ISSN 1977-0669

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 28

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

60ό έτος
2 Φεβρουαρίου 2017


Περιεχόμενα

 

II   Μη νομοθετικές πράξεις

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) 2017/172 της Επιτροπής, της 1ης Φεβρουαρίου 2017, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011 όσον αφορά τις παραμέτρους για τον μετασχηματισμό ζωικών υποπροϊόντων σε βιοαέριο ή τη λιπασματοποίησή τους, τις προϋποθέσεις για την εισαγωγή τροφών για ζώα συντροφιάς και για την εξαγωγή μεταποιημένης κόπρου ( 1 )

1

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/173 της Επιτροπής, της 1ης Φεβρουαρίου 2017, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1292/2008 και του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 887/2011 όσον αφορά την επωνυμία του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας των Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 και Enterococcus faecium CECT 4515 ( 1 )

5

 

 

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/174 της Επιτροπής, της 1ης Φεβρουαρίου 2017, για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

7

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

*

Απόφαση (ΕΕ) 2017/175 της Επιτροπής, της 25ης Ιανουαρίου 2017, για τον καθορισμό των κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ για τα τουριστικά καταλύματα [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2017) 299]  ( 1 )

9

 

*

Απόφαση (ΕΕ) 2017/176 της Επιτροπής, της 25ης Ιανουαρίου 2017, σχετικά με τη θέσπιση κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ σε επενδύσεις δαπέδων με βάση το ξύλο, τον φελλό και το μπαμπού [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2017) 303]  ( 1 )

44

 

*

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2017/177 της Επιτροπής, της 31ης Ιανουαρίου 2017, σχετικά με τη συμμόρφωση της κοινής πρότασης για τη δημιουργία του σιδηροδρομικού εμπορευματικού διαδρόμου Amber με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 913/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2017) 141]

69

 

*

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2017/178 της Επιτροπής, της 31ης Ιανουαρίου 2017, για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2015/1111 σχετικά με τη συμμόρφωση της κοινής πρότασης που υπέβαλαν τα κράτη μέλη για την επέκταση του σιδηροδρομικού εμπορευματικού διαδρόμου Βόρειας Θάλασσας — Βαλτικής με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 913/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο για ανταγωνιστικές εμπορευματικές μεταφορές [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2017) 142]

71

 

*

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2017/179 της Επιτροπής, της 1ης Φεβρουαρίου 2017, για τον καθορισμό των διαδικαστικών ρυθμίσεων που είναι αναγκαίες για τη λειτουργία της ομάδας συνεργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 5 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/1148 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων δικτύου και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση

73

 

 

Διορθωτικά

 

*

Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 520/2007 του Συμβουλίου, της 7ης Μαΐου 2007, για τη θέσπιση τεχνικών μέτρων διατήρησης για ορισμένα αποθέματα άκρως μεταναστευτικών ειδών και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 973/2001 ( ΕΕ L 123 της 12.5.2007 )

78

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις των οποίων οι τίτλοι έχουν τυπωθεί με λευκά στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


II Μη νομοθετικές πράξεις

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

2.2.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 28/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2017/172 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 1ης Φεβρουαρίου 2017

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011 όσον αφορά τις παραμέτρους για τον μετασχηματισμό ζωικών υποπροϊόντων σε βιοαέριο ή τη λιπασματοποίησή τους, τις προϋποθέσεις για την εισαγωγή τροφών για ζώα συντροφιάς και για την εξαγωγή μεταποιημένης κόπρου

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 (1), και ιδίως το άρθρο 15 παράγραφος 1 στοιχείο γ), το άρθρο 27 στοιχείο ζ), το άρθρο 41 παράγραφος 3 και το άρθρο 43 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 142/2011 της Επιτροπής (2) θεσπίζει κανόνες για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009, συμπεριλαμβανομένων των παραμέτρων για τον μετασχηματισμό ζωικών υποπροϊόντων σε βιοαέριο ή τη λιπασματοποίησή τους, των προϋποθέσεων για τη διάθεση στην αγορά εισαγόμενων τροφών για ζώα συντροφιάς και των κανόνων για την εξαγωγή υλικών της κατηγορίας 2.

(2)

Το παράρτημα V του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011 ορίζει τα πρότυπα για τον μετασχηματισμό ζωικών υποπροϊόντων σε βιοαέριο και τη λιπασματοποίησή τους. Σύμφωνα με το παράρτημα V κεφάλαιο III τμήμα 2 σημείο 3 στοιχείο β), η αρμόδια αρχή μπορεί, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να επιτρέπει ειδικές απαιτήσεις άλλων από εκείνες που ορίζονται στο κεφάλαιο III.

(3)

Ωστόσο, σε τέτοιες περιπτώσεις, τα κατάλοιπα διάσπασης και τα προϊόντα λιπασματοποίησης θα πρέπει να διατίθενται στην αγορά μόνο στο κράτος μέλος όπου έχουν εγκριθεί οι εναλλακτικές παράμετροι μετασχηματισμού. Προκειμένου να παρασχεθεί στις αρμόδιες αρχές η αναγκαία ευελιξία ως προς τον τρόπο με τον οποίο ρυθμίζουν τις μονάδες παραγωγής βιοαερίου και τις μονάδες λιπασματοποίησης η οποία αναφέρεται στο παράρτημα V κεφάλαιο III τμήμα 2 σημείο 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011, είναι σκόπιμο να εξαιρεθούν από τα πρότυπα που ορίζονται στο κεφάλαιο III τμήμα 3 σημείο 2 τα κατάλοιπα διάσπασης και τα προϊόντα λιπασματοποίησης για τα οποία το κράτος μέλος έχει ήδη επιτρέψει εναλλακτικές παραμέτρους μετασχηματισμού. Επομένως, το παράρτημα V του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(4)

Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν την εισαγωγή ζωικών υποπροϊόντων και παράγωγων προϊόντων μόνον από εγκεκριμένες τρίτες χώρες. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν την εισαγωγή πρώτων υλών τροφών για ζώα συντροφιάς που προέρχονται από παραπροϊόντα αλιείας από τρίτες χώρες από τις οποίες επιτρέπεται η εισαγωγή αλιευτικών προϊόντων για ανθρώπινη κατανάλωση σύμφωνα με το παράρτημα II της απόφασης 2006/766/ΕΚ της Επιτροπής (3). Αυτό δεν ισχύει για τις εισαγωγές μεταποιημένων τροφών για ζώα συντροφιάς που προέρχονται από παραπροϊόντα αλιείας. Στο πλαίσιο αυτό, η εισαγωγή μεταποιημένων τροφών για ζώα συντροφιάς που προέρχονται από παραπροϊόντα αλιείας υπόκειται σε αυστηρότερους όρους απ' ό,τι η εισαγωγή πρώτων υλών τροφών για ζώα συντροφιάς που προέρχονται από παραπροϊόντα αλιείας. Είναι σκόπιμο να επιτραπεί η εισαγωγή μεταποιημένων τροφών για ζώα συντροφιάς που προέρχονται από παραπροϊόντα αλιείας από όλες τις τρίτες χώρες οι οποίες έχουν εγκριθεί για την εισαγωγή πρώτων υλών τροφών για ζώα συντροφιάς που προέρχονται από παραπροϊόντα αλιείας. Επομένως, ο πίνακας 2 του παραρτήματος XIV κεφάλαιο II τμήμα 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011 θα πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα.

(5)

Η εξαγωγή μεταποιημένης κόπρου που προορίζεται για αποτέφρωση ή απόρριψη σε χώρους υγειονομικής ταφής απαγορεύεται. Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφοι 2 και 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009, η εξαγωγή αυτού του υλικού για χρήση σε μονάδα παραγωγής βιοαερίου ή μονάδα λιπασματοποίησης είναι δυνατόν να επιτρέπεται, υπό τον όρο ότι η χώρα προορισμού είναι μέλος του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Προκειμένου να επιτραπεί η εξαγωγή μεταποιημένης κόπρου και οργανικών λιπασμάτων που περιέχουν αποκλειστικά μεταποιημένη κόπρο, είναι σκόπιμο να θεσπιστούν κανόνες για την εξαγωγή των εν λόγω προϊόντων για άλλους σκοπούς πλην της αποτέφρωσης, της υγειονομικής ταφής ή της χρήσης σε μονάδα παραγωγής βιοαερίου ή μονάδα λιπασματοποίησης σε χώρες που δεν είναι μέλη του ΟΟΣΑ. Οι εν λόγω κανόνες πρέπει να καθορίζουν απαιτήσεις τουλάχιστον ισοδύναμες με τις απαιτήσεις για τη διάθεση στην αγορά μεταποιημένης κόπρου και οργανικών λιπασμάτων που περιέχουν αποκλειστικά μεταποιημένη κόπρο. Συνεπώς, το παράρτημα XIV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011 θα πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα.

(6)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στο άρθρο 25 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«4.   Οι κανόνες που προβλέπονται στο κεφάλαιο V του παραρτήματος XIV εφαρμόζονται στις εξαγωγές από την Ένωση των παράγωγων προϊόντων που καθορίζονται σε αυτό.»

Άρθρο 2

Τα παραρτήματα V και XIV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011 τροποποιούνται σύμφωνα με το κείμενο που παρατίθεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 1η Φεβρουαρίου 2017.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 300 της 14.11.2009, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 142/2011 της Επιτροπής, της 25ης Φεβρουαρίου 2011, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την εφαρμογή της οδηγίας 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένα δείγματα και τεμάχια που εξαιρούνται από κτηνιατρικούς ελέγχους στα σύνορα οι οποίοι αναφέρονται στην εν λόγω οδηγία (ΕΕ L 54 της 26.2.2011, σ. 1).

(3)  Απόφαση 2006/766/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Νοεμβρίου 2006, για την κατάρτιση των καταλόγων τρίτων χωρών και εδαφών από τα οποία επιτρέπονται οι εισαγωγές δίθυρων μαλακίων, εχινοδέρμων, χιτωνόζωων, θαλάσσιων γαστερόποδων και αλιευτικών προϊόντων (ΕΕ L 320 της 18.11.2006, σ. 53).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τα παραρτήματα V και XIV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011 τροποποιούνται ως εξής:

1.

Στο παράρτημα V κεφάλαιο III τμήμα 3, το σημείο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.

Τα κατάλοιπα διάσπασης ή τα προϊόντα λιπασματοποίησης πλην εκείνων που αναφέρονται στο τμήμα 2 σημείο 3 στοιχείο β), τα οποία δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο παρόν τμήμα, πρέπει να υποβάλλονται σε μετασχηματισμό ή λιπασματοποίηση και, στην περίπτωση της σαλμονέλας, ο χειρισμός ή η απόρριψή τους να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες της αρμόδιας αρχής.».

2.

Το παράρτημα XIV τροποποιείται ως εξής:

α)

Στο κεφάλαιο II τμήμα 1, στον πίνακα 2, η σειρά αριθ. 12 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«12

Τροφές για ζώα συντροφιάς, συμπεριλαμβανομένων των δερμάτινων κοκάλων για σκύλους

α)

Στην περίπτωση μεταποιημένων τροφών για ζώα συντροφιάς και δερμάτινων κοκάλων για σκύλους: υλικά που αναφέρονται στο άρθρο 35 στοιχείο α) σημεία i) και ii).

β)

Στην περίπτωση πρώτων υλών τροφών για ζώα συντροφιάς: υλικά που αναφέρονται στο άρθρο 35 στοιχείο α) σημείο iii).

Οι τροφές για ζώα συντροφιάς και τα δερμάτινα κόκαλα για σκύλους πρέπει να έχουν παραχθεί σύμφωνα με το παράρτημα XIII κεφάλαιο II.

α)

Στην περίπτωση πρώτων υλών τροφών για ζώα συντροφιάς:

Τρίτες χώρες που παρατίθενται στο παράρτημα II μέρος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 206/2010 ή στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 798/2008, από τις οποίες τα κράτη μέλη επιτρέπουν τις εισαγωγές νωπού κρέατος από το ίδιο είδος ζώου και στις οποίες επιτρέπεται μόνο το κρέας με κόκαλα.

Στην περίπτωση υλικών από ψάρια, τρίτες χώρες που παρατίθενται στο παράρτημα II της απόφασης 2006/766/ΕΚ.

β)

Στην περίπτωση δερμάτινων κοκάλων για σκύλους και τροφών για ζώα συντροφιάς πλην των πρώτων υλών τροφών για ζώα συντροφιάς:

Τρίτες χώρες που παρατίθενται στο παράρτημα II μέρος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 206/2010 και οι ακόλουθες χώρες:

 

(JP) Ιαπωνία

 

(EC) Ισημερινός

 

(LK) Σρι Λάνκα

 

(TW) Ταϊβάν.

Στην περίπτωση μεταποιημένων τροφών για ζώα συντροφιάς από υλικά που προέρχονται από ψάρια, τρίτες χώρες που παρατίθενται στο παράρτημα II της απόφασης 2006/766/ΕΚ.

α)

Στην περίπτωση κονσερβοποιημένων τροφών για ζώα συντροφιάς: παράρτημα XV κεφάλαιο 3(A).

β)

Στην περίπτωση μεταποιημένων τροφών για ζώα συντροφιάς πλην των κονσερβοποιημένων: παράρτημα XV κεφάλαιο 3(B).

γ)

Στην περίπτωση δερμάτινων κοκάλων για σκύλους: παράρτημα XV κεφάλαιο 3(Γ).

δ)

Στην περίπτωση πρώτων υλών τροφών για ζώα συντροφιάς: παράρτημα XV κεφάλαιο 3(Δ).»

β)

Προστίθεται το ακόλουθο κεφάλαιο V:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ

Κανόνες που ισχύουν για την εξαγωγή των παράγωγων προϊόντων που απαριθμούνται κατωτέρω όπως αναφέρονται στο άρθρο 25 παράγραφος 4:

 

Παράγωγα προϊόντα

Κανόνες για την εξαγωγή

1

Μεταποιημένη κόπρος και οργανικά λιπάσματα, προϊόντα λιπασματοποίησης ή κατάλοιπα διάσπασης από μετασχηματισμό βιοαερίου που δεν περιέχουν άλλα ζωικά υποπροϊόντα ή παράγωγα προϊόντα πλην μεταποιημένης κόπρου

Η μεταποιημένη κόπρος και τα οργανικά λιπάσματα, τα προϊόντα λιπασματοποίησης ή τα κατάλοιπα διάσπασης από μετασχηματισμό βιοαερίου που δεν περιέχουν άλλα ζωικά υποπροϊόντα ή παράγωγα προϊόντα πλην μεταποιημένης κόπρου πρέπει να πληρούν τουλάχιστον τους όρους που αναφέρονται στο παράρτημα XI κεφάλαιο I τμήμα 2 στοιχεία α), β), δ) και ε).»


2.2.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 28/5


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2017/173 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 1ης Φεβρουαρίου 2017

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1292/2008 και του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 887/2011 όσον αφορά την επωνυμία του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας των Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 και Enterococcus faecium CECT 4515

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, για τις πρόσθετες ύλες που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων (1), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η εταιρεία Norel SA υπέβαλε αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 με την οποία προτείνεται η αλλαγή της επωνυμίας του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας όσον αφορά τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1292/2008 της Επιτροπής (2) και τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 887/2011 της Επιτροπής (3).

(2)

Ο αιτών ισχυρίζεται ότι η εταιρεία Evonik Nutrition & Care GmbH έχει λάβει από τη Norel SA τα δικαιώματα εμπορίας για τις πρόσθετες ύλες ζωοτροφών Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 και Enterococcus faecium CECT 4515 με ισχύ από την 4η Ιουλίου 2016. Ο αιτών έχει υποβάλει σχετικά στοιχεία που υποστηρίζουν το αίτημά του.

(3)

Η προτεινόμενη τροποποίηση του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας είναι καθαρά διοικητικής φύσης και δεν απαιτεί νέα αξιολόγηση των σχετικών πρόσθετων υλών. Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων ενημερώθηκε για την αίτηση.

(4)

Για να μπορέσει η εταιρεία Evonik Nutrition & Care GmbH να εκμεταλλευτεί τα δικαιώματα εμπορίας του προϊόντος, είναι αναγκαίο να τροποποιηθούν οι όροι των αντίστοιχων αδειοδοτήσεων.

(5)

Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1292/2008 και ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 887/2011 θα πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως.

(6)

Επειδή δεν είναι αναγκαία η άμεση εφαρμογή, για λόγους ασφάλειας, των τροποποιήσεων που επιφέρει ο παρών κανονισμός στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1292/2008 και στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 887/2011, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί μεταβατική περίοδος για την εξάντληση των αποθεμάτων που υπάρχουν.

(7)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1292/2008

Στη στήλη 2 του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1292/2008, οι λέξεις «Norel SA» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Evonik Nutrition & Care GmbH».

Άρθρο 2

Τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 887/2011

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 887/2011 τροποποιείται ως εξής:

α)

στον τίτλο, οι λέξεις «Norel SA» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Evonik Nutrition & Care GmbH»·

β)

στη στήλη 2 του παραρτήματος, οι λέξεις «Norel SA» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Evonik Nutrition & Care GmbH».

Άρθρο 3

Μεταβατικά μέτρα

Τα υπάρχοντα αποθέματα των πρόσθετων υλών που είναι σύμφωνα με τις διατάξεις οι οποίες ίσχυαν πριν από την ημερομηνία της έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού μπορούν να εξακολουθήσουν να διατίθενται στην αγορά και να χρησιμοποιούνται έως ότου εξαντληθούν.

Άρθρο 4

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 1η Φεβρουαρίου 2017.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 29.

(2)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1292/2008 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με την έγκριση του Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 (Ecobiol και Ecobiol plus) ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών (ΕΕ L 340 της 19.12.2008, σ. 36).

(3)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 887/2011 της Επιτροπής, της 5ης Σεπτεμβρίου 2011, για τη χορήγηση άδειας στο παρασκεύασμα Enterococcus faecium CECT 4515 ως πρόσθετη ύλη ζωοτροφών για τα κοτόπουλα προς πάχυνση (κάτοχος της άδειας είναι η εταιρεία: Norel S.A) (ΕΕ L 229 της 6.9.2011, σ. 7).


2.2.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 28/7


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2017/174 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 1ης Φεβρουαρίου 2017

για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (1),

Έχοντας υπόψη τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 543/2011 της Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 2011, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών (2), και ιδίως το άρθρο 136 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 543/2011 προβλέπει, κατ' εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ' αποκοπή τιμών εισαγωγής από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημα XVI μέρος A του εν λόγω κανονισμού.

(2)

Η κατ' αποκοπή τιμή εισαγωγής υπολογίζεται κάθε εργάσιμη ημέρα, σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφος 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011, λαμβανομένων υπόψη των ημερήσιων μεταβλητών στοιχείων. Συνεπώς, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κατ' αποκοπή τιμές εισαγωγής που αναφέρονται στο άρθρο 136 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 1η Φεβρουαρίου 2017.

Για την Επιτροπή,

εξ ονόματος του Προέδρου,

Jerzy PLEWA

Γενικός Διευθυντής

Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671.

(2)  ΕΕ L 157 της 15.6.2011, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Οι κατ' αποκοπή τιμές εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

(ευρώ/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτων χωρών (1)

Κατ' αποκοπή τιμή εισαγωγής

0702 00 00

IL

299,8

MA

122,9

TR

153,5

ZZ

192,1

0707 00 05

MA

48,2

TR

192,3

ZZ

120,3

0709 91 00

EG

79,4

ZZ

79,4

0709 93 10

MA

172,1

TR

261,6

ZZ

216,9

0805 10 22 , 0805 10 24 , 0805 10 28

EG

44,2

MA

45,8

TN

52,9

TR

72,7

ZZ

53,9

0805 21 10 , 0805 21 90 , 0805 29 00

EG

97,9

IL

143,2

JM

112,4

MA

88,2

TR

83,6

ZZ

105,1

0805 22 00

IL

139,8

MA

83,3

ZZ

111,6

0805 50 10

EG

85,5

TR

85,8

ZZ

85,7

0808 10 80

US

186,4

ZZ

186,4

0808 30 90

CL

81,7

CN

101,0

TR

154,0

ZA

98,4

ZZ

108,8


(1)  Ονοματολογία των χωρών που ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1106/2012 της Επιτροπής, της 27ης Νοεμβρίου 2012, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 471/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις κοινοτικές στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τις τρίτες χώρες, όσον αφορά την επικαιροποίηση της ονοματολογίας των χωρών και εδαφών (ΕΕ L 328 της 28.11.2012, σ. 7). Ο κωδικός «ZZ» αντιπροσωπεύει «άλλες χώρες καταγωγής».


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

2.2.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 28/9


ΑΠΌΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/175 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 25ης Ιανουαρίου 2017

για τον καθορισμό των κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ για τα τουριστικά καταλύματα

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2017) 299]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 66/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με το οικολογικό σήμα της ΕΕ (EU Ecolabel) (1), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 2,

Έπειτα από διαβουλεύσεις με το συμβούλιο οικολογικής σήμανσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 66/2010, το οικολογικό σήμα της ΕΕ επιτρέπεται να απονέμεται σε υπηρεσίες που έχουν μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 66/2010 προβλέπει ότι καθορίζονται ειδικά κριτήρια για την απονομή του οικολογικού σήματος της ΕΕ ανά κατηγορία προϊόντων.

(3)

Με τις αποφάσεις της Επιτροπής 2009/564/ΕΚ (2) και 2009/578/ΕΚ (3) θεσπίστηκαν τα οικολογικά κριτήρια, καθώς και οι σχετικές απαιτήσεις εκτίμησης και εξακρίβωσης, για τις υπηρεσίες κατασκήνωσης/κάμπινγκ και τις υπηρεσίες τουριστικών καταλυμάτων, αντιστοίχως, που ίσχυαν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2016.

(4)

Για να αντικατοπτρίζονται καλύτερα τα κοινά στοιχεία των υπηρεσιών κατασκήνωσης/κάμπινγκ και των υπηρεσιών τουριστικών καταλυμάτων καθώς και για να επιτευχθούν συνέργειες από μια κοινή προσέγγιση για τις εν λόγω κατηγορίες προϊόντων και να εξασφαλιστεί η μέγιστη αποτελεσματικότητα κατά τη διαχείριση των κριτηρίων, θεωρείται σκόπιμο να συγχωνευθούν οι δύο κατηγορίες προϊόντων σε μία κατηγορία προϊόντων με την ονομασία «τουριστικό κατάλυμα».

(5)

Τα αναθεωρημένα κριτήρια έχουν στόχο την προώθηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την εξοικονόμηση ενέργειας και νερού, τη μείωση των απορριμμάτων και τη βελτίωση του τοπικού περιβάλλοντος. Λαμβανομένου υπόψη του κύκλου της καινοτομίας όσον αφορά τη συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων, τα αναθεωρημένα κριτήρια, καθώς και οι σχετικές απαιτήσεις εκτίμησης και εξακρίβωσης, θα πρέπει να ισχύουν για έξι έτη από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης.

(6)

Ο κωδικός που αντιστοιχεί στην κατηγορία προϊόντων είναι αναπόσπαστο μέρος του αριθμού καταχώρισης οικολογικού σήματος της ΕΕ. Προκειμένου οι αρμόδιες αρχές να είναι σε θέση να χορηγούν αριθμό καταχώρισης οικολογικού σήματος της ΕΕ στα τουριστικά καταλύματα που συμμορφώνονται με τα κριτήρια του οικολογικού σήματος της ΕΕ, είναι αναγκαίο να χορηγηθεί ένας κωδικός αριθμός για την εν λόγω ομάδα προϊόντων.

(7)

Συνεπώς, οι αποφάσεις 2009/564/ΕΚ και 2009/578/ΕΚ θα πρέπει να καταργηθούν.

(8)

Θα πρέπει να προβλεφθεί μεταβατική περίοδος για τους αιτούντες στα τουριστικά καταλύματα ή τις κατασκηνώσεις/κάμπινγκ των οποίων έχει απονεμηθεί οικολογικό σήμα της ΕΕ για υπηρεσίες κατασκήνωσης/κάμπινγκ και για υπηρεσίες τουριστικών καταλυμάτων με βάση τα κριτήρια που περιλαμβάνονται στην απόφαση 2009/564/ΕΚ και στην απόφαση 2009/578/ΕΚ, αντιστοίχως, ώστε να έχουν στη διάθεσή τους επαρκή χρόνο για να προσαρμόσουν τα προϊόντα τους στα αναθεωρημένα κριτήρια και απαιτήσεις. Οι αιτούντες θα πρέπει επίσης να έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν αιτήσεις με βάση τα οικολογικά κριτήρια που καθορίζονται στις αποφάσεις 2009/564/ΕΚ και 2009/578/ΕΚ για επαρκές χρονικό διάστημα.

(9)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 66/2010,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

1.   Η κατηγορία προϊόντων «τουριστικά καταλύματα» περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών τουριστικών καταλυμάτων και κατασκηνώσεων/κάμπινγκ, καθώς και των ακόλουθων βοηθητικών υπηρεσιών υπό τη διαχείριση του τουριστικού καταλύματος:

1)

υπηρεσίες σίτισης·

2)

εγκαταστάσεις αναψυχής και εκγύμνασης·

3)

χώροι πρασίνου·

4)

εγκαταστάσεις για συγκεκριμένες εκδηλώσεις, όπως επαγγελματικές διασκέψεις, συνεδριάσεις ή εκδηλώσεις κατάρτισης·

5)

εγκαταστάσεις υγιεινής, εγκαταστάσεις πλυντηρίων και μαγειρεία ή υπηρεσίες παροχής πληροφοριών, οι οποίες παρέχονται στους τουρίστες των κατασκηνώσεων/κάμπινγκ, τους ταξιδιώτες και τους ενοίκους για συλλογική χρήση.

2.   Οι υπηρεσίες μεταφοράς και τα ταξίδια αναψυχής εξαιρούνται από την κατηγορία προϊόντων «τουριστικό κατάλυμα».

Άρθρο 2

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)   «υπηρεσίες τουριστικών καταλυμάτων»: η παροχή, έναντι αμοιβής, καταλύματος διανυκτέρευσης σε δωμάτια, που περιλαμβάνουν τουλάχιστον ένα κρεβάτι, και των ιδιωτικών ή κοινόχρηστων εγκαταστάσεων υγιεινής, που παρέχονται σε τουρίστες, ταξιδιώτες και ενοίκους.

2)   «υπηρεσίες κατασκήνωσης/κάμπινγκ»: η παροχή, έναντι αμοιβής, χώρων εξοπλισμένων για οποιαδήποτε από τις ακόλουθες δομές: σκηνές, ρυμουλκούμενα και αυτοκινούμενα τροχόσπιτα, κινητές κατοικίες, παραθεριστικές μονοκατοικίες (bungalows) και διαμερίσματα, καθώς και ιδιωτικών ή κοινόχρηστων εγκαταστάσεων υγιεινής, που παρέχονται σε τουρίστες, ταξιδιώτες και ενοίκους.

3)   «υπηρεσίες σίτισης»: η παροχή υπηρεσιών πρωινού ή άλλων γευμάτων·

4)   «εγκαταστάσεις αναψυχής και εκγύμνασης»: σάουνες, πισίνες, αθλητικές εγκαταστάσεις και κέντρα ευεξίας στα οποία έχουν πρόσβαση οι πελάτες του καταλύματος ή πρόσωπα πλην των πελατών ή αμφότερες οι κατηγορίες·

5)   «χώροι πρασίνου»: πάρκα, κήποι ή άλλοι εκτός των περιοχών οι οποίες είναι ανοικτές σε τουρίστες, ταξιδιώτες και ενοίκους.

Άρθρο 3

Για να λάβει οικολογικό σήμα της ΕΕ βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 66/2010, ένα τουριστικό κατάλυμα ανήκει στην κατηγορία προϊόντων «τουριστικά καταλύματα», όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσας απόφασης, και πληροί όλες τις ακόλουθες απαιτήσεις, καθώς και τις συναφείς απαιτήσεις εκτίμησης και εξακρίβωσης, που προβλέπονται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης:

α)

συμμορφώνεται με όλα τα κριτήρια που καθορίζονται στο τμήμα A του παραρτήματος της παρούσας απόφασης·

β)

συμμορφώνεται με επαρκή αριθμό κριτηρίων που καθορίζονται στο τμήμα B του παραρτήματος της παρούσας απόφασης, για να συγκεντρώνει τους απαιτούμενους βαθμούς που αναφέρονται στις παραγράφους 4 και 5.

Άρθρο 4

1.   Για τους σκοπούς του άρθρου 3 στοιχείο β), η υπηρεσία τουριστικού καταλύματος συγκεντρώνει τουλάχιστον 20 βαθμούς.

2.   Το ελάχιστο σύνολο βαθμών που απαιτείται σύμφωνα με την παράγραφο 1 αυξάνεται ως εξής:

α)

κατά 3 βαθμούς όταν η διαχείριση ή ο ιδιοκτήτης του τουριστικού καταλύματος παρέχει στους πελάτες υπηρεσίες σίτισης·

β)

κατά 3 βαθμούς όταν η διαχείριση ή ο ιδιοκτήτης του τουριστικού καταλύματος θέτει στη διάθεση των πελατών χώρους πρασίνου·

γ)

κατά 3 βαθμούς όταν η διαχείριση ή ο ιδιοκτήτης του τουριστικού καταλύματος παρέχει εγκαταστάσεις αναψυχής ή γυμναστικής ή 5 βαθμούς αν οι εν λόγω εγκαταστάσεις αναψυχής ή γυμναστικής συνιστούν κέντρο ευεξίας στο οποίο έχουν πρόσβαση και πρόσωπα πλην των πελατών.

Άρθρο 5

1.   Για τους σκοπούς του άρθρου 3 στοιχείο β), η υπηρεσία κατασκήνωσης/κάμπινγκ συγκεντρώνει τουλάχιστον 20 βαθμούς ή, αν παρέχονται συλλογικές υπηρεσίες, 24 βαθμούς.

2.   Το ελάχιστο σύνολο βαθμών που απαιτείται σύμφωνα με την παράγραφο 1 αυξάνεται ως εξής:

α)

κατά 3 βαθμούς όταν η διαχείριση ή ο ιδιοκτήτης της κατασκήνωσης / του κάμπινγκ παρέχει στους πελάτες υπηρεσίες σίτισης·

β)

κατά 3 βαθμούς όταν η διαχείριση ή ο ιδιοκτήτης της κατασκήνωσης / του κάμπινγκ θέτει στη διάθεση των πελατών χώρους πρασίνου·

γ)

κατά 3 βαθμούς όταν η διαχείριση ή ο ιδιοκτήτης της κατασκήνωσης / του κάμπινγκ παρέχει εγκαταστάσεις αναψυχής ή γυμναστικής ή 5 βαθμούς αν οι εν λόγω εγκαταστάσεις αναψυχής ή γυμναστικής συνιστούν κέντρο ευεξίας στο οποίο έχουν πρόσβαση και πρόσωπα πλην των πελατών.

Άρθρο 6

Τα κριτήρια απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ για την κατηγορία προϊόντων «τουριστικά καταλύματα», καθώς και οι σχετικές απαιτήσεις εκτίμησης και εξακρίβωσης, ισχύουν για πέντε έτη από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 7

Για διοικητικούς σκοπούς, η κατηγορία προϊόντων «τουριστικό κατάλυμα» χαρακτηρίζεται με τον κωδικό αριθμό «051».

Άρθρο 8

Οι αποφάσεις 2009/564/ΕΚ και 2009/578/ΕΚ καταργούνται.

Άρθρο 9

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 8, οι αιτήσεις απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ σε προϊόντα υπαγόμενα στις ομάδες προϊόντων «υπηρεσίες τουριστικών καταλυμάτων» ή «υπηρεσίες κατασκήνωσης/κάμπινγκ» οι οποίες έχουν υποβληθεί εντός δύο μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης της παρούσας απόφασης μπορούν να βασίζονται είτε στα κριτήρια που προβλέπονται στην απόφαση 2009/578/ΕΚ ή στην απόφαση 2009/564/ΕΚ είτε στα κριτήρια που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση.

Οι άδειες οικολογικού σήματος της ΕΕ που απονέμονται σύμφωνα με τα κριτήρια της απόφασης 2009/564/ΕΚ και της απόφασης 2009/578/ΕΚ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 20 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 10

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 25 Ιανουαρίου 2017.

Για την Επιτροπή

Karmenu VELLA

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 27 της 30.1.2010, σ. 1.

(2)  Απόφαση 2009/564/ΕΚ της Επιτροπής, της 9ης Ιουλίου 2009, για καθορισμό των οικολογικών κριτηρίων για την απονομή του κοινοτικού οικολογικού σήματος σε υπηρεσίες κατασκηνώσεων/κάμπινγκ (ΕΕ L 196 της 28.7.2009, σ. 36).

(3)  Απόφαση 2009/578/ΕΚ της Επιτροπής, της 9ης Ιουλίου 2009, σχετικά με τον καθορισμό οικολογικών κριτηρίων απονομής κοινοτικού οικολογικού σήματος για υπηρεσίες τουριστικών καταλυμάτων (ΕΕ L 198 της 30.7.2009, σ. 57).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΛΑΙΣΙΟ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΕ

Κριτήρια για την απονομή του οικολογικού σήματος της ΕΕ σε «τουριστικά καταλύματα»:

Υποχρεωτικά κριτήρια

Κριτήρια όσον αφορά τη γενική διαχείριση

Κριτήριο 1.

Βάση ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης

Κριτήριο 2.

Κατάρτιση του προσωπικού

Κριτήριο 3.

Ενημέρωση των πελατών

Κριτήριο 4.

Γενική συντήρηση

Κριτήριο 5.

Παρακολούθηση της κατανάλωσης

Κριτήρια όσον αφορά την ενέργεια

Κριτήριο 6.

Ενεργειακά αποδοτικές συσκευές θέρμανσης χώρου και νερού

Κριτήριο 7.

Ενεργειακά αποδοτικές συσκευές κλιματισμού και αντλίες θερμότητας με αέρα

Κριτήριο 8.

Ενεργειακά αποδοτικός φωτισμός

Κριτήριο 9.

Ρύθμιση θερμοκρασίας

Κριτήριο 10.

Αυτόματη διακοπή της λειτουργίας των συσκευών θέρμανσης-αερισμού-κλιματισμού και του φωτισμού

Κριτήριο 11.

Εξωτερικές συσκευές θέρμανσης και κλιματισμού

Κριτήριο 12.

Εφοδιασμός σε ηλεκτρική ενέργεια από προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές

Κριτήριο 13.

Άνθρακας και πετρέλαια θέρμανσης

Κριτήρια όσον αφορά το νερό

Κριτήριο 14.

Αποδοτικές εγκαταστάσεις παροχής νερού: βρύσες μπάνιου και κεφαλές ντους

Κριτήριο 15.

Αποδοτικές εγκαταστάσεις παροχής νερού: αποχωρητήρια και ουρητήρια

Κριτήριο 16.

Μείωση ρούχων για πλύσιμο που επιτυγχάνεται με την επαναχρησιμοποίηση πετσετών και κλινοσκεπασμάτων

Κριτήρια όσον αφορά τα απόβλητα και τα λύματα

Κριτήριο 17.

Πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων: σχέδιο για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων

Κριτήριο 18.

Πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων: αντικείμενα μιας χρήσης

Κριτήριο 19.

Διαλογή των αποβλήτων και αποστολή προς ανακύκλωση

Άλλα κριτήρια

Κριτήριο 20.

Απαγόρευση του καπνίσματος στους κοινόχρηστους χώρους και στα δωμάτια

Κριτήριο 21.

Προώθηση περιβαλλοντικά προτιμώμενων μεταφορικών μέσων

Κριτήριο 22.

Πληροφορίες που αναγράφονται επί του οικολογικού σήματος της ΕΕ

Προαιρετικά κριτήρια

Κριτήρια όσον αφορά τη γενική διαχείριση

Κριτήριο 23.

Καταχώριση στο EMAS (σύστημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου) και πιστοποίηση ISO του τουριστικού καταλύματος (μέχρι 5 βαθμοί)

Κριτήριο 24.

Καταχώριση στο EMAS (σύστημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου) και πιστοποίηση ISO των προμηθευτών (μέχρι 5 βαθμοί)

Κριτήριο 25.

Υπηρεσίες που καλύπτονται από το οικολογικό σήμα (μέχρι 4 βαθμοί)

Κριτήριο 26.

Ενημέρωση και εκπαίδευση σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα (μέχρι 2 βαθμοί)

Κριτήριο 27.

Παρακολούθηση της κατανάλωσης: μετρητές ενέργειας και νερού (μέχρι 2 βαθμοί)

Κριτήρια όσον αφορά την ενέργεια

Κριτήριο 28.

Ενεργειακά αποδοτικές συσκευές θέρμανσης χώρου και νερού (μέχρι 3 βαθμοί)

Κριτήριο 29.

Ενεργειακά αποδοτικές συσκευές κλιματισμού και αντλίες θερμότητας με αέρα (μέχρι 3,5 βαθμοί)

Κριτήριο 30.

Αντλίες θερμότητας με αέρα με θερμική ισχύ έως 100 kW (3 βαθμοί)

Κριτήριο 31.

Ενεργειακά αποδοτικές οικιακές συσκευές και φωτισμός (μέχρι 4 βαθμοί)

Κριτήριο 32.

Ανάκτηση θερμότητας (μέχρι 3 βαθμοί)

Κριτήριο 33.

Ρύθμιση της θερμότητας και μόνωση παραθύρων (μέχρι 4 βαθμοί)

Κριτήριο 34.

Αυτόματη διακοπή της λειτουργίας των συσκευών/διατάξεων (μέχρι 4,5 βαθμοί)

Κριτήριο 35.

Τηλεθέρμανση/τηλεψύξη και ψύξη από συμπαραγωγή (μέχρι 4 βαθμοί)

Κριτήριο 36.

Ηλεκτρικοί στεγνωτήρες χεριών με αισθητήρα προσέγγισης (1 βαθμός)

Κριτήριο 37.

Εκπομπές θερμαντήρα χώρου (1,5 βαθμός)

Κριτήριο 38.

Εφοδιασμός σε ηλεκτρικό ρεύμα από πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (μέχρι 4 βαθμοί)

Κριτήριο 39.

Επιτόπου ιδιοπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (μέχρι 5 βαθμοί)

Κριτήριο 40.

Θέρμανση από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (μέχρι 3,5 βαθμοί)

Κριτήριο 41.

Θέρμανση πισίνας (μέχρι 1,5 βαθμός)

Κριτήρια όσον αφορά το νερό

Κριτήριο 42.

Αποδοτικές εγκαταστάσεις παροχής νερού: βρύσες μπάνιου και κεφαλές ντους (μέχρι 4 βαθμοί)

Κριτήριο 43.

Αποδοτικές εγκαταστάσεις παροχής νερού: αποχωρητήρια και ουρητήρια (μέχρι 4,5 βαθμοί)

Κριτήριο 44.

Κατανάλωση νερού από τα πλυντήρια πιάτων (2,5 βαθμοί)

Κριτήριο 45.

Κατανάλωση νερού από τα πλυντήρια ρούχων (3 βαθμοί)

Κριτήριο 46.

Ενδείξεις σκληρότητας νερού (μέχρι 1,5 βαθμός)

Κριτήριο 47.

Βελτιστοποιημένη διαχείριση πισίνας (μέχρι 2,5 βαθμοί)

Κριτήριο 48.

Ανακύκλωση όμβριων υδάτων και οικιακών λυμάτων (μέχρι 3 βαθμοί)

Κριτήριο 49.

Αποδοτική άρδευση (μέχρι 1,5 βαθμός)

Κριτήριο 50.

Χρήση ιθαγενών ή μη χωροκατακτητικών ξένων ειδών για φύτευση σε εξωτερικούς χώρους (μέχρι 2 βαθμοί)

Κριτήρια όσον αφορά τα απόβλητα και τα λύματα

Κριτήριο 51.

Προϊόντα χαρτιού (μέχρι 2 βαθμοί)

Κριτήριο 52.

Διαρκή αγαθά (μέχρι 4 βαθμοί)

Κριτήριο 53.

Παροχή ποτών (2 βαθμοί)

Κριτήριο 54.

Προμήθεια απορρυπαντικών και ειδών προσωπικής υγιεινής (μέχρι 2 βαθμοί)

Κριτήριο 55.

Ελαχιστοποίηση της χρήσης των προϊόντων καθαρισμού (1,5 βαθμός)

Κριτήριο 56.

Αποπάγωση (1 βαθμός)

Κριτήριο 57.

Χρησιμοποιημένα υφάσματα και έπιπλα (μέχρι 2 βαθμοί)

Κριτήριο 58.

Λιπασματοποίηση (μέχρι 2 βαθμοί)

Κριτήριο 59.

Επεξεργασία λυμάτων (μέχρι 3 βαθμοί)

Άλλα κριτήρια

Κριτήριο 60.

Απαγόρευση του καπνίσματος στα δωμάτια (1 βαθμός)

Κριτήριο 61.

Κοινωνική πολιτική (μέχρι 2 βαθμοί)

Κριτήριο 62.

Οχήματα συντήρησης (1 βαθμός)

Κριτήριο 63.

Παροχή προτιμώμενων από περιβαλλοντική άποψη μεταφορικών μέσων (μέχρι 2,5 βαθμοί)

Κριτήριο 64.

Ακάλυπτες επιφάνειες (1 βαθμός)

Κριτήριο 65.

Τοπικά και βιολογικά προϊόντα (μέχρι 4 βαθμοί)

Κριτήριο 66.

Αποφυγή φυτοφαρμάκων (μέχρι 2 βαθμοί)

Κριτήριο 67.

Επιπλέον περιβαλλοντικές και κοινωνικές ενέργειες (μέχρι 3 βαθμοί)

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ

Οι ιδιαίτερες απαιτήσεις αξιολόγησης και εξακρίβωσης αναφέρονται ακριβώς μετά από κάθε κριτήριο που περιλαμβάνεται στα τμήματα Α και Β.

Όταν ο αιτών πρέπει να υποβάλει δηλώσεις, τεκμηρίωση, αναλύσεις, εκθέσεις δοκιμών ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία να προκύπτει η συμμόρφωση προς τα κριτήρια, τα εν λόγω έγγραφα επιτρέπεται να προέρχονται από τον ίδιο τον αιτούντα και/ή από τον (τους) προμηθευτή(-ές) του, κατά περίπτωση.

Οι αρμόδιοι φορείς αναγνωρίζουν κατά προτίμηση τις βεβαιώσεις που εκδίδονται από φορείς οι οποίοι έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με το αντίστοιχο εναρμονισμένο πρότυπο για τα εργαστήρια δοκιμών και βαθμονόμησης, καθώς και τις εξακριβώσεις από φορείς οι οποίοι έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με το αντίστοιχο εναρμονισμένο πρότυπο για φορείς πιστοποίησης προϊόντων, διεργασιών και υπηρεσιών. Η διαπίστευση πρέπει να διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1).

Οι πληροφορίες που προέρχονται από περιβαλλοντικές δηλώσεις που υποβάλλονται στο πλαίσιο του συστήματος οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (2) (EMAS) της Ένωσης θεωρούνται ισοδύναμα αποδεικτικά μέσα με τις βεβαιώσεις που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.

Κατά περίπτωση, μπορούν να χρησιμοποιούνται μέθοδοι δοκιμών διαφορετικές από εκείνες που αναφέρονται για κάθε κριτήριο εφόσον ο αρμόδιος φορέας αξιολόγησης της αίτησης αποδέχεται την ισοδυναμία τους.

Κατά περίπτωση, οι αρμόδιοι φορείς μπορεί να απαιτούν πρόσθετη τεκμηρίωση και να διενεργούν ανεξάρτητες εξακριβώσεις.

Οι αρμόδιοι φορείς διενεργούν μια πρώτη επιτόπια επίσκεψη πριν από τη χορήγηση της άδειας χρήσης του οικολογικού σήματος της ΕΕ και μπορούν να διενεργούν επιτόπιες επισκέψεις παρακολούθησης ανά τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της άδειας.

Ως προϋπόθεση, οι υπηρεσίες πρέπει να πληρούν όλες τις σχετικές νομικές απαιτήσεις της χώρας (των χωρών) όπου βρίσκεται το «τουριστικό κατάλυμα». Ειδικότερα, πρέπει να εξασφαλίζονται τα ακόλουθα:

1.

Η φυσική δομή τηρεί τους ενωσιακούς, εθνικούς και τοπικούς νόμους και κανονισμούς σχετικά με την ενεργειακή απόδοση και τη θερμική μόνωση, τους υδάτινους πόρους, την επεξεργασία και διάθεση των λυμάτων (συμπεριλαμβανομένων των χημικών αποχωρητηρίων), τη συλλογή και διάθεση των αποβλήτων, τη συντήρηση και επισκευή του εξοπλισμού, τις διατάξεις ασφάλειας και υγιεινής καθώς και τυχόν σχετικούς νόμους ή κανονισμούς της περιοχής που σχετίζονται με το τοπίο και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.

2.

Η επιχείρηση βρίσκεται σε λειτουργία και είναι εγγεγραμμένη σε μητρώο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εθνικής ή/και τοπικής νομοθεσίας, και το προσωπικό απασχολείται νομίμως και είναι ασφαλισμένο. Για τον σκοπό αυτό, οι υπάλληλοι διαθέτουν εθνικό νομικό έγγραφο της σύμβασης, λαμβάνουν τουλάχιστον τον εθνικό ή περιφερειακό ελάχιστο μισθό όπως καθορίζεται στις συλλογικές συμβάσεις (ελλείψει συλλογικής σύμβασης, το προσωπικό λαμβάνει τουλάχιστον τον νόμιμο εθνικό ή περιφερειακό κατώτατο μισθό), και έχουν ωράριο εργασίας που συμμορφώνεται με το εθνικό δίκαιο.

Ο αιτών δηλώνει και αποδεικνύει τη συμμόρφωση της υπηρεσίας με αυτές τις απαιτήσεις, με ανεξάρτητη εξακρίβωση ή αποδεικτικά στοιχεία, με την επιφύλαξη της εθνικής νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (π.χ. κατασκευαστική άδεια/έγκριση, δηλώσεις επαγγελματιών τεχνικών που εξηγούν πώς η εθνική νομοθεσία και οι τοπικοί κανονισμοί συνδέονται με τις ανωτέρω αναφερόμενες πτυχές του κτιρίου, αντίγραφο του εγγράφου κοινωνικής πολιτικής, αντίγραφα συμβάσεων, δηλώσεις σχετικά με την εγγραφή του εργαζομένου στο εθνικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, επίσημη τεκμηρίωση/μητρώο στο οποίο καταγράφονται τα ονόματα και ο αριθμός των εργαζομένων από την επιθεώρηση εργασίας ή τον αρμόδιο υπάλληλο της τοπικής κυβέρνησης) καθώς και με άμεση τυχαία συνέντευξη υπαλλήλων που θα μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά την επιτόπια επίσκεψη.

ΤΜΗΜΑ Α

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΣΤΟΙΧΕΙΟ α)

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Κριτήριο 1.   Βάση ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης

Το τουριστικό κατάλυμα θέτει τις βάσεις για ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης εφαρμόζοντας τις ακόλουθες διαδικασίες:

μια περιβαλλοντική πολιτική στην οποία προσδιορίζονται οι σημαντικότερες περιβαλλοντικές πτυχές όσον αφορά την ενέργεια, το νερό και τα απόβλητα που σχετίζονται με το κατάλυμα,

ένα ακριβές πρόγραμμα δράσης που προσδιορίζει τους στόχους για τις περιβαλλοντικές επιδόσεις που αφορούν συγκεκριμένες περιβαλλοντικές πτυχές, οι οποίοι καθορίζονται ανά διετία, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις που προβλέπει η απόφαση για απονομή οικολογικού σήματος της ΕΕ.

Εάν οι περιβαλλοντικές πτυχές που προσδιορίζονται δεν καλύπτονται από το οικολογικό σήμα της ΕΕ, οι στόχοι θα πρέπει, κατά προτίμηση, να βασίζονται σε δείκτες περιβαλλοντικών επιδόσεων και σε σημεία αναφοράς της αριστείας που ορίζονται στο έγγραφο αναφοράς για τις βέλτιστες πρακτικές περιβαλλοντικής διαχείρισης για τον τομέα του τουρισμού (3) (EMAS),

μια διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης που επιτρέπει να ελέγχονται τουλάχιστον μία φορά ετησίως οι οργανωτικές επιδόσεις όσον αφορά τους στόχους που ορίζονται στο πρόγραμμα δράσης και να λαμβάνονται, αν απαιτείται, διορθωτικά μέτρα.

Πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο τίθενται στη διάθεση των πελατών και του προσωπικού.

Τυχόν σχόλια και παρατηρήσεις που συλλέχθηκαν από τους πελάτες μέσω του ερωτηματολογίου που προβλέπεται στο κριτήριο 3 αξιολογούνται στο πλαίσιο της εσωτερικής διαδικασίας αξιολόγησης και στο πρόγραμμα δράσης, εάν απαιτείται.

Εκτίμηση και εξακρίβωση

Ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με το παρόν κριτήριο, μαζί με:

αντίγραφο της περιβαλλοντικής πολιτικής,

το πρόγραμμα δράσης, και

την έκθεση αξιολόγησης, η οποία υποβάλλεται στον αρμόδιο φορέα εντός δύο ετών από την υποβολή της αίτησης, καθώς και την επικαιροποιημένη έκδοσή της ανά διετία.

Θεωρείται ότι οι αιτούντες που είναι καταχωρισμένοι στο EMAS ή πιστοποιημένοι σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001 συμμορφώνονται με το κριτήριο. Στην περίπτωση αυτή, παρέχεται ως αποδεικτικό η καταχώριση στο EMAS ή η πιστοποίηση με το ISO 14001. Σε περίπτωση πιστοποίησης με το ISO 14001 πρέπει να επισυνάπτεται στην αίτηση μια έκθεση στην οποία θα συνοψίζονται οι επιδόσεις σε ό,τι αφορά τους στόχους που καθορίζονται στο πρόγραμμα δράσης.

Κριτήριο 2.   Κατάρτιση του προσωπικού

α)

Το τουριστικό κατάλυμα παρέχει ενημέρωση και κατάρτιση στο προσωπικό (καθώς και στο εξωτερικό προσωπικό υπεργολαβίας), συμπεριλαμβανομένων γραπτών οδηγιών ή εγχειριδίων, ώστε να εξασφαλίζονται η εφαρμογή των περιβαλλοντικών μέτρων και η ευαισθητοποίηση υπέρ της περιβαλλοντικά υπεύθυνης συμπεριφοράς, σύμφωνα με τα υποχρεωτικά και τα προαιρετικά εφαρμοστέα κριτήρια οικολογικού σήματος της ΕΕ. Ειδικότερα, η κατάρτιση του προσωπικού πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

i)

την περιβαλλοντική πολιτική και το σχέδιο δράσης του τουριστικού καταλύματος καθώς και γνώση του οικολογικού σήματος της ΕΕ για τα τουριστικά καταλύματα·

ii)

τους τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας όσον αφορά τον φωτισμό και τα συστήματα κλιματισμού και θέρμανσης όταν το προσωπικό εγκαταλείπει το δωμάτιο ή όταν είναι ανοικτά τα παράθυρα·

iii)

της δράσεις εξοικονόμησης νερού σε σχέση με τον έλεγχο των διαρροών, την παροχή νερού, τη συχνότητα με την οποία αλλάζονται τα κλινοσκεπάσματα και οι πετσέτες και τη διαδικασία αντίστροφης πλύσης της πισίνας·

iv)

την ελαχιστοποίηση της χρήσης χημικών ουσιών σε σχέση με τα χημικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό, το πλύσιμο πιάτων, την απολύμανση, το πλύσιμο ρούχων και άλλα ειδικά προϊόντα καθαρισμού (π.χ. αντίστροφο πλύσιμο της πισίνας), τα οποία θα χρησιμοποιούνται μόνον όπου κρίνονται απαραίτητα· εάν υπάρχει ενημέρωση σχετικά με τη δοσομέτρηση, τα όρια κατανάλωσης για τα αναφερόμενα προϊόντα είναι αυτά που αναφέρονται στη συσκευασία ή συνιστώνται από τον παραγωγό·

v)

τις ενέργειες για τη μείωση των αποβλήτων και τον διαχωρισμό των αποβλήτων όσον αφορά τα είδη τις χρήσης και τις διάφορες κατηγορίες βάσει του τρόπου διάθεσης των εν λόγω αποβλήτων·

vi)

τα προτιμώμενα από περιβαλλοντική άποψη μεταφορικά μέσα που τίθενται στη διάθεση του προσωπικού·

vii)

σύμφωνα με το κριτήριο 3, τις σχετικές πληροφορίες που το προσωπικό υποχρεούται να παρέχει στους πελάτες.

β)

Σε όλο το νέο προσωπικό παρέχεται κατάλληλη κατάρτιση σχετικά με τα ανωτέρω σημεία εντός τεσσάρων εβδομάδων από την έναρξη της απασχόλησης και σε όλο το προσωπικό τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο.

Εκτίμηση και εξακρίβωση

Ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με το παρόν κριτήριο, η οποία συνοδεύεται από λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα κατάρτισης και το περιεχόμενό του, και αναφέρει το είδος και τον χρόνο κατάρτισης συγκεκριμένων μελών του προσωπικού. Οι ημερομηνίες και ο τύπος κατάρτισης του προσωπικού πρέπει να καταγράφονται ως στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι όντως πραγματοποιήθηκε η εν λόγω επιμόρφωση.

Κριτήριο 3.   Ενημέρωση των πελατών

α)

Το τουριστικό κατάλυμα ενημερώνει επίσης τους πελάτες, ώστε να εξασφαλίζει την εφαρμογή των περιβαλλοντικών μέτρων και την ευαισθητοποίηση υπέρ της περιβαλλοντικά υπεύθυνης συμπεριφοράς σύμφωνα με τα υποχρεωτικά και προαιρετικά εφαρμοστέα κριτήρια οικολογικού σήματος της ΕΕ. Οι εν λόγω πληροφορίες παρέχονται στους πελάτες, γραπτά ή προφορικά, κατά την άφιξή τους ή τοποθετούνται στο δωμάτιο και περιλαμβάνουν, ιδίως, τα ακόλουθα στοιχεία:

i)

την περιβαλλοντική πολιτική και το σχέδιο δράσης του τουριστικού καταλύματος και τη γνώση του οικολογικού σήματος της ΕΕ για τα τουριστικά καταλύματα·

ii)

τους τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας όσον αφορά τον φωτισμό και τα συστήματα κλιματισμού και θέρμανσης όταν οι πελάτες εγκαταλείπουν το δωμάτιο ή όταν είναι ανοικτά τα παράθυρα·

iii)

τις δράσεις εξοικονόμησης νερού σε σχέση με τον έλεγχο των διαρροών και τη συχνότητα με την οποία αλλάζονται τα κλινοσκεπάσματα και οι πετσέτες·

iv)

τη μείωση των αποβλήτων και τη διαλογή των αποβλήτων όσον αφορά τα είδη μιας χρήσης, τις διάφορες κατηγορίες αντικειμένων βάσει του τρόπου διάθεσής τους και τα αντικείμενα που απαγορεύεται να απορρίπτονται μαζί με τα λύματα. Επιπλέον, στον χώρο του πρωινού και στα εστιατόρια υπάρχει αφίσα ή άλλο ενημερωτικό υλικό με συμβουλές για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων·

v)

τα προτιμώμενα από περιβαλλοντική άποψη μεταφορικά μέσα που τίθενται στη διάθεση των πελατών·

vi)

το τουριστικό κατάλυμα παρέχει πληροφορίες στους πελάτες σχετικά με τοπικά τουριστικά αξιοθέατα, τοπικούς οδηγούς, τοπικά εστιατόρια, τοπικές αγορές και τοπικά κέντρα χειροτεχνίας.

β)

Θα παρέχεται στους πελάτες ερωτηματολόγιο, μέσω του διαδικτύου ή στον χώρο του τουριστικού καταλύματος, στο οποίο θα ζητείται η γνώμη τους σχετικά με τις γενικές περιβαλλοντικές πτυχές του τουριστικού καταλύματος που αναφέρονται στο σημείο α) και η συνολική τους ικανοποίηση από τις εγκαταστάσεις και τις υπηρεσίες του τουριστικού καταλύματος. Προβλέπεται σαφής διαδικασία για την καταγραφή των σχολίων και των παραπόνων των πελατών, καθώς και των απαντήσεων που δόθηκαν και των διορθωτικών μέτρων που ελήφθησαν.

Εκτίμηση και εξακρίβωση

Ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με το εν λόγω κριτήριο, μαζί με αντίγραφα των πληροφοριών και των κοινοποιήσεων που παρέχονται στους πελάτες. Ο αιτών αναφέρει τις διαδικασίες που εφαρμόζονται για τη διανομή και τη συλλογή των πληροφοριών και του ερωτηματολογίου, και για τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται υπόψη οι απαντήσεις.

Κριτήριο 4.   Γενική συντήρηση

Διενεργείται προληπτική συντήρηση των συσκευών/διατάξεων τουλάχιστον μία φορά ετησίως, ή συχνότερα αν αυτό επιβάλλεται από τη νομοθεσία ή από σχετικές οδηγίες του κατασκευαστή. Η συντήρηση περιλαμβάνει την επιθεώρηση των πιθανών διαρροών και τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας τουλάχιστον του ενεργειακού εξοπλισμού [π.χ. των συσκευών θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού (HVAC), των συστημάτων ψύξης κ.λπ.] και των υδραυλικών εγκαταστάσεων (π.χ. υδραυλικών συστημάτων, συστημάτων άρδευσης κ.λπ.) του καταλύματος.

Οι συσκευές που χρησιμοποιούν ψυκτικά μέσα που καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 517/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4) ελέγχονται και συντηρούνται ως εξής:

α)

για τον εξοπλισμό που περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου σε ποσότητες 5 τόνων ισοδυνάμου CO2 ή περισσότερο, αλλά κάτω από 50 τόνους ισοδυνάμου CO2: τουλάχιστον ανά δωδεκάμηνο ή, σε περίπτωση που υπάρχει εγκατεστημένο σύστημα ανίχνευσης διαρροών, τουλάχιστον κάθε 24 μήνες·

β)

για τον εξοπλισμό που περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου σε ποσότητες 50 τόνων ισοδυνάμου CO2 ή περισσότερο, αλλά κάτω από 500 τόνους ισοδυνάμου CO2: τουλάχιστον ανά εξάμηνο ή, σε περίπτωση που υπάρχει εγκατεστημένο σύστημα ανίχνευσης διαρροών, τουλάχιστον ανά δωδεκάμηνο·

γ)

για τον εξοπλισμό που περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου σε ποσότητες 500 τόνων ισοδυνάμου CO2 ή περισσότερο: τουλάχιστον ανά τρίμηνο ή, σε περίπτωση που υπάρχει εγκατεστημένο σύστημα ανίχνευσης διαρροών, τουλάχιστον κάθε 6 μήνες.

Όλες οι εργασίες συντήρησης πρέπει να εγγράφονται σε ειδικό μητρώο συντήρησης, στο οποίο προσδιορίζονται τα ενδεικτικά ποσά για τη διαρροή νερού μέσα από τον εξοπλισμό υδροδότησης.

Εκτίμηση και εξακρίβωση

Ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης, μαζί με σύντομη περιγραφή του προγράμματος συντήρησης, λεπτομέρειες σχετικά με τα πρόσωπα ή τις επιχειρήσεις που διενεργούν τη συντήρηση και την τήρηση μητρώου.

Κριτήριο 5.   Παρακολούθηση της κατανάλωσης

Στο τουριστικό κατάλυμα προβλέπονται διαδικασίες για τη συλλογή και την παρακολούθηση σε μηνιαία ή, τουλάχιστον, σε ετήσια βάση, δεδομένων που αφορούν τουλάχιστον τα ακόλουθα σημεία:

α)

ειδική κατανάλωση ενέργειας [kWh/διανυκτέρευση πελατών και/ή kWh/m2 (εσωτερικού χώρου)/έτος]·

β)

ποσοστό τελικής χρήσης ενέργειας που καλύπτεται από ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές η οποία παράγεται επιτόπου (%)·

γ)

κατανάλωση νερού ανά πελάτη-διανυκτέρευση (λίτρα/πελάτη-διανυκτέρευση), συμπεριλαμβανομένου του νερού που χρησιμοποιείται για άρδευση (κατά περίπτωση) και άλλες δραστηριότητες που συνδέονται με την κατανάλωση νερού·

δ)

παραγωγή αποβλήτων ανά πελάτη-διανυκτέρευση (kg/πελάτη-διανυκτέρευση). Η σπατάλη τροφίμων πρέπει να αποτελεί αντικείμενο χωριστής παρακολούθησης (5)·

ε)

κατανάλωση χημικών προϊόντων για τον καθαρισμό, το πλύσιμο των πιάτων, το πλύσιμο των ρούχων, απολύμανση και άλλα ειδικά προϊόντα καθαρισμού (π.χ. αντίστροφο πλύσιμο της πισίνας) (kg ή λίτρα/πελάτη-διανυκτέρευση) και διευκρίνιση εάν πρόκειται για προϊόντα έτοιμα προς χρήση ή χωρίς αραίωση·

στ)

ποσοστό των προϊόντων με οικολογικό σήμα ISO τύπου Ι (%) που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο των ισχυόντων προαιρετικών κριτηρίων στην παρούσα απόφαση για την απονομή του οικολογικού σήματος της ΕΕ.

Εκτίμηση και εξακρίβωση

Ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με το κριτήριο αυτό, συνοδευόμενη από περιγραφή των διαδικασιών συλλογής και παρακολούθησης. Το τουριστικό κατάλυμα παρέχει μια σύντομη περίληψη των δεδομένων που συλλέγονται για τις προαναφερθείσες παραμέτρους κατανάλωσης, καθώς και της εσωτερικής έκθεσης αξιολόγησης που αναφέρεται στο κριτήριο 1, η οποία χορηγείται στον αρμόδιο φορέα εντός δύο ετών από την υποβολή της αίτησης και στη συνέχεια ανά διετία.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Κριτήριο 6.   Ενεργειακά αποδοτικές συσκευές θέρμανσης χώρου και νερού

α)

Οι υδρονικοί θερμαντήρες χώρου που εγκαθίστανται για τη διάρκεια ισχύος της άδειας χρήσης του οικολογικού σήματος της ΕΕ:

i)

αποτελούν μονάδα συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης, όπως ορίζεται στην οδηγία 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6), ή

ii)

έχουν ενεργειακή απόδοση της εποχιακής θέρμανσης χώρου και/ή όρια εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σύμφωνα με τις τιμές που παρατίθενται στους ακόλουθους πίνακες, που υπολογίζονται όπως ορίζεται στην απόφαση 2014/314/ΕΕ της Επιτροπής (7):

Τύπος υδρονικού θερμαντήρα χώρου

Δείκτης αποδοτικότητας

Όλες οι συσκευές θέρμανσης χώρων εκτός από τους θερμαντήρες με λέβητα στερεάς βιομάζας και τους θερμαντήρες με αντλία θερμότητας

Ελάχιστη ενεργειακή απόδοση της εποχιακής θέρμανσης χώρου

s) ≥ 98 %

Θερμαντήρες με λέβητα στερεάς βιομάζας

Ελάχιστη ενεργειακή απόδοση της εποχιακής θέρμανσης χώρου

s) ≥ 79 %

Θερμαντήρες με αντλία θερμότητας (δύο επιλογές είναι έγκυρες για αντλίες θερμότητας που χρησιμοποιούν ψυκτικά μέσα με δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη (GWP) ≤ 2 000 , αλλά η επιλογή 2 είναι υποχρεωτική για αντλίες θερμότητας που χρησιμοποιούν ψυκτικά μέσα με GWP ≤ 2 000 )

Επιλογή 1 — Ελάχιστη ενεργειακή απόδοση εποχιακής θέρμανση / τιμές GWP του ψυκτικού μέσου

ηs ≥ 107 %/(0 – 500)

ηs ≥ 110 %/(500 – 1 000 )

ηs ≥ 120 %/(1 000 – 2 000 )

ηs ≥ 130 %/> 2 000

Επιλογή 2 — Όρια εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

150 g ισοδύναμου CO2/kWh αποδιδόμενης θερμότητας

β)

Οι τοπικές συσκευές θέρμανσης χώρου που εγκαθίστανται κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας για το οικολογικό σήμα της ΕΕ συμμορφώνονται με την ελάχιστη ενεργειακή απόδοση της εποχιακής θέρμανσης χώρου που καθορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2015/1185 της Επιτροπής (8) ή στον κανονισμό (ΕΕ) 2015/1188 της Επιτροπής (9).

γ)

Οι συσκευές θέρμανσης νερού που εγκαθίστανται κατά τη διάρκεια της ισχύος της άδειας χρήσης του οικολογικού σήματος της ΕΕ έχουν τουλάχιστον τους εξής δείκτες ενεργειακής αποδοτικότητας:

Τύπος θερμαντήρα νερού

Δείκτης αποδοτικότητας ενέργειας

Όλοι οι θερμαντήρες νερού με δηλωμένο προφίλ φορτίου ≤ S

Ενεργειακή τάξη A (b)

Όλοι οι θερμαντήρες νερού εκτός από τους θερμαντήρες νερού με αντλία θερμότητας, θερμαντήρες νερού με δηλωμένο προφίλ φορτίου > S και ≤ XXL

Ενεργειακή τάξη A (b)

Όλοι οι θερμαντήρες νερού με αντλία θερμότητας με δηλωμένο προφίλ φορτίου > S και ≤ XXL

Ενεργειακή τάξη A+ (b)

Όλοι οι θερμαντήρες νερού με δηλωμένο προφίλ φορτίου > XXL (3XL και 4XL)

Ενεργειακή απόδοση θέρμανσης νερού ≥ 131 % (c)

δ)

Οι υπάρχουσες μονάδες συμπαραγωγής συμμορφώνονται με τον ορισμό υψηλής απόδοσης που αναφέρεται στο παράρτημα III της οδηγίας 2004/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (10) ή στο παράρτημα II της οδηγίας 2012/27/ΕΕ, εφόσον εγκαθίστανται μετά την 4η Δεκεμβρίου 2012.

ε)

Οι λέβητες ζεστού νερού που χρησιμοποιούν υγρά ή αέρια καύσιμα, όπως ορίζονται στην οδηγία 92/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου (11), πληρούν πρότυπα απόδοσης τουλάχιστον τριών αστέρων, όπως ορίζονται στην εν λόγω οδηγία. Η απόδοση των λεβήτων που εξαιρούνται από την οδηγία 92/42/ΕΟΚ συμμορφώνεται με τις οδηγίες του κατασκευαστή, καθώς και με την εθνική και τοπική νομοθεσία ως προς την απόδοση, αλλά για τους υπάρχοντες λέβητες αυτού του είδους (εξαιρουμένων των λεβήτων που τροφοδοτούνται με βιομάζα) δεν θα γίνεται αποδεκτή απόδοση χαμηλότερη του 88 %.

Εκτίμηση και εξακρίβωση

Για τις απαιτήσεις α), β) και γ) ο κάτοχος της άδειας ενημερώνει τον αρμόδιο οργανισμό σχετικά με νέα εγκατάσταση —κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας χρήσης του οικολογικού σήματος της ΕΕ— σχετικών συσκευών, και παρέχει τις τεχνικές προδιαγραφές από τον κατασκευαστή ή τους επαγγελματίες τεχνικούς που είναι αρμόδιοι για την εγκατάσταση, την πώληση ή τη συντήρηση των συσκευών θέρμανσης χώρου και νερού αναφέροντας με ποιον τρόπο εξασφαλίζουν την απαιτούμενη απόδοση. Οι υδρονικοί θερμαντήρες με οικολογικό σήμα της ΕΕ θεωρούνται ότι συμμορφώνονται με την απαίτηση α) ii). Προϊόντα που φέρουν άλλο σήμα ISO τύπου Ι και ικανοποιούν τις απαιτήσεις που αναφέρονται στα σημεία α) έως ε) θεωρούνται ότι συμμορφώνονται με το αντίστοιχο σημείο του εν λόγω κριτηρίου. Όταν χρησιμοποιούνται υδρονικοί θερμαντήρες με οικολογικό σήμα της ΕΕ, ο αιτών υποβάλλει αντίγραφο του πιστοποιητικού οικολογικού σήματος της ΕΕ ή αντίγραφο της ετικέτας της συσκευασίας από τα οποία φαίνεται ότι η απονομή του σήματος συνάδει με την απόφαση 2014/314/ΕΕ. Όταν χρησιμοποιούνται προϊόντα που φέρουν άλλο σήμα ISO τύπου I, ο αιτών υποβάλλει αντίγραφο του πιστοποιητικού του σήματος τύπου Ι ή αντίγραφο της ετικέτας της συσκευασίας και αναφέρει τις απαιτήσεις του ISO τύπου Ι που απαριθμούνται στα σημεία α) έως ε). Για τις απαιτήσεις των σημείων δ) και ε) ο αιτών προσκομίζει τεχνικές προδιαγραφές του κατασκευαστή ή των επαγγελματιών τεχνικών που είναι υπεύθυνοι για την εγκατάσταση, την πώληση ή/και τη συντήρηση των συσκευών θέρμανσης χώρου και νερού, αναφέροντας τον τρόπο με τον οποίο εξασφαλίζεται η απαιτούμενη απόδοση.

Κριτήριο 7.   Ενεργειακά αποδοτικές συσκευές κλιματισμού και αντλίες θερμότητας με αέρα

Οι οικιακές συσκευές κλιματισμού και οι αντλίες θερμότητας με αέρα που εγκαθίστανται κατά τη διάρκεια της άδειας χρήσης του οικολογικού σήματος της ΕΕ πρέπει να ανήκουν τουλάχιστον στις ακόλουθες τάξεις ενεργειακής απόδοσης, όπως ορίζεται στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 626/2011 της Επιτροπής (12):

Τύπος

Τάξη ενεργειακής απόδοσης (ψύξη/θέρμανση)

Διαιρούμενες < 3kW

Α + + +/A + + +

Διαιρούμενες 3–4 kW

Α + + +/A + + +

Διαιρούμενες 4–5 kW

Α + + +/A + + +

Διαιρούμενες 5–6 kW

Α + + +/A + + +

Διαιρούμενες 6–7 kW

A++/A+

Διαιρούμενες 7–8 kW

A++/A+

Διαιρούμενες > 8kW

A++/A++

Πολυδιαιρούμενες

A++/A+

Σημείωση: Το κριτήριο αυτό ισχύει για τα τροφοδοτούμενα από το ηλεκτρικό δίκτυο κλιματιστικά και τις αντλίες θερμότητας με αέρα με ονομαστική ισχύ ≤ 12 kW για ψύξη, ή για θέρμανση εάν το προϊόν δεν παρέχει λειτουργία ψύξης. Το εν λόγω κριτήριο δεν εφαρμόζεται σε συσκευές που χρησιμοποιούν μη ηλεκτρικές πηγές ενέργειας· ούτε σε συσκευές στις οποίες στην πλευρά του συμπυκνωτή ή του εξατμιστή, ή και στις δύο, δεν χρησιμοποιείται αέρας ως μέσο μεταφοράς θερμότητας.

Εκτίμηση και εξακρίβωση

Ο κάτοχος της άδειας ενημερώνει τον αρμόδιο φορέα για τη νέα εγκατάσταση του προαναφερθέντος εξοπλισμού κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας χρήσης του οικολογικού σήματος της ΕΕ και παρέχει τις τεχνικές προδιαγραφές του κατασκευαστή ή των επαγγελματιών τεχνικών που είναι υπεύθυνοι για την εγκατάσταση, την πώληση ή/και τη συντήρηση του συστήματος κλιματισμού, αναφέροντας τον τρόπο με τον οποίο πληρούται η απαιτούμενη απόδοση.

Κριτήριο 8.   Ενεργειακά αποδοτικός φωτισμός

α)

Κατά την ημερομηνία χορήγησης άδειας χρήσης του οικολογικού σήματος όπως ΕΕ:

i)

τουλάχιστον το 40 % όλου του φωτισμού στο τουριστικό κατάλυμα είναι τουλάχιστον τάξης Α όπως προσδιορίζεται σύμφωνα με το παράρτημα VI του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 874/2012 (13)·

ii)

τουλάχιστον το 50 % του φωτισμού που παρέχεται σε χώρους όπου οι λαμπτήρες είναι πιθανόν να μείνουν αναμμένοι για περισσότερες από πέντε ώρες ημερησίως είναι τουλάχιστον τάξης Α όπως προσδιορίζεται σύμφωνα με το παράρτημα VI του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 874/2012.

β)

Εντός τουλάχιστον 2 ετών από την ημερομηνία χορήγησης άδειας χρήσης του οικολογικού σήματος της ΕΕ:

i)

τουλάχιστον το 80 % του συνολικού φωτισμού στο τουριστικό κατάλυμα είναι τουλάχιστον τάξης Α όπως προσδιορίζεται σύμφωνα με το παράρτημα VI του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 874/2012·

ii)

το 100 % του φωτισμού που παρέχεται σε χώρους όπου οι λαμπτήρες είναι πιθανόν να μένουν αναμμένοι για περισσότερες από πέντε ώρες ημερησίως είναι τουλάχιστον τάξης Α όπως προσδιορίζεται σύμφωνα με το παράρτημα VI του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 874/2012.

Σημείωση: Τα ποσοστά καθορίζονται σε σχέση με τον συνολικό αριθμό των φωτιστικών σωμάτων που είναι κατάλληλα για χρήση λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας. Αυτό δεν ισχύει για φωτιστικά σώματα των οποίων τα φυσικά χαρακτηριστικά δεν επιτρέπουν τη χρήση λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας.

Εκτίμηση και εξακρίβωση

Ο αιτών υποβάλλει στον αρμόδιο φορέα γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται ο συνολικός αριθμός των λαμπτήρων και φωτιστικών που είναι κατάλληλα για λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας, οι ώρες λειτουργίας και ο αριθμός των λαμπτήρων και των φωτιστικών εξοικονόμησης ενέργειας με ενεργειακά αποδοτικούς λαμπτήρες φωτισμού και φωτιστικά τουλάχιστον τάξης Α, όπως προσδιορίζεται σύμφωνα με το παράρτημα VI του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 874/2012. Οι εκθέσεις περιλαμβάνουν επίσης εξήγηση των λόγων για τους οποίους ο αιτών αδυνατεί να αντικαταστήσει τους λαμπτήρες και τα φωτιστικά των οποίων τα φυσικά χαρακτηριστικά δεν επιτρέπουν τη χρήση λαμπτήρων και φωτιστικών εξοικονόμησης ενέργειας. Υποβάλλονται δύο εκθέσεις, η πρώτη κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και η δεύτερη το αργότερο εντός 2 ετών από την ημερομηνία της χορήγησης του σήματος, αντίστοιχα.

Τα φυσικά χαρακτηριστικά που ενδέχεται να μην επιτρέπουν τη χρήση των λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας μπορούν να περιλαμβάνουν τα εξής: διακοσμητικό φωτιστικό σώμα που απαιτεί ειδικούς λαμπτήρες και φωτιστικά· ρυθμιζόμενο φωτισμό· καταστάσεις στις οποίες μπορεί να μην υπάρχει διαθέσιμος φωτισμός εξοικονόμησης ενέργειας. Σε αυτή την περίπτωση, παρέχονται στοιχεία για να αποδειχθεί για ποιον λόγο δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν λαμπτήρες και φωτιστικά εξοικονόμησης ενέργειας. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει, για παράδειγμα, φωτογραφίες που αποδεικνύουν τον τύπο του εγκατεστημένου φωτισμού.

Κριτήριο 9.   Ρύθμιση θερμοκρασίας

Η θερμοκρασία σε κάθε κοινόχρηστο χώρο (π.χ. εστιατόρια, σαλόνια και αίθουσες συνεδριάσεων) ρυθμίζεται αυτόνομα εντός του ακόλουθου καθορισμένου φάσματος θερμοκρασίας:

i)

Η θερμοκρασία του κοινόχρηστου χώρου, σε κατάσταση ψύξης, καθορίζεται στους ή πάνω από τους 22 °C (+/– 2 °C κατ' αίτημα των πελατών) κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

ii)

Η θερμοκρασία του κοινόχρηστου χώρου, σε κατάσταση θέρμανσης, καθορίζεται στους ή πάνω από τους 22 °C (+/– 2 °C κατ' αίτημα των πελατών) κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Εκτίμηση και εξακρίβωση

Ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με το κριτήριο αυτό, συνοδευόμενη από τεκμηρίωση σχετικά με τα συστήματα ρύθμισης θερμοκρασίας ή τις διαδικασίες που ακολουθούνται για τον καθορισμό των καθορισμένων φασμάτων θερμοκρασίας.

Κριτήριο 10.   Αυτόματη διακοπή της λειτουργίας των συσκευών θέρμανσης — αερισμού — κλιματισμού και του φωτισμού

α)

Οι συσκευές θέρμανσης-αερισμού-κλιματισμού και τα συστήματα φωτισμού που τοποθετούνται εντός της διάρκειας ισχύος της άδειας χρήσης του οικολογικού σήματος της ΕΕ πρέπει να διαθέτουν σύστημα αυτόματης διακοπής λειτουργίας όταν είναι ανοικτά τα παράθυρα και όταν οι πελάτες εγκαταλείπουν τα δωμάτιά τους.

β)

Αυτόματα συστήματα (π.χ. αισθητήρες, κεντρική κλείδα/κάρτα κ.λπ.) που διακόπτουν όλο τον φωτισμό όταν οι πελάτες εγκαταλείπουν τα δωμάτιά τους τοποθετούνται κατά την κατασκευή και/ή την ανακαίνιση όλων των νέων και/ή ανακαινισμένων ενοικιαζόμενων καταλυμάτων/δωματίων κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας χρήσης του οικολογικού σήματος της ΕΕ.

Σημείωση: Εξαιρούνται τα μικρά καταλύματα (έως και 5 δωματίων).

Εκτίμηση και εξακρίβωση

Ο κάτοχος της άδειας πρέπει να ενημερώνει τον αρμόδιο φορέα σχετικά με τη νέα εγκατάσταση, εντός της διάρκειας ισχύος του οικολογικού σήματος της ΕΕ, αυτόματων συστημάτων ή διατάξεων για τη διακοπή της λειτουργίας των συσκευών θέρμανσης-αερισμού-κλιματισμού και του φωτισμού, και παρέχει τις τεχνικές προδιαγραφές από τους επαγγελματίες τεχνικούς που είναι υπεύθυνοι για την εγκατάσταση ή/και τη συντήρηση αυτών των συστημάτων/διατάξεων.

Κριτήριο 11.   Εξωτερικές συσκευές θέρμανσης και κλιματισμού

Δεν θα χρησιμοποιείται καμία εξωτερική συσκευή θέρμανσης ή κλιματισμού στο τουριστικό κατάλυμα.

Εκτίμηση και εξακρίβωση

Ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με το κριτήριο αυτό. Η συμμόρφωση αυτή ελέγχεται με επίσκεψη επιτόπου.

Κριτήριο 12.   Εφοδιασμός σε ηλεκτρική ενέργεια από προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές

α)

Στην περίπτωση που υπάρχουν, στον τόπο που βρίσκεται το τουριστικό κατάλυμα, 1 έως 4 προμηθευτές ενέργειας βάσει ατομικών πράσινων τιμολογίων οι οποίοι παρέχουν το 50 % της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ή προμηθευτές χωριστών πιστοποιητικών εγγυήσεων προέλευσης (ΕΠ):

το τουριστικό κατάλυμα προμηθεύεται τουλάχιστον το 50 % της ηλεκτρικής της ενέργειας που καταναλώνει από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως ορίζονται στην οδηγία 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (14). Για τον σκοπό αυτό:

Το τουριστικό κατάλυμα συνάπτει κατά προτίμηση σύμβαση για ατομικό τιμολόγιο ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο περιλαμβάνει ηλεκτρική ενέργεια προερχόμενη κατά τουλάχιστον 50 % από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η απαίτηση αυτή ικανοποιείται αν το συνολικό μείγμα καυσίμων που διατίθεται στην αγορά από τον προμηθευτή αναφέρεται ως προερχόμενο κατά τουλάχιστον 50 % από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή αν το μείγμα καυσίμων του τιμολογίου αγοράς αναφέρεται ως προερχόμενο κατά τουλάχιστον 50 % από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

ή

εναλλακτικά, το ελάχιστο 50 % της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μπορεί να λαμβάνεται μέσω αδεσμοποίητης αγοράς εγγυήσεων προέλευσης (ΕΠ), όπως ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο ι) της οδηγίας 2009/28/ΕΚ, οι οποίες αποτελούν αντικείμενο συναλλαγών σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες λειτουργίας του ευρωπαϊκού συστήματος ενεργειακών πιστοποιητικών (European Energy Certificate System –EECS). Για την εν λόγω εναλλακτική επιλογή, πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:

i)

οι εθνικοί κανονισμοί τόσο της χώρας εξαγωγής όσο και της χώρας εισαγωγής προβλέπουν πρωτόκολλα τομέων που είναι διαπιστευμένα από την Ένωση των Εκδιδουσών Αρχών (Association of Issuing Bodies –AIB), σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες λειτουργίας του EECS, προκειμένου να αποφεύγεται ο διπλός υπολογισμός στην περίπτωση που ο πελάτης επιλέγει αδεσμοποίητη αγορά εγγυήσεων προέλευσης·

ii)

το ποσό των εγγυήσεων προέλευσης που αποκτώνται μέσω αδεσμοποίητης αγοράς δεν αντιστοιχεί στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας του αιτούντος κατά το ίδιο χρονικό διάστημα·

β)

σε περίπτωση που υπάρχουν, στον τόπο όπου βρίσκεται το κατάλυμα, τουλάχιστον 5 προμηθευτές βάσει ατομικών τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας οι οποίοι παρέχουν το 100 % της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, το τουριστικό κατάλυμα προμηθεύεται το 100 % της ηλεκτρικής του ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές βάσει ενός ατομικού πράσινου τιμολογίου. Η απαίτηση αυτή ικανοποιείται αν το συνολικό μείγμα καυσίμων που διατίθενται στην αγορά από τον προμηθευτή αναφέρεται ως προερχόμενο 100 % από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή αν το μείγμα καυσίμων του τιμολογίου αγοράς αναφέρεται ως προερχόμενο 100 % από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Σημείωση: Απαλλάσσονται τα τουριστικά καταλύματα που δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις α) ή β). Μόνον οι προμηθευτές που παρέχουν την ισχύ και την τάση που απαιτεί το τουριστικό κατάλυμα λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του κατώτατου αριθμού προμηθευτών που αναφέρεται στις περιπτώσεις α) και β).

Εκτίμηση και εξακρίβωση

Ο αιτών υποβάλλει δήλωση από [ή τη (τις) σύμβαση(-εις) με] τον προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας / των εγγυήσεων προέλευσης όπου αναφέρεται το είδος της (των) ανανεώσιμης (-ων) πηγής (-ών) ενέργειας, το ποσοστό της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που προμηθεύεται, καθώς και κατάλογο των προμηθευτών που εφαρμόζουν πράσινα τιμολόγια οι οποίοι προμηθεύουν πράσινη ηλεκτρική ενέργεια στον τόπο όπου βρίσκεται το κατάλυμα. Επιπλέον, για τους αιτούντες που χρησιμοποιούν την αδεσμοποίητη αγορά του σημείου α), δηλώσεις του προμηθευτή εγγυήσεων προέλευσης που να αποδεικνύει τη συμμόρφωση με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο ανωτέρω στοιχείο α).

Οι αιτούντες που δεν έχουν πρόσβαση σε προμηθευτές που προσφέρουν το τιμολόγιο ηλεκτρικής ενέργειας που περιγράφεται ανωτέρω ή εγγυήσεις προέλευσης στον τόπο όπου βρίσκεται το κατάλυμα πρέπει να παράσχουν αποδεικτικά στοιχεία τα οποία να αποδεικνύουν την έλλειψη πρόσβασης σε προμηθευτές πράσινων τιμολογίων και αδεσμοποίητων εγγυήσεων προέλευσης.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 στοιχείο α) της οδηγίας 2009/28/ΕΚ, ως ανανεώσιμες πηγές ενέργειας νοούνται μη ορυκτές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (αιολική, ηλιακή και γεωθερμική ενέργεια, ενέργεια κυμάτων, παλιρροϊκή ενέργεια, υδραυλική ενέργεια, βιομάζα, αέρια εκλυόμενα από χώρους υγειονομικής ταφής, από εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού και βιοαέρια).

Κριτήριο 13.   Άνθρακας και πετρέλαια θέρμανσης

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως πηγή ενέργειας πετρέλαια θέρμανσης που περιέχουν θείο σε συγκέντρωση υψηλότερη από 0,1 %, ούτε και άνθρακας.

Σημείωση: Το κριτήριο αυτό ισχύει μόνο για τα τουριστικά καταλύματα που έχουν ανεξάρτητο σύστημα θέρμανσης.

Εκτίμηση και εξακρίβωση

Ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με το κριτήριο αυτό, όπου αναφέρεται η φύση των πηγών ενέργειας. Η συμμόρφωση αυτή ελέγχεται με επίσκεψη επιτόπου.

ΝΕΡΟ

Κριτήριο 14.   Αποδοτικές εγκαταστάσεις παροχής νερού: βρύσες μπάνιου και κεφαλές ντους

Με την επιφύλαξη των τοπικών ή εθνικών ρυθμίσεων για την παροχή νερού από βρύσες μπάνιου και κεφαλές ντους, η μέση παροχή νερού από τις βρύσες μπάνιου και τις κεφαλές ντους δεν υπερβαίνει τα 8,5 λίτρα/λεπτό.

Σημείωση: Εξαιρούνται οι μπανιέρες, τα ντους βροχής (rainshowers) και τα ντους με λειτουργία μασάζ (massage-showers).

Εκτίμηση και εξακρίβωση

Ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με το κριτήριο αυτό και τη σχετική τεκμηρίωση, στην οποία εξηγείται ο τρόπος με τον οποίο το τουριστικό κατάλυμα συμμορφώνεται με το εν λόγω κριτήριο (π.χ. χρήση μετρητή παροχής ή μικρού κάδου και ρολογιού). Οι βρύσες κουζίνας και μπάνιου με οικολογικό σήμα της ΕΕ ή τα προϊόντα που φέρουν άλλο σήμα ISO τύπου I και πληρούν τις ανωτέρω απαιτήσεις θεωρούνται ότι συμμορφώνονται. Όταν χρησιμοποιούνται βρύσες κουζίνας και μπάνιου με οικολογικό σήμα της ΕΕ, ο αιτών υποβάλλει αντίγραφο του πιστοποιητικού οικολογικού σήματος της ΕΕ ή αντίγραφο της ετικέτας της συσκευασίας από τα οποία φαίνεται ότι η απονομή του σήματος συνάδει με την απόφαση 2013/250/ΕΕ της Επιτροπής (15). Όταν χρησιμοποιούνται προϊόντα με άλλο σήμα τύπου I, ο αιτών υποβάλλει αντίγραφο του πιστοποιητικού του σήματος ISO τύπου I ή αντίγραφο της ετικέτας της συσκευασίας και αναφέρει τις απαιτήσεις του σήματος ISO τύπου I που αντιστοιχούν στις προαναφερθείσες.

Κριτήριο 15.   Αποδοτικές εγκαταστάσεις παροχής νερού: αποχωρητήρια και ουρητήρια

Με την επιφύλαξη των τοπικών ή εθνικών ρυθμίσεων για τα αποχωρητήρια και τα ουρητήρια με καταιονισμό νερού,

α)

στα καταλύματα δεν επιτρέπεται η συνεχής απόπλυση οποιουδήποτε ουρητηρίου·

β)

τα αποχωρητήρια που τοποθετούνται κατά τη διάρκεια της άδειας χρήσης του οικολογικού σήματος της ΕΕ πρέπει να έχουν αποτελεσματική έκπλυση αποχωρητηρίου ≤ 4,5 L.

Εκτίμηση και εξακρίβωση

Ο αιτών υποβάλλει λεπτομερή εξήγηση του τρόπου με τον οποίο το τουριστικό κατάλυμα πληροί το εν λόγω κριτήριο, συνοδευόμενη από τα κατάλληλα δικαιολογητικά. Για την απαίτηση β) ο κάτοχος της άδειας ενημερώνει τον αρμόδιο φορέα για τη νέα εγκατάσταση αποχωρητηρίων, εντός της διάρκειας ισχύος άδειας του οικολογικού σήματος της ΕΕ, και παρέχει τα κατάλληλα δικαιολογητικά. Τα αποχωρητήρια με καταιονισμό νερού και τα ουρητήρια που διαθέτουν οικολογικό σήμα της ΕΕ ή τα προϊόντα που φέρουν άλλο σήμα ISO τύπου I και πληρούν τις ανωτέρω απαιτήσεις θεωρούνται ότι συμμορφώνονται. Όταν χρησιμοποιούνται προϊόντα αποχωρητηρίων και ουρητηρίων με οικολογικό σήμα της ΕΕ, ο αιτών παρέχει αντίγραφο του οικολογικού σήματος της ΕΕ ή αντίγραφο της ετικέτας της συσκευασίας που δείχνει ότι το σήμα χορηγήθηκε σύμφωνα με την απόφαση 2013/641/ΕΕ της Επιτροπής (16). Αν χρησιμοποιούνται προϊόντα με άλλο σήμα ISO τύπου Ι, ο αιτών υποβάλλει αντίγραφο του πιστοποιητικού του σήματος τύπου Ι ή της ετικέτας της συσκευασίας και δηλώνει ότι το σήμα ISO τύπου Ι πληροί απαιτήσεις όπως αυτές που προαναφέρονται.

Κριτήριο 16.   Μείωση ρούχων για πλύσιμο που επιτυγχάνεται με την επαναχρησιμοποίηση πετσετών και κλινοσκεπασμάτων

Το τουριστικό κατάλυμα αλλάζει κανονικά σεντόνια και πετσέτες με τη συχνότητα που καθορίζεται στο πρόγραμμά του περιβαλλοντικής δράσης και πάντως όχι πάνω από μία φορά ημερησίως, εκτός αν επιβάλλεται από τον νόμο ή από εθνικούς κανονισμούς ή καθορίζεται από σύστημα πιστοποίησης τρίτου μέρος στο οποίο συμμετέχει η υπηρεσία τουριστικού καταλύματος. Συχνότερες αλλαγές γίνονται μόνον όταν ζητείται ρητώς από τους πελάτες.

Εκτίμηση και εξακρίβωση

Ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με το κριτήριο αυτό, συνοδευόμενη από τη σχετική τεκμηρίωση σχετικά με τη συχνότητα που καθορίζεται από το τουριστικό κατάλυμα ή από την πιστοποίηση τρίτου μέρους ή από το νόμο ή τους εθνικούς κανονισμούς.

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΑ

Κριτήριο 17.   Πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων: σχέδιο για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων

Με την επιφύλαξη των τοπικών ή εθνικών ρυθμίσεων για την παροχή υπηρεσιών σίτισης:

α)

Με σκοπό τη μείωση των αποβλήτων συσκευασίας: Δεν χρησιμοποιούνται για τις υπηρεσίες σίτισης συσκευασίες μιας δόσης για μη αλλοιώσιμα τρόφιμα [π.χ. καφέ, ζάχαρη, σοκολάτα σε σκόνη (εκτός από φακελάκια τσαγιού)].

β)

Με στόχο την εξισορρόπηση των αποβλήτων συσκευασίας/τροφίμων ανάλογα με την εποχή: Για όλα τα αλλοιώσιμα τρόφιμα (π.χ. γιαούρτι, μαρμελάδες, μέλι, αλλαντικά, προϊόντα ζαχαροπλαστικής), το τουριστικό κατάλυμα διαχειρίζεται την παροχή τροφίμων στους πελάτες για την ελαχιστοποίηση τόσο της σπατάλης τροφίμων όσο και των αποβλήτων συσκευασίας. Για να επιτευχθεί αυτό, το τουριστικό κατάλυμα ακολουθεί μια τεκμηριωμένη διαδικασία, που συνδέεται με το πρόγραμμα δράσης (κριτήριο 1) που ορίζει τον τρόπο για τη βέλτιστη εξισορρόπηση της σπατάλης τροφίμων / των αποβλήτων συσκευασίας με βάση τον αριθμό των πελατών.

Από αυτό το κριτήριο εξαιρούνται: τα καταστήματα και οι αυτόματοι πωλητές που τελούν υπό διαχείριση του τουριστικού καταλύματος και οι ατομικές δόσεις καφέ και ζάχαρης που διατίθενται μέσα στα δωμάτια, υπό την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται για τον σκοπό αυτό είναι προϊόντα δίκαιου εμπορίου ή/και πιστοποιημένα και ότι οι χρησιμοποιημένες κάψουλες καφέ (κατά περίπτωση) επιστρέφονται στον παραγωγό για ανακύκλωση.

Εκτίμηση και εξακρίβωση

Ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με το κριτήριο αυτό και την τεκμηριωμένη διαδικασία όπου περιγράφεται με ποιον τρόπο ελαχιστοποιούνται η σπατάλη τροφίμων και τα απόβλητα συσκευασίας. Προσκομίζονται επίσης τυχόν νόμοι που απαιτούν τη χρήση προϊόντων μιας δόσης. Κατά περίπτωση, προσκομίζονται τυχόν έγγραφα που αποδεικνύουν ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις απαλλαγής (π.χ. δήλωση επιστροφής από τον παραγωγό για τις κάψουλες καφέ, ετικέτα της συσκευασίας για τα βιολογικά προϊόντα και/ή τα προϊόντα δίκαιου εμπορίου). Η συμμόρφωση αυτή ελέγχεται με επίσκεψη επιτόπου.

Ως αλλοιώσιμα τρόφιμα ορίζονται αυτά που αποτελούν αντικείμενο φθορών ή καταστροφής, συνήθως τα τρόφιμα που έχουν υποστεί, για παράδειγμα, ελάχιστη επεξεργασία ή δεν έχουν υποστεί άλλη συντήρηση και βασίζονται στην αποθήκευση σε συνθήκες ψύξης για τη μείωση της ταχύτητας της φθοράς και της απώλειας ποιότητας (Codex Alimentarius).

Κριτήριο 18.   Πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων: αντικείμενα μιας χρήσης

α)

Είδη καλλωπισμού/υγιεινής μιας χρήσης (σκούφοι λουτρού, βούρτσες, λίμες νυχιών, σαμπουάν, σαπούνια κ.λπ.) δεν τίθενται στη διάθεση των πελατών στα δωμάτια, εκτός αν το ζητήσουν οι πελάτες ή αν υπάρχει νομική υποχρέωση ή η απαίτηση από ανεξάρτητο σύστημα αξιολόγησης ποιότητας/πιστοποίησης ή βάσει της πολιτικής ποιότητας της αλυσίδας ξενοδοχείων στην οποία ανήκει το τουριστικό κατάλυμα.

β)

Τα αντικείμενα σίτισης μιας χρήσης (πιατικά, μαχαιροπίρουνα, κανάτες) δεν τίθενται στη διάθεση των πελατών στα δωμάτια ούτε στα εστιατόρια/μπαρ, εκτός αν ο αιτών έχει συνάψει συμφωνία με μονάδα ανακύκλωσης για τα είδη αυτά.

γ)

Δεν χρησιμοποιούνται στα δωμάτια σεντόνια και πετσέτες μιας χρήσης (με εξαίρεση τα μονωτικά σεντόνια για την προστασία των κλινοσκεπασμάτων).

Εκτίμηση και εξακρίβωση

Ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με το κριτήριο αυτό, συνοδευόμενη από τη σχετική τεκμηρίωση που δείχνει τον τρόπο με τον οποίο πληρούται το εν λόγω κριτήριο. Παρατίθεται επίσης τυχόν νομοθεσία ή ανεξάρτητο σύστημα αξιολόγησης της ποιότητας/πιστοποίησης που απαιτεί τη χρήση αντικειμένων μιας χρήσης. Η συμμόρφωση αυτή ελέγχεται με επίσκεψη επιτόπου.

Κριτήριο 19.   Διαλογή των αποβλήτων και αποστολή προς ανακύκλωση

α)

Με την επιφύλαξη των τοπικών ή εθνικών ρυθμίσεων για τον διαχωρισμό των αποβλήτων παρέχονται στα δωμάτια και/ή σε κάθε όροφο και/ή σε κεντρικό σημείο του τουριστικού καταλύματος επαρκή δοχεία για διαχωρισμό των αποβλήτων από τους πελάτες.

β)

Τα απόβλητα διαχωρίζονται από το τουριστικό κατάλυμα σε κατηγορίες που απαιτούνται ή προτείνονται από τις διαθέσιμες τοπικές εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων, με ιδιαίτερη προσοχή όσον αφορά τα επικίνδυνα απόβλητα, τα προϊόντα υγιεινής και π.χ. τα μελάνια εκτυπωτών, τον ψυκτικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, τις μπαταρίες, τους λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας, τα φάρμακα και τα λίπη/έλαια.

Εκτίμηση και εξακρίβωση

Ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με το κριτήριο αυτό, συνοδευόμενη από αναφορά των διαφόρων κατηγοριών αποβλήτων που γίνονται αποδεκτά από τις τοπικές αρχές και/ή των σχετικών συμβάσεων με ιδιωτικούς φορείς. Η συμμόρφωση αυτή ελέγχεται με επίσκεψη επιτόπου.

ΑΛΛΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Κριτήριο 20.   Απαγόρευση του καπνίσματος στους κοινόχρηστους χώρους και στα δωμάτια

α)

Απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους εσωτερικούς κοινόχρηστους χώρους.

β)

Απαγορεύεται το κάπνισμα στο 80 % τουλάχιστον των δωματίων ή των ενοικιαζόμενων καταλυμάτων (στρογγυλοποιείται στον επόμενο ακέραιο αριθμό).

Εκτίμηση και εξακρίβωση

Ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με το κριτήριο αυτά, καθώς και έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία, όπως φωτογραφίες των απαγορευτικών πινακίδων που είναι αναρτημένες εντός του τουριστικού καταλύματος. Ο αιτών αναφέρει τον αριθμό των δωματίων και σε πόσα από αυτά απαγορεύεται το κάπνισμα.

Κριτήριο 21.   Προώθηση περιβαλλοντικά προτιμώμενων μεταφορικών μέσων

Παρέχεται ενημέρωση στον δικτυακό τόπο του καταλύματος (εάν υπάρχει), καθώς και επιτόπου στους πελάτες και το προσωπικό σχετικά με τα ακόλουθα:

α)

λεπτομέρειες σχετικά με τα προτιμώμενα από περιβαλλοντική άποψη μεταφορικά μέσα για την επίσκεψη της πόλης / του χωριού όπου βρίσκεται το τουριστικό κατάλυμα (δημόσια μέσα μεταφοράς, ποδήλατα κ.λπ.)·

β)

λεπτομέρειες σχετικά με τα προτιμώμενα από περιβαλλοντική άποψη μεταφορικά μέσα σε τοπικό επίπεδο για μετακινήσεις προς και από την πόλη / το χωριό όπου βρίσκεται το τουριστικό κατάλυμα·

γ)

κατά περίπτωση, τις ειδικές προσφορές ή συμφωνίες με οργανισμούς μεταφορών που μπορεί να προσφέρει στους πελάτες και το προσωπικό το τουριστικό κατάλυμα (π.χ., υπηρεσία μεταφοράς πελατών, λεωφορείο συλλογικών μεταφορών προσωπικού, ηλεκτρικά αυτοκίνητα κ.λπ.).

Εκτίμηση και εξακρίβωση

Ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με το κριτήριο αυτό, συνοδευόμενη από αντίγραφα του διαθέσιμου πληροφορικού υλικού.

Κριτήριο 22.   Πληροφορίες που αναγράφονται επί του οικολογικού σήματος της ΕΕ

Το πλαίσιο κειμένου του προαιρετικού σήματος περιέχει το ακόλουθο κείμενο:

«Το παρόν τουριστικό κατάλυμα λαμβάνει δραστικά μέτρα για τη μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον

προάγοντας τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,

εξοικονομώντας ενέργεια και νερό, και

περιορίζοντας τα απόβλητα.».

Οι κατευθυντήριες γραμμές για τη χρήση του προαιρετικού σήματος με κείμενο εντός πλαισίου παρατίθενται στις «Κατευθυντήριες γραμμές για τη χρήση του λογότυπου του οικολογικού σήματος της ΕΕ» στον ιστότοπο:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf

Εκτίμηση και εξακρίβωση

Ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με το κριτήριο αυτό, εξηγώντας σε ποιο μέσο σκοπεύει να αναρτήσει το σήμα.

ΤΜΗΜΑ B

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΣΤΟΙΧΕΙΟ β)

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Κριτήριο 23.   Καταχώριση στο EMAS (σύστημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου) και πιστοποίηση ISO του τουριστικού καταλύματος (μέχρι 5 βαθμοί)

Το τουριστικό κατάλυμα καταχωρίζεται στο κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS) (5 βαθμοί) ή λαμβάνει πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001 (3 βαθμοί) ή λαμβάνει πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 50001 (2 βαθμοί).

Εκτίμηση και εξακρίβωση

Ο αιτών υποβάλλει την κατάλληλη απόδειξη καταχώρισης EMAS ή πιστοποίησης ISO.

Κριτήριο 24.   Καταχώριση στο EMAS (σύστημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου) και πιστοποίηση ISO των προμηθευτών (μέχρι 5 βαθμοί)

Τουλάχιστον ένας από τους βασικούς προμηθευτές ή παρόχους υπηρεσιών στο τουριστικό κατάλυμα είναι καταχωρισμένος υπό το EMAS (5 βαθμοί) ή πιστοποιημένος σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001 (2 βαθμοί) ή πιστοποιημένος σύμφωνα με το πρότυπο ISO 50001 (1,5 βαθμός).

Για τους σκοπούς του κριτηρίου αυτού, τοπικός προμηθευτής υπηρεσιών θεωρείται προμηθευτής που βρίσκεται εγκατεστημένος εντός ακτίνας 160 χιλιομέτρων από το τουριστικό κατάλυμα.

Εκτίμηση και εξακρίβωση

Ο αιτών υποβάλλει την κατάλληλη απόδειξη καταχώρισης EMAS ή πιστοποίησης ISO για τουλάχιστον δύο από τους βασικούς του προμηθευτές.

Κριτήριο 25.   Υπηρεσίες που καλύπτονται από το οικολογικό σήμα (μέχρι 4 βαθμοί)

Όλες οι υπηρεσίες πλυσίματος ρούχων και/ή καθαρισμού με εξωτερική ανάθεση εκτελούνται από φορέα ο οποίος έχει λάβει σήμα ISO τύπου I (2 βαθμοί για κάθε υπηρεσία, με 4 βαθμούς κατ' ανώτατο όριο).

Εκτίμηση και εξακρίβωση

Ο αιτών υποβάλλει την κατάλληλη απόδειξη της πιστοποίησης ISO τύπου I για τους παρόχους υπηρεσιών πλυσίματος ρούχων και/ή καθαρισμού.

Κριτήριο 26.   Ενημέρωση και εκπαίδευση σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα (μέχρι 2 βαθμοί)

α)

Το τουριστικό κατάλυμα παρέχει στους πελάτες ενημέρωση για το περιβάλλον και εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με την τοπική βιοποικιλότητα, το τοπίο και τα μέτρα διατήρησης της φύσης (1 βαθμός).

β)

Η ψυχαγωγία των πελατών περιλαμβάνει στοιχεία περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (π.χ. βιβλία, εμψυχωτικές δραστηριότητες, εκδηλώσεις) (1 βαθμός).

Εκτίμηση και εξακρίβωση

Ο αιτών υποβάλλει λεπτομερή εξήγηση του τρόπου με τον οποίο το τουριστικό κατάλυμα πληροί το εν λόγω κριτήριο, συνοδευόμενη από τα κατάλληλα δικαιολογητικά.

Κριτήριο 27.   Παρακολούθηση της κατανάλωσης: μετρητές ενέργειας και νερού (μέχρι 2 βαθμοί)

Στο τουριστικό κατάλυμα έχουν εγκατασταθεί μετρητές ενέργειας και νερού ώστε να είναι δυνατή η συλλογή δεδομένων σχετικά με την κατανάλωση κατά τις διάφορες δραστηριότητες και/ή από τις διάφορες μηχανές, όπως τις ακόλουθες κατηγορίες (1 βαθμός για κάθε κατηγορία, με 2 βαθμούς κατ' ανώτερο όριο):

α)

Δωμάτια

β)

Γήπεδα

γ)

Υπηρεσία πλυντηρίων

δ)

Κουζίνες

ε)

Ειδικές συσκευές (όπως ψυγεία, πλυντήρια ρούχων).

Εκτίμηση και εξακρίβωση

Ο αιτών υποβάλλει λεπτομερή ανάλυση του τρόπου με τον οποίο το τουριστικό κατάλυμα πληροί αυτό το κριτήριο, μαζί με χάρτη που δείχνει τους χώρους στους οποίους έχουν τοποθετηθεί μετρητές.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Κριτήριο 28.   Ενεργειακά αποδοτικές συσκευές θέρμανσης χώρου και νερού (μέχρι 3 βαθμοί)

Το τουριστικό κατάλυμα διαθέτει τουλάχιστον:

α)

έναν υδρονικό θερμαντήρα χώρου που πληροί το κριτήριο 6α) (1 βαθμός)·

β)

έναν τοπικό θερμαντήρα χώρου τουλάχιστον ενεργειακής τάξης A, όπως ορίζεται στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2015/1186 (17) (1 βαθμός)·

γ)

μια συσκευή θέρμανσης νερού που πληροί το κριτήριο 6γ) (1 βαθμός).

Εκτίμηση και εξακρίβωση

Ο αιτών παρέχει τεχνικές προδιαγραφές από τους κατασκευαστές ή τους επαγγελματίες τεχνικούς που είναι υπεύθυνοι για την εγκατάσταση, την πώληση ή τη συντήρηση των συσκευών θέρμανσης χώρου και νερού, αναφέροντας με ποιον τρόπο επιτυγχάνεται η απαιτούμενη ενεργειακή απόδοση βάσει του κριτηρίου 6 α), β) και γ). Οι υδρονικοί θερμαντήρες που έχουν λάβει οικολογικό σήμα της ΕΕ θεωρούνται ότι συμμορφώνονται με την απαίτηση του κριτηρίου 6 α) ii). Προϊόντα που φέρουν άλλα σήματα ISO τύπου Ι και πληρούν οποιαδήποτε από τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο κριτήριο 6 α), β) και γ) θεωρούνται ότι συμμορφώνονται. Όταν χρησιμοποιούνται υδρονικοί θερμαντήρες με οικολογικό σήμα της ΕΕ, ο αιτών υποβάλλει αντίγραφο του πιστοποιητικού οικολογικού σήματος της ΕΕ ή αντίγραφο της ετικέτας της συσκευασίας από τα οποία προκύπτει ότι το σήμα έχει απονεμηθεί σύμφωνα με την απόφαση 2014/314/ΕΕ. Όταν χρησιμοποιούνται προϊόντα που φέρουν άλλο σήμα ISO τύπου I, ο αιτών υποβάλλει αντίγραφο του πιστοποιητικού του σήματος τύπου Ι ή αντίγραφο της ετικέτας της συσκευασίας και αναφέρει τις απαιτήσεις του ISO τύπου Ι που απαριθμούνται στα σημεία α), β) και γ).

Κριτήριο 29.   Ενεργειακά αποδοτικές συσκευές κλιματισμού και αντλίες θερμότητας με αέρα (μέχρι 3,5 βαθμοί)

Το τουριστικό κατάλυμα συμμορφώνεται με ένα από τα κατώτατα όρια:

α)

το 50 % των οικιακών κλιματιστικών ή αντλιών θερμότητας αέρα (στρογγυλοποιείται στον επόμενο ακέραιο) με ενεργειακή απόδοση τουλάχιστον κατά 15 % υψηλότερη από το όριο που ορίζεται στο κριτήριο 7 (1,5 βαθμός)·

β)

το 50 % των οικιακών κλιματιστικών ή αντλιών θερμότητας αέρα (στρογγυλοποιείται στον επόμενο ακέραιο) με ενεργειακή απόδοση τουλάχιστον κατά 30 % υψηλότερη από το όριο που ορίζεται στο κριτήριο 7 (3,5 βαθμός).

Εκτίμηση και εξακρίβωση

Ο αιτών παραθέτει τις τεχνικές προδιαγραφές του κατασκευαστή ή των επαγγελματιών τεχνικών που είναι υπεύθυνοι για την εγκατάσταση, την πώληση και/ή τη συντήρηση των συστημάτων κλιματισμού αναφέροντας τον τρόπο με τον οποίο εξασφαλίζεται η απαιτούμενη απόδοση.

Κριτήριο 30.   Αντλίες θερμότητας με αέρα με θερμική ισχύ έως 100 kW (3 βαθμοί)

Το τουριστικό κατάλυμα διαθέτει τουλάχιστον μία αντλία θερμότητας με αέρα που πληροί το κριτήριο 7 (εφόσον εφαρμόζεται, βλέπε σημείωση στο κριτήριο 7) και διαθέτει οικολογικό σήμα της ΕΕ σύμφωνα με την απόφαση 2007/742/ΕΚ της Επιτροπής (18) ή άλλο σήμα ISO τύπου I.

Εκτίμηση και εξακρίβωση

Ο αιτών υποβάλλει τις τεχνικές προδιαγραφές του κατασκευαστή ή των επαγγελματιών τεχνικών που είναι υπεύθυνοι για την εγκατάσταση, την πώληση ή τη συντήρηση των αντλιών θερμότητας με αέρα αναφέροντας τον τρόπο με τον οποίο εξασφαλίζεται η απαιτούμενη απόδοση (κατά περίπτωση). Όταν χρησιμοποιούνται αντλίες θερμότητας με οικολογικό σήμα της ΕΕ, ο αιτών υποβάλλει αντίγραφο του πιστοποιητικού οικολογικού σήματος της ΕΕ ή αντίγραφο της ετικέτας της συσκευασίας από τα οποία φαίνεται ότι η απονομή του σήματος συνάδει με την απόφαση 2007/742/ΕΚ. Όταν χρησιμοποιούνται προϊόντα που φέρουν άλλο σήμα ISO τύπου I, ο αιτών υποβάλλει αντίγραφο του πιστοποιητικού του σήματος τύπου Ι ή αντίγραφο της ετικέτας της συσκευασίας.

Κριτήριο 31.   Ενεργειακά αποδοτικές οικιακές συσκευές και φωτισμός (μέχρι 4 βαθμοί)

Το τουριστικό κατάλυμα διαθέτει συσκευές με ενεργειακή απόδοση για τις ακόλουθες κατηγορίες (0,5 ή 1 βαθμός για κάθε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες, με 4 βαθμούς κατ' ανώτατο όριο):

α)

οικιακές ψυκτικές συσκευές, εκ των οποίων τουλάχιστον το 50 % (0,5 βαθμός) ή το 90 % (1 βαθμός) (στρογγυλοποιείται στον επόμενο ακέραιο) έχουν ενεργειακό σήμα της ΕΕ τουλάχιστον τάξης A++, όπως ορίζεται στο παράρτημα IX του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1060/2010 της Επιτροπής (19)·

β)

οικιακοί ηλεκτρικοί φούρνοι, εκ των οποίων τουλάχιστον το 50 % (0,5 βαθμός) ή το 90 % (1 βαθμός) (στρογγυλοποιείται στον επόμενο ακέραιο) έχουν ενεργειακό σήμα της ΕΕ τουλάχιστον τάξης A++, όπως ορίζεται στο παράρτημα I του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 65/2014 της Επιτροπής (20)·

γ)

Τα οικιακά πλυντήρια πιάτων, εκ των οποίων τουλάχιστον το 50 % (0,5 βαθμός) ή το 90 % (1 βαθμός) (στρογγυλοποιείται στον επόμενο ακέραιο) έχουν ενεργειακό σήμα όπως ΕΕ τουλάχιστον τάξης A++, όπως ορίζεται στο παράρτημα VI του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1059/2010 της Επιτροπής (21)·

δ)

οικιακά πλυντήρια ρούχων, εκ των οποίων τουλάχιστον το 50 % (0,5 βαθμός) ή το 90 % (1 βαθμός) (στρογγυλοποιείται στον επόμενο ακέραιο) έχουν ενεργειακό σήμα όπως ΕΕ τουλάχιστον τάξης A++, όπως ορίζεται στο παράρτημα VI του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1061/2010 της Επιτροπής (22)·

ε)

εξοπλισμός γραφείου, ο οποίος κατά τουλάχιστον 50 % (0,5 βαθμός) ή κατά 90 % (1 βαθμός) (στρογγυλοποιείται στον επόμενο ακέραιο) πρέπει να είναι επιλέξιμος για το ENERGY STAR όπως ορίζεται στο Energy Star έκδοση 6.1 για υπολογιστές και βάσει της συμφωνίας που ορίζεται στην απόφαση (ΕΕ) 2015/1402 της Επιτροπής (23), στο Energy Star έκδοση 6.0 για οθόνες στο Energy Star έκδοση 2.0 για τον εξοπλισμό απεικόνισης, στο Energy Star έκδοση 1.0, για τροφοδοτικά αδιάλειπτης παροχής ισχύος και/ή στο Energy Star έκδοση 2.0 για εξυπηρετητές επιχειρήσεων, καθώς και βάσει της συμφωνίας που περιγράφεται στην απόφαση 2014/202/ΕΕ της Επιτροπής (24)·

στ)

οικιακά στεγνωτήρια ρούχων, εκ των οποίων τουλάχιστον το 50 % (0,5 βαθμός) ή το 90 % (1 βαθμός) (στρογγυλοποιείται στον επόμενο ακέραιο) έχουν ενεργειακό σήμα όπως ΕΕ τουλάχιστον τάξης A++, όπως ορίζεται στο παράρτημα VI του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 392/2012 της Επιτροπής (25)·

ζ)

οικιακές ηλεκτρικές σκούπες, εκ των οποίων τουλάχιστον το 50 % (0,5 βαθμός) ή το 90 % (1 βαθμός) (στρογγυλοποιείται στον επόμενο ακέραιο) έχουν ενεργειακό σήμα όπως ΕΕ τουλάχιστον τάξης A++ ή, όπως ορίζεται στο παράρτημα I του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 665/2013 της Επιτροπής (26)·

η)

οικιακοί λαμπτήρες και φωτιστικά, εκ των οποίων τουλάχιστον το 50 % (0,5 βαθμός) ή το 90 % (1 βαθμός) (στρογγυλοποιείται στον επόμενο ακέραιο) έχουν ενεργειακό σήμα της ΕΕ τουλάχιστον τάξης A++, όπως ορίζεται στο παράρτημα VI του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 874/2012.

Σημείωση: Το κριτήριο αυτό δεν ισχύει για συσκευές και φωτιστικά σώματα που δεν καλύπτονται από τον κανονισμό που αναφέρεται για κάθε κατηγορία (π.χ. βιομηχανικές συσκευές).

Εκτίμηση και εξακρίβωση

Ο αιτών υποβάλλει φάκελο τεκμηρίωσης όπου δηλώνεται η ενεργειακή τάξη [πιστοποιητικό Energy Star για την κατηγορία ε)] όλων των συσκευών για την αντίστοιχη κατηγορία.

Κριτήριο 32.   Ανάκτηση θερμότητας (μέχρι 3 βαθμοί)

Το τουριστικό κατάλυμα διαθέτει σύστημα ανάκτησης θερμότητας για μία (1,5 βαθμός) ή δύο (3 βαθμοί) από τις ακόλουθες κατηγορίες: συστήματα ψύξης, εξαεριστήρες, πλυντήρια ρούχων, πλυντήρια πιάτων, πισίνα(-ες), λύματα νερού χρήσης.

Εκτίμηση και εξακρίβωση

Ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με το κριτήριο αυτό, συνοδευόμενη από τεκμηρίωση σχετικά με τα συστήματα ανάκτησης θερμότητας (π.χ. αντίγραφο του έργου για τα συστήματα ανάκτησης θερμότητας, περιγραφή του τεχνικού κ.λπ.).

Κριτήριο 33.   Ρύθμιση της θερμότητας και μόνωση παραθύρων (μέχρι 4 βαθμοί)

α)

Η θερμοκρασία σε κάθε δωμάτιο ρυθμίζεται από τους πελάτες. Το σύστημα ρύθμισης θερμοκρασίας πρέπει να επιτρέπει την ανεξάρτητη ρύθμιση εντός των ακόλουθων καθορισμένων ορίων (2 βαθμοί):

i)

η θερμοκρασία του δωματίου, σε κατάσταση ψύξης, καθορίζεται στους ή πάνω από τους 22 °C κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού·

ii)

η θερμοκρασία του δωματίου, σε κατάσταση θέρμανσης, καθορίζεται στους ή πάνω από τους 22 °C κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

β)

Το 90 % των παραθύρων σε θερμαινόμενα και/ή κλιματιζόμενα δωμάτια και κοινόχρηστους χώρους πρέπει να μονώνονται με τουλάχιστον διπλούς υαλοπίνακες ή ισοδύναμη μόνωση (2 βαθμοί).

Εκτίμηση και εξακρίβωση

Ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με το κριτήριο αυτό, συνοδευόμενη από τεκμηρίωση σχετικά με τα συστήματα ρύθμισης θερμοκρασίας ή τις διαδικασίες που ακολουθούνται για τον καθορισμό των καθορισμένων φασμάτων θερμοκρασίας ή φωτογραφίες των παραθύρων. Υποβάλλεται δήλωση εμπειρογνωμόνων σε περίπτωση που χρησιμοποιείται μόνωση παραθύρων ισοδύναμη με πολλαπλούς υαλοπίνακες.

Κριτήριο 34.   Αυτόματη διακοπή της λειτουργίας των συσκευών/διατάξεων (μέχρι 4,5 βαθμοί)

α)

Το 90 % των δωματίων του τουριστικού καταλύματος (στρογγυλοποιείται στον επόμενο ακέραιο) είναι εξοπλισμένα με σύστημα αυτόματης διακοπής λειτουργίας των συστημάτων θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού όταν είναι ανοικτά τα παράθυρα και όταν οι πελάτες εγκαταλείπουν τα δωμάτιά τους (1,5 βαθμός).

β)

Το 90 % των δωματίων του τουριστικού καταλύματος (στρογγυλοποιείται στον επόμενο ακέραιο) είναι εξοπλισμένα με αυτόματο σύστημα για τη διακοπή φωτισμού όταν οι πελάτες εγκαταλείπουν τα δωμάτιά τους (1,5 βαθμός).

γ)

Το 90 % του εξωτερικού φωτισμού (στρογγυλοποιείται στον επόμενο ακέραιο) που δεν είναι απαραίτητος για λόγους ασφαλείας διακόπτεται αυτόματα μετά από προκαθορισμένο χρόνο ή ενεργοποιείται με αισθητήρα προσέγγισης (1,5 βαθμός).

Εκτίμηση και εξακρίβωση

Ο αιτών υποβάλλει τις τεχνικές προδιαγραφές από τους επαγγελματίες τεχνικούς που είναι υπεύθυνοι για την εγκατάσταση ή/και τη συντήρηση αυτών των συσκευών/διατάξεων.

Κριτήριο 35.   Τηλεθέρμανση/τηλεψύξη και ψύξη από συμπαραγωγή (μέχρι 4 βαθμοί)

α)

Το τουριστικό κατάλυμα θερμαίνεται και/ή ψύχεται με αποδοτικό σύστημα τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης. Για τους σκοπούς του οικολογικού σήματος της ΕΕ, αυτό ορίζεται ως εξής: σύστημα τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης που χρησιμοποιεί τουλάχιστον 50 % ανανεώσιμη ενέργεια, 50 % απορριπτόμενη θερμότητα, 75 % συμπαραγόμενη θερμότητα ή 50 % συνδυασμού αυτής της ενέργειας και της θερμότητας· όπως ορίζεται στην οδηγία 2012/27/ΕΕ (2 βαθμοί).

β)

Η ψύξη στο τουριστικό κατάλυμα εξασφαλίζεται από υψηλής απόδοσης μονάδα συμπαραγωγής, σύμφωνα με την οδηγία 2012/27/ΕΕ (2 βαθμοί).

Εκτίμηση και εξακρίβωση

Ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με το κριτήριο αυτό, συνοδευόμενη από τεκμηρίωση σχετικά με το σύστημα τηλεθέρμανσης και/ή το σύστημα ψύξης από συμπαραγωγή.

Κριτήριο 36.   Ηλεκτρικοί στεγνωτήρες χεριών με αισθητήρα προσέγγισης (1 βαθμός)

Όλοι οι στεγνωτήρες χεριών είναι εφοδιασμένοι με αισθητήρες προσέγγισης ή έχουν λάβει σήμα ISO τύπου Ι.

Εκτίμηση και εξακρίβωση

Ο αιτών υποβάλλει κατάλληλα δικαιολογητικά για τον τρόπο με τον οποίο το τουριστικό κατάλυμα πληροί αυτό το κριτήριο. Όταν χρησιμοποιούνται προϊόντα που φέρουν άλλο σήμα ISO τύπου I, ο αιτών υποβάλλει αντίγραφο του πιστοποιητικού του σήματος τύπου Ι ή αντίγραφο της ετικέτας της συσκευασίας.

Κριτήριο 37.   Εκπομπές θερμαντήρα χώρου (1,5 βαθμός)

Για τους θερμαντήρες χώρου στο τουριστικό κατάλυμα, η περιεκτικότητα των καυσαερίων σε οξείδια του αζώτου δεν υπερβαίνει τις οριακές τιμές που αναγράφονται στον κατωτέρω πίνακα και υπολογίζεται σύμφωνα με τις ακόλουθες πράξεις:

α)

για υδρονικούς θερμαντήρες χώρου με αέριο και υγρό καύσιμο, κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 813/2013 της Επιτροπής (27)·

β)

για υδρονικούς θερμαντήρες χώρου με στερεό καύσιμο, κανονισμός (ΕΕ) 2015/1189 της Επιτροπής (28)·

γ)

για τοπικούς θερμαντήρες χώρου με αέριο και υγρό καύσιμο, κανονισμός (ΕΕ) 2015/1188·

δ)

για υδρονικούς θερμαντήρες χώρου με στερεό καύσιμο, κανονισμός (ΕΕ) 2015/1185.

Τεχνολογία παραγωγής θερμότητας

Όριο εκπομπών οξειδίων του αζώτου (NOx)

Θερμαντήρες αερίου

Για υδρονικούς θερμαντήρες εξοπλισμένους με μηχανή εσωτερικής καύσης: 240 mg/kWh CVP (ακαθάριστη θερμογόνος δύναμη) εισερχόμενης ενέργειας

Για υδρονικούς θερμαντήρες και τοπικούς θερμαντήρες εξοπλισμένους με μηχανή εσωτερικής καύσης: 56 mg/kWh CVP (ακαθάριστη θερμογόνος δύναμη) εισερχόμενης ενέργειας

Θερμαντήρες υγρού καυσίμου

Για υδρονικούς θερμαντήρες εξοπλισμένους με μηχανή εσωτερικής καύσης: 420 mg/kWh CVP (ακαθάριστη θερμογόνος δύναμη) εισερχόμενης ενέργειας

Για υδρονικούς θερμαντήρες και τοπικούς θερμαντήρες εξοπλισμένους με μηχανή εσωτερικής καύσης: 120 mg/kWh CVP (ακαθάριστη θερμογόνος δύναμη) εισερχόμενης ενέργειας

Θερμαντήρες στερεού καυσίμου

Υδρονικοί θερμαντήρες χώρου: 200 mg/Nm3 σε 10 % O2

Τοπικοί θερμαντήρες χώρου: 200 mg/Nm3 σε 13 % O2

Για λέβητες στερεού καυσίμου και τοπικούς θερμαντήρες χώρου με στερεό καύσιμο στο τουριστικό κατάλυμα, οι εκπομπές σωματιδίων (PM) των καυσαερίων δεν υπερβαίνουν τις οριακές τιμές που καθορίζονται στους κανονισμούς (ΕΕ) 2015/1189 και (ΕΕ) 2015/1185, αντίστοιχα.

Εκτίμηση και εξακρίβωση

Ο αιτών υποβάλλει τις τεχνικές προδιαγραφές από τους κατασκευαστές ή τους επαγγελματίες τεχνικούς που είναι υπεύθυνοι για την εγκατάσταση, την πώληση ή τη συντήρηση των συσκευών θέρμανσης χώρου, αναφέροντας με ποιον τρόπο επιτυγχάνεται η απαιτούμενη ενεργειακή απόδοση. Οι υδρονικοί θερμαντήρες που έχουν λάβει οικολογικό σήμα της ΕΕ θεωρούνται ότι συμμορφώνονται. Προϊόντα που φέρουν άλλο σήμα ISO τύπου I και πληρούν τις ανωτέρω απαιτήσεις θεωρούνται ότι συμμορφώνονται. Όταν χρησιμοποιούνται υδρονικοί θερμαντήρες με οικολογικό σήμα της ΕΕ, ο αιτών υποβάλλει αντίγραφο του πιστοποιητικού οικολογικού σήματος της ΕΕ ή αντίγραφο της ετικέτας της συσκευασίας από τα οποία φαίνεται ότι η απονομή του σήματος συνάδει με την απόφαση 2014/314/ΕΕ. Όταν χρησιμοποιούνται προϊόντα που φέρουν άλλο σήμα ISO τύπου I, ο αιτών υποβάλλει αντίγραφο του πιστοποιητικού του σήματος ISO τύπου Ι ή αντίγραφο της ετικέτας της συσκευασίας και αναφέρει τις απαιτήσεις του σήματος ISO τύπου που αντιστοιχούν σε αυτές που παρατίθενται ανωτέρω.

Κριτήριο 38.   Εφοδιασμός σε ηλεκτρική ενέργεια από προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (μέχρι 4 βαθμοί)

α)

Το τουριστικό κατάλυμα συνάπτει σύμβαση για ατομικό τιμολόγιο ηλεκτρικής ενέργειας βάσει του οποίου το 100 % (το συνολικό μείγμα καυσίμων που διατίθενται στην αγορά από τον προμηθευτή ή το προϊόν μείγματος καυσίμων που αντιστοιχεί στο αγορασθέν τιμολόγιο) της ηλεκτρικής ενέργειας προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές σύμφωνα οδηγία 2009/28/ΕΚ (3 βαθμοί) και έχει πιστοποιηθεί με περιβαλλοντικό σήμα ηλεκτρικής ενέργειας (4 βαθμοί).

β)

Εναλλακτικά, το 100 % της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που έχει πιστοποιηθεί με περιβαλλοντικό σήμα ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί επίσης να αποκτηθεί με αδεσμοποίητη αγορά εγγυήσεων προέλευσης όπως ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο ι) της οδηγίας 2009/28/ΕΚ (3 βαθμοί).

Για τους σκοπούς του κριτηρίου αυτού, το περιβαλλοντικό σήμα ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1.

Το πρότυπο του σήματος ποιότητας ελέγχεται από ανεξάρτητο οργανισμό (τρίτο μέρος).

2.

Η πιστοποιημένη παρεχόμενη ηλεκτρική ενέργεια προέρχεται από νέα μονάδα ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές που δημιουργήθηκε κατά την τελευταία διετία ή ένα μέρος των εσόδων από την πιστοποιημένη παρεχόμενη ηλεκτρική ενέργεια χρησιμοποιείται για την προώθηση επενδύσεων σε νέες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές.

Εκτίμηση και εξακρίβωση

Ο αιτών υποβάλλει δήλωση από (ή σύμβαση με) τον προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας όπου αναφέρεται το είδος της (των) ανανεώσιμης(-ων) πηγής(-ών) ενέργειας, το ποσοστό της παρεχόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, καθώς και, αν ισχύει, ότι το 100 % της αγορασθείσας ηλεκτρικής ενέργειας είναι πιστοποιημένο ή έχει λάβει πιστοποιημένο περιβαλλοντικό σήμα τρίτου μέρους. Επιπλέον, για το σημείο β), παρέχονται δηλώσεις του προμηθευτή εγγυήσεων προέλευσης που αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο ανωτέρω κριτήριο 12α).

Κριτήριο 39.   Επιτόπου ιδιοπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (μέχρι 5 βαθμοί)

Στο τουριστικό κατάλυμα προβλέπονται στις εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο α) της οδηγίας 2009/28/ΕΚ, οι οποίες μπορούν να περιλαμβάνουν: φωτοβολταϊκό σύστημα (ηλιακούς συλλέκτες) ή τοπικό υδροηλεκτρικό σύστημα, σύστημα ηλεκτροπαραγωγής από γεωθερμική ενέργεια, τοπική βιομάζα ή αιολική ενέργεια, το οποίο παράγει:

α)

τουλάχιστον το 10 % της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται ανά έτος (1 βαθμός)·

β)

τουλάχιστον το 20 % της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται ανά έτος (3 βαθμοί)·

γ)

τουλάχιστον το 50 % της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται ανά έτος (5 βαθμοί).

Για τους σκοπούς του κριτηρίου αυτού, τοπική βιομάζα θεωρείται η βιομάζα από πηγή που βρίσκεται εντός ακτίνας 160 χιλιομέτρων από το τουριστικό κατάλυμα.

Εάν η ιδιοπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές έχει ως αποτέλεσμα την έκδοση εγγυήσεων προέλευσης, η ιδιοπαραγωγή μπορεί να ληφθεί υπόψη μόνον εάν οι εγγυήσεις προέλευσης δεν καταλήγουν στην αγορά, αλλά ακυρώνονται για να καλύψουν την τοπική κατανάλωση.

Εκτίμηση και εξακρίβωση

Ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με το κριτήριο αυτό, συνοδευόμενη από τεκμηρίωση σχετικά με το φωτοβολταϊκό, το υδροηλεκτρικό, το γεωθερμικό ή το αιολικό σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή το σύστημα παραγωγής από βιομάζα, καθώς και από δεδομένα σχετικά με τη δυνητική και την πραγματική παραγωγή. Στην περίπτωση που χρησιμοποιείται βιομάζα, ο αιτών παρέχει αποδείξεις ότι είναι διαθέσιμη σε τοπικό επίπεδο (π.χ. τα στοιχεία επικοινωνίας του προμηθευτή βιομάζας). Επιπλέον, όταν χρησιμοποιείται σύστημα υδροηλεκτρικής ενέργειας, ο αιτών πρέπει να παρέχει έγκυρη άδεια/έγκριση/άδεια εκμετάλλευσης σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. Η ικανότητα συμμόρφωσης με το εν λόγω κριτήριο μπορεί να αποδεικνύεται με τον υπολογισμό του ποσοστού της παραχθείσας ηλεκτρικής ενέργειας προς τη συνολική κατανάλωση του προηγούμενου έτους.

Κριτήριο 40.   Θέρμανση από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (μέχρι 3,5 βαθμοί)

α)

Τουλάχιστον το 70 % της συνολικώς χρησιμοποιούμενης ενέργειας για τη θέρμανση ή την ψύξη των δωματίων (1,5 βαθμός) και/ή του ζεστού νερού οικιακής χρήσης (1 βαθμός) προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο α) της οδηγίας 2009/28/ΕΚ.

β)

Το 100 % της συνολικώς χρησιμοποιούμενης ενέργειας για τη θέρμανση ή την ψύξη των δωματίων (2 βαθμοί) και/ή του ζεστού νερού οικιακής χρήσης (1,5 βαθμός) προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο α) της οδηγίας 2009/28/ΕΚ.

Εκτίμηση και εξακρίβωση

Ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με το κριτήριο αυτό, συνοδευόμενη από δεδομένα σχετικά με την ενέργεια που καταναλώνεται και έγγραφα από τα οποία προκύπτει ότι τουλάχιστον το 70 % ή το 100 % της εν λόγω ενέργειας προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές.

Κριτήριο 41.   Θέρμανση πισίνας (μέχρι 1,5 βαθμός)

α)

Τουλάχιστον το 50 % της συνολικώς χρησιμοποιούμενης ενέργειας για τη θέρμανση του νερού της πισίνας προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπως ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο α) της οδηγίας 2009/28/ΕΚ (1 βαθμός).

β)

Τουλάχιστον το 95 % της συνολικώς χρησιμοποιούμενης ενέργειας για τη θέρμανση του νερού της πισίνας προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο α) της οδηγίας 2009/28/ΕΚ (1,5 βαθμός).

Εκτίμηση και εξακρίβωση

Ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με το κριτήριο αυτό, συνοδευόμενη από δεδομένα σχετικά με την ενέργεια που καταναλώνεται για τη θέρμανση του νερού της πισίνας και τεκμηρίωση από τα οποία να προκύπτει το ποσοστό της ενέργειας που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές.

ΝΕΡΟ

Κριτήριο 42.   Αποδοτικές εγκαταστάσεις παροχής νερού: βρύσες μπάνιου και κεφαλές ντους (μέχρι 4 βαθμοί)

α)

Η μέση παροχή νερού από τις κεφαλές ντους πρέπει να μην υπερβαίνει τα 7 λίτρα/λεπτό και από τις βρύσες μπάνιου (εκτός από μπανιέρες) να μην υπερβαίνει τα 6 λίτρα/λεπτό (2 βαθμοί).

β)

Τουλάχιστον το 50 % των βρυσών μπάνιου και των κεφαλών ντους (στρογγυλοποιείται στον επόμενο ακέραιο) έχουν λάβει οικολογικό σήμα της ΕΕ σύμφωνα με την απόφαση 2013/250/ΕΕ ή άλλο σήμα ISO τύπου Ι (2 βαθμοί).

Εκτίμηση και εξακρίβωση

Ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με το κριτήριο αυτό και τη σχετική τεκμηρίωση, στην οποία εξηγείται ο τρόπος με τον οποίο το τουριστικό κατάλυμα συμμορφώνεται με το εν λόγω κριτήριο (π.χ. χρήση μετρητή παροχής ή μικρού κάδου και ρολογιού). Οι βρύσες κουζίνας και μπάνιου με οικολογικό σήμα της ΕΕ και τα προϊόντα που φέρουν άλλο σήμα ISO τύπου I και πληρούν τις ανωτέρω απαιτήσεις θεωρούνται ότι συμμορφώνονται. Όταν χρησιμοποιούνται βρύσες κουζίνας και μπάνιου με οικολογικό σήμα της ΕΕ, ο αιτών υποβάλλει αντίγραφο του πιστοποιητικού οικολογικού σήματος της ΕΕ ή αντίγραφο της ετικέτας της συσκευασίας από τα οποία φαίνεται ότι η απονομή του σήματος συνάδει με την απόφαση 2013/250/ΕΕ. Όταν χρησιμοποιούνται προϊόντα που φέρουν άλλο σήμα ISO τύπου I, ο αιτών υποβάλλει αντίγραφο του πιστοποιητικού του σήματος τύπου Ι ή αντίγραφο της ετικέτας της συσκευασίας.

Κριτήριο 43.   Αποδοτικές εγκαταστάσεις παροχής νερού: αποχωρητήρια και ουρητήρια (μέχρι 4,5 βαθμοί)

α)

Όλα τα ουρητήρια χρησιμοποιούν άνυδρο σύστημα (1,5 βαθμός).

β)

Τουλάχιστον το 50 % των ουρητηρίων (στρογγυλοποιείται στον επόμενο ακέραιο) έχουν λάβει οικολογικό σήμα της ΕΕ σύμφωνα με την απόφαση 2013/641/ΕΕ ή άλλο σήμα ISO τύπου I (1,5 βαθμός).

γ)

Τουλάχιστον το 50 % των αποχωρητηρίων (στρογγυλοποιείται στον επόμενο ακέραιο) έχουν λάβει οικολογικό σήμα της ΕΕ σύμφωνα με την απόφαση 2013/641/ΕΕ ή άλλο σήμα ISO τύπου I (1,5 βαθμός).

Εκτίμηση και εξακρίβωση

Ο αιτών υποβάλλει λεπτομερή εξήγηση του τρόπου με τον οποίο το τουριστικό κατάλυμα πληροί το εν λόγω κριτήριο, συνοδευόμενη από τα κατάλληλα δικαιολογητικά. Τα αποχωρητήρια με καταιονισμό νερού και τα ουρητήρια που διαθέτουν οικολογικό σήμα της ΕΕ ή τα προϊόντα που φέρουν άλλο σήμα ISO τύπου I και πληρούν τις ανωτέρω απαιτήσεις θεωρούνται ότι συμμορφώνονται. Όταν χρησιμοποιούνται αποχωρητήρια με καταιονισμό νερού και ουρητήρια με οικολογικό σήμα της ΕΕ, ο αιτών υποβάλλει αντίγραφο του πιστοποιητικού οικολογικού σήματος της ΕΕ ή αντίγραφο της ετικέτας της συσκευασίας από τα οποία φαίνεται ότι η απονομή του σήματος συνάδει με την απόφαση 2013/641/ΕΕ. Όταν χρησιμοποιούνται προϊόντα που φέρουν άλλο σήμα ISO τύπου I, ο αιτών υποβάλλει αντίγραφο του πιστοποιητικού του σήματος τύπου Ι ή αντίγραφο της ετικέτας της συσκευασίας.

Κριτήριο 44.   Κατανάλωση νερού από τα πλυντήρια πιάτων (2,5 βαθμοί)

Η κατανάλωση νερού από τα πλυντήρια πιάτων πρέπει να είναι χαμηλότερη από ή ίση με το όριο που ορίζεται στον παρακάτω πίνακα, το οποίο μετράται σύμφωνα με το πρότυπο EN 50242, με χρήση του κανονικού κύκλου καθαρισμού:

Υποκατηγορία προϊόντων

Κατανάλωση νερού

[λίτρα/κύκλο]

Οικιακά πλυντήρια πιάτων για επιτραπέζια σκεύη 15 ατόμων

10

Οικιακά πλυντήρια πιάτων για επιτραπέζια σκεύη 14 ατόμων

10

Οικιακά πλυντήρια πιάτων για επιτραπέζια σκεύη 13 ατόμων

10

Οικιακά πλυντήρια πιάτων για επιτραπέζια σκεύη 12 ατόμων

9

Οικιακά πλυντήρια πιάτων για επιτραπέζια σκεύη 9 ατόμων

9

Οικιακά πλυντήρια πιάτων για επιτραπέζια σκεύη 6 ατόμων

7

Οικιακά πλυντήρια πιάτων για επιτραπέζια σκεύη 4 ατόμων

9,5

Σημείωση: Το κριτήριο ισχύει μόνο για οικιακά πλυντήρια πιάτων που καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1016/2010 της Επιτροπής (29).

Εκτίμηση και εξακρίβωση

Ο αιτών υποβάλλει τις τεχνικές προδιαγραφές από τους κατασκευαστές ή τους επαγγελματίες τεχνικούς που είναι υπεύθυνοι για την εγκατάσταση, την πώληση ή τη συντήρηση αυτών των πλυντηρίων πιάτων. Στην περίπτωση που δηλώνεται μόνον η ετήσια κατανάλωση, θεωρείται ότι πραγματοποιούνται συνολικά 280 κανονικοί κύκλοι καθαρισμού ανά έτος.

Κριτήριο 45.   Κατανάλωση νερού από τα πλυντήρια ρούχων (3 βαθμοί)

Τα πλυντήρια ρούχων που χρησιμοποιούνται στο τουριστικό κατάλυμα από τους πελάτες και το προσωπικό ή αυτά που χρησιμοποιεί ο πάροχος της υπηρεσίας πλυντηρίου πληρούν τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α)

για τα οικιακά πλυντήρια ρούχων, η κατανάλωση νερού να είναι χαμηλότερη από ή ίση με το όριο που ορίζεται στον παρακάτω πίνακα, το οποίο μετράται σύμφωνα με το πρότυπο EN 60456, με χρήση του κανονικού κύκλου καθαρισμού (πρόγραμμα βαμβακερών στους 60 °C):

Υποκατηγορία προϊόντων

Κατανάλωση νερού: [λίτρα/κύκλο]

Οικιακά πλυντήρια ρούχων με διαβαθμισμένη χωρητικότητα 3 kg:

39

Οικιακά πλυντήρια ρούχων με διαβαθμισμένη χωρητικότητα 3,5 kg:

39

Οικιακά πλυντήρια ρούχων με διαβαθμισμένη χωρητικότητα 4,5 kg:

40

Οικιακά πλυντήρια ρούχων με διαβαθμισμένη χωρητικότητα 5 kg:

39

Οικιακά πλυντήρια ρούχων με διαβαθμισμένη χωρητικότητα 6 kg:

37

Οικιακά πλυντήρια ρούχων με διαβαθμισμένη χωρητικότητα 7 kg:

43

Οικιακά πλυντήρια ρούχων με διαβαθμισμένη χωρητικότητα 8 kg:

56

β)

για εμπορικά ή επαγγελματικά πλυντήρια ρούχων, να έχουν μέση κατανάλωση νερού ≤ 7 L/kg πλυμένων ρούχων.

Σημείωση: Το κριτήριο ισχύει μόνο για οικιακά πλυντήρια ρούχων που καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1015/2010 της Επιτροπής (30).

Εκτίμηση και εξακρίβωση

Ο αιτών υποβάλλει τις τεχνικές προδιαγραφές από τους κατασκευαστές ή τους επαγγελματίες τεχνικούς που είναι υπεύθυνοι για την εγκατάσταση, την πώληση ή τη συντήρηση αυτών των πλυντηρίων ρούχων. Στην περίπτωση που δηλώνεται μόνον η ετήσια κατανάλωση, γα να αποδειχθεί η συμμόρφωση με το στοιχείο α), θεωρείται ότι πραγματοποιούνται συνολικά 220 κανονικοί κύκλοι καθαρισμού ανά έτος.

Κριτήριο 46.   Ενδείξεις σκληρότητας νερού (μέχρι 1,5 βαθμός)

Ο αιτών πρέπει να πληροί τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α)

Κοντά στα λουτρά / πλυντήρια ρούχων / πλυντήρια πιάτων αναρτώνται επεξηγήσεις για τη σκληρότητα του τοπικού νερού, ώστε οι πελάτες και το προσωπικό να χρησιμοποιούν καλύτερα τα απορρυπαντικά (0,5 βαθμός).

β)

Γίνεται χρήση αυτόματου συστήματος δοσολογίας που βελτιστοποιεί τη χρήση απορρυπαντικού ανάλογα με τη σκληρότητα του νερού για τα πλυντήρια ρούχων / πλυντήρια πιάτων που χρησιμοποιούνται στο τουριστικό κατάλυμα από τους πελάτες και το προσωπικό (1,5 βαθμός).

Εκτίμηση και εξακρίβωση

Ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με το κριτήριο αυτό, συνοδευόμενη από σχετική τεκμηρίωση που δείχνει τον τρόπο με τον οποίο ενημερώνεται ο πελάτης ή σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά τα αυτόματα συστήματα δοσολογίας που χρησιμοποιούνται.

Κριτήριο 47.   Βελτιστοποιημένη διαχείριση πισίνας (μέχρι 2,5 βαθμοί)

α)

Οι θερμαινόμενες εξωτερικές πισίνες καθώς οι εξωτερικοί λουτήρες υδρομασάζ (whirlpool) καλύπτονται κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι μη θερμαινόμενες γεμάτες πισίνες και οι εξωτερικοί λουτήρες υδρομασάζ καλύπτονται όταν δεν χρησιμοποιούνται για περισσότερο από μία ημέρα για τη μείωση της εξάτμισης (1 βαθμός).

β)

Οι πισίνες και οι λουτήρες υδρομασάζ διαθέτουν αυτόματο σύστημα που βελτιστοποιεί την κατανάλωση χλωρίου με τη χρήση της βέλτιστης δοσολογίας ή χρησιμοποιούν συμπληρωματικές μεθόδους όπως ο οζονισμός και η επεξεργασία με υπεριώδη ακτινοβολία UV (0,5 βαθμός) ή είναι φυσικού τύπου και περιέχουν φυσικά φυτικά συστήματα συστημάτων καθαρισμού για να επιτυγχάνεται ο καθαρισμός του νερού στο απαιτούμενο επίπεδο υγιεινής (1,5 βαθμός).

Εκτίμηση και εξακρίβωση

Ο αιτών παρέχει λεπτομερή εξήγηση του τρόπου με τον οποίο το τουριστικό κατάλυμα πληροί το εν λόγω κριτήριο, συνοδευόμενη από τον κατάλληλο υποστηρικτικό φάκελο τεκμηρίωσης (π.χ. φωτογραφίες που δείχνουν τα καλύμματα, τα συστήματα αυτόματης δοσολογίας ή το είδος της πισίνας, τεκμηριωμένη διαδικασία για τη χρήση συστημάτων αυτόματης δοσολογίας).

Κριτήριο 48.   Ανακύκλωση όμβριων υδάτων και οικιακών λυμάτων (μέχρι 3 βαθμοί)

Το τουριστικό κατάλυμα χρησιμοποιεί στους χώρους του τις ακόλουθες εναλλακτικές πηγές νερού, όχι όμως στις εγκαταστάσεις υγιεινής ούτε ως πόσιμο:

i)

ανακτώμενα ύδατα ή οικιακά λύματα (γκρίζο νερό) που έχουν χρησιμοποιηθεί για το πλύσιμο ρούχων και/ή στα ντους και/ή στους νιπτήρες (1 βαθμός)·

ii)

όμβρια ύδατα που συλλέγονται από τη στέγη (1 βαθμός)·

iii)

συμπύκνωμα από συστήματα θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού (1 βαθμός).

Εκτίμηση και εξακρίβωση

Ο αιτών υποβάλλει λεπτομερή εξήγηση του τρόπου με τον οποίο το τουριστικό κατάλυμα πληροί το εν λόγω κριτήριο, συνοδευόμενη από φωτογραφίες που δείχνουν τα εναλλακτικά συστήματα διανομής ύδατος καθώς και τις κατάλληλες διασφαλίσεις ότι είναι πλήρως διαχωρισμένη η παροχή νερού χρήσης από την παροχή πόσιμου νερού.

Κριτήριο 49.   Αποδοτική άρδευση (μέχρι 1,5 βαθμός)

Ο αιτών πρέπει να πληροί τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α)

το τουριστικό κατάλυμα να διαθέτει γραπτώς τεκμηριωμένη διαδικασία για το πότισμα των εξωτερικών χώρων/φυτών, καθώς και λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο έχει βελτιστοποιηθεί ο χρόνος ποτίσματος και έχει μειωθεί στο ελάχιστο η κατανάλωση νερού. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει, για παράδειγμα, την απαγόρευση του ποτίσματος των εξωτερικών χώρων (1,5 βαθμός)·

β)

το τουριστικό κατάλυμα χρησιμοποιεί αυτόματο σύστημα που βελτιστοποιεί τους χρόνους ποτίσματος και την κατανάλωση νερού για τους εξωτερικούς χώρους / χώρους πρασίνου (1,5 βαθμός).

Εκτίμηση και εξακρίβωση

Ο αιτών παρέχει λεπτομερή εξήγηση του τρόπου με τον οποίο το τουριστικό κατάλυμα πληροί το εν λόγω κριτήριο, συνοδευόμενη από τα κατάλληλα δικαιολογητικά, όπως τη λεπτομερή περιγραφή του τεκμηριωμένου συστήματος / της διαδικασίας πορίσματος ή φωτογραφίες που δείχνουν τα αυτόματα συστήματα ποτίσματος.

Κριτήριο 50.   Χρήση ιθαγενών ή μη χωροκατακτητικών ξένων ειδών για φύτευση σε εξωτερικούς χώρους (μέχρι 2 βαθμοί)

Κατά τη διάρκεια ισχύος του οικολογικού σήματος της ΕΕ, η βλάστηση εξωτερικών χώρων, περιλαμβανομένων των υδρόβιων φυτών, αποτελείται από ιθαγενή και/ή μη χωροκατακτητικά ξένα είδη:

i)

δεν υπάρχουν χωροκατακτητικά ξένα είδη που εγείρουν ανησυχίες στο επίπεδο της Ένωσης (0,5 βαθμός) (είναι δυνατή η παρουσία άλλων χωροκατακτητικών ξένων ειδών)·

ii)

αποκλειστικά μη χωροκατακτητικά ξένα είδη (1 βαθμός)·

iii)

ιθαγενή και/ή μη χωροκατακτητικά ξένα είδη (1,5 βαθμός)·

iv)

αποκλειστικά ιθαγενή είδη (2 βαθμοί).

Για τους σκοπούς του παρόντος οικολογικού σήματος της ΕΕ, ως ιθαγενή είδη νοούνται τα είδη φυτών που απαντούν κανονικά στη χώρα.

Για τους σκοπούς του παρόντος οικολογικού σήματος της ΕΕ, ως μη χωροκατακτητικά είδη νοούνται τα είδη φυτών που δεν απαντούν κανονικά στη χώρα και για τα οποία δεν έχει αποδειχθεί ότι οι αναπαράγονται, εγκαθίστανται και απλώνονται εύκολα ή ότι μπορούν να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην εντόπια βιοποικιλότητα.

Τα φυτά εξωτερικών χώρων σε εξωτερικούς χώρους αποκλείουν χωροκατακτητικά ξένα είδη ενωσιακού ενδιαφέροντος κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1143/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (31).

Εκτίμηση και εξακρίβωση

Ο αιτών προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο το τουριστικό κατάλυμα πληροί το εν λόγω κριτήριο και, παράλληλα, προσκομίζει τα κατάλληλα δικαιολογητικά έγγραφα από εμπειρογνώμονα.

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΑ

Κριτήριο 51.   Προϊόντα χαρτιού (μέχρι 2 βαθμοί)

Το 90 % των ακόλουθων κατηγοριών προϊόντων χαρτιού που χρησιμοποιούνται έχουν λάβει το οικολογικό σήμα της ΕΕ ή άλλο σήμα ISO τύπου I (0,5 βαθμός για καθεμία από τις ακόλουθες κατηγορίες, με 2 βαθμούς κατ' ανώτατο όριο):

α)

χαρτί υγείας·

β)

χαρτί καθαριότητας·

γ)

χαρτί γραφειακής χρήσης·

δ)

έντυπα·

ε)

προϊόντα μετατροπής χαρτιού (π.χ. φάκελοι).

Εκτίμηση και εξακρίβωση

Ο αιτών υποβάλλει δεδομένα και τεκμηρίωση (συμπεριλαμβανομένων των σχετικών τιμολογίων) από τα οποία προκύπτουν οι ποσότητες των εν λόγω προϊόντων που χρησιμοποιήθηκαν και οι ποσότητες προϊόντων με οικολογικό σήμα. Όταν χρησιμοποιούνται προϊόντα με οικολογικό σήμα της ΕΕ, ο αιτών υποβάλλει αντίγραφο του πιστοποιητικού οικολογικού σήματος της ΕΕ ή αντίγραφο της ετικέτας της συσκευασίας, από το οποίο αποδεικνύεται ότι το σήμα έχει απονεμηθεί σύμφωνα, κατά περίπτωση, με την απόφαση 2014/256/ΕΕ της Επιτροπής (32) ή την απόφαση 2012/481/ΕΕ της Επιτροπής (33) ή την απόφαση 2011/333/ΕΕ της Επιτροπής (34) ή την απόφαση 2009/568/ΕΚ της Επιτροπής (35). Όταν χρησιμοποιούνται προϊόντα που φέρουν άλλο σήμα ISO τύπου I, ο αιτών υποβάλλει αντίγραφο του πιστοποιητικού του σήματος τύπου Ι ή αντίγραφο της ετικέτας της συσκευασίας.

Κριτήριο 52.   Διαρκή αγαθά (μέχρι 4 βαθμοί)

Το 40 % των ακόλουθων κατηγοριών προϊόντων χαρτιού που χρησιμοποιούνται έχουν λάβει οικολογικό σήμα της ΕΕ ή άλλο οικολογικό σήμα ISO τύπου I (1 βαθμός για καθεμία από τις ακόλουθες κατηγορίες, με 4 βαθμούς κατ' ανώτατο όριο):

α)

κλινοσκεπάσματα, πετσέτες, τραπεζομάντιλα·

β)

υπολογιστές·

γ)

τηλεοράσεις·

δ)

στρώματα κρεβατιών·

ε)

ξύλινα έπιπλα·

στ)

ηλεκτρικές σκούπες·

ζ)

επενδύσεις δαπέδων·

η)

εξοπλισμός απεικόνισης.

Εκτίμηση και εξακρίβωση

Ο αιτών υποβάλλει δεδομένα και τεκμηρίωση όπου αναφέρονται οι ποσότητες των εν λόγω προϊόντων που κατέχει και τις ποσότητες με οικολογικό σήμα. Όταν χρησιμοποιούνται προϊόντα με οικολογικό σήμα της ΕΕ, ο αιτών υποβάλλει αντίγραφο του πιστοποιητικού οικολογικής σήμανσης της ΕΕ ή αντίγραφο της ετικέτας της συσκευασίας, από το οποίο αποδεικνύεται ότι το σήμα έχει απονεμηθεί σύμφωνα, κατά περίπτωση, με την απόφαση 2014/350/ΕΕ της Επιτροπής (36) ή την απόφαση 2009/300/ΕΚ της Επιτροπής (37) ή την απόφαση 2014/391/ΕΕ της Επιτροπής (38) ή την απόφαση 2010/18/ΕΚ της Επιτροπής (39) ή την απόφαση (ΕΕ) 2016/1332 της Επιτροπής (40) ή την απόφαση 2009/607/ΕΚ της Επιτροπής (41). Όταν χρησιμοποιείται προϊόντα που φέρουν άλλα σήματα ISO τύπου I, ο αιτών υποβάλλει αντίγραφο του πιστοποιητικού του σήματος τύπου Ι ή αντίγραφο της ετικέτας της συσκευασίας.

Κριτήριο 53.   Παροχή ποτών (μέχρι 2 βαθμοί)

Εάν παρέχονται ποτά (π.χ. υπηρεσία αναψυκτηρίων/εστιατορίων, καταστήματα και μηχανήματα αυτόματης πώλησης) υπό την ιδιοκτησία ή την άμεση διαχείριση του τουριστικού καταλύματος, τουλάχιστον το 50 % (1 βαθμός) ή το 70 % (2 βαθμοί) των ποτών παρέχονται σε επιστρεφόμενες/επαναπληρώσιμες συσκευασίες.

Εκτίμηση και εξακρίβωση

Ο αιτών υποβάλλει λεπτομερή εξήγηση του τρόπου με τον οποίο το τουριστικό κατάλυμα πληροί το εν λόγω κριτήριο, συνοδευόμενη, κατά περίπτωση, από τα κατάλληλα δικαιολογητικά.

Κριτήριο 54.   Προμήθεια απορρυπαντικών και ειδών προσωπικής υγιεινής (μέχρι 2 βαθμοί)

Τουλάχιστον το 80 % του αγορασθέντος όγκου ή βάρους τουλάχιστον μίας από τις ακόλουθες κατηγορίες απορρυπαντικών και ειδών προσωπικής υγιεινής που χρησιμοποιούνται από το τουριστικό κατάλυμα έχει λάβει το οικολογικό σήμα της ΕΕ ή άλλο σήμα ISO τύπου Ι (0,5 βαθμοί για κάθε κατηγορία, με ανώτατο όριο τους 2 βαθμούς):

α)

απορρυπαντικά για πλύσιμο πιάτων στο χέρι·

β)

απορρυπαντικά για πλυντήρια πιάτων·

γ)

απορρυπαντικά ρούχων·

δ)

προϊόντα καθαρισμού γενικής χρήσης·

ε)

απορρυπαντικά χώρων υγιεινής·

στ)

σαπούνια και σαμπουάν·

ζ)

μαλακτικά μαλλιών.

Εκτίμηση και εξακρίβωση

Ο αιτών υποβάλλει δεδομένα και τεκμηρίωση όπου αναφέρονται οι ποσότητες των εν λόγω προϊόντων που κατέχει και οι ποσότητες με οικολογικό σήμα. Όταν χρησιμοποιούνται προϊόντα με οικολογικό σήμα της ΕΕ, ο αιτών υποβάλλει αντίγραφο του πιστοποιητικού οικολογικής σήμανσης της ΕΕ ή αντίγραφο της ετικέτας της συσκευασίας, από το οποίο αποδεικνύεται ότι το σήμα έχει απονεμηθεί σύμφωνα, κατά περίπτωση, με την απόφαση 2011/382/ΕΕ της Επιτροπής (42) ή την απόφαση 2011/263/ΕΕ της Επιτροπής (43) ή την απόφαση 2011/264/ΕΕ της Επιτροπής (44) ή την απόφαση 2011/383/ΕΕ της Επιτροπής (45) ή την απόφαση 2014/893/ΕΕ της Επιτροπής (46). Όταν χρησιμοποιούνται προϊόντα που φέρουν άλλο σήμα ISO τύπου I, ο αιτών υποβάλλει αντίγραφο του πιστοποιητικού του σήματος τύπου Ι ή αντίγραφο της ετικέτας της συσκευασίας.

Κριτήριο 55.   Ελαχιστοποίηση της χρήσης προϊόντων καθαρισμού (1,5 βαθμός)

Στο τουριστικό κατάλυμα προβλέπονται ακριβείς διαδικασίες για την αποτελεσματική χρήση των προϊόντων καθαρισμού, όπως η χρήση προϊόντων από μικροΐνες ή άλλων υλικών καθαρισμού με παρόμοια αποτελέσματα και πράξεις καθαρισμού με νερό ή άλλες πράξεις καθαρισμού με παρόμοια αποτελέσματα. Για να ικανοποιείται το κριτήριο αυτό, ο καθαρισμός πρέπει να πραγματοποιείται βάσει μεθόδου που να στηρίζεται στην αποτελεσματική χρήση καθαριστικών προϊόντων, εκτός αν απαιτείται διαφορετικά από τον νόμο ή από τις πρακτικές υγιεινής ή υγείας και ασφάλειας.

Εκτίμηση και εξακρίβωση

Ο αιτών υποβάλλει λεπτομερή εξήγηση του τρόπου με τον οποίο το τουριστικό κατάλυμα πληροί το εν λόγω κριτήριο, συνοδευόμενη, κατά περίπτωση, από τα κατάλληλα δικαιολογητικά (π.χ. αντίγραφο των διαδικασιών, τεχνικές λεπτομέρειες των χρησιμοποιούμενων προϊόντων).

Κριτήριο 56.   Αποπάγωση (μέχρι 1 βαθμός)

Όταν είναι αναγκαία η αποπάγωση των δρόμων και πραγματοποιείται από τον υπεύθυνο του καταλύματος, χρησιμοποιούνται μηχανικά μέσα ή αμμοχάλικο, ή μέσα αποπάγωσης που έχουν λάβει σήμα ISO τύπου Ι για να καταστούν οι δρόμοι του τουριστικού καταλύματος ασφαλείς σε περίπτωση παγετού εδάφους ή χιόνι.

Εκτίμηση και εξακρίβωση

Ο αιτών υποβάλλει λεπτομερή εξήγηση του τρόπου με τον οποίο το τουριστικό κατάλυμα πληροί το εν λόγω κριτήριο, συνοδευόμενη από τα κατάλληλα δικαιολογητικά. Όταν χρησιμοποιούνται μέσα αποπάγωσης που φέρουν άλλο σήμα ISO τύπου I, ο αιτών υποβάλλει αντίγραφο του πιστοποιητικού του σήματος τύπου Ι ή αντίγραφο της ετικέτας της συσκευασίας.

Κριτήριο 57.   Χρησιμοποιημένα υφάσματα και έπιπλα (μέχρι 2 βαθμοί)

Το τουριστικό κατάλυμα διαθέτει διαδικασία που καλύπτει:

α)

όλες τις δραστηριότητες δωρεάς για όλα τα έπιπλα και τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που παύουν να είναι κατάλληλα για χρήση εντός του τουριστικού καταλύματος αλλά μπορούν ακόμα να χρησιμοποιηθούν. Οι τελικοί χρήστες περιλαμβάνουν εργαζομένους και φιλανθρωπικές οργανώσεις ή άλλες ενώσεις που συλλέγουν και αναδιανέμουν αγαθά (1 βαθμός).

β)

όλες τις δραστηριότητες προμήθειας για επαναχρησιμοποιούμενα έπιπλα. Οι προμηθευτές περιλαμβάνουν αγορές μεταχειρισμένων ειδών ή άλλα σωματεία/ομάδες που πωλούν ή αναδιανέμουν μεταχειρισμένα αγαθά (1 βαθμός).

Εκτίμηση και εξακρίβωση

Ο αιτών παρέχει λεπτομερή εξήγηση των τρόπων με τους οποίους το τουριστικό κατάλυμα πληροί το εν λόγω κριτήριο, συνοδευόμενη από τα κατάλληλα δικαιολογητικά έγγραφα, π.χ. γραπτή διαδικασία, περιλαμβανομένων των στοιχείων επαφής των τελικών χρηστών, αποδείξεις και στοιχεία των αγαθών τα οποία είχαν προηγουμένως χρησιμοποιηθεί ή δωρηθεί κ.λπ.

Κριτήριο 58.   Λιπασματοποίηση (μέχρι 2 βαθμοί)

Στο τουριστικό κατάλυμα διαχωρίζεται τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες κατηγορίες αποβλήτων που λιπασματοποιούνται ή χρησιμοποιούνται για την παραγωγή βιοαερίου, σύμφωνα με κατευθυντήριες γραμμές των τοπικών αρχών (π.χ. από την τοπική αυτοδιοίκηση, στο ίδιο το τουριστικό κατάλυμα ή από ιδιωτικό φορέα) (1 βαθμός για κάθε κατηγορία, με ανώτατο όριο τους 2 βαθμούς):

α)

απόβλητα κήπων·

β)

απόβλητα τροφίμων από υπηρεσίες σίτισης·

γ)

βιοαποδομήσιμα προϊόντα (π.χ. αντικείμενα μιας χρήσης με βάση τον αραβόσιτο)·

δ)

βιοαποδομήσιμα απόβλητα που παράγονται από τους πελάτες στα δωμάτιά τους / στους χώρους διαμονής.

Εκτίμηση και εξακρίβωση

Ο αιτών υποβάλλει λεπτομερή εξήγηση του τρόπου με τον οποίο το τουριστικό κατάλυμα πληροί το εν λόγω κριτήριο, συνοδευόμενη, κατά περίπτωση, από τα κατάλληλα δικαιολογητικά.

Κριτήριο 59.   Επεξεργασία λυμάτων (μέχρι 3 βαθμοί)

α)

Αν το τουριστικό κατάλυμα παρέχει υπηρεσίες πλυσίματος αυτοκινήτων, το πλύσιμο των αυτοκινήτων επιτρέπεται μόνο σε χώρους που είναι ειδικά εξοπλισμένοι για τη συλλογή και τη διοχέτευση λυμάτων και απορρυπαντικών στο σύστημα αποχέτευσης (1 βαθμός).

β)

Όπου δεν είναι δυνατό να σταλούν τα λύματα για κεντρική επεξεργασία, η επιτόπου επεξεργασία των λυμάτων περιλαμβάνει προεργασία (κοσκίνισμα/bar-rack, εξισορρόπηση και ιζηματοποίηση) που ακολουθείται από βιολογική επεξεργασία με αφαίρεση 95 % BOD (βιοχημικώς απαιτούμενο οξυγόνο), νιτροποίηση > 90 % και αναερόβια χώνευση της περισσευούμενης ιλύος εκτός χώρου παραγωγής (2 βαθμοί).

Εκτίμηση και εξακρίβωση

Ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με το κριτήριο αυτό, συνοδευόμενη από τα κατάλληλα δικαιολογητικά [π.χ. φωτογραφίες για την απαίτηση α) και τις τεχνικές προδιαγραφές από τον κατασκευαστή ή τους επαγγελματίες τεχνικούς που είναι υπεύθυνοι για την εγκατάσταση, την πώληση και/ή τη συντήρηση του συστήματος επεξεργασίας λυμάτων για την απαίτηση β)].

ΑΛΛΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Κριτήριο 60.   Απαγόρευση του καπνίσματος στα δωμάτια (1 βαθμός)

Απαγορεύεται το κάπνισμα στα δωμάτια που προορίζονται για τους πελάτες ή στα ενοικιαζόμενα καταλύματα.

Εκτίμηση και εξακρίβωση

Ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με το κριτήριο αυτό, καθώς και έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία, όπως φωτογραφίες των απαγορευτικών πινακίδων που είναι αναρτημένες εντός των δωματίων ή των ενοικιαζόμενων καταλυμάτων.

Κριτήριο 61.   Κοινωνική πολιτική (μέχρι 2 βαθμοί)

Το τουριστικό κατάλυμα διαθέτει γραπτή κοινωνική πολιτική για να εξασφαλίζει τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω κοινωνικά οφέλη για το προσωπικό (0,5 βαθμός για κάθε όφελος, μέχρι 2 βαθμούς κατ' ανώτατο όριο):

α)

απουσία από την εργασία για επιμόρφωση·

β)

δωρεάν γεύματα ή δελτία γευμάτων (vouchers)·

γ)

δωρεάν στολές υπηρεσίας και ενδύματα εργασίας·

δ)

έκπτωση επί των προϊόντων/υπηρεσιών στο τουριστικό κατάλυμα·

ε)

καθεστώς επιδοτούμενων βιώσιμων μεταφορών·

στ)

εγγύηση για την απόκτηση δανείου κατοικίας.

Η γραπτή κοινωνική πολιτική επικαιροποιείται και κοινοποιείται το προσωπικό σε ετήσια βάση. Το προσωπικό πρέπει να υπογράψει το έγγραφο κοινωνικής πολιτικής κατά την ενημερωτική συνεδρίαση. Το έγγραφο βρίσκεται στη διάθεση όλων των εργαζομένων στον χώρο υποδοχής.

Εκτίμηση και εξακρίβωση

Ο αιτών παρέχει αντίγραφο του εγγράφου κοινωνικής πολιτικής δεόντως υπογεγραμμένου από τους εργαζομένους καθώς και υπεύθυνη δήλωση στην οποία εξηγεί τους τρόπους με τους οποίους επιτυγχάνεται η συμμόρφωση με τις ανωτέρω απαιτήσεις. Επιπλέον, ο αρμόδιος φορέας μπορεί να ζητήσει έγγραφες αποδείξεις και/ή να πραγματοποιήσει συνεντεύξεις σε τυχαίο δείγμα των εργαζομένων στο πλαίσιο επιτόπιας επίσκεψης

Κριτήριο 62.   Οχήματα συντήρησης (1 βαθμός)

Δεν χρησιμοποιούνται οχήματα με κινητήρες εσωτερικής καύσης για τη συντήρηση του τουριστικού καταλύματος (1 βαθμός).

Εκτίμηση και εξακρίβωση

Ο αιτών υποβάλλει λεπτομερή εξήγηση του τρόπου με τον οποίο το τουριστικό κατάλυμα πληροί το εν λόγω κριτήριο, συνοδευόμενη από τα κατάλληλα δικαιολογητικά.

Κριτήριο 63.   Παροχή προτιμώμενων από περιβαλλοντική άποψη μεταφορικών μέσων (μέχρι 2,5 βαθμοί)

α)

Το τουριστικό κατάλυμα παρέχει στους πελάτες τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα προτιμώμενα από περιβαλλοντική άποψη μεταφορικά μέσα (1 βαθμός για κάθε επιλογή, με 2 βαθμούς κατ' ανώτατο όριο):

i)

ηλεκτρικά οχήματα για την υπηρεσία παραλαβής των πελατών ή για τις δραστηριότητες αναψυχής των πελατών·

ii)

ρευματολήπτες (σταθμοί φόρτισης) για ηλεκτρικά οχήματα·

iii)

τουλάχιστον ένα ποδήλατο για κάθε 5 θέσεις κατασκήνωσης/κάμπινγκ και/ή μονάδες ενοικιαζόμενων καταλυμάτων ή δωματίων.

β)

Το τουριστικό κατάλυμα διαθέτει ενεργές συμπράξεις με εταιρείες που παρέχουν τα ηλεκτρικά οχήματα ή ποδήλατα (0,5 βαθμός). Ως «ενεργή σύμπραξη» νοείται η συμφωνία μεταξύ ενός τουριστικού καταλύματος και μιας εταιρείας μίσθωσης ηλεκτρικών οχημάτων ή ποδηλάτων. Πληροφορίες σχετικά με την εν λόγω ενεργή σύμπραξη θα διατίθενται σε εμφανές σημείο στον χώρο του καταλύματος. Όταν η εταιρεία ενοικίασης δεν βρίσκεται στον χώρο του τουριστικού καταλύματος, λαμβάνονται υπόψη ορισμένα θέματα πρακτικού χαρακτήρα (π.χ. η εταιρεία ενοικίασης ποδηλάτων μπορεί να παραδίδει τα ποδήλατα στην υπηρεσία του τουριστικού καταλύματος).

Εκτίμηση και εξακρίβωση

Ο αιτών υποβάλλει λεπτομερή εξήγηση του τρόπου με τον οποίο το τουριστικό κατάλυμα πληροί το εν λόγω κριτήριο, συνοδευόμενη από τα κατάλληλα δικαιολογητικά και με τις πληροφορίες που παρέχει τους πελάτες.

Κριτήριο 64.   Ακάλυπτες επιφάνειες (1 βαθμός)

Τουλάχιστον το 90 % της επιφάνειας του υπαίθριου χώρου που τελεί υπό τη διαχείριση του τουριστικού καταλύματος δεν καλύπτεται από άσφαλτο/τσιμέντο ή άλλα υλικά κάλυψης που εμποδίζουν τη σωστή στράγγιση και τον αερισμό του εδάφους.

Όταν γίνεται συλλογή όμβριων υδάτων και οικιακών λυμάτων, τα μη χρησιμοποιηθέντα όμβρια ύδατα και οικιακά λύματα υποβάλλονται σε επεξεργασία και αφήνονται να διεισδύσουν στο χώμα.

Εκτίμηση και εξακρίβωση

Ο αιτών υποβάλλει λεπτομερή εξήγηση του τρόπου με τον οποίο το τουριστικό κατάλυμα πληροί το εν λόγω κριτήριο, συνοδευόμενη από τα κατάλληλα δικαιολογητικά.

Κριτήριο 65.   Τοπικά και βιολογικά προϊόντα (μέχρι 4 βαθμοί)

α)

Τουλάχιστον δύο προϊόντα διατροφής τοπικής παραγωγής και εποχιακά (όσον αφορά τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά) προσφέρονται σε κάθε γεύμα, συμπεριλαμβανομένου του πρωινού (1 βαθμός).

β)

Το τουριστικό κατάλυμα επιλέγει ενεργά τοπικούς προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών (1 βαθμός).

γ)

Τουλάχιστον 2 προϊόντα (1 βαθμός) ή 4 προϊόντα (2 βαθμοί) που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή γευμάτων ημερησίως ή πωλούνται από τον υπεύθυνο του καταλύματος έχουν παραχθεί με βιολογικές μεθόδους καλλιέργειας, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου (47).

Για τους σκοπούς του κριτηρίου αυτού, ο όρος «τοπικός» αναφέρεται σε ακτίνα 160 χιλιομέτρων από το τουριστικό κατάλυμα.

Εκτίμηση και εξακρίβωση

Ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με το κριτήριο αυτό, συνοδευόμενη από τα κατάλληλα δικαιολογητικά. Όταν χρησιμοποιούνται βιολογικά προϊόντα, ο αιτών υποβάλλει αντίγραφο του πιστοποιητικού του προϊόντος ή αντίγραφο της ετικέτας της συσκευασίας από το οποίο φαίνεται ότι η απονομή του σήματος συνάδει με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007. Σε ορισμένες χώρες τα εστιατόρια και τα ξενοδοχεία είναι δυνατόν να λαμβάνουν πιστοποίηση από ορισμένα συστήματα επισήμανσης όταν χρησιμοποιούν μόνο βιολογικά προϊόντα. Όταν το τουριστικό κατάλυμα λαμβάνει πιστοποίηση από τέτοιου είδους συστήματα πιστοποίησης, οι εν λόγω πληροφορίες μπορούν να υποβληθούν ως αποδεικτικά στοιχεία της συμμόρφωσης με το παρόν κριτήριο.

Κριτήριο 66.   Αποφυγή φυτοφαρμάκων (2 βαθμοί)

Στους εξωτερικούς χώρους που τελούν υπό τη διαχείριση του τουριστικού καταλύματος απαγορεύεται η χρήση φυτοφαρμάκων.

Εκτίμηση και εξακρίβωση

Ο αιτών υποβάλλει λεπτομερή εξήγηση του τρόπου με τον οποίο το τουριστικό κατάλυμα αποφεύγει τα ζιζάνια και διαχειρίζεται τους εξωτερικούς χώρους. Η συμμόρφωση αυτή ελέγχεται με επίσκεψη επιτόπου.

Κριτήριο 67.   Επιπλέον περιβαλλοντικές και κοινωνικές ενέργειες (μέχρι 3 βαθμοί)

Η διεύθυνση του τουριστικού καταλύματος πραγματοποιεί ενέργειες εκτός των προβλεπομένων στο πλαίσιο των κριτηρίων του παρόντος τμήματος και του τμήματος Α για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων του τουριστικού καταλύματος.

α)

πρόσθετες περιβαλλοντικές ενέργειες (μέχρι 0,5 βαθμός η καθεμία, με 2 βαθμούς κατ' ανώτατο όριο)

και/ή

β)

πρόσθετες περιβαλλοντικές δράσεις (μέχρι 0,5 βαθμός η καθεμία, με 1 βαθμό κατ' ανώτατο όριο).

Εκτίμηση και εξακρίβωση

Ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με το κριτήριο αυτό, συνοδευόμενη από πλήρη περιγραφή κάθε πρόσθετης δράσης που ο αιτών επιθυμεί να ληφθεί υπόψη (συμπεριλαμβανομένων των τεκμηριωμένων περιβαλλοντικών ή κοινωνικών ωφελημάτων που συνδέονται με τις εν λόγω ενέργειες).


(1)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 (ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 30).

(2)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, περί της εκούσιας συμμετοχής οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS) και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 761/2001 και των αποφάσεων της Επιτροπής 2001/681/ΕΚ και 2006/193/ΕΚ (ΕΕ L 342 της 22.12.2009, σ. 1.)

(3)  Απόφαση (ΕΕ) 2016/611 της Επιτροπής, της 15ης Απριλίου 2016, για το έγγραφο αναφοράς σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές περιβαλλοντικής διαχείρισης, τους δείκτες περιβαλλοντικών επιδόσεων ανά τομέα και τα σημεία αναφοράς της αριστείας για τον τομέα του τουρισμού βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 περί της εκούσιας συμμετοχής οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS) (ΕΕ L 104 της 20.4.2016, σ. 27).

(4)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 517/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006 (ΕΕ L 150 της 20.5.2014, σ. 195).

(5)  Ισχύει εάν παρέχονται υπηρεσίες εστίασης και εάν οι τοπικές εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων επιτρέπουν την επιλεκτική συλλογή των βιολογικών αποβλήτων.

(6)  Οδηγία 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ (ΕΕ L 315 της 14.11.2012, σ. 1).

(7)  Απόφαση 2014/314/ΕΕ της Επιτροπής, της 28ης Μαΐου 2014, για τον καθορισμό οικολογικών κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ σε υδρονικούς θερμαντήρες (ΕΕ L 164 της 3.6.2014, σ. 83).

(8)  Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1185 της Επιτροπής, της 24ης Απριλίου 2015, για την εφαρμογή της οδηγίας 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού των τοπικών θερμαντήρων χώρου με στερεό καύσιμο (ΕΕ L 193 της 21.7.2015, σ. 1).

(9)  Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1188 της Επιτροπής, της 28ης Απριλίου 2015, για την εφαρμογή της οδηγίας 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού των τοπικών θερμαντήρων χώρου (ΕΕ L 193 της 21.7.2015, σ. 76).

(b)  Όπως καθορίζεται στο παράρτημα II του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 812/2013 της Επιτροπής (1).

(c)  Όπως καθορίζεται στο παράρτημα VI του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 814/2013 της Επιτροπής (2).

(1)

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 812/2013 της Επιτροπής, της 18ης Φεβρουαρίου 2013, για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την επισήμανση της κατανάλωσης ενέργειας των θερμαντήρων νερού, των δεξαμενών αποθήκευσης ζεστού νερού και των συγκροτημάτων θερμαντήρα νερού και ηλιακής συσκευής (ΕΕ L 239 της 6.9.2013, σ. 83).

(2)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 814/2013 της Επιτροπής, της 2ας Αυγούστου 2013, για την εφαρμογή της οδηγίας 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού των θερμαντήρων νερού και των δεξαμενών αποθήκευσης ζεστού νερού (ΕΕ L 239 της 6.9.2013, σ. 162).

(10)  Οδηγία 2004/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2004, για την προώθηση της συμπαραγωγής ενέργειας βάσει της ζήτησης για χρήσιμη θερμότητα στην εσωτερική αγορά ενέργειας και για την τροποποίηση της οδηγίας 92/42/ΕΟΚ (ΕΕ L 52 της 21.2.2004, σ. 50).

(11)  Οδηγία 92/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, σχετικά με τις απαιτήσεις απόδοσης για τους νέους λέβητες ζεστού νερού που τροφοδοτούνται με υγρά ή αέρια καύσιμα (ΕΕ L 167 της 22.6.1992, σ. 17).

(12)  Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 626/2011 της Επιτροπής, της 4ης Μαΐου 2011, που συμπληρώνει την οδηγία 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την επισήμανση της κατανάλωσης ενέργειας των κλιματιστικών (ΕΕ L 178 της 6.7.2011, σ. 1).

(13)  Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 874/2012 της Επιτροπής, της 12ης Ιουλίου 2012, που συμπληρώνει την οδηγία 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την επισήμανση της κατανάλωσης ενέργειας των ηλεκτρικών λαμπτήρων και φωτιστικών (ΕΕ L 258 της 26.9.2012, σ. 1).

(14)  Οδηγία 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την τροποποίηση και τη συνακόλουθη κατάργηση των οδηγιών 2001/77/ΕΚ και 2003/30/ΕΚ (ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 16).

(15)  Απόφαση 2013/250/ΕΕ της Επιτροπής, της 21ης Μαΐου 2013, σχετικά με τον καθορισμό οικολογικών κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της EE για βρύσες κουζίνας και μπάνιου (ΕΕ L 145 της 31.5.2013, σ. 6).

(16)  Απόφαση 2013/641/ΕΕ της Επιτροπής, της 7ης Νοεμβρίου 2013, για τον καθορισμό των οικολογικών κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ σε αποχωρητήρια και ουρητήρια με καταιονισμό νερού (ΕΕ L 299 της 9.11.2013, σ. 38).

(17)  Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/1186 της Επιτροπής, της 24ης Απριλίου 2015, για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ενεργειακή επισήμανση των τοπικών θερμαντήρων χώρου (ΕΕ L 193 της 21.7.2015, σ. 20).

(18)  Απόφαση 2007/742/ΕΚ της Επιτροπής, της 9ης Νοεμβρίου 2007, περί καθορισμού οικολογικών κριτηρίων για την απονομή του κοινοτικού οικολογικού σήματος σε ηλεκτροκίνητες, αεριοκίνητες ή λειτουργούσες με απορρόφηση αντλίες θερμότητας (ΕΕ L 301 της 20.11.2007, σ. 14).

(19)  Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1060/2010 της Επιτροπής, της 28ης Σεπτεμβρίου 2010, που συμπληρώνει την οδηγία 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την επισήμανση της κατανάλωσης ενέργειας των οικιακών ψυκτικών συσκευών (ΕΕ L 314 της 30.11.2010, σ. 17).

(20)  Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 65/2014 της Επιτροπής, της 1ης Οκτωβρίου 2013, που συμπληρώνει την οδηγία 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας οικιακών φούρνων και απορροφητήρων κουζίνας (ΕΕ L 29 της 31.1.2014, σ. 1).

(21)  Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1059/2010 της Επιτροπής, της 28ης Σεπτεμβρίου 2010, που συμπληρώνει την οδηγία 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την επισήμανση της κατανάλωσης ενέργειας των οικιακών πλυντηρίων πιάτων (ΕΕ L 314 της 30.11.2010, σ. 1).

(22)  Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1061/2010 της Επιτροπής, της 28ης Σεπτεμβρίου 2010, που συμπληρώνει την οδηγία 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την επισήμανση της κατανάλωσης ενέργειας των οικιακών πλυντηρίων ρούχων (ΕΕ L 314 της 30.11.2010, σ. 47).

(23)  Απόφαση (ΕΕ) 2015/1402 της Επιτροπής, της 15ης Ιουλίου 2015, που καθορίζει τη θέση της Κοινότητας για απόφαση των διαχειριστικών φορέων, δυνάμει της συμφωνίας μεταξύ της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τον συντονισμό προγραμμάτων επισήμανσης της ενεργειακής απόδοσης του γραφειακού εξοπλισμού, όσον αφορά την αναθεώρηση των προδιαγραφών για τους υπολογιστές που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Γ της συμφωνίας (ΕΕ L 217 της 18.8.2015, σ. 9).

(24)  Απόφαση (ΕΕ) 2014/202/ΕΕ της Επιτροπής, της 20ής Μαρτίου 2014, που καθορίζει τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς απόφαση των διαχειριστικών φορέων, δυνάμει της συμφωνίας μεταξύ της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τον συντονισμό προγραμμάτων επισήμανσης της ενεργειακής απόδοσης για τον εξοπλισμό γραφείου, που αφορά την προσθήκη, στο παράρτημα Γ της συμφωνίας, προδιαγραφών για τους εξυπηρετητές υπολογιστών και τα τροφοδοτικά αδιάλειπτης παροχής καθώς και την αναθεώρηση των προδιαγραφών για τις διατάξεις και τον εξοπλισμό απεικόνισης που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Γ της συμφωνίας (ΕΕ L 114 της 16.4.2014, σ. 68).

(25)  Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 392/2012 της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2012, που συμπληρώνει την οδηγία 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την επισήμανση της κατανάλωσης ενέργειας των οικιακών στεγνωτηρίων ρούχων (ΕΕ L 123 της 9.5.2012, σ. 1).

(26)  Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 665/2013 της Επιτροπής, της 3ης Μαΐου 2013, που συμπληρώνει την οδηγία 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την επισήμανση της κατανάλωσης ενέργειας από ηλεκτρικές σκούπες (ΕΕ L 192 της 13.7.2013, σ. 1).

(27)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 813/2013 της Επιτροπής, της 2ας Αυγούστου 2013, για την εφαρμογή της οδηγίας 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού των θερμαντήρων χώρου και των θερμαντήρων συνδυασμένης λειτουργίας (ΕΕ L 239 της 6.9.2013, σ. 136).

(28)  Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1189 της Επιτροπής, της 28ης Απριλίου 2015, για την εφαρμογή της οδηγίας 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για λέβητες στερεού καυσίμου (ΕΕ L 193 της 21.7.2015, σ. 100).

(29)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1016/2010 της Επιτροπής, της 10ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για οικιακά πλυντήρια πιάτων (ΕΕ L 293 της 11.11.2010, σ. 31).

(30)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1015/2010 της Επιτροπής, της 10ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για οικιακά πλυντήρια ρούχων (ΕΕ L 293 της 11.11.2010, σ. 21).

(31)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1143/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2014, για την πρόληψη και διαχείριση της εισαγωγής και εξάπλωσης χωροκατακτητικών ξένων ειδών (ΕΕ L 317 της 4.11.2014, σ. 35).

(32)  Απόφαση 2014/256/ΕΕ της Επιτροπής, της 2ας Μαΐου 2014, για τον καθορισμό οικολογικών κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ για μεταποιημένα προϊόντα χαρτιού (ΕΕ L 135 της 8.5.2014, σ. 24).

(33)  Απόφαση 2012/481/ΕΕ της Επιτροπής, της 16ης Αυγούστου 2012, σχετικά με τον καθορισμό οικολογικών κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της EE για εκτυπωμένο χαρτί (ΕΕ L 223 της 21.8.2012, σ. 55).

(34)  Απόφαση 2011/333/ΕΕ της Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 2011, περί καθορισμού οικολογικών κριτηρίων για την απονομή του οικολογικού σήματος της EE σε χαρτί φωτοαντιγραφικό και γραφής (ΕΕ L 149 της 8.6.2011, σ. 12).

(35)  Απόφαση 2009/568/ΕΚ της Επιτροπής, της 9ης Ιουλίου 2009, για τον καθορισμό οικολογικών κριτηρίων απονομής του κοινοτικού οικολογικού σήματος σε χαρτί υγείας-καθαριότητας (ΕΕ L 197 της 29.7.2009, σ. 87).

(36)  Απόφαση 2014/350/ΕΕ της Επιτροπής, της 5ης Ιουνίου 2014, για τον καθορισμό οικολογικών κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ σε κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα (ΕΕ L 174 της 13.6.2014, σ. 45).

(37)  Απόφαση 2009/300/ΕΚ της Επιτροπής, της 12ης Μαρτίου 2009, περί καθορισμού των αναθεωρημένων οικολογικών κριτηρίων για την απονομή του κοινοτικού οικολογικού σήματος σε τηλεοπτικούς δέκτες (ΕΕ L 82 της 28.3.2009, σ. 3).

(38)  Απόφαση 2014/391/ΕΕ της Επιτροπής, της 23ης Ιουνίου 2014, σχετικά με τον καθορισμό των οικολογικών κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ για στρώματα κρεβατιών, (ΕΕ L 184 της 25.6.2014, σ. 18).

(39)  Απόφαση 2010/18/ΕΚ της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2009, για τον καθορισμό των οικολογικών κριτηρίων απονομής του κοινοτικού οικολογικού σήματος σε ξύλινες επενδύσεις δαπέδων (ΕΕ L 8 της 13.1.2010, σ. 32).

(40)  Απόφαση (ΕΕ) 2016/1332 της Επιτροπής, της 28ης Ιουλίου 2016, για τον καθορισμό οικολογικών κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ για τα έπιπλα (ΕΕ L 210 της 4.8.2016, σ. 100).

(41)  Απόφαση 2009/607/ΕΚ της Επιτροπής, της 9ης Ιουλίου 2009, για καθορισμό οικολογικών κριτηρίων απονομής του κοινοτικού οικολογικού σήματος σε σκληρές επενδύσεις (ΕΕ L 208 της 12.8.2009, σ. 21).

(42)  Απόφαση 2011/382/ΕΕ της Επιτροπής, της 24ης Ιουνίου 2011, για καθορισμό των οικολογικών κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ σε απορρυπαντικά πιάτων (ΕΕ L 169 της 29.6.2011, σ. 40).

(43)  Απόφαση 2011/263/ΕΕ της Επιτροπής, της 28ης Απριλίου 2011, για τον καθορισμό των οικολογικών κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ σε απορρυπαντικά πλυντηρίων πιάτων (ΕΕ L 111 της 30.4.2011, σ. 22).

(44)  Απόφαση 2011/264/ΕΕ της Επιτροπής, της 28ης Απριλίου 2011, περί καθορισμού οικολογικών κριτηρίων για την απονομή του οικολογικού σήματος της EE σε απορρυπαντικά πλυντηρίων ρούχων (ΕΕ L 111 της 30.4.2011, σ. 34).

(45)  Απόφαση 2011/383/ΕΕ της Επιτροπής, της 28ης Ιουνίου 2011, για τον καθορισμό των οικολογικών κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ σε καθαριστικά προϊόντα γενικής χρήσης και προϊόντα καθαρισμού χώρων υγιεινής (ΕΕ L 169 της 29.6.2011, σ. 52).

(46)  Απόφαση 2014/893/ΕΕ της Επιτροπής, της 9ης Δεκεμβρίου 2014, σχετικά με τον καθορισμό των οικολογικών κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της EE για καλλυντικά προϊόντα που ξεπλένονται μετά τη χρήση (ΕΕ L 354 της 11.12.2014, σ. 47).

(47)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2007, για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 (ΕΕ L 189 της 20.7.2007, σ. 1).


2.2.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 28/44


ΑΠΌΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/176 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 25ης Ιανουαρίου 2017

σχετικά με τη θέσπιση κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ σε επενδύσεις δαπέδων με βάση το ξύλο, τον φελλό και το μπαμπού

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2017) 303]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 66/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με το οικολογικό σήμα της ΕΕ (EU Ecolabel) (1), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 2,

Μετά από διαβουλεύσεις με το συμβούλιο οικολογικής σήμανσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 66/2010, το οικολογικό σήμα της ΕΕ επιτρέπεται να απονέμεται σε προϊόντα που έχουν μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 66/2010 προβλέπει ότι καθορίζονται ειδικά κριτήρια για το οικολογικό σήμα της ΕΕ για κάθε κατηγορία προϊόντων.

(3)

Με την απόφαση 2010/18/ΕΚ της Επιτροπής (2) καθορίστηκαν τα οικολογικά κριτήρια, καθώς και οι σχετικές απαιτήσεις εκτίμησης και εξακρίβωσης για τις ξύλινες επενδύσεις δαπέδων, οι οποίες ισχύουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016.

(4)

Προκειμένου να αντικατοπτρίζεται καλύτερα η ποικιλία των επενδύσεων δαπέδων με βάση το ξύλο, τον φελλό και το μπαμπού που διατίθενται στην αγορά και οι τελευταίες εξελίξεις στα εν λόγω προϊόντα και προκειμένου να ληφθεί υπόψη η καινοτομία των προηγούμενων ετών, κρίνεται σκόπιμο να τροποποιηθεί η ονομασία και το πεδίο εφαρμογής της κατηγορίας προϊόντων και να καθοριστεί αναθεωρημένο σύνολο κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ.

(5)

Στόχος των αναθεωρημένων κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ είναι η χρήση υλικών που έχουν παραχθεί με πιο αειφόρο τρόπο με βάση μια προσέγγιση ανάλυσης κύκλου ζωής, ο περιορισμός της κατανάλωσης ενέργειας και της χρήσης επικίνδυνων χημικών ενώσεων, των επιπέδων επικίνδυνων καταλοίπων και της συμβολής των επενδύσεων δαπέδων στη ρύπανση του αέρα εσωτερικών χώρων, καθώς και η προώθηση ανθεκτικών και υψηλής ποιότητας προϊόντων. Λαμβανομένου υπόψη του κύκλου της καινοτομίας στην περίπτωση της συγκεκριμένης κατηγορίας προϊόντων, τα αναθεωρημένα κριτήρια, καθώς και οι σχετικές απαιτήσεις εκτίμησης και εξακρίβωσης, θα πρέπει να ισχύουν για έξι έτη από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης.

(6)

Ένας κωδικός που αντιστοιχεί στην κατηγορία προϊόντων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των αριθμών καταχώρισης οικολογικού σήματος της ΕΕ. Για να είναι σε θέση οι αρμόδιοι φορείς να απονείμουν αριθμό καταχώρισης οικολογικού σήματος της ΕΕ σε επενδύσεις δαπέδων με βάση το ξύλο, τον φελλό και το μπαμπού που συμμορφώνονται με τα κριτήρια απονομής οικολογικού σήματος της ΕΕ, είναι απαραίτητο να εκχωρηθεί κωδικός αριθμός στην εν λόγω κατηγορία προϊόντων.

(7)

Ως εκ τούτου, η απόφαση 2010/18/ΕΚ πρέπει να καταργηθεί.

(8)

Κρίνεται σκόπιμο να προβλεφθεί μεταβατική περίοδος για τους παραγωγούς στα προϊόντα των οποίων έχει απονεμηθεί το οικολογικό σήμα της ΕΕ για ξύλινες επενδύσεις δαπέδων με βάση τα οικολογικά κριτήρια που περιλαμβάνονται στην απόφαση 2010/18/ΕΚ, ώστε να έχουν επαρκή χρόνο για να προσαρμόσουν τα προϊόντα τους στις απαιτήσεις σχετικά με τα αναθεωρημένα κριτήρια. Οι παραγωγοί θα πρέπει επίσης να έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν αιτήσεις με βάση τα οικολογικά κριτήρια που καθορίζονται στην απόφαση 2010/18/ΕΚ για επαρκές χρονικό διάστημα.

(9)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 66/2010,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η κατηγορία προϊόντων «επενδύσεις δαπέδων με βάση το ξύλο, τον φελλό και το μπαμπού» περιλαμβάνει επενδύσεις δαπέδων για εσωτερικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων ξύλινων επενδύσεων δαπέδων, πολυστρωματικών επενδύσεων δαπέδων, επενδύσεων δαπέδων από φελλό και επενδύσεων δαπέδων από μπαμπού, οι οποίες κατασκευάζονται σε ποσοστό άνω του 80 % κατά βάρος τελικού προϊόντος από ξύλο, φελλό, μπαμπού και υλικά ή ίνες με βάση το ξύλο, τον φελλό ή το μπαμπού, που δεν περιέχουν συνθετικές ίνες σε κανένα από τα στρώματα που τα απαρτίζουν.

Δεν περιλαμβάνει προϊόντα επένδυσης τοίχων, προϊόντα επένδυσης για χρήση σε εξωτερικούς χώρους, προϊόντα επένδυσης με δομική λειτουργία ή προϊόντα ανάμειξης για ισοπέδωση.

Άρθρο 2

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)   «ξύλινη επένδυση δαπέδου»: διάταξη στοιχείων ξύλου, προσυναρμολογημένων σανιδών ή πετασμάτων για παρκέτα, τα οποία συνιστούν το φθειρόμενο στρώμα του δαπέδου·

2)   «επενδύσεις δαπέδων από φελλό»: επενδύσεις δαπέδων από κοκκώδη φελλό αναμεμειγμένο με συνδετική ουσία, ο οποίος έχει υποβληθεί στη συνέχεια σε σκλήρυνση, ή από περισσότερα του ενός στρώματα φελλού, που έχουν συσσωματωθεί και επενδυθεί με ξυλόφυλλο, τα οποία μπορεί να στερεώνονται μεταξύ τους με κόλλα και προορίζονται να χρησιμοποιηθούν με επίχρισμα·

3)   «επίχρισμα»: παρασκεύασμα κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 8 της οδηγίας 2004/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3)·

4)   «επενδύσεις δαπέδων από μπαμπού»: επενδύσεις δαπέδων κατασκευασμένες από μπαμπού σε συμπαγή τεμάχια ή σε συσσωματώματα αναμεμειγμένα με συνδετική ουσία·

5)   «πολυστρωματική επένδυση δαπέδου»: άκαμπτη επένδυση δαπέδου με επιφανειακό στρώμα αποτελούμενο από ένα ή περισσότερα λεπτά φύλλα ινώδους υλικού (συνήθως χαρτιού), εμποτισμένα με αμινοπλαστική θερμοσκληραινόμενη ρητίνη (συνήθως μελαμίνη), στερεωμένη με συμπίεση ή συγκόλληση σε υπόστρωμα, η οποία κατά κανόνα φέρει υπόθεμα ως φινίρισμα·

6)   «ημιπτητική οργανική ένωση» (SVOC): όλες οι οργανικές ενώσεις που, σε τριχοειδή στήλη επιστρωμένη με μείγμα φαινυλοπολυσιλοξανίου (5 %) και μεθυλοπολυσιλοξανίου (95 %), εκλούονται εντός εύρους κατακράτησης μεταξύ του n-δεκαεξανίου (δεν περιλαμβάνεται) και του n-docosane (περιλαμβάνεται)·

7)   «τιμή R»: το άθροισμα όλων των τιμών Ri, όπου η τιμή Ri είναι η αναλογία Ci/LCIi, όπου Ci είναι η συγκέντρωση μάζας θαλάμου της ένωσης i και LCIi είναι η τιμή LCI (χαμηλότερη συγκέντρωση ενδιαφέροντος) της ένωσης i, όπως ορίζεται δυνάμει των εκθέσεων της ευρωπαϊκής συνεργασίας για τον αέρα στα αστικά κέντρα, το περιβάλλον εσωτερικού χώρου και την έκθεση του ανθρώπου (4)·

8)   «ουσία»: ουσία κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5)·

9)   «μείγμα»: μείγμα κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006·

10)   «βιοκτόνο προϊόν»: βιοκτόνο προϊόν κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6)·

11)   «συντηρητικό»: οποιοδήποτε προϊόν που υπάγεται στον τύπο προϊόντων 8 (Συντηρητικά ξύλου) που προσδιορίζεται στο παράρτημα V του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, συμπεριλαμβανομένων προϊόντων που χρησιμοποιούνται για τη συντήρηση του φελλού ή του μπαμπού·

12)   «δραστική ουσία»: δραστική ουσία κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012·

13)   «ανακυκλωμένο υλικό»: υλικό που έχει υποβληθεί σε επανεπεξεργασία από ανακτημένο ή αναγεννημένο υλικό μέσω μεταποιητικής διεργασίας και έχει μετατραπεί σε τελικό προϊόν ή σε συστατικό που προορίζεται για ενσωμάτωση σε προϊόν, αλλά δεν περιλαμβάνει υπολείμματα κατεργασίας ξύλου, πελεκούδια και ίνες από δραστηριότητες υλοτομίας και πριονίσματος, όπως ορίζεται στο πρότυπο ISO 14021·

14)   «υλικό με βάση το ξύλο»: υλικό που κατασκευάζεται από ίνες ξύλου, πελεκούδια ξύλου ή ξύλο μέσω μιας από πολλές διαφορετικές διεργασίες, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν τη χρήση υψηλών θερμοκρασιών, πίεσης, συγκολλητικών ρητινών ή συγκολλητικών ουσιών. Στα υλικά με βάση το ξύλο περιλαμβάνονται: σκληρές πλάκες, ινοσανίδες, ινοσανίδες μέσης και υψηλής πυκνότητας, μοριοσανίδες, πλάκες προσανατολισμένων πολυστιβάδων (oriented strand board), αντικολλητές πλάκες (κόντρα πλακέ) και σανίδες (πανέλα) από συμπαγές ξύλο. Μπορεί να επικαλύπτεται με φινίρισμα κατά τη διαδικασία παραγωγής της επένδυσης δαπέδου·

15)   «υλικό με βάση τον φελλό»: υλικό που κατασκευάζεται από ίνες φελλού, πελεκούδια φελλού ή φελλό μέσω μιας από πολλές διαφορετικές διεργασίες, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν τη χρήση υψηλών θερμοκρασιών, πίεσης, συγκολλητικών ρητινών ή συγκολλητικών ουσιών·

16)   «υλικό με βάση το μπαμπού»: υλικό που κατασκευάζεται από ίνες μπαμπού, πελεκούδια μπαμπού ή μπαμπού μέσω μιας από πολλές διαφορετικές διεργασίες, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν τη χρήση υψηλών θερμοκρασιών, πίεσης, συγκολλητικών ρητινών ή συγκολλητικών ουσιών·

17)   «συνθετικές ίνες»: όλες οι ίνες από πολυμερή·

18)   «ανανεώσιμη ενέργεια»: ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές (ΑΠΕ) κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο α) της οδηγίας 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (7)·

19)   «εγγύηση προέλευσης»: εγγύηση προέλευσης κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο ι) της οδηγίας 2009/28/ΕΚ.

Άρθρο 3

Προκειμένου να λάβει το οικολογικό σήμα της ΕΕ δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 66/2010, ένα προϊόν πρέπει να ανήκει στην κατηγορία προϊόντων «επενδύσεις δαπέδων με βάση το ξύλο, τον φελλό και το μπαμπού» που ορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσας απόφασης και να πληροί τα κριτήρια απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ, καθώς και τις συναφείς απαιτήσεις εκτίμησης και εξακρίβωσης που προβλέπονται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 4

Τα κριτήρια απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ για την κατηγορία προϊόντων «επενδύσεις δαπέδων με βάση το ξύλο, τον φελλό και το μπαμπού», καθώς και οι σχετικές απαιτήσεις εκτίμησης και εξακρίβωσης ισχύουν για έξι έτη από την ημερομηνία κοινοποίησης της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 5

Για διοικητικούς σκοπούς, η κατηγορία προϊόντων «επενδύσεις δαπέδων με βάση το ξύλο, τον φελλό και το μπαμπού» λαμβάνει τον κωδικό αριθμό «035».

Άρθρο 6

Η απόφαση 2010/18/ΕΚ καταργείται.

Άρθρο 7

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 6, οι αιτήσεις απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ για προϊόντα υπαγόμενα στην κατηγορία προϊόντων «ξύλινες επενδύσεις δαπέδων» οι οποίες θα υποβληθούν εντός δύο μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης της παρούσας απόφασης επιτρέπεται να υποβάλλονται σύμφωνα είτε με τα κριτήρια που ορίζονται στην απόφαση 2010/18/ΕΚ είτε με τα κριτήρια που ορίζονται στην παρούσα απόφαση.

Οι άδειες χρήσης του οικολογικού σήματος της ΕΕ που χορηγούνται σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται στην απόφαση 2010/18/ΕΚ μπορούν να χρησιμοποιούνται για 12 μήνες από την ημερομηνία κοινοποίησης της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 8

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 25 Ιανουαρίου 2017.

Για την Επιτροπή

Karmenu VELLA

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 27 της 30.1.2010, σ. 1.

(2)  Απόφαση 2010/18/ΕΚ της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2009, για τον καθορισμό των οικολογικών κριτηρίων απονομής του κοινοτικού οικολογικού σήματος σε ξύλινες επενδύσεις δαπέδων (ΕΕ L 8 της 13.1.2010, σ. 32).

(3)  Οδηγία 2004/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, για τον περιορισμό των εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων που οφείλονται στη χρήση οργανικών διαλυτών σε χρώματα διακόσμησης και βερνίκια και σε προϊόντα φανοποιίας αυτοκινήτων και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/13/ΕΚ (ΕΕ L 143 της 30.4.2004, σ. 87).

(4)  http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC83683/eca%20report%2029_final.pdf

(5)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων, καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής, καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1).

(6)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων (ΕΕ L 167 της 27.6.2012, σ. 1).

(7)  Οδηγία 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την τροποποίηση και τη συνακόλουθη κατάργηση των οδηγιών 2001/77/ΕΚ και 2003/30/ΕΚ (ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 16).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΕ

Κριτήρια απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ σε επενδύσεις δαπέδων με βάση το ξύλο, τον φελλό ή το μπαμπού:

Κριτήριο 1.

Περιγραφή προϊόντος

Κριτήριο 2.

Υλικά με βάση το ξύλο, τον φελλό ή το μπαμπού

Κριτήριο 3.

Γενικές απαιτήσεις ως προς τις επικίνδυνες ουσίες και μείγματα

Κριτήριο 4.

Ειδικές απαιτήσεις σχετικά με τις ουσίες

Κριτήριο 5.

Κατανάλωση ενέργειας κατά την παραγωγική διαδικασία

Κριτήριο 6.

Εκπομπές ΠΟΕ από τις επενδύσεις δαπέδων

Κριτήριο 7.

Εκπομπές φορμαλδεΰδης από τις επενδύσεις δαπέδων και τις τάβλες

Κριτήριο 8.

Καταλληλότητα προς χρήση

Κριτήριο 9.

Δυνατότητα επισκευής και παρατεινόμενη εγγύηση

Κριτήριο 10.

Ενημέρωση του καταναλωτή

Κριτήριο 11.

Πληροφορίες που αναγράφονται στο οικολογικό σήμα της ΕΕ

Προσάρτημα I.

Καθοδήγηση για τον υπολογισμό της ποσότητας ΠΟΕ που εφαρμόζεται

Προσάρτημα II.

Καθοδήγηση για τον υπολογισμό της κατανάλωσης ενέργειας κατά την παραγωγική διαδικασία

Προσάρτημα III.

Κατάλογος προτύπων

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ

Οι ειδικές απαιτήσεις όσον αφορά την εκτίμηση και την εξακρίβωση αναφέρονται σε κάθε κριτήριο.

Όταν ο αιτών πρέπει να υποβάλει δηλώσεις, δικαιολογητικά, αναλύσεις, εκθέσεις δοκιμών ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία να προκύπτει η συμμόρφωση προς τα κριτήρια, τα εν λόγω έγγραφα επιτρέπεται να προέρχονται από τον ίδιο τον αιτούντα ή από τον (τους) προμηθευτή(-ές) του κ.λπ., ανάλογα με την περίπτωση.

Οι αρμόδιοι φορείς αναγνωρίζουν κατά προτίμηση τις βεβαιώσεις που εκδίδονται από φορείς οι οποίοι έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με το αντίστοιχο εναρμονισμένο πρότυπο για τα εργαστήρια δοκιμών και βαθμονόμησης, καθώς και τις εξακριβώσεις από φορείς οι οποίοι έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με το αντίστοιχο εναρμονισμένο πρότυπο για φορείς πιστοποίησης προϊόντων, διεργασιών και υπηρεσιών. Η διαπίστευση διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1).

Όπου κρίνεται σκόπιμο, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μέθοδοι δοκιμών διαφορετικές από τις αναφερόμενες σε κάθε κριτήριο, εφόσον είναι αποδεκτές ως ισοδύναμες από τον αρμόδιο φορέα που αξιολογεί την αίτηση.

Όπου ενδείκνυται, οι αρμόδιοι φορείς δύνανται να ζητούν την υποβολή δικαιολογητικών και να διενεργούν ανεξάρτητες εξακριβώσεις ή επιτόπιες επισκέψεις.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να πληροί το προϊόν όλες τις απαιτήσεις που προβλέπονται από την εφαρμοστέα νομοθεσία της χώρας ή των χωρών στην αγορά της οποίας ή των οποίων πρόκειται να διατεθεί το προϊόν. Ο αιτών δηλώνει ότι το προϊόν πληροί την απαίτηση αυτή.

Εάν ένας προμηθευτής προτιμά να μη γνωστοποιήσει στον αιτούντα τις ουσίες από τις οποίες αποτελείται ένα μείγμα, μπορεί να αποστείλει τις εν λόγω πληροφορίες απευθείας στον αρμόδιο οργανισμό.

Κριτήριο 1.   Περιγραφή προϊόντος

Στον αρμόδιο οργανισμό υποβάλλονται τεχνική περιγραφή της επένδυσης δαπέδου, συμπεριλαμβανομένων σχεδίων που απεικονίζουν τα μέρη ή τα υλικά που απαρτίζουν την τελική επένδυση δαπέδου, οι διαστάσεις της και περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας. Η εν λόγω περιγραφή συνοδεύεται από κατάσταση των υλικών του προϊόντος, στην οποία αναφέρεται το συνολικό βάρος του προϊόντος και η κατανομή του βάρους στα διάφορα υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί.

Αποδεικνύεται η συμμόρφωση με το πεδίο κάλυψης της ομάδας προϊόντων, όπως ορίζεται στο άρθρο 1.

Εκτίμηση και εξακρίβωση

Ο αιτών υποβάλλει στον αρμόδιο οργανισμό δήλωση συμμόρφωσης, η οποία υποστηρίζεται από τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με την επένδυση δαπέδου:

επωνυμία/εμπορική ονομασία (2)·

περιγραφή του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών σχεδίων που απεικονίζουν τα μέρη ή τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν στο τελικό προϊόν·

την κατάσταση υλικών: ποσοστιαία σύσταση των πρώτων υλών, ουσιών ή μειγμάτων στο τελικό προϊόν κατά μάζα, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε πρόσθετης ουσίας και επιφανειακής επεξεργασίας, κατά περίπτωση·

κατάλογο όλων των συστατικών στοιχείων (3) του προϊόντος και του αντίστοιχου βάρους τους·

περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας. Οι προμηθευτές πρώτων υλών ή ουσιών περιγράφονται με την επίσημη επωνυμία, τον τόπο παραγωγής, τα στοιχεία επικοινωνίας και την περιγραφή του (των) σταδίου(-ων) παραγωγής που εκτέλεσαν ή του (των) οποίου(-ων) αποτελούν μέρος.

Ως αποδεικτικά στοιχεία της συμμόρφωσης με το παρόν κριτήριο μπορούν να γίνουν δεκτά το φύλλο δεδομένων προϊόντος, η περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο, εφόσον περιλαμβάνουν τις πληροφορίες που αναφέρονται.

Κριτήριο 2.   Υλικά με βάση το ξύλο, τον φελλό ή το μπαμπού

Η παρούσα απαίτηση ισχύει για ξύλο, φελλό, μπαμπού και υλικά με βάση το ξύλο, τον φελλό ή το μπαμπού που ζυγίζουν άνω του 1 % του βάρους του τελικού προϊόντος.

Όλες οι ποσότητες ξύλου, φελλού, μπαμπού ή υλικών με βάση το ξύλο, τον φελλό ή το μπαμπού πρέπει να μην προέρχονται από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς (ΓΤΟ), καθώς και να καλύπτονται από πιστοποιητικά αλυσίδας επιτήρησης σταδίων παραγωγής που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητο σύστημα πιστοποίησης από τρίτο μέρος, όπως είναι το Συμβούλιο Διαχείρισης Δασών (FSC), το Πρόγραμμα Υποστήριξης της Δασικής Πιστοποίησης (PEFC) ή άλλο αντίστοιχο.

Όλες οι ποσότητες παρθένου ξυλείας, φελλού και μπαμπού πρέπει να καλύπτονται από έγκυρα πιστοποιητικά αειφόρου διαχείρισης δασών που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητο σύστημα πιστοποίησης από τρίτο μέρος, όπως είναι το FSC, το PEFC ή άλλο αντίστοιχο.

Όταν ένα σύστημα πιστοποίησης επιτρέπει σε ένα προϊόν ή σε μια γραμμή προϊόντων τη μείξη μη πιστοποιημένων υλικών με πιστοποιημένα και/ή ανακυκλωμένα υλικά, τουλάχιστον το 70 % της ξυλείας, του φελλού και/ή του μπαμπού, κατά περίπτωση, πρέπει να είναι αειφόρο πιστοποιημένο παρθένο υλικό και/ή ανακυκλωμένο υλικό.

Το μη πιστοποιημένο υλικό πρέπει να καλύπτεται από σύστημα εξακρίβωσης το οποίο διασφαλίζει ότι προέρχεται από νόμιμη πηγή και ότι ανταποκρίνεται σε κάθε άλλη απαίτηση του συστήματος πιστοποίησης όσον αφορά τα μη πιστοποιημένα υλικά.

Οι φορείς πιστοποίησης που χορηγούν πιστοποιητικά διαχείρισης δασών και/ή αλυσίδας επιτήρησης σταδίων παραγωγής πρέπει να είναι διαπιστευμένοι ή αναγνωρισμένοι από το συγκεκριμένο σύστημα πιστοποίησης.

Εκτίμηση και εξακρίβωση

Ο αιτών υποβάλλει στον αρμόδιο οργανισμό δήλωση συμμόρφωσης, η οποία υποστηρίζεται από έγκυρο, ανεξαρτήτως πιστοποιημένο πιστοποιητικό αλυσίδας επιτήρησης σταδίων παραγωγής του κατασκευαστή για όλες τις ποσότητες ξύλου, φελλού ή μπαμπού και υλικών με βάση το ξύλο, τον φελλό ή το μπαμπού που χρησιμοποιήθηκαν στο προϊόν ή στη γραμμή παραγωγής, και αποδεικνύει ότι δεν έχει προμηθευτεί παρθένα υλικά από ΓΤΟ. Ο αιτών υποβάλλει ελεγμένα λογιστικά έγγραφα τα οποία καταδεικνύουν ότι τουλάχιστον το 70 % των υλικών προέρχονται από δάση ή περιοχές που αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης σύμφωνα με τις αρχές βιώσιμης διαχείρισης των δασών και/ή από ανακυκλωμένες πηγές που πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται από το οικείο ανεξάρτητο σύστημα αλυσίδας επιτήρησης σταδίων παραγωγής. Ως πιστοποιητικά από ανεξάρτητο τρίτο μέρος γίνονται δεκτά τα πιστοποιητικά που βασίζονται στα συστήματα FSC, PEFC ή άλλα αντίστοιχα.

Εάν το προϊόν ή η γραμμή προϊόντων περιλαμβάνει μη πιστοποιημένο υλικό, θα πρέπει να υποβάλλεται αποδεικτικό που να βεβαιώνει ότι η εκατοστιαία αναλογία του μη πιστοποιημένου παρθένου υλικού δεν υπερβαίνει το 30 % και ότι το εν λόγω υλικό καλύπτεται από σύστημα εξακρίβωσης το οποίο διασφαλίζει ότι προέρχεται από νόμιμη πηγή και ότι ανταποκρίνεται σε κάθε άλλη απαίτηση του συστήματος πιστοποίησης όσον αφορά τα μη πιστοποιημένα υλικά.

Κριτήριο 3.   Γενικές απαιτήσεις ως προς τις επικίνδυνες ουσίες και μείγματα

Η παρουσία, στο προϊόν και σε οποιοδήποτε συστατικό στοιχείο αυτού, ουσιών οι οποίες σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 έχουν προσδιοριστεί ως ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία (SVHC) ή ουσιών ή μειγμάτων που πληρούν τα κριτήρια για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία (CLP) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4) για τους κινδύνους που παρατίθενται στον πίνακα 3.1 της παρούσας απόφασης πρέπει να περιορίζεται σύμφωνα με τα σημεία 3.α και 3.β. Για τους σκοπούς του παρόντος κριτηρίου, οι ουσίες SVHC του καταλόγου υποψήφιων ουσιών και οι ταξινομήσεις επικινδυνότητας κατά CLP ομαδοποιούνται στον πίνακα 3.1 ανάλογα με τις επικίνδυνες ιδιότητές τους.

Πίνακας 3.1.

Ομαδοποίηση περιοριζόμενων κινδύνων

Κίνδυνοι ομάδας 1 — SVHC και CLP

Κίνδυνοι που τοποθετούν μια ουσία στην ομάδα 1:

ουσίες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο υποψήφιων ουσιών για ουσίες SVHC

καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες και/ή τοξικές για την αναπαραγωγή (ΚΜΤ) κατηγορίας 1Α ή 1Β: H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df

Κίνδυνοι ομάδας 2 — CLP

Κίνδυνοι που τοποθετούν μια ουσία στην ομάδα 2:

ΚΜΤ κατηγορίας 2: H341, H351, H361f, H361d, H361df, H362

υδατική τοξικότητα κατηγορίας 1: H400, H410

οξεία τοξικότητα κατηγορίας 1 και 2: H300, H310, H330, H304

τοξικότητα από αναρρόφηση κατηγορίας 1: H304

ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (STOT) κατηγορίας 1: H370, H372

ευαισθητοποιητική ουσία του δέρματος κατηγορίας 1: H317

Κίνδυνοι ομάδας 3 — CLP

Κίνδυνοι που τοποθετούν μια ουσία στην ομάδα 3:

υδατική τοξικότητα κατηγορίας 2, 3 και 4: H411, H412, H413

οξεία τοξικότητα κατηγορίας 3: H301, H311, H331, EUH070

ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (STOT) κατηγορίας 2: H371, H373

3.α.   Περιορισμός των ουσιών SVHC

Το προϊόν και οποιοδήποτε συστατικό στοιχείο αυτού δεν πρέπει να περιέχουν ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία (SVHC) σε συγκεντρώσεις που υπερβαίνουν το 0,10 % (κατά βάρος).

Δεν επιτρέπεται καμία παρέκκλιση από τη συγκεκριμένη απαίτηση για ουσίες SVHC του καταλόγου υποψήφιων ουσιών που περιέχονται στο προϊόν ή σε οποιοδήποτε συστατικό στοιχείο του, σε συγκεντρώσεις που υπερβαίνουν το 0,10 % (κατά βάρος).

Εκτίμηση και εξακρίβωση

Ο αιτών συγκεντρώνει δηλώσεις με τις οποίες βεβαιώνεται πως δεν υπάρχουν SVHC σε συγκεντρώσεις υψηλότερες από το καθορισμένο όριο συγκέντρωσης στο προϊόν και σε κάθε συστατικό στοιχείο που χρησιμοποιείται στο προϊόν. Οι δηλώσεις παραπέμπουν στην πιο πρόσφατη έκδοση του καταλόγου υποψήφιων προς αδειοδότηση ουσιών που δημοσιεύεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA) (5).

3.β.   Περιορισμός των ταξινομημένων κατά CLP ουσιών ή μειγμάτων που χρησιμοποιούνται στην επένδυση δαπέδου

Ουσίες ή μείγματα που χρησιμοποιούνται από τον κατασκευαστή της επένδυσης δαπέδου ή τους προμηθευτές του κατά την προπαρασκευή των πρώτων υλών, την κατασκευή, τη συναρμολόγηση ή οποιαδήποτε άλλη επεξεργασία της επένδυσης δαπέδου δεν περιλαμβάνονται σε καμία από τις κατηγορίες επικινδυνότητας κατά CLP που απαριθμούνται στον πίνακα 3.1. Οι ουσίες ή τα μείγματα που υπόκεινται σε περιορισμούς περιλαμβάνουν συγκολλητικές ουσίες, χρώματα, αστάρια, βερνίκια, υλικά χρωματισμού, ρητίνες, βιοκτόνα προϊόντα, υλικά πλήρωσης, κεριά, έλαια, υλικά πλήρωσης αρμών, βαφές και σφραγιστικά υλικά.

Ωστόσο, η χρήση των εν λόγω υποκείμενων σε περιορισμούς ουσιών επιτρέπεται αν πληρούται τουλάχιστον μία από τις κατωτέρω προϋποθέσεις:

η ουσία ή το μείγμα που υπόκειται σε περιορισμούς χρησιμοποιήθηκε σε ποσότητες μικρότερες του 0,10 % του συνολικού βάρους της επένδυσης δαπέδου ή οποιουδήποτε συστατικού στοιχείου αυτής·

οι ιδιότητες της υποκείμενης σε περιορισμούς ουσίας μεταβάλλονται κατόπιν επεξεργασίας (π.χ., η ουσία δεν είναι πλέον βιοδιαθέσιμη ή υποβάλλεται σε χημική αντίδραση), έτσι ώστε οι υποκείμενοι σε περιορισμούς κίνδυνοι κατά CLP να μην ισχύουν πλέον και οποιαδήποτε μη αντιδρώσα εναπομείνασα ποσότητα της υποκείμενης σε περιορισμούς ουσίας να είναι μικρότερη του 0,10 % του συνολικού βάρους της επένδυσης δαπέδου ή οποιουδήποτε συστατικού στοιχείου αυτής.

Εκτίμηση και εξακρίβωση

Ο αιτών και/ή οι προμηθευτές του υποβάλλουν στον αρμόδιο οργανισμό δήλωση συμμόρφωσης με το κριτήριο 3.β, η οποία συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από κατάλογο σχετικών ουσιών ή μειγμάτων τα οποία χρησιμοποιούνται, από κοινού με δηλώσεις σχετικά με την κατηγορία επικινδυνότητάς τους ή τη μη ταξινόμησή τους, τις προστιθέμενες ποσότητές τους και, κατά περίπτωση, δηλώσεις σχετικά με το αν οι ιδιότητες των ουσιών ή των μειγμάτων μεταβάλλονται κατόπιν επεξεργασίας, έτσι ώστε να μην ισχύουν πλέον οι υποκείμενοι σε περιορισμούς κίνδυνοι κατά CLP. Σε αυτή την περίπτωση, αναφέρονται τυχόν μη αντιδρώσες υπολειπόμενες ποσότητες της υποκείμενης σε περιορισμούς ουσίας.

Παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με την κατηγορία επικινδυνότητας ή τη μη ταξινόμηση καθεμιάς από τις ουσίες:

i)

αριθμός της Chemical Abstract Service (CAS) (6), της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΕΚ) (7) ή άλλος αριθμός καταλόγου της ουσίας (στην περίπτωση που είναι διαθέσιμος για μείγματα)·

ii)

φυσική μορφή και κατάσταση στην οποία χρησιμοποιείται η ουσία ή το μείγμα·

iii)

εναρμονισμένες ταξινομήσεις επικινδυνότητας CLP·

iv)

καταχωρίσεις αυτοταξινόμησης στη βάση δεδομένων του ECHA με τις καταχωρισμένες κατά REACH ουσίες (8) (εφόσον δεν υπάρχει εναρμονισμένη ταξινόμηση)·

v)

ταξινομήσεις μειγμάτων σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008.

Όταν εξετάζονται οι καταχωρίσεις αυτοταξινόμησης στη βάση δεδομένων ουσιών καταχωρισμένων κατά REACH, δίνεται προτεραιότητα σε καταχωρίσεις που υποβάλλονται από κοινού.

Όταν μια ταξινόμηση καταγράφεται ως «έλλειψη στοιχείων» ή «ασαφής» σύμφωνα με τη βάση δεδομένων καταχωρισμένων ουσιών του REACH ή στις περιπτώσεις που μια ουσία δεν έχει ακόμη καταχωριστεί στο σύστημα REACH, παρέχονται τοξικολογικά δεδομένα που πληρούν τις απαιτήσεις του παραρτήματος VII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1907/2006 τα οποία αρκούν για να στηρίξουν σαφείς αυτοταξινομήσεις σύμφωνα με το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 και τη βοηθητική καθοδήγηση του ECHA. Στις περιπτώσεις «έλλειψης στοιχείων» ή «ασαφούς» καταχώρισης στη βάση δεδομένων, οι αυτοταξινομήσεις εξακριβώνονται. Για τον σκοπό αυτό γίνονται δεκτές οι ακόλουθες πηγές πληροφοριών:

i)

τοξικολογικές μελέτες και εκτιμήσεις επικινδυνότητας από κανονιστικές αρχές ισότιμες του ECHA (9), ρυθμιστικούς φορείς των κρατών μελών ή διακυβερνητικούς φορείς·

ii)

πλήρως συμπληρωμένο δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006·

iii)

τεκμηριωμένη κρίση εμπειρογνώμονα που παρέχεται από επαγγελματία τοξικολόγο, η οποία βασίζεται σε ανασκόπηση της επιστημονικής βιβλιογραφίας και των υφιστάμενων δεδομένων δοκιμών, υποστηριζόμενη όπου χρειάζεται από αποτελέσματα νέων δοκιμών που διενεργούνται από ανεξάρτητα εργαστήρια με τη χρήση μεθόδων εγκεκριμένων από τον ECHA·

iv)

βεβαίωση, κατά περίπτωση βασισμένη σε κρίση εμπειρογνώμονα, που εκδίδεται από πιστοποιημένο φορέα αξιολόγησης της συμμόρφωσης, ο οποίος διενεργεί αξιολογήσεις επικινδυνότητας κατά το παγκοσμίως εναρμονισμένο σύστημα ταξινόμησης επικινδυνότητας (GHS) ή το σύστημα ταξινόμησης επικινδυνότητας CLP.

Σύμφωνα με το παράρτημα XI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, οι πληροφορίες για τις επικίνδυνες ιδιότητες των ουσιών είναι δυνατόν να συγκεντρωθούν με άλλα μέσα εκτός των δοκιμών, για παράδειγμα με την εφαρμογή εναλλακτικών μεθόδων, όπως οι μέθοδοι in vitro, με τη χρήση ποσοτικών μοντέλων της σχέσης δομής — δραστικότητας ή με τη χρήση ομαδοποίησης ή σύγκρισης (read-across).

Κριτήριο 4.   Ειδικές απαιτήσεις σχετικά με τις ουσίες

4.α.   Προσμείξεις σε ανακυκλωμένο ξύλο, φελλό και μπαμπού

Όλες οι ανακυκλωμένες ίνες ή τα ανακυκλωμένα πελεκούδια που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή της τελικής επένδυσης δαπέδου πρέπει να υποβάλλονται σε δοκιμές σύμφωνα με το πρότυπο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ξύλινων Πετασμάτων (EPF) σχετικά με τους όρους παράδοσης ανακυκλωμένου ξύλου (10) ή με άλλο ισοδύναμο πρότυπο που προβλέπει ισότιμα ή αυστηρότερα όρια και πρέπει να συμμορφώνονται με τα όρια προσμείξεων που παρατίθενται στον πίνακα 4.1.

Πίνακας 4.1.

Όρια προσμείξεων σε ανακυκλωμένο ξύλο, φελλό, μπαμπού και στις ίνες ή στα πελεκούδια τους (mg/kg ξηρού ανακυκλωμένου υλικού)

Προσμείξεις

Οριακές τιμές

Προσμείξεις

Οριακές τιμές

Αρσενικό (As)

25

Υδράργυρος (Hg)

25

Κάδμιο (Cd)

50

Φθόριο (F)

100

Χρώμιο (Cr)

25

Χλώριο (Cl)

1 000

Χαλκός (Cu)

40

Πενταχλωροφαινόλη (PCP)

5

Μόλυβδος (Pb)

90

Πισσέλαια [βενζο(α)πυρένιο]

0,5

Εκτίμηση και εξακρίβωση

Ο αιτών υποβάλλει στον αρμόδιο φορέα:

δήλωση του κατασκευαστή ή του προμηθευτή των πετασμάτων, κατά περίπτωση, ότι δεν έχει χρησιμοποιηθεί ανακυκλωμένο ξύλο, φελλός ή μπαμπού ή ίνες ή πελεκούδια αυτών των υλικών στην επένδυση δαπέδου ή

δήλωση του κατασκευαστή ή του προμηθευτή των πετασμάτων, κατά περίπτωση, ότι όλες οι ποσότητες ανακυκλωμένου ξύλου, φελλού ή μπαμπού ή των ινών ή των πελεκουδιών αυτών των υλικών που έχουν χρησιμοποιηθεί έχουν υποβληθεί δειγματοληπτικά σε δοκιμές σύμφωνα με το πρότυπο EPF για τους όρους παράδοσης ανακυκλωμένου ξύλου ή σύμφωνα με άλλο ισοδύναμο πρότυπο που προβλέπει ισότιμα ή αυστηρότερα όρια, η οποία υποστηρίζεται από εκθέσεις δοκιμής που αποδεικνύουν τη συμμόρφωση των δειγμάτων ανακυκλωμένου υλικού με τα όρια που αναφέρονται στον πίνακα 4.1.

4.β.   Βιοκτόνα προϊόντα

Δεν επιτρέπεται η επεξεργασία του ξύλου, του φελλού και/ή του μπαμπού που χρησιμοποιούνται στις επενδύσεις δαπέδων με βιοκτόνα προϊόντα.

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες δραστικές ουσίες για τη συντήρηση συσκευασμένων μειγμάτων με υδατική βάση, όπως συγκολλητικών ουσιών ή λακών:

μείγματα (3:1) χλωρομεθυλισοθειαζολινόνης και μεθυλισοθειαζολινόνης (CMIT/MIT, αριθ. CAS 55965-84-9) σε συγκέντρωση άνω των 15 ppm·

μεθυλισοθειαζολινόνη σε συγκέντρωση άνω των 200 ppm·

άλλες ισοθειαζολινόνες σε συγκέντρωση άνω των 500 ppm.

Εκτίμηση και εξακρίβωση

Ο αιτών υποβάλλει στον αρμόδιο φορέα δήλωση μη χρήσης βιοκτόνων προϊόντων ή, κατά περίπτωση, δήλωση η οποία υποστηρίζεται από δελτίο δεδομένων ασφάλειας από τους προμηθευτές των μειγμάτων με υδατική βάση το οποίο αναφέρει ποιες δραστικές ουσίες έχουν χρησιμοποιηθεί ως συντηρητικά συσκευασμένων ειδών για τα μείγματα με υδατική βάση.

4.γ.   Βαρέα μέταλλα σε χρώματα, αστάρια και βερνίκια

Τυχόν χρώματα, αστάρια ή βερνίκια που χρησιμοποιούνται σε ξύλο, φελλό, μπαμπού ή υλικά με βάση το ξύλο, τον φελλό ή το μπαμπού δεν περιέχουν ουσίες με βάση τα ακόλουθα μέταλλα: κάδμιο, μόλυβδο, χρώμιο VI, υδράργυρο, αρσενικό ή σελήνιο σε συγκεντρώσεις άνω του 0,010 % (κατά βάρος) για κάθε επιμέρους μέταλλο που περιέχεται στη σύνθεση του συσκευασμένου χρώματος, ασταριού ή βερνικιού.

Εκτίμηση και εξακρίβωση

Ο αιτών ή ο προμηθευτής του, κατά περίπτωση, υποβάλλει στον αρμόδιο φορέα δήλωση συμμόρφωσης με το παρόν κριτήριο και υποβάλλει το αντίστοιχο δελτίο δεδομένων ασφάλειας από τους προμηθευτές των χρωμάτων, ασταριών και βερνικιών που χρησιμοποιήθηκαν.

4.δ.   Περιεκτικότητα ΠΟΕ στην επιφανειακή επεξεργασία

Τα προϊόντα επιφανειακής επεξεργασίας που χρησιμοποιούνται στο ξύλο, στον φελλό, στο μπαμπού ή σε υλικά με βάση το ξύλο, τον φελλό ή το μπαμπού έχουν:

συνολική περιεκτικότητα σε ΠΟΕ μικρότερη από ή ίση με 5 % κατά βάρος (συγκέντρωση συσκευασμένης ουσίας)· ή

συνολική περιεκτικότητα σε ΠΟΕ άνω του 5 % κατά βάρος, εφόσον αποδεικνύεται ότι εφαρμόζονται σε ποσότητες που αντιστοιχούν σε λιγότερο από 10 g/m2 της υπό επεξεργασία επιφάνειας.

Το κριτήριο αφορά το σύνολο των ΠΟΕ σε προϊόντα επιφανειακής επεξεργασίας με τη χημική σύνθεση που έχουν σε υγρή μορφή. Εάν απαιτείται αραίωση των προϊόντων πριν από τη χρήση τους, ο υπολογισμός πρέπει να βασίζεται στην περιεκτικότητα στο αραιωμένο προϊόν.

Για τους σκοπούς του παρόντος κριτηρίου, ως ΠΟΕ νοούνται οι πτητικές οργανικές ενώσεις όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 5 της οδηγίας 2004/42/ΕΚ.

Το παρόν κριτήριο δεν εφαρμόζεται σε μείγματα που χρησιμοποιούνται για επισκευές (π.χ. για ρόζους, ραγίσματα, βαθουλώματα κ.λπ.) κατά τη διαδικασία κατασκευής.

Εκτίμηση και εξακρίβωση

Ο αιτών υποβάλλει στον αρμόδιο φορέα δήλωση συμμόρφωσης με το παρόν κριτήριο, η οποία υποστηρίζεται από το δελτίο δεδομένων ασφάλειας για τυχόν ουσίες ή μείγματα επιφανειακής επεξεργασίας που χρησιμοποιούνται σε υλικά από ξύλο, φελλό ή μπαμπού ή σε υλικά με βάση το ξύλο, τον φελλό ή το μπαμπού. Εάν το δελτίο δεδομένων ασφάλειας αναφέρει ότι η περιεκτικότητα σε ΠΟΕ των ουσιών ή των μειγμάτων επιφανειακής επεξεργασίας που χρησιμοποιούνται είναι μικρότερη από ή ίση με 5 % κατά βάρος, δεν απαιτείται περαιτέρω εξακρίβωση.

Εάν το δελτίο δεδομένων ασφάλειας δεν περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την περιεκτικότητα σε ΠΟΕ, η περιεκτικότητα σε ΠΟΕ υπολογίζεται από τον κατάλογο ουσιών στο μείγμα επιφανειακής επεξεργασίας. Η συγκέντρωση κάθε συστατικού ΠΟΕ αναφέρεται ως ποσοστό κατά βάρος.

Εναλλακτικά, εάν η περιεκτικότητα σε ΠΟΕ είναι άνω του 5 % κατά βάρος, ο αιτών υποβάλλει υπολογισμό ο οποίος αποδεικνύει ότι η πραγματική ποσότητα ΠΟΕ που εφαρμόζονται ανά m2 της υπό επεξεργασία επιφάνειας της επένδυσης δαπέδου είναι μικρότερη από 10 g/m2, σύμφωνα με την καθοδήγηση που παρέχεται στο προσάρτημα I.

4.ε.   Περιεκτικότητα σε ΠΟΕ άλλων ουσιών και μειγμάτων που χρησιμοποιούνται

Η περιεκτικότητα σε ΠΟΕ είναι μικρότερη από:

3 % κατά βάρος από κοινού στις συσκευασμένες συγκολλητικές ουσίες και ρητίνες που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή των επενδύσεων δαπέδων·

1 % κατά βάρος σε άλλες ουσίες πέραν των συσκευασμένων συγκολλητικών ουσιών, ρητινών και προϊόντων επιφανειακής επεξεργασίας (κριτήριο 4.δ) που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή των επενδύσεων δαπέδων.

Η περιεκτικότητα σε ελεύθερη φορμαλδεΰδη των αμινοπλαστικών ρητινών σε υγρή μορφή που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή των επενδύσεων δαπέδων είναι μικρότερη από 0,2 % κατά βάρος.

Το κριτήριο αφορά το σύνολο των ΠΟΕ στις ουσίες με τη χημική σύνθεση που έχουν σε υγρή μορφή. Εάν απαιτείται αραίωση των μειγμάτων πριν από τη χρήση τους, ο υπολογισμός πρέπει να βασίζεται στην περιεκτικότητα στο αραιωμένο προϊόν.

Για τους σκοπούς του παρόντος κριτηρίου, ως ΠΟΕ νοούνται οι πτητικές οργανικές ενώσεις όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 5 της οδηγίας 2004/42/ΕΚ.

Το παρόν κριτήριο δεν εφαρμόζεται σε μείγματα που χρησιμοποιούνται για επισκευές (π.χ. για ρόζους, ραγίσματα, βαθουλώματα κ.λπ.) κατά τη διαδικασία κατασκευής.

Εκτίμηση και εξακρίβωση

Ο αιτών υποβάλλει στον αρμόδιο φορέα δήλωση συμμόρφωσης με το κριτήριο, η οποία υποστηρίζεται από το δελτίο δεδομένων ασφάλειας για τυχόν συσκευασμένες συγκολλητικές ουσίες, ρητίνες ή άλλες ουσίες που χρησιμοποιούνται ή από ισοδύναμα δικαιολογητικά που υποστηρίζουν τη δήλωση συμμόρφωσης, από κοινού με την πλήρη συνταγή με καθορισμό ποσοτήτων και αριθμών CAS.

Εάν το δελτίο δεδομένων ασφάλειας αναφέρει ότι η περιεκτικότητα σε ΠΟΕ είναι μικρότερη από 3 % κατά βάρος της συσκευασμένης συγκολλητικής ουσίας και της συσκευασμένης ρητίνης που χρησιμοποιούνται ή μικρότερη από 1 % κατά βάρος άλλων χρησιμοποιούμενων ουσιών, δεν απαιτείται περαιτέρω εξακρίβωση.

Εάν το δελτίο δεδομένων ασφάλειας δεν περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την περιεκτικότητα σε ΠΟΕ, η περιεκτικότητα σε ΠΟΕ υπολογίζεται από τον κατάλογο ουσιών. Η συγκέντρωση κάθε συστατικού ΠΟΕ αναφέρεται ως ποσοστό κατά βάρος.

Ο αιτών υποβάλλει εκθέσεις δοκιμής που αποδεικνύουν ότι η περιεκτικότητα σε ελεύθερη φορμαλδεΰδη των αμινοπλαστικών ρητινών σε υγρή μορφή είναι μικρότερη από 0,2 % κατά βάρος, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ1243.

4.στ.   Πλαστικοποιητές

Καμία συγκολλητική ουσία, ρητίνη ή ουσία ή μείγμα επιφανειακής επεξεργασίας δεν πρέπει να περιέχει φθαλικούς πλαστικοποιητές που αναφέρονται στο άρθρο 57 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006. Θεωρείται ότι δεν υπάρχουν αυτές οι φθαλικές ενώσεις όταν το συνολικό άθροισμα των καταχωρισμένων φθαλικών ενώσεων είναι μικρότερο από το 0,10 % του βάρους της συγκολλητικής ουσίας, της ρητίνης ή της ουσίας ή του μείγματος επιφανειακής επεξεργασίας (1 000 mg/kg).

Εκτίμηση και εξακρίβωση

Ο αιτών υποβάλλει στον αρμόδιο φορέα:

δήλωση του προμηθευτή ή του κατασκευαστή της επένδυσης δαπέδου περί συμμόρφωσης με το κριτήριο, η οποία αναφέρει ότι δεν έχουν χρησιμοποιηθεί φθαλικοί πλαστικοποιητές ή

δήλωση του προμηθευτή ή του κατασκευαστή της επένδυσης δαπέδου περί συμμόρφωσης με το κριτήριο, η οποία αναφέρει ότι χρησιμοποιήθηκαν φθαλικοί πλαστικοποιητές και ότι δεν έχει χρησιμοποιηθεί στη συγκολλητική ουσία, στη ρητίνη ή στην ουσία ή στο μείγμα επιφανειακής επεξεργασίας καμία από τις φθαλικές ενώσεις που πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 57 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006. Εάν δεν έχει υποβληθεί κατάλληλη δήλωση, η συγκολλητική ουσία, η ρητίνη ή η ουσία ή το μείγμα επιφανειακής επεξεργασίας υποβάλλεται σε δοκιμή για να ελεγχθεί η παρουσία αυτών των φθαλικών ενώσεων σύμφωνα με το πρότυπο ISO 8214-6.

4.ζ.   Αλογονωμένες οργανικές ενώσεις

Δεν επιτρέπονται οι αλογονωμένες οργανικές ενώσεις στις ουσίες που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή επενδύσεων δαπέδων (π.χ. ως συνδετικές, συγκολλητικές ουσίες, επιχρίσματα κ.λπ.).

Εκτίμηση και εξακρίβωση

Ο αιτών υποβάλλει στον αρμόδιο φορέα δήλωση συμμόρφωσης, η οποία υποστηρίζεται από δήλωση του κατασκευαστή των ουσιών για τη μη χρήση αλογονωμένων οργανικών ενώσεων. Επιπροσθέτως, υποβάλλεται το αντίστοιχο δελτίο δεδομένων ασφάλειας των ουσιών.

4.η.   Επιβραδυντικά φλόγας

Δεν επιτρέπονται επιβραδυντικά φλόγας στις ουσίες που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή επενδύσεων δαπέδων.

Εκτίμηση και εξακρίβωση

Ο αιτών υποβάλλει στον αρμόδιο φορέα δήλωση συμμόρφωσης, η οποία υποστηρίζεται από δήλωση του κατασκευαστή των ουσιών ότι δεν έχουν χρησιμοποιηθεί επιβραδυντικά φλόγας. Επιπροσθέτως, υποβάλλεται το αντίστοιχο δελτίο δεδομένων ασφάλειας των ουσιών.

4.θ.   Αζιριδίνη και πολυαζιριδίνη

Δεν επιτρέπονται η αζιριδίνη και η πολυαζιριδίνη στις ουσίες που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή επενδύσεων δαπέδων (π.χ. ως προϊόν επιφανειακής επεξεργασίας, επίχρισμα κ.λπ.).

Εκτίμηση και εξακρίβωση

Ο αιτών υποβάλλει στον αρμόδιο φορέα δήλωση συμμόρφωσης, η οποία υποστηρίζεται από δήλωση του κατασκευαστή των ουσιών ότι δεν έχει χρησιμοποιηθεί αζιριδίνη και πολυαζιριδίνη. Επιπροσθέτως, υποβάλλεται το αντίστοιχο δελτίο δεδομένων ασφάλειας των ουσιών.

Κριτήριο 5.   Κατανάλωση ενέργειας κατά την παραγωγική διαδικασία

Η μέση ετήσια κατανάλωση ενέργειας κατά την παραγωγή των επενδύσεων δαπέδων υπολογίζεται όπως ορίζεται στον πίνακα 5.1 και στο προσάρτημα II και υπερβαίνει τα ακόλουθα όρια (βαθμολογία Ε):

Προϊόν

Βαθμολογία Ε

Συμπαγείς ξύλινες επενδύσεις δαπέδων

> 11,0

Πολυστρωματικές ξύλινες επενδύσεις δαπέδων

Επενδύσεις δαπέδων με ξυλόφυλλα

Επενδύσεις δαπέδων από φελλό και επενδύσεις δαπέδων με πλακίδια φελλού

Επενδύσεις δαπέδων από μπαμπού

Πολυστρωματικές επενδύσεις δαπέδων

> 8,0


Πίνακας 5.1.

Υπολογισμός της βαθμολογίας Ε

Τύπος

 

Περιβαλλοντική παράμετρος

Μέγιστες απαιτήσεις

Formula

A

Αναλογία ανανεώσιμης ενέργειας προς τη συνολική ετήσια κατανάλωση ενέργειας

%

B

Ετήσια αγοραζόμενη ηλεκτρική ενέργεια

kWh/m2

15 kWh/m2

Γ

Ετήσια κατανάλωση καυσίμου

kWh/m2

35 kWh/m2

 

Όπου Α = αναλογία της ενέργειας που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας προς τη συνολική ενέργεια.

Στον αριθμητή της σχέσης Α περιλαμβάνονται τα αγοραζόμενα καύσιμα ΑΠΕ (ως ποσό καυσίμων × πρότυπη τιμή) συν τη θερμότητα που παράγεται στον χώρο παραγωγής από καύσιμα που δεν προέρχονται από ΑΠΕ συν 2,5 × την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται στον χώρο παραγωγής από ΑΠΕ εκτός καυσίμων και συν 2,5 × την αγοραζόμενη ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ.

Στον παρονομαστή της σχέσης Α περιλαμβάνονται τα αγοραζόμενα καύσιμα ΑΠΕ (ως ποσό καυσίμων × πρότυπη τιμή) συν τα αγοραζόμενα καύσιμα που δεν προέρχονται από ΑΠΕ (ως ποσό καυσίμων × πρότυπη τιμή) συν τη θερμότητα που παράγεται στον χώρο παραγωγής από καύσιμα που δεν προέρχονται από ΑΠΕ συν 2,5 × την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται στον χώρο παραγωγής από ΑΠΕ εκτός καυσίμων συν 2,5 × την αγοραζόμενη ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ και συν 2,5 × την αγοραζόμενη ηλεκτρική ενέργεια που δεν παράγεται από ΑΠΕ.

 

Β = ετήσια αγοραζόμενη ηλεκτρική ενέργεια είναι το άθροισμα της ηλεκτρικής ενέργειας που αγοράζεται από εξωτερικό προμηθευτή. Εάν η αγοραζόμενη ηλεκτρική ενέργεια είναι ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ, εφαρμόζεται συντελεστής 0,8.

 

Γ = ετήσια κατανάλωση καυσίμου είναι το άθροισμα όλων των καυσίμων που αγοράζονται ή λαμβάνονται ως υποπροϊόντα κατά την κατασκευή των επενδύσεων δαπέδων και χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ενέργειας στον χώρο παραγωγής.

 

Η βαθμολογία Ε υπολογίζεται ανά m2 παραγόμενης επένδυσης δαπέδου και αντιστοιχεί στην άμεση ενέργεια που καταναλώνεται για την παραγωγή του δαπέδου. Η έμμεση κατανάλωση ενέργειας δεν λαμβάνεται υπόψη.

Ακολούθως παρατίθεται ενδεικτικός κατάλογος δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται και που δεν περιλαμβάνονται στους υπολογισμούς της κατανάλωσης ενέργειας. Οι δραστηριότητες ξεκινούν με την παραλαβή της ξυλείας (κορμών δέντρων), του φελλού και του μπαμπού στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή ή του προμηθευτή του και ολοκληρώνονται στο τέλος της διαδικασίας παραγωγής.

Προϊόν

Προϋποθέσεις για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και καυσίμων (ενδεικτικός κατάλογος)

Περιλαμβάνονται

Δεν περιλαμβάνονται

Συμπαγείς ξύλινες επενδύσεις δαπέδων

ξήρανση, λείανση και πριόνισμα

διαστασιοδότηση και περίκοψη

γυαλοχάρτισμα

επίχριση

συσκευασία

και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα απαιτείται για την κατασκευή

παρασκευή λακών ή οποιουδήποτε άλλου συσκευασμένου παρασκευάσματος

κατανάλωση ενέργειας κατά τις δραστηριότητες ποιοτικού ελέγχου

έμμεση κατανάλωση ενέργειας (π.χ. θέρμανση, φωτισμός, εσωτερική μεταφορά κ.λπ.).

Πολυστρωματικές ξύλινες επενδύσεις δαπέδων

ξήρανση, λείανση και πριόνισμα

διαστασιοδότηση και περίκοψη

γυαλοχάρτισμα

συμπίεση

επίχριση

συσκευασία

και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα απαιτείται για την κατασκευή

Επενδύσεις δαπέδων από φελλό και με πλακίδια φελλού

ξήρανση, λείανση και πριόνισμα

διαστασιοδότηση και περίκοψη

γυαλοχάρτισμα

συμπίεση

κατασκευή της τάβλας, εάν χρησιμοποιείται στη δομή του προϊόντος

επίχριση

συσκευασία

και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα απαιτείται για την κατασκευή

Επενδύσεις δαπέδων από μπαμπού

Πολυστρωματικές επενδύσεις δαπέδων

κατασκευή της τάβλας

διαδικασία εμποτισμού της διακόσμησης, της επικάλυψης και του χάρτινου υποθέματος

συμπίεση

διαστασιοδότηση

συσκευασία

και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα απαιτείται για την κατασκευή

Εκτίμηση και εξακρίβωση

Ο αιτών δηλώνει και αποδεικνύει:

το είδος και την ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας την οποία αγοράζει, κατά μέσο όρο, από εξωτερικό προμηθευτή ετησίως. Εάν αγοράζεται ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ, υποβάλλονται εγγυήσεις προέλευσης σύμφωνα με την οδηγία 2009/28/ΕΚ. Στην περίπτωση που η οδηγία 2009/28/ΕΚ δεν εφαρμόζεται στη χώρα κατασκευής της επένδυσης δαπέδου, υποβάλλεται ισοδύναμο αποδεικτικό μέσο·

τον (τους) τύπο(-ους) των καυσίμων και τις ποσότητες που χρησιμοποιήθηκαν στην κατασκευή των επενδύσεων δαπέδων μέσω των συμβάσεων, των λογαριασμών ή ισοδύναμων δικαιολογητικών που περιλαμβάνουν ημερομηνίες, την ποσότητα που παραδόθηκε/αγοράστηκε και προδιαγραφές του καυσίμου [π.χ. φυσικοχημικές ιδιότητες, κατώτερη θερμαντική αξία (LHV) κ.λπ.]. Περιλαμβάνεται δήλωση που αναφέρει ποια από τα καύσιμα που χρησιμοποιήθηκαν προέρχονται από ΑΠΕ σύμφωνα με την οδηγία 2009/28/ΕΚ·

την ποσότητα της ενέργειας που χρησιμοποιήθηκε στα στάδια κατασκευής που περιλαμβάνονται στον υπολογισμό της βαθμολογίας Ε από κοινού με υποστηρικτικά έγγραφα (π.χ. μετρήσεις ενέργειας στα διάφορα στάδια παραγωγής, κατανάλωση ενέργειας του εξοπλισμού όπως αυτή αναφέρεται στα φύλλα προϊόντος κ.λπ.)·

το είδος και την ποσότητα της ενέργειας που έχει πωληθεί. Στους υπολογισμούς περιλαμβάνονται ο τύπος και η ποσότητα των καυσίμων, εάν υπάρχουν, που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή της ενέργειας που πωλήθηκε, οι ημερομηνίες ή οι χρονικές περίοδοι κατά τις οποίες παράχθηκε η εν λόγω ενέργεια και οι ημερομηνίες πώλησης·

δήλωση της ποσότητας επενδύσεων δαπέδων για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση για το οικολογικό σήμα της ΕΕ (σε m2), η οποία παράγεται ετησίως, κατά μέσο όρο.

Τα έγγραφα που χρησιμοποιούνται για τη γνωστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας, της αγοράς καυσίμων και της παραγωγής ενέργειας, καθώς και τα έγγραφα για τη γνωστοποίηση της παραγωγής επενδύσεων δαπέδων στις εθνικές αρχές, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αποδειχθεί η συμμόρφωση με το παρόν κριτήριο.

Κριτήριο 6.   Εκπομπές ΠΟΕ από τις επενδύσεις δαπέδων

Οι επενδύσεις δαπέδων δεν υπερβαίνουν τις τιμές εκπομπών που απαριθμούνται στον πίνακα 6.1, όπως αυτές μετρούνται σε θάλαμο δοκιμής σύμφωνα με το πρότυπο δοκιμών CEN/TS16516. Η συσκευασία και η παράδοση των δειγμάτων που αποστέλλονται για δοκιμή, ο χειρισμός και η προετοιμασία τους ακολουθούν τις διαδικασίες που περιγράφονται στο πρότυπο CEN/TS 16516.

Πίνακας 6.1.

Απαιτήσεις σχετικά με τις εκπομπές

Προϊόντα

Απαιτήσεις σχετικά με τις εκπομπές

Ένωση

Οριακή τιμή μετά από 28 ημέρες αποθήκευσης σε αεριζόμενο θάλαμο δοκιμών (βλέπε CEN/TS16516) σε mg/m3 αέρα (d)

Συμπαγείς ξύλινες επενδύσεις δαπέδων

Πολυστρωματικές ξύλινες επενδύσεις δαπέδων

Επενδύσεις δαπέδων με ξυλόφυλλα

Σύνολο ΠΟΕ πλην του οξικού οξέος

(CAS 64-19-7)

< 0,3

Επενδύσεις δαπέδων από φελλό

Επενδύσεις δαπέδων από μπαμπού

Σύνολο ΠΟΕ

Πολυστρωματικές επενδύσεις δαπέδων

Σύνολο ΠΟΕ

< 0,16

Όλες οι επενδύσεις δαπέδων

Σύνολο ημιπτητικών οργανικών ενώσεων (SVOC)

< 0,1

Συμπαγείς ξύλινες επενδύσεις δαπέδων

Πολυστρωματικές ξύλινες επενδύσεις δαπέδων

Επενδύσεις δαπέδων με ξυλόφυλλα

Τιμή R για χαμηλότερη συγκέντρωση ενδιαφέροντος (LCI) ουσιών πλην του οξικού οξέος (CAS 64-19-7)

≤ 1

Επενδύσεις δαπέδων από φελλό

Επενδύσεις δαπέδων από μπαμπού

Πολυστρωματικές επενδύσεις δαπέδων

Τιμή R για ουσίες LCI

≤ 1

Όλες οι επενδύσεις δαπέδων

Καρκινογόνες ουσίες

< 0,001

Για τους σκοπούς του παρόντος κριτηρίου, ως ΠΟΕ νοούνται όλες οι πτητικές οργανικές ενώσεις που εκλούονται μεταξύ του n-εξανίου και του n-δεκαεξανίου (συμπεριλαμβανομένων) σε αεριοχρωματογραφική στήλη, με σημείο βρασμού μεταξύ 68 °C και 287 °C κατά προσέγγιση, όταν η μέτρηση εκτελείται με τη χρήση τριχοειδούς στήλης επιστρωμένης με μείγμα φαινυλοπολυσιλοξανίου (5 %) και μεθυλοπολυσιλοξανίου (95 %).

Εκτίμηση και εξακρίβωση

Ο αιτών υποβάλλει στον αρμόδιο φορέα δήλωση συμμόρφωσης, η οποία υποστηρίζεται από τις εκθέσεις της δοκιμής που διενεργήθηκε σε θαλάμους δοκιμών σύμφωνα με το πρότυπο CEN/TS16516 ή ισοδύναμη μέθοδο που αποδεικνύει τη συμμόρφωση με τα όρια του πίνακα 6.1. Οι εκθέσεις δοκιμής περιλαμβάνουν:

τη μέθοδο δοκιμής που χρησιμοποιήθηκε,

τα αποτελέσματα της δοκιμής και τους απαραίτητους υπολογισμούς που καταδεικνύουν τα όρια στον πίνακα 6.1.

Εάν τα όρια συγκέντρωσης στον θάλαμο που καθορίζονται για τις 28 ημέρες επιτευχθούν 3 ημέρες μετά την τοποθέτηση του δείγματος στον θάλαμο ή σε οποιαδήποτε άλλη χρονική περίοδο μεταξύ 3 και 27 ημερών μετά την τοποθέτηση του δείγματος στον θάλαμο, τότε μπορεί να θεωρηθεί ότι υπάρχει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις και η δοκιμή μπορεί να διακοπεί πρόωρα.

Δεδομένα δοκιμών από περιόδους μέχρι και 12 μήνες πριν από την αίτηση απονομής οικολογικού σήματος της ΕΕ θεωρούνται έγκυρα για προϊόντα, εφόσον δεν έχουν πραγματοποιηθεί στη διαδικασία παραγωγής ή στα χρησιμοποιούμενα χημικά σκευάσματα αλλαγές που να θεωρείται ότι αυξάνουν τις εκπομπές ΠΟΕ από το τελικό προϊόν.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης έγκυρο πιστοποιητικό από σχετικά σήματα εσωτερικών κλιματικών συνθηκών ως αποδεικτικό της συμμόρφωσης, εάν το σήμα εσωτερικών κλιματικών συνθηκών πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος κριτηρίου και εάν κριθεί ισοδύναμο από τον αρμόδιο φορέα.

Κριτήριο 7.   Εκπομπές φορμαλδεΰδης από τις επενδύσεις δαπέδων και τις τάβλες

Οι επενδύσεις δαπέδων που κατασκευάζονται με τη χρήση ταβλών, συγκολλητικών ουσιών, ρητινών ή προϊόντων φινιρίσματος με βάση τη φορμαλδεΰδη και, εάν χρησιμοποιούνται, οι ακατέργαστες τάβλες που κατασκευάζονται με τη χρήση συγκολλητικών ουσιών ή ρητινών με βάση τη φορμαλδεΰδη παρουσιάζουν:

εκπομπές φορμαλδεΰδης κατώτερες του 50 % της οριακής τιμής που τους επιτρέπει να ταξινομούνται ως κατηγορίας Ε1, όπως ορίζεται στο παράρτημα Β του προτύπου EN 13986+A1 (εφαρμόζεται σε όλες τις επενδύσεις δαπέδων και σε τάβλες που δεν είναι κατασκευασμένες από MDF ή HDF)· ή

εκπομπές φορμαλδεΰδης κατώτερες του 65 % της οριακής τιμής της κατηγορίας Ε1, όπως ορίζεται στο παράρτημα Β του προτύπου EN 13986+A1, η οποία εφαρμόζεται σε ακατέργαστες τάβλες από MDF/HDF· ή

εκπομπές φορμαλδεΰδης κατώτερες των ορίων που ορίζονται στο πρότυπο φάσης ΙΙ του Συμβουλίου Αέριων Πόρων της Καλιφόρνιας (CARB) ή στα ιαπωνικά πρότυπα F*** ή F****.

Εκτίμηση και εξακρίβωση

Ο αιτών υποβάλλει στον αρμόδιο φορέα δήλωση συμμόρφωσης με το κριτήριο αυτό. Η εκτίμηση και εξακρίβωση για τις επενδύσεις δαπέδων και τις τάβλες με χαμηλές εκπομπές φορμαλδεΰδης ποικίλλει ανάλογα με το σύστημα πιστοποίησης στο οποίο εμπίπτουν. Ο πίνακας 7.1 περιγράφει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εξακρίβωση σε κάθε σύστημα.

Πίνακας 7.1.

Δικαιολογητικά για την εξακρίβωση επενδύσεων δαπέδων με χαμηλές εκπομπές φορμαλδεΰδης

Σύστημα πιστοποίησης

Εκτίμηση και εξακρίβωση

E1

(όπως ορίζεται στο παράρτημα Β του προτύπου EN 13986+Α1)

Δήλωση του κατασκευαστή και του προμηθευτή της τάβλας, κατά περίπτωση, ότι η επένδυση δαπέδου και οι ακατέργαστες τάβλες που δεν είναι κατασκευασμένες από MDF ή HDF συμμορφώνονται με το 50 % των ορίων εκπομπών της κατηγορίας Ε1, όπως ορίζεται στο παράρτημα Β του προτύπου 13986+A1 (11) ή, σε ό,τι αφορά τις ακατέργαστες τάβλες από MDF ή HDF, με το 65 % των ορίων εκπομπών της κατηγορίας Ε1, όπως ορίζεται στο παράρτημα Β του προτύπου 13986+A1, η οποία υποστηρίζεται από εκθέσεις δοκιμών που έχουν διενεργηθεί σύμφωνα με τα πρότυπα EN 120, EN 717-2 ή EN 717-1 ή με ισοδύναμη μέθοδο.

Όρια CARB φάσης ΙΙ

Δήλωση του κατασκευαστή και του προμηθευτή της τάβλας, κατά περίπτωση, υποστηριζόμενη από αποτελέσματα δοκιμών κατά ASTM E1333 ή ASTM D6007, τα οποία αποδεικνύουν τη συμμόρφωση της επένδυσης δαπέδου με τα όρια εκπομπών φορμαλδεΰδης φάσης II που καθορίστηκαν από τον κανονισμό 93120 της Καλιφόρνιας περί σύνθετων προϊόντων ξύλου (12).

Η επένδυση δαπέδου και η τάβλα, κατά περίπτωση, μπορούν να επισημανθούν σύμφωνα με το σημείο 93120.3(e), με λεπτομερή στοιχεία για την ονομασία του κατασκευαστή, τον αριθμό παρτίδας ή την παραγόμενη παρτίδα του προϊόντος και τον εκχωρημένο αριθμό CARB για τον ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης (αυτό το σημείο δεν είναι υποχρεωτικό εάν τα προϊόντα πωλούνται έξω από την Καλιφόρνια ή εάν κατασκευάζονται με χρήση ρητινών χωρίς προσθήκη φορμαλδεΰδης ή ορισμένων ρητινών με πολύ χαμηλές εκπομπές φορμαλδεΰδης).

Όρια F*** ή F****

Δήλωση του κατασκευαστή και του προμηθευτή της τάβλας, κατά περίπτωση, περί συμμόρφωσης με τα όρια εκπομπών φορμαλδεΰδης κατά JIS A 5905 (για τις ινοσανίδες) ή JIS A 5908:2003 (για τις μοριοσανίδες και την αντικολλητή ξυλεία), υποστηριζόμενη από εκθέσεις δοκιμών σύμφωνα με τη μέθοδο ξηραντήρα κατά JIS A 1460.

Κριτήριο 8.   Καταλληλότητα προς χρήση

Πρέπει να πληρούνται μόνο οι απαιτήσεις που αφορούν τον συγκεκριμένο τύπο επένδυσης δαπέδου.

Οι επενδύσεις δαπέδων υποβάλλονται σε δοκιμή και ταξινομούνται σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες εκδόσεις των προτύπων και των ενδείξεων που περιλαμβάνονται στον πίνακα 8.1.

Πίνακας 8.1.

Πρότυπα για τη δοκιμή και την ταξινόμηση των επενδύσεων δαπέδων

Επένδυση δαπέδου

Μέθοδος δοκιμής

Ταξινόμηση

Επενδύσεις δαπέδων με ξυλόφυλλα (13)

EN 1534 σχετικά με την αντίσταση σε διάτρηση

EN 13329 σχετικά με τη διόγκωση του πάχους

Κατάλληλη μέθοδος δοκιμής για την αντοχή στις κρούσεις (14)

Κατάλληλη μέθοδος δοκιμής για την αντοχή στη φθορά (14)

ISO 24334 σχετικά την αντοχή ασφάλισης

EN ISO 10874 (1)

Συμπαγείς επενδύσεις δαπέδων με εργοστασιακή λάκα και πολυστρωματικές ξύλινες επενδύσεις δαπέδων

Πάχος του επιφανειακού στρώματος

Σκληρότητα ξύλου του επιφανειακού στρώματος (2)

EN 685 (2) CTBA

Μη επιχρισμένες συμπαγείς ξύλινες επενδύσεις δαπέδων και μη επιχρισμένες πολυστρωματικές ξύλινες επενδύσεις δαπέδων, εργοστασιακά λαδωμένες

Επενδύσεις δαπέδων με πλακίδια φελλού

EN 12104

EN ISO 10874

Επενδύσεις δαπέδων από φελλό

EN 660-1 σχετικά με την κατηγορίας φθοράς

EN 425 σχετικά με τη δοκιμή τροχήλατης καρέκλας

EN 425 σχετικά με την προσομοιωμένη κίνηση των ποδιών των επίπλων

ISO 24343-1 σχετικά με την υπολειπόμενη διείσδυση

Επενδύσεις δαπέδων από μπαμπού

EN 1534 σχετικά με την αντίσταση σε διάτρηση

EN 13696 για το πάχος του επιφανειακού στρώματος ή του φθειρόμενου στρώματος

Πολυστρωματικές επενδύσεις δαπέδων

EN 13329

EN 14978

EN 15468

EN ISO 10874

Οι επενδύσεις δαπέδων πρέπει να πληρούν τουλάχιστον τις ακόλουθες απαιτήσεις:

Επένδυση δαπέδου

Όρια

Επενδύσεις δαπέδων με ξυλόφυλλα

το επίπεδο χρήσης κατηγορίας 23 για επενδύσεις δαπέδων που προορίζονται για ιδιωτική χρήση

το επίπεδο χρήσης κατηγορίας 32 για επενδύσεις δαπέδων που προορίζονται για εμπορική χρήση.

Συμπαγείς επενδύσεις δαπέδων με εργοστασιακή λάκα και πολυστρωματικές επενδύσεις δαπέδων

το επίπεδο χρήσης κατηγορίας 23 για επενδύσεις δαπέδων που προορίζονται για ιδιωτική και για εμπορική χρήση

Μη επιχρισμένες, συμπαγείς ξύλινες επενδύσεις δαπέδων εργοστασιακά λαδωμένες και μη επιχρισμένες πολυστρωματικές ξύλινες επενδύσεις δαπέδων

Επενδύσεις δαπέδων με πλακίδια φελλού

το επίπεδο χρήσης κατηγορίας 23 για επενδύσεις δαπέδων που προορίζονται για ιδιωτική χρήση

το επίπεδο χρήσης κατηγορίας 32 για επενδύσεις δαπέδων που προορίζονται για εμπορική χρήση.

Επενδύσεις δαπέδων από φελλό

Επενδύσεις δαπέδων από μπαμπού

ισοσκελισμένο ποσοστό υγρασίας (Equilibrium Moisture Content): 8 % στους 20 °C και με σχετική υγρασία 50 %

αντίσταση σε διάτρηση:

≥ 4 kg/mm2 για οριζόντια και πλευρικά πεπιεσμένες επενδύσεις δαπέδων

≥ 9,5 kg/mm2 για επενδύσεις δαπέδων υψηλής πυκνότητας

Πολυστρωματικές επενδύσεις δαπέδων

το επίπεδο χρήσης κατηγορίας 23 για επενδύσεις δαπέδων που προορίζονται για ιδιωτική χρήση

το επίπεδο χρήσης κατηγορίας 32 για επενδύσεις δαπέδων που προορίζονται για εμπορική χρήση.

Εκτίμηση και εξακρίβωση

Ο αιτών υποβάλλει στον αρμόδιο φορέα δήλωση συμμόρφωσης με το κριτήριο αυτό. Η δήλωση συνοδεύεται από εκθέσεις δοκιμής που περιλαμβάνουν:

τον τύπο της επένδυσης δαπέδου·

την (τις) επιλεγμένη(-ες) μέθοδο(-ους) δοκιμής·

τα αποτελέσματα της δοκιμής και την ταξινόμηση της επένδυσης δαπέδου ανάλογα με τα αποτελέσματα και το κατάλληλο πρότυπο, κατά περίπτωση.

Εάν η επένδυση δαπέδου έχει υποβληθεί σε δοκιμή σύμφωνα με διαφορετική μέθοδο δοκιμής από τις μεθόδους που αναφέρονται παραπάνω, η δοκιμή αυτή μπορεί να είναι αποδεκτή εάν οι μέθοδοι δοκιμής είναι συγκρίσιμες κατά τη γνώμη του αρμόδιου φορέα.

Κριτήριο 9.   Δυνατότητα επισκευής και παρατεινόμενη εγγύηση

Πρέπει να πληρούνται μόνο οι απαιτήσεις που αφορούν τον συγκεκριμένο τύπο επένδυσης δαπέδου.

Για σκοπούς επισκευής και αντικατάστασης φθαρμένων μερών, η επένδυση δαπέδου πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:

Δυνατότητα επισκευής: περιλαμβάνονται πληροφορίες στις οδηγίες προς τους καταναλωτές ή στον δικτυακό τόπο του κατασκευαστή, ο οποίος είναι προσβάσιμος από τους χρήστες και τους υπευθύνους εγκατάστασης.

α)

Σχεδιασμός επισκευής και έγγραφο επισκευής: για επενδύσεις δαπέδων που δεν έχουν επικολληθεί, το δάπεδο σχεδιάζεται έτσι ώστε να μπορεί να αποσυναρμολογηθεί για να διευκολυνθεί η επισκευή, η επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωσή του. Πρέπει να παρέχονται απλές και εικονογραφημένες οδηγίες για την αποσυναρμολόγηση και την αντικατάσταση φθαρμένων στοιχείων. Οι ενέργειες αποσυναρμολόγησης και αντικατάστασης πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να μπορούν να εκτελεστούν με κοινά και απλά εργαλεία χειρός. Πρέπει να παρέχονται πληροφορίες/συστάσεις για τη φύλαξη εφεδρικών στοιχείων επενδύσεων δαπέδων για ενδεχόμενη περίπτωση επισκευής.

Παρατεταμένη εγγύηση προϊόντος:

β)

Ο αιτών προσφέρει εγγύηση τουλάχιστον πενταετούς διάρκειας με έναρξη ισχύος από την ημερομηνία παράδοσης του προϊόντος, χωρίς πρόσθετο κόστος. Αυτή η εγγύηση παρέχεται με την επιφύλαξη των νομικών υποχρεώσεων του κατασκευαστή και του πωλητή βάσει του εθνικού δικαίου.

Εκτίμηση και εξακρίβωση

Ο αιτών υποβάλλει στον αρμόδιο φορέα δήλωση συμμόρφωσης, η οποία υποστηρίζεται από:

αντίγραφο του εγγράφου επισκευής ή οποιουδήποτε άλλου υλικού στο οποίο παρέχονται πληροφορίες σχεδιασμού σχετικά με την επισκευή,

αντίγραφο της εγγύησης που αναφέρει τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρατεταμένης εγγύησης προϊόντος που περιγράφονται στα έγγραφα ενημέρωσης του καταναλωτή, και η οποία πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις που καθορίζονται σε αυτό το κριτήριο.

Κριτήριο 10.   Ενημέρωση του καταναλωτή

Το προϊόν πωλείται με τις σχετικές πληροφορίες καταναλωτή στη συσκευασία ή σε οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό συνοδεύει το προϊόν. Πρέπει να πληρούνται μόνο οι απαιτήσεις που αφορούν τον συγκεκριμένο τύπο επένδυσης δαπέδου.

Οι οδηγίες που αφορούν τα παρακάτω πρέπει να είναι ευανάγνωστες και να παρέχονται στη γλώσσα της χώρας στην αγορά της οποίας διατίθεται το προϊόν και/ή να περιλαμβάνουν γραφική αναπαράσταση ή εικονίδια:

Πληροφορίες για την υποομάδα στην οποία ανήκει το προϊόν (συμπαγής ή πολυστρωματική επένδυση δαπέδου, επένδυση δαπέδου από φελλό, επένδυση δαπέδου με πλακίδια φελλού, επένδυση δαπέδου από μπαμπού, πολυστρωματική επένδυση δαπέδου κ.λπ.), την ποσότητα ξύλου, φελλού ή μπαμπού στο τελικό προϊόν σε ποσοστό βάρους και αν χρειάζεται επιφανειακή επεξεργασία στον χώρο του χρήστη.

Συστάσεις εγκατάστασης. Περιλαμβάνονται όλες οι σχετικές οδηγίες που αναφέρονται στις βέλτιστες περιβαλλοντικές πρακτικές εγκατάστασης:

συνιστάται τοποθέτηση «πλωτού τύπου», όταν αυτό είναι δυνατόν. Γίνεται αναφορά στην απαραίτητη προετοιμασία της υποκείμενης επιφάνειας και στα απαραίτητα βοηθητικά υλικά·

εάν συνιστάται τοποθέτηση με επικόλληση λόγω της πιθανής μεγαλύτερης διάρκειάς της, περιλαμβάνεται σύσταση για χρήση συγκολλητικής ουσίας / κόλλας πιστοποιημένης με οικολογικό σήμα τύπου Ι ή συγκολλητικής ουσίας χαμηλών εκπομπών που συμμορφώνεται με το πρότυπο EMICODE EC1 ή με άλλο ισοδύναμο πρότυπο·

εικονογραφημένες οδηγίες συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κριτηρίου 9.α (κατά περίπτωση).

Συστάσεις για την επιφανειακή επεξεργασία μη επιχρισμένων επενδύσεων δαπέδων και δαπέδων που χρειάζονται λαδωμένη επιφάνεια:

σχετικές πληροφορίες για τον τύπο και την ποσότητα των απαραίτητων προϊόντων επίχρισης (π.χ. λάδι ή λάκα) για την επίτευξη της επιθυμητής αντοχής·

σχετικές πληροφορίες για την επίχριση των δαπέδων με προϊόντα επίχρισης με χαμηλές εκπομπές σύμφωνα με την οδηγία 2004/42/ΕΚ·

πληροφορίες για πώς μπορεί να παραταθεί η διάρκεια ζωής της επένδυσης δαπέδου μέσω ανακαίνισης, π.χ. με γυαλοχάρτισμα και επιφανειακή επεξεργασία.

Συστάσεις για τη χρήση, τον καθαρισμό και τη συντήρηση του προϊόντος:

περιλαμβάνονται σχετικές πληροφορίες για το τακτικό καθάρισμα σύμφωνα με τον τύπο της επένδυσης δαπέδου, με αναφορά σε καθαριστικά προϊόντα με οικολογικό σήμα τύπου Ι·

οδηγίες συντήρησης, συμπεριλαμβανομένων προϊόντων συντήρησης και προϊόντων για την ανακαίνιση ή τον εντατικό καθαρισμό. Εάν είναι δυνατόν, πρέπει να προτείνονται προϊόντα συντήρησης στα οποία έχει απονεμηθεί οικολογικό σήμα τύπου Ι·

σαφής προσδιορισμός των σημείων όπου χρησιμοποιείται η επένδυση δαπέδου και δήλωση συμμόρφωσης με τα σχετικά πρότυπα ΕΝ για το προϊόν, όπως αναφέρεται στο κριτήριο 8.

Πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα επισκευής:

σαφής δήλωση με την οποία συνιστάται η προμήθεια ανταλλακτικών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κριτηρίου 9.α·

σχετικές πληροφορίες για τους όρους και τις προϋποθέσεις εγγύησης προϊόντος σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κριτηρίου 9.β.

Πληροφορίες σχετικά με το τέλος του κύκλου ζωής του προϊόντος:

Λεπτομερής περιγραφή των βέλτιστων τρόπων απόρριψης του προϊόντος (επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτηση ενέργειας κ.λπ.), οι οποίοι κατατάσσονται ανάλογα με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον.

Εκτίμηση και εξακρίβωση

Ο αιτών υποβάλλει στον αρμόδιο φορέα δήλωση συμμόρφωσης με το κριτήριο, η οποία υποστηρίζεται από αντίγραφο του εγγράφου ενημέρωσης του καταναλωτή που πρέπει να συνοδεύει το προϊόν. Το αντίγραφο καταδεικνύει τη συμμόρφωση με καθένα από τα σημεία που απαριθμούνται στο κριτήριο, κατά περίπτωση.

Κριτήριο 11.   Πληροφορίες που αναγράφονται στο οικολογικό σήμα της ΕΕ

Το λογότυπο πρέπει να είναι ευδιάκριτο και ευανάγνωστο. Ο αριθμός καταχώρισης/άδειας του οικολογικού σήματος της ΕΕ πρέπει να αναγράφεται στο προϊόν και να είναι ευανάγνωστος και ευδιάκριτος.

Το προαιρετικό σήμα με κείμενο εντός πλαισίου περιέχει το εξής κείμενο:

Ξύλο, φελλός ή μπαμπού από δάση υπό αειφόρο διαχείριση

Χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας για την κατασκευή

Προϊόν χαμηλών εκπομπών

Εκτίμηση και εξακρίβωση

Ο αιτών υποβάλλει στον αρμόδιο φορέα δήλωση συμμόρφωσης με το κριτήριο, η οποία υποστηρίζεται από αντίγραφο των πληροφοριών που αναγράφονται στο οικολογικό σήμα της ΕΕ.


(1)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 του Συμβουλίου (ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 30).

(2)  Με τον όρο εμπορική ονομασία νοούνται όλα τα ονόματα με τα οποία κυκλοφορεί η ουσία στην αγορά της Ένωσης.

(3)  Συστατικό στοιχείο: καθένα από τα στρώματα από τα οποία αποτελούνται οι επενδύσεις δαπέδων, το υλικό, το σχήμα και η μορφή του οποίου επιτελούν συγκεκριμένη λειτουργία. Στα συστατικά στοιχεία περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, το ανθεκτικό στη φθορά ή στη χάραξη στρώμα, το διακοσμητικό στρώμα ή στρώμα ξυλόφυλλου, το υπόστρωμα ή στρώμα στήριξης και το υπόθεμα.

(4)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (ΕΕ L 353 της 31.12.2008, σ. 1).

(5)  ECHA, Κατάλογος υποψήφιων προς αδειοδότηση ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία, http://www.echa.europa.eu/candidate-list-table

(6)  Μητρώο CAS: https://www.cas.org/content/chemical-substances

(7)  Ευρετήριο ΕΚ: http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/ec-inventory

(8)  Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA), Βάση δεδομένων ουσιών καταχωρισμένων κατά REACH: http://www.echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances

(9)  ECHA, Συνεργασία με ισότιμες κανονιστικές αρχές, https://echa.europa.eu/about-us/partners-and-networks/international-cooperation/cooperation-with-peer-regulatory-agencies

(10)  «Πρότυπο EPF για τους όρους παράδοσης ανακυκλωμένου ξύλου», Οκτώβριος 2002, στη διεύθυνση: http://europanels.org/site/upload/57d9467eac5f3.pdf

(d)  Η δοκιμή στον θάλαμο δοκιμών πρέπει να διενεργείται 28 ημέρες μετά την ολοκλήρωση της επιφανειακής επεξεργασίας. Έως αυτό το χρονικό σημείο το προϊόν που θα υποβληθεί σε δοκιμή αποθηκεύεται σε σφραγισμένη συσκευασία στον χώρο παραγωγής και παραδίδεται έτσι στο εργαστήριο δοκιμών.

(11)  Οι απαιτήσεις εφαρμόζονται σε επενδύσεις δαπέδων με ποσοστό υγρασίας H = 6,5 %.

(12)  Κανονισμός 93120 «Airborne toxic control measure to reduce formaldehyde emissions from composite wood products» («Μέτρο ελέγχου αερομεταφερόμενων τοξικών ουσιών για τη μείωση των εκπομπών φορμαλδεΰδης από σύνθετα προϊόντα ξύλου»), Κώδικας Κανονισμών της Καλιφόρνιας.

(13)  Η επένδυση δαπέδου με ξυλόφυλλα είναι άκαμπτη επένδυση δαπέδου που αποτελείται από υπόστρωμα από πέτασμα με βάση το ξύλο, επιφανειακό στρώμα ξυλόφυλλου και, πιθανόν, υπόθεμα.

(14)  Για τους σκοπούς της συμμόρφωσης, οι μετρήσεις και οι υπολογισμοί πραγματοποιούνται με τη χρήση αξιόπιστων, επακριβών και αναπαραγώγιμων μεθόδων που λαμβάνουν υπόψη τις γενικώς αποδεκτές σύγχρονες μεθόδους μέτρησης και υπολογισμού, συμπεριλαμβανομένων των εναρμονισμένων προτύπων τα στοιχεία αναφοράς των οποίων έχουν δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να πληρούν τους τεχνικούς ορισμούς, όρους και παραμέτρους που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης των κριτηρίων.

(1)  Δηλώνεται η χρησιμοποιούμενη μέθοδος δοκιμής αντοχής στην απόξεση καθώς και, κατά περίπτωση, το πάχος του επιφανειακού στρώματος.

(2)  Η ταξινόμηση των ειδών ξύλου όσον αφορά τη σκληρότητα του ξύλου και οι συσχετισμοί μεταξύ των κατηγοριών χρήσης του προτύπου EN 685, του πάχους του φθειρόμενου επιφανειακού στρώματος και των ειδών ξύλου αναφέρονται στο πρότυπο 71.01 του CTBA Revetements interiors Parquet.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ I

Καθοδήγηση για τον υπολογισμό της ποσότητας ΠΟΕ που εφαρμόζεται

Η απαίτηση αφορά το σύνολο των ΠΟΕ στα προϊόντα επιφανειακής επεξεργασίας με τη χημική σύνθεση που έχουν σε υγρή μορφή. Εάν απαιτείται αραίωση των προϊόντων, ο υπολογισμός πρέπει να βασίζεται στην περιεκτικότητα στο αραιωμένο προϊόν.

Η παρούσα μέθοδος βασίζεται στη μέθοδο εφαρμογής που υπολογίζει τις ποσότητες που εφαρμόζονται ανά m2 επιφάνειας. Προσδιορίζει την περιεκτικότητα σε οργανικούς διαλύτες ως ποσοστό της ποσότητας του υλικού επιφανειακής επεξεργασίας που εφαρμόζεται.

Η εφαρμοζόμενη ποσότητα ΠΟΕ υπολογίζεται με τη χρήση του ακόλουθου τύπου:

Formula

Ο τύπος περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

την ποσότητα προϊόντος επιφανειακής επεξεργασίας: σε κάθε εφαρμοζόμενο επίχρισμα, η ποσότητα προϊόντος επιφανειακής επεξεργασίας που τροφοδοτείται στο σύστημα δηλώνεται σε g/m2,

την αναλογία ΠΟΕ στα προϊόντα επιφανειακής επεξεργασίας: η συγκέντρωση δηλώνεται ως ποσοστό κατά βάρος,

την αποδοτικότητα της επιφανειακής επεξεργασίας που εξαρτάται από τη μέθοδο εφαρμογής. Η αποδοτικότητα προσδιορίζεται σύμφωνα με την εξέλιξη της τεχνολογίας στον κλάδο επιφανειακής επεξεργασίας, όπως παρουσιάζεται στον πίνακα 4.2,

το άθροισμα όλων των επιχρισμάτων που εφαρμόζονται.

Πίνακας 4.2.

Αποδοτικότητα προϊόντων επιφανειακής επεξεργασίας

Επιφανειακή επεξεργασία

Αποδοτικότητα (%)

Επιφανειακή επεξεργασία

Αποδοτικότητα (%)

Εφαρμογή με αυτόματο ψεκασμό χωρίς ανακύκλωση

50

Επίχριση με κύλινδρο

95

Εφαρμογή με αυτόματο ψεκασμό με ανακύκλωση

70

Επίχριση με τη μέθοδο της εκβολής

95

Εφαρμογή με ψεκασμό, ηλεκτροστατικά

65

Επίχριση σε κενό

95

Εφαρμογή με ψεκασμό, κώδωνας/δίσκος

80

 

 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ II

Καθοδήγηση για τον υπολογισμό της κατανάλωσης ενέργειας κατά την παραγωγική διαδικασία

Η κατανάλωση ενέργειας ανά m2 δαπέδου υπολογίζεται ως ο ετήσιος αριθμητικός μέσος όρος των τριών τελευταίων ετών. Εάν η εταιρεία δεν διαθέτει τα δεδομένα αυτά, οι αρμόδιοι φορείς θα αξιολογήσουν τη δυνατότητα αποδοχής ισοδύναμων δεδομένων.

Εάν ο παραγωγός διαθέτει πλεονάζουσα ενέργεια, η οποία πωλείται ως ηλεκτρική ενέργεια, ατμός ή θερμότητα, η πωλούμενη ποσότητα μπορεί να αφαιρείται από την κατανάλωση καυσίμου. Στον υπολογισμό πρέπει να περιλαμβάνονται μόνο τα καύσιμα που καταναλώθηκαν πραγματικά για την κατασκευή της επένδυσης δαπέδου.

Η κατανάλωση ενέργειας δηλώνεται σε kWh/m2, αν και οι υπολογισμοί μπορούν να γίνουν και σε MJ/m2 (1 kWh = 3,6 MJ).

Το ενεργειακό περιεχόμενο των καυσίμων υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 5.2. Εάν παράγεται ηλεκτρική ενέργεια στον χώρο παραγωγής, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μία από τις ακόλουθες μεθόδους για τον υπολογισμό της κατανάλωσης καυσίμου:

πραγματική ετήσια κατανάλωση καυσίμου,

κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας που παρήχθη στον χώρο παραγωγής πολλαπλασιαζόμενη επί 2,5, εάν προέρχεται από άκαυστη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας.

Οι τιμές της κατανάλωσης ενέργειας υπολογίζονται μέσω των πρότυπων τιμών καυσίμων. Το ενεργειακό περιεχόμενο των διάφορων καυσίμων παρουσιάζεται στον πίνακα 5.2.

Πίνακας 5.2.

Πρότυπες τιμές καυσίμων  (1)

Καύσιμο

MJ/kg

Καύσιμο

MJ/kg

Βενζίνη

44,0

Συσφαιρώματα (7 % W)

16,8

Πετρέλαιο ντίζελ

 

Τύρφη

7,8-13,8

Υγραέριο

45,2

Άχυρο (15 % W)

 

Πετρέλαιο Eo1

42,3

Βιοαέριο

 

Πετρέλαιο Eo5

44,0

Πελεκούδια ξύλου (25 % W)

13,8

Φυσικό αέριο

47,2

Απόβλητα ξύλου

 

Άνθρακας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

28,5

Το GJ/ton ισοδυναμεί με MJ/kg

Ο τύπος για τον υπολογισμό του ενεργειακού περιεχομένου των πελεκουδιών ξύλου εξαρτάται από την περιεκτικότητα σε νερό. Απαιτείται ενέργεια για την εξάτμιση του νερού στο ξύλο. Η ενέργεια αυτή μειώνει τη θερμογόνο αξία των πελεκουδιών. Το ενεργειακό περιεχόμενο μπορεί να υπολογιστεί ως εξής:

Formula

Ο συντελεστής 21,442 αντιστοιχεί στο άθροισμα της θερμότητας εξάτμισης του νερού (2,442 MJ/kg) και του ενεργειακού περιεχομένου του ξηρού ξύλου (19,0 MJ/kg). Εάν ο αιτών διαθέτει εργαστηριακές αναλύσεις της θερμογόνου αξίας ενός καυσίμου, οι αρμόδιοι φορείς μπορούν να εξετάσουν το ενδεχόμενο χρήσης αυτής της θερμογόνου αξίας για τον υπολογισμό του ενεργειακού περιεχομένου.


(1)  Οι τιμές ορίζονται στο παράρτημα IV της οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ (ΕΕ L 315 της 14.11.2012, σ. 1).

(% W) είναι το ποσοστό κατά βάρος του νερού στο καύσιμο και εμφανίζεται με το γράμμα f στον ακόλουθο τύπο. Εάν δεν αναφέρεται κάτι διαφορετικό, f = 0 % W και η περιεκτικότητα σε τέφρα είναι μέση.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ III

Κατάλογος προτύπων και άλλων τεχνικών προδιαγραφών

Πίνακας III.1.

Κατάλογος προτύπων και άλλων τεχνικών προδιαγραφών

Πρότυπο

Τίτλος

Ορισμοί επενδύσεων δαπέδων

EN 12466

Ελαστικά καλύμματα δαπέδου — Λεξιλόγιο

EN 13329

Καλύμματα δαπέδου επάλληλων στρώσεων. Προδιαγραφές, απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής

ISO 14021

Περιβαλλοντικά σήματα και δηλώσεις — Αυτοδηλούμενοι περιβαλλοντικοί ισχυρισμοί (Περιβαλλοντική επισήμανση τύπου ΙΙ)

Εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων

CEN/TS 16516

Δομικά προϊόντα — Αξιολόγηση της εκχύλισης επικίνδυνων ουσιών — Προσδιορισμός των εκπομπών σε εσωτερικούς χώρους

EN 717-1

Πετάσματα με βάση το ξύλο — Προσδιορισμός της απελευθέρωσης φορμαλδεΰδης — Εκπομπή φορμαλδεΰδης με τη μέθοδο του θαλάμου

EN 717-2

Πετάσματα με βάση το ξύλο — Προσδιορισμός της απελευθέρωσης φορμαλδεΰδης — Εκπομπή φορμαλδεΰδης με τη μέθοδο ανάλυσης αερίων

EN 120

Πετάσματα με βάση το ξύλο — Προσδιορισμός της περιεχομένης φορμαλδεΰδης — Μέθοδος εκχύλισης, ονομαζόμενη διατρητική

EMICODE

http://www.emicode.com/en/emicode-r/

Πρώτες ύλες

EPF

«EPF Standard for delivery conditions of recycled wood» («Πρότυπο EPF για τους όρους παράδοσης ανακυκλωμένου ξύλου»), Οκτώβριος 2002. http://europanels.org/site/upload/57d9467eac5f3.pdf

EN 1243

Συγκολλητικά. Προσδιορισμός της ελεύθερης φορμαλδεΰδης σε συμπυκνώματα άμινο και άμιδο αμινοφορμαλδεΰδης

ISO 8214-6

Ασφάλεια παιχνιδιών — Μέρος 6: Ορισμένοι φθαλικοί εστέρες σε παιχνίδια και παιδικά προϊόντα

Καταλληλότητα προς χρήση

EN 425

Ελαστικά και αντικολλητά καλύμματα δαπέδου. Δοκιμή τροχήλατης καρέκλας

EN 660-1

Ελαστικά καλύμματα δαπέδου. Προσδιορισμός αντοχής σε φθορά. Δοκιμή Stuttgart

EN 685

Ελαστικά, υφαντά και πολυστρωματικά καλύμματα δαπέδων. Ταξινόμηση

EN 1534

Ξύλινα δάπεδα και παρκέτα — Προσδιορισμός της αντίστασης σε διάτρηση (Brinell) — Μέθοδοι δοκιμής

EN ISO 10874

Ελαστικά, υφαντά και πολυστρωματικά καλύμματα δαπέδων — Ταξινόμηση

EN 12104

Ελαστικά καλύμματα δαπέδου. Πλακίδια δαπέδου από φελλό. Προδιαγραφή

EN 13329

Καλύμματα δαπέδου επάλληλων στρώσεων. Προδιαγραφές, απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής

EN 13696

Ξύλινα δάπεδα — Μέθοδοι δοκιμής για τον προσδιορισμό της ελαστικότητας της αντίστασης σε τριβή και της αντίστασης σε χτυπήματα

EN 14978

Πολυστρωματικά καλύμματα δαπέδου — Στοιχεία με επιφανειακό στρώμα ακρυλικής βάσης, επεξεργασμένα με δέσμη ηλεκτρονίων — Προδιαγραφές, απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής

EN 15468

Πολυστρωματικά καλύμματα δαπέδου — Στοιχεία με απευθείας εφαρμογή επιφανειακού στρώματος ρητίνης και πατώματος. Προδιαγραφές, απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών

ISO 24343-1

Ελαστικά καλύμματα δαπέδου — Προσδιορισμός της διείσδυσης από στατική φόρτιση


2.2.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 28/69


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/177 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 31ης Ιανουαρίου 2017

σχετικά με τη συμμόρφωση της κοινής πρότασης για τη δημιουργία του σιδηροδρομικού εμπορευματικού διαδρόμου «Amber» με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 913/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2017) 141]

(Τα κείμενα στην ουγγρική, πολωνική, σλοβακική και σλοβενική γλώσσα είναι τα μόνα αυθεντικά)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 913/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2010, σχετικά με το ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο για ανταγωνιστικές εμπορευματικές μεταφορές (1), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 6,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 913/2010, τα αρμόδια υπουργεία σιδηροδρομικών μεταφορών της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας έστειλαν στην Επιτροπή επιστολή δήλωσης προθέσεων, η οποία παρελήφθη στις 7 Απριλίου 2016. Η επιστολή περιελάμβανε πρόταση για τη δημιουργία του σιδηροδρομικού εμπορευματικού διαδρόμου «Amber» στην επικράτεια των εν λόγω τεσσάρων κρατών μελών.

(2)

Η Επιτροπή εξέτασε την εν λόγω πρόταση σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 913/2010 και θεωρεί ότι είναι σύμφωνη με το άρθρο 5 του εν λόγω κανονισμού για τους λόγους που εκτίθενται κατωτέρω.

(3)

Τα κριτήρια που προβλέπονται στο άρθρο 4 του κανονισμού έχουν ληφθεί υπόψη στην πρόταση. Ο προτεινόμενος σιδηροδρομικός εμπορευματικός διάδρομος, ο οποίος διασχίζει το έδαφος περισσότερων των τριών κρατών μελών, διευκολύνει τις συνδέσεις μεταξύ των θαλάσσιων λιμένων της Αδριατικής στη Δημοκρατία της Σλοβενίας και των λιμένων εσωτερικής ναυσιπλοΐας του Δούναβη στην Ουγγαρία και στη Σλοβακική Δημοκρατία. Επίσης, συμβάλλει στη βελτίωση των συνδέσεων με μείζονος σημασίας διατροπικούς τερματικούς σταθμούς οδικών-σιδηροδρομικών μεταφορών στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη και προσφέρει απευθείας εμπορευματική διαδρομή ανατολικά των Άλπεων. Μπορεί επίσης να προωθήσει την ανάπτυξη των σιδηροδρομικών μεταφορών με τη Σερβία και, ενδεχομένως, να βελτιώσει τη σιδηροδρομική κυκλοφορία στο σύνολο των ανατολικών συνόρων της ΕΕ και στη χερσαία γέφυρα Ευρώπης-Ασίας.

(4)

Επιπλέον, τα αποτελέσματα των ερευνών αγοράς που συνηγορούν υπέρ του σιδηροδρομικού εμπορευματικού διαδρόμου «Amber» καταδεικνύουν ότι υπάρχει κυκλοφοριακή ζήτηση κατά μήκος της προτεινόμενης διαδρομής, μεταξύ άλλων για μεταφορές από τους λιμένες προς την ενδοχώρα μέσω της δυτικής Ουγγαρίας από και προς τον θαλάσσιο λιμένα του Koper, καθώς και μεταφορές μεταξύ των ανατολικών περιφερειών της Πολωνίας, της Σλοβακίας και της Ουγγαρίας. Οι μελέτες καταδεικνύουν ότι υπάρχει δυναμικό για αλλαγή του τρόπου εκτέλεσης των μεταφορών και αύξηση της κυκλοφορίας κατά μήκος του διαδρόμου.

(5)

Οι εμπλεκόμενοι διαχειριστές υποδομής έχουν εκφράσει την πλήρη στήριξή τους στον εν λόγω νέο σιδηροδρομικό εμπορευματικό διάδρομο και, σύμφωνα με την επιστολή δήλωσης προθέσεων, οι εν δυνάμει αιτούντες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη χρησιμοποίησή του.

(6)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που συστάθηκε δυνάμει του άρθρου 21 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 913/2010,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η επιστολή δήλωσης προθέσεων που ελήφθη στις 7 Απριλίου 2016 σχετικά με τη δημιουργία του σιδηροδρομικού εμπορευματικού διαδρόμου «Amber», η οποία εστάλη στην Επιτροπή από τα αρμόδια υπουργεία σιδηροδρομικών μεταφορών της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας, και στην οποία προτείνεται η διαδρομή Koper — Λιουμπλιάνα–/Zalaszentivan — Sopron/Csorna –/(ουγγροσερβικά σύνορα) — Kelebia — Βουδαπέστη–/– Komárom — Leopoldov/Rajka — Μπρατισλάβα– Žilina — Κατοβίτσε/Κρακοβία — Βαρσοβία/Łuków — Terespol — (πολωνολευκορωσικά σύνορα) ως κύρια διαδρομή του σιδηροδρομικού εμπορευματικού διαδρόμου «Amber» είναι σύμφωνη με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 913/2010.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Ουγγαρία, στη Δημοκρατία της Πολωνίας, στη Δημοκρατία της Σλοβενίας και στη Σλοβακική Δημοκρατία.

Βρυξέλλες, 31 Ιανουαρίου 2017.

Για την Επιτροπή

Violeta BULC

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 276 της 20.10.2010, σ. 22.


2.2.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 28/71


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/178 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 31ης Ιανουαρίου 2017

για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2015/1111 σχετικά με τη συμμόρφωση της κοινής πρότασης που υπέβαλαν τα κράτη μέλη για την επέκταση του σιδηροδρομικού εμπορευματικού διαδρόμου Βόρειας Θάλασσας — Βαλτικής με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 913/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο για ανταγωνιστικές εμπορευματικές μεταφορές

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2017) 142]

(Τα κείμενα στη γαλλική, γερμανική, λιθουανική, ολλανδική, πολωνική και τσεχική γλώσσα είναι τα μόνα αυθεντικά)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 913/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2010, σχετικά με το ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο για ανταγωνιστικές εμπορευματικές μεταφορές (1), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 6,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 913/2010, τα υπουργεία που είναι αρμόδια για τις σιδηροδρομικές μεταφορές στο Βέλγιο, τη Γερμανία, τις Κάτω Χώρες, τη Λιθουανία, την Πολωνία και την Τσεχική Δημοκρατία απέστειλαν στην Επιτροπή δήλωση προθέσεων στις 27 Απριλίου 2014. Αυτή η δήλωση περιλάμβανε πρόταση για την επέκταση του σιδηροδρομικού εμπορευματικού διαδρόμου Βόρειας Θάλασσας — Βαλτικής μέχρι την Τσεχική Δημοκρατία, τη νότια Πολωνία και τα σύνορα Πολωνίας-Ουκρανίας.

(2)

Η Επιτροπή εξέτασε την εν λόγω πρόταση σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 913/2010 και εξέδωσε την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2015/1111 της Επιτροπής (2) σχετικά με τη συμμόρφωση με το άρθρο 5 του εν λόγω κανονισμού.

(3)

Στην επιστολή προθέσεων της 27ης Απριλίου 2014 αναφερόταν ότι η επέκταση από το Katowice μέχρι τη Medyka θα μπορούσε να τεθεί σε λειτουργία μόνο το 2020. Ωστόσο, η εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2015/1111 καλύπτει επίσης και αυτή την επέκταση και, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 913/2010, τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη θα πρέπει να δημιουργήσουν τον εμπορευματικό διάδρομο το αργότερο δύο έτη από τη δημοσίευση της απόφασης της Επιτροπής. Βάσει των ανωτέρω, η επέκταση μέχρι τη Medyka θα πρέπει να τεθεί σε λειτουργία το αργότερο έως τις 7 Ιουλίου 2017, γεγονός που δεν ανταποκρίνεται στην πρόθεση που καθοριζόταν στην επιστολή των κρατών μελών. Ως εκ τούτου, η εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2015/1111 θα πρέπει να τροποποιηθεί με τη διαγραφή της αναφοράς στην επέκταση του σιδηροδρομικού εμπορευματικού διαδρόμου Βόρειας Θάλασσας — Βαλτικής μέχρι τη Medyka.

(4)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 21 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 913/2010,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Το άρθρο 1 της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2015/1111 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 1

Η δήλωση προθέσεων της 27ης Απριλίου 2014, που απεστάλη στην Επιτροπή από τα υπουργεία που είναι αρμόδια για τις σιδηροδρομικές μεταφορές στο Βέλγιο, τη Γερμανία, τις Κάτω Χώρες, τη Λιθουανία, την Πολωνία και την Τσεχική Δημοκρατία για την επέκταση του σιδηροδρομικού εμπορευματικού διαδρόμου Βόρειας Θάλασσας — Βαλτικής μέχρι την Τσεχική Δημοκρατία και τη νότια Πολωνία και που προτείνει τη διαδρομή “Wilhelmshaven/Bremerhaven/Hamburg/Amsterdam/Rotterdam/Antwerpen-Aachen-Hannover/Berlin-Warsaw-Terespol (σύνορα Πολωνίας-Λευκορωσίας)/Kaunas-Riga-Tallinn/Falkenberg-Prague/Wroclaw-Katowice” ως την κύρια διαδρομή του σιδηροδρομικού εμπορευματικού διαδρόμου Βόρειας Θάλασσας — Βαλτικής, συνάδει με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 913/2010.».

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στο Βασίλειο του Βελγίου, την Τσεχική Δημοκρατία, την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, τη Δημοκρατία της Λιθουανίας, το Βασίλειο των Κάτω Χωρών, τη Δημοκρατία της Πολωνίας.

Βρυξέλλες, 31 Ιανουαρίου 2017.

Για την Επιτροπή

Violeta BULC

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 276 της 20.10.2010, σ. 22.

(2)  Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2015/1111 της Επιτροπής, της 7ης Ιουλίου 2015, σχετικά με τη συμμόρφωση της κοινής πρότασης που υπέβαλαν τα κράτη μέλη για την επέκταση του σιδηροδρομικού εμπορευματικού διαδρόμου Βόρειας Θάλασσας — Βαλτικής με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 913/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο για ανταγωνιστικές εμπορευματικές μεταφορές (ΕΕ L 181 της 9.7.2015, σ. 82).


2.2.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 28/73


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/179 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 1ης Φεβρουαρίου 2017

για τον καθορισμό των διαδικαστικών ρυθμίσεων που είναι αναγκαίες για τη λειτουργία της ομάδας συνεργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 5 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/1148 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων δικτύου και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2016/1148 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Ιουλίου 2016, σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων δικτύου και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση (1), και ιδίως το άρθρο 11 παράγραφος 5,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η στρατηγική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και η ανταλλαγή πληροφοριών, πείρας και βέλτιστων πρακτικών σχετικά με την ασφάλεια των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών είναι θεμελιώδους σημασίας για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων που απορρέουν από συμβάντα και κινδύνους που σχετίζονται με την ασφάλεια των εν λόγω συστημάτων σε ολόκληρη την Ένωση.

(2)

Για τη στήριξη και τη διευκόλυνση της στρατηγικής συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών καθώς και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης και της αξιοπιστίας μεταξύ τους, το άρθρο 11 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/1148 προβλέπει τη σύσταση ομάδας συνεργασίας, η οποία θα απαρτίζεται από εκπροσώπους των κρατών μελών, της Επιτροπής και του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών.

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 11 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/1148, η ομάδα συνεργασίας οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντά της στο πλαίσιο διετών προγραμμάτων εργασίας, το πρώτο εκ των οποίων πρέπει να καταρτισθεί έως τις 9 Φεβρουαρίου 2018. Ένα από τα καθήκοντα της ομάδας συνεργασίας είναι η παροχή στρατηγικής καθοδήγησης για τις δραστηριότητες του δικτύου Ομάδων Αντιμετώπισης Συμβάντων που αφορούν την Ασφάλεια Υπολογιστών (CSIRT), η ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών, καθώς και η συζήτηση των δυνατοτήτων και της ετοιμότητας των κρατών μελών. Η ομάδα συνεργασίας οφείλει επίσης να καταρτίσει, έως τις 9 Αυγούστου 2018 και στη συνέχεια ανά ενάμισι έτος, έκθεση αξιολόγησης της πείρας που αποκτήθηκε από τη στρατηγική συνεργασία βάσει του εν λόγω άρθρου.

(4)

Σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 2 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/1148, για την περίοδο από 9 Φεβρουαρίου 2017 έως 9 Νοεμβρίου 2018 και με σκοπό τη στήριξη των κρατών μελών για την υιοθέτηση συνεκτικής προσέγγισης κατά τη διαδικασία καθορισμού των φορέων εκμετάλλευσης βασικών υπηρεσιών, η ομάδα συνεργασίας πρέπει να συζητήσει τη διαδικασία, την ουσία και το είδος των εθνικών μέτρων για τον καθορισμό των φορέων εκμετάλλευσης βασικών υπηρεσιών σε συγκεκριμένο τομέα. Η ομάδα συνεργασίας πρέπει να συζητήσει επίσης, κατόπιν σχετικού αιτήματος κράτους μέλους, το σχέδιο ειδικών εθνικών μέτρων του εν λόγω κράτους μέλους για τον καθορισμό των φορέων εκμετάλλευσης βασικών υπηρεσιών σε συγκεκριμένο τομέα.

(5)

Βάσει του άρθρου 14 παράγραφος 7 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/1148, οι αρμόδιες αρχές, ενεργώντας από κοινού εντός της ομάδας συνεργασίας, μπορούν να καταρτίζουν και να εκδίδουν κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις περιστάσεις όπου οι φορείς εκμετάλλευσης βασικών υπηρεσιών είναι υποχρεωμένοι να κοινοποιούν συμβάντα, συμπεριλαμβανομένων των παραμέτρων με σκοπό τον προσδιορισμό της σοβαρότητας του αντίκτυπου ενός συμβάντος.

(6)

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/1148, η Επιτροπή παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στην ομάδα συνεργασίας. Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στις υποομάδες που συστήνονται σύμφωνα με την παρούσα απόφαση.

(7)

Πρόεδρος της ομάδας συνεργασίας είναι ο εκπρόσωπος του κράτους μέλους το οποίο ασκεί την προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο πρόεδρος θα πρέπει, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, να επικουρείται από εκπρόσωπο του κράτους μέλους το οποίο ασκούσε την προηγούμενη προεδρία και του κράτους μέλους που θα ασκεί την επόμενη προεδρία του Συμβουλίου της Ένωσης. Ο πρόεδρος μπορεί να καθορίσει ποια είναι τα καθήκοντα για τα οποία ενδεχομένως μπορεί να χρειαστεί η εν λόγω συνδρομή. Σε περίπτωση που το κράτος μέλος που ασκεί την προεδρία του Συμβουλίου απέχει από την άσκηση της προεδρίας της ομάδας, θα πρέπει να εκλεγεί αναπληρωτής πρόεδρος με πλειοψηφία δύο τρίτων των μελών της ομάδας.

(8)

Το έργο του προέδρου θα πρέπει να διέπεται από τις αρχές του μη αποκλεισμού, της συνεργασίας, του σεβασμού της διαφορετικότητας και της επίτευξης συναίνεσης. Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της ομάδας συνεργασίας θα πρέπει να διευκολύνει τη συνεργασία όλων των μελών, να επιτρέπει να εκφράζονται διαφορετικές απόψεις και θέσεις και να καταβάλλει προσπάθειες για την εξεύρεση λύσεων που τυγχάνουν της ευρύτερης δυνατής στήριξης της ομάδας συνεργασίας.

(9)

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/1148, η ομάδα συνεργασίας μπορεί, όπου κρίνεται σκόπιμο, να καλεί εκπροσώπους των ενδιαφερόμενων φορέων να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της. Προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι οι υπό ένταξη χώρες συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της οδηγίας (ΕΕ) 2016/1148 από την ημέρα της ένταξής τους, είναι σκόπιμο οι εκπρόσωποι των εν λόγω χωρών να καλούνται να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της ομάδας συνεργασίας από την ημερομηνία υπογραφής της Συνθήκης προσχώρησης. Η απόφαση να καλούνται εκπρόσωποι των ενδιαφερόμενων φορέων ή εμπειρογνώμονες να συμμετέχουν σε συνεδρίαση ή σε συγκεκριμένο μέρος της συνεδρίασης της ομάδας συνεργασίας θα πρέπει να λαμβάνεται από τον πρόεδρο, εκτός εάν, με απλή πλειοψηφία των μελών που την απαρτίζουν, η ομάδα αντιταχθεί στη συμμετοχή του σχετικού εκπροσώπου ή εμπειρογνώμονα στη συνεδρίαση ή σε μέρος αυτής.

(10)

Δυνάμει του άρθρου 13 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/1148, η Ένωση μπορεί να συνάπτει, σύμφωνα με το άρθρο 218 της ΣΛΕΕ, διεθνείς συμφωνίες με τρίτες χώρες και με διεθνείς οργανισμούς με τις οποίες καθίσταται δυνατή και ρυθμίζεται η συμμετοχή τους σε ορισμένες δραστηριότητες της ομάδας συνεργασίας.

(11)

Για λόγους αποτελεσματικότητας, η ομάδα συνεργασίας θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα σύστασης υποομάδων.

(12)

Για λόγους απλούστευσης, η ομάδα συνεργασίας θα πρέπει να θεσπίσει λεπτομερέστερους διαδικαστικούς κανόνες που αφορούν, μεταξύ άλλων, τους τρόπους διανομής εγγράφων, τη γραπτή διαδικασία ή την τήρηση συνοπτικών πρακτικών συνεδριάσεων.

(13)

Κατ' αρχήν, οι συζητήσεις της ομάδας δεν θα πρέπει να είναι ανοικτές στο κοινό, επειδή η δημοσιοποίησή τους θα μπορούσε να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ασφάλεια και την οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι το θέμα που συζητείται αφορά συχνά τη δημόσια ασφάλεια. Ωστόσο, η ομάδα μπορεί να αποφασίσει, με τη σύμφωνη γνώμη του προέδρου, να επιτρέψει για ορισμένα θέματα την ελεύθερη πρόσβαση του κοινού στις διαβουλεύσεις της, αλλά και να διευκολύνει τη δημοσιοποίηση κατάλληλων εγγράφων.

(14)

Με στόχο τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της ομάδας από την ημέρα που αναφέρεται στο άρθρο 24 παράγραφος 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/1148, η παρούσα απόφαση θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(15)

Τα μέτρα που προβλέπει η παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής για την ασφάλεια συστημάτων δικτύου και πληροφοριών, η οποία συστάθηκε δυνάμει του άρθρου 22 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/1148,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Στόχος

Η παρούσα απόφαση καθορίζει τις διαδικαστικές ρυθμίσεις που είναι αναγκαίες για τη λειτουργία της ομάδας συνεργασίας (η «ομάδα») που συστήνεται δυνάμει του άρθρου 11 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/1148.

Άρθρο 2

Πρόεδρος της ομάδας

1.   Πρόεδρος της ομάδας συνεργασίας είναι ο εκπρόσωπος του κράτους μέλους που ασκεί την προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο πρόεδρος επικουρείται κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του από εκπρόσωπο του κράτους μέλους που ασκούσε την προηγούμενη προεδρία και του κράτους μέλους που θα ασκεί την επόμενη προεδρία του Συμβουλίου της Ένωσης.

2.   Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 και μετά από αίτημα του εκπροσώπου του κράτους μέλους που ασκεί την προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε περίπτωση που το εν λόγω κράτος μέλος απέχει από την άσκηση της προεδρίας της ομάδας, η ομάδα μπορεί να αποφασίσει, με πλειοψηφία δύο τρίτων των μελών που την απαρτίζουν, να εκλέξει αναπληρωτή πρόεδρο μεταξύ των κρατών μελών έως την ανάληψη της προεδρίας από τον επόμενο πρόεδρο σύμφωνα με την παράγραφο 1.

Άρθρο 3

Σύγκληση συνεδρίασης

1.   Οι συνεδριάσεις της ομάδας συγκαλούνται από τον πρόεδρο, είτε με δική του πρωτοβουλία ή μετά από σχετικό αίτημα της απλής πλειοψηφίας των μελών της. Ο πρόεδρος παρέχει ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα των συνεδριάσεων κατά τη διάρκεια της θητείας του, λαμβάνοντας υπόψη το πρόγραμμα εργασίας της ομάδας.

2.   Οι συνεδριάσεις της ομάδας διεξάγονται, καταρχήν, στα γραφεία της Επιτροπής.

Άρθρο 4

Μέθοδοι εργασίας

Η ομάδα εκτελεί τις εργασίες της συνδυάζοντας συνεδριάσεις με φυσική ή εξ αποστάσεως (με ηλεκτρονικό μέσο) συμμετοχή και γραπτή διαδικασία.

Άρθρο 5

Ημερήσια διάταξη

1.   Ο πρόεδρος, επικουρούμενος από τη Γραμματεία, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και την αποστέλλει στα μέλη της ομάδας.

2.   Η ημερήσια διάταξη εγκρίνεται από την ομάδα κατά την έναρξη της συνεδρίασης.

Άρθρο 6

Κανόνες ψηφοφορίας και απόψεις που εκφράζονται από τα μέλη της ομάδας

1.   Οι αποφάσεις της ομάδας λαμβάνονται συναινετικά, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στην παρούσα απόφαση.

2.   Σε περίπτωση ψηφοφορίας, τα μέλη που καταψήφισαν ή απείχαν έχουν το δικαίωμα να εκθέσουν τους λόγους που στηρίζουν τη θέση τους υπό μορφή περίληψης που επισυνάπτεται στο έγγραφο που υποβάλλεται σε ψηφοφορία.

3.   Η ομάδα καταρτίζει το πρόγραμμα εργασίας με πλειοψηφία δύο τρίτων των μελών που την απαρτίζουν.

Άρθρο 7

Τρίτα πρόσωπα και εμπειρογνώμονες

1.   Οι εκπρόσωποι των υπό ένταξη χωρών καλούνται να παρευρίσκονται στις συνεδριάσεις της ομάδας από την ημερομηνία υπογραφής της Συνθήκης προσχώρησης.

2.   Ο πρόεδρος μπορεί να αποφασίσει να καλέσει εκπροσώπους των άμεσα ενδιαφερόμενων φορέων ή εμπειρογνώμονες να συμμετάσχουν σε συνεδρίαση ή σε συγκεκριμένο μέρος της συνεδρίασης της ομάδας, με δική του πρωτοβουλία ή κατόπιν σχετικού αιτήματος μέλους της ομάδας. Ωστόσο, τα μέλη της ομάδας μπορούν, με απλή πλειοψηφία, να αντιταχθούν στην εν λόγω συμμετοχή.

3.   Οι εκπρόσωποι τρίτων μερών, άμεσα ενδιαφερόμενων φορέων και οι εμπειρογνώμονες που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 δεν παρίστανται ούτε συμμετέχουν στις ψηφοφορίες της ομάδας.

Άρθρο 8

Σύσταση υποομάδων

1.   Η ομάδα μπορεί να συστήνει υποομάδες για την εξέταση ειδικών θεμάτων που αφορούν το έργο της.

2.   Η ομάδα καταρτίζει τα καθήκοντα των υποομάδων. Η υποομάδα υποβάλλει έκθεση στην ομάδα και διαλύεται μόλις εκπληρώσει την αποστολή της.

3.   Η Επιτροπή παρέχει γραμματειακή υποστήριξη σε κάθε υποομάδα που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

4.   Οι κανόνες σχετικά με την πρόσβαση σε έγγραφα και την εμπιστευτικότητα που αναφέρονται στο άρθρο 10, οι κανόνες για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αναφέρονται στο άρθρο 11 και οι κανόνες για τα έξοδα συνεδριάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 12 ισχύουν και για τις υποομάδες.

Άρθρο 9

Εσωτερικός κανονισμός

1.   Η ομάδα εγκρίνει, με πλειοψηφία δύο τρίτων των μελών της, τον εσωτερικό της κανονισμό.

2.   Ο πρόεδρος δύναται να προτείνει, κατόπιν σχετικού αιτήματος μέλους της ομάδας ή με δική του πρωτοβουλία, τροποποιήσεις του εσωτερικού κανονισμού.

Άρθρο 10

Πρόσβαση σε έγγραφα και εμπιστευτικότητα

1.   Τα αιτήματα που υποβάλλονται στην ομάδα για πρόσβαση σε έγγραφα σχετικά με τις δραστηριότητές της εξετάζονται από την Επιτροπή σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2).

2.   Οι συζητήσεις της ομάδας δεν είναι ανοικτές στο κοινό. Με τη σύμφωνη γνώμη του προέδρου, η ομάδα μπορεί να αποφασίσει, για ορισμένα θέματα, να επιτρέψει την ελεύθερη πρόσβαση του κοινού στις διαβουλεύσεις της.

3.   Τα έγγραφα που υποβάλλονται στα μέλη της ομάδας, στους εκπροσώπους τρίτων μερών και στους εμπειρογνώμονες δεν δημοσιοποιούνται, εκτός εάν παρέχεται πρόσβαση σε αυτά σύμφωνα με την παράγραφο 1 ή έχουν δημοσιοποιηθεί με άλλον τρόπο από την Επιτροπή.

4.   Οι κανόνες ασφαλείας της Επιτροπής όσον αφορά την προστασία διαβαθμισμένων πληροφοριών της Ένωσης, που προβλέπονται στις αποφάσεις της Επιτροπής (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/443 (3) και (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/444 (4), εφαρμόζονται σε όλες τις εν λόγω πληροφορίες που λαμβάνονται, παράγονται ή εξετάζονται από την ομάδα. Οι πληροφορίες που εξετάζονται από την ομάδα και καλύπτονται από την υποχρέωση τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου προστατεύονται δεόντως.

5.   Τα μέλη της ομάδας, καθώς και οι εκπρόσωποι τρίτων μερών και οι εμπειρογνώμονες, οφείλουν να τηρούν τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας που προβλέπονται στο παρόν άρθρο. Ο πρόεδρος διασφαλίζει ότι οι εκπρόσωποι τρίτων μερών και οι εμπειρογνώμονες έχουν λάβει γνώση των απαιτήσεων εμπιστευτικότητας που τους επιβάλλονται.

Άρθρο 11

Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την ομάδα διέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5).

Άρθρο 12

Έξοδα συνεδριάσεων

1.   Η Επιτροπή δεν αμείβει όσους συμμετέχουν στις δραστηριότητες της ομάδας για τις υπηρεσίες που παρέχουν.

2.   Η Επιτροπή μπορεί να επιστρέφει τα οδοιπορικά των συμμετεχόντων στις συνεδριάσεις της ομάδας. Η απόδοση δαπανών πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ισχύουσες στην Επιτροπή διατάξεις και εντός των ορίων των διαθέσιμων πιστώσεων που χορηγούνται στις υπηρεσίες της Επιτροπής στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας κατανομής πόρων.

Άρθρο 13

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 1η Φεβρουαρίου 2017.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 194 της 19.7.2016, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001, για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43).

(3)  Απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/443 της Επιτροπής, της 13ης Μαρτίου 2015, σχετικά με την ασφάλεια στην Επιτροπή (ΕΕ L 72 της 17.3.2015, σ. 41).

(4)  Απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/444 της Επιτροπής, της 13ης Μαρτίου 2015, σχετικά με τους κανόνες ασφαλείας για την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών της ΕΕ (ΕΕ L 72 της 17.3.2015, σ. 53).

(5)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1).


Διορθωτικά

2.2.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 28/78


Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 520/2007 του Συμβουλίου, της 7ης Μαΐου 2007, για τη θέσπιση τεχνικών μέτρων διατήρησης για ορισμένα αποθέματα άκρως μεταναστευτικών ειδών και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 973/2001

( Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 123 της 12ης Μαΐου 2007 )

Στα Περιεχόμενα και στη σελίδα 3:

αντί:

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 520/2007 του Συμβουλίου, της 7ης Μαΐου 2007, για τη θέσπιση τεχνικών μέτρων διατήρησης για ορισμένα αποθέματα άκρως μεταναστευτικών ειδών και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 973/2001»

διάβαζε:

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 520/2007 του Συμβουλίου, της 7ης Μαΐου 2007, για τη θέσπιση τεχνικών μέτρων διατήρησης για ορισμένα αποθέματα άκρως μεταναστευτικών ειδών και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 973/2001».