ISSN 1977-0669

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 128I

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

60ό έτος
19 Μαΐου 2017


Περιεχόμενα

 

II   Μη νομοθετικές πράξεις

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/849 της Επιτροπής, της 7ης Δεκεμβρίου 2016, σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους χάρτες του παραρτήματος I και τον κατάλογο του παραρτήματος II του εν λόγω κανονισμού ( 1 )

1

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις των οποίων οι τίτλοι έχουν τυπωθεί με λευκά στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


II Μη νομοθετικές πράξεις

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

19.5.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

LI 128/1


ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΌΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2017/849 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 7ης Δεκεμβρίου 2016

σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους χάρτες του παραρτήματος I και τον κατάλογο του παραρτήματος II του εν λόγω κανονισμού

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚH ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, περί των προσανατολισμών της Ένωσης για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 661/2010/EE (1), και ιδίως το άρθρο 49 παράγραφος 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 προβλέπει τη δυνατότητα αναπροσαρμογής των παραρτημάτων Ι και ΙΙ, όσον αφορά τις συνιστώσες υποδομών του εκτεταμένου δικτύου, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι ενδεχόμενες μεταβολές που προκύπτουν από τα ποσοτικά όρια που καθορίζονται στα άρθρα 14, 20, 24 και 27.

(2)

Με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία που δημοσιεύθηκαν από την Eurostat ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, τις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες, είναι αναγκαίο να περιληφθούν στο εκτεταμένο δίκτυο πλατφόρμες εφοδιαστικής, τερματικοί σταθμοί οδικών-σιδηροδρομικών μεταφορών, λιμένες της εσωτερικής ναυσιπλοΐας, θαλάσσιοι λιμένες και αερολιμένες των οποίων ο μέσος όγκος κίνησης υπερέβη τα τελευταία δύο έτη το αντίστοιχο όριο.

(3)

Είναι επίσης αναγκαίο να αναπροσαρμοστούν οι χάρτες των οδικών, σιδηροδρομικών και εσωτερικών πλωτών υποδομών αποκλειστικά και μόνο για να αποτυπωθεί η πρόοδος στην περάτωση του δικτύου.

(4)

Επομένως, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 τροποποιείται ως εξής:

1)

Το παράρτημα I αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος I του παρόντος κανονισμού.

2)

Το μέρος 2 του παραρτήματος ΙΙ τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 7 Δεκεμβρίου 2016.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 348 της 20.12.2013, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΧΑΡΤΕΣ ΤΟΥ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Υπόμνημα

Κεντρικό δίκτυο

Εκτεταμένο δίκτυο

 

Image

 

Εσωτερικές πλωτές οδοί / Ολοκληρωμένες

Image

 

Εσωτερικές πλωτές οδοί/ Προς αναβάθμιση

Image

 

Εσωτερικές πλωτές οδοί / Προγραμματισμένες

Image

Image

Συμβατικός σιδηρόδρομος / Ολοκληρωμένος

Image

Image

Συμβατικός σιδηρόδρομος / Προς αναβάθμιση

Image

Image

Συμβατικός σιδηρόδρομος / Προγραμματισμένος

Image

Image

Σιδηρόδρομος υψηλής ταχύτητας / Ολοκληρωμένος

Image

Image

Προς αναβάθμιση σε σιδηρόδρομο υψηλής ταχύτητας

Image

Image

Σιδηρόδρομος υψηλής ταχύτητας / Προγραμματισμένος

Image

Image

Οδός / Ολοκληρωμένη

Image

Image

Οδός / Προς αναβάθμιση

Image

Image

Οδός / Προγραμματισμένη

Image

Image

Λιμένες

Image

Image

RRT (τερματικός σταθμός σιδηροδρομικών-οδικών μεταφορών)

Image

Image

Αερολιμένες

Image

Το παράρτημα I τροποποιείται ως εξής:

1.

Τα σημεία 0.1 και 0.2 αντικαθίστανται από τα ακόλουθα:

«

Image

Image

»

2.

Τα σημεία 0.3 και 0.4 αντικαθίστανται από τα ακόλουθα:

«

Image

Image

»

3.

Τα σημεία 1.1 και 1.2 αντικαθίστανται από τα ακόλουθα:

«

Image

Image

»

4.

Τα σημεία 1.3 και 1.4 αντικαθίστανται από τα ακόλουθα:

«

Image

Image

»

5.

Τα σημεία 2.1 και 2.2 αντικαθίστανται από τα ακόλουθα:

«

Image

Image

»

6.

Τα σημεία 2.3 και 2.4 αντικαθίστανται από τα ακόλουθα:

«

Image

Image

»

7.

Το σημείο 3.1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«

Image

»

8.

Το σημείο 3.2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«

Image

»

9.

Το σημείο 3.3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«

Image

»

10.

Το σημείο 3.4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«

Image

»

11.

Το σημείο 4.1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«

Image

»

12.

Το σημείο 4.2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«

Image

»

13.

Το σημείο 4.3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«

Image

»

14.

Το σημείο 4.4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«

Image

»

15.

Το σημείο 5.1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«

Image

»

16.

Το σημείο 5.2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«

Image

»

17.

Το σημείο 5.3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«

Image

»

18.

Το σημείο 5.4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«

Image

»

19.

Το σημείο 6.1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«

Image

»

20.

Το σημείο 6.2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«

Image

»

21.

Το σημείο 6.3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«

Image

»

22.

Το σημείο 6.4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«

Image

»

23.

Το σημείο 7.1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«

Image

»

24.

Το σημείο 7.2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«

Image

»

25.

Τα σημεία 7.3 και 7.4 αντικαθίστανται από τα ακόλουθα:

«

Image

Image

»

26.

Το σημείο 8.1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«

Image

»

27.

Το σημείο 8.2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«

Image

»

28.

Το σημείο 8.3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«

Image

»

29.

Το σημείο 8.4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«

Image

»

30.

Το σημείο 9.1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«

Image

»

31.

Το σημείο 9.2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«

Image

»

32.

Το σημείο 9.3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«

Image

»

33.

Το σημείο 9.4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«

Image

»

34.

Το σημείο 10.1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«

Image

»

35.

Το σημείο 10.2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«

Image

»

36.

Το σημείο 10.3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«

Image

»

37.

Το σημείο 10.4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«

Image

»


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1315/2013, ο πίνακας στο μέρος 2 τροποποιείται ως εξής:

1)

το τμήμα που αφορά τη Δανία τροποποιείται ως εξής:

α)

μεταξύ των γραμμών που αφορούν το Ebeltoft και το Esbjerg παρεμβάλλεται η ακόλουθη γραμμή:

«Enstedværket

 

Εκτετ.

 

»·

β)

μεταξύ των γραμμών που αφορούν το Fur και το Gedser παρεμβάλλεται η ακόλουθη γραμμή:

«Fynshav Havn

 

Εκτετ.

 

»·

γ)

μεταξύ των γραμμών που αφορούν το Hirtshals και το Høje-Taastrup παρεμβάλλεται η ακόλουθη γραμμή:

«Hou Havn

 

Εκτετ.

 

»·

δ)

μεταξύ των γραμμών που αφορούν το Spodsbjerg και το Tårs (Nakskov) παρεμβάλλεται η ακόλουθη γραμμή:

«Statoil-Havnen

 

Εκτετ.

 

»·

2)

το τμήμα που αφορά τη Γερμανία τροποποιείται ως εξής:

α)

μεταξύ των γραμμών που αφορούν το Gernsheim και το Großkrotzenburg παρεμβάλλεται η ακόλουθη γραμμή:

«Ginsheim-Gustavsburg

 

 

Εκτετ.

»·

β)

Η γραμμή που αφορά το Honau αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Hohenhameln

 

 

Εκτετ.

»·

γ)

μεταξύ των γραμμών που αφορούν το Krefeld-Uerdingen και το Langeoog παρεμβάλλεται η ακόλουθη γραμμή:

«Lampertheim

 

 

Εκτετ.

»·

δ)

η γραμμή που αφορά το Mehrum διαγράφεται·

ε)

μεταξύ των γραμμών που αφορούν το Memmingen και το Minden παρεμβάλλεται η ακόλουθη γραμμή:

«Meppen

 

 

Εκτετ.

»·

στ)

μεταξύ των γραμμών που αφορούν το Minden και το München παρεμβάλλεται η ακόλουθη γραμμή:

«Mühlheim an der Ruhr

 

 

Εκτετ.

»·

ζ)

μεταξύ των γραμμών που αφορούν το Münster και το Norddeich παρεμβάλλεται η ακόλουθη γραμμή:

«Niedere Börde

 

 

Εκτετ.

»·

η)

μεταξύ των γραμμών που αφορούν το Regensburg και το Rheinberg παρεμβάλλεται η ακόλουθη γραμμή:

«Rheinau

 

 

Εκτετ.

»·

θ)

μεταξύ των γραμμών που αφορούν το Rheinberg και το Rostock παρεμβάλλεται η ακόλουθη γραμμή:

«Rheinmünster

 

 

Εκτετ.

»·

ι)

η γραμμή που αφορά το Stollhofen διαγράφεται·

ια)

η γραμμή που αφορά το Vahldorf διαγράφεται·

3)

το τμήμα που αφορά την Ισπανία τροποποιείται ως εξής:

α)

μεταξύ των γραμμών που αφορούν το Castellón και τη Ceuta παρεμβάλλεται η ακόλουθη γραμμή:

«Centro de Transportes de Burgos

 

 

 

Εκτετ.

Centro Intermodal de Transporte y Logistica de Vitoria-Gasteiz

 

 

 

Εκτετ.»·

β)

μεταξύ των γραμμών που αφορούν το Linares και τη Madrid παρεμβάλλεται η ακόλουθη γραμμή:

«Los Cristianos

 

Εκτετ.

 

»·

γ)

μεταξύ των γραμμών που αφορούν τη Sevilla και την Tarragona παρεμβάλλεται η ακόλουθη γραμμή:

«Silla

 

 

 

Εκτετ.»·

δ)

μεταξύ των γραμμών που αφορούν τη Valencia και το Valladolid παρεμβάλλεται η ακόλουθη γραμμή:

«Valencia Fuente de San Luis

 

 

 

Εκτετ.»·

4)

στο τμήμα που αφορά την Ιταλία, η γραμμή που αφορά την Catania αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

«Catania

Εκτετ. (Fontanarossa, διάδρομος έκτακτης ανάγκης Comiso)

Εκτετ.

 

Εκτετ.»·

5)

το μέρος που αφορά τις Κάτω Χώρες τροποποιείται ως εξής:

α)

μεταξύ των γραμμών που αφορούν το Dordrecht και το Eemshaven παρεμβάλλεται η ακόλουθη γραμμή:

«Drachten

 

 

Εκτετ.

»·

β)

μεταξύ των γραμμών που αφορούν το Harlingen και το Hengelo παρεμβάλλεται η ακόλουθη γραμμή:

«Heerenveen

 

 

Εκτετ.

»·

γ)

μεταξύ των γραμμών που αφορούν το Kampen και το Lelystad παρεμβάλλεται η ακόλουθη γραμμή:

«Leeuwarden

 

 

Εκτετ.

»·

6)

το τμήμα που αφορά τη Ρουμανία τροποποιείται ως εξής:

α)

μεταξύ των γραμμών που αφορούν τη Baia Mare και τη Brăila παρεμβάλλεται η ακόλουθη γραμμή:

«Basarabi

 

 

Εκτετ.

»·

β)

μεταξύ των γραμμών που αφορούν το Iași και το Medgidia παρεμβάλλεται η ακόλουθη γραμμή:

«Mahmudia

 

 

Εκτετ.

»·

γ)

μεταξύ των γραμμών που αφορούν το Oradea και το Sibiu παρεμβάλλεται η ακόλουθη γραμμή:

«Ovidiu

 

 

Εκτετ.

»·

7)

στο τμήμα που αφορά τη Σουηδία, μεταξύ των γραμμών που αφορούν το Sveg και το Trelleborg παρεμβάλλεται η ακόλουθη γραμμή:

«Södertälje

 

 

Εκτετ.

»·

8)

στο τμήμα που αφορά το Ηνωμένο Βασίλειο, η γραμμή που αφορά το London αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

«London

Κεντρικό (City)

Κεντρικό (Gatwick)*

Κεντρικό (Heathrow)*

Κεντρικό (Luton)*

Κεντρικό (Stansted)*

Εκτετ. (Southend)

Κεντρικό (London, London Gateway, Tilbury)

 

».