφορετικούς τρόπους. Για τη μόχλευση πόρων και τη διασφάλιση αυξημένου αντικτύπου των σχετικών επενδύσεων, τα δωρεάν δικαιώματα για τον εκσυγχρονισμό της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε ορισμένα κράτη μέλη και οι διαθέσιμοι πόροι από το Ταμείο Εκσυγχρονισμού για επενδύσεις εκτός του καταλόγου των τομέων προτεραιότητας θα πρέπει να συμπληρώνονται με πόρους από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, στα οποία θα μπορούσαν να περιλαμβάνονται χωριστοί πόροι από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που είναι υπό την εξ ολοκλήρου ή την εν μέρει κυριότητα δημοσίων αρχών.

(17)

Για την απλούστευση των μηχανισμών χρηματοδότησης και για να ελαχιστοποιηθεί η διοικητική επιβάρυνση που συνδέεται με την εφαρμογή τους, τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν το οικείο τους ποσοστό 10 % των ανακατανεμημένων δικαιωμάτων και της μεταβατικής δωρεάν κατανομής για τον εκσυγχρονισμό του ενεργειακού τομέα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ταμείου Εκσυγχρονισμού. Για την εξασφάλιση προβλεψιμότητας και διαφάνειας όσον αφορά τις ποσότητες δικαιωμάτων που διατίθενται προς πλειστηριασμό ή για τη μεταβατική δωρεάν κατανομή, και έχοντας υπόψη τα περιουσιακά στοιχεία που διαχειρίζεται το Ταμείο Εκσυγχρονισμού, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενημερώσουν την Επιτροπή σχετικά με την πρόθεσή τους να αυξήσουν τους πόρους τους στο πλαίσιο του Ταμείου Εκσυγχρονισμού πριν από το 2021.

(18)

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Οκτωβρίου του 2014 επιβεβαίωσε ότι η επιλογή να δοθεί δωρεάν κατανομή στον τομέα της ενέργειας θα πρέπει να συνεχιστεί έως το 2030 και ότι θα πρέπει να βελτιωθούν οι λεπτομέρειες της προαιρετικής δωρεάν κατανομής για τον εκσυγχρονισμό του ενεργειακού τομέα σε ορισμένα κράτη μέλη, όπως μεταξύ άλλων η διαφάνεια. Επενδύσεις αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των 12,5 εκατομμυρίων EUR θα πρέπει να επιλέγονται από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών βάσει σαφών και διαφανών κανόνων για να διασφαλίζεται ότι η δωρεάν κατανομή χρησιμοποιείται για την προώθηση πραγματικών επενδύσεων που εκσυγχρονίζουν ή διαφοροποιούν τον ενεργειακό τομέα σύμφωνα με τους στόχους της Ενεργειακής Ένωσης. Επενδύσεις αξίας μικρότερης των 12,5 εκατομμυρίων EUR θα πρέπει επίσης να είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από τη δωρεάν κατανομή. Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος θα πρέπει να επιλέγει τις επενδύσεις αυτές με βάση σαφή και διαφανή κριτήρια. Τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας επιλογής θα πρέπει να υπόκεινται σε δημόσια διαβούλευση. Το κοινό θα πρέπει να ενημερώνεται δεόντως κατά το στάδιο της επιλογής των επενδυτικών σχεδίων καθώς και της εφαρμογής τους. Οι επενδύσεις θα πρέπει να συμπληρώνονται με πόρους από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, στα οποία θα μπορούσαν να περιλαμβάνονται χωριστοί πόροι από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που είναι υπό την εξ ολοκλήρου ή την εν μέρει κυριότητα δημοσίων αρχών.

(19)

Η χρηματοδότηση του ΣΕΔΕ της ΕΕ θα πρέπει να συνάδει με τους στόχους του πλαισίου πολιτικής της Ένωσης για το κλίμα και την ενέργεια για το 2030 και τους μακροπρόθεσμους στόχους που διατυπώνονται στη Συμφωνία των Παρισίων καθώς και με άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα της Ένωσης, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα των δημόσιων δαπανών.

(20)

Οι ισχύουσες διατάξεις που έχουν θεσπιστεί για μικρές εγκαταστάσεις που πρόκειται να εξαιρεθούν από το ΣΕΔΕ της ΕΕ επιτρέπουν στις εγκαταστάσεις που εξαιρούνται να παραμείνουν ως έχουν, ενώ θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα στα κράτη μέλη να ενημερώνουν τον κατάλογο των εγκαταστάσεων που εξαιρούνται και στα κράτη μέλη που προς το παρόν δεν κάνουν χρήση αυτής της δυνατότητας να μπορούν να το πράξουν κατά την έναρξη κάθε περιόδου κατανομής. Συγχρόνως, για να αποφευχθεί η περιττή διοικητική επιβάρυνση, θα πρέπει επίσης να είναι δυνατόν για τα κράτη μέλη να εξαιρούν από το ΣΕΔΕ της ΕΕ εγκαταστάσεις που εκπέμπουν λιγότερους από 2 500 τόνους ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα στο καθένα από τα τρία έτη που προηγούνται της έναρξης εκάστης περιόδου κατανομής καθώς και μονάδες αποθεματικού ή εφεδρικές μονάδες που λειτουργούν λιγότερες από 300 ώρες σε κάθε έτος της τριετούς αυτής περιόδου. Θα πρέπει να διατηρηθεί η δυνατότητα προσθήκης επιπλέον δραστηριοτήτων και αερίων στο σύστημα, χωρίς αυτά να θεωρούνται νεοεισερχόμενα. Η δυνατότητα αυτή για την προσθήκη επιπλέον δραστηριοτήτων και αερίων θερμοκηπίου μετά το 2020 θα πρέπει να εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της ενωσιακής ποσότητας δικαιωμάτων εκπομπών στο πλαίσιο του ΣΕΔΕ της ΕΕ και των ποσών που προκύπτουν από αυτή.

(21)

Η οδηγία 2003/87/ΕΚ απαιτεί από τα κράτη μέλη να υποβάλλουν έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της εν λόγω οδηγίας βάσει ερωτηματολογίου ή σχεδιαγράμματος που καταρτίζει η Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην οδηγία 91/692/ΕΟΚ του Συμβουλίου (9). Η Επιτροπή έχει προτείνει την κατάργηση των απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων βάσει της οδηγίας 91/692/ΕΟΚ. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να αντικατασταθεί η αναφορά στην οδηγία 91/692/ΕΟΚ με αναφορά στη διαδικασία που αναφέρεται στην οδηγία 2003/87/ΕΚ.

(22)

Η απόφαση (ΕΕ) 2015/1814 καθορίζει το αποθεματικό για τη σταθερότητα της αγοράς για το ΣΕΔΕ της ΕΕ προκειμένου να καταστήσει την προσφορά πλειστηριασμών πιο ευέλικτη και το σύστημα πιο ανθεκτικό. Η εν λόγω απόφαση προβλέπει επίσης ότι τα δικαιώματα που δεν έχουν κατανεμηθεί στους νεοεισερχόμενους έως το 2020 και δεν κατανεμήθηκαν λόγω παύσης δραστηριότητας και μερικής παύσης δραστηριότητας, θα εγγράφονται στο αποθεματικό για τη σταθερότητα της αγοράς.

(23)

Ένα εύρυθμο, αναμορφωμένο ΣΕΔΕ της ΕΕ με ένα μέσο για τη σταθεροποίηση της αγοράς αποτελεί βασικό μέσο για να επιτύχει η Ένωση το στόχο που έχει καθοριστεί για το 2030 και τις δεσμεύσεις στο πλαίσιο της Συμφωνίας των Παρισίων. Για να αντιμετωπιστεί η υφιστάμενη ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης δικαιωμάτων εκπομπής στην αγορά, θα συσταθεί το 2018 βάσει της απόφασης (ΕΕ) 2015/1814 αποθεματικό για τη σταθερότητα της αγοράς και θα τεθεί σε λειτουργία από το 2019. Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να δοθεί ένα αξιόπιστο μήνυμα για τις επενδύσεις όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών CO2 με οικονομικά αποδοτικό τρόπο και ενόψει της ενίσχυσης του ΣΕΔΕ της ΕΕ, η απόφαση (ΕΕ) 2015/1814 θα πρέπει να τροποποιηθεί, ούτως ώστε να αυξηθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 τα ποσοστά για τον καθορισμό του αριθμού των δικαιωμάτων που εγγράφονται στο αποθεματικό κάθε έτος. Επιπλέον, ως μακροπρόθεσμο μέτρο για τη βελτίωση της λειτουργίας του ΣΕΔΕ της ΕΕ, εκτός αν αποφασιστεί διαφορετικά κατά την πρώτη επανεξέταση σύμφωνα με το άρθρο 3 της απόφασης (ΕΕ) 2015/1814, δεν θα πρέπει πλέον να ισχύουν από το 2023 και μετά τα δικαιώματα που διακρατώνται στο αποθεματικό τα οποία υπερβαίνουν το συνολικό αριθμό των δικαιωμάτων προς πλειστηριασμό κατά το προηγούμενο έτος. Στις τακτικές επανεξετάσεις της λειτουργίας του αποθεματικού θα πρέπει επίσης να μελετάται αν πρέπει να διατηρηθούν αυτά τα αυξημένα ποσοστά.

(24)

Η οδηγία 2003/87/ΕΚ θα πρέπει να επανεξετάζεται κατά διαστήματα υπό το πρίσμα των διεθνών εξελίξεων και προσπαθειών που καταβάλλονται για την επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων της Συμφωνίας των Παρισίων. Τα μέτρα στήριξης ορισμένων ενεργοβόρων βιομηχανιών που θα μπορούσαν να εκτεθούν στη διαρροή διοξειδίου του άνθρακα που αναφέρεται στα άρθρα 10α και 10β της οδηγίας 2003/87/ΕΚ θα πρέπει επίσης να επανεξετάζονται κατά διαστήματα υπό το πρίσμα των μέτρων πολιτικής για το κλίμα σε άλλες μείζονες οικονομίες. Στο πλαίσιο αυτό, η επανεξέταση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ θα μπορούσε να μελετηθεί αν είναι σκόπιμο να αντικατασταθούν, να προσαρμοσθούν ή να συμπληρωθούν τυχόν υφιστάμενα μέτρα για την πρόληψη της διαρροής άνθρακα με συνοριακή προσαρμογή των εκπομπών άνθρακα ή εναλλακτικά μέτρα, με την προϋπόθεση ότι τα μέτρα αυτά είναι πλήρως συμβατά με τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, ούτως ώστε να συμπεριλαμβάνονται στο ΣΕΔΕ της ΕΕ εισαγωγείς προϊόντων που παράγονται από τους κλάδους ή επιμέρους κλάδους που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 10α της οδηγίας 2003/87/ΕΚ. Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο στο πλαίσιο εκάστου παγκόσμιου απολογισμού που συμφωνήθηκε στο πλαίσιο της Συμφωνίας των Παρισίων, ιδίως ενώπιον της ανάγκης για αυξημένη αυστηρότητα των ενωσιακών πολιτικών και μέτρων, συμπεριλαμβανομένου του ΣΕΔΕ της ΕΕ, ενόψει των αναγκαίων μειώσεων των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από την Ένωση και τα κράτη μέλη της. Η Επιτροπή θα πρέπει να δύναται να υποβάλει πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ κατά περίπτωση. Στο πλαίσιο της τακτικής υποβολής εκθέσεων δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (10), η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να αξιολογήσει τα αποτελέσματα του διαλόγου διευκόλυνσης του 2018 βάσει του UNFCCC (διάλογος Ταλανόα).

(25)

Για την έκδοση μη νομοθετικών πράξεων γενικής εφαρμογής προς συμπλήρωση ή τροποποίηση ορισμένων μη ουσιωδών στοιχείων της εν λόγω νομοθετικής πράξης, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων βάσει του άρθρου 290 ΣΛΕΕ, όσον αφορά το άρθρο 3δ παράγραφος 3, το άρθρο 10 παράγραφος 4, το άρθρο 10α παράγραφοι 1 και 8, το άρθρο 10β παράγραφος 5, το άρθρο 19 παράγραφος 3, το άρθρο 22, τα άρθρα 24 παράγραφος 3, 24α παράγραφος 1, 25α παράγραφος 1 και το άρθρο 28γ της οδηγίας 2003/87/ΕΚ. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξαγάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι οποίες να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου (11). Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων. Σε ό,τι αφορά τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων δυνάμει του άρθρου 10 παράγραφος 4 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, όσα κράτη μέλη δεν χρησιμοποιούν τον κοινό χώρο πλειστηριασμών θα πρέπει να μπορούν να εξακολουθήσουν να μην το πράττουν. Επιπλέον, η εν λόγω μεταβίβαση αρμοδιοτήτων δεν θα πρέπει να θίγει το δικαίωμα των κρατών μελών να αποφασίζουν σχετικά με τη χρήση των εσόδων από πλειστηριασμούς.

(26)

Προκειμένου να εξασφαλισθούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εκτέλεση του τρίτου έως του έκτου εδαφίου του άρθρου 10α παράγραφος 2, του άρθρου 10α παράγραφος 21, του άρθρου 10δ, του άρθρου 14 παράγραφοι 1 και 2, των άρθρων 15 και 16 και του άρθρου 21 παράγραφος 1 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ και των παραρτημάτων IV και V της οδηγίας αυτής, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (12).

(27)

Προκειμένου να μειωθεί στο ελάχιστο η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή, θα πρέπει να ανακληθούν οι υπάρχουσες εξουσίες έκδοσης πράξεων σχετικά με τα ακόλουθα: τη λειτουργία του ειδικού αποθεματικού στο άρθρο 3στ παράγραφος 9 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, τον περαιτέρω καθορισμό των ποσοτήτων των διεθνών πιστωτικών μορίων προς ανταλλαγή και την απόδοση των ποσοτήτων διεθνών πιστωτικών μορίων που μπορούν να ανταλλάσσονται στο άρθρο 11α παράγραφος 8 της εν λόγω οδηγίας, τη θέσπιση περαιτέρω προτύπων ως προς τι μπορεί να ανταλλάσσεται στο άρθρο 11α παράγραφος 9 της εν λόγω οδηγίας, και τη θέσπιση περαιτέρω κανόνων σχετικά με τη διπλή καταγραφή στο άρθρο 11β παράγραφος 7 της εν λόγω οδηγίας. Πράξεις εκδοθείσες δυνάμει των εν λόγω διατάξεων εξακολουθούν να ισχύουν.

(28)

Πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με την οδηγία 2003/87/ΕΚ σχετικά με θέματα για τα οποία η παρούσα οδηγία παρέχει στην Επιτροπή την εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις ή εκτελεστικές πράξεις εξακολουθούν να ισχύουν έως ότου καταργηθούν ή τροποποιηθούν. Στην περίπτωση της απόφασης 2011/278/ΕΕ της Επιτροπής (13), η τελευταία στήλη του παραρτήματος Ι θα καταργηθεί εάν και όταν η Επιτροπή εκδώσει εκτελεστική πράξη για τον προσδιορισμό των αναθεωρημένων τιμών δεικτών αναφοράς για τη δωρεάν κατανομή. Για να αυξηθεί η προβλεψιμότητα και η απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών, η απόφαση 2014/746/ΕΕ της Επιτροπής (14) θα πρέπει να εξακολουθήσει να ισχύει μέχρι το τέλος του 2020.

(29)

Οι κατ' εξουσιοδότηση και οι εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στην παρούσα οδηγία, ιδίως σε ό,τι αφορά τις διατάξεις για την παρακολούθηση, υποβολή εκθέσεων και εξακρίβωση και για το ενωσιακό μητρώο, θα πρέπει να στοχεύουν στην απλούστευση των κανόνων και τη μείωση του διοικητικού φόρτου, στο μέτρο του δυνατού, χωρίς να υποσκάπτουν την περιβαλλοντική ακεραιότητα, την ασφάλεια και την αξιοπιστία του ΣΕΔΕ της ΕΕ. Κατά την κατάρτιση των εν λόγω πράξεων, η Επιτροπή θα πρέπει ειδικότερα να αξιολογεί την αποτελεσματικότητα των απλουστευμένων κανόνων παρακολούθησης, συμπεριλαμβανομένων των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και των εφεδρικών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη τις ώρες λειτουργίας ετησίως, και για άλλους μικρούς φορείς εκπομπών, και θα πρέπει επίσης να αξιολογεί τις δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης σχετικών κανόνων.

(30)

Σύμφωνα με την κοινή πολιτική δήλωση των κρατών μελών και της Επιτροπής, της 28ης Σεπτεμβρίου 2011, σχετικά με τα επεξηγηματικά έγγραφα (15), τα κράτη μέλη ανέλαβαν να συνοδεύουν, σε αιτιολογημένες περιπτώσεις, την κοινοποίηση των μέτρων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο με ένα ή περισσότερα έγγραφα στα οποία επεξηγείται η σχέση μεταξύ των συστατικών στοιχείων μιας οδηγίας και των αντίστοιχων μερών των πράξεων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο. Σε ό,τι αφορά την παρούσα οδηγία, ο νομοθέτης θεωρεί ότι η διαβίβαση τέτοιων εγγράφων είναι αιτιολογημένη.

(31)

Η παρούσα οδηγία επιδιώκει να συμβάλει στην επίτευξη του στόχου ενός υψηλού επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος σύμφωνα με την αρχή της αειφόρου ανάπτυξης με τον αποδοτικότερο οικονομικά τρόπο, παρέχοντας ταυτόχρονα στις εγκαταστάσεις επαρκή χρόνο για να προσαρμοστούν και προβλέποντας ευνοϊκότερη μεταχείριση των προσώπων που επηρεάζονται ιδιαίτερα κατά αναλογικό τρόπο στον μέγιστο βαθμό που είναι συμβατός με τους υπόλοιπους στόχους της παρούσας οδηγίας.

(32)

Η παρούσα οδηγία σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως από το Χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(33)

Δεδομένου ότι οι στόχοι της παρούσας οδηγίας δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, μπορούν όμως, εξαιτίας της κλίμακας και των αποτελεσμάτων της, να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση δύναται να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας όπως διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Τροποποιήσεις στην οδηγία 2003/87/EΚ

Η οδηγία 2003/87/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1)

Σε ολόκληρο το κείμενο της οδηγίας, ο όρος «κοινοτικό σύστημα» αντικαθίσταται από τον όρο «ΣΕΔΕ της ΕΕ» και πραγματοποιούνται οι αναγκαίες γραμματικές αλλαγές.

2)

(η τροποποίηση αυτή δεν αφορά το ελληνικό κείμενο).

3)

Σε ολόκληρο το κείμενο της οδηγίας, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο σημείο 1) του παρόντος άρθρου και στο άρθρο 26 της οδηγίας, ο όρος «Κοινότητα» αντικαθίσταται από τον όρο «Ένωση» και πραγματοποιούνται οι αναγκαίες γραμματικές αλλαγές.

4)

Σε ολόκληρο το κείμενο της οδηγίας, η φράση «κανονιστική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 23 παράγραφος 2» αντικαθίσταται από «διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 22α παράγραφος 2».

5)

Στο άρθρο 3γ παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο και στο άρθρο 10 παράγραφος 1α, ο όρος «άρθρο 13 παράγραφος 1» αντικαθίσταται από «άρθρο 13».

6)

Στο άρθρο 3ζ, στο άρθρο 5 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο δ), στο άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο γ), στο άρθρο 10α παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο, στο άρθρο 14 παράγραφοι 2, 3 και 4, στο άρθρο 19 παράγραφοι 1 και 4, στο άρθρο 24 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο και στο άρθρο 29α παράγραφος 4, ο όρος «κανονισμός» στην αντίστοιχη κλίση αντικαθίσταται από «πράξεις» στην αντίστοιχη κλίση και πραγματοποιούνται οι αναγκαίες γραμματικές αλλαγές.

7)

Στο άρθρο 3, το στοιχείο η) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«η)

με τον όρο «νεοεισερχόμενος» νοείται κάθε εγκατάσταση όπου διεξάγεται μία ή περισσότερες από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο παράρτημα I, και στην οποία έχει χορηγηθεί άδεια εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για πρώτη φορά εντός περιόδου που αρχίζει τρεις μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής του καταλόγου δυνάμει του άρθρου 11 παράγραφος 1, και λήγει τρεις μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής του επόμενου καταλόγου δυνάμει του εν λόγω άρθρου·».

8)

Στο άρθρο 3δ, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 23, για τη συμπλήρωση της παρούσας οδηγίας σχετικά με τις λεπτομερείς διατάξεις για τον εκπλειστηριασμό από τα κράτη μέλη δικαιωμάτων για τις αεροπορικές μεταφορές σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου ή με το άρθρο 3στ παράγραφος 8. Ο αριθμός των εκπλειστηριαζόμενων δικαιωμάτων από κάθε κράτος μέλος σε κάθε περίοδο είναι ανάλογος με το μερίδιό του στο σύνολο των αποδιδόμενων στις αεροπορικές μεταφορές εκπομπών για όλα τα κράτη μέλη για το έτος αναφοράς, οι οποίες έχουν αποτελέσει αντικείμενο έκθεσης σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 3 και εξακρίβωσης σύμφωνα με το άρθρο 15. Για την περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 3γ παράγραφος 1, το έτος αναφοράς είναι το 2010, ενώ για κάθε μετέπειτα περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 3γ, το έτος αναφοράς είναι το ημερολογιακό έτος που λήγει 24 μήνες πριν από την έναρξη της περιόδου την οποία αφορά ο πλειστηριασμός. Οι κατ' εξουσιοδότηση πράξεις διασφαλίζουν ότι τηρούνται οι αρχές που καθορίζονται στο άρθρο 10 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο.».

9)

Στο άρθρο 3στ, η παράγραφος 9 διαγράφεται.

10)

Στο άρθρο 6 παράγραφος 1, το τρίτο εδάφιο διαγράφεται.

11)

Το άρθρο 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 8

Συντονισμός με την οδηγία 2010/75/ΕΕ

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι, για τις εγκαταστάσεις στις οποίες διεξάγονται δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*1), οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης αδείας εκπομπών αερίων θερμοκηπίου συντονίζονται με τις αντίστοιχες για την χορήγηση άδειας που προβλέπεται στην εν λόγω οδηγία. Οι απαιτήσεις των άρθρων 5, 6 και 7 της παρούσας οδηγίας μπορούν να ενσωματωθούν στις διαδικασίες της οδηγίας 2010/75/ΕΕ.

(*1)  Οδηγία 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης) (ΕΕ L 334 της 17.12.2010, σ. 17).»."

12)

Στο άρθρο 9, το δεύτερο και τρίτο εδάφιο αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«Από το 2021 και μετά, ο γραμμικός συντελεστής είναι 2,2 %.».

13)

Το άρθρο 10 τροποποιείται ως εξής:

α)

η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Από το 2019 και μετά, τα κράτη μέλη θέτουν σε πλειστηριασμό όλα τα δικαιώματα που δεν έχουν κατανεμηθεί δωρεάν σύμφωνα με τα άρθρα 10α και 10γ της παρούσας οδηγίας και δεν έχουν τοποθετηθεί στο αποθεματικό για τη σταθερότητα της αγοράς που θεσπίστηκε με την απόφαση (ΕΕ) 2015/1814 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*2) («αποθεματικό για τη σταθερότητα της αγοράς») ή δεν έχουν ακυρωθεί σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 4 της παρούσας οδηγίας.

Από το 2021 και μετά και με την επιφύλαξη πιθανής μείωσης δυνάμει του άρθρου 10α παράγραφος 5α, το ποσοστό των δικαιωμάτων προς πλειστηριασμό είναι 57 %.

Ποσοστό 2 % της συνολικής ποσότητας δικαιωμάτων από το 2021 έως το 2030 εκπλειστηριάζεται προκειμένου να δημιουργηθεί ταμείο για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και για τον εκσυγχρονισμό των ενεργειακών συστημάτων ορισμένων κρατών μελών, όπως ορίζεται στο άρθρο 10δ («Ταμείο Εκσυγχρονισμού»).

Η συνολική υπολειπόμενη ποσότητα δικαιωμάτων προς πλειστηριασμό από τα κράτη μέλη διανέμεται σύμφωνα με την παράγραφο 2.

(*2)  Απόφαση (ΕΕ) 2015/1814 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Οκτωβρίου 2015, σχετικά με τη θέσπιση και τη λειτουργία αποθεματικού για τη σταθερότητα της αγοράς όσον αφορά το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου και την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ (ΕΕ L 264 της 9.10.2015, σ. 1).»·"

β)

η παράγραφος 2 τροποποιείται ως εξής:

i)

στο στοιχείο α), το ποσοστό «88 %» αντικαθίσταται από το «90 %»·

ii)

το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«β)

10 % της συνολικής ποσότητας δικαιωμάτων που τίθενται προς πλειστηριασμό η οποία διανέμεται μεταξύ ορισμένων κρατών μελών για τους σκοπούς της αλληλεγγύης, της ανάπτυξης και των διασυνδέσεων εντός της Ένωσης, με αποτέλεσμα η ποσότητα των δικαιωμάτων που τα κράτη μέλη θέτουν σε πλειστηριασμό δυνάμει του στοιχείου α) να προσαυξάνεται επί των ποσοστών που καθορίζονται στο παράρτημα IΙα.»·

iii)

το στοιχείο γ) διαγράφεται·

iv)

το τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Αν χρειάζεται, τα ποσοστά που αναφέρονται στο στοιχείο β) προσαρμόζονται αναλογικά ώστε να διασφαλίζεται ότι η κατανομή είναι της τάξης του 10 %.»·

γ)

η παράγραφος 3 τροποποιείται ως εξής:

i)

το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«β)

την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με στόχο την τήρηση της δέσμευσης της Ένωσης για χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και την ανάπτυξη άλλων τεχνολογιών που συμβάλλουν στη μετάβαση προς μια ασφαλή και βιώσιμη οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και τη συμβολή στην τήρηση της δέσμευσης της Ένωσης για αύξηση της ενεργειακής απόδοσης στα επίπεδα που συμφωνούνται στις σχετικές νομοθετικές πράξεις·»·

ii)

το στοιχείο η) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«η)

μέτρα που αποσκοπούν στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, των συστημάτων τηλεθέρμανσης και της μόνωσης, ή στην παροχή οικονομικής υποστήριξης για την αντιμετώπιση κοινωνικών ζητημάτων που αφορούν νοικοκυριά με χαμηλό και μεσαίο εισόδημα·»·

iii)

προστίθενται τα ακόλουθα σημεία:

«ι)

για τη χρηματοδότηση δράσεων για το κλίμα σε ευάλωτες τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της προσαρμογής στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής·

ια)

για την προώθηση της δημιουργίας δεξιοτήτων και της ανακατανομής του εργατικού δυναμικού, ως συμβολή στη δίκαιη μετάβαση σε οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, ιδίως στις περιφέρειες που επηρεάζονται περισσότερο από τη μετάβαση των θέσεων απασχόλησης, σε στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους.»·

δ)

στην παράγραφο 4, το πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«4.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 23 για τη συμπλήρωση της παρούσας οδηγίας σχετικά με το χρόνο διεξαγωγής, τη διαχείριση και άλλες πτυχές των πλειστηριασμών ώστε να διασφαλιστεί ότι διενεργούνται κατά τρόπο εναρμονισμένο, ανοικτό, διαφανή και χωρίς διακρίσεις. Για το σκοπό αυτόν, η διαδικασία είναι προβλέψιμη, ιδίως σε ό,τι αφορά το χρόνο διεξαγωγής και τη σειρά κατακύρωσης των πλειστηριασμών καθώς και την εκτιμώμενη ποσότητα των διαθέσιμων δικαιωμάτων.

Οι εν λόγω κατ' εξουσιοδότηση πράξεις διασφαλίζουν ότι οι πλειστηριασμοί έχουν ως στόχο να εξασφαλίζουν ότι:

α)

η πρόσβαση των φορέων εκμετάλλευσης, και ιδίως των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που εμπίπτουν στο σύστημα εμπορίας εκπομπών ΣΕΔΕ της ΕΕ είναι πλήρης, ορθή και δίκαιη·

β)

όλοι οι συμμετέχοντες έχουν πρόσβαση στις ίδιες πληροφορίες ταυτόχρονα και οι συμμετέχοντες δεν υπονομεύουν τη λειτουργία των πλειστηριασμών·

γ)

η οργάνωση και η συμμετοχή στους πλειστηριασμούς είναι οικονομικά αποδοτική και αποφεύγονται τα περιττά διοικητικά έξοδα· και

δ)

χορηγείται πρόσβαση σε δικαιώματα και σε μικρούς φορείς εκπομπής.»·

ε)

στην παράγραφο 5, η δεύτερη περίοδος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Κατ' έτος θα υποβάλλει έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τη λειτουργία της αγοράς διοξειδίου του άνθρακα και άλλων συναφών πολιτικών για την ενέργεια και το κλίμα, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας των πλειστηριασμών, της ρευστότητας και των ποσοτήτων που αποτελούν αντικείμενο εμπορίας, συνοψίζοντας τις πληροφορίες που παρέχουν τα κράτη μέλη σχετικά με τα χρηματοδοτικά μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 10α παράγραφος 6.».

14)

Το άρθρο 10α τροποποιείται ως εξής:

α)

στην παράγραφο 1, το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 23 για τη συμπλήρωση της παρούσας οδηγίας σχετικά με τους πλήρως εναρμονισμένους κανόνες που ισχύουν σε ολόκληρη την Ένωση για την κατανομή των δικαιωμάτων που αναφέρονται στις παραγράφους 4, 5, 7 και 19 του παρόντος άρθρου.»·

β)

στην παράγραφο 2 προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:

«Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό των αναθεωρημένων τιμών δεικτών αναφοράς για τη δωρεάν κατανομή. Οι εν λόγω πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις δυνάμει της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και συμμορφώνονται με τα ακόλουθα:

α)

Για την περίοδο από το 2021 έως το 2025, οι τιμές των δεικτών αναφοράς προσδιορίζονται με βάση τα στοιχεία που υποβάλλονται δυνάμει του άρθρου 11 για τα έτη 2016 και 2017. Βάσει της σύγκρισης των εν λόγω τιμών των δεικτών αναφοράς και των τιμών των δεικτών αναφοράς που περιέχονται στην απόφαση 2011/278/ΕΕ της Επιτροπής (*3), η οποία εκδόθηκε στις 27 Απριλίου 2011, η Επιτροπή καθορίζει το ετήσιο ποσοστό μείωσης για κάθε δείκτη αναφοράς και το εφαρμόζει στις τιμές δεικτών αναφοράς που ισχύουν κατά την περίοδο από το 2013 έως το 2020, για κάθε έτος από το 2008 έως το 2023 με σκοπό τον προσδιορισμό των τιμών των δεικτών αναφοράς για την περίοδο από το 2021 έως το 2025.

β)

Όταν το ετήσιο ποσοστό μείωσης υπερβαίνει το 1,6 % ή είναι χαμηλότερο από το 0,2 %, οι τιμές δεικτών αναφοράς για τα έτη από το 2021 έως το 2025 είναι οι τιμές των δεικτών αναφοράς που ίσχυαν κατά την περίοδο από το 2013 έως το 2020, μείον το πιο σχετικό ποσοστό από αυτά τα δύο ποσοστά για κάθε έτος μεταξύ του 2008 και του 2023.

γ)

Για την περίοδο από το 2026 έως το 2030, οι τιμές δεικτών αναφοράς καθορίζονται κατά τον ίδιο τρόπο που ορίζεται στα στοιχεία α) και β) με βάση τις πληροφορίες που υποβάλλονται δυνάμει του άρθρου 11 για τα έτη 2021 και 2022 και με το ετήσιο ποσοστό μείωσης που εφαρμόζεται για κάθε έτος μεταξύ του 2008 και του 2028.

Κατά παρέκκλιση, όσον αφορά τις τιμές δεικτών αναφοράς για τις αρωματικές ουσίες, το υδρογόνο και το συνθετικό αέριο, οι εν λόγω τιμές δεικτών αναφοράς προσαρμόζονται κατά το ίδιο ποσοστό με αυτό των τιμών αναφοράς των διυλιστηρίων ώστε να διατηρηθούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για τους παραγωγούς αυτών των προϊόντων.

Οι εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στο τρίτο εδάφιο εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 22α παράγραφος 2.

Προκειμένου να προωθηθεί η αποδοτική ανάκτηση ενέργειας από απαέρια, για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται στο τρίτο εδάφιο στοιχείο β), η τιμή του δείκτη αναφοράς για το θερμό μέταλλο, που κυρίως σχετίζεται με τα απαέρια, επικαιροποιείται με ετήσιο ποσοστό μείωσης 0,2 %.

(*3)  Απόφαση 2011/278/ΕΕ της Επιτροπής, της 27ης Απριλίου 2011, σχετικά με τον καθορισμό ενωσιακών μεταβατικών κανόνων για την εναρμονισμένη δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων εκπομπής κατ' εφαρμογή του άρθρου 10α της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 130 της 17.5.2011, σ. 1).»·"

γ)

η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4.   Δωρεάν κατανομή παρέχεται στην αστική τηλεθέρμανση καθώς και στη συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης όπως ορίζεται στην οδηγία 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*4) για την οικονομικώς δικαιολογημένη ζήτηση, όσον αφορά την παραγωγή θέρμανσης ή ψύξης. Κάθε επόμενο έτος μετά το 2013, η συνολική κατανομή σε αυτές τις εγκαταστάσεις όσον αφορά την παραγωγή αυτής της θερμότητας προσαρμόζεται βάσει του γραμμικού συντελεστή που αναφέρεται στο άρθρο 9 της παρούσας οδηγίας, με εξαίρεση τα έτη κατά τα οποία οι κατανομές αυτές προσαρμόζονται με ομοιόμορφο τρόπο σύμφωνα με την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου.

(*4)  Οδηγία 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ (ΕΕ L 315 της 14.11.2012, σ. 1).»·"

δ)

η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«5.   Για να τηρηθεί το ποσοστό προς πλειστηριασμό που προβλέπεται στο άρθρο 10, για κάθε έτος κατά το οποίο το σύνολο των δωρεάν δικαιωμάτων δεν επιτυγχάνει το μέγιστο ποσόν που τηρείται όσον αφορά το ποσοστό προς πλειστηριασμό, χρησιμοποιούνται τα εναπομείναντα δικαιώματα έως εκείνο το ποσόν για την πρόληψη ή τον περιορισμό της μείωσης των δωρεάν δικαιωμάτων για την τήρηση του ποσοστού προς πλειστηριασμό κατά τα επόμενα έτη. Όταν, ωστόσο, επιτυγχάνεται το μέγιστο ποσόν, τα δωρεάν δικαιώματα προσαρμόζονται αναλόγως. Οποιαδήποτε τέτοια προσαρμογή πραγματοποιείται με ομοιόμορφο τρόπο.»·

ε)

παρεμβάλλονται οι ακόλουθες παράγραφοι:

«5α.   Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 5, ένα πρόσθετο ποσό ύψους μέχρι 3 % της συνολικής ποσότητας δικαιωμάτων χρησιμοποιείται, στον βαθμό που είναι αναγκαίο, για να αυξηθεί το ανώτατο ποσόν που διατίθεται σύμφωνα με την παράγραφο 5.

5β.   Εάν λιγότερο του 3 % της συνολικής ποσότητας δικαιωμάτων απαιτείται για να αυξηθεί το ανώτατο ποσόν που διατίθεται σύμφωνα με την παράγραφο 5:

κατ' ανώτατο όριο 50 εκατομμύρια δικαιώματα χρησιμοποιούνται για να αυξηθεί το ποσό δικαιωμάτων που διατίθενται για τη στήριξη της καινοτομίας σύμφωνα με το άρθρο 10α παράγραφος 8· και

κατ' ανώτατο όριο 0,5 % της συνολικής ποσότητας δικαιωμάτων χρησιμοποιείται για να αυξηθεί το ποσό δικαιωμάτων που διατίθενται για τον εκσυγχρονισμό των ενεργειακών συστημάτων ορισμένων κρατών μελών, σύμφωνα με το άρθρο 10δ.»·

στ)

η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«6.   Τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν χρηματοδοτικά μέτρα σύμφωνα με το δεύτερο και το τέταρτο εδάφιο υπέρ τομέων ή υποτομέων οι οποίοι εκτίθενται σε πραγματικό κίνδυνο διαρροής διοξειδίου του άνθρακα λόγω σημαντικού έμμεσου κόστους που προκύπτει από το κόστος εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που μετακυλίεται στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω χρηματοδοτικά μέτρα είναι σύμφωνα με τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, και ιδίως ότι δεν προκαλούν αδικαιολόγητες στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά. Όταν το ποσόν που διατίθεται για αυτά τα χρηματοδοτικά μέτρα υπερβαίνει το 25 % των εσόδων που προέρχονται από τον πλειστηριασμό δικαιωμάτων, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος παραθέτει τους λόγους υπέρβασης του ποσού αυτού.

Τα κράτη μέλη επιδιώκουν εξάλλου να χρησιμοποιούν όχι περισσότερο από το 25 % των εσόδων που προέρχονται από τον πλειστηριασμό δικαιωμάτων για τα χρηματοδοτικά μέτρα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο. Εντός τριών μηνών από το τέλος κάθε έτους, τα κράτη μέλη που έχουν λάβει τέτοια χρηματοδοτικά μέτρα θέτουν στη διάθεση του κοινού σε εύκολα προσβάσιμη μορφή το συνολικό ποσό αποζημίωσης που χορηγείται ανά δικαιούχο τομέα και υποτομέα. Από το 2018, σε κάθε έτος που κράτος μέλος χρησιμοποιεί περισσότερο από το 25 % των εσόδων που προέρχονται από τον πλειστηριασμό δικαιωμάτων για τους σκοπούς αυτούς, δημοσιεύει έκθεση στην οποία περιγράφονται οι λόγοι υπέρβασης του ποσού αυτού. Η έκθεση καλύπτει τις πληροφορίες που αφορούν τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για τους μεγάλους βιομηχανικούς καταναλωτές που επωφελούνται από αυτά τα χρηματοδοτικά μέτρα, με την επιφύλαξη των απαιτήσεων όσον αφορά την προστασία των εμπιστευτικών πληροφοριών. Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες σχετικά με το εάν ελήφθησαν δεόντως υπόψη και άλλα μέτρα για τη βιώσιμη μείωση του έμμεσου κόστους ανθρακούχων εκπομπών σε μεσοπρόθεσμη έως μακροπρόθεσμη βάση.

Η Επιτροπή συμπεριλαμβάνει στην έκθεση που προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος 5, αξιολόγηση των επιπτώσεων των εν λόγω χρηματοδοτικών μέτρων στην εσωτερική αγορά και, κατά περίπτωση, συστήνει μέτρα που μπορεί να απαιτηθούν σύμφωνα με την εν λόγω αξιολόγηση.

Τα μέτρα αυτά είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζουν ότι υφίσταται επαρκής προστασία από τον κίνδυνο διαρροής διοξειδίου του άνθρακα με βάση εκ των προτέρων δείκτες αναφοράς των έμμεσων εκπομπών CO2 ανά μονάδα παραγωγής. Οι εν λόγω εκ των προτέρων δείκτες αναφοράς υπολογίζονται για συγκεκριμένο τομέα ή υποτομέα ως το αποτέλεσμα της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενεργείας ανά μονάδα παραγωγής που αντιστοιχεί στην πλέον αποδοτική διαθέσιμη τεχνολογία και των εκπομπών CO2 του σχετικού ευρωπαϊκού μείγματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.»·

ζ)

η παράγραφος 7 τροποποιείται ως εξής:

i)

το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Δικαιώματα από το μέγιστο ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου τα οποία δεν κατανεμήθηκαν δωρεάν έως το 2020 δεσμεύονται για τους νεοεισερχόμενους, μαζί με 200 εκατομμύρια δικαιώματα που εγγράφονται στο αποθεματικό για τη σταθερότητα της αγοράς σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 3 της απόφασης (ΕΕ) 2015/1814. Από τα δικαιώματα που έχουν δεσμευθεί, έως 200 εκατομμύρια επιστρέφονται στο αποθεματικό για τη σταθερότητα της αγοράς κατά το πέρας της περιόδου από το 2021 έως το 2030.

Από το 2021, τα δικαιώματα που σύμφωνα με τις παραγράφους 19 και 20 δεν έχουν κατανεμηθεί στις εγκαταστάσεις προστίθενται στο ποσό των δικαιωμάτων που έχουν δεσμευθεί σύμφωνα με την πρώτη περίοδο του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου.»·

ii)

το τέταρτο και το πέμπτο εδάφιο διαγράφονται.

η)

στην παράγραφο 8, το πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«Διατίθενται 325 εκατομμύρια δικαιώματα από την ποσότητα η οποία διαφορετικά θα μπορούσε να κατανεμηθεί δωρεάν δυνάμει του παρόντος άρθρου και 75 εκατομμύρια δικαιώματα από την ποσότητα η οποία διαφορετικά θα μπορούσε να εκπλειστηριαστεί δυνάμει του άρθρου 10, για τη στήριξη της καινοτομίας στον τομέα των τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και των διαδικασιών που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι, συμπεριλαμβανομένης της ασφαλούς περιβαλλοντολογικά δέσμευσης και χρήσης διοξειδίου του άνθρακα («CCU») που συμβάλλει σημαντικά στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, καθώς και προϊόντων που αντικαθιστούν προϊόντα υψηλής έντασης διοξειδίου του άνθρακα, σε τομείς που απαριθμούνται στο παράρτημα I, και για την ενθάρρυνση της κατασκευής και λειτουργίας έργων που αποσκοπούν στην περιβαλλοντικά ασφαλή δέσμευση και γεωλογική αποθήκευση («CCS») του CO2, καθώς και σε καινοτόμες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας· σε γεωγραφικές θέσεις ισόρροπα κατανεμημένες στο έδαφος της Ένωσης («ταμείο καινοτομίας»). Είναι επιλέξιμα έργα σε όλα τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων των έργων μικρής κλίμακας.

Επιπλέον, 50 εκατομμύρια ακατανέμητα δικαιώματα από το αποθεματικό για τη σταθερότητα της αγοράς συμπληρώνουν τυχόν εναπομένοντα έσοδα από τα 300 εκατομμύρια δικαιώματα που είναι διαθέσιμα για την περίοδο από το 2013 έως το 2020 σύμφωνα με την απόφαση 2010/670/ΕΕ της Επιτροπής (*5), και χρησιμοποιούνται εγκαίρως για την υποστήριξη της καινοτομίας, όπως αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο.

Τα έργα επιλέγονται με βάση αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια, λαμβάνοντας υπόψη, κατά περίπτωση, τον βαθμό κατά τον οποίο τα έργα συμβάλλουν στην επίτευξη της μείωσης των εκπομπών πολύ κάτω από τους δείκτες αναφοράς που αναφέρονται στην παράγραφο 2. Τα έργα έχουν τη δυνατότητα ευρείας εφαρμογής ή σημαντικής μείωσης των δαπανών που επιφέρει η μετάβαση προς την οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για τους οικείους τομείς. Τα έργα που αφορούν τη δέσμευση και χρήση διοξειδίου του άνθρακα (CCU) επιτυγχάνουν καθαρή μείωση των εκπομπών και εξασφαλίζουν αποφυγή ή μόνιμη αποθήκευση του CO2. Οι τεχνολογίες που λαμβάνουν στήριξη δεν είναι ακόμη διαθέσιμες στο εμπόριο αλλά παρουσιάζουν πρωτοποριακές λύσεις και είναι αρκούντως ώριμες για επίδειξη σε προεμπορική κλίμακα. Μπορεί να παρασχεθεί στήριξη έως το 60 % του σχετικού κόστους των έργων, εκ των οποίων ποσοστό έως 40 % δεν χρειάζεται να εξαρτάται από την εξακριβωμένη αποφυγή εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου υπό την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνονται τα προκαθορισμένα ορόσημα, λαμβάνοντας υπόψη την τεχνολογία που έχει χρησιμοποιηθεί.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 23 για τη συμπλήρωση της παρούσας οδηγίας σχετικά με τους κανόνες λειτουργίας του ταμείου καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας και των κριτηρίων επιλογής.·

(*5)  Απόφαση 2010/670/ΕΕ της Επιτροπής, της 3ης Νοεμβρίου 2010, για καθορισμό κριτηρίων και μέτρων χρηματοδότησης έργων επίδειξης σε εμπορική κλίμακα, τα οποία αποσκοπούν στην περιβαλλοντικά ασφαλή δέσμευση και αποθήκευση CO2 σε γεωλογικούς σχηματισμούς, καθώς και έργων επίδειξης καινοτόμων τεχνολογιών ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας που θεσπίστηκε με την οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 290 της 6.11.2010, σ. 39).»·"

θ)

η παράγραφος 9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«9.   Η Ελλάδα, που είχε κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) σε τιμές αγοράς χαμηλότερο από το 60 % του μέσου όρου της Ένωσης το 2014, μπορεί να διεκδικήσει, πριν από την εφαρμογή της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου, έως και 25 εκατομμύρια δικαιώματα από το μέγιστο ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου τα οποία δεν θα έχουν καταχωρηθεί δωρεάν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020, για τη συγχρηματοδότηση έως και 60 % της απεξάρτησης του εφοδιασμού ηλεκτρικής ενέργειας των νησιών της επικράτειάς της από ανθρακούχες εκπομπές. Στα δικαιώματα αυτά εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, οι διατάξεις του άρθρου 10δ παράγραφος 3. Μπορούν να ζητηθούν δικαιώματα όταν, λόγω της περιορισμένης πρόσβασης στις διεθνείς αγορές ομολόγων, δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί διαφορετικά ένα έργο που έχει ως στόχο την απεξάρτηση από τις ανθρακούχες εκπομπές της ηλεκτρικής ενέργειας που παρέχεται στα νησιά της Ελλάδας και εφόσον η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) επιβεβαιώσει την οικονομική βιωσιμότητα και τα κοινωνικοοικονομικά οφέλη του έργου.»·

ι)

η παράγραφος 10 διαγράφεται·

ια)

στην παράγραφο 11, η διατύπωση «με στόχο να καταστεί μηδενική το 2027» διαγράφεται·

ιβ)

οι παράγραφοι 12 έως 18 διαγράφονται·

ιγ)

η παράγραφος 20 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«20.   Το ύψος των δωρεάν δικαιωμάτων που δίδονται σε εγκαταστάσεις των οποίων η λειτουργία έχει αυξηθεί ή μειωθεί, όπως εκτιμάται με βάση κυλιόμενο μέσο όρο δύο ετών, κατά περισσότερο από 15 % σε σχέση με το ύψος που χρησιμοποιήθηκε αρχικά για τον καθορισμό της δωρεάν κατανομής για τη σχετική περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 1, αναπροσαρμόζεται κατά περίπτωση. Οι προσαρμογές αυτές πραγματοποιούνται με δικαιώματα από το ποσό των δικαιωμάτων που δεσμεύεται σύμφωνα με την παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου ή με την προσθήκη δικαιωμάτων στο ποσό αυτό.»·

ιδ)

προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«21.   Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική, αμερόληπτη και ομοιόμορφη εφαρμογή των προσαρμογών και των κατώτατων ορίων που αναφέρονται στην παράγραφο 20 του παρόντος άρθρου και για να αποφευχθεί κάθε περιττή διοικητική επιβάρυνση και η δόλια χρήση ή κατάχρηση των προσαρμογών κατανομής, η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που θα προβλέπουν περαιτέρω ρυθμίσεις για τις προσαρμογές. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 22α παράγραφος 2.».

15)

Τα άρθρα 10β και 10γ αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 10β

Μεταβατικά μέτρα στήριξης ορισμένων ενεργοβόρων βιομηχανιών σε περίπτωση διαρροής διοξειδίου του άνθρακα

1.   Τομείς και υποτομείς για τους οποίους το γινόμενο του πολλαπλασιασμού της έντασης εμπορικών συναλλαγών τους με τρίτες χώρες, που ορίζεται ως ο λόγος της συνολικής αξίας των εξαγωγών προς τρίτες χώρες συν την αξία εισαγωγών από τρίτες χώρες προς το συνολικό μέγεθος της αγοράς για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ετήσιος κύκλος εργασιών + σύνολο εισαγωγών από τρίτες χώρες) επί την ένταση των εκπομπών τους, εκπεφρασμένη σε kgCO2 δια την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία τους (σε ευρώ) υπερβαίνει το 0,2, θεωρούνται ότι είναι εκτεθειμένοι σε κίνδυνο διαρροής διοξειδίου του άνθρακα. Σε αυτούς τους τομείς και υποτομείς κατανέμονται δωρεάν δικαιώματα για την περίοδο έως το 2030 σε ποσοστό 100 % της ποσότητας που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 10α.

2.   Τομείς και υποτομείς για τους οποίους το γινόμενο που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό της έντασης συναλλαγών με τρίτες χώρες επί την ένταση των εκπομπών τους υπερβαίνει το 0,15, μπορούν να συμπεριληφθούν στην ομάδα που αναφέρεται στην παράγραφο 1, χρησιμοποιώντας στοιχεία από τα έτη 2014 έως 2016, με βάση ποιοτική αξιολόγηση και τα ακόλουθα κριτήρια:

α)

το βαθμό στον οποίο είναι δυνατό για μεμονωμένες εγκαταστάσεις των σχετικών τομέων ή υποτομέων να μειώσουν τα επίπεδα εκπομπών ή την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας·

β)

τα τρέχοντα και τα προβλεπόμενα χαρακτηριστικά της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης, εφόσον συντρέχει περίπτωση, ενδεχομένης κοινής τιμής αναφοράς·

γ)

την κερδοφορία ως πιθανό δείκτη για τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις ή τις αποφάσεις για μετεγκατάσταση, λαμβάνοντας υπόψη τις μεταβολές στο κόστος παραγωγής σε σχέση με τις μειώσεις των εκπομπών.

3.   Τομείς και υποτομείς που δεν υπερβαίνουν το όριο της παραγράφου 1, αλλά έχουν ένταση εκπομπών εκπεφρασμένη σε kgCO2 δια την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία (σε ευρώ) που υπερβαίνει το 1,5, αξιολογούνται επίσης σε επίπεδο 4 ψηφίων (κωδικός NACE-4). Η Επιτροπή δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα της εν λόγω αξιολόγησης.

Εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, οι τομείς και υποτομείς που αναφέρονται στο εν λόγω εδάφιο μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην Επιτροπή για ποιοτική αξιολόγηση της έκθεσης σε διαρροή διοξειδίου του άνθρακα σε επίπεδο 4 ψηφίων (κωδικός NACE-4) ή για αξιολόγηση με βάση την ταξινόμηση των αγαθών που χρησιμοποιούνται για τις στατιστικές σχετικά με τη βιομηχανική παραγωγή της Ένωσης, σε επίπεδο 8 ψηφίων (Prodcom). Για το σκοπό αυτόν, οι τομείς και υποτομείς υποβάλλουν μαζί με την αίτηση δεόντως τεκμηριωμένα, πλήρη και ανεξάρτητα εξακριβωμένα στοιχεία ώστε να είναι σε θέση η Επιτροπή να διενεργήσει την αξιολόγηση.

Στις περιπτώσεις που ένας τομέας ή υποτομέας επιλέξει να αξιολογηθεί σε επίπεδο 4 ψηφίων (κωδικός NACE-4), μπορεί να συμπεριληφθεί στην ομάδα που αναφέρεται στην παράγραφο 1, με βάση τα κριτήρια που προβλέπονται στην παράγραφο 2 στοιχεία α), β) και γ). Στις περιπτώσεις που ένας τομέας ή υποτομέας επιλέξει να αξιολογηθεί σε επίπεδο 8 ψηφίων (Prodcom), συμπεριλαμβάνεται στην ομάδα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 εφόσον, στο επίπεδο αυτό, υπερκαλυφθεί το όριο των 0,2 που προβλέπεται στην παράγραφο 1.

Οι τομείς και υποτομείς για τους οποίους η δωρεάν κατανομή υπολογίζεται με βάση τις τιμές αναφοράς που αναφέρονται στο άρθρο 10α παράγραφος 2 τέταρτο εδάφιο, μπορούν επίσης να ζητήσουν να αξιολογηθούν σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 1 και 2, κράτος μέλος μπορεί να ζητήσει, έως τις 30 Ιουνίου 2018, να θεωρηθεί ότι συμπεριλαμβάνεται στην ομάδα της παραγράφου 1 τομέας ή υποτομέας που απαριθμείται στο παράρτημα της απόφασης 2014/746/ΕΕ της Επιτροπής (*6) όσον αφορά τις ταξινομήσεις σε επίπεδο 6 ή 8 ψηφίων (Prodcom). Κάθε τέτοια αίτηση εξετάζεται μόνο στην περίπτωση που το αιτούν κράτος μέλος διαπιστώσει ότι η εφαρμογή αυτής της παρέκκλισης είναι δικαιολογημένη βάσει δεόντως τεκμηριωμένων, πλήρων, επαληθευμένων και ελεγχθέντων στοιχείων για τα πέντε πλέον πρόσφατα έτη που παρέχονται από τον ενδιαφερόμενο τομέα ή υποτομέα και περιλαμβάνει στο αίτημά του όλες τις σχετικές πληροφορίες. Με βάση τα εν λόγω στοιχεία, ο σχετικός τομέας ή υποτομέας συμπεριλαμβάνεται όσον αφορά τις εν λόγω ταξινομήσεις όταν, εντός ενός ετερογενούς επιπέδου 4 ψηφίων (κωδικού NACE-4), αποδεικνύεται ότι έχει σημαντικά υψηλότερη ένταση εμπορικών συναλλαγών και εκπομπών σε επίπεδο 6 ψηφίων ή 8 ψηφίων (Prodcom), που υπερβαίνουν το όριο που ορίζεται στην παράγραφο 1.

4.   Άλλοι τομείς και υποτομείς θεωρείται ότι μπορούν να μετακυλίσουν μεγαλύτερο μέρος του κόστους των δικαιωμάτων στις τιμές των προϊόντων, και κατανέμονται σε αυτούς δωρεάν δικαιώματα σε ποσοστό 30 % της ποσότητας που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 10α. Εκτός αν αποφασισθεί διαφορετικά στο πλαίσιο της επανεξέτασης βάσει του άρθρου 30, οι δωρεάν κατανομές σε άλλους τομείς και υποτομείς, με εξαίρεση της τηλεθέρμανσης, μειώνονται κατά ίσες ποσότητες μετά το 2026 προκειμένου να μην επιτευχθεί δωρεάν κατανομή το 2030.

5.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019, κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 23 προκειμένου να συμπληρώσει την παρούσα οδηγία σχετικά με τον καθορισμό των τομέων και υποτομέων οι οποίοι θεωρείται ότι εκτίθενται σε κίνδυνο διαρροής διοξειδίου του άνθρακα, όπως αναφέρεται στις παραγράφους 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου, για δραστηριότητες σε επίπεδο 4 ψηφίων (κώδικας NACE-4) όσον αφορά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, με βάση τα στοιχεία για τα τρία πλέον πρόσφατα διαθέσιμα ημερολογιακά έτη.

Άρθρο 10γ

Επιλογή μεταβατικής δωρεάν κατανομής για τον εκσυγχρονισμό του ενεργειακού τομέα

1.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 10α παράγραφοι 1 έως 5, τα κράτη μέλη που είχαν το 2013 κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε τιμές αγοράς (σε ευρώ) κάτω του 60 % του μέσου όρου της Ένωσης, μπορούν να παρέχουν μεταβατική δωρεάν κατανομή σε εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για τον εκσυγχρονισμό, τη διαφοροποίηση και τον βιώσιμο μετασχηματισμό του ενεργειακού τομέα. Οι επενδύσεις που χρηματοδοτούνται συνάδουν με τη μετάβαση προς ασφαλή και βιώσιμη οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, τους στόχους του πλαισίου πολιτικής της Ένωσης για το κλίμα και την ενέργεια για το 2030 και επιτυγχάνουν τους μακροπρόθεσμους στόχους όπως διατυπώνονται στη Συμφωνία των Παρισίων. Η παρέκκλιση που προβλέπεται στην παρούσα παράγραφο παύει να ισχύει στις 31 Δεκεμβρίου 2030.

2.   Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος οργανώνει ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών, η οποία προβλέπεται να πραγματοποιηθεί σε ένα ή περισσότερους γύρους μεταξύ 2021 και 2030, για έργα με συνολικό ποσό επένδυσης που υπερβαίνει τα 12,5 εκατομμύρια EUR για την επιλογή επενδύσεων των κρατών μελών που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν με δωρεάν κατανομή. Η εν λόγω ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών:

α)

συμμορφώνεται με τις αρχές της διαφάνειας, της μη διάκρισης, της ίσης μεταχείρισης και της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης·

β)

εξασφαλίζει ότι μόνο τα έργα που συμβάλλουν στη διαφοροποίηση του ενεργειακού τους μείγματος και των πηγών εφοδιασμού, στην απαραίτητη αναδιάρθρωση, την περιβαλλοντική αναβάθμιση και τη μετασκευή των υποδομών, τις καθαρές τεχνολογίες, όπως οι τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ή στον εκσυγχρονισμό του τομέα παραγωγής ενέργειας, όπως αποτελεσματική και βιώσιμη τηλεθέρμανση, του τομέα μεταφοράς και του τομέα διανομής, είναι επιλέξιμα για την υποβολή προσφοράς·

γ)

καθορίζει σαφή, αντικειμενικά, διαφανή και αμερόληπτα κριτήρια επιλογής για την κατάταξη των έργων, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι επιλέγονται μόνον έργα που:

i)

με βάση ανάλυση κόστους-ωφελείας, εξασφαλίζουν καθαρό θετικό κέρδος από την άποψη της μείωσης των εκπομπών και επιτυγχάνουν ένα προκαθορισμένο σημαντικό ποσοστό μειώσεων εκπομπών CO2 λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος των έργων·

ii)

είναι συμπληρωματικά, ανταποκρίνονται σαφώς στις ανάγκες αντικατάστασης και εκσυγχρονισμού και δεν παρέχουν αγοραστρεφή αύξηση της ζήτησης ενέργειας·

iii)

προσφέρουν την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά· και

iv)

δεν συμβάλλουν ή δεν βελτιώνουν την οικονομική βιωσιμότητα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που παρουσιάζει πολύ μεγάλη ένταση εκπομπών ή αυξάνουν την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα με μεγάλη ένταση εκπομπών.

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 10 παράγραφος 1 και με την επιφύλαξη της τελευταίας περιόδου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, στην περίπτωση ακύρωσης επενδύσεων που επιλέγονται μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών ή μη επίτευξης της προσδοκώμενης επίδοσης, τα δικαιώματα που έχουν δεσμευθεί μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέσω ενός μόνου επιπλέον γύρου της ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών το νωρίτερο μετά από ένα έτος για τη χρηματοδότηση άλλων επενδύσεων.

Έως τις 30 Ιουνίου 2019, οποιοδήποτε κράτος μέλος προτίθεται να κάνει χρήση της προαιρετικής μεταβατικής δωρεάν κατανομής για τον εκσυγχρονισμό του ενεργειακού τομέα δημοσιεύει διεξοδικό εθνικό πλαίσιο που καθορίζει τα κριτήρια της ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών, καθώς και τον προβλεπόμενο αριθμό γύρων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, και τα κριτήρια επιλογής τα οποία υποβάλλει για δημόσιο σχολιασμό.

Όταν επενδύσεις αξίας μικρότερης των 12,5 εκατομμυρίων EUR στηρίζονται σε δωρεάν κατανομή και δεν επιλέγονται μέσω της ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών που αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο, το κράτος μέλος επιλέγει τα έργα με βάση αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια. Τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας επιλογής δημοσιεύονται για δημόσιο σχολιασμό. Σε αυτή τη βάση, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, έως τις 30 Ιουνίου 2019, καταρτίζει, δημοσιεύει και υποβάλλει κατάλογο των επενδύσεων στην Επιτροπή. Όταν περισσότερες από μία επένδυση πραγματοποιούνται στην ίδια εγκατάσταση, τότε αξιολογούνται ως σύνολο προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπερβαίνεται ή όχι η κατώτατη αξία των 12,5 εκατομμυρίων EUR, εκτός εάν οι εν λόγω επενδύσεις είναι ανεξάρτητα βιώσιμες από τεχνική ή οικονομική άποψη.

3.   Η αξία των σχεδιαζόμενων επενδύσεων ισούται τουλάχιστον με την αγοραία αξία της δωρεάν κατανομής, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη την ανάγκη περιορισμού των άμεσα συνδεόμενων αυξήσεων των τιμών. Η αγοραία αξία είναι ο μέσος όρος της τιμής των δικαιωμάτων για τον κοινό χώρο πλειστηριασμών κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Έως και το 70 % του σχετικού κόστους μιας επένδυσης μπορεί να υποστηρίζεται με τη χρήση δωρεάν κατανομής, υπό την προϋπόθεση ότι το υπόλοιπο κόστος χρηματοδοτείται από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου.

4.   Οι μεταβατικές δωρεάν κατανομές αφαιρούνται από την ποσότητα δικαιωμάτων που διαφορετικά θα έθετε σε πλειστηριασμό το κράτος μέλος. Η συνολική δωρεάν κατανομή δεν υπερβαίνει το 40 % των δικαιωμάτων που θα λάβει το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 στοιχείο α), κατά την περίοδο από το 2021 έως το 2030, τα οποία είναι κατανεμημένα σε ίσες ετήσιες ποσότητες κατά την εν λόγω περίοδο

5.   Όταν κράτος μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 10δ παράγραφος 4, κάνει χρήση δικαιωμάτων που διανέμονται για τους σκοπούς της αλληλεγγύης, της ανάπτυξης και των διασυνδέσεων εντός της Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 στοιχείο β), το εν λόγω κράτος μέλος δύναται, κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, να χρησιμοποιήσει για μεταβατική δωρεάν κατανομή συνολική ποσότητα έως του 60 % των δικαιωμάτων που λαμβάνονται κατά την περίοδο από το 2021 έως το 2030, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 στοιχείο α), χρησιμοποιώντας αντίστοιχο ποσό των δικαιωμάτων που διανέμονται σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 στοιχείο β).

Τα δικαιώματα που δεν έχουν κατανεμηθεί δυνάμει του παρόντος άρθρου έως το 2020 μπορούν να κατανεμηθούν κατά την περίοδο από το 2021 έως το 2030 σε επενδύσεις επιλεγμένες μέσω της ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών που αναφέρεται στην παράγραφο 2, εκτός εάν το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος ενημερώσει την Επιτροπή έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2019 σχετικά με την πρόθεσή της να μην κατανείμει το σύνολο ή μέρος των εν λόγω δικαιωμάτων κατά τη διάρκεια της περιόδου από το 2021 έως το 2030 και σχετικά με την ποσότητα των δικαιωμάτων που πρόκειται αντιθέτως να τεθούν σε πλειστηριασμό το 2020. Εφόσον τα δικαιώματα αυτά κατανέμονται κατά τη διάρκεια της περιόδου από το 2021 έως το 2030, αντίστοιχο ποσόν δικαιωμάτων λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή του ορίου του 60 % που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

6.   Οι κατανομές σε επιχειρήσεις γίνονται κατόπιν απόδειξης ότι η επένδυση που επιλέχθηκε πραγματοποιείται σύμφωνα με τους κανόνες της ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών. Εάν μια επένδυση επιφέρει επιπρόσθετη δυναμικότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ο ενδιαφερόμενος φορέας εκμετάλλευσης αποδεικνύει επίσης ότι αντίστοιχη ποσότητα δυναμικότητας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με μεγαλύτερη ένταση εκπομπών παύθηκε από τον ίδιο ή άλλον συνδεδεμένο φορέα εκμετάλλευσης κατά την έναρξη λειτουργίας της επιπρόσθετης δυναμικότητας.

7.   Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους δικαιούχους φορείς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και τους φορείς εκμετάλλευσης δικτύου να υποβάλλουν, έως τις 28 Φεβρουαρίου κάθε έτους, έκθεση σχετικά με την υλοποίηση των επιλεγμένων επενδύσεων, μεταξύ άλλων όσον αφορά το υπόλοιπο της δωρεάν κατανομής και τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες επενδύσεων και τα είδη των επενδύσεων που υποστηρίζονται. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν προς τούτο έκθεση στην Επιτροπή και η Επιτροπή δημοσιοποιεί τις εκθέσεις αυτές.

(*6)  Απόφαση 2014/746/ΕΕ της Επιτροπής, της 27ης Οκτωβρίου 2014, σχετικά με τον προσδιορισμό, σύμφωνα με την οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καταλόγου τομέων και κλάδων, οι οποίοι θεωρείται ότι εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα, για την περίοδο 2015 έως 2019 (ΕΕ L 308 της 29.10.2014, σ. 114).»."

16)

Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 10δ

Ταμείο Εκσυγχρονισμού

1.   Συγκροτείται για την περίοδο από το 2021 έως το 2030 ταμείο για τη στήριξη των επενδύσεων που προτείνουν τα δικαιούχα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης επενδυτικών έργων μικρής κλίμακας, για τον εκσυγχρονισμό των ενεργειακών συστημάτων και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στα κράτη μέλη με κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε τιμές αγοράς κάτω από το 60 % του μέσου όρου της Ένωσης το 2013 («ταμείο εκσυγχρονισμού»). Το ταμείο εκσυγχρονισμού χρηματοδοτείται μέσω της δημοπράτησης των δικαιωμάτων όπως ορίζεται στο άρθρο 10.

Οι επενδύσεις που χρηματοδοτούνται συνάδουν με τους στόχους της παρούσας οδηγίας, καθώς και τους στόχους του πλαισίου πολιτικής της Ένωσης για το κλίμα και την ενέργεια για το 2030 και τους μακροπρόθεσμους στόχους όπως διατυπώνονται στη Συμφωνία των Παρισίων. Ουδεμία στήριξη παρέχει το ταμείο εκσυγχρονισμού στις εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας που χρησιμοποιούν στερεά ορυκτά καύσιμα πλην της αποδοτικής και βιώσιμης τηλεθέρμανσης στα κράτη μέλη με κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε τιμές αγοράς κάτω από το 30 % του μέσου όρου της Ένωσης το 2013, υπό την προϋπόθεση ότι μία ποσότητα δικαιωμάτων τουλάχιστον ισοδύναμης αξίας χρησιμοποιείται για επενδύσεις δυνάμει του άρθρου 10γ που δεν αφορούν στερεά ορυκτά καύσιμα.

2.   Τουλάχιστον το 70 % των χρηματοδοτικών πόρων από το ταμείο εκσυγχρονισμού χρησιμοποιείται για τη στήριξη επενδύσεων στην παραγωγή και χρήση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, εκτός από την ενεργειακή απόδοση που σχετίζεται με την παραγωγή ενέργειας με τη χρήση στερεών ορυκτών καυσίμων, την αποθήκευση ενέργειας και τον εκσυγχρονισμό των ενεργειακών δικτύων, συμπεριλαμβανομένων των αγωγών τηλεθέρμανσης, τα δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος και την αύξηση των διασυνδέσεων μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και για τη στήριξη της δίκαιης μετάβασης περιφερειών εξαρτωμένων από τον άνθρακα στα δικαιούχα κράτη μέλη, προκειμένου να στηριχθεί η επανένταξη, ο επαναπροσανατολισμός και η αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων, η εκπαίδευση, οι πρωτοβουλίες αναζήτησης εργασίας και οι νεοφυείς επιχειρήσεις, σε συνεννόηση με τους κοινωνικούς εταίρους. Οι επενδύσεις στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης στις μεταφορές, τα κτίρια, τη γεωργία και τα απόβλητα είναι επίσης επιλέξιμες.

3.   Το ταμείο εκσυγχρονισμού λειτουργεί υπό την ευθύνη των δικαιούχων κρατών μελών. Η ΕΤΕπ μεριμνά ώστε τα εκχωρούμενα δικαιώματα να δημοπρατούνται σύμφωνα με τις αρχές και τις λεπτομέρειες εφαρμογής που καθορίζονται στο άρθρο 10 παράγραφος 4 και είναι αρμόδια για τη διαχείριση των εσόδων. Η ΕΤΕπ μεταφέρει τα έσοδα στα κράτη μέλη με βάση απόφαση εκταμίευσης από την Επιτροπή, εφόσον η εν λόγω εκταμίευση για επενδύσεις είναι σύμφωνη με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου ή, σε περίπτωση που οι επενδύσεις δεν εμπίπτουν στους τομείς που απαριθμούνται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, είναι σύμφωνη με τις συστάσεις της επιτροπής επενδύσεων. Η Επιτροπή λαμβάνει την απόφασή της σε εύθετο χρόνο. Τα κονδύλια κατανέμονται μεταξύ των κρατών μελών και βάσει των μεριδίων που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙβ, σύμφωνα με τις παραγράφους 6 έως 12 του παρόντος άρθρου.

4.   Κάθε ενδιαφερόμενο κράτος μέλος μπορεί να χρησιμοποιεί το σύνολο της δωρεάν κατανομής που χορηγείται σύμφωνα με το άρθρο 10γ παράγραφος 4, ή μέρος της εν λόγω κατανομής, και η ποσότητα δικαιωμάτων που κατανέμονται για σκοπούς αλληλεγγύης, ανάπτυξης και διασυνδέσεων εντός της Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 στοιχείο β), ή μέρος της εν λόγω κατανομής, σύμφωνα με το άρθρο 10δ, με σκοπό τη στήριξη επενδύσεων στο πλαίσιο του Ταμείου Εκσυγχρονισμού, αυξάνοντας έτσι τους πόρους που κατανέμονται στο συγκεκριμένο κράτος μέλος. Έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2019, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος γνωστοποιεί στην Επιτροπή τα αντίστοιχα ποσά των αποζημιώσεων που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν δυνάμει του άρθρου 10 παράγραφος 2 στοιχείο β), του άρθρου 10γ και του άρθρου 10δ.

5.   Δια της παρούσης συγκροτείται επιτροπή επενδύσεων του ταμείου εκσυγχρονισμού. Η επιτροπή επενδύσεων απαρτίζεται από έναν αντιπρόσωπο από κάθε δικαιούχο κράτος μέλος, την Επιτροπή και την ΕΤΕπ, και από τρεις αντιπροσώπους που εκλέγονται από τα άλλα κράτη μέλη για περίοδο πέντε ετών. Προεδρεύεται από τον αντιπρόσωπο της Επιτροπής. Ένας αντιπρόσωπος από κάθε κράτος μέλος το οποίο δεν αποτελεί μέλος της επιτροπής επενδύσεων μπορεί να παρίσταται στις συνεδριάσεις της επιτροπής ως παρατηρητής.

Η επιτροπή επενδύσεων λειτουργεί με διαφάνεια. Η σύνθεση της επιτροπής επενδύσεων και τα βιογραφικά και οι δηλώσεις συμφερόντων των μελών της είναι διαθέσιμα στο κοινό και επικαιροποιούνται, εφόσον είναι απαραίτητο.

6.   Προτού το δικαιούχο κράτος μέλος αποφασίσει για τη χρηματοδότηση επενδύσεων από το ποσοστό του στο ταμείο εκσυγχρονισμού, υποβάλλει το επενδυτικό σχέδιο στην επιτροπή επενδύσεων και στην ΕΤΕπ. Όταν η ΕΤΕπ επιβεβαιώνει ότι μια επένδυση εμπίπτει στους τομείς που απαριθμούνται στην παράγραφο 2, το κράτος μέλος μπορεί να προχωρήσει στη χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου από το οικείο ποσοστό.

Σε περίπτωση που η επένδυση για τον εκσυγχρονισμό των ενεργειακών συστημάτων, η οποία προτείνεται να χρηματοδοτηθεί από το ταμείο εκσυγχρονισμού, δεν εμπίπτει στους τομείς της παραγράφου 2, η επιτροπή επενδύσεων εκτιμά την τεχνική και οικονομική βιωσιμότητα των επενδύσεων αυτών, συμπεριλαμβανομένων των μειώσεων εκπομπών που πραγματοποιούν, και εκδίδει σύσταση σχετικά με τη χρηματοδότηση των επενδύσεων από το ταμείο εκσυγχρονισμού. Η επιτροπή επενδύσεων εξασφαλίζει ότι όλες οι επενδύσεις που σχετίζονται με την τηλεθέρμανση επιφέρουν ουσιαστική βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και μείωση των εκπομπών. Η εν λόγω σύσταση μπορεί να περιλαμβάνει προτάσεις σχετικά με τα κατάλληλα μέσα χρηματοδότησης. Έως και το 70 % του σχετικού κόστους μιας επένδυσης που δεν εμπίπτει στους τομείς της παραγράφου 2 μπορεί να στηριχθεί με πόρους από το ταμείο εκσυγχρονισμού, υπό την προϋπόθεση ότι το υπόλοιπο κόστος χρηματοδοτείται από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου.

7.   Η επιτροπή επενδύσεων καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να εγκρίνει τις συστάσεις της κατά συναίνεση. Εάν η επιτροπή επενδύσεων δεν είναι σε θέση να λάβει απόφαση κατά συναίνεση εντός προθεσμίας που ορίζει ο πρόεδρός της, τότε λαμβάνει απόφαση με απλή πλειοψηφία.

Σε περίπτωση που ο αντιπρόσωπος της ΕΤΕπ δεν εγκρίνει τη χρηματοδότηση μιας επένδυσης, εγκρίνεται σύσταση μόνο εάν υπερψηφιστεί από την πλειοψηφία των δύο τρίτων του συνόλου των μελών. Ο αντιπρόσωπος του κράτους μέλους στο οποίο θα πραγματοποιηθεί η επένδυση και ο αντιπρόσωπος της ΕΤΕπ δεν έχουν δικαίωμα ψήφου σε αυτή την περίπτωση. Το παρόν εδάφιο δεν εφαρμόζεται σε έργα μικρής κλίμακας που χρηματοδοτούνται μέσω δανείων που παρέχει εθνική τράπεζα στήριξης ή μέσω επιχορηγήσεων που συμβάλλουν στην εφαρμογή εθνικού προγράμματος που εξυπηρετεί ειδικούς σκοπούς σύμφωνα με τους στόχους του Ταμείου Εκσυγχρονισμού, υπό τον όρο ότι δεν χρησιμοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος ποσοστό που υπερβαίνει το 10 % του μεριδίου των κρατών μελών όπως ορίζεται στο παράρτημα ΙΙβ.

8.   Οι πράξεις ή οι συστάσεις της ΕΤΕπ ή της επιτροπής επενδύσεων που γίνονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παραγράφους 6 και 7 διενεργούνται εγκαίρως και αναφέρουν τους λόγους επί των οποίων στηρίζονται. Οι εν λόγω πράξεις και συστάσεις δημοσιοποιούνται.

9.   Τα δικαιούχα κράτη μέλη είναι αρμόδια για την παρακολούθηση της εφαρμογής σε σχέση με τα επιλεγμένα έργα.

10.   Τα δικαιούχα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή ετήσια έκθεση για επενδύσεις που χρηματοδοτούνται από το ταμείο εκσυγχρονισμού. Η έκθεση δημοσιοποιείται και περιλαμβάνει:

α)

πληροφορίες σχετικά με τις επενδύσεις που χρηματοδοτούνται ανά δικαιούχο κράτος μέλος·

β)

αξιολόγηση της προστιθέμενης αξίας ως προς την ενεργειακή απόδοση ή τον εκσυγχρονισμό του ενεργειακού συστήματος που επιτυγχάνεται μέσω της επένδυσης.

11.   Η επιτροπή επενδύσεων υποβάλλει ετησίως έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με την εμπειρία από την αξιολόγηση των επενδύσεων. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024, λαμβάνοντας υπόψη τα πορίσματα της επιτροπής επενδύσεων, η Επιτροπή επανεξετάζει τους τομείς για τα έργα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 και τη βάση επί της οποίας η επιτροπή επενδύσεων εδράζει τις συστάσεις της.

12.   Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις σχετικά με λεπτομερείς κανόνες για τη λειτουργία του ταμείου εκσυγχρονισμού. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 22α παράγραφος 2.».

17)

Στο άρθρο 11 παράγραφος 1, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Ο κατάλογος των εγκαταστάσεων που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία για την πενταετή περίοδο που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2021 υποβάλλεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2019, και οι κατάλογοι για κάθε επόμενη περίοδο πέντε ετών υποβάλλονται στη συνέχεια ανά πενταετία. Κάθε κατάλογος περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητα παραγωγής, τη μεταφορά θερμότητας και αερίων, την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και εκπομπών σε επίπεδο επιμέρους εγκατάστασης κατά τα πέντε ημερολογιακά έτη που προηγούνται της υποβολής. Οι δωρεάν κατανομές δίδονται σε εγκαταστάσεις μόνο στις περιπτώσεις που παρέχονται αυτές οι πληροφορίες.».

18)

Στο άρθρο 11α, οι παράγραφοι 8 και 9 διαγράφονται.

19)

Στο άρθρο 11β, η παράγραφος 7 διαγράφεται.

20)

Στο άρθρο 12 παράγραφος 4 προστίθενται οι ακόλουθες περίοδοι:

«Σε περίπτωση παύσης λειτουργίας εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην επικράτειά τους λόγω συμπληρωματικών εθνικών μέτρων, τα κράτη μέλη μπορούν να ακυρώνουν δικαιώματα από τη συνολική ποσότητα των δικαιωμάτων που θέτουν σε πλειστηριασμό και αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 μέχρι ποσού που αντιστοιχεί στο μέσο όρο εξακριβωμένων εκπομπών της συγκεκριμένης εγκατάστασης κατά την πενταετία που προηγείται της παύσης. Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά με την πρόθεση ανάκλησης σύμφωνα με τις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 10 παράγραφος 4.».

21)

Το άρθρο 13 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 13

Ισχύς των δικαιωμάτων

Τα δικαιώματα που εκδίδονται από την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά ισχύουν επ' αόριστον. Δικαιώματα που εκδίδονται από την 1η Ιανουαρίου 2021 και μετά περιλαμβάνουν ένδειξη με την οποία δηλώνεται σε ποια δεκαετία, αρχής γενομένης από την 1η Ιανουαρίου 2021, εκδόθηκαν και ισχύουν για τις εκπομπές από το πρώτο έτος της εν λόγω περιόδου και μετά.».

22)

Στο άρθρο 14, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις σχετικά με λεπτομερείς ρυθμίσεις για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων περί των εκπομπών και, όπου αρμόζει, των δεδομένων δραστηριότητας, από τις απαριθμούμενες στο παράρτημα Ι δραστηριότητες, για την παρακολούθηση και την υποβολή τονοχιλιομετρικών δεδομένων για τον σκοπό της εφαρμογής σύμφωνα με το άρθρο 3ε ή 3στ, οι οποίες βασίζονται στις αρχές για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων που αναφέρονται στο παράρτημα IV και τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις προσδιορίζουν επίσης το δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη για κάθε αέριο θερμοκηπίου, στις απαιτήσεις για την παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων περί των εκπομπών του αερίου αυτού.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 22α παράγραφος 2.».

23)

Στο άρθρο 15, το τρίτο, το τέταρτο και το πέμπτο εδάφιο αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τη εξακρίβωση των εκθέσεων περί εκπομπών, με βάση τις αρχές που ορίζονται στο παράρτημα V και για τη διαπίστευση και εποπτεία των ελεγκτών. Η Επιτροπή μπορεί εξάλλου να θεσπίζει εκτελεστικές πράξεις για τη διακρίβωση των εκθέσεων που υποβάλλονται από φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών δυνάμει του άρθρου 14 παράγραφος 3 και των αιτήσεων δυνάμει των άρθρων 3ε και 3στ, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών ελέγχου που πρέπει να εφαρμόζουν οι ελεγκτές. Καθορίζει δε τις προϋποθέσεις για τη διαπίστευση και την ανάκληση της διαπίστευσης, την αμοιβαία αναγνώριση και την αξιολόγηση από ομοτίμους των διαπιστευμένων οργανισμών, όπως αρμόζει.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 22α παράγραφος 2.».

24)

Στο άρθρο 16, η παράγραφος 12 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«12.   Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις σχετικά με τους λεπτομερείς κανόνες για τις διαδικασίες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 22α παράγραφος 2.».

25)

Στο άρθρο 19, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 23, για τη συμπλήρωση της παρούσας οδηγίας με τη θέσπιση όλων των αναγκαίων απαιτήσεων που αφορούν το ενωσιακό μητρώο για την περίοδο εμπορίας από την 1η Ιανουαρίου 2013 και τις επόμενες περιόδους υπό μορφή τυποποιημένων ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων με κοινά στοιχεία δεδομένων προς παρακολούθηση της έκδοσης, κατοχής, μεταβίβασης και ακύρωσης των δικαιωμάτων εκπομπής, κατά περίπτωση, και για να προβλεφθεί η πρόσβαση του κοινού και η εμπιστευτικότητα, όπως ενδείκνυται. Οι εν λόγω κατ' εξουσιοδότηση πράξεις περιλαμβάνουν επίσης διατάξεις για τη θέση σε ισχύ κανόνων αμοιβαίας αναγνώρισης δικαιωμάτων σε συμφωνίες για τη σύνδεση συστημάτων εμπορίας εκπομπών.».

26)

Το άρθρο 21 τροποποιείται ως εξής:

α)

στην παράγραφο 1, η τέταρτη περίοδος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Η έκθεση συντάσσεται με βάση ερωτηματολόγιο ή σχεδιάγραμμα που εγκρίνεται από την Επιτροπή με τη μορφή εκτελεστικών πράξεων. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 22α παράγραφος 2.»·

β)

προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«4.   Ανά τριετία, η έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δίνει επίσης ιδιαίτερη προσοχή στα ισοδύναμα μέτρα που έχουν θεσπιστεί για μικρές εγκαταστάσεις που εξαιρούνται από το ΣΕΕ της ΕΕ. Το θέμα των ισοδύναμων μέτρων που έχουν θεσπιστεί για μικρές εγκαταστάσεις εξετάζεται επίσης κατά την ανταλλαγή των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 3.».

27)

Το άρθρο 22 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 22

Τροποποιήσεις των παραρτημάτων

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 23 για να τροποποιεί, κατά περίπτωση, τα παραρτήματα της παρούσας οδηγίας, με την εξαίρεση των παραρτημάτων Ι, ΙΙα και ΙΙβ βάσει των κατά το άρθρο 21 εκθέσεων και της εμπειρίας από την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Τα παραρτήματα IV και V μπορούν να τροποποιηθούν προκειμένου να βελτιωθεί η παρακολούθηση, η υποβολή εκθέσεων και η εξακρίβωση των εκπομπών.».

28)

Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 22α

Διαδικασία επιτροπής

1.   Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή κλιματικής αλλαγής που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 26 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*7). Η επιτροπή αυτή αποτελεί επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (EΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*8).

2.   Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Εάν η επιτροπή δεν εκφράσει γνώμη, η Επιτροπή δεν εκδίδει το σχέδιο εκτελεστικής πράξης και εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 4 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

(*7)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, σχετικά με μηχανισμό παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και άλλων πληροφοριών σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο που αφορούν την αλλαγή του κλίματος και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 280/2004/ΕΚ (ΕΕ L 165 της 18.6.2013, σ. 13)."

(*8)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).»."

29)

Το άρθρο 23 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 23

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.   Η προβλεπόμενη στο άρθρο 3δ παράγραφος 3, στο άρθρο 10 παράγραφος 4, στο άρθρο 10α παράγραφοι 1 και 8, στο άρθρο 10β παράγραφος 5, στο άρθρο 19 παράγραφος 3, στα άρθρα 22, 24 παράγραφος 3, 24α παράγραφος 1, 25α παράγραφος 1 και στο άρθρο 28γ εξουσία έκδοσης κατ' εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για αόριστο χρονικό διάστημα από τις 8 Απριλίου 2018.

3.   Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 3δ παράγραφος 3, στο άρθρο 10 παράγραφος 4, στο άρθρο 10α παράγραφοι 1 και 8, στο άρθρο 10β παράγραφος 5, στο άρθρο 19 παράγραφος 3, στα άρθρα 22, 24 παράγραφος 3, 24α παράγραφος 1, 25α παράγραφος 1 και στο άρθρο 28γ μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

4.   Πριν από την έκδοση κατ' εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου (*9).

5.   Μόλις εκδώσει κατ' εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

6.   Η κατ' εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 3δ παράγραφος 3, του άρθρου 10 παράγραφος 4, του άρθρου 10α παράγραφοι 1 και 8, του άρθρου 10β παράγραφος 5, του άρθρου 19 παράγραφος 3, των άρθρων 22, 24 παράγραφος 3, 24α παράγραφος 1, 25α παράγραφος 1 και του άρθρου 28γ τίθεται σε ισχύ εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

(*9)  ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.»."

30)

Το άρθρο 24 τροποποιείται ως εξής:

α)

η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Από το 2008, τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν την εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών, σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, σε δραστηριότητες και σε αέρια θερμοκηπίου που δεν απαριθμούνται στο παράρτημα Ι, λαμβανομένων υπόψη όλων των σχετικών κριτηρίων, ιδίως των επιπτώσεων στην εσωτερική αγορά, των δυνητικών στρεβλώσεων του ανταγωνισμού, της περιβαλλοντικής ακεραιότητας του ΣΕΔΕ της ΕΕ και της αξιοπιστίας του συστήματος της σχεδιαζόμενης παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων, εφόσον η ένταξη αυτών των δραστηριοτήτων και αερίων θερμοκηπίου εγκρίνεται από την Επιτροπή, σύμφωνα με τις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις η εξουσία έκδοσης των οποίων έχει ανατεθεί στην Επιτροπή κατ' εφαρμογή του άρθρου 23.»·

β)

στην παράγραφο 3, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 23 για τη συμπλήρωση της παρούσας οδηγίας προς τον σκοπό αυτόν.».

31)

Το άρθρο 24α τροποποιείται ως εξής:

α)

στην παράγραφο 1, το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Επιπροσθέτως των συμπεριλήψεων που προβλέπονται στο άρθρο 24, η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει μέτρα για την εκχώρηση δικαιωμάτων ή πιστωτικών μορίων σε έργα, υπό τη διαχείριση των κρατών μελών, τα οποία μειώνουν τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου μη καλυπτομένων από το ΣΕΔΕ της ΕΕ.

Τα μέτρα αυτά συνάδουν με τις πράξεις που εκδίδονται δυνάμει του πρώην άρθρου 11β παράγραφος 7 όπως ίσχυε πριν από τις 8 Απριλίου 2018. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 23 για συμπλήρωση της παρούσας οδηγίας καθορίζοντας την ακολουθητέα διαδικασία.»·

β)

η παράγραφος 2 διαγράφεται.

32)

Στο άρθρο 25, η παράγραφος 2 διαγράφεται.

33)

Στο άρθρο 25α παράγραφος 1, το πρώτο και δεύτερο εδάφιο αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«Εάν τρίτη χώρα θεσπίσει μέτρα για τον περιορισμό των επιπτώσεων που έχουν στην αλλαγή του κλίματος οι πτήσεις από αυτήν την τρίτη χώρα προς την Ένωση, η Επιτροπή, κατόπιν διαβούλευσης με την εν λόγω τρίτη χώρα, και με τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της επιτροπής του άρθρου 22α παράγραφος 1, εξετάζει τις διαθέσιμες επιλογές με σκοπό να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή συνεργασία μεταξύ του ΣΕΔΕ της ΕΕ και των μέτρων της συγκεκριμένης τρίτης χώρας.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 23 για να τροποποιήσει το παράρτημα Ι της παρούσας οδηγίας ώστε οι πτήσεις από την εν λόγω τρίτη χώρα να εξαιρεθούν από τις αεροπορικές δραστηριότητες του παραρτήματος Ι ή να επέλθει κάθε άλλη τροποποίηση στις αεροπορικές δραστηριότητες του παραρτήματος Ι, εκτός από ό,τι αφορά το πεδίο εφαρμογής, η οποία είναι αναγκαία βάσει συμφωνίας που συνάπτεται δυνάμει του άρθρου 218 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.».

34)

Στο άρθρο 27 παράγραφος 3, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Κάθε τέτοια εγκατάσταση παραμένει στο ΣΕΔΕ της ΕΕ για το υπόλοιπο της περιόδου που προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 1, στη διάρκεια της οποίας επανεισήχθη.».

35)

Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 27α

Προαιρετική εξαίρεση των εγκαταστάσεων που εκπέμπουν λιγότερους από 2 500 τόνους

1.   Τα κράτη μέλη δύνανται να εξαιρούν από το ΣΕΔΕ της ΕΕ εγκαταστάσεις που έχουν υποβάλει στην αρμόδια αρχή των ενδιαφερομένων κρατών μελών έκθεση περί εκπομπών λιγότερων από 2 500 τόνους ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα, εξαιρουμένων των εκπομπών από βιομάζα, για κάθε ένα από τα τρία έτη που προηγούνται της γνωστοποίησης που αναφέρεται στο στοιχείο α), εφόσον το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος:

α)

γνωστοποιεί στην Επιτροπή κάθε τέτοια εγκατάσταση πριν από την ημερομηνία για την υποβολή του καταλόγου εγκαταστάσεων του άρθρου 11 παράγραφος 1 ή το αργότερο όταν υποβάλλεται η εν λόγω κατάσταση στην Επιτροπή·

β)

βεβαιώνει ότι εφαρμόζονται απλουστευμένες ρυθμίσεις παρακολούθησης προκειμένου να αξιολογείται εάν υπάρχει κάποια εγκατάσταση που εκπέμπει τουλάχιστον 2 500 τόνους ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα, εξαιρουμένων των εκπομπών από βιομάζα, σε οποιοδήποτε ημερολογιακό έτος·

γ)

βεβαιώνει ότι εάν οποιαδήποτε εγκατάσταση εκπέμπει 2 500 τόνους ή περισσότερο ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα, εξαιρουμένων των εκπομπών από βιομάζα, σε οποιοδήποτε ημερολογιακό έτος, η εγκατάσταση θα επανενταχθεί στο ΣΕΔΕ της ΕΕ· και

δ)

θέτει στη διάθεση του κοινού τις πληροφορίες που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ).

2.   Όταν μια εγκατάσταση επανεντάσσεται στο ΣΕΔΕ της ΕΕ σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο γ) του παρόντος άρθρου, χορηγούνται όλα τα δικαιώματα που έχουν εκχωρηθεί σύμφωνα με το άρθρο 10α, αρχής γενομένης από το έτος επανένταξης. Τα δικαιώματα που εκχωρούνται σε τέτοια εγκατάσταση αφαιρούνται από την ποσότητα που θα εκπλειστηριαστεί σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 από το κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται η εγκατάσταση.

3.   Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να εξαιρούν από τις μονάδες αποθεματικού ή τις εφεδρικές μονάδες του ΣΕΔΕ της ΕΕ που δεν λειτούργησαν περισσότερο από 300 ώρες ανά έτος για κάθε ένα από τα τρία έτη που προηγούνται της γνωστοποίησης της παραγράφου 1 στοιχείο α), υπό τους ίδιους όρους που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2.».

36)

Το άρθρο 28γ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 28γ

Διατάξεις για την παρακολούθηση, υποβολή εκθέσεων και εξακρίβωση για τον σκοπό του παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 23 για τη συμπλήρωση της παρούσας οδηγίας σχετικά με την κατάλληλη παρακολούθηση, υποβολή εκθέσεων και εξακρίβωση των εκπομπών για τον σκοπό της εφαρμογής του παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου του ΔΟΠΑ σε όλα τα καλυπτόμενα δρομολόγια. Οι εν λόγω κατ' εξουσιοδότηση πράξεις βασίζονται στις σχετικές πράξεις που εκδίδει ο ΔΟΠΑ, αποφεύγουν οποιανδήποτε στρέβλωση του ανταγωνισμού και συνάδουν με τις αρχές που περιέχουν οι πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 1, εξασφαλίζουν δε ότι οι υποβληθείσες εκθέσεις περί εκπομπών ελέγχονται σύμφωνα με τις αρχές και τα κριτήρια εξακρίβωσης που καθορίζονται στο άρθρο 15.».

37)

Το άρθρο 30 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 30

Επανεξέταση υπό το πρίσμα της εφαρμογής της Συμφωνίας των Παρισίων και της ανάπτυξης αγορών διοξειδίου του άνθρακα σε άλλες μείζονες οικονομίες

1.   Η παρούσα οδηγία επανεξετάζεται τακτικά υπό το πρίσμα των διεθνών εξελίξεων και προσπαθειών που καταβάλλονται για την επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων της Συμφωνίας των Παρισίων.

2.   Τα μέτρα στήριξης ορισμένων ενεργοβόρων βιομηχανιών που ενδέχεται να εκτεθούν στη διαρροή διοξειδίου του άνθρακα που αναφέρεται στα άρθρα 10α και 10β επανεξετάζονται επίσης τακτικά υπό το πρίσμα των μέτρων πολιτικής για το κλίμα σε άλλες μείζονες οικονομίες. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή εξετάζει επίσης αν τα μέτρα σε σχέση με την αντιστάθμιση του έμμεσου κόστους είναι σκόπιμο να εναρμονισθούν περαιτέρω.

3.   Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στο πλαίσιο κάθε παγκόσμιου απολογισμού που συμφωνήθηκε στο πλαίσιο της Συμφωνίας των Παρισίων, ιδίως ως προς την ανάγκη για επιπρόσθετες πολιτικές και μέτρα της Ένωσης ενόψει των αναγκαίων μειώσεων των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της Ένωσης και των κρατών μελών της, μεταξύ άλλων και σε σχέση με τον γραμμικό συντελεστή του άρθρου 9. Η Επιτροπή μπορεί να υποβάλλει προτάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο για την τροποποίηση της οδηγίας, όπου ενδείκνυται.

4.   Πριν την 1η Ιανουαρίου 2020, η Επιτροπή παρουσιάζει επικαιροποιημένη ανάλυση σχετικά με τις επιπτώσεις των αεροπορικών μεταφορών πλην των εκπομπών CO2, συνοδευόμενη, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, από πρόταση για την καλύτερη αντιμετώπιση των εν λόγω επιπτώσεων.».

38)

Στο παράρτημα IIα της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, διαγράφεται το κείμενο για το Βέλγιο, την Ιταλία, το Λουξεμβούργο και τη Σουηδία.

39)

Το παράρτημα ΙΙβ της οδηγίας 2003/87/ΕΚ αντικαθίσταται από το κείμενο που παρατίθεται στο παράρτημα Ι της παρούσας οδηγίας.

40)

Το παράρτημα IV της οδηγίας 2003/87/ΕΚ τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα II της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 2

Τροποποιήσεις της απόφασης (ΕΕ) 2015/1814

Το άρθρο 1 της απόφασης (ΕΕ) 2015/1814 τροποποιείται ως εξής:

1)

στην παράγραφο 5 πρώτο εδάφιο, προστίθεται η ακόλουθη περίοδος:

«Κατά παρέκκλιση από την πρώτη και δεύτερη περίοδο, έως την 31η Δεκεμβρίου 2023, τα ποσοστά και τα 100 εκατ. δικαιώματα που αναφέρονται στις εν λόγω περιόδους διπλασιάζονται.».

2)

Παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:

«5α.   Εκτός αν αποφασιστεί διαφορετικά κατά την πρώτη επανεξέταση που πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 3, παύουν πλέον να ισχύουν από το 2023 και εξής, τα δικαιώματα που διακρατώνται στο αποθεματικό και τα οποία υπερβαίνουν το συνολικό αριθμό των δικαιωμάτων προς πλειστηριασμό κατά το προηγούμενο έτος.».

Άρθρο 3

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο

1.   Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία έως τις 9 Οκτωβρίου 2019. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, αυτές περιέχουν παραπομπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια παραπομπή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος πραγματοποίησης αυτής της παραπομπής καθορίζεται από τα κράτη μέλη.

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς τις υποχρεώσεις δημοσίευσης και υποβολής εκθέσεων που περιλαμβάνονται στο άρθρο 1 σημείο 14) στοιχείο στ) της παρούσας οδηγίας σχετικά με το άρθρο 10α παράγραφος 6 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018.

2.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 4

Μεταβατική διάταξη

Όταν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους, όπως ορίζει το άρθρο 3 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι εθνικές τους νομοθεσίες για τη μεταφορά του άρθρου 10, του άρθρου 10α παράγραφοι 4 έως 7, του άρθρου 10α παράγραφος 8 πρώτο και δεύτερο εδάφιο και του άρθρου 10α παράγραφοι 12 έως 18, του άρθρου 10γ και του άρθρου 11α παράγραφοι 8 και 9 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ και των παραρτημάτων ΙΙα και ΙΙβ της εν λόγω οδηγίας, όπως τέθηκαν σε ισχύ στις 19 Μαρτίου 2018, εξακολουθούν να ισχύουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Ο κατάλογος που περιέχεται στο παράρτημα της απόφασης 2014/746/ΕΕ εξακολουθεί να εφαρμόζεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Άρθρο 5

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 6

Παραλήπτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Στρασβούργο, 14 Μαρτίου 2018.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

A. TAJANI

Για το Συμβούλιο

H Πρόεδρος

L. PAVLOVA


(1)  ΕΕ C 71 της 24.2.2016, σ. 57.

(2)  ΕΕ C 240 της 1.7.2016, σ. 62.

(3)  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Φεβρουαρίου 2018 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 27ης Φεβρουαρίου 2018.

(4)  Οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 275 της 25.10.2003, σ. 32).

(5)  Οδηγία 2009/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, για τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ με στόχο τη βελτίωση και την επέκταση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου της Κοινότητας (ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 63).

(6)  Απόφαση αριθ. 406/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, περί των προσπαθειών των κρατών μελών να μειώσουν τις οικείες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, ώστε να τηρηθούν οι δεσμεύσεις της Κοινότητας για μείωση των εκπομπών αυτών μέχρι το 2020 (ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 136).

(7)  Απόφαση (ΕΕ) 2015/1814 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Οκτωβρίου 2015, σχετικά με τη θέσπιση και τη λειτουργία αποθεματικού για τη σταθερότητα της αγοράς όσον αφορά το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου και την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ (ΕΕ L 264 της 9.10.2015, σ. 1).

(8)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1031/2010 της Επιτροπής, της 12ης Νοεμβρίου 2010, για το χρόνο διεξαγωγής, τη διαχείριση και τις υπόλοιπες πτυχές των πλειστηριασμών δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου κατ' εφαρμογή της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας (ΕΕ L 302 της 18.11.2010, σ. 1).

(9)  Οδηγία 91/692/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 23ης Δεκεμβρίου 1991, για την τυποποίηση και τον εξορθολογισμό των εκθέσεων που αφορούν την εφαρμογή ορισμένων οδηγιών για το περιβάλλον (ΕΕ L 377 της 31.12.1991, σ. 48).

(10)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, σχετικά με μηχανισμό παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και άλλων πληροφοριών σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο που αφορούν την αλλαγή του κλίματος και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 280/2004/ΕΚ (ΕΕ L 165 της 18.6.2013, σ. 13).

(11)  ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.

(12)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

(13)  Απόφαση 2011/278/ΕΕ της Επιτροπής, της 27ης Απριλίου 2011, σχετικά με τον καθορισμό ενωσιακών μεταβατικών κανόνων για την εναρμονισμένη δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων εκπομπής κατ' εφαρμογή του άρθρου 10α της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 130 της 17.5.2011, σ. 1).

(14)  Απόφαση 2014/746/ΕΕ της Επιτροπής, της 27ης Οκτωβρίου 2014, σχετικά με τον προσδιορισμό, σύμφωνα με την οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καταλόγου τομέων και κλάδων, οι οποίοι θεωρείται ότι εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα, για την περίοδο 2015 έως 2019 (ΕΕ L 308 της 29.10.2014, σ. 114).

(15)  ΕΕ C 369 της 17.12.2011, σ. 14.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Το παράρτημα IIβ της οδηγίας 2003/87/EΚ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙβ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΕΩΣ ΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2030

 

Μερίδιο Ταμείου Εκσυγχρονισμού

Βουλγαρία

5,84 %

Τσεχική Δημοκρατία

15,59 %

Εσθονία

2,78 %

Κροατία

3,14 %

Λετονία

1,44 %

Λιθουανία

2,57 %

Ουγγαρία

7,12 %

Πολωνία

43,41 %

Ρουμανία

11,98 %

Σλοβακία

6,13 %

».

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Στο μέρος Α του παραρτήματος IV της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, η παράγραφος υπό τον τέταρτο τίτλο «Παρακολούθηση εκπομπών άλλων αερίων θερμοκηπίου» αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Χρησιμοποιούνται τυποποιημένες ή αποδεκτές μέθοδοι που εκπονούνται από την Επιτροπή σε συνεργασία με όλους τους οικείους ενδιαφερομένους και θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1.».


19.3.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 76/28


ΟΔΗΓΊΑ (ΕΕ) 2018/411 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 14ης Μαρτίου 2018

για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2016/97 όσον αφορά την ημερομηνία εφαρμογής των μέτρων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 53 παράγραφος 1 και το άρθρο 62,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η οδηγία (ΕΕ) 2016/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2) εναρμονίζει τις εθνικές διατάξεις σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων και βασιζόμενων σε ασφάλιση επενδυτικών προϊόντων στην Ένωση από ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές και ασφαλιστικές επιχειρήσεις και τους υπαλλήλους τους, καθώς και από ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές που ασκούν ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαμεσολάβηση.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 1 της οδηγίας (EE) 2016/97, τα κράτη μέλη οφείλουν να θέσουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που απαιτούνται για τη συμμόρφωση προς την εν λόγω οδηγία έως τις 23 Φεβρουαρίου 2018.

(3)

Στις 21 Σεπτεμβρίου 2017, η Επιτροπή ενέκρινε τους κατ' εξουσιοδότηση κανονισμούς (ΕΕ) 2017/2358 (3) και (ΕΕ) 2017/2359 (4) για τη συμπλήρωση της οδηγίας (EE) 2016/97.

(4)

Στις αποφάσεις του περί μη διατύπωσης αντίρρησης σχετικά με τους κατ' εξουσιοδότηση κανονισμούς (ΕΕ) 2017/2358 και (ΕΕ) 2017/2359, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να εγκρίνει νομοθετική πρόταση η οποία θα ορίζει την 1η Οκτωβρίου 2018 ως ημερομηνία εφαρμογής των αναγκαίων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων για συμμόρφωση με την οδηγία (ΕΕ) 2016/97, αντί της 23ης Φεβρουαρίου 2018. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τεκμηρίωσε αυτό το αίτημα υπογραμμίζοντας την ανάγκη να δοθεί στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και τους ασφαλιστικούς διανομείς περισσότερος χρόνος για να προετοιμαστούν καλύτερα για την ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή της οδηγίας (ΕΕ) 2016/97 και να εφαρμόσουν τις αναγκαίες τεχνικές και οργανωτικές αλλαγές ώστε να συμμορφωθούν με τους κατ' εξουσιοδότηση κανονισμούς (ΕΕ) 2017/2358 και (ΕΕ) 2017/2359.

(5)

Ως εκ τούτου, η οδηγία (ΕΕ) 2016/97 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(6)

Δεδομένου του πολύ σύντομου χρονικού διαστήματος που απομένει προτού αρχίσουν να ισχύουν οι αναγκαίες εθνικές νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για τη συμμόρφωση με την οδηγία (ΕΕ) 2016/97και για να εξασφαλιστεί ασφάλεια δικαίου και να αποφευχθεί ενδεχόμενη αποδιοργάνωση της αγοράς, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ επειγόντως και θα πρέπει να εφαρμοστεί, με αναδρομική ισχύ, από την 23η Φεβρουαρίου 2018.

(7)

Κατά συνέπεια, είναι επίσης δικαιολογημένη η εφαρμογή, στην παρούσα περίπτωση, της εξαίρεσης για επείγουσες περιπτώσεις που προβλέπεται στο άρθρο 4 του πρωτοκόλλου αριθ. 1 σχετικά με τον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που επισυνάπτεται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Η οδηγία (ΕΕ) 2016/97 αντικαθίσταται ως εξής:

1)

στο άρθρο 42 παράγραφος 1, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από τα ακόλουθα εδάφια:

«1.   Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για τη συμμόρφωση προς την παρούσα οδηγία έως την 1η Ιουλίου 2018. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις ανωτέρω διατάξεις από την 1η Οκτωβρίου 2018 το αργότερο.»·

2)

στο άρθρο 44, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Η οδηγία 2002/92/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με τις οδηγίες που παρατίθενται στο παράρτημα II μέρος Α της παρούσας οδηγίας, καταργείται από την 1η Οκτωβρίου 2018, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των κρατών μελών σχετικά με τις προθεσμίες μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο των οδηγιών του παραρτήματος II μέρος Β της παρούσας οδηγίας.».

Άρθρο 2

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει από την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται αναδρομικώς από την 23η Φεβρουαρίου 2018.

Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Στρασβούργο, 14 Μαρτίου 2018.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

A. TAJANI

Για το Συμβούλιο

H Πρόεδρος

L. PAVLOVA


(1)  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Μαρτίου 2018 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2018.

(2)  Οδηγία (EE) 2016/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιανουαρίου 2016, σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων (ΕΕ L 26 της 2.2.2016, σ. 19).

(3)  Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/2358 της Επιτροπής, της 21ης Σεπτεμβρίου 2017, για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2016/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις εποπτείας και διακυβέρνησης προϊόντων για ασφαλιστικές επιχειρήσεις και διανομείς ασφαλιστικών προϊόντων (ΕΕ L 341 της 20.12.2017, σ. 1).

(4)  Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/2359 της Επιτροπής, της 21ης Σεπτεμβρίου 2017, για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2016/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις παροχής πληροφοριών και τους κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας που εφαρμόζονται στη διανομή των βασιζόμενων σε ασφάλιση επενδυτικών προϊόντων (ΕΕ L 341 της 20.12.2017, σ. 8).


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

19.3.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 76/30


ΑΠΌΦΑΣΗ (ΕΕ) 2018/412 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 14ης Μαρτίου 2018

για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 466/2014/EE με την οποία χορηγείται εγγύηση της EE στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την κάλυψη ζημιών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες που υποστηρίζουν επενδυτικά έργα εκτός της Ένωσης

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως τα άρθρα 209 και 212,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η διεθνής κοινότητα αντιμετωπίζει μια πρωτοφανή μεταναστευτική και προσφυγική κρίση, η οποία απαιτεί αλληλεγγύη και αποτελεσματική κινητοποίηση των οικονομικών πόρων και επιτάσσει την αντιμετώπιση και υπέρβαση των υφιστάμενων προκλήσεων με συντονισμένο τρόπο. Είναι απαραίτητη η συνεργασία όλων των παραγόντων για να εφαρμοστούν συνεπείς, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες πολιτικές και να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά τα υφιστάμενα προγράμματα με σκοπό την ανάπτυξη και υποστήριξη των πρωτοβουλιών που συμβάλλουν στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (ΗΕ) και στην αντιμετώπιση των πολιτικών, κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών παραγόντων που συνιστούν τα βαθύτερα αίτια της μετανάστευσης, μεταξύ των οποίων και της φτώχειας, της ανισότητας, της δημογραφικής ανάπτυξης, της έλλειψης απασχόλησης, της περιορισμένης πρόσβασης στην εκπαίδευση και στις οικονομικές ευκαιρίες, της αστάθειας, των συγκρούσεων, της κλιματικής αλλαγής και των μακροπρόθεσμων συνεπειών της βίαιας εκτόπισης.

(2)

Μολονότι η παροχή πόρων για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης είναι ύψιστης σημασίας, η Ένωση παραμένει πλήρως προσηλωμένη στις πολιτικές σε άλλους τομείς καίριας στρατηγικής προτεραιότητας, όπως ορίζονται στη συνολική στρατηγική για την εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(3)

Έχει αναπτυχθεί ένα νέο προσανατολισμένο στα αποτελέσματα πλαίσιο εταιρικής σχέσης με τρίτες χώρες, το οποίο λαμβάνει υπόψη όλες τις πολιτικές και τα μέσα της Ένωσης. Ως μέρος αυτού του νέου πλαισίου εταιρικής σχέσης, πρέπει να καταρτιστεί το εξωτερικό επενδυτικό σχέδιο της Ένωσης με σκοπό τη στήριξη των επενδύσεων σε περιοχές εκτός της Ένωσης, που θα συμβάλει παράλληλα στην επίτευξη των στόχων των ΗΕ της βιώσιμης ανάπτυξης και στην αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης. Θα πρέπει επίσης να συμβάλλει στην εκπλήρωση των στόχων του θεματολογίου των ΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030 και της συμφωνίας των Παρισίων που εγκρίθηκε δυνάμει της σύμβασης-πλαίσιο των ΗΕ για την κλιματική αλλαγή (η «συμφωνία των Παρισίων») καθώς και των στόχων που επιδιώκονται από τα άλλα χρηματοδοτικά μέσα για την εξωτερική δράση.

(4)

Στις 28 Ιουνίου 2016 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επικύρωσε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) να συμβάλει στο εξωτερικό επενδυτικό σχέδιο μέσω της πρωτοβουλίας ανθεκτικότητας της ΕΤΕπ, η οποία είναι σχεδιασμένη ώστε να προωθεί τις επενδύσεις στις χώρες της Νότιας Γειτονίας και των Δυτικών Βαλκανίων.

(5)

Ένα βασικό συστατικό της πρωτοβουλίας ανθεκτικότητας της ΕΤΕπ είναι η επέκταση, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, της εντολής εξωτερικών δανειοδοτήσεων της ΕΤΕπ. Αυτό θα επιτρέψει στην ΕΤΕπ να συμβάλει ταχέως στην επίτευξη των στόχων του εξωτερικού επενδυτικού σχεδίου, ιδίως με την παροχή πρόσθετης χρηματοδότησης στους δικαιούχους του ιδιωτικού τομέα, με σκοπό την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων και την προώθηση των μακροπρόθεσμων επενδύσεων.

(6)

Το στρατηγικό συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, στο οποίο εκπροσωπείται η ΕΤΕπ, θα παρέχει καθοδήγηση σχετικά με τη συμπληρωματικότητα μεταξύ της πρωτοβουλίας ανθεκτικότητας της ΕΤΕπ και των συνιστωσών του εξωτερικού επενδυτικού σχεδίου, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του και με την επιφύλαξη των εσωτερικών κανόνων διακυβέρνησης της ΕΤΕπ.

(7)

Σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 466/2014/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου χορηγήθηκε στην ΕΤΕπ δημοσιονομική εγγύηση για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται εκτός της Ένωσης (η «εγγύηση της ΕΕ») (2).

(8)

Σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 466/2014/ΕΕ, η Επιτροπή, σε συνεργασία με την ΕΤΕπ, εκπόνησε έκθεση ενδιάμεσης επισκόπησης στην οποία αξιολογείται η εφαρμογή της εν λόγω απόφασης βάσει ανεξάρτητης εξωτερικής αξιολόγησης.

(9)

Η μακροπρόθεσμη οικονομικής ανθεκτικότητας των προσφύγων, των μεταναστών, των κοινοτήτων υποδοχής και διέλευσης και των κοινοτήτων καταγωγής, ως στρατηγική απάντηση για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης, θα πρέπει να προστεθεί ως νέος στόχος που υποστηρίζεται από την εγγύηση της ΕΕ (ο «νέος στόχος»).

(10)

Οι δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του νέου στόχου θα πρέπει να διακρίνονται από τις προσπάθειες της Ένωσης στις ζώνες ελέγχου των συνόρων.

(11)

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η ανταπόκριση της εντολής εξωτερικών δανειοδοτήσεων σε πιθανές προσεχείς προκλήσεις και προτεραιότητες της Ένωσης, καθώς και να εκπληρωθεί ο νέος στόχος, το ανώτατο όριο των χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ με εγγύηση της ΕΕ θα πρέπει να αυξηθεί σε 32 300 000 000 EUR.

(12)

Στο πλαίσιο της γενικής εντολής, 1 400 000 000 EUR θα πρέπει να διατεθούν ειδικά σε έργα του δημόσιου τομέα που προορίζονται για την εκπλήρωση του νέου στόχου.

(13)

Σύμφωνα με νέα εντολή δανειοδότησης του ιδιωτικού τομέα, ένα μέγιστο ποσό της τάξης των 2 300 000 000 EUR θα πρέπει να διατεθεί σε έργα που προορίζονται για την εκπλήρωση του νέου στόχου, εντός του μέγιστου αυξημένου ανώτατου ορίου, και θα πρέπει να επωφεληθεί από τη συνολική εγγύηση της Ένωσης.

(14)

Η επίτευξη ενός από τους κύριους στόχους της ΕΤΕπ στο πλαίσιο της εντολής εξωτερικών δανειοδοτήσεων, δηλαδή της υποστήριξης της ανάπτυξης του τοπικού ιδιωτικού τομέα και ιδίως της υποστήριξης των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), εξαρτάται από παράγοντες όπως η πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση, τις πιστώσεις και την τεχνική βοήθεια, η προώθηση της επιχειρηματικότητας και τις προσπάθειες διευκόλυνσης της μετάβασης από την ασταθή άτυπη οικονομία στην επίσημη. Στο πλαίσιο αυτό, οι χρηματοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ θα πρέπει να επιδιώκουν την υποστήριξη των μικρών επενδυτικών έργων τα οποία διαχειρίζονται ΜΜΕ, όπως επίσης και επενδυτικών έργων σε απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές και ειδικότερα στον τομέα της επεξεργασίας του πόσιμου νερού, της απόρριψης των λυμάτων και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

(15)

Θα πρέπει να διασφαλιστούν η συμπληρωματικότητα και ο συντονισμός με τις πρωτοβουλίες της Ένωσης για αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης, μεταξύ άλλων και μέσω της στήριξης της Ένωσης για τη βιώσιμη επανένταξη στις χώρες προέλευσης των μεταναστών που επιστρέφουν.

(16)

Σε συνέχεια της συμφωνίας των Παρισίων, η ΕΤΕπ θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε να διατηρηθεί το υψηλό επίπεδο των σχετικών με το κλίμα δραστηριοτήτων, ο όγκος των οποίων θα πρέπει να αντιστοιχεί στο 25 % τουλάχιστον των συνολικών χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων της ΕΕΔ εκτός της Ένωσης. Η χρηματοδότηση δραστηριοτήτων από την ΕΤΕπ δυνάμει της απόφασης αριθ. 466/2014/ΕΕ θα πρέπει να συνάδει με την επίτευξη του στόχου που συνίσταται στην πραγματοποίηση του 35 % τουλάχιστον των συνολικών χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ σε αναδυόμενες οικονομίες και αναπτυσσόμενες χώρες εκτός της Ένωσης έως το 2020. Η ΕΤΕπ θα πρέπει να λάβει υπόψη της τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2013 για τη σταδιακή κατάργηση των περιβαλλοντικά ή οικονομικά επιβλαβών επιδοτήσεων, συμπεριλαμβανομένων των επιδοτήσεων για τα ορυκτά καύσιμα.

(17)

Ο κίνδυνος για τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης που συνδέεται με τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ στο πλαίσιο της εντολής δανειοδότησης του ιδιωτικού τομέα θα πρέπει να κοστολογείται. Τα έσοδα από την κοστολόγηση αυτού του κινδύνου θα πρέπει να καταβάλονται στο Ταμείο εγγυήσεων για τις εξωτερικές δράσεις που ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 480/2009 του Συμβουλίου (3), προκειμένου να καλυφθεί ο εμπορικός κίνδυνος και να αποφευχθούν στρεβλώσεις της αγοράς.

(18)

Η ΕΤΕπ θα πρέπει να αναπτύξει και να εφαρμόσει ένα σύνολο δεικτών στο πλαίσιο μέτρησης των αποτελεσμάτων για έργα που προορίζονται για την εκπλήρωση του νέου στόχου. Ως εκ τούτου, μια αξιολόγηση της συμβολής των χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ για την επίτευξη του νέου στόχου, ιδίως, κατά περίπτωση, όσον αφορά τη συμβολή στους στόχους για τη βιώσιμη ανάπτυξη των ΗΕ, τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας των πολιτών και την ευθυγράμμιση με τις προτεραιότητες εξωτερικής πολιτικής και τις δημοσιονομικές προτεραιότητες της Ένωσης, θα πρέπει να περιλαμβάνεται στην ετήσια έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ.

(19)

Θα πρέπει να διασφαλιστούν η ορατότητα και η διαφάνεια των χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ που καλύπτονται από την απόφαση αριθ. 466/2014/ΕΕ, ιδίως σε ό,τι αφορά έργα που χρηματοδοτούνται μέσω χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών, με τη βελτίωση της πρόσβασης στις πληροφορίες τόσο για τα θεσμικά όργανα της Ένωσης όσο και για το ευρύ κοινό και λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης προστασίας των εμπιστευτικών και εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών.

(20)

Η σχετική ενωσιακή πολιτική για τις μη συνεργάσιμες περιοχές δικαιοδοσίας για φορολογικούς σκοπούς καθορίζεται στις νομικές πράξεις της Ένωσης και στα συμπεράσματα του Συμβουλίου, και ειδικότερα στο παράρτημα των συμπερασμάτων της 8ης Νοεμβρίου 2016, καθώς και στις διάφορες μεταγενέστερες επικαιροποιήσεις.

(21)

Η δέουσα επιμέλεια σε σχέση με τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ που καλύπτονται από την απόφαση αριθ. 466/2014/ΕΕ θα πρέπει να περιλαμβάνει διεξοδικό έλεγχο της συμμόρφωσης προς την εφαρμοστέα ενωσιακή νομοθεσία και τα συμφωνημένα διεθνή και ενωσιακά πρότυπα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, της φορολογικής απάτης και της φοροαποφυγής. Επιπλέον, στο πλαίσιο της υποβολής εκθέσεων της εντολής εξωτερικών δανειοδοτήσεων, η ΕΤΕπ θα πρέπει να παρέχει πληροφορίες ανά χώρα σχετικά με τη συμμόρφωση των χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ προς την πολιτική της όσον αφορά τις μη συνεργάσιμες δικαιοδοσίες και τον κατάλογο των διαμεσολαβητών με τους οποίους συνεργάζεται η ΕΤΕπ.

(22)

Στις 12 Οκτωβρίου 2016, η ΕΤΕπ ενέκρινε την υλοποίηση της πρωτοβουλίας ανθεκτικότητας της ΕΤΕπ. Θα πρέπει να είναι δυνατό, τα έργα στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας ανθεκτικότητας της ΕΤΕπ που έχουν εγκριθεί μετά την εν λόγω ημερομηνία και πριν από τη θέση σε ισχύ της παρούσας απόφασης και τη σύναψη της εγγυητικής συμφωνίας να καλύπτονται από την εγγύηση της ΕΕ, αρκεί να επιβεβαιώσει η Επιτροπή ότι είναι σύμφωνα με το νέο στόχο και ότι τηρούν τους όρους της εγγυητικής συμφωνίας.

(23)

Οι χρηματοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ που αφορούν εταιρείες θα πρέπει να επωφελούνται από τη συνολική εγγύηση του ιδιωτικού τομέα μόνο εφόσον προάγουν την οικονομική ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς και την ενίσχυση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και με την προϋπόθεση ότι δεν εξυπηρετούνται επαρκώς από τις τοπικές χρηματοπιστωτικές αγορές.

(24)

Οι χρηματοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ θα πρέπει να συνάδουν με τις αρχές που ορίζονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 25ης Οκτωβρίου 2011 με τίτλο «Μια ανανεωμένη στρατηγική ΕΕ 2011-14 για την εταιρική κοινωνική ευθύνη», μεταξύ άλλων όσον αφορά τους χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές.

(25)

Όταν οι προτεραιότητες της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης μεταβάλλονται ή σε επείγουσες καταστάσεις και καταστάσεις κρίσης που ενδέχεται να προκύψουν κατά τη διάρκεια της περιόδου της εντολής, και σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τις αποφάσεις και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, το ανώτατο όριο για την ανακατανομή μεταξύ περιοχών από την ΕΤΕπ κατά τη διάρκεια της εντολής θα πρέπει να αυξηθεί από 10 % σε 20 %. Η Επιτροπή θα πρέπει να ενημερώνει τακτικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με αυτές τις ανακατανομές.

(26)

Λόγω της σημασίας της πρωτοβουλίας ανθεκτικότητας της ΕΤΕπ στο πλαίσιο της στρατηγικής της Ένωσης για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης, καθώς και των αναγκών των κοινοτήτων διέλευσης και υποδοχής, εξακολουθεί να είναι εξαιρετικής σημασίας να απορροφώνται πλήρως τα ποσά που διατίθενται σύμφωνα με τα ανώτατα όρια των εντολών εξωτερικής δανειοδότησης που προορίζονται για έργα που κατατείνουν στο νέο στόχο. Παρά ταύτα, εάν, λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων, τα ποσά με ειδικό προορισμό δεν είναι δυνατόν να απορροφηθούν πλήρως, θα πρέπει να επιτρέπεται μεγαλύτερη ευελιξία. Κατά συνέπεια, εάν έως τις 30 Ιουνίου 2019 η ΕΤΕπ συμπεράνει ότι δεν είναι σε θέση να απορροφήσει τον προβλεπόμενο στόχο της στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας ανθεκτικότητας της ΕΤΕπ, θα πρέπει να είναι δυνατό ώστε μέχρι 20 % του συνολικού ποσού των 1 400 000 000 EUR από τη γενική εντολή που είχαν διατεθεί για έργα του δημόσιου τομέα και των 2 300 000 000 EUR σύμφωνα με τη γενική εντολή δανειοδότησης του ιδιωτικού τομέα να μπορεί να ανακατανεμηθεί εντός και/ή μεταξύ των «χωρών και δικαιούχων υπό προενταξιακό καθεστώς» και των «χωρών γειτονίας και εταιρικής σχέσης». Οποιαδήποτε σχετική ανακατανομή θα πρέπει να υπόκειται σε προηγούμενη συμφωνία μεταξύ της Επιτροπής και της ΕΤΕπ.

(27)

Οι κατάλογοι των επιλέξιμων περιοχών και χωρών καθώς και των δυνάμει επιλέξιμων περιοχών και χωρών θα πρέπει να τροποποιηθούν προκειμένου να αποκλειστούν οι περιοχές και χώρες υψηλού εισοδήματος με υψηλή πιστοληπτική ικανότητα, δηλαδή το Μπρουνέι, η Χιλή, η Ισλανδία, το Ισραήλ, η Σιγκαπούρη, η Νότια Κορέα και η Ταϊβάν. Επιπλέον, το Ιράν θα πρέπει να προστεθεί στον κατάλογο των δυνάμει επιλέξιμων περιοχών και χωρών.

(28)

Η απόφαση αριθ. 466/2014/ΕΕ θα πρέπει επομένως να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η απόφαση αριθ. 466/2014/ΕΕ τροποποιείται ως εξής:

1)

Το άρθρο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 2

Ανώτατα όρια για τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ με εγγύηση της ΕΕ

1.   Το ανώτατο όριο των χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ με εγγύηση της ΕΕ για όλη την περίοδο 2014-20 είναι τα 32 300 000 000 EUR. Ποσά που προορίζονταν αρχικά για χρηματοδοτικές δραστηριότητες, αλλά ακυρώθηκαν στη συνέχεια δεν καταλογίζονται στο ανώτατο όριο.

Αυτό το ανώτατο όριο κατανέμεται σε:

α)

ένα μέγιστο ποσό ύψους 30 000 000 000 EUR στο πλαίσιο γενικής εντολής, από το οποίο 1 400 000 000 EUR προορίζεται για έργα του δημόσιου τομέα που προορίζονται για τη μακροπρόθεσμη οικονομική ανθεκτικότητα των προσφύγων, των μεταναστών, των κοινοτήτων υποδοχής και διέλευσης και των κοινοτήτων καταγωγής, ως στρατηγική απάντηση για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης·

β)

ένα μέγιστο ποσό ύψους 2 300 000 000 EUR στο πλαίσιο εντολής δανειοδότησης του ιδιωτικού τομέα για έργα που προορίζονται για τη μακροπρόθεσμη οικονομική ανθεκτικότητα των προσφύγων, των μεταναστών, των κοινοτήτων υποδοχής και διέλευσης και των κοινοτήτων καταγωγής, ως στρατηγική απάντηση για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης.

2.   Τα μέγιστα ποσά που αναφέρονται στην παράγραφο 1 κατανέμονται σε περιφερειακά ανώτατα όρια και επιμέρους ανώτατα όρια, όπως ορίζεται στο παράρτημα I. Εντός των περιφερειακών ανώτατων ορίων και για την περίοδο που καλύπτεται από την παρούσα απόφαση, η ΕΤΕπ διασφαλίζει την κατάλληλη κατανομή ανά χώρα εντός των περιοχών που καλύπτονται από την εγγύηση της ΕΕ, ευθυγραμμισμένη με τις προτεραιότητες της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης οι οποίες αντικατοπτρίζονται στις αναφερόμενες στο άρθρο 5 περιφερειακές τεχνικές επιχειρησιακές κατευθυντήριες γραμμές.».

2)

Το άρθρο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 3

Γενικοί στόχοι και αρχές

1.   Η εγγύηση της ΕΕ χορηγείται μόνο για χρηματοδοτικές λειτουργίες της ΕΤΕπ, οι οποίες έχουν προστιθέμενη αξία βάσει της ίδιας αξιολόγησης της ΕΤΕπ, και οι οποίες στηρίζουν οποιουσδήποτε από τους παρακάτω γενικούς στόχους:

α)

την ανάπτυξη του τοπικού ιδιωτικού τομέα και ειδικότερα τη στήριξη των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ),

β)

την ανάπτυξη κοινωνικών και οικονομικών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών, της ενέργειας, περιβαλλοντικών υποδομών και τεχνολογία πληροφόρησης και επικοινωνίας,

γ)

τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν,

δ)

τη μακροπρόθεσμη οικονομική ανθεκτικότητα των προσφύγων, των μεταναστών, των κοινοτήτων υποδοχής και διέλευσης και των κοινοτήτων καταγωγής, ως στρατηγική απάντηση για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης.

2.   Οι χρηματοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ που πραγματοποιούνται δυνάμει της παρούσας απόφασης συμβάλλουν στο γενικό συμφέρον της Ένωσης και ιδίως στις αρχές που διέπουν την εξωτερική δράση της Ένωσης, κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 21 ΣΕΕ, καθώς και στην εφαρμογή των διεθνών περιβαλλοντικών συμφωνιών στις οποίες η Ένωση είναι μέρος, διαφυλάσσοντας ταυτόχρονα τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της ΕΤΕπ ως τράπεζας επενδύσεων. Τα διοικητικά όργανα της ΕΤΕπ παροτρύνονται να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την προσαρμογή της δραστηριότητας της ΕΤΕπ ώστε να συμβάλει αποτελεσματικά στις εξωτερικές πολιτικές της Ένωσης, και να πληροί ικανοποιητικά τις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης.

3.   Η περιφερειακή ολοκλήρωση μεταξύ χωρών, συμπεριλαμβανομένης ιδίως της οικονομικής ολοκλήρωσης μεταξύ χωρών και δικαιούχων υπό προενταξιακό καθεστώς, χωρών που εμπίπτουν στην Πολιτική Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης της Ένωσης αποτελεί βασικό στόχο των χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ στο πλαίσιο των τομέων που καλύπτονται από τους γενικούς στόχους της παραγράφου 1. Η ΕΤΕπ θα αναλαμβάνει χρηματοδοτικές δραστηριότητες σε χώρες δικαιούχους στο πλαίσιο των τομέων που καλύπτονται από τους γενικούς στόχους με τη στήριξη άμεσων ξένων επενδύσεων που προάγουν την οικονομική ολοκλήρωση με την Ένωση.

4.   Στις αναπτυσσόμενες χώρες, όπως ορίζονται στον κατάλογο αποδεκτών δημόσιας αναπτυξιακής βοήθειας του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, οι χρηματοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ συμβάλλουν, σύμφωνα με τα άρθρα 208 και 209 ΣΛΕΕ, στους στόχους της πολιτικής της Ένωσης για την αναπτυξιακή συνεργασία και ιδίως στη μείωση της φτώχειας μέσω της ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς και της βιώσιμης οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής ανάπτυξης.

5.   Για να διασφαλιστεί ο μεγαλύτερος δυνατός αντίκτυπος των επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα στην ανάπτυξη, η ΕΤΕπ επιδιώκει να συμβάλει στη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις και επενδύσεις και διασφαλίζει κατά προτεραιότητα ότι ενισχύεται ο τοπικός ιδιωτικός τομέας, στις δικαιούχους χώρες, συμπεριλαμβανομένων των συνεταιρισμών και των κοινωνικών επιχειρήσεων, μέσω στήριξης των τοπικών επενδύσεων όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α). Οι χρηματοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ που υποστηρίζουν τους γενικούς στόχους της παραγράφου 1 επιδιώκουν επίσης, κατά το δυνατόν, να αυξηθεί η στήριξη επενδυτικών έργων τα οποία διαχειρίζονται ΜΜΕ της δικαιούχου χώρας και της Ένωσης, καθιστώντας δυνατή την πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις για νέα επενδυτικά έργα τα οποία διαχειρίζονται ΜΜΕ. Οι χρηματοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ επιτρέπουν στις ΜΜΕ να επωφελούνται, μεταξύ άλλων, από την πρόσβαση στην αγορά επιλέξιμων χωρών για τις ΜΜΕ και από την ένταξή τους στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας, συμβάλλουν δε επίσης στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των εταιρειών της Ένωσης.

Για την αποτελεσματική παρακολούθηση και αξιολόγηση της χρησιμοποίησης των κεφαλαίων προς όφελος των οικείων ΜΜΕ, η ΕΤΕπ εφαρμόζει ενδελεχή διαδικασία δέουσας επιμέλειας και θεσπίζει και τηρεί τις κατάλληλες συμβατικές διατάξεις για την επιβολή γενικών υποχρεώσεων αναφοράς, τόσο στους φορείς χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης όσο και στους τελικούς δικαιούχους. Η ΕΤΕπ προσπαθεί να εντοπίσει τα εμπόδια στη χρηματοδότηση των ΜΜΕ και να συμβάλει στην αντιμετώπισή τους.

Η ΕΤΕπ συνεργάζεται με φορείς χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης που μπορούν να στηρίξουν τις συγκεκριμένες ανάγκες των ΜΜΕ στις χώρες τις οποίες καλύπτει η δραστηριότητα και οι οποίες πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 13, όπως έχουν ενσωματωθεί σε συμφωνίες που εμπίπτουν στην παράγραφο 1 τρίτο εδάφιο του εν λόγω άρθρου.

6.   Οι χρηματοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ που υποστηρίζουν τους γενικούς στόχους της παραγράφου 1 στοιχείο β) στηρίζουν επενδυτικά έργα κυρίως στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας, των περιβαλλοντικών υποδομών, της τεχνολογίας πληροφοριών και των επικοινωνιών, της υγείας και της παιδείας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η παραγωγή και η ενσωμάτωση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, τα μέτρα ενεργειακής απόδοσης, ο μετασχηματισμός των ενεργειακών συστημάτων ώστε να επιτραπεί η μετάβαση σε τεχνολογίες και καύσιμα χαμηλότερων ανθρακούχων εκπομπών, η βιώσιμη ενεργειακή ασφάλεια και οι ενεργειακές υποδομές, μεταξύ άλλων για την παραγωγή και μεταφορά του αερίου στην ενεργειακή αγορά της Ένωσης, καθώς και η ηλεκτροδότηση των αγροτικών περιοχών και οι περιβαλλοντικές υποδομές, όπως υποδομές ύδρευσης και αποχέτευσης και πράσινης ανάπτυξης, υποδομές τηλεπικοινωνιών και ευρυζωνικών δικτύων.

7.   Οι χρηματοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ που υποστηρίζουν τους γενικούς στόχους της παραγράφου 1 στοιχείο γ) στηρίζουν επενδυτικά έργα για τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν, τα οποία συμβάλλουν στην επίτευξη των γενικών στόχων της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή και της συμφωνίας των Παρισίων που εγκρίθηκε δυνάμει της εν λόγω σύμβασης, ιδίως με την αποφυγή των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της ενεργειακής απόδοσης και των βιώσιμων μεταφορών ή με την αύξηση της ανθεκτικότητας στις αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε ευπαθείς χώρες, τομείς και κοινότητες.

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας για έργα που προβλέπουν δράσεις στον τομέα του κλίματος ορίζονται στη στρατηγική της ΕΤΕπ για την κλιματική αλλαγή. Με βάση τις μεθοδολογίες για την εκτίμηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και των διακυμάνσεων των εκπομπών έργων, οι οποίες καταρτίζονται από την ΕΤΕπ, περιλαμβάνεται ανάλυση του αποτυπώματος άνθρακα στη διαδικασία περιβαλλοντικής αξιολόγησης για να καθορίζεται αν οι προτάσεις έργων αξιοποιούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο βελτιώσεις από άποψη ενεργειακής απόδοσης.

Κατά την περίοδο που καλύπτεται από την παρούσα απόφαση, η ΕΤΕπ επιδιώκει τη διατήρηση του υψηλού επιπέδου των σχετικών με το κλίμα δραστηριοτήτων, ο όγκος των οποίων πρέπει να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 25 % του συνόλου των χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ εκτός της Ένωσης. Η χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ δυνάμει της παρούσας απόφασης συνάδει με την επίτευξη του στόχου που συνίσταται στην πραγματοποίηση του 35 % τουλάχιστον των συνολικών χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ σε αναδυόμενες οικονομίες και αναπτυσσόμενες χώρες εκτός της Ένωσης έως το 2020.

Οι χρηματοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων συγκεκριμένες ενέργειες με στόχο τη σταδιακή κατάργηση της χρηματοδότησης έργων που εμποδίζουν την επίτευξη των στόχων της Ένωσης για το κλίμα, καθώς και την ενίσχυση των προσπαθειών για τη στήριξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης.

Η ΕΤΕπ ενισχύει τα στοιχεία προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή στο πλαίσιο της συμβολής της σε έργα στο σύνολο των χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων της δυνάμει της εντολής εξωτερικών δανειοδοτήσεων της ΕΤΕπ.

8.   Οι χρηματοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ που υποστηρίζουν τους γενικούς στόχους της παραγράφου 1 στοιχείο δ) στηρίζουν επενδυτικά έργα για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης και συμβάλλουν στη μακροπρόθεσμη οικονομική ανθεκτικότητα και στους στόχους των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη διασφάλιση βιώσιμης ανάπτυξης στις δικαιούχους χώρες.

Με παράλληλη διασφάλιση απόλυτου σεβασμού των ανθρώπινων, εργατικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ελευθεριών και της ισότητας των φύλων μέσω της εφαρμογής μιας προσέγγισης που βασίζεται στα δικαιώματα και καλύπτει όλα τα ανθρώπινα και κοινωνικά δικαιώματα, συνάδοντας με τις αρχές της διαφάνειας, της συμμετοχής, της μη εισαγωγής διακρίσεων και της λογοδοσίας, οι χρηματοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ:

α)

καλύπτουν τις αυξημένες ανάγκες για υποδομές και συναφείς υπηρεσίες, ώστε να αντιμετωπιστεί, άμεσα ή έμμεσα, η εισροή μεταναστών και ταυτοχρόνως να επωφεληθεί ο τοπικός πληθυσμός,

β)

επαυξάνουν τις ευκαιρίες απασχόλησης για τις κοινότητες υποδοχής και τις κοινότητες προσφύγων,

γ)

προωθούν την οικονομική ένταξη και δίνουν στους πρόσφυγες τη δυνατότητα να καταστούν αυτάρκεις, ή

δ)

ενισχύουν την ανθρωπιστική δράση και στηρίζουν τη δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων εργασίας.

Οι χρηματοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ στηρίζουν τα εξής:

α)

τον ιδιωτικό τομέα στους τομείς των ΜΜΕ και των επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης, της χρηματοδότησης επιχειρήσεων και των μικροχρηματοδοτήσεων·

β)

τον δημόσιο τομέα, συμπεριλαμβανομένων των δήμων και των οντοτήτων δημόσιου τομέα, σε ό,τι αφορά υποδομές και υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων τις υπηρεσίες υγείας και τις ειδικές εγκαταστάσεις για παιδιά, τις υπηρεσίες υγιεινής και τη σχολική εκπαίδευση, για την αντιμετώπιση ιδιαίτερα αυξημένων αναγκών.

9.   Στο πλαίσιο των χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ που υποστηρίζουν τους γενικούς στόχους της παραγράφου 1 αναγνωρίζεται ότι η ισότητα των φύλων αποτελεί εγκάρσιο ζήτημα κρίσιμης σημασίας για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης και σημαντικό στοιχείο για τη δέουσα επιμέλεια των έργων. Η προοπτική του φύλου εφαρμόζεται σε όλες αυτές τις χρηματοδοτικές πράξεις. Η ΕΤΕπ θα διασφαλίσει ότι όλες οι χρηματοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ συμμορφώνονται με τις δεσμεύσεις της στρατηγικής της για το φύλο και του σχεδίου δράσης για θέματα φύλου.

10.   Η ΕΤΕπ προσπαθεί να διασφαλίσει ότι οι εταιρείες που συμμετέχουν σε έργα που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΤΕπ τηρούν τις αρχές της διαφάνειας των πληρωμών και της ισότητας των φύλων, καθώς και την αρχή της ισότητας των αμοιβών, όπως ορίζονται στην οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*1). Οι αποφάσεις της ΕΤΕπ σχετικά με τη χρηματοδότηση των έργων λαμβάνουν υπόψη τη δράση των ενδεχόμενων δικαιούχων εταιρειών σχετικά με τις ίσες αμοιβές και την εταιρική κοινωνική ευθύνη.

11.   Η εγγύηση της ΕΕ καλύπτει μόνον χρηματοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ πραγματοποιούμενες σε επιλέξιμες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνία-πλαίσιο με την ΕΤΕπ, στην οποία καθορίζονται οι νομικοί όροι βάσει των οποίων πρόκειται να πραγματοποιηθούν οι εν λόγω δραστηριότητες και οι οποίοι είναι σύμφωνοι με τη δήλωση της ΕΤΕπ σχετικά με περιβαλλοντικές και κοινωνικές αρχές και πρότυπα και το περιβαλλοντικό και κοινωνικό εγχειρίδιο της ΕΤΕπ.

(*1)  Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης (ΕΕ L 204 της 26.7.2006, σ. 23).»."

3)

Το άρθρο 5 τροποποιείται ως εξής:

α)

στην παράγραφο 1 το τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Κατά την επικαιροποίηση των εν λόγω περιφερειακών τεχνικών επιχειρησιακών κατευθυντήριων γραμμών, η Επιτροπή και η ΕΤΕπ λαμβάνουν υπόψη τα σχετικά ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τις αποφάσεις και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, καθώς και τις διεθνώς αναγνωρισμένες αρχές και κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Οι περιφερειακές τεχνικές επιχειρησιακές κατευθυντήριες γραμμές συνάδουν με τις προτεραιότητες που περιέχονται στα εθνικά ή περιφερειακά προγράμματα, εφόσον υπάρχουν, τα οποία καταρτίζονται από τις δικαιούχους χώρες, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τυχόν διαβουλεύσεις με τοπικούς φορείς της κοινωνίας των πολιτών κατά τη διάρκεια κατάρτισης των εν λόγω προγραμμάτων.»,

β)

παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:

«1α.   Η Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 18 όσον αφορά τις τροποποιήσεις του παραρτήματος IV.».

4)

Το άρθρο 8 τροποποιείται ως εξής:

α)

στην παράγραφο 1, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Η συνολική εγγύηση καλύπτει επίσης τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ στο πλαίσιο της εντολής δανειοδότησης του ιδιωτικού τομέα που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β), οι οποίες κατά μέσο όρο έχουν προφίλ υψηλότερου κινδύνου σε σύγκριση με το χαρτοφυλάκιο που καλύπτεται από την εγγύηση έναντι πολιτικών κινδύνων που αναφέρεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου στις χώρες και δικαιούχους υπό προενταξιακό καθεστώς και στις χώρες γειτονίας και εταιρικής σχέσης.»·

β)

οι παράγραφοι 5 και 6 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«5.   Οι χρηματοδοτικές συμφωνίες με επιμέρους υπεύθυνους που αφορούν χρηματοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ περιλαμβάνουν επίσης τις δέουσες διατάξεις για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων, καθώς και περιβαλλοντικές, κλιματικές και κοινωνικές διατάξεις σύμφωνα με τους κανόνες και διαδικασίες της ΕΤΕπ, συμπεριλαμβανομένων απαιτήσεων για προβολή της εγγύησης της ΕΕ και της συμμετοχής της ΕΤΕπ στους τελικούς δικαιούχους.

6.   Η Επιτροπή και η ΕΤΕπ καθορίζουν στην εγγυητική συμφωνία που αναφέρεται στο άρθρο 14 σαφή και διαφανή πολιτική κατανομής που επιτρέπει στην ΕΤΕπ να προσδιορίζει, στο πλαίσιο της εξωτερικής δράσης της, τις δραστηριότητες που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν δυνάμει της παρούσας απόφασης ώστε να διασφαλιστεί η πλέον αποτελεσματική χρήση της εγγύησης της ΕΕ. Η πολιτική κατανομής βασίζεται στην πιστοληπτική ικανότητα των χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ όπως αξιολογείται από την ΕΤΕπ, τα ανώτατα όρια όπως ορίζονται στο παράρτημα I, τη φύση του αντισυμβαλλομένου ως κυρίαρχου κράτους ή ως υποκρατικής οντότητας που εμπίπτει στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου ή ως ιδιωτικής οντότητας, την ικανότητα της ΕΤΕπ όσον αφορά την απορρόφηση κινδύνων και άλλα σχετικά κριτήρια, συμπεριλαμβανομένης της προστιθέμενης αξίας της εγγύησης της ΕΕ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν το έγγραφο στο οποίο καθορίζεται η πολιτική κατανομής σύμφωνα με το άρθρο 14.».

5)

Το άρθρο 9 τροποποιείται ως εξής:

α)

η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Η ΕΤΕπ εφαρμόζει ενδελεχή δέουσα επιμέλεια και, εφόσον κρίνεται σκόπιμο κατ' εφαρμογή των περιβαλλοντικών και κοινωνικών της αρχών και προτύπων και του περιβαλλοντικού και κοινωνικού εγχειριδίου της, καλεί τους αναδόχους έργων να προβούν στη διενέργεια τοπικών δημόσιων διαβουλεύσεων σύμφωνα με τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές αρχές της Ένωσης, με τους οικείους εθνικούς και τοπικούς φορείς, καθώς και με φορείς της κοινωνίας των πολιτών, στο στάδιο προγραμματισμού των έργων και στο στάδιο υλοποίησης ως προς τις πτυχές των καλυπτόμενων από την εγγύηση της ΕΕ επενδυτικών έργων που αφορούν κοινωνικά θέματα, ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα των φύλων, το περιβάλλον, οικονομικά ζητήματα και θέματα ανάπτυξης, και να παρέχουν πληροφορίες σημαντικές για την αξιολόγηση της συμβολής στην εκπλήρωση των στόχων της Ένωσης στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής και των στρατηγικών της στόχων.

Η ΕΤΕπ διασφαλίζει την εφαρμογή της αρχής της ελεύθερης, εκ των προτέρων και εν επιγνώσει συναίνεσης πριν από χρηματοδοτικές δραστηριότητες που έχουν αντίκτυπο στη γη και τους φυσικούς πόρους.

Η παρούσα αξιολόγηση περιλαμβάνει εκτίμηση του κατά πόσον θα πρέπει να ενισχυθούν μέσω τεχνικής βοήθειας οι ικανότητες των δικαιούχων της χρηματοδότησης της ΕΤΕπ και, εάν ναι, πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό. Οι κανόνες και οι διαδικασίες της ΕΤΕπ περιλαμβάνουν τις αναγκαίες διατάξεις σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων των επενδυτικών έργων και των πτυχών που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και την πρόληψη των συγκρούσεων, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι τα επενδυτικά έργα που υποστηρίζονται δυνάμει της παρούσας απόφασης είναι βιώσιμα από περιβαλλοντική και κοινωνική σκοπιά και ότι οι χρηματοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την οικονομική ανθεκτικότητα της ΕΤΕπ και ιδίως η εντολή δανειοδότησης για τον ιδιωτικό τομέα βελτιώνουν την οικονομική ανθεκτικότητα των προσφύγων, των μεταναστών, των κοινοτήτων υποδοχής και διέλευσης και των κοινοτήτων καταγωγής.

Στο πλαίσιο των διαθέσιμων εσωτερικών της κατευθύνσεων για την εφαρμογή της δέουσας επιμέλειας, η ΕΤΕπ βελτιώνει κατά περίπτωση τις πρακτικές κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση των πτυχών που σχετίζονται με όλα τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα μέσω του περιβαλλοντικού και κοινωνικού εγχειριδίου της, με σκοπό να χρησιμοποιούνται κατά την εκ των προτέρων αξιολόγηση και συνεχιζόμενη παρακολούθηση ανά έργο, συμπεριλαμβανομένων των έργων στα οποία συμμετέχουν χρηματοπιστωτικοί διαμεσολαβητές, βάσει των υφιστάμενων πλαισίων και ιδίως του στρατηγικού πλαισίου της ΕΕ και του σχεδίου δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία και λαμβανομένων υπόψη των υπαρχόντων δεικτών επιδόσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τους οποίους παρέχουν η Ένωση, οι σχετικοί φορείς των Ηνωμένων Εθνών και οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.»·

β)

η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.   Η παρακολούθηση της ΕΤΕπ καλύπτει την υλοποίηση δραστηριοτήτων χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης και τις επιδόσεις των χρηματοπιστωτικών μεσολαβητών υπέρ των ΜΜΕ.»·

γ)

η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«5.   Τα αποτελέσματα της παρακολούθησης γνωστοποιούνται με την επιφύλαξη των απαιτήσεων τήρησης απορρήτου και της συμφωνίας των οικείων μερών.».

6)

Στο άρθρο 10, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«Ο κίνδυνος για τον προϋπολογισμό της Ένωσης που συνδέεται με τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ στο πλαίσιο της εντολής δανειοδότησης του ιδιωτικού τομέα που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) κοστολογείται και τα έσοδα από την κοστολόγηση εμπορικού κινδύνου καταβάλλονται στο Ταμείο Εγγυήσεων.».

7)

Το άρθρο 11 παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:

α)

τα στοιχεία β) και γ) αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«β)

αξιολόγηση της προστιθέμενης αξίας, των κατ' εκτίμηση υλοποιήσεων, αποτελεσμάτων και του αναπτυξιακού αντικτύπου των χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ σε συγκεντρωτική βάση, βάσει της ετήσιας έκθεσης της ΕΤΕπ για το πλαίσιο μέτρησης αποτελεσμάτων. Για τον σκοπό αυτό, η ΕΤΕπ χρησιμοποιεί δείκτες αποτελεσμάτων όσον αφορά τις πτυχές των χρηματοδοτούμενων έργων που σχετίζονται με την ανάπτυξη, το περιβάλλον και κοινωνικά θέματα, συμπεριλαμβανομένων των πτυχών που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ισότητα των φύλων, λαμβάνοντας υπόψη τους σχετικούς δείκτες που προβλέπονται στη Δήλωση του Παρισιού του 2005 για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας.

Οι δείκτες για την ισότητα των φύλων καταρτίζονται σύμφωνα με τη στρατηγική της ΕΤΕπ για το φύλο και το σχέδιο δράσης για θέματα φύλου. Αντικατοπτρίζουν την προώθηση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών και, εφόσον είναι δυνατόν, αξιολογούνται εκ των υστέρων με βάση την ταξινόμηση των δεδομένων κατά φύλο. Οι δείκτες για τις περιβαλλοντικές πτυχές των έργων περιλαμβάνουν κριτήρια όσον αφορά την καθαρή τεχνολογία, που να είναι προσανατολισμένα καταρχήν στην ενεργειακή απόδοση και τις τεχνολογίες μείωσης των εκπομπών. Η ΕΤΕπ καταρτίζει δείκτες για τα έργα που παρέχουν στρατηγική απάντηση για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης και την οικοδόμηση μακροπρόθεσμης οικονομικής ανθεκτικότητας των κοινοτήτων διέλευσης και υποδοχής, λαμβάνοντας υπόψη της τις απόψεις των ενδιαφερομένων, της κοινωνίας των πολιτών, των πληττόμενων κοινοτήτων και των μη κυβερνητικών οργανώσεων·

γ)

αξιολόγηση της συμβολής των χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ στην πραγμάτωση της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης και των στρατηγικών στόχων της, λαμβανομένης υπόψη της συμμόρφωσης με τις αρχές που καθοδηγούν την εξωτερική δράση της Ένωσης όπως θεσπίζονται στο άρθρο 21 ΣΕΕ, των περιφερειακών τεχνικών επιχειρησιακών κατευθυντήριων γραμμών όπως θεσπίζονται στο άρθρο 5 της παρούσας απόφασης και του στρατηγικού πλαισίου της ΕΕ και του σχεδίου δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία·»·

β)

το στοιχείο ε) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ε)

αξιολόγηση της ποιότητας των χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ, ιδίως του βαθμού στον οποίο η ΕΤΕπ έχει λάβει υπόψη την περιβαλλοντική και κοινωνική βιωσιμότητα κατά τη διαδικασία δέουσας επιμέλειας, καθώς και της παρακολούθησης των επενδυτικών έργων που χρηματοδοτήθηκαν, καθώς και των μέτρων για τη μεγιστοποίηση της τοπικής ιδιοκτησίας μέσω της προώθησης της συμμετοχής των πληττόμενων κοινοτήτων, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των μη κυβερνητικών οργανώσεων·»·

γ)

προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:

«ι)

αξιολόγηση της συμβολής των χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ στη μακροπρόθεσμη οικονομική ανθεκτικότητα των προσφύγων, των μεταναστών, των κοινοτήτων υποδοχής και διέλευσης και των κοινοτήτων καταγωγής, ως στρατηγική απάντηση για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης·».

8)

Το άρθρο 12 τροποποιείται ως εξής:

α)

η παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:

i)

το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«α)

όλες τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ που πραγματοποιούνται δυνάμει της παρούσας απόφασης, μετά από το στάδιο έγκρισης του έργου, αναφέροντας συγκεκριμένα εάν ένα επενδυτικό έργο καλύπτεται από την εγγύηση της ΕΕ και τον τρόπο με τον οποίο συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της εξωτερικής δράσης της Ένωσης, με έμφαση στον οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό του αντίκτυπο και τον ειδικό αντίκτυπο για το κλίμα και τα θέματα φύλου.»·

ii)

το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«γ)

εφόσον είναι εφικτό και σκόπιμο, τις ισχύουσες συμφωνίες-πλαίσιο μεταξύ της ΕΤΕπ και αποδέκτριας χώρας. Κατά την υπογραφή νέων ή την τροποποίηση ισχυουσών συμφωνιών, η ΕΤΕπ εξασφαλίζει ότι είναι δυνατό τέτοιες συμφωνίες να γνωστοποιούνται·»·

β)

παρεμβάλλονται οι ακόλουθες παράγραφοι:

«3.   Η ΕΤΕπ διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες σχετικά με προγραμματισμένες και εγκεκριμένες δραστηριότητες ή οποιαδήποτε σημαντική τροποποίησή τους δημοσιεύονται και είναι ευχερώς προσιτές στην τοπική κοινωνία των πολιτών.

4.   Η ΕΤΕπ υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατόπιν αιτήματός του, δελτία μέτρησης αποτελεσμάτων για τα επενδυτικά έργα που καλύπτονται από την εγγύηση της ΕΕ, λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης προστασίας των εμπιστευτικών και εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών και με την επιφύλαξη των αντίστοιχων εσωτερικών κανόνων τους που διέπουν την επεξεργασία των εμπιστευτικών πληροφοριών.».

9)

Τα άρθρα 13 και 14 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 13

Πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, φορολογία και μη συνεργάσιμες δικαιοδοσίες

1.   Στις χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητές της που καλύπτονται από την παρούσα απόφαση, η ΕΤΕπ συμμορφώνεται προς την ισχύουσα νομοθεσία της Ένωσης και τα συμφωνημένα διεθνή και ενωσιακά πρότυπα και, συνεπώς, δεν παρέχει υποστήριξη σε έργα υπό την παρούσα απόφαση τα οποία συμβάλλουν στη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, στη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, στη φοροαποφυγή, στη φορολογική απάτη και στη φοροδιαφυγή.

Επιπλέον, η ΕΤΕπ δεν αναλαμβάνει νέες ή ανανεωμένες δραστηριότητες σε συνεργασία με οντότητες οι οποίες έχουν συσταθεί ή είναι εγκατεστημένες σε ζώνες δικαιοδοσίας, απαριθμούμενες στο πλαίσιο της σχετικής πολιτικής της Ένωσης όσον αφορά τις μη συνεργαζόμενες δικαιοδοσίες ή οι οποίες χαρακτηρίζονται τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*2) ή οι οποίες δεν συμμορφώνονται ουσιαστικά με τα ενωσιακά ή τα διεθνώς συμφωνημένα φορολογικά πρότυπα για τη διαφάνεια και την ανταλλαγή πληροφοριών. Η ΕΤΕπ μπορεί να παρεκκλίνει από την αρχή αυτή μόνο εάν το έργο υλοποιηθεί πραγματικά σε μία από αυτές τις ζώνες δικαιοδοσίας και δεν παρουσιάζει καμία ένδειξη ότι η σχετική πράξη δεν συμβάλλει στη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, στη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, στη φοροαποφυγή, στη φορολογική απάτη ή στη φοροδιαφυγή.

Όταν συνάπτουν συμφωνίες με ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, η ΕΤΕπ μεταφέρει τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο στις σχετικές συμφωνίες και ζητεί από τους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς να υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με την εκπλήρωσή τους.

Η ΕΤΕπ επανεξετάζει την πολιτική για τις μη συνεργάσιμες δικαιοδοσίες το αργότερο αμέσως μετά την έγκριση του ενωσιακού καταλόγου μη συνεργάσιμων φορολογικών δικαιοδοσιών για φορολογικούς σκοπούς. Για κάθε επόμενο έτος, η ΕΤΕπ υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της πολιτικής της όσον αφορά τις μη συνεργαζόμενες δικαιοδοσίες σε σχέση με τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες, στην οποία συμπεριλαμβάνει ανά χώρα στοιχεία και κατάλογο των διαμεσολαβητών με τους οποίους συνεργάζεται.

2.   Στις χρηματοδοτικές δραστηριότητές της που καλύπτονται από την παρούσα απόφαση, η ΕΤΕπ εφαρμόζει τις αρχές και τα πρότυπα που καθορίζονται στο ενωσιακό δίκαιο για την πρόληψη της χρήσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, ιδιαίτερα στον κανονισμό (ΕΕ) 2015/847 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*3) και την οδηγία (ΕΕ) 2015/849. Ειδικότερα, η ΕΤΕπ εξαρτά τόσο την άμεση χρηματοδότηση όσο και τη χρηματοδότηση μέσω διαμεσολαβητών δυνάμει της παρούσας απόφασης από τη γνωστοποίηση των πληροφοριών σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2015/849.

Άρθρο 14

Εγγυητική συμφωνία

Η Επιτροπή και η ΕΤΕπ υπογράφουν εγγυητική συμφωνία στην οποία καθορίζονται λεπτομερώς οι διατάξεις και διαδικασίες που αφορούν την εγγύηση της ΕΕ όπως ορίζεται στο άρθρο 8. Η εν λόγω εγγυητική συμφωνία διαβιβάζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, με την επιφύλαξη των αντίστοιχων εσωτερικών τους κανόνων που διέπουν την επεξεργασία των εμπιστευτικών πληροφοριών.

(*2)  Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141 της 5.6.2015, σ. 73)."

(*3)  Κανονισμός (ΕΕ) 2015/847 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, περί στοιχείων που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών και περί κατάργησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1781/2006 (ΕΕ L 141 της 5.6.2015, σ. 1).»."

10)

Το άρθρο 18 τροποποιείται ως εξής:

α)

παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:

«2α.   Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 5 ανατίθεται στην Επιτροπή επ' αόριστο χρονικό διάστημα από τις 8 Απριλίου 2018»·

β)

η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.   Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στα άρθρα 4 και 5 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης τερματίζει την ανάθεση αρμοδιότητας που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Τίθεται σε ισχύ την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.»·

γ)

η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«5.   Η κατ' εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 αρχίζει να ισχύει μόνο εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα κατά την οποία η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.».

11)

Το άρθρο 20 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 20

Υποβολή εκθέσεων

Έως τις 30 Ιουνίου 2019 η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση στην οποία αξιολογείται η εφαρμογή της παρούσας απόφασης και παρέχονται στοιχεία που θα μπορούσαν να συμβάλουν σε ενδεχόμενη νέα απόφαση για την κάλυψη από την ΕΤΕπ χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων σχετικά με την εντολή εξωτερικών δανειοδοτήσεων της ΕΤΕπ από την εγγύηση της ΕΕ.

Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021, έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης.».

12)

Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 20α

Μεταβατική διάταξη

Η ΕΤΕπ μπορεί να χρηματοδοτήσει έργα που εγκρίθηκαν μετά τις 12 Οκτωβρίου 2016 και πριν από τις 8 Απριλίου 2018 και τη σύναψη συμφωνίας εγγύησης μεταξύ της Επιτροπής και της ΕΤΕπ. Τα έργα αυτά μπορούν να καλυφθούν από την εγγύηση της ΕΕ, αρκεί να επιβεβαιώσει η Επιτροπή ότι είναι σύμφωνα με τον στόχο που ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο δ) και ότι τηρούν τους όρους της συμφωνίας εγγύησης.».

13)

Τα παραρτήματα I, ΙΙ και III αντικαθίστανται από το κείμενο που περιέχεται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης.

14)

Στο παράρτημα IV η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Η δραστηριότητα της ΕΤΕπ σε χώρες εταίρους που συμμετέχουν στην προενταξιακή διαδικασία πραγματοποιείται στο πλαίσιο που καθορίζεται στις εταιρικές σχέσεις προσχώρησης και σε ευρωπαϊκές εταιρικές σχέσεις οι οποίες ορίζουν τις προτεραιότητες για χώρες και δικαιούχους υπό προενταξιακό καθεστώς με σκοπό την πρόοδο της διαδικασίας προσέγγισής τους προς την Ένωση και παρέχουν ένα πλαίσιο για την ενωσιακή βοήθεια. Η διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης αποτελεί το πλαίσιο πολιτικής της Ένωσης για τα δυτικά Βαλκάνια. Βασίζεται στην προοδευτική εταιρική σχέση, στο πλαίσιο της οποίας η Ένωση προσφέρει εμπορικές παραχωρήσεις, οικονομική και χρηματοδοτική συνδρομή και συμβατικές σχέσεις μέσω συμφωνιών σταθεροποίησης και σύνδεσης. Η προενταξιακή χρηματοδοτική συνδρομή βοηθά τις χώρες και δικαιούχους υπό προενταξιακό καθεστώς να προετοιμαστούν για τις υποχρεώσεις και τις προκλήσεις που συνεπάγεται η προσχώρηση στην Ένωση. Αυτή η βοήθεια στηρίζει τη μεταρρυθμιστική διαδικασία, συμπεριλαμβανομένων των προετοιμασιών για ενδεχόμενη προσχώρηση. Επικεντρώνεται στη δημιουργία θεσμών, την ευθυγράμμιση με το ενωσιακό κεκτημένο, την προετοιμασία για τις πολιτικές και τα μέσα της Ένωσης και την προώθηση μέτρων για την επίτευξη οικονομικής σύγκλισης.».

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στρασβούργο, 14 Μαρτίου 2018.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

A. TAJANI

Για το Συμβούλιο

H Πρόεδρος

L. PAVLOVA


(1)  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Φεβρουαρίου 2018 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 27ης Φεβρουαρίου 2018.

(2)  Απόφαση αριθ. 466/2014/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, με την οποία χορηγείται εγγύηση της EE στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την κάλυψη ζημιών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες που υποστηρίζουν επενδυτικά έργα εκτός της Ένωσης (ΕΕ L 135 της 8.5.2014, σ. 1).

(3)  Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 480/2009 του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου 2009, για την ίδρυση Ταμείου εγγυήσεων για τις εξωτερικές δράσεις (ΕΕ L 145 της 10.6.2009, σ. 10).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ

A.

Χώρες και δικαιούχοι υπό προενταξιακό καθεστώς: Ποσό 8 075 000 000 EUR, από το οποίο το ποσό των 7 635 000 000 EUR εμπίπτει στη γενική εντολή και το ποσό των 440 860 000 000 EUR εμπίπτει στην εντολή δανειοδότησης του ιδιωτικού τομέα.

B.

Χώρες γειτονίας και εταιρικής σχέσης: Ποσό 19 680 000 000 EUR, που αναλύεται στα ακόλουθα επιμέρους ανώτατα όρια:

i)

Μεσογειακές χώρες: Ποσό 13 030 000 000 EUR, από το οποίο το ποσό των 11 170 000 000 EUR εμπίπτει στη γενική εντολή και το ποσό των 1 860 000 000 EUR εμπίπτει στην εντολή δανειοδότησης του ιδιωτικού τομέα·

ii)

Ανατολική Ευρώπη, Νότιος Καύκασος και Ρωσία: 6 650 000 000 EUR·

Γ.

Ασία και Λατινική Αμερική: Ποσό 4 083 000 000 EUR, που αναλύεται στα ακόλουθα επιμέρους ανώτατα όρια:

i)

Λατινική Αμερική: 2 694 000 000 EUR·

ii)

Ασία: 1 165 000 000 EUR·

iii)

Κεντρική Ασία: 224 000 000 EUR·

Δ.

Νότια Αφρική: 462 000 000 EUR.

Στο πλαίσιο του συνολικού ανώτατου ορίου, τα διοικητικά όργανα της ΕΤΕπ μπορούν να αποφασίζουν, κατόπιν διαβούλευσης με την Επιτροπή, να ανακατανείμουν ποσό ίσο κατά μέγιστο με το 20 % των επιμέρους περιφερειακών ανώτατων ορίων εντός των περιφερειών και ποσό ίσο κατά μέγιστο με το 20 % των περιφερειακών ανώτατων ορίων μεταξύ των περιφερειών. Εάν έως τις 30 Ιουνίου 2019 τα διοικητικά όργανα της ΕΤΕπ συμπεράνουν ότι η ΕΤΕπ δεν είναι σε θέση να απορροφήσει τον προβλεπόμενο στόχο της στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας ανθεκτικότητας της ΕΤΕπ, μέχρι 20 % του 1 400 000 000 EUR από τη γενική εντολή που είχε διατεθεί για έργα του δημόσιου τομέα και των 2 300 000 000 EUR από τη γενική εντολή δανειοδότησης του ιδιωτικού τομέα μπορεί να ανακατανεμηθεί εντός και/ή μεταξύ των περιφερειών που αναφέρονται στα σημεία Α και Β του παρόντος παραρτήματος.

Οποιαδήποτε ανακατανομή στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας ανθεκτικότητας της ΕΤΕπ υπόκειται σε προηγούμενη συμφωνία μεταξύ της Επιτροπής και της ΕΤΕπ.

Τα διοικητικά όργανα της ΕΤΕπ χρησιμοποιούν, ειδικότερα, αυτήν τη δυνατότητα ανακατανομής, με σκοπό να καταστεί δυνατή η συνεχής εστίαση της εγγύησης της ΕΕ στα έργα με προφίλ υψηλότερου κινδύνου σε περιοχές προτεραιότητας. Η Επιτροπή ενημερώνει τακτικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με αυτές τις ανακατανομές.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΔΥΝΑΜΕΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΕΣ

A.   Χώρες και δικαιούχοι υπό προενταξιακό καθεστώς:

Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Κοσσυφοπέδιο (*1), Μαυροβούνιο, Σερβία, Τουρκία (1)

B.   Χώρες γειτονίας και εταιρικής σχέσης

1.   Μεσογειακές χώρες

Αίγυπτος, Αλγερία, Ιορδανία, Λίβανος, Λιβύη, Μαρόκο, Παλαιστίνη, Συρία, Τυνησία

2.   Ανατολική Ευρώπη, Νότιος Καύκασος και Ρωσία

Ανατολική Ευρώπη: Λευκορωσία, Δημοκρατία της Μολδαβίας, Ουκρανία

Νότιος Καύκασος: Αζερμπαϊτζάν, Αρμενία, Γεωργία

Ρωσία

Γ.   Ασία και Λατινική Αμερική

1.   Λατινική Αμερική

Αργεντινή, Βενεζουέλα, Βολιβία, Βραζιλία, Γουατεμάλα, Ελ Σαλβαδόρ, Ισημερινός, Κολομβία, Κόστα Ρίκα, Κούβα, Μεξικό, Νικαράγουα, Ονδούρα, Ουρουγουάη, Παναμάς, Παραγουάη, Περού

2.   Ασία

Αφγανιστάν, Βιετνάμ, Ινδία, Ινδονησία, Ιράκ, Ιράν, Καμπότζη, Κίνα, Λάος, Μαλαισία, Μαλδίβες, Μιανμάρ/Βιρμανία, Μογγολία, Μπανγκλαντές, Μπουτάν, Νεπάλ, Πακιστάν, Σρι Λάνκα, Ταϊλάνδη, Υεμένη, Φιλιππίνες

3.   Κεντρική Ασία

Καζαχστάν, Κιργιζία, Ουζμπεκιστάν, Τατζικιστάν, Τουρκμενιστάν

Δ.   Νότια Αφρική

Νότια Αφρική

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΕΣ

A.   Χώρες και δικαιούχοι υπό προενταξιακό καθεστώς:

Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Κοσσυφοπέδιο (*2), Μαυροβούνιο, Σερβία, Τουρκία (2)

B.   Χώρες γειτονίας και εταιρικής σχέσης

1.   Μεσογειακές χώρες

Αίγυπτος, Αλγερία, Ιορδανία, Λίβανος, Λιβύη, Μαρόκο, Παλαιστίνη, Τυνησία

2.   Ανατολική Ευρώπη, Νότιος Καύκασος και Ρωσία

Ανατολική Ευρώπη: Λευκορωσία, Δημοκρατία της Μολδαβίας, Ουκρανία

Νότιος Καύκασος: Αζερμπαϊτζάν, Αρμενία, Γεωργία

Ρωσία

Γ.   Ασία και Λατινική Αμερική

1.   Λατινική Αμερική

Αργεντινή, Βενεζουέλα, Βολιβία, Βραζιλία, Γουατεμάλα, Ελ Σαλβαδόρ, Ισημερινός, Κολομβία, Κόστα Ρίκα, Μεξικό, Νικαράγουα, Ονδούρα, Ουρουγουάη, Παναμάς, Παραγουάη, Περού

2.   Ασία

Βιετνάμ, Ινδία, Ινδονησία, Ιράκ, Καμπότζη, Κίνα, Λάος, Μαλαισία, Μαλδίβες, Μιανμάρ/Βιρμανία, Μογγολία, Μπανγκλαντές, Μπουτάν, Νεπάλ, Πακιστάν, Σρι Λάνκα, Ταϊλάνδη, Υεμένη, Φιλιππίνες

3.   Κεντρική Ασία

Καζαχστάν, Κιργιζία, Ουζμπεκιστάν, Τατζικιστάν, Τουρκμενιστάν

Δ.   Νότια Αφρική

Νότια Αφρική

».

(*1)  Η ονομασία αυτή χρησιμοποιείται με επιφύλαξη των θέσεων ως προς το καθεστώς και συνάδει με την απόφαση 1244(1999) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και τη γνώμη του Διεθνούς Δικαστηρίου σχετικά με τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου.

(1)  Η πρωτοβουλία ανθεκτικότητας της ΕΤΕπ δεν περιλαμβάνει την Τουρκία, η οποία καλύπτεται από χωριστή συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας.

(*2)  Η ονομασία αυτή χρησιμοποιείται με επιφύλαξη των θέσεων ως προς το καθεστώς και συνάδει με την απόφαση 1244(1999) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και τη γνώμη του Διεθνούς Δικαστηρίου σχετικά με τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου.

(2)  Η πρωτοβουλία ανθεκτικότητας της ΕΤΕπ δεν περιλαμβάνει την Τουρκία, δεδομένου ότι η χώρα αυτή καλύπτεται από χωριστή συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας.