ISSN 1977-0669

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 150

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

60ό έτος
14 Ιουνίου 2017


Περιεχόμενα

 

II   Μη νομοθετικές πράξεις

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Κανονισμός (EE) 2017/997 του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2017, για την τροποποίηση του παραρτήματος III της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την επικίνδυνη ιδιότητα HP 14 οικοτοξικό ( 1 )

1

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/998 της Επιτροπής, της 12ης Ιουνίου 2017, για την 268η τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 του Συμβουλίου για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με τις οργανώσεις ISIL (Da'esh) και Αλ Κάιντα

5

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) 2017/999 της Επιτροπής, της 13ης Ιουνίου 2017, για την τροποποίηση του παραρτήματος XIV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) ( 1 )

7

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1000 της Επιτροπής, της 13ης Ιουνίου 2017, για την τροποποίηση του παραρτήματος XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) όσον αφορά το υπερφθοροοκτανοϊκό οξύ (PFOA), τα άλατά του και τις συναφείς με αυτό ουσίες ( 1 )

14

 

 

Διορθωτικά

 

*

Διορθωτικό στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2016/1821 της Επιτροπής, της 6ης Οκτωβρίου 2016, σχετικά με την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο ( ΕΕ L 294 της 28.10.2016 )

19

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις των οποίων οι τίτλοι έχουν τυπωθεί με λευκά στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


II Μη νομοθετικές πράξεις

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

14.6.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 150/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (EE) 2017/997 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 8ης Ιουνίου 2017

για την τροποποίηση του παραρτήματος III της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την επικίνδυνη ιδιότητα HP 14 «οικοτοξικό»

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών (1), και ιδίως το άρθρο 38 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το παράρτημα III της οδηγίας 2008/98/ΕΚ περιλαμβάνει κατάλογο ιδιοτήτων των αποβλήτων που τα καθιστούν επικίνδυνα.

(2)

Η οδηγία 2008/98/ΕΚ ορίζει ότι ο χαρακτηρισμός αποβλήτων ως επικίνδυνων θα πρέπει να βασίζεται, μεταξύ άλλων, στην ενωσιακή νομοθεσία για τις χημικές ουσίες, ιδίως όσον αφορά τον χαρακτηρισμό των μειγμάτων ως επικίνδυνων, συμπεριλαμβανομένων των χρησιμοποιηθεισών για τον σκοπό αυτό τιμών των ορίων συγκέντρωσης. Η απόφαση 2000/532/ΕΚ της Επιτροπής (2) θεσπίζει κατάλογο τύπων αποβλήτων, προκειμένου να ενθαρρυνθεί ο εναρμονισμένος χαρακτηρισμός των αποβλήτων και να εξασφαλιστεί ο εναρμονισμένος καθορισμός των επικίνδυνων ιδιοτήτων των αποβλήτων εντός της Ένωσης.

(3)

Το παράρτημα III της οδηγίας 2008/98/ΕΚ προβλέπει ότι ο χαρακτηρισμός της επικίνδυνης ιδιότητας HP 14 «οικοτοξικό» γίνεται με βάση τα κριτήρια που καθορίζονται στο παράρτημα VI της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου (3).

(4)

Η οδηγία 67/548/ΕΟΚ καταργήθηκε με ισχύ από την 1η Ιουνίου 2015 και αντικαταστάθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4). Η εν λόγω οδηγία, ωστόσο, ενδέχεται να εξακολουθήσει να ισχύει για ορισμένα μείγματα έως την 1η Ιουνίου 2017, σε περίπτωση που τα εν λόγω μείγματα ταξινομούνται, επισημαίνονται και συσκευάζονται σύμφωνα με την οδηγία 1999/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5) και έχουν ήδη διατεθεί στην αγορά πριν από την 1η Ιουνίου 2015.

(5)

Το παράρτημα III της οδηγίας 2008/98/ΕΚ αντικαταστάθηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1357/2014 της Επιτροπής (6) για να εναρμονιστούν, όπου αυτό είναι απαραίτητο, οι ορισμοί των επικίνδυνων ιδιοτήτων με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 και να αντικατασταθούν οι παραπομπές στην οδηγία 67/548/ΕΟΚ με παραπομπές στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008.

(6)

Ο ορισμός της επικίνδυνης ιδιότητας HP 14 «οικοτοξικό» δεν τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1357/2014, δεδομένου ότι ήταν απαραίτητη μια συμπληρωματική μελέτη προκειμένου να διασφαλιστούν η πληρότητα και η αντιπροσωπευτικότητα όσον αφορά πληροφορίες σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις από την ευθυγράμμιση της εκτίμησης της επικίνδυνης ιδιότητας HP 14 «οικοτοξικό» με τα κριτήρια που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008. Δεδομένου ότι η εν λόγω μελέτη έχει πλέον ολοκληρωθεί, είναι σκόπιμο να αντικατοπτριστούν οι συστάσεις της στην εκτίμηση της επικίνδυνης ιδιότητας HP 14 «οικοτοξικό» για τα απόβλητα σύμφωνα με το παράρτημα III της οδηγίας 2008/98/ΕΚ, και να εναρμονιστεί η εν λόγω εκτίμηση, στο μέτρο του δυνατού, με τα κριτήρια που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 για την εκτίμηση της οικοτοξικότητας των χημικών προϊόντων. Κατά τον προσδιορισμό της ταξινόμησης κινδύνου των αποβλήτων για την επικίνδυνη ιδιότητα ΗΡ14 «οικοτοξικό» με την εφαρμογή μαθηματικών τύπων υπολογισμού, πρέπει να εφαρμόζονται οι γενικές τιμές διαχωρισμού, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008.

(7)

Το παράρτημα VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 περιέχει εναρμονισμένους πολλαπλασιαστικούς συντελεστές που έχουν χαρακτηριστεί από έναν περιορισμένο αριθμό ουσιών που έχουν ταξινομηθεί ως «επικίνδυνες για το υδάτινο περιβάλλον, κατηγορία 1 οξείας τοξικότητας» ή «επικίνδυνες για το υδάτινο περιβάλλον, κατηγορία 1 χρόνιας τοξικότητας» που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της ταξινόμησης ενός μείγματος στο οποίο υπάρχουν οι ουσίες αυτές. Με βάση την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στον ορισμό τέτοιων πολλαπλασιαστικών παραγόντων, η Επιτροπή δύναται να επανεξετάσει, σύμφωνα με το άρθρο 38 παράγραφος 2 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ, τη μέθοδο υπολογισμού της εκτίμησης των ουσιών σχετικά με την επικίνδυνη ιδιότητα HP 14 «οικοτοξικό» για την πιθανή συμπερίληψη πολλαπλασιαστικών συντελεστών στην εν λόγω μέθοδο.

(8)

Κατά τη διεξαγωγή της δοκιμής για την εκτίμηση της επικίνδυνης ιδιότητας HP 14 «οικοτοξικό» στα απόβλητα είναι σκόπιμο να εφαρμοστούν οι σχετικές μέθοδοι που θεσπίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 440/2008 της Επιτροπής (7) ή άλλες διεθνώς αναγνωρισμένες μέθοδοι δοκιμών και κατευθυντήριες γραμμές. Η απόφαση 2000/532/ΕΚ προβλέπει ότι, όταν μια επικίνδυνη ιδιότητα των αποβλήτων έχει εκτιμηθεί με δοκιμή και με τη χρήση των συγκεντρώσεων επικίνδυνων ουσιών που ορίζονται στο παράρτημα III της οδηγίας 2008/98/ΕΚ, τα αποτελέσματα της δοκιμής πρέπει να υπερισχύουν. Επιπλέον, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, και ιδίως το άρθρο 12 στοιχείο β) και οι μέθοδοι για την εφαρμογή του. Είναι σκόπιμο η Επιτροπή να προωθήσει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για τις μεθόδους δοκιμής για την εκτίμηση των ουσιών όσον αφορά την επικίνδυνη ιδιότητα HP 14 «οικοτοξικό» για την ενδεχόμενη εναρμόνισή τους.

(9)

Είναι σκόπιμο να δοθεί επαρκής χρόνος στις επιχειρήσεις και στις αρμόδιες αρχές, ώστε να προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις.

(10)

Η επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 39 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ δεν διατύπωσε γνώμη για τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. Επομένως, τα μέτρα θα πρέπει να εγκριθούν από το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 5α παράγραφος 4 της απόφασης 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου (8),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα III της οδηγίας 2008/98/ΕΚ τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από τις 5 Ιουλίου 2018.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Λουξεμβούργο, 8 Ιουνίου 2017.

Για το Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

K. SIMSON


(1)  ΕΕ L 312 της 22.11.2008, σ. 3.

(2)  Απόφαση 2000/532/ΕΚ της Επιτροπής, της 3ης Μαΐου 2000, για αντικατάσταση της απόφασης 94/3/ΕΚ για τη θέσπιση καταλόγου αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 1 στοιχείο α) της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τα απόβλητα και της απόφασης 94/904/ΕΚ του Συμβουλίου για την κατάρτιση καταλόγου επικίνδυνων αποβλήτων κατ' εφαρμογή του άρθρου 1 παράγραφος 4 της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τα επικίνδυνα απόβλητα (ΕΕ L 226 της 6.9.2000, σ. 3).

(3)  Οδηγία 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 1967, περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν στην ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικινδύνων ουσιών (ΕΕ 196, της 16.8.1967, σ. 1).

(4)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (ΕΕ L 353 της 31.12.2008, σ. 1).

(5)  Οδηγία 1999/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαΐου 1999, για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικίνδυνων παρασκευασμάτων (ΕΕ L 200 της 30.7.1999, σ. 1).

(6)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1357/2014 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2014, για την αντικατάσταση του παραρτήματος III της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών (ΕΕ L 365 της 19.12.2014, σ. 89).

(7)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 440/2008 της Επιτροπής, της 30ής Μαΐου 2008, για τον καθορισμό των μεθόδων δοκιμής κατ' εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) (ΕΕ L 142 της 31.5.2008, σ. 1).

(8)  Απόφαση του Συμβουλίου 1999/468/ΕΚ, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το παράρτημα III της οδηγίας 2008/98/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1)

η καταχώριση για την επικίνδυνη ιδιότητα 14 «οικοτοξικό» αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

«HP 14 “Οικοτοξικό”: απόβλητα που παρουσιάζουν ή είναι δυνατόν να παρουσιάσουν άμεσο ή μελλοντικό κίνδυνο για έναν ή περισσότερους τομείς του περιβάλλοντος.

Τα απόβλητα που πληρούν οποιαδήποτε από τις ακόλουθες προϋποθέσεις πρέπει να ταξινομούνται ως επικίνδυνα σύμφωνα με την HP 14:

Το απόβλητο που περιέχει ουσία που ταξινομείται ως καταστροφική για το όζον και έχει χαρακτηριστεί με τον κωδικό δήλωσης επικινδυνότητας H420 σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*1) και η συγκέντρωση της ουσίας αυτής είναι ίση ή μεγαλύτερη από το όριο συγκέντρωσης 0,1 %.

[c(H420) ≥ 0,1 %]

Το απόβλητο που περιέχει μία ή περισσότερες ουσίες που ταξινομούνται ως οξείας τοξικότητας για το υδάτινο περιβάλλον και έχουν χαρακτηριστεί με τον κωδικό δήλωσης επικινδυνότητας H400 σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 και το άθροισμα των συγκεντρώσεων αυτών των ουσιών είναι ίσο ή μεγαλύτερο από το όριο συγκέντρωσης 25 %. Για τις ουσίες αυτές ισχύει τιμή διαχωρισμού 0,1 %.

[Σ c (H400) ≥ 25 %]

Το απόβλητο που περιέχει μία ή περισσότερες ουσίες που ταξινομούνται ως χρόνιας τοξικότητας για το υδάτινο περιβάλλον 1, 2, ή 3 και έχουν χαρακτηριστεί με τον/τους κωδικό/-ούς δήλωσης επικινδυνότητας H410, H411 ή H412 σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, και το άθροισμα των συγκεντρώσεων όλων των ουσιών ταξινομείται ως χρόνιας τοξικότητας για το υδάτινο περιβάλλον 1 (Η410) πολλαπλασιαζόμενο επί 100 και προστιθέμενο στο άθροισμα των συγκεντρώσεων όλων των ουσιών που ταξινομούνται ως χρόνιας τοξικότητας για το υδάτινο περιβάλλον 2 (H411) πολλαπλασιαζόμενο επί 10 και προστιθέμενο στο άθροισμα των συγκεντρώσεων όλων των ουσιών που ταξινομούνται ως χρόνιας τοξικότητας 3 (H412) είναι ίσο ή μεγαλύτερο από το όριο συγκέντρωσης 25 %. Για ουσίες που έχουν ταξινομηθεί ως H410 ισχύει τιμή διαχωρισμού 0,1 % και για ουσίες που έχουν ταξινομηθεί ως H411 ή H412 ισχύει τιμή διαχωρισμού 1 %.

[100 × Σc (H410) + 10 × Σc (H411) + Σc (H412) ≥ 25 %]

Το απόβλητο που περιέχει μία ή περισσότερες ουσίες που ταξινομούνται ως χρόνιας τοξικότητας για το υδάτινο περιβάλλον 1, 2, 3 ή 4 και έχουν χαρακτηριστεί με τον/τους κωδικό/-ούς δήλωσης επικινδυνότητας H410, H411, H412 ή H413 σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 και το άθροισμα των συγκεντρώσεων αυτών των ουσιών που ταξινομούνται ως χρόνιας τοξικότητας για το υδάτινο περιβάλλον είναι ίσο ή μεγαλύτερο από το όριο συγκέντρωσης 25 %. Για ουσίες που έχουν ταξινομηθεί ως H410 ισχύει τιμή διαχωρισμού 0,1 % και για ουσίες που έχουν ταξινομηθεί ως H411, H412 ή H413 ισχύει τιμή διαχωρισμού 1 %.

[Σ c H410 + Σ c H411 + Σ c H412 + Σ c H413 ≥ 25 %]

όπου: Σ = άθροισμα και c = συγκεντρώσεις των ουσιών.

(*1)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, (ΕΕ L 353 της 31.12.2008, σ. 1).»·"

2)

διαγράφεται η σημείωση κάτω από την καταχώριση της HP 15.14.6.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 150/5


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2017/998 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 12ης Ιουνίου 2017

για την 268η τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 του Συμβουλίου για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με τις οργανώσεις ISIL (Da'esh) και Αλ Κάιντα

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 881/2002 του Συμβουλίου, της 27ης Μαΐου 2002, για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με τις οργανώσεις ISIL (Da'esh) και Αλ Κάιντα (1), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο α) και το άρθρο 7α παράγραφος 5,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 απαριθμούνται τα πρόσωπα, οι ομάδες και οι οντότητες που αφορά η δέσμευση κεφαλαίων και οικονομικών πόρων βάσει του εν λόγω κανονισμού.

(2)

Στις 7 Ιουνίου 2017 η Επιτροπή Κυρώσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών αποφάσισε να τροποποιήσει μία καταχώριση στον κατάλογο των προσώπων, ομάδων και οντοτήτων που αφορά η δέσμευση κεφαλαίων και οικονομικών πόρων. Κατά συνέπεια, το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 12 Ιουνίου 2017.

Για την Επιτροπή,

εξ ονόματος του Προέδρου,

Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Μέσων Εξωτερικής Πολιτικής


(1)  ΕΕ L 139 της 29.5.2002, σ. 9.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τα στοιχεία ταυτοποίησης για την καταχώριση «Al-Nusrah Front for the People of the Levant (άλλως α) the Victory Front, β) Jabhat al-Nusrah, γ) Jabhet al-Nusra, δ) Al-Nusrah Front, ε) Al-Nusra Front, στ) Ansar al-Mujahideen Network), ζ) Levantine Mujahideen on the Battlefields of Jihad). Άλλες πληροφορίες: α) Δραστηριοποιείται στη Συρία, β) Προηγούμενη καταχώρισή της, μεταξύ 30 Μαΐου 2013 και 13 Μαΐου 2014, ως άλλη ονομασία της Al-Qaida in Iraq. Ημερομηνία κατονομασίας που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 4 στοιχείο β): 14.5.2014.» υπό τον τίτλο «Νομικά πρόσωπα, ομάδες και οντότητες» στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«Al-Nusrah Front for the People of the Levant [άλλως α) the Victory Front, β) Jabhat al-Nusrah, γ) Jabhet al-Nusra, δ) Al-Nusrah Front, ε) Al-Nusra Front, στ) Ansar al-Mujahideen Network, ζ) Levantine Mujahideen on the Battlefields of Jihad, η) Jabhat Fath al Sham, θ) Jabhat Fath al-Sham, ι) Jabhat Fatah al-Sham, ια) Jabhat Fateh Al-Sham, ιβ) Fatah al-Sham Front, ιγ) Fateh al-Sham Front, ιδ) Conquest of the Levant Front, ιε) The Front for the Liberation of al Sham, ιστ) Front for the Conquest of Syria/the Levant, ιζ) Front for the Liberation of the Levant, ιη) Front for the Conquest of Syria]. Άλλες πληροφορίες: α) Δραστηριοποιείται στην Αραβική Δημοκρατία της Συρίας, β) Ιράκ, γ) Προηγούμενη καταχώρισή της, μεταξύ 30 Μαΐου 2013 και 13 Μαΐου 2014, ως άλλη ονομασία της Al-Qaida in Iraq. Ημερομηνία κατονομασίας που αναφέρεται στο άρθρο 7δ παράγραφος 2 στοιχείο θ): 14.5.2014.».


14.6.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 150/7


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2017/999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 13ης Ιουνίου 2017

για την τροποποίηση του παραρτήματος XIV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH), για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων, για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής, καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ της Επιτροπής (1), και ιδίως τα άρθρα 58 και 131,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η ουσία 1-βρωμοπροπάνιο (n-προπυλοβρωμίδιο) πληροί τα κριτήρια για να ταξινομηθεί ως τοξική για την αναπαραγωγή (κατηγορία 1Β) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2) και, συνεπώς, πληροί τα κριτήρια εγγραφής στο παράρτημα XIV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, τα οποία ορίζονται στο άρθρο 57 στοιχείο γ) του εν λόγω κανονισμού.

(2)

Η ουσία φθαλικός διισοπεντυλεστέρας πληροί τα κριτήρια για να ταξινομηθεί ως τοξική για την αναπαραγωγή (κατηγορία 1Β), σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, και, συνεπώς, πληροί τα κριτήρια εγγραφής στο παράρτημα XIV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, τα οποία ορίζονται στο άρθρο 57 στοιχείο γ) του εν λόγω κανονισμού.

(3)

Η ουσία δι-C6-8-διακλαδισμένοι αλκυλεστέρες, πλούσιοι σε C7, του 1,2-βενζολοδικαρβοξυλικού οξέος πληροί τα κριτήρια για να ταξινομηθεί ως τοξική για την αναπαραγωγή (κατηγορία 1Β), σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, και, συνεπώς, πληροί τα κριτήρια εγγραφής στο παράρτημα XIV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, τα οποία ορίζονται στο άρθρο 57 στοιχείο γ) του εν λόγω κανονισμού.

(4)

Η ουσία δι-C7-11-διακλαδισμένοι και γραμμικοί αλκυλεστέρες του 1,2-βενζολοδικαρβοξυλικού οξέος πληροί τα κριτήρια για να ταξινομηθεί ως τοξική για την αναπαραγωγή (κατηγορία 1Β), σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, και, συνεπώς, πληροί τα κριτήρια εγγραφής στο παράρτημα XIV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, τα οποία ορίζονται στο άρθρο 57 στοιχείο γ) του εν λόγω κανονισμού.

(5)

Η ουσία διπεντυλεστέρας του 1,2-βενζολοδικαρβοξυλικού οξέος, διακλαδισμένος και γραμμικός, πληροί τα κριτήρια για να ταξινομηθεί ως τοξική για την αναπαραγωγή (κατηγορία 1Β), σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 και, συνεπώς, πληροί τα κριτήρια εγγραφής στο παράρτημα XIV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, τα οποία ορίζονται στο άρθρο 57 στοιχείο γ) του εν λόγω κανονισμού.

(6)

Η ουσία φθαλικό δις(2-μεθοξυαιθύλιο) πληροί τα κριτήρια για να ταξινομηθεί ως τοξική για την αναπαραγωγή (κατηγορία 1Β), σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, και, συνεπώς, πληροί τα κριτήρια εγγραφής στο παράρτημα XIV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, τα οποία ορίζονται στο άρθρο 57 στοιχείο γ) του εν λόγω κανονισμού.

(7)

Η ουσία φθαλικός διπεντυλεστέρας (ή φθαλικό διπεντύλιο) πληροί τα κριτήρια για να ταξινομηθεί ως τοξική για την αναπαραγωγή (κατηγορία 1Β), σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, και, συνεπώς, πληροί τα κριτήρια εγγραφής στο παράρτημα XIV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, τα οποία ορίζονται στο άρθρο 57 στοιχείο γ) του εν λόγω κανονισμού.

(8)

Η ουσία φθαλικό n-πεντύλιο ισοπεντύλιο πληροί τα κριτήρια για να ταξινομηθεί ως τοξική για την αναπαραγωγή (κατηγορία 1Β), σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, και, συνεπώς, πληροί τα κριτήρια εγγραφής στο παράρτημα XIV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, τα οποία ορίζονται στο άρθρο 57 στοιχείο γ) του εν λόγω κανονισμού.

(9)

Το έλαιο ανθρακενίου, με ορισμένη περιεκτικότητα βενζο[a]πυρενίου, πληροί τα κριτήρια για να ταξινομηθεί ως καρκινογόνο (κατηγορία 1Β), σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, και, συνεπώς, πληροί τα κριτήρια εγγραφής στο παράρτημα XIV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, τα οποία ορίζονται στο άρθρο 57 στοιχείο α) του εν λόγω κανονισμού. Το έλαιο είναι επίσης ανθεκτικό, βιοσυσσωρεύσιμο και τοξικό, καθώς και άκρως ανθεκτικό και άκρως βιοσυσσωρεύσιμο σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στο παράρτημα XIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, και, συνεπώς, πληροί τα κριτήρια εγγραφής στο παράρτημα XIV του εν λόγω κανονισμού, τα οποία ορίζονται στο άρθρο 57 στοιχεία δ) και ε) του εν λόγω κανονισμού.

(10)

Το κατράμι λιθανθρακόπισσας, υψηλής θερμοκρασίας, πληροί τα κριτήρια για να ταξινομηθεί ως καρκινογόνο (κατηγορία 1Β), σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, και, συνεπώς, πληροί τα κριτήρια εγγραφής στο παράρτημα XIV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, τα οποία ορίζονται στο άρθρο 57 στοιχείο α) του εν λόγω κανονισμού. Το κατράμι είναι επίσης ανθεκτικό, βιοσυσσωρεύσιμο και τοξικό, καθώς και άκρως ανθεκτικό και άκρως βιοσυσσωρεύσιμο σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στο παράρτημα XIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, και, συνεπώς, πληροί τα κριτήρια εγγραφής στο παράρτημα XIV του εν λόγω κανονισμού, τα οποία ορίζονται στο άρθρο 57 στοιχεία δ) και ε) του εν λόγω κανονισμού.

(11)

Η ομάδα ουσιών 4- (1,1,3,3-τετραμεθυλοβουτυλική)-φαινόλη, αιθοξυλιωμένη [που καλύπτει σαφώς καθορισμένες ουσίες και ουσίες άγνωστης ή ασταθούς σύνθεσης, προϊόντα πολύπλοκων αντιδράσεων ή βιολογικά υλικά («ουσίες UVCB, πολυμερή και ομόλογες»)] αποτελείται από ουσίες που, κατά την αποδόμησή τους, αποκτούν ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής για τις οποίες υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι έχουν πιθανώς σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Ως εκ τούτου, προκαλούν ισοδύναμο επίπεδο ανησυχίας με εκείνο άλλων ουσιών που περιλαμβάνονται στα στοιχεία α) έως ε) του άρθρου 57 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, και, συνεπώς, πληρούν τα κριτήρια εγγραφής στο παράρτημα XIV του εν λόγω κανονισμού, τα οποία ορίζονται στο άρθρο 57 στοιχείο στ) του εν λόγω κανονισμού.

(12)

Η ομάδα ουσιών 4-εννεϋλοφαινόλη, διακλαδισμένης και γραμμικής αλυσίδας, αιθοξυλιωμένη (στην οποία συμπεριλαμβάνονται ουσίες με γραμμική και/ή διακλαδισμένη αλυσίδα αλκυλίων με ομοιοπολικό δεσμό άνθρακα 9 στη θέση 4 με την ουσία φαινόλη, αιθοξυλιωμένες, που καλύπτουν UVCB και σαφώς καθορισμένες ουσίες, πολυμερή και ομόλογες, που περιλαμβάνουν οποιοδήποτε από τα μεμονωμένα ισομερή και/ή συνδυασμούς τους) αποτελείται από ουσίες που, κατά την αποδόμησή τους, αποκτούν ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής για τις οποίες υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι έχουν πιθανώς σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Ως εκ τούτου, προκαλούν ισοδύναμο επίπεδο ανησυχίας με εκείνο άλλων ουσιών που περιλαμβάνονται στα στοιχεία α) έως ε) του άρθρου 57 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, και, συνεπώς, πληρούν τα κριτήρια εγγραφής στο παράρτημα XIV του εν λόγω κανονισμού, τα οποία ορίζονται στο άρθρο 57 στοιχείο στ) του εν λόγω κανονισμού.

(13)

Οι εν λόγω ουσίες έχουν προσδιοριστεί και εγγραφεί στον κατάλογο υποψήφιων ουσιών σύμφωνα με το άρθρο 59 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006. Έχουν επίσης λάβει προτεραιότητα για εγγραφή στο παράρτημα XIV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων («ο Οργανισμός») με τις συστάσεις που εξέδωσε την 6η Φεβρουαρίου 2014 (3) και την 1η Ιουλίου 2015 (4), σύμφωνα με το άρθρο 58 του εν λόγω κανονισμού. Επιπλέον, η Επιτροπή έχει λάβει πληροφορίες σχετικά με τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις μέσω των πολυάριθμων παρατηρήσεων που υπέβαλαν τα ενδιαφερόμενα μέρη μετά την παραλαβή της πέμπτης σύστασης του Οργανισμού ή μέσω δημόσιας διαβούλευσης που διεξήχθη παράλληλα με τη δημόσια διαβούλευση του Οργανισμού σχετικά με το σχέδιο έκτης σύστασης. Παρά τις πληροφορίες που έλαβε, κρίνεται σκόπιμο να εγγραφούν οι συγκεκριμένες ουσίες στο εν λόγω παράρτημα.

(14)

Είναι σκόπιμο να καθοριστούν οι ημερομηνίες που αναφέρονται στο άρθρο 58 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο ii) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 σύμφωνα με τις συστάσεις του Οργανισμού της 6ης Φεβρουαρίου 2014 και της 1ης Ιουλίου 2015. Οι ημερομηνίες αυτές καθορίζονται με βάση τον χρόνο που εκτιμάται ότι θα χρειαστεί για την κατάρτιση της αίτησης αδειοδότησης, λαμβανομένων υπόψη των διαθέσιμων πληροφοριών για τις διάφορες ουσίες και των πληροφοριών που συγκεντρώθηκαν κατά τη δημόσια διαβούλευση που διενεργήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 58 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006. Για τον σκοπό αυτό, συνεκτιμήθηκε, επίσης, η ικανότητα του Οργανισμού να διεκπεραιώνει αιτήσεις στον προβλεπόμενο χρόνο σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, όπως ορίζεται στο άρθρο 58 παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού.

(15)

Για κάθε μία από τις ουσίες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού, δεν υπάρχει λόγος που να συνηγορεί υπέρ του ορισμού της ημερομηνίας που αναφέρεται στο άρθρο 58 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο i) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 σε χρόνο μεταγενέστερο των 18 μηνών από την ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 58 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο ii) του εν λόγω κανονισμού.

(16)

Το άρθρο 58 παράγραφος 1 στοιχείο ε) σε συνδυασμό με το άρθρο 58 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 προβλέπει τη δυνατότητα εξαίρεσης χρήσεων ή κατηγοριών χρήσεων σε περιπτώσεις στις οποίες η ειδική ενωσιακή νομοθεσία επιβάλλει ελάχιστες απαιτήσεις για την προστασία της υγείας του ανθρώπου ή του περιβάλλοντος για να διασφαλιστεί ότι ο κίνδυνος ελέγχεται ορθώς. Σύμφωνα με τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα επί του παρόντος, δεν ενδείκνυται να καθοριστούν εξαιρέσεις με βάση τις εν λόγω διατάξεις.

(17)

Σύμφωνα με τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα επί του παρόντος, δεν ενδείκνυται να καθοριστούν εξαιρέσεις για δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης που είναι προσανατολισμένες σε προϊόντα και διαδικασίες.

(18)

Σύμφωνα με τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα επί του παρόντος, δεν ενδείκνυται να καθοριστούν περίοδοι αναθεώρησης για ορισμένες χρήσεις. Σύμφωνα με το άρθρο 60 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, οι περίοδοι αναθεώρησης πρέπει να καθορίζονται κατά περίπτωση, λαμβανομένων υπόψη, μεταξύ άλλων, των κινδύνων που απορρέουν από τις χρήσεις της ουσίας, των κοινωνικοοικονομικών οφελών που προκύπτουν από τη χρήση της ουσίας και της ανάλυσης των εναλλακτικών επιλογών ή οιουδήποτε σχεδίου υποκατάστασης που υποβάλλεται για τις χρήσεις για τις οποίες ζητείται άδεια. Σε περιπτώσεις στις οποίες δεν υπάρχουν κατάλληλες εναλλακτικές επιλογές, οι κίνδυνοι τους οποίους ενέχει η χρήση περιορίζονται από κατάλληλα και αποτελεσματικά μέτρα διαχείρισης κινδύνου, και, όταν τα οφέλη της χρήσης αναμένεται να είναι υψηλά, όπως θα μπορούσε να συμβεί για χρήσεις στην παραγωγή φαρμάκων ή ιατροτεχνολογικών προϊόντων, οι περίοδοι αναθεώρησης μπορεί να είναι μακρές.

(19)

Με σκοπό να αποφευχθεί η πρόωρη αχρήστευση αντικειμένων που δεν παράγονται πλέον μετά τις ημερομηνίες λήξης που αναφέρονται στο παράρτημα XIV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, ορισμένες ουσίες (υπό καθαρή μορφή ή σε μείγματα) που είναι εγγεγραμμένες στο εν λόγω παράρτημα πρέπει να είναι διαθέσιμες για την παραγωγή ανταλλακτικών για την επισκευή των εν λόγω αντικειμένων, όταν τα εν λόγω αντικείμενα δεν μπορούν να λειτουργήσουν σύμφωνα με τον προορισμό τους χωρίς τα εν λόγω ανταλλακτικά, καθώς και όταν ορισμένες ουσίες του παραρτήματος XIV (υπό καθαρή μορφή ή σε μείγματα) είναι αναγκαίες για την επισκευή των εν λόγω αντικειμένων. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να απλουστευθούν οι αιτήσεις αδειοδότησης για τη χρήση ουσίας του παραρτήματος XIV με σκοπό την παραγωγή των εν λόγω ανταλλακτικών και την επισκευή των εν λόγω αντικειμένων. Η ισχύς των μεταβατικών ρυθμίσεων που εφαρμόζονται στις ουσίες τις οποίες αφορούν οι εν λόγω χρήσεις θα πρέπει να παραταθεί, ώστε να δοθεί το χρονικό περιθώριο για τη θέσπιση εκτελεστικών μέτρων σχετικά με τις εν λόγω απλουστευμένες αιτήσεις αδειοδότησης.

(20)

Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(21)

Η ουσία Ν,Ν-διμεθυλοφορμαμίδιο (DMF) πληροί τα κριτήρια για να ταξινομηθεί ως τοξική για αναπαραγωγή (κατηγορία 1Β), σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, και, συνεπώς, πληροί τα κριτήρια εγγραφής στο παράρτημα XIV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, τα οποία ορίζονται στο άρθρο 57 στοιχείο γ) του εν λόγω κανονισμού. Έχει επίσης προσδιοριστεί και συμπεριληφθεί στον κατάλογο υποψήφιων ουσιών σύμφωνα με το άρθρο 59 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 και έχει λάβει προτεραιότητα για εγγραφή στο παράρτημα XIV του εν λόγω κανονισμού με τη σύσταση του Οργανισμού, της 6ης Φεβρουαρίου 2014, σύμφωνα με το άρθρο 58 του εν λόγω κανονισμού. Η ουσία DMF έχει παρόμοιες εγγενείς ιδιότητες με εκείνες των ουσιών N,N-διμεθυλακεταμίδιο (DMAC) και N-μεθυλο-2-πυρρολιδόνη (NMP), οπότε και οι τρεις ουσίες μπορούν να θεωρηθούν ως πιθανές εναλλακτικές επιλογές για μερικές από τις βασικές χρήσεις τους. Η ουσία NMP υπόκειται σε διαδικασία επιβολής περιορισμών, που βρίσκεται σε εξέλιξη, σύμφωνα με το άρθρο 69 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006. Λόγω των ομοιοτήτων των τριών ουσιών, τόσο ως προς τις εγγενείς τους ιδιότητες όσο και ως προς τις βιομηχανικές τους εφαρμογές και με σκοπό να διασφαλιστεί συνεκτική κανονιστική προσέγγιση, η Επιτροπή θεωρεί σκόπιμο να αναβάλει τη λήψη απόφασης για την εγγραφή της ουσίας DMF στο παράρτημα XIV, όπως έχει γίνει στο παρελθόν για την ουσία DMAC, όταν η Επιτροπή έλαβε υπόψη της τη σύσταση του Οργανισμού της 17ης Ιανουαρίου 2013.

(22)

Η ουσία διαζένο-1,2-δικαρβοξαμίδιο (C,C′-αζωδιφορμαμίδιο) (ADCA) πληροί τα κριτήρια για να ταξινομηθεί ως ευαισθητοποιητική του αναπνευστικού (Resp. Sens.1). Λαμβάνοντας υπόψη όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες για τις εγγενείς ιδιότητες του ADCA και για τις δυσμενείς επιπτώσεις του, ο Οργανισμός κατέληξε στο συμπέρασμα ότι μπορεί να θεωρηθεί ως ουσία για την οποία υπάρχει επιστημονική απόδειξη πιθανών σοβαρών επιπτώσεων στην υγεία του ανθρώπου που προκαλούν ισοδύναμο επίπεδο ανησυχίας με εκείνο άλλων ουσιών που περιλαμβάνονται στα στοιχεία α) έως ε) του άρθρου 57 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, και, συνεπώς, πληροί τα κριτήρια εγγραφής στο παράρτημα XIV του εν λόγω κανονισμού, τα οποία ορίζονται στο άρθρο 57 στοιχείο στ) του εν λόγω κανονισμού. Έχει επίσης προσδιοριστεί και συμπεριληφθεί στον κατάλογο υποψήφιων ουσιών σύμφωνα με το άρθρο 59 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 και έχει λάβει προτεραιότητα για εγγραφή στο παράρτημα XIV του εν λόγω κανονισμού με τη σύσταση του Οργανισμού, της 6ης Φεβρουαρίου 2014, σύμφωνα με το άρθρο 58 του εν λόγω κανονισμού. Οι χρήσεις της ουσίας ADCA είναι πολυποίκιλες και αφορούν ευρύ φάσμα διαφορετικών μεταποιητικών βιομηχανιών, γεγονός που αναμένεται να οδηγήσει σε εξαιρετικά πολύπλοκες αιτήσεις αδειοδότησης. Δεδομένου ότι, επί του παρόντος, η πείρα για τη διεκπεραίωση αιτήσεων αδειοδότησης που καλύπτουν ευρύ φάσμα χρήσεων εξακολουθεί να είναι περιορισμένη, είναι σκόπιμο να αναβληθεί η απόφαση για την εγγραφή της ουσίας ADCA στο παράρτημα XIV, προς το παρόν.

(23)

Ορισμένες αργιλοπυριτικές κεραμικές διαθλαστικές ίνες (Al-RCF) και κεραμικές διαθλαστικές ίνες πυριτικού αργιλοζιρκονίου (Zr-RCF) πληρούν τα κριτήρια για να ταξινομηθούν ως καρκινογόνες (κατηγορία 1Β), σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, και, συνεπώς, πληρούν τα κριτήρια εγγραφής στο παράρτημα XIV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, τα οποία ορίζονται στο άρθρο 57 στοιχείο α) του εν λόγω κανονισμού. Έχουν επίσης προσδιοριστεί και συμπεριληφθεί στον κατάλογο υποψήφιων ουσιών σύμφωνα με το άρθρο 59 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 και έχουν λάβει προτεραιότητα για εγγραφή στο παράρτημα XIV του εν λόγω κανονισμού με τη σύσταση του Οργανισμού, της 6ης Φεβρουαρίου 2014, σύμφωνα με το άρθρο 58 του εν λόγω κανονισμού. Οι ίνες καθαυτές παράγονται σε πολύ περιορισμένο αριθμό βιομηχανικών χώρων και μετατρέπονται κατά κανόνα αμέσως, κατά την ίδια διεργασίας παραγωγής, σε αντικείμενα που χρησιμοποιούνται ακολούθως σε ευρύ φάσμα βιομηχανικού εξοπλισμού για μόνωση υψηλής θερμοκρασίας, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική έκθεση των εργαζομένων. Ωστόσο, η χρήση αντικειμένων που κατασκευάζονται από τις ίνες δεν υπόκειται σε αδειοδότηση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006. Η Επιτροπή θεωρεί σκόπιμο να αναβάλει προς το παρόν τη λήψη απόφασης για την εγγραφή των Al-RCF και Zr-RCF στο παράρτημα XIV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, ώστε να αποφασίσει ποια είναι η πλέον κατάλληλη κανονιστική προσέγγιση.

(24)

Οι ουσίες βορικό οξύ, άνυδρο τετραβορικό δινάτριο, τριοξείδιο του διβορίου και ένυδρο επτοξείδιο του βορίου-νατρίου πληρούν τα κριτήρια για να ταξινομηθούν ως τοξικές για την αναπαραγωγή (κατηγορία 1Β), σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 και, συνεπώς, πληρούν τα κριτήρια εγγραφής στο παράρτημα XIV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, τα οποία ορίζονται στο άρθρο 57 στοιχείο γ) του εν λόγω κανονισμού. Έχουν επίσης προσδιοριστεί και συμπεριληφθεί στον κατάλογο υποψήφιων ουσιών σύμφωνα με το άρθρο 59 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 και έχουν λάβει προτεραιότητα για εγγραφή στο παράρτημα XIV του εν λόγω κανονισμού με τη σύσταση του Οργανισμού, της 1ης Ιουλίου 2015, σύμφωνα με το άρθρο 58 του εν λόγω κανονισμού. Επιπλέον, οι χρήσεις των εν λόγω ουσιών είναι πολυποίκιλες και αφορούν ευρύ φάσμα διαφορετικών μεταποιητικών βιομηχανιών, γεγονός που αναμένεται να οδηγήσει σε εξαιρετικά πολύπλοκες αιτήσεις αδειοδότησης. Δεδομένου ότι, επί του παρόντος, η πείρα για τη διεκπεραίωση αιτήσεων αδειοδότησης που καλύπτουν ευρύ φάσμα χρήσεων εξακολουθεί να είναι περιορισμένη, είναι σκόπιμο να αναβληθεί η απόφαση για την εγγραφή των εν λόγω ουσιών στο παράρτημα XIV, προς το παρόν.

(25)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που έχει συσταθεί δυνάμει του άρθρου 133 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα XIV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 13 Ιουνίου 2017.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία ουσιών και μειγμάτων (ΕΕ L 353 της 31.12.2008, σ. 1).

(3)  http://echa.europa.eu/documents/10162/13640/5th_a_xiv_recommendation_06feb2014_en.pdf

(4)  http://echa.europa.eu/documents/10162/13640/6th_a_xiv_recommendation_01july2015_en.pdf


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ο πίνακας του παραρτήματος XIV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 τροποποιείται ως εξής:

1.

Προστίθενται οι ακόλουθες εγγραφές:

 

 

 

Μεταβατικές ρυθμίσεις

 

 

Αριθ.εγγραφής

Ουσία

Εγγενείς ιδιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 57

Τελευταία ημερομηνία αίτησης (1)

Ημερομηνία λήξης (2)

Εξαιρούμενες χρήσεις (κατηγορίες χρήσεων)

Περίοδοι αναθεώρησης

«32.

1-βρωμοπροπάνιο (n-προπυλοβρωμίδιο)

Αριθ. ΕΚ

:

203-445-0

Αριθ. CAS

:

106-94-5

Τοξική για την αναπαραγωγή

(κατηγορία 1B)

4 Ιανουαρίου 2019

4 Ιουλίου 2020

33.

Φθαλικός διισοπεντυλεστέρας

Αριθ. ΕΚ

:

210-088-4

Αριθ. CAS

:

605-50-5

Τοξική για την αναπαραγωγή

(κατηγορία 1B)

4 Ιανουαρίου 2019

4 Ιουλίου 2020

34.

Δι-C6-8-διακλαδισμένοι αλκυλεστέρες, πλούσιοι σε C7, του 1,2-βενζολοδικαρβοξυλικού οξέος

Αριθ. ΕΚ

:

276-158-1

Αριθ. CAS

:

71888-89-6

Τοξική για την αναπαραγωγή

(κατηγορία 1B)

4 Ιανουαρίου 2019

4 Ιουλίου 2020

35.

Δι-C7-11-διακλαδισμένοι και γραμμικοί αλκυλεστέρες του 1,2-βενζολοδικαρβοξυλικού οξέος

Αριθ. ΕΚ

:

271-084-6

Αριθ. CAS

:

68515-42-4

Τοξική για την αναπαραγωγή

(κατηγορία 1B)

4 Ιανουαρίου 2019

4 Ιουλίου 2020

36.

Διπεντυλεστέρας του 1,2-βενζολοδικαρβοξυλικού οξέος, διακλαδισμένος και γραμμικός

Αριθ. ΕΚ

:

284-032-2

Αριθ. CAS

:

84777-06-0

Τοξική για την αναπαραγωγή

(κατηγορία 1B)

4 Ιανουαρίου 2019

4 Ιουλίου 2020

37.

Φθαλικό δις (2-μεθοξυαιθύλιο)

Αριθ. ΕΚ

:

204-212-6

Αριθ. CAS

:

117-82-8

Τοξική για την αναπαραγωγή

(κατηγορία 1B)

4 Ιανουαρίου 2019

4 Ιουλίου 2020

38.

Φθαλικός διπεντυλεστέρας (ή φθαλικό διπεντύλιο)

Αριθ. ΕΚ

:

205-017-9

Αριθ. CAS

:

131-18-0

Τοξική για την αναπαραγωγή

(κατηγορία 1B)

4 Ιανουαρίου 2019

4 Ιουλίου 2020

39.

Φθαλικό n-πεντύλιο ισοπεντύλιο

Αριθ. ΕΚ

:

Αριθ. CAS

:

776297-69-9

Τοξική για την αναπαραγωγή

(κατηγορία 1B)

4 Ιανουαρίου 2019

4 Ιουλίου 2020

40.

Έλαιο ανθρακενίου

Αριθ. ΕΚ

:

292-602-7

Αριθ. CAS

:

90640-80-5

Καρκινογόνο

(κατηγορία 1B)***, ΑΒΤ, αΑαΒ

4 Απριλίου 2019

4 Οκτωβρίου 2020

41.

Κατράμι λιθανθρακόπισσας, υψηλής θερμοκρασίας

Αριθ. ΕΚ

:

266-028-2

Αριθ. CAS

:

65996-93-2

Καρκινογόνο

(κατηγορία 1B), ΑΒΤ, αΑαΒ

4 Απριλίου 2019

4 Οκτωβρίου 2020

42.

4- (1,1,3,3-τετραμεθυλοβουτυλική)-φαινόλη, αιθοξυλιωμένη

[που καλύπτει σαφώς καθορισμένες ουσίες και ουσίες UVCB, πολυμερή και ομόλογες]

Αριθ. ΕΚ

:

Αριθ. CAS

:

Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής [άρθρο 57 στοιχείο στ) — περιβάλλον]

4 Ιουλίου 2019

4 Ιανουαρίου 2021

43.

4-εννεϋλοφαινόλη, διακλαδισμένης και γραμμικής αλυσίδας, αιθοξυλιωμένη

[ουσίες με γραμμική και/ή διακλαδισμένη αλυσίδα αλκυλίων με ομοιοπολικό δεσμό άνθρακα 9 στη θέση 4 με την ουσία φαινόλη, αιθοξυλιωμένες, που καλύπτουν ουσίες UVCB και σαφώς καθορισμένες ουσίες, πολυμερή και ομόλογες, που περιλαμβάνουν οποιοδήποτε από τα μεμονωμένα ισομερή και/ή συνδυασμούς τους]

Αριθ. ΕΚ

:

Αριθ. CAS

:

Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής [άρθρο 57 στοιχείο στ) — περιβάλλον]

4 Ιουλίου 2019

4 Ιανουαρίου 2021

—»

2.

Το σύμβολο «(*)» παρεμβάλλεται δίπλα στην ημερομηνία που αναφέρεται στη στήλη «Τελευταία ημερομηνία αίτησης» για τους ακόλουθους αριθμούς εγγραφής ουσίας: 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30 και 31.

3.

Το σύμβολο «(**)» παρεμβάλλεται δίπλα στην ημερομηνία που αναφέρεται στη στήλη «Ημερομηνία λήξης» για τους ακόλουθους αριθμούς εγγραφής ουσίας: 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30 και 31.

4.

Μετά τον πίνακα παρεμβάλλονται οι ακόλουθες σημειώσεις:

«(*)

1η Σεπτεμβρίου 2019 για τη χρήση της ουσίας στην παραγωγή ανταλλακτικών για την επισκευή αντικειμένων των οποίων η παραγωγή διακόπηκε ή θα διακοπεί πριν από την ημερομηνία λήξης που δηλώνεται στην εγγραφή της εν λόγω ουσίας, εφόσον χρησιμοποιούνταν η εν λόγω ουσία για την παραγωγή των εν λόγω αντικειμένων, τα οποία δεν μπορούν να λειτουργήσουν σύμφωνα με τον προορισμό τους χωρίς τα εν λόγω ανταλλακτικά, καθώς και για τη χρήση της ουσίας (υπό καθαρή μορφή ή σε μείγμα) για την επισκευή των εν λόγω αντικειμένων, εφόσον χρησιμοποιούνταν η εν λόγω ουσία υπό καθαρή μορφή ή σε μείγμα για την παραγωγή των εν λόγω αντικειμένων, τα οποία δεν μπορούν να επισκευαστούν διαφορετικά παρά μόνο με τη χρήση της ουσίας.

(**)

1η Μαρτίου 2021 για τη χρήση της ουσίας στην παραγωγή ανταλλακτικών για την επισκευή αντικειμένων των οποίων η παραγωγή διακόπηκε ή θα διακοπεί πριν από την ημερομηνία λήξης που δηλώνεται στην εγγραφή της εν λόγω ουσίας, εφόσον χρησιμοποιούνταν η εν λόγω ουσία για την παραγωγή των εν λόγω αντικειμένων, τα οποία δεν μπορούν να λειτουργήσουν σύμφωνα με τον προορισμό τους χωρίς τα εν λόγω ανταλλακτικά, καθώς και για τη χρήση της ουσίας (υπό καθαρή μορφή ή σε μείγμα) για την επισκευή των εν λόγω αντικειμένων, εφόσον χρησιμοποιούνταν η εν λόγω ουσία για την παραγωγή των εν λόγω αντικειμένων, τα οποία δεν μπορούν να επισκευαστούν διαφορετικά παρά μόνο με τη χρήση της ουσίας.

(***)

Δεν πληροί τα κριτήρια για να χαρακτηριστεί ως καρκινογόνο, αν περιέχει < 0,005 % (κ.β.) βενζο[a]πυρένιο (αριθ. Einecs 200-028-5).».


(1)  Ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 58 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο ii).

(2)  Ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 58 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο i).


14.6.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 150/14


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2017/1000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 13ης Ιουνίου 2017

για την τροποποίηση του παραρτήματος XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) όσον αφορά το υπερφθοροοκτανοϊκό οξύ (PFOA), τα άλατά του και τις συναφείς με αυτό ουσίες

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ (1), και ιδίως το άρθρο 68 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το υπερφθοροοκτανοϊκό οξύ («PFOA»), τα άλατά του και οι συναφείς με το PFOA ουσίες (2) έχουν ορισμένες ειδικές ιδιότητες, όπως υψηλή αντοχή σε τριβή, διηλεκτρικότητα, αντοχή στη θερμότητα και σε χημικούς παράγοντες, καθώς και η χαμηλή επιφανειακή ενέργεια. Χρησιμοποιούνται σε ευρύ φάσμα εφαρμογών, όπως στην παραγωγή φθοριούχων πολυμερών και φθοριούχων ελαστομερών, ως επιφανειοδραστικές ουσίες σε αφρούς κατάσβεσης, καθώς και στην παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και χαρτιού για να προσδώσουν απωθητική δράση έναντι του νερού, των ελαίων, του λίπους και/ή των ρύπων.

(2)

Στις 14 Ιουνίου 2013 η επιτροπή των κρατών μελών, που αναφέρεται στο άρθρο 76 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, προσδιόρισε το PFOA ως ανθεκτική, βιοσυσσωρεύσιμη και τοξική ουσία (ΑΒΤ) σύμφωνα με το άρθρο 57 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006. Στις 20 Ιουνίου 2013 το PFOA συμπεριελήφθη στον κατάλογο των υποψήφιων ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία (SVHC) για ενδεχόμενη καταχώριση στο παράρτημα XIV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.

(3)

Στις 17 Οκτωβρίου 2014 η Γερμανία και η Νορβηγία υπέβαλαν στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (εφεξής «ο Οργανισμός») φάκελο (3) σύμφωνα με το άρθρο 69 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (εφεξής «ο φάκελος του παραρτήματος XV»), στον οποίο προτείνουν να περιοριστεί η παραγωγή, η διάθεση στην αγορά και η χρήση του PFOA, των αλάτων του και των συναφών με το PFOA ουσιών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι για την υγεία του ανθρώπου και για το περιβάλλον. Η Γερμανία και η Νορβηγία πρότειναν όριο συγκέντρωσης 2 ppb για την παρουσία των εν λόγω ουσιών σε άλλες ουσίες, μείγματα ή αντικείμενα, και δεν πρότειναν εξαιρέσεις εκτός από τα μεταχειρισμένα αντικείμενα για τα οποία μπορεί να αποδειχθεί ότι η τελική χρήση εντός της Ένωσης προηγείται της ημερομηνίας εφαρμογής του περιορισμού.

(4)

Στις 8 Σεπτεμβρίου 2015 η επιτροπή αξιολόγησης κινδύνων του Οργανισμού (εφεξής «RAC») εξέδωσε τη γνώμη της, η οποία καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, με την επιφύλαξη τροποποίησης του πεδίου εφαρμογής και των όρων που προτείνονται στον φάκελο του παραρτήματος XV, ο γενικός περιορισμός στην παραγωγή, τη χρήση και τη διάθεση στην αγορά του PFOA, των αλάτων του και των συναφών με το PFOA ουσιών, είναι το καταλληλότερο μέτρο σε ενωσιακό επίπεδο για την αντιμετώπιση των κινδύνων που έχουν εντοπιστεί, ως προς την αποτελεσματικότητα για τη μείωση των κινδύνων αυτών. Η RAC πρότεινε δύο διαφορετικά όρια συγκέντρωσης, συγκεκριμένα 25 ppb για το PFOA και τα άλατά του και 1 000 ppb για μία ή για συνδυασμό συναφών με το PFOA ουσιών, σε άλλες ουσίες, μείγματα ή αντικείμενα, ώστε να λαμβάνεται υπόψη ενδεχόμενη παρουσία αναπόφευκτων ρύπων και ανεπιθύμητων προσμείξεων, καθώς και οι δυνατότητες των αναλυτικών μεθόδων. Η RAC πρότεινε να εξαιρεθούν από τον περιορισμό οι φωτογραφικές επιστρώσεις που εφαρμόζονται σε φιλμ, χαρτί ή εκτυπωτικές πλάκες, τα εμφυτεύσιμα ιατρικά βοηθήματα και οι ουσίες ή τα μείγματα που χρησιμοποιούνται σε ημιαγωγούς και φωτολιθογραφικές τεχνικές, με βάση τις σχετικά χαμηλές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τα μεγάλα χρονικά πλαίσια υποκατάστασής τους. Η RAC πρότεινε επίσης να εξαιρεθεί η χρήση ουσιών ως μεταφερόμενων απομονωμένων ενδιάμεσων προϊόντων προκειμένου να επιτραπεί η παρασκευή εναλλακτικών ουσιών, καθώς και η διάθεση μεταχειρισμένων αντικειμένων στην αγορά.

(5)

Στις 4 Δεκεμβρίου 2015, η επιτροπή κοινωνικοοικονομικής ανάλυσης του Οργανισμού (εφεξής «SEAC») εξέδωσε τη γνώμη της, στην οποία αναφέρει ότι ο περιορισμός που προτείνεται στον φάκελο του παραρτήματος XV, όπως τροποποιήθηκε από τη RAC και τη SEAC, αποτελεί το καταλληλότερο μέτρο σε ενωσιακό επίπεδο για την αντιμετώπιση των κινδύνων που εντοπίστηκαν όσον αφορά τα κοινωνικοοικονομικά οφέλη και το κοινωνικοοικονομικό κόστος.

(6)

Η SEAC συμφώνησε με τις εξαιρέσεις που πρότεινε η RAC. Επιπλέον, η SEAC πρότεινε τριετή αναβολή του περιορισμού αντί των δεκαοκτώ μηνών που προτείνονται στον φάκελο του παραρτήματος XV, έτσι ώστε να μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν τα αναγκαία μέτρα συμμόρφωσης. Με βάση κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες, όπως το υψηλό κόστος, η σημαντική οικονομική επιβάρυνση, η έλλειψη εναλλακτικών λύσεων, οι σχετικά χαμηλές εκπομπές στο περιβάλλον και οι χρήσεις κρίσιμης σημασίας με υψηλά κοινωνικά οφέλη, η SEAC πρότεινε μεγαλύτερες περιόδους αναβολής της εφαρμογής του περιορισμού για τα τυπογραφικά μελάνια λατέξ, τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα για την προστασία των εργαζομένων, τις μεμβράνες που προορίζονται για υφάσματα για ιατρική χρήση, τη διήθηση κατά την επεξεργασία υδάτων, τις διαδικασίες παραγωγής και την επεξεργασία λυμάτων, ορισμένες νανοεπιστρώσεις με χρήση τεχνολογιών πλάσματος και μη εμφυτεύσιμα ιατρικά βοηθήματα.

(7)

Η SEAC πρότεινε επίσης να εξαιρεθούν από τον προτεινόμενο περιορισμό πυροσβεστικοί αφροί που έχουν ήδη διατεθεί στην αγορά πριν από την ημερομηνία εφαρμογής του εν λόγω περιορισμού, καθώς και συστήματα παραγωγής ημιαγωγών.

(8)

Το φόρουμ του Οργανισμού για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο εφαρμογής, που αναφέρεται στο άρθρο 76 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, κλήθηκε να διατυπώσει τη γνώμη του κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιβολής περιορισμών και η γνώμη του έχει ληφθεί υπόψη.

(9)

Στις 12 Ιανουαρίου 2016 ο Οργανισμός υπέβαλε τις γνώμες της RAC και της SEAC (4) στην Επιτροπή.

(10)

Με βάση τις γνώμες αυτές, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι προκύπτει απαράδεκτος κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον από την παραγωγή, τη χρήση ή τη διάθεση στην αγορά του PFOA, των αλάτων του και των συναφών με το PFOA ουσιών, υπό καθαρή μορφή, ως συστατικών άλλων ουσιών ή ως μειγμάτων ή αντικειμένων. Η Επιτροπή εκτιμά ότι οι κίνδυνοι αυτοί πρέπει να αντιμετωπιστούν σε ενωσιακό επίπεδο.

(11)

Το υπερφθοροκτανοσουλφονικό οξύ («PFOS») και τα παράγωγά του θα πρέπει να εξαιρεθούν από τον προτεινόμενο περιορισμό, επειδή οι εν λόγω ουσίες ρυθμίζονται ήδη από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 850/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5). Η αναπόφευκτη παραγωγή PFOA κατά την παρασκευή φθοροχημικών με αλυσίδα ατόμων άνθρακα ίση ή μικρότερη από έξι άτομα θα πρέπει επίσης να εξαιρεθεί από τον προτεινόμενο περιορισμό.

(12)

Όπως συνιστάται από την SEAC, η εφαρμογή του περιορισμού θα πρέπει να αναβληθεί, γενικά για περίοδο τριών ετών και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για συγκεκριμένους τομείς, ώστε να μπορέσουν οι ενδιαφερόμενοι να συμμορφωθούν με τον προτεινόμενο περιορισμό. Ενώ υπάρχει διαθέσιμη τυποποιημένη αναλυτική μέθοδος για τον προσδιορισμό του εκχυλίσιμου PFOS σε επικαλυμμένα και εμποτισμένα στερεά αντικείμενα, υγρά και αφρούς πυρόσβεσης (CEN/TS 15968:2010), η οποία είναι πολύ πιθανό ότι θα προσαρμοστεί ώστε να προσαρμοστεί επίσης στο PFOA και στις συναφείς με το PFOA ουσίες με κατάλληλο όριο ανίχνευσης, σήμερα δεν είναι διαθέσιμη τέτοια τυποποιημένη μέθοδος για εκχύλιση και χημική ανάλυση των εν λόγω ουσιών. Η περίοδος αναβολής για τον περιορισμό θα πρέπει να επιτρέψει την περαιτέρω εξέλιξη κατάλληλων αναλυτικών μεθόδων που μπορούν να εφαρμοστούν σε όλα τα υλικά.

(13)

Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(14)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που έχει συσταθεί δυνάμει του άρθρου 133 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 13 Ιουνίου 2017.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1.

(2)  Οι συναφείς με το PFOA ουσίες είναι ουσίες οι οποίες, με βάση τη μοριακή δομή τους, θεωρείται ότι έχουν τη δυνατότητα να διασπώνται ή να μετατρέπονται σε PFOA.

(3)  http://echa.europa.eu/documents/10162/e9cddee6-3164-473d-b590-8fcf9caa50e7

(4)  https://echa.europa.eu/documents/10162/2f0dfce0-3dcf-4398-8d6b-2e59c86446be

(5)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 850/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τους έμμονους οργανικούς ρύπους και την τροποποίηση της οδηγίας 79/117/ΕΟΚ (ΕΕ L 158 της 30.4.2004, σ. 7).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στο παράρτημα XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 προστίθεται η ακόλουθη καταχώριση:

«68.

Υπερφθοροοκτανοϊκό οξύ (PFOA)

Αριθ. CAS 335-67-1

Αριθ. EC 206-397-9

και τα άλατά του.

Κάθε συναφής ουσία (συμπεριλαμβανομένων των αλάτων και των πολυμερών της) που διαθέτει γραμμική ή διακλαδισμένη υπερφθοροεπτυλομάδα με τον τύπο C7F15- απευθείας συνδεδεμένη σε άλλο άτομο άνθρακα, ως ένα από τα δομικά στοιχεία.

Κάθε συναφής ουσία (συμπεριλαμβανομένων των αλάτων και των πολυμερών της) που διαθέτει γραμμική ή διακλαδισμένη υπερφθοροεπτυλομάδα με τον τύπο C8F17-ως ένα από τα δομικά στοιχεία.

Οι ακόλουθες ουσίες εξαιρούνται από τον παρόντα ορισμό:

C8F17-X, όπου X = F, Cl, Br.

C8F17-C(= O)OH, C8F17-C(= O)O-X′ ή C8F17-CF2-X′ (όπου X′ = οποιαδήποτε ομάδα, συμπεριλαμβανομένων των αλάτων).

1.

Δεν πρέπει να παράγονται ούτε να διατίθενται στην αγορά ως ουσίες υπό καθαρή μορφή από τις 4 Ιουλίου 2020.

2.

Δεν πρέπει, μετά τις 4 Ιουλίου 2020, να χρησιμοποιούνται στην παραγωγή ούτε να διατίθενται στην αγορά σε:

α)

άλλη ουσία, ως συστατικό·

β)

μείγμα·

γ)

αντικείμενο,

σε συγκέντρωση ίση ή υψηλότερη από 25 ppb PFOA περιλαμβανομένων και των αλάτων του ή 1 000 ppb μίας συναφούς με το PFOA ουσίας ή συνδυασμού τέτοιων ουσιών.

3.

Τα σημεία 1 και 2 εφαρμόζονται από:

α)

τις 4 Ιουλίου 2022:

i)

στον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για την κατασκευή ημιαγωγών·

ii)

στα τυπογραφικά μελάνια λατέξ·

β)

τις 4 Ιουλίου 2023:

i)

στα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα για την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλειά τους·

ii)

στις μεμβράνες που προορίζονται για υφάσματα για ιατρική χρήση, τη διήθηση κατά την επεξεργασία νερού, τις διαδικασίες παραγωγής και την επεξεργασία υγρών αποβλήτων·

iii)

στις νανοεπιστρώσεις με χρήση πλάσματος·

γ)

τις 4 Ιουλίου 2032 για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, εκτός από τα εμφυτεύσιμα ιατρικά βοηθήματα εντός του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ.

4.

Τα σημεία 1 και 2 δεν εφαρμόζονται στα ακόλουθα:

α)

στο υπερφθοροοκτανοσουλφονικό οξύ και τα παράγωγά του, που απαριθμούνται στο μέρος Α του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/2004·

β)

στην παρασκευή μιας ουσίας όταν αποτελούν αναπόφευκτο υποπροϊόν της παραγωγής φθοριοχημικών ουσιών με αλυσίδα άνθρακα ίση ή μικρότερη των 6 ατόμων·

γ)

σε ουσία που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ή που χρησιμοποιείται ως μεταφερόμενο απομονωμένο ενδιάμεσο προϊόν, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι όροι που προβλέπονται στα στοιχεία α) έως στ) του άρθρου 18 παράγραφος 4 του παρόντος κανονισμού·

δ)

σε ουσία, συστατικό άλλης ουσίας ή μείγμα που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ή που χρησιμοποιείται:

i)

στην παραγωγή εμφυτεύσιμων ιατρικών βοηθημάτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ·

ii)

στις φωτογραφικές επιστρώσεις που εφαρμόζονται σε φιλμ, χαρτί ή εκτυπωτικές πλάκες·

iii)

σε φωτολιθογραφικές τεχνικές για ημιαγωγούς ή σε τεχνικές εγχάραξης για σύνθετους ημιαγωγούς·

ε)

σε συμπυκνωμένα μείγματα πυροσβεστικού αφρού που είχαν διατεθεί στην αγορά πριν από τις 4 Ιουλίου 2020 και πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ή χρησιμοποιούνται για την παραγωγή άλλων μειγμάτων πυροσβεστικού αφρού.

5.

Το σημείο 2 στοιχείο β) δεν εφαρμόζεται σε μείγματα πυροσβεστικού αφρού τα οποία:

α)

έχουν διατεθεί στην αγορά πριν από τις 4 Ιουλίου 2020 ή

β)

έχουν παραχθεί σύμφωνα με το σημείο 4 στοιχείο ε), με την προϋπόθεση ότι, όταν χρησιμοποιούνται για σκοπούς κατάρτισης, οι εκπομπές στο περιβάλλον ελαχιστοποιούνται και τα λύματα που συλλέγονται απορρίπτονται με ασφάλεια.

6.

Το σημείο 2 στοιχείο γ) δεν εφαρμόζεται σε:

α)

αντικείμενα που έχουν διατεθεί στην αγορά πριν από τις 4 Ιουλίου 2020·

β)

εμφυτεύσιμα ιατρικά βοηθήματα που παράγονται σύμφωνα με το σημείο 4δ) i)·

γ)

αντικείμενα καλυμμένα με φωτογραφικές επιστρώσεις όπως αναφέρεται στο σημείο 4 δ)ii)·

δ)

ημιαγωγούς ή σύνθετους ημιαγωγούς που αναφέρονται στο σημείο 4 δ)iii).»


Διορθωτικά

14.6.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 150/19


Διορθωτικό στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2016/1821 της Επιτροπής, της 6ης Οκτωβρίου 2016, σχετικά με την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο

( Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 294 της 28ης Οκτωβρίου 2016 )

Στη σελίδα 342, στο παράρτημα, στο κείμενο που αντικαθιστά το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, στο δεύτερο μέρος, τμήμα IX κεφάλαιο 44, στον πίνακα στη σειρά που αντιστοιχεί στον κωδικό ΣΟ 4418 91 00, στήλη 4:

αντί:

«m2»

διάβαζε:

«—».