ISSN 1977-0669

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 11

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

61ό έτος
16 Ιανουαρίου 2018


Περιεχόμενα

 

II   Μη νομοθετικές πράξεις

Σελίδα

 

 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

 

*

Απόφαση (ΕΕ) 2018/61 του Συμβουλίου, της 21ης Μαρτίου 2017, σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και την προσωρινή εφαρμογή τροποποίησης της συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας όσον αφορά τη συνεργασία για την κανονιστική ρύθμιση της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας

1

 

 

Τροποποίηση 1 της συμφωνίας σχετικά με τη συνεργασία για την κανονιστική ρύθμιση της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

3

 

 

Διορθωτικά

 

*

Διορθωτικό στην απόφαση (ΕΕ) 2017/175 της Επιτροπής, της 25ης Ιανουαρίου 2017, για τον καθορισμό των κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ για τα τουριστικά καταλύματα ( ΕΕ L 28 της 2.2.2017 )

6

 

*

Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) 2017/978 της Επιτροπής, της 9ης Ιουνίου 2017, για την τροποποίηση των παραρτημάτων II, III και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για τις ουσίες fluopyram· εξαχλωροκυκλοεξάνιο (HCH), α ισομερές· εξαχλωροκυκλοεξάνιο (HCH), β ισομερές· εξαχλωροκυκλοεξάνιο (HCH), άθροισμα ισομερών, εκτός από το γ ισομερές· λινδάνιο [εξαχλωροκυκλοεξάνιο (HCH), γ ισομερές]· νικοτίνη και profenofos μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα ( ΕΕ L 151 της 14.6.2017 )

7

EL

Οι πράξεις των οποίων οι τίτλοι έχουν τυπωθεί με λευκά στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


II Μη νομοθετικές πράξεις

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

16.1.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 11/1


ΑΠΌΦΑΣΗ (ΕΕ) 2018/61 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 21ης Μαρτίου 2017

σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και την προσωρινή εφαρμογή τροποποίησης της συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας όσον αφορά τη συνεργασία για την κανονιστική ρύθμιση της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 100 παράγραφος 2 σε συνδυασμό με το άρθρο 218 παράγραφος 5,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 25 Σεπτεμβρίου 2014, το Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή να αρχίσει διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής με αντικείμενο την τροποποίηση της συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας όσον αφορά τη συνεργασία για την κανονιστική ρύθμιση της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας (1) («η συμφωνία»), η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Μαΐου 2011. Οι διαπραγματεύσεις ολοκληρώθηκαν επιτυχώς με την ανταλλαγή ηλεκτρονικών μηνυμάτων μεταξύ των επικεφαλής της διαπραγμάτευσης, οι οποίοι συμφώνησαν στο κείμενο που αποτέλεσε το αντικείμενο της διαπραγμάτευσης.

(2)

Με την τροποποίηση της συμφωνίας («τροποποίηση 1») που προέκυψε από τη διαπραγμάτευση της συμφωνίας, επεκτείνονται τα πεδία συνεργασίας στα οποία είναι δυνατόν να εφαρμόζεται η αμοιβαία αποδοχή ευρημάτων συμμόρφωσης και εγκρίσεων, ώστε να καταστεί δυνατή η βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων και η αντίστοιχη εξοικονόμηση κόστους και ταυτόχρονα να διατηρηθεί υψηλού βαθμού ασφάλεια στις αεροπορικές μεταφορές.

(3)

Επομένως, η τροποποίηση 1 πρέπει να υπογραφεί.

(4)

Με σκοπό να καταστεί δυνατή η έκδοση νέου παραρτήματος για την αδειοδότηση χειριστών δυνάμει της επέκτασης του πεδίου εφαρμογής της συμφωνίας, η σημασία του οποίου πρέπει να εξετασθεί με βάση τις σχετικές διατάξεις περί μετατροπής των πτυχίων χειριστή αεροσκαφών τρίτης χώρας του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1178/2011 της Επιτροπής (2), η τροποποίηση 1 θα πρέπει να εφαρμοστεί σε προσωρινή βάση, εν αναμονή της ολοκλήρωσης των διαδικασιών που απαιτούνται για την έναρξη ισχύος της,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Εξουσιοδοτείται εξ ονόματος της Ένωσης η υπογραφή της τροποποίησης 1 της συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας όσον αφορά τη συνεργασία για την κανονιστική ρύθμιση της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας, με την επιφύλαξη της σύναψης της εν λόγω τροποποίησης.

Το κείμενο της τροποποίησης 1 επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 2

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου εξουσιοδοτείται να ορίσει το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που είναι αρμόδια να υπογράψουν την τροποποίηση 1 εξ ονόματος της Ένωσης.

Άρθρο 3

Η τροποποίηση 1 εφαρμόζεται προσωρινά, σύμφωνα με το άρθρο 2 της τροποποίησης 1, από την ημερομηνία της υπογραφής της μέχρι να ολοκληρωθούν οι αναγκαίες για την έναρξη ισχύος της διαδικασίες.

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία της έκδοσής της.

Βρυξέλλες, 21 Μαρτίου 2017.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

E. SCICLUNA


(1)  ΕΕ L 291 της 9.11.2011, σ. 3.

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1178/2011 της Επιτροπής, της 3ης Νοεμβρίου 2011, για τον καθορισμό τεχνικών απαιτήσεων και διοικητικών διαδικασιών όσον αφορά το ιπτάμενο προσωπικό πολιτικής αεροπορίας δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 311 της 25.11.2011, σ. 1).


16.1.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 11/3


ΤΡΟΠΟΠΟΊΗΣΗ 1

της συμφωνίας σχετικά με τη συνεργασία για την κανονιστική ρύθμιση της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Άρθρο 1

Γενικά

Σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος B της συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σχετικά με τη συνεργασία για την κανονιστική ρύθμιση της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας (η «συμφωνία»), οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής («Ηνωμένες Πολιτείες») και η Ευρωπαϊκή 'Ενωση (που εφεξής αναφέρονται συλλογικώς «τα συμβαλλόμενα μέρη» και ατομικώς «το μέρος») συμφωνούν να τροποποιήσουν τη συμφωνία ως εξής:

α)

Το άρθρο 2 παράγραφος B διαγράφεται εξολοκλήρου και αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Η έκταση της συνεργασίας δυνάμει της παρούσας συμφωνίας περιλαμβάνει τα κάτωθι πεδία:

1)

εγκρίσεις αξιοπλοΐας και παρακολούθηση των προϊόντων πολιτικής αεροναυτικής·

2)

περιβαλλοντικές δοκιμές και εγκρίσεις προϊόντων πολιτικής αεροναυτικής·

3)

εγκρίσεις και παρακολούθηση των εγκαταστάσεων συντήρησης·

4)

αδειοδότηση και εκπαίδευση προσωπικού·

5)

πτητική λειτουργία αεροσκαφών· και

6)

υπηρεσίες εναέριας κυκλοφορίας και διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας.»

β)

Το άρθρο 5 διαγράφεται εξολοκλήρου και αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 5

Παραρτήματα

Σε θέματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της συμφωνίας, τα συμβαλλόμενα μέρη ή οι αντιπρόσωποί τους στο Συμβούλιο εκπονούν παραρτήματα, στα οποία περιγράφονται οι όροι και οι προϋποθέσεις αμοιβαίας αποδοχής των ευρημάτων συμμόρφωσης και των εγκρίσεων, όταν συμφωνούν ότι τα πρότυπα, οι κανόνες, οι πρακτικές και οι διαδικασίες της πολιτικής αεροπορίας εκάστου συμβαλλομένου μέρους συμβαδίζουν επαρκώς, ώστε να καθίσταται δυνατή η αποδοχή εγκρίσεων και ευρημάτων συμμόρφωσης με βάση τα πρότυπα που εκπονεί το ένα συμβαλλόμενο μέρος εξ ονόματος του άλλου συμβαλλομένου μέρους. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν επίσης οι τεχνικές διαφορές μεταξύ των οικείων συστημάτων πολιτικής αεροπορίας να αποτελέσουν το αντικείμενο των παραρτημάτων.».

Άρθρο 2

Προσωρινή εφαρμογή

Εν αναμονή της έναρξης ισχύος της, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να εφαρμόζουν προσωρινά την παρούσα τροποποίηση από την ημερομηνία της υπογραφής της.

Άρθρο 3

Έναρξή ισχύος

Η παρούσα τροποποίηση αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία της τελευταίας διακοίνωσης στο πλαίσιο της ανταλλαγής διπλωματικών διακοινώσεων μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, με την οποία επιβεβαιώνεται η ολοκλήρωση όλων των αναγκαίων διαδικασιών για την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι έθεσαν την υπογραφή τους κάτω από την παρούσα συμφωνία.

Съставено в Брюксел на тринадесети декември през две хиляди и седемнадесета година.

Hecho en Bruselas, el trece de diciembre de dos mil diecisiete.

V Bruselu dne třináctého prosince dva tisíce sedmnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den trettende december to tusind og sytten.

Geschehen zu Brüssel am dreizehnten Dezember zweitausendsiebzehn.

Kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta detsembrikuu kolmeteistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα τρεις Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες δεκαεπτά.

Done at Brussels on the thirteenth day of December in the year two thousand and seventeen.

Fait à Bruxelles, le treize décembre deux mille dix-sept.

Fatto a Bruxelles, addì tredici dicembre duemiladiciassette.

Briselē, divi tūkstoši septiņpadsmitā gada trīspadsmitajā decembrī.

Priimta du tūkstančiai septynioliktų metų gruodžio tryliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhetedik év december havának tizenharmadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tlettax-il jum ta' Diċembru fis-sena elfejn u sbatax.

Gedaan te Brussel, dertien december tweeduizend zeventien.

Sporządzono w Brukseli dnia trzynastego grudnia roku dwa tysiące siedemnastego.

Feito em Bruxelas, em treze de dezembro de dois mil e dezassete.

Întocmit la Bruxelles la treisprezece decembrie două mii șaptesprezece.

V Bruseli trinásteho decembra dvetisícsedemnásť.

V Bruslju, dne trinajstega decembra leta dva tisoč sedemnajst.

Tehty Brysselissä kolmantenatoista päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattaseitsemäntoista.

Som skedde i Bryssel den trettonde december år tjugohundrasjutton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Съединените Американски Щати

Por los Estados Unidos de América

Za Spojené státy americké

For Amerikas Forenede Stater

Für die Vereinigten Staaten von Amerika

Ameerika Ühendriikide nimel

Για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

For the United States of America

Pour les États-Unis d'Amérique

Per gli Stati Uniti d'America

Amerikas Savienoto Valstu vārdā –

Jungtinių Amerikos Valstijų vardu

Az Amerikai Egyesült Államok részéről

Għall-Istati Uniti ta' l-Amerika

Voor de Verenigde Staten van Amerika

W imieniu Stanów Zjednoczonych Ameryki

Pelos Estados Unidos da América

Pentru Statele Unite ale Americii

Za Spojené štáty americké

Za Združene države Amerike

Amerikan yhdysvaltojen puolesta

För Amerikas förenta stater

Image


Διορθωτικά

16.1.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 11/6


Διορθωτικό στην απόφαση (ΕΕ) 2017/175 της Επιτροπής, της 25ης Ιανουαρίου 2017, για τον καθορισμό των κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ για τα τουριστικά καταλύματα

( Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 28 της 2ας Φεβρουαρίου 2017 )

Στη σελίδα 20, στο παράρτημα, στο κριτήριο 6 στοιχείο α) σημείο ii), στον πίνακα:

αντί:

«Τύπος υδρονικού θερμαντήρα χώρου

Δείκτης αποδοτικότητας

Θερμαντήρες με αντλία θερμότητας (δύο επιλογές είναι έγκυρες για αντλίες θερμότητας που χρησιμοποιούν ψυκτικά μέσα με δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη (GWP) ≤ 2 000 , αλλά η επιλογή 2 είναι υποχρεωτική για αντλίες θερμότητας που χρησιμοποιούν ψυκτικά μέσα με GWP ≤ 2 000 )

Επιλογή 1Ελάχιστη ενεργειακή απόδοση εποχιακής θέρμανση / τιμές GWP του ψυκτικού μέσου

ηs ≥ 107 %/(0 – 500)

ηs ≥ 110 %/(500 – 1 000 )

ηs ≥ 120 %/(1 000 – 2 000 )

ηs ≥ 130 %/> 2 000

Επιλογή 2Όρια εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

150 g ισοδύναμου CO2/kWh αποδιδόμενης θερμότητας»

διάβαζε:

«Τύπος υδρονικού θερμαντήρα χώρου

Δείκτης αποδοτικότητας

Θερμαντήρες με αντλία θερμότητας [δύο επιλογές είναι έγκυρες για αντλίες θερμότητας που χρησιμοποιούν ψυκτικά μέσα με δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη (GWP) ≤ 2 000 , αλλά η επιλογή 2 είναι υποχρεωτική για αντλίες θερμότητας που χρησιμοποιούν ψυκτικά μέσα με GWP > 2 000 ]

Επιλογή 1Ελάχιστη ενεργειακή απόδοση εποχιακής θέρμανσης / τιμές GWP του ψυκτικού μέσου

ηs ≥ 107 % / (0 – 500)

ηs ≥ 110 % / (500 – 1 000 )

ηs ≥ 120 % / (1 000 – 2 000 )

Επιλογή 2Όρια εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

150 g ισοδύναμου CO2/kWh αποδιδόμενης θερμότητας»

Στη σελίδα 23, στο παράρτημα, στο κριτήριο 12 στοιχείο α):

αντί:

«Στην περίπτωση που υπάρχουν, στον τόπο που βρίσκεται το τουριστικό κατάλυμα, 1 έως 4 προμηθευτές ενέργειας βάσει ατομικών πράσινων τιμολογίων οι οποίοι παρέχουν το 50 % της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ή προμηθευτές χωριστών πιστοποιητικών εγγυήσεων προέλευσης (ΕΠ):»

διάβαζε:

«Εκτός αν ισχύει το στοιχείο β), στην περίπτωση που υπάρχουν, στον τόπο που βρίσκεται το τουριστικό κατάλυμα, προμηθευτές ενέργειας βάσει ατομικών πράσινων τιμολογίων οι οποίοι παρέχουν τουλάχιστον το 50 % της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ή προμηθευτές χωριστών πιστοποιητικών εγγυήσεων προέλευσης (ΕΠ):».


16.1.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 11/7


Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) 2017/978 της Επιτροπής, της 9ης Ιουνίου 2017, για την τροποποίηση των παραρτημάτων II, III και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για τις ουσίες fluopyram· εξαχλωροκυκλοεξάνιο (HCH), α ισομερές· εξαχλωροκυκλοεξάνιο (HCH), β ισομερές· εξαχλωροκυκλοεξάνιο (HCH), άθροισμα ισομερών, εκτός από το γ ισομερές· λινδάνιο [εξαχλωροκυκλοεξάνιο (HCH), γ ισομερές]· νικοτίνη και profenofos μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα

( Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 151 της 14ης Ιουνίου 2017 )

Στη σελίδα 26, στο παράρτημα, στις τροποποιήσεις του μέρους Β του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005, στο σημείο 2 στοιχείο β) σημείο ii), στον πίνακα, στις καταχωρίσεις για τα μπαχαρικά:

αντί:

«0810000

Μπαχαρικά σπόροι

0,05 (*)

0810010

Γλυκάνισο

0,05 (*)

0810020

Μαυροκούκκι/Μαύρο κύμινο

0,05 (*)

0810030

Σέλινο

0,05 (*)

0810040

Κορίανδρος

0,05 (*)

0810050

Κύμινο

0,05 (*)

0810060

Άνηθος

0,05 (*)

0810070

Μάραθος

0,05 (*)

0810080

Μοσχοσίταρο

0,05 (*)

0810090

Μοσχοκάρυδο

0,05 (*)

0810990

Άλλα

0,05 (*)

0820000

Καρποί καρυκεύματα

0,07 (*)

0820010

Μπαχάρι

0,07 (*)

0820020

Πιπέρι Σετσουάν

0,07 (*)

0820030

Αγριοκύμινο

0,07 (*)

0820040

Καρδάμωμο

0,07 (*)

0820050

Καρποί αρκεύθου

0,07 (*)

0820060

Πιπέρι (μαύρο, πράσινο και λευκό)

0,07 (*)

0820070

Βανίλια

0,07 (*)

0820080

Ταμάρινθος η οξυφοίνιξ

0,07 (*)

0820990

Άλλα

0,07 (*)»

διάβαζε:

«0810000

Μπαχαρικά σπόροι

 

0810010

Γλυκάνισο

0,05 (*)

0810020

Μαυροκούκκι / μαύρο κύμινο

0,05 (*)

0810030

Σέλινο

0,05 (*)

0810040

Κορίανδρος

0,1

0810050

Κύμινο

5

0810060

Άνηθος

0,05 (*)

0810070

Μάραθος

0,1

0810080

Μοσχοσίταρο

0,05 (*)

0810090

Μοσχοκάρυδο

0,05 (*)

0810990

Άλλα

0,05 (*)

0820000

Καρποί καρυκεύματα

 

0820010

Μπαχάρι

0,07

0820020

Πιπέρι Σετσουάν

0,07

0820030

Αγριοκύμινο

0,07

0820040

Καρδάμωμο

3

0820050

Καρποί αρκεύθου

0,07

0820060

Πιπέρι (μαύρο, πράσινο και λευκό)

0,07

0820070

Βανίλια

0,07

0820080

Ταμάρινθος η οξυφοίνιξ

0,07

0820990

Άλλα

0,07»