ISSN 1977-0669

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 295

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

58ό έτος
12 Νοεμβρίου 2015


Περιεχόμενα

 

II   Μη νομοθετικές πράξεις

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2010 της Επιτροπής, της 11ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1708/2005 για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2494/95 του Συμβουλίου όσον αφορά την κοινή περίοδο αναφοράς του δείκτη για τον εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή ( 1 )

1

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2011 της Επιτροπής, της 11ης Νοεμβρίου 2015, για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τους καταλόγους των περιφερειακών κυβερνήσεων και τοπικών αρχών, τα ανοίγματα έναντι των οποίων θα αντιμετωπίζονται ως ανοίγματα έναντι της κεντρικής κυβέρνησης σύμφωνα με την οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 1 )

3

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2012 της Επιτροπής, της 11ης Νοεμβρίου 2015, για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων για τον καθορισμό, τον υπολογισμό και την κατάργηση πρόσθετων κεφαλαιακών απαιτήσεων, σύμφωνα με την οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 1 )

5

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2013 της Επιτροπής, της 11ης Νοεμβρίου 2015, για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τις τυπικές αποκλίσεις σε σχέση με τα συστήματα εξίσωσης των κινδύνων υγείας, σύμφωνα με την οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 1 )

9

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2014 της Επιτροπής, της 11ης Νοεμβρίου 2015, για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τις διαδικασίες και τα υποδείγματα για την υποβολή πληροφοριών στην αρχή εποπτείας του ομίλου, καθώς και για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εποπτικών αρχών σύμφωνα με την οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 1 )

11

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2015 της Επιτροπής, της 11ης Νοεμβρίου 2015, για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων σχετικά με τις διαδικασίες για την αξιολόγηση των εξωτερικών αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας, σύμφωνα με την οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 1 )

16

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2016 της Επιτροπής, της 11ης Νοεμβρίου 2015, για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τον δείκτη μετοχών για τη συμμετρική προσαρμογή της τυποποιημένης επιβάρυνσης κεφαλαίου λόγω μετοχών, σύμφωνα με την οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 1 )

18

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2017 της Επιτροπής, της 11ης Νοεμβρίου 2015, για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τους προσαρμοσμένους συντελεστές για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον συναλλαγματικό κίνδυνο για νομίσματα προσδεδεμένα στο ευρώ, σύμφωνα με την οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 1 )

21

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2018 της Επιτροπής, της 11ης Νοεμβρίου 2015, για την ανάκληση της αποδοχής ανάληψης υποχρέωσης για δύο παραγωγούς-εξαγωγείς σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2013/707/ΕΕ για τη βεβαίωση της αποδοχής ανάληψης υποχρέωσης που προτάθηκε στο πλαίσιο των διαδικασιών αντιντάμπινγκ και κατά των επιδοτήσεων όσον αφορά τις εισαγωγές φωτοβολταϊκών συστοιχιών κρυσταλλικού πυριτίου και βασικών συστατικών στοιχείων (δηλαδή κυψελών) καταγωγής ή προέλευσης Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας κατά την περίοδο εφαρμογής των οριστικών μέτρων

23

 

 

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2019 της Επιτροπής, της 11ης Νοεμβρίου 2015, για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

39

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

*

Απόφαση (ΕΕ) 2015/2020 του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2015, σχετικά με τη μεταβίβαση στον γενικό γραμματέα του Συμβουλίου της εξουσίας να χορηγεί άδειες διέλευσης στα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου, στους υπαλλήλους και στο λοιπό προσωπικό, καθώς και στις ειδικές περιπτώσεις αιτούντων που προβλέπονται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1417/2013, και κατάργηση της απόφασης 2005/682/ΕΚ, Ευρατόμ

42

 

*

Απόφαση (ΕΕ) 2015/2021 του Συμβουλίου, της 10ης Νοεμβρίου 2015, για τον καθορισμό της θέσης που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπουργική διάσκεψη του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου σχετικά με την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Λιβερίας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου

44

 

*

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2015/2022 της Επιτροπής, της 10ης Νοεμβρίου 2015, για τροποποίηση της απόφασης 2008/866/ΕΚ σχετικά με τη λήψη επειγόντων μέτρων για την αναστολή των εισαγωγών από το Περού ορισμένων δίθυρων μαλακίων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, όσον αφορά τη διάρκεια της εφαρμογής της απόφασης [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2015) 7669]  ( 1 )

45

 

 

III   Λοιπές πράξεις

 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

 

*

Απόφαση της Εποπτεύουσας Αρχής της ΕΖΕΣ αριθ. 273/14/COL, της 9ης Ιουλίου 2014, σχετικά με τη χρηματοδότηση της Scandinavian Airlines μέσω της νέας ανανεούμενης πιστωτικής διευκόλυνσης (Νορβηγία) [2015/2023]

47

 

*

Απόφαση της μόνιμης επιτροπής των κρατών της ΕΖΕΣ αριθ. 2/2015/ΜΕ, της 24ης Σεπτεμβρίου 2015, για τη σύσταση προσωρινής επιτροπής χρηματοδοτικού μηχανισμού ΕΟΧ 2014-2021 [2015/2024]

63

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις των οποίων οι τίτλοι έχουν τυπωθεί με λευκά στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


II Μη νομοθετικές πράξεις

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

12.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 295/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2015/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 11ης Νοεμβρίου 2015

σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1708/2005 για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2494/95 του Συμβουλίου όσον αφορά την κοινή περίοδο αναφοράς του δείκτη για τον εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2494/95 του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 1995, για τη θέσπιση εναρμονισμένων δεικτών τιμών καταναλωτή (1), και ιδίως το άρθρο 4 τρίτο εδάφιο και το άρθρο 5 παράγραφος 3,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2494/95 θέτει τις απαραίτητες στατιστικές βάσεις για την παραγωγή εναρμονισμένων δεικτών τιμών καταναλωτή (ΕνΔΤΚ).

(2)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1708/2005 της Επιτροπής (3) θεσπίζει κοινούς κανόνες για τον καθορισμό της περιόδου αναφοράς του δείκτη των ΕνΔΤΚ και ορίζει την εν λόγω περίοδο σε 2005 = 100.

(3)

Οι αλλαγές στην ταξινόμηση των υπο-δεικτών των ΕνΔΤΚ και την ευθυγράμμιση των υπο-δεικτών που έχουν συνδεθεί με τον ΕνΔΤΚ, μετά την εισαγωγή της τιμής 2005 = 100 καθιστούν αναγκαία την αλλαγή της περιόδου αναφοράς του δείκτη. Για να διασφαλιστούν η συγκρισιμότητα και η καταλληλότητα των ΕνΔΤΚ, η περίοδος αναφοράς του δείκτη θα πρέπει, ως εκ τούτου, να αλλάξει σε 2015 = 100.

(4)

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2494/95, η σχέση κόστους/αποτελεσματικότητας έχει ληφθεί υπόψη κατά τη θέσπιση του παρόντος κανονισμού.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1708/2005 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 3

Περίοδος αναφοράς του δείκτη

1.   Η κοινή περίοδος αναφοράς του δείκτη των ΕνΔΤΚ ορίζεται σε 2015 = 100. Αυτή η νέα περίοδος αναφοράς του δείκτη πρέπει να χρησιμοποιείται για τις πλήρεις χρονολογικές σειρές όλων των δεικτών και υπο-δεικτών ΕνΔΤΚ, με έναρξη από τη δημοσίευση του ΕνΔΤΚ του Ιανουαρίου 2016.

2.   Κάθε πρόσθετος υπο-δείκτης που εντάσσεται στον ΕνΔΤΚ συνδέεται τον Δεκέμβριο συγκεκριμένου έτους στο επίπεδο 100 μονάδων του δείκτη και χρησιμοποιείται από τον Ιανουάριο του επόμενου έτους.».

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα μετά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 11 Νοεμβρίου 2015.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 257 της 27.10.1995, σ. 1.

(2)  Γνώμη της 1ης Ιουνίου 2015 (ΕΕ C 209 της 25.6.2015, σ. 3).

(3)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1708/2005 της Επιτροπής, της 19ης Οκτωβρίου 2005, για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2494/95 του Συμβουλίου όσον αφορά την κοινή περίοδο αναφοράς του δείκτη για τον εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2214/96 (ΕΕ L 274 της 20.10.2005, σ. 9).


12.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 295/3


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2015/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 11ης Νοεμβρίου 2015

για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τους καταλόγους των περιφερειακών κυβερνήσεων και τοπικών αρχών, τα ανοίγματα έναντι των οποίων θα αντιμετωπίζονται ως ανοίγματα έναντι της κεντρικής κυβέρνησης σύμφωνα με την οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II) (1), και ιδίως το άρθρο 109α παράγραφος 2 στοιχείο α),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Οι κατάλογοι των περιφερειακών κυβερνήσεων και τοπικών αρχών, τα ανοίγματα έναντι των οποίων δέον όπως αντιμετωπίζονται ως ανοίγματα έναντι της κεντρικής κυβέρνησης σύμφωνα με την οδηγία 2009/138/ΕΚ, έχουν σημασία για τον υπολογισμό της ενότητας κινδύνου αγοράς και της ενότητας κινδύνου αθέτησης αντισυμβαλλομένου της τυποποιημένης μεθόδου για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας.

(2)

Κατά περίπτωση, οι περιφερειακές κυβερνήσεις και οι τοπικές αρχές που περιλαμβάνονται στους εν λόγω καταλόγους θα πρέπει να ταξινομούνται ανά είδος, λαμβανομένων υπόψη των όρων που καθορίζονται στο άρθρο 85 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/35 της Επιτροπής (2).

(3)

Οι εποπτικές αρχές έχουν παράσχει σχετικές πληροφορίες όσον αφορά τις συγκεκριμένες εξουσίες άντλησης εσόδων και τις υφιστάμενες θεσμικές ρυθμίσεις βάσει του εθνικού δικαίου σε σχέση με τις περιφερειακές κυβερνήσεις και τις τοπικές αρχές εντός της δικαιοδοσίας τους και όσον αφορά τον βαθμό στον οποίο οι εν λόγω κυβερνήσεις και αρχές συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 109α παράγραφος 2 στοιχείο α) της οδηγίας 2009/138/ΕΚ.

(4)

Ο παρών κανονισμός βασίζεται στα σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων στην Επιτροπή.

(5)

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων διεξήγαγε ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις όσον αφορά τα σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων στα οποία βασίζεται ο παρών κανονισμός, ανέλυσε τα ενδεχόμενα συναφή κόστη και τις ωφέλειες και ζήτησε τη γνώμη της ομάδας συμφεροντούχων ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων που έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Κατάλογοι περιφερειακών κυβερνήσεων και τοπικών αρχών

Οι ακόλουθες περιφερειακές κυβερνήσεις και τοπικές αρχές θεωρούνται οντότητες τα ανοίγματα έναντι των οποίων πρόκειται να αντιμετωπίζονται ως ανοίγματα έναντι της κεντρικής κυβέρνησης της περιοχής δικαιοδοσίας στην οποία είναι εγκατεστημένες, όπως αναφέρεται στο άρθρο 109α παράγραφος 2 στοιχείο α) της οδηγίας 2009/138/ΕΚ:

1)

στην Αυστρία: κάθε «Land» ή «Gemeinde»·

2)

στο Βέλγιο: κάθε «communauté» ή «gemeenschap», «région» ή «gewest», «province» ή «provincie», ή «commune» ή «gemeente»·

3)

στη Δανία: κάθε «region» ή «kommune»·

4)

στη Φινλανδία: κάθε «kaupunki» ή «stad», «kunta» ή «kommun», ή η «Ahvenanmaan maakunta» ή η «Landskapet Åland»·

5)

στη Γαλλία: κάθε«région», «département» ή«commune»·

6)

στη Γερμανία: κάθε«Land», «Gemeindeverband» ή«Gemeinde»·

7)

στο Λιχτενστάιν: κάθε«Gemeinde»·

8)

στη Λιθουανία: κάθε «savivaldybė»·

9)

στο Λουξεμβούργο: κάθε «commune»·

10)

στις Κάτω Χώρες: κάθε «provincie», «waterschap» ή «gemeente»·

11)

στην Πολωνία: κάθε«województwo», «związek powiatów», «powiat», «związek międzygminny», «gmina», ή η«miasto stołeczne Warszawa»·

12)

στην Πορτογαλία: η«Região Autónoma dos Açores» ή η«Região Autónoma da Madeira»·

13)

στην Ισπανία: κάθε«comunidad autónoma» ή«corporación local»·

14)

στη Σουηδία: κάθε «region», «landsting» ή «kommun»·

15)

στο Ηνωμένο Βασίλειο: το «Scottish Parliament», η «National Assembly for Wales» ή η «Northern Ireland Assembly».

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 11 Νοεμβρίου 2015.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 335 της 17.12.2009, σ. 1.

(2)  Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/35 της Επιτροπής, της 10ης Οκτωβρίου 2014, για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II) (ΕΕ L 12 της 17.1.2015, σ. 1).

(3)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/79/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 48).


12.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 295/5


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2015/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 11ης Νοεμβρίου 2015

για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων για τον καθορισμό, τον υπολογισμό και την κατάργηση πρόσθετων κεφαλαιακών απαιτήσεων, σύμφωνα με την οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II) (1), και ιδίως το άρθρο 37 παράγραφος 8 τρίτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η οδηγία 2009/138/ΕΚ προβλέπει τη δυνατότητα των εποπτικών αρχών να επιβάλλουν πρόσθετη κεφαλαιακή απαίτηση σε μια ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση. Είναι αναγκαίο να προβλεφθούν διαδικασίες για τη λήψη αποφάσεων όσον αφορά τον καθορισμό, τον υπολογισμό και την κατάργηση πρόσθετων κεφαλαιακών απαιτήσεων.

(2)

Προκειμένου να επιτραπεί στην ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση να παρέχει πληροφορίες και δικαιολογητικά που μπορούν να μετριάσουν ή να θέσουν υπό αμφισβήτηση την ανάγκη για πρόσθετη κεφαλαιακή απαίτηση πριν από την απόφαση σχετικά με τον καθορισμό πρόσθετης κεφαλαιακής απαίτησης, η εποπτική αρχή θα πρέπει να παρέχει στην ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση τη δυνατότητα αιτιολογήσεως του μη καθορισμού πρόσθετης κεφαλαιακής απαίτησης.

(3)

Η συνεργασία της ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης με την εποπτική αρχή είναι απαραίτητη, προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα της πρόσθετης κεφαλαιακής απαίτησης ως εποπτικού μέτρου. Για να μπορεί η εποπτική αρχή να βασίζει την πρόσθετη κεφαλαιακή απαίτηση σε ακριβείς και επικαιροποιημένες πληροφορίες, η ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση θα πρέπει να υπολογίζει την πρόσθετη κεφαλαιακή απαίτηση κατόπιν αιτήματος της εποπτικής αρχής.

(4)

Για να μπορεί η ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση να αποκαταστήσει τις ελλείψεις που οδήγησαν στην επιβολή της πρόσθετης κεφαλαιακής απαίτησης, είναι αναγκαίο να διευκρινιστεί το περιεχόμενο της απόφασης για επιβολή πρόσθετης κεφαλαιακής απαίτησης.

(5)

Η εποπτική αρχή και η ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση δεν θα πρέπει να βασίζονται μόνο στην ετήσια επανεξέταση της πρόσθετης κεφαλαιακής απαίτησης, αλλά να παρακολουθούν προορατικά τις περιστάσεις που οδήγησαν στον καθορισμό της πρόσθετης κεφαλαιακής απαίτησης, προκειμένου να λαμβάνουν τα δέοντα μέτρα. Προς τον σκοπό αυτό, η ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση θα πρέπει επομένως να παρέχει στην εποπτική αρχή τις εκθέσεις προόδου σχετικά με τη διόρθωση των ελλείψεων που οδήγησαν στην επιβολή πρόσθετης κεφαλαιακής απαίτησης. Είναι επίσης αναγκαίο να προβλεφθεί διαδικασία επανεξέτασης των αποφάσεων για τις πρόσθετες κεφαλαιακές απαιτήσεις, εάν υπάρχει ουσιώδης μεταβολή στις περιστάσεις που οδήγησαν στον καθορισμό πρόσθετης κεφαλαιακής απαίτησης.

(6)

Ο παρών κανονισμός βασίζεται στα σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων στην Επιτροπή.

(7)

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων διεξήγαγε ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις όσον αφορά τα σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων στα οποία βασίζεται ο παρών κανονισμός, ανέλυσε τα ενδεχόμενα συναφή κόστη και τις ωφέλειες και ζήτησε τη γνώμη της ομάδας συμφεροντούχων ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων που έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Κοινοποίηση πριν από τον καθορισμό της πρόσθετης κεφαλαιακής απαίτησης

1.   Η εποπτική αρχή κοινοποιεί στην ενδιαφερόμενη ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση την πρόθεσή της να επιβάλει πρόσθετη κεφαλαιακή απαίτηση και τους λόγους για την επιβολή της πρόσθετης κεφαλαιακής απαίτησης.

2.   Η εποπτική αρχή ορίζει προθεσμία εντός της οποίας η ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση καλείται να απαντήσει στην κοινοποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1. Η εποπτική αρχή εξετάζει κάθε πληροφορία που παρέχεται από την ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση προτού λάβει την απόφασή της.

Άρθρο 2

Υπολογισμός της πρόσθετης κεφαλαιακής απαίτησης

Εάν απαιτείται από την εποπτική αρχή, η ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση διενεργεί τον υπολογισμό της πρόσθετης κεφαλαιακής απαίτησης σύμφωνα με τις προδιαγραφές που καθορίζονται από την εποπτική αρχή.

Άρθρο 3

Παροχή πληροφοριών

1.   Η εποπτική αρχή μπορεί να ζητήσει από την ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση να της παράσχει, εντός προθεσμίας που ορίζεται από την εποπτική αρχή, τις αναγκαίες πληροφορίες για τη λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό πρόσθετης κεφαλαιακής απαίτησης.

2.   Κατά τον καθορισμό της προθεσμίας που αναφέρεται στην παράγραφο 1 η εποπτική αρχή δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην πιθανότητα και τη σοβαρότητα των δυσμενών συνεπειών για τους αντισυμβαλλόμενους και τους δικαιούχους.

3.   Οι ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις ενημερώνουν αμέσως την εποπτική αρχή εάν δεν είναι δυνατόν να τηρηθεί η προθεσμία που προβλέπεται στην παράγραφο 1.

Άρθρο 4

Απόφαση για τον καθορισμό πρόσθετης κεφαλαιακής απαίτησης

1.   Η εποπτική αρχή κοινοποιεί γραπτώς την απόφασή της για επιβολή πρόσθετης κεφαλαιακής απαίτησης σε ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση.

2.   Η απόφαση της εποπτικής αρχής είναι επαρκώς λεπτομερής, ώστε να επιτρέπει στην ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση να κατανοήσει τα μέτρα που χρειάζεται να λάβει ή τις ελλείψεις που πρέπει να διορθώσει προκειμένου να καταργηθεί η πρόσθετη κεφαλαιακή απαίτηση.

3.   Η απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 περιλαμβάνει:

α)

τους λόγους για τον καθορισμό της πρόσθετης κεφαλαιακής απαίτησης·

β)

τη μεθοδολογία για τον υπολογισμό της πρόσθετης κεφαλαιακής απαίτησης και του ποσού της κεφαλαιακής απαίτησης·

γ)

την ημερομηνία από την οποία ισχύει η πρόσθετη κεφαλαιακή απαίτηση·

δ)

κατά περίπτωση, την προθεσμία εντός της οποίας η ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση καλείται να αποκαταστήσει τις ελλείψεις που οδήγησαν στον καθορισμό της πρόσθετης κεφαλαιακής απαίτησης·

ε)

κατά περίπτωση, το περιεχόμενο και τη συχνότητα της έκθεσης προόδου που πρέπει να υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 5.

Άρθρο 5

Έκθεση προόδου

Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 37 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) της οδηγίας 2009/138/ΕΚ και εφόσον της το ζητήσει η εποπτική αρχή, η ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση ενημερώνει την εποπτική αρχή σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειώσει ως προς την αποκατάσταση των ελλείψεων που οδήγησαν στον καθορισμό της πρόσθετης κεφαλαιακής απαίτησης και ποιες σχετικές δράσεις έχει αναλάβει.

Άρθρο 6

Επανεξέταση της πρόσθετης κεφαλαιακής απαίτησης

1.   Η εποπτική αρχή επανεξετάζει την επιβληθείσα πρόσθετη κεφαλαιακή απαίτηση εάν υπάρχει ουσιαστική αλλαγή στις συνθήκες που οδήγησαν στον καθορισμό της πρόσθετης κεφαλαιακής απαίτησης.

2.   Μετά την επανεξέταση της επιβληθείσας πρόσθετης κεφαλαιακής απαίτησης, η εποπτική αρχή διατηρεί, τροποποιεί ή καταργεί την πρόσθετη κεφαλαιακή απαίτηση.

Άρθρο 7

Διατήρηση, τροποποίηση ή κατάργηση της πρόσθετης κεφαλαιακής απαίτησης

Όταν εξετάζεται η σκοπιμότητα διατήρησης, τροποποίησης ή κατάργησης της πρόσθετης κεφαλαιακής απαίτησης, η εποπτική αρχή λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα:

α)

τις πληροφορίες που υποβλήθηκαν από την ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση κατά τη διάρκεια της διαδικασίας για τον καθορισμό και τον υπολογισμό της πρόσθετης κεφαλαιακής απαίτησης·

β)

τις πληροφορίες που λήφθηκαν από την εποπτική αρχή μέσω της διαδικασίας εποπτικής εξέτασης και με κάθε επακόλουθη δραστηριότητα εποπτείας·

γ)

τις πληροφορίες που παρέχονται στην έκθεση προόδου, εάν ζητηθεί από την εποπτική αρχή σύμφωνα με το άρθρο 5·

δ)

οποιεσδήποτε άλλες σχετικές πληροφορίες που οδηγούν σε ουσιαστική αλλαγή στις συνθήκες που οδήγησαν στον καθορισμό της πρόσθετης κεφαλαιακής απαίτησης.

Άρθρο 8

Απόφαση διατήρησης, τροποποίησης ή κατάργησης της πρόσθετης κεφαλαιακής απαίτησης

1.   Η εποπτική αρχή κοινοποιεί γραπτώς και χωρίς καθυστέρηση στην ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση την απόφασή της να μεταβάλει ή να άρει την πρόσθετη κεφαλαιακή απαίτηση και την ημερομηνία έναρξης ισχύος της εν λόγω απόφασης.

2.   Όταν η εποπτική αρχή αποφασίζει να αλλάξει την πρόσθετη κεφαλαιακή απαίτηση, εκδίδει νέα απόφαση, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφοι 2 και 3.

Άρθρο 9

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 11 Νοεμβρίου 2015.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 335 της 17.12.2009, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/79/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 48).


12.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 295/9


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2015/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 11ης Νοεμβρίου 2015

για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τις τυπικές αποκλίσεις σε σχέση με τα συστήματα εξίσωσης των κινδύνων υγείας, σύμφωνα με την οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II) (1), και ιδίως το άρθρο 109α παράγραφος 4 τρίτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Για τους σκοπούς του υπολογισμού της ενότητας του αναλαμβανόμενου κινδύνου ασφάλισης ασθενείας της τυποποιημένης μεθόδου για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας, θα πρέπει να καθοριστούν τυπικές αποκλίσεις για τον κίνδυνο ασφαλίστρων και αποθέματος όσον αφορά συγκεκριμένα εθνικά νομοθετικά μέτρα που επιτρέπουν τον επιμερισμό των πληρωμών αποζημιώσεων σε σχέση με τον κίνδυνο ασθενείας μεταξύ ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων.

(2)

Οι εν λόγω τυπικές αποκλίσεις θα πρέπει να καθοριστούν μόνο σε σχέση με τον Zorgverzekeringswet (νόμος για την ασφάλιση ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης), προβλέποντας υποχρεωτική βασική ασφάλιση υγείας (basisverzekering) στις Κάτω Χώρες (στο εξής: «σύστημα εξίσωσης των κινδύνων υγείας στις Κάτω Χώρες»). Σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων, το σύστημα εξίσωσης των κινδύνων υγείας στις Κάτω Χώρες είναι το μοναδικό του είδους του σύστημα εντός της Ένωσης που πληροί τα κριτήρια που απαριθμούνται στα άρθρα 109α παράγραφοι 4 και 5 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ.

(3)

Οι τυπικές αποκλίσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό έχουν προσδιοριστεί λαμβανομένων υπόψη των υπολογισμών που παρείχε η De Nederlandsche Bank.

(4)

Ο παρών κανονισμός βασίζεται στα σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων στην Επιτροπή.

(5)

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων διεξήγαγε ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις όσον αφορά τα σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων στα οποία βασίζεται ο παρών κανονισμός, ανέλυσε τα ενδεχόμενα συναφή κόστη και τις ωφέλειες και ζήτησε τη γνώμη της ομάδας συμφεροντούχων ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων, που έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τυπικές αποκλίσεις

Για την ασφάλιση και αναλογική αντασφάλιση ιατρικών δαπανών που υπόκεινται στο σύστημα εξίσωσης των κινδύνων υγείας στις Κάτω Χώρες, οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν, στον υπολογισμό της ενότητας του αναλαμβανόμενου κινδύνου ασφάλισης ασθενείας τις ακόλουθες τυπικές αποκλίσεις:

α)

2,7 % για τον κίνδυνο ασφαλίστρων ασφάλισης ασθενείας NSLT·

β)

5 % για τον κίνδυνο αποθέματος ασφάλισης ασθενείας NSLT.

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 11 Νοεμβρίου 2015.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 335 της 17.12.2009, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/79/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 48).


12.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 295/11


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2015/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 11ης Νοεμβρίου 2015

για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τις διαδικασίες και τα υποδείγματα για την υποβολή πληροφοριών στην αρχή εποπτείας του ομίλου, καθώς και για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εποπτικών αρχών σύμφωνα με την οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II) (1), και ιδίως το άρθρο 249 παράγραφος 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με την επιφύλαξη άλλων μορφών συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών που ενδέχεται να προκύψουν σε διμερές ή πολυμερές επίπεδο μεταξύ των εποπτικών αρχών, οι διαδικασίες και τα υποδείγματα είναι ιδιαιτέρως αναγκαία για τη διευκόλυνση της αποτελεσματικής και συντονισμένης ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των εποπτικών αρχών στο πλαίσιο του σώματος εποπτών, δεδομένου ότι το σώμα αυτό θα πρέπει να είναι η κύρια πλατφόρμα για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εποπτικών αρχών ενός ομίλου.

(2)

Οι εν λόγω διαδικασίες και τα υποδείγματα απευθύνονται στις εποπτικές αρχές που συμμετέχουν στο σώμα εποπτών και αποφασίζουν στο πλαίσιο συμφωνίας συντονισμού σχετικά με τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για τις δραστηριότητες του σώματος των εποπτών και σχετικά με τους κανόνες βάσει των οποίων θα πρέπει να ανταλλάσσονται οι πληροφορίες αυτές, σύμφωνα με το άρθρο 357 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2015/35 της Επιτροπής (2).

(3)

Για την άσκηση αποτελεσματικής και αποδοτικής εποπτείας απαιτείται, κατά την ανταλλαγή πληροφοριών και τη συνεργασία μεταξύ εποπτικών αρχών, να λαμβάνονται υπόψη η φύση, η κλίμακα και η πολυπλοκότητα του ομίλου, η διαθεσιμότητα και το είδος των πληροφοριών και τα πλέον πρόσφατα και σημαντικά στοιχεία.

(4)

Ο παρών κανονισμός βασίζεται στα σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων στην Επιτροπή.

(5)

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων διεξήγαγε ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις όσον αφορά τα σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων στα οποία βασίζεται ο παρών κανονισμός, ανέλυσε τα ενδεχόμενα συναφή κόστη και τις ωφέλειες και ζήτησε τη γνώμη της ομάδας συμφεροντούχων του ασφαλιστικού τομέα που συστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εποπτικών αρχών που συμμετέχουν στο σώμα εποπτών

Οι εποπτικές αρχές που συμμετέχουν στο σώμα εποπτών ανταλλάσσουν πληροφορίες σε συστηματική βάση, τουλάχιστον ετησίως, και, κατά περίπτωση, σε βάση ad hoc.

Άρθρο 2

Προθεσμία για την ανταλλαγή πληροφοριών

1.   Για κάθε ανταλλαγή πληροφοριών, είτε σε συστηματική βάση ή σε βάση ad hoc, οι εποπτικές αρχές που μετέχουν του σώματος εποπτών συμφωνούν επί μιας προθεσμίας.

2.   Αποκλίσεις από τη συμφωνηθείσα προθεσμία ανακοινώνονται στις ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές εκ των προτέρων, με τη δέουσα αιτιολόγηση.

Άρθρο 3

Μέσα ανταλλαγής πληροφοριών

Οι εποπτικές αρχές που συμμετέχουν στο σώμα εποπτών συμφωνούν σχετικά με ασφαλή ηλεκτρονική μορφή ανταλλαγής πληροφοριών, καθώς και σχετικά με τον μορφότυπο δεδομένων στον οποίο πρόκειται να ανταλλάσσονται οι πληροφορίες.

Άρθρο 4

Νόμισμα

Εκτός εάν αποφασιστεί κάτι διαφορετικό από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές εντός του σώματος εποπτών, στο πλαίσιο της συμφωνίας συντονισμού που συνήφθη σύμφωνα με το άρθρο 248 παράγραφος 4 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ, οι εποπτικές αρχές εκφράζουν τα ποσά, στο πλαίσιο της ανταλλαγής πληροφοριών εντός του σώματος εποπτών, στο νόμισμα στο οποίο αναφέρθηκαν οι πληροφορίες.

Άρθρο 5

Γλώσσα

Εκτός εάν αποφασιστεί κάτι διαφορετικό από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές εντός του σώματος εποπτών, στο πλαίσιο της συμφωνίας συντονισμού που συνήφθη σύμφωνα με το άρθρο 248 παράγραφος 4 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ, οι εποπτικές αρχές ανταλλάσσουν πληροφορίες στη γλώσσα που χρησιμοποιείται συνηθέστερα εντός του σώματος εποπτών.

Άρθρο 6

Επισκόπηση των πληροφοριών που ανταλλάσσονται στο πλαίσιο του σώματος εποπτών

Η αρχή εποπτείας του ομίλου διαβιβάζει στις άλλες εποπτικές αρχές που συμμετέχουν στο σώμα εποπτών επισκόπηση των πληροφοριών που πρόκειται να ανταλλάσσονται, σύμφωνα με το άρθρο 357 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/35, χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 7

Υποβολή των κυριότερων συμπερασμάτων μετά τη διαδικασία εποπτικής εξέτασης

1.   Οι άλλες εποπτικές αρχές που συμμετέχουν στο σώμα εποπτών υποβάλλουν στην αρχή εποπτείας του ομίλου τα κύρια συμπεράσματα που συνάγονται μετά τη διαδικασία εποπτικής εξέτασης που διεξάγεται στο επίπεδο της μεμονωμένης επιχείρησης, σύμφωνα με το άρθρο 357 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/35, χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού.

2.   Η αρχή εποπτείας του ομίλου διαβιβάζει στις άλλες εποπτικές αρχές που συμμετέχουν στο σώμα εποπτών τα κύρια συμπεράσματα που συνάγονται μετά τη διαδικασία εποπτικής εξέτασης που διεξάγεται στο επίπεδο του ομίλου, σύμφωνα με το άρθρο 357 παράγραφος 3 στοιχείο α) σημείο iii) του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/35, χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 8

Συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ εποπτικών αρχών εκτός του σώματος εποπτών

1.   Όταν εποπτική αρχή που συμμετέχει στο σώμα εποπτών γνωστοποιεί πληροφορίες που είναι συναφείς για την εποπτεία του ομίλου, σε διμερή ή πολυμερή βάση, σε ορισμένες από τις άλλες εποπτικές αρχές εντός του σώματος εποπτών, γνωστοποιεί τις πληροφορίες στην αρχή εποπτείας του ομίλου εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Η αρχή εποπτείας του ομίλου μεριμνά ώστε οι πληροφορίες να διαβιβάζονται σε όλες τις άλλες ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές εντός του σώματος εποπτών κατά την επόμενη συνεδρίασή του ή πριν από αυτή.

2.   Όταν εποπτική αρχή που συμμετέχει στο σώμα εποπτών λαμβάνει πληροφορίες από τρίτο μέρος που είναι συναφείς για την εποπτεία του ομίλου και γνωστοποιεί τις πληροφορίες αυτές σε ορισμένες από τις άλλες εποπτικές αρχές εντός του σώματος εποπτών, γνωστοποιεί τις πληροφορίες στην αρχή εποπτείας του ομίλου εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό και με την επιφύλαξη τυχόν περιορισμών από απόψεως εμπιστευτικότητας, που επιβάλλονται από τρίτο μέρος ή από τον νόμο. Η αρχή εποπτείας του ομίλου μεριμνά ώστε οι πληροφορίες να διαβιβάζονται σε όλες τις άλλες ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές εντός του σώματος εποπτών κατά την επόμενη συνεδρίασή του ή πριν από αυτή.

Άρθρο 9

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 11 Νοεμβρίου 2015.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 335 της 17.12.2009, σ. 1.

(2)  Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/35 της Επιτροπής, της 10ης Οκτωβρίου 2014, για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II) (ΕΕ L 12 της 17.1.2015, σ. 1).

(3)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/79/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 48).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Επισκόπηση των πληροφοριών που ανταλλάσσονται στο πλαίσιο του σώματος εποπτών

Είδος πληροφοριών

Όνομα της επιχείρησης

Έκθεση φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης

Τακτική εποπτική αναφορά

Ποσοτικά υποδείγματα αναφοράς

Κυριότερα συμπεράσματα της διαδικασίας εποπτικής εξέτασης

Άλλα επιλεγμένα δεδομένα

Συμμετέχουσα επιχείρηση

Στοιχείο

 

 

 

 

 

Συχνότητα

 

 

 

 

 

Προθεσμία

 

 

 

 

 

Θυγατρική

Στοιχείο

 

 

 

 

 

Συχνότητα

 

 

 

 

 

Προθεσμία

 

 

 

 

 

Άλλες συνδεδεμένες επιχειρήσεις

Στοιχείο

 

 

 

 

 

Συχνότητα

 

 

 

 

 

Προθεσμία

 

 

 

 

 

Τα στοιχεία πληροφοριών που πρέπει να ανταλλάσσονται, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών τμημάτων από την αναλυτική έκθεση, των σχετικών ποσοτικών υποδειγμάτων αναφοράς, των κυριότερων συμπερασμάτων κατόπιν της διαδικασίας εποπτικής εξέτασης και άλλων επιλεγμένων δεδομένων, καθώς και των προθεσμιών και της συχνότητας, όπως συμφωνήθηκε στο σώμα εποπτών, προσδιορίζονται στην επισκόπηση.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Υποβολή των κυριότερων συμπερασμάτων της διαδικασίας εποπτικής εξέτασης

Όνομα της συγκεκριμένης επιχείρησης ή του ομίλου

 

Αποτέλεσμα της αξιολόγησης κινδύνου και οι σχετικές προγραμματισμένες εποπτικές δραστηριότητες

Περιγραφή

 

Πορίσματα των επιτόπιων ελέγχων/επιθεωρήσεων και των δραστηριοτήτων εκτός των χώρων της επιχείρησης

Περιγραφή

 

Συναφή εποπτικά μέτρα

Περιγραφή

 

Τα κύρια συμπεράσματα κατόπιν της διαδικασίας εποπτικής εξέτασης περιλαμβάνουν το αποτέλεσμα της αξιολόγησης κινδύνου, τις σχετικές προγραμματισμένες εποπτικές δραστηριότητες, τα πορίσματα των επιτόπιων ελέγχων, των επιτόπιων επιθεωρήσεων και των δραστηριοτήτων εκτός των χώρων της επιχείρησης, και τα συναφή εποπτικά μέτρα, όπως συμφωνήθηκε στο σώμα εποπτών.


12.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 295/16


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2015/2015 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 11ης Νοεμβρίου 2015

για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων σχετικά με τις διαδικασίες για την αξιολόγηση των εξωτερικών αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας, σύμφωνα με την οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II) (1), και ιδίως το άρθρο 44 παράγραφος 4α,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Οι πρόσθετες αξιολογήσεις της καταλληλότητας των εξωτερικών αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας, που αναφέρονται στο άρθρο 44 παράγραφος 4α της οδηγίας 2009/138/ΕΚ, θα πρέπει να αποτελέσουν κρίσιμη και σημαντική δραστηριότητα στο πλαίσιο του συστήματος διαχείρισης κινδύνων, δεδομένου ότι μετριάζουν τους κινδύνους που σχετίζονται με τον υπολογισμό των τεχνικών προβλέψεων και της κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας.

(2)

Οι διαδικαστικές πτυχές των πρόσθετων αξιολογήσεων πρέπει να αντικατοπτρίζονται στην πολιτική διαχείρισης κινδύνων των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 41 παράγραφος 3 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ, καθόσον οι πρόσθετες αξιολογήσεις αποτελούν μέρος του συστήματος διαχείρισης κινδύνων.

(3)

Η φύση, η κλίμακα και η πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, όταν οι επιχειρήσεις αυτές περιλαμβάνουν τις διαδικαστικές πτυχές των πρόσθετων αξιολογήσεων στις πολιτικές τους για τη διαχείριση κινδύνων και τεκμηριώνουν τα αποτελέσματα των πρόσθετων αξιολογήσεων και τον τρόπο με τον οποίο διενεργούνται οι εν λόγω αξιολογήσεις.

(4)

Ο παρών κανονισμός βασίζεται στα σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων στην Επιτροπή.

(5)

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων διεξήγαγε ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις όσον αφορά τα σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων στα οποία βασίζεται ο παρών κανονισμός, ανέλυσε τα ενδεχόμενα συναφή κόστη και τις ωφέλειες και ζήτησε τη γνώμη της ομάδας συμφεροντούχων ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων, που έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Πολιτική διαχείρισης κινδύνων

Για να αξιολογηθεί η καταλληλότητα των εξωτερικών αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας που χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό των τεχνικών προβλέψεων και της κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας, μέσω πρόσθετων αξιολογήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 44 παράγραφος 4α της οδηγίας 2009/138/ΕΚ, οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις περιλαμβάνουν στην πολιτική τους σε θέματα διαχείρισης κινδύνων τα ακόλουθα:

α)

το πεδίο εφαρμογής και τη συχνότητα των πρόσθετων αξιολογήσεων·

β)

τον τρόπο με τον οποίο διενεργούνται οι πρόσθετες αξιολογήσεις, συμπεριλαμβανομένων των παραδοχών στις οποίες βασίζονται·

γ)

τη συχνότητα της περιοδικής επανεξέτασης των πρόσθετων αξιολογήσεων και τις συνθήκες υπό τις οποίες απαιτείται επανεξέταση ad hoc των πρόσθετων αξιολογήσεων.

Άρθρο 2

Καθήκοντα που εμπίπτουν στη λειτουργία διαχείρισης κινδύνων

Οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις εξασφαλίζουν ότι η λειτουργία διαχείρισης κινδύνων καλύπτει τις πρόσθετες αξιολογήσεις σύμφωνα με την πολιτική διαχείρισης κινδύνων που αναφέρεται στο άρθρο 1 και λαμβάνει δεόντως υπόψη τα αποτελέσματα των πρόσθετων αξιολογήσεων στον υπολογισμό των τεχνικών προβλέψεων και της κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας.

Άρθρο 3

Πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για τις πρόσθετες αξιολογήσεις

Κατά τη διενέργεια των πρόσθετων αξιολογήσεων, οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν πληροφορίες που προέρχονται από αξιόπιστες πηγές και είναι επικαιροποιημένες.

Άρθρο 4

Επανεξέταση των πρόσθετων αξιολογήσεων

1.   Σύμφωνα με το άρθρο 41 παράγραφος 3 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ, οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις επανεξετάζουν, σε ετήσια τουλάχιστον βάση, τις πρόσθετες αξιολογήσεις τους.

2.   Οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις επανεξετάζουν επίσης τις πρόσθετες αξιολογήσεις σε βάση ad hoc, όταν συντρέχει οποιαδήποτε από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 1 στοιχείο γ) προϋποθέσεις ή εάν οι παραδοχές στις οποίες βασίστηκαν οι αξιολογήσεις αυτές δεν ισχύουν πλέον.

Άρθρο 5

Τεκμηρίωση

Οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις τεκμηριώνουν τα ακόλουθα:

α)

τον τρόπο με τον οποίο διενεργούνται οι πρόσθετες αξιολογήσεις και τα αποτελέσματα των εν λόγω αξιολογήσεων·

β)

τον βαθμό στον οποίο τα αποτελέσματα των πρόσθετων αξιολογήσεων λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό των τεχνικών προβλέψεων και της κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας.

Άρθρο 6

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 11 Νοεμβρίου 2015.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 335 της 17.12.2009, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/79/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 48).


12.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 295/18


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2015/2016 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 11ης Νοεμβρίου 2015

για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τον δείκτη μετοχών για τη συμμετρική προσαρμογή της τυποποιημένης επιβάρυνσης κεφαλαίου λόγω μετοχών, σύμφωνα με την οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II) (1), και ιδίως το άρθρο 109α παράγραφος 2 στοιχείο β),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι ο δείκτης μετοχών μετρά την αγοραία τιμή ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου μετοχών το οποίο είναι αντιπροσωπευτικό της φύσης των μετοχών που κατέχουν συνήθως οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, όπως απαιτείται βάσει του άρθρου 172 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/35 της Επιτροπής (2), θα πρέπει να αποτελείται από διάφορους υφιστάμενους δείκτες μετοχών για τις σχετικές αγορές. Προκειμένου να καταστούν τα επίπεδα των εν λόγω δεικτών μετοχών συγκρίσιμα, το επίπεδο κάθε δείκτη, κατά την έναρξη της κατάλληλης χρονικής περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 106 παράγραφος 2 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ, θα πρέπει να καθοριστεί σε 100 ποσοστιαίες μονάδες.

(2)

Η τιμή ενός δείκτη μετοχών κυμαίνεται κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να αποσαφηνιστεί η τιμή που χρησιμοποιείται για μια δεδομένη ημέρα. Δεδομένου ότι τα χρηματιστήρια δεν είναι ανοικτά για διαπραγμάτευση όλες τις ημέρες, είναι επίσης αναγκαίο να διευκρινιστεί για ποιες ημέρες πρέπει να υπολογιστούν τα επίπεδα του δείκτη μετοχών. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να δοθούν οι ορισμοί των όρων «τελευταίο επίπεδο» και «εργάσιμη ημέρα».

(3)

Ο δείκτης μετοχών θα πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 172 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/35.

(4)

Ο παρών κανονισμός βασίζεται στα σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων στην Επιτροπή.

(5)

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων διεξήγαγε ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις όσον αφορά τα σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων στα οποία βασίζεται ο παρών κανονισμός, ανέλυσε τα ενδεχόμενα συναφή κόστη και τις ωφέλειες και ζήτησε τη γνώμη της ομάδας συμφεροντούχων ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων, που έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)   «τελευταίο επίπεδο»: η τελευταία τιμή του δείκτη μετοχών για την ημέρα αναφοράς που δημοσιεύθηκε από τον πάροχο του δείκτη μετοχών·

2)   «εργάσιμη ημέρα»: κάθε ημέρα εκτός Σαββάτου και Κυριακής.

Άρθρο 2

Υπολογισμός του δείκτη μετοχών

1.   Το επίπεδο του δείκτη μετοχών που αναφέρεται στο άρθρο 106 παράγραφος 2 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ καθορίζεται για κάθε εργάσιμη ημέρα.

Το επίπεδο του δείκτη μετοχών για μια συγκεκριμένη εργάσιμη ημέρα ισούται με το άθροισμα των συνεισφορών όλων των δεικτών μετοχών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα κατά την εν λόγω εργάσιμη ημέρα.

Για καθέναν από τους δείκτες μετοχών που παρατίθενται στο παράρτημα, η συμβολή του για μια συγκεκριμένη εργάσιμη ημέρα είναι το γινόμενο του κανονικοποιημένου επιπέδου για την εργάσιμη ημέρα επί την αντίστοιχη στάθμισή του για τον δείκτη μετοχών, όπως ορίζεται στο παράρτημα.

2.   Για καθέναν από τους δείκτες μετοχών που αναφέρονται στο παράρτημα, το κανονικοποιημένο επίπεδο για μια συγκεκριμένη εργάσιμη ημέρα είναι το τελευταίο επίπεδό του κατά την εν λόγω εργάσιμη ημέρα, διαιρεμένο με το τελευταίο επίπεδό του την πρώτη ημέρα της περιόδου των 36 μηνών που λήγει την εργάσιμη ημέρα για την οποία υπολογίζεται το επίπεδο του δείκτη μετοχών, όπως ορίζεται στο άρθρο 172 παράγραφος 1 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/35. Όταν, για μια συγκεκριμένη ημέρα, δεν είναι διαθέσιμο το τελευταίο επίπεδο ενός δείκτη μετοχών, χρησιμοποιείται το πλέον πρόσφατο τελευταίο επίπεδο πριν από την εν λόγω ημέρα.

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 11 Νοεμβρίου 2015.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 335 της 17.12.2009, σ. 1.

(2)  Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/35 της Επιτροπής, της 10ης Οκτωβρίου 2014, για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II) (ΕΕ L 12 της 17.1.2015, σ. 1).

(3)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/79/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 48).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Δείκτες μετοχών και σταθμίσεις

Δείκτες μετοχών (δείκτες τιμών)

Σταθμίσεις

AEX

0,14

CAC 40

0,14

DAX

0,14

FTSE All-Share Index

0,14

FTSE MIB Index

0,08

IBEX 35

0,08

Nikkei 225

0,02

OMX Stockholm 30 Index

0,08

S&P 500

0,08

SMI

0,02

WIG30

0,08


12.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 295/21


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2015/2017 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 11ης Νοεμβρίου 2015

για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τους προσαρμοσμένους συντελεστές για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον συναλλαγματικό κίνδυνο για νομίσματα προσδεδεμένα στο ευρώ, σύμφωνα με την οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II) (1), και ιδίως το άρθρο 109α παράγραφος 2 στοιχείο γ),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Οι προσαρμογές που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό λαμβάνουν υπόψη τα λεπτομερή κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 188 παράγραφος 5 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/35 της Επιτροπής (2).

(2)

Προκειμένου να διασφαλιστεί μια συνεκτική αντιμετώπιση των νομισμάτων που είναι προσδεδεμένα στο ευρώ, στον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον συναλλαγματικό κίνδυνο, θα πρέπει να παρέχονται προσαρμοσμένοι συντελεστές για τον συναλλαγματικό κίνδυνο σχετικά με τις συναλλαγματικές ισοτιμίες μεταξύ του ευρώ και των νομισμάτων που είναι προσδεδεμένα στο ευρώ, καθώς και σε σχέση με τις συναλλαγματικές ισοτιμίες μεταξύ δύο νομισμάτων προσδεδεμένων στο ευρώ.

(3)

Ο παρών κανονισμός βασίζεται στα σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων στην Επιτροπή.

(4)

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων διεξήγαγε ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις όσον αφορά τα σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων στα οποία βασίζεται ο παρών κανονισμός, ανέλυσε τα ενδεχόμενα συναφή κόστη και τις ωφέλειες και ζήτησε τη γνώμη της ομάδας συμφεροντούχων ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων, που έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Προσαρμοσμένοι συντελεστές για τον συναλλαγματικό κίνδυνο όταν το τοπικό ή το ξένο νόμισμα είναι το ευρώ

Όταν το τοπικό ή το ξένο νόμισμα είναι το ευρώ, για τους σκοπούς του άρθρου 188 παράγραφοι 3 και 4 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/35, ο συντελεστής του 25 % αντικαθίσταται από τον ακόλουθο:

α)

0,39 % όταν το άλλο νόμισμα είναι η δανική κορόνα (DKK)·

β)

1,81 % όταν το άλλο νόμισμα είναι το λέβα (BGN)·

γ)

2,18 % όταν το άλλο νόμισμα είναι το φράγκο CFA Δυτικής Αφρικής (BCEAO) (XOF)·

δ)

1,96 % όταν το άλλο νόμισμα είναι το φράγκο CFA Κεντρικής Αφρικής (BEAC) (XAF)·

ε)

2,00 % όταν το άλλο νόμισμα είναι το φράγκο Κομορών (KMF).

Άρθρο 2

Προσαρμοσμένοι συντελεστές για τον συναλλαγματικό κίνδυνο όταν το τοπικό και το ξένο νόμισμα είναι προσδεδεμένα στο ευρώ

Για τους σκοπούς του άρθρου 188 παράγραφοι 3 και 4 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/35, ο συντελεστής του 25 % αντικαθίσταται από τον ακόλουθο:

α)

2,24 % όταν τα δύο νομίσματα είναι η DKK και το BGN·

β)

2,62 % όταν τα δύο νομίσματα είναι η DKK και το XOF·

γ)

2,40 % όταν τα δύο νομίσματα είναι η DKK και το XAF·

δ)

2,44 % όταν τα δύο νομίσματα είναι η DKK και το KMF·

ε)

4,06 % όταν τα δύο νομίσματα είναι το BGN και το XOF·

στ)

3,85 % όταν τα δύο νομίσματα είναι το BGN και το XAF·

ζ)

3,89 % όταν τα δύο νομίσματα είναι το BGN και το KMF·

η)

4,23 % όταν τα δύο νομίσματα είναι το XOF και το XAF·

θ)

4,27 % όταν τα δύο νομίσματα είναι το XOF και το KMF·

ι)

4,04 % όταν τα δύο νομίσματα είναι το XAF και το KMF.

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 11 Νοεμβρίου 2015.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 335 της 17.12.2009, σ. 1.

(2)  Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/35 της Επιτροπής, της 10ης Οκτωβρίου 2014, για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II) (ΕΕ L 12 της 17.1.2015, σ. 1).

(3)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/79/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 48).


12.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 295/23


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2015/2018 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 11ης Νοεμβρίου 2015

για την ανάκληση της αποδοχής ανάληψης υποχρέωσης για δύο παραγωγούς-εξαγωγείς σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2013/707/ΕΕ για τη βεβαίωση της αποδοχής ανάληψης υποχρέωσης που προτάθηκε στο πλαίσιο των διαδικασιών αντιντάμπινγκ και κατά των επιδοτήσεων όσον αφορά τις εισαγωγές φωτοβολταϊκών συστοιχιών κρυσταλλικού πυριτίου και βασικών συστατικών στοιχείων (δηλαδή κυψελών) καταγωγής ή προέλευσης Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας κατά την περίοδο εφαρμογής των οριστικών μέτρων

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης («η Συνθήκη»),

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1225/2009 του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (1) («ο βασικός κανονισμός αντιντάμπινγκ»), και ιδίως το άρθρο 8,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 597/2009 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουνίου 2009, για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (2) («ο βασικός κανονισμός κατά των επιδοτήσεων»), και ιδίως το άρθρο 13,

Αφού ενημέρωσε τα κράτη μέλη,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

Α.   ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ

(1)

Με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 513/2013 (3) η Ευρωπαϊκή Επιτροπή («η Επιτροπή»), επέβαλε προσωρινό δασμό αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση («η Ένωση») φωτοβολταϊκών συστοιχιών κρυσταλλικού πυριτίου («συστοιχίες») και βασικών συστατικών στοιχείων (δηλαδή κυψελών και πλακιδίων) καταγωγής ή προέλευσης Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας («η ΛΔΚ»).

(2)

Μια ομάδα παραγωγών-εξαγωγέων εξουσιοδότησε το Εμπορικό Επιμελητήριο της Κίνας για Εισαγωγές και Εξαγωγές Μηχανημάτων και Ηλεκτρονικών Προϊόντων («CCCME») να υποβάλει εκ μέρους της στην Επιτροπή ανάληψη υποχρέωσης ως προς τις τιμές, και το Επιμελητήριο όντως το έπραξε. Είναι σαφές από τους όρους της εν λόγω ανάληψης υποχρέωσης ως προς τις τιμές ότι αποτελεί σύνθεση των ατομικών αναλήψεων υποχρεώσεων ως προς τις τιμές για κάθε παραγωγό-εξαγωγέα, τις οποίες, για πρακτικούς λόγους, συντονίζει το CCCME.

(3)

Με την απόφαση 2013/423/ΕΕ (4) η Επιτροπή αποδέχθηκε την εν λόγω ανάληψη υποχρέωσης ως προς τις τιμές όσον αφορά τον προσωρινό δασμό αντιντάμπινγκ. Με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 748/2013 (5) η Επιτροπή τροποποίησε τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 513/2013 για να θεσπίσει τις τεχνικές αλλαγές που ήταν αναγκαίες λόγω της αποδοχής της ανάληψης υποχρέωσης όσον αφορά τον προσωρινό δασμό αντιντάμπινγκ.

(4)

Με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1238/2013 (6) το Συμβούλιο επέβαλε οριστικό δασμό αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές προς την Ένωση συστοιχιών και κυψελών καταγωγής ή προέλευσης ΛΔΚ («τα υπό εξέταση προϊόντα»). Με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1239/2013 (7) το Συμβούλιο επέβαλε επίσης οριστικό αντισταθμιστικό δασμό στις εισαγωγές του υπό εξέταση προϊόντος στην Ένωση.

(5)

Μετά την κοινοποίηση της τροποποιημένης έκδοσης της ανάληψης υποχρέωσης ως προς τις τιμές από ομάδα παραγωγών-εξαγωγέων («οι παραγωγοί-εξαγωγείς») από κοινού με το CCCME, η Επιτροπή επιβεβαίωσε με την εκτελεστική απόφαση 2013/707/ΕΕ (8) την αποδοχή της τροποποιημένης ανάληψης υποχρέωσης ως προς τις τιμές («η ανάληψη υποχρέωσης») για την περίοδο εφαρμογής των οριστικών μέτρων. Στο παράρτημα της εν λόγω απόφασης παρατίθενται οι παραγωγοί-εξαγωγείς για τους οποίους έγινε αποδεκτή η ανάληψη υποχρέωσης, στους οποίους συγκαταλέγονται μεταξύ άλλων οι εταιρείες:

α)

Chint Solar (Zhejiang) Co. Ltd καθώς και οι συνδεδεμένες εταιρείες της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες καλύπτονται από κοινού από τον πρόσθετο κωδικό TARIC: B810 («Chint Solar»)· και

β)

Hangzhou Zhejiang University Sunny Energy Science and Technology Co. Ltd και Zhejiang Jinbest Energy Science and Technology Co. Ltd, οι οποίες καλύπτονται από κοινού από τον πρόσθετο κωδικό TARIC: Β825 («Sunny Energy»).

(6)

Με την εκτελεστική απόφαση 2014/657/ΕΕ (9) η Επιτροπή αποδέχθηκε πρόταση που κατατέθηκε από την ομάδα των παραγωγών-εξαγωγέων από κοινού με το CCCME για την παροχή διευκρινίσεων όσον αφορά την εφαρμογή της ανάληψης υποχρέωσης για το υπό εξέταση προϊόν που καλύπτεται από την ανάληψη υποχρέωσης, δηλαδή τις συστοιχίες και τις κυψέλες καταγωγής ή προέλευσης ΛΔΚ, το οποίο σήμερα υπάγεται στους κωδικούς ΣΟ ex 8541 40 90 (κωδικοί TARIC 8541409021, 8541409029, 8541409031 και 8541409039), που παράγεται από τους παραγωγούς-εξαγωγείς («καλυπτόμενο προϊόν»). Οι δασμοί αντιντάμπινγκ και οι αντισταθμιστικοί δασμοί που αναφέρονται στην αιτιολογική σκέψη 4 ανωτέρω, μαζί με την ανάληψη υποχρέωσης, αναφέρονται από κοινού ως «μέτρα».

(7)

Με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2015/866 (10) η Επιτροπή ανακάλεσε την αποδοχή της ανάληψης υποχρέωσης για τρεις παραγωγούς-εξαγωγείς.

(8)

Με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2015/1403 (11) η Επιτροπή ανακάλεσε την αποδοχή της ανάληψης υποχρέωσης για έναν άλλο παραγωγό-εξαγωγέα.

B.   ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΤΕΙ

(9)

Κάθε εταιρεία της οποίας η ανάληψη υποχρέωσης έγινε δεκτή ανέλαβε την υποχρέωση να πωλεί μόνο το καλυπτόμενο προϊόν που κατασκευάζεται από την εταιρεία αυτή. Δεν επιτρέπονται οι πωλήσεις προϊόντων που έχουν κατασκευαστεί από άλλη εταιρεία

(10)

Οι παραγωγοί-εξαγωγείς συμφώνησαν, μεταξύ άλλων, να μην πωλήσουν το καλυπτόμενο προϊόν στον πρώτο ανεξάρτητο πελάτη στην Ένωση κάτω από μια συγκεκριμένη ελάχιστη τιμή εισαγωγής («η ΕΤΕ») εντός του σχετικού ετήσιου επιπέδου εισαγωγών στην Ένωση που ορίζεται στην ανάληψη υποχρέωσης.

(11)

Στην ανάληψη υποχρέωσης διευκρινίζεται επίσης, σε έναν μη εξαντλητικό κατάλογο, τι συνιστά παράβαση της ανάληψης υποχρέωσης. Ο εν λόγω κατάλογος περιλαμβάνει ως παράβαση, ειδικότερα, τη σύναψη αντισταθμιστικών ρυθμίσεων με πελάτες, την υποβολή παραπλανητικών δηλώσεων σχετικά με την καταγωγή του υπό εξέταση προϊόντος ή την ταυτότητα του εξαγωγέα. Επίσης, συνιστά παράβαση η συμμετοχή σε σύστημα εμπορικών συναλλαγών το οποίο θα οδηγούσε σε κίνδυνο καταστρατήγησης. Ο κατάλογος περιλαμβάνει επίσης ως παράβαση την έκδοση ενός εμπορικού τιμολογίου, όπως ορίζεται στην ανάληψη υποχρέωσης, στο οποίο η υποκείμενη οικονομική συναλλαγή δεν είναι σύμφωνη με την ονομαστική αξία της.

(12)

Επιπλέον, οι παραγωγοί-εξαγωγείς ανέλαβαν επίσης την υποχρέωση να μην προβούν σε πώληση άλλων προϊόντων, πλην του καλυπτόμενου προϊόντος, τα οποία παράγονται ή αποτελούν αντικείμενο εμπορίου από αυτούς πέρα από ένα συγκεκριμένο μικρό ποσοστό της συνολικής αξίας των πωλήσεων του καλυπτόμενου προϊόντος στους ίδιους πελάτες στους οποίους πωλούν το καλυπτόμενο προϊόν («το όριο παράλληλων πωλήσεων»).

(13)

Εξάλλου, στο πλαίσιο της ανάληψης υποχρέωσης οι παραγωγοί-εξαγωγείς υποχρεούνται να υποβάλλουν στην Επιτροπή σε τριμηνιαία βάση και εντός συγκεκριμένων προθεσμιών αναλυτικές πληροφορίες για το σύνολο των εξαγωγικών τους πωλήσεων και μεταπωλήσεων στην Ένωση («οι τριμηνιαίες εκθέσεις»). Αυτό συνεπάγεται ότι τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις εν λόγω τριμηνιαίες εκθέσεις πρέπει να είναι πλήρη και ορθά και ότι οι δηλωμένες συναλλαγές συμμορφώνονται πλήρως με τους όρους της ανάληψης υποχρέωσης. Επίσης πρέπει να δηλώνεται η πώληση προϊόντων διαφορετικών από το καλυπτόμενο προϊόν στους ίδιους πελάτες.

(14)

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με την ανάληψη υποχρέωσης, οι παραγωγοί-εξαγωγείς ανέλαβαν επίσης την υποχρέωση να επιτρέπουν επισκέψεις επαλήθευσης στις εγκαταστάσεις τους, έτσι ώστε να ελέγχεται η ακρίβεια και η πληρότητα των στοιχείων που υποβάλλονται στην Επιτροπή στις τριμηνιαίες εκθέσεις, και να παρέχουν όλες τις πληροφορίες που κρίνονται αναγκαίες από την Επιτροπή.

Γ.   ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

(15)

Στην ανάληψη υποχρέωσης ορίζεται επίσης ότι η Επιτροπή μπορεί να ανακαλέσει την αποδοχή της ανάληψης υποχρέωσης ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της περιόδου εφαρμογής της, εάν αποδειχθεί ότι ο έλεγχος και η επιβολή των όρων καθίστανται πρακτικά ανέφικτοι.

Δ.   ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ-ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ

(16)

Η Επιτροπή, στο πλαίσιο της παρακολούθησης της συμμόρφωσης με την ανάληψη υποχρέωσης, επαλήθευσε τις πληροφορίες που υποβλήθηκαν από τους δύο παραγωγούς-εξαγωγείς οι οποίοι αναφέρονται στην αιτιολογική σκέψη 5 ανωτέρω που σχετίζονταν με την ανάληψη υποχρέωσης. Επίσης η Επιτροπή πραγματοποίησε επισκέψεις επαλήθευσης στις εγκαταστάσεις των ακόλουθων παραγωγών-εξαγωγέων. Τα πορίσματα που παρατίθενται παρακάτω στις αιτιολογικές σκέψεις 17 έως 27 σκιαγραφούν τα προβλήματα που εντοπίστηκαν για τις εταιρείες Chint Solar και Sunny Energy, προβλήματα που υποχρεώνουν την Επιτροπή να ανακαλέσει την αποδοχή της ανάληψης υποχρέωσης για τους εν λόγω δύο παραγωγούς-εξαγωγείς.

Ε.   ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

i)   Chint Solar

(17)

Οι συνδεδεμένες εταιρείες της εταιρείας Chint Solar στην Ένωση που αναφέρονται στην αιτιολογική σκέψη 5 στοιχείο α) πώλησαν το καλυπτόμενο προϊόν σε ανεξάρτητους πελάτες στην Ένωση το 2013 και το 2014. Οι πωλήσεις αυτές δεν είχαν δηλωθεί στην Επιτροπή εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην ανάληψη υποχρέωσης. Μια ελλιπής έκθεση υποβλήθηκε μόνο κατά την έναρξη της επίσκεψης ελέγχου. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Chint Solar παρέβη τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων.

(18)

Επίσης, η εταιρεία Chint Solar πώλησε συστοιχίες στην Ένωση που κατασκευάζονταν από συνδεδεμένη εταιρεία η οποία δεν ήταν συμβαλλόμενο μέρος της ανάληψης υποχρέωσης. Η Επιτροπή ανέλυσε την εν λόγω πρακτική και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Chint Solar παρέβη την υποχρέωση να πωλούνται μόνο οι συστοιχίες που παρήχθησαν από την επιχείρηση που είναι συμβαλλόμενο μέρος στην ανάληψη υποχρέωσης.

(19)

Επιπλέον, ο συνδεδεμένος παραγωγός των συστοιχιών στην Ένωση πώλησε τα προϊόντα αυτά, μεταξύ άλλων, είτε σε έναν από τους πελάτες της Chint Solar ή σε πελάτες συνδεδεμένους με πελάτη της εταιρείας Chint Solar. Σημαντικό μέρος αυτών των πωλήσεων πραγματοποιήθηκε σε τιμές χαμηλότερες από την ΕΤΕ. Η Επιτροπή ανέλυσε αυτό το επιχειρηματικό μοντέλο. Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, με την πώληση σε τιμές χαμηλότερες από την ΕΤΕ σε πελάτη της Chint Solar ή σε πελάτη συνδεδεμένο με τον πελάτη της Chint Solar, συνήφθη αντισταθμιστική συμφωνία και ότι η Chint Solar παρέβη την υποχρέωση στο πλαίσιο της ανάληψης υποχρέωσης να μην συνάψει αντισταθμιστική συμφωνία.

(20)

Επιπλέον, η Chint Solar παράγει εν μέρει συστοιχίες στο πλαίσιο συμφωνιών κατασκευαστή αρχικού εξοπλισμού («ΚΑΕ»). Για μια ομάδα των ΚΑΕ πελατών της, η συμβατική ρύθμιση παρέχει τη δυνατότητα πωλήσεων σε αυτή την ομάδα πελατών σε ενωσιακούς και μη ενωσιακούς προορισμούς. Η Chint Solar δεν παρείχε όλες τις πληροφορίες που έκρινε αναγκαίες η Επιτροπή για την παρακολούθηση της ανάληψης υποχρέωσης. Για μια άλλη ομάδα των ΚΑΕ πελατών της, ο έλεγχος έδειξε ότι σε μία τουλάχιστον περίπτωση οι συστοιχίες παραδόθηκαν τόσο σε ενωσιακά και μη ενωσιακά μέλη της εν λόγω ομάδας.

(21)

Αυτό το επιχειρηματικό μοντέλο δημιουργεί τον κίνδυνο καταστρατήγησης υπό μορφή διασταυρούμενης αντιστάθμισης της ΕΤΕ. Ειδικότερα, αυτό θα συνέβαινε αν συστοιχίες πωλούνταν σε ομάδες πελατών ΚΑΕ μέσω συνδεδεμένης εταιρείας με την Chint Solar η οποία δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος στην ανάληψη υποχρέωσης.

(22)

Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το εντοπισμένο είδος εμπορικών συναλλαγών καθιστά τον έλεγχο της ανάληψης υποχρέωσης της Chint Solar πρακτικά ανέφικτο.

ii)   Sunny Energy

(23)

Η Sunny Energy εξέδωσε διάφορα εμπορικά τιμολόγια για ηλιακές συστοιχίες των οποίων η ονομαστική αξία ήταν σύμφωνη με την ΕΤΕ. Ωστόσο, από την εξέταση των σχετικών τιμολογίων που υπέβαλε η Sunny Energy στις αρμόδιες για τον ΦΠΑ κινεζικές αρχές προέκυψε ότι αυτές οι συναλλαγές πώλησης περιλαμβάνουν επίσης προϊόντα που δεν καλύπτονται από την ανάληψη υποχρεώσεων, π.χ. εναλλάκτες και καλώδια που ορίζονται στην ανάληψη υποχρέωση ως «άλλα προϊόντα», τα οποία δεν είχαν δηλωθεί στην Επιτροπή. Επιπλέον, οι πωλήσεις των εν λόγω «άλλων προϊόντων» στους ίδιους πελάτες υπερέβαιναν το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο παράλληλων πωλήσεων από την ανάληψη υποχρέωσης. Πρόκειται για παραβιάσεις των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων και του ορίου για πωλήσεις της κατηγορίας «άλλα προϊόντα» προς τους ίδιους πελάτες.

(24)

Επιπλέον, στην επίσκεψη ελέγχου διαπιστώθηκε ότι η τιμή πώλησης των ηλιακών συστοιχιών στα τιμολόγια που υπέβαλε η Sunny Energy στις αρμόδιες για τον ΦΠΑ κινεζικές αρχές ήταν χαμηλότερη από την τιμή στα τιμολόγια της ανάληψης υποχρέωσης. Η Επιτροπή ανέλυσε την πρακτική αυτή και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Sunny Energy αθέτησε στην ανάληψη υποχρέωσης με την έκδοση εμπορικών τιμολογίων για τα οποία οι υποκείμενες χρηματοοικονομικές συναλλαγές δεν συμμορφώνονται με την ονομαστική αξία τους.

(25)

Η Sunny Energy έχει πραγματοποιήσει επίσης εξαγωγές «άλλων προϊόντων» για σημαντικό χρονικό διάστημα σε τελωνειακή αποθήκη στην Ένωση. Ο εκτελωνισμός των εν λόγω προϊόντων πραγματοποιείται αφού ο πελάτης παραγγείλει τα εν λόγω προϊόντα. Οι πωλήσεις αυτές δεν εμπίπτουν στο πεδίο ελέγχου που πραγματοποιείται από την Επιτροπή.

(26)

Η Επιτροπή ανέλυσε τις επιπτώσεις αυτού του είδους εμπορικών συναλλαγών και έκρινε ότι συντρέχει υψηλός κίνδυνος διασταυρούμενης αντιστάθμισης της ΕΤΕ, ήτοι εάν καλυπτόμενα προϊόντα και μη καλυπτόμενα προϊόντα πωλούνται από την τελωνειακή αποθήκη στους ίδιους πελάτες. Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το εντοπισμένο είδος εμπορικών συναλλαγών καθιστά τον έλεγχο της ανάληψης υποχρέωσης της Sunny Energy πρακτικά ανέφικτο.

(27)

Επιπλέον, από τα αρχεία συναλλαγών που επιθεωρήθηκαν επιτόπου προέκυψε ότι ένας πελάτης δεν είχε καταβάλει ολόκληρο το ποσό για την εν λόγω συναλλαγή πώλησης. Περαιτέρω ανάλυση έδειξε ότι η εν λόγω μερική καταβολή οδήγησε σε τιμή πώλησης μικρότερη της ΕΤΕ. Πώληση σε τιμή χαμηλότερη από την ελάχιστη τιμή εισαγωγής (ΕΤΕ) συνιστά παράβαση της ανάληψης υποχρέωσης.

iii)   Συμπεράσματα

(28)

Οι παραβάσεις των όρων της ανάληψης υποχρέωσης και η αδυναμία εφαρμογής της που διαπιστώθηκαν για τις εταιρείες Chint Solar και Sunny Energy δικαιολογούν την ανάκληση της αποδοχής της ανάληψης υποχρέωσης για τους εν λόγω δύο παραγωγούς-εξαγωγείς, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφοι 7 και 9 του βασικού κανονισμού αντιντάμπινγκ, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφοι 7 και 9 του βασικού κανονισμού κατά των επιδοτήσεων, καθώς και σύμφωνα με τους όρους της ανάληψης υποχρέωσης.

ΣΤ.   ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

(29)

Η ανάληψη υποχρέωσης προβλέπει ότι μια παράβαση από μεμονωμένο παραγωγό-εξαγωγέα δεν συνεπάγεται αυτομάτως την ανάκληση της αποδοχής της ανάληψης υποχρέωσης για όλους τους παραγωγούς-εξαγωγείς. Στην περίπτωση αυτή η Επιτροπή οφείλει να εκτιμήσει τις επιπτώσεις της συγκεκριμένης παράβασης όσον αφορά τη δυνατότητα πρακτικής εφαρμογής της ανάληψης υποχρέωσης για όλους τους παραγωγούς-εξαγωγείς και το CCCME.

(30)

Κατά συνέπεια, η Επιτροπή αξιολόγησε τις επιπτώσεις των παραβάσεων από τις εταιρείες Chint Solar και Sunny Energy όσον αφορά τη δυνατότητα πρακτικής εφαρμογής της ανάληψης υποχρέωσης για όλους τους παραγωγούς-εξαγωγείς και το CCCME.

(31)

Η ευθύνη για τις παραβάσεις βαρύνει μόνο τους εν λόγω παραγωγούς εξαγωγείς· κατά τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν δεν εντοπίστηκαν συστηματικές παραβάσεις από μεγάλο αριθμό παραγωγών-εξαγωγέων ή το CCCME.

(32)

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η συνολική λειτουργία της ανάληψης υποχρέωσης δεν θίγεται και ότι δεν υπάρχουν λόγοι ανάκλησης της αποδοχής της ανάληψης υποχρέωσης για όλους τους παραγωγούς-εξαγωγείς και το CCCME.

Ζ.   ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ

(33)

Τα ενδιαφερόμενα μέρη είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις τους και να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 9 του βασικού κανονισμού αντιντάμπινγκ και σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 9 του βασικού κανονισμού κατά των επιδοτήσεων. Τόσο η εταιρεία Chint Solar όσο και η Sunny Energy υπέβαλαν τις παρατηρήσεις τους και έγιναν δεκτές σε ακρόαση. Ένα άλλο ενδιαφερόμενο μέρος υπέβαλε επίσης παρατηρήσεις.

(34)

Κατά τη διάρκεια των ακροάσεων τόσο η Chint Solar όσο και η Sunny Energy επιβεβαίωσαν ότι είχαν διαπραχθεί ορισμένες παραβάσεις, αλλά δεσμεύτηκαν να τηρήσουν την ανάληψη υποχρεώσεων στο μέλλον και τόνισαν ότι θεωρούσαν ασήμαντες τις παραβάσεις.

i)   Chint Solar

Πωλήσεις συστοιχιών στην Ένωση που κατασκευάστηκαν από συνδεδεμένη εταιρεία η οποία δεν ήταν συμβαλλόμενο μέρος της ανάληψης υποχρέωσης

(35)

Η εταιρεία Chint Solar ισχυρίστηκε ότι, παρά τις απαντήσεις που υποβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της αρχικής έρευνας από το συνδεδεμένο παραγωγό που αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 18 ανωτέρω, η Επιτροπή δεν συμπεριέλαβε αυτόν τον παραγωγό στην πρόταση δειγματοληψίας ούτε στον κατάλογο των συνεργαζόμενων παραγωγών που υπόκεινται στον τελικό καθορισμό της αρχικής έρευνας. Κατά την άποψή τους, λόγω αυτών των παραλείψεων η Chint Solar δεν ήταν σε θέση να αντιληφθεί τα διαφορετικά καθεστώτα των παραγωγών της.

(36)

Η Επιτροπή απορρίπτει αυτό το επιχείρημα. Πρώτον, η πρόταση δειγματοληψίας αναφέρεται τόσο σε μεμονωμένους παραγωγούς όσο και σε ομίλους εταιρειών. Είναι σαφές από τη διατύπωση και τον κατάλογο των εταιρειών που επισυνάφθηκε στην πρόταση δειγματοληψίας ότι αναφερόταν μία εταιρεία ανά όμιλο εταιρειών. Πράγματι, οι περισσότερες εταιρείες που προτάθηκαν για δειγματοληψία είχαν διάφορες συνδεδεμένες εταιρείες στη ΛΔΚ, αλλά στην πρόταση δειγματοληψίας αναφερόταν μόνο μία εταιρεία ανά όμιλο εταιρειών.

(37)

Δεύτερον, σε αντίθεση με την πρόταση δειγματοληψίας, ο κατάλογος των συνεργαζόμενων παραγωγών-εξαγωγέων που αναφέρονται στους εκτελεστικούς κανονισμούς για την επιβολή προσωρινών και οριστικών δασμών αντιντάμπινγκ και αντισταθμιστικών δασμών για το υπό εξέταση προϊόν περιλαμβάνει όλες τις εταιρείες εντός του ομίλου εταιρειών. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η Chint Solar είχε στη διάθεσή της αρκετό χρόνο για να επισημάνει τυχόν ανακρίβεια στον κατάλογο των συνεργαζόμενων παραγωγών-εξαγωγέων μετά από τις αποκαλύψεις στα προσωρινά και στα τελικά στάδια των αρχικών ερευνών. Δεν ελήφθησαν παρατηρήσεις από την εταιρεία Chint Solar.

Υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων από τους συνδεδεμένους εισαγωγείς στην Ένωση

(38)

Η Chint Solar ισχυρίστηκε επίσης ότι δεν είχε λάβει γνώση των υποχρεώσεων υποβολής έκθεσης σχετικά με τις συνδεδεμένες εταιρείες της στην Ένωση που αναφέρονται στην αιτιολογική σκέψη 5 στοιχείο α) ανωτέρω, επειδή η Chint Solar δεν ενημερώθηκε σχετικά με την αποδοχή της ανάληψης υποχρέωσης την οποία προσέφεραν οι εν λόγω συνδεδεμένες εταιρείες. Επιπλέον, η Chint Solar ισχυρίστηκε ότι δεν είχε διατεθεί ανεξάρτητη πρόσβαση στο σύστημα υποβολής εκθέσεων στις συνδεδεμένες αυτές εταιρείες στην Ένωση, γεγονός που καθιστούσε ανέφικτη την υποβολή των τριμηνιαίων εκθέσεων.

(39)

Η Επιτροπή απορρίπτει αυτά τα επιχειρήματα επειδή η Chint Solar ήταν υποχρεωμένη να δηλώσει τις συναλλαγές μεταπώλησης σε ανεξάρτητους πελάτες στην Ένωση και δεν το έπραξε. Αυτό οφείλεται στους εξής λόγους:

α)

Η προσφορά ανάληψης υποχρέωσης στην οποία συμμετείχε η μία από τις συνδεδεμένες εταιρείες στην Ένωση που αναφέρονται στην αιτιολογική σκέψη 5 στοιχείο α) ανωτέρω είχε ήδη γίνει δεκτή με τον προσωρινό δασμό αντιντάμπινγκ (12). Οι διατάξεις του κειμένου της ανάληψης υποχρέωσης ορίζουν σαφώς ότι πρέπει να δηλώνονται οι μεταπωλήσεις σε ανεξάρτητους πελάτες στην Ένωση.

β)

Η προσφορά ανάληψης υποχρέωσης στην οποία συμμετείχε η άλλη συνδεδεμένη εταιρεία στην Ένωση που αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 5 στοιχείο α) ανωτέρω έγινε δεκτή κατά την περίοδο εφαρμογής των οριστικών μέτρων (13). Ωστόσο, δεν πραγματοποιήθηκαν πωλήσεις στην εν λόγω συνδεδεμένη εταιρεία μετά την αποδοχή της ανάληψης υποχρέωσης. Ως εκ τούτου, τα επιχειρήματα της Chint Solar είναι αλυσιτελή όσον αφορά την εν λόγω εταιρεία.

γ)

Το CCCME συντονίζει την υποβολή όλων των τριμηνιαίων εκθέσεων από τις εταιρείες που υπόκεινται στην ανάληψη υποχρέωσης, καθώς και τις τριμηνιαίες εκθέσεις για τις συναλλαγές μεταπώλησης. Η Chint Solar ήταν σε θέση να λάβει περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις υποχρεώσεις της υποβολής εκθέσεων στο πλαίσιο της ανάληψης υποχρέωσης.

δ)

Η Chint Solar υπέβαλε ελλιπή τριμηνιαία έκθεση κατά την έναρξη της επίσκεψης επαλήθευσης. Αυτό τεκμηριώνει ότι η Chint Solar γνώριζε τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων από τις συνδεδεμένες εταιρείες της στην Ένωση.

Καμία ουσιαστική παράβαση

(40)

Η Chint Solar ισχυρίστηκε επίσης ότι δεν υπάρχει ουσιαστική παράβαση επειδή οι μη δηλούμενες συναλλαγές ήταν επουσιώδεις σε σύγκριση με τον συνολικό αριθμό των συναλλαγών πωλήσεων.

(41)

Η Επιτροπή δεν μπορεί να αποδεχθεί αυτό το επιχείρημα. Η Chint Solar δεν υπέβαλε καμία τριμηνιαία έκθεση για τις συναλλαγές μεταπώλησης της συνδεδεμένης εταιρείας της που αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 5 στοιχείο α) από την έναρξη ισχύος της ανάληψης υποχρέωσης. Το γεγονός αυτό δεν εξαρτάται από τον αριθμό των μη δηλούμενων συναλλαγών. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή εμμένει στο συμπέρασμά της, ότι δηλαδή η Chint Solar παρέβη την υποχρέωση υποβολής έκθεσης στα πλαίσια της ανάληψης υποχρέωσης.

Πωλήσεις από τους συνδεδεμένους παραγωγούς στην Ένωση

(42)

Η Chint Solar αμφισβήτησε επίσης ότι είχε παραβιαστεί η υποχρέωση στο πλαίσιο της ανάληψης υποχρέωσης να μην συνάψει αντισταθμιστική συμφωνία, για τους ακόλουθους λόγους:

α)

Η Chint Solar ενημέρωσε την Επιτροπή σχετικά με την αγορά από τον παραγωγό συστοιχιών στην Ένωση που αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 19 ανωτέρω και η Επιτροπή δεν αντέδρασε.

β)

Η πολυπλοκότητα της ανάληψης υποχρέωσης εν γένει οδήγησε την Επιτροπή να δώσει διαφορετικές απαντήσεις για το ίδιο σενάριο με την πάροδο του χρόνου. Ως εκ τούτου, είναι εύλογο ότι η Chint Solar δεν υπολόγισε τον κίνδυνο των αντισταθμιστικών συμφωνιών μέχρι την κοινοποίηση σχετικά με την πρόθεση να ανακληθεί η ανάληψη υποχρέωσης από την Επιτροπή.

γ)

Οι πωλήσεις του συνδεδεμένου παραγωγού στην Ένωση δεν θα πρέπει να υπόκεινται στους όρους της ανάληψης υποχρέωσης, που ισχύει μόνο για τις συστοιχίες και τις κυψέλες καταγωγής ή προέλευσης ΛΔΚ.

δ)

Η Chint Solar δεν είχε καμία πρόθεση για τυχόν διασταυρούμενη αντιστάθμιση με πωλήσεις προς τον ίδιο πελάτη της Chint Solar από την ΛΔΚ και τον συνδεδεμένο παραγωγό στην Ένωση. Η διαφορά στις προδιαγραφές του προϊόντος και οι εμπορικές συνήθειες του συγκεκριμένου πελάτη της Chint Solar δικαιολογεί αυτές τις παράλληλες πωλήσεις. Η Chint Solar ισχυρίστηκε επίσης ότι η τιμή πώλησης του συνδεδεμένου παραγωγού στην Ένωση ήταν σύμφωνη με την τιμή της αγοράς. Επιπλέον, η Chint Solar ανέλαβε τη δέσμευση να σταματήσει τις πωλήσεις του υπό εξέταση προϊόντος στον εν λόγω πελάτη της από τη ΛΔΚ και να υποβάλλει τριμηνιαίες εκθέσεις για τις πωλήσεις του συνδεδεμένου με αυτήν παραγωγού στην Ένωση και να επιτρέψει την επαλήθευση της ακρίβειας αυτών των εκθέσεων.

(43)

Η Επιτροπή δεν μπορεί να αποδεχθεί τα επιχειρήματα αυτά. Πρώτον, η Επιτροπή δεν άσκησε κριτική στην Chint Solar επειδή δεν κοινοποίησε την αγορά αλλά για τις παράλληλες πωλήσεις που περιγράφονται στην αιτιολογική σκέψη 19 ανωτέρω.

(44)

Δεύτερον, η Chint Solar αναφέρει τις απαντήσεις των υπηρεσιών της Επιτροπής, οι οποίες σε κάθε περίπτωση χαρακτηρίστηκαν ως μη δεσμευτικές, εκτός συναφούς πλαισίου. Οι απαντήσεις στις οποίες αναφέρεται είναι άσχετες με την υποχρέωση να μην συναφθεί αντισταθμιστική συμφωνία.

(45)

Τρίτον, είναι σαφές ότι οι πωλήσεις ενός ενωσιακού παραγωγού δεν είναι δυνατόν να υπόκεινται στην ανάληψη υποχρέωσης. Ωστόσο, οι αντισταθμιστικές ρυθμίσεις που διαπιστώθηκαν από την Επιτροπή οφείλονται σε παράλληλες πωλήσεις από τον εν λόγω παραγωγό της Ένωσης σε πελάτη της Chint Solar ή σε πελάτες συνδεδεμένους με πελάτη της Chint Solar. Η διαφορά στις προδιαγραφές των προϊόντων δεν έχει σημασία από άποψη διασταυρούμενης αντιστάθμισης. Επιπλέον, είναι επίσης αδιάφορο αν οι πωλήσεις πραγματοποιήθηκαν σε τιμές αγοράς, αφού οι εν λόγω τιμές ήταν χαμηλότερες της ΕΤΕ.

(46)

Η Επιτροπή ανέλυσε επίσης τις πρόσθετες δεσμεύσεις που ανέλαβε η Chint Solar και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αυτές αντιμετωπίζουν μόνον τον κίνδυνο αντισταθμιστικών ρυθμίσεων σε σχέση με έναν συγκεκριμένο πελάτη. Επιπλέον, επιβάλλουν ένα επιπλέον βάρος στην παρακολούθηση της ανάληψης υποχρέωσης, δηλαδή περαιτέρω ελέγχους των επιπλέον τριμηνιαίων εκθέσεων.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή εμμένει στην αξιολόγησή της ότι η Chint Solar παρέβη την υποχρέωσή της σύμφωνα με την ανάληψη υποχρέωσης να μην συνάψει αντισταθμιστική συμφωνία.

Πωλήσεις κατασκευαστών αναλόγου εξοπλισμού (ΚΑΕ)

(47)

Η Chint Solar δήλωσε επίσης ότι δεν πώλησε συστοιχίες σε προορισμούς εκτός Ένωσης του πελάτη ΚΑΕ που αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 20 ανωτέρω. Επιπλέον, η Chint Solar επανέλαβε ότι δεν παρείχαν όλες τις πληροφορίες που αφορούν τη συγκεκριμένη συμβατική ρύθμιση ΚΑΕ με την Επιτροπή.

(48)

Η Chint Solar διευκρίνισε επίσης ότι σε μία περίπτωση πώλησε κατά τύχη και υπό ειδικές περιστάσεις σε ενωσιακά και μη ενωσιακά μέλη της άλλης ομάδας πελατών ΚΑΕ που αναφέρονται στην αιτιολογική σκέψη 20. Η Chint Solar προσφέρθηκε επίσης να αναλάβει δεσμεύσεις ότι παρόμοια κατά τύχη πώληση δεν θα συμβεί στο μέλλον.

(49)

Η Επιτροπή απορρίπτει αυτά τα επιχειρήματα. Πρώτον, η Επιτροπή θεωρεί ότι η ύπαρξη ενός τέτοιου επιχειρηματικού μοντέλου ενέχει τον κίνδυνο καταστρατήγησης υπό μορφή διασταυρούμενης αντιστάθμισης της ΕΤΕ. Το γεγονός ότι δεν πραγματοποιήθηκαν πωλήσεις δεν αμβλύνει τον προσδιορισθέντα κίνδυνο διασταυρούμενης αντιστάθμισης. Επιπλέον, η Chint Solar δεν παρείχε κανένα στοιχείο σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να εξασφαλιστεί η αποφυγή τέτοιων τυχαίων πωλήσεων στο μέλλον.

Μη διακριτική μεταχείριση και αλλαγές στην ενωσιακή αγορά ηλιακής ενέργειας

(50)

Η Chint Solar δήλωσε επίσης ότι θα πρέπει να της παρέχονται εγκαίρως οδηγίες και ίσες ευκαιρίες για να προβεί σε διορθώσεις κατά την εφαρμογή της ανάληψης υποχρέωσης. Από όσα γνωρίζουν, η Επιτροπή διαπίστωσε προβλήματα μη δήλωσης και άλλες παραβιάσεις από άλλες εταιρείες που υπόκεινται σε ανάληψη υποχρέωσης χωρίς να έχουν ως συνέπεια την ανάκληση της ανάληψης υποχρέωσης.

(51)

Η Επιτροπή απορρίπτει αυτό το επιχείρημα, δεδομένου ότι δεν διαπιστώθηκε σε καμία άλλη εταιρεία παραβίαση της ανάληψης υποχρέωσης για τους ίδιους λόγους όπως με τη Chint Solar.

(52)

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή απορρίπτει τους ισχυρισμούς αυτούς της Chint Solar ως μη τεκμηριωμένους.

(53)

Η Chint Solar δήλωσε επίσης ότι η Επιτροπή πρέπει να αξιολογήσει τις αλλαγές στην ενωσιακή αγορά ηλιακής ενέργειας, ιδίως τον εικαζόμενο αρνητικό αντίκτυπο των μέτρων αντιντάμπινγκ και των αντισταθμιστικών μέτρων στον ενωσιακό κλάδο παραγωγής ηλιακής ενέργειας όταν αποφασίσει την ανάκληση της ανάληψης υποχρέωσης από την Chint Solar.

(54)

Η Επιτροπή απορρίπτει το επιχείρημα αυτό επειδή είναι άσχετο με την αξιολόγηση των παραβιάσεων στο πλαίσιο της ανάληψης υποχρέωσης από την Chint Solar.

ii)   Sunny Energy

Μη υποβολή έκθεσης

(55)

Η Sunny Energy αμφισβήτησε ότι παραβίασε την υποχρέωση υποβολής έκθεσης, δεδομένου ότι τουλάχιστον ορισμένες πωλήσεις «άλλων προϊόντων» δηλώθηκαν στην Επιτροπή σε μία από τις τριμηνιαίες εκθέσεις και τουλάχιστον μία άλλη έκθεση εκπονήθηκε χωρίς να υποβληθεί στην Επιτροπή.

(56)

Η Επιτροπή δεν μπορεί να αποδεχθεί αυτό το επιχείρημα. Η Sunny Energy υπέβαλε την τριμηνιαία έκθεση για τα «άλλα προϊόντα» κατά το πρώτο τρίμηνο μετά την έναρξη ισχύος της ανάληψης υποχρέωσης. Ωστόσο, η Sunny Energy δεν υπέβαλε περαιτέρω τριμηνιαίες εκθέσεις για τα «άλλα προϊόντα» ή δεν διόρθωσε τις παραλειφθείσες συναλλαγές στις μεταγενέστερες τριμηνιαίες εκθέσεις.

Όριο πωλήσεων

(57)

Η Sunny Energy ισχυρίστηκε επίσης ότι δεν υπήρξε παραβίαση της ανάληψης υποχρέωσης στην πλειονότητα των περιπτώσεων και ότι η αξία των πωλήσεων «άλλων προϊόντων» υπερέβη το όριο κατά ένα ασήμαντο ποσό.

(58)

Η Επιτροπή απορρίπτει αυτό το επιχείρημα. Η υπέρβαση του ορίου παράλληλων πωλήσεων δεν εξαρτάται από το εν λόγω ποσό ακόμη και εάν είναι ασήμαντο. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή εμμένει στο συμπέρασμά της, ότι δηλαδή η Chint Solar παρέβη την υποχρέωση υποβολής έκθεσης στα πλαίσια της ανάληψης υποχρέωσης.

Σύστημα διπλής τιμολόγησης

(59)

Η Sunny Energy υποστήριξε ότι οι τιμές του τιμολογίου της ανάληψης υποχρέωσης που παρέχονται σε πελάτες της Sunny Energy είναι ακριβή και χρησιμοποιούνται για τη λογιστική των συναλλαγών σε λογαριασμούς της Sunny Energy. Η πληρωμή όσον αφορά μια δεδομένη συναλλαγή βασίζεται στο τιμολόγιο ανάληψης υποχρέωσης. Κατά την άποψή της, μόνον το συνολικό ποσό του τιμολογίου ΦΠΑ έχει σημασία για τη συμμόρφωση με τους όρους της ανάληψης υποχρέωσης και όχι η κατανομή που δείχνει τις λεπτομέρειες του υπολογισμού αυτού του συνολικού ποσού. Ως εκ τούτου, οι υποκείμενες οικονομικές συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με την ονομαστική τους αξία. Επιπλέον, η διαφορά των τιμών στα τιμολόγια ανάληψης υποχρέωσης και τα τιμολόγια ΦΠΑ είναι ελάχιστη.

(60)

Η Επιτροπή απορρίπτει αυτό το επιχείρημα. Πρώτον, στο τιμολόγιο ΦΠΑ περιλαμβάνεται η τιμή του υπό εξέταση προϊόντος και των μη αναφερθέντων «άλλων προϊόντων» για τα οποία η τιμή πώλησης ήταν διαφορετική από εκείνη που αναγράφεται στο τιμολόγιο ανάληψης υποχρέωσης. Δεύτερον, η Sunny Energy δεν παρέχει κανένα πειστικό επιχείρημα για τη διαφορά μεταξύ των διαφόρων χρηματοπιστωτικών και διοικητικών εγγράφων.

Μερική πληρωμή

(61)

Η Sunny Energy ανέφερε επίσης ότι είχε έλθει σε επαφή με τον πελάτη που αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 27 ανωτέρω και έλαβε την πλήρη εξόφληση του εν λόγω τιμολογίου.

(62)

Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη αυτά τα μέτρα που έλαβε η Sunny Energy, τα οποία ωστόσο πραγματοποιήθηκαν αφού είχε εντοπιστεί το πρόβλημα από την Επιτροπή.

Πωλήσεις από αποθήκη στην Ένωση

(63)

Η Sunny Energy δήλωσε επίσης ότι είναι έτοιμη να σταματήσει τις πωλήσεις «άλλων προϊόντων» από την τελωνειακή αποθήκη στην Ένωση που αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 25 ανωτέρω, προκειμένου να αποφευχθεί ο ενδεχόμενος κίνδυνος διασταυρούμενης αντιστάθμισης.

(64)

Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, μολονότι η εν λόγω δέσμευση θα απέτρεπε τον κίνδυνο διασταυρούμενης αντιστάθμισης, δεν θα είναι δυνατή η παρακολούθηση της εν λόγω δέσμευσης. Επιπλέον, οι εν λόγω δεσμεύσεις δεν αντιμετωπίζουν τον συγκεκριμένο τρόπο διεξαγωγής εμπορικών συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν για σημαντικό χρονικό διάστημα.

iii)   Παρατηρήσεις από το άλλο ενδιαφερόμενο μέρος

(65)

Ένα ενδιαφερόμενο μέρος υποστήριξε ότι η Chint Solar και η Sunny Energy έχουν πωλήσει συστηματικά το υπό εξέταση προϊόν κάτω από την ΕΤΕ ή την έχουν καταστρατηγήσει με άλλους τρόπους. Το ενδιαφερόμενο μέρος ζήτησε την ανάκληση της ανάληψης υποχρέωσης των εν λόγω εταιρειών.

(66)

Επιπλέον, το ενδιαφερόμενο μέρος υποστήριξε ότι ο αριθμός των εταιρειών των οποίων ανακλήθηκε η ανάληψη υποχρέωσης επιβεβαιώνει την εμπειρία της αγοράς ότι η ανάληψη υποχρέωσης έχει παραβιαστεί σε ευρεία κλίμακα.

(67)

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι το ενδιαφερόμενο μέρος έχει προβεί σε ατεκμηρίωτες υποθέσεις στην παρατήρησή του. Ο έλεγχος της Επιτροπής δεν αποκάλυψε συστηματική παραβίαση από μεγάλο αριθμό παραγωγών-εξαγωγέων ή από το CCCME.

iv)   Συμπέρασμα

(68)

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή επιβεβαιώνει τα συμπεράσματά της σχετικά με παραβιάσεις της ανάληψης υποχρέωσης από την Chint Solar και την Sunny Energy.

Η.   ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΑΣΜΩΝ

(69)

Ως εκ τούτου, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφοι 7 και 9 του βασικού κανονισμού αντιντάμπινγκ, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφοι 7 και 9 του βασικού κανονισμού κατά των επιδοτήσεων, καθώς και σύμφωνα με τους όρους της ανάληψης υποχρέωσης, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η αποδοχή της ανάληψης υποχρέωσης από τη Chint Solar και τη Sunny Energy θα πρέπει να ανακληθεί.

(70)

Κατά συνέπεια, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 9 του βασικού κανονισμού αντιντάμπινγκ και το άρθρο 13 παράγραφος 9 του βασικού κανονισμού κατά των επιδοτήσεων, ο οριστικός δασμός αντιντάμπινγκ που επιβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1238/2013 και ο οριστικός αντισταθμιστικός δασμός που επιβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1239/2013 εφαρμόζονται αυτόματα στις εισαγωγές καταγωγής ή προέλευσης ΛΔΚ για το υπό εξέταση προϊόν το οποίο παράγεται από την Chint Solar (πρόσθετος κωδικός TARIC: Β810) και τη Sunny Energy (πρόσθετος κωδικός TARIC: B825) από την ημέρα έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

(71)

Για λόγους ενημέρωσης, ο πίνακας του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού απαριθμεί τους παραγωγούς-εξαγωγείς για τους οποίους δεν επηρεάζεται η αποδοχή της ανάληψης υποχρέωσης, σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2014/657/ΕΕ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ανακαλείται η αποδοχή της ανάληψης υποχρέωσης σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2013/707/ΕΕ σε σχέση με τις εταιρείες i) Chint Solar (Zhejiang) Co. Ltd μαζί με τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες καλύπτονται από τον πρόσθετο κωδικό TARIC: B810, ii) Hangzhou Zhejiang University Sunny Energy Science and Technology Co. Ltd και Zhejiang Jinbest Energy Science and Technology Co. Ltd, οι οποίες καλύπτονται από κοινού από τον πρόσθετο κωδικό TARIC: Β825.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 11 Νοεμβρίου 2015.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 51.

(2)  ΕΕ L 188 της 18.7.2009, σ. 93.

(3)  ΕΕ L 152 της 5.6.2013, σ. 5.

(4)  ΕΕ L 209 της 3.8.2013, σ. 26.

(5)  ΕΕ L 209 της 3.8.2013, σ. 1.

(6)  ΕΕ L 325 της 5.12.2013, σ. 1.

(7)  ΕΕ L 325 της 5.12.2013, σ. 66.

(8)  ΕΕ L 325 της 5.12.2013, σ. 214.

(9)  ΕΕ L 270 της 11.9.2014, σ. 6.

(10)  ΕΕ L 139 της 5.6.2015, σ. 30.

(11)  ΕΕ L 218 της 19.8.2015, σ. 1.

(12)  Απόφαση 2013/423/ΕΕ.

(13)  Εκτελεστική απόφαση 2013/707/ΕΕ.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κατάλογος εταιρειών:

Επωνυμία εταιρείας

Πρόσθετος κωδικός TARIC

Jiangsu Aide Solar Energy Technology Co. Ltd

B798

Alternative Energy (AE) Solar Co. Ltd

B799

Anhui Chaoqun Power Co. Ltd

B800

Anji DaSol Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

B802

Anhui Schutten Solar Energy Co. Ltd

Quanjiao Jingkun Trade Co. Ltd.

B801

Anhui Titan PV Co. Ltd

B803

Xi'an SunOasis (Prime) Company Limited

TBEA SOLAR CO. LTD

XINJIANG SANG'O SOLAR EQUIPMENT

B804

Changzhou NESL Solartech Co. Ltd

B806

Changzhou Shangyou Lianyi Electronic Co. Ltd

B807

Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd

Trina Solar (Changzhou) Science & Technology Co. Ltd

Changzhou Youze Technology Co. Ltd

Trina Solar Energy (Shanghai) Co. Ltd

Yancheng Trina Solar Energy Technology Co. Ltd

B791

CHINALAND SOLAR ENERGY CO. LTD

B808

ChangZhou EGing Photovoltaic Technology Co. Ltd

B811

CIXI CITY RIXING ELECTRONICS CO. LTD

ANHUI RINENG ZHONGTIAN SEMICONDUCTOR DEVELOPMENT CO. LTD

HUOSHAN KEBO ENERGY & TECHNOLOGY CO. LTD

B812

CNPV Dongying Solar Power Co. Ltd

B813

CSG PVtech Co. Ltd

B814

China Sunergy (Nanjing) Co. Ltd

CEEG Nanjing Renewable Energy Co. Ltd

CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co. Ltd

China Sunergy (Yangzhou) Co. Ltd.

China Sunergy (Shanghai) Co. Ltd.

B809

Delsolar (Wujiang) Ltd

B792

Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar Power Technology Co. Ltd

B816

EOPLLY New Energy Technology Co. Ltd

SHANGHAI EBEST SOLAR ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

JIANGSU EOPLLY IMPORT & EXPORT CO. LTD

B817

Era Solar Co. Ltd

B818

GD Solar Co. Ltd

B820

Greenway Solar-Tech (Shanghai) Co. Ltd

Greenway Solar-Tech (Huaian) Co. Ltd

B821

Konca Solar Cell Co. Ltd

Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co. Ltd

Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd

GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited

GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd

GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED

B850

Guodian Jintech Solar Energy Co. Ltd

B822

Hangzhou Bluesun New Material Co. Ltd

B824

Hanwha SolarOne (Qidong) Co. Ltd

B826

Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd

B827

HENGJI PV-TECH ENERGY CO. LTD

B828

Himin Clean Energy Holdings Co. Ltd

B829

Jetion Solar (China) Co. Ltd

Junfeng Solar (Jiangsu) Co. Ltd

Jetion Solar (Jiangyin) Co. Ltd

B830

Jiangsu Green Power PV Co. Ltd

B831

Jiangsu Hosun Solar Power Co. Ltd

B832

Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B833

Jiangsu Runda PV Co. Ltd

B834

Jiangsu Sainty Photovoltaic Systems Co. Ltd

Jiangsu Sainty Machinery Imp. And Exp. Corp. Ltd

B835

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

B836

Jiangsu Shunfeng Photovoltic Technology Co. Ltd

Changzhou Shunfeng Photovoltaic Materials Co. Ltd

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Electronic Power Co. Ltd

B837

Jiangsu Sinski PV Co. Ltd

B838

Jiangsu Sunlink PV Technology Co. Ltd

B839

Jiangsu Zhongchao Solar Technology Co. Ltd

B840

Jiangxi Risun Solar Energy Co. Ltd

B841

Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd

B793

Jiangyin Hareon Power Co. Ltd

Hareon Solar Technology Co. Ltd

Taicang Hareon Solar Co. Ltd

Hefei Hareon Solar Technology Co. Ltd

Jiangyin Xinhui Solar Energy Co. Ltd

Altusvia Energy (Taicang) Co. Ltd

B842

Jiangyin Shine Science and Technology Co. Ltd

B843

JingAo Solar Co. Ltd.

Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd.

JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd.

Hefei JA Solar Technology Co. Ltd.

Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd.

B794

Jinko Solar Co. Ltd

Jinko Solar Import and Export Co. Ltd

ZHEJIANG JINKO SOLAR CO. LTD

ZHEJIANG JINKO SOLAR TRADING CO. LTD

B845

Jinzhou Yangguang Energy Co. Ltd

Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd

Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd

B795

Juli New Energy Co. Ltd

B846

Jumao Photonic (Xiamen) Co. Ltd

B847

King-PV Technology Co. Ltd

B848

Kinve Solar Power Co. Ltd (Maanshan)

B849

Lightway Green New Energy Co. Ltd

Lightway Green New Energy(Zhuozhou) Co. Ltd

B851

MOTECH (SUZHOU) RENEWABLE ENERGY CO. LTD

B852

Nanjing Daqo New Energy Co. Ltd

B853

NICE SUN PV CO. LTD

LEVO SOLAR TECHNOLOGY CO. LTD

B854

Ningbo Huashun Solar Energy Technology Co. Ltd

B856

Ningbo Jinshi Solar Electrical Science & Technology Co. Ltd

B857

Ningbo Komaes Solar Technology Co. Ltd

B858

Ningbo Osda Solar Co. Ltd

B859

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd

B860

Ningbo South New Energy Technology Co. Ltd

B861

Ningbo Sunbe Electric Ind Co. Ltd

B862

Ningbo Ulica Solar Science & Technology Co. Ltd

B863

Perfectenergy (Shanghai) Co. Ltd

B864

Perlight Solar Co. Ltd

B865

Phono Solar Technology Co. Ltd

Su mec Hardware & Tools Co. Ltd

B866

RISEN ENERGY CO. LTD

B868

SHANDONG LINUO PHOTOVOLTAIC HI-TECH CO. LTD

B869

SHANGHAI ALEX SOLAR ENERGY SCIENCE & TECHNOLOGY CO. LTD

SHANGHAI ALEX NEW ENERGY CO. LTD

B870

Shanghai BYD Co. Ltd

BYD(Shangluo)Industrial Co. Ltd

B871

Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

Shanghai Chaori International Trading Co. Ltd

B872

Propsolar (Zhejiang) New Energy Technology Co. Ltd

Shanghai Propsolar New Energy Co. Ltd

B873

SHANGHAI SHANGHONG ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

B874

SHANGHAI SOLAR ENERGY S&T CO. LTD

Shanghai Shenzhou New Energy Development Co. Ltd

Lianyungang Shenzhou New Energy Co. Ltd

B875

Shanghai ST Solar Co. Ltd

Jiangsu ST Solar Co. Ltd

B876

Shenzhen Sacred Industry Co. Ltd

B878

Shenzhen Topray Solar Co. Ltd

Shanxi Topray Solar Co. Ltd

Leshan Topray Cell Co. Ltd

B880

Sopray Energy Co. Ltd

Shanghai Sopray New Energy Co. Ltd

B881

SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD

NINGBO SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD

Ningbo Sun Earth Solar Energy Co. Ltd.

B882

SUZHOU SHENGLONG PV-TECH CO. LTD

B883

TDG Holding Co. Ltd

B884

Tianwei New Energy Holdings Co. Ltd

Tianwei New Energy (Chengdu) PV Module Co. Ltd

Tianwei New Energy (Yangzhou) Co. Ltd

B885

Wenzhou Jingri Electrical and Mechanical Co. Ltd

B886

Shanghai Topsolar Green Energy Co. Ltd

B877

Shenzhen Sungold Solar Co. Ltd

B879

Wuhu Zhongfu PV Co. Ltd

B889

Wuxi Saijing Solar Co. Ltd

B890

Wuxi Shangpin Solar Energy Science and Technology Co. Ltd

B891

Wuxi Solar Innova PV Co. Ltd

B892

Wuxi Suntech Power Co. Ltd

Suntech Power Co. Ltd

Wuxi Sunshine Power Co. Ltd

Luoyang Suntech Power Co. Ltd

Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co. Ltd

Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co. Ltd

B796

Wuxi Taichang Electronic Co. Ltd

Wuxi Machinery & Equipment Import & Export Co. Ltd.

Wuxi Taichen Machinery & Equipment Co. Ltd.

B893

Xi'an Huanghe Photovoltaic Technology Co. Ltd

State-run Huanghe Machine-Building Factory Import and Export Corporation

Shanghai Huanghe Fengjia Photovoltaic Technology Co. Ltd

B896

Xi'an LONGi Silicon Materials Corp.

Wuxi LONGi Silicon Materials Co. Ltd.

B897

Years Solar Co. Ltd

B898

Yingli Energy (China) Co. Ltd

Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd

B797

Yuhuan BLD Solar Technology Co. Ltd

Zhejiang BLD Solar Technology Co. Ltd

B899

Yuhuan Sinosola Science & Technology Co. Ltd

B900

Zhangjiagang City SEG PV Co. Ltd

B902

Zhejiang Fengsheng Electrical Co. Ltd

B903

Zhejiang Global Photovoltaic Technology Co. Ltd

B904

Zhejiang Heda Solar Technology Co. Ltd

B905

Zhejiang Jiutai New Energy Co. Ltd

Zhejiang Topoint Photovoltaic Co. Ltd

B906

Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic Co. Ltd

B907

Zhejiang Koly Energy Co. Ltd

B908

Zhejiang Mega Solar Energy Co. Ltd

Zhejiang Fortune Photovoltaic Co. Ltd

B910

Zhejiang Shuqimeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B911

Zhejiang Shinew Photoelectronic Technology Co. Ltd

B912

Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Limited Liability Company

Zhejiang Yauchong Light Energy Science & Technology Co. Ltd

B914

Zhejiang Sunrupu New Energy Co. Ltd

B915

Zhejiang Tianming Solar Technology Co. Ltd

B916

Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd

Zhejiang Beyondsun PV Co. Ltd

B917

Zhejiang Wanxiang Solar Co. Ltd

WANXIANG IMPORT & EXPORT CO LTD

B918

Zhejiang Xiongtai Photovoltaic Technology Co. Ltd

B919

ZHEJIANG YUANZHONG SOLAR CO. LTD

B920

Zhongli Talesun Solar Co. Ltd

B922


12.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 295/39


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2015/2019 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 11ης Νοεμβρίου 2015

για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (1),

Έχοντας υπόψη τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 543/2011 της Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 2011, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών (2), και ιδίως το άρθρο 136 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 543/2011 προβλέπει, κατ' εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ' αποκοπή τιμών εισαγωγής από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημα XVI μέρος A του εν λόγω κανονισμού.

(2)

Η κατ' αποκοπή τιμή εισαγωγής υπολογίζεται κάθε εργάσιμη ημέρα, σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφος 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011, λαμβανομένων υπόψη των ημερήσιων μεταβλητών στοιχείων. Συνεπώς, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κατ' αποκοπή τιμές εισαγωγής που αναφέρονται στο άρθρο 136 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 11 Νοεμβρίου 2015.

Για την Επιτροπή,

εξ ονόματος του Προέδρου,

Jerzy PLEWA

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671.

(2)  ΕΕ L 157 της 15.6.2011, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Οι κατ' αποκοπή τιμές εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

(ευρώ/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτων χωρών (1)

Κατ' αποκοπή τιμή εισαγωγής

0702 00 00

AL

50,7

MA

68,0

MK

50,7

ZZ

56,5

0707 00 05

AL

80,9

JO

229,9

MA

183,4

TR

153,7

ZZ

162,0

0709 93 10

MA

103,9

TR

148,5

ZZ

126,2

0805 20 10

CL

170,3

MA

76,8

PE

166,7

TR

83,5

ZZ

124,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CL

184,7

PE

147,1

TR

68,7

ZA

95,1

ZZ

123,9

0805 50 10

TR

99,9

ZZ

99,9

0806 10 10

BR

306,7

EG

224,2

PE

300,3

TR

171,8

ZZ

250,8

0808 10 80

AR

145,7

CA

163,3

CL

81,2

MK

29,8

NZ

117,4

US

146,9

ZA

213,7

ZZ

128,3

0808 30 90

BA

73,9

CN

83,9

TR

126,3

XS

80,0

ZZ

91,0


(1)  Ονοματολογία των χωρών που ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1106/2012 της Επιτροπής, της 27ης Νοεμβρίου 2012, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 471/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις κοινοτικές στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τις τρίτες χώρες, όσον αφορά την επικαιροποίηση της ονοματολογίας των χωρών και εδαφών (ΕΕ L 328 της 28.11.2012, σ. 7). Ο κωδικός «ZZ» αντιπροσωπεύει «άλλες χώρες καταγωγής».


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

12.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 295/42


ΑΠΌΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/2020 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 26ης Οκτωβρίου 2015

σχετικά με τη μεταβίβαση στον γενικό γραμματέα του Συμβουλίου της εξουσίας να χορηγεί άδειες διέλευσης στα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου, στους υπαλλήλους και στο λοιπό προσωπικό, καθώς και στις ειδικές περιπτώσεις αιτούντων που προβλέπονται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1417/2013, και κατάργηση της απόφασης 2005/682/ΕΚ, Ευρατόμ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 240 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και, ιδίως, το άρθρο 6 πρώτη παράγραφος,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με τα άρθρα 235 παράγραφος 4 και 240 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο της ΣΛΕΕ, τόσο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όσο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επικουρούνται από τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 6, πρώτη παράγραφος του πρωτοκόλλου αριθ. 7, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και ο πρόεδρος του Συμβουλίου είναι αρμόδιοι για να χορηγούν άδειες διέλευσης (laissez-passer) στα μέλη των οικείων θεσμικών οργάνων και στους υπαλλήλους και το λοιπό προσωπικό των οικείων θεσμικών οργάνων, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων, και στο καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως τίθενται στον κανονισμό (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 259/68 του Συμβουλίου (1).

(3)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1417/2013 (2) του Συμβουλίου καθορίζει τη μορφή, το πεδίο εφαρμογής και τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών διέλευσης σε μέλη των θεσμικών οργάνων της Ένωσης, στους υπαλλήλους και το λοιπό προσωπικό της Ένωσης, και σε ειδικές περιπτώσεις αιτούντων που προβλέπονται στο παράρτημα II του εν λόγω κανονισμού.

(4)

Σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1417/2013, η άδεια διέλευσης μπορεί να εκδοθεί για ειδικές περιπτώσεις αιτούντων, σύμφωνα με το παράρτημα II του εν λόγω κανονισμού, αποκλειστικά προς το συμφέρον της Ένωσης, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και με τη δέουσα αιτιολόγηση.

(5)

Είναι σκόπιμο ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και ο πρόεδρος του Συμβουλίου να μεταβιβάσουν τις αντίστοιχες εξουσίες τους στο γενικό γραμματέα του Συμβουλίου.

(6)

Η απόφαση 2005/682/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου (3) θα πρέπει να καταργηθεί,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Οι εξουσίες που ανατίθενται στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τον πρόεδρο του Συμβουλίου δυνάμει του άρθρου 6, πρώτη παράγραφος του πρωτοκόλλου αριθ. 7, όσον αφορά τη χορήγηση αδειών διέλευσης (laissez-passer) στα μέλη των οικείων θεσμικών οργάνων, των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και στις ειδικές περιπτώσεις αιτούντων που προβλέπονται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1417/2013, ασκούνται από τον γενικό γραμματέα του Συμβουλίου.

Ο γενικός γραμματέας εξουσιοδοτείται να μεταβιβάσει τις εξουσίες αυτές στον γενικό διευθυντή της διοίκησης.

Άρθρο 2

Η απόφαση 2005/682/ΕΚ, Ευρατόμ καταργείται.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Λουξεμβούργο, 26 Οκτωβρίου 2015.

Για το Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

C. DIESCHBOURG


(1)  Κανονισμός (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 259/68 του Συμβουλίου, της 29ης Φεβρουαρίου 1968, περί καθορισμού του κανονισμού υπηρεσιακής καταστάσεως των υπαλλήλων και του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και περί θεσπίσεως ειδικών μέτρων προσωρινώς εφαρμοστέων στους υπαλλήλους της Επιτροπής (κανονισμός υπηρεσιακής καταστάσεως των υπαλλήλων) (ΕΕ L 56 της 4.3.1968, σ. 1).

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1417/2013 του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό της μορφής των αδειών διέλευσης που εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L 353 της 28.12.2013, σ. 26).

(3)  Απόφαση 2005/682/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 20ής Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με τη μεταβίβαση, στον αναπληρωτή γενικό γραμματέα, της εξουσίας να χορηγεί άδειες διέλευσης στους υπαλλήλους της γενικής γραμματείας του Συμβουλίου (ΕΕ L 258 της 4.10.2005, σ. 4).


12.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 295/44


ΑΠΌΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/2021 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 10ης Νοεμβρίου 2015

για τον καθορισμό της θέσης που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπουργική διάσκεψη του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου σχετικά με την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Λιβερίας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 91, το άρθρο 100 παράγραφος 2 και το άρθρο 207 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο, σε συνδυασμό με το άρθρο 218 παράγραφος 9,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 13 Ιουνίου 2007 η κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Λιβερίας υπέβαλε αίτηση προσχώρησης στη συμφωνία που υπογράφηκε στο Μαρακές για την ίδρυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου («η συμφωνία του Μαρακές»), δυνάμει του άρθρου XII της εν λόγω συμφωνίας.

(2)

Στις 18 Δεκεμβρίου 2007 συγκροτήθηκε ομάδα εργασίας για την προσχώρηση της Λιβερίας, με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας όσον αφορά όρους προσχώρησης που να είναι αποδεκτοί από τη Λιβερία και από όλα τα μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ).

(3)

Η Επιτροπή, εξ ονόματος της Ένωσης, διαπραγματεύτηκε μια πλήρη σειρά υποχρεώσεων για το άνοιγμα της αγοράς εκ μέρους της Δημοκρατίας της Λιβερίας, οι οποίες είναι σύμφωνες με τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την προσχώρηση των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών που ορίζονται από το γενικό συμβούλιο του ΠΟΕ και οι οποίες ικανοποιούν τα αιτήματα της Ένωσης, λαμβάνοντας υπόψη τις διμερείς εμπορικές σχέσεις με τη Δημοκρατία της Λιβερίας στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης ΕΕ-ΑΚΕ.

(4)

Οι υποχρεώσεις αυτές ενσωματώνονται τώρα στο πρωτόκολλο προσχώρησης της Δημοκρατίας της Λιβερίας στον ΠΟΕ («το πρωτόκολλο προσχώρησης»).

(5)

Η προσχώρηση στον ΠΟΕ αναμένεται ότι θα συμβάλει θετικά και σταθερά στη διαδικασία οικονομικής μεταρρύθμισης και στη βιώσιμη ανάπτυξη της Δημοκρατίας της Λιβερίας.

(6)

Επομένως, το πρωτόκολλο προσχώρησης θα πρέπει να εγκριθεί.

(7)

Το άρθρο XII της συμφωνίας του Μαρακές ορίζει ότι οι όροι προσχώρησης πρέπει να συμφωνηθούν μεταξύ του κράτους που προσχωρεί και του ΠΟΕ και ότι η υπουργική διάσκεψη του ΠΟΕ εγκρίνει τους όρους προσχώρησης από πλευράς ΠΟΕ. Το άρθρο IV παράγραφος 2 της συμφωνίας αυτής ορίζει ότι, στα ενδιάμεσα διαστήματα μεταξύ των συνόδων της υπουργικής διάσκεψης, τα καθήκοντά της εκτελούνται από το γενικό συμβούλιο του ΠΟΕ.

(8)

Είναι αναγκαίο να καθοριστεί η θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ένωσης στην υπουργική διάσκεψη του ΠΟΕ όσον αφορά την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Λιβερίας στον ΠΟΕ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η θέση η οποία πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπουργική διάσκεψη του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου όσον αφορά την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Λιβερίας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου είναι να εγκριθεί η εν λόγω προσχώρηση.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία της έκδοσής της.

Βρυξέλλες, 10 Νοεμβρίου 2015.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

P. GRAMEGNA


12.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 295/45


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/2022 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 10ης Νοεμβρίου 2015

για τροποποίηση της απόφασης 2008/866/ΕΚ σχετικά με τη λήψη επειγόντων μέτρων για την αναστολή των εισαγωγών από το Περού ορισμένων δίθυρων μαλακίων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, όσον αφορά τη διάρκεια της εφαρμογής της απόφασης

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2015) 7669]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων (1), και ιδίως το άρθρο 53 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο i),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 θεσπίζει τις γενικές αρχές που διέπουν γενικά τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές, ειδικότερα δε την ασφάλεια των τροφίμων και των ζωοτροφών, στην Ένωση και σε εθνικό επίπεδο. Προβλέπει μέτρα έκτακτης ανάγκης όταν υπάρχουν αποδείξεις ότι τα τρόφιμα ή οι ζωοτροφές που εισάγονται από τρίτη χώρα είναι πιθανόν να αποτελέσουν σοβαρό κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου, την υγεία των ζώων ή το περιβάλλον, και ότι ο κίνδυνος αυτός δεν μπορεί να περιοριστεί ικανοποιητικά με τα μέτρα που λαμβάνει(-ουν) το (τα) οικείο(-α) κράτος(-η) μέλος(-η).

(2)

Η απόφαση 2008/866/ΕΚ της Επιτροπής (2) εκδόθηκε έπειτα από εκδήλωση εστίας ηπατίτιδας Α σε ανθρώπους που οφειλόταν στην κατανάλωση ορισμένων δίθυρων μαλακίων εισαγωγής Περού, τα οποία ήταν μολυσμένα με τον ιό της ηπατίτιδας Α (ΙΗΑ). Η εν λόγω απόφαση εφαρμόστηκε αρχικά μέχρι την 31η Μαρτίου 2009, αλλά αυτή η περίοδος εφαρμογής παρατάθηκε μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2015 με την εκτελεστική απόφαση 2014/874/ΕΕ της Επιτροπής (3).

(3)

Ζητήθηκε από την αρμόδια αρχή του Περού να παράσχει ικανοποιητικές εγγυήσεις που να εξασφαλίζουν ότι έχουν διορθωθεί οι ανεπάρκειες που εντοπίστηκαν σε σχέση με το σύστημα παρακολούθησης για την ανίχνευση του ιού σε ζώντα δίθυρα μαλάκια. Τα προστατευτικά μέτρα πρέπει να παραταθούν μέχρι να αποδειχθεί η αποτελεσματικότητα των διορθωτικών μέτρων που έχουν λάβει οι αρμόδιες αρχές του Περού. Μέχρι σήμερα, με βάση τα αποτελέσματα του προγράμματος παρακολούθησης, η Επιτροπή δεν μπορεί να συμπεράνει ότι το σύστημα ελέγχου και το σχέδιο παρακολούθησης που εφαρμόζονται σήμερα στο Περού για ορισμένα δίθυρα μαλάκια είναι σε θέση να παράσχουν τις εγγυήσεις που απαιτεί το ενωσιακό δίκαιο.

(4)

Η προθεσμία της περιόδου εφαρμογής της απόφασης 2008/866/ΕΚ θα πρέπει, συνεπώς, να τροποποιηθεί ανάλογα.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Στο άρθρο 5 της απόφασης 2008/866/ΕΚ, η ημερομηνία «30 Νοεμβρίου 2015» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «30 Νοεμβρίου 2017».

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 10 Νοεμβρίου 2015.

Για την Επιτροπή

Vytenis ANDRIUKAITIS

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.

(2)  Απόφαση 2008/866/ΕΚ της Επιτροπής, της 12ης Νοεμβρίου 2008, σχετικά με τη λήψη επειγόντων μέτρων για την αναστολή των εισαγωγών από το Περού ορισμένων δίθυρων μαλακίων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση (ΕΕ L 307 της 18.11.2008, σ. 9).

(3)  Εκτελεστική απόφαση 2014/874/ΕΕ της Επιτροπής, της 3ης Δεκεμβρίου 2014, για τροποποίηση της απόφασης 2008/866/ΕΚ, σχετικά με τη λήψη επειγόντων μέτρων για την αναστολή των εισαγωγών από το Περού ορισμένων δίθυρων μαλακίων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, όσον αφορά τη διάρκεια εφαρμογής της (ΕΕ L 349 της 5.12.2014, σ. 63).


III Λοιπές πράξεις

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

12.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 295/47


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΟΠΤΕΫΟΥΣΑΣ ΑΡΧΉΣ ΤΗΣ ΕΖΕΣ

αριθ. 273/14/COL

της 9ης Ιουλίου 2014

σχετικά με τη χρηματοδότηση της Scandinavian Airlines μέσω της νέας ανανεούμενης πιστωτικής διευκόλυνσης (Νορβηγία) [2015/2023]

Η ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΖΕΣ («η Αρχή»),

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο («η συμφωνία για τον ΕΟΧ»), και ιδίως τα άρθρα 61 και 109, καθώς και τα πρωτόκολλα 26 και 27,

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τη συμφωνία μεταξύ των κρατών της ΕΖΕΣ για τη σύσταση Εποπτεύουσας Αρχής και Δικαστηρίου («συμφωνία περί εποπτείας και Δικαστηρίου»), και ιδίως το άρθρο 24,

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ το πρωτόκολλο 3 της συμφωνίας περί εποπτείας και Δικαστηρίου («πρωτόκολλο 3»), και ιδίως το άρθρο 1 παράγραφος 2 του μέρους Ι και το άρθρο 7 παράγραφος 2 του μέρους ΙΙ,

Εκτιμωντας τα ακολουθα:

I.   ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

1.   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

(1)

Στα τέλη Οκτωβρίου του 2012, η Νορβηγία, η Δανία και η Σουηδία (από κοινού «τα κράτη») επικοινώνησαν ανεπίσημα με την Αρχή και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή («η Επιτροπή») για να κοινοποιήσουν την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν σε νέα ανανεούμενη πιστωτική διευκόλυνση («η νέα ΑΠΔ») υπέρ της Scandinavian Airlines («η SAS» ή «ο όμιλος SAS» ή «η εταιρεία»). Στις 12 Νοεμβρίου 2012, τα κράτη αποφάσισαν να συμμετάσχουν στη νέα ΑΠΔ χωρίς, ωστόσο, να κοινοποιήσουν επισήμως το μέτρο στην Αρχή.

(2)

Στις 5 Φεβρουαρίου 2013, η Αρχή έλαβε καταγγελία που κατέθεσε η ευρωπαϊκή ένωση αεροπορικών εταιρειών χαμηλού κόστους («ELFAA») κατά της συμμετοχής των κρατών στην ΑΠΔ. Με επιστολή της 18ης Φεβρουαρίου 2013, η Αρχή κάλεσε τις νορβηγικές αρχές να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με την καταγγελία και σχετικά με την εικαζόμενη παράνομη κρατική ενίσχυση.

(3)

Οι νορβηγικές αρχές απάντησαν με επιστολή της 25ης Μαρτίου 2013. Διαβίβασαν επίσης συμπληρωματικές πληροφορίες με επιστολή της 6ης Ιουνίου 2013.

(4)

Με την απόφαση αριθ. 259/13/COL, της 19ης Ιουνίου 2013, η Αρχή κίνησε την επίσημη διαδικασία έρευνας για δυνητικά παράνομη ενίσχυση στην SAS μέσω της νέας ΑΠΔ («απόφαση κίνησης της διαδικασίας»). Η απόφαση κίνησης της διαδικασίας δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο συμπλήρωμα ΕΟΧ (1). Οι νορβηγικές αρχές, ο όμιλος SAS και η επιχείρηση Foundation Asset Management Sweden AB («FAM») (2) υπέβαλαν παρατηρήσεις σχετικά με την απόφαση κίνησης της διαδικασίας. Στις 6 Νοεμβρίου 2013, η Αρχή διαβίβασε τις παρατηρήσεις που έλαβε από τον όμιλο SAS και τη FAM στις νορβηγικές αρχές, οι οποίες είχαν τη δυνατότητα να απαντήσουν. Σε επιστολή της 6ης Δεκεμβρίου 2013, οι νορβηγικές αρχές επισήμαναν ότι δεν θα υπέβαλαν σχόλια επί των παρατηρήσεων του ομίλου SAS και της FAM.

(5)

Με επιστολή της 25ης Φεβρουαρίου 2014, η Αρχή ζήτησε συμπληρωματικές πληροφορίες από τις νορβηγικές αρχές. Οι εν λόγω πληροφορίες διαβιβάστηκαν με επιστολή της 27ης Μαρτίου 2014.

(6)

Με επιστολή της 6ης Μαρτίου 2014, οι νορβηγικές αρχές ενημέρωσαν την Αρχή ότι η SAS είχε αποφασίσει να ακυρώσει τη νέα ΑΠΔ και να διερευνήσει εναλλακτικές δυνατότητες ενίσχυσης της κεφαλαιακής της βάσης. Η ακύρωση ισχύει από τις 4 Μαρτίου 2014.

(7)

Για τη διαδικασία αυτή, σύμφωνα με το άρθρο 109 παράγραφος 1 της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (εφεξής «συμφωνία για τον ΕΟΧ»), σε συνδυασμό με το άρθρο 24 της συμφωνίας μεταξύ των κρατών της ΕΖΕΣ για τη σύσταση Εποπτεύουσας Αρχής και Δικαστηρίου, η Αρχή είναι αρμόδια να εκτιμήσει αν η Νορβηγία τήρησε τις διατάξεις της συμφωνίας για τον ΕΟΧ. Αντιθέτως, η Επιτροπή είναι αποκλειστικά αρμόδια να εκτιμήσει αν η Δανία και η Σουηδία τήρησαν τις διατάξεις της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΣΛΕΕ»). Επίσης, με βάση το άρθρο 109 παράγραφος 2 και το πρωτόκολλο 27 της συμφωνίας για τον ΕΟΧ, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή σε ολόκληρο τον ΕΟΧ, η Αρχή και η Επιτροπή συνεργάζονται, ανταλλάσσουν πληροφορίες και προβαίνουν σε διαβουλεύσεις μεταξύ τους για θέματα της πολιτικής εποπτείας και επιμέρους περιπτώσεις.

(8)

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη την παράλληλη αρμοδιότητα των δύο θεσμικών οργάνων στη συγκεκριμένη υπόθεση, η Αρχή συνεργάστηκε και προέβη σε διαβουλεύσεις με την Επιτροπή πριν από την έκδοση της παρούσας απόφασης.

2.   Η ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

(9)

Μεταξύ των ετών 2001 και 2011, αναφέρεται ότι η σκανδιναβική αγορά αεροπορικών μεταφορών (που περιλαμβάνει τη Δανία, τη Σουηδία, τη Φινλανδία και τη Νορβηγία) σημείωσε ανάπτυξη κατά 126 % με βάση τον δείκτη ASK (3). Σχεδόν όλη η ανάπτυξη στη σκανδιναβική αγορά μικρών αποστάσεων προήλθε από τους αερομεταφορείς χαμηλού κόστους, ιδίως τη Norwegian Air Shuttle και τη Ryanair. Πράγματι, εκτιμάται ότι στους αερομεταφορείς χαμηλού κόστους οφείλεται το 90 % της ανάπτυξης κατά την εν λόγω περίοδο (4).

(10)

Παρά την αύξηση της σημασίας των αερομεταφορέων χαμηλού κόστους, ο μεγαλύτερος παράγοντας στη σκανδιναβική αγορά εξακολουθεί να είναι η SAS, με εκτιμώμενο μερίδιο αγοράς το 2011 της τάξης του 35,6 %, πολύ μικρότερο από τα υψηλά επίπεδα άνω του 50 % που διατηρούσε πριν από μία δεκαετία. Τα μερίδια αγοράς της Norwegian Air Shuttle και της Ryanair ανήλθαν σε 18,7 % και 6,8 % αντίστοιχα κατά το ίδιο έτος.

3.   Ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

(11)

Η SAS είναι ο εθνικός αερομεταφορέας των κρατών, η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία της Σκανδιναβίας και η όγδοη μεγαλύτερη μεταξύ των αεροπορικών εταιρειών της Ευρώπης. Είναι επίσης ιδρυτικό μέλος της Star Alliance. Ο όμιλος αερομεταφορών, που περιλαμβάνει τη Scandinavian Airlines, τη Widerøe (5) και την Blue 1, έχει την έδρα του στη Στοκχόλμη, ενώ ο κύριος ευρωπαϊκός και διηπειρωτικός κομβικός αερολιμένας του είναι ο αερολιμένας της Κοπεγχάγης. Το 2013, η SAS μετέφερε περίπου 28 εκατ. επιβάτες, επιτυγχάνοντας έσοδα ύψους περίπου 42 δισεκατ. σουηδικών κορονών.

(12)

Το 50 % της SAS ανήκει επί του παρόντος στα εξής κράτη: το 21,4 % στη Σουηδία, το 14,3 % στη Δανία και το 14,3 % στη Νορβηγία. Ο κύριος ιδιώτης μέτοχος είναι το ίδρυμα Knut και Alice Wallenberg («KAW») (7,6 %), ενώ οι υπόλοιποι μέτοχοι κατέχουν μερίδια της τάξης του 1,5 % ή λιγότερο.

Πίνακας 1

Κύριοι μέτοχοι της SAS AB στις 31 Μαρτίου 2012  (6)

Μέτοχος

Σύνολο (%)

Η σουηδική κυβέρνηση

21,4

Η δανική κυβέρνηση

14,3

Η νορβηγική κυβέρνηση

14,3

Ίδρυμα Knut και Alice Wallenberg

7,6

Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension

1,5

A.H Värdepapper AB

1,4

Unionen

1,4

Εθνική Τράπεζα της Δανίας

1,4

Robur Försäkring

0,9

Ponderus Försäkring

0,8

Andra AP-fonden

0,5

Tredje AP-fonden

0,5

SSB+TC Ledning Omnibus FD No OM79

0,5

Nordnet Pensionsförsäkring AB

0,4

Swedbank Robur Sverigefond

0,4

Swedbank Robur Sverigefond Mega

0,3

JPM Chase NA

0,3

AMF Aktiefond Småbolag

0,3

JP Morgan Bank

0,3

KPA Pensionsförsäkring AB

0,2

Nomura International

0,2

(13)

Η SAS βρίσκεται σε δυσχερή οικονομική κατάσταση εδώ και αρκετά χρόνια, με συνεχείς ζημίες μεταξύ των ετών 2008 και 2013. Τον Νοέμβριο του 2012, η Standard and Poor's («S&P») υποβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της εταιρείας από B- σε CCC+ (7). Οι δυσκολίες αυτές εντάθηκαν από το περιβάλλον της αγοράς, που χαρακτηρίζεται από υψηλό κόστος καυσίμων και αβέβαιη ζήτηση.

(14)

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από τις ετήσιες εκθέσεις της εταιρείας, μεταξύ των ετών 2008 και 2012, η SAS υπέστη σημαντικές ζημίες κάθε χρόνο και κατέγραψε σημαντικά ποσά καθαρού χρέους.

Πίνακας 2

Βασικά οικονομικά στοιχεία της SAS για τα έτη 2007-2012 (εκατ. SEK)  (8)

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

(Ιαν.-Οκτ.)

Έσοδα

50 958

52 870

44 918

41 070

41 412

35 986

Καθαρό χρέος

1 231

8 912

6 504

2 862

7 017

6 549

ΚΠΦ

1 044

– 969

– 3 423

– 3 069

– 1 629

– 1 245

Καθαρά έσοδα

636

– 6 360

– 2 947

– 2 218

– 1 687

– 985

Ταμειακές ροές για το έτος

– 1 839

– 3 084

– 1 741

868

– 1 243

– 1 018

Απόδοση επενδυμένων κεφαλαίων (δείκτης ROCE) — %

6,7

– 19,6

– 11,7

– 7,6

– 2,2

– 8,1

Απόδοση λογιστικής αξίας ιδίων κεφαλαίων μετά τον φόρο — %

3,8

– 47,6

– 26,8

– 17,0

– 12,0

– 24,8

Δείκτης κάλυψης χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων — %

1,8

– 5,3

– 4,4

– 1,9

– 0,6

– 1,6

(15)

Λόγω επιδείνωσης της οικονομικής της κατάστασης, η SAS ακολούθησε πρόγραμμα σημαντικής μείωσης δαπανών («Core SAS») κατά τα έτη 2009/2010. Κατά την εφαρμογή του προγράμματος αυτού, η SAS έπρεπε να αντλήσει ίδια κεφάλαια από τους μετόχους της μέσω δύο εκδόσεων δικαιωμάτων: i) 6 δισεκατ. σουηδικές κορόνες τον Απρίλιο του 2009 και ii) 5 δισεκατ. σουηδικές κορόνες τον Μάιο του 2010 (9).

(16)

Οι οικονομικές δυσκολίες της SAS έφθασαν στο αποκορύφωμά τους το 2012, όταν η εταιρεία υπέβαλε το επιχειρηματικό σχέδιο «4 Excellence Next Generation» («σχέδιο 4XNG»), το οποίο θεωρήθηκε από τη διοίκηση της αεροπορικής εταιρείας η «τελευταία αναγγελία» για την SAS (10). Επιπλέον, τον Νοέμβριο του 2012, αναφέρθηκε στον Τύπο το ενδεχόμενο πτώχευσης της SAS (11).

4.   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ: Η ΝΕΑ ΑΠΔ ΤΟ 2012

(17)

Όπως και άλλες αεροπορικές εταιρείες παγκοσμίως, η SAS βασίστηκε σε εξωτερικές πιστωτικές διευκολύνσεις για να διατηρήσει ένα ελάχιστο επίπεδο ρευστότητας. Από τις 20 Δεκεμβρίου 2006, η SAS βασίστηκε στην ΑΠΔ που έληγε τον Ιούνιο του 2013 («η παλαιά ΑΠΔ»). Η παλαιά ΑΠΔ ανερχόταν σε 366 εκατ. ευρώ και παρασχέθηκε αποκλειστικά από ορισμένες τράπεζες […]. Επίσης, περιλάμβανε ορισμένες χρηματοοικονομικές ρήτρες ή όρους, […].

(18)

Τον Δεκέμβριο του 2011, ως αποτέλεσμα της επιδείνωσης των επιχειρηματικών επιδόσεων της εταιρείας, η διοίκηση της SAS αποφάσισε να χρησιμοποιήσει πλήρως την παλαιά ΑΠΔ. Μετά από αίτηση πτώχευσης από θυγατρική της SAS (συγκεκριμένα τη Spanair) τον Ιανουάριο του 2012, η SAS άρχισε διαπραγματεύσεις με τις τράπεζες με τις οποίες κατέληξε σε συμφωνία αναθεώρησης των ρητρών στις 15 Μαρτίου 2012. Η εν λόγω αναθεώρηση αύξησε το κόστος χρησιμοποίησης της παλαιάς ΑΠΔ, κατέστησε αυστηρότερες τις προϋποθέσεις χρησιμοποίησης και υποχρέωσε την SAS να προβεί σε πλήρη και άμεση αποπληρωμή του αναληφθέντος ποσού. Επιπλέον, η SAS έπρεπε να παρουσιάσει στους πιστωτές σχέδιο ανακεφαλαιοποίησης το οποίο έπρεπε να εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο και τους βασικούς μετόχους, δηλαδή τα κράτη και το KAW.

(19)

Το σχέδιο ανακεφαλαιοποίησης βασίστηκε στο επονομαζόμενο σχέδιο 4XNG που ήταν ήδη σε εξέλιξη στις αρχές του 2012. Το σχέδιο 4XNG ανταποκρίθηκε επίσης στις ανησυχίες που εκφράστηκαν από […] σχετικά με το υφιστάμενο επιχειρηματικό σχέδιο της SAS «4 Excellence» («σχέδιο 4X»), τον Μάιο του 2012. Σύμφωνα με την SAS, το επιχειρηματικό σχέδιο 4XNG θα της έδινε τη δυνατότητα να εδραιωθεί ως οικονομικά αυτάρκης αεροπορική εταιρεία. Καθόριζε σειρά χρηματοοικονομικών στόχων τους οποίους έπρεπε να επιτύχει η SAS κατά το οικονομικό έτος 2014/2015. Στους στόχους περιλαμβάνονταν περιθώριο κέρδους προ τόκων και φόρων (EBIT) άνω του 8 %, ποσοστό οικονομικής ετοιμότητας άνω του 20 % και ποσοστό ιδίων κεφαλαίων (ίδια κεφάλαια/στοιχεία ενεργητικού) άνω του 35 %. Το σχέδιο 4XNG υποτίθεται ότι θα έδινε στην SAS τη δυνατότητα να βελτιώσει το ΚΠΦ κατά περίπου 3 δισεκατ. σουηδικές κορόνες σε ετήσια βάση, ενώ η εφαρμογή του θα απαιτούσε δαπάνες αναδιάρθρωσης και έκτακτες δαπάνες ύψους περίπου 1,5 δισεκατ. σουηδικών κορονών.

(20)

Περαιτέρω στόχος του σχεδίου 4XNG ήταν η προετοιμασία της εταιρείας για την καθιέρωση νέων λογιστικών κανόνων για τις συντάξεις από τον Νοέμβριο του 2013, οι οποίοι αναμενόταν να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στα ίδια κεφάλαια του ομίλου SAS. Επιπλέον, το σχέδιο περιλάμβανε δέσμευση για την ολοκλήρωση της εκποίησης στοιχείων ενεργητικού και σχέδιο χρηματοδότησης, που ανέρχονταν συνολικά σε δυνητικά καθαρά έσοδα σε μετρητά ύψους περίπου 3 δισεκατ. σουηδικών κορονών. Η εκποίηση στοιχείων ενεργητικού περιλάμβανε (12): i) την πώληση της Widerøe, θυγατρικής περιφερειακής αεροπορικής εταιρείας της Νορβηγίας (13), ii) την πώληση επένδυσης σε δικαιώματα μειοψηφίας στην […], iii) την πώληση δικαιωμάτων σε ακίνητα που σχετίζονται με αερολιμένες, iv) την εξωτερική ανάθεση της επίγειας εξυπηρέτησης (14), v) την πώληση κινητήρων αεροσκαφών (15), vi) την πώληση και επαναμίσθωση ή άλλη χρηματοδοτική συναλλαγή σε σχέση με […], vii) την εξωτερική ανάθεση των συστημάτων διαχείρισης και των τηλεφωνικών κέντρων (16) και viii) την πώληση ή εξασφαλισμένη χρηματοδότηση τριών αεροσκαφών Q400.

(21)

Η Νορβηγία επιμένει ότι το σχέδιο 4XNG ήταν αυτοχρηματοδοτούμενο, το οποίο σημαίνει ότι η SAS θα αποκτήσει ικανή ρευστότητα από πράξεις και παρεπόμενες εκποιήσεις για τη χρηματοδότηση του αρχικού κόστους που συνδέεται με την εφαρμογή του σχεδίου 4XNG. Ωστόσο, η SAS εξέφρασε ανησυχία για την αρνητική εικόνα που θα είχαν οι επενδυτές όσον αφορά τη ρευστότητα, λόγω του υψηλού αρχικού κόστους εφαρμογής του σχεδίου 4XNG. Ως εκ τούτου, η SAS ζήτησε παράταση της παλαιάς ΑΠΔ σε συνδυασμό με τη δημιουργία της νέας ΑΠΔ με την υποστήριξη των κρατών και του KAW. Ωστόσο, η SAS υποστήριξε ότι δεν θα χρησιμοποιούσε ούτε την παλαιά ΑΠΔ (όπως παρατάθηκε) ούτε τη νέα.

(22)

Οι συζητήσεις για τη νέα ΑΠΔ άρχισαν στις 4 Ιουνίου 2012 (17). Αρχικά, σύμφωνα με το πρόγραμμα ανακεφαλαιοποίησης (βλ. παράγραφο 18 ανωτέρω), οι πιστώτριες τράπεζες της παλαιάς ΑΠΔ απαίτησαν από τα κράτη να παράσχουν νέο γύρο ιδίων κεφαλαίων, π.χ. έκδοση δικαιωμάτων, δεδομένου ότι δεν επιθυμούσαν να είναι οι μοναδικοί χρηματοδότες της νέας ΑΠΔ. Ωστόσο, τα κράτη απέρριψαν αυτήν την ιδέα.

(23)

Μετά από διαπραγματεύσεις, οι τράπεζες αποδέχθηκαν νέα ΑΠΔ που θα χρηματοδοτούνταν από τα κράτη και το KAW και θα ήταν διαρθρωμένη απολύτως επί ίσοις όροις χωρίς μειωμένη εξασφάλιση ή δυσανάλογα δικαιώματα εγγυήσεων. Πρέπει να επισημανθεί ότι η νέα ΑΠΔ προοριζόταν αρχικά να ανέλθει σε [3-6] δισεκατ. σουηδικές κορόνες, ενώ υπήρχαν μόνο [1-4] δισεκατ. σουηδικές κορόνες διαθέσιμων εγγυήσεων. Στις 22 Οκτωβρίου 2012, το μέγεθος της νέας ΑΠΔ τελικά μειώθηκε σε 3,5 δισεκατ. σουηδικές κορόνες (περίπου 400 εκατ. ευρώ).

(24)

Η νέα ΑΠΔ χορηγήθηκε από τις ίδιες τράπεζες που είχαν χορηγήσει την παλαιά ΑΠΔ (με εξαίρεση μία) (18) από κοινού με τα κράτη και το KAW. Εν προκειμένω, το 50 % της νέας ΑΠΔ χορηγήθηκε από τα κράτη κατ' αναλογία του μεριδίου τους επί των μετοχών της SAS, ενώ το υπόλοιπο 50 % χορηγήθηκε από τις τράπεζες και το KAW. Τα κράτη και το KAW συμμετείχαν στη νέα ΑΠΔ με τους ίδιους όρους (αμοιβές, επιτόκια, ρήτρες) με τις τράπεζες.

(25)

Τα κύρια χαρακτηριστικά της νέας ΑΠΔ ήταν τα ακόλουθα:

χωρίστηκε σε δύο επιμέρους διευκολύνσεις ύψους 2 δισεκατ. σουηδικών κορονών (διευκόλυνση Α) και 1,5 δισεκατ. σουηδικών κορονών (διευκόλυνση Β), όπου τα κράτη συνεισέφεραν το 50 % της αξίας. Στους όρους αποτίμησης αμφοτέρων των διευκολύνσεων περιλαμβάνονται αρχική προμήθεια, προμήθεια ανάληψης υποχρεώσεων, προμήθεια χρησιμοποίησης, περιθώριο και προμήθεια εξόδου.

Για να μπορέσει η SAS να χρησιμοποιήσει την ΑΠΔ έπρεπε να πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις, οι οποίες ήταν αυστηρότερες για τη διευκόλυνση Β απ' ό,τι για τη διευκόλυνση A (19).

Η νέα ΑΠΔ διατήρησε τη δέσμη εγγυήσεων της παλαιάς ΑΠΔ και επιπλέον οι πιστωτές έλαβαν εγγυήσεις για όλες τις μετοχές της Widerøe και όλα τα άλλα μη βεβαρημένα πάγια στοιχεία ενεργητικού του ομίλου SAS τον Δεκέμβριο του 2012. Επομένως, η νέα ΑΠΔ είχε πρώτης τάξεως εγγυήσεις για ορισμένα στοιχεία ενεργητικού της SAS, συμπεριλαμβανομένων του 100 % των μετοχών των θυγατρικών της Widerøe και SAS Spare Engine, 18 αεροσκαφών και ορισμένων ακινήτων. Οι εν λόγω εγγυήσεις αποτιμήθηκαν με λογιστική αξία ύψους περίπου 2,7 δισεκατ. σουηδικών κορονών (δηλαδή ποσοστό περίπου 75 % της νέας ΑΠΔ) και μοιράστηκαν κατ' αναλογία μεταξύ της διευκόλυνσης A και της διευκόλυνσης B.

Η διευκόλυνση Β μπορούσε να χρησιμοποιηθεί μόνο εφόσον θα είχε εξαντληθεί η διευκόλυνση Α. Μετά την 1η Ιανουαρίου 2014, η SAS θα μπορούσε να την χρησιμοποιήσει μόνο μετά την ολοκλήρωση της πώλησης των στοιχείων ενεργητικού ή των μετοχών της Widerøe.

Η ληκτότητα της νέας ΑΠΔ ήταν η 31η Μαρτίου 2015.

(26)

Οι όροι της νέας ΑΠΔ συμφωνήθηκαν στις 25 Οκτωβρίου 2012, αλλά με την επιφύλαξη, μεταξύ άλλων, κοινοβουλευτικής έγκρισης για καθένα από τα κράτη και της υπογραφής συνδικαλιστικών συμφωνιών με τα πληρώματα θαλάμου διακυβέρνησης και επιβατών.

(27)

Τα κράτη υπέβαλαν έκθεση που εκπονήθηκε από την CITI, με ημερομηνία 7 Νοεμβρίου 2012 («έκθεση CITI»), με στόχο να εκτιμηθεί κατά πόσον ένας ιδιώτης επενδυτής, στην ίδια περίπου κατάσταση με τα κράτη, θα συμμετείχε στη νέα ΑΠΔ με παρόμοιους όρους και προϋποθέσεις. Με την παραδοχή της επιτυχούς εφαρμογής του σχεδίου 4XNG ως προς το βασικό του σενάριο, η έκθεση CITI κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η συμμετοχή των κρατών στη νέα ΑΠΔ θα δημιουργούσε εσωτερικό ποσοστό απόδοσης της τάξης του [90-140 %], πολλαπλάσια απόδοση σε ρευστό περίπου [4-9x] και αύξηση της αξίας του μετοχικού κεφαλαίου κατά περίπου [700-1 200 %] (από τον Νοέμβριο του 2012 έως τον Μάρτιο του 2015). Η έκθεση CITI κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η απόδοση που απαιτούσαν τα κράτη θα ήταν τουλάχιστον ίση με εκείνη που θα απαιτούσαν ιδιώτες επενδυτές σε παρόμοια κατάσταση. Ωστόσο, η έκθεση CITI δεν αξιολόγησε κατά πόσον είναι πιθανό η SAS να εκτελέσει επιτυχώς το «βασικό σενάριο» του σχεδίου 4XNG ούτε αξιολόγησε τον αντίκτυπο των αποκλίσεων από το «βασικό σενάριο», όπως, για παράδειγμα, η μη χρηματική αποτίμηση των μη βασικών στοιχείων ενεργητικού.

(28)

Στις 19 Δεκεμβρίου 2012, η SAS ανακοίνωσε ότι τηρήθηκαν όλες οι αναγκαίες προϋποθέσεις για να τεθεί σε ισχύ η νέα ΑΠΔ (βλ. παράγραφο 26 ανωτέρω), συμπεριλαμβανομένης της κοινοβουλευτικής έγκρισης στα κράτη. Από την ημερομηνία εκείνη και έως τις 3 Μαρτίου 2014, ίσχυε η νέα ΑΠΔ, που αντικατέστησε την παλαιά ΑΠΔ (20).

(29)

Με επιστολή της 6ης Ιουνίου 2013, η Νορβηγία εξήγησε ότι, λόγω της πώλησης του 80 % των μετοχών της Widerøe (παράγραφος 20 ανωτέρω), τα κράτη και οι πιστώτριες τράπεζες είχαν συμφωνήσει με την SAS ως προς τη μεταβολή των όρων και των προϋποθέσεων της νέας ΑΠΔ, παρόλο που η συμφωνία τροποποίησης δεν είχε ακόμη υπογραφεί επισήμως. Στις παρατηρήσεις που υπέβαλαν κατά τη διάρκεια της επίσημης διαδικασίας έρευνας, οι νορβηγικές αρχές ενημέρωσαν την Αρχή ότι η τροποποίηση της νέας ΑΠΔ υπογράφηκε από όλα τα μέρη και θα άρχιζε να ισχύει μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής που αφορούσε την Widerøe, δηλαδή στις 30 Σεπτεμβρίου 2013. Στις εν λόγω τροποποιήσεις περιλαμβάνονταν τα ακόλουθα:

Η διευκόλυνση Α θα μειωνόταν από 1,173 δισεκατ. σε 0,8 δισεκατ. σουηδικές κορόνες και η ληκτότητά της θα παρατεινόταν για πέντε μήνες, έως την 1η Ιουνίου 2014.

Η SAS θα δεσμευόταν να παράσχει [0,5-0,8] δισεκατ. σουηδικές κορόνες σε μετρητά ως εγγύηση για τη διευκόλυνση A. Τα υπόλοιπα [0,1-0,4] δισεκατ. σουηδικές κορόνες θα εξασφαλίζονταν από τις κινητές αξίες που είχαν ήδη συμπεριληφθεί στη νέα συμφωνία ΑΠΔ.

Τα 0,2 δισεκατ. σουηδικές κορόνες της διευκόλυνσης Α θα καταργούνταν μετά τη μερική εκποίηση του τμήματος επίγειας εξυπηρέτησης. Όταν καταργήθηκε η νέα ΑΠΔ στις 4 Μαρτίου 2014, η SAS είχε ήδη υπογράψει επιστολή προθέσεων με δυνητικό αγοραστή (21).

Η διευκόλυνση Β θα μειωνόταν από 1,5 δισεκατ. σε 1,2 δισεκατ. σουηδικές κορόνες.

5.   ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

(30)

Στην απόφαση κίνησης της διαδικασίας έρευνας, η Αρχή εξέφρασε αμφιβολίες όσον αφορά την επί ίσοις όροις συμμετοχή των κρατών, του KAW και των τραπεζών στη νέα ΑΠΔ, κυρίως για τους εξής λόγους:

Το προηγούμενο άνοιγμα των τραπεζών έναντι της SAS μέσω της συμμετοχής τους στην παλαιά ΑΠΔ. Πράγματι, οι τράπεζες μείωσαν σχεδόν κατά το ήμισυ τη συνεισφορά τους στη νέα ΑΠΔ και, ως εκ τούτου, μείωσαν το συνολικό τους άνοιγμα έναντι της SAS κατά 50 % περίπου ως προς την ΑΠΔ, ενώ τα κράτη —που δεν είχαν λάβει καμία απόδοση όσον αφορά τις εκδόσεις δικαιωμάτων του 2009 και του 2010 λόγω των σταθερά αρνητικών αποτελεσμάτων της SAS— αύξησαν το άνοιγμά τους έναντι της SAS.

Το γεγονός ότι η SAS είχε χρησιμοποιήσει πλήρως την παλαιά ΑΠΔ τον Ιανουάριο του 2012, το οποίο θα μπορούσε να είχε επηρεάσει την απόφαση των πιστωτριών τραπεζών να συμμετάσχουν στη νέα ΑΠΔ, προκειμένου να αποφευχθεί η περαιτέρω χρησιμοποίηση και να διασφαλισθεί ότι οι εισφορές τους στην ΑΠΔ δεν είχαν απολεσθεί εντελώς λόγω των δυσχερειών της εταιρείας. Κατά την άποψη της Αρχής, δεν ήταν σαφές κατά πόσον η απόφαση των τραπεζών να συμμετάσχουν στη νέα ΑΠΔ επηρεάστηκε από τη συνεχή χρηματοδοτική στήριξη των κρατών μελών προς την SAS κατά τα προηγούμενα έτη. Η Αρχή επισήμανε επίσης ότι η συμμετοχή των κρατών ήταν απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή των ιδιωτικών φορέων στη νέα ΑΠΔ.

Η Αρχή εξέφρασε αμφιβολίες για το κατά πόσον η συμμετοχή του KAW στη νέα ΑΠΔ θα μπορούσε να συγκριθεί με εκείνη ενός ιδιώτη επενδυτή, δεδομένου του ανοίγματος του KAW έναντι της SAS όχι μόνο μέσω του μεριδίου του επί των μετοχών, αλλά και μέσω της τράπεζας SEB.

(31)

Επιπλέον, η Αρχή διερωτήθηκε κατά πόσον η συμμετοχή των κρατών στη νέα ΑΠΔ θα μπορούσε να θεωρηθεί ορθολογική από την άποψη των μετόχων και θα πληρούσε το κριτήριο του επενδυτή σε οικονομία της αγοράς εάν δεν διεξαγόταν επί ίσοις όροις. Από την άποψη αυτή, η Αρχή εξέτασε αν το σχέδιο 4XNG βασιζόταν σε επαρκώς ισχυρές παραδοχές ώστε να παρακινήσει ιδιώτη επενδυτή να συμμετάσχει στη νέα ΑΠΔ και αν οι αναλύσεις ευαισθησίας του σχεδίου ήταν υπερβολικά αισιόδοξες.

(32)

Για παράδειγμα, η Αρχή επισήμανε, μεταξύ άλλων, τα αισιόδοξα αριθμητικά στοιχεία του σχεδίου σχετικά με την ανάπτυξη της αγοράς σε ASK και ΑΕΠ, καθώς και το ποσοστό πληθωρισμού ύψους 0 % για την περίοδο 2015-2017. Ομοίως, εξέφρασε αμφιβολίες για το κατά πόσον η επιτυχής υλοποίηση όλων των πρωτοβουλιών για την εξοικονόμηση δαπανών και την εκποίηση των στοιχείων ενεργητικού θα μπορούσαν να είχαν προβλεφθεί κατά τον χρόνο υπογραφής της νέας ΑΠΔ.

(33)

Όσον αφορά τους όρους και τις προϋποθέσεις της νέας ΑΠΔ και την εκτίμηση της CITI για την αναμενόμενη απόδοση από τη συμμετοχή των κρατών στη νέα ΑΠΔ, η Αρχή υπογράμμισε το γεγονός ότι η έκθεση CITI δεν αξιολόγησε το σχέδιο 4XNG ούτε προέβη σε ανάλυση ευαισθησίας του οικονομικού μοντέλου, αλλά βασίστηκε απλώς στα στοιχεία που της είχαν παρασχεθεί. Η Αρχή επισήμανε επίσης ότι η έκθεση CITI δεν αποτίμησε την εγγύηση της νέας ΑΠΔ από την προοπτική του ιδιώτη επενδυτή σε οικονομία της αγοράς και ότι δεν έλαβε υπόψη τις επιπτώσεις των πιθανών εναλλακτικών σεναρίων με λιγότερο ευνοϊκές παραδοχές (συμπεριλαμβανομένης της αθέτησης) σχετικά με την ανάλυση της απόδοσης. Στο πλαίσιο αυτό, η Αρχή επισήμανε ότι η έκθεση CITI θεώρησε απίθανο το ενδεχόμενο αθέτησης της SAS κατά την επόμενη τριετία, γεγονός το οποίο έκρινε ως υποτίμηση του κινδύνου.

(34)

Βάσει των ανωτέρω, η Αρχή δεν θα μπορούσε να αποκλείσει το ενδεχόμενο η συμμετοχή των κρατών στη νέα ΑΠΔ να συνεπάγεται πλεονέκτημα υπέρ της SAS κατά την έννοια του άρθρου 61 παράγραφος 1 της συμφωνίας για τον ΕΟΧ.

(35)

Τέλος, σε περίπτωση που η νέα ΑΠΔ συνιστούσε κρατική ενίσχυση κατά την έννοια της συμφωνίας για τον ΕΟΧ, η Αρχή εξέφρασε αμφιβολίες για το κατά πόσον η νέα ΑΠΔ θα μπορούσε να θεωρηθεί συμβατή με τη συμφωνία για τον ΕΟΧ. Από την άποψη αυτή, η Αρχή εξέτασε αν εφαρμόζονταν κάποια από τα κριτήρια συμβατότητας που προβλέπονται στη συμφωνία για τον ΕΟΧ. Δεδομένης της φύσης του μέτρου και των δυσχερειών της SAS, η Αρχή επισήμανε ότι τα μόνα συναφή κριτήρια φαίνεται να είναι εκείνα που αφορούν τις ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 61 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της συμφωνίας για τον ΕΟΧ βάσει των κατευθυντήριων γραμμών της Αρχής σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων (22) («οι κατευθυντήριες γραμμές για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση»). Εντούτοις, η Αρχή κατέληξε στο προκαταρκτικό συμπέρασμα ότι δεν φαίνεται να πληρούνται οι προϋποθέσεις για τις ενισχύσεις διάσωσης και αναδιάρθρωσης που προβλέπονται στις εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές.

6.   ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

6.1.   Παρατηρήσεις των νορβηγικών αρχών

(36)

Η Νορβηγία υποστηρίζει ότι η συμμετοχή της στη νέα ΑΠΔ ήταν με όρους της αγοράς, δεδομένου ότι συμμετείχε σε αυτήν επί ίσοις όροις με τις τράπεζες και το KAW, αποκλείοντας την ύπαρξη κρατικών ενισχύσεων.

(37)

Η Νορβηγία υποστηρίζει ότι η SAS δεν χρησιμοποίησε την παλαιά ΑΠΔ σε καμία χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για τη νέα ΑΠΔ. Επισημαίνει τις τροποποιήσεις της παλαιάς ΑΠΔ τον Μάρτιο του 2012 για τη θέσπιση ακόμη αυστηρότερων προϋποθέσεων χρησιμοποίησης και υποστηρίζει ότι οι τράπεζες ήταν συνεπώς σε θέση από τα τέλη Ιουνίου του 2012 να απορρίψουν κάθε σχετική αίτηση της SAS. Το ποσό που αντλήθηκε από την ΑΠΔ αποπληρώθηκε πλήρως από την SAS τον Μάρτιο του 2012 και η SAS δεν χρησιμοποίησε την παλαιά ΑΠΔ μετά την εν λόγω ημερομηνία. Ως εκ τούτου, οι εν λόγω τράπεζες θα μπορούσαν εύλογα να θεωρηθούν εξωτερικοί επενδυτές που συμμετέχουν στη νέα ΑΠΔ επί ίσοις όροις με τα κράτη (23), χωρίς κανένα σημαντικό μη εξασφαλισμένο άνοιγμα έναντι της SAS (24).

(38)

Σχετικά με τη συμμετοχή του KAW στη νέα ΑΠΔ μαζί με τις τράπεζες, οι νορβηγικές αρχές είναι της γνώμης ότι το KAW είχε περιορισμένο οικονομικό άνοιγμα στη SEB και αυτό δεν θα μπορούσε να είχε επηρεάσει την απόφασή του να συμμετάσχει στη νέα ΑΠΔ.

(39)

Επιπλέον, η Νορβηγία θεωρεί ότι το σχέδιο 4XNG ήταν ρεαλιστικό και θα μπορούσε να εφαρμοστεί με επιτυχία. Υποστηρίζει ότι όλες οι πτυχές και παραδοχές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν προβλέψεις για τα έσοδα («RASK») (25), μέτρα εξοικονόμησης δαπανών και προβλεπόμενες εκποιήσεις, εξετάστηκαν προσεκτικά για να τηρηθούν οι οικονομικοί στόχοι του σχεδίου 4XNG για την περίοδο 2014-2015. Επιπλέον, το σχέδιο 4XNG —σε συνδυασμό με όλες τις παραδοχές επί των οποίων βασίστηκε— ελέγχθηκε διεξοδικά από τους εξωτερικούς οικονομικούς συμβούλους τόσο των κρατών (Goldman Sachs) όσο και των τραπεζών […] και προσαρμόστηκε με βάση τις παρατηρήσεις και τις συστάσεις τους. Τονίζει επίσης ότι η προσδοκία επιτυχούς εφαρμογής του σχεδίου κατά τη λήψη απόφασης για τη συμμετοχή στη νέα ΑΠΔ ενισχύθηκε από το γεγονός ότι η σύναψη νέων συνδικαλιστικών συμφωνιών αποτελούσε αναγκαία προϋπόθεση για τη νέα ΑΠΔ. Επιπλέον, σύμφωνα με τη Νορβηγία, οι εξελίξεις που σημειώθηκαν από τον Δεκέμβριο του 2012 έως και την ακύρωση της νέας ΑΠΔ στις 4 Μαρτίου 2014 κατέδειξαν ότι το σχέδιο βρισκόταν στον σωστό δρόμο για την επίτευξη των αναμενόμενων αποτελεσμάτων (26).

(40)

Σε σχέση με τους όρους και τις προϋποθέσεις της νέας ΑΠΔ, η Νορβηγία υποστηρίζει ότι ήταν σύμφωνοι με τους συνήθεις όρους της αγοράς, καθώς ήταν παρόμοιοι με τους όρους και τις προϋποθέσεις συγκρίσιμων συμφωνιών, και ότι η νέα ΑΠΔ είχε επίσης υψηλότερες αρχικές προμήθειες και αυστηρότερες προϋποθέσεις χρησιμοποίησης απ' ό,τι οι περισσότερες συμφωνίες που αναλύθηκαν. Όσον αφορά τη δέσμη εγγυήσεων, η Νορβηγία υποστηρίζει ότι οι πραγματικοί οικονομικοί κίνδυνοι των πιστωτριών τραπεζών ήταν αμελητέοι, δεδομένου ότι οι εγγυήσεις είχαν εκτιμώμενη αξία η οποία υπερέβαινε σαφώς το ύψος της διευκόλυνσης A. Ως αποτέλεσμα, σε περίπτωση εκκαθάρισης, όλες οι απαιτήσεις των πιστωτριών τραπεζών θα καλύπτονταν από τη δέσμη εγγυήσεων ή από άλλα στοιχεία ενεργητικού της SAS τα οποία θα μπορούσαν να πωληθούν, όπως […], η συμμετοχή της στην […] κ.λπ. Τα ανωτέρω υποστηρίζονται επίσης από την πραγματική ακύρωση σημαντικού μέρους των αναλήψεων υποχρεώσεων βάσει της διευκόλυνσης Α κατά το πρώτο εξάμηνο του 2013. Σύμφωνα με τη Νορβηγία, αυτό αποδεικνύει ότι οι τράπεζες ενήργησαν με εμπορικούς όρους και με σύνεση όταν αποφάσισαν να συμμετάσχουν μαζί με τα κράτη και το KAW στη νέα ΑΠΔ.

(41)

Τέλος, η Νορβηγία αναφέρει ότι η συμμετοχή στη νέα ΑΠΔ είχε ως αποτέλεσμα σημαντική απόδοση για τους πιστωτές της ΑΠΔ χωρίς η SAS να έχει χρησιμοποιήσει τη διευκόλυνση. Το γεγονός αυτό θα πρέπει να ενισχύσει την άποψη ότι η συμμετοχή των κρατών στη νέα ΑΠΔ από κοινού με το KAW και τις τράπεζες συμμορφώνεται πλήρως με την αρχή του επενδυτή σε οικονομία της αγοράς.

6.2.   Παρατηρήσεις του ομίλου SAS

(42)

Ο όμιλος SAS υποστηρίζει ότι τα κράτη συμμετείχαν στη νέα ΑΠΔ υπό την ιδιότητά τους ως μετόχων, όχι ως δημόσιες αρχές. Από την άποψη αυτή, η συμμετοχή σε τέτοιου είδους πράξη ήταν προτιμότερη από την εισφορά μετοχικού κεφαλαίου, δεδομένης της σημαντικής απόδοσης για τους μετόχους/πιστωτές όσον αφορά τις προμήθειες, καθώς και της μελλοντικής αύξησης της αξίας των μετοχών.

(43)

Όσον αφορά το κριτήριο της συμμετοχής επί ίσοις όροις, ο όμιλος SAS αναφέρει ότι αυτό εκπληρώθηκε, δεδομένου ότι οι τράπεζες δεν είχαν κανένα άνοιγμα έναντι της SAS και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να θεωρούνται εξωτερικοί επενδυτές. Επιπλέον, η συμμετοχή των κρατών στη νέα ΑΠΔ δεν επηρέασε τη συμπεριφορά των τραπεζών, καθώς η SAS, και όχι οι τράπεζες, ήταν αυτή που ζήτησε να συμμετάσχουν οι μέτοχοι στη νέα ΑΠΔ. Επιπλέον, ο όμιλος SAS υποστηρίζει ότι οι τράπεζες αποφάσισαν να συμμετάσχουν στη νέα ΑΠΔ επί ίσοις όροις με τα κράτη και το KAW με βάση τα πολύ θετικά αποτελέσματα της ανάλυσης κινδύνου/εσόδων.

(44)

Ο όμιλος SAS υποστηρίζει επίσης τον ισχυρισμό της Νορβηγίας ότι οι παραδοχές στις οποίες βασίζεται το σχέδιο 4XNG περιλάμβαναν πολύ ρεαλιστικές προβλέψεις όσον αφορά τους τρεις κύριους παράγοντες, ήτοι την ανάπτυξη της αγοράς ως προς τον δείκτη ASK, την αύξηση του ΑΕΠ για την περίοδο 2015-2017 και τον εικαζόμενο πληθωρισμό ύψους 0 %. Επίσης, οι κίνδυνοι που συνδέονται με την εφαρμογή του σχεδίου είχαν εξεταστεί ενδελεχώς από όλες τις πιστώτριες τράπεζες με ιδιαίτερη έμφαση στον RASK, ως βασικού δείκτη της κερδοφορίας της εταιρείας.

(45)

Ταυτόχρονα, ο όμιλος SAS υποστηρίζει ότι η δέσμη εγγυήσεων αξιολογήθηκε επαρκώς και ότι ο κίνδυνος μη εφαρμογής του σχεδίου 4XNG από την πλευρά της SAS ήταν μειωμένος. Η άποψη αυτή ενισχύεται από το γεγονός ότι η επιτυχής εξοικονόμηση κόστους αποτελούσε προαπαιτούμενο για τη συμμετοχή των πιστωτών στη νέα ΑΠΔ και ότι η σύναψη νέων συλλογικών συμφωνιών τον Νοέμβριο του 2012 ήταν καθοριστικής σημασίας για την επιτυχή εφαρμογή του σχεδίου.

(46)

Ο όμιλος SAS επικρίνει επίσης την Αρχή διότι δεν έλαβε υπόψη την εναλλακτική λύση της πτώχευσης και το γεγονός ότι τα κράτη θα είχαν χάσει την αξία του συνόλου των μετοχών τους, αν δεν είχε καταστεί διαθέσιμη η νέα ΑΠΔ. Στο πλαίσιο αυτό, ο όμιλος SAS τονίζει ότι τα κράτη συμμετείχαν στη νέα ΑΠΔ υπό την ιδιότητά τους ως βασικών μετόχων της SAS, με στόχο να εξασφαλίσουν την κατάλληλη απόδοση της επένδυσής τους.

(47)

Τέλος, ο όμιλος SAS αναφέρει ότι η εφαρμογή του σχεδίου 4XNG έχει επιτύχει κέρδη προ φόρων ύψους 3 δισεκατ. σουηδικών κορονών, με θετικό αποτέλεσμα για την SAS για την περίοδο από τον Νοέμβριο του 2012 έως τον Ιούλιο του 2013.

6.3.   Παρατηρήσεις της FAM

(48)

Σύμφωνα με τη FAM, την εταιρεία που είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση των στοιχείων ενεργητικού του KAW, η απόφαση του τελευταίου να συμμετάσχει στη νέα ΑΠΔ λήφθηκε ανεξάρτητα από το μερίδιό του στη SEB και το άνοιγμα της SEB έναντι της SAS. Η FAM υποστηρίζει ότι το KAW δεν είχε την πλειοψηφία των μετοχών της SEB ούτε θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι ελέγχει τη SEB.

(49)

Η FAM εξέτασε το σχέδιο 4XNG, τους συναφείς χρηματοοικονομικούς κινδύνους και τη δέσμη εγγυήσεων και έκρινε ότι θα ήταν προς το συμφέρον του KAW να συμμετάσχει στη νέα ΑΠΔ. Στο πλαίσιο αυτό, συνέκρινε την προοπτική της προστασίας της μακροπρόθεσμης επένδυσης του KAW στην SAS και την πιθανή μελλοντική απόδοση της εν λόγω επένδυσης, καθώς και τις υψηλές προμήθειες που θα καταβάλλονταν από την SAS στο πλαίσιο της νέας ΑΠΔ, με το ενδεχόμενο εκκαθάρισης της SAS, το οποίο δεν θεώρησε οικονομικώς συμφέρουσα επιλογή.

(50)

Η FAM συμφωνεί επίσης με τη Νορβηγία και τον όμιλο SAS ότι όλοι οι μέτοχοι συμμετείχαν στη νέα ΑΠΔ επί ίσοις όροις, χωρίς καμία μορφή μειωμένης εξασφάλισης, δυσανάλογα δικαιώματα εγγυήσεων ή άλλους ασύμμετρους όρους. Η απόφαση συμμετοχής στη νέα ΑΠΔ βασίστηκε σε διεξοδική ανάλυση των προοπτικών κερδοφορίας που προκύπτουν από μια ισχυρή και ανταγωνιστική SAS στο μέλλον.

(51)

Τέλος, η FAM συμμερίζεται την άποψη της Νορβηγίας ότι η απόφαση των πιστωτριών τραπεζών να συμμετάσχουν στη νέα ΑΠΔ βασίστηκε σε εμπορικά κριτήρια, δεδομένου ότι το υφιστάμενο άνοιγμά τους στο πλαίσιο της παλαιάς ΑΠΔ ήταν απλώς θεωρητικό. Υποστηρίζει ότι οι τράπεζες είχαν ακόμη λιγότερα κίνητρα να συμμετάσχουν στη νέα ΑΠΔ σε σύγκριση με τα κράτη και το KAW, δεδομένου ότι το τελευταίο θα μπορούσε να υπολογίζει σε αύξηση της τιμής των μετοχών. Επομένως, υποστηρίζει ότι πρέπει να θεωρείται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της συμμετοχής επί ίσοις όροις.

II.   ΕΚΤΙΜΗΣΗ

1.   ΥΠΑΡΞΗ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

(52)

Το άρθρο 61 παράγραφος 1 της συμφωνίας για τον ΕΟΧ ορίζει τα ακόλουθα:

«Ενισχύσεις που χορηγούνται υπό οποιαδήποτε μορφή από τα κράτη μέλη της ΕΚ, τα κράτη της ΕΖΕΣ ή με κρατικούς πόρους και που νοθεύουν ή απειλούν να νοθεύσουν τον ανταγωνισμό διά της ευνοϊκής μεταχειρίσεως ορισμένων επιχειρήσεων ή ορισμένων κλάδων παραγωγής, είναι ασυμβίβαστες με τη λειτουργία της παρούσας συμφωνίας, κατά το μέτρο που επηρεάζουν τις μεταξύ των συμβαλλομένων μερών συναλλαγές, εκτός εάν η παρούσα συμφωνία ορίζει άλλως.»

(53)

Επομένως, θεωρείται κρατική ενίσχυση κάθε άμεσο ή έμμεσο πλεονέκτημα που χρηματοδοτείται με κρατικούς πόρους ή από το ίδιο το κράτος ή από ενδιάμεσο φορέα κατά την άσκηση αρμοδιοτήτων που του έχουν εκχωρηθεί από το κράτος.

(54)

Για να συνιστά κρατική ενίσχυση ένα μέτρο πρέπει να προέρχεται από κρατικούς πόρους και να μπορεί να καταλογιστεί στο κράτος. Καταρχήν, κρατικοί πόροι είναι οι πόροι ενός κράτους μέλους και των κρατικών αρχών του, καθώς και οι πόροι των δημόσιων επιχειρήσεων στις οποίες οι δημόσιες αρχές μπορούν να ασκήσουν, άμεσα ή έμμεσα, αποφασιστική επιρροή.

(55)

Δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ότι το εν λόγω μέτρο περιλάμβανε κρατικούς πόρους, δεδομένου ότι χρηματοδοτήθηκε από πόρους που προήλθαν από τους προϋπολογισμούς των κρατών, και ότι μπορούσε να καταλογιστεί στο κράτος. Ειδικότερα, πρέπει να επισημανθεί ότι το κοινοβούλιο της Νορβηγίας ενέκρινε την κυβερνητική συμμετοχή στη νέα ΑΠΔ (παράγραφος 28 ανωτέρω).

(56)

Το εν λόγω μέτρο πρέπει να νοθεύει ή να απειλεί να νοθεύσει τον ανταγωνισμό και να μπορεί να επηρεάσει τις συναλλαγές μεταξύ των συμβαλλομένων μερών.

(57)

Σύμφωνα με την πάγια νομολογία, όταν η οικονομική ενίσχυση που χορηγείται από κράτος μέλος ενισχύει τη θέση μιας επιχείρησης σε σύγκριση με άλλες επιχειρήσεις που ανταγωνίζονται στο ενδοενωσιακό εμπόριο, τότε υπάρχει τουλάχιστον δυνητική επίπτωση στις συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών και στον ανταγωνισμό (27). Στο πλαίσιο αυτό, η Αρχή είναι της άποψης ότι κάθε δυνητικό οικονομικό πλεονέκτημα υπέρ της SAS με κρατικούς πόρους θα πληρούσε την εν λόγω προϋπόθεση. Η SAS ανταγωνίζεται άλλες αεροπορικές εταιρείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΕΟΧ, ειδικότερα από τότε που τέθηκε σε ισχύ το τρίτο στάδιο απελευθέρωσης των αεροπορικών μεταφορών («τρίτη δέσμη μέτρων») την 1η Ιανουαρίου 1993 (28). Επιπλέον, για ταξίδια σχετικά μικρότερων αποστάσεων εντός του ΕΟΧ, οι αεροπορικές μεταφορές ανταγωνίζονται τις οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές οι οποίες μπορεί, ως εκ τούτου, να επηρεαστούν.

(58)

Το μόνο κριτήριο της έννοιας της κρατικής ενίσχυσης, επομένως, είναι κατά πόσον το εν λόγω μέτρο παρείχε επιλεκτικό αδικαιολόγητο οικονομικό πλεονέκτημα στην SAS.

(59)

Υπό το πρίσμα της ακύρωσης της νέας ΑΠΔ από τις 4 Μαρτίου 2014, η Αρχή αξιολόγησε κατά πόσον η νέα ΑΠΔ παρείχε επιλεκτικό αδικαιολόγητο οικονομικό πλεονέκτημα στην SAS από τη στιγμή της δημιουργίας της το 2012 μέχρι την ακύρωσή της το 2014.

2.   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ SAS

(60)

Για να προσδιορίσει κατά πόσον χορηγήθηκε κρατική ενίσχυση υπέρ της SAS κατά την έννοια του άρθρου 61 παράγραφος 1 της συμφωνίας για τον ΕΟΧ, η Αρχή θα εκτιμήσει αν η αεροπορική εταιρεία αποκόμισε οικονομικό πλεονέκτημα το οποίο δεν θα είχε αποκομίσει υπό τις συνήθεις συνθήκες της αγοράς. Για να εξετάσει το ζήτημα αυτό, η Αρχή εφαρμόζει το κριτήριο του επενδυτή σε οικονομία της αγοράς, σύμφωνα με το οποίο δεν υπάρχει κρατική ενίσχυση στις περιπτώσεις όπου, υπό παρόμοιες συνθήκες, ιδιώτης επενδυτής συγκρίσιμου μεγέθους με τους σχετικούς φορείς του δημόσιου τομέα, ο οποίος δραστηριοποιείται υπό τις συνήθεις συνθήκες σε οικονομία της αγοράς, θα μπορούσε να προβεί στη λήψη του εν λόγω μέτρου υπέρ του δικαιούχου.

(61)

Ως εκ τούτου, σύμφωνα με το εν λόγω κριτήριο, η Αρχή πρέπει να αξιολογήσει αν ιδιώτης επενδυτής θα είχε πραγματοποιήσει την υπό εξέταση συναλλαγή με τους ίδιους όρους. Η στάση του υποθετικού ιδιώτη επενδυτή είναι εκείνη ενός συνετού επενδυτή του οποίου ο στόχος της μεγιστοποίησης του κέρδους μετριάζεται από την προσοχή όσον αφορά το επίπεδο κινδύνου που είναι αποδεκτό για έναν συγκεκριμένο δείκτη απόδοσης (29).

(62)

Καταρχήν, η εισφορά δημόσιων πόρων δεν συνιστά κρατική ενίσχυση αν η ενίσχυση χορηγείται ταυτόχρονα με σημαντική εισφορά κεφαλαίου από ιδιώτη επενδυτή που πραγματοποιείται σε συγκρίσιμες συνθήκες και με συγκρίσιμους όρους (επί ίσοις όροις) (30).

2.1.   Επί ίσοις όροις συμμετοχή των κρατών, του KAW και των τραπεζών στη νέα ΑΠΔ

(63)

Η Αρχή επισημαίνει ότι οι πιστώτριες τράπεζες που συμμετείχαν στη νέα ΑΠΔ συμμετείχαν και στην παλαιά ΑΠΔ. Στη νέα ΑΠΔ, ωστόσο, τα κράτη αύξησαν το άνοιγμά τους έναντι της SAS, ενώ οι τράπεζες μείωσαν σχεδόν κατά το ήμισυ την εισφορά τους (από 366 εκατ. ευρώ σε 200 εκατ. ευρώ περίπου) και, ως εκ τούτου, μείωσαν το συνολικό τους άνοιγμα στο πλαίσιο της ΑΠΔ έναντι της SAS κατά 50 % περίπου. Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, η Αρχή εξέφρασε αμφιβολίες στην απόφαση κίνησης της διαδικασίας σχετικά με το κατά πόσον ισχύει το επιχείρημα της επί ίσοις όροις συμμετοχής, δεδομένου ότι τα κράτη και οι τράπεζες δεν φαίνεται να βρίσκονταν σε συγκρίσιμη κατάσταση.

(64)

Η Νορβηγία και ο όμιλος SAS υποστήριξαν, κατά τη διάρκεια της επίσημης διαδικασίας έρευνας, ότι οι πιστώτριες τράπεζες δεν είχαν κανένα άνοιγμα στο πλαίσιο της παλαιάς ΑΠΔ κατά τη διαπραγμάτευση της συμμετοχής τους στη νέα ΑΠΔ. Οι τράπεζες θα πρέπει, ως εκ τούτου, να θεωρηθούν εξωτερικοί επενδυτές σε συγκρίσιμη κατάσταση με εκείνη των κρατών και του KAW.

(65)

Η Αρχή επισημαίνει ότι η SAS είχε χρησιμοποιήσει πλήρως την παλαιά ΑΠΔ τον Ιανουάριο του 2012 (παράγραφος 18 ανωτέρω). Πράγματι, οι τροποποιήσεις της παλαιάς ΑΠΔ τον Μάρτιο του 2012 περιλάμβαναν, μεταξύ άλλων, την πλήρη και άμεση αποπληρωμή του αναληφθέντος ποσού. Τα ποσά αποπληρώθηκαν πλήρως τον Μάρτιο του 2012 και οι τροποποιήσεις της παλαιάς ΑΠΔ που πραγματοποιήθηκαν τον ίδιο μήνα κατέστησαν εξαιρετικά δύσκολη τη χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης από την SAS στη συνέχεια (31). Επίσης, η SAS όφειλε να παρουσιάσει σχέδιο ανακεφαλαιοποίησης έως τον Ιούνιο του 2012, το οποίο έπρεπε να εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο, καθώς και από τα κράτη και το KAW, δεδομένου ότι ήταν οι βασικοί μέτοχοι. Το σχέδιο αυτό είχε αρχικά απορριφθεί από τις τράπεζες. Τα κράτη, αφού εξέτασαν προσεκτικά το αναθεωρημένο σχέδιο 4XNG, αποφάσισαν να συμμετάσχουν στη νέα ΑΠΔ μόλις τον Νοέμβριο του 2012 και οι τράπεζες ακολούθησαν στη συνέχεια.

(66)

Ως εκ τούτου, οι νορβηγικές αρχές και ο όμιλος SAS υποστήριξαν, κατά τη διάρκεια της επίσημης διαδικασίας έρευνας, ότι ουσιαστικά δεν επιτρεπόταν στην SAS να υποβάλει αίτηση για να χρησιμοποιήσει την παλαιά ΑΠΔ. Έχοντας επίγνωση της κατάστασης αυτής, οι τράπεζες έπρεπε να αποφασίσουν αν θα συνέχιζαν με την παλαιά ΑΠΔ μέχρι τη λήξη της τον Ιούνιο του 2013 ή αν θα συμμετείχαν στη νέα ΑΠΔ επί ίσοις όροις με τα κράτη και το KAW, παρά το γεγονός ότι τα κράτη και το KAW, ως μέτοχοι, είχαν περισσότερα κίνητρα να συμμετάσχουν με σκοπό να επιτύχουν ενδεχομένως υψηλότερη τιμή για τις μετοχές τους μετά την εφαρμογή του σχεδίου 4XNG.

(67)

Η Αρχή θεωρεί πιθανό οι τράπεζες, τουλάχιστον εκείνες που δεν είχαν άλλα μη εξασφαλισμένα διμερή ανοίγματα έναντι της SAS, να μην είχαν σημαντικά ανοίγματα έναντι της παλαιάς ΑΠΔ κατά τον χρόνο λήψης απόφασης για τη συμμετοχή στη νέα ΑΠΔ, αλλά είναι επίσης της άποψης ότι εξακολουθούσε να υπάρχει ο κίνδυνος η SAS να πληρούσε τις προϋποθέσεις χρησιμοποίησης της παλαιάς ΑΠΔ πριν από τη θέση σε ισχύ της νέας ΑΠΔ. Το γεγονός ότι αυτό δεν συνέβη και ότι η παλαιά ΑΠΔ δεν χρησιμοποιήθηκε μετά την πλήρη αποπληρωμή της τον Μάρτιο του 2012 είναι άνευ σημασίας εν προκειμένω. Βάσει των ανωτέρω, συνάγεται ότι οι τράπεζες είχαν ως έναν βαθμό άνοιγμα έναντι της SAS στο πλαίσιο της παλαιάς ΑΠΔ το οποίο δεν είχαν τα κράτη (και το KAW). Ως εκ τούτου, η Αρχή δεν μπορεί να αποδεχθεί το επιχείρημα των νορβηγικών αρχών ότι οι τράπεζες συμμετείχαν στη νέα ΑΠΔ ως εξωτερικοί επενδυτές, παρά το άνοιγμά τους στο πλαίσιο της παλαιάς ΑΠΔ.

(68)

Επιπλέον, η Αρχή δεν μπορεί να συμφωνήσει με τη Νορβηγία ότι το άνοιγμα ορισμένων εκ των τραπεζών με τη μορφή διμερών διευκολύνσεων που συνδέονταν με την παλαιά ΑΠΔ (32) δεν εμπεριείχε κανέναν οικονομικό κίνδυνο για τις τράπεζες κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για τη νέα ΑΠΔ, με βάση το σκεπτικό ότι οι εν λόγω διευκολύνσεις δεν θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν εκτός αν εξαντλούνταν πλήρως η παλαιά ΑΠΔ. Όπως αναφέρεται ανωτέρω, υπήρχε ο κίνδυνος, έστω και ελάχιστος, να καλυφθούν οι προϋποθέσεις χρησιμοποίησης παρά το γεγονός ότι ήταν πολύ μικρό το ενδεχόμενο χρησιμοποίησης της παλαιάς ΑΠΔ από την SAS, μετά τις τροποποιήσεις τον Μάρτιο του 2012 και τις αυστηρές προϋποθέσεις που τέθηκαν.

(69)

Επιπλέον, φαίνεται ότι ορισμένες τράπεζες είχαν και άλλα ανοίγματα έναντι της SAS. Για παράδειγμα, εκτός από τη συμμετοχή στην παλαιά ΑΠΔ, η […] είχε (στις 30 Σεπτεμβρίου 2012), μη εξασφαλισμένο (και μη χρησιμοποιηθέν) διμερές άνοιγμα έναντι της SAS ύψους [200-600] εκατ. σουηδικών κορονών, καθώς και μη εξασφαλισμένο άνοιγμα πιστωτικών καρτών ύψους [500-900] εκατ. σουηδικών κορονών. Κατά συνέπεια, θα μπορούσε να είχε την ευθύνη κάλυψης τυχόν εξόδων αποζημίωσης πελατών, σε περίπτωση που η SAS ακύρωνε τις αντίστοιχες πτήσεις. Παρόλο που το εν λόγω μη εξασφαλισμένο άνοιγμα πιστωτικών καρτών αντιπροσώπευε το [0-2 %] του συνολικού πιστωτικού χαρτοφυλακίου της […] ύψους περίπου [1 000-3 000] δισεκατ. σουηδικών κορονών, συνιστούσε οικονομικό κίνδυνο και, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να γίνει δεκτό ότι η […] ήταν σε παρόμοια κατάσταση με τα κράτη όταν αποφάσισε να συμμετάσχει στη νέα ΑΠΔ.

(70)

Επιπλέον, άλλες τρεις τράπεζες είχαν ανοίγματα όσον αφορά εκκρεμείς διευκολύνσεις χρηματοδότησης αεροσκαφών (π.χ. η […]). Παρόλο που τα κράτη υποστηρίζουν ότι τα δάνεια ήταν εξασφαλισμένα από το αεροσκάφος και δεν συνιστούσαν οικονομικό κίνδυνο για τις τράπεζες, διότι θα μπορούσαν εύκολα να πωληθούν στην αγορά, αυτό δεν έχει αποδειχθεί έμπρακτα. Παραμένει ασαφές το αν θα μπορούσε πράγματι να ανακτηθεί το ποσό, σε περίπτωση έκτακτης πώλησης του αεροσκάφους.

(71)

Επιπλέον, στην απόφαση κίνησης της διαδικασίας, η Αρχή εξέφρασε αμφιβολίες για το κατά πόσον η συμπεριφορά των τραπεζών θα μπορούσε να είχε επηρεαστεί από τη συμπεριφορά των κρατών, δεδομένης της συνεχούς χρηματοδοτικής στήριξης των κρατών προς την αεροπορική εταιρεία κατά τα προηγούμενα έτη (π.χ. η έκδοση δικαιωμάτων του 2009 και του 2010). Επιπλέον, οι τράπεζες ήταν πρόθυμες να συμμετάσχουν στη νέα ΑΠΔ μόνον υπό τον όρο ότι θα συμμετείχαν και τα κράτη, όπως εξηγείται στις παραγράφους (21) και (22) ανωτέρω.

(72)

Καταρχήν, η Αρχή θεωρεί ότι δεν μπορεί να εφαρμόζεται η προϋπόθεση της επί ίσοις όροις συμμετοχής σε περιπτώσεις όπου η συμμετοχή των κρατών συνιστά προαπαιτούμενο για τη συμμετοχή των ιδιωτικών φορέων στη συναλλαγή.

(73)

Κατά τη διάρκεια της επίσημης διαδικασίας έρευνας, η Νορβηγία και ο όμιλος SAS υποστήριξαν ότι, σε κανένα στάδιο κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για τη νέα ΑΠΔ, οι τράπεζες δεν θεώρησαν ότι επηρεάστηκαν από την προηγούμενη συμπεριφορά των κρατών και τη συνεχή προθυμία των κρατών να στηρίζουν την SAS, παρά το γεγονός ότι τα έσοδα από τις εκδόσεις δικαιωμάτων του 2009 και του 2010 ήταν κατώτερα των προσδοκιών των κρατών.

(74)

Η Αρχή δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο οι ιδιωτικοί φορείς να μην ήταν διατεθειμένοι να επενδύσουν σε επιχείρηση με τέτοιο ιστορικό και απρόβλεπτες επιδόσεις στο μέλλον χωρίς τη συμμετοχή των κρατών. Την ίδια στιγμή, δεν μπορεί να αποκλείσει το ότι τα κράτη, που είχαν αρνηθεί να παράσχουν νέα ίδια κεφάλαια και να συμμετάσχουν σε ΑΠΔ μειωμένης εξασφάλισης, δεν ήταν πλέον διατεθειμένα να χορηγήσουν πρόσθετους πόρους στην SAS. Παρά τα ανωτέρω, η Αρχή δεν έχει πεισθεί ότι η συμμετοχή των κρατών στη νέα ΑΠΔ έγινε επί ίσοις όροις με τις πιστώτριες τράπεζες, λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμετοχή των κρατών είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του συνολικού ανοίγματος των τραπεζών στο πλαίσιο της ΑΠΔ έναντι της SAS κατά 50 % περίπου, ενώ την ίδια στιγμή τα κράτη αύξησαν το άνοιγμά τους έναντι της SAS.

(75)

Σε σχέση με το κατά πόσον η συμπεριφορά του KAW θα μπορούσε να θεωρηθεί σημείο αναφοράς για τον προσδιορισμό της συμπεριφοράς του ιδιώτη επενδυτή, η επίσημη διαδικασία έρευνας απέδειξε ότι το άνοιγμα του KAW έναντι της SAS μέσω της συμμετοχής του στο κεφάλαιο της SEB ήταν μικρότερο από εκείνο που αναφέρεται στην απόφαση κίνησης της διαδικασίας. Λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι το KAW είναι απλώς μειοψηφών μέτοχος της SEB και ότι το άνοιγμα της SEB έναντι της SAS ήταν περιορισμένο, θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι η συμμετοχή του KAW στη νέα ΑΠΔ βασίστηκε στις προοπτικές κερδοφορίας της επένδυσης.

(76)

Σε συνέχεια των ανωτέρω, μέσω της επίσημης διαδικασίας έρευνας, η Αρχή δεν μπόρεσε να καταλήξει με βεβαιότητα στο συμπέρασμα ότι η επίμαχη πράξη πραγματοποιήθηκε επί ίσοις όροις.

(77)

Ανεξαρτήτως της αξιολόγησης της επί ίσοις όροις συμμετοχής, η Αρχή εξέτασε επίσης κατά πόσον η συμμετοχή των κρατών στη νέα ΑΠΔ θα μπορούσε να θεωρηθεί ορθολογική από την άποψη των μετόχων και θα πληρούσε το κριτήριο του επενδυτή σε οικονομία της αγοράς εάν δεν διεξαγόταν επί ίσοις όροις.

2.2.   Αξιολόγηση της συμμετοχής των κρατών στη νέα ΑΠΔ βάσει του κριτηρίου του επενδυτή σε οικονομία της αγοράς

(78)

Πρέπει να τεθεί το ερώτημα κατά πόσον ιδιώτης επενδυτής στην ίδια κατάσταση με τα κράτη, δηλαδή ως υφιστάμενος μέτοχος της SAS και σε παρόμοια κατάσταση με εκείνη που βρίσκονταν τα κράτη το 2012, θα συμμετείχε στη νέα ΑΠΔ με παρόμοιους όρους και προϋποθέσεις (33).

(79)

Οι ανεξάρτητες αναλύσεις που διενεργήθηκαν από εξωτερικούς οικονομικούς συμβούλους (δηλαδή την Goldman Sachs International και τη CITI ως συμβούλους των κρατών και […] ως σύμβουλο των πιστωτών) πριν από τη συμφωνία της νέας ΑΠΔ είναι κατατοπιστικές εν προκειμένω. Σύμφωνα με την απάντηση της Νορβηγίας στην απόφαση κίνησης της διαδικασίας, τα κράτη αποφάσισαν να συμμετάσχουν στη νέα ΑΠΔ μόνο μετά από διεξοδικό έλεγχο του σχεδίου 4XNG από τους εξωτερικούς συμβούλους τους και μετά την προσαρμογή των όρων και των προϋποθέσεων της νέας ΑΠΔ.

(80)

Ενώ η Αρχή εξέφρασε ορισμένες επιφυλάξεις στην απόφασή της για την κίνηση της διαδικασίας όσον αφορά το εύρος της έκθεσης που εκπονήθηκε από τη CITI, η Νορβηγία διευκρίνισε ότι η απόφασή της να συμμετάσχει στη νέα ΑΠΔ βασίστηκε σε όλες τις αναλύσεις που εκπονήθηκαν από τους οικονομικούς της συμβούλους και ότι, ως εκ τούτου, η έκθεση CITI δεν θα πρέπει να εκτιμηθεί μεμονωμένα.

(81)

Οι οικονομικοί σύμβουλοι είχαν, μεταξύ άλλων, το καθήκον να παράσχουν κριτική ανάλυση του σχεδίου 4XNG και της νέας ΑΠΔ, καθώς και των σχετικών ευαίσθητων και τρωτών σημείων. Η εν λόγω ανάλυση πραγματοποιήθηκε με διαδοχικές εκθέσεις σε συνάρτηση με την ιστορική απόδοση της SAS και άλλους δείκτες αναφοράς του κλάδου. Οι σύμβουλοι εξέδωσαν σειρά συστάσεων σχετικά με στρατηγικές μετριασμού του κινδύνου τόσο για το σχέδιο 4XNG όσο και για τη νέα ΑΠΔ. Σύμφωνα με την εν λόγω συμβουλή, τα κράτη ζήτησαν να γίνουν ορισμένες προσαρμογές στο σχέδιο 4XNG (για την επίσπευση των μέτρων εξοικονόμησης δαπανών και τη συμπερίληψη πρόσθετων πρωτοβουλιών), καθώς και προσαρμογές στους όρους της νέας ΑΠΔ για να μειωθεί η πιθανότητα χρησιμοποίησής της.

(82)

Κατά την ανάλυση του σχεδίου 4XNG, οι εξωτερικοί σύμβουλοι εντόπισαν βασικούς τομείς πιθανού κινδύνου στους οποίους έδωσαν ιδιαίτερη προσοχή, συμπεριλαμβανομένων των στόχων εξοικονόμησης δαπανών, των εκποιήσεων και της πίεσης στον δείκτη RASK. Η εν λόγω αξιολόγηση κινδύνου κατέληξε, μεταξύ άλλων, στις ακόλουθες παρατηρήσεις:

Στόχοι εξοικονόμησης δαπανών

Εκτός από τις εξωτερικές συμβουλές που ελήφθησαν, το σχέδιο 4XNG τροποποιήθηκε και ενισχύθηκε, ώστε να συμπεριληφθούν πρωτοβουλίες εξοικονόμησης δαπανών ύψους περίπου [1-4] δισεκατ. σουηδικών κορονών ετησίως (αυξημένες σε σύγκριση με τον αρχικό στόχο των [1-4] δισεκατ. σουηδικών κορονών ετησίως). Ενώ η μη επίτευξη των στόχων εξοικονόμησης δαπανών χαρακτηρίστηκε ανησυχητική, το βασικό μέτρο για να εξαλειφθεί ο κίνδυνος από το σχέδιο 4XNG πριν από την οριστικοποίηση της νέας ΑΠΔ ήταν η σύναψη νέων συνδικαλιστικών συμφωνιών με περικοπές των αποζημιώσεων και των επιδομάτων των εργαζομένων, καθώς και τροποποιήσεις του συνταξιοδοτικού προγράμματος τον Νοέμβριο του 2012. Αυτό οδήγησε σε άμεση εξοικονόμηση δαπανών ύψους σχεδόν […] σουηδικών κορονών, η οποία, κατόπιν αιτήματος των κρατών, έπρεπε να εκτελεστεί επιτυχώς πριν από τη θέση σε ισχύ της νέας ΑΠΔ.

Εκποιήσεις

Μετά την αμφισβήτηση των αρχικών παραδοχών σχετικά με τις εκποιήσεις στοιχείων του ενεργητικού από τον εξωτερικό οικονομικό σύμβουλο, και επίσης λόγω νέων στοιχείων που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ο τελικός κατάλογος των προβλεπόμενων εκποιήσεων στο σχέδιο 4XNG παρουσίαζε διαφορές σε σύγκριση με τον κατάλογο που πρότεινε αρχικά η SAS (34). Ο οικονομικός σύμβουλος των κρατών κατέληξε τελικά στο συμπέρασμα ότι οι εκποιήσεις (εκτιμώμενης αξίας περίπου 3 δισεκατ. σουηδικών κορονών) οι οποίες συμπεριλήφθηκαν στο τελικό σχέδιο 4XNG ήταν εφικτές εντός του εκτιμώμενου χρονοδιαγράμματος. Επιπλέον, στη νέα ΑΠΔ συμπεριλήφθηκαν διατάξεις για τον χρόνο πώλησης της Widerøe, καθώς και για την αυστηρή χρήση του προϊόντος της εκποίησης για την αποπληρωμή της νέας ΑΠΔ.

Πίεση στον δείκτη RASK

Οι υποκείμενες παραδοχές σχετικά με την απόδοση και την πίεση στον δείκτη RASK αξιολογήθηκαν και θεωρήθηκαν εύλογες, λαμβανομένων υπόψη των συναφών δεδομένων για τις ιστορικές τάσεις, των προβλέψεων τρίτων και των γνωστών μεταβολών στο ανταγωνιστικό περιβάλλον κατά τον εν λόγω χρόνο. Ως εκ τούτου, δεν θεωρήθηκε ότι οι παραδοχές αυτές συνιστούσαν σημαντικό κίνδυνο για την εκτέλεση του σχεδίου 4XNG.

(83)

Σε σχέση με τις αμφιβολίες που εξέφρασε η Αρχή στην απόφαση κίνησης διαδικασίας όσον αφορά τον αισιόδοξο χαρακτήρα συγκεκριμένων παραγόντων στο σχέδιο 4XNG (π.χ. ανάπτυξη της αγοράς ως προς τον δείκτη ASK, προβλέψεις για το ΑΕΠ και πληθωρισμός 0 % για την περίοδο 2015-2017), τα στοιχεία που υποβλήθηκαν από τη Νορβηγία και τον όμιλο SAS κατά τη διάρκεια της επίσημης διαδικασίας έρευνας καταδεικνύουν ότι οι εν λόγω εκτιμήσεις έλαβαν ιδιαιτέρως υπόψη τις κύριες αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται η SAS. Ειδικότερα λήφθηκε υπόψη το μεγαλύτερο άνοιγμα που έχει η εταιρεία στη Βόρεια Ευρώπη παρά στη Νότια, καθώς και το άνοιγμά της στις αγορές των ΗΠΑ και της Ασίας. Στα στοιχεία που υποβλήθηκαν αναφέρεται επίσης ότι ο εκτιμώμενος πληθωρισμός κόστους της τάξης του 0 % ετησίως για την περίοδο 2015-2017 είναι το καθαρό αποτέλεσμα υποκείμενου ποσοστού πληθωρισμού της τάξης του 2 % ετησίως (σύμφωνα με το εκτιμώμενο επίπεδο πληθωρισμού της ΕΕ) και της υπόθεσης ότι θα ήταν δυνατό να εξουδετερωθεί μέσω νέων μέτρων εξοικονόμησης δαπανών.

(84)

Όσον αφορά την απουσία δοκιμής ευαισθησίας ως προς την ανάλυση του εσωτερικού ποσοστού απόδοσης που παρουσιάζεται στην έκθεση CITI (βλ. παράγραφο 33 ανωτέρω), καθώς και τις αρχικές ανησυχίες της Αρχής για τις πιθανές επιπτώσεις των λιγότερο αισιόδοξων σεναρίων, η Αρχή έλαβε συμπληρωματικά στοιχεία από τη Νορβηγία στις παρατηρήσεις της για την απόφαση κίνησης της διαδικασίας σχετικά με το εύρος της ανάλυσης ευαισθησίας που πραγματοποιήθηκε. Στο πλαίσιο αυτό, η Goldman Sachs υπέβαλε διάφορες δοκιμές ευαισθησίας κατά την κατάρτιση του σχεδίου 4XNG από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο του 2012. Τον Σεπτεμβρίου του 2012, αναθεωρημένη ανάλυση ανέφερε ότι δεν θα εξαντληθούν τα μετρητά της SAS, ακόμη και σύμφωνα με τα αρνητικά σενάρια που παρουσιάστηκαν, δηλαδή σε όλες τις περιπτώσεις οι οποίες αναλύθηκαν η ταμειακή θέση της SAS παρέμενε πάνω από το κατώτατο επίπεδο που συνεπάγεται χρησιμοποίηση της ΑΠΔ. Ωστόσο, για να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη της αγοράς, θεωρήθηκε αναγκαίο να υπάρχει μηχανισμός προστασίας της ρευστότητας και να παραμείνει η ΑΠΔ η πλέον ρεαλιστική επιλογή για το εν λόγω αποθεματικό ρευστότητας.

(85)

Συνεπώς, η Αρχή επισημαίνει τους διαδοχικούς χρηματοοικονομικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν επί του σχεδίου 4XNG (μεταξύ των οποίων εκτενής ανάλυση και δοκιμή διάφορων στοιχείων του σχεδίου). Η Αρχή επισημαίνει επίσης τις επακόλουθες απαιτήσεις των κρατών για μείωση των κινδύνων εφαρμογής και την κατάρτιση ενιαίου σχεδίου αναδιάρθρωσης πριν από τη συμμετοχή τους στη νέα ΑΠΔ. Οι δράσεις αυτές φαίνεται να είναι σύμφωνες με εκείνες ενός συνετού ιδιώτη επενδυτή σε οικονομία της αγοράς. Παρ' όλα αυτά, μένει ακόμη να εξεταστεί κατά πόσον οι όροι και οι προϋποθέσεις της νέας ΑΠΔ συμφωνούσαν με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα αποδεχόταν ιδιώτης επενδυτής σε οικονομία της αγοράς, αν βρισκόταν στην ίδια κατάσταση με τα κράτη, δηλαδή ως υφιστάμενος μέτοχος στην εταιρεία.

(86)

Η Νορβηγία και ο όμιλος SAS εξήγησαν ότι ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του κλάδου των αεροπορικών εταιρειών είναι η ανάγκη διατήρησης υψηλού επιπέδου οικονομικής ετοιμότητας, ώστε να διαφυλάσσεται η εμπιστοσύνη των πελατών και των μετόχων στην ικανότητα της επιχείρησης να συνεχίσει τις δραστηριότητές της. Δεδομένων των οικονομικών δυσχερειών που αντιμετώπισε η SAS το 2012 και της επικρατούσας κατάστασης ρευστότητας κατά την περίοδο εκείνη, πιθανό κίνητρο για τη συμμετοχή των κρατών στη νέα ΑΠΔ, ως μετόχων της SAS, ήταν η αποφυγή μεγαλύτερων απωλειών ή της πτώχευσης σε περίπτωση εκροών ρευστότητας από την εταιρεία.

(87)

Ως προς αυτό, φαίνεται ότι τα κράτη βασίστηκαν κυρίως στις συστάσεις των ανεξάρτητων οικονομικών συμβούλων κατά την οριστικοποίηση των όρων και των προϋποθέσεων της νέας ΑΠΔ. Πράγματι, φαίνεται ότι οι όροι και οι προϋποθέσεις της νέας ΑΠΔ αποσκοπούσαν συνολικά στον μετριασμό των κύριων εμπορικών κινδύνων που εντοπίστηκαν. Για παράδειγμα, όπως επισημαίνεται στην παράγραφο 82 ανωτέρω, βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση της νέας ΑΠΔ ήταν η επιτυχής εκτέλεση των νέων συλλογικών συμβάσεων με τα πληρώματα θαλάμου επιβατών. Επιπλέον, οι σχετικές προϋποθέσεις της διευκόλυνσης Β φαίνεται να καθιστούν εξαιρετικά απίθανη τη χρησιμοποίησή της πριν από τον Μάρτιο του 2015 (35). Οι χρηματοοικονομικές ρήτρες της νέας ΑΠΔ διαρθρώνονταν κατά τέτοιον τρόπον ώστε η SAS να μην μπορεί να έχει πρόσβαση στην ΑΠΔ ή να πρέπει να αποπληρώσει τυχόν ποσό που άντλησε από την ΑΠΔ κατά την περίοδο εκείνη, αν δεν κατόρθωνε να εκτελέσει τις βασικές χρηματοοικονομικές προβλέψεις του σχεδίου 4XNG (36).

(88)

Εκτός από τις ανωτέρω παρατηρήσεις, η Αρχή έλαβε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επάρκεια των υποκείμενων ασφαλειών για τη νέα ΑΠΔ. Σε έκθεση του Μαΐου του 2012, […] παρείχε ανεξάρτητη αποτίμηση της Widerøe και ορισμένων υλικών στοιχείων ενεργητικού (μεταξύ των οποίων εφεδρικές μηχανές, σχετικά αεροσκάφη, ορισμένα μικρότερα ακίνητα και εξοπλισμός) τα οποία στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν ως εγγύηση για τη νέα ΑΠΔ. Ενώ η εστίαση ήταν στην Widerøe, ως το πιο σημαντικό στοιχείο ενεργητικού της δέσμης εγγυήσεων, και η αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων ενεργητικού βασίστηκε σε πιο περιορισμένες πληροφορίες, σύμφωνα με τη γενική αποτίμηση η συνολική αξία των στοιχείων ενεργητικού ανερχόταν σε περίπου [1-4]-[3-6] δισεκατ. σουηδικές κορόνες. Ως εκ τούτου, η συνολική εκτιμώμενη αξία των στοιχείων ενεργητικού που υπόκειντο στην εγγύηση υπερέβαινε το ύψος της διευκόλυνσης A. Σύμφωνα με τη Νορβηγία, το επίπεδο αυτό θεωρήθηκε επαρκές για τους πιστωτές της νέας ΑΠΔ, δεδομένου ότι, όπως επισημάνθηκε ανωτέρω, η πιθανότητα χρησιμοποίησης της διευκόλυνσης Β από την SAS θεωρήθηκε αμελητέα.

(89)

Οι πραγματικοί οικονομικοί κίνδυνοι που συνδέονταν με τη νέα ΑΠΔ μετριάστηκαν περαιτέρω από ρήτρες σχετικά με την υποχρεωτική προπληρωμή και/ή την ακύρωση των αναλήψεων υποχρεώσεων στο πλαίσιο της νέας ΑΠΔ, αν η SAS εκποιούσε ορισμένα στοιχεία ενεργητικού ή προέβαινε και σε άλλες χρηματοδοτικές επιλογές. Οι εν λόγω ρήτρες σχετικά με την προπληρωμή και την ακύρωση είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση της δυνητικής ζημίας με την πάροδο του χρόνου. Πράγματι, ως αποτέλεσμα της πώλησης της Widerøe, και βάσει συμφωνίας η οποία τέθηκε σε ισχύ με την εν λόγω πώληση τον Σεπτέμβριο του 2013 (βλ. παράγραφο 29 ανωτέρω), το συνολικό ύψος της νέας ΑΠΔ μειώθηκε από 3,5 δισεκατ. σε 2 δισεκατ. σουηδικές κορόνες.

(90)

Επομένως, φαίνεται ότι λήφθηκε ένα ολοκληρωμένο και συνεκτικό σύνολο μέτρων, τα οποία αποσκοπούσαν ειδικά στη διασφάλιση της συνεχούς βιωσιμότητας της SAS κατά την περίοδο 2012-2015 και στον περιορισμό των βασικών οικονομικών κινδύνων που συνδέονταν με τη νέα ΑΠΔ.

(91)

Επιπλέον, η Αρχή αναγνωρίζει ότι είναι αναγκαίο να εξεταστεί κατά πόσον ιδιώτης επενδυτής, που αντιμετωπίζει παρόμοιες συνθήκες αγοράς με τα κράτη (δηλαδή ως υφιστάμενοι μέτοχοι της SAS), θα μπορούσε να προβεί στη λήψη του εν λόγω μέτρου υπέρ του δικαιούχου. Για τον σκοπό αυτόν, είναι επίσης σκόπιμο να εξεταστούν πιθανά αντιπαραδείγματα που θα προέκυπταν ελλείψει τέτοιου μέτρου.

(92)

Στο πλαίσιο αυτό, η Νορβηγία και ο όμιλος SAS υποστηρίζουν στις παρατηρήσεις τους σχετικά με την απόφαση κίνησης της διαδικασίας ότι θα ήταν πιθανή η πτώχευση αν το 2012 δεν είχε καταστεί διαθέσιμη η νέα ΑΠΔ. Σύμφωνα με τη Νορβηγία, η εν λόγω πτώχευση θα ισοδυναμούσε με συνολική ζημία 1 044,6 εκατ. σουηδικών κορονών για τα κράτη, δηλαδή ίση με την αξία του συνόλου των μετοχών τους. Άλλο στοιχείο προς εξέταση ήταν η προοπτική της απώλειας πιθανών κεφαλαιακών κερδών στο μέλλον, αν το σχέδιο 4XNG εφαρμοζόταν με επιτυχία. Συγκριτικά, η Νορβηγία εκτιμά στις παρατηρήσεις της ότι, αν η SAS αθετούσε τις υποχρεώσεις της σε σχέση με τη νέα ΑΠΔ, η πιθανή συνολική ζημία από το σύνολο των μετοχών των κρατών μελών και των εισφορών τους στην ΑΠΔ θα ανερχόταν, στη χειρότερη περίπτωση, σε περίπου [1 000-3 000] εκατ. σουηδικές κορόνες (37).

(93)

Κατά συνέπεια, σε περίπτωση πτώχευσης της SAS, η πιθανή πρόσθετη ζημία που συνδέεται με την συμμετοχή των κρατών στη νέα ΑΠΔ (δηλαδή περίπου 447,5 εκατ. σουηδικές κορόνες, με βάση το ενδεικτικό παράδειγμα της Νορβηγίας) φαίνεται να είναι σχετικά περιορισμένη σε σύγκριση με τη ζημία που θα είχε παρ' όλα αυτά προκύψει από τις μετοχές των κρατών. Η σύγκριση αυτής της σχετικά περιορισμένης σταδιακής αλλαγής στο αρνητικό σενάριο (πτώχευση) των κρατών με το δυνητικό όφελος που θα αποκόμιζαν τα κράτη από την επιτυχή εκτέλεση του σχεδίου 4XNG φαίνεται να ενισχύει περαιτέρω την απόφαση των κρατών να συμμετάσχουν στη νέα ΑΠΔ. Στο πιο αισιόδοξο «βασικό σενάριο», η έκθεση CITI υπολόγισε ότι τα δυνητικά κεφαλαιακά κέρδη για τα κράτη ανέρχονταν συνολικά σε [7 000-12 000] εκατ. σουηδικές κορόνες. Ωστόσο, ενώ η Αρχή διατύπωσε ορισμένες επιφυλάξεις στην απόφασή της για την κίνηση της διαδικασίας όσον αφορά τον αισιόδοξο χαρακτήρα των εν λόγω προβλέψεων για την ανάπτυξη, αναγνωρίζει το ενδεχόμενο, ακόμη και με βάση πιο συντηρητικά σενάρια, τα δυνητικά κεφαλαιακά κέρδη στο θετικό σενάριο να είχαν ενδεχομένως υπερβεί σημαντικά τις πιθανές ζημίες στο δυσμενές σενάριο.

(94)

Συνεπώς, η Αρχή επισημαίνει την ανωτέρω εκτίμηση του κινδύνου και του οφέλους, καθώς και την ενδελεχή εξέταση και δοκιμή του σχεδίου 4XNG, τις συμπληρωματικές επαληθεύσεις που παρασχέθηκαν σε σχέση με την υποκείμενη ασφάλεια (38), τις ρήτρες σχετικά με την ακύρωση και την προπληρωμή που μείωσαν τη δυνητική ζημία με την πάροδο του χρόνου (39) και τα διάφορα άλλα μέτρα περιορισμού του κινδύνου που ενσωματώθηκαν στους όρους της νέας ΑΠΔ (40). Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, η απόφαση των κρατών να συμμετάσχουν στη νέα ΑΠΔ φαίνεται να συμφωνεί με τις ενέργειες ιδιωτικού φορέα που έχει ως στόχο να επιτύχει κανονική αγοραία απόδοση, δεδομένης της κατάστασης της εταιρείας κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

(95)

Σε συνέχεια των ανωτέρω, η Αρχή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα κράτη, υπό την ιδιότητά τους ως υφιστάμενων μετόχων της SAS, βασίστηκαν σε εύλογες και ρεαλιστικές προοπτικές κερδοφορίας, όταν αποφάσισαν να συμμετάσχουν στη νέα ΑΠΔ μαζί με το KAW και τις πιστώτριες τράπεζες κατά την περίοδο από τον Δεκέμβριο του 2012 έως τον Μάρτιο του 2014. Ως εκ τούτου, η εν λόγω συμμετοχή δεν συνεπαγόταν πλεονεκτήματα για την SAS κατά την έννοια του άρθρου 61 παράγραφος 1 της συμφωνίας για τον ΕΟΧ.

3.   ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΠΑΡΞΗ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

(96)

Βάσει των ανωτέρω, η Αρχή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η συμμετοχή της Νορβηγίας στη νέα ΑΠΔ δεν συνιστά κρατική ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου 61 παράγραφος 1 της συμφωνίας για τον ΕΟΧ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η χρηματοδότηση της SAS μέσω της νέας ανανεούμενης πιστωτικής διευκόλυνσης την οποία εφάρμοσε η Νορβηγία τον Δεκέμβριο του 2012 δεν συνιστά κρατική ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου 61 παράγραφος 1 της συμφωνίας για τον ΕΟΧ.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στο Βασίλειο της Νορβηγίας.

Άρθρο 3

Το κείμενο της παρούσας απόφασης στην αγγλική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό.

Βρυξέλλες, 9 Ιουλίου 2014.

Για την Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ

Oda Helen SLETNES

Πρόεδρος

Helga JÓNSDÓTTIR

Μέλος του Σώματος


(1)  ΕΕ C 290 της 5.10.2013, σ. 9 (διορθωτικό).

(2)  Η FAM είναι η αρμόδια εταιρεία για τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του ιδρύματος Knut και Alice Wallenberg.

(3)  Ο δείκτης ASK (διαθέσιμα επιβατοχιλιόμετρα) μετρά την ικανότητα μεταφοράς επιβατών μιας αεροπορικής πτήσης. Ισούται με τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων επί τον αριθμό των χιλιομέτρων της πτήσης.

(4)  Πηγή: http://www.airlineleader.com/regional-focus/nordic-region-heats-up-as-all-major-players-overhaul-their-strategies

(5)  Βλ. υποσημείωση 11 και την παράγραφο 29 κατωτέρω σχετικά με την πώληση του 80 % των μετοχών της Widerøe.

(6)  Πηγή: http://www.sasgroup.net/SASGroup/default.asp

(7)  Οι τελευταίες εξελίξεις στην πιστοληπτική αξιολόγηση της SAS από τη S&P αναλύονται στην υποσημείωση 24 κατωτέρω.

(8)  Πηγή: ετήσιες εκθέσεις της SAS για την περίοδο 2008-2012, που είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση: http://www.sasgroup.net/SASGroup/default.asp

(9)  Οι εκδόσεις δικαιωμάτων του 2009 και του 2010 αποτέλεσαν αντικείμενο απόφασης της Επιτροπής στην υπόθεση SA. 29785 (διατίθεται στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/249053/249053_1461974_61_2.pdf), όπου η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν συνιστούσαν κρατική ενίσχυση.

(10)  Βλ. εν προκειμένω τη δήλωση του διευθύνοντος συμβούλου της SAS, όπως μεταφέρθηκε από το Reuters στις 12 Νοεμβρίου 2012: «“Πρόκειται πράγματι για την ‘τελευταία μας αναγγελία’ αν θέλουμε να συνεχίσει η SAS να υπάρχει στο μέλλον” δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος […] μετά τη δρομολόγηση νέου σχεδίου διάσωσης της αεροπορικής εταιρείας[…] η οποία έχει να παρουσιάσει κέρδη από το 2007», που διατίθεται στη διάθεση http://www.reuters.com/article/2012/11/12/uk-sas-idUSLNE8AB01O20121112 Βλ. επίσης το άρθρο με τίτλο «SAS tops European airline critical list» στους Financial Times της 13ης Νοεμβρίου 2012, που διατίθεται στη διεύθυνση http://www.ft.com/intl/cms/s/0/fa1cbd88-2d87-11e2-9988-00144feabdc0.html#axzz2TSY5JHUh

(11)  Βλ., για παράδειγμα, τα άρθρα του Reuters στις 18.11.2012 (http://www.reuters.com/article/2012/11/19/sas-idUSL5E8MI6IY20121119) και των Financial Times της 19ης Νοεμβρίου 2012 (http://www.ft.com/intl/cms/s/0/43e37eba-322f-11e2-b891-00144feabdc0.html#axzz2TSY5JHUh)

(12)  Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τις νορβηγικές αρχές, η πώληση της […] διαγράφηκε από τον τελικό κατάλογο των προβλεπόμενων εκποιήσεων, δεδομένης της μεγάλης αβεβαιότητας όσον αφορά τη χρονική στιγμή της πώλησης και την παραγωγή εσόδων.

(13)  Στις 20 Μαΐου 2013 η SAS ανέφερε ότι είχε υπογράψει συμφωνία πώλησης του 80 % των μετοχών της στην Widerøe σε ομάδα επενδυτών. Η SAS θα διατηρήσει μερίδιο 20 % στην Widerøe,αλλά θα έχει τη δυνατότητα να μεταβιβάσει την πλήρη κυριότητα το 2016. Βλ. http://mb.cision.com/Main/290/9410155/119539.pdf.

(14)  Η SAS πώλησε το 10 % των μετοχών της εταιρείας επίγειας εξυπηρέτησης στη Swissport. Η εν λόγω εξαγορά ισχύει από 1ης Νοεμβρίου 2013. Οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται προς το παρόν σε εκκρεμότητα έως ότου η Swissport ολοκληρώσει την εξαγορά και ενσωμάτωση της Servisair.

(15)  Έχει ολοκληρωθεί αποφέροντας ρευστότητα ύψους περίπου 1,7 δισεκατ. σουηδικών κορονών.

(16)  Τα εν λόγω μέτρα έχουν εφαρμοστεί σε μεγάλο βαθμό και θα ισοδυναμούν με εξοικονόμηση περίπου 1 δισεκατ. σουηδικών κορονών.

(17)  […].

(18)  Η […], μία από τις πιστώτριες τράπεζες στο πλαίσιο της παλαιάς ΑΠΔ, δήλωσε ότι δεν σκόπευε να συμμετάσχει στη νέα ΑΠΔ. Ως εκ τούτου, η […] και η […] αύξησαν τη συμμετοχή τους στη νέα ΑΠΔ αναλογικά.

(19)  Βλ. υποσημείωση 33 κατωτέρω.

(20)  Βλ. http://www.reuters.com/finance/stocks/SAS.ST/key-developments/article/2662973

(21)  Η ανάληψη υποχρεώσεων βάσει της διευκόλυνσης Α μειώθηκε από 0,8 δισεκατ. σε 0,6 δισεκατ. σουηδικές κορόνες στις 31 Οκτωβρίου 2013 λόγω του ότι η SAS πώλησε μερίδιο της SAS Ground Handling στη Swissport.

(22)  ΕΕ L 97 της 15.4.2005, σ. 41 και συμπλήρωμα ΕΟΧ αριθ. 18 της 14.4.2005, σ. 1.

(23)  Η εναλλακτική λύση θα ήταν να αφεθεί απλώς η παλαιά ΑΠΔ να λήξει στις 20 Ιουνίου 2013, χωρίς να επιτρέπεται ταυτόχρονα η χρησιμοποίησή της κατά την εν λόγω περίοδο, εφόσον η SAS δεν μπορούσε να εκπληρώσει τις σχετικές προϋποθέσεις.

(24)  Οι νορβηγικές αρχές έδωσαν πληροφορίες σχετικά με ορισμένα από τα άλλα ανοίγματα των τραπεζών έναντι της SAS υπό τη μορφή διμερών διευκολύνσεων, διάφορων συμφωνιών αντιστάθμισης κινδύνου, πιστωτικών καρτών, διευκολύνσεων για τη χρηματοδότηση αεροσκαφών, διευκολύνσεων υπερανάληψης και συναλλαγών επί ακινήτων. Οι νορβηγικές αρχές υποστηρίζουν ότι, με την ενδεχόμενη εξαίρεση του ανοίγματος της […] σε σχέση με πληρωμές με πιστωτική κάρτα, οι τράπεζες δεν είχαν σημαντικό μη εξασφαλισμένο άνοιγμα έναντι της SAS. Τα διάφορα είδη ανοίγματος που αναφέρθηκαν ήταν είτε περιορισμένα σε μέγεθος είτε εξασφαλισμένα και, ως εκ τούτου, φαίνεται να μην επηρέασαν την απόφαση των τραπεζών να συμμετάσχουν στη νέα ΑΠΔ.

(25)  Ο δείκτης RASK (έσοδα ανά διαθέσιμο επιβατοχιλιόμετρο) αποτελεί σύνηθες μέτρο υπολογισμού των εσόδων για τις αεροπορικές εταιρείες.

(26)  Εν προκειμένω, η Νορβηγία και η SAS τονίζουν επίσης ότι στις 5 Αυγούστου 2013 η S&P αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της SAS από CCC+ σε B- με σταθερή προοπτική.

(27)  Βλ. υπόθεση 730/79 Philip Morris Holland BV κατά Επιτροπής, Συλλογή 1980, σ. 2671 σκέψη 11· υπόθεση T-288/97 Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia κατά Επιτροπής, Συλλογή 2001, σ. II-1169, σκέψη 41 και υπόθεση C-280/00 Altmark Trans GmbH και Regierungspräsidium Magdeburg κατά Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH («Altmark»), Συλλογή 2003, σ. I-7747, σκέψη 75.

(28)  Η «τρίτη δέσμη μέτρων» περιλάμβανε τρία νομοθετικά μέτρα: i) τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2407/92 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1992, περί της εκδόσεως αδειών των αερομεταφορέων (ΕΕ L 240 της 24.8.1992, σ. 1)· ii) τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2408/92 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1992, για την πρόσβαση των κοινοτικών αερομεταφορέων σε δρομολόγια ενδοκοινοτικών αεροπορικών γραμμών (ΕΕ L 240 της 24.8.1992, σ. 8) και iii) τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2409/92 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1992, για τους ναύλους και τα κόμιστρα των αεροπορικών γραμμών (ΕΕ L 240 της 24.8.1992, σ. 15). Οι εν λόγω κανονισμοί είχαν ενσωματωθεί στη συμφωνία για τον ΕΟΧ μέχρι τη στιγμή που καταργήθηκαν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Σεπτεμβρίου 2008, σχετικά με κοινούς κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών γραμμών στην Κοινότητα (αναδιατύπωση), όπως ενσωματώθηκε στο παράρτημα XIII της συμφωνίας για τον ΕΟΧ.

(29)  Συνεκδικασθείσες υποθέσεις T-228/99 και T-233/99 Westdeutsche Landesbank Girozentrale και Land Nordrhein-Westfalen κατά Επιτροπής, Συλλογή 2003, σ. II-435, σκέψη 255.

(30)  Υπόθεση T-296/97 Alitalia, Συλλογή 2000, σ. II-3871, σκέψη 81.

(31)  […].

(32)  Στις 30 Σεπτεμβρίου 2012, τρεις τράπεζες είχαν ανοίγματα, πέραν της παλαιάς ΑΠΔ, υπό τη μορφή διμερών διευκολύνσεων που συνδέονταν με την παλαιά ΑΠΔ, οι οποίες δεν μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν αν δεν εξαντλούνταν πλήρως η παλαιά ΑΠΔ. Τα ποσά των επιμέρους διμερών διευκολύνσεων ήταν ύψους [400-800] εκατ. ευρώ για την […], [200-400] εκατ. ευρώ για την […] και [400-800] εκατ. ευρώ για την […].

(33)  Υπόθεση C-305/89 Ιταλία κατά Επιτροπής, Συλλογή 1991, σ. I-1603, σκέψη 20.

(34)  Για παράδειγμα, […] διαγράφηκε από τον τελικό κατάλογο των προβλεπόμενων εκποιήσεων […].

(35)  Για παράδειγμα, μία από τις προϋποθέσεις χρησιμοποίησης της διευκόλυνσης Β ήταν ότι η SAS θα έπρεπε να έχει EBITDAR ύψους τουλάχιστον [5-9] δισεκατ. σουηδικών κορονών σε κυλιόμενη βάση 12 μηνών. Δεδομένου ότι το ποσό αυτό υπερέβαινε τα προβλεπόμενα EBITDAR για κάθε έτος της περιόδου 2012-2015, θεωρήθηκε απίθανο να είναι η SAS σε θέση να χρησιμοποιήσει τη διευκόλυνση Β κατά τον χρονικό ορίζοντα της νέας ΑΠΔ.

(36)  Οι χρηματοοικονομικές ρήτρες σχετικά με […]. Οι δύο τελευταίες χρηματοοικονομικές ρήτρες προσαρμόζονταν ανά τρίμηνο, σύμφωνα με το οικονομικό μοντέλο στο οποίο βασίστηκε το σχέδιο 4XNG, πράγμα που σημαίνει ότι η SAS είχε την υποχρέωση να εκπληρώσει τους οικονομικούς της στόχους.

(37)  Ενδεικτικά, η Νορβηγία εκτιμά τη συνολική ζημία των κρατών στο πλαίσιο της νέας ΑΠΔ με την παραδοχή της πλήρους χρησιμοποίησης της διευκόλυνσης Α (όπου η εισφορά των κρατών ήταν ύψους [700-1 200] εκατ. σουηδικών κορονών) και επίσης με την παραδοχή ότι η εγγύηση κάλυπτε μόνο το 50 % των αναλήψεων υποχρεώσεων της διευκόλυνσης Α και ότι τα κράτη είχαν ήδη λάβει την πρώτη δόση της σχετικής προμήθειας. Αυτό θα σήμαινε εκτιμώμενη ζημία ύψους [400-800] εκατ. σουηδικών κορονών στο πλαίσιο της νέας ΑΠΔ μαζί με εκτιμώμενη ζημία από το σύνολο των μετοχών ύψους [700-1 200] εκατ. σουηδικών κορονών, ήτοι [1 100-2 000] εκατ. σουηδικές κορόνες συνολικά.

(38)  Βλ. παράγραφο 88.

(39)  Βλ. παραγράφους 82 και 89.

(40)  Βλ. παραγράφους 82 και 87.


12.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 295/63


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΜΌΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΏΝ ΤΗΣ ΕΖΕΣ

αριθ. 2/2015/ΜΕ

της 24ης Σεπτεμβρίου 2015

για τη σύσταση προσωρινής επιτροπής χρηματοδοτικού μηχανισμού ΕΟΧ 2014-2021 [2015/2024]

Η ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΖΕΣ,

Έχοντας υπόψη τη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, εφεξής «η συμφωνία για τον ΕΟΧ»,

Έχοντας υπόψη τη συμφωνία που πρόκειται να συναφθεί σχετικά με τη θέσπιση νέου χρηματοδοτικού μηχανισμού ΕΟΧ για την περίοδο 2014-2021,

Έχοντας υπόψη τη συμφωνία που πρόκειται να συναφθεί μεταξύ του Βασιλείου της Νορβηγίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη θέσπιση νορβηγικού χρηματοδοτικού μηχανισμού για την περίοδο 2014-2021,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

1.   Συστήνεται προσωρινή επιτροπή χρηματοδοτικού μηχανισμού ΕΟΧ για την περίοδο 2014-2021 (εφεξής η προσωρινή επιτροπή), η οποία θα πρέπει να αρχίσει να λειτουργεί το συντομότερο δυνατό.

2.   Η προσωρινή αυτή επιτροπή επικουρεί τα κράτη της ΕΖΕΣ κατά την προπαρασκευή της εφαρμογής του χρηματοδοτικού μηχανισμού ΕΟΧ για την περίοδο 2014-2021.

3.   Η προσωρινή επιτροπή αναφέρεται στη μόνιμη επιτροπή.

4.   Η προσωρινή επιτροπή μπορεί να επικουρείται από τις αποστολές των κρατών ΕΟΧ-ΕΖΕΣ στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

5.   Την ημερομηνία έναρξης ισχύος ή προσωρινής εφαρμογής της συμφωνίας για τη θέσπιση του χρηματοδοτικού μηχανισμού ΕΟΧ για την περίοδο 2014-2021, η προσωρινή επιτροπή αντικαθίσταται από την επιτροπή χρηματοδοτικού μηχανισμού ΕΟΧ για την περίοδο 2014-2021.

6.   Η προσωρινή επιτροπή εξετάζει και αξιολογεί τον ενδεχόμενο συντονισμό μεταξύ του χρηματοδοτικού μηχανισμού ΕΟΧ και του νορβηγικού χρηματοδοτικού μηχανισμού.

7.   Η προσωρινή επιτροπή συμφωνεί σχετικά με τον διορισμό προέδρου, ο οποίος επικυρώνεται από τη μόνιμη επιτροπή.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση τίθεται αμέσως σε ισχύ.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στο τμήμα ΕΟΧ και στο συμπλήρωμα ΕΟΧ της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 24 Σεπτεμβρίου 2015.

Για τη Μόνιμη Επιτροπή

Η Πρόεδρος α.κ.

Ingrid SCHULERUD

Ο Γενικός Γραμματέας

Kristinn F. ÁRNASON