ISSN 1977-0669

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 306

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

58ό έτος
24 Νοεμβρίου 2015


Περιεχόμενα

 

II   Μη νομοθετικές πράξεις

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2110 της Επιτροπής, της 12ης Νοεμβρίου 2015, για την καταχώριση ονομασίας στο μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Mojama de Barbate (ΠΓΕ)]

1

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2111 της Επιτροπής, της 12ης Νοεμβρίου 2015, για την καταχώριση ονομασίας στο μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Echalote d'Anjou (ΠΓΕ)]

3

 

*

Κανονισμός (EE) 2015/2112 της Επιτροπής, της 23ης Νοεμβρίου 2015, για την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 251/2009 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 295/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων, όσον αφορά την προσαρμογή των σειρών δεδομένων μετά την αναθεώρηση της ταξινόμησης προϊόντων ανά δραστηριότητα (CPA) ( 1 )

4

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2113 της Επιτροπής, της 23ης Νοεμβρίου 2015, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 16 και 41 ( 1 )

7

 

 

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2114 της Επιτροπής, της 23ης Νοεμβρίου 2015, για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

15

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ

 

*

Οδηγία (EE) 2015/2115 της Επιτροπής, της 23ης Νοεμβρίου 2015, για την τροποποίηση, με σκοπό την έγκριση ειδικών οριακών τιμών για τις χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται σε παιχνίδια, του προσαρτήματος Γ του παραρτήματος II της οδηγίας 2009/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών, όσον αφορά την ουσία φορμαμίδιο ( 1 )

17

 

*

Οδηγία (EE) 2015/2116 της Επιτροπής, της 23ης Νοεμβρίου 2015, για την τροποποίηση, με σκοπό την έγκριση ειδικών οριακών τιμών για τις χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται σε παιχνίδια, του προσαρτήματος Γ του παραρτήματος II της οδηγίας 2009/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών, όσον αφορά την ουσία βενζοϊσοθειαζολινόνη ( 1 )

20

 

*

Οδηγία (EE) 2015/2117 της Επιτροπής, της 23ης Νοεμβρίου 2015, για την τροποποίηση, με σκοπό την έγκριση ειδικών οριακών τιμών για τις χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται σε παιχνίδια, του προσαρτήματος Γ του παραρτήματος II της οδηγίας 2009/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών, όσον αφορά τις ουσίες χλωρομεθυλισοθειαζολινόνη και μεθυλισοθειαζολινόνη, τόσο μεμονωμένα όσο και σε αναλογία 3:1 ( 1 )

23

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

*

Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2015/2118 του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 2015, για την παράταση της εντολής του Ειδικού Εντεταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Νότιο Καύκασο και την κρίση στη Γεωργία

26

 

*

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2015/2119 της Επιτροπής, της 20ής Νοεμβρίου 2015, για τη θέσπιση των συμπερασμάτων σχετικά με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές (ΒΔΤ) βάσει της οδηγίας 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά την παραγωγή πετασμάτων με βάση το ξύλο [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2015) 8062]  ( 1 )

31

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις των οποίων οι τίτλοι έχουν τυπωθεί με λευκά στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


II Μη νομοθετικές πράξεις

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

24.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 306/1


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2015/2110 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 12ης Νοεμβρίου 2015

για την καταχώριση ονομασίας στο μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Mojama de Barbate (ΠΓΕ)]

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012, για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (1), και ιδίως το άρθρο 52 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, η αίτηση που υπέβαλε η Ισπανία για την καταχώριση της ονομασίας «Mojama de Barbate» δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (2).

(2)

Δεδομένου ότι δεν έχει κοινοποιηθεί καμία δήλωση ένστασης στην Επιτροπή, βάσει του άρθρου 51 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, η ονομασία «Mojama de Barbate» πρέπει να καταχωρισθεί,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Καταχωρίζεται η ονομασία «Mojama de Barbate» (ΠΓΕ).

Η ονομασία που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο αφορά προϊόν της κλάσης 1.7 (Νωπά ψάρια, μαλάκια και μαλακόστρακα και προϊόντα αυτών) του παραρτήματος XI του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 668/2014 της Επιτροπής (3).

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 12 Νοεμβρίου 2015.

Για την Επιτροπή,

εξ ονόματος του Προέδρου,

Phil HOGAN

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 343 της 14.12.2012, σ. 1.

(2)  ΕΕ C 223 της 8.7.2015, σ. 10.

(3)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 668/2014 της Επιτροπής, της 13ης Ιουνίου 2014, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (ΕΕ L 179 της 19.6.2014, σ. 36).


24.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 306/3


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2015/2111 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 12ης Νοεμβρίου 2015

για την καταχώριση ονομασίας στο μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Echalote d'Anjou (ΠΓΕ)]

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012, για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (1), και ιδίως το άρθρο 52 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, η αίτηση που κατέθεσε η Γαλλία για την καταχώριση της ονομασίας «Echalote d'Anjou» δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (2).

(2)

Δεδομένου ότι δεν έχει κοινοποιηθεί καμία δήλωση ένστασης στην Επιτροπή, βάσει του άρθρου 51 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, η ονομασία «Echalote d'Anjou» πρέπει να καταχωρισθεί,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Η ονομασία «Echalote d'Anjou» (ΠΓΕ) καταχωρίζεται.

Η ονομασία που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο αφορά προϊόν της κλάσης 1.6 (Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά, νωπά ή μεταποιημένα) του παραρτήματος XI του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 668/2014 της Επιτροπής (3).

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 12 Νοεμβρίου 2015.

Για την Επιτροπή,

εξ ονόματος του Προέδρου,

Phil HOGAN

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 343 της 14.12.2012, σ. 1.

(2)  ΕΕ C 218 της 3.7.2015, σ. 6.

(3)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 668/2014 της Επιτροπής, της 13ης Ιουνίου 2014, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (ΕΕ L 179 της 19.6.2014, σ. 36).


24.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 306/4


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (EE) 2015/2112 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 23ης Νοεμβρίου 2015

για την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 251/2009 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 295/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων, όσον αφορά την προσαρμογή των σειρών δεδομένων μετά την αναθεώρηση της ταξινόμησης προϊόντων ανά δραστηριότητα (CPA)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 295/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2008, σχετικά με τις στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων (1), και ιδίως το άρθρο 11 παράγραφος 2 στοιχείο ε),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 295/2008 θεσπίζει κοινό πλαίσιο για τη συλλογή, την κατάρτιση, τη διαβίβαση και την αξιολόγηση των ευρωπαϊκών στατιστικών σχετικά με τη διάρθρωση, τις δραστηριότητες, την ανταγωνιστικότητα και τις επιδόσεις των επιχειρήσεων στην Ένωση.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 451/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2) θεσπίζει μια στατιστική ταξινόμηση προϊόντων ανά δραστηριότητα (CPA) για την κάλυψη των στατιστικών απαιτήσεων στην Ένωση.

(3)

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 251/2009 της Επιτροπής (3) καθορίζει τις σειρές δεδομένων, το επίπεδο κατανομής και τις ετικέτες για προϊόντα που πρέπει να διαβιβάζονται βάσει της CPA.

(4)

Μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1209/2014 της Επιτροπής (4), είναι αναγκαίο να προσαρμοστεί το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 251/2009 όσον αφορά το επίπεδο κατανομής και τις ετικέτες για ορισμένα προϊόντα για τα στοιχεία που πρέπει να διαβιβάζονται βάσει της CPA, ώστε να διατηρηθεί η συγκρισιμότητα και η συνοχή με τα πρότυπα ταξινόμησης προϊόντων που χρησιμοποιούνται σε διεθνές επίπεδο.

(5)

Συνεπώς, θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 251/2009.

(6)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 251/2009 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 23 Νοεμβρίου 2015.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 97 της 9.4.2008, σ. 13.

(2)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 451/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2008, για τη δημιουργία νέας στατιστικής ταξινόμησης προϊόντων ανά δραστηριότητα (CPA) και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3696/93 του Συμβουλίου (ΕΕ L 145 της 4.6.2008, σ. 65).

(3)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 251/2009 της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2009, για την εφαρμογή και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 295/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις σειρές δεδομένων που πρέπει να καταρτιστούν σχετικά με τις στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων και τις αναγκαίες προσαρμογές μετά την αναθεώρηση της στατιστικής ταξινόμησης προϊόντων ανά δραστηριότητα (CPA) (ΕΕ L 86 της 31.3.2009, σ. 170).

(4)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1209/2014 της Επιτροπής, της 29ης Οκτωβρίου 2014, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 451/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη δημιουργία νέας στατιστικής ταξινόμησης προϊόντων ανά δραστηριότητα (CPA) και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3696/93 του Συμβουλίου (ΕΕ L 336 της 22.11.2014, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 251/2009 τροποποιείται ως εξής:

1.

Στο σημείο 1 «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ», στον πίνακα «Σειρά 1E», στο «Επίπεδο κατανομής των δραστηριοτήτων», τα «Ειδικά συγκεντρωτικά μεγέθη»«HIT», «MHT», «MLT» και«LOT» αντικαθίστανται από τα ακόλουθα:

«HIT

Βιομηχανία υψηλής τεχνολογίας (NACE αναθ. 2: 21+26+30.3)

MHT

Βιομηχανία μέσης-υψηλής τεχνολογίας (NACE αναθ. 2: 20+25.4+27+28+29+30-30.1-30.3+32.5)

MLT

Βιομηχανία μέσης-χαμηλής τεχνολογίας (NACE αναθ. 2: 18.2+19+22+23+24+25-25.4+30.1+33)

LOT

Βιομηχανία χαμηλής τεχνολογίας (NACE αναθ. 2: 10+11+12+13+14+15+16+17+18-18.2+31+32-32.5)».

2.

Στο σημείο 2 «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ», στους πίνακες σειρά 2Η, 2Θ, 2Ι και 2Κ, η «Κάλυψη δραστηριότητας»«NACE αναθ. 2: τομείς B-E (εξαιρουμένων των κλάδων 37, 38 και 39 της NACE αναθ. 2)» αντικαθίσταται από τη «NACE αναθ. 2: τομείς Β-Δ και κλάδος 36».

3.

Στο σημείο 3 «ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ», στους πίνακες σειρά 3Ε, 3ΣΤ, 3Ζ, 3Η, 3Θ, 3Ι και 3Κ, το «Επίπεδο κατανομής των δραστηριοτήτων»«NACE αναθ. 2, μονοψήφιο επίπεδο (τομείς)» διαγράφεται.

4.

Στο σημείο 4 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ», στον πίνακα σειρά 4Ζ, το «Επίπεδο κατανομής των δραστηριοτήτων»

«NACE αναθ. 2, τριψήφιο επίπεδο (ομάδες)

NACE αναθ. 2, διψήφιο επίπεδο (κλάδοι)

NACE αναθ. 2, μονοψήφιο επίπεδο (τομείς)»

αντικαθίσταται από:

«NACE αναθ. 2, διψήφιο επίπεδο (κλάδοι) εκτός από τα χαρακτηριστικά 18 31 0 και 18 32 0 για τον κλάδο 43

NACE αναθ. 2, μονοψήφιο επίπεδο (τομείς) εκτός από τα χαρακτηριστικά 18 31 0 και 18 32 0».

5.

Το σημείο 8 «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» τροποποιείται ως εξής:

α)

Στον πίνακα «Σειρά 8A», στο «Επίπεδο κατανομής κατά τύπο προϊόντος», για το προϊόν 63 12 η ετικέτα «Δικτυακές πύλες» αντικαθίσταται από την ετικέτα «Υπηρεσίες δικτυακών πυλών».

β)

Στον πίνακα «Σειρά 8A», στο «Επίπεδο κατανομής κατά τύπο προϊόντος», για το προϊόν 73 11 13 η ετικέτα «Υπηρεσίες διαφημιστικού σχεδιασμού και διαφημιστικών ιδεών» αντικαθίσταται από την ετικέτα «Υπηρεσίες διαφημιστικών ιδεών»

γ)

Στον πίνακα «Σειρά 8Γ», στο «Επίπεδο κατανομής κατά τύπο προϊόντος», το προϊόν 70 22 4«Εμπορικά σήματα και συμβάσεις δικαιόχρησης» διαγράφεται.

δ)

Στον πίνακα «Σειρά 8E», στο «Επίπεδο κατανομής κατά τύπο προϊόντος», για το προϊόν 71 11 24 η ετικέτα «Υπηρεσίες παροχής αρχιτεκτονικών συμβουλών» αντικαθίσταται από την ετικέτα «Υπηρεσίες παροχής αρχιτεκτονικών συμβουλών οικοδομικών έργων».


24.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 306/7


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2015/2113 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 23ης Νοεμβρίου 2015

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 16 και 41

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Ιουλίου 2002, για την εφαρμογή διεθνών λογιστικών προτύπων (1), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 της Επιτροπής (2) υιοθετήθηκαν ορισμένα διεθνή πρότυπα και διερμηνείες που υφίσταντο στις 15 Οκτωβρίου 2008.

(2)

Στις 30 Ιουνίου 2014 το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) εξέδωσε τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16 Ενσώματα πάγια και στο ΔΛΠ 41 Γεωργία, με τίτλο Γεωργία: Καρποφόρα φυτά. Το IASB αποφάσισε ότι τα φυτά που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την παραγωγή καρπών σε περισσότερες της μίας περιόδους, γνωστά ως καρποφόρα φυτά, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο όπως τα ενσώματα πάγια στο ΔΛΠ 16 Ενσώματα πάγια, διότι η λειτουργία τους είναι παρόμοια με αυτή της μεταποίησης.

(3)

Οι τροποποιήσεις των ΔΛΠ 16 και 41 συνεπάγονται συνακόλουθες τροποποιήσεις στα ΔΛΠ 1, 17, 23, 36 και 40, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνοχή μεταξύ των διεθνών λογιστικών προτύπων.

(4)

Η διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Συμβουλευτική Ομάδα για θέματα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς επιβεβαιώνει ότι οι τροποποιήσεις του ΔΛΠ 16 και του ΔΛΠ 41 πληρούν τα κριτήρια έγκρισης που ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002.

(5)

Ως εκ τούτου, θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1126/2008.

(6)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της κανονιστικής επιτροπής λογιστικών θεμάτων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 τροποποιείται ως εξής:

α)

Το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ) 16 Ενσώματα πάγια τροποποιείται όπως ορίζεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

β)

Το ΔΛΠ 41 Γεωργία τροποποιείται όπως ορίζεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

γ)

Το ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων, το ΔΛΠ 17 Μισθώσεις, το ΔΛΠ 23 Κόστος δανεισμού, το ΔΛΠ 36 Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων και το ΔΛΠ 40 Επενδύσεις σε ακίνητα τροποποιούνται σύμφωνα με τις τροποποιήσεις του ΔΛΠ 16 και του ΔΛΠ 41, όπως ορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Οι επιχειρήσεις εφαρμόζουν τις τροποποιήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1, το αργότερο από την ημερομηνία έναρξης του πρώτου οικονομικού έτους τους που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2016 ή μεταγενέστερα.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 23 Νοεμβρίου 2015.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 243 της 11.9.2002, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 της Επιτροπής, της 3ης Νοεμβρίου 2008, για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 320 της 29.11.2008, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Γεωργία: Καρποφόρα Φυτά

(Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16 και στο ΔΛΠ 41)

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16 Ενσώματα Πάγια

Τροποποιούνται οι παράγραφοι 3, 6 και 37 και προστίθενται οι παράγραφοι 22A και 81ΙΑ–81ΙΓ.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

3.

Το παρόν Πρότυπο δεν εφαρμόζεται σε:

α)

ενσώματα πάγια που κατατάσσονται ως κατεχόμενα προς πώληση, σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 5 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες.

β)

βιολογικά περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με αγροτική δραστηριότητα, εκτός από καρποφόρα φυτά (βλέπε ΔΛΠ 41 Γεωργία). Το παρόν Πρότυπο ισχύει για καρποφόρα φυτά, αλλά δεν ισχύει για την παραγωγή των καρποφόρων φυτών.

γ)

αναγνώριση και επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων που προέρχονται από εξερεύνηση και αξιολόγηση (βλέπε ΔΠΧΑ 6 Εξερεύνηση και αξιολόγηση μεταλλευτικών πόρων).

δ)

ΟΡΙΣΜΟΙ

6.

Οι ακόλουθοι όροι χρησιμοποιούνται στο παρόν Πρότυπο με τις έννοιες που καθορίζονται:

Καρποφόρο φυτό είναι ένα ζωντανό φυτό που:

α)

χρησιμοποιείται στην παραγωγή ή την προμήθεια αγροτικής παραγωγής·

β)

αναμένεται να αποφέρει παραγωγή για περισσότερες από μία περιόδους· και

γ)

έχει αμυδρή πιθανότητα να πωληθεί ως αγροτική παραγωγή, πλην περιστασιακής πώλησης άχρηστων υλικών.

(Στις παραγράφους 5Α–5Β του ΔΛΠ 41 αναπτύσσεται λεπτομερέστερα αυτός ο ορισμός του καρποφόρου φυτού.)

Λογιστική αξία είναι το ποσό στο οποίο ένα περιουσιακό στοιχείο αναγνωρίζεται, μετά την αφαίρεση οποιωνδήποτε σωρευμένων αποσβέσεων και σωρευμένων ζημιών απομείωσης.

Στοιχεία του κόστους

22A

Τα καρποφόρα φυτά λογιστικοποιούνται κατά τον ίδιο τρόπο όπως τα ιδιοκατασκευαζόμενα στοιχεία των ενσώματων παγίων, πριν βρεθούν στην τοποθεσία και την κατάσταση που απαιτείται για τη λειτουργία που έχει προσδιορίσει η διοίκηση. Συνεπώς, οι παραπομπές σε «κατασκευή» στο παρόν Πρότυπο θα πρέπει να ερμηνεύονται υπό την έννοια ότι καλύπτουν τις δραστηριότητες που είναι απαραίτητες για την καλλιέργεια των καρποφόρων φυτών, πριν βρεθούν στην τοποθεσία και την κατάσταση που απαιτείται για τη λειτουργία που έχει προσδιορίσει η διοίκηση.

Μέθοδος αναπροσαρμογής

37.

Κατηγορία ενσώματων παγίων είναι μια ομάδα περιουσιακών στοιχείων, όμοιας φύσης και χρήσης για τις λειτουργίες της οικονομικής οντότητας. Τα ακόλουθα αποτελούν παραδείγματα χωριστών κατηγοριών:

α)

ζ)

έπιπλα και σκεύη·

η)

εξοπλισμός γραφείου· και

θ)

καρποφόρα φυτά.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

81ΙΑ

Με το έγγραφο Γεωργία: Καρποφόρα Φυτά (τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 41), που εκδόθηκε τον Ιούνιο του 2014, τροποποιήθηκαν οι παράγραφοι 3, 6 και 37 και προστέθηκαν οι παράγραφοι 22A και 81ΙΑ–81ΙΓ. Μια οικονομική οντότητα εφαρμόζει τις τροποποιήσεις αυτές για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 2016 ή αργότερα. Επιτρέπεται η εφαρμογή νωρίτερα. Εάν η οικονομική οντότητα εφαρμόσει τις εν λόγω τροποποιήσεις για προγενέστερη περίοδο, γνωστοποιεί το γεγονός αυτό. Μια οικονομική οντότητα εφαρμόζει αυτές τις τροποποιήσεις αναδρομικά, σύμφωνα με το ΔΛΠ 8, πλην όσων ορίζονται στην παράγραφο 81ΙΓ.

81ΙΒ

Κατά την περίοδο αναφοράς, όταν το έγγραφο Γεωργία: Καρποφόρα Φυτά (τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 41) εφαρμόζεται για πρώτη φορά, η οικονομική οντότητα δεν χρειάζεται να γνωστοποιεί τα ποσοτικά στοιχεία που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 28(στ) του ΔΛΠ 8 για την τρέχουσα περίοδο. Ωστόσο, η οικονομική οντότητα παρουσιάζει τις ποσοτικές πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 28(στ) του ΔΛΠ 8 για κάθε προηγούμενη περίοδο που παρουσιάζεται.

81ΙΓ

Μια οικονομική οντότητα μπορεί να επιλέξει να επιμετρήσει ένα στοιχείο των καρποφόρων φυτών στην εύλογη αξία του, κατά την έναρξη της ενωρίτερης περιόδου που παρουσιάζεται στις οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο αναφοράς κατά την οποία η οντότητα εφαρμόζει για πρώτη φορά το έγγραφο Γεωργία: Καρποφόρα Φυτά (τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 41) και να χρησιμοποιήσει αυτή την εύλογη αξία ως το τεκμαιρόμενο κόστος του κατά την ημερομηνία εκείνη. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ της προηγούμενης λογιστικής αξίας και της εύλογης αξίας αναγνωρίζεται στο υπόλοιπο έναρξης των κερδών εις νέον κατά την έναρξη της ενωρίτερης περιόδου που παρουσιάζεται.

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 41 Γεωργία

Τροποποιούνται οι παράγραφοι 1–5, 8, 24 και 44 και προστίθενται οι παράγραφοι 5A–5Γ και 62–63.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1.

Το παρόν Πρότυπο εφαρμόζεται για να λογιστικοποιούνται τα ακόλουθα, όταν αφορούν αγροτική δραστηριότητα:

α)

βιολογικά περιουσιακά στοιχεία, εκτός από καρποφόρα φυτά·

β)

αγροτική παραγωγή κατά τη στιγμή της συγκομιδής· και

γ)

κρατικές επιχορηγήσεις που καλύπτονται στις παραγράφους 34 και 35.

2.

Το παρόν Πρότυπο δεν εφαρμόζεται σε:

α)

έδαφος που σχετίζεται με αγροτική δραστηριότητα (βλέπε ΔΛΠ 16 Ενσώματα πάγια και ΔΛΠ 40 Επενδύσεις σε ακίνητα).

β)

καρποφόρα φυτά που σχετίζονται με αγροτική δραστηριότητα (βλέπε ΔΛΠ 16). Ωστόσο, το παρόν Πρότυπο ισχύει για την παραγωγή αυτών των καρποφόρων φυτών.

γ)

κρατικές επιχορηγήσεις που σχετίζονται με καρποφόρα φυτά (βλέπε ΔΛΠ 20 Λογιστική των κρατικών επιχορηγήσεων και γνωστοποίηση της κρατικής υποστήριξης).

δ)

άυλα περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με αγροτική δραστηριότητα (βλέπε ΔΛΠ 38 Άυλα περιουσιακά στοιχεία).

3.

Το παρόν Πρότυπο εφαρμόζεται σε αγροτική παραγωγή που είναι η παραγωγή που συγκεντρώθηκε από τη συγκομιδή των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων της οικονομικής οντότητας, κατά τη στιγμή της συγκομιδής. Στη συνέχεια εφαρμόζεται το ΔΛΠ 2 Αποθέματα ή ένα άλλο εφαρμοστέο Πρότυπο. Κατά συνέπεια, το παρόν Πρότυπο δεν ασχολείται με την επεξεργασία της αγροτικής παραγωγής μετά τη συγκομιδή. Για παράδειγμα, η μεταποίηση των σταφυλιών σε οίνο από έναν οινοποιό που καλλιέργησε τα σταφύλια. Ενώ μια τέτοια διαδικασία μπορεί να είναι μια λογική και φυσική επέκταση της αγροτικής δραστηριότητας και τα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα μπορεί να έχουν κάποια ομοιότητα με τους βιολογικούς μετασχηματισμούς, τέτοια επεξεργασία δεν περιλαμβάνεται στους ορισμούς της αγροτικής δραστηριότητας του παρόντος Προτύπου.

4.

Ο πίνακας κατωτέρω παρέχει παραδείγματα βιολογικών περιουσιακών στοιχείων, αγροτικής παραγωγής και προϊόντων που είναι το αποτέλεσμα επεξεργασίας μετά τη συγκομιδή:

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία

Αγροτική παραγωγή

Προϊόντα που είναι αποτέλεσμα επεξεργασίας μετά τη συγκομιδή

Πρόβατα

Μαλλί

Νήμα, τάπητες

Δένδρα σε φυτεία ξυλείας

Υλοτομημένα δένδρα

Κούτσουρα, κορμοί δένδρων, ξυλεία

Γαλακτοπαραγωγά βοοειδή

Γάλα

Τυρί

Χοίροι

Σφάγια

Λουκάνικα, χοιρομέρια

Βαμβακοφυτείες

Βαμβάκι

Κλωστή, ύφασμα

Φυτείες ζαχαροκάλαμου

Ζαχαροκάλαμο

Ζάχαρη

Καπνοφυτείες

Φύλλα καπνού

Καπνός

Τεϊόδενδρα

Φύλλα τσαγιού

Τσάι

Αμπέλια

Σταφύλια

Οίνος

Οπωροφόρα δέντρα

Νωπά φρούτα

Μεταποιημένα φρούτα

Ελαιούχοι φοίνικες

Καρποί φοινίκων

Φοινικέλαιο

Καουτσουκόδενδρα

Χυμός καουτσουκόδενδρου

Προϊόντα από καουτσούκ

Ορισμένα φυτά, για παράδειγμα, τα τεϊόδενδρα, τα αμπέλια, οι ελαιούχοι φοίνικες και τα καουτσουκόδενδρα, συνήθως ανταποκρίνονται στον ορισμό του καρποφόρου φυτού και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 16. Ωστόσο, η παραγωγή από την καλλιέργεια καρποφόρων φυτών, για παράδειγμα, τα φύλλα τσαγιού, τα σταφύλια, οι καρποί φοινίκων και ο χυμός καουτσουκόδενδρου, εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 41.

ΟΡΙΣΜΟΙ

Γεωργία — συναφείς ορισμοί

5.

Οι ακόλουθοι όροι χρησιμοποιούνται στο παρόν Πρότυπο με τις έννοιες που καθορίζονται:

Αγροτική παραγωγή είναι το προϊόν που έχει συλλεχθεί από τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής οντότητας.

Καρποφόρο φυτό είναι ένα ζωντανό φυτό που:

α)

χρησιμοποιείται στην παραγωγή ή την προμήθεια αγροτικής παραγωγής·

β)

αναμένεται να αποφέρει παραγωγή για περισσότερες από μία περιόδους· και

γ)

έχει αμυδρή πιθανότητα να πωληθεί ως αγροτική παραγωγή, πλην περιστασιακής πώλησης άχρηστων υλικών.

Βιολογικό περιουσιακό στοιχείο είναι ένα ζωντανό ζώο ή φυτό.

5A

Τα ακόλουθα δεν είναι καρποφόρα φυτά:

α)

φυτά που καλλιεργούνται για να συλλέγονται ως αγροτική παραγωγή (για παράδειγμα, δένδρα που καλλιεργούνται για ξυλεία)·

β)

φυτά που καλλιεργούνται για να παράγουν αγροτική παραγωγή, όταν υπάρχει περισσότερο από αμυδρή πιθανότητα ότι η οικονομική οντότητα θα συλλέξει και θα πωλήσει επίσης και το φυτό ως αγροτική παραγωγή, πλην της περιστασιακής πώλησης άχρηστων υλικών (για παράδειγμα, δένδρα που καλλιεργούνται τόσο για τον καρπό όσο και για την ξυλεία τους)· και

γ)

ετήσιες καλλιέργειες (για παράδειγμα, αραβοσίτου και σίτου).

5B

Όταν τα καρποφόρα φυτά δεν χρησιμοποιούνται πλέον για να αποφέρουν παραγωγή, ενδέχεται να κοπούν και να πωληθούν ως άχρηστα υλικά, για παράδειγμα, για χρήση ως καυσόξυλα. Αυτή η περιστασιακή πώληση άχρηστων υλικών δεν εμποδίζει το φυτό να ανταποκρίνεται στον ορισμό του καρποφόρου φυτού.

Η παραγωγή που καλλιεργείται σε καρποφόρα φυτά είναι βιολογικό περιουσιακό στοιχείο.

Γενικοί ορισμοί

8.

Οι ακόλουθοι όροι χρησιμοποιούνται στο παρόν Πρότυπο με τις έννοιες που καθορίζονται:

Κρατικές επιχορηγήσεις είναι αυτές που ορίζονται στο ΔΛΠ 20.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ

24.

Το κόστος μπορεί μερικές φορές να πλησιάζει την εύλογη αξία, ειδικότερα όταν:

α)

έχει λάβει χώρα μικρής έκτασης βιολογικός μετασχηματισμός από τη στιγμή της πραγματοποίησης του αρχικού κόστους (για παράδειγμα, για δενδρύλλια οπωροφόρων δένδρων, φυτεμένα αμέσως πριν από το τέλος της περιόδου αναφοράς ή προσφάτως αποκτηθέντα ζώα)· ή

β)

οι επιπτώσεις του βιολογικού μετασχηματισμού στην τιμή δεν αναμένεται να είναι σημαντικές (για παράδειγμα, η αρχική ανάπτυξη σε έναν 30ετή παραγωγικό κύκλο πευκοφυτείας).

Γενικά

44.

Αναλώσιμα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία είναι εκείνα που πρέπει να συλλέγονται ως αγροτική παραγωγή ή να πωλούνται ως βιολογικά περιουσιακά στοιχεία. Παραδείγματα αναλωσίμων βιολογικών περιουσιακών στοιχείων είναι ζωντανά ζώα που προορίζονται για την παραγωγή κρέατος, ζωντανά ζώα που προορίζονται για πώληση, ιχθύες σε καλλιέργεια, καλλιέργειες όπως αραβοσίτου και σίτου, παραγωγή σε καρποφόρα φυτά και δένδρα που καλλιεργούνται για ξυλεία. Διαρκή βιολογικά περιουσιακά στοιχεία είναι εκείνα που δεν είναι αναλώσιμα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία. Για παράδειγμα, ζωντανά ζώα από τα οποία παράγεται γάλα και οπωροφόρα δένδρα από τα οποία συλλέγονται φρούτα. Τα διαρκή βιολογικά περιουσιακά στοιχεία δεν αποτελούν αγροτική παραγωγή, αλλά μάλλον προορίζονται να αποφέρουν παραγωγή.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

62.

Με το έγγραφο Γεωργία: Καρποφόρα Φυτά (τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 41), που εκδόθηκε τον Ιούνιο του 2014, τροποποιήθηκαν οι παράγραφοι 1–5, 8, 24 και 44 και προστέθηκαν οι παράγραφοι 5A–5Γ και 63. Μια οικονομική οντότητα εφαρμόζει τις τροποποιήσεις αυτές για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 2016 ή αργότερα. Επιτρέπεται η εφαρμογή νωρίτερα. Εάν η οικονομική οντότητα εφαρμόσει τις εν λόγω τροποποιήσεις για προγενέστερη περίοδο, γνωστοποιεί το γεγονός αυτό. Μια οικονομική οντότητα εφαρμόζει αυτές τις τροποποιήσεις αναδρομικά, σύμφωνα με το ΔΛΠ 8.

63.

Κατά την περίοδο αναφοράς, όταν το έγγραφο Γεωργία: Καρποφόρα Φυτά (τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 41) εφαρμόζεται για πρώτη φορά, η οικονομική οντότητα δεν χρειάζεται να γνωστοποιεί τα ποσοτικά στοιχεία που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 28(στ) του ΔΛΠ 8 για την τρέχουσα περίοδο. Ωστόσο, η οικονομική οντότητα παρουσιάζει τις ποσοτικές πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 28(στ) του ΔΛΠ 8 για κάθε προηγούμενη περίοδο που παρουσιάζεται.

ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων

Τροποποιείται η παράγραφος 54.

Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στην κατάσταση οικονομικής θέσης

54.

Η κατάσταση οικονομικής θέσης περιλαμβάνει, κατ' ελάχιστον, συγκεκριμένα κονδύλια που παρουσιάζουν τα ακόλουθα ποσά:

α)

στ)

βιολογικά περιουσιακά στοιχεία που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 41 Γεωργία·

ζ)

ΔΛΠ 17 Μισθώσεις

Τροποποιείται η παράγραφος 2.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2.

Ωστόσο, το παρόν Πρότυπο δεν εφαρμόζεται στη βάση επιμέτρησης για:

α)

γ)

βιολογικά περιουσιακά στοιχεία που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 41 Γεωργία που κατέχονται από μισθωτές με χρηματοδοτικές μισθώσεις· ή

δ)

βιολογικά περιουσιακά στοιχεία που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 41 που παρέχονται από εκμισθωτές με λειτουργικές μισθώσεις.

ΔΛΠ 23 Κόστος Δανεισμού

Τροποποιούνται οι παράγραφοι 4 και 7.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

4.

Οι οικονομικές οντότητες δεν υποχρεούνται να εφαρμόζουν το Πρότυπο σε κόστος δανεισμού που σχετίζεται άμεσα με την αγορά, κατασκευή ή παραγωγή:

α)

ενός περιουσιακού στοιχείου που πληροί τις προϋποθέσεις, το οποίο επιμετράται στην εύλογη αξία, για παράδειγμα ενός βιολογικού περιουσιακού στοιχείου που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 41 Γεωργία· ή

β)

ΟΡΙΣΜΟΙ

7.

Αναλόγως των συνθηκών, οποιοδήποτε από τα ακόλουθα μπορεί να θεωρηθεί περιουσιακό στοιχείο που πληροί τις προϋποθέσεις:

α)

ε)

επενδύσεις σε ακίνητα

στ)

καρποφόρα φυτά.

ΔΛΠ 36 Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων

Τροποποιείται η παράγραφος 2.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2.

Το παρόν Πρότυπο εφαρμόζεται για τη λογιστική της απομείωσης της αξίας όλων των περιουσιακών στοιχείων, εκτός από:

α)

ζ)

βιολογικά περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με αγροτική δραστηριότητα που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 41 Γεωργία, τα οποία επιμετρώνται στην εύλογη αξία μείον το κόστος διάθεσης·

η)

ΔΛΠ 40 Επενδύσεις σε Ακίνητα

Τροποποιούνται οι παράγραφοι 4 και 7.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

4.

Το παρόν Πρότυπο δεν εφαρμόζεται σε:

α)

βιολογικά περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με αγροτική δραστηριότητα (βλέπε ΔΛΠ 41 Γεωργία και ΔΛΠ 16 Ενσώματα πάγια)· και

β)

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ Η ΩΣ ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

7.

Μια επένδυση σε ακίνητα κατέχεται για να κερδίζονται ενοίκια ή για αύξηση της αξίας των κεφαλαίων ή για αμφότερα. Συνεπώς, μια επένδυση σε ακίνητα δημιουργεί ταμειακές ροές, σε μεγάλο βαθμό ανεξάρτητα από τα άλλα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται από την οικονομική οντότητα. Αυτό διακρίνει την επένδυση σε ακίνητα από τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα. Η παραγωγή ή παροχή αγαθών ή υπηρεσιών (ή η χρήση του ακινήτου για διοικητικούς σκοπούς) δημιουργεί ταμειακές ροές που είναι αποδοτέες όχι μόνο στα ακίνητα, αλλά επίσης και σε άλλα περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία παραγωγής αγαθών ή παροχής υπηρεσιών. Το ΔΛΠ 16 εφαρμόζεται σε ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα.


24.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 306/15


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2015/2114 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 23ης Νοεμβρίου 2015

για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (1),

Έχοντας υπόψη τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 543/2011 της Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 2011, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών (2), και ιδίως το άρθρο 136 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 543/2011 προβλέπει, κατ' εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ' αποκοπή τιμών εισαγωγής από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημα XVI μέρος A του εν λόγω κανονισμού.

(2)

Η κατ' αποκοπή τιμή εισαγωγής υπολογίζεται κάθε εργάσιμη ημέρα, σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφος 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011, λαμβανομένων υπόψη των ημερήσιων μεταβλητών στοιχείων. Συνεπώς, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κατ' αποκοπή τιμές εισαγωγής που αναφέρονται στο άρθρο 136 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 23 Νοεμβρίου 2015.

Για την Επιτροπή,

εξ ονόματος του Προέδρου,

Jerzy PLEWA

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671.

(2)  ΕΕ L 157 της 15.6.2011, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Οι κατ' αποκοπή τιμές εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

(ευρώ/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτων χωρών (1)

Κατ' αποκοπή τιμή εισαγωγής

0702 00 00

AL

48,7

MA

71,4

ZZ

60,1

0707 00 05

AL

69,7

MA

93,8

TR

143,9

ZZ

102,5

0709 93 10

AL

76,3

MA

51,3

TR

159,0

ZZ

95,5

0805 20 10

MA

99,8

ZZ

99,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

TR

64,6

ZZ

64,6

0805 50 10

TR

95,7

ZZ

95,7

0808 10 80

AU

166,8

CA

159,7

CL

83,6

MK

32,3

NZ

173,1

US

107,0

ZA

166,0

ZZ

126,9

0808 30 90

BA

85,6

CN

64,0

TR

124,1

ZZ

91,2


(1)  Ονοματολογία των χωρών που ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1106/2012 της Επιτροπής, της 27ης Νοεμβρίου 2012, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 471/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις κοινοτικές στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τις τρίτες χώρες, όσον αφορά την επικαιροποίηση της ονοματολογίας των χωρών και εδαφών (ΕΕ L 328 της 28.11.2012, σ. 7). Ο κωδικός «ZZ» αντιπροσωπεύει «άλλες χώρες καταγωγής».


ΟΔΗΓΙΕΣ

24.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 306/17


ΟΔΗΓΊΑ (EE) 2015/2115 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 23ης Νοεμβρίου 2015

για την τροποποίηση, με σκοπό την έγκριση ειδικών οριακών τιμών για τις χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται σε παιχνίδια, του προσαρτήματος Γ του παραρτήματος II της οδηγίας 2009/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών, όσον αφορά την ουσία φορμαμίδιο

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009, σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών (1), και ιδίως το άρθρο 46 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Για να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας των παιδιών από τους κινδύνους που συνδέονται με τις χημικές ουσίες που περιέχονται σε παιχνίδια, η οδηγία 2009/48/ΕΚ θεσπίζει ορισμένες απαιτήσεις για τις χημικές ουσίες όπως αυτές που έχουν ταξινομηθεί ως καρκινογόνοι, μεταλλαξιογόνοι ή τοξικές για την αναπαραγωγή (CMR), σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2), καθώς και για τις αλλεργιογόνους αρωματικές ουσίες και ορισμένα στοιχεία. Επιπλέον, η οδηγία 2009/48/ΕΚ εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να εγκρίνει ειδικές οριακές τιμές για χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται σε παιχνίδια που προορίζονται για παιδιά ηλικίας κάτω των 36 μηνών και σε άλλα παιχνίδια που προορίζονται να μπαίνουν στο στόμα, για να εξασφαλίζεται η κατάλληλη προστασία, στην περίπτωση παιχνιδιών με υψηλό βαθμό έκθεσης. Η έγκριση των εν λόγω οριακών τιμών συνεπάγεται την καταχώρισή τους στο προσάρτημα Γ του παραρτήματος II της οδηγίας 2009/48/ΕΚ.

(2)

Για ορισμένες χημικές ουσίες, οι οριακές τιμές που ισχύουν σήμερα είτε είναι υπερβολικά υψηλές με βάση τα διαθέσιμα επιστημονικά αποδεικτικά στοιχεία είτε δεν υπάρχουν. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να εγκριθούν για τις εν λόγω χημικές ουσίες ειδικές οριακές τιμές που θα λαμβάνουν υπόψη τις απαιτήσεις συσκευασίας για τα τρόφιμα, καθώς και τις διαφορές μεταξύ παιχνιδιών και υλικών που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα.

(3)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκρότησε την ομάδα εμπειρογνωμόνων για την ασφάλεια των παιχνιδιών, για να της παρέχει συμβουλές κατά την προετοιμασία των νομοθετικών προτάσεων και πρωτοβουλιών πολιτικής στον τομέα της ασφάλειας των παιχνιδιών. Η αποστολή της υποομάδας της εν λόγω ομάδας για τα «χημικά προϊόντα» είναι να παρέχει τέτοιες συμβουλές όσον αφορά τις χημικές ουσίες που μπορούν να χρησιμοποιούνται σε παιχνίδια.

(4)

Το φορμαμίδιο (αριθ. CAS 75-12-7) χρησιμοποιείται, μεταξύ άλλων, στη βιομηχανία πλαστικών και πολυμερών, κυρίως ως διαλύτης, πλαστικοποιητής ή ως ουσία η οποία συνδυάζεται με διογκωτική ουσία που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία αφρού (3). Το 2010 αρκετά κράτη μέλη εντόπισαν φορμαμίδιο σε μια σειρά παιχνιδιών από αφρώδες υλικό, όπως χαλιά υπό μορφή παζλ, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία για την υγεία των παιδιών μέσω της εισπνοής. Ορισμένα κράτη μέλη έλαβαν ή εξετάζουν το ενδεχόμενο να λάβουν κανονιστικά μέτρα.

(5)

Στις συζητήσεις της σχετικά με το φορμαμίδιο, η υποομάδα «χημικά προϊόντα» βασίστηκε στη γνώμη της Γαλλικής Υπηρεσίας για την Υγεία και την Ασφάλεια σε σχέση με τα τρόφιμα, το περιβάλλον και τον χώρο εργασίας (ANSES). Η εν λόγω γνώμη συνιστά να περιοριστεί η εκπομπή στην ατμόσφαιρα φορμαμιδίου από χαλιά υπό μορφή παζλ, ώστε να μην υπερβαίνει τα 20 μg/m3 μετρούμενη 28 ημέρες μετά την αφαίρεση της συσκευασίας των νέων χαλιών υπό μορφή παζλ και την παραμονή τους σε θάλαμο απαέρωσης πριν από την πώλησή τους, με την εφαρμογή μεθόδου δοκιμών (4) σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 16000-6 και 16000-9 και υπό τις κατάλληλες συνθήκες για τη λήψη δείγματος από τα προϊόντα και τις παρτίδες των προϊόντων.

(6)

Η υποομάδα «χημικά προϊόντα» έλαβε υπόψη ένα παιδικό δωμάτιο (όγκου 30 m3) όπου υπάρχει ένα μεγάλο χαλί παζλ (εμβαδού 1,2 m2 και βάρους 720 g), καθώς και διάφορα άλλα παιχνίδια από αφρώδες υλικό (δηλαδή έως 1 kg επιπλέον αφρώδη υλικά παιχνιδιών που εκτίθενται στον αέρα). Ο αέρας του εν λόγω παιδικού δωματίου (με ρυθμό ανανέωσης αέρα 0,5 h– 1) περιέχει ποσότητα φορμαμιδίου 20 μg/m3 μετά από 28 ημέρες, εάν το αφρώδες υλικό των παιχνιδιών περιέχει ποσότητα φορμαμιδίου 200 mg/kg περίπου που εκπέμπεται πλήρως.

(7)

Το φορμαμίδιο ταξινομείται βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 ως ουσία τοξική για την αναπαραγωγή κατηγορίας 1Β. Σύμφωνα με το σημείο 4 του μέρους III του παραρτήματος II της οδηγίας 2009/48/ΕΚ, ουσίες τοξικές για την αναπαραγωγή της κατηγορίας 1Β, όπως το φορμαμίδιο, δύνανται να είναι παρούσες στα παιχνίδια σε συγκεντρώσεις ίσες ή μικρότερες από τις σχετικές συγκεντρώσεις που καθορίζονται για την ταξινόμηση των μειγμάτων που τις περιέχουν, ήτοι 0,5 %, το οποίο ισοδυναμεί με 5 000 mg/kg (όριο συγκέντρωσης) πριν από την 1η Ιουνίου 2015, και εφεξής 0,3 %, το οποίο ισοδυναμεί με 3 000 mg/kg (όριο συγκέντρωσης). Η οδηγία 2009/48/ΕΚ δεν προβλέπει επί του παρόντος όριο εκπομπών για το φορμαμίδιο.

(8)

Με βάση τα ανωτέρω, η ομάδα «Χημικά προϊόντα» συνέστησε, κατά τη συνεδρίασή της στις 28 Νοεμβρίου 2013, να καθοριστεί το όριο εκπομπών φορμαμιδίου από αφρώδη υλικά παιχνιδιών, στο προσάρτημα Γ του παραρτήματος II της εν λόγω οδηγίας, σε 20 μg/m3 μετά την πάροδο 28 ημερών το πολύ από την έναρξη της δοκιμής εκπομπών. Η υποομάδα έκρινε επομένως, κατά τη συνεδρίασή της στις 18 Φεβρουαρίου 2015, ότι η δοκιμή εκπομπών δεν είναι απαραίτητη εάν η περιεκτικότητα σε φορμαμίδιο είναι μικρότερη ή ίση με 200 mg/kg (τιμή αποκοπής που προκύπττει από ένα σενάριο χείριστης περίπτωσης έκθεσης).

(9)

Δεν υπάρχουν γνωστές χρήσεις του φορμαμιδίου σε υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα για να εξεταστούν.

(10)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που καταρτίστηκε βάσει του άρθρου 47 της οδηγίας 2009/48/ΕΚ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Στο προσάρτημα Γ του παραρτήματος II της οδηγίας 2009/48/ΕΚ, προστίθεται η ακόλουθη εγγραφή:

Ουσία

Αριθ. CAS

Οριακή τιμή

«Φορμαμίδιο

75-12-7

20 μg/m3 (όριο εκπομπών) εντός 28 ημερών, το αργότερο, από την έναρξη της δοκιμής για εκπομπές των υλικών παιχνιδιών από αφρώδες πλαστικό με περιεκτικότητα σε φορμαμίδιο άνω των 200 mg/kg (όριο αποκοπής που βασίζεται στην περιεκτικότητα).»

Άρθρο 2

1.   Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, το αργότερο έως τις 24 Μαΐου 2017, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από τις 24 Μαΐου 2017.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη μέλη.

2.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 23 Νοεμβρίου 2015.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 170 της 30.6.2009, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (ΕΕ L 353 της 31.12.2008, σ. 1).

(3)  Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) (γαλλική υπηρεσία για την υγεία και την ασφάλεια σε σχέση με τα τρόφιμα, το περιβάλλον και τον χώρο εργασίας), γνώμη σχετικά με τις χρήσεις του φορμαμιδίου στα καταναλωτικά αγαθά και τους κινδύνους για την υγεία που συνδέονται με το φορμαμίδιο που περιέχεται σε παιδικά χαλιά υπό μορφή παζλ από αφρώδες υλικό. Γνώμη ANSES, αίτημα αριθ. 2010-SA-0302, της 4ης Ιουλίου 2011, σ. 4.

(4)  Πρωτόκολλο των δοκιμών για τις εκπομπές με σχετική υγρασία 50 %, θερμοκρασία 23 °C, ρυθμό ανανέωσης αέρα0,5 όγκο.ώρα– 1, κανονικό μέγεθος δωματίου 30 m3 και εκπέμπουσα επιφάνεια του χαλιού ίση με 1,2 m2.


24.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 306/20


ΟΔΗΓΊΑ (EE) 2015/2116 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 23ης Νοεμβρίου 2015

για την τροποποίηση, με σκοπό την έγκριση ειδικών οριακών τιμών για τις χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται σε παιχνίδια, του προσαρτήματος Γ του παραρτήματος II της οδηγίας 2009/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών, όσον αφορά την ουσία βενζοϊσοθειαζολινόνη

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009, σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών (1), και ιδίως το άρθρο 46 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Για να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας των παιδιών από τους κινδύνους που συνδέονται με τις χημικές ουσίες που περιέχονται σε παιχνίδια, η οδηγία 2009/48/ΕΚ θεσπίζει ορισμένες απαιτήσεις για τις χημικές ουσίες όπως αυτές που έχουν ταξινομηθεί ως καρκινογόνοι, μεταλλαξιογόνοι ή τοξικές για την αναπαραγωγή (CMR), σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2), καθώς και για τις αλλεργιογόνους αρωματικές ουσίες και ορισμένα στοιχεία. Επιπλέον, η οδηγία 2009/48/ΕΚ εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να εγκρίνει ειδικές οριακές τιμές για χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται σε παιχνίδια που προορίζονται για παιδιά ηλικίας κάτω των 36 μηνών και σε άλλα παιχνίδια που προορίζονται να μπαίνουν στο στόμα, για να εξασφαλιστεί η κατάλληλη προστασία, στην περίπτωση παιχνιδιών με υψηλό βαθμό έκθεσης. Η έγκριση των εν λόγω οριακών τιμών συνεπάγεται την εγγραφή τους στο προσάρτημα Γ του παραρτήματος II της οδηγίας 2009/48/ΕΚ.

(2)

Για ορισμένες χημικές ουσίες, οι οριακές τιμές που ισχύουν σήμερα είτε είναι υπερβολικά υψηλές με βάση τα διαθέσιμα επιστημονικά αποδεικτικά στοιχεία είτε δεν υπάρχουν. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να εγκριθούν για τις εν λόγω χημικές ουσίες ειδικές οριακές τιμές που θα λαμβάνουν υπόψη τις απαιτήσεις συσκευασίας για τα τρόφιμα, καθώς και τις διαφορές μεταξύ παιχνιδιών και υλικών που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα.

(3)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκρότησε την ομάδα εμπειρογνωμόνων για την ασφάλεια των παιχνιδιών, για να της παρέχει συμβουλές κατά την προετοιμασία των νομοθετικών προτάσεων και πρωτοβουλιών πολιτικής στον τομέα της ασφάλειας των παιχνιδιών. Η αποστολή της υποομάδας της εν λόγω ομάδας για τα «χημικά προϊόντα» είναι να παρέχει τέτοιες συμβουλές όσον αφορά τις χημικές ουσίες που μπορούν να χρησιμοποιούνται σε παιχνίδια.

(4)

Η ουσία 1,2-βενζοϊσοθειαζολ-3(2H)-όνη [1,2-βενζοϊσοθειαζολ-3-όνη (BIT), αριθμός CAS 2634-33-5] χρησιμοποιείται ως συντηρητικό σε παιχνίδια με βάση το νερό (3), όπως μεταξύ άλλων, σε βαφές ερασιτεχνικής χρήσης και δαχτυλομπογιές (4), όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα μιας έρευνας αγοράς που διεξήχθη με τη συμμετοχή οικονομικών φορέων και των επαγγελματικών τους ενώσεων, εκπροσώπων καταναλωτών και κέντρων αλλεργιών, καθώς και από διαδικτυακές έρευνες και επισκέψεις σε καταστήματα πώλησης (5).

(5)

Στις συζητήσεις της σχετικά με την ουσία BIT, η υποομάδα «Χημικά προϊόντα» βασίστηκε στη σχετική γνώμη της επιστημονικής επιτροπής για την ασφάλεια των καταναλωτών (ΕΕΑΚ), επισημαίνοντας ότι είναι επαρκώς τεκμηριωμένο ότι η BIT αποτελεί αλλεργιογόνο που προκαλεί αλλεργική δερματίτιδα εξ επαφής (6). Μολονότι, σύμφωνα με την εν λόγω γνώμη, η BIT θεωρείται απλώς μέτρια ευαισθητοποιητική ουσία με μικρότερη ισχύ από άλλα συντηρητικά καλλυντικών που διατίθενται στο εμπόριο (7), εξάγεται, ωστόσο, το συμπέρασμα ότι οι ισοθειαζολινόνες αποτελούν σημαντικά αλλεργιογόνα που προκαλούν αλλεργική δερματίτιδα εξ επαφής για τον καταναλωτή στην Ευρώπη (8). Δεν επιτρέπεται η χρήση της ουσίας ΒΙΤ στα καλλυντικά (9).

(6)

Η ουσία BIT έχει ταξινομηθεί, βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, ως ευαισθητοποιητική ουσία του δέρματος. Η οδηγία 2009/48/ΕΚ δεν προβλέπει προς το παρόν ειδική οριακή τιμή για την ουσία BIT, ούτε μία γενική οριακή τιμή για τις ευαισθητοποιητικές ουσίες.

(7)

Με βάση τα ανωτέρω, η υποομάδα «Χημικά προϊόντα» θεωρεί ότι η BIT δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε παιχνίδια. Σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 71-9:2005+A1:2007, οι ουσίες που δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται πρέπει να περιορίζονται στο όριο ποσοτικού προσδιορισμού (LOQ) που προκύπτει από μία κατάλληλη μέθοδο δοκιμής (10). Κατά συνέπεια, η υποομάδα «Χημικά προϊόντα» συνέστησε, κατά τη συνεδρίασή της στις 26 Μαρτίου 2014, να περιοριστεί η BIT σε παιχνίδια στο όριο ποσοτικού προσδιορισμού (LOQ), δηλαδή σε μέγιστη συγκέντρωση 5 mg/kg. Η χρήση της BIT δεν υπόκειται σε ρύθμιση όσον αφορά τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα.

(8)

Με βάση τα ανωτέρω, το προσάρτημα Γ του παραρτήματος II της οδηγίας 2009/48/ΕΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να περιλαμβάνει όριο συγκέντρωσης της ουσίας BIT σε παιχνίδια.

(9)

Το όριο συγκέντρωσης που προβλέπεται στην παρούσα οδηγία πρέπει να επανεξεταστεί το αργότερο πέντε έτη μετά την ημερομηνία εφαρμογής της οδηγίας από τα κράτη μέλη.

(10)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που συστάθηκε βάσει του άρθρου 47 της οδηγίας 2009/48/ΕΚ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Στο προσάρτημα Γ του παραρτήματος II της οδηγίας 2009/48/ΕΚ, προστίθεται η ακόλουθη εγγραφή:

Ουσία

Αριθμός CAS

Οριακή τιμή

«1,2-βενζοϊσοθειαζολ-3(2H)-όνη

2634-33-5

5 mg/kg (όριο συγκέντρωσης) σε υδατικά υλικά παιχνιδιών, σύμφωνα με τις μεθόδους που προβλέπονται στα ευρωπαϊκά πρότυπα EN 71-10:2005 και EN 71-11:2005»

Άρθρο 2

1.   Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, το αργότερο στις 24 Μαΐου 2017, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία. Κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από τις 24 Μαΐου 2017.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη μέλη.

2.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 23 Νοεμβρίου 2015.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 170 της 30.6.2009, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (ΕΕ L 353 της 31.12.2008, σ. 1).

(3)  Δανική EPA (2014,) έρευνα και αξιολόγηση υγείας των συντηρητικών σε παιχνίδια. Έρευνα σχετικά με τις χημικές ουσίες στα καταναλωτικά προϊόντα αριθ. 124, 2014· πίνακας 24 στη σ. 56.

(4)  Δανική EPA (2014,) έρευνα και αξιολόγηση υγείας των συντηρητικών σε παιχνίδια. Έρευνα σχετικά με τις χημικές ουσίες στα καταναλωτικά προϊόντα αριθ. 124, 2014· σ. 38-39.

(5)  Δανική EPA (2014,) έρευνα και αξιολόγηση υγείας των συντηρητικών σε παιχνίδια. Έρευνα σχετικά με τις χημικές ουσίες στα καταναλωτικά προϊόντα αριθ. 124, 2014· σ. 19 και επόμενες.

(6)  Επιστημονική επιτροπή για την ασφάλεια των καταναλωτών (ΕΕΑΚ), γνώμη σχετικά με την BIT. Γνώμη που εκδόθηκε στις 26-27 Ιουνίου 2012, σ. 16 και 26.

(7)  Επιστημονική επιτροπή για την ασφάλεια των καταναλωτών (ΕΕΑΚ), γνώμη σχετικά με την BIT. Γνώμη που εκδόθηκε στις 26-27 Ιουνίου 2012, σ. 16.

(8)  Επιστημονική επιτροπή για την ασφάλεια των καταναλωτών (ΕΕΑΚ), γνώμη σχετικά με την BIT. Γνώμη που εκδόθηκε στις 26-27 Ιουνίου 2012, σ. 26.

(9)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, για τα καλλυντικά (ΕΕ L 342 της 22.12.2009, σ. 59).

(10)  EN 71-9:2005 + A1:2007, παράρτημα A, τμήμα A.10.


24.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 306/23


ΟΔΗΓΊΑ (EE) 2015/2117 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 23ης Νοεμβρίου 2015

για την τροποποίηση, με σκοπό την έγκριση ειδικών οριακών τιμών για τις χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται σε παιχνίδια, του προσαρτήματος Γ του παραρτήματος II της οδηγίας 2009/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών, όσον αφορά τις ουσίες χλωρομεθυλισοθειαζολινόνη και μεθυλισοθειαζολινόνη, τόσο μεμονωμένα όσο και σε αναλογία 3:1

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009, σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών (1), και ιδίως το άρθρο 46 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Προκειμένου να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας των παιδιών από τους κινδύνους που συνδέονται με τις χημικές ουσίες που περιέχονται σε παιχνίδια, η οδηγία 2009/48/ΕΚ θεσπίζει ορισμένες απαιτήσεις για τις χημικές ουσίες όπως αυτές που έχουν ταξινομηθεί ως καρκινογόνοι, μεταλλαξιογόνοι ή τοξικές για την αναπαραγωγή (CMR), σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2), καθώς και για τις αλλεργιογόνους αρωματικές ουσίες και ορισμένα στοιχεία. Επιπλέον, η οδηγία 2009/48/ΕΚ εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να εγκρίνει ειδικές οριακές τιμές για χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται σε παιχνίδια που προορίζονται για παιδιά ηλικίας κάτω των 36 μηνών και σε άλλα παιχνίδια που προορίζονται να μπαίνουν στο στόμα, για να εξασφαλίζεται η ενδεδειγμένη προστασία, στην περίπτωση παιχνιδιών που συνεπάγονται υψηλό βαθμό έκθεσης. Η έγκριση των εν λόγω οριακών τιμών συνεπάγεται την εγγραφή τους στο προσάρτημα Γ του παραρτήματος II της οδηγίας 2009/48/ΕΚ.

(2)

Για ορισμένες χημικές ουσίες, οι οριακές τιμές που ισχύουν σήμερα είτε είναι υπερβολικά υψηλές με βάση τα διαθέσιμα επιστημονικά αποδεικτικά στοιχεία είτε δεν υπάρχουν. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να εγκριθούν για τις εν λόγω χημικές ουσίες ειδικές οριακές τιμές που θα λαμβάνουν υπόψη τις απαιτήσεις συσκευασίας για τα τρόφιμα, καθώς και τις διαφορές μεταξύ παιχνιδιών και υλικών που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα.

(3)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκρότησε την ομάδα εμπειρογνωμόνων για την ασφάλεια των παιχνιδιών, για να της παρέχει συμβουλές κατά την προετοιμασία των νομοθετικών προτάσεων και πρωτοβουλιών πολιτικής στον τομέα της ασφάλειας των παιχνιδιών. Η αποστολή της υποομάδας «Χημικά προϊόντα» της εν λόγω ομάδας είναι να παρέχει τέτοιου είδους συμβουλές όσον αφορά τις χημικές ουσίες που μπορούν να χρησιμοποιούνται σε παιχνίδια.

(4)

Το μείγμα 5-χλωρο-2-μεθυλισοθειαζολιν-3(2H)-όνης (CMI) και 2-μεθυλισοθειαζολιν-3(2H)-όνης (MI) σε αναλογία 3:1 (αριθμός CAS 55965-84-9) (3), όπως και τα επιμέρους συστατικά του, CMI (αριθ. CAS 26172-55-4) και MI (αριθ. CAS 2682-20-4), χρησιμοποιούνται ως συντηρητικά σε παιχνίδια με βάση το νερό (4), όπως βαφές ερασιτεχνικής χρήσης, δαχτυλομπογιές, βαφές για υαλοπίνακες/γυαλί, κόλλες και φυσαλίδες από σαπούνι (5).

(5)

Στις συζητήσεις της σχετικά με το μείγμα CMI και MI σε αναλογία 3:1 καθώς και τα επιμέρους συστατικά του, CMI και MI, η υποομάδα «Χημικά προϊόντα» βασίστηκε στη σχετική γνωμοδότηση της επιστημονικής επιτροπής για την υγεία και τους περιβαλλοντικούς κινδύνους (ΕΕΥΠΚ), σημειώνοντας ότι ούτε το μείγμα CMI και MI σε αναλογία 3:1 ούτε η CMI και η MI συνιστώνται για χρήση σε παιχνίδια, λόγω των αλλεργικών αντιδράσεων που παρατηρήθηκαν σε σχέση με τις εν λόγω ουσίες σε καλλυντικά (6). Η υποομάδα «Χημικά προϊόντα» έλαβε επίσης υπόψη της τη σχετική γνώμη της ΕΕΑΚ που θεωρεί το μείγμα CMI και MI σε αναλογία 3:1 ιδιαίτερα ισχυρή αλλεργιογόνο ουσία για τον άνθρωπο, όπως αποδεικνύεται από τα διαθέσιμα δεδομένα (7).

(6)

Το μείγμα CMI και MI σε αναλογία 3:1 έχει ταξινομηθεί βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 ως ευαισθητοποιητική ουσία του δέρματος. Η CMI και η MI μεμονωμένα δεν ταξινομούνται βάσει του κανονισμού. Η οδηγία 2009/48/ΕΚ δεν προβλέπει επί του παρόντος ειδική οριακή τιμή για το μείγμα CMI/MI σε αναλογία 3:1 ούτε μεμονωμένα για τη CMI και τη MI, αλλά ούτε και μία γενική οριακή τιμή για τις ευαισθητοποιητικές ουσίες.

(7)

Με βάση τα ανωτέρω, η υποομάδα «Χημικά προϊόντα» πρότεινε, κατά τη συνεδρίασή της στις 15 Φεβρουαρίου 2012, να μη χρησιμοποιείται σε παιχνίδια το μείγμα CMI και MI σε αναλογία 3:1.

(8)

Σύμφωνα με το γερμανικό ομοσπονδιακό ίδρυμα εκτίμησης της επικινδυνότητας (Bundesinstitut für Risikobewertung, BfR) (8) πρέπει να καθοριστούν οριακές τιμές για τη CMI και τη MI, που είναι ισχυρές αλλεργιογόνες ουσίες, σε επίπεδο συγκέντρωσης που θεωρείται προστατευτικό για άτομα που είναι ήδη ευαισθητοποιημένα. Αυτός είναι ο πλέον αυστηρός τρόπος για να περιοριστούν τα αλλεργιογόνα, δεδομένου ότι τα ήδη ευαισθητοποιημένα άτομα υποφέρουν από εκδήλωση αλλεργίας σε ακόμη χαμηλότερες συγκεντρώσεις αλλεργιογόνων. Σύμφωνα με την ανωτέρω γνώμη της επιστημονικής επιτροπής για την ασφάλεια των καταναλωτών (ΕΕΑΚ), τέτοια συγκέντρωση είναι κατώτερη του 2 mg/kg (9).

(9)

Σύμφωνα με το BfR, η εποπτεία της αγοράς είναι σε θέση να προβαίνει συστηματικά σε ποσοτικό προσδιορισμό της CMI σε συγκεντρώσεις έως και 0,75 mg/kg και της MI σε συγκεντρώσεις έως και 0,25 mg/kg (10) (όρια ποσοτικού προσδιορισμού LOQs).

(10)

Με βάση τα ανωτέρω, η ομάδα εμπειρογνωμόνων για την ασφάλεια των παιχνιδιών συνέστησε, κατά τη συνεδρίασή της στις 23 Μαΐου 2014, να περιοριστούν οι χρήσεις της CMI και της MI στα όρια του ποσοτικού προσδιορισμού τους.

(11)

Ενώ υπάρχει ειδικό όριο μετανάστευσης για τη MI μεμονωμένα ως πρόσθετης ύλης για χρήση σε ορισμένα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, οι βασικές παραδοχές για τον υπολογισμό του εν λόγω ορίου μετανάστευσης είναι διαφορετικές από εκείνες για το όριο συγκέντρωσης της MI σε παιχνίδια. Οι χρήσεις του μείγματος CMI και MI σε αναλογία 3:1 και της CMI μεμονωμένα δεν ρυθμίζονται για τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα.

(12)

Με βάση τα ανωτέρω, το προσάρτημα Γ του παραρτήματος II της οδηγίας 2009/48/ΕΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να συμπεριλάβει όρια συγκέντρωσης για το μείγμα CMI και MI σε αναλογία 3:1, καθώς και μεμονωμένα για τις CMI και MI που χρησιμοποιούνται στα παιχνίδια.

(13)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που συστάθηκε βάσει του άρθρου 47 της οδηγίας 2009/48/ΕΚ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Στο προσάρτημα Γ του παραρτήματος II της οδηγίας 2009/48/ΕΚ προστίθενται οι ακόλουθες εγγραφές:

Ουσία

Αριθμός CAS

Οριακή τιμή

«μάζα αντίδρασης: 5-χλωρο-2-μεθυλο-4-ισοθειαζολιν-3-όνης (αριθ. ΕΚ 247-500-7) και 2-μεθυλ-2H-ισοθειαζολ-3-όνης (αριθ. ΕΚ 220-239-6) (3:1)

55965-84-9

1 mg/kg (όριο συγκέντρωσης) σε υδατικά υλικά παιχνιδιών

5-χλωρο-2-μεθυλ-ισοθειαζολιν-3(2H)-όνη

26172-55-4

0,75 mg/kg (όριο συγκέντρωσης) σε υδατικά υλικά παιχνιδιών

2-μεθυλισοθειαζολιν-3(2H)-όνη

2682-20-4

0,25 mg/kg (όριο συγκέντρωσης) σε υδατικά υλικά παιχνιδιών»

Άρθρο 2

1.   Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, το αργότερο στις 24 Νοεμβρίου 2017, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία. Κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από τις 24 Νοεμβρίου 2017.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη μέλη.

2.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 23 Νοεμβρίου 2015.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 170 της 30.6.2009, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (ΕΕ L 353 της 31.12.2008, σ. 1).

(3)  Οι εμπορικές επωνυμίες είναι Kathon, Acticide, Microcare κ.λπ., σύμφωνα με τη γνώμη σχετικά με το μείγμα 5-χλωρο-2-μεθυλισοθειαζολίν-3(2H)-όνης και 2-μεθυλισοθειαζολιν-3(2H)-όνης της επιστημονικής επιτροπής για την ασφάλεια των καταναλωτών (ΕΕΑΚ). Γνώμη που εκδόθηκε στις 8 Δεκεμβρίου 2009, σ. 6.

(4)  Οργανισμός Προστασίας Περιβάλλοντος της Δανίας (2014) — Έρευνα και αξιολόγηση των συντηρητικών στα παιχνίδια όσον αφορά την υγεία. Έρευνα σχετικά με τις χημικές ουσίες στα καταναλωτικά προϊόντα αριθ. 124, 2014, πίνακας 24, σ. 56.

(5)  Οργανισμός Προστασίας Περιβάλλοντος της Δανίας (2014) — Έρευνα και αξιολόγηση των συντηρητικών στα παιχνίδια όσον αφορά την υγεία. Έρευνα σχετικά με τις χημικές ουσίες στα καταναλωτικά προϊόντα αριθ. 124, 2014, σ. 38-39.

(6)  Επιστημονική επιτροπή για την υγεία και τους περιβαλλοντικούς κινδύνους (ΕΕΥΠΚ), γνωμοδότηση σχετικά με την «Απάντηση της CEN στη γνώμη της ΕΕΤΟΠ σχετικά με την αξιολόγηση της έκθεσης της CEN για την αξιολόγηση κινδύνου των οργανικών χημικών ουσιών στα παιχνίδια», η οποία εγκρίθηκε στις 29 Μαΐου 2007, σ. 8 και πίνακας 1 στη σ. 9.

(7)  Βλέπε γνωμοδότηση της ΕΑΑΚ στην υποσημείωση 3, σ. 35.

(8)  Έγγραφο θέσης του BfR της 24.9.2012, σ. 4.

(9)  Βλέπε γνωμοδότηση της ΕΑΑΚ στην υποσημείωση 3, σ. 33.

(10)  Βλέπε υποσημείωση 8.


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

24.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 306/26


ΑΠΌΦΑΣΗ (ΚΕΠΠΑ) 2015/2118 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 23ης Νοεμβρίου 2015

για την παράταση της εντολής του Ειδικού Εντεταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Νότιο Καύκασο και την κρίση στη Γεωργία

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδίως το άρθρο 33 και το άρθρο 31 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 8 Ιουλίου 2014 το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση 2014/438/ΚΕΠΠΑ (1) για το διορισμό του κ. Herbert SALBER ως Ειδικού Εντεταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΕΕ) για το Νότιο Καύκασο και την κρίση στη Γεωργία. Η θητεία του ΕΕΕΕ λήγει στις 31 Οκτωβρίου 2015.

(2)

Η θητεία του ΕΕΕΕ θα πρέπει να παραταθεί για ένα περαιτέρω χρονικό διάστημα δεκαέξι μηνών.

(3)

Ο ΕΕΕΕ θα εκτελέσει την εντολή του υπό συνθήκες οι οποίες ενδέχεται να επιδεινωθούν και να εμποδίσουν την επίτευξη των στόχων της εξωτερικής δράσης της Ένωσης, όπως ορίζονται στο άρθρο 21 της Συνθήκης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Ειδικός Εντεταλμένος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η εντολή του κ. Herbert SALBER ως ΕΕΕΕ για το Νότιο Καύκασο και την κρίση στη Γεωργία παρατείνεται έως τις 28 Φεβρουαρίου 2017. Το Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει να τερματιστεί νωρίτερα η εντολή του ΕΕΕΕ, βάσει αξιολόγησης της Επιτροπής Πολιτικής και Ασφάλειας (ΕΠΑ) και πρότασης της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας (ΥΕ).

Άρθρο 2

Στόχοι πολιτικής

Η εντολή του ΕΕΕΕ βασίζεται στους στόχους πολιτικής της Ένωσης για το Νότιο Καύκασο, μεταξύ των οποίων και οι στόχοι που καθορίζονται στα συμπεράσματα του έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το οποίο συνήλθε στις Βρυξέλλες την 1η Σεπτεμβρίου 2008 και στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 15ης Σεπτεμβρίου 2008 και της 27ης Φεβρουαρίου 2012. Οι στόχοι αυτοί περιλαμβάνουν:

α)

σύμφωνα με τους υπάρχοντες μηχανισμούς, μεταξύ άλλων τον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) και την ομάδα του Μινσκ, πρόληψη των συγκρούσεων στην περιοχή, συμβολή στην ειρηνική διευθέτηση των συγκρούσεων στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της κρίσης στη Γεωργία και της σύγκρουσης στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ, με την προώθηση της επιστροφής των προσφύγων και των εντός της χώρας εκτοπισμένων προσώπων και με άλλα ενδεδειγμένα μέσα, και υποστήριξη της εφαρμογής της εν λόγω διευθέτησης σύμφωνα με τις αρχές του διεθνούς δικαίου·

β)

δημιουργία εποικοδομητικών σχέσεων με τους κύριους ενδιαφερομένους σχετικά με την περιοχή·

γ)

ενθάρρυνση και περαιτέρω στήριξη της συνεργασίας μεταξύ Αρμενίας, Αζερμπαϊτζάν και Γεωργίας και, κατά περίπτωση, των γειτονικών τους χωρών·

δ)

ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της προβολής της Ένωσης στην περιοχή.

Άρθρο 3

Εντολή

Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι πολιτικής, η εντολή του ΕΕΕΕ συνίσταται στα εξής:

α)

ανάπτυξη επαφών με τις κυβερνήσεις, τα κοινοβούλια, άλλους βασικούς πολιτικούς φορείς, το δικαστικό κλάδο και την κοινωνία των πολιτών στην περιοχή·

β)

ενθάρρυνση των χωρών της περιοχής να συνεργάζονται σε περιφερειακά θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως απειλές κατά της κοινής ασφάλειας, καταπολέμηση της τρομοκρατίας, του λαθρεμπορίου και του οργανωμένου εγκλήματος·

γ)

συμβολή στην ειρηνική διευθέτηση των συγκρούσεων σύμφωνα με τις αρχές του διεθνούς δικαίου και διευκόλυνση της υλοποίησης της εν λόγω διευθέτησης σε στενό συντονισμό με τα Ηνωμένα Έθνη, τον ΟΑΣΕ και την Ομάδα του Μινσκ·

δ)

όσον αφορά την κρίση στη Γεωργία:

i)

συνδρομή στην προετοιμασία των διεθνών συνομιλιών οι οποίες διεξάγονται βάσει του σημείου 6 του σχεδίου διευθέτησης της 12ης Αυγούστου 2008 («Διεθνείς συνομιλίες της Γενεύης») και των σχετικών εκτελεστικών μέτρων της 8ης Σεπτεμβρίου 2008, συμπεριλαμβανομένων ρυθμίσεων για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή, στην προετοιμασία του ζητήματος των προσφύγων και των εντός της χώρας εκτοπισθέντων προσώπων βάσει διεθνώς αναγνωρισμένων αρχών, και κάθε άλλου ζητήματος με αμοιβαία συμφωνία μεταξύ των μερών,

ii)

συμβολή στον καθορισμό της θέσης της Ένωσης και εκπροσώπησή της, στο επίπεδο του ΕΕΕΕ, κατά τις αναφερόμενες στο σημείο i) συνομιλίες, και,

iii)

διευκόλυνση της εφαρμογής του σχεδίου διευθέτησης της 12ης Αυγούστου 2008 καθώς και των σχετικών εκτελεστικών μέτρων της 8ης Σεπτεμβρίου 2008·

ε)

διευκόλυνση της ανάπτυξης και εφαρμογής μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης σε συντονισμό με τους ειδικούς των κρατών μελών, όπου υπάρχουν και χρειάζεται·

στ)

συνδρομή στην κατά περίπτωση προετοιμασία συμβολών της Ένωσης στην εφαρμογή ενδεχόμενης διευθέτησης της σύγκρουσης·

ζ)

ενίσχυση του διαλόγου σχετικά με την περιοχή μεταξύ της Ένωσης και των κυριότερων ενδιαφερομένων·

η)

παροχή βοήθειας στην Ένωση για την περαιτέρω ανάπτυξη συνολικής πολιτικής έναντι του Νοτίου Καυκάσου·

θ)

στο πλαίσιο των καθοριζόμενων στο παρόν άρθρο δραστηριοτήτων, συμβολή στην υλοποίηση της πολιτικής της Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ιδίως όσον αφορά τα παιδιά και τις γυναίκες σε περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις, ειδικότερα παρακολουθώντας και μελετώντας τις εξελίξεις από αυτήν την άποψη.

Άρθρο 4

Εκτέλεση της εντολής

1.   Ο ΕΕΕΕ είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση της εντολής και ενεργεί υπό την εξουσία του ΥΕ.

2.   Η ΕΠΑ διατηρεί προνομιούχο δεσμό με τον ΕΕΕΕ και είναι το κύριο σημείο επαφής του ΕΕΕΕ με το Συμβούλιο. Η ΕΠΑ παρέχει στον ΕΕΕΕ στρατηγική καθοδήγηση και πολιτική κατεύθυνση στο πλαίσιο της εντολής, με την επιφύλαξη των εξουσιών του ΥΕ.

3.   Ο ΕΕΕΕ εργάζεται σε στενό συντονισμό με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και τα αρμόδια τμήματά της.

Άρθρο 5

Χρηματοδότηση

1.   Το ποσό δημοσιονομικής αναφοράς που προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που απορρέουν από την εντολή του ΕΕΕΕ κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Νοεμβρίου 2015 έως τις 28 Φεβρουαρίου 2017, ανέρχεται σε 2 800 000 EUR.

2.   Η διαχείριση των δαπανών γίνεται σύμφωνα με τις διαδικασίες και τους κανόνες που ισχύουν για τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης.

3.   Η διαχείριση των δαπανών ρυθμίζεται με σύμβαση μεταξύ του ΕΕΕΕ και της Επιτροπής. Ο ΕΕΕΕ είναι υπόλογος στην Επιτροπή για όλες τις δαπάνες.

Άρθρο 6

Σύσταση και σύνθεση της ομάδας

1.   Εντός των ορίων της εντολής του και των αντίστοιχων διαθέσιμων οικονομικών μέσων, ο ΕΕΕΕ είναι υπεύθυνος για τη σύσταση της ομάδας του. Η ομάδα διαθέτει την εμπειρογνωμοσύνη σε ειδικά ζητήματα πολιτικής που απαιτεί η εντολή. Ο ΕΕΕΕ ενημερώνει το Συμβούλιο και την Επιτροπή αμέσως για τη σύνθεση της ομάδας.

2.   Τα κράτη μέλη, τα θεσμικά όργανα της Ένωσης και η ΕΥΕΔ δύνανται να προτείνουν την απόσπαση προσωπικού στην υπηρεσία του ΕΕΕΕ. Οι μισθοί αυτού του αποσπασμένου προσωπικού καλύπτονται από το κράτος μέλος, το οικείο θεσμικό όργανο της Ένωσης ή την ΕΥΕΔ αντίστοιχα. Στην υπηρεσία του ΕΕΕΕ μπορούν επίσης να τοποθετούνται εμπειρογνώμονες αποσπασμένοι από τα κράτη μέλη στα θεσμικά όργανα της Ένωσης ή την ΕΥΕΔ. Το συμβασιούχο διεθνές προσωπικό έχει την ιθαγένεια κράτους μέλους.

3.   Όλο το αποσπασμένο προσωπικό τελεί υπό τη διοικητική εξουσία του αποστέλλοντος κράτους μέλους, του αποστέλλοντος θεσμικού οργάνου της Ένωσης ή της ΕΥΕΔ και ασκεί τα καθήκοντά του και ενεργεί προς το συμφέρον της εντολής του ΕΕΕΕ.

4.   Το προσωπικό του ΕΕΕΕ συστεγάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΥΕΔ ή τις αντιπροσωπίες της Ένωσης, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνοχή με άλλες σχετικές δραστηριότητες.

Άρθρο 7

Προνόμια και ασυλίες του ΕΕΕΕ και του προσωπικού του

Τα προνόμια, οι ασυλίες και οι λοιπές εγγυήσεις που απαιτούνται για την ολοκλήρωση και την ομαλή διεξαγωγή της αποστολής του ΕΕΕΕ και των μελών του προσωπικού του καθορίζονται, κατά περίπτωση, σε συμφωνία με τις χώρες υποδοχής. Τα κράτη μέλη και η ΕΥΕΔ παρέχουν την απαιτούμενη υποστήριξη για τον σκοπό αυτό.

Άρθρο 8

Ασφάλεια των διαβαθμισμένων πληροφοριών της ΕΕ

Ο ΕΕΕΕ και το προσωπικό της ομάδας του, τηρούν τις αρχές ασφάλειας και τις στοιχειώδεις προδιαγραφές που θεσπίστηκαν με την απόφαση 2013/488/ΕΕ του Συμβουλίου (2).

Άρθρο 9

Πρόσβαση στις πληροφορίες και υλικοτεχνική υποστήριξη

1.   Τα κράτη μέλη, η Επιτροπή και η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου εξασφαλίζουν την πρόσβαση του ΕΕΕΕ σε κάθε σχετική πληροφορία.

2.   Οι αντιπροσωπίες της Ένωσης στην περιοχή ή/και τα κράτη μέλη παρέχουν, εφόσον χρειάζεται, υλικοτεχνική στήριξη στην περιοχή.

Άρθρο 10

Ασφάλεια

Σύμφωνα με την πολιτική της Ένωσης για την ασφάλεια του προσωπικού που αναπτύσσεται εκτός της Ένωσης και εκτελεί επιχειρησιακά καθήκοντα δυνάμει του τίτλου V της Συνθήκης, ο ΕΕΕΕ λαμβάνει κάθε ευλόγως εφαρμόσιμο μέτρο, σύμφωνα με την εντολή του και ανάλογα με την κατάσταση της ασφάλειας στη γεωγραφική περιοχή ευθύνης του, για την ασφάλεια όλου του προσωπικού που τελεί υπό την άμεση εξουσία του, ιδίως δε:

α)

καταρτίζει ειδικό σχέδιο ασφάλειας, βάσει καθοδήγησης της ΕΥΕΔ, προβλέποντας συγκεκριμένα μέτρα ασφάλειας της αποστολής από υλική, οργανωτική και διαδικαστική άποψη που διέπουν τη διαχείριση της ασφάλειας κινήσεων του προσωπικού προς τον τόπο αποστολής και εντός αυτού και τη διαχείριση συμβάντων που αφορούν την ασφάλεια, και προβλέποντας σχέδιο έκτακτης ανάγκης και εκκένωσης·

β)

εξασφαλίζει ότι όλο το προσωπικό που αναπτύσσεται εκτός της Ένωσης διαθέτει ασφαλιστική κάλυψη έναντι υψηλού κινδύνου, όπως απαιτείται λόγω των συνθηκών στον τόπο ευθύνης·

γ)

μεριμνά ώστε όλα τα μέλη της ομάδας του ΕΕΕΕ που αναπτύσσονται εκτός της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού που προσλαμβάνεται επιτόπου, να λαμβάνουν την κατάλληλη κατάρτιση όσον αφορά την ασφάλεια πριν ή μόλις φθάσουν στον τόπο ευθύνης, με βάση τις διαβαθμίσεις κινδύνου που ορίζονται για τον τόπο ευθύνης από την ΕΥΕΔ·

δ)

μεριμνά για την εφαρμογή όλων των συμφωνημένων συστάσεων που διατυπώνονται στα πλαίσια των τακτικών αξιολογήσεων ασφάλειας και υποβάλλει γραπτές εκθέσεις για την εφαρμογή τους και για άλλα ζητήματα ασφάλειας στο πλαίσιο της έκθεσης προόδου και της έκθεσης σχετικά με την εκτέλεση της εντολής στο Συμβούλιο, τον ΥΕ και την Επιτροπή.

Άρθρο 11

Υποβολή εκθέσεων

Ο ΕΕΕΕ υποβάλλει τακτικά προφορικές και γραπτές εκθέσεις στην ΕΠΑ και τον ΥΕ. Ο ΕΕΕΕ υποβάλλει επίσης έκθεση, ανάλογα με τις ανάγκες, στις ομάδες εργασίας του Συμβουλίου. Οι τακτικές εκθέσεις διαβιβάζονται μέσω του δικτύου COREU. Ο ΕΕΕΕ μπορεί επίσης να υποβάλλει εκθέσεις στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων. Σύμφωνα με το άρθρο 36 της Συνθήκης, ο ΕΕΕΕ μπορεί να συμμετέχει στη συνοπτική ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Άρθρο 12

Συντονισμός

1.   Ο ΕΕΕΕ προωθεί την ενότητα, την συνέπεια και την αποτελεσματικότητα της δράσης της Ένωσης και επιδιώκει να εξασφαλίσει ότι όλα τα μέσα της Ένωσης και οι δράσεις των κρατών μελών θα χρησιμοποιούνται συνεκτικά, προς επίτευξη των στόχων της πολιτικής της ΕΕ. Οι δραστηριότητες του ΕΕΕΕ συντονίζονται με τις δραστηριότητες της Επιτροπής. Ο ΕΕΕΕ ενημερώνει τακτικά τις αποστολές των κρατών μελών και τις αντιπροσωπείες της Ένωσης.

2.   Στην περιοχή της αποστολής, διατηρείται στενή επαφή με τους αρχηγούς των αντιπροσωπιών της Ένωσης και τους αρχηγούς αποστολών των κρατών μελών, οι οποίοι καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προς επικουρία του ΕΕΕΕ στην εκτέλεση της εντολής του. Ο ΕΕΕΕ, σε στενό συντονισμό με τον επικεφαλής της αντιπροσωπίας της Ένωσης στη Γεωργία, παρέχει επιτόπου πολιτική καθοδήγηση στον αρχηγό της αποστολής επιτήρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Γεωργία (EUMM Georgia). Ο ΕΕΕΕ και ο διοικητής μη στρατιωτικών επιχειρήσεων της αποστολής EUMM Georgia διαβουλεύονται, ανάλογα με την περίπτωση. Ο ΕΕΕΕ έρχεται επίσης σε επαφή επιτόπου με άλλους διεθνείς και περιφερειακούς παράγοντες.

Άρθρο 13

Συνδρομή σχετικά με προσφυγές

Ο ΕΕΕΕ και το προσωπικό του συμβάλλουν στην παροχή στοιχείων προκειμένου να απαντήσουν στις προσφυγές και να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις εντολές των προηγούμενων ΕΕΕΕ για τον Νότιο Καύκασο και την κρίση στη Γεωργία, και παρέχουν προς τούτο διοικητική συνδρομή και πρόσβαση στα οικεία έγγραφα.

Άρθρο 14

Επανεξέταση

Η εφαρμογή της παρούσας απόφασης και η συνοχή της με άλλες συμβολές της Ένωσης στην περιοχή υπόκεινται σε τακτική επανεξέταση. Ο ΕΕΕΕ θα υποβάλει στην ΥΕ, το Συμβούλιο και την Επιτροπή έκθεση προόδου έως το τέλος Ιουνίου του 2016 και συγκεφαλαιωτική έκθεση για την εκτέλεση της εντολής έως το τέλος Νοεμβρίου 2016.

Άρθρο 15

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία της έκδοσής της.

Εφαρμόζεται από την 1η Νοεμβρίου 2015.

Βρυξέλλες, 23 Νοεμβρίου 2015.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

C. MEISCH


(1)  Απόφαση 2014/438/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 8ης Ιουλίου 2014, για την τροποποίηση και παράταση της εντολής του ειδικού εντεταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον Νότιο Καύκασο και την κρίση στη Γεωργία (ΕΕ L 200 της 9.7.2014, σ. 11).

(2)  Απόφαση 2013/488/ΕΕ του Συμβουλίου, της 23ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τους κανόνες ασφαλείας για την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών της ΕΕ (ΕΕ L 274 της 15.10.2013, σ. 1).


24.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 306/31


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/2119 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 20ής Νοεμβρίου 2015

για τη θέσπιση των συμπερασμάτων σχετικά με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές (ΒΔΤ) βάσει της οδηγίας 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά την παραγωγή πετασμάτων με βάση το ξύλο

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2015) 8062]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης) (1), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 5,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η Επιτροπή συγκρότησε φόρουμ αποτελούμενο από εκπροσώπους των κρατών μελών, των σχετικών βιομηχανικών κλάδων και μη κυβερνητικών οργανώσεων που προάγουν την προστασία του περιβάλλοντος, δυνάμει της απόφασης της 16ης Μαΐου 2011 σχετικά με τη συγκρότηση φόρουμ για την ανταλλαγή πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 13 της οδηγίας 2010/75/ΕΕ περί βιομηχανικών εκπομπών (2).

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 4 της οδηγίας 2010/75/ΕΕ, στις 24 Σεπτεμβρίου 2014 η Επιτροπή έλαβε και δημοσιοποίησε τη γνώμη του εν λόγω φόρουμ σχετικά με το προτεινόμενο περιεχόμενο του εγγράφου αναφοράς ΒΔΤ όσον αφορά την παραγωγή πετασμάτων με βάση το ξύλο.

(3)

Τα συμπεράσματα ΒΔΤ, όπως ορίζονται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης, αποτελούν το κύριο στοιχείο του εγγράφου αναφοράς ΒΔΤ και περιλαμβάνουν τα συμπεράσματα σχετικά με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, την περιγραφή τους, πληροφορίες για να εκτιμηθεί η δυνατότητα εφαρμογής τους, τα επίπεδα εκπομπών που συνδέονται με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, τη σχετική παρακολούθηση, τα αντίστοιχα επίπεδα κατανάλωσης και, κατά περίπτωση, τα συναφή μέτρα αποκατάστασης του χώρου.

(4)

Τα συμπεράσματα ΒΔΤ αποτελούν τη βάση για τον καθορισμό των όρων αδειοδότησης για εγκαταστάσεις που καλύπτονται από το κεφάλαιο II της οδηγίας 2010/75/ΕΕ και οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να καθορίζουν οριακές τιμές εκπομπών που θα διασφαλίζουν ότι οι εκπομπές, υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας, δεν υπερβαίνουν τα επίπεδα εκπομπών που συνδέονται με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές όπως καθορίζονται στα συμπεράσματα ΒΔΤ.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που έχει συσταθεί δυνάμει του άρθρου 75 παράγραφος 1 της οδηγίας 2010/75/ΕΕ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Εγκρίνονται τα συμπεράσματα ΒΔΤ για την παραγωγή πετασμάτων με βάση το ξύλο, όπως παρατίθενται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2015.

Για την Επιτροπή

Karmenu VELLA

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 334 της 17.12.2010, σ. 17.

(2)  ΕΕ C 146 της 17.5.2011, σ. 3.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΒΔΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 32
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 33
ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ 34

1.1.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΒΔΤ 36

1.1.1.

Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης 36

1.1.2.

Χρηστή διαχείριση 37

1.1.3.

Θόρυβος 38

1.1.4.

Εκπομπές στο έδαφος και στα υπόγεια ύδατα 38

1.1.5.

Διαχείριση της ενέργειας και ενεργειακή απόδοση 39

1.1.6.

Οσμή 40

1.1.7.

Διαχείριση των αποβλήτων και των υπολειμμάτων 40

1.1.8.

Παρακολούθηση 41

1.2.

ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ 43

1.2.1.

Συλλεγόμενες εκπομπές 43

1.2.2.

Διάχυτες εκπομπές 47

1.3.

ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΣΤΑ ΥΔΑΤΑ 48

1.4.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 49

1.4.1.

Εκπομπές στον αέρα 49

1.4.2.

Εκπομπές στα ύδατα 51

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Τα παρόντα συμπεράσματα ΒΔΤ αφορούν τις βιομηχανικές δραστηριότητες που προσδιορίζονται στο παράρτημα I σημείο 6.1 στοιχείο γ) της οδηγίας 2010/75/ΕΕ, ήτοι:

την παραγωγή σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις ενός ή περισσοτέρων εκ των ακολούθων ξύλινων πετασμάτων: λεπιδόπλακας, μοριοσανίδας ή ινοσανίδας με ημερήσια παραγωγική δυναμικότητα άνω των 600 m3.

Συγκεκριμένα, τα συμπεράσματα ΒΔΤ καλύπτουν τα ακόλουθα:

την κατασκευή ξύλινων πετασμάτων·

τις μονάδες επιτόπιας καύσης (συμπεριλαμβανομένων των κινητήρων) που παράγουν θερμά αέρια για απευθείας θερμαινόμενους ξηραντήρες·

την παρασκευή χαρτιού εμποτισμένου με ρητίνες.

Τα παρόντα συμπεράσματα ΒΔΤ δεν αφορούν τις ακόλουθες δραστηριότητες και διαδικασίες:

τις μονάδες επιτόπιας καύσης (συμπεριλαμβανομένων των κινητήρων) που δεν παράγουν θερμά αέρια για απευθείας θερμαινόμενους ξηραντήρες·

την έλαση, το βερνίκωμα ή τη βαφή σανίδων.

Άλλα έγγραφα αναφοράς τα οποία σχετίζονται με τις δραστηριότητες που καλύπτουν τα παρόντα συμπεράσματα ΒΔΤ είναι τα εξής:

Έγγραφο αναφοράς

Αντικείμενο

Παρακολούθηση των εκπομπών στην ατμόσφαιρα και στα ύδατα από εγκαταστάσεις IED (ROM)

Παρακολούθηση των εκπομπών στην ατμόσφαιρα και στο νερό

Μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης (LCP)

Τεχνικές καύσης

Αποτέφρωση αποβλήτων (WI)

Αποτέφρωση αποβλήτων

Ενεργειακή απόδοση (ENE)

Ενεργειακή απόδοση

Επεξεργασία αποβλήτων (WT)

Επεξεργασία αποβλήτων

Εκπομπές από την αποθήκευση (EFS)

Αποθήκευση και χειρισμός υλικών

Οικονομικές παράμετροι και διαστοιχειακές επιδράσεις (ECM)

Οικονομικές παράμετροι και διαστοιχειακές επιδράσεις των τεχνικών

Βιομηχανία παραγωγής μεγάλων ποσοτήτων οργανικών χημικών προϊόντων (LVOC)

Παραγωγή μελαμίνης, ρητίνες ουρίας-φορμαλδεΰδης και διισοκυανικό μεθυλενοδιφαινύλιο

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Οι τεχνικές που παρατίθενται και περιγράφονται στα παρόντα συμπεράσματα ΒΔΤ δεν είναι ούτε περιοριστικές ούτε εξαντλητικές. Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται και άλλες τεχνικές που εξασφαλίζουν τουλάχιστον ισοδύναμο επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος.

Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά, τα συμπεράσματα ΒΔΤ εφαρμόζονται γενικά.

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΒΔΤ (ΒΔΤ-AEL) ΓΙΑ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, τα ΒΔΤ-AEL για εκπομπές στην ατμόσφαιρα που δίνονται στα παρόντα συμπεράσματα ΒΔΤ αναφέρονται σε συγκεντρώσεις εκφραζόμενες ως μάζα εκπεμπόμενης ουσίας ανά όγκο απαερίων υπό κανονικές συνθήκες (273,15 K, 101,3 kPa) και σε ξηρά βάση, εκφραζόμενη στη μονάδα mg/Nm3.

Τα επίπεδα οξυγόνου αναφοράς είναι τα ακόλουθα:

Πηγή εκπομπών

Επίπεδα οξυγόνου αναφοράς

Άμεσα θερμαινόμενοι ξηραντήρες PB ή OSB μόνοι ή σε συνδυασμό με το πιεστήριο

18 % οξυγόνο κατ' όγκο

Όλες οι άλλες πηγές

Χωρίς διόρθωση για το οξυγόνο

Ο τύπος υπολογισμού της συγκέντρωσης εκπομπών σε επίπεδο οξυγόνου αναφοράς είναι ο εξής:

Formula

όπου:

ER (mg/Nm3)

:

η συγκέντρωση εκπομπών που σχετίζεται με το επίπεδο οξυγόνου αναφοράς·

OR (vol-%)

:

το επίπεδο οξυγόνου αναφοράς·

EM (mg/Nm3)

:

η μετρούμενη συγκέντρωση εκπομπών:

OM (vol-%)

:

μετρούμενο επίπεδο οξυγόνου.

Τα ΒΔΤ-AEL για τις εκπομπές στην ατμόσφαιρα αναφέρονται στον μέσο όρο κατά τη διάρκεια της περιόδου δειγματοληψίας και νοούνται ως:

η μέση τιμή τριών διαδοχικών μετρήσεων διάρκειας τουλάχιστον 30 λεπτών έκαστη (1)

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΒΔΤ-AEL ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΣΤΑ ΥΔΑΤΑ

Τα ΒΔΤ-AEL για εκπομπές σε ύδατα που αναφέρονται στα παρόντα συμπεράσματα ΒΔΤ αναφέρονται σε τιμές συγκέντρωσης (μάζα εκπεμπόμενων ουσιών ανά όγκο υδάτων) εκφρασμένες σε mg/l.

Αυτά τα ΒΔΤ-AEL αναφέρονται στον μέσο όρο των δειγμάτων που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια ενός έτους, δηλαδή στον μέσο όρο σταθμισμένης ροής του συνόλου της αναλογικής ροής σύνθετων δειγμάτων σε περίοδο 24 ωρών που λαμβάνεται σε ένα έτος με την ελάχιστη συχνότητα που απαιτείται για τη σχετική παράμετρο και υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας.

Ο μαθηματικός τύπος για τον υπολογισμό του μέσου όρου της σταθμισμένης ροής του συνόλου της αναλογικής ροής σύνθετων δειγμάτων σε περίοδο 24 ωρών είναι ο εξής:

Formula

όπου:

cw

=

σταθμισμένη βάσει ροής μέση συγκέντρωση της παραμέτρου·

n

=

αριθμός μετρήσεων·

ci

=

μέση συγκέντρωση της παραμέτρου κατά τη διάρκεια χρονικής περιόδου ith·

qi

=

μέσος ρυθμός ροής κατά τη διάρκεια χρονικής περιόδου ith.

Μπορεί να πραγματοποιηθεί δειγματοληψία χρονικής κατανομής, υπό την προϋπόθεση ότι μπορεί να αποδειχθεί επαρκής σταθερότητα ροής.

Τα επίπεδα εκπομπών που συνδέονται με τις ΒΔΤ για τις εκπομπές στα ύδατα εφαρμόζονται στο σημείο εξόδου από την εγκατάσταση.

ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ

Για τους σκοπούς των παρόντων συμπερασμάτων ΒΔΤ ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

Όρος

Ορισμός

COD

Χημικά απαιτούμενο οξυγόνο· η ποσότητα οξυγόνου που απαιτείται για τη συνολική οξείδωση του οργανικού υλικού σε διοξείδιο του άνθρακα (συνήθως αναφέρεται σε ανάλυση με διχρωμική οξείδωση).

Συνεχής μέτρηση

Συνεχής προσδιορισμός μιας μετρούμενης ποσότητας με τη χρήση ενός μόνιμα εγκατεστημένου «αυτόματου συστήματος μέτρησης» (AMS) ή ενός «συστήματος συνεχούς παρακολούθησης εκπομπών» (CEM).

Συνεχές πιεστήριο

Πιεστήριο πετασμάτων συνεχούς επίστρωσης.

Διάχυτες εκπομπές

Εκπομπές που δεν αποδεσμεύονται μέσω ειδικών σημείων εκπομπών, όπως καπναγωγοί.

Απευθείας θερμαινόμενος ξηραντήρας

Ξηραντήρας στον οποίο θερμά αέρια από μια μονάδα καύσης ή οποιαδήποτε άλλη πηγή έρχονται σε άμεση επαφή με τα σωματίδια, τα νήματα ή τις ίνες προς ξήρανση. Η ξήρανση πραγματοποιείται με μεταφορά θερμότητας.

Σκόνη

Συνολικά αιωρούμενα σωματίδια.

Υφιστάμενη μονάδα

Μονάδα που δεν είναι νέα μονάδα.

Ίνα

Λιγνοκυτταρινούχα στοιχεία από ξύλο ή άλλα φυτικά υλικά που προέρχονται από μηχανική ή θερμομηχανική διεργασία πολτοποίησης με τη χρήση τριβείου. Οι ίνες χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη για την παραγωγή ινοσανίδων.

Ινοσανίδες

Όπως ορίζεται στο πρότυπο EN 316, δηλαδή «ξυλόπλακα με ονομαστικό πάχος 1,5 mm ή μεγαλύτερο, που παράγεται από λιγνοκυτταρινούχες ίνες με εφαρμογή θερμότητας και/ή πίεσης». Οι ινοσανίδες περιλαμβάνουν πλάκες υγρής διεργασίας (σκληρές σανίδες, ημίσκληρες σανίδες, μαλακές σανίδες) και ινοσανίδες ξηρής διεργασίας (MDF).

Σκληρή ξυλεία

Ομάδα ειδών ξύλου που περιλαμβάνει π.χ. τρεμοφυλλοειδή λεύκη, οξιά, σημύδα και ευκάλυπτο. Ο όρος «σκληρή ξυλεία» χρησιμοποιείται ως αντίθετος προς τον όρο «μαλακή ξυλεία».

Έμμεσα θερμαινόμενος ξηραντήρας

Ο ξηραντήρας στον οποίο η ξήρανση επιτυγχάνεται αποκλειστικά με ακτινοβολία και αγωγή θερμότητας.

Δημιουργία επίστρωσης

Η διαδικασία διάταξης σωματιδίων, δεσμών ή ινών για να δημιουργηθεί η επίστρωση, η οποία μεταφέρεται στο πιεστήριο.

Πολλαπλό πιεστήριο

Πιεστήριο πετασμάτων για το πρεσάρισμα ενός ή περισσοτέρων μεμονωμένων πετασμάτων.

Νέα εγκατάσταση

Μονάδα που αδειοδοτείται για πρώτη φορά στον χώρο της εγκατάστασης μετά τη δημοσίευση των παρόντων συμπερασμάτων ΒΔΤ ή πλήρης αντικατάσταση μιας μονάδας μετά τη δημοσίευση των παρόντων συμπερασμάτων ΒΔΤ.

NOX

Το άθροισμα του μονοξειδίου του αζώτου (NO) και του διοξειδίου του αζώτου (NO2), εκφρασμένο ως NO2.

OSB

Λεπιδόπλακα, όπως ορίζεται στο πρότυπο EN 300, δηλαδή «πολυεπίπεδη πλάκα που αποτελείται κυρίως από πλάκες ξύλου μαζί με συνδετικό υλικό. Οι πλάκες στην εξωτερική στρώση είναι ευθυγραμμισμένες και παράλληλες προς το μήκος ή το πλάτος της πλάκας. Οι πλάκες στο εσωτερικό στρώμα ή στα εσωτερικά στρώματα μπορεί να έχουν τυχαία διάταξη ή ευθυγράμμιση, γενικά καθέτως προς τις πλάκες των εξωτερικών στρωμάτων».

PB

Μοριοσανίδα, όπως ορίζεται στο πρότυπο EN 309, δηλαδή «υλικό πετάσματος που κατασκευάζεται υπό πίεση και θερμότητα από σωματίδια ξύλου (ροκανίδια, πριονίδια, σκόνη ξύλου και παρόμοια) και/ή άλλο λιγνοκυτταρινούχο υλικό σε μορφή σωματιδίων (συσσωματώματα ινών λίνου και συσσωματώματα ινών κάνναβης, θραύσματα υπολειμμάτων ζαχαροκάλαμου και παρόμοια), με την προσθήκη συγκολλητικής ύλης».

PCDD/PCDF

Πολυχλωροδιβενζοδιοξίνες και πολυχλωροδιβενζοφουράνια.

Περιοδική μέτρηση

Μέτρηση σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα, με χρήση χειροκίνητων ή αυτόματων μεθόδων αναφοράς.

Υγρό απόβλητο διεργασίας

Υδατικά απόβλητα που προέρχονται από διεργασίες και δραστηριότητες εντός της μονάδας παραγωγής, εξαιρουμένων των υδάτων επιφανειακής απορροής..

Ανακτηθέν ξύλο

Υλικό που περιέχει κυρίως ξύλο. Το ανακτηθέν ξύλο μπορεί να συνίσταται σε «ποιοτικά αποκατεστημένο ξύλο» και σε «υπολείμματα ξύλου». «Ποιοτικά αποκατεστημένο ξύλο» είναι το υλικό που περιέχει κυρίως ξύλο και προέρχεται απευθείας από ανακυκλωμένο ξύλο μετά τη χρήση του.

Εξευγενισμός

Μετατροπή ροκανιδιών ξύλου σε ίνες με τη χρήση τριβείου.

Στρογγύλη ξυλεία

Κορμός ξύλου.

Μαλακή ξυλεία

Ξύλο από κωνοφόρα συμπεριλαμβανομένης της πεύκης και της ερυθρελάτης. Ο όρος «μαλακή ξυλεία» χρησιμοποιείται ως αντίθετος προς τον όρο «σκληρή ξυλεία».

Ύδατα επιφανειακής απορροής

Ύδατα απορροής βροχοπτώσεων και αποστράγγισης, που συλλέγονται από υπαίθριους χώρους αποθήκευσης κορμών, περιλαμβανομένων των εξωτερικών χώρων επεξεργασίας.

TSS

Σύνολο αιωρούμενων στερεών (σε υδατικά απόβλητα)· συγκέντρωση μάζας του συνόλου των αιωρούμενων στερεών, όπως μετράται με διήθηση μέσω φίλτρων από ίνες γυαλιού και σταθμική μέθοδο.

TVOC

Σύνολο πτητικών οργανικών ενώσεων, εκφρασμένων ως C (στην ατμόσφαιρα).

Ανάντη και κατάντη της επεξεργασίας του ξύλου

Όλες οι ενέργειες χειρισμού, αποθήκευσης ή μεταφοράς σωματιδίων, ροκανιδιών, δεσμών ή ινών πεπιεσμένων πετασμάτων. Η ανάντη επεξεργασία περιλαμβάνει κάθε επεξεργασία της ξυλείας από το σημείο που η ξυλεία, ως πρώτη ύλη, απομακρυνθεί από τον χώρο αποθήκευσης. Η κατάντη επεξεργασία περιλαμβάνει κάθε επεξεργασία αφού τα πετάσματα βγουν από το πιεστήριο και έως ότου το ακατέργαστο ή το τελειωμένο πέτασμα μεταφερθεί για αποθήκευση. Η ανάντη και η κατάντη επεξεργασία της ξυλείας δεν περιλαμβάνουν τη διαδικασία ξήρανσης ή το πρεσάρισμα των πετασμάτων.

1.1.   ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΒΔΤ

1.1.1.   Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης

ΒΔΤ 1.

Για τη βελτίωση της συνολικής περιβαλλοντικής επίδοσης, η ΒΔΤ συνίσταται στην εφαρμογή και τήρηση ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης (EMS) που να ενσωματώνει όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

I.

δέσμευση της διοίκησης, συμπεριλαμβανομένων των ανώτερων διοικητικών στελεχών·

II.

ορισμός περιβαλλοντικής πολιτικής που περιλαμβάνει συνεχή βελτίωση της εγκατάστασης εκ μέρους της διοίκησης·

III.

προγραμματισμός και καθορισμός των απαραίτητων διαδικασιών, σκοπών και στόχων, σε συνάρτηση με τον οικονομικό προγραμματισμό και τις επενδύσεις·

IV.

εφαρμογή των διαδικασιών, με ιδιαίτερη προσοχή στα εξής:

α)

διάρθρωση και αρμοδιότητες

β)

πρόσληψη, εκπαίδευση, ευαισθητοποίηση και ικανότητα

γ)

επικοινωνία

δ)

συμμετοχή των εργαζομένων

ε)

τεκμηρίωση

στ)

αποτελεσματικός έλεγχος διεργασίας

ζ)

προγράμματα συντήρησης

η)

ετοιμότητα και αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών

θ)

διασφάλιση της συμμόρφωσης με την περιβαλλοντική νομοθεσία·

V.

έλεγχος επιδόσεων και λήψη διορθωτικών μέτρων, με ιδιαίτερη προσοχή στα εξής:

α)

παρακολούθηση και μέτρηση (βλέπε επίσης την έκθεση αναφοράς για την παρακολούθηση)

β)

διορθωτικά και προληπτικά μέτρα

γ)

τήρηση αρχείων

δ)

ανεξάρτητος (όπου είναι εφικτό) εσωτερικός και εξωτερικός έλεγχος ώστε να διαπιστώνεται αν το EMS είναι σύμφωνο με τα προγραμματισμένα μέτρα ή όχι και αν έχει εφαρμοστεί και διατηρείται σωστά·

VI.

επανεξέταση του EMS και της αδιάλειπτης καταλληλότητας, επάρκειας και αποτελεσματικότητάς του από τα ανώτερα διοικητικά στελέχη·

VII.

παρακολούθηση της ανάπτυξης καθαρότερων τεχνολογιών·

VIII.

συνεκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την οριστική παύση της εγκατάστασης κατά το στάδιο του σχεδιασμού μιας νέας μονάδας και καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας της·

IX.

εφαρμογή κλαδικής συγκριτικής αξιολόγησης σε τακτική βάση.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα ακόλουθα στοιχεία είναι μέρος του EMS:

X.

σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων (βλέπε ΒΔΤ 11)·

XI.

σχέδιο ελέγχου της ποιότητας για ανακυκλωμένο ξύλο που χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη για πετάσματα και ως καύσιμο (βλέπε ΒΔΤ 2β)·

XII.

σχέδιο διαχείρισης του θορύβου (βλέπε ΒΔΤ 4)·

XIII.

σχέδιο διαχείρισης οσμών (βλέπε ΒΔΤ 9)·

XIV.

σχέδιο διαχείρισης σκόνης (βλέπε ΒΔΤ 23).

Δυνατότητα εφαρμογής

Το πεδίο εφαρμογής (π.χ. επίπεδο ανάλυσης) και ο χαρακτήρας του EMS (π.χ. τυποποιημένο ή μη τυποποιημένο) συνδέονται γενικά με το είδος, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα της εγκατάστασης, καθώς και με το εύρος των ενδεχόμενων περιβαλλοντικών επιπτώσεών της.

1.1.2.   Χρηστή διαχείριση

ΒΔΤ 2.

Για την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της παραγωγικής διαδικασίας, η ΒΔΤ συνίσταται στην εφαρμογή των αρχών χρηστής διαχείρισης, με τη χρήση όλων των τεχνικών που περιγράφονται παρακάτω.

 

Περιγραφή

α

Επιμελής επιλογή και έλεγχος των χημικών ουσιών και προσθέτων.

β

Εφαρμογή προγράμματος για τον έλεγχο ποιότητας του ανακυκλωμένου ξύλου που χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη και/ή ως καύσιμο (2), ιδίως για τον έλεγχο ρύπων όπως: As, Pb, Cd, Cr, Cu, Hg, Zn, χλώριο, φθόριο και ΡΑΗ.

γ

Προσεκτικός χειρισμός και αποθήκευση πρώτων υλών και αποβλήτων.

δ

Τακτική συντήρηση και καθαρισμός του εξοπλισμού, των οδών μεταφοράς και των χώρων αποθήκευσης πρώτων υλών.

ε

Επανεξέταση εναλλακτικών λύσεων για την επαναχρησιμοποίηση του υγρού αποβλήτου διεργασίας και τη χρήση δευτερογενών πηγών ύδατος.

ΒΔΤ 3.

Για τη μείωση των εκπομπών στον αέρα, η ΒΔΤ συνίσταται στη λειτουργία συστημάτων επεξεργασίας απαερίων με υψηλή διαθεσιμότητα και στη βέλτιστη δυναμικότητα κατά τη διάρκεια κανονικών συνθηκών λειτουργίας.

Περιγραφή

Μπορούν να καθοριστούν ειδικές διαδικασίες για άλλες συνθήκες λειτουργίας πέραν των κανονικών, ειδικότερα:

i)

κατά τις διαδικασίες εκκίνησης και διακοπής λειτουργίας·

ii)

κατά τη διάρκεια άλλων ειδικών συνθηκών που μπορεί να επηρεάσουν τη σωστή λειτουργία των συστημάτων (π.χ. εργασίες τακτικής και έκτακτης συντήρησης και διαδικασίες καθαρισμού της μονάδας καύσης και/ή του συστήματος επεξεργασίας απαερίων).

1.1.3.   Θόρυβος

ΒΔΤ 4.

Για την πρόληψη ή, όταν αυτό δεν είναι εφικτό, για τη μείωση του θορύβου και των κραδασμών, η ΒΔΤ συνίσταται στην υλοποίηση μίας ή συνδυασμού των τεχνικών που περιγράφονται παρακάτω.

 

Περιγραφή

Δυνατότητα εφαρμογής

Τεχνικές για την πρόληψη του θορύβου και των κραδασμών

α

Στρατηγικός σχεδιασμός της μονάδας ώστε να ανταποκρίνεται στις πλέον θορυβώδεις εργασίες, δηλαδή τα κτίρια της μονάδας να λειτουργούν ως μόνωση.

Εφαρμόζεται γενικά στις νέες μονάδες. Η διάταξη ενός χώρου ενδέχεται να περιορίσει τη δυνατότητα εφαρμογής σε υφιστάμενες μονάδες

β

Εφαρμογή ενός προγράμματος μείωσης του θορύβου που περιλαμβάνει τη χαρτογράφηση των πηγών θορύβου, τον προσδιορισμό των αποδεκτών εκτός των εγκαταστάσεων, τη μοντελοποίηση της μετάδοσης του θορύβου και την αξιολόγηση των πλέον οικονομικά αποδοτικών μέτρων και την εφαρμογή τους.

Εφαρμόζεται γενικά.

γ

Διενέργεια τακτικών ερευνών σχετικά με τον θόρυβο, με παρακολούθηση των επιπέδων θορύβου εκτός των ορίων του χώρου.

Τεχνικές για τη μείωση του θορύβου και των κραδασμών από σημειακές πηγές

δ

Τοποθέτηση του θορυβώδους εξοπλισμού σε κτίριο ή περίβλημα και ηχομόνωση των κτιρίων.

Εφαρμόζεται γενικά.

ε

Αποσύνδεση επιμέρους εξοπλισμού για την πρόληψη και τον περιορισμό της μετάδοσης των κραδασμών και του θορύβου.

στ

Μόνωση σημειακής πηγής με σιγαστήρα, ηχητική απόσβεση, μειωτήρες σε πηγές θορύβου, π.χ. ανεμιστήρες, εξαεριστήρες, προσιγαστήρες και ηχητικά περιβλήματα φίλτρων.

ζ

Κλειστές πύλες και θύρες όταν δεν χρησιμοποιούνται. Ελαχιστοποίηση του ύψους πτώσης κατά την εκφόρτωση στρογγυλής ξυλείας.

Τεχνικές για τη μείωση του θορύβου και των κραδασμών στον χώρο

η

Μείωση του θορύβου από την οδική κυκλοφορία με τον περιορισμό της ταχύτητας της εσωτερικής κυκλοφορίας και για τα φορτηγά οχήματα που εισέρχονται στον χώρο.

Εφαρμόζεται γενικά.

θ

Περιορισμό των εξωτερικών δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια της νύχτας.

ι

Τακτική συντήρηση όλου του εξοπλισμού.

ια

Χρήση τοίχων προστασίας από τον θόρυβο, φυσικών φραγμάτων ή αναχωμάτων για την ανάσχεση πηγών θορύβου.

1.1.4.   Εκπομπές στο έδαφος και στα υπόγεια ύδατα

ΒΔΤ 5.

Για την πρόληψη εκπομπών στο έδαφος και στα υπόγεια ύδατα, η ΒΔΤ συνίσταται στην εφαρμογή των τεχνικών που περιγράφονται παρακάτω.

I.

φόρτωση και εκφόρτωση ρητινών και άλλων βοηθητικών υλών μόνο σε καθορισμένους χώρους που προστατεύονται από διαρροή·

II.

εν αναμονή της διάθεσης, συλλογή όλου του υλικού και αποθήκευση σε καθορισμένες περιοχές που προστατεύονται από διαρροή·

III.

εξοπλισμός όλων των αντλιών αποστράγγισης ή άλλων ενδιάμεσων αποθηκευτικών εγκαταστάσεων από τις οποίες μπορεί να προκύψει διαρροή με συστήματα συναγερμού που ενεργοποιούνται σε περιπτώσεις υψηλών επιπέδων διαρροής υγρού·

IV.

θέσπιση και εφαρμογή προγράμματος για τον έλεγχο και την επιθεώρηση των δεξαμενών και των αγωγών που μεταφέρουν ρητίνες, πρόσθετα και μείγματα ρητινών·

V.

διενέργεια επιθεωρήσεων για διαρροές σε όλες τις φλάντζες και τις βαλβίδες σωληνώσεων που χρησιμοποιούνται για να μεταφέρουν υλικά άλλα από το νερό και το ξύλο· τήρηση ημερολογίου των επιθεωρήσεων αυτών·

VI.

πρόβλεψη ενός συστήματος συγκράτησης για τη συλλογή τυχόν διαρροών από τις φλάντζες και τις βαλβίδες σε σωληνώσεις που χρησιμοποιούνται για να μεταφέρουν υλικά άλλα από το νερό και το ξύλο, εκτός από την περίπτωση που η κατασκευή των φλαντζών ή των βαλβίδων είναι τεχνικώς σφιχτή·

VII.

πρόβλεψη επαρκών φραγμών συγκράτησης και κατάλληλου απορροφητικού υλικού·

VIII.

αποφυγή υπόγειων σωληνώσεων για τη μεταφορά ουσιών άλλων από το νερό και το ξύλο·

IX.

συλλογή και ασφαλής διάθεση όλων των υδάτων από πυρόσβεση·

X.

κατασκευή αδιάβροχων δαπέδων σε λεκάνες κατακράτησης των υδάτων επιφανειακής απορροής από εξωτερικούς χώρους αποθήκευσης ξύλου.

1.1.5.   Διαχείριση της ενέργειας και ενεργειακή απόδοση

ΒΔΤ 6.

Για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, η ΒΔΤ συνίσταται στη διαμόρφωση σχεδίου διαχείρισης της ενέργειας που θα περιλαμβάνει όλες τις τεχνικές που περιγράφονται παρακάτω.

I.

χρήση ενός συστήματος για την παρακολούθηση της χρήσης ενέργειας και του κόστους·

II.

διενέργεια ελέγχων ενεργειακής απόδοσης των κύριων λειτουργιών·

III.

χρήση μιας συστηματικής προσέγγισης για τη συνεχή αναβάθμιση του εξοπλισμού με σκοπό την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης·

IV.

αναβάθμιση των ελέγχων της χρήσης ενέργειας·

V.

εφαρμογή εσωτερικής επιμόρφωσης στον τομέα της ενεργειακής διαχείρισης για τους φορείς εκμετάλλευσης.

ΒΔΤ 7.

Με σκοπό να αυξηθεί η ενεργειακή απόδοση, η ΒΔΤ συνίσταται στη βελτιστοποίηση της λειτουργίας της μονάδας καύσης με την παρακολούθηση και τον έλεγχο κομβικών παραμέτρων καύσης (π.χ. O2, CO, NOX) και στην εφαρμογή μίας ή συνδυασμού των τεχνικών που περιγράφονται παρακάτω.

 

Τεχνική

Δυνατότητα εφαρμογής

α

Αφυδάτωση του πολτού ξύλου πριν από τη χρήση του ως καυσίμου.

Εφαρμόζεται γενικά.

β

Ανάκτηση θερμότητας από θερμά απαέρια σε συστήματα υγρής επεξεργασίας για τη μείωση των εκπομπών με τη χρήση εναλλάκτη θερμότητας.

Εφαρμόζεται σε μονάδες που χρησιμοποιούν συστήματα υγρής επεξεργασίας για τη μείωση των εκπομπών και όταν η ανακτώμενη ενέργεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

γ

Ανακύκλωση θερμών απαερίων από διαφορετικές διαδικασίες στη μονάδα καύσης ή για την προθέρμανση θερμών αερίων για τον ξηραντή.

Η δυνατότητα εφαρμογής μπορεί να περιορίζεται σε περιπτώσεις έμμεσα θερμαινόμενων ξηραντήρων, ξηραντήρων ινών ή όταν η διαμόρφωση της μονάδας καύσης δεν επιτρέπει την ελεγχόμενη προσθήκη αέρα.

ΒΔΤ 8.

Για την αποδοτική χρήση ενέργειας στην προετοιμασία των υγρών ινών για την παραγωγή ινοσανίδων, η ΒΔΤ συνίσταται στην υλοποίηση μίας ή συνδυασμού των τεχνικών που περιγράφονται παρακάτω.

 

Τεχνική

Περιγραφή

Δυνατότητα εφαρμογής

α

Καθαρισμός και άμβλυνση των ροκανιδιών.

Μηχανικός καθαρισμός και πλύσιμο των ακατέργαστων ροκανιδιών.

Εφαρμόζεται σε νέες μονάδες εξευγενισμού και κυρίως σε δραστηριότητες ανακαίνισης.

β

Εξάτμιση υπό κενό.

Ανάκτηση ζεστού νερού για την παραγωγή ατμού.

Εφαρμόζεται σε νέες μονάδες εξευγενισμού και κυρίως σε δραστηριότητες ανακαίνισης.

γ

Ανάκτηση θερμότητας από ατμό κατά τον εξευγενισμό.

Εναλλάκτες θερμότητας για την παραγωγή ζεστού νερού για την παραγωγή ατμού και το πλύσιμο ροκανιδιών.

Εφαρμόζεται σε νέες μονάδες εξευγενισμού και κυρίως σε δραστηριότητες ανακαίνισης.

1.1.6.   Οσμή

ΒΔΤ 9.

Για την πρόληψη ή, όταν αυτό δεν είναι δυνατόν, για τη μείωση των οσμών από την εγκατάσταση, η ΒΔΤ συνίσταται στην κατάρτιση, την εφαρμογή και την τακτική επανεξέταση σχεδίου διαχείρισης των οσμών ως μέρους του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης (βλέπε ΒΔΤ 1), το οποίο να περιλαμβάνει όλα τα ακόλουθα στοιχεία:

I.

πρωτόκολλο που θα περιλαμβάνει δράσεις και χρονοδιαγράμματα·

II.

πρωτόκολλο για την παρακολούθηση των οσμών·

III.

πρωτόκολλο αντίδρασης σε εντοπιζόμενες οσμές·

IV.

πρόγραμμα πρόληψης και μείωσης των οσμών, σχεδιασμένο για να εντοπίζει την (τις) πηγή(-ές)· μέτρηση/εκτίμηση της έκθεσης σε οσμές· χαρακτηρισμός της συμβολής κάθε πηγής· και εφαρμογή μέτρων πρόληψης και/ή μείωσης.

Δυνατότητα εφαρμογής

Η δυνατότητα εφαρμογής περιορίζεται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες μπορεί να αναμένεται και/ή να έχει αναφερθεί όχληση λόγω οσμών σε κατοικημένες ή άλλες ευαίσθητες περιοχές (π.χ. χώρους αναψυχής).

ΒΔΤ 10.

Για την πρόληψη και τη μείωση των οσμών, η ΒΔΤ συνίσταται στην επεξεργασία απαερίων από τον ξηραντήρα και το πιεστήριο, σύμφωνα με τις ΒΔΤ 17 και 19.

1.1.7.   Διαχείριση των αποβλήτων και των υπολειμμάτων

ΒΔΤ 11.

Για την πρόληψη ή, όταν αυτή δεν είναι πρακτικά εφικτή, για τη μείωση της ποσότητας αποβλήτων που αποστέλλονται για απόρριψη, η ΒΔΤ συνίσταται στην κατάρτιση και εφαρμογή ενός σχεδίου διαχείρισης των αποβλήτων, στο πλαίσιο του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, που, κατά σειρά προτεραιότητας, θα διασφαλίζει την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων, την επαναχρησιμοποίησή τους, την ανακύκλωση ή την κατ' άλλον τρόπο ανάκτηση.

ΒΔΤ 12.

Για τη μείωση της ποσότητας στερεών αποβλήτων που αποστέλλονται για απόρριψη, η ΒΔΤ συνίσταται στην υλοποίηση μίας ή συνδυασμού των τεχνικών που περιγράφονται παρακάτω.

 

Τεχνική

Δυνατότητα εφαρμογής

α

Επαναχρησιμοποίηση υπολειμμάτων ξυλείας που συλλέγεται από κλειστούς χώρους, όπως ξακρίσματα και απορριφθέντα πετάσματα, ως πρώτης ύλης.

Η δυνατότητα εφαρμογής για απορριφθέντα προϊόντα ινοσανίδων μπορεί να είναι περιορισμένη.

β

Χρήση εσωτερικά συλλεγόμενων υπολειμμάτων ξύλου, όπως ίνες και σκόνη ξύλου που συλλέγονται σε σύστημα μείωσης της σκόνης και πολτός ξύλου από διήθηση υγρών αποβλήτων, ως καυσίμου (σε κατάλληλα εξοπλισμένα επιτόπιες μονάδες καύσης) ή ως πρώτης ύλης.

Η χρήση του πολτού ξύλου ως καυσίμου μπορεί να περιοριστεί, εάν η κατανάλωση ενέργειας που απαιτείται για την ξήρανση είναι μεγαλύτερη από τα περιβαλλοντικά οφέλη.

γ

Χρήση συστημάτων συλλογής δακτυλίου με μία κεντρική μονάδα φίλτρανσης για να βελτιστοποιηθεί η συλλογή υπολειμμάτων, π.χ. σακόφιλτρο, κυκλωνοφίλτρα ή κυκλώνες υψηλής απόδοσης.

Εφαρμόζεται γενικά στις νέες μονάδες. Η διάταξη μιας υπάρχουσας μονάδας δύναται να περιορίζει τη δυνατότητα εφαρμογής.

ΒΔΤ 13.

Προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφαλής διαχείριση και η επαναχρησιμοποίηση της πυθμενικής τέφρας και σκωρίας από την καύση βιομάζας, η ΒΔΤ συνίσταται στη χρήση όλων των τεχνικών που περιγράφονται παρακάτω.

 

Τεχνική

Δυνατότητα εφαρμογής

α

Συνεχής επανεξέταση των επιλογών για την επαναχρησιμοποίηση, εντός και εκτός της εγκατάστασης, της τέφρας πυθμένα και σκωρίας.

Εφαρμόζεται γενικά.

β

Αποτελεσματική διαδικασία καύσης που μειώνει την εναπομένουσα περιεκτικότητα σε άνθρακα.

Εφαρμόζεται γενικά.

γ

Ασφαλής χειρισμός και μεταφορά της τέφρας πυθμένα και σκωρίας σε κλειστές μεταφορικές ταινίες και δοχεία ή με ύγρανση.

Η ύγρανση είναι απαραίτητη μόνο όταν η τέφρα πυθμένα και η σκωρία εμποτίζονται για λόγους ασφαλείας.

δ

Ασφαλής αποθήκευση τέφρας πυθμένα και σκωρίας σε καθορισμένη στεγανή περιοχή με συλλογή στραγγισμάτων.

Εφαρμόζεται γενικά.

1.1.8.   Παρακολούθηση

ΒΔΤ 14.

Η ΒΔΤ συνίσταται στην παρακολούθηση των εκπομπών στον αέρα και στα ύδατα και στην παρακολούθηση των απαερίων διεργασιών σύμφωνα με τα πρότυπα EN, τουλάχιστον με τη συχνότητα που καθορίζεται κατωτέρω. Εάν δεν υπάρχουν πρότυπα EN, η ΒΔΤ συνίσταται στη χρήση των προτύπων ISO, εθνικών ή άλλων διεθνών προτύπων που εξασφαλίζουν την παροχή στοιχείων ισοδύναμης επιστημονικής ποιότητας.

Παρακολούθηση των εκπομπών στην ατμόσφαιρα από τον ξηραντήρα και για συνδυασμένες επεξεργασμένες εκπομπές από τον ξηραντήρα και το πιεστήριο

Παράμετρος

Πρότυπο(-α)

Ελάχιστη συχνότητα παρακολούθησης

Παρακολούθηση που σχετίζεται με

Σκόνη

EN 13284-1

Περιοδική μέτρηση τουλάχιστον μία φορά κάθε έξι μήνες

ΒΔΤ 17

TVOC (3)

EN 12619

ΒΔΤ 17

Φορμαλδεΰδη

Δεν υπάρχει διαθέσιμο πρότυπο EN (8)

ΒΔΤ 17

NOX

EN 14792

ΒΔΤ 18

HCl (6)

EN 1911

HF (6)

ISO 15713

SO2  (4)

EN 14791

Περιοδική μέτρηση τουλάχιστον μία φορά το έτος

Μέταλλα (5)  (6)

EN 13211 (για Hg), EN 14385 (για άλλα μέταλλα)

PCDD/F (6)

EN 1948 μέρη 1, 2 και 3

NH3  (7)

Δεν υπάρχει διαθέσιμο πρότυπο EN

Παρακολούθηση των εκπομπών στον αέρα από το πιεστήριο

Παράμετρος

Πρότυπο(-α)

Ελάχιστη συχνότητα παρακολούθησης

Παρακολούθηση που σχετίζεται με

Σκόνη

EN 13284-1

Περιοδική μέτρηση τουλάχιστον μία φορά κάθε έξι μήνες

ΒΔΤ 19

TVOC

EN 12619

ΒΔΤ 19

Φορμαλδεΰδη

Δεν υπάρχει διαθέσιμο πρότυπο EN (10)

ΒΔΤ 19

Παρακολούθηση των εκπομπών στην ατμόσφαιρα από κλιβάνους ξήρανσης στη διαδικασία εμποτισμού χαρτιού

Παράμετρος

Πρότυπο(-α)

Ελάχιστη συχνότητα παρακολούθησης

Παρακολούθηση που σχετίζεται με

TVOC (9)

EN 12619

Περιοδική μέτρηση τουλάχιστον μία φορά το έτος

ΒΔΤ 21

Φορμαλδεΰδη

Δεν υπάρχει διαθέσιμο πρότυπο EN (10)

ΒΔΤ 21

Παρακολούθηση ελεγχόμενων εκπομπών στην ατμόσφαιρα από ανάντη και κατάντη επεξεργασία

Παράμετρος

Πρότυπο(-α)

Ελάχιστη συχνότητα παρακολούθησης

Παρακολούθηση που σχετίζεται με

Σκόνη

EN 13284-1 (11)

Περιοδική μέτρηση τουλάχιστον μία φορά το έτος (11)

ΒΔΤ 20

Παρακολούθηση των εκπομπών απαερίων που στη συνέχεια χρησιμοποιούνται για άμεσα θερμαινόμενους ξηραντήρες  (12)

Παράμετρος

Πρότυπο(-α)

Ελάχιστη συχνότητα παρακολούθησης

Παρακολούθηση που σχετίζεται με

NOX

Περιοδική: EN 14792

Συνεχής: EN 15267-1 έως 3 και EN 14181

Περιοδική μέτρηση τουλάχιστον μία φορά το έτος ή συνεχής μέτρηση

ΒΔΤ 7

CO

Περιοδική EN 15058

Συνεχής: EN 15267-1 έως 3 και EN 14181

ΒΔΤ 7

Παρακολούθηση των εκπομπών στα ύδατα από την παραγωγή ινών ξύλου

Παράμετρος

Πρότυπο(-α)

Ελάχιστη συχνότητα παρακολούθησης

Παρακολούθηση που σχετίζεται με

TSS

EN 872

Περιοδική μέτρηση τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα.

ΒΔΤ 27

COD (13)

Δεν υπάρχει διαθέσιμο πρότυπο EN

ΒΔΤ 27

TOC (ολικός οργανικός άνθρακας, εκφρασμένος ως C)

EN 1484

Μέταλλα (14), κατά περίπτωση (π.χ. όταν χρησιμοποιείται ανακτημένο ξύλο)

Υπάρχουν διάφορα πρότυπα EN

Περιοδική μέτρηση τουλάχιστον μία φορά κάθε έξι μήνες.

Παρακολούθηση των εκπομπών στα ύδατα από επιφανειακές απορροές νερού

Παράμετρος

Πρότυπο(-α)

Ελάχιστη συχνότητα παρακολούθησης

Παρακολούθηση που σχετίζεται με

TSS

EN 872

Περιοδική μέτρηση τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις μήνες (15)

ΒΔΤ 25

ΒΔΤ 15.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η σταθερότητα και η αποτελεσματικότητα των τεχνικών που χρησιμοποιούνται για την πρόληψη και τη μείωση των εκπομπών, η ΒΔΤ συνίσταται στην παρακολούθηση κατάλληλων εναλλακτικών παραμέτρων.

Περιγραφή

Η παρακολούθηση εναλλακτικών παραμέτρων μπορεί να περιλαμβάνει: την παροχή των απαερίων· τη θερμοκρασία των απαερίων· την οπτική παρακολούθηση των εκπομπών· την παροχή και τη θερμοκρασία του νερού για τις πλυντρίδες· την πτώση της τάσης για τους ηλεκτροστατικούς διαχωριστές· την ταχύτητα του ανεμιστήρα και την πτώση της πίεσης στα διάφορα σακόφιλτρα. Η επιλογή παραμέτρων υποκατάστασης εξαρτάται από τις τεχνικές που εφαρμόζονται για την πρόληψη και τη μείωση των εκπομπών.

ΒΔΤ 16.

Η ΒΔΤ συνίσταται στην παρακολούθηση των παραμέτρων βασικών διεργασιών που σχετίζονται με εκπομπές στα ύδατα από τη διαδικασία παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων της παροχής των υγρών αποβλήτων, του pH και της θερμοκρασίας.

1.2.   ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ

1.2.1.   Συλλεγόμενες εκπομπές

ΒΔΤ 17.

Για την πρόληψη ή τη μείωση των εκπομπών στην ατμόσφαιρα από τον ξηραντή, η ΒΔΤ συνίσταται στην επίτευξη της ορθής λειτουργίας της διεργασίας ξήρανσης και στη χρήση μίας ή συνδυασμού των τεχνικών που περιγράφονται παρακάτω.

 

Τεχνική

Μειωμένες εκπομπές βασικών ρύπων

Δυνατότητα εφαρμογής

α

Μείωση της σκόνης του θερμού αερίου στο στόμιο εισόδου σε άμεσα θερμαινόμενο ξηραντήρα, σε συνδυασμό με μία ή περισσότερες από τις τεχνικές που απαριθμούνται παρακάτω

Σκόνη

Η δυνατότητα εφαρμογής ενδέχεται να περιοριστεί, π.χ. στις περιπτώσεις υφιστάμενων μικρότερων καυστήρων σκόνης ξύλου.

β

Σακόφιλτρο (16)

Σκόνη

Δυνατότητα εφαρμογής μόνο σε έμμεσα θερμαινόμενους ξηραντήρες. Λόγω προβλημάτων ασφάλειας, θα πρέπει να λαμβάνεται ειδική μέριμνα κατά τη χρήση αποκλειστικά ανακτημένου ξύλου.

γ

Κυκλώνας (16)

Σκόνη

Εφαρμόζεται γενικά.

δ

Ξηραντήρας UTWS και καύση με εναλλάκτη θερμότητας και θερμική επεξεργασία των απορριπτόμενων απαερίων ξηραντή (16)

Σκόνη, πτητικές οργανικές ενώσεις

Δεν ισχύει για ξηραντήρες ινών.

Η δυνατότητα εφαρμογής ενδέχεται να περιορίζεται για υφιστάμενες μονάδες καύσης που δεν είναι κατάλληλες για τη μετακαύση της μερικής ροής απαερίων ξηραντή.

ε

Υγρό ηλεκτροστατικό φίλτρο (16)

Σκόνη, πτητικές οργανικές ενώσεις

Εφαρμόζεται γενικά.

στ

Υγρός καθαρισμός με πλυντρίδα (16)

Σκόνη, πτητικές οργανικές ενώσεις

Εφαρμόζεται γενικά.

ζ

Βιολογική πλυντρίδα (16)

Σκόνη, πτητικές οργανικές ενώσεις

Η δυνατότητα εφαρμογής ενδέχεται να περιορίζεται από τις υψηλές συγκεντρώσεις σκόνης και τις υψηλές θερμοκρασίες των απαερίων από τον ξηραντήρα.

η

Χημική αποικοδόμηση ή δέσμευση της φορμαλδεΰδης με χημικές ουσίες σε συνδυασμό με σύστημα υγρού καθαρισμού με πλυντρίδα

Φορμαλδεΰδη

Εφαρμόζεται γενικά σε υγρά συστήματα μείωσης.

Πίνακας 1

Επίπεδα εκπομπών που συνδέονται με τις ΒΔΤ (ΒΔΤ-AEL) για εκπομπές στην ατμόσφαιρα από τον ξηραντήρα και για συνδυασμένες επεξεργασμένες εκπομπές από τον ξηραντήρα και το πιεστήριο

Παράμετρος

Προϊόν

Τύπος αποξηραντή

Μονάδα

Επίπεδα εκπομπών που συνδέονται με ΒΔΤ

(μέση τιμή της περιόδου δειγματοληψίας)

Σκόνη

PB ή OSB

Απευθείας θερμαινόμενος ξηραντήρας

mg/Nm3

3-30

Έμμεσα θερμαινόμενος ξηραντήρας

3-10

Ίνα

Όλοι οι τύποι

3-20

TVOC

PB

Όλοι οι τύποι

< 20-200 (17)  (18)

OSB

10-400 (18)

Ίνα

< 20-120

Φορμαλδεΰδη

PB

Όλοι οι τύποι

< 5-10 (19)

OSB

< 5-20

Ίνα

< 5-15

Η σχετική παρακολούθηση περιλαμβάνεται στη ΒΔΤ 14.

ΒΔΤ 18.

Για την πρόληψη ή τη μείωση των εκπομπών NOX στην ατμόσφαιρα από απευθείας θερμαινόμενους ξηραντές, η ΒΔΤ συνίσταται στη χρήση της τεχνικής α) ή της τεχνικής α) σε συνδυασμό με την τεχνική β).

 

Τεχνική

Δυνατότητα εφαρμογής

α

Αποτελεσματική λειτουργία της διαδικασίας καύσης με χρήση αέρα και καυσίμου, παράλληλα με την εφαρμογή καύσης με κονιοποιημένο καύσιμο, λεβήτων καύσης ρευστοστερεάς κλίνης ή κινούμενου πλέγματος καύσης.

Εφαρμόζεται γενικά.

β

Επιλεκτική μη καταλυτική μείωση (SNCR) με έγχυση και αντίδραση με ουρία ή αμμωνία σε υγρή μορφή.

Η δυνατότητα εφαρμογής ενδέχεται να περιορίζεται από εξαιρετικά μεταβλητές συνθήκες καύσης.

Πίνακας 2

Επίπεδα εκπομπών που συνδέονται με τις ΒΔΤ (ΒΔΤ-AEL) για τις εκπομπές NOX στην ατμόσφαιρα από απευθείας θερμαινόμενο ξηραντήρα

Παράμετρος

Μονάδα

ΒΔΤ-AEL

(μέση τιμή της περιόδου δειγματοληψίας)

NOX

mg/Nm3

30-250

Η σχετική παρακολούθηση περιλαμβάνεται στη ΒΔΤ 14.

ΒΔΤ 19.

Για την πρόληψη ή τη μείωση των εκπομπών στην ατμόσφαιρα από το πιεστήριο, η ΒΔΤ συνίσταται στη χρήση αγωγού σβέσης των συλλεγόμενων απαερίων και κατάλληλου συνδυασμού των τεχνικών που περιγράφονται παρακάτω.

 

Τεχνική

Μειωμένες εκπομπές βασικών ρύπων

Δυνατότητα εφαρμογής

α

Επιλογή ρητινών με χαμηλή περιεκτικότητα σε φορμαλδεΰδη

Πτητικές οργανικές ενώσεις.

Η δυνατότητα εφαρμογής ενδέχεται να περιοριστεί, π.χ. λόγω απαιτήσεων για συγκεκριμένη ποιότητα προϊόντος.

β

Ελεγχόμενη λειτουργία του πιεστηρίου με ισορροπημένη θερμοκρασία, εφαρμοζόμενη πίεση και ταχύτητα του πιεστηρίου

Πτητικές οργανικές ενώσεις

Η δυνατότητα εφαρμογής ενδέχεται να περιοριστεί, π.χ. λόγω της λειτουργίας του πιεστηρίου για συγκεκριμένη ποιότητα του προϊόντος.

γ

Υγρός καθαρισμός συλλεχθέντων απαερίων πιεστηρίου με τη χρήση πλυντρίδων τύπου βεντούρι ή υδροκυκλώνος κ.λπ. (20)

Σκόνη, πτητικές οργανικές ενώσεις

Εφαρμόζεται γενικά.

δ

Υγρό ηλεκτροστατικό φίλτρο (20)

Σκόνη, πτητικές οργανικές ενώσεις

ε

Βιολογική πλυντρίδα (20)

Σκόνη, πτητικές οργανικές ενώσεις

στ

Μετάκαυση, ως το τελευταίο στάδιο της επεξεργασίας μετά την εφαρμογή υγρού καθαρισμού με πλυντρίδα

Σκόνη, πτητικές οργανικές ενώσεις

Η δυνατότητα εφαρμογής ενδέχεται να περιορίζεται για υφιστάμενες εγκαταστάσεις στις οποίες δεν διατίθενται κατάλληλες μονάδες καύσης.

Πίνακας 3

Επίπεδα εκπομπών που συνδέονται με τις ΒΔΤ (ΒΔΤ-AEL) για τις εκπομπές στην ατμόσφαιρα από το πιεστήριο

Παράμετρος

Μονάδα

ΒΔΤ-AEL

(μέση τιμή της περιόδου δειγματοληψίας)

Σκόνη

mg/Nm3

3-15

TVOC

mg/Nm3

10-100

Φορμαλδεΰδη

mg/Nm3

2-15

Η σχετική παρακολούθηση περιλαμβάνεται στη ΒΔΤ 14.

ΒΔΤ 20.

Για τη μείωση των εκπομπών σκόνης στην ατμόσφαιρα από την ανάντη και κατάντη επεξεργασία ξύλου, τη μεταφορά των υλικών από ξύλο και τη μορφοποίηση πλάκας, η ΒΔΤ συνίσταται στη χρήση σακόφιλτρου ή κυκλωνόφιλτρου.

Δυνατότητα εφαρμογής

Λόγω των ανησυχιών όσον αφορά την ασφάλεια, ένα σακόφιλτρο ή κυκλωνόφιλτρο μπορεί να μην είναι εφαρμόσιμο όταν ως πρώτη ύλη χρησιμοποιείται ανακτημένη ξυλεία. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί υγρή τεχνική μείωσης (π.χ. πλυντρίδα).

Πίνακας 4

Επίπεδα εκπομπών που συνδέονται με ΒΔΤ (ΒΔΤ-AEL) για τις ελεγχόμενες εκπομπές σκόνης στην ατμόσφαιρα από την ανάντη και κατάντη επεξεργασία ξύλου, τη μεταφορά των υλικών από ξύλο και τη μορφοποίηση πλάκας

Παράμετρος

Μονάδα

Επίπεδα εκπομπών που συνδέονται με ΒΔΤ-AEL

(μέση τιμή της περιόδου δειγματοληψίας)

Σκόνη

mg/Nm3

< 3-5 (21)

Η σχετική παρακολούθηση περιλαμβάνεται στη ΒΔΤ 14.

ΒΔΤ 21.

Για τη μείωση των εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων στην ατμόσφαιρα από κλιβάνους ξήρανσης για τον εμποτισμό χαρτιού, η ΒΔΤ συνίσταται στη χρήση μίας ή συνδυασμού των τεχνικών που περιγράφονται παρακάτω.

 

Τεχνική

Δυνατότητα εφαρμογής

α

Επιλογή και χρήση ρητινών με χαμηλή περιεκτικότητα σε φορμαλδεΰδη.

Εφαρμόζεται γενικά.

β

Έλεγχος λειτουργίας των κλιβάνων με ισορροπημένη θερμοκρασία και ταχύτητα.

γ

Θερμική οξείδωση απαερίων με αναγεννητική θερμική διάταξη οξείδωσης ή καταλυτική θερμική διάταξη οξείδωσης (22).

δ

Μετάκαυση ή αποτέφρωση των απαερίων σε μονάδα καύσης

Η δυνατότητα εφαρμογής ενδέχεται να περιορίζεται για υφιστάμενες εγκαταστάσεις οι οποίες δεν διαθέτουν επιτόπια κατάλληλη μονάδα καύσης.

ε

Υγρός καθαρισμός των απαερίων, ακολουθούμενος από επεξεργασία σε βιοφίλτρο (22)

Εφαρμόζεται γενικά.

Πίνακας 5

Επίπεδα εκπομπών που συνδέονται με τις ΒΔΤ (ΒΔΤ-AEL) για TVOC και εκπομπές φορμαλδεΰδης στην ατμόσφαιρα από κλίβανο ξήρανσης για τον εμποτισμό χαρτιού

Παράμετρος

Μονάδα

ΒΔΤ-AEL

(μέση τιμή της περιόδου δειγματοληψίας)

TVOC

mg/Nm3

5-30

Φορμαλδεΰδη

mg/Nm3

< 5-10

Η σχετική παρακολούθηση περιλαμβάνεται στη ΒΔΤ 14.

1.2.2.   Διάχυτες εκπομπές

ΒΔΤ 22.

Για την πρόληψη ή, όταν αυτό δεν είναι εφικτό, για τη μείωση διάχυτων εκπομπών από το πιεστήριο στην ατμόσφαιρα, η ΒΔΤ συνίσταται στη βελτιστοποίηση της απόδοσης της συλλογής και της επεξεργασίας απαερίων (βλέπε ΒΔΤ 19).

Περιγραφή

Η αποτελεσματική συλλογή και επεξεργασία απαερίων (βλέπε ΒΔΤ 19) τόσο κατά την έξοδο από το πιεστήριο όσο και κατά μήκος της γραμμής πιεστηρίου για συνεχή πιεστήρια. Για υφιστάμενα πιεστήρια πολλαπλών επιπέδων, η δυνατότητα περίκλεισης του πιεστηρίου μπορεί να περιορίζεται για λόγους ασφάλειας.

ΒΔΤ 23.

Για να μειωθούν οι διάχυτες εκπομπές σκόνης στην ατμόσφαιρα από τη μεταφορά, τον χειρισμό και την αποθήκευση υλικών από ξύλο, η ΒΔΤ συνίσταται στην κατάρτιση και την εφαρμογή ενός σχεδίου διαχείρισης της σκόνης, στο πλαίσιο του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης (βλέπε ΒΔΤ 1) και στην εφαρμογή μίας ή συνδυασμού των τεχνικών που περιγράφονται παρακάτω.

 

Τεχνική

Δυνατότητα εφαρμογής

α

Τακτικός καθαρισμός των οδών μεταφοράς, των χώρων αποθήκευσης και των οχημάτων.

Εφαρμόζεται γενικά.

β

Εκφόρτωση πριονιδιών σε καλυμμένους χώρους εκφόρτωσης.

γ

Αποθήκευση πριονιδιών και υλικού που παράγει σκόνη σε σιλό, δεξαμενές, περιέκτες, στέγαστρα κ.λπ. ή περίκλειση των χώρων χύδην αποθήκευσης..

δ

Εξάλειψη των εκπομπών σκόνης με ψεκασμό νερού.

1.3.   ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΣΤΑ ΥΔΑΤΑ

ΒΔΤ 24.

Για τη μείωση του ρυπαντικού φορτίου των συλλεγόμενων υγρών αποβλήτων, η ΒΔΤ συνίσταται στη χρήση και των δύο τεχνικών που περιγράφονται παρακάτω.

 

Τεχνική

Δυνατότητα εφαρμογής

α

Χωριστή συλλογή και επεξεργασία των επιφανειακών απορροών υδάτων και των υγρών αποβλήτων επεξεργασίας.

Η δυνατότητα εφαρμογής ενδέχεται να περιορίζεται σε υφιστάμενες μονάδες λόγω της διαμόρφωσης των υφιστάμενων υποδομών αποστράγγισης.

β

Αποθήκευση ξύλου κάθε είδους, εκτός της στρογγυλής ξυλείας και των πλακών (23), σε χώρους με σκληρή επιφάνεια.

Εφαρμόζεται γενικά.

ΒΔΤ 25.

Για τη μείωση των εκπομπών στα ύδατα από επιφανειακή απορροή υδάτων, η ΒΔΤ συνίσταται στη χρήση ενός συνδυασμού των τεχνικών που περιγράφονται παρακάτω.

 

Τεχνική

Δυνατότητα εφαρμογής

α

Μηχανικός διαχωρισμός χονδρόκοκκων υλικών με τη χρήση διαχωριστών κόσκινων ως προκαταρκτική επεξεργασία.

Εφαρμόζεται γενικά.

β

Διαχωρισμός λαδιού-νερού (24).

Εφαρμόζεται γενικά.

γ

Απομάκρυνση των στερεών με καθίζηση σε λεκάνες κατακράτησης ή σε δεξαμενές καθίζησης (24).

Ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί στην εφαρμογή της καθίζησης λόγω των απαιτήσεων χώρου.

Πίνακας 6

Επίπεδα εκπομπών που συνδέονται με τις ΒΔΤ (ΒΔΤ-AEL) για ολικά αιωρούμενα στερεά (TSS) για την άμεση απόρριψη των υδάτων επιφανειακής απορροής σε επιφανειακούς υδάτινους αποδέκτες

Παράμετρος

Μονάδα

Επίπεδα εκπομπών που συνδέονται με ΒΔΤ

(μέσος όρος των δειγμάτων που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια ενός έτους)

TSS

mg/l

10-40

Η σχετική παρακολούθηση περιλαμβάνεται στη ΒΔΤ 14.

ΒΔΤ 26.

Για την πρόληψη ή τη μείωση της παραγωγής υδατικών αποβλήτων από τη διαδικασία παραγωγής ινών ξύλου, η ΒΔΤ συνίσταται στη μεγιστοποίηση της ανακύκλωσης του υγρού αποβλήτου διεργασίας.

Περιγραφή

Ανακύκλωση του υγρού αποβλήτου διεργασίας που προκύπτει από τον καθαρισμό ροκανιδιών, την εν θερμώ κατεργασία και/ή τον εξευγενισμό σε ανοιχτούς ή κλειστούς βρόχους, μετά την επεξεργασία του με τη μηχανική απομάκρυνση των στερεών με τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο ή με εξάτμιση.

ΒΔΤ 27.

Για τη μείωση των εκπομπών στα ύδατα από τη διαδικασία παραγωγής ινών ξύλου, η ΒΔΤ συνίσταται στη χρήση ενός συνδυασμού των τεχνικών που περιγράφονται παρακάτω.

 

Τεχνική

Δυνατότητα εφαρμογής

α

Μηχανικός διαχωρισμός χονδρόκοκκων υλικών με τη χρήση διαχωριστών και κόσκινων.

Εφαρμόζεται γενικά

β

Φυσικοχημικός διαχωρισμός, π.χ. με τη χρήση αμμόφιλτρων και συστήματος επίπλευσης διαλελυμένου αέρα, συσσωμάτωσης και κροκίδωσης (25).

γ

Βιολογική επεξεργασία (25).

Πίνακας 7

Επίπεδα εκπομπών που συνδέονται με ΒΔΤ (ΒΔΤ-AEL) για την άμεση απόρριψη σε επιφανειακό υδάτινο αποδέκτη των υγρών αποβλήτων της διαδικασίας παραγωγής ινών ξύλου

Παράμετρος

Επίπεδα εκπομπών που συνδέονται με ΒΔΤ

(μέσος όρος των δειγμάτων που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια ενός έτους)

mg/l

TSS

5-35

COD

20-200

Η σχετική παρακολούθηση περιλαμβάνεται στη ΒΔΤ 14.

ΒΔΤ 28.

Για την πρόληψη ή τη μείωση των υγρών αποβλήτων από συστήματα υγρής επεξεργασίας για τη μείωση εκπομπών απαερίων τα οποία θα πρέπει να υποστούν επεξεργασία πριν από την απόρριψη, η ΒΔΤ συνίσταται στη χρήση μίας ή συνδυασμού των τεχνικών που περιγράφονται παρακάτω.

Τεχνική (26)

Δυνατότητα εφαρμογής

Καθίζηση, διαχωρισμός και χρήση πιεστηρίων με κοχλία και ιμάντα για την απομάκρυνση στερεών σε συστήματα υγρής επεξεργασίας για τη μείωση εκπομπών απαερίων.

Εφαρμόζεται γενικά.

Επίπλευση διαλελυμένου αέρα. Συσσωμάτωση και κροκίδωση ακολουθούμενη από απομάκρυνση των κροκίδων με επίπλευση υποβοηθούμενη από διαλελυμένο αέρα.

1.4.   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

1.4.1.   Εκπομπές στον αέρα

Τεχνική

Περιγραφή

Βιοφίλτρο

Το βιοφίλτρο αποδομεί τις οργανικές ενώσεις με βιολογική οξείδωση. Η ροή απαερίων διέρχεται μέσω μιας κλίνης από αδρανές υλικό (π.χ. πλαστική ή κεραμική ύλη) στην οποία οι οργανικές ενώσεις οξειδώνονται από μικροοργανισμούς που απαντώνται στη φύση. Το βιοφίλτρο είναι ευαίσθητο στη σκόνη, τις υψηλές θερμοκρασίες ή τη μεγάλη διακύμανση της θερμοκρασίας στο στόμιο εισαγωγής των απαερίων.

Βιολογική πλυντρίδα

Η βιολογική πλυντρίδα είναι βιοφίλτρο σε συνδυασμό με πλυντρίδα υγρού τύπου, που προεπεξεργάζεται τα απαέρια με την αφαίρεση της σκόνης και τη μείωση της θερμοκρασίας στο στόμιο εισόδου. Το νερό ανακυκλώνεται συνεχώς, εισερχόμενο στην κορυφή της σταθερής κλίνης από όπου στη συνέχεια ρέει. Το νερό συγκεντρώνεται σε λεκάνη συγκράτησης, όπου πραγματοποιείται πρόσθετη αποικοδόμηση. Η ρύθμιση του pH και η προσθήκη θρεπτικών ουσιών μπορούν να βελτιστοποιήσουν την αποικοδόμηση.

Κυκλώνας

Ο κυκλώνας χρησιμοποιεί την αδράνεια για την απομάκρυνση της σκόνης από τα απαέρια με την άσκηση φυγόκεντρων δυνάμεων, συνήθως εντός κωνικού θαλάμου. Οι κυκλώνες χρησιμοποιούνται ως προεπεξεργασία πριν από την περαιτέρω μείωση της σκόνης ή των οργανικών ενώσεων. Οι κυκλώνες μπορούν να εφαρμοστούν μεμονωμένα ή ως πολυκυκλώνες.

Κυκλωνόφιλτρο

Το κυκλωνόφιλτρο χρησιμοποιεί συνδυασμό τεχνολογίας κυκλώνα (για το διαχωρισμό χονδρόκοκκης σκόνης) και σακόφιλτρων (για τη δέσμευση της λεπτόκοκκης σκόνης).

Ηλεκτροστατικό φίλτρο (ESP)

Τα ηλεκτροστατικά φίλτρα λειτουργούν με τέτοιον τρόπο, ώστε τα σωματίδια να φορτίζονται και να διαχωρίζονται υπό την επίδραση ενός ηλεκτρικού πεδίου. Τα ηλεκτροστατικά φίλτρα μπορούν να λειτουργήσουν σε μεγάλο εύρος συνθηκών.

Υγρό ηλεκτροστατικό φίλτρο

Το υγρό ηλεκτροστατικό φίλτρο αποτελείται από ένα στάδιο πλυντρίδας υγρού τύπου, όπου συμπυκνώνονται τα απαέρια, και ένα ηλεκτροστατικό φίλτρο που λειτουργεί σε υγρή κατάσταση, όπου το συλλεγόμενο υλικό απομακρύνεται από τις πλάκες των συλλεκτών μέσω έκπλυσης με νερό. Συνήθως εγκαθίσταται μηχανισμός για την απομάκρυνση των σταγονιδίων νερού πριν από την απόρριψη των απαερίων (π.χ. διαχωριστής σταγονιδίων). Η συλλεγόμενη σκόνη διαχωρίζεται από την υδατική φάση.

Σακόφιλτρο

Τα σακόφιλτρα αποτελούνται από πορώδες υφαντό ή πιληματοποιημένο ύφασμα μέσω του οποίου διέρχονται τα αέρια, ώστε να απομακρυνθούν τα σωματίδια. Για τη χρήση σακόφιλτρου απαιτείται επιλογή κατάλληλου υφάσματος για τα χαρακτηριστικά των απαερίων και τη μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας.

Καταλυτική θερμική διάταξη οξείδωσης (CTO)

Οι καταλυτικές θερμικές διατάξεις οξείδωσης καταστρέφουν καταλυτικά οργανικές ενώσεις διαμέσου μιας μεταλλικής επιφάνειας και θερμικά σε θάλαμο καύσης, όπου η φλόγα καύσης ενός καυσίμου, συνήθως φυσικού αερίου, και οι πτητικές οργανικές ενώσεις που υπάρχουν στα απαέρια θερμαίνουν τη ροή των απαερίων. Η θερμοκρασία αποτέφρωσης κυμαίνεται μεταξύ 400 °C και 700 °C. Θερμότητα μπορεί να ανακτηθεί από την επεξεργασία των απαερίων πριν από την έκλυση.

Αναγεννητική θερμική διάταξη οξείδωσης (ΟΜ)

Οι θερμικές διατάξεις οξείδωσης καταστρέφουν θερμικά τις οργανικές ενώσεις σε θάλαμο καύσης, όπου η φλόγα καύσης ενός καυσίμου, συνήθως φυσικού αερίου, και οι πτητικές οργανικές ενώσεις που υπάρχουν στα απαέρια θερμαίνουν τη ροή των απαερίων. Η θερμοκρασία αποτέφρωσης κυμαίνεται μεταξύ 800 °C και 1 100 °C. Οι αναγεννητικές θερμικές διατάξεις οξείδωσης διαθέτουν δύο ή περισσότερες κεραμικές σταθερές κλίνες στις οποίες η θερμότητα καύσης ενός κύκλου αποτέφρωσης στον πρώτο θάλαμο χρησιμοποιείται για την προθέρμανση της σταθερής κλίνης στον δεύτερο θάλαμο. Θερμότητα μπορεί να ανακτηθεί από την επεξεργασία των απαερίων πριν από την έκλυση.

Ξηραντήρας UTWS και καύση με εναλλάκτη θερμότητας και θερμική επεξεργασία των απορριπτόμενων απαερίων ξηραντή

Το UTWS είναι γερμανικό ακρωνύμιο: «Umluft» (ανακυκλοφορία απαερίων του ξηραντή), «Teilstromverbrennung» (μετακαύση μερικής ροής απαερίων του ξηραντή), «Wärmerückgewinnung» (ανάκτηση θερμότητας των απαερίων ξηραντή), «Staubabsheidung» (επεξεργασία της σκόνης για την απόρριψη ατμοσφαιρικών εκπομπών από την εγκατάσταση).

Το UTWS αποτελεί συνδυασμό περιστροφικού ξηραντήρα με εναλλάκτη θερμότητας και μονάδας καύσης με ανακυκλοφορία των απαερίων του ξηραντή. Τα ανακυκλοφορούντα απαέρια είναι θερμό ρεύμα ατμού, που παρέχει τη δυνατότητα ξήρανσης των ατμών. Τα απαέρια του ξηραντήρα επαναθερμαίνονται σε εναλλάκτη θερμότητας που θερμαίνεται από τα απαέρια καύσης και διοχετεύονται εκ νέου στον ξηραντήρα. Μέρος της ροής απαερίων του ξηραντή τροφοδοτείται συνεχώς στον θάλαμο καύσης για μετακαύση. Οι ρύποι που εκπέμπονται από την ξήρανση του ξύλου καταστρέφονται από τον εναλλάκτη θερμότητας και τη μετακαύση. Τα απαέρια που εκπέμπονται από τη μονάδα καύσης υφίστανται επεξεργασία με σακόφιλτρο ή ηλεκτροστατικό διαχωριστή.

Πλυντρίδα υγρού τύπου

Οι πλυντρίδες υγρού τύπου δεσμεύουν και απομακρύνουν τη σκόνη με αδρανή κρούση, απευθείας συγκράτηση και απορρόφηση στην υδατική φάση. Οι πλυντρίδες υγρού τύπου είναι διαφόρων τύπων και αρχών λειτουργίας, π.χ. πλυντρίδα με ψεκασμό, πλυντρίδα με πλάκα πρόσπτωσης ή πλυντρίδα τύπου βεντούρι, και μπορούν να χρησιμοποιούνται για την προεπεξεργασία σκόνης ή ως μεμονωμένη τεχνική. Κάποια απομάκρυνση των οργανικών ενώσεων μπορεί να επιτευχθεί και μπορεί να ενισχυθεί περαιτέρω με τη χρήση χημικών ουσιών στο νερό καθαρισμού (επίτευξη χημικής οξείδωσης ή άλλη μετατροπή). Το υγρό που προκύπτει πρέπει να υποβληθεί σε επεξεργασία με διαχωρισμό της σκόνης που συλλέγεται με καθίζηση ή διήθηση.

1.4.2.   Εκπομπές στα ύδατα

Τεχνική

Περιγραφή

Βιολογική επεξεργασία

Η βιολογική οξείδωση διαλελυμένων οργανικών ουσιών μέσω του μεταβολισμού μικροοργανισμών ή τη διάσπαση του οργανικού περιεχομένου των υγρών αποβλήτων μέσω μικροοργανισμών, με απουσία αέρα. Μετά τη βιολογική δράση ακολουθεί συνήθως η απομάκρυνση των αιωρούμενων στερεών, π.χ. με καθίζηση.

Συσσωμάτωση και κροκίδωση

Η συσσωμάτωση και κροκίδωση χρησιμοποιούνται για τον διαχωρισμό των αιωρούμενων στερεών από τα υγρά απόβλητα και πραγματοποιούνται συχνά σε διαδοχικά στάδια. Η συσσωμάτωση εκτελείται με προσθήκη πηκτικών ουσιών με φορτία αντίθετα εκείνων των αιωρούμενων στερεών. Η κροκίδωση πραγματοποιείται με την προσθήκη πολυμερών, έτσι ώστε με τις συγκρούσεις σωματιδίων μικροκροκίδων να προκαλείται συνένωσή τους σε μεγαλύτερες κροκίδες.

Επίπλευση

Ο διαχωρισμός από τις εκροές μεγάλων κροκίδων ή αιωρούμενων σωματιδίων με τη συγκέντρωσή τους στην επιφάνεια του αιωρήματος.

Επίπλευση διαλελυμένου αέρα

Τεχνικές επίπλευσης με βάση τη χρήση διαλελυμένου αέρα για να επιτευχθεί διαχωρισμός υλικού που έχει υποστεί συσσωμάτωση και κροκίδωση.

Διήθηση

Ο διαχωρισμός των στερεών από υγρά απόβλητα με τη διέλευσή τους μέσα από ένα πορώδες μέσο. Περιλαμβάνει διάφορα είδη τεχνικών, π.χ. διήθηση άμμου, μικροδιήθηση και υπερδιήθηση.

Διαχωρισμός λαδιού — νερού

Ο διαχωρισμός και η εξαγωγή αδιάλυτων υδρογονανθράκων, με βάση την αρχή της διαφοράς βάρους μεταξύ των φάσεων (υγρού — υγρού ή στερεού — υγρού). Η φάση με τη μεγαλύτερη πυκνότητα καθιζάνει και η φάση με τη μικρότερη πυκνότητα επιπλέει.

Λεκάνες κατακράτησης

Δεξαμενές μεγάλης επιφάνειας για την παθητική καθίζηση στερεών λόγω βαρύτητας.

Καθίζηση

Ο διαχωρισμός αιωρούμενων σωματιδίων και υλικού με βαρυτική καθίζηση.


(1)  Μπορεί να χρησιμοποιηθεί καταλληλότερη περίοδος μέτρησης για κάθε παράμετρο όταν, λόγω της δειγματοληψίας ή αναλυτικών περιορισμών, η μέτρηση διάρκειας 30 λεπτών κρίνεται ακατάλληλη.

(2)  Το EN 14961-1:2010 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ταξινόμηση στερεών βιοκαυσίμων.

(3)  Το μεθάνιο που παρακολουθείται σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 25140 ή EN ISO 25139 αφαιρείται από το αποτέλεσμα, όταν χρησιμοποιείται ως καύσιμο φυσικό αέριο, υγραέριο κ.λπ.

(4)  Άνευ αντικειμένου όταν χρησιμοποιούνται ως καύσιμο κυρίως καύσιμα που προέρχονται από ξύλο, φυσικό αέριο, υγραέριο κ.λπ.

(5)  Συμπεριλαμβανομένων των As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl και V.

(6)  Λαμβάνεται υπόψη όταν ως καύσιμο χρησιμοποιείται μολυσμένο ανακτημένο ξύλο.

(7)  Λαμβάνεται υπόψη όταν εφαρμόζονται τεχνικές SNCR.

(8)  Όταν δεν υπάρχει πρότυπο EN, η προτιμώμενη προσέγγιση είναι αυτή της ισοκινητικής δειγματοληψίας σε διάλυμα με θερμαινόμενο ανιχνευτή και δοχείο-φίλτρο και χωρίς καθαρισμό του ανιχνευτή, π.χ. με βάση τη μέθοδο US EPA M316.

(9)  Το μεθάνιο που παρακολουθείται σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 25140 ή EN ISO 25139 αφαιρείται από το αποτέλεσμα, όταν χρησιμοποιείται ως καύσιμο φυσικό αέριο, υγραέριο κ.λπ..

(10)  Όταν δεν υπάρχει πρότυπο EN, η προτιμώμενη προσέγγιση είναι αυτή της ισοκινητικής δειγματοληψίας σε διάλυμα με θερμαινόμενο ανιχνευτή και δοχείο-φίλτρο και χωρίς καθαρισμό του ανιχνευτή, π.χ. με βάση τη μέθοδο US EPA M316.

(11)  Η δειγματοληψία από σακόφιλτρα και κυκλωνοφίλτρα μπορεί να αντικατασταθεί από τη συνεχή παρακολούθηση της πτώσης της πίεσης σε όλο το φίλτρο ως ενδεικτικής παραμέτρου παρακολούθησης.

(12)  Το σημείο μέτρησης βρίσκεται πριν από την ανάμειξη των απαερίων με άλλα ρεύματα αέρα και μόνο όταν είναι τεχνικά δυνατό.

(13)  Υπάρχει μία τάση αντικατάστασης του COD από TOC για οικονομικούς και περιβαλλοντικούς λόγους. Θα πρέπει να καθορίζεται ο συσχετισμός μεταξύ των δύο παραμέτρων κατά περίπτωση.

(14)  Συμπεριλαμβανομένων των As, Cr, Cu, Ni, Pb και Zn.

(15)  Η δειγματοληψία αναλογικής ροής μπορεί να αντικατασταθεί από άλλη τυπική διαδικασία δειγματοληψίας εάν η ροή είναι ανεπαρκής για αντιπροσωπευτική δειγματοληψία.

(16)  Περιγραφή των τεχνικών αυτών παρατίθεται στο σημείο 1.4.1.

(17)  Το παρόν ΒΔΤ-AEL δεν εφαρμόζεται κατά τη χρήση πεύκης ως κύριας πρώτης ύλης.

(18)  Εκπομπές κάτω από 30 mg/Nm3 μπορούν να επιτευχθούν με τη χρήση ξηραντή UTWS.

(19)  Όταν χρησιμοποιείται σχεδόν αποκλειστικά ανακτημένο ξύλο, η ανώτατη τιμή μπορεί να φθάνει τα 15 mg/Nm3.

(20)  Περιγραφές των τεχνικών παρατίθενται στο σημείο 1.4.1.

(21)  Όταν δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σακόφιλτρο ή κυκλωνόφιλτρο, η ανώτατη τιμή μπορεί να φθάνει τα 10 mg/Nm3.

(22)  Περιγραφή της τεχνικής παρέχεται στο σημείο 1.4.1.

(23)  Εξωτερικό τεμάχιο ξύλου, με ή χωρίς αφαίρεση του φλοιού, από τα πρώτα κοψίματα στη διαδικασία πριονισμού για να καταστεί ο κορμός πριστή ξυλεία.

(24)  Περιγραφές των τεχνικών παρατίθενται στο σημείο 1.4.2.

(25)  Περιγραφές των τεχνικών παρατίθενται στο σημείο 1.4.2.

(26)  Περιγραφές των τεχνικών παρατίθενται στο σημείο 1.4.2.