ISSN 1977-0669

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 337

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

60ό έτος
19 Δεκεμβρίου 2017


Περιεχόμενα

 

II   Μη νομοθετικές πράξεις

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2360 του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2017, περί καθορισμού, για το 2018, των αλιευτικών δυνατοτήτων στον Εύξεινο Πόντο για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων

1

 

*

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/2361 της Επιτροπής, της 14ης Σεπτεμβρίου 2017, σχετικά με το οριστικό σύστημα των εισφορών για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης

6

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/2362 της Επιτροπής, της 5ης Δεκεμβρίου 2017, για την καταχώριση ονομασίας στο μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Lenticchia di Altamura (ΠΓΕ)]

15

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/2363 της Επιτροπής, της 6ης Δεκεμβρίου 2017, για την καταχώριση ονομασίας στο μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Μελεκούνι (Melekouni) (ΠΓΕ)]

16

 

*

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/2364 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2017, για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής για τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ( 1 )

17

 

*

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/2365 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2017, για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής για τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ( 1 )

19

 

*

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/2366 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2017, για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής για τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ( 1 )

21

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2367 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2017, για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ( 1 )

22

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/2368 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2017, για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/325 για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές νημάτων μεγάλης αντοχής από πολυεστέρες, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, κατόπιν επανεξέτασης ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

24

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/2369 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2017, για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 743/2013 για τη θέσπιση προστατευτικών μέτρων όσον αφορά τις εισαγωγές δίθυρων μαλακίων από την Τουρκία που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο, όσον αφορά την περίοδο εφαρμογής του ( 1 )

26

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

*

Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2017/2370 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2017, προς στήριξη του Κώδικα Συμπεριφοράς της Χάγης και της μη διάδοσης των βαλλιστικών πυραύλων στο πλαίσιο της εφαρμογής της στρατηγικής της ΕΕ κατά της διάδοσης των όπλων μαζικής καταστροφής

28

 

*

Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2017/2371 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2017, για την τροποποίηση της απόφασης 2014/486/ΚΕΠΠΑ σχετικά με τη συμβουλευτική αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μεταρρύθμιση του τομέα της μη στρατιωτικής ασφάλειας στην Ουκρανία (EUAM Ukraine)

34

 

*

Απόφαση (ΕΕ) 2017/2372 της Επιτροπής, της 16ης Ιουνίου 2017, σχετικά με την κρατική ενίσχυση SA.31250 – 2011/C (πρώην 2011/N) την οποία προτίθεται να χορηγήσει η Βουλγαρία υπέρ των BDZ Holding EAD SA, BDZ Passenger EOOD και BDZ Cargo EOOD, και άλλα μέτρα [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2017) 4051]  ( 1 )

35

 

*

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2017/2373 της Επιτροπής, της 14ης Δεκεμβρίου 2017, για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά της υδροξυτυροσόλης ως νέου συστατικού τροφίμων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 258/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2017) 8423]

56

 

*

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2017/2374 της Επιτροπής, της 15ης Δεκεμβρίου 2017, για τον καθορισμό των όρων διακίνησης, αποθήκευσης και μεταποίησης ορισμένων καρπών και των υβριδίων τους, καταγωγής τρίτων χωρών, με σκοπό την αποτροπή της εισαγωγής ορισμένων επιβλαβών οργανισμών στην Ένωση [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2017) 8395]

60

 

*

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2017/2375 της Επιτροπής, της 15ης Δεκεμβρίου 2017, για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά του N-ακετυλο-D-νευραμινικού οξέος ως νέου συστατικού τροφίμων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 258/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2017) 8431]

63

 

*

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2017/2376 της Επιτροπής, της 15ης Δεκεμβρίου 2017, για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2015/348 όσον αφορά τη συνοχή των αναθεωρημένων στόχων στο κύριο πεδίο επιδόσεων της οικονομικής αποδοτικότητας οι οποίοι περιλαμβάνονται στα τροποποιημένα εθνικά σχέδια ή στα τροποποιημένα σχέδια λειτουργικού τμήματος εναέριου χώρου που υπέβαλαν η Μάλτα, η Βουλγαρία και η Πολωνία [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2017) 8433]  ( 1 )

68

 

*

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2017/2377 της Επιτροπής, της 15ης Δεκεμβρίου 2017, για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κάθε κράτους μέλους για το έτος 2015 που εμπίπτουν στην απόφαση αριθ. 406/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2017) 8476]

80

 

*

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2017/2378 της Επιτροπής, της 15ης Δεκεμβρίου 2017, σχετικά με τη συμμόρφωση των τιμών μονάδας στις ζώνες χρέωσης για το 2017 βάσει του άρθρου 17 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 391/2013 [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2017) 8501]

83

 

*

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2017/2379 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2017, σχετικά με την αναγνώριση της έκθεσης του Καναδά η οποία περιλαμβάνει τυπικές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από την καλλιέργεια γεωργικών πρώτων υλών σύμφωνα με την οδηγία 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2017) 8801]

86

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις των οποίων οι τίτλοι έχουν τυπωθεί με λευκά στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


II Μη νομοθετικές πράξεις

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

19.12.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 337/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2017/2360 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 11ης Δεκεμβρίου 2017

περί καθορισμού, για το 2018, των αλιευτικών δυνατοτήτων στον Εύξεινο Πόντο για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 43 παράγραφος 3,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 43 παράγραφος 3 της Συνθήκης προβλέπει ότι το Συμβούλιο, μετά από πρόταση της Επιτροπής, εκδίδει μέτρα σχετικά με τον καθορισμό και την κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1) απαιτεί τη θέσπιση μέτρων διατήρησης, λαμβανομένων υπόψη των διαθέσιμων επιστημονικών, τεχνικών και οικονομικών γνωμοδοτήσεων, μεταξύ άλλων, οσάκις είναι σκόπιμο, των εκθέσεων που συντάσσει η Επιστημονική, Τεχνική και Οικονομική Επιτροπή Αλιείας (ΕΤΟΕΑ).

(3)

Αποτελεί αρμοδιότητα του Συμβουλίου η θέσπιση μέτρων για τον καθορισμό και την κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων για κάθε τύπο αλιείας ή ομάδα τύπων αλιείας στον Εύξεινο Πόντο, συμπεριλαμβανομένων, ανάλογα με την περίπτωση, ορισμένων σχετικών λειτουργικών όρων. Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφοι 1 και 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, οι αλιευτικές δυνατότητες κατανέμονται μεταξύ των κρατών μελών κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η σχετική σταθερότητα των αλιευτικών δραστηριοτήτων κάθε κράτους μέλους, για κάθε απόθεμα ιχθύων ή τύπο αλιείας, και σύμφωνα με τους στόχους της κοινής αλιευτικής πολιτικής όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του ιδίου κανονισμού.

(4)

Κατά την 41η ετήσια συνεδρίασή της το 2017, η Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο (ΓΕΑΜ) ενέκρινε τη σύσταση GFCM/40/2017/4 για ένα πολυετές σχέδιο διαχείρισης για την αλιεία καλκανιού στη γεωγραφική υποπεριοχή 29 (Εύξεινος Πόντος). Η σύσταση θεσπίζει τα συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα (TAC) για το καλκάνι για δύο έτη (2018-2019) με προσωρινή κατανομή των ποσοστώσεων. Το μέτρο αυτό θα πρέπει να εφαρμοστεί στο δίκαιο της Ένωσης.

(5)

Οι αλιευτικές δυνατότητες θα πρέπει να καθορίζονται με βάση τις διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, λαμβανομένων υπόψη των βιολογικών και κοινωνικοοικονομικών πτυχών, με παράλληλη εξασφάλιση της δίκαιης μεταχείρισης μεταξύ των αλιευτικών κλάδων, καθώς και με βάση τις γνώμες που διατυπώνονται κατά τη διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς.

(6)

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις της ΕΤΟΕΑ, είναι αναγκαίο να διατηρηθεί το τρέχον επίπεδο θνησιμότητας λόγω αλιείας ώστε να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα του αποθέματος παπαλίνας στον Εύξεινο Πόντο.

(7)

Για την αλιεία παπαλίνας, η υποχρέωση εκφόρτωσης που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2015. Όσον αφορά την αλιεία καλκανιού, η υποχρέωση εκφόρτωσης που αναφέρεται στο εν λόγω άρθρο εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2017.

(8)

Η χρήση των αλιευτικών δυνατοτήτων που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό υπόκειται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου (2), και ιδίως στα άρθρα 33 και 34 του εν λόγω κανονισμού, που αφορούν αντίστοιχα την καταγραφή των αλιευμάτων και την κοινοποίηση των στοιχείων σχετικά με την εξάντληση των αλιευτικών δυνατοτήτων. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να προσδιορισθούν οι κωδικοί που πρέπει να χρησιμοποιούνται από τα κράτη μέλη κατά την αποστολή δεδομένων στην Επιτροπή σχετικά με εκφορτώσεις αποθεμάτων που διέπονται από τον παρόντα κανονισμό.

(9)

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 του Συμβουλίου (3), πρέπει να προσδιοριστούν τα αποθέματα που υπόκεινται στα διάφορα μέτρα τα οποία καθορίζονται στον εν λόγω κανονισμό.

(10)

Σε ό,τι αφορά το απόθεμα καλκανιού, θα πρέπει να ληφθούν περαιτέρω διορθωτικά μέτρα. Η διατήρηση της δίμηνης περιόδου απαγόρευσης που ισχύει επί του παρόντος από τις 15 Απριλίου έως τις 15 Ιουνίου, θα συνεχίσει να παρέχει προστασία στο απόθεμα κατά τη διάρκεια της περιόδου αναπαραγωγής του καλκανιού. Η διαχείριση της αλιευτικής προσπάθειας και ο περιορισμός των ημερών αλιείας σε 180 ετησίως αναμένεται να έχουν θετική επίπτωση ως προς τη διατήρηση του αποθέματος καλκανιού.

(11)

Οι αλιευτικές δυνατότητες θα πρέπει να χρησιμοποιούνται τηρουμένου πλήρως του εφαρμοστέου δικαίου της Ένωσης.

(12)

Για να αποφευχθεί η διακοπή των αλιευτικών δραστηριοτήτων και να εξασφαλιστούν οι βιοτικοί πόροι των αλιέων της Ένωσης, είναι σημαντικό να ανοίξουν αυτοί οι τύποι αλιείας στον Εύξεινο Πόντο την 1η Ιανουαρίου 2018. Για λόγους επείγοντος, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει αμέσως μετά τη δημοσίευσή του,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Με τον παρόντα κανονισμό καθορίζονται, για το 2018, οι αλιευτικές δυνατότητες που διατίθενται σε ενωσιακά αλιευτικά σκάφη που φέρουν τη σημαία της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας για ορισμένα αποθέματα ιχθύων στον Εύξεινο Πόντο:

α)

παπαλίνα (Sprattus sprattus

β)

καλκάνι (Psetta maxima).

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στα αλιευτικά σκάφη της Ένωσης που αναπτύσσουν δραστηριότητες στον Εύξεινο Πόντο.

Άρθρο 3

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)   «ΓΕΑΜ»: η Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο·

β)   «Εύξεινος Πόντος»: η γεωγραφική υποπεριοχή 29, όπως ορίζεται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1343/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4)·

γ)   «αλιευτικό σκάφος»: οποιοδήποτε σκάφος το οποίο είναι εξοπλισμένο για την εμπορική εκμετάλλευση έμβιων βιολογικών πόρων της θάλασσας·

δ)   «αλιευτικό σκάφος της Ένωσης»: αλιευτικό σκάφος που φέρει τη σημαία κράτους μέλους και είναι νηολογημένο στην Ένωση·

ε)   «απόθεμα»: ο θαλάσσιος βιολογικός πόρος που απαντάται σε μια δεδομένη περιοχή διαχείρισης·

στ)   «αυτόνομη ποσόστωση της Ένωσης»: το όριο αλιευμάτων που κατανέμεται αυτόνομα στα αλιευτικά σκάφη της Ένωσης ελλείψει συμφωνημένων TAC·

ζ)   «αναλυτική ποσόστωση»: αυτόνομη ποσόστωση της Ένωσης για την οποία διατίθεται αναλυτική εκτίμηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΑΛΙΕΥΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

Άρθρο 4

Κατανομή αλιευτικών δυνατοτήτων

1.   Η αυτόνομη ποσόστωση της Ένωσης για την παπαλίνα, η κατανομή αυτής της ποσόστωσης μεταξύ των κρατών μελών και οι σχετικοί λειτουργικοί όροι καθορίζονται, κατά περίπτωση, στο παράρτημα.

2.   Τα TAC για το καλκάνι που εφαρμόζονται στα ενωσιακά ύδατα και για τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη, και η κατανομή των TAC αυτών μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και οι όροι που συνδέονται λειτουργικά με αυτά, ανάλογα με την περίπτωση, καθορίζονται στο παράρτημα.

Άρθρο 5

Ειδικές διατάξεις για τις κατανομές

Η κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων μεταξύ κρατών μελών, η οποία προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό, δεν θίγει:

α)

τις ανταλλαγές που πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013·

β)

τις μειώσεις και ανακατανομές που πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009·

γ)

τις μειώσεις που γίνονται σύμφωνα με τα άρθρα 105 και 107 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009.

Άρθρο 6

Διαχείριση της αλιευτικής προσπάθειας όσον αφορά το καλκάνι

Τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη που διαθέτουν άδεια αλιείας για το καλκάνι στον Εύξεινο Πόντο, ανεξαρτήτως από το συνολικό μήκος του σκάφους, δεν υπερβαίνουν 180 ημέρες αλιείας ετησίως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 7

Διαβίβαση δεδομένων

Όταν, σύμφωνα με τα άρθρα 33 και 34 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή δεδομένα που αφορούν εκφορτώσεις των αλιευθεισών ποσοτήτων αποθεμάτων, χρησιμοποιούν τους κωδικούς αποθεμάτων που αναφέρονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 8

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2018.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 11 Δεκεμβρίου 2017.

Για το Συμβούλιο

H Πρόεδρος

S. KIISLER


(1)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την κοινή αλιευτική πολιτική, την τροποποίηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 και (ΕΚ) αριθ. 639/2004 και της απόφασης 2004/585/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 22).

(2)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2009, περί θεσπίσεως ενωσιακού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής, τροποποιήσεως των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 847/96, (ΕΚ) αριθ. 2371/2002, (ΕΚ) αριθ. 811/2004, (ΕΚ) αριθ. 768/2005, (ΕΚ) αριθ. 2115/2005, (ΕΚ) αριθ. 2166/2005, (ΕΚ) αριθ. 388/2006, (ΕΚ) αριθ. 509/2007, (ΕΚ) αριθ. 676/2007, (ΕΚ) αριθ. 1098/2007, (ΕΚ) αριθ. 1300/2008, (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 και καταργήσεως των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, (ΕΚ) αριθ. 1627/94 και (ΕΚ) αριθ. 1966/2006 (ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 1).

(3)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 847/96 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 1996, περί θεσπίσεως συμπληρωματικών όρων για την ετήσια διαχείριση των TAC και των ποσοστώσεων (ΕΕ L 115 της 9.5.1996, σ. 3).

(4)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1343/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με ορισμένες διατάξεις περί αλιείας στην περιοχή της συμφωνίας ΓΕΑΜ (Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο) και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 του Συμβουλίου σχετικά με μέτρα διαχείρισης για τη βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο Θάλασσα (ΕΕ L 347 της 30.12.2011, σ. 44).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Είδος:

Καλκάνι

Psetta maxima

Ζώνη:

Ύδατα της Ένωσης στον Εύξεινο Πόντο

(TUR/F3742C)

Βουλγαρία

57

 

 

Ρουμανία

57

 

 

Ένωση

114 (*1)

 

 

TAC

644

 

Αναλυτικά TAC

Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.

Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος:

Παπαλίνα

Sprattus sprattus

Ζώνη:

Ύδατα της Ένωσης στον Εύξεινο Πόντο

(SPR/F3742C)

Βουλγαρία

8 032,50

 

 

Ρουμανία

3 442,50

 

 

Ένωση

11 475

 

 

TAC

Άνευ αντικειμένου/Δεν εγκρίθηκε

 

Αναλυτική ποσόστωση

Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.

Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


(*1)  Απαγορεύονται οι αλιευτικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της μεταφόρτωσης, της διατήρησης επί του σκάφους, της εκφόρτωσης και της πρώτης πώλησης, από τις 15 Απριλίου έως τις 15 Ιουνίου 2018.


19.12.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 337/6


ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΌΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2017/2361 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 14ης Σεπτεμβρίου 2017

σχετικά με το οριστικό σύστημα των εισφορών για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 806/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2014, περί θεσπίσεως ενιαίων κανόνων και διαδικασίας για την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και ορισμένων επιχειρήσεων επενδύσεων στο πλαίσιο ενός Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης και ενός Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης και τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 (1), και ιδίως το άρθρο 65 παράγραφος 5,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το προσωρινό σύστημα προκαταβολών έναντι των εισφορών για τις διοικητικές δαπάνες του Συμβουλίου Εξυγίανσης που προβλέπονται στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1310/2014 της Επιτροπής (2) βασίστηκε σε μια απλουστευμένη μεθοδολογία και κάλυπτε μόνον ένα περιορισμένο υποσύνολο οντοτήτων, συγκεκριμένα τις οντότητες που θεωρούνται σημαντικές από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) («σημαντικές οντότητες»). Το εν λόγω προσωρινό σύστημα χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να διασφαλιστεί επαρκής χρηματοδότηση για τη δημιουργία του Συμβουλίου Εξυγίανσης και, παράλληλα, ελαχιστοποίηση του διοικητικού φόρτου του, καθώς την εποχή εκείνη είχε περιορισμένη δομή και λειτουργική ικανότητα. Το προσωρινό σύστημα θα εφαρμοζόταν έως ότου η Επιτροπή θεσπίσει οριστικό σύστημα για τον προσδιορισμό και την είσπραξη των εισφορών για τις διοικητικές δαπάνες.

(2)

Δεδομένου ότι το Συμβούλιο Εξυγίανσης έχει αποκτήσει μια πιο σταθερή δομή και λειτουργική ικανότητα, είναι τώρα σκόπιμο να καθοριστεί το οριστικό σύστημα των ετήσιων εισφορών για τις διοικητικές δαπάνες του Συμβουλίου Εξυγίανσης. Το οριστικό σύστημα αναμένεται να αντικαταστήσει το προσωρινό σύστημα που καθορίζεται στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1310/2014.

(3)

Ένα τέτοιο σύστημα θα πρέπει να προβλέπει τον προσδιορισμό και τη συλλογή των εισφορών όχι μόνο για τις σημαντικές οντότητες, αλλά για όλες τις οντότητες που υπόκεινται στον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης. Οι εισφορές θα πρέπει να υπολογίζονται στο υψηλότερο επίπεδο ενοποίησης των εν λόγω οντοτήτων στα συμμετέχοντα κράτη μέλη, δεδομένου ότι όλες οι θυγατρικές ενός ομίλου εντός της περιμέτρου ενοποίησης εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των εξουσιών λήψης αποφάσεων του Συμβουλίου Εξυγίανσης, κατά την έγκριση σχεδίων εξυγίανσης ομίλου, τη διενέργεια της εκτίμησης της δυνατότητας εξυγίανσης ομίλων και την υιοθέτηση αποφάσεων εξυγίανσης για ομίλους. Η άσκηση των εν λόγω καθηκόντων συνεπάγεται δαπάνες για το Συμβούλιο Εξυγίανσης, για τη συλλογή και την ανάλυση πληροφοριών και δεδομένων που σχετίζονται με κάθε θυγατρική που περιλαμβάνεται στην περίμετρο ενοποίησης. Δεδομένου ότι πρόκειται για δαπάνες που συνδέονται με τις υπηρεσίες που παρέχει το Συμβούλιο Εξυγίανσης στις οντότητες που υπόκεινται στον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης, θα πρέπει να καλύπτονται οικονομικά από αυτές τις οντότητες και, επομένως, οι διοικητικές εισφορές θα πρέπει να υπολογίζονται με βάση τους ενοποιημένους λογαριασμούς τους στο υψηλότερο επίπεδο ενοποίησης στα συμμετέχοντα κράτη μέλη, και να υπολογίζεται μόνο μία εισφορά ανά όμιλο.

(4)

Σύμφωνα με το άρθρο 65 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014, το Συμβούλιο Εξυγίανσης προσδιορίζει και εισπράττει εισφορές, καθώς και μεριμνά για την πλήρη και έγκαιρη πληρωμή τους. Για να μπορεί το Συμβούλιο Εξυγίανσης να ανταποκρίνεται στις εν λόγω απαιτήσεις, θα πρέπει να διασφαλιστεί ένα αποτελεσματικό σύστημα για τη συγκέντρωση των διοικητικών εισφορών από τα ιδρύματα και τις οντότητες που αναφέρονται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014. Τα εν λόγω ιδρύματα και οντότητες υπόκεινται ήδη σε πολλές υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων που προβλέπονται στη νομοθεσία της ΕΕ. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1163/2014 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (3), η ΕΚΤ συλλέγει στοιχεία σχετικά με το σύνολο του ενεργητικού και του συνολικού ανοίγματος σε κίνδυνο, για τους σκοπούς του υπολογισμού των εποπτικών τελών. Τα δεδομένα που συλλέγονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1163/2014 μπορούν να χρησιμοποιούνται εύλογα για τον υπολογισμό των εισφορών στο Συμβούλιο Εξυγίανσης. Σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014, το Συμβούλιο Εξυγίανσης όσο και η ΕΚΤ οφείλουν να συνεργάζονται στενά κατά την άσκηση των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό και, ιδίως, να ανταλλάσσουν μεταξύ τους όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την άσκηση των καθηκόντων τους. Είναι πιο αποτελεσματικό να ζητείται από την ΕΚΤ να διαβιβάζει τα στοιχεία που έλαβε και επαλήθευσε κατά την άσκηση των καθηκόντων και των εξουσιών που της ανατίθενται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου (4) στο Συμβούλιο Εξυγίανσης, παρά να επικαλύπτεται ο φόρτος εργασίας των θεσμικών οργάνων και των ενδιαφερόμενων οντοτήτων. Η ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ της ΕΚΤ και του Συμβουλίου Εξυγίανσης θα επιτρέπει επίσης την αποφυγή αλληλεπικαλύψεων στη διαδικασία επαλήθευσης των δεδομένων από το Συμβούλιο Εξυγίανσης, και βασίζεται στην υποχρέωση του Συμβουλίου Εξυγίανσης και της ΕΚΤ να συνεργάζονται στενά κατά την άσκηση των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 806/2014. Τυχόν αλληλεπικαλύψεις των διαδικασιών υποβολής δεδομένων και επαλήθευσης θα απαιτούσαν αναπόφευκτα περισσότερο χρόνο για τον υπολογισμό και τη συλλογή των εισφορών και θα οδηγούσαν σε λιγότερο αποτελεσματικό σύστημα. Εξ αυτού συνάγεται ότι, στο πλαίσιο της υποχρέωσης συνεργασίας, η ΕΚΤ θα πρέπει να απαιτείται να διαβιβάζει στο Συμβούλιο Εξυγίανσης τα δεδομένα που λαμβάνει από τα σχετικά ιδρύματα και οντότητες, για τον σκοπό του υπολογισμού των εισφορών προς το Συμβούλιο Εξυγίανσης. Το Συμβούλιο Εξυγίανσης θα πρέπει να βασίζεται όσο το δυνατόν περισσότερο στα δεδομένα που συλλέγονται από την ΕΚΤ. Το Συμβούλιο Εξυγίανσης θα πρέπει να έχει πρόσβαση στα εν λόγω δεδομένα στον βαθμό που είναι αναγκαίος για την εκπλήρωση των καθηκόντων του βάσει του παρόντος κανονισμού.

(5)

Η κατανομή των εισφορών θα πρέπει να αντανακλά τη διαφορά του φόρτου εργασίας και των συναφών δαπανών για τις οντότητες που τελούν υπό την άμεση ευθύνη του Συμβουλίου Εξυγίανσης, σε αντίθεση με αυτές που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των εθνικών αρχών εξυγίανσης. Συνεπώς, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να κατανέμονται οι εισφορές μεταξύ των δύο αυτών ομάδων. Εντός αυτών των δύο ομάδων, το οριστικό σύστημα που καθιερώνεται με τον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να απαιτεί από τις οντότητες να συνεισφέρουν ανάλογα με τους πόρους που απαιτούνται για το Συμβούλιο Εξυγίανσης, όπως αυτό προσεγγίζεται με παρατηρήσιμα δεδομένα.

(6)

Προκειμένου να παρέχεται ασφάλεια δικαίου, τόσο στο Συμβούλιο Εξυγίανσης όσο και στις οντότητες που εμπλέκονται, σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να προσαρμόζονται οι επιμέρους ετήσιες εισφορές, όταν πρόκειται για σφάλμα κατά τον υπολογισμό ή για αλλαγές στα υποκείμενα δεδομένα, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να καθορίζει συγκεκριμένους κανόνες προς τον σκοπό αυτό. Όταν το Συμβούλιο Εξυγίανσης υποπίπτει σε σφάλμα κατά τον υπολογισμό της ετήσιας εισφοράς, θα πρέπει να υποχρεούται να διορθώσει το σφάλμα αυτό. Η εν λόγω απαίτηση θα πρέπει να ισχύει όσον αφορά τα σφάλματα που προκύπτουν επειδή το Συμβούλιο Εξυγίανσης εφαρμόζει λανθασμένα τη μεθοδολογία για τον υπολογισμό των επιμέρους ετήσιων εισφορών. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να τροποποιούνται όλες οι εισφορές. Αντιθέτως, σε περιπτώσεις όπου τα εισερχόμενα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των επιμέρους ετήσιων εισφορών δεν είναι ορθά ή υπόκεινται σε αλλαγή μετά τον υπολογισμό, δεν θα πρέπει να θεωρούνται ως σφάλματα στον υπολογισμό και, κατά συνέπεια, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται διαφορετικά. Στις περιπτώσεις αυτές, θα πρέπει να τροποποιούνται μόνον οι εισφορές των οντοτήτων των οποίων τα δεδομένα δεν ήταν ορθά ή άλλαξαν.

(7)

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του κανονισμού αριθ. 1 του Συμβουλίου (5), η ειδοποίηση για την εισφορά, καθώς και οποιαδήποτε άλλη ενημέρωση από το Συμβούλιο Εξυγίανσης, θα πρέπει να είναι στη γλώσσα του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένο το ίδρυμα-αποδέκτης.

(8)

Οι καταβολές των ετήσιων εισφορών θα πρέπει να είναι εκτελεστές, ενώ θα πρέπει να επιβάλλονται τόκοι υπερημερίας στην περίπτωση μερικής καταβολής, μη καταβολής ή μη συμμόρφωσης με τους όρους πληρωμής που καθορίζονται στην ειδοποίηση καταβολής της εισφοράς, προκειμένου να διασφαλίζεται η πλήρης και έγκαιρη πληρωμή των εισφορών.

(9)

Οι εισφορές των σημαντικών οντοτήτων που καλύπτονται από το προσωρινό σύστημα θα πρέπει να επανεξεταστούν, ώστε να ληφθούν υπόψη τα ποσά που έχουν καταβάλει βάσει του εν λόγω προσωρινού συστήματος. Κάθε διαφορά μεταξύ των ποσών που έχουν καταβληθεί βάσει του προσωρινού συστήματος και των εισφορών που υπολογίζονται σύμφωνα με το οριστικό σύστημα θα πρέπει να τακτοποιείται κατά τον υπολογισμό των εισφορών για τις διοικητικές δαπάνες του Συμβουλίου Εξυγίανσης για το έτος που έπεται της λήξης της μεταβατικής περιόδου.

(10)

Δεδομένου ότι ο παρών κανονισμός θεσπίζει το οριστικό σύστημα των εισφορών για τις διοικητικές δαπάνες του Συμβουλίου Εξυγίανσης, ο κανονισμός σχετικά με το προσωρινό σύστημ α δεν είναι πλέον αναγκαίος και θα πρέπει να καταργηθεί,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες που καθορίζουν:

1)

το οριστικό σύστημα για τον υπολογισμό των εισφορών για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (εφεξής «το Συμβούλιο Εξυγίανσης») που οφείλονται από τις οντότητες που αναφέρονται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014·

2)

τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να καταβάλλονται οι εισφορές·

3)

τους κανόνες καταχώρισης, λογιστικής, υποβολής εκθέσεων και λοιπούς κανόνες που είναι αναγκαίοι για να διασφαλίζεται ότι οι εισφορές καταβάλλονται πλήρως και εγκαίρως·

4)

τη μεθοδολογία για τον εκ νέου υπολογισμό και την προσαρμογή των οφειλόμενων εισφορών για τη μεταβατική περίοδο.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ορισμοί που περιλαμβάνονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1163/2014. Ισχύουν επίσης οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)   «διοικητικές δαπάνες του Συμβουλίου Εξυγίανσης»: οι δαπάνες του μέρους I του προϋπολογισμού του Συμβουλίου Εξυγίανσης, όπως αναφέρονται στο άρθρο 59 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014·

2)   «ετήσια εισφορά»: η εισφορά που πρέπει να εισπράξει το Συμβούλιο Εξυγίανσης για ένα δεδομένο οικονομικό έτος, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών του·

3)   «οφειλέτης»: ο οφειλέτης εποπτικού τέλους που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1163/2014, για τους σκοπούς της είσπραξης του εποπτικού τέλους, και που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014·

4)   «μεταβατική περίοδος»: η περίοδος που αρχίζει στις 19 Αυγούστου 2014 και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2017.

Άρθρο 3

Προσδιορισμός του συνολικού ποσού των ετήσιων εισφορών που πρέπει να καταβληθούν

Το συνολικό ποσό των ετήσιων εισφορών που πρέπει να καταβληθούν για ένα δεδομένο οικονομικό έτος υπολογίζεται με βάση το μέρος I του προϋπολογισμού που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Εξυγίανσης για το εν λόγω οικονομικό έτος, σύμφωνα με το άρθρο 61 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014, προσαρμοσμένο σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του τελευταίου οικονομικού έτους για το οποίο έχουν δημοσιευθεί οι οριστικοί λογαριασμοί, σύμφωνα με το άρθρο 63 παράγραφος 7 του εν λόγω κανονισμού.

Το Συμβούλιο Εξυγίανσης καθορίζει το συνολικό ποσό των ετήσιων εισφορών, ούτως ώστε το μέρος I του προϋπολογισμού του Συμβουλίου Εξυγίανσης να είναι ισοσκελισμένο.

Άρθρο 4

Κατανομή του συνολικού ποσού των ετήσιων εισφορών

1.   Σύμφωνα με το άρθρο 3, το συνολικό ποσό που πρέπει να καταβληθεί κατανέμεται ως εξής:

α)

95 % στις ακόλουθες οντότητες και ομίλους:

i)

οντότητες και ομίλους που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014·

ii)

οντότητες και ομίλους για τις οποίες το Συμβούλιο Εξυγίανσης έχει αποφασίσει να ασκήσει αρμοδιότητες βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 4 στοιχείο β) του εν λόγω κανονισμού·

iii)

οντότητες και ομίλους για τους οποίους τα συμμετέχοντα κράτη μέλη έχουν αποφασίσει, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014, ότι το Συμβούλιο Εξυγίανσης ασκεί τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες που του ανατίθενται με τον εν λόγω κανονισμό·

β)

5 % στις οντότητες και τους ομίλους που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014.

2.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 7, το Συμβούλιο Εξυγίανσης εντάσσει κάθε οντότητα και όμιλο σε μία από τις δύο κατηγορίες που ορίζονται στην παράγραφο 1, με βάση τα στοιχεία που παρέχει η ΕΚΤ στο Συμβούλιο Εξυγίανσης, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 ή το άρθρο 11, ανάλογα με την περίπτωση.

3.   Όταν μια οντότητα εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 στοιχείο α), όλες οι οντότητες που αποτελούν μέρος του ίδιου ομίλου κατατάσσονται στην ίδια κατηγορία.

4.   Το Συμβούλιο Εξυγίανσης υποβάλλει ετήσια έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με την καταλληλότητα της κατανομής που ορίζεται στην παράγραφο 1, υπό το πρίσμα της μεταβαλλόμενης σύνθεσης των δύο κατηγοριών οντοτήτων και ομίλων.

Άρθρο 5

Υπολογισμός των επιμέρους ετήσιων εισφορών

1.   Το Συμβούλιο Εξυγίανσης υπολογίζει την επιμέρους οφειλόμενη ετήσια εισφορά για κάθε οικονομικό έτος με βάση τα δεδομένα που λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 6, και το συνολικό ποσό των ετήσιων εισφορών, που προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 3.

2.   Για τον υπολογισμό των επιμέρους ετήσιων εισφορών, το Συμβούλιο Εξυγίανσης εφαρμόζει τις διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 10 παράγραφοι 1, 2 και 3 και στο άρθρο 10 παράγραφος 6 στοιχεία α), β) και γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1163/2014.

3.   Για τους σκοπούς της εφαρμογής των διατάξεων που αναφέρονται στην παράγραφο 2, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)   «ετήσιο εποπτικό τέλος»: επιμέρους ετήσια εισφορά·

β)   «σημαντική εποπτευόμενη οντότητα» ή «σημαντικός εποπτευόμενος όμιλος»: μια οντότητα ή ένας όμιλος, που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α)·

γ)   «λιγότερο σημαντική εποπτευόμενη οντότητα» ή «λιγότερο σημαντικός εποπτευόμενος όμιλος»: μια οντότητα ή ένας όμιλος που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β)·

δ)   «εποπτευόμενη οντότητα» ή «εποπτευόμενος όμιλος»: οποιαδήποτε οντότητα ή όμιλος·

ε)   «οφειλέτης τέλους»: ο οφειλέτης εισφοράς.

4.   Η ετήσια εισφορά που οφείλεται από τις οντότητες που αναφέρονται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 και είναι μέλη του ίδιου ομίλου υπολογίζεται ως μία εισφορά.

5.   Όταν το Συμβούλιο Εξυγίανσης προβαίνει σε εσφαλμένο υπολογισμό της επιμέρους ετήσιας εισφοράς, διορθώνει το σφάλμα υπολογίζοντας εκ νέου την επιμέρους ετήσια εισφορά κάθε επηρεαζόμενης οντότητας. Το Συμβούλιο Εξυγίανσης είναι υπεύθυνο για τη διευθέτηση οποιασδήποτε διαφοράς μεταξύ της επιμέρους ετήσιας εισφοράς που καταβλήθηκε και του εκ νέου υπολογισθέντος ποσού, αυξάνοντας ή μειώνοντας την επιμέρους ετήσια εισφορά που υπολογίστηκε, κατά το οικονομικό έτος που έπεται του νέου υπολογισμού.

Ωστόσο, δεν πραγματοποιείται νέος υπολογισμός στην περίπτωση που το Συμβούλιο Εξυγίανσης αντιληφθεί ένα σφάλμα μετά την πάροδο πλέον των πέντε ετών από το τέλος του οικονομικού έτους κατά το οποίο προέκυψε το σφάλμα.

Άρθρο 6

Αναγκαία δεδομένα για τον υπολογισμό των επιμέρους ετήσιων εισφορών

1.   Κάθε έτος εντός 5 εργάσιμων ημερών από την έκδοση ειδοποίησης καταβολής των τελών, σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1163/2014, και εν πάση περιπτώσει το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου του έτους για το οποίο εκδίδονται οι ειδοποιήσεις καταβολής των τελών, η ΕΚΤ παρέχει στο Συμβούλιο Εξυγίανσης δεδομένα για κάθε οφειλέτη εισφοράς, όπως αυτά συγκεντρώθηκαν από την ΕΚΤ κατά το εν λόγω έτος και που έχουν χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό των εποπτικών τελών, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1163/2014.

2.   Τα δεδομένα περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

τα στοιχεία ταυτοποίησης και τα στοιχεία επικοινωνίας κάθε οφειλέτη εισφοράς, όπως προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1163/2014 για τον σκοπό των εποπτικών τελών·

β)

τους συντελεστές υπολογισμού τέλους που προσδιορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1163/2014·

γ)

το αν ένας οφειλέτης εισφοράς κρίνεται ως σημαντικός, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013, ή αν πρόκειται για οντότητα ή όμιλο για τον οποίο η ΕΚΤ έχει αποφασίσει, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 5 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013, να ασκεί άμεσα όλες τις σχετικές εξουσίες·

δ)

όλα τα δεδομένα που έχει προσδιορίσει η ΕΚΤ σε περίπτωση μη υποβολής τους από έναν οφειλέτη εισφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1163/2014·

ε)

την ημερομηνία ισχύος στην οποία βασίζεται ο υπολογισμός των τελών κάθε οφειλέτη εισφοράς, που προσδιορίζει τη διάρκεια για την οποία ο οφειλέτης εισφοράς πρέπει να καταβάλλει εποπτικό τέλος, και κάθε αλλαγή καθεστώτος σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1163/2014, στη δεδομένη περίοδο την οποία καλύπτει το τέλος.

3.   Για τους σκοπούς του στοιχείου α) της παραγράφου 2, τα στοιχεία ταυτοποίησης και τα στοιχεία επικοινωνίας κάθε οφειλέτη εισφοράς περιλαμβάνουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6), τα οποία συλλέγονται από την ΕΚΤ για τους σκοπούς της εκτέλεσης των καθηκόντων της, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1163/2014, και τα οποία κρίνονται ως απαραίτητα για την εκπλήρωση των καθηκόντων του Συμβουλίου Εξυγίανσης βάσει του παρόντος κανονισμού.

4.   Σε περίπτωση που, για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, το Συμβούλιο Εξυγίανσης χρειαστεί να προσδιορίσει το κατά πόσον μια οντότητα είναι μέρος του ομίλου που έχει ορίσει έναν συγκεκριμένο οφειλέτη εισφοράς, η ΕΚΤ, οι εθνικές αρχές εξυγίανσης και οι εθνικές αρμόδιες αρχές συνδράμουν το Συμβούλιο Εξυγίανσης, παρέχοντάς του όλες τις σχετικές πληροφορίες.

5.   Σε περίπτωση που η ΕΚΤ εκδίδει συμπληρωματικά τιμολόγια ή υπολογίζει εκ νέου το ετήσιο εποπτικό τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1163/2014, κοινοποιεί στο Συμβούλιο Εξυγίανσης τα νέα στοιχεία εντός 5 ημερών από την έκδοση ειδοποιήσεων καταβολής τελών.

6.   Για τον υπολογισμό των επιμέρους ετήσιων εισφορών που πρέπει να συγκεντρωθούν σε ένα δεδομένο οικονομικό έτος, το Συμβούλιο Εξυγίανσης χρησιμοποιεί τα δεδομένα που συλλέγονται από την ΕΚΤ κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1163/2014, και διαβιβάζονται στο Συμβούλιο Εξυγίανσης σύμφωνα με το παρόν άρθρο ή το άρθρο 11, ανάλογα με την περίπτωση.

7.   Όταν η ΕΚΤ σε ένα δεδομένο οικονομικό έτος δεν έχει διαβιβάσει στο Συμβούλιο Εξυγίανσης εντός των περιόδων που καθορίζονται στο παρόν άρθρο τα δεδομένα που απαιτούνται για τον υπολογισμό των ετήσιων εισφορών, το Συμβούλιο Εξυγίανσης μπορεί να χρησιμοποιήσει τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα δεδομένα που της παρέχονται από την ΕΚΤ για τους σκοπούς του εν λόγω υπολογισμού.

8.   Εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα από την ΕΚΤ, η σχετική αρμόδια εθνική αρχή, κατόπιν αιτήματος, διαβιβάζει στο Συμβούλιο Εξυγίανσης τα δεδομένα που έχει στη διάθεσή της.

9.   Εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα από την εθνική αρμόδια αρχή, ο οφειλέτης εισφοράς παρέχει, κατόπιν αιτήματος, στο Συμβούλιο Εξυγίανσης τα αναγκαία δεδομένα εντός προθεσμίας που ορίζεται από αυτό. Ελλείψει απάντησης από τον οφειλέτη εισφοράς εντός της προθεσμίας που καθορίζεται από το Συμβούλιο Εξυγίανσης, το ίδιο το Συμβούλιο μπορεί να προσδιορίζει τα δεδομένα βάσει εύλογων υποθέσεων.

10.   Το Συμβούλιο Εξυγίανσης χρησιμοποιεί τα δεδομένα που προσδιορίζονται στο παρόν άρθρο μόνο για τους σκοπούς και σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 7

Αλλαγή πεδίου εφαρμογής, καθεστώτος ή άλλων δεδομένων

1.   Σε περίπτωση που μια οντότητα ή ένας όμιλος εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 μόνο για ένα μέρος του οικονομικού έτους, η επιμέρους ετήσια εισφορά της (του) για το εν λόγω οικονομικό έτος υπολογίζεται σε συνάρτηση με τον αριθμό των ολόκληρων μηνών κατά τη διάρκεια των οποίων εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του εν λόγω άρθρου.

2.   Όταν το καθεστώς μιας οντότητας ή ενός ομίλου αλλάξει μεταξύ των κατηγοριών που καθορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 κατά τη διάρκεια ενός οικονομικού έτους, η επιμέρους ετήσια εισφορά της (του) για το εν λόγω οικονομικό έτος υπολογίζεται με βάση τον αριθμό των μηνών κατά τους οποίους η οντότητα ή ο όμιλος βρισκόταν στην αντίστοιχη κατηγορία κατά την τελευταία ημέρα του μήνα.

3.   Όταν προκύπτουν άλλες αλλαγές στα δεδομένα μιας οντότητας ή ενός ομίλου που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό της επιμέρους ετήσιας εισφοράς της (του) για ένα οικονομικό έτος, η επιμέρους ετήσια εισφορά της εν λόγω οντότητας ή του ομίλου για το σχετικό οικονομικό έτος υπολογίζεται με βάση τα πλέον πρόσφατα δεδομένα.

4.   Σε περίπτωση που η ΕΚΤ αναφέρει αλλαγή όπως αυτή ορίζεται στις παραγράφους 1 και 2 ή επήλθε αλλαγή όπως αναφέρεται στην παράγραφο 3, το Συμβούλιο Εξυγίανσης υπολογίζει εκ νέου μόνο την επιμέρους ετήσια εισφορά της εν λόγω οντότητας ή ομίλου για τα οικεία οικονομικά έτη. Εάν οι αλλαγές που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 ή 3 σημειώθηκαν σε αρκετές οντότητες ή ομίλους κατά το ίδιο οικονομικό έτος, το Συμβούλιο Εξυγίανσης λαμβάνει υπόψη μόνο τις αλλαγές που αφορούν μια μεμονωμένη οντότητα ή όμιλο, για τους σκοπούς του εκ νέου υπολογισμού της επιμέρους ετήσιας εισφοράς της εν λόγω οντότητας ή ομίλου.

5.   Όταν το ποσό μιας επιμέρους ετήσιας εισφοράς που καταβάλλεται είναι υψηλότερο από το ποσό που υπολογίστηκε εκ νέου σύμφωνα με την παράγραφο 4, το Συμβούλιο Εξυγίανσης επιστρέφει τη διαφορά στην εν λόγω οντότητα ή όμιλο. Όταν το ποσό μιας επιμέρους ετήσιας εισφοράς που καταβάλλεται είναι χαμηλότερη από το ποσό που υπολογίστηκε εκ νέου σύμφωνα με την παράγραφο 4, η σχετική οντότητα ή ο όμιλος καταβάλλει τη διαφορά στο Συμβούλιο Εξυγίανσης. Για τους σκοπούς της επιστροφής ή είσπραξης οφειλόμενου ποσού σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, το Συμβούλιο Εξυγίανσης μειώνει ή αυξάνει την επιμέρους ετήσια εισφορά της εν λόγω οντότητας ή του ομίλου κατά το οικονομικό έτος που έπεται του νέου υπολογισμού, σύμφωνα με την παράγραφο 4.

6.   Στις επιμέρους ετήσιες εισφορές από οντότητες ή ομίλους που δεν υπόκεινται σε αλλαγές που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 ή 3 δεν γίνεται προσαρμογή.

7.   Το Συμβούλιο Εξυγίανσης προσθέτει το συνολικό πλεόνασμα ή έλλειμμα που προκύπτει από όλες τις προσαρμογές που έγιναν σύμφωνα με την παράγραφο 5, στο συνολικό ποσό των ετήσιων εισφορών που προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 3, για το οικονομικό έτος που έπεται του οικονομικού έτους κατά το οποίο εφαρμόζονται οι προσαρμογές.

8.   Σύμφωνα με την αρχή της χρηστής διαχείρισης του προϋπολογισμού του, το Συμβούλιο Εξυγίανσης λαμβάνει όλες τις αποφάσεις που κρίνονται αναγκαίες προκειμένου να εφαρμόσει τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη χρονική στιγμή των επιστροφών από το Συμβούλιο Εξυγίανσης και των συμπληρωματικών πληρωμών που πρέπει να συγκεντρώνονται από τις οντότητες.

Άρθρο 8

Ειδοποίηση καταβολής εισφοράς, ενημερώσεις, πληρωμές και τόκοι υπερημερίας

1.   Η ειδοποίηση καταβολής εισφοράς αποστέλλεται από το Συμβούλιο Εξυγίανσης στους οφειλέτες εισφοράς.

2.   Το Συμβούλιο Εξυγίανσης κοινοποιεί την ειδοποίηση καταβολής εισφοράς μέσω οποιουδήποτε από τα ακόλουθα μέσα:

α)

ηλεκτρονικά ή με άλλο παρόμοιο μέσο επικοινωνίας·

β)

με φαξ·

γ)

με υπηρεσία ιδιωτικού ταχυδρομείου·

δ)

με συστημένη επιστολή με απόδειξη παραλαβής·

ε)

με υπηρεσία κατεπείγουσας παράδοσης ή με επίδοση ιδιοχείρως.

Η ειδοποίηση καταβολής εισφοράς δεν είναι έγκυρη χωρίς υπογραφή.

3.   Η ειδοποίηση καταβολής εισφοράς προσδιορίζει το ποσό της ετήσιας εισφοράς, καθώς και τον τρόπο καταβολής της. Πρέπει να είναι δεόντως αιτιολογημένη όσον αφορά τις πραγματικές και νομικές πτυχές της επιμέρους απόφασης καταβολής εισφοράς.

4.   Το Συμβούλιο Εξυγίανσης απευθύνει στον οφειλέτη της εισφοράς κάθε άλλη ειδοποίηση σχετικά με την ετήσια εισφορά, συμπεριλαμβανομένης και της όποιας απόφασης διακανονισμού, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 8.

5.   Η εισφορά καταβάλλεται σε ευρώ.

6.   Ο οφειλέτης εισφοράς υποχρεούται να εξοφλήσει το ποσό της ετήσιας εισφοράς εντός 35 ημερολογιακών ημερών από την έκδοση της ειδοποίησης καταβολής εισφοράς. Ο οφειλέτης εισφοράς συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην ειδοποίηση σε ό,τι αφορά την καταβολή της ετήσιας εισφοράς. Ως ημερομηνία πληρωμής θεωρείται η ημερομηνία κατά την οποία πιστώνεται ο λογαριασμός του Συμβουλίου Εξυγίανσης.

7.   Η ετήσια εισφορά που οφείλεται από τις οντότητες που αναφέρονται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 οι οποίες είναι μέλη του ίδιου ομίλου εισπράττεται από τον οφειλέτη εισφοράς του εν λόγω ομίλου.

8.   Με την επιφύλαξη οποιουδήποτε άλλου μέσου ένδικης προστασίας που διαθέτει το Συμβούλιο Εξυγίανσης, σε περίπτωση μερικής καταβολής, μη καταβολής ή μη συμμόρφωσης με τους όρους πληρωμής που καθορίζονται στην ειδοποίηση καταβολής εισφοράς, επιβάλλονται σε ημερήσια βάση τόκοι υπερημερίας επί του ανεξόφλητου ποσού της ετήσιας εισφοράς με το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης που εφαρμόζει η ΕΚΤ, προσαυξημένο κατά 8 εκατοστιαίες μονάδες, από την ημερομηνία κατά την οποία το καταβλητέο ποσό καθίσταται ληξιπρόθεσμο.

9.   Σε περίπτωση μερικής καταβολής, μη καταβολής ή μη συμμόρφωσης με τους όρους πληρωμής που καθορίζονται στην ειδοποίηση καταβολής εισφοράς από πλευράς του οφειλέτη εισφοράς, το Συμβούλιο Εξυγίανσης ενημερώνει την εθνική αρχή εξυγίανσης του συμμετέχοντος κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο οφειλέτης της εισφοράς.

Άρθρο 9

Εκτέλεση

1.   Οι πληρωμές των ετησίων εισφορών και των τόκων υπερημερίας, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 8, είναι εκτελεστές.

2.   Η αναγκαστική εκτέλεση διέπεται από τους εφαρμοστέους διαδικαστικούς κανόνες στο συμμετέχον κράτος μέλος όπου λαμβάνει χώρα η εκτέλεση.

3.   Η κυβέρνηση του κάθε συμμετέχοντος κράτους μέλους ορίζει και κοινοποιεί στο Συμβούλιο Εξυγίανσης και στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μια αρμόδια αρχή για τους σκοπούς της επαλήθευσης της γνησιότητας των επιμέρους αποφάσεων καταβολής εισφοράς.

4.   Σε κάθε επιμέρους απόφαση καταβολής εισφοράς προσάπτεται εκτελεστήριος τύπος. Η εκτέλεση δεν υπόκειται σε καμία άλλη διατύπωση πέραν της επαλήθευσης της γνησιότητας της απόφασης από την αρχή που έχει οριστεί σύμφωνα με την παράγραφο 3.

5.   Οι εθνικές αρχές εξυγίανσης συνδράμουν το Συμβούλιο Εξυγίανσης κατά τη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης που διέπεται από τους εφαρμοστέους διαδικαστικούς κανόνες στο συμμετέχον κράτος μέλος.

Άρθρο 10

Εκ νέου υπολογισμός και διακανονισμός των οφειλόμενων εισφορών για τη μεταβατική περίοδο

1.   Για τους σκοπούς του εκ νέου υπολογισμού και του διακανονισμού των οφειλόμενων εισφορών για τη μεταβατική περίοδο, ο Νοέμβριος και ο Δεκέμβριος του 2014 θεωρούνται μέρος του οικονομικού έτους 2015.

2.   Το Συμβούλιο Εξυγίανσης υπολογίζει εκ νέου, σύμφωνα με τις διατάξεις που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό, το ποσό των εισφορών το οποίο οφείλει κάθε οντότητα που αναφέρεται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών του Συμβουλίου Εξυγίανσης κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου.

3.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 6 παράγραφος 4, για τον εκ νέου υπολογισμό του ποσού των εισφορών το οποίο οφείλει κάθε οντότητα κατά τα οικονομικά έτη που ανήκουν στη μεταβατική περίοδο, το Συμβούλιο Εξυγίανσης χρησιμοποιεί τα δεδομένα που συλλέγονται από την ΕΚΤ κατά τα εν λόγω οικονομικά έτη, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1163/2014, και παρέχονται στο Συμβούλιο Εξυγίανσης σύμφωνα με το άρθρο 11.

4.   Κάθε διαφορά μεταξύ των προκαταβολών που κατέβαλαν οι σημαντικές οντότητες βάσει του προσωρινού συστήματος που προβλέπεται στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1310/2014 και των αναφερόμενων στην παράγραφο 2 εισφορών τακτοποιείται κατά τον υπολογισμό των ετήσιων εισφορών που οφείλονται για το οικονομικό έτος που έπεται της λήξης της μεταβατικής περιόδου. Ο διακανονισμός γίνεται με μείωση ή αύξηση των ετήσιων εισφορών που οφείλονταν για το εν λόγω οικονομικό έτος.

5.   Οι οντότητες που αναφέρονται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 για τις οποίες ο υπολογισμός και η είσπραξη των εισφορών τελούσε υπό την αίρεση της μεταβατικής περιόδου καταβάλλουν εισφορές που υπολογίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 για τα έτη που ανήκουν στη μεταβατική περίοδο. Οι εισφορές αυτές αυξάνουν τις ετήσιες εισφορές που οφείλονται για το οικονομικό έτος που έπεται της λήξης της μεταβατικής περιόδου.

6.   Για τους σκοπούς της παραγράφου 4, ως «σημαντικές οντότητες» νοούνται οι οντότητες που έχουν ειδοποιηθεί από την ΕΚΤ, στο υψηλότερο επίπεδο ενοποίησης στα συμμετέχοντα κράτη μέλη, για την απόφαση της ΕΚΤ να τις θεωρήσει σημαντικές κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 και σύμφωνα με το άρθρο 147 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 468/2014 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (7) και οι οποίες αναφέρονται στον κατάλογο που δημοσιεύτηκε στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ στις 4 Σεπτεμβρίου 2014, εξαιρουμένων όμως όσων σημαντικών οντοτήτων είναι θυγατρικές ομίλου, που έχει ήδη ληφθεί υπόψη στον παρόντα ορισμό, καθώς και των εγκατεστημένων σε συμμετέχοντα κράτη μέλη υποκαταστημάτων πιστωτικών ιδρυμάτων που είναι εγκατεστημένα σε μη συμμετέχοντα κράτη μέλη.

7.   Εάν η διαφορά που αναφέρεται στην παράγραφο 4 ή οι εισφορές για τα έτη που ανήκουν στη μεταβατική περίοδο που αναφέρεται στην παράγραφο 5 είναι υψηλότερες από τις εισφορές που οφείλονται για το οικονομικό έτος που έπεται της λήξης της μεταβατικής περιόδου, η προσαρμογή συνεχίζεται κατά τα επόμενα οικονομικά έτη.

8.   Όταν δύο ή περισσότερες οντότητες εντός ενός ομίλου υπόκεινται σε διακανονισμούς δυνάμει των παραγράφων 4 ή 5, το Συμβούλιο Εξυγίανσης μπορεί να συμψηφίσει οφειλόμενες εισφορές με επιστροφές για οντότητες του ίδιου ομίλου.

Άρθρο 11

Αναγκαία δεδομένα για τον εκ νέου υπολογισμό των εισφορών για τα οικονομικά έτη που ανήκουν στη μεταβατική περίοδο

Εντός 30 ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού η ΕΚΤ διαβιβάζει στο Συμβούλιο Εξυγίανσης τα δεδομένα όπως καθορίζονται στο άρθρο 6 και συλλέγονται από την ΕΚΤ σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1163/2014, κατά τα οικονομικά έτη που ανήκουν στη μεταβατική περίοδο.

Άρθρο 12

Εξωτερική ανάθεση

1.   Το Συμβούλιο Εξυγίανσης μπορεί να αποφασίζει την πλήρη ή μερική εξωτερική ανάθεση συγκεκριμένων καθηκόντων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

2.   Το Συμβούλιο Εξυγίανσης περιορίζει τυχόν εξωτερική ανάθεση σε τεχνικά καθήκοντα τα οποία σχετίζονται με τη συλλογή των εισφορών και δεν συνεπάγονται την άσκηση των αρμοδιοτήτων του όσον αφορά τον προσδιορισμό των εισφορών.

3.   Κάθε εντολή που δίνεται σε πάροχο υπηρεσιών για τους σκοπούς της εξωτερικής ανάθεσης καθηκόντων αναφέρει σαφώς τη διάρκεια της εντολής και τα ειδικά καθήκοντα που ανατίθενται σε υπεργολάβους και καθορίζει ένα πλαίσιο τακτικής υποβολής αναφορών από τον πάροχο υπηρεσιών προς το Συμβούλιο Εξυγίανσης.

4.   Οποιαδήποτε σύμβαση μεταξύ του Συμβουλίου Εξυγίανσης και ενός παρόχου υπηρεσιών για τους σκοπούς της εξωτερικής ανάθεσης καθηκόντων, σύμφωνα με την παράγραφο 1, περιλαμβάνει ρήτρες που διέπουν τα δικαιώματα ακύρωσης από το Συμβούλιο Εξυγίανσης, τα δικαιώματα που συνδέονται με την περαιτέρω υπεργολαβία και τη μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων του παρόχου υπηρεσιών.

5.   Εάν το Συμβούλιο Εξυγίανσης προβεί σε πλήρη ή μερική εξωτερική ανάθεση των καθηκόντων σύμφωνα με την παράγραφο 1, παραμένει πλήρως υπεύθυνο για την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεών του δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 και του παρόντος κανονισμού.

6.   Εάν το Συμβούλιο Εξυγίανσης προβεί σε πλήρη ή μερική εξωτερική ανάθεση των καθηκόντων σύμφωνα με την παράγραφο 1, εξασφαλίζει ανά πάσα στιγμή ότι:

α)

κάθε σύμβαση που συνάπτεται για τους σκοπούς της εξωτερικής ανάθεσης δεν προβλέπει την ανάθεση αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου Εξυγίανσης·

β)

κάθε σύμβαση που συνάπτεται για τους σκοπούς της εξωτερικής ανάθεσης δεν προβλέπει ούτε αποκλεισμό λογοδοσίας του Συμβουλίου Εξυγίανσης, δυνάμει του άρθρου 45 και του άρθρου 46 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014, ούτε της ανεξαρτησίας του, δυνάμει του άρθρου 47 του εν λόγω κανονισμού·

γ)

η εξωτερική ανάθεση δεν έχει ως αποτέλεσμα να στερηθεί το Συμβούλιο Εξυγίανσης τα αναγκαία συστήματα και μέσα ελέγχου προκειμένου να διαχειρίζεται τους κινδύνους που αντιμετωπίζει·

δ)

ο πάροχος υπηρεσιών εφαρμόζει ισοδύναμες ρυθμίσεις αδιάλειπτης λειτουργίας με αυτές που εφαρμόζει το Συμβούλιο Εξυγίανσης·

ε)

το Συμβούλιο Εξυγίανσης διατηρεί την αναγκαία εμπειρογνωμοσύνη και τους αναγκαίους πόρους προκειμένου να αξιολογεί την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και την οργανωτική επάρκεια του παρόχου υπηρεσιών· το Συμβούλιο Εξυγίανσης εποπτεύει αποτελεσματικά τα ανατεθέντα καθήκοντα και διαχειρίζεται τους κινδύνους που συνδέονται με την εξωτερική ανάθεση σε διαρκή βάση·

στ)

το Συμβούλιο Εξυγίανσης έχει άμεση πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες που του επιτρέπουν να ασκεί τον απαιτούμενο έλεγχο στην εξωτερική ανάθεση καθηκόντων.

7.   Εάν το Συμβούλιο Εξυγίανσης προβεί σε πλήρη ή μερική εξωτερική ανάθεση των καθηκόντων σύμφωνα με την παράγραφο 1, μεριμνά ώστε ο πάροχος υπηρεσιών να υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις εσωτερικές νομικές απαιτήσεις και αρχές σχετικά με την ασφάλεια και την εμπιστευτικότητα. Οποιεσδήποτε εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με το Συμβούλιο Εξυγίανσης που είναι προσβάσιμες στον πάροχο της υπηρεσίας χρησιμοποιούνται μόνο στον βαθμό που είναι αναγκαίος για την εκπλήρωση της εντολής που έλαβε από το Συμβούλιο.

8.   Πριν από τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης σχετικά με την εξωτερική ανάθεση το Συμβούλιο Εξυγίανσης εξασφαλίζει τη συγκατάθεση της ΕΚΤ για την κοινοχρησία, με έναν πάροχο υπηρεσιών, των δεδομένων που παρέχει η ΕΚΤ, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις περί εμπιστευτικότητας.

Άρθρο 13

Συνδρομή από εθνικές αρχές εξυγίανσης

Το Συμβούλιο Εξυγίανσης μπορεί να ζητεί από τις εθνικές αρχές εξυγίανσης να το συνδράμουν στη διαδικασία για τη συγκέντρωση των ετήσιων εισφορών, εάν το εν λόγω αίτημα δικαιολογείται από τις περιστάσεις της συγκεκριμένης περίπτωσης.

Άρθρο 14

Κατάργηση

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1310/2014 καταργείται.

Άρθρο 15

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 14 Σεπτεμβρίου 2017.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 225 της 30.7.2014, σ. 1.

(2)  Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1310/2014, της 8ης Οκτωβρίου 2014, σχετικά με το προσωρινό σύστημα προκαταβολών έναντι των εισφορών για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου (ΕΕ L 354 της 11.12.2014, σ. 1).

(3)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1163/2014 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 22ας Οκτωβρίου 2014, σχετικά με τα εποπτικά τέλη (ΕΚΤ/2014/41) (ΕΕ L 311 της 31.10.2014, σ. 23).

(4)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 2013, για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων (ΕΕ L 287 της 29.10.2013, σ. 63).

(5)  Κανονισμός αριθ. 1 του Συμβουλίου περί καθορισμού του γλωσσικού καθεστώτος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος (ΕΕ 17 της 6.10.1958, σ. 385).

(6)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1).

(7)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 468/2014 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 16ης Απριλίου 2014, που θεσπίζει το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, των εθνικών αρμόδιων αρχών και των εθνικών εντεταλμένων αρχών εντός του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού (κανονισμός για το πλαίσιο ΕΕΜ) (ΕΚΤ/2014/17) (ΕΕ L 141 της 14.5.2014, σ. 1).


19.12.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 337/15


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2017/2362 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 5ης Δεκεμβρίου 2017

για την καταχώριση ονομασίας στο μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [«Lenticchia di Altamura» (ΠΓΕ)]

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012, για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (1), και ιδίως το άρθρο 52 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, η αίτηση που υπέβαλε η Ιταλία για την καταχώριση της ονομασίας «Lenticchia di Altamura» δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (2).

(2)

Δεδομένου ότι δεν έχει κοινοποιηθεί στην Επιτροπή καμία δήλωση ένστασης βάσει του άρθρου 51 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, η ονομασία «Lenticchia di Altamura» πρέπει να καταχωρισθεί,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Καταχωρίζεται η ονομασία «Lenticchia di Altamura» (ΠΓΕ).

Η ονομασία που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο αφορά προϊόν της κλάσης 1.6. Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά, νωπά ή μεταποιημένα, του παραρτήματος XI του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 668/2014 της Επιτροπής (3).

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 5 Δεκεμβρίου 2017.

Για την Επιτροπή,

εξ ονόματος του Προέδρου,

Phil HOGAN

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 343 της 14.12.2012, σ. 1.

(2)  ΕΕ C 280 της 24.8.2017, σ. 4.

(3)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 668/2014 της Επιτροπής, της 13ης Ιουνίου 2014, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (ΕΕ L 179 της 19.6.2014, σ. 36).


19.12.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 337/16


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2017/2363 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 6ης Δεκεμβρίου 2017

για την καταχώριση ονομασίας στο μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [«Μελεκούνι» (Melekouni) (ΠΓΕ)]

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012, για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (1), και ιδίως το άρθρο 52 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, η αίτηση που υπέβαλε η Ελλάδα για την καταχώριση της ονομασίας «Μελεκούνι» (Melekouni), δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (2).

(2)

Δεδομένου ότι δεν έχει κοινοποιηθεί καμία δήλωση ένστασης στην Επιτροπή, βάσει του άρθρου 51 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, η ονομασία «Μελεκούνι» (Melekouni) πρέπει να καταχωρισθεί,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Η ονομασία «Μελεκούνι» (Melekouni) (ΠΓΕ) καταχωρίζεται.

Η ονομασία που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο αφορά προϊόν της κλάσης 2.3. Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής, ζαχαρώδη παρασκευάσματα ή προϊόντα μπισκοτοποιίας του παραρτήματος XI του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 668/2014 της Επιτροπής (3).

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 6 Δεκεμβρίου 2017.

Για την Επιτροπή,

εξ ονόματος του Προέδρου,

Phil HOGAN

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 343 της 14.12.2012, σ. 1.

(2)  ΕΕ C 280 της 24.8.2017, σ. 7.

(3)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 668/2014 της Επιτροπής, της 13ης Ιουνίου 2014, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (ΕΕ L 179 της 19.6.2014, σ. 36).


19.12.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 337/17


ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΌΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2017/2364 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 18ης Δεκεμβρίου 2017

για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής για τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις προμήθειες φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών και την κατάργηση της οδηγίας 2004/17/ΕΚ (1), και ιδίως το άρθρο 17 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με την απόφαση 2014/115/ΕΕ (2), το Συμβούλιο ενέκρινε το πρωτόκολλο τροποποίησης της συμφωνίας για τις δημόσιες συμβάσεις (εφεξής «η συμφωνία») (3) που συνήφθη στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Η συμφωνία αποτελεί πολυμερές μέσο και στόχος της είναι το αμοιβαίο άνοιγμα των αγορών δημοσίων προμηθειών μεταξύ των μερών της. Εφαρμόζεται σε οιαδήποτε σύμβαση κρατικών προμηθειών της οποίας η αξία φθάνει ή υπερβαίνει τα ποσά («κατώτατα όρια») που ορίζονται σ' αυτήν και εκφράζονται ως ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα.

(2)

Ένας από τους στόχους της οδηγίας 2014/25/ΕΕ είναι να επιτρέψει στους αναθέτοντες φορείς που εφαρμόζουν την εν λόγω οδηγία να συμμορφώνονται συγχρόνως και με τις υποχρεώσεις που ορίζονται στη συμφωνία. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, τα κατώτατα όρια που προβλέπονται στην εν λόγω οδηγία για τις δημόσιες συμβάσεις που καλύπτονται επίσης και από τη συμφωνία θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν, ώστε να εξασφαλιστεί ότι αντιστοιχούν στα ισοδύναμα σε ευρώ, στρογγυλοποιημένα προς τα κάτω στην πλησιέστερη χιλιάδα, των κατώτατων ορίων που ορίζονται στη συμφωνία.

(3)

Για λόγους συνοχής, ενδείκνυται να ευθυγραμμιστούν επίσης τα κατώτατα όρια στην οδηγία 2014/25/ΕΕ τα οποία δεν καλύπτονται από τη συμφωνία.

(4)

Επομένως, θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως η οδηγία 2014/25/ΕΕ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το άρθρο 15 της οδηγίας 2014/25/ΕΕ τροποποιείται ως εξής:

(1)

στο στοιχείο α), το ποσό «418 000 EUR» αντικαθίσταται από το ποσό «443 000 EUR»,

(2)

στο στοιχείο β), το ποσό «5 225 000 EUR» αντικαθίσταται από το ποσό «5 548 000 EUR».

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2018.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 18 Δεκεμβρίου 2017.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 243.

(2)  Απόφαση 2014/115/ΕΕ του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη σύναψη του πρωτοκόλλου τροποποίησης της συμφωνίας για τις δημόσιες συμβάσεις (ΕΕ L 68 της 7.3.2014, σ. 1).

(3)  ΕΕ L 68 της 7.3.2014, σ. 4.


19.12.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 337/19


ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΌΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2017/2365 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 18ης Δεκεμβρίου 2017

για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής για τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ (1), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με την απόφαση 2014/115/ΕΕ (2), το Συμβούλιο ενέκρινε το πρωτόκολλο τροποποίησης της συμφωνίας για τις δημόσιες συμβάσεις (εφεξής «η συμφωνία») (3) που συνήφθη στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Η συμφωνία αποτελεί πολυμερές μέσο και στόχος της είναι το αμοιβαίο άνοιγμα των αγορών δημοσίων προμηθειών μεταξύ των μερών της. Εφαρμόζεται σε οιαδήποτε σύμβαση κρατικών προμηθειών της οποίας η αξία φθάνει ή υπερβαίνει τα ποσά («κατώτατα όρια») που ορίζονται σ' αυτήν και εκφράζονται ως ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα.

(2)

Ένας από τους στόχους της οδηγίας 2014/24/ΕΕ είναι να επιτρέψει στις αναθέτουσες αρχές που την εφαρμόζουν να συμμορφώνονται συγχρόνως και με τις υποχρεώσεις που ορίζονται στη συμφωνία. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, τα κατώτατα όρια που προβλέπονται στην εν λόγω οδηγία για τις δημόσιες συμβάσεις που καλύπτονται επίσης και από τη συμφωνία θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν, ώστε να εξασφαλιστεί ότι αντιστοιχούν στα ισοδύναμα σε ευρώ, στρογγυλοποιημένα προς τα κάτω στην πλησιέστερη χιλιάδα, των κατώτατων ορίων που ορίζονται στη συμφωνία.

(3)

Για λόγους συνοχής, ενδείκνυται να ευθυγραμμιστούν επίσης τα κατώτατα όρια στην οδηγία 2014/24/ΕΕ τα οποία δεν καλύπτονται από τη συμφωνία.

(4)

Επομένως, θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως η οδηγία 2014/24/ΕΕ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Η οδηγία 2014/24/ΕΕ τροποποιείται ως εξής:

1)

Το άρθρο 4 τροποποιείται ως εξής:

α)

στο στοιχείο α), το ποσό «5 225 000 EUR» αντικαθίσταται από το ποσό «5 548 000 EUR»·

β)

στο στοιχείο β), το ποσό «135 000 EUR» αντικαθίσταται από το ποσό «144 000 EUR»·

γ)

στο στοιχείο γ), το ποσό «209 000 EUR» αντικαθίσταται από το ποσό «221 000 EUR».

2)

Το άρθρο 13 πρώτο εδάφιο τροποποιείται ως εξής:

α)

στο στοιχείο α), το ποσό «5 225 000 EUR» αντικαθίσταται από το ποσό «5 548 000 EUR»·

β)

στο στοιχείο β), το ποσό «209 000 EUR» αντικαθίσταται από το ποσό «221 000 EUR».

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2018.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 18 Δεκεμβρίου 2017.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 65.

(2)  Απόφαση 2014/115/ΕΕ του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη σύναψη του πρωτοκόλλου τροποποίησης της συμφωνίας για τις δημόσιες συμβάσεις (ΕΕ L 68 της 7.3.2014, σ. 1).

(3)  ΕΕ L 68 της 7.3.2014, σ. 4.


19.12.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 337/21


ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΌΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2017/2366 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 18ης Δεκεμβρίου 2017

για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής για τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (1), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με την απόφαση 2014/115/ΕΕ (2), το Συμβούλιο ενέκρινε το πρωτόκολλο τροποποίησης της συμφωνίας για τις δημόσιες συμβάσεις (εφεξής «η συμφωνία») (3) που συνήφθη στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Η συμφωνία αποτελεί πολυμερές μέσο και στόχος της είναι το αμοιβαίο άνοιγμα των αγορών δημοσίων προμηθειών μεταξύ των μερών της. Εφαρμόζεται σε οιαδήποτε σύμβαση κρατικών προμηθειών της οποίας η αξία φθάνει ή υπερβαίνει τα ποσά («κατώτατα όρια») που ορίζονται σ' αυτήν και εκφράζονται ως ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα.

(2)

Ένας από τους στόχους της οδηγίας 2014/23/ΕΕ είναι να επιτρέψει στους αναθέτοντες φορείς και στις αναθέτουσες αρχές που εφαρμόζουν την εν λόγω οδηγία να συμμορφώνονται συγχρόνως και με τις υποχρεώσεις που ορίζονται στη συμφωνία. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, τα κατώτατα όρια που προβλέπονται στην εν λόγω οδηγία για τις δημόσιες συμβάσεις που καλύπτονται επίσης και από τη συμφωνία θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν, ώστε να εξασφαλιστεί ότι αντιστοιχούν στα ισοδύναμα σε ευρώ, στρογγυλοποιημένα προς τα κάτω στην πλησιέστερη χιλιάδα, των κατώτατων ορίων που ορίζονται στη συμφωνία.

(3)

Για λόγους συνοχής, ενδείκνυται να ευθυγραμμιστούν επίσης τα κατώτατα όρια στην οδηγία 2014/23/ΕΕ τα οποία δεν καλύπτονται από τη συμφωνία.

(4)

Συνεπώς, η οδηγία 2014/23/ΕΕ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στο άρθρο 8 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/23/ΕΕ το ποσό «5 225 000 EUR» αντικαθίσταται από το ποσό «5 548 000 EUR».

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2018.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 18 Δεκεμβρίου 2017.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 1.

(2)  Απόφαση 2014/115/ΕΕ του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη σύναψη του πρωτοκόλλου τροποποίησης της συμφωνίας για τις δημόσιες συμβάσεις (ΕΕ L 68 της 7.3.2014, σ. 1).

(3)  ΕΕ L 68 της 7.3.2014, σ. 4.


19.12.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 337/22


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2017/2367 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 18ης Δεκεμβρίου 2017

για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, σχετικά με τον συντονισμό των διαδικασιών σύναψης ορισμένων συμβάσεων έργων, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών που συνάπτονται από αναθέτουσες αρχές ή αναθέτοντες φορείς στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας καθώς και την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ (1), και ιδίως το άρθρο 68,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με την απόφαση 2014/115/ΕΕ (2), το Συμβούλιο ενέκρινε το πρωτόκολλο τροποποίησης της συμφωνίας για τις δημόσιες συμβάσεις (εφεξής «η συμφωνία») (3) που συνήφθη στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Η συμφωνία αποτελεί πολυμερές μέσο και στόχος της είναι το αμοιβαίο άνοιγμα των αγορών δημοσίων προμηθειών μεταξύ των μερών της. Εφαρμόζεται σε οιαδήποτε σύμβαση κρατικών προμηθειών της οποίας η αξία φθάνει ή υπερβαίνει τα ποσά («κατώτατα όρια») που ορίζονται σ' αυτήν και εκφράζονται ως ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα.

(2)

Ένας από τους στόχους της οδηγίας 2009/81/ΕΚ είναι να επιτρέψει στους αναθέτοντες φορείς και στις αναθέτουσες αρχές που εφαρμόζουν την εν λόγω οδηγία να συμμορφώνονται συγχρόνως και με τις υποχρεώσεις που ορίζονται στη συμφωνία. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, τα κατώτατα όρια που προβλέπονται στην εν λόγω οδηγία για τις δημόσιες συμβάσεις που καλύπτονται επίσης και από τη συμφωνία θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν, ώστε να εξασφαλιστεί ότι αντιστοιχούν στα ισοδύναμα σε ευρώ, στρογγυλοποιημένα προς τα κάτω στην πλησιέστερη χιλιάδα, των κατώτατων ορίων που ορίζονται στη συμφωνία.

(3)

Για λόγους συνοχής, τα κατώτατα όρια που ορίζονται στην οδηγία 2009/81/ΕΚ θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν με τα αναθεωρημένα κατώτατα όρια που ορίζονται στην οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4). Συνεπώς, η οδηγία 2009/81/ΕΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(4)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της συμβουλευτικής επιτροπής για τις δημόσιες συμβάσεις,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το άρθρο 8 της οδηγίας 2009/81/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1)

Στο στοιχείο α), το ποσό «418 000 EUR» αντικαθίσταται από το ποσό «443 000 EUR».

2)

Στο στοιχείο β), το ποσό «5 225 000 EUR» αντικαθίσταται από το ποσό «5 548 000 EUR».

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2018.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 18 Δεκεμβρίου 2017.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 216 της 20.8.2009, σ. 76.

(2)  Απόφαση 2014/115/ΕΕ του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη σύναψη του πρωτοκόλλου τροποποίησης της συμφωνίας για τις δημόσιες συμβάσεις (ΕΕ L 68 της 7.3.2014, σ. 1).

(3)  ΕΕ L 68 της 7.3.2014, σ. 4.

(4)  Οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών και την κατάργηση της οδηγίας 2004/17/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 243).


19.12.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 337/24


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2017/2368 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 18ης Δεκεμβρίου 2017

για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/325 για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές νημάτων μεγάλης αντοχής από πολυεστέρες, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, κατόπιν επανεξέτασης ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1036 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2016, για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2017/325 (2), η Επιτροπή επέβαλε οριστικό δασμό αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές νημάτων μεγάλης αντοχής από πολυεστέρες, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, κατόπιν επανεξέτασης ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036.

(2)

Ωστόσο, ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/325 δεν παρείχε τη δυνατότητα στις εταιρείες που δεν εξήγαγαν νήματα μεγάλης αντοχής από πολυεστέρες κατά την περίοδο της αρχικής έρευνας να ζητήσουν επανεξέταση, προκειμένου να προσδιοριστεί κατά πόσο μπορούσαν επίσης να υπόκεινται στον συντελεστή δασμού που επιβλήθηκε στις συνεργασθείσες εταιρείες που δεν περιλήφθηκαν στο δείγμα.

(3)

Η επανεξέταση αυτή θα μπορούσε να διενεργείται εάν υπάρχουν επαρκή στοιχεία που έχουν γνωστοποιηθεί στην Επιτροπή από νέο εξαγωγέα ή παραγωγό της εν λόγω χώρας εξαγωγής, τα οποία αποδεικνύουν ότι 1) δεν εξήγαγε το προϊόν κατά την περίοδο της έρευνας στην οποία βασίστηκαν τα μέτρα· 2) δεν συνδέεται με εξαγωγέα ή παραγωγό που υπόκειται στα μέτρα που επιβλήθηκαν· και 3) είτε πράγματι εξήγαγε τα υπό εξέταση εμπορεύματα είτε ανέλαβε αμετάκλητη συμβατική υποχρέωση για την εξαγωγή σημαντικής ποσότητας στην Ένωση μετά το πέρας της περιόδου έρευνας.

(4)

Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να τροποποιηθεί αναλόγως ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/325, ώστε να επιτρέπει στους νέους εξαγωγείς τη δυνατότητα να ζητούν τέτοια επανεξέταση.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 15 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036.

(6)

Με βάση τα ανωτέρω, το άρθρο 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/325 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στο άρθρο 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/325 της Επιτροπής προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5:

«5.   Στις περιπτώσεις που οποιοδήποτε μέρος από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας παράσχει στην Επιτροπή επαρκή στοιχεία που αποδεικνύουν ότι:

α)

δεν εξήγαγε τα εμπορεύματα που περιγράφονται στην παράγραφο 1, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, κατά την περίοδο της αρχικής έρευνας (1 Ιουλίου 2008 - 30 Ιουνίου 2009)·

β)

δεν συνδέεται με εξαγωγείς ή παραγωγούς οι οποίοι υπόκεινται στα μέτρα που επιβάλλονται με τον παρόντα κανονισμό· και

γ)

είτε πράγματι εξήγαγε τα εμπορεύματα που περιγράφονται στην παράγραφο 1 είτε ανέλαβε αμετάκλητη συμβατική υποχρέωση για την εξαγωγή σημαντικής ποσότητας στην Ένωση μετά το πέρας της περιόδου αρχικής έρευνας·

η Επιτροπή μπορεί να τροποποιήσει το παράρτημα I με σκοπό να επιβάλει στο εν λόγω μέρος τον δασμό που ισχύει για τους συνεργασθέντες παραγωγούς που δεν περιλήφθηκαν στο δείγμα, δηλαδή 5,3 %.».

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 18 Δεκεμβρίου 2017.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 176 της 30.6.2016, σ. 21.

(2)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/325 της Επιτροπής, της 24ης Φεβρουαρίου 2017, για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές νημάτων μεγάλης αντοχής από πολυεστέρες, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, κατόπιν επανεξέτασης ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 49 της 25.2.2017, σ. 6).


19.12.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 337/26


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2017/2369 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 18ης Δεκεμβρίου 2017

για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 743/2013 για τη θέσπιση προστατευτικών μέτρων όσον αφορά τις εισαγωγές δίθυρων μαλακίων από την Τουρκία που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο, όσον αφορά την περίοδο εφαρμογής του

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚH ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1997, για καθορισμό των αρχών οργάνωσης των κτηνιατρικών ελέγχων των προϊόντων που εισάγονται στην Κοινότητα από τρίτες χώρες (1), και ιδίως το άρθρο 22 παράγραφος 6,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 743/2013 της Επιτροπής (2) θεσπίστηκε επειδή οι έλεγχοι της υπηρεσίας ελέγχου της Επιτροπής εντόπισαν ελλείψεις στην Τουρκία κατά την εκτέλεση επίσημων ελέγχων στην παραγωγή δίθυρων μαλακίων που προορίζονται για εξαγωγή στην Ένωση και επειδή τα κράτη μέλη ανέφεραν μη συμμορφούμενες αποστολές δίθυρων μαλακίων καταγωγής Τουρκίας, οι οποίες δεν πληρούσαν τα μικροβιολογικά πρότυπα της Ένωσης.

(2)

Ο τελευταίος έλεγχος της υπηρεσίας ελέγχου της Επιτροπής πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2015 και διαπίστωσε ότι εξακολουθούσαν να υφίστανται σημαντικές ελλείψεις στο σύστημα ελέγχου για τα δίθυρα μαλάκια που προορίζονται για εξαγωγή στην Ένωση. Οι τουρκικές αρμόδιες αρχές υπέβαλαν πληροφορίες σχετικά με τα διορθωτικά μέτρα που έχουν αρχίσει να εφαρμόζουν για την αντιμετώπιση των εν λόγω ελλείψεων. Ωστόσο, κάποιες από τις εν λόγω ελλείψεις, κυρίως σχετικά με τις επιδόσεις των εργαστηρίων, εξακολουθούν να υπάρχουν.

(3)

Λόγω της φύσης των προϊόντων, η εφαρμογή του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 743/2013 θα πρέπει, συνεπώς, να παραταθεί έως ότου υπάρξουν επαρκείς εγγυήσεις, έως ότου δοκιμές διενεργηθείσες από τα κράτη μέλη αποδείξουν τη συμμόρφωση των αποστολών και έως ότου έλεγχος παρακολούθησης επιβεβαιώσει ότι είναι εφικτό να αρθούν τα μέτρα.

(4)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στο άρθρο 5 δεύτερο εδάφιο του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 743/2013, η ημερομηνία «31 Δεκεμβρίου 2017» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «31 Δεκεμβρίου 2021».

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 18 Δεκεμβρίου 2017.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 24 της 30.1.1998, σ. 9.

(2)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 743/2013 της Επιτροπής, της 31ης Ιουλίου 2013, για τη θέσπιση προστατευτικών μέτρων όσον αφορά τις εισαγωγές δίθυρων μαλακίων από την Τουρκία που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο (ΕΕ L 205 της 1.8.2013, σ. 1).


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

19.12.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 337/28


ΑΠΌΦΑΣΗ (ΚΕΠΠΑ) 2017/2370 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 18ης Δεκεμβρίου 2017

προς στήριξη του Κώδικα Συμπεριφοράς της Χάγης και της μη διάδοσης των βαλλιστικών πυραύλων στο πλαίσιο της εφαρμογής της στρατηγικής της ΕΕ κατά της διάδοσης των όπλων μαζικής καταστροφής

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδίως το άρθρο 28 παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη την πρόταση του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 12 Δεκεμβρίου 2003, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υιοθέτησε τη στρατηγική της ΕΕ κατά της διάδοσης των όπλων μαζικής καταστροφής («στρατηγική»), η οποία περιλαμβάνει, στο κεφάλαιο III, κατάλογο των μέτρων που είναι ανάγκη να ληφθούν τόσο εντός της Ένωσης όσο και σε τρίτες χώρες για την καταπολέμηση της διάδοσης των όπλων αυτών.

(2)

Η Ένωση εφαρμόζει ενεργά τη στρατηγική καθώς και τα μέτρα που απαριθμούνται στο κεφάλαιο III της στρατηγικής αυτής, ειδικότερα με τη διάθεση χρηματοδοτικών πόρων προς στήριξη ειδικών σχεδίων με στόχο την ενίσχυση του πολυμερούς συστήματος μη διάδοσης και πολυμερών μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Ο Κώδικας Συμπεριφοράς της Χάγης κατά της διάδοσης των βαλλιστικών πυραύλων («Κώδικας») αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του εν λόγω πολυμερούς συστήματος μη διάδοσης.

(3)

Στις 17 Νοεμβρίου 2003, το Συμβούλιο εξέδωσε την κοινή θέση 2003/805/ΚΕΠΠΑ (1). Η εν λόγω κοινή θέση καλεί την Ένωση, μεταξύ άλλων, να πείσει όσο το δυνατόν περισσότερες χώρες να προσχωρήσουν στον Κώδικα, ειδικότερα τις χώρες με δυνατότητες βαλλιστικών πυραύλων, καθώς επίσης ζητεί την περαιτέρω ανάπτυξη και εφαρμογή του Κώδικα, ιδίως των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης αυτού, και την προώθηση στενότερης σχέσης μεταξύ του Κώδικα και του πολυμερούς συστήματος των Ηνωμένων Εθνών (ΗΕ) για τη μη διάδοση.

(4)

Στις 8 Δεκεμβρίου 2008, το Συμβούλιο ενέκρινε τα συμπεράσματά του και ένα έγγραφο με τίτλο «Νέες κατευθύνσεις δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής και των φορέων τους». Στο έγγραφο αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι η διάδοση των όπλων μαζικής καταστροφής (ΟΜΚ) και των συστημάτων παράδοσής τους συνεχίζει να αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας και ότι η πολιτική μη διάδοσης συνιστά ουσιώδες τμήμα της κοινής εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας.

(5)

Το Συμβούλιο εξέδωσε, στις 18 Δεκεμβρίου 2008, την απόφαση 2008/974/ΚΕΠΠΑ (2) προς στήριξη του Κώδικα στο πλαίσιο της εφαρμογής της στρατηγικής.

(6)

Στις 23 Ιουλίου 2012, το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση 2012/423/ΚΕΠΠΑ (3). Η εν λόγω απόφαση προώθησε με επιτυχία τον καθολικό χαρακτήρα του Κώδικα και τη συμμόρφωση προς τις αρχές του.

(7)

Στις 15 Δεκεμβρίου 2014, το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση 2014/913/ΚΕΠΠΑ (4). Η εν λόγω απόφαση συνέβαλε στην προβολή του Κώδικα και, με αυτόν τον τρόπο, διευκόλυνε την προσχώρηση νέων μελών στον Κώδικα. Αποτελεί προτεραιότητα της Ένωσης η συνέχιση του διαλόγου μεταξύ προσχωρησάντων και μη προσχωρησάντων κρατών, με σκοπό την περαιτέρω προαγωγή του καθολικού χαρακτήρα του Κώδικα, καθώς και την καλύτερη εφαρμογή και ενίσχυσή του. Η παρούσα απόφαση θα πρέπει να συμβάλει στην εν λόγω διαδικασία.

(8)

Γενικότερα, η συνεχιζόμενη διάδοση βαλλιστικών πυραύλων ικανών να φέρουν ΟΜΚ αποτελεί λόγο εντεινόμενης ανησυχίας για τη διεθνή κοινότητα, ιδίως τα εν εξελίξει προγράμματα πυραύλων στη Μέση Ανατολή, στη Βορειοανατολική Ασία και στη Νοτιοανατολική Ασία.

(9)

Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (ΣΑΗΕ) τονίζει, στην απόφαση 1540 (ΑΣΑΗΕ) (2004), και υπενθυμίζει, στις ΑΣΑΗΕ 1977 (2011) και 2325 (2016), ότι η διάδοση πυρηνικών, χημικών και βιολογικών όπλων, καθώς και τα μέσα παράδοσής τους, συνιστούν απειλή κατά της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας και επιβάλλει στα κράτη, μεταξύ άλλων, την υποχρέωση να μην παρέχουν καμία υποστήριξη με κανένα τρόπο σε μη κρατικούς φορείς για την ανάπτυξη, κτήση, κατασκευή, κατοχή, μεταφορά, μεταβίβαση ή χρησιμοποίηση πυρηνικών, χημικών ή βιολογικών όπλων, και των μέσων παράδοσής τους. Η απειλή κατά της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας από πυρηνικά, χημικά και βιολογικά όπλα και τα μέσα παράδοσής τους επιβεβαιώθηκε στην ΑΣΑΗΕ 1887 (2009) σχετικά με τη μη διάδοση πυρηνικών όπλων και τον πυρηνικό αφοπλισμό,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

1.   Σύμφωνα με τη στρατηγική της ΕΕ κατά της διάδοσης των όπλων μαζικής καταστροφής («στρατηγική») η οποία έχει ως στόχο τη διατήρηση, την εφαρμογή και την ενίσχυση των πολυμερών συνθηκών και συμφωνιών αφοπλισμού και μη διάδοσης, η Ένωση υποστηρίζει περαιτέρω την καθολικότητα, την πλήρη εφαρμογή και την ενίσχυση του Κώδικα Συμπεριφοράς της Χάγης κατά της διάδοσης των βαλλιστικών πυραύλων («Κώδικας»).

2.   Οι δραστηριότητες προς υποστήριξη του Κώδικα, που αντιστοιχούν σε μέτρα σύμφωνα με τη στρατηγική, συνίστανται σε περιφερειακά και υποπεριφερειακά εργαστήρια, διασκέψεις, επισκέψεις εμπειρογνωμόνων, έρευνα, πληροφόρηση και επικοινωνία, καθώς και παράλληλες εκδηλώσεις στο περιθώριο διεθνών διασκέψεων.

3.   Στόχος των δραστηριοτήτων είναι:

α)

η προώθηση της προσχώρησης στον Κώδικα όλο και περισσότερων κρατών και, εντέλει, της καθολικότητάς του,

β)

η υποστήριξη της πλήρους εφαρμογής του Κώδικα,

γ)

η προώθηση του διαλόγου μεταξύ προσχωρησάντων και μη προσχωρησάντων κρατών, με σκοπό τη συμβολή στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης και διαφάνειας, την ενθάρρυνση της αυτοσυγκράτησης και την ενίσχυση της σταθερότητας και της ασφάλειας για όλους,

δ)

η ενίσχυση της προβολής του Κώδικα, καθώς και η μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τους κινδύνους και τις απειλές που θέτει η διάδοση των βαλλιστικών πυραύλων,

ε)

η διερεύνηση, ιδίως μέσω ακαδημαϊκών μελετών, των δυνατοτήτων ενίσχυσης του Κώδικα και προώθησης της συνεργασίας μεταξύ του Κώδικα και άλλων σχετικών πολυμερών μηχανισμών, όπως το Καθεστώς Ελέγχου της Τεχνολογίας Πυραύλων, η ΑΣΑΗΕ 1540 (2004) και το Μητρώο αντικειμένων που εκτοξεύονται στο διάστημα των Ηνωμένων Εθνών.

4.   Λεπτομερής περιγραφή των σχεδίων παρατίθεται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

1.   Ο Ύπατος Εκπρόσωπος (ΥΕ) είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης.

2.   Η τεχνική υλοποίηση των σχεδίων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 γίνεται από τη Fondation pour la recherche stratégique (FRS). Η FRS εκτελεί αυτό το έργο υπό την ευθύνη του ΥΕ. Προς τούτο, ο ΥΕ προβαίνει στους απαιτούμενους διακανονισμούς με την FRS.

Άρθρο 3

1.   Το ποσό δημοσιονομικής αναφοράς για την εκτέλεση των σχεδίων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 ανέρχεται σε 1 878 120,05 EUR.

2.   Η διαχείριση των δαπανών που χρηματοδοτούνται από το οριζόμενο στην παράγραφο 1 ποσό γίνεται σύμφωνα με της διαδικασίες και τους κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης.

3.   Η Επιτροπή επιβλέπει την ορθή διαχείριση των δαπανών που αναφέρονται στην παράγραφο 2. Προς τούτο, συνάπτει συμφωνία επιχορήγησης με την FRS σχετικά με το ποσό αναφοράς κατά την έκδοση της παρούσας απόφασης. Οι κανόνες για τις επιχορηγήσεις που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5) εφαρμόζονται στην εν λόγω συμφωνία επιχορήγησης. Η συμφωνία ορίζει ότι η FRS οφείλει να διασφαλίζει την προβολή της συνεισφοράς της Ένωσης, ανάλογη προς το ύψος της.

4.   Η Επιτροπή επιδιώκει να συνάψει τη συμφωνία επιχορήγησης που αναφέρεται στην παράγραφο 3 το συντομότερο δυνατόν μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης. Ενημερώνει το Συμβούλιο για τυχόν δυσκολίες στη διαδικασία αυτή και για την ημερομηνία σύναψης της συμφωνίας επιχορήγησης.

Άρθρο 4

1.   Ο ΥΕ υποβάλλει στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, βάσει τακτικών εκθέσεων που εκπονεί η FRS. Οι εν λόγω εκθέσεις αποτελούν τη βάση για την αξιολόγηση που πραγματοποιεί το Συμβούλιο.

2.   Η Επιτροπή παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις χρηματοδοτικές πτυχές των σχεδίων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2.

Άρθρο 5

1.   Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία της έκδοσής της.

2.   Η παρούσα απόφαση λήγει 40 μήνες μετά την ημερομηνία σύναψης της συμφωνίας επιχορήγησης που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 3. Ωστόσο, λήγει έξι μήνες μετά την έναρξη ισχύος της, εάν δεν έχει συναφθεί ως τότε καμία συμφωνία επιχορήγησης.

Βρυξέλλες, 18 Δεκεμβρίου 2017.

Για το Συμβούλιο

H Πρόεδρος

K. SIMSON


(1)  Κοινή θέση 2003/805/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 17ης Νοεμβρίου 2003, για την καθολική ισχύ και την επίρρωση των πολυμερών συμφωνιών στον τομέα της μη διάδοσης των όπλων μαζικής καταστροφής καθώς και των φορέων τους (ΕΕ L 302 της 20.11.2003, σ. 34).

(2)  Απόφαση 2008/974/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2008, προς στήριξη του Κώδικα Συμπεριφοράς της Χάγης κατά της διάδοσης των βαλλιστικών πυραύλων στο πλαίσιο της εφαρμογής της στρατηγικής της ΕΕ κατά της διάδοσης των όπλων μαζικής καταστροφής (ΕΕ L 345 της 23.12.2008, σ. 91).

(3)  Απόφαση 2012/423/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2012, προς υποστήριξη της μη διάδοσης των βαλλιστικών πυραύλων στο πλαίσιο της εφαρμογής της στρατηγικής της ΕΕ κατά της διάδοσης των όπλων μαζικής καταστροφής και της κοινής θέσης 2003/805/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (ΕΕ L 196 της 24.7.2012, σ. 74).

(4)  Απόφαση 2014/913/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 2014, προς στήριξη του Κώδικα Συμπεριφοράς της Χάγης κατά της διάδοσης των βαλλιστικών πυραύλων στο πλαίσιο της εφαρμογής της στρατηγικής της ΕΕ κατά της διάδοσης των όπλων μαζικής καταστροφής (ΕΕ L 360 της 17.12.2014, σ. 44).

(5)  Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1.   ΣΤΟΧΟΣ

Ο κύριος στόχος της παρούσας απόφασης είναι να προαχθεί μέσω ειδικών μέτρων η καθολικότητα, η πλήρης εφαρμογή και η ενίσχυση του Κώδικα Συμπεριφοράς της Χάγης κατά της διάδοσης των βαλλιστικών πυραύλων («Κώδικας»), σύμφωνα με τη στρατηγική της ΕΕ κατά της διάδοσης των όπλων μαζικής καταστροφής.

Η παρούσα απόφαση θα συμπληρώσει τις διπλωματικές επαφές της Ένωσης με τα προσχωρήσαντα και μη προσχωρήσαντα στον Κώδικα κράτη. Εν προκειμένω, η Ένωση απευθύνει τα εξής μηνύματα:

α)

προς τα προσχωρήσαντα κράτη:

i)

σημασία της πλήρους εφαρμογής του Κώδικα, κυρίως μέσω των ετήσιων δηλώσεων και κοινοποιήσεων πριν την εκτόξευση που προβλέπονται στον Κώδικα,

ii)

ενθάρρυνση για πλήρη αξιοποίηση του Κώδικα, ως μέσου για την προώθηση της διαφάνειας και της εμπιστοσύνης, τόσο σε περιφερειακό όσο και σε διεθνές επίπεδο, καθώς και συμβολή στον περιορισμό και την πρόληψη της διάδοσης βαλλιστικών πυραύλων ικανών να φέρουν όπλα μαζικής καταστροφής (ΟΜΚ),

β)

προς τα μη προσχωρήσαντα κράτη:

i)

ενθάρρυνση για προσχώρηση στον Κώδικα και, με αυτόν τον τρόπο, συμβολή στις ευρύτερες πολυμερείς προσπάθειες για την πρόληψη της διάδοσης των ΟΜΚ και των μέσων παράδοσής τους,

ii)

αξιοποίηση των διατάξεων του Κώδικα ως συμβολή στη μείωση των περιφερειακών εντάσεων και στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης και, με αυτόν τον τρόπο, μεγαλύτερη ασφάλεια για όλους.

Επιπλέον, η παρούσα απόφαση θα συμβάλει στη χρηματοδότηση περιορισμένου αριθμού ερευνητικών μελετών σχετικά με τις συνέργειες μεταξύ του Κώδικα και άλλων σχετικών πολυμερών μηχανισμών, όπως το Καθεστώς Ελέγχου της Τεχνολογίας Πυραύλων (MTCR), η ΑΣΑΗΕ 1540 (2004) και το Μητρώο αντικειμένων που εκτοξεύονται στο διάστημα των Ηνωμένων Εθνών.

Τέλος, η παρούσα απόφαση έχει ως στόχο να στηρίξει τον εν εξελίξει διάλογο πολιτικής της διεθνούς κοινότητας για την ασφάλεια και τη βιωσιμότητα στο διάστημα, ιδίως με την παροχή περιορισμένης χρηματοδοτικής συνεισφοράς στις ετήσιες διασκέψεις για το διάστημα, που διοργανώνονται από το Ινστιτούτο ερευνών των Ηνωμένων Εθνών για τον αφοπλισμό (UNIDIR) στη Γενεύη.

2.   ΜΕΤΡΑ

2.1.   Στόχοι των μέτρων

α)

προώθηση της προσχώρησης όλο και περισσότερων κρατών στον Κώδικα και, εντέλει, της καθολικότητάς του,

β)

υποστήριξη της πλήρους εφαρμογής του Κώδικα από τα προσχωρήσαντα κράτη,

γ)

προώθηση του διαλόγου μεταξύ προσχωρησάντων και μη προσχωρησάντων κρατών, με σκοπό τη συμβολή στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης και διαφάνειας, την ενθάρρυνση της αυτοσυγκράτησης και την ενίσχυση της σταθερότητας και της ασφάλειας για όλους,

δ)

ενίσχυση της προβολής του Κώδικα, καθώς και μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τους κινδύνους και τις απειλές που θέτει η διάδοση των βαλλιστικών πυραύλων,

ε)

διερεύνηση, ιδίως μέσω ακαδημαϊκών μελετών, των δυνατοτήτων ενίσχυσης του Κώδικα και προώθησης της συνεργασίας μεταξύ του Κώδικα και άλλων σχετικών πολυμερών μηχανισμών, όπως το MTCR και η ΑΣΑΗΕ 1540 (2004).

2.2.   Περιγραφή των μέτρων

α)

Η FRS θα διοργανώσει δραστηριότητες προβολής με τη μορφή περιφερειακών και/ή υποπεριφερειακών σεμιναρίων και αποστολών εμπειρογνωμόνων με σκοπό:

i)

τη μεγαλύτερη επίγνωση των κινδύνων και των προκλήσεων της διάδοσης βαλλιστικών πυραύλων,

ii)

τη δημιουργία πλατφόρμας για τους σχετικούς εμπειρογνώμονες, προκειμένου να ανταλλάσσουν ανεπίσημα απόψεις («Κανόνες Chatham House») σχετικά με ζητήματα στρατηγικής, και, κατ' αυτόν τον τρόπο, συμβολή στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών και

iii)

την προαγωγή των ενωσιακών στόχων της καθολικότητας, της πλήρους εφαρμογής και της ενίσχυσης του Κώδικα.

Η FRS θα διοργανώσει έως και εννέα περιφερειακές και/ή υποπεριφερειακές εκδηλώσεις, μεταξύ άλλων στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική, στη Μέση Ανατολή/Αφρική και στη Νοτιοανατολική Ασία, καθώς και έως έξι ανά χώρα αποστολές εμπειρογνωμόνων σε μη προσχωρήσαντα κράτη. Όλες αυτές οι εκδηλώσεις διεξάγονται σε στενή συνεργασία με τις αρχές των αντίστοιχων φιλοξενουσών κυβερνήσεων και, κατά περίπτωση, με άλλους σχετικούς ακαδημαϊκούς κύκλους.

β)

Η FRS θα διοργανώσει έως και έξι παράλληλες εκδηλώσεις αφιερωμένες στον Κώδικα, στο περιθώριο διεθνών διασκέψεων, ιδίως της ετήσιας τακτικής συνόδου του Κώδικα στη Βιέννη και της συνόδου της Πρώτης Επιτροπής της Γενικής Συνέλευσης των ΗΕ στη Νέα Υόρκη. Οι εν λόγω παράλληλες εκδηλώσεις θα επιδιώκουν να συμβάλουν στην εμβάθυνση της σχέσης μεταξύ του Κώδικα και των ΗΕ, σύμφωνα με την απόφαση 71/33, που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 5 Δεκεμβρίου 2016.

γ)

Η FRS θα διοργανώσει, σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, επίσκεψη διεθνούς ομάδας εμπειρογνωμόνων σε πεδίο διαστημικών εκτοξεύσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 στοιχείο α) σημείο ii τρίτη περίπτωση του Κώδικα.

δ)

Η FRS θα μεταβιβάσει, από την επιχορήγηση της Ένωσης, τρεις φορές το ποσό των 29 240,00 EUR στο UNIDIR, ώστε να συμβάλει στη χρηματοδότηση των ετήσιων διασκέψεων του UNIDIR για ζητήματα σχετικά με την ασφάλεια του διαστήματος και, ως εκ τούτου, να συνδράμει στον πρωταρχικό στόχο της στήριξης του Κώδικα. Η FRS και το UNIDIR θα εξασφαλίσουν τη δέουσα προβολή της Ένωσης σε αυτές τις διασκέψεις, ανάλογα με το μέγεθος της συνεισφοράς της Ένωσης.

ε)

Η FRS θα παραγγείλει και θα δημοσιεύσει τουλάχιστον τέσσερις ερευνητικές μελέτες σχετικά με θέματα που αφορούν τον Κώδικα, μεταξύ των οποίων μία ή περισσότερες ερευνητικές μελέτες για τη σχέση μεταξύ του Κώδικα και άλλων σχετικών πολυμερών μηχανισμών, όπως το MTCR και η ΑΣΑΗΕ 1540 (2004). Για τον σκοπό αυτό, η FRS θα ζητήσει συνεισφορές από όλα τα ερευνητικά ιδρύματα που υπάγονται ή συνδέονται με την Κοινοπραξία της ΕΕ για τη μη διάδοση και τον αφοπλισμό. Τα θέματα των ερευνητικών μελετών θα συμφωνηθούν μεταξύ της FRS και των σχετικών υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ).

στ)

Η FRS θα αναλαμβάνει δραστηριότητες επικοινωνίας και ενημέρωσης με τον διττό στόχο να ενισχυθεί η προβολή του Κώδικα και της συνεισφοράς της Ένωσης σε αυτόν. Η FRS θα εκπονήσει λεπτομερές σχέδιο επικοινωνίας και ενημέρωσης, προς έγκριση από την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή.

2.3.   Αποτελέσματα των μέτρων

α)

αύξηση του αριθμού των κρατών που έχουν προσχωρήσει στον Κώδικα,

β)

βελτίωση της εφαρμογής του Κώδικα από τα προσχωρήσαντα κράτη,

γ)

μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση των φορέων χάραξης πολιτικής, των ρυθμιστικών αρχών, των εμπειρογνωμόνων και του ευρέος κοινού σχετικά με τη σημασία της προσχώρησης των κρατών στον Κώδικα και της εφαρμογής του,

δ)

μεγαλύτερη προβολή των προσπαθειών της Ένωσης για την προώθηση του καθολικού χαρακτήρα, της πλήρους εφαρμογής και της ενίσχυσης του Κώδικα.

3.   ΕΤΑΙΡΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ

Η FRS, σε στενή συνεργασία με την ΕΥΕΔ, θα συνεχίσει να αναπτύσσει αποτελεσματικές εταιρικές σχέσεις με τις ενδιαφερόμενες περιφερειακές και υποπεριφερειακές οργανώσεις, κρατικές αρχές, ερευνητικά ιδρύματα και άλλους σχετικούς φορείς.

Η FRS θα συνεργάζεται στενά με το UNIDIR όσον αφορά το μέτρο που αναφέρεται στο σημείο 2.2. στοιχείο ε).

4.   ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Με βάση την τακτική ενημέρωση από την FRS σχετικά με τις δραστηριότητές της, η Ένωση μπορεί να αποφασίσει να συμπληρώσει τις εν λόγω προσπάθειες με στοχευμένη διπλωματική δράση με σκοπό την ευαισθητοποίηση όσον αφορά τη σημασία που έχει για τα κράτη να προσχωρήσουν και να εφαρμόσουν τον Κώδικα.

5.   ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

α)

Κράτη, τόσο προσχωρήσαντα όσο και μη προσχωρήσαντα στον Κώδικα,

β)

δημόσιες αρχές, υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, ρυθμιστικές αρχές, εμπειρογνώμονες,

γ)

διεθνείς, περιφερειακές και υποπεριφερειακές οργανώσεις,

δ)

ακαδημαϊκοί κύκλοι και κοινωνία των πολιτών,

ε)

Προεδρία του Κώδικα.

6.   ΤΟΠΟΣ

Η FRS θα επιλέγει, σε συνεννόηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΥΕΔ, πιθανούς τόπους για τις συνεδριάσεις, τα εργαστήρια και τις λοιπές εκδηλώσεις. Κριτήρια επιλογής του τόπου θα είναι, μεταξύ άλλων, η προθυμία και η δέσμευση του ενδιαφερομένου κράτους ή διακυβερνητικής οργάνωσης σε μια συγκεκριμένη περιοχή να φιλοξενήσει την εκδήλωση. Η επιλογή συγκεκριμένων τοποθεσιών για τις επισκέψεις στις χώρες ή τις δραστηριότητες ανά χώρα θα εξαρτάται από σχετικές προσκλήσεις των ενδιαφερόμενων κρατών ή διακυβερνητικών οργανώσεων.

7.   ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η υπολογιζόμενη συνολική διάρκεια της δράσης είναι 36 μήνες.


19.12.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 337/34


ΑΠΌΦΑΣΗ (ΚΕΠΠΑ) 2017/2371 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 18ης Δεκεμβρίου 2017

για την τροποποίηση της απόφασης 2014/486/ΚΕΠΠΑ σχετικά με τη συμβουλευτική αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μεταρρύθμιση του τομέα της μη στρατιωτικής ασφάλειας στην Ουκρανία (EUAM Ukraine)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 28, το άρθρο 42 παράγραφος 4 και το άρθρο 43 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη την πρόταση του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 22 Ιουλίου 2014, το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση 2014/486/ΚΕΠΠΑ (1) σχετικά με τη συμβουλευτική αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μεταρρύθμιση του τομέα της μη στρατιωτικής ασφάλειας στην Ουκρανία (EUAM Ukraine).

(2)

Στις 20 Νοεμβρίου 2017, το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2017/2161 (2) για την τροποποίηση της απόφασης 2014/486/ΚΕΠΠΑ, παρατείνοντας την εντολή έως τις 31 Μαΐου 2019 και παρέχοντας στην EUAM Ukraine ποσό δημοσιονομικής αναφοράς για την ίδια περίοδο.

(3)

Κατόπιν σύστασης του διοικητή μη στρατιωτικής επιχείρησης, η Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας συμφώνησε στις 13 Δεκεμβρίου 2017 με την ίδρυση περιφερειακής παρουσίας στην Οδησσό.

(4)

Είναι, επομένως, σκόπιμο να προβλεφθεί αναθεωρημένο ποσό δημοσιονομικής αναφοράς για την περίοδο έως τις 31 Μαΐου 2019 και η απόφαση 2014/486/ΚΕΠΠΑ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(5)

Η EUAM Ukraine θα διεξαχθεί στο πλαίσιο μιας κατάστασης που μπορεί να επιδεινωθεί και θα μπορούσε να παρεμποδίσει την επίτευξη των στόχων της εξωτερικής δράσης της Ένωσης όπως ορίζονται στο άρθρο 21 της Συνθήκης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Στο άρθρο 14 παράγραφος 1 της απόφασης 2014/486/ΚΕΠΠΑ, το πέμπτο και το έκτο εδάφιο αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«Το ποσό δημοσιονομικής αναφοράς που προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που σχετίζονται με την EUAM Ukraine για την περίοδο από 1ης Δεκεμβρίου 2017 έως τις 31 Μαΐου 2019 ανέρχεται σε ανέρχεται σε 33 843 302,49 EUR».

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία της έκδοσής της.

Βρυξέλλες, 18 Δεκεμβρίου 2017.

Για το Συμβούλιο

H Πρόεδρος

K. SIMSON


(1)  Απόφαση 2014/486/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2014, για τη συμβουλευτική αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μεταρρύθμιση του τομέα της μη στρατιωτικής ασφάλειας στην Ουκρανία (EUAM Ukraine) (ΕΕ L 217 της 23.7.2014, σ. 42).

(2)  Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2017/2161 του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2017, για την τροποποίηση της απόφασης 2014/486/ΚΕΠΠΑ σχετικά με τη συμβουλευτική αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μεταρρύθμιση του τομέα της μη στρατιωτικής ασφάλειας στην Ουκρανία (EUAM Ukraine) (ΕΕ L 304 της 21.11.2017, σ. 48).


19.12.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 337/35


ΑΠΌΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/2372 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 16ης Ιουνίου 2017

σχετικά με την κρατική ενίσχυση SA.31250 – 2011/C (πρώην 2011/N) την οποία προτίθεται να χορηγήσει η Βουλγαρία υπέρ των BDZ Holding EAD SA, BDZ Passenger EOOD και BDZ Cargo EOOD, και άλλα μέτρα

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2017) 4051]

(Το κείμενο στην αγγλική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 108 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο,

Έχοντας υπόψη τη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, και ιδίως το άρθρο 62 παράγραφος 1 στοιχείο α),

Αφού κάλεσε τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σύμφωνα με τα εν λόγω άρθρα (1) και έχοντας υπόψη τις παρατηρήσεις αυτές,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

1.   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

(1)

Με επιστολή της 18ης Μαΐου 2011, η Βουλγαρία κοινοποίησε στην Επιτροπή ορισμένα μέτρα υπέρ της BDZ Holding EAD SA (2) («BDZ Holding») και των θυγατρικών της, BDZ Passenger EOOD («BDZ Passenger») και BDZ Cargo EOOD («BDZ Cargo»).

(2)

Με επιστολή της 20ής Μαΐου 2011, η Βουλγαρία διαβίβασε συμπληρωματικές πληροφορίες στην Επιτροπή. Με επιστολές της 15ης Ιουλίου 2011 και της 28ης Σεπτεμβρίου 2011, η Επιτροπή ζήτησε περισσότερες πληροφορίες. Η Βουλγαρία υπέβαλε στην Επιτροπή περαιτέρω πληροφορίες με επιστολές της 5ης Σεπτεμβρίου 2011 και της 7ης Οκτωβρίου 2011.

(3)

Με επιστολή της 9ης Νοεμβρίου 2011, η Επιτροπή γνωστοποίησε στη Βουλγαρία την απόφασή της να κινήσει τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 108 παράγραφος 2 της Συνθήκης σχετικά με τα εν λόγω μέτρα («απόφαση κίνησης της διαδικασίας»). Με επιστολή της 12ης Ιανουαρίου 2012, η Βουλγαρία υπέβαλε τις παρατηρήσεις της για την απόφαση κίνησης της διαδικασίας.

(4)

Η απόφαση κίνησης της διαδικασίας δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (3). Η Επιτροπή κάλεσε τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους.

(5)

Η Επιτροπή έλαβε παρατηρήσεις από ένα ενδιαφερόμενο μέρος. Με επιστολή της 16ης Μαΐου 2012, η Επιτροπή διαβίβασε τις εν λόγω παρατηρήσεις στη Βουλγαρία, δίνοντάς της τη δυνατότητα να απαντήσει. Οι παρατηρήσεις της Βουλγαρίας παρελήφθησαν με επιστολή της 13ης Ιουνίου 2012. Με επιστολή της 10ης Δεκεμβρίου 2012, η Επιτροπή γνωστοποίησε στο ενδιαφερόμενο μέρος ότι το μη εμπιστευτικό κείμενο των παρατηρήσεών του είχε διαβιβαστεί στη Βουλγαρία.

(6)

Με επιστολές της 12ης Απριλίου 2012, της 24ης Ιουλίου 2012, της 10ης Δεκεμβρίου 2012, της 7ης Μαΐου 2013, της 5ης Νοεμβρίου 2013, της 6ης Μαΐου 2014, της 6ης Ιουνίου 2014, της 29ης Ιουλίου 2014, της 29ης Απριλίου 2015, της 14ης Δεκεμβρίου 2015, της 26ης Απριλίου 2016, της 15ης Σεπτεμβρίου 2016, της 20ής Οκτωβρίου 2016 και της 3ης Απριλίου 2017, η Επιτροπή ζήτησε περισσότερες πληροφορίες από τη Βουλγαρία.

(7)

Η Βουλγαρία υπέβαλε στην Επιτροπή περαιτέρω πληροφορίες με επιστολές της 7ης Ιουνίου 2012, της 28ης Σεπτεμβρίου 2012, της 31ης Ιανουαρίου 2013, της 1ης Φεβρουαρίου 2013, της 30ής Μαΐου 2013, της 2ας Οκτωβρίου 2013, της 15ης Οκτωβρίου 2013, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, της 3ης Ιανουαρίου 2014, της 6ης Φεβρουαρίου 2014, της 22ας Απριλίου 2014, της 14ης Μαΐου 2014, της 23ης Ιουνίου 2014, της 4ης Αυγούστου 2014, της 20ής Αυγούστου 2014, της 1ης Σεπτεμβρίου 2014, της 13ης Σεπτεμβρίου 2014, της 23ης Σεπτεμβρίου 2014, της 1ης Ιουνίου 2015, της 9ης Δεκεμβρίου 2015, της 20ής Ιανουαρίου 2016, της 31ης Μαΐου 2016, της 12ης Οκτωβρίου 2016, της 7ης Νοεμβρίου 2016.

(8)

Με επιστολές της 22ας Απριλίου 2014 και της 12ης Οκτωβρίου 2016, η Βουλγαρία απέσυρε την κοινοποίησή της όσον αφορά την ενίσχυση αναδιάρθρωσης προς την BDZ Holding, η οποία αποτελούσε μέρος των μέτρων που αναφέρονται στην αιτιολογική σκέψη 1. Με επιστολή της 5ης Απριλίου 2017, η Βουλγαρία τροποποίησε την κοινοποίησή της μειώνοντας το ποσό του χρέους που σχεδίαζε να διαγράψει μέσω του μέτρου διαγραφής χρέους που αποτελούσε μέρος των μέτρων που αναφέρονται στην αιτιολογική σκέψη 1.

(9)

Με επιστολή της 7ης Νοεμβρίου 2016, η Βουλγαρία δέχθηκε η παρούσα απόφαση να εκδοθεί και να κοινοποιηθεί κατ' εξαίρεση μόνο στην αγγλική γλώσσα.

2.   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

2.1.   Ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

(10)

Ο δικαιούχος των μέτρων είναι η BDZ Holding και οι θυγατρικές της, BDZ Passenger και BDZ Cargo, 100 % κρατικές επιχειρήσεις, οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες επιβατικών και εμπορευματικών σιδηροδρομικών μεταφορών έναντι αμοιβής στη Βουλγαρία.

(11)

Η BDZ Holding (4), ανώνυμη εταιρεία, συστάθηκε το 2001, μετά τη διάσπαση του βουλγαρικού κρατικού οργανισμού σιδηροδρόμων σε μια επιχείρηση σιδηροδρομικών υποδομών, την εθνική επιχείρηση σιδηροδρομικών υποδομών («NRIC») και έναν πάροχο υπηρεσιών μεταφορών («BDZ Holding»).

(12)

Το 2007, η BDZ Holding αναδιοργανώθηκε σε εταιρεία συμμετοχών και συνέστησε τρεις θυγατρικές οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα των υπηρεσιών εμπορευματικών μεταφορών, επιβατικών μεταφορών και υπηρεσιών έλξης. Η μητρική επιχείρηση BDZ Holding είχε στην ιδιοκτησία της επιβατικές και εμπορευματικές αμαξοστοιχίες και μηχανές έλξης, τις οποίες εκμίσθωνε στις θυγατρικές της. Οι εν λόγω θυγατρικές ήταν υπεύθυνες για τη συντήρηση του τροχαίου υλικού. Η BDZ Holding ήταν επίσης επιφορτισμένη με την εξυπηρέτηση των χρεών που είχαν συναφθεί πριν από την αναδιοργάνωση. Καθώς η συγκεκριμένη δομή απεδείχθη αναποτελεσματική, το 2010, οι υπηρεσίες έλξης συγχωνεύτηκαν στην BDZ Holding.

(13)

Το 2011, η ιδιοκτησία των επιβατικών και εμπορευματικών αμαξοστοιχιών και των μηχανών έλξης μεταβιβάστηκε από την BDZ Holding στις θυγατρικές BDZ Passengers και BDZ Cargo. Η BDZ Holding συνέχισε να κατέχει το σύνολο του μη κυκλοφορούντος ενεργητικού.

(14)

Η BDZ Holding έχει την καταστατική της έδρα στη Σόφια της Βουλγαρίας, και παρέχει υπηρεσίες εμπορευματικών και επιβατικών μεταφορών σε όλο το έδαφος της Βουλγαρίας, το οποίο είναι στο σύνολό του επιλέξιμο για τη χορήγηση περιφερειακών ενισχύσεων σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο α) της Συνθήκης.

(15)

Η BDZ Cargo, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, δραστηριοποιείται στη διεθνή και την εθνική αγορά σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών. Η Βουλγαρία απελευθέρωσε την αγορά σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών το 2007. Έκτοτε, στην αγορά εισήλθαν αρκετοί ιδιωτικοί φορείς. Το 2016, το μερίδιο αγοράς της BDZ Cargo (σε καθαρά τονοχιλιόμετρα) αντιστοιχούσε σε 43 %, ενώ οι κύριοι ανταγωνιστές της ήταν η Βουλγαρική Επιχείρηση Σιδηροδρόμων (25 %), η DB Schenker Rail Bulgaria (18 %), η Bulmarket (6 %) και η Rail Cargo (4 %).

(16)

Η BDZ Passenger, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, είναι ο μοναδικός πάροχος υπηρεσιών επιβατικών μεταφορών σε εθνικό επίπεδο στη Βουλγαρία. Η BDZ Passenger εκπληρώνει υποχρέωση παροχής δημόσιας υπηρεσίας («ΥΔΥ») η οποία αντιστοιχεί κατά προσέγγιση στο 90 % της αγοράς επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών. Η σύμβαση ΥΔΥ της BDZ Passenger υπογράφηκε το 2009 και ισχύει για χρονικό διάστημα 15 ετών (2010 – 2025).

2.2.   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

(17)

Στην απόφαση κίνησης της διαδικασίας, η Επιτροπή προσδιόρισε τέσσερα μέτρα τα οποία συνιστούν δυνητικά κρατική ενίσχυση προς την BDZ Holding και τις θυγατρικές της, BDZ Passenger και BDZ Cargo:

α)

Μέτρο 1: Ενίσχυση αναδιάρθρωσης η οποία συνίστατο σε έξι αυξήσεις κεφαλαίου της BDZ Holding ύψους 550 εκατ. BGN (βουλγαρικά λεβ) (281 εκατ. EUR (5)

β)

Μέτρο 2: Διαγραφή των χρεών που συνάφθηκαν πριν από το 2007·

γ)

Μέτρο 3: Μη πληρωμή από την BDZ Holding ληξιπρόθεσμων χρεών προς τον διαχειριστή της υποδομής (NRIC)·

δ)

Μέτρο 4: Επιστροφή του φόρου προστιθέμενης αξίας («ΦΠΑ») από το κράτος προς την BDZ Holding.

2.2.1.   ΜΕΤΡΟ 1: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

(18)

Η Βουλγαρία προτίθετο να χορηγήσει στην BDZ Holding ενίσχυση αναδιάρθρωσης υπό μορφή έξι αυξήσεων κεφαλαίου ύψους 550 εκατ. βουλγαρικών λεβ (281 εκατ. EUR) κατά τα έτη 2011-2016 και κοινοποίησε την εν λόγω ενίσχυση αναδιάρθρωσης στην Επιτροπή το 2011. Ωστόσο, μέχρι σήμερα, οι αρμόδιες δημόσιες αρχές δεν έχουν λάβει οριστική απόφαση χορήγησης της ενίσχυσης και οι πόροι δεν έχουν εκταμιευθεί προς την BDZ Holding.

(19)

Στην απόφαση κίνησης της διαδικασίας, η Επιτροπή έκρινε ότι η ενίσχυση αναδιάρθρωσης θα συνιστούσε κρατική ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης και εξέφρασε αμφιβολίες ως προς το κατά πόσον η εν λόγω ενίσχυση θα ήταν συμβατή με την εσωτερική αγορά.

2.2.2.   ΜΕΤΡΟ 2: ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΡΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΑΦΘΗΚΑΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ 2007

(20)

Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπέβαλε η Βουλγαρία, πριν από την προσχώρηση της Βουλγαρίας στην Ένωση την 1η Ιανουαρίου 2007, η BDZ Holding και οι θυγατρικές της είχαν εκκρεμείς υποχρεώσεις και προβλέψεις που ανέρχονταν στις 31 Δεκεμβρίου 2006 σε 806 729 558 βουλγαρικά λεβ (412 εκατ. EUR),

(21)

Οι υποχρεώσεις και οι προβλέψεις της BDZ Holding αφορούσαν i) δάνεια από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όπως το Kreditanstalt für Wiederaufbau («KfW»), η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης («ETAA») και η Διεθνής Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης («ΔΤΑΑ»), σκοπός των οποίων ήταν κυρίως η αποκατάσταση τροχαίου υλικού, καθώς επίσης και ii) εμπορικές υποχρεώσεις, μεταξύ άλλων προς τον βουλγαρικό φορέα σιδηροδρομικής υποδομής NRIC, προβλέψεις και υποχρεώσεις προς το προσωπικό και τους παρόχους ασφαλιστικών υπηρεσιών, καθώς και άλλες υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων που απορρέουν από συμφωνία για την αγορά τροχαίου υλικού που συνήφθη μεταξύ της BDZ Holding, της Siemens και του KfW το 2005. Στον πίνακα 1 παρακάτω παρατίθεται ανάλυση των ποσών των εν λόγω υποχρεώσεων και προβλέψεων.

Πίνακας 1

Επισκόπηση των υποχρεώσεων και των προβλέψεων της BDZ Holding και των θυγατρικών της στις 31 Δεκεμβρίου 2006

(σε εκατομμύρια βουλγαρικά λεβ)

 

Σύνολο υποχρεώσεων της BDZ Holding και των θυγατρικών της στις 31 Δεκεμβρίου 2006

Υποχρεώσεις προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα

201,1

Συμφωνία SIEMENS/KfW

307,5

Εμπορικές υποχρεώσεις

244,5

Υποχρεώσεις προς το προσωπικό και τους παρόχους ασφαλιστικών υπηρεσιών

26,4

Άλλες υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένων των φόρων και των προβλέψεων

27,2

Σύνολο υποχρεώσεων

806,7

(22)

Η Βουλγαρία προτίθετο να αναλάβει μέρος ή το σύνολο των υποχρεώσεων της BDZ Holding και των θυγατρικών της που αναλήφθηκαν πριν από την 1η Ιανουαρίου 2007.

(23)

Στην απόφαση κίνησης της διαδικασίας, η Επιτροπή έκρινε ότι η διαγραφή υποχρεώσεων θα συνιστούσε κρατική ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης και εξέφρασε αμφιβολίες ως προς το κατά πόσον η εν λόγω ενίσχυση θα ήταν συμβατή με την εσωτερική αγορά. Η Βουλγαρία δεν επικαλέστηκε την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών για τους σιδηροδρόμους ούτε κατά πόσον το μέτρο συμμορφωνόταν προς τις σχετικές απαιτήσεις των εν λόγω κατευθυντήριων γραμμών (6). Ως εκ τούτου, η Επιτροπή δεν ήταν σε θέση να αποφανθεί σχετικά με τη συμβατότητα της εν λόγω ενίσχυσης με την εσωτερική αγορά.

2.2.3.   ΜΕΤΡΟ 3: ΜΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟ ΤΗΝ BDZ HOLDING ΚΑΙ ΤΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ (NRIC)

(24)

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέσχε η Βουλγαρία, η BDZ Holding και οι θυγατρικές της δεν εξοφλούσαν το σύνολο των τελών χρήσης υποδομής που όφειλαν στην NRIC. Ως εκ τούτου, στην απόφαση κίνησης της διαδικασίας καταγράφονταν εκκρεμείς εμπορικές υποχρεώσεις προς την NRIC ύψους 45 εκατομμυρίων βουλγαρικών λεβ.

(25)

Δεδομένου ότι η Βουλγαρία δεν παρέσχε διευκρινήσεις σχετικά με την προέλευση και την εξέλιξη των εν λόγω εμπορικών υποχρεώσεων, στην απόφαση κίνησης της διαδικασίας η Επιτροπή έκρινε ότι η μη είσπραξη των εν λόγω χρεών θα μπορούσε να αποτελέσει δυνητικά κρατική ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης. Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή επισήμανε ότι σύμφωνα με τη νομολογία η μη εκτέλεση των υποχρεώσεων δημοσίων επιχειρήσεων (7) ενδέχεται να συνιστά κρατική ενίσχυση σε περίπτωση που ένας υποθετικός φορέας της οικονομίας της αγοράς ο οποίος θα βρισκόταν στην ίδια θέση θα συμπεριφερόταν διαφορετικά από τις δημόσιες επιχειρήσεις και θα επέβαλλε την εκτέλεση των εν λόγω υποχρεώσεων (8). Ωστόσο, η Επιτροπή δεν είχε στη διάθεσή της ακριβείς πραγματικές ενδείξεις ότι η NRIC δεν είχε προβεί στις ενέργειες στις οποίες θα προέβαινε ένας επιμελής πιστωτής στην ίδια κατάσταση. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή κάλεσε τη Βουλγαρία να παράσχει στοιχεία σχετικά με το κατά πόσον και με ποιον τρόπο η NRIC είχε επιχειρήσει να επιβάλει την εκτέλεση των εκκρεμών υποχρεώσεων.

(26)

Στον βαθμό που διαπιστώθηκε ότι το μέτρο συνιστά κρατική ενίσχυση, η Επιτροπή εξέφρασε επίσης αμφιβολίες ως προς τη συμβατότητά του με την εσωτερική αγορά στο πλαίσιο της τότε κοινοποιηθείσας ενίσχυσης αναδιάρθρωσης και του συνοδευτικού σχεδίου αναδιάρθρωσης. Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή κάλεσε τη Βουλγαρία να συμπληρώσει το σχέδιο αναδιάρθρωσης παρέχοντας στοιχεία σχετικά με τον τρόπο διακανονισμού των εν λόγω χρεών με την NRIC.

2.2.4.   ΜΕΤΡΟ 4: ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΣΤΗΝ BDZ HOLDING ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΟΣ ΦΠΑ

(27)

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέσχε η Βουλγαρία, η Βουλγαρία είχε επιστρέψει κατά το παρελθόν στην BDZ Holding φόρο προστιθέμενης αξίας («ΦΠΑ») ύψους 72 εκατ. βουλγαρικών λεβ (36,7 εκατ. EUR).

(28)

Δεδομένου ότι κατά το στάδιο της απόφασης κίνησης της διαδικασίας η Βουλγαρία δεν διευκρίνισε τους λόγους της επιστροφής ΦΠΑ και το κατά πόσον αυτή συμμορφωνόταν με την οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου (9), η Επιτροπή έκρινε ότι η επιστροφή ΦΠΑ θα μπορούσε να συνιστά δυνητικά κρατική ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης. Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή επισήμανε ότι σύμφωνα με τη νομολογία η έννοια της ενίσχυσης δεν καλύπτει μόνον θετικές παροχές, αλλά και παρεμβάσεις οι οποίες υπό διάφορες μορφές ελαφρύνουν τις επιβαρύνσεις που κανονικώς βαρύνουν τον προϋπολογισμό μιας επιχείρησης. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή κάλεσε τη Βουλγαρία να παράσχει περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τους λόγους της επιστροφής ΦΠΑ στην BDZ Holding.

3.   ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΤΡΙΤΟΥ

(29)

Ανταγωνιστής της BDZ Cargo ο οποίος δραστηριοποιείται στον τομέα της παροχής υπηρεσιών σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών, ο οποίος επιθυμούσε να διατηρήσει την ανωνυμία του, υπέβαλε παρατηρήσεις σχετικά με δύο από τα μέτρα που προσδιορίζονταν στην απόφαση κίνησης της διαδικασίας.

(30)

Όσον αφορά τη σχεδιαζόμενη ενίσχυση αναδιάρθρωσης (μέτρο 1), ο ανταγωνιστής είχε την άποψη ότι οι μη χρησιμοποιούμενες μηχανές έλξης της BDZ Holding και των θυγατρικών της, BDZ Passenger και BDZ Cargo, θα έπρεπε να πωληθούν ως αντισταθμιστικό μέτρο. Ο ανταγωνιστής δήλωσε ότι η BDZ Holding δεν επέτρεπε την πρόσβαση στον μη χρησιμοποιούμενο στόλο της στους ανταγωνιστές, οι οποίοι δεν είχαν άλλη διαθέσιμη πηγή αγοράς ή εκμίσθωσης μηχανών έλξης.

(31)

Όσον αφορά τη μη πληρωμή εκ μέρους της BDZ Holding και των θυγατρικών της ληξιπρόθεσμων χρεών προς την NRIC (μέτρο 3), ο ανταγωνιστής δήλωσε ότι παρότι όλοι οι μεταφορείς εμπορευμάτων υποχρεούνται να πληρώνουν τα ίδια τέλη, η μη εκτέλεση των συσσωρευμένων υποχρεώσεων προς την NRIC δημιουργεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την BDZ Holding και τις θυγατρικές της. Επιπλέον, ο ανταγωνιστής ζήτησε την επιβολή στην BDZ αντισταθμιστικών μέτρων βάσει των κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και αναδιάρθρωση μη χρηματοπιστωτικών προβληματικών επιχειρήσεων και των κατευθυντήριων γραμμών για τους σιδηροδρόμους καθώς και την ιδιωτικοποίηση της BDZ Cargo με όρους της αγοράς.

4.   ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

(32)

Στην απάντησή της στην απόφαση κίνησης της διαδικασίας και στο πλαίσιο των πληροφοριών που παρέσχε επακολούθως, η Βουλγαρία υπέβαλε παρατηρήσεις και περαιτέρω διευκρινήσεις σχετικά με τα πραγματικά περιστατικά που αναφέρονται στην απόφαση κίνησης της διαδικασίας.

4.1.   ΜΕΤΡΟ 1: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ — ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

(33)

Με επιστολή της 22ας Απριλίου 2014, η Βουλγαρία απέσυρε την κοινοποίηση της ενίσχυσης αναδιάρθρωσης. Ωστόσο, η ενίσχυση αναδιάρθρωσης αναφερόταν σε επακόλουθες υποβολές πληροφοριών και τελικώς απεσύρθη με επιστολή της 7ης Νοεμβρίου 2016.

(34)

Η Βουλγαρία ανέφερε ότι, αντί να χορηγήσει ενίσχυση αναδιάρθρωσης στην BDZ Holding, σκόπευε να αναχρηματοδοτήσει τις υποχρεώσεις της BDZ Holding διαγράφοντας μέρος των χρεών της που ήταν σε εκκρεμότητα πριν από την προσχώρηση της Βουλγαρίας.

4.2.   ΜΕΤΡΟ 2: ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΡΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΑΦΘΗΚΑΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ 2007

(35)

Η Βουλγαρία διευκρίνισε ότι στις 31 Δεκεμβρίου 2006, μια ημέρα πριν από την προσχώρηση της στην Ένωση, το συνολικό ποσό των υποχρεώσεων και των προβλέψεων της BDZ Holding ανερχόταν σε 806,7 εκατ. βουλγαρικά λεβ (412 εκατ. EUR), όπως απεικονίζεται στον πίνακα 1. Λαμβάνοντας υπόψη τις υποχρεώσεις που αποπληρώθηκαν από την BDZ Holding και τις χρηματοοικονομικές της ανάγκες, η Βουλγαρία προτίθετο να διαγράψει υποχρεώσεις της BDZ Holding ύψους 601,9 εκατ. βουλγαρικών λεβ (307,1 εκατ. EUR). Ωστόσο, με επιστολή της 5ης Απριλίου 2017, η Βουλγαρία τροποποίησε την κοινοποίησή της και ζήτησε από την Επιτροπή να εγκρίνει διαγραφή χρέους ύψους 223,45 εκατ. βουλγαρικών λεβ (114,25 εκατ. EUR). Μετά την τροποποίηση της κοινοποίησης, τα χρέη που σχεδιάζεται να διαγραφούν, συμπεριλαμβανομένων των τόκων υπερημερίας, αφορούν i) ανεξόφλητο χρέος προς την KfW IPEX Bank που προϋπήρχε της προσχώρησης, και ii) χρέη προς κατόχους ομολόγων και τα οποία σχετίζονται με την έκδοση ομολόγου ISIN BG2100032072 της 19ης Νοεμβρίου 2007 καθώς και προς το υπουργείο Οικονομικών με σκοπό την αναχρηματοδότηση χρεών προς τις KfW IPEX Bank, ΕΤΑΑ, ΔΤΑΑ, NRIC και NEC AD. Ακολούθως παρατίθενται τα στοιχεία που παρέσχε η Βουλγαρία στην Επιτροπή για τα εκκρεμή ποσά που εξακολουθούν να οφείλονται και οι σχετικές διευκρινίσεις (βλέπε πίνακα 2).

Πίνακας 2

Υποχρεώσεις της BDZ Holding στις 31 Δεκεμβρίου 2006 οι οποίες σχεδιάζεται να διαγραφούν

Κατηγορία πιστωτών / ποσά σε βουλγαρικά λεβ από τις 31 Μαρτίου 2017

Ύψος χρεών της BDZ που εκκρεμούσαν στις 31 Δεκεμβρίου 2006 (χρέη πριν από την προσχώρηση)

Δάνειο ή άλλος χρεωστικός τίτλος διά του οποίου αναχρηματοδοτήθηκαν τα πριν από την προσχώρηση χρέη

 

Εκκρεμή χρέη πριν από την προσχώρηση

Εκκρεμή χρέη για την αναχρηματοδότηση των χρεών της BDZ πριν από την προσχώρηση

Τόκοι υπερημερίας

 

α)

Διεθνείς δανειστές

30 967 919

105 642 950

24 901 981

 

KfW IPEX Bank 80 % DMU

0

76 529 380

 

Δεύτερη έκδοση ομολόγου με ISIN: BG2100032072, σύμφωνα με την προσφορά εξαγοράς χρέους του Οκτωβρίου 2007

ΕΤΑΑ

0

20 980 115

 

Ενεργοποιηθείσα κρατική εγγύηση για εξόφληση χρεών η οποία είχε ως αποτέλεσμα η BDZ τη δημιουργία οφειλής προς το υπουργείο Οικονομικών.

ΔΤΑΑ

0

8 133 455

 

Ενεργοποιηθείσα κρατική εγγύηση για εξόφληση χρεών η οποία είχε ως αποτέλεσμα η BDZ τη δημιουργία οφειλής προς το υπουργείο Οικονομικών.

KfW IPEX Bank 85 % EMU

30 967 919

0

 

 

β)

Προμηθευτές

0

53 884 257

8 051 694

 

NRIC

0

26 292 761

3 928 815

Δεύτερη έκδοση ομολόγου με ISIN: BG2100032072, σύμφωνα με την προσφορά εξαγοράς χρέους του Οκτωβρίου 2007

NEC AD

0

27 591 496

4 122 879

Δεύτερη έκδοση ομολόγου με ISIN: BG2100032072, σύμφωνα με την προσφορά εξαγοράς χρέους του Οκτωβρίου 2007

Σύνολο

30 967 919

159 527 207

32 953 675

 

Πηγή: Υποβολή στοιχείων από τη Βουλγαρία με ημερομηνία 5 Απριλίου 2017.

(36)

Όσον αφορά τις υποχρεώσεις προς τις ΔΤΑΑ και ΕΤΑΑ, η Βουλγαρία διευκρίνισε ότι τα εν λόγω δάνεια που είχαν συναφθεί το 1995 καλύπτονταν σε ποσοστό 100 % από κρατική εγγύηση. Δεδομένου ότι η BDZ Holding κατέστη υπερήμερη έναντι οφειλόμενων καταβολών, ενεργοποιήθηκε η κρατική εγγύηση και το υπουργείο Οικονομικών έπρεπε να εξυπηρετήσει τα χρέη. Κατά συνέπεια, σύμφωνα με τον νόμο περί κρατικού χρέους (10), από την ημερομηνία έναρξης των πληρωμών βάσει της κρατικής εγγύησης, η κυβέρνηση απέκτησε τα δικαιώματα του πιστωτή που εκχωρούνται στις συμφωνίες δανειοδότησης έναντι της BDZ Holding μέχρι του ποσού των πραγματοποιηθεισών καταβολών. Η BDZ Holding υποχρεούται να επιστρέψει στο ακέραιο τα ποσά που κατέβαλε το κράτος στις ΔΤΑΑ και ΕΤΑΑ, συμπεριλαμβανομένων τόκων υπερημερίας. Όσον αφορά τα υπόλοιπα χρέη που αναχρηματοδοτήθηκαν μέσω της έκδοσης ομολόγου ISIN BG2100032072 της 19ης Νοεμβρίου 2007, η Βουλγαρία παρέσχε αποδεικτικά στοιχεία των καταβολών εξόφλησης χρεών που πραγματοποιήθηκαν προς τις KfW IPEX Bank, NRIC και NEC AD.

(37)

Η Βουλγαρία δεν αμφισβητεί ότι η διαγραφή χρεών θα συνιστούσε κρατική ενίσχυση προς όφελος της BDZ Holding. Ωστόσο, η Βουλγαρία θεωρεί ότι η διαγραφή χρεών θα ήταν συμβατή με την εσωτερική αγορά, σύμφωνα με τα σημεία 56 έως 60 των κατευθυντήριων γραμμών για τους σιδηροδρόμους, με βάση το ακόλουθο σκεπτικό.

(38)

Πρώτον, όλες οι υποχρεώσεις είχαν καθοριστεί και εξατομικευτεί με σαφήνεια και αναλήφθηκαν πριν από την προσχώρηση της Βουλγαρίας στην Ένωση. Καταγράφονταν είτε στην ενοποιημένη οικονομική κατάσταση της BDZ Holding πριν από την ημερομηνία προσχώρησης και/ή απέρρεαν από συμβάσεις που είχαν συναφθεί αμετάκλητα πριν από την εν λόγω ημερομηνία.

(39)

Δεύτερον, όλες οι υποχρεώσεις, οι οποίες σχεδιάζεται να διαγραφούν, σχετίζονταν άμεσα με τη δραστηριότητα επιβατικών και εμπορευματικών σιδηροδρομικών μεταφορών και αναλήφθηκαν κυρίως ως δάνεια για την αγορά ντίζελ και πολυμερών συνθέσεων, ηλεκτρικών καθώς και για την επισκευή και τον εκσυγχρονισμό των εμπορευματικών αμαξοστοιχιών που κατείχε η επιχείρηση και για την κάλυψη εκκρεμών υποχρεώσεων που αφορούσαν την παροχή σιδηροδρομικών υπηρεσιών, όπως οι υποχρεώσεις προς την NRIC.

(40)

Τρίτον, το 2016, η BDZ Holding ήταν υπερχρεωμένη και πληρούσε όλα τα κριτήρια που καθορίζονται στη βουλγαρική νομοθεσία για την κίνηση διαδικασίας αφερεγγυότητας κατά αυτής. Η υπερχρέωση δεν επέτρεπε στην επιχείρηση να λειτουργεί επί σταθερής οικονομικής βάσης. Η επιχείρηση δεν ήταν σε θέση να καλύπτει τις κεφαλαιακές της ανάγκες από τις δικές της εργασίες λόγω των συσσωρευμένων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων. Οι διεθνείς πιστωτές της επιχείρησης αρνούνταν να αποδεχτούν αναδιάταξη των χρεών άνευ κρατικής εγγύησης, η οποία, κατά την άποψη της Βουλγαρίας, ήταν πιθανό να εγείρει πρόσθετες ανησυχίες για πιθανή χορήγηση κρατικής ενίσχυσης. Στο επιχειρηματικό σχέδιο της BDZ Holding καταδεικνύεται ότι για τη βελτίωση των οικονομικών δεικτών της θα ήταν απαραίτητη η διαγραφή των χρεών που προϋπήρχαν της προσχώρησης.

(41)

Τέταρτον, μοναδικός στόχος της διαγραφής χρεών είναι η απαλλαγή της BDZ Holding από χρέη που προϋπήρχαν της προσχώρησης της Βουλγαρίας στην Ένωση και η εξομάλυνση της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης. Η διαγραφή των εν λόγω χρεών αποτελεί ένα εύλογα αναγκαίο μέτρο για την αποκατάσταση της οικονομικής βιωσιμότητας της επιχείρησης.

(42)

Πέμπτον, η διαγραφή υποχρεώσεων δεν θα παρέσχε στην BDZ Holding ανταγωνιστικό πλεονέκτημα το οποίο θα εμπόδιζε την ανάπτυξη αποτελεσματικού ανταγωνισμού στην αγορά. Δεν θα αύξανε τη μεταφορική ικανότητα της BDZ Holding, δεν θα μετέβαλλε τη θέση της στην αγορά, ούτε θα της παρείχε τη δυνατότητα να εισέλθει σε νέες αγορές σε άλλα κράτη μέλη. Επιπλέον, η είσοδος νέων φορέων στην αγορά δεν παρεμποδιζόταν, καθώς, πέραν της BDZ Cargo, στη βουλγαρική αγορά σιδηροδρομικών μεταφορών δραστηριοποιούνται επί του παρόντος οκτώ φορείς (11).

(43)

Επιπλέον, η Βουλγαρία διευκρίνισε ότι η δυσχερής οικονομική κατάσταση της επιχείρησης περιόριζε τις επενδυτικές δυνατότητές της. Λόγω της έλλειψης πόρων, πραγματοποιούνται μόνο οι απολύτως απαραίτητες εργασίες επισκευής (ρουτίνας ή έκτακτης ανάγκης), ενώ οι μεγάλες εργασίες επισκευής έχουν ανασταλεί. Το 94 % των επιβαταμαξών είναι παλαιότερες των 15 ετών και το 90 % των εμπορευματικών φορταμαξών είναι παλαιότερες των 29 ετών. Το 90 % των πολυμερών συνθέσεων ντίζελ και το 45 % των πολυμερών συνθέσεων ηλεκτρικών είναι παλαιότερες των 30 ετών. Η παραγωγικότητα του τροχαίου υλικού και των μηχανών έλξης που ανήκουν στην επιχείρηση είναι σημαντικά χαμηλότερη σε σχέση με τον μέσο όρο της Ένωσης. Οι περιορισμένες επισκευές έχουν ως αποτέλεσμα τη σταθερή επιδείνωση των σιδηροδρομικών υπηρεσιών και την κατάργηση αμαξοστοιχιών.

(44)

Η Βουλγαρία επισήμανε επίσης ότι η BDZ Holding απειλείται με ενέργειες αναγκαστικής είσπραξης όπως η πώληση των περιουσιακών της στοιχείων ή η αναστολή των τραπεζικών της λογαριασμών από τους διεθνείς πιστωτές, καθώς το High Court of Justice του Λονδίνου διέταξε την εξόφληση των απαιτήσεών τους.

4.3.   ΜΕΤΡΟ 3: ΜΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟ ΤΗΝ BDZ HOLDING ΚΑΙ ΤΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ (NRIC)

Επισκόπηση των χρεών της BDZ Holding προς την NRIC

(45)

Σε απάντηση στο περιλαμβανόμενο στην απόφαση κίνησης της διαδικασίας αίτημα να παράσχει στοιχεία σχετικά με το κατά πόσον και με ποιον τρόπο η NRIC είχε απαιτήσει την εξόφληση παρελθόντων χρεών και σκόπευε να ανακτήσει ή να απαιτήσει την εξόφληση εκκρεμών χρεών, η Βουλγαρία υποστήριξε ότι η BDZ Holding και οι θυγατρικές της εξυπηρετούσαν κατά το παρελθόν και εξακολουθούν να εξυπηρετούν σε τακτική βάση τα χρέη τους προς την NRIC. Προς επίρρωση του ισχυρισμού της, η Βουλγαρία παρέσχε στοιχεία σχετικά με την εξέλιξη των ποσών που όφειλε η BDZ Holding και οι θυγατρικές της στην NRIC για τέλη χρήσης υποδομής, εφοδιασμό με ηλεκτρισμό και άλλες συνοδευτικές υπηρεσίες, όπως αυτά υπολογίστηκαν με βάση τον κανονισμό περί τελών της NRIC ο οποίος ίσχυε για όλες τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις.

(46)

Η Βουλγαρία επισήμανε ότι, μετά την έκδοση της απόφασης κίνησης της διαδικασίας, μεταξύ Νοεμβρίου 2011 και Αυγούστου 2016, η BDZ Holding κατέβαλε στη NRIC συνολικό ποσό ύψους 503,2 εκατ. βουλγαρικών λεβ (257 εκατ. EUR). Η πληρωμή πραγματοποιήθηκε μέσω τραπεζικών μεταφορών, συμψηφισμού χρεών της NRIC προς την BDZ Holding και ανταλλαγών χρέους με περιουσιακά στοιχεία.

Ενέργειες της NRIC να απαιτήσει την εξόφληση και/ή την ανάκτηση χρεών από την BDZ Holding

(47)

Η Βουλγαρία διατείνεται ότι η NRIC έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων από την BDZ Holding και τις θυγατρικές της, χωρίς ωστόσο να κινήσει δικαστική διαδικασία. Η Βουλγαρία επισημαίνει ότι μεταξύ της NRIC και της BDZ Holding πραγματοποιούνταν τακτικά συσκέψεις με αντικείμενο την εξόφληση των εκκρεμών υποχρεώσεων. Παρομοίως, η NRIC αποστέλλει τακτικά στην BDZ Holding επιστολές, συμπεριλαμβανομένου συμβολαιογραφικού εγγράφου οχλήσεως (12), στις οποίες ζητά την εξόφληση των εκκρεμών υποχρεώσεων και την καταβολή τόκου για τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις (13).

(48)

Η NRIC χρέωσε τόκους υπερημερίας επί των εκκρεμών υποχρεώσεων σύμφωνα με το διάταγμα αριθ. 100 περί του υπολογισμού των νόμιμων τόκων υπερημερίας σε εθνικό και ξένο νόμισμα (14) («Διάταγμα αριθ. 100») του Συμβουλίου των υπουργών της 29ης Σεπτεμβρίου 2012. Η Βουλγαρία δήλωσε ότι σύμφωνα με το διάταγμα αριθ. 100 οι ετήσιοι νόμιμοι τόκοι υπερημερίας των υποχρεώσεων της BGN περιλαμβάνουν το βασικό επιτόκιο της Εθνικής Τράπεζας της Βουλγαρίας, που ισχύει από την 1η Ιανουαρίου ή την 1η Ιουλίου του αντίστοιχου έτους, συν ένα ασφάλιστρο κινδύνου της τάξης του 10 %. Από τον Σεπτέμβριο του 2016, οι οφειλόμενοι τόκοι ανέρχονται σε 23,3 εκατ. βουλγαρικά λεβ (12 εκατ. EUR).

(49)

Η Βουλγαρία υποστηρίζει ότι η NRIC ενήργησε ως πιστωτής σε οικονομία της αγοράς, καθώς ήταν πιο λογικό από οικονομική άποψη να εισπράξει τις εκκρεμείς υποχρεώσεις που είχαν αναγνωρίσει αμφότερα τα μέρη αντί να κινήσει διαδικασία αφερεγγυότητας και να διακινδυνεύσει την παύση της δραστηριότητας του οφειλέτη. Η Βουλγαρία δήλωσε ότι η NRIC θα έπρεπε να επιβαρυνθεί με το κόστος της δικαστικής διαδικασίας, το οποίο ανερχόταν στο 4 % του αιτούμενου ποσού ως δικαστικό ένσημο. Επιπλέον, σε περίπτωση κίνησης δικαστικής διαδικασίας, η NRIC δεν θα μπορούσε να ζητήσει την πλήρη είσπραξη της απαίτησής της, διότι η BDZ Holding και οι θυγατρικές της θα έπρεπε να εξοφλήσουν όλες τις υποχρεώσεις τους, χωρίς τη δυνατότητα κατά προτεραιότητα εξόφλησης συγκεκριμένου πιστωτή. Σύμφωνα με τη Βουλγαρία, δεδομένου ότι η BDZ Holding και οι θυγατρικές της είναι οι κύριοι πελάτες της NRIC, όπως καταδεικνύεται από το γεγονός ότι το 77 % των εσόδων της NRIC το 2015 μπορεί να αποδοθεί στην BDZ Holding και τις θυγατρικές της, η χρεωκοπία της BDZ Holding θα είχε αρνητική επίπτωση στην κερδοφορία της NRIC και στην ικανότητά της να συντηρεί επαρκώς το εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο.

Χρέη της NRIC προς την BDZ Holding

(50)

H NRIC όφειλε στην BDZ Holding ποσά για παρασχεθείσες υπηρεσίες οι οποίες αφορούσαν μεταξύ άλλων δωρεάν και μειωμένης χρέωσης ταξιδιωτικές κάρτες και εισιτήρια για τους εργαζομένους της NRIC και τις οικογένειές τους, την ενοικίαση υπαίθριων και εσωτερικών εγκαταστάσεων και χώρων ιδιοκτησίας της BDZ Holding, την ηλεκτρική τροφοδότηση των σιδηροδρομικών γραμμών, τη σιδηροδρομική μεταφορά εμπορευμάτων, τη μεταφόρτωση και τη συντήρηση των συρμών εργασιών. Η Βουλγαρία δήλωσε ότι κατά την περίοδο 2008-2011 η NRIC είχε αναλάβει χρέη προς την BDZ Holding και τις θυγατρικές της για παρασχεθείσες υπηρεσίες τα οποία ανέρχονταν συνολικά σε 45 532 415 εκατ. βουλγαρικά λεβ (23,8 εκατ. EUR), όπως απεικονίζεται συνοπτικά στον πίνακα 3. Από τον Αύγουστο του 2016, οι εκκρεμείς απαιτήσεις της NRIC προς την BDZ Holding ανέρχονταν σε 1 094 367 βουλγαρικά λεβ (0,6 εκατ. EUR).

Πίνακας 3

Χρέη της NRIC προς την BDZ Holding κατά την περίοδο 2008-2011

Απαιτήσεις της BGN από την NRIC

2008

2009

2010

2011

Σύνολο

BDZ Holding

15 695 566

4 364 383

12 907 606

13 564 860

46 532 415

Ανταλλαγές χρέους με περιουσιακά στοιχεία

(51)

Σε απάντηση του περιλαμβανόμενου στην απόφαση κίνησης της διαδικασίας αιτήματος να παράσχει στοιχεία σχετικά με το κατά πόσον και με ποιον τρόπο η NRIC προτίθετο να ανακτήσει ή να απαιτήσει την εξόφληση των εκκρεμών χρεών, η Βουλγαρία δήλωσε ότι η NRIC και η BDZ συνήψαν συμφωνίες την 1η Δεκεμβρίου 2012 και την 31η Μαΐου 2013 βάσει των οποίων η NRIC και η BDZ Holding αναγνώρισαν ορισμένες αμοιβαίες απαιτήσεις και αποφάσισαν να εξοφλήσουν εν μέρει τις εκκρεμείς υποχρεώσεις μέσω ανταλλαγής χρέους με περιουσιακά στοιχεία. Ο στόχος της ανταλλαγής χρέους με περιουσιακά στοιχεία ήταν η απόσβεση αναγνωρισμένων οφειλών της BDZ Holding και των θυγατρικών της προς την NRIC μέσω της παροχής περιουσιακών στοιχείων τα οποία θα ήταν χρήσιμα για την NRIC και τα οποία παρουσίαζαν καλές προοπτικές ρευστοποίησης. Η εν λόγω πράξη επιτρεπόταν βάσει της εθνικής νομοθεσίας, ιδίως του άρθρου 65 παράγραφος 2 του νόμου περί συμβάσεων και υποχρεώσεων, ενώ η νομική της βάση ήταν οι αποφάσεις του Συμβουλίου των υπουργών.

(52)

Στην υποβολή στοιχείων της 7ης Νοεμβρίου 2016, η Βουλγαρία τόνισε ότι κατά την περίοδο 2013-2016 το συνολικό ποσό των ανταλλαγέντων περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ανερχόταν σε 25,9 εκατ. βουλγαρικά λεβ (13,3 εκατ. EUR). Το πρώτο στάδιο της ανταλλαγής, ύψους 23 εκατ. βουλγαρικών λεβ (11,8 εκατ. EUR), υλοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2013 βάσει της απόφασης αριθ. 481/12.08.2013 του Συμβουλίου των υπουργών. Επιπλέον, τον Δεκέμβριο του 2015 και τον Αύγουστο του 2016, βάσει των αποφάσεων αριθ. 965/10.12.2015 και αριθ. 626/29.07.2016 του Συμβουλίου των υπουργών, ανταλλάχθηκαν περιουσιακά στοιχεία αξίας 1,1 εκατ. βουλγαρικών λεβ (0,58 εκατ. EUR) και 1,8 βουλγαρικών λεβ (0,9 εκατ. EUR) αντιστοίχως. Τα συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία που υπόκειντο στις ανταλλαγές είχαν προσδιοριστεί εκ των προτέρων με βάση τις ανάγκες των μερών ως προς την επακόλουθη χρήση τους. Η Βουλγαρία δήλωσε ότι σε αυτό το πλαίσιο η NRIC είχε αποκτήσει 16 περιουσιακά στοιχεία, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονταν εγκαταστάσεις στο σύμπλεγμα πορθμείου της Βάρνα και το κτίριο γραφείων στη Stara Zagora.

(53)

Η Βουλγαρία δήλωσε επίσης ότι η NRIC επέλεξε με δική της ανεξάρτητη απόφαση τα περιουσιακά στοιχεία που παρουσίαζαν εμπορικό ενδιαφέρον για την ίδια. Προς επίρρωση του εν λόγω ισχυρισμού, η Βουλγαρία επισήμανε ότι τον Αύγουστο του 2016 η NRIC απέρριψε προταθείσα ανταλλαγή χρέους με μετοχικό κεφάλαιο σε σχέση με ορισμένα περιουσιακά στοιχεία, και, ως εκ τούτου, η BDZ αντάλλαξε περιουσιακά στοιχεία αξίας 1,8 εκατ. βουλγαρικών λεβ (0,9 εκατ. EUR) αντί 10 εκατ. βουλγαρικών λεβ (5,1 εκατ. EUR). Η διαδικασία ήταν διαφανής. Τα ανταλλαγέντα περιουσιακά στοιχεία εκτιμήθηκαν από ανεξάρτητους εκτιμητές πιστοποιημένων από το Επιμελητήριο Ανεξάρτητων Εκτιμητών της Βουλγαρίας. Ο προσδιορισμός της αξίας των περιουσιακών στοιχείων βασίστηκε στις αρχές και τις μεθόδους της αγοράς σύμφωνα με τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα εκτίμησης που καθορίζονται στη βουλγαρική νομοθεσία. Σύμφωνα με τη Βουλγαρία, τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία μπορούν να πωληθούν στην αγορά ακινήτων στην ενδεικτική τιμή που καθόρισαν οι ανεξάρτητοι εκτιμητές. Οι τελικές τιμές επί των οποίων συμφώνησαν οι BDZ Holding και NRIC ήταν της ίδιας τάξης μεγέθους με αυτές των εκτιμήσεων.

(54)

Κατά συνέπεια, η Βουλγαρία θεωρεί ότι η NRIC ενήργησε ως πιστωτής σε οικονομία της αγοράς και ότι οι ανταλλαγές χρέους με περιουσιακά στοιχεία είχαν συμφωνηθεί και υλοποιήθηκαν υπό τις συνήθεις συνθήκες της αγοράς.

4.4.   ΜΕΤΡΟ 4: ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΣΤΗΝ BDZ HOLDING ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΟΣ ΦΠΑ

(55)

Η Βουλγαρία υποστηρίζει ότι, λόγω εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας από την BDZ Holding, η επιχείρηση είχε αχρεωστήτως καταβάλει ΦΠΑ ύψους 72 εκατ. βουλγαρικών λεβ (36,8 εκατ. EUR) επί του ποσού των αντισταθμίσεων ΥΔΥ για την περίοδο από την 1η Δεκεμβρίου 2004 έως την 29η Φεβρουαρίου 2008. Το σφάλμα εντοπίστηκε στην έκθεση λογιστικού ελέγχου που συνέταξε ο Εθνικός Οργανισμός Εσόδων το 2009. Η Βουλγαρία διευκρινίζει ότι η BDZ Holding προέβη στις απαιτούμενες νομικές ενέργειες βάσει του κώδικα φορολογικής δικονομίας και ασφαλίσεων («DOPK») για την ανάκτηση του αχρεωστήτως καταβληθέντος ΦΠΑ μέσω επιστροφής. Το ποσό του αχρεωστήτως καταβληθέντος φόρου προσδιορίστηκε μέσω πράξεων που εξέδωσε η εθνική διοίκηση εσόδων και φορολογίας.

(56)

Η Βουλγαρία δηλώνει περαιτέρω ότι η επιχείρηση είχε αναλάβει ΥΔΥ μέσω σύμβασης ΥΔΥ της 29ης Ιουνίου 2004, η οποία υπογράφηκε τον Σεπτέμβριο του 2004 μεταξύ του βουλγαρικού υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και της BDZ Holding. Η αντιστάθμιση ΥΔΥ βάσει της σύμβασης ΥΔΥ χορηγούνταν για την κάλυψη των ζημιών που υφίστατο η επιχείρηση στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών μεταφορών. Επιπλέον, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, η παροχή της υπηρεσίας και η αντιστάθμιση υπόκειντο στην εκπλήρωση ορισμένων προϋποθέσεων όσον αφορά τον αριθμό των αμαξοστοιχιών, των θέσεων και των ωρών. Επίσης, η αντιστάθμιση θα μπορούσε να μειωθεί σε περίπτωση που δεν ικανοποιούνταν οι καθορισμένες απαιτήσεις όσον αφορά τα χιλιόμετρα, τις θέσεις και τις ώρες.

(57)

Η Βουλγαρία διευκρινίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 29 του νόμου περί φόρου προστιθέμενης αξίας («ZDDS») που ίσχυε μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2006, το φορολογητέο ποσό επί παροχής υπηρεσιών περιλαμβάνει επίσης όλα τα χρηματοδοτικά μέσα που ελήφθησαν και απορροφήθηκαν από τον προμηθευτή των υπηρεσιών και τα οποία σχετίζονται άμεσα με την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των επιδοτήσεων. Η Βουλγαρία διευκρίνισε περαιτέρω ότι, σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 6 του ZDDS, όλα τα χρηματοδοτικά μέσα (για παράδειγμα, οι επιδοτήσεις) που σχετίζονται άμεσα με την παροχή αγαθών ή υπηρεσιών πρέπει να θεωρούνται επιχορηγήσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό ή άλλη οντότητα, οι οποίες συνιστούν πρόσθετη πληρωμή για τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. Με βάση τις καταστάσεις του Εθνικού Οργανισμού Εσόδων (15), η Βουλγαρία υποστήριξε ότι οι επιδοτήσεις που ελήφθησαν για την κάλυψη των ζημιών, του κόστους ή της απόκτησης περιουσιακών στοιχείων δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ZDDS, όπως συμβαίνει και στην περίπτωση της σύμβασης ΥΔΥ. Σε αυτό το πλαίσιο, η Βουλγαρία διευκρίνισε ότι οι εθνικές διατάξεις επέτρεπαν την επιστροφή ΦΠΑ βάσει εκτίμησης του ΦΠΑ που εξέδιδαν οι αρχές εσόδων μετά από τη διενέργεια εκ των υστέρων επαλήθευσης και αναθεώρησης. Επιπλέον, η Βουλγαρία υποστήριξε ότι πριν από την προσχώρησή της στην Ένωση δεν υποχρεούνταν να εναρμονίσει πλήρως τη νομοθεσία της περί ΦΠΑ.

(58)

Σύμφωνα με τη Βουλγαρία, από την 1η Ιανουαρίου 2007, όταν τέθηκε σε ισχύ ο νέος ZDDS, οι βουλγαρικές νομοθετικές διατάξεις περί ΦΠΑ έχουν εναρμονιστεί πλήρως με την οδηγία 2006/112/ΕΚ. Η Βουλγαρία δήλωσε περαιτέρω ότι, σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 3 του νέου ZDDS, το φορολογητέο ποσό επί παροχής υπηρεσιών περιλαμβάνει επίσης όλα τα χρηματοδοτικά μέσα (για παράδειγμα, επιδοτήσεις) που ελήφθησαν και απορροφήθηκαν από τον προμηθευτή των υπηρεσιών και τα οποία σχετίζονται με την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών. Η Βουλγαρία διευκρίνισε περαιτέρω ότι σύμφωνα με τον νέο ZDDS, όλα τα χρηματοδοτικά μέσα (για παράδειγμα, οι επιδοτήσεις) που σχετίζονται άμεσα με την παροχή αγαθών ή υπηρεσιών θεωρούνται επιχορηγήσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό ή άλλη οντότητα, οι οποίες συνιστούν πρόσθετη πληρωμή για τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. Σύμφωνα με τη Βουλγαρία, ωστόσο, οι επιδοτήσεις που ελήφθησαν για την κάλυψη των ζημιών ή των δαπανών, συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης ή της ρευστοποίησης περιουσιακών στοιχείων, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νέου ZDDS.

(59)

Σύμφωνα με τη Βουλγαρία, το σφάλμα, το οποίο συνίστατο στην εσφαλμένη είσπραξη ΦΠΑ επί εσόδων από την παροχή υπηρεσιών ΥΔΥ για την περίοδο από την 1η Δεκεμβρίου 2004 έως την 29η Φεβρουαρίου 2008, είχε εντοπιστεί από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές κατά τη διάρκεια επιθεώρησης. Η Βουλγαρία διευκρίνισε σχετικά ότι τα εν λόγω πορίσματα των αρμόδιων φορολογικών αρχών είχαν ως αποτέλεσμα την έκδοση αποφάσεων επιβολής της επιστροφής του φόρου καθώς και τη σύνταξη της έκθεσης φορολογικού λογιστικού ελέγχου με αριθμό αναφοράς 29010038 της 7ης Φεβρουαρίου 2011 σύμφωνα με τον βουλγαρικό κώδικα φορολογικής δικονομίας και ασφαλίσεων (16). Η Βουλγαρία διευκρίνισε περαιτέρω ότι οι διαδικασίες επιστροφής ΦΠΑ καθορίζονταν στα άρθρα 128 και 129 του βουλγαρικού κώδικα φορολογικής δικονομίας και ασφαλίσεων.

(60)

Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τη Βουλγαρία, η επιστροφή του αχρεωστήτως εισπραχθέντος ΦΠΑ δεν συνιστούσε κρατική ενίσχυση.

5.   ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

(61)

Όπως αναφέρθηκε στις αιτιολογικές σκέψεις 32 και 34, η Βουλγαρία απέσυρε την κοινοποίησή της όσον αφορά την ενίσχυση αναδιάρθρωσης προς την BDZ Holding (μέτρο 1). Η Βουλγαρία ανέφερε ότι προτίθετο αντ' αυτού να διαγράψει τα χρέη της BDZ Holdings που προϋπήρχαν της προσχώρησης της Βουλγαρίας στην Ένωση την 1η Ιανουαρίου 2007 (μέτρο 2).

(62)

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1589, το οικείο κράτος μέλος μπορεί να αποσύρει την κοινοποίηση σε εύθετο χρόνο, προτού η Επιτροπή λάβει απόφαση σχετικά με την ενίσχυση. Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1589, στις περιπτώσεις που η Επιτροπή έχει ήδη κινήσει την επίσημη διαδικασία έρευνας λόγω απόσυρσης κοινοποίησης, η Επιτροπή πρέπει να περατώσει τη διαδικασία αυτή.

(63)

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η ενίσχυση αναδιάρθρωσης δεν έχει ακόμη χορηγηθεί. Δεδομένου ότι η Βουλγαρία έχει αποσύρει την κοινοποίησή της και δεν πρόκειται να χορηγήσει την ενίσχυση αναδιάρθρωσης ύψους 550 εκατ. βουλγαρικών λεβ προς την BDZ Holding, η επίσημη διαδικασία έρευνας βάσει του άρθρου 108 παράγραφος 2 της Συνθήκης θα πρέπει να περατωθεί όσον αφορά το κοινοποιηθέν μέτρο ενίσχυσης αναδιάρθρωσης.

6.   ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

(64)

Βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης, «Ενισχύσεις που χορηγούνται υπό οποιαδήποτε μορφή από τα κράτη ή με κρατικούς πόρους και που νοθεύουν ή απειλούν να νοθεύσουν τον ανταγωνισμό διά της ευνοϊκής μεταχειρίσεως ορισμένων επιχειρήσεων ή ορισμένων κλάδων παραγωγής είναι ασυμβίβαστες με την εσωτερική αγορά, κατά το μέτρο που επηρεάζουν τις μεταξύ κρατών μελών συναλλαγές».

(65)

Τα κριτήρια του άρθρου 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης είναι σωρευτικά. Ως εκ τούτου, προκειμένου να αποφασιστεί αν ένα κρατικό μέτρο συνιστά ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης, πρέπει να πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

ο δικαιούχος είναι επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης, γεγονός που συνεπάγεται ότι ασκεί οικονομική δραστηριότητα·

β)

το μέτρο χρηματοδοτείται από κρατικούς πόρους και μπορεί να καταλογιστεί στο κράτος·

γ)

παρέχει οικονομικό πλεονέκτημα·

δ)

το εν λόγω πλεονέκτημα είναι επιλεκτικό·

ε)

το υπό εξέταση μέτρο νοθεύει ή απειλεί να νοθεύσει τον ανταγωνισμό και μπορεί να επηρεάσει το εμπόριο μεταξύ κρατών μελών.

6.1.   ΜΕΤΡΟ 2: ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΡΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΑΦΘΗΚΑΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ 2007

6.1.1.   ΥΠΑΡΞΗ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 107 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (Η «ΣΥΝΘΗΚΗ»)

6.1.1.1.    Οικονομική δραστηριότητα και έννοια της επιχείρησης κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης

(66)

Κατά πάγια νομολογία, η Επιτροπή πρέπει πρώτα να προσδιορίσει τον δικαιούχο/ους του μέτρου 2. Το άρθρο 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης αναφέρεται στην έννοια της επιχείρησης, στο πλαίσιο του ορισμού του δικαιούχου της ενίσχυσης. Όπως επιβεβαιώνεται από τα Δικαστήρια της Ένωσης, ως επιχείρηση για τους σκοπούς της εν λόγω διάταξης δεν νοείται κατ' ανάγκη μόνο μια ενιαία νομική οντότητα, αλλά μπορεί να πρόκειται επίσης για όμιλο εταιρειών (17). Το βασικό κριτήριο για να διαπιστωθεί εάν υφίσταται επιχείρηση κατά την έννοια της συγκεκριμένης διάταξης, είναι η παρουσία (ή απουσία) «οικονομικής ενότητας». Μια οικονομική ενότητα μπορεί να απαρτίζεται από διάφορα νομικά πρόσωπα. Η εν λόγω οικονομική μονάδα λογίζεται στη συνέχεια ως η σχετική επιχείρηση. Για τον σκοπό αυτό, τα Δικαστήρια της Ένωσης θεωρούν συναφή την ύπαρξη πλειοψηφικής συμμετοχής και άλλων λειτουργικών, οικονομικών και οργανικών δεσμών (18).

(67)

Στην υπό εξέταση περίπτωση, η Βουλγαρία δήλωσε ότι η BZD Holding είναι η νομική οντότητα της οποίας τα συναφθέντα πριν από το 2007 χρέη θα διαγραφούν. Στην πραγματικότητα, όπως αναφέρεται στις αιτιολογικές σκέψεις 34, 35 και 36, η Βουλγαρία θεωρεί ότι η BDZ Holding είναι ο μόνος δικαιούχος του μέτρου 2. Ωστόσο, αρκετά στοιχεία υποδεικνύουν ότι η σχετική επιχείρηση δεν περιορίζεται μόνο στο νομικό πρόσωπο της BDZ Holding.

(68)

Πρώτον, πρέπει να επισημανθεί ότι, από την άποψη των σχέσεων ιδιοκτησίας, η BDZ Holding κατέχει το 100 % των μετοχών της BDZ Passenger και της BDZ Cargo. Ως εκ τούτου, η BDZ Holding ελέγχει το σύνολο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της BDZ Passenger και της BDZ Cargo, διαμορφώνει κοινή πολιτική διαχείρισης και θέτει στόχους και για τις δύο θυγατρικές.

(69)

Δεύτερον, ο βασικός σκοπός των αρχικών δανείων ήταν η αγορά και επισκευή των περιουσιακών στοιχείων που χρησιμοποιούσαν αμφότερες οι BDZ Cargo και BDZ Passenger, όπως οι μηχανές έλξης, οι εμπορευματικές αμαξοστοιχίες και οι επιβατάμαξες. Συνεπώς, η διαγραφή χρεών σχετίζεται με τις υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών που παρέχουν αμφότερες οι θυγατρικές. Ενώ μετά την αναδιοργάνωση του 2007, η BDZ Holding κατείχε το τροχαίο υλικό και το εκμίσθωνε στις BDZ Cargo και BDZ Passenger, μετά την αναδιοργάνωση του 2011 το τροχαίο υλικό μεταβιβάστηκε στις θυγατρικές της BDZ Cargo και BDZ Passenger (βλέπε αιτιολογικές σκέψεις 12 και 13). Ως εκ τούτου, το μέτρο 2, το οποίο χορηγήθηκε για τη διαγραφή χρεών που συνάφθηκαν για τη χρηματοδότηση του τροχαίου υλικού, ευνοεί κατ' ανάγκην τις BDZ Cargo και BDZ Passenger.

(70)

Με βάση αυτό το σκεπτικό, πέραν της BDZ Holding, οι θυγατρικές της BDZ Passenger και BDZ Cargo πρέπει επίσης να θεωρηθούν δικαιούχοι της διαγραφής χρέους. Από την περιγραφή των δραστηριοτήτων της BDZ Passenger και της BDZ Cargo στην ενότητα 2.1 προκύπτει το συμπέρασμα ότι αμφότερες οι επιχειρήσεις αποτελούν ενιαία οικονομική ενότητα υπό τον έλεγχο της BDZ Holding και παρέχουν αμφότερες υπηρεσίες έναντι αμοιβής στη Βουλγαρία. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θεωρεί ότι, δεδομένου ότι η BDZ Holding και οι θυγατρικές της BDZ Passenger και BDZ Cargo παρέχουν υπηρεσίες επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών και είναι υπεύθυνες για τη διαχείριση και τον συντονισμό των εν λόγω δραστηριοτήτων, ασκούν οικονομική δραστηριότητα και, συνεπώς, αποτελούν επιχειρήσεις κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης.

6.1.1.2.    Κρατικοί πόροι και καταλογισμός στο κράτος

(71)

Για να συνιστά κρατική ενίσχυση, το εν λόγω μέτρο πρέπει να χρηματοδοτείται από κρατικούς πόρους και η απόφαση χορήγησης του μέτρου πρέπει να καταλογίζεται στο κράτος (19).

(72)

Η διαγραφή χρέους θα χρηματοδοτηθεί από τον βουλγαρικό κρατικό προϋπολογισμό και θα χορηγηθεί από τις κεντρικές αρχές του εν λόγω κράτους μέλους.

(73)

Ως εκ τούτου, η διαγραφή χρέους συνεπάγεται τη χρήση κρατικών πόρων, η οποία επίσης αποφασίζεται από και καταλογίζεται στο κράτος.

6.1.1.3.    Οικονομικό πλεονέκτημα

(74)

Πλεονέκτημα, κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης, είναι κάθε οικονομικό όφελος το οποίο δεν θα είχε αποκομίσει μια επιχείρηση υπό τις συνήθεις συνθήκες της αγοράς, δηλαδή χωρίς κρατική παρέμβαση (20). Αυτό που έχει σημασία είναι μόνο το αποτέλεσμα του μέτρου στην επιχείρηση και όχι η αιτία ούτε ο στόχος της κρατικής παρέμβασης (21).

(75)

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η Βουλγαρία θα διαγράψει χρέη ύψους 223,45 εκατ. βουλγαρικών λεβ (114,25 εκατ. EUR) που σχετίζονται άμεσα με σιδηροδρομικές δραστηριότητες της BDZ Holding. Κανένας λογικός φορέας της οικονομίας της αγοράς δεν θα διέγραφε υποχρεώσεις τέτοιου ύψους χωρίς αντιπαροχή. Επιπλέον, το μέτρο θα απαλλάξει την BDZ Holding από τις υποχρεώσεις της εξόφλησης χρεών, απελευθερώνοντας κατ' αυτόν τον τρόπο κεφάλαια τα οποία η BDZ Holding και οι θυγατρικές της μπορούν να αξιοποιήσουν για να αναπτύξουν τις εργασίες τους και να βελτιώσουν τους οικονομικούς δείκτες τους.

(76)

Ως εκ τούτου, συνάγεται το συμπέρασμα ότι η απόφαση της Βουλγαρίας να διαγράψει υποχρεώσεις της BDZ Holding θα παράσχει οικονομικό πλεονέκτημα στην BDZ Holding, την BDZ Passenger και την BDZ Cargo το οποίο δεν θα είχαν αποκομίσει υπό τις συνήθεις συνθήκες της αγοράς.

6.1.1.4.    Επιλεκτικότητα

(77)

Προκειμένου να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης, ένα κρατικό μέτρο πρέπει να ευνοεί «ορισμένες επιχειρήσεις ή ορισμένους κλάδους παραγωγής». Επομένως, από τα μέτρα που ευνοούν επιχειρήσεις μόνον όσα παρέχουν πλεονέκτημα κατά τρόπο επιλεκτικό εμπίπτουν στην έννοια της κρατικής ενίσχυσης. Η διαγραφή χρέους θα ευνοήσει μόνο την BDZ Holding και τις θυγατρικές της και, ως εκ τούτου, είναι επιλεκτική κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης.

Συμπέρασμα

(78)

Συνάγεται το συμπέρασμα ότι η σχεδιασθείσα διαγραφή χρέους θα παράσχει επιλεκτικό οικονομικό πλεονέκτημα στην BDZ Holding και τις θυγατρικές της BDZ Passenger και BDZ Cargo.

6.1.1.5.    Νόθευση του ανταγωνισμού και επιπτώσεις στις εμπορικές συναλλαγές

Νόθευση του ανταγωνισμού

(79)

Η νόθευση του ανταγωνισμού, κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης, τεκμαίρεται όποτε το Δημόσιο παρέχει οικονομικό πλεονέκτημα σε μια επιχείρηση η οποία δραστηριοποιείται σε έναν απελευθερωμένο τομέα όπου υπάρχει ή θα μπορούσε να υπάρχει ανταγωνισμός (22).

(80)

Σε αυτό το πλαίσιο, η Βουλγαρία επέτρεψε σε άλλους εγχώριους φορείς να εισέλθουν στην αγορά σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών το 2002. Η ενωσιακή αγορά σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών άνοιξε για πρώτη φορά στον ανταγωνισμό στο διευρωπαϊκό δίκτυο σιδηροδρομικών μεταφορών στις 15 Μαρτίου 2003 μέσω της τρίτης δέσμης μέτρων για τους σιδηροδρόμους (23). Η δεύτερη δέσμη μέτρων για τους σιδηροδρόμους απελευθέρωσε το σύνολο των διεθνών εμπορευματικών μεταφορών την 1η Ιανουαρίου 2006, και τις εθνικές σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές από την 1η Ιανουαρίου 2007 (24). Ωστόσο, αρκετά κράτη μέλη είχαν μονομερώς απελευθερώσει τις εθνικές αγορές τους πριν από την εν λόγω ημερομηνία.

(81)

Το μερίδιο αγοράς της BDZ Cargo στη βουλγαρική αγορά σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών αντιστοιχούσε σε 43 % το 2016. Η BDZ Cargo ανταγωνίζεται άμεσα με άλλους φορείς σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών στο πλαίσιο της συγκεκριμένης αγοράς, όπως επισημαίνεται στην αιτιολογική σκέψη 15.

(82)

Όσον αφορά τις επιβατικές μεταφορές, από την 1η Ιανουαρίου 2010, η τρίτη δέσμη μέτρων για τους σιδηροδρόμους απελευθέρωσε την αγορά των διεθνών επιβατικών μεταφορών (25). Παρότι η εν λόγω απελευθέρωση αφορά μόνο τις διεθνείς υπηρεσίες, περιλαμβάνει τις δραστηριότητες των δικαιούχων που δραστηριοποιούνται στις εν λόγω γραμμές. Σε κάθε περίπτωση, όπως έκρινε το Δικαστήριο με την απόφαση Altmark Trans, το γεγονός ότι μια επιχείρηση μεταφορών δραστηριοποιείται αποκλειστικά σε ένα κράτος μέλος δεν αποκλείει τη δυνατότητα η ενίσχυση να νοθεύει τις ενδοενωσιακές συναλλαγές (26). Ως προς αυτό, πρέπει να επισημανθεί ότι από το 1995 αρκετά κράτη μέλη έχουν απελευθερώσει μονομερώς τις σιδηροδρομικές επιβατικές μεταφορές τους και ότι τυχόν πλεονέκτημα που χορηγείται σε επιχείρηση σιδηροδρομικών μεταφορών σε ένα κράτος μέλος μπορεί να περιορίσει τη δυνατότητα ενός ανταγωνιστή από άλλο κράτος μέλος να πραγματοποιεί συναλλαγές στη συγκεκριμένη γεωγραφική αγορά.

(83)

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το μέτρο θα νοθεύσει τον ανταγωνισμό ή θα απειλεί να νοθεύσει τον ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά.

Επιπτώσεις στις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών

(84)

Όταν η ενίσχυση που χορηγείται από ένα κράτος μέλος ενισχύει τη θέση μιας επιχείρησης σε σχέση με άλλες επιχειρήσεις που την ανταγωνίζονται στο ενδοενωσιακό εμπόριο, πρέπει να θεωρείται ότι οι συναλλαγές αυτές επηρεάζονται από την ενίσχυση (27). Στο πλαίσιο αυτό, αρκεί ο αποδέκτης της ενίσχυσης να ανταγωνίζεται με άλλες επιχειρήσεις σε αγορές ανοικτές στον ανταγωνισμό (28).

(85)

Σε αυτή την περίπτωση, ο δικαιούχος παρέχει υπηρεσίες ανταγωνιζόμενος άλλες επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες μεταφορών στην εσωτερική αγορά και ορισμένες από τις εν λόγω υπηρεσίες είναι διασυνοριακές. Ως εκ τούτου, το επιλεκτικό οικονομικό πλεονέκτημα που χορηγείται μέσω της σχεδιαζόμενης διαγραφής χρέους προς την BDZ Holding και τις θυγατρικές της ενισχύει την οικονομική της θέση, καθώς θα απαλλάξει τη σιδηροδρομική επιχείρηση από χρέη που συνάφθηκαν πριν από το 2007. Κατά συνέπεια, η BDZ Holding και οι θυγατρικές της θα παρέχουν υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών στην εσωτερική αγορά χωρίς να επιβαρύνονται με το σύνολο του επενδυτικού και λειτουργικού κόστους που ανέλαβαν.

(86)

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η σχεδιαζόμενη διαγραφή χρέους είναι πιθανό να επηρεάσει τις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών.

6.1.1.6.    Συμπέρασμα

(87)

Ενόψει των παραπάνω, η Επιτροπή κρίνει ότι η διαγραφή χρέους την οποία η Βουλγαρία σχεδιάζει να εφαρμόσει συνιστά κρατική ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης.

6.1.2.   ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

(88)

Σύμφωνα με το άρθρο 108 παράγραφος 3 της Συνθήκης, τα κράτη μέλη πρέπει να κοινοποιούν στην Επιτροπή τυχόν σχέδια θέσπισης ή τροποποίησης ενισχύσεων και δεν μπορούν να εφαρμόσουν τα σχεδιαζόμενα μέτρα έως ότου η διαδικασία κοινοποίησης καταλήξει στη λήψη τελικής απόφασης.

(89)

Δεδομένου ότι η διαγραφή χρέους υπέρ της BDZ Holding και των θυγατρικών της δεν έχει ακόμη χορηγηθεί, η Επιτροπή κρίνει ότι η Βουλγαρία τηρεί τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το άρθρο 108 παράγραφος 3 της Συνθήκης (29).

6.1.3.   ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

(90)

Δεδομένου ότι η διαγραφή χρέους συνιστά κρατική ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης, η Επιτροπή πρέπει να εξετάσει κατά πόσον η εν λόγω ενίσχυση είναι συμβατή με την εσωτερική αγορά.

(91)

Στο άρθρο 107 παράγραφος 3 της Συνθήκης προβλέπονται ορισμένες εξαιρέσεις στον γενικό κανόνα που ορίζεται στο άρθρο 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης, βάσει του οποίου οι κρατικές ενισχύσεις δεν είναι συμβατές με την εσωτερική αγορά. Το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της συνθήκης προβλέπει ότι: «οι ενισχύσεις για την προώθηση της αναπτύξεως ορισμένων οικονομικών δραστηριοτήτων ή οικονομικών περιοχών, εφόσον δεν αλλοιώνουν τους όρους των συναλλαγών κατά τρόπο που θα αντέκειτο προς το κοινό συμφέρον», δύνανται να θεωρηθούν ότι συμβιβάζονται με την εσωτερική αγορά.

(92)

Από αυτή την άποψη, στο τμήμα 4 των κατευθυντήριων γραμμών για τους σιδηροδρόμους παρέχεται ένα πλαίσιο βάσει του οποίου μπορεί να αξιολογείται το εάν η Επιτροπή θα πρέπει να δηλώνει ότι η χορήγηση ενίσχυσης προς σιδηροδρομικές επιχειρήσεις με σκοπό τη διαγραφή χρεών είναι συμβατή με την εσωτερική αγορά σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της Συνθήκης.

(93)

Η Επιτροπή συμφωνεί με τη Βουλγαρία όσον αφορά τη δυνατότητα εφαρμογής του τμήματος 4 των κατευθυντήριων γραμμών για τους σιδηροδρόμους για την αξιολόγηση της συμβατότητας της διαγραφής χρέους. Πράγματι, σύμφωνα με το σημείο 54 των κατευθυντήριων γραμμών για τους σιδηροδρόμους, «Βάσει του άρθρου 9 της οδηγίας 91/440/ΕΟΚ του Συμβουλίου  (30) , η Επιτροπή θεωρεί εξάλλου ότι, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, τέτοιου είδους ενισχύσεις είναι δυνατόν να χορηγούνται ακόμα και εκτός πλαισίου οικονομικής αναδιάρθρωσης, εφόσον η διαγραφή αφορά παλαιά χρέη τα οποία είχαν συναφθεί πριν από την έναρξη ισχύος της οδηγίας 2001/12/ΕΚ, η οποία καθορίζει τους όρους για το άνοιγμα του τομέα στον ανταγωνισμό.» Σύμφωνα με το σημείο 56 των κατευθυντήριων γραμμών για τους σιδηροδρόμους, σε περίπτωση κρατών μελών που προσχώρησαν στην Ένωση μετά την έναρξη ισχύος της οδηγίας 2001/12/ΕΚ, η ημερομηνία της προσχώρησης θα πρέπει να θεωρείται ως η ημερομηνία από την οποία εφαρμόζεται η εν λόγω οδηγία στα εν λόγω κράτη μέλη. Ως εκ τούτου, η σχετική ημερομηνία για τον προσδιορισμό των πριν από την προσχώρηση χρεών που μπορούν να διαγραφούν σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες γραμμές για τους σιδηροδρόμους είναι η 1η Ιανουαρίου 2007.

(94)

Η Βουλγαρία ισχυρίζεται ότι η σχεδιαζόμενη διαγραφή χρέους πληροί το σύνολο των προϋποθέσεων συμβατότητας που καθορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές για τους σιδηροδρόμους. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή πρέπει να αξιολογήσει τον εν λόγω ισχυρισμό. Πράγματι, σύμφωνα με τα σημεία 55 έως 61 των κατευθυντήριων γραμμών για τους σιδηροδρόμους, η χορήγηση ενίσχυσης με σκοπό τη διαγραφή χρεών που συνάφθηκαν πριν από την προσχώρηση της Βουλγαρίας στην Ένωση μπορεί να θεωρηθεί συμβατή με την εσωτερική αγορά σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της Συνθήκης, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες πέντε προϋποθέσεις:

α)

Πρώτον, η ενίσχυση πρέπει να εξυπηρετεί στην αντιστάθμιση των σαφώς καθορισμένων και εξατομικευμένων χρεών τα οποία έχουν συναφθεί πριν από τις 15 Μαρτίου 2001, ημερομηνία έναρξης ισχύος της οδηγίας 2001/12/ΕΚ. Η ενίσχυση δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το ποσό των εν λόγω χρεών. Για τα κράτη μέλη τα οποία προσχώρησαν στην Ένωση μετά τις 15 Μαρτίου 2001, η σχετική ημερομηνία είναι η ημερομηνία προσχώρησης στην Ένωση. Σκεπτικό του άρθρου 9 της οδηγίας 91/440/ΕΟΚ, το οποίο υιοθετούν και οι επακολουθήσασες οδηγίες, ήταν να μειωθούν τα συσσωρευμένα χρέη σε μία στιγμή κατά την οποία δεν είχε αποφασιστεί ακόμη το άνοιγμα της αγοράς σε κοινοτικό επίπεδο.

β)

Δεύτερον, τα χρέη πρέπει να συνδέονται άμεσα με δραστηριότητα σιδηροδρομικών μεταφορών ή με δραστηριότητες διαχείρισης, κατασκευής ή χρήσης σιδηροδρομικών υποδομών. […]

γ)

Τρίτον, η διαγραφή χρεών πρέπει να γίνεται προς όφελος επιχειρήσεων με υπερβολικό επίπεδο χρέους, το οποίο παρεμποδίζει την υγιή οικονομική διαχείρισή τους. Η ενίσχυση πρέπει να είναι απαραίτητη για την επανόρθωση αυτής της κατάστασης, υπό την έννοια ότι η αναμενόμενη εξέλιξη του ανταγωνισμού στην αγορά δεν θα επέτρεπε στην επιχείρηση την εξυγίανση της οικονομικής κατάστασής της στο προβλεπόμενο μέλλον. […]

δ)

Τέταρτον, η ενίσχυση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη του επιδιωκόμενου στόχου. […]

ε)

Πέμπτον, η διαγραφή των χρεών δεν πρέπει να παρέχει στην επιχείρηση ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που θα εμποδίζει την ανάπτυξη ενός πραγματικού ανταγωνισμού στην αγορά, παρεμποδίζοντας, για παράδειγμα, την είσοδο ξένων επιχειρήσεων ή νέων επιχειρηματιών σε ορισμένες εθνικές ή περιφερειακές αγορές.

α)   Η ενίσχυση πρέπει να εξυπηρετεί στην αντιστάθμιση σαφώς καθορισμένων και εξατομικευμένων χρεών που συνάφθηκαν πριν από την προσχώρηση της Βουλγαρίας στην Ένωση

(95)

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για τους σιδηροδρόμους, απαιτείται το προς διαγραφή χρέος/-η να είναι σαφώς καθορισμένο και εξατομικευμένο, και, στην περίπτωση της Βουλγαρίας, να έχει συναφθεί πριν από την προσχώρησή της στην ΕΕ. Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για τους σιδηροδρόμους η αντιστάθμιση σωρευτικού ή απροσδιόριστου χρέους δεν είναι εφικτή. Η αντιστάθμιση δεν επιτρέπεται, για παράδειγμα, σε περίπτωση που σχεδιάζεται η διαγραφή γενικών στοιχείων χρέους, π.χ. «χρέος προς όλους τους προμηθευτές». Παρομοίως, η αντιστάθμιση δεν επιτρέπεται σε περίπτωση που σχεδιάζεται η συνολική διαγραφή σωρευτικών στοιχείων χρέους προς ένα μοναδικό πιστωτή, π.χ. «σύνολο υποχρεώσεων προς συγκεκριμένη τράπεζα» οι οποίες συνίστανται σε διάφορα είδη υποχρεώσεων όπως υπεραναλήψεις, εγγυήσεις ή μακροπρόθεσμα δάνεια, άνευ διακρίσεως.

(96)

Η Βουλγαρία σκοπεύει να διαγράψει χρέος της BDZ Holding ύψους 223,45 εκατ. βουλγαρικών λεβ (114,25 εκατ. EUR). Όπως περιγράφεται στην αιτιολογική σκέψη 35 και στον πίνακα 2, το προς διαγραφή ποσό των 223,45 εκατ. βουλγαρικών λεβ προέρχεται από οικονομικές υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν πριν από την προσχώρηση της Βουλγαρίας στην Ένωση και οι οποίες ήταν σε εκκρεμότητα κατά την ημερομηνία της προσχώρησης ή από επακόλουθο χρέος της BDZ Holding και το οποίο υποκατέστησε ή αναχρηματοδότησε χρέος που προϋπήρχε της προσχώρησης της Βουλγαρίας στην Ένωση, όπως τεκμηριώνεται στην ενοποιημένη οικονομική κατάσταση της BDZ Holding για το 2006, και/ή βάσει στοιχείων για τις σχετικές καταβολές εξόφλησης δανείων. Καθένα από τα χρέη που σχεδιάζεται να διαγραφούν μπορεί να εξατομικευτεί με βάση τις δανειακές συμβάσεις (χρηματοπιστωτικοί δανειστές KfW IPEX Bank, ΕΤΑΑ, ΔΤΑΑ) ή τις συνήθεις συμβατικές σχέσεις με συγκεκριμένους προμηθευτές υπηρεσιών σιδηροδρομικών υποδομών (NRIC) ή υπηρεσιών ηλεκτρικής τροφοδοσίας (NEC AD) πριν από την προσχώρηση.

(97)

Το ίδιο ισχύει όσον αφορά τις εξατομικευμένες υποχρεώσεις της BDZ Holding προς κατόχους ομολόγων της έκδοσης ομολόγου ISIN BG2100032072 της 19ης Νοεμβρίου 2007 και προς το υπουργείο Οικονομικών, όταν το τελευταίο κατέστη πιστωτής της BDZ Holding (βλέπε αιτιολογικές σκέψεις 35, 36 και πίνακα 2). Και τα δύο χρέη είναι επαρκώς εξατομικευμένα, ενώ και τα έσοδα χρησιμοποιήθηκαν για την αναχρηματοδότηση επαρκώς καθορισμένου χρέους που είχε συναφθεί πριν από την προσχώρηση και το οποίο η BDZ Holding δεν μπορούσε να εξυπηρετήσει και να εξοφλήσει με ίδιους πόρους. Με βάση τα παραπάνω, συνάγεται το συμπέρασμα ότι τα ποσά που είναι επί του παρόντος σε εκκρεμότητα συνιστούν, από οικονομική άποψη, απλή μεταφορά του ήδη υπάρχοντος χρέους.

(98)

Τέλος, δεδομένου ότι το προς διαγραφή χρέος ύψους 223,45 εκατ. βουλγαρικών λεβ προέρχεται από σαφώς καθορισμένα και εξατομικευμένα χρέη που συνάφθηκαν πριν από την προσχώρηση της Βουλγαρίας στην ΕΕ, δεν είναι απαραίτητο να αξιολογηθεί το κατά πόσον άλλα χρέη, συμπεριλαμβανομένων προβλέψεων και εμπορικών υποχρεώσεων της BDZ Holding, τα οποία χαρακτηρίστηκαν επίσης από τη Βουλγαρία ως χρέη που προϋπήρχαν της προσχώρησης (πίνακας 1 και αιτιολογικές σκέψεις 35 και 20) και τα οποία αντιστοιχούν στη διαφορά μεταξύ των 806,7 εκατ. βουλγαρικών λεβ και των 223,45 εκατ. βουλγαρικών λεβ, θα μπορούσαν επίσης να διαγραφούν νομίμως βάσει των κατευθυντήριων γραμμών για τους σιδηροδρόμους. Το χρέος που αντιστοιχεί στην εν λόγω διαφορά αποκλείεται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης.

(99)

Συνεπώς, συνάγεται το συμπέρασμα ότι το υπό εξέταση μέτρο αποσκοπεί στη διαγραφή σαφώς καθορισμένων και εξατομικευμένων χρεών ύψους 223,45 εκατ. βουλγαρικών λεβ που συνάφθηκαν πριν από την προσχώρηση της Βουλγαρίας στην Ένωση.

β)   Τα χρέη πρέπει να συνδέονται άμεσα με δραστηριότητα σιδηροδρομικών μεταφορών ή με δραστηριότητες διαχείρισης, κατασκευής ή χρήσης σιδηροδρομικών υποδομών.

(100)

Η Βουλγαρία δήλωσε ότι όλα τα χρέη της BDZ Holding συνδέονταν άμεσα με τη δραστηριότητα επιβατικών και εμπορευματικών σιδηροδρομικών μεταφορών (βλέπε αιτιολογική σκέψη 39).

(101)

Η Επιτροπή παρατηρεί ότι τα προς διαγραφή χρέη συνάφθηκαν πράγματι με σκοπό τη χρηματοδότηση της ανανέωσης και της επισκευής του τροχαίου υλικού, όπως την αγορά πολυμερών συνθέσεων ντίζελ και ηλεκτρικών ή τον εκσυγχρονισμό των εμπορευματικών αμαξοστοιχιών που κατέχει η επιχείρηση. Εναλλακτικά, τα χρέη όπως οι εκκρεμείς υποχρεώσεις προς την NRIC χρηματοδότησαν επίσης την παροχή των σιδηροδρομικών υπηρεσιών της BDZ Holding. Οι εν λόγω δραστηριότητες αποτελούν τις βασικές επιχειρηματικές δραστηριότητες της BDZ Holding και των θυγατρικών της και συνδέονται άμεσα με τη δραστηριότητα των σιδηροδρομικών μεταφορών.

(102)

Συνεπώς, η Επιτροπή κρίνει ότι τα υπό εξέταση χρέη συνδέονται άμεσα με τη δραστηριότητα των σιδηροδρομικών μεταφορών.

γ)   Η διαγραφή χρεών πρέπει να γίνεται προς όφελος επιχειρήσεων με υπερβολικό επίπεδο χρέους, το οποίο παρεμποδίζει την υγιή οικονομική διαχείρισή τους. Η ενίσχυση πρέπει να είναι απαραίτητη για την επανόρθωση αυτής της κατάστασης, υπό την έννοια ότι η αναμενόμενη εξέλιξη του ανταγωνισμού στην αγορά δεν θα επέτρεπε στην επιχείρηση την εξυγίανση της οικονομικής κατάστασής της στο προβλεπόμενο μέλλον.

Υπερβολικό επίπεδο χρέους της BDZ Holding, το οποίο παρεμποδίζει την υγιή οικονομική της διαχείριση

(103)

Η Βουλγαρία υποστήριξε ότι η BDZ Holding πληρούσε τις προϋποθέσεις χαρακτηρισμού της ως αφερέγγυας και υπερχρεωμένης σύμφωνα με την ισχύουσα βουλγαρική νομοθεσία καθώς και όλα τα κριτήρια που ορίζονται στη βουλγαρική νομοθεσία για την κίνηση διαδικασίας αφερεγγυότητας κατά αυτής. Τα παραπάνω αποτελούν βάσιμη ένδειξη υπερβολικού επιπέδου χρέους. Επιπλέον, η Βουλγαρία δήλωσε ότι η επιχείρηση δεν ήταν σε θέση να εξυπηρετήσει τις οικονομικές της υποχρεώσεις λόγω των χρεών της.

(104)

Το συνολικό χρέος της BDZ Holding ανερχόταν στις 31 Δεκεμβρίου 2006 σε 806,7 εκατ. βουλγαρικά λεβ και αντιστοιχούσε στο 78 % των συνολικών κεφαλαίων της (μετοχικό κεφάλαιο και χρέη), με δείκτη χρέους προς μετοχικό κεφάλαιο τέσσερα. Η οικονομική κατάσταση της BDZ Holding επιδεινώθηκε σημαντικά από το 2007. Από το 2011, ο δείκτης χρέους προς μετοχικό κεφάλαιο της BDZ Holding αυξήθηκε πάνω από το 7,5 (9), για να φθάσει το 14 το 2012, το 15 το 2013, το -209 το 2014 και το -33 τον Οκτώβριο του 2015 (31). Επιπλέον, τον Οκτώβριο του 2015, οι εκκρεμείς υποχρεώσεις της BDZ Holding, ήτοι 499,1 εκατ. βουλγαρικά λεβ (255 εκατ. EUR) τα οποία αντιστοιχούσαν στο 86 % της λογιστικής αξίας του ενεργητικού που ανερχόταν σε 582,4 εκατ. βουλγαρικά λεβ (298 εκατ. EUR).

(105)

Η Επιτροπή παρατηρεί επίσης ότι παρά το γεγονός ότι η BDZ Holding εξόφλησε εκκρεμή χρέη ύψους 724 εκατ. βουλγαρικών λεβ (370 εκατ. EUR) κατά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2007 μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου 2016, η επιχείρηση δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει πλήρως τις οικονομικές της υποχρεώσεις. Λόγω των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τους διεθνείς πιστωτές, στις 20 Ιουλίου 2015, το High Court of Justice του Λονδίνου επέβαλε στην BDZ την εξόφληση 66,7 εκατ. EUR (130,4 εκατ. βουλγαρικά λεβ) με τόκους υπερημερίας της τάξης του 8 % ετησίως (32).

(106)

Επιπλέον, δεδομένου του υπερβολικού επιπέδου χρέους της BDZ Holding, χωρίς τη διαγραφή χρέους η επιχείρηση θα αντιμετωπίσει σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της και μπορεί τελικώς να τεθεί υπό εκκαθάριση.

(107)

Με βάση τα παραπάνω, η Επιτροπή κρίνει ότι η BDZ Holding αντιμετωπίζει υπερβολικό επίπεδο χρέους το οποίο παρεμποδίζει την υγιή οικονομική της διαχείριση.

Αναγκαιότητα της ενίσχυσης

(108)

Επιπλέον, η ενίσχυση πρέπει να είναι απαραίτητη για την επανόρθωση της κατάστασης υπερβολικού χρέους, υπό την έννοια ότι η αναμενόμενη εξέλιξη του ανταγωνισμού στην αγορά δεν θα επέτρεπε στην BDZ Holding και στις θυγατρικές της την εξυγίανση της οικονομικής κατάστασής τους εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

(109)

Λόγω του χρέους της, η BDZ Holding δεν είναι σε θέση να εκπληρώνει όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις της και έχει καθυστερήσει την πραγματοποίηση επενδύσεων για τον εκσυγχρονισμό του τροχαίου υλικού της. Λόγω των καθυστερούμενων επενδύσεων για τον εκσυγχρονισμό του τροχαίου υλικού και τη συντήρηση, ο στόλος της επιχείρησης είναι παλαιωμένος και εν μέρει παρωχημένος. Σε σχέση με τα παραπάνω, η Επιτροπή παρατηρεί ότι το 82 % των βαγονιών της BDZ Passenger είναι παλαιότερα των 20 ετών και το 74 % των μηχανών έλξης της παλαιότερες των 25 ετών. Το 2015, σχεδόν το 50 % των μηχανών έλξης της BDZ Cargo είτε επισκευάζονταν είτε είχαν τεθεί εκτός λειτουργίας. Παρομοίως, το 2015, σχεδόν το 51 % των εμπορευματικών αμαξοστοιχιών της BDZ Cargo ήταν εκτός λειτουργίας και έχρηζαν επισκευής.

(110)

Χωρίς την ενίσχυση, η BDZ Holding δεν θα είναι σε θέση να αποπληρώσει τα εκκρεμή χρέη που συνάφθηκαν πριν από την προσχώρηση της Βουλγαρίας στην Ένωση, ούτε θα μπορέσει να χρησιμοποιήσει ίδιους πόρους για να επενδύσει στον εκσυγχρονισμό του τροχαίου υλικού της.

(111)

Εν είδει παραδείγματος, με βάση τα δηλωθέντα έσοδα της επιχείρησης για το 2016 (336,2 εκατ. βουλγαρικά λεβ), θα χρειαστεί έκτακτη αύξηση των τιμών της τάξης του 66 % κατά μέσο όρο, χωρίς να αλλάξουν άλλα δεδομένα, προκειμένου να επιτευχθούν βραχυπρόθεσμα τα λειτουργικά έσοδα ύψους 223,45 εκατ. βουλγαρικών λεβ που απαιτούνται για την αποπληρωμή του χρέους που σχεδιάζεται να διαγραφεί. Εν τω μεταξύ, οι θυγατρικές της BDZ Holding δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε γεωγραφική περιοχή η οποία είναι στο σύνολό της επιλέξιμη για τη χορήγηση περιφερειακών ενισχύσεων σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο α) της Συνθήκης. Οι σημαντικές αυξήσεις των τιμών σε αυτού του είδους τις γεωγραφικές περιοχές ενδέχεται να έχουν σοβαρότερες κοινωνικές επιπτώσεις σε σχέση με πλουσιότερες περιοχές της Ένωσης. Αντίστοιχα, οι υποθετικές αυξήσεις των τιμών με στόχο την αύξηση των εσόδων της BDZ Holding και τη μείωση του χρέους της στον βαθμό που απαιτείται, εφόσον κάτι τέτοιο είναι καν εφικτό από νομική άποψη όσον αφορά τις υπηρεσίες επιβατικών μεταφορών που υπόκεινται σε ΥΔΥ και βιώσιμο από εμπορική άποψη σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον όσον αφορά τις υπηρεσίες εμπορευματικών μεταφορών, μπορεί να έχουν δυσανάλογες κοινωνικές επιπτώσεις στο επιβατικό κοινό των βουλγαρικών σιδηροδρόμων ή στις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες εμπορευματικών μεταφορών της BDZ.

(112)

Κατά συνέπεια, δεν υπάρχει άλλο αξιόπιστο υποθετικό μέτρο πολιτικής από τη σχεδιαζόμενη διαγραφή χρέους, η οποία θα επιτρέψει στην επιχείρηση να συνεχίσει να λειτουργεί. Με βάση τα παραπάνω συνάγεται το συμπέρασμα ότι το υπό εξέταση μέτρο είναι απαραίτητο για την επανόρθωση της κατάστασης υπερβολικού χρέους της BDZ Holding, υπό την έννοια ότι η αναμενόμενη εξέλιξη του ανταγωνισμού στην αγορά δεν θα επέτρεπε στην BDZ Holding και στις θυγατρικές της την εξυγίανση της οικονομικής κατάστασής τους στο προβλεπόμενο μέλλον.

δ)   Η ενίσχυση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του επιδιωκόμενου στόχου

(113)

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι δεδομένης της οικονομικής κατάστασης της BDZ Holding, το ύψος της διαγραφής χρέους είναι το ελάχιστο που απαιτείται ώστε να διασφαλιστεί η επιβίωση της επιχείρησης και αποτελεί προϋπόθεση για την οικονομική βιωσιμότητά της. Το ποσό είναι απαραίτητο κυρίως για τις εκκρεμείς καταβολές προς τους πιστωτές – διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και NRIC. Η BDZ Holding και οι θυγατρικές της εξακολουθούν να έχουν εκκρεμείς υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν πριν από την 1η Ιανουαρίου 2007, οι οποίες, εάν δεν αποπληρωθούν, θα θέσουν τον δικαιούχο σε κίνδυνο εκκαθάρισης. Οι οικονομικοί δείκτες καταδεικνύουν ότι οι πληρωμές δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν επί του παρόντος από ίδιους πόρους, ενώ δεν θα ήταν ρεαλιστικό να αναμένεται ότι η επιχείρηση μπορεί να αυξήσει σημαντικά τις τιμές της προκειμένου να επιτύχει αύξηση των εσόδων της βραχυπρόθεσμα.

(114)

Επιπλέον, η Επιτροπή επισημαίνει ότι κατά τη χρονική περίοδο μετά την προσχώρηση, η BDZ Holding έχει αποπληρώσει από ίδιους πόρους που προέρχονται κυρίως από πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν πριν από την 1η Ιανουαρίου 2007 ύψους 166 εκατομμυρίων βουλγαρικών λεβ. Καθώς τα εν λόγω ποσά ήταν δυνητικά επιλέξιμα για διαγραφή, είναι εύλογο να θεωρηθεί ότι η BDZ Holding θα μπορούσε να έχει χρησιμοποιήσει τους εν λόγω πόρους για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό του τροχαίου υλικού και των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η επιχείρηση δεν ευθυγραμμιζόταν με το επίπεδο ανάπτυξης του τομέα σιδηροδρόμων όσον αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τα συστήματα πληροφοριών. Ως εκ τούτου, στον βαθμό που η BDZ Holding βασίζεται επίσης σε ίδιους πόρους προκειμένου να εξοφλήσει μέρος του προ της προσχώρησης χρέους, η διαγραφή χρέους δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι υπερβαίνει τα αναγκαία όρια, ακόμη και αν η διαγραφή χρέους την απαλλάσσει από υποχρεώσεις αποπληρωμής και της παρέχει το οικονομικό περιθώριο για επενδύσεις σε μελλοντικό εκσυγχρονισμό ή εργασίες επισκευής.

(115)

Με βάση αυτό το σκεπτικό, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η υλοποίηση της διαγραφής χρέους δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι τοποθετεί την BDZ Holding σε ευνοϊκότερη θέση σε σχέση με αυτήν μιας μέσης, ικανοποιητικά διοικούμενης επιχείρησης με το ίδιο προφίλ δραστηριοτήτων.

ε)   Η διαγραφή των χρεών δεν πρέπει να παρέχει στην επιχείρηση ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που θα εμποδίζει την ανάπτυξη ενός πραγματικού ανταγωνισμού στην αγορά, παρεμποδίζοντας, για παράδειγμα, την είσοδο ξένων επιχειρήσεων ή νέων επιχειρηματιών σε ορισμένες εθνικές ή περιφερειακές αγορές.

(116)

Η προτεινόμενη διαγραφή χρέους θα επιτρέψει απλώς στην BDZ Holding να αποκαταστήσει τη χρηματοδότηση των λειτουργικών δραστηριοτήτων της επιχείρησης και δεν θα παράσχει στην BDZ Holding ή στις θυγατρικές της τη δυνατότητα να επεκταθούν ή να εισέλθουν σε νέες αγορές. Υπό αυτή την έννοια, η ενίσχυση δεν θα εμποδίσει την ανάπτυξη αποτελεσματικού ανταγωνισμού στην αγορά. Η θέση των ανταγωνιστών στην αγορά δεν θα επηρεαστεί και θα μπορούν να ανταγωνίζονται με την BDZ Holding υπό τους ίδιους όρους.

(117)

Η Επιτροπή κρίνει επίσης ότι η διαγραφή χρεών δεν θα νοθεύσει αδικαιολόγητα τον ανταγωνισμό και τις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών, διότι θα επιτρέψει απλώς στην BDZ Holding να σταθεροποιήσει την οικονομική της κατάσταση, η οποία ήταν επιβαρυμένη με υποχρεώσεις που είχαν αναληφθεί πριν από την απελευθέρωση της αγοράς. Επιπλέον, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι δεν παρεμποδίζεται η είσοδος των νέων επιχειρήσεων της αγοράς στη βουλγαρική αγορά μεταφορών. Όπως περιγράφεται στις αιτιολογικές σκέψεις 15 και 42, πέραν της BDZ Cargo, στη βουλγαρική αγορά σιδηροδρομικών μεταφορών δραστηριοποιούνται επί του παρόντος οκτώ επιχειρήσεις μεταφοράς εμπορευμάτων. Δεν υπάρχουν στοιχεία ότι το μέτρο διαγραφής χρέους θα μεταβάλει την εν λόγω κατάσταση ανταγωνισμού.

Συμπέρασμα

(118)

Με βάση τα παραπάνω, η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η κρατική ενίσχυση υπό μορφή διαγραφής χρέους (μέτρο 2) ύψους 223,45 εκατ. βουλγαρικών λεβ (114,25 εκατ. EUR) την οποία η Βουλγαρία σχεδιάζει να εφαρμόσει πληροί τις προϋποθέσεις συμβατότητας με την εσωτερική αγορά που καθορίζονται στο κεφάλαιο IV των κατευθυντήριων γραμμών για τους σιδηροδρόμους.

6.2.   ΜΕΤΡΟ 3: ΜΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟ ΤΗΝ BDZ HOLDING ΚΑΙ ΤΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ (NRIC)

(119)

Δεδομένου ότι η Βουλγαρία δεν διευκρίνισε την προέλευση και την εξέλιξη των εκκρεμών υποχρεώσεων της BDZ Holding προς την NRIC πριν από τη λήψη της απόφασης κίνησης της διαδικασίας, η μη είσπραξη των εν λόγω ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων θεωρήθηκε ότι συνιστά δυνητικά κρατική ενίσχυση σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης.

(120)

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέσχε η Βουλγαρία (βλέπε ενότητα 4.3), μέρος των εκκρεμών υποχρεώσεων της BDZ Holding προς την NRIC ήταν υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν από την επιχείρηση πριν από την προσχώρηση της Βουλγαρίας στην Ένωση. Μέρος του εν λόγω προ της προσχώρησης χρέους (ύψους έως 26,3 εκατ. βουλγαρικών λεβ) αναχρηματοδοτήθηκε επακολούθως από τα έσοδα που προήλθαν από έκδοση ομολόγου της 19ης Νοεμβρίου 2007, το οποίο εξακολουθεί να αποτελεί εκκρεμές χρέος και, ως εκ τούτου, υπόκειται σε αξιολόγηση βάσει του «μέτρου 2: Διαγραφή των χρεών που συνάφθηκαν πριν από το 2007» της ενότητας 6.1. Με άλλα λόγια, το χρέος προς τη NRIC εξοφλήθηκε.

(121)

Επιπλέον, και με σκοπό την αποσαφήνιση της κατάστασης σε σχέση με τις εναπομένουσες εκκρεμείς υποχρεώσεις, η Βουλγαρία παρέσχε περαιτέρω στοιχεία σχετικά με τις εκτελεστικές ρυθμίσεις και τις ενέργειες στις οποίες προέβη η NRIC (βλέπε ενότητα 4.3). Σύμφωνα με τη Βουλγαρία, η NRIC έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων από την BDZ Holding και τις θυγατρικές της με προκειμένου να ανακτήσει στον μέγιστο δυνατό βαθμό τα οφειλόμενα ποσά, χωρίς ωστόσο να κινήσει δικαστική διαδικασία.

(122)

Προκειμένου να επαληθεύσει το εάν η NRIC ευνόησε αδικαιολόγητα την BDZ Holding όσον αφορά την καθυστέρηση και τις ρυθμίσεις για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, η Επιτροπή πρέπει να αξιολογήσει το κατά πόσον η BDZ Holding θα μπορούσε να έχει ευνοηθεί από τις εν λόγω ρυθμίσεις υπό τις συνήθεις συνθήκες της αγοράς (33). Για αυτόν τον σκοπό, η Επιτροπή πρέπει να αξιολογήσει το κατά πόσον ένας υποθετικός πιστωτής σε οικονομία της αγοράς, ο οποίος βρίσκεται σε παρόμοια κατάσταση με τη NRIC και επιδιώκει να επιτύχει τη μέγιστη αποπληρωμή των ποσών που του οφείλονται, θα δεχόταν την καθυστέρηση και θα επαναδιαπραγματευόταν την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων υπό παρόμοιους όρους και προϋποθέσεις (34). Με άλλα λόγια, η Επιτροπή πρέπει να αξιολογήσει το κατά πόσον η NRIC επέδειξε την ίδια δέουσα επιμέλεια όπως ένας πιστωτής σε οικονομία της αγοράς προτού επιλέξει μεταξύ του ατομικού και φιλικού διακανονισμού για την είσπραξη των απαιτήσεών της ή της κίνησης συλλογικής διαδικασίας ανάκτησης με τελικό αποτέλεσμα την πτώχευση της BDZ Holding και των θυγατρικών της.

(123)

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι προκειμένου να προσδιορίσει την πιο πρόσφορη εναλλακτική λύση, ένας επιμελής πιστωτής σε οικονομία της αγοράς θα αξιολογούσε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της κάθε εναλλακτικής λύσης, λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων τα ανακτήσιμα ποσά, την πρότερη οικονομική έκθεση, τη διάρκεια της διαδικασίας ανάκτησης και το κόστος (35).

(124)

Η Επιτροπή παρατηρεί πρώτα ότι τα χρέη προς την NRIC προέκυψαν στο πλαίσιο τακτικής και μακροχρόνιας εμπορικής σχέσης μεταξύ (κρατικών) επιχειρήσεων: η BDZ Holding και οι θυγατρικές της αποτελούσαν κύριους πελάτες της NRIC και άνω του 70 % των λειτουργικών εσόδων της προερχόταν από αυτές. Η προέλευση του χρέους ύψους 46,5 εκατ. βουλγαρικών λεβ που όφειλε η NRIC στην BDZ Holding συσσωρεύτηκε μεταξύ 2008 και 2011 για διάφορες υπηρεσίες που παρέσχε στη NRIC (πίνακας 3) αποτελεί επίσης πρόσθετο αποδεικτικό στοιχείο για την ύπαρξη συνεχούς αλληλεπίδρασης και αλληλεξάρτησης μεταξύ της NRIC και της BDZ Holding. Ως εκ τούτου, η πιθανή έξοδος της BDZ Holding και των θυγατρικών της από την αγορά ως αποτέλεσμα της κίνησης διαδικασίας αφερεγγυότητας θα είχε σοβαρές και άμεσες αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομική κατάσταση της NRIC. Συνεπακόλουθα, η πτώχευση της BDZ Holding θα μείωνε τα κέρδη της NRIC και την ικανότητά της να συντηρεί επαρκώς το εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο, διατρέχοντας ως εκ τούτου τον κίνδυνο περαιτέρω μειώσεων των εσόδων της από τις εμπορικές συναλλαγές με άλλους πελάτες, πέραν των θυγατρικών της BDZ Holding.

(125)

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι ένας πιστωτής σε οικονομία της αγοράς ο οποίος θα διατηρούσε, όπως η NRIC, παρόμοιες εμπορικές σχέσεις με τον οφειλέτη/-ες του, όπως η BDZ Holding, θα ήταν επιφυλακτικός ως προς ενδεχόμενα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης τα οποία θα είχαν ως αποτέλεσμα την έξοδο του κύριου πελάτη του από την αγορά, σε αντίθεση με πιστωτή με εφάπαξ απαιτήσεις του οποίου η ενεργός παραμονή στην αγορά δεν εξαρτάται εμπορικά και οικονομικά από τον οφειλέτη του μετά την αναγκαστική είσπραξη των απαιτήσεών του.

(126)

Δεύτερον, η είσπραξη των απαιτήσεων της NRIC έναντι της BDZ Holding και των θυγατρικών της δεν θα μπορούσε να επιβληθεί υπό μορφή προνομιακών απαιτήσεων κατόπιν κίνησης υποθετικής συλλογικής διαδικασίας αφερεγγυότητας, στο πλαίσιο της οποίας δεν θα ήταν εφικτή η προνομιακή εξόφληση της NRIC σε σχέση με άλλους πιστωτές (βλέπε αιτιολογική σκέψη 49). Επιπλέον, το χρέος που προσδιορίστηκε στην απόφαση κίνησης της διαδικασίας ως οφειλόμενο στη NRIC (45 εκατ. βουλγαρικά λεβ) ήταν μικρότερο σε σχέση με το χρέος που οφειλόταν σε άλλους πιστωτές (βλέπε πίνακα 1). Αλλά και πέραν τούτων, σε περίπτωση αναγκαστικής εκποίησης στο πλαίσιο συλλογικής διαδικασίας αφερεγγυότητας, η λογιστική αξία του ενεργητικού της BDZ Holding θα έπρεπε να μειωθεί κατά το κόστος εκκαθάρισης. Ανάλογα με το είδος των περιουσιακών στοιχείων, το κόστος εκκαθάρισης μπορεί να ανέλθει σε έως 75 % της αξίας του περιουσιακού στοιχείου. Ως εκ τούτου, είναι πολύ πιθανό η αξία εκκαθάρισης του ενεργητικού της BDZ Holding να μην επαρκούσε για την κάλυψη του κόστους εκκαθάρισης, τους μισθούς των εργαζομένων της και όλες τις εκκρεμείς υποχρεώσεις. Εάν λάβουμε ως παράδειγμα έτος 2011, το κόστος εκκαθάρισης, οι μισθοί των εργαζομένων και όλες οι εκκρεμείς υποχρεώσεις ανέρχονταν σε 778 εκατ. βουλγαρικά λεβ, ενώ η λογιστική αξία του ενεργητικού της BDZ Holding ανερχόταν σε 933 εκατ. βουλγαρικά λεβ. Κατά συνέπεια, σε περίπτωση κίνησης συλλογικής διαδικασίας αφερεγγυότητας, θα ήταν ρεαλιστικό η NRIC να αναμένει να ανακτήσει μικρό μόνο μέρος των εκκρεμών απαιτήσεών της.

(127)

Επίσης, η Επιτροπή κρίνει ότι, σύμφωνα με πάγια νομολογία, το κόστος, σε συνδυασμό με τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας, ενδέχεται να επηρεάσει την απόφαση ενός πιστωτή σχετικά με το εάν θα προχωρήσει στην εκκαθάριση μιας επιχείρησης (36). Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή συμφωνεί ότι η NRIC είχε ιδιαίτερο συμφέρον να συνεχίσει να συνεργάζεται με την BDZ Holding και τις θυγατρικές της, όχι μόνο λόγω των μελλοντικών εμπορικών εσόδων από την BDZ Holding αλλά και με σκοπό την ανάκτηση στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό των εκκρεμών μη προνομιακών υποχρεώσεων που συσσωρεύτηκαν μέχρι τον Νοέμβριο του 2011, αντί να κινήσει τη διαδικασία εκκαθάρισης της επιχείρησης. Η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η κίνηση χρονοβόρας, συλλογικής διαδικασίας αφερεγγυότητας, η οποία θα καταλήξει σε αναγκαστική εκκαθάριση του ομίλου με αβέβαιο και χαμηλό ποσοστό ανάκτησης, δεν αποτελεί αξιόπιστη και ρεαλιστική λύση προκειμένου η NRIC να ανακτήσει στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τις απαιτήσεις της.

(128)

Πράγματι, η Επιτροπή παρατηρεί ότι η BDZ Holding και οι θυγατρικές της εξυπηρετούν τακτικά τα χρέη τους προς τη NRIC και η NRIC δεν έτυχε διαφορετικής μεταχείρισης σε σχέσηι με άλλους ιδιώτες πιστωτές του ομίλου. Σε περιπτώσεις καθυστερημένων καταβολών, η BDZ Holding δεν ευνοούνταν από την αναβολή της αποπληρωμής, καθώς οι καθυστερημένες καταβολές προς τη NRIC προσέλκυσαν σημαντικό περιθώριο 1 000 μονάδων βάσης επί του βασικού επιτοκίου της Εθνικής Τράπεζας της Βουλγαρίας (βλέπε αιτιολογική σκέψη 48). Εν είδει παραδείγματος, η Επιτροπή κρίνει ότι οι 1 000 μονάδες βάσης αποτελούν κατά προσέγγιση περιθώριο επιτοκίου σύμφωνου με τους όρους της αγοράς επί δανείου χαμηλής ποιότητας ασφάλειας σε προβληματική επιχείρηση, όπως η BDZ Holding (37). Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις εξοφλούνταν μέσω τακτικών τραπεζικών μεταφορών, συμψηφισμού των υποχρεώσεων της NRIC προς τη BDZ Holding και τις θυγατρικές της και ανταλλαγών χρέους με περιουσιακά στοιχεία. Για παράδειγμα, μεταξύ του 2011 και του 2016, η BDZ Holding και οι θυγατρικές της εξόφλησαν ποσό 503 εκατ. βουλγαρικών λεβ (257 εκατ. EUR) για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν από την NRIC. Σε σύγκριση με τη μικρή πιθανότητα ανάκτησης μικρού μέρους, εάν θα ήταν και αυτό δυνατό, των απαιτήσεων της NRIC, σε περίπτωση εκκαθάρισης της BDZ Holding, το ποσό του χρέους που αποπληρώθηκε προς την NRIC από το 2011 επιβεβαιώνει εκ των υστέρων ότι η επιλογή της NRIC να μην προβεί σε αναγκαστική είσπραξη των απαιτήσεών της ήταν η πιο ορθολογική.

(129)

Επιπλέον, παρότι οι πληροφορίες δεν αφορούν το προ της προσχώρησης χρέος που αναφέρεται στην απόφαση κίνησης της διαδικασίας, η Επιτροπή επισημαίνει, για παράδειγμα, ότι, όσον αφορά την εξόφληση των υποχρεώσεων μέσω των ανταλλαγών χρέους με περιουσιακά στοιχεία που εφαρμόστηκαν μετά την απόφαση κίνησης της διαδικασίας, η NRIC συνήψε συμφωνίες με την BDZ Holding και τις θυγατρικές της με βάση την αρχή του πλήρους ανταγωνισμού, όπως περιγράφονται στις αιτιολογικές σκέψεις 51, 52 και 53, στις οποίες αναγνωρίζονταν τα ληξιπρόθεσμα χρέη και, ως εκ τούτου, διευκολυνόταν η αποπληρωμή τους.

(130)

Με βάση τις πρόσθετες πληροφορίες και τα υποστηρικτικά αποδεικτικά στοιχεία που παρέσχε η Βουλγαρία και δεδομένων των προαναφερθέντων, η Επιτροπή κρίνει ότι η NRIC ενήργησε ως πιστωτής σε οικονομία της αγοράς, και, συνεπώς, η αναβολή της αποπληρωμής των χρεών και οι ρυθμίσεις που συμφωνήθηκαν μεταξύ της NRIC και της BDZ Holding και των θυγατρικών της δεν παρείχαν στην τελευταία αδικαιολόγητο οικονομικό πλεονέκτημα το οποίο δεν θα αποκόμιζε υπό τις συνήθεις συνθήκες της αγοράς.

(131)

Κατά συνέπεια, η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο τρόπος με τον οποίο η BDZ Holding και οι θυγατρικές της χειρίστηκαν τα ληξιπρόθεσμα χρέη τους προς τον διαχειριστή της υποδομής (NRIC) πριν από τον Δεκέμβριο του 2011 δεν συνιστούσε κρατική ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης.

(132)

Δεδομένου ότι οι απαιτούμενες προϋποθέσεις που καθορίζουν την ύπαρξη κρατικής ενίσχυσης κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης είναι σωρευτικές, οι διατάξεις του δεν ισχύουν σε περίπτωση που δεν πληρούται μία εξ αυτών. Ως εκ τούτου, δεν είναι απαραίτητη η αξιολόγηση του εάν η μη πληρωμή ληξιπρόθεσμων χρεών από την BDZ Holding και τις θυγατρικές της προς την NRIC κατά το παρελθόν πληροί τις υπόλοιπες προϋποθέσεις του άρθρου 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης.

6.3.   ΜΕΤΡΟ 4: ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΠΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΣΤΗΝ BDZ HOLDING EAD

(133)

Η Επιτροπή ξεκίνησε την έρευνα για το μέτρο 4 διότι η Βουλγαρία δεν διευκρίνισε τους λόγους επιστροφής του ΦΠΑ καθώς και το εάν η εν λόγω επιστροφή συμμορφωνόταν με την οδηγία 2006/112/ΕΚ. Συνεπώς, η Επιτροπή έκρινε ότι η επιστροφή ΦΠΑ θα μπορούσε δυνητικά να συνιστά κρατική ενίσχυση σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή κάλεσε τη Βουλγαρία να παράσχει περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τους λόγους της επιστροφής ΦΠΑ στην BDZ Holding.

(134)

Μετά τη λήψη της απόφασης κίνησης της διαδικασίας, η Βουλγαρία διευκρίνισε ότι το μέτρο 4 αφορούσε την επιστροφή αχρεωστήτως χρεωθέντος και εισπραχθέντος ΦΠΑ ύψους 72 εκατ. βουλγαρικών λεβ (36,7 εκατ. EUR) επί αντισταθμίσεων ΥΔΥ που ελήφθησαν από το υπουργείο Μεταφορών για την περίοδο από την 1η Δεκεμβρίου 2004 έως τις 29 Φεβρουαρίου 2008 (βλέπε αιτιολογικές σκέψεις 55 έως 59). Η Βουλγαρία διευκρίνισε περαιτέρω ότι το διοικητικό σφάλμα εντοπίστηκε στη διάρκεια ελέγχου από τις αρμόδιες εθνικές φορολογικές αρχές σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας. Το σφάλμα διορθώθηκε με τις αποφάσεις επιστροφής φόρου αριθ. 2900180 της 14ης Ιανουαρίου 2009, 290900153 της 8ης Ιουλίου 2009, 100337 της 12ης Αυγούστου 2010 και 290100380 του Φεβρουαρίου 2011.

(135)

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης δεν νοείται μόνο η χορήγηση θετικών οικονομικών πλεονεκτημάτων. Η απαλλαγή από οικονομικά βάρη, όπως τα φορολογικά πλεονεκτήματα, μπορούν επίσης να συνιστούν πλεονέκτημα. Ως εκ τούτου, πρέπει να εξεταστεί το εάν η επιστροφή του ΦΠΑ επί των αντισταθμίσεων ΥΔΥ που ελήφθησαν από το υπουργείο Μεταφορών παρείχαν οικονομικό πλεονέκτημα στην BDZ Holding υπό μορφή μείωσης των επιβαρύνσεων που περιλαμβάνονται συνήθως στον προϋπολογισμό μιας επιχείρησης, (38) ή το εάν ο ΦΠΑ επί της αντιστάθμισης ΥΔΥ καταλογίστηκε πράγματι αχρεωστήτως. Σε περίπτωση επιστροφής παρανόμως καταλογισθέντων φόρων δεν υφίσταται πλεονέκτημα (39).

(136)

Σύμφωνα με το άρθρο 73 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, η παροχή υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών επιβατικών μεταφορών, υπόκειται σε ΦΠΑ και στο φορολογητέο ποσό περιλαμβάνονται όλα τα ποσά που συνιστούν αμοιβές που αποκτήθηκαν ή θα αποκτηθούν από τον προμηθευτή σε ανταπόδοση της παρασχεθείσας υπηρεσίας, είτε από τον πελάτη είτε από τρίτο, συμπεριλαμβανομένης της αποζημίωσης ή των επιδοτήσεων που συνδέονται άμεσα με την τιμή της παροχής υπηρεσιών. Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 132 της εν λόγω οδηγίας, οι επιχειρήσεις στις οποίες ανατίθεται ΥΔΥ δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις από την υποχρέωση καταβολής ΦΠΑ.

(137)

Ως εκ τούτου, πρέπει να αξιολογηθεί το εάν η αντιστάθμιση ΥΔΥ που ελήφθη από την BDZ Holding συνδεόταν άμεσα με την τιμή των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η αντιστάθμιση ΥΔΥ αποσκοπούσε στην αντιστάθμιση των ζημιών που οφείλονταν στην παροχή της υπηρεσίας επιβατικών μεταφορών υπό συγκεκριμένες συνθήκες, όπως τα χιλιόμετρα προς συρμό, οι θέσεις, οι συχνότητες και άλλα ποιοτικά κριτήρια. Ειδικότερα, η αντιστάθμιση ΥΔΥ θα μειωνόταν σε περίπτωση αποκλίσεων όσον αφορά μεταξύ άλλων τα χιλιόμετρα, τις θέσεις και τις ώρες καθώς και άλλα ποιοτικά κριτήρια τα οποία καθορίστηκαν για τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Συνεπώς, η αντιστάθμιση ΥΔΥ δεν μπορεί να θεωρηθεί ως άμεσα συνδεόμενη με την τιμή για την παροχή των υπηρεσιών μεταφοράς, αλλά μάλλον ως αντιστάθμιση για τις ζημίες που οφείλονταν στην εκπλήρωση ΥΔΥ.

(138)

Επιπλέον, η βουλγαρική νομοθεσία περί ΦΠΑ δεν προβλέπει την είσπραξη ΦΠΑ επί της αντιστάθμισης ΥΔΥ για την κάλυψη των ζημιών. Το σφάλμα εντοπίστηκε από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές κατά την έναρξη επιθεώρησης και είχε ως αποτέλεσμα την έκδοση αρκετών αποφάσεων από τις φορολογικές αρχές (βλέπε αιτιολογική σκέψη 59), οι οποίες είναι σύμφωνες προς τον βουλγαρικό κώδικα φορολογικής δικονομίας και ασφαλίσεων.

(139)

Κατά συνέπεια, ο ΦΠΑ χρεώθηκε αδικαιολόγητα επί της αντιστάθμισης ΥΔΥ της BDZ Holding για την περίοδο από την 1η Δεκεμβρίου 2004 έως τις 29 Φεβρουαρίου 2008. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή κρίνει ότι η επιστροφή του αχρεωστήτως εισπραχθέντος ΦΠΑ δεν παρέχει οικονομικό πλεονέκτημα στην BDZ Holding.

(140)

Δεδομένου ότι οι απαιτούμενες προϋποθέσεις που καθορίζουν την ύπαρξη κρατικής ενίσχυσης κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης είναι σωρευτικές, η απουσία οποιασδήποτε εξ αυτών είναι αποφασιστικής σημασίας. Ως εκ τούτου, δεν είναι απαραίτητη η αξιολόγηση του κατά πόσον το μέτρο 4 πληροί τις υπόλοιπες προϋποθέσεις του άρθρου 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης.

(141)

Συνεπώς, η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το μέτρο 4 δεν συνιστά κρατική ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης.

7.   ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

(142)

Δεδομένης της απόσυρσης της κοινοποίησης αναφορικά με την ενίσχυση αναδιάρθρωσης προς την BDZ Holding (βλέπε μέτρο 1, ενότητα 5), η επίσημη διαδικασία έρευνας βάσει του άρθρου 108 παράγραφος 2 της Συνθήκης σχετικά με το κοινοποιηθέν μέτρο ενίσχυσης αναδιάρθρωσης πρέπει να περατωθεί.

(143)

Όσον αφορά τη διαγραφή χρεών της BDZ Holding και των θυγατρικών της ύψους 223,45 εκατ. βουλγαρικών λεβ (114,25 εκατ. EUR), (μέτρο 2, ενότητα 6.1), αυτή συνιστά κρατική ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης και ικανοποιεί τις προϋποθέσεις συμβατότητας που περιλαμβάνονται στις κατευθυντήριες γραμμές για τους σιδηροδρόμους. Ως εκ τούτου, το μέτρο 2 θα πρέπει να θεωρηθεί συμβατό με την εσωτερική αγορά βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της Συνθήκης.

(144)

Όσον αφορά τη μη πληρωμή ληξιπρόθεσμων χρεών ύψους 45 εκατ. βουλγαρικών λεβ προς την NRIC (μέτρο 3, ενότητα 6.2), η NRIC ενήργησε ως πιστωτής σε οικονομία της αγοράς. Ως εκ τούτου, το μέτρο 3 δεν συνιστά κρατική ενίσχυση.

(145)

Όσον αφορά την επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ΦΠΑ (μέτρο 4, ενότητα 6.3), δεδομένου ότι ο ΦΠΑ χρεώθηκε αδικαιολόγητα, η επιστροφή του δεν συνιστά κρατική ενίσχυση,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Μετά την απόσυρση της κοινοποίησης σχετικά με την ενίσχυσης αναδιάρθρωση από τη Βουλγαρία, η επίσημη διαδικασία έρευνας βάσει του άρθρου 108 παράγραφος 2 της Συνθήκης όσον αφορά την κοινοποιηθείσα σχεδιαζόμενη ενίσχυση αναδιάρθρωσης υπέρ της BDZ Holding EAD SA έχει καταστεί άνευ αντικειμένου και περατώνεται διά της παρούσης.

Άρθρο 2

1.   Η κρατική ενίσχυση υπέρ της BDZ Holding EAD SA υπό μορφή διαγραφής χρεών ύψους 223 448 801 βουλγαρικών λεβ, την οποία η Βουλγαρία σχεδιάζει να χορηγήσει, είναι συμβατή με την εσωτερική αγορά βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της Συνθήκης. Συνεπώς, εγκρίνεται η εκτέλεση της διαγραφής χρεών.

2.   Ο τρόπος με τον οποίο η εθνική επιχείρηση σιδηροδρομικών υποδομών χειρίστηκε, πριν από τον Νοέμβριο του 2011, τα ληξιπρόθεσμα χρέη ύψους 45 εκατ. βουλγαρικών λεβ της BDZ Holding EAD SA, της BDZ Passenger EOOD και της BDZ Cargo EOOD δεν συνιστά κρατική ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης.

3.   Η επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος φόρου προστιθέμενης αξίας ύψους 72 εκατ. βουλγαρικών λεβ δεν συνιστά κρατική ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας.

Βρυξέλλες, 16 Ιουνίου 2017.

Για την Επιτροπή

Margrethe VESTAGER

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ C 10 της 12.1.2012, σ. 9.

(2)  Εφεξής στην παρούσα απόφαση ο όρος «BDZ Holding» χρησιμοποιείται για να δηλώσει τόσο την «BDZ EAD» πριν από τη μεταβολή της εταιρικής επωνυμίας στις 22 Οκτωβρίου 2011 όσο και την «BDZ Holding EAD SA» μετά τη μεταβολή αυτή. Βλέπε υποσημείωση 4.

(3)  Βλέπε υποσημείωση 2.

(4)  Με την απόφαση πρωτοκόλλου αριθ. 151 της 22ας Οκτωβρίου 2011 που εξέδωσε ο υπουργός μεταφορών, τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών, η επωνυμία της επιχείρησης τροποποιήθηκε από BDZ EAD σε Holding Bulgarian State Railways (BDZ) EAD («BDZ Holding»).

(5)  Η συναλλαγματική ισοτιμία που χρησιμοποιήθηκε στην εν λόγω απόφαση είναι 1 EUR = 1,9558 βουλγαρικά λεβ (ΕΕ C 304 της 20.8.2016, σ. 2).

(6)  Κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις (ΕΕ C 184 της 22.7.2008, σ. 13).

(7)  Οδηγία 2006/111/ΕΚ της Επιτροπής της 16ης Νοεμβρίου 2006 για τη διαφάνεια των χρηματοοικονομικών σχέσεων μεταξύ των κρατών μελών και των δημοσίων επιχειρήσεων καθώς και για τη χρηματοοικονομική διαφάνεια εντός ορισμένων επιχειρήσεων (ΕΕ L 318 της 17.11.2006, σ. 17).

(8)  Απόφαση του Δικαστηρίου της 29ης Ιουνίου 1999, Déménagements-Manutention Transport SA (DMT,) C-256/97, ECLI:EU:C:1999:332, σκέψεις 25-28.

(9)  Οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2006 σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΕΕ L 347 της 11.12.2006, σ. 1).

(10)  Βουλγαρική Εφημερίδα της Κυβέρνησης αριθ. 93/2002

(11)  Για παράδειγμα, η DB Schenker Rail Bulgaria έλαβε άδεια λειτουργίας τον Μάιο του 2010, και η Port Rail τον Απρίλιο του 2012.

(12)  Σύμφωνα με το άρθρο 569 παράγραφος 3 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, τα συμβολαιογραφικά έγγραφα οχλήσεως συνιστούν μέσο εκούσιου, εξωδικαστικού διακανονισμού οικονομικών σχέσεων μεταξύ δύο μερών πριν από τη δικαστική επίλυσή τους.

(13)  Για παράδειγμα, τα πρακτικά της συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου αριθ. 109 της NRIC της 25ης Σεπτεμβρίου 2009, ή τα πρακτικά της συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου αριθ. 145 της NRIC της 3ης Ιουνίου 2010.

(14)  Βουλγαρική Εφημερίδα της κυβέρνησης αριθ. 42/2012.

(15)  Επιστολή του Εθνικού Οργανισμού Εσόδων με αριθμό αναφοράς 24-34-350/20.07.2007 και 24-00-39/17.08.2007

(16)  Απόφαση επιστροφής φόρου αριθμός 100337 της 12ης Αυγούστου 2010 και φορολογική απόφαση αριθμός 290100380 του Φεβρουαρίου 2011 ύψους 36 877 000 βουλγαρικών λεβ για την περίοδο Δεκεμβρίου 2004-Απριλίου 2007· απόφαση επιστροφής φόρου αριθμός 2900180 της 14ης Ιανουαρίου 2009 ύψους 19 167 000 εκατ. βουλγαρικών λεβ για την περίοδο Μαΐου 2007-Φεβρουαρίου 2008· απόφαση επιστροφής φόρου αριθμός 290900153 της 8ης Ιουλίου 2009 ύψους 16 000 000 βουλγαρικών λεβ για την περίοδο Μαρτίου 2008-Οκτωβρίου 2008.

(17)  Απόφαση του Δικαστηρίου της 14ης Νοεμβρίου 1984, Intermills/Commission, C-323/82, ECLI:EU:C:1984:345, σκέψεις 11 και επ.

(18)  Απόφαση του Δικαστηρίου της 16ης Δεκεμβρίου 2010, AceaElectrabel Produzione SpA κατά Επιτροπής, C-480/09 P, ECLI:EU:C:2010:787, σκέψεις 47 έως 55· απόφαση του Δικαστηρίου της 10ης Ιανουαρίου 2006, Cassa di Risparmio di Firenze SpA και λοιποί, C-222/04, ECLI: EU:C:2006:8, σκέψη 112.

(19)  Απόφαση του Δικαστηρίου της 16ης Μαΐου 2002, Γαλλία κατά Επιτροπής («Stardust Marine»), C-482/99, ECLI:EU:C:2002:294.

(20)  Απόφαση του Δικαστηρίου της 11ης Ιουλίου 1996, Syndicat français de l'Express international (SFEI) και λοιποί κατά La Poste και λοιποί, C-39/94, ECLI:EU:C:1996:285, σκέψη 60· απόφαση του Δικαστηρίου της 29ης Απριλίου 1999, Βασίλειο της Ισπανίας κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C-342/96, ECLI:EU:C:1999:210, σκέψη 41· απόφαση του Δικαστηρίου της 16ης Μαΐου 2002, Γαλλία κατά Επιτροπής («Stardust Marine»), C-482/99, ECLI:EU:C:2002:294, σκέψη 69.

(21)  Απόφαση του Δικαστηρίου της 2ας Ιουλίου 1974, Ιταλική Δημοκρατία κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C-173/73, ECLI:EU:C:1974:71, σκέψη 13.

(22)  Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 15ης Ιουνίου 2000, Alzetta και λοιποί κατά Επιτροπής, T-298/97, ECLI:EU:T:2000:151, σκέψεις 141 έως 147.

(23)  Οδηγία 2001/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2001, για τροποποίηση της οδηγίας 91/440/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την ανάπτυξη των κοινοτικών σιδηροδρόμων (ΕΕ L 75 της 15.3.2001, σ. 1), οδηγία 2001/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2001, για τροποποίηση της οδηγίας 95/18/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την παροχή αδειών σε σιδηροδρομικές επιχειρήσεις (ΕΕ L 75 της 15.3.2001, σ. 26), οδηγία 2001/14/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2001, σχετικά με την κατανομή της χωρητικότητας των σιδηροδρομικών υποδομών και τις χρεώσεις για τη χρήση σιδηροδρομικής υποδομής καθώς και με την πιστοποίηση ασφάλειας (ΕΕ L 75 της 15.3.2001, σ. 29).

(24)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 881/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά με τη σύσταση ευρωπαϊκού οργανισμού σιδηροδρόμων (ΕΕ L 164 της 30.4.2004, σ. 1), οδηγία 2004/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για την ασφάλεια των κοινοτικών σιδηροδρόμων, η οποία τροποποιεί την οδηγία 95/18/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις άδειες σε σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και την οδηγία 2001/14/ΕΚ σχετικά με την κατανομή της χωρητικότητας των σιδηροδρομικών υποδομών και τις χρεώσεις για τη χρήση σιδηροδρομικής υποδομής καθώς και με την πιστοποίηση ασφάλειας (ΕΕ L 164 της 30.4.2004, σ. 44), οδηγία 2004/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για την τροποποίηση της οδηγίας 96/48/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος μεγάλης ταχύτητας και της οδηγίας 2001/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του διευρωπαϊκού συμβατικού σιδηροδρομικού συστήματος (ΕΕ L 164 της 30.4.2004, σ. 114) και οδηγία 2004/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για την τροποποίηση της οδηγίας 91/440/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την ανάπτυξη των κοινοτικών σιδηροδρόμων (ΕΕ L 164 της 30.4.2004, σ. 164).

(25)  Μία τρίτη δέσμη μέτρων εγκρίθηκε το 2007 που περιλαμβάνει τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2007, για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 1191/69 και (ΕΟΚ) αριθ. 1107/70 του Συμβουλίου (ΕΕ L 315 της 3.12.2007, σ. 1), τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1371/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2007, σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών σιδηροδρομικών γραμμών (ΕΕ L 315 της 3.12.2007, σ. 14), την οδηγία 2007/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2007, για τροποποίηση της οδηγίας 91/440/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την ανάπτυξη των κοινοτικών σιδηροδρόμων και της οδηγίας 2001/14/ΕΚ σχετικά με την κατανομή της χωρητικότητας των σιδηροδρομικών υποδομών και τις χρεώσεις για τη χρήση σιδηροδρομικής υποδομής (ΕΕ L 315 της 3.12.2007, σ. 44) και την οδηγία 2007/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2007, σχετικά με την πιστοποίηση του προσωπικού οδήγησης μηχανών έλξης και συρμών στο σιδηροδρομικό σύστημα της Κοινότητας (ΕΕ L 315 της 3.12.2007, σ. 51).

(26)  Απόφαση του Δικαστηρίου της 24ης Ιουλίου 2003, Altmark Trans και Regierungspräsidium Magdenburg, C-280/00, ECLI:EU:C:2003:415, σκέψεις 77-81.

(27)  Βλέπε, ειδικότερα, απόφαση του Δικαστηρίου της 17ης Σεπτεμβρίου 1980, Philip Morris κατά Επιτροπής, C-730/79, ECLI:EU:C:1980:209, σκέψη 11· απόφαση του Δικαστηρίου της 22ας Νοεμβρίου 2001, Ferring, C-53/00, ECLI:EU:C:2001:627, σκέψη 21· απόφαση του Δικαστηρίου της 29ης Απριλίου 2004, Ιταλία κατά Επιτροπής, C-372/97, ECLI:EU:C:2004:234, σκέψη 44.

(28)  Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 30ής Απριλίου 1998, Het Vlaamse Gewest κατά Επιτροπής, T-214/95, ECLI:EU:T:1998:77.

(29)  Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 14ης Ιανουαρίου 2004, Fleuren Compost κατά Επιτροπής, T-109/01, ECLI:EU:T:2004:4.

(30)  Οδηγία 91/440/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 29ης Ιουλίου 1991, για την ανάπτυξη των κοινοτικών σιδηροδρόμων (ΕΕ L 237 της 24.8.1991, σ. 25).

(31)  Σύμφωνα με το σημείο 20 στοιχείο δ) των κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και αναδιάρθρωση μη χρηματοπιστωτικών προβληματικών επιχειρήσεων, δείκτης χρέους προς μετοχικό κεφάλαιο που υπερβαίνει το 7,5 για δύο διαδοχικά έτη αποτελεί μία από τις ενδείξεις που υποδηλώνουν ότι η επιχείρηση είναι προβληματική.

(32)  Διατάξεις της 20ής Ιουλίου 2015, CL-2015-000309 FMS Wertmanagement AöR κατά BDZ Holding· CL-2015-000214 Dexia Credit Local κατά BDZ Holding· CL-2015-000090 KA Finanz AG κατά BDZ Holding.

(33)  Απόφαση του Δικαστηρίου της 11ης Ιουλίου 1996, SFEI και λοιποί, C-39/94, ECLI:EU:C:1996:285, σκέψη 60· απόφαση του Δικαστηρίου της 29ης Απριλίου 1999, Ισπανία κατά Επιτροπής, C-342/96, ECLI:EU:C:1999:210, σκέψη 41.

(34)  Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης όπως αναφέρεται στο άρθρο 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016/C 262/01), σημείο 74· απόφαση του Δικαστηρίου της 22ας Νοεμβρίου 2007, Ισπανία κατά Επιτροπής, C-525/04 P, ECLI:EU:C:2007:698· απόφαση του Δικαστηρίου της 24ης Ιανουαρίου 2013, Frucona κατά Commission, C-73/11 P, ECLI:EU:C:2013:32, σκέψη 78· απόφαση του Δικαστηρίου της 29ης Ιουνίου 1999, DMTransport, C-256/97, ECLI:EU:C:1999:332· απόφαση της 30ής Απριλίου 1998, Cityflyer, T-16/96, ECLI:EU:T:1998:78, σκέψη 51· απόφαση του Δικαστηρίου της 21ης Μαρτίου 2013, Επιτροπή κατά Buczek Automotive και Πολωνίας, C-405/2011, ECLI:EU:C:2013:186, σκέψη 54-60.

(35)  Frucona κατά Επιτροπής, C-73/11 P, σκέψη 78, ECLI:EU:C:2013:32· Επιτροπή κατά Buczek Automotive και Πολωνίας, C-405/2011, ECLI:EU:C:2013:186, σκέψη 54-60· Υπόθεση C-124/10P Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Électricité de France (EDF), ECLI:EU:C:2012:318, σκέψη 85.

(36)  Απόφαση του Δικαστηρίου της 21ης Μαρτίου 2013, Επιτροπή κατά Buczek Automotive, C-405/11 P, ECLI:EU:C:2013:186, σκέψη 59.

(37)  Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την αναθεώρηση της μεθόδου καθορισμού των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης ( ΕΕ C 14 της 19.1.2008, σ. 6).

(38)  Απόφαση του Δικαστηρίου της 15ης Μαρτίου 1994, Banco Exterior de España, C-387/92, ECLI:EU:C:1994:100, σκέψη 13· απόφαση του Δικαστηρίου της 19ης Σεπτεμβρίου 2000, Γερμανία κατά Επιτροπής, C-156/98, ECLI:EU:C:2000:467, σκέψη 25· απόφαση του Δικαστηρίου της 19ης Μαΐου 1999, Ιταλία κατά Επιτροπής, C-6/97, ECLI:EU:C:1999:251, σκέψη 15· απόφαση του Δικαστηρίου της 3ης Μαρτίου 2005, Heiser, C-172/03, ECLI:EU:C:2005:130, σκέψη 36.

(39)  Απόφαση του Δικαστηρίου της 27ης Μαρτίου 1980, Amministrazione delle finanze dello Stato, 61/79, ECLI:EU:C:1980:100, σκέψεις 29 έως 32.


19.12.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 337/56


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/2373 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 14ης Δεκεμβρίου 2017

για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά της υδροξυτυροσόλης ως νέου συστατικού τροφίμων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 258/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2017) 8423]

(Το κείμενο στην ισπανική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 258/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 1997, σχετικά με τα νέα τρόφιμα και τα νέα συστατικά τροφίμων (1), και ιδίως το άρθρο 7,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 12 Ιουνίου 2014 η εταιρεία Seprox Biotech υπέβαλε αίτηση στην αρμόδια αρχή της Ισπανίας για τη διάθεση πλαστικής υδροξυτυροσόλης («υδροξυτυροσόλη») στην αγορά της Ένωσης ως νέου συστατικού τροφίμων κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 258/97. O στοχευόμενος πληθυσμός είναι ο γενικός πληθυσμός εκτός από τα παιδιά ηλικίας κάτω των τριών ετών, τις εγκύους και τις θηλάζουσες γυναίκες.

(2)

Στις 2 Μαρτίου 2015 η αρμόδια αρχή της Ισπανίας εξέδωσε την αρχική της έκθεση αξιολόγησης. Στην εν λόγω έκθεση κατέληγε στο συμπέρασμα ότι η υδροξυτυροσόλη πληροί τα κριτήρια για νέο συστατικό τροφίμων, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 258/97.

(3)

Στις 10 Απριλίου 2015 η Επιτροπή διαβίβασε την αρχική έκθεση αξιολόγησης στα υπόλοιπα κράτη μέλη.

(4)

Τα υπόλοιπα κράτη μέλη διατύπωσαν αιτιολογημένες αντιρρήσεις εντός της περιόδου των 60 ημερών που ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 258/97.

(5)

Στις 19 Νοεμβρίου 2015 η Επιτροπή απευθύνθηκε στην Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) ζητώντας της να διενεργήσει πρόσθετη αξιολόγηση για την υδροξυτυροσόλη ως νέο συστατικό τροφίμων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 258/97.

(6)

Στις 31 Ιανουαρίου 2017 η EFSA εξέδωσε «Επιστημονική γνώμη σχετικά με την ασφάλεια της υδροξυτυροσόλης ως νέου τροφίμου σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 258/97» (2), στην οποία κατέληγε ότι η υδροξυτυροσόλη είναι ασφαλής για τις προτεινόμενες χρήσεις και για τα προτεινόμενα επίπεδα χρήσης.

(7)

Η εν λόγω γνώμη παρέχει επαρκείς λόγους για να διαπιστωθεί ότι η υδροξυτυροσόλη στις προτεινόμενες χρήσεις και επίπεδα χρήσης πληροί τα κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 258/97.

(8)

Δεδομένου ότι το αίτημα για τη χορήγηση άδειας αποκλείει ορισμένες ομάδες του πληθυσμού και επιβάλλει ορισμένους όρους για τις τεχνικές επιδόσεις των τροφίμων που περιέχουν υδροξυτυροσόλη όταν θερμαίνονται, τα προϊόντα τροφίμων που περιέχουν υδροξυτυροσόλη θα πρέπει να φέρουν την κατάλληλη επισήμανση.

(9)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3) καθορίζει τις απαιτήσεις για την προσθήκη βιταμινών και ανόργανων συστατικών και ορισμένων άλλων ουσιών στα τρόφιμα. Η χρήση υδροξυτυροσόλης θα πρέπει να επιτραπεί με την επιφύλαξη των διατάξεων του εν λόγω κανονισμού.

(10)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Με την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1925/2006, η υδροξυτυροσόλη, όπως προσδιορίζεται στο παράρτημα I της παρούσας απόφασης, μπορεί να διατίθεται στην αγορά της Ένωσης ως νέο συστατικό τροφίμων που προορίζεται για τον γενικό πληθυσμό, εξαιρουμένων των παιδιών ηλικίας κάτω των τριών ετών, των εγκύων και θηλαζουσών γυναικών, για τις ορισθείσες χρήσεις και στα ανώτατα επίπεδα που έχουν καθοριστεί στο παράρτημα II της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

1.   Η υδροξυτυροσόλη, που εγκρίνεται με την παρούσα απόφαση, αναγράφεται στην επισήμανση των τροφίμων που την περιέχουν με την ονομασία «υδροξυτυροσόλη».

2.   Στην επισήμανση των τροφίμων που περιέχουν υδροξυτυροσόλη περιλαμβάνονται τα εξής:

α)

«Το παρόν τρόφιμο δεν πρέπει να καταναλώνεται από παιδιά ηλικίας κάτω των τριών ετών, εγκύους και θηλάζουσες γυναίκες.

β)

Το παρόν τρόφιμο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για μαγείρεμα, ψήσιμο στο φούρνο ή τηγάνισμα».

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στη Seprox Biotech, Centro Empresarial Ingenia N-8, Parque Tecnológico Fuente Álamo, 30320 Fuente Álamo, Murcia, Ισπανία.

Βρυξέλλες, 14 Δεκεμβρίου 2017.

Για την Επιτροπή

Vytenis ANDRIUKAITIS

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 43 της 14.2.1997, σ. 1.

(2)  EFSA Journal 2017· 15 (3):4728.

(3)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με την προσθήκη βιταμινών και ανόργανων συστατικών και ορισμένων άλλων ουσιών στα τρόφιμα (ΕΕ L 404 της 30.12.2006, σ. 26).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΥΔΡΟΞΥΤΥΡΟΣΟΛΗΣ

Ορισμός:

Χημική ονομασία

Ονομασία IUPAC: 4-(2-υδροξυαιθυλο)-βενζολο-1,2-διόλη

Συνώνυμα:

3-υδροξυτυροσόλη

3,4-διυδροξυφαινυλαιθανόλη

Διυδροξυφαινυλαιθανόλη

2-(3,4-δι-υδροξυφαινυλ)-αιθανόλη

Χημικός τύπος

C8H10O3

Μοριακή μάζα

154,16 Da

Αριθ. CAS

10597-60-1

Περιγραφή: Η υδροξυτυροσόλη είναι ωχροκίτρινο παχύρρευστο υγρό.

Προδιαγραφές:

Παράμετρος

Προδιαγραφές

Περιγραφή

Κιτρινωπό παχύρρευστο υγρό

Υγρασία

≤ 4,0 %

Οσμή

Χαρακτηριστικό

Γεύση

Ελαφρώς πικρό

Διαλυτότητα (στο νερό) (%)

Αναμίξιμο με νερό

pH

3,5-4,5

Δείκτης διάθλασης (25 °C)

1,571-1,575

Η υδροξυτυροσόλη και οργανικά υποπροϊόντα της χημικής σύνθεσης της ουσίας

 

Υδροξυτυροσόλη

≥ 99,0 %

Οξικό οξύ

≤ 0,4 %

Εστέρας υδροξυτυροσόλης

≤ 0,3 %

Άθροισμα ομοβανιλλικής αλκοόλης, ισοομοβανιλλικής αλκοόλης και 3-μεθοξυ-4-υδροξυφαινυλογλυκόλης

≤ 0,3 %

Βαρέα μέταλλα

 

Μόλυβδος

≤ 0,03 mg/kg

Κάδμιο

≤ 0,01 mg/kg

Υδράργυρος

≤ 0,01 mg/kg

Υπολειμματικοί διαλύτες

 

Οξικός αιθυλεστέρας

≤ 25,0 mg/kg

Ισοπροπανόλη

≤ 2,50 mg/kg

Μεθανόλη

≤ 2,00 mg/kg

Τετραϋδροφουράνιο

≤ 0,01 mg/kg


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Εγκεκριμένες χρήσεις της υδροξυτυροσόλης

Κατηγορία τροφίμων

Ανώτατο επιτρεπτό επίπεδο

Ιχθυέλαια και φυτικά έλαια [εξαιρουμένων των ελαιολάδων και των πυρηνελαίων, όπως ορίζονται στο μέρος VIII του παραρτήματος VII του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 (1)], τα οποία διατίθενται αυτούσια στην αγορά

0,215 g/kg

Λίπη για άλειμμα όπως ορίζονται στο μέρος VII του παραρτήματος VII του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, τα οποία διατίθενται αυτούσια στην αγορά

0,175 g/kg


(1)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671).


19.12.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 337/60


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/2374 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 15ης Δεκεμβρίου 2017

για τον καθορισμό των όρων διακίνησης, αποθήκευσης και μεταποίησης ορισμένων καρπών και των υβριδίων τους, καταγωγής τρίτων χωρών, με σκοπό την αποτροπή της εισαγωγής ορισμένων επιβλαβών οργανισμών στην Ένωση

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2017) 8395]

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου, της 8ης Μαΐου 2000, περί μέτρων κατά της εισαγωγής στην Κοινότητα οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας (1), και ιδίως το σημείο 16.2 στοιχείο ε) και το σημείο 16.4 στοιχείο ε) του κεφαλαίου Ι του μέρους Α του παραρτήματος IV,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το παράρτημα IV της οδηγίας 2000/29/ΕΚ καθορίζει τις ειδικές απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται για την εισαγωγή και τη διακίνηση φυτών και φυτικών προϊόντων σε όλα τα κράτη μέλη.

(2)

Με την εκτελεστική οδηγία (ΕΕ) 2017/1279 της Επιτροπής (2) εισάγεται σημείο 16.2 στοιχείο ε) και σημείο 16.4 στοιχείο ε) στο κεφάλαιο I του μέρους A του παραρτήματος IV της οδηγίας 2000/29/ΕΚ. Τα εν λόγω σημεία καθορίζουν ειδικές απαιτήσεις για ορισμένους καρπούς (καρποί Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, Naringi Adans., Swinglea Merr., και τα υβρίδιά τους) που προορίζονται για βιομηχανική μεταποίηση (στο εξής: «οι εν λόγω καρποί»). Σύμφωνα με τα σημεία αυτά, η Επιτροπή θεσπίζει όρους για τη διακίνηση εντός της Ένωσης, την αποθήκευση και τη μεταποίηση των εν λόγω καρπών.

(3)

Για να μπορούν οι αρμόδιοι επίσημοι οργανισμοί και οι επαγγελματίες υπεύθυνοι επιχειρήσεων να συμμορφωθούν με τους όρους που ισχύουν για τους εν λόγω καρπούς, είναι σκόπιμο να απαιτείται η κοινοποίηση των στοιχείων των εν λόγω καρπών πριν επιτραπεί η διακίνησή τους στο εσωτερικό της Ένωσης.

(4)

Η διακίνηση των εν λόγω καρπών εντός της Ένωσης θα πρέπει να υπόκειται στην εποπτεία των αρμόδιων επίσημων οργανισμών, προκειμένου να διασφαλίζεται ο αποτελεσματικός έλεγχος της συμμόρφωσης με τους σχετικούς όρους.

(5)

Θα πρέπει να καθοριστούν ειδικοί όροι για τη βιομηχανική μεταποίηση των εν λόγω καρπών, που να εξασφαλίζουν τη φυτοϋγειονομική προστασία του εδάφους της Ένωσης από επιβλαβείς οργανισμούς. Οι όροι αυτοί θα πρέπει να περιλαμβάνουν διατάξεις σχετικά με τις εγκαταστάσεις, τα απόβλητα και τα υποπροϊόντα, καθώς και την τήρηση αρχείων.

(6)

Προκειμένου να διασφαλίζεται η φυτοϋγειονομική προστασία της Ένωσης και ο έλεγχος, εφόσον απαιτείται, της δραστηριότητας αποθήκευσης, οι εν λόγω καρποί θα πρέπει να αποθηκεύονται σε καταχωρισμένη εγκατάσταση, εγκεκριμένη για τον σκοπό αυτό από το κράτος μέλος όπου βρίσκεται η εγκατάσταση και κατά τρόπο που να αποκλείει κάθε ενδεχόμενο κίνδυνο εξάπλωσης των συγκεκριμένων οργανισμών. Θα πρέπει να θεσπιστούν ειδικοί όροι σχετικά με την αποθήκευση, προκειμένου να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική ιχνηλασιμότητα των εν λόγω προϊόντων, ο έλεγχος της δραστηριότητας αυτής και η φυτοϋγειονομική προστασία του εδάφους της Ένωσης.

(7)

Δεδομένου ότι τα κράτη μέλη οφείλουν να εφαρμόζουν τις αναγκαίες εθνικές τους διατάξεις για να συμμορφωθούν με την οδηγία (ΕΕ) 2017/1279 από την 1η Ιανουαρίου 2018, η παρούσα απόφαση θα πρέπει να αρχίσει να εφαρμόζεται από την ίδια ημερομηνία.

(8)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Η παρούσα απόφαση καθορίζει τους όρους για τη διακίνηση, την αποθήκευση και τη μεταποίηση των καρπών Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, Naringi Adans. and Swinglea Merr. και των υβριδίων τους, καταγωγής τρίτων χωρών, για τους σκοπούς του σημείου 16.2 στοιχείο ε) και του σημείου 16.4 στοιχείο ε) του κεφαλαίου Ι του μέρους Α του παραρτήματος IV της οδηγίας 2000/29/ΕΚ.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)   «συγκεκριμένοι οργανισμοί»: Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, Xanthomonas citri pv. citri και Xanthomonas citri pv. aurantifolii.

β)   «εν λόγω καρποί»: καρποί Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, Naringi Adans. και Swinglea Merr. και τα υβρίδιά τους, καταγωγής τρίτων χωρών.

Άρθρο 3

Διακίνηση των εν λόγω καρπών εντός της Ένωσης

1.   Οι εν λόγω καρποί επιτρέπεται να διακινούνται στο εσωτερικό της Ένωσης μόνον αν ο εισαγωγέας έχει κοινοποιήσει τα στοιχεία κάθε εμπορευματοκιβωτίου στον αρμόδιο επίσημο οργανισμό του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται το σημείο εισόδου και, κατά περίπτωση, στον αρμόδιο επίσημο οργανισμό του κράτους μέλους όπου θα πραγματοποιηθεί η βιομηχανική μεταποίηση.

Η κοινοποίηση αυτή περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

τον όγκο των εν λόγω καρπών·

β)

τους αριθμούς ταυτοποίησης των εμπορευματοκιβωτίων·

γ)

την αναμενόμενη ημερομηνία εισαγωγής και το σημείο εισόδου στην Ένωση·

δ)

τα ονόματα, τις διευθύνσεις και τις τοποθεσίες των εγκαταστάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 4.

2.   Οι εισαγωγείς ενημερώνουν τους αρμόδιους επίσημους οργανισμούς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 για οποιεσδήποτε αλλαγές στις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην κοινοποίηση αυτή μόλις τα ανωτέρω γίνουν γνωστά.

3.   Η διακίνηση των εν λόγω καρπών σε κράτος μέλος διαφορετικό από το κράτος μέλος μέσω του οποίου εισήχθησαν στην Ένωση επιτρέπεται μόνον εάν οι αρμόδιοι επίσημοι οργανισμοί των οικείων κρατών μελών συμφωνούν για τη διακίνηση αυτή.

4.   Οι εν λόγω καρποί μεταφέρονται απευθείας και χωρίς καθυστέρηση στις εγκαταστάσεις μεταποίησης, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 ή σε εγκατάσταση αποθήκευσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5. Οι μετακινήσεις των εν λόγω καρπών πραγματοποιούνται υπό την επίβλεψη του αρμόδιου επίσημου οργανισμού του κράτους μέλους στο οποίο πραγματοποιείται η συγκεκριμένη διακίνηση.

5.   Τα οικεία κράτη μέλη διακίνησης συνεργάζονται προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με το παρόν άρθρο.

Άρθρο 4

Απαιτήσεις σχετικά με τη βιομηχανική μεταποίηση των εν λόγω καρπών

1.   Οι εν λόγω καρποί μεταποιούνται σε εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε περιοχή όπου δεν παράγονται οι εν λόγω καρποί. Οι εγκαταστάσεις είναι επίσημα καταχωρισμένες και εγκεκριμένες για τον συγκεκριμένο σκοπό από τον αρμόδιο επίσημο οργανισμό του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκονται οι εγκαταστάσεις.

2.   Τα απόβλητα και τα υποπροϊόντα των εν λόγω καρπών χρησιμοποιούνται ή καταστρέφονται σε περιοχή όπου δεν παράγονται οι εν λόγω καρποί εντός του κράτους μέλους όπου πραγματοποιήθηκε η μεταποίηση των εν λόγω καρπών.

3.   Τα απόβλητα και τα υποπροϊόντα καταστρέφονται με οποιαδήποτε μέθοδο δικαιολογημένη από τεχνική άποψη και εγκεκριμένη από τον αρμόδιο επίσημο οργανισμό του κράτους μέλους όπου πραγματοποιήθηκε η μεταποίηση των εν λόγω καρπών και υπό την εποπτεία του εν λόγω επίσημου οργανισμού, με τρόπο που αποτρέπει κάθε δυνητικό κίνδυνο εξάπλωσης των συγκεκριμένων οργανισμών.

4.   Οι επιχειρήσεις μεταποίησης τηρούν αρχεία των μεταποιημένων εν λόγω καρπών επί τρία τουλάχιστον έτη και τα θέτουν, κατόπιν αιτήματος, στη διάθεση του αρμόδιου επίσημου οργανισμού του κράτους μέλους όπου πραγματοποιείται η μεταποίηση. Στα εν λόγω αρχεία αναγράφονται οι αριθμοί και τα διακριτικά χαρακτηριστικά των εμπορευματοκιβωτίων, οι παραληφθείσες ποσότητες των εν λόγω καρπών, καθώς και οι ποσότητες και άλλες λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη χρήση ή την καταστροφή των αποβλήτων και των υποπροϊόντων.

Άρθρο 5

Απαιτήσεις σχετικά με την αποθήκευση των εν λόγω καρπών

1.   Όταν οι εν λόγω καρποί δεν μεταποιούνται αμέσως, αποθηκεύονται σε μονάδα καταχωρισμένη και εγκεκριμένη για τον σκοπό αυτό από τον αρμόδιο επίσημο οργανισμό του κράτους μέλους όπου βρίσκεται η εγκατάσταση.

2.   Διατηρείται η δυνατότητα χωριστής ταυτοποίησης των παρτίδων των εν λόγω καρπών.

3.   Οι εν λόγω καρποί αποθηκεύονται κατά τρόπο που αποκλείει κάθε ενδεχόμενο κίνδυνο εξάπλωσης των συγκεκριμένων οργανισμών.

Άρθρο 6

Ημερομηνία εφαρμογής

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2018.

Άρθρο 7

Αποδέκτες

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 15 Δεκεμβρίου 2017.

Για την Επιτροπή

Vytenis ANDRIUKAITIS

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 169 της 10.7.2000, σ. 1.

(2)  Εκτελεστική οδηγία (EE) 2017/1279 της Επιτροπής, της 14ης Ιουλίου 2017, για την τροποποίηση των παραρτημάτων I έως V της οδηγίας 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου περί μέτρων κατά της εισαγωγής στην Κοινότητα οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας (ΕΕ L 184 της 15.7.2017, σ. 33).


19.12.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 337/63


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/2375 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 15ης Δεκεμβρίου 2017

για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά του N-ακετυλο-D-νευραμινικού οξέος ως νέου συστατικού τροφίμων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 258/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2017) 8431]

(Το κείμενο στην αγγλική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 258/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 1997, σχετικά με τα νέα τρόφιμα και τα νέα συστατικά τροφίμων (1), και ιδίως το άρθρο 7,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 22 Σεπτεμβρίου 2015 η εταιρεία Glycom A/S υπέβαλε αίτηση στην αρμόδια αρχή της Ιρλανδίας για τη διάθεση συνθετικού N-ακετυλο-D-νευραμινικού οξέος [N-ακετυλο-D-νευραμινικό οξύ (NANA)] στην αγορά της Ένωσης ως νέου συστατικού τροφίμων κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 258/97.

(2)

Στις 8 Μαρτίου 2016 η αρμόδια αρχή της Ιρλανδίας εξέδωσε την αρχική της έκθεση αξιολόγησης. Στην εν λόγω έκθεση κατέληγε στο συμπέρασμα ότι το N-ακετυλο-D-νευραμινικό οξύ πληροί τα κριτήρια για νέο συστατικό τροφίμων, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 258/97.

(3)

Στις 15 Μαρτίου 2016 η Επιτροπή διαβίβασε την αρχική έκθεση αξιολόγησης στα υπόλοιπα κράτη μέλη.

(4)

Τα υπόλοιπα κράτη μέλη διατύπωσαν αιτιολογημένες αντιρρήσεις εντός της περιόδου των 60 ημερών που ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 258/97.

(5)

Στις 14 Ιουλίου 2016 η Επιτροπή απευθύνθηκε στην Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) ζητώντας της να διενεργήσει πρόσθετη αξιολόγηση για το N-ακετυλο-D-νευραμινικό οξύ ως νέο συστατικό τροφίμων, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 258/97.

(6)

Στις 28 Ιουνίου 2017 η EFSA εξέδωσε «Επιστημονική γνώμη σχετικά με την ασφάλεια του N-ακετυλο-D-νευραμινικού οξέος ως νέου τροφίμου σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 258/97» (2), στην οποία κατέληγε ότι το N-ακετυλο-D-νευραμινικό οξύ είναι ασφαλές για τον γενικό πληθυσμό όταν προστίθεται στα τρόφιμα, εκτός των συμπληρωμάτων διατροφής, για τις προτεινόμενες χρήσεις και στα προτεινόμενα επίπεδα χρήσης. Για τα συμπληρώματα διατροφής η EFSA αποφάνθηκε ότι το N-ακετυλο-D-νευραμινικό οξύ είναι ασφαλές για τις προτεινόμενες χρήσεις και στα προτεινόμενα επίπεδα χρήσης για τα άτομα ηλικίας άνω των 10 ετών και είναι επίσης ασφαλές για τα παιδιά ηλικίας κάτω των 10 ετών υπό την προϋπόθεση ότι η συνδυασμένη έκθεση σε διάφορες πηγές δεν υπερβαίνει τα 11 mg/kg σωματικού βάρους.

(7)

Επομένως, η γνώμη της EFSA παρέχει επαρκείς λόγους για να διαπιστωθεί ότι το N-ακετυλο-D-νευραμινικό οξύ στις προτεινόμενες χρήσεις και επίπεδα χρήσης για τον γενικό πληθυσμό πληροί τα κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 258/97. Επιπλέον, η εν λόγω γνώμη παρέχει επίσης επαρκείς λόγους για να διαπιστωθεί ότι το N-ακετυλο-D-νευραμινικό οξύ στις προτεινόμενες χρήσεις και επίπεδα χρήσης, όταν χρησιμοποιείται ως συστατικό σε συμπληρώματα διατροφής, πληροί τα κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 258/97 υπό την προϋπόθεση ότι κατάλληλη επισήμανση εξασφαλίζει ότι δεν σημειώνεται υπέρβαση του ανώτατου ορίου των 11 mg/kg σωματικού βάρους από τη συνδυασμένη έκθεση σε διάφορες πηγές για τα παιδιά ηλικίας κάτω των 10 ετών.

(8)

Για τα προϊόντα που περιέχουν N-ακετυλο-D-νευραμινικό οξύ ισχύουν ήδη απαιτήσεις επισήμανσης δυνάμει της οδηγίας 2002/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3), του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 609/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4) και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5), οι οποίες εξασφαλίζουν ότι οι καταναλωτές συμπληρωμάτων διατροφής ενημερώνονται όσον αφορά ορισμένα στοιχεία. Επίσης, προβλέπονται ειδικές διατάξεις επισήμανσης που εγγυώνται την ασφάλεια των συμπληρωμάτων διατροφής τα οποία περιέχουν N-ακετυλο-D-νευραμινικό οξύ όταν καταναλώνονται από βρέφη, μικρά παιδιά και παιδιά ηλικίας κάτω των 10 ετών σε συνδυασμό με μητρικό γάλα ή άλλα τρόφιμα στα οποία έχει προστεθεί N-ακετυλο-D-νευραμινικό οξύ.

(9)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Το N-ακετυλο-D-νευραμινικό οξύ όπως ορίζεται στο παράρτημα I της παρούσας απόφασης μπορεί να διατίθεται στην αγορά της Ένωσης ως νέο συστατικό τροφίμων για τις ορισθείσες χρήσεις και στα ανώτατα επίπεδα που καθορίζονται στο παράρτημα II της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

1.   Το N-ακετυλο-D-νευραμινικό οξύ, που εγκρίνεται με την παρούσα απόφαση, αναγράφεται στην επισήμανση των τροφίμων που το περιέχουν με την ονομασία «N-ακετυλο-D-νευραμινικό οξύ».

2.   Τα συμπληρώματα διατροφής που περιέχουν N-ακετυλο-D-νευραμινικό οξύ φέρουν επισήμανση σύμφωνα με τις απαιτήσεις παρουσίασης που εφαρμόζονται δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 με τη δήλωση ότι το συμπλήρωμα διατροφής δεν πρέπει να χορηγείται σε βρέφη, μικρά παιδιά και παιδιά ηλικίας κάτω των 10 ετών όταν καταναλώνουν μητρικό γάλα ή άλλα τρόφιμα στα οποία έχει προστεθεί N-ακετυλο-D-νευραμινικό οξύ εντός του ίδιου εικοσιτετραώρου.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην εταιρεία Glycom A/S, Kogle Allé 4, 2970 Hørsholm, Denmark.

Βρυξέλλες, 15 Δεκεμβρίου 2017.

Για την Επιτροπή

Vytenis ANDRIUKAITIS

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 43 της 14.2.1997, σ. 1.

(2)  EFSA Journal 2017·15(7):4918.

(3)  Οδηγία 2002/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 2002, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί των συμπληρωμάτων διατροφής (ΕΕ L 183 της 12.7.2002, σ. 51).

(4)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 609/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 2013, για τα τρόφιμα τα οποία προορίζονται για βρέφη και μικρά παιδιά και για τα τρόφιμα που προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, και ως υποκατάστατα του συνόλου του διαιτολογίου για τον έλεγχο του σωματικού βάρους και για την κατάργηση της οδηγίας 92/52/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των οδηγιών της Επιτροπής 96/8/ΕΚ, 1999/21/ΕΚ, 2006/125/ΕΚ και 2006/141/ΕΚ, της οδηγίας 2009/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των κανονισμών της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 41/2009 και (ΕΚ) αριθ. 953/2009 (ΕΕ L 181 της 29.6.2013, σ. 35).

(5)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές, την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 και την κατάργηση της οδηγίας 87/250/ΕΟΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 90/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της οδηγίας 1999/10/ΕΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των οδηγιών της Επιτροπής 2002/67/ΕΚ και 2008/5/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 608/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 304 της 22.11.2011, σ. 18).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ N-ΑΚΕΤΥΛΟ-D-ΝΕΥΡΑΜΙΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ (ΔΙΕΝΥΔΡΟ)

Ορισμός:

Χημική ονομασία

Ονομασίες IUPAC:

 

N-ακετυλο-D-νευραμινικό οξύ (διένυδρο)

 

5-ακεταμιδο-3,5-διδεοξυ-D-γλυκερο-D-γαλακτο-εννε-2-ουλοπυρανοσονικό οξύ (διένυδρο)

Συνώνυμα:

Σιαλικό οξύ (διένυδρο)

Χημικός τύπος

C11H19NO9 (οξύ)

C11H23NO11 (C11H19NO9 *2H2O) (διένυδρο)

Μοριακή μάζα

309,3 Da (οξύ)

345,3 (309,3 + 36,0) (διένυδρο)

Αριθ. CAS

131-48-6 (ελεύθερο οξύ)

50795-27-2 (διένυδρο)

Περιγραφή: Το N-ακετυλο-D-νευραμινικό οξύ είναι λευκή έως υπόλευκη κρυσταλλική σκόνη.

Προδιαγραφές:

Παράμετρος

Προδιαγραφές

Περιγραφή

λευκή έως υπόλευκη κρυσταλλική σκόνη

pH (20 °C, διάλυμα 5 %)

1,7-2,5

N-ακετυλο-D-νευραμινικό οξύ (διένυδρο)

> 97,0 %

Νερό (υπολογίζεται σε 10,4 % για το διένυδρο)

≤ 12,5 % (w/w)

Τέφρα, θειική

< 0,2 % (w/w)

Οξικό οξύ (ως ελεύθερο οξύ και/ή οξικό νάτριο)

< 0,5 % (w/w)

Βαρέα μέταλλα

 

Σίδηρος

< 20,0 mg/kg

Μόλυβδος

< 0,1 mg/kg

Υπολειμματικές πρωτεΐνες

< 0,01 % (w/w)

Υπολειμματικοί διαλύτες

 

2-προπανόλη

< 0,1 % (w/w)

Ακετόνη

< 0,1 % (w/w)

Οξικός αιθυλεστέρας

< 0,1 % (w/w)

Μικροβιολογικές προδιαγραφές

 

Σαλμονέλα

Απουσία σε 25 g

Συνολικός αριθμός αερόβιων μεσόφιλων

< 500 CFU/g

Εντεροβακτηρίδια

Απουσία σε 10 g

Cronobacter (εντεροβακτήριο) sakazakii

Απουσία σε 10 g

Listeria monocytogenes

Απουσία σε 25 g

Bacillus cereus

< 50 CFU/g

Ζυμομύκητες

< 10 CFU/g

Ευρωτομύκητες

< 10 CFU/g

Υπολειμματικές ενδοτοξίνες

< 10 EU/mg

CFU: Colony Forming Units (μονάδες σχηματισμού αποικιών)· EU: μονάδες ενδοτοξίνης.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Εγκεκριμένες χρήσεις του N-ακετυλο-D-νευραμινικού οξέος

Κατηγορία τροφίμων

Ανώτατο επίπεδο

Παρασκευάσματα για βρέφη και παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής ηλικίας όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 609/2013

0,05 g/L ανασυσταθέντος παρασκευάσματος

Επεξεργασμένες τροφές με βάση τα δημητριακά και παιδικές τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 609/2013

0,05 g/kg για στερεά τρόφιμα

Τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς που προορίζονται για βρέφη και μικρά παιδιά όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 609/2013

Σύμφωνα με τις ειδικές διατροφικές απαιτήσεις των βρεφών και των μικρών παιδιών για τα οποία προορίζονται τα προϊόντα, αλλά οπωσδήποτε όχι υψηλότερα από τα ανώτατα επίπεδα που καθορίζονται για την κατηγορία που αντιστοιχεί στα προϊόντα και αναφέρεται στο παράρτημα II.

Υποκατάστατα τρόφιμα του συνόλου του διαιτολογίου για τον έλεγχο του σωματικού βάρους όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 609/2013

0,2 g/L (ποτά)

1,7 g/kg (μπάρες)

Τρόφιμα που φέρουν δήλωση σχετικά με την απουσία ή τη μειωμένη παρουσία γλουτένης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 828/2014 της Επιτροπής (1)

1,25 g/kg

Μη αρωματισμένα, παστεριωμένα και αποστειρωμένα προϊόντα με βάση το γάλα (συμπεριλαμβανομένου του γάλακτος τύπου UHT)

0,05 g/L

Μη αρωματισμένα προϊόντα ζύμωσης με βάση το γάλα, που έχουν υποστεί θερμική επεξεργασία μετά τη ζύμωση, αρωματισμένα προϊόντα ζύμωσης με βάση το γάλα συμπεριλαμβανομένων των θερμικά επεξεργασμένων προϊόντων

0,05 g/L (ποτά)

0,4 g/kg (στερεά)

Ανάλογα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των λευκαντικών ροφημάτων

0,05 g/L (ποτά)

0,25 g/kg (στερεά)

Μπάρες δημητριακών

0,5 g/kg

Επιτραπέζια γλυκαντικά

8,3 g/kg

Ποτά με βάση φρούτα και λαχανικά

0,05 g/L

Αρωματισμένα ποτά

0,05 g/L

Καφές ειδικών ποικιλιών, τσάι, αφεψήματα βοτάνων και φρούτων, κιχώριο· εκχυλίσματα τσαγιού, αφεψημάτων βοτάνων και φρούτων και εκχυλίσματα κιχωρίου· παρασκευάσματα τσαγιού, βοτάνων, φρούτων και δημητριακών για αφεψήματα

0,2 g/kg

Συμπληρώματα διατροφής όπως ορίζονται στην οδηγία 2002/46/ΕΚ

300 mg/ημέρα για τον γενικό πληθυσμό ηλικίας άνω των 10 ετών

55 mg/ημέρα για τα βρέφη

130 mg/ημέρα για τα μικρά παιδιά

250 mg/ημέρα για τα παιδιά ηλικίας από 3 έως 10 ετών


(1)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 828/2014 της Επιτροπής, της 30ής Ιουλίου 2014, σχετικά με τις απαιτήσεις για την παροχή πληροφοριών στους καταναλωτές όσον αφορά την απουσία ή τη μειωμένη παρουσία γλουτένης στα τρόφιμα (ΕΕ L 228 της 31.7.2014, σ. 5).


19.12.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 337/68


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/2376 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 15ης Δεκεμβρίου 2017

για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2015/348 όσον αφορά τη συνοχή των αναθεωρημένων στόχων στο κύριο πεδίο επιδόσεων της οικονομικής αποδοτικότητας οι οποίοι περιλαμβάνονται στα τροποποιημένα εθνικά σχέδια ή στα τροποποιημένα σχέδια λειτουργικού τμήματος εναέριου χώρου που υπέβαλαν η Μάλτα, η Βουλγαρία και η Πολωνία

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2017) 8433]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 549/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2004, για τη χάραξη του πλαισίου για τη δημιουργία του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού (κανονισμός-πλαίσιο) (1), και ιδίως το άρθρο 11 παράγραφος 3 στοιχείο γ),

Έχοντας υπόψη τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 390/2013 της Επιτροπής, της 3ης Μαΐου 2013, για καθορισμό μηχανισμού επιδόσεων των υπηρεσιών αεροναυτιλίας και των λειτουργιών δικτύου (2), και ιδίως το άρθρο 14 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 549/2004, τα κράτη μέλη οφείλουν να εγκρίνουν εθνικά σχέδια ή σχέδια λειτουργικού τμήματος εναέριου χώρου («FAB»), καθώς και δεσμευτικούς εθνικούς στόχους ή στόχους σε επίπεδο λειτουργικών τμημάτων εναέριου χώρου, που εξασφαλίζουν τη συνοχή με τους στόχους επιδόσεων σε κλίμακα Ένωσης. Στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 549/2004 προβλέπεται επίσης ότι η Επιτροπή οφείλει να αξιολογήσει τη συνοχή αυτών των στόχων με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 6 στοιχείο δ) του εν λόγω κανονισμού. Εν προκειμένω, καθορίστηκαν λεπτομερείς κανόνες στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 390/2013.

(2)

Μετά την αξιολόγηση των σχεδίων επιδόσεων, η Επιτροπή εξέδωσε την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2015/348 (3) στην οποία διαπιστώθηκε, μεταξύ άλλων, ότι οι στόχοι στο κύριο πεδίο επιδόσεων της οικονομικής αποδοτικότητας που περιλαμβάνονται στα σχέδια επιδόσεων που υπέβαλαν η Μάλτα, η Βουλγαρία και η Πολωνία ήταν σύμφωνοι με τους στόχους επιδόσεων σε κλίμακα Ένωσης για τη δεύτερη περίοδο αναφοράς (2015-2019).

(3)

Στη συνέχεια, η Επιτροπή εξέδωσε την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2017/1985 (4), με την οποία επιτράπηκε στα συγκεκριμένα κράτη μέλη, κατόπιν αιτήματός τους, να αναθεωρήσουν τους στόχους τους στο κύριο πεδίο επιδόσεων της οικονομικής αποδοτικότητας για τα έτη 2017, 2018 και 2019, σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 390/2013.

(4)

Σε αυτή τη βάση, η Μάλτα, η Βουλγαρία και η Πολωνία αναθεώρησαν τους στόχους τους, τροποποίησαν αναλόγως τα οικεία σχέδια επιδόσεων και τα υπέβαλαν στην Επιτροπή με το αίτημα να επιτραπεί η αναθεώρηση το 2016.

(5)

Η Επιτροπή εξέτασε τα εν λόγω τροποποιημένα σχέδια και, ιδίως, τους αναθεωρημένους στόχους, σύμφωνα με το άρθρο 14 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 390/2013. Αξιολογήθηκε η συνοχή των στόχων στο κύριο πεδίο επιδόσεων της οικονομικής αποδοτικότητας, εκφρασμένων σε καθορισμένο κόστος μονάδας κατά τη διαδρομή, ως προς τους στόχους σε κλίμακα Ένωσης, σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στο σημείο 5, σε συνδυασμό με το σημείο 1, του παραρτήματος IV του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 390/2013, λαμβανομένων ιδίως υπόψη της τάσης του καθορισμένου κόστους μονάδας κατά τη διαδρομή στη δεύτερη περίοδο αναφοράς ως προς τη στοχοθετημένη μείωση 3,3 % ετησίως κατά μέσο όρο και στο συνολικό χρονικό διάστημα της πρώτης και της δεύτερης περιόδου αναφοράς (2012-2019) ως προς τη στοχοθετημένη μείωση 1,7 % ετησίως κατά μέσο όρο, καθώς και του επιπέδου του καθορισμένου κόστους μονάδας κατά τη διαδρομή σε σύγκριση με τα κράτη μέλη με παρεμφερές επιχειρησιακό και οικονομικό περιβάλλον.

(6)

Όσον αφορά τη Μάλτα, η αξιολόγηση κατέδειξε ότι οι αναθεωρημένοι στόχοι βασίζονται σε προγραμματισμένη μείωση 3 % ετησίως κατά μέσο όρο του οικείου καθορισμένου κόστους μονάδας κατά τη διαδρομή στη δεύτερη περίοδο αναφοράς. Η μείωση αυτή είναι οριακά χαμηλότερη από τη στοχευόμενη μείωση του μέσου καθορισμένου κόστους μονάδας κατά τη διαδρομή σε κλίμακα Ένωσης για την εν λόγω περίοδο. Εντούτοις, το προγραμματισμένο καθορισμένο κόστος μονάδας κατά τη διαδρομή για το σύνολο της πρώτης και της δεύτερης περιόδου αναφοράς φθίνει σε ποσοστό υψηλότερο (– 4,6 %) από τον στόχο σε κλίμακα Ένωσης. Επιπλέον, ο αναθεωρημένος στόχος της Μάλτας για το 2019 βασίζεται σε προγραμματισμένο καθορισμένο κόστος μονάδας κατά τη διαδρομή το οποίο είναι αισθητά χαμηλότερο (40,4 %) από το μέσο καθορισμένο κόστος μονάδας κατά τη διαδρομή των κρατών μελών με επιχειρησιακό και οικονομικό περιβάλλον παρεμφερές με εκείνο της Μάλτας. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή κρίνει ότι οι αναθεωρημένοι στόχοι της Μάλτας για τα έτη 2017, 2018 και 2019 είναι σύμφωνοι με τους στόχους επιδόσεων σε κλίμακα Ένωσης στο κύριο πεδίο επιδόσεων της οικονομικής αποδοτικότητας για τη δεύτερη περίοδο αναφοράς.

(7)

Όσον αφορά τη Βουλγαρία, η αξιολόγηση κατέδειξε ότι οι αναθεωρημένοι στόχοι βασίζονται σε προγραμματισμένη μείωση 1,1 % ετησίως κατά μέσο όρο του οικείου καθορισμένου κόστους μονάδας κατά τη διαδρομή στη δεύτερη περίοδο αναφοράς. Η μείωση αυτή είναι χαμηλότερη από τη στοχευόμενη μείωση του μέσου καθορισμένου κόστους μονάδας κατά τη διαδρομή σε κλίμακα Ένωσης για την εν λόγω περίοδο. Εντούτοις, το προγραμματισμένο καθορισμένο κόστος μονάδας κατά τη διαδρομή για το σύνολο της πρώτης και της δεύτερης περιόδου αναφοράς φθίνει σε ποσοστό υψηλότερο (– 2,3 %) από τον στόχο σε κλίμακα Ένωσης. Επιπλέον, ο αναθεωρημένος στόχος της Βουλγαρίας για το 2019 βασίζεται σε καθορισμένο κόστος μονάδας το οποίο είναι χαμηλότερο (3,0 %) από το μέσο καθορισμένο κόστος μονάδας κατά τη διαδρομή των κρατών μελών με επιχειρησιακό και οικονομικό περιβάλλον παρεμφερές με εκείνο της Βουλγαρίας. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή κρίνει ότι οι αναθεωρημένοι στόχοι της Βουλγαρίας για τα έτη 2017, 2018 και 2019 είναι σύμφωνοι με τους στόχους επιδόσεων σε κλίμακα Ένωσης στο κύριο πεδίο επιδόσεων της οικονομικής αποδοτικότητας για τη δεύτερη περίοδο αναφοράς.

(8)

Όσον αφορά την Πολωνία, η αξιολόγηση κατέδειξε ότι οι αναθεωρημένοι στόχοι βασίζονται σε προγραμματισμένη μείωση 0,1 % ετησίως κατά μέσο όρο του οικείου καθορισμένου κόστους μονάδας κατά τη διαδρομή στη δεύτερη περίοδο αναφοράς. Η μείωση αυτή είναι χαμηλότερη από τη στοχευόμενη μείωση του μέσου καθορισμένου κόστους μονάδας κατά τη διαδρομή σε κλίμακα Ένωσης για την εν λόγω περίοδο. Το προγραμματισμένο καθορισμένο κόστος μονάδας κατά τη διαδρομή για το σύνολο της πρώτης και της δεύτερης περιόδου αναφοράς αυξάνεται (+ 1,4 % ετησίως κατά μέσο όρο). Εντούτοις, ο αναθεωρημένος στόχος της Πολωνίας για το 2019 βασίζεται σε προγραμματισμένη μείωση του καθορισμένου κόστους μονάδας η οποία είναι αισθητά χαμηλότερη (14,9 %) από το μέσο καθορισμένο κόστος μονάδας κατά τη διαδρομή των κρατών μελών με επιχειρησιακό και οικονομικό περιβάλλον παρεμφερές με εκείνο της Πολωνίας. Με βάση το ευνοϊκό αυτό επίπεδο του καθορισμένου κόστους μονάδας κατά τη διαδρομή και λαμβανομένων υπόψη των ειδικών περιστάσεων που εξηγούν τη δυσμενή τάση του καθορισμένου κόστους μονάδας κατά τη διαδρομή, και ιδίως τη λήψη των αναγκαίων μέτρων σχετικά με την ασφάλεια, η Επιτροπή κρίνει ότι, συνολικά, οι αναθεωρημενοί στόχοι της Πολωνίας για τα έτη 2017, 2018 και 2019 είναι σύμφωνοι με τους στόχους επιδόσεων σε κλίμακα Ένωσης στο κύριο πεδίο επιδόσεων της οικονομικής αποδοτικότητας για τη δεύτερη περίοδο αναφοράς.

(9)

Η εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2015/348 θα πρέπει επομένως να τροποποιηθεί, ώστε να ληφθούν υπόψη οι αναθεωρημένοι στόχοι της Βουλγαρίας, της Μάλτας και της Πολωνίας,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2015/348 αντικαθίσταται από το παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 15 Δεκεμβρίου 2017.

Για την Επιτροπή

Violeta BULC

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 96 της 31.3.2004, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 128 της 9.5.2013, σ. 1.

(3)  Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2015/348 της Επιτροπής, της 2ας Μαρτίου 2015, σχετικά με τη συνοχή ορισμένων στόχων περιλαμβανόμενων στα εθνικά σχέδια ή τα σχέδια λειτουργικού τμήματος εναέριου χώρου που υποβλήθηκαν σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 549/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τους στόχους επιδόσεων σε κλίμακα Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δεύτερη περίοδο αναφοράς (ΕΕ L 60 της 4.3.2015, σ. 55).

(4)  Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2017/1985 της Επιτροπής, της 31ης Οκτωβρίου 2017, με την οποία επιτρέπεται να αναθεωρηθούν οι στόχοι στο κύριο πεδίο επιδόσεων της οικονομικής αποδοτικότητας για τα έτη 2017, 2018 και 2019 για τις υπηρεσίες αεροναυτιλίας της Μάλτας, της Βουλγαρίας και της Πολωνίας σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 390/2013 (ΕΕ L 287 της 4.11.2017, σ. 28).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στόχοι επιδόσεων στα κύρια πεδία επιδόσεων της ασφάλειας πτήσεων, του περιβάλλοντος, της χωρητικότητας και της οικονομικής αποδοτικότητας που περιλαμβάνονται στα εθνικά σχέδια ή τα σχέδια λειτουργικού τμήματος εναέριου χώρου που υποβλήθηκαν δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 549/2004 και που κρίθηκε ότι συνάδουν με τους στόχους επιδόσεων σε επίπεδο Ένωσης για τη δεύτερη περίοδο αναφοράς

ΚΎΡΙΟ ΠΕΔΊΟ ΕΠΙΔΌΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΠΤΉΣΕΩΝ

Αποτελεσματικότητα διαχείρισης της ασφάλειας πτήσεων και εφαρμογή της κατάταξης σοβαρότητας με βάση τη μεθοδολογία του εργαλείου ανάλυσης επικινδυνότητας (RAT)

ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

Λειτουρ-γικό τμήμα εναέριου χώρου (FAB)

Αποτελεσματικότητα διαχείρισης της ασφάλειας πτήσεων

% ATM εδάφους (RAT)

% συνολικής ATM (RAT)

 

Σε επίπεδο κράτους

Σε επίπεδο παρόχου υπηρεσιών αεροναυτιλίας

2017

2019

2017

2019

 

SC

Άλλοι ΜΟ

SMI

RI

ATM-S

SMI

RI

ATM-S

SMI

RI

ATM-S

SMI

RI

ATM-S

Αυστρία

FAB CE

C

D

D

94,17

93,33

80

100

100

100

80

80

80

80

80

100

Κροατία

Τσεχική Δημοκρατία

Ουγγαρία

Σλοβακική Δημοκρατία

Σλοβενία

Ιρλανδία

UK - IR

C

C

D

80

80

80

100

100

100

80

80

80

80

80

100

Ηνωμένο Βασίλειο

Βέλγιο/Λουξεμβούργο

FAB EC

C

C

D

≥ 80

≥ 80

≥ 80

100

100

100

≥ 80

≥ 80

≥ 80

≥ 80

≥ 80

100

Γαλλία

Γερμανία

Κάτω Χώρες

[Ελβετία]

Πολωνία

Baltic

C

C

D

≥ 80

≥ 80

≥ 80

100

100

100

≥ 80

≥ 80

≥ 80

90

90

100

Λιθουανία

Κύπρος

Blue Med

C

C

D

80

80

80

100

100

100

80

80

80

95

95

100

Ελλάδα

Ιταλία

Μάλτα

Βουλγαρία

Danube

C

C

D

90

90

80

100

100

100

80

85

80

90

90

100

Ρουμανία

Δανία

DK - SE

C

C

D

80

80

80

100

100

100

80

80

80

80

80

100

Σουηδία

Εσθονία

NEFAB

C

C

D

95

95

85

100

100

100

90

90

85

100

100

100

Φινλανδία

Λετονία

[Νορβηγία]

Πορτογαλία

SW

C

D

D

90

90

90

100

100

100

80

80

90

80

80

100

Ισπανία

Συντμήσεις:

“SC”

:

Στόχος διαχείρισης “νοοτροπία ασφαλείας” όπως αναφέρεται στο παράρτημα I τμήμα 2 σημείο 1.1 στοιχείο α) του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 390/2013

“Άλλοι ΜΟ”

:

Στόχοι διαχείρισης (Management objectives — ΜΟ) όπως παρατίθενται στο παράρτημα I τμήμα 2 σημείο 1.1 στοιχείο α) του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 390/2013, άλλοι από τη “νοοτροπία ασφαλείας”

“RΙ”

:

Παρεισφρήσεις σε διάδρομο

“SMI”

:

Παραβιάσεις ελαχίστων διαχωρισμού

“ATM-S”

:

Περιστατικά ειδικά της ATM

ΚΎΡΙΟ ΠΕΔΊΟ ΕΠΙΔΌΣΕΩΝ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ

Απόδοση της πραγματικής πορείας πτήσης σε οριζόντια διαδρομή

ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ (FAB)

ΣΤΟΧΟΣ FAB ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (%)

 

 

2019

Αυστρία

FAB CE

1,81 %

Κροατία

Τσεχική Δημοκρατία

Ουγγαρία

Σλοβακική Δημοκρατία

Σλοβενία

Ιρλανδία

UK - IR

2,99 %

Ηνωμένο Βασίλειο

Βέλγιο/Λουξεμβούργο

FAB EC

2,96 %

Γαλλία

Γερμανία

Κάτω Χώρες

[Ελβετία]

Πολωνία

Baltic

1,36 %

Λιθουανία

Κύπρος

Blue Med

2,45 %

Ελλάδα

Ιταλία

Μάλτα

Βουλγαρία

Danube

1,37 %

Ρουμανία

Δανία

DK - SE

1,19 %

Σουηδία

Εσθονία

NEFAB

1,22 %

Φινλανδία

Λετονία

[Νορβηγία]

Πορτογαλία

SW

3,28 %

Ισπανία

ΚΎΡΙΟ ΠΕΔΊΟ ΕΠΙΔΌΣΕΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΌΤΗΤΑΣ

Καθυστέρηση της διαχείρισης της ροής της εναέριας κυκλοφορίας (ATFM) κατά τη διαδρομή σε λεπτά/πτήση

ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ (FAB)

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ FAB ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

2015

2016

2017

2018

2019

Ιρλανδία

UK - IR

0,25

0,26

0,26

0,26

0,26

Ηνωμένο Βασίλειο

Πολωνία

Baltic

0,21

0,21

0,21

0,22

0,22

Λιθουανία

Δανία

DK - SE

0,10

0,10

0,10

0,09

0,09

Σουηδία

Εσθονία

NEFAB

0,12

0,12

0,13

0,13

0,13

Φινλανδία

Λετονία

[Νορβηγία]

ΚΎΡΙΟ ΠΕΔΊΟ ΕΠΙΔΌΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΌΤΗΤΑΣ

Υπόμνημα:

Κλείδα

Αντικείμενο

Μονάδες

(Α)

Συνολικό καθορισμένο κόστος κατά τη διαδρομή

(σε ονομαστικούς όρους και σε εθνικό νόμισμα)

(Β)

Ποσοστό πληθωρισμού

(%)

(Γ)

Δείκτης πληθωρισμού

(100 = 2009)

(Δ)

Συνολικό καθορισμένο κόστος κατά τη διαδρομή

(σε πραγματικές τιμές του 2009 και σε εθνικό νόμισμα)

(E)

Σύνολο μονάδων εξυπηρέτησης κατά τη διαδρομή

(ΣΜΕΔ)

(ΣΤ)

Καθορισμένο κόστος μονάδας κατά τη διαδρομή (ΚΚΜ)

(σε πραγματικές τιμές του 2009 και σε εθνικό νόμισμα)

BALTIC FAB

Ζώνη χρέωσης: Λιθουανία - νόμισμα: EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

(Α)

23 316 993

23 342 321

24 186 978

25 093 574

25 748 766

(Β)

1,7 %

2,2 %

2,5 %

2,2 %

2,2 %

(Γ)

112,9

115,4

118,4

121,0

123,7

(Δ)

20 652 919

20 223 855

20 434 886

20 737 566

20 814 037

(E)

490 928

508 601

524 877

541 672

559 548

(ΣΤ)

42,07

39,76

38,93

38,28

37,20


Ζώνη χρέωσης: Πολωνία — νόμισμα: PLN

 

2015

2016

2017

2018

2019

(Α)

658 592 342

687 375 337

807 874 605

840 660 505

795 098 157

(Β)

2,4 %

2,5 %

1,1 %

1,9 %

2,4 %

(Γ)

115,9

118,7

111,3

113,4

116,1

(Δ)

568 474 758

578 848 069

725 678 008

741 339 221

685 060 982

(E)

4 362 840

4 544 000

4 299 929

4 419 000

4 560 000

(ΣΤ)

130,30

127,39

168,77

167,76

150,23

BLUE MED FAB

Ζώνη χρέωσης: Κύπρος — νόμισμα: EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

(Α)

52 708 045

53 598 493

55 916 691

57 610 277

59 360 816

(Β)

1,6 %

1,7 %

1,7 %

1,8 %

2,0 %

(Γ)

112,9

114,8

116,8

118,9

121,3

(Δ)

46 681 639

46 676 772

47 881 610

48 459 560

48 952 987

(E)

1 395 081

1 425 773

1 457 140

1 489 197

1 521 959

(ΣΤ)

33,46

32,74

32,86

32,54

32,16


Ζώνη χρέωσης: Ελλάδα — νόμισμα: EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

(Α)

147 841 464

151 226 557

155 317 991

156 939 780

164 629 376

(Β)

0,3 %

1,1 %

1,2 %

1,3 %

1,6 %

(Γ)

107,9

109,1

110,4

111,8

113,6

(Δ)

136 958 572

138 630 543

140 635 901

140 350 008

144 936 752

(E)

4 231 888

4 318 281

4 404 929

4 492 622

4 599 834

(ΣΤ)

32,36

32,10

31,93

31,24

31,51


Ζώνη χρέωσης: Μάλτα — νόμισμα: EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

(Α)

17 736 060

19 082 057

20 694 940

21 720 523

22 752 314

(Β)

1,7 %

1,8 %

1,7 %

1,7 %

1,7 %

(Γ)

111,9

114,0

115,9

117,9

119,9

(Δ)

15 844 908

16 745 957

17 857 802

18 429 483

18 982 242

(E)

609 000

621 000

880 000

933 000

990 000

(ΣΤ)

26,02

26,97

20,29

19,75

19,17

DANUBE FAB

Ζώνη χρέωσης: Βουλγαρία — νόμισμα: BGN

 

2015

2016

2017

2018

2019

(Α)

166 771 377

172 805 739

219 350 068

228 283 095

232 773 544

(Β)

0,9 %

1,8 %

1,1 %

1,2 %

1,4 %

(Γ)

110,1

112,1

106,9

108,1

109,7

(Δ)

151 495 007

154 219 178

205 254 233

211 080 244

212 260 655

(E)

2 627 000

2 667 000

3 439 000

3 611 824

3 745 039

(ΣΤ)

57,67

57,82

59,68

58,44

56,68


Ζώνη χρέωσης: Ρουμανία — νόμισμα: RON

 

2015

2016

2017

2018

2019

(Α)

690 507 397

704 650 329

718 659 958

735 119 853

753 216 461

(Β)

3,1 %

3,0 %

2,8 %

2,8 %

2,7 %

(Γ)

126,9

130,7

134,4

138,2

141,9

(Δ)

543 963 841

538 937 162

534 681 066

532 030 334

530 795 951

(E)

4 012 887

4 117 019

4 219 063

4 317 155

4 441 542

(ΣΤ)

135,55

130,90

126,73

123,24

119,51

DENMARK-SWEDEN FAB

Ζώνη χρέωσης: Δανία — νόμισμα: DKK

 

2015

2016

2017

2018

2019

(Α)

726 872 134

724 495 393

735 983 926

749 032 040

750 157 741

(Β)

1,8 %

2,2 %

2,2 %

2,2 %

2,2 %

(Γ)

111,6

114,1

116,6

119,1

121,8

(Δ)

651 263 654

635 160 606

631 342 985

628 704 443

616 095 213

(E)

1 553 000

1 571 000

1 589 000

1 608 000

1 628 000

(ΣΤ)

419,36

404,30

397,32

390,99

378,44


Ζώνη χρέωσης: Σουηδία — νόμισμα: SEK

 

2015

2016

2017

2018

2019

(Α)

1 951 544 485

1 974 263 091

1 970 314 688

1 964 628 986

1 958 887 595

(Β)

1,6 %

2,4 %

2,1 %

2,0 %

2,0 %

(Γ)

106,1

108,6

110,9

113,1

115,4

(Δ)

1 840 204 091

1 817 994 673

1 777 040 937

1 737 169 570

1 698 130 296

(E)

3 257 000

3 303 000

3 341 000

3 383 000

3 425 000

(ΣΤ)

565,00

550,41

531,89

513,50

495,80

FAB CE

Ζώνη χρέωσης: Κροατία — νόμισμα: HRK

 

2015

2016

2017

2018

2019

(Α)

670 066 531

687 516 987

691 440 691

687 394 177

674 346 800

(Β)

0,2 %

1,0 %

1,5 %

2,5 %

2,5 %

(Γ)

109,2

110,4

112,0

114,8

117,7

(Δ)

613 414 184

622 991 131

617 287 272

598 707 050

573 017 597

(E)

1 763 000

1 783 000

1 808 000

1 863 185

1 926 787

(ΣΤ)

347,94

349,41

341,42

321,34

297,40


Ζώνη χρέωσης: Τσεχική Δημοκρατία — νόμισμα: CZK

 

2015

2016

2017

2018

2019

(Α)

3 022 287 900

3 087 882 700

3 126 037 100

3 149 817 800

3 102 014 900

(Β)

1,9 %

2,0 %

2,0 %

2,0 %

2,0 %

(Γ)

111,5

113,7

116,0

118,3

120,7

(Δ)

2 710 775 667

2 715 303 433

2 694 955 079

2 662 212 166

2 570 401 338

(E)

2 548 000

2 637 000

2 717 000

2 795 000

2 881 000

(ΣΤ)

1 063,88

1 029,69

991,89

952,49

892,19


Ζώνη χρέωσης: Ουγγαρία — νόμισμα: HUF

 

2015

2016

2017

2018

2019

(Α)

28 133 097 383

29 114 984 951

29 632 945 277

30 406 204 408

31 345 254 629

(Β)

1,8 %

3,0 %

3,0 %

3,0 %

3,0 %

(Γ)

119,3

122,8

126,5

130,3

134,2

(Δ)

23 587 547 923

23 699 795 100

23 418 852 735

23 330 056 076

23 350 067 982

(E)

2 457 201

2 364 165

2 413 812

2 453 639

2 512 526

(ΣΤ)

9 599,36

10 024,60

9 702,02

9 508,35

9 293,46


Ζώνη χρέωσης: Σλοβενία — νόμισμα: EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

(Α)

32 094 283

33 168 798

33 870 218

34 392 801

35 029 005

(Β)

1,6 %

2,1 %

1,9 %

2,0 %

2,0 %

(Γ)

111,9

114,3

116,5

118,8

121,2

(Δ)

28 675 840

29 018 678

29 079 819

28 949 500

28 906 876

(E)

481 500

499 637

514 217

529 770

546 470

(ΣΤ)

59,56

58,08

56,55

54,65

52,90

NEFAB

Ζώνη χρέωσης: Εσθονία — νόμισμα: EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

(Α)

23 098 175

24 757 151

25 985 553

27 073 003

28 182 980

(Β)

3,0 %

3,1 %

3,0 %

3,0 %

3,0 %

(Γ)

123,3

127,1

130,9

134,8

138,9

(Δ)

18 739 585

19 481 586

19 852 645

20 081 013

20 295 459

(E)

774 641

801 575

827 117

855 350

885 643

(ΣΤ)

24,19

24,30

24,00

23,48

22,92


Ζώνη χρέωσης: Φινλανδία — νόμισμα: EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

(Α)

45 050 000

45 596 000

46 064 000

46 321 000

46 468 000

(Β)

1,5 %

1,7 %

1,9 %

2,0 %

2,0 %

(Γ)

114,4

116,4

118,6

121,0

123,4

(Δ)

39 368 663

39 179 750

38 843 860

38 294 684

37 662 953

(E)

792 600

812 000

827 000

843 000

861 000

(ΣΤ)

49,67

48,25

46,97

45,43

43,74


Ζώνη χρέωσης: Λετονία — νόμισμα: EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

(Α)

22 680 662

23 118 000

23 902 000

24 692 818

25 534 000

(Β)

2,5 %

2,3 %

2,3 %

2,3 %

2,3 %

(Γ)

109,7

112,2

114,8

117,4

120,1

(Δ)

20 683 885

20 603 685

20 823 477

21 028 777

21 256 247

(E)

802 000

824 000

844 000

867 000

890 000

(ΣΤ)

25,79

25,00

24,67

24,25

23,88

SW FAB

Ζώνη χρέωσης: Πορτογαλία — νόμισμα: EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

(Α)

111 331 252

117 112 878

121 117 127

124 427 807

127 871 286

(Β)

1,2 %

1,5 %

1,5 %

1,5 %

1,5 %

(Γ)

110,5

112,2

113,8

115,5

117,3

(Δ)

100 758 704

104 424 905

106 399 345

107 692 336

109 037 112

(E)

3 095 250

3 104 536

3 122 232

3 147 209

3 171 128

(ΣΤ)

32,55

33,64

34,08

34,22

34,38

ΙΣΠΑΝΊΑ

Ζώνη χρέωσης: Ηπειρωτική Ισπανία — νόμισμα: EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

(Α)

620 443 569

622 072 583

622 240 962

625 580 952

627 777 294

(Β)

0,8 %

0,9 %

1,0 %

1,0 %

1,1 %

(Γ)

110,6

111,6

112,7

113,9

115,1

(Δ)

561 172 369

557 638 172

552 025 959

549 379 889

545 563 910

(E)

8 880 000

8 936 000

9 018 000

9 128 000

9 238 000

(ΣΤ)

63,20

62,40

61,21

60,19

59,06


Ζώνη χρέωσης: Ισπανικές Κανάριες Νήσοι — νόμισμα: EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

(Α)

98 528 223

98 750 683

99 003 882

98 495 359

98 326 935

(Β)

0,8 %

0,9 %

1,0 %

1,0 %

1,1 %

(Γ)

110,6

111,6

112,7

113,9

115,1

(Δ)

89 115 786

88 522 066

87 832 072

86 497 790

85 450 091

(E)

1 531 000

1 528 000

1 531 000

1 537 000

1 543 000

(ΣΤ)

58,21

57,93

57,37

56,28

55,38

UK-IR FAB

Ζώνη χρέωσης: Ιρλανδία — νόμισμα: EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

(Α)

118 046 200

121 386 700

125 595 100

129 364 400

130 778 800

(Β)

1,1 %

1,2 %

1,4 %

1,7 %

1,7 %

(Γ)

103,7

105,0

106,4

108,2

110,1

(Δ)

113 811 728

115 644 664

118 001 964

119 511 684

118 798 780

(E)

4 000 000

4 049 624

4 113 288

4 184 878

4 262 135

(ΣΤ)

28,45

28,56

28,69

28,56

27,87


Ζώνη χρέωσης: Ηνωμένο Βασίλειο — νόμισμα: GBP

 

2015

2016

2017

2018

2019

(Α)

686 348 218

687 119 724

690 004 230

682 569 359

673 089 111

(Β)

1,9 %

1,9 %

2,0 %

2,0 %

2,0 %

(Γ)

118,2

120,5

122,9

125,3

127,8

(Δ)

580 582 809

570 397 867

561 561 156

544 617 914

526 523 219

(E)

10 244 000

10 435 000

10 583 000

10 758 000

10 940 000

(ΣΤ)

56,68

54,66

53,06

50,62

48,13

»

19.12.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 337/80


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/2377 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 15ης Δεκεμβρίου 2017

για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κάθε κράτους μέλους για το έτος 2015 που εμπίπτουν στην απόφαση αριθ. 406/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2017) 8476]

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, σχετικά με μηχανισμό παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και άλλων πληροφοριών σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο που αφορούν την αλλαγή του κλίματος και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 280/2004/ΕΚ (1), και ιδίως το άρθρο 19 παράγραφος 6,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η απόφαση αριθ. 406/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2) θεσπίζει ετήσια δικαιώματα εκπομπών για κάθε κράτος μέλος για κάθε χρόνο της περιόδου 2013 έως 2020 και έναν μηχανισμό για την ετήσια αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τα εν λόγω όρια. Τα ετήσια δικαιώματα εκπομπών των κρατών μελών που εκφράζονται σε τόνους ισοδυνάμου CO2 περιέχονται στην απόφαση 2013/162/ΕΕ της Επιτροπής (3). Οι αναπροσαρμογές των ετήσιων δικαιωμάτων εκπομπών κάθε κράτους μέλους καθορίζονται στην εκτελεστική απόφαση 2013/634/ΕΕ της Επιτροπής (4).

(2)

Το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013 προβλέπει διαδικασία για την εξέταση των απογραφών των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου των κρατών μελών, με σκοπό την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με την απόφαση αριθ. 406/2009/ΕΚ. Η ετήσια εξέταση που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013 βασίστηκε στα δεδομένα εκπομπών του 2015 που κοινοποιήθηκαν στην Επιτροπή τον Μάρτιο του 2017 σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο κεφάλαιο III του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 749/2014 της Επιτροπής (5) και στο παράρτημα XVI του ίδιου κανονισμού.

(3)

Η συνολική ποσότητα εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για το 2015 για κάθε κράτος μέλος, οι οποίες εμπίπτουν στην απόφαση αριθ. 406/2009/ΕΚ, θα πρέπει να λάβει υπόψη τις τεχνικές διορθώσεις και τις αναθεωρημένες εκτιμήσεις που υπολογίστηκαν κατά την ετήσια εξέταση, όπως περιέχονται στις τελικές εκθέσεις επανεξέτασης δυνάμει του άρθρου 35 παράγραφος 2 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 749/2014.

(4)

Η παρούσα απόφαση θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της, ώστε να ευθυγραμμιστεί με τις διατάξεις του άρθρου 19 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013, το οποίο ορίζει την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης ως αφετηρία για την περίοδο των τεσσάρων μηνών κατά την οποία τα κράτη μέλη επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν τους μηχανισμούς ευελιξίας δυνάμει της απόφασης αριθ. 406/2009/ΕΚ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η συνολική ποσότητα των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που εμπίπτουν στην απόφαση αριθ. 406/2009/ΕΚ για κάθε κράτος μέλος για το έτος 2015, όπως προκύπτει από τα διορθωμένα στοιχεία της απογραφής κατά την ολοκλήρωση της ετήσιας εξέτασης που πραγματοποιήθηκε δυνάμει του άρθρου 19 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013, ορίζεται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 15 Δεκεμβρίου 2017.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 165 της 18.6.2013, σ. 13.

(2)  Απόφαση αριθ. 406/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, περί των προσπαθειών των κρατών μελών να μειώσουν τις οικείες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, ώστε να τηρηθούν οι δεσμεύσεις της Κοινότητας για μείωση των εκπομπών αυτών μέχρι το 2020 (ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 136).

(3)  Απόφαση 2013/162/ΕΕ της Επιτροπής, της 26ης Μαρτίου 2013, για τον προσδιορισμό των ετήσιων δικαιωμάτων εκπομπής των κρατών μελών για την περίοδο 2013-2020 σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 406/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 90 της 28.3.2013, σ. 106).

(4)  Εκτελεστική απόφαση 2013/634/ΕΕ της Επιτροπής, της 31ης Οκτωβρίου 2013, σχετικά με τις αναπροσαρμογές των ετήσιων δικαιωμάτων εκπομπών των κρατών μελών για την περίοδο 2013-2020 σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 406/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 292 της 1.11.2013, σ. 19).

(5)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 749/2014 της Επιτροπής, της 30ής Ιουνίου 2014, σχετικά με τη δομή, τον μορφότυπο, τις διαδικασίες υποβολής και την εξέταση των πληροφοριών που υποβάλλονται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 203 της 11.7.2014, σ. 23).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κράτος μέλος

Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου για το έτος 2015 που εμπίπτουν στην απόφαση αριθ. 406/2009/ΕΚ

(σε τόνους ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα)

Βέλγιο

72 719 520

Βουλγαρία

25 354 866

Τσεχική Δημοκρατία

61 282 020

Δανία

32 520 220

Γερμανία

444 080 615

Εσθονία

6 144 411

Ιρλανδία

43 037 173

Ελλάδα

45 449 373

Ισπανία

196 153 196

Γαλλία

353 009 851

Κροατία

15 565 304

Ιταλία

273 282 682

Κύπρος

4 060 621

Λετονία

9 005 121

Λιθουανία

13 250 961

Λουξεμβούργο

8 607 481

Ουγγαρία

41 437 586

Μάλτα

1 300 741

Κάτω Χώρες

101 119 720

Αυστρία

49 295 422

Πολωνία

186 772 424

Πορτογαλία

40 614 056

Ρουμανία

74 555 379

Σλοβενία

10 719 610

Σλοβακία

20 084 623

Φινλανδία

29 886 479

Σουηδία

33 897 178

Ηνωμένο Βασίλειο

326 027 912


19.12.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 337/83


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/2378 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 15ης Δεκεμβρίου 2017

σχετικά με τη συμμόρφωση των τιμών μονάδας στις ζώνες χρέωσης για το 2017 βάσει του άρθρου 17 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 391/2013

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2017) 8501]

(Τα κείμενα στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, εσθονική, ισπανική, ιταλική, κροατική, λετονική, λιθουανική, ολλανδική, ουγγρική, πορτογαλική, ρουμανική, σλοβακική, σλοβενική, σουηδική, τσεχική και φινλανδική γλώσσα είναι τα μόνα αυθεντικά)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 550/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2004, σχετικά με την παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας στο πλαίσιο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού («κανονισμός για την παροχή υπηρεσιών») (1), και ιδίως το άρθρο 15 παράγραφος 4,

Έχοντας υπόψη τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 391/2013 της Επιτροπής, της 3ης Μαΐου 2013, για τον καθορισμό κοινού συστήματος χρέωσης των αεροναυτιλιακών υπηρεσιών (2), και ιδίως το άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο δ),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 391/2013 καθορίζει κοινό σύστημα χρέωσης των αεροναυτιλιακών υπηρεσιών. Το κοινό σύστημα χρέωσης αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο για την επίτευξη των στόχων του μηχανισμού επιδόσεων, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 549/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3) και στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 390/2013 της Επιτροπής (4).

(2)

Η εκτελεστική απόφαση 2014/132/ΕΕ της Επιτροπής (5) καθορίζει τους στόχους επιδόσεων σε κλίμακα Ένωσης, καθώς και στόχο οικονομικής απόδοσης των υπηρεσιών αεροναυτιλίας κατά τη διαδρομή εκφραζόμενο σε καθορισμένο κόστος μονάδας για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών για τη δεύτερη περίοδο αναφοράς, η οποία καλύπτει τα έτη από το 2015 έως και το 2019.

(3)

Το άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 391/2013 προβλέπει ότι η Επιτροπή πρέπει να εξετάσει τις τιμές μονάδας στις ζώνες χρέωσης για το 2017 που θα υποβάλουν τα κράτη μέλη στην Επιτροπή έως την 1η Ιουνίου 2016, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 9 παράγραφοι 1 και 2 του εν λόγω κανονισμού. Κατά την εν λόγω εξέταση ελέγχεται εάν οι συγκεκριμένες τιμές μονάδας είναι σύμφωνες με τους εκτελεστικούς κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 390/2013 και (ΕΕ) αριθ. 391/2013.

(4)

Η Επιτροπή πραγματοποίησε αξιολόγηση των τιμών μονάδας με τη στήριξη της μονάδας επανεξέτασης επιδόσεων του Eurocontrol, χρησιμοποιώντας τα δεδομένα και τα πρόσθετα στοιχεία που διαβίβασαν τα κράτη μέλη έως την 1η Νοεμβρίου 2016. Στην αξιολόγηση της Επιτροπής ελήφθησαν επίσης υπόψη οι εξηγήσεις που δόθηκαν και οι διορθώσεις που έγιναν πριν από τη συνάντηση διαβούλευσης με αντικείμενο τις τιμές μονάδας κατά τη διαδρομή για το 2017, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 23 Νοεμβρίου 2016 κατ' εφαρμογή του άρθρου 9 παράγραφος 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 391/2013, καθώς και οι διορθώσεις των τιμών μονάδας που πραγματοποίησαν τα κράτη μέλη μετά από μετέπειτα επαφές με την Επιτροπή.

(5)

Με βάση την εν λόγω αξιολόγηση η Επιτροπή διαπίστωσε, σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 391/2013, ότι οι τιμές μονάδας κατά τη διαδρομή στις ζώνες χρέωσης για το 2017 που υπέβαλαν η Αυστρία, το Βέλγιο, η Γαλλία, η Γερμανία, η Δανία, η Εσθονία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιρλανδία, η Ισπανία, η Ιταλία, οι Κάτω Χώρες, η Κροατία, η Κύπρος, η Λετονία, τη Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, η Ουγγαρία, η Πορτογαλία, η Ρουμανία, η Σλοβακική Δημοκρατία, η Σλοβενία, η Σουηδία, η Τσεχική Δημοκρατία και η Φινλανδία είναι σύμφωνες με τους εκτελεστικούς κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 390/2013 και (ΕΕ) αριθ. 391/2013.

(6)

Σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 391/2013, τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη πρέπει να ενημερωθούν για την ανωτέρω διαπίστωση.

(7)

Η διαπίστωση και η κοινοποίηση ότι οι τιμές μονάδας στις ζώνες χρέωσης είναι σύμφωνες με τους εκτελεστικούς κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 390/2013 και (ΕΕ) αριθ. 391/2013 πραγματοποιούνται με την επιφύλαξη του άρθρου 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 550/2004,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Οι τιμές μονάδας στις ζώνες χρέωσης κατά τη διαδρομή για το 2017 που παρατίθενται στο παράρτημα είναι σύμφωνες με τους εκτελεστικούς κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 390/2013 και (ΕΕ) αριθ. 391/2013.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στο Βασίλειο του Βελγίου, στην Τσεχική Δημοκρατία, στο Βασίλειο της Δανίας, στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, στη Δημοκρατία της Εσθονίας, στην Ιρλανδία, στο Βασίλειο της Ισπανίας, στη Γαλλική Δημοκρατία, στη Δημοκρατία της Κροατίας, στην Ιταλική Δημοκρατία, στην Κυπριακή Δημοκρατία, στη Δημοκρατία της Λετονίας, στη Δημοκρατία της Λιθουανίας, στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου, στην Ουγγαρία, στο Βασίλειο των Κάτω Χωρών, στη Δημοκρατία της Αυστρίας, στην Πορτογαλική Δημοκρατία, στη Ρουμανία, στη Δημοκρατία της Σλοβενίας, στη Σλοβακική Δημοκρατία, στη Δημοκρατία της Φινλανδίας, στο Βασίλειο της Σουηδίας και στο Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας.

Βρυξέλλες, 15 Δεκεμβρίου 2017.

Για την Επιτροπή

Violeta BULC

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 96 της 31.3.2004, σ. 10.

(2)  ΕΕ L 128 της 9.5.2013, σ. 31.

(3)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 549/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2004, για τη χάραξη του πλαισίου για τη δημιουργία του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού (κανονισμός-πλαίσιο) (ΕΕ L 96 της 31.3.2004, σ. 1).

(4)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 390/2013 της Επιτροπής, της 3ης Μαΐου 2013, για καθορισμό μηχανισμού επιδόσεων των υπηρεσιών αεροναυτιλίας και των λειτουργιών δικτύου (ΕΕ L 128 της 9.5.2013, σ. 1).

(5)  Εκτελεστική απόφαση 2014/132/ΕΕ της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2014, σχετικά με τον καθορισμό στόχων επιδόσεων σε κλίμακα Ευρωπαϊκής Ένωσης για το δίκτυο διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας και τα όρια έγκαιρης προειδοποίησης για τη δεύτερη περίοδο αναφοράς 2015-2019 (ΕΕ L 71 της 12.3.2014, σ. 20).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 

Ζώνη χρέωσης

Τιμή μονάδας εξυπηρέτησης κατά τη διαδρομή για το 2017 σε εθνικό νόμισμα (*1)

1

Aυστρία

72,71

2

Βέλγιο – Λουξεμβούργο

67,46

3

Κροατία

346,74

4

Κύπρος

34,32

5

Τσεχική Δημοκρατία

1 134,76

6

Δανία

450,23

7

Εσθονία

28,46

8

Φινλανδία

56,23

9

Γαλλία

67,00

10

Γερμανία

69,36

11

Ουγγαρία

10 898,29

12

Ιρλανδία

29,54

13

Ιταλία

80,00

14

Λετονία

27,46

15

Λιθουανία

44,42

16

Κάτω Χώρες

66,26

17

Πορτογαλία

40,12

18

Ρουμανία

149,21

19

Σλοβακία

52,54

20

Σλοβενία

64,60

21

Ισπανία – Κανάριοι Νήσοι

58,36

22

Ηπειρωτική Ισπανία

71,69

23

Σουηδία

580,71

24

Ηνωμένο Βασίλειο

64,54


(*1)  Στις ανωτέρω τιμές μονάδας δεν περιλαμβάνεται η τιμή μονάδας διοικητικής διεκπεραίωσης που αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 391/2013 και εφαρμόζεται στα κράτη που είναι συμβαλλόμενα μέρη της πολυμερούς συμφωνίας του Eurocontrol για τα τέλη διαδρομής.


19.12.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 337/86


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/2379 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 18ης Δεκεμβρίου 2017

σχετικά με την αναγνώριση της έκθεσης του Καναδά η οποία περιλαμβάνει τυπικές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από την καλλιέργεια γεωργικών πρώτων υλών σύμφωνα με την οδηγία 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2017) 8801]

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την τροποποίηση και τη συνακόλουθη κατάργηση των οδηγιών 2001/77/ΕΚ και 2003/30/ΕΚ (1), και ιδίως το άρθρο 19 παράγραφος 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 14 Μαρτίου 2016, ο Καναδάς υπέβαλε έκθεση στην οποία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των υπολογισμών των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από την καλλιέργεια ελαιοκράμβης σε περιφέρειες του Καναδά που είναι παρόμοιες προς τις περιφέρειες NUTS2 της ΕΕ.

(2)

Μετά από εξέταση της έκθεσης που υποβλήθηκε από τον Καναδά, η Επιτροπή θεωρεί ότι αυτή συμμορφώνεται με τους όρους που προβλέπονται στην οδηγία 2009/28/ΕΚ, ώστε να επιτρέπεται σε τρίτη χώρα να χρησιμοποιεί τυπικές τιμές για γεωγραφική περιοχή (περιφέρειες του Καναδά) μικρότερη από εκείνη που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό των προκαθορισμένων τιμών: τα στοιχεία της εν λόγω έκθεσης αφορούν τις εκπομπές από την καλλιέργεια γεωργικών πρώτων υλών (ελαιούχων σπερμάτων ελαιοκράμβης)· το επίπεδο των τυπικών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από την καλλιέργεια ελαιούχων σπερμάτων ελαιοκράμβης αναμένεται να είναι χαμηλότερο ή ίσο προς το επίπεδο της παραδοχής για τον υπολογισμό των σχετικών προκαθορισμένων τιμών· και αυτές οι τυπικές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου έχουν υποβληθεί στην Επιτροπή·

(3)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής για την αειφορία των βιοκαυσίμων και βιορευστών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η έκθεση που υποβλήθηκε προς αναγνώριση από τον Καναδά στις 14 Μαρτίου 2016 περιέχει ακριβή δεδομένα για τη μέτρηση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που σχετίζονται με την καλλιέργεια ελαιούχων σπερμάτων ελαιοκράμβης τα οποία παράγονται στις περιφέρειες του Καναδά, ως ισοδύναμες των περιφερειών NUTS 2, για τους σκοπούς του άρθρου 17 παράγραφος 2 της οδηγίας 2009/28/ΕΚ. Στο παράρτημα παρατίθεται περίληψη των στοιχείων που περιέχονται στην έκθεση.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση ισχύει για χρονική περίοδο 5 ετών. Εάν το περιεχόμενο ή οι συνθήκες της έκθεσης, όπως υποβλήθηκε στην Επιτροπή προς αναγνώριση στις 14 Μαρτίου 2016, αλλάξουν κατά τρόπο που ενδέχεται να επηρεάσει τους όρους που απαιτούνται για την αναγνώριση στο άρθρο 1, οι αλλαγές αυτές κοινοποιούνται αμελλητί στην Επιτροπή. Η Επιτροπή αξιολογεί τις κοινοποιηθείσες αλλαγές προκειμένου να διαπιστώσει κατά πόσον η έκθεση εξακολουθεί να παρέχει ακριβή στοιχεία.

Άρθρο 3

Η Επιτροπή δύναται να καταργήσει την παρούσα απόφαση σε περίπτωση που αποδειχθεί σαφώς ότι η έκθεση δεν περιλαμβάνει πλέον ακριβή δεδομένα για τους σκοπούς της μέτρησης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που σχετίζονται με την καλλιέργεια των ελαιούχων σπερμάτων ελαιοκράμβης τα οποία παράγονται στον Καναδά.

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 18 Δεκεμβρίου 2017.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 16.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που προέρχονται από την καλλιέργεια ελαιοκράμβης σε περιφέρειες του Καναδά

Επιμέρους εκπομπές

(kg CO2eq/ξηρό τόνο)

Συνολικές εκπομπές

Περιφέρεια

Σπορά

Παραγωγή λιπασμάτων

Εκπομπές πεδίου N2O

Παραγωγή εντομοκτόνων

Καλλιεργητικές εργασίες

(kg CO2eq/ξηρό τόνο)

Kg CO2eq/MJ FAME

RU 23

2,4

262,5

523,5

4,2

73,1

865,7

33

RU 24

2,2

266,5

510,6

3,7

64,9

847,9

33

RU 28

2,5

212,8

499,5

3,8

71,4

790,0

30

RU 29

2,5

203,1

319,4

3,6

63,4

592,0

23

RU 30

2,2

190,2

206,5

2,8

55,1

456,8

18

RU 34

2,2

170,4

421,2

3,3

57,7

654,8

25

RU 35

1,9

154,2

338,4

2,6

54,9

552,0

21

RU 37

2,1

166,6

198,2

2,8

58,3

428,0

16

Σημείωση: Ως «RU» νοείται η μικρότερη χωροταξική μονάδα στην οποία είναι δυνατόν να εναρμονιστούν τα δεδομένα περί δραστηριοτήτων τα οποία προέρχονται από διαφορετικές πηγές [όπως είναι το Υπουργείο Γεωργίας και Γεωργικών Προϊόντων Διατροφής του Καναδά («AAFC»), η καναδική κυβέρνηση και η καναδική δασική υπηρεσία]. Οι «RU» είναι ζώνες που υπόκεινται σε υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων στο AAFC και οι οποίες υποδιαιρούνται σύμφωνα με τα όρια των επαρχιών. Επομένως, μια ζώνη «RU» βρίσκεται εντός μιας και μόνης επαρχίας. Οι καναδικές ζώνες «RU» πληρούν τις διοικητικές και πληθυσμιακές απαιτήσεις της έννοιας NUTS 2.