ISSN 1977-0669

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 193

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

60ό έτος
25 Ιουλίου 2017


Περιεχόμενα

 

II   Μη νομοθετικές πράξεις

Σελίδα

 

 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

 

*

Πληροφορίες σχετικά με την έναρξη ισχύος της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου

1

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

*

Απόφαση (ΕΕ) 2017/1372 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουλίου 2017, σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση έπειτα από αίτηση που υπέβαλε η Ισπανία — EGF/2017/001 ES/Castilla y León — εξόρυξη

2

 

*

Απόφαση (ΕΕ) 2017/1373 της Επιτροπής, της 24ης Ιουλίου 2017, για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τροποποίησης του πρωτοκόλλου σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ισλαμικής Δημοκρατίας της Μαυριτανίας

4

EL

Οι πράξεις των οποίων οι τίτλοι έχουν τυπωθεί με λευκά στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


II Μη νομοθετικές πράξεις

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

25.7.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 193/1


Πληροφορίες σχετικά με την έναρξη ισχύος της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου

Η συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου, η οποία υπεγράφη στις Βρυξέλλες στις 21 Μαρτίου 2014 και στις 27 Ιουνίου 2014 (1), τίθεται σε ισχύ την 1η Σεπτεμβρίου 2017, σύμφωνα με το άρθρο 486 παράγραφος 2 της συμφωνίας, καθόσον η τελευταία πράξη επικύρωσης ή έγκρισης κατετέθη στις 11 Ιουλίου 2017.


(1)  ΕΕ L 161 της 29.5.2014, σ. 3.


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

25.7.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 193/2


ΑΠΌΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/1372 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 14ης Ιουλίου 2017

σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση έπειτα από αίτηση που υπέβαλε η Ισπανία — EGF/2017/001 ES/Castilla y León — εξόρυξη

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 (1), και ιδίως το άρθρο 15 παράγραφος 4,

Έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (2), και ιδίως το σημείο 13,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) στόχο έχει να παρέχει στήριξη σε εργαζομένους που απολύονται και σε αυτοαπασχολούμενους των οποίων η δραστηριότητα έχει παύσει ως αποτέλεσμα μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή διεξαγωγής του παγκόσμιου εμπορίου που οφείλονται στην παγκοσμιοποίηση, ως αποτέλεσμα της συνέχισης της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης ή ως αποτέλεσμα μιας νέας παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, και να τους βοηθά να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας.

(2)

Το ΕΤΠ δεν πρέπει να υπερβαίνει το μέγιστο ετήσιο ποσό των 150 εκατομμυρίων ευρώ (τιμές 2011), όπως ορίζεται στο άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου (3).

(3)

Στις 20 Ιανουαρίου 2017 η Ισπανία υπέβαλε αίτηση για την κινητοποίηση του ΕΤΠ, όσον αφορά τις απολύσεις στον οικονομικό τομέα που ταξινομείται σύμφωνα με τη στατιστική ονοματολογία των οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα («NACE») αναθ. 2 στον κλάδο 5 (Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη) στην περιφέρεια Castilla y León. Η αίτηση αυτή συμπληρώθηκε με πρόσθετες πληροφορίες που υποβλήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013. Η εν λόγω αίτηση πληροί τις απαιτήσεις που ισχύουν για τον καθορισμό χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ, οι οποίες ορίζονται στο άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013.

(4)

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, η Ισπανία αποφάσισε να παράσχει εξατομικευμένες υπηρεσίες, συγχρηματοδοτούμενες από το ΕΤΠ, και σε 125 νέους που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (EAEK).

(5)

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, η αίτηση της Ισπανίας θεωρείται αποδεκτή, δεδομένου ότι οι απολύσεις έχουν σοβαρό αντίκτυπο στην απασχόληση και στην τοπική οικονομία.

(6)

Επομένως, θα πρέπει να κινητοποιηθεί το ΕΤΠ για τη χορήγηση χρηματοδοτικής συνεισφοράς ύψους 1 002 264 ευρώ σχετικά με την αίτηση που υπέβαλε η Ισπανία.

(7)

Για να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος που χρειάζεται για την κινητοποίηση του ΕΤΠ, η παρούσα απόφαση θα πρέπει να εφαρμοστεί από την ημερομηνία της έκδοσής της,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση κινητοποιείται για την παροχή ποσού 1 002 264 ευρώ σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και σε πιστώσεις πληρωμών.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από τις 14 Ιουλίου 2017.

Βρυξέλλες, 14 Ιουλίου 2017.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

A. TAJANI

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

T. TÕNISTE


(1)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 855.

(2)  ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.

(3)  Κανονισμός (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884).


25.7.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 193/4


ΑΠΌΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/1373 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 24ης Ιουλίου 2017

για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τροποποίησης του πρωτοκόλλου σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ισλαμικής Δημοκρατίας της Μαυριτανίας

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την απόφαση (ΕΕ) 2016/870 του Συμβουλίου, της 24ης Μαΐου 2016, για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ισλαμικής Δημοκρατίας της Μαυριτανίας για περίοδο τεσσάρων ετών (1), και ιδίως το άρθρο 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 10 της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ισλαμικής Δημοκρατίας της Μαυριτανίας (2), εφεξής «η συμφωνία», που εγκρίθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1801/2006 του Συμβουλίου (3), προβλέπει τη σύσταση μεικτής επιτροπής επιφορτισμένης με την παρακολούθηση της εφαρμογής της εν λόγω συμφωνίας, και ιδίως με την επίβλεψη της εκτέλεσης, της ερμηνείας και της ομαλής λειτουργίας αυτής.

(2)

Το άρθρο 3 παράγραφος 3.9 του πρωτοκόλλου για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία, εφεξής «το πρωτόκολλο», που εγκρίθηκε με την απόφαση (ΕΕ) 2016/870, καθορίζει τους κανόνες για την κατανάλωση του υπολοίπου της τομεακής στήριξης για την προώθηση βιώσιμης αλιείας που προβλέπεται από το προηγούμενο πρωτόκολλο για την περίοδο 2013-2014.

(3)

Σε έκτακτη σύνοδο της μεικτής επιτροπής που πραγματοποιήθηκε μεταξύ της Ένωσης και των αρχών της Μαυριτανίας μέσω ανταλλαγής επιστολών της 10ης Μαρτίου και της 3ης Απριλίου 2017, τα μέρη συμφώνησαν σχετικά με τροποποίηση του πρωτοκόλλου προκειμένου να παραταθεί η προθεσμία για την κατανάλωση του εν λόγω υπολοίπου.

(4)

Η Επιτροπή διαβίβασε στο Συμβούλιο πριν από την εν λόγω συνεδρίαση της μεικτής επιτροπής προπαρασκευαστικό έγγραφο στο οποίο εκτίθενται λεπτομερώς τα συγκεκριμένα στοιχεία της προβλεπόμενης θέσης της Ένωσης, το οποίο εγκρίθηκε.

(5)

Η τροποποίηση του πρωτοκόλλου θα πρέπει να εγκριθεί εξ ονόματος της Ένωσης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Εγκρίνεται, εξ ονόματος της Ένωσης, η αντικατάσταση του άρθρου 3 παράγραφος 3.9 δεύτερη περίοδος του πρωτοκόλλου σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ισλαμικής Δημοκρατίας της Μαυριτανίας από το κείμενο του παραρτήματος της παρούσας απόφασης, το οποίο συμφωνήθηκε μέσω ανταλλαγής επιστολών μεταξύ των μελών της μεικτής επιτροπής που συστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 10 της εν λόγω συμφωνίας,

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την επομένης της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 24 Ιουλίου 2017.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 145 της 2.6.2016, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 343 της 8.12.2006, σ. 4.

(3)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1801/2006 του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2006, για τη σύναψη συμφωνίας σύμπραξης στον τομέα της αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ισλαμικής Δημοκρατίας της Μαυριτανίας (ΕΕ L 343 της 8.12.2006, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Απόσπασμα της ανταλλαγής επιστολών που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των μελών της μεικτής επιτροπής που συστάθηκε με το άρθρο 10 της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ισλαμικής Δημοκρατίας της Μαυριτανίας (κείμενο της δεύτερης περιόδου του άρθρου 3 παράγραφος 3.9 του πρωτοκόλλου).

«Ωστόσο το εν λόγω υπόλοιπο της τομεακής στήριξης για την περίοδο 2013-2014 θα πρέπει να καταναλωθεί το αργότερο είκοσι (20) μήνες από την ημερομηνία προσωρινής εφαρμογής του παρόντος πρωτοκόλλου, ενώ, σε αντίθετη περίπτωση, θα θεωρείται ότι έχει εξαντληθεί και δεν θα μπορεί να καταβληθεί».