ISSN 1977-0669

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 64

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

60ό έτος
10 Μαρτίου 2017


Περιεχόμενα

 

II   Μη νομοθετικές πράξεις

Σελίδα

 

 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

 

*

Απόφαση (ΕΕ) 2017/418 του Συμβουλίου, της 28ης Φεβρουαρίου 2017, σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνίας σύμπραξης βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης των Νήσων Κουκ και του πρωτοκόλλου εφαρμογής της

1

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/419 της Επιτροπής, της 9ης Μαρτίου 2017, για την έγκριση της βασικής ουσίας Urtica spp., σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και για την τροποποίηση του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής ( 1 )

4

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/420 της Επιτροπής, της 9ης Μαρτίου 2017, σχετικά με τη χορήγηση άδειας για τη χρήση του παρασκευάσματος ελαίου θυμαριού, συνθετικού ελαίου αστεροειδούς γλυκάνισου και σκόνης του φλοιού του φυτού quillaja ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για κοτόπουλα προς πάχυνση, κοτόπουλα που εκτρέφονται προς ωοπαραγωγή και δευτερεύοντα είδη πτηνών προς πάχυνση και εκτρεφόμενα προς ωοπαραγωγή (κάτοχος της άδειας είναι η εταιρεία Delacon Biotechnik GmbH) ( 1 )

7

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/421 της Επιτροπής, της 9ης Μαρτίου 2017, για την επιβολή οριστικού αντισταθμιστικού δασμού στις εισαγωγές ορισμένων συστημάτων ηλεκτροδίων γραφίτη καταγωγής Ινδίας, ύστερα από επανεξέταση ενόψει της λήξης της ισχύος των μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1037 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

10

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/422 της Επιτροπής, της 9ης Μαρτίου 2017, για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων συστημάτων ηλεκτροδίων γραφίτη καταγωγής Ινδίας, ύστερα από επανεξέταση ενόψει της λήξης της ισχύος των μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

46

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/423 της Επιτροπής, της 9ης Μαρτίου 2017, για την εκ νέου επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ και την οριστική είσπραξη του προσωρινού δασμού που επιβλήθηκε στις εισαγωγές ορισμένων υποδημάτων που έχουν το πάνω μέρος από δέρμα, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και Βιετνάμ, και που παράγονται από τις εταιρείες Fujian Viscap Shoes Co. Ltd, Vietnam Ching Luh Shoes Co. Ltd, Vinh Thong Producing-Trading-Service Co. Ltd, Qingdao Tae Kwang Shoes Co. Ltd, Maystar Footwear Co. Ltd, Lien Phat Company Ltd, Qingdao Sewon Shoes Co. Ltd, Panyu Pegasus Footwear Co. Ltd, PanYu Leader Footwear Corporation, Panyu Hsieh Da Rubber Co. Ltd, An Loc Joint Stock Company, Qingdao Changshin Shoes Company Limited, Chang Shin Vietnam Co. Ltd, Samyang Vietnam Co. Ltd, Qingdao Samho Shoes Co. Ltd, Min Yuan, Chau Giang Company Limited, Foshan Shunde Fong Ben Footwear Industrial Co. Ltd και Dongguan Texas Shoes Limited Co., και για την εφαρμογή της απόφασης του Δικαστηρίου στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-659/13 και C-34/14

72

 

 

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/424 της Επιτροπής, της 9ης Μαρτίου 2017, για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

105

 

 

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/425 της Επιτροπής, της 9ης Μαρτίου 2017, σχετικά με τον καθορισμό ελάχιστης τιμής πώλησης αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη για τον έκτο επιμέρους διαγωνισμό που διεξάγεται στο πλαίσιο του διαγωνισμού που προκηρύχθηκε με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2016/2080

107

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

*

Απόφαση (ΕΕ) 2017/426 του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2017, για τον διορισμό ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού μέλους, έπειτα από πρόταση του Βασιλείου της Δανίας, στην Επιτροπή των Περιφερειών

108

 

*

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2017/427 της Επιτροπής, της 8ης Μαρτίου 2017, για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής 2012/535/ΕΕ για τη λήψη μέτρων ώστε να αποφευχθεί η εξάπλωση εντός της Ένωσης του Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (ο νηματώδης σκώληκας των κωνοφόρων) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2017) 1482]

109

 

 

Διορθωτικά

 

*

Διορθωτικό στην οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ ( ΕΕ L 173 της 12.6.2014 )

116

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις των οποίων οι τίτλοι έχουν τυπωθεί με λευκά στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


II Μη νομοθετικές πράξεις

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

10.3.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 64/1


ΑΠΌΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/418 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 28ης Φεβρουαρίου 2017

σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνίας σύμπραξης βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης των Νήσων Κουκ και του πρωτοκόλλου εφαρμογής της

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 43, σε συνδυασμό με το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v) και το άρθρο 218 παράγραφος 7,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Έχοντας υπόψη την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η Ένωση διαπραγματεύθηκε με την κυβέρνηση των Νήσων Κουκ συμφωνία σύμπραξης βιώσιμης αλιείας («η συμφωνία») διάρκειας πέντε ετών, που δύναται να ανανεωθεί με σιωπηρή παράταση, και πρωτόκολλο εφαρμογής της («το πρωτόκολλο»), με το οποίο παραχωρούνται στα σκάφη της Ένωσης αλιευτικές δυνατότητες στα ύδατα στα οποία οι Νήσοι Κουκ ασκούν την κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία τους σε θέματα αλιείας.

(2)

Η συμφωνία και το πρωτόκολλο υπεγράφησαν σύμφωνα με την απόφαση (ΕΕ) 2016/776 του Συμβουλίου (2) και εφαρμόζονται προσωρινά από τις 14 Οκτωβρίου 2016.

(3)

Η συμφωνία προβλέπει τη σύσταση μεικτής επιτροπής αρμόδιας για την παρακολούθηση της εκτέλεσης, ερμηνείας και εφαρμογής της συμφωνίας. Επιπλέον, η μεικτή επιτροπή μπορεί να εγκρίνει ορισμένες τροποποιήσεις του πρωτοκόλλου. Προκειμένου να διευκολυνθεί η έγκριση των εν λόγω τροποποιήσεων, η Επιτροπή πρέπει να εξουσιοδοτηθεί, βάσει ειδικών όρων, να τις εγκρίνει με απλουστευμένη διαδικασία.

(4)

Η συμφωνία και το πρωτόκολλο θα πρέπει να εγκριθούν,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η συμφωνία σύμπραξης βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης των Νήσων Κουκ και το πρωτόκολλο εφαρμογής της εγκρίνονται εξ ονόματος της Ένωσης.

Άρθρο 2

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου ορίζει, εξ ονόματος της Ένωσης, το (τα) πρόσωπο(-α) που είναι αρμόδιο(-α) να προβεί(-ούν) στις κοινοποιήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 17 της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης και στο άρθρο 13 του πρωτοκόλλου (3).

Άρθρο 3

Με την επιφύλαξη των διατάξεων και όρων που παρατίθενται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει, εξ ονόματος της Ένωσης, τροποποιήσεις του πρωτοκόλλου στο πλαίσιο της μεικτής επιτροπής.

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία της έκδοσής της.

Βρυξέλλες, 28 Φεβρουαρίου 2017.

Για το Συμβούλιο

O Πρόεδρος

J. HERRERA


(1)  Έγκριση της 14ης Φεβρουαρίου 2017 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(2)  Απόφαση (EE) 2016/776 του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2016, για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας Σύμπραξης Βιώσιμης Αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Νήσων Κουκ, και του πρωτοκόλλου εφαρμογής της (ΕΕ L 131 της 20.5.2016, σ. 1).

(3)  Η ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας και του πρωτοκόλλου θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Πεδίο εφαρμογής των εξουσιών που ανατίθενται και διαδικασία για τον καθορισμό της θέσης της Ένωσης στο πλαίσιο της μεικτής επιτροπής

1)

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να διαπραγματεύεται με την κυβέρνηση των Νήσων Κουκ και, κατά περίπτωση και με την επιφύλαξη συμμόρφωσης προς το σημείο 3 του παρόντος παραρτήματος, να εγκρίνει τροποποιήσεις του πρωτοκόλλου σχετικά με τα ακόλουθα ζητήματα:

α)

επανεξέταση του επιπέδου των αλιευτικών δυνατοτήτων και, συνεπώς, της οικείας οικονομικής συνεισφοράς σύμφωνα με το άρθρο 5 και το άρθρο 6 παράγραφος 3 στοιχεία α) της συμφωνίας και τα άρθρα 5 και 6 του πρωτοκόλλου·

β)

απόφαση σχετικά με τις λεπτομέρειες της τομεακής στήριξης σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3 στοιχείο β) της συμφωνίας και με το άρθρο 3 του πρωτοκόλλου·

γ)

τεχνικές λεπρομέρειες υπό τις οποίες τα ενωσιακά σκάφη αναπτύσσουν τις αλιευτικές τους δραστηριότητες κατά το άρθρο 6 παράγραφος 3 σημείο γ) της συμφωνίας και τα άρθρα 4 και 6 του πρωτοκόλλου.

2)

Στο πλαίσιο της μεικτής επιτροπής που έχει συσταθεί δυνάμει της συμφωνίας, η Ένωση:

α)

ενεργεί σύμφωνα με τους στόχους τους οποίους επιδιώκει η Ένωση στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής·

β)

ευθυγραμμίζεται με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 19ης Μαρτίου 2012 για την ανακοίνωση σχετικά με την εξωτερική διάσταση της κοινής αλιευτικής πολιτικής·

γ)

προωθεί θέσεις συμβατές με τους σχετικούς κανόνες τους οποίους θεσπίζουν οι περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης της αλιείας και στο πλαίσιο της από κοινού διαχείρισης από τα παράκτια κράτη.

3)

Όταν επιδιώκεται η λήψη απόφασης κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της μεικτής επιτροπής σχετικά με τροποποιήσεις του πρωτοκόλλου που αναφέρονται στο σημείο 1, λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα ώστε η θέση που καθορίζεται, εξ ονόματος της Ένωσης, να λαμβάνει υπόψη τα πλέον πρόσφατα στατιστικά, βιολογικά και λοιπά συναφή στοιχεία που διαβιβάζονται στην Επιτροπή.

Προς τον σκοπό αυτό και βάσει των ως άνω δεδομένων, οι υπηρεσίες της Επιτροπής διαβιβάζουν στο Συμβούλιο ή στα προπαρασκευαστικά του όργανα, εντός επαρκούς χρονικού διαστήματος πριν από τη συνεδρίαση της μεικτής επιτροπής, έγγραφο στο οποίο εκτίθενται λεπτομερώς τα συγκεκριμένα στοιχεία της προτεινόμενης θέσης της Ένωσης, προς εξέταση και έγκριση.

Προκειμένου για τα ζητήματα που αναφέρονται στο σημείο 1 στοιχείο α), το Συμβούλιο εγκρίνει την προβλεπόμενη θέση της Ένωσης με ειδική πλειοψηφία. Στις λοιπές περιπτώσεις, η προβλεπόμενη στο προπαρασκευαστικό έγγραφο θέση της Ένωσης θεωρείται εγκριθείσα, εκτός εάν αντιταχθεί σε αυτήν αριθμός κρατών μελών αντίστοιχος προς τη μειοψηφία αρνησικυρίας κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του προπαρασκευαστικού οργάνου του Συμβουλίου ή εντός προθεσμίας 20 ημερών από την παραλαβή του προπαρασκευαστικού εγγράφου, εάν αυτή προηγείται. Σε περίπτωση αντιρρήσεων, το ζήτημα παραπέμπεται στο Συμβούλιο.

Εάν, στο πλαίσιο επακόλουθων συνεδριάσεων, μεταξύ άλλων και επιτόπου, είναι αδύνατον να επιτευχθεί συμφωνία ώστε να ληφθούν υπόψη στη θέση της Ένωσης τα νέα στοιχεία, το ζήτημα παραπέμπεται στο Συμβούλιο ή στα προπαρασκευαστικά του όργανα.

4)

Η Επιτροπή καλείται να λάβει, σε εύθετο χρόνο, όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να δοθεί συνέχεια στην απόφαση της μεικτής επιτροπής, συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, της δημοσίευσης της σχετικής απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της υποβολής τυχόν προτάσεων αναγκαίων για την εφαρμογή της απόφασης.


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

10.3.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 64/4


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2017/419 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 9ης Μαρτίου 2017

για την έγκριση της βασικής ουσίας Urtica spp., σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και για την τροποποίηση του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 23 παράγραφος 5 σε συνδυασμό με το άρθρο 13 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, η Επιτροπή έλαβε στις 18 Αυγούστου 2015 αίτηση από το Institut Technique de l'Agriculture Biologique (ITAB) για την έγκριση της Urtica spp. ως βασικής ουσίας. Η εν λόγω αίτηση συνοδευόταν από τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο. Επιπλέον, η Επιτροπή έλαβε στις 5 Ιανουαρίου 2016 αίτηση από την Myosotis για την έγκριση της τσουκνίδας ως βασικής ουσίας. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω αίτηση αφορά επίσης την Urtica spp. αλλά με διαφορετική προτεινόμενη χρήση, η Επιτροπή προέβη σε συγχώνευση της αξιολόγησης των δύο αιτήσεων.

(2)

Η Επιτροπή ζήτησε επιστημονική βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (εφεξής «η Αρχή»). Η Αρχή υπέβαλε στην Επιτροπή τεχνική έκθεση σχετικά με την εν λόγω ουσία στις 28 Ιουλίου 2016 (2). Η Επιτροπή υπέβαλε την έκθεση επανεξέτασης (3) και σχέδιο του παρόντος κανονισμού στη μόνιμη επιτροπή φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών στις 7 Δεκεμβρίου 2016 και οριστικοποίησε τα εν λόγω έγγραφα για τη συνεδρίαση της εν λόγω επιτροπής στις 24 Ιανουαρίου 2017.

(3)

Από την τεκμηρίωση που υποβλήθηκε από τον αιτούντα προκύπτει ότι η Urtica spp. πληροί τα κριτήρια του ορισμού των τροφίμων δυνάμει του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4). Επιπλέον, δεν χρησιμοποιείται κυρίως για σκοπούς φυτοπροστασίας, αλλά παρ' όλα αυτά είναι χρήσιμη για την προστασία των φυτών σε προϊόν που αποτελείται από την ουσία και νερό. Κατά συνέπεια, πρέπει να θεωρείται βασική ουσία.

(4)

Από τις εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν διαπιστώθηκε ότι η Urtica spp. μπορεί να αναμένεται ότι πληροί σε γενικές γραμμές τις απαιτήσεις του άρθρου 23 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, ιδίως όσον αφορά τις χρήσεις που εξετάστηκαν και παρουσιάστηκαν λεπτομερώς στην έκθεση επανεξέτασης της Επιτροπής. Συνεπώς, είναι σκόπιμο να εγκριθεί η Urtica spp. ως βασική ουσία.

(5)

Σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, σε συνδυασμό με το άρθρο 6 του ίδιου κανονισμού, και με βάση τις τρέχουσες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις, είναι αναγκαίο να συμπεριληφθούν ορισμένοι όροι για την έγκριση, οι οποίοι αναφέρονται λεπτομερώς στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού.

(6)

Σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, το παράρτημα του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής (5) θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(7)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Έγκριση βασικής ουσίας

Η ουσία Urtica spp., όπως καθορίζεται στο παράρτημα I, εγκρίνεται ως βασική ουσία σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο εν λόγω παράρτημα.

Άρθρο 2

Τροποποιήσεις του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 540/2011 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα II του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 9 Μαρτίου 2017.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 1.

(2)  Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, 2016. Αποτέλεσμα των διαβουλεύσεων με τα κράτη μέλη και την EFSA σχετικά με την αίτηση έγκρισης της ουσίας Urtica spp. ως βασικής ουσίας, για χρήση σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα ως μυκητοκτόνο, ακαρεοκτόνο και εντομοκτόνο. Σχετική δημοσίευση EFSA 2016 EN-1075. 72 σ..

(3)  http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=EN

(4)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων (ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1).

(5)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής, της 25ης Μαΐου 2011, σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών (ΕΕ L 153 της 11.6.2011, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Κοινή ονομασία, αριθμοί ταυτοποίησης

Ονομασία IUPAC

Καθαρότητα (1)

Ημερομηνία έγκρισης

Ειδικοί όροι

Urtica spp.

Αριθ. CAS 84012-40-8 (εκχύλισμα Urtica dioica),

Αριθ. CAS 90131-83-2 (εκχύλισμα Urtica urens)

Urtica spp.

Ευρωπαϊκή Φαρμακοποιία

30 Μαρτίου 2017

Η ουσία Urtica spp. πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τους ειδικούς όρους που περιλαμβάνονται στα συμπεράσματα της έκθεσης επανεξέτασης για την ουσία Urtica spp. (SANTE/11809/2016), και ιδίως στα προσαρτήματα I και ΙΙ της εν λόγω έκθεσης.


(1)  Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ταυτότητα, τις προδιαγραφές και τον τρόπο χρήσης της βασικής ουσίας παρέχονται στην έκθεση επανεξέτασης.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Στο μέρος Γ του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 προστίθεται η ακόλουθη καταχώριση:

Αριθμός

Κοινή ονομασία, αριθμοί ταυτοποίησης

Ονομασία IUPAC

Καθαρότητα (*1)

Ημερομηνία έγκρισης

Ειδικοί όροι

«14

Urtica spp.

Αριθ. CAS 84012-40-8 (εκχύλισμα Urtica dioica),

Αριθ. CAS 90131-83-2 (εκχύλισμα Urtica urens)

Urtica spp.

Ευρωπαϊκή Φαρμακοποιία

30 Μαρτίου 2017

Η ουσία Urtica spp. πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τους ειδικούς όρους που περιλαμβάνονται στα συμπεράσματα της έκθεσης επανεξέτασης για την ουσία Urtica spp. (SANTE/11809/2016), και ιδίως στα προσαρτήματα I και ΙΙ της εν λόγω έκθεσης.»


(*1)  Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ταυτότητα, τις προδιαγραφές και τον τρόπο χρήσης της βασικής ουσίας παρέχονται στην έκθεση επανεξέτασης.


10.3.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 64/7


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2017/420 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 9ης Μαρτίου 2017

σχετικά με τη χορήγηση άδειας για τη χρήση του παρασκευάσματος ελαίου θυμαριού, συνθετικού ελαίου αστεροειδούς γλυκάνισου και σκόνης του φλοιού του φυτού quillaja ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για κοτόπουλα προς πάχυνση, κοτόπουλα που εκτρέφονται προς ωοπαραγωγή και δευτερεύοντα είδη πτηνών προς πάχυνση και εκτρεφόμενα προς ωοπαραγωγή (κάτοχος της άδειας είναι η εταιρεία Delacon Biotechnik GmbH)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, για τις πρόσθετες ύλες που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων (1), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 προβλέπει τη χορήγηση άδειας σε πρόσθετες ύλες που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων και καθορίζει τους όρους και τις διαδικασίες για τη χορήγηση της άδειας αυτής.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 υποβλήθηκε αίτηση για τη χορήγηση άδειας για τη χρήση του παρασκευάσματος ελαίου θυμαριού, συνθετικού ελαίου αστεροειδούς γλυκάνισου και σκόνης του φλοιού του φυτού quillaja ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για κοτόπουλα προς πάχυνση, κοτόπουλα που εκτρέφονται προς ωοπαραγωγή και δευτερεύοντα είδη πτηνών προς πάχυνση και εκτρεφόμενα προς ωοπαραγωγή. Η εν λόγω αίτηση συνοδευόταν από τα στοιχεία και τα έγγραφα που απαιτούνται βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003.

(3)

Η εν λόγω αίτηση αφορά τη χορήγηση άδειας για τη χρήση του παρασκευάσματος ελαίου θυμαριού, συνθετικού ελαίου αστεροειδούς γλυκάνισου και σκόνης του φλοιού του φυτού quillaja ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για κοτόπουλα προς πάχυνση, κοτόπουλα που εκτρέφονται προς ωοπαραγωγή και για δευτερεύοντα είδη πτηνών προς πάχυνση και εκτρεφόμενα προς ωοπαραγωγή.

(4)

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων («η Αρχή») στη γνωμοδότησή της στις 4 Δεκεμβρίου 2015 (2) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, σύμφωνα με τις προτεινόμενες συνθήκες χρήσης, το παρασκεύασμα ελαίου θυμαριού, συνθετικού ελαίου αστεροειδούς γλυκάνισου και σκόνης του φλοιού του φυτού quillaja δεν έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία των ζώων, στην υγεία του ανθρώπου ή στο περιβάλλον. Η Αρχή κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ότι το παρασκεύασμα έχει τη δυνατότητα να βελτιώνει τις επιδόσεις των κοτόπουλων προς πάχυνση. Σύμφωνα με την Αρχή, το συμπέρασμα αυτό μπορεί να επεκταθεί και στα κοτόπουλα που εκτρέφονται για ωοπαραγωγή και, με παρέκταση, σε όλα τα δευτερεύοντα είδη πτηνών προς πάχυνση και προς ωοπαραγωγή. Η Αρχή κρίνει ότι δεν υπάρχει ανάγκη για ειδικές απαιτήσεις παρακολούθησης μετά τη διάθεση στην αγορά. Η Αρχή επαλήθευσε επίσης την έκθεση όσον αφορά τη μέθοδο ανάλυσης της πρόσθετης ύλης ζωοτροφών στις ζωοτροφές, η οποία υποβλήθηκε από το εργαστήριο αναφοράς που συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1831/2003.

(5)

Από την αξιολόγηση του παρασκευάσματος ελαίου θυμαριού, συνθετικού ελαίου αστεροειδούς γλυκάνισου και σκόνης του φλοιού του φυτού quillaja διαπιστώνεται ότι πληρούνται οι όροι για τη χορήγηση άδειας που προβλέπονται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003. Συνεπώς, θα πρέπει να χορηγηθεί άδεια για τη χρήση αυτού του παρασκευάσματος, όπως προσδιορίζεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

(6)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παρασκεύασμα που προσδιορίζεται στο παράρτημα και υπάγεται στην κατηγορία πρόσθετων υλών «ζωοτεχνικές πρόσθετες ύλες» και στη λειτουργική ομάδα «άλλες ζωοτεχνικές πρόσθετες ύλες» επιτρέπεται να χρησιμοποιείται ως πρόσθετη ύλη στη διατροφή των ζώων υπό τους όρους που καθορίζονται στο εν λόγω παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 9 Μαρτίου 2017.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 29.

(2)  EFSA Journal 2016· 14(7): 4351.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης

Όνομα του κατόχου της άδειας

Πρόσθετη ύλη

Σύνθεση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης

Είδος ή κατηγορία ζώου

Μέγιστη ηλικία

Ελάχιστη περιεκτικότητα

Μέγιστη περιεκτικότητα

Λοιπές διατάξεις

Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας

mg της πρόσθετης ύλης/kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %

Κατηγορία ζωοτεχνικών πρόσθετων υλών. Λειτουργική ομάδα: άλλες ζωοτεχνικές πρόσθετες ύλες (βελτίωση των παραμέτρων επιδόσεων)

4d15

Delacon Biotechnik GmbH

Έλαιο θυμαριού, συνθετικό έλαιο αστεροειδούς γλυκάνισου και σκόνη του φλοιού του φυτού quillaja

Σύνθεση πρόσθετης ύλης

Παρασκεύασμα αιθέριων ελαίων θυμαριού (Thymus vulgaris L) (1) και συνθετικού αστεροειδούς γλυκάνισου (2) σε μορφή μικροκαψουλών: ≥ 74 mg/g,

Σκόνη του φλοιού του φυτού quillaja (Quillaja saponaria) ≥ 200 mg/g

Σαπωνίνες ≤ 23 mg/g

Σε στερεά μορφή

Χαρακτηρισμός των δραστικών ουσιών

Έλαιο θυμαριού: θυμόλη 2-4 mg/g

Έλαιο αστεροειδούς γλυκάνισου (που παράγεται με χημική σύνθεση): (trans και cis)-ανηθόλη 40-50 mg/g

Σκόνη του φλοιού του φυτού quillaja (Quillaja saponaria) ≥ 200 mg/g

Μέθοδοι ανάλυσης  (3)

Ποσοτικοποίηση της θυμόλης στην πρόσθετη ύλη ζωοτροφών, σε προμείγματα και ζωοτροφές: αεριοχρωματογραφία-φασματομετρία μάζας (GC-MS)

Κοτόπουλα προς πάχυνση

Κοτόπουλα εκτρεφόμενα προς ωοπαραγωγή

Μικρά είδη πτηνών προς πάχυνση και εκτρεφόμενα προς ωοπαραγωγή

150

150

1.

Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα έναντι σχηματισμού συσσωματωμάτων.

2.

Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών θεσπίζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και οργανωτικά μέτρα για την αντιμετώπιση των πιθανών κινδύνων μέσω της χρήσης. Όταν οι κίνδυνοι αυτοί δεν μπορούν να εξαλειφθούν ή να μειωθούν στο ελάχιστο με τις εν λόγω διαδικασίες και τα εν λόγω μέτρα, η πρόσθετη ύλη και τα προμείγματα χρησιμοποιούνται με μέσα ατομικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένων και μέσων προστασίας της αναπνοής.

30 Μαρτίου 2027


(1)  Όπως ορίζεται από την Ευρωπαϊκή Φαρμακοποιία του Συμβουλίου της Ευρώπης (PhEur, 2005).

(2)  Μείγμα καθαρών ενώσεων που μιμούνται τα βασικά χαρακτηριστικά του φυσικού ελαίου αστεροειδούς γλυκάνισου (χωρίς εστραγκόλη).

(3)  Πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους ανάλυσης διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση του εργαστηρίου αναφοράς: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


10.3.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 64/10


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2017/421 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 9ης Μαρτίου 2017

για την επιβολή οριστικού αντισταθμιστικού δασμού στις εισαγωγές ορισμένων συστημάτων ηλεκτροδίων γραφίτη καταγωγής Ινδίας, ύστερα από επανεξέταση ενόψει της λήξης της ισχύος των μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1037 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1037 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2016, για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1) (εφεξής «ο βασικός κανονισμός»), και ιδίως το άρθρο 18,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

Α.   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1.   Ισχύοντα μέτρα

(1)

Το Συμβούλιο, κατόπιν έρευνας κατά των επιδοτήσεων («η αρχική έρευνα»), με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1628/2004 (2), επέβαλε οριστικό αντισταθμιστικό δασμό στις εισαγωγές ορισμένων συστημάτων ηλεκτροδίων γραφίτη καταγωγής Ινδίας («η οικεία χώρα»), που υπάγονται επί του παρόντος στους κωδικούς ΣΟ ex 8545 11 00 (κωδικός TARIC 8545110010) και ex 8545 90 90 (κωδικός TARIC 8545909010).

(2)

Το Συμβούλιο, μετά από έρευνα αντιντάμπινγκ, επέβαλε επίσης οριστικούς δασμούς αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων συστημάτων ηλεκτροδίων γραφίτη καταγωγής Ινδίας, με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1629/2004 (3).

(3)

Κατόπιν αυτεπάγγελτης μερικής ενδιάμεσης επανεξέτασης των αντισταθμιστικών μέτρων, το Συμβούλιο, με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1354/2008 (4), τροποποίησε τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 1628/2004 και (ΕΚ) αριθ. 1629/2004.

(4)

Ύστερα από επανεξέταση ενόψει της λήξης ισχύος των αντισταθμιστικών μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 18 του βασικού κανονισμού, το Συμβούλιο, με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1185/2010 (5), επέκτεινε τα αντισταθμιστικά μέτρα. Ύστερα από επανεξέταση ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων αντιντάμπινγκ, το Συμβούλιο, με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1186/2010 (6) επέκτεινε τα ισχύοντα μέτρα αντιντάμπινγκ.

(5)

Τα αντισταθμιστικά μέτρα που επιβλήθηκαν έλαβαν τη μορφή κατ' αξίαν δασμολογικού συντελεστή ύψους 6,3 % και 7,0 % για εισαγωγές από εξαγωγείς που κατονομάζονται ατομικά, με συντελεστή δασμού υπόλοιπων εταιρειών 7,2 %.

2.   Αίτηση επανεξέτασης ενόψει της λήξης της ισχύος των μέτρων

(6)

Μετά τη δημοσίευση ανακοίνωσης για την επικείμενη λήξη της ισχύος (7) των αντισταθμιστικών μέτρων που ισχύουν για τις εισαγωγές ορισμένων συστημάτων ηλεκτροδίων γραφίτη καταγωγής Ινδίας, η Επιτροπή έλαβε αίτηση επανεξέτασης δυνάμει του άρθρου 18 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 597/2009 του Συμβουλίου (8).

(7)

Η αίτηση υποβλήθηκε από τις SGL Carbon GmbH, TOKAI Erftcarbon GmbH και GrafTech Switzerland SA. («οι αιτούντες»), οι οποίες αντιπροσωπεύουν πάνω από το 25 % της συνολικής ενωσιακής παραγωγής ορισμένων συστημάτων ηλεκτροδίων γραφίτη.

(8)

Η αίτηση βασίστηκε στον λόγο ότι η λήξη των μέτρων θα κατέληγε ενδεχομένως στη συνέχιση της πρακτικής επιδότησης και στη συνέχιση ή την επανάληψη της ζημίας για τον ενωσιακό κλάδο παραγωγής της Ένωσης.

3.   Έναρξη

(9)

Η Επιτροπή, αφού διαπίστωσε ότι υφίστανται επαρκή στοιχεία για την έναρξη επανεξέτασης ενόψει της λήξης της ισχύος των μέτρων, με ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2015 στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (9) («η ανακοίνωση για την έναρξη διαδικασίας»), ανήγγειλε την έναρξη διαδικασίας επανεξέτασης ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων, δυνάμει του άρθρου 18 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 597/2009.

4.   Παράλληλη έρευνα

(10)

Με ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 15 Δεκεμβρίου 2015 (10), η Επιτροπή ανήγγειλε επίσης την έναρξη έρευνας επανεξέτασης ενόψει της λήξης ισχύος των μέρων, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1225/2009 του Συμβουλίου (11), σχετικά με τα οριστικά μέτρα αντιντάμπινγκ που ισχύουν για τις εισαγωγές στην Ένωση ορισμένων συστημάτων ηλεκτροδίων γραφίτη καταγωγής Ινδίας.

5.   Ενδιαφερόμενα μέρη

(11)

Στην ανακοίνωση για την έναρξη της διαδικασίας, η Επιτροπή κάλεσε τα ενδιαφερόμενα μέρη να έλθουν σε επαφή με τις υπηρεσίες της για να συμμετάσχουν στην έρευνα. Επιπλέον, η Επιτροπή πληροφόρησε ειδικά τον αιτούντα, άλλους γνωστούς παραγωγούς της Ένωσης, τους παραγωγούς-εξαγωγείς, τους εισαγωγείς και τους χρήστες στην Ένωση που είναι γνωστό ότι ενδιαφέρονται, καθώς και τις αρχές της Ινδίας σχετικά με την έναρξη της επανεξέτασης ενόψει της λήξης της ισχύος των μέτρων και τους κάλεσε να συμμετάσχουν.

(12)

Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη είχαν την ευκαιρία να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με την έναρξη της έρευνας και να ζητήσουν ακρόαση από την Επιτροπή και/ή από τον σύμβουλο ακροάσεων στις διαδικασίες εμπορικών προσφυγών.

5.1.   Δειγματοληψίες

(13)

Στην ανακοίνωση για την έναρξη της διαδικασίας, η Επιτροπή ανέφερε ότι ήταν πιθανό να προβεί σε δειγματοληψία των ενδιαφερόμενων μερών σύμφωνα με το άρθρο 27 του βασικού κανονισμού.

α)   Δειγματοληψία των ενωσιακών παραγωγών

(14)

Στην ανακοίνωσή της για την έναρξη της διαδικασίας, η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι είχε επιλέξει προσωρινά ένα δείγμα ενωσιακών παραγωγών. Σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 1 του βασικού κανονισμού, η Επιτροπή επέλεξε το δείγμα με βάση τον μεγαλύτερο αντιπροσωπευτικό όγκο πωλήσεων για τον οποίον θα ήταν εύλογο να διεξαχθεί έρευνα εντός του διαθέσιμου χρόνου, λαμβανομένης επίσης υπόψη της γεωγραφικής θέσης. Αυτό το δείγμα αποτελούνταν από τέσσερις ενωσιακούς παραγωγούς. Οι ενωσιακοί παραγωγοί του δείγματος αντιπροσώπευαν πάνω από το 80 % της συνολικής παραγωγής της Ένωσης, βάσει των πληροφοριών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της τρέχουσας διαδικασίας. Η Επιτροπή κάλεσε τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με το προσωρινό δείγμα. Δεν υποβλήθηκε καμία παρατήρηση εντός της προθεσμίας και, συνεπώς, το δείγμα επιβεβαιώθηκε. Το δείγμα είναι αντιπροσωπευτικό του ενωσιακού κλάδου παραγωγής.

β)   Δειγματοληψία εισαγωγέων

(15)

Για να αποφασιστεί κατά πόσον η δειγματοληψία ήταν αναγκαία και, εάν ναι, να επιλεγεί δείγμα, η Επιτροπή ζήτησε από όλους τους μη συνδεδεμένους εισαγωγείς να παράσχουν τις πληροφορίες που προσδιορίζονται στην ανακοίνωση για την έναρξη διαδικασίας.

(16)

Κανένας εισαγωγέας δεν προσήλθε για να παράσχει τις πληροφορίες που είχαν ζητηθεί στην ανακοίνωση για την έναρξη διαδικασίας.

5.2.   Ερωτηματολόγια και επισκέψεις επαλήθευσης

(17)

Η Επιτροπή απέστειλε ερωτηματολόγια στην κυβέρνηση της Ινδίας, σε όλους τους ενωσιακούς παραγωγούς του δείγματος, στους δύο γνωστούς Ινδούς παραγωγούς-εισαγωγείς και σε 53 χρήστες που αναγγέλθηκαν μετά την έναρξη της διαδικασίας.

(18)

Απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο ελήφθησαν από την κυβέρνηση της Ινδίας, τους τέσσερις ενωσιακούς παραγωγούς του δείγματος, έναν Ινδό παραγωγό-εξαγωγέα και οκτώ χρήστες.

(19)

Η Επιτροπή αναζήτησε και επαλήθευσε όλα τα στοιχεία που έκρινε απαραίτητα για τον προσδιορισμό, αφενός, της πιθανότητας συνέχισης ή επανάληψης των επιδοτήσεων και της επακόλουθης ζημίας και, αφετέρου, του συμφέροντος της Ένωσης. Πραγματοποιήθηκαν επιτόπιες επαληθεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 26 του βασικού κανονισμού στις εγκαταστάσεις της κυβέρνησης της Ινδίας στο Δελχί και στο Μποπάλ, καθώς και στις ακόλουθες εταιρείες:

α)

Ενωσιακοί παραγωγοί:

Graftech France SNC Calais, France

Graftech Iberica S.L., Navarra, Spain

SGL Carbon SA, Wiesbaden, Germany

Tokai Erftcarbon GmbH, Grevenbroich, Germany

β)

Παραγωγός-εξαγωγέας στην Ινδία

HEG Limited, Bhopal («HEG»)

6.   Περίοδος έρευνας επανεξέτασης και υπό εξέταση περίοδος

(20)

Η διερεύνηση της πιθανότητας να συνεχιστούν ή να επαναληφθούν οι επιδοτήσεις κάλυψε την περίοδο από την 1η Οκτωβρίου 2014 έως την 30ή Σεπτεμβρίου 2015 («περίοδος έρευνας επανεξέτασης» ή «ΠΕΕ»). Η εξέταση των τάσεων που είναι σημαντικές για την εκτίμηση της πιθανότητας συνέχισης ή επανάληψης της ζημίας κάλυψε την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2012 έως το τέλος της περιόδου έρευνας επανεξέτασης («υπό εξέταση περίοδος»).

B.   ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΟΜΟΕΙΔΕΣ ΠΡΟΪΟΝ

1.   Υπό εξέταση προϊόν

(21)

Το υπό εξέταση προϊόν είναι τα ηλεκτρόδια από γραφίτη του είδους που χρησιμοποιείται για ηλεκτρικές καμίνους, με φαινομένη πυκνότητα 1,65 g/cm3 ή μεγαλύτερη και με ηλεκτρική αντίσταση 6,0 μ.Ω.m ή μικρότερη, και θηλές που χρησιμοποιούνται για τα εν λόγω ηλεκτρόδια, που εισάγονται μαζί ή χωριστά, καταγωγής Ινδίας («GES» — συστήματα ηλεκτροδίων γραφίτη ή «το υπό επανεξέταση προϊόν»), το οποίο επί του παρόντος υπάγεται στους κωδικούς ΣΟ ex 8545 11 00 (κωδικός TARIC 8545110010) και ex 8545 90 90 (κωδικός TARIC 8545909010).

2.   Ομοειδές προϊόν

(22)

Η έρευνα έδειξε ότι τα ακόλουθα προϊόντα έχουν τα ίδια βασικά φυσικά και τεχνικά χαρακτηριστικά, καθώς και τις ίδιες βασικές χρήσεις:

το υπό επανεξέταση προϊόν,

το προϊόν που παράγεται και πωλείται στην Ένωση από την ενωσιακή βιομηχανία.

(23)

Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα εν λόγω προϊόντα είναι ομοειδή προϊόντα κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο γ) του βασικού κανονισμού.

Γ.   ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ

1.   Εισαγωγή

(24)

Σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του βασικού κανονισμού, η Επιτροπή εξέτασε αν η λήξη της ισχύος των υφιστάμενων μέτρων θα οδηγούσε ενδεχομένως σε συνέχιση των επιδοτήσεων.

(25)

Με βάση τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην αίτηση επανεξέτασης, ερευνήθηκαν τα ακόλουθα καθεστώτα τα οποία, κατά τους ισχυρισμούς, συνεπάγονται τη χορήγηση επιδοτήσεων:

 

Εθνικά καθεστώτα

α)

Καθεστώς επιστροφής δασμών (Duty Drawback Scheme — «DDS»)

β)

Καθεστώς προέγκρισης (Advance Authorisation Scheme — «AAS»)

γ)

Καθεστώς επικέντρωσης στην αγορά (Focus Market Scheme — «FMS»)

δ)

Καθεστώς εξαγωγών εμπορευμάτων από την Ινδία (Merchandise Export from India Scheme — «MEIS»)

ε)

Καθεστώς προώθησης των εξαγωγών των κεφαλαιουχικών αγαθών (Export Promotion Capital Goods Scheme — «EPCGS»)

στ)

Καθεστώς εξαγωγικών πιστώσεων (Credit Scheme — «ECS»)

 

Περιφερειακό καθεστώς

ζ)

Καθεστώς απαλλαγής από τα τέλη ηλεκτροδότησης (Electricity Duty Exemption Scheme — «EDES»)

(26)

Τα καθεστώτα που προσδιορίζονται στα στοιχεία α) έως ε) ανωτέρω βασίζονται στον νόμο περί εξωτερικού εμπορίου του 1992 (Ανάπτυξη και ρυθμιστικό πλαίσιο, νόμος αριθ. 22 του 1992), που άρχισε να ισχύει στις 7 Αυγούστου 1992 («νόμος περί εξωτερικού εμπορίου»). Ο νόμος περί εξωτερικού εμπορίου εξουσιοδοτεί τις ινδικές δημόσιες αρχές να δημοσιεύουν δηλώσεις που αφορούν την πολιτική στον τομέα των εισαγωγών και εξαγωγών. Οι ανακοινώσεις αυτές συνοψίζονται στα έγγραφα με τίτλο «Πολιτική εξωτερικού εμπορίου», που εκδίδονται από το Υπουργείο Εμπορίου ανά πενταετία και αναπροσαρμόζονται τακτικά στην τρέχουσα κατάσταση. Δύο έγγραφα σχετικά με την πολιτική εξωτερικού εμπορίου είναι σχετικά με την ΠΕΕ αυτής της έρευνας: Πολιτική εξωτερικού εμπορίου 2009-2014 («FTP 09-14») και «Πολιτική εξωτερικού εμπορίου 2015-2020» («FTP 15-20»). Το τελευταίο άρχισε να ισχύει τον Απρίλιο του 2015. Η κυβέρνηση της Ινδίας καθορίζει επίσης τις διαδικασίες που διέπουν τα έγγραφα FTP 09-14 και FTP 15-20 σε ένα Εγχειρίδιο διαδικασιών, τόμος Ι, 2009-2014 («HOP I 04-09») και ένα «Εγχειρίδιο διαδικασιών, τόμος Ι, 2015-2020» («HOP I 15-20»), αντίστοιχα. Το εγχειρίδιο διαδικασιών επικαιροποιείται τακτικά.

(27)

Το καθεστώς ECS που αναφέρεται στο σημείο στ) ανωτέρω βασίζεται στα τμήματα 21 και 35A του νόμου περί τραπεζικού ελέγχου (Banking Regulation Act) του 1949, που επιτρέπει στην Τράπεζα Καταθέσεων της Ινδίας (Reserve Bank of India — «RBI») να δίνει εντολές σε εμπορικές τράπεζες στον τομέα των εξαγωγικών πιστώσεων.

(28)

Το καθεστώς που αναφέρεται στο στοιχείο ζ) ανωτέρω διαχειρίζονται οι αρχές της πολιτείας Μάντια Πραντές.

(29)

Το καθεστώς DDS, με τη μορφή του προηγούμενου καθεστώτος, το καθεστώς πιστώσεων εισαγωγικών δασμών («DEPB») (12), και το καθεστώς EPCGS είχαν ήδη αποτελέσει αντικείμενο αντισταθμιστικών μέτρων στην αρχική έρευνα, ενώ τα καθεστώτα AAS, FMS, MEIS, ECS και EDES δεν διερευνήθηκαν.

(30)

Όπως αναφέρεται ανωτέρω στην αιτιολογική σκέψη 18, μόνον ένας από τους Ινδούς παραγωγούς-εξαγωγείς δεν συνεργάστηκε. Ο εν λόγω παραγωγός-εξαγωγέας αντιπροσώπευε περισσότερο από το 95 % του συνόλου των εισαγωγών GES από την Ινδία στην Ένωση και το 50 % της συνολικής εκτιμώμενης παραγωγικής ικανότητας στην Ινδία. Η παραγωγική ικανότητα στην Ινδία καθορίστηκε με βάση το επαληθευμένο ερωτηματολόγιο του συνεργαζόμενου παραγωγού-εξαγωγέα και τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις του μη συνεργαζόμενου παραγωγού-εξαγωγέα. Συνεπώς, θεωρήθηκε ότι ήταν χαμηλός ο βαθμός συνεργασίας εκ μέρους των Ινδών παραγωγών-εξαγωγέων. Οι ινδικές αρχές ενημερώθηκαν δεόντως ότι λόγω του χαμηλού βαθμού συνεργασίας εκ μέρους των Ινδών παραγωγών-εξαγωγέων, η Επιτροπή μπορεί να εφαρμόσει το άρθρο 28 του βασικού κανονισμού. Για το θέμα αυτό δεν διατυπώθηκαν παρατηρήσεις.

(31)

Μετά την κοινοποίηση, η κυβέρνηση της Ινδίας ισχυρίστηκε ότι η συνεργασία δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί χαμηλού βαθμού δεδομένου ότι ο συνεργαζόμενος παραγωγός αντιπροσώπευε ποσοστό μεγαλύτερο από το 95 % των ινδικών εξαγωγών GES στην Ένωση κατά τη διάρκεια της ΠΕΕ και το 50 % της συνολικής εκτιμώμενης παραγωγικής ικανότητας στην Ινδία. Σχετικά με το θέμα αυτό διευκρινίζεται ότι η Επιτροπή καθόρισε το επίπεδο συνεργασίας με βάση τη συνολική παραγωγική ικανότητα στην Ινδία, η οποία θεωρήθηκε καταλληλότερη απ' ό, τι οι ινδικοί όγκοι εξαγωγών GES στην Ένωση κατά τη διάρκεια της ΠΕΕ, στο πλαίσιο της επανεξέτασης ενόψει της λήξης των μέτρων. Δεδομένου ότι υπάρχουν μόνο δύο εξίσου μεγάλοι παραγωγοί στην Ινδία και μόνο ένας από αυτούς συνεργάστηκε, είναι δικαιολογημένο να μπορεί να χαρακτηριστεί η συνεργασία ως χαμηλού βαθμού, επειδή η μη συνεργαζόμενη εταιρεία έχει δυνητικά μεγάλη σημασία για την εκτίμηση της πιθανότητας συνέχισης των επιδοτήσεων και επανάληψη της ζημίας. Πράγματι, όπως εξηγείται στην αιτιολογική σκέψη 155, ο μη συνεργαζόμενος παραγωγός σχεδόν σταμάτησαν να εξάγουν στην Ένωση λόγω των επιπέδων δασμών και, κατά πάσα πιθανότητα, θα συνεχίσει να εξάγει σημαντικότερες ποσότητες σε περίπτωση που επιτραπεί η λήξη των μέτρων. Κατά συνέπεια, δεδομένου ότι οι δύο γνωστοί παραγωγοί αντιπροσωπεύουν έκαστος το 50 % της εκτιμώμενης συνολικής παραγωγικής ικανότητας της Ινδίας, δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι τα αντίστοιχα μερίδιά τους στο σύνολο των ινδικών εξαγωγών στην Ένωση θα καταστούν πιο ισορροπημένα και, συνεπώς, θα είναι εντελώς διαφορετικά από την αναλογία περίπου 95/5 που παρατηρήθηκε κατά την ΠΕΕ. Ως εκ τούτου, ο ισχυρισμός αυτός απορρίφθηκε. Σε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή επισημαίνει ότι ο ισχυρισμός αυτός είναι άτοπος στο πλαίσιο της επανεξέτασης ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων, της οποίας σκοπός είναι να καθοριστεί εάν υπάρχει συνέχιση της πρακτικής επιδοτήσεων. Βάσει των συμπερασμάτων όσον αφορά τον μοναδικό παραγωγό-εξαγωγέα, η Επιτροπή μπορεί ήδη να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι υπάρχει συνέχιση της πρακτικής επιδοτήσεων. Ως εκ τούτου, το αν ο βαθμός συνεργασίας είναι χαμηλός ή υψηλός δεν είναι καθόλου σημαντικό.

2.   Καθεστώς επιστροφής δασμών (DDS)

2.1.   Νομική βάση

(32)

Η λεπτομερής περιγραφή του DDS περιλαμβάνεται στο έγγραφο Custom & Central Excise Duties Drawback Rules, 1995, όπως τροποποιήθηκε με διαδοχικές κοινοποιήσεις.

2.2.   Επιλεξιμότητα

(33)

Όλοι οι κατασκευαστές-εξαγωγείς ή έμποροι-εξαγωγείς είναι επιλέξιμοι για το καθεστώς αυτό.

2.3.   Πρακτική εφαρμογή

(34)

Κάθε επιλέξιμος εξαγωγέας μπορεί να υποβάλει αίτηση επιστροφής ποσού, το οποίο υπολογίζεται ως ποσοστό επί της εξαγωγικής τιμής «FOB» (ελεύθερο επί του μεταφορικού μέσου) των προϊόντων που εξάγονται στο πλαίσιο αυτού του καθεστώτος. Οι συντελεστές επιστροφής έχουν καθοριστεί από την κυβέρνηση της Ινδίας για μια σειρά προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου του υπό εξέταση προϊόντος. Καθορίζονται με βάση τη μέση ποσότητα ή αξία των υλικών που χρησιμοποιούνται ως εισροές για την κατασκευή ενός προϊόντος και το μέσο ποσό δασμών που καταβάλλονται για τις εισροές. Εφαρμόζονται ανεξάρτητα από το αν οι εισαγωγικοί δασμοί έχουν πράγματι πληρωθεί ή όχι. Κατά τη διάρκεια της ΠΕΕ, το ποσοστό του DDS ήταν 3 % με ανώτατο όριο 3,2 INR/kg έως τις 22 Νοεμβρίου 2014 και 2,4 % με ανώτατο όριο τα 8 INR/kg στη συνέχεια.

(35)

Για να επωφεληθεί μια εταιρεία από το καθεστώς αυτό πρέπει να εξάγει προϊόντα. Κατά τη στιγμή της εισαγωγής των στοιχείων αποστολής στον εξυπηρετητή των τελωνείων (ICEGATE), δηλώνεται αν η εξαγωγή πραγματοποιείται δυνάμει του καθεστώτος DDS και το ποσό DDS καθορίζεται αμετάκλητα. Αφού η ναυτιλιακή εταιρεία καταθέσει το γενικό δηλωτικό εξαγωγής (ΓΔΕ) και το τελωνείο συγκρίνει επιτυχώς το έγγραφο αυτό με τα στοιχεία του τιμολογίου, πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για την έγκριση της πληρωμής του ποσού επιστροφής είτε μέσω άμεσης πληρωμής στον τραπεζικό λογαριασμό του εξαγωγέα είτε μέσω επιταγής.

(36)

Ο εξαγωγέας οφείλει επίσης να προσκομίσει στοιχεία εσόδων εξαγωγής μέσω τραπεζικού πιστοποιητικού (Bank Realisation Certificate — BRC) (ΤΠ). Το έγγραφο αυτό μπορεί να υποβληθεί μετά την καταβολή του ποσού επιστροφής, όμως η κυβέρνηση της Ινδίας θα προβεί σε ανάκτηση του καταβληθέντος ποσού εάν ο εξαγωγέας δεν υποβάλει το ΤΠ εντός καθορισμένης προθεσμίας.

(37)

Το ποσό επιστροφής μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιονδήποτε σκοπό.

(38)

Σύμφωνα με τα ινδικά λογιστικά πρότυπα, το ποσό της επιστροφής δασμών DERBS μπορεί να θεωρείται, βάσει της αυτοτέλειας των χρήσεων, ως έσοδο στους εμπορικούς λογαριασμούς, κατόπιν εκπλήρωσης της εξαγωγικής υποχρέωσης.

(39)

Διαπιστώθηκε ότι ο συνεργαζόμενος παραγωγός-εξαγωγέας συνέχισε να επωφελείται από το DDS κατά την ΠΕΕ.

2.4.   Συμπεράσματα σχετικά με το καθεστώς DDS

(40)

Όπως επισημάνθηκε κατά την αρχική έρευνα, το καθεστώς DDS χορηγεί επιδοτήσεις κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο i) και του άρθρου 3 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού. Το καλούμενο «ποσό επιστροφής δασμών» αποτελεί χρηματοδοτική συνεισφορά της κυβέρνησης της Ινδίας, καθώς λαμβάνει τη μορφή άμεσης μεταφοράς κεφαλαίων από την κυβέρνηση της Ινδίας. Δεν υπάρχουν περιορισμοί σχετικά με τη χρήση των κεφαλαίων αυτών. Επιπλέον, το ποσό της επιστροφής δασμών παρέχει όφελος στον εξαγωγέα, διότι βελτιώνει τη ρευστότητά του.

(41)

Το ποσοστό της επιστροφής δασμών για εξαγωγές καθορίζεται από την κυβέρνηση της Ινδίας για το κάθε προϊόν. Ωστόσο, ακόμη και αν η επιδότηση αναφέρεται ως επιστροφή δασμών, το καθεστώς δεν έχει τα χαρακτηριστικά ενός επιτρεπόμενου συστήματος επιστροφής δασμών ή επιστροφής φόρου σε περίπτωση υποκατάστασης κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii) του βασικού κανονισμού. Η πληρωμή σε μετρητά στον εξαγωγέα δεν συνδέεται με πραγματικές πληρωμές των εισαγωγικών δασμών επί των πρώτων υλών και δεν πρόκειται για δασμολογική πίστωση ούτως ώστε να αντισταθμίσει εισαγωγικούς δασμούς για παρελθούσες ή μελλοντικές εισαγωγές πρώτων υλών.

(42)

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης ελέγχου, η κυβέρνηση της Ινδίας και ο συνεργαζόμενος παραγωγός-εξαγωγέας ισχυρίστηκε ότι δεν υπήρχε επαρκής σύνδεσμος μεταξύ των συντελεστών επιστροφής ούτε των δασμών που καταβάλλονται για τις πρώτες ύλες. Αυτό συμβαίνει διότι η κυβέρνηση της Ινδίας λαμβάνει υπόψη τη μέση ποσότητα ή αξία των υλών που χρησιμοποιούνται ως εισροές για την κατασκευή του προϊόντος καθώς και το μέσο ποσό των δασμών που καταβάλλονται επί των εισροών, όταν καθορίζει τους συντελεστές επιστροφής δασμών.

(43)

Ωστόσο, η Επιτροπή δεν θεωρεί ότι ο υποτιθέμενος σύνδεσμος μεταξύ των συντελεστών επιστροφής και των δασμών που καταβάλλονται για πρώτες ύλες επαρκεί για να συμμορφώνεται το καθεστώς με τους κανόνες που προβλέπονται στο παράρτημα I, στο παράρτημα II (ορισμός και κανόνες περί επιστροφής) και στο παράρτημα III (ορισμός και κανόνες περί επιστροφής σε περιπτώσεις υποκατάστασης) του βασικού κανονισμού. Ειδικότερα, το ποσό της πίστωσης δεν υπολογίζεται σε σχέση με τις πραγματικά χρησιμοποιηθείσες εισροές. Επιπλέον, δεν υπάρχουν άλλα εφαρμοζόμενα συστήματα ή διαδικασίες που να επιβεβαιώνουν ποιες εισροές (συμπεριλαμβανομένων των ποσών και της προέλευσης των εισροών) καταναλώθηκαν πραγματικά κατά τη διαδικασία παραγωγής του υπό εξέταση προϊόντος ή εάν προέκυψε επιπλέον πληρωμή εισαγωγικών δασμών κατά την έννοια του παραρτήματος I σημείο i) και των παραρτημάτων II και ΙΙΙ του βασικού κανονισμού. Επίσης, η κυβέρνηση της Ινδίας δεν πραγματοποίησε καμία περαιτέρω εξέταση με βάση τις πραγματικές εισροές και συναλλαγές για να διαπιστωθεί κατά πόσον έχει καταβληθεί ποσό μεγαλύτερο του κανονικού. Συνεπώς, ο ισχυρισμός απορρίφθηκε.

(44)

Επομένως, η πληρωμή η οποία λαμβάνει τη μορφή άμεσης μεταφοράς κεφαλαίων από την κυβέρνηση της Ινδίας μετά τις εξαγωγές που πραγματοποιήθηκαν από τους εξαγωγείς πρέπει να θεωρηθεί ως άμεση επιδότηση από την κυβέρνηση της Ινδίας εξαρτώμενη από την επίτευξη εξαγωγικών επιδόσεων και, επομένως, θεωρείται ότι έχει ατομικό χαρακτήρα και είναι αντισταθμίσιμη βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο στοιχείο α) του βασικού κανονισμού.

2.5.   Υπολογισμός του ποσού της επιδότησης

(45)

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 και το άρθρο 5 του βασικού κανονισμού, το ποσό των αντισταθμίσιμων επιδοτήσεων υπολογίσθηκε με βάση το όφελος που προσπορίζεται ο δικαιούχος, το οποίο διαπιστώνεται κατά τη διάρκεια της ΠΕΕ. Ως προς αυτό, θεωρήθηκε ότι ο δικαιούχος προσπορίστηκε όφελος κατά τη χρονική στιγμή της εξαγωγικής συναλλαγής βάσει αυτού του καθεστώτος. Επί του παρόντος η κυβέρνηση της Ινδίας υποχρεούται να καταβάλει το ποσό της επιστροφής, πράξη που αποτελεί χρηματοδοτική συνδρομή κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii) του βασικού κανονισμού. Από τη στιγμή που οι τελωνειακές αρχές εκδώσουν τιμολόγιο για φορτωθέντα προς εξαγωγή εμπορεύματα, το οποίο αναφέρει, μεταξύ άλλων, το ποσό της επιστροφής που πρόκειται να χορηγηθεί για την εν λόγω εξαγωγική συναλλαγή, η κυβέρνηση της Ινδίας δεν έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει για τη χορήγηση ή μη της επιδότησης. Με βάση τα προαναφερόμενα, και επειδή δεν υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία που να αποδεικνύουν το αντίθετο, ενδείκνυται να εκτιμηθεί το όφελος που αποκομίζεται από το καθεστώς DDS ως το σύνολο των ποσών επιστροφής που έχουν εισπραχθεί για τις εξαγωγικές συναλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο αυτού του καθεστώτος κατά την ΠΕΕ.

(46)

Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού, αυτά τα ποσά της επιδότησης κατανεμήθηκαν στον συνολικό κύκλο εργασιών των εξαγωγών του υπό επανεξέταση προϊόντος κατά την ΠΕΕ ως κατάλληλος παρονομαστής, διότι η επιδότηση εξαρτάται από την εξαγωγική επίδοση και χορηγήθηκε ανεξάρτητα από τις ποσότητες που κατασκευάστηκαν, παρήχθησαν, εξήχθησαν ή μεταφέρθηκαν.

(47)

Με βάση τα ανωτέρω, το ποσοστό επιδότησης που καθορίστηκε ως προς αυτό το καθεστώς για τον συνεργασθέντα παραγωγό-εξαγωγέα ανέρχονταν σε 2,02 %.

3.   Σύστημα προέγκρισης (Advance Authorisation Scheme — «AAS»)

3.1.   Νομική βάση

(48)

Η λεπτομερής περιγραφή του εν λόγω καθεστώτος παρουσιάζεται στις παραγράφους 4.1.1 έως 4.1.14 του εγγράφου πολιτικής «FTP 09-14» και στα κεφάλαια 4.1 έως 4.30 του «HOP I 09-14» καθώς και στις παραγράφους 4.03 έως 4.24 του εγγράφου πολιτικής «FTP 15-20» και στα κεφάλαια 4.04 έως 4.52 του «HOP I 15-20».

3.2.   Επιλεξιμότητα

(49)

Το AAS αποτελείται από έξι επιμέρους καθεστώτα, όπως περιγράφονται λεπτομερέστερα στην αιτιολογική σκέψη 50 κατωτέρω. Τα εν λόγω επιμέρους καθεστώτα διαφέρουν, μεταξύ άλλων, όσον αφορά την επιλεξιμότητα. Οι κατασκευαστές-εξαγωγείς και οι έμποροι-εξαγωγείς που είναι «συνδεδεμένοι» με τους κατασκευαστές, είναι επιλέξιμοι για τα επιμέρους καθεστώτα AAS που αφορούν τις πραγματικές εξαγωγές και τις ετήσιες ανάγκες. Οι κατασκευαστές-εξαγωγείς που προμηθεύουν το προϊόν στον τελευταίο εξαγωγέα είναι επιλέξιμοι για το σύστημα AAS που αφορά τις ενδιάμεσες προμήθειες. Οι κύριες επιχειρήσεις που προμηθεύουν το προϊόν στις κατηγορίες «προβλεπομένων εξαγωγών» που αναφέρονται στην παράγραφο 8.2 του εγγράφου πολιτικής «FTP 09-14», όπως οι προμηθευτές μιας μονάδας εξαγωγικού προσανατολισμού («EOU»), είναι επιλέξιμες για το επιμέρους σύστημα του AAS που αφορά τις προβλεπόμενες εξαγωγές. Τέλος, οι ενδιάμεσοι προμηθευτές των κατασκευαστών-εξαγωγέων είναι επιλέξιμοι ως αποδέκτες των οφελών που προκύπτουν από «προβλεπόμενες εξαγωγές» στο πλαίσιο των επιμέρους καθεστώτων προκαταβολικών εντολών παράδοσης («ARO») και τριγωνικών εγχώριων πιστώσεων.

3.3.   Πρακτική εφαρμογή

(50)

Προκαταβολικές εξουσιοδοτήσεις (AAS) μπορούν να εκδίδονται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

i)

Πραγματικές εξαγωγές: πρόκειται για το κύριο επιμέρους σύστημα. Προβλέπει την ατελή εισαγωγή συντελεστών παραγωγής για την παραγωγή συγκεκριμένου προϊόντος εξαγωγής. «Πραγματικές» εξαγωγές στο παρόν πλαίσιο σημαίνει ότι το εξαγώγιμο προϊόν εγκαταλείπει την επικράτεια της Ινδίας. Οι επιτρεπόμενες ατελείς εισαγωγές και η υποχρέωση εξαγωγής, συμπεριλαμβανομένου του είδους του προϊόντος εξαγωγής, προσδιορίζονται στην άδεια.

ii)

Ετήσιες ανάγκες: αυτή η έγκριση δεν αφορά συγκεκριμένο προϊόν εξαγωγής, αλλά ευρύτερη ομάδα προϊόντων (π.χ. χημικά και συναφή προϊόντα). Ο κάτοχος της άδειας μπορεί —μέχρι συγκεκριμένου ορίου αξίας που καθορίζεται βάσει της προηγούμενης εξαγωγικής επίδοσής του— να εισαγάγει ατελώς οποιονδήποτε συντελεστή παραγωγής χρειάζεται να χρησιμοποιήσει για την παραγωγή οποιουδήποτε είδους υπάγεται στην εν λόγω ομάδα προϊόντων. Μπορεί να επιλέξει να εξαγάγει οποιοδήποτε προϊόν υπάγεται στην ομάδα προϊόντων όπου χρησιμοποιούνται συντελεστές παραγωγής απαλλαγμένοι δασμών.

iii)

Ενδιάμεσες προμήθειες: αυτό το επιμέρους σύστημα καλύπτει περιπτώσεις όπου δύο κατασκευαστές σκοπεύουν να παράγουν ενιαίο εξαγωγικό προϊόν και να μοιρασθούν τη διαδικασία παραγωγής. Ο εξαγωγέας-κατασκευαστής που παράγει το ενδιάμεσο προϊόν μπορεί να εισαγάγει συντελεστές παραγωγής ατελώς και, για τον σκοπό αυτόν, μπορεί να εξασφαλίσει την υπαγωγή του στο σύστημα AAS για τις ενδιάμεσες προμήθειες. Ο τελικός εξαγωγέας ολοκληρώνει την παραγωγή και είναι υποχρεωμένος να εξαγάγει το τελικό προϊόν.

iv)

Προβλεπόμενες εξαγωγές: αυτό το επιμέρους σύστημα επιτρέπει στην κύρια επιχείρηση να εισάγει ατελώς συντελεστές παραγωγής που είναι απαραίτητοι για την κατασκευή προϊόντων που θα πωληθούν ως «προβλεπόμενες εξαγωγές» στις κατηγορίες πελατών που αναφέρονται στην παράγραφο 8.2 στοιχεία β) έως στ), ζ), θ) και ι), του εγγράφου πολιτικής FTP 09-14. Σύμφωνα με την κυβέρνηση της Ινδίας, οι προβλεπόμενες εξαγωγές αφορούν συναλλαγές στο πλαίσιο των οποίων τα παρεχόμενα προϊόντα δεν εγκαταλείπουν τη χώρα. Ορισμένες κατηγορίες προμήθειας θεωρούνται ως προβλεπόμενες εξαγωγές υπό τον όρο ότι τα προϊόντα κατασκευάζονται στην Ινδία, π.χ. αυτό ισχύει για την προμήθεια προϊόντων σε μονάδα εξαγωγικού προσανατολισμού («EOU») ή σε εταιρεία που βρίσκεται σε ειδική οικονομική ζώνη («SEZ»).

v)

Προκαταβολική εντολή παράδοσης («ARO»): ο κάτοχος προηγούμενης εξουσιοδότησης AAS που σκοπεύει να προμηθευτεί τους συντελεστές παραγωγής από εγχώριες πηγές, και όχι με απευθείας εισαγωγή, έχει τη δυνατότητα να τους προμηθεύεται με ARO. Στις περιπτώσεις αυτές, οι προκαταβολικές εξουσιοδοτήσεις επικυρώνονται ως ARO και οπισθογραφούνται για τον εγχώριο προμηθευτή κατά την παράδοση των συντελεστών παραγωγής που αναφέρονται σε αυτές. Η οπισθογράφηση των ARO παρέχει το δικαίωμα στον εγχώριο προμηθευτή να προσποριστεί τα οφέλη των προβλεπόμενων εξαγωγών, σύμφωνα με την παράγραφο 8.3 του εγγράφου πολιτικής «FTP 09-14» (ήτοι σύστημα AAS για τις ενδιάμεσες προμήθειες/προβλεπόμενες εξαγωγές, επιστροφή των δασμών για τις προβλεπόμενες εξαγωγές και επιστροφή του τελικού ειδικού φόρου κατανάλωσης). Ο μηχανισμός ARO επιστρέφει φόρους και δασμούς στον προμηθευτή αντί να τους επιστρέφει στον τελευταίο εξαγωγέα υπό μορφή επιστροφής δασμών. Η επιστροφή φόρων/δασμών ισχύει τόσο για τους εγχώριους συντελεστές παραγωγής όσο και για τους εισαγόμενους.

vi)

Τριγωνικές εγχώριες πιστώσεις: το εν λόγω επιμέρους σύστημα καλύπτει πάλι εγχώριες προμήθειες σε κάτοχο προέγκρισης. Ο κάτοχος προκαταβολικής εξουσιοδότησης μπορεί να απευθύνεται σε τράπεζα για το άνοιγμα εγχώριας πίστωσης προς όφελος εγχώριου προμηθευτή. Η εξουσιοδότηση επικυρώνεται από την τράπεζα για άμεση εισαγωγή, μόνον όσον αφορά την αξία και τον όγκο των συντελεστών παραγωγής που αντλούνται από εγχώρια πηγή αντί να εισαχθούν. Ο εγχώριος προμηθευτής θα έχει τη δυνατότητα να προσπορίζεται οφέλη από την προβλεπόμενη εξαγωγή, όπως ορίζεται στην παράγραφο 8.3 του εγγράφου πολιτικής «FTP 09-14» (ήτοι σύστημα AAS για ενδιάμεσες προμήθειες/προβλεπόμενη εξαγωγή, επιστροφή δασμών για προβλεπόμενη εξαγωγή και επιστροφή τελικού ειδικού φόρου κατανάλωσης).

(51)

Διαπιστώθηκε ότι ο συνεργαζόμενος παραγωγός-εξαγωγέας πέτυχε παραχωρήσεις στο πλαίσιο του πρώτου επιμέρους καθεστώτος, δηλαδή του ΑΑS για τις πραγματικές εξαγωγές κατά την ΠΕΕ. Συνεπώς, δεν χρειάζεται να διαπιστωθεί ο αντισταθμιστικός χαρακτήρας των υπολοίπων μη χρησιμοποιηθέντων επιμέρους καθεστώτων.

(52)

Για λόγους επαλήθευσης από τις ινδικές αρχές, ένας κάτοχος προηγούμενης εξουσιοδότησης είναι υποχρεωμένος από τον νόμο να τηρεί «πραγματικές και σύμφωνα με τον οριζόμενο τύπο καταχωρίσεις για την κατανάλωση και χρησιμοποίηση των ατελώς εισαγόμενων εμπορευμάτων/των εμπορευμάτων που προμηθεύεται από την εγχώρια αγορά», με συγκεκριμένη μορφή (κεφάλαια 4.26, 4.30 και προσάρτημα 23 του «HOP I 09-14»), δηλαδή να τηρεί ένα βιβλίο πραγματικής κατανάλωσης. Το εν λόγω βιβλίο πρέπει να ελέγχεται από εξωτερικό ορκωτό λογιστή/λογιστή ελέγχου δαπανών και εργασιών, ο οποίος εκδίδει στη συνέχεια πιστοποιητικό όπου δηλώνει ότι εξετάστηκαν τα καθορισμένα βιβλία και συναφή αρχεία και ότι οι παρεχόμενες δυνάμει του προσαρτήματος 23 πληροφορίες είναι αληθείς και σωστές από όλες τις απόψεις.

(53)

Όσον αφορά το επιμέρους σύστημα που χρησιμοποιήθηκε κατά την ΠΕ από τις οικείες εταιρείες, δηλαδή το σύστημα για τις πραγματικές εξαγωγές, τόσο οι επιτρεπόμενες εισαγωγές όσο και η υποχρέωση εξαγωγών καθορίζονται κατ' όγκο και κατ' αξία από την κυβέρνηση της Ινδίας και αναγράφονται στην εξουσιοδότηση. Επιπλέον, κατά τη στιγμή της εισαγωγής και της εξαγωγής, οι αντίστοιχες συναλλαγές πρέπει να αναγράφονται από τις δημόσιες αρχές στην εξουσιοδότηση. Ο όγκος των εισαγωγών υπό το σύστημα AAS καθορίζεται από την ΚτΙ με βάση τα συνήθη πρότυπα εισαγωγών-εξαγωγών («SION») που υπάρχουν για τα περισσότερα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένου του υπό επανεξέταση προϊόντος.

(54)

Οι εισαγόμενοι συντελεστές παραγωγής δεν μπορούν να μεταβιβαστούν και πρέπει να χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του εξαγόμενου προϊόντος. Η υποχρέωση εξαγωγής πρέπει να τηρείται εντός ορισμένης προθεσμίας μετά την έκδοση της άδειας (24 μήνες με δύο δυνατές παρατάσεις έξι μηνών η καθεμία).

(55)

Όπως εξηγείται στην αιτιολογική σκέψη 26, ένα νέο έγγραφο FTP άρχισε να ισχύει στα τέλη Απριλίου 2015. Όσον αφορά την πρακτική εφαρμογή που αναφέρονται στις αιτιολογικές σκέψεις 50 έως 54, η μόνη τροποποίηση που επέφερε η νέα FTP ήταν μια μείωση της περιόδου εξαγωγικής υποχρέωσης από 24 μήνες σε 18 μήνες. Πρέπει, επίσης, να σημειωθεί ότι όλες οι άδειες που χρησιμοποίησε ο συνεργαζόμενος παραγωγός-εξαγωγέας κατά την ΠΕΕ εξακολουθούσαν να αποτελούν αντικείμενο του FTP 09-14, επειδή είχαν εκδοθεί πριν από τα τέλη Απριλίου 2015.

(56)

Από την έρευνα προέκυψε ότι οι απαιτήσεις επαλήθευσης που προέβλεπαν οι αρχές της Ινδίας δεν πληρούνταν ούτε είχαν δοκιμαστεί ακόμη στην πράξη.

(57)

Οι συνεργαζόμενοι παραγωγοί-εξαγωγείς τηρούσαν βιβλίο παραγωγής και κατανάλωσης. Ωστόσο, δεν ήταν δυνατόν να επαληθευτεί ποιοι συντελεστές παραγωγής (συμπεριλαμβανομένης της προέλευσής τους) είχαν καταναλωθεί για την παραγωγή του προϊόντος εξαγωγής και σε ποιες ποσότητες. Ειδικότερα, με το σύστημα που τέθηκε σε εφαρμογή, δεν ήταν δυνατόν να προσδιοριστεί και να μετρηθεί με ακρίβεια κάθε καθ' υπέρβαση διαγραφή.

(58)

Όσον αφορά τις απαιτήσεις επαλήθευσης που αναφέρονται στην αιτιολογική σκέψη 52, διαπιστώθηκε ότι καμία από τις άδειες AAS που χρησιμοποιούνται από την εταιρεία δεν βρισκόταν σε ένα σημείο του κύκλου ζωής τους κατά το οποίο θα έπρεπε να υποβληθεί στις αρχές το προσάρτημα 23. Ωστόσο, διαπιστώθηκε επίσης ότι τα μητρώα που τηρούνται οι εταιρείες θα επέτρεπαν τον υπολογισμό της καθ' υπέρβαση διαγραφής, όπως ζητείται στο προσάρτημα 23, καθιστώντας, συνεπώς, αδύνατη κάθε μελλοντική πιστοποίηση από εξωτερικό ορκωτό λογιστή/λογιστή ελέγχου δαπανών και εργασιών λογιστής.

(59)

Επιπλέον, καθορίστηκε ότι μόλις ένα ποσοστό μεταξύ 75 % και 85 % των κύριων πρώτων υλών [φρυγμένος οπτάνθρακας (κοκ) από πετρέλαιο ή «CPC»] που εισάγονται αδασμολόγητα στο πλαίσιο του καθεστώτος ΑΑS ήταν φυσικώς ενσωματωμένη στα GES ενώ μεταξύ 15 % και 25 % είχαν περιελήφθη σε δύο υποπροϊόντα, δηλαδή το χοντρόκοκκο και το λεπτόκοκκο σιδηρομετάλλευμα. Διαπιστώθηκε, επίσης ότι ένα μέρος τουλάχιστον των δύο υποπροϊόντων πωλήθηκε στην εγχώρια αγορά και ότι δεν υπήρχε σύστημα μέτρησης των πραγματικών ποσών του CPC που εισήχθησαν ατελώς και ενσωματώθηκαν στα υποπροϊόντα που εξάγονται ή πωλούνται στην εγχώρια αγορά.

(60)

Συνολικά, θεωρείται ότι οι συνεργαζόμενοι παραγωγοί-εξαγωγείς δεν ήταν σε θέση να αποδείξει ότι τηρήθηκαν οι σχετικές διατάξεις FTP.

3.4.   Συμπεράσματα σχετικά με το σύστημα AAS

(61)

Η απαλλαγή από τους δασμούς εισαγωγής ισοδυναμεί με επιδότηση κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii) και του άρθρου 3 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού, δηλαδή με χρηματοδοτική συνεισφορά της κυβέρνησης της Ινδίας, καθώς μειώνει τα δασμολογικά έσοδα τα οποία, διαφορετικά, θα εισπράττονταν και παρέχει όφελος στους εξαγωγές που αποτέλεσε αντικείμενο της έρευνας, διότι βελτιώνει τα ρευστά διαθέσιμά του.

(62)

Επιπλέον, το επιμέρους σύστημα AAS που αφορά τις πραγματικές εξαγωγές εξαρτάται σαφώς εκ του νόμου από την εξαγωγική επίδοση και, επομένως, θεωρείται ότι έχει ατομικό χαρακτήρα και είναι αντισταθμίσιμο βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο στοιχείο α) του βασικού κανονισμού. Χωρίς δέσμευση για εξαγωγές, μια εταιρεία δεν μπορεί να αποκομίζει οφέλη από αυτά τα καθεστώτα.

(63)

Το επιμέρους σύστημα που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί επιτρεπόμενο σύστημα επιστροφής δασμού ή επιστροφής σε περίπτωση υποκατάστασης κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii) του βασικού κανονισμού. Δεν συνάδει με τους κανόνες που καθορίζονται στο παράρτημα I σημείο i), στο παράρτημα II (ορισμός και κανόνες περί επιστροφής) και στο παράρτημα III (ορισμός και κανόνες για την επιστροφή φόρου σε περιπτώσεις υποκατάστασης) του βασικού κανονισμού. Η κυβέρνηση της Ινδίας δεν εφάρμοσε αποτελεσματικό σύστημα ή διαδικασία επαλήθευσης για να επιβεβαιώσει εάν και σε ποιο βαθμό καταναλώθηκαν συντελεστές παραγωγής για την παραγωγή του εξαγόμενου προϊόντος (παράρτημα II σημείο 4 του βασικού κανονισμού και, για τα καθεστώτα επιστροφής φόρου σε περιπτώσεις υποκατάστασης, παράρτημα III μέρος II σημείο 2 του βασικού κανονισμού). Κρίθηκε επίσης ότι τα συνήθη πρότυπα εισαγωγών-εξαγωγών (SION) για το υπό επανεξέταση προϊόν δεν ήταν επαρκώς ακριβή και δεν μπορούν να αποτελέσουν λόγω της φύσης τους σύστημα επαλήθευσης της πραγματικής κατανάλωσης, διότι ο σχεδιασμός αυτών των τυποποιημένων κανόνων δεν παρέχει τη δυνατότητα στην κυβέρνηση της Ινδίας να επαληθεύσει με αρκετή ακρίβεια ποιες ποσότητες συντελεστών παραγωγής καταναλώθηκαν κατά την παραγωγή του προϊόντος προς εξαγωγή. Επιπλέον, η κυβέρνηση της Ινδίας δεν διενήργησε περαιτέρω εξέταση βάσει των συντελεστών παραγωγής που πράγματι χρησιμοποιήθηκαν, παρότι αυτή θα ήταν αναγκαία ελλείψει ενός αποτελεσματικά εφαρμοζόμενου συστήματος επαλήθευσης (παράρτημα II σημείο 5 και παράρτημα III μέρος II σημείο 3 του βασικού κανονισμού).

(64)

Επομένως, το εν λόγω επιμέρους καθεστώς είναι αντισταθμίσιμο.

3.5.   Υπολογισμός του ποσού της επιδότησης

(65)

Απουσία επιτρεπόμενων συστημάτων επιστροφής δασμών ή συστημάτων επιστροφής φόρου σε περιπτώσεις υποκατάστασης, το αντισταθμίσιμο όφελος είναι η διαγραφή των εισαγωγικών δασμών που ήταν κανονικά απαιτητοί κατά την εισαγωγή των συντελεστών παραγωγής.

(66)

Επειδή δεν υπήρχαν αξιόπιστα στοιχεία που να αποδεικνύουν το αντίθετο, το ποσό της επιδότησης για τον συνεργαζόμενο παραγωγό-εξαγωγέα υπολογίστηκε βάσει των διαφυγόντων εισαγωγικών δασμών (βασικοί δασμοί και ειδικός πρόσθετος τελωνειακός δασμός) επί των εισαγόμενων συντελεστών παραγωγής στο πλαίσιο του επιμέρους καθεστώτος κατά την ΠΕΕ (αριθμητής). Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο α) του βασικού κανονισμού, αφαιρέθηκαν από το ποσό της επιδότησης τα απαιτούμενα τέλη για τη λήψη της επιδότησης στις περιπτώσεις που υποβλήθηκε σχετική αιτιολογημένη αίτηση. Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού, αυτό το ποσό της επιδότησης κατανεμήθηκε στον κύκλο εργασιών των εξαγωγών του υπό επανεξέταση προϊόντος κατά την ΠΕΕ ως κατάλληλος παρονομαστής, διότι η επιδότηση εξαρτάται από την εξαγωγική επίδοση και χορηγήθηκε ανεξάρτητα από τις ποσότητες που κατασκευάστηκαν, παρήχθησαν, εξήχθησαν ή μεταφέρθηκαν.

(67)

Το ποσοστό επιδότησης που ορίστηκε στο πλαίσιο του συγκεκριμένου καθεστώτος για τον συνεργαζόμενο παραγωγό-εξαγωγέα ανέρχεται σε 0,30 %.

4.   Σύστημα επικέντρωσης στην αγορά (FMS)

4.1.   Νομική βάση

(68)

Η λεπτομερής περιγραφή του συστήματος FMS περιλαμβάνεται στην παράγραφο 3.14 του εγγράφου πολιτικής «FTP 09-14» και στην παράγραφο 3.8 του «HOP I 09-14».

4.2.   Επιλεξιμότητα

(69)

Όλοι οι κατασκευαστές-εξαγωγείς ή έμποροι-εξαγωγείς είναι επιλέξιμοι για το καθεστώς αυτό.

4.3.   Πρακτική εφαρμογή

(70)

Στο πλαίσιο αυτού του καθεστώτος, οι εξαγωγές όλων των προϊόντων που περιλαμβάνουν και εξαγωγές GES στις χώρες που αναφέρονται στους πίνακες 1 και 2 του προσαρτήματος 37(C) του «HOP I 09-14» δικαιούνται δασμολογικές πιστώσεις της τάξεως του 3 % επί της αξίας FOB. Από την 1η Απριλίου 2011 οι εξαγωγές όλων των προϊόντων στις χώρες που αναφέρονται στον πίνακα 3 του προσαρτήματος 37(C) («αγορές ειδικού ενδιαφέροντος») δικαιούνται δασμολογικές πιστώσεις της τάξεως του 4 % επί της τιμής FOB. Από το καθεστώς αποκλείονται ορισμένοι τύποι εξαγωγικών δραστηριοτήτων, π.χ. εξαγωγές εισαγόμενων εμπορευμάτων ή μεταφορτωμένων εμπορευμάτων, προβλεπόμενες εξαγωγές, εξαγωγές υπηρεσιών και συναφής με τις εξαγωγές κύκλος εργασιών των μονάδων που δραστηριοποιούνται σε ειδικές οικονομικές ζώνες/μονάδες εξαγωγικού προσανατολισμού.

(71)

Οι δασμολογικές πιστώσεις στο πλαίσιο του καθεστώτος FMS μπορούν να μεταβιβάζονται ελεύθερα και ισχύουν για περίοδο 24 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης του συναφούς πιστοποιητικού χορήγησης πίστωσης. Μπορούν να χρησιμοποιούνται για την πληρωμή των δασμών επί μελλοντικών εισαγωγών εισροών ή αγαθών, συμπεριλαμβανομένων των κεφαλαιουχικών αγαθών.

(72)

Το πιστοποιητικό χορήγησης πίστωσης εκδίδεται από τον λιμένα από τον οποίο πραγματοποιήθηκαν οι εξαγωγές και μετά την πραγματοποίηση των εξαγωγών ή την αποστολή των αγαθών. Εφόσον ο καταγγέλλων υποβάλει στις αρχές αντίγραφα όλων των συναφών με τις εξαγωγές εγγράφων (π.χ. δελτίο εξαγωγής, τιμολόγια, φορτωτικές, τραπεζικά πιστοποιητικά), η κυβέρνηση της Ινδίας δεν έχει τη διακριτική ευχέρεια να αποφασίσει εάν θα χορηγήσει ή όχι τις δασμολογικές πιστώσεις.

(73)

Διαπιστώθηκε ότι ο συνεργασθείς παραγωγός-εξαγωγέας αποκόμισε οφέλη στο πλαίσιο του FMS κατά την ΠΕΕ.

4.4.   Συμπεράσματα σχετικά με το καθεστώς FMS

(74)

Το καθεστώς FMS χορηγεί επιδοτήσεις κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii) και του άρθρου 3 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού. Μια δασμολογική πίστωση FMS αποτελεί χρηματοδοτική συνεισφορά της κυβέρνησης της Ινδίας, δεδομένου ότι η πίστωση θα χρησιμοποιηθεί τελικά για να αντισταθμίσει τους εισαγωγικούς δασμούς, μειώνοντας έτσι τα δασμολογικά έσοδα της κυβέρνησης της Ινδίας που, διαφορετικά, θα εισπράττονταν. Επιπλέον, η δασμολογική πίστωση στο πλαίσιο του καθεστώτος FMS αποφέρει όφελος στον εξαγωγέα, διότι βελτιώνει τα ρευστά διαθέσιμά του.

(75)

Επιπλέον, το καθεστώς FMS εξαρτάται εκ του νόμου από την εξαγωγική επίδοση και, επομένως, θεωρείται ότι έχει ατομικό χαρακτήρα και είναι αντισταθμίσιμο βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο στοιχείο α) του βασικού κανονισμού.

(76)

Το εν λόγω σύστημα δεν μπορεί να θεωρηθεί επιτρεπόμενο σύστημα επιστροφής δασμού ή σύστημα επιστροφής φόρου σε περιπτώσεις υποκατάστασης κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii) του βασικού κανονισμού. Δεν είναι σύμφωνο με τους αυστηρούς κανόνες που καθορίζονται στο παράρτημα I στοιχείο θ), στο παράρτημα II (ορισμός και κανόνες περί επιστροφής) και στο παράρτημα III (ορισμός και κανόνες για την επιστροφή φόρου σε περιπτώσεις υποκατάστασης) του βασικού κανονισμού. Ο εξαγωγέας δεν έχει υποχρέωση να καταναλώσει πραγματικά τα εμπορεύματα που εισάγονται με δασμολογική ατέλεια κατά τη διαδικασία παραγωγής, και το ποσό της πίστωσης δεν υπολογίζεται σε συνάρτηση με τις πραγματικά χρησιμοποιηθείσες εισροές. Δεν υπάρχουν άλλα εφαρμοζόμενα συστήματα ή διαδικασίες που να επιβεβαιώνουν ποιες εισροές (συμπεριλαμβανομένων των ποσών και της προέλευσης των εισροών) καταναλώνονται πραγματικά κατά τη διαδικασία παραγωγής του εξαγόμενου προϊόντος και, συνεπώς, αν προέκυψε επιπλέον πληρωμή εισαγωγικών δασμών κατά την έννοια του παραρτήματος I στοιχείο i) και των παραρτημάτων II και ΙΙΙ του βασικού κανονισμού. Ένας εξαγωγέας μπορεί να προσπορίζεται τα οφέλη που απορρέουν από το καθεστώς FMS, ανεξάρτητα από το αν εισάγει συντελεστές παραγωγής. Για να έχει δικαίωμα χρησιμοποίησης του καθεστώτος, αρκεί να εξάγει απλώς εμπορεύματα, χωρίς να υποχρεούται να αποδείξει ότι έχει εισαγάγει συντελεστές παραγωγής για την παραγωγή τους. Ως εκ τούτου, ακόμη και οι εξαγωγείς που προμηθεύονται όλους τους συντελεστές παραγωγής από την τοπική αγορά και δεν εισάγουν προϊόντα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως συντελεστές παραγωγής, δικαιούνται επίσης να προσπορίζονται τα οφέλη που απορρέουν από το καθεστώς FMS. Επιπλέον, ο εξαγωγέας μπορεί να χρησιμοποιήσει τις δασμολογικές πιστώσεις του καθεστώτος FMS για την εισαγωγή κεφαλαιουχικών αγαθών παρότι τα κεφαλαιουχικά αγαθά δεν καλύπτονται από τα επιτρεπόμενα συστήματα επιστροφής δασμού, όπως ορίζεται στο παράρτημα I στοιχείο θ) του βασικού κανονισμού, διότι δεν καταναλώνονται κατά την παραγωγή των εξαγόμενων προϊόντων. Επιπλέον, η Επιτροπή παρατηρεί ότι δεν πραγματοποιήθηκε καμία περαιτέρω εξέταση από την κυβέρνηση της Ινδίας με βάση τις πραγματικές εισροές και συναλλαγές, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον έχει καταβληθεί ποσό μεγαλύτερο του κανονικού.

4.5.   Υπολογισμός του ποσού της επιδότησης

(77)

Επειδή δεν υπήρχαν αξιόπιστα στοιχεία που να αποδεικνύουν το αντίθετο, το ποσό των αντισταθμίσιμων επιδοτήσεων υπολογίστηκε με βάση το όφελος που αποδίδεται στον παραλήπτη, το οποίο διαπιστώνεται ότι υπάρχει κατά τη διάρκεια της ΠΕΕ εφόσον καταχωρίστηκε από τους αιτούντες, βάσει της αυτοτέλειας των χρήσεων, ως έσοδο στο στάδιο της εξαγωγής συναλλαγής. Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφοι 2 και 3 του βασικού κανονισμού, το εν λόγω ποσό της επιδότησης (αριθμητής) κατανεμήθηκε στον κύκλο εργασιών εξαγωγών του υπό επανεξέταση προϊόντος κατά την ΠΕΕ ως ο κατάλληλος παρονομαστής, διότι η επιδότηση εξαρτάται από την εξαγωγική επίδοση και χορηγήθηκε ανεξάρτητα από τις κατασκευασθείσες, παραχθείσες, εξαχθείσες ή μεταφερθείσες ποσότητες.

(78)

Με βάση τα ανωτέρω, το ποσοστό επιδότησης που καθορίστηκε ως προς αυτό το καθεστώς για τον συνεργασθέντα παραγωγό-εξαγωγέα ανέρχονταν σε 0,13 %.

Απόσυρση και αντικατάσταση του συστήματος FMS

(79)

Μετά την έναρξη ισχύος, την 1η 1 Απριλίου 2015, του εγγράφου FTP 15-20, το σύστημα FMS, μαζί με τέσσερα άλλα συστήματα, είχε συγχωνευθεί με το «Πρόγραμμα ενθάρρυνσης των εξαγωγών εμπορευμάτων» (MEIS) που περιγράφονται στις αιτιολογικές σκέψεις 83 έως 100. Όπως εξηγείται στο έγγραφο με τίτλο «Κύρια σημεία της πολιτικής εξωτερικού εμπορίου 2015-2020» (13) που δημοσιεύθηκε από τη γενική διεύθυνση εξωτερικού εμπορίου της κυβέρνησης της Ινδίας: «Προηγουμένως υπήρχαν 5 διαφορετικά συστήματα (Focus Product Scheme, Market Linked Focus Product Scheme, Focus Market Scheme, Agri. Infrastructure Incentive Scrip, VKGUY) για την επιβράβευση των εξαγωγών εμπορευμάτων με διάφορα είδη συντελεστής δασμολογικών πιστώσεων και ποικίλους όρους (ειδικά για τον συγκεκριμένο τομέα ή μόνο τον πραγματικό χρήστη) που συνδέονται με τη χρήση τους. Τώρα όλα αυτά τα συστήματα συγχωνεύθηκαν σε ένα ενιαίο σύστημα, δηλαδή το σύστημα εξαγωγών εμπορευμάτων από την Ινδία […].»

(80)

Η έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο συνεργαζόμενος παραγωγός-εξαγωγέας που μετέβη από το FMS στο MEIS αποσύρθηκε.

(81)

Με βάση τις αιτιολογικές σκέψεις 79 και 80, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι επιδοτήσεις που παρέχει το σύστημα FMS να υφίσταται με νέο όνομα και ότι συγχωνεύονται και τα οφέλη που απορρέουν από το καθεστώς FMS συνεχίζουν να υπάρχουν βάσει του νέου καθεστώτος. Σε αυτή τη βάση, το καθεστώς FMS θεωρείται αντισταθμίσιμη μέχρι την κατάργησή του.

5.   Καθεστώς εξαγωγών εμπορευμάτων από την Ινδία (Merchandise Export from India Scheme («MEIS»)

5.1.   Νομική βάση

(82)

Η λεπτομερής περιγραφή του καθεστώτος MEIS περιλαμβάνεται στο κεφάλαιο 3 του εγγράφου FTP 15-20 και στο κεφάλαιο 3 του HOP I 15-20.

(83)

Το καθεστώς MEIS τέθηκε σε ισχύ την 1η Απριλίου 2015, δηλαδή κατά το μέσο της ΠΕΕ. Υπενθυμίζεται ότι, όπως εξηγείται στις αιτιολογικές σκέψεις 79 έως 81, το καθεστώς MEIS είναι το καθεστώς που διαδέχεται το καθεστώς FMS και 4 άλλα καθεστώτα (Focus Product Scheme, Market Linked Focus Product Scheme, Agricultural Infrastructure Incentive Scrip and VKGUY).

5.2.   Επιλεξιμότητα

(84)

Όλοι οι κατασκευαστές-εξαγωγείς ή έμποροι-εξαγωγείς είναι επιλέξιμοι για το καθεστώς αυτό.

5.3.   Πρακτική εφαρμογή

(85)

Οι επιλέξιμες εταιρείες μπορούν να επωφεληθούν από το καθεστώς MEIS εξάγοντας συγκεκριμένα προϊόντα σε συγκεκριμένες χώρες οι οποίες ταξινομούνται στην ομάδα Α («παραδοσιακές αγορές», συμπεριλαμβανομένων όλων των κρατών μελών της ΕΕ), την ομάδα Β («αναδυόμενες και στοχευόμενες αγορές») και ομάδα Γ («λοιπές αγορές»). Οι χώρες που υπάγονται στην κάθε ομάδας και ο κατάλογος των προϊόντων με τα αντίστοιχα ποσοστά ανταμοιβής καθορίζονται στον πίνακα 1 και στον πίνακα 2 αντίστοιχα του προσαρτήματος 3B του εγγράφου FTP 15-20.

(86)

Το όφελος έχει τη μορφή δασμολογικών πιστώσεων ισοδύναμων με το ποσοστό της αξίας FOB των εξαγωγών. Στην περίπτωση των GES, το ποσοστό αυτό διαπιστώθηκε ότι είναι 2 % για τις εξαγωγές προς τις χώρες της ομάδας Β και 0 % για τις εξαγωγές προς τις χώρες της ομάδας Α και τις χώρες της ομάδας Γ κατά την ΠΕΕ. Από το καθεστώς αποκλείονται ορισμένοι τύποι εξαγωγών, π.χ. εξαγωγές εισαγόμενων εμπορευμάτων ή μεταφορτωμένων εμπορευμάτων, προβλεπόμενες εξαγωγές, εξαγωγές υπηρεσιών και συναφής με τις εξαγωγές κύκλος εργασιών των μονάδων που δραστηριοποιούνται σε ειδικές οικονομικές ζώνες/μονάδες εξαγωγικού προσανατολισμού.

(87)

Οι δασμολογικές πιστώσεις στο πλαίσιο του καθεστώτος MEIS μπορούν να μεταβιβάζονται ελεύθερα και ισχύουν για περίοδο 18 μηνών από την ημερομηνία εκδόσεως. Μπορούν να χρησιμοποιούνται για τα εξής: i) για την πληρωμή των δασμών επί των εισαγωγών εισροών ή αγαθών, συμπεριλαμβανομένων των κεφαλαιουχικών αγαθών, ii) για την πληρωμή των ειδικών φόρων κατανάλωσης επί των εγχώριων αναθέσεων της προμήθειας εισροών ή αγαθών, συμπεριλαμβανομένων των κεφαλαιουχικών αγαθών και των πληρωμών, iii) για την πληρωμή των φορολογικών υπηρεσιών επί της προμήθειας υπηρεσιών.

(88)

Αίτηση για τη χορήγησης παροχών στο πλαίσιο του MEIS πρέπει να υποβληθεί σε απευθείας σύνδεση με τον δικτυακό τόπο της Γενικής Διεύθυνσης Εξωτερικού Εμπορίου. Σχετική τεκμηρίωση (φορτωτικές, τραπεζικά πιστοποιητικό και πιστοποιητικό εκφόρτωσης) πρέπει να συνδέεται με την ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητας. Η αρμόδια περιφερειακή αρχή («RA») της κυβέρνησης της Ινδίας χορηγεί πίστωση δασμών μετά τον έλεγχο των εγγράφων. Εφόσον ο εξαγωγέας παρέχει τα σχετικά έγγραφα τεκμηρίωσης, η RA δεν έχει τη διακριτική ευχέρεια να αποφασίσει εάν θα χορηγήσει ή όχι τις δασμολογικές πιστώσεις.

(89)

Διαπιστώθηκε ότι ο συνεργασθείς παραγωγός-εξαγωγέας αποκόμισε οφέλη στο πλαίσιο του MEIS κατά την ΠΕΕ.

5.4.   Συμπεράσματα σχετικά με το καθεστώς MEIS

(90)

Το καθεστώς MEIS χορηγεί επιδοτήσεις κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii) και του άρθρου 3 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού. Μια δασμολογική πίστωση MEIS αποτελεί χρηματοδοτική συνεισφορά της κυβέρνησης της Ινδίας, δεδομένου ότι η πίστωση θα χρησιμοποιηθεί τελικά για να αντισταθμίσει τους εισαγωγικούς δασμούς, μειώνοντας έτσι τα δασμολογικά έσοδα της κυβέρνησης της Ινδίας που, διαφορετικά, θα εισπράττονταν. Επιπλέον, η δασμολογική πίστωση στο πλαίσιο του καθεστώτος MEIS αποφέρει όφελος στον εξαγωγέα, διότι βελτιώνει τα ρευστά διαθέσιμά του.

(91)

Επιπλέον, το καθεστώς MEIS εξαρτάται εκ του νόμου από την εξαγωγική επίδοση και, επομένως, θεωρείται ότι έχει ατομικό χαρακτήρα και είναι αντισταθμίσιμο βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο στοιχείο α) του βασικού κανονισμού.

(92)

Το εν λόγω σύστημα δεν μπορεί να θεωρηθεί επιτρεπόμενο σύστημα επιστροφής δασμού ή σύστημα επιστροφής φόρου σε περιπτώσεις υποκατάστασης κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii) του βασικού κανονισμού. Δεν είναι σύμφωνο με τους αυστηρούς κανόνες που καθορίζονται στο παράρτημα I στοιχείο θ), στο παράρτημα II (ορισμός και κανόνες περί επιστροφής) και στο παράρτημα III (ορισμός και κανόνες για την επιστροφή φόρου σε περιπτώσεις υποκατάστασης) του βασικού κανονισμού. Ο εξαγωγέας δεν έχει υποχρέωση να καταναλώσει πραγματικά τα εμπορεύματα που εισάγονται με δασμολογική ατέλεια κατά τη διαδικασία παραγωγής, και το ποσό της πίστωσης δεν υπολογίζεται σε συνάρτηση με τις πραγματικά χρησιμοποιηθείσες εισροές. Δεν υπάρχουν άλλα εφαρμοζόμενα συστήματα ή διαδικασίες που να επιβεβαιώνουν ποιοι συντελεστές παραγωγής καταναλώνονται πραγματικά κατά τη διαδικασία παραγωγής του εξαγόμενου προϊόντος ή εάν προέκυψε επιπλέον πληρωμή εισαγωγικών δασμών κατά την έννοια του παραρτήματος I στοιχείο θ) και των παραρτημάτων II και ΙΙΙ του βασικού κανονισμού. Ένας εξαγωγέας μπορεί να προσπορίζεται τα οφέλη που απορρέουν από το καθεστώς MEIS, ανεξάρτητα από το αν εισάγει συντελεστές παραγωγής. Για να έχει δικαίωμα χρησιμοποίησης του καθεστώτος, αρκεί να εξάγει απλώς εμπορεύματα, χωρίς να υποχρεούται να αποδείξει ότι έχει εισαγάγει συντελεστές παραγωγής για την παραγωγή τους. Ως εκ τούτου, ακόμη και οι εξαγωγείς που προμηθεύονται όλους τους συντελεστές παραγωγής από την τοπική αγορά και δεν εισάγουν προϊόντα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως συντελεστές παραγωγής, δικαιούνται επίσης να προσπορίζονται τα οφέλη που απορρέουν από το καθεστώς MEIS. Επιπλέον, ο εξαγωγέας μπορεί να χρησιμοποιήσει τις δασμολογικές πιστώσεις του καθεστώτος MEIS για την εισαγωγή κεφαλαιουχικών αγαθών παρότι τα κεφαλαιουχικά αγαθά δεν καλύπτονται από τα επιτρεπόμενα συστήματα επιστροφής δασμού, όπως ορίζεται στο παράρτημα I στοιχείο θ) του βασικού κανονισμού, διότι δεν καταναλώνονται κατά την παραγωγή των εξαγόμενων προϊόντων. Επιπλέον, καμία περαιτέρω εξέταση από την κυβέρνηση της Ινδίας δεν πραγματοποιήθηκε με βάση τις πραγματικές εισροές και συναλλαγές, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον έχει καταβληθεί ποσό μεγαλύτερο του κανονικού.

(93)

Οι εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ήταν άμεσα επιλέξιμες για το καθεστώς MEIS κατά τη διάρκεια της ΠΕΕ, καθώς τα κράτη μέλη της ΕΕ αποτελούν μέρος της ομάδας χωρών Α που δεν ήταν επιλέξιμη για τις παροχές του καθεστώτος MEIS κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου. Σε αυτή τη βάση, η κυβέρνηση της Ινδίας ισχυρίστηκε ότι το καθεστώς MEIS δεν θα πρέπει να θεωρηθεί αντισταθμίσιμο. Ωστόσο οι δασμολογικές πιστώσεις του MEIS που προέρχονται από τις εξαγωγές GES σε τρίτες χώρες μπορούν να μεταβιβάζονται ελεύθερα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αντιστάθμιση των εισαγωγικών δασμών για τις εισροές που ενσωματώνονται στο υπό επανεξέταση προϊόν, ακόμα και όταν εξάγονται στην Ένωση. Για τον λόγο αυτόν, θεωρήθηκε ότι το καθεστώς MEIS απέδιδε οφέλη στις εξαγωγές GES εν γένει, συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών στην Ένωση, και, ως εκ τούτου, ο ισχυρισμός απορρίφθηκε.

(94)

Μετά την κοινοποίηση, η κυβέρνηση της Ινδίας επανέλαβε τον ισχυρισμό της ότι, επειδή μόνο οι εξαγωγές προς τρίτες χώρες εκτός της ΕΕ ήταν άμεσα επιλέξιμες για τις παροχές του MEIS κατά την ΠΕΕ, το καθεστώς αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί αντισταθμίσιμο. Ωστόσο, η κυβέρνηση της Ινδίας δεν έδωσε νέα στοιχεία που να αμφισβητούν τα συμπεράσματα της αιτιολογικής σκέψης 93 και ιδίως το γεγονός ότι οι δασμολογικές πιστώσεις που προέρχονται από τις εξαγωγές GES σε τρίτες χώρες μπορούν να μεταβιβάζονται ελεύθερα και μπορούν να χρησιμοποιούνται για την αντιστάθμιση των εισαγωγικών δασμών για τις εισροές που ενσωματώνονται στο υπό επανεξέταση προϊόν κατά την εξαγωγή του στην Ένωση. Επομένως, ο ισχυρισμός απορρίφθηκε.

5.5.   Υπολογισμός του ποσού της επιδότησης

(95)

Το ποσό των αντισταθμίσιμων επιδοτήσεων υπολογίστηκε με βάση το όφελος που αποδίδεται στον παραλήπτη, το οποίο διαπιστώνεται ότι υπάρχει κατά τη διάρκεια της ΠΕΕ εφόσον καταχωρίστηκε από τους αιτούντες, βάσει της αυτοτέλειας των χρήσεων, ως έσοδο στο στάδιο της εξαγωγής συναλλαγής.

(96)

Διαπιστώθηκε ότι ενώ το σύστημα MEIS και το προηγούμενο σύστημα, δηλαδή το FMS, ήταν αμφότερες σε ισχύ κατά τη διάρκεια έξι μηνών (το πρώτο μισό της ΠΕΕ για το FMS και το δεύτερο μισό για το MEIS) το ποσό των αντισταθμίσιμων επιδοτήσεων που παρέχονται από το σύστημα MEIS ήταν περίπου τριπλάσιο από το ποσό που χορήγησε το FMS.

(97)

Στην κοινοποίηση η Επιτροπής διέθεσε, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφοι 2 και 3 του βασικού κανονισμού, το εν λόγω ποσό της επιδότησης (αριθμητής) στον κύκλο εργασιών εξαγωγών του υπό επανεξέταση προϊόντος κατά την ΠΕΕ ως ο κατάλληλος παρονομαστής, διότι η επιδότηση εξαρτάται από την εξαγωγική επίδοση και χορηγήθηκε ανεξάρτητα από τις κατασκευασθείσες, παραχθείσες, εξαχθείσες ή μεταφερθείσες ποσότητες.

(98)

Η κυβέρνηση της Ινδίας ισχυρίστηκε ότι η μέθοδος υπολογισμού της Επιτροπής που περιγράφεται στην αιτιολογική σκέψη 97 είχαν ως αποτέλεσμα τον διπλό υπολογισμό των παροχών MEIS, μία φορά για τις εξαγωγές προς χώρες που είναι άμεσα επιλέξιμες για το σύστημα MEIS και μία φορά για τις παγκόσμιες εξαγωγές (συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών προς την Ένωση). Ωστόσο, δεδομένου ότι η μέθοδος υπολογισμού που περιγράφεται στην αιτιολογική σκέψη 97 συνίσταται στη διαίρεση των παροχών σε όλες τις εξαγωγές μόνον από τον κύκλο εργασιών εξαγωγών (συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών στην Ένωση), δεν υπήρχε διπλός υπολογισμός των παροχών. Ως εκ τούτου, ο ισχυρισμός απορρίφθηκε.

(99)

Σε κάθε περίπτωση, στο πλαίσιο της παρούσας επανεξέτασης ενόψει της λήξεως ισχύος, δεν είναι αναγκαίο να καθοριστεί το ακριβές ποσοστό της επιδότησης του MEIS δεδομένου ότι υπάρχουν επαρκή στοιχεία που αποδεικνύουν τη συνέχιση της επιδότησης με βάση τα πορίσματα που όσον αφορά τα άλλα συστήματα που διερευνήθηκαν. Είναι, επομένως, αναγκαίο να καθοριστεί ότι τις παροχές από το FMS συνεχίστηκαν να χορηγούνται από το MEIS, δεδομένου ότι το σύστημα MEIS αποτελεί τη συνέχεια του συστήματος FMS, όπως καθορίζεται στις αιτιολογικές σκέψεις 79 έως 81. Για τον σκοπό αυτόν, η Επιτροπή υπολόγισε εκ νέου το ποσοστό επιδότησης κατά τρόπο όσο το δυνατόν πιο συντηρητικό χρησιμοποιώντας τον μεγαλύτερο διαθέσιμο προσαρμογή, δηλαδή τον συνολικό κύκλο εργασιών των GES. Με βάση τα ανωτέρω, το ποσοστό επιδότησης που υπολογίστηκε ως προς αυτό το σύστημα για τον συνεργαζόμενο παραγωγό-εξαγωγέα ανερχόταν σε 0,31 %. Το ποσοστό αυτό αποτελεί το κατώτερο όριο του ποσοστού επιδότησης κατά την ΠΕΕ.

(100)

Πρέπει να σημειωθεί ότι το ποσοστό επιδότησης του συστήματος αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά μετά την ΠΕΕ, επειδή, με τη δημόσια ανακοίνωση αριθ. 44/2015-2020 με ημερομηνία 29 Οκτωβρίου 2015, η κυβέρνηση της Ινδίας επέτεινε τις παροχές του 2 % στις ομάδες Α και Γ, επεκτείνοντας με τον τρόπο αυτό την κάλυψη της αγοράς από το σύστημα MEIS για όλες τις χώρες και ιδίως τα κράτη μέλη της ΕΕ. Η εξέλιξη αυτή θα αυξήσει το συνολικό επίπεδο επιδότησης σε σύγκριση με αυτό που παρατηρήθηκε κατά την ΠΕΕ. Πράγματι, δεδομένου ότι οι παροχές του συστήματος MEIS μπορούν, καταρχήν, να ζητηθεί για κάθε εξαγωγή, το ποσοστό της επιδότησης για το εν λόγω σύστημα αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά και να φθάσει το επίπεδο του 2 %.

6.   Σύστημα προώθησης των εξαγωγών των κεφαλαιουχικών αγαθών (Export Promotion Capital Goods Scheme — «EPCGS»)

6.1.   Νομική βάση

(101)

Η λεπτομερής περιγραφή του συστήματος EPCGS περιλαμβάνεται στο κεφάλαιο 5 των εγγράφων FT-policy 09-14 και FT-policy 15-20, καθώς και στο κεφάλαιο 5 του HOP I 09-14 και του HOP I 15-20.

6.2.   Επιλεξιμότητα

(102)

Οι κατασκευαστές-εξαγωγείς και οι έμποροι-εξαγωγείς που είναι «υποχρεωμένοι» να υποστηρίζουν τους κατασκευαστές και τους παρόχους υπηρεσιών είναι επιλέξιμοι για το καθεστώς αυτό.

6.3.   Πρακτική εφαρμογή

(103)

Με την επιφύλαξη υποχρέωσης εξαγωγής, επιτρέπεται στις εταιρείες να εισάγουν κεφαλαιουχικά αγαθά με μειωμένο δασμό. Η υποχρέωση εξαγωγής συνίσταται στην υποχρέωση εξαγωγής μιας ελάχιστης αξίας αγαθών που αντιστοιχεί σε έξι ή οκτώ φορές το ποσό των δασμών που εξοικονομήθηκε, ανάλογα με το υποσύστημα που επιλέγεται. Για τον σκοπό αυτόν, η κυβέρνηση της Ινδίας χορηγεί άδεια EPCGS ύστερα από αίτηση και καταβολή τέλους. Το καθεστώς αυτό προβλέπει την εφαρμογή μειωμένου εισαγωγικού δασμού 3 % σε όλα τα κεφαλαιουχικά αγαθά που εισάγονται στο πλαίσιό του. Για την εκπλήρωση της υποχρέωσης εξαγωγής, τα εισαγόμενα κεφαλαιουχικά αγαθά πρέπει να χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ορισμένης ποσότητας εξαγωγικών προϊόντων εντός καθορισμένης περιόδου. Τα κεφαλαιουχικά αγαθά μπορούν επίσης να εισάγονται με δασμό 0 % στο πλαίσιο του καθεστώτος EPCGS, αλλά σε τέτοια περίπτωση, το χρονικό διάστημα για την εκπλήρωση της εξαγωγικής υποχρέωσης είναι συντομότερο.

(104)

Ο κάτοχος άδειας EPCGS μπορεί επίσης να προμηθεύεται τα κεφαλαιουχικά αγαθά στην εγχώρια αγορά. Στην περίπτωση αυτή, ο εγχώριος κατασκευαστής κεφαλαιουχικών αγαθών μπορεί να επωφεληθεί από την ατελή εισαγωγή των συστατικών μερών που απαιτούνται για την παραγωγή των εν λόγω κεφαλαιουχικών αγαθών. Εναλλακτικά, ο εγχώριος κατασκευαστής δύναται να αξιώσει το όφελος της προβλεπόμενης εξαγωγής σε σχέση με κεφαλαιουχικά αγαθά που προμηθεύει σε κάτοχο άδειας EPCGS.

(105)

Όπως και στην αρχική έρευνα, διαπιστώθηκε ότι ο συνεργαζόμενος παραγωγός-εξαγωγέας συνέχισε να επωφελείται από το EPCGS κατά την ΠΕΕ.

6.4.   Συμπεράσματα σχετικά με το καθεστώς EPCGS

(106)

Το καθεστώς EPCGS χορηγεί επιδοτήσεις κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii) και του άρθρου 3 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού. Η δασμολογική μείωση αποτελεί χρηματοδοτική συνεισφορά της ΚΙ, δεδομένου ότι η εν λόγω παραχώρηση μειώνει τα δασμολογικά έσοδα της ΚΙ που, διαφορετικά, θα εισπράττονταν. Επιπλέον, η δασμολογική μείωση παρέχει όφελος στον εξαγωγέα στο μέτρο που οι δασμοί που εξοικονομούνται επί της εισαγωγής βελτιώνουν τα ρευστά διαθέσιμα της εταιρείας.

(107)

Πέραν τούτου, το καθεστώς EPCGS εξαρτάται εκ του νόμου από την επίτευξη εξαγωγικής επίδοσης, δεδομένου ότι τέτοιες άδειες δεν μπορούν να χορηγούνται χωρίς δέσμευση για εξαγωγή. Επομένως, θεωρείται ότι έχει ατομικό χαρακτήρα και είναι αντισταθμίσιμο βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο στοιχείο α) του βασικού κανονισμού.

(108)

Το καθεστώς EPCGS δεν μπορεί να θεωρηθεί επιτρεπόμενο σύστημα επιστροφής δασμού ή σύστημα επιστροφής φόρου σε περιπτώσεις υποκατάστασης κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii) του βασικού κανονισμού. Τα κεφαλαιουχικά αγαθά δεν καλύπτονται από τα επιτρεπόμενα συστήματα επιστροφής δασμού, όπως ορίζεται στο παράρτημα I στοιχείο θ) του βασικού κανονισμού, διότι δεν καταναλώνονται κατά την παραγωγή των εξαγόμενων προϊόντων.

6.5.   Υπολογισμός του ποσού της επιδότησης

(109)

Το ποσό των αντισταθμίσιμων επιδοτήσεων υπολογίστηκε, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 του βασικού κανονισμού, με βάση τους μη καταβληθέντες δασμούς για τα εισαχθέντα κεφαλαιουχικά αγαθά κατά τη διάρκεια περιόδου που αντιστοιχεί στην κανονική περίοδο απόσβεσης τέτοιων κεφαλαιουχικών αγαθών στον συγκεκριμένο κλάδο παραγωγής. Το ποσό που υπολογίστηκε κατά τον τρόπο αυτό, το οποίο αντιστοιχεί στην ΠΕΕ, διορθώθηκε με την προσθήκη τόκου κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου ώστε να αντικατοπτρίζεται η πλήρης αξία του οφέλους διαχρονικά. Το εμπορικό επιτόκιο κατά την περίοδο έρευνας επανεξέτασης στην Ινδία θεωρήθηκε κατάλληλο για το σκοπό αυτό.

(110)

Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφοι 2 και 3 του βασικού κανονισμού, το εν λόγω ποσό της επιδότησης κατανεμήθηκε στον κατάλληλο κύκλο εργασιών εξαγωγών κατά την ΠΕΕ ως κατάλληλος παρονομαστής, διότι η επιδότηση εξαρτάται από την εξαγωγική επίδοση και χορηγήθηκε ανεξάρτητα από τις ποσότητες που κατασκευάστηκαν, παρήχθησαν, εξήχθησαν ή μεταφέρθηκαν.

(111)

Με βάση τα ανωτέρω, το ποσοστό επιδότησης που καθορίστηκε ως προς αυτό το καθεστώς για τον συνεργασθέντα παραγωγό-εξαγωγέα ανέρχονταν σε 0,27 %.

(112)

Μετά την κοινοποίηση, ο συνεργαζόμενος παραγωγός-εξαγωγέας ισχυρίστηκε ότι, για τον υπολογισμό του ποσοστού επιδότησης για το εν λόγω σύστημα, το ποσό της επιδότησης θα πρέπει να κατανεμηθεί στον συνολικό κύκλο εργασιών της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων τόσο των εξαγωγών όσο και των εγχώριων πωλήσεων, και όχι μόνο στον κύκλο εργασιών των εξαγωγών. Η Επιτροπή δικαιολόγησε αυτό το αίτημά της με το γεγονός ότι τα μηχανήματα που επωφελούνται από την επιδότηση του συστήματος EPCGS μπορούν να χρησιμοποιούνται επίσης για την παραγωγή προϊόντων που πωλούνται στην εγχώρια αγορά και που αναφέρονται στο άρθρο ΣΤ στοιχείο β) σημείο 2) των κατευθυντηρίων γραμμών για τον υπολογισμό του ποσού της επιδότησης στις έρευνες με αντικείμενο την επιβολή αντισταθμιστικού δασμού (14) («κατευθυντήριες γραμμές»), η οποία περιέχει οδηγίες σχετικά με τον υπολογισμό των ποσοστών επιδότησης όσον αφορά μη εξαγωγικές επιδοτήσεις. Ωστόσο, η δυνατότητα να παραγωγής GES που πωλούνται στην εγχώρια αγορά με μηχανές που εισάγονται στο πλαίσιο του EPCGS δεν αμφισβητεί τον χαρακτηρισμό του συστήματος EPCGS ως εξαγωγικής επιδότησης, δεδομένου ότι, όπως εξηγείται στις αιτιολογικές σκέψεις 103 και 107, η εν λόγω επιδότηση εξαρτάται εκ του νόμου από την εξαγωγική επίδοση. Ως εκ τούτου το άρθρο ΣΤ στοιχείο β) σημείο 2) των κατευθυντηρίων γραμμών που αφορά μη εξαγωγικές επιδοτήσεις δεν εφαρμοζόταν στον υπολογισμό του EPCGS και ο ισχυρισμός απορρίφθηκε. Επιπλέον, υπενθυμίζεται ότι η μέθοδος υπολογισμού που χρησιμοποιείται για το EPCGS κατά την παρούσα διαδικασία είναι η ίδια με εκείνη που χρησιμοποιείται στις άλλες διαδικασίες σχετικά με τα GES καταγωγής Ινδίας, δηλαδή την αρχική έρευνα (βλέπε αιτιολογική σκέψη 57 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1008/2004 της Επιτροπής (15)), τη μερική ενδιάμεση επανεξέταση (βλέπε αιτιολογική σκέψη 54 του κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1354/2008) και την πρώτη επανεξέταση ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων (βλέπε αιτιολογική σκέψη 47 στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1185/2010).

7.   Καθεστώς εξαγωγικών πιστώσεων («ECS»)

(113)

Οι αιτούντες ισχυρίστηκαν ότι, στο πλαίσιο του ECS, η Τράπεζα Καταθέσεων της Ινδίας («RBI») επέβαλε ανώτατα όρια για τα επιτόκια στα εξαγωγικά δάνεια που χορηγούν οι τράπεζες. Το ανώτατο αυτό όριο φέρονται ότι καθορίστηκαν στο βασικό τραπεζικό επιτόκιο αναφοράς μείον 2,5 %.

(114)

Διαπιστώθηκε, εντούτοις, ότι τα ανώτατα όρια για τα επιτόκια που επιβάλλονται στις τράπεζες για τις εξαγωγικές πιστώσεις σε INR καταργήθηκαν με ισχύ από την 1η Ιουλίου 2010 με τη βασική εγκύκλιο DBOD αριθ. DIR(Exp.) BC 06/04.02.002/2010-11 της Τράπεζας Καταθέσεων της Ινδίας και ότι τα ανώτατα όρια για τα επιτόκια που επιβάλλονται στις τράπεζες για τις εξαγωγικές πιστώσεις σε συνάλλαγμα καταργήθηκαν με ισχύ από την 5η Μαΐου 2012 με τη βασική εγκύκλιο DBOD αριθ. DIR(Exp.) BC 04/04.02.002/2011-2012 με εξαίρεση συγκεκριμένο περιορισμένο αριθμό τομέων του κλάδου παραγωγής. Τα GES δεν συμπεριλήφθηκε στον κατάλογο των εξαιρέσεων και σύμφωνα με την ισχύουσα νομική βάση, δεν επιτρεπόταν η υπαγωγή των παραγωγών GES στο σύστημα ECS κατά τη διάρκεια της ΠΕΕ.

(115)

Η έρευνα επιβεβαίωσε ότι το πραγματικό επιτόκιο που προκύπτει για τα δάνεια του συνεργαζόμενου παραγωγού-εξαγωγέα ήταν ίσο ή ελαφρώς διαφορετικό από το βασικό επιτόκιο των αντίστοιχων τραπεζών που χορηγούν τα δάνεια. Επειδή δεν υπάρχουν ούτε στοιχεία που να δείχνουν ότι η RBI είχε αποφασίσει το βασικό επιτόκιο των τραπεζών, συνήχθη το συμπέρασμα ότι τα επιτόκια των εξαγωγών δανείων καθορίζονταν ελεύθερα από τις τράπεζες.

(116)

Πρέπει να σημειωθεί ότι λίγο μετά την ΠΕΕ, η RBI ανακοίνωσε, στη βασική εγκύκλιο DBR.Dir.BC.No.62/04.02.001/2015-16 με ημερομηνία 4 Δεκεμβρίου 2015, ένα νέο σύστημα εξίσωσης τόκων σχετικά με τις εξαγωγικές πιστώσεις σε ρουπίες πριν και μετά την αποστολή (Interest Equalisation Scheme on Pre and Post Shipment Rupee Export Credit). Από το σύστημα αυτό μπορούν να επωφεληθούν οι εξαγωγές ευρέος φάσματος προϊόντων, μεταξύ των οποίων τα GES, ανεξάρτητα από το μέγεθος του παραγωγού-εξαγωγέα, καθώς και κάθε εξαγωγή για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Με βάση τα ανωτέρω, δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι ο συνεργαζόμενος παραγωγός-εξαγωγέας άρχισε να επωφελείται από το σύστημα αυτό ή ότι θα το χρησιμοποιήσει στο μέλλον. Ωστόσο, τα οφέλη, εφόσον υπάρχουν, θα είναι μετά την ΠΕΕ.

(117)

Με βάση τα ανωτέρω, στο πλαίσιο της εν λόγω επανεξέτασης ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων, η Επιτροπή δεν θεωρεί αναγκαίο να καταλήξει σε συμπέρασμα σχετικά με το σύστημα αυτό.

8.   Καθεστώς απαλλαγής από τα τέλη ηλεκτροδότησης (Electricity Duty Exemption Scheme — «EDES»)

(118)

Στο πλαίσιο της Πολιτικής για την Προώθηση της Βιομηχανίας του 2004, η πολιτεία Madhya Pradesh (εφεξής «MP») προσφέρει απαλλαγή από τα τέλη ηλεκτρισμού σε βιομηχανικές επιχειρήσεις οι οποίες επενδύουν στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για δεσμευμένη κατανάλωση.

8.1.   Νομική βάση

(119)

Η περιγραφή του καθεστώτος απαλλαγής από τα τέλη ηλεκτρισμού που εφάρμοσε η κυβέρνηση του MP παρατίθεται στο τμήμα 3-B του νόμου περί τελών ηλεκτρισμού του 1949.

8.2.   Επιλεξιμότητα

(120)

Κάθε παραγωγός ο οποίος επενδύει ένα ορισμένο ποσό κεφαλαίου στην κατασκευή ενός σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εντός της πολιτείας Μάντια Πραντές είναι επιλέξιμος γι' αυτό το καθεστώς.

8.3.   Πρακτική εφαρμογή

(121)

Σύμφωνα με ανακοίνωση αριθ. 5691-XIII-2004 που έκανε η κυβέρνηση του MP στις 29 Σεπτεμβρίου 2004, η Επιθεώρηση Ηλεκτρικής Ενέργειας του MP μπορεί να χορηγήσει πιστοποιητικό απαλλαγής από τα τέλη ηλεκτρικής ενέργειας στις επιχειρήσεις ή τα πρόσωπα που επενδύουν σε νέες μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για δεσμευμένη κατανάλωση με δυναμικό άνω των 10 kilowatt. Η απαλλαγή χορηγείται αποκλειστικά για την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται για ίδια κατανάλωση και μόνον εάν η νέα μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για δεσμευμένη κατανάλωση δεν αντικαθιστά παλαιότερη μονάδα. Η απαλλαγή χορηγείται για πενταετή περίοδο.

(122)

Με την ανακοίνωση αριθ. 3023/F-4/3/13/03 με ημερομηνία 5 Απριλίου 2005, η κυβέρνησης της πολιτείας Madhya Pradesh χορήγησε απαλλαγή για την πρώτη εγκατάσταση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που κατασκεύασε ο συνεργαζόμενος παραγωγός-εξαγωγέας («εγκατάσταση 30-MW»), για περίοδο 10 ετών, με ισχύ από την 6η Απριλίου 2005. Σημειώνεται ότι η ανακοίνωση αυτή εφαρμοζόταν μόνο για τον συνεργαζόμενο παραγωγό-εξαγωγέα και, ως εκ τούτου, αποτελούσε εξαίρεση από τη γενική 5ετή διάρκεια εξαίρεσης που ορίζεται στην ανακοίνωση αριθ. 5691-XIII-2004. Αυτό σημαίνει ότι το κίνητρο αυτό δεν παρέχεται συστηματικά σύμφωνα με τα κριτήρια που προβλέπονται σαφώς βάσει νόμου ή κανονισμού.

(123)

Με την ανακοίνωση αριθ. 4328-XIII-2006 με ημερομηνία 21 Ιουλίου 2006, η κυβέρνηση της πολιτείας Madhya Pradesh εισήγαγε διαφορετικές διάρκειες απαλλαγής 5, 7 και 10 ετών, που εφαρμόζεται ανάλογα με την επενδυτική αξία της επιχορηγούμενες εγκαταστάσεις.

(124)

Σύμφωνα με επιστολή της κυβέρνησης της πολιτείας Madhya Pradesh, με ημερομηνία 4 Φεβρουαρίου 2015, χορηγήθηκε απαλλαγή διάρκειας 7 ετών (από την 10η Ιουνίου 2009 έως την 9η Ιουνίου 2016) για τη δεύτερη εγκατάσταση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του συνεργαζόμενου παραγωγού-εξαγωγέα («εγκατάσταση 33-MW»).

8.4.   Συμπέρασμα σχετικά με το καθεστώς EDES

(125)

Το ποσό της επιδότησης υπολογίστηκε, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού, με βάση τα μη καταβληθέντα τέλη επί των πωλήσεων της ηλεκτρικής ενέργειας που αγοράστηκε στην ΠΕΕ (ο αριθμητής) και τον συνολικό κύκλο εργασιών των πωλήσεων της εταιρείας (ο παρονομαστής), αφού ούτε το καθεστώς EDES εξαρτάται από την εξαγωγική απόδοση ούτε η χρήση ηλεκτρικής ενέργειας περιορίστηκε μόνο στην παραγωγή του υπό επανεξέταση προϊόντος.

(126)

Με βάση τα ανωτέρω, το ποσοστό επιδότησης που καθορίστηκε ως προς αυτό το καθεστώς για τον συνεργασθέντα παραγωγό-εξαγωγέα ανέρχονταν σε περίπου 2 %.

(127)

Ωστόσο, η εγκατάσταση 30-MW του συνεργαζόμενου παραγωγού-εξαγωγέα δεν ήταν πλέον επιλέξιμη για το σύστημα EDES τον Απρίλιο του 2015 (δηλαδή κατά την ΠΕΕ) σύμφωνα με την κοινοποίηση αριθ. 3023/F-4/3/13/03 που αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 122. Η έρευνα επιβεβαίωσε ότι ο συνεργαζόμενος παραγωγός-εξαγωγέας δεν επωφελήθηκε από απαλλαγή από δασμούς για την εν λόγω εγκατάσταση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μετά την ημερομηνία αυτή.

(128)

Όσον αφορά την εγκατάσταση 33-MW, η επιλεξιμότητα έληξε τον Ιούνιο του 2016, όπως εξηγείται στην αιτιολογική σκέψη 124. Δεδομένου ότι η επίσκεψη επαλήθευσης πραγματοποιήθηκε επίσης τον Ιούνιο του 2016, δεν ήταν δυνατόν να επαληθευτεί επιτόπου ότι πράγματι σταμάτησε η χορήγηση των παροχών μετά την εν λόγω ημερομηνία. Ωστόσο, επειδή θα μπορούσε να επαληθευτεί ότι σταμάτησε η χορήγηση των παροχών για την εγκατάσταση 30-MW, δεν υπάρχει συγκεκριμένος λόγος για να αμφισβητηθεί ότι οι παροχές για την εγκατάσταση 33-MW έληξαν την ημερομηνία που συμφωνήθηκε.

(129)

Λαμβανομένης υπόψη της λήξης των παροχών αυτού του συστήματος, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι ο παραγωγός-εξαγωγέας έχει παύσει να επωφελείται από το σύστημα αυτό. Σε κάθε περίπτωση, στο πλαίσιο της παρούσας επανεξέτασης ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων, η Επιτροπή δεν θεωρεί αναγκαίο να προβεί σε διαπιστώσεις σχετικά με το σύστημα αυτό, δεδομένου ότι, όπως διαπίστωσε προηγουμένως, υπάρχουν επαρκή στοιχεία που οδηγούν στη συνέχιση της πρακτικής επιδότησης βάσει των συστημάτων για τα οποία η Επιτροπή διατυπώνει συμπεράσματα.

9.   Ύψος των αντισταθμίσιμων επιδοτήσεων

(130)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του βασικού κανονισμού, τα ποσά των αντισταθμίσιμων επιδοτήσεων, εκφραζόμενο κατ' αξίαν, για τους συνεργαζόμενους παραγωγούς-εξαγωγείς, έχουν ως ακολούθως:

Πίνακας 1

ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ

DDS

AAS

FMS

MEIS

EPCGS

Σύνολο

HEG Limited (%)

2,02

0,30

0,13

0,31

0,27

3,03

(131)

Το συνολικό ποσό της επιδότησης υπερβαίνουν το ελάχιστο κατώτατο όριο που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 5 του βασικού κανονισμού.

(132)

Η κυβέρνηση της Ινδίας ανέφερε ότι ο μη συνεργαζόμενος παραγωγός-εξαγωγέας Graphite India Limited («GIL») δεν χρησιμοποίησε κανένα από τα πέντε αντισταθμίσιμα συστήματα που διαπιστώθηκε ότι παρέχουν οφέλη στο HEG, με βάση τους ακόλουθους ισχυρισμούς:

α)

δεν χορηγήθηκαν δασμολογικές πιστώσεις DDS για τις εξαγωγές προς την Ένωση κατά την ΠΕΕ·

β)

το FMS περατώθηκε κατά τη διάρκεια της ΠΕΕ και δεν θα αποφέρει όφελος στους Ινδούς παραγωγούς-εξαγωγείς στο μέλλον·

γ)

το σύστημα MEIS δεν ήταν διαθέσιμο για εξαγωγές στην Ένωση κατά τη διάρκεια της ΠΕΕ όσον αφορά τα GES·

δ)

δεν χορηγήθηκε καμία άδεια AAS ή EPCGS στη GIL κατά τη διάρκεια της ΠΕΕ.

(133)

Ωστόσο, αυτοί οι ισχυρισμοί πρέπει να απορριφθούν για τους εξής λόγους:

α)

Ακόμη και αν η GIL δεν έλαβε δασμολογικές πιστώσεις DDS για τις εξαγωγές της στην Ένωση, αυτό θα εξακολουθούσε να μην επιτρέπει να συναχθεί το συμπέρασμα ότι το εν λόγω σύστημα δεν παρέχουν οφέλη στη GIL. Πράγματι, το ποσοστό επιδότησης DDS υπολογίζεται με βάση όλες τις εξαγωγές της εταιρείας που καλύπτουν επίσης τις εξαγωγές σε άλλες τρίτες χώρες.

β)

Παρόλο που από την έρευνα επιβεβαιώθηκε ότι το καθεστώς FMS τερματίστηκε κατά τη διάρκεια της ΠΕΕ, προέκυψε επίσης, όπως περιγράφεται στις αιτιολογικές σκέψεις 79 έως 81, ότι τα οφέλη από το καθεστώς FMS, πριν από τον τερματισμό του, εξακολούθησαν να υπάρχουν στο πλαίσιο του νέου καθεστώτος MEIS το οποίο άρχισε να ισχύει αμέσως μετά τον τερματισμό του καθεστώτος FMS.

γ)

Όπως εξηγείται στην αιτιολογική σκέψη 93, το γεγονός και μόνο ότι οι εξαγωγές προς την Ένωση δεν είναι άμεσα επιλέξιμες για τις δασμολογικές πιστώσεις του καθεστώτος MEIS δεν επιτρέπει να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι ένας παραγωγός-εξαγωγέας δεν επωφελείται από το καθεστώς MEIS σε ό, τι αφορά τις εξαγωγικές ή παραγωγικές δραστηριότητές του εν γένει. Πράγματι, οι δασμολογικές πιστώσεις του MEIS που προέρχονται από τις εξαγωγές GES σε τρίτες χώρες μεταβιβάζονται ελεύθερα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αντιστάθμιση των εισαγωγικών δασμών για τις εισροές που ενσωματώνονται στο υπό επανεξέταση προϊόν, ακόμα και όταν εξάγεται στην Ένωση. Επομένως, θεωρείται ότι οι εν λόγω δασμολογικές πιστώσεις αποφέρουν οφέλη στις εξαγωγές GES καθώς και στην παραγωγή της GIL εν γένει, συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών προς την Ένωση.

δ)

Ακόμη και αν η GIL δεν έλαβε νέες άδειες AAS ή EPCGS κατά την ΠΕΕ, αυτό θα εξακολουθούσε να μην επιτρέπει να συναχθεί το συμπέρασμα ότι τα εν λόγω καθεστώτα δεν παρέχουν οφέλη στη GIL. Η GIL θα μπορούσε να επωφεληθεί από τα αντίστοιχα καθεστώτα με τη χρήση των αδειών που χορηγούνται πριν από την ΠΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό, αξίζει να σημειωθεί ότι ενώ ο συνεργαζόμενος παραγωγός-εξαγωγέας δεν έλαβε καμία νέα άδεια AAS ή EPCGS κατά την ΠΕΕ, διαπιστώθηκε ότι εξακολουθούσε να αποκομίζει οφέλη στο πλαίσιο και των δύο καθεστώτων με τη χρήση των αδειών που χορηγήθηκαν πριν από την ΠΕΕ.

(134)

Σύμφωνα με την αίτηση επανεξέτασης, η GIL επωφελείται από τα ίδια αντισταθμίσιμα καθεστώτα με τον συνεργαζόμενο παραγωγό-εξαγωγέα. Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες που να συνηγορούν υπέρ του αντιθέτου. Πράγματι, η τρέχουσα έρευνα έδειξε ότι δύο καθεστώτα από τα οποία επωφελήθηκε η GIL και αποτέλεσαν αντικείμενο αντιστάθμισης στην αρχική έρευνα (DDS και EPCGS) εξακολουθούν να εφαρμόζονται και να επωφελείται από αυτά ο συνεργαζόμενος εξαγωγέας. Με βάση τα εν λόγω διαθέσιμα στοιχεία και σύμφωνα με το άρθρο 28 του βασικού κανονισμού, συνήχθη το συμπέρασμα ότι οι επιδοτήσεις σε επίπεδο χώρας συνεχίστηκαν κατά τη διάρκεια της ΠΕΕ.

10.   Συμπεράσματα για την πιθανότητα συνέχισης της πρακτικής επιδότησης

(135)

Διαπιστώθηκε ότι ο συνεργαζόμενος παραγωγός-εξαγωγέας εξακολούθησε να επωφελείται από αντισταθμίσιμες επιδοτήσεις από τις ινδικές αρχές κατά τη διάρκεια της ΠΕΕ. Στην αιτιολογική σκέψη 134 διαπιστώθηκε ότι συνεχίστηκε επίσης η πρακτική επιδοτήσεων σε επίπεδο χώρας.

(136)

Τα καθεστώτα αντισταθμίσιμων επιδοτήσεων παρέχουν επαναλαμβανόμενα οφέλη και δεν υπάρχει ένδειξη (εκτός από το καθεστώς FMS που αντικαταστάθηκε αμέσως από το καθεστώς MEIS) ότι αυτά τα καθεστώτα θα τερματιστούν σταδιακά στο εγγύς μέλλον ή ότι ο συνεργαζόμενος παραγωγός-εξαγωγέας θα σταματήσει να λαμβάνει οφέλη στο πλαίσιο των εν λόγω καθεστώτων. Αντίθετα, τα καθεστώτα αυτά ανανεώθηκαν κατά την ΠΕΕ στο πλαίσιο της πολιτικής εξωτερικού εμπορίου 2015-2020, που θα παραμείνει σε ισχύ έως τις Μαρτίου 2020. Επιπλέον, υπενθυμίζεται ότι μετά την ΠΕΕ, i) το ποσοστό της επιδότησης του MEIS αυξήθηκε, όπως καθορίζεται στις αιτιολογικές σκέψεις 96 και 100, και ii) η επιδότηση του καθεστώτος εξαγωγικών πιστώσεων επανενεργοποιήθηκε, όπως καθορίζεται στην αιτιολογική σκέψη 116. Επιπλέον, κάθε εξαγωγέας είναι επιλέξιμος για πολλά καθεστώτα επιδότησης.

(137)

Εξετάστηκε επίσης κατά πόσον ο όγκος των εξαγωγών προς την Ένωση θα ήταν σημαντικός σε περίπτωση κατάργησης των μέτρων. Για τον σκοπό αυτόν, αναλύθηκαν τα παρακάτω στοιχεία: η παραγωγική ικανότητα και η πλεονάζουσα ικανότητα στην Ινδία, οι εξαγωγές από την Ινδία σε άλλες τρίτες χώρες και η ελκυστικότητα της αγοράς της Ένωσης.

(138)

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 30, μόνον ένας Ινδός παραγωγός-εξαγωγέας συνεργάστηκε και αντιπροσώπευε μόνο το ήμισυ της συνολικής παραγωγικής ικανότητας της Ινδίας. Επομένως, τα συμπεράσματα στις επόμενες ενότητες βασίστηκαν στα διαθέσιμα πραγματικά στοιχεία, σύμφωνα με το άρθρο 28 του βασικού κανονισμού. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή χρησιμοποίησε τις πληροφορίες από τον συνεργαζόμενο παραγωγό-εξαγωγέα, την αίτηση για την επανεξέταση ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων, τη βάση δεδομένων των Ηνωμένων Εθνών, τα στατιστικά στοιχεία της γενικής διεύθυνσης εμπορικών πληροφοριών και στατιστικών («DGCIS») από την κυβέρνηση της Ινδίας καθώς και πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στο κοινό.

10.1.   Παραγωγική ικανότητα και πλεονάζουσα ικανότητα

(139)

Με βάση τις δημόσιες οικονομικές πληροφορίες και τα επαληθευμένα στοιχεία από τον συνεργαζόμενο παραγωγό-εξαγωγέα HEG (16), (17) δύο Ινδοί παραγωγοί αύξησαν κατά 27 % την παραγωγική τους ικανότητα μετά την προηγούμενη επανεξέταση ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων που αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 4. Στο τέλος της ΠΕΕ, η συνολική παραγωγική ικανότητα στην Ινδία ανερχόταν σε 160 000 τόνους ετησίως, ισομερώς κατανεμημένοι στους δύο παραγωγούς (18). Επίσης, η έρευνα αποκάλυψε ότι οι ινδοί παραγωγοί-εξαγωγείς είναι πιθανόν να αυξήσουν περαιτέρω την παραγωγική τους ικανότητα σε περίπτωση αύξησης της ζήτησης (19).

(140)

Ο όγκος της παραγωγής των δύο ινδών παραγωγών κυμαινόταν μεταξύ 110 000 και 120 000 τόνων κατά τη διάρκεια της ΠΕΕ. Με βάση τα ανωτέρω, η συνολική πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα της Ινδίας εκτιμήθηκε ότι κυμαίνεται μεταξύ 40 000 και 50 000 τόνων, ποσότητα που αντιπροσωπεύει μεταξύ 29 % και 36 % της κατανάλωσης της Ένωσης κατά τη διάρκεια της ΠΕΕ.

(141)

Η αύξηση της παραγωγικής ικανότητας σημειώθηκε παράλληλα με μείωση της κατανάλωσης παραγωγική ικανότητα GES στην Ινδία και παγκοσμίως. Τα GES χρησιμοποιούνται κυρίως στον κλάδο παραγωγής ηλεκτροχαλυβα, ειδικότερα χρησιμοποιείται σε χαλυβουργεία για την τήξη του χάλυβα. Η εξέλιξη της κατανάλωσης GES συνδέεται, συνεπώς, με την εξέλιξη της παραγωγής ηλεκτροχάλυβα και ακολουθεί τις ίδιες τάσεις. Από την έρευνα προέκυψε ότι η παραγωγή ηλεκτροχάλυβα στην Ινδία και σε παγκόσμιο επίπεδο μειώθηκε μεταξύ του 2012 και της ΠΕΕ (20), ενώ η παραγωγική ικανότητα ως προς τα GES στην Ινδία αυξήθηκε.

(142)

Στο τέλος Νοεμβρίου 2014, οι αρχές της Ινδίας επέβαλαν μέτρα αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές GES από την Κίνα (21). Αναμένεται ότι οι ινδοί παραγωγοί θα αυξήσουν το μερίδιο αγοράς τους στην εγχώρια αγορά.

10.2.   Εξαγωγές σε τρίτες χώρες

(143)

Με βάση τις δημόσιες οικονομικές καταστάσεις, διαπιστώθηκε ότι οι δραστηριότητες των δύο ινδών παραγωγών-εξαγωγέων ήταν προσανατολισμένες στις εξαγωγές (22)  (23), αφού εξήγαγαν περίπου το 60 % της συνολικής παραγωγής τους κατά τη διάρκεια της ΠΕΕ.

(144)

Η Ένωση εξακολούθησε να είναι σημαντικός προορισμός εξαγωγών για τον συνεργαζόμενο παραγωγό-εξαγωγέα HEG, παρά τα ισχύοντα μέτρα. Οι εξαγωγές της HEG αντιστοιχούσαν σε ποσοστό μεταξύ 10 % και 17 % των συνολικών πωλήσεων όσον αφορά την αξία και μεταξύ 10 % και 20 % όσον αφορά τον όγκο κατά την ΠΕΕ. Η μη συνεργαζόμενη ινδική εταιρεία GIL εξήγαγε πολύ μικρούς όγκους στην Ένωση κατά τη διάρκεια της ΠΕΕ. Ωστόσο, αυτό πρέπει να εξεταστεί σε σχέση με τους δασμούς αντιντάμπινγκ και τους αντισταθμιστικούς δασμούς που ισχύουν για την εταιρεία GIL (συνολικά το 15,7 %) σε σύγκριση με την HEG (συνολικά 7 %).

(145)

Επειδή δεν υπάρχει άλλη πιο αξιόπιστη πηγή για τον προσδιορισμό των όγκων εξαγωγών από την Ινδία σε άλλες αγορές τρίτων χωρών, χρησιμοποιήθηκε η βάση δεδομένων των Ηνωμένων Εθνών. Σύμφωνα με την εν λόγω βάση δεδομένων, οι εξαγωγές σε άλλες τρίτες χώρες αυξήθηκαν μεταξύ του 2012 και του 2013 κατά 43 %, και στη συνέχεια μειώθηκαν το 2014 και το 2015, κατά 38 %, σε σύγκριση με το 2013. Ο όγκος των εξαγωγών μειώθηκε συνολικά μεταξύ του 2012 και της ΠΕΕ (κατά 10 %). Οι κύριοι προορισμοί για τις ινδικές εξαγωγές το 2015 ήταν οι ΗΠΑ, η Σαουδική Αραβία, το Ιράν, η Τουρκία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Δημοκρατία της Κορέας και η Αίγυπτος. Μεταξύ του 2012 και του 2015 οι ινδικές εξαγωγές αυξήθηκαν προς ορισμένους από αυτούς τους προορισμούς (όπως η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, οι ΗΠΑ), ενώ προς κάποιους άλλους μειώθηκαν (Ιράν, Τουρκίας, Δημοκρατίας της Κορέας, Αίγυπτος), και συνολικά μειώθηκαν κατά 9 %.

(146)

Ενώ το 2012 η Ρωσία ήταν η τρίτη εξαγωγική αγορά για τους ινδούς παραγωγούς από την άποψη του όγκου, μετά την επιβολή από την Ρωσία, τον Δεκέμβριο του 2012 (24), του δασμού κατ' αξίαν στις εισαγωγές από την Ινδία GES που κυμαίνονταν από 16,04 % έως 32,83 %, οι εξαγωγές από την Ινδία στη Ρωσία μειώθηκε από 4 415 τόνους σε 638 τόνους το 2015, δηλαδή μείωση 86 %.

(147)

Οι πληροφορίες σχετικά με τους όγκους των εξαγωγών στη βάση δεδομένων των Ηνωμένων Εθνών θα μπορούσαν να διασταυρωθούν με τις στατιστικές της DGCIS, οι οποίες κατέδειξαν παρόμοιες τάσεις με εκείνες που είχαν παρατηρηθεί στη βάση δεδομένων των Ηνωμένων Εθνών.

(148)

Επιπλέον, ο όγκος των εξαγωγών σε άλλες τρίτες χώρες του συνεργαζόμενου παραγωγού-εξαγωγέα HEG ακολούθησε επίσης παρόμοιες τάσεις, δηλαδή αύξηση των όγκων των εξαγωγών σε άλλες τρίτες χώρες από το 2012 έως το 2013 και μείωση από το 2014 έως την ΠΕΕ, με συνολική πτωτική τάση κατά τη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου. Πρέπει να σημειωθεί ότι, παρά την εν λόγω μείωση των όγκου των εξαγωγών, το συνολικό επίπεδο κατά την ΠΕΕ παρέμεινε σημαντικό και ήταν μεταξύ 20 000 τόνων και 30 000 τόνων.

(149)

Όσον αφορά τα επίπεδα των τιμών εξαγωγής, η έρευνα, με βάση τη βάση δεδομένων των Ηνωμένων Εθνών, έδειξε, ότι οι ινδικές τιμές εξαγωγών προς ορισμένες χώρες όπως οι ΗΠΑ και η Δημοκρατία της Κορέας που ήταν κατά μέσο όρο χαμηλότερες από τις τιμές στην ΕΕ μεταξύ του 2012 και του 2014, αυξήθηκαν το 2015 σε περίπου το ίδιο επίπεδο με τις τιμές στην ΕΕ. Επιπλέον, οι ινδικές τιμές εξαγωγών προς τρίτες χώρες όπως η Σαουδική Αραβία, για παράδειγμα, που ήταν χαμηλότερες από τις τιμές στην ΕΕ μεταξύ του 2012 και του 2014, αυξήθηκαν σε υψηλότερο επίπεδο από τις τιμές της ΕΕ το 2015. Επιπλέον, οι ινδικές εξαγωγές σε ορισμένες άλλες χώρες, όπως η Τουρκία, για παράδειγμα, εξακολούθησαν να είναι χαμηλότερες από τις τιμές της ΕΕ κατά τη διάρκεια όλης της υπό εξέταση περιόδου. Πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι οι τιμές στην εν λόγω βάση δεδομένων δεν κάνουν διάκριση μεταξύ των διαφόρων τύπων προϊόντων και, κατά συνέπεια, η αξιοπιστία αυτής της σύγκρισης τιμών με βάση τα στοιχεία αυτά είναι περιορισμένη.

(150)

Από την ανάλυση των πληροφοριών σχετικά με τις τιμές εξαγωγής προς αγορές άλλων τρίτων χωρών από τον συνεργαζόμενο παραγωγό-εξαγωγέα προέκυψε ότι κατά τη διάρκεια του 2012 και του 2014 οι μέσες τιμές στην αγορά της Ένωσης ήταν υψηλότερες από τις μέσες τιμές της HEG σε αγορές άλλων τρίτων χωρών (προσαρμοσμένες με βάση το ημερολογιακό έτος, καθώς τα δεδομένα παρασχέθηκαν με βάση το οικονομικό έτος), ενώ κατά τη διάρκεια της ΠΕΕ οι μέσες τιμές στην αγορά της Ένωσης ήταν χαμηλότερες από τις μέσες τιμές της HEG σε αγορές άλλων τρίτων χωρών.

(151)

Δεν υπήρχαν διαθέσιμα άλλα στοιχεία για να καθοριστεί με ακρίβεια το ύψος των τιμών των ινδών παραγωγών-εξαγωγέων σε αγορές άλλων τρίτων χωρών.

10.3.   Ελκυστικότητα της αγοράς της Ένωσης

(152)

Η ελκυστικότητα της αγοράς της Ένωσης αποδεικνύεται από το γεγονός ότι, παρά τους ισχύοντες δασμούς αντιντάμπινγκ και τους αντισταθμιστικούς δασμούς, τα ινδικά GES εξακολούθησαν να εισέρχονται στην αγορά της Ένωσης. Κατά τη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου, η Ινδία συνέχισαν να είναι η δεύτερη σε όγκο εξαγωγών χώρα προς την Ένωση μετά από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας («Κίνα»). Παρά τη μείωση μεταξύ του 2012 και της ΠΕΕ, η Ινδία διατήρησε τις εξαγωγές της στην Ένωση σε σημαντικούς όγκους και τα μερίδια αγοράς όπως εξηγείται κατωτέρω στην αιτιολογική σκέψη 179.

(153)

Η πιθανή εξέλιξη των εξαγωγικών πωλήσεων στην Ένωση, αν επιτραπεί η λήξη των μέτρων, πρέπει να εξεταστεί στο πλαίσιο της συνολικής μείωσης της κατανάλωσης GES στην Ινδία και παγκοσμίως σε συνδυασμό με την πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα στην Ινδία. Το γεγονός αυτό κατά πάσα πιθανότητα θα αυξήσει την πίεση στους ινδούς παραγωγούς-εξαγωγείς για να διερευνήσουν περαιτέρω τις εξαγωγικές αγορές, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη το επιχειρηματικό τους μοντέλο με εξαγωγικό προσανατολισμό. Ως εκ τούτου, εάν τα μέτρα στην Ένωση καταργηθούν και η πρόσβαση στην αγορά της Ένωσης είναι χωρίς δασμούς αντιντάμπινγκ και χωρίς αντισταθμιστικούς δασμούς, είναι πράγματι πιθανό ότι μεγάλο μέρος της διαθέσιμης πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας θα χρησιμοποιηθεί για την εξαγωγή στην αγορά της Ένωσης. Ειδικότερα, δεδομένου ότι η έρευνα έδειξε ότι, παρόλο που σε ορισμένες εξαγωγικές αγορές (όπως η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και οι ΗΠΑ) οι ινδικές εξαγωγές αυξήθηκαν το 2015, οι συνολικές εξαγωγές από την Ινδία σε αγορές άλλων τρίτων χωρών ακολούθησαν πτωτική τάση. Αυτό σημαίνει ότι για ορισμένες τρίτες χώρες φαίνεται να υπάρχει περιορισμένη ικανότητα απορρόφησης επιπλέον ποσοτήτων εξαγωγών.

(154)

Επιπλέον, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 146, η Ρωσία επέβαλε δασμούς αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές GES από την Ινδία. Οι Ινδοί παραγωγοί-εξαγωγείς έχουν, συνεπώς, περιορισμένη πρόσβαση στην εν λόγω αγορά και δεν μπορούν να αυξήσουν ή να ανακατευθύνουν τους όγκους των εξαγωγών τους στη Ρωσία, όπως προέκυψε από την πτώση των εξαγωγών προς τον εν λόγω προορισμό από το 2012.

(155)

Σε αυτή τη βάση, είναι πιθανόν ότι οι Ινδοί παραγωγοί-εξαγωγείς θα εξακολουθήσουν να εξάγουν σημαντικές ποσότητες στην Ένωση, εάν επιτραπεί η λήξη των μέτρων, ακόμη και να αυξήσουν τους τρέχοντες όγκους των εξαγωγών τους, λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντική πλεονάζουσα παραγωγική τους ικανότητα. Πράγματι, είναι δυνατό για τον συνεργαζόμενο παραγωγό-εξαγωγέα που θα έχει ένα κίνητρο να αυξήσει ακόμη περισσότερο την ήδη σημαντική παρουσία του στην αγορά της Ένωσης, και ακόμα περισσότερο για τον μη συνεργαζόμενο παραγωγό-εξαγωγέα, του οποίου τα επίπεδα του δασμού είναι υψηλότερα σε σύγκριση με του συνεργαζόμενου παραγωγού-εξαγωγέα και ο οποίος σχεδόν σταμάτησε τις εξαγωγές στην αγορά της Ένωσης.

10.4.   Συμπέρασμα για την πιθανότητα συνέχισης της πρακτικής επιδότησης

(156)

Από την ανωτέρω ανάλυση αποδεικνύεται ότι: i) οι επιδοτούμενες ινδικές εισαγωγών εξακολούθησαν να εισέρχονται στην αγορά της Ένωσης σε σημαντικές ποσότητες κατά την ΠΕΕ· ii) τα καθεστώτα επιδοτήσεων θα παραμείνουν διαθέσιμα στο προβλέψιμο μέλλον· iii) οι δύο Ινδοί παραγωγοί προσανατολίζουν τις δραστηριότητές τους στις εξαγωγές και έχουν πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την αύξηση του όγκου εξαγωγών στην Ένωση· iv) η παγκόσμια η κατανάλωση ακολουθεί πτωτική τάση, μειώνοντας με τον τρόπο αυτό τις δυνατότητες εξαγωγής σε ορισμένες άλλες τρίτες αγορές· v) η ύπαρξη μέτρων αντιντάμπινγκ στη Ρωσία κατά των ινδικών GES περιορίζει ακόμη περισσότερο τις εξαγωγικές δυνατότητες των Ινδών παραγωγών-εξαγωγέων. Ως εκ τούτου, είναι πιθανό ότι τα ινδικά GES θα εξακολουθήσουν να εισέρχονται στην αγορά της Ένωσης σε σημαντικούς όγκους και σε τιμές που αποτελούν αντικείμενο επιδοτήσεων, εάν καταργηθούν τα μέτρα.

(157)

Βάσει των ανωτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 3 του βασικού κανονισμού, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει η πιθανότητα συνέχισης της πρακτικής επιδοτήσεων, εάν τα ισχύοντα μέτρα παύσουν να ισχύουν.

(158)

Μετά την κοινοποίηση, ο μοναδικός συνεργαζόμενος παραγωγός-εξαγωγέας της Ινδίας, η HEG, ισχυρίστηκε ότι η Επιτροπή δεν εξέτασε τα πραγματικά περιστατικά που αφορούν την περίοδο μετά την ΠΕΕ κατά την αξιολόγηση της πιθανότητας συνέχισης της επιδότησης. Στο πλαίσιο αυτό, ο συνεργαζόμενος Ινδός παραγωγός-εξαγωγέας ισχυρίστηκε ότι κατά την εφαρμογή του άρθρο 28 του βασικού κανονισμού, η Επιτροπή δεν έλαβε υπόψη το γεγονός ότι η GIL, ο άλλος Ινδός παραγωγός GES, πραγματοποίησε επένδυση σε εγκατάσταση παραγωγής στην Ένωση, δηλαδή την Graphite Cova GmbH («GIL Cova»). Η HEG ισχυρίστηκε επίσης ότι η GIL έχει συνάψει στρατηγικής σημασίας μακροπρόθεσμη σύμβαση για την πώληση ψημένων πράσινων ηλεκτροδίων (που είναι ένα ημιτελές προϊόν) στην εγκατάσταση γραφιτίασης της GIL Cova. Η HEG ισχυρίστηκε επίσης ότι λόγω της στρατηγικής επενδύσεων της GIL το συμπέρασμα της Επιτροπής ότι οι εξαγωγές από την Ινδία στην Ένωση θα αυξηθούν είναι εσφαλμένη και ότι το συμπέρασμα ότι οι δύο Ινδοί παραγωγοί διαθέτουν πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα για εξαγωγές βασίζεται σε απλές υποθέσεις. Η HEG ισχυρίστηκε επίσης ότι η λήξη της ισχύος των μέτρων δεν πρόκειται να αυξήσει τον όγκο των εισαγωγών στην Ένωση με βάση την πτωτική τάση των εξαγωγών από την Ινδία στην Ένωση (συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών της HEG στην Ένωση) μετά την ΠΕΕ).

(159)

Επιπλέον, η HEG ισχυρίστηκε ότι τα σχέδιά της να αυξήσει την παραγωγική ικανότητα ήταν μόνο το όραμα του προέδρου της στο ευνοϊκό οικονομικό σενάριο του 2010. Έτσι, στην ετήσια έκθεση της HEG για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Μαρτίου 2016 δεν υπάρχουν πλέον νέες προτάσεις υπό συζήτηση από το διοικητικό συμβούλιο για την επέκταση της παραγωγικής ικανότητας.

(160)

Όσον αφορά τη σύγκριση των τιμών που πραγματοποιείται από την Επιτροπή στις αιτιολογικές σκέψεις 149 και 150 για τις εξαγωγές στις αγορές άλλων τρίτων χωρών, η HEG υπέβαλε ανάλυση του μέσου όρου τιμών CIF/ΚΠΑ σε άλλες τέσσερις τρίτες χώρες σε σύγκριση με τις μέσες τιμές της CIF στην Ένωση και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, σε γενικές γραμμές, οι μέσες τιμές της στις άλλες τέσσερις τρίτες χώρες ήταν υψηλότερες από τις τιμές στην Ένωση. Ως εκ τούτου, η HEG ισχυρίστηκε ότι η αγορά της Ένωσης με χαμηλότερα επίπεδα τιμών θα είναι συγκριτικά λιγότερο ελκυστικές.

(161)

Όσον αφορά τον ισχυρισμό της HEG σχετικά με την επένδυση της GIL στη GIL κατά την εξεταζόμενη περίοδο, η GIL εξήγαγε πολύ μικρό όγκο στην αγορά της Ένωσης. Θεωρείται, ωστόσο, ότι τούτο δεν οφείλεται μόνο στην επένδυση της GIL στη GIL Cova, αλλά κυρίως στους υψηλούς δασμούς αντιντάμπινγκ και τους αντισταθμιστικούς δασμούς που ισχύουν για τις εξαγωγές της GIL στην Ένωση (15,7 % συνολικά). Με βάση την υπόθεση ότι τα μέτρα αντιντάμπινγκ και/ή τα αντισταθμιστικά μέτρα καταργούνται, είναι συνεπώς πιθανό ότι η GIL θα συνεχίσει τις εξαγωγές της στην Ένωση, αν και οι επενδύσεις της στη GIL Cova, λαμβανομένων επίσης υπόψη της διαθέσιμης πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητάς της και της ελκυστικότητας της αγοράς της Ένωσης, όπως περιγράφεται στις αιτιολογικές σκέψεις 152 έως 155 ανωτέρω.

(162)

Όσον αφορά τον ισχυρισμό της HEG σχετικά με την τάση των εξαγωγών μετά την ΠΕΕ, τονίζεται ότι αυτές οι εξαγωγές πραγματοποιήθηκαν ενώ τα μέτρα αντιντάμπινγκ και τα αντισταθμιστικά μέτρα ήταν σε ισχύ. Ως εκ τούτου, ακόμη και αν ο όγκος των εξαγωγών της HEG μετά την ΠΕΕ έδειξε πτωτική τάση, είναι πιθανό ότι οι εξαγωγές της HEG στην Ένωση θα αυξηθούν εάν τα μέτρα αντιντάμπινγκ και/ή τα αντισταθμιστικά μέτρα καταργηθούν, λαμβάνοντας υπόψη ότι παρά τα ισχύοντα μέτρα, η HEG συνέχισε να προβαίνει σε εξαγωγές στην αγορά της Ένωσης σε τιμές που αποτελούσαν αντικείμενο σημαντικού ντάμπινγκ και σημαντικών επιδοτήσεων, εξαιτίας του με εξαγωγικό προσανατολισμό και της πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας, η οποία δεν αποκλείεται να αυξηθεί στο μέλλον εάν αυξηθεί η ζήτηση για τα προϊόντα της, όπως περιγράφεται στις αιτιολογικές σκέψεις 139 έως 155 ανωτέρω.

(163)

Επιπλέον, όσον αφορά την πρόθεση της HEG να αυξήσει την παραγωγική της ικανότητα, επισημαίνεται ότι, κατά την επιτόπια επίσκεψη επαλήθευσης το 2016, η HEG έδειξε στην αρμόδια για την υπόθεση ομάδα μια σύντομη ταινία που παρουσίαζε επισκόπηση του ομίλου HEG. Ένα από τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν σε αυτήν την ταινία ήταν τα μελλοντικά σχέδια της εταιρείας να αυξήσει την παραγωγική της ικανότητα. Επιπλέον, οι εκπρόσωποι της εταιρείας εξήγησαν, κατά τη διάρκεια της επιτόπιας επαλήθευσης, ότι τα εν λόγω σχέδια ήταν προς το παρόν σε εκκρεμότητα, επειδή η εταιρεία δεν χρησιμοποιούσε πλήρως την παραγωγική της ικανότητα και μειώθηκε η συνολική ζήτηση. Ως εκ τούτου, στην περίπτωση που τα μέτρα αντιντάμπινγκ και/ή τα αντισταθμιστικά μέτρα καταργηθούν, είναι πιθανό ότι η ζήτηση για ινδικά GES στην αγορά της Ένωσης θα αυξηθεί και ότι, συνεπώς, η HEG θα έχει κίνητρο να αυξήσει την παραγωγική της ικανότητα για να ικανοποιήσει τη ζήτηση.

(164)

Όσον αφορά τον ισχυρισμό της HEG σχετικά με τις διαφορές τιμών μεταξύ της ενωσιακής αγοράς και άλλων αγορών τρίτων χωρών, επισημαίνεται ότι η σύγκριση που πραγματοποίησε η Επιτροπή στις αιτιολογικές σκέψεις 149 και 150 γίνεται μεταξύ των μέσων τιμών των Ινδών παραγωγών-εξαγωγέων σε αγορές άλλων τρίτων χωρών και των μέσες τιμών των παραγωγών της Ένωσης στην αγορά της Ένωσης και όχι των μέσων τιμών των Ινδών παραγωγών στην αγορά της Ένωσης. Υπενθυμίζεται ότι η μέση τιμή της HEG στην αγορά της Ένωσης είναι σε μεγάλο βαθμό αντικείμενο ντάμπινγκ σε επίπεδο χαμηλότερο από τη μέση τιμή των ενωσιακών παραγωγών και, ως εκ τούτου, δεν είναι κατάλληλη για την εν λόγω σύγκριση.

(165)

Με βάση τα ανωτέρω, απορρίπτονται οι ισχυρισμοί του HEG.

(166)

Συνεπώς, επιβεβαιώνεται το συμπέρασμα της Επιτροπής ότι υπάρχει πιθανότητα συνέχισης της επιδότησης, εάν καταργηθούν τα μέτρα.

Δ.   ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ Ή ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΖΗΜΙΑΣ

1.   Ορισμός του κλάδου παραγωγής της Ένωσης και της ενωσιακής παραγωγής

(167)

Κατά τη διάρκεια της περιόδου έρευνας επανεξέτασης, το ομοειδές προϊόν κατασκευαζόταν από οκτώ παραγωγούς (δύο εταιρείες και δύο ομίλους). Αυτοί αποτελούν τον «ενωσιακό κλάδο παραγωγής» κατά την έννοια του άρθρου 9 παράγραφος 1 του βασικού κανονισμού.

2.   Προκαταρκτικές παρατηρήσεις

(168)

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 141, η κατάσταση του κλάδου παραγωγής GES συνδέεται στενά με εκείνη του κλάδο παραγωγής ηλεκτροχάλυβα όταν τα GES χρησιμοποιούνται σε κλίβανους ηλεκτροχάλυβα για την τήξη σκραπ χάλυβα. Σε αυτό το πλαίσιο, κατά τη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου, επικρατούσαν αρνητικές συνθήκες αγοράς στον κλάδου παραγωγής ηλεκτροχάλυβα, με μείωση της κατανάλωσης η οποία αντανακλάται επίσης στην κατανάλωση GES.

(169)

Δεδομένου ότι υπάρχουν μόνο δύο παραγωγοί-εξαγωγείς του υπό εξέταση προϊόντος στην Ινδία, τα στοιχεία σχετικά με τις εισαγωγές GES από την Ινδία και άλλες τρίτες χώρες στην Ένωση δεν παρουσιάζονται με ακριβείς αριθμούς προκειμένου να διασφαλιστεί το απόρρητο, σύμφωνα με το άρθρο 29 του βασικού κανονισμού.

3.   Ενωσιακή κατανάλωση

(170)

Η Επιτροπή προσδιόρισε την κατανάλωση της Ένωσης προσθέτοντας:

i)

τις πωλήσεις των ενωσιακών παραγωγών του δείγματος, που λαμβάνομται μετά την επαλήθευση των απαντήσεων στο ερωτηματολόγιο·

ii)

τις πωλήσεις των συνεργαζόμενων παραγωγών της Ένωσης που δεν συμπεριλήφθηκαν στο δείγμα, που λαμβάνονται από την αίτηση επανεξέτασης·

iii)

τις πωλήσεις των μη συνεργαζόμενων παραγωγών της Ένωσης που δεν συμπεριλήφθηκαν στο δείγμα, που λαμβάνονται από την αίτηση επανεξέτασης·

iv)

τις εισαγωγές από την Ινδία, σύμφωνα με τη βάση δεδομένων του άρθρου 14 παράγραφος 6 και

v)

τις εισαγωγές από όλες τις άλλες τρίτες χώρες, με βάση τα στοιχεία της Eurostat (επίπεδο TARIC).

(171)

Με βάση τα προαναφερθέντα, η κατανάλωση της Ένωσης εξελίχθηκε ως εξής:

Πίνακας 2

Κατανάλωση της Ένωσης

 

2012

2013

2014

Περίοδος έρευνας επανεξέτασης

Ενωσιακή κατανάλωση (σε τόνους)

151 508

140 244

146 637

139 974

Δείκτης (2012 = 100)

100

93

97

92

Πηγή: Απαντήσεις των ενωσιακών παραγωγών του δείγματος στο ερωτηματολόγιο, ετήσιες εκθέσεις του μη συνεργαζόμενου παραγωγού της Ένωσης, αίτηση επανεξέτασης, Eurostat (επίπεδο TARIC), 14(6) (βάση δεδομένων).

(172)

Η ενωσιακή κατανάλωση μειώθηκε κατά 8 % κατά την υπό εξέταση περίοδο. Ειδικότερα, η ενωσιακή κατανάλωση μειώθηκε κατά περίπου 7 % το 2013, ανέκαμψε κατά 4 % μεταξύ 2013 και 2014, και στη συνέχεια μειώθηκε πάλι κατά 5 % από το 2014 έως την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης.

(173)

Όπως αναφέρεται στις αιτιολογικές σκέψεις 141 και 168, η συνολική μείωση της ζήτησης ήταν αποτέλεσμα των αρνητικών συνθηκών αγοράς που επικρατούσαν στον κλάδο παραγωγής ηλεκτροχάλυβα, επειδή οι όγκοι πωλήσεων των ηλεκτροδίων γραφίτη ακολουθούν την εξέλιξη του όγκου παραγωγής χάλυβα σε ηλεκτρικές καμίνους.

(174)

Μετά την κοινοποίηση, ο συνεργαζόμενος παραγωγός-εξαγωγέας από την Ινδία ισχυρίστηκε ότι το μερίδιο αγοράς και η ανάλυση της κατανάλωσης θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις εισαγωγές που πραγματοποιούν οι ενωσιακοί παραγωγοί από τις συνδεδεμένες εταιρείες τους στις ΗΠΑ, το Μεξικό, την Ιαπωνία και τη Μαλαισία που θα είχαν αυξηθεί σημαντικά κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών.

(175)

Οι εισαγωγές από όλες τις άλλες τρίτες χώρες ελήφθησαν δεόντως υπόψη κατά τον υπολογισμό της κατανάλωσης στην Ένωση, όπως εξηγείται ανωτέρω στην αιτιολογική σκέψη 170, και, συνεπώς, αντανακλώνται δεόντως το σύνολο της κατανάλωσης. Επομένως, το επιχείρημα αυτό απορρίφθηκε.

4.   Εισαγωγές από την υπό εξέταση χώρα

4.1.   Όγκος και μερίδιο αγοράς των εισαγωγών από την οικεία χώρα

Πίνακας 3

Όγκος εισαγωγών και μερίδιο αγοράς

Χώρα

 

2012

2013

2014

Περίοδος έρευνας επανεξέτασης

Ινδία

Όγκος εισαγωγών (τόνοι)

9 000 — 10 000

5 000 — 6 000

7 000 — 8 000

6 500 — 7 500

 

Δείκτης όγκου εισαγωγών (2012 = 100)

100

57

80

74

Μερίδιο αγοράς (%)

6 — 7

3 — 4

5 — 6

4 — 5

Δείκτης μεριδίου αγοράς

100

62

83

80

Πηγή: 14(6) βάσης δεδομένων.

(176)

Οι όγκοι των εισαγωγών μειώθηκαν κατά τη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου. Μειώθηκαν σημαντικά το 2013 (κατά 43 %), αυξήθηκαν εκ νέου το 2014 και μειώθηκε εκ νέου κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης. Συνολικά, υπήρξε μείωση 26 % κατά την υπό εξέταση περίοδο.

(177)

Η Επιτροπή καθόρισε το μερίδιο αγοράς των εισαγωγών με βάση την κατανάλωση της Ένωσης, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 170 ανωτέρω.

(178)

Το μερίδιο αγοράς έδειξε παρόμοιες τάσεις για τους όγκους των εισαγωγών, δηλαδή μείωση που παρατηρήθηκε μεταξύ του 2012 και του 2013, αύξηση μεταξύ του 2013 και του 2014 και στη συνέχεια εκ νέου μείωση μεταξύ του 2014 και της περιόδου της έρευνας επανεξέτασης. Συνολικά, το μερίδιο αγοράς μειώθηκε κατά 1,2 ποσοστιαίες μονάδες κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης σε σύγκριση με το 2012.

(179)

Το μερίδιο αγοράς των ινδικών εισαγωγών κατά την έναρξη της υπό εξέταση περιόδου κυμαινόταν μεταξύ 6 % και 7 %. Αυτό μειώθηκε μεταξύ 4 % και 5 % από το τέλος της περιόδου έρευνας επανεξέτασης.

4.2.   Τιμές εισαγωγών από την υπό εξέταση χώρα

(180)

Η Επιτροπή προσδιόρισε την τάση των τιμών των ινδικών εισαγωγών με βάση τα στοιχεία που έχουν καταγραφεί στη βάση δεδομένων 14(6). Θα ήταν, σε γενικές γραμμές, σύμφωνες με τις τιμές που αναφέρονται από τον συνεργαζόμενο παραγωγό-εξαγωγέα.

(181)

Η μέση τιμή των εισαγωγών από την οικεία χώρα στην Ένωση εξελίχθηκε ως εξής:

Πίνακας 4

Τιμές εισαγωγών  (*1)

Χώρα

 

2012

2013

2014

Περίοδος έρευνας επανεξέτασης

Ινδία

Τιμές εισαγωγής (ευρώ/τόνο)

2 500 — 3 500

3 000 — 4 000

2 500 — 3 500

2 200 — 3 200

 

Δείκτης (2012 = 100)

100

105

89

86

(182)

Συνολικά, οι μέσες τιμές εισαγωγής μειώθηκαν κατά 14 % κατά την εξεταζόμενη περίοδο. Οι τιμές εισαγωγής αυξήθηκαν κατά 5 % μεταξύ 2012 και 2013, μειώθηκε κατά 16 % το 2014 και μειώθηκε περαιτέρω κατά 3 % κατά την ΠΕΕ.

4.3.   Υποτιμολόγηση

(183)

Η Επιτροπή καθόρισε την υποτιμολόγηση κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης συγκρίνοντας i) τις μέσες σταθμισμένες τιμές πώλησης ανά τύπο προϊόντος των ενωσιακών παραγωγών του δείγματος που χρεώθηκαν σε μη συνδεδεμένους πελάτες στην αγορά της Ένωσης, προσαρμοσμένες σε επίπεδο εκ του εργοστασίου· Και ii) τις αντίστοιχες σταθμισμένες μέσες τιμές ανά τύπο προϊόντος των εισαγωγών από τον συνεργαζόμενο Ινδό παραγωγό στον πρώτο ανεξάρτητο πελάτη στην αγορά της Ένωσης, που καθορίστηκαν στη βάση κόστους, ασφάλισης και ναύλου (CIF), με τις κατάλληλες προσαρμογές για να ληφθούν υπόψη ο δασμός αντιντάμπινγκ/ο αντισταθμιστικός δασμός και τα έξοδα μετά την εισαγωγή.

(184)

Η σύγκριση τιμών πραγματοποιήθηκε ανά τύπο προϊόντος για τις πράξεις που αφορούσαν το ίδιο επίπεδο εμπορικών συναλλαγών, δεόντως προσαρμοσμένες όπου ήταν απαραίτητο, και αφού αφαιρέθηκαν οι μειώσεις και οι εκπτώσεις. Το αποτέλεσμα της σύγκρισης εκφράστηκε ως ποσοστό του κύκλου εργασιών των ενωσιακών παραγωγών του δείγματος κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης.

(185)

Από τη σύγκριση προέκυψε, για έναν συνεργαζόμενο παραγωγό-εξαγωγέα, μέσο σταθμισμένο περιθώριο υποτιμολόγησης της τάξης του 3 % στην αγορά της Ένωσης κατά τη διάρκεια της περιόδου της έρευνας επανεξέτασης. Ωστόσο, όταν αφαιρεθούν οι δασμοί αντιντάμπινγκ και οι αντισταθμιστικοί δασμοί από τους υπολογισμούς, το περιθώριο υποτιμολόγησης θα ανέλθει σε 9 %. Όσον αφορά τον μη συνεργαζόμενο παραγωγό-εξαγωγέα, μόνο πολύ μικρές ποσότητες εισήχθησαν κατά τη διάρκεια της ΠΕΕ. Πάντως, η Επιτροπή προέβη σε εκτίμηση της υποτιμολόγησης. Η Επιτροπή διαπίστωσε περιθώριο υποτιμολόγησης 12 %, με την αφαίρεση των εφαρμοζόμενων δασμών αντιντάμπινγκ και των αντισταθμιστικών δασμών που εφαρμόζονται. Ωστόσο, η εκτίμηση αυτή στηρίζεται σε πολύ μικρό όγκο εισαγωγών και, λόγω της έλλειψης συνεργασίας, δεν λαμβάνει υπόψη τους τύπους προϊόντων. Ως εκ τούτου, η αξιοπιστία της είναι περιορισμένη.

4.4.   Εισαγωγές από άλλες τρίτες χώρες

Πίνακας 5

Όγκος εισαγωγών και μερίδιο αγοράς

Χώρα

 

2012

2013

2014

Περίοδος έρευνας επανεξέτασης

Σύνολο άλλων τρίτων χωρών

Εισαγωγές (σε τόνους)

33 000 — 35 000

30 000 — 32 000

34 000 — 36 000

30 000 — 32 000

Δείκτης

100

90

103

90

Μερίδιο αγοράς (%)

22 — 23

22 — 23

24 — 25

22 — 23

Τιμή (ευρώ ανά τόνο)

2 500 — 3 500

2 400 — 3 400

2 400 — 3 400

2 300 — 3 300

Δείκτης

100

98

89

92

Κίνα

Εισαγωγές (σε τόνους)

14 000 — 15 000

11 000 — 12 000

16 000 — 17 000

14 000 — 15 000

 

Δείκτης

100

80

117

103

Μερίδιο αγοράς (%)

9 — 10

8 — 9

11 — 12

10 — 11

Τιμή (ευρώ ανά τόνο)

2 000 — 3 000

1 500 — 2 500

1 400 — 2 400

1 600 — 2 600

Δείκτης

100

94

90

99

ΗΠΑ

Εισαγωγές (σε τόνους)

3 000 — 4 000

4 000 — 5 000

4 200 — 5 200

4 200 — 5 200

 

Δείκτης

100

118

129

128

Μερίδιο αγοράς (%)

2 — 3

3 — 4

3 — 4

3 — 4

Τιμή (ευρώ ανά τόνο)

3 300 — 4 300

3 200 — 4 200

3 000 — 4 000

2 800 — 3 800

Δείκτης

100

96

84

81

Μεξικό

Εισαγωγές (σε τόνους)

3 000 — 4 000

4 000 — 5 000

5 500 — 6 500

4 000 — 5 000

 

Δείκτης

100

127

165

119

Μερίδιο αγοράς (%)

2 — 3

3 — 4

4 — 5

3 — 4

Τιμή (ευρώ ανά τόνο)

3 800 — 4 800

3 900 — 4 900

3 900 — 4 900

4 000 — 5 000

Δείκτης

100

103

103

115

Ρωσία

Εισαγωγές (σε τόνους)

3 000 — 4 000

2 500 — 3 500

3 500 — 4 500

3 700 — 4 700

 

Δείκτης

100

70

101

103

Μερίδιο αγοράς (%)

2 — 3

1 — 2

2 — 3

2 — 3

Τιμή (ευρώ ανά τόνο)

3 000 — 4 000

2 800 — 3 800

2 500 — 3 500

2 100 — 3 100

Δείκτης

100

91

79

75

Ιαπωνία

Εισαγωγές (σε τόνους)

4 500 — 5 500

3 000 — 4 000

3 000 — 4 000

2 000 — 3 000

 

Δείκτης

100

74

62

50

Μερίδιο αγοράς (%)

3 — 4

2 — 3

2 — 3

1 — 2

Τιμή (ευρώ ανά τόνο)

3 400 — 4 400

3 300 — 4 300

2 800 — - 3 800

2 900 — 3 900

Δείκτης

100

99

82

83

Λοιπές τρίτες χώρες

Εισαγωγές (σε τόνους)

4 000 — 5 000

4 000 — 5 000

1 000 — 2 000

700 — 1 700

 

Δείκτης

100

104

25

19

Μερίδιο αγοράς (%)

2 — 3

3 — 4

0,5 — 1,5

0,5 — 1,5

Τιμή (ευρώ ανά τόνο)

2 600 — 3 600

2 000 — 3 000

1 900 — 2 900

1 600 — 2 600

Δείκτης

100

83

78

72

Πηγή: Eurostat (επίπεδο TARIC).

(186)

Ακολουθώντας τη μείωση της κατανάλωσης, ο όγκος των εισαγωγών από όλες τις άλλες τρίτες χώρες μειώθηκε κατά 10 % στο διάστημα μεταξύ του 2012 και της ΠΕΕ. Το μερίδιο αγοράς των εισαγωγών από όλες τις άλλες τρίτες χώρες κατά τη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου ήταν μεταξύ 22 % — 23 %. Οι κύριες εισαγωγές προέρχονταν από την Κίνα, τις ΗΠΑ, το Μεξικό, τη Ρωσία και την Ιαπωνία, οι οποίες ήταν οι μόνες χώρες με ατομικά μερίδια αγοράς υψηλότερα από 1 % κατά τη διάρκεια της ΠΕΕ.

(187)

Οι τιμές εισαγωγής από τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία και το Μεξικό ήταν υψηλότερες από τις τιμές των Ινδών εξαγωγέων και τις τιμές των ενωσιακών παραγωγών. Το μερίδιο αγοράς των εισαγωγών από τις ΗΠΑ και το Μεξικό αυξήθηκαν κατά 1 ποσοστιαίες μονάδες κατά την υπό εξέταση περίοδο. Το μερίδιο αγοράς των εισαγωγών από την Ιαπωνία μειώθηκε κατά 1,5 ποσοστιαίες μονάδες κατά την εξεταζόμενη περίοδο.

(188)

Οι τιμές των εισαγωγών από την Κίνα και τη Ρωσία ήταν χαμηλότερες από τις τιμές των Ινδών εξαγωγέων και τις τιμές των ενωσιακών παραγωγών (εκτός από το 2012 για τη Ρωσία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τον ενωσιακό κλάδο παραγωγής στην αίτηση επανεξέτασης, ένα μέρος των εισαγωγών από την Κίνα αφορούν GES μικρής διαμέτρου (διάμετρος μικρότερη από 400 χιλιοστά), ενώ η πλειονότητα των ινδικών εισαγωγών και της παραγωγής του κλάδου παραγωγής της Ένωσης περιλαμβάνουν μεγάλες διαμέτρου GES (25) (άνω των 400 mm), που είναι πιο δαπανηρά.

(189)

Το μερίδιο αγοράς των κινεζικών εισαγωγών αυξήθηκε κατά 1 ποσοστιαία μονάδα κατά την υπό εξέταση περίοδο και ήταν μεταξύ 10 % — 11 % κατά τη διάρκεια της ΠΕ, ενώ το μερίδιο αγοράς των εισαγωγών από τη Ρωσία ήταν μόνο μεταξύ 2 % — 3 % κατά τη διάρκεια της ΠΕΕ. Αυξήθηκε κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες κατά την υπό εξέταση περίοδο. Ωστόσο, η εν λόγω αύξηση δεν ήταν σε βάρος του μεριδίου αγοράς του ενωσιακού κλάδου παραγωγής, ο οποίος, όπως εξηγείται στην επόμενη αιτιολογική σκέψη 202, αυξήθηκε κατά 1,9 ποσοστιαίες μονάδες κατά τη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου.

(190)

Κατά συνέπεια, επειδή τα διαθέσιμα στοιχεία από τις στατιστικές για τις εισαγωγές δεν κάνουν διάκριση μεταξύ των διαφόρων τύπων προϊόντων και επειδή, ως εκ τούτου, μια αποτελεσματική σύγκριση τιμών ανά τύπο προϊόντος δεν μπορεί να γίνει, όπως ήταν δυνατόν για την Ινδία με βάση τις λεπτομερείς πληροφορίες που παρέχονται από τον συνεργαζόμενο παραγωγό-εξαγωγέα, οι επιπτώσεις των εισαγωγών από την Κίνα και τη Ρωσία, δεν ήταν δυνατόν να προσδιοριστούν σαφώς.

5.   Οικονομική κατάσταση του ενωσιακού κλάδου

5.1.   Γενικές παρατηρήσεις

(191)

Σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 4 του βασικού κανονισμού, η εξέταση των συνεπειών των επιδοτούμενων εισαγωγών στον κλάδο παραγωγής της Ένωσης περιέλαβε επίσης αξιολόγηση όλων των οικονομικών δεικτών που επηρέασαν την κατάσταση του εν λόγω κλάδου κατά την εξεταζόμενη περίοδο.

(192)

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 14, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της δειγματοληψίας για τον προσδιορισμό της πιθανής ζημίας που υπέστη ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής.

(193)

Για τους σκοπούς του προσδιορισμού της ζημίας, η Επιτροπή προέβη σε διάκριση μεταξύ των μακροοικονομικών και μικροοικονομικών δεικτών ζημίας. Η Επιτροπή αξιολόγησε τους μακροοικονομικούς δείκτες βάσει στοιχείων που περιλαμβάνονταν στην αίτηση επανεξέτασης, στην ετήσια έκθεση των ενωσιακών μη συνεργαζόμενων παραγωγών εξαγωγέων και στις επαληθευμένες απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο των ενωσιακών παραγωγών του δείγματος. Τα στοιχεία σχετίζονταν με όλους τους ενωσιακούς παραγωγούς. Η Επιτροπή αξιολόγησε τους μικροοικονομικούς δείκτες βάσει στοιχείων που περιλαμβάνονταν στις απαντήσεις των ενωσιακών παραγωγών του δείγματος στο ερωτηματολόγιο. Τα στοιχεία αφορούσαν τους ενωσιακούς παραγωγούς του δείγματος. Αμφότερα τα σύνολα στοιχείων θεωρήθηκαν αντιπροσωπευτικά της οικονομικής κατάστασης του ενωσιακού κλάδου παραγωγής.

(194)

Οι μακροοικονομικοί δείκτες είναι οι εξής: παραγωγή, παραγωγική ικανότητα, χρησιμοποίηση της παραγωγικής ικανότητας, όγκος πωλήσεων, μερίδιο αγοράς, ανάπτυξη, απασχόληση, παραγωγικότητα, μέγεθος του περιθωρίου επιδότησης και ανάκαμψη από τις επιπτώσεις προηγούμενων επιδοτήσεων.

(195)

Οι μικροοικονομικοί δείκτες είναι οι εξής: μέσες τιμές ανά μονάδα, κόστος ανά μονάδα προϊόντος, κόστος εργασίας, αποθέματα, κερδοφορία, ταμειακές ροές, επενδύσεις, απόδοση επενδύσεων και ικανότητα άντλησης κεφαλαίων.

(196)

Τα δύο σύνολα δεδομένων διαπιστώθηκε ότι ήταν αντιπροσωπευτικά της οικονομικής κατάστασης του ενωσιακού κλάδου παραγωγής.

5.2.   Μακροοικονομικοί δείκτες

α)   Παραγωγή, παραγωγική ικανότητα και χρησιμοποίηση ικανότητας

(197)

Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, η συνολική ενωσιακή παραγωγή, η παραγωγική ικανότητα και η χρησιμοποίηση της παραγωγικής ικανότητας εξελίχθηκαν ως εξής:

Πίνακας 6

Παραγωγή, παραγωγική ικανότητα και χρησιμοποίηση της παραγωγικής ικανότητας των παραγωγών της Ένωσης

 

2012

2013

2014

Περίοδος έρευνας επανεξέτασης

Όγκος παραγωγής (σε τόνους)

235 915

235 502

241 623

221 971

Δείκτης (2012 = 100)

100

100

102

94

Παραγωγική ικανότητα (σε τόνους)

297 620

297 245

299 120

290 245

Δείκτης (2012 = 100)

100

100

101

98

Χρησιμοποίηση της παραγωγικής ικανότητας (%)

79

79

81

76

Πηγή: Αίτηση επανεξέτασης, ετήσιες εκθέσεις του μη συνεργαζόμενου παραγωγού της Ένωσης και επαληθευμένες απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο των παραγωγών της Ένωσης που συμμετείχαν στο δείγμα.

(198)

O όγκος παραγωγής μειώθηκε κατά 6 % κατά την εξεταζόμενη περίοδο. Συγκεκριμένα, καταρχάς αυξήθηκε κατά 2 % έως το 2014 και κατόπιν μειώθηκε κατά 8 % κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης σε σχέση με το 2014.

(199)

Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, η παραγωγική ικανότητα μειώθηκε κατά 2 %.

(200)

Ως αποτέλεσμα της μείωσης του όγκου παραγωγής, η χρησιμοποίηση της παραγωγικής ικανότητας μειώθηκε κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου.

β)   Όγκος πωλήσεων και μερίδιο αγοράς

(201)

Κατά την υπό εξέταση περίοδο, ο όγκος των πωλήσεων και το μερίδιο αγοράς του κλάδου παραγωγής της Ένωσης εξελίχθηκαν ως εξής:

Πίνακας 7

Όγκος των πωλήσεων και μερίδιο αγοράς των παραγωγών της Ένωσης

 

2012

2013

2014

Περίοδος έρευνας επανεξέτασης

Όγκος των πωλήσεων στην Ένωση (σε τόνους)

107 655

103 779

103 704

102 123

Δείκτης (2012 = 100)

100

96

96

95

Μερίδιο αγοράς (%)

71,1

74,0

70,7

73,0

Πηγή: Αίτηση επανεξέτασης, ετήσιες εκθέσεις του μη συνεργαζόμενου παραγωγού της Ένωσης και επαληθευμένες απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο από τους ενωσιακούς παραγωγούς του δείγματος.

(202)

Οι συνολικές πωλήσεις του ενωσιακού κλάδου παραγωγής στην αγορά της Ένωσης μειώθηκαν κατά περίπου 5 % κατά την υπό εξέταση περίοδο. Το μερίδιο αγοράς του κλάδου παραγωγής της Ένωσης κατά την υπό εξέταση περίοδο παρουσίασε διακυμάνσεις. Αυξήθηκε κατά 2,9 ποσοστιαίες μονάδες το 2013. Στη συνέχεια, μειώθηκε κατά 3,3 ποσοστιαίες μονάδες το 2014 και αυξήθηκε εκ νέου κατά 2,3 ποσοστιαίες μονάδες την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης. Συνολικά, το μερίδιο αγοράς του κλάδου παραγωγής της Ένωσης αυξήθηκε κατά 1,9 ποσοστιαίες μονάδες κατά την υπό εξέταση περίοδο.

(203)

Μετά την κοινοποίηση, ο συνεργαζόμενος παραγωγός-εξαγωγέας από την Ινδία ισχυρίστηκε ότι οι εισαγωγές των ενωσιακών παραγωγών από τις συνδεδεμένες εταιρείες τους στις ΗΠΑ, το Μεξικό, την Ιαπωνία και τη Μαλαισία θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό του μεριδίου αγοράς του ενωσιακού κλάδου παραγωγής. Ωστόσο, το μερίδιο αγοράς του ενωσιακού κλάδου παραγωγής υπολογίζεται με βάση τις πωλήσεις της δικής του παραγωγής στην αγορά της Ένωσης. Οι εισαγωγές από τον ενωσιακό κλάδο παραγωγής δεν λαμβάνονται υπόψη, διότι αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα τη στρέβλωση της συνολικής εικόνας, δεδομένου ότι οι εισαγωγές να υπολογίζονταν διπλάσια· ως εισαγωγές, αφενός, και ως πωλήσεις από τον ενωσιακό κλάδο παραγωγής, αφετέρου. Επομένως, το επιχείρημα αυτό απορρίφθηκε.

γ)   Ανάπτυξη

(204)

Από το 2012 μέχρι την ΠΕΕ, η κατανάλωση στην Ένωση μειώθηκε κατά 8 %. Ο όγκος των πωλήσεων του ενωσιακού κλάδου παραγωγής μειώθηκε κατά 5 %, το οποίο όμως οδήγησε σε αύξηση του μεριδίου αγοράς κατά 1,9 ποσοστιαίες μονάδες.

δ)   Απασχόληση και παραγωγικότητα

(205)

Κατά την υπό εξέταση περίοδο, η απασχόληση και η παραγωγικότητα εξελίχθηκαν ως εξής:

Πίνακας 8

Απασχόληση και παραγωγικότητα των παραγωγών της Ένωσης

 

2012

2013

2014

Περίοδος έρευνας επανεξέτασης

Αριθμός εργαζομένων

1 526

1 539

1 475

1 523

Δείκτης (2012 = 100)

100

101

97

100

Παραγωγικότητα (τόνοι/εργαζόμενο)

155

153

164

146

Δείκτης (2012 = 100)

100

99

106

94

Πηγή: Αίτηση επανεξέτασης, ετήσιες εκθέσεις του μη συνεργαζόμενου παραγωγού της Ένωσης και επαληθευμένες απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο από τους ενωσιακούς παραγωγούς του δείγματος.

(206)

Η απασχόληση στον ενωσιακό κλάδο παραγωγής παρέμεινε περίπου στο ίδιο επίπεδο κατά τη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου. Λόγω της μείωσης της παραγωγής (μείωση κατά 6 % κατά την υπό εξέταση περίοδο), η παραγωγικότητα μειώθηκε επίσης κατά 6 % την ίδια περίοδο.

ε)   Μέγεθος του περιθωρίου επιδότησης και ανάκαμψη από τις επιπτώσεις προηγούμενων επιδοτήσεων

(207)

Από την έρευνα προέκυψε ότι οι εισαγωγές GES από την Ινδία εξακολούθησαν να εισέρχονται στην αγορά της Ένωσης σε τιμές που αποτελούν αντικείμενο επιδοτήσεων. Το περιθώριο επιδότησης που καθορίστηκε για την Ινδία κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης ήταν πολύ υψηλότερο από το ελάχιστο επίπεδο (de minimis), όπως περιγράφεται στην αιτιολογική σκέψη 130. Η εξέλιξη αυτή συνέπεσε με μείωση των τιμών των εισαγωγών σε σύγκριση με το 2012. Ωστόσο, ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής ήταν σε θέση να επωφεληθεί από τα ισχύοντα αντισταθμιστικά μέτρα με τη διατήρηση και την ελαφρά αύξηση του μεριδίου αγοράς τους.

5.3.   Μικροοικονομικοί δείκτες

στ)   Τιμές και παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές

(208)

Οι μέσες τιμές πώλησης του κλάδου παραγωγής της Ένωσης σε μη συνδεόμενους πελάτες στην Ένωση παρουσίασαν την κατωτέρω εξέλιξη κατά την υπό εξέταση περίοδο:

Πίνακας 9

Μέσες τιμές πώλησης στην Ένωση και μοναδιαίο κόστος

 

2012

2013

2014

Περίοδος έρευνας επανεξέτασης

Μέση μοναδιαία τιμή πώλησης στην Ένωση (ευρώ/τόνο)

3 784

3 468

2 997

2 825

Δείκτης (2012 = 100)

100

92

79

75

Μοναδιαίο κόστος παραγωγής (ευρώ/τόνο)

3 357

3 116

2 776

2 745

Δείκτης (2012 = 100)

100

93

83

82

Πηγή: Επαληθευμένες απαντήσεις των ενωσιακών παραγωγών του δείγματος στο ερωτηματολόγιο.

(209)

Η μέση μοναδιαία τιμή πώλησης του ενωσιακού κλάδου παραγωγής σε μη συνδεδεμένους πελάτες στην Ένωση μειώθηκε σταθερά κατά 25 % και ανήλθε σε 2 825 ευρώ/τόνο κατά την ΠΕΕ. Ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής έπρεπε να προσαρμόσει τις τιμές του προς τα κάτω, έτσι ώστε να αντικατοπτρίζεται η γενική μείωση των τιμών πώλησης στην αγορά GES, λόγω της συρρίκνωσης της ζήτησης στον τομέα του ηλεκτροχάλυβα.

(210)

Το μέσο κόστος παραγωγής του κλάδου παραγωγής της Ένωσης μειώθηκε λιγότερο, κατά 18 %, κατά την υπό εξέταση περίοδο. Ο κύριος παράγοντας που επηρέασε τη μείωση του κόστους παραγωγής ανά μονάδα ήταν η μείωση των τιμών των πρώτων υλών.

(211)

Μετά την κοινοποίηση, ο συνεργαζόμενος παραγωγός-εξαγωγέας από την Ινδία ισχυρίστηκε ότι η παγκόσμια τιμή των πρώτων υλών μειώθηκε περισσότερο από το κόστος των πρώτων υλών που συνεπάγεται για τον ενωσιακό κλάδο παραγωγής κατά την υπό εξέταση περίοδο. Ως εκ τούτου, ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής ήταν αναποτελεσματική όσον αφορά την προμήθεια πρώτων υλών και, επομένως, αμφισβητείται η βιωσιμότητά του.

(212)

Από την έρευνα προέκυψε ότι ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής προμηθεύτηκε τις πρώτες ύλες από παντού στον κόσμο από συνδεδεμένα και μη συνδεδεμένα μέρη σε παρόμοιο επίπεδο τιμών και δεν υπάρχουν ενδείξεις για ελλείψεις όσον αφορά την προμήθεια πρώτων υλών. Ο ισχυρισμός απορρίφθηκε, επειδή δεν τεκμηριώθηκε με περισσότερα στοιχεία.

ζ)   Κόστος εργασίας

(213)

Κατά την υπό εξέταση περίοδο, το μέσο κόστος εργασίας εξελίχθηκε ως εξής:

Πίνακας 10

Μέσο κόστος εργασίας ανά εργαζόμενο

 

2012

2013

2014

Περίοδος έρευνας επανεξέτασης

Μέσο κόστος εργασίας ανά εργαζόμενο (ευρώ/εργαζόμενο)

66 111

66 842

67 113

67 253

Δείκτης (2012 = 100)

100

101

102

102

Πηγή: Επαληθευμένες απαντήσεις των ενωσιακών παραγωγών του δείγματος στο ερωτηματολόγιο.

(214)

Το μέσο κόστος εργασίας ανά εργαζόμενο αυξήθηκε κατά την υπό εξέταση περίοδο με οριακή αύξηση ύψους 2 %.

η)   Βιβλία απογραφών

(215)

Τα επίπεδα των αποθεμάτων εξελίχθηκαν κατά την υπό εξέταση περίοδο ως εξής:

Πίνακας 11

Αποθέματα

 

2012

2013

2014

Περίοδος έρευνας επανεξέτασης

Τελικά αποθέματα

8 952

8 821

13 770

18 465

Δείκτης (2012 = 100)

100

99

154

206

Τελικά αποθέματα ως ποσοστό της παραγωγής (%)

6

5

7

11

Πηγή: Επαληθευμένες απαντήσεις των ενωσιακών παραγωγών του δείγματος στο ερωτηματολόγιο.

(216)

Το επίπεδο των τελικών αποθεμάτων των ενωσιακών παραγωγών του δείγματος υπερδιπλασιάστηκε σε απόλυτες τιμές κατά την υπό εξέταση περίοδο· Κατά την ΠΕΕ το επίπεδο των αποθεμάτων αντιπροσώπευε περίπου το 11 % της παραγωγής της.

θ)   Κερδοφορία, ταμειακές ροές, επενδύσεις, αποδοτικότητα επενδύσεων και ικανότητα άντλησης κεφαλαίων

(217)

Η κερδοφορία, οι ταμειακές ροές, οι επενδύσεις και η απόδοση επενδύσεων εξελίχθηκαν ως εξής, κατά την υπό εξέταση περίοδο:

Πίνακας 12

Κερδοφορία, ταμειακή ροή, επενδύσεις και απόδοση επενδύσεων

 

2012

2013

2014

Περίοδος έρευνας επανεξέτασης

Κερδοφορία των πωλήσεων στην Ένωση σε μη συνδεδεμένους πελάτες (ποσοστό % του κύκλου εργασιών πωλήσεων)

11,3

10,2

7,4

2,8

Ταμειακές ροές (ευρώ)

47 981 432

46 443 978

30 426 147

31 283 121

Δείκτης (2012 = 100)

100

97

63

65

Επενδύσεις (ευρώ)

25 293 559

23 133 505

21 672 869

12 313 975

Δείκτης (2012 = 100)

100

91

86

49

Αποδοτικότητα επενδύσεων (%)

16,5

13,9

10,1

3,9

Πηγή: Επαληθευμένες απαντήσεις των ενωσιακών παραγωγών του δείγματος στο ερωτηματολόγιο.

(218)

Η Επιτροπή προσδιόρισε την κερδοφορία του κλάδου παραγωγής της Ένωσης εκφράζοντας το καθαρό προ φόρου κέρδος των πωλήσεων του ομοειδούς προϊόντος σε μη συνδεδεμένους πελάτες εντός της Ένωσης ως ποσοστό του κύκλου εργασιών των εν λόγω πωλήσεων. Η κερδοφορία του ενωσιακού κλάδου παραγωγής μειώθηκε σταδιακά από 11,3 % το 2012 σε 2,8 % κατά την ΠΕΕ, δηλαδή μείωση κατά 8,5 ποσοστιαίες μονάδες.

(219)

Μετά την κοινοποίηση, ο συνεργαζόμενος παραγωγός-εξαγωγέας από την Ινδία ισχυρίστηκε ότι η μείωση της κερδοφορίας των παραγωγών της Ένωσης προκλήθηκε από τα μεγάλα γενικά διοικητικά έξοδα και τα έξοδα πώλησης.

(220)

Από την έρευνα προέκυψε ότι το μοναδιαίο κόστος παραγωγής μειώθηκε κατά την υπό εξέταση περίοδο, όπως αναφέρεται ανωτέρω στην αιτιολογική σκέψη 210. Η μείωση του μοναδιαίου κόστους παραγωγής αφορούσε τα διοικητικά έξοδα και τα έξοδα πώλησης, ακόμη και αν το μεγαλύτερο μέρος του κόστους αποδίδεται στην πρώτη ύλη. Επομένως, το επιχείρημα αυτό απορρίφθηκε.

(221)

Η καθαρή ταμειακή ροή είναι η ικανότητα των παραγωγών της Ένωσης να αυτοχρηματοδοτούν τις δραστηριότητές τους. Η καθαρή ταμειακή ροή μειώθηκε κατά 35 % κατά την υπό εξέταση περίοδο. Η σημαντική μείωση των ταμειακών ροών εξηγείται κυρίως από τη σημαντική μείωση της κερδοφορίας, όπως περιγράφεται παραπάνω στην αιτιολογική σκέψη 218.

(222)

Κατά την υπό εξέταση περίοδο, η ετήσια ροή των επενδύσεων στο υπό εξέταση προϊόν που πραγματοποίησε ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής μειώθηκε κατά περισσότερο από το ήμισυ, από 25 εκατ. ευρώ το 2012 σε 12 εκατ. ευρώ κατά την ΠΕΕ.

(223)

Μετά την κοινοποίηση, ο συνεργαζόμενος παραγωγός-εξαγωγέας από την Ινδία ισχυρίστηκε ότι η μείωση των επενδύσεων οφείλεται αποκλειστικά στη συρρίκνωση της ζήτησης και στην πλεονάζουσα ικανότητα παραγωγής GES παγκοσμίως.

(224)

Πράγματι, η έρευνα επιβεβαίωσε ότι, όπως εξηγείται στην παραπάνω αιτιολογική σκέψη 172, μείωση η κατανάλωσης GES κατά τη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι επενδύσεις στο υπό εξέταση προϊόν που πραγματοποίησε ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής κατά τη διάρκεια της ΠΕΕ της τελευταίας επανεξέτασης ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων, όταν αντιμετώπιζε επίσης μείωση της κατανάλωσης, ήταν τριπλάσιες από τις επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά την ΠΕΕ της τρέχουσας επανεξέτασης.

(225)

Η απόδοση των επενδύσεων είναι το κέρδος ως ποσοστό της καθαρής λογιστικής αξίας των επενδύσεων. Η απόδοση των επενδύσεων από την παραγωγή και την πώληση του ομοειδούς προϊόντος μειώθηκε σταδιακά από 16,5 % το 2012 σε 3,9 % κατά την ΠΕΕ.

5.4.   Συμπέρασμα σχετικά με την κατάσταση του ενωσιακού κλάδου παραγωγής

(226)

Η έρευνα έδειξε ότι, παρά τα ισχύοντα μέτρα, οι περισσότεροι δείκτες ζημίας εξελίχθηκαν αρνητικά και η οικονομική και χρηματοπιστωτική κατάσταση του ενωσιακού κλάδου παραγωγής επιδεινώθηκε κατά την υπό εξέταση περίοδο. Παρ' όλα αυτά, ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής κατάφερε να διατηρήσει και να αυξήσει ελαφρά το μερίδιο αγοράς του, πράγμα που ήταν δυνατό μόνο με χαμηλότερα κέρδη.

(227)

Παρόλο που οι εν λόγω αρνητικές εξελίξεις μπορεί να αποδοθεί στη μείωση της κατανάλωσης, η οποία μειώθηκε κατά 8 % κατά τη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου, οι εισαγωγές από την Ινδία ήταν ακόμη σταθερή παρουσία στην αγορά της Ένωσης. Οι εν λόγω εισαγωγές πωλούνταν σε τιμές χαμηλότερες από τις τιμές του ενωσιακού κλάδου παραγωγής και ήταν υποτιμολογημένες σε σχέση με τις τιμές του ενωσιακού κλάδου παραγωγής κατά 3 % κατά την ΠΕΕ. Επιπλέον, το περιθώριο πωλήσεων με υποτιμολόγηση διαπιστώθηκε ότι ήταν 9 %. Ως εκ τούτου, οι ινδικές εισαγωγές που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ και επιδοτήσεων συνέχισαν να ασκούν πίεση στις τιμές. Πράγματι, η πίεση στις τιμές κατά τη διάρκεια της τρέχουσας ΠΕΕ αυξήθηκε σε σύγκριση με την προηγούμενη επανεξέταση ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων, κατά την οποία η υποτιμολόγηση ήταν κάτω από 2 %.

(228)

Στο πλαίσιο της μειωμένης κατανάλωσης και της πίεσης στις τιμές από εισαγωγές που αποτελούσαν αντικείμενο ντάμπινγκ και επιδοτήσεων, ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής αναγκάστηκε να μειώσει τις τιμές πώλησής του. Κατά συνέπεια, το κέρδος του, παρά το γεγονός ότι εξακολουθεί να είναι θετικό (2,8 %) κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης, ήταν χαμηλότερο από τον στόχο του 8 % που είχε οριστεί στην αρχική έρευνα.

(229)

Μετά την κοινοποίηση, ο συνεργαζόμενος παραγωγός-εξαγωγέας από την Ινδία ισχυρίστηκε ότι, επειδή μερίδιο αγοράς του ενωσιακού κλάδου παραγωγής αυξήθηκε κατά 2 %, οι ενωσιακοί παραγωγοί έχουν επωφεληθεί σημαντικά από τη μείωση των ινδικών εισαγωγών. Προβλήθηκε ο ισχυρισμός ότι το μερίδιο αγοράς του ενωσιακού κλάδου παραγωγής ήταν ακόμη υψηλότερο αν ληφθούν υπόψη οι εισαγωγές του ενωσιακού κλάδου παραγωγής από άλλες τρίτες χώρες. Ταυτόχρονα, ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής αντιμετώπισε σκληρό ανταγωνισμό τιμών από άλλες πηγές (εισαγωγές σε χαμηλές τιμές, κυρίως από την Κίνα και τη Ρωσία). Συνεπώς, προβλήθηκε ο ισχυρισμός ότι καμία ζημία που είναι αποτέλεσμα εικαζόμενου μικρότερου μεριδίου αγοράς από τους ενωσιακούς παραγωγούς δεν μπορεί να αποδοθεί σε εισαγωγές από την Ινδία.

(230)

Πράγματι, η έρευνα έδειξε μείωση του όγκου των εισαγωγών και των μεριδίων αγοράς των εισαγωγών από την Ινδία, αλλά, όπως εξηγείται ανωτέρω στην αιτιολογική σκέψη 227, οι ινδικές εισαγωγές που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ και επιδοτήσεων συνέχισαν να ασκούν πίεση στις τιμές, οι οποίες μάλιστα αυξήθηκαν κατά τη διάρκεια της τρέχουσας ΠΕΕ σε σύγκριση με την προηγούμενη επανεξέταση ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων. Επομένως, το επιχείρημα αυτό απορρίφθηκε.

(231)

Το ίδιο ενδιαφερόμενο μέρος ισχυρίστηκε επίσης ότι η Επιτροπή δεν έλαβε υπόψη το γεγονός ότι οι εισαγωγές σε χαμηλές τιμές από την Κίνα και τη Ρωσία είναι μία από τις κύριες αιτίες της άσκησης πίεσης στις τιμές στην αγορά της Ένωσης και ζήτησε να διενεργηθεί πλήρης ανάλυση των εισαγωγών του υπό εξέταση προϊόντος σε χαμηλές τιμές από την Κίνα και τη Ρωσία πριν από τον προσδιορισμό της πιθανότητας επανάληψης της ζημίας για τον ενωσιακό κλάδο παραγωγής. Το εν λόγω μέρος ισχυρίστηκε επίσης ότι ορισμένοι κινέζοι παραγωγοί αύξησαν τις εισαγωγές GES μεγάλης διαμέτρου στην αγορά της Ένωσης.

(232)

Όσον αφορά τις τιμές των εισαγωγών GES από την Κίνα και τη Ρωσία, όπως εξηγείται ανωτέρω στις αιτιολογικές σκέψεις 188 και 190, θα πρέπει να επισημανθεί ότι: i) μια αποτελεσματική σύγκριση τιμών ανά τύπο προϊόντος για τις εισαγωγές από τις χώρες αυτές δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί, όπως αυτό ήταν δυνατόν για την Ινδία με βάση τις λεπτομερείς πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τον συνεργαζόμενο παραγωγό-εξαγωγέα· ii) τα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις εισαγωγές από τις χώρες αυτές τα οποία είχε στη διάθεσή της η Επιτροπή δεν επιτρέπουν να γίνεται διάκριση μεταξύ των διαφόρων τύπων προϊόντων, και iii) σύμφωνα με τα στοιχεία που υπέβαλε ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής στην αίτηση επανεξέτασης, και τα οποία επιβεβαιώθηκαν από τους χρήστες, το μεγαλύτερο μέρος των εισαγωγών από τις εν λόγω χώρες σχετίζονταν με GES μικρότερης διαμέτρου που είναι φθηνότερα. Επιπλέον, ο συνεργαζόμενος παραγωγός-εξαγωγέας από την Ινδία δεν τεκμηρίωσε τον ισχυρισμό του όσον αφορά την αύξηση των εισαγωγών GES μεγαλύτερης διαμέτρου από την Κίνα στην Ένωση.

(233)

Όσον αφορά τους όγκους εισαγωγών GES και τα μερίδια αγοράς τους από την Κίνα και τη Ρωσία, όπως εξηγείται ανωτέρω στην αιτιολογική σκέψη 189, το μερίδιο αγοράς των κινεζικών εισαγωγών αυξήθηκε κατά 1 ποσοστιαία μονάδα, ενώ το μερίδιο αγοράς των εισαγωγών από τη Ρωσία αυξήθηκε κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες κατά την υπό εξέταση περίοδο. Οι εν λόγω αυξήσεις δεν ήταν σε βάρος του μεριδίου αγοράς του ενωσιακού κλάδου παραγωγής, ο οποίος, όπως εξηγείται στην αιτιολογική σκέψη 189, αυξήθηκε κατά 1,9 ποσοστιαίες μονάδες κατά τη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου. Επομένως, το επιχείρημα αυτό απορρίφθηκε.

(234)

Το ίδιο ενδιαφερόμενο μέρος ισχυρίστηκε ότι ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής ήταν ανεπαρκής για την παραγωγή GES μικρότερης διαμέτρου, διότι οι πωλήσεις αυτών των προϊόντων αντιπροσώπευαν μόνο ένα μέρος του συνολικού όγκου των πωλήσεών τους.

(235)

Κανονικά, οι συνθήκες της αγοράς καθοδηγούν την προσφορά, δηλαδή ο τύπος του προϊόντος που πωλείται καθορίζεται από τη ζήτηση. Δεδομένου ότι ο ισχυρισμός σχετικά με την έλλειψη αποτελεσματικότητας στην παραγωγή GES μικρότερης διαμέτρου από τον ενωσιακό κλάδο παραγωγής δεν τεκμηριώθηκε περαιτέρω, το επιχείρημα απορρίφθηκε.

(236)

Το ίδιο ενδιαφερόμενο μέρος ισχυρίστηκε ότι δεν υπήρχε ανάλυση των επιπτώσεων της αύξησης των ποσοτήτων των εισαγωγών σε τιμές που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ από άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των εισαγωγών από συνδεδεμένες εταιρείες στις ΗΠΑ, το Μεξικό, τη Μαλαισία και την Ιαπωνία.

(237)

Όπως αναφέρεται ανωτέρω, στην αιτιολογική σκέψη 187, οι τιμές εισαγωγής από τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία και το Μεξικό ήταν υψηλότερες από τις τιμές των Ινδών εξαγωγέων και τις τιμές των ενωσιακών παραγωγών. Το μερίδιο αγοράς των εισαγωγών από τις εν λόγω χώρες αυξήθηκε κατά 0,1 ποσοστιαίες μονάδες κατά την υπό εξέταση περίοδο και ήταν μικρότερο από 10 % στο τέλος της ΠΕΕ. Ομοίως, η Επιτροπή δεν διέθετε στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι οι τιμές από τις χώρες αυτές αποτελούσαν αντικείμενο ντάμπινγκ. Επομένως, το επιχείρημα αυτό απορρίφθηκε.

(238)

Το ίδιο ενδιαφερόμενο μέρος ισχυρίστηκε ότι κατά τον υπολογισμό των περιθωρίων υποτιμολόγησης και πώλησης σε χαμηλότερες τιμές ανά τύπο, η Επιτροπή χρησιμοποίησε τον αριθμό ελέγχου του προϊόντος, στον οποίο δεν λαμβάνεται υπόψη η χρησιμοποιούμενη πρώτη ύλη, η οποία έχει, ωστόσο, σημαντικό αντίκτυπο στο κόστος και στις τιμές. Η σύγκριση των τύπων προϊόντων που κατασκευάζονται από την ίδια πρώτη ύλη, θα είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του περιθωρίου υποτιμολόγησης από 9 % σε 8 %.

(239)

Πράγματι, η διαφορά όσον αφορά την πρώτη ύλη δεν αντικατοπτρίστηκε στη δομή του αριθμού ελέγχου του προϊόντος και, ως εκ τούτου, ο υπολογισμός των περιθωρίων υποτιμολόγησης και πώλησης σε χαμηλότερες τιμές δεν έλαβε υπόψη αυτή τη διαφορά. Ωστόσο, οι τύποι προϊόντων κατανεμήθηκαν λαμβανομένης υπόψη της πρώτης ύλης που χρησιμοποιείται για τους σκοπούς του υπολογισμού της υποτιμολόγησης και της πώλησης σε χαμηλότερες τιμές, όπως υποβλήθηκε από το ενδιαφερόμενο μέρος μετά την κοινοποίηση, το περιθώριο πώλησης σε χαμηλότερες τιμές που αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 227 μειώθηκε μόνο κατά 1 ποσοστιαία μονάδα και έφτασε το 8 %. Επομένως, η εν λόγω μείωση δεν είχε καμία ουσιαστική επίπτωση στα συμπεράσματα της Επιτροπής σχετικά με του περιθώριο πώλησης σε χαμηλότερες τιμές κατά τη διάρκεια της περιόδου έρευνας επανεξέτασης.

(240)

Το ίδιο ενδιαφερόμενο μέρος αμφισβήτησε το επίπεδο του στόχου κέρδους του 8 % που καθορίστηκε στην αρχική έρευνα, υποστηρίζοντας ότι οι παραγωγοί GES αντιμετώπιζαν απώλειες λόγω της μείωσης της διεθνούς ζήτησης χάλυβα και, για τον λόγο αυτό, ο στόχο κέρδους του 8 % δεν ήταν πλέον δικαιολογημένος.

(241)

Υπενθυμίζεται ότι το επίπεδο του στόχου κέρδους επί των πωλήσεων του ομοειδούς προϊόντος στην αγορά της Ένωσης θα πρέπει να είναι εκείνο που θα μπορούσε να επιτευχθεί εύλογα υπό κανονικές συνθήκες ανταγωνισμού από έναν κλάδο παραγωγής αυτού του τύπου στον εν λόγω τομέα, δηλαδή χωρίς εισαγωγές που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ/επιδοτήσεων. Από την άποψη αυτή, όπως σημειώνεται στην αιτιολογική σκέψη 34 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1628/2004, εξετάστηκαν δεόντως τα επίπεδα κέρδους του ενωσιακού κλάδου όταν το μερίδιο αγοράς των επιδοτούμενων εισαγωγών βρισκόταν στο χαμηλότερό του επίπεδο (δηλαδή το 1999). Συνεπώς, συνήχθη οριστικά το συμπέρασμα ότι το περιθώριο κέρδους που θα μπορούσε εύλογα να θεωρήθηκε ότι αντιπροσωπεύει την οικονομική κατάσταση του κοινοτικού κλάδου παραγωγής, χωρίς ζημιογόνες επιδοτήσεις από την Ινδία θα πρέπει να οριστεί σε ποσοστό 8 % για τον υπολογισμό του περιθωρίου ζημίας. Επομένως, το επιχείρημα αυτό απορρίφθηκε.

(242)

Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής βρισκόταν σε εξαιρετικά ευάλωτη κατάσταση κατά τη διάρκεια της περιόδου έρευνας επανεξέτασης, η οποία μπορεί να αποδοθεί κυρίως στις αρνητικές συνθήκες στην αγορά και στη μείωση της κατανάλωσης που προκύπτει. Για τον λόγο αυτόν, η αξιολόγηση της Επιτροπής επικεντρώθηκε στην πιθανότητα επανάληψης της ζημίας από τις επιδοτούμενες εισαγωγές από την Ινδία.

6.   Πιθανότητα επανάληψης της ζημίας

(243)

Προκειμένου να καθοριστεί η πιθανότητα επανάληψης της ζημίας σε περίπτωση κατάργησης των μέτρων κατά της Ινδίας, αναλύθηκαν τα ακόλουθα στοιχεία: η παραγωγική ικανότητα και η πλεονάζουσα ικανότητα στην Ινδία, οι εξαγωγές από την Ινδία σε άλλες τρίτες χώρες και η ελκυστικότητα της αγοράς της Ένωσης.

(244)

Στην αιτιολογική σκέψη 155 συνάγεται το συμπέρασμα ότι είναι πιθανόν ότι οι Ινδοί παραγωγοί-εξαγωγείς θα εξακολουθήσουν να εξάγουν σημαντικές ποσότητες στην Ένωση, εάν επιτραπεί η λήξη των μέτρων, ακόμη και να αυξήσουν τους τρέχοντες όγκους των εξαγωγών τους και ότι οι εξαγωγές αυτές είναι πιθανό να πραγματοποιήθούν με επιδοτούμενες τιμές.

(245)

Όπως αναφέρεται στις αιτιολογικές σκέψεις 139 και 140, η ινδική παραγωγική ικανότητα εκτιμάται σε περίπου 160 000 τόνους κατά τη διάρκεια της ΠΕΕ, ενώ η πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα εκτιμάται ότι είναι μεταξύ 40 000 και 50 000 τόνων, ποσότητα που αντιπροσωπεύει μεταξύ 29 % και 36 % της κατανάλωσης της Ένωσης κατά την ίδια περίοδο. Επίσης, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 139, οι Ινδοί παραγωγοί-εξαγωγείς είναι πιθανόν να αυξήσουν περαιτέρω την παραγωγική τους ικανότητα σε περίπτωση αύξησης της ζήτησης. Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 142, στο τέλος Νοεμβρίου 2014, οι αρχές της Ινδίας επέβαλαν μέτρα αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές GES από την Κίνα. Συνεπώς, αναμένεται ότι οι ινδοί παραγωγοί θα αυξήσουν το μερίδιο αγοράς τους στην εγχώρια αγορά.

(246)

Ως συνέπεια της ελκυστικότητας της ενωσιακής αγοράς που περιγράφεται στις αιτιολογικές σκέψεις 152 έως 155, αν καταργηθούν τα μέτρα, τουλάχιστον ένα μέρος της πλεονάζουσας ικανότητας θα στραφεί, κατά πάσα πιθανότητα, στην ενωσιακή αγορά. Επίσης, όπως περιγράφεται στην αιτιολογική σκέψη 143, οι Ινδοί παραγωγοί προσανατολίζονται σε μεγάλο βαθμό προς τις εξαγωγές. Όσον αφορά τις τιμές των GES, όπως περιγράφεται στην αιτιολογική σκέψη 149, διαπιστώθηκε υψηλότερα επίπεδα τιμών από την Ένωση για ορισμένους από τους προορισμούς των ινδικών εξαγωγών. Ωστόσο, λόγω των διαφορετικών συνδυασμών προϊόντων, η πληροφορία αυτή δεν μειώνει την ισχύ της γενικής εκτίμησης ότι η νέα παραγωγική ικανότητα θα κατευθυνθεί προς την αγορά της Ένωσης, επειδή η αξιοπιστία αυτής της σύγκρισης των τιμών είναι περιορισμένη.

(247)

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 146, τα μέτρα αντιντάμπινγκ κατά των ινδικών εισαγωγών GES είχαν επιβληθεί στη Ρωσία και οι εξαγωγές από την Ινδία στη Ρωσία μειώθηκαν σημαντικά κατά τη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου. Αυτό σημαίνει ότι η πρόσβαση στην τρίτη κύρια εξαγωγική αγορά για τους Ινδούς παραγωγούς-εξαγωγείς είναι περιορισμένη και με την τρέχουσα ή πιθανή αύξηση της πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας, που αναφέρθηκε παραπάνω στην αιτιολογική σκέψη 245, είναι πολύ πιθανόν ότι οι Ινδοί παραγωγοί-εξαγωγείς θα αυξήσουν σημαντικά τις εισαγωγές του υπό εξέταση προϊόντος στην αγορά της Ένωσης, εάν επιτραπεί η λήξη των μέτρων.

(248)

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 185, οι τιμές εισαγωγής από την Ινδία χωρίς δασμούς αντιντάμπινγκ και αντισταθμιστικούς δασμούς θα ήταν χαμηλότερες από τις τιμές πωλήσεων της Ένωσης κατά 9 %. Για τον μη συνεργαζόμενο παραγωγό-εξαγωγέα, το περιθώριο υποτιμολόγησης χωρίς τους δασμούς αντιντάμπινγκ και τους αντισταθμιστικούς δασμούς υπολογίστηκε σε 12 %. Αυτό αποτελεί ένδειξη του πιθανού επιπέδου των τιμών των εισαγωγών από την Ινδία, εάν καταργηθούν τα μέτρα. Σε αυτή τη βάση, εάν καταργηθούν τα μέτρα είναι πιθανό ότι η άσκησης πίεσης στις τιμές στην αγορά της Ένωσης θα αυξηθεί σημαντικά, με αποτέλεσσμα περαιτέρω επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης του ενωσιακού κλάδου παραγωγής.

(249)

Από την άποψη του όγκου, η κατάργηση των μέτρων είναι πολύ πιθανό ότι θα επιτρέψει στους Ινδούς παραγωγούς-εξαγωγείς να κερδίσουν μερίδια αγοράς στην αγορά της Ένωσης. Ειδικότερα, ο μη συνεργαζόμενος παραγωγός-εξαγωγέας, ο οποίος έχει επί του παρόντος τον υψηλότερο δασμολογικό συντελεστή 15,7 %, θα έχει ισχυρό κίνητρο για να ξαναρχίσει τις εξαγωγές στην αγορά της Ένωσης σε σημαντικές ποσότητες. Σε περίπτωση που συμβεί αυτό, ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής θα βρεθεί αντιμέτωπος με μια απότομη πτώση των όγκων πωλήσεων και των μεριδίων αγοράς.

(250)

Με βάση τα ανωτέρω, αν καταργηθούν τα μέτρα, είναι πιθανό ότι οι Ινδοί παραγωγοί-εξαγωγείς θα αυξήσουν την παρουσία τους στην αγορά της Ένωσης, από άποψη όγκου εισαγωγών και μεριδίων αγοράς, σε τιμές που αποτελούσαν αντικείμενο ντάμπινγκ και επιδήσεων και σημαντικά υποτιμολογημένες σε σύγκριση με τις τιμές πώλησης του ενωσιακού κλάδου παραγωγής. Με τον τρόπο αυτό θα δημιουργηθεί μεγαλύτερη πίεση στις τιμές στην αγορά της Ένωσης, με αρνητικό αντίκτυπο στην κερδοφορία του ενωσιακού κλάδου παραγωγής και την οικονομική του κατάσταση. Αυτό θα επιδεινώσει ακόμη περισσότερο την οικονομική κατάσταση του ενωσιακού κλάδου παραγωγής.

(251)

Με βάση τα παραπάνω, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα επανάληψης της ζημίας σε περίπτωση κατάργησης των μέτρων.

Ε.   ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

(252)

Σύμφωνα με το άρθρο 31 του βασικού κανονισμού, η Επιτροπή εξέτασε κατά πόσον η διατήρηση των υφιστάμενων αντισταθμιστικών μέτρων έναντι της Ινδίας αντίκειται στο συμφέρον της Ένωσης στο σύνολό της. Ο προσδιορισμός του συμφέροντος της Ένωσης βασίστηκε στην εκτίμηση του συνόλου των διαφόρων εμπλεκόμενων συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων των συμφερόντων της ενωσιακής βιομηχανίας, των εισαγωγέων και των χρηστών.

(253)

Υπενθυμίζεται ότι, στην αρχική έρευνα, είχε κριθεί ότι η θέσπιση μέτρων δεν είναι αντίθετη προς το συμφέρον της Ένωσης.

(254)

Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη είχαν την ευκαιρία να γνωστοποιήσουν τις απόψεις τους σύμφωνα με το άρθρο 31 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού.

(255)

Με βάση τα στοιχεία αυτά, η Επιτροπή εξέτασε αν, παρά τα συμπεράσματα σχετικά με την πιθανότητα συνέχισης της πρακτικής ντάμπινγκ και επανάληψης της ζημίας, επιτακτικοί λόγοι συντείνουν στο συμπέρασμα ότι η διατήρηση των υφιστάμενων μέτρων δεν ήταν προς το συμφέρον της Ένωσης.

1.   Συμφέρον του ενωσιακού κλάδου παραγωγής

(256)

Όπως εξηγείται στην αιτιολογική σκέψη 226, τα μέτρα έδωσαν στον ενωσιακό κλάδο παραγωγής τη δυνατότητα να διατηρήσει τα μερίδια αγοράς του. Παράλληλα, όπως διαπιστώθηκε επίσης στην αιτιολογική σκέψη 250, ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής θα μπορούσε πιθανόν να γνωρίσει επιδείνωση της κατάστασής του εάν επιτραπεί η λήξη της ισχύος των αντισταθμιστικών μέτρων κατά της Ινδίας. Συνεπώς, συνάγεται το συμπέρασμα ότι η συνέχιση των μέτρων κατά της Ινδίας θα ωφελούσε τον ενωσιακό κλάδο παραγωγής.

2.   Συμφέρον των εισαγωγέων/εμπόρων

(257)

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 16, κανένας εισαγωγέας δεν συνεργάστηκε ή δεν αναγγέλθηκε στην τρέχουσα έρευνα. Επομένως, δεν υπήρχαν ενδείξεις ότι η διατήρηση των μέτρων θα έχει αρνητικές συνέπειες μεγαλύτερες από τις θετικές για τους εισαγωγείς.

3.   Συμφέρον των χρηστών

(258)

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 18, από τους 53 χρήστες που ειδοποιήθηκαν, οκτώ απάντησαν στο ερωτηματολόγιο. Τέσσερα από αυτούς έχουν χρησιμοποιήσει GES που έχουν εισαχθεί από την Ινδία. Οι εισαγωγές τους αντιπροσώπευαν περίπου το 20 % του συνόλου των εισαγωγών του υπό εξέταση προϊόντος από την Ινδία.

(259)

Υπενθυμίζεται περαιτέρω ότι, κατά την αρχική έρευνα, διαπιστώθηκε ότι ο αντίκτυπος της επιβολής των μέτρων δεν θα είναι σημαντικός για τους χρήστες. Παρά την εφαρμογή των μέτρων επί δέκα έτη, οι χρήστες στην Ένωση εξακολούθησαν να προμηθεύονται το προϊόν, μεταξύ άλλων, από την Ινδία. Οι χρήστες δεν υπέβαλαν πληροφορίες από τις οποίες να προκύπτει ότι ήταν δύσκολη η ανεύρεση άλλων πηγών, ούτε από την έρευνα προέκυψαν τέτοιες πληροφορίες.

(260)

Επιπλέον, όσον αφορά τις πιθανές επιπτώσεις της επιβολής των μέτρων στους χρήστες, υπενθυμίζεται ότι η Επιτροπή κατέληξε στην αρχική έρευνα ότι, λόγω των ελάχιστων επιπτώσεων του κόστους των GES στις βιομηχανίες χρήστες, η αύξηση αυτού του κόστους δεν θα έχει σημαντικές συνέπειες σ' αυτή τη συγκεκριμένη βιομηχανία. Τα εν λόγω συμπεράσματα επιβεβαιώθηκαν στην τρέχουσα επανεξέταση, διότι δεν βρέθηκε καμία ένδειξη για το αντίθετο μετά την επιβολή των μέτρων. Επίσης, κανείς από τους τέσσερις χρήστες δεν προέβαλε κανένα επιχείρημα κατά της διατήρησης της ισχύος των μέτρων.

(261)

Μια ομοσπονδία παραγωγών χάλυβα η γερμανική «Wirtschaftsvereinigung Stahl» αντιτάχθηκαν στη συνέχιση των μέτρων ισχυρίστηκε ότι τα μέτρα θα προκαλέσουν ανταγωνιστικά μειονεκτήματα για τους παραγωγούς χάλυβα στην Ένωση σε σύγκριση με τους παραγωγούς χάλυβα σε άλλες περιοχές στις οποίες δεν επιβλήθηκαν μέτρα για τα GES. Η ομοσπονδία ισχυρίστηκε ότι η συνέχιση των μέτρων θα επιτρέψει στον ενωσιακό κλάδο παραγωγής να διατηρήσει δεσπόζουσα θέση. Ωστόσο, από την ανάπτυξη των ινδικών εισαγωγών μετά την επιβολή των μέτρων είναι σαφές ότι οι εισαγωγές από την Ινδία συνεχίστηκαν κατά τη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου. Επιπλέον, η έρευνα έδειξε ότι τα GES εισέρχονται σε ολοένα μεγαλύτερο βαθμό στην αγορά της Ένωσης από μια σειρά άλλων τρίτων χωρών.

(262)

Με βάση τα παραπάνω και σύμφωνα με τα συμπεράσματα της αρχικής έρευνας, είναι πιθανό ότι η συνέχιση των μέτρων δεν θα είχε σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο στους χρήστες και ότι, ως εκ τούτου, δεν υπάρχουν επιτακτικοί λόγοι για να συναχθεί το συμπέρασμα ότι δεν είναι προς το συμφέρον της Ένωσης να επεκτείνει τα υφιστάμενα μέτρα.

4.   Συμπέρασμα σχετικά με το συμφέρον της Ένωσης

(263)

Με βάση τα προαναφερόμενα, η Επιτροπή συνάγει το συμπέρασμα ότι δεν συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι που να άπτονται του συμφέροντος της Ένωσης για να μην επεκταθούν τα ισχύοντα αντισταθμιστικά μέτρα σε εισαγωγές από τη ΛΔΚ.

ΣΤ.   ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

(264)

Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη ενημερώθηκαν για τα ουσιώδη πραγματικά περιστατικά και το σκεπτικό βάσει των οποίων επρόκειτο να διατηρηθεί η ισχύς των αντισταθμιστικών μέτρων. Επίσης, τους δόθηκε προθεσμία για την υποβολή σχολίων μετά την εν λόγω κοινοποίηση. Οι παρατηρήσεις και τα σχόλια ελήφθησαν δεόντως υπόψη.

(265)

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι, όπως προβλέπεται στο άρθρο 18 του βασικού κανονισμού, τα αντισταθμιστικά μέτρα που εφαρμόζονται στις εισαγωγές ορισμένων συστημάτων ηλεκτροδίων γραφίτη καταγωγής Ινδίας και έχουν επιβληθεί με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1185/2010,θα πρέπει να διατηρηθούν.

(266)

Μετά την κοινοποίηση, ο συνεργαζόμενος παραγωγός-εξαγωγέας από την Ινδία ζήτησε από την Επιτροπή να εξετάσει τη συνέχιση των μέτρων για περίοδο δύο ετών. Ωστόσο, από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι δεν συντρέχουν εξαιρετικές περιστάσεις οι οποίες να δικαιολογούν τον περιορισμό της διάρκειας των μέτρων στα δύο έτη.

(267)

Οι ατομικοί αντισταθμιστικοί δασμολογικοί συντελεστές που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό για τις συγκεκριμένες εταιρείες εφαρμόζονται αποκλειστικά και μόνο στις εισαγωγές του υπό εξέταση προϊόντος το οποίο παράγεται από τις εν λόγω εταιρείες και, συνεπώς, από τις συγκεκριμένες αναφερόμενες νομικές οντότητες. Στις εισαγωγές τού υπό εξέταση προϊόντος που κατασκευάζεται από οποιαδήποτε άλλη εταιρεία, η οποία δεν κατονομάζεται ρητώς στο διατακτικό του παρόντος κανονισμού με την επωνυμία και τη διεύθυνσή της, συμπεριλαμβανομένων των οντοτήτων που συνδέονται με τις εταιρείες που κατονομάζονται ρητώς, δεν μπορούν να εφαρμοστούν οι εν λόγω συντελεστές αλλά ο δασμολογικός συντελεστής που ισχύει για «όλες τις άλλες εταιρείες».

(268)

Κάθε αίτηση για την εφαρμογή των ως άνω ατομικών δασμολογικών συντελεστών (π.χ. λόγω αλλαγής επωνυμίας του νομικού προσώπου ή μετά τη συγκρότηση νέων οντοτήτων παραγωγής ή πωλήσεων) θα πρέπει να υποβάλλεται αμέσως στην Επιτροπή (26) μαζί με όλα τα σχετικά στοιχεία, ιδίως δε κάθε τροποποίηση των δραστηριοτήτων της εταιρείας που αφορούν την παραγωγή και τις εγχώριες και εξαγωγικές πωλήσεις, η οποία συνδέεται π.χ. με την εν λόγω αλλαγή επωνυμίας ή τη μεταβολή των οντοτήτων παραγωγής και πωλήσεων. Αν κριθεί σκόπιμο, ο κανονισμός θα τροποποιηθεί στη συνέχεια αναλόγως, με επικαιροποίηση του καταλόγου των εταιρειών για τις οποίες ισχύουν ατομικοί συντελεστές δασμών.

(269)

Ο παρών κανονισμός είναι σύμφωνος με τη γνώμη της επιτροπής που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 15 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (27),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1.   Επιβάλλεται οριστικός αντισταθμιστικός δασμός στις εισαγωγές ηλεκτροδίων από γραφίτη των ειδών που χρησιμοποιούνται για ηλεκτρικές καμίνους, με φαινομένη πυκνότητα 1,65 g/cm3 ή μεγαλύτερη και με ηλεκτρική αντίσταση 6,0 μ.Ω.m ή μικρότερη, που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ ex 8545 11 00 (κωδικός TARIC 8545110010) και θηλές που χρησιμοποιούνται για τέτοια ηλεκτρόδια, που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ ex 8545 90 90 (κωδικός TARIC 8545909010), είτε εισάγονται από κοινού ή χωριστά, καταγωγής Ινδίας.

2.   Ο συντελεστής του δασμού αντιντάμπινγκ που εφαρμόζεται στην καθαρή τιμή «ελεύθερο στα σύνορα της Ένωσης», πριν από την επιβολή δασμού, για τα προϊόντα που περιγράφονται στην παράγραφο 1 και παράγονται από τις εταιρείες που απαριθμούνται κατωτέρω, καθορίζεται ως εξής:

Εταιρεία

Δασμολογικός συντελεστής

Πρόσθετος κωδικός TARIC

Graphite India Limited (GIL), 31 Chowringhee Road, Kolkatta — 700016, West Bengal

6,3

A530

HEG Limited, Bhilwara Towers, A-12, Sector-1, Noida — 201301, Uttar Pradesh

7,0

A531

Όλες οι άλλες εταιρείες

7,2

A999

3.   Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τους τελωνειακούς δασμούς.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 9 Μαρτίου 2017.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 176 της 30.6.2016, σ. 55.

(2)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1628/2004 του Συμβουλίου, της 13ης Σεπτεμβρίου 2004, για την επιβολή οριστικού αντισταθμιστικού δασμού και την οριστική είσπραξη του προσωρινού δασμού που επιβλήθηκε στις εισαγωγές ορισμένων συστημάτων ηλεκτροδίων γραφίτη καταγωγής Ινδίας (ΕΕ L 295 της 18.9.2004, σ. 4).

(3)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1629/2004 του Συμβουλίου, της 13ης Σεπτεμβρίου 2004, για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ και την οριστική είσπραξη του προσωρινού δασμού που επιβλήθηκε στις εισαγωγές ορισμένων συστημάτων ηλεκτροδίων γραφίτη καταγωγής Ινδίας, ΕΕ L 295 της 18.9.2004, σ. 10.

(4)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1354/2008 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2008, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1628/2004 για την επιβολή οριστικού αντισταθμιστικού δασμού στις εισαγωγές ορισμένων συστημάτων ηλεκτροδίων γραφίτη καταγωγής Ινδίας και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1629/2004 για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων συστημάτων ηλεκτροδίων γραφίτη καταγωγής Ινδίας, ΕΕ L 350 της 30.12.2008, σ. 24.

(5)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1185/2010 του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2010, για την επιβολή οριστικού αντισταθμιστικού δασμού στις εισαγωγές ορισμένων συστημάτων ηλεκτροδίων γραφίτη καταγωγής Ινδίας σε συνέχεια της επανεξέτασης ενόψει της λήξης της ισχύος των μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 597/2009 (ΕΕ L 332 της 16.12.2010, σ. 1).

(6)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1186/2010 του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2010, για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων συστημάτων ηλεκτροδίων γραφίτη καταγωγής Ινδίας σε συνέχεια της επανεξέτασης ενόψει της λήξης της ισχύος των μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1225/2009 (ΕΕ L 332 της 16.12.2010, σ. 17).

(7)  ΕΕ C 82 της 10.3.2015, σ. 4.

(8)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 597/2009 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουνίου 2009, για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΕΕ L 188 της 18.7.2009, σ. 93). Ο παρών κανονισμός κωδικοποιήθηκε από τον βασικό κανονισμό.

(9)  Ανακοίνωση για την έναρξη διαδικασίας επανεξέτασης ενόψει της λήξης ισχύος των αντισταθμιστικών μέτρων που εφαρμόζονται στις εισαγωγές ορισμένων συστημάτων ηλεκτροδίων γραφίτη καταγωγής Ινδίας (ΕΕ C 415 της 15.12.2015, σ. 25).

(10)  Ανακοίνωση για την έναρξη διαδικασίας επανεξέτασης ενόψει της λήξης ισχύος των αντισταθμιστικών μέτρων που εφαρμόζονται στις εισαγωγές ορισμένων συστημάτων ηλεκτροδίων γραφίτη καταγωγής Ινδίας (ΕΕ C 415 της 15.12.2015, σ. 33).

(11)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1225/2009 του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 51).

(12)  Η μετάβαση από το DEPBS στο DDS εξηγείται, μεταξύ άλλων, στις αιτιολογικές σκέψεις 47 έως 54 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 461/2013 του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για την επιβολή οριστικού αντισταθμιστικού δασμού στις εισαγωγές ορισμένων τύπων τερεφθαλικού πολυαιθυλενίου (PET) καταγωγής Ινδίας ύστερα από επανεξέταση ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων δυνάμει του άρθρου 18 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 597/2009 (ΕΕ L 137 της 23.5.2013, σ. 1).

(13)  http://dgft.gov.in/exim/2000/highlight2015.pdf

(14)  ΕΕ C 394 της 17.12.1998, σ. 6.

(15)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1008/2004 της Επιτροπής, της 19ης Μαΐου 2004, για την επιβολή προσωρινού δασμού κατά των επιδοτήσεων στις εισαγωγές συστημάτων ηλεκτροδίων γραφίτη καταγωγής Ινδίας (ΕΕ L 183 της 20.5.2004, σ. 35).

(16)  http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiqt6H2u9_QAhWEzRoKHYUwBVEQFggfMAA&url=http%3A%2F%2Fhegltd.com%2Fwebmaster%2FDownloadFile.aspx%3Fd%3D..%2Fuploads%2FFinance%2F70Results_Release.pdf&usg=AFQjCNGMpUymLm4BNOjIMmolLDgwSGgcDw

(17)  http://content.icicidirect.com/mailimages/IDirect_GraphiteIndia_Q1FY16.pdf

(18)  http://hegltd.com/ και http://www.graphiteindia.com/

(19)  http://hegltd.com/WEBMASTER/DownloadFile.aspx?D=../Uploads/Newsletter/News9.pdf

(20)  https://www.worldsteel.org/statistics/statistics-archive/yearbook-archive.html

(21)  http://www.dgtr.gov.in/sites/default/files/adfin_Graphite_Electrodes_diameters_ChinaPR.pdf

(22)  http://hegltd.com/pdf/HEGLtd_Q1_FY_16_Investors_Presentation.pdf

(23)  http://www.graphiteindia.com/View/investor_relation.aspx (βλέπε GIL Q3 FY2015 Earnings Presentation.pdf, σ. 14).

(24)  http://www.eurasiancommission.org/_layouts/Lanit.EEC.Desicions/Download.aspx?IsDlg=0&ID=3805&print=1

(*1)  Η μέση τιμή δεν περιλαμβάνει τους ισχύοντες δασμούς αντιντάμπινγκ / αντισταθμιστικούς δασμούς.

Πηγή: 14(6) βάσης δεδομένων.

(25)  Τα μικρής και μεγάλης διαμέτρου συστήματα ηλεκτροδίων γραφίτη περιλαμβάνονται στους ίδιους κωδικούς TARIC.

(26)  European Commission, Directorate-General for Trade, Directorate H, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË.

(27)  Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1036 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2016, για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 176 της 30.6.2016, σ. 21).


10.3.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 64/46


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2017/422 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 9ης Μαρτίου 2017

για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων συστημάτων ηλεκτροδίων γραφίτη καταγωγής Ινδίας, ύστερα από επανεξέταση ενόψει της λήξης της ισχύος των μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1036 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2016, για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1) («ο βασικός κανονισμός»), και ιδίως το άρθρο 11 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

Α.   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1.   Ισχύοντα μέτρα

(1)

Το Συμβούλιο, μετά από έρευνα αντιντάμπινγκ, με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1629/2004 (2), επέβαλε οριστικό δασμό αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων συστημάτων ηλεκτροδίων γραφίτη καταγωγής Ινδίας («η οικεία χώρα»), τα οποία επί του παρόντος υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ ex 8545 11 00 (κωδικός TARIC 8545110010) και ex 8545 90 90 (κωδικός TARIC 8545909010).

(2)

Το Συμβούλιο, κατόπιν έρευνας για επιδοτήσεις, με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1628/2004 (3) επέβαλε επίσης οριστικούς αντισταθμιστικούς δασμούς στις εισαγωγές ορισμένων συστημάτων ηλεκτροδίων γραφίτη καταγωγής Ινδίας.

(3)

Κατόπιν αυτεπάγγελτης μερικής ενδιάμεσης επανεξέτασης των αντισταθμιστικών μέτρων, το Συμβούλιο, με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1354/2008 (4), τροποποίησε τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1628/2004 και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1629/2004.

(4)

Ύστερα από επανεξέταση ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων αντιντάμπινγκ σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού, το Συμβούλιο, με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1186/2010 (5), επέκτεινε τα ισχύοντα μέτρα αντιντάμπινγκ. Ύστερα από επανεξέταση ενόψει της λήξης ισχύος των αντισταθμιστικών μέτρων, το Συμβούλιο, με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1185/2010 (6), επέκτεινε τα ισχύοντα αντισταθμιστικά μέτρα.

(5)

Τα μέτρα αντιντάμπινγκ έλαβαν τη μορφή κατ' αξίαν δασμολογικού συντελεστή ύψους 9,4 % και 0 % στις εισαγωγές από εξαγωγείς που κατονομάζονται ατομικά, με συντελεστή δασμού υπόλοιπων εταιρειών 8,5 %.

2.   Αίτηση επανεξέτασης ενόψει της λήξης της ισχύος των μέτρων

(6)

Μετά τη δημοσίευση ανακοίνωσης για την επικείμενη λήξη (7) των ισχυόντων μέτρων αντιντάμπινγκ που εφαρμόζονται στις εισαγωγές ορισμένων συστημάτων ηλεκτροδίων γραφίτη καταγωγής Ινδίας, η Επιτροπή έλαβε αίτηση επανεξέτασης δυνάμει του άρθρου 11 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1225/2009 του Συμβουλίου (8).

(7)

Η αίτηση υποβλήθηκε από τις SGL Carbon GmbH, TOKAI Erftcarbon GmbH και GrafTech Switzerland SA («οι αιτούντες»), οι οποίες αντιπροσωπεύουν πάνω από το 25 % της συνολικής ενωσιακής παραγωγής ορισμένων συστημάτων ηλεκτροδίων γραφίτη.

(8)

Η αίτηση βασίστηκε στον λόγο ότι η λήξη των μέτρων θα κατέληγε ενδεχομένως στη συνέχιση της πρακτικής ντάμπινγκ και στη συνέχιση ή την επανάληψη της ζημίας για τον ενωσιακό κλάδο παραγωγής.

3.   Έναρξη

(9)

Έχοντας διαπιστώσει ότι υπήρχαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για την έναρξη διαδικασίας επανεξέτασης λόγω της λήξης των μέτρων, η Επιτροπή ανακοίνωσε στις 15 Δεκεμβρίου 2015, με ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (9) (η «ανακοίνωση για την έναρξη»), την έναρξη διαδικασίας επανεξέτασης λόγω της λήξης των μέτρων δυνάμει του άρθρου 11 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1225/2009.

4.   Παράλληλη έρευνα

(10)

Με ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 15 Δεκεμβρίου 2015 (10), η Επιτροπή ανήγγειλε επίσης την έναρξη επανεξέτασης ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 597/2009 του Συμβουλίου (11), σχετικά με οριστικά αντισταθμιστικά μέτρα που ισχύουν για τις εισαγωγές στην Ένωση ορισμένων συστημάτων ηλεκτροδίων γραφίτη καταγωγής Ινδίας.

5.   Ενδιαφερόμενα μέρη

(11)

Στην ανακοίνωση για την έναρξη της διαδικασίας, η Επιτροπή κάλεσε τα ενδιαφερόμενα μέρη να έλθουν σε επαφή με τις υπηρεσίες της για να συμμετάσχουν στην έρευνα. Επιπλέον, η Επιτροπή πληροφόρησε ειδικά τον αιτούντα, άλλους γνωστούς παραγωγούς της Ένωσης, τους παραγωγούς-εξαγωγείς, τους εισαγωγείς και τους χρήστες στην Ένωση που είναι γνωστό ότι ενδιαφέρονται και τις αρχές της Ινδίας σχετικά με την έναρξη της επανεξέτασης ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων και τους κάλεσε να συμμετάσχουν.

(12)

Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη είχαν την ευκαιρία να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με την έναρξη της επανεξέτασης και να ζητήσουν ακρόαση από την Επιτροπή και/ή από τον σύμβουλο ακροάσεων σε διαδικασίες εμπορικών προσφυγών.

5.1.   Δειγματοληψίες

(13)

Στην ανακοίνωση για την έναρξη της διαδικασίας, η Επιτροπή ανέφερε ότι ήταν πιθανό να προβεί σε δειγματοληψία των ενδιαφερόμενων μερών σύμφωνα με το άρθρο 17 του βασικού κανονισμού.

α)   Δειγματοληψία των ενωσιακών παραγωγών

(14)

Στην ανακοίνωσή της για την έναρξη της διαδικασίας, η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι είχε επιλέξει προσωρινά ένα δείγμα ενωσιακών παραγωγών. Σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1 του βασικού κανονισμού, η Επιτροπή επέλεξε το δείγμα με βάση τον μεγαλύτερο αντιπροσωπευτικό όγκο πωλήσεων για τον οποίον θα ήταν εύλογο να διεξαχθεί έρευνα εντός του διαθέσιμου χρόνου, δεδομένης επίσης της γεωγραφικής τοποθεσίας. Αυτό το δείγμα αποτελούνταν από τέσσερις ενωσιακούς παραγωγούς. Βάσει των πληροφοριών που υποβλήθηκαν κατά την τρέχουσα διαδικασία, οι ενωσιακοί παραγωγοί του δείγματος αντιπροσώπευαν πάνω από το 80 % της συνολικής παραγωγής της Ένωσης. Η Επιτροπή κάλεσε τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με το προσωρινό δείγμα. Δεν υποβλήθηκε καμία παρατήρηση εντός της προθεσμίας και, συνεπώς, το δείγμα επιβεβαιώθηκε. Το δείγμα είναι αντιπροσωπευτικό του ενωσιακού κλάδου παραγωγής.

β)   Δειγματοληψία εισαγωγέων

(15)

Για να αποφασιστεί κατά πόσον η δειγματοληψία ήταν αναγκαία και, εάν ναι, να επιλεγεί δείγμα, η Επιτροπή ζήτησε από όλους τους μη συνδεδεμένους εισαγωγείς να παράσχουν τις πληροφορίες που προσδιορίζονται στην ανακοίνωση για την έναρξη διαδικασίας.

(16)

Κανένας εισαγωγέας δεν προσήλθε για να προσκομίσει τις πληροφορίες που είχαν ζητηθεί στην ανακοίνωση για την έναρξη διαδικασίας.

5.2.   Ερωτηματολόγια και επισκέψεις επαλήθευσης

(17)

Η Επιτροπή απέστειλε ερωτηματολόγια σε όλους τους ενωσιακούς παραγωγούς του δείγματος, δύο Ινδούς παραγωγούς-εξαγωγείς και 53 χρήστες που αναγγέλθηκαν μετά την έναρξη της έρευνας.

(18)

Απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο υπέβαλαν τέσσερις ενωσιακοί παραγωγοί του δείγματος, ένας Ινδός παραγωγός-εξαγωγέας και οκτώ χρήστες του υπό επανεξέταση προϊόντος. Ο δεύτερος παραγωγός-εξαγωγέας που συνεργάστηκε στην αρχική έρευνα, συγκεκριμένα η Graphite India Limited («GIL»), δεν υπέβαλε απάντηση στο ερωτηματολόγιο στην παρούσα επανεξέταση.

(19)

Η Επιτροπή αναζήτησε και επαλήθευσε όλα τα στοιχεία που έκρινε απαραίτητα για τον προσδιορισμό, αφενός, της πιθανότητας συνέχισης ή επανάληψης του ντάμπινγκ και της επακόλουθης ζημίας και, αφετέρου, του συμφέροντος της Ένωσης. Επιτόπιες επαληθεύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 16 του βασικού κανονισμού, πραγματοποιήθηκαν στις εγκαταστάσεις των ακόλουθων εταιρειών:

α)

Ενωσιακοί παραγωγοί:

Graftech France S.N.C. Calais, Γαλλία

Graftech Iberica S.L., Navarra, Ισπανία

SGL Carbon SA, Wiesbaden, Γερμανία

Tokai Erftcarbon GmbH, Grevenbroich, Γερμανία

β)

Παραγωγός-εξαγωγέας στην Ινδία

HEG Limited, Bhopal («HEG»).

6.   Περίοδος της έρευνας επανεξέτασης και υπό εξέταση περίοδος

(20)

Η έρευνα με αντικείμενο την πιθανότητα συνέχισης ή επανάληψης του ντάμπινγκ κάλυψε την περίοδο από την 1η Οκτωβρίου 2014 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2015 («περίοδος έρευνας επανεξέτασης» ή «ΠΕΕ»). Η εξέταση των τάσεων σχετικά με την εκτίμηση του ενδεχομένου συνέχισης ή επανάληψης της ζημίας κάλυψε την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2012 έως το τέλος της περιόδου έρευνας επανεξέτασης («υπό εξέταση περίοδος»).

B.   ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΟΜΟΕΙΔΕΣ ΠΡΟΪΟΝ

1.   Υπό εξέταση προϊόν

(21)

Το υπό εξέταση προϊόν είναι ηλεκτρόδια από γραφίτη του είδους που χρησιμοποιούνται για ηλεκτρικές κάμινους, με φαινόμενη πυκνότητα 1,65 g/cm3 και με ηλεκτρική αντίσταση 6,0 μ.Ω.m ή μικρότερη, και θηλές που χρησιμοποιούνται για αυτά τα ηλεκτρόδια, που εισάγονται μαζί ή χωριστά, καταγωγής Ινδίας («GES» ή «το υπό επανεξέταση προϊόν»), το οποίο επί του παρόντος υπάγεται στους κωδικούς ΣΟ ex 8545 11 00 (κωδικός TARIC 8545110010) και ex 8545 90 90 (κωδικός TARIC 8545909010).

2.   Ομοειδές προϊόν

(22)

Η έρευνα έδειξε ότι τα ακόλουθα προϊόντα έχουν τα ίδια βασικά φυσικά και τεχνικά χαρακτηριστικά, καθώς και τις ίδιες βασικές χρήσεις:

το υπό επανεξέταση προϊόν·

το προϊόν που παράγεται και πωλείται στην Ένωση από την ενωσιακή βιομηχανία.

(23)

Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα εν λόγω προϊόντα είναι ομοειδή προϊόντα κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 4 του βασικού κανονισμού.

Γ.   ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ Ή ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΝΤΑΜΠΙΝΓΚ

1.   Προκαταρκτικές παρατηρήσεις

(24)

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού, εξετάστηκε αν η λήξη ισχύος των υφιστάμενων μέτρων θα οδηγούσε πιθανώς στη συνέχιση ή στην επανάληψη του ντάμπινγκ.

(25)

Όπως αναφέρεται ανωτέρω στην αιτιολογική σκέψη 18, μόνον ένας Κινέζος παραγωγός-εξαγωγέας συνεργάστηκε στην παρούσα έρευνα. Η συγκεκριμένη εταιρεία κάλυψε πάνω από το 95 % των εξαγωγών GES από την Ινδία προς την Ένωση κατά τη διάρκεια της ΠΕΕ. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θεώρησε ότι διέθετε επαρκείς πληροφορίες για την αξιολόγηση της τιμής εξαγωγής και του περιθωρίου ντάμπινγκ κατά τη διάρκεια της ΠΕΕ.

(26)

Ωστόσο, ο εν λόγω παραγωγός-εξαγωγέας αντιπροσωπεύει ποσοστό που κυμαίνεται μόλις στο 50 % της συνολικής παραγωγικής ικανότητας και ποσοστό που κυμαίνεται μόλις από 40 % έως 50 % της συνολικής παραγωγής GES στην Ινδία κατά τη διάρκεια της ΠΕΕ. Επιπλέον, οι εξαγωγές του προς άλλες τρίτες χώρες κυμάνθηκαν μόλις από 43 % έως 52 % των συνολικών εξαγωγών από την Ινδία προς άλλες τρίτες χώρες κατά τη διάρκεια της ΠΕΕ (το ακριβές ποσοστό του μοναδικού συνεργαζόμενου Ινδού παραγωγού-εξαγωγέα στη συνολική παραγωγή της Ινδίας και στις συνολικές εξαγωγές δεν μπορεί να κοινοποιηθεί για λόγους εμπιστευτικότητας). Ως εκ τούτου, και λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν συνεργάστηκε ο άλλος Ινδός παραγωγός GES, η Επιτροπή θεώρησε ότι δεν διέθετε επαρκείς πληροφορίες για την εξέταση της πιθανότητας συνέχισης ή επανάληψης του ντάμπινγκ και της ζημίας και ότι έπρεπε να γίνει χρήση των διαθέσιμων πραγματικών στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 18 του βασικού κανονισμού, προκειμένου να εκτιμηθεί η εξέλιξη των εισαγωγών σε περίπτωση κατάργησης των μέτρων.

(27)

Οι αρχές της Ινδίας ενημερώθηκαν δεόντως ότι λόγω του χαμηλού βαθμού συνεργασίας εκ μέρους των παραγωγών-εξαγωγέων της Ινδίας, η Επιτροπή μπορεί να εφαρμόσει το άρθρο 18 του βασικού κανονισμού. Για το θέμα αυτό δεν διατυπώθηκαν παρατηρήσεις.

(28)

Επομένως, τα συμπεράσματα στην ενότητα 3 βασίστηκαν στα διαθέσιμα πραγματικά στοιχεία. Για τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιήθηκαν οι πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τον συνεργαζόμενο παραγωγό-εξαγωγέα, το αίτημα για την επανεξέταση ενόψει της λήξης της ισχύος των μέτρων, στατιστικά στοιχεία της Eurostat, τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 6 του βασικού κανονισμού (η «βάση δεδομένων του άρθρου 14 παράγραφος 6»), καθώς και δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες.

2.   Ντάμπινγκ στην Ένωση κατά τη διάρκεια της περιόδου έρευνας επανεξέτασης

2.1.   Κανονική αξία

(29)

Η Επιτροπή εξέτασε καταρχάς κατά πόσον ο συνολικός όγκος των εγχώριων πωλήσεων του μοναδικού συνεργαζόμενου παραγωγού-εξαγωγέα ήταν αντιπροσωπευτικός, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού. Οι εγχώριες πωλήσεις είναι αντιπροσωπευτικές εάν ο συνολικός όγκος εγχώριων πωλήσεων του ομοειδούς προϊόντος σε ανεξάρτητους πελάτες στην εγχώρια αγορά του παραγωγού-εξαγωγέα αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 5 % του συνολικού όγκου εξαγωγικών πωλήσεων του υπό επανεξέταση προϊόντος στην Ένωση κατά την ΠΕΕ. Σε αυτή τη βάση, οι συνολικές πωλήσεις που πραγματοποίησε ο μοναδικός συνεργαζόμενος παραγωγός-εξαγωγέας του ομοειδούς προϊόντος στην εγχώρια αγορά ήταν αντιπροσωπευτικές.

(30)

Στη συνέχεια, η Επιτροπή προσδιόρισε τους τύπους του προϊόντος που πωλούνται στην εγχώρια αγορά και οι οποίοι είναι πανομοιότυποι ή συγκρίσιμοι με τους τύπους προϊόντος που πωλούνται προς εξαγωγή στην Ένωση για τον παραγωγό-εξαγωγέα με αντιπροσωπευτικές εγχώριες πωλήσεις. Τα στοιχεία που λήφθηκαν υπόψη στον καθορισμό των τύπων GES ήταν i) αν αυτοί οι τύποι είχαν πωληθεί με θηλή ή όχι, ii) η διάμετρός τους και iii) το μήκος τους.

(31)

O συνεργαζόμενος παραγωγός-εξαγωγέας ισχυρίστηκε ότι το γεγονός ότι τα GES παράγονται από διάφορες ποιότητες βελονοειδούς οπτάνθρακα (βασική πρώτη ύλη) θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όταν ορίζονται πανομοιότυποι ή συγκρίσιμοι τύποι GES. Πράγματι, με την έρευνα επιβεβαιώθηκε ότι στην παραγωγική διαδικασία η εταιρεία έκανε χρήση δύο διαφορετικών τύπων βελονοειδούς οπτάνθρακα, δηλαδή εισαγόμενου βελονοειδούς οπτάνθρακα, ο οποίος είναι ανώτερης ποιότητας, και συνήθους βελονοειδούς οπτάνθρακα, προερχόμενου από την ινδική αγορά. Επιβεβαιώθηκε επίσης το γεγονός ότι ο τύπος του χρησιμοποιούμενου οπτάνθρακα καθορίζει το κόστος παραγωγής και την τιμή του τελικού προϊόντος.

(32)

Συνεπώς, για να εξασφαλιστεί δίκαιη σύγκριση, η Επιτροπή διαχωρίζει καθέναν από τους τύπους του προϊόντος σε προϊόντα χαμηλής ποιότητας και προϊόντα υψηλής ποιότητας, για τους σκοπούς του υπολογισμού του ντάμπινγκ.

(33)

Ακολούθως, η Επιτροπή εξέτασε κατά πόσον οι εγχώριες πωλήσεις του μοναδικού συνεργαζόμενου παραγωγού-εξαγωγέα στην εγχώρια αγορά του για κάθε τύπο προϊόντος που είναι πανομοιότυπος ή συγκρίσιμος με τον τύπο του προϊόντος που πωλείται προς εξαγωγή στην Ένωση ήταν αντιπροσωπευτικές, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού. Οι εγχώριες πωλήσεις ενός τύπου προϊόντος είναι αντιπροσωπευτικές εάν ο συνολικός όγκος των εγχώριων πωλήσεων του συγκεκριμένου τύπου προϊόντος σε ανεξάρτητους πελάτες κατά την ΠΕΕ αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 5 % του συνολικού όγκου των εξαγωγικών πωλήσεων του πανομοιότυπου ή συγκρίσιμου τύπου προϊόντος στην Ένωση. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι εν λόγω τύποι του προϊόντος ήταν αντιπροσωπευτικοί.

(34)

Στη συνέχεια, η Επιτροπή προσδιόρισε το ποσοστό των κερδοφόρων πωλήσεων σε ανεξάρτητους πελάτες στην εγχώρια αγορά για κάθε τύπο προϊόντος κατά την ΠΕΕ, προκειμένου να αποφασίσει αν θα χρησιμοποιηθούν οι πραγματικές τιμές των εγχώριων πωλήσεων για τον υπολογισμό της κανονικής αξίας, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 4 του βασικού κανονισμού.

(35)

Η κανονική αξία βασίζεται στην πραγματική εγχώρια τιμή ανά τύπο προϊόντος, ανεξάρτητα από το αν οι εν λόγω πωλήσεις είναι κερδοφόρες ή όχι, εάν:

α)

ο όγκος των εγχώριων πωλήσεων του τύπου προϊόντος που πωλήθηκε σε καθαρή τιμή πώλησης ίση ή μεγαλύτερη από το υπολογισμένο κόστος παραγωγής αντιπροσώπευε πάνω από το 80 % του συνολικού όγκου των πωλήσεων του εν λόγω τύπου προϊόντος· και

β)

η σταθμισμένη μέση τιμή πώλησης του συγκεκριμένου τύπου προϊόντος είναι ίση ή υψηλότερη από το μοναδιαίο κόστος παραγωγής.

(36)

Στην προκειμένη περίπτωση, η κανονική αξία είναι ο σταθμισμένος μέσος όρος των τιμών όλων των εγχώριων πωλήσεων του εν λόγω τύπου προϊόντος κατά τη διάρκεια της ΠΕΕ.

(37)

Η κανονική αξία είναι η πραγματική εγχώρια τιμή ανά τύπο προϊόντος μόνο των κερδοφόρων εγχώριων πωλήσεων των τύπων του προϊόντος κατά τη διάρκεια της ΠΕΕ, εάν:

α)

ο όγκος των κερδοφόρων πωλήσεων του τύπου προϊόντος αντιπροσωπεύει το πολύ 80 % του συνολικού όγκου των πωλήσεων του τύπου αυτού· ή

β)

η σταθμισμένη μέση τιμή του συγκεκριμένου τύπου προϊόντος είναι χαμηλότερη από το μοναδιαίο κόστος παραγωγής.

(38)

Για έναν τύπο προϊόντος του ομοειδούς προϊόντος χωρίς εγχώριες ή με ανεπαρκείς πωλήσεις κατά τις συνήθεις εμπορικές πράξεις, η Επιτροπή κατασκεύασε την κανονική αξία σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφοι 3 και 6 του βασικού κανονισμού.

(39)

Για τέτοιους τύπους προϊόντων, η κανονική αξία κατασκευάστηκε με την προσθήκη των ακόλουθων στοιχείων στο μέσο κόστος παραγωγής του ομοειδούς προϊόντος του συνεργαζόμενου παραγωγού-εξαγωγέα κατά τη διάρκεια της ΠΕΕ:

α)

σταθμισμένος μέσος όρος των δαπανών πώλησης, των γενικών και διοικητικών δαπανών («ΠΓ&ΔF») που πραγματοποιήθηκαν από τον συνεργαζόμενο παραγωγό-εξαγωγέα στις εγχώριες πωλήσεις του ομοειδούς προϊόντος, κατά τις συνήθεις εμπορικές πράξεις, στη διάρκεια της ΠΕΕ· και

β)

σταθμισμένος μέσος όρος του κέρδους που αποκόμισε ο μοναδικός συνεργαζόμενος παραγωγός-εξαγωγέας επί των εγχωρίων πωλήσεων του ομοειδούς προϊόντος, κατά τις συνήθεις εμπορικές πράξεις, στη διάρκεια της ΠΕΕ.

(40)

Για τους τύπους προϊόντος που δεν πωλήθηκαν καθόλου στην εγχώρια αγορά, προστέθηκαν τα σταθμισμένα μέσα έξοδα ΠΓ&Δ και το σταθμισμένο μέσο κέρδος όλων των συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των συνήθων εμπορικών πράξεων στην εγχώρια αγορά.

2.2.   Τιμή εξαγωγής

(41)

Ο μοναδικός συνεργαζόμενος παραγωγός-εξαγωγέας πραγματοποίησε εξαγωγές στην Ένωση απευθείας σε ανεξάρτητους πελάτες. Ως εκ τούτου, η τιμή εξαγωγής ήταν η πράγματι πληρωθείσα ή πληρωτέα τιμή του υπό εξέταση προϊόντος κατά την πώλησή του προς εξαγωγή στην Ένωση, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 8 του βασικού κανονισμού.

(42)

Κατά τη διάρκεια της επιτόπιας επαλήθευσης, εντοπίστηκαν ορισμένα λάθη στις τιμές εξαγωγής που ανέφερε ο συνεργαζόμενος εξαγωγέας. Τα λάθη αυτά διορθώθηκαν και ο παραγωγός-εξαγωγέας ενημερώθηκε δεόντως.

2.3.   Σύγκριση

(43)

Η Επιτροπή συνέκρινε την κανονική αξία και την τιμή εξαγωγής όπως καθορίστηκε ανωτέρω βάσει τιμών εκ του εργοστασίου.

(44)

Στις περιπτώσεις που κρίθηκε αναγκαίο για να εξασφαλιστεί δίκαιη σύγκριση, η Επιτροπή προσάρμοσε την κανονική αξία και/ή την τιμή εξαγωγής, ώστε να ληφθούν υπόψη οι διαφορές που επηρεάζουν τις τιμές και τη συγκρισιμότητα των τιμών, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 10 του βασικού κανονισμού. Πραγματοποιήθηκαν προσαρμογές όσον αφορά τα έξοδα μεταφοράς, ασφάλισης, διεκπεραίωσης, φόρτωσης και τα παρεπόμενα έξοδα, το κόστος συσκευασίας, το κόστος πιστώσεων, τα τραπεζικά έξοδα και τους αντισταθμιστικούς δασμούς που καταβλήθηκαν από τον συνεργαζόμενο παραγωγό-εξαγωγέα, όπου ενδείκνυται και δικαιολογείται.

(45)

Ο μοναδικός συνεργαζόμενος παραγωγός εξαγωγέας ζήτησε να γίνει προσαρμογή των εισαγωγικών δασμών για τις πρώτες ύλες που καταβλήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 10 στοιχείο β) του βασικού κανονισμού, με την αιτιολογία ότι οι εισαγωγικοί δασμοί επιβάρυναν τα GES που παράγεται για κατανάλωση στην Ινδία, αλλά επιστράφηκαν μέσω καθεστώτος επιστροφής δασμών («DDS») όταν το προϊόν επωλείτο προς εξαγωγή στην Ένωση. Ωστόσο, η έρευνα έδειξε ότι δεν υπήρχε άμεση σχέση μεταξύ των ποσών που ελήφθησαν από τις εξαγωγές των GES μέσω του καθεστώτος DDS και των δασμών που όντως καταβλήθηκαν για τις ενσωματωμένες εισαγόμενες πρώτες ύλες. Ως εκ τούτου, θεωρείται ότι ο παραγωγός-εξαγωγέας δεν μπόρεσε να αποδείξει ότι ο φόρος για τις εξαγωγικές πωλήσεις που επεστράφη είχε συμπεριληφθεί στην εγχώρια τιμή. Αυτό επιβεβαιώθηκε και στις αιτιολογικές σκέψεις 38 έως 42 της παράλληλης έρευνας κατά των επιδοτήσεων, κατά την οποία διαπιστώθηκε ότι το καθεστώς DDS αποτελεί επιδότηση με τη μορφή χρηματοδοτικής συνεισφοράς από την κυβέρνηση της Ινδίας και δεν μπορεί να θεωρηθεί ως επιτρεπόμενο σύστημα επιστροφής δασμού ή σύστημα επιστροφής φόρου σε περιπτώσεις υποκατάστασης. Ως εκ τούτου, δεν μπορεί να επιτραπεί η προσαρμογή.

(46)

Επιπλέον, ο συνεργαζόμενος Ινδός παραγωγός-εξαγωγέας ζήτησε να γίνει προσαρμογή σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 10 στοιχείο β) του βασικού κανονισμού, με την αιτιολογία ότι οι εισαγωγικοί δασμοί επιβάρυναν, κατά τους ισχυρισμούς, το ομοειδές προϊόν όταν προοριζόταν για κατανάλωση στην Ινδία, οι οποίοι όμως δεν εισπράχθηκαν λόγω του καθεστώς προέγκρισης («AAS») όταν το προϊόν επωλείτο προς εξαγωγή στην Ένωση. Ωστόσο, η έρευνα έδειξε ότι δεν υπήρχε σύστημα που να διασφαλίζει ότι οι πρώτες ύλες που εισάγονται αδασμολόγητα στο πλαίσιο του ΑΑS ενσωματώνονται αποκλειστικά στα εξαγόμενα GES. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θεωρεί ότι ο παραγωγός-εξαγωγέας δεν μπόρεσε να αποδείξει ότι ο φόρος που δεν καταβλήθηκε για τις εξαγωγικές πωλήσεις είχε συμπεριληφθεί στην εγχώρια τιμή. Αυτό επιβεβαιώθηκε και στις αιτιολογικές σκέψεις 59 έως 62 της παράλληλης έρευνας κατά των επιδοτήσεων, κατά την οποία διαπιστώθηκε ότι το καθεστώς AAS αποτελεί επιδότηση με τη μορφή χρηματοδοτικής συνεισφοράς από την κυβέρνηση της Ινδίας και δεν μπορεί να θεωρηθεί ως επιτρεπόμενο σύστημα επιστροφής δασμού ή σύστημα επιστροφής φόρου σε περιπτώσεις υποκατάστασης. Ως εκ τούτου, δεν μπορεί να επιτραπεί αυτή η προσαρμογή.

2.4.   Περιθώριο ντάμπινγκ

(47)

Όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 11 του βασικού κανονισμού, η σταθμισμένη μέση κανονική αξία ανά τύπο συγκρίθηκε με τη σταθμισμένη μέση τιμή εξαγωγής του αντίστοιχου τύπου του υπό επανεξέταση προϊόντος. Με βάση αυτή τη μεθοδολογία, το περιθώριο ντάμπινγκ που καθορίστηκε για τον συνεργασθέντα παραγωγό-εξαγωγέα ανέρχεται σε 29,8 % κατά τη διάρκεια της ΠΕΕ.

(48)

Κατά τη διάρκεια της επιτόπιας επαλήθευσης στις εγκαταστάσεις του μοναδικού συνεργαζόμενου παραγωγού-εξαγωγέα στην Ινδία, η εταιρεία ισχυρίστηκε ότι η φερόμενη ως σημαντική διακύμανση της τιμής της κύριας πρώτης ύλης (βελονοειδής οπτάνθρακας) κατά τη διάρκεια της ΠΕΕ θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και ζήτησε από την Επιτροπή να υπολογίσει για τον σκοπό αυτό ένα τριμηνιαίο περιθώριο ντάμπινγκ. Έτσι θα αποδεικνυόταν ότι δεν υπήρξε πρακτική ντάμπινγκ κατά την ΠΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία υπέβαλε το τριμηνιαίο κόστος παραγωγής («COP») στο τέλος της επιτόπιας επαλήθευσης.

(49)

Δεδομένου ότι ο ισχυρισμός αυτός δεν προβλήθηκε σε προγενέστερο στάδιο της διαδικασίας ούτε στο ερωτηματολόγιο, η Επιτροπή δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει τον ισχυρισμό αυτό και δεν ήταν σε θέση να καθορίσει κατά πόσον τα στοιχεία που παρασχέθηκαν ήταν πλήρη και ορθά.

(50)

Εν πάση περιπτώσει, με βάση τα στοιχεία που παρασχέθηκαν κατά την επιτόπια έρευνα, διαπιστώθηκε ότι το μοναδιαίο COP ανά τύπο προϊόντος εμφάνιζε πτωτική τάση κατά τη διάρκεια της ΠΕΕ από τρίμηνο σε τρίμηνο για ορισμένους τύπους προϊόντων, αλλά όχι για όλους. Για αρκετούς αριθμούς ελέγχου προϊόντος, το μοναδιαίο COP αυξήθηκε κατά το τελευταίο τρίμηνο. Η μοναδιαία τιμή εξαγωγής παρουσίασε την ίδια πτωτική τάση με εξαίρεση το τελευταίο τρίμηνο, κατά το οποίο οι τιμές εξαγωγής αυξήθηκαν εκτός από δύο τύπους προϊόντων. Η εταιρεία εξήγαγε σημαντικούς όγκους σε κάθε τρίμηνο της ΠΕΕ οι οποίοι διανεμήθηκαν κατά τα διαφορετικά τρίμηνα όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα (ο ακριβής όγκος δεδομένων δεν μπορεί να αποκαλυφθεί για λόγους εμπιστευτικότητας). Επιπλέον, δεν πωλήθηκαν όλοι οι τύποι προϊόντων σε όλα τα τρίμηνα· από τους 23 τύπους προϊόντων που πώλησε ο παραγωγός-εξαγωγέας στην ενωσιακή αγορά, μόνο έξι πωλήθηκαν σε κάθε τρίμηνο.

(51)

Τα περιθώρια ντάμπινγκ που υπολογίστηκαν για κάθε τρίμηνο σύμφωνα με τη μέθοδο που εξηγείται στις αιτιολογικές σκέψεις 29 έως 47 κατέδειξαν την ύπαρξη σημαντικού ντάμπινγκ σε κάθε τρίμηνο της ΠΕΕ.

Πίνακας 1

ΠΕΕ

Περιθώριο ντάμπινγκ (%)

Όγκος εξαγωγών (τόνοι)

Οκτώβριος 2014 — Δεκέμβριος 2014

23,1

[1 500 — 1 700 ]

Ιανουάριος 2015 — Μάρτιος 2015

32,3

[1 900 — 2 100 ]

Απρίλιος 2015 — Ιούνιος 2015

15,4

[1 500 — 1 700 ]

Ιούλιος 2015 — Σεπτέμβριος 2015

6,4

[1 100 — 1 400 ]

(52)

Ο ισχυρισμός του συνεργαζόμενου παραγωγού-εξαγωγέα ότι ο υπολογισμός του περιθωρίου ντάμπινγκ σε τριμηνιαία βάση θα είχε ως αποτέλεσμα τη μη ύπαρξη ντάμπινγκ είναι, επομένως, εσφαλμένος. Τα περιθώρια ντάμπινγκ ήταν σημαντικά σε κάθε τρίμηνο και, παρομοίως, το μέσο περιθώριο ντάμπινγκ κατά τη διάρκεια της ΠΕΕ που υπολογίστηκε με βάση τα τριμηνιαία αυτά περιθώρια παρέμεινε σε σημαντικό επίπεδο, δηλαδή σε 19,3 %.

(53)

Ενώ τα περιθώρια ντάμπινγκ στα διάφορα τρίμηνα που υπολογίζονται βάσει ενός τύπου προϊόντος δείχνουν μια κυμαινόμενη τάση (αύξηση μεταξύ Οκτωβρίου 2014 — Δεκεμβρίου 2014 και Ιανουαρίου 2015 — Μαρτίου 2015 και στη συνέχεια μείωση μεταξύ Ιανουαρίου 2015 — Μαρτίου 2015 έως το τέλος της ΠΕΕ), η σταδιακή μείωση του COP κατά την ΠΕΕ δεν είχε τον εικαζόμενο αντίκτυπο. Πράγματι, επισημαίνεται ότι η μείωση του περιθωρίου ντάμπινγκ οφειλόταν επίσης εν μέρει στην αύξηση της τιμής εξαγωγής. Υπενθυμίζεται ότι ο ισχυρισμός του συνεργαζόμενου παραγωγού-εξαγωγέα για ένα τριμηνιαίο περιθώριο ντάμπινγκ βασίστηκε μόνο στις διακυμάνσεις των τιμών των πρώτων υλών. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες δεν έθεσαν υπό αμφισβήτηση τα πορίσματα περί πρακτικής ντάμπινγκ κατά τη διάρκεια της ΠΕΕ και, συνεπώς, τα πορίσματα για τη συνέχιση της πρακτικής ντάμπινγκ στις αιτιολογικές σκέψεις 57 έως 87.

(54)

Μετά την κοινοποίηση, ο μοναδικός συνεργαζόμενος ινδός παραγωγός-εξαγωγέας ισχυρίστηκε ότι για τον υπολογισμό της αποδοτικότητας που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή της κανονικής αξίας, η Επιτροπή θα πρέπει να κάνει διάκριση μεταξύ των προϊόντων κατασκευασμένων από εγχώριο οπτάνθρακα, αφενός, και των προϊόντων που κατασκευάζονται από εισαγόμενο βελονοειδή οπτάνθρακα, αφετέρου. Και αυτό λόγω διαφοράς στη χρήση αυτών των προϊόντων. Επιπλέον, ισχυρίστηκε ότι μόνο τα προϊόντα που κατασκευάζονται από εισαγόμενο βελονοειδή οπτάνθρακα, τα οποία χρησιμοποιούνται σε υψηλής ισχύος καμίνους τόξου ηλεκτρικού τόξου, πωλούνται στην αγορά της Ένωσης και ότι το περιθώριο κέρδους που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή της κανονικής αξίας θα πρέπει να υπολογιστεί μόνο βάσει αυτών των τύπων προϊόντων. Κατά τη διάρκεια ακρόασης που πραγματοποιήθηκε με την Επιτροπή μετά την κοινοποίηση, η HEG διευκρίνισε ότι, βάσει αυτών των ισχυρισμών, η Επιτροπή δεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσει ένα μέσο σταθμισμένο επιτόκιο αποδοτικότητας που υπολογίζεται με βάση όλες τις εγχώριες πωλήσεις για την κατασκευή της κανονικής αξίας. Η HEG υποστήριξε ότι η Επιτροπή θα πρέπει να υπολογίσει δύο χωριστά ποσοστά αποδοτικότητας, λαμβάνοντας υπόψη την προέλευση του οπτάνθρακα, και να τα εφαρμόσει αναλόγως κατά την κατασκευή της κανονικής αξίας.

(55)

Στην απάντηση στο ερωτηματολόγιο, η HEG ανέφερε για κάθε τύπο προϊόντος την προέλευση των πρώτων υλών και την απόδοση των GES. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη μόνον τα δύο αυτά στοιχεία, η σύγκριση μεταξύ των τύπων των προϊόντων που πωλήθηκαν στην ενωσιακή αγορά και εκείνων που πωλήθηκαν στην ινδική αγορά έδειξε ότι η HEG πώλησε τους ίδιους τύπους προϊόντων και στις δύο αγορές κατά τη διάρκεια της περιόδου έρευνας επανεξέτασης. Ως εκ τούτου, το πρώτο σκέλος του ισχυρισμού είναι προδήλως εσφαλμένο.

(56)

Επιπλέον, όπως εξηγείται στις αιτιολογικές σκέψεις 39 και 40, για την κατασκευή της κανονικής αξίας, η Επιτροπή χρησιμοποίησε το μέσο σταθμισμένο κέρδος όλων των εγχώριων πωλήσεων του ομοειδούς προϊόντος κατά τις συνήθεις εμπορικές πράξεις, κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 6 του βασικού κανονισμού. Ωστόσο, με βάση τα ατομικά ποσοστά κέρδους για κάθε τύπο προϊόντος, όπως υποβλήθηκαν από την εταιρεία κατά τη διάρκεια της ακρόασης που αναφέρθηκε στην αιτιολογική σκέψη 54, το περιθώριο ντάμπινγκ που αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 47 απλώς θα μειωθεί κατά 3,2 ποσοστιαίες μονάδες σε 26,7 %. Ως εκ τούτου, η εν λόγω μείωση δεν έχει ουσιώδη αντίκτυπο στις διαπιστώσεις της Επιτροπής σχετικά με το ντάμπινγκ κατά τη διάρκεια της περιόδου έρευνας επανεξέτασης και, συνεπώς, στα πορίσματα για τη συνέχιση της πρακτικής ντάμπινγκ στις αιτιολογικές σκέψεις 57 έως 87.

3.   Εξέλιξη των εισαγωγών σε περίπτωση κατάργησης των μέτρων

(57)

Πέραν της διαπίστωσης της ύπαρξης σημαντικού ντάμπινγκ κατά τη διάρκεια της ΠΕΕ, η Επιτροπή ανέλυσε την πιθανότητα συνέχισης του ντάμπινγκ σε περίπτωση που επιτραπεί η λήξη της ισχύος των μέτρων. Αναλύθηκαν τα εξής στοιχεία: η παραγωγική ικανότητα και η πλεονάζουσα ικανότητα στην Ινδία, οι εξαγωγές από την Ινδία σε άλλες τρίτες χώρες και η ελκυστικότητα της αγοράς της Ένωσης.

(58)

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 25, μόνον ένας ινδός παραγωγός-εξαγωγέας που συνεργάστηκε, αντιπροσωπεύοντας μόνο το ήμισυ της συνολικής παραγωγικής ικανότητας της Ινδίας. Επομένως, τα συμπεράσματα στις επόμενες ενότητες βασίστηκαν στα διαθέσιμα πραγματικά στοιχεία, σύμφωνα με το άρθρο 18 του βασικού κανονισμού. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή χρησιμοποίησε πληροφορίες που παρέσχε ο συνεργαζόμενος παραγωγός-εξαγωγέας, η αίτηση για την επανεξέταση ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων, η βάση δεδομένων των Ηνωμένων Εθνών, πληροφορίες που παρέχονται από την κυβέρνηση της Ινδίας κατά την παράλληλη έρευνα κατά των επιδοτήσεων που αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 10 και τις διαθέσιμες στο κοινό πληροφορίες.

3.1.   Παραγωγική ικανότητα και πλεονάζουσα ικανότητα

(59)

Βάσει δημόσιων οικονομικών πληροφοριών και επαληθευμένων στοιχείων από τον συνεργαζόμενο παραγωγό-εξαγωγέα (12)  (13), και οι δύο ινδοί παραγωγοί αύξησαν την παραγωγική τους ικανότητα μετά την προηγούμενη επανεξέταση ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων που αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 4 κατά 27 %. Κατά το τέλος της ΠΕΕ, η συνολική παραγωγική ικανότητα στην Ινδία ανέρχονταν σε 160 000 τόνους ανά έτος, μοιρασμένους εξίσου μεταξύ των δύο παραγωγών (14). Επιπλέον, η έρευνα αποκάλυψε ότι οι ινδοί παραγωγοί-εξαγωγείς είναι πιθανόν να αυξήσουν περαιτέρω την παραγωγική ικανότητα σε περίπτωση αύξησης της ζήτησης (15).

(60)

Ο όγκος παραγωγής των δύο Ινδών παραγωγών κυμαινόταν μεταξύ 110 000 και 120 000 τόνων κατά τη διάρκεια της ΠΕΕ. Με βάση τα ανωτέρω, η συνολική πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα της Ινδίας εκτιμήθηκε ότι κυμαίνεται μεταξύ 40 000 και 50 000 τόνων, η οποία αντιπροσωπεύει μεταξύ 29 % και 36 % της κατανάλωσης της Ένωσης κατά τη διάρκεια της ΠΕΕ.

(61)

Η αύξηση της παραγωγικής ικανότητας σημειώθηκε παράλληλα με τη μείωση της κατανάλωσης GES στην Ινδία και σε όλο τον κόσμο. Τα GES χρησιμοποιούνται κυρίως στη βιομηχανία ηλεκτροχάλυβα· ειδικότερα, χρησιμοποιούνται σε εργοστάσια χάλυβα για την τήξη απορριμμάτων χάλυβα (σκραπ). Η ανάπτυξη της κατανάλωσης των GES, ως εκ τούτου, αποτελεί συνάρτηση της ανάπτυξης της παραγωγής ηλεκτροχάλυβα και ακολουθεί παρόμοιες τάσεις. Από την έρευνα προέκυψε ότι η παραγωγή χάλυβα ηλεκτρικής καμίνου τόξου στην Ινδία και σε παγκόσμιο επίπεδο μειώθηκε μεταξύ του 2012 και της ΠΕΕ (16), ενώ η ικανότητα παραγωγής GES στην Ινδία αυξήθηκε.

(62)

Στο τέλος του Νοεμβρίου του 2014, οι αρχές της Ινδίας επέβαλαν μέτρα αντιντάμπινγκ για τις εισαγωγές GES από την Κίνα (17). Αναμένεται ότι οι Ινδοί παραγωγοί θα αυξήσουν το μερίδιο αγοράς τους στην εγχώρια αγορά.

3.2.   Εξαγωγές σε τρίτες χώρες

(63)

Βάσει δημόσιων οικονομικών καταστάσεων, και οι δύο Ινδοί παραγωγοί εξαγωγείς ήταν, όπως διαπιστώθηκε, προσανατολισμένοι προς τις εξαγωγές (18)  (19) και εξήγαγαν περίπου το 60 % της συνολικής παραγωγής τους κατά τη διάρκεια της ΠΕΕ.

(64)

Η Ένωση εξακολούθησε να αποτελεί σημαντικό προορισμό εξαγωγών για τον συνεργαζόμενο παραγωγό-εξαγωγέα HEG, παρά τα ισχύοντα μέτρα. Οι εξαγωγές της HEG αντιστοιχούσαν σε ποσοστό μεταξύ 10 % και 17 % των συνολικών πωλήσεων όσον αφορά την αξία και μεταξύ 10 % και 20 % όσον αφορά τον όγκο κατά τη διάρκεια της ΠΕΕ. Η μη συνεργαζόμενη ινδική εταιρεία GIL εξήγαγε στην Ένωση πολύ μικρούς όγκους κατά τη διάρκεια της ΠΕΕ. Ωστόσο, αυτό πρέπει να εξεταστεί σε σχέση με τους δασμούς αντιντάμπινγκ και αντιστάθμισης που ισχύουν για την εταιρεία GIL (συνολικά το 15,7 %) σε σύγκριση με την HEG (7 % συνολικά).

(65)

Επειδή δεν υπάρχουν άλλες πιο αξιόπιστες πηγές για τον προσδιορισμό των όγκων εξαγωγών από την Ινδία σε άλλες αγορές τρίτων χωρών, χρησιμοποιήθηκε η βάση δεδομένων των Ηνωμένων Εθνών. Σύμφωνα με την εν λόγω βάση δεδομένων, οι εξαγωγές προς άλλες τρίτες χώρες αυξήθηκαν μεταξύ του 2012 και του 2013 κατά 43 % και, στη συνέχεια, μειώθηκαν το 2014 και το 2015 κατά 38 % σε σύγκριση με το 2013. Ο όγκος εξαγωγών συνολικά μειώθηκε μεταξύ του 2012 και της ΠΕΕ (κατά 10 %). Οι κυριότεροι προορισμοί για τις ινδικές εξαγωγές το 2015 ήταν οι ΗΠΑ, η Σαουδική Αραβία, το Ιράν, η Τουρκία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Δημοκρατία της Κορέας και η Αίγυπτος. Μεταξύ του 2012 και του 2015, οι ινδικές εξαγωγές σε ορισμένους από αυτούς τους προορισμούς αυξήθηκαν (όπως η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, οι ΗΠΑ), ενώ σε κάποιους άλλους (Ιράν, Τουρκία, Δημοκρατία της Κορέας, Αίγυπτος) μειώθηκαν, με συνολική μείωση κατά 9 %.

(66)

Ενώ το 2012 η Ρωσία ήταν η τρίτη εξαγωγική αγορά για τους ινδούς παραγωγούς από άποψη όγκου, αφού η Ρωσία επέβαλε δασμό κατ' αξίαν στις εισαγωγές GES από την Ινδία μεταξύ 16,04 % και 32,83 % τον Δεκέμβριο του 2012 (20), οι εξαγωγές από την Ινδία στη Ρωσία μειώθηκαν από 4 415 τόνους σε 638 τόνους το 2015, ήτοι κατά 86 %.

(67)

Οι πληροφορίες σχετικά με τους όγκους των εξαγωγών στη βάση δεδομένων των Ηνωμένων Εθνών θα μπορούσαν να διασταυρωθούν με τις πληροφορίες που παρέχει η κυβέρνηση της Ινδίας κατά την παράλληλη έρευνα κατά των επιδοτήσεων, ήτοι, τις εξαγωγικές στατιστικές της γενικής διεύθυνσης εμπορικών πληροφοριών και στατιστικών («DGCIS»), οι οποίες κατέδειξαν παρόμοιες τάσεις με εκείνες που παρατηρούνται στη βάση δεδομένων των Ηνωμένων Εθνών.

(68)

Επιπλέον, ο όγκος των εξαγωγών σε άλλες τρίτες χώρες του συνεργαζόμενου παραγωγού-εξαγωγέα HEG ακολούθησαν επίσης παρόμοιες τάσεις, δηλαδή αύξηση του όγκου των εξαγωγών σε άλλες τρίτες χώρες από το 2012 έως το 2013 και μείωση από το 2014 έως την ΠΕΕ, με συνολική πτωτική τάση κατά τη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου. Πρέπει να σημειωθεί ότι, παρά την εν λόγω μείωση του όγκου των εξαγωγών, το συνολικό επίπεδο κατά την ΠΕΕ παρέμεινε σημαντικό, μεταξύ 20 000 και 30 000 τόνων.

(69)

Όσον αφορά τα επίπεδα των τιμών εξαγωγής, με βάση τη βάση δεδομένων των Ηνωμένων Εθνών η έρευνα έδειξε ότι οι ινδικές τιμές εξαγωγών προς ορισμένες χώρες όπως η ΗΠΑ και η Δημοκρατία της Κορέας που ήταν κατά μέσο όρο χαμηλότερες από τις τιμές στην ΕΕ μεταξύ του 2012 και του 2014 αυξήθηκαν το 2015 στο περίπου στο ίδιο επίπεδο με τις τιμές στην ΕΕ. Επιπλέον, οι ινδικές τιμές εξαγωγών προς τρίτες χώρες όπως για παράδειγμα η Σαουδική Αραβία, που ήταν χαμηλότερες από τις τιμές στην ΕΕ μεταξύ του 2012 και του 2014, αυξήθηκαν σε υψηλότερο επίπεδο από τις τιμές της ΕΕ το 2015. Επιπλέον, οι ινδικές εξαγωγές σε ορισμένες άλλες χώρες, όπως για παράδειγμα η Τουρκία, εξακολούθησαν να είναι χαμηλότερες από τις τιμές της ΕΕ κατά την υπό εξέταση περίοδο. Πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι οι τιμές στην εν λόγω βάση δεδομένων δεν διαφοροποιούν μεταξύ των διαφόρων τύπων προϊόντων και, κατά συνέπεια, η αξιοπιστία της σύγκρισης των τιμών με βάση τα στοιχεία αυτά είναι περιορισμένη.

(70)

Από την ανάλυση των πληροφοριών σχετικά με τις τιμές εξαγωγών σε αγορές άλλων τρίτων χωρών διαπιστώθηκε ότι κατά τη διάρκεια του 2012 και του 2014, οι μέσες τιμές στην αγορά της Ένωσης ήταν υψηλότερες από το μέσο όρο τιμών της HEG σε αγορές άλλων τρίτων χωρών (προσαρμοσμένες σε βάση ημερολογιακού έτους, καθώς τα στοιχεία παρασχέθηκαν με βάση το οικονομικό έτος), ενώ κατά τη διάρκεια της ΠΕΕ οι μέσες τιμές στην αγορά της Ένωσης ήταν χαμηλότερες από τη μέση τιμή της HEG σε αγορές άλλων τρίτων χωρών.

(71)

Δεν υπήρχαν άλλα στοιχεία για να καθοριστούν ακριβή επίπεδα τιμών των ινδών παραγωγών-εξαγωγέων σε άλλες αγορές τρίτων χωρών.

3.3.   Ελκυστικότητα της αγοράς της Ένωσης

(72)

Η ελκυστικότητα της αγοράς της Ένωσης αποδεικνύεται από το γεγονός ότι, παρά τα ισχύοντα μέτρα αντιντάμπινγκ και τους αντισταθμιστικούς δασμούς, τα GES εξακολούθησαν να εισέρχονται στην αγορά της Ένωσης. Κατά τη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου, η Ινδία συνέχισε να είναι η δεύτερη σε όγκο εξαγωγών χώρα προς την Ένωση μετά τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας («Κίνα»). Παρά τη μείωση που παρατηρήθηκε μεταξύ του 2012 και της ΠΕΕ, η Ινδία διατήρησε τις εξαγωγές της προς την Ένωση σε σημαντικές ποσότητες και μερίδια στην αγορά, όπως εξηγείται στην αιτιολογική σκέψη 100 παρακάτω.

(73)

Η πιθανή εξέλιξη των εξαγωγικών πωλήσεων στην Ένωση αν επιτραπεί η λήξη ισχύος των μέτρων πρέπει να εξεταστεί στο πλαίσιο της συνολικής μείωσης της κατανάλωσης GES στην Ινδία και σε όλο τον κόσμο σε συνδυασμό με την πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα στην Ινδία. Το γεγονός αυτό κατά πάσα πιθανότητα θα αυξήσει την πίεση στους ινδούς παραγωγούς-εξαγωγείς να διερευνήσουν περαιτέρω στις εξαγωγικές αγορές, ιδίως αν ληφθεί υπόψη το επιχειρηματικό τους μοντέλο που είναι προσανατολισμένο προς τις εξαγωγές. Ως εκ τούτου, εάν τα μέτρα στην Ένωση καταργηθούν και υπάρχει πρόσβαση στην αγορά της Ένωσης χωρίς μέτρα αντιντάμπινγκ και αντισταθμιστικούς δασμούς, είναι πράγματι πιθανό ότι ένα μεγάλο μέρος της διαθέσιμης πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας θα χρησιμοποιηθεί για εξαγωγές προς την αγορά της Ένωσης. Ειδικότερα, δεδομένου ότι η έρευνα έδειξε ότι ενώ σε ορισμένες αγορές εξαγωγής (όπως η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, οι ΗΠΑ) οι ινδικές εξαγωγές αυξήθηκαν το 2015, το σύνολο των εξαγωγών από την Ινδία σε άλλες αγορές τρίτων χωρών ακολούθησε πτωτική τάση. Αυτό σημαίνει ότι για ορισμένες τρίτες χώρες φαίνεται να υπάρχει περιορισμένη ικανότητα να απορροφήσουν επιπλέον ποσότητες εξαγωγών.

(74)

Επιπλέον, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 66, η Ρωσία επέβαλε δασμούς αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές GES από την Ινδία. Οι ινδοί παραγωγοί-εξαγωγείς, ως εκ τούτου, έχουν περιορισμένη πρόσβαση στην εν λόγω αγορά και δεν είναι δυνατόν να αυξήσουν ή να ανακατευθύνουν τους όγκους των εξαγωγών τους προς τη Ρωσία, όπως φαίνεται από την πτώση στις εξαγωγές προς αυτό τον προορισμό από το 2012 κι έπειτα.

(75)

Με βάση τα ανωτέρω, είναι πιθανόν ότι οι ινδοί παραγωγοί-εξαγωγείς θα εξακολουθήσουν να εξάγουν σημαντικές ποσότητες στην Ένωση, εάν επιτραπεί η λήξη των μέτρων, και μπορεί ακόμη και να αυξήσουν τον όγκο των εξαγωγών τους λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντική πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα. Πράγματι, κάτι τέτοιο είναι πιθανό για τον συνεργαζόμενο παραγωγό-εξαγωγέα ο οποίος θα έχει πλέον κίνητρο να αυξήσει ακόμη περισσότερο την ήδη σημαντική παρουσία του στην αγορά της Ένωσης, και ακόμα περισσότερο για τον μη συνεργαζόμενο παραγωγό-εξαγωγέα, ο οποίος καταβάλλει υψηλότερους δασμούς σε σύγκριση με τον συνεργαζόμενο παραγωγό-εξαγωγέα και έχει σχεδόν σταματήσει τις εξαγωγές του στην αγορά της Ένωσης.

3.4.   Συμπέρασμα σχετικά με την πιθανότητα συνέχισης του ντάμπινγκ

(76)

Η προηγηθείσα ανάλυση καταδεικνύει ότι i) οι ινδικές εισαγωγές συνέχισαν στην αγορά της Ένωσης σε σημαντικές τιμές ντάμπινγκ και σε σημαντικές ποσότητες· ii) και οι δύο ινδοί παραγωγοί είναι προσανατολισμένοι προς τις εξαγωγές και διαθέτουν πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την αύξηση των εξαγωγικών όγκων στην Ένωση σε τιμές ντάμπινγκ· iii) η παγκόσμια κατανάλωση ακολουθεί πτωτική τάση, με αποτέλεσμα μειωμένες δυνατότητες εξαγωγών σε ορισμένες τρίτες αγορές· iv) η ύπαρξη μέτρων αντιντάμπινγκ στη Ρωσία κατά των ινδικών GES περιορίζει περαιτέρω τις δυνατότητες εξαγωγών στους ινδούς παραγωγούς-εξαγωγείς.

(77)

Με βάση τα ανωτέρω, συμπεραίνεται ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα επανάληψης του ντάμπινγκ σε περίπτωση κατάργησης των μέτρων.

(78)

Μετά την κοινοποίηση των στοιχείων, ο μοναδικός συνεργαζόμενος παραγωγός-εξαγωγέας της Ινδίας, η εταιρεία HEG, ισχυρίστηκε ότι η Επιτροπή δεν εξέτασε τα πραγματικά περιστατικά που αφορούν την περίοδο μετά την ΠΕΕ κατά την αξιολόγηση της πιθανότητας συνέχισης της πρακτικής ντάμπινγκ. Στο πλαίσιο αυτό, ο συνεργαζόμενος Ινδός παραγωγός-εξαγωγέας ισχυρίστηκε ότι κατά την εφαρμογή του άρθρου 18 του βασικού κανονισμού, η Επιτροπή δεν έλαβε υπόψη το γεγονός ότι η GIL, ο άλλος ινδός παραγωγός GES, πραγματοποίησε επένδυση σε εγκαταστάσεις παραγωγής στην Ένωση, τη Graphite COVA GmbH (στο εξής: «GIL Cova»). Η HEG ισχυρίστηκε περαιτέρω ότι η GIL έχει στρατηγική μακροπρόθεσμη σύμβαση για την πώληση ψημένων πράσινων ηλεκτροδίων (που είναι ημιτελές προϊόν) στις εγκαταστάσεις γραφιτοποίησης της GIL Cova. Η HEG ισχυρίστηκε, επίσης, ότι λόγω της στρατηγικής επενδύσεων της GIL, το συμπέρασμα της Επιτροπής ότι οι εξαγωγές από την Ινδία στην Ένωση θα αυξηθούν και ότι είναι εσφαλμένη η διαπίστωση ότι και οι δύο ινδοί παραγωγοί διαθέτουν πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα διαθέσιμη για εξαγωγές, βασίζεται σε απλές υποθέσεις. Η HEG ισχυρίστηκε, επίσης, ότι με τη λήξη της ισχύος των μέτρων δεν πρόκειται να αυξηθεί ο όγκος των εισαγωγών προς την Ένωση με βάση την καθοδική τάση των εξαγωγών από την Ινδία προς την Ένωση (συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών της HEG προς την Ένωση) μετά την ΠΕΕ.

(79)

Επιπλέον, η εταιρεία ισχυρίστηκε ότι τα σχέδια της HEG να αυξήσει την παραγωγική ικανότητα ήταν μόνο το όραμα του προέδρου της, λαμβάνοντας υπόψη το ευνοϊκό οικονομικό σενάριο του 2010. Έτσι, στην ετήσια έκθεση της HEG για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Μαρτίου 2016, δεν υπάρχουν νέες προτάσεις υπό συζήτηση από το διοικητικό συμβούλιο για την επέκταση της παραγωγική τους ικανότητας.

(80)

Σε σχέση με τη σύγκριση των τιμών που πραγματοποίησε η Επιτροπή στις αιτιολογικές σκέψεις 69 και 70 όσον αφορά τις εξαγωγές προς άλλες αγορές τρίτων χωρών, η HEG υπέβαλε ανάλυση του μέσου όρου τιμών CIF/CFR σε τέσσερις άλλες τρίτες χώρες σε σύγκριση με τις μέσες τιμές CIF στην Ένωση και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, σε γενικές γραμμές, οι μέσες τιμές της στις τέσσερις άλλες τρίτες χώρες ήταν υψηλότερες από τις τιμές στην Ένωση. Ως εκ τούτου, η HEG ισχυρίστηκε ότι η αγορά της Ένωσης με χαμηλότερα επίπεδα τιμών θα ήταν συγκριτικά λιγότερο ελκυστική.

(81)

Όσον αφορά τον ισχυρισμό της HEG σχετικά με την επένδυση της GIL στην GIL Cova κατά την υπό εξέταση περίοδο, η GIL εξήγαγε πολύ μικρή ποσότητα στην αγορά της Ένωσης. Θεωρείται, ωστόσο, ότι αυτό δεν οφείλεται μόνο στην επένδυση της GIL στην GIL Cova, αλλά κυρίως στους υψηλούς δασμούς αντιντάμπινγκ και αντισταθμιστικούς δασμούς που ισχύουν για τις εξαγωγές της Ινδίας στην Ένωση GIL (15,7 % συνολικά). Με βάση την υπόθεση ότι καταργούνται τα μέτρα αντιντάμπινγκ και/ή τα αντισταθμιστικά μέτρα, είναι επομένως πιθανό ότι η GIL θα συνεχίσει τις εξαγωγές της στην Ένωση, παρά την επένδυσή της στη GIL Cova, λαμβανομένης επίσης υπόψη της διαθέσιμης πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας και της ελκυστικότητας της αγοράς της Ένωσης, όπως περιγράφεται στις αιτιολογικές σκέψεις 72 έως 75 ανωτέρω.

(82)

Όσον αφορά τον ισχυρισμό της HEG σχετικά με την τάση των εξαγωγών μετά την ΠΕΕ, τονίζεται ότι αυτές οι εξαγωγές πραγματοποιήθηκαν ενώ ήταν σε ισχύ τα μέτρα αντιντάμπινγκ και τα αντισταθμιστικά μέτρα. Ως εκ τούτου, ακόμη και αν ο όγκος των εξαγωγών της HEG μετά την ΠΕΕ παρουσίασε πτωτική τάση, είναι πιθανό ότι οι εξαγωγές της HEG στην Ένωση θα αυξηθούν εάν τα μέτρα αντιντάμπινγκ και/ή τα αντισταθμιστικά μέτρα καταργηθούν, λαμβανομένων υπόψη του γεγονότος ότι παρά τα ισχύοντα μέτρα η HEG εξακολούθησε να εξάγει στην αγορά της Ένωσης σε τιμές που αποτελούσαν αντικείμενο σημαντικού ντάμπινγκ, του επιχειρηματικού της μοντέλου προσανατολισμένου στις εξαγωγές και της πλεονάζουσας παραγωγικής της ικανότητας που δεν αποκλείεται να αυξηθούν στο μέλλον, εφόσον αυξάνεται η ζήτηση για τα προϊόντα της, όπως περιγράφεται στις αιτιολογικές σκέψεις 59 έως 75 ανωτέρω.

(83)

Επιπλέον, όσον αφορά την πρόθεση της HEG να αυξήσει την ικανότητα, επισημαίνεται ότι, κατά την επιτόπια επίσκεψη επαλήθευσης το 2016, HEG έδειξε στην αρμόδια για την υπόθεση ομάδα μια σύντομη ταινία-επισκόπηση του ομίλου της HEG. Ένα από τα στοιχεία που περιείχε αυτή η ταινία ήταν τα μελλοντικά σχέδια της εταιρείας για αύξηση της παραγωγικής της ικανότητας. Επιπλέον, οι εκπρόσωποι της εταιρείας εξήγησαν κατά τη διάρκεια της επιτόπιας επαλήθευσης ότι τα εν λόγω σχέδια ήταν προς το παρόν σε εκκρεμότητα, λόγω του ότι η εταιρεία δεν χρησιμοποιούσε πλήρως την ικανότητά της και λόγω της μείωσης της συνολικής ζήτησης. Ως εκ τούτου, στην περίπτωση που τα μέτρα αντιντάμπινγκ και/ή τα αντισταθμιστικά μέτρα καταργηθούν, είναι πιθανόν ότι η ζήτηση για ινδικά GES στην αγορά της Ένωσης είναι πιθανό να αυξηθεί και ότι, ως εκ τούτου, η HEG θα έχει κίνητρο να αυξήσει την παραγωγική της ικανότητα για να ικανοποιήσει τη ζήτηση.

(84)

Όσον αφορά τον ισχυρισμό της HEG για διαφορές τιμών μεταξύ της ενωσιακής αγοράς και άλλων αγορών τρίτων χωρών, επισημαίνεται ότι η σύγκριση που πραγματοποίησε η Επιτροπή στις αιτιολογικές σκέψεις 69 και 70 γίνεται μεταξύ των μέσων τιμών των ινδών παραγωγών-εξαγωγέων σε άλλες τρίτες αγορές και των μέσων τιμών των παραγωγών της Ένωσης στην αγορά της Ένωσης και όχι των μέσων τιμών των ινδών παραγωγών στην αγορά της Ένωσης. Υπενθυμίζεται ότι η μέση τιμή της HEG στην αγορά της Ένωσης αποτελεί σε μεγάλο βαθμό αντικείμενο ντάμπινγκ που κυμαίνεται σε επίπεδα χαμηλότερα από τη μέση τιμή των ενωσιακών παραγωγών και, ως εκ τούτου, δεν είναι κατάλληλη για τη σύγκριση αυτή.

(85)

Με βάση τα ανωτέρω, απορρίπτονται οι ισχυρισμοί της HEG.

(86)

Ένα άλλο ενδιαφερόμενο μέρος ισχυρίστηκε ότι, λόγω της μικρότερης κατανάλωσης ενέργειας ως βασικού παράγοντα κόστους, και του χαμηλότερου κόστους εργασίας, οι Ινδοί παραγωγοί έχουν σαφή συγκριτικά πλεονεκτήματα όσον αφορά την αποτελεσματικότητα κόστους. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι από την έρευνα προέκυψε ότι ο κύριος παράγοντας κόστους κατά τη διαδικασία παραγωγής GES στην Ινδία είναι πραγματικά ο οπτάνθρακας και όχι η ενέργεια ή το εργατικό δυναμικό. Εν πάση περιπτώσει, ακόμη κι αν υπήρχε συγκριτικό πλεονέκτημα για τους παραγωγούς της Ινδίας, αυτό αναμένεται να έχει παρόμοιο αντίκτυπο στην τιμή εξαγωγής και την κανονική αξία και, επομένως, κανένα αντίκτυπο στο περιθώριο ντάμπινγκ. Ο ισχυρισμός αυτός, επομένως, είναι εσφαλμένος και, ως εκ τούτου, απορρίπτεται.

(87)

Επομένως, επιβεβαιώνεται το συμπέρασμα της Επιτροπής ότι υπάρχει πιθανότητα συνέχισης της πρακτικής ντάμπινγκ εάν καταργηθούν τα μέτρα.

Δ.   ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ Ή ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΖΗΜΙΑΣ

1.   Ορισμός της ενωσιακής βιομηχανίας και της ενωσιακής παραγωγής

(88)

Κατά τη διάρκεια της περιόδου της έρευνας επανεξέτασης, το ομοειδές προϊόν κατασκευαζόταν από οκτώ παραγωγούς (δύο εταιρείες και δύο ομάδες). Οι παραγωγοί αυτοί αποτελούν τον «ενωσιακό κλάδο παραγωγής» κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 1 του βασικού κανονισμού.

2.   Προκαταρκτικές παρατηρήσεις

(89)

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 61, η κατάσταση του κλάδου παραγωγής GES συνδέεται στενά με εκείνη της βιομηχανίας χάλυβα ηλεκτρικής καμίνου τόξου όπου χρησιμοποιούνται GES στις ηλεκτρικές καμίνους τόξου για την τήξη απορριμμάτων χάλυβα (σκραπ). Σε αυτό το πλαίσιο, κατά τη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου επικρατούσαν αρνητικές συνθήκες της αγοράς στη βιομηχανία χάλυβα ηλεκτρικής καμίνου τόξου, με μια μείωση στην κατανάλωση η οποία αντανακλάται επίσης στην κατανάλωση GES.

(90)

Δεδομένου ότι υπάρχουν μόνον δύο παραγωγοί-εξαγωγείς του υπό εξέταση προϊόντος στην Ινδία, τα στοιχεία σχετικά με τις εισαγωγές GES από την Ινδία και άλλες τρίτες χώρες στην Ένωση δεν παρουσιάζονται με ακριβείς αριθμούς προκειμένου να διασφαλιστεί το απόρρητο, σύμφωνα με το άρθρο 19 του βασικού κανονισμού.

3.   Ενωσιακή κατανάλωση

(91)

Η Επιτροπή προσδιόρισε την κατανάλωση της Ένωσης προσθέτοντας:

i)

τις πωλήσεις των παραγωγών της Ένωσης του δείγματος, οι οποίες ελήφθησαν μετά την επαλήθευση των απαντήσεων στο ερωτηματολόγιο,

ii)

τις πωλήσεις των συνεργαζόμενων παραγωγών της Ένωσης που δεν συμπεριλήφθηκαν στο δείγμα, οι οποίες ελήφθησαν από την αίτηση επανεξέτασης,

iii)

τις πωλήσεις του μη συνεργαζόμενου παραγωγού της Ένωσης που δεν συμπεριλήφθηκαν στο δείγμα, οι οποίες ελήφθησαν από τις ετήσιες εκθέσεις του,

iv)

τις εισαγωγές από την Ινδία, με βάση τη βάση δεδομένων του άρθρου 14 παράγραφος 6, και

v)

τις εισαγωγές από όλες τις άλλες τρίτες χώρες, με βάση τα στοιχεία της Eurostat (επίπεδο TARIC).

(92)

Με βάση τα προαναφερόμενα, η κατανάλωση της Ένωσης εξελίχθηκε ως εξής:

Πίνακας 2

Κατανάλωση της Ένωσης

 

2012

2013

2014

Περίοδος της έρευνας επανεξέτασης

Κατανάλωση της Ένωσης (τόνοι)

151 508

140 244

146 637

139 974

Δείκτης (2012 = 100)

100

93

97

92

Πηγή: απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο των παραγωγών της Ένωσης που συμμετείχαν στο δείγμα, ετήσιες εκθέσεις του μη συνεργαζόμενου παραγωγού της Ένωσης, αίτηση επανεξέτασης, Eurostat (σε επίπεδο TARIC), βάση δεδομένων άρθρου 14 παράγραφος 6.

(93)

Η ενωσιακή κατανάλωση μειώθηκε κατά 8 % κατά την υπό εξέταση περίοδο. Ειδικότερα, η κατανάλωση της Ένωσης μειώθηκε κατά περίπου 7 % το 2013, ανέκαμψε κατά 4 % μεταξύ 2013 και 2014 και στη συνέχεια μειώθηκε και πάλι κατά 5 % από το 2014 έως την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης.

(94)

Όπως αναφέρεται στις αιτιολογικές σκέψεις 61 και 89, η συνολική μείωση της ζήτησης ήταν αποτέλεσμα των δυσμενών συνθηκών της αγοράς που επικρατούσαν στον τομέα του χάλυβα ηλεκτρικής καμίνου τόξου, δεδομένου ότι οι όγκοι πωλήσεων των ηλεκτροδίων γραφίτη ακολουθούν την εξέλιξη του όγκου της παραγωγής χάλυβα ηλεκτρικής καμίνου τόξου.

(95)

Μετά την κοινοποίηση, ο συνεργαζόμενος παραγωγός-εξαγωγέας από την Ινδία ισχυρίστηκε ότι στο μερίδιο αγοράς και την ανάλυση της κατανάλωσης πρέπει να ληφθούν υπόψη οι εισαγωγές που πραγματοποιούνται από τους παραγωγούς της Ένωσης από τις συνδεδεμένες εταιρείες τους στις ΗΠΑ, το Μεξικό, την Ιαπωνία και τη Μαλαισία που θα είχαν αυξηθεί σημαντικά κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών.

(96)

Οι εισαγωγές από όλες τις άλλες τρίτες χώρες ελήφθησαν δεόντως υπόψη κατά τον υπολογισμό της κατανάλωσης στην Ένωση, όπως εξηγείται ανωτέρω στην αιτιολογική σκέψη 91 και, ως εκ τούτου, αντανακλώνται δεόντως στο σύνολο της κατανάλωσης. Το επιχείρημα, επομένως, απορρίφθηκε.

4.   Εισαγωγές από την οικεία χώρα

4.1.   Όγκος και μερίδιο αγοράς των εισαγωγών από την εξεταζόμενη χώρα

Πίνακας 3

Όγκος εισαγωγών και μερίδιο αγοράς

Χώρα

 

2012

2013

2014

Περίοδος της έρευνας επανεξέτασης

Ινδία

Όγκος εισαγωγών (τόνοι)

9 000 — 10 000

5 000 — 6 000

7 000 — 8 000

6 500 — 7 500

Δείκτης όγκου εισαγωγών (2012 = 100)

100

57

80

74

Μερίδιο αγοράς (%)

6 — 7

3 — 4

5 — 6

4 — 5

Μερίδιο αγοράς υπό μορφή δείκτη

100

62

83

80

Πηγή: Βάση δεδομένων άρθρου 14 παράγραφος 6.

(97)

Οι όγκοι των εισαγωγών μειώθηκαν κατά τη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου. Μειώθηκαν σημαντικά το 2013 (κατά 43 %), αυξήθηκαν το 2014 και μειώθηκαν εκ νέου κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης. Συνολικά, παρατηρήθηκε μείωση κατά 26 % κατά την υπό εξέταση περίοδο.

(98)

Η Επιτροπή καθόρισε το μερίδιο αγοράς των εισαγωγών με βάση την κατανάλωση της Ένωσης, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 91 ανωτέρω.

(99)

Το μερίδιο αγοράς έδειξε παρόμοιες τάσεις για τους όγκους των εισαγωγών, δηλαδή μείωση μεταξύ του 2012 και του 2013, αύξηση μεταξύ του 2013 και του 2014 και στη συνέχεια εκ νέου μείωση μεταξύ του 2014 και της περιόδου της έρευνας επανεξέτασης. Συνολικά, το μερίδιο αγοράς μειώθηκε κατά 1,2 ποσοστιαίες μονάδες κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης σε σύγκριση με το 2012.

(100)

Το μερίδιο αγοράς των ινδικών εισαγωγών κατά την έναρξη της υπό εξέταση περιόδου κυμαινόταν μεταξύ 6 % και 7 %. Μειώθηκε μεταξύ 4 % και 5 % έως το τέλος της περιόδου έρευνας επανεξέτασης.

4.2.   Τιμές εισαγωγών από την υπό εξέταση χώρα

(101)

Η Επιτροπή προσδιόρισε την τάση των τιμών των ινδικών εισαγωγών βάσει στοιχείων που έχουν καταγραφεί στη βάση δεδομένων του άρθρου 14 παράγραφος 6. Ήταν, σε γενικές γραμμές, σύμφωνες με τις τιμές που αναφέρθηκαν από τον συνεργαζόμενο παραγωγό-εξαγωγέα.

(102)

Η μέση τιμή των εισαγωγών από την οικεία χώρα στην Ένωση εξελίχθηκε ως εξής:

Πίνακας 4

Τιμές εισαγωγών  (21)

Χώρα

 

2012

2013

2014

Περίοδος της έρευνας επανεξέτασης

Ινδία

Τιμές εισαγωγής (ευρώ/τόνος)

2 500 — 3 500

3 000 — 4 000

2 500 — 3 500

2 200 — 3 200

Δείκτης (2012 = 100)

100

105

89

86

(103)

Συνολικά, οι μέσες τιμές εισαγωγής μειώθηκαν κατά 14 % κατά την υπό εξέταση περίοδο. Οι τιμές εισαγωγής αυξήθηκαν κατά 5 % μεταξύ του 2012 και του 2013, μειώθηκαν κατά 16 % το 2014 και μειώθηκαν περαιτέρω κατά 3 % κατά την ΠΕΕ.

4.3.   Υποτιμολόγηση

(104)

Η Επιτροπή καθόρισε την υποτιμολόγηση κατά τη διάρκεια της περιόδου της έρευνας επανεξέτασης συγκρίνοντας i) τις σταθμισμένες μέσες τιμές πώλησης, ανά τύπο προϊόντος των ενωσιακών παραγωγών του δείγματος, οι οποίες χρεώθηκαν σε μη συνδεδεμένους πελάτες στην αγορά της Ένωσης, διορθωμένες σε επίπεδο τιμών εκ του εργοστασίου· και ii) τις αντίστοιχες σταθμισμένες μέσες τιμές ανά τύπο προϊόντος των εισαγωγών από τους συνεργασθέντες παραγωγούς-εξαγωγείς στον πρώτο ανεξάρτητο πελάτη στην αγορά της Ένωσης, που καθορίστηκαν στη βάση κόστους, ασφάλισης και ναύλου (CIF), με τις κατάλληλες προσαρμογές για να ληφθούν υπόψη ο δασμός αντιντάμπινγκ/ο αντισταθμιστικός δασμός και τα έξοδα μετά την εισαγωγή.

(105)

Η σύγκριση τιμών πραγματοποιήθηκε ανά τύπο προϊόντος για τις πράξεις που αφορούσαν το ίδιο επίπεδο εμπορικών συναλλαγών, δεόντως προσαρμοσμένες όπου ήταν απαραίτητο, και αφού αφαιρέθηκαν οι μειώσεις και οι εκπτώσεις. Το αποτέλεσμα της σύγκρισης εκφράστηκε ως ποσοστό του κύκλου εργασιών των ενωσιακών παραγωγών του δείγματος κατά την περίοδο της έρευνας.

(106)

Από τη σύγκριση προέκυψε για έναν συνεργαζόμενο παραγωγό-εξαγωγέα ένα σταθμισμένο μέσο περιθώριο υποτιμολόγησης της τάξης του 3 % στην ενωσιακή αγορά κατά τη διάρκεια της περιόδου της έρευνας επανεξέτασης. Ωστόσο, όταν αφαιρεθούν οι δασμοί αντιντάμπινγκ και οι αντισταθμιστικοί δασμοί από τους υπολογισμούς, το περιθώριο υποτιμολόγησης ανέρχεται σε 9 %. Όσον αφορά τον μη συνεργαζόμενο παραγωγό-εξαγωγέα, κατά τη διάρκεια της ΠΕΕ εισήχθησαν μόνο πολύ μικρές ποσότητες. Ωστόσο, η Επιτροπή προέβη σε εκτίμηση της υποτιμολόγησης. Η Επιτροπή διαπίστωσε περιθώριο υποτιμολόγησης 12 % όταν αφαιρεθούν από τους υπολογισμούς οι δασμοί αντιντάμπινγκ και οι αντισταθμιστικοί δασμοί εν ισχύ. Η εκτίμηση αυτή στηρίζεται, ωστόσο, σε ένα πολύ μικρό όγκο εισαγωγών και λόγω της έλλειψης συνεργασίας δεν λαμβάνει υπόψη τους τύπους προϊόντων. Ως εκ τούτου, η αξιοπιστία της είναι περιορισμένη.

4.4.   Εισαγωγές από άλλες τρίτες χώρες

Πίνακας 5

Όγκος εισαγωγών και μερίδιο αγοράς

Χώρα

 

2012

2013

2014

Περίοδος της έρευνας επανεξέτασης

Σύνολο άλλων τρίτων χωρών

Εισαγωγές (σε τόνους)

33 000 — 35 000

30 000 — 32 000

34 000 — 36 000

30 000 — 32 000

Δείκτης

100

90

103

90

Μερίδιο αγοράς (%)

22 — 23

22 — 23

24 — 25

22 — 23

Τιμή (ευρώ ανά τόνο)

2 500 — 3 500

2 400 — 3 400

2 400 — 3 400

2 300 — 3 300

Δείκτης

100

98

89

92

Κίνα

Εισαγωγές (σε τόνους)

14 000 — 15 000

11 000 — 12 000

16 000 — 17 000

14 000 — 15 000

Δείκτης

100

80

117

103

Μερίδιο αγοράς

9 — 10

8 — 9

11 — 12

10 — 11

Τιμή (ευρώ ανά τόνο)

2 000 — 3 000

1 500 — 2 500

1 400 — 2 400

1 600 — 2 600

Δείκτης

100

94

90

99

ΗΠΑ

Εισαγωγές (σε τόνους)

3 000 — 4 000

4 000 — 5 000

4 200 — 5 200

4 200 — 5 200

Δείκτης

100

118

129

128

Μερίδιο αγοράς (%)

2 — 3

3 — 4

3 — 4

3 — 4

Τιμή (ευρώ ανά τόνο)

3 300 — 4 300

3 200 — 4 200

3 000 — 4 000

2 800 — 3 800

Δείκτης

100

96

84

81

Μεξικό

Εισαγωγές (σε τόνους)

3 000 — 4 000

4 000 — 5 000

5 500 — 6 500

4 000 — 5 000

Δείκτης

100

127

165

119

Μερίδιο αγοράς (%)

2 — 3

3 — 4

4 — 5

3 — 4

Τιμή (ευρώ ανά τόνο)

3 800 — 4 800

3 900 — 4 900

3 900 — 4 900

4 000 — 5 000

Δείκτης

100

103

103

115

Ρωσία

Εισαγωγές (σε τόνους)

3 000 — 4 000

2 500 — 3 500

3 500 — 4 500

3 700 — 4 700

Δείκτης

100

70

101

103

Μερίδιο αγοράς (%)

2 — 3

1 — 2

2 — 3

2 — 3

Τιμή (ευρώ ανά τόνο)

3 000 — 4 000

2 800 — 3 800

2 500 — 3 500

2 100 — 3 100

Δείκτης

100

91

79

75

Ιαπωνία

Εισαγωγές (σε τόνους)

4 500 — 5 500

3 000 — 4 000

3 000 — 4 000

2 000 — 3 000

Δείκτης

100

74

62

50

Μερίδιο αγοράς (%)

3 — 4

2 — 3

2 — 3

1 — 2

Τιμή (ευρώ ανά τόνο)

3 400 — 4 400

3 300 — 4 300

2 800 — 3 800

2 900 — 3 900

Δείκτης

100

99

82

83

Άλλες τρίτες χώρες

Εισαγωγές (σε τόνους)

4 000 — 5 000

4 000 — 5 000

1 000 — 2 000

700 — 1 700

Δείκτης

100

104

25

19

Μερίδιο αγοράς (%)

2 — 3

3 — 4

0,5 — 1,5

0,5 — 1,5

Τιμή (ευρώ ανά τόνο)

2 600 — 3 600

2 000 — 3 000

1 900 — 2 900

1 600 — 2 600

Δείκτης

100

83

78

72

Πηγή: Eurostat (επίπεδο TARIC).

(107)

Σύμφωνα με τη μείωση της κατανάλωσης, ο όγκος των εισαγωγών από όλες τις άλλες τρίτες χώρες μειώθηκε κατά 10 % στο διάστημα μεταξύ του 2012 και της ΠΕΕ. Το μερίδιο αγοράς των εισαγωγών από όλες τις άλλες τρίτες χώρες κυμάνθηκε μεταξύ 22 % — 23 % κατά τη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου. Οι κύριες εισαγωγές ήταν από την Κίνα, τις ΗΠΑ, το Μεξικό, τη Ρωσία και την Ιαπωνία, οι οποίες ήταν οι μόνες χώρες με ατομικά μερίδια αγοράς υψηλότερα από 1 % κατά τη διάρκεια της ΠΕΕ.

(108)

Οι τιμές των εισαγωγών από τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία και το Μεξικό ήταν υψηλότερες από τις τιμές των ινδών εξαγωγέων και τις τιμές των παραγωγών της Ένωσης. Το μερίδιο αγοράς των εισαγωγών από τις ΗΠΑ και το Μεξικό αυξήθηκε κατά λιγότερο από 1 ποσοστιαία μονάδα κατά την υπό εξέταση περίοδο. Το μερίδιο αγοράς των εισαγωγών από την Ιαπωνία μειώθηκε κατά 1,5 ποσοστιαία μονάδα κατά την υπό εξέταση περίοδο.

(109)

Οι τιμές των εισαγωγών από την Κίνα και τη Ρωσία ήταν χαμηλότερες από τις τιμές των ινδών εξαγωγέων και τις τιμές των παραγωγών της Ένωσης (εκτός από το 2012 για τη Ρωσία). Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τον ενωσιακό κλάδο παραγωγής στην αίτηση επανεξέτασης, ένα μέρος των εισαγωγών από την Κίνα αφορούν GES μικρής διαμέτρου (διάμετρος μικρότερη από 400 χιλιοστά), ενώ η πλειονότητα των ινδικών εισαγωγών και η παραγωγή του ενωσιακού κλάδου παραγωγής περιλαμβάνουν GES μεγάλης διαμέτρου (22) (άνω των 400 mm), που είναι πιο ακριβά.

(110)

Το μερίδιο αγοράς των κινεζικών εισαγωγών αυξήθηκε κατά 1 ποσοστιαία μονάδα κατά την υπό εξέταση περίοδο και ήταν της τάξης του 10 % — 11 % κατά τη διάρκεια της ΠΕΕ, ενώ το μερίδιο αγοράς των εισαγωγών από τη Ρωσία ήταν μόνο της τάξης του 2 % — 3 % κατά τη διάρκεια της ΠΕΕ και αυξήθηκε κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες κατά την υπό εξέταση περίοδο. Ωστόσο, η εν λόγω αύξηση δεν ήταν σε βάρος του μεριδίου αγοράς του ενωσιακού κλάδου παραγωγής, το οποίο, όπως εξηγείται στην επόμενη αιτιολογική σκέψη 123, αυξήθηκε κατά 1,9 ποσοστιαίες μονάδες κατά τη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου.

5.   Οικονομική κατάσταση της ενωσιακής βιομηχανίας

5.1.   Γενικές παρατηρήσεις

(112)

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 5 του βασικού κανονισμού, η εξέταση των επιπτώσεων των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ για την ενωσιακή βιομηχανία περιέλαβε αξιολόγηση όλων των οικονομικών δεικτών που έχουν σημασία για την κατάσταση της ενωσιακής βιομηχανίας κατά την υπό εξέταση περίοδο.

(113)

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 14, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της δειγματοληψίας για τον προσδιορισμό της πιθανής ζημίας που υπέστη ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής.

(114)

Για να προσδιοριστεί η ζημία, η Επιτροπή έκανε διάκριση μεταξύ των μακροοικονομικών και των μικροοικονομικών δεικτών ζημίας. Η Επιτροπή αξιολόγησε τους μακροοικονομικούς δείκτες βάσει στοιχείων που περιλαμβάνονταν στην αίτηση επανεξέτασης, στις ετήσιες εκθέσεις του μη συνεργαζόμενου παραγωγού της Ένωσης και στις επαληθευμένες απαντήσεις των ενωσιακών παραγωγών του δείγματος στο ερωτηματολόγιο. Τα στοιχεία σχετίζονταν με όλους τους ενωσιακούς παραγωγούς. Η Επιτροπή αξιολόγησε τους μικροοικονομικούς δείκτες βάσει στοιχείων που περιλαμβάνονταν στις απαντήσεις των ενωσιακών παραγωγών του δείγματος στο ερωτηματολόγιο. Τα στοιχεία αφορούσαν τους ενωσιακούς παραγωγούς του δείγματος. Αμφότερα τα σύνολα στοιχείων θεωρήθηκαν αντιπροσωπευτικά της οικονομικής κατάστασης του ενωσιακού κλάδου παραγωγής.

(115)

Οι μακροοικονομικοί δείκτες είναι οι εξής: παραγωγή, παραγωγική ικανότητα, χρησιμοποίηση παραγωγικής ικανότητας, όγκος πωλήσεων, μερίδιο αγοράς, ανάπτυξη, απασχόληση, παραγωγικότητα, μέγεθος του περιθωρίου ντάμπινγκ και ανάκαμψη από τις επιπτώσεις προηγούμενων πρακτικών ντάμπινγκ.

(116)

Οι μικροοικονομικοί δείκτες είναι οι εξής: μέσες μοναδιαίες τιμές, μοναδιαίο κόστος, κόστος εργασίας, αποθέματα, κερδοφορία, ταμειακές ροές, επενδύσεις, απόδοση επενδύσεων και ικανότητα άντλησης κεφαλαίων.

(117)

Τα δύο σύνολα δεδομένων διαπιστώθηκε ότι ήταν αντιπροσωπευτικά της οικονομικής κατάστασης του ενωσιακού κλάδου παραγωγής.

5.2.   Μακροοικονομικοί δείκτες

α)   Παραγωγή, παραγωγική ικανότητα και χρησιμοποίηση της παραγωγικής ικανότητας

(118)

Κατά την υπό εξέταση περίοδο, η συνολική παραγωγή, η παραγωγική ικανότητα και η χρησιμοποίηση της παραγωγικής ικανότητας της Ένωσης εξελίχθηκαν ως εξής:

Πίνακας 6

Παραγωγή, παραγωγική ικανότητα και χρησιμοποίηση της παραγωγικής ικανότητας των παραγωγών της Ένωσης

 

2012

2013

2014

Περίοδος της έρευνας επανεξέτασης

Όγκος παραγωγής (σε τόνους)

235 915

235 502

241 623

221 971

Δείκτης (2012 = 100)

100

100

102

94

Παραγωγική ικανότητα (σε τόνους)

297 620

297 245

299 120

290 245

Δείκτης (2012 = 100)

100

100

101

98

Χρησιμοποίηση της παραγωγικής ικανότητας (%)

79

79

81

76

Πηγή: αίτηση επανεξέτασης, ετήσιες εκθέσεις του μη συνεργαζόμενου παραγωγού της Ένωσης και επαληθευμένες απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο των παραγωγών της Ένωσης του δείγματος.

(119)

O όγκος παραγωγής μειώθηκε κατά 6 % κατά την υπό εξέταση περίοδο. Ειδικότερα, καταρχάς αυξήθηκε κατά 2 % έως το 2014 και κατόπιν μειώθηκε κατά 8 % κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης σε σύγκριση με το 2014.

(120)

Κατά την υπό εξέταση περίοδο, η παραγωγική ικανότητα μειώθηκε κατά 2 %.

(121)

Ως αποτέλεσμα της μείωσης του όγκου παραγωγής, η χρησιμοποίηση της παραγωγικής ικανότητας μειώθηκε κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες κατά τη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου.

β)   Όγκος πωλήσεων και μερίδιο αγοράς

(122)

Κατά την υπό εξέταση περίοδο, ο όγκος πωλήσεων και το μερίδιο αγοράς της ενωσιακής βιομηχανίας εξελίχθηκαν ως εξής:

Πίνακας 7

Όγκος πωλήσεων και μερίδιο στην αγορά της Ένωσης Πηγή:

 

2012

2013

2014

Περίοδος της έρευνας επανεξέτασης

Όγκος πωλήσεων στην Ένωση (σε τόνους)

107 655

103 779

103 704

102 123

Δείκτης (2012 = 100)

100

96

96

95

Μερίδιο αγοράς (%)

71,1

74,0

70,7

73,0

Πηγή: Αίτηση επανεξέτασης, ετήσιες εκθέσεις του μη συνεργαζόμενου παραγωγού της Ένωσης και επαληθευμένες απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο των παραγωγών της Ένωσης του δείγματος.

(123)

Οι συνολικές πωλήσεις του ενωσιακού κλάδου παραγωγής στην αγορά της Ένωσης μειώθηκαν κατά περίπου 5 % κατά την υπό εξέταση περίοδο. Το μερίδιο αγοράς της Ένωσης παρουσίασε αυξομειώσεις κατά την υπό εξέταση περίοδο. Αυξήθηκε κατά 2,9 ποσοστιαίες μονάδες το 2013. Στη συνέχεια, μειώθηκε κατά 3,3 ποσοστιαίες μονάδες το 2014 και αυξήθηκε εκ νέου κατά 2,3 ποσοστιαίες μονάδες κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης. Γενικά, η αγορά του κλάδου παραγωγής της Ένωσης αυξήθηκε κατά 1,9 ποσοστιαίες μονάδες κατά την υπό εξέταση περίοδο.

(124)

Μετά την κοινοποίηση, ο συνεργαζόμενος παραγωγός-εξαγωγέας από την Ινδία ισχυρίστηκε ότι για τον καθορισμό του μεριδίου αγοράς του ενωσιακού κλάδου παραγωγής θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι εισαγωγές των παραγωγών της Ένωσης από τις συνδεδεμένες εταιρείες στις ΗΠΑ, το Μεξικό, την Ιαπωνία και τη Μαλαισία. Ωστόσο, το μερίδιο αγοράς του ενωσιακού κλάδου παραγωγής υπολογίζεται με βάση τις πωλήσεις της ιδίας παραγωγής στην ενωσιακή αγορά. Οι εισαγωγές του ενωσιακού κλάδου παραγωγής δεν λαμβάνονται υπόψη διότι θα στρεβλωνόταν ο αντίκτυπος στη συνολική εικόνα, δεδομένου ότι οι εισαγωγές θα υπολογίζονταν δύο φορές: ως εισαγωγή από τη μία και ως πώληση του ενωσιακού κλάδου παραγωγής από την άλλη. Το επιχείρημα αυτό, επομένως, απορρίφθηκε.

γ)   Ανάπτυξη

(125)

Από το 2012 μέχρι την ΠΕΕ, η κατανάλωση στην Ένωση μειώθηκε κατά 8 %. Ο όγκος των πωλήσεων του ενωσιακού κλάδου παραγωγής μειώθηκε κατά 5 %· αυτό, εντούτοις, μεταφράζεται σε αύξηση του μεριδίου της αγοράς κατά 1,9 ποσοστιαίες μονάδες.

δ)   Απασχόληση και παραγωγικότητα

(126)

Κατά την υπό εξέταση περίοδο, η απασχόληση και η παραγωγικότητα εξελίχθηκαν ως εξής:

Πίνακας 8

Απασχόληση και παραγωγικότητα των παραγωγών της Ένωσης

 

2012

2013

2014

Περίοδος της έρευνας επανεξέτασης

Αριθμός εργαζομένων

1 526

1 539

1 475

1 523

Δείκτης (2012 = 100)

100

101

97

100

Παραγωγικότητα (τόνοι/εργαζόμενο)

155

153

164

146

Δείκτης (2012 = 100)

100

99

106

94

Πηγή: Αίτηση επανεξέτασης, ετήσιες εκθέσεις του μη συνεργαζόμενου παραγωγού της Ένωσης και επαληθευμένες απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο των παραγωγών της Ένωσης του δείγματος.

(127)

Η απασχόληση στον κλάδο ενωσιακό κλάδο παραγωγής παρέμεινε περίπου στο ίδιο επίπεδο κατά τη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου. Λόγω της μείωσης της παραγωγής (μείωση κατά 6 % κατά την υπό εξέταση περίοδο), η παραγωγικότητα μειώθηκε επίσης κατά 6 % την ίδια περίοδο.

ε)   Μέγεθος του περιθωρίου ντάμπινγκ και ανάκαμψη από παλαιότερες πρακτικές ντάμπινγκ

(128)

Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι οι εισαγωγές GES από την Ινδία συνέχισαν να εισέρχονται στην αγορά της Ένωσης σε τιμές που αποτελούσαν αντικείμενο ντάμπινγκ. Το περιθώριο ντάμπινγκ που καθορίστηκε για την Ινδία κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης ήταν πολύ υψηλότερο από το ελάχιστο επίπεδο, βλέπε αιτιολογική σκέψη 47. Η εξέλιξη αυτή συνέπεσε με μια μείωση των τιμών των εισαγωγών σε σύγκριση με το 2012. Παρ' όλα αυτά, ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής κατόρθωσε να ωφεληθεί από τα ισχύοντα μέτρα αντιντάμπινγκ διατηρώντας και ελαφρώς αυξάνοντας το μερίδιο αγοράς του.

5.3.   Μικροοικονομικοί δείκτες

α)   Τιμές και παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές

(129)

Οι μέσες τιμές πώλησης του ενωσιακού κλάδου παραγωγής σε μη συνδεόμενους πελάτες στην Ένωση παρουσίασαν την κατωτέρω εξέλιξη κατά την υπό εξέταση περίοδο:

Πίνακας 9

Μέσες τιμές πώλησης στην Ένωση και μοναδιαίο κόστος

 

2012

2013

2014

Περίοδος της έρευνας επανεξέτασης

Μέση μοναδιαία τιμή πώλησης στην Ένωση (ευρώ/τόνο)

3 784

3 468

2 997

2 825

Δείκτης (2012 = 100)

100

92

79

75

Μοναδιαίο κόστος παραγωγής (ευρώ/τόνο)

3 357

3 116

2 776

2 745

Δείκτης (2012 = 100)

100

93

83

82

Πηγή: Επαληθευμένες απαντήσεις των ενωσιακών παραγωγών του δείγματος στο ερωτηματολόγιο.

(130)

Η μέση μοναδιαία τιμή πώλησης του ενωσιακού κλάδου παραγωγής σε μη συνδεδεμένους πελάτες στην Ένωση μειώθηκε σταθερά κατά 25 % και ανήλθε σε 2 825 ευρώ/τόνο κατά την ΠΕΕ. Ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής έπρεπε να προσαρμόσει τις τιμές του προς τα κάτω έτσι ώστε να αντικατοπτρίζεται η γενική μείωση των τιμών πώλησης στην αγορά GES λόγω της μειούμενης ζήτησης στον τομέα του χάλυβα ηλεκτρικής καμίνου τόξου.

(131)

Το μέσο κόστος παραγωγής του ενωσιακού κλάδου παραγωγής μειώθηκε ακόμα περισσότερο, κατά 18 %, κατά την υπό εξέταση περίοδο. Ο σημαντικότερος παράγοντας που επηρέασε τη μείωση του μοναδιαίου κόστους παραγωγής ήταν η μείωση των τιμών των πρώτων υλών.

(132)

Μετά την κοινοποίηση, ο συνεργαζόμενος παραγωγός-εξαγωγέας από την Ινδία ισχυρίστηκε ότι η παγκόσμια τιμή των πρώτων υλών μειώθηκε περισσότερο από το κόστος των πρώτων υλών που επωμίστηκε ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής κατά την υπό εξέταση περίοδο. Ως εκ τούτου, ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής ήταν αναποτελεσματικός όσον αφορά την προμήθεια πρώτων υλών και, ως εκ τούτου, αμφισβητείται η βιωσιμότητά του.

(133)

Από την έρευνα προέκυψε ότι ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής προμηθεύτηκε την πρώτη ύλη σε παγκόσμιο επίπεδο από συνδεδεμένα και μη συνδεδεμένα μέρη σε παρόμοιο επίπεδο τιμών και δεν υπάρχουν ενδείξεις για ελλείψεις όσον αφορά την προμήθεια πρώτων υλών. Δεδομένου ότι ο ισχυρισμός δεν τεκμηριώθηκε με περισσότερα στοιχεία, απορρίφθηκε.

β)   Κόστος εργασίας

(134)

Κατά την υπό εξέταση περίοδο, το μέσο κόστος εργασίας εξελίχθηκε ως εξής:

Πίνακας 10

Μέσο κόστος εργασίας ανά εργαζόμενο

 

2012

2013

2014

Περίοδος της έρευνας επανεξέτασης

Μέσο κόστος εργασίας ανά εργαζόμενο (σε ευρώ ανά εργαζόμενο)

66 111

66 842

67 113

67 253

Δείκτης (2012 = 100)

100

101

102

102

Πηγή: Επαληθευμένες απαντήσεις των ενωσιακών παραγωγών του δείγματος στο ερωτηματολόγιο.

(135)

Το μέσο κόστος εργασίας ανά εργαζόμενο αυξήθηκε οριακά κατά την υπό εξέταση περίοδο κατά 2 %.

γ)   Αποθέματα

(136)

Τα επίπεδα των αποθεμάτων εξελίχθηκαν κατά την υπό εξέταση περίοδο ως εξής:

Πίνακας 11

Αποθέματα

 

2012

2013

2014

Περίοδος της έρευνας επανεξέτασης

Τελικά αποθέματα

8 952

8 821

13 770

18 465

Δείκτης (2012 = 100)

100

99

154

206

Τελικά αποθέματα ως ποσοστό της παραγωγής

6

5

7

11

Πηγή: Επαληθευμένες απαντήσεις των ενωσιακών παραγωγών του δείγματος στο ερωτηματολόγιο.

(137)

Το επίπεδο των τελικών αποθεμάτων των ενωσιακών παραγωγών του δείγματος υπερδιπλασιάστηκε σε απόλυτους όρους κατά την υπό εξέταση περίοδο. Κατά την ΠΕΕ, το επίπεδο των αποθεμάτων αντιπροσώπευε περίπου το 11 % της παραγωγής του.

δ)   Κερδοφορία, ταμειακές ροές, επενδύσεις, αποδοτικότητα επενδύσεων και ικανότητα άντλησης κεφαλαίων

(138)

Η κερδοφορία, οι ταμειακές ροές, οι επενδύσεις και η απόδοση επενδύσεων εξελίχθηκαν ως εξής, κατά την υπό εξέταση περίοδο:

Πίνακας 12

Κερδοφορία, ταμειακή ροή, επενδύσεις και απόδοση επενδύσεων

 

2012

2013

2014

Περίοδος της έρευνας επανεξέτασης

Κερδοφορία των πωλήσεων στην Ένωση σε μη συνδεδεμένους πελάτες (% του κύκλου εργασιών πωλήσεων)

11,3

10,2

7,4

2,8

Ταμειακές ροές (ευρώ)

47 981 432

46 443 978

30 426 147

31 283 121

Δείκτης (2012 = 100)

100

97

63

65

Επενδύσεις (ευρώ)

25 293 559

23 133 505

21 672 869

12 313 975

Δείκτης (2012 = 100)

100

91

86

49

Αποδοτικότητα επενδύσεων (%)

16,5

13,9

10,1

3,9

Πηγή: Επαληθευμένες απαντήσεις των ενωσιακών παραγωγών του δείγματος στο ερωτηματολόγιο.

(139)

Η Επιτροπή προσδιόρισε την κερδοφορία του ενωσιακού κλάδου παραγωγής εκφράζοντας το καθαρό προ φόρων κέρδος των πωλήσεων του ομοειδούς προϊόντος σε μη συνδεδεμένους πελάτες στην Ένωση ως ποσοστό του κύκλου εργασιών των εν λόγω πωλήσεων. Η κερδοφορία του ενωσιακού κλάδου παραγωγής μειώθηκε σταδιακά από 11,3 % το 2012 σε 2,8 % κατά την ΠΕΕ, δηλαδή μειώθηκε κατά 8,5 ποσοστιαίες μονάδες.

(140)

Μετά την κοινοποίηση, ο συνεργαζόμενος παραγωγός-εξαγωγέας από την Ινδία ισχυρίστηκε ότι η μείωση της αποδοτικότητας των ενωσιακών παραγωγών προκλήθηκε από τα μεγάλα διοικητικά και γενικά έξοδα πώλησης.

(141)

Η έρευνα κατέδειξε ότι το μοναδιαίο κόστος παραγωγής μειώθηκε κατά την υπό εξέταση περίοδο, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 131 ανωτέρω. Η μείωση του μοναδιαίου κόστους παραγωγής αφορούσε τα διοικητικά έξοδα και τα έξοδα πώλησης, ακόμη και αν το μεγαλύτερο μέρος του κόστους αποδιδόταν στην πρώτη ύλη. Το επιχείρημα, επομένως, απορρίφθηκε.

(142)

Η καθαρή ταμειακή ροή είναι η ικανότητα των παραγωγών της Ένωσης να αυτοχρηματοδοτούν τις δραστηριότητές τους. Η καθαρή ταμειακή ροή μειώθηκε κατά 35 % κατά την υπό εξέταση περίοδο. Η μεγάλη μείωση των ταμειακών ροών εξηγείται κυρίως από τη σημαντική μείωση της κερδοφορίας, όπως εξηγείται παραπάνω στην αιτιολογική σκέψη 139.

(143)

Κατά την υπό εξέταση περίοδο, η ετήσια ροή των επενδύσεων στο υπό εξέταση προϊόν που πραγματοποίησε ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής μειώθηκε κατά περισσότερο από το ήμισυ, από 25 εκατ. ευρώ το 2012 σε 12 εκατ. ευρώ κατά την ΠΕΕ.

(144)

Μετά την κοινοποίηση, ο συνεργαζόμενος παραγωγός-εξαγωγέας από την Ινδία ισχυρίστηκε ότι η μείωση των επενδύσεων οφείλεται αμιγώς στη συρρίκνωση της ζήτησης και της πλεονάζουσας ικανότητας παγκοσμίως για την παραγωγή GES.

(145)

Πράγματι, με την έρευνα επιβεβαιώθηκε ότι, όπως εξηγείται στην αιτιολογική σκέψη 93 ανωτέρω, διαπιστώθηκε μείωση της κατανάλωσης GES κατά τη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι επενδύσεις στο υπό εξέταση προϊόν που πραγματοποίησε ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής κατά τη διάρκεια της ΠΕΕ της τελευταίας επανεξέτασης ενόψει της λήξης ισχύος, και μάλιστα όταν αντιμετώπιζε τη μείωση της κατανάλωσης, ήταν τρεις φορές υψηλότερες από το επίπεδο των επενδύσεων που σημειώθηκε κατά την ΠΕΕ της τρέχουσας επανεξέτασης.

(146)

Η απόδοση των επενδύσεων είναι το κέρδος ως ποσοστό της καθαρής λογιστικής αξίας των επενδύσεων. Η απόδοση των επενδύσεων από την παραγωγή και την πώληση του ομοειδούς προϊόντος μειώθηκε σταδιακά από 16,5 % το 2012 σε 3,9 % κατά την ΠΕΕ.

5.4.   Συμπέρασμα σχετικά με την κατάσταση του ενωσιακού κλάδου παραγωγής

(147)

Από την έρευνα προέκυψε ότι, παρά τα ισχύοντα μέτρα, οι περισσότεροι δείκτες ζημίας εξελίχθηκαν αρνητικά και η οικονομική και χρηματοπιστωτική κατάσταση του ενωσιακού κλάδου παραγωγής επιδεινώθηκαν κατά την υπό εξέταση περίοδο. Παρ' όλα αυτά, ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής κατάφερε να διατηρήσει και να αυξήσει ελαφρώς το μερίδιο αγοράς του, γεγονός που κατέστη δυνατό μόνο εις βάρος του χαμηλότερου περιθωρίου κέρδους.

(148)

Μολονότι οι εν λόγω αρνητικές εξελίξεις μπορεί να εξηγηθούν από τη μείωση της κατανάλωσης κατά 8 % κατά τη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου, οι εισαγωγές από την Ινδία ήταν ακόμη σταθερές στην ενωσιακή αγορά. Οι εν λόγω εισαγωγές πωλούνταν σε τιμές χαμηλότερες από τις τιμές του ενωσιακού κλάδου παραγωγής και ήταν χαμηλότερες από τις τιμές του ενωσιακού κλάδου παραγωγής κατά 3 % κατά την ΠΕΕ. Επιπλέον, το περιθώριο υποτίμησης βρέθηκε να είναι 9 %. Ως εκ τούτου, οι ινδικές εισαγωγές που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ και επιδοτήσεων ασκούσαν ακόμη πίεση στις τιμές. Πράγματι, η πίεση των τιμών κατά τη διάρκεια της τρέχουσας ΠΕΕ αυξήθηκε σε σύγκριση με την προηγούμενη επανεξέταση ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων, όταν η υποτιμολόγηση ήταν κάτω από 2 %.

(149)

Στο πλαίσιο της μειωμένης κατανάλωσης και της πίεσης στις τιμές από εισαγωγές που αποτελούσαν αντικείμενο ντάμπινγκ και επιδοτούμενες εισαγωγές, ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής αναγκάστηκε να μειώσει τις τιμές πώλησής του. Κατά συνέπεια, το κέρδος, παρά το γεγονός ότι εξακολουθεί να είναι θετικό (2,8 %) κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης, ήταν χαμηλότερο από τον στόχο του 8 % που είχε οριστεί στην αρχική έρευνα.

(150)

Μετά την κοινοποίηση, ο συνεργαζόμενος παραγωγός-εξαγωγέας από την Ινδία ισχυρίστηκε ότι, εφόσον το μερίδιο αγοράς του ενωσιακού κλάδου παραγωγής αυξήθηκε κατά 2 %, οι ενωσιακοί παραγωγοί έχουν επωφεληθεί σημαντικά από τη μείωση των ινδικών εισαγωγών. Κατά τον ισχυρισμό, το μερίδιο αγοράς του ενωσιακού κλάδου παραγωγής θα ήταν ακόμη υψηλότερο αν λαμβάνονταν επίσης υπόψη οι εισαγωγές του ενωσιακού κλάδου παραγωγής από άλλες τρίτες χώρες. Την ίδια στιγμή, ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής αντιμετώπιζε έντονο ανταγωνισμό από άλλες πηγές (κυρίως εισαγωγές σε χαμηλές τιμές από την Κίνα και τη Ρωσία). Ως εκ τούτου, προβλήθηκε ο ισχυρισμός ότι η ζημία δεν μπορεί να αποδοθεί σε εισαγωγές από την Ινδία ως αποτέλεσμα εικαζόμενου μικρότερου μεριδίου αγοράς των ενωσιακών παραγωγών.

(151)

Πράγματι, η έρευνα έδειξε μείωση του όγκου των εισαγωγών και των μεριδίων αγοράς των εισαγωγών από την Ινδία· ωστόσο, όπως εξηγείται ανωτέρω στην αιτιολογική σκέψη 148, οι εισαγωγές από την Ινδία που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ και επιδοτήσεων εξακολουθούν να ασκούν πίεση στις τιμές, οι οποίες μάλιστα αυξήθηκαν κατά τη διάρκεια της ΠΕΕ σε σύγκριση με την προηγούμενη επανεξέταση ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων. Το επιχείρημα, επομένως, απορρίφθηκε.

(152)

Το ίδιο ενδιαφερόμενο μέρος ισχυρίστηκε επίσης ότι η Επιτροπή δεν έλαβε υπόψη το γεγονός ότι οι εισαγωγές σε χαμηλές τιμές από την Κίνα και τη Ρωσία αποτελούν μία από τις κύριες αιτίες συμπίεσης των τιμών στην ενωσιακή αγορά και καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει πλήρη ανάλυση των εισαγωγών σε χαμηλές τιμές από την Κίνα και τη Ρωσία του υπό εξέταση προϊόντος πριν από τον προσδιορισμό της πιθανότητας επανάληψης της ζημίας για τον ενωσιακό κλάδο παραγωγής. Το εν λόγω ενδιαφερόμενο μέρος ισχυρίστηκε επίσης ότι ορισμένοι κινέζοι παραγωγοί αύξησαν τις εισαγωγές GES μεγάλης διαμέτρου στην αγορά της Ένωσης.

(153)

Όσον αφορά τις τιμές των εισαγωγών από την Κίνα και τη Ρωσία του GES, όπως εξηγείται ανωτέρω στις αιτιολογικές σκέψεις 109 και 111, θα πρέπει να υπομνησθεί ότι: i) δεν μπόρεσε να πραγματοποιηθεί μια αποτελεσματική σύγκριση τιμών ανά τύπο προϊόντος, όπως ήταν δυνατόν για την Ινδία με βάση τις λεπτομερείς πληροφορίες που παρείχε ο συνεργαζόμενος παραγωγός-εξαγωγέας· ii) τα διαθέσιμα στοιχεία από τις στατιστικές για τις εισαγωγές δεν επιτρέπουν διάκριση μεταξύ των διαφόρων τύπων προϊόντων και iii) σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρείχε ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής στην αίτηση επανεξέτασης τις οποίες επιβεβαίωσαν και οι χρήστες, η πλειονότητα των εισαγωγών από τις χώρες αυτές αφορά φθηνότερα GES μικρότερης διαμέτρου. Επιπλέον, ο συνεργαζόμενος παραγωγός-εξαγωγέας από την Ινδία δεν τεκμηρίωσε τον ισχυρισμό του όσον αφορά τις αυξημένες εισαγωγές GES μεγαλύτερης διαμέτρου από την Κίνα στην Ένωση.

(154)

Όσον αφορά τους όγκους των εισαγωγών GES και τα μερίδια αγοράς τους από την Κίνα και τη Ρωσία, όπως εξηγείται ανωτέρω στην αιτιολογική σκέψη 110, το μερίδιο αγοράς των κινεζικών εισαγωγών αυξήθηκε κατά 1 ποσοστιαία μονάδα, ενώ το μερίδιο αγοράς των εισαγωγών από τη Ρωσία αυξήθηκε κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες κατά την υπό εξέταση περίοδο. Οι εν λόγω αυξήσεις δεν ήταν σε βάρος του μεριδίου αγοράς του ενωσιακού κλάδου παραγωγής, το οποίο, όπως εξηγείται στην αιτιολογική σκέψη 110, αυξήθηκε κατά 1,9 ποσοστιαίες μονάδες κατά τη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου. Το επιχείρημα, επομένως, απορρίφθηκε.

(155)

Το ίδιο ενδιαφερόμενο μέρος ισχυρίστηκε ότι ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής δεν επαρκούσε για την παραγωγή GES μικρότερης διαμέτρου, διότι οι πωλήσεις των εν λόγω προϊόντων αντιπροσώπευαν ένα μόνο μέρος του συνολικού όγκου πωλήσεών τους.

(156)

Οι συνθήκες της αγοράς υπό κανονικές συνθήκες εγγυώνται ότι η ζήτηση υπαγορεύει την προμήθεια, δηλαδή τον τύπο προϊόντος που πωλείται. Δεδομένου ότι ο ισχυρισμός σχετικά με την έλλειψη αποτελεσματικότητας όσον αφορά την παραγωγή GES μικρότερης διαμέτρου από τον ενωσιακό κλάδο παραγωγής δεν τεκμηριώθηκε περαιτέρω, το επιχείρημα απορρίφθηκε.

(157)

Το ίδιο ενδιαφερόμενο μέρος ισχυρίστηκε έλλειψη ανάλυσης του αντίκτυπου της αύξησης των ποσοτήτων των εισαγωγών σε τιμές που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ από άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των εισαγωγών από συνδεδεμένες εταιρείες στις ΗΠΑ, το Μεξικό, τη Μαλαισία και την Ιαπωνία.

(158)

Όπως αναφέρθηκε στην αιτιολογική σκέψη 108, οι τιμές των εισαγωγών από τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία και το Μεξικό ήταν υψηλότερες από τις τιμές των ινδών εξαγωγέων και τις τιμές των παραγωγών της Ένωσης. Το μερίδιο αγοράς των εισαγωγών από τις εν λόγω χώρες αυξήθηκε κατά 0,1 ποσοστιαίες μονάδες κατά την υπό εξέταση περίοδο και ήταν μικρότερο από 10 % στο τέλος της ΠΕ. Ομοίως, η Επιτροπή δεν διαθέτει στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι οι τιμές από τις χώρες αυτές αποτελούσαν αντικείμενο ντάμπινγκ. Το επιχείρημα, επομένως, απορρίφθηκε.

(159)

Το ίδιο ενδιαφερόμενο μέρος ισχυρίστηκε ότι κατά τον υπολογισμό των περιθωρίων υποτιμολόγησης και πώλησης σε χαμηλότερες τιμές ανά τύπο η Επιτροπή χρησιμοποίησε τον αριθμό ελέγχου του προϊόντος («ΑΕΠ») που δεν λαμβάνει υπόψη τη χρησιμοποιούμενη πρώτη ύλη, η οποία έχει, ωστόσο, σημαντικό αντίκτυπο στο κόστος και στις τιμές. Μια σύγκριση των τύπων προϊόντων που κατασκευάζονται από την ίδια πρώτη ύλη θα είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του περιθωρίου υποτιμολόγησης από 9 % σε 8 %.

(160)

Πράγματι, η διαφορά των πρώτων υλών δεν αντικατοπτρίστηκε στη διάρθρωση του ΑΕΠ και, ως εκ τούτου, δεν ελήφθη υπόψη η εν λόγω διαφορά κατά τον υπολογισμό της υποτιμολόγησης και της πώλησης σε χαμηλότερες τιμές. Ωστόσο, όταν οι τύποι προϊόντων κατανέμονται λαμβανομένης υπόψη της πρώτης ύλης που χρησιμοποιείται για τους σκοπούς του υπολογισμού της υποτιμολόγησης και της πώλησης σε χαμηλότερες τιμές, όπως υποβλήθηκε από το ενδιαφερόμενο μέρος μετά την κοινοποίηση, το περιθώριο πώλησης σε χαμηλότερες τιμές που αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 148 μειώθηκε κατά 1 ποσοστιαία μονάδα στο 8 %. Ως εκ τούτου, η εν λόγω μείωση δεν είχε ουσιαστική επίπτωση στην εκ μέρους της Επιτροπής εκτίμηση του περιθωρίου πώλησης σε χαμηλότερες τιμές κατά τη διάρκεια της περιόδου έρευνας επανεξέτασης.

(161)

Το ίδιο ενδιαφερόμενο μέρος αμφισβήτησε το επίπεδο του 8 % του κέρδους-στόχου που καθορίστηκε στην αρχική έρευνα, υποστηρίζοντας ότι οι κατασκευαστές GES αντιμετώπιζαν απώλειες λόγω της μείωσης της ζήτησης χάλυβα διεθνώς και, ως εκ τούτου, δεν δικαιολογείται πλέον το 8 % ως κέρδος-στόχος.

(162)

Υπενθυμίζεται ότι το επίπεδο του κέρδους-στόχου επί των πωλήσεων του ομοειδούς προϊόντος στην ενωσιακή αγορά θα πρέπει να είναι εκείνο που θα μπορούσε να επιτευχθεί εύλογα υπό κανονικές συνθήκες ανταγωνισμού από έναν κλάδο παραγωγής αυτού του τύπου στον εν λόγω τομέα, δηλαδή ελλείψει εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ/επιδοτήσεων. Από την άποψη αυτή, όπως σημειώθηκε στην αιτιολογική σκέψη 26 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1629/2004, εξετάστηκαν δεόντως τα επίπεδα κέρδους του ενωσιακού κλάδου παραγωγής όταν το μερίδιο αγοράς των εισαγωγών που αποτελούσαν αντικείμενο ντάμπινγκ, βρισκόταν στο χαμηλότερό του επίπεδο (δηλαδή το 1999). Επομένως, συνήχθη οριστικά το συμπέρασμα ότι το περιθώριο κέρδους που θα μπορούσε εύλογα να θεωρηθεί ότι αντιπροσωπεύει την οικονομική κατάσταση του κοινοτικού κλάδου παραγωγής ελλείψει επιζήμιου ντάμπινγκ από την Ινδία θα πρέπει να οριστεί στο 8 % για τον υπολογισμό του περιθωρίου ζημίας. Το επιχείρημα, επομένως, απορρίφθηκε.

(163)

Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής βρισκόταν σε εξαιρετικά ευάλωτη κατάσταση κατά τη διάρκεια της περιόδου έρευνας επανεξέτασης, γεγονός που μπορεί να αποδοθεί κατά το μεγαλύτερο μέρος στις αρνητικές συνθήκες αγοράς και την επακόλουθη μείωση της κατανάλωσης. Για τον λόγο αυτό, η αξιολόγηση της Επιτροπής εστιάστηκε στην πιθανότητα επανάληψης της ζημίας που προκλήθηκε από τις εισαγωγές που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ από την Ινδία.

6.   Πιθανότητα επανάληψης της ζημίας

(164)

Για να διαπιστωθεί η πιθανότητα επανάληψης της ζημίας στην περίπτωση όπου ανακαλούνταν τα μέτρα κατά της Ινδίας, αναλύθηκαν τα εξής στοιχεία: η παραγωγική ικανότητα και η πλεονάζουσα ικανότητα στην Ινδία, οι εξαγωγές από την Ινδία σε άλλες τρίτες χώρες και η ελκυστικότητα της αγοράς της Ένωσης.

(165)

Στην αιτιολογική σκέψη 75 συνάγεται ότι είναι πιθανόν οι ινδοί παραγωγοί-εξαγωγείς να εξακολουθήσουν να εξάγουν σημαντικές ποσότητες στην Ένωση, εάν επιτραπεί η λήξη των μέτρων, και μπορεί ακόμη και να αυξήσουν τον όγκο των εξαγωγών τους.

(166)

Όπως διαπιστώθηκε στην αιτιολογική σκέψη 60, η ινδική παραγωγική ικανότητα εκτιμάται σε περίπου 160 000 τόνους κατά τη διάρκεια της ΠΕΕ, ενώ η πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα, η οποία αντιπροσωπεύει μεταξύ 29 % και 36 % της κατανάλωσης της Ένωσης κατά την ίδια περίοδο, εκτιμάται ότι κυμαίνεται μεταξύ 40 000 και 50 000 τόνων. Επιπλέον, όπως αναφέρθηκε στην αιτιολογική σκέψη 59, οι ινδοί παραγωγοί-εξαγωγείς είναι πιθανόν να αυξήσουν περαιτέρω την παραγωγική ικανότητα σε περίπτωση αύξησης της ζήτησης. Όπως αναφέρθηκε στην αιτιολογική σκέψη 62, στο τέλος του Νοεμβρίου του 2014, οι αρχές της Ινδίας επέβαλαν μέτρα αντιντάμπινγκ για τις εισαγωγές GES από την Κίνα. Ως αποτέλεσμα αναμένεται ότι οι ινδοί παραγωγοί θα αυξήσουν το μερίδιο αγοράς τους στην εγχώρια αγορά.

(167)

Ως συνέπεια της ελκυστικότητας της ενωσιακής αγοράς που περιγράφεται στις αιτιολογικές σκέψεις 72 ως 75, αν καταργηθούν τα μέτρα, τουλάχιστον ένα μέρος της πλεονάζουσας ικανότητας θα στραφεί, κατά πάσα πιθανότητα, στην ενωσιακή αγορά. Επίσης, όπως περιγράφεται στην αιτιολογική σκέψη 63, οι ινδοί παραγωγοί προσανατολίζονται σε μεγάλο βαθμό προς τις εξαγωγές. Όσον αφορά τις τιμές GES, όπως περιγράφεται στην αιτιολογική σκέψη 69, διαπιστώθηκαν υψηλότερα επίπεδα τιμών από ό,τι στην Ένωση για ορισμένους από τους προορισμούς των ινδικών εξαγωγών. Ωστόσο, λόγω των διαφορετικών συνδυασμών προϊόντων, η πληροφορία αυτή δεν αποκλίνει από τη γενική εκτίμηση ότι η νέα παραγωγική ικανότητα θα κατευθυνθεί προς την ενωσιακή αγορά, καθώς η αξιοπιστία αυτής της σύγκρισης των τιμών είναι περιορισμένη.

(168)

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 66, τα μέτρα αντιντάμπινγκ κατά των ινδικών εισαγωγών GES επιβλήθηκαν στη Ρωσία και οι εξαγωγές από την Ινδία προς τη Ρωσία μειώθηκαν σημαντικά κατά τη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου. Αυτό σημαίνει ότι η πρόσβαση στην τρίτη κύρια εξαγωγική αγορά για τους ινδούς παραγωγούς-εξαγωγείς είναι περιορισμένη και με την τρέχουσα ή ακόμη και πιθανή αύξηση της πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας που αναφέρθηκε παραπάνω στην αιτιολογική σκέψη 166 είναι πολύ πιθανόν ότι οι Ινδοί παραγωγοί-εξαγωγείς θα αυξήσουν σημαντικά τις εισαγωγές του υπό εξέταση προϊόντος στην αγορά της Ένωσης, εάν επιτραπεί η λήξη των μέτρων.

(169)

Όπως διαπιστώθηκε στην αιτιολογική σκέψη 106, οι τιμές εισαγωγής από την Ινδία χωρίς δασμούς αντιντάμπινγκ και αντισταθμιστικούς δασμούς θα ήταν χαμηλότερες από τις τιμές πωλήσεων της Ένωσης κατά 9 %. Για τον μη συνεργαζόμενο παραγωγό-εξαγωγέα, το περιθώριο πώλησης σε χαμηλότερες τιμές, χωρίς τους δασμούς αντιντάμπινγκ και τους αντισταθμιστικούς δασμούς, εκτιμήθηκε ότι ανέρχεται σε 12 %. Αυτό αποτελεί ένδειξη για το ποιο θα μπορούσε να ήταν το ενδεχόμενο επίπεδο των τιμών των εισαγωγών από την Ινδία, εάν καταργηθούν τα μέτρα. Σε αυτή τη βάση, είναι πιθανό ότι η πίεση τιμών στην αγορά της Ένωσης θα αυξηθεί σημαντικά σε περίπτωση κατάργησης των μέτρων και, ως εκ τούτου, θα επιδεινωθεί περαιτέρω η οικονομική κατάσταση του ενωσιακού κλάδου παραγωγής.

(170)

Από την άποψη του όγκου, η κατάργηση των μέτρων είναι πολύ πιθανό ότι θα επέτρεπε στους ινδούς παραγωγούς-εξαγωγείς να κερδίσουν μερίδια αγοράς στην αγορά της Ένωσης. Ειδικότερα, ο μη συνεργαζόμενος παραγωγός-εξαγωγέας, ο οποίος έχει επί του παρόντος τον υψηλότερο δασμολογικό συντελεστή ύψους 15,7 %, θα είχε ισχυρό κίνητρο να ξαναρχίσει τις εξαγωγές στην αγορά της Ένωσης σε σημαντικές ποσότητες. Σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο, ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής θα βρεθεί αντιμέτωπος με μια απότομη πτώση των όγκων πωλήσεων και των μεριδίων αγοράς.

(171)

Σε αυτή τη βάση και απουσία μέτρων, οι Ινδοί παραγωγοί-εξαγωγείς θα ήταν πιθανό να αυξήσουν την παρουσία τους στην ενωσιακή αγορά όσον αφορά τον όγκο εισαγωγών και τα μερίδια αγοράς σε τιμές που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ και επιδοτούμενες τιμές σημαντικά χαμηλότερες από τις τιμές πώλησης του ενωσιακού κλάδου παραγωγής. Με τον τρόπο αυτό θα δημιουργηθεί μεγαλύτερη πίεση στις τιμές στην ενωσιακή αγορά, με αρνητικό αντίκτυπο στην κερδοφορία του ενωσιακού κλάδου παραγωγής και στην οικονομική του κατάσταση. Με τον τρόπο αυτό θα επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο η οικονομική κατάσταση του ενωσιακού κλάδου παραγωγής.

(172)

Με βάση τα παραπάνω, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα συνέχισης της ζημίας λόγω των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ από την Ινδία σε περίπτωση κατάργησης των μέτρων.

Ε.   ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

(173)

Σύμφωνα με το άρθρο 21 του βασικού κανονισμού, η Επιτροπή εξέτασε κατά πόσον η διατήρηση των υφιστάμενων μέτρων αντιντάμπινγκ έναντι της Ινδίας αντίκειται στο συμφέρον της Ένωσης στο σύνολό της. Ο προσδιορισμός του συμφέροντος της Ένωσης βασίστηκε στην εκτίμηση όλων των ποικίλων συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων των συμφερόντων του ενωσιακού κλάδου παραγωγής, των εισαγωγέων και των χρηστών.

(174)

Υπενθυμίζεται ότι, στην αρχική έρευνα, είχε κριθεί ότι η θέσπιση μέτρων δεν είναι αντίθετη προς το συμφέρον της Ένωσης.

(175)

Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη είχαν την ευκαιρία να γνωστοποιήσουν τις απόψεις τους σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού.

(176)

Σ' αυτή τη βάση, η Επιτροπή εξέτασε επίσης κατά πόσον, παρά τα συμπεράσματα σχετικά με την πιθανότητα επανάληψης του ντάμπινγκ και της ζημίας, υπάρχουν επιτακτικοί λόγοι που θα οδηγούσαν στο συμπέρασμα ότι η διατήρηση μέτρων στη συγκεκριμένη περίπτωση αντίκειται στο συμφέρον της Ένωσης.

1.   Συμφέρον του ενωσιακού κλάδου παραγωγής

(177)

Όπως εξηγείται στην αιτιολογική σκέψη 147, τα μέτρα έδωσαν στον ενωσιακό κλάδο παραγωγής τη δυνατότητα να διατηρήσει το μερίδιο αγοράς του. Παράλληλα, όπως διαπιστώθηκε επίσης στην αιτιολογική σκέψη 172, ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής θα μπορούσε πιθανόν να γνωρίσει επιδείνωση της κατάστασής του εάν επιτραπεί η λήξη της ισχύος των μέτρων αντιντάμπινγκ κατά της Ινδίας. Συνεπώς, συνάγεται το συμπέρασμα ότι η συνέχιση των μέτρων κατά της Ινδίας θα ωφελούσε τον ενωσιακό κλάδο παραγωγής.

2.   Συμφέρον των εισαγωγέων/εμπόρων

(178)

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 16, κανένας εισαγωγέας δεν συνεργάστηκε ή δεν αναγγέλθηκε στην τρέχουσα έρευνα. Επομένως, δεν υπήρχαν ενδείξεις ότι η διατήρηση των μέτρων θα έχει αρνητικές συνέπειες μεγαλύτερες από τις θετικές για τους εισαγωγείς.

3.   Συμφέρον των χρηστών

(179)

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 18, από τους 53 χρήστες που ειδοποιήθηκαν, οκτώ απάντησαν στο ερωτηματολόγιο. Τέσσερις από αυτούς έχουν χρησιμοποιήσει GES εισαγωγής από την Ινδία. Οι εισαγωγές τους αντιπροσώπευαν περίπου το 20 % του συνόλου των εισαγωγών από την Ινδία του υπό εξέταση προϊόντος.

(180)

Υπενθυμίζεται ότι, κατά την αρχική έρευνα, διαπιστώθηκε ότι ο αντίκτυπος της επιβολής των μέτρων δεν θα είναι σημαντικός για τους χρήστες. Παρά την εφαρμογή των μέτρων επί πέντε έτη, οι χρήστες στην Ένωση εξακολούθησαν να προμηθεύονται το προϊόν, μεταξύ άλλων, από την Ινδία. Οι χρήστες δεν υπέβαλαν οποιαδήποτε πληροφορία από την οποία να προκύπτει ότι θα υπήρχαν δυσκολίες στην ανεύρεση άλλων πηγών, ενώ ούτε η έρευνα αποκάλυψε τέτοιες πληροφορίες.

(181)

Επιπλέον, όσον αφορά τις πιθανές επιπτώσεις της επιβολής των μέτρων στους χρήστες, υπενθυμίζεται ότι η Επιτροπή κατέληξε στην αρχική έρευνα ότι, λόγω των ελάχιστων επιπτώσεων του κόστους των GES στις βιομηχανίες χρήστες, η αύξηση αυτού του κόστους δεν θα έχει σημαντικές συνέπειες σ' αυτή τη συγκεκριμένη βιομηχανία. Τα εν λόγω ευρήματα επιβεβαιώθηκαν στην τρέχουσα επανεξέταση, καθώς δεν βρέθηκε καμία ένδειξη περί του αντιθέτου μετά την επιβολή των μέτρων. Επιπλέον, κανείς από τους τέσσερις χρήστες δεν προέβαλε κανένα επιχείρημα κατά της διατήρησης της ισχύος των μέτρων.

(182)

Μία ομοσπονδία παραγωγών χάλυβα, η γερμανική ομοσπονδία βιομηχανιών χάλυβα (Wirtschaftsvereinigung Stahl), αντιτάχθηκε στη συνέχιση των μέτρων και ισχυρίστηκε ότι τα μέτρα οδήγησαν σε ανταγωνιστικά μειονεκτήματα για τους παραγωγούς χάλυβα στην Ένωση σε σύγκριση με τους παραγωγούς προϊόντων χάλυβα σε άλλες περιφέρειες που δεν έχουν τα μέτρα που επιβάλλονται για τα GES. Η ομοσπονδία υποστήριξε ότι η συνέχιση των μέτρων θα επιτρέψει στον ενωσιακό κλάδο παραγωγής να εξακολουθήσει να κατέχει δεσπόζουσα θέση. Ωστόσο, καθίσταται σαφές ότι, από την ανάπτυξη των ινδικών εισαγωγών μετά την επιβολή των μέτρων, οι εισαγωγές από την Ινδία συνεχίστηκαν κατά τη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου. Επιπλέον, η έρευνα έδειξε ότι τα GES εισέρχονται σε ολοένα μεγαλύτερο βαθμό στην αγορά της Ένωσης από μια σειρά άλλων τρίτων χωρών.

(183)

Με βάση τα παραπάνω και σύμφωνα με τα συμπεράσματα της αρχικής έρευνας, είναι πιθανό ότι η συνέχιση των μέτρων δεν θα είχε σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο στους χρήστες και ότι, ως εκ τούτου, δεν υπάρχουν επιτακτικοί λόγοι για να συναχθεί το συμπέρασμα ότι δεν είναι προς το συμφέρον της Ένωσης να επεκτείνει τα υφιστάμενα μέτρα.

4.   Συμπέρασμα σχετικά με το συμφέρον της Ένωσης

(184)

Με βάση τα προαναφερόμενα, η Επιτροπή συνάγει το συμπέρασμα ότι δεν συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι που να άπτονται του συμφέροντος της Ένωσης για να μην επεκταθούν τα ισχύοντα μέτρα αντιντάμπινγκ σε εισαγωγές από την Ινδία.

ΣΤ.   ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΝΤΑΜΠΙΝΓΚ

(185)

Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη ενημερώθηκαν για τα ουσιώδη πραγματικά περιστατικά και το σκεπτικό βάσει των οποίων επρόκειτο να διατηρηθεί η ισχύς των μέτρων αντιντάμπινγκ. Επίσης, τους δόθηκε προθεσμία για την υποβολή σχολίων μετά την εν λόγω κοινοποίηση. Οι παρατηρήσεις και τα σχόλια ελήφθησαν δεόντως υπόψη.

(186)

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού, τα μέτρα αντιντάμπινγκ που εφαρμόζονται στις εισαγωγές GES καταγωγής Ινδίας και έχουν επιβληθεί μέσω του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1225/2009 θα πρέπει να διατηρηθούν.

(187)

Μετά την κοινοποίηση, ο συνεργαζόμενος παραγωγός-εξαγωγέας από την Ινδία ζήτησε από την Επιτροπή να εξετάσει τη συνέχιση των μέτρων για περίοδο δύο ετών. Ωστόσο, από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι δεν συντρέχουν εξαιρετικές περιστάσεις οι οποίες θα δικαιολογούσαν τον περιορισμό της διάρκειας των μέτρων στα δύο έτη.

(188)

Οι ατομικοί συντελεστές δασμού αντιντάμπινγκ των εταιρειών που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό εφαρμόζονται αποκλειστικά και μόνο στις εισαγωγές του υπό εξέταση προϊόντος, το οποίο παράγεται από τις εν λόγω εταιρείες και, συνεπώς, από τα αναφερόμενα συγκεκριμένα νομικά πρόσωπα. Στις εισαγωγές τού υπό εξέταση προϊόντος που κατασκευάζεται από οποιαδήποτε άλλη εταιρεία, η οποία δεν κατονομάζεται ρητώς στο διατακτικό του παρόντος κανονισμού με την επωνυμία και τη διεύθυνσή της, συμπεριλαμβανομένων των οντοτήτων που συνδέονται με τις εταιρείες που κατονομάζονται ρητώς, δεν μπορούν να εφαρμοστούν οι εν λόγω συντελεστές αλλά ο δασμολογικός συντελεστής που ισχύει για «όλες τις άλλες εταιρείες».

(189)

Οποιαδήποτε αίτηση για την εφαρμογή των ως άνω ατομικών συντελεστών δασμού αντιντάμπινγκ των εταιρειών (π.χ. λόγω αλλαγής επωνυμίας της οντότητας ή μετά τη σύσταση νέων οντοτήτων παραγωγής ή πωλήσεων) υποβάλλεται αμέσως στην Επιτροπή (23) μαζί με όλα τα στοιχεία σχετικά, ιδίως, με κάθε τροποποίηση των δραστηριοτήτων της εταιρείας που έχουν σχέση με την παραγωγή και τις εγχώριες και εξαγωγικές πωλήσεις, η οποία συνδέεται, για παράδειγμα, με αυτή την αλλαγή επωνυμίας ή τη σύσταση των νέων οντοτήτων παραγωγής και πωλήσεων. Αν κριθεί σκόπιμο, ο κανονισμός θα τροποποιηθεί στη συνέχεια αναλόγως, με επικαιροποίηση του καταλόγου των εταιρειών για τις οποίες ισχύουν ατομικοί συντελεστές δασμών.

(190)

Η επιτροπή που συγκροτήθηκε δυνάμει του άρθρου 15 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036 δεν διατύπωσε γνώμη,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1.   Επιβάλλεται οριστικός δασμός αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ηλεκτροδίων από γραφίτη του είδους που χρησιμοποιείται για ηλεκτρικές καμίνους τόξου, με φαινόμενη πυκνότητα 1,65 g/cm3 ή μεγαλύτερη και με ηλεκτρική αντίσταση 6,0 μΩ.m ή μικρότερη, που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ ex 8545 11 00 (κωδικός TARIC 8545110010) και θηλές που χρησιμοποιούνται για τέτοια ηλεκτρόδια, που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ ex 8545 90 90 (κωδικός TARIC 8545909010), είτε εισάγονται από κοινού ή χωριστά, καταγωγής Ινδίας.

2.   Ο συντελεστής του δασμού αντιντάμπινγκ που εφαρμόζεται στην καθαρή τιμή «ελεύθερο στα σύνορα της Ένωσης», πριν από την επιβολή δασμού, για τα προϊόντα που περιγράφονται στην παράγραφο 1 και παράγονται από τις εταιρείες που απαριθμούνται κατωτέρω, καθορίζεται ως εξής:

Εταιρεία

Δασμολογικός συντελεστής

Πρόσθετος κωδικός TARIC

Graphite India Limited (GIL), 31 Chowringhee Road, Kolkatta — 700016, West Bengal

9,4 %

A530

HEG Limited, Bhilwara Towers, A-12, Sector-1, Noida — 201301, Uttar Pradesh

0 %

A531

Όλες οι άλλες εταιρείες

8,5 %

A999

3.   Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις σχετικά με τους τελωνειακούς δασμούς.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 9 Μαρτίου 2017.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 176 της 30.6.2016, σ. 21.

(2)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1629/2004 του Συμβουλίου, της 13ης Σεπτεμβρίου 2004, για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ και την οριστική είσπραξη του προσωρινού δασμού που επιβλήθηκε στις εισαγωγές ορισμένων συστημάτων ηλεκτροδίων γραφίτη καταγωγής Ινδίας (ΕΕ L 295 της 18.9.2004, σ. 10).

(3)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1628/2004 του Συμβουλίου, της 13ης Σεπτεμβρίου 2004, για την επιβολή οριστικού αντισταθμιστικού δασμού και την οριστική είσπραξη του προσωρινού δασμού που επιβλήθηκε στις εισαγωγές ορισμένων συστημάτων ηλεκτροδίων γραφίτη καταγωγής Ινδίας (ΕΕ L 295 της 18.9.2004, σ. 4).

(4)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1354/2008 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2008, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1628/2004 για την επιβολή οριστικού αντισταθμιστικού δασμού στις εισαγωγές ορισμένων συστημάτων ηλεκτροδίων γραφίτη καταγωγής Ινδίας και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1629/2004 για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων συστημάτων ηλεκτροδίων γραφίτη καταγωγής Ινδίας (ΕΕ L 350 της 30.12.2008, σ. 24).

(5)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1186/2010 του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2010, για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων συστημάτων ηλεκτροδίων γραφίτη καταγωγής Ινδίας σε συνέχεια της επανεξέτασης ενόψει της λήξης της ισχύος των μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1225/2009 (ΕΕ L 332 της 16.12.2010, σ. 17).

(6)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1185/2010 του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2010, για την επιβολή οριστικού αντισταθμιστικού δασμού στις εισαγωγές ορισμένων συστημάτων ηλεκτροδίων γραφίτη καταγωγής Ινδίας σε συνέχεια της επανεξέτασης ενόψει της λήξης της ισχύος των μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 597/2009 (ΕΕ L 332 της 16.12.2010, σ. 1).

(7)  ΕΕ C 82 της 10.3.2015, σ. 5.

(8)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1225/2009 του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 51). Ο κανονισμός αυτός έχει κωδικοποιηθεί από τον βασικό κανονισμό.

(9)  Ανακοίνωση για την έναρξη διαδικασίας επανεξέτασης λόγω της λήξης των μέτρων αντιντάμπινγκ που εφαρμόζονται στις εισαγωγές ορισμένων συστημάτων ηλεκτροδίων γραφίτη καταγωγής Ινδίας (ΕΕ C 415 της 15.12.2015, σ. 33).

(10)  Ανακοίνωση για την έναρξη διαδικασίας επανεξέτασης λόγω της λήξης των αντισταθμιστικών μέτρων που εφαρμόζονται στις εισαγωγές ορισμένων συστημάτων ηλεκτροδίων γραφίτη καταγωγής Ινδίας (ΕΕ C 415 της 15.12.2015, σ. 25).

(11)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 597/2009 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουνίου 2009, για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΕΕ L 188 της 18.7.2009, σ. 93). Ο κανονισμός αυτός έχει κωδικοποιηθεί από τον κανονισμό (Ε) 2016/1037 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 176 της 30.6.2016, σ. 55).

(12)  http://content.icicidirect.com/mailimages/IDirect_GraphiteIndia_Q1FY16.pdf

(13)  http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiqt6H2u9_QAhWEzRoKHYUwBVEQFggfMAA&url=http%3A%2F%2Fhegltd.com%2Fwebmaster%2FDownloadFile.aspx%3Fd%3D..%2Fuploads%2FFinance%2F70Results_Release.pdf&usg=AFQjCNGMpUymLm4BNOjIMmolLDgwSGgcDw

(14)  http://hegltd.com/ and http://www.graphiteindia.com/

(15)  http://hegltd.com/WEBMASTER/DownloadFile.aspx?D=../Uploads/Newsletter/News9.pdf

(16)  https://www.worldsteel.org/statistics/statistics-archive/yearbook-archive.html

(17)  http://www.dgtr.gov.in/sites/default/files/adfin_Graphite_Electrodes_diameters_ChinaPR.pdf

(18)  http://hegltd.com/pdf/HEGLtd_Q1_FY_16_Investors_Presentation.pdf

(19)  http://www.graphiteindia.com/View/investor_relation.aspx (βλέπε GIL Q3 FY2015 Earnings Presentation.pdf, σελίδα 14)

(20)  http://www.eurasiancommission.org/_layouts/Lanit.EEC.Desicions/Download.aspx?IsDlg=0&ID=3805&print=1

(21)  Η μέση τιμή δεν περιλαμβάνει τους ισχύοντες δασμούς αντιντάμπινγκ/αντισταθμιστικούς δασμούς.

Πηγή: Βάση δεδομένων άρθρου 14 παράγραφος 6.

(22)  Τα ηλεκτρόδια γραφίτη μικρής αλλά και μεγάλης διαμέτρου περιλαμβάνονται στους ίδιους κωδικούς TARIC.

(23)  Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Εμπορίου, Διεύθυνση Η, 1049 Βρυξέλλες, Βέλγιο.


10.3.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 64/72


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2017/423 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 9ης Μαρτίου 2017

για την εκ νέου επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ και την οριστική είσπραξη του προσωρινού δασμού που επιβλήθηκε στις εισαγωγές ορισμένων υποδημάτων που έχουν το πάνω μέρος από δέρμα, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και Βιετνάμ, και που παράγονται από τις εταιρείες Fujian Viscap Shoes Co. Ltd, Vietnam Ching Luh Shoes Co. Ltd, Vinh Thong Producing-Trading-Service Co. Ltd, Qingdao Tae Kwang Shoes Co. Ltd, Maystar Footwear Co. Ltd, Lien Phat Company Ltd, Qingdao Sewon Shoes Co. Ltd, Panyu Pegasus Footwear Co. Ltd, PanYu Leader Footwear Corporation, Panyu Hsieh Da Rubber Co. Ltd, An Loc Joint Stock Company, Qingdao Changshin Shoes Company Limited, Chang Shin Vietnam Co. Ltd, Samyang Vietnam Co. Ltd, Qingdao Samho Shoes Co. Ltd, Min Yuan, Chau Giang Company Limited, Foshan Shunde Fong Ben Footwear Industrial Co. Ltd και Dongguan Texas Shoes Limited Co., και για την εφαρμογή της απόφασης του Δικαστηρίου στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-659/13 και C-34/14

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΣΛΕΕ»), και ιδίως το άρθρο 266,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1036 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2016, για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1) («ο βασικός κανονισμός»), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 4 και το άρθρο 14 παράγραφοι 1 και 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

Α.   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

(1)

Στις 23 Μαρτίου 2006 η Επιτροπή εξέδωσε τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 553/2006 (2) για την επιβολή προσωρινού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές υποδημάτων που έχουν το πάνω μέρος από δέρμα («υποδήματα»), καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας («ΛΔΚ» ή «Κίνα») και Βιετνάμ («κανονισμός για την επιβολή προσωρινού δασμού»).

(2)

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1472/2006 (3) το Συμβούλιο επέβαλε οριστικούς δασμούς αντιντάμπινγκ που κυμαίνονταν από 9,7 % έως 16,5 % στις εισαγωγές ορισμένων υποδημάτων που έχουν το πάνω μέρος από δέρμα, καταγωγής Βιετνάμ και ΛΔΚ, για δύο έτη [«κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1472/2006» ή «ο επίδικος κανονισμός»].

(3)

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 388/2008 (4) το Συμβούλιο επέκτεινε τα οριστικά μέτρα αντιντάμπινγκ που είχαν επιβληθεί στις εισαγωγές ορισμένων υποδημάτων που έχουν το πάνω μέρος από δέρμα, καταγωγής ΛΔΚ, στις εισαγωγές που αποστέλλονται από την Ειδική Διοικητική Περιοχή (ΕΔΠ) του Μακάο, ανεξάρτητα από το εάν δηλώνονται ως καταγωγής ΕΔΠ Μακάο ή όχι.

(4)

Κατόπιν διαδικασίας επανεξέτασης ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων η οποία ξεκίνησε στις 3 Οκτωβρίου 2008 (5), το Συμβούλιο παρέτεινε περαιτέρω τα μέτρα αντιντάμπινγκ για 15 μήνες με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1294/2009 (6), δηλαδή έως τις 31 Μαρτίου 2011, οπότε και έληξε η ισχύς των μέτρων [«εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1294/2009»].

(5)

Οι εταιρείες Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd και Risen Footwear (HK) Co Ltd, καθώς και η εταιρεία Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd («οι αιτούσες») προσέβαλαν τον επίδικο κανονισμό ενώπιον του Πρωτοδικείου (νυν Γενικό Δικαστήριο). Με τις αποφάσεις της 4ης Μαρτίου 2010 στην υπόθεση T-401/06 Brosmann Footwear (HK) και λοιποί κατά Συμβουλίου και της 4ης Μαρτίου 2010 στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις T-407/06 και T-408/06 Zhejiang Aokang Shoes και Wenzhou Taima Shoes κατά Συμβουλίου το Γενικό Δικαστήριο απέρριψε τις εν λόγω ενστάσεις.

(6)

Οι αιτούσες άσκησαν αναίρεση κατά των εν λόγω αποφάσεων. Στις αποφάσεις του της 2ας Φεβρουαρίου 2012 στην υπόθεση C-249/10 P, Brosmann Footwear (HK) και λοιποί κατά Συμβουλίου, και της 15ης Νοεμβρίου 2012 στην υπόθεση C-247/10 P, Zhejiang Aokang Shoes κατά Συμβουλίου («οι αποφάσεις Brosmann και Aokang»), το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναίρεσε τις εν λόγω αποφάσεις. Αποφάνθηκε ότι το Γενικό Δικαστήριο υπέπεσε σε νομική πλάνη στο μέτρο που έκρινε ότι η Επιτροπή δεν όφειλε να εξετάζει τις αιτήσεις περί υπαγωγής σε καθεστώς οικονομίας αγοράς (ΚΟΑ) οι οποίες στηρίζονταν στο άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχεία β) και γ) του βασικού κανονισμού και προέρχονταν από επιχειρήσεις που δεν περιλαμβάνονταν στο δείγμα (σκέψη 36 της απόφασης στην υπόθεση C-249/10 P και σκέψεις 29 και 32 της απόφασης στην υπόθεση C-247/10 P).

(7)

Στη συνέχεια, το Δικαστήριο εξέδωσε το ίδιο απόφαση επί του ζητήματος. Έκρινε ότι «η Επιτροπή όφειλε να εξετάσει τις τεκμηριωμένες αιτήσεις που της υπέβαλαν οι αναιρεσείουσες βάσει του άρθρου 2 παράγραφος 7 στοιχεία β) και γ) του βασικού κανονισμού με σκοπό να τύχουν του ΚΟΑ στο πλαίσιο της διαδικασίας αντιντάμπινγκ που προβλέπει ο επίδικος κανονισμός. Πρέπει, ακολούθως, να σημειωθεί ότι δεν αποκλείεται μια τέτοια εξέταση να είχε ως επακόλουθο την επιβολή σε βάρος τους οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ διαφορετικού από τον δασμό 16,5 % που τους επιβλήθηκε βάσει του άρθρου 1 παράγραφος 3 του επίδικου κανονισμού. Πράγματι, από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι επιβλήθηκε οριστικός δασμός αντιντάμπινγκ 9,7 % στη μοναδική κινεζική επιχείρηση η οποία περιλαμβανόταν στο δείγμα και υπήχθη σε ΚΟΑ. Όπως προκύπτει από τη σκέψη 38 της παρούσας αποφάσεως, αν η Επιτροπή είχε αποφανθεί ότι συνέτρεχαν και στην περίπτωση των αναιρεσειουσών οι συνθήκες της οικονομίας της αγοράς, θα έπρεπε να εφαρμοστεί και προς όφελός τους ο εν λόγω συντελεστής, καθόσον δεν ήταν δυνατός ο υπολογισμός ατομικού περιθωρίου ντάμπινγκ» (σκέψη 42 της απόφασης στην υπόθεση C-249/10 P και σκέψη 36 της απόφασης στην υπόθεση C-247/10 P).

(8)

Κατά συνέπεια, το Δικαστήριο ακύρωσε τον επίδικο κανονισμό, στο μέτρο που αφορά τις οικείες αιτούσες.

(9)

Τον Οκτώβριο του 2013 η Επιτροπή, με ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (7), ανακοίνωσε ότι είχε αποφασίσει να συνεχίσει τη διαδικασία αντιντάμπινγκ από το συγκεκριμένο σημείο κατά το οποίο συνέβη η παρανομία και να εξετάσει κατά πόσον συνέτρεχαν οι συνθήκες της οικονομίας της αγοράς για τις αιτούσες για την περίοδο από την 1η Απριλίου 2004 έως την 31η Μαρτίου 2005, κάλεσε δε τα ενδιαφερόμενα μέρη να εμφανιστούν και να αναγγελθούν.

(10)

Τον Μάρτιο του 2014 το Συμβούλιο, με την εκτελεστική απόφαση 2014/149/ΕΕ (8), απέρριψε πρόταση της Επιτροπής για έκδοση εκτελεστικού κανονισμού του Συμβουλίου για την εκ νέου επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ και την οριστική είσπραξη του προσωρινού δασμού που επιβλήθηκε στις εισαγωγές ορισμένων υποδημάτων που έχουν το πάνω μέρος από δέρμα, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, και παράγονται από τις εταιρείες Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd, Risen Footwear (HK) Co Ltd και Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd, και περάτωσε τη διαδικασία όσον αφορά τους συγκεκριμένους παραγωγούς. Το Συμβούλιο έκρινε ότι οι εισαγωγείς που είχαν αγοράσει υποδήματα από τους συγκεκριμένους παραγωγούς-εξαγωγείς και στους οποίους είχαν επιστραφεί οι σχετικοί τελωνειακοί δασμοί από τις αρμόδιες εθνικές αρχές βάσει του άρθρου 236 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/1992 του Συμβουλίου (9) («ο κοινοτικός τελωνειακός κώδικας»), είχαν αποκτήσει δικαιολογημένη εμπιστοσύνη βάσει του άρθρου 1 παράγραφος 4 του επίδικου κανονισμού, η οποία είχε καταστήσει τις διατάξεις του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα, και ιδίως το άρθρο 221, εφαρμοστέες όσον αφορά την είσπραξη των δασμών.

(11)

Τρεις εισαγωγείς του υπό εξέταση προϊόντος, οι εταιρείες C&J Clark International Ltd («Clark»), Puma SE («Puma») και Timberland Europe BV («Timberland») («οι οικείοι εισαγωγείς»), προσέβαλαν τα μέτρα αντιντάμπινγκ για τις εισαγωγές ορισμένων υποδημάτων από την Κίνα και το Βιετνάμ, επικαλούμενοι τη νομολογία που αναφέρεται στις αιτιολογικές σκέψεις 5 έως 7, ενώπιον των εθνικών τους δικαστηρίων, τα οποία παρέπεμψαν τις υποθέσεις στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έκδοση προδικαστικής απόφασης.

(12)

Στις 4 Φεβρουαρίου 2016, στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-659/13, C & J Clark International Limited, και C-34/14, Puma SE (10), το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1472/2006 και ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1294/2009 είναι ανίσχυροι στο μέτρο που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν εξέτασε τις αιτήσεις περί υπαγωγής σε ΚΟΑ και περί ατομικής μεταχείρισης («ΑΜ») που υποβλήθηκαν από τους παραγωγούς-εξαγωγείς στη ΛΔΚ και στο Βιετνάμ οι οποίοι δεν συμπεριλήφθηκαν στο δείγμα («οι αποφάσεις»), σε αντίθεση με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο β) και στο άρθρο 9 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 384/96 του Συμβουλίου (11).

(13)

Όσον αφορά την υπόθεση C-571/14, Timberland Europe, το Δικαστήριο αποφάσισε στις 11 Απριλίου 2016 τη διαγραφή της υπόθεσης από το πρωτόκολλο του Δικαστηρίου κατόπιν αιτήματος του αιτούντος εθνικού δικαστηρίου.

(14)

Το άρθρο 266 της ΣΛΕΕ προβλέπει ότι τα θεσμικά όργανα πρέπει να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να συμμορφώνονται προς τις αποφάσεις του Δικαστηρίου. Σε περίπτωση ακύρωσης μιας πράξης που εκδόθηκε από τα θεσμικά όργανα στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας, όπως η διαδικασία αντιντάμπινγκ, η συμμόρφωση με την απόφαση του Δικαστηρίου συνίσταται στην αντικατάσταση της ακυρωθείσας πράξης από νέα πράξη, στην οποία έχει εξαλειφθεί η παρανομία που επισήμανε το Δικαστήριο (12).

(15)

Σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου, η διαδικασία αντικατάστασης της ακυρωθείσας πράξης μπορεί να επαναλαμβάνεται από το συγκεκριμένο σημείο κατά το οποίο συνέβη η παρανομία (13). Αυτό συνεπάγεται ειδικότερα ότι σε περίπτωση ακύρωσης πράξης με την οποία περατώνεται μια διοικητική διαδικασία, η εν λόγω ακύρωση δεν επηρεάζει αναγκαστικά τις προπαρασκευαστικές πράξεις, όπως η έναρξη της διαδικασίας αντιντάμπινγκ. Σε περίπτωση ακύρωσης κανονισμού για την επιβολή οριστικών μέτρων αντιντάμπινγκ, αυτό σημαίνει ότι, μετά την ακύρωση, η διαδικασία αντιντάμπινγκ εξακολουθεί να εκκρεμεί, καθώς η πράξη με την οποία περατώθηκε η διαδικασία αντιντάμπινγκ έχει εξαφανιστεί από την έννομη τάξη της Ένωσης (14), εκτός αν η παρανομία συνέβη κατά το στάδιο της έναρξης.

(16)

Εκτός από το γεγονός ότι τα θεσμικά όργανα δεν εξέτασαν τις αιτήσεις περί υπαγωγής σε ΚΟΑ και περί ΑΜ που υποβλήθηκαν από τους παραγωγούς-εξαγωγείς στη ΛΔΚ και στο Βιετνάμ οι οποίοι δεν συμπεριλήφθηκαν στο δείγμα, όλα τα άλλα πορίσματα που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1472/2006 και στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1294/2009 εξακολουθούν να ισχύουν.

(17)

Στην παρούσα υπόθεση η παρανομία συνέβη μετά την έναρξη της διαδικασίας. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να επαναλάβει την παρούσα διαδικασία αντιντάμπινγκ, η οποία εξακολουθούσε να εκκρεμεί κατόπιν των αποφάσεων, από το συγκεκριμένο σημείο κατά το οποίο συνέβη η παρανομία και να εξετάσει κατά πόσον συνέτρεχαν συνθήκες οικονομίας της αγοράς για τους οικείους παραγωγούς-εξαγωγείς για την περίοδο από την 1η Απριλίου 2004 έως την 31η Μαρτίου 2005, η οποία ήταν η περίοδος έρευνας («περίοδος έρευνας)». Η Επιτροπή εξέτασε επίσης, κατά περίπτωση, αν οι οικείοι παραγωγοί-εξαγωγείς πληρούσαν τις προϋποθέσεις για ΑΜ σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1225/2009 του Συμβουλίου (15) (ο «βασικός κανονισμός πριν από την τροποποίησή του») (16).

(18)

Με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2016/1395 (17), η Επιτροπή επέβαλε εκ νέου οριστικό δασμό αντιντάμπινγκ και εισέπραξε οριστικά τον προσωρινό δασμό που επιβλήθηκε στις εισαγωγές από τις εταιρείες Clark και Puma ορισμένων υποδημάτων με το πάνω μέρος από δέρμα, καταγωγής ΛΔΚ, που παράγονται από δεκατρείς Κινέζους παραγωγούς-εξαγωγείς οι οποίοι είχαν υποβάλει αιτήσεις περί υπαγωγής σε ΚΟΑ και περί ΑΜ, αλλά δεν είχαν συμπεριληφθεί στο δείγμα.

(19)

Με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2016/1647 (18), η Επιτροπή επέβαλε εκ νέου οριστικό δασμό αντιντάμπινγκ και εισέπραξε οριστικά τον προσωρινό δασμό που επιβλήθηκε στις εισαγωγές από τις εταιρείες Clark, Puma και Timberland ορισμένων υποδημάτων που έχουν το πάνω μέρος από δέρμα, καταγωγής Βιετνάμ και που παράγονται από ορισμένους Βιετναμέζους παραγωγούς-εξαγωγείς οι οποίοι υπέβαλαν αιτήσεις περί υπαγωγής σε ΚΟΑ και περί ΑΜ κατά την αρχική έρευνα, αλλά δεν είχαν συμπεριληφθεί στο δείγμα.

(20)

Με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2016/1731 (19), η Επιτροπή επέβαλε εκ νέου οριστικό δασμό αντιντάμπινγκ και εισέπραξε οριστικά τον προσωρινό δασμό που επιβλήθηκε στις εισαγωγές από τις εταιρείες Puma και Timberland ορισμένων υποδημάτων που έχουν το πάνω μέρος από δέρμα, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και που παράγονται από τη General Footwear Ltd, καθώς και ορισμένων υποδημάτων που έχουν το πάνω μέρος από δέρμα, καταγωγής Βιετνάμ και που παράγονται από την General Footwear Ltd (Κίνα), την Diamond Vietnam Co Ltd και την Ty Hung Footgearmex/Footwear Co. Ltd («Ty Hung Co Ltd»), οι οποίες υπέβαλαν αιτήσεις περί υπαγωγής σε ΚΟΑ και περί ΑΜ, αλλά δεν είχαν συμπεριληφθεί στο δείγμα.

(21)

Το κύρος των εκτελεστικών κανονισμών (ΕΕ) 2016/1395, (ΕΕ) 2016/1647 και (ΕΕ) 2016/1731 αμφισβητήθηκε από τις εταιρείες Puma και Timberland ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου στην υπόθεση T-781/16, Puma και λοιποί κατά Επιτροπής, και στην υπόθεση T-782/16, Timberland Europe κατά Επιτροπής. Επιπλέον, το κύρος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/1395 επίσης αμφισβητήθηκε ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου από την Clark στην υπόθεση T-790/16, C & J Clark International κατά Επιτροπής και Τ-861/16 C & J Clark International κατά Επιτροπής.

(22)

Ενόψει της εφαρμογής της απόφασης στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-659/13, C & J Clark International Limited, και C-34/14, Puma SE, η οποία αναφέρεται ανωτέρω στην αιτιολογική σκέψη 12, η Επιτροπή εξέδωσε τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2016/223 (20). Στο άρθρο 1 του εν λόγω κανονισμού η Επιτροπή κάλεσε τις εθνικές τελωνειακές αρχές να διαβιβάσουν όλες τις αιτήσεις επιστροφής των οριστικών δασμών αντιντάμπινγκ επί εισαγωγών υποδημάτων καταγωγής Κίνας και Βιετνάμ, τις οποίες υπέβαλαν οι εισαγωγείς βάσει του άρθρου 236 του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα και βασίζονταν στο γεγονός ότι ένας παραγωγός-εξαγωγέας που δεν συμπεριλήφθηκε στο δείγμα είχε ζητήσει να υπαχθεί σε ΚΟΑ ή να του χορηγηθεί ΑΜ κατά την έρευνα η οποία οδήγησε στην επιβολή οριστικών μέτρων μέσω του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1472/2006 («αρχική έρευνα»). Η Επιτροπή αξιολογεί τη σχετική αίτηση υπαγωγής σε ΚΟΑ ή περί ΑΜ και επιβάλλει εκ νέου τον κατάλληλο δασμό. Στη βάση αυτή, οι εθνικές τελωνειακές αρχές θα πρέπει στη συνέχεια να λάβουν απόφαση σχετικά με την αίτηση επιστροφής και διαγραφής των δασμών αντιντάμπινγκ.

(23)

Η ισχύς του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/223 αποτελεί αντικείμενο αίτησης για την έκδοση προδικαστικής απόφασης, που υποβλήθηκε από το Finanzgericht Düsseldorf στις 9 Μαΐου 2016 (υπόθεση C-256/16 Deichmann). Η προαναφερόμενη αίτηση προδικαστικής απόφασης υποβλήθηκε στο πλαίσιο διαφοράς μεταξύ της Deichmann, γερμανικής εταιρείας εισαγωγής υποδημάτων, και της αρμόδιας εθνικής τελωνειακής αρχής, Hauptzollamt Duisburg. Η διαφορά αφορά την επιστροφή δασμών αντιντάμπινγκ τους οποίους κατέβαλε η Deichmann επί εισαγωγών υποδημάτων από, μεταξύ άλλων, την κινεζική προμηθεύτρια εταιρεία Chengdu Sunshine Shoes Co. Ltd, η οποία υπέβαλε αίτηση περί υπαγωγής σε ΚΟΑ και περί ΑΜ και δεν συμπεριλήφθηκε στο δείγμα. Μια δεύτερη αίτηση προδικαστικής απόφασης επί του κύρους του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/223 υποβλήθηκε από το First-tier Tribunal (Tax Chamber) του Ηνωμένου Βασιλείου στις 28 Νοεμβρίου 2016 (υπόθεση C-612/16 C & J Clark International).

(24)

Επιπλέον, κατόπιν κοινοποίησης από τις γαλλικές τελωνειακές αρχές σύμφωνα με το άρθρο 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/223, η Επιτροπή ανέλυσε αιτήσεις περί υπαγωγής σε ΚΟΑ/ΑΜ τις οποίες υπέβαλαν τρεις Κινέζοι παραγωγοί-εξαγωγείς, οι Chengdu Sunshine Shoes Co. Ltd, Foshan Nanhai Shyang Yuu Footwear Ltd και Fujian Sunshine Footwear Co. Ltd.

(25)

Με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2016/2257 (21), η Επιτροπή επέβαλε εκ νέου οριστικό δασμό αντιντάμπινγκ και εισέπραξε οριστικά τον προσωρινό δασμό που επιβλήθηκε στις εισαγωγές ορισμένων υποδημάτων που έχουν το πάνω μέρος από δέρμα, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, και που παράγονται από τρεις παραγωγούς-εξαγωγείς οι οποίοι είχαν υποβάλει αιτήσεις περί υπαγωγής σε ΚΟΑ και περί ΑΜ, αλλά δεν είχαν συμπεριληφθεί στο δείγμα.

(26)

Στις 12 Ιουλίου 2016, σύμφωνα με το άρθρο 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/223, οι τελωνειακές αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου κοινοποίησαν στην Επιτροπή αιτήσεις επιστροφής δασμών από εισαγωγείς στην Ένωση και προσκόμισαν δικαιολογητικά έγγραφα.

(27)

Στις 13 Ιουλίου 2016, σύμφωνα με το άρθρο 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/223, οι τελωνειακές αρχές του Βελγίου κοινοποίησαν στην Επιτροπή αιτήσεις επιστροφής δασμών από εισαγωγείς στην Ένωση και προσκόμισαν δικαιολογητικά έγγραφα.

(28)

Στις 26 Ιουλίου 2016, σύμφωνα με το άρθρο 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/223, οι τελωνειακές αρχές της Σουηδίας κοινοποίησαν στην Επιτροπή αιτήσεις επιστροφής δασμών από εισαγωγείς στην Ένωση και προσκόμισαν δικαιολογητικά έγγραφα.

(29)

Στις κοινοποιήσεις αυτές, οι οποίες αποτελούν αντικείμενο του παρόντος κανονισμού, περιλαμβάνονταν συνολικά διακόσιες σαράντα έξι εταιρείες ως προμηθευτές υποδημάτων από την Κίνα και το Βιετνάμ.

(30)

Για πολλές από τις εταιρείες αυτές, εκατόν εξήντα οκτώ περιλαμβάνονται στο παράρτημα III του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή δεν διαθέτει στοιχεία ότι οι εταιρείες αυτές είχαν υποβάλει αίτηση περί υπαγωγής σε ΚΟΑ ή περί ΑΜ κατά την αρχική έρευνα. Μεταξύ των εταιρειών αυτών περιλαμβάνονταν επίσης εταιρείες τις οποίες δεν αφορά η έρευνα καθώς, για παράδειγμα, δεν ήταν εγκατεστημένες στην Κίνα ή στο Βιετνάμ, ή αποτελούσαν εμπορικές εταιρείες ή εταιρείες μόνο μεταποίησης οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν δικαιούνται ατομικό περιθώριο ντάμπινγκ. Οι εταιρείες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα III δεν ήταν επίσης σε θέση να αποδείξουν ότι σχετίζονται με οποιονδήποτε από τους Κινέζους ή Βιετναμέζους παραγωγούς-εξαγωγείς που υπέβαλαν αιτήσεις περί υπαγωγής σε ΚΟΑ/ΑΜ κατά την αρχική έρευνα. Ωστόσο, όπως αναφέρεται πιο κάτω στην αιτιολογική σκέψη 79, η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι μπορεί να μην γνώριζαν όλοι οι εισαγωγείς οι οποίοι αγόρασαν υποδήματα από τους εμπόρους αυτούς ότι έπρεπε να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή τα ονόματα των παραγωγών-εξαγωγέων από τους οποίους προμηθεύονταν τα υποδήματα οι εν λόγω έμποροι. Στην αιτιολογική σκέψη 79 εξηγούνται, επίσης, αναλυτικότερα οι λόγοι για τους οποίους η Επιτροπή, στη βάση αυτή, αποφάσισε να αναστείλει προσωρινά την εξέταση των εταιρειών που απαριθμούνται στο παράρτημα III.

(31)

Από τις υπόλοιπες εταιρείες, είκοσι είχαν ήδη αξιολογηθεί μεμονωμένα ή ως μέλη ομίλου εταιρειών που επιλέχθηκε στο δείγμα των Κινέζων ή Βιετναμέζων παραγωγών-εξαγωγέων στο πλαίσιο της αρχικής έρευνας (περιλαμβάνονται στο παράρτημα IV του παρόντος κανονισμού). Επειδή σε καμία από τις εν λόγω εταιρείες δεν χορηγήθηκε ατομικός δασμολογικός συντελεστής, ο δασμός της τάξης του 16,5 % για την Κίνα και του 10 % για το Βιετνάμ εφαρμόζεται αντίστοιχα στις εισαγωγές υποδημάτων από τις συγκεκριμένες εταιρείες. Οι συντελεστές αυτοί δεν επηρεάστηκαν από την απόφαση που αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 12.

(32)

Από τις υπόλοιπες εταιρείες, τριάντα μία (οι οποίες απαριθμούνται στο παράρτημα V του παρόντος κανονισμού) είχαν ήδη αξιολογηθεί είτε μεμονωμένα είτε ως μέλη ομίλου εταιρειών στο πλαίσιο της εφαρμογής της απόφασης που αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 12, δηλαδή της εκτελεστικής απόφασης 2014/149/ΕΕ ή των εκτελεστικών κανονισμών (ΕΕ) 2016/1395, (ΕΕ) 2016/1647, (ΕΕ) 2016/1731 και (ΕΕ) 2016/2257, αντίστοιχα. Οι αξιολογήσεις αυτές περιελάμβαναν, επίσης, οκτώ εταιρείες που είχαν κοινοποιηθεί στην Επιτροπή και εντοπίστηκαν μετά την κοινοποίηση, από τις παρατηρήσεις που υπέβαλαν η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Αθλητικών Ειδών («FESI») και η Footwear Coalition, ως συνδεδεμένες με μία από τις εταιρείες ή έναν όμιλο εταιρειών που είχαν ήδη αξιολογηθεί προηγουμένως σε έναν από τους προαναφερόμενους κανονισμούς.

(33)

Στις εταιρείες ή τους ομίλους εταιρειών που αξιολογήθηκαν με την εκτελεστική απόφαση 2014/149/ΕΕ δεν επιβλήθηκε εκ νέου δασμός αντιντάμπινγκ, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 10, με το σκεπτικό ότι η επιστροφή των δασμών για τις εν λόγω εταιρείες είχε ήδη πραγματοποιηθεί και, ως εκ τούτου, τους παρασχέθηκε η δικαιολογημένη εμπιστοσύνη ότι δεν θα υπάρξει εκ νέου επιβολή. Οι αιτήσεις επιστροφής δασμών των εισαγωγέων της Ένωσης που αφορούν εταιρείες ή ομίλους εταιρειών που αξιολογήθηκαν με τους εκτελεστικούς κανονισμούς (ΕΕ) 2016/1395, (ΕΕ) 2016/1647, (ΕΕ) 2016/1731 και (ΕΕ) 2016/2257, αντίστοιχα, θα πρέπει, από την άλλη πλευρά, να μην ικανοποιηθούν. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η νομική κατάσταση των εν λόγω εισαγωγέων είναι διαφορετική από εκείνων που αξιολογήθηκαν με την εκτελεστική απόφαση 2014/149/ΕΕ, και δεν έχουν αποκτήσει ιδίως τη δικαιολογημένη εμπιστοσύνη.

(34)

Μετά την κοινοποίηση, από τις παρατηρήσεις που υπέβαλαν η FESI και η Footwear Coalition, ένας Κινέζος παραγωγός-εξαγωγέας που κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή, εντοπίστηκε ως εταιρεία που υπέβαλε αίτηση περί υπαγωγής σε ΚΟΑ/ΑΜ κατά την αρχική έρευνα, αλλά δεν είχε συμπεριληφθεί στο δείγμα ούτε είχε αξιολογηθεί στις προηγούμενες εφαρμογές που αναφέρονται στις αιτιολογικές σκέψεις 18 έως 20 και 25. Τα ίδια ενδιαφερόμενα μέρη εντόπισαν, επίσης, άλλες τέσσερις εταιρείες που είχαν κοινοποιηθεί στην Επιτροπή, οι οποίες ήταν συνδεδεμένες με Κινέζους ή Βιετναμέζους παραγωγούς-εξαγωγείς και είχαν υποβάλει αίτηση περί υπαγωγής σε ΚΟΑ/ΑΜ κατά την αρχική έρευνα, αλλά δεν είχαν συμπεριληφθεί στο δείγμα ούτε είχαν αξιολογηθεί στις προηγούμενες εφαρμογές που αναφέρονται στις αιτιολογικές σκέψεις 18 έως 20 και 25. Συνεπώς, πρόκειται για πέντε συνολικά εταιρείες (που απαριθμούνται στο παράρτημα VI) των οποίων η αίτηση περί υπαγωγής σε ΚΟΑ/ΑΜ, ή των συνδεδεμένων εταιρειών τους, θα πρέπει να αξιολογηθεί. Οι αξιολογήσεις αυτές δεν μπορούν να ολοκληρωθούν εντός του χρονικού πλαισίου της τρέχουσας εφαρμογής και θα πρέπει, ως εκ τούτου, να αποτελέσουν αντικείμενο μεταγενέστερης εφαρμογής. Η εξέταση των αιτήσεων επιστροφής δασμών των εισαγωγέων των εν λόγω εταιρειών στην Ένωση (που απαριθμούνται στο παράρτημα VI) θα πρέπει συνεπώς να ανασταλεί προσωρινά εν αναμονή του αποτελέσματος της αξιολόγησης των αιτήσεων περί υπαγωγής σε ΚΟΑ/ΑΜ των σχετικών προμηθευτών στην Κίνα και/ή το Βιετνάμ.

(35)

Τέλος, μετά την κοινοποίηση, τα ίδια ενδιαφερόμενα μέρη ισχυρίστηκαν ότι έξι εταιρείες που παρατίθενται στο παράρτημα III ήταν συνδεδεμένες με εταιρεία ή όμιλο εταιρειών που είχε ήδη αξιολογηθεί σε προηγούμενη εφαρμογή και θα πρέπει να χαρακτηριστούν συνδεδεμένες. Ωστόσο, τα αποδεικτικά στοιχεία του φακέλου δεν επιβεβαίωσαν τον ισχυρισμό αυτό, ο οποίος, εν πάση περιπτώσει, δεν τεκμηριώθηκε με περαιτέρω αποδείξεις. Επομένως, ο ισχυρισμός αυτός απορρίπτεται.

(36)

Οι υπόλοιπες δεκαεννέα εταιρείες ήταν Κινέζοι ή Βιετναμέζοι παραγωγοί-εξαγωγείς οι οποίοι δεν είχαν συμπεριληφθεί στο δείγμα κατά την αρχική έρευνα και είχαν υποβάλει αίτηση περί υπαγωγής σε ΚΟΑ/ΑΜ. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή εξέτασε τις αιτήσεις περί υπαγωγής σε ΚΟΑ και περί ΑΜ που υπέβαλαν οι συγκεκριμένες εταιρείες. Η εν λόγω αξιολόγηση περιέλαβε, επίσης, δύο εταιρείες που είχαν κοινοποιηθεί στην Επιτροπή και εντοπίστηκαν μετά την κοινοποίηση, από τις παρατηρήσεις που υπέβαλε η FESI και η Footwear Coalition, ως συνδεδεμένες με έναν Κινέζο παραγωγό-εξαγωγέα στο πλαίσιο της παρούσας αξιολόγησης.

(37)

Συνοπτικά, στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού η Επιτροπή αξιολόγησε τις αιτήσεις περί υπαγωγής σε ΚΟΑ/ΑΜ που υπέβαλαν οι ακόλουθες εταιρείες: Fujian Viscap Shoes Co. Ltd, Vietnam Ching Luh Shoes Co. Ltd, Vinh Thong Producing-Trading-Serv