ISSN 1977-0669

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 144

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

59ο έτος
1 Ιουνίου 2016


Περιεχόμενα

 

II   Μη νομοθετικές πράξεις

Σελίδα

 

 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

 

*

Απόφαση (EE) 2016/859 του Συμβουλίου, της 4ης Μαρτίου 2016, σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, και την προσωρινή εφαρμογή πρωτοκόλλου της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας του Λιβάνου, αφετέρου, για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

1

 

 

Πρωτόκολλο της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας του Λιβάνου, αφετέρου, για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

3

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2016/860 της Επιτροπής, της 4ης Φεβρουαρίου 2016, για τον περαιτέρω προσδιορισμό των περιστάσεων υπό τις οποίες η εξαίρεση από την άσκηση εξουσιών απομείωσης και μετατροπής είναι αναγκαία δυνάμει του άρθρου 44 παράγραφος 3 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων

11

 

*

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2016/861 της Επιτροπής, της 18ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με τη διόρθωση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2014 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον κίνδυνο δικαιωμάτων προαίρεσης που δεν υπάγεται στον συντελεστή δέλτα στο πλαίσιο της τυποποιημένης προσέγγισης των κινδύνων της αγοράς και τη διόρθωση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2014 της Επιτροπής, που συμπληρώνει την οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα σχετικά με τα ποιοτικά και τα κατάλληλα ποσοτικά κριτήρια εντοπισμού κατηγοριών υπαλλήλων των οποίων οι επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου ενός ιδρύματος ( 1 )

21

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/862 της Επιτροπής, της 31ης Μαΐου 2016, σχετικά με την άρνηση έγκρισης ενός ισχυρισμού υγείας που διατυπώνεται για τα τρόφιμα, διαφορετικού από τους ισχυρισμούς που αφορούν τη μείωση του κινδύνου εκδήλωσης νόσου και την ανάπτυξη και την υγεία των παιδιών ( 1 )

24

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/863 της Επιτροπής, της 31ης Μαΐου 2016, για την τροποποίηση των παραρτημάτων VII και VIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) όσον αφορά τη διάβρωση / τον ερεθισμό του δέρματος, τη σοβαρή βλάβη / τον σοβαρό ερεθισμό των ματιών και την οξεία τοξικότητα ( 1 )

27

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/864 της Επιτροπής, της 31ης Μαΐου 2016, για τη μη ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας triasulfuron, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 ( 1 )

32

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/865 της Επιτροπής, της 31ης Μαΐου 2016, για την έναρξη έρευνας όσον αφορά την πιθανή καταστρατήγηση των μέτρων αντιντάμπινγκ που επιβλήθηκαν με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΚ) 2015/2384 στις εισαγωγές ορισμένων ειδών αλουμινόχαρτου, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, από εισαγωγές ορισμένων ελαφρώς τροποποιημένων ειδών αλουμινόχαρτου από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας και για την υπαγωγή των εν λόγω εισαγωγών σε καταγραφή

35

 

 

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/866 της Επιτροπής, της 31ης Μαΐου 2016, για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

42

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/867 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 18ης Μαΐου 2016, σχετικά με τη συλλογή αναλυτικών πιστωτικών δεδομένων και δεδομένων πιστωτικού κινδύνου (EKT/2016/13)

44

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

*

Απόφαση (ΕΕ) 2016/868 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 18ης Μαΐου 2016, που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2014/6 σχετικά με την οργάνωση των προπαρασκευαστικών μέτρων για τη συλλογή αναλυτικών πιστωτικών δεδομένων από το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (ΕΚΤ/2016/14)

99

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις των οποίων οι τίτλοι έχουν τυπωθεί με λευκά στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


II Μη νομοθετικές πράξεις

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

1.6.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 144/1


ΑΠΌΦΑΣΗ (EE) 2016/859 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 4ης Μαρτίου 2016

σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, και την προσωρινή εφαρμογή πρωτοκόλλου της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας του Λιβάνου, αφετέρου, για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 217, σε συνδυασμό με το άρθρο 218 παράγραφος 5,

Έχοντας υπόψη την πράξη προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας, και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός (1) («η συμφωνία»), και της Δημοκρατίας του Λιβάνου, αφετέρου, υπογράφηκε στο Λουξεμβούργο στις 17 Ιουνίου 2002 και τέθηκε σε ισχύ την 1η Απριλίου 2006.

(2)

Η Δημοκρατία της Κροατίας έγινε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 1η Ιουλίου 2013.

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 της πράξης προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας, η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στη συμφωνία πρέπει να συμφωνηθεί με τη σύναψη πρωτοκόλλου της συμφωνίας μεταξύ του Συμβουλίου, ενεργούντος εξ ονόματος της Ένωσης και ομοφώνως εξ ονόματος των κρατών μελών, και της Δημοκρατίας του Λιβάνου.

(4)

Στις 14 Σεπτεμβρίου 2012 το Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή να αρχίσει διαπραγματεύσεις με Δημοκρατία του Λιβάνου. Οι διαπραγματεύσεις ολοκληρώθηκαν επιτυχώς με τη μονογράφηση του πρωτοκόλλου που επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.

(5)

Το άρθρο 7 του πρωτοκόλλου προβλέπει την προσωρινή εφαρμογή του πριν από την έναρξη ισχύος του.

(6)

Το πρωτόκολλο θα πρέπει να υπογραφεί, με την επιφύλαξη της σύναψής του σε μεταγενέστερη ημερομηνία, και να εφαρμοστεί σε προσωρινή βάση,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Εγκρίνεται η υπογραφή, εξ ονόματος της Ένωσης και των κρατών μελών της, του πρωτοκόλλου της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας του Λιβάνου, αφετέρου, για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με την επιφύλαξη της σύναψης του πρωτοκόλλου.

Το κείμενο του πρωτοκόλλου επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 2

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου εξουσιοδοτείται να υποδείξει το (τα) πρόσωπο(-α) που είναι αρμόδιο(-α) να υπογράψουν το πρωτόκολλο εξ ονόματος της Ένωσης.

Άρθρο 3

Το πρωτόκολλο εφαρμόζεται προσωρινά, σύμφωνα με το άρθρο 7 αυτού, εν αναμονή της ολοκλήρωσης των διαδικασιών για τη σύναψή του.

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία της έκδοσής της.

Βρυξέλλες, 4 Μαρτίου 2016.

Για το Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

S.A.M. DIJKSMA


(1)  ΕΕ L 143 της 30.5.2006, σ. 2.


1.6.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 144/3


ΠΡΩΤΌΚΟΛΛΟ

της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας του Λιβάνου, αφετέρου, για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ,

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ,

Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ,

Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ,

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ,

Η ΙΡΛΑΝΔΙΑ,

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ,

Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΡΟΑΤΙΑΣ,

Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,

Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΛΕΤΟΝΙΑΣ,

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ,

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΟΥΚΑΤΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ,

H ΟΥΓΓΑΡΙΑ,

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣ,

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ,

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ,

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ,

Η ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,

Η ΡΟΥΜΑΝΙΑ,

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ,

Η ΣΛΟΒΑΚΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ,

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ,

ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ

Συμβαλλόμενα μέρη της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφεξής «τα κράτη μέλη», και

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ, εφεξής «η Ευρωπαϊκή Ένωση»,

αφενός, και

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΛΙΒΑΝΟΥ, εφεξής «ο Λίβανος»,

αφετέρου,

εφεξής από κοινού «τα συμβαλλόμενα μέρη» για τους σκοπούς του παρόντος πρωτοκόλλου

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας του Λιβάνου, αφετέρου, («η συμφωνία»), υπογράφηκε στο Λουξεμβούργο στις 17 Ιουνίου 2002 και τέθηκε σε ισχύ την 1η Απριλίου 2006.

(2)

Η συνθήκη προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 9 Δεκεμβρίου 2011 και τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2013.

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 της Πράξης Προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας, η προσχώρησή της στη συμφωνία πρέπει να εγκριθεί με τη σύναψη πρωτοκόλλου της συμφωνίας.

(4)

Πραγματοποιήθηκαν οι διαβουλεύσεις που προβλέπονται στο άρθρο 22 παράγραφος 2 της συμφωνίας για να διασφαλιστεί ότι ελήφθησαν υπόψη τα αμοιβαία συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Λιβάνου,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

Άρθρο 1

Η Δημοκρατία της Κροατίας προσχωρεί ως συμβαλλόμενο μέρος στην ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατία του Λιβάνου, αφετέρου, και εγκρίνει και λαμβάνει υπόψη, αντίστοιχα, κατά τον ίδιο τρόπο με τα άλλα κράτη μέλη της Ένωσης, τα κείμενα της συμφωνίας, καθώς και τις κοινές δηλώσεις και τις μεμονωμένες δηλώσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΑΥΤΗΣ

Άρθρο 2

Κανόνες καταγωγής

Το πρωτόκολλο 4 τροποποιείται ως εξής:

1.

Στο άρθρο 18 παράγραφος 4, προστίθεται η ακόλουθη φράση: «Izdano naknadno».

2.

Το παράρτημα V αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

Η δήλωση τιμολογίου, το κείμενο της οποίας παρατίθεται κατωτέρω, πρέπει να συντάσσεται σύμφωνα με τις υποσημειώσεις. Ωστόσο, δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνονται οι εν λόγω υποσημειώσεις.

Βουλγαρικό κείμενο

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1) декларира, че освен където е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2).

Ισπανικό κείμενο

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no (1)] declara que, salvo indicación expresa en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial… (2).

Τσεχικό κείμενο

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

Δανικό κείμενο

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).

Γερμανικό κείμενο

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.

Εσθονικό κείμενο

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti luba nr … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

Ελληνικό κείμενο

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ' αριθ. … (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).

Αγγλικό κείμενο

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.

Γαλλικό κείμενο

L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (2).

Κροατικό κείμενο

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. … (1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi .… (2) preferencijalnog podrijetla.

Ιταλικό κείμενο

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (1)] dichiarache, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).

Λετονικό κείμενο

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme … (2).

Λιθουανικό κείμενο

Šiame dokumente išvardintų produktų eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės produktai.

Ουγγρικό κείμενο

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy egyértelmű eltérő jelzés hiányában az áruk preferenciális … (2) származásúak.

Μαλτέζικο κείμενο

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana Nru … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (2).

Ολλανδικό κείμενο

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële …oorsprong zijn (2).

Πολωνικό κείμενο

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

Πορτογαλικό κείμενο

O exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o (1)], declara que, salvo declaração expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).

Ρουμανικό κείμενο

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document [autorizația vamală nr. … (1)] declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2).

Σλοβενικό κείμενο

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

Σλοβακικό κείμενο

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente [číslo povolenia … (1)] vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).

Φινλανδικό κείμενο

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa N:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … (2) alkuperätuotteita.

Σουηδικό κείμενο

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).

Αραβικό κείμενο

Image

 (3)

(Τόπος και ημερομηνία)

 (4)

(Υπογραφή του εξαγωγέα· επιπλέον, πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς το όνομα του προσώπου που υπογράφει τη δήλωση)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 3

Εμπορεύματα υπό διαμετακόμιση

Οι διατάξεις της συμφωνίας είναι δυνατόν να εφαρμόζονται σε εμπορεύματα που εξάγονται είτε από τον Λίβανο προς την Κροατία είτε από την Κροατία προς τον Λίβανο, τα οποία είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του πρωτοκόλλου 4 της συμφωνίας και τα οποία, την ημερομηνία προσχώρησης της Κροατίας, βρίσκονταν είτε καθ' οδόν είτε υπό προσωρινή αποθήκευση, σε αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης ή σε ελεύθερη ζώνη στον Λίβανο ή στην Κροατία.

Στις περιπτώσεις αυτές είναι δυνατόν να παρέχεται προτιμησιακή μεταχείριση υπό την προϋπόθεση ότι υποβάλλεται στις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής, εντός τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία προσχώρησης της Κροατίας, πιστοποιητικό καταγωγής εκδοθέν εκ των υστέρων από τις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 4

Ο Λίβανος αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην προβάλει αξιώσεις, απαιτήσεις ή αιτήματα και να μην τροποποιήσει ούτε να ανακαλέσει παραχωρήσεις σύμφωνα με τα άρθρα XXIV.6 και XXVIII της συμφωνίας GATT του 1994 σχετικά με τη συγκεκριμένη διεύρυνση της Ένωσης.

Άρθρο 5

Σε εύθετο χρόνο μετά τη μονογράφηση του παρόντος πρωτοκόλλου, η Ένωση κοινοποιεί στα κράτη μέλη της και στο Λίβανο το κείμενο της συμφωνίας στην κροατική γλώσσα. Με την επιφύλαξη της έναρξης ισχύος του παρόντος πρωτοκόλλου, η γλωσσική απόδοση που αναφέρεται στην πρώτη πρόταση του παρόντος άρθρου καθίσταται αυθεντική υπό τους ίδιους όρους με εκείνους που ισχύουν για την αραβική, βουλγαρική, ισπανική, τσεχική, δανική, γερμανική, εσθονική, ελληνική, αγγλική, γαλλική, ιταλική, λετονική, λιθουανική, ουγγρική, μαλτέζικη, ολλανδική, πολωνική, πορτογαλική, ρουμανική, σλοβακική, σλοβενική, φινλανδική και σουηδική απόδοση του κειμένου της συμφωνίας.

Άρθρο 6

Το παρόν πρωτόκολλο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συμφωνίας.

Άρθρο 7

Το παρόν πρωτόκολλο εγκρίνεται από την Ένωση, από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξ ονόματος των κρατών μελών και από τον Λίβανο σύμφωνα με τις οικείες διαδικασίες τους. Τα συμβαλλόμενα μέρη κοινοποιούν αμοιβαία την ολοκλήρωση των αναγκαίων προς τον σκοπό αυτόν διαδικασιών. Τα έγγραφα έγκρισης κατατίθενται στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το παρόν πρωτόκολλο αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται της ημερομηνίας κατά την οποία άπαντα τα μέρη έχουν κοινοποιήσει αμοιβαία την ολοκλήρωση των αναγκαίων προς τον σκοπό αυτόν διαδικασιών.

Εν αναμονή της θέσης του σε ισχύ, το πρωτόκολλο εφαρμόζεται προσωρινά από την 1η Ιουλίου 2013.

Άρθρο 8

Το παρόν πρωτόκολλο συντάσσεται σε δύο αντίτυπα στην βουλγαρική, ισπανική, τσεχική, δανική, γερμανική, εσθονική, ελληνική, αγγλική, γαλλική, κροατική, ιταλική, λετονική, λιθουανική, ουγγρική, μαλτέζικη, ολλανδική, πολωνική, πορτογαλική, ρουμανική, σλοβακική, σλοβενική, φινλανδική, σουηδική και αραβική γλώσσα, και όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι, δεόντως εξουσιοδοτημένοι προς τούτο, έθεσαν την υπογραφή τους κάτω από το παρόν πρωτόκολλο.

Съставено в Брюксел на двадесет и осми април през две хиляди и шестнадесета година.

Hecho en Bruselas, el veintiocho de abril de dos mil dieciséis.

V Bruselu dne dvacátého osmého dubna dva tisíce šestnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den otteogtyvende april to tusind og seksten.

Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten April zweitausendsechzehn.

Kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta aprillikuu kahekümne kaheksandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι οκτώ Απριλίου δύο χιλιάδες δεκαέξι.

Done at Brussels on the twenty eighth day of April in the year two thousand and sixteen.

Fait à Bruxelles, le vingt huit avril deux mille seize.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset osmog travnja godine dvije tisuće šesnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì ventotto aprile duemilasedici.

Briselē, divi tūkstoši sešpadsmitā gada divdesmit astotajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai šešioliktų metų balandžio dvidešimt aštuntą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhatodik év április havának huszonnyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tmienja u għoxrin jum ta’ April fis-sena elfejn u sittax.

Gedaan te Brussel, achtentwintig april tweeduizend zestien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego ósmego kwietnia roku dwa tysiące szesnastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e oito de abril de dois mil e dezasseis.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și opt aprilie două mii șaisprezece.

V Bruseli dvadsiateho ôsmeho apríla dvetisícšestnásť.

V Bruslju, dne osemindvajsetega aprila leta dva tisoč šestnajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakuusitoista.

Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde april år tjugohundrasexton.

Image

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Za države članice

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā –

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu Państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

För medlemsstaterna

Image

Image

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

За Ливанската република

Por la República Libanesa

Za Libanonskou republiku

For Den Libanesiske Republik

Für die Libanesische Republik

Liibanoni Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία του Λιβάνου

For the Lebanese Republic

Pour la République libanaise

Za Libanonsku Republiku

Per la Repubblica libanese

Libānas Republikas vārdā –

Libano Respublikos vardu

A Libanoni Köztársaság részéről

Għar-Repubblika Libaniża

Voor de Republiek Libanon

W imieniu Republiki Libańskiej

Pela República Libanesa

Pentru Republica Libaneză

Za Libanonskú republiku

Za Libanonsko republiko

Libanonin tasavallan puolesta

För Republiken Libanon

Image

Image


(1)  Όταν η δήλωση τιμολογίου συντάσσεται από εγκεκριμένο εξαγωγέα κατά την έννοια του άρθρου 22 του παρόντος πρωτοκόλλου, στη θέση αυτή πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός αδείας του εγκεκριμένου εξαγωγέα. Όταν η δήλωση τιμoλoγίoυ δεv συντάσσεται από εγκεκριμένo εξαγωγέα, πρέπει vα παραλείπονται oι λέξεις πoυ περιέχονται στις αγκύλες ή vα παραμείνει κενός o χώρος.

(2)  Αναγράφεται η καταγωγή των προϊόντων. Όταν η δήλωση τιμολογίου αφορά, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, προϊόντα καταγόμενα από τη Θέουτα και τη Μελίγια κατά την έννοια του άρθρου 38 του πρωτοκόλλου, ο εξαγωγέας πρέπει να το αναφέρει σαφώς στο έγγραφο επί του οποίου συντάσσεται η δήλωση με το σύμβολο «CM».

(3)  Τα στoιχεία αυτά είvαι δυvατό να παραλείπoνται αν η πληρoφoρία αυτή περιέχεται στo ίδιo τo έγγραφο.

(4)  Βλ. άρθρο 22 παράγραφος 5 του πρωτοκόλλου. Στις περιπτώσεις που δεν ζητείται από τον εξαγωγέα να υπογράψει, η εξαίρεση από την υποχρέωση υπογραφής συνεπάγεται επίσης την εξαίρεση από την υποχρέωση αναγραφής του ονόματος του υπογράφοντος.»


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

1.6.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 144/11


ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΌΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2016/860 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 4ης Φεβρουαρίου 2016

για τον περαιτέρω προσδιορισμό των περιστάσεων υπό τις οποίες η εξαίρεση από την άσκηση εξουσιών απομείωσης και μετατροπής είναι αναγκαία δυνάμει του άρθρου 44 παράγραφος 3 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και για την τροποποίηση της οδηγίας 82/891/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και των οδηγιών 2001/24/ΕΚ, 2002/47/ΕΚ, 2004/25/ΕΚ, 2005/56/ΕΚ, 2007/36/ΕΚ, 2011/35/ΕΕ, 2012/30/ΕΕ και 2013/36/ΕΕ, καθώς και των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (1), και ιδίως το άρθρο 44 παράγραφος 11,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στο πλαίσιο της εξυγίανσης, είναι εξαιρετικά σημαντικό να διαθέτουν οι αρχές εξυγίανσης επαρκή καθοδήγηση, ώστε να διασφαλίζεται ότι το εργαλείο της διάσωσης με ίδια μέσα εφαρμόζεται με ορθό και ενιαίο τρόπο στο σύνολο της Ένωσης. Η αρχή ότι το εργαλείο διάσωσης με ίδια μέσα μπορεί να εφαρμόζεται σε όλες τις υποχρεώσεις, εκτός εάν αυτές εξαιρούνται ρητά δυνάμει του άρθρου 44 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ, είναι γενικής ισχύος. Για τον λόγο αυτό, καμία υποχρέωση δεν πρέπει να θεωρείται ότι εξαιρείται πάντοτε από τη διάσωση με ίδια μέσα, εκτός εάν συγκαταλέγεται μεταξύ των υποχρεώσεων που εξαιρούνται ρητά δυνάμει της εν λόγω διάταξης. Για την ακρίβεια, ήδη από το στάδιο του σχεδιασμού της εξυγίανσης και της εκτίμησης της δυνατότητας εξυγίανσης, η αρχή εξυγίανσης θα πρέπει να αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση των εξαιρέσεων από τη διάσωση με ίδια μέσα, προκειμένου να τηρείται η αρχή σύμφωνα με την οποία οι μέτοχοι και οι πιστωτές θα απορροφούν το κόστος της εξυγίανσης.

(2)

Μια γενική αρχή που διέπει την εξυγίανση είναι ότι οι μέτοχοι και οι πιστωτές θα πρέπει να απορροφούν τις ζημίες στην εξυγίανση σύμφωνα με τη σειρά προτεραιότητας των απαιτήσεών τους στο πλαίσιο των κανονικών διαδικασιών αφερεγγυότητας. Επιπλέον, οι πιστωτές της ίδιας κατηγορίας θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ισότιμα. Στο πλαίσιο αυτό, η διακριτική ευχέρεια την οποία διαθέτουν οι αρχές εξυγίανσης για την πλήρη ή εν μέρει εξαίρεση ορισμένων υποχρεώσεων από τη διάσωση με ίδια μέσα και τη μετακύλιση των ζημιών σε άλλους πιστωτές ή, εφόσον είναι αναγκαίο, στα ταμεία εξυγίανσης, χρειάζεται να καθοριστεί σαφώς. Ως εκ τούτου, οι περιστάσεις που επιτρέπουν την εξαίρεση των πιστωτών από τη διάσωση με ίδια μέσα χρειάζεται να αποσαφηνιστούν επακριβώς και οποιαδήποτε παρέκκλιση από την αρχή της ίσης αντιμετώπισης των πιστωτών της ίδιας τάξης (η επονομαζόμενη αρχή της ίσης μεταχείρισης) πρέπει να είναι αναλογική, να δικαιολογείται βάσει του δημόσιου συμφέροντος και να μη δημιουργεί διακρίσεις.

(3)

Είναι σημαντικό να προβλεφθεί ένα πλαίσιο εντός του οποίου οι αρχές εξυγίανσης θα ασκούν την εξουσία που τους έχει ανατεθεί σχετικά με την εξαίρεση μιας υποχρέωσης ή κατηγορίας υποχρεώσεων από τη διάσωση με ίδια μέσα, βάσει των εξαιρετικών περιστάσεων που ορίζονται στο άρθρο 44 παράγραφος 3 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ, προκειμένου να εξασφαλίζεται μεγαλύτερη σαφήνεια στην εκάστοτε περίπτωση εξυγίανσης. Ωστόσο, είναι αναγκαίο να διαθέτουν οι αρχές εξυγίανσης ορισμένο βαθμό ευελιξίας, ώστε να αξιολογούν κατά περίπτωση αν οι εξαιρέσεις είναι απολύτως αναγκαίες και αναλογικές.

(4)

Η απόφαση για τη χρήση του εργαλείου διάσωσης με ίδια μέσα (ή άλλων εργαλείων εξυγίανσης) θα πρέπει να λαμβάνεται με γνώμονα την επίτευξη των στόχων της εξυγίανσης του άρθρου 31 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ. Με βάση τους εν λόγω στόχους εξυγίανσης θα πρέπει άλλωστε να λαμβάνονται και οι αποφάσεις που αφορούν τη χρήση του εργαλείου, περιλαμβανομένης της απόφασης για την εξαίρεση μιας υποχρέωσης ή κατηγορίας υποχρεώσεων από την εφαρμογή της διάσωσης με ίδια μέσα σε μια συγκεκριμένη περίπτωση.

(5)

Σύμφωνα με αυτές τις αρχές, η δυνατότητα εξαίρεσης ή μερικής εξαίρεσης ορισμένων υποχρεώσεων από την άσκηση των εξουσιών απομείωσης ή μετατροπής, δυνάμει του άρθρου 44 παράγραφος 3 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ, θα πρέπει να περιορίζεται στον ελάχιστο αναγκαίο βαθμό για την επίτευξη των στόχων που δικαιολογούν την εξαίρεση. Για τον σκοπό αυτό, όποτε είναι δυνατό, αντί της πλήρους εξαίρεσης μιας υποχρέωσης από τη διάσωση με ίδια μέσα, θα πρέπει να προτιμάται η επιλογή της μερικής εξαίρεσης της υποχρέωσης, μέσω του περιορισμού της έκτασης της απομείωσής της, εφόσον αυτό επαρκεί για την επίτευξη του στόχου.

(6)

Η κατ' εξαίρεση άσκηση της εξουσίας εξαίρεσης, πλήρως ή εν μέρει, μιας υποχρέωσης ή κατηγορίας υποχρεώσεων δεν θα πρέπει να θίγει τις αρμοδιότητες των αρχών εξυγίανσης να διασφαλίζουν ότι τα ιδρύματα και οι όμιλοι είναι δυνατό να εξυγιανθούν και ότι διαθέτουν επαρκή κεφάλαια για να πληρούν την ελάχιστη απαίτηση για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις (MREL), προκειμένου να απορροφήσουν τις ζημίες στην εξυγίανση και να διασφαλίσουν την ανακεφαλαιοποίηση σύμφωνα με το σχέδιο εξυγίανσης. Όντως, δυνάμει του άρθρου 45 παράγραφος 6 στοιχείο γ) της οδηγίας 2014/59/ΕΕ, οι οικείες αρχές εξυγίανσης πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τυχόν πιθανές εξαιρέσεις, όταν διασφαλίζουν ότι ένα ίδρυμα διαθέτει επαρκείς ικανότητες απορρόφησης ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης. Στον βαθμό που η εξαίρεση ορισμένων υποχρεώσεων από τη διάσωση με ίδια μέσα μπορεί να μειώσει σημαντικά το επίπεδο αυτής της διαθέσιμης ικανότητας στο πλαίσιο της εξυγίανσης, η πιθανή ανάγκη για την εφαρμογή των εν λόγω εξαιρέσεων θα πρέπει να εξετάζεται από την αρχή εξυγίανσης κατά τον καθορισμό των MREL, σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 6 στοιχείο γ) της οδηγίας 2014/59/ΕΕ.

(7)

Δεδομένου του έκτακτου χαρακτήρα της δυνατότητας της αρχής εξυγίανσης να εξαιρεί μια υποχρέωση ή κατηγορία υποχρεώσεων από τη διάσωση με ίδια μέσα, δυνάμει του άρθρου 44 παράγραφος 3 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ, η εκτίμηση της αρχής εξυγίανσης πρέπει να είναι καλά τεκμηριωμένη. Όταν οι εν λόγω εξαιρέσεις συνεπάγονται τη χρήση του Ταμείου Εξυγίανσης, η αρχή εξυγίανσης θα πρέπει να επεξηγεί επαρκώς τις εξαιρετικές περιστάσεις που οδηγούν στην εξαίρεση. Η επεξήγηση αυτή είναι ουσιώδους σημασίας προκειμένου να είναι σε θέση η Επιτροπή να εκτελέσει την εντολή της σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 12 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ, δυνάμει του οποίου η Επιτροπή πρέπει να αποφασίζει, εντός 24 ωρών από την παραλαβή της σχετικής ειδοποίησης από την αρχή εξυγίανσης, αν θα απαγορεύσει ή θα απαιτήσει τροποποιήσεις στην προτεινόμενη εξαίρεση. Η ανάλυση που παρέχεται στην Επιτροπή από την αρχή εξυγίανσης θα πρέπει να είναι αναλογική, ενώ θα πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη και η ανάγκη για άμεση δρομολόγηση της διαδικασίας, με βάση τις ειδικές περιστάσεις της εκάστοτε περίπτωσης.

(8)

Στις περιπτώσεις εξυγίανσης, οι υποχρεώσεις που προσμετρώνται για τις MREL θα πρέπει, καταρχήν, να διασώζονται πάντοτε με ίδια μέσα, στον βαθμό που είναι αναγκαίο για την απορρόφηση των ζημιών και την ανακεφαλαιοποίηση του ιδρύματος, εφόσον οι αρχές εξυγίανσης, τη χρονική στιγμή του σχεδιασμού της εξυγίανσης, προβλέπουν όντως ότι οι εν λόγω υποχρεώσεις είναι πολύ πιθανό και εφικτό να συμβάλουν στην απορρόφηση των ζημιών και στην ανακεφαλαιοποίηση. Στις εξαιρετικές περιπτώσεις στις οποίες η αρχή εξυγίανσης χρειάζεται να εφαρμόσει εξαίρεση, δυνάμει του άρθρου 44 παράγραφος 3 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ, η οποία δεν έχει εξεταστεί στον σχεδιασμό της εξυγίανσης, και σε περίπτωση που η εν λόγω εξαίρεση συνεπάγεται τη χρήση του Ταμείου Εξυγίανσης, η αρχή εξυγίανσης θα πρέπει να επεξηγεί τις εξαιρετικές περιστάσεις που δικαιολογούν την εξαίρεση, καθώς και τους λόγους για τους οποίους οι εν λόγω εξαιρετικές περιστάσεις ήταν αδύνατο να προβλεφθούν από την αρχή εξυγίανσης κατά τη χρονική στιγμή του σχεδιασμού της εξυγίανσης. Η απαίτηση επεξήγησης αυτών των παραγόντων θα πρέπει να εφαρμόζεται αναλογικά και λαμβανομένης δεόντως υπόψη της ανάγκης για έγκαιρη ανάληψη δράσης εξυγίανσης.

(9)

Η δυνατότητα εξαίρεσης υποχρεώσεων από τη διάσωση με ίδια μέσα, δυνάμει του άρθρου 44 παράγραφος 3 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ, θα πρέπει να ασκείται με πλήρη σεβασμό προς τις γενικές αρχές του δικαίου της Ένωσης και, ιδίως, δεν θα πρέπει να θίγει τις διασφαλίσεις που προστατεύουν τους λοιπούς πιστωτές, συγκεκριμένα δε την αρχή βάσει της οποίας κανένας πιστωτής δεν θα πρέπει να υφίσταται μεγαλύτερες ζημίες από εκείνες που θα είχε υποστεί, εάν το ίδρυμα είχε εκκαθαριστεί υπό κανονικές διαδικασίες αφερεγγυότητας (αρχή της μη επιδείνωσης της θέσης των πιστωτών). Οι αρχές εξυγίανσης θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη τήρησης των εν λόγω διασφαλίσεων και τον κίνδυνο αποζημίωσης των πιστωτών που συνδέεται με την παραβίαση αυτών των διασφαλίσεων, τόσο κατά την εφαρμογή εξαιρέσεων δυνάμει του άρθρου 44 παράγραφος 3 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ, όσο και κατά την κατάρτιση του σχεδίου εξυγίανσης. Ωστόσο, το γεγονός ότι τα δικαστήρια είναι αρμόδια να ελέγξουν την απόφαση της αρχής εξυγίανσης για την εξαίρεση μιας υποχρέωσης δεν θα πρέπει να αποτελεί τον αποκλειστικό λόγο για περαιτέρω εξαιρέσεις. Αυτό βεβαίως δεν θίγει την απαίτηση να λαμβάνονται δεόντως υπόψη προγενέστερες αποφάσεις δικαστηρίων σχετικά με δράσεις εξυγίανσης, εφόσον είναι συναφείς με την εκάστοτε περίπτωση.

(10)

Η γενική δυνατότητα της αρχής εξυγίανσης να εφαρμόζει εξαιρέσεις περιορίζεται από το γεγονός ότι οι ζημίες που δεν απορροφώνται πλήρως από τους πιστωτές, λόγω εξαιρέσεων, μπορούν να καλυφθούν από τη χρηματοδοτική ρύθμιση εξυγίανσης, μόνον όταν οι μέτοχοι και οι πιστωτές έχουν συνεισφέρει με ποσό που αντιστοιχεί στο 8 % τουλάχιστον των συνολικών υποχρεώσεων του ιδρύματος, συμπεριλαμβανομένων των ιδίων κεφαλαίων.

(11)

Οι εξαιρέσεις θα πρέπει να εξετάζονται κατά περίπτωση, βάσει ανάλυσης των εκάστοτε συναφών περιστάσεων που εμπίπτουν σε καθέναν από τους πιθανούς λόγους εξαίρεσης δυνάμει του άρθρου 44 παράγραφος 3 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ, και όχι βάσει εξέτασης του ειδικού χαρακτήρα των οικείων ιδρυμάτων σε μεμονωμένη βάση. Με την προσέγγιση αυτή αναμένεται να διασφαλίζεται η συνέπεια ως προς την εξέταση των εξαιρετικών περιστάσεων και να αποφεύγονται αδικαιολόγητες στρεβλώσεις του ανταγωνισμού. Τα χαρακτηριστικά ενός ιδρύματος (όπως το μέγεθος, η διασύνδεση ή η πολυπλοκότητα) θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, ανάλογα με την περίπτωση, προκειμένου να αξιολογείται αν συντρέχουν οι περιστάσεις που δικαιολογούν την εξαίρεση μιας υποχρέωσης από τη διάσωση με ίδια μέσα. Ωστόσο, τα χαρακτηριστικά αυτά δεν θα πρέπει να δικαιολογούν αυτοδικαίως την εξαίρεση των υποχρεώσεων ενός ιδρύματος από τη διάσωση με ίδια μέσα.

(12)

Ορισμένοι γενικοί παράγοντες, όπως οι συνθήκες που επικρατούν στην αγορά, οι περιστάσεις πτώχευσης ή το ύψος των ζημιών που υφίσταται το ίδρυμα, ενδέχεται να επηρεάσουν την πιθανότητα επέλευσης εξαιρετικών περιστάσεων, όπως ορίζονται στο άρθρο 44 παράγραφος 3 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ. Παρά ταύτα, οι εν λόγω γενικοί παράγοντες δεν θα πρέπει να συνιστούν πρόσθετους αυτοτελείς λόγους εξαίρεσης, πέραν εκείνων που απαριθμούνται στο άρθρο 44 παράγραφος 3 στοιχεία α) έως δ) της οδηγίας 2014/59/ΕΕ.

(13)

Όταν η αρχή εξυγίανσης εξετάζει αν συντρέχουν μία ή περισσότερες περιστάσεις που δικαιολογούν εξαιρέσεις από τη διάσωση με ίδια μέσα, θα πρέπει να εξετάζει το χρονικό διάστημα μετά το οποίο η επικείμενη πτώχευση ενός ιδρύματος θα ήταν αδύνατο να αντιμετωπιστεί με συντεταγμένο τρόπο. Εάν έχουν καθοριστεί σχέδια εξυγίανσης και οι MREL του εκάστοτε ιδρύματος, και εφόσον έχουν αντιμετωπιστεί τα εμπόδια για την εξυγίανσή του, λογικά το ίδρυμα θα πρέπει να διαθέτει την ικανότητα που απαιτείται για να απορροφήσει τις ζημίες και να ανακεφαλαιοποιηθεί. Για την ακρίβεια, ο μηχανισμός εξυγίανσης θα πρέπει να ακολουθεί το σχέδιο εξυγίανσης, συμπεριλαμβανομένης και της στρατηγικής εξυγίανσης, εκτός εάν, βάσει των περιστάσεων της υπόθεσης, η αρχή εξυγίανσης εκτιμά ότι οι στόχοι της εξυγίανσης μπορούν να επιτευχθούν με αποτελεσματικότερο τρόπο μέσω της λήψης μέτρων που δεν προβλέπονται στο σχέδιο εξυγίανσης.

(14)

Στο χρονικό διάστημα κατά το οποίο τα σχέδια εξυγίανσης και οι MREL δεν έχουν ακόμα εγκριθεί, και εφόσον η αρχή εξυγίανσης διαθέτει περιορισμένο χρόνο για να αποφασίσει σχετικά με τη λεπτομερή εφαρμογή της στρατηγικής για την εξυγίανση, το πιθανότερο είναι να μην είναι δυνατό να εφαρμοστεί το εργαλείο διάσωσης με ίδια μέσα σε όλες τις επιλέξιμες υποχρεώσεις εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Ο καθορισμός του τι συνιστά «εύλογο χρονικό διάστημα» θα πρέπει να εξαρτάται από την ταχύτητα και τη βεβαιότητα που απαιτούνται προκειμένου να ολοκληρωθεί η διάσωση με ίδια μέσα μέχρι μια συγκεκριμένη ημερομηνία και να υπάρξει πραγματική σταθεροποίηση της εταιρείας. Εάν δεν είναι εφικτό να εκτελεστούν μέχρι την εν λόγω ημερομηνία όλες οι εργασίες που είναι αναγκαίες για τη διάσωση με ίδια μέσα συγκεκριμένων υποχρεώσεων, θα πρέπει να θεωρείται ότι δεν είναι δυνατή η διάσωση με ίδια μέσα «εντός εύλογου χρονικού διαστήματος». Η απόφαση για τις περιπτώσεις στις οποίες μια «δύσκολη» διάσωση είναι ουσιαστικά «αδύνατη» θα πρέπει να λαμβάνεται με βάση τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία καθορίζεται το «εύλογο χρονικό διάστημα».

(15)

Κατ' αρχήν, οι υποχρεώσεις που διέπονται από το δίκαιο τρίτης χώρας είναι δυνατόν να υπόκεινται σε διάσωση με ίδια μέσα, στον βαθμό που δεν εξαιρούνται βάσει του άρθρου 44 παράγραφος 2. Ο μηχανισμός που προβλέπεται στο άρθρο 55 αποσκοπεί στη διευκόλυνση της διάσωσης των συγκεκριμένων υποχρεώσεων εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Εξίσου σημαντικό είναι ότι το άρθρο 67 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ προβλέπει ότι οι αρχές εξυγίανσης διαθέτουν διακριτική ευχέρεια να απαιτούν από τον διαχειριστή, τον σύνδικο ή κάθε άλλο πρόσωπο που ασκεί τον έλεγχο του ιδρύματος υπό εξυγίανση να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσουν ότι η απομείωση ή η μετατροπή των υποχρεώσεων που διέπονται από το δίκαιο τρίτης χώρας παράγει αποτελέσματα. Ωστόσο, λόγω του γεγονότος ότι οι εν λόγω υποχρεώσεις δεν διέπονται από το δίκαιο της ΕΕ, παραμένει κάποιος υπολειπόμενος κίνδυνος ότι, σε εξαιρετικές περιπτώσεις —παρά τις καλύτερες προσπάθειες από πλευράς της αρχής εξυγίανσης, συμπεριλαμβανομένης της άσκησης διακριτικής ευχέρειας βάσει του άρθρου 67— προκύπτουν προβλήματα όσον αφορά τη δυνατότητα διάσωσης τέτοιων υποχρεώσεων εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

(16)

Μεταξύ των πρακτικών εμποδίων που μπορούν να δυσχεράνουν τη διάσωση με ίδια μέσα συγκεκριμένων υποχρεώσεων συγκαταλέγεται και το γεγονός ότι δεν έχει καθοριστεί ή είναι δύσκολο να καθοριστεί το ποσό της υποχρέωσης τη χρονική στιγμή κατά την οποία η αρχή εξυγίανσης εφαρμόζει το εργαλείο διάσωσης με ίδια μέσα. Το πρόβλημα αυτό εντοπίζεται συνήθως στις εξασφαλισμένες υποχρεώσεις που υπερβαίνουν την αξία των συναφών εξασφαλίσεων ή στις υποχρεώσεις που εξαρτώνται από αβέβαια γεγονότα στο μέλλον, όπως π.χ. τα στοιχεία εκτός ισολογισμού ή οι μη αναληφθείσες υποχρεώσεις. Για την άρση αυτών των εμποδίων, συνιστάται η διενέργεια κατάλληλης αποτίμησης, στο πλαίσιο της οποίας ακυρώνεται η υποχρέωση και καθορίζεται η αξία κατά προσέγγιση, με βάση μια συναφή μεθοδολογία αποτίμησης ή με την εφαρμογή ενός «εικονικού» συντελεστή περικοπής.

(17)

Παρότι, κατά κοινή ομολογία, η εφαρμογή της διάσωσης με ίδια μέσα μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να αποδειχθεί δύσκολη και για τα παράγωγα, στο άρθρο 49 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ ορίζεται με σαφήνεια με ποιον τρόπο θα πρέπει να πραγματοποιείται η διάσωση των παραγώγων με ίδια μέσα, και πιο συγκεκριμένα έπειτα από εκκαθάριση. Το γεγονός ότι ο καθορισμός του ποσού συμψηφισμού μετά την εκκαθάριση ενδέχεται να είναι δύσκολος μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα δεν θα πρέπει να οδηγεί στην αυτοδίκαιη εξαίρεση των παραγώγων, καθώς για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού μπορούν να χρησιμοποιούνται συναφείς μεθοδολογίες αποτίμησης, όπως ορίζονται από την Επιτροπή βάσει του άρθρου 49 παράγραφος 5 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ, ιδίως στο στάδιο της προσωρινής αποτίμησης. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να προβλέπεται η υποχρέωση των ιδρυμάτων να αποδεικνύουν ότι είναι σε θέση να παράσχουν τις απαραίτητες πληροφορίες για τη διενέργεια αποτίμησης με σκοπό την εξυγίανση. Συγκεκριμένα, οι αρχές εξυγίανσης θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα ιδρύματα είναι σε θέση να προσκομίσουν τις απαιτούμενες επικαιροποιημένες πληροφορίες εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος στο πλαίσιο της στρατηγικής για την εξυγίανση, για να υποστηρίξουν, ιδίως, μια αξιόπιστη αποτίμηση τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια της εξυγίανσης βάσει του άρθρου 36 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ. Επιπλέον, οι κατευθυντήριες γραμμές ορίζουν ότι οι αρχές εξυγίανσης θα πρέπει να εξετάζουν το ενδεχόμενο να απαιτούν από τα ιδρύματα να εκποιούν περιουσιακά στοιχεία που παρεμποδίζουν σημαντικά την εφικτότητα της αποτίμησης.

(18)

Στο άρθρο 2 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ ορίζεται η έννοια των κρίσιμων λειτουργιών και των βασικών επιχειρηματικών τομέων. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις για τον περαιτέρω προσδιορισμό των περιστάσεων υπό τις οποίες ορισμένες δραστηριότητες, υπηρεσίες και λειτουργίες μπορούν να εμπίπτουν στον ορισμό της κρίσιμης λειτουργίας ή του βασικού επιχειρηματικού τομέα. Υπό την έννοια αυτή, η αποδοτικότητα ενός επιχειρηματικού τομέα δεν αποτελεί από μόνη της επαρκή λόγο για να εξαιρούνται από τη διάσωση με ίδια μέσα υποχρεώσεις που συνδέονται με τον συγκεκριμένο επιχειρηματικό τομέα. Η εξαίρεση μπορεί, ωστόσο, να δικαιολογείται όταν η διατήρηση ενός βασικού επιχειρηματικού τομέα έχει καίρια σημασία για την επίτευξη των στόχων της εξυγίανσης, συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης κρίσιμων λειτουργιών, εφόσον η συνέχιση κεντρικών λειτουργιών, υπηρεσιών και συναλλαγών προωθεί αυτόν τον στόχο.

(19)

Οι αρχές εξυγίανσης μπορούν να εξαιρούν υποχρεώσεις που είναι απαραίτητες για τον σκοπό της διαχείρισης κινδύνων (αντιστάθμιση κινδύνου) στο πλαίσιο κρίσιμων λειτουργιών, μόνον εάν η διαχείριση κινδύνων (αντιστάθμιση κινδύνου) αναγνωρίζεται για σκοπούς προληπτικής εποπτείας και έχει καίρια σημασία για τη διατήρηση των εργασιών που συνδέονται με κρίσιμες λειτουργίες κατά τέτοιον τρόπο ώστε, εάν ακυρωνόταν η αντιστάθμιση κινδύνου, θα υπονομευόταν σοβαρά η συνέχιση της κρίσιμης λειτουργίας.

(20)

Επίσης, οι αρχές εξυγίανσης μπορούν να εξαιρούν υποχρεώσεις που είναι απαραίτητες για τον σκοπό της διαχείρισης κινδύνων (αντιστάθμιση κινδύνου) στο πλαίσιο κρίσιμων λειτουργιών μόνον εάν, σε περίπτωση ακύρωσης του μέτρου διαχείρισης κινδύνου, θα ήταν αδύνατη η αντικατάστασή του από το ίδρυμα με εύλογους όρους, εντός του χρονικού διαστήματος που απαιτείται για τη διατήρηση της κρίσιμης λειτουργίας, μεταξύ άλλων λόγω των περιθωρίων ή της αβεβαιότητας της αποτίμησης.

(21)

Ένας επιπλέον στόχος της εξυγίανσης, ο οποίος θα μπορούσε να δικαιολογήσει την εξαίρεση από την εφαρμογή του εργαλείου διάσωσης με ίδια μέσα, είναι η πρόληψη της μετάδοσης, προκειμένου να μην προκληθούν σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Σε κάθε περίπτωση, η εξαίρεση βάσει του λόγου αυτού θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνον εάν είναι απολύτως αναγκαία και αναλογική, αλλά και όταν η μετάδοση είναι τόσο σοβαρή ώστε θα μπορούσε να επεκταθεί και να διαταράξει σοβαρά τη λειτουργία των χρηματοπιστωτικών αγορών, προκαλώντας έτσι μεγάλη αναστάτωση στην οικονομία κράτους μέλους ή της Ένωσης.

(22)

Φαίνεται ότι η εφαρμογή του εργαλείου διάσωσης με ίδια μέσα ενέχει, σε ορισμένο βαθμό, τον κίνδυνο της μετάδοσης. Η νομοθετική απόφαση να συμπεριληφθεί το εργαλείο της διάσωσης με ίδια μέσα στην οδηγία 2014/59/ΕΕ ως βασικό εργαλείο εξυγίανσης, σε συνδυασμό με την αρχή σύμφωνα με την οποία οι πιστωτές και οι μέτοχοι θα πρέπει να βαρύνονται με ζημίες, σημαίνει ότι ο εγγενής κίνδυνος μετάδοσης, που μπορεί να ενέχει η διάσωση με ίδια μέσα, δεν θα πρέπει να θεωρείται αυτοδικαίως ως λόγος εξαίρεσης υποχρεώσεων. Ως εκ τούτου, οι αρχές εξυγίανσης θα πρέπει να αξιολογούν προσεκτικά αυτούς τους λόγους και να δικαιολογούν την εξαίρεση μιας υποχρέωσης από τη διάσωση με ίδια μέσα, με το σκεπτικό ότι η υποχρέωση που εξαιρείται είναι πιθανότερο να προκαλέσει ευρεία μετάδοση του τύπου που περιγράφεται στο άρθρο 44 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της οδηγίας 2014/59/ΕΕ από ό,τι οι υποχρεώσεις που δεν εξαιρούνται. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να βασίζουν την εκτίμησή τους σε κατάλληλες μεθοδολογίες, χρησιμοποιώντας, μεταξύ άλλων, ποσοτικές αναλύσεις για τον καθορισμό του κινδύνου και της βαρύτητας τόσο της ευρείας μετάδοσης όσο και της σοβαρής διαταραχής της οικονομίας κράτους μέλους ή της Ένωσης.

(23)

Η ανάγκη εξαίρεσης λόγω του κινδύνου ευρείας μετάδοσης ενδέχεται να επηρεάζεται από τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά κατά τη χρονική στιγμή της διάσωσης με ίδια μέσα, ιδίως όταν η πτώχευση της επιχείρησης σημειώνεται σε συνθήκες έντονων πιέσεων ή έλλειψης εμπιστοσύνης έναντι του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Ο κίνδυνος πρόκλησης σημαντικών άμεσων ή έμμεσων δυσμενών επιπτώσεων στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και στην εμπιστοσύνη της αγοράς, λόγω της εφαρμογής των εργαλείων και της άσκησης των εξουσιών εξυγίανσης, θα πρέπει να εξετάζεται στην εκτίμηση της δυνατότητας εξυγίανσης, σύμφωνα με την απαίτηση του τμήματος Γ σημείο 26 του παραρτήματος της οδηγίας 2014/59/ΕΕ. Ως εκ τούτου, όταν, δυνάμει του άρθρου 44 παράγραφος 3 της εν λόγω οδηγίας, η αρχή εξυγίανσης εξαιρεί μια υποχρέωση από τη διάσωση με ίδια μέσα, επικαλούμενη τον κίνδυνο ευρείας μετάδοσης, η αρχή εξυγίανσης οφείλει να εξηγεί για ποιον λόγο δεν αντιμετωπίστηκαν τα εμπόδια στη διάσωση με ίδια μέσα κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού της εξυγίανσης, εφόσον οι εν λόγω εξαιρέσεις συνιστούν εμπόδιο στη δυνατότητα εξυγίανσης. Η αρχή εξυγίανσης θα πρέπει επίσης να αξιολογεί αν το φαινόμενο της μετάδοσης προκύπτει, ή επιδεινώνεται σοβαρά, από την εφαρμογή του εργαλείου διάσωσης με ίδια μέσα στις εν λόγω υποχρεώσεις ή αν, στην πραγματικότητα, οφείλεται στην πτώχευση του ίδιου του ιδρύματος και μόνον.

(24)

Ο κίνδυνος ευρείας μετάδοσης μπορεί να είναι άμεσος, όταν οι άμεσες ζημίες τις οποίες υφίστανται οι αντισυμβαλλόμενοι του ιδρύματος υπό εξυγίανση έχουν ως αποτέλεσμα την αθέτηση υποχρεώσεων ή σοβαρά προβλήματα φερεγγυότητας για τους εν λόγω αντισυμβαλλόμενους και, κατ' επέκταση, για τους δικούς τους αντισυμβαλλόμενους. Η πιθανότητα πτώχευσης ενός ή περισσότερων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που τελούν υπό πτώχευση ή βρίσκονται σε δυσχερή θέση ως άμεση συνέπεια της διάσωσης με ίδια μέσα δεν θα πρέπει να οδηγεί αυτοδικαίως στην εξαίρεση των υποχρεώσεων από τη διάσωση με ίδια μέσα. Οι αποφάσεις για τις εξαιρέσεις θα πρέπει να λαμβάνονται ανάλογα με τους συστημικούς κινδύνους που ενδέχεται να προκαλέσει η άμεση μετάδοση.

(25)

Ο κίνδυνος ευρείας μετάδοσης μπορεί επίσης να είναι έμμεσος και να οφείλεται, επί παραδείγματι, στην απώλεια της εμπιστοσύνης ορισμένων παραγόντων της αγοράς, όπως των καταθετών, ή σε επιδράσεις στις τιμές των περιουσιακών στοιχείων. H έμμεση μετάδοση μπορεί επίσης να διευκολυνθεί από την απώλεια της εμπιστοσύνης στις χρηματοδοτικές αγορές (λιανικές και χονδρικές) —ελαχιστοποίηση προσφοράς, απαιτήσεις για υψηλότερα περιθώρια τόσο εν γένει όσο και για τα ιδρύματα που εμφανίζουν παρόμοια χαρακτηριστικά με τα χαρακτηριστικά του ιδρύματος που τελεί υπό πτώχευση ή εκποίηση σε εξευτελιστικές τιμές περιουσιακών στοιχείων από ιδρύματα που έχουν προβλήματα ρευστότητας.

(26)

Κατά τη διάσωση ορισμένων υποχρεώσεων με ίδια μέσα, μπορεί να υπάρξει καταστροφή αξίας, όταν οι εν λόγω υποχρεώσεις αποτελούν μέρος ενός επιτυχημένου επιχειρηματικού τομέα ο οποίος, υπό άλλες συνθήκες, θα προσέθετε σημαντική αξία στην τράπεζα, όπως π.χ. στο πλαίσιο πώλησης ενός προϊόντος σε αγοραστή του ιδιωτικού τομέα. Για να εξαιρέσει η αρχή εξυγίανσης μια υποχρέωση ή κατηγορία υποχρεώσεων από τη διάσωση με ίδια μέσα, η αξία που διατηρείται θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε οι πιστωτές που δεν εξαιρούνται να βρεθούν (δυνητικά) σε καλύτερη κατάσταση από την κατάσταση στην οποία θα βρίσκονταν, εάν οι εν λόγω υποχρεώσεις δεν εξαιρούνταν από τη διάσωση με ίδια μέσα. Ως εκ τούτου, οι αρχές εξυγίανσης μπορούν να εξαιρούν μια υποχρέωση από τη διάσωση με ίδια μέσα, δυνάμει του άρθρου 44 παράγραφος 3 στοιχείο δ) της οδηγίας 2014/59/ΕΕ, εφόσον το όφελος της εξαίρεσης για άλλους πιστωτές θα ήταν μεγαλύτερο από τη συμβολή τους στην απορρόφηση των ζημιών και στην ανακεφαλαιοποίηση, εάν δεν εφαρμοζόταν εξαίρεση. Αυτό μπορεί να ισχύει, για παράδειγμα, στην περίπτωση που η αξία η οποία διατηρείται μπορεί να προσδιοριστεί σαφώς μέσω της αντίστοιχης αύξησης του αντιτίμου που καταβάλλει ένας αγοραστής του ιδιωτικού τομέα.

(27)

Στο πλαίσιο της εκτίμησης των πιθανών οφελών από την άποψη της διατήρησης της αξίας, τα οποία ενδέχεται να προκύψουν από την εξαίρεση μιας υποχρέωσης από τη διάσωση με ίδια μέσα, στο άρθρο 36 παράγραφος 16 και στο άρθρο 49 παράγραφος 5 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ ανατίθενται, αντίστοιχα, αρμοδιότητες στην Επιτροπή ώστε να εγκρίνει ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα τόσο σχετικά με την αποτίμηση για τον σκοπό της εξυγίανσης, όσο και σχετικά με την αποτίμηση των παραγώγων. Ανάλογα με τη μεθοδολογία που εφαρμόζεται, η εκκαθάριση των παραγώγων μπορεί να δημιουργήσει επιπλέον ζημίες οι οποίες υπερβαίνουν τις δυνατότητες διάσωσης με ίδια μέσα της αντίστοιχης υποχρέωσης και προκαλούν, με τη σειρά τους, περαιτέρω ζημίες, αυξάνοντας ενδεχομένως το βάρος της διάσωσης με ίδια μέσα που επωμίζονται άλλοι πιστωτές του ιδρύματος υπό εξυγίανση. Πρόσθετες ζημίες μπορούν να προκύψουν από τα έξοδα αντικατάστασης που βαρύνουν τον αντισυμβαλλόμενο ή από έξοδα που βαρύνουν το ίδρυμα υπό εξυγίανση για την αποκατάσταση ανοικτών αντισταθμίσεων κινδύνου που δεν αποτυπώνονται στην αξία εν λειτουργία των παραγώγων. Στις περιστάσεις αυτές, η αρχή εξυγίανσης θα πρέπει να αξιολογεί κατά πόσον η μείωση αξίας έχει ως αποτέλεσμα να είναι υψηλότερες οι ζημίες τις οποίες υφίστανται οι μη εξαιρούμενοι πιστωτές σε σύγκριση με τις ζημίες που θα προέκυπταν, εάν η εν λόγω υποχρέωση είχε εξαιρεθεί από τη διάσωση με ίδια μέσα. Αμιγώς κερδοσκοπικές προσδοκίες για πιθανή αύξηση αξίας δεν μπορούν να αποτελούν λόγο εξαίρεσης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο

1.   Ο παρών κανονισμός ορίζει κανόνες για τον περαιτέρω προσδιορισμό των έκτακτων περιστάσεων που προβλέπονται στο άρθρο 44 παράγραφος 3 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ, βάσει των οποίων η αρχή εξυγίανσης μπορεί να εξαιρεί ή να εξαιρεί εν μέρει ορισμένες υποχρεώσεις από την άσκηση των εξουσιών απομείωσης ή μετατροπής, όταν εφαρμόζεται το εργαλείο της διάσωσης με ίδια μέσα.

2.   Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού εφαρμόζονται από μια αρχή εξυγίανσης που ορίζεται από κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 3 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ, καθώς και από το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης, στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων και των εξουσιών του δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2).

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στις οντότητες που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως ε) της οδηγίας 2014/59/ΕΕ.

Άρθρο 3

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ορισμοί που προβλέπονται στο άρθρο 3 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν επίσης οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)   «άμεση μετάδοση»: κατάσταση στην οποία οι άμεσες ζημίες των αντισυμβαλλομένων του ιδρύματος υπό εξυγίανση, οι οποίες προκύπτουν από την απομείωση των υποχρεώσεων του ιδρύματος, οδηγούν στην αθέτηση υποχρεώσεων ή πιθανή αθέτηση υποχρεώσεων των εν λόγω αντισυμβαλλομένων στο εγγύς μέλλον.

2)   «έμμεση μετάδοση»: κατάσταση στην οποία η απομείωση ή η μετατροπή των υποχρεώσεων του ιδρύματος δημιουργεί αρνητική αντίδραση από τους παράγοντες της αγοράς, η οποία οδηγεί σε σοβαρή διαταραχή του χρηματοπιστωτικού συστήματος, που μπορεί να πλήξει την πραγματική οικονομία.

Άρθρο 4

Κοινές διατάξεις

1.   Οι αρχές εξυγίανσης δεν εξαιρούν μια υποχρέωση ή κατηγορία υποχρεώσεων από τη διάσωση με ίδια μέσα, εκτός εάν οι εν λόγω υποχρεώσεις περιλαμβάνονται μεταξύ των υποχρεώσεων που απαριθμούνται στο άρθρο 44 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ.

2.   Η απόφαση της αρχής εξυγίανσης να εξαιρέσει μια υποχρέωση ή κατηγορία υποχρεώσεων από την εφαρμογή του εργαλείου διάσωσης με ίδια μέσα, δυνάμει του άρθρου 44 παράγραφος 3 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ, βασίζεται σε κατά περίπτωση ανάλυση του ιδρύματος υπό εξυγίανση και η εξαίρεση δεν εφαρμόζεται αυτοδικαίως.

3.   Όταν εξετάζει την εφαρμογή εξαιρέσεων, δυνάμει του άρθρου 44 παράγραφος 3 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ, και πριν εξαιρέσει πλήρως μια υποχρέωση ή κατηγορία υποχρεώσεων από τη διάσωση με ίδια μέσα, η αρχή εξυγίανσης εξετάζει καταρχάς την επιλογή της μερικής εξαίρεσης της εν λόγω υποχρέωσης, περιορίζοντας την έκταση της απομείωσής της όπου αυτό είναι δυνατό.

4.   Για να αποφασίσει αν μια υποχρέωση θα πρέπει να εξαιρεθεί δυνάμει του άρθρου 44 παράγραφος 3 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ, η αρχή εξυγίανσης αξιολογεί αν πληρούνται οι εκεί προβλεπόμενες προϋποθέσεις, τη χρονική στιγμή κατά την οποία εφαρμόζεται το εργαλείο της διάσωσης με ίδια μέσα στο ίδρυμα. Η αξιολόγηση αυτή πραγματοποιείται με την επιφύλαξη της υποχρέωσης της αρχής εξυγίανσης να ακολουθήσει το σχέδιο εξυγίανσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 87 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ.

5.   Η απόφαση για την εξαίρεση μιας υποχρέωσης ή κατηγορίας υποχρεώσεων από την εφαρμογή του εργαλείου διάσωσης με ίδια μέσα, δυνάμει του άρθρου 44 παράγραφος 3 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ, βασίζεται σε έναν τουλάχιστον από τους στόχους εξυγίανσης που περιγράφονται στο άρθρο 31 παράγραφος 2 της εν λόγω οδηγίας.

6.   Η απόφαση για την εξαίρεση ή τη μερική εξαίρεση μιας υποχρέωσης ή κατηγορίας υποχρεώσεων από την εφαρμογή του εργαλείου διάσωσης με ίδια μέσα, δυνάμει του άρθρου 44 παράγραφος 3 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ, η οποία συνεπάγεται τη χρήση του Ταμείου Εξυγίανσης, δικαιολογείται δεόντως, λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης για άμεση δρομολόγηση της διαδικασίας, με βάση τις περιστάσεις της εκάστοτε περίπτωσης.

7.   Όταν η αρχή εξυγίανσης υποθέτει ότι μια υποχρέωση ή κατηγορία υποχρεώσεων είναι πολύ πιθανό και εφικτό να συμβάλει στην απορρόφηση των ζημιών και στην ανακεφαλαιοποίηση, καθώς και ότι οι εν λόγω υποχρεώσεις είναι αδύνατο να πληρούν τις προϋποθέσεις εξαίρεσης δυνάμει του άρθρου 44 παράγραφος 3, η εν λόγω αρχή εξυγίανσης προσδιορίζει καθεμία από τις εξής περιπτώσεις, εάν στη συνέχεια αποφασίσει να εξαιρέσει ή να εξαιρέσει εν μέρει μια υποχρέωση ή κατηγορία υποχρεώσεων, δυνάμει του άρθρου 44 παράγραφος 3, και η απόφαση αυτή θα είχε ως αποτέλεσμα τη μετακύλιση ζημιών στο Ταμείο Εξυγίανσης:

α)

τις εξαιρετικές περιστάσεις, οι οποίες διαφέρουν από εκείνες που ίσχυαν τη χρονική στιγμή του σχεδιασμού της εξυγίανσης, βάσει των οποίων οι εν λόγω υποχρεώσεις θα πρέπει να εξαιρεθούν από τη διάσωση με ίδια μέσα τη χρονική στιγμή της ανάληψης δράσης εξυγίανσης·

β)

για ποιον λόγο η ανάγκη εξαίρεσης και, ιδίως, οι εξαιρετικές περιστάσεις που καθιστούν επιτακτική την ανάγκη εξαίρεσης ήταν αδύνατο να προβλεφθούν κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού της εξυγίανσης·

γ)

εφόσον η ανάγκη για εξαίρεση έχει προβλεφθεί στο σχέδιο εξυγίανσης, με ποιον τρόπο η αρχή εξυγίανσης αντιμετώπισε αυτήν την ανάγκη, ώστε να μην αποτελεί εμπόδιο στη δυνατότητα εξυγίανσης.

8.   Όταν η αρχή εξυγίανσης αποφασίζει αν θα εξαιρέσει ή αν θα εξαιρέσει εν μέρει μια υποχρέωση ή κατηγορία υποχρεώσεων, δυνάμει του άρθρου 44 παράγραφος 3 στοιχείο α) της οδηγίας 2014/59/ΕΕ, εάν η εξαίρεση έχει ως αποτέλεσμα τη μετακύλιση ζημιών στο Ταμείο Εξυγίανσης, η αρχή εξυγίανσης προσδιορίζει επίσης:

α)

με ποιον τρόπο/αν πληρούνται οι απαιτήσεις που προβλέπονται στα άρθρα 5 και 6 του παρόντος κανονισμού· και

β)

για ποιον λόγο η ανάγκη εξαίρεσης ήταν αδύνατο να αντιμετωπιστεί με κατάλληλη μέθοδο αποτίμησης, δυνάμει του άρθρου 36 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ.

9.   Όταν η αρχή εξυγίανσης αποφασίζει αν θα εξαιρέσει ή αν θα εξαιρέσει εν μέρει μια υποχρέωση ή κατηγορία υποχρεώσεων, προκειμένου να διαφυλάξει τη συνέχιση των κρίσιμων λειτουργιών και των βασικών επιχειρηματικών τομέων, δυνάμει του άρθρου 44 παράγραφος 3 στοιχείο β) της οδηγίας 2014/59/ΕΕ, εάν η εξαίρεση έχει ως αποτέλεσμα τη μετακύλιση ζημιών στο Ταμείο Εξυγίανσης, η αρχή εξυγίανσης προσδιορίζει επίσης:

α)

με ποιον τρόπο/αν πληρούνται οι απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 7 του παρόντος κανονισμού·

β)

για ποιον λόγο οι υποχρεώσεις που πρόκειται να εξαιρεθούν είναι σημαντικότερες για τη συνέχιση σαφώς καθορισμένων κρίσιμων λειτουργιών ή βασικών επιχειρηματικών τομέων από τις υποχρεώσεις που δεν πρόκειται να εξαιρεθούν.

10.   Όταν η αρχή εξυγίανσης εξαιρεί ή εξαιρεί εν μέρει μια υποχρέωση ή κατηγορία υποχρεώσεων, προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα ευρείας μετάδοσης, δυνάμει του άρθρου 44 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της οδηγίας 2014/59/ΕΕ, εάν η εξαίρεση έχει ως αποτέλεσμα τη μετακύλιση ζημιών στο Ταμείο Εξυγίανσης, η αρχή εξυγίανσης προσδιορίζει επίσης:

α)

με ποιον τρόπο/αν πληρούνται οι απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 8 του παρόντος κανονισμού·

β)

τους λόγους για τους οποίους οι υποχρεώσεις που εξαιρούνται είναι πιθανότερο να προκαλέσουν ευρεία μετάδοση του τύπου που περιγράφεται στο άρθρο 44 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της οδηγίας 2014/59/ΕΕ από τις υποχρεώσεις που δεν εξαιρούνται.

11.   Όταν η αρχή εξυγίανσης εξαιρεί ή εξαιρεί εν μέρει μια υποχρέωση ή κατηγορία υποχρεώσεων, δυνάμει του άρθρου 44 παράγραφος 3 στοιχείο δ) της οδηγίας 2014/59/ΕΕ, εάν η εξαίρεση έχει ως αποτέλεσμα τη μετακύλιση ζημιών στο Ταμείο Εξυγίανσης, η αρχή εξυγίανσης προσδιορίζει επίσης με ποιον τρόπο / αν πληρούνται οι απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 9 του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 5

Εξαίρεση λόγω αδυναμίας διάσωσης με ίδια μέσα δυνάμει του άρθρου 44 παράγραφος 3 στοιχείο α) της οδηγίας 2014/59/ΕΕ

1.   Οι αρχές εξυγίανσης μπορούν να εξαιρέσουν μια υποχρέωση ή κατηγορία υποχρεώσεων από την εφαρμογή του εργαλείου διάσωσης με ίδια μέσα μόνον εάν τα εμπόδια που επικαλούνται οι αρχές για την εφαρμογή του συγκεκριμένου εργαλείου δεν επιτρέπουν την εφαρμογή του εργαλείου εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, παρά την καταβολή κάθε δυνατής προσπάθειας από πλευράς της αρχής εξυγίανσης.

2.   Όσον αφορά την παράγραφο 1, οι αρχές εξυγίανσης εκπληρώνουν ιδίως τις εξής απαιτήσεις, πριν αποφασίσουν σχετικά με την εκεί αναφερόμενη εξαίρεση:

α)

την υποχρέωση της αρχής εξυγίανσης να παράσχει στο σχέδιο εξυγίανσης περιγραφή των διαδικασιών για τη διασφάλιση, εντός κατάλληλου χρονικού διαστήματος, της διαθεσιμότητας των πληροφοριών που απαιτούνται για τους σκοπούς της αποτίμησης, δυνάμει των άρθρων 36 και 49 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ·

β)

την υποχρέωση της αρχής εξυγίανσης να αντιμετωπίσει κάθε εμπόδιο στη δυνατότητα εξυγίανσης του ιδρύματος, περιλαμβανομένων των περιστάσεων που οδηγούν σε πιθανή εξαίρεση οι οποίες θα μπορούσαν να είχαν προβλεφθεί στη διαδικασία σχεδιασμού της εξυγίανσης, όταν αυτές οι πιθανές εξαιρέσεις συνιστούν εμπόδια στη δυνατότητα εξυγίανσης.

Άρθρο 6

Εύλογο χρονικό διάστημα

1.   Όταν οι αρχές εξυγίανσης επιθυμούν να εξαιρέσουν μια υποχρέωση ή κατηγορία υποχρεώσεων από τη διάσωση με ίδια μέσα, δυνάμει του άρθρου 44 παράγραφος 3 στοιχείο α) της οδηγίας 2014/59/ΕΕ, και προκειμένου να προσδιορίσουν τι συνιστά «εύλογο χρονικό διάστημα», οι αρχές εξυγίανσης προσδιορίζουν τα εξής:

α)

πότε πρέπει να πραγματοποιηθεί ο τελικός προσδιορισμός του ποσού της απομείωσης·

β)

μέχρι πότε θα πρέπει να εκτελεστούν όλες οι εργασίες που είναι αναγκαίες για τη διάσωση με ίδια μέσα αυτών των υποχρεώσεων, προκειμένου να εκπληρωθούν οι στόχοι της εξυγίανσης, λαμβανομένης υπόψη της κατάστασης που επικρατεί τη χρονική στιγμή της δράσης εξυγίανσης.

2.   Κατά τον καθορισμό των απαιτήσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 1, οι αρχές εξυγίανσης αξιολογούν τα εξής:

α)

την ανάγκη για δημοσιοποίηση της απόφασης σχετικά με τη διάσωση με ίδια μέσα και για καθορισμό του ποσού της διάσωσης με ίδια μέσα και του οριστικού καταμερισμού του στις διάφορες κατηγορίες πιστωτών·

β)

τις συνέπειες της καθυστέρησης της εν λόγω απόφασης σε σχέση με την εμπιστοσύνη της αγοράς, τις πιθανές αντιδράσεις της αγοράς, όπως π.χ. εκροές ρευστότητας, καθώς και την αποτελεσματικότητα της δράσης εξυγίανσης, λαμβάνοντας υπόψη αμφότερα τα εξής στοιχεία:

i)

αν η δυσχέρεια και ο κίνδυνος πτώχευσης του ιδρύματος είναι σε γνώση των παραγόντων της αγοράς·

ii)

την ορατότητα των συνεπειών της δυσχέρειας ή της πιθανής πτώχευσης του ιδρύματος για τους παράγοντες της αγοράς·

γ)

τις ώρες λειτουργίας των αγορών, εφόσον μπορούν να επηρεάσουν τη συνέχιση των κρίσιμων λειτουργιών και τα φαινόμενα μετάδοσης·

δ)

την (τις) ημερομηνία(-ες) αναφοράς στις οποίες πρέπει να εκπληρωθούν οι κεφαλαιακές απαιτήσεις·

ε)

τις ημερομηνίες στις οποίες καθίστανται απαιτητές οι πληρωμές του ιδρύματος και τη λήξη των σχετικών υποχρεώσεων.

Άρθρο 7

Εξαίρεση για τη διατήρηση ορισμένων κρίσιμων λειτουργιών και βασικών επιχειρηματικών τομέων δυνάμει του άρθρου 44 παράγραφος 3 στοιχείο β) της οδηγίας 2014/59/ΕΕ

1.   Οι αρχές εξυγίανσης μπορούν να εξαιρούν υποχρεώσεις ή μια κατηγορία υποχρεώσεων, όταν η εξαίρεση είναι αναγκαία και αναλογική για τη συνέχιση ορισμένων κρίσιμων λειτουργιών και εφόσον θεωρούν ότι η υποχρέωση ή η κατηγορία υποχρεώσεων συνδέεται με μια κρίσιμη λειτουργία για τη συνέχιση της οποίας η συγκεκριμένη υποχρέωση ή κατηγορία υποχρεώσεων δεν θα πρέπει να διασωθεί με ίδια μέσα, εφόσον συντρέχει οποιαδήποτε από τις εξής περιστάσεις:

α)

η διάσωση με ίδια μέσα της υποχρέωσης ή της κατηγορίας υποχρεώσεων υπονομεύει τη λειτουργία, λόγω της διαθεσιμότητας χρηματοδότησης ή της εξάρτησης από αντισυμβαλλόμενους, όπως π.χ. οι αντισυμβαλλόμενοι της αντιστάθμισης κινδύνου, και από φορείς που παρέχουν υποδομές ή υπηρεσίες στο ίδρυμα, οι οποίοι ενδέχεται να μην έχουν τη δυνατότητα ή την πρόθεση να συνεχίσουν τις συναλλαγές με το ίδρυμα μετά τη διάσωση με ίδια μέσα·

β)

η εν λόγω κρίσιμη λειτουργία συνιστά υπηρεσία που παρέχεται από το ίδρυμα σε τρίτους και εξαρτάται από την αδιάλειπτη εκτέλεση της υποχρέωσης.

2.   Οι αρχές εξυγίανσης μπορούν να εξαιρούν τις υποχρεώσεις που είναι απαραίτητες για τον σκοπό της διαχείρισης κινδύνων (αντιστάθμιση κινδύνου) στο πλαίσιο κρίσιμων λειτουργιών, μόνον όταν πληρούνται αμφότερες οι εξής προϋποθέσεις:

α)

η διαχείριση κινδύνων (αντιστάθμιση κινδύνου) αναγνωρίζεται για σκοπούς προληπτικής εποπτείας και έχει καίρια σημασία για τη διατήρηση των δραστηριοτήτων που συνδέονται με κρίσιμες λειτουργίες·

β)

το ίδρυμα δεν έχει τη δυνατότητα να αντικαταστήσει ένα ακυρωθέν μέτρο διαχείρισης κινδύνου με εύλογους όρους και εντός του χρονικού διαστήματος που απαιτείται για τη διατήρηση της κρίσιμης λειτουργίας.

3.   Οι αρχές εξυγίανσης μπορούν να εξαιρούν υποχρεώσεις για τους σκοπούς της διατήρησης μιας σχέσης χρηματοδότησης μόνον όταν πληρούνται αμφότερες οι εξής προϋποθέσεις:

α)

η αρχή εξυγίανσης εκτιμά ότι η χρηματοδότηση έχει καίρια σημασία για τη διατήρηση μιας κρίσιμης λειτουργίας·

β)

με βάση το άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού, το ίδρυμα δεν έχει τη δυνατότητα να αντικαταστήσει τη χρηματοδότηση εντός του χρονικού διαστήματος που απαιτείται για τη διατήρηση της κρίσιμης λειτουργίας.

4.   Οι αρχές εξυγίανσης δεν εξαιρούν μια υποχρέωση ή κατηγορία υποχρεώσεων αποκλειστικά και μόνο με βάση τις εξής παραμέτρους:

α)

τη λήξη της·

β)

την προσδοκία αύξησης του κόστους χρηματοδότησης, η οποία δεν υπονομεύει τη συνέχιση της κρίσιμης λειτουργίας·

γ)

την προσδοκία για μελλοντικό πιθανό κέρδος.

5.   Οι αρχές εξυγίανσης μπορούν να εξαιρούν υποχρεώσεις ή μια κατηγορία υποχρεώσεων, όταν η εξαίρεση αυτή είναι αναγκαία και αναλογική για τη συνέχιση ενός βασικού επιχειρηματικού τομέα και η εξαίρεση της εν λόγω υποχρέωσης έχει καίρια σημασία για να μπορεί το ίδρυμα υπό εξυγίανση να συνεχίσει να εκτελεί κεντρικές λειτουργίες, υπηρεσίες και συναλλαγές, καθώς και για την επίτευξη των στόχων εξυγίανσης που ορίζονται στο άρθρο 31 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β) της οδηγίας 2014/59/ΕΕ.

Άρθρο 8

Εξαίρεση για να αποφευχθούν φαινόμενα ευρείας μετάδοσης δυνάμει του άρθρου 44 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της οδηγίας 2014/59/ΕΕ

1.   Όταν οι αρχές εξυγίανσης εξετάζουν το ενδεχόμενο να εφαρμόσουν εξαίρεση λόγω του κινδύνου άμεσης μετάδοσης, δυνάμει του άρθρου 44 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της οδηγίας 2014/59/ΕΕ, θα πρέπει να αξιολογούν, στον μέγιστο δυνατό βαθμό, τη διασύνδεση του ιδρύματος υπό εξυγίανση με τους αντισυμβαλλομένους του.

Η αξιολόγηση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο περιλαμβάνει όλα τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

την εξέταση των ανοιγμάτων στους σχετικούς αντισυμβαλλόμενους σε σχέση με τον κίνδυνο διαδοχικών πτωχεύσεων, που ενδέχεται να προκαλέσει η διάσωση με ίδια μέσα αυτών των ανοιγμάτων·

β)

τη συστημική σημασία των αντισυμβαλλόμενων που κινδυνεύουν με πτώχευση, σε σχέση κυρίως με άλλους παράγοντες της χρηματοπιστωτικής αγοράς και άλλους φορείς που παρέχουν υποδομές χρηματοπιστωτικής αγοράς.

2.   Όταν η αρχή εξυγίανσης εξετάζει το ενδεχόμενο να εφαρμόσει εξαίρεση λόγω του κινδύνου έμμεσης μετάδοσης, δυνάμει του άρθρου 44 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της οδηγίας 2014/59/ΕΕ, αξιολογεί, στον μέγιστο δυνατό βαθμό, την αναγκαιότητα και την αναλογικότητα της εξαίρεσης, βάσει πολλαπλών δεικτών που είναι συναφείς με τους εκάστοτε στόχους. Μεταξύ των δεικτών που ενδέχεται να είναι σημαντικοί για την εκάστοτε περίπτωση, συγκαταλέγονται οι εξής:

α)

ο αριθμός, το μέγεθος και η διασύνδεση των ιδρυμάτων που έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά με το ίδρυμα υπό εξυγίανση, στον βαθμό που αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει εκτεταμένη έλλειψη εμπιστοσύνης στον τραπεζικό τομέα ή στο ευρύτερο χρηματοπιστωτικό σύστημα·

β)

ο αριθμός των φυσικών προσώπων που θίγονται άμεσα ή έμμεσα από τη διάσωση με ίδια μέσα, η προβολή και η κάλυψη της δράσης εξυγίανσης από τον Τύπο, στον βαθμό που αυτή ενέχει τον κίνδυνο να υπονομεύσει τη συνολική εμπιστοσύνη στο τραπεζικό ή στο ευρύτερο χρηματοπιστωτικό σύστημα·

γ)

ο αριθμός, το μέγεθος, η διασύνδεση των αντισυμβαλλομένων που θίγονται από τη διάσωση με ίδια μέσα, περιλαμβανομένων των παραγόντων της αγοράς από τον μη τραπεζικό τομέα, καθώς και η σημασία των κρίσιμων λειτουργιών που επιτελούν οι εν λόγω αντισυμβαλλόμενοι·

δ)

η δυνατότητα πρόσβασης των αντισυμβαλλομένων σε εναλλακτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών για λειτουργίες που έχουν αξιολογηθεί ως υποκαταστάσιμες, δεδομένης της εκάστοτε κατάστασης·

ε)

το αν σημαντικός αριθμός αντισυμβαλλομένων ενδέχεται να αποσύρει τη χρηματοδότηση ή να διακόψει τις συναλλαγές με άλλα ιδρύματα μετά τη διάσωση με ίδια μέσα ή αν οι αγορές ενδέχεται να σταματήσουν να λειτουργούν ομαλά ως επακόλουθο της διάσωσης με ίδια μέσα των εν λόγω παραγόντων της αγοράς, ιδίως σε περίπτωση γενικευμένης απώλειας της εμπιστοσύνης της αγοράς ή σε περίπτωση πανικού·

στ)

η εκτεταμένη απόσυρση βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης ή καταθέσεων σημαντικών ποσών·

ζ)

ο αριθμός, το μέγεθος ή η σημασία των ιδρυμάτων που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της εκπλήρωσης των προϋποθέσεων για έγκαιρη παρέμβαση ή της εκπλήρωσης των προϋποθέσεων πτώχευσης ή που είναι πιθανό να πτωχεύσουν, δυνάμει του άρθρου 32 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ·

η)

ο κίνδυνος σημαντικής διακοπής κρίσιμων λειτουργιών ή σημαντικής αύξησης των τιμών παροχής τέτοιου είδους λειτουργιών [όπως προκύπτει από τις μεταβολές στις συνθήκες της αγοράς για τέτοιου είδους λειτουργίες ή από τη διαθεσιμότητά τους] ή οι προσδοκίες των αντισυμβαλλομένων και άλλων συμμετεχόντων στην αγορά·

θ)

εκτεταμένες σημαντικές μειώσεις στις τιμές μετοχών των ιδρυμάτων ή στις τιμές των περιουσιακών στοιχείων που έχουν στην κατοχή τους τα ιδρύματα, ειδικότερα όταν αυτά ενδέχεται να έχουν αντίκτυπο στην κεφαλαιακή κατάσταση των ιδρυμάτων·

ι)

γενική και εκτεταμένη σημαντική μείωση της βραχυπρόθεσμης ή μεσοπρόθεσμης χρηματοδότησης που είναι διαθέσιμη για τα ιδρύματα·

ια)

η σημαντική διατάραξη της λειτουργίας της διατραπεζικής αγοράς χρηματοδότησης, όπως προκύπτει από σημαντική αύξηση των απαιτήσεων όσον αφορά τα περιθώρια ασφάλειας και μείωση των εξασφαλίσεων που είναι διαθέσιμες στα ιδρύματα·

ιβ)

εκτεταμένες και σημαντικές αυξήσεις στις τιμές των ασφαλίσεων που καλύπτουν τον κίνδυνο αθέτησης ή υποβάθμιση της πιστοληπτικής διαβάθμισης των ιδρυμάτων ή άλλων συμμετεχόντων στην αγορά, που σχετίζονται με τη χρηματοπιστωτική κατάσταση των ιδρυμάτων.

Άρθρο 9

Εξαίρεση για να αποφευχθεί η μείωση αξίας δυνάμει του άρθρου 44 παράγραφος 3 στοιχείο δ) της οδηγίας 2014/59/ΕΕ

1.   Οι αρχές εξυγίανσης έχουν τη δυνατότητα να εξαιρούν μια υποχρέωση ή κατηγορία υποχρεώσεων από τη διάσωση με ίδια μέσα, όταν η εν λόγω εξαίρεση αποτρέπει την καταστροφή αξίας, ώστε οι κάτοχοι των υποχρεώσεων που δεν εξαιρούνται να βρεθούν σε καλύτερη κατάσταση από την κατάσταση στην οποία θα βρίσκονταν εάν οι υποχρεώσεις διασώζονταν με ίδια μέσα.

2.   Προκειμένου να αξιολογήσουν αν πληρούται η προϋπόθεση της παραγράφου 1, οι αρχές εξυγίανσης συγκρίνουν και αποτιμούν το αποτέλεσμα για όλους τους πιστωτές, όπως θα προέκυπτε από μια ενδεχόμενη διάσωση με ίδια μέσα και από μια ενδεχόμενη μη διάσωση με ίδια μέσα, σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφος 16 και το άρθρο 49 παράγραφος 5 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ.

Άρθρο 10

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 4 Φεβρουαρίου 2016.

Για την Επιτροπή

O Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 190.

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 806/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2014, περί θεσπίσεως ενιαίων κανόνων και διαδικασίας για την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και ορισμένων επιχειρήσεων επενδύσεων στο πλαίσιο ενός Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης και ενός Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης και τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 (ΕΕ L 225 της 30.7.2014, σ. 1).


1.6.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 144/21


ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΌΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2016/861 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 18ης Φεβρουαρίου 2016

σχετικά με τη διόρθωση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2014 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον κίνδυνο δικαιωμάτων προαίρεσης που δεν υπάγεται στον συντελεστή δέλτα στο πλαίσιο της τυποποιημένης προσέγγισης των κινδύνων της αγοράς και τη διόρθωση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2014 της Επιτροπής, που συμπληρώνει την οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα σχετικά με τα ποιοτικά και τα κατάλληλα ποσοτικά κριτήρια εντοπισμού κατηγοριών υπαλλήλων των οποίων οι επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου ενός ιδρύματος

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ (1), και ιδίως το άρθρο 94 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (2), και ιδίως το άρθρο 329 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο, το άρθρο 352 παράγραφος 6 τρίτο εδάφιο και το άρθρο 358 παράγραφος 4 τρίτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 329 παράγραφος 3, το άρθρο 352 παράγραφος 6 τρίτο εδάφιο και το άρθρο 358 παράγραφος 4 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 προβλέπουν ότι η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) αναπτύσσει ένα φάσμα μεθόδων για την αποτύπωση άλλων κινδύνων, εκτός του κινδύνου συντελεστή δέλτα, στον υπολογισμό των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων των ιδρυμάτων, λαμβάνοντας υπόψη την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων των ιδρυμάτων σε δικαιώματα προαίρεσης και τίτλους επιλογής. Ως εκ τούτου, η ΕΑΤ κατάρτισε σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στο πλαίσιο αυτό, τα οποία εγκρίθηκαν από την Επιτροπή και εκδόθηκαν με τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2014 της Επιτροπής (3).

(2)

Σύμφωνα με το πλαίσιο προληπτικής εποπτείας που θεσπίστηκε με την οδηγία 2013/36/ΕΕ, όλα τα ιδρύματα υποχρεούνται να εντοπίζουν όλους τους υπαλλήλους των οποίων οι επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου του ιδρύματος. Σύμφωνα με το άρθρο 94 παράγραφος 2 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ, η ΕΑΤ κατάρτισε σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στο πλαίσιο αυτό, τα οποία εγκρίθηκαν από την Επιτροπή και εκδόθηκαν με τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 604/2014 της Επιτροπής (4).

(3)

Στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2014 και στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 604/2014 προέκυψαν ορισμένα σφάλματα που χρειάζεται να διορθωθούν.

(4)

Σύμφωνα με τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2014, η απλουστευμένη προσέγγιση θα πρέπει να είναι διαθέσιμη μόνο για τα ιδρύματα που αγοράζουν αποκλειστικά δικαιώματα προαίρεσης και τίτλους επιλογής, αλλά τα εν λόγω ιδρύματα δεν θα πρέπει να υποχρεούνται να χρησιμοποιούν την προσέγγιση αυτή. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να διορθωθεί η διατύπωση του άρθρου 2 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2014, που υποχρεώνει τα εν λόγω ιδρύματα να χρησιμοποιούν την απλουστευμένη προσέγγιση και δεν εμποδίζει άλλα ιδρύματα να κάνουν επίσης χρήση της προσέγγισης αυτής.

(5)

Το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2014 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως για να χαρακτηρίζει ως «πρόσωπα που αναλαμβάνουν σημαντικούς κινδύνους» όλους τους υπαλλήλους που, με βάση τις συνολικές αποδοχές τους, εντάσσονται στο ίδιο μισθολογικό επίπεδο με τα ανώτατα διοικητικά στελέχη και τα πρόσωπα που αναλαμβάνουν κινδύνους, δηλαδή πρόσωπα των οποίων οι επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου του ιδρύματος.

(6)

Ο παρών κανονισμός βασίζεται στο σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που υπέβαλε η ΕΑΤ στην Επιτροπή.

(7)

Η ΕΑΤ διεξήγαγε ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις σχετικά με τα αρχικά σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων τα οποία διορθώνει ο παρών κανονισμός, προέβη σε ανάλυση του δυνητικού κόστους και των δυνητικών οφελών και ζήτησε τη γνώμη της ομάδας τραπεζικών συμφεροντούχων, που συστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5).

(8)

Για να διασφαλιστεί ότι τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα μπορούν να εφαρμοστούν ορθά το συντομότερο δυνατό, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Διόρθωση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2014

Το άρθρο 2 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2014 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 2

Μόνο τα ιδρύματα που αγοράζουν αποκλειστικά δικαιώματα προαίρεσης και τίτλους επιλογής μπορούν να χρησιμοποιούν την απλουστευμένη προσέγγιση.».

Άρθρο 2

Διόρθωση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2014

Στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2014, το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«γ)

οι συνολικές αποδοχές του υπαλλήλου κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος ήταν ίσες με ή υψηλότερες από τις χαμηλότερες συνολικές αποδοχές που έλαβε κατά το συγκεκριμένο οικονομικό έτος ένα ανώτατο διοικητικό στέλεχος ή ένας υπάλληλος που πληροί οποιοδήποτε από τα κριτήρια των σημείων 1), 5), 6), 8), 11), 12), 13) ή 14) του άρθρου 3.».

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 18 Φεβρουαρίου 2016.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 338.

(2)  ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 1.

(3)  Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 528/2014 της Επιτροπής, της 12ης Μαρτίου 2014, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον κίνδυνο δικαιωμάτων προαίρεσης που δεν υπάγεται στον συντελεστή δέλτα στο πλαίσιο της τυποποιημένης προσέγγισης των κινδύνων της αγοράς (ΕΕ L 148 της 20.5.2014, σ. 29).

(4)  Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 604/2014 της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2014, που συμπληρώνει την οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα σχετικά με τα ποιοτικά και τα κατάλληλα ποσοτικά κριτήρια εντοπισμού κατηγοριών υπαλλήλων των οποίων οι επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου ενός ιδρύματος (ΕΕ L 167 της 6.6.2014, σ. 30).

(5)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/78/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 12).


1.6.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 144/24


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2016/862 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 31ης Μαΐου 2016

σχετικά με την άρνηση έγκρισης ενός ισχυρισμού υγείας που διατυπώνεται για τα τρόφιμα, διαφορετικού από τους ισχυρισμούς που αφορούν τη μείωση του κινδύνου εκδήλωσης νόσου και την ανάπτυξη και την υγεία των παιδιών

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τους ισχυρισμούς διατροφής και υγείας που διατυπώνονται στα τρόφιμα (1), και ιδίως το άρθρο 18 παράγραφος 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1924/2006, απαγορεύονται οι ισχυρισμοί υγείας στα τρόφιμα αν δεν έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό και αν δεν περιλαμβάνονται σε κατάλογο επιτρεπόμενων ισχυρισμών.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 προβλέπει επίσης ότι οι αιτήσεις για την έγκριση ισχυρισμών υγείας μπορούν να υποβάλλονται από τους υπευθύνους των επιχειρήσεων τροφίμων στην αρμόδια εθνική αρχή ενός κράτους μέλους. Η αρμόδια εθνική αρχή πρέπει να διαβιβάζει τις έγκυρες αιτήσεις στην Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕFSA), που στο εξής αναφέρεται ως «η Αρχή», για επιστημονική αξιολόγηση, καθώς και στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη για ενημέρωση.

(3)

Η Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των ισχυρισμών υγείας, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη της Αρχής. Ενίοτε, η επιστημονική αξιολόγηση του κινδύνου δεν μπορεί από μόνη της να παρέχει όλες τις πληροφορίες στις οποίες θα πρέπει να βασίζεται μια απόφαση για τη διαχείριση του κινδύνου. Συνεπώς, θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη άλλοι θεμιτοί παράγοντες σχετικοί με το υπό εξέταση θέμα.

(4)

Κατόπιν αίτησης που υποβλήθηκε από την εταιρεία Oy Karl Fazer AB, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1924/2006, ζητήθηκε από την Αρχή να εκδώσει γνώμη σχετικά με ισχυρισμό υγείας σχετιζόμενο με ψωμί σίκαλης με προζύμι υψηλής περιεκτικότητας σε φυτικές ίνες και τη μείωση των μεταγευματικών επιπέδων γλυκαιμικών αντιδράσεων (ερώτηση αριθ. EFSA-Q-2014-00012 (2)). Ο ισχυρισμός που υποβλήθηκε από τον αιτούντα είχε την ακόλουθη διατύπωση: «Η κατανάλωση ψωμιού σίκαλης υψηλής περιεκτικότητας σε φυτικές ίνες συμβάλλει στη μείωση της μεταγευματικής γλυκαιμικής αντίδρασης που συνοδεύεται με μειωμένη αντίδραση ινσουλίνης μετά από γεύμα». Κατόπιν αιτήματος της Αρχής, η αιτούσα διευκρίνισε ότι, όσον αφορά την κατά τους ισχυρισμούς επίδραση του ψωμιού σίκαλης με προζύμι υψηλής περιεκτικότητας σε φυτικές ίνες, θα πρέπει να συγκριθεί με τη γλυκόζη.

(5)

Στις 8 Οκτωβρίου 2014 η Επιτροπή και τα κράτη μέλη παρέλαβαν την επιστημονική γνώμη της Αρχής, η οποία κατέληγε στο συμπέρασμα ότι, με βάση τα στοιχεία που υποβλήθηκαν, τεκμηριώνεται επιστημονικά η σχέση αιτίου-αποτελέσματος μεταξύ της κατανάλωσης σχεδόν οποιουδήποτε τροφίμου και της μείωσης των μεταγευματικών αντιδράσεων γλυκόζης στο αίμα σε σύγκριση με τη γλυκόζη.

(6)

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 και το άρθρο 13 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1924/2006, οι ισχυρισμοί υγείας πρέπει να βασίζονται σε γενικώς αποδεκτά επιστημονικά στοιχεία. Η έγκριση μπορεί επίσης να ανακαλείται νόμιμα σε περίπτωση ισχυρισμών υγείας που δεν συμμορφώνονται με άλλες γενικές και ειδικές απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1924/2006, ακόμη και σε περίπτωση θετικής επιστημονικής αξιολόγησης εκ μέρους της Αρχής. Η Αρχή παρατήρησε, στην επιστημονική της γνωμοδότηση, ότι, όταν υποβάλλονται σε δοκιμασία συγκρίσιμες ποσότητες των διαθέσιμων υδατανθράκων από διαφορετικά τρόφιμα που περιέχουν υδατάνθρακες, σχεδόν κάθε τρόφιμο που περιέχει υδατάνθρακες θα προκαλέσει μείωση των μεταγευματικών γλυκαιμικών αντιδράσεων σε σύγκριση με τις γλυκαιμικές αντιδράσεις που προκαλεί η κατανάλωση γλυκόζης. Επιπλέον, επισήμανε ότι τα τρόφιμα που περιέχουν μικρές ποσότητες υδατανθράκων ή καθόλου υδατάνθρακες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μείωση μεταγευματικώς των επιπέδων της γλυκόζης στο αίμα σε σύγκριση με τη γλυκόζη.

(7)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 ορίζει ως «ισχυρισμό» κάθε μήνυμα ή απεικόνιση η οποία δηλώνει, υπονοεί ή οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το τρόφιμο έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Ο ισχυρισμός σχετικά με το ψωμί σίκαλης με προζύμι υψηλής περιεκτικότητας σε φυτικές ίνες και τα μεταγευματικά επίπεδα γλυκόζης θα οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι το ψωμί σίκαλης με προζύμι υψηλής περιεκτικότητας σε φυτικές ίνες έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όσον αφορά τη μείωση των μεταγευματικών γλυκαιμικών αντιδράσεων σε σύγκριση με τη γλυκόζη, ενώ, στην πραγματικότητα, σχεδόν όλα τα τρόφιμα έχουν αυτό το αποτέλεσμα. Το άρθρο 3 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 ορίζει ότι η χρήση των ισχυρισμών διατροφής και υγείας δεν πρέπει να είναι παραπλανητική. Ο ισχυρισμός ότι ένα συγκεκριμένο τρόφιμο έχει ορισμένες θετικές ιδιότητες όταν, στην πραγματικότητα, σχεδόν όλα τα τρόφιμα έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά θα ήταν παραπλανητικός.

(8)

Με βάση τα ανωτέρω, ο ισχυρισμός σχετικά με την κατανάλωση ψωμιού σίκαλης με προζύμι υψηλής περιεκτικότητας σε φυτικές ίνες και τη μείωση των μεταγευματικών γλυκαιμικών αντιδράσεων δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 και, κατά συνέπεια, δεν θα πρέπει να περιλαμβάνεται στον κατάλογο των επιτρεπόμενων ισχυρισμών υγείας.

(9)

Τα σχόλια του αιτούντα τα οποία παρέλαβε η Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1924/2006, ελήφθησαν υπόψη κατά τον καθορισμό των μέτρων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

(10)

Ζητήθηκε η γνώμη των κρατών μελών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο ισχυρισμός υγείας που παρατίθεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο της Ένωσης σχετικά με τους επιτρεπόμενους ισχυρισμούς που προβλέπεται στο άρθρο 13 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1924/2006.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 2016.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 404 της 30.12.2006, σ. 9.

(2)  EFSA Journal 2014· 12(10):3837.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ισχυρισμός υγείας που απορρίφθηκε

Αίτηση — Σχετικές διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1924/2006

Θρεπτικά συστατικά, ουσίες, τρόφιμα ή κατηγορία τροφίμων

Ισχυρισμός

Αριθ. αναφοράς της γνώμης της EFSA

Ισχυρισμός υγείας σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 5, ο οποίος βασίζεται σε νέα επιστημονικά στοιχεία και/ή περιλαμβάνει αίτημα προστασίας δεδομένων βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Ψωμί σίκαλης με προζύμι υψηλής περιεκτικότητας σε φυτικές ίνες

Μείωση των μεταγευματικών γλυκαιμικών αντιδράσεων σε σύγκριση με τη γλυκόζη

Q-2014-00012


1.6.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 144/27


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2016/863 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 31ης Μαΐου 2016

για την τροποποίηση των παραρτημάτων VII και VIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) όσον αφορά τη διάβρωση / τον ερεθισμό του δέρματος, τη σοβαρή βλάβη / τον σοβαρό ερεθισμό των ματιών και την οξεία τοξικότητα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ (1), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 2 και το άρθρο 131,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 13 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 προβλέπει ότι οι μέθοδοι δοκιμών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή πληροφοριών σχετικά με τις εγγενείς ιδιότητες των ουσιών αναθεωρούνται και βελτιώνονται τακτικά, με σκοπό τον περιορισμό των δοκιμών σε σπονδυλωτά ζώα και του αριθμού των χρησιμοποιούμενων ζώων. Όταν καταστούν διαθέσιμες κατάλληλες επικυρωμένες μέθοδοι δοκιμών, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 440/2008 της Επιτροπής (2) και τα παραρτήματα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 θα πρέπει να τροποποιηθούν, ενδεχομένως, με σκοπό την αντικατάσταση, τη μείωση ή τη βελτίωση των δοκιμών σε ζώα. Οι αρχές της αντικατάστασης, μείωσης και βελτίωσης, που κατοχυρώνονται στην οδηγία 2010/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3), θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 θεσπίζει απαιτήσεις για την καταχώριση ουσιών, οι οποίες παρασκευάζονται ή εισάγονται στην Ένωση υπό καθαρή μορφή, σε μείγματα ή σε προϊόντα. Οι καταχωρίζοντες οφείλουν να παρέχουν τις πληροφορίες που απαιτούνται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, ανάλογα με την περίπτωση, ούτως ώστε να ικανοποιούν τις απαιτήσεις καταχώρισης.

(3)

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, είναι απαραίτητη η διενέργεια μελετών in vivo για την παραγωγή πληροφοριών σχετικά με τον ερεθισμό του δέρματος και των ματιών στα σημεία 8.1 και 8.2 του παραρτήματος VIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.

(4)

Κατά τα πρόσφατα έτη σημαντική επιστημονική πρόοδος έχει σημειωθεί όσον αφορά την ανάπτυξη εναλλακτικών μεθόδων δοκιμής για τη διάβρωση / τον ερεθισμό του δέρματος και τη σοβαρή βλάβη / τον σοβαρό ερεθισμό των ματιών. Ορισμένες κατευθυντήριες γραμμές για τις εναλλακτικές μεθόδους δοκιμής έχουν συμφωνηθεί διεθνώς από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και έχουν περιληφθεί στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 440/2008.

(5)

Όσον αφορά τη διάβρωση / τον ερεθισμό του δέρματος, μπορούν να αποκτηθούν επαρκείς πληροφορίες για την ταξινόμηση και για την εκτίμηση της επικινδυνότητας μιας ουσίας στις περισσότερες περιπτώσεις μόνο με βάση μελέτες in vitro. Συμπέρασμα μπορεί να συναχθεί με βάση μία δοκιμή in vitro, αν το αποτέλεσμα επιτρέπει την έκδοση άμεσης αξιόπιστης απόφασης σχετικά με την ταξινόμηση ή τη μη ταξινόμηση, ή από συνδυασμό δύο δοκιμών in vitro, μιας για τον ερεθισμό του δέρματος και μιας για τη διάβρωση του δέρματος. Οι μελέτες in vivo ενδέχεται να εξακολουθήσουν να απαιτούνται σε ορισμένες εξαιρετικές περιπτώσεις όσον αφορά ουσίες οι οποίες παρασκευάζονται ή εισάγονται σε ποσότητες 10 τόνων και άνω, π.χ. όταν η υπό δοκιμή ουσία δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των μεθόδων δοκιμής in vitro ή όταν δεν μπορούν να προκύψουν αξιοποιήσιμα αποτελέσματα από ένα ολοκληρωμένο σύνολο δοκιμών in vitro.

(6)

Όσον αφορά τη σοβαρή βλάβη / τον σοβαρό ερεθισμό των ματιών, ισχύει ένα σύνολο μεθόδων δοκιμής in vitro που επαρκεί σε πολλές περιπτώσεις για την απόκτηση των κατάλληλων πληροφοριών για την ταξινόμηση και για την εκτίμηση της επικινδυνότητας των ουσιών. Το συμπέρασμα σχετικά με τη δυνατότητα μιας ουσίας να έχει τέτοιες επιπτώσεις για τα μάτια μπορεί να βασίζεται σε μία μόνο δοκιμή, εάν το αποτέλεσμα επιτρέπει την έκδοση άμεσης αξιόπιστης απόφασης σχετικά με την ταξινόμηση ή τη μη ταξινόμηση, ή σε συνδυασμό δύο ή περισσότερων δοκιμών. Οι μελέτες in vivo ενδέχεται να εξακολουθήσουν να απαιτούνται σε ορισμένες περιπτώσεις όσον αφορά ουσίες οι οποίες παρασκευάζονται ή εισάγονται σε ποσότητες 10 τόνων και άνω, π.χ. όταν η υπό δοκιμή ουσία δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των μεθόδων δοκιμής ή όταν δεν μπορούν να προκύψουν αξιοποιήσιμα αποτελέσματα από ένα ολοκληρωμένο σύνολο δοκιμών in vitro.

(7)

Συνεπώς, τα σημεία 8.1 και 8.2 του παραρτήματος VIII θα πρέπει να τροποποιηθούν, ώστε οι τυπικές απαιτήσεις πληροφοριών να αφορούν τις μελέτες in vitro, θέτοντας παράλληλα τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες εξακολουθεί να απαιτείται η εκπόνηση μελέτης in vivo για τον ερεθισμό / τη διάβρωση του δέρματος και τη σοβαρή βλάβη / τον σοβαρό ερεθισμό των ματιών. Ωστόσο, εξακολουθεί να υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν επαρκείς πληροφορίες από τις υφιστάμενες μελέτες in vivo για τον ερεθισμό του δέρματος ή τον ερεθισμό των ματιών, προκειμένου να εκπληρωθεί η υποχρέωση πληροφόρησης σε κάθε ποσοτικό επίπεδο.

(8)

Επιπλέον, θα πρέπει να αναθεωρηθούν οι τυπικές απαιτήσεις πληροφοριών και οι κανόνες προσαρμογής που προβλέπονται στα σημεία 8.1 και 8.2 του παραρτήματος VII, καθώς και οι κανόνες προσαρμογής που προβλέπονται στα σημεία 8.1 και 8.2 του παραρτήματος VIII, ούτως ώστε να αρθούν οι πλεονασμοί σε σχέση με τους κανόνες που καθορίζονται στο παράρτημα VI και στο παράρτημα XI, καθώς και στα εισαγωγικά μέρη των παραρτημάτων VII και VIII, όσον αφορά την αναθεώρηση των διαθέσιμων δεδομένων, την παραίτηση από μελέτες που αποβλέπουν στον καθορισμό των τοξικολογικών τελικών σημείων, εάν οι διαθέσιμες πληροφορίες υποδηλώνουν ότι η ουσία πληροί τα κριτήρια ταξινόμησης γι' αυτό το τοξικολογικό τελικό σημείο, ή τη διευκρίνιση όσον αφορά την παραίτηση από μελέτες για ουσίες που είναι εύφλεκτες υπό ορισμένες συνθήκες. Εφόσον γίνεται αναφορά στην ταξινόμηση των ουσιών, θα πρέπει να επικαιροποιηθούν οι κανόνες σχετικά με την προσαρμογή, ούτως ώστε να αντικατοπτρίζεται η ορολογία που χρησιμοποιείται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4).

(9)

Για την οξεία τοξικότητα, επιπλέον της δοκιμής διά της στοματικής οδού (παράρτημα VII σημείο 8.5.1), το σημείο 8.5 του παραρτήματος VIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 περιλαμβάνει τυπικές απαιτήσεις πληροφοριών για ουσίες εκτός των αερίων από μία τουλάχιστον επιπλέον οδό (διά της εισπνοής ή διά του δέρματος), ανάλογα με την πιθανή οδό έκθεσης του ανθρώπου. Πρόσφατες επιστημονικές αναλύσεις των διαθέσιμων δεδομένων από μελέτες in vivo οξείας τοξικότητας έχουν καταδείξει ότι οι ουσίες οι οποίες δεν είναι τοξικές διά της στοματικής οδού μπορεί να αναμένεται ότι κατά πάσαν πιθανότητα δεν είναι τοξικές ούτε διά της δερματικής οδού. Ως εκ τούτου, οι δοκιμές των εν λόγω ουσιών μέσω του δέρματος δεν παρέχουν ουσιώδεις πληροφορίες για την αξιολόγηση της ασφάλειάς τους. Το σημείο 8.5 του παραρτήματος VIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 θα πρέπει, συνεπώς, να τροποποιηθεί ώστε να προβλέπει τη δυνατότητα εξαίρεσης από τη δερματική δοκιμή για τις εν λόγω ουσίες.

(10)

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA), σε συνεργασία με κράτη μέλη και ενδιαφερόμενους παράγοντες, θα πρέπει να εκπονήσει επίσης έγγραφα καθοδήγησης για την εφαρμογή των μεθόδων ελέγχου και τις δυνατότητες εξαίρεσης από τις τυπικές απαιτήσεις πληροφοριών που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό κατ' εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006. Σ' αυτές τις εργασίες του ο ECHA θα πρέπει να λάβει πλήρως υπόψη του το έργο που έχει επιτελεστεί από τον ΟΟΣΑ, καθώς και από άλλες σχετικές επιστημονικές ομάδες και ομάδες εμπειρογνωμόνων.

(11)

Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(12)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που έχει συσταθεί δυνάμει του άρθρου 133 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα παραρτήματα VII και VIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 2016.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 440/2008 της Επιτροπής, της 30ής Μαΐου 2008, για τον καθορισμό των μεθόδων δοκιμής κατ' εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) (ΕΕ L 142 της 31.5.2008, σ. 1).

(3)  Οδηγία 2010/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2010, για την προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς (ΕΕ L 276 της 20.10.2010, σ. 33).

(4)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (ΕΕ L 353 της 31.12.2008, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τα παραρτήματα VII και VIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 τροποποιούνται ως εξής:

1.

Τα σημεία 8.1 και 8.2 του παραρτήματος VII αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«8.1.

Διάβρωση/ερεθισμός του δέρματος

8.1.

Η (Οι) μελέτη(-ες) δεν χρειάζεται να διενεργηθεί(-ούν) εάν:

η ουσία είναι ισχυρό οξύ (pH ≤ 2,0) ή βάση (pH ≥ 11,5) και, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, θα πρέπει να ταξινομηθεί ως διαβρωτική για το δέρμα (κατηγορία 1) ή

η ουσία είναι εύφλεκτη αυθόρμητα στον αέρα ή σε επαφή με νερό ή υγρασία σε θερμοκρασία δωματίου ή

η ουσία έχει ταξινομηθεί ως οξείας τοξικότητας διά της δερματικής οδού (κατηγορία 1) ή

από μελέτη οξείας τοξικότητας διά της δερματικής οδού δεν έχει προκύψει ερεθισμός του δέρματος έως το οριακό επίπεδο δόσης (2 000 mg/kg σωματικού βάρους).

Εάν τα αποτελέσματα μιας εκ των δύο μελετών που αναφέρονται στα σημεία 8.1.1 ή 8.1.2 επιτρέπουν ήδη μια οριστική απόφαση όσον αφορά την ταξινόμηση της ουσίας, ή όσον αφορά την απουσία δυνατότητας ερεθισμού του δέρματος, η δεύτερη μελέτη δεν χρειάζεται να διενεργείται.

8.1.1.

Διάβρωση του δέρματος, in vitro

 

8.1.2.

Ερεθισμός του δέρματος, in vitro

 

8.2.

Σοβαρή βλάβη / σοβαρός ερεθισμός των ματιών

8.2.

Η (Οι) μελέτη(-ες) δεν χρειάζεται να διενεργηθεί(-ούν) εάν:

η ουσία έχει ταξινομηθεί ως διαβρωτική για το δέρμα, γεγονός που συνεπάγεται την ταξινόμησή της ως προκαλούσας σοβαρή βλάβη των ματιών (κατηγορία 1) ή

η ουσία έχει ταξινομηθεί ως ερεθιστική για το δέρμα και, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, θα πρέπει να ταξινομηθεί ως προκαλούσα ερεθισμό των ματιών (κατηγορία 2) ή

η ουσία είναι ισχυρό οξύ (pH ≤ 2,0) ή βάση (pH ≥ 11,5) και, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, θα πρέπει να ταξινομηθεί ως προκαλούσα σοβαρή βλάβη των ματιών (κατηγορία 1) ή

η ουσία είναι εύφλεκτη αυθόρμητα στον αέρα ή σε επαφή με νερό ή υγρασία σε θερμοκρασία δωματίου.

8.2.1.

Σοβαρή βλάβη / σοβαρός ερεθισμός των ματιών, in vitro

8.2.1.

Εάν τα αποτελέσματα μιας πρώτης μελέτης in vitro δεν επιτρέπουν οριστική απόφαση όσον αφορά την ταξινόμηση της ουσίας, ή όσον αφορά την απουσία δυνατότητας ερεθισμού των ματιών, πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο άλλων μελετών in vitro προς τον σκοπό αυτό.»

2.

Τα σημεία 8.1 και 8.2 του παραρτήματος VIII αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«8.1.

Διάβρωση/ερεθισμός του δέρματος

8.1.

Πρέπει να μελετάται το ενδεχόμενο μιας μελέτης in vivo για διάβρωση/ερεθισμό του δέρματος μόνο σε περίπτωση που οι μελέτες in vitro σύμφωνα με τα σημεία 8.1.1 και 8.1.2 του παραρτήματος VII δεν είναι εφαρμόσιμες ή τα αποτελέσματα των μελετών αυτών δεν επαρκούν για την ταξινόμηση και για την εκτίμηση της επικινδυνότητας.

Η μελέτη δεν είναι αναγκαία, εάν:

η ουσία είναι ισχυρό οξύ (pH ≤ 2,0) ή βάση (pH ≥ 11,5) ή

η ουσία είναι εύφλεκτη αυθόρμητα στον αέρα ή σε επαφή με νερό ή υγρασία σε θερμοκρασία δωματίου ή

η ουσία έχει ταξινομηθεί ως οξείας τοξικότητας διά της δερματικής οδού (κατηγορία 1) ή

από μελέτη οξείας τοξικότητας διά της δερματικής οδού δεν έχει προκύψει ερεθισμός του δέρματος έως το οριακό επίπεδο δόσης (2 000 mg/kg σωματικού βάρους).

8.2.

Σοβαρή βλάβη / σοβαρός ερεθισμός των ματιών

8.2.

Πρέπει να μελετάται το ενδεχόμενο μιας μελέτης in vivo για διάβρωση/ερεθισμό των ματιών μόνο σε περίπτωση που η (οι) μελέτη(-ες) in vitro σύμφωνα με το σημείο 8.2.1 του παραρτήματος VII δεν είναι εφαρμόσιμη(-ες) ή τα αποτελέσματα της (των) εν λόγω μελέτης(-ών) δεν επαρκούν για την ταξινόμηση και για την εκτίμηση της επικινδυνότητας.

Η μελέτη δεν είναι αναγκαία, εάν:

η ουσία έχει ταξινομηθεί ως διαβρωτική για το δέρμα ή

η ουσία είναι ισχυρό οξύ (pH ≤ 2,0) ή βάση (pH ≥ 11,5) ή

η ουσία είναι εύφλεκτη αυθόρμητα στον αέρα ή σε επαφή με νερό ή υγρασία σε θερμοκρασία δωματίου.»

3.

Το σημείο 8.5 του παραρτήματος VIII αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«8.5.

Οξεία τοξικότητα

8.5.

Η (Οι) μελέτη(-ες) δεν είναι συνήθως αναγκαία(-ες) εάν:

η ουσία έχει ταξινομηθεί ως διαβρωτική για το δέρμα.

Επιπλέον της στοματικής οδού (παράρτημα VII σημείο 8.5.1), όσον αφορά άλλες ουσίες εκτός των αερίων πρέπει να παρέχονται τα στοιχεία που αναφέρονται στα σημεία 8.5.2 έως 8.5.3 και για μία τουλάχιστον άλλη οδό. Η επιλογή της δεύτερης οδού εξαρτάται από το είδος της ουσίας και την πιθανή οδό έκθεσης του ανθρώπου. Εάν υπάρχει μόνο μία οδός έκθεσης, πρέπει να παρασχεθούν πληροφορίες μόνο για την οδό αυτή.

8.5.2.

Διά της εισπνοής

8.5.2.

Η διενέργεια δοκιμής διά της αναπνευστικής οδού ενδείκνυται εάν η έκθεση των ανθρώπων διά της εισπνοής είναι πιθανή αν ληφθεί υπόψη η πίεση ατμών της ουσίας και/ή η πιθανότητα έκθεσης σε αερολύματα, σωματίδια ή σταγονίδια σε εισπνεύσιμη κατηγορία μεγέθους.

8.5.3.

Διά του δέρματος

8.5.3.

Η διενέργεια δοκιμής διά της δερματικής οδού ενδείκνυται εάν:

1.

δεν υπάρχει πιθανότητα εισπνοής της ουσίας· και

2.

είναι πιθανή η επαφή με το δέρμα κατά την παραγωγή και/ή τη χρήση· και

3.

οι φυσικοχημικές και τοξικολογικές ιδιότητες υποδηλώνουν δυνατότητες σημαντικής απορρόφησης από το δέρμα.

Η δοκιμή διά της δερματικής οδού δεν χρειάζεται να διενεργείται εάν:

η ουσία δεν ικανοποιεί τα κριτήρια για ταξινόμηση ως οξείας τοξικότητας ή STOT SE διά της στοματικής οδού· και

δεν έχουν παρατηρηθεί συστημικά αποτελέσματα σε μελέτες in vivo με δερματική έκθεση (π.χ. ερεθισμός του δέρματος, ευαισθητοποίηση του δέρματος) ή, ελλείψει μιας in vivo μελέτης διά της στοματικής οδού, δεν προβλέπονται συστημικές επιδράσεις μετά από δερματική έκθεση βάσει εναλλακτικών μεθόδων αντί δοκιμών σε ζώα (π.χ. παρεκβολή, μελέτες QSAR).»


1.6.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 144/32


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2016/864 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 31ης Μαΐου 2016

για τη μη ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας triasulfuron, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 20 παράγραφος 1 και το άρθρο 78 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η οδηγία 2000/66/ΕΚ (2) της Επιτροπής καταχώρισε το triasulfuron ως δραστική ουσία στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (3).

(2)

Οι δραστικές ουσίες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ θεωρούνται ότι έχουν εγκριθεί δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 και απαριθμούνται στο μέρος A του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής (4).

(3)

Η έγκριση της δραστικής ουσίας triasulfuron, όπως ορίζεται στο μέρος Α του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής, λήγει στις 30 Ιουνίου 2016.

(4)

Υποβλήθηκε αίτηση για την ανανέωση της καταχώρισης της ουσίας triasulfuron στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1141/2010 της Επιτροπής (5), εντός της χρονικής περιόδου που ορίζεται στο εν λόγω άρθρο.

(5)

Ο αιτών υπέβαλε τους συμπληρωματικούς φακέλους που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1141/2010. Το κράτος μέλος-εισηγητής διαπίστωσε ότι η αίτηση ήταν πλήρης.

(6)

Το κράτος μέλος-εισηγητής εκπόνησε έκθεση αξιολόγησης της ανανέωσης σε συνεννόηση με το κράτος μέλος-συνεισηγητή και την υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων («η Αρχή») και στην Επιτροπή στις 14 Οκτωβρίου 2013.

(7)

Η Αρχή γνωστοποίησε την έκθεση αξιολόγησης της ανανέωσης στον αιτούντα και στα κράτη μέλη για την υποβολή παρατηρήσεων και διαβίβασε τις παρατηρήσεις που έλαβε στην Επιτροπή. Η Αρχή κατέστησε επίσης διαθέσιμο στο κοινό τον συμπληρωματικό συνοπτικό φάκελο.

(8)

Στις 8 Ιανουαρίου 2015 η Αρχή γνωστοποίησε στην Επιτροπή το συμπέρασμά της (6) σχετικά με το αν η ουσία triasulfuron μπορεί να αναμένεται ότι θα πληροί τα κριτήρια έγκρισης που προβλέπονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009. Η Αρχή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, λόγω ελλιπούς εκτίμησης της γονιδιοτοξικότητας του triasulfuron και της παρασκευαστικής του πρόσμειξης «CGA 150829», δεν στάθηκε δυνατόν να οριστούν τοξικολογικές τιμές αναφοράς σχετικά με την υγεία. Κατά συνέπεια, δεν μπορούσε να διενεργηθεί εκτίμηση επικινδυνότητας για τους καταναλωτές, τους χρήστες, τους εργαζομένους και τους παρευρισκομένους. Επιπλέον, η Αρχή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, σε ειδικές γεωκλιματικές καταστάσεις, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα οι αντιπροσωπευτικές χρήσεις που εξετάστηκαν να έχουν ως αποτέλεσμα έκθεση των υπόγειων υδάτων η οποία να υπερβαίνει το παραμετρικό όριο του 0,1μg/l για το πόσιμο νερό είτε όσον αφορά την ουσία triasulfuron καθαυτή είτε τον μεταβολίτη εδάφους της CGA 150829. Ακόμη, διαπιστώθηκε υψηλός κίνδυνος για τα υδρόβια φυτά.

(9)

Η Επιτροπή κάλεσε τον αιτούντα να υποβάλει τις παρατηρήσεις του σχετικά με το συμπέρασμα της Αρχής και, σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1141/2010, σχετικά με το σχέδιο της έκθεσης επανεξέτασης. Ο αιτών υπέβαλε τις παρατηρήσεις του, οι οποίες εξετάστηκαν προσεκτικά.

(10)

Ωστόσο, παρά τα επιχειρήματα που προέβαλε ο αιτών, οι λόγοι ανησυχίας που αναφέρονται στην αιτιολογική σκέψη 8 δεν μπόρεσαν να αρθούν.

(11)

Επομένως, δεν έχει αποδειχθεί ότι, όσον αφορά μία ή περισσότερες αντιπροσωπευτικές χρήσεις ενός τουλάχιστον φυτοπροστατευτικού προϊόντος που περιέχει triasulfuron, μπορεί να αναμένεται ότι πληρούνται τα κριτήρια έγκρισης που προβλέπονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009. Επομένως, δεν θα πρέπει να ανανεωθεί η έγκριση της δραστικής ουσίας triasulfuron.

(12)

Στα κράτη μέλη θα πρέπει να δοθεί χρόνος για την ανάκληση των αδειών κυκλοφορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν την ουσία triasulfuron.

(13)

Για φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν triasulfuron, όταν τα κράτη μέλη παραχωρούν περίοδο χάριτος δυνάμει του άρθρου 46 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, η περίοδος αυτή θα πρέπει να λήγει το αργότερο στις 30 Σεπτεμβρίου 2017.

(14)

Ο παρών κανονισμός δεν προδικάζει την υποβολή περαιτέρω αίτησης για την ουσία triasulfuron σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009.

(15)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Μη ανανέωση της έγκρισης δραστικής ουσίας

Η έγκριση της δραστικής ουσίας triasulfuron δεν ανανεώνεται.

Άρθρο 2

Μεταβατικά μέτρα

Τα κράτη μέλη ανακαλούν τις άδειες φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν την ουσία triasulfuron ως δραστική ουσία πριν από τις 30 Σεπτεμβρίου 2016.

Άρθρο 3

Περίοδοι χάριτος

Κάθε περίοδος χάριτος που χορηγείται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 46 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 είναι η συντομότερη δυνατή και λήγει το αργότερο στις 30 Σεπτεμβρίου 2017.

Άρθρο 4

Τροποποιήσεις του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011

Στο μέρος Α του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011, η σειρά 9, triasulfuron, απαλείφεται.

Άρθρο 5

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιουλίου 2016.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 2016.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 1.

(2)  Οδηγία 2000/66/ΕΚ της Επιτροπής, της 23ης Οκτωβρίου 2000, σχετικά με την καταχώριση μιας δραστικής ουσίας (triasulfuron) στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά (ΕΕ L 276 της 28.10.2000, σ. 35).

(3)  Οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1991, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (ΕΕ L 230 της 19.8.1991, σ. 1).

(4)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής, της 25ης Μαΐου 2011, σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών (ΕΕ L 153 της 11.6.2011, σ. 1).

(5)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1141/2010 της Επιτροπής, της 7ης Δεκεμβρίου 2010, για τη θέσπιση της διαδικασίας ανανέωσης της καταχώρισης μιας δεύτερης ομάδας δραστικών ουσιών στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάρτιση του καταλόγου των ουσιών αυτών (ΕΕ L 322 της 8.12.2010, σ. 10).

(6)  Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕFSA), 2015. Συμπέρασμα σχετικά με την επανεξέταση από ομοτίμους της εκτίμησης της επικινδυνότητας φυτοπροστατευτικών προϊόντων όσον αφορά τη δραστική ουσία triasulfuron. EFSA Journal 2015·13(1):3958, 78 σελίδες, doi:10.2903/j.efsa.2015.3958


1.6.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 144/35


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2016/865 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 31ης Μαΐου 2016

για την έναρξη έρευνας όσον αφορά την πιθανή καταστρατήγηση των μέτρων αντιντάμπινγκ που επιβλήθηκαν με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΚ) 2015/2384 στις εισαγωγές ορισμένων ειδών αλουμινόχαρτου, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, από εισαγωγές ορισμένων ελαφρώς τροποποιημένων ειδών αλουμινόχαρτου από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας και για την υπαγωγή των εν λόγω εισαγωγών σε καταγραφή

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1225/2009 του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (1) («ο βασικός κανονισμός»), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3 και το άρθρο 14 παράγραφος 5,

Έχοντας ενημερώσει τα κράτη μέλη,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

A.   ΑΙΤΗΣΗ

(1)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή («η Επιτροπή») έλαβε αίτηση, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 3 και το άρθρο 14 παράγραφος 5 του βασικού κανονισμού, για να διερευνήσει την ενδεχόμενη καταστρατήγηση των μέτρων αντιντάμπινγκ που έχουν επιβληθεί στις εισαγωγές ορισμένων ειδών αλουμινόχαρτου, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας («η ΛΔΚ»), μέσω της εισαγωγής ορισμένων ελαφρώς τροποποιημένων ειδών αλουμινόχαρτου από τη ΛΔΚ και για να επιβάλει την καταγραφή των εν λόγω εισαγωγών.

(2)

Η αίτηση υποβλήθηκε στις 18 Απριλίου 2015. Ο αιτών ζήτησε να παραμείνει ανώνυμος, αιτιολογώντας το δεόντως στην αίτησή του. Η Επιτροπή θεωρεί ότι υπάρχουν επαρκείς λόγοι για να διατηρηθεί εμπιστευτική η ταυτότητα του αιτούντος.

Β.   ΠΡΟΪΟΝ

(3)

Το προϊόν υπό εξέταση για ενδεχόμενη καταστρατήγηση είναι αλουμινόχαρτο πάχους από 0,008 mm έως 0,018 mm, χωρίς υπόθεμα, χωρίς άλλη κατεργασία πέραν της απλής έλασης, σε ρολά με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 650 mm και βάρος που υπερβαίνει τα 10 kg, καταγωγής ΛΔΚ, που υπάγεται επί του παρόντος στον κωδικό ΣΟ ex 7607 11 19 (κωδικός TARIC 7607111910) («το υπό εξέταση προϊόν»). Αυτό είναι το προϊόν στο οποίο εφαρμόζονται τα μέτρα που ισχύουν σήμερα.

(4)

Τα προϊόντα που αποτελούν αντικείμενο της έρευνας για πιθανή καταστρατήγηση έχουν τα ίδια ουσιώδη χαρακτηριστικά με το υπό εξέταση προϊόν που ορίζεται στην προηγούμενη αιτιολογική σκέψη. Ωστόσο, μπορούν να έχουν ή να μην έχουν υποστεί ανόπτηση, και παρουσιάζονται κατά την εισαγωγή με τις εξής μορφές:

αλουμινόχαρτο με πάχος τουλάχιστον 0,007 mm αλλά μικρότερο από 0,008 mm, ανεξαρτήτως του πλάτους του ρολού ή

αλουμινόχαρτο με πάχος τουλάχιστον 0,008 mm και όχι μεγαλύτερο από 0,018 mm, σε ρολά πλάτους μεγαλύτερου των 650 mm ή

αλουμινόχαρτο με πάχος μεγαλύτερο από 0,018 mm και μικρότερο από 0,021 mm, ανεξαρτήτως του πλάτους του ρολού ή

αλουμινόχαρτο με πάχος τουλάχιστον 0,021 mm και όχι μεγαλύτερο από 0,045 mm, όταν παρουσιάζεται με δύο τουλάχιστον στρώσεις, ανεξαρτήτως του πλάτους του ρολού.

(5)

Τα τρία πρώτα προϊόντα που περιγράφονται ανωτέρω υπάγονται επί του παρόντος στον ίδιο κωδικό ΣΟ με το υπό εξέταση προϊόν, αλλά σε διαφορετικό κωδικό TARIC (7607111930, 7607111940 και 7607111950).

(6)

Το τελευταίο προϊόν υπάγεται σε διαφορετικό κωδικό ΣΟ από το υπό εξέταση προϊόν (κωδικός ΣΟ ex 7607 11 90) και στους κωδικούς TARIC 7607119045 και 7607119080.

(7)

Όλα τα προϊόντα που περιγράφονται ανωτέρω («τα προϊόντα που αποτελούν αντικείμενο της έρευνας») είναι επίσης καταγωγής ΛΔΚ.

Γ.   ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ

(8)

Τα μέτρα που ισχύουν επί του παρόντος και που πιθανώς καταστρατηγούνται είναι μέτρα αντιντάμπινγκ που έχουν επιβληθεί με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2015/2384 της Επιτροπής (2) («τα υφιστάμενα μέτρα»).

Δ.   ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

(9)

Η αίτηση περιέχει επαρκή εκ πρώτης όψεως αποδεικτικά στοιχεία ότι τα μέτρα αντιντάμπινγκ που έχουν επιβληθεί στο υπό εξέταση προϊόν καταστρατηγούνται μέσω πρακτικών, διεργασιών ή εργασιών για τις οποίες δεν υφίσταται ικανός αποχρών λόγος ή άλλη οικονομική δικαιολογία πλην της επιβολής του δασμού αντιντάμπινγκ.

(10)

Τα εκ πρώτης όψεως αποδεικτικά στοιχεία που υποβλήθηκαν είναι τα εξής:

(11)

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία για τις κινεζικές εξαγωγές και τα στοιχεία της Eurostat για τις εισαγωγές, ο αιτών προσδιόρισε την πορεία των εισαγωγών καθενός από τα ελαφρώς τροποποιημένα προϊόντα που αποτελούν αντικείμενο της έρευνας κατά την περίοδο από το 2008 έως το 2015. Συγκρίνοντας την πορεία των εισαγωγών του υπό εξέταση προϊόντος με τις εισαγωγές των ελαφρώς τροποποιημένων προϊόντων που αποτελούν αντικείμενο της έρευνας, ο αιτών διαπιστώνει έντονη αύξηση των εισαγωγών των ελαφρώς τροποποιημένων προϊόντων που αποτελούν αντικείμενο της έρευνας, με παράλληλη μείωση των εισαγωγών του υπό εξέταση προϊόντος. Συγκεκριμένα, ο αιτών απέδειξε ότι ο όγκος των εισαγωγών των ελαφρώς τροποποιημένων προϊόντων που αποτελούν αντικείμενο της έρευνας ήταν παρόμοιος με τον όγκο των εισαγωγών του υπό εξέταση προϊόντος προτού εγκριθούν τα αρχικά μέτρα αντιντάμπινγκ με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 925/2009 του Συμβουλίου (3). Ως εκ τούτου, ο αιτών κατέδειξε μεταβολή στη μορφή των εμπορικών συναλλαγών.

(12)

Επιπλέον, για καθεμία από τις πρακτικές καταστρατήγησης, ο αιτών προσέφερε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την ευρέως διαδεδομένη χρήση τέτοιων πρακτικών και σχετικά με την απουσία αποχρώντος λόγου ή οικονομικής δικαιολογίας για τις πρακτικές αυτές πέραν της επιβολής του δασμού.

(13)

Με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο αιτών απέδειξε ότι οι εξαγωγές των ελαφρώς τροποποιημένων προϊόντων που αποτελούν αντικείμενο της έρευνας, καταγωγής ΛΔΚ, σε καθεμία από τις πρακτικές καταστρατήγησης, υποτιμολογούνται και πωλούνται σε τιμές σημαντικά χαμηλότερες από τις τιμές του κλάδου παραγωγής της Ένωσης. Κατά συνέπεια, οι εισαγωγές του ελαφρώς τροποποιημένου προϊόντος που αποτελεί αντικείμενο της έρευνας, καταγωγής ΛΔΚ, υπονομεύουν τα επανορθωτικά αποτελέσματα των μέτρων αντιντάμπινγκ όσον αφορά τόσο τις τιμές όσο και τις ποσότητες.

(14)

Τέλος, βάσει των πληροφοριών που έχει ευλόγως στη διάθεσή του, ο αιτών πραγματοποίησε υπολογισμούς περιθωρίου ντάμπινγκ που αποδεικνύουν ότι τα ελαφρώς τροποποιημένα προϊόντα που αποτελούν αντικείμενο της έρευνας, για καθεμία από τις πρακτικές καταστρατήγησης, εισέρχονται στην αγορά της Ένωσης σε τιμές ντάμπινγκ.

Ε.   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

(15)

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία που δικαιολογούν την έναρξη έρευνας, δυνάμει του άρθρου 13 παράγραφος 3 του βασικού κανονισμού, και την υπαγωγή σε καταγραφή, σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 5 του βασικού κανονισμού, των εισαγωγών των προϊόντων που αποτελούν αντικείμενο της έρευνας.

α)   Ερωτηματολόγια

(16)

Προκειμένου να λάβει τις πληροφορίες που κρίνει απαραίτητες για την έρευνά της, η Επιτροπή θα αποστείλει ερωτηματολόγια στους γνωστούς εξαγωγείς/παραγωγούς και στις γνωστές ενώσεις εξαγωγέων/παραγωγών στη ΛΔΚ, στους γνωστούς εισαγωγείς και στις γνωστές ενώσεις εισαγωγέων στην Ένωση και στις αρχές της ΛΔΚ. Ενδέχεται να ζητηθούν πληροφορίες και από τον ενωσιακό κλάδο παραγωγής, κατά περίπτωση.

(17)

Σε κάθε περίπτωση, όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την Επιτροπή το αργότερο εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού και να ζητήσουν ερωτηματολόγιο εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού, δεδομένου ότι η προθεσμία που ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού ισχύει για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

(18)

Οι αρχές της ΛΔΚ θα ενημερωθούν για την έναρξη της έρευνας.

β)   Συλλογή πληροφοριών και διεξαγωγή ακροάσεων

(19)

Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να γνωστοποιήσουν γραπτώς τις απόψεις τους και να παράσχουν τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία. Επιπλέον, η Επιτροπή μπορεί να δεχτεί σε ακρόαση τα ενδιαφερόμενα μέρη, εφόσον υποβάλουν αίτηση γραπτώς και αποδείξουν ότι υπάρχουν ιδιαίτεροι λόγοι για τους οποίους θα πρέπει να γίνουν δεκτά σε ακρόαση.

γ)   Απαλλαγή από την υποχρέωση καταγραφής εισαγωγών ή από τα μέτρα

(20)

Σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 4 του βασικού κανονισμού, οι εισαγωγές των προϊόντων που αποτελούν αντικείμενο της έρευνας μπορούν να απαλλαγούν από την καταγραφή ή τα μέτρα αν η εισαγωγή δεν συνιστά καταστρατήγηση.

(21)

Δεδομένου ότι η πιθανή καταστρατήγηση ενδέχεται να λάβει χώρα εκτός της Ένωσης, μπορούν να παραχωρηθούν απαλλαγές, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 4 του βασικού κανονισμού, σε παραγωγούς των υπό έρευνα προϊόντων στη ΛΔΚ οι οποίοι μπορούν να αποδείξουν ότι δεν συνδέονται (4) με παραγωγό που υπόκειται στα υφιστάμενα μέτρα (5) και οι οποίοι διαπιστώνεται ότι δεν εμπλέκονται σε πρακτικές καταστρατήγησης όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 13 παράγραφοι 1 και 2 του βασικού κανονισμού. Οι παραγωγοί που επιθυμούν να τύχουν απαλλαγής θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση δεόντως τεκμηριωμένη με αποδεικτικά στοιχεία εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 του παρόντος κανονισμού.

ΣΤ.   ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ

(22)

Σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 5 του βασικού κανονισμού, οι εισαγωγές των προϊόντων που αποτελούν αντικείμενο της έρευνας θα πρέπει να υποβάλλονται σε καταγραφή ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι, αν επιβεβαιωθεί η καταστρατήγηση, θα είναι δυνατή η είσπραξη δασμών αντιντάμπινγκ κατάλληλου ύψους από την ημερομηνία επιβολής της υποχρέωσης καταγραφής.

Ζ.   ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

(23)

Για λόγους χρηστής διαχείρισης, θα πρέπει να καθοριστούν προθεσμίες εντός των οποίων:

τα ενδιαφερόμενα μέρη δύνανται να αναγγελθούν στην Επιτροπή, να εκθέσουν γραπτώς τις απόψεις τους και να υποβάλουν απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο ή άλλα στοιχεία που θα ληφθούν υπόψη κατά την έρευνα,

οι παραγωγοί στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας δύνανται να ζητήσουν απαλλαγή από την καταγραφή των εισαγωγών ή από τα μέτρα,

τα ενδιαφερόμενα μέρη δύνανται να ζητήσουν γραπτώς να γίνουν δεκτά σε ακρόαση από την Επιτροπή.

(24)

Εφιστάται η προσοχή στο γεγονός ότι η άσκηση των περισσότερων διαδικαστικών δικαιωμάτων που αναφέρονται στον βασικό κανονισμό εξαρτάται από το κατά πόσον το μέρος θα αναγγελθεί εντός των προθεσμιών που ορίζονται στο άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού.

Η.   ΑΡΝΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

(25)

Όταν ένα ενδιαφερόμενο μέρος αρνείται την πρόσβαση στις απαραίτητες πληροφορίες ή δεν τις παρέχει εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών ή παρεμποδίζει σημαντικά την έρευνα, μπορεί να συνάγονται συμπεράσματα, θετικά ή αρνητικά, με βάση τα διαθέσιμα πραγματικά στοιχεία, όπως προβλέπεται στο άρθρο 18 του βασικού κανονισμού.

(26)

Όταν διαπιστώνεται ότι ένα ενδιαφερόμενο μέρος έχει προσκομίσει ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία, τα εν λόγω στοιχεία δεν λαμβάνονται υπόψη και είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν τα διαθέσιμα πραγματικά στοιχεία.

(27)

Αν ένα ενδιαφερόμενο μέρος αρνείται να συνεργαστεί ή συνεργάζεται μεν αλλά μόνο εν μέρει, οπότε τα συμπεράσματα βασίζονται στα διαθέσιμα πραγματικά στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 18 του βασικού κανονισμού, το αποτέλεσμα ενδέχεται να είναι λιγότερο ευνοϊκό για το εν λόγω μέρος απ' ό,τι θα ήταν αν είχε συνεργαστεί.

(28)

Η μη παροχή απάντησης σε μηχανογραφημένη μορφή δεν θεωρείται άρνηση συνεργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι το οικείο ενδιαφερόμενο μέρος αποδεικνύει ότι η παροχή απάντησης στη ζητούμενη μορφή θα συνεπαγόταν υπέρμετρο επιπρόσθετο φόρτο ή κόστος. Το ενδιαφερόμενο μέρος θα πρέπει να επικοινωνήσει αμέσως με την Επιτροπή.

Θ.   ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

(29)

Σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 3 του βασικού κανονισμού, η έρευνα θα ολοκληρωθεί εντός εννέα μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Ι.   ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

(30)

Επισημαίνεται ότι όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που θα συγκεντρωθούν στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας θα αντιμετωπιστούν σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6).

ΙΑ.   ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΚΡΟΑΣΕΩΝ

(31)

Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να ζητήσουν την παρέμβαση του συμβούλου ακροάσεων για τις διαδικασίες εμπορικών προσφυγών. Ο σύμβουλος ακροάσεων ενεργεί ως μεσάζων μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών και των υπηρεσιών της Επιτροπής που διενεργούν τις έρευνες. Ο σύμβουλος ακροάσεων εξετάζει τις αιτήσεις πρόσβασης στον φάκελο, τις διαφωνίες σχετικά με τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των εγγράφων, τις αιτήσεις παράτασης προθεσμιών και τις αιτήσεις ακρόασης από τρίτους. Ο σύμβουλος ακροάσεων μπορεί να διοργανώσει ακρόαση με ένα μεμονωμένο ενδιαφερόμενο μέρος και να μεσολαβήσει ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρης άσκηση των δικαιωμάτων υπεράσπισης των ενδιαφερόμενων μερών.

(32)

Η αίτηση ακρόασης από τον σύμβουλο ακροάσεων θα πρέπει να υποβάλλεται γραπτώς και οι λόγοι υποβολής της θα πρέπει να εξηγούνται. Ο σύμβουλος ακροάσεων παρέχει επίσης ευκαιρίες για ακρόαση με τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών, ώστε να καταστεί δυνατή η παρουσίαση διαφορετικών απόψεων και η προβολή αντεπιχειρημάτων.

(33)

Για περισσότερες πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας, τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να συμβουλευτούν τις ιστοσελίδες του συμβούλου ακροάσεων στον δικτυακό τόπο της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίου: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αρχίζει έρευνα σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1225/2009 προκειμένου να καθοριστεί εάν οι εισαγωγές στην Ένωση των παρακάτω προϊόντων:

αλουμινόχαρτου με πάχος τουλάχιστον 0,007 mm αλλά μικρότερο από 0,008 mm, χωρίς υπόθεμα, χωρίς άλλη κατεργασία πέραν της απλής έλασης, σε ρολά, με βάρος που υπερβαίνει τα 10 kg ανεξαρτήτως του πλάτους, έστω και αν δεν έχει υποστεί ανόπτηση, ή

αλουμινόχαρτου με πάχος τουλάχιστον 0,008 mm και όχι μεγαλύτερο από 0,018 mm, χωρίς υπόθεμα, χωρίς άλλη κατεργασία πέραν της απλής έλασης, σε ρολά, με βάρος που υπερβαίνει τα 10 kg και πλάτος μεγαλύτερο των 650 mm, έστω και αν δεν έχει υποστεί ανόπτηση, ή

αλουμινόχαρτου με πάχος μεγαλύτερο από 0,018 mm και μικρότερο από 0,021 mm, χωρίς υπόθεμα, χωρίς άλλη κατεργασία πέραν της απλής έλασης, σε ρολά, με βάρος που υπερβαίνει τα 10 kg ανεξαρτήτως του πλάτους, έστω και αν δεν έχει υποστεί ανόπτηση, ή

αλουμινόχαρτου με πάχος τουλάχιστον 0,021 mm και όχι μεγαλύτερο από 0,045 mm, χωρίς υπόθεμα, χωρίς άλλη κατεργασία πέραν της απλής έλασης, σε ρολά, με βάρος που υπερβαίνει τα 10 kg ανεξαρτήτως του πλάτους, έστω και αν δεν έχει υποστεί ανόπτηση, όταν παρουσιάζεται με δύο τουλάχιστον στρώσεις,

καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, που υπάγονται σήμερα στους κωδικούς ΣΟ ex 7607 11 19 (κωδικοί TARIC 7607111930, 7607111940 και 7607111950) και ex 7607 11 90 (κωδικοί TARIC 7607119045 και 7607119080), καταστρατηγούν τα μέτρα που επιβλήθηκαν με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2015/2384.

Άρθρο 2

Οι τελωνειακές αρχές λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα, δυνάμει του άρθρου 13 παράγραφος 3 και του άρθρου 14 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1225/2009, με σκοπό την καταγραφή των εισαγωγών στην Ένωση που ορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος κανονισμού.

Η καταγραφή λήγει εννέα μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει, με κανονισμό, από τις τελωνειακές αρχές να παύσουν την καταγραφή όσον αφορά τις εισαγωγές στην Ένωση προϊόντων που κατασκευάζονται από παραγωγούς οι οποίοι ζήτησαν απαλλαγή από την καταγραφή και πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης απαλλαγής.

Άρθρο 3

1.   Τα ερωτηματολόγια πρέπει να ζητηθούν από την Επιτροπή εντός 15 ημερών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

2.   Τα ενδιαφερόμενα μέρη, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις τους κατά την έρευνα, οφείλουν να αναγγελθούν ερχόμενα σε επαφή με την Επιτροπή, να κοινοποιήσουν τις απόψεις τους γραπτώς και να απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο ή να υποβάλουν τυχόν άλλες πληροφορίες εντός 37 ημερών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.

3.   Οι παραγωγοί στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας που ζητούν να απαλλαγούν από την υποχρέωση καταγραφής των εισαγωγών ή από τα μέτρα πρέπει να υποβάλουν αίτηση δεόντως συνοδευόμενη από τα κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία εντός της ίδιας προθεσμίας των 37 ημερών.

4.   Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν επίσης να ζητήσουν, μέσα στην ίδια προθεσμία των 37 ημερών, να γίνουν δεκτά σε ακρόαση από την Επιτροπή.

5.   Οι πληροφορίες που υποβάλλονται στην Επιτροπή για τους σκοπούς των ερευνών εμπορικής άμυνας πρέπει να είναι απαλλαγμένες από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Τα ενδιαφερόμενα μέρη, πριν υποβάλουν στην Επιτροπή πληροφορίες και/ή δεδομένα τα οποία υπόκεινται σε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, πρέπει να ζητήσουν ειδική άδεια από τον κάτοχο των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που να επιτρέπει ρητά στην Επιτροπή α) να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες και τα δεδομένα για τους σκοπούς αυτής της διαδικασίας εμπορικής άμυνας και β) να παράσχει τις πληροφορίες και/ή τα στοιχεία στα ενδιαφερόμενα στην παρούσα έρευνα μέρη σε μορφή που να τους επιτρέπει να ασκήσουν το δικαίωμα υπεράσπισής τους.

6.   Όλες οι γραπτές παρατηρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που ζητούνται στην παρούσα ανακοίνωση, συμπληρωμένα ερωτηματολόγια και αλληλογραφία που υποβάλλονται από τα ενδιαφερόμενα μέρη και ζητείται να αντιμετωπιστούν ως εμπιστευτικές φέρουν την ένδειξη «Limited» (Περιορισμένης διανομής) (7).

7.   Τα ενδιαφερόμενα μέρη που υποβάλλουν πληροφορίες περιορισμένης διανομής («Limited») οφείλουν να προσκομίσουν μη εμπιστευτικές περιλήψεις τους, σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού, οι οποίες θα φέρουν την ένδειξη «For inspection by interested parties» («Προς εξέταση από τα ενδιαφερόμενα μέρη»). Οι εν λόγω περιλήψεις θα πρέπει να είναι αρκετά λεπτομερείς, ώστε να επιτρέπουν την κατανόηση σε ικανοποιητικό βαθμό της ουσίας των πληροφοριών που υποβάλλονται εμπιστευτικά. Αν ένα ενδιαφερόμενο μέρος που υποβάλλει εμπιστευτικές πληροφορίες δεν προσκομίσει μη εμπιστευτική περίληψή τους στην απαιτούμενη μορφή και ποιότητα, οι εν λόγω πληροφορίες μπορεί να μη ληφθούν υπόψη.

8.   Τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να υποβάλλουν όλες τις παρατηρήσεις και τις αιτήσεις τους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μαζί με σαρωμένες εξουσιοδοτήσεις και πιστοποιητικά, με εξαίρεση τις ογκώδεις απαντήσεις, οι οποίες υποβάλλονται σε δίσκο CD-ROM ή DVD ιδιοχείρως ή με συστημένη επιστολή. Με τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα ενδιαφερόμενα μέρη δηλώνουν ότι συμφωνούν με τους κανόνες που ισχύουν για την ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων, οι οποίοι περιέχονται στο έγγραφο «CORRESPONDENCE WITH THE EUROPEAN COMMISSION IN TRADE DEFENCE CASES» («ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ»), το οποίο δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίου: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. Τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να δηλώσουν την επωνυμία, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου τους και έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να διασφαλίσουν ότι η παρεχόμενη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι η λειτουργική και επίσημη επιχειρηματική τους διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η οποία ελέγχεται σε καθημερινή βάση. Αφού υποβληθούν τα στοιχεία επικοινωνίας, η Επιτροπή θα επικοινωνεί με τα ενδιαφερόμενα μέρη μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εκτός αν τα εν λόγω μέρη ζητήσουν ρητά να λαμβάνουν όλα τα έγγραφα της Επιτροπής με άλλα μέσα επικοινωνίας ή εκτός αν η φύση του προς αποστολή εγγράφου απαιτεί τη χρήση συστημένου ταχυδρομείου. Για περαιτέρω κανόνες και πληροφορίες σχετικά με την αλληλογραφία με την Επιτροπή, συμπεριλαμβανομένων των αρχών που ισχύουν για την υποβολή παρατηρήσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα ενδιαφερόμενα μέρη θα πρέπει να συμβουλεύονται τις οδηγίες επικοινωνίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη που αναφέρονται παραπάνω.

Διεύθυνση αλληλογραφίας της Επιτροπής:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: CHAR 04/039

1040 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Email: TRADE-AC-ALU-FOIL@ec.europa.eu

Άρθρο 4

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 2016.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 51.

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2384 της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2015, για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων ειδών αλουμινόχαρτου καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και για την περάτωση της διαδικασίας όσον αφορά τις εισαγωγές ορισμένων ειδών αλουμινόχαρτου καταγωγής Βραζιλίας ύστερα από επανεξέταση ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1225/2009 του Συμβουλίου (ΕΕ L 332 της 18.12.2015, σ. 63).

(3)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 925/2009 του Συμβουλίου, της 24ης Σεπτεμβρίου 2009, για επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ και την οριστική είσπραξη του προσωρινού δασμού που επιβάλλεται στις εισαγωγές ορισμένου φύλλου αλουμινίου, καταγωγής Αρμενίας, Βραζιλίας και Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (ΕΕ L 262 της 6.10.2009, σ. 1).

(4)  Σύμφωνα με το άρθρο 127 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 της Επιτροπής, της 24ης Νοεμβρίου 2015 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 343 της 29.12.2015, σ. 558), δύο πρόσωπα θεωρούνται συνδεόμενα εάν πληρούται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) το ένα μετέχει στη διεύθυνση ή στο διοικητικό συμβούλιο της επιχείρησης του άλλου· β) έχουν από νομική άποψη την ιδιότητα των εταίρων· γ) το ένα είναι εργοδότης του άλλου· δ) ένα τρίτο μέρος, άμεσα ή έμμεσα, έχει στην κυριότητά του ή ελέγχει ή κατέχει το 5 % ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων με δικαίωμα ψήφου, του ενός και του άλλου· ε) το ένα από αυτά ελέγχει το άλλο άμεσα ή έμμεσα· στ) και τα δύο ελέγχονται άμεσα ή έμμεσα από ένα τρίτο πρόσωπο· ζ) μαζί ελέγχουν άμεσα ή έμμεσα ένα τρίτο πρόσωπο· η) είναι μέλη της ίδιας οικογένειας. Σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 269 της 10.10.2013, σ. 1), «πρόσωπα» θεωρούνται τα φυσικά πρόσωπα, τα νομικά πρόσωπα ή οι ενώσεις προσώπων που δεν αποτελούν νομικά πρόσωπα αλλά οι οποίες αναγνωρίζονται, σύμφωνα με το ενωσιακό ή εθνικό δίκαιο, ότι διαθέτουν δικαιοπρακτική ικανότητα.

(5)  Ωστόσο, ακόμη και αν οι παραγωγοί συνδέονται, υπό την προεκτεθείσα έννοια, με επιχειρήσεις που υπόκεινται στα μέτρα που ισχύουν για τις εισαγωγές καταγωγής της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, μπορεί και πάλι να χορηγηθεί απαλλαγή αν δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι η σχέση με τις επιχειρήσεις που υπόκεινται στα αρχικά μέτρα δημιουργήθηκε ή χρησιμοποιήθηκε για την καταστρατήγηση των αρχικών μέτρων.

(6)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1).

(7)  Έγγραφο που φέρει την ένδειξη «Limited» («Περιορισμένης διανομής») θεωρείται εμπιστευτικό σύμφωνα με το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1225/2009 του Συμβουλίου (ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 51) και το άρθρο 6 της συμφωνίας του ΠΟΕ σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου VI της GATT 1994 (συμφωνία αντιντάμπινγκ). Το έγγραφο αυτό προστατεύεται επίσης, δυνάμει του άρθρου 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43).


1.6.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 144/42


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2016/866 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 31ης Μαΐου 2016

για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (1),

Έχοντας υπόψη τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 543/2011 της Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 2011, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών (2), και ιδίως το άρθρο 136 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 543/2011 προβλέπει, κατ' εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ' αποκοπή τιμών εισαγωγής από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημα XVI μέρος A του εν λόγω κανονισμού.

(2)

Η κατ' αποκοπή τιμή εισαγωγής υπολογίζεται κάθε εργάσιμη ημέρα, σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφος 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011, λαμβανομένων υπόψη των ημερήσιων μεταβλητών στοιχείων. Συνεπώς, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κατ' αποκοπή τιμές εισαγωγής που αναφέρονται στο άρθρο 136 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 2016.

Για την Επιτροπή,

εξ ονόματος του Προέδρου,

Jerzy PLEWA

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671.

(2)  ΕΕ L 157 της 15.6.2011, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Οι κατ' αποκοπή τιμές εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

(ευρώ/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτων χωρών (1)

Κατ' αποκοπή τιμή εισαγωγής

0702 00 00

IL

428,2

MA

98,3

TR

62,1

ZZ

196,2

0707 00 05

TR

99,6

ZZ

99,6

0709 93 10

TR

159,6

ZZ

159,6

0805 50 10

AR

174,2

TR

143,1

ZA

190,8

ZZ

169,4

0808 10 80

AR

111,7

BR

106,4

CL

134,0

CN

90,2

NZ

141,8

PE

106,8

US

192,9

ZA

115,7

ZZ

124,9

0809 29 00

TR

614,6

US

870,3

ZZ

742,5


(1)  Ονοματολογία των χωρών που ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1106/2012 της Επιτροπής, της 27ης Νοεμβρίου 2012, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 471/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις κοινοτικές στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τις τρίτες χώρες, όσον αφορά την επικαιροποίηση της ονοματολογίας των χωρών και εδαφών (ΕΕ L 328 της 28.11.2012, σ. 7). Ο κωδικός «ZZ» αντιπροσωπεύει «άλλες χώρες καταγωγής».


1.6.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 144/44


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2016/867 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ ΤΡΆΠΕΖΑΣ

της 18ης Μαΐου 2016

σχετικά με τη συλλογή αναλυτικών πιστωτικών δεδομένων και δεδομένων πιστωτικού κινδύνου (EKT/2016/13)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 127 παράγραφοι 2 και 5,

Έχοντας υπόψη το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και ιδίως τα άρθρα 5.1 και 34.1,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2533/98 του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1998, σχετικά με τη συλλογή στατιστικών πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (1), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 1 και το άρθρο 6 παράγραφος 4,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Τα αναλυτικά πιστωτικά δεδομένα και δεδομένα πιστωτικού κινδύνου (εφεξής «τα πιστωτικά δεδομένα») συνίστανται σε λεπτομερείς και εξατομικευμένες πληροφορίες σχετικά με μέσα που μπορούν να προκαλέσουν πιστωτικό κίνδυνο για τις εταιρείες που δέχονται καταθέσεις, τις χρηματοοικονομικές εταιρείες, πλην των εταιρειών που δέχονται καταθέσεις, ή τους φορείς διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, εφόσον όλοι οι ανωτέρω ασχολούνται με τη χορήγηση δανείων σε σημαντική κλίμακα. Οι λεπτομερείς αυτές πληροφορίες είναι απαραίτητες για την εκπλήρωση των καθηκόντων του Ευρωσυστήματος, του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων των αναλύσεων για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής και των πράξεων νομισματικής πολιτικής, της διαχείρισης των κινδύνων, της εποπτείας της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και της μακροπροληπτικής πολιτικής και έρευνας. Εξάλλου, τα δεδομένα αυτά θα είναι χρήσιμα και για τους σκοπούς της τραπεζικής εποπτείας στο πλαίσιο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΕΜ).

(2)

Το άρθρο 5.1 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (εφεξής «το καταστατικό του ΕΣΚΤ») ορίζει ότι προκειμένου να εκπληρώσει τα καθήκοντα του ΕΣΚΤ, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) συλλέγει με τη βοήθεια των εθνικών κεντρικών τραπεζών (ΕθνΚΤ) του ΕΣΚΤ τις αναγκαίες στατιστικές πληροφορίες είτε από τις αρμόδιες εθνικές αρχές είτε απευθείας από οικονομικούς παράγοντες. Σύμφωνα με το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98, η ΕΚΤ οφείλει να προσδιορίζει τον πραγματικό πληθυσμό παροχής στοιχείων εντός των ορίων του πληθυσμού αναφοράς παροχής στοιχείων, της παρέχεται δε η ευχέρεια να εξαιρεί ολικώς ή εν μέρει συγκεκριμένες κατηγορίες μονάδων παροχής στοιχείων από τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων που η ίδια θεσπίζει.

(3)

Τα πιστωτικά δεδομένα θα συμβάλουν ουσιαστικά στη βελτίωση των υφιστάμενων στατιστικών του ΕΣΚΤ και στην ανάπτυξη νέων, δεδομένου ότι παρέχουν σημαντικές αναλύσεις στοιχείων και λεπτομέρειες τις οποίες δεν παρέχουν οι πηγές δεδομένων που χρησιμοποιούνται σήμερα, όπως πληροφορίες σχετικά με τη δομή και τα χαρακτηριστικά του κινδύνου των πιστώσεων που χορηγεί ο χρηματοπιστωτικός τομέας. Για παράδειγμα, τα πιστωτικά δεδομένα θα συμβάλουν σημαντικά στη βελτίωση της ποιότητας των στατιστικών στοιχείων για α) τα δάνεια βάσει του μεγέθους των εταιρειών, τα οποία αποτελούν βασικό παράγοντα αξιολόγησης και παρακολούθησης της χορήγησης πιστώσεων σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις· β) τα πιστωτικά όρια, αναλυόμενα ανά τομέα αντισυμβαλλομένου· γ) τα δάνεια προς μη χρηματοοικονομικές εταιρείες, αναλυόμενα ανά οικονομική δραστηριότητα· δ) τα δάνεια που καλύπτονται από εμπράγματες εξασφαλίσεις επί ακινήτων· και ε) τα διασυνοριακά δάνεια και συναφή εισοδήματα ως μέρος των στατιστικών στοιχείων του ισοζυγίου πληρωμών των κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ.

(4)

Η διαθεσιμότητα των πιστωτικών δεδομένων θα βελτιώσει τη χρηστικότητα των πληροφοριών μικροοικονομικού επιπέδου που συλλέγονται σήμερα για τα στατιστικά στοιχεία των εκδόσεων τίτλων και διακρατήσεων και θα συμβάλει στην παρακολούθηση και την προαγωγή της χρηματοπιστωτικής ολοκλήρωσης και σταθερότητας στην Ένωση. Τέλος, τα πιστωτικά δεδομένα που αφορούν υποκαταστήματα που είναι κάτοικοι εκτός της ζώνης του ευρώ και των οποίων τα κεντρικά καταστήματα είναι κάτοικοι κράτους μέλους παροχής στοιχείων, είναι σημαντικά για την εκπλήρωση των καθηκόντων του ΕΣΚΤ, ιδίως όσον αφορά την ανάλυση της νομισματικής πολιτικής και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Επιπλέον, τα δεδομένα μπορούν να υποστηρίξουν καθήκοντα μακροπροληπτικής εποπτείας, όπως αναλύσεις χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, αξιολογήσεις κινδύνων και προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων. Πλέον, η παράγραφος 1 στοιχείο δ) και η παράγραφος 4α του άρθρου 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98 επιτρέπουν ειδικότερα τη χρήση στατιστικών στοιχείων που συλλέγονται σύμφωνα με το άρθρο 5 του καταστατικού του ΕΣΚΤ για εποπτικούς σκοπούς.

(5)

Μία ολοκληρωμένη δέσμη εναρμονισμένων αναλυτικών πιστωτικών δεδομένων αναμένεται ότι θα ελαχιστοποιήσει τον φόρτο παροχής στοιχείων, καθιστώντας σταθερότερες τις υποχρεώσεις παροχής στοιχείων με την πάροδο του χρόνου. Αυτό είναι σημαντικό, διότι η ενσωμάτωση μεταβολών στα υψηλής αυτοματοποίησης συστήματα επεξεργασίας δεδομένων των μονάδων παροχής στοιχείων μπορεί να είναι πολύ δαπανηρή. Επίσης, η εναρμονισμένη δέσμη πιστωτικών δεδομένων θα παρέχει περισσότερες λεπτομέρειες, ελαχιστοποιώντας, κατά τον τρόπο αυτό, την ανάγκη προσφυγής στις μονάδες παροχής στοιχείων με επιπρόσθετα αιτήματα.

(6)

Η απόφαση ΕΚΤ/2014/6 (3) καθορίζει τη διαδικασία εκπόνησης ενός μακροπρόθεσμου πλαισίου για τη συλλογή αναλυτικών πιστωτικών δεδομένων, βασισμένου στις εναρμονισμένες απαιτήσεις της ΕΚΤ για παροχή στατιστικών στοιχείων. Σκοπός της είναι να διασφαλίσει τη δημιουργία: α) εθνικών δεσμών αναλυτικών πιστωτικών δεδομένων, τις οποίες θα χειρίζονται οι ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος σύμφωνα με κοινές ελάχιστες προδιαγραφές· και β) μιας κοινής βάσης αναλυτικών πιστωτικών δεδομένων χρησιμοποιούμενης από όλα τα μέλη του Ευρωσυστήματος (εφεξής «η βάση δεδομένων AnaCredit»), η οποία θα περιλαμβάνει δεδομένα (input data) εισαγόμενα από όλα τα κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ.

(7)

Η σύσταση ΕΚΤ/2014/7 (4) προτρέπει τις ΕθνΚΤ των κρατών μελών των οποίων το νόμισμα δεν είναι το ευρώ, αλλά οι οποίες προετοιμάζονται να προσχωρήσουν στο μακροπρόθεσμο πλαίσιο, να εφαρμόζουν τις διατάξεις της απόφασης ΕΚΤ/2014/6. Η βάση δεδομένων AnaCredit θα πρέπει να είναι προσβάσιμη σε οικειοθελή βάση από κράτη μέλη εκτός της ζώνης του ευρώ, ιδίως από όσα συμμετέχουν στον ΕΕΜ, έτσι ώστε να διευρυνθεί η γεωγραφική της εμβέλεια και η εμβέλεια των καλυπτόμενων στοιχείων και να ενισχυθεί η εναρμόνιση σε ολόκληρη την Ένωση.

(8)

Αν και σκοπός των προπαρασκευαστικών μέτρων βάσει της απόφασης ΕΚΤ/2014/6 ήταν ο καθορισμός «ενός βασικού συνόλου εναρμονισμένων αναλυτικών πιστωτικών δεδομένων τα οποία θα παρέχονται μακροπρόθεσμα στην ΕΚΤ από τις ΕθνΚΤ», η ολοκλήρωση της διαδικασίας όσον αφορά τα πλεονεκτήματα και το κόστος κατέδειξε την ύπαρξη έντονων απαιτήσεων χρηστών που υπογραμμίζουν την αναγκαιότητα όχι μόνο «ενός βασικού συνόλου δεδομένων» αλλά και ενός ολοκληρωμένου καταλόγου χαρακτηριστικών γνωρισμάτων και τιμών δεδομένων που αφορούν τα μέσα που προκαλούν πιστωτικό κίνδυνο για τον πληθυσμό παροχής στοιχείων. Επιπλέον, η μεγαλύτερη εναρμόνιση που θα προκύψει αναμένεται ότι θα αυξήσει τη συγκρισιμότητα των δεδομένων τόσο μεταξύ χωρών όσο και μεταξύ θεσμικών οργάνων, διασφαλίζοντας έτσι υψηλότερη ποιότητα δεδομένων για σκοπούς ανάλυσης.

(9)

Η βάση δεδομένων AnaCredit σκοπό έχει να παρέχει, σε συνδυασμό με άλλα στατιστικά πλαίσια συλλογής αναλυτικών πληροφοριών, αναλυτική εικόνα του πιστωτικού κινδύνου των μονάδων παροχής στοιχείων, ανεξάρτητα από το χρηματοδοτικό μέσο, το είδος του χρηματοδοτικού ανοίγματος ή τη λογιστική ταξινόμηση. Από την άποψη αυτή, οι απαιτήσεις που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό σκοπό έχουν να διασφαλίσουν ότι οι μονάδες παροχής στοιχείων θα παρέχουν στις ΕθνΚΤ μία κοινή δέσμη εναρμονισμένων πληροφοριών.

(10)

Η βάση δεδομένων AnaCredit θα πρέπει να αναπτυχθεί σταδιακά, δεδομένου ότι η σημαντική ετερογένεια που διακρίνει σήμερα τη συλλογή πιστωτικών δεδομένων μεταξύ των συμμετεχουσών χωρών μπορεί να επιτρέψει την εναρμόνιση μόνο σταδιακά. Αυτή η σταδιακή προσέγγιση λαμβάνει επίσης υπόψη τον χρόνο που απαιτείται για τη συμμόρφωση των μονάδων παροχής στοιχείων με τις διάφορες απαιτήσεις δεδομένων. Εν γένει, η εμβέλεια και το περιεχόμενο των δεδομένων που θα συλλέγονται στα διάφορα στάδια θα πρέπει να καθοριστούν όσο το δυνατόν πιο έγκαιρα, προκειμένου όλες οι μονάδες παροχής στοιχείων να προετοιμαστούν για τη χρήση μιας εναρμονισμένης δέσμης εννοιών και ορισμών. Συνεπώς, το διοικητικό συμβούλιο θα λαμβάνει την απόφασή του για κάθε επόμενο στάδιο τουλάχιστον δύο έτη πριν από την υλοποίηση κάθε σταδίου. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν τα έξοδα και ο φόρτος εργασίας των μονάδων παροχής στοιχείων, η περίπτωση παροχής πληροφοριών όσον αφορά τα δάνεια για αγορά κατοικίας με τη μέθοδο της δειγματοληψίας θα διερευνηθεί σε επόμενο στάδιο.

(11)

Ενώ ένας από τους σκοπούς της βάσης δεδομένων AnaCredit μακροπρόθεσμα είναι η εναρμόνιση των υποχρεώσεων παροχής στοιχείων και των πρακτικών εφαρμογής, η ετερογένεια που διακρίνει σήμερα τις πρακτικές συλλογής δεδομένων επιβάλλει τη διατήρηση της διακριτικής ευχέρειας των ΕθνΚΤ σε ορισμένους τομείς, όπως, για παράδειγμα, όσον αφορά τις αποφάσεις των ΕθνΚΤ να χορηγούν παρεκκλίσεις σε μικρές μονάδες παροχής στοιχείων. Μελλοντικά αυτοί οι τομείς άσκησης της διακριτικής ευχέρειας των ΕθνΚΤ θα πρέπει να επανεξετάζονται σε κάθε στάδιο παροχής στοιχείων, προκειμένου να εκτιμάται η δυνατότητα επίτευξης περαιτέρω εναρμόνισης μεταξύ των συμμετεχουσών χωρών.

(12)

Όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής, το πρώτο στάδιο παροχής στοιχείων σύμφωνα με τη βάση δεδομένων AnaCredit θα πρέπει να περιλαμβάνει τις πιστώσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων προς τις νομικές οντότητες. Εταιρείες που δέχονται καταθέσεις, εκτός των πιστωτικών ιδρυμάτων, φορείς διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και λοιπές χρηματοοικονομικές εταιρείες, εφόσον όλοι οι ανωτέρω ασχολούνται με τη χορήγηση δανείων, καθώς και ξένες θυγατρικές των ανωτέρω οντοτήτων είναι δυνατό να περιληφθούν στον πραγματικό πληθυσμό παροχής στοιχείων σε επόμενο στάδιο. Όσον αφορά τα μέσα, η εμβέλεια της παροχής αναλυτικών στοιχείων μπορεί να επεκταθεί στα παράγωγα, τους λοιπούς εισπρακτέους λογαριασμούς, τα στοιχεία εκτός ισολογισμού (όπως χρηματοοικονομικές εγγυήσεις) και τις πιστώσεις προς πρόσωπα πλην νομικών προσώπων, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών επιχειρήσεων. Στο πρώτο στάδιο δεν θα πρέπει να συλλέγονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτά ορίζονται στους ισχύοντες κανόνες προστασίας των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που αφορούν πιστώσεις πλειόνων οφειλετών στις οποίες συμμετέχουν φυσικά πρόσωπα ως οφειλέτες ή των περιπτώσεων όπου φυσικά πρόσωπα συνδέονται με μέσα που αποτελούν αντικείμενο παροχής στοιχείων στη βάση δεδομένων AnaCredit. Εφόσον η εμβέλεια της παροχής στοιχείων επεκτείνεται για να συμπεριληφθούν αντίστοιχα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε επόμενα στάδια, θα πρέπει να διασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων των φυσικών προσώπων σε σχέση με τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τα αφορούν. Επίσης, στα επόμενα στάδια μπορούν να ενσωματωθούν υποχρεώσεις παροχής στοιχείων σε ενοποιημένη βάση. Τυχόν διεύρυνση του πληθυσμού παροχής στοιχείων θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη το δικαίωμα των ΕθνΚΤ να χορηγούν παρεκκλίσεις σε μικρές μονάδες παροχής στοιχείων, πρέπει δε να εισάγεται δύο τουλάχιστον χρόνια πριν από την έναρξη της εφαρμογής της προκειμένου οι μονάδες παροχής στοιχείων και οι ΕθνΚΤ να διαθέτουν επαρκή χρόνο για την υλοποίησή της.

(13)

Εν όψει της προετοιμασίας για τα μελλοντικά στάδια, η διεύρυνση του πληθυσμού παροχής στοιχείων και η θέσπιση πρόσθετων υποχρεώσεων παροχής στοιχείων θα πρέπει να βασίζονται σε ανάλυση της επιτροπής στατιστικής του ΕΣΚΤ (εφεξής «η επιτροπή στατιστικής»), λαμβανομένων υπόψη των αναγκών των χρηστών, του εκτιμώμενου κόστους για τις μονάδες παροχής στοιχείων και τις ΕθνΚΤ, των εξελίξεων της αγοράς και της εμπειρίας που αποκτήθηκε κατά την προετοιμασία για το πρώτο στάδιο.

(14)

Οι υποχρεώσεις παροχής στοιχείων σχετικά με τα πιστωτικά δεδομένα θα πρέπει να καθορίζονται με βάση την αρχή της αναλογικότητας, προκειμένου να αποφεύγεται η αδικαιολόγητη επιβάρυνση ιδίως των μικρών μονάδων παροχής στοιχείων με περιορισμένο συνολικό πιστωτικό άνοιγμα. Για τον ίδιο λόγο οι ΕθνΚΤ θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να χορηγούν παρεκκλίσεις σε μικρές μονάδες παροχής στοιχείων.

(15)

Προς διασφάλιση της αποτελεσματικής παροχής στοιχείων και της επαρκούς διαλειτουργικότητας με άλλα υφιστάμενα ή νέα πλαίσια παροχής στοιχείων οι ΕθνΚΤ θα πρέπει, για τους σκοπούς του οικείου νομοθετικού πλαισίου, να μπορούν να συλλέγουν τις πληροφορίες που διαβιβάζονται στην ΕΚΤ ως μέρος ενός ευρύτερου εθνικού πλαισίου παροχής στοιχείων και να διευρύνουν την εμβέλεια της παροχής στοιχείων σχετικά με τα πιστωτικά δεδομένα πέραν της οριζόμενης στον παρόντα κανονισμό, σύμφωνα με το οικείο εθνικό δίκαιο.

(16)

Για να συνεισφέρουν στη βάση δεδομένων AnaCredit, οι ΕθνΚΤ θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν τις δικές τους βάσεις δεδομένων, τα δεδομένα που λαμβάνουν από μονάδες παροχής στοιχείων και από κάθε άλλη πηγή, συμπεριλαμβανομένων σχετικών βάσεων δεδομένων αναφοράς. Θα πρέπει επίσης να διαθέτουν τη διακριτική ευχέρεια να συνάπτουν συμφωνίες συνεργασίας με τις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες (ΕΣΥ) ή τις εθνικές αρμόδιες αρχές (ΕΑΑ) για την εποπτεία των μονάδων παροχής στοιχείων ή με άλλες εθνικές αρχές, εφόσον τα παρεχόμενα στοιχεία πληρούν τα πρότυπα ποιότητας του παρόντος κανονισμού. Λόγω των διαφορετικών εθνικών διατάξεων που ισχύουν σήμερα και προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο φόρτος παροχής στοιχείων στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, συνιστάται η αποτελεσματική και αποδοτική συνεργασία με τις ΕΣΥ, τις ΕΑΑ και άλλες εθνικές αρχές.

(17)

Η σύσταση του μακροπρόθεσμου πλαισίου για τη συλλογή πιστωτικών δεδομένων θα πρέπει αποβλέπει στη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας μεταξύ κεντρικών μητρώων πιστώσεων (ΚΜΠ) και άλλων σχετικών δεσμών πιστωτικών δεδομένων που καταρτίζουν φορείς του δημόσιου τομέα, συμπεριλαμβανομένων των βάσεων δεδομένων για τις στατιστικές τίτλων, καθώς και του συστήματος «Register of Institutions and Affiliates Dataset» του ΕΣΚΤ.

(18)

Οι ΕθνΚΤ θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν τη δέσμη κοινών αναλυτικών πιστωτικών δεδομένων πολλαπλών σκοπών, προκειμένου να δημιουργούν κυκλώματα ανταλλαγής πληροφοριών με τις μονάδες παροχής στοιχείων ή να εμπλουτίζουν τα υφιστάμενα κυκλώματα ανταλλαγής πληροφοριών και άλλες υπηρεσίες πληροφοριών από ΚΜΠ προς μονάδες παροχής στοιχείων. Τα εν λόγω κυκλώματα ανταλλαγής πληροφοριών θα ενισχύσουν τη συμβολή του ΕΣΚΤ στη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος, σύμφωνα και με τη θεσμική του αποστολή, κατ' εφαρμογή του άρθρου 127 παράγραφος 5 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κυκλώματα ανταλλαγής πληροφοριών θα παρέχουν στις μονάδες παροχής στοιχείων μία ευρύτερη βάση για τις αξιολογήσεις τους σχετικά με την πιστοληπτική ικανότητα, ιδίως όσον αφορά τους διασυνοριακούς οφειλέτες, και θα καταστήσουν δυνατή την εναρμόνιση των ορισμών και των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων των δεδομένων σε όλες τις δανειοδοτικές πρακτικές τους. Θα βελτιώσουν τη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου των πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλων δανειστών. Ειδικότερα, θα ενισχύσουν τα πιστωτικά ιδρύματα στην αποφυγή άσκοπης εξάρτησης από εξωτερικές αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας. Το κύκλωμα ανταλλαγής πληροφοριών θα πρέπει να εφαρμόζει τις βέλτιστες πρακτικές και να διασφαλίζει τα ελάχιστα πρότυπα ποιότητας δεδομένων. Το υποσύνολο αναλυτικών πιστωτικών δεδομένων που μπορούν να ανταλλάσσονται μεταξύ των ΕθνΚΤ για τους σκοπούς των κυκλωμάτων ανταλλαγής πληροφοριών θα πρέπει να καθορίζεται λαμβανομένου υπόψη του συγκεκριμένου επιπέδου εμπιστευτικότητας των σχετικών χαρακτηριστικών γνωρισμάτων των δεδομένων και των αντίστοιχων υποχρεώσεων προστασίας της εμπιστευτικότητας, καθώς και του χρόνου που απαιτείται για την υλοποίηση. Περισσότερες ρυθμίσεις σχετικά με την εμβέλεια και την εφαρμογή των κυκλωμάτων ανταλλαγής πληροφοριών είναι δυνατό να καθορίζονται με ξεχωριστή νομοθετική πράξη, ενώ οι ΕθνΚΤ μπορούν να συνομολογούν μνημόνια συνεννόησης, βάσει των εφαρμοστέων νομικών πλαισίων, αναφορικά με την αντίστοιχη συνεργασία τους στα κυκλώματα ανταλλαγής πληροφοριών. Ενώ ορισμένες ΕθνΚΤ που διαχειρίζονται ΚΜΠ ήδη ανταλλάσσουν μεταξύ τους αναλυτικά διασυνοριακά πιστωτικά δεδομένα και δεδομένα πιστωτικού κινδύνου σε διμερή βάση (5), άλλες ενδέχεται για νομικούς λόγους να χρειάζονται κάποιο χρόνο για την υλοποίηση της διασυνοριακής ανταλλαγής πληροφοριών και τη διαβίβαση των εν λόγω δεδομένων στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που τους παρέχουν στοιχεία. Η σύσταση και υλοποίηση κυκλωμάτων ανταλλαγής πληροφοριών θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις εθνικές νομικές διατάξεις σχετικά με τη μεταχείριση των εμπιστευτικών στατιστικών πληροφοριών.

(19)

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να εφαρμόζονται οι κανόνες για την προστασία και τη χρήση εμπιστευτικών στατιστικών πληροφοριών των άρθρων 8 έως 8γ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98.

(20)

Το άρθρο 7 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98 ορίζει ότι η ΕΚΤ έχει την εξουσία να επιβάλλει κυρώσεις στις μονάδες παροχής στοιχείων που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων τις οποίες καθορίζουν ή επιβάλλουν οι κανονισμοί ή οι αποφάσεις της ΕΚΤ. Αυτή η εξουσία επιβολής κυρώσεων είναι ανεξάρτητη από το δικαίωμα των ΕθνΚΤ να επιβάλουν κυρώσεις στις μονάδες παροχής στοιχείων που δεν συμμορφώνονται με τις στατιστικές ή άλλες υποχρεώσεις παροχής στοιχείων που ισχύουν για αυτές σύμφωνα με το αντίστοιχο εθνικό νομικό πλαίσιο.

(21)

Είναι αναγκαία η θέσπιση διαδικασίας για την αποτελεσματική διενέργεια τεχνικών τροποποιήσεων των παραρτημάτων του παρόντος κανονισμού, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές δεν μεταβάλλουν το υφιστάμενο εννοιολογικό πλαίσιο και δεν επηρεάζουν τον φόρτο εργασίας των μονάδων παροχής στοιχείων στα κράτη μέλη. Στο πλαίσιο της εν λόγω διαδικασίας είναι αναγκαίο να μπορούν να λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις της επιτροπής στατιστικής του ΕΣΚΤ.

(22)

Το άρθρο 5 του καταστατικού του ΕΣΚΤ, σε συνδυασμό με το άρθρο 4 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, συνεπάγεται την υποχρέωση εκπόνησης και εφαρμογής σε εθνικό επίπεδο όλων των μέτρων που τα κράτη μέλη των οποίων το νόμισμα δεν είναι το ευρώ θεωρούν κατάλληλα: α) για τη συλλογή των απαιτούμενων στατιστικών πληροφοριών προς εκπλήρωση των υποχρεώσεων παροχής στοιχείων που θεσπίζει η ΕΚΤ· και β) για την έγκαιρη προετοιμασία στον τομέα της στατιστικής, προκειμένου τα εν λόγω κράτη μέλη να καταστούν κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ.

(23)

Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της συλλογής πιστωτικών δεδομένων σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο του ΕΕΜ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού νοούνται ως:

(1)   «κράτος μέλος παροχής στοιχείων»: κράτος μέλος με νόμισμα το ευρώ· κράτος μέλος του οποίου νόμισμα δεν είναι το ευρώ μπορεί να αποφασίσει να γίνει κράτος μέλος παροχής στοιχείων ενσωματώνοντας τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού στο οικείο εθνικό δίκαιο ή θεσπίζοντας βάσει του εν λόγω δικαίου σχετικές υποχρεώσεις παροχής στοιχείων· εν προκειμένω κράτη μέλη παροχής στοιχείων μπορούν να καθίστανται ιδίως κράτη μέλη που συμμετέχουν στον ΕΕΜ μέσω στενής συνεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου (6)·

(2)   «κάτοικος»: νοείται όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98·

(3)   «θεσμική μονάδα»: νοείται όπως ορίζεται στα σημεία 2.12 και 2.13 του παραρτήματος A του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 549/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (7)·

(4)   «αλλοδαπό υποκατάστημα»: θεσμική μονάδα η οποία αποτελεί τμήμα νομικά εξαρτώμενο από νομική οντότητα, κάτοικο χώρας διαφορετικής από τη χώρα στην οποία αυτή έχει συσταθεί, κατά την έννοια του «ενιαίου υποκαταστήματος» του άρθρου 2 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98·

(5)   «νομική οντότητα»: κάθε οντότητα η οποία μπορεί να αποκτήσει δικαιώματα και υποχρεώσεις σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο στο οποίο υπάγεται·

(6)   «κωδικός αναγνώρισης νομικής οντότητας» (legal entity identifier — LEI): αλφαριθμητικός κωδικός αναφοράς βάσει του προτύπου ISO 17442 (8) ο οποίος αποδίδεται σε νομική οντότητα·

(7)   «εθνικός κωδικός αναγνώρισης»: κωδικός αναγνώρισης που χρησιμοποιείται συνήθως για την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση ορισμένου αντισυμβαλλομένου εντός της χώρας κατοικίας του·

(8)   «μονάδα παροχής στοιχείων»: νομική οντότητα ή αλλοδαπό υποκατάστημα κάτοικος κράτους μέλους παροχής στοιχείων που υπόκειται στις υποχρεώσεις παροχής στοιχείων που θεσπίζει η ΕΚΤ βάσει του παρόντος κανονισμού·

(9)   «παρατηρούμενη μονάδα»: θεσμική μονάδα η δραστηριότητα της οποίας ως πιστωτή ή διαχειριστή αποτελεί αντικείμενο παροχής στοιχείων από τη μονάδα παροχής στοιχείων. Η παρατηρούμενη μονάδα είναι:

α)

η θεσμική μονάδα η οποία είναι κάτοικος της χώρας της μονάδας παροχής στοιχείων της οποίας αποτελεί τμήμα· ή

β)

αλλοδαπό υποκατάστημα μονάδας παροχής στοιχείων, το οποίο είναι κάτοικος κράτους μέλους παροχής στοιχείων· ή

γ)

αλλοδαπό υποκατάστημα μονάδας παροχής στοιχείων, το οποίο δεν είναι κάτοικος κράτους μέλους παροχής στοιχείων·

(10)   «αντισυμβαλλόμενος»: θεσμική μονάδα που συμμετέχει ως συμβαλλόμενο μέρος σε ορισμένο μέσο ή είναι συνδεδεμένη με συμβαλλόμενο μέρος σε ορισμένο μέσο·

(11)   «πιστωτής»: ο αντισυμβαλλόμενος που φέρει τον πιστωτικό κίνδυνο ορισμένου μέσου, πλην του παρόχου προστασίας·

(12)   «οφειλέτης»: ο αντισυμβαλλόμενος που υποχρεούται ανεπιφύλακτα να διενεργεί τις αποπληρωμές που απορρέουν από το μέσο·

(13)   «πάροχος προστασίας»: ο αντισυμβαλλόμενος που παρέχει προστασία έναντι συμβατικά συμφωνηθέντος αρνητικού πιστωτικού γεγονότος και φέρει τον σχετικό πιστωτικό κίνδυνο·

(14)   «διαχειριστής»: ο αντισυμβαλλόμενος που είναι υπεύθυνος για τη διοικητική και οικονομική διαχείριση ορισμένου μέσου·

(15)   «εθνική κεντρική τράπεζα» ή «ΕθνΚΤ»: η εθνική κεντρική τράπεζα κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

(16)   «οικεία ΕθνΚΤ»: η ΕθνΚΤ του κράτους μέλους παροχής στοιχείων του οποίου είναι κάτοικος η μονάδα παροχής στοιχείων·

(17)   «κεντρικό μητρώο πιστώσεων» (ΚΜΠ): μητρώο πιστώσεων το οποίο χειρίζεται ορισμένη ΕθνΚΤ και το οποίο λαμβάνει εκθέσεις προερχόμενες από δανειστές και παρέχει σε αυτούς υποστήριξη στον χρηματοπιστωτικό τομέα, παρέχοντάς τους πιστωτικές πληροφορίες και πληροφορίες σχετικές με τον πιστωτικό κίνδυνο·

(18)   «πιστωτικό ίδρυμα»: νοείται όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 1) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (9)·

(19)   «ίδρυμα»: νοείται όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 3) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013·

(20)   «περιουσιακό στοιχείο»: νοείται όπως ορίζεται στο σημείο 7.15 του παραρτήματος Α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 549/2013·

(21)   «πιστωτικός κίνδυνος»: ο κίνδυνος μη διενέργειας από αντισυμβαλλόμενο πληρωμών για τις οποίες υπέχει συμβατική υποχρέωση·

(22)   «σύμβαση»: νομικά δεσμευτική συμφωνία μεταξύ δύο ή περισσότερων μερών βάσει της οποίας δημιουργούνται ένα ή διάφορα μέσα·

(23)   «μέσο»: οποιοδήποτε στοιχείο προσδιορίζεται στο χαρακτηριστικό γνώρισμα δεδομένων «είδος μέσου», όπως ορίζεται στο παράρτημα IV.

(24)   «προστασία»: μέθοδος εξασφάλισης ή κάλυψης έναντι αρνητικού πιστωτικού γεγονότος με τη μορφή οποιουδήποτε στοιχείου περιλαμβάνεται στο χαρακτηριστικό γνώρισμα δεδομένων «είδος μέσου», όπως ορίζεται στο παράρτημα IV·

(25)   «ποσό δέσμευσης»: το άθροισμα των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων δεδομένων «ανεξόφλητο ονομαστικό υπόλοιπο» και «υπόλοιπο εκτός ισολογισμού», όπως ορίζονται στο παράρτημα IV·

(26)   «σε ατομική βάση»: χρησιμοποιείται αναφορικά με μία θεσμική μονάδα, συμπεριλαμβανομένων των θεσμικών μονάδων που αποτελούν τμήμα νομικής οντότητας.

Άρθρο 2

Στάδια εφαρμογής και πρώτη παροχή στοιχείων

1.   Η κοινή δέσμη πιστωτικών δεδομένων πολλαπλών σκοπών του παρόντος κανονισμού τίθεται σε ισχύ σταδιακά. Το πρώτο στάδιο ξεκινά την 1η Σεπτεμβρίου 2018. Η πρώτη μηνιαία και τριμηνιαία διαβίβαση στοιχείων κατά το στάδιο αυτό και βάσει του παρόντος κανονισμού ξεκινά με τα στοιχεία της 30ής Σεπτεμβρίου 2018.

2.   Για να διασφαλιστεί η δέουσα ταυτοποίηση των αντισυμβαλλομένων οι ΕθνΚΤ διαβιβάζουν στην ΕΚΤ μία πρώτη δέσμη στοιχείων αναφοράς αντισυμβαλλομένου, σύμφωνα με το υπόδειγμα 1 του παραρτήματος I, έξι μήνες πριν από την πρώτη διαβίβαση πιστωτικών δεδομένων κατά την παράγραφο 1.

3.   Για να καταστούν δυνατές οι απαραίτητες οργανωτικές και τεχνικές προετοιμασίες για τη διαβίβαση των στοιχείων αναφοράς αντισυμβαλλομένου κατά την παράγραφο 2 οι ΕθνΚΤ μπορούν να απαιτούν από τις μονάδες παροχής στοιχείων να παρέχουν επιμέρους ή πλήρη στοιχεία αναφοράς και πιστωτικά δεδομένα για τους αντισυμβαλλομένους από τις 31 Δεκεμβρίου 2017 και εφεξής.

Άρθρο 3

Πραγματικός πληθυσμός παροχής στοιχείων

1.   Ο πραγματικός πληθυσμός παροχής στοιχείων περιλαμβάνει πιστωτικά ιδρύματα κατοίκους και αλλοδαπά υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων κατοίκους, ανεξαρτήτως του εάν αποτελούν ιδρύματα εποπτευόμενα βάσει της οδηγίας 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (10).

2.   Οι μονάδες παροχής στοιχείων παρέχουν πιστωτικά δεδομένα σε ατομική βάση σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 6.

3.   Οι μονάδες παροχής στοιχείων παρέχουν στοιχεία στην οικεία ΕθνΚΤ.

Άρθρο 4

Υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων

1.   Οι μονάδες παροχής στοιχείων παρέχουν πιστωτικά δεδομένα της παρατηρούμενης μονάδας, σύμφωνα με το άρθρο 6, σχετικά με τα μέσα που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 5:

α)

εφόσον το μέσο, σε οποιαδήποτε ημερομηνία αναφοράς παροχής στοιχείων εντός της περιόδου αναφοράς:

i)

προκαλεί πιστωτικό κίνδυνο για την παρατηρούμενη μονάδα ή

ii)

είναι περιουσιακό στοιχείο της παρατηρούμενης μονάδας ή

iii)

αναγνωρίζεται σύμφωνα με το οικείο λογιστικό πρότυπο που χρησιμοποιείται από τη νομική οντότητα της παρατηρούμενης μονάδας και στο παρελθόν προκάλεσε πιστωτικό κίνδυνο για εκείνη ή

iv)

εξυπηρετείται από την παρατηρούμενη μονάδα η οποία είναι κάτοικος κράτους μέλους παροχής στοιχείων και

i.

χορηγήθηκε σε άλλες θεσμικές μονάδες της ίδιας νομικής οντότητας της οποίας η παρατηρούμενη μονάδα αποτελεί τμήμα ή

ii.

διακρατείται από νομική οντότητα που δεν είναι πιστωτικό ίδρυμα κάτοικος κράτους μέλους παροχής στοιχείων διαφορετικού από το κράτος μέλος της παρατηρούμενης μονάδας· και

β)

εφόσον τουλάχιστον ένας οφειλέτης είναι νομική οντότητα ή τμήμα νομικής οντότητας κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 5.

2.   Για μία δεδομένη ημερομηνία αναφοράς παροχής στοιχείων η περίοδος αναφοράς είναι η περίοδος που αρχίζει από την τελευταία ημερομηνία αναφοράς παροχής στοιχείων του τριμήνου που προηγείται της ημερομηνίας αναφοράς παροχής στοιχείων και λήγει κατά τη δεδομένη ημερομηνία αναφοράς παροχής στοιχείων.

Άρθρο 5

Όριο παροχής στοιχείων

1.   Για τα μέσα του άρθρου 4 η παροχή πιστωτικών δεδομένων πραγματοποιείται εφόσον το ποσό δέσμευσης του οφειλέτη είναι ίσο ή μεγαλύτερο των 25 000 ευρώ σε οποιαδήποτε ημερομηνία αναφοράς παροχής στοιχείων εντός της περιόδου αναφοράς.

2.   Το ποσό δέσμευσης του οφειλέτη κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 υπολογίζεται ως το άθροισμα των ποσών δέσμευσης για όλα τα μέσα του οφειλέτη σε σχέση με την παρατηρούμενη μονάδα με βάση το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 4 και τα μέσα που ορίζονται σε αυτό.

Άρθρο 6

Υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων σε ατομική βάση

1.   Οι μονάδες παροχής στοιχείων παρέχουν πιστωτικά δεδομένα σε ατομική βάση σύμφωνα με τα υποδείγματα του παραρτήματος I.

2.   Οι μονάδες παροχής στοιχείων που είναι νομικές οντότητες παρέχουν στοιχεία σε σχέση με όλες τις παρατηρούμενες μονάδες οι οποίες αποτελούν τμήμα της νομικής οντότητας. Οι μονάδες παροχής στοιχείων που είναι αλλοδαπά υποκαταστήματα παρέχουν στοιχεία σε σχέση με την οικεία δραστηριότητά τους.

3.   Με την επιφύλαξη του συντονισμού των οικείων ΕθνΚΤ μεταξύ τους και προς αποφυγή διπλής παροχής στοιχείων, σε περίπτωση που και η νομική οντότητα και το αλλοδαπό υποκατάστημά της είναι κάτοικοι κράτους μέλους παροχής στοιχείων:

α)

η οικεία ΕθνΚΤ της νομικής οντότητας μπορεί να αποφασίσει ότι δεν θα συλλέξει από τη νομική οντότητα τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα δεδομένων του υποδείγματος 1 του παραρτήματος I ή ότι θα συλλέξει μόνο μέρος τους, όταν τα μέσα διακρατούνται ή εξυπηρετούνται από το αλλοδαπό υποκατάστημα·

β)

η οικεία ΕθνΚΤ του αλλοδαπού υποκαταστήματος μπορεί να αποφασίσει ότι δεν θα συλλέξει από το υποκατάστημα τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα δεδομένων του υποδείγματος 2 του παραρτήματος I ή ότι θα συλλέξει μόνο μέρος τους.

4.   Η οικεία ΕθνΚΤ μπορεί να αποφασίσει τη μη συλλογή πληροφοριών σε σχέση με αλλοδαπά υποκαταστήματα που δεν είναι κάτοικοι κράτους μέλους παροχής στοιχείων και αποτελούν τμήμα της νομικής οντότητας η οποία είναι η μονάδα παροχής στοιχείων.

Άρθρο 7

Συγκεκριμένες υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων

Οι υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων του άρθρου 6 περιορίζονται ως προς τα πιστωτικά δεδομένα που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία περιγράφονται στο παράρτημα II.

Άρθρο 8

Γενικές υποχρεώσεις ενισχυμένης παροχής στοιχείων

1.   Οι μονάδες παροχής στοιχείων και τα αλλοδαπά υποκαταστήματά τους που δεν είναι κάτοικοι κράτους μέλους παροχής στοιχείων θεσπίζουν την αναγκαία οργανωτική δομή και τους κατάλληλους μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου, προκειμένου να διασφαλίσουν τη δέουσα επεξεργασία και περαιτέρω διαβίβαση των στοιχείων που παρέχονται σε ατομική βάση κατά τον παρόντα κανονισμό, σύμφωνα με το άρθρο 6.

2.   Τα αλλοδαπά υποκαταστήματα που δεν είναι κάτοικοι κράτους μέλους παροχής στοιχείων δεν αποτελούν μονάδες παροχής στοιχείων κατά τον παρόντα κανονισμό. Οι μονάδες παροχής στοιχείων μεριμνούν ώστε τα εν λόγω αλλοδαπά υποκαταστήματα να εφαρμόζουν ρυθμίσεις, διαδικασίες και μηχανισμούς που διασφαλίζουν τη δέουσα τήρηση των υποχρεώσεων παροχής στοιχείων σε ατομική βάση.

3.   Οι υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων βάσει του παρόντος κανονισμού ισχύουν με την επιφύλαξη της εφαρμογής τυχόν άλλων υποχρεώσεων παροχής στοιχείων, υφιστάμενων ή μελλοντικών, βάσει του εθνικού δικαίου ή άλλων πλαισίων παροχής στοιχείων, σε σχέση με πιστωτικά δεδομένα.

4.   Οι ΕθνΚΤ μπορούν να συλλέγουν τις πληροφορίες που διαβιβάζονται στην ΕΚΤ ως μέρος ενός ευρύτερου εθνικού πλαισίου παροχής στοιχείων, το οποίο συνάδει με το σχετικό ενωσιακό ή εθνικό δίκαιο. Στο πλαίσιο αυτών των ευρύτερων πλαισίων παροχής στοιχείων μπορούν να περιλαμβάνονται και πληροφορίες που εξυπηρετούν και άλλους σκοπούς, πέραν των στατιστικών, όπως η κάλυψη εποπτικών αναγκών.

5.   Οι ΕθνΚΤ μπορούν να συλλέγουν πιστωτικά δεδομένα και από άλλες πηγές.

6.   Οι ελάχιστες απαιτήσεις εναρμόνισης, πληρότητας, ανάλυσης και ταυτοποίησης αντισυμβαλλομένων των πιστωτικών δεδομένων ορίζονται στα υποδείγματα του παραρτήματος I.

Άρθρο 9

Ταυτοποίηση αντισυμβαλλομένων

1.   Για τους σκοπούς της παροχής στοιχείων σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό οι μονάδες παροχής στοιχείων και οι ΕθνΚΤ προσδιορίζουν την ταυτότητα των αντισυμβαλλομένων χρησιμοποιώντας:

α)

κωδικό LEI, εφόσον αυτός έχει αποδοθεί· ή

β)

εθνικό κωδικό αναγνώρισης, όπως ειδικότερα ορίζεται στο παράρτημα IV, εφόσον δεν έχει αποδοθεί κωδικός LEI.

2.   Οι ΕθνΚΤ μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες για την ταυτότητα των αντισυμβαλλομένων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παράρτημα III, με απευθείας παροχή στοιχείων από τις μονάδες παροχής στοιχείων ή μέσω της συνομολόγησης μνημονίων συνεννόησης ή παρόμοιων ρυθμίσεων με τις ΕΣΥ, τις ΕΑΑ και άλλες εθνικές αρχές. Οι ΕθνΚΤ καθορίζουν τους μοναδικούς κωδικούς αναγνώρισης που απαιτούνται για τη δέουσα ταυτοποίηση των αντισυμβαλλομένων βάσει του ρυθμιστικού πεδίου των πληροφοριών του παραρτήματος III.

Άρθρο 10

Πρόσβαση στα πιστωτικά δεδομένα και χρήση τους

1.   Η ΕΚΤ και οι ΕθνΚΤ χρησιμοποιούν τα πιστωτικά δεδομένα που παρέχονται βάσει του παρόντος κανονισμού στον βαθμό και για τους σκοπούς που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2533/98. Τα εν λόγω δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιούνται ιδίως για τη δημιουργία και διατήρηση κυκλώματος ανταλλαγής πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 11.

2.   Ο παρών κανονισμός ισχύει με την επιφύλαξη κάθε υφιστάμενης ή μελλοντικής χρήσης πιστωτικών δεδομένων που επιτρέπεται ή απαιτείται βάσει του ενωσιακού ή εθνικού δικαίου ή μνημονίων συνεννόησης, συμπεριλαμβανομένης της διασυνοριακής ανταλλαγής των εν λόγω δεδομένων.

Άρθρο 11

Κύκλωμα ανταλλαγής πληροφοριών με αποδέκτες τις μονάδες παροχής στοιχείων

1.   Οι ΕθνΚΤ έχουν το δικαίωμα να παρέχουν πιστωτικά δεδομένα σε μονάδες παροχής στοιχείων, περιλαμβανομένων και των δεδομένων που συλλέγονται από άλλη ΕθνΚΤ, συστήνοντας ή ενισχύοντας κυκλώματα ανταλλαγής πληροφοριών ή άλλες υπηρεσίες παροχής πληροφοριών από τα ΚΜΠ προς τις μονάδες παροχής στοιχείων. Μπορούν να παρέχουν ένα υποσύνολο των πιστωτικών δεδομένων που συλλέγονται βάσει του παρόντος κανονισμού, σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές και στον βαθμό που το επιτρέπει το εφαρμοστέο νομικό καθεστώς εμπιστευτικότητας. Οι μονάδες παροχής στοιχείων επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τα δεδομένα αποκλειστικά για τη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου και τη βελτίωση της ποιότητας των πιστωτικών πληροφοριών που έχουν στη διάθεσή τους όσον αφορά υφιστάμενα ή μελλοντικά μέσα. Δεν ανταλλάσσουν τα δεδομένα με τρίτους, εκτός εάν η ανταλλαγή δεδομένων με παρόχους υπηρεσιών είναι απολύτως αναγκαία για τους σκοπούς αυτούς και τα δεδομένα χρησιμοποιούνται μόνο σε σχέση με τη μονάδα παροχής στοιχείων και υπό την προϋπόθεση ότι η τελευταία, αφενός, εξασφαλίζει κατάλληλη προστασία της εμπιστευτικότητας δυνάμει συμβατικής συμφωνίας που αποκλείει οποιαδήποτε άλλη χρήση των δεδομένων και, αφετέρου, μεριμνά για την ανωνυμοποίηση των δεδομένων, όπου είναι δυνατόν, και τη διαγραφή τους αμέσως μόλις επιτευχθεί ο σκοπός για τον οποίο πραγματοποιήθηκε η ανταλλαγή τους. Απαγορεύεται οποιαδήποτε περαιτέρω διαβίβαση της δεδομένων από τον πάροχο υπηρεσιών, καθώς και οποιαδήποτε ανταλλαγή με εμπορικούς παρόχους.

2.   Οι ΕθνΚΤ καθορίζουν την εμβέλεια των παρεχόμενων δεδομένων, τη διαδικασία για την παροχή πρόσβασης σε αυτά και τυχόν πρόσθετους περιορισμούς ως προς τη χρήση τους, λαμβάνοντας υπόψη το εθνικό νομικό πλαίσιο και τυχόν άλλους περιορισμούς που συνδέονται με τον εμπιστευτικό χαρακτήρα τους.

3.   Το παρόν άρθρο δεν παρέχει στις μονάδες παροχής στοιχείων δικαίωμα σε κύκλωμα ανταλλαγής πληροφοριών ή στη λήψη συγκεκριμένων πληροφοριών μέσω κυκλώματος ανταλλαγής πληροφοριών ή άλλης υπηρεσίας παροχής πληροφοριών από τα ΚΜΠ προς τις ίδιες.

4.   Οι ΕθνΚΤ έχουν το δικαίωμα να αρνούνται προσωρινά την πρόσβαση μονάδας παροχής στοιχείων σε συγκεκριμένα πιστωτικά δεδομένα στο πλαίσιο κυκλώματος ανταλλαγής πληροφοριών σε περίπτωση που η μονάδα παροχής στοιχείων δεν έχει συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της για παροχή στατιστικών στοιχείων βάσει του παρόντος κανονισμού, ιδίως όσον αφορά την ποιότητα και την ακρίβεια των στοιχείων, καθώς και σε περιπτώσεις που η ίδια δεν έχει συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της παραγράφου 1.

5.   Οι ΕθνΚΤ έχουν το δικαίωμα να αρνούνται την πρόσβαση άλλων ΕθνΚΤ σε αναλυτικά πιστωτικά δεδομένα που συλλέγουν για τους σκοπούς ορισμένου κυκλώματος ανταλλαγής πληροφοριών. Οι ΕθνΚΤ έχουν το δικαίωμα να απαιτούν αμοιβαιότητα όσον αφορά την παροχή αναλυτικών πιστωτικών δεδομένων έναντι ΕθνΚΤ που ζητεί δεδομένα από άλλη ΕθνΚΤ για τους σκοπούς ορισμένου κυκλώματος ανταλλαγής πληροφοριών. Πληροφορίες σχετικά με θεσμική μονάδα ορισμένης μονάδας παροχής στοιχείων που συστάθηκε σε κράτος μέλος παροχής στοιχείων μπορούν να χρησιμοποιούνται σε κάθε περίπτωση από την οικεία ΕθνΚΤ της μονάδας παροχής στοιχείων για σκοπούς κυκλωμάτων ανταλλαγής πληροφοριών, ανεξαρτήτως της χώρας κατοικίας της θεσμικής μονάδας.

Άρθρο 12

Πρόσβαση νομικών οντοτήτων

1.   Νομικές οντότητες ή τμήματα νομικών οντοτήτων για τις οποίες έχουν παρασχεθεί πιστωτικά δεδομένα έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε αυτά στην οικεία ΕθνΚΤ. Επίσης, οι νομικές οντότητες μπορούν να ζητούν από τις μονάδες παροχής στοιχείων τη διόρθωση εσφαλμένων δεδομένων που τις αφορούν.

2.   Οι ΕθνΚΤ μπορούν να αρνούνται την πρόσβαση νομικών οντοτήτων ή τμημάτων τους σε παρασχεθέντα πιστωτικά δεδομένα που τα αφορούν, μόνο εφόσον:

α)

η πρόσβαση αυτή συνιστά παραβίαση των έννομων συμφερόντων εμπιστευτικότητας της μονάδας παροχής στοιχείων, σε σχέση, για παράδειγμα, με τις εσωτερικές αξιολογήσεις πιστωτικού κινδύνου, ή τρίτων και ιδίως των νομικών οντοτήτων για τις οποίες έχουν παρασχεθεί τα πιστωτικά δεδομένα· ή

β)

τα δεδομένα δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για τη σύσταση ή ενίσχυση κυκλώματος ανταλλαγής πληροφοριών κατά το άρθρο 11 και οι ίδιες δεν υποχρεούνται σε χορήγηση πρόσβασης σε αυτά βάσει άλλου ενωσιακού ή εθνικού δικαίου.

Άρθρο 13

Προθεσμίες

1.   Οι μονάδες παροχής στοιχείων παρέχουν πιστωτικά δεδομένα κατά τις ακόλουθες ημερομηνίες αναφοράς παροχής στοιχείων:

α)

για μηνιαίες διαβιβάσεις, την τελευταία ημέρα κάθε μήνα·

β)

για τριμηνιαίες διαβιβάσεις, την τελευταία ημέρα του Μαρτίου, Ιουνίου, Σεπτεμβρίου και Δεκεμβρίου.

2.   Οι ΕθνΚΤ αποφασίζουν πότε και με ποια συχνότητα λαμβάνουν δεδομένα από τις μονάδες παροχής στοιχείων, προκειμένου με τη σειρά τους να τηρούν τις προθεσμίες παροχής στοιχείων προς την ΕΚΤ, και ενημερώνουν σχετικά τις μονάδες παροχής στοιχείων.

3.   Οι ΕθνΚΤ ενημερώνουν τις μονάδες παροχής στοιχείων σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής στοιχείων τουλάχιστον 18 μήνες πριν από την πρώτη ημερομηνία αναφοράς παροχής στοιχείων για την οποία οι εν λόγω μονάδες παροχής στοιχείων παρέχουν δεδομένα βάσει του παρόντος κανονισμού, με την επιφύλαξη τυχόν άλλων υποχρεώσεων παροχής στοιχείων βάσει του εθνικού δικαίου ή άλλων πλαισίων παροχής στοιχείων.

4.   Για τις παρατηρούμενες μονάδες που είναι κάτοικοι κράτους μέλους παροχής στοιχείων οι ΕθνΚΤ διαβιβάζουν μηνιαία πιστωτικά δεδομένα στην ΕΚΤ έως το πέρας των εργασιών της 30ής εργάσιμης ημέρας μετά το τέλος του μήνα τον οποίο αφορούν τα δεδομένα.

5.   Για τις παρατηρούμενες μονάδες που είναι κάτοικοι κράτους μέλους παροχής στοιχείων οι ΕθνΚΤ διαβιβάζουν τριμηνιαία πιστωτικά δεδομένα στην ΕΚΤ έως το πέρας των εργασιών της 15ης εργάσιμης ημέρας μετά τις ημερομηνίες αποστολής του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής (11).

6.   Για τις παρατηρούμενες μονάδες που είναι αλλοδαπά υποκαταστήματα μη κάτοικοι κράτους μέλους παροχής στοιχείων οι ΕθνΚΤ διαβιβάζουν μηνιαία πιστωτικά δεδομένα στην ΕΚΤ έως το πέρας των εργασιών της 35ης εργάσιμης ημέρας μετά το τέλος του μήνα τον οποίο αφορούν τα δεδομένα.

7.   Για τις παρατηρούμενες μονάδες που είναι αλλοδαπά υποκαταστήματα μη κάτοικοι κράτους μέλους παροχής στοιχείων οι ΕθνΚΤ διαβιβάζουν τριμηνιαία πιστωτικά δεδομένα στην ΕΚΤ έως το πέρας των εργασιών της 20ής εργάσιμης ημέρας μετά τις ημερομηνίες αποστολής του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014.

8.   Με την πρώτη διαβίβαση πιστωτικών δεδομένων οι ΕθνΚΤ αποστέλλουν στην ΕΚΤ και στοιχεία αναφοράς αντισυμβαλλομένων για όλους τους αντισυμβαλλόμενους σύμφωνα με την ενότητα 1 του υποδείγματος 1 του παραρτήματος I. Εάν λάβει χώρα κάποια μεταβολή, οι ΕθνΚΤ επικαιροποιούν τα στοιχεία το αργότερο κατά τη διαβίβαση των πιστωτικών δεδομένων που αφορούν την πρώτη ημερομηνία αναφοράς παροχής στοιχείων κατά την οποία, ή πριν από την οποία, η μεταβολή άρχισε να παράγει αποτελέσματα. Οι μονάδες παροχής στοιχείων επικαιροποιούν τα στοιχεία αναφοράς για τους αντισυμβαλλόμενους και ενημερώνουν την οικεία ΕθνΚΤ για τυχόν μεταβολές όποτε αυτή το ζητήσει, και πάντως το αργότερο κατά την ημερομηνία παροχής σε αυτή των πιστωτικών δεδομένων που αφορούν την πρώτη ημερομηνία αναφοράς παροχής στοιχείων μετά την ημερομηνία έναρξης της παραγωγής των αποτελεσμάτων της μεταβολής, εκτός εάν η οικεία ΕθνΚΤ ενημερώσει τις μονάδες παροχής στοιχείων ότι έλαβε τα ως άνω επικαιροποιημένα στοιχεία από άλλες πηγές.

Άρθρο 14

Ελάχιστα κοινά πρότυπα και εθνικές ρυθμίσεις παροχής στοιχείων

1.   Οι μονάδες παροχής στοιχείων συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων στις οποίες υπόκεινται σύμφωνα με τα ελάχιστα κοινά πρότυπα διαβίβασης, ακρίβειας, ταυτοποίησης αντισυμβαλλομένων, εννοιολογικής συμβατότητας και αναθεωρήσεων του παραρτήματος V.

2.   Οι ΕθνΚΤ ορίζουν και εφαρμόζουν τις ρυθμίσεις παροχής στοιχείων που πρέπει να τηρούν οι μονάδες παροχής στοιχείων σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και τα οικεία εθνικά νομικά πλαίσια, στον βαθμό που δεν αντιβαίνουν προς τον παρόντα κανονισμό. Οι ΕθνΚΤ διασφαλίζουν ότι οι εν λόγω ρυθμίσεις παροχής στοιχείων: α) παρέχουν τις απαιτούμενες στατιστικές πληροφορίες και β) επιτρέπουν την επαλήθευση της τήρησης των ελάχιστων προτύπων διαβίβασης, ακρίβειας, εννοιολογικής συμβατότητας και αναθεωρήσεων του παραρτήματος V.

3.   Για τη διαβίβαση πιστωτικών δεδομένων προς την ΕΚΤ οι ΕθνΚΤ μπορούν να χρησιμοποιούν πληροφορίες που λαμβάνουν από άλλες πηγές, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 5, στον βαθμό που οι πληροφορίες αυτές πληρούν τα πρότυπα ποιότητας και επικαιρότητας που ισχύουν βάσει του παρόντος κανονισμού για τα δεδομένα που συλλέγονται από τις μονάδες παροχής στοιχείων. Ειδικότερα, πρέπει να πληρούνται τα ελάχιστα πρότυπα διαβίβασης, ακρίβειας εννοιολογικής συμβατότητας και αναθεωρήσεων του παραρτήματος V.

Άρθρο 15

Συγχωνεύσεις, διασπάσεις και εξυγιάνσεις

1.   Σε περίπτωση συγχώνευσης, διάσπασης ή εξυγίανσης μονάδων παροχής στοιχείων που θα μπορούσε να επηρεάσει την τήρηση των στατιστικών τους υποχρεώσεων, αυτές, αμέσως μόλις δημοσιοποιηθεί η πρόθεσή τους να προβούν σε συγχώνευση, διάσπαση ή εξυγίανση και προτού αυτή αρχίσει να παράγει τα αποτελέσματά της, ενημερώνουν την οικεία ΕθνΚΤ σχετικά με τις διαδικασίες που έχουν προβλέψει με σκοπό την εκπλήρωση των ως άνω υποχρεώσεών τους βάσει του παρόντος κανονισμού.

2.   Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων της προηγούμενης παραγράφου η οικεία ΕθνΚΤ μπορεί να επιτρέπει στο απορροφούν ίδρυμα να εκπληρώνει την υποχρέωσή του για παροχή στατιστικών στοιχείων βάσει προσωρινών διαδικασιών. Αυτή η εξαίρεση από τις συνήθεις διαδικασίες παροχής στοιχείων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει σε διάρκεια τους έξι μήνες από την ημερομηνία υλοποίησης της συγχώνευσης, διάσπασης ή εξυγίανσης. Η εξαίρεση αυτή ισχύει με την επιφύλαξη της υποχρέωσης του απορροφούντος ιδρύματος να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του για παροχή στοιχείων σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 16

Παρεκκλίσεις και μειωμένη συχνότητα παροχής στοιχείων

1.   Προκειμένου να διασφαλίζεται η αναλογικότητα των υποχρεώσεων παροχής στοιχείων που θεσπίζονται με τον παρόντα κανονισμό, η οικεία ΕθνΚΤ μπορεί να χορηγεί παρεκκλίσεις σε μικρές μονάδες παροχής στοιχείων, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική συμβολή όλων των μονάδων παροχής στοιχείων στις οποίες χορηγείται παρέκκλιση στο συνολικό ανεξόφλητο υπόλοιπο των δανείων για τα οποία παρέχονται στοιχεία σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1071/2013 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (EΚΤ/2013/33) (12) από όλες τις μονάδες παροχής στοιχείων που είναι κάτοικοι του κράτους μέλους παροχής στοιχείων δεν υπερβαίνει το 2 %. Οι παρεκκλίσεις είναι δυνατό να καλύπτουν ορισμένες ή όλες τις υποχρεώσεις παροχής στοιχείων του παρόντος κανονισμού.

2.   Για τη στήριξη της εφαρμογής των υποχρεώσεων παροχής στοιχείων, η οικεία ΕθνΚΤ μπορεί να επιτρέπει σε μικρές μονάδες παροχής στοιχείων να παρέχουν πιστωτικά δεδομένα που αφορούν ημερομηνίες αναφοράς παροχής στοιχείων πριν από την 1η Ιανουαρίου 2021 σε τριμηνιαία αντί μηνιαίας βάσης, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική συμβολή όλων των μονάδων παροχής στοιχείων σε τριμηνιαία βάση στο συνολικό ανεξόφλητο υπόλοιπο των δανείων για τα οποία παρέχονται στοιχεία σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1071/2013 από όλες τις μονάδες παροχής στοιχείων που είναι κάτοικοι του κράτους μέλους παροχής στοιχείων δεν υπερβαίνει το 4 %, με την επιφύλαξη των πιστωτικών δεδομένων που παρέχουν βάσει άλλου νομικού πλαισίου.

3.   Στο βαθμό που λαμβάνουν δεδομένα από άλλες πηγές οι οποίες πληρούν τα πρότυπα ποιότητας και επικαιρότητας του άρθρου 14 παράγραφος 3, οι ΕθνΚΤ μπορούν να χορηγούν παρεκκλίσεις σε μονάδες παροχής στοιχείων.

4.   Σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 3, οι ΕθνΚΤ ενημερώνουν τις ακόλουθες μονάδες παροχής στοιχείων σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής στοιχείων που υπέχουν:

α)

μονάδες παροχής στοιχείων στις οποίες έχει χορηγηθεί παρέκκλιση κατά την παράγραφο 1·

β)

μονάδες παροχής στοιχείων που μπορούν να παρέχουν δεδομένα με μειωμένη συχνότητα παροχής στοιχείων κατά την παράγραφο 2·

γ)

μονάδες παροχής στοιχείων που παύουν να πληρούν τις προϋποθέσεις για χορήγηση παρέκκλισης ή για μειωμένη συχνότητα παροχής στοιχείων κατά τις παραγράφους 1 και 2.

Άρθρο 17

Επαλήθευση, υποχρεωτική συλλογή και ελάχιστα πρότυπα ποιότητας

Οι ΕθνΚΤ επαληθεύουν και, στο βαθμό που είναι αναγκαίο, συλλέγουν υποχρεωτικά τις πληροφορίες που υποχρεούνται να παρέχουν οι μονάδες παροχής στοιχείων βάσει του παρόντος κανονισμού, με την επιφύλαξη του δικαιώματος της ΕΚΤ να ασκήσει η ίδια τα δικαιώματα αυτά. Ειδικότερα, οι ΕθνΚΤ ασκούν το εν λόγω δικαίωμα όταν ορισμένη μονάδα παροχής στοιχείων δεν πληροί τα ελάχιστα πρότυπα διαβίβασης, ακρίβειας, εννοιολογικής συμβατότητας και αναθεωρήσεων του παραρτήματος V.

Άρθρο 18

Κυρώσεις

Η ΕΚΤ μπορεί να επιβάλλει κυρώσεις στις μονάδες παροχής στοιχείων που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις παροχής στοιχείων του παρόντος κανονισμού σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98. Οι μονάδες παροχής στοιχείων δεν υπόκεινται σε κυρώσεις εφόσον αποδεικνύουν ότι το εθνικό δίκαιο της χώρας κατοικίας του υποκαταστήματος για το οποίο απαιτείται η παροχή των εν λόγω πληροφοριών τους δημιουργεί πρόσκομμα στην παροχή των απαιτούμενων πληροφοριών. Η εξουσία της ΕΚΤ για επιβολή κυρώσεων λόγω μη συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις παροχής στοιχείων του παρόντος κανονισμού είναι ανεξάρτητη από το δικαίωμα ορισμένης ΕθνΚΤ να επιβάλει κυρώσεις σύμφωνα με το οικείο εθνικό δίκαιο λόγω μη συμμόρφωσης με στατιστικές ή άλλες υποχρεώσεις παροχής στοιχείων που ισχύουν για τις μονάδες παροχής στοιχείων βάσει του οικείου εθνικού νομικού πλαισίου του άρθρου 8 παράγραφος 3.

Άρθρο 19

Μεταβατική διάταξη

Οι ΕθνΚΤ μπορούν να αναβάλουν την πρώτη διαβίβαση στην ΕΚΤ πιστωτικών δεδομένων που αφορούν ημερομηνίες αναφοράς παροχής στοιχείων πριν από την 1η Φεβρουαρίου 2019, υπό την προϋπόθεση ότι διαβιβάζουν τα εν λόγω δεδομένα στην ΕΚΤ το αργότερο την 31η Μαρτίου 2019.

Άρθρο 20

Απλοποιημένη διαδικασία τροποποίησης

Λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις της επιτροπής στατιστικής, η εκτελεστική επιτροπή μπορεί να προβαίνει σε τεχνικές τροποποιήσεις των παραρτημάτων του παρόντος κανονισμού, εφόσον αυτές δεν μεταβάλλουν το υφιστάμενο εννοιολογικό πλαίσιο και δεν επηρεάζουν τον φόρτο εργασίας των μονάδων παροχής στοιχείων όσον αφορά την παροχή των στοιχείων. Η εκτελεστική επιτροπή ενημερώνει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση το διοικητικό συμβούλιο σχετικά με κάθε τέτοια τροποποίηση.

Άρθρο 21

Τελικές διατάξεις

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από τις 31 Δεκεμβρίου 2017.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα στα κράτη μέλη σύμφωνα με τις Συνθήκες.

Φρανκφούρτη, 18 Μαΐου 2016.

Για το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ

Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ

Mario DRAGHI


(1)  ΕΕ L 318 της 27.11.1998, σ. 8.

(2)  Γνώμη της Επιτροπής, της 7ης Αυγούστου 2015, σχετικά με το σχέδιο κανονισμού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τη συλλογή αναλυτικών πιστωτικών δεδομένων και δεδομένων πιστωτικού κινδύνου (ΕΕ C 261 της 8.8.2015, σ. 1).

(3)  Απόφαση ΕΚΤ/2014/6, της 24ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με την οργάνωση των προπαρασκευαστικών μέτρων για τη συλλογή αναλυτικών πιστωτικών δεδομένων από το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (ΕΕ L 104 της 8.4.2014, σ. 72).

(4)  Σύσταση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 24ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με την οργάνωση προπαρασκευαστικών μέτρων για τη συλλογή αναλυτικών πιστωτικών δεδομένων από το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (EKT/2014/7) (ΕΕ C 103 της 8.4.2014, σ. 1).

(5)  Μνημόνιο συνεννόησης για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εθνικών κεντρικών μητρώων πιστώσεων και τη διαβίβασή τους στα ιδρύματα παροχής στοιχείων. Διαθέσιμο στον διαδικτυακό τόπο της ΕΚΤ www.ecb.europa.eu.

(6)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 2013, για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων (ΕΕ L 287 της 29.10.2013, σ. 63).

(7)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 549/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για το ευρωπαϊκό σύστημα εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 174 της 26.6.2013, σ. 1).

(8)  Διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης (ISO) (www.iso.org).

(9)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 1).

(10)  Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 338).

(11)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής, της 16ης Απριλίου 2014, για τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά την υποβολή εποπτικών αναφορών από τα ιδρύματα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 191 της 28.6.2014, σ. 1).

(12)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1071/2013 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 24ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τη λογιστική κατάσταση του τομέα των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (ΕΚΤ/2013/33) (ΕΕ L 297 της 7.11.2013, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Παρεχόμενα στοιχεία και υποδείγματα

1.   Τα δεδομένα που παρέχονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό αναφέρονται σε διάφορα επιμέρους στοιχεία τα οποία αλληλοσυνδέονται, π.χ. πιστωτές, οφειλέτες, μέσα, προστασία κ.λπ.. Για παράδειγμα, σε ορισμένο οφειλέτη μπορεί να έχουν χορηγηθεί περισσότερα από ένα δάνεια ή μία προστασία να εξασφαλίζει περισσότερα μέσα. Στο παρόν παράρτημα παρατίθεται μία δέσμη δεδομένων για την παροχή συγκεκριμένων πληροφοριών για κάθε ένα από τα εν λόγω επιμέρους στοιχεία.

2.   Οι πληροφορίες για κάθε δέσμη δεδομένων αναφέρονται σε μεμονωμένο στοιχείο, π.χ. μέσο, ή σε συνδυασμό στοιχείων, π.χ. «μέσο-προστασία», καθορίζοντας με αυτόν τον τρόπο το επίπεδο ανάλυσης που παρέχει η κάθε δέσμη δεδομένων. Οι εν λόγω δέσμες δεδομένων οργανώνονται σε δύο υποδείγματα.

3.   Οι υποχρεώσεις παροχής στοιχείων για τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των δεδομένων που περιλαμβάνονται σε κάθε υπόδειγμα καθορίζονται στα παραρτήματα II και III.

4.   Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των δεδομένων που περιλαμβάνονται σε κάθε υπόδειγμα καθορίζονται στο παράρτημα IV.

5.   Τα ποσά αναφέρονται σε μονάδες ευρώ. Ποσά σε ξένο νόμισμα θα πρέπει να μετατρέπονται σε ευρώ στις αντίστοιχες συναλλαγματικές ισοτιμίες αναφοράς του ευρώ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), δηλαδή στη μέση τιμή κατά την ημερομηνία αναφοράς παροχής στοιχείων.

Υπόδειγμα 1

1.   Στοιχεία αναφοράς αντισυμβαλλομένου

1.1

Το επίπεδο ανάλυσης των στοιχείων αναφοράς αντισυμβαλλομένου είναι ο αντισυμβαλλόμενος. Κάθε καταχώριση προσδιορίζεται μονοσήμαντα από τον συνδυασμό των ακόλουθων χαρακτηριστικών γνωρισμάτων των δεδομένων: α) κωδικού αναγνώρισης μονάδας παροχής στοιχείων· και β) κωδικού αναγνώρισης αντισυμβαλλομένου.

1.2

Ο κωδικός αναγνώρισης αντισυμβαλλομένου πρέπει να είναι μοναδικός για κάθε αντισυμβαλλόμενο για τον οποίο παρέχει στοιχεία η ίδια μονάδα παροχής στοιχείων, η οποία πρέπει πάντοτε να ταυτοποιεί τον κάθε αντισυμβαλλόμενο χρησιμοποιώντας τον μοναδικό κωδικό αναγνώρισης αντισυμβαλλομένου. Ένας κωδικός αναγνώρισης δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ποτέ ξανά για την ταυτοποίηση άλλου αντισυμβαλλομένου. Οι ΕθνΚΤ μπορούν να απαιτούν από τις μονάδες παροχής στοιχείων να χρησιμοποιούν τους κωδικούς αναγνώρισης αντισυμβαλλομένου που καθορίζει η οικεία ΕθνΚΤ.

1.3

Οι αντισυμβαλλόμενοι που καταχωρίζονται είναι θεσμικές μονάδες που συνιστούν νομικές οντότητες ή αποτελούν τμήμα νομικών οντοτήτων και συνδέονται με μέσα για τα οποία παρέχονται στοιχεία σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 ή παρέχουν προστασία για την εξασφάλιση των εν λόγω μέσων. Ειδικότερα, οι αντισυμβαλλόμενοι που καταχωρίζονται είναι: α) πιστωτές· β) οφειλέτες· γ) πάροχοι προστασίας· δ) αρχικοί δικαιούχοι· ε) διαχειριστές· στ) κεντρικά καταστήματα επιχειρήσεων· ζ) άμεσες μητρικές επιχειρήσεις· και η) επικεφαλής μητρικές επιχειρήσεις. Η ίδια οντότητα μπορεί να είναι αντισυμβαλλόμενος σε σχέση με περισσότερα μέσα ή να αποκτά διαφορετικούς ρόλους ως αντισυμβαλλόμενος στο ίδιο μέσο. Ωστόσο, κάθε αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει να καταχωρίζεται μόνο μία φορά.

1.4

Οι πληροφορίες που απαιτούνται για κάθε κατηγορία αντισυμβαλλομένου αναφέρονται στο παράρτημα III.

1.5

Τα στοιχεία αντισυμβαλλομένου περιγράφουν τα χαρακτηριστικά του αντισυμβαλλομένου.

1.6

Σε περίπτωση φυσικών προσώπων που συνδέονται με μέσα για τα οποία παρέχονται στοιχεία στη βάση δεδομένων AnaCredit η καταχώριση δεν επιτρέπεται να παρέχει στοιχεία για τα φυσικά πρόσωπα.

1.7

Οι καταχωρίσεις πρέπει να αναφέρονται το αργότερο κατά τη μηνιαία διαβίβαση των πιστωτικών δεδομένων που αφορούν την ημερομηνία αναφοράς παροχής στοιχείων κατά την οποία ο αντισυμβαλλόμενος συνομολόγησε σύμβαση που καταχωρίζεται στη βάση δεδομένων AnaCredit. Σε περίπτωση μεταβολής οι καταχωρίσεις πρέπει να επικαιροποιούνται το αργότερο κατά τη μηνιαία διαβίβαση των πιστωτικών δεδομένων που αφορούν την ημερομηνία αναφοράς παροχής στοιχείων κατά την οποία η μεταβολή άρχισε να παράγει αποτελέσματα.

2.   Στοιχεία μέσου

2.1

Το επίπεδο ανάλυσης των στοιχείων μέσου είναι το μέσο. Κάθε καταχώριση προσδιορίζεται μονοσήμαντα από τον συνδυασμό των ακόλουθων χαρακτηριστικών γνωρισμάτων των δεδομένων: α) κωδικού αναγνώρισης μονάδας παροχής στοιχείων· β) κωδικού αναγνώρισης παρατηρούμενης μονάδας· γ) κωδικού αναγνώρισης σύμβασης· και δ) κωδικού αναγνώρισης μέσου.

2.2

Ο κωδικός αναγνώρισης σύμβασης πρέπει να είναι μοναδικός για κάθε σύμβαση που προκαλεί πιστωτικό κίνδυνο για την ίδια παρατηρούμενη μονάδα. Ένας κωδικός αναγνώρισης δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ποτέ ξανά για την ταυτοποίηση διαφορετικής σύμβασης με την ίδια παρατηρούμενη μονάδα. Ο κωδικός αναγνώρισης μέσου πρέπει να είναι μοναδικός για κάθε σύμβαση, υπό την έννοια ότι για κάθε μέσο που ενσωματώνεται στην ίδια σύμβαση χορηγείται διαφορετικός κωδικός αναγνώρισης και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ποτέ ξανά για την ταυτοποίηση άλλου μέσου στο πλαίσιο της ίδιας σύμβασης.

2.3

Στα στοιχεία μέσου καταχωρίζεται κάθε μέσο που εμφανίζεται σε σύμβαση μεταξύ της παρατηρούμενης μονάδας και των αντισυμβαλλομένων, περιλαμβανομένων όλων των μέσων μεταξύ θεσμικών μονάδων εντός της ίδιας νομικής οντότητας.

2.4

Τα στοιχεία μέσου περιγράφουν τα χαρακτηριστικά του μέσου τα οποία σπάνια μεταβάλλονται με την πάροδο του χρόνου.

2.5

Οι καταχωρίσεις πρέπει να αναφέρονται το αργότερο κατά τη μηνιαία διαβίβαση των πιστωτικών δεδομένων που αφορούν την ημερομηνία αναφοράς παροχής στοιχείων κατά την οποία το μέσο καταχωρίζεται στη βάση δεδομένων AnaCredit. Σε περίπτωση μεταβολής οι καταχωρίσεις πρέπει να επικαιροποιούνται το αργότερο κατά τη μηνιαία διαβίβαση των πιστωτικών δεδομένων που αφορούν την ημερομηνία αναφοράς παροχής στοιχείων κατά την οποία, ή πριν από την οποία, η μεταβολή άρχισε να παράγει αποτελέσματα.

3.   Χρηματοοικονομικά στοιχεία

3.1

Το επίπεδο ανάλυσης των χρηματοοικονομικών στοιχείων είναι το μέσο. Κάθε καταχώριση προσδιορίζεται μονοσήμαντα από τον συνδυασμό των ακόλουθων χαρακτηριστικών γνωρισμάτων των δεδομένων: α) κωδικού αναγνώρισης μονάδας παροχής στοιχείων· β) κωδικού αναγνώρισης παρατηρούμενης μονάδας· γ) κωδικού αναγνώρισης σύμβασης· και δ) κωδικού αναγνώρισης μέσου.

3.2

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία περιγράφουν τη χρηματοοικονομική ανάπτυξη του μέσου.

3.3

Τυχόν εκταμιευθέν ποσό μέσου πρέπει να καταχωρίζεται στο χαρακτηριστικό γνώρισμα δεδομένων «ανεξόφλητο ονομαστικό υπόλοιπο». Τυχόν δεσμευμένο μη εκταμιευθέν ποσό μέσου πρέπει να καταχωρίζεται στο χαρακτηριστικό γνώρισμα δεδομένων «υπόλοιπο εκτός ισολογισμού».

3.4

Οι καταχωρίσεις πρέπει να αναφέρονται σε μηνιαία βάση.

4.   Στοιχεία αντισυμβαλλομένου-μέσου

4.1

Το επίπεδο ανάλυσης των στοιχείων αντισυμβαλλομένου-μέσου είναι ο συνδυασμός «αντισυμβαλλομένου-μέσου» και κάθε καταχώριση προσδιορίζεται μονοσήμαντα από τον συνδυασμό των ακόλουθων χαρακτηριστικών γνωρισμάτων των δεδομένων: α) κωδικού αναγνώρισης μονάδας παροχής στοιχείων· β) κωδικού αναγνώρισης παρατηρούμενης μονάδας· γ) κωδικού αναγνώρισης αντισυμβαλλομένου, δ) κωδικού αναγνώρισης σύμβασης, ε) κωδικού αναγνώρισης μέσου· και στ) ρόλου αντισυμβαλλομένου.

4.2

Τα στοιχεία αντισυμβαλλομένου-μέσου περιγράφουν τον ρόλο όλων των αντισυμβαλλομένων σε κάθε μέσο.

4.3

Σε περίπτωση φυσικών προσώπων που συνδέονται με μέσα για τα οποία παρέχονται στοιχεία στη βάση δεδομένων AnaCredit η καταχώριση δεν επιτρέπεται να παρέχει στοιχεία για τα φυσικά πρόσωπα.

4.4

Οι καταχωρίσεις πρέπει να αναφέρονται το αργότερο κατά τη μηνιαία διαβίβαση των πιστωτικών δεδομένων που αφορούν την ημερομηνία αναφοράς παροχής στοιχείων κατά την οποία, ή πριν από την οποία, το μέσο καταχωρίστηκε στη βάση δεδομένων AnaCredit. Σε περίπτωση μεταβολής οι καταχωρίσεις πρέπει να επικαιροποιούνται το αργότερο κατά τη μηνιαία διαβίβαση των πιστωτικών δεδομένων που αφορούν την ημερομηνία αναφοράς παροχής στοιχείων κατά την οποία, ή πριν από την οποία, η μεταβολή άρχισε να παράγει αποτελέσματα.

5.   Στοιχεία κοινών υποχρεώσεων

5.1

Το επίπεδο ανάλυσης των στοιχείων κοινών υποχρεώσεων είναι ο συνδυασμός «αντισυμβαλλομένου-μέσου». Κάθε καταχώριση προσδιορίζεται μονοσήμαντα από τον συνδυασμό των ακόλουθων χαρακτηριστικών γνωρισμάτων των δεδομένων: α) κωδικού αναγνώρισης μονάδας παροχής στοιχείων· β) κωδικού αναγνώρισης παρατηρούμενης μονάδας· γ) κωδικού αναγνώρισης αντισυμβαλλομένου· δ) κωδικού αναγνώρισης σύμβασης· και ε) κωδικού αναγνώρισης μέσου.

5.2

Τα στοιχεία καταγράφουν το ποσό που αντιστοιχεί σε κάθε επιμέρους οφειλέτη αναφορικά με μέσο για το οποίο υπάρχει κοινή υποχρέωση.

5.3

Σε περίπτωση φυσικών προσώπων που συνδέονται με μέσα για τα οποία παρέχονται στοιχεία στη βάση δεδομένων AnaCredit η καταχώριση δεν επιτρέπεται να παρέχει στοιχεία για τα φυσικά πρόσωπα.

5.4

Οι καταχωρίσεις πρέπει να αναφέρονται σε μηνιαία βάση.

Δέσμη στοιχείων

Χαρακτηριστικό γνώρισμα δεδομένων

1.

Στοιχεία αναφοράς αντισυμβαλλομένου

Κωδικός αναγνώρισης μονάδας παροχής στοιχείων

Κωδικός αναγνώρισης αντισυμβαλλομένου

Κωδικός αναγνώρισης νομικής οντότητας (Legal Entity Identifier — LEI)

Εθνικός κωδικός αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης κεντρικού καταστήματος επιχείρησης

Κωδικός αναγνώρισης άμεσης μητρικής επιχείρησης

Κωδικός αναγνώρισης επικεφαλής μητρικής επιχείρησης

Επωνυμία

Διεύθυνση: οδός

Διεύθυνση: πόλη/χωριό

Διεύθυνση: επαρχία / διοικητική διαίρεση

Διεύθυνση: ταχυδρομικός κώδικας

Διεύθυνση: χώρα

Νομική μορφή

Θεσμικός τομέας

Οικονομική δραστηριότητα

Νομική κατάσταση

Ημερομηνία έναρξης νομικών διαδικασιών

Μέγεθος επιχείρησης

Ημερομηνία καταγραφής μεγέθους επιχείρησης

Αριθμός εργαζομένων

Σύνολο ισολογισμού

Ετήσιος κύκλος εργασιών

Λογιστικό πρότυπο

2.

Στοιχεία μέσου

Κωδικός αναγνώρισης μονάδας παροχής στοιχείων

Κωδικός αναγνώρισης παρατηρούμενης μονάδας

Κωδικός αναγνώρισης σύμβασης

Κωδικός αναγνώρισης μέσου

Είδος μέσου

Είδος απόσβεσης

Νόμισμα

Εμπιστευματικό μέσο

Ημερομηνία έναρξης

Ημερομηνία λήξης της περιόδου καταβολής μόνο τόκων

Ανώτατο όριο επιτοκίου

Κατώτατο όριο επιτοκίου

Συχνότητα επανακαθορισμού επιτοκίου

Περιθώριο επιτοκίου

Είδος επιτοκίου

Ημερομηνία νόμιμης οριστικής λήξης

Ποσό δέσμευσης κατά την έναρξη

Συχνότητα πληρωμής

Δάνειο χρηματοδότησης έργου

Σκοπός

Αναγωγή

Επιτόκιο αναφοράς

Ημερομηνία διακανονισμού

Χρέος μειωμένης εξασφάλισης

Κωδικός αναγνώρισης κοινοπρακτικής σύμβασης

Δικαιώματα αποπληρωμής

Μεταβολές της εύλογης αξίας λόγω μεταβολών του πιστωτικού κινδύνου πριν από την αγορά

3.

Χρηματοοικονομικά στοιχεία

Κωδικός αναγνώρισης μονάδας παροχής στοιχείων

Κωδικός αναγνώρισης παρατηρούμενης μονάδας

Κωδικός αναγνώρισης σύμβασης

Κωδικός αναγνώρισης μέσου

Επιτόκιο

Ημερομηνία επόμενου επανακαθορισμού επιτοκίου

Κατάσταση αθέτησης που αφορά το μέσο

Ημερομηνία καταγραφής της κατάστασης αθέτησης που αφορά το μέσο

Μεταφερόμενο ποσό

Ληξιπρόθεσμες οφειλές για το μέσο

Ημερομηνία ληξιπρόθεσμων οφειλών για το μέσο

Είδος τιτλοποίησης

Ανεξόφλητο ονομαστικό υπόλοιπο

Δεδουλευμένοι τόκοι

Υπόλοιπο εκτός ισολογισμού

4.

Στοιχεία αντισυμβαλλομένου-μέσου

Κωδικός αναγνώρισης μονάδας παροχής στοιχείων

Κωδικός αναγνώρισης παρατηρούμενης μονάδας

Κωδικός αναγνώρισης αντισυμβαλλομένου

Κωδικός αναγνώρισης σύμβασης

Κωδικός αναγνώρισης μέσου

Ρόλος αντισυμβαλλομένου

5.

Στοιχεία κοινών υποχρεώσεων

Κωδικός αναγνώρισης μονάδας παροχής στοιχείων

Κωδικός αναγνώρισης παρατηρούμενης μονάδας

Κωδικός αναγνώρισης αντισυμβαλλομένου

Κωδικός αναγνώρισης σύμβασης

Κωδικός αναγνώρισης μέσου

Ποσό κοινής υποχρέωσης

Υπόδειγμα 2

6.   Λογιστικά στοιχεία

6.1

Το επίπεδο ανάλυσης των λογιστικών στοιχείων είναι το μέσο. Κάθε καταχώριση προσδιορίζεται μονοσήμαντα από τον συνδυασμό των ακόλουθων χαρακτηριστικών γνωρισμάτων των δεδομένων: α) κωδικού αναγνώρισης μονάδας παροχής στοιχείων· β) κωδικού αναγνώρισης παρατηρούμενης μονάδας· γ) κωδικού αναγνώρισης σύμβασης· και δ) κωδικού αναγνώρισης μέσου.

6.2

Τα εν λόγω στοιχεία περιγράφουν την ανάπτυξη του μέσου σύμφωνα με τα οικεία λογιστικά πρότυπα που ακολουθεί η νομική οντότητα της παρατηρούμενης μονάδας. Εάν η μονάδα παροχής στοιχείων εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2015/534 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2015/13) (1), τα δεδομένα καταχωρίζονται σύμφωνα με το λογιστικό πρότυπο που εφαρμόζει η νομική οντότητα της παρατηρούμενης μονάδας για την εκπλήρωση των απαιτήσεων του ως άνω κανονισμού, ήτοι σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) ή τις εθνικές γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές (ΓΑΛΑ).

6.3

Οι καταχωρίσεις πρέπει να αναφέρονται σε τριμηνιαία βάση.

7.   Στοιχεία παρεχόμενης προστασίας

7.1

Το επίπεδο ανάλυσης των στοιχείων παρεχόμενης προστασίας είναι η παρεχόμενη προστασία. Κάθε καταχώριση προσδιορίζεται μονοσήμαντα από τον συνδυασμό των ακόλουθων χαρακτηριστικών γνωρισμάτων των δεδομένων: α) κωδικού αναγνώρισης μονάδας παροχής στοιχείων· β) κωδικού αναγνώρισης παρατηρούμενης μονάδας· και γ) κωδικού αναγνώρισης προστασίας.

7.2

Οι μονάδες παροχής στοιχείων θα πρέπει να αναφέρουν κάθε προστασία που παρέχεται ως εξασφάλιση για την αποπληρωμή μέσων που αναφέρονται με τα στοιχεία μέσου, ανεξαρτήτως της καταλληλότητάς της για τη μείωση του πιστωτικού κινδύνου σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

7.3

Τα εν λόγω στοιχεία περιγράφουν την παρεχόμενη προστασία.

7.4

Οι καταχωρίσεις πρέπει να αναφέρονται το αργότερο κατά τη μηνιαία διαβίβαση των πιστωτικών δεδομένων που αφορούν την ημερομηνία αναφοράς παροχής στοιχείων κατά την οποία, ή πριν από την οποία, η προστασία παρασχέθηκε ως εξασφάλιση για την αποπληρωμή μέσου που καταχωρίζεται στη βάση δεδομένων AnaCredit. Σε περίπτωση μεταβολής οι καταχωρίσεις πρέπει να επικαιροποιούνται το αργότερο κατά την τριμηνιαία διαβίβαση των πιστωτικών δεδομένων που αφορούν την ημερομηνία αναφοράς παροχής στοιχείων κατά την οποία, ή πριν από την οποία, η μεταβολή άρχισε να παράγει αποτελέσματα.

8.   Στοιχεία μέσου — παρεχόμενης προστασίας

8.1

Το επίπεδο ανάλυσης των στοιχείων μέσου — παρεχόμενης προστασίας είναι ο συνδυασμός μέσου — παρεχόμενης προστασίας. Κάθε καταχώριση προσδιορίζεται μονοσήμαντα από τον συνδυασμό των ακόλουθων χαρακτηριστικών γνωρισμάτων των δεδομένων: α) κωδικού αναγνώρισης μονάδας παροχής στοιχείων· β) κωδικού αναγνώρισης παρατηρούμενης μονάδας· γ) κωδικού αναγνώρισης σύμβασης· δ) κωδικού αναγνώρισης μέσου· και ε) κωδικού αναγνώρισης προστασίας.

8.2

Τα εν λόγω στοιχεία περιγράφουν την παρεχόμενη προστασία σε σχέση με το μέσο που αυτή εξασφαλίζει.

8.3

Οι καταχωρίσεις πρέπει να αναφέρονται σε μηνιαία βάση.

9.   Στοιχεία κινδύνου αντισυμβαλλομένου

9.1

Το επίπεδο ανάλυσης των στοιχείων κινδύνου αντισυμβαλλομένου είναι ο αντισυμβαλλόμενος. Κάθε καταχώριση προσδιορίζεται μονοσήμαντα από τον συνδυασμό των ακόλουθων χαρακτηριστικών γνωρισμάτων των δεδομένων: α) κωδικού αναγνώρισης μονάδας παροχής στοιχείων· β) κωδικού αναγνώρισης παρατηρούμενης μονάδας· και γ) κωδικού αναγνώρισης αντισυμβαλλομένου.

9.2

Τα εν λόγω στοιχεία επιτρέπουν την αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου του αντισυμβαλλομένου.

9.3

Οι εν λόγω πληροφορίες απαιτούνται μόνο για οφειλέτες και παρόχους προστασίας.

9.4

Σε περίπτωση φυσικών προσώπων που συνδέονται με μέσα για τα οποία παρέχονται στοιχεία στη βάση δεδομένων AnaCredit η καταχώριση δεν επιτρέπεται να παρέχει στοιχεία για τα φυσικά πρόσωπα.

9.5

Οι καταχωρίσεις πρέπει να αναφέρονται σε μηνιαία βάση.

9.6

Η οικεία ΕθνΚΤ μπορεί με απόφασή της να συλλέγει τα στοιχεία κινδύνου αντισυμβαλλομένου σε τριμηνιαία βάση.

10.   Στοιχεία αθέτησης υποχρέωσης αντισυμβαλλομένου

10.1

Το επίπεδο ανάλυσης των στοιχείων αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλομένου είναι ο αντισυμβαλλόμενος. Κάθε καταχώριση προσδιορίζεται μονοσήμαντα από τον συνδυασμό των ακόλουθων χαρακτηριστικών γνωρισμάτων των δεδομένων: α) κωδικού αναγνώρισης μονάδας παροχής στοιχείων· β) κωδικού αναγνώρισης παρατηρούμενης μονάδας· και γ) κωδικού αναγνώρισης αντισυμβαλλομένου.

10.2

Τα εν λόγω στοιχεία επιτρέπουν τον χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση προσδιορισμό των αντισυμβαλλομένων οι οποίοι αθέτησαν υποχρέωσή τους.

10.3

Οι εν λόγω πληροφορίες απαιτούνται μόνο για οφειλέτες και παρόχους προστασίας.

10.4

Σε περίπτωση φυσικών προσώπων που συνδέονται με μέσα για τα οποία παρέχονται στοιχεία στη βάση δεδομένων AnaCredit η καταχώριση δεν επιτρέπεται να παρέχει στοιχεία για τα φυσικά πρόσωπα.

10.5

Οι καταχωρίσεις πρέπει να αναφέρονται σε μηνιαία βάση.

Στοιχεία

Χαρακτηριστικό γνώρισμα δεδομένων

6.

Λογιστικά στοιχεία

Κωδικός αναγνώρισης μονάδας παροχής στοιχείων

Κωδικός αναγνώρισης παρατηρούμενης μονάδας

Κωδικός αναγνώρισης σύμβασης

Κωδικός αναγνώρισης μέσου

Λογιστική ταξινόμηση μέσων

Αναγνώριση στον ισολογισμό

Σωρευτικές διαγραφές

Ποσό σωρευτικής απομείωσης

Είδος απομείωσης

Μέθοδος αποτίμησης της απομείωσης

Προέλευση βαρών

Σωρευτικές μεταβολές της εύλογης αξίας λόγω πιστωτικού κινδύνου

Κατάσταση εξυπηρέτησης του μέσου

Ημερομηνία καταγραφής της κατάστασης εξυπηρέτησης του μέσου

Προβλέψεις σχετικά με χρηματοδοτικά ανοίγματα εκτός ισολογισμού

Κατάσταση ρύθμισης και επαναδιαπραγμάτευσης

Ημερομηνία καταγραφής της κατάστασης ρύθμισης και επαναδιαπραγμάτευσης

Σωρευτικές εισπράξεις μετά την αθέτηση

Χαρτοφυλάκιο προληπτικής εποπτείας

Λογιστική αξία

7.

Στοιχεία παρεχόμενης προστασίας

Κωδικός αναγνώρισης μονάδας παροχής στοιχείων

Κωδικός αναγνώρισης παρατηρούμενης μονάδας

Κωδικός αναγνώρισης προστασίας

Κωδικός αναγνώρισης παρόχου προστασίας

Είδος προστασίας

Αξία προστασίας

Είδος αξίας προστασίας

Μέθοδος αποτίμησης της προστασίας

Θέση των παρεχόμενων ως εξασφάλιση ακινήτων

Ημερομηνία καταγραφής της αξίας προστασίας

Ημερομηνία λήξης της προστασίας

Αρχική αξία της προστασίας

Ημερομηνία αρχικής αξίας της προστασίας

8.

Στοιχεία μέσου — παρεχόμενης προστασίας

Κωδικός αναγνώρισης μονάδας παροχής στοιχείων

Κωδικός αναγνώρισης παρατηρούμενης μονάδας

Κωδικός αναγνώρισης σύμβασης

Κωδικός αναγνώρισης μέσου

Κωδικός αναγνώρισης προστασίας

Επιμεριζόμενη αξία προστασίας

Απαιτήσεις προτεραιότητας τρίτων έναντι της προστασίας

9.

Στοιχεία κινδύνου αντισυμβαλλομένου

Κωδικός αναγνώρισης μονάδας παροχής στοιχείων

Κωδικός αναγνώρισης παρατηρούμενης μονάδας

Κωδικός αναγνώρισης αντισυμβαλλομένου

Πιθανότητα αθέτησης υποχρέωσης

10.

Στοιχεία αθέτησης υποχρέωσης αντισυμβαλλομένου

Κωδικός αναγνώρισης μονάδας παροχής στοιχείων

Κωδικός αναγνώρισης παρατηρούμενης μονάδας

Κωδικός αναγνώρισης αντισυμβαλλομένου

Κατάσταση αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλομένου

Ημερομηνία καταγραφής κατάστασης αθέτησης υποχρέωσης αντισυμβαλλομένου


(1)  Κανονισμός (ΕΕ) 2015/534 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 17ης Μαρτίου 2015, για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) (ΕΕ L 86 της 31.3.2015, σ. 13).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Συγκεκριμένες υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων

Σύμφωνα με το άρθρο 7, οι υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων του άρθρου 6 πρέπει να ελαττώνονται εφόσον συντρέχουν ειδικές προϋποθέσεις. Οι ακόλουθες τέσσερις περιπτώσεις περιγράφουν τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις υπό τις οποίες δεν απαιτείται πλήρης δέσμη πιστωτικών δεδομένων.

1.   Παρατηρούμενες μονάδες που δεν είναι κάτοικοι κράτους μέλους παροχής στοιχείων

Μέσα όσον αφορά τα οποία η παρατηρούμενη μονάδα είναι αλλοδαπό υποκατάστημα μη κάτοικος κράτους μέλους παροχής στοιχείων.

2.   Παρατηρούμενες μονάδες που δεν υπόκεινται σε κεφαλαιακές απαιτήσεις

Μέσα όσον αφορά τα οποία η παρατηρούμενη μονάδα:

α)

δεν είναι ίδρυμα που εποπτεύεται δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013· ή

β)

είναι αλλοδαπό υποκατάστημα οντότητας που δεν εποπτεύεται δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

3.   Πλήρως αποαναγνωρισμένα μέσα που εξυπηρετούνται

Μέσα τα οποία:

α)

έχουν παύσει να αναγνωρίζονται· και

β)

εξυπηρετούνται.

4.   Μέσα αναγόμενα σε χρόνο πριν από την 1η Σεπτεμβρίου 2018

Μέσα με ημερομηνία έναρξης πριν από την 1η Σεπτεμβρίου 2018.

Ο πίνακας 1 καθορίζει τις υποχρεώσεις παροχής στοιχείων για κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα δεδομένων καθεμίας από τις τέσσερις περιπτώσεις, με βάση τις ακόλουθες ταξινομήσεις:

α)   N: πληροφορίες τις οποίες οι οικείες ΕθνΚΤ μπορούν να αποφασίζουν να μη συλλέγουν από μεμονωμένες μονάδες παροχής στοιχείων, με την επιφύλαξη της εφαρμογής ειδικότερων ρυθμίσεων·

β)   X: πληροφορίες η παροχή των οποίων δεν απαιτείται.

Σε περίπτωση που δεν προβλέπεται ταξινόμηση απαιτείται η παροχή πληροφοριών.

Σε περίπτωση που τα δεδομένα εμπίπτουν σε περισσότερες περιγραφές του πίνακα 1 ισχύει η λιγότερο επαχθής υποχρέωση παροχής στοιχείων.

Πίνακας 1

Συγκεκριμένες υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων

 

1.

Παρατηρούμενες μονάδες που δεν είναι κάτοικοι κράτους μέλους παροχής στοιχείων

2.

Παρατηρούμενες μονάδες που δεν υπόκεινται σε κεφαλαιακές απαιτήσεις

3.

Πλήρως αποαναγνωρισμένα μέσα που εξυπηρετούνται

4.

Μέσα αναγόμενα σε χρόνο πριν από την 1η Σεπτεμβρίου 2018

Δάνειο χρηματοδότησης έργου

N

 

 

 

Ημερομηνία έναρξης

N

 

 

 

Είδος επιτοκίου

N

 

 

 

Συχνότητα επανακαθορισμού επιτοκίου

N

 

 

 

Ημερομηνία λήξης της περιόδου καταβολής μόνο τόκων

N

 

 

N

Επιτόκιο αναφοράς

N

 

 

 

Περιθώριο επιτοκίου

N

 

 

 

Ανώτατο όριο επιτοκίου

N

 

N

 

Κατώτατο όριο επιτοκίου

N

 

N

 

Είδος απόσβεσης

N

 

 

N

Συχνότητα πληρωμής

N

 

 

N

Μεταβολές της εύλογης αξίας λόγω μεταβολών του πιστωτικού κινδύνου πριν από την αγορά

 

N

N

 

Ημερομηνία επόμενου επανακαθορισμού επιτοκίου

N

 

 

 

Κατάσταση αθέτησης που αφορά το μέσο

 

N

 

 

Ημερομηνία καταγραφής της κατάστασης αθέτησης που αφορά το μέσο

 

N

 

 

Δεδουλευμένοι τόκοι

N

 

 

 

Λογιστική ταξινόμηση μέσων

 

 

Χ

 

Προέλευση βαρών

 

N

Χ

 

Σωρευτικές διαγραφές

 

 

Χ

 

Ποσό σωρευτικής απομείωσης

 

 

Χ

 

Είδος απομείωσης

 

 

Χ

 

Μέθοδος αποτίμησης της απομείωσης

 

 

Χ

 

Σωρευτικές μεταβολές της εύλογης αξίας λόγω πιστωτικού κινδύνου

 

 

Χ

 

Κατάσταση εξυπηρέτησης του μέσου

 

N

 

 

Ημερομηνία καταγραφής της κατάστασης εξυπηρέτησης του μέσου

 

N

 

 

Προβλέψεις σχετικά με χρηματοδοτικά ανοίγματα εκτός ισολογισμού

 

 

Χ

 

Ημερομηνία καταγραφής της κατάστασης ρύθμισης και επαναδιαπραγμάτευσης

 

 

 

N

Χαρτοφυλάκιο προληπτικής εποπτείας

 

Χ

Χ

 

Λογιστική αξία

 

 

Χ

 

Αρχική αξία της προστασίας

 

 

 

N

Ημερομηνία αρχικής αξίας της προστασίας

 

 

 

N

Πιθανότητα αθέτησης υποχρέωσης

 

N

N

 

Κατάσταση αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλομένου

 

N

N

 

Ημερομηνία καταγραφής κατάστασης αθέτησης υποχρέωσης αντισυμβαλλομένου

 

N

N

 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Στοιχεία αναφοράς αντισυμβαλλομένου

Οι πίνακες 2 και 3 καθορίζουν τις υποχρεώσεις παροχής στοιχείων για κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα των στοιχείων αναφοράς αντισυμβαλλομένου που περιγράφεται στο υπόδειγμα 1 του παραρτήματος I.

Οι πίνακες 2 και 3 καθορίζουν τις υποχρεώσεις για αντισυμβαλλόμενους κατοίκους και μη κατοίκους κράτους μέλους παροχής στοιχείων, αντίστοιχα.

Χρησιμοποιείται η ακόλουθη ταξινόμηση υποχρεώσεων:

α)   Ν: πληροφορίες τις οποίες οι οικείες ΕθνΚΤ μπορούν να αποφασίζουν να μη συλλέγουν από μεμονωμένες μονάδες παροχής στοιχείων, με την επιφύλαξη της εφαρμογής ειδικότερων ρυθμίσεων·

β)   X: πληροφορίες η παροχή των οποίων δεν απαιτείται.

Σε περίπτωση που δεν προβλέπεται ταξινόμηση απαιτείται η παροχή πληροφοριών.

Σε περίπτωση που τα δεδομένα εμπίπτουν σε περισσότερες περιγραφές του πίνακα 2 ή 3 ισχύει η λιγότερο επαχθής υποχρέωση παροχής στοιχείων.

Πίνακας 2

Συγκεκριμένες υποχρεώσεις παροχής στοιχείων αναφοράς αντισυμβαλλομένου για αντισυμβαλλόμενους κατοίκους κράτους μέλους παροχής στοιχείων

 

1.

Μονάδα παροχής στοιχείων

2.

Παρατηρούμενη μονάδα

3.

Πιστωτής

4.

Οφειλέτης — Όλα τα μέσα αναγόμενα σε χρόνο πριν από την 1η Σεπτεμβρίου 2018

5.

Οφειλέτης — Τουλάχιστον ένα μέσο αναγόμενο σε χρόνο κατά ή μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2018

6.

Πάροχος προστασίας

7.

Κεντρικό κατάστημα επιχείρησης

8.

Άμεση μητρική επιχείρηση

9.

Επικεφαλής μητρική επιχείρηση

10.

Αρχικός δικαιούχος

11.

Διαχειριστής

Στοιχεία αναφοράς αντισυμβαλλομένου

Κωδικός αναγνώρισης αντισυμβαλλομένου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κωδικός αναγνώρισης νομικής οντότητας (Legal Entity Identifier — LEI)

 

 

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Εθνικός κωδικός αναγνώρισης

N

N

N

 

 

N

N

N

N

N

N

Κωδικός αναγνώρισης κεντρικού καταστήματος επιχείρησης

Χ

Χ

Χ

N

 

N

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Κωδικός αναγνώρισης άμεσης μητρικής επιχείρησης

Χ

Χ

Χ

N

 

N

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Κωδικός αναγνώρισης επικεφαλής μητρικής επιχείρησης

Χ

Χ

Χ

N

 

N

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Επωνυμία

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διεύθυνση: οδός

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Διεύθυνση: πόλη/χωριό

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Διεύθυνση: επαρχία / διοικητική διαίρεση

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Διεύθυνση: ταχυδρομικός κώδικας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Διεύθυνση: χώρα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Νομική μορφή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Θεσμικός τομέας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Οικονομική δραστηριότητα

Χ

Χ

 

 

 

N

 

 

N

N

N

Νομική κατάσταση

Χ

Χ

Χ

N

 

N

N

N

N

N

N

Ημερομηνία έναρξης νομικών διαδικασιών

Χ

Χ

Χ

N

 

N

N

N

N

N

N

Μέγεθος επιχείρησης

Χ

Χ

Χ

N

 

N

N

N

N

N

N

Ημερομηνία καταγραφής μεγέθους επιχείρησης

Χ

Χ

Χ

N

 

N

N

N

N

N

N

Αριθμός εργαζομένων

Χ

Χ

Χ

N

 

N

N

N

N

N

Χ

Σύνολο ισολογισμού

Χ

Χ

Χ

N

 

N

N

N

N

N

Χ

Ετήσιος κύκλος εργασιών

Χ

Χ

Χ

N

 

N

N

N

N

N

Χ

Λογιστικό πρότυπο

 

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ


Πίνακας 3

Συγκεκριμένες υποχρεώσεις παροχής στοιχείων αναφοράς αντισυμβαλλομένου για αντισυμβαλλόμενους μη κατοίκους κράτους μέλους παροχής στοιχείων

 

1.

Μονάδα παροχής στοιχείων

2.

Παρατηρούμενη μονάδα

3.

Πιστωτής

4.

Οφειλέτης — Όλα τα μέσα αναγόμενα σε χρόνο πριν από την 1η Σεπτεμβρίου 2018

5.

Οφειλέτης — Τουλάχιστον ένα μέσο αναγόμενο σε χρόνο κατά ή μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2018

6.

Πάροχος προστασίας

7.

Κεντρικό κατάστημα επιχείρησης

8.

Άμεση μητρική επιχείρηση

9.

Επικεφαλής μητρική επιχείρηση του οφειλέτη

10.

Αρχικός δικαιούχος

11.

Διαχειριστής

Στοιχεία αναφοράς αντισυμβαλλομένου

Κωδικός αναγνώρισης αντισυμβαλλομένου

NA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κωδικός αναγνώρισης νομικής οντότητας (Legal Entity Identifier — LEI)

NA

 

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Εθνικός κωδικός αναγνώρισης

NA

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Κωδικός αναγνώρισης κεντρικού καταστήματος επιχείρησης

NA

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Κωδικός αναγνώρισης άμεσης μητρικής επιχείρησης

NA

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Κωδικός αναγνώρισης επικεφαλής μητρικής επιχείρησης

NA

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Επωνυμία

NA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διεύθυνση: οδός

NA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Διεύθυνση: πόλη/χωριό

NA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Διεύθυνση: επαρχία / διοικητική διαίρεση

NA

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Διεύθυνση: ταχυδρομικός κώδικας

NA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Διεύθυνση: χώρα

NA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Νομική μορφή

NA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Θεσμικός τομέας

NA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Οικονομική δραστηριότητα

NA

Χ

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Νομική κατάσταση

NA

Χ

Χ

Χ

N

N

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Ημερομηνία έναρξης νομικών διαδικασιών

NA

Χ

Χ

Χ

N

N

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Μέγεθος επιχείρησης

NA

Χ

Χ

Χ

N

N

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Ημερομηνία καταγραφής μεγέθους επιχείρησης

NA

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Αριθμός εργαζομένων

NA

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Σύνολο ισολογισμού

NA

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Ετήσιος κύκλος εργασιών

NA

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Λογιστικό πρότυπο

NA

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα, ορισμοί και τιμές δεδομένων

Ο πίνακας αυτός παρέχει λεπτομερείς τυποποιημένες περιγραφές και ορισμούς των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων των δεδομένων που αναφέρονται στα παραρτήματα I έως ΙΙΙ, ενώ προβλέπει επίσης τις τιμές που παρέχονται για τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των δεδομένων, καθώς και τις περιγραφές των εν λόγω τιμών.

Οι ΕθνΚΤ μετατρέπουν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και τις τιμές των δεδομένων σε αντίστοιχα αυτών που χρησιμοποιούνται σε εθνικό επίπεδο.

Όρος

Είδος όρου

Ορισμός

Κωδικός αναγνώρισης αντισυμβαλλομένου

Χαρακτηριστικό γνώρισμα δεδομένων

Κωδικός αναγνώρισης που χρησιμοποιείται από τη μονάδα παροχής στοιχείων για τον μονοσήμαντο προσδιορισμό κάθε αντισυμβαλλομένου. Κάθε αντισυμβαλλόμενος πρέπει να έχει έναν μόνο κωδικό αναγνώρισης αντισυμβαλλομένου. Η τιμή του δεν θα μεταβάλλεται με την πάροδο του χρόνου και ο ίδιος δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κωδικός αναγνώρισης άλλου αντισυμβαλλομένου.

Αλφαριθμητικός

Τιμή

Κωδικός αποτελούμενος από αλφαβητικά και αριθμητικά σύμβολα.

Κωδικός αναγνώρισης μονάδας παροχής στοιχείων

Χαρακτηριστικό γνώρισμα δεδομένων

Κωδικός αναγνώρισης αντισυμβαλλομένου για τη μονάδα παροχής στοιχείων.

Αλφαριθμητικός

Τιμή

Κωδικός αποτελούμενος από αλφαβητικά και αριθμητικά σύμβολα.

Κωδικός αναγνώρισης παρατηρούμενης μονάδας

Χαρακτηριστικό γνώρισμα δεδομένων

Κωδικός αναγνώρισης αντισυμβαλλομένου για την παρατηρούμενη μονάδα.

Αλφαριθμητικός

Τιμή

Κωδικός αποτελούμενος από αλφαβητικά και αριθμητικά σύμβολα.

Κωδικός αναγνώρισης σύμβασης

Χαρακτηριστικό γνώρισμα δεδομένων

Κωδικός αναγνώρισης που χρησιμοποιείται από τη μονάδα παροχής στοιχείων για τον μονοσήμαντο προσδιορισμό κάθε σύμβασης. Κάθε σύμβαση πρέπει να έχει έναν μόνο κωδικό αναγνώρισης σύμβασης. Η τιμή του δεν θα μεταβάλλεται με την πάροδο του χρόνου και ο ίδιος δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κωδικός αναγνώρισης άλλης σύμβασης.

Αλφαριθμητικός

Τιμή

Κωδικός αποτελούμενος από αλφαβητικά και αριθμητικά σύμβολα.

Κωδικός αναγνώρισης μέσου

Χαρακτηριστικό γνώρισμα δεδομένων

Κωδικός αναγνώρισης που χρησιμοποιείται από τη μονάδα παροχής στοιχείων για τον μονοσήμαντο προσδιορισμό κάθε μέσου στο πλαίσιο συγκεκριμένης σύμβασης. Κάθε μέσο πρέπει να έχει έναν μόνο κωδικό αναγνώρισης μέσου. Η τιμή του δεν θα μεταβάλλεται με την πάροδο του χρόνου και ο ίδιος δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κωδικός αναγνώρισης άλλου μέσου στο πλαίσιο της ίδιας σύμβασης.

Αλφαριθμητικός

Τιμή

Κωδικός αποτελούμενος από αλφαβητικά και αριθμητικά σύμβολα.

Κωδικός αναγνώρισης προστασίας

Χαρακτηριστικό γνώρισμα δεδομένων

Κωδικός αναγνώρισης που χρησιμοποιείται από τη μονάδα παροχής στοιχείων για τον μονοσήμαντο προσδιορισμό κάθε προστασίας για την εξασφάλιση του μέσου. Κάθε προστασία πρέπει να έχει έναν μόνο κωδικό αναγνώρισης προστασίας. Η τιμή του δεν θα μεταβάλλεται με την πάροδο του χρόνου και ο ίδιος δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κωδικός αναγνώρισης άλλης προστασίας.

Αλφαριθμητικός

Τιμή

Κωδικός αποτελούμενος από αλφαβητικά και αριθμητικά σύμβολα.

Κωδικός αναγνώρισης παρόχου προστασίας

Χαρακτηριστικό γνώρισμα δεδομένων

Κωδικός αναγνώρισης αντισυμβαλλομένου για τον πάροχο προστασίας.

Εάν ο πάροχος προστασίας δεν είναι νομική οντότητα, δεν απαιτείται η παροχή του κωδικού αναγνώρισης παρόχου προστασίας.

Αλφαριθμητικός

Τιμή

Κωδικός αποτελούμενος από αλφαβητικά και αριθμητικά σύμβολα.

Στοιχεία αναφοράς αντισυμβαλλομένου

Κωδικός αναγνώρισης νομικής οντότητας (LEI)

Χαρακτηριστικό γνώρισμα δεδομένων

Κωδικός αναγνώρισης νομικής οντότητας αντισυμβαλλομένου, ο οποίος αποδίδεται βάσει του προτύπου ISO 17442 του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης (International Organization for Standardization — ISO).

Αλφαριθμητικός

Τιμή

Κωδικός αποτελούμενος από αλφαβητικά και αριθμητικά σύμβολα.

Εθνικός κωδικός αναγνώρισης

Χαρακτηριστικό γνώρισμα δεδομένων

Κωδικός αναγνώρισης που χρησιμοποιείται συνήθως για την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση ορισμένου αντισυμβαλλομένου ή της νομικής οντότητας της οποίας αυτός αποτελεί τμήμα εντός της χώρας κατοικίας του.

Όσον αφορά αντισυμβαλλόμενο που είναι αλλοδαπό υποκατάστημα ο εθνικός κωδικός αναγνώρισης αναφέρεται στο αλλοδαπό υποκατάστημα.

Όσον αφορά αντισυμβαλλόμενο που δεν είναι αλλοδαπό υποκατάστημα ο εθνικός κωδικός αναγνώρισης αναφέρεται στη νομική οντότητα της οποίας ο αντισυμβαλλόμενος αποτελεί τμήμα.

Αλφαριθμητικός

Τιμή

Κωδικός αποτελούμενος από αλφαβητικά και αριθμητικά σύμβολα.

Κωδικός αναγνώρισης κεντρικού καταστήματος επιχείρησης

Χαρακτηριστικό γνώρισμα δεδομένων

Ο κωδικός αναγνώρισης αντισυμβαλλομένου για τη νομική οντότητα της οποίας το αλλοδαπό υποκατάστημα είναι εξαρτώμενο τμήμα.

Οι εν λόγω πληροφορίες παρέχονται μόνο για αντισυμβαλλομένους που είναι αλλοδαπά υποκαταστήματα.

Αλφαριθμητικός

Τιμή

Κωδικός αποτελούμενος από αλφαβητικά και αριθμητικά σύμβολα.

Κωδικός αναγνώρισης άμεσης μητρικής επιχείρησης

Χαρακτηριστικό γνώρισμα δεδομένων

Ο κωδικός αναγνώρισης αντισυμβαλλομένου για τη νομική οντότητα που είναι η άμεση μητρική επιχείρηση του αντισυμβαλλομένου. Εάν ο αντισυμβαλλόμενος δεν έχει μητρική επιχείρηση, παρέχεται ο δικός του κωδικός αναγνώρισης αντισυμβαλλομένου.

Η μητρική εταιρεία νοείται όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 15 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

Αλφαριθμητικός

Τιμή

Κωδικός αποτελούμενος από αλφαβητικά και αριθμητικά σύμβολα.

Κωδικός αναγνώρισης επικεφαλής μητρικής επιχείρησης

Χαρακτηριστικό γνώρισμα δεδομένων

Ο κωδικός αναγνώρισης αντισυμβαλλομένου για τη νομική οντότητα που είναι η επικεφαλής μητρική επιχείρηση του αντισυμβαλλομένου. Η επικεφαλής μητρική επιχείρηση δεν έχει μητρική. Εάν ο αντισυμβαλλόμενος δεν έχει μητρική επιχείρηση, παρέχεται ο δικός του κωδικός αναγνώρισης αντισυμβαλλομένου.

Η μητρική εταιρεία νοείται όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 15 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

Αλφαριθμητικός

Τιμή

Κωδικός αποτελούμενος από αλφαβητικά και αριθμητικά σύμβολα.

Επωνυμία

Χαρακτηριστικό γνώρισμα δεδομένων

Πλήρης νομική επωνυμία του αντισυμβαλλομένου.

Σειρά χαρακτήρων

Τιμή

Πεπερασμένη ακολουθία χαρακτήρων.

Διεύθυνση: οδός

Χαρακτηριστικό γνώρισμα δεδομένων

Η οδός και ο αριθμός οδού ως στοιχεία της διεύθυνσης του αντισυμβαλλομένου.

Σειρά χαρακτήρων

Τιμή

Πεπερασμένη ακολουθία χαρακτήρων.

Διεύθυνση: πόλη/χωριό

Χαρακτηριστικό γνώρισμα δεδομένων

Η πόλη ή το χωριό του αντισυμβαλλομένου.

Σειρά χαρακτήρων

Τιμή

Πεπερασμένη ακολουθία χαρακτήρων.

Διεύθυνση: ταχυδρομικός κώδικας

Χαρακτηριστικό γνώρισμα δεδομένων

Ο ταχυδρομικός κώδικας του αντισυμβαλλομένου.

Αλφαριθμητικός

Τιμή

Κωδικός αποτελούμενος από αλφαβητικά και αριθμητικά σύμβολα.

Διεύθυνση: επαρχία / διοικητική διαίρεση

Χαρακτηριστικό γνώρισμα δεδομένων

Η επαρχία ή ανάλογη διοικητική διαίρεση για αντισυμβαλλομένους που είναι κάτοικοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σειρά χαρακτήρων

Τιμή

Περιοχή NUTS 3

Διεύθυνση: χώρα

Χαρακτηριστικό γνώρισμα δεδομένων

Η χώρα του αντισυμβαλλομένου.

Κωδικός ISO 3166-1 alpha-2

Τιμή

Ο κωδικός ISO 3166-1 alpha-2 της χώρας.

Νομική μορφή

Χαρακτηριστικό γνώρισμα δεδομένων

Είδος της επιχειρηματικής μονάδας όπως αυτό καθορίζεται στο εθνικό νομικό σύστημα.

Σειρά χαρακτήρων

Τιμή

Πεπερασμένη ακολουθία χαρακτήρων.

Θεσμικός τομέας

Χαρακτηριστικό γνώρισμα δεδομένων

Θεσμικοί τομείς κατά τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 549/2013, τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1075/2013 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2013/40) (1).

Μη χρηματοοικονομικές εταιρείες

Τιμή

Μη χρηματοοικονομικές εταιρείες κατά την έννοια των σημείων 2.45 έως 2.50 του παραρτήματος Α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 549/2013.

Κεντρική τράπεζα

Τιμή

Κεντρικές τράπεζες κατά την έννοια των σημείων 2.72 έως 2.74 του παραρτήματος Α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 549/2013.

Πιστωτικά ιδρύματα

Τιμή

Πιστωτικά ιδρύματα κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 1 σημείο 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

Εταιρείες που δέχονται καταθέσεις, εκτός των πιστωτικών ιδρυμάτων

Τιμή

Εταιρείες που δέχονται καταθέσεις, εκτός των πιστωτικών ιδρυμάτων, κατά την έννοια του άρθρου 1 στοιχείο α) σημείο 2 στοιχείο α) σημείο ii) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1071/2013 (ΕΚΤ/2013/33).

Αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς (ΑΚΧΑ)

Τιμή

Αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς (ΑΚΧΑ) κατά την έννοια του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1071/2013 (ΕΚΤ/2013/33).

Επενδυτικοί οργανισμοί πλην των ΑΚΧΑ

Τιμή

Επενδυτικοί οργανισμοί πλην των ΑΚΧΑ κατά την έννοια των σημείων 2.82 έως 2.85 του παραρτήματος Α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 549/2013.

Χρηματοοικονομικές εταιρείες ειδικού σκοπού (ΧΡΕΣ) που ασχολούνται με συναλλαγές τιτλοποίησης

Τιμή

ΧΡΕΣ που ασχολούνται με συναλλαγές τιτλοποίησης κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1075/2013 (ΕΚΤ/2013/40).

Λοιποί ενδιάμεσοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί εκτός από τις ασφαλιστικές εταιρείες, τα συνταξιοδοτικά ταμεία και τις χρηματοοικονομικές εταιρείες ειδικού σκοπού που ασχολούνται με συναλλαγές τιτλοποίησης

Τιμή

Λοιποί ενδιάμεσοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί εκτός από τις ασφαλιστικές εταιρείες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία, κατά την έννοια του σημείου 2.86 του παραρτήματος Α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 549/2013 και εξαιρουμένων των ΧΡΕΣ που ασχολούνται με συναλλαγές τιτλοποίησης, κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1075/2013 (ΕΚΤ/2013/40).

Επικουρικοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί και φορείς

Τιμή

Επικουρικοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί και φορείς κατά την έννοια του σημείου 2.63 του παραρτήματος Α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 549/2013.

Θυγατρικοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί και δανειστές χρημάτων

Τιμή

Θυγατρικοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί και δανειστές χρημάτων κατά την έννοια των σημείων 2.98 και 2.99 του παραρτήματος Α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 549/2013.

Ασφαλιστικές εταιρείες

Τιμή

Ασφαλιστικές εταιρείες κατά την έννοια των σημείων 2.100 έως 2.104 του παραρτήματος Α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 549/2013.

Συνταξιοδοτικά ταμεία

Τιμή

Συνταξιοδοτικά ταμεία κατά την έννοια των σημείων 2.105 έως 2.110 του παραρτήματος Α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 549/2013.

Κεντρική κυβέρνηση

Τιμή

Κεντρική κυβέρνηση κατά την έννοια του σημείου 2.114 του παραρτήματος Α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 549/2013.

Κυβέρνηση ομόσπονδου κράτους

Τιμή

Κυβέρνηση ομόσπονδου κράτους κατά την έννοια του σημείου 2.115 του παραρτήματος Α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 549/2013.

Τοπική αυτοδιοίκηση

Τιμή

Τοπική αυτοδιοίκηση κατά την έννοια του σημείου 2.116 του παραρτήματος Α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 549/2013.

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης

Τιμή

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης κατά την έννοια του σημείου 2.117 του παραρτήματος Α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 549/2013.

Μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν νοικοκυριά

Τιμή

Μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν νοικοκυριά κατά την έννοια των σημείων 2.129 και 2.130 του παραρτήματος Α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 549/2013.

Οικονομική δραστηριότητα

Χαρακτηριστικό γνώρισμα δεδομένων

Ταξινόμηση των αντισυμβαλλομένων ανάλογα με τις οικονομικές τους δραστηριότητες, σύμφωνα με τη στατιστική ταξινόμηση NACE-αναθεώρηση 2 που θεσπίζεται με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1893/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2).

Κωδικός NACE

Τιμή

Δεύτερο, τρίτο ή τέταρτο επίπεδο του κωδικού NACE σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1893/2006.

Νομική κατάσταση

Χαρακτηριστικό γνώρισμα δεδομένων

Κατηγορίες που περιγράφουν τη νομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο αντισυμβαλλόμενος όσον αφορά τη φερεγγυότητά του βάσει του εθνικού νομικού συστήματος.

Η ΕθνΚΤ θα πρέπει να ενσωματώσει τις εν λόγω τιμές στο εθνικό νομικό πλαίσιο. Σε εύθετο χρόνο κάθε ΕθνΚΤ θα πρέπει να καταρτίσει πίνακα αναφοράς για την ερμηνεία και σύγκριση των εν λόγω τιμών μεταξύ των χωρών.

Δεν έχει κινηθεί νομική διαδικασία

Τιμή

Δεν έχει κινηθεί νομική διαδικασία σχετικά με τη φερεγγυότητα ή το χρέος του αντισυμβαλλομένου.

Υπό αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογα μέτρα

Τιμή

Κάθε διαδικασία που περιλαμβάνει την παρέμβαση δικαστικής ή ανάλογης αρχής με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας αναχρηματοδότησης μεταξύ των πιστωτών, με εξαίρεση τις διαδικασίες πτώχευσης ή αφερεγγυότητας.

Πτώχευση/αφερεγγυότητα

Τιμή

Συλλογική και δεσμευτική διαδικασία πτώχευσης ή αφερεγγυότητας υπό δικαστικό έλεγχο, η οποία συνεπάγεται την εν όλω ή εν μέρει άρση των δικαιωμάτων του αντισυμβαλλομένου και το διορισμό εκκαθαριστή.

Λοιπά μέτρα νομικής φύσης

Τιμή

Μέτρα νομικής φύσης πλην των ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένων διμερών μέτρων νομικής φύσης μεταξύ μονάδας παροχής στοιχείων και αντισυμβαλλομένου.

Ημερομηνία έναρξης νομικών διαδικασιών

Χαρακτηριστικό γνώρισμα δεδομένων

Η ημερομηνία έναρξης των νομικών διαδικασιών, όπως παρέχεται στο χαρακτηριστικό γνώρισμα «νομική κατάσταση». Η εν λόγω ημερομηνία θα πρέπει να είναι η πιο πρόσφατη σχετική ημερομηνία πριν από την ημερομηνία παροχής στοιχείων, θα πρέπει δε να αναφέρεται μόνον εφόσον το χαρακτηριστικό γνώρισμα δεδομένων «νομική κατάσταση» δεν έχει την τιμή «δεν έχει κινηθεί νομική διαδικασία».

Ημερομηνία

Τιμή

Ορίζεται ως ηη/μμ/εεεε.

Μέγεθος επιχείρησης

Χαρακτηριστικό γνώρισμα δεδομένων

Ταξινόμηση των επιχειρήσεων κατά μέγεθος, σύμφωνα με το παράρτημα της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής (3).

Μεγάλη επιχείρηση

Τιμή

Επιχείρηση που δεν χαρακτηρίζεται ως πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση (ΜΜΕ), σύμφωνα με το παράρτημα της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.

Μεσαία επιχείρηση

Τιμή

Επιχείρηση που χαρακτηρίζεται ως ΜΜΕ, αλλά όχι ως μικρή ή πολύ μικρή επιχείρηση, σύμφωνα με το παράρτημα της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.

Μικρή επιχείρηση

Τιμή

Επιχείρηση που χαρακτηρίζεται ως μικρή επιχείρηση, σύμφωνα με το παράρτημα της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.

Πολύ μικρή επιχείρηση

Τιμή

Επιχείρηση που χαρακτηρίζεται ως πολύ μικρή επιχείρηση, σύμφωνα με το παράρτημα της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.

Ημερομηνία καταγραφής μεγέθους επιχείρησης

Χαρακτηριστικό γνώρισμα δεδομένων

Η ημερομηνία στην οποία αναφέρεται η τιμή του πεδίου «μέγεθος επιχείρησης». Είναι η ημερομηνία των πιο πρόσφατων δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν για την ταξινόμηση ή την αναθεώρηση της ταξινόμησης της επιχείρησης.

Ημερομηνία

Τιμή

Ορίζεται ως ηη/μμ/εεεε.

Αριθμός εργαζομένων

Χαρακτηριστικό γνώρισμα δεδομένων

Αριθμός των απασχολουμένων που εργάζονται για τον αντισυμβαλλόμενο, σύμφωνα με το άρθρο 5 του παραρτήματος της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.

Αριθμητικό

Τιμή

Θετικός αριθμός

Σύνολο ισολογισμού

Χαρακτηριστικό γνώρισμα δεδομένων

Λογιστική αξία του συνολικού ενεργητικού του αντισυμβαλλομένου σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 549/2013.

Αριθμητικό

Τιμή

Ποσό σε ευρώ. Ποσά σε ξένο νόμισμα θα πρέπει να μετατρέπονται σε ευρώ στις αντίστοιχες συναλλαγματικές ισοτιμίες αναφοράς του ευρώ (δηλαδή τη μέση τιμή) της ΕΚΤ κατά την ημερομηνία αναφοράς παροχής στοιχείων.

Ετήσιος κύκλος εργασιών

Χαρακτηριστικό γνώρισμα δεδομένων

Όγκος των ετήσιων πωλήσεων κατόπιν αφαίρεσης όλων των εκπτώσεων και φόρων επί των πωλήσεων του αντισυμβαλλομένου σύμφωνα με τη σύσταση 2003/361/ΕΚ. Ο όρος είναι ισοδύναμος με την έννοια των «συνολικών ετήσιων πωλήσεων» του άρθρου 153 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

Αριθμητικό

Τιμή

Ποσό σε ευρώ. Ποσά σε ξένο νόμισμα θα πρέπει να μετατρέπονται σε ευρώ στις αντίστοιχες συναλλαγματικές ισοτιμίες αναφοράς του ευρώ (δηλαδή τη μέση τιμή) της ΕΚΤ κατά την ημερομηνία αναφοράς παροχής στοιχείων.

Λογιστικό πρότυπο

Χαρακτηριστικό γνώρισμα δεδομένων

Το λογιστικό πρότυπο που χρησιμοποιεί η νομική οντότητα της παρατηρούμενης μονάδας. Εάν η μονάδα παροχής στοιχείων εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2015/534 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2015/13), τα δεδομένα καταχωρίζονται σύμφωνα με το λογιστικό πρότυπο που εφαρμόζει η νομική οντότητα της παρατηρούμενης μονάδας για την εκπλήρωση των απαιτήσεων του ως άνω κανονισμού, δηλαδή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) ή τις εθνικές γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές (ΓΑΛΑ).

ΔΠΧΠ

Τιμή

ΔΠΧΠ που εφαρμόζονται βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4).

Εθνικές ΓΑΛΑ συμβατές με τα ΔΠΧΑ

Τιμή

Εθνικά λογιστικά πλαίσια που καταρτίζονται σύμφωνα με την οδηγία 86/635/ΕΟΚ του Συμβουλίου (5) και εφαρμόζουν τα κριτήρια των ΔΠΧΑ για τα μέσα.

Εθνικές ΓΑΛΑ μη συμβατές με τα ΔΠΧΑ

Τιμή

Εθνικά λογιστικά πλαίσια που καταρτίζονται σύμφωνα με την οδηγία 86/635/ΕΟΚ του Συμβουλίου και δεν εφαρμόζουν τα κριτήρια των ΔΠΧΑ για τα μέσα.

Στοιχεία κινδύνου αντισυμβαλλομένου

Πιθανότητα αθέτησης υποχρέωσης

Χαρακτηριστικό γνώρισμα δεδομένων

Η πιθανότητα αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλομένου σε περίοδο ενός έτους που καθορίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 160, 163, 179 και 180 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

Αριθμητικό

Τιμή

Αριθμός από 0 έως 1

Στοιχεία αθέτησης υποχρέωσης αντισυμβαλλομένου

Κατάσταση αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλομένου

Χαρακτηριστικό γνώρισμα δεδομένων

Ταυτοποίηση της κατάστασης αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλομένου. Κατηγορίες που περιγράφουν τους λόγους για τους οποίους ο αντισυμβαλλόμενος μπορεί να βρίσκεται σε κατάσταση αθέτησης υποχρέωσης σύμφωνα με το άρθρο 178 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

Μη αθέτηση υποχρέωσης

Τιμή

Ο αντισυμβαλλόμενος δεν βρίσκεται σε κατάσταση αθέτησης υποχρέωσης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

Αθέτηση υποχρέωσης λόγω αβέβαιης είσπραξης

Τιμή

Ο αντισυμβαλλόμενος βρίσκεται σε κατάσταση αθέτησης υποχρέωσης επειδή δεν θεωρείται πιθανό να πληρώσει σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

Αθέτηση υποχρέωσης λόγω καθυστέρησης άνω των 90/180 ημερών

Τιμή

Ο αντισυμβαλλόμενος βρίσκεται σε κατάσταση αθέτησης υποχρέωσης επειδή το χρέος βρίσκεται σε καθυστέρηση άνω των 90/180 ημερών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

Αθέτηση υποχρέωσης λόγω τόσο αβέβαιης είσπραξης όσο και καθυστέρησης άνω των 90/180 ημερών

Τιμή

Ο αντισυμβαλλόμενος βρίσκεται σε κατάσταση αθέτησης υποχρέωσης επειδή αφενός δεν θεωρείται πιθανό να πληρώσει και αφετέρου το χρέος βρίσκεται σε καθυστέρηση άνω των 90/180 ημερών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

Ημερομηνία καταγραφής κατάστασης αθέτησης υποχρέωσης αντισυμβαλλομένου

Χαρακτηριστικό γνώρισμα δεδομένων

Η ημερομηνία κατά την οποία θεωρείται ότι έχει επέλθει η κατάσταση αθέτησης υποχρέωσης, όπως αναφέρεται στο χαρακτηριστικό γνώρισμα δεδομένων «Κατάσταση αθέτησης υποχρέωσης αντισυμβαλλομένου».

Ημερομηνία

Τιμή

Ορίζεται ως ηη/μμ/εεεε.

Στοιχεία μέσου

Είδος μέσου

Χαρακτηριστικό γνώρισμα δεδομένων

Ταξινόμηση του μέσου σύμφωνα με το είδος των συμβατικών όρων που συμφωνήθηκαν μεταξύ των μερών.

Καταθέσεις πλην των συμφωνιών αγοράς και επαναπώλησης

Τιμή

Καταθέσεις κατά την έννοια του σημείου 5.79 του παραρτήματος Α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 549/2013 πλην των συμφωνιών αγοράς και επαναπώλησης.

Υπερανάληψη

Τιμή

Υπερανάληψη κατά την έννοια του σημείου 2 σημείο 1 στοιχείο γ) του πίνακα του δεύτερου μέρους του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1071/2013 (ΕΚΤ/2013/33).

Χρέος μέσω πιστωτικών καρτών

Τιμή

Πίστωση που χορηγείται είτε μέσω καρτών μεταγενέστερης χρέωσης, ήτοι καρτών που παρέχουν πίστωση διευκόλυνσης, είτε μέσω πιστωτικών καρτών, ήτοι καρτών που παρέχουν πίστωση διευκόλυνσης και παρατεινόμενη πίστωση.

Ανακυκλούμενη πίστωση πλην των υπεραναλήψεων και του χρέους μέσω πιστωτικών καρτών

Τιμή

Πίστωση που έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

i)

ο οφειλέτης μπορεί να χρησιμοποιεί ή να αναλαμβάνει κεφάλαια έως ένα προεγκεκριμένο πιστωτικό όριο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του πιστωτή·

ii)

το ποσό της διαθέσιμης πίστωσης μπορεί να αυξάνεται και να μειώνεται με τον δανεισμό και την αποπληρωμή κεφαλαίων·

iii)

μπορεί να γίνεται επανειλημμένα χρήση της πίστωσης·

iv)

δεν πρόκειται για χρέος μέσω πιστωτικών καρτών ή υπεραναλήψεις.

Πιστωτικά όρια πλην της ανακυκλούμενης πίστωσης

Τιμή

Πίστωση που έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

i)

ο οφειλέτης μπορεί να χρησιμοποιεί ή να αναλαμβάνει κεφάλαια έως ένα προεγκεκριμένο πιστωτικό όριο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του πιστωτή·

ii)

μπορεί να γίνεται επανειλημμένα χρήση της πίστωσης·

iii)

δεν πρόκειται για ανακυκλούμενη πίστωση, χρέος μέσω πιστωτικών καρτών ή υπεραναλήψεις.

Συμφωνίες αγοράς και επαναπώλησης

Τιμή

Συμφωνίες αγοράς και επαναπώλησης κατά την έννοια του μέρους 2.14 του παραρτήματος V του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014.

Εμπορικές απαιτήσεις

Τιμή

Εμπορικές απαιτήσεις κατά την έννοια του σημείου 5.41 στοιχείο γ) του μέρους 2 του παραρτήματος V του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014.

Χρηματοδοτικές μισθώσεις

Τιμή

Χρηματοδοτικές μισθώσεις κατά την έννοια των σημείων 5.134 και 5.135 του παραρτήματος Α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 549/2013.

Λοιπά δάνεια

Τιμή

Λοιπά δάνεια πλην όσων περιλαμβάνονται στις προαναφερόμενες κατηγορίες.

Το δάνειο νοείται όπως ορίζεται στα σημεία 5.112, 5.113 και 5.114 του παραρτήματος A του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 549/2013.

Δάνειο χρηματοδότησης έργου

Χαρακτηριστικό γνώρισμα δεδομένων

Ταυτοποίηση της χρηματοδότησης έργου.

Δάνειο χρηματοδότησης έργου

Τιμή

Χρησιμοποιείται εφόσον το μέσο είναι δάνειο χρηματοδότησης έργου σύμφωνα με το παράρτημα V του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014.

Δάνειο μη χρηματοδότησης έργου

Τιμή

Το μέσο δεν είναι δάνειο χρηματοδότησης έργου σύμφωνα με το παράρτημα V του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014.

Νόμισμα

Χαρακτηριστικό γνώρισμα δεδομένων

Το νόμισμα στο οποίο εκφράζονται τα μέσα, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 4217.

Πρότυπο ISO 4217

Τιμή

Ο κωδικός προτύπου ISO 4217 για το νόμισμα.

Ημερομηνία έναρξης

Χαρακτηριστικό γνώρισμα δεδομένων

Η ημερομηνία έναρξης της συμβατικής σχέσης, ήτοι η ημερομηνία κατά την οποία η σύμβαση κατέστη δεσμευτική για όλους τους συμβαλλομένους.

Ημερομηνία

Τιμή

Ορίζεται ως ηη/μμ/εεεε.

Ημερομηνία διακανονισμού

Χαρακτηριστικό γνώρισμα δεδομένων

Η ημερομηνία κατά την οποία για πρώτη φορά εκτελούνται ή μπορούν να εκτελεστούν οι όροι της σύμβασης, ήτοι η ημερομηνία κατά την οποία γίνεται η πρώτη ανταλλαγή των χρηματοπιστωτικών μέσων ή η ημερομηνία δημιουργίας τους.

Ημερομηνία

Τιμή

Ορίζεται ως ηη/μμ/εεεε.

Ημερομηνία νόμιμης οριστικής λήξης

Χαρακτηριστικό γνώρισμα δεδομένων

Η ημερομηνία συμβατικής λήξης του μέσου, λαμβανομένης υπόψη κάθε συμφωνίας τροποποιητικής της αρχικής σύμβασης.

Ημερομηνία

Τιμή

Ορίζεται ως ηη/μμ/εεεε.

Αναγωγή

Χαρακτηριστικό γνώρισμα δεδομένων

Ταξινόμηση των μέσων βάσει των δικαιωμάτων του πιστωτή να κατάσχει τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη πλην τυχόν προστασίας που αναλήφθηκε προς εξασφάλιση του μέσου.

Αναγωγή

Τιμή

Μέσο όσον αφορά το οποίο ο πιστωτής έχει το δικαίωμα να κατάσχει τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη πλην τυχόν προστασίας που αναλήφθηκε προς εξασφάλιση του μέσου ή, στην περίπτωση των εμπορικών απαιτήσεων, το δικαίωμα είσπραξης του χρέους από την οντότητα που πώλησε τις απαιτήσεις στον πιστωτή.

Μη αναγωγή

Τιμή

Μέσο άνευ αναγωγής κατά τα προαναφερόμενα.

Είδος επιτοκίου

Χαρακτηριστικό γνώρισμα δεδομένων

Ταξινόμηση των πιστωτικών ανοιγμάτων ανάλογα με το επιτόκιο βάσης με το οποίο καθορίζεται το επιτόκιο για κάθε περίοδο πληρωμής.

Σταθερό

Τιμή

Σύστημα καθορισμού των επιτοκίων καθ' όλη τη διάρκεια του χρηματοδοτικού ανοίγματος, το οποίο περιλαμβάνει μόνο σταθερά επιτόκια —αριθμητικό σταθερό επιτόκιο μετά βεβαιότητας γνωστό κατά την έναρξη του χρηματοδοτικού ανοίγματος— και βάσει του οποίου τα επιτόκια εφαρμόζονται στο σύνολο του χρηματοδοτικού ανοίγματος. Το σύστημα μπορεί να περιέχει περισσότερα σταθερά επιτόκια που εφαρμόζονται σε διαφορετικές περιόδους κατά τη διάρκεια του χρηματοδοτικού ανοίγματος (π.χ. δάνειο με σταθερό επιτόκιο κατά την αρχική περίοδο σταθερού επιτοκίου, το οποίο στη συνέχεια μεταβάλλεται σε διαφορετικό επιτόκιο που παραμένει σταθερό και το οποίο ήταν γνωστό κατά την έναρξη του χρηματοδοτικού ανοίγματος).

Κυμαινόμενο

Τιμή

Σύστημα καθορισμού των επιτοκίων καθ' όλη τη διάρκεια του χρηματοδοτικού ανοίγματος, το οποίο περιλαμβάνει μόνο επιτόκια που βασίζονται στην εξέλιξη ορισμένης μεταβλητής (μεταβλητή αναφοράς) και όπου το επιτόκιο εφαρμόζεται στο σύνολο του χρηματοδοτικού ανοίγματος.

Μεικτό

Τιμή

Λοιπά είδη επιτοκίου πλην όσων περιλαμβάνονται στις προαναφερόμενες κατηγορίες.

Συχνότητα επανακαθορισμού επιτοκίου

Χαρακτηριστικό γνώρισμα δεδομένων

Συχνότητα με την οποία επανακαθορίζεται το επιτόκιο μετά την αρχική (εάν υπάρχει) περίοδο σταθερού επιτοκίου.

Μη επανακαθοριζόμενο

Τιμή

Μέσο που δεν περιλαμβάνει συμβατική συμφωνία μεταβολής του επιτοκίου.

Ημερήσια

Τιμή

Μέσο με συμβατική συμφωνία μεταβολής του επιτοκίου σε ημερήσια βάση.

Μηνιαία

Τιμή

Μέσο με συμβατική συμφωνία μεταβολής του επιτοκίου σε μηνιαία βάση.

Τριμηνιαία

Τιμή

Μέσο με συμβατική συμφωνία μεταβολής του επιτοκίου σε τριμηνιαία βάση.

Εξαμηνιαία

Τιμή

Μέσο με συμβατική συμφωνία μεταβολής του επιτοκίου σε εξαμηνιαία βάση.

Ετήσια

Τιμή

Μέσο με συμβατική συμφωνία μεταβολής του επιτοκίου σε ετήσια βάση.

Στη διακριτική ευχέρεια του πιστωτή

Τιμή

Μέσο με συμβατική συμφωνία βάσει της οποίας ο πιστωτής έχει το δικαίωμα να ορίζει την ημερομηνία επανακαθορισμού του επιτοκίου.

Άλλη συχνότητα

Τιμή

Μέσο με συμβατική συμφωνία μεταβολής του επιτοκίου με συχνότητα άλλη από εκείνες των προαναφερόμενων κατηγοριών.

Ημερομηνία λήξης της περιόδου καταβολής μόνο τόκων

Χαρακτηριστικό γνώρισμα δεδομένων

Η ημερομηνία λήξης της περιόδου καταβολής μόνο τόκων. Πρόκειται για μέσο σε σχέση με το οποίο καταβάλλεται μόνον ο τόκος επί του αρχικού κεφαλαίου στη διάρκεια συμβατικά καθορισμένης περιόδου, το δε αρχικό κεφάλαιο παραμένει αμετάβλητο.

Ημερομηνία

Τιμή

Ορίζεται ως ηη/μμ/εεεε.

Επιτόκιο αναφοράς

Χαρακτηριστικό γνώρισμα δεδομένων

Επιτόκιο αναφοράς που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του πραγματικού επιτοκίου.

Κωδικός επιτοκίου αναφοράς

Τιμή

Ο κωδικός επιτοκίου αναφοράς αποτελεί συνδυασμό της τιμής του επιτοκίου αναφοράς και της τιμής της διάρκειας.

Πρέπει να χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες τιμές επιτοκίου αναφοράς:

Euribor, USD LIBOR, GBP LIBOR, EUR LIBOR, JPY LIBOR, CHF LIBOR, MIBOR, λοιπά απλά επιτόκια αναφοράς, πολλαπλά επιτόκια αναφοράς.

Πρέπει να χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες τιμές διάρκειας:

Μία ημέρα, μία εβδομάδα, δύο εβδομάδες, τρεις εβδομάδες, ένας μήνας, δύο μήνες, τρεις μήνες, τέσσερις μήνες, πέντε μήνες, έξι μήνες, επτά μήνες, οκτώ μήνες, εννέα μήνες, δέκα μήνες, έντεκα μήνες, δώδεκα μήνες.

Ο κωδικός επιτοκίου αναφοράς σχηματίζεται ως ακολούθως: η τιμή του επιτοκίου αναφοράς συνδυάζεται με την τιμή της διάρκειας.

Περιθώριο επιτοκίου

Χαρακτηριστικό γνώρισμα δεδομένων

Περιθώριο (εκφρασμένο ως ποσοστό) που προστίθεται στο επιτόκιο αναφοράς που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του επιτοκίου σε μονάδες βάσης.

Αριθμητικό

Τιμή

Επιτόκιο που ορίζεται ως ποσοστό.

Ανώτατο όριο επιτοκίου

Χαρακτηριστικό γνώρισμα δεδομένων

Μέγιστη τιμή του επιτοκίου που εφαρμόζεται.

Αριθμητικό

Τιμή

Επιτόκιο που ορίζεται ως ποσοστό.

Κατώτατο όριο επιτοκίου

Χαρακτηριστικό γνώρισμα δεδομένων

Ελάχιστη τιμή του επιτοκίου που εφαρμόζεται.

Αριθμητικό

Τιμή

Επιτόκιο που ορίζεται ως ποσοστό.

Σκοπός

Χαρακτηριστικό γνώρισμα δεδομένων

Ταξινόμηση δανείων βάσει του σκοπού τους.

Αγορά ακινήτου κατοικίας

Τιμή

Χρηματοδότηση για αγορά ακινήτου κατοικίας. Ακίνητο κατοικίας κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 1 σημείο 75 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

Αγορά εμπορικού ακινήτου

Τιμή

Χρηματοδότηση για αγορά ακινήτου πλην ακινήτου κατοικίας.

Δανεισμός σε λογαριασμό περιθωρίου ασφάλισης

Τιμή

Μέσα στα οποία το ίδρυμα χορηγεί πίστωση σε σχέση με την αγορά, την πώληση, τη διακράτηση ή τη διαπραγμάτευση τίτλων. Στα μέσα δανεισμού σε λογαριασμό περιθωρίου ασφάλισης δεν περιλαμβάνονται άλλα δάνεια τα οποία εξασφαλίζονται με τίτλους.

Χρηματοδότηση χρέους

Τιμή

Χρηματοδότηση ανεξόφλητου χρέους ή χρέους που λήγει. Περιλαμβάνεται η χρηματοδότηση χρέους.

Εισαγωγές

Τιμή

Χρηματοδότηση αγαθών και υπηρεσιών (αγορές, ανταλλαγές και/ή δώρα) από μη κατοίκους σε κατοίκους.

Εξαγωγές

Τιμή

Χρηματοδότηση αγαθών και υπηρεσιών (αγορές, ανταλλαγές και/ή δώρα) από κατοίκους σε μη κατοίκους.

Επενδύσεις σε κατασκευές

Τιμή

Χρηματοδότηση κατασκευής κτιρίων, υποδομών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων.

Κεφάλαιο εργασίας

Τιμή

Χρηματοδότηση της διαχείρισης ταμειακών ροών ενός οργανισμού.

Λοιποί σκοποί

Τιμή

Λοιποί σκοποί πλην όσων περιλαμβάνονται στις προαναφερόμενες κατηγορίες.

Είδος απόσβεσης

Χαρακτηριστικό γνώρισμα δεδομένων

Είδος απόσβεσης του μέσου που περιλαμβάνει αρχικό κεφάλαιο και τόκο.

Γαλλική

Τιμή

Απόσβεση στην οποία το συνολικό ποσό που αποπληρώνεται σε κάθε δόση και περιλαμβάνει αρχικό κεφάλαιο και τόκους είναι το ίδιο.

Γερμανική

Τιμή

Απόσβεση στην οποία στην πρώτη δόση καταβάλλονται μόνο τόκοι και οι υπόλοιπες δόσεις είναι σταθερές, περιλαμβάνοντας κεφάλαιο απόσβεσης και τόκο.

Χρονοδιάγραμμα σταθερής απόσβεσης

Τιμή

Απόσβεση στην οποία το ποσό αρχικού κεφαλαίου που αποπληρώνεται σε κάθε δόση είναι το ίδιο.

Αποπληρωμή με εφάπαξ δόση στη λήξη (Bullet)

Τιμή

Απόσβεση στην οποία το συνολικό ποσό του αρχικού κεφαλαίου αποπληρώνεται στην τελευταία δόση.

Άλλο

Τιμή

Λοιπά είδη απόσβεσης πλην όσων περιλαμβάνονται στις προαναφερόμενες κατηγορίες.

Συχνότητα πληρωμής

Χαρακτηριστικό γνώρισμα δεδομένων

Συχνότητα των οφειλόμενων πληρωμών, είτε αρχικού κεφαλαίου είτε τόκων, ήτοι ο αριθμός των μηνών που μεσολαβεί μεταξύ των πληρωμών.

Μηνιαία

Τιμή

Σε μηνιαία βάση.

Τριμηνιαία

Τιμή

Σε τριμηνιαία βάση.

Εξαμηνιαία

Τιμή

Σε εξαμηνιαία βάση.

Ετήσια

Τιμή

Σε ετήσια βάση.

Αποπληρωμή με εφάπαξ δόση στη λήξη (Bullet)

Τιμή

Απόσβεση στην οποία το συνολικό ποσό του αρχικού κεφαλαίου αποπληρώνεται στην τελευταία δόση, ανεξαρτήτως της συχνότητας πληρωμής τόκου.

Μηδενικό τοκομερίδιο

Τιμή

Απόσβεση στην οποία το συνολικό ποσό του αρχικού κεφαλαίου και ο τόκος αποπληρώνονται στην τελευταία δόση.

Άλλο

Τιμή

Άλλη συχνότητα πληρωμής πλην όσων περιλαμβάνονται στις προαναφερόμενες κατηγορίες.

Κωδικός αναγνώρισης κοινοπρακτικής σύμβασης

Χαρακτηριστικό γνώρισμα δεδομένων

Ο κωδικός αναγνώρισης σύμβασης που χρησιμοποιεί ο κύριος διαχειριστής της κοινοπρακτικής σύμβασης για τον μονοσήμαντο προσδιορισμό κάθε σύμβασης. Κάθε κοινοπρακτική σύμβαση διαθέτει έναν μόνο κωδικό αναγνώρισης κοινοπρακτικής σύμβασης. Η τιμή αυτή δεν μεταβάλλεται με το πέρασμα του χρόνου και ο ίδιος δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον διαχειριστή ως κωδικός αναγνώρισης άλλης σύμβασης. Όλοι οι πιστωτές που συμμετέχουν στην κοινοπρακτική σύμβαση πρέπει να χρησιμοποιούν τον ίδιο κωδικό αναγνώρισης κοινοπρακτικής σύμβασης.

Αλφαριθμητικός

Τιμή

Κωδικός αποτελούμενος από αλφαβητικά και αριθμητικά σύμβολα.

Χρέος μειωμένης εξασφάλισης

Χαρακτηριστικό γνώρισμα δεδομένων

Ταυτοποίηση του χρέους μειωμένης εξασφάλισης. Τα μέσα δανεισμού μειωμένης εξασφάλισης παρέχουν επικουρική απαίτηση έναντι του ιδρύματος έκδοσης, η οποία μπορεί να ικανοποιηθεί μόνον μετά από όλες τις απαιτήσεις υψηλότερης τάξης (π.χ. καταθέσεις/δάνεια).

Χρέος μειωμένης εξασφάλισης

Τιμή

Το μέσο είναι χρέος μειωμένης εξασφάλισης σύμφωνα με τον πίνακα του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1071/2013 (ΕΚΤ/2013/33).

Χρέος μη μειωμένης εξασφάλισης

Τιμή

Το μέσο δεν είναι μειωμένης εξασφάλισης.

Δικαιώματα αποπληρωμής

Χαρακτηριστικό γνώρισμα δεδομένων

Ταξινόμηση των πιστωτικών ανοιγμάτων ανάλογα με τα δικαιώματα του πιστωτή να αξιώσει την αποπληρωμή του χρηματοδοτικού ανοίγματος.

Σε πρώτη ζήτηση ή σε σύντομο χρονικό διάστημα

Τιμή

Μέσα που αποπληρώνονται σε πρώτη ζήτηση ή σε σύντομο χρονικό διάστημα κατόπιν αιτήματος του πιστωτή.

Άλλο

Τιμή

Μέσα υπαγόμενα σε δικαιώματα αποπληρωμής πλην της αποπληρωμής σε πρώτη ζήτηση ή σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Εμπιστευματικό μέσο

Χαρακτηριστικό γνώρισμα δεδομένων

Ταυτοποίηση μέσων όσον αφορά τα οποία η παρατηρούμενη μονάδα ενεργεί στο όνομά της, αλλά για λογαριασμό τρίτων οι οποίοι φέρουν και τον κίνδυνο.

Εμπιστευματικό μέσο

Τιμή

Χρησιμοποιείται εφόσον το μέσο παρέχεται ως εμπίστευμα.

Μη εμπιστευματικό μέσο

Τιμή

Χρησιμοποιείται εφόσον το μέσο δεν παρέχεται ως εμπίστευμα.

Ποσό δέσμευσης κατά την έναρξη

Χαρακτηριστικό γνώρισμα δεδομένων

Το μέγιστο χρηματοδοτικό άνοιγμα της παρατηρούμενης μονάδας στον πιστωτικό κίνδυνο κατά την ημερομηνία έναρξης του μέσου χωρίς να λαμβάνεται υπόψη τυχόν προστασία ή άλλες πιστωτικές ενισχύσεις. Το ποσό συνολικής δέσμευσης κατά την ημερομηνία έναρξης καθορίζεται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας έγκρισης και στοχεύει στον περιορισμό του πιστωτικού κινδύνου της παρατηρούμενης μονάδας για το εν λόγω μέσο σε συγκεκριμένο αντισυμβαλλόμενο.

Αριθμητικό

Τιμή

Ποσό σε ευρώ. Ποσά σε ξένο νόμισμα θα πρέπει να μετατρέπονται σε ευρώ στις αντίστοιχες συναλλαγματικές ισοτιμίες αναφοράς του ευρώ (δηλαδή τη μέση τιμή) της ΕΚΤ κατά την ημερομηνία αναφοράς παροχής στοιχείων.

Μεταβολές της εύλογης αξίας λόγω μεταβολών του πιστωτικού κινδύνου πριν από την αγορά

Χαρακτηριστικό γνώρισμα δεδομένων

Η διαφορά μεταξύ του ανεξόφλητου ονομαστικού υπολοίπου και της τιμής αγοράς του μέσου κατά την ημερομηνία της αγοράς. Το εν λόγω ποσό πρέπει να αναφέρεται για μέσα που αγοράζονται με ποσό μικρότερο του ανεξόφλητου υπολοίπου λόγω της επιδείνωσης του πιστωτικού κινδύνου.

Αριθμητικό

Τιμή

Ποσό σε ευρώ. Ποσά σε ξένο νόμισμα θα πρέπει να μετατρέπονται σε ευρώ στις αντίστοιχες συναλλαγματικές ισοτιμίες αναφοράς του ευρώ (δηλαδή τη μέση τιμή) της ΕΚΤ κατά την ημερομηνία αναφοράς παροχής στοιχείων.

Χρηματοοικονομικά στοιχεία

Επιτόκιο

Χαρακτηριστικό γνώρισμα δεδομένων

Ετήσιο συμφωνηθέν ή με τη στενή έννοια καθοριζόμενο επιτόκιο σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1072/2013 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2013/34) (6).

Αριθμητικό

Τιμή

Επιτόκιο που ορίζεται ως ποσοστό.

Ημερομηνία επόμενου επανακαθορισμού επιτοκίου

Χαρακτηριστικό γνώρισμα δεδομένων

Η ημερομηνία του επόμενου επανακαθορισμού επιτοκίου κατά τα οριζόμενα στο τρίτο μέρος του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1071/2013 (ΕΚΤ/2013/33). Εφόσον το μέσο δεν υπόκειται σε άλλον επανακαθορισμό επιτοκίου, παρέχεται η ημερομηνία νόμιμης οριστικής λήξης του.

Ημερομηνία

Τιμή

Ορίζεται ως ηη/μμ/εεεε.

Μεταφερόμενο ποσό

Χαρακτηριστικό γνώρισμα δεδομένων

Μεταφερόμενο ποσό που αντιστοιχεί στη οικονομική κυριότητα του χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού.

Αριθμητικό

Τιμή

Ποσό σε ευρώ. Ποσά σε ξένο νόμισμα θα πρέπει να μετατρέπονται σε ευρώ στις αντίστοιχες συναλλαγματικές ισοτιμίες αναφοράς του ευρώ (δηλαδή τη μέση τιμή) της ΕΚΤ κατά την ημερομηνία αναφοράς παροχής στοιχείων.

Κατάσταση αθέτησης που αφορά το μέσο

Χαρακτηριστικό γνώρισμα δεδομένων

Ταυτοποίηση της κατάστασης αθέτησης που αφορά το μέσο. Κατηγορίες που περιγράφουν τις περιπτώσεις στις οποίες το μέσο μπορεί να περιγράφεται ως ευρισκόμενο σε κατάσταση αθέτησης βάσει του άρθρου 178 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

Μη αθέτηση υποχρέωσης

Τιμή

Το μέσο δεν βρίσκεται σε κατάσταση αθέτησης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

Αθέτηση υποχρέωσης λόγω αβέβαιης είσπραξης

Τιμή

Μέσα σε κατάσταση αθέτησης λόγω μη πιθανότητας πληρωμής από τον οφειλέτη σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

Αθέτηση υποχρέωσης λόγω καθυστέρησης άνω των 90/180 ημερών

Τιμή

Μέσα σε κατάσταση αθέτησης λόγω καθυστέρησης άνω των 90/180 ημερών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

Αθέτηση υποχρέωσης λόγω τόσο αβέβαιης είσπραξης όσο και καθυστέρησης άνω των 90/180 ημερών

Τιμή

Μέσο σε κατάσταση αθέτησης επειδή αφενός ο οφειλέτης δεν θεωρείται πιθανό να πληρώσει και αφετέρου το χρέος βρίσκεται σε καθυστέρηση άνω των 90/180 ημερών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

Ληξιπρόθεσμες οφειλές για το μέσο

Χαρακτηριστικό γνώρισμα δεδομένων

Συνολικό ανεξόφλητο κατά την ημερομηνία παροχής στοιχείων ποσό κεφαλαίου, τόκων και εξόδων, το οποίο οφείλεται συμβατικά και δεν έχει αποπληρωθεί (σε καθυστέρηση). Το εν λόγω ποσό παρέχεται πάντα. Λαμβάνει την τιμή 0 εφόσον το μέσο δεν βρίσκεται σε καθυστέρηση κατά την ημερομηνία παροχής στοιχείων.

Αριθμητικό

Τιμή

Ποσό σε ευρώ. Ποσά σε ξένο νόμισμα θα πρέπει να μετατρέπονται σε ευρώ στις αντίστοιχες συναλλαγματικές ισοτιμίες αναφοράς του ευρώ (δηλαδή τη μέση τιμή) της ΕΚΤ κατά την ημερομηνία αναφοράς παροχής στοιχείων.

Ημερομηνία ληξιπρόθεσμων οφειλών για το μέσο

Χαρακτηριστικό γνώρισμα δεδομένων

Ημερομηνία κατά την οποία το μέσο βρέθηκε σε καθυστέρηση σύμφωνα με το μέρος 2.48 του παραρτήματος V του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014. Είναι η πιο πρόσφατη ημερομηνία πριν από την ημερομηνία αναφοράς παροχής στοιχείων και αναφέρεται εφόσον το μέσο βρίσκεται σε καθυστέρηση κατά την ημερομηνία αναφοράς παροχής στοιχείων.

Ημερομηνία

Τιμή

Ορίζεται ως ηη/μμ/εεεε.

Ημερομηνία καταγραφής της κατάστασης αθέτησης που αφορά το μέσο

Χαρακτηριστικό γνώρισμα δεδομένων

Ημερομηνία κατά την οποία θεωρείται ότι επήλθε η κατάσταση αθέτησης, όπως αναφέρεται στο χαρακτηριστικό γνώρισμα δεδομένων «κατάσταση αθέτησης που αφορά το μέσο».

Ημερομηνία

Τιμή

Ορίζεται ως ηη/μμ/εεεε.

Είδος τιτλοποίησης

Χαρακτηριστικό γνώρισμα δεδομένων

Ταυτοποίηση του είδους τιτλοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 242 παράγραφοι 10 και 11 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

Παραδοσιακή τιτλοποίηση

Τιμή

Μέσο το οποίο τιτλοποιείται με παραδοσιακή τιτλοποίηση.

Σύνθετη τιτλοποίηση

Τιμή

Μέσο το οποίο τιτλοποιείται με σύνθετη τιτλοποίηση.

Μη τιτλοποιημένο

Τιμή

Μέσο το οποίο δεν τιτλοποιείται ούτε με παραδοσιακή ούτε με σύνθετη τιτλοποίηση.

Ανεξόφλητο ονομαστικό υπόλοιπο

Χαρακτηριστικό γνώρισμα δεδομένων

Ανεξόφλητο υπόλοιπο αρχικού κεφαλαίου στο τέλος της ημερομηνίας αναφοράς παροχής στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων ανεξόφλητων ληξιπρόθεσμων τόκων αλλά εξαιρουμένων των δεδουλευμένων τόκων. Το ανεξόφλητο ονομαστικό υπόλοιπο πρέπει να αναφέρεται μετά την αφαίρεση των διαγραφών και αποσβέσεων σύμφωνα με τις σχετικές λογιστικές πρακτικές.

Αριθμητικό

Τιμή

Ποσό σε ευρώ. Ποσά σε ξένο νόμισμα θα πρέπει να μετατρέπονται σε ευρώ στις αντίστοιχες συναλλαγματικές ισοτιμίες αναφοράς του ευρώ (δηλαδή τη μέση τιμή) της ΕΚΤ κατά την ημερομηνία αναφοράς παροχής στοιχείων.

Υπόλοιπο εκτός ισολογισμού

Χαρακτηριστικό γνώρισμα δεδομένων

Συνολικό ονομαστικό υπόλοιπο των χρηματοδοτικών ανοιγμάτων εκτός ισολογισμού. Περιλαμβάνει κάθε δέσμευση δανεισμού πριν ληφθούν υπόψη οι συντελεστές μετατροπής και οι τεχνικές μείωσης του πιστωτικού κινδύνου. Είναι το ποσό που αντικατοπτρίζει καλύτερα το μέγιστο χρηματοδοτικό άνοιγμα του ιδρύματος στον πιστωτικό κίνδυνο μη λαμβανομένης υπόψη τυχόν προστασίας ή άλλων πιστωτικών ενισχύσεων.

Αριθμητικό

Τιμή

Ποσό σε ευρώ. Ποσά σε ξένο νόμισμα θα πρέπει να μετατρέπονται σε ευρώ στις αντίστοιχες συναλλαγματικές ισοτιμίες αναφοράς του ευρώ (δηλαδή τη μέση τιμή) της ΕΚΤ κατά την ημερομηνία αναφοράς παροχής στοιχείων.

Δεδουλευμένοι τόκοι

Χαρακτηριστικό γνώρισμα δεδομένων

Το ποσό των δεδουλευμένων τόκων των δανείων κατά την ημερομηνία αναφοράς παροχής στοιχείων, κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1071/2013 (ΕΚΤ/2013/33). Σύμφωνα με τη γενική λογιστική αρχή της αναγνώρισης των δεδουλευμένων εσόδων/εξόδων, οι τόκοι των μέσων θα πρέπει να καταγράφονται στον ισολογισμό κατά τον χρόνο στον οποίο καθίστανται δεδουλευμένοι (δηλαδή κατ' εφαρμογή της αρχής της πραγματοποιήσεως των εσόδων/εξόδων) και όχι κατά τον χρόνο είσπραξης (δηλαδή κατ' εφαρμογή της αρχής της ταμειακής βάσεως).

Αριθμητικό

Τιμή

Ποσό σε ευρώ. Ποσά σε ξένο νόμισμα θα πρέπει να μετατρέπονται σε ευρώ στις αντίστοιχες συναλλαγματικές ισοτιμίες αναφοράς του ευρώ (δηλαδή τη μέση τιμή) της ΕΚΤ κατά την ημερομηνία αναφοράς παροχής στοιχείων.

Λογιστικά στοιχεία

Λογιστική ταξινόμηση μέσων

Χαρακτηριστικό γνώρισμα δεδομένων

Λογιστικό χαρτοφυλάκιο για την καταγραφή των μέσων σύμφωνα με το λογιστικό πρότυπο του κανονισμού (ΕΕ) 2015/534 (ΕΚΤ/2015/13) που εφαρμόζει η νομική οντότητα της παρατηρούμενης μονάδας, ήτοι σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ ή τις εθνικές ΓΑΛΑ.

Λογιστικά χαρτοφυλάκια σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ

Υπόλοιπα διαθεσίμων σε κεντρικές τράπεζες και άλλες καταθέσεις όψεως

Τιμή

Υπόλοιπα διαθεσίμων στις κεντρικές τράπεζες και άλλες καταθέσεις όψεως σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ.

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού διακρατούμενα για διαπραγμάτευση

Τιμή

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού διακρατούμενα για διαπραγμάτευση σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ.

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού μη εμπορικής χρήσης υποχρεωτικά στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων

Τιμή

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού μη εμπορικής χρήσης υποχρεωτικά στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ.

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων

Τιμή

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων που αναγνωρίζονται ως τέτοια κατά την αρχική αναγνώριση ή στη συνέχεια, σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ πλην αυτών που ταξινομούνται ως χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού διακρατούμενα για διαπραγμάτευση.

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού στην εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών εσόδων

Τιμή

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών εσόδων που οφείλονται στο επιχειρηματικό μοντέλο και στα χαρακτηριστικά των ταμειακών ροών, σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ.

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού στο αποσβέσιμο κόστος

Τιμή

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού αποτιμώμενα στο αποσβέσιμο κόστος σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ.

Λογιστικά χαρτοφυλάκια σύμφωνα με τις εθνικές ΓΑΛΑ

Διαθέσιμα και υπόλοιπα διαθεσίμων σε κεντρικές τράπεζες

Τιμή

Διαθέσιμα και υπόλοιπα διαθεσίμων σε κεντρικές τράπεζες σύμφωνα με τις εθνικές ΓΑΛΑ.

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού διακρατούμενα για διαπραγμάτευση

Τιμή

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού διακρατούμενα για διαπραγμάτευση σύμφωνα με τις εθνικές ΓΑΛΑ.

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού μη εμπορικής χρήσης υποχρεωτικά στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων

Τιμή

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού μη εμπορικής χρήσης υποχρεωτικά στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων σύμφωνα με τις εθνικές ΓΑΛΑ.

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού εμπορικής χρήσης

Τιμή

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού εμπορικής χρήσης σύμφωνα με τις εθνικές ΓΑΛΑ.

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων

Τιμή

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων σύμφωνα με τις εθνικές ΓΑΛΑ.

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού διαθέσιμα προς πώληση

Τιμή

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού διαθέσιμα προς πώληση σύμφωνα με τις εθνικές ΓΑΛΑ.

Μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού μη εμπορικής χρήσης στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων

Τιμή

Μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού μη εμπορικής χρήσης αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων σύμφωνα με τις εθνικές ΓΑΛΑ.

Μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού μη εμπορικής χρήσης αποτιμώμενα στην εύλογη αξία στα ίδια κεφάλαια

Τιμή

Μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού μη εμπορικής χρήσης αποτιμώμενα στην εύλογη αξία στα ίδια κεφάλαια σύμφωνα με τις εθνικές ΓΑΛΑ.

Δάνεια και απαιτήσεις

Τιμή

Δάνεια και απαιτήσεις σύμφωνα με τις εθνικές ΓΑΛΑ.

Διακρατούμενες μέχρι τη λήξη επενδύσεις

Τιμή

Διακρατούμενες μέχρι τη λήξη επενδύσεις σύμφωνα με τις εθνικές ΓΑΛΑ.

Χρεωστικοί τίτλοι μη εμπορικής χρήσης που αποτιμώνται με βάση μέθοδο κόστους

Τιμή

Χρεωστικοί τίτλοι μη εμπορικής χρήσης που αποτιμώνται με βάση μέθοδο κόστους σύμφωνα με τις εθνικές ΓΑΛΑ.

Λοιπά μη εμπορικής χρήσης μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού

Τιμή

Λοιπά μη εμπορικής χρήσης μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού σύμφωνα με τις εθνικές ΓΑΛΑ.

Αναγνώριση στον ισολογισμό

Χαρακτηριστικό γνώρισμα δεδομένων

Αναγνώριση του χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού στον ισολογισμό.

Αναγνωρίζονται πλήρως

Τιμή

Μέσο που αναγνωρίζεται πλήρως σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 680/2014.

Αναγνωρίζονται στον βαθμό της συνεχιζόμενης ανάμειξης του ιδρύματος

Τιμή

Μέσο που αναγνωρίζεται στον βαθμό της συνεχιζόμενης ανάμειξης του ιδρύματος σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 680/2014.

Πλήρως αποαναγνωρισμένα

Τιμή

Μέσο που αποαναγνωρίζεται πλήρως σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 680/2014.

Προέλευση βαρών

Χαρακτηριστικό γνώρισμα δεδομένων

Είδος συναλλαγής κατά την οποία το χρηματοδοτικό άνοιγμα είναι βεβαρημένο σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 680/2014. Το στοιχείο του ενεργητικού θα αντιμετωπίζεται ως