ISSN 1977-0669

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 161

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

59ο έτος
18 Ιουνίου 2016


Περιεχόμενα

 

II   Μη νομοθετικές πράξεις

Σελίδα

 

 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

 

*

Ενημέρωση σχετικά με την υπογραφή του πρωτοκόλλου της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας του Λιβάνου, αφετέρου, για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Δημοκρατίας της Κροατίας

1

 

*

Ενημέρωση σχετικά με την έναρξη ισχύος της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Γεωργίας, αφετέρου

1

 

*

Ενημέρωση σχετικά με την έναρξη ισχύος της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, αφετέρου

1

 

*

Απόφαση (EE) 2016/971 του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2016, σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνίας υπό τη μορφή δήλωσης για την επέκταση του εμπορίου προϊόντων της τεχνολογίας πληροφοριών (ITA)

2

 

 

Δήλωση για την επέκταση του εμπορίου προϊόντων της τεχνολογίας πληροφοριών

4

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/972 της Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2016, σχετικά με τη χορήγηση άδειας για τη χρήση της L-αργινίνης που παράγεται από Corynebacterium glutamicum KCTC 10423BP ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για όλα τα ζωικά είδη ( 1 )

18

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/973 της Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2016, σχετικά με τη χορήγηση άδειας για τον διλυσινικό ψευδάργυρο ως πρόσθετη ύλη ζωοτροφών για όλα τα ζωικά είδη ( 1 )

21

 

 

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/974 της Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2016, για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

25

 

 

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/975 της Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2016, σχετικά με τον προσδιορισμό των ποσοτήτων που πρέπει να προστεθούν στην ποσότητα που καθορίστηκε για την υποπερίοδο από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016 στο πλαίσιο των δασμολογικών ποσοστώσεων που ανοίχθηκαν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 539/2007 στον τομέα των αυγών και των αυγοαλβουμινών

27

 

 

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/976 της Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2016, σχετικά με τον προσδιορισμό των ποσοτήτων που πρέπει να προστεθούν στην ποσότητα που καθορίστηκε για την υποπερίοδο από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016 στο πλαίσιο της δασμολογικής ποσόστωσης που ανοίχθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 536/2007 για το κρέας πουλερικών καταγωγής Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής

29

 

 

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/977 της Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2016, για τον καθορισμό των ποσοτήτων που πρέπει να προστεθούν στην ποσότητα που καθορίστηκε για την υποπερίοδο από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016 στο πλαίσιο των δασμολογικών ποσοστώσεων που ανοίχθηκαν με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2015/2077 για τα αυγά, τα προϊόντα αυγών και τις αυγοαλβουμίνες καταγωγής Ουκρανίας

31

 

 

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/978 της Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2016, σχετικά με τον προσδιορισμό των ποσοτήτων που πρέπει να προστεθούν στην ποσότητα που καθορίστηκε για την υποπερίοδο από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016 στο πλαίσιο των δασμολογικών ποσοστώσεων που ανοίχθηκαν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1384/2007 για το κρέας πουλερικών καταγωγής Ισραήλ

33

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

*

Απόφαση (ΕΕ) 2016/979 του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2016, σχετικά με την προσχώρηση της Κροατίας στη σύμβαση, η οποία καταρτίστηκε βάσει του άρθρου K.3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, περί αμοιβαίας συνδρομής και συνεργασίας μεταξύ των τελωνειακών υπηρεσιών

35

 

*

Απόφαση (ΕΕ) 2016/980 του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2016, για τον διορισμό πέντε τακτικών και έξι αναπληρωματικών μελών, έπειτα από πρόταση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, στην Επιτροπή των Περιφερειών

37

 

*

Απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2016/981 του Συμβουλίου, της 16ης Ιουνίου 2016, για τον διορισμό ενός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου

39

 

*

Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2016/982 του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2016, για την τροποποίηση της απόφασης 2014/386/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα ως απάντηση στην παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας και της Σεβαστούπολης

40

 

 

Διορθωτικά

 

*

Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 748/2012 της Επιτροπής, της 3ης Αυγούστου 2012, σχετικά με τον καθορισμό εκτελεστικών κανόνων για την πιστοποίηση αξιοπλοΐας και την περιβαλλοντική πιστοποίηση αεροσκαφών και των σχετικών προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού, καθώς και για την πιστοποίηση φορέων σχεδιασμού και παραγωγής ( ΕΕ L 224 της 21.8.2012 )

41

 

*

Διορθωτικό στην οδηγία 2012/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, περί συντονισμού των εγγυήσεων που απαιτούνται στα κράτη μέλη εκ μέρους των εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 54 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την προστασία των συμφερόντων των εταίρων και των τρίτων, με σκοπό να καταστούν οι εγγυήσεις αυτές ισοδύναμες όσον αφορά τη σύσταση ανωνύμων εταιρειών και τη διατήρηση και τις μεταβολές του κεφαλαίου τους ( ΕΕ L 315 της 14.11.2012 )

56

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις των οποίων οι τίτλοι έχουν τυπωθεί με λευκά στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


II Μη νομοθετικές πράξεις

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

18.6.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 161/1


Ενημέρωση σχετικά με την υπογραφή του πρωτοκόλλου της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας του Λιβάνου, αφετέρου, για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Δημοκρατίας της Κροατίας

Το ανωτέρω πρωτόκολλο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Λιβάνου υπεγράφη στις Βρυξέλλες στις 28 Απριλίου 2016.


18.6.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 161/1


Ενημέρωση σχετικά με την έναρξη ισχύος της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Γεωργίας, αφετέρου

Η συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Γεωργίας, αφετέρου, η οποία υπεγράφη στις 27 Ιουνίου 2014 στις Βρυξέλλες (1), τίθεται σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2016 σύμφωνα με το άρθρο 431 παράγραφος 2 της συμφωνίας, καθόσον η τελευταία πράξη επικύρωσης ή έγκρισης κατετέθη στις 23 Μαΐου 2016.


(1)  ΕΕ L 261 της 30.8.2014, σ. 4.


18.6.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 161/1


Ενημέρωση σχετικά με την έναρξη ισχύος της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, αφετέρου

Η συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, αφετέρου, η οποία υπεγράφη στις 27 Ιουνίου 2014 στις Βρυξέλλες (1), τίθεται σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2016 σύμφωνα με το άρθρο 464 παράγραφος 2 της συμφωνίας, καθόσον η τελευταία πράξη επικύρωσης ή έγκρισης κατετέθη στις 23 Μαΐου 2016.


(1)  ΕΕ L 260 της 30.8.2014, σ. 4.


18.6.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 161/2


ΑΠΌΦΑΣΗ (EE) 2016/971 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 17ης Ιουνίου 2016

σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνίας υπό τη μορφή δήλωσης για την επέκταση του εμπορίου προϊόντων της τεχνολογίας πληροφοριών (ITA)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 207 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο, σε συνδυασμό με το άρθρο 218 παράγραφος 6 στοιχείο α) σημείο v),

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Έχοντας υπόψη την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η δήλωση των υπουργών για το εμπόριο στον τομέα των προϊόντων της τεχνολογίας πληροφοριών, γνωστή ως συμφωνία για την Τεχνολογία των Πληροφοριών («ΙΤΑ»), εγκρίθηκε στη Σινγκαπούρη στις 13 Δεκεμβρίου 1996. Η παράγραφος 3 του παραρτήματός για τα κράτη ΙΤΑ δηλώνει, ότι οι συμμετέχοντες συνεδριάζουν περιοδικά υπό την αιγίδα του Συμβουλίου Εμπορευματικών Συναλλαγών του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) για να αναθεωρούν τα προϊόντα που καλύπτονται, με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας, με συναίνεση, εάν είναι κατάλληλο να τροποποιηθούν, υπό το φως των τεχνολογικών εξελίξεων, της πείρας κατά την εφαρμογή των δασμολογικών παραχωρήσεων, ή αλλαγών στην ονοματολογία του εναρμονισμένου συστήματος, τα προσαρτήματα στο εν λόγω παράρτημαώστε να ενσωματωθούν πρόσθετα προϊόντα.

(2)

Στις 8 Ιουλίου 2009, το Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή να διαπραγματευθεί την αναθεώρηση της ΙΤΑ, με σκοπό την επέκταση της κάλυψης των προϊόντων της, ώστε να αντανακλά τις τεχνολογικές εξελίξεις και τη σύγκλιση.

(3)

Οι διαπραγματεύσεις για την επέκταση της ITA διεξήχθησαν από την Επιτροπή σε διαβούλευση με την ειδική επιτροπή που συστάθηκε βάσει του άρθρου 207 παράγραφος 3 της Συνθήκης.

(4)

Στις 28 Ιουλίου 2015 οι συμμετέχοντες στις διαπραγματεύσεις εξέδωσαν δήλωση για την επέκταση του εμπορίου προϊόντων της τεχνολογίας πληροφοριών («Δήλωση σχετικά με την επέκταση της ITA»), στην οποία καταγράφονται τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων.

(5)

Κατά τη 10η υπουργική διάσκεψη του ΠΟΕ στο Ναϊρόμπι από τις 15 έως τις 18 Δεκεμβρίου 2015, οι συμμετέχοντες στις διαπραγματεύσεις εξέδωσαν υπουργική δήλωση για την επέκταση του εμπορίου προϊόντων της τεχνολογίας πληροφοριών, με ημερομηνία 16 Δεκεμβρίου 2015 (WT/MIN 15/25) («δήλωση των υπουργών»), η οποία εγκρίνει και υποβάλλει προς αποδοχή τη δήλωση σχετικά με την επέκταση της ITA, σύμφωνα με την παράγραφο 9 της εν λόγω δήλωσης. Η δήλωση των υπουργών καταγράφει επίσης τη συμφωνία των συμμετεχόντων στις διαπραγματεύσεις με τα σχέδια πινάκων που υποβλήθηκαν από κάθε συμμετέχοντα κατ' εφαρμογή της παραγράφου 5 της δήλωσης σχετικά με την επέκταση της ΙΤΑ και που περιέχονται στο έγγραφο του ΠΟΕ G/MA/W/117.

(6)

Η συμφωνία υπό τη μορφή δήλωσης σχετικά με την επέκταση της ΙΤΑ θα πρέπει να εγκριθεί εξ ονόματος της Ένωσης, μαζί με τον πίνακα της Ένωσης και τους πίνακες που υποβλήθηκαν από άλλους συμμετέχοντες στις διαπραγματεύσεις και οι οποίοι περιέχονται στο έγγραφο του ΠΟΕ G/MA/W/117.

(7)

Σύμφωνα με τη δήλωση για την επέκταση της ΙΤΑ, η Ένωση θα πρέπει να υποβάλει στον ΠΟΕ τις αναγκαίες τροποποιήσεις του πίνακά της στην Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου («GATT του 1994»), όπως ορίζεται στον πίνακα της Ένωσης CLXXIII (G/MA/TAR/RS/357/corr.1),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Εγκρίνεται, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Δήλωση για την επέκταση της ITA, και οι πίνακες που υποβλήθηκαν σύμφωνα με την παράγραφο 5 της πρώτης δήλωσης.

Το κείμενο της δήλωσης για την επέκταση της ΙΤΑ, και τα προσαρτήματα της, προσαρτώνται στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 2

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να υποβάλει στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου τις απαραίτητες τροποποιήσεις στον πίνακα της Ένωσης ο οποίος προσαρτάται στην GATT του 1994, όπως ορίζεται στον πίνακα της Ένωσης CLXXIII (G/MA/TAR/RS/357/corr.1).

Άρθρο 3

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου θα ορίσει το/τα πρόσωπο/-α που είναι εξουσιοδοτημένα να καταθέσουν, εξ ονόματος της Ένωσης, την πράξη αποδοχής που προβλέπεται στην παράγραφο 9 της δήλωσης σχετικά με την επέκταση της ΙΤΑ (2).

Άρθρο 4

Η δήλωση για την επέκταση της ΙΤΑ δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ότι παρέχει δικαιώματα ή επιβάλλει υποχρεώσεις που μπορεί να επικαλεστεί κανείς άμεσα σε δικαστήρια της Ένωσης ή κράτους μέλους.

Άρθρο 5

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία της έκδοσής της.

Λουξεμβούργο, 17 Ιουνίου 2016.

Για το Συμβούλιο

O Πρόεδρος

J.R.V.A. DIJSSELBLOEM


(1)  Έγκριση της 8ης Ιουνίου 2016 (δεν έχει ακόμη δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

(2)  Η ημερομηνία έναρξης ισχύος της Δήλωσης θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου.


18.6.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 161/4


ΔΉΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΈΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΊΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ

Τα ακόλουθα μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου («ΠΟΕ») τα οποία συμφώνησαν για την επέκταση του παγκόσμιου εμπορίου προϊόντων της τεχνολογίας πληροφοριών (αποκαλούμενα εφεξής «τα μέρη»):

 

Αλβανία

 

Αυστραλία

 

Καναδάς

 

Κίνα

 

Κόστα Ρίκα

 

Ευρωπαϊκή Ένωση

 

Γουατεμάλα

 

Χονγκ Κονγκ, Κίνα

 

Ισλανδία

 

Ισραήλ

 

Ιαπωνία

 

Κορέα

 

Μαλαισία

 

Μαυροβούνιο

 

Νέα Ζηλανδία

 

Νορβηγία

 

Φιλιππίνες

 

Σινγκαπούρη

 

Ελβετία (1)

 

Χωριστό τελωνειακό έδαφος Ταϊβάν Πένγκου, Κίνμεν και Μάτσου

 

Ταϊλάνδη

 

Ηνωμένες Πολιτείες

Δηλώνουν τα εξής:

1.

Κάθε συμβαλλόμενο μέρος θα παγιοποιήσει και θα καταργήσει τους τελωνειακούς δασμούς και λοιπούς δασμούς και επιβαρύνσεις οποιασδήποτε μορφής, κατά την έννοια του άρθρου II παράγραφος 1 στοιχείο β) της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου του 1994, όπως αναφέρεται παρακάτω, όσον αφορά:

α)

όλα τα προϊόντα που κατατάσσονται στις διακρίσεις του εναρμονισμένου συστήματος (ΕΣ) 2007 τα οποία απαριθμούνται στο προσάρτημα Α της παρούσας δήλωσης· και

β)

όλα τα προϊόντα που καθορίζονται στο προσάρτημα Β της παρούσας δήλωσης, ανεξάρτητα από το αν περιέχονται ή όχι στο προσάρτημα Α.

Σταδιακή κατάργηση

2.

Τα μέρη εφαρμόζουν τριετές χρονοδιάγραμμα μέσω τεσσάρων ισόποσων μειώσεων των δασμολογικών συντελεστών από το 2016 έως το 2019, ως πρότυπο χρονοδιάγραμμα, εφόσον δεν αποφασιστεί άλλως από τα μέρη, αναγνωρίζοντας ότι είναι δυνατό να χρειαστεί η παράταση της σταδιακής κατάργησης σε περιορισμένες περιπτώσεις. Ο μειωμένος δασμολογικός συντελεστής στρογγυλοποιείται, σε κάθε στάδιο, στο πρώτο δεκαδικό ψηφίο. Κάθε μέρος θα συμπεριλάβει τις δεσμεύσεις για το χρονοδιάγραμμα όσον αφορά κάθε προϊόν στο πλαίσιο του Πίνακα Παραχωρήσεων που επισυνάπτεται στη Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου του 1994 («Πίνακας Παραχωρήσεων»).

Εφαρμογή

3.

Εφόσον δεν συμφωνηθεί διαφορετικά από τα μέρη, και με την επιφύλαξη της εφαρμογής των εθνικών διαδικαστικών απαιτήσεων, κάθε μέρος θα καταργήσει όλους τους τελωνειακούς δασμούς και τους λοιπούς δασμούς και επιβαρύνσεις οποιασδήποτε μορφής όσον αφορά τα προϊόντα που απαριθμούνται στα προσαρτήματα ως εξής:

α)

η κατάργηση των τελωνειακών δασμών πραγματοποιείται μέσω ισόποσων μειώσεων, από τις οποίες η πρώτη τίθεται σε ισχύ το αργότερο την 1η Ιουλίου 2016, η δεύτερη τίθεται σε ισχύ το αργότερο την 1η Ιουλίου 2017 και η τρίτη τίθεται σε ισχύ το αργότερο την 1η Ιουλίου 2018. Οι τελωνειακοί δασμοί καταργούνται ολοσχερώς το αργότερο την 1η Ιουλίου 2019· και

β)

οι λοιποί δασμοί και επιβαρύνσεις οποιασδήποτε μορφής, κατά την έννοια του άρθρου II παράγραφος 1 στοιχείο β) της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου του 1994, καταργούνται ολοσχερώς μέχρι την 1η Ιουλίου 2016.

Επιτάχυνση της εφαρμογής

4.

Τα μέρη ενθαρρύνουν την αυτόνομη και άμεση κατάργηση των τελωνειακών δασμών ή την επιτάχυνση της εφαρμογής πριν από τις ημερομηνίες που αναφέρονται στο σημείο 3 ανωτέρω, για παράδειγμα όσον αφορά προϊόντα που υπόκεινται σε σχετικά χαμηλούς τελωνειακούς δασμούς.

Προγραμματισμός του χρονοδιαγράμματος

5.

Κάθε μέρος παρέχει, το ταχύτερο δυνατό, και οπωσδήποτε μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2015, σε όλα τα άλλα μέρη, σχέδιο πίνακα που περιέχει α) λεπτομέρειες για τον τρόπο με τον οποίο θα παρέχεται η κατάλληλη δασμολογική μεταχείριση στον πίνακα παραχωρήσεων που υποβάλλει και β) κατάσταση με τις λεπτομερείς διακρίσεις του ΕΣ στις οποίες υπάγονται τα προϊόντα που περιέχονται στο προσάρτημα Β, που θα περιλαμβάνει και σημείωση σύμφωνα με την οποία δεν θα εφαρμόζονται δασμοί όσον αφορά αυτά τα προϊόντα, όπου και αν κατατάσσονται στο ΕΣ. Κάθε σχέδιο πίνακα εξετάζεται και εγκρίνεται από τα μέρη με συναίνεση, λαμβάνοντας υπόψη τους προβληματισμούς που εκφράζουν τα μέρη κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Αυτή η διαδικασία εξέτασης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τις 4 Δεκεμβρίου 2015.

6.

Μόλις περατωθεί η συγκεκριμένη διαδικασία εξέτασης για κάθε σχέδιο πίνακα κάποιου μέρους, ο εγκεκριμένος πίνακας, με την επιφύλαξη της εφαρμογής των εθνικών διαδικαστικών απαιτήσεων, υποβάλλεται ως τροποποίηση του σχετικού πίνακα παραχωρήσεων από το εν λόγω μέρος, σύμφωνα με την απόφαση της 26ης Μαρτίου 1980 για τις διαδικασίες τροποποίησης και διόρθωσης των πινάκων δασμολογικών παραχωρήσεων (BISD 27S/25).

7.

Κάθε μέρος θα εφαρμόσει τα σημεία 3 και 6 της παρούσας δήλωσης μόλις τα μέρη εξετάσουν και εγκρίνουν με συναίνεση τα σχέδια πινάκων που εκπροσωπούν το 90 % περίπου του παγκόσμιου εμπορίου (2) στα προϊόντα που καλύπτονται από την παρούσα δήλωση.

Μορφή των σχεδίων πινάκων παραχωρήσεων

8.

Για την εφαρμογή της παγιοποίησης και της κατάργησης των τελωνειακών δασμών και λοιπών δασμών και επιβαρύνσεων οποιασδήποτε μορφής όσον αφορά τα προϊόντα που απαριθμούνται στα προσαρτήματα, οι τροποποιήσεις κάθε μέρους στον πίνακα παραχωρήσεων:

α)

στην περίπτωση των προϊόντων των διακρίσεων του ΕΣ 2007 που απαριθμούνται στο προσάρτημα Α, δημιουργούν, κατά περίπτωση, υποδιαιρέσεις στον πίνακα παραχωρήσεων σε εθνικό δασμολογικό επίπεδο· και

β)

στην περίπτωση των προϊόντων που ορίζονται στο προσάρτημα Β, επισυνάπτουν παράρτημα στον σχετικό πίνακα παραχωρήσεων που περιλαμβάνει όλα τα προϊόντα του προσαρτήματος Β, με αναφορά της λεπτομερούς δασμολογικής κατάταξης για τα εν λόγω προϊόντα είτε σε εθνικό δασμολογικό επίπεδο είτε σε επίπεδο 6-ψήφιων κωδικών του ΕΣ.

Αποδοχή

9.

Η δήλωση υποβάλλεται προς αποδοχή από όλα τα μέλη του ΠΟΕ. Η αποδοχή κοινοποιείται γραπτώς στον γενικό διευθυντή του ΠΟΕ, ο οποίος τη γνωστοποιεί σε όλα τα μέρη.

Μη δασμολογικοί φραγμοί

10.

Τα μέρη συμφωνούν να εντείνουν τις διαβουλεύσεις σχετικά με τους μη δασμολογικούς φραγμούς στον τομέα της τεχνολογίας πληροφοριών. Για τον σκοπό αυτόν, τα μέρη υποστηρίζουν την ενδεχόμενη ανάπτυξη ενός αναβαθμισμένου προγράμματος εργασίας για τους μη δασμολογικούς φραγμούς.

Τελικές παρατηρήσεις

11.

Τα μέρη συναντώνται περιοδικά, και τουλάχιστον ένα έτος πριν από τις τακτικές τροποποιήσεις της ονοματολογίας του εναρμονισμένου συστήματος από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τελωνείων, και το αργότερο μέχρι τον Ιανουάριο του 2018, για να επανεξετάζουν τα προϊόντα που καλύπτονται σύμφωνα με τα προσαρτήματα και να εξετάζουν αν, υπό το πρίσμα των τεχνολογικών εξελίξεων, της πείρας από την εφαρμογή των δασμολογικών παραχωρήσεων ή των αλλαγών της ονοματολογίας του ΕΣ, επιβάλλεται η επικαιροποίηση των προσαρτημάτων ώστε να συμπεριλάβουν και άλλα προϊόντα.

12.

Τα μέρη αναγνωρίζουν ότι τα αποτελέσματα των εν λόγω διαπραγματεύσεων περιλαμβάνουν παραχωρήσεις που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στις συνεχιζόμενες πολυμερείς διαπραγματεύσεις για την πρόσβαση στην αγορά για τα μη γεωργικά προϊόντα, οι οποίες διεξάγονται εντός του πλαισίου του αναπτυξιακού προγράμματος της Ντόχα.

Προσαρτήματα της παρούσας δήλωσης:

Το προσάρτημα Α απαριθμεί τις διακρίσεις του ΕΣ 2007 ή μέρη αυτών που θα καλυφθούν από την παρούσα δήλωση.

Το προσάρτημα B απαριθμεί συγκεκριμένα προϊόντα που θα καλυφθούν από την παρούσα δήλωση, όπου και αν κατατάσσονται στο ΕΣ 2007.


(1)  Εξ ονόματος της τελωνειακής ένωσης Ελβετίας και Λιχτενστάιν.

(2)  Το ποσοστό αυτό υπολογίζεται από τη γραμματεία του ΠΟΕ βάσει των πλέον πρόσφατων διαθέσιμων δεδομένων και γνωστοποιείται στα μέρη.


ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ A

Είδος

ΕΣ 2007

ex  (*)

Περιγραφή προϊόντος

001

350691

ex

Οπτικώς διαυγή συγκολλητικά αποσπώμενης μεμβράνης και οπτικώς διαυγή σκληρυνόμενα συγκολλητικά υγρής μορφής του είδους που χρησιμοποιείται αποκλειστικά ή κυρίως για την κατασκευή διατάξεων απεικόνισης με επίπεδη οθόνη ή πλαισίων οθόνης αφής

002

370130

 

Άλλες πλάκες και επίπεδες επιφάνειες των οποίων η διάσταση μιας τουλάχιστον πλευράς ξεπερνάει τα 255 mm

003

370199

 

Άλλες

004

370590

 

Άλλες

005

370790

 

Άλλα

006

390799

ex

Θερμοπλαστικά συμπολυμερή υγρών κρυστάλλων από αρωματικό πολυεστέρα

007

841459

ex

Ανεμιστήρες του είδους που χρησιμοποιείται αποκλειστικά ή κυρίως για ψύξη μικροεπεξεργαστών, συσκευών τηλεπικοινωνιών, αυτόματων μηχανών επεξεργασίας δεδομένων ή μονάδων αυτόματων μηχανών επεξεργασίας δεδομένων

008

841950

ex

Διατάξεις εναλλαγής της θερμότητας από φθοροπολυμερή των οποίων η εσωτερική διάμετρος των οπών των σωλήνων εισόδου και εξόδου δεν υπερβαίνει τα 3 cm

009

842010

ex

Πλαστικοποιητές ρολού του είδους που χρησιμοποιείται αποκλειστικά ή κυρίως για την κατασκευή υποστρωμάτων τυπωμένου κυκλώματος ή τυπωμένων κυκλωμάτων

010

842129

ex

Μηχανές και συσκευές για τη διήθηση ή το καθάρισμα των υγρών κατασκευασμένες από φθοροπολυμερή και με φίλτρο ή μεμβράνη καθαρισμού με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 140 μm

011

842139

ex

Μηχανές και συσκευές για τη διήθηση ή το καθάρισμα των αερίων, με ανοξείδωτο χαλύβδινο περίβλημα και με εσωτερική διάμετρο οπών των σωλήνων εισόδου και εξόδου που δεν υπερβαίνει τα 1,3 cm

012

842199

ex

Μέρη μηχανών και συσκευών για τη διήθηση ή το καθάρισμα των υγρών κατασκευασμένα από φθοροπολυμερή και με φίλτρο ή μεμβράνη καθαρισμού με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 140 μm, μέρη μηχανών και συσκευών για τη διήθηση ή το καθάρισμα των αερίων, με ανοξείδωτο χαλύβδινο περίβλημα και με εσωτερική διάμετρο οπών των σωλήνων εισόδου και εξόδου που δεν υπερβαίνει τα 1,3 cm

013

842320

ex

Πλάστιγγες συνεχούς ζυγίσεως επί μεταφορέων με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων για τη μέτρηση βαρών

014

842330

ex

Πλάστιγγες για σταθερά βάρη και ζυγαριές και πλάστιγγες για το σάκιασμα ή το μέτρημα των δόσεων, με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων για τη μέτρηση βάρους

015

842381

ex

Άλλες συσκευές και όργανα ζυγίσεως με δυνατότητα που δεν υπερβαίνει τα 30 kg με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων για τη μέτρηση βάρους

016

842382

ex

Άλλες συσκευές και όργανα ζυγίσεως με δυνατότητα που υπερβαίνει τα 30 kg αλλά δεν υπερβαίνει τα 5 000 kg με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων για τη μέτρηση βάρους, εκτός από τις μηχανές για τη ζύγιση μηχανοκίνητων οχημάτων

017

842389

ex

Άλλες συσκευές και όργανα ζυγίσεως με δυνατότητα που υπερβαίνει τα 5 000 kg με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων για τη μέτρηση βάρους

018

842390

ex

Μέρη συσκευών και οργάνων ζυγίσεως με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων για τη μέτρηση βάρους, εκτός από τα μέρη μηχανών για τη ζύγιση μηχανοκίνητων οχημάτων

019

842489

ex

Μηχανικές συσκευές για την εκτόξευση, διασπορά ή ψεκασμό του είδους που χρησιμοποιείται αποκλειστικά ή κυρίως για την κατασκευή τυπωμένων κυκλωμάτων ή συναρμολογήσεων τυπωμένου κυκλώματος

020

842490

ex

Μέρη μηχανικών συσκευών για την εκτόξευση, διασπορά ή ψεκασμό του είδους που χρησιμοποιείται αποκλειστικά ή κυρίως για την κατασκευή τυπωμένων κυκλωμάτων ή συναρμολογήσεων τυπωμένου κυκλώματος

021

844230

 

Μηχανές, συσκευές και υλικό

022

844240

 

Μέρη αυτών των μηχανών, συσκευών ή υλικού

023

844250

 

Πλάκες για την εκτύπωση εικόνων, πλάκες πινάκων, κύλινδροι και άλλα όργανα εκτύπωσης. Λίθοι λιθογραφίας, πλάκες πινάκων, πλάκες και κύλινδροι έτοιμα για την εκτύπωση (π.χ. λειασμένα, με σπυρωτή επιφάνεια, γυαλισμένα)

024

844331

 

Μηχανές και συσκευές που πραγματοποιούν δύο ή περισσότερες από τις ακόλουθες λειτουργίες: εκτύπωση, αντιγραφή ή διαβίβαση στοιχείων με τη χρήση τηλεομοιοτυπίας, που μπορούν να συνδέονται με αυτόματη μηχανή επεξεργασίας πληροφοριών ή με δίκτυο

025

844332

 

Άλλες, ικανές να συνδέονται με αυτόματη μηχανή επεξεργασίας πληροφοριών ή με δίκτυο

026

844339

 

Άλλες

027

844391

 

Μέρη και εξαρτήματα μηχανών και συσκευών εκτύπωσης μέσω πλακών πινάκων, κυλίνδρων και άλλων οργάνων εκτύπωσης της κλάσης 84.42

028

844399

 

Άλλα

029

845610

ex

Μηχανές-εργαλεία που λειτουργούν με λέιζερ (laser) ή άλλη δέσμη φωτός ή φωτονίων του είδους που χρησιμοποιείται αποκλειστικά ή κυρίως για την κατασκευή τυπωμένων κυκλωμάτων, συναρμολογήσεων τυπωμένου κυκλώματος, μερών της κλάσης 8517 , ή μερών αυτόματων μηχανών επεξεργασίας δεδομένων

030

846693

ex

Μέρη και εξαρτήματα μηχανών-εργαλείων που λειτουργούν με λέιζερ (laser) ή άλλη δέσμη φωτός ή φωτονίων του είδους που χρησιμοποιείται αποκλειστικά ή κυρίως για την κατασκευή τυπωμένων κυκλωμάτων, συναρμολογήσεων τυπωμένου κυκλώματος, μερών της κλάσης 8517 , ή μερών αυτόματων μηχανών επεξεργασίας δεδομένων. Μέρη και εξαρτήματα μηχανών-εργαλείων που λειτουργούν με υπερήχους του είδους που χρησιμοποιείται αποκλειστικά ή κυρίως για την κατασκευή τυπωμένων κυκλωμάτων, συναρμολογήσεων τυπωμένου κυκλώματος, μερών της κλάσης 8517 , ή μερών αυτόματων μηχανών επεξεργασίας δεδομένων. Μέρη και εξαρτήματα κέντρων μονάδων επεξεργασίας του είδους που χρησιμοποιείται αποκλειστικά ή κυρίως για την κατασκευή μερών της κλάσης 8517 , ή μερών αυτόματων μηχανών επεξεργασίας δεδομένων. Μέρη και εξαρτήματα (άλλων τόρνων) με αριθμητικό σύστημα ελέγχου του είδους που χρησιμοποιείται αποκλειστικά ή κυρίως για την κατασκευή μερών της κλάσης 8517 , ή μερών αυτόματων μηχανών επεξεργασίας δεδομένων. Μέρη και εξαρτήματα (άλλων μηχανών διάτρησης) με αριθμητικό σύστημα ελέγχου του είδους που χρησιμοποιείται αποκλειστικά ή κυρίως για την κατασκευή μερών της κλάσης 8517 , ή μερών αυτόματων μηχανών επεξεργασίας δεδομένων. Μέρη και εξαρτήματα (άλλων μηχανών εκγλυφής) με αριθμητικό σύστημα ελέγχου του είδους που χρησιμοποιείται αποκλειστικά ή κυρίως για την κατασκευή μερών της κλάσης 8517 , ή μερών αυτόματων μηχανών επεξεργασίας δεδομένων. Μέρη και εξαρτήματα μηχανών για το πριόνισμα ή το κόψιμο κατά τεμάχια σε ορισμένο μήκος του είδους που χρησιμοποιείται αποκλειστικά ή κυρίως για την κατασκευή μερών της κλάσης 8517 , ή μερών αυτόματων μηχανών επεξεργασίας δεδομένων. Μέρη και εξαρτήματα μηχανών-εργαλείων που λειτουργούν με ηλεκτροδιάβρωση του είδους που χρησιμοποιείται αποκλειστικά ή κυρίως για την κατασκευή τυπωμένων κυκλωμάτων, συναρμολογήσεων τυπωμένου κυκλώματος, μερών της κλάσης 8517 , ή μερών αυτόματων μηχανών επεξεργασίας δεδομένων

031

847210

 

Πολύγραφοι

032

847290

 

Άλλα

033

847310

 

Μέρη και εξαρτήματα των μηχανών της κλάσης 8469

034

847340

 

Μέρη και εξαρτήματα των μηχανών της κλάσης 8472

035

847521

 

Μηχανές για την κατασκευή οπτικών ινών και προμορφωμάτων τους

036

847590

ex

Μέρη για μηχανές της διάκρισης 847521

037

847689

ex

Μηχανές για τη μετατροπή νομισμάτων

038

847690

ex

Μέρη μηχανών για τη μετατροπή νομισμάτων

039

847989

ex

Αυτοματοποιημένες μηχανές τοποθέτησης ηλεκτρονικών εξαρτημάτων του είδους που χρησιμοποιείται αποκλειστικά ή κυρίως για την κατασκευή συναρμολογήσεων τυπωμένου κυκλώματος

040

847990

ex

Μέρη αυτοματοποιημένων μηχανών τοποθέτησης ηλεκτρονικών εξαρτημάτων του είδους που χρησιμοποιείται αποκλειστικά ή κυρίως για την κατασκευή συναρμολογήσεων τυπωμένου κυκλώματος

041

848610

 

Μηχανές και συσκευές για την κατασκευή πλινθωμάτων ή δίσκων (wafers)

042

848620

 

Μηχανές και συσκευές για την κατασκευή διατάξεων με ημιαγωγό ή ηλεκτρονικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων

043

848630

 

Μηχανές και συσκευές για την κατασκευή διατάξεων απεικόνισης με επίπεδη οθόνη

044

848640

 

Μηχανές και συσκευές που αναφέρονται στη σημείωση 9 σημείο Γ) του παρόντος κεφαλαίου

045

848690

 

Μέρη και εξαρτήματα

046

850440

 

Μετατροπείς ρεύματος στατικοί

047

850450

 

Άλλα πηνία αντίδρασης και αυτεπαγωγής

048

850490

 

Μέρη

049

850590

ex

Ηλεκτρομαγνήτες του είδους που χρησιμοποιείται αποκλειστικά ή κυρίως για διαγνωστικές συσκευές απεικόνισης με μαγνητικό συντονισμό άλλοι από τους ηλεκτρομαγνήτες της κλάσης 9018

050

851430

ex

Άλλοι κλίβανοι του είδους που χρησιμοποιείται αποκλειστικά ή κυρίως για την κατασκευή τυπωμένων κυκλωμάτων ή συναρμολογήσεων τυπωμένου κυκλώματος

051

851490

ex

Μέρη άλλων κλιβάνων του είδους που χρησιμοποιείται αποκλειστικά ή κυρίως για την κατασκευή τυπωμένων κυκλωμάτων ή συναρμολογήσεων τυπωμένου κυκλώματος

052

851519

ex

Μηχανές συγκόλλησης κυμάτων του είδους που χρησιμοποιείται αποκλειστικά ή κυρίως για την κατασκευή συναρμολογήσεων τυπωμένου κυκλώματος

053

851590

ex

Μέρη μηχανών συγκόλλησης κυμάτων του είδους που χρησιμοποιείται αποκλειστικά ή κυρίως για την κατασκευή συναρμολογήσεων τυπωμένου κυκλώματος

054

851761

 

Σταθμοί βάσης

055

851762

 

Συσκευές για τη λήψη, τη μετατροπή και τη μετάδοση ή την αναγέννηση της φωνής, των εικόνων ή άλλων δεδομένων, στις οποίες περιλαμβάνονται οι συσκευές μεταγωγής και δρομολόγησης

056

851769

 

Άλλες

057

851770

 

Μέρη

058

851810

 

Μικρόφωνα και τα υποστηρίγματά τους

059

851821

 

Μεγάφωνα απλά, προσαρμοσμένα σε πλαίσιο

060

851822

 

Μεγάφωνα πολλαπλά προσαρμοσμένα στο ίδιο πλαίσιο

061

851829

 

Άλλα

062

851830

 

Ακουστικά κεφαλής και αυτιών, έστω και συνδυασμένα με μικρόφωνο, και σύνολα ή συνδυασμοί που αποτελούνται από ένα μικρόφωνο και ένα ή περισσότερα μεγάφωνα

063

851840

 

Ηλεκτρικοί ενισχυτές ακουστικής συχνότητας

064

851850

 

Ηλεκτρικές συσκευές για την ενίσχυση του ήχου

065

851890

 

Μέρη

066

851981

 

Που χρησιμοποιούν μαγνητικό ή οπτικό υπόθεμα ή υπόθεμα με ημιαγωγό

067

851989

 

Άλλες

068

852110

 

Με μαγνητικές ταινίες

069

852190

 

Άλλες

070

852290

 

Άλλα

071

852321

 

Κάρτες με μαγνητική λωρίδα

072

852329

 

Άλλα

073

852340

 

Οπτικά υποθέματα

074

852351

 

Διατάξεις στερεάς κατάστασης μη πτητικής αποθήκευσης με ημιαγωγό

075

852352

 

«Έξυπνες κάρτες» (smart cards)

076

852359

 

Άλλα

077

852380

 

Άλλα

078

852550

 

Συσκευές εκπομπής

079

852560

 

Συσκευές εκπομπής με ενσωματωμένη συσκευή λήψης

080

852580

 

Συσκευές λήψης εικόνων για την τηλεόραση, ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές και βιντεοκάμερες

081

852610

 

Συσκευές ραδιοανίχνευσης και ραδιοβόλισης (ραντάρ)

082

852691

 

Συσκευές ραδιοναυσιπλοΐας

083

852692

 

Συσκευές ραδιοτηλεχειρισμού

084

852712

 

Ραδιοκασετόφωνα τσέπης

085

852713

 

Άλλες συσκευές συνδυασμένες με συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου

086

852719

 

Άλλες

087

852721

ex

Συσκευές λήψης για τη ραδιοφωνία που μπορούν να λειτουργήσουν μόνο με εξωτερική πηγή ενέργειας, του τύπου που χρησιμοποιείται στα αυτοκίνητα οχήματα, συνδυασμένες με συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου με δυνατότητα λήψης και αποκωδικοποίησης ψηφιακών σημάτων του συστήματος ραδιοφωνικών δεδομένων (RDS)

088

852729

 

Άλλες

089

852791

 

Συνδυασμένες με συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου

090

852792

 

Μη συνδυασμένες με συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου, αλλά συνδυασμένες με ωρολογιακή συσκευή

091

852799

 

Άλλες

092

852849

 

Άλλες

093

852871

 

Που δεν έχουν σχεδιαστεί να ενσωματώνουν διάταξη οπτικής ένδειξης ή οθόνη απεικόνισης

094

852910

 

Κεραίες και ανακλαστήρες κεραιών κάθε τύπου. Μέρη που αναγνωρίζονται ότι χρησιμοποιούνται μαζί με τα είδη αυτά

095

852990

ex

Άλλες, με εξαίρεση τις οργανικές λυχνίες διόδων φωτοεκπομπής και τους οργανικούς πίνακες διόδων φωτοεκπομπής που προορίζονται για τις συσκευές των διακρίσεων 8528.72 ή 8528.73

096

853180

ex

Άλλες συσκευές, με εξαίρεση τα κουδούνια, βομβητές, κουδούνια θύρας και παρόμοιες συσκευές

097

853190

 

Μέρη

098

853630

 

Άλλες συσκευές για την προστασία των ηλεκτρικών κυκλωμάτων

099

853650

 

Άλλοι διακόπτες για τη διακοπή, κατανομή και αναστροφή του ρεύματος

100

853690

ex

Άλλες συσκευές, με εξαίρεση τους σφιγκτήρες μπαταρίας του είδους που χρησιμοποιείται για μηχανοκίνητα οχήματα των κλάσεων 8702 , 8703 , 8704 ή 8711

101

853810

 

Πίνακες, πλάκες, κονσόλες, αναλόγια, ερμάρια και άλλα υποθέματα της κλάσης 8537 , χωρίς τις συσκευές τους

102

853939

ex

Λαμπτήρες φθορισμού ψυχρής καθόδου (CCFL) για οπίσθιο φωτισμό διατάξεων απεικόνισης με επίπεδη οθόνη

103

854231

 

Επεξεργαστές και ελεγκτές, έστω και συνδυασμένοι με μνήμες, μετατροπείς, λογικά κυκλώματα, ενισχυτές, ωρολογιακά κυκλώματα και κυκλώματα συγχρονισμού ή άλλα κυκλώματα

104

854232

 

Μνήμες

105

854233

 

Ενισχυτές

106

854239

 

Άλλα

107

854290

 

Μέρη

108

854320

 

Γεννήτριες σημάτων

109

854330

ex

Μηχανές γαλβανοτεχνικής και ηλεκτρόλυσης του είδους που χρησιμοποιείται αποκλειστικά ή κυρίως για την κατασκευή τυπωμένων κυκλωμάτων

110

854370

ex

Είδη ειδικά σχεδιασμένα για σύνδεση με τηλεγραφικές ή τηλεφωνικές συσκευές ή μέσα ή με τηλεγραφικά ή τηλεφωνικά δίκτυα

111

854370

ex

Ενισχυτές μικροκυμάτων

112

854370

ex

Ασύρματες διατάξεις τηλεχειρισμού με υπέρυθρες για χειριστήρια (κονσόλες) βιντεοπαιχνιδιών

113

854370

ex

Ψηφιακές συσκευές καταγραφής δεδομένων πτήσης

114

854370

ex

Φορητή ηλεκτρονική συσκευή ανάγνωσης που λειτουργεί με μπαταρία για την καταγραφή και την αναπαραγωγή αρχείου κειμένου, ακίνητης εικόνας ή ήχου

115

854370

ex

Ψηφιακές συσκευές επεξεργασίας σημάτων ικανές να συνδέονται με ενσύρματο ή ασύρματο δίκτυο για τη μείξη ήχου

116

854390

 

Μέρη

117

880260

ex

Τηλεπικοινωνιακοί δορυφόροι

118

880390

ex

Μέρη τηλεπικοινωνιακών δορυφόρων

119

880521

 

Προσομοιωτές αερομαχίας και τα μέρη τους

120

880529

 

Άλλα

121

900120

 

Ύλες πόλωσης σε φύλλα ή πλάκες

122

900190

 

Άλλα

123

900219

 

Άλλοι

124

900220

 

Φίλτρα

125

900290

 

Άλλα

126

901050

 

Άλλες συσκευές και υλικό για φωτογραφικά ή κινηματογραφικά εργαστήρια. Νεγκατοσκόπια

127

901060

 

Οθόνες για προβολές

128

901090

ex

Μέρη και εξαρτήματα των ειδών των διακρίσεων 901050 και 901060

129

901110

 

Μικροσκόπια στερεοσκοπικά

130

901180

 

Άλλα μικροσκόπια

131

901190

 

Μέρη και εξαρτήματα

132

901210

 

Μικροσκόπια άλλα από τα οπτικά. Συσκευές καταγραφής της περίθλασης

133

901290

 

Μέρη και εξαρτήματα

134

901310

ex

Διόπτρες για μηχανές, συσκευές ή όργανα του κεφαλαίου αυτού ή του τμήματος XVI

135

901320

 

Λέιζερ (lasers), άλλες από τις διόδους λέιζερ (laser)

136

901390

ex

Μέρη και εξαρτήματα, άλλα από αυτά που προορίζονται για διόπτρες σκόπευσης για όπλα ή για περισκόπια

137

901410

 

Πυξίδες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πυξίδες ναυσιπλοΐας

138

901420

 

Όργανα και συσκευές για την εναέρια ή διαστημική ναυσιπλοΐα (άλλα από τις πυξίδες)

139

901480

 

Άλλα όργανα και συσκευές

140

901490

 

Μέρη και εξαρτήματα

141

901510

 

Τηλέμετρα

142

901520

 

Θεοδόλιχοι και ταχεόμετρα

143

901540

 

Όργανα και συσκευές εικονομετρίας

144

901580

 

Άλλα όργανα και συσκευές

145

901590

 

Μέρη και εξαρτήματα

146

901811

 

Ηλεκτροκαρδιογράφοι

147

901812

 

Διαγνωστικές συσκευές με υπερήχους (σκάνερ)

148

901813

 

Διαγνωστικές συσκευές απεικόνισης με μαγνητικό συντονισμό

149

901819

 

Άλλα

150

901820

 

Συσκευές υπεριωδών ή υπέρυθρων ακτίνων

151

901850

 

Άλλα όργανα και συσκευές οφθαλμολογίας

152

901890

ex

Όργανα και συσκευές ηλεκτροχειρουργικής ή ηλεκτροθεραπείας, και μέρη και εξαρτήματα αυτών

153

902150

 

Συσκευές για την τόνωση των καρδιακών μυών, με εξαίρεση τα μέρη και εξαρτήματα

154

902190

 

Άλλα

155

902212

 

Συσκευές αξονικής τομογραφίας με υπολογιστή

156

902213

 

Άλλες, για οδοντιατρικές χρήσεις

157

902214

 

Άλλες, για ιατρικές, χειρουργικές ή κτηνιατρικές χρήσεις

158

902219

 

Για άλλες χρήσεις

159

902221

 

Για χρήση ιατρική, χειρουργική, οδοντιατρική ή κτηνιατρική

160

902229

 

Για άλλες χρήσεις

161

902230

 

Σωλήνες για ακτίνες X

162

902290

ex

Μέρη και εξαρτήματα συσκευών ακτίνων Χ

163

902300

 

Όργανα, συσκευές και υποδείγματα που έχουν κατασκευασθεί για επίδειξη (π.χ. στη διδασκαλία ή τις εκθέσεις), ακατάλληλα για άλλες χρήσεις

164

902410

 

Μηχανές και συσκευές για τη δοκιμή των μετάλλων

165

902480

 

Άλλες μηχανές και συσκευές

166

902490

 

Μέρη και εξαρτήματα

167

902519

 

Άλλα

168

902590

 

Μέρη και εξαρτήματα

169

902710

 

Αναλυτές αερίων ή καπνών

170

902780

 

Άλλα όργανα και συσκευές

171

902790

 

Μικροτόμοι. Μέρη και εξαρτήματα

172

902830

 

Μετρητές ηλεκτρισμού

173

902890

 

Μέρη και εξαρτήματα

174

903010

 

Όργανα και συσκευές μέτρησης ή ανίχνευσης ιοντιζουσών ακτινοβολιών

175

903020

 

Παλμογράφοι και παλμογράφοι με διάταξη καταγραφής

176

903031

 

Πολύμετρα, χωρίς διάταξη καταγραφής

177

903032

 

Πολύμετρα, με διάταξη καταγραφής

178

903033

ex

Άλλα, χωρίς διάταξη καταγραφής, εκτός από όργανα μέτρησης της αντίστασης

179

903039

 

Άλλα, με διάταξη καταγραφής

180

903084

 

Άλλα, με διάταξη καταγραφής

181

903089

 

Άλλα

182

903090

 

Μέρη και εξαρτήματα

183

903110

 

Μηχανήματα ζυγοστάθμισης μηχανικών μερών

184

903149

 

Άλλα

185

903180

 

Άλλα όργανα, συσκευές και μηχανήματα

186

903190

 

Μέρη και εξαρτήματα

187

903220

 

Μανοστάτες (ρυθμιστές πίεσης)

188

903281

 

Υδραυλικά ή με πιεσμένο αέρα

189

950410

 

Παιχνίδια βίντεο των τύπων που χρησιμοποιούνται μαζί με δέκτη τηλεόρασης

190

950430

ex

Άλλα παιχνίδια που λειτουργούν με την εισαγωγή κέρματος, τραπεζογραμματίου, τραπεζικής κάρτας, μάρκας ή με άλλα μέσα πληρωμής, με εξαίρεση τα αυτόματα παιχνίδια τύπου μπόουλινγκ και τα τυχερά παιχνίδια που εξασφαλίζουν άμεση χρηματική απόδοση

191

950490

ex

Χειριστήρια (κονσόλες) και μηχανές βιντεοπαιχνιδιών, άλλα από εκείνα της διάκρισης 950430 .


(*)  Οι διακρίσεις που καλύπτονται μερικώς φέρουν την ένδειξη «ex».


ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β

192

Ολοκληρωμένα κυκλώματα που αποτελούνται από πολλά μέρη (MCOs): συνδυασμός ενός ή περισσοτέρων μονολιθικών, υβριδικών ή πολλαπλών ψηφίδων ολοκληρωμένων κυκλωμάτων με τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα στοιχεία: αισθητήρες, ενεργοποιητές, ταλαντωτές, συντονιστές με βάση το πυρίτιο ή συνδυασμούς αυτών ή στοιχεία που εκτελούν τις λειτουργίες των ειδών που κατατάσσονται στις κλάσεις 8532 , 8533 , 8541 , ή πηνία αυτεπαγωγής που κατατάσσονται στην κλάση 8504 , συγκεντρωμένα κατά τρόπο πρακτικά αδιαχώριστο σε ένα ενιαίο σώμα όπως το ολοκληρωμένο κύκλωμα, ως συστατικό στοιχείο του τύπου που χρησιμοποιείται για συναρμολόγηση πάνω σε πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος (PCB) ή άλλο υπόθεμα, με τη σύνδεση ακίδων, συρμάτων, σφαιρικών αρθρώσεων, δισκίων, εξογκωμάτων, ή βύσματα.

Για τους σκοπούς του παρόντος ορισμού οι ακόλουθες εκφράσεις σημαίνουν τα εξής:

1.Τα συστατικά μέρη, ενδεχομένως να είναι διακριτά, κατασκευασμένα ανεξάρτητα και στη συνέχεια να έχουν συναρμολογηθεί στο υπόλοιπο MCO, ή ενσωματωθεί σε άλλα συστατικά μέρη.2.Με βάση το πυρίτιο, σημαίνει ότι βασίζονται σε ένα υπόστρωμα πυριτίου, ή παρασκευάζονται από πυρίτιο, ή κατασκευάζονται πάνω σε πλακίδιο ολοκληρωμένου κυκλώματος.

α)

Οι «αισθητήρες με βάση το πυρίτιο» αποτελούνται από μικροηλεκτρονικές ή μηχανικές δομές που δημιουργούνται στη μάζα ή στην επιφάνεια ενός ημιαγωγού και ανιχνεύουν φυσικές ή χημικές ποσότητες τις οποίες μετατρέπουν σε ηλεκτρικά σήματα, όταν δημιουργούνται διακυμάνσεις των ηλεκτρικών ιδιοτήτων ή μετατόπιση μηχανικής δομής.

Οι «φυσικές ή χημικές ποσότητες» συνδέονται με πραγματικά φαινόμενα, όπως η πίεση, τα ακουστικά κύματα, η επιτάχυνση, η δόνηση, η κίνηση, ο προσανατολισμός, η πίεση, η ένταση μαγνητικού πεδίου, η ένταση ηλεκτρικού πεδίου, το φως, η ραδιενέργεια, η υγρασία, η ροή, η συγκέντρωση χημικών ουσιών κ.λπ.

3β)

Οι «ενεργοποιητές με βάση το πυρίτιο» αποτελούνται από μικροηλεκτρονικές και μηχανικές δομές που δημιουργούνται στη μάζα ή στην επιφάνεια ενός ημιαγωγού και μετατρέπουν τα ηλεκτρικά σήματα σε φυσική κίνηση.

3γ)

Οι «συντονιστές με βάση το πυρίτιο» είναι συστατικά που αποτελούνται από μικροηλεκτρονικές ή μηχανικές δομές που δημιουργούνται στη μάζα ή στην επιφάνεια ενός ημιαγωγού και παράγουν μηχανική ή ηλεκτρική ταλάντωση προκαθορισμένης συχνότητας που εξαρτάται από τη φυσική γεωμετρία των δομών αυτών ως απόκριση σε εξωτερικό παράγοντα.

3δ)

Οι «ταλαντωτές με βάση το πυρίτιο» είναι ενεργά συστατικά που αποτελούνται από μικροηλεκτρονικές ή μηχανικές δομές που δημιουργούνται στη μάζα ή στην επιφάνεια ενός ημιαγωγού και παράγουν μηχανική ή ηλεκτρική ταλάντωση προκαθορισμένης συχνότητας που εξαρτάται από τη φυσική γεωμετρία των δομών αυτών.

193

Μονάδες οπίσθιου φωτισμού με διόδους φωτοεκπομπής (LED), οι οποίες είναι πηγές φωτισμού που αποτελούνται από μία ή περισσότερες LED, και μία ή περισσότερες συνδέσεις και που τοποθετούνται σε τυπωμένο κύκλωμα ή άλλο παρόμοιο υπόθεμα, και από άλλα παθητικά κατασκευαστικά στοιχεία, έστω και συνδυασμένα με οπτικά στοιχεία ή προστατευτικές διόδους, και που χρησιμοποιούνται ως οπίσθιος φωτισμός για οθόνες υγρών κρυστάλλων (LCD)

194

Διατάξεις εισαγωγής δεδομένων αφής (καλούμενες οθόνες αφής) χωρίς δυνατότητες εμφάνισης στην οθόνη, που προορίζονται για ενσωμάτωση σε συσκευές με οθόνη, οι οποίες λειτουργούν με την ανίχνευση της παρουσίας και της θέσης της επαφής στην επιφάνεια οθόνης. Η ανίχνευση της αφής μπορεί να γίνει μέσω αντίστασης, ηλεκτροστατικής ικανότητας, αναγνώρισης ακουστικού παλμού, υπέρυθρου φωτισμού ή άλλης τεχνολογίας αφής

195

Δοχεία μελάνης (έστω και με ενσωματωμένη κεφαλή εκτύπωσης) για εισαγωγή σε συσκευές των διακρίσεων του ΕΣ 844331 , 844332 ή 844339 , που περιλαμβάνουν μηχανικά ή ηλεκτρικά στοιχεία· δοχεία μελάνης από θερμοπλαστικά ή ηλεκτροστατικά σωματίδια (έστω και με κινητά μέρη) για εισαγωγή σε συσκευές των διακρίσεων του ΕΣ 844331 , 844332 ή 844339 · στερεά μελάνη σε ειδικώς κατασκευασμένα σχήματα για εισαγωγή σε συσκευές των διακρίσεων του ΕΣ 844331 , 844332 ή 844339

196

Έντυπα που παρέχουν το δικαίωμα πρόσβασης, εγκατάστασης, αναπαραγωγής ή χρησιμοποίησης με άλλο τρόπο λογισμικού (συμπεριλαμβανομένων παιχνιδιών), δεδομένων, διαδικτυακού περιεχομένου (συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου παιχνιδιών ή εφαρμογών) ή υπηρεσιών, ή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων των κινητών υπηρεσιών) (**)

197

Αυτοκόλλητοι κυκλικοί στιλβωτικοί σπόγγοι του είδους που χρησιμοποιείται για την κατασκευή ημιαγωγών δίσκων (wafers)

198

Κουτιά, κιβώτια, θήκες και παρόμοια είδη, από πλαστικές ύλες, που έχουν ειδικά διαμορφωθεί ή επενδυθεί εσωτερικά για τη μεταφορά ή τη συσκευασία δίσκων ημιαγωγών, μασκών ή δικτυωτών σταυρών εστίασης των διακρίσεων 392310 ή 848690

199

Αντλίες κενού του είδους που χρησιμοποιείται αποκλειστικά ή κυρίως για την κατασκευή ημιαγωγών ή διατάξεων απεικόνισης με επίπεδη οθόνη

200

Μηχανές καθαρισμού με πλάσμα για την απομάκρυνση οργανικών ρυπαντών από τα δείγματα και τους φορείς δειγμάτων για ηλεκτρονικά μικροσκόπια

201

Φορητές, διαδραστικές, ηλεκτρονικές διατάξεις για εκπαιδευτικούς σκοπούς πρωτίστως σχεδιασμένες για παιδιά


(**)  Η κατάργηση των δασμών επί του έντυπου υλικού επηρεάζει μόνο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σχετικά με το εμπόριο προϊόντων, δηλαδή δεν επηρεάζει την πρόσβαση των συμμετεχόντων στην αγορά παρά μόνο τους δασμούς. Καμία διάταξη της συμφωνίας επέκτασης για την τεχνολογία των πληροφοριών (ΙΤΑ) δεν εμποδίζει τα μέλη της ITA να ρυθμίζουν τα συστατικά στοιχεία των αγαθών αυτών, μεταξύ άλλων του διαδικτυακού περιεχομένου. Καμία διάταξη της ITA δεν επηρεάζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις πρόσβασης των μελών στην αγορά υπηρεσιών και δεν εμποδίζει τα μέλη να ρυθμίζουν την αγορά υπηρεσιών τους.


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

18.6.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 161/18


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2016/972 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 17ης Ιουνίου 2016

σχετικά με τη χορήγηση άδειας για τη χρήση της L-αργινίνης που παράγεται από Corynebacterium glutamicum KCTC 10423BP ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για όλα τα ζωικά είδη

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, για τις πρόσθετες ύλες που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων (1), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 προβλέπει τη χορήγηση άδειας για τις πρόσθετες ύλες που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων και καθορίζει τους όρους και τις διαδικασίες για τη χορήγηση της άδειας αυτής.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003, υποβλήθηκε αίτηση για την έγκριση της L-αργινίνης ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών. Η εν λόγω αίτηση συνοδευόταν από τα στοιχεία και τα έγγραφα που απαιτούνται βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003.

(3)

Η αίτηση αφορά τη χορήγηση άδειας για την ταξινόμηση της L-αργινίνης, που παράγεται από Corynebacterium glutamicum KCTC 10423BP ως πρόσθετη ύλη ζωοτροφών για όλα τα ζωικά είδη, στην κατηγορία πρόσθετων υλών «διατροφικές πρόσθετες ύλες».

(4)

Στη γνώμη που εξέδωσε την 1η Δεκεμβρίου 2015 (2), η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων («η Αρχή») κατέληγε στο συμπέρασμα ότι, υπό τις προτεινόμενες συνθήκες χρήσης, η L-αργινίνη που παράγεται από Corynebacterium glutamicum KCTC 10423BP δεν έχει δυσμενείς επιδράσεις στην υγεία των ζώων, στην υγεία του ανθρώπου ή στο περιβάλλον και ότι μπορεί να θεωρηθεί αποτελεσματική πηγή αμινοξέος αργινίνης για όλα τα ζωικά είδη· για να είναι πλήρως αποτελεσματική για τα μηρυκαστικά, η συμπληρωματική L-αργινίνη πρέπει να προστατεύεται από την αποδόμηση στη μεγάλη κοιλία. Η Αρχή κρίνει ότι δεν υπάρχει ανάγκη για ειδικές απαιτήσεις παρακολούθησης μετά τη διάθεση στην αγορά. Επιπλέον, η Αρχή επαλήθευσε την έκθεση σχετικά με τη μέθοδο ανάλυσης της πρόσθετης ύλης ζωοτροφών στις ζωοτροφές, η οποία υποβλήθηκε από το εργαστήριο αναφοράς που συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1831/2003.

(5)

Από την αξιολόγηση της εν λόγω ουσίας διαπιστώνεται ότι πληρούνται οι όροι για τη χορήγηση άδειας που προβλέπονται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003. Συνεπώς, θα πρέπει να δοθεί άδεια χρήσης της εν λόγω ουσίας, όπως καθορίζεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

(6)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Η ουσία που προσδιορίζεται στο παράρτημα, η οποία ανήκει στην κατηγορία πρόσθετων υλών «διατροφικές πρόσθετες ύλες» και στη λειτουργική ομάδα «αμινοξέα, άλατα αμινοξέων και ανάλογες ουσίες», επιτρέπεται να χρησιμοποιείται ως πρόσθετη ύλη για τη διατροφή των ζώων υπό τους όρους που παρατίθενται στο εν λόγω παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 17 Ιουνίου 2016.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 29.

(2)  EFSA Journal 2016· 14(1): 4345.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αριθμός αναγνώρισης της πρόσθετης ύλης

Επωνυμία του κατόχου της άδειας

Πρόσθετη ύλη

Σύνθεση, χημικός τύπος, περιγραφή, αναλυτική μέθοδος

Είδος ή κατηγορία ζώων

Μέγιστη ηλικία

Ελάχιστη περιεκτικότητα

Μέγιστη περιεκτικότητα

Λοιπές διατάξεις

Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας

mg/kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %

Κατηγορία διατροφικών πρόσθετων υλών. Λειτουργική ομάδα: αμινοξέα, άλατα αμινοξέων και ανάλογες ουσίες.

3c361

L-αργινίνη

Σύνθεση πρόσθετης ύλης

Σκόνη με ελάχιστη περιεκτικότητα L-αργινίνης 98 % (επί ξηρού) και ανώτατο ποσοστό υγρασίας 10 %

Χαρακτηρισμός της δραστικής ουσίας

L-αργινίνη [(S)2-αμινο-5-γουανιδινοπεντανοϊκό οξύ] παραγόμενη από ζύμωση με Corynebacterium glutamicum KCTC 10423BP

Χημικός τύπος: C6H14N4O2

Αριθμός CAS: 74-79-3

Αναλυτική μέθοδος  (1)

Για την ταυτοποίηση της L-αργινίνης στην πρόσθετη ύλη ζωοτροφών:

Food Chemical Codex «L-αργινίνη μονογραφία».

Για τον ποσοτικό προσδιορισμό της αργινίνης στην πρόσθετη ύλη ζωοτροφών:

χρωματογραφία ανταλλαγής ιόντων με παραγωγοποίηση μετά τη στήλη και φωτομετρική ανίχνευση (IEC-VIS).

Για τον ποσοτικό προσδιορισμό της αργινίνης στα προμείγματα, στις πρώτες ύλες ζωοτροφών και στις σύνθετες ζωοτροφές:

χρωματογραφία ανταλλαγής ιόντων με παραγωγοποίηση μετά τη στήλη και φωτομετρική ανίχνευση (IEC-VIS) — κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 152/2009 της Επιτροπής (2).

Όλα τα είδη

 

 

 

1.

Η περιεκτικότητα σε υγρασία αναγράφεται στην επισήμανση της πρόσθετης ύλης.

2.

Η L-αργινίνη επιτρέπεται να διατίθεται στην αγορά και να χρησιμοποιείται ως πρόσθετη ύλη που αποτελείται από ένα παρασκεύασμα.

8 Ιουλίου 2026


(1)  Πληροφορίες σχετικά με τις αναλυτικές μεθόδους διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση του εργαστηρίου αναφοράς: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

(2)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 152/2009 της Επιτροπής, της 27ης Ιανουαρίου 2009, για τον καθορισμό μεθόδων δειγματοληψίας και ανάλυσης για τον επίσημο έλεγχο των ζωοτροφών (ΕΕ L 54 της 26.2.2009, σ. 1).


18.6.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 161/21


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2016/973 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 17ης Ιουνίου 2016

σχετικά με τη χορήγηση άδειας για τον διλυσινικό ψευδάργυρο ως πρόσθετη ύλη ζωοτροφών για όλα τα ζωικά είδη

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, για τις πρόσθετες ύλες που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων (1), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 προβλέπει τη χορήγηση άδειας για τις πρόσθετες ύλες που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων και καθορίζει τους όρους και τις διαδικασίες για τη χορήγηση της άδειας αυτής.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003, υποβλήθηκε αίτηση για την έγκριση του χηλικού συμπλόκου ψευδαργύρου με υδροχλωρική L-λυσίνη, που συνοδεύεται από τα στοιχεία και τα έγγραφα που απαιτούνται βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003.

(3)

Η αίτηση αφορά τη χορήγηση άδειας για το χηλικό σύμπλοκο ψευδαργύρου με υδροχλωρική L-λυσίνη ως πρόσθετη ύλη ζωοτροφών για όλα τα ζωικά είδη, ουσία η οποία ταξινομείται στην κατηγορία πρόσθετων υλών «διατροφικές πρόσθετες ύλες».

(4)

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων («η Αρχή») κατέληξε, στη γνωμοδότηση της στις 20 Οκτωβρίου 2015 (2), στο συμπέρασμα ότι, σύμφωνα με τις προτεινόμενες συνθήκες χρήσης, το χηλικό σύμπλοκο ψευδαργύρου με υδροχλωρική L-λυσίνη δεν έχει δυσμενείς επιδράσεις στην υγεία των ζώων ούτε στην υγεία των καταναλωτών και ότι δεν προκύπτει ανησυχία όσον αφορά την ασφάλεια των χρηστών υπό την προϋπόθεση ότι λαμβάνονται τα κατάλληλα προστατευτικά μέτρα.

(5)

Όσον αφορά τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, ιδίως την είσοδο του ψευδαργύρου στα επιφανειακά ύδατα μέσω αποστράγγισης και απορροής, η Αρχή συνέστησε, στη γνώμη της στις 8ης Απριλίου 2014 (3), να μειωθούν σημαντικά οι μέγιστες περιεκτικότητες του ψευδαργύρου σε πλήρεις ζωοτροφές για πολλά στοχευόμενα είδη. Ωστόσο, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος να μην καλύπτονται οι φυσιολογικές ανάγκες των ζώων σε ιδιαίτερες περιόδους της ζωής τους, καθώς και ο κίνδυνος να προκύψουν άλλες αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία των ζώων, η μείωση της περιεκτικότητας σε ψευδάργυρο, που συνιστά η Αρχή, δεν θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σε ένα μοναδικό στάδιο. Με στόχο περαιτέρω μειώσεις, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών και τα ερευνητικά ιδρύματα θα πρέπει να ενθαρρύνονται να συλλέγουν νέα επιστημονικά στοιχεία σχετικά με τις φυσιολογικές ανάγκες των διαφόρων ζωικών ειδών.

(6)

Η Αρχή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το χηλικό σύμπλοκο ψευδαργύρου με υδροχλωρική L-λυσίνη μπορεί να θεωρηθεί αποτελεσματική πηγή ψευδαργύρου για όλα τα ζωικά είδη και πρότεινε να ονομαστεί η εν λόγω ουσία «διλυσινικός ψευδάργυρος». Η Αρχή κρίνει ότι δεν υπάρχει ανάγκη για ειδικές απαιτήσεις παρακολούθησης μετά τη διάθεση στην αγορά. Η Αρχή επαλήθευσε, επίσης, την έκθεση σχετικά με τη μέθοδο ανάλυσης της πρόσθετης ύλης ζωοτροφών στις ζωοτροφές, η οποία υποβλήθηκε από το εργαστήριο αναφοράς που συστάθηκε βάσει του άρθρου 21 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003. Η αξιολόγηση του διλυσινικού ψευδαργύρου αποδεικνύει ότι πληρούνται οι όροι για τη χορήγηση άδειας που προβλέπονται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003. Συνεπώς, θα πρέπει να δοθεί άδεια χρήσης στην εν λόγω ουσία, όπως καθορίζεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

(7)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Η ουσία που παρατίθεται στο παράρτημα και ανήκει στην κατηγορία πρόσθετων υλών «διατροφικές πρόσθετες ύλες» και στη λειτουργική ομάδα «ενώσεις ιχνοστοιχείων» επιτρέπεται να χρησιμοποιείται ως πρόσθετη ύλη στη διατροφή των ζώων υπό τους όρους που παρατίθενται στο εν λόγω παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 17 Ιουνίου 2016.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 29.

(2)  EFSA Journal 2015· 13(11):4267.

(3)  EFSA Journal 2014· 12(5):3668.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αριθμός αναγνώρισης της πρόσθετης ύλης

Επωνυμία του κατόχου της άδειας

Πρόσθετη ύλη

Σύνθεση, χημικός τύπος, περιγραφή, αναλυτική μέθοδος

Είδος ή κατηγορία ζώου

Μέγιστη ηλικία

Ελάχιστη περιεκτικότητα

Μέγιστη περιεκτικότητα

Άλλες διατάξεις

Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας

Περιεκτικότητα στοιχείου (Zn) σε mg/kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %

Κατηγορία διατροφικών πρόσθετων υλών. Λειτουργική ομάδα: ενώσεις ιχνοστοιχείων

3b613

Διλυσινικός ψευδάργυρος

Χαρακτηρισμός της πρόσθετης ύλης

Σκόνη ή κόκκοι με ελάχιστη περιεκτικότητα σε ψευδάργυρο 13,5 % και ελάχιστη περιεκτικότητα σε λυσίνη 85,0 %.

Ψευδάργυρος υπό μορφή χηλικού συμπλόκου ψευδαργύρου με υδροχλωρική διλυσίνη: τουλάχιστον 85 %.

Χαρακτηρισμός της δραστικής ουσίας

Χηλικό σύμπλοκο ψευδαργύρου με υδροχλωρική διλυσίνη

Χημικός τύπος:

Zn(C6H13N2O2)2 × 2HCl × 2H2O

Αριθμός CAS: 23333-98-4

Αναλυτικές μέθοδοι  (1)

Για τον ποσοτικό προσδιορισμό της περιεκτικότητας της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων σε λυσίνη:

χρωματογραφία ανταλλαγής ιόντων με παραγώγιση μετά τη στήλη και φωτομετρική ανίχνευση.

VDLUFA 4.11.6 ή EN ISO 17180.

Για τον ποσοτικό προσδιορισμό της ολικής περιεκτικότητας της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων σε ψευδάργυρο:

Φασματομετρία ατομικής εκπομπής σε επαγωγικά συζευγμένο πλάσμα (ICP-AES) — EN 15510,·ή

Φασματομετρία ατομικής εκπομπής σε επαγωγικά συζευγμένο πλάσμα κατόπιν χώνευσης υπό πίεση (ICP-AES) — EN 15621.

Για τον ποσοτικό προσδιορισμό της ολικής περιεκτικότητας των πρώτων υλών ζωοτροφών και των σύνθετων ζωοτροφών σε ψευδάργυρο:

Φασματομετρία ατομικής εκπομπής σε επαγωγικά συζευγμένο πλάσμα (ICP-AES) — EN 15510,·ή

Φασματομετρία ατομικής εκπομπής σε επαγωγικά συζευγμένο πλάσμα κατόπιν χώνευσης υπό πίεση (ICP-AES) — EN 15621 ή

Φασματομετρία ατομικής απορρόφησης (AAS) — κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 152/2009 της Επιτροπής (2).

Όλα τα ζωικά είδη

Σκύλοι και γάτες 200 (συνολικά)

Σολομοειδή και υποκατάστατα γάλακτος για μόσχους: 180 (συνολικά)

Χοιρίδια, χοιρομητέρες, κουνέλια και όλα τα είδη ψαριών εκτός των σολομοειδών: 150 (συνολικά)

Άλλα είδη και κατηγορίες: 120 (συνολικά)

1.

Η πρόσθετη ύλη μπορεί να ενσωματωθεί σε ζωοτροφές υπό μορφή προμείγματος.

2.

Ο διλυσινικός ψευδάργυρος μπορεί να διατεθεί στην αγορά και να χρησιμοποιηθεί ως πρόσθετη ύλη με τη μορφή παρασκευάσματος.

3.

Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων, οι επιχειρήσεις ζωοτροφών καθορίζουν τις επιχειρησιακές διαδικασίες και τα κατάλληλα οργανωτικά μέτρα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν κίνδυνοι από εισπνοή, δερματική επαφή ή επαφή με τα μάτια. Εάν δεν είναι δυνατόν να περιοριστούν σε αποδεκτό επίπεδο οι κίνδυνοι με τέτοιες διαδικασίες και μέτρα, ο χειρισμός της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων γίνεται με κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας.

8 Ιουλίου 2026


(1)  Πληροφορίες σχετικά με τις αναλυτικές μεθόδους διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση του εργαστηρίου αναφοράς: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

(2)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 152/2009 της Επιτροπής, της 27ης Ιανουαρίου 2009, για τον καθορισμό μεθόδων δειγματοληψίας και ανάλυσης για τον επίσημο έλεγχο των ζωοτροφών (ΕΕ L 54 της 26.2.2009, σ. 1)


18.6.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 161/25


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2016/974 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 17ης Ιουνίου 2016

για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (1),

Έχοντας υπόψη τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 543/2011 της Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 2011, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών (2), και ιδίως το άρθρο 136 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 543/2011 προβλέπει, κατ' εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ' αποκοπή τιμών εισαγωγής από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημα XVI μέρος A του εν λόγω κανονισμού.

(2)

Η κατ' αποκοπή τιμή εισαγωγής υπολογίζεται κάθε εργάσιμη ημέρα, σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφος 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011, λαμβανομένων υπόψη των ημερήσιων μεταβλητών στοιχείων. Συνεπώς, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κατ' αποκοπή τιμές εισαγωγής που αναφέρονται στο άρθρο 136 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 17 Ιουνίου 2016.

Για την Επιτροπή,

εξ ονόματος του Προέδρου,

Jerzy PLEWA

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671.

(2)  ΕΕ L 157 της 15.6.2011, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Οι κατ' αποκοπή τιμές εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

(ευρώ/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτων χωρών (1)

Κατ' αποκοπή τιμή εισαγωγής

0702 00 00

MA

134,8

ZZ

134,8

0709 93 10

TR

133,0

ZZ

133,0

0805 50 10

AR

169,6

BR

92,5

MA

179,9

TR

151,6

UY

147,6

ZA

163,6

ZZ

150,8

0808 10 80

AR

127,0

BR

97,3

CL

131,1

CN

66,5

NZ

157,2

US

120,4

ZA

116,2

ZZ

116,5

0809 10 00

TR

267,2

ZZ

267,2

0809 29 00

TR

397,4

ZZ

397,4

0809 30 10 , 0809 30 90

TR

174,9

ZZ

174,9


(1)  Ονοματολογία των χωρών που ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1106/2012 της Επιτροπής, της 27ης Νοεμβρίου 2012, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 471/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις κοινοτικές στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τις τρίτες χώρες, όσον αφορά την επικαιροποίηση της ονοματολογίας των χωρών και εδαφών (ΕΕ L 328 της 28.11.2012, σ. 7). Ο κωδικός «ZZ» αντιπροσωπεύει «άλλες χώρες καταγωγής».


18.6.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 161/27


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2016/975 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 17ης Ιουνίου 2016

σχετικά με τον προσδιορισμό των ποσοτήτων που πρέπει να προστεθούν στην ποσότητα που καθορίστηκε για την υποπερίοδο από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016 στο πλαίσιο των δασμολογικών ποσοστώσεων που ανοίχθηκαν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 539/2007 στον τομέα των αυγών και των αυγοαλβουμινών

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 188 παράγραφοι 2 και 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 539/2007 της Επιτροπής (2) ανοίχθηκαν ετήσιες δασμολογικές ποσοστώσεις για την εισαγωγή προϊόντων του τομέα των αυγών και των αυγοαλβουμινών.

(2)

Οι ποσότητες τις οποίες αφορούν οι αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής που υποβλήθηκαν από την 1η έως τις 7 Ιουνίου 2016 για την υποπερίοδο από την 1η Ιουλίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2016 όσον αφορά ορισμένες ποσοστώσεις, μικρότερες από τις διαθέσιμες ποσότητες. Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιμο να προσδιοριστούν οι ποσότητες για τις οποίες δεν υποβλήθηκαν αιτήσεις, οι οποίες εν συνεχεία θα πρέπει να προστεθούν στην ποσότητα που καθορίζεται για την επόμενη υποπερίοδο ποσόστωσης.

(3)

Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα του μέτρου, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι ποσότητες για τις οποίες δεν έχουν υποβληθεί αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2007 και οι οποίες πρέπει να προστεθούν στην υποπερίοδο από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016 προβλέπονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 17 Ιουνίου 2016.

Για την Επιτροπή,

εξ ονόματος του Προέδρου,

Jerzy PLEWA

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671.

(2)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 539/2007 της Επιτροπής, της 15ης Μαΐου 2007, για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης δασμολογικών ποσοστώσεων στον τομέα των αυγών και των αυγοαλβουμινών (ΕΕ L 128 της 16.5.2007, σ. 19).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αύξων αριθμός

Ποσότητες για τις οποίες δεν υποβλήθηκαν αιτήσεις και οι οποίες πρέπει να προστεθούν στις διαθέσιμες ποσότητες για την υποπερίοδο από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016

(σε kg ισοδύναμου αυγών με κέλυφος)

09.4015

27 000 000

09.4401

1 400 000

09.4402

3 875 000


18.6.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 161/29


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2016/976 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 17ης Ιουνίου 2016

σχετικά με τον προσδιορισμό των ποσοτήτων που πρέπει να προστεθούν στην ποσότητα που καθορίστηκε για την υποπερίοδο από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016 στο πλαίσιο της δασμολογικής ποσόστωσης που ανοίχθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 536/2007 για το κρέας πουλερικών καταγωγής Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 188 παράγραφοι 2 και 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 536/2007 της Επιτροπής (2) ανοίχθηκε ετήσια δασμολογική ποσόστωση για την εισαγωγή προϊόντων του τομέα του κρέατος πουλερικών καταγωγής Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

(2)

Οι ποσότητες τις οποίες αφορούν οι αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής που υποβλήθηκαν από την 1η έως τις 7 Ιουνίου 2016 για την υποπερίοδο από την 1η Ιουλίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2016 είναι μικρότερες από τις διαθέσιμες ποσότητες. Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιμο να προσδιοριστούν οι ποσότητες για τις οποίες δεν υποβλήθηκαν αιτήσεις, οι οποίες εν συνεχεία θα πρέπει να προστεθούν στην ποσότητα που καθορίζεται για την επόμενη υποπερίοδο ποσόστωσης.

(3)

Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα του μέτρου, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι ποσότητες για τις οποίες δεν έχουν υποβληθεί αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 536/2007 και οι οποίες πρέπει να προστεθούν στην υποπερίοδο από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016 προβλέπονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 17 Ιουνίου 2016.

Για την Επιτροπή,

εξ ονόματος του Προέδρου,

Jerzy PLEWA

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671.

(2)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 536/2007 της Επιτροπής, της 15ης Μαΐου 2007, για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης δασμολογικής ποσόστωσης κρέατος πουλερικών που χορηγείται στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (ΕΕ L 128 της 16.5.2007, σ. 6).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αύξων αριθμός

Ποσότητες για τις οποίες δεν υποβλήθηκαν αιτήσεις και οι οποίες πρέπει να προστεθούν στις διαθέσιμες ποσότητες για την υποπερίοδο από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016

(σε kg)

09.4169

5 336 250


18.6.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 161/31


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2016/977 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 17ης Ιουνίου 2016

για τον καθορισμό των ποσοτήτων που πρέπει να προστεθούν στην ποσότητα που καθορίστηκε για την υποπερίοδο από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016 στο πλαίσιο των δασμολογικών ποσοστώσεων που ανοίχθηκαν με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2015/2077 για τα αυγά, τα προϊόντα αυγών και τις αυγοαλβουμίνες καταγωγής Ουκρανίας

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 188 παράγραφοι 2 και 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2015/2077 της Επιτροπής (2) ανοίχθηκαν δασμολογικές ποσοστώσεις για την εισαγωγή προϊόντων του τομέα των αυγών και των αυγοαλβουμινών, καταγωγής Ουκρανίας.

(2)

Οι ποσότητες τις οποίες αφορούν οι αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής που υποβλήθηκαν από την 1η έως τις 7 Ιουνίου 2016, για την υποπερίοδο από την 1η Ιουλίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2016 είναι μικρότερες από τις διαθέσιμες ποσότητες. Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιμο να προσδιοριστούν οι ποσότητες για τις οποίες δεν υποβλήθηκαν αιτήσεις και να προστεθούν στην ποσότητα που καθορίζεται για την επόμενη υποπερίοδο ποσόστωσης.

(3)

Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα του μέτρου, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι ποσότητες για τις οποίες δεν υποβλήθηκαν αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής δυνάμει του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2077 και οι οποίες πρέπει να προστεθούν στην υποπερίοδο από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016, προβλέπονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 17 Ιουνίου 2016.

Για την Επιτροπή,

εξ ονόματος του Προέδρου,

Jerzy PLEWA

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671.

(2)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2077 της Επιτροπής, της 18ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης ενωσιακών δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής για τα αυγά, τα προϊόντα αυγών και τις αυγοαλβουμίνες καταγωγής Ουκρανίας (ΕΕ L 302 της 19.11.2015, σ. 57).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αύξων αριθμός

Ποσότητες για τις οποίες δεν υποβλήθηκαν αιτήσεις και οι οποίες πρέπει να προστεθούν στις διαθέσιμες ποσότητες για την υποπερίοδο από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016

(σε kg ισοδύναμων αυγών με κέλυφος)

09.4275

1 012 500

09.4276

2 250 000


18.6.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 161/33


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2016/978 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 17ης Ιουνίου 2016

σχετικά με τον προσδιορισμό των ποσοτήτων που πρέπει να προστεθούν στην ποσότητα που καθορίστηκε για την υποπερίοδο από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016 στο πλαίσιο των δασμολογικών ποσοστώσεων που ανοίχθηκαν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1384/2007 για το κρέας πουλερικών καταγωγής Ισραήλ

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 188 παράγραφοι 2 και 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1384/2007 της Επιτροπής (2) ανοίχθηκαν ετήσιες δασμολογικές ποσοστώσεις για την εισαγωγή προϊόντων του τομέα του κρέατος πουλερικών καταγωγής Ισραήλ.

(2)

Οι ποσότητες τις οποίες αφορούν οι αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής που υποβλήθηκαν από την 1η έως τις 7 Ιουνίου 2016 για την υποπερίοδο από την 1η Ιουλίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2016 είναι μικρότερες από τις διαθέσιμες ποσότητες. Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιμο να προσδιοριστούν οι ποσότητες για τις οποίες δεν υποβλήθηκαν αιτήσεις, οι οποίες εν συνεχεία θα πρέπει να προστεθούν στην ποσότητα που καθορίζεται για την επόμενη υποπερίοδο ποσόστωσης.

(3)

Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα του μέτρου, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι ποσότητες για τις οποίες δεν έχουν υποβληθεί αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1384/2007 και οι οποίες πρέπει να προστεθούν στην υποπερίοδο από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016 προβλέπονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 17 Ιουνίου 2016.

Για την Επιτροπή,

εξ ονόματος του Προέδρου,

Jerzy PLEWA

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671.

(2)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1384/2007 της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2007, για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2398/96 του Συμβουλίου όσον αφορά το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης ορισμένων ποσοστώσεων για την εισαγωγή στην Κοινότητα προϊόντων του τομέα του κρέατος πουλερικών καταγωγής Ισραήλ (ΕΕ L 309 της 27.11.2007, σ. 40).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αύξων αριθμός

Ποσότητες για τις οποίες δεν υποβλήθηκαν αιτήσεις και οι οποίες πρέπει να προστεθούν στις διαθέσιμες ποσότητες για την υποπερίοδο από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016

(σε kg)

09.4091

420 000

09.4092

2 800 000


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

18.6.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 161/35


ΑΠΌΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/979 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 20ής Μαΐου 2016

σχετικά με την προσχώρηση της Κροατίας στη σύμβαση, η οποία καταρτίστηκε βάσει του άρθρου K.3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, περί αμοιβαίας συνδρομής και συνεργασίας μεταξύ των τελωνειακών υπηρεσιών

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

Έχοντας υπόψη την πράξη προσχώρησης της Κροατίας,και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφοι 4 και 5,

Έχοντας υπόψη τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η σύμβαση, η οποία καταρτίστηκε βάσει του άρθρου Κ.3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση περί αμοιβαίας συνδρομής και συνεργασίας μεταξύ των τελωνειακών υπηρεσιών (2) («σύμβαση»), υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 18 Δεκεμβρίου 1997. Αρχίζει να ισχύει ενενήντα ημέρες μετά την κοινοποίηση της ολοκλήρωσης των συνταγματικών διαδικασιών για την έγκριση της σύμβασης από το τελευταίο κράτος που θα προβεί στη διατύπωση αυτή και το οποίο είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης την ημέρα που θα εκδοθεί η πράξη του Συμβουλίου για την κατάρτιση της σύμβασης.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 4 της σύμβασης, μέχρις ότου αρχίσει να ισχύει η σύμβαση, κάθε κράτος μέλος μπορεί να δηλώσει, κατά την κοινοποίηση που αναφέρεται στο άρθρο 32 παράγραφος 2 της σύμβασης ή οποιαδήποτε άλλη μεταγενέστερη στιγμή, ότι, από πλευράς του, η σύμβαση θα εφαρμόζεται στις σχέσεις του με τα κράτη μέλη που έχουν καταθέσει την ίδια δήλωση.

(3)

Το άρθρο 3 παράγραφος 4 της πράξης προσχώρησης της Κροατίας («πράξη προσχώρησης») προβλέπει ότι η Κροατία πρέπει να προσχωρήσει στις συμβάσεις και στα πρωτόκολλα που απαριθμούνται στο παράρτημα I της πράξης προσχώρησης. Οι εν λόγω συμβάσεις και τα πρωτόκολλα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη σύμβαση. Η σύμβαση πρόκειται να τεθεί σε ισχύ, όσον αφορά την Κροατία, κατά την ημερομηνία που θα ορίσει το Συμβούλιο.

(4)

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 5 της πράξης προσχώρησης, το Συμβούλιο αποφασίζει να προβεί σε όλες τις προσαρμογές που απαιτούνται λόγω της προσχώρησης της Κροατίας στις συμβάσεις και πρωτόκολλα που απαριθμούνται στο παράρτημα I της πράξης προσχώρησης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ, ως προς την Κροατία, την πρώτη ημέρα του πρώτου μήνα μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Το κείμενο της σύμβασης (3) στα κροατικά είναι αυθεντικό υπό τους όρους που ισχύουν και για τα κείμενα της σύμβασης σε άλλες γλώσσες.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση παράγει αποτελέσματα την επομένη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 20 Μαΐου 2016.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

K.H.D.M. DIJKHOFF


(1)  Γνώμη της 28ης Απριλίου 2016 (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα).

(2)  ΕΕ C 24 της 23.1.1998, σ. 2.

(3)  Το κείμενο στα κροατικά έχει δημοσιευθεί στην ειδική έκδοση της Επίσημης Εφημερίδας (κεφάλαιο 19, τόμος 014, σελίδα 156).


18.6.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 161/37


ΑΠΌΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/980 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 14ης Ιουνίου 2016

για τον διορισμό πέντε τακτικών και έξι αναπληρωματικών μελών, έπειτα από πρόταση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, στην Επιτροπή των Περιφερειών

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 305,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της βουλγαρικής κυβέρνησης,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 26 Ιανουαρίου 2015, στις 5 Φεβρουαρίου 2015 και στις 23 Ιουνίου 2015 το Συμβούλιο εξέδωσε τις αποφάσεις (ΕΕ) 2015/116 (1), 2015/190 (2) και 2015/994 (3) για τον διορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής των Περιφερειών για την περίοδο από 26 Ιανουαρίου 2015 έως 25 Ιανουαρίου 2020.

(2)

Έχουν κενωθεί πέντε θέσεις τακτικών μελών της Επιτροπής των Περιφερειών λόγω της λήξης της θητείας των κυρίων Vladimir KISSIOV, Krassimir KOSTOV, Madzhid MANDADZHA και Krasimir MIREV και της κυρίας Detelina NIKOLOVA.

(3)

Έχουν κενωθεί πέντε θέσεις αναπληρωματικών μελών στην Επιτροπή των Περιφερειών λόγω της λήξης της θητείας των κυρίων Stanislav BLAGOV και Nikolay IVANOV, των κυριών Dimitranka KAMENOVA και Anastasiya MLADENOVA και του κ. Emil NAIDENOV.

(4)

Μια θέση αναπληρωματικού μέλους έμεινε κενή μετά τον διορισμό της κ. Malina Edreva AUDOIN ως τακτικού μέλους της Επιτροπής των Περιφερειών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Διορίζονται στην Επιτροπή των Περιφερειών για το εναπομένον διάστημα της θητείας, ήτοι έως τις 25 Ιανουαρίου 2020:

α)

ως τακτικά μέλη:

η κ. Malina Edreva AUDOIN, Councillor, Sofia Municipal Council,

ο κ. Rumen Iliev GUNINSKI, Mayor of Pravets Municipality,

η κ. Diana Dimitrova OVCHAROVA, Mayor of Ivaylovgrad Municipality,

ο κ. Stefan Nikolov RADEV, Mayor of Sliven Municipality,

ο κ. Nikolay Jordanov ZAYCHEV, Mayor of Peshtera Municipality,

και

β)

ως αναπληρωματικά μέλη:

η κ. Lyubka Veselinova ALEKSANDROVA, Mayor of Levski Municipality,

ο κ. Georgi Aleksandrov CHAKAROV, Mayor of Polski Trambesh Municipality,

ο κ. Dobromir Stoykov DOBREV, Mayor of Gorna Oryahovitsa Municipality,

ο κ. Emil Stanev KABAIVANOV, Mayor of Karlovo Municipality,

η κ. Korneliya Dobreva MARINOVA, Mayor of Lovech Municipality,

ο κ. Georg Leonidov SPARTANSKI, Mayor of Pleven Municipality.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από την ημέρα της έκδοσής της.

Βρυξέλλες, 14 Ιουνίου 2016.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

A.G. KOENDERS


(1)  Απόφαση (ΕΕ) 2015/116 του Συμβουλίου, της 26ης Ιανουαρίου 2015, για τον διορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής των Περιφερειών για την περίοδο από 26 Ιανουαρίου 2015 έως 25 Ιανουαρίου 2020 (ΕΕ L 20 της 27.1.2015, σ. 42).

(2)  Απόφαση (ΕΕ) 2015/190 του Συμβουλίου, της 5ης Φεβρουαρίου 2015, για τον διορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής των Περιφερειών για την περίοδο από την 26η Ιανουαρίου 2015 έως την 25η Ιανουαρίου 2020 (ΕΕ L 31 της 7.2.2015, σ. 25).

(3)  Απόφαση (ΕΕ) 2015/994 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουνίου 2015, για τον διορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής των Περιφερειών για την περίοδο από τις 26 Ιανουαρίου 2015 έως τις 25 Ιανουαρίου 2020 (ΕΕ L 159 της 25.6.2015, σ. 70).


18.6.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 161/39


ΑΠΌΦΑΣΗ (ΕΕ, Ευρατόμ) 2016/981 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 16ης Ιουνίου 2016

για τον διορισμό ενός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 286 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, και ιδίως το άρθρο 106α,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Δημοκρατίας της Λιθουανίας,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η θητεία της κ. Rasa BUDBERGYTĖ έληξε στις 6 Μαΐου 2016.

(2)

Θα πρέπει, κατά συνέπεια, να γίνει νέος διορισμός,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Ο κ. Rimantas ŠADŽIUS διορίζεται μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την περίοδο από τις 16 Ιουνίου 2016 έως τις 15 Ιουνίου 2022.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία της έκδοσής της.

Λουξεμβούργο, 16 Ιουνίου 2016.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

L.F. ASSCHER


(1)  Γνώμη της 7ης Ιουνίου 2016 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).


18.6.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 161/40


ΑΠΌΦΑΣΗ (ΚΕΠΠΑ) 2016/982 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 17ης Ιουνίου 2016

για την τροποποίηση της απόφασης 2014/386/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα ως απάντηση στην παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας και της Σεβαστούπολης

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 29,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 23 Ιουνίου 2014 το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση 2014/386/ΚΕΠΠΑ (1).

(2)

Το Συμβούλιο δεν αναγνωρίζει και εξακολουθεί να καταδικάζει την παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας και της Σεβαστούπολης από τη Ρωσική Ομοσπονδία και θα παραμείνει προσηλωμένο στην πλήρη εφαρμογή της πολιτικής του για μη αναγνώριση.

(3)

Βάσει επανεξέτασης της απόφασης 2014/386/ΚΕΠΠΑ, τα περιοριστικά μέτρα θα πρέπει να ανανεωθούν μέχρι τις 23 Ιουνίου 2017.

(4)

Η απόφαση 2014/386/ΚΕΠΠΑ θα πρέπει συνεπώς να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 5 της απόφασης 2014/386/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται μέχρι τις 23 Ιουνίου 2017.».

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 17 Ιουνίου 2016.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

J.R.V.A. DIJSSELBLOEM


(1)  Απόφαση 2014/386/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 23ης Ιουνίου 2014, σχετικά με περιοριστικά μέτρα ως απάντηση στην παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας και της Σεβαστούπολης (ΕΕ L 183 της 24.6.2014, σ. 70).


Διορθωτικά

18.6.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 161/41


Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 748/2012 της Επιτροπής, της 3ης Αυγούστου 2012, σχετικά με τον καθορισμό εκτελεστικών κανόνων για την πιστοποίηση αξιοπλοΐας και την περιβαλλοντική πιστοποίηση αεροσκαφών και των σχετικών προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού, καθώς και για την πιστοποίηση φορέων σχεδιασμού και παραγωγής

( Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 224 της 21ης Αυγούστου 2012 )

Στη σελίδα 64, υπό τον τίτλο «Προσαρτήματα»:

αντί:

«EASA FORMS

When the Forms of this Annex are issued in a language other than English they shall include an English translation.

The EASA (‘European Aviation Safety Agency’) Forms referred to in the appendices to this Part shall have the following obligatory features. Member States shall ensure that the EASA Forms they issue are recognisable and shall be responsible for having those Forms printed.

Appendix I— EASA Form 1 Authorised release Certificate

Appendix II— EASA Form 15a Airworthiness Review Certificate

Appendix III— EASA Form 20a Permit to Fly

Appendix IV— EASA Form 20b Permit to Fly (issued by approved organisations)

Appendix V— EASA Form 24 Restricted Certificate of Airworthiness

Appendix VI— EASA Form 25 Certificate of Airworthiness

Appendix VII— EASA Form 45 Noise Certificate

Appendix VIII— EASA Form 52 Aircraft Statement of Conformity

Appendix IX— EASA Form 53 Certificate of Release to Service

Appendix X— EASA Form 55 Production Organisation Approval Certificate

Appendix XI— EASA Form 65 Letter of Agreement for production without production organisation approval»

διάβαζε:

«ΕΝΤΥΠΑ TOY EASA

Εάν τα έντυπα του παρόντος παραρτήματος εκδίδονται σε άλλη γλώσσα πλην της αγγλικής, πρέπει να περιλαμβάνουν αγγλική μετάφραση.

Τα έντυπα του EASA (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας) που αναφέρονται στα προσαρτήματα του παρόντος παραρτήματος περιλαμβάνουν τα ακόλουθα υποχρεωτικά χαρακτηριστικά. Τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίσουν ότι τα έντυπα του EASA που εκδίδουν είναι αναγνωρίσιμα· είναι εξάλλου αρμόδια για την εκτύπωση των εν λόγω εντύπων.

Προσάρτημα Ι— Έντυπο 1 του EASA — πιστοποιητικό εγκεκριμένης διάθεσης

Προσάρτημα ΙΙ— Έντυπο 15α του EASA — πιστοποιητικό επιθεώρησης της αξιοπλοΐας

Προσάρτημα ΙΙΙ— Έντυπο 20α του EASA — πτητική άδεια

Προσάρτημα ΙV— Έντυπο 20β του EASA — πτητική άδεια (εκδοθείσα από εγκεκριμένους φορείς)

Προσάρτημα V— Έντυπο 24 του EASA — περιορισμένο πιστοποιητικό αξιοπλοΐας

Προσάρτημα VI— Έντυπο 25 του EASA — πιστοποιητικό αξιοπλοΐας

Προσάρτημα VII— Έντυπο 45 του EASA — πιστοποιητικό θορύβου

Προσάρτημα VIII— Έντυπο 52 του EASA — δήλωση συμμόρφωσης του αεροσκάφους

Προσάρτημα IX— Έντυπο 53 του EASA — πιστοποιητικό διάθεσης σε υπηρεσία

Προσάρτημα X— Έντυπο 55 του EASA — πιστοποιητικό έγκρισης φορέα παραγωγής

Προσάρτημα XI— Έντυπο 65 του EASA — έγγραφο συμφωνίας για παραγωγή χωρίς την έγκριση φορέα παραγωγής».

Στη σελίδα 71, στο προσάρτημα ΙΙΙ:

αντί:

«Image Κείμενο της εικόνας »

διάβαζε:

«Image Κείμενο της εικόνας ».

Στη σελίδα 72, στο προσάρτημα ΙV:

αντί:

«Image Κείμενο της εικόνας »

διάβαζε:

«Image Κείμενο της εικόνας »

Στη σελίδα 75, στο προσάρτημα VΙΙ:

αντί:

«Image Κείμενο της εικόνας »

διάβαζε:

«Image Κείμενο της εικόνας ».

Στις σελίδες 79-80, στο προσάρτημα ΙΧ:

αντί:

«Image Κείμενο της εικόνας

CERTIFICATE OF RELEASE TO SERVICE — EASA FORM 53

COMPLETION INSTRUCTIONS

The Block BRIEF DESCRIPTION OF WORK PERFORMED appearing in EASA FORM 53 should include reference to the approved data used to perform the work.

The Block LOCATION appearing in EASA FORM 53 refers to the location where the maintenance has been performed, not to the location of the facilities of the organisation (if different).»

διάβαζε:

«Image Κείμενο της εικόνας

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ — ΕΝΤΥΠΟ 53 TOΥ EASA

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ

Το πεδίο ΣΥΝTOMΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΑΝ, το οποίο εμφανίζεται στο Έντυπο 53 του EASΑ, πρέπει να περιλαμβάνει αναφορά στα εγκεκριμένα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την εκτέλεση των εργασιών.

Το πεδίο ΤΟΠΟΣ που εμφανίζεται στο ΕΝΤΥΠΟ 53 TOΥ EASA αναφέρεται στον τόπο όπου εκτελέστηκαν οι εργασίες συντήρησης, και όχι στον τόπο όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις του φορέα (εάν διαφέρει).»

Στις σελίδες 81-82, στο προσάρτημα Χ «Πιστοποιητικά έγκρισης του φορέα παραγωγής αναφερόμενα στο τμήμα Ζ του παραρτήματος Ι (μέρος 21) — Έντυπο 55 του EASA»:

αντί:

«Image Κείμενο της εικόνας Image Κείμενο της εικόνας »

διάβαζε:

«Image Κείμενο της εικόνας Image Κείμενο της εικόνας ».

Στη σελίδα 83, στο προσάρτημα ΧΙ «Έγγραφο συμφωνίας — Έντυπο 65 του EASA αναφερόμενο στο παράρτημα Ι (μέρος 21) τμήμα ΣΤ»:

αντί:

«Image Κείμενο της εικόνας »

διάβαζε:

«Image Κείμενο της εικόνας ».

18.6.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 161/56


Διορθωτικό στην οδηγία 2012/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, περί συντονισμού των εγγυήσεων που απαιτούνται στα κράτη μέλη εκ μέρους των εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 54 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την προστασία των συμφερόντων των εταίρων και των τρίτων, με σκοπό να καταστούν οι εγγυήσεις αυτές ισοδύναμες όσον αφορά τη σύσταση ανωνύμων εταιρειών και τη διατήρηση και τις μεταβολές του κεφαλαίου τους

( Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 315 της 14ης Νοεμβρίου 2012 )

Στη σελίδα 81, άρθρο 19 παράγραφος 2:

αντί:

«2.   Η νομοθεσία κράτους μέλους δεν μπορεί να καθορίζει τη μείωση που θεωρείται σημαντική κατά την έννοια της παραγράφου 1, σε ποσό μεγαλύτερο από το καλυφθέν κεφάλαιο.»

διάβαζε:

«2.   Η νομοθεσία κράτους μέλους δεν μπορεί να καθορίζει τη μείωση που θεωρείται σημαντική κατά την έννοια της παραγράφου 1, σε ποσό μεγαλύτερο από το ήμισυ του καλυφθέντος κεφαλαίου.».