ISSN 1977-0669

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 351

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

60ό έτος
30 Δεκεμβρίου 2017


Περιεχόμενα

 

II   Μη νομοθετικές πράξεις

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2466 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2017, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1388/2013 σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης αυτόνομων ενωσιακών δασμολογικών ποσοστώσεων για ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά προϊόντα

1

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2467 του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 2017, σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου για ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά προϊόντα

7

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/2468 της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2017, για τον καθορισμό διοικητικών και επιστημονικών απαιτήσεων για παραδοσιακά τρόφιμα από τρίτες χώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα νέα τρόφιμα ( 1 )

55

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/2469 της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2017, για τον καθορισμό διοικητικών και επιστημονικών απαιτήσεων για τις αιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα νέα τρόφιμα ( 1 )

64

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/2470 της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2017, για την κατάρτιση ενωσιακού καταλόγου νέων τροφίμων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα νέα τρόφιμα ( 1 )

72

 

 

Διορθωτικά

 

*

Διορθωτικό στον εκτελεστικό κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) 2017/2330, της της 14ης Δεκεμβρίου 2017, σχετικά με την έγκριση του ανθρακικού σιδήρου(II), του εξάνυδρου χλωριούχου σιδήρου(ΙΙΙ), του μονοένυδρου θειικού σιδήρου(ΙΙ), του επταένυδρου θειικού σιδήρου (II), του φουμαρικού σιδήρου(ΙΙ), του ένυδρου χηλικού συμπλόκου σιδήρου(ΙΙ)-αμινοξέων, του χηλικού συμπλόκου σιδήρου(ΙΙ)–προϊόντων υδρόλυσης πρωτεϊνών και του ένυδρου χηλικού συμπλόκου σιδήρου(ΙΙ)-γλυκίνης ως πρόσθετων υλών ζωοτροφών για όλα τα ζωικά είδη και του δεξτρανικού σιδήρου ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για χοιρίδια και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1334/2003 και (ΕΚ) αριθ. 479/2006 ( ΕΕ L 333 της 15.12.2017 )

202

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις των οποίων οι τίτλοι έχουν τυπωθεί με λευκά στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.

Με αυτό το τεύχος κλείνει η σειρά L για το 2017.


II Μη νομοθετικές πράξεις

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

30.12.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 351/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2017/2466 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 18ης Δεκεμβρίου 2017

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1388/2013 σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης αυτόνομων ενωσιακών δασμολογικών ποσοστώσεων για ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά προϊόντα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 31,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Προκειμένου να διασφαλιστεί ο επαρκής και αδιάκοπος εφοδιασμός σε ορισμένα προϊόντα η παραγωγή των οποίων στην Ένωση δεν επαρκεί και να αποφευχθούν διαταραχές της αγοράς για ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά προϊόντα, ανοίχθηκαν αυτόνομες δασμολογικές ποσοστώσεις με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1388/2013 του Συμβουλίου (1). Στο πλαίσιο των εν λόγω δασμολογικών ποσοστώσεων, τα προϊόντα μπορούν να εισάγονται στην Ένωση με μειωμένο ή μηδενικό δασμολογικό συντελεστή.

(2)

Για τους λόγους αυτούς, είναι ανάγκη να ανοιχθούν, με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2018, δασμολογικές ποσοστώσεις με μηδενικό δασμολογικό συντελεστή για την ενδεδειγμένη ποσότητα όσον αφορά 12 νέα προϊόντα. Στην περίπτωση πέντε πρόσθετων προϊόντων, οι όγκοι της ποσόστωσης θα πρέπει να αυξηθούν, δεδομένου ότι μια αύξηση θα ήταν προς το συμφέρον των οικονομικών φορέων της Ένωσης.

(3)

Στην περίπτωση ενός πρόσθετου προϊόντος, ο όγκος της ποσόστωσης θα πρέπει να μειωθεί, δεδομένου ότι η παραγωγική ικανότητα των παραγωγών της Ένωσης έχει αυξηθεί.

(4)

Στην περίπτωση πέντε προϊόντων, η περίοδος ποσόστωσης και ο όγκος της ποσόστωσης θα πρέπει να προσαρμοστούν, δεδομένου ότι οι ποσοστώσεις είχαν ανοιχτεί μόνο για περίοδο έξι μηνών.

(5)

Στην περίπτωση ενός άλλου προϊόντος, η περιγραφή του θα πρέπει να τροποποιηθεί.

(6)

Στην περίπτωση 12 άλλων προϊόντων, οι αυτόνομες δασμολογικές ποσστώσεις της Ένωσης θα πρέπει να κλείσουν με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2018, δεδομένου ότι από την ημερομηνία αυτή δεν είναι προς το συμφέρον της Ένωσης να διατηρήσει τις εν λόγω ποσοστώσεις.

(7)

Επομένως, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1388/2013 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(8)

Για να αποφευχθεί τυχόν διακοπή της εφαρμογής του καθεστώτος των ποσοστώσεων και για λόγους συμμόρφωσης με τις κατευθυντήριες γραμμές που παρατίθενται στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τις αυτόνομες δασμολογικές αναστολές και ποσοστώσεις (2), οι τροποποιήσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό όσον αφορά τις ποσοστώσεις για τα σχετικά προϊόντα πρέπει να εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2018. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει επομένως να τεθεί σε ισχύ επειγόντως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1388/2013 τροποποιείται ως εξής:

1)

οι σειρές για τις δασμολογικές ποσοστώσεις με αύξοντες αριθμούς 09.2872, 09.2874, 09.2878, 09.2880, 09.2886, 09.2876, 09.2888, 09.2866, 09.2906, 09.2909, 09.2910 και 09.2932 που παρατίθενται στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού παρεμβάλλονται στον πίνακα σύμφωνα με τη σειρά των κωδικών της ΣΟ που αναφέρονται στη δεύτερη στήλη,

2)

στον πίνακα, οι σειρές για τις δασμολογικές ποσοστώσεις με αύξοντες αριθμούς 09.2828, 09.2929, 09.2704, 09.2842, 09.2844, 09.2671, 09.2846, 09.2723, 09.2848, 09.2870, 09.2662, 09.2850 και 09.2868 αντικαθίστανται από τις αντίστοιχες σειρές που παρατίθενται στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού,

3)

στον πίνακα, οι σειρές για τις δασμολογικές ποσοστώσεις με αύξοντες αριθμούς 09.2703, 09.2691, 09.2692, 09.2680, 09.2977, 09.2693, 09.2712, 09.2714, 09.2666, 09.2687, 09.2689 και 09.2669 απαλείφονται,

4)

η σημείωση (*) που περιέχει το κείμενο «Μέτρο που θεσπίστηκε πρόσφατα ή μέτρο με τροποποιημένους όρους.» απαλείφεται.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2018.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 18 Δεκεμβρίου 2017.

Για το Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

K. SIMSON


(1)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1388/2013 του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης αυτόνομων ενωσιακών δασμολογικών ποσοστώσεων για ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά προϊόντα και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 7/2010 (ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 319).

(2)  ΕΕ C 363 της 13.12.2011, σ. 6.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Στον πίνακα του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1388/2013, οι ακόλουθες σειρές παρεμβάλλονται σύμφωνα με τη σειρά των κωδικών ΣΟ που αναφέρονται στη δεύτερη στήλη του εν λόγω πίνακα:

Αύξων αριθμός

Κωδικός ΣΟ

TARIC

Περιγραφή εμπορευμάτων

Ποσοστωτική περίοδος

Όγκος ποσόστωσης

Ποσοστωτικός δασμός (%)

«09.2872

ex 2833 29 80

40

Θειικό καίσιο (CAS RN 10294-54-9) σε στερεά μορφή ή σε υδατικό διάλυμα κατά βάρος περιεκτικότητας σε θειικό καίσιο άνω του 48 % αλλά όχι ανώτερης του 52 %

1.1-31.12

160 τόνοι

0

09.2874

ex 2924 29 70

87

Παρακεταμόλη (INN) (CAS RN 103-90-2)

1.1-31.12

20 000 τόνοι

0

09.2878

ex 2933 29 90

85

Ενζαλουταμίδη INN (CAS RN 915087-33-1)

1.1-31.12

1 000 kg

0

09.2880

ex 2933 59 95

39

Ιμπρουτινίμπη (INN) (CAS RN 936563-96-1)

1.1-31.12

5 τόνοι

0

09.2886

ex 2934 99 90

51

Καναγλιφλοζίνη (INN) (CAS RN 928672-86-0)

1.1-31.12

10 τόνοι

0

09.2876

ex 3811 29 00

55

Πρόσθετα αποτελούμενα από προϊόντα αντίδρασης διφαινυλαμίνης με εννεένια διακλαδισμένης αλυσίδας, με:

κατά βάρος περιεκτικότητα άνω του 28 %, όχι όμως άνω του 35 %, σε 4-εννεϋλοδιφαινυλαμίνη και

κατά βάρος περιεκτικότητα άνω του 50 %, όχι όμως άνω του 65 %, σε 4,4′-διεννεϋλοδιφαινυλαμίνη,

συνολική εκατοστιαία αναλογία 2,4-διεννεϋλοδιφαινυλαμίνης και 2,4′-διεννεϋλοδιφαινυλαμίνης που δεν υπερβαίνει το 5 %,

που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή λιπαντικών ελαίων (2)

1.1-31.12

900 τόνοι

0

09.2888

ex 3824 99 92

89

Μείγμα τριτοταγών αλκυλοδιμεθυλαμινών, με κατά βάρος περιεκτικότητα:

60 % έως και 80 % σε δοδεκυλοδιμεθυλαμίνη (CAS RN 112-18-5), και

20 % έως και 30 % σε διμεθυλ(τετραδεκυλ)αμίνη (CAS RN 112-75-4)

1.1-31.12

16 000 τόνοι

0

09.2866

ex 7019 12 00

ex 7019 12 00

06

26

Υαλονήματα (S-glass) με απανωτές στρώσεις (rovings):

αποτελούμενα από συνεχείς υαλοΐνες των 9 μm (± 0,5 μm),

με τίτλο 200 tex έως και 680 tex,

χωρίς οξείδιο του ασβεστίου, και

με αντοχή στη θραύση άνω των 3 550 Mpa, όπως ορίζεται με τη μέθοδο ASTM D2343-09

για χρήση στην κατασκευή προϊόντων αεροναυπηγικής (2)

1.1-31.12

1 000 τόνοι

0

09.2906

ex 7609 00 00

20

Εξαρτήματα σωληνώσεων από αργίλιο για τοποθέτηση σε ψυγεία μοτοσικλετών (2)

1.1-31.12

3 000 000 κομμάτια

0

09.2909

ex 8481 80 85

40

Βαλβίδα εξαγωγής για χρήση στην κατασκευή συστημάτων εξαγωγής αερίων μοτοσικλετών (2)

1.1-31.12

1 000 000 κομμάτια

0

09.2910

ex 8708 99 97

75

Υποστήριγμα από κράμα αλουμινίου, με οπές στερέωσης, έστω και με περικόχλια στερέωσης, για την έμμεση σύνδεση του κιβωτίου ταχυτήτων στο αμάξωμα του αυτοκινήτου, για χρήση στην κατασκευή εμπορευμάτων του κεφαλαίου 87 (2)

1.1-31.12

200 000 κομμάτια

0

09.2932

ex 9027 10 90

20

Αισθητήρες λάμδα για μόνιμη ενσωμάτωση σε συστήματα εξάτμισης μοτοσικλετών (2)

1.1-31.12

1 000 000 κομμάτια

0».


(2)  Η αναστολή των δασμών υπόκειται σε τελωνειακή επιτήρηση ειδικού προορισμού σύμφωνα με το άρθρο 254 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 269 της 10.10.2013, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Στον πίνακα του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1388/2013, οι σειρές για τις δασμολογικές ποσοστώσεις με αύξοντες αριθμούς 09.2828, 09.2929, 09.2704, 09.2842, 09.2844, 09.2671, 09.2846, 09.2723, 09.2848, 09.2870, 09.2662, 09.2850 και 09.2868 αντικαθίστανται από τις ακόλουθες σειρές:

Αύξων αριθμός

Κωδικός ΣΟ

TARIC

Περιγραφή εμπορευμάτων

Ποσοστωτική περίοδος

Όγκος ποσόστωσης

Ποσοστωτικός δασμός (%)

«09.2828

2712 20 90

 

Κηρός παραφίνης που περιέχει κατά βάρος λιγότερο από 0,75 % σε έλαιο

1.1-31.12

120 000 τόνοι

0 %

09.2929

2903 22 00

 

Τριχλωροαιθυλένιο (CAS RN 79-01-6)

1.1-31.12

15 000 τόνοι

0 %

09.2704

ex 2909 49 80

20

2,2,2′,2′-τετράκις(υδροξυμεθυλο)-3,3′-οξυδιπροπαν-1-όλη (CAS RN 126-58-9)

1.1-31.12

500 τόνοι

0 %

09.2842

2932 12 00

 

2-Φουραλδεΰδη (φουρφουράλη)

1.1-31.12

10 000 τόνοι

0 %

09.2844

ex 3824 99 92

71

Μείγματα με κατά βάρος περιεκτικότητα:

60 % έως και 90 % σε 2-χλωροπροπένιο (CAS RN 557-98-2)

8 % έως και 14 % σε (Z)-1-χλωροπροπένιο (CAS RN 16136-84-8)

5 % έως και 23 % σε 2-χλωροπροπάνιο (CAS RN 75-29-6)

έως και 6 % σε 3-χλωροπροπένιο (CAS RN 107-05-1)

έως και 1 % σε αιθυλοχλωρίδιο (CAS RN 75-00-3)

1.1-31.12

6 000 τόνοι

0 %

09.2671

ex 3905 99 90

81

Πολυ(βινυλοβουτυράλη) (CASRN63148-65-2) με:

κατά βάρος περιεκτικότητα σε υδροξύλια τουλάχιστον 17,5 %,αλλά που δεν υπερβαίνει το 20 %, και

διάμεση τιμή μεγέθους σωματιδίων (D50) μεγαλύτερη από 0,6mm

1.1-31.12

12 500 τόνοι

0 %

09.2846

ex 3907 40 00

25

Μείγμα πολυμερών από πολυανθρακικό και πολυ(μεθακρυλικό μεθυλεστέρα) με περιεκτικότητα κατά βάρος σε πολυανθρακικό 98,5 % και άνω, υπό μορφή σφαιριδίων ή κόκκων, με φωτοδιαπερατότητα 88,5 % και άνω, η οποία έχει μετρηθεί με τη χρήση ενός δοκιμαστικού δείγματος πάχους 4,0 mm σε μήκος κύματος λ = 400 nm (κατά ISO13468-2)

1.1-31.12

2 000 τόνοι

0 %

09.2723

ex 3911 90 19

10

Πολυ(οξυ-1,4-φαινυλενοσουλφονυλο-1,4-φαινυλενοοξυ-4,4′-διφαινυλένιο)

1.1-31.12

3 500 τόνοι

0 %

09.2848

ex 5505 10 10

10

Απορρίμματα από συνθετικές ίνες (στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα της κλώσης, τα απορρίμματα νημάτων και τα ξεφτίδια) από νάιλον ή άλλα πολυαμίδια (PA6 και PA66)

1.1-31.12

10 000 τόνοι

0 %

09.2870

ex 7019 40 00

ex 7019 52 00

70

30

Υφάσματα από νήματα από ίνες γυαλιού τύπου Ε:

βάρους 20 g/m2 έως και 214 g/m2,

εμποτισμένα με σιλάνιο,

σε ρολά,

με κατά βάρος περιεκτικότητα σε υγρασία έως και 0,13 %, και

με έως και 3 κοίλες ίνες ανά 100 000 ίνες,

για την αποκλειστική χρήση στην κατασκευή προεμποτισμένων και επιχαλκωμένων φύλλων (2)

1.1-31.12.2018

6 000 000 m

0 %

09.2662

ex 7410 21 00

55

Πλάκες:

αποτελούμενες από ένα, τουλάχιστον, στρώμα υφάσματος από ίνες γυαλιού, εμποτισμένου με εποξειδική ρητίνη,

καλυμμένες από τη μία ή και από τις δύο πλευρές με λεπτό φύλλο χαλκού πάχους μέχρι 0,15 mm,

με διηλεκτρική σταθερά (DK) μικρότερη των 5,4 σε 1 MHz, μετρούμενη κατά IPC-TM- 650 2.5.5.2,

με εφαπτομένη απωλειών μικρότερη των 0,035 σε 1 ΜΗz, μετρούμενη κατά IPC-TM- 650 2.5.5.2,

με δείκτη συγκριτικής παρακολούθησης (CTI) τουλάχιστον 600

1.1-31.12

80 000 m2

0 %

09.2850

ex 8414 90 00

70

Τροχός συμπιεστή από κράμα αλουμινίου:

διαμέτρου 20 mm έως και 130 mm, και

βάρους 5 g έως και 800 g

για χρήση στην κατασκευή κινητήρων εσωτερικής καύσης (2)

1.1-31.12

5 900 000 κομμάτια

0 %

09.2868

ex 8714 10 90

60

Έμβολα για συστήματα ανάρτησης, διαμέτρου έως και 55 mm, από θερμοσυσσωματωμένο χάλυβα

1.1-31.12

2 000 000 κομμάτια

0».


(2)  Η αναστολή των δασμών υπόκειται σε τελωνειακή επιτήρηση ειδικού προορισμού σύμφωνα με το άρθρο 254 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 269 της 10.10.2013, σ. 1).


30.12.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 351/7


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2017/2467 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 21ης Δεκεμβρίου 2017

σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου για ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά προϊόντα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 31,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η ενωσιακή παραγωγή 67 προϊόντων τα οποία δεν παρατίθενται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 του Συμβουλίου (1) δεν επαρκεί για να καλυφθούν οι ανάγκες της ενωσιακής βιομηχανίας. Συνεπώς, είναι προς το συμφέρον της Ένωσης να ανασταλούν οι αυτόνομοι δασμοί του κοινού δασμολογίου («ΚΔ») για τα εν λόγω προϊόντα.

(2)

Είναι αναγκαίο να τροποποιηθούν οι όροι αναστολής των αυτόνομων δασμών του ΚΔ για 49 προϊόντα που παρατίθενται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013, προκειμένου να ληφθούν υπόψη η τεχνική εξέλιξη των προϊόντων και οι οικονομικές τάσεις της αγοράς. Ορισμένες κατατάξεις προϊόντων έχουν τροποποιηθεί, ώστε να δοθεί στη βιομηχανία η δυνατότητα να επωφεληθεί πλήρως από τις ισχύουσες αναστολές. Επιπλέον, θα πρέπει να επικαιροποιηθεί το παράρτημα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013, προκειμένου να εναρμονιστούν ή να διευκρινιστούν τα κείμενα σε ορισμένες περιπτώσεις. Οι τροποποιημένοι όροι αφορούν αλλαγές της περιγραφής και κατάταξης προϊόντος, των δασμολογικών συντελεστών ή των απαιτήσεων ειδικού προορισμού.

(3)

Οι ημερομηνίες λήξης για την υποχρεωτική εξέταση που προβλέπεται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 θα πρέπει να αναθεωρηθούν για 188 αναστολές.

(4)

Δεν είναι πλέον προς το συμφέρον της Ένωσης να διατηρήσει την αναστολή των αυτόνομων δασμών του ΚΔ για 92 προϊόντα τα οποία παρατίθενται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013. Οι αναστολές για τα εν λόγω προϊόντα θα πρέπει επομένους να διαγραφουν από το εν λόγω παράρτημα.

(5)

Για λόγους σαφήνειας, οι καταχωρίσεις για τις αναστολές που τροποποιούνται ή θεσπίζονται για πρώτη φορά με τον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να σημειωθούν με αστερίσκο, ενώ ο αστερίσκος θα πρέπει να διαγραφεί από τις καταχωρίσεις για τις αναστολές που δεν τροποποιούνται από τον παρόντα κανονισμό.

(6)

Επομένως, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(7)

Για να αποφευχθεί τυχόν διακοπή της εφαρμογής του καθεστώτος αυτόνομης αναστολής και για λόγους συμμόρφωσης με τις κατευθυντήριες γραμμές που παρατίθενται στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τις αυτόνομες δασμολογικές αναστολές και ποσοστώσεις (2), οι τροποποιήσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό όσον αφορά τις αναστολές για τα σχετικά προϊόντα πρέπει να εφαρμοστούν από την 1η Ιανουαρίου 2018. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει επομένως να αρχίσει να ισχύει επειγόντως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 τροποποιείται ως εξής:

1)

στον πίνακα, διαγράφονται οι σειρές για τα προϊόντα των οποίων οι κωδικοί ΣΟ και TARIC παρατίθενται στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού,

2)

διαγράφονται όλοι οι αστερίσκοι στον πίνακα καιστις η τελική σημείωση (*), που περιέχει το κείμενο «Μέτρο που θεσπίστηκε πρόσφατα ή μέτρο με τροποποιημένους όρους.»,

3)

οι σειρές για τα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού παρεμβάλλονται στον πίνακα σύμφωνα με τη σειρά των κωδικών ΣΟ που αναγράφονται στην πρώτη στήλη του εν λόγω πίνακα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2018.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 21 Δεκεμβρίου 2017

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. MAASIKAS


(1)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για την αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου για ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά προϊόντα και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1344/2011 (ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 201).

(2)  ΕΕ C 363 της 13.12.2011, σ. 6.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Στον πίνακα που παρατίθεται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013, διαγράφονται οι σειρές σχετικά με αναστολές για τα προϊόντα που προσδιορίζονται από τους ακόλουθους κωδικούς ΣΟ και TARIC:

Κωδικός ΣΟ

TARIC

ex 1511 90 19

20

ex 1511 90 91

20

ex 1513 11 10

20

ex 1513 19 30

20

ex 1513 21 10

20

ex 1513 29 30

20

ex 2007 99 50

81

ex 2007 99 50

82

ex 2007 99 50

83

ex 2007 99 50

84

ex 2007 99 50

85

ex 2007 99 50

91

ex 2007 99 50

92

ex 2007 99 50

93

ex 2007 99 50

94

ex 2007 99 50

95

ex 2007 99 93

10

ex 2008 93 91

20

ex 2008 99 49

70

ex 2008 99 99

11

ex 2804 50 90

10

ex 2805 19 90

20

ex 2811 19 80

30

ex 2811 22 00

70

ex 2816 40 00

10

ex 2823 00 00

10

ex 2823 00 00

20

ex 2825 10 00

10

ex 2825 60 00

10

ex 2835 10 00

10

ex 2837 20 00

20

ex 2839 19 00

10

ex 2841 80 00

10

ex 2841 90 85

10

ex 2850 00 20

30

ex 2850 00 20

50

2903 39 31

 

ex 2903 39 35

10

ex 2903 89 80

50

ex 2904 99 00

40

ex 2905 19 00

70

ex 2905 19 00

80

ex 2905 39 95

20

ex 2905 39 95

40

ex 2906 29 00

30

ex 2907 29 00

55

ex 2908 99 00

40

ex 2909 60 00

40

ex 2912 29 00

50

ex 2912 49 00

20

ex 2914 19 90

20

ex 2914 19 90

30

ex 2914 19 90

40

ex 2914 39 00

30

ex 2914 39 00

70

ex 2914 39 00

80

ex 2914 50 00

45

ex 2914 50 00

60

ex 2914 50 00

70

ex 2914 79 00

20

ex 2915 60 19

10

ex 2915 90 70

30

ex 2915 90 70

75

ex 2916 12 00

70

ex 2916 13 00

10

ex 2916 39 90

55

ex 2916 39 90

75

ex 2916 39 90

85

ex 2917 19 10

20

ex 2917 39 95

70

ex 2918 29 00

35

ex 2918 30 00

50

ex 2918 99 90

15

ex 2920 29 00

50

ex 2920 29 00

60

ex 2920 90 10

60

ex 2920 90 70

40

ex 2920 90 70

50

2921 13 00

 

ex 2921 19 99

70

ex 2921 30 99

40

ex 2921 42 00

86

ex 2921 42 00

87

ex 2921 42 00

88

ex 2921 43 00

80

ex 2921 49 00

85

ex 2921 59 90

30

ex 2921 59 90

60

ex 2922 19 00

20

ex 2922 19 00

25

ex 2922 49 85

20

ex 2922 49 85

60

ex 2924 19 00

80

ex 2924 29 70

51

ex 2924 29 70

53

ex 2924 29 70

86

ex 2924 29 70

87

ex 2925 19 95

20

ex 2925 19 95

30

ex 2927 00 00

80

ex 2928 00 90

60

ex 2929 10 00

20

ex 2929 10 00

55

ex 2929 10 00

80

ex 2930 20 00

10

ex 2930 90 98

65

ex 2930 90 98

66

ex 2930 90 98

68

ex 2930 90 98

83

ex 2931 39 90

08

ex 2931 39 90

25

ex 2932 14 00

10

ex 2932 20 90

20

ex 2932 20 90

40

ex 2932 99 00

25

ex 2932 99 00

80

ex 2933 19 90

80

ex 2933 19 90

85

ex 2933 29 90

80

ex 2933 39 99

12

ex 2933 39 99

18

ex 2933 39 99

50

ex 2933 39 99

57

ex 2933 49 10

30

ex 2933 49 90

25

ex 2933 59 95

77

ex 2933 59 95

88

ex 2933 79 00

30

ex 2933 99 80

18

ex 2933 99 80

24

ex 2933 99 80

28

ex 2933 99 80

43

ex 2933 99 80

47

ex 2933 99 80

51

ex 2934 10 00

15

ex 2934 10 00

25

ex 2934 10 00

35

ex 2934 20 80

40

ex 2934 30 90

10

ex 2934 99 90

14

ex 2934 99 90

18

ex 2934 99 90

22

ex 2934 99 90

35

ex 2934 99 90

37

ex 2934 99 90

38

ex 2934 99 90

74

ex 2935 90 90

73

ex 2940 00 00

40

ex 3204 11 00

30

ex 3204 11 00

70

ex 3204 11 00

80

ex 3204 12 00

20

ex 3204 12 00

30

ex 3204 13 00

20

ex 3204 13 00

30

ex 3204 13 00

40

ex 3204 17 00

12

ex 3204 17 00

60

ex 3204 17 00

75

ex 3204 17 00

80

ex 3204 17 00

85

ex 3204 17 00

88

ex 3204 19 00

52

ex 3204 19 00

84

ex 3204 19 00

85

ex 3205 00 00

20

ex 3207 40 85

40

ex 3208 90 19

25

ex 3208 90 19

35

ex 3208 90 19

75

ex 3208 90 91

20

ex 3215 11 90

10

ex 3215 19 90

10

ex 3215 19 90

20

ex 3402 13 00

20

ex 3707 90 29

50

ex 3802 90 00

11

ex 3808 91 90

60

ex 3808 93 15

10

ex 3811 21 00

30

ex 3811 21 00

50

ex 3811 21 00

60

ex 3811 21 00

70

ex 3811 21 00

85

ex 3811 29 00

20

ex 3811 29 00

30

ex 3811 29 00

40

ex 3811 29 00

50

ex 3811 29 00

55

ex 3811 90 00

40

ex 3812 39 90

80

ex 3815 19 90

87

ex 3815 90 90

16

ex 3815 90 90

18

ex 3815 90 90

71

ex 3815 90 90

85

ex 3824 99 92

22

ex 3824 99 92

35

ex 3824 99 92

39

ex 3824 99 92

44

ex 3824 99 92

47

ex 3824 99 92

48

ex 3824 99 92

49

ex 3824 99 92

50

ex 3824 99 92

80

ex 3824 99 92

83

ex 3824 99 92

86

ex 3824 99 93

57

ex 3824 99 93

63

ex 3824 99 93

77

ex 3824 99 93

83

ex 3824 99 93

88

ex 3824 99 96

50

ex 3824 99 96

79

ex 3824 99 96

85

ex 3824 99 96

87

ex 3902 10 00

10

ex 3902 10 00

50

ex 3903 90 90

15

ex 3904 69 80

85

ex 3905 30 00

10

ex 3905 91 00

30

ex 3906 90 90

27

ex 3907 20 20

20

ex 3907 30 00

60

ex 3907 69 00

50

ex 3907 99 80

25

ex 3907 99 80

60

ex 3907 99 80

70

ex 3908 90 00

60

ex 3909 40 00

30

ex 3910 00 00

50

ex 3911 90 19

30

ex 3911 90 99

53

ex 3911 90 99

57

ex 3919 10 80

40

ex 3919 10 80

45

ex 3919 10 80

47

ex 3919 10 80

53

ex 3919 10 80

55

ex 3919 90 80

25

ex 3919 90 80

32

ex 3919 90 80

34

ex 3919 90 80

36

ex 3919 90 80

38

ex 3919 90 80

40

ex 3919 90 80

42

ex 3919 90 80

43

ex 3919 90 80

44

ex 3919 90 80

45

ex 3919 90 80

47

ex 3919 90 80

53

ex 3919 90 80

60

ex 3920 10 28

93

ex 3920 10 40

30

ex 3920 10 89

50

ex 3920 20 29

55

ex 3920 20 29

94

ex 3920 20 80

93

ex 3920 20 80

95

ex 3920 49 10

95

ex 3920 62 19

60

ex 3920 99 28

55

ex 3921 13 10

20

ex 3921 90 60

95

ex 3926 90 92

40

ex 3926 90 97

20

ex 3926 90 97

77

ex 4104 41 19

10

ex 5407 10 00

10

ex 5603 11 10

20

ex 5603 11 90

20

ex 5603 12 90

50

ex 6909 19 00

15

ex 7005 10 30

10

ex 7009 10 00

50

ex 7019 12 00

05

ex 7019 12 00

25

ex 7019 19 10

15

ex 7019 19 10

50

ex 7409 19 00

10

ex 7410 21 00

70

ex 7601 20 20

10

ex 7607 20 90

10

ex 7616 99 90

75

ex 8102 10 00

10

ex 8105 90 00

10

ex 8108 20 00

50

ex 8108 90 30

20

ex 8108 90 50

10

ex 8108 90 50

15

ex 8108 90 50

30

ex 8108 90 50

35

ex 8108 90 50

50

ex 8108 90 50

60

ex 8108 90 50

75

ex 8113 00 90

10

ex 8207 30 10

10

ex 8407 33 20

10

ex 8407 33 80

10

ex 8407 90 80

10

ex 8407 90 90

10

ex 8408 90 43

40

ex 8408 90 45

30

ex 8408 90 47

50

ex 8409 91 00

20

ex 8409 91 00

30

ex 8409 99 00

50

ex 8411 99 00

60

ex 8411 99 00

65

ex 8414 59 25

30

ex 8415 90 00

50

ex 8431 20 00

30

ex 8481 80 69

60

ex 8482 10 10

30

ex 8482 10 90

20

ex 8483 30 38

40

ex 8501 10 99

60

ex 8501 31 00

25

ex 8501 31 00

33

ex 8501 31 00

35

ex 8501 32 00

70

ex 8501 62 00

30

ex 8503 00 99

40

ex 8504 31 80

20

ex 8504 31 80

40

ex 8504 40 82

40

ex 8504 50 95

50

ex 8505 11 00

35

ex 8505 11 00

50

ex 8505 11 00

60

ex 8506 90 00

10

ex 8507 60 00

25

ex 8507 60 00

50

ex 8507 60 00

53

ex 8507 60 00

55

ex 8507 60 00

57

ex 8511 30 00

50

ex 8512 90 90

10

ex 8516 90 00

70

ex 8518 29 95

30

ex 8522 90 80

15

ex 8522 90 80

96

ex 8525 80 19

45

ex 8529 90 65

75

ex 8529 90 92

70

ex 8536 69 90

51

ex 8536 69 90

81

ex 8536 69 90

88

ex 8536 90 95

30

ex 8537 10 91

30

ex 8537 10 98

92

ex 8544 20 00

20

ex 8544 30 00

35

ex 8544 30 00

80

ex 8544 42 90

30

ex 8544 42 90

60

ex 8548 10 29

10

ex 8548 90 90

50

ex 8704 23 91

20

ex 8708 40 20

10

ex 8708 40 50

20

ex 8708 50 20

30

ex 8708 50 99

20

ex 8708 93 10

20

ex 8708 93 90

20

ex 8708 99 10

20

ex 8708 99 97

70

ex 9001 20 00

10

ex 9001 20 00

40

ex 9001 50 41

30

ex 9001 50 49

30

ex 9001 90 00

25

ex 9001 90 00

60

ex 9001 90 00

75

ex 9002 11 00

20

ex 9002 11 00

30

ex 9002 11 00

40

ex 9002 11 00

70

ex 9002 11 00

80

ex 9002 90 00

40

ex 9032 89 00

40


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Στον πίνακα που παρατίθεται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013, παρεμβάλλονται οι ακόλουθες σειρές σύμφωνα με τη σειρά των κωδικών ΣΟ που αναφέρονται στην πρώτη στήλη του εν λόγω πίνακα:

Κωδικός ΣΟ

TARIC

Περιγραφή εμπορευμάτων

Αυτόνομοι δασμοί

Συμπληρωματική μονάδα

Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση

*ex 1511 90 19

*ex 1511 90 91

*ex 1513 11 10

*ex 1513 19 30

*ex 1513 21 10

*ex 1513 29 30

20

20

20

20

20

20

Φοινικέλαιο, λάδι κοκοφοίνικα (λάδι κοπρά), φοινικοπυρηνέλαιο, προοριζόμενα για την παραγωγή:

βιομηχανικών μονοκαρβοξυλικών λιπαρών οξέων της διάκρισης 3823 19 10 ,

μεθυλεστέρων λιπαρών οξέων της κλάσης 2915 ή 2916 ,

λιπαρής αλκοόλης των διακρίσεων 2905 17 , 2905 19 και 3823 70 που χρησιμοποιείται για την παρασκευή καλλυντικών, απορρυπαντικών ή φαρμακευτικών προϊόντων,

λιπαρής αλκοόλης των διακρίσεων 2905 16 , 2905 19 και 3823 70 που χρησιμοποιείται για την παρασκευή καλλυντικών, απορρυπαντικών ή φαρμακευτικών προϊόντων,

στεατικού οξέος της διάκρισης 3823 11 00 ,

προϊόντων της κλάσης 3401 , ή

λιπαρών οξέων υψηλής καθαρότητας, της κλάσης 2915  (2)

0 %

31.12.2018

*ex 2007 99 50

*ex 2007 99 50

*ex 2007 99 93

83

93

10

Συμπυκνωμένος πολτός μάνγκο, λαμβανόμενος με βράσιμο:

του γένους Μανγκιφόρος (Mangifera spp.),

μέγιστης περιεκτικότητας σε σάκχαρα 30 % κατά βάρος,

για χρήση στην παρασκευή προϊόντων της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών (2)

6 % (3)

31.12.2022

*ex 2007 99 50

*ex 2007 99 50

84

94

Συμπυκνωμένος πολτός παπάγιας, λαμβανόμενος με βράσιμο:

του γένους Carica spp.,

με κατά βάρος περιεκτικότητα σε σάκχαρα 13 % και άνω, το πολύ όμως 30 %,

για χρήση στην παρασκευή προϊόντων της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών (2)

7.8 % (3)

31.12.2022

*ex 2007 99 50

*ex 2007 99 50

85

95

Συμπυκνωμένος πολτός γκουάβας, λαμβανόμενος με βράσιμο:

του γένους Psidium spp.,

με κατά βάρος περιεκτικότητα σε σάκχαρα 13 % και άνω, το πολύ όμως 30 %,

για χρήση στην παρασκευή προϊόντων της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών (2)

6 % (3)

31.12.2022

*ex 2008 93 91

20

Αποξηραμένα μύρτιλλα (cranberries) με προσθήκη γλυκαντικών υλών, με εξαίρεση της συσκευασίας ως της μόνης εργασίας μεταποίησης, που προορίζονται για την παραγωγή προϊόντων των βιομηχανιών επεξεργασίας τροφίμων (4)

0 %

31.12.2022

*ex 2008 99 49

*ex 2008 99 99

70

11

Λευκασμένα φύλλα αμπέλου του είδους Karakishmish, σε άλμη περιέχουσα κατά βάρος:

συμπύκνωμα άλατος άνω του 6 %.

0,1 % ή περισσότερο αλλά το πολύ 1,4 % οξύτητας εκπεφρασμένης ως μονοένυδρο κιτρικό οξύ και

ενδεχομένως το πολύ 2 000 mg/kgβενζοϊκό νάτριο σύμφωνα με το CODEXSTAN192-1995

που προορίζονται για την παρασκευή ντολμάδων με αμπελόφυλλα και ρύζι (2)

0 %

31.12.2022

*ex 2106 90 92

50

Υδρόλυμα καζεΐνης αποτελούμενο:

από ελεύθερα αμινοξέα περιεκτικότητας κατά βάρος 20 % έως και 70 %

από πεπτόνες εκ των οποίων άνω του 90 % κατά βάρος έχουν μοριακό βάρος έως και 2 000 Da

0 %

kg

31.12.2022

*ex 2804 50 90

40

Τελλούριο (CAS RN 13494-80-9) με κατά βάρος καθαρότητα 99,99 % έως και 99,999 %, με βάση μεταλλικές προσμίξεις που μετρώνται με ανάλυση ICP

0 %

31.12.2018

*ex 2805 19 90

20

Μεταλλικό λίθιο (CAS RN 7439-93-2), καθαρότητας τουλάχιστον 98,8 % κατά βάρος

0 %

31.12.2022

*ex 2811 22 00

15

Άμορφο διοξείδιο του πυριτίου (CAS RN 60676-86-0),

σε μορφή σκόνης

καθαρότητας κατά βάρος 99,0 % και άνω

με διάμεσο μέγεθος κόκκων 0,7 μm και άνω, το πολύ όμως 2,1 μm

το 70 % των σωματιδίων του οποίου έχει διάμετρο το πολύ 3 μm

0 %

31.12.2020

*ex 2811 29 90

10

Διοξείδιο του τελλουρίου (CAS RN 7446-07-3)

0 %

31.12.2022

*ex 2816 40 00

10

Υδροξείδιο του βαρίου (CAS RN 17194-00-2)

0 %

31.12.2022

*ex 2823 00 00

10

Διοξείδιο του τιτανίου (CAS RN 13463-67-7) με:

καθαρότητα τουλάχιστον 99,9 % κατά βάρος,

μέσο μέγεθος κόκκων τουλάχιστον 0,7 μm, χωρίς όμως να υπερβαίνει τα 2,1μm

0 %

31.12.2022

*ex 2825 10 00

10

Χλωρίδιο του υδρoξυλαμμώνιου (CAS RN 5470-11-1)

0 %

31.12.2022

*ex 2825 60 00

10

Διοξείδιο του ζιρκονίου (CAS RN 1314-23-4)

0 %

31.12.2022

*ex 2835 10 00

10

Μονοένυδρο υποφωσφορώδες νάτριο (CAS RN 10039-56-2)

0 %

31.12.2022

*ex 2837 20 00

20

Εναμμώνιοςσιδηροκυανιούχοςσίδηρος(III) (CAS RN 25869-00-5)

0 %

31.12.2022

*ex 2839 19 00

10

Διπυριτικό δινάτριο (CAS RN 13870-28-5)

0 %

31.12.2022

*ex 2841 50 00

10

Διχρωμικό κάλιο (CAS RN 7778-50-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2841 80 00

10

βολφραμικό διαμμώνιο (CAS RN 11120-25-5)

0 %

31.12.2022

*ex 2841 90 30

10

Μεταβαναδικό κάλιο (CAS RN 13769-43-2)

0 %

31.12.2022

*ex 2841 90 85

10

Μικτό οξείδιο λιθίου-κοβαλτίου(III) (CAS RN 12190-79-3) με περιεκτικότητα σε κοβάλτιο τουλάχιστον 59 %

0 %

31.12.2022

*ex 2850 00 20

30

Νιτρίδιο του τιτανίου (CAS RN 25583-20-4) με μέγεθος σωματιδίων όχι μεγαλύτερο από 250 nm

0 %

31.12.2022

*ex 2850 00 20

60

Δισιλάνιο (CAS RN 1590-87-0)

0 %

31.12.2022

*ex 2903 39 19

20

5-βρομοπεντ-1-ένιο (CAS RN 1119-51-3)

0 %

31.12.2022

*2903 39 31

 

2,3,3,3-Τετραφθοροπροπένιο-1 (2,3,3,3-τετραφθοροπροπένιο) (CAS RN 754-12-1)

0 %

31.12.2022

*ex 2903 39 35

20

Trans-1,3,3,3-τετραφθοροπροπένιο-1 (Trans-1,3,3,3-τετραφθοροπροπένιο) (CAS RN 29118-24-9)

0 %

31.12.2018

*ex 2903 39 39

40

1,1,2,3,4,4-εξαφθοροβουτα-1,3-διένιο (CAS RN 685-63-2)

0 %

31.12.2022

*ex 2903 89 80

50

Χλωροκυκλοπεντάνιο (CAS RN 930-28-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2903 89 80

60

Οκταφθοροκυκλοβουτάνιο (CAS RN 115-25-3)

0 %

31.12.2022

*ex 2904 99 00

40

4-Χλωρoβενζολοσουλφονυλοχλωρίδιο(CAS RN 98-60-2)

0 %

31.12.2022

*ex 2905 19 00

70

Τετραβουτoξείδιo τoυ τιτανίου (CAS RN 5593-70-4)

0 %

31.12.2022

*ex 2905 19 00

80

Τετραϊσοπροποξείδιο του τιτανίου (CAS RN 546-68-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2905 39 95

20

Βουτανο-1,2-διόλη (CAS RN 584-03-2)

0 %

31.12.2022

*ex 2905 39 95

40

Δεκανο-1,10-διόλη (CAS RN 112-47-0)

0 %

31.12.2022

*ex 2906 29 00

30

2-Φαινυλαιθανόλη (CAS RN 60-12-8)

0 %

31.12.2022

*ex 2908 99 00

40

4,5-Διυδροξυναφθαλινο-2,7-δισουλφονικόοξύ (CAS RN 148-25-4)

0 %

31.12.2018

*ex 2912 29 00

35

Κιναμμωμαλδεΰδη (CAS RN 104-55-2)

0 %

kg

31.12.2022

*ex 2912 29 00

50

4-Ισοβουτυλοβενζαλδεΰδη (CAS RN 40150-98-9)

0 %

31.12.2018

*ex 2912 49 00

20

4-Υδροξυβενζαλδεΰδη (CAS RN 123-08-0)

0 %

31.12.2022

*ex 2914 19 90

20

Eπταν-2-όνη (CAS RN 110-43-0)

0 %

31.12.2022

*ex 2914 19 90

30

3-Mεθυλοβουτανόνη (CAS RN 563-80-4)

0 %

31.12.2022

*ex 2914 19 90

40

Πενταν-2-όνη (CAS RN 107-87-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2914 39 00

30

Bενζοφαινόνη (CAS RN 119-61-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2914 39 00

70

Benzil (1,2-διφαινυλαιθανοδιόνη) (CAS RN 134-81-6)

0 %

31.12.2022

*ex 2914 39 00

80

4′-Μεθυλακετοφαινόνη (CAS RN 122-00-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2914 50 00

45

3,4-Διυδροξυβενζοφαινόνη (CAS RN 10425-11-3)

0 %

31.12.2022

*ex 2914 50 00

60

2,2-Διμεθοξυ-2-φαινυλακετοφαινόνη (CAS RN 24650-42-8)

0 %

31.12.2022

*ex 2914 79 00

20

2,4′-Διφθοροβενζοφαινόνη (CAS RN 342-25-6)

0 %

31.12.2022

*ex 2915 60 19

10

Βουτυρικό αιθύλιο (CAS RN 105-54-4)

0 %

31.12.2022

*ex 2915 90 70

30

Χλωρίδιο του 3,3-διμεθυλοβουτυρυλίου (CAS RN 7065-46-5)

0 %

31.12.2022

*ex 2916 12 00

70

Ακρυλικό 2-(2-βινυλοξυαιθοξυ)αιθύλιο (CAS RN 86273-46-3)

0 %

31.12.2022

*ex 2916 13 00

30

Σκόνη μονομεθακρυλικού ψευδαργύρου (CAS RN 63451-47-8), έστω και περιεκτικότητας έως και 17 % κατά βάρος σε παρασκευαστικές προσμείξεις

0 %

31.12.2020

*ex 2916 39 90

55

4-τερτ-Bουτυλoβενζοϊκό οξύ (CAS RN 98-73-7)

0 %

31.12.2022

*ex 2916 39 90

75

m-Τολουικόοξύ (CAS RN 99-04-7)

0 %

31.12.2022

*ex 2916 39 90

85

(2,4,5-Τριφθοροφαινυλ)οξικό οξύ (CAS RN 209995-38-0)

0 %

31.12.2022

*ex 2917 19 10

20

Μηλονικό διαιθύλιο (CAS RN 105-53-3)

0 %

31.12.2022

*ex 2918 29 00

35

3,4,5-Τριυδροξυβενζοϊκό προπύλιο (CAS RN 121-79-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2918 30 00

50

Ακετοοξικό αιθύλιο (CAS RN 141-97-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2918 99 90

15

2,3-Εποξυ-3-φαινυλβουτυρικό αιθύλιο (CAS RN 77-83-8)

0 %

31.12.2022

*ex 2918 99 90

27

3-αιθοξυπροπιονικό αιθύλιο (CAS RN 763-69-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2920 29 00

15

3,3′,5,5′-τετράκις (1,1-διμεθυλαιθυλο)-6,6′-διμεθυλο [1,1′-διφαινυλο]-2,2′-διυλο τετρα-1-ναφθαλενυλικός εστέρας φωσφορικού οξέως (CAS RN 198979-98-5)

0 %

31.12.2022

*ex 2920 29 00

50

Fosetyl-aluminium (CAS RN 39148-24-8)

0 %

31.12.2018

*ex 2920 29 00

60

Fosetyl-sodium (CAS RN 39148-16-8) σε μορφή υδατικού διαλύματος με κατά βάρος περιεκτικότητα σε fosetyl-sodium τουλάχιστον 35 %, αλλά όχι περισσότερο από 45 %, για χρήση στην παραγωγή φυτοφαρμάκων (2)

0 %

31.12.2021

*ex 2920 90 10

60

Ανθρακικό μεθυλο-2,4-δι-τριτ. βουτυλο-5-νιτροφαινύλιο (CAS RN 873055-55-1)

0 %

31.12.2022

*2921 13 00

 

Υδροχλωρικό 2-(N,N-διαιθυλαμινο)αιθυλοχλωρίδιο (CAS RN 869-24-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2921 19 99

70

N,N-Διμεθυλοκτυλαμίνη– τριχλωριούχο βόριο(1:1) (CAS RN 34762-90-8)

0 %

31.12.2022

*ex 2921 30 99

40

Κυκλοπροπυλαμίνη (CAS RN 765-30-0)

0 %

31.12.2022

*ex 2921 42 00

86

2,5-Διχλωροανιλίνη (CAS RN 95-82-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2921 42 00

87

Ν-Μεθυλανιλίνη (CASRN100-61-8)

0 %

31.12.2022

*ex 2921 42 00

88

3,4-Διχλωροανιλίνη-6-σουλφονικό οξύ (CAS RN 6331-96-0)

0 %

31.12.2022

*ex 2921 43 00

80

6-Χλωρο-α,α,α-τριφθoρo-m-τολουιδίνη (CAS RN 121-50-6)

0 %

31.12.2018

*ex 2921 45 00

60

1-ναφθυλαμίνη (CAS RN 134-32-7)

0 %

31.12.2022

*ex 2921 45 00

70

8-αμινοναφθαλενο-2-σουλφονικό οξύ (CAS RN 119-28-8)

0 %

31.12.2022

*ex 2921 59 90

30

3,3′ Διϋδροχλωρική διχλωροβενζιδίνη (CAS RN 612-83-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2921 59 90

60

Διυδροχλωρική(2R,5R)-1,6-διφαινυλεξανιο-2,5-διαμίνη (CAS RN 1247119-31-8)

0 %

31.12.2022

*ex 2922 19 00

20

Υδροχλωρική 2-(2-μεθοξυφαινοξυ)αιθυλαμίνη (CAS RN 64464-07-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2922 49 85

20

3-Αμινο-4-χλωροβενζοϊκό οξύ (CAS RN 2840-28-0)

0 %

31.12.2022

*ex 2922 49 85

60

4-Διμεθυλαμινοβενζοϊκό αιθύλιο (CAS RN 10287-53-3)

0 %

31.12.2022

*ex 2922 49 85

75

Υδροχλωρικός ισοπροπυλεστέρας L-αλανίνης (CAS RN 62062-65-1)

0 %

31.12.2022

*ex 2922 50 00

15

3,5 Διϊωδοθυρονίνη (CAS RN 1041-01-6)

0 %

31.12.2022

*ex 2924 19 00

25

Ισοβουτυλιδενοδιουρία (CAS RN 6104-30-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2924 19 00

80

Τετραβουτυλουρία (CAS RN 4559-86-8)

0 %

31.12.2022

*ex 2924 29 70

53

4-Αμινο-N-[4-(αμινοκαρβονυλο)φαινυλο]βενζαμίδιο (CAS RN 74441-06-8)

0 %

31.12.2022

*ex 2924 29 70

86

Aνθρανιλαμίδιο (CAS RN 88-68-6) με καθαρότητα, κατά βάρος, 99,5 % ή περισσότερο

0 %

31.12.2022

*ex 2925 19 95

20

4,5,6,7-Τετραϋδροϊσοϊνδολο-1,3-διόνη(CAS RN 4720-86-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2925 19 95

30

N,N′-(μ-Φαινυλενο)διμηλεϊνιμίδιο (CAS RN 3006-93-7)

0 %

31.12.2022

*ex 2927 00 00

80

4-[(2,5-Διχλωροφαινυλ)αζω]-3-υδροξυ-2-ναφθοϊκόοξύ(CAS RN 51867-77-7)

0 %

31.12.2022

*ex 2929 10 00

20

Iσοκυανικό βουτυλο (CAS RN 111-36-4)

0 %

31.12.2022

*ex 2929 10 00

55

2,5 (και 2,6)-Δις(ισοκυανικομεθυλο)δικυκλο[2.2.1]επτάνιο (CAS RN 74091-64-8)

0 %

31.12.2022

*ex 2929 10 00

80

1,3-Δις(ισοκυανικομεθυλο)βενζόλιο (CAS RN 3634-83-1)

0 %

31.12.2022

*ex 2930 20 00

10

Prosulfocarb (ISO) (CAS RN 52888-80-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2930 90 98

65

Τετράκις(3-μερκαπτοπροπιονική) πενταερυθριτόλη (CAS RN 7575-23-7)

0 %

31.12.2022

*ex 2930 90 98

68

Κλεθοδίμη (ISO) (CAS RN 99129-21-2)

0 %

31.12.2022

*ex 2931 39 90

08

Διισοβουτυλοδιθειοφωσφινικό νάτριο (CAS RN 13360-78-6) σε υδατικό διάλυμα

0 %

31.12.2022

*ex 2931 39 90

25

(Z)-Προπ-1-εν-1-υλοφωσφονικό οξύ (CAS RN 25383-06-6)

0 %

31.12.2022

*ex 2931 90 00

20

Σιδηροκένιο (CAS RN 102-54-5)

0 %

31.12.2022

*ex 2932 14 00

10

1,6-Διχλωρο-1,6-διδεσοξυ-β-D-φρουκτοφουρανοζυλο-4-χλωρο-4-δεσοξυ-α-D-γαλακτο-πυρανοζίτης (CAS RN 56038-13-2)

0 %

31.12.2019

*ex 2932 20 90

40

Υδροβρωμική (S)-(–)-α-αμινο-γ-βουτυρολακτόνη(CAS RN 15295-77-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2932 20 90

50

L-λακτίδιο (CAS RN 4511-42-6) ή D-λακτίδιο (CAS RN 13076-17-0) ή διλακτίδιο (CAS RN 95-96-5)

0 %

t

31.12.2022

*ex 2932 99 00

25

1-(2,2-Διφθοροβενζο[d][1,3]διοξολ-5-υλο)κυκλοπροπανοκαρβοξυλικό οξύ (CAS RN 862574-88-7)

0 %

31.12.2022

*ex 2932 99 00

80

1,3:2,4-Δις-O-(4-Mεθυλο-βενζυλιδενο)-D-γλυκιτόλη (CAS RN 81541-12-0)

0 %

31.12.2018

*ex 2933 19 90

80

3-(4,5-Διυδρο-3-μεθυλ-5-οξο-1H-πυραζολ-1-υλ)βενζολοσουλφονικό οξύ (CAS RN 119-17-5)

0 %

31.12.2022

*ex 2933 29 90

80

Imazalil/Ιμαζαλίλη (ISO) (CAS RN 35554-44-0)

0 %

31.12.2022

*ex 2933 39 99

12

2,3-Διχλωροπυριδίνη(CAS RN 2402-77-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2933 39 99

36

1-[2-[5-μεθυλο-3(τριφθορομεθυλ)-1Η-πυραζολ-1-υλ]ακετυλο]πιπεριδινο-4-καρβοθειοαμίδιο (CAS RN 1003319-95-6)

0 %

31.12.2022

*ex 2933 39 99

57

3-(6-Αμινο-3-μεθυλοπυριδιν-2-υλο)βενζοϊκό τριτ. βουτύλιο (CAS RN 1083057-14-0)

0 %

31.12.2022

*ex 2933 49 10

30

4-Οξο-1,4-διυδροκινολινο-3-καρβοξυλικό αιθύλιο (CAS RN 52980-28-6)

0 %

31.12.2022

*ex 2933 49 90

25

Cloquintocet-μεξύλιο(ISO) (CAS RN 99607-70-2)

0 %

31.12.2021

*ex 2933 59 95

77

Υδροχλωρική 3-(τριφθορομεθυλο)-5,6,7,8-τετραϋδρο[1,2,4]τριαζολο[4,3-a]πυραζίνη (1:1) (CAS RN 762240-92-6)

0 %

31.12.2022

*ex 2933 79 00

30

5-Bινυλο-2-πυρρολιδόνη (CAS RN 7529-16-0)

0 %

31.12.2022

*ex 2933 99 80

24

1,3-Διυδρο-5,6-διαμινο-2H-βενζιμιδαζολ-2-όνη (CAS RN 55621-49-3)

0 %

31.12.2022

*ex 2933 99 80

41

5-[4′-(βρωμομεθυλο)διφαινυλο-2-υλ]-1-τριτυλ-1H-τετραζόλιο (CAS RN 124750-51-2)

0 %

31.12.2022

*ex 2933 99 80

46

(S)-ινδολο-2-καρβοξυλικό οξύ (CAS RN 79815-20-6)

0 %

31.12.2022

*ex 2933 99 80

47

Paclobutrazol/Πακλοβουτραζόλη (ISO) (CAS RN 76738-62-0)

0 %

31.12.2022

*ex 2933 99 80

51

Διβρωμίδιο του diquat (ISO) (CAS RN 85-00-7) σε υδατικό διάλυμα για χρήση στην παρασκευή ζιζανιοκτόνων (2)

0 %

31.12.2021

*ex 2934 10 00

15

Ανθρακικό 4-νιτροφαινύλιο και θιαζολ-5-υλμεθύλιο (CAS RN 144163-97-3)

0 %

31.12.2022

*ex 2934 10 00

25

Οξαλικό-(S)-2-(3-((2-ισοπροπυλθιαζολ-4-υλ)μεθυλο)-3-μεθυλουρεϊδο)-4-μορφoλινoβουτανοϊκό αιθύλιο (CAS RN 1247119-36-3)

0 %

31.12.2022

*ex 2934 10 00

35

Διυδροχλωρική (2-ισοπροπυλθιαζολ-4-υλ)-N-μεθυλομεθαναμίνη (CAS RN 1185167-55-8)

0 %

31.12.2022

*ex 2934 20 80

15

Benthiavalicarb-isopropyl (ISO) (CAS RN 177406-68-7)

0 %

kg

31.12.2022

*ex 2934 20 80

40

1,2-Bενζισοθειαζολ-3(2H)-όνη (Benziothiazolinon (BIT)) (CAS RN 2634-33-5)

0 %

31.12.2022

*ex 2934 30 90

10

2-Μεθυλοθειοφαινοθειαζίνη (CAS RN 7643-08-5)

0 %

31.12.2022

*ex 2934 99 90

37

4-Προπαν-2-υλομορφολίνη (CAS RN 1004-14-4)

0 %

31.12.2022

*ex 2934 99 90

52

Epoxiconazole (εποξυκοναζόλη) (ISO) (CAS RN 133855-98-8)

0 %

31.12.2022

*ex 2934 99 90

54

2-βενζυλο-2-διμεθυλαμινο-4′-μορφολινοβουτυροφαινόνη (CAS RN 119313-12-1)

0 %

kg

31.12.2022

*ex 2934 99 90

56

1-[5-(2,6-διφθοροφαινυλο)-4,5-διυδρο-1,2-οξαζολο-3-υλ]αιθανόνη (CAS RN 1173693-36-1)

0 %

31.12.2022

*ex 2934 99 90

57

(6R,7R)-7-Αμιν-8-οξο-3-(1-προπενυλο)-5-θεια-1 αζαδικυκλο [4.2.0]οκτο -2 -ενο-2-καρβοξυλικό οξύ (CAS RN 120709-09-3)

0 %

31.12.2022

*ex 2934 99 90

58

Διμεθεναμίδιο-P (ISO) (CAS RN 163515-14-8)

0 %

31.12.2018

*ex 2934 99 90

74

2-Iσοπροπυλοθειοξανθόνη (CAS RN 5495-84-1)

0 %

31.12.2022

*ex 2935 90 90

73

(2S)-2-Βενζυλο-N,N-διμεθυλαζιριδίνη-1-σουλφοναμίδη (CAS RN 902146-43-4)

0 %

31.12.2022

*ex 2938 90 90

30

Ρεβαουδιοζίτης Α (CAS RN 58543-16-1)

0 %

31.12.2022

*ex 2938 90 90

40

Καθαρισμένος γλυκοζίτης στεβιόλης περιεκτικότητας κατά βάρος σε ρεβαουδιοζίτη Μ (CAS RN 1220616-44-3) 80 % έως και 90 %, για χρήση στην παρασκευή μη αλκοολούχων ποτών (2)

0 %

31.12.2022

*ex 3204 11 00

35

Χρωστική ύλη C.I. Disperse Yellow 232 (CAS RN 35773-43-4) και παρασκευάσματα με βάση αυτή σε κατά βάρος συγκέντρωση 50 % και άνω

0 %

31.12.2022

*ex 3204 11 00

45

Παρασκεύασμα βαφών διασποράς, που περιέχει τις χρωστικές ύλες:

C.I. Disperse Orange 61 ή Disperse Orange 288,

C.I. Disperse Blue 291:1,

C.I. Disperse Violet 93:1,

έστω και αν περιέχει τη χρωστική ύλη C.I. Disperse Red 54

0 %

31.12.2020

*ex 3204 13 00

30

Χρωστική ύλη C.I. Basic Blue 7 (CAS RN 2390-60-5) και παρασκευάσματα με βάση αυτή σε κατά βάρος συγκέντρωση 50 % και άνω

0 %

31.12.2018

*ex 3204 13 00

40

Χρωστική ύλη C.I. Basic Violet 1 (CAS RN 603-47-4 ή CAS RN 8004-87-3) και παρασκευάσματα με βάση αυτή σε κατά βάρος συγκέντρωση 90 % και άνω

0 %

31.12.2022

*ex 3204 15 00

80

Χρωστική ύλη C.I. Vat Blue 1 (CAS RN 482-89-3) και παρασκευάσματα με βάση αυτή σε κατά βάρος συγκέντρωση 94 % και άνω

0 %

31.12.2022

*ex 3204 17 00

26

Χρωστική ύλη C.I. Pigment Orange 13 (CAS RN 3520-72-7) και παρασκευάσματα με βάση αυτή σε κατά βάρος συγκέντρωση 80 % και άνω

0 %

31.12.2022

*ex 3204 17 00

75

Χρωστική ύλη C.I. Pigment Orange 5 (CAS RN 3468-63-1) και παρασκευάσματα με βάση αυτή σε κατά βάρος συγκέντρωση 80 % και άνω

0 %

31.12.2022

*ex 3204 17 00

80

Χρωστική ύλη C.I. Pigment Red 207 (CAS RN 71819-77-7) και παρασκευάσματα με βάση αυτή σε κατά βάρος συγκέντρωση 50 % και άνω

0 %

31.12.2022

*ex 3204 17 00

85

Χρωστική ύλη C.I. Pigment Blue 61 (CAS RN 1324-76-1) και παρασκευάσματα με βάση αυτή σε κατά βάρος συγκέντρωση 35 % και άνω

0 %

31.12.2022

*ex 3204 17 00

88

Χρωστική ύλη C.I. Pigment Violet 3 (CAS RN 1325-82-2 ή CAS RN 101357-19-1) και παρασκευάσματα με βάση αυτή σε κατά βάρος συγκέντρωση 90 % και άνω

0 %

31.12.2022

*ex 3204 19 00

16

Χρωστική ύλη C.I. Solvent Yellow 133 (CAS RN 51202-86-9) και παρασκευάσματα με βάση αυτή σε κατά βάρος συγκέντρωση 97 % και άνω

0 %

31.12.2022

*ex 3204 19 00

84

Χρωστική ύλη C.I. Solvent Blue 67 (CAS RN 12226-78-7) και παρασκευάσματα με βάση αυτή σε κατά βάρος συγκέντρωση 98 % και άνω

0 %

31.12.2022

*ex 3204 90 00

20

Παρασκευάσματα χρωστικής ύλης C.I. Solvent Red 175 (CAS RN 68411-78-6) σε αποστάγματα πετρελαίου, ελαφρά, υδρογονοκατεργασμένα, ναφθενικά (CAS RN 64742-53-6), με κατά βάρος συγκέντρωση της χρωστικής C.I. Solvent Red 175 40 % έως και 60 %

0 %

31.12.2022

*ex 3206 49 70

30

Χρωστική ύλη C.I. Pigment Black 12 (CAS RN 68187-02-0) και παρασκευάσματα με βάση αυτή σε κατά βάρος συγκέντρωση της χρωστικής C.I. Pigment Black 12 50 % και άνω

0 %

31.12.2022

*ex 3207 40 85

40

Νιφάδες γυαλιού (CAS RN 65997-17-3):

πάχους τουλάχιστον 0,3 μm, χωρίς όμως να υπερβαίνει τα 10 μm, και

επιχρισμένες με διοξείδιο του τιτανίου (CAS RN 13463-67-7) ή οξείδιο του σιδήρου (CAS RN 18282-10-5)

0 %

31.12.2022

*ex 3208 90 19

*ex 3208 90 91

25

20

Συμπολυμερές τετραφθοροαιθυλενίου σε διάλυμα οξικού βουτυλίου, με κατά βάρος περιεκτικότητα σε διαλύτη 50 % (± 2 %)

0 %

31.12.2022

*ex 3208 90 19

65

Σιλικόνες, με κατά βάρος περιεκτικότητα σε ξυλόλιο 50 % και άνω και κατά βάρος περιεκτικότητα σε διοξείδιο του πυριτίου το πολύ 25 %, του είδους που χρησιμοποιείται για την παραγωγή χειρουργικών εμφυτευμάτων μακράς διάρκειας

0 %

31.12.2018

*ex 3208 90 19

75

Διάλυμα συμπολυμερούς ακεναφθαλινίου σε γαλακτικό αιθυλεστέρα

0 %

31.12.2022

*ex 3215 11 00

*ex 3215 19 00

10

10

Τυπογραφική μελάνη, υγρή, η οποία αποτελείται από συμπολυμερές ακρυλικό βινύλιο και χρωστικές ουσίες σε διασπορά σε ισοπαραφίνες, που περιέχει κατά βάρος 13 % ή λιγότερο συμπολυμερές ακρυλικού βινυλίου και χρωστικές ουσίες

0 %

31.12.2018

*ex 3215 19 00

20

Μελάνη:

αποτελούμενη από πολυεστερικό πολυμερές και διασπορά αργύρου (CAS RN 7440-22-4)και χλωριούχου αργύρου (CAS RN 7783-90-6) σε μεθυλοπροπυλοκετόνη (CAS RN 107-87-9)

με συνολική κατά βάρος περιεκτικότητα σε στερεά 55 % έως και 57 %, και

με ειδικό βάρος 1,40 g/cm3 έως και 1,60 g/cm3,

προοριζόμενη για την κατασκευή ηλεκτροδίων (2)

0 %

l

31.12.2022

*ex 3402 13 00

20

Επιφανειοδραστική ουσία που περιέχει 1,4-διμεθυλο-1,4-δις(2-μεθυλοπροπυλ)-2-βουτινο-1,4-διυλ-αιθέρα, πολυμερισμένο με οξιράνιο, με μεθύλιο ως χαρακτηριστική ομάδα

0 %

31.12.2022

*ex 3506 91 90

60

Προσωρινό συγκολλητικό υλικό για τη συγκόλληση πλακιδίων, με τη μορφή εναιωρήματος στέρεου πολυμερούς σε Δ-λεμονένιο (CAS RN 5989-27-5) με κατά βάρος περιεκτικότητα πολυμερούς 65 % έως και 75 %

0 %

l

31.12.2022

*ex 3506 91 90

70

Προσωρινό υλικό αποκόλλησης για τη διαδικασία αποκόλλησης πλακιδίων, με τη μορφή εναιωρήματος στέρεου πολυμερούς σε κυκλοπεντανόνη (CAS RN 120-92-3) με κατά βάρος περιεκτικότητα πολυμερούς έως και 10 %

0 %

l

31.12.2022

*ex 3603 00 60

10

Αναφλεκτήρες για γεννήτριες αερίου, με συνολικό μέγιστο μήκος 20,34 mm έως και 25,25 mm και μήκος ακίδας 6,68 mm (± 0,3 mm) έως και 6,9 mm (± 0,3 mm)

0 %

31.12.2022

*ex 3707 90 29

50

Σκόνη ξηρής μελάνης ή μείγμα μελάνης (toner), που αποτελείται από:

συμπολυμερές στυρολίου-ακρυλικού μονομερούς-βουταδιενίου,

είτε αιθάλη είτε οργανική χρωστική,

έστω και αν περιέχει πολυολεφίνη ή άμορφη πυριτία (διοξείδιο του πυριτίου)

και προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως εμφανιστής στην παραγωγή φιαλών ή κασετών μελάνης/tonerγια τηλεομοιοτυπικά μηχανήματα, εκτυπωτές υπολογιστών και φωτοαντιγραφικά μηχανήματα (2)

0 %

31.12.2022

*ex 3801 90 00

20

Σκόνη με βάση γραφίτη με επικάλυψη πίσσας:

με μέσο μέγεθος σωματιδίων 10,8 μm έως και 13,0 μm,

με περιεκτικότητα σε σίδηρο χαμηλότερη από 40 ppm,

με περιεκτικότητα σε χαλκό χαμηλότερη από 5 ppm,

με περιεκτικότητα σε νικέλιο χαμηλότερη από 5 ppm,

με μέση επιφάνεια (ατμόσφαιρα N2) 3,0 m2/g έως και 4,36 m2/g, και

με πρόσμειξη μαγνητικών μετάλλων χαμηλότερη από 0,3 ppm

0 %

kg

31.12.2022

*ex 3808 91 90

60

Spinetoram/Σπινετοράμη(ISO) (CAS RN 935545-74-7), παρασκεύασμα αποτελούμενο από δύο συστατικά spinosyn (3′-ethoxy-5,6-dihydrospinosyn J και3′-ethoxy-spinosyn L)

0 %

31.12.2022

*ex 3811 21 00

30

Πρόσθετα λιπαντικών ελαίων, που περιέχουν ορυκτέλαια, αποτελούνται από τα άλατα με ασβέστιο των προϊόντων αντίδρασης πολυϊσοβουτυλενοφαινόλης με σαλικυλικό οξύ και φορμαλδεΰδη και χρησιμοποιούνται ως συμπυκνωμένα πρόσθετα για την παραγωγή ελαίων κινητήρων με διεργασία ανάμειξης

0 %

31.12.2022

*ex 3811 21 00

50

Πρόσθετα λιπαντικών ελαίων, που

έχουν ως βάση άλατα αλκυλοβενζολοσουλφονικών οξέων C16-24 με ασβέστιο (CAS RN 70024-69-0),

περιέχουν ορυκτέλαια

και χρησιμοποιούνται ως συμπυκνωμένα πρόσθετα για την παραγωγή ελαίων κινητήρων με διεργασία ανάμειξης

0 %

31.12.2022

*ex 3811 21 00

60

Πρόσθετα λιπαντικών ελαίων, τα οποία περιέχουν ορυκτέλαια,

που έχουν ως βάση πολυπροπυλενυλοβενζολοσουλφονικό ασβέστιο (CAS RN 75975-85-8), με κατά βάρος περιεκτικότητα τουλάχιστον 25 %, χωρίς όμως να υπερβαίνει το 35 %,

με συνολικό αριθμό βάσεων (TBN) τουλάχιστον 280, χωρίς όμως να υπερβαίνει το 320,

χρησιμοποιούμενα ως συμπυκνωμένα πρόσθετα για την παραγωγή ελαίων κινητήρων με διεργασία ανάμειξης

0 %

31.12.2022

*ex 3811 21 00

70

Πρόσθετα λιπαντικών ελαίων,

που περιέχουν πολυϊσοβουτυλενηλεκτριμίδιο, προερχόμενο από προϊόντα αντίδρασης πολυαιθυλενοπολυαμινών με πολυϊσοβουτενυληλεκτρικό ανυδρίτη (CAS RN 84605-20-9),

που περιέχουν ορυκτέλαια,

με κατά βάρος περιεκτικότητα σε χλώριο τουλάχιστον 0,05 %, χωρίς όμως να υπερβαίνει το 0,25 %,

με συνολικό αριθμό βάσεων (TBN) άνω του 20,

χρησιμοποιούμενα ως συμπυκνωμένα πρόσθετα για την παραγωγή ελαίων κινητήρων με διεργασία ανάμειξης

0 %

31.12.2022

*ex 3811 21 00

85

Πρόσθετα,

που περιέχουν ορυκτέλαια περισσότερο από 20 % όχι όμως άνω του 45 % κατά βάρος,

που έχουν ως βάση μείγμα αλάτων διακλαδισμένου δωδεκυλοφαινολοσουλφιδίου ασβεστίου, ανθρακούχων ή όχι,

του τύπου που χρησιμοποιείται για την παρασκευή μειγμάτων προσθέτων για λιπαντικά έλαια

0 %

31.12.2022

*ex 3811 29 00

20

Πρόσθετα λιπαντικών ελαίων, που αποτελούνται από προϊόντα αντίδρασης δις(2-μεθυλοπενταν-2-υλο)διθειοφωσφορικού οξέος με προπυλενοξείδιο, οξείδιο του φωσφόρου και αμίνες με αλυσίδα αλκυλίων C12-14 και τα οποία χρησιμοποιούνται ως συμπυκνωμένα πρόσθετα για την παραγωγή λιπαντικών ελαίων

0 %

31.12.2022

*ex 3811 29 00

30

Πρόσθετα λιπαντικών ελαίων, που αποτελούνται από προϊόντα αντίδρασης κυκλοεξ-3-ενοκαρβοξυλικού βουτυλίου, θείου και φωσφορώδους τριφαινυλίου (CAS RN 93925-37-2) και χρησιμοποιούνται ως συμπυκνωμένα πρόσθετα για την παραγωγή ελαίων κινητήρων με διεργασία ανάμειξης

0 %

31.12.2022

*ex 3811 29 00

40

Πρόσθετα λιπαντικών ελαίων, που αποτελούνται από προϊόντα αντίδρασης 2-μεθυλο-προπενίου-1 με μονοχλωριούχο θείο και θειούχο νάτριο (CAS RN 68511-50-2), με κατά βάρος περιεκτικότητα σε χλώριο τουλάχιστον 0,01 %, όχι όμως άνω του 0,5 %, και τα οποία χρησιμοποιούνται ως συμπυκνωμένα πρόσθετα για την παραγωγή λιπαντικών ελαίων

0 %

31.12.2022

*ex 3811 29 00

50

Πρόσθετα λιπαντικών ελαίων, που αποτελούνται από μείγμα N,N-διαλκυλ -2-υδροξυακεταμιδίων με μήκος αλυσίδας αλκυλίων 12 έως 18 άτομα άνθρακα (CAS RN 866259-61-2) και χρησιμοποιούνται ως συμπυκνωμένα πρόσθετα για την παραγωγή ελαίων κινητήρων με διεργασία ανάμειξης

0 %

31.12.2022

*ex 3811 90 00

40

Διάλυμα άλατος τεταρτοταγούς αμμωνίου που έχει ως βάση πολυϊσοβουτενυληλεκτριμίδιο, με κατά βάρος περιεκτικότητα σε 2-αιθυλεξανόλητουλάχιστον 20 %, χωρίς όμως να υπερβαίνει το 29,9 %

0 %

31.12.2022

*ex 3812 39 90

80

Σταθεροποιητής υπεριώδους φωτός, αποτελούμενος από:

μια αμίνη με παρεμποδιστή: πολυμερέςN,N′-δις(1,2,2,6,6-πενταμεθυλο-4-πιπεριδινυλο)-1,6-εξανοδιαμίνης με 2,4-διχλωρο-6-(4-μορφολινυλο)-1,3,5-τριαζίνη (CAS RN 193098-40-7) και

είτε o-υδροξυφαινυλο-τριαζίνη ως απορροφητή υπεριώδους φωτός ή

μια χημικώς τροποποιημένη φαινολική ένωση

0 %

31.12.2022

*ex 3815 19 90

*ex 8506 90 00

87

10

Κάθοδος, σε ρόλους, για συστοιχίες ηλεκτρικών στηλών αέρα – ψευδαργύρου, τύπου κομβίου (συστοιχίες ηλεκτρικών στηλών για βοηθήματα βαρηκοΐας) (2)

0 %

31.12.2018

*ex 3815 90 90

16

Καταλύτης έναρξης με βάση τη διμεθυλαμινοπροπυλουρία

0 %

31.12.2022

*ex 3815 90 90

18

Καταλύτης οξείδωσης με δι[χλωριούχο(1-)] 1,2-δις(οκταϋδρο-4,7-διμεθυλο-1H-1,4,7-τριαζωνιν-1-υλ-kN1, kN4, kN7)αιθανο-δι-μ-οξο-μ-(αιθανοϊκό-kO, kO′)-δι[μαγγάνιο (1+)] ως δραστικό συστατικό, χρησιμοποιούμενος για την επιτάχυνση χημικών αντιδράσεων οξείδωσης ή λεύκανσης (CAS RN 1217890-37-3)

0 %

31.12.2022

*ex 3815 90 90

22

Καταλύτης σε μορφή σκόνης που αποτελείται, κατά βάρος, από 95 % (± 1 %) διοξείδιο του τιτανίου και 5 % (± 1 %) διοξείδιο του πυριτίου

0 %

31.12.2022

*ex 3815 90 90

85

Καταλύτης από αργιλιοπυριτικό άλας (ζεόλιθος), για την αλκυλίωση αρωματικών υδρογονανθράκων, τη διαλκυλίωση αλκυλαρωματικών υδρογονανθράκων ή για τον ολιγομερισμό ολεφινών (2)

0 %

31.12.2022

*ex 3824 99 92

26

Παρασκεύασμα με κατά βάρος περιεκτικότητα:

60 % έως και 75 % διαλύτη νάφθας (πετρελαίου), βαρέα αρωματικά (CAS RN 64742-94-5)

15 % έως και 25 % 4-(4-νιτροφαινυλαζω)-2,6-δι-δευτ-βουτυλο-φαινόλη (CAS RN 111850-24-9), και

10 % έως και 15 % 2-δευτ-βουτυλοφαινόλη (CAS RN 89-72-5)

0 %

31.12.2022

*ex 3824 99 92

28

Υδατικό διάλυμα με κατά βάρος περιεκτικότητα

10 % και άνω, το πολύ όμως 42 % σε 2-(3-χλωρο-5-(τριφθορομεθυλο)πυριδινο-2-υλ)αιθαναμίνη (CAS RN 658066-44-5)

10 % και άνω, το πολύ όμως 25 % σε θειικό οξύ (CAS RN 7664-93-9) και

0,5 % και άνω, το πολύ όμως 2,9 % σε μεθανόλη (CAS RN 67-56-1)

0 %

31.12.2020

*ex 3824 99 92

29

Παρασκεύασμα με κατά βάρος περιεκτικότητα:

85 % έως και 99 % σε αιθέρα ακρυλικού βουτυλο-2-κυανο-3-(4-υδροξυ-3-μεθοξυφαινυλίου) με πολυαιθυλενογλυκόλη, και

1 % έως και 15 % σε τριελαϊκή πολυοξυαιθυλενο (20) σορβιτάνη

0 %

31.12.2020

*ex 3824 99 92

35

Παρασκευάσματα με κατά βάρος περιεκτικότητα σε 1,3:2,4-δις-O-(4-μεθυλο-βενζυλιδενο)-D-γλυκιτόλη τουλάχιστον 92 %, χωρίς όμως να υπερβαίνει το 96,5 %, τα οποία περιέχουν επίσης παράγωγα καρβοξυλικού οξέος και ένα θειικό αλκύλιο

0 %

31.12.2018

*ex 3824 99 92

39

Παρασκευάσματα με κατά βάρος περιεκτικότητα σε 1,3:2,4-δις-O-βενζυλιδενο-D-γλυκιτόλη τουλάχιστον 47 %

0 %

31.12.2018

*ex 3824 99 92

47

Παρασκεύασμα που περιέχει:

τριοκτυλοφωσφινοξείδιο (CAS RN78-50-2),

διοκτυλεξυλοφωσφινοξείδιο (CAS RN31160-66-4),

οκτυλοδιεξυλοφωσφινοξείδιο(CAS RN31160-64-2) και

τριεξυλοφωσφινοξείδιο(CAS RN 3084-48-8)

0 %

31.12.2022

*ex 3824 99 92

49

Παρασκεύασμα από αιθοξυλική 2,5,8,11-τετραμεθυλο-δωδεκιν-6-οδιόλη-5,8 (CAS RN 169117-72-0)

0 %

31.12.2022

*ex 3824 99 92

50

Παρασκεύασμα από ανθρακικό αλκύλιο, που περιέχει επίσης απορροφητή υπεριώδους ακτινοβολίας και χρησιμοποιείται στην κατασκευή φακών για γυαλιά (2)

0 %

31.12.2022

*ex 3824 99 92

80

Σύμπλοκα τιτανίου-διαιθυλενογλυκόλης-προπυλενογλυκόλης-τριαιθανολαμίνης (CAS RN 68784-48-5) σε μορφή διαλύματος σε διαιθυλενογλυκόλη (CAS RN 111-46-6)

0 %

31.12.2022

*ex 3824 99 93

30

Μείγμα σε μορφή σκόνης, με κατά βάρος περιεκτικότητα:

τουλάχιστον 85 % σε διακρυλικό ψευδάργυρο (CAS RN 14643-87-9)

έως και 5 % σε 2,6-δι-τριτ.-βουτυλ-α-διμεθυλαμινο-π-κρεσόλη (CAS RN 88-27-7) και

έως και 10 % σε στεατικό ψευδάργυρο (CAS RN 557-05-1)

0 %

31.12.2018

*ex 3824 99 93

63

Μείγμα φυτοστερολών, όχι υπό μορφή σκόνης, με κατά βάρος περιεκτικότητα:

75 % ή μεγαλύτερη σε στερόλες,

όχι μεγαλύτερη από 25 % σε στανόλες,

για χρήση στην παραγωγή στανολών/στερολών ή στανολεστέρων/στερολεστέρων (2)

0 %

31.12.2022

*ex 3824 99 93

*ex 3824 99 96

83

85

Παρασκεύασμα που περιέχει:

C,C′-αζωδιφορμαμίδιο (CAS RN 123-77-3),

οξείδιο του μαγνησίου (CAS RN 1309-48-4) και

δις(p-τολουολοσουλφινικό) ψευδάργυρο (CAS RN 24345-02-6)

και στο οποίο ο σχηματισμός αερίου από το C,C′-αζωδιφορμαμίδιο συντελείται σε θερμοκρασία 135°C

0 %

31.12.2018

*ex 3824 99 93

88

Μίγμα φυτοστερολών παραγόμενων από ξύλο και έλαια προερχόμενα από ξύλο (ταλέλαιο), υπό μορφή σκόνης, περιεκτικότητας κατά βάρος:

60 % ή μεγαλύτερης, χωρίς όμως να υπερβαίνει το 80 %, σε σιτοστερόλες,

όχι μεγαλύτερης από 15 % σε καμπεστερόλες,

όχι μεγαλύτερης από 5 % σε στιγμαστερόλες, και

όχι μεγαλύτερης από 15 % σε β-σιτοστανόλες

0 %

31.12.2022

*ex 3824 99 96

45

Κόνις λιθίου, νικελίου, κοβαλτίου και οξειδίου του αργιλίου (CAS RN 177997-13-6) με:

μέγεθος σωματιδίων μικρότερο των 10 μm,

κατά βάρος καθαρότητα άνω του 98 %

0 %

kg

31.12.2022

*ex 3824 99 96

50

Υδροξείδιο του νικελίου, με πρόσμειξη υδροξειδίου του ψευδαργύρου και υδροξειδίου του κοβαλτίου σε κατά βάρος αναλογία τουλάχιστον 12 %, χωρίς όμως να υπερβαίνει το 18 %, του είδους που χρησιμοποιείται για την παραγωγή θετικών ηλεκτροδίων για συσσωρευτές

0 %

31.12.2022

*ex 3824 99 96

87

Οξείδιο του λευκοχρύσου (CAS RN 12035-82-4) σε πορώδες υπόστρωμα οξειδίου του αργιλίου (CAS RN 1344-28-1), με κατά βάρος περιεκτικότητα:

σε λευκόχρυσο τουλάχιστον 0,1 %, χωρίς όμως να υπερβαίνει το 1 %, και

διχλωριούχο αιθυλαργίλιο τουλάχιστον 0,5 %, χωρίς όμως να υπερβαίνει το 5 % (CAS RN 563-43-9)

0 %

31.12.2022

*ex 3903 90 90

15

Συμπολυμερές σε μορφή κόκκων, με κατά βάρος περιεκτικότητα:

78 (± 4 %) στυρόλιο,

9 (± 2 %) ακρυλικό κ-βουτύλιο,

11 (± 3 %) μεθακρυλικό κ-βουτύλιο,

1.5 (± 0,7 %) μεθακρυλικό οξύ και

0,01 % και άνω, το πολύ όμως 2,5 % κηρό πολυολεφίνης

0 %

31.12.2018

*ex 3904 69 80

85

Συμπολυμερές αιθυλενίου-χλωροτριφθοροαιθυλενίου, έστω και τροποποιημένο με εξαφθοροϊσοβουτυλένιο, σε σκόνη, έστω και αν περιέχει πληρωτικά υλικά

0 %

31.12.2022

*ex 3905 30 00

10

Παχύρρευστο παρασκεύασμα, με βασικά συστατικά πολυ(βινυλική αλκοόλη) (CAS RN 9002-89-5), έναν οργανικό διαλύτη και νερό, για χρήση ως προστατευτική επικάλυψη δισκίων πυριτίου (wafer) κατά την κατασκευή ημιαγωγών (2)

0 %

31.12.2022

*ex 3905 91 00

40

Υδατοδιαλυτό συμπολυμερές αιθυλενίου-βινυλικής αλκοόλης (CAS RN 26221-27-2), με μέγιστη κατά βάρος περιεκτικότητα σε μονομερές αιθυλένιο 38 %

0 %

31.12.2022

*ex 3906 90 90

27

Συμπολυμερές μεθακρυλικού στεατυλίου, ακρυλικού ισοοκτυλίου και ακρυλικού οξέος, σε μορφή διαλύματος σε παλμιτικό ισοπροπύλιο

0 %

31.12.2022

*ex 3907 20 20

20

Πολυ(τετραμεθυλεναιθερο)γλυκόλη με ελάχιστο σταθμικό μέσο μοριακό βάρος (Mw) 2 700 εφόσον δεν υπερβαίνει τα 3 100 (CAS RN 25190-06-1)

0 %

31.12.2022

*ex 3907 20 20

60

Μονοβουτυλαιθέρας της πολυπροπυλενογλυκόλης (CAS RN 9003-13-8) με αλκαλικότητα έως και 1 ppm νατρίου

0 %

31.12.2022

*ex 3907 20 99

80

Αιθέρας ισοαμυλικής αλκοόλης πολυοξυαιθυλενίου (CAS RN 62601-60-9)

0 %

kg

31.12.2022

*ex 3907 30 00

60

Ρητίνη πολυγλυκιδυλαιθέρα πολυγλυκερόλης (CAS RN 118549-88-5)

0 %

31.12.2022

*ex 3907 99 80

25

Συμπολυμερές με κατά βάρος περιεκτικότητα σε τερεφθαλικό οξύ και/ή ισομερή του και σε κυκλοεξανοδιμεθανόλη τουλάχιστον 72 %

0 %

31.12.2022

*ex 3907 99 80

70

Συμπολυμερές πολυ(τερεφθαλικού αιθυλενίου) και κυκλοεξανοδιμεθανόλης, με κατά βάρος περιεκτικότητα σε κυκλοεξανοδιμεθανόλη μεγαλύτερη από 10 %

3.5 %

31.12.2019

*ex 3910 00 00

50

Συγκολλητική ύλη σιλικόνης σε διαλύτη, ευαίσθητη σε πίεση, που περιέχει κόμμι συμπολυμερούς (διμεθυλοσιλοξανίου/διφαινιλοσιλοξανίου)

0 %

31.12.2022

*ex 3911 90 19

30

Συμπολυμερές αιθυλενιμίνης και διθειοκαρβαμιδικής αιθυλενιμίνης σε υδατικό διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου

0 %

31.12.2022

*ex 3911 90 99

53

Υδρογονωμένο πολυμερές1,2,3,4,4a,5,8,8a-οκταϋδρο-1,4:5,8-διμεθανοναφθαλινίουμε3a,4,7,7a-τετραϋδρο-4,7-μεθανο-1H-ινδόλιοκαι4,4a,9,9a-τετραϋδρο-1,4-μεθανο-1H-φλουορένιο (CAS RN 503442-46-4)

0 %

31.12.2022

*ex 3911 90 99

57

Υδρογονωμένο πολυμερές1,2,3,4,4a,5,8,8a-οκταϋδρο-1,4:5,8-διμεθανοναφθαλινίουμε4,4a,9,9a-τετραϋδρο-1,4-μεθανο-1H-φλουορένιο (CAS RN 503298-02-0)

0 %

31.12.2022

*ex 3919 10 80

*ex 3919 90 80

40

43

Μαύρη μεμβράνη από πολυβινυλοχλωρίδιο:

με στιλπνότητα άνω των 30 βαθμών, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D2457,

με ή χωρίς επικάλυψη, στη μία πλευρά, με προστατευτική μεμβράνη πολυ(τερεφθαλικού αιθυλενίου) και, στην άλλη πλευρά, με ευαίσθητη στην πίεση κόλλα με αύλακες και αποσπώμενη επένδυση

0 %

31.12.2022

*ex 3919 10 80

*ex 3919 90 80

45

45

Ταινία από ενισχυμένο αφρώδες πολυαιθυλένιο, επιστρωμένη και στις δύο πλευρές με ακρυλική συγκολλητική ύλη με μικρο-αυλακώσεις, ευαίσθητη στην πίεση, και στη μία πλευρά με επένδυση, πάχους εφαρμογής από 0,38 mm έως 1,53 mm κατ'ανώτατο όριο

0 %

31.12.2022

*ex 3919 10 80

*ex 3919 90 80

55

53

Ταινία από αφρώδες ακρυλικό, που καλύπτεται από τη μία πλευρά με συγκολλητική ύλη που ενεργοποιείται στη θερμότητα ή με ακρυλική συγκολλητική ύλη ευαίσθητη στην πίεση και από την άλλη πλευρά από ακρυλική συγκολλητική ύλη που ευαισθητοποιείται στην πίεση και από αφαιρετό φύλλο προστασίας, peel adhesion υπό γωνία 90° Ί άνω των 25 N/cm (σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 3330)

0 %

31.12.2022

*ex 3919 90 80

82

Ανακλαστικό υμένιο αποτελούμενο από:

στρώμα πολυουρεθάνης,

στρώμα από μικροσφαιρίδια υάλου,

στρώμα μεταλλικού αργιλίου και

συγκολλητική ουσία, επικαλυμμένη στη μία ή και στις δύο πλευρές με αποσπώμενη επένδυση

έστω και με στρώμα πολυβινυλοχλωριδίου,

επίστρωση, έστω και με ενσωματωμένες σφραγίδες ασφάλειας κατά της πλαστογράφησης, παραποίησης ή αντικατάστασης δεδομένων ή κατά της αντιγραφής ή επίσημο σήμα για σκοπούμενη χρήση.

0 %

31.12.2020

*ex 3919 90 80

*ex 9001 90 00

83

33

Φύλλα ανακλαστήρων ή διασκορπιστών σε ρόλους,

για προστασία έναντι υπεριώδους ή υπέρυθρης θερμικής ακτινοβολίας, για στερέωση σε παράθυρα ή

για ίση μετάδοση και κατανομή του φωτός, για οθόνες υγρών κρυστάλλων (LCD)

0 %

31.12.2022

*ex 3920 20 29

94

Τριστρωματική μεμβράνη συνδιέλασης,

κάθε στρώμα της οποίας περιέχει μείγμα πολυπροπυλενίου και πολυαιθυλενίου,

μέγιστης κατά βάρος περιεκτικότητας σε άλλα πολυμερή 3 %,

έστω και αν περιέχει διοξείδιο του τιτανίου στο κεντρικό στρώμα,

μέγιστου συνολικού πάχους 70 μm

0 %

31.12.2022

*ex 3920 62 19

60

Μεμβράνη πολυ (τερεφθαλικού αιθυλενίου):

πάχους όχι μεγαλύτερου από 20 μm,

με επικάλυψη τουλάχιστον στη μία πλευρά από στρώμα φραγμού για αέρια αποτελούμενο από βάση πολυμερούς στην οποία έχει διασπαρεί πυριτία ή οξείδιο αργιλίου και της οποίας το πάχος δεν υπερβαίνει τα 2 μm

0 %

31.12.2022

*ex 3920 99 28

55

Μεμβράνη θερμοπλαστικής πολυουρεθάνης, που έχει υποβληθεί σε διέλαση:

μη αυτοκόλλητη,

με δείκτη κίτρινου χρώματος, για στοίβα φύλλων 10 mm, άνω του 1,0, χωρίς όμως να υπερβαίνει το 2,5 (όπως προσδιορίζεται με τη μέθοδο ASTM E 313-10),

με μετάδοση φωτός, για στοίβα φύλλων 10 mm, άνω του 87 % (όπως προσδιορίζεται με τη μέθοδο ASTM D 1003-11),

συνολικού πάχους τουλάχιστον 0,38 mm, χωρίς όμως να υπερβαίνει τα 7,6 mm,

πλάτους τουλάχιστον 99 cm, χωρίς όμως να υπερβαίνει τα 305 cm,

του είδους που χρησιμοποιείται στην παραγωγή πολυστρωματικού γυαλιού ασφαλείας

0 %

31.12.2018

*ex 3921 13 10

20

Κύλινδροι αφρώδους πολυουρεθάνης ανοικτών κυψελίδων:

πάχους 2,29 mm (± 0,25 mm),

που έχουν υποβληθεί σε επιφανειακή επεξεργασία με διάτρητο προωθητή προσκόλλησης και

που έχουν επιστρωθεί σε πολυεστερική μεμβράνη και σε ένα στρώμα υφάσματος

0 %

31.12.2022

*ex 3921 19 00

60

Πολυπορώδες φύλλο διαχωρισμού πολλαπλών στρωμάτων με:

ένα μικροπορώδες στρώμα πολυαιθυλενίου ανάμεσα σε δύο μικροπορώδη στρώματα πολυπροπυλενίου, έστω και με επικάλυψη οξειδίου του αργιλίου σε αμφότερες της πλευρές,

πλάτος 65 mm έως και 170 mm,

συνολικό πάχος 0,01 mm έως και 0,03 mm,

πορώδες 0,25 έως και 0,65

0 %

m2

31.12.2022

*ex 3921 19 00

70

Μικροπορώδεις μεμβράνες διογκωμένου πολυτετραφθοροαιθυλενίου (ePTFE) σε κυλίνδρους, με:

πλάτος 1 600 mm έως και 1 730 mm, και

πάχος μεμβράνης 15 μm έως και 50 μm

για χρήση στην παραγωγή διμερούς μεμβράνης ePTFE (2)

0 %

31.12.2022

*ex 3921 19 00

80

Μικροπορώδης μονοστρωματική μεμβράνη πολυπροπυλενίου ή μικροπορώδης τριστρωματική μεμβράνη πολυπροπυλενίου, πολυαιθυλενίου και πολυπροπυλενίου, όπου η κάθε μεμβράνη παρουσιάζει

μηδενική συρρίκνωση κατεύθυνσης εγκάρσιας παραγωγής (TD),

συνολικό πάχος 10 μm έως και 50 μm,

πλάτος 15 mm έως και 900 mm,

μήκος πάνω από 200 m, το πολύ όμως 3 000 m, και

μέσο μέγεθος πόρων μεταξύ 0,02 μm και 0,1 μm

0 %

31.12.2022

*ex 3926 30 00

*ex 3926 90 97

30

34

Επιμεταλλωμένα εσωτερικά ή εξωτερικά διακοσμητικά μέρη που αποτελούνται από:

συμπολυμερή του ακρυλονιτριλίου-βουταδιενίου-στυρολίου (ABS), έστω και αναμειγμένα με πολυανθρακικό πολυμερές,

στρώματα χαλκού, νικελίου και χρωμίου

προς χρήση στην κατασκευή εξαρτημάτων για αυτοκίνητα οχήματα των κλάσεων 8701 έως 8705  (2)

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 3926 90 97

33

Περιβλήματα, εξαρτήματα περιβλημάτων, τύμπανα, τροχοί επιστροφής, πλαίσια, καλύμματα και άλλα εξαρτήματα από ακρυλονιτρίλιο-βουταδιένιο-στυρόλιο ή πολυανθρακικό πολυμερές προς χρήση στην κατασκευή τηλεχειριστηρίων

0 %

p/st

31.12.2019

*ex 3926 90 97

77

Δακτύλιος αποσύνδεσης από σιλικόνη, εσωτερικής διαμέτρου of 15,4 mm (+0,0 mm/-0,1 mm), του είδους που χρησιμοποιείται σε συστήματα αισθητήρων για διατάξεις υποβοηθούμενης στάθμευσης οχημάτων

0 %

p/st

31.12.2021

*ex 4104 41 19

10

Δέρματα βουβαλιών, σχισμένα κατά μήκος, δεψασμένα με χρώμιο, συνθετικά αναδεψασμένα («μη κατεργασμένα») σε ξηρή κατάσταση

0 %

31.12.2022

*ex 5407 10 00

10

Ύφασμα αποτελούμενο από νήματα στημονιού από πολυαμίδιο-6,6 και νήματα υφαδιού από πολυαμίδιο-6,6, πολυουρεθάνη και συμπολυμερές τερεφθαλικού οξέος, π-φαινυλενοδιαμίνης και 3,4′–οξυδις (φαινυλεναμίνης)

0 %

31.12.2022

*ex 5603 12 90

50

Υφάσματα μη υφασμένα:

βάρους 30 g/m2 και άνω, αλλά το πολύ 60 g/m2,

περιέχοντα ίνες πολυπροπυλενίου ή πολυπροπυλενίου και πολυαιθυλενίου,

έστω και εκτυπωμένα,:

φέροντα στη μία πλευρά, στο 65 % της συνολικής επιφάνειας, κυκλικά εξογκώματα διαμέτρου 4mm, συνιστάμενα από αγκυρωμένες, ανυψωμένες, ασύνδετες, βοστρυχοειδείς ίνες, κατάλληλες για την εμπλοκή εξηλασμένων υλικών αγκίστρου και με συνδεδεμένο το εναπομένον 35 % της επιφάνειας,

και στην άλλη πλευρά με λεία, άμορφη επιφάνεια,

προς χρήση για την παραγωγή μάκτρων (πάνες) και επενδύσεων μάκτρων για βρέφη και ανάλογων μάκτρων υγιεινής (2)

0 %

m2

31.12.2022

*ex 7009 10 00

50

Ημιτελής ηλεκτροχρωματικός αυτόματος αντιθαμβωτικός καθρέφτης για οπισθοσκοπικά κάτοπτρα μηχανοκίνητων οχημάτων:

έστω και εξοπλισμένος με πλαστική πλάκα υποστήριξης,

έστω και εξοπλισμένος με θερμαντικό στοιχείο,

έστω και εξοπλισμένος με ενότητα τυφλού σημείου (Blind Spot Module/BSM)

0 %

31.12.2022

*ex 7019 12 00

*ex 7019 12 00

05

25

Πρόνημα τίτλου 1 980 έως 2 033 tex, αποτελούμενο από συνεχείς υαλοΐνες των 9 μm (± 0,5μm)

0 %

31.12.2022

*ex 7019 19 10

15

Κλωσμένο νήμα υάλου, τίτλου 33 tex ή πολλαπλάσιου των 33 tex (± 13 %), από συνεχείς υαλοΐνες, με ίνες διαμέτρου 9 μm (– 1 μm / + 1,5 μm)

0 %

31.12.2022

*ex 7019 19 10

50

Νήμα τίτλου 11 tex ή πολλαπλάσιου της τιμής αυτής (± 7,5 %) από συνεχείς υαλοΐνες, με κατά βάρος περιεκτικότητα σε διοξείδιο του πυριτίου 93 % και άνω, ονομαστικής διαμέτρου 6 μm ή 9 μm, εκτός από τα επεξεργασμένα νήματα

0 %

31.12.2022

*ex 7020 00 10

20

Πρώτη ύλη για οπτικές διατάξεις από τηγμένο διοξείδιο του πυριτίου, με:

πάχος 10 cm έως και 40 cm, και

βάρος τουλάχιστον 100 kg

0 %

31.12.2022

*ex 7315 11 90

10

Χαλύβδινη αλυσίδα χρονισμού κυλίνδρων με όριο καταπόνησης 2 kN στις 7 000 rpm και άνω, για χρήση στην παραγωγή κινητήρων μηχανοκίνητων οχημάτων (2)

0 %

31.12.2022

*ex 7601 20 20

10

Πλάκες και μπιγιέττες κράματος αλουμινίου που περιέχει λίθιο

0 %

31.12.2022

*ex 7608 20 20

*ex 8708 91 99

30

40

Διάταξη για την παροχή πεπιεσμένου αέρα, έστω και με συντονιστή, αποτελούμενη τουλάχιστον από:

έναν στέρεο σωλήνα αργιλίου, έστω και με συγκρατητή,

έναν εύκαμπτο ελαστικό σωλήνα, και

έναν μεταλλικό σύνδεσμο

για χρήση στην κατασκευή εμπορευμάτων του κεφαλαίου 87 (2)

0 %

31.12.2022

*ex 8101 96 00

20

Σύρμα από βολφράμιο

με κατά βάρος περιεκτικότητα σε βολφράμιο 99,95 % και άνω, και

με μέγιστη διάσταση εγκάρσιας διατομής το πολύ 1,02 mm

0 %

31.12.2022

*ex 8102 10 00

10

Σκόνη μολυβδαινίου

καθαρότητας 99 % και άνω κατά βάρος και

με μέγεθος σωματιδίων τουλάχιστον 1,0 μm, όχι όμως άνω των 5,0 μm

0 %

31.12.2022

*ex 8105 90 00

10

Ράβδοι ή σύρματα από κράμα κοβαλτίου με κατά βάρος περιεκτικότητα:

35 % (± 2 %) σεκοβάλτιο,

25 % (± 1 %) σε νικέλιο,

19 % (± 1 %) σε χρώμιο και

7 % (± 2 %) σεσίδηρο

που τηρούν τις προδιαγραφές υλικού AMS5842, του τύπου που χρησιμοποιείται στην αεροδιαστημική

0 %

31.12.2018

*ex 8108 20 00

55

Πλίνθωμα κραμάτων τιτανίου,

ύψους 17,8 cm και άνω, μήκους 180 cm και άνω, πλάτους 48,3 cm και άνω,

βάρους 680 kg και άνω,

με κατά βάρος περιεκτικότητα στοιχείων κράματος:

3 % έως και 7 % αργίλιο,

1 % έως και 5 % κασσίτερο,

3 % έως και 5 % ζιρκόνιο,

4 % έως και 8 % μολυβδαίνιο

0 %

31.12.2020

*ex 8108 20 00

70

Πλάκα κράματος τιτανίου,

ύψους 20,3 cm έως και 23,3 cm,

μήκους 246,1 cm έως και 289,6 cm,

πλάτους 40,6 cm έως και 46,7 cm,

βάρους 820 kg έως και 965 kg,

με κατά βάρος περιεκτικότητα στοιχείων κράματος:

5,2 % έως και 6,2 % αργίλιο,

2,5 % έως και 4,8 % βανάδιο

0 %

31.12.2022

*ex 8108 90 30

15

Ράβδοι και σύρμα κράματος τιτανίου με:

ομοιόμορφη πλήρη εγκάρσια διατομή σε μορφή κυλίνδρου,

διάμετρο 0,8 mm έως και 5 mm,

κατά βάρος περιεκτικότητα 0,3 % έως και 0,7 % αργίλιο,

κατά βάρος περιεκτικότητα 0,3 % έως και 0,6 % πυρίτιο,

κατά βάρος περιεκτικότητα 0,1 % έως και 0,3 % νιόβιο,

κατά βάρος περιεκτικότητα το πολύ 0,2 % σίδηρο

0 %

kg

31.12.2022

*ex 8108 90 50

45

Ελάσματα, φύλλα και ταινίες ψυχρής ή θερμής έλασης από μη κραματωμένο τιτάνιο με:

πάχος 0,4 mm έως και 100 mm,

μέγιστο μήκος 14 m, και

μέγιστο πλάτος 4 m

0 %

kg

31.12.2022

*ex 8108 90 50

55

Ελάσματα, φύλλα, ταινίες και υμένες κράματος τιτανίου

0 %

31.12.2021

*ex 8108 90 60

30

Σωλήνες και αγωγοί χωρίς συγκόλληση από τιτάνιο ή κράμα τιτανίου, με:

διάμετρο 19 mm έως και 159 mm,

πάχος τοιχώματος 0,4 mm έως και 8 mm, και

μέγιστο μήκος 18 m

0 %

kg

31.12.2022

*ex 8113 00 90

10

Φέρουσα πλάκα καρβιδίου αργιλιοπυριτίου (AlSiC-9) για ηλεκτρονικά κυκλώματα

0 %

31.12.2022

*ex 8207 30 10

10

Σύνολο εργαλείων πρέσας μεταφοράς (transferpress) και/ή πρέσας συζευγμένων μονάδων (tandempress) για την ψυχρή μορφοποίηση, συμπίεση, συρματοποίηση, κοπή, διάτρηση, κάμψη, ευθυγράμμιση και κοίλανση μεταλλικών φύλλων και τον σχηματισμό χειλών σε αυτά, για χρήση στην κατασκευή μερών του πλαισίου μηχανοκίνητων οχημάτων (2)

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8407 33 20

*ex 8407 33 80

*ex 8407 90 80

*ex 8407 90 90

10

10

10

10

Παλινδρομικοί η περιστροφικοί εμβολοφόροι κινητήρες εσωτερικής καύσεως των οποίων η ανάφλεξη γίνεται με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό 300 cm3 ή περισσότερο και με ισχύ που υπερβαίνει τα 6 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 20,0 kW, που προορίζονται για την κατασκευή

αυτοπροωθούμενων χορτοκοπτικών με κάθισμα της διάκρισης 8433 11 51 και χειροκίνητων χορτοκοπτικών της διάκρισης 8433 11 90 ,

ελκυστήρων της διάκρισης 8701 91 90 , που χρησιμοποιούνται κυρίως ως κουρευτικές μηχανές χόρτου

κουρευτικών τετράχρονων μηχανών με κυλινδρισμό κινητήρα όχι μικρότερο από 300 cm3 της διάκρισης 8433 20 10 ή

εκχιονιστήρων της διάκρισης 8430 20  (2)

0 %

31.12.2022

*ex 8408 90 43

*ex 8408 90 45

*ex 8408 90 47

40

30

50

Τετρακύλινδρος, τετράχρονος, υγρόψυκτος κινητήρας συμπίεσης/ανάφλεξης:

μέγιστου κυβισμού 3 850 cm3 και

ονομαστικής ισχύος εξόδου τουλάχιστον 15 kW, όχι όμως άνω των 85 kW,

για χρήση στην κατασκευή οχημάτων της κλάσης 8427  (2)

0 %

31.12.2022

*ex 8409 91 00

40

Εγχυτήρας καυσίμου με σωληνοειδή βαλβίδα για βελτιστοποιημένο ψεκασμό στον θάλαμο καύσης για χρήση στην παραγωγή εμβολοφόρων κινητήρων εσωτερικής καύσης μηχανοκίνητων οχημάτων στους οποίους η ανάφλεξη γίνεται με σπινθηριστή (2)

0 %

31.12.2021

*ex 8409 91 00

*ex 8409 99 00

50

55

Πολλαπλή εξαγωγή με περίβλημα στροβίλου για στροβιλοσυμπιεστές, με:

θερμική αντοχή το πολύ 1 050 °C, και

οπή για την εισαγωγή στρόφαλου στροβίλου, με διάμετρο οπής 28 mm έως και 130 mm

0 %

p/st

31.12.2018

*ex 8409 99 00

60

Συλλέκτης εισαγωγής για την παροχή αέρα στους κυλίνδρους μηχανής, αποτελούμενος τουλάχιστον από:

στραγγαλιστική βαλβίδα,

αισθητήρα πίεσης εισαγωγής

για χρήση στην παραγωγή κινητήρων ανάφλεξης με συμπίεση για μηχανοκίνητα οχήματα (2)

0 %

31.12.2022

*ex 8409 99 00

70

Βαλβίδα εισαγωγής και εξαγωγής από μεταλλικό κράμα με σκληρότητα Rockwell HRC 20 έως και HRC 50, για χρήση στην παραγωγή κινητήρων ανάφλεξης με συμπίεση για μηχανοκίνητα οχήματα (2)

0 %

31.12.2021

*ex 8409 99 00

80

Εγχυτήρας ελαίου υψηλής πίεσης για ψύξη και λίπανση εμβόλου κινητήρα, με:

πίεση ανοίγματος 1 bar έως και 3 bar,

πίεση κλεισίματος μεγαλύτερη από 0,7 bar,

μονόδρομη βαλβίδα

για χρήση στην παραγωγή κινητήρων ανάφλεξης με συμπίεση για μηχανοκίνητα οχήματα (2)

0 %

31.12.2022

*ex 8411 99 00

20

Κατασκευαστικό στοιχείο αεριοστροβίλου, σχήματος τροχού, με πτερύγια, του είδους που χρησιμοποιείται σε υπερπληρωτές (turbocharger):

από χυτευμένο με ακρίβεια κράμα νικελίου που ανταποκρίνεται στο πρότυπο DIN G- NiCr13Al6MoNb ή DIN G- NiCr13Al16MoNb ή DIN G- NiCo10W10Cr9AlTi ή DIN G- NiCr12Al6MoNb ή AMS AISI:686

με μέγιστη θερμική αντοχή 1 100 °C,

διαμέτρου 28 mm έως και 180 mm,

ύψους 20 mm έως και 150 mm

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8411 99 00

30

Περίβλημα στροβίλου για στροβιλοσυμπιεστές, με:

θερμική αντοχή το πολύ 1 050 °C, και

οπή για την εισαγωγή στρόφαλου στροβίλου, με διάμετρο οπής 28 mm έως και 130 mm

0 %

p/st

31.12.2021

*ex 8414 80 22

*ex 8414 80 80

20

20

Αεροσυμπιεστής μεμβράνης με:

ροή 4,5 l/min έως και 7 l/min,

ισχύ εισόδου έως και 8,1 W, και

δυνατότητα παροχής υπερπίεσης έως και 400 hPa (0,4 bar)

του είδους που χρησιμοποιείται στην παραγωγή καθισμάτων μηχανοκίνητων οχημάτων

0 %

31.12.2022

*ex 8415 90 00

55

Ξηραντήρας με αποσπώμενο δέκτη από αλουμίνιο ηλεκτροσυγκόλλησης τόξου με στοιχεία από πολυαμίδιο και κεραμικό υλικό:

μήκους 143 mm έως και 292 mm,

διαμέτρου 31 mm έως και 99 mm,

μήκους κόκκου το πολύ 0,2 mm και πάχους το πολύ 0,06 mm, και

διαμέτρου στερεών σωματιδίων το πολύ 0,06 mm

του είδους που χρησιμοποιείται σε συστήματα κλιματισμού αυτοκινήτων

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8431 20 00

30

Συγκρότημα κινητήριου άξονα, που περιλαμβάνει διαφορικό, μειωτήρα στροφών, οδοντωτό τροχό κορώνας, άξονες μετάδοσης κίνησης, πλήμνες τροχών, πέδες και βραχίονες ιστού, για χρήση στην κατασκευή οχημάτων της κλάσης 8427  (2)

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8481 80 69

60

Τετράοδος βαλβίδα αναστροφής της ροής ψυκτικών μέσων, αποτελούμενη από:

ηλεκτρομαγνητική οδηγό βαλβίδα

ορειχάλκινο σώμα βαλβίδας,συμπεριλαμβανομένουολισθητήρα βαλβίδας και χάλκινων συνδέσεων

με πίεση λειτουργίας 4,5 MPa

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8482 10 10

*ex 8482 10 90

40

30

Ένσφαιροι τριβείς (ρουλεμάν):

εσωτερικής διαμέτρου τουλάχιστον 3 mm,

εξωτερικής διαμέτρου έως και 100 mm,

πλάτους έως και 40 mm,

έστω και εφοδιασμένοι με μάκτρο,

για χρήση στην κατασκευή συστημάτων διεύθυνσης με ιμάντα για κινητήρες, για ηλεκτρικά συστήματα διεύθυνσης ή για πηδάλια ή για σφαιροφόρες διατάξεις για συστήματα διεύθυνσης (2)

0 %

p/st

31.12.2019

*ex 8483 30 32

*ex 8483 30 38

20

50

Έδρανο τριβέων του είδους που χρησιμοποιείται σε στροβιλοσυμπιεστές:

από χυτευμένο με ακρίβεια φαιό (γκρίζο) χυτοσίδηρο που ανταποκρίνεται στο πρότυπο DIN EN 1561,

με θαλάμους ελαίου,

χωρίς τριβείς,

διαμέτρου 50 mm έως και 250 mm,

ύψους 40 mm έως και 150 mm,

έστω και με θαλάμους νερού και συνδετήρες

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8483 40 90

20

Υδροστατική μετάδοση με:

διαστάσεις (χωρίς άξονες) το πολύ 154 mm × 115 mm × 108 mm,

βάρος το πολύ 3,3 kg,

μέγιστη ταχύτητα περιστροφής του άξονα εισόδου 2 700 rpm έως και 3 200 rpm,

ροπή του άξονα εξόδου το πολύ 10,4 Nm,

ταχύτητα περιστροφής του άξονα εξόδου το πολύ 930 rpm για αριθμό στροφών εισόδου 2 800 rpm, και

εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας – 5 °C έως και + 40 °C

για χρήση στην παραγωγή χειροκίνητων κουρευτικών μηχανών χόρτου της κλάσης 8433 11 90  (2)

0 %

31.12.2022

*ex 8483 40 90

30

Υδροστατική μετάδοση με

μείωση 20,63:1 έως και 22,68:1,

αριθμό στροφών εισόδου 1 800 rpm και άνω με φορτίο και το πολύ 3 000 rpm χωρίς φορτίο,

συνεχή ροπή εξόδου 142 Nm έως και 156 Nm,

διαλείπουσα ροπή εξόδου 264 Nm έως και 291 Nm, και

διάμετρο ημιαξόνιου 19,02 mm έως και 19,06 mm,

έστω και εξοπλισμένη με πτερωτή ανεμιστήρα ή με τροχαλία με ενσωματωμένη πτερωτή ανεμιστήρα

για χρήση στην παραγωγή αυτοπροωθούμενων κουρευτικών μηχανών χόρτου εξοπλισμένων με κάθισμα, της διάκρισης 8433 11 51 , και ελκυστήρων της διάκρισης 8701 91 90 , που χρησιμοποιούνται κυρίως ως κουρευτικές μηχανές χόρτου (2)

0 %

31.12.2022

*ex 8501 10 99

60

Κινητήρας συνεχούς ρεύματος:

με ταχύτητα δρομέα 3 500 ΣΑΛ και άνω, το πολύ όμως 5 000 ΣΑΛ υπό φορτίο και 6 500 ΣΑΛ άνευ φορτίου,

με τάση παροχής ρεύματος 100 V και άνω, το πολύ όμως 240 V,

για χρήση στην κατασκευή ηλεκτρικών φριτεζών (2)

0 %

31.12.2022

*ex 8501 20 00

30

Κινητήρας κοινός με

ονομαστική ισχύ εξόδου 1,2 kW,

τάση παροχής 230 V, και

πέδη κινητήρα,

συναρμολογημένος σε μειωτήρα στροφών με άξονα εξόδου, ο οποίος περιέχεται σε πλαστικό περίβλημα

για χρήση ως μηχανισμός ηλεκτροκίνησης λεπίδων κουρευτικής μηχανής χόρτου (2)

0 %

31.12.2022

*ex 8501 31 00

25

Κινητήρες ΣΡ, χωρίς ψήκτρες, με τα εξής χαρακτηριστικά:

εξωτερική διάμετρο 80 mm και άνω, μέχρι όμως 100 mm,

τάση παροχής 12 V,

ισχύ εξόδου στους 20 °C 300 W και άνω, το πολύ όμως 750 W,

ροπή στους 20 °C 2,00 Nm και άνω, το πολύ όμως 7,00 Nm,

ονομαστική ταχύτητα περιστροφής στους 20 °C 600 ΣΑΛ και άνω, το πολύ όμως 3 100 ΣΑΛ,

με ή χωρίς αισθητήρα γωνιακής θέσης του δρομέα τύπου «resolver» ή «Ηalleffect»,

του τύπου που χρησιμοποιείται σε συστήματα διεύθυνσης με σερβομηχανισμό για αυτοκίνητα

0 %

31.12.2022

*ex 8501 31 00

75

Κινητήρας συνεχούς ρεύματος χωρίς ψήκτρες αποτελούμενος από κινητήρα και μετάδοση κίνησης, με:

ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου που λειτουργεί με αισθητήρες θέσης βασιζόμενους στο φαινόμενο Hall,

τάση εισόδου 9 V έως και 16 V,

εξωτερική διάμετρο του κινητήρα 70 mm έως και 80 mm,

ισχύ εξόδου κινητήρα 350 W έως και 550 W,

μέγιστη ροπή εξόδου 50 Nm έως και 52 Nm,

μέγιστη ταχύτητα περιστροφής εξόδου 280 rpm έως και 300 rpm,

ομοαξονική έξοδο με αρσενικές αυλακώσεις (σφηνόδρομους) εξωτερικής διαμέτρου 20 mm (+/– 1 mm), 17 δόντια και ελάχιστο μήκος δοντιού 25 mm (+/– 1 mm), και

απόσταση μεταξύ του σημείου εκκίνησης των αυλακώσεων 119 mm (+/– 1 mm)

για χρήση στην κατασκευή οχημάτων παντός εδάφους ή επαγγελματικών οχημάτων εργασιών (2)

0 %

31.12.2021

*ex 8501 31 00

*ex 8501 32 00

78

75

Άψηκτρος κινητήρας συνεχούς ρεύματος, μόνιμης διέγερσης, έτοιμος για χρήση στην αυτοκίνηση, με:

καθορισμένη μέγιστη ταχύτητα περιστροφής το πολύ 4 100 rpm,

ελάχιστη ισχύ εξόδου 400 W έως και 1,3 kW (στα 12 V),

διάμετρο φλάντζας 90 mm έως και 150 mm,

μέγιστο μήκος 200 mm, μετρούμενο από την αρχή του άξονα έως το εξωτερικό άκρο,

περίβλημα μήκους το πολύ 160 mm, μετρούμενο από τη φλάντζα έως το εξωτερικό άκρο,

χυτό περίβλημα αλουμινίου έστω και με στεγανωτικό μέσο (αύλακα με στεγανωτικό δακτύλιο και γράσο) αποτελούμενο το πολύ από δύο τμήματα (βασικό περίβλημα μαζί με τα ηλεκτρικά στοιχεία και φλάντζα με τουλάχιστον 2 και το πολύ 6 οπές),

στάτη μονού δοντιού σχήματος T και τυλίγματα μονού πηνίου σε τοπολογία 12/8, και

επιφανειακούς μαγνήτες

0 %

31.12.2020

*ex 8501 62 00

30

Σύστημα κυψελών καυσίμου

αποτελούμενο τουλάχιστον από κυψέλες καυσίμου που λειτουργούν με φωσφορικό οξύ,

μέσα σε περίβλημα με ενσωματωμένη διαχείριση νερού και κατεργασία αερίου,

για μόνιμη και σταθερή παροχή ενέργειας

0 %

31.12.2022

*ex 8503 00 99

40

Μεμβράνη για κυψέλες καυσίμου, σε κυλίνδρους ή φύλλα, πλάτους το πολύ 150 cm, που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την κατασκευή κυψελών καυσίμου της κλάσης 8501

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8504 31 80

40

Ηλεκτρικοί μετασχηματιστές:

μέγιστης χωρητικότητας 1 kVA,

χωρίς ρευματολήπτες ούτε καλώδια,

για εσωτερική χρήση στην κατασκευή αποκωδικοποιητών και συσκευών τηλεόρασης (2)

0 %

31.12.2022

*ex 8504 40 82

40

Πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος, εφοδιασμένη με κύκλωμα ανόρθωσης με γέφυρα και άλλα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία

με δύο συνδετήρες εξόδου

με δύο συνδετήρες εισόδου που είναι διαθέσιμοι και μπορούν να χρησιμοποιηθούν εν παραλλήλω

με ικανότητα μεταγωγής μεταξύ των θέσεων λειτουργίας «φωτεινό» και «αμυδρό»

με τάση εισόδου 40 V (+ 25 % – 15 %) ή 42 V (+ 25 % – 15 %) στη θέση λειτουργίας «φωτεινό» και 30 V (± 4 V) στη θέση λειτουργίας «αμυδρό» ή

με τάση εισόδου 230 V (+20 % – 15 %) στη θέση λειτουργίας «φωτεινό» και 160 V (± 15 %) στη θέση λειτουργίας «αμυδρό» ή

με τάση εισόδου 120 V (15 % – 35 %) στη θέση λειτουργίας «φωτεινό» και 60 V (± 20 %) στη θέση λειτουργίας «αμυδρό»

με ρεύμα εισόδου που φθάνει στο 80 % της ονομαστικής του τιμής εντός 20 ms

με συχνότητα εισόδου 45 Hzή περισσότερο, όχι όμως άνω των 65 Hz, για τις τάσεις 42 V και 230 V, και 45 - 70 Hz για την τάση 120 V

με μέγιστη υπερύψωση ρεύματος εισροής 250 % του ρεύματος εισόδου

με μέγιστη διάρκεια της υπερύψωσης του ρεύματος εισροής 100ms

με βύθιση ρεύματος εισόδου όχι κάτω του 50 % του ρεύματος εισόδου

με μέγιστη διάρκεια της βύθισης του ρεύματος εισροής 20ms

με δυνατότητα προρρύθμισης του ρεύματος εξόδου

με ρεύμα εξόδου που φθάνει στο 90 % της προρρυθμισμένης ονομαστικής του τιμής εντός 50 ms

με μηδενισμό του ρεύματος εξόδου εντός 30 msαπό τη διακοπή της τάσης εισόδου

με καθορισμένη κατάσταση αστοχίας σε περίπτωση απουσίας φορτίου ή υπερβολικά υψηλού φορτίου (λειτουργία τέλους του κύκλου ζωής)

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8504 40 82

50

Ηλεκτρικός ανορθωτής:

με τάση εναλασσόμενου ρεύματος εισόδου 100-240 V σε συχνότητα 50-60 Hz,

με δύο τάσεις συνεχούς ρεύματος εξόδου 9 V έως και 12 V, και 396 V έως και 420 V,

με καλώδια εξόδου χωρίς βύσματα, και

εντός πλαστικού περιβλήματος διαστάσεων 110 mm (± 0,5 mm) × 60 mm (± 0,5 mm) × 38 mm (± 1 mm)

για χρήση στην κατασκευή προϊόντων τεχνολογίας IPL (έντονου παλμικού φωτός) (2)

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8504 50 95

50

Σωληνοειδές πηνίο με

μέγιστη κατανάλωση ηλεκτρικής ισχύος 6 W,

αντίσταση μόνωσης άνω των 100 M ohmκαι

εσωτερική διάμετρο τουλάχιστον11,4mm, χωρίς όμως να υπερβαίνει τα 11,8mm

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8505 11 00

50

Ειδικά διαμορφωμένες ράβδοι, που προορίζονται να αποτελέσουν μόνιμους μαγνήτες μετά από μαγνήτιση και περιέχουν νεοδύμιο, σίδηρο και βόριο, με τις ακόλουθες διαστάσεις:

μήκος τουλάχιστον 15 mm, χωρίς όμως να υπερβαίνει τα 52 mm,

πλάτος τουλάχιστον 40 mm, χωρίς όμως να υπερβαίνει τα 42 mm

του είδους που χρησιμοποιείται στην κατασκευή ηλεκτρικών σερβοκινητήρων για αυτοματοποιημένη βιομηχανική παραγωγή

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8505 11 00

60

Δακτύλιοι, σωλήνες, έδρανα κύλισης ή στεφάνες από κράμα νεοδυμίου, σιδήρου και βορίου

μέγιστης διαμέτρου 45 mm,

μέγιστου ύψους 45 mm,

του είδους που χρησιμοποιείται στην κατασκευή μόνιμων μετά από μαγνήτιση μαγνητών

0 %

31.12.2022

*ex 8505 19 90

50

Είδος από συσσωματωμένο φερρίτη, σε σχήμα ορθογώνιου πρίσματος, προοριζόμενο να καταστεί μόνιμος μαγνήτης μετά από μαγνήτιση

έστω και με λειασμένα άκρα

μήκους 27 mm έως και 32 mm (± 0,15 mm),

πλάτους 8,5 mm έως και 9,5 mm (+ 0,05 mm / – 0,09 mm),

πάχους 5,5 mm έως και 5,8 mm (+ 0 / – 0,2 mm), και

βάρους 6,1 g έως και 8,3 g

0 %

31.12.2022

*ex 8507 60 00

25

Ορθογώνιες παραλληλεπίπεδες αυτοτελείς μονάδες, προοριζόμενες να ενσωματωθούν σε επαναφορτιζόμενους συσσωρευτές ιόντων λιθίου:

πλάτους 352,5mm (± 1mm) ή 367,1mm (± 1mm)

βάθους 300mm (± 2mm) ή 272,6mm (± 1mm)

ύψους 268,9mm (± 1,4mm) ή 229,5mm (±1mm)

βάρους 45,9kg ή 46,3kg

ονομαστικής χωρητικότητας 75Ah και

ονομαστικής τάσης 60V

0 %

31.12.2022

*ex 8507 60 00

50

Ενότητες για τη συναρμολόγηση συστοιχιών ηλεκτρικών συσσωρευτών ιόντος-λιθίου, με τα εξής χαρακτηριστικά:

μήκος 298 mm και άνω, το πολύ όμως 408 mm,

πλάτος 33,5 mm και άνω, το πολύ όμως 209 mm,

ύψος 138 mm και άνω, το πολύ όμως 228 mm,

βάρος 3,6 kg και άνω, το πολύ όμως 17 kg, and

ισχύς 458 Wh και άνω, το πολύ όμως 2 158 Wh

0 %

31.12.2022

*ex 8507 60 00

53

Επαναφορτιζόμενες συστοιχίες ηλεκτρικών συσσωρευτών ή αυτοτελών μονάδων ιόντων λιθίου:

μήκους 1 203 mm και άνω, το πολύ όμως 1 297 mm,

πλάτους 282 mm και άνω, το πολύ όμως 772 mm,

ύψους 792 mm και άνω, το πολύ όμως 839 mm,

βάρους 253 kg και άνω, το πολύ όμως 293 kg,

ισχύος 22 kWh ή 26 kWh, και

συγκείμενες από 24 ή 48 ενότητες

0 %

31.12.2022

*ex 8511 30 00

55

Διάταξη ανάφλεξης:

μήκους 50 mm έως και 200 mm,

θερμοκρασίας λειτουργίας - 40 °C έως και 140 °C, και

τάσης 9 V έως και 16 V,

έστω και με συνδετικό καλώδιο,

για χρήση στην παραγωγή κινητήρων μηχανοκίνητων οχημάτων (2)

0 %

31.12.2021

*ex 8516 90 00

70

Εσωτερικός κάδος:

με πλευρικά ανοίγματα και κεντρικό άνοιγμα,

από ανοπτημένο αλουμίνιο,

με κεραμική επίστρωση ανθεκτική σε θερμοκρασίες άνω των 200 °C,

για χρήση στην κατασκευή ηλεκτρικών φριτεζών (2)

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8518 29 95

30

Μεγάφωνα:

με σύνθετη αντίσταση τουλάχιστον 3 Ohm, όχι όμως άνω των 16 Ohm,

ονομαστική ισχύ τουλάχιστον 2 W, όχι όμως άνω των 20 W,

με ή χωρίς πλαστικό βραχίονα στήριξης και

με ή χωρίς ηλεκτρικό καλώδιο εφοδιασμένο με συνδετήρες,

του είδους που χρησιμοποιείται στην κατασκευή τηλεοπτικών συσκευών και οθονών ελέγχου βίντεο, καθώς και συστημάτων οικιακής ψυχαγωγίας

0 %

31.12.2022

*ex 8526 91 20

30

Μονάδα ελέγχου του συστήματος κλήσης έκτακτης ανάγκης με μονάδα GSM και GPS, για χρήση στην παραγωγή εμπορευμάτων του κεφαλαίου 87 (2)

0 %

31.12.2019

*ex 8529 90 65

75

Ενότητες περιλαμβάνουσες τουλάχιστον πλινθία ημιαγωγών για:

την παραγωγή οδηγών σημάτων για τη διευθυνσιοδότηση εικονοψηφίδων, ή

την οδήγηση εικονοψηφίδων διευθυνσιοδότησης

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8529 90 92

70

Ορθογώνιο πλαίσιο στήριξης και κάλυψης:

από κράμα αργιλίου που περιέχει πυρίτιο και μαγνήσιο,

με μήκος 500 mmή μεγαλύτερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 2 200 mm,

με πλάτος 300 mmή μεγαλύτερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 1 500 mm,

του τύπου που χρησιμοποιείται για την παραγωγή τηλεοπτικών δεκτών

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8536 69 90

51

Σύνδεσμοι τύπου SCART, ενσωματωμένοι σε πλαστικό ή μεταλλικό περίβλημα, με 21 ακίδες σε 2 σειρές, για χρήση στην κατασκευή προϊόντων των κλάσεων 8521 και 8528  (2)

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8536 69 90

88

Θηλυκοί συνδεσμοι και διεπαφές καρτών μνήμης τύπου Secure Digital (SD) και Compact Flash, «έξυπνων καρτών» και «αυτοτελών μονάδων (καρτών) κοινής διεπαφής» του είδους που χρησιμοποιείται για συγκόλληση σε πλάκες τυπωμένων κυκλωμάτων με σκοπό τη σύνδεση ηλεκτρικών συσκευών και κυκλωμάτων και τη μεταγωγή ή προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων, με μέγιστη τάση 1 000 V

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8536 90 95

40

Επαφές πιρτσινιών

από χαλκό

επιμεταλλωμένες με κράμα αργύρου-νικελίου AgNi10 ή με άργυρο που περιέχει κατά βάρος συνδυαστικά 11,2 % (± 1,0 %) οξείδιο του κασσίτερου και οξείδιο του ινδίου

με πάχος επιμετάλλωσης 0,3 mm (– 0/+ 0,015 mm)

έστω και επιχρυσωμένες

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8537 10 91

70

Προγραμματίσιμη μονάδα ελέγχου μνήμης για τάση που δεν υπερβαίνει τα 1 000 V, του είδους που χρησιμοποιείται για τη λειτουργία κινητήρα εσωτερικής καύσης και/ή διάφορους ενεργοποιητές που λειτουργούν μαζί με κινητήρα εσωτερικής καύσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον

τυπωμένο κύκλωμα με ενεργητικά και παθητικά στοιχεία,

περίβλημα αλουμινίου, και

πολλαπλά βύσματα

0 %

31.12.2022

*ex 8544 20 00

30

Καλώδιο σύνδεσης κεραίας για τη μετάδοση ραδιοφωνικών σημάτων (AM/FM), έστω και σημάτων GPS, που περιέχει:

ομοαξονικό καλώδιο,

δύο ή περισσότερα βύσματα, και

3 ή περισσότερα πλαστικά κλιπ για πρόσδεση με το ταμπλό

του είδους που χρησιμοποιείται στην παραγωγή εμπορευμάτων του κεφαλαίου 87

0 %

31.12.2021

*ex 8544 30 00

35

Καλωδίωση:

με τάση λειτουργίας 12 V,

περιτυλιγμένη με ταινία ή καλυμμένη με πλαστικό περιελιγμένο περίβλημα,

τουλάχιστον 16κλωνη, με όλους τους ακροδέκτες γαλβανισμένους ή εφοδιασμένους με βύσματα,

για χρήση στην κατασκευή οχημάτων παντός εδάφους ή επαγγελματικών οχημάτων εργασιών (2)

0 %

31.12.2021

*ex 8544 30 00

*ex 8544 42 90

85

65

Δισύρματο καλώδιο επέκτασης με δύο τεμάχια σύνδεσης, που περιέχει τουλάχιστον:

ελαστικό δακτύλιο στερέωσης,

μεταλλικό μάνδαλο συγκράτησης

του είδους που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση αισθητήρων ταχύτητας οχήματος στην κατασκευή εμπορευμάτων του κεφαλαίου 87

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8548 10 29

10

Εξαντλημένοι ηλεκτρικοί συσσωρευτές ιόντων λιθίου ή νικελίου-μεταλλικού υδριδίου

0 %

31.12.2018

*ex 8708 40 20

30

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων με υδραυλικό μετατροπέα ροπής, με:

τουλάχιστον οκτώ ταχύτητες,

ροπή κινητήρα 300 Nm και άνω, και

εγκάρσια ή διαμήκη τοποθέτηση

για χρήση στην κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων του κεφαλαίου 8703  (2)

0 %

31.12.2022

*ex 8708 40 20

*ex 8708 40 50

40

30

Συγκρότημα κιβωτίου ταχυτήτων με μία ή δύο εισόδους και τουλάχιστον τρεις εξόδους από χυτό περίβλημα αλουμινίου με συνολικές διαστάσεις (εκτός από τους άξονες) το πολύ 455 mm (πλάτος) × 462 mm (ύψος), 680 mm μήκος, εφοδιασμένο με τουλάχιστον:

έναν άξονα εξόδου με εξωτερικές αυλακώσεις (σφηνόδρομους),

περιστροφικό διακόπτη για ένδειξη της θέσης της ταχύτητας,

τη δυνατότητα διαφορικού

για χρήση στην κατασκευή οχημάτων παντός εδάφους ή επαγγελματικών οχημάτων εργασιών (2)

0 %

31.12.2021

*ex 8708 50 20

*ex 8708 50 99

*ex 8708 99 10

*ex 8708 99 97

40

30

70

80

Κιβώτιο ταχυτήτων (μετάδοση) μονής εισόδου διπλής εξόδου, εντός περιβλήματος από χυτό αλουμίνιο, με μέγιστες συνολικές διαστάσεις 148 mm (± 1 mm) × 213 mm (± 1 mm) × 273 mm (± 1 mm), που περιλαμβάνει τουλάχιστον:

δύο ηλεκτρομαγνητικούς συμπλέκτες μονής κατεύθυνσης σε έναν κλωβό, που λειτουργούν σε αμφότερες τις κατευθύνσεις

άξονα εισόδου με εξωτερική διάμετρο 24 mm (± 1 mm), που απολήγει σε σφηνόδρομο 22 δοντιών,

ομοαξονικό δακτύλιο εξόδου εσωτερικής διαμέτρου 22 mm έως και 30 mm, που απολήγει σε σφηνόδρομο 22 έως και 28 δοντιών

για χρήση στην κατασκευή οχημάτων παντός εδάφους ή επαγγελματικών οχημάτων εργασιών (2)

0 %

31.12.2021

*ex 8708 93 10

*ex 8708 93 90

30

30

Μηχανικώς χειριζόμενος φυγοκεντρικός συμπλέκτης για χρήση με ελαστομερή ιμάντα σε ξηρό περιβάλλον σε συνεχώς μεταβαλλόμενη σχέση μετάδοσης (CVT), εφοδιασμένος με:

στοιχεία που ενεργοποιούν τον συμπλέκτη σε ορισμένη περιστροφή και δημιουργούν (κατ' αυτόν τον τρόπο) φυγόκεντρη δύναμη,

άξονα με κωνικό άκρο 5 έως και 6 μοιρών,

3 βάρη, και

1 ελατήριο συμπίεσης

για χρήση στην κατασκευή οχημάτων παντός εδάφους ή επαγγελματικών οχημάτων εργασιών (2)

0 %

31.12.2021

*ex 8708 99 97

85

Επιμεταλλωμένα εσωτερικά ή εξωτερικά μέρη που αποτελούνται από:

συμπολυμερή του ακρυλονιτριλίου-βουταδιενίου-στυρολίου (ABS), έστω και αναμειγμένα με πολυανθρακικό πολυμερές,

στρώματα χαλκού, νικελίου και χρωμίου

προς χρήση στην κατασκευή εξαρτημάτων για αυτοκίνητα οχήματα των κλάσεων 8701 έως 8705  (2)

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 9001 20 00

10

Υλικό αποτελούμενο από πολωτική μεμβράνη, έστω και σε ρόλους, το οποίο στηρίζεται στη μία ή και στις δυο πλευρές σε διαφανές υλικό, με ή χωρίς στρώμα κόλλας, και είναι επικαλυμμένο στη μία ή και στις δυο πλευρές με αποσπώμενο φύλλο

0 %

31.12.2022

*ex 9001 50 41

*ex 9001 50 49

40

40

Οργανικός διορθωτικός φακός γυαλιών, άκοπος, κατεργασμένος και στις δύο όψεις, προοριζόμενος να υποβληθεί σε επίστρωση, χρωματισμό, προσαρμογή των άκρων, τοποθέτηση ή οποιαδήποτε άλλη σημαντική επεξεργασία για χρήση στην παραγωγή διορθωτικών γυαλιών (2)

0 %

31.12.2022

*ex 9001 90 00

25

Ασυναρμολόγητα οπτικά στοιχεία από χυτό γυαλί με χαλκογεννίτη που εκπέμπει σε υπέρυθρο ή συνδυασμός γυαλιού με χαλκογεννίτη που εκπέμπει σε υπέρυθρο και άλλου υλικού φακών

0 %

31.12.2018

*ex 9002 11 00

20

Φακοί

μέγιστων διαστάσεων 80 mm × 55 mm × 50 mm,

με ανάλυση 160 γραμμών/mmή ανώτερη και

με λόγο μεγέθυνσης 1 προς18,

του είδους που χρησιμοποιείται για την παραγωγή επιδιασκοπίων ή μηχανών λήψης εικόνων για απευθείας μετάδοση

0 %

31.12.2022

*ex 9002 11 00

40

Φακοί

μέγιστων διαστάσεων 125 mm × 65 mm × 65 mm,

με ανάλυση 125 γραμμών/mmή ανώτερη και

με λόγο μεγέθυνσης 1 προς 16,

του είδους που χρησιμοποιείται για την παραγωγή επιδιασκοπίων ή μηχανών λήψης εικόνων για απευθείας μετάδοση

0 %

31.12.2018

*ex 9002 11 00

85

Συγκρότημα φακών με:

οριζόντιο οπτικό πεδίο 50 deg έως και 200 deg,

εστιακή απόσταση 1,16 mm έως και 5,45 mm,

σχετικό εύρος ανοίγματος F/2.0 έως και F/2.6, και

διάμετρο 5 mm έως και 18,5 mm

για χρήση στην παραγωγή εικονοληπτικών μηχανών αυτοκινήτων CMOS (2)

0 %

31.12.2019

*ex 9002 90 00

40

Συναρμολογημένοι φακοί από γυαλί με χαλκογεννίτη που εκπέμπει σε υπέρυθρο ή συνδυασμός γυαλιού με χαλκογεννίτη που εκπέμπει σε υπέρυθρο και άλλου υλικού φακών

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 9032 89 00

40

Ψηφιακός ελεγκτής βαλβίδων για τον έλεγχο υγρών και αερίων

0 %

p/st

31.12.2022


(2)  Η αναστολή των δασμών υπόκειται σε τελωνειακή επιτήρηση ειδικού προορισμού σύμφωνα με το άρθρο 254 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 269 της 10.10.2013, σ. 1).

(3)  Μόνο ο κατ' αξίαν δασμός αναστέλλεται. Ο ειδικός δασμός εξακολουθεί να ισχύει.

(4)  Η επιτήρηση των εισαγωγών των αγαθών που καλύπτονται από την παρούσα αναστολη δασμών διεξάγεται σύμφωνα με την διαδικασία των άρθρων 55 και 56 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 της Επιτροπής της 24ης Νοεμβρίου 2015 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 343 της 29.12.2015, σ. 558).

*

Μέτρο που θεσπίστηκε πρόσφατα ή μέτρο με τροποποιημένους όρους.


30.12.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 351/55


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2017/2468 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 20ής Δεκεμβρίου 2017

για τον καθορισμό διοικητικών και επιστημονικών απαιτήσεων για παραδοσιακά τρόφιμα από τρίτες χώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα νέα τρόφιμα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με τα νέα τρόφιμα, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 258/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1852/2001 της Επιτροπής (1), και ιδίως το άρθρο 20 και το άρθρο 35 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2015/2283 θεσπίζει κανόνες για τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση νέων τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283, η Επιτροπή πρέπει να εκδώσει εκτελεστικές πράξεις που θεσπίζουν διοικητικές και επιστημονικές απαιτήσεις σχετικά με τα παραδοσιακά τρόφιμα από τρίτες χώρες.

(3)

Με την επιφύλαξη των άρθρων 5, 15 και 16 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283, η Επιτροπή θα πρέπει να ελέγχει κατά πόσο η κοινοποίηση εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του εν λόγω κανονισμού και την εγκυρότητα της κοινοποίησης ή της αίτησης.

(4)

Οι κοινοποιήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283 θα πρέπει να περιέχουν επαρκείς πληροφορίες και επιστημονική τεκμηρίωση, ώστε να επιτρέπουν στην Επιτροπή να επαληθεύσει την εγκυρότητα και να παρέχουν τη δυνατότητα στα κράτη μέλη και την Αρχή να αξιολογήσουν το ιστορικό ασφαλούς χρήσης των παραδοσιακών τροφίμων από τρίτες χώρες.

(5)

Οι αιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283 θα πρέπει να περιέχουν επαρκείς πληροφορίες και επιστημονική τεκμηρίωση, ώστε να επιτρέπουν στην Επιτροπή να επαληθεύσει την εγκυρότητα και να παρέχουν τη δυνατότητα στην Αρχή να διεξαγάγει ολοκληρωμένες αξιολογήσεις κινδύνου.

(6)

Όταν ο αιτών υποβάλλει μια κοινοποίηση ή μια αίτηση για προσθήκη, αφαίρεση ή τροποποίηση των όρων χρήσης, των προδιαγραφών, των πρόσθετων ειδικών απαιτήσεων επισήμανσης ή των απαιτήσεων παρακολούθησης μετά τη διάθεση στην αγορά εγκεκριμένου παραδοσιακού τροφίμου από τρίτη χώρα, ενδέχεται να μην είναι αναγκαίο για τον αιτούντα να προσκομίσει όλα τα δεδομένα που απαιτούνται για την αξιολόγηση της ασφάλειας εάν ο αιτών παρέχει επαρκή επαληθεύσιμη αιτιολογία.

(7)

Η ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στην Επιτροπή, τα κράτη μέλη και την Αρχή θα πρέπει να διασφαλίζει ότι, στην Επιτροπή, υποβάλλονται δεόντως αιτιολογημένες αντιρρήσεις ως προς την ασφάλεια, εφόσον είναι αναγκαίο.

(8)

Η γνώμη της Αρχής θα πρέπει να παρέχει επαρκείς πληροφορίες προκειμένου να εξακριβώσει κατά πόσον η προτεινόμενη χρήση του παραδοσιακού τροφίμου από τρίτη χώρα είναι ασφαλής για τους καταναλωτές.

(9)

Σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283, η Επιτροπή πρέπει να εκδώσει εκτελεστικές πράξεις που θεσπίζουν τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 20 του εν λόγω κανονισμού.

(10)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής και θέμα

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες για την εφαρμογή του άρθρου 20 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283 όσον αφορά τις διοικητικές και επιστημονικές απαιτήσεις για τα παραδοσιακά τρόφιμα από τρίτες χώρες και τα μεταβατικά μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 35 παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού.

Εφαρμόζεται σε κοινοποιήσεις και αιτήσεις που αναφέρονται στα άρθρα 14 και 16 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Πέραν των ορισμών που προβλέπονται στα άρθρα 2 και 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2) και του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)

«κοινοποίηση» σημαίνει αυτοτελή φάκελο που περιέχει τις πληροφορίες και τα επιστημονικά δεδομένα που υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283.

β)

«αίτηση» σημαίνει αυτοτελή φάκελο που περιέχει τις πληροφορίες και τα επιστημονικά δεδομένα που υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283.

Άρθρο 3

Δομή, περιεχόμενο και παρουσίαση μιας κοινοποίησης

1.   Η κοινοποίηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην Επιτροπή και περιλαμβάνει τα εξής:

α)

συνοδευτική επιστολή·

β)

τεχνικό φάκελο·

γ)

περίληψη του φακέλου.

2.   Η συνοδευτική επιστολή που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος I.

3.   Ο τεχνικός φάκελος που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

α)

τα διοικητικά δεδομένα που προβλέπονται στο άρθρο 5·

β)

τα επιστημονικά δεδομένα που προβλέπονται στο άρθρο 6.

4.   Όταν ο αιτών υποβάλλει κοινοποίηση για την τροποποίηση των όρων χρήσης, των προδιαγραφών, των ειδικών απαιτήσεων επισήμανσης ή των απαιτήσεων παρακολούθησης μετά τη διάθεση στην αγορά εξουσιοδοτημένου παραδοσιακού τροφίμου από τρίτη χώρα, είναι πιθανό να μην απαιτείται ο αιτών να παρέχει όλα τα δεδομένα που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 6, όταν ο αιτών υποβάλλει επαληθεύσιμη αιτιολογία που επεξηγεί ότι οι προτεινόμενες αλλαγές δεν επηρεάζουν τα αποτελέσματα της υφιστάμενης εκτίμησης ασφάλειας.

5.   Η περίληψη του φακέλου που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) πρέπει να παρέχει στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η χρήση ενός παραδοσιακού τροφίμου από τρίτη χώρα συμμορφώνεται με τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283.

Άρθρο 4

Δομή, περιεχόμενο και παρουσίαση μιας αίτησης

1.   Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην Επιτροπή και περιλαμβάνει τα εξής:

α)

συνοδευτική επιστολή·

β)

τεχνικό φάκελο·

γ)

περίληψη του φακέλου·

δ)

δεόντως αιτιολογημένες αντιρρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283·

ε)

την απάντηση του αιτούντος σε δεόντως αιτιολογημένες αντιρρήσεις ως προς την ασφάλεια.

2.   Η συνοδευτική επιστολή που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος IΙ.

3.   Ο τεχνικός φάκελος που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

α)

τα διοικητικά δεδομένα που προβλέπονται στο άρθρο 5·

β)

τα επιστημονικά δεδομένα που προβλέπονται στο άρθρο 6.

4.   Όταν ο αιτών υποβάλλει αίτηση για την τροποποίηση των όρων χρήσης, των προδιαγραφών, των ειδικών απαιτήσεων επισήμανσης ή των απαιτήσεων παρακολούθησης μετά τη διάθεση στην αγορά εξουσιοδοτημένου παραδοσιακού τροφίμου από τρίτη χώρα, είναι πιθανό να μην απαιτείται ο αιτών να παρέχει όλα τα δεδομένα που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 6, όταν ο αιτών υποβάλλει επαληθεύσιμη αιτιολογία που εξηγεί ότι οι προτεινόμενες αλλαγές δεν επηρεάζουν τα αποτελέσματα της υφιστάμενης εκτίμησης ασφάλειας.

5.   Η περίληψη του φακέλου που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) πρέπει να παρέχει στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η χρήση ενός παραδοσιακού τροφίμου από τρίτη χώρα συμμορφώνεται με τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283.

Άρθρο 5

Διοικητικά δεδομένα που πρέπει να παρέχονται σε μια κοινοποίηση ή αίτηση

Εκτός από τις πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283, οι κοινοποιήσεις και οι αιτήσεις περιλαμβάνουν τα ακόλουθα δεδομένα διοικητικού χαρακτήρα:

α)

το όνομα, τη διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας του αρμόδιου για τον φάκελο προσώπου που είναι εξουσιοδοτημένο για την επικοινωνία εξ ονόματος του αιτούντος με την Επιτροπή·

β)

την ημερομηνία υποβολής του φακέλου·

γ)

πίνακα περιεχομένων του φακέλου·

δ)

λεπτομερή κατάλογο των εγγράφων που επισυνάπτονται στον φάκελο, συμπεριλαμβανομένων παραπομπών σε τίτλους, τόμους και σελίδες·

ε)

κατάλογο των μερών του φακέλου που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ως εμπιστευτικά, σύμφωνα με το άρθρο 23 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283 και με τους κανόνες που καθορίζονται στο παράρτημα III του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 6

Επιστημονικά δεδομένα που πρέπει να παρέχονται σε μια κοινοποίηση ή αίτηση

1.   Ο φάκελος που υποβάλλεται για τη στήριξη μιας κοινοποίησης ή αίτησης για την έγκριση ενός παραδοσιακού τροφίμου από τρίτη χώρα παρέχει τη δυνατότητα να αξιολογηθεί ένα ιστορικό ασφαλούς χρήσης του παραδοσιακού τροφίμου από τρίτες χώρες.

2.   Ο αιτών υποβάλλει αντίγραφο των εγγράφων σχετικά με τη διαδικασία που τηρήθηκε κατά τη συλλογή των δεδομένων.

3.   Ο αιτών υποβάλλει περιγραφή της αξιολόγησης ασφάλειας και αιτιολογεί τη συμπερίληψη ή τον αποκλεισμό συγκεκριμένων μελετών ή πληροφοριών.

4.   Ο αιτών προτείνει ένα συνολικό συμπέρασμα σχετικά με την ασφάλεια των προτεινόμενων χρήσεων του παραδοσιακού τροφίμου από τρίτη χώρα. Η συνολική εκτίμηση του δυνητικού κινδύνου για την υγεία του ανθρώπου γίνεται στο πλαίσιο της γνωστής ή της πιθανής έκθεσης του ανθρώπου.

Άρθρο 7

Επαλήθευση της εγκυρότητας μιας κοινοποίησης

1.   Μετά την παραλαβή μιας κοινοποίησης ενός παραδοσιακού τροφίμου από τρίτη χώρα, η Επιτροπή εξακριβώνει χωρίς καθυστέρηση κατά πόσον το εν λόγω τρόφιμο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283 και αν η κοινοποίηση πληροί τις απαιτήσεις που ορίζονται στα άρθρα 3, 5 και 6 του παρόντος κανονισμού.

2.   Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες από τον αιτούντα όσον αφορά την εγκυρότητα της κοινοποίησης και να του γνωστοποιήσει το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο θα πρέπει να υποβληθούν οι πληροφορίες.

3.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και με την επιφύλαξη του άρθρου 14 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283, η κοινοποίηση μπορεί να θεωρηθεί έγκυρη ακόμη και αν δεν περιέχει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται βάσει των άρθρων 3, 5 και 6 του παρόντος κανονισμού, υπό τον όρο ότι ο αιτών έχει υποβάλει επαληθεύσιμη αιτιολογία για κάθε στοιχείο που λείπει.

4.   Η Επιτροπή ενημερώνει τον αιτούντα, τα κράτη μέλη και την Αρχή για τους λόγους για τους οποίους η κοινοποίηση θεωρείται μη έγκυρη.

Άρθρο 8

Επαλήθευση της εγκυρότητας μιας αίτησης

1.   Μετά την παραλαβή της αίτησης για την έγκριση ενός παραδοσιακού τροφίμου από τρίτη χώρα η Επιτροπή εξακριβώνει χωρίς καθυστέρηση κατά πόσον η αίτηση πληροί τις απαιτήσεις των άρθρων 4 έως 6.

2.   Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες από τον αιτούντα για θέματα που αφορούν την εγκυρότητα της αίτησης και να του γνωστοποιήσει το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο θα πρέπει να υποβληθούν οι πληροφορίες.

3.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και με την επιφύλαξη του άρθρου 16 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283, η αίτηση μπορεί να θεωρηθεί έγκυρη ακόμη και αν δεν περιέχει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται βάσει των άρθρων 4 έως 6 του παρόντος κανονισμού, υπό τον όρο ότι ο αιτών έχει υποβάλει επαληθεύσιμη δικαιολογία για κάθε στοιχείο που λείπει.

4.   Η Επιτροπή ενημερώνει τον αιτούντα, τα κράτη μέλη και την Αρχή κατά πόσον η αίτηση θεωρείται έγκυρη ή όχι. Εάν η αίτηση δεν θεωρείται έγκυρη, η Επιτροπή αναφέρει τους λόγους για τους οποίους δεν είναι έγκυρη.

Άρθρο 9

Δεόντως αιτιολογημένες αντιρρήσεις ως προς την ασφάλεια.

1.   Μετά την παραλαβή μιας έγκυρης κοινοποίησης, μπορεί να πραγματοποιηθεί διαβούλευση μεταξύ της Επιτροπής, των κρατών μελών και της Αρχής κατά τους τρεις πρώτους μήνες της περιόδου που προβλέπεται στο άρθρο 15 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283.

2.   Οι δεόντως αιτιολογημένες αντιρρήσεις ως προς την ασφάλεια που υποβάλλονται από ένα κράτος μέλος ή την Αρχή προς την Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283, περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

την ονομασία και την περιγραφή του παραδοσιακού τροφίμου από τρίτη χώρα·

β)

επιστημονική δήλωση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους το παραδοσιακό τρόφιμο από τρίτη χώρα μπορεί να ενέχει κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία.

Άρθρο 10

Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στη γνωμοδότηση της Αρχής

1.   Η γνωμοδότηση της Αρχής περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

την ταυτότητα και τον χαρακτηρισμό του παραδοσιακού τροφίμου από τρίτη χώρα·

β)

την αξιολόγηση του ιστορικού ασφαλούς χρήσης στην εκάστοτε τρίτη χώρα·

γ)

συνολική εκτίμηση της επικινδυνότητας, στην οποία να καθορίζεται, εάν είναι δυνατόν, η ασφάλεια του παραδοσιακού τροφίμου από τρίτη χώρα και να επισημαίνονται τυχόν αβεβαιότητες και περιορισμοί·

δ)

συμπεράσματα.

2.   Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες στην αίτηση γνωμοδότησης που απευθύνει στην Αρχή.

Άρθρο 11

Μεταβατικά μέτρα

Οι κοινοποιήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 35 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283 υποβάλλονται στην Επιτροπή το αργότερο μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2019.

Άρθρο 12

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 20 Δεκεμβρίου 2017.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 327 της 11.12.2015, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων (ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Υπόδειγμά συνοδευτικής επιστολής που συνοδεύει την κοινοποίησή για παραδοσιακά τρόφιμα από Τρίτη χωρά σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 14 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Γενική Διεύθυνση

Διεύθυνση

Διοικητική Μονάδα

Ημερομηνία: …

Αντικείμενο: Κοινοποίηση για την έγκριση ενός παραδοσιακού τροφίμου από τρίτη χώρα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283.

(Να δηλώσετε ευκρινώς, σημειώνοντας ένα από τα τετραγωνίδια)

Κοινοποίηση για την έγκριση νέου παραδοσιακού τροφίμου.

Κοινοποίηση για την προσθήκη, αφαίρεση ή τροποποίηση των όρων χρήσης ενός ήδη εγκεκριμένου παραδοσιακού τροφίμου. Να παράσχετε παραπομπή στην εν λόγω κοινοποίηση.

Κοινοποίηση για την προσθήκη, αφαίρεση ή τροποποίηση των προδιαγραφών ενός ήδη εγκεκριμένου παραδοσιακού τροφίμου. Να παράσχετε παραπομπή στην εν λόγω κοινοποίηση.

Κοινοποίηση για την προσθήκη, αφαίρεση ή τροποποίηση των πρόσθετων ειδικών απαιτήσεων επισήμανσης ενός ήδη εγκεκριμένου παραδοσιακού τροφίμου. Να παράσχετε παραπομπή στην εν λόγω κοινοποίηση.

Κοινοποίηση για την προσθήκη, αφαίρεση ή τροποποίηση των απαιτήσεων παρακολούθησης μετά τη διάθεση στην αγορά ενός ήδη εγκεκριμένου παραδοσιακού τροφίμου. Να παράσχετε παραπομπή στην εν λόγω κοινοποίηση.

Ο/Οι αιτών/-ούντες και/ή ο/οι εκπρόσωπός/-οί του/τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

(ονοματεπώνυμο/-α, διεύθυνση/-ύνσεις κ.λπ.)

υποβάλλω/-ουμε την παρούσα κοινοποίηση όσον αφορά την επικαιροποίηση του ενωσιακού καταλόγου σχετικά με τα νέα τρόφιμα.

Ταυτότητα του παραδοσιακού τροφίμου:

Εμπιστευτικότητα (1). Όταν ενδείκνυται, δηλώστε εάν η αίτηση περιλαμβάνει και εμπιστευτικά στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 23 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283

Ναι

Όχι

Κατηγορίες τροφίμων, προϋποθέσεις χρήσης και απαιτήσεις επισήμανσης

Κατηγορία τροφίμων

Ειδικοί όροι χρήσης

Πρόσθετες ειδικές απαιτήσεις επισήμανσης

 

 

 

 

 

Με εκτίμηση,

Υπογραφή …

Συνημμένα:

Πλήρης τεχνικός φάκελος

Περίληψη του φακέλου

Κατάλογος των μερών του φακέλου που ζητείται να αντιμετωπιστούν ως εμπιστευτικά και να αποτελέσουν επαληθεύσιμη αιτιολογία για τις απαιτήσεις αυτές

Αντίγραφο διοικητικών δεδομένων του/των αιτούντος/-ων


(1)  Οι αιτούντες θα πρέπει να χρησιμοποιούν το υπόδειγμα του παραρτήματος III για να υποδείξουν ποιες πληροφορίες επιθυμούν να αντιμετωπιστούν ως εμπιστευτικές και θα πρέπει να παρέχουν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες που τεκμηριώνουν το αίτημα για εμπιστευτικότητα.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Υπόδειγμά συνοδευτικής επιστολής που συνοδεύει την αίτηση για παραδοσιακά τρόφιμα από Τρίτη χωρά σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 16 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Γενική Διεύθυνση

Διεύθυνση

Διοικητική Μονάδα

Ημερομηνία: …

Αντικείμενο: Αίτηση έγκρισης παραδοσιακού τροφίμου από τρίτη χώρα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 16 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283

Ο/Οι αιτών/-ούντες και/ή ο/οι εκπρόσωπός/-οί του/τους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(ονοματεπώνυμο/-α, διεύθυνση/-ύνσεις κ.λπ.)

υποβάλλω/-ουμε την παρούσα αίτηση όσον αφορά την επικαιροποίηση του ενωσιακού καταλόγου σχετικά με τα νέα τρόφιμα.

Ταυτότητα του παραδοσιακού τροφίμου:

Εμπιστευτικότητα (1). Όταν ενδείκνυται, δηλώστε εάν η αίτηση περιλαμβάνει και εμπιστευτικά στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 23 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283

Ναι

Όχι

Κατηγορίες τροφίμων, προϋποθέσεις χρήσης και απαιτήσεις επισήμανσης

Κατηγορία τροφίμων

Ειδικοί όροι χρήσης

Πρόσθετες ειδικές απαιτήσεις επισήμανσης

 

 

 

 

 

 

Με εκτίμηση,

Υπογραφή …

Συνημμένα:

Πλήρης αίτηση

Περίληψη της αίτησης

Κατάλογος των μερών της αίτησης που ζητείται να αντιμετωπιστούν ως εμπιστευτικά και να αποτελέσουν επαληθεύσιμη αιτιολογία για τις απαιτήσεις αυτές

Τεκμηριωμένα στοιχεία σχετικά με τις δεόντως αιτιολογημένες αντιρρήσεις ως προς την ασφάλεια

Αντίγραφο διοικητικών δεδομένων του/των αιτούντος/-ων


(1)  Οι αιτούντες θα πρέπει να χρησιμοποιούν το υπόδειγμα του παραρτήματος III για να υποδείξουν τις πληροφορίες που επιθυμούν να αντιμετωπιστούν ως εμπιστευτικές και θα πρέπει να παρέχουν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες που τεκμηριώνουν το αίτημα για εμπιστευτικότητα.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI

Αιτιολόγηση των εμπιστευτικών πληροφοριών

Το παρόν παράρτημα επικαιροποιείται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κοινοποίησης ή αίτησης κάθε φορά που ο αιτών υποβάλλει αίτηση παροχής πληροφοριών που πρέπει να αντιμετωπιστούν ως εμπιστευτικές.

Εάν η διεργασία παραγωγής περιλαμβάνει εμπιστευτικά δεδομένα, παρέχεται μη εμπιστευτική περίληψη της διεργασίας παραγωγής.

Πληροφορίες που ζητείται να θεωρηθούν εμπιστευτικές

Αιτιολόγηση

Τμήμα x.y (υποβλήθηκε στις ΕΕΕΕ/ΜΜ/ΗΗ)

 

 

 

Παράρτημα Χ (υποβλήθηκε στις ΕΕΕΕ/ΜΜ/ΗΗ)

 

 

 

Τμήμα x.y. (υποβλήθηκε στις ΕΕΕΕ/ΜΜ/ΗΗ)

 

 

 

Παράρτημα Χ (υποβλήθηκε στις ΕΕΕΕ/ΜΜ/ΗΗ)

 


30.12.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 351/64


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2017/2469 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 20ής Δεκεμβρίου 2017

για τον καθορισμό διοικητικών και επιστημονικών απαιτήσεων για τις αιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα νέα τρόφιμα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με τα νέα τρόφιμα, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 258/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1852/2001 της Επιτροπής (1) και ιδίως το άρθρο 13 και το άρθρο 35 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2015/2283 θεσπίζει κανόνες για τη χρήση και τη διάθεση των νέων τροφίμων στην αγορά της Ένωσης.

(2)

Δυνάμει του άρθρου 13 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό των απαιτήσεων όσον αφορά τα διοικητικά και τα επιστημονικά στοιχεία των αιτήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού.

(3)

Με την επιφύλαξη των άρθρων 5 και 10 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283, η Επιτροπή οφείλει να επαληθεύει κατά πόσον η αίτηση εμπίπτει στο πεδίο του εν λόγω κανονισμού και την εγκυρότητά της.

(4)

Οι αιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283 θα πρέπει να περιέχουν επαρκείς πληροφορίες και επιστημονική τεκμηρίωση ώστε να επιτρέπουν στην Επιτροπή να επαληθεύει την εγκυρότητά τους και να δίνουν τη δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (η «Αρχή») να διενεργεί ολοκληρωμένες εκτιμήσεις επικινδυνότητας σχετικά με τα νέα τρόφιμα.

(5)

Οι αιτήσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν λεπτομερείς περιγραφές της στρατηγικής για την αξιολόγηση της ασφάλειας, τα ανεπεξέργαστα στοιχεία, πληροφορίες σχετικά με τη συνάφεια του υλικού δοκιμών που χρησιμοποιείται σε τοξικολογικές μελέτες, καθώς τις μεθόδους δοκιμών για την ανίχνευση και την ταυτοποίηση των τεχνολογικά επεξεργασμένων νανοϋλικών.

(6)

Η πείρα έχει δείξει ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να αναμένεται εύλογα ότι ένα νέο τρόφιμο που προορίζεται για συγκεκριμένη ομάδα του πληθυσμού μπορεί επίσης να καταναλωθεί και από άλλες ομάδες του πληθυσμού και ότι, ενδεχομένως, είναι απαραίτητη η λήψη μέτρων διαχείρισης του κινδύνου προκειμένου να μετριαστούν οι δυνητικοί κίνδυνοι για την υγεία των εν λόγω άλλων πληθυσμιακών ομάδων. Συνεπώς, η αίτηση θα πρέπει να παρέχει επαρκείς πληροφορίες ώστε να μπορούν να εκτιμηθούν οι κίνδυνοι όσον αφορά τις εν λόγω πληθυσμιακές ομάδες.

(7)

Όταν ο αιτών υποβάλλει αίτηση με σκοπό να προσθέσει, να αφαιρέσει ή να μετατρέψει τις συνθήκες χρήσης, τις προδιαγραφές, πρόσθετες ειδικές απαιτήσεις επισήμανσης ή απαιτήσεις παρακολούθησης μετά τη διάθεση στην αγορά ενός εγκεκριμένου νέου τροφίμου, μπορεί να μην είναι απαραίτητο να παράσχει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για την εκτίμηση της επικινδυνότητας, με την προϋπόθεση ότι παρέχει επαληθεύσιμη αιτιολόγηση.

(8)

Οι τοξικολογικές δοκιμές θα πρέπει να διενεργούνται σύμφωνα με τους κανόνες που θεσπίζονται στην οδηγία 2004/10/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2), προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι πληρούν ορισμένες προδιαγραφές. Όταν οι δοκιμές αυτές διενεργούνται εκτός της επικράτειας της Ένωσης, θα πρέπει να τηρούνται οι αρχές ορθής εργαστηριακής πρακτικής του ΟΟΣΑ (3).

(9)

Η γνώμη της Αρχής θα πρέπει να παρέχει επαρκείς πληροφορίες ώστε να διασφαλίζεται ότι η προτεινόμενη χρήση του νέου τροφίμου είναι ασφαλής για τους καταναλωτές.

(10)

Προκειμένου να ωφεληθούν από τους κανόνες προστασίας των δεδομένων, όπως ορίζεται στο άρθρο 26 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283, τα αιτήματα για την προστασία των δεδομένων βιομηχανικής ιδιοκτησίας θα πρέπει να είναι αιτιολογημένα και όλα τα δεδομένα θα πρέπει να περιέχονται σε ξεχωριστό μέρος της αίτησης.

(11)

Δυνάμει του άρθρου 35 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283, είναι αναγκαία η θέσπιση μεταβατικών μέτρων για την έναρξη ισχύος του εν λόγω κανονισμού.

(12)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής και αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες για την εφαρμογή του άρθρου 13 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283 όσον αφορά τις διοικητικές και τις επιστημονικές απαιτήσεις για τις αιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 και τα μεταβατικά μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 35 παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Εκτός από τους ορισμούς που παρατίθενται στα άρθρα 2 και 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4) και στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283, εφαρμόζεται ο ακόλουθος ορισμός:

αίτηση: αυτοτελής φάκελος που περιέχει τις πληροφορίες και τα επιστημονικά στοιχεία που υποβάλλονται για την έγκριση νέου τροφίμου δυνάμει του άρθρου 10 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283.

Άρθρο 3

Δομή, περιεχόμενο και παρουσίαση των αιτήσεων

1.   Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην Επιτροπή και συνίστανται στα ακόλουθα:

α)

συνοδευτική επιστολή·

β)

τεχνικό φάκελο·

γ)

περίληψη του φακέλου.

2.   Η συνοδευτική επιστολή που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος I.

3.   Ο τεχνικός φάκελος που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

α)

τα διοικητικά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 4·

β)

τα επιστημονικά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 5·

4.   Όταν ο αιτών υποβάλλει αίτηση με σκοπό να μετατρέψει τις συνθήκες χρήσης, τις προδιαγραφές, πρόσθετες ειδικές απαιτήσεις επισήμανσης ή απαιτήσεις παρακολούθησης μετά τη διάθεση στην αγορά ενός εγκεκριμένου νέου τροφίμου, μπορεί να μην είναι απαραίτητο να παράσχει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται βάσει του άρθρου 5 του παρόντος κανονισμού, με την προϋπόθεση ότι παρέχει επαληθεύσιμη αιτιολόγηση με την οποία να τεκμηριώνεται ότι οι προτεινόμενες αλλαγές δεν επηρεάζουν τα αποτελέσματα της υπάρχουσας εκτίμησης επικινδυνότητας.

5.   Εκτός από τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 στοιχεία α), β) και ε) του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283, η περίληψη του φακέλου που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) του παρόντος άρθρου παραθέτει τους λόγους σύμφωνα με τους οποίους η χρήση του νέου τροφίμου συμμορφώνεται ως προς τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283.

Άρθρο 4

Απαιτήσεις σχετικά με τα διοικητικά στοιχεία

Εκτός από τις πληροφορίες που καθορίζονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283, οι αιτήσεις περιλαμβάνουν τα ακόλουθα διοικητικά στοιχεία:

α)

την/τις επωνυμία/-ες του/των παρασκευαστή/-ών της ουσίας, εάν είναι διαφορετικός/-οί από τον αιτούντα, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας·

β)

το ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας του προσώπου που είναι υπεύθυνο για τον φάκελο, το οποίο είναι εξουσιοδοτημένο να επικοινωνεί για λογαριασμό του αιτούντος με την Επιτροπή·

γ)

την ημερομηνία υποβολής του φακέλου·

δ)

πίνακα περιεχομένων του φακέλου·

ε)

λεπτομερή κατάλογο των εγγράφων που προσαρτώνται στον φάκελο, ο οποίος να περιλαμβάνει αναφορές στους τίτλους, τα τεύχη και τις σελίδες·

στ)

κατάλογο των τμημάτων του φακέλου που πρέπει να τύχουν εμπιστευτικής μεταχείρισης και επαληθεύσιμη αιτιολόγηση, σύμφωνα με το άρθρο 23 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283 και των κανόνων που ορίζονται στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού. Όταν η διαδικασία παραγωγής περιέχει εμπιστευτικά στοιχεία, πρέπει να παρέχεται περίληψη μη εμπιστευτικού χαρακτήρα για τη διαδικασία παραγωγής·

ζ)

πληροφορίες και επεξηγήσεις με τις οποίες να τεκμηριώνεται η ύπαρξη δικαιώματος αναφοράς του αιτούντος στα επιστημονικά αποδεικτικά στοιχεία ή τα επιστημονικά δεδομένα βιομηχανικής ιδιοκτησίας σύμφωνα με το άρθρο 26 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283. Οι εν λόγω πληροφορίες περιέχονται σε ξεχωριστό φάκελο.

Άρθρο 5

Απαιτήσεις σχετικά με τα επιστημονικά στοιχεία

1.   Ο φάκελος που υποβάλλεται ως στήριξη για την αίτηση έγκρισης νέου τροφίμου καθιστά δυνατή την ολοκληρωμένη εκτίμηση της επικινδυνότητας του νέου αυτού τροφίμου.

2.   Όταν η αίτηση για την έγκριση νέου τροφίμου περιλαμβάνει τη χρήση τεχνολογικά επεξεργασμένων νανοϋλικών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημεία viii) και ix) του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283, ο αιτών προβλέπει μεθόδους δοκιμών για την ανίχνευση και την ταυτοποίηση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 10 παράγραφος 4 του εν λόγω κανονισμού.

3.   Ο αιτών παρέχει αντίγραφο των εγγράφων σχετικά με τη διαδικασία και τη στρατηγική που ακολούθησε κατά τη συλλογή των στοιχείων.

4.   Ο αιτών υποβάλλει περιγραφή της στρατηγικής για την αξιολόγηση της ασφάλειας και της αντίστοιχης στρατηγικής τοξικολογικών δοκιμών και αιτιολογεί την συμπερίληψη ή τον αποκλεισμό συγκεκριμένων μελετών ή πληροφοριών.

5.   Ο αιτών παρέχει, όταν του ζητηθεί, τα ανεπεξέργαστα στοιχεία για τις μεμονωμένες μελέτες, δημοσιευμένες και αδημοσίευτες, που έχουν διεξαχθεί από τον ίδιο ή για λογαριασμό του, με τα οποία να υποστηρίζεται η εφαρμογή των εν λόγω μελετών. Στις πληροφορίες αυτές περιλαμβάνονται στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την συναγωγή των συμπερασμάτων των μεμονωμένων μελετών και αποτελέσματα των εξετάσεων.

6.   Όταν δεν μπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα ένα νέο τρόφιμο που προορίζεται για συγκεκριμένη ομάδα του πληθυσμού να καταναλωθεί και από άλλες πληθυσμιακές ομάδες, τα στοιχεία που παρέχονται σχετικά με την ασφάλεια καλύπτουν επίσης τις εν λόγω ομάδες.

7.   Για κάθε βιολογική ή τοξικολογική μελέτη, ο αιτών διευκρινίζει κατά πόσον το υλικό δοκιμής συμμορφώνεται με την προτεινόμενη ή την υπάρχουσα προδιαγραφή. Όταν το υλικό δοκιμής διαφέρει από την εν λόγω προδιαγραφή, ο αιτών αποδεικνύει τη συνάφεια των στοιχείων αυτών με το υπό εξέταση νέο τρόφιμο.

Οι τοξικολογικές μελέτες διενεργούνται σε εγκαταστάσεις που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2004/10/ΕΚ ή, εάν διενεργούνται εκτός της επικράτειας της Ένωσης, τηρούν τις αρχές ορθής εργαστηριακής πρακτικής του ΟΟΣΑ. Ο αιτών παρέχει αποδεικτικά στοιχεία για τη συμμόρφωση με τις εν λόγω απαιτήσεις και αιτιολογεί κάθε απόκλιση από τα τυποποιημένα πρωτόκολλα.

8.   Ο αιτών υποβάλλει γενικό συμπέρασμα σχετικά με την ασφάλεια των προτεινόμενων χρήσεων του νέου τροφίμου. Η συνολική εκτίμηση του δυνητικού κινδύνου για την υγεία του ανθρώπου γίνεται στο πλαίσιο της γνωστής ή της πιθανής έκθεσης του ανθρώπου.

Άρθρο 6

Επαλήθευση της εγκυρότητας των αιτήσεων

1.   Η Επιτροπή, μόλις παραλαμβάνει αίτηση, επαληθεύει χωρίς καθυστέρηση κατά πόσον ο αιτών εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283 και κατά πόσον η αίτηση πληροί τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού.

2.   Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει τη γνώμη της Αρχής. Η Αρχή γνωστοποιεί στην Επιτροπή τις απόψεις της σχετικά με το αν η αίτηση πληροί τις σχετικές απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283 εντός προθεσμίας 30 εργάσιμων ημερών.

3.   Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες από τον αιτούντα όσον αφορά την εγκυρότητα της αίτησής του και να συμφωνήσει μ' αυτόν σχετικά με το διάστημα εντός του οποίου παρέχονται οι εν λόγω πληροφορίες.

4.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και με την επιφύλαξη του άρθρου 10 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283, μια αίτηση θεωρείται έγκυρη ακόμα και εάν δεν περιέχει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται βάσει του άρθρων 3 έως 5 του παρόντος κανονισμού, με την προϋπόθεση ότι ο αιτών υποβάλλει την κατάλληλη αιτιολόγηση για κάθε υπολειπόμενο στοιχείο.

5.   Η Επιτροπή ενημερώνει τον αιτούντα, τα κράτη μέλη και την Αρχή για το αν η αίτηση θεωρείται έγκυρη ή όχι. Εάν η αίτηση δεν θεωρηθεί έγκυρη, η Επιτροπή αναφέρει τους λόγους που την καθιστούν μη έγκυρη.

Άρθρο 7

Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στη γνωμοδότηση της Αρχής

1.   Η γνωμοδότηση της Αρχής περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

την ταυτότητα του νέου τροφίμου·

β)

την αξιολόγηση της διαδικασίας παραγωγής·

γ)

στοιχεία σχετικά με τη σύνθεση του τροφίμου·

δ)

προδιαγραφές·

ε)

το ιστορικό της χρήσης του νέου τροφίμου και/ή την προέλευσή του·

στ)

τις προτεινόμενες χρήσεις και τα επίπεδα χρήσης και την προβλεπόμενη πρόσληψη·

ζ)

την απορρόφηση, την κατανομή, τον μεταβολισμό και την απέκκριση (ADME)·

η)

διατροφικές πληροφορίες·

θ)

τοξικολογικές πληροφορίες·

ι)

αλλεργιογονικότητα·

ια)

συνολική εκτίμηση επικινδυνότητας για το νέο τρόφιμο όσον αφορά τις προτεινόμενες χρήσεις και τα προτεινόμενα επίπεδα χρήσης, στην οποία υποδεικνύονται οι αβεβαιότητες και οι περιορισμοί όπου αυτό αρμόζει·

ιβ)

όταν η διατροφική έκθεση υπερβαίνει την καθοδηγητική τιμή για την προστασία της υγείας που καθορίζεται στη συνολική εκτίμηση επικινδυνότητας, η εκτίμηση της διατροφικής έκθεσης του νέου τροφίμου παρατίθεται λεπτομερώς, με ανάλυση της συνεισφοράς στη συνολική έκθεση κάθε κατηγορίας τροφίμων ή κάθε τροφίμου για τα οποία έχει εγκριθεί η χρήση ή έχει υποβληθεί αίτηση έγκρισης·

ιγ)

συμπεράσματα.

2.   Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες στο αίτημα γνωμοδότησης που απευθύνει στην Αρχή.

Άρθρο 8

Μεταβατικά μέτρα

1.   Έως την 1η Ιανουαρίου 2018 τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τους καταλόγους των αιτήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 35 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283.

2.   Τα κράτη μέλη θέτουν στη διάθεση της Επιτροπής όλες τις πληροφορίες που έχουν λάβει για κάθε αίτηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

3.   Κάθε αίτηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου επικαιροποιείται από τον αιτούντα προκειμένου να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283 και στον παρόντα κανονισμό.

4.   Κατά παρέκκλιση, οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρμόζονται στις αιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, για τις οποίες έχει διαβιβαστεί αρχική έκθεση αξιολόγησης στην Επιτροπή έως την 1η Ιανουαρίου 2018 δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 258/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5), και για τις οποίες δεν έχουν υποβληθεί αιτιολογημένες αντιρρήσεις όσον αφορά τη διάθεση στην αγορά του οικείου νέου τροφίμου εντός της χρονικής περιόδου που ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 4 του εν λόγω κανονισμού.

5.   Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 35 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283 είναι η 1η Ιανουαρίου 2019.

Άρθρο 9

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 20 Δεκεμβρίου 2017.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 327 της 11.12.2015, σ. 1.

(2)  Οδηγία 2004/10/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2004, για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με την εφαρμογή των αρχών ορθής εργαστηριακής πρακτικής και τον έλεγχο της εφαρμογής τους κατά τις δοκιμές των χημικών ουσιών (ΕΕ L 50 της 20.2.2004, σ. 44).

(3)  Σειρά αρχών ορθής εργαστηριακής πρακτικής ΟΟΣΑ και παρακολούθησης της συμμόρφωσης. Αριθμός 1. Αρχές ορθής εργαστηριακής πρακτικής ΟΟΣΑ (όπως αναθεωρήθηκαν το 1997) ENV/MC/CHEM(98)17.

(4)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων (ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1).

(5)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 258/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 1997 σχετικά με τα νέα τρόφιμα και τα νέα συστατικά τροφίμων (ΕΕ L 43 της 14.2.1997, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Υπόδειγμά συνοδευτικής επιστολής για αίτηση σχετικά με νέο τρόφιμο

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Γενική Διεύθυνση

Διεύθυνση

Διοικητική Μονάδα

Ημερομηνία: …

Θέμα: Αίτηση για την έγκριση νέου τροφίμου σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2015/2283.

(Να δηλώσετε ευκρινώς, σημειώνοντας ένα από τα κουτάκια)

Αίτηση για την έγκριση καινούργιου νέου τροφίμου.

Αίτηση για την προσθήκη, την αφαίρεση ή τη μετατροπή των συνθηκών χρήσης ενός ήδη εγκεκριμένου νέου τροφίμου. Διευκρινίστε τα στοιχεία αναφοράς της εν λόγω έγκρισης.

Αίτηση για την προσθήκη, την αφαίρεση ή τη μετατροπή των προδιαγραφών ενός ήδη εγκεκριμένου νέου τροφίμου. Διευκρινίστε τα στοιχεία αναφοράς της εν λόγω έγκρισης.

Αίτηση για την προσθήκη, την αφαίρεση ή τη μετατροπή πρόσθετων ειδικών απαιτήσεων επισήμανσης ενός ήδη εγκεκριμένου νέου τροφίμου. Διευκρινίστε τα στοιχεία αναφοράς της εν λόγω έγκρισης.

Αίτηση για την προσθήκη, την αφαίρεση ή τη μετατροπή απαιτήσεων παρακολούθησης μετά τη διάθεση στην αγορά ενός ήδη εγκεκριμένου νέου τροφίμου. Διευκρινίστε τα στοιχεία αναφοράς της εν λόγω έγκρισης.

Ο/Οι αιτών/-ούντες ή ο/οι εκπρόσωπός/-οί του/-ς στην Ένωση

(ονοματεπώνυμο/-α, διεύθυνση/διευθύνσεις…)

υποβάλλω/-ουμε την παρούσα αίτηση με σκοπό την επικαιροποίηση του καταλόγου της Ένωσης για τα νέα τρόφιμα.

Ταυτότητα του νέου τροφίμου (οι πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα του νέου τροφίμου πρέπει να παρέχονται ανάλογα με την/τις κατηγορία/-ες στην/στις οποία/-ες εμπίπτει το νέο τρόφιμο):

Εμπιστευτικότητα (1). Εφόσον αρμόζει, διευκρινίστε αν η αίτηση περιλαμβάνει εμπιστευτικά στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 23 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283

Ναι

Όχι

Προστασία δεδομένων (2). Εφόσον αρμόζει, διευκρινίστε αν η αίτηση περιλαμβάνει αίτημα για την προστασία δεδομένων βιομηχανικής ιδιοκτησίας σύμφωνα με το άρθρο 26 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283:

Ναι

Όχι

Κατηγορίες τροφίμων, συνθήκες χρήσης και απαιτήσεις επισήμανσης

Κατηγορία τροφίμων

Ειδικές συνθήκες χρήσης

Πρόσθετη ειδική απαίτηση επισήμανσης

 

 

 

 

 

 

Με εκτίμηση,

Υπογραφή …

Συνημμένα:

Πλήρης φάκελος

Περίληψη του φακέλου

Κατάλογος των μερών του φακέλου για τα οποία ζητείται εμπιστευτική μεταχείριση και επαληθεύσιμη αιτιολόγηση για το αίτημα αυτό

Πληροφορίες που τεκμηριώνουν την προστασία δεδομένων βιομηχανικής ιδιοκτησίας όσον αφορά την αίτηση νέου τροφίμου

Αντίγραφο των διοικητικών στοιχείων του/των αιτούντος/-ων


(1)  Οι αιτούντες πρέπει να χρησιμοποιούν το μορφότυπο που καθορίζεται στο παράρτημα II για να υποδείξουν για ποιες πληροφορίες επιθυμούν εμπιστευτική μεταχείριση και να παρέχουν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για να αιτιολογήσουν το αίτημα εμπιστευτικότητάς τους.

(2)  Ο αιτών πρέπει να προσδιορίζει το/τα μέρος/-η της αίτησης που περιλαμβάνει/-ουν δεδομένα βιομηχανικής ιδιοκτησίας για τα οποία ζητείται η προστασία, διευκρινίζοντας σαφώς το/τα τμήμα/-τα και τον αριθμό σελίδας/-ων. Ο αιτών πρέπει να παρέχει επαληθεύσιμη αιτιολόγηση/δήλωση για τον ισχυρισμό βιομηχανικής ιδιοκτησίας.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Αιτιολόγηση για εμπιστευτικές πληροφορίες

Το παρόν παράρτημα επικαιροποιείται στη διάρκεια της διαδικασίας αίτησης κάθε φορά που ο αιτών υποβάλλει αίτημα για εμπιστευτική μεταχείριση των πληροφοριών του.

Όταν η διαδικασία παραγωγής περιέχει εμπιστευτικά στοιχεία, πρέπει να παρέχεται περίληψη μη εμπιστευτικού χαρακτήρα για τη διαδικασία παραγωγής.

Πληροφορίες για τις οποίες ζητείται εμπιστευτική μεταχείριση

Αιτιολόγηση

Τμήμα x.y (υποβλήθηκε στις ΕΕΕΕ/MM/ΗΗ)

 

 

 

Παράρτημα x.y (υποβλήθηκε στις ΕΕΕΕ/MM/ΗΗ)

 

 

 

Τμήμα x.y (υποβλήθηκε στις ΕΕΕΕ/MM/ΗΗ)

 

 

 

Παράρτημα x.y (υποβλήθηκε στις ΕΕΕΕ/MM/ΗΗ)

 


30.12.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 351/72


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2017/2470 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 20ής Δεκεμβρίου 2017

για την κατάρτιση ενωσιακού καταλόγου νέων τροφίμων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα νέα τρόφιμα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα νέα τρόφιμα, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 258/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1852/2001 της Επιτροπής (1), και ιδίως το άρθρο 8,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2015/2283 θεσπίζει κανόνες για τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση των νέων τροφίμων εντός της Ένωσης.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283, η Επιτροπή οφείλει να καταρτίσει τον ενωσιακό κατάλογο με τα νέα τρόφιμα που εγκρίθηκαν ή κοινοποιήθηκαν σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 258/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2).

(3)

Ο ενωσιακός κατάλογος νέων τροφίμων πρέπει να ισχύει με την επιφύλαξη των άλλων διατάξεων της ειδικής τομεακής νομοθεσίας.

(4)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ενωσιακός κατάλογος εγκεκριμένων νέων τροφίμων

Ο ενωσιακός κατάλογος με τα νέα τρόφιμα που έχουν εγκριθεί για να διατεθούν στην αγορά της Ένωσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283, καταρτίζεται και παρατίθεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 20 Δεκεμβρίου 2017.

Για την Επιτροπή

O Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 327 της 11.12.2015, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 258/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 1997, σχετικά με τα νέα τρόφιμα και τα νέα συστατικά τροφίμων (ΕΕ L 43 της 14.2.1997, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΝΩΣΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Περιεχόμενο του καταλόγου

1.

Ο ενωσιακός κατάλογος συνίσταται στους πίνακες 1 και 2.

2.

Ο πίνακας 1 περιλαμβάνει τα εγκεκριμένα νέα τρόφιμα και περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

Στήλη 1

:

Εγκεκριμένο νέο τρόφιμο

Στήλη 2

:

Προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί το νέο τρόφιμο. Η συγκεκριμένη στήλη υποδιαιρείται περαιτέρω σε δύο στήλες: «Συγκεκριμένη κατηγορία τροφίμων» και «Ανώτατα επίπεδα».

Στήλη 3

:

Επιπρόσθετες ειδικές απαιτήσεις επισήμανσης

Στήλη 4

:

Άλλες απαιτήσεις

3.

Ο πίνακας 2 περιλαμβάνει τις προδιαγραφές που ισχύουν για τα νέα τρόφιμα και περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

Στήλη 1

:

Εγκεκριμένο νέο τρόφιμο

Στήλη 2

:

Προδιαγραφές

Πίνακας 1: Εγκεκριμένα νέα τρόφιμα

Εγκεκριμένο νέο τρόφιμο

Προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί το νέο τρόφιμο

Επιπρόσθετες ειδικές απαιτήσεις επισήμανσης

Άλλες απαιτήσεις

N-Ακετυλο-D-νευραμινικό οξύ

Συγκεκριμένη κατηγορία τροφίμων

Ανώτατα επίπεδα

Η ονομασία του νέου τροφίμου στην επισήμανση των τροφίμων στα οποία περιέχεται είναι «N-ακετυλο-D-νευραμινικό οξύ»

Τα συμπληρώματα διατροφής που περιέχουν N-ακετυλο-D-νευραμινικό οξύ φέρουν δήλωση που αναφέρει ότι το συμπλήρωμα διατροφής δεν πρέπει να χορηγείται σε βρέφη, μικρά παιδιά και παιδιά κάτω των 10 ετών όταν αυτά καταναλώνουν μητρικό γάλα ή άλλα τρόφιμα με πρόσθετο N-ακετυλο-D-νευραμινικό οξύ εντός του ίδιου 24ώρου.

 

Παρασκευάσματα για βρέφη και παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής ηλικίας, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 609/2013 (1)

0,05 g/L ανασυσταθέντος παρασκευάσματος

Επεξεργασμένες τροφές με βάση τα δημητριακά και παιδικές τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 609/2013

0,05 g/kg για στερεά τρόφιμα

Τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς για βρέφη και μικρά παιδιά, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 609/2013

Ανάλογα με τις ειδικές διατροφικές απαιτήσεις των βρεφών και των μικρών παιδιών για τα οποία προορίζονται, αλλά χωρίς να υπερβαίνει σε καμία περίπτωση τα ανώτατα επίπεδα που καθορίζονται για την κατηγορία που αναφέρεται στον πίνακα που αντιστοιχεί στα προϊόντα.

Τρόφιμα υποκατάστασης του συνόλου του διαιτολογίου για τον έλεγχο του σωματικού βάρους, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 609/2013

0,2 g/L (ποτά)

1,7 g/kg (μπάρες)

Τρόφιμα που φέρουν δήλωση σχετικά με την απουσία ή τη μειωμένη παρουσία γλουτένης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εκτελεστικού κανονισμού (EΕ) αριθ. 828/2014 της Επιτροπής (2)

1,25 g/kg

Μη αρωματισμένα παστεριωμένα και αποστειρωμένα προϊόντα με βάση το γάλα (συμπεριλαμβανομένου του γάλακτος τύπου UHT)

0,05 g/L

Μη αρωματισμένα προϊόντα ζύμωσης με βάση το γάλα, θερμικώς επεξεργασμένα μετά τη ζύμωση, αρωματισμένα προϊόντα ζύμωσης του γάλακτος συμπεριλαμβανομένων των θερμικώς επεξεργασμένων προϊόντων

0,05 g/L (ροφήματα)

0,4 g/kg (στερεά)

Ανάλογα γαλακτοκομικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των λευκαντικών ροφημάτων

0,05 g/L (ροφήματα)

0,25 g/kg (στερεά)

Μπάρες δημητριακών

0,5 g/kg

Επιτραπέζια γλυκαντικά

8,3 g/kg

Ποτά με βάση φρούτα και λαχανικά

0,05 g/L

Αρωματισμένα ποτά

0,05 g/L

Καφές ειδικών ποικιλιών, τσάι, αφεψήματα βοτάνων και φρούτων, κιχώριο· παρασκευάσματα τσαγιού, βοτάνων, φρούτων και δημητριακών για αφεψήματα

0,2 g/kg

Συμπληρώματα διατροφής, όπως ορίζονται στην οδηγία 2002/46/ΕΚ (3)

300 mg/ημέρα για τον γενικό πληθυσμό ηλικίας άνω των 10 ετών

55 mg/ημέρα για τα βρέφη

130 mg/ημέρα για μικρά παιδιά

250 mg/ημέρα για παιδιά ηλικίας 3 έως 10 ετών

Αφυδατωμένος πολτός καρπών Adansonia digitata (baobab)

Δεν προσδιορίζεται

Η ονομασία του νέου τροφίμου στην επισήμανση των τροφίμων στα οποία περιέχεται είναι «πολτός φρούτων baobab»

 

Εκχύλισμα Ajuga reptans από καλλιέργειες κυττάρων

Συγκεκριμένη κατηγορία τροφίμων

Ανώτατα επίπεδα

 

 

Συμπληρώματα διατροφής, όπως ορίζονται στην οδηγία 2002/46/ΕΚ

Σύμφωνα με τη συνήθη χρήση σε συμπληρώματα διατροφής παρόμοιου εκχυλίσματος από ανθισμένα υπέργεια μέρη του φυτού Ajuga reptans

L-Αλανυλο-L-γλουταμίνη

Συγκεκριμένη κατηγορία τροφίμων

Ανώτατα επίπεδα

 

 

Συμπληρώματα διατροφής, όπως ορίζονται στην οδηγία 2002/46/ΕΚ

 

Τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 609/2013, με εξαίρεση τα τρόφιμα που προορίζονται για βρέφη και μικρά παιδιά

Έλαιο φυκών από τα μικροφύκη Ulkenia sp.

Συγκεκριμένη κατηγορία τροφίμων

Ανώτατα επίπεδα DHA

Η ονομασία του νέου τροφίμου στην επισήμανση των τροφίμων στα οποία περιέχεται είναι «έλαιο από τα μικροφύκη Ulkenia sp.»

 

Προϊόντα αρτοποιίας (ψωμιά, ψωμάκια, μπισκότα με προσθήκη γλυκαντικών)

200 mg/100 g

Μπάρες δημητριακών

500 mg/100 g

Μη αλκοολούχα ροφήματα (συμπεριλαμβανομένων των ροφημάτων με βάση το γάλα)

60 mg/100 ml

Σπορέλαιο Allanblackia

Συγκεκριμένη κατηγορία τροφίμων

Ανώτατα επίπεδα

Η ονομασία του νέου τροφίμου στην επισήμανση των τροφίμων στα οποία περιέχεται είναι «σπορέλαιο Allanblackia»

 

Λιπαρές ύλες και γαλακτικές λιπαρές ύλες για επάλειψη

20 g/100 g

Εκχύλισμα φύλλων Aloe macroclada Baker

Συγκεκριμένη κατηγορία τροφίμων

Ανώτατα επίπεδα

 

 

Συμπληρώματα διατροφής, όπως ορίζονται στην οδηγία 2002/46/ΕΚ

Σύμφωνα με τη συνήθη χρήση σε συμπληρώματα διατροφής της παρόμοιας γέλης που προέρχεται από Aloe vera (L.) Burm.

Έλαιο κριλ της Ανταρκτικής από Euphausia superba

Συγκεκριμένη κατηγορία τροφίμων

Ανώτατα επίπεδα συνδυασμένου DHA και EPA

Η ονομασία του νέου τροφίμου στην επισήμανση των τροφίμων στα οποία περιέχεται είναι «εκχύλισμα λιπιδίων από το καρκινοειδές κριλ της Ανταρκτικής (Euphausia superba

 

Γαλακτοκομικά προϊόντα εκτός από τα ποτά με βάση το γάλα

200 mg/100 g ή για τυροκομικά προϊόντα 600 mg/100 g

Ανάλογα γαλακτοκομικών εκτός από τα ποτά

200 mg/100 g ή για τα ανάλογα τυροκομικών 600 mg/100 g

Μη αλκοολούχα ροφήματα

Ποτά με βάση το γάλα

Ποτά από ανάλογα γαλακτοκομικών

80 mg/100 ml

Λιπαρές ουσίες για επάλειψη και σάλτσες

600 mg/100 g

Μαγειρικά λίπη

360 mg/100 ml

Δημητριακά προγεύματος

500 mg/100 g

Προϊόντα αρτοποιίας (ψωμιά, ψωμάκια, μπισκότα με προσθήκη γλυκαντικών)

200 mg/100 g

Θρεπτικές μπάρες/μπάρες δημητριακών

500 mg/100 g

Συμπληρώματα διατροφής, όπως ορίζονται στην οδηγία 2002/46/ΕΚ

3 000 mg/ημέρα για τον γενικό πληθυσμό

450 mg/ημέρα για εγκύους και θηλάζουσες γυναίκες

Τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 609/2013

Σύμφωνα με τις ειδικές διατροφικές απαιτήσεις των ατόμων για τα οποία προορίζονται τα προϊόντα

Υποκατάστατα του συνόλου του διαιτολογίου για τον έλεγχο του σωματικού βάρους, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 609/2013, και υποκατάστατα γεύματος για έλεγχο του βάρους

250 mg/γεύμα

Επεξεργασμένες τροφές με βάση τα δημητριακά και παιδικές τροφές που προορίζονται για βρέφη και μικρά παιδιά και καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 609/2013

200 mg/100 ml

Τρόφιμα για την καταβολή έντονων μυϊκών προσπαθειών, ιδίως για τους αθλητές

Τρόφιμα που φέρουν δήλωση σχετικά με την απουσία ή τη μειωμένη παρουσία γλουτένης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εκτελεστικού κανονισμού (EΕ) αριθ. 828/2014 της Επιτροπής

Πλούσιο σε φωσφολιπίδια έλαιο κριλ της Ανταρκτικής από Euphausia superba

Συγκεκριμένη κατηγορία τροφίμων

Ανώτατα επίπεδα συνδυασμένου DHA και EPA

Η ονομασία του νέου τροφίμου στην επισήμανση των τροφίμων στα οποία περιέχεται είναι «εκχύλισμα λιπιδίων από το καρκινοειδές κριλ της Ανταρκτικής (Euphausia superba

 

Γαλακτοκομικά προϊόντα εκτός από τα ποτά με βάση το γάλα

200 mg/100 g ή για τυροκομικά προϊόντα 600 mg/100 g

Ανάλογα γαλακτοκομικών εκτός από τα ποτά

200 mg/100 g ή για τα ανάλογα τυροκομικών 600 mg/100 g

Μη αλκοολούχα ροφήματα

Ποτά με βάση το γάλα

Ποτά από ανάλογα γαλακτοκομικών

80 mg/100 ml

Λιπαρές ουσίες για επάλειψη και σάλτσες

600 mg/100 g

Μαγειρικά λίπη

360 mg/100 ml

Δημητριακά προγεύματος

500 mg/100 g

Προϊόντα αρτοποιίας (ψωμιά, ψωμάκια, μπισκότα με προσθήκη γλυκαντικών)

200 mg/100 g

Θρεπτικές μπάρες/μπάρες δημητριακών

500 mg/100 g

Συμπληρώματα διατροφής, όπως ορίζονται στην οδηγία 2002/46/ΕΚ

3 000 mg/ημέρα για τον γενικό πληθυσμό

450 mg/ημέρα για εγκύους και θηλάζουσες γυναίκες

Τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 609/2013

Σύμφωνα με τις ειδικές διατροφικές απαιτήσεις των ατόμων για τα οποία προορίζονται τα προϊόντα

Υποκατάστατα του συνόλου του διαιτολογίου για τον έλεγχο του σωματικού βάρους, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 609/2013, και υποκατάστατα γεύματος για έλεγχο του βάρους

250 mg/γεύμα

Επεξεργασμένες τροφές με βάση τα δημητριακά και παιδικές τροφές που προορίζονται για βρέφη και μικρά παιδιά και καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 609/2013

200 mg/100 ml

Τρόφιμα για την καταβολή έντονων μυϊκών προσπαθειών, ιδίως για τους αθλητές

Τρόφιμα που φέρουν δήλωση σχετικά με την απουσία ή τη μειωμένη παρουσία γλουτένης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εκτελεστικού κανονισμού (EΕ) αριθ. 828/2014 της Επιτροπής

Πλούσιο σε αραχιδονικό οξύ έλαιο από τον μύκητα Mortierella alpina

Συγκεκριμένη κατηγορία τροφίμων

Ανώτατα επίπεδα

Η ονομασία του νέου τροφίμου στην επισήμανση των τροφίμων στα οποία περιέχεται είναι «έλαιο από Mortierella alpina» ή «έλαιο Mortierella alpina»

 

Παρασκευάσματα για βρέφη και παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής ηλικίας, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 609/2013

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 609/2013

Τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς για πρόωρα βρέφη, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 609/2013

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 609/2013

Αργανέλαιο από Argania spinosa

Συγκεκριμένη κατηγορία τροφίμων

Ανώτατα επίπεδα