ISSN 1977-0669

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 284

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

58ό έτος
30 Οκτωβρίου 2015


Περιεχόμενα

 

II   Μη νομοθετικές πράξεις

Σελίδα

 

 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

 

*

Απόφαση (ΕΕ) 2015/1947 του Συμβουλίου, της 1ης Οκτωβρίου 2015, σχετικά με την σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου για την τροποποίηση της συμφωνίας του Μαρακές για την ίδρυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου

1

 

 

Πρωτόκολλο για την τροποποίηση της συμφωνίας του Μαρακές για την ίδρυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου

3

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1948 του Συμβουλίου, της 29ης Οκτωβρίου 2015, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2006 σχετικά με περιοριστικά μέτρα όσον αφορά τη Λευκορωσία

62

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/1949 του Συμβουλίου, της 29ης Οκτωβρίου 2015, για την εφαρμογή του άρθρου 8α παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2006 σχετικά με περιοριστικά μέτρα όσον αφορά τη Λευκορωσία

71

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1950 της Επιτροπής, της 26ης Οκτωβρίου 2015, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας νταουκιού του Ατλαντικού στη ζώνη VI, στα ενωσιακά και διεθνή ύδατα της ζώνης Vb, καθώς και στα διεθνή ύδατα των ζωνών XII και XIV από σκάφη που φέρουν σημαία Ιρλανδίας

96

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/1951 της Επιτροπής, της 28ης Οκτωβρίου 2015, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1484/95 όσον αφορά τον καθορισμό των αντιπροσωπευτικών τιμών στους τομείς του κρέατος πουλερικών και των αυγών, καθώς και της αυγοαλβουμίνης

98

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/1952 της Επιτροπής, της 29ης Οκτωβρίου 2015, για την επέκταση του οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ που επιβλήθηκε με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 511/2010 του Συμβουλίου σε εισαγωγές σύρματος από μολυβδαίνιο που περιέχει κατά βάρος τουλάχιστον 99,95 % μολυβδαίνιο, του οποίου η μέγιστη διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει τα 1,35 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 4,0 mm, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, σε εισαγωγές σύρματος από μολυβδαίνιο το οποίο περιέχει κατά βάρος τουλάχιστον 97 % μολυβδαίνιο, του οποίου η μέγιστη διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει τα 4,0 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 11,0 mm, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας

100

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/1953 της Επιτροπής, της 29ης Οκτωβρίου 2015, για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων πλατέων προϊόντων έλασης με προσανατολισμένους κόκκους από πυριτιούχο χάλυβα για ηλεκτρικές εφαρμογές, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, Ιαπωνίας, Δημοκρατίας της Κορέας, Ρωσικής Ομοσπονδίας και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής

109

 

 

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/1954 της Επιτροπής, της 29ης Οκτωβρίου 2015, για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

140

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ

 

*

Εκτελεστική οδηγία (EE) 2015/1955 της Επιτροπής, της 29ης Οκτωβρίου 2015, για την τροποποίηση των παραρτημάτων I και ΙΙ της οδηγίας 66/402/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί εμπορίας σπόρων δημητριακών προς σπορά ( 1 )

142

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

*

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2015/1956 του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2015, για τον καθορισμό της ημερομηνίας έναρξης παραγωγής αποτελεσμάτων της απόφασης 2008/633/ΔΕΥ σχετικά με την πρόσβαση στο Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) των εντεταλμένων αρχών των κρατών μελών καθώς και της Ευρωπόλ, προς αναζήτηση δεδομένων για την πρόληψη, εξακρίβωση και διερεύνηση τρομοκρατικών πράξεων και άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων

146

 

*

Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2015/1957 του Συμβουλίου, της 29ης Οκτωβρίου 2015, για την τροποποίηση της απόφασης 2012/642/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά της Λευκορωσίας

149

 

*

Κατ' εξουσιοδότηση απόφαση (ΕΕ) 2015/1958 της Επιτροπής, της 1ης Ιουλίου 2015, σχετικά με τα ισχύοντα συστήματα για την αξιολόγηση και την επαλήθευση της σταθερότητας της απόδοσης των γεωσυνθετικών και συναφών προϊόντων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 1 )

181

 

*

Κατ' εξουσιοδότηση απόφαση (ΕΕ) 2015/1959 της Επιτροπής, της 1ης Ιουλίου 2015, σχετικά με τα εφαρμοστέα συστήματα για την αξιολόγηση και την επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης των προϊόντων για αποχετευτικά έργα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 1 )

184

 

*

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2015/1960 της Επιτροπής, της 29ης Οκτωβρίου 2015, σχετικά με την κατάρτιση των καταλόγων των ετήσιων προτεραιοτήτων για την εκπόνηση κωδίκων δικτύου και κατευθυντηρίων γραμμών για το 2016 ( 1 )

187

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις των οποίων οι τίτλοι έχουν τυπωθεί με λευκά στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


II Μη νομοθετικές πράξεις

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

30.10.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 284/1


ΑΠΌΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/1947 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 1ης Οκτωβρίου 2015

σχετικά με την σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου για την τροποποίηση της συμφωνίας του Μαρακές για την ίδρυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 207 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο, σε συνδυασμό με το άρθρο 218 παράγραφος 6 στοιχείο α) σημείο v),

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Έχοντας υπόψη την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Τον Νοέμβριο του 2001 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου («ΠΟΕ») ξεκίνησε τον γύρο εμπορικών διαπραγματεύσεων της Ντόχα, γνωστό ως Αναπτυξιακό Πρόγραμμα της Ντόχα. Οι διαπραγματεύσεις σχετικά με τη διευκόλυνση του εμπορίου ξεκίνησαν τον Ιούλιο του 2004, με βάση τη δέσμευση για τη διευκρίνιση και τη βελτίωση ορισμένων άρθρων της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου του 1994 («GATT του 1994»): του άρθρου V (Ελευθερία διαμετακόμισης), του άρθρου VIII (Τέλη και διατυπώσεις που συνδέονται με τις εισαγωγές και τις εξαγωγές) και του άρθρου X (Δημοσίευση και διαχείριση των εμπορικών κανονισμών), με στόχο την περαιτέρω επιτάχυνση της διακίνησης, της θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία και του εκτελωνισμού των εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένων των διαμετακομιζόμενων εμπορευμάτων. Επιπλέον, η εντολή αναφερόταν σε διατάξεις για αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των τελωνείων ή οποιωνδήποτε άλλων κατάλληλων αρχών για τη διευκόλυνση του εμπορίου και για θέματα τελωνειακής συμμόρφωσης.

(2)

Οι διαπραγματεύσεις πραγματοποιήθηκαν από την Επιτροπή σε συνεννόηση με την ειδική επιτροπή που συστάθηκε βάσει του άρθρου 207 παράγραφος 3 της Συνθήκης.

(3)

Στην 9η υπουργική σύνοδο του ΠΟΕ, που πραγματοποιήθηκε στο Bali στις 3-6 Δεκεμβρίου 2013, εγκρίθηκε η υπουργική απόφαση σχετικά με τη διευκόλυνση του εμπορίου, με την οποία ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις σχετικά με τη συμφωνία για τη διευκόλυνση του εμπορίου με την επιφύλαξη της νομικής επανεξέτασης του κειμένου. Με την υπουργική απόφαση συγκροτήθηκε επίσης η προπαρασκευαστική επιτροπή για τη διευκόλυνση του εμπορίου και δόθηκε οδηγία στο Γενικό Συμβούλιο του ΠΟΕ να εγκρίνει πρωτόκολλο, έτσι ώστε να επισυναφθεί η συμφωνία ως παράρτημα 1A στη συμφωνία του Μαρακές για την ίδρυση του ΠΟΕ και να την υποβάλει προς αποδοχή από κάθε μέλος του ΠΟΕ σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του.

(4)

Στη συνεδρίασή του στις 27 Νοεμβρίου 2014, το Γενικό Συμβούλιο του ΠΟΕ ενέκρινε το πρωτόκολλο για την τροποποίηση της συμφωνίας του Μαρακές για την ίδρυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου («πρωτόκολλο») και το υπέβαλε προς αποδοχή από τα μέλη του ΠΟΕ.

(5)

Το πρωτόκολλο περιλαμβάνει τη συμφωνία για τη διευκόλυνση του εμπορίου και τις δεσμεύσεις των αναπτυσσόμενων χωρών οι οποίες ενσωματώθηκαν ως παράρτημα στην εν λόγω συμφωνία. Πολλές αναπτυσσόμενες χώρες έχουν ήδη κοινοποιήσει τις δεσμεύσεις τους στην κατηγορία A σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1 της συμφωνίας για τη διευκόλυνση του Εμπορίου. Η Επιτροπή για τη διευκόλυνση του εμπορίου θα λάβει τις κοινοποιήσεις δεσμεύσεων στην κατηγορία A για λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 2 της συμφωνίας για τη διευκόλυνση του εμπορίου και τις κοινοποιήσεις των δεσμεύσεων στις κατηγορίες B και Γ τόσο για τις αναπτυσσόμενες όσο και για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 5 της συμφωνίας για τη διευκόλυνση του εμπορίου. Οι δεσμεύσεις θα αποτελέσουν αναπόσπαστο μέρος της συμφωνίας για τη διευκόλυνση του εμπορίου.

(6)

Το πρωτόκολλο θα πρέπει να εγκριθεί εξ ονόματος της Ένωσης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Το πρωτόκολλο για την τροποποίηση της συμφωνίας του Μαρακές για την ίδρυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου εγκρίνεται εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το κείμενο του πρωτοκόλλου επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 2

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου ορίζει το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που είναι αρμόδια να καταθέσουν, εξ ονόματος της Ένωσης, την πράξη αποδοχής, όπως ορίζεται στην παράγραφο 4 του πρωτοκόλλου (1).

Άρθρο 3

Το παρόν πρωτόκολλο δεν ερμηνεύεται με την έννοια ότι παρέχει δικαιώματα ή επιβάλλει υποχρεώσεις των οποίων είναι δυνατόν να γίνει άμεσα επίκληση σε δικαστήρια της Ένωσης ή κράτους μέλους.

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία της έκδοσής της.

Λουξεμβούργο, 1η Οκτωβρίου 2015.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

É. SCHNEIDER


(1)  Η ημερομηνία έναρξης ισχύος του πρωτοκόλλου δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου.


30.10.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 284/3


ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

ΠΡΩΤΌΚΟΛΛΟ

για την τροποποίηση της συμφωνίας του Μαρακές για την ίδρυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ,

ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΝΤΑΣ στη συμφωνία για τη διευκόλυνση του εμπορίου,

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την απόφαση του Γενικού Συμβουλίου που περιλαμβάνεται στο έγγραφο WT/L/940, η οποία εκδόθηκε δυνάμει του άρθρου Χ παράγραφος 1 της συμφωνίας του Μαρακές για την ίδρυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου («συμφωνία ΠΟΕ»),

ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

1.

Το παράρτημα 1Α της συμφωνίας ΠΟΕ, μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος πρωτοκόλλου σύμφωνα με την παράγραφο 4, τροποποιείται με την εισαγωγή της συμφωνίας για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου, όπως ορίζεται στο παράρτημα του παρόντος πρωτοκόλλου, μετά τη συμφωνία περί Διασφαλίσεων.

2.

Η διατύπωση επιφυλάξεων σε σχέση με οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος πρωτοκόλλου προϋποθέτει τη συγκατάθεση των υπόλοιπων μελών.

3.

Το παρόν πρωτόκολλο υποβάλλεται προς αποδοχή από τα μέλη.

4.

Το παρόν πρωτόκολλο τίθεται σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο Χ παράγραφος 3 της συμφωνίας ΠΟΕ (1).

5.

Το παρόν πρωτόκολλο κατατίθεται στον Γενικό Διευθυντή του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, ο οποίος σε εύθετο χρόνο διαβιβάζει σε κάθε μέλος πιστοποιημένο αντίγραφο αυτού και κοινοποίηση κάθε πράξης αποδοχής του σύμφωνα με την παράγραφο 3.

6.

Το παρόν πρωτόκολλο καταχωρίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 102 τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

Έγινε στη Γενεύη την εικοστή εβδόμη Νοεμβρίου δύο χιλιάδες δεκατέσσερα, σε ένα μόνο αντίγραφο στην αγγλική, γαλλική και ισπανική γλώσσα, με κάθε κείμενο να είναι αυθεντικό.

 


(1)  Για τον υπολογισμό των πράξεων αποδοχής, σύμφωνα με το άρθρο Χ.3 της συμφωνίας ΠΟΕ, το έγγραφο αποδοχής από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση και εξ ονόματος των κρατών μελών της υπολογίζεται ως πράξη αποδοχής από αριθμό μελών ίσο προς τον αριθμό των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα οποία είναι μέλη του ΠΟΕ.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΡΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Προοίμιο

ΤΑ ΜΕΛΗ,

ΈΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τις διαπραγματεύσεις που δρομολογήθηκαν στο πλαίσιο της Υπουργικής Διακήρυξης της Ντόχα,

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ και επιβεβαιώνοντας την εντολή και τις αρχές που περιέχονται στην παράγραφο 27 της Υπουργικής Διακήρυξης της Ντόχα (WT/MIN(01)/DEC/1) και στο παράρτημα Δ της απόφασης σχετικά με το Πρόγραμμα Εργασιών της Ντόχα που υιοθέτησε το Γενικό Συμβούλιο την 1η Αυγούστου 2004 (WT/L/579), καθώς και στην παράγραφο 33 και στο παράρτημα Ε της Υπουργικής Δήλωσης του Χονγκ Κονγκ (WT/MIN(05)/DEC),

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να αποσαφηνιστούν και να βελτιωθούν οι σχετικές πτυχές των άρθρων V, VIII και X της GATT του 1994, με σκοπό να επισπευσθούν περαιτέρω η διακίνηση, η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία και ο εκτελωνισμός των εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένων των διαμετακομιζόμενων εμπορευμάτων,

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ τις ειδικές ανάγκες των αναπτυσσόμενων και, ιδίως, των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών μελών και επιθυμώντας να ενισχυθεί η παροχή συνδρομής και υποστήριξης για τη δημιουργία ικανοτήτων σε αυτόν τον τομέα,

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ την ανάγκη για αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των μελών για τη διευκόλυνση του εμπορίου και για θέματα τελωνειακής συμμόρφωσης,

ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

ΤΜΗΜΑ I

Άρθρο 1

Δημοσίευση και διαθεσιμότητα πληροφοριών

1.   Δημοσίευση

1.1.   Κάθε μέλος δημοσιεύει αμέσως τις ακόλουθες πληροφορίες κατά τρόπο που να μην εισάγει διακρίσεις και να είναι εύκολα προσβάσιμος, ώστε να επιτρέπει στις κυβερνήσεις, στους εμπόρους και σε άλλα ενδιαφερόμενα μέρη να λαμβάνουν γνώση αυτών:

α)

διαδικασίες για την εισαγωγή, την εξαγωγή και τη διαμετακόμιση (συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών που αφορούν λιμένες, αερολιμένες και άλλα σημεία εισόδου) και απαιτούμενα έντυπα και έγγραφα,

β)

εφαρμοζόμενοι συντελεστές δασμών και φόρων κάθε είδους που επιβάλλονται κατά ή συνδέονται με την εισαγωγή ή την εξαγωγή,

γ)

τέλη και επιβαρύνσεις που επιβάλλονται από κρατικές υπηρεσίες ή για αυτές κατά την εισαγωγή, την εξαγωγή ή τη διαμετακόμιση ή σε συνδυασμό με αυτές,

δ)

κανόνες για την ταξινόμηση ή την αποτίμηση προϊόντων για τελωνειακούς σκοπούς,

ε)

νόμοι, κανονισμοί και διοικητικές αποφάσεις γενικής εφαρμογής που έχουν σχέση με κανόνες καταγωγής,

στ)

περιορισμοί ή απαγορεύσεις εισαγωγής, εξαγωγής ή διαμετακόμισης,

ζ)

διατάξεις για την εφαρμογή κυρώσεων σε περίπτωση παραβίασης των διατυπώσεων εισαγωγής, εξαγωγής ή διαμετακόμισης,

η)

διαδικασίες προσφυγής ή επανεξέτασης,

θ)

συμφωνίες ή μέρη αυτών με οποιαδήποτε χώρα ή χώρες σχετικά με την εισαγωγή, την εξαγωγή ή τη διαμετακόμιση και

ι)

διαδικασίες που αφορούν τη διαχείριση δασμολογικών ποσοστώσεων.

1.2.   Κανένα στοιχείο στις παρούσες διατάξεις δεν είναι δυνατόν να ερμηνευθεί ότι επιβάλλει τη δημοσίευση ή την παροχή πληροφοριών σε άλλη γλώσσα από τη γλώσσα του μέλους, με εξαίρεση τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.

2.   Πληροφορίες διαθέσιμες μέσω του διαδικτύου

2.1.   Κάθε μέλος παρέχει και, στο μέτρο του δυνατού και ανάλογα με την περίπτωση, επικαιροποιεί μέσω του διαδικτύου τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

περιγραφή (1) των διαδικασιών του σχετικά με την εισαγωγή, την εξαγωγή και τη διαμετακόμιση, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών προσφυγής και επανεξέτασης, με τις οποίες ενημερώνονται κυβερνήσεις, έμποροι και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη για πρακτικά θέματα που αφορούν την εισαγωγή, την εξαγωγή και τη διαμετακόμιση,

β)

τα έντυπα και τα έγγραφα που απαιτούνται για την εισαγωγή, την εξαγωγή ή τη διαμετακόμιση μέσω του εδάφους του εν λόγω μέλους,

γ)

στοιχεία επικοινωνίας όσον αφορά το οικείο κέντρο ή κέντρα πληροφόρησης.

2.2.   Εφόσον είναι εφικτό, η περιγραφή που αναφέρεται στην παράγραφο 2.1 στοιχείο α) καθίσταται, επίσης, διαθέσιμη σε μία από τις επίσημες γλώσσες του ΠΟΕ.

2.3.   Τα μέλη ενθαρρύνονται να καθιστούν διαθέσιμες μέσω του διαδικτύου περαιτέρω πληροφορίες που αφορούν τις συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων της νομοθεσίας που αφορά τις συναλλαγές και άλλων στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο 1.1.

3.   Κέντρα πληροφόρησης

3.1.   Κάθε μέλος, στο πλαίσιο των πόρων που διαθέτει, εγκαθιδρύει ή διατηρεί ένα ή περισσότερα κέντρα πληροφόρησης για να παρέχονται απαντήσεις σε εύλογα ερωτήματα που υποβάλλονται από τις κυβερνήσεις, τους εμπόρους και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με τα θέματα που καλύπτονται από την παράγραφο 1.1 και για την παροχή των απαιτούμενων εντύπων και εγγράφων που αναφέρονται στην παράγραφο 1.1 στοιχείο α).

3.2.   Τα μέλη τελωνειακής ένωσης ή αυτά που συμμετέχουν σε περιφερειακή ολοκλήρωση μπορούν να εγκαθιδρύουν ή να διατηρούν κοινά κέντρα πληροφόρησης σε περιφερειακό επίπεδο, για την ικανοποίηση της απαίτησης της παραγράφου 3.1, για κοινές διαδικασίες.

3.3.   Τα μέλη ενθαρρύνονται να μην απαιτούν την καταβολή τέλους για τις απαντήσεις στα ερωτήματα και για την παροχή των απαιτούμενων εντύπων και εγγράφων. Εάν επιβάλλονται, τα μέλη περιορίζουν το ποσό των τελών και των επιβαρύνσεων στο κατά προσέγγιση κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών.

3.4.   Τα κέντρα πληροφόρησης απαντούν σε ερωτήματα και παρέχουν τα έντυπα και τα έγγραφα εντός εύλογης προθεσμίας που ορίζεται από κάθε μέλος, η οποία μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη φύση ή την πολυπλοκότητα της αίτησης.

4.   Κοινοποίηση

Κάθε μέλος κοινοποιεί στην Επιτροπή για τη Διευκόλυνσης του Εμπορίου, η οποία συστήνεται σύμφωνα με την παράγραφο 1.1 του άρθρου 23 (καλούμενη στην παρούσα συμφωνία ως «επιτροπή»), για τα εξής:

α)

τον επίσημο ή τους επίσημους τόπους δημοσίευσης των στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο 1.1 στοιχεία α) έως ι),

β)

τους Ενιαίους Εντοπιστές Πόρων δικτυακού τόπου ή τόπων που αναφέρονται στην παράγραφο 2.1 και

γ)

τα στοιχεία επικοινωνίας των κέντρων πληροφόρησης που αναφέρονται στην παράγραφο 3.1.

Άρθρο 2

Δυνατότητα υποβολής παρατηρήσεων, ενημέρωση πριν από τη θέση σε ισχύ και διαβουλεύσεις

1.   Δυνατότητα υποβολής παρατηρήσεων και ενημέρωση πριν από τη θέση σε ισχύ

1.1.   Κάθε μέλος, στο μέτρο του δυνατού και σύμφωνα με το εθνικό του δίκαιο και το νομικό του σύστημα, παρέχει τη δυνατότητα και εύλογη χρονική περίοδο σε εμπόρους και σε άλλα ενδιαφερόμενα μέρη για να υποβάλουν παρατηρήσεις σχετικά με την προτεινόμενη εισαγωγή ή τροποποίηση νόμων και κανονισμών γενικής εφαρμογής που συνδέονται με τη διακίνηση, τη θέση σε κυκλοφορία και τον εκτελωνισμό εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένων των διαμετακομιζόμενων εμπορευμάτων.

1.2.   Κάθε μέλος, στο μέτρο του δυνατού και σύμφωνα με το εθνικό του δίκαιο και το νομικό του σύστημα, διασφαλίζει ότι νέοι ή τροποποιηθέντες νόμοι και κανονισμοί γενικής εφαρμογής που συνδέονται με τη διακίνηση, τη θέση σε κυκλοφορία και τον εκτελωνισμό εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένων των διαμετακομιζόμενων εμπορευμάτων, δημοσιεύονται ή οι πληροφορίες σχετικά με αυτούς καθίστανται δημόσια διαθέσιμες με άλλο τρόπο, όσο το δυνατόν νωρίτερα πριν από τη θέση τους σε ισχύ, ώστε να δίδεται η δυνατότητα σε εμπόρους και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη να λαμβάνουν γνώση αυτών.

1.3.   Αλλαγές σε δασμολογικούς συντελεστές, μέτρα απαλλαγής, μέτρα των οποίων η αποτελεσματικότητα θα υπονομευόταν από την ικανοποίηση των παραγράφων 1.1 ή 1.2, μέτρα που εφαρμόζονται σε έκτακτες καταστάσεις ή ελάσσονες αλλαγές στο εθνικό δίκαιο και το νομικό σύστημα εξαιρούνται έκαστο από τις παραγράφους 1.1 και 1.2.

2.   Διαβουλεύσεις

Κάθε μέλος, κατά περίπτωση, προβλέπει τακτικές διαβουλεύσεις μεταξύ των συνοριακών υπηρεσιών του και των εμπόρων ή άλλων ενδιαφερομένων που εδρεύουν στο έδαφός του.

Άρθρο 3

Εκ των προτέρων έκδοση αποφάσεων

1.   Κάθε μέλος εκδίδει εκ των προτέρων απόφαση, κατά τρόπο εύλογο και χρονικά δεσμευτικό, στον αιτούντα που έχει υποβάλει γραπτή αίτηση, η οποία περιέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Εάν ένα μέλος αρνείται να εκδώσει εκ των προτέρων απόφαση, ενημερώνει αμέσως τον αιτούντα εγγράφως, παραθέτοντας τα πραγματικά περιστατικά και τη βάση για την απόφασή του.

2.   Ένα μέλος μπορεί να αρνηθεί να εκδώσει εκ των προτέρων απόφαση στον αιτούντα, όταν το ζήτημα που αφορά η αίτηση:

α)

εκκρεμεί ήδη, στην περίπτωση του αιτούντος, ενώπιον κυβερνητικής υπηρεσίας, εφετείου ή δικαστηρίου ή

β)

έχει ήδη κριθεί από εφετείο ή δικαστήριο.

3.   Η εκ των προτέρων απόφαση ισχύει για εύλογο χρονικό διάστημα μετά την έκδοσή της, εκτός εάν το δίκαιο, τα πραγματικά περιστατικά ή οι περιστάσεις που αιτιολογούν την εν λόγω απόφαση έχουν μεταβληθεί.

4.   Όταν το μέλος ανακαλεί, τροποποιεί ή ακυρώνει την εκ των προτέρων απόφαση, ενημερώνει γραπτώς τον αιτούντα και παραθέτει τα σχετικά πραγματικά περιστατικά και τη βάση για την απόφασή του. Όταν ένα μέλος ανακαλεί, τροποποιεί ή ακυρώνει εκ των προτέρων αποφάσεις με αναδρομική ισχύ, μπορεί να το πράξει μόνο εάν η απόφαση έχει στηριχθεί σε ελλιπείς, ανακριβείς, ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες.

5.   Εκ των προτέρων απόφαση που εκδόθηκε από ένα μέλος είναι δεσμευτική για το εν λόγω μέλος έναντι του αιτούντος που τη ζήτησε. Το μέλος μπορεί να προβλέψει ότι η εκ των προτέρων απόφαση είναι δεσμευτική για τον αιτούντα.

6.   Κάθε μέλος δημοσιεύει, τουλάχιστον:

α)

τις απαιτήσεις για την αίτηση έκδοσης εκ των προτέρων απόφασης, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται και τον μορφότυπο,

β)

τη χρονική περίοδο εντός της οποίας θα εκδώσει εκ των προτέρων απόφαση και

γ)

το χρονικό διάστημα ισχύος της εκ των προτέρων απόφασης.

7.   Κάθε μέλος προβαίνει, κατόπιν γραπτού αιτήματος του αιτούντος, στην επανεξέταση της εκ των προτέρων απόφασης ή της απόφασης να ανακαλέσει, να τροποποιήσει ή να ακυρώσει την εκ των προτέρων απόφαση (2).

8.   Κάθε μέλος καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη δημοσιοποίηση τυχόν πληροφοριών σχετικά με τις εκ των προτέρων αποφάσεις που θεωρεί ότι παρουσιάζουν σημαντικό ενδιαφέρον για άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη προστασίας απόρρητων, για εμπορικούς λόγους, πληροφοριών.

9.   Ορισμοί και πεδίο εφαρμογής:

α)

Η εκ των προτέρων απόφαση αποτελεί γραπτή απόφαση που παρέχεται από μέλος στον αιτούντα πριν από την εισαγωγή εμπορεύματος που καλύπτεται από την αίτηση, η οποία καθορίζει τη μεταχείριση του εμπορεύματος από το μέλος κατά τη στιγμή της εισαγωγής, όσον αφορά:

i)

τη δασμολογική κατάταξη του εμπορεύματος και

ii)

την καταγωγή του εμπορεύματος (3).

β)

Εκτός από τις εκ των προτέρων αποφάσεις που ορίζονται στο στοιχείο α), τα μέλη ενθαρρύνονται να εκδίδουν εκ των προτέρων αποφάσεις σχετικά με τα εξής:

i)

την κατάλληλη μέθοδο ή τα κριτήρια, καθώς και την εφαρμογή αυτών, που πρέπει να χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας, σε μία συγκεκριμένη σειρά πραγματικών περιστατικών,

ii)

την εφαρμοσιμότητα των απαιτήσεων του μέλους για την απαλλαγή από δασμούς,

iii)

την εφαρμογή των απαιτήσεων του μέλους σχετικά με ποσοστώσεις, συμπεριλαμβανομένων των δασμολογικών ποσοστώσεων, και

iv)

τυχόν πρόσθετα θέματα για τα οποία ένα μέλος θεωρεί σκόπιμο να εκδώσει εκ των προτέρων απόφαση.

γ)

Ο αιτών αποτελεί εξαγωγέα, εισαγωγέα ή άλλο νομιμοποιούμενο πρόσωπο ή εκπρόσωπό του.

δ)

Το μέλος μπορεί να απαιτήσει από τον αιτούντα να διαθέτει νομικό εκπρόσωπο ή νομική καταχώριση στο έδαφός του. Στο μέτρο του δυνατού, οι εν λόγω απαιτήσεις δεν περιορίζουν τις κατηγορίες των προσώπων που μπορούν να υποβάλουν αίτηση για εκ των προτέρων αποφάσεις, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τις ειδικές ανάγκες των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Οι απαιτήσεις αυτές είναι σαφείς και διαφανείς και δεν συνιστούν μέσο αυθαίρετης ή αδικαιολόγητης διάκρισης.

Άρθρο 4

Διαδικασίες προσφυγής ή επανεξέτασης

1.   Κάθε μέλος προβλέπει ότι κάθε πρόσωπο για το οποίο οι τελωνειακές αρχές εκδίδουν διοικητική απόφαση (4) έχει το δικαίωμα, εντός του εδάφους του, στα ακόλουθα:

α)

σε διοικητική προσφυγή ή επανεξέταση από διοικητική αρχή, η οποία είναι ανώτερη από τον υπάλληλο ή την υπηρεσία που εξέδωσε την απόφαση ή ανεξάρτητη από αυτή,

και/ή

β)

σε δικαστική προσφυγή ή επανεξέταση της απόφασης.

2.   Η νομοθεσία ενός μέλους δύναται να απαιτεί τη διενέργεια διοικητικής προσφυγής ή επανεξέτασης πριν από τη δικαστική προσφυγή ή επανεξέταση.

3.   Κάθε μέλος διασφαλίζει ότι οι διαδικασίες προσφυγής ή επανεξέτασης που διαθέτει εφαρμόζονται με τρόπο που δεν εισάγει διακρίσεις.

4.   Κάθε μέλος διασφαλίζει ότι, σε περίπτωση που η απόφαση προσφυγής ή επανεξέτασης βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο α) δεν εκδοθεί είτε:

α)

εντός των προθεσμιών που προβλέπονται στη νομοθεσία ή τους κανονισμούς του ή

β)

χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση,

ο προσφεύγων έχει το δικαίωμα είτε περαιτέρω προσφυγής είτε περαιτέρω επανεξέτασης από τη διοικητική ή τη δικαστική αρχή είτε κάθε άλλης προσφυγής στη δικαστική αρχή (5).

5.   Κάθε μέλος διασφαλίζει ότι στο πρόσωπο που αναφέρεται στο σημείο 1 γνωστοποιούνται οι λόγοι έκδοσης της διοικητικής απόφασης, έτσι ώστε να μπορεί το συγκεκριμένο πρόσωπο να προσφύγει στις διαδικασίες προσφυγής ή επανεξέτασης, όπου χρειάζεται.

6.   Κάθε μέλος καλείται να εφαρμόσει τις διατάξεις του παρόντος άρθρου με την έκδοση διοικητικής απόφασης από αρμόδια συνοριακή υπηρεσία, εκτός των τελωνείων.

Άρθρο 5

Άλλα μέτρα για την ενίσχυση της αμεροληψίας, της αποφυγής των διακρίσεων και της διαφάνειας

1.   Κοινοποιήσεις για ενισχυμένους ελέγχους ή επιθεωρήσεις

Όταν ένα μέλος θεσπίζει ή διατηρεί σύστημα έκδοσης κοινοποιήσεων ή οδηγιών προς τις αρμόδιες αρχές του για την ενίσχυση των ελέγχων ή επιθεωρήσεων στα σύνορα, όσον αφορά τρόφιμα, ποτά ή ζωοτροφές που καλύπτονται από την κοινοποίηση ή την οδηγία για την προστασία της ζωής ή της υγείας των ανθρώπων, των ζώων και των φυτών στην επικράτειά του, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι κανόνες όσον αφορά τον τρόπο έκδοσης, τη λήξη ή την αναστολή τους:

α)

το μέλος μπορεί, κατά περίπτωση, να εκδώσει την κοινοποίηση ή την οδηγία με βάση τον κίνδυνο,

β)

το μέλος μπορεί να εκδώσει την κοινοποίηση ή την οδηγία κατά τρόπο που να εφαρμόζεται ομοιόμορφα μόνο σε εκείνα τα σημεία εισόδου για τα οποία ισχύουν οι υγειονομικοί και φυτοϋγειονομικοί όροι στους οποίους βασίζεται η κοινοποίηση ή η οδηγία,

γ)

το μέλος παύει ή αναστέλλει, πάραυτα, την κοινοποίηση ή την οδηγία, όταν οι περιστάσεις που οδηγούν σε αυτήν δεν υφίστανται πλέον ή αν οι αλλαγμένες περιστάσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν κατά τρόπο λιγότερο περιοριστικό για το εμπόριο, και

δ)

όταν το μέλος αποφασίζει να τερματίσει ή να αναστείλει την κοινοποίηση ή την οδηγία, δημοσιεύει πάραυτα, ανάλογα με την περίπτωση, την ανακοίνωση για τον τερματισμό ή την αναστολή κατά τρόπο που δεν εισάγει διακρίσεις και είναι εύκολα προσβάσιμος ή ενημερώνει το εξάγον μέλος ή τον εισαγωγέα.

2.   Παρακράτηση

Το μέλος ενημερώνει πάραυτα τον μεταφορέα ή τον εισαγωγέα σε περιπτώσεις παρακράτησης εμπορευμάτων που δηλώθηκαν για εισαγωγή ή για έλεγχο από τις τελωνειακές αρχές ή κάθε άλλη αρμόδια αρχή.

3.   Διαδικασίες δοκιμής

3.1.   Τα μέλη μπορούν, κατόπιν αιτήσεως, να επιτρέψουν δεύτερη δοκιμή, στην περίπτωση που το αποτέλεσμα της πρώτης δοκιμής δείγματος που λαμβάνεται κατά την άφιξη των εμπορευμάτων που έχουν δηλωθεί για εισαγωγή έχει δυσμενές αποτέλεσμα.

3.2.   Τα μέλη είτε δημοσιεύουν, κατά τρόπο που δεν εισάγει διακρίσεις και ο οποίος είναι εύκολα προσβάσιμος, το όνομα και τη διεύθυνση κάθε εργαστηρίου στο οποίο μπορεί να πραγματοποιηθεί η δοκιμή, είτε παρέχουν τις εν λόγω πληροφορίες στον εισαγωγέα, όταν του χορηγείται η ευκαιρία που προβλέπεται στην παράγραφο 3.1.

3.3.   Τα μέλη λαμβάνουν υπόψη το αποτέλεσμα της δεύτερης δοκιμής, εάν υπάρχει, που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 3.1, με σκοπό τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία και τον εκτελωνισμό των εμπορευμάτων και, ενδεχομένως, μπορούν να αποδέχονται τα αποτελέσματα των εν λόγω δοκιμών.

Άρθρο 6

Κανόνες σχετικά με τα τέλη και τις επιβαρύνσεις που επιβάλλονται κατά την εισαγωγή και την εξαγωγή ή που συνδέονται με αυτές και κυρώσεις

1.   Γενικοι κανόνες σχετικά με τα τέλη και τις επιβαρύνσεις που επιβάλλονται κατά την εισαγωγή και την εξαγωγή ή που συνδέονται με αυτές

1.1.   Οι διατάξεις της παραγράφου 1 ισχύουν για όλα τα τέλη και τις επιβαρύνσεις, εκτός από τους δασμούς εισαγωγής και εξαγωγής και πέραν των φόρων στο πλαίσιο του άρθρου ΙΙΙ της GATT του 1994 που επιβλήθηκαν από μέλη κατά την εισαγωγή και την εξαγωγή εμπορευμάτων ή που συνδέονται με αυτές.

1.2.   Οι πληροφορίες σχετικά με τέλη και επιβαρύνσεις δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 1. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν τα τέλη και τις επιβαρύνσεις που θα εφαρμοστούν, τον λόγο επιβολής αυτών των τελών και επιβαρύνσεων, την αρμόδια αρχή και τον χρόνο και τον τρόπο της πληρωμής.

1.3.   Παρέχεται επαρκές χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση των νέων ή τροποποιημένων τελών και επιβαρύνσεων έως την έναρξη της ισχύος τους, εκτός από επείγουσες περιπτώσεις. Τα εν λόγω τέλη και επιβαρύνσεις δεν εφαρμόζονται έως ότου δημοσιευθούν πληροφορίες που τα αφορούν.

1.4.   Κάθε μέλος επανεξετάζει περιοδικά τα τέλη και τις επιβαρύνσεις που επιβάλλει, με σκοπό τη μείωση του αριθμού τους και της ποικιλομορφίας τους, εφόσον είναι πρακτικά εφικτό.

2.   Ειδικοί κανόνες σχετικά με τα τέλη και τις επιβαρύνσεις για τελωνειακές διατυπώσεις που επιβάλλονται κατά την εισαγωγή και την εξαγωγή ή που συνδέονται με αυτές

Τα τέλη και επιβαρύνσεις για τις τελωνειακές διατυπώσεις:

i)

περιορίζονται ως προς το ποσό στο κατά προσέγγιση κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών για την ειδική πράξη εισαγωγής ή εξαγωγής ή σε σχέση με αυτές και

ii)

δεν απαιτείται να συνδέονται με συγκεκριμένη πράξη εισαγωγής ή εξαγωγής, υπό τον όρο ότι επιβάλλονται για υπηρεσίες που συνδέονται άμεσα με την τελωνειακή διεκπεραίωση εμπορευμάτων.

3.   Κατηγορίες κυρώσεων

3.1.   Για τους σκοπούς της παραγράφου 3, με τον όρο «κυρώσεις» νοούνται εκείνες που επιβάλλονται από την τελωνειακή αρχή μέλους για παραβίαση της τελωνειακής νομοθεσίας, των κανονισμών ή των διαδικαστικών απαιτήσεων του μέλους.

3.2.   Κάθε μέλος εξασφαλίζει ότι οι κυρώσεις για την παραβίαση της τελωνειακής νομοθεσίας, των κανονισμών ή των διαδικαστικών απαιτήσεων επιβάλλονται μόνο επί του προσώπου ή των προσώπων που είναι υπεύθυνα για την παραβίαση σύμφωνα με τη νομοθεσία του.

3.3.   Η ποινή που επιβάλλεται εξαρτάται από τα πραγματικά περιστατικά και τις περιστάσεις που αφορούν την υπόθεση και είναι ανάλογη με την έκταση και τη σοβαρότητα της παράβασης.

3.4.   Κάθε μέλος διασφαλίζει ότι διατηρεί μέτρα για την αποφυγή:

α)

της σύγκρουσης συμφερόντων κατά την αξιολόγηση και την είσπραξη χρηματικών ποινών και δασμών και

β)

της δημιουργίας κινήτρων για την αξιολόγηση ή την είσπραξη χρηματικών ποινών που δεν είναι σύμφωνα με την παράγραφο 3.3.

3.5.   Κάθε μέλος διασφαλίζει ότι, όταν επιβάλλεται ποινή για παραβίαση της τελωνειακής νομοθεσίας, των κανονισμών ή των διαδικαστικών απαιτήσεων, στο πρόσωπο ή στα πρόσωπα που βαρύνονται με την επιβολή της ποινής παρέχονται γραπτώς επεξηγήσεις, στις οποίες προσδιορίζονται η φύση της παράβασης και το εφαρμοστέο δίκαιο, ο κανονισμός ή η διαδικασία βάσει των οποίων καθορίστηκε το ποσό ή η κλίμακα της ποινής.

3.6.   Όταν κάποιο πρόσωπο γνωστοποιεί αυτοβούλως στην τελωνειακή αρχή ενός μέλους τις περιστάσεις της παραβίασης της τελωνειακής νομοθεσίας, των κανονισμών ή των διαδικαστικών απαιτήσεων πριν από την ανακάλυψη της παραβίασης από την τελωνειακή αρχή, καλείται το μέλος, κατά περίπτωση, να συνεκτιμά το γεγονός αυτό ως ενδεχόμενο ελαφρυντικό στοιχείο κατά τον καθορισμό της ποινής για το εν λόγω πρόσωπο.

3.7.   Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου ισχύουν για τις κυρώσεις που αφορούν τα διαμετακομιζόμενα εμπορεύματα τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο 3.1.

Άρθρο 7

Θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία και εκτελωνισμός εμπορευμάτων

1.   Επεξεργασία πριν από την άφιξη

1.1.   Κάθε μέλος θεσπίζει ή διατηρεί διαδικασίες που επιτρέπουν την υποβολή εγγράφων εισαγωγής και άλλων απαιτούμενων πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των δηλωτικών, έτσι ώστε να αρχίσει η επεξεργασία πριν από την άφιξη των εμπορευμάτων, με σκοπό να επιταχυνθεί η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων κατά την άφιξη.

1.2.   Κάθε μέλος μεριμνά, κατά περίπτωση, για την εκ των προτέρων υποβολή εγγράφων σε ηλεκτρονική μορφή για επεξεργασία τους πριν από την άφιξη.

2.   Ηλεκτρονική πληρωμή

Κάθε μέλος, κατά το δυνατόν, θεσπίζει ή διατηρεί διαδικασίες που επιτρέπουν την επιλογή ηλεκτρονικής πληρωμής για δασμούς, φόρους, τέλη και επιβαρύνσεις που εισπράττονται από τις τελωνειακές υπηρεσίες και επιβλήθηκαν κατά την εισαγωγή και την εξαγωγή.

3.   Διαχωρισμός της θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία από τον τελικό καθορισμό των τελωνειακών δασμών, φόρων, τελών και επιβαρύνσεων

3.1.   Κάθε μέλος θεσπίζει ή διατηρεί διαδικασίες που επιτρέπουν τη θέση των εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία πριν από τον τελικό καθορισμό των τελωνειακών δασμών, φόρων, τελών και επιβαρύνσεων, αν αυτός ο καθορισμός δεν γίνεται πριν ή κατά την άφιξη ή το ταχύτερο δυνατό μετά την άφιξή τους και υπό τον όρο ότι όλες οι άλλες κανονιστικές απαιτήσεις έχουν ικανοποιηθεί.

3.2.   Ως προϋπόθεση για την εν λόγω θέση σε κυκλοφορία, ένα μέλος μπορεί να απαιτεί:

α)

την καταβολή των δασμών, φόρων, τελών και επιβαρύνσεων που έχουν καθοριστεί πριν ή μετά την άφιξη των εμπορευμάτων και εγγύηση για κάθε ποσό που δεν έχει ακόμα καθοριστεί, υπό τη μορφή ασφάλειας, κατάθεσης ή άλλων κατάλληλων μέσων που προβλέπονται από τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις του, ή

β)

εγγύηση υπό τη μορφή ασφάλειας, κατάθεσης ή άλλων κατάλληλων μέσων που προβλέπονται από τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις του.

3.3.   Η εγγύηση αυτή δεν είναι μεγαλύτερη από το ποσό που το μέλος απαιτεί για να διασφαλίσει την πληρωμή των δασμών, φόρων, τελών και επιβαρύνσεων που οφείλονται τελικά για τα εμπορεύματα που καλύπτονται από την εγγύηση.

3.4.   Σε περιπτώσεις που εντοπίζεται αδίκημα που απαιτεί την επιβολή χρηματικών ποινών ή προστίμων, μπορεί να απαιτηθεί εγγύηση για τις ποινές και τα πρόστιμα που μπορούν να επιβληθούν.

3.5.   Όταν πλέον δεν είναι αναγκαία, η εγγύηση, όπως ορίζεται στις παραγράφους 3.2 και 3.4, αποδεσμεύεται.

3.6.   Κανένα στοιχείο στις παρούσες διατάξεις δεν θίγει το δικαίωμα ενός μέλους να εξετάζει, να παρακρατεί, να κατάσχει ή να δημεύει ή να μεταχειρίζεται τα εμπορεύματα κατά τρόπο μη άλλως ασύμβατο με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του μέλους στο πλαίσιο του ΠΟΕ.

4.   Διαχείριση κινδύνων

4.1.   Κάθε μέλος, στο μέτρο του δυνατού, θεσπίζει ή διατηρεί σύστημα διαχείρισης κινδύνων για τους τελωνειακούς ελέγχους.

4.2.   Κάθε μέλος σχεδιάζει και εφαρμόζει διαχείριση κινδύνων, κατά τρόπο που να αποφεύγονται οι αυθαίρετες ή αδικαιολόγητες διακρίσεις ή ο συγκαλυμμένος περιορισμός του διεθνούς εμπορίου.

4.3.   Κάθε μέλος επικεντρώνει τους τελωνειακούς ελέγχους και, στο μέτρο του δυνατού, άλλους συναφείς συνοριακούς ελέγχους σε φορτία υψηλής επικινδυνότητας και επιταχύνει τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία φορτίων χαμηλής επικινδυνότητας. Ένα μέλος μπορεί επίσης να επιλέγει, σε τυχαία βάση, φορτία για ελέγχους αυτού του είδους, ως μέρος της διαχείρισης κινδύνων.

4.4.   Κάθε μέλος βασίζει τη διαχείριση κινδύνων σε εκτίμηση κινδύνου, μέσω κατάλληλων κριτηρίων επιλεκτικότητας. Αυτά τα κριτήρια επιλεκτικότητας μπορούν να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τον κωδικό του εναρμονισμένου συστήματος, τη φύση και την περιγραφή των εμπορευμάτων, τη χώρα καταγωγής, τη χώρα φόρτωσης των εμπορευμάτων, την αξία των εμπορευμάτων, το μητρώο συμμόρφωσης των εμπόρων και το είδος του μεταφορικού μέσου.

5.   Ελεγχος μετά τον εκτελωνισμο

5.1.   Με σκοπό να επιταχυνθεί η θέση των εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία, κάθε μέλος θεσπίζει ή διατηρεί ελέγχους μετά τον εκτελωνισμό, ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις τελωνειακές και άλλες συναφείς νομοθεσίες και κανονισμούς.

5.2.   Κάθε μέλος επιλέγει ένα πρόσωπο ή ένα φορτίο για έλεγχο μετά τον εκτελωνισμό, με βάση την επικινδυνότητα, που μπορεί να περιλαμβάνει κατάλληλα κριτήρια επιλεκτικότητας. Κάθε μέλος διενεργεί ελέγχους μετά τον εκτελωνισμό με διαφανή τρόπο. Όταν από τη διαδικασία ελέγχου προκύψουν αξιοποιήσιμα αποτελέσματα, το μέλος ενημερώνει αμελλητί το πρόσωπο που ενέχεται στη διαδικασία και του οποίου το μητρώο ελέγχεται σχετικά με τα αποτελέσματα, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του και τους λόγους που οδήγησαν στα αποτελέσματα.

5.3.   Οι πληροφορίες που προκύπτουν από τον έλεγχο μετά τον εκτελωνισμό μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περαιτέρω διοικητικές ή νομικές διαδικασίες.

5.4.   Τα μέλη, όποτε είναι εφικτό, χρησιμοποιούν το αποτέλεσμα του ελέγχου μετά τον εκτελωνισμό στη διαχείριση κινδύνων.

6.   Καθορισμός και δημοσίευση μέσων χρόνων θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία

6.1.   Τα μέλη καλούνται να μετρούν και να δημοσιεύουν περιοδικά και με συνεκτικό τρόπο τους μέσους χρόνους θέσης των εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία, χρησιμοποιώντας εργαλεία όπως, μεταξύ άλλων, η μελέτη για τον χρόνο θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία (Time Release Study) της Παγκόσμιας Οργάνωσης Τελωνείων (καλούμενη στην παρούσα συμφωνία ως «ΠΟΤ») (6).

6.2.   Τα μέλη καλούνται να ανταλλάσσουν με την επιτροπή τις εμπειρίες τους σχετικά με τη μέτρηση των μέσων χρόνων θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία, συμπεριλαμβανομένων των χρησιμοποιούμενων μεθοδολογιών, των αδυναμιών που εντοπίζονται, καθώς και οποιασδήποτε επίπτωσης που προκύπτει ως προς την αποδοτικότητα.

7.   Μέτρα διευκόλυνσης των συναλλαγών για εγκεκριμένους οικονομικούς φορείς

7.1.   Κάθε μέλος προβλέπει πρόσθετα μέτρα διευκόλυνσης των συναλλαγών για τις διατυπώσεις εισαγωγής, εξαγωγής ή διαμετακόμισης, σύμφωνα με την παράγραφο 7.3, για οικονομικούς φορείς που πληρούν καθορισμένα κριτήρια (στο εξής «εγκεκριμένοι φορείς»). Εναλλακτικά, ένα μέλος μπορεί να προσφέρει τέτοια μέτρα διευκόλυνσης των συναλλαγών μέσω τελωνειακών διαδικασιών που είναι εν γένει διαθέσιμες σε όλους τους φορείς και δεν απαιτείται να καθιερώσει ξεχωριστό καθεστώς.

7.2.   Τα εξειδικευμένα κριτήρια για να χαρακτηριστεί κάποιος εγκεκριμένος φορέας συνδέονται με τη συμμόρφωση ή τον κίνδυνο μη συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις που ορίζονται στη νομοθεσία, τους κανονισμούς ή διαδικασίες ενός μέλους.

α)

Τα εν λόγω κριτήρια, τα οποία πρέπει να δημοσιεύονται, είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν:

i)

κατάλληλο μητρώο συμμόρφωσης με τους τελωνειακούς και άλλους συναφείς νόμους και κανονισμούς,

ii)

σύστημα διαχείρισης μητρώων, ώστε να καθίστανται δυνατοί οι αναγκαίοι εσωτερικοί έλεγχοι,

iii)

την οικονομική φερεγγυότητα, συμπεριλαμβανομένης, όπου ενδείκνυται, της παροχής επαρκούς ασφάλειας ή εγγύησης, και

iv)

την ασφάλεια της αλυσίδας εφοδιασμού.

β)

Τα εν λόγω κριτήρια δεν πρέπει:

i)

να σχεδιάζονται ή να εφαρμόζονται κατά τρόπο που να παρέχουν ή να δημιουργούν αυθαίρετες ή αδικαιολόγητες διακρίσεις μεταξύ των φορέων, όταν επικρατούν οι ίδιες συνθήκες, και

ii)

στο μέτρο του δυνατού, να περιορίζουν τη συμμετοχή μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

7.3.   Τα μέτρα διευκόλυνσης των συναλλαγών που παρέχονται δυνάμει της παραγράφου 7.1 περιλαμβάνουν τουλάχιστον τρία από τα ακόλουθα μέτρα (7):

α)

χαμηλές απαιτήσεις υποβολής τεκμηρίωσης και στοιχείων, κατά περίπτωση,

β)

χαμηλό αριθμό φυσικών επιθεωρήσεων και εξετάσεων, κατά περίπτωση,

γ)

σύντομο χρόνο θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία, κατά περίπτωση,

δ)

διαφοροποιημένη πληρωμή δασμών, φόρων, τελών και επιβαρύνσεων,

ε)

χρήση εκτενών εγγυήσεων ή μειωμένων εγγυήσεων,

στ)

ενιαία τελωνειακή δήλωση για όλες τις εισαγωγές ή εξαγωγές σε μια δεδομένη περίοδο και

ζ)

εκτελωνισμό των εμπορευμάτων στις εγκαταστάσεις του εγκεκριμένου φορέα ή σε άλλο χώρο που έχει εγκριθεί από τις τελωνειακές αρχές.

7.4.   Τα μέλη καλούνται να αναπτύξουν καθεστώτα εγκεκριμένων φορέων με βάση διεθνή πρότυπα, όταν υπάρχουν τέτοια πρότυπα, εκτός αν τα πρότυπα αυτά είναι ακατάλληλα ή αναποτελεσματικά για την επίτευξη των επιδιωκόμενων νόμιμων στόχων.

7.5.   Με σκοπό να ενισχυθούν τα μέτρα διευκόλυνσης των συναλλαγών που παρέχονται στους φορείς, τα μέλη δίνουν σε άλλα μέλη τη δυνατότητα διαπραγμάτευσης συστημάτων αμοιβαίας αναγνώρισης εγκεκριμένων φορέων.

7.6.   Τα μέλη ανταλλάσσουν σχετικές πληροφορίες εντός της επιτροπής σχετικά με τα ισχύοντα συστήματα εγκεκριμένων φορέων.

8.   Ταχείες αποστολές

8.1.   Κάθε μέλος θεσπίζει ή τηρεί διαδικασίες που επιτρέπουν την ταχεία θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία εκείνων, τουλάχιστον, των εμπορευμάτων που έχουν εισαχθεί αεροπορικώς σε πρόσωπα που αιτούνται τέτοια μεταχείριση, διατηρώντας ταυτόχρονα τους τελωνειακούς ελέγχους (8). Αν το μέλος χρησιμοποιεί κριτήρια (9) περιορισμού των προσώπων που μπορούν να υποβάλουν σχετική αίτηση, το μέλος μπορεί, σε δημοσιευμένα κριτήρια, να ζητά από τον αιτούντα, ως προϋποθέσεις για το δικαίωμα εφαρμογής της μεταχείρισης που περιγράφεται στην παράγραφο 8.2 στις ταχείες αποστολές του, τα ακόλουθα:

α)

την παροχή επαρκούς υποδομής και την πληρωμή τελωνειακών δαπανών που αφορούν την επεξεργασία ταχείων αποστολών σε περιπτώσεις που ο αιτών πληροί τις απαιτήσεις του μέλους για την εν λόγω επεξεργασία σε ειδικές εγκαταστάσεις,

β)

την υποβολή, πριν από την άφιξη μιας ταχείας αποστολής, των πληροφοριών που απαιτούνται για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία,

γ)

τα εκτιμώμενα τέλη να περιορίζονται ως προς το ποσό στο κατά προσέγγιση κόστος των υπηρεσιών για την παροχή της μεταχείρισης που περιγράφεται στην παράγραφο 8.2,

δ)

τη διατήρηση ενός υψηλού επιπέδου ελέγχου επί των ταχείων αποστολών, με τη χρήση εσωτερικής ασφάλειας, διαχειριστικής υποστήριξης και τεχνολογίας εντοπισμού από την παραλαβή έως την παράδοση,

ε)

την παροχή ταχείας αποστολής από την παραλαβή έως την παράδοση,

στ)

την ανάληψη ευθύνης για την καταβολή στην τελωνειακή αρχή όλων των τελωνειακών δασμών, φόρων, τελών και επιβαρύνσεων για τα εμπορεύματα,

ζ)

την τήρηση κατάλληλου μητρώου συμμόρφωσης με τους τελωνειακούς και άλλους συναφείς νόμους και κανονισμούς,

η)

τη συμμόρφωση με άλλους όρους οι οποίοι αφορούν άμεσα την αποτελεσματική επιβολή των νόμων, κανονισμών και των διαδικαστικών απαιτήσεων του μέλους και οι οποίοι αφορούν ειδικά την παροχή της μεταχείρισης που αναφέρεται στην παράγραφο 8.2.

8.2.   Με την επιφύλαξη των παραγράφων 8.1 και 8.3, τα μέλη:

α)

ελαχιστοποιούν την τεκμηρίωση που απαιτείται για την ταχεία θέση των αποστολών σε ελεύθερη κυκλοφορία, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1, και, στο μέτρο του δυνατού, προβλέπουν τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία με βάση την ενιαία υποβολή πληροφοριών για ορισμένες αποστολές,

β)

προβλέπουν τη θέση των ταχείων αποστολών σε ελεύθερη κυκλοφορία, υπό κανονικές συνθήκες, το ταχύτερο δυνατόν μετά την άφιξή τους, υπό την προϋπόθεση ότι οι πληροφορίες που απαιτούνται για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία έχουν υποβληθεί,

γ)

προσπαθούν να εφαρμόζουν τη μεταχείριση των στοιχείων α) και β) για αποστολές κάθε βάρους ή αξίας, αναγνωρίζοντας ότι ένα μέλος μπορεί να απαιτήσει πρόσθετες διαδικασίες εισόδου, συμπεριλαμβάνοντας δηλώσεις και δικαιολογητικά έγγραφα και την καταβολή δασμών και φόρων, και να περιορίσουν τη μεταχείριση αυτού του είδους ανάλογα με το είδος του εμπορεύματος, υπό την προϋπόθεση ότι η μεταχείριση δεν περιορίζεται σε αγαθά χαμηλής αξίας όπως τα έγγραφα, και

δ)

προβλέπουν, στο μέτρο του δυνατού, την ελάχιστη αξία ή το δασμολογητέο ποσό αποστολής για τα οποία δεν εισπράτονται δασμοί και φόροι, εκτός από ορισμένα προκαθορισμένα εμπορεύματα. Εσωτερικοί φόροι, όπως οι φόροι προστιθέμενης αξίας και οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης, που εφαρμόζονται στις εισαγωγές σύμφωνα με το άρθρο III της GATT του 1994, δεν εμπίπτουν στην παρούσα διάταξη.

8.3.   Καμία διάταξη των παραγράφων 8.1 και 8.2 δεν θίγει το δικαίωμα ενός μέλους να εξετάζει, να παρακρατεί, να κατάσχει, να δημεύει ή να αρνείται την είσοδο εμπορευμάτων ή να προβαίνει σε ελέγχους μετά τον εκτελωνισμό, μεταξύ άλλων σε σχέση με τη χρήση συστημάτων διαχείρισης του κινδύνου. Περαιτέρω, καμία διάταξη των παραγράφων 8.1 και 8.2 δεν εμποδίζει κάποιο μέλος να απαιτεί, ως προϋπόθεση για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, την υποβολή πρόσθετων πληροφοριών και την εκπλήρωση των απαιτήσεων της μη αυτόματης έκδοσης αδειών.

9.   Ευαλλοίωτα εμπορεύματα (10)

9.1.   Με σκοπό την πρόληψη απωλειών που μπορούν να αποφευχθούν ή της αποσύνθεσης ευαλλοίωτων εμπορευμάτων και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκπληρωθεί όλες οι κανονιστικές απαιτήσεις, κάθε μέλος μπορεί να προβαίνει στην αποδέσμευση ευαλλοίωτων εμπορευμάτων:

α)

υπό κανονικές συνθήκες, εντός της συντομότερης δυνατής προθεσμίας και

β)

σε έκτακτες συνθήκες, όταν κρίνεται σκόπιμο, εκτός των εργάσιμων ωρών των τελωνειακών και άλλων συναφών αρχών.

9.2.   Κάθε μέλος παρέχει τη δέουσα προτεραιότητα σε ευαλλοίωτα εμπορεύματα, κατά τον προγραμματισμό εξετάσεων που ενδεχομένως απαιτούνται.

9.3.   Κάθε μέλος μεριμνά ή επιτρέπει στον εισαγωγέα να μεριμνά για την κατάλληλη αποθήκευση ευαλλοίωτων εμπορευμάτων έως τη θέση τους σε ελεύθερη κυκλοφορία. Το μέλος μπορεί να απαιτεί οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης που προβλέπει ο εισαγωγέας να έχουν εγκριθεί ή οριστεί από τις αρμόδιες αρχές. Η μετακίνηση των εμπορευμάτων σε αυτές τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης, συμπεριλαμβανομένων των εγκρίσεων για τον επιχειρηματία που μετακινεί τα εμπορεύματα, μπορεί να υπόκεινται στην έγκριση, κατά περίπτωση, των σχετικών αρχών. Το μέλος μπορεί, εάν είναι εφικτό και συνεπές με την εγχώρια νομοθεσία και ύστερα από αίτηση του εισαγωγέα, να προβλέπει τις διαδικασίες που είναι αναγκαίες ώστε η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία να λαμβάνει χώρα σε αυτές τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης.

9.4.   Σε περιπτώσεις σημαντικής καθυστέρησης όσον αφορά τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία ευαλλοίωτων εμπορευμάτων, κατόπιν γραπτού αιτήματος και στο μέτρο του δυνατού, το μέλος-εισαγωγέας εκδίδει ανακοίνωση σχετικά με τους λόγους της καθυστέρησης.

Άρθρο 8

Συνεργασία συνοριακών υπηρεσιών

1.   Κάθε μέλος διασφαλίζει ότι οι αρχές και οι υπηρεσίες του οι οποίες είναι αρμόδιες για τους συνοριακούς ελέγχους και τις διαδικασίες σχετικά με την εισαγωγή, την εξαγωγή και τη διαμετακόμιση εμπορευμάτων συνεργάζονται και συντονίζουν τις δραστηριότητές τους, ώστε να διευκολύνουν τις συναλλαγές.

2.   Κάθε μέλος, στο μέτρο του δυνατού και του εφικτού, συνεργάζεται, βάσει αμοιβαία συμφωνηθέντων όρων, με άλλα μέλη με τα οποία έχει κοινά σύνορα, με σκοπό τον συντονισμό των διαδικασιών στα σημεία διέλευσης των συνόρων, για τη διευκόλυνση των διασυνοριακών συναλλαγών. Αυτή η συνεργασία και ο συντονισμός είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν:

α)

την αντιστοίχιση των εργάσιμων ημερών και ωρών,

β)

την αντιστοίχιση των διαδικασιών και διατυπώσεων,

γ)

την ανάπτυξη και την κοινή χρήση κοινών εγκαταστάσεων,

δ)

κοινούς ελέγχους,

ε)

την καθιέρωση ενός συνοριακού ελέγχου «μιας στάσης».

Άρθρο 9

Μετακίνηση εμπορευμάτων που προορίζονται για εισαγωγή στο πλαίσιο τελωνειακών ελέγχων

Κάθε μέλος, στον βαθμό που είναι εφικτό και εφόσον πληρούνται όλες οι κανονιστικές απαιτήσεις, επιτρέπει τη μετακίνηση εμπορευμάτων που προορίζονται για εισαγωγή να μετακινηθούν στην επικράτειά του, υπό τελωνειακό έλεγχο, από το τελωνείο εισόδου σε άλλο τελωνείο στο έδαφός του από το οποίο τα εμπορεύματα θα τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία ή θα εκτελωνιστούν.

Άρθρο 10

Διατυπώσεις σχετικά με την εισαγωγή, την εξαγωγή και τη διαμετακόμιση

1.   Διατυπώσεις και απαιτήσεις τεκμηρίωσης

1.1.   Με σκοπό την ελαχιστοποίηση του όγκου και της πολυπλοκότητας των διατυπώσεων εισαγωγής, εξαγωγής και διαμετακόμισης, για την απλούστευση των απαιτήσεων τεκμηρίωσης σχετικά με την εισαγωγή, την εξαγωγή και τη διαμετακόμιση και λαμβάνοντας υπόψη τους θεμιτούς πολιτικούς στόχους και άλλους παράγοντες, όπως οι μεταβαλλόμενες συνθήκες, οι σχετικές νέες πληροφορίες, οι επιχειρηματικές πρακτικές, η διαθεσιμότητα τεχνικών και τεχνολογιών, οι διεθνείς βέλτιστες πρακτικές και οι εισηγήσεις των ενδιαφερόμενων μερών, κάθε μέλο επανεξετάζει τις εν λόγω διατυπώσεις και τις απαιτήσεις τεκμηρίωσης και, με βάση τα αποτελέσματα της επανεξέτασης, διασφαλίζει, κατά περίπτωση, ότι αυτές οι διατυπώσεις και απαιτήσεις τεκμηρίωσης:

α)

θεσπίζονται και/ή εφαρμόζονται με σκοπό την ταχεία θέση σε κυκλοφορία και τον εκτελωνισμό των εμπορευμάτων, ιδιαίτερα των ευαλλοίωτων εμπορευμάτων,

β)

θεσπίζονται και/ή εφαρμόζονται με τρόπο που αποσκοπεί στη μείωση του χρόνου και του κόστους συμμόρφωσης για τους εμπόρους και τους οικονομικούς φορείς,

γ)

είναι τα λιγότερο περιοριστικά μέτρα για τις συναλλαγές, όταν δύο ή περισσότερα εναλλακτικά μέτρα είναι ευλόγως διαθέσιμα για την εκπλήρωση του πολιτικού στόχου ή στόχων, και

δ)

δεν εξακολουθούν να ισχύουν, συμπεριλαμβανομένων των τμημάτων τους, όταν πλέον δεν απαιτούνται.

1.2.   Η επιτροπή αναπτύσσει διαδικασίες για την ανταλλαγή μεταξύ των μελών πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών, κατά περίπτωση.

2.   Αποδοχή αντιγράφων

2.1.   Κάθε μέλος μεριμνά ώστε, ανάλογα με την περίπτωση, να δέχεται έντυπα ή ηλεκτρονικά αντίγραφα δικαιολογητικών εγγράφων που απαιτούνται για τις διατυπώσεις που αφορούν την εισαγωγή, την εξαγωγή ή τη διαμετακόμιση.

2.2.   Όταν μια δημόσια υπηρεσία ενός μέλους κατέχει ήδη το πρωτότυπο του εγγράφου, κάθε άλλη υπηρεσία του εν λόγω μέλους αποδέχεται, αντί του πρωτότυπου εγγράφου, έντυπο ή ηλεκτρονικό αντίγραφο, κατά περίπτωση, από την υπηρεσία που έχει στην κατοχή της το πρωτότυπο.

2.3.   Ένα μέλος δεν απαιτεί το πρωτότυπο ή αντίγραφο δηλώσεων εξαγωγής που υποβάλλονται στις τελωνειακές αρχές του εξάγοντος μέλους ως προϋπόθεση για την εισαγωγή (11).

3.   Χρήση διεθνών προτύπων

3.1.   Τα μέλη καλούνται να χρησιμοποιούν τα σχετικά διεθνή πρότυπα ή μέρη αυτών ως βάση για τις διατυπώσεις και τις διαδικασίες τους που αφορούν εισαγωγές, εξαγωγές ή διαμετακομίσεις, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στην παρούσα συμφωνία.

3.2.   Τα μέλη καλούνται να συμμετέχουν, εντός των ορίων των πόρων τους, στην κατάρτιση και την περιοδική επανεξέταση των σχετικών διεθνών προτύπων από τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς.

3.3.   Η επιτροπή αναπτύσσει διαδικασίες για την ανταλλαγή μεταξύ των μελών σχετικών πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών σχετικά με την εφαρμογή των διεθνών προτύπων, ανάλογα με την περίπτωση. Η επιτροπή δύναται επίσης να καλεί τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς να συζητούν τις εργασίες τους σχετικά με διεθνή πρότυπα. Ανάλογα με την περίπτωση, η επιτροπή μπορεί να εντοπίζει ειδικά πρότυπα που είναι ιδιαίτερα χρήσιμα στα μέλη.

4.   Υπηρεσία μιας στάσης

4.1.   Τα μέλη επιδιώκουν τη δημιουργία και την τήρηση υπηρεσίας μιας στάσης, η οποία θα επιτρέπει στους εμπόρους να υποβάλουν έγγραφα και/ή απαιτήσεις δεδομένων για εισαγωγές, εξαγωγές ή διαμετακομίσεις εμπορευμάτων, μέσω ενός ενιαίου σημείου εισόδου, στις συμμετέχουσες αρχές ή υπηρεσίες. Μετά την εξέταση των εγγράφων και/ή των δεδομένων από τις συμμετέχουσες αρχές ή υπηρεσίες, τα αποτελέσματα κοινοποιούνται εγκαίρως στους αιτούντες μέσω της υπηρεσίας μιας στάσης.

4.2.   Σε περιπτώσεις στις οποίες τα έγγραφα και/ή οι απαιτήσεις δεδομένων έχουν ήδη παραληφθεί μέσω της υπηρεσίας μιας στάσης, τα ίδια έγγραφα και/ή οι απαιτήσεις δεδομένων δεν ζητούνται από τις συμμετέχουσες αρχές ή υπηρεσίες, εκτός από επείγουσες περιπτώσεις και άλλες περιορισμένης έκτασης εξαιρέσεις οι οποίες δημοσιοποιούνται.

4.3.   Τα μέλη κοινοποιούν στην επιτροπή τις λεπτομέρειες της λειτουργίας της υπηρεσίας μιας στάσης.

4.4.   Τα μέλη, στο μέτρο του δυνατού και του εφικτού, χρησιμοποιούν τεχνολογία πληροφοριών για την υποστήριξη της υπηρεσίας μιας στάσης.

5.   Επιθεώρηση πριν από την αποστολή

5.1.   Τα μέλη δεν απαιτούν τη διενέργεια επιθεωρήσεων πριν από την αποστολή σε σχέση με τη δασμολογική κατάταξη και τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας.

5.2.   Με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων των μελών να χρησιμοποιούν άλλους τύπους επιθεώρησης πριν από την αποστολή που δεν καλύπτονται από την παράγραφο 5.1, τα μέλη καλούνται να μη θεσπίζουν ή να εφαρμόζουν νέες απαιτήσεις σχετικά με τη χρήση τους (12).

6.   Χρησιμοποίηση εκτελωνιστών

6.1.   Χωρίς να θίγονται οι σημαντικές πολιτικές ανησυχίες ορισμένων μελών, τα οποία διατηρούν σήμερα ειδικό ρόλο για τους εκτελωνιστές, από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας τα μέλη δεν θεσπίζουν υποχρεωτική χρησιμοποίηση εκτελωνιστών.

6.2.   Κάθε μέλος κοινοποιεί στην επιτροπή και δημοσιεύει τα σχετικά με τη χρησιμοποίηση εκτελωνιστών μέτρα. Τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις κοινοποιούνται και δημοσιεύονται αμέσως.

6.3.   Όσον αφορά την αδειοδότηση των εκτελωνιστών, τα μέλη εφαρμόζουν κανόνες που είναι διαφανείς και αντικειμενικοί.

7.   Κοινές συνοριακές διαδικασίες και ενιαίες απαιτήσεις τεκμηρίωσης

7.1.   Κάθε μέλος, με την επιφύλαξη της παραγράφου 7.2, εφαρμόζει κοινές τελωνειακές διαδικασίες και ενιαίες απαιτήσεις τεκμηρίωσης για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία και τον εκτελωνισμό των εμπορευμάτων σε ολόκληρη την επικράτειά του.

7.2.   Καμία διάταξη του παρόντος άρθρου δεν εμποδίζει τα μέλη:

α)

να διαφοροποιούν τις διαδικασίες και τις απαιτήσεις τεκμηρίωσης που διαθέτουν, με βάση τη φύση και το είδος των εμπορευμάτων ή το μεταφορικό μέσο,

β)

να διαφοροποιούν τις διαδικασίες και τις απαιτήσεις τεκμηρίωσης που διαθέτουν, με βάση τη διαχείριση κινδύνων,

γ)

να διαφοροποιούν τις διαδικασίες και τις απαιτήσεις τεκμηρίωσης που διαθέτουν, ώστε να παρέχουν ολική ή μερική απαλλαγή από τους δασμούς εισαγωγής ή τους φόρους,

δ)

να εφαρμόζουν ηλεκτρονική διαδικασία αρχειοθέτησης και επεξεργασίας ή

ε)

να διαφοροποιούν τις διαδικασίες και τις απαιτήσεις τεκμηρίωσης που διαθέτουν κατά τρόπο που συνάδει με τη συμφωνία για την εφαρμογή μέτρων υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής προστασίας.

8.   Απορριφθέντα εμπορεύματα

8.1.   Όταν εμπορεύματα που προσκομίζονται για εισαγωγή απορρίπτονται από την αρμόδια αρχή ενός μέλους λόγω της μη τήρησης των προβλεπόμενων υγειονομικών ή φυτοϋγειονομικών κανονισμών ή τεχνικών κανονισμών, το μέλος, με την επιφύλαξη και σύμφωνα με τις νομοθετικές και κανονιστικές του διατάξεις, επιτρέπει στον εισαγωγέα να ξαναστείλει ή να επιστρέψει τα απορριφθέντα εμπορεύματα στον εξαγωγέα ή σε άλλο πρόσωπο που ορίζεται από τον εξαγωγέα.

8.2.   Όταν, στο πλαίσιο της παραγράφου 8.1, παρέχεται αυτή η δυνατότητα και ο εισαγωγέας αδυνατεί να την ασκήσει εντός εύλογης χρονικής περιόδου, η αρμόδια αρχή μπορεί να επιλέξει άλλη ενέργεια για τη μεταχείριση των μη συμμορφούμενων εμπορευμάτων.

9.   Προσωρινή εισδοχή εμπορευμάτων και τελειοποίηση προς επανεξαγωγή ή επανεισαγωγή

9.1.   Προσωρινή εισδοχή εμπορευμάτων

Κάθε μέλος επιτρέπει, όπως προβλέπεται στους νόμους και κανονισμούς του, την είσοδο στο τελωνειακό έδαφός του εμπορευμάτων που απαλλάσσονται υπό όρους, εν όλω ή εν μέρει, από την καταβολή εισαγωγικών δασμών και φόρων, εάν τα εν λόγω εμπορεύματα εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφός του για συγκεκριμένο σκοπό, προορίζονται για επανεξαγωγή εντός συγκεκριμένης προθεσμίας και δεν έχουν υποστεί αλλαγή πέραν της κανονικής απομείωσης της αξίας και της απώλειας που έχουν υποστεί λόγω της χρησιμοποίησής τους.

9.2.   Τελειοποίηση προς επανεξαγωγή και επανεισαγωγή

α)

Κάθε μέλος επιτρέπει, όπως προβλέπεται στους νόμους και τους κανονισμούς του, την τελειοποίηση προς επανεξαγωγή και επανεισαγωγή των εμπορευμάτων. Εμπορεύματα που εγκρίνονται για τελειοποίηση προς επανεισαγωγή επιτρέπεται να επανεισάγονται με ολική ή μερική απαλλαγή από τους εισαγωγικούς δασμούς και φόρους, σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς του μέλους.

β)

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, με τον όρο «τελειοποίηση προς επανεξαγωγή» νοείται η τελωνειακή διαδικασία με την οποία ορισμένα εμπορεύματα μπορούν να εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος μέλους, με υπό όρους απαλλαγή, πλήρως ή μερικώς, από την καταβολή εισαγωγικών δασμών και φόρων, ή να είναι επιλέξιμα για επιστροφή των δασμών, με βάση το γεγονός ότι τα εν λόγω εμπορεύματα προορίζονται για μεταποίηση, επεξεργασία ή επισκευή και μετέπειτα εξαγωγή.

γ)

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, με τον όρο «τελειοποίηση για επανεισαγωγή» νοείται το τελωνειακό καθεστώς με το οποίο τα εμπορεύματα που βρίσκονται σε ελεύθερη κυκλοφορία στο τελωνειακό έδαφος ενός μέλους μπορούν να εξάγονται προσωρινά για μεταποίηση, επεξεργασία ή επιδιόρθωση στο εξωτερικό και στη συνέχεια να επανεισάγονται.

Άρθρο 11

Ελευθερία διαμετακόμισης

1.   Κάθε κανονισμός ή διατύπωση που επιβάλλει ένα μέλος σε σχέση με εμπορεύματα τα οποία διαμετακομίζονται δεν πρέπει:

α)

να διατηρείται αν οι συνθήκες ή οι στόχοι που εξυπηρετούσε δεν υφίστανται πλέον ή αν οι μεταβληθείσες συνθήκες ή στόχοι μπορούν να εξυπηρετηθούν με εύλογα διαθέσιμο και λιγότερο περιοριστικό για το εμπόριο τρόπο,

β)

εφαρμόζονται κατά τρόπο που θα συνιστούσε συγκεκαλυμμένο περιορισμό της διαμετακόμισης.

2.   Η διαμετακόμιση εμπορευμάτων δεν εξαρτάται από την είσπραξη τυχόν τελών ή επιβαρύνσεων που επιβάλλονται σε σχέση με τη διαμετακόμιση, εκτός από τις επιβαρύνσεις μεταφοράς ή εκείνες που αφορούν διοικητικές δαπάνες που συνεπάγεται η διαμετακόμιση ή το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών.

3.   Τα μέλη δεν επιδιώκουν, θεσπίζουν ή διατηρούν σε ισχύ εθελοντικούς περιορισμούς ή οποιοδήποτε άλλο παρόμοιο μέτρο για τις διαμετακομίσεις. Αυτό ισχύει με την επιφύλαξη των υφιστάμενων και μελλοντικών εθνικών κανονισμών και διμερών ή πολυμερών συμφωνιών που αφορούν τη ρύθμιση των μεταφορών, σύμφωνα με τους κανόνες του ΠΟΕ.

4.   Κάθε μέλος παρέχει σε προϊόντα που θα είναι υπό διαμετακόμιση μέσω του εδάφους κάθε άλλου μέλους μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που θα παρείχε στα εν λόγω προϊόντα, αν αυτά μεταφέρονταν από τον τόπο καταγωγής τους στον τόπο προορισμού τους, χωρίς να περάσουν από την επικράτεια αυτών των άλλων κρατών.

5.   Τα μέλη καλούνται να διαθέτουν, όπου είναι εφικτό, ξεχωριστή υλική υποδομή (όπως λωρίδες, θέσεις στάθμευσης και συναφή) για διαμετακομιστικές μεταφορές.

6.   Οι διατυπώσεις, οι απαιτήσεις τεκμηρίωσης και οι τελωνειακοί έλεγχοι που αφορούν εμπορεύματα που διαμετακομίζονται δεν είναι περισσότερο επαχθή από ό,τι απαιτείται για:

α)

την ταυτοποίηση των εμπορευμάτων και

β)

την ικανοποίηση των απαιτήσεων διαμετακόμισης.

7.   Από τη στιγμή που τα εμπορεύματα έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας διαμετακόμισης και έχουν εγκριθεί για μετακίνηση από το σημείο της αρχικής αποστολής στο έδαφος του μέλους, δεν υπόκεινται σε τελωνειακές επιβαρύνσεις ούτε σε αδικαιολόγητες καθυστερήσεις ή περιορισμούς έως ότου ολοκληρώσουν τη διαμετακόμισή τους στο σημείο προορισμού στο έδαφος του μέλους.

8.   Τα μέλη δεν εφαρμόζουν τεχνικούς κανονισμούς και διαδικασίες διαπίστωσης της συμμόρφωσης, κατά την έννοια της συμφωνίας για τα τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο, σε εμπορεύματα που βρίσκονται υπό διαμετακόμιση.

9.   Τα μέλη επιτρέπουν και προβλέπουν την εκ των προτέρων υποβολή και διεκπεραίωση της τεκμηρίωσης και των στοιχείων της διαμετακόμισης, πριν από την άφιξη των εμπορευμάτων.

10.   Όταν τα εμπορεύματα που διαμετακομίζονται έχουν φθάσει στο τελωνείο από το οποίο εξέρχονται από το έδαφος ενός μέλους, το τελωνείο αυτό τερματίζει αμέσως την πράξη διαμετακόμισης, εάν πληρούνται οι απαιτήσεις διαμετακόμισης.

11.   Όταν ένα μέλος απαιτεί ασφάλειες υπό μορφή εγγύησης, κατάθεσης ή άλλων κατάλληλων χρηματικών ή μη χρηματικών (13) μέσων για τη διαμετακόμιση, η εν λόγω εγγύηση περιορίζεται στο να διασφαλιστεί η εκπλήρωση των απαιτήσεων που απορρέουν από την εν λόγω διαμετάκομιση.

12.   Από τη στιγμή που το μέλος αποφασίσει ότι οι απαιτήσεις του όσον αφορά τη διαμετακόμιση έχουν ικανοποιηθεί, η εγγύηση αποδεσμεύεται αμέσως.

13.   Κάθε μέλος, κατά τρόπο που συνάδει με τις οικείες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, επιτρέπει συνολικές εγγυήσεις που περιλαμβάνουν πολλαπλές συναλλαγές για τους ίδιους οικονομικούς φορείς ή την ανανέωση των εγγυήσεων χωρίς απαλλαγή για μεταγενέστερες αποστολές.

14.   Κάθε μέλος δημοσιοποιεί τις πληροφορίες που χρησιμοποιεί για τον καθορισμό της εγγύησης, συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων για μεμονωμένες ή πολλαπλές συναλλαγές, ανάλογα την περίπτωση.

15.   Κάθε μέλος μπορεί να απαιτήσει τη χρήση τελωνειακής πομπής ή τελωνειακής συνοδείας για εμπορεύματα που διαμετακομίζονται μόνο σε περιπτώσεις που παρουσιάζουν υψηλούς κινδύνους ή όταν η τήρηση των τελωνειακών νόμων και κανονισμών δεν μπορεί να εξασφαλιστεί μέσω της χρήσης εγγυήσεων. Οι γενικοί κανόνες που διέπουν τις τελωνειακές πομπές ή τελωνειακές συνοδείες δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 1.

16.   Τα μέλη επιδιώκουν τη συνεργασία και τον συντονισμό μεταξύ τους, με σκοπό την ενίσχυση της ελεύθερης διαμετακόμισης. Αυτή η συνεργασία και ο συντονισμός μπορούν να περιλαμβάνουν, αλλά να μην περιορίζονται σε αυτήν, τη συνεννόηση όσον αφορά:

α)

τις επιβαρύνσεις,

β)

τις διατυπώσεις και τις νομικές απαιτήσεις και

γ)

την πρακτική λειτουργία των καθεστώτων διαμετακόμισης.

17.   Κάθε μέλος επιδιώκει να ορίσει εθνικό συντονιστή διαμετακόμισης, στον οποίο θα μπορούν να υποβάλλονται όλες οι ερωτήσεις και προτάσεις από άλλα μέλη σχετικά με την ομαλή διεξαγωγή των πράξεων διαμετακόμισης.

Άρθρο 12

Τελωνειακή συνεργασία

1.   Μέτρα για την προώθηση της συμμόρφωσης και της συνεργασίας

1.1.   Τα μέλη συμφωνούν για τη σπουδαιότητα τού να γνωρίζουν οι έμποροι τις υποχρεώσεις συμμόρφωσής τους, ενθαρρύνοντας την εθελοντική συμμόρφωση, ώστε να μπορούν οι εισαγωγείς, υπό κατάλληλες συνθήκες, να αυτορρυθμίζονται χωρίς την επιβολή ποινής, και εφαρμόζοντας μέτρα συμμόρφωσης για την επιβολή αυστηρότερων μέτρων για τους μη συμμορφούμενους εμπόρους (14).

1.2.   Τα μέλη καλούνται να ανταλλάσσουν πληροφορίες για βέλτιστες πρακτικές στη διαχείριση της τελωνειακής συμμόρφωσης, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της επιτροπής. Τα μέλη ενθαρρύνονται να συνεργάζονται στο πεδίο τεχνικών οδηγιών ή βοήθειας και υποστήριξης για την ανάπτυξη ικανοτήτων για τους σκοπούς της διαχείρισης των μέτρων συμμόρφωσης και της ενίσχυσης της αποτελεσματικότητάς τους.

2.   Ανταλλαγή πληροφοριών

2.1.   Ύστερα από αίτηση και με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος άρθρου, τα μέλη ανταλλάσσουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 6.1 στοιχείο β) και/ή γ) για την επαλήθευση της δήλωσης εισαγωγής ή εξαγωγής σε προσδιορισμένες περιπτώσεις όπου υπάρχουν βάσιμοι λόγοι αμφισβήτησης του αληθούς ή της ακρίβειας της δήλωσης.

2.2.   Κάθε μέλος κοινοποιεί στην επιτροπή τα στοιχεία του σημείου επαφής για την ανταλλαγή αυτών των πληροφοριών.

3.   Επαλήθευση

Το μέλος υποβάλλει αίτηση για πληροφορίες μόνο αφού πραγματοποιήσει τις κατάλληλες διαδικασίες επαλήθευσης της δήλωσης εισαγωγής ή εξαγωγής και μετά την εξέταση της διαθέσιμης σχετικής τεκμηρίωσης.

4.   Αίτηση

4.1.   Το αιτούν μέλος υποβάλλει στο μέλος στο οποίο απευθύνεται γραπτή αίτηση, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή και σε αμοιβαία συμφωνηθείσα επίσημη γλώσσα του ΠΟΕ ή άλλη αμοιβαία συμφωνηθείσα γλώσσα, στην οποία περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

α)

το επίμαχο ζήτημα, συμπεριλαμβανομένου, όπου ενδείκνυται και αν υπάρχει, του αριθμού αναγνώρισης της δήλωσης της εξαγωγής που αντιστοιχεί στην εν λόγω δήλωση εισαγωγής,

β)

τον σκοπό για τον οποίο το αιτούν μέλος ζητεί τις πληροφορίες ή τα έγγραφα, μαζί με τα ονόματα και τα στοιχεία επαφής των προσώπων στα οποία αναφέρεται η αίτηση, εάν είναι γνωστά,

γ)

όπου απαιτείται από το μέλος στο οποίο απευθύνεται η αίτηση, επιβεβαίωση (15) της επαλήθευσης, κατά περίπτωση,

δ)

τις συγκεκριμένες πληροφορίες ή την τεκμηρίωση που έχουν ζητηθεί,

ε)

τα στοιχεία αναγνώρισης της υπηρεσίας που υπέβαλε την αίτηση,

στ)

αναφορά σε διατάξεις του εθνικού δικαίου και νομικού συστήματος του αιτούντος μέλους που διέπουν τη συλλογή, την προστασία, τη χρήση, τη δημοσιοποίηση, την τήρηση και τη διάθεση εμπιστευτικών πληροφοριών και προσωπικών δεδομένων.

4.2.   Εάν το αιτούν μέλος δεν είναι σε θέση να συμμορφωθεί με κάποιο από τα στοιχεία της παραγράφου 4.1, επισημαίνει αυτό στην αίτηση.

5.   Προστασία και εμπιστευτικότητα

5.1.   Το αιτούν μέλος, με την επιφύλαξη της παραγράφου 5.2:

α)

τηρεί αυστηρά εμπιστευτικές όλες τις πληροφορίες ή τα έγγραφα που παρέχει το μέλος στο οποίο απευθύνεται και παρέχει το ίδιο, τουλάχιστον, επίπεδο προστασίας και εμπιστευτικότητας με αυτό που παρέχεται στο πλαίσιο του εθνικού δικαίου και του νομικού συστήματος του μέλους στο οποίο απευθύνεται η αίτηση, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 6.1 στοιχείο β) ή γ),

β)

παρέχει πληροφορίες ή έγγραφα μόνο στις τελωνειακές αρχές που ασχολούνται με το επίμαχο ζήτημα και χρησιμοποιεί τις πληροφορίες ή τα έγγραφα αποκλειστικά για τον σκοπό που αναφέρεται στην αίτηση, εκτός εάν το μέλος στο οποίο απευθύνεται η αίτηση συμφωνήσει διαφορετικά εγγράφως,

γ)

δεν δημοσιοποιεί τις πληροφορίες ή τα έγγραφα χωρίς ρητή έγγραφη άδεια του μέλους στο οποίο απευθύνεται η αίτηση,

δ)

δεν χρησιμοποιεί οποιαδήποτε μη επαληθευμένη πληροφορία ή έγγραφο από το μέλος στο οποίο απευθύνεται η αίτηση ως αποφασιστικό παράγοντα για την άρση των αμφιβολιών υπό οποιεσδήποτε συνθήκες,

ε)

τηρεί κάθε ειδικό όρο που θέτει το μέλος στο οποίο απευθύνεται η αίτηση σχετικά με την τήρηση και τη διάθεση εμπιστευτικών πληροφοριών ή εγγράφων και προσωπικών δεδομένων και

στ)

κατόπιν αιτήματος, ενημερώνει το μέλος στο οποίο απευθύνεται η αίτηση για κάθε απόφαση και ενέργεια σχετικά με το επίμαχο ζήτημα, ως αποτέλεσμα των πληροφοριών ή εγγράφων που διατέθηκαν.

5.2.   Το αιτούν μέλος μπορεί να μην είναι σε θέση, στο πλαίσιο του εθνικού του δικαίου και του νομικού του συστήματος, να συμμορφωθεί με κάποια από τα στοιχεία της παραγράφου 5.1. Στην περίπτωση αυτή, το αιτούν μέλος επισημαίνει αυτό στην αίτηση.

5.3.   Το μέλος στο οποίο απευθύνεται η αίτηση χειρίζεται κάθε αίτημα και πληροφορία επαλήθευσης που λαμβάνει σύμφωνα με την παράγραφο 4 με το ίδιο, τουλάχιστον, επίπεδο προστασίας και εμπιστευτικότητας που χρησιμοποιεί για τις δικές του παρόμοιες πληροφορίες.

6.   Παροχή πληροφοριών

6.1.   Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος άρθρου, το μέλος στο οποίο απευθύνεται η αίτηση πρέπει, άμεσα:

α)

να απαντά, γραπτώς, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή,

β)

να παρέχει τις ειδικές πληροφορίες, όπως περιέχονται στη δήλωση εισαγωγής ή εξαγωγής ή τη δήλωση, στον βαθμό που είναι διαθέσιμη, μαζί με περιγραφή του επιπέδου προστασίας και εμπιστευτικότητας που απαιτείται από το αιτούν μέλος,

γ)

εάν ζητείται, να παρέχει τις ειδικές πληροφορίες που περιέχονται στα ακόλουθα έγγραφα ή στα έγγραφα που συνοδεύουν τη δήλωση εισαγωγής ή εξαγωγής, στο μέτρο που είναι διαθέσιμα: εμπορικό τιμολόγιο, κατάλογος συσκευασιών, πιστοποιητικό προέλευσης και φορτωτική, στη μορφή που έχουν κατατεθεί, έντυπη ή ηλεκτρονική, από κοινού με περιγραφή του επιπέδου προστασίας και εμπιστευτικότητας που απαιτείται από το αιτούν μέλος,

δ)

να επιβεβαιώνει ότι τα έγγραφα που υποβάλλονται είναι γνήσια αντίγραφα,

ε)

να παρέχει τις πληροφορίες ή να ανταποκρίνεται, κατ' άλλο τρόπο, στην αίτηση, στον βαθμό που είναι δυνατό, εντός 90 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

6.2.   Το μέλος στο οποίο απευθύνεται η αίτηση μπορεί να απαιτήσει, σύμφωνα με το εθνικό του δίκαιο και νομικό σύστημα, την εγγύηση, πριν από την παροχή πληροφοριών, ότι οι συγκεκριμένες πληροφορίες δεν θα χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία σε ποινικές έρευνες, δικαστικές διαδικασίες ή μη τελωνειακές διαδικασίες, χωρίς ρητή έγγραφη άδειά του. Εάν το αιτούν μέλος δεν είναι σε θέση να συμμορφωθεί με την απαίτηση αυτή, επισημαίνει αυτό στο μέλος στο οποίο απευθύνεται η αίτηση.

7.   Αναβολή ή απόρριψη αίτησης

7.1.   Το μέλος στο οποίο απευθύνεται η αίτηση μπορεί να αναβάλει ή να απορρίψει, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, την αίτηση παροχής πληροφοριών και ενημερώνει το αιτούν μέλος για τους λόγους για τους οποίους το κάνει, όταν:

α)

η αίτηση θα ήταν αντίθετη προς το δημόσιο συμφέρον, όπως αυτό αντικατοπτρίζεται στο εθνικό δίκαιο και το νομικό σύστημά του,

β)

το εθνικό δίκαιο και το νομικό σύστημά του απαγορεύουν τη διάθεση των πληροφοριών. Στην περίπτωση αυτή παρέχει στο αιτούν κράτος αντίγραφο της σχετικής, συγκεκριμένης παραπομπής,

γ)

η παροχή των πληροφοριών θα μπορούσε να εμποδίσει την εφαρμογή των νόμων ή να επηρεάσει με άλλο τρόπο διοικητική ή δικαστική έρευνα, δίωξη ή διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη,

δ)

από το εθνικό δίκαιο και το νομικό σύστημά του, που διέπει τη συλλογή, την προστασία, τη χρήση, τη δημοσιοποίηση, την τήρηση και τη διάθεση εμπιστευτικών πληροφοριών ή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, απαιτείται η συγκατάθεση του εισαγωγέα ή εξαγωγέα και η συγκατάθεση αυτή δεν έχει δοθεί ή

ε)

η αίτηση παροχής πληροφοριών έχει παραληφθεί μετά τη λήξη της νομικής υποχρέωσης του μέλους στο οποίο απευθύνεται η αίτηση όσον αφορά την τήρηση εγγράφων.

7.2.   Στις περιπτώσεις των παραγράφων 4.2, 5.2 ή 6.2, η εκτέλεση αυτής της αίτησης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του μέλους στο οποίο απευθύνεται η αίτηση.

8.   Αμοιβαιότητα

Εάν το αιτούν μέλος είναι της γνώμης ότι δεν θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί σε παρόμοια αίτηση, αν υποβληθεί από το μέλος στο οποίο απευθύνεται η αίτηση, ή εάν δεν έχει ακόμη εφαρμόσει το παρόν άρθρο, το αναφέρει στην αίτησή του. Η εκτέλεση αυτής της αίτησης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του μέλους στο οποίο απευθύνεται η αίτηση.

9.   Διοικητική επιβάρυνση

9.1.   Το αιτούν μέλος λαμβάνει υπόψη τις συνέπειες που έχει η ανταπόκριση στις αιτήσεις πληροφόρησης στους σχετικούς πόρους και στο κόστος για το μέλος στο οποίο απευθύνεται η αίτηση. Το αιτούν μέλος εξετάζει την αναλογικότητα μεταξύ των δημοσιονομικών συμφερόντων του στο πλαίσιο της αιτήσεώς του και των προσπαθειών του μέλους στο οποίο απευθύνεται η αίτηση για την παροχή των πληροφοριών.

9.2.   Εάν το μέλος στο οποίο απευθύνεται η αίτηση λάβει ένα μη διαχειρίσιμο αριθμό αιτήσεων για πληροφορίες ή ένα αίτημα για πληροφορίες μη διαχειρίσιμου πεδίου εφαρμογής από ένα ή περισσότερα μέλη και δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί σε αυτά τα αιτήματα εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, μπορεί να ζητήσει από ένα ή περισσότερα αιτούντα μέλη να κάνουν ιεράρχηση προτεραιοτήτων, με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με ένα πρακτικό όριο στο πλαίσιο των περιορισμένων πόρων του. Εάν δεν υπάρξει αμοιβαία συμφωνημένη προσέγγιση, η εκτέλεση αυτών των αιτήσεων είναι στη διακριτική ευχέρεια του μέλους στο οποίο απευθύνεται η αίτηση με βάση τα αποτελέσματα της δικής του ιεράρχησης των προτεραιοτήτων.

10.   Περιορισμοί

Από το μέλος στο οποίο απευθύνεται η αίτηση δεν απαιτείται:

α)

να τροποποιεί τις δηλώσεις ή διαδικασίες εισαγωγής ή εξαγωγής που διαθέτει,

β)

να εμφανίζει έγγραφα άλλα από εκείνα που υποβάλλονται με τη δήλωση εισαγωγής ή εξαγωγής, όπως ορίζεται στην παράγραφο 6.1 στοιχείο γ),

γ)

να δρομολογεί έρευνες για να λάβει τις πληροφορίες,

δ)

να τροποποιεί την περίοδο παρακράτησης αυτών των πληροφοριών,

ε)

να υποβάλει έντυπη τεκμηρίωση όταν έχει ήδη καθιερωθεί η ηλεκτρονική μορφή,

στ)

να μεταφράζει τις πληροφορίες,

ζ)

να επαληθεύει την ακρίβεια των πληροφοριών ή

η)

να παρέχει πληροφορίες που θα έθεταν σε κίνδυνο τα νόμιμα εμπορικά συμφέροντα συγκεκριμένων επιχειρήσεων, δημόσιων ή ιδιωτικών.

11.   Ανευ αδείας χρήση ή δημοσιοποίηση

11.1.   Σε περίπτωση οποιασδήποτε παραβίασης των όρων χρήσης ή δημοσιοποίησης πληροφοριών που ανταλλάσσονται δυνάμει του παρόντος άρθρου, το αιτούν κράτος που λαμβάνει τις πληροφορίες γνωστοποιεί άμεσα τα στοιχεία αυτής της άνευ αδείας χρήσης ή δημοσιοποίησης στο κράτος που τις παρέσχε και:

α)

λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την αποκατάσταση της παραβίασης,

β)

λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την αποτροπή τυχόν μελλοντικής παραβίασης και

γ)

κοινοποιεί στο μέλος στο οποίο απευθύνεται η αίτηση τα μέτρα που λαμβάνει στο πλαίσιο των στοιχείων α) και β).

11.2.   Το μέλος στο οποίο απευθύνεται η αίτηση μπορεί να αναστείλει τις υποχρεώσεις του προς το αιτούν μέλος, δυνάμει του παρόντος άρθρου, έως ότου ληφθούν τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 11.1.

12.   Διμερείς και περιφερειακές συμφωνίες

12.1.   Καμία διάταξη του παρόντος άρθρου δεν εμποδίζει ένα μέλος να συνάπτει ή να διατηρεί διμερή, πολυμερή ή περιφερειακή συμφωνία ανταλλαγής τελωνειακών πληροφοριών και στοιχείων, σε ασφαλή και ταχεία βάση, π.χ. αυτόματα ή πριν από την άφιξη της αποστολής.

12.2.   Καμία διάταξη του παρόντος άρθρου δεν νοείται ότι τροποποιεί ή θίγει τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις των μελών, στο πλαίσιο αυτών των διμερών, πολυμερών ή περιφερειακών συμφωνιών, ή ότι διέπει την ανταλλαγή τελωνειακών πληροφοριών και δεδομένων στο πλαίσιο άλλων παρόμοιων συμφωνιών.

ΤΜΗΜΑ II

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ

Άρθρο 13

Γενικές αρχές

1.   Οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 12 της παρούσας συμφωνίας εφαρμόζονται από τις αναπτυσσόμενες και τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες μέλη σύμφωνα με το παρόν τμήμα, το οποίο βασίζεται στους κανόνες που έχουν συμφωνηθεί στο παράρτημα Δ της συμφωνίας Πλαισίου (WT/L/579) του Ιουλίου 2004 και στην παράγραφο 33 και στο παράρτημα Ε της Υπουργικής Δήλωσης του Χονγκ Κονγκ (WT/MIN(05)/DEC).

2.   Παρέχεται βοήθεια και υποστήριξη για την ανάπτυξη ικανοτήτων (16), ώστε να μπορέσουν οι αναπτυσσόμενες και οι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες μέλη να εφαρμόσουν τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας, σύμφωνα με τη φύση και το πεδίο τους. Η έκταση και ο χρόνος εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας συμφωνίας συνδέονται με τις ικανότητες εφαρμογής των αναπτυσσόμενων και λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών μελών. Όταν μια αναπτυσσόμενη ή λιγότερο ανεπτυγμένη χώρα μέλος εξακολουθεί να έχει έλλειψη της αναγκαίας ικανότητας, η εφαρμογή της διάταξης ή των διατάξεων δεν θα είναι αναγκαία, έως ότου αποκτηθεί η ικανότητα εφαρμογής.

3.   Από τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες μέλη θα ζητηθεί μόνο να αναλάβουν δεσμεύσεις στον βαθμό που αυτές είναι συμβατές με τις επιμέρους αναπτυξιακές, χρηματοδοτικές και εμπορικές ανάγκες τους ή με τις διοικητικές και θεσμικές ικανότητές τους.

4.   Οι αρχές αυτές εφαρμόζονται μέσω των διατάξεων που καθορίζονται στο τμήμα II.

Άρθρο 14

Κατηγορίες διατάξεων

1.   Υπάρχουν τρεις κατηγορίες διατάξεων:

α)

Η κατηγορία A περιλαμβάνει διατάξεις τις οποίες μια αναπτυσσόμενη ή λιγότερο ανεπτυγμένη χώρα μέλος ορίζει για την εφαρμογή, με την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας ή, στην περίπτωση λιγότερο ανεπτυγμένης χώρας μέλους, εντός ενός έτους μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 15.

β)

Η κατηγορία Β περιέχει διατάξεις τις οποίες μια αναπτυσσόμενη ή λιγότερο ανεπτυγμένη χώρα μέλος ορίζει για εφαρμογή, σε ημερομηνία μετά από μεταβατική περίοδο που έπεται της έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 16.

γ)

Η κατηγορία Γ περιλαμβάνει διατάξεις τις οποίες μια αναπτυσσόμενη ή λιγότερο ανεπτυγμένη χώρα μέλος ορίζει για εφαρμογή, σε ημερομηνία μετά από μεταβατική περίοδο που έπεται της έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας, και για τις οποίες απαιτείται ικανότητα εφαρμογής, με την παροχή βοήθειας και υποστήριξης για την ανάπτυξη ικανοτήτων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 16.

2.   Κάθε αναπτυσσόμενη και λιγότερο ανεπτυγμένη χώρα μέλος ορίζει αυτοτελώς, σε ατομική βάση, τις διατάξεις που περιλαμβάνει για καθεμία από τις κατηγορίες Α, Β και Γ.

Άρθρο 15

Κοινοποίηση και εφαρμογή της Κατηγορίας Α

1.   Με την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, κάθε αναπτυσσόμενη χώρα μέλος εφαρμόζει τις δεσμεύσεις της κατηγορίας Α. Κατ' αυτόν τον τρόπο, οι εν λόγω δεσμεύσεις που ορίζονται στο πλαίσιο της κατηγορίας Α θα αποτελέσουν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας συμφωνίας.

2.   Μια λιγότερο ανεπτυγμένη χώρα μέλος μπορεί να κοινοποιήσει στην επιτροπή τις διατάξεις που έχει ορίσει στην κατηγορία Α έως και ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας. Κατ'αυτόν τον τρόπο, οι δεσμεύσεις κάθε λιγότερο ανεπτυγμένης χώρας μέλους που ορίζονται στο πλαίσιο της κατηγορίας Α θα αποτελέσουν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας συμφωνίας.

Άρθρο 16

Κοινοποίηση των οριστικών ημερομηνιών εφαρμογής της κατηγορίας Β και της κατηγορίας Γ

1.   Όσον αφορά τις διατάξεις που δεν έχει ορίσει μια αναπτυσσόμενη χώρα μέλος στην κατηγορία Α, το μέλος μπορεί να καθυστερήσει την εφαρμογή, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει το παρόν άρθρο.

Αναπτυσσόμενη χώρα μέλος — κατηγορία Β

α)

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, κάθε αναπτυσσόμενη χώρα μέλος κοινοποιεί στην επιτροπή τις διατάξεις που έχει ορίσει στην κατηγορία Β και τις αντίστοιχες ενδεικτικές ημερομηνίες εφαρμογής τους (17).

β)

Το αργότερο ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, κάθε αναπτυσσόμενη χώρα μέλος κοινοποιεί στην επιτροπή τις οριστικές ημερομηνίες για την εφαρμογή των διατάξεων που έχει ορίσει στην κατηγορία Β. Αν μια αναπτυσσόμενη χώρα μέλος, πριν από τη λήξη της προθεσμίας αυτής, θεωρεί ότι απαιτείται επιπλέον χρόνος για να κοινοποιήσει τις οριστικές ημερομηνίες, το μέλος μπορεί να ζητήσει από την επιτροπή να παρατείνει επαρκώς την περίοδο για την κοινοποίηση των ημερομηνιών.

Αναπτυσσόμενη χώρα μέλος — κατηγορία Γ

γ)

Με την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, κάθε αναπτυσσόμενη χώρα μέλος κοινοποιεί στην επιτροπή τις διατάξεις που έχει ορίσει στην κατηγορία Γ και τις αντίστοιχες ενδεικτικές ημερομηνίες εφαρμογής τους. Για σκοπούς διαφάνειας, οι κοινοποιήσεις που υποβάλλονται περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τη βοήθεια και υποστήριξη για την ανάπτυξη ικανοτήτων που ζητεί το μέλος για την εφαρμογή (18).

δ)

Εντός ενός έτους από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, οι αναπτυσσόμενες χώρες μέλη και τα αντίστοιχα μέλη χρηματοδότες, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν υφιστάμενες συμφωνίες, κοινοποιήσεις σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 1 και τις πληροφορίες που υποβάλλονται σύμφωνα με το στοιχείο γ) ανωτέρω, διαβιβάζουν στην επιτροπή πληροφορίες σχετικά με τις συμφωνίες που διατηρούν ή συνάπτουν και οι οποίες είναι αναγκαίες για να δοθεί βοήθεια και υποστήριξη για την ανάπτυξη ικανοτήτων, ώστε να είναι δυνατή η εφαρμογή της κατηγορίας Γ (19). Η συμμετέχουσα αναπτυσσόμενη χώρα μέλος ενημερώνει το συντομότερο δυνατό την επιτροπή γι' αυτές τις συμφωνίες. Η επιτροπή καλεί, επίσης, τους χρηματοδότες που δεν είναι μέλη να παράσχουν πληροφορίες σχετικά με ισχύουσες ή προς σύναψη συμφωνίες.

ε)

Εντός 18 μηνών από την ημερομηνία υποβολής των πληροφοριών που αναφέρονται στο στοιχείο δ), τα μέλη χρηματοδότες και οι αντίστοιχες αναπτυσσόμενες χώρες μέλη ενημερώνουν την επιτροπή για την πρόοδο που σημειώνεται στην παροχή βοήθειας και υποστήριξης για την ανάπτυξη ικανοτήτων. Κάθε αναπτυσσόμενη χώρα μέλος κοινοποιεί, ταυτόχρονα, τον κατάλογό της με τις οριστικές ημερομηνίες εφαρμογής.

2.   Όσον αφορά τις διατάξεις τις οποίες μια λιγότερο ανεπτυγμένη χώρα μέλος δεν έχει ορίσει στο πλαίσιο της κατηγορίας A, οι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες μέλη μπορούν να αναβάλουν την εφαρμογή σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο παρόν άρθρο.

Λιγότερο ανεπτυγμένη χώρα μέλος — κατηγορία Β

α)

Το αργότερο ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, μια λιγότερο ανεπτυγμένη χώρα μέλος κοινοποιεί στην επιτροπή τις διατάξεις της για την κατηγορία B και, ενδεχομένως, τις αντίστοιχες ενδεικτικές ημερομηνίες για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών, λαμβάνοντας υπόψη περιθώρια μέγιστης δυνατής ευελιξίας για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες μέλη.

β)

Το αργότερο δύο έτη μετά την ημερομηνία κοινοποίησης που ορίζεται στο στοιχείο α) ανωτέρω, κάθε λιγότερο ανεπτυγμένη χώρα μέλος ενημερώνει την επιτροπή ώστε να επιβεβαιώσει τους ορισμούς των διατάξεων και να κοινοποιήσει τις ημερομηνίες εφαρμογής. Εάν μια λιγότερη ανεπτυγμένη χώρα μέλος, πριν από τη λήξη της προθεσμίας αυτής, θεωρεί ότι απαιτείται επιπλέον χρόνος για να κοινοποιήσει τις οριστικές ημερομηνίες της, το μέλος μπορεί να ζητήσει από την επιτροπή επαρκή παράταση της περιόδου κοινοποίησης των ημερομηνιών.

Λιγότερο ανεπτυγμένη χώρας μέλος — κατηγορία Γ

γ)

Για λόγους διαφάνειας και για να διευκολυνθούν οι συμφωνίες με τους χρηματοδότες, ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, κάθε λιγότερο ανεπτυγμένη χώρα μέλος κοινοποιεί στην επιτροπή τις διατάξεις που έχει ορίσει στην κατηγορία Γ, λαμβάνοντας υπόψη περιθώρια μέγιστης δυνατής ευελιξίας για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες μέλη.

δ)

Ένα έτος μετά την ημερομηνία που αναφέρεται στο στοιχείο γ) ανωτέρω, οι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες μέλη κοινοποιούν πληροφορίες σχετικά με τη βοήθεια και υποστήριξη για την ανάπτυξη ικανοτήτων που απαιτεί το μέλος για την εφαρμογή (20).

ε)

Το αργότερο δύο έτη μετά την ημερομηνία κοινοποίησης που ορίζεται στο στοιχείο δ) ανωτέρω, οι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες μέλη και τα αντίστοιχα μέλη χρηματοδότες, λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες που υποβάλλονται σύμφωνα με το στοιχείο δ) ανωτέρω, παρέχουν στην επιτροπή πληροφορίες σχετικά με τις συμφωνίες που διατηρούν ή συνάπτουν και οι οποίες είναι αναγκαίες για να δοθεί βοήθεια και υποστήριξη για την ανάπτυξη ικανοτήτων, ώστε να είναι δυνατή η εφαρμογή της κατηγορίας Γ (21). Η συμμετέχουσα λιγότερο ανεπτυγμένη χώρα μέλος ενημερώνει το συντομότερο δυνατό την επιτροπή γι' αυτές τις συμφωνίες. Η λιγότερο ανεπτυγμένη χώρα μέλος κοινοποιεί, ταυτόχρονα, τον κατάλογό της με τις ενδεικτικές ημερομηνίες εφαρμογής, για τις αντίστοιχες δεσμεύσεις, στο πλαίσιο της κατηγορίας Γ, που καλύπτονται από τις ρυθμίσεις βοήθειας και υποστήριξης. Η επιτροπή καλεί, επίσης, τους χρηματοδότες που δεν είναι μέλη να παράσχουν πληροφορίες σχετικά με υφιστάμενες και συναφθείσες συμφωνίες.

στ)

Το αργότερο 18 μήνες από την ημερομηνία υποβολής των πληροφοριών που αναφέρονται στο στοιχείο ε), τα αντίστοιχα μέλη χρηματοδότες και οι αντίστοιχες λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες μέλη ενημερώνουν την επιτροπή για την πρόοδο που σημειώνεται στην παροχή βοήθειας και υποστήριξης για την ανάπτυξη ικανοτήτων. Κάθε λιγότερο ανεπτυγμένη χώρα μέλος κοινοποιεί, ταυτόχρονα, στην επιτροπή τον κατάλογό της με τις οριστικές ημερομηνίες εφαρμογής.

3.   Οι αναπτυσσόμενες χώρες μέλη και οι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες μέλη που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην υποβολή οριστικών ημερομηνιών εφαρμογής εντός των προθεσμιών που καθορίζονται στις παραγράφους 1 και 2, λόγω της έλλειψης υποστήριξης από χρηματοδότες ή της έλλειψης προόδου όσον αφορά την παροχή βοήθειας και υποστήριξης για την ανάπτυξη ικανοτήτων, θα πρέπει να ενημερώνουν την επιτροπή όσο το δυνατόν νωρίτερα πριν από τη λήξη των εν λόγω προθεσμιών. Τα μέλη συμφωνούν να συνεργάζονται και να παρέχουν υποστήριξη για την αντιμετώπιση των εν λόγω δυσχερειών, λαμβανομένων υπόψη των συγκεκριμένων περιστάσεων και των ειδικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει το ενδιαφερόμενο μέλος. Η επιτροπή, κατά περίπτωση, λαμβάνει μέτρα για να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες, μεταξύ άλλων, εφόσον είναι αναγκαίο, με την παράταση των προθεσμιών για την κοινοποίηση των οριστικών ημερομηνιών από το ενδιαφερόμενο μέλος.

4.   Τρεις μήνες πριν από τη λήξη της προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) ή ε) ή, στην περίπτωση λιγότερο ανεπτυγμένων χωρώνμελών, στην παράγραφο 2 στοιχείο β) ή στ), η γραμματεία απευθύνει υπενθύμιση στο μέλος, εάν το εν λόγω μέλος δεν έχει κοινοποιήσει οριστική ημερομηνία για την εφαρμογή των διατάξεων που έχει ορίσει στην κατηγορία Β ή Γ. Εάν το μέλος δεν επικαλεστεί την παράγραφο 3 ή, στην περίπτωση αναπτυσσόμενης χώρας μέλους, την παράγραφο 1 στοιχείο β) ή, στην περίπτωση λιγότερο ανεπτυγμένης χώρας μέλους, την παράγραφο 2 στοιχείο β), για να παραταθεί η προθεσμία, και δεν έχει κοινοποιήσει ακόμη οριστική ημερομηνία για την εφαρμογή, το μέλος εφαρμόζει τις διατάξεις εντός ενός έτους από την προθεσμία που ορίζεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) ή ε) ή, στην περίπτωση λιγότερο ανεπτυγμένης χώρας μέλους, στην παράγραφο 2 στοιχείο β) ή στ) ή που έχει παραταθεί με την παράγραφο 3.

5.   Το αργότερο εντός 60 ημερών από τις ημερομηνίες κοινοποίησης των οριστικών ημερομηνιών εφαρμογής των διατάξεων των κατηγοριών Β και Γ σύμφωνα με τια παραγράφους 1, 2 ή 3, η επιτροπή λαμβάνει υπόψη τα παραρτήματα που περιλαμβάνουν τις οριστικές ημερομηνίες κάθε μέλους για την εφαρμογή των διατάξεων των κατηγοριών Β και Γ, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ημερομηνιών που καθορίζονται βάσει της παραγράφου 4, καθιστώντας έτσι τα παραρτήματα αυτά αναπόσπαστο μέρος της παρούσας συμφωνίας.

Άρθρο 17

Μηχανισμός έγκαιρης προειδοποίησης: Παράταση των ημερομηνιών εφαρμογής για τις διατάξεις των κατηγοριών Β και Γ

α)

Αναπτυσσόμενη ή λιγότερο ανεπτυγμένη χώρα μέλος που θεωρεί ότι αντιμετωπίζει δυσκολίες στην εφαρμογή κάποιας διάταξης που έχει ορίσει στην κατηγορία Β ή στην κατηγορία Γ, έως την οριστική ημερομηνία που έχει καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 1 στοιχείο β) ή ε) ή, στην περίπτωση λιγότερο ανεπτυγμένης χώρας μέλους, το άρθρο 16 παράγραφος 2 στοιχείο β) ή στ), θα πρέπει να το κοινοποιεί στην επιτροπή. Οι αναπτυσσόμενες χώρες μέλη κοινοποιούν στην επιτροπή το αργότερο 120 ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας εφαρμογής. Οι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες μέλη κοινοποιούν στην επιτροπή το αργότερο 90 ημέρες πριν από την εν λόγω ημερομηνία.

β)

Η κοινοποίηση στην επιτροπή αναφέρει τη νέα ημερομηνία έως την οποία η αναπτυσσόμενη ή η λιγότερο ανεπτυγμένη χώρα μέλος αναμένει να είναι σε θέση να εφαρμόσει τη σχετική διάταξη. Η κοινοποίηση αναφέρει, επίσης, τους λόγους για την αναμενόμενη καθυστέρηση όσον αφορά την εφαρμογή. Στους λόγους αυτούς μπορεί να περιλαμβάνεται ότι η ανάγκη για βοήθεια και υποστήριξη για την ανάπτυξη ικανοτήτων δεν προβλέπεται νωρίτερα ή ότι χρειάζεται συμπληρωματική βοήθεια και υποστήριξη για την ανάπτυξη ικανοτήτων.

2.   Όταν το αίτημα αναπτυσσόμενης χώρας μέλους για πρόσθετη διορία εφαρμογής δεν υπερβαίνει τους 18 μήνες ή το αίτημα λιγότερο ανεπτυγμένης χώρας μέλους για πρόσθετη διορία εφαρμογής δεν υπερβαίνει τα 3 έτη, το αιτούν μέλος δικαιούται αυτόν τον πρόσθετο χρόνο χωρίς περαιτέρω δράση από την επιτροπή.

3.   Όταν μια αναπτυσσόμενη ή λιγότερο ανεπτυγμένη χώρα μέλος θεωρεί ότι χρειάζεται μια πρώτη παράταση μεγαλύτερη από εκείνη που προβλέπεται στην παράγραφο 2 ή μία δεύτερη ή οποιαδήποτε μεταγενέστερη παράταση, υποβάλλει στην επιτροπή αίτηση παράτασης που περιέχει τις πληροφορίες που περιγράφονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) το αργότερο 120 ημέρες, όταν πρόκειται για αναπτυσσόμενη χώρα μέλος, και 90 ημέρες, όταν πρόκειται για λιγότερο ανεπτυγμένη χώρα μέλος, πριν από τη λήξη της αρχικής οριστικής ημερομηνίας εφαρμογής ή την ημερομηνία που καθορίστηκε στη συνέχεια με την παράταση.

4.   Η επιτροπή εξετάζει ευνοϊκά τα αιτήματα για χορήγηση παράτασης, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές συνθήκες των μελών που υποβάλλουν την αίτηση. Οι συνθήκες αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν τις δυσκολίες και καθυστερήσεις στη λήψη βοήθειας και υποστήριξης για την ανάπτυξη ικανοτήτων.

Άρθρο 18

Εφαρμογή των κατηγοριών Β και Γ

1.   Σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2, αν μια αναπτυσσόμενη χώρα μέλος ή μια λιγότερο ανεπτυγμένη χώρα μέλος, που έχει εκπληρώσει τις διαδικασίες που παρατίθενται στο άρθρο 16 παράγραφος 1 ή 2 και στο άρθρο 17, και όταν η παράταση που ζητήθηκε δεν έχει χορηγηθεί ή αν η αναπτυσσόμενη χώρα μέλος ή η λιγότερο ανεπτυγμένη χώρα μέλος αντιμετωπίζει άλλες απρόβλεπτες περιστάσεις που εμποδίζουν τη χορήγηση παράτασης βάσει του άρθρου 17, εκτιμά ότι η ικανότητά της για την εφαρμογή μιας διάταξης στο πλαίσιο της κατηγορίας Γ εξακολουθεί να είναι ανεπαρκής, το εν λόγω μέλος ενημερώνει την επιτροπή για την αδυναμία του να εφαρμόσει τη σχετική διάταξη.

2.   Η επιτροπή συγκροτεί ομάδα εμπειρογνωμόνων άμεσα και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός 60 ημερών από την παραλαβή της κοινοποίησης από την αντίστοιχη αναπτυσσόμενη χώρα μέλος ή τη λιγότερο ανεπτυγμένη χώρα-μέλος. Η ομάδα εμπειρογνωμόνων εξετάζει το ζήτημα και διατυπώνει σύσταση προς την επιτροπή εντός 120 ημερών από τη σύστασή της.

3.   Η ομάδα εμπειρογνωμόνων απαρτίζεται από πέντε ανεξάρτητα πρόσωπα με υψηλή ειδίκευση στον τομέα της διευκόλυνσης των συναλλαγών και την παροχή βοήθειας και υποστήριξης για την ανάπτυξη ικανοτήτων. Στη σύνθεση της ομάδας εμπειρογνωμόνων εξασφαλίζεται ισορροπία όσον αφορά την εκπροσώπηση των αναπτυσσόμενων και των ανεπτυγμένων χωρών μελών. Όταν εμπλέκεται μια λιγότερο ανεπτυγμένη χώρα μέλος, η ομάδα εμπειρογνωμόνων περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν υπήκοο από μια λιγότερο ανεπτυγμένη χώρα μέλος. Εάν η επιτροπή δεν είναι σε θέση να συμφωνήσει σχετικά με τη σύνθεση της ομάδας εμπειρογνωμόνων εντός 20 ημερών από τη σύστασή της, ο Γενικός Διευθυντής, σε συνεννόηση με τον πρόεδρο της επιτροπής, καθορίζει τη σύνθεση της ομάδας εμπειρογνωμόνων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου.

4.   Η ομάδα εμπειρογνωμόνων εξετάζει την αυτοαξιολόγηση των μελών σχετικά με την έλλειψη ικανότητας και υποβάλλει σύσταση στην επιτροπή. Κατά την εξέταση της σύστασης της ομάδας εμπειρογνωμόνων που αφορά μια λιγότερο ανεπτυγμένη χώρα μέλος, η επιτροπή, εφόσον χρειαστεί, λαμβάνει μέτρα για να διευκολύνει την απόκτηση βιώσιμης ικανότητας εφαρμογής.

5.   Τα μέλη δεν υπόκεινται σε διαδικασίες στο πλαίσιο του μνημονίου συμφωνίας για την επίλυση διαφορών, σχετικά με το θέμα αυτό, από τη χρονική στιγμή που η αναπτυσσόμενη χώρα μέλος ενημερώσει την επιτροπή για την αδυναμία της να εφαρμόσει τη σχετική διάταξη έως την πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής μετά την παραλαβή της σύστασης της ομάδας εμπειρογνωμόνων. Κατά τη συνεδρίαση αυτή, η επιτροπή εξετάζει τη σύσταση ομάδας εμπειρογνωμόνων. Για μια λιγότερο ανεπτυγμένη χώρα μέλος, η διαδικασία στο πλαίσιο του μνημονίου συμφωνίας για την επίλυση διαφορών δεν εφαρμόζεται για την αντίστοιχη διάταξη, από την ημερομηνία κοινοποίησης προς την επιτροπή περί της αδυναμίας της να εφαρμόσει τη διάταξη έως ότου η επιτροπή λάβει απόφαση σχετικά με το θέμα ή εντός 24 μηνών μετά την ημερομηνία της πρώτης συνεδρίασης της επιτροπής που αναφέρεται παραπάνω, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι προγενέστερη.

6.   Όταν μια λιγότερο ανεπτυγμένη χώρα μέλος χάνει την ικανότητά της να εφαρμόσει μια δέσμευση στο πλαίσιο της κατηγορίας Γ, μπορεί να ενημερώσει την επιτροπή και να ακολουθήσει τις διαδικασίες που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.

Άρθρο 19

Μεταφορά μεταξύ των κατηγοριών Β και Γ

1.   Οι αναπτυσσόμενες χώρες μέλη και οι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες μέλη που έχουν κοινοποιήσει διατάξεις στο πλαίσιο των κατηγοριών B και Γ μπορούν να μεταφέρουν διατάξεις μεταξύ αυτών των κατηγοριών μέσω της υποβολής κοινοποίησης στην επιτροπή. Όταν ένα μέλος προτείνει να μεταφερθεί διάταξη από την κατηγορία Β στην κατηγορία Γ, παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη βοήθεια και την υποστήριξη που είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη ικανοτήτων.

2.   Σε περίπτωση που απαιτείται πρόσθετος χρόνος για να εφαρμόσει μια διάταξη που μεταφέρεται από την κατηγορία B στην κατηγορία Γ, το μέλος μπορεί:

α)

να κάνει χρήση των διατάξεων του άρθρου 17, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας αυτόματης παράτασης, ή

β)

να ζητήσει από την επιτροπή να εξετάσει το αίτημα του μέλους για επιπλέον χρόνο, ώστε να εφαρμόσει τη διάταξη, και, αν είναι αναγκαίο, για την παροχή βοήθειας και υποστήριξης για την ανάπτυξη ικανοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας επανεξέτασης και έκδοσης σύστασης από την ομάδα εμπειρογνωμόνων σύμφωνα με το άρθρο 18, ή

γ)

στην περίπτωση λιγότερο ανεπτυγμένης χώρας μέλους, για οποιαδήποτε νέα ημερομηνία εφαρμογής που υπερβαίνει τα τέσσερα χρόνια από την αρχική ημερομηνία που κοινοποιήθηκε στο πλαίσιο της κατηγορίας Β απαιτείται η έγκριση της επιτροπής. Επιπλέον, μια λιγότερο ανεπτυγμένη χώρα μέλος συνεχίζει να κάνει χρήση του άρθρου 17. Εξυπακούεται ότι απαιτείται η παροχή βοήθειας και υποστήριξης για την ανάπτυξη ικανοτήτων για μια λιγότερο ανεπτυγμένη χώρα μέλος που προβαίνει σε παρόμοιες μεταφορές.

Άρθρο 20

Περίοδος χάριτος για την εφαρμογή του μνημονίου συμφωνίας σχετικά με τους κανόνες και τις διαδικασίες που διέπουν την επίλυση των διαφορών

1.   Για περίοδο δύο ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, οι διατάξεις των άρθρων ΧΧΙΙ και ΧΧΙΙΙ της GATT του 1994, όπως διαμορφώθηκαν και εφαρμόζονται από το μνημόνιο συμφωνίας για τους κανόνες και τις διαδικασίες που διέπουν την επίλυση των διαφορών, δεν εφαρμόζονται για την επίλυση διαφορών έναντι αναπτυσσόμενης χώρας μέλους, σχετικά με οποιαδήποτε διάταξη που έχει ορίσει το μέλος στην κατηγορία Α.

2.   Για περίοδο έξι ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, οι διατάξεις των άρθρων ΧΧΙΙ και ΧΧΙΙΙ της GATT του 1994, όπως διαμορφώθηκαν και εφαρμόζονται από το μνημόνιο συμφωνίας για τους κανόνες και τις διαδικασίες που διέπουν την επίλυση των διαφορών, δεν εφαρμόζονται για την επίλυση διαφορών έναντι λιγότερο ανεπτυγμένης χώρας μέλους, σχετικά με οποιαδήποτε διάταξη που έχει ορίσει το μέλος στην κατηγορία Α.

3.   Για περίοδο οκτώ ετών από την εφαρμογή μιας διάταξης στο πλαίσιο της κατηγορίας Β ή Γ από λιγότερο ανεπτυγμένη χώρα μέλος, οι διατάξεις των άρθρων ΧΧΙΙ και ΧΧΙΙΙ της GATT του 1994, όπως διαμορφώθηκαν και εφαρμόζονται από το μνημόνιο συμφωνίας για τους κανόνες και τις διαδικασίες που διέπουν την επίλυση των διαφορών, δεν εφαρμόζονται για την επίλυση διαφορών έναντι αυτής της λιγότερο ανεπτυγμένης χώρας μέλους, σχετικά με την εν λόγω διάταξη.

4.   Παρά την περίοδο χάριτος για την εφαρμογή του μνημονίου συμφωνίας σχετικά με τους κανόνες και τις διαδικασίες που διέπουν την επίλυση των διαφορών, πριν από την υποβολή αιτήματος για διαβουλεύσεις δυνάμει των άρθρων ΧΧΙΙ ή ΧΧΙΙΙ της GATT του 1994 και σε όλα τα στάδια των διαδικασιών διευθέτησης διαφορών σχετικά με μέτρο λιγότερο ανεπτυγμένης χώρας μέλους, τα μέλη οφείλουν να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην ειδική κατάσταση των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών μελών. Για τον σκοπό αυτό, τα μέλη επιδεικνύουν τη δέουσα μετριοπάθεια όταν εγείρουν θέματα στο πλαίσιο του μνημονίου συμφωνίας σχετικά με τους κανόνες και τις διαδικασίες που διέπουν την επίλυση των διαφορών στα οποία εμπλέκονται λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες μέλη.

5.   Κάθε μέλος, κατόπιν αιτήματος, παρέχει, στη διάρκεια της περιόδου χάριτος που προβλέπεται βάσει του παρόντος άρθρου, σε άλλα μέλη κατάλληλες δυνατότητες συζήτησης για κάθε θέμα που αφορά την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας.

Άρθρο 21

Παροχή βοήθειας και υποστήριξης για την ανάπτυξη ικανοτήτων

1.   Τα μέλη χρηματοδότες συμφωνούν να διευκολύνουν την παροχή βοήθειας και υποστήριξης για την ανάπτυξη ικανοτήτων στις αναπτυσσόμενες και στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες μέλη, βάσει αμοιβαία συμφωνηθέντων όρων, είτε διμερώς είτε μέσω των κατάλληλων διεθνών οργανισμών. Στόχος είναι η παροχή βοήθειας στις αναπτυσσόμενες και τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες μέλη για να εφαρμόσουν τις διατάξεις του τμήματος I της παρούσας συμφωνίας.

2.   Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών μελών, θα πρέπει να παρέχεται στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες μέλη στοχοθετημένη βοήθεια και υποστήριξη, έτσι ώστε να μπορέσουν να αναπτύξουν βιώσιμη ικανότητα να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις τους. Μέσω των σχετικών μηχανισμών αναπτυξιακής συνεργασίας και σύμφωνα με τις αρχές της τεχνικής βοήθειας και υποστήριξης για την ανάπτυξη ικανοτήτων που αναφέρονται στην παράγραφο 3, οι αναπτυξιακοί εταίροι επιδιώκουν την παροχή βοήθειας και υποστήριξης για την ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα αυτό, κατά τρόπο που να μη θέτει σε κίνδυνο τις υφιστάμενες αναπτυξιακές προτεραιότητες.

3.   Τα μέλη προσπαθούν να εφαρμόσουν τις ακόλουθες αρχές για την παροχή βοήθειας και υποστήριξης για τη δημιουργία ικανοτήτων, όσον αφορά την υλοποίηση της παρούσας συμφωνίας:

α)

να λαμβάνουν υπόψη το συνολικό αναπτυξιακό πλαίσιο των δικαιούχων χωρών και περιφερειών και, ανάλογα με την περίπτωση, τα προγράμματα μεταρρύθμισης και τεχνικής βοήθειας, τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη,

β)

να περιλαμβάνουν, ανάλογα με την περίπτωση, δραστηριότητες για την αντιμετώπιση των περιφερειακών και υποπεριφερειακών προκλήσεων και για την προώθηση της περιφερειακής και της υποπεριφερειακής ολοκλήρωσης,

γ)

να διασφαλίζουν ότι οι μεταρρυθμιστικές δραστηριότητες του ιδιωτικού τομέα που βρίσκονται σε εξέλιξη για τη διευκόλυνση του εμπορίου λαμβάνονται υπόψη στις δραστηριότητες παροχής βοήθειας,

δ)

να προωθούν τον συντονισμό μεταξύ των μελών και των άλλων σχετικών οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών οικονομικών κοινοτήτων, ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα και η επίτευξη αποτελεσμάτων από την εν λόγω συνδρομή. Για τον σκοπό αυτό:

i)

ο συντονισμός, κυρίως στη χώρα ή περιφέρεια όπου παρέχεται η βοήθεια, μεταξύ των συνεργαζόμενων μελών και των χρηματοδοτών και μεταξύ των διμερών και πολυμερών χρηματοδοτών, θα πρέπει να αποσκοπεί στην αποφυγή επικαλύψεων των προγραμμάτων βοήθειας και ασυνεπειών στις μεταρρυθμιστικές δραστηριότητες, μέσω του στενού συντονισμού των παρεμβάσεων τεχνικής βοήθειας και ανάπτυξης ικανοτήτων,

ii)

για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες μέλη, το ενισχυμένο ολοκληρωμένο πλαίσιο υποστήριξης που συνδέεται με το εμπόριο για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες θα πρέπει να αποτελεί μέρος αυτής της διαδικασίας συντονισμού και

iii)

τα μέλη θα πρέπει, επίσης, να προωθούν τον εσωτερικό συντονισμό μεταξύ των υπαλλήλων τους που ασχολούνται με το εμπόριο και την ανάπτυξη, τόσο στις πρωτεύουσες όσο και στη Γενεύη, κατά την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας και της τεχνικής βοήθειας,

ε)

να ενθαρρύνουν τη χρήση υφιστάμενων δομών συντονισμού σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, όπως διαβουλεύσεις στρογγυλής τραπέζης και συμβουλευτικές ομάδες για τον συντονισμό και την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων, και

στ)

να ενθαρρύνουν τις αναπτυσσόμενες χώρες μέλη να παρέχουν ανάπτυξη ικανοτήτων σε άλλες αναπτυσσόμενες και σε λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες μέλη και να εξετάζουν την υποστήριξη αυτών των δραστηριοτήτων, όπου αυτό είναι δυνατό.

4.   Η επιτροπή πραγματοποιεί τουλάχιστον μία ειδική συνεδρίαση ανά έτος:

α)

για να εξετάζει τυχόν προβλήματα όσον αφορά την εφαρμογή διατάξεων ή υποτμημάτων διατάξεων της παρούσας συμφωνίας,

β)

για να επισκοπεί την πρόοδο όσον αφορά την παροχή βοήθειας και υποστήριξης για την ανάπτυξη ικανοτήτων για την υποστήριξη της εφαρμογής της συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένης κάθε αναπτυσσόμενης ή λιγότερο ανεπτυγμένης χώρας μέλους που δεν λαμβάνει κατάλληλη βοήθεια και υποστήριξη για την ανάπτυξη ικανοτήτων,

γ)

για να ανταλλάσσει εμπειρίες και πληροφορίες σχετικά με τη βοήθεια και υποστήριξη που βρίσκονται σε εξέλιξη για την ανάπτυξη ικανοτήτων και την εφαρμογή προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένων των προκλήσεων και των επιτυχιών,

δ)

για να εξετάζει τις κοινοποιήσεις χρηματοδοτών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 22, και

ε)

για να εξετάζει την εφαρμογή της παραγράφου 2.

Άρθρο 22

Πληροφορίες σχετικά με την παροχή βοήθειας και υποστήριξης για την ανάπτυξη ικανοτήτων που πρέπει υποβάλλονται στην επιτροπή

1.   Για να υπάρχει διαφάνεια, για τις αναπτυσσόμενες και τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες μέλη, όσον αφορά την παροχή βοήθειας και υποστήριξης για την ανάπτυξη ικανοτήτων για την υλοποίηση του τμήματος I, κάθε μέλος χρηματοδότης που βοηθά αναπτυσσόμενες και λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες μέλη στην υλοποίηση της παρούσας συμφωνίας υποβάλλει στην επιτροπή, κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας και στη συνέχεια κάθε έτος, τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τη βοήθεια και υποστήριξη για την ανάπτυξη ικανοτήτων που έχει εκταμιευτεί κατά τους προηγούμενους 12 μήνες και, κατά περίπτωση, που έχει δεσμευτεί για τους επόμενους 12 μήνες (22):

α)

περιγραφή της βοήθειας και υποστήριξης για την ανάπτυξη ικανοτήτων,

β)

καθεστώς και ποσό που έχει δεσμευτεί/εκταμιευτεί,

γ)

διαδικασίες εκταμίευσης της βοήθειας και υποστήριξης,

δ)

δικαιούχο μέλος ή, κατά περίπτωση, περιφέρεια και

ε)

υπηρεσία υλοποίησης στο μέλος που παρέχει βοήθεια και υποστήριξη.

Οι πληροφορίες παρέχονται στη μορφή που καθορίζεται στο παράρτημα 1. Στην περίπτωση μελών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (στην παρούσα συμφωνία «ΟΟΣΑ»), οι πληροφορίες που υποβάλλονται μπορούν να βασίζονται σε σχετικές πληροφορίες του συστήματος αναφοράς πιστωτή του ΟΟΣΑ. Οι αναπτυσσόμενες χώρες μέλη που δηλώνουν ότι είναι σε θέση να παράσχουν βοήθεια και υποστήριξη για την ανάπτυξη ικανοτήτων ενθαρρύνονται να παρέχουν τις ανωτέρω πληροφορίες.

2.   Τα μέλη χρηματοδότες που συνδράμουν αναπτυσσόμενες και λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες μέλη υποβάλλουν στην επιτροπή:

α)

τα σημεία επαφής των υπηρεσιών τους που είναι αρμόδιες για την παροχή βοήθειας και υποστήριξης για την ανάπτυξη ικανοτήτων σχετικά με την εφαρμογή του τμήματος I της παρούσας συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένων, όπου αυτό είναι εφικτό, πληροφοριών σχετικά με τα εν λόγω σημεία επαφής εντός της χώρας ή της περιφέρειας όπου πρόκειται να παρασχεθεί βοήθεια και υποστήριξη, και

β)

πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο και τους μηχανισμούς για την αίτηση βοήθειας και υποστήριξης για την ανάπτυξη ικανοτήτων.

Οι αναπτυσσόμενες χώρες μέλη που δηλώνουν ότι είναι σε θέση να παράσχουν βοήθεια και υποστήριξη ενθαρρύνονται να παρέχουν τις ανωτέρω πληροφορίες.

3.   Οι αναπτυσσόμενες χώρες μέλη και οι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες μέλη που προτίθενται να κάνουν χρήση της βοήθειας και υποστήριξης για τη διευκόλυνση του εμπορίου, για την ανάπτυξη ικανοτήτων, υποβάλλουν στην επιτροπή πληροφορίες σχετικά με το σημείο ή τα σημεία επαφής του γραφείου ή των γραφείων που είναι αρμόδια για τον συντονισμό και την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων αυτής της βοήθειας και υποστήριξης.

4.   Τα μέλη μπορούν να υποβάλλουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 μέσω παραπομπών στο διαδίκτυο, ενώ πρέπει να επικαιροποιούν τις πληροφορίες αναλόγως. Η γραμματεία καθιστά τις εν λόγω πληροφορίες διαθέσιμες στο κοινό.

5.   Η επιτροπή καλεί τους αρμόδιους διεθνείς και περιφερειακούς οργανισμούς (όπως π.χ. το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τον ΟΟΣΑ, τη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το εμπόριο και την ανάπτυξη, τον ΠΟΤ, τις Περιφερειακές επιτροπές των Ηνωμένων Εθνών, την Παγκόσμια Τράπεζα ή τα επικουρικά τους όργανα, καθώς και τις περιφερειακές τράπεζες ανάπτυξης) και άλλες οργανώσεις συνεργασίας να παράσχουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2, και 4.

ΤΜΗΜΑ III

ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 23

Θεσμικές ρυθμίσεις

1.   Επιτροπή για τη διευκόλυνση του εμπορίου

1.1.   Θεσπίζεται Επιτροπή για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου.

1.2.   Η Επιτροπή είναι ανοικτή στη συμμετοχή όλων των μελών και εκλέγει τον πρόεδρό της. Η Επιτροπή συνέρχεται ανάλογα με τις ανάγκες και όπως προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις της παρούσας συμφωνίας, αλλά τουλάχιστον μία φορά ετησίως, για να παρέχει στα μέλη τη δυνατότητα να προβαίνουν σε διαβουλεύσεις για κάθε θέμα που αφορά την υλοποίηση της συμφωνίας ή την πρόοδο των στόχων της. Η Επιτροπή ασκεί αυτές τις αρμοδιότητες όπως της έχουν ανατεθεί βάσει της παρούσας συμφωνίας ή από τα μέλη. Η Επιτροπή καταρτίζει τον εσωτερικό της κανονισμό.

1.3.   Η Επιτροπή μπορεί να συγκροτεί επικουρικούς φορείς, ανάλογα με τις ανάγκες. Όλοι οι εν λόγω φορείς λογοδοτούν στην Επιτροπή.

1.4.   Η Επιτροπή αναπτύσσει διαδικασίες για την ανταλλαγή των σχετικών πληροφοριών και των βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των μελών, ανάλογα με την περίπτωση.

1.5.   Η Επιτροπή διατηρεί στενές επαφές με άλλους διεθνείς οργανισμούς στον τομέα της διευκόλυνσης των συναλλαγών, όπως ο ΠΟΤ, με στόχο την εξασφάλιση των βέλτιστων διαθέσιμων συμβουλών σχετικά με την εφαρμογή και τη διαχείριση της παρούσας συμφωνίας και προκειμένου να διασφαλιστεί η αποφυγή της περιττής επικάλυψης των προσπαθειών. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή μπορεί να καλέσει εκπροσώπους των εν λόγω οργανισμών ή των επικουρικών οργάνων τους για:

α)

να παρακολουθούν συνεδριάσεις της Επιτροπής και

β)

να συζητούν ειδικά θέματα σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας.

1.6.   Η Επιτροπή θα επανεξετάσει τη λειτουργία και την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη ισχύος της και, στη συνέχεια, σε περιοδική βάση.

1.7.   Τα μέλη ενθαρρύνονται να θέτουν στην Επιτροπή ζητήματα που αφορούν την εφαρμογή και την εκτέλεση της παρούσας συμφωνίας.

1.8.   Η Επιτροπή ενθαρρύνει και διευκολύνει τις διαβουλεύσεις ad hoc μεταξύ των μελών για συγκεκριμένα θέματα στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας, με στόχο την επίτευξη αμοιβαία ικανοποιητικής λύσης το συντομότερο δυνατό.

2.   Εθνική επιτροπή για τη διευκόλυνση του εμπορίου

Κάθε μέλος θεσπίζει και/ή διατηρεί εθνική επιτροπή για τη διευκόλυνση του εμπορίου ή ορίζει έναν υπάρχοντα μηχανισμό για τη διευκόλυνση τόσο του εγχώριου συντονισμού, όσο και της εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας συμφωνίας.

Άρθρο 24

Τελικές διατάξεις

1.   Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, ο όρος «μέλος» θεωρείται ότι περιλαμβάνει την αρμόδια αρχή του εν λόγω μέλους.

2.   Όλες οι διατάξεις της παρούσας συμφωνίας είναι δεσμευτικές για όλα τα μέλη.

3.   Τα μέλη θέτουν σε εφαρμογή την παρούσα συμφωνία από την ημερομηνία της έναρξης ισχύος της. Οι αναπτυσσόμενες και οι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες μέλη που επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν τις διατάξεις του τμήματος II εφαρμόζουν την παρούσα συμφωνία σύμφωνα με το τμήμα II.

4.   Το μέλος που αποδέχεται την παρούσα συμφωνία μετά την έναρξη ισχύος της υλοποιεί τις δεσμεύσεις των κατηγοριών Β και Γ, υπολογίζοντας τις σχετικές περιόδους από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της παρούσας συμφωνίας.

5.   Τα μέλη τελωνειακής ένωσης ή περιφερειακής οικονομικής ρύθμισης μπορούν να θεσπίζουν περιφερειακές προσεγγίσεις για να συνδράμουν στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας, μεταξύ άλλων με τη δημιουργία και χρήση περιφερειακών φορέων.

6.   Κατά παρέκκλιση της γενικής επεξηγηματικής σημείωσης για το παράρτημα 1Α της συμφωνίας του Μαρακές για την ίδρυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, καμία διάταξη της παρούσας συμφωνίας δεν είναι δυνατόν να ερμηνευτεί ότι περιορίζει τις υποχρεώσεις που υπέχουν τα μέλη δυνάμει της GATT του 1994. Επιπλέον, καμία διάταξη της παρούσας συμφωνίας δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδυναμώνει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μελών που απορρέουν από τη συμφωνία για τα τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο, καθώς και από τη συμφωνία για την εφαρμογή μέτρων υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής προστασίας.

7.   Όλες οι εξαιρέσεις και οι απαλλαγές (23) στο πλαίσιο της GATT του 1994 ισχύουν για τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας. Οι απαλλαγές που ισχύουν γα την GATT του 1994 ή για μέρος αυτής, που έχουν χορηγηθεί σύμφωνα με το άρθρο ΙΧ:3 και το άρθρο ΙΧ:4 της συμφωνίας του Μαρακές για την ίδρυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, καθώς και κάθε τροποποίησή τους, από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, ισχύουν και για τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας.

8.   Οι διατάξεις των άρθρων ΧΧΙΙ και ΧΧΙΙΙ της GATT του 1994, όπως επεξηγούνται και εφαρμόζονται βάσει του μνημονίου συμφωνίας για την επίλυση διαφορών, εφαρμόζονται στις διαβουλεύσεις και την επίλυση των διαφορών στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας, εκτός αν προβλέπεται, ρητώς, διαφορετικά στην παρούσα συμφωνία.

9.   Η διατύπωση επιφυλάξεων σε σχέση με οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας συμφωνίας προϋποθέτει τη συγκατάθεση των υπόλοιπων μελών.

10.   Οι δεσμεύσεις της κατηγορίας Α των αναπτυσσόμενων και των λιγότερο ανεπτυγμένων χώρων μελών, οι οποίες προσαρτώνται ως παράρτημα στην παρούσα συμφωνία, σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφοι 1 και 2, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας συμφωνίας.

11.   Οι δεσμεύσεις των κατηγοριών Β και Γ των αναπτυσσόμενων και των λιγότερο ανεπτυγμένων χώρων μελών, οι οποίες κοινοποιούνται στην επιτροπή και προσαρτώνται ως παράρτημα στην παρούσα συμφωνία, σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 5, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας συμφωνίας.


(1)  Είναι στη διακριτική ευχέρεια κάθε μέλους να αναφέρει στον δικτυακό του τόπο τα νομικά όρια αυτής της περιγραφής.

(2)  Βάσει της παρούσας παραγράφου: α) η επανεξέταση μπορεί, είτε πριν από είτε μετά τη λήψη της απόφασης, να διενεργείται από τον υπάλληλο, την υπηρεσία ή την αρχή που εξέδωσε την απόφαση, από ανώτερη ή ανεξάρτητη διοικητική αρχή ή από δικαστική αρχή και β) το μέλος δεν υποχρεούται να παρέχει στον αιτούντα το δικαίωμα του άρθρου 4 παράγραφος 1.

(3)  Εξυπακούεται ότι η εκ των προτέρων απόφαση σχετικά με την καταγωγή ενός εμπορεύματος μπορεί να αποτελεί εκτίμηση της καταγωγής για τους σκοπούς της συμφωνίας σχετικά με τους κανόνες καταγωγής, εφόσον η απόφαση πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας συμφωνίας και της συμφωνίας για τους κανόνες καταγωγής. Ομοίως, η εκτίμηση της καταγωγής, στο πλαίσιο της συμφωνίας για τους κανόνες καταγωγής, μπορεί να αποτελεί εκ των προτέρων απόφαση σχετικά με την καταγωγή του εμπορεύματος για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας εφόσον η απόφαση πληροί τις απαιτήσεις των δύο συμφωνιών. Τα μέλη δεν υποχρεούνται να θεσπίζουν χωριστές ρυθμίσεις στο πλαίσιο της παρούσας διάταξης, πέραν εκείνων που θεσπίζονται δυνάμει της συμφωνίας για τους κανόνες καταγωγής, σε σχέση με την εκτίμηση της καταγωγής, υπό τον όρο ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του παρόντος άρθρου.

(4)  Διοικητική απόφαση στο παρόν άρθρο σημαίνει απόφαση με νομική ισχύ η οποία επηρεάζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις ενός συγκεκριμένου ατόμου σε μια συγκεκριμένη περίπτωση. Εννοείται ότι η διοικητική απόφαση κατά το παρόν άρθρο καλύπτει μια διοικητική ενέργεια κατά την έννοια του άρθρου X της GATT του 1994 ή την έλλειψη διοικητικής ενέργειας ή απόφασης, όπως προβλέπεται στο εθνικό δίκαιο και το νομικό σύστημα ενός μέλους. Για την αντιμετώπιση της αδυναμίας αυτής, τα μέλη μπορούν να διατηρούν εναλλακτικό διοικητικό μηχανισμό ή ένδικο βοήθημα για να μπορεί η τελωνειακή αρχή να εκδίδει άμεσα διοικητική απόφαση σε αντικατάσταση του δικαιώματος προσφυγής ή επανεξέτασης βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο α).

(5)  Καμία διάταξη της παρούσας παραγράφου δεν εμποδίζει ένα μέλος να αναγνωρίζει τη διοικητική σιωπή σχετικά με προσφυγή ή επανεξέταση ως απόφαση υπέρ του προσφεύγοντος σύμφωνα με το δίκαιο και τους κανονισμούς του.

(6)  Κάθε μέλος μπορεί να καθορίζει το πεδίο και τη μεθοδολογία μέτρησης αυτών των μέσων χρόνων θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία σύμφωνα με τις ανάγκες και την ικανότητά του.

(7)  Ένα μέτρο που απαριθμείται στην παράγραφο 7.3 στοιχεία α) έως ζ) θεωρείται ότι παρέχεται σε εγκεκριμένους φορείς όταν είναι γενικά διαθέσιμο σε όλους τους φορείς.

(8)  Όταν ένα μέλος διαθέτει διαδικασία που προβλέπει τη μεταχείριση που περιγράφεται στην παράγραφο 8.2, η παρούσα διάταξη δεν απαιτεί από το εν λόγω μέλος να θεσπίσει χωριστές διαδικασίες ταχείας θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία.

(9)  Αυτά τα κριτήρια εφαρμογής, εάν υπάρχουν, είναι επιπρόσθετα των απαιτήσεων του μέλους για την επεξεργασία όλων των εμπορευμάτων ή αποστολών που εισάγονται αεροπορικώς.

(10)  Για τους σκοπούς της παρούσας διάταξης, ευαλλοίωτα είναι τα εμπορεύματα τα οποία υφίστανται ταχεία σήψη λόγω των φυσικών χαρακτηριστικών τους, ιδίως όταν δεν υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες αποθήκευσης.

(11)  Καμία διάταξη της παρούσας παραγράφου δεν εμποδίζει κάποιο μέλος να απαιτήσει έγγραφα, όπως πιστοποιητικά, εγκρίσεις ή άδειες, ως προϋπόθεση για την εισαγωγή εμπορευμάτων που υπόκεινται σε έλεγχο ή ρύθμιση.

(12)  Η παρούσα παράγραφος αφορά επιθεωρήσεις πριν από την αποστολή οι οποίες καλύπτονται από τη συμφωνία για την επιθεώρηση πριν από την αποστολή και δεν αποκλείει τις επιθεωρήσεις πριν από την αποστολή για υγειονομικούς και φυτοϋγειονομικούς σκοπούς.

(13)  Η διάταξη αυτή δεν εμποδίζει ένα μέλος να διατηρεί τις υπάρχουσες διαδικασίες βάσει των οποίων τα μέσα μεταφοράς μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εγγύηση για διαμετακομιστικές μεταφορές.

(14)  Αυτή η δραστηριότητα έχει ως γενικό στόχο να μειωθεί η συχνότητα της μη συμμόρφωσης και, κατά συνέπεια, η ανάγκη ανταλλαγής πληροφοριών με σκοπό την επιβολή.

(15)  Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν την επαλήθευση που διεξάγεται σύμφωνα με την παράγραφο 3. Οι πληροφορίες αυτές ανταποκρίνονται στο επίπεδο προστασίας και εμπιστευτικότητας που ορίζονται από το μέλος που διεξάγει την επαλήθευση.

(16)  Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, η «παροχή βοήθειας και υποστήριξης για την ανάπτυξη ικανοτήτων» μπορεί να λάβει τη μορφή τεχνικής, οικονομικής ή οποιουδήποτε άλλου αμοιβαία αποδεκτού είδους παρεχόμενης βοήθειας.

(17)  Οι κοινοποιήσεις που υποβάλλονται μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν πρόσθετες πληροφορίες τις οποίες το μέλος που κοινοποιεί κρίνει πρόσφορες. Τα μέλη ενθαρρύνονται να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την εγχώρια υπηρεσία ή οντότητα που είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή.

(18)  Τα μέλη μπορούν να περιλαμβάνουν, επίσης, πληροφορίες για εθνικά σχέδια ή έργα εφαρμογής για τη διευκόλυνση του εμπορίου, για την εθνική υπηρεσία ή οντότητα που είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή, καθώς και για τους χρηματοδότες με τους οποίους το μέλος έχει ενδεχομένως συμφωνία για την παροχή βοήθειας.

(19)  Τέτοιου είδους συμφωνίες συνάπτονται βάσει αμοιβαία συμφωνηθέντων όρων, διμερώς ή μέσω των καταλλήλων διεθνών οργανισμών, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3.

(20)  Τα μέλη μπορούν να περιλαμβάνουν, επίσης, πληροφορίες για εθνικά σχέδια ή έργα εφαρμογής για τη διευκόλυνση του εμπορίου, για την εθνική υπηρεσία ή οντότητα που είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή, καθώς και για τους χρηματοδότες με τους οποίους το μέλος έχει ενδεχομένως συμφωνία για την παροχή βοήθειας.

(21)  Τέτοιου είδους συμφωνίες θα βασίζονται σε αμοιβαία συμφωνηθέντες όρους, είτε διμερώς είτε μέσω των κατάλληλων διεθνών οργανισμών, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3.

(22)  Οι παρεχόμενες πληροφορίες θα αντικατοπτρίζουν τη βάσει της ζήτησης παροχή βοήθειας και υποστήριξης για την ανάπτυξη ικανοτήτων.

(23)  Σε αυτές περιλαμβάνονται τα άρθρα V:7 και X:1 της GATT του 1994 και η πρόσθετη σημείωση στο άρθρο VIII της GATT του 1994.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 22 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Μέλος χρηματοδότης:

Περίοδος που καλύπτει η κοινοποίηση:

 

 

 

Περιγραφή της τεχνικής και χρηματοδοτικής βοήθειας και των πόρων για την ανάπτυξη ικανοτήτων

Καθεστώς και ποσό που έχει δεσμευτεί/εκταμιευτεί

Δικαιούχος χώρα/περιφέρεια (όπου χρειάζεται)

Εκτελεστική υπηρεσία στο μέλος που παρέχει βοήθεια

Διαδικασίες για την εκταμίευση της συνδρομής


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΑΛΒΑΝΙΑ

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση της 7ης Δεκεμβρίου 2013 (WT/MIN(13)/36, WT/L/911), η Προπαρασκευαστική Επιτροπή για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου που συστάθηκε στο πλαίσιο του Γενικού Συμβουλίου (εφεξής «προπαρασκευαστική επιτροπή») οφείλει, μεταξύ άλλων, να λαμβάνει τις κοινοποιήσεις των μελών που αφορούν τις δεσμεύσεις κατηγορίας Α στο πλαίσιο της Συμφωνίας για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου (εφεξής «συμφωνία»).

Σε σχέση με τα ανωτέρω, η κυβέρνηση της Αλβανίας έχει την τιμή να κοινοποιήσει στην προπαρασκευαστική επιτροπή ότι με το παρόν ορίζει τις ακόλουθες διατάξεις της συμφωνίας για την κατηγορία A, οι οποίες θα τεθούν σε εφαρμογή με την έναρξη ισχύος της συμφωνίας:

Άρθρο 1.1

Δημοσίευση

Άρθρο 1.2

Πληροφορίες διαθέσιμες μέσω του διαδικτύου

 

 

Άρθρο 1.4

Κοινοποίηση

Άρθρο 2.1

Δυνατότητα υποβολής παρατηρήσεων και ενημέρωση πριν από τη θέση σε ισχύ

Άρθρο 2.2

Διαβουλεύσεις

 

 

Άρθρο 4.1

Δικαίωμα προσφυγής ή επανεξέτασης

Άρθρο 5.2

Παρακράτηση

 

 

Άρθρο 6.1

Γενικοί κανόνες σχετικά με τα τέλη και τις επιβαρύνσεις που επιβάλλονται κατά την εισαγωγή και την εξαγωγή ή που συνδέονται με αυτές

Άρθρο 6.2

Ειδικοί κανόνες σχετικά με τα τέλη και τις επιβαρύνσεις για τελωνειακές διατυπώσεις που επιβάλλονται κατά την εισαγωγή και την εξαγωγή ή που συνδέονται με αυτές

Άρθρο 6.3

Κατηγορίες κυρώσεων

 

 

Άρθρο 7.3

Διαχωρισμός της θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία από τον τελικό καθορισμό των τελωνειακών δασμών, φόρων, τελών και επιβαρύνσεων

Άρθρο 7.4

Διαχείριση κινδύνων

Άρθρο 7.6

Καθορισμός και δημοσίευση μέσων χρόνων θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία

 

 

Άρθρο 7.8

Ταχείες αποστολές

Άρθρο 7.9

Ευαλλοίωτα εμπορεύματα

Άρθρο 8

Συνεργασία συνοριακών υπηρεσιών

Άρθρο 9

Μετακίνηση εμπορευμάτων που προορίζονται για εισαγωγή στο πλαίσιο τελωνειακών ελέγχων

Άρθρο 10.1

Διατυπώσεις και απαιτήσεις τεκμηρίωσης

Άρθρο 10.2

Αποδοχή αντιγράφων

Άρθρο 10.3

Χρήση διεθνών προτύπων

Άρθρο 10.5

Επιθεώρηση πριν από την αποστολή

Άρθρο 10.6

Χρησιμοποίηση εκτελωνιστών

Άρθρο 10.7

Κοινές συνοριακές διαδικασίες και ενιαίες απαιτήσεις τεκμηρίωσης

Άρθρο 10.8

Απορριφθέντα εμπορεύματα

Άρθρο 10.9

Προσωρινή εισδοχή εμπορευμάτων και τελειοποίηση προς επανεξαγωγή ή επανεισαγωγή

Άρθρο 11-3

Τέλη διαμετακόμισης, κανονισμοί και διατυπώσεις

11-4

Ενισχυμένη μη διακριτική μεταχείριση διαμετακόμισης

11.11.1-5

Εγγυήσεις διαμετακόμισης

11.12-13

Συνεργασία και συντονισμός διαμετακόμισης

Άρθρο 12

Τελωνειακή συνεργασία

ΜΠΟΤΣΟΥΑΝΑ

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση της 7ης Δεκεμβρίου 2013 (WT/MIN(13)/36, WT/L/911), η Προπαρασκευαστική Επιτροπή για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου που συστάθηκε στο πλαίσιο του Γενικού Συμβουλίου (εφεξής «προπαρασκευαστική επιτροπή») οφείλει, μεταξύ άλλων, να λαμβάνει τις κοινοποιήσεις των μελών που αφορούν τις δεσμεύσεις κατηγορίας Α στο πλαίσιο της Συμφωνίας για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου (εφεξής «συμφωνία»).

Σε σχέση με τα ανωτέρω, η κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Μποτσουάνας έχει την τιμή να κοινοποιήσει στην προπαρασκευαστική επιτροπή ότι η Δημοκρατία της Μποτσουάνας ορίζει τις ακόλουθες διατάξεις που περιλαμβάνονται στην ενότητα Ι της συμφωνίας ως δεσμεύσεις κατηγορίας A, οι οποίες θα τεθούν σε εφαρμογή με την έναρξη ισχύος της συμφωνίας:

Άρθρο 2.1

Δυνατότητα υποβολής παρατηρήσεων και ενημέρωση πριν από τη θέση σε ισχύ

Άρθρο 2.2

Διαβουλεύσεις

Άρθρο 5.1

Κοινοποιήσεις για ενισχυμένους ελέγχους ή επιθεωρήσεις

Άρθρο 5.2

Παρακράτηση

Άρθρο 7.1

Επεξεργασία πριν από την άφιξη

Άρθρο 7.2

Ηλεκτρονική πληρωμή

Άρθρο 7.3

Διαχωρισμός της θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία από τον τελικό καθορισμό των τελωνειακών δασμών, φόρων, τελών και επιβαρύνσεων

Άρθρο 7.4

Διαχείριση κινδύνων

Άρθρο 7.5

Έλεγχος μετά τον εκτελωνισμό

Άρθρο 7.6

Καθορισμός και δημοσίευση μέσων χρόνων θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία

Άρθρο 7.8

Ταχείες αποστολές

Άρθρο 7.9

Ευαλλοίωτα εμπορεύματα

Άρθρο 9

Μετακίνηση εμπορευμάτων που προορίζονται για εισαγωγή στο πλαίσιο τελωνειακών ελέγχων

Άρθρο 10.3

Χρήση διεθνών προτύπων

Άρθρο 10.5

Επιθεώρηση πριν από την αποστολή

Άρθρο 10.6

Χρησιμοποίηση εκτελωνιστών

Άρθρο 10.7

Κοινές συνοριακές διαδικασίες και ενιαίες απαιτήσεις τεκμηρίωσης

Άρθρο 10.8

Απορριφθέντα εμπορεύματα

Άρθρο 10.9

Προσωρινή εισδοχή εμπορευμάτων και τελειοποίηση προς επανεξαγωγή ή επανεισαγωγή

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση της 7ης Δεκεμβρίου 2013 (WT/MIN(13)/36, WT/L/911), η Προπαρασκευαστική Επιτροπή για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου που συστάθηκε στο πλαίσιο του Γενικού Συμβουλίου (εφεξής «προπαρασκευαστική επιτροπή») οφείλει, μεταξύ άλλων, να λαμβάνει τις κοινοποιήσεις των μελών που αφορούν τις δεσμεύσεις κατηγορίας Α στο πλαίσιο της Συμφωνίας για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου (εφεξής «συμφωνία»).

Σε σχέση με τα ανωτέρω, η αποστολή της Βραζιλίας έχει την τιμή να κοινοποιήσει στην Προπαρασκευαστική Επιτροπή για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου ότι ορίζει όλες τις διατάξεις της ενότητας Ι της συμφωνίας ως δεσμεύσεις κατηγορίας Α, με εξαίρεση:

το άρθρο 3.6 στοιχείο β),

το άρθρο 3.9 στοιχείο α) περίπτωση ii),

το άρθρο 7.1,

το άρθρο 7.7.3 και

το άρθρο 11.9.

ΜΠΡΟΥΝΕΪ ΝΤΑΡΟΥΣΣΑΛΑΜ

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση της 7ης Δεκεμβρίου 2013 (WT/MIN(13)/36, WT/L/911) και σύμφωνα με το άρθρο 15 της ενότητας ΙΙ της Συμφωνίας για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου (εφεξής «συμφωνία»), η Προπαρασκευαστική Επιτροπή για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου που συστάθηκε στο πλαίσιο του Γενικού Συμβουλίου («προπαρασκευαστική επιτροπή») οφείλει, μεταξύ άλλων, να λαμβάνει τις κοινοποιήσεις των μελών που αφορούν τις δεσμεύσεις κατηγορίας Α στο πλαίσιο της συμφωνίας.

Σε σχέση με τα ανωτέρω, η κυβέρνηση του Μπρουνέι Νταρουσαλάμ έχει την τιμή να κοινοποιήσει στην προπαρασκευαστική επιτροπή ότι το Μπρουνέι Νταρουσαλάμ με το παρόν ορίζει όλες τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 12 της συμφωνίας στο πλαίσιο της κατηγορίας A, με εξαίρεση τα εξής:

Άρθρο 1.2

Πληροφορίες διαθέσιμες μέσω του διαδικτύου: παράγραφος 2.1 στοιχεία α) και β)

Άρθρο 4

Διαδικασίες προσφυγής ή επανεξέτασης

Άρθρο 7.6

Καθορισμός και δημοσίευση μέσων χρόνων θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία: παράγραφος 2

Άρθρο 7.7

Μέτρα διευκόλυνσης των συναλλαγών για εγκεκριμένους οικονομικούς φορείς

Άρθρο 10.4

Υπηρεσία μίας στάσης

ΧΙΛΗ

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση της 7ης Δεκεμβρίου 2013 (WT/MIN(13)/36) και σύμφωνα με το άρθρο 15 της ενότητας ΙΙ της Συμφωνίας για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου («συμφωνία»), η Χιλή κοινοποιεί με το παρόν ότι όλες οι διατάξεις της ενότητας Ι της συμφωνίας ορίζονται ως δεσμεύσεις κατηγορίας Α προς εφαρμογή κατά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, εξαιρουμένου του άρθρου 7.7 σχετικά με τους εγκεκριμένους μεταφορείς.

ΚΙΝΑ

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση της 7ης Δεκεμβρίου 2013 (WT/MIN(13)/36, WT/L/911), η Προπαρασκευαστική Επιτροπή για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου που συστάθηκε στο πλαίσιο του Γενικού Συμβουλίου (εφεξής «προπαρασκευαστική επιτροπή») οφείλει, μεταξύ άλλων, να λαμβάνει τις κοινοποιήσεις των μελών που αφορούν τις δεσμεύσεις κατηγορίας Α στο πλαίσιο της Συμφωνίας για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου (εφεξής «συμφωνία»).

Σε σχέση με τα ανωτέρω, η κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας έχει την τιμή να κοινοποιήσει στην προπαρασκευαστική επιτροπή ότι η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας με το παρόν ορίζει όλες τις διατάξεις της ενότητας Ι της συμφωνίας ως δεσμεύσεις κατηγορίας Α, με εξαίρεση:

την παράγραφο 6 του άρθρου 7

Καθορισμός και δημοσίευση μέσων χρόνων θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία,

την παράγραφο 4 του άρθρου 10

Υπηρεσία μίας στάσης,

την παράγραφο 9 του άρθρου 10

Προσωρινή εισδοχή εμπορευμάτων και τελειοποίηση προς επανεξαγωγή ή επανεισαγωγή και

το άρθρο 12

Τελωνειακή συνεργασία.

ΚΟΛΟΜΒΙΑ

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση της 7ης Δεκεμβρίου 2013 (WT/MIN(13)/36) και σύμφωνα με το άρθρο 15 της ενότητας ΙΙ της Συμφωνίας για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου («συμφωνία»), η Κολομβία κοινοποιεί με το παρόν ότι όλες οι διατάξεις της ενότητας Ι της συμφωνίας ορίζονται ως δεσμεύσεις κατηγορίας Α προς εφαρμογή κατά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, με εξαίρεση:

το άρθρο 5.3

Διαδικασίες δοκιμής

το άρθρο 7.9

Ευαλλοίωτα εμπορεύματα

ΚΟΝΓΚΟ

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση της 7ης Δεκεμβρίου 2013 (WT/MIN(13)/36) και σύμφωνα με το άρθρο 15 της ενότητας ΙΙ της Συμφωνίας για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου, η κυβέρνηση της Δημοκρατίας του Κονγκό έχει την τιμή να κοινοποιήσει τις οικείες δεσμεύσεις κατηγορίας Α, σύμφωνα με τις διατάξεις που απαριθμούνται κατωτέρω:

Άρθρο 3.1

Εκ των προτέρων έκδοση αποφάσεων

Άρθρο 4.1

Δικαίωμα προσφυγής ή επανεξέτασης

Άρθρο 5.1

Κοινοποιήσεις για ενισχυμένους ελέγχους ή επιθεωρήσεις

Άρθρο 5.2

Παρακράτηση

Άρθρο 5.3

Διαδικασίες δοκιμής

Άρθρο 7.9

Ευαλλοίωτα εμπορεύματα

Άρθρο 10.6

Χρησιμοποίηση εκτελωνιστών

Άρθρο 10.7

Κοινές συνοριακές διαδικασίες και ενιαίες απαιτήσεις τεκμηρίωσης

Άρθρο 10.9

Προσωρινή εισδοχή εμπορευμάτων και τελειοποίηση προς επανεξαγωγή ή επανεισαγωγή

ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ

Σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 της υπουργικής απόφασης της 7ης Δεκεμβρίου 2013 (WT/MIN(13)/36) και σύμφωνα με το άρθρο 15 της ενότητας ΙΙ της Συμφωνίας για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου («συμφωνία»), η Κόστα Ρίκα κοινοποιεί με το παρόν ότι όλες οι διατάξεις της ενότητας Ι της συμφωνίας ορίζονται ως δεσμεύσεις κατηγορίας Α, με εξαίρεση:

το άρθρο 10.1.1

Διατυπώσεις και απαιτήσεις τεκμηρίωσης

το άρθρο 10.2.2

Αποδοχή αντιγράφων

ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση της 7ης Δεκεμβρίου 2013 (WT/MIN(13)/36, WT/L/911) και σύμφωνα με το άρθρο 15 της ενότητας ΙΙ της Συμφωνίας για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου, η Ακτή Ελεφαντοστού κοινοποιεί με το παρόν τις οικείες δεσμεύσεις κατηγορίας Α, σύμφωνα με τις διατάξεις που απαριθμούνται κατωτέρω:

Άρθρο 4.1

Δικαίωμα προσφυγής ή επανεξέτασης

Άρθρο 5.1

Κοινοποιήσεις για ενισχυμένους ελέγχους ή επιθεωρήσεις

Άρθρο 5.2

Παρακράτηση

Άρθρο 5.3

Διαδικασίες δοκιμής

Άρθρο 7.4

Διαχείριση κινδύνων

Άρθρο 7.5

Έλεγχος μετά τον εκτελωνισμό

Άρθρο 7.8

Ταχείες αποστολές

Άρθρο 7.9

Ευαλλοίωτα εμπορεύματα

Άρθρο 9

Κυκλοφορία εμπορευμάτων υπό τελωνειακό έλεγχο που προορίζονται για εισαγωγή

Άρθρο 10.3

Χρήση διεθνών προτύπων

Άρθρο 10.5

Επιθεώρηση πριν από την αποστολή

Άρθρο 10.7

Κοινές συνοριακές διαδικασίες και ενιαίες απαιτήσεις τεκμηρίωσης

Άρθρο 10.8

Απορριφθέντα εμπορεύματα

Άρθρο 10.9

Προσωρινή εισδοχή εμπορευμάτων και τελειοποίηση προς επανεξαγωγή ή επανεισαγωγή

Άρθρο 11

Ελευθερία διαμετακόμισης

ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση της 7ης Δεκεμβρίου 2013 (WT/MIN(13)/36, WT/L/911), η Προπαρασκευαστική Επιτροπή για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου που συστάθηκε στο πλαίσιο του Γενικού Συμβουλίου (εφεξής «προπαρασκευαστική επιτροπή») οφείλει, μεταξύ άλλων, να λαμβάνει τις κοινοποιήσεις των μελών που αφορούν τις δεσμεύσεις κατηγορίας Α στο πλαίσιο της Συμφωνίας για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου (εφεξής «συμφωνία»).

Σε σχέση με τα ανωτέρω, η κυβέρνηση της Δομινικανής Δημοκρατίας έχει την τιμή να κοινοποιήσει στην προπαρασκευαστική επιτροπή τις διατάξεις που ορίζονται στην κατηγορία Α, σύμφωνα με την ενότητα Ι της συμφωνίας.

Άρθρο 1.2

Πληροφορίες διαθέσιμες μέσω του διαδικτύου

Άρθρο 1.3

Κέντρα πληροφόρησης

Άρθρο 2.1

Δυνατότητα υποβολής παρατηρήσεων και ενημέρωση πριν από τη θέση σε ισχύ

Άρθρο 2.2

Διαβουλεύσεις

Άρθρο 3

Εκ των προτέρων έκδοση αποφάσεων

Άρθρο 4.1

Δικαίωμα προσφυγής ή επανεξέτασης

Άρθρο 5.2

Παρακράτηση

Άρθρο 6.1

Γενικοί κανόνες σχετικά με τα τέλη και τις επιβαρύνσεις που επιβάλλονται κατά την εισαγωγή και την εξαγωγή ή που συνδέονται με αυτές

Άρθρο 6.3

Κατηγορίες κυρώσεων

Άρθρο 7.1

Επεξεργασία πριν από την άφιξη

Άρθρο 7.2

Ηλεκτρονική πληρωμή

Άρθρο 7.3

Διαχωρισμός της θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία από τον τελικό καθορισμό των τελωνειακών δασμών, φόρων, τελών και επιβαρύνσεων

Άρθρο 7.5

Έλεγχος μετά τον εκτελωνισμό

Άρθρο 7.7

Μέτρα διευκόλυνσης των συναλλαγών για εγκεκριμένους οικονομικούς φορείς

Άρθρο 9

Κυκλοφορία εμπορευμάτων υπό τελωνειακό έλεγχο που προορίζονται για εισαγωγή

Άρθρο 10.1

Διατυπώσεις και απαιτήσεις τεκμηρίωσης

Άρθρο 10.3

Χρήση διεθνών προτύπων

Άρθρο 10.5

Επιθεώρηση πριν από την αποστολή

Άρθρο 10.6

Χρησιμοποίηση εκτελωνιστών

Άρθρο 10.7

Κοινές συνοριακές διαδικασίες και ενιαίες απαιτήσεις τεκμηρίωσης

Άρθρο 10.8

Απορριφθέντα εμπορεύματα

Άρθρο 10.9

Προσωρινή εισδοχή εμπορευμάτων και τελειοποίηση προς επανεξαγωγή ή επανεισαγωγή

Άρθρο 11

Ελευθερία διαμετακόμισης

Άρθρο 12

Τελωνειακή συνεργασία

Άρθρο 13.2

Εθνική επιτροπή για τη διευκόλυνση του εμπορίου

ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση της 7ης Δεκεμβρίου 2013 (WT/MIN(13)/36) και σύμφωνα με το άρθρο 15 της ενότητας ΙΙ της Συμφωνίας για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου, η Δημοκρατία του Ισημερινού κοινοποιεί με το παρόν τις οικείες δεσμεύσεις κατηγορίας Α, σύμφωνα με τις διατάξεις που απαριθμούνται κατωτέρω:

Αριθ. άρθρου/ Παράγραφοι (1)

Περιγραφή

2.1

Δυνατότητα υποβολής παρατηρήσεων και ενημέρωση πριν από τη θέση σε ισχύ

4

Διαδικασίες προσφυγής ή επανεξέτασης

7.1

Επεξεργασία πριν από την άφιξη

7.6

Καθορισμός και δημοσίευση μέσων χρόνων θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία

9

Κυκλοφορία εμπορευμάτων υπό τελωνειακό έλεγχο που προορίζονται για εισαγωγή

10.3

Χρήση διεθνών προτύπων

10.5

Επιθεώρηση πριν από την αποστολή

10.6

Χρησιμοποίηση εκτελωνιστών

10.7

Κοινές συνοριακές διαδικασίες και ενιαίες απαιτήσεις τεκμηρίωσης

10.8

Απορριφθέντα εμπορεύματα

10.9

Προσωρινή εισδοχή εμπορευμάτων και τελειοποίηση προς επανεξαγωγή ή επανεισαγωγή

11.1

Ελευθερία διαμετακόμισης

11.2

Ελευθερία διαμετακόμισης

11.3

Ελευθερία διαμετακόμισης

11.4

Ελευθερία διαμετακόμισης

11.5

Ελευθερία διαμετακόμισης

11.6

Ελευθερία διαμετακόμισης

11.16

Ελευθερία διαμετακόμισης

11.17

Ελευθερία διαμετακόμισης

ΑΙΓΥΠΤΟΣ

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση της 7ης Δεκεμβρίου 2013 (WT/MIN(13)/36) και σύμφωνα με το άρθρο 15 της ενότητας II της Συμφωνίας για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου, η Αίγυπτος κοινοποιεί με το παρόν τις οικείες δεσμεύσεις κατηγορίας Α, σύμφωνα με τις διατάξεις που απαριθμούνται κατωτέρω:

Αριθμός άρθρου

Περιγραφή

Άρθρο 4 παράγραφοι 1, 3, 4, 5

Διαδικασίες προσφυγής ή επανεξέτασης

Άρθρο 5 παράγραφος 2

Παρακράτηση

Άρθρο 6 παράγραφος 2

Ειδικές ρυθμίσεις σχετικά με τα τέλη και τις επιβαρύνσεις που επιβάλλονται στις εισαγωγές και τις εξαγωγές ή σχετίζονται με αυτές

Άρθρο 6 παράγραφος 3 σημεία 3.2, 3.4, 3.5, 3.6

Κατηγορίες κυρώσεων

Άρθρο 7 παράγραφος 3 σημεία 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5

Διαχωρισμός της θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία από τον τελικό καθορισμό των τελωνειακών δασμών, φόρων, τελών και επιβαρύνσεων

Άρθρο 9

Κυκλοφορία εμπορευμάτων υπό τελωνειακό έλεγχο που προορίζονται για εισαγωγή

Άρθρο 10 παράγραφος 5 σημείο 5.1

Επιθεώρηση πριν από την αποστολή

Άρθρο 10 παράγραφος 6

Χρησιμοποίηση εκτελωνιστών

Άρθρο 10 παράγραφος 7

Κοινές συνοριακές διαδικασίες και ενιαίες απαιτήσεις τεκμηρίωσης

Άρθρο 10 παράγραφος 8

Απορριφθέντα εμπορεύματα

Άρθρο 10παράγραφος 9

Προσωρινή εισδοχή εμπορευμάτων και τελειοποίηση προς επανεξαγωγή ή επανεισαγωγή

Άρθρο 11 παράγραφοι 2, 3, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Ελευθερία διαμετακόμισης

ΕΛ ΣΑΛΒΑΔΟΡ

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση της 7ης Δεκεμβρίου 2013 (WT/MIN(13)/36) και σύμφωνα με το άρθρο 15 της ενότητας ΙΙ της Συμφωνίας για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου (εφεξής «συμφωνία»), το Ελ Σαλβαδόρ κοινοποιεί με το παρόν τις οικείες δεσμεύσεις κατηγορίας Α, σύμφωνα με τις διατάξεις που απαριθμούνται κατωτέρω:

Άρθρο 1

Δημοσίευση και διαθεσιμότητα πληροφοριών

Άρθρο 2

Δυνατότητα υποβολής παρατηρήσεων και ενημέρωση πριν από τη θέση σε ισχύ, και διαβουλεύσεις

Άρθρο 3

Εκ των προτέρων έκδοση αποφάσεων

Άρθρο 4

Διαδικασίες προσφυγής ή επανεξέτασης: παράγραφοι 1, 2, 3, 4 και 5

Άρθρο 5

Άλλα μέτρα για την ενίσχυση της αμεροληψίας, της μη διακριτικής μεταχείρισης και της διαφάνειας

Άρθρο 6

Ρυθμίσεις σχετικά με τα τέλη και τις επιβαρύνσεις που επιβάλλονται στις εισαγωγές και τις εξαγωγές ή σχετίζονται με αυτές, και Κατηγορίες κυρώσεων παράγραφοι 1 και 3

Άρθρο 7

Παράδοση και εκτελωνισμός εμπορευμάτων: παράγραφοι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (σημεία 3, 4, 5, 6), 8 και 9

Άρθρο 8

Συνεργασία συνοριακών υπηρεσιών: παράγραφος 1

Άρθρο 9

Κυκλοφορία εμπορευμάτων υπό τελωνειακό έλεγχο που προορίζονται για εισαγωγή

Άρθρο 10

Διατυπώσεις σχετικά με την εισαγωγή, την εξαγωγή και τη διαμετακόμιση: παράγραφοι 1, 2 (σημεία 2 και 3), 3, 5 (σημείο 1), 6, 7, 8 και 9

Άρθρο 11

Ελευθερία διαμετακόμισης: παράγραφοι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16 και 17

Άρθρο 12

Τελωνειακή συνεργασία: παράγραφοι 1, 3, 4, 5 (σημεία 1 και 2), 12

ΓΚΑΜΠΟΝ

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση της 7ης Δεκεμβρίου 2013 (WT/MIN(13)/36, WT/L/911) και σύμφωνα με το άρθρο 15 της ενότητας II της Συμφωνίας για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου, η Δημοκρατία της Γκαμπόν κοινοποιεί με το παρόν τις οικείες δεσμεύσεις κατηγορίας Α, σύμφωνα με τις διατάξεις που απαριθμούνται κατωτέρω:

Άρθρο 5.2

Παρακράτηση

Άρθρο 7.1

Επεξεργασία πριν από την άφιξη

Άρθρο 7.8

Ταχείες αποστολές

Άρθρο 7.9

Ευαλλοίωτα εμπορεύματα

Άρθρο 9

Κυκλοφορία εμπορευμάτων υπό τελωνειακό έλεγχο που προορίζονται για εισαγωγή

Άρθρο 10.5

Επιθεώρηση πριν από την αποστολή

Άρθρο 10.8

Απορριφθέντα εμπορεύματα

Άρθρο 10.9

Προσωρινή εισδοχή εμπορευμάτων και τελειοποίηση προς επανεξαγωγή ή επανεισαγωγή

ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση της 7ης Δεκεμβρίου 2013 (WT/MIN(13)/36, WT/L/911), η Προπαρασκευαστική Επιτροπή για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου που συστάθηκε στο πλαίσιο του Γενικού Συμβουλίου (εφεξής «προπαρασκευαστική επιτροπή») οφείλει, μεταξύ άλλων, να λαμβάνει τις κοινοποιήσεις των μελών που αφορούν τις δεσμεύσεις κατηγορίας Α στο πλαίσιο της Συμφωνίας για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου (εφεξής «συμφωνία»).

Σε σχέση με τα ανωτέρω, η κυβέρνηση της Γουατεμάλας επιθυμεί να κοινοποιήσει στην προπαρασκευαστική επιτροπή ότι όλες οι διατάξεις της ενότητας Ι της συμφωνίας έχουν οριστεί ως δεσμεύσεις κατηγορίας Α σύμφωνα με το έγγραφο του ΠΟΕ WT/PCTF/W/27 της 7ης Ιουλίου 2014, με εξαίρεση:

 

Άρθρο 1.1.1 στοιχεία δ) και στ)

 

Άρθρο 1.2.1 στοιχεία α) και β)

 

Άρθρο 1.3.1

 

Άρθρο 1.3.2

 

Άρθρο 1.4 στοιχεία β) και γ)

 

Άρθρο 2.1.1

 

Άρθρο 3.9 στοιχείο β) σημείο iii)

 

Άρθρο 5

 

Άρθρο 6.1.4

 

Άρθρο 7.1.2

 

Άρθρο 7.4.3

 

Άρθρο 7.6.1

 

Άρθρο 7.6.2

 

Άρθρο 7.7.3 στοιχεία α), δ), ε), στ) και ζ)

 

Άρθρο 7.8.2 στοιχεία γ) και δ)

 

Άρθρο 7.9.3

 

Άρθρο 8.1

 

Άρθρο 8.2 στοιχεία δ) και ε)

 

Άρθρο 10.1.1

 

Άρθρο 10.2.3

 

Άρθρο 10.4.1

 

Άρθρο 10.4.2

 

Άρθρο 11.17

 

Άρθρο 12.2.1

 

Άρθρο 12.3

 

Άρθρο 12.4

 

Άρθρο 12.5

 

Άρθρο 12.6

 

Άρθρο 12.7

 

Άρθρο 12.8

 

Άρθρο 12.9

 

Άρθρο 12.10

 

Άρθρο 12.11

ΟΝΔΟΥΡΑ

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση της 7ης Δεκεμβρίου 2013 (WT/MIN(13)/36) και του άρθρου 15 της ενότητας ΙΙ της Συμφωνίας για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου (εφεξής «συμφωνία»), η Ονδούρα κοινοποιεί με το παρόν τις οικείες δεσμεύσεις κατηγορίας Α, σύμφωνα με τις διατάξεις που απαριθμούνται κατωτέρω:

Άρθρο 1.1

Δημοσίευση

Άρθρο 1.2

Πληροφορίες διαθέσιμες μέσω του διαδικτύου

Άρθρο 1.3

Κέντρα πληροφόρησης

Άρθρο 1.4

Κοινοποίηση

Άρθρο 3

Εκ των προτέρων έκδοση αποφάσεων

Άρθρο 4

Διαδικασίες προσφυγής ή επανεξέτασης

Άρθρο 6.1

Γενικές ρυθμίσεις σχετικά με τα τέλη και τις επιβαρύνσεις που επιβάλλονται στις εισαγωγές και τις εξαγωγές ή σχετίζονται με αυτές (εκτός των άρθρων 6.1.3 και 6.1.4)

Άρθρο 6.2

Ειδικές ρυθμίσεις σχετικά με τα τέλη και τις επιβαρύνσεις που επιβάλλονται στις εισαγωγές και τις εξαγωγές ή σχετίζονται με αυτές

Άρθρο 6.3

Κατηγορίες κυρώσεων

Άρθρο 7.1

Επεξεργασία πριν από την άφιξη

Άρθρο 7.2

Ηλεκτρονική πληρωμή

Άρθρο 7.4

Διαχείριση κινδύνων

Άρθρο 7.5

Έλεγχος μετά τον εκτελωνισμό

Άρθρο 7.8

Ταχείες αποστολές (εκτός από το άρθρο 7.8.2 στοιχείο δ))

Άρθρο 7.9

Ευαλλοίωτα εμπορεύματα (εκτός από το άρθρο 7.9.3)

Άρθρο 8

Συνεργασία συνοριακών υπηρεσιών (εκτός από το άρθρο 8.2 στοιχεία γ), δ) και ε))

Άρθρο 9

Κυκλοφορία εμπορευμάτων υπό τελωνειακό έλεγχο που προορίζονται για εισαγωγή

Άρθρο 10.1

Διατυπώσεις και απαιτήσεις τεκμηρίωσης

Άρθρο 10.3

Χρήση διεθνών προτύπων

Άρθρο 10.5

Επιθεώρηση πριν από την αποστολή

Άρθρο 10.6

Χρησιμοποίηση εκτελωνιστών

Άρθρο 10.7

Κοινές συνοριακές διαδικασίες και ενιαίες απαιτήσεις τεκμηρίωσης

Άρθρο 10.8

Απορριφθέντα εμπορεύματα

Άρθρο 10.9

Προσωρινή εισδοχή εμπορευμάτων και τελειοποίηση προς επανεξαγωγή ή επανεισαγωγή

Άρθρο 11

Ελευθερία διαμετακόμισης

Άρθρο 12.12

Διμερείς και περιφερειακές συμφωνίες

ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ, ΚΙΝΑ

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση της 7ης Δεκεμβρίου 2013 (WT/MIN(13)/36, WT/L/911), η Προπαρασκευαστική Επιτροπή για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου που συστάθηκε στο πλαίσιο του Γενικού Συμβουλίου (εφεξής «προπαρασκευαστική επιτροπή») οφείλει, μεταξύ άλλων, να λαμβάνει τις κοινοποιήσεις των μελών που αφορούν τις δεσμεύσεις κατηγορίας Α στο πλαίσιο της Συμφωνίας για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου (εφεξής «συμφωνία»).

Σε σχέση με τα ανωτέρω, η κυβέρνηση του Χονγκ Κονγκ στην Κίνα έχει την τιμή να κοινοποιήσει στην προπαρασκευαστική επιτροπή ότι το Χονγκ Κονγκ της Κίνας με το παρόν ορίζει όλες τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στα άρθρα 1 έως 12 της συμφωνίας (που προσαρτάται στην προαναφερθείσα υπουργική απόφαση) στο πλαίσιο της κατηγορίας A, οι οποίες θα τεθούν σε εφαρμογή με την έναρξη ισχύος της συμφωνίας.

ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση της 7ης Δεκεμβρίου 2013 (WT/MIN(13)/36, WT/L/911), η Προπαρασκευαστική Επιτροπή για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου που συστάθηκε στο πλαίσιο του Γενικού Συμβουλίου (εφεξής «προπαρασκευαστική επιτροπή») οφείλει, μεταξύ άλλων, να λαμβάνει τις κοινοποιήσεις των μελών που αφορούν τις δεσμεύσεις κατηγορίας Α στο πλαίσιο της Συμφωνίας για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου (εφεξής «συμφωνία»).

Σε σχέση με τα ανωτέρω, η κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Ινδονησίας έχει την τιμή να κοινοποιήσει στην προπαρασκευαστική επιτροπή ότι η Ινδονησία με το παρόν ορίζει τις ακόλουθες διατάξεις της συμφωνίας για την κατηγορία A, οι οποίες θα τεθούν σε εφαρμογή με την έναρξη ισχύος της συμφωνίας:

Άρθρο 6.3

Κατηγορίες κυρώσεων

Άρθρο 7.1

Επεξεργασία πριν από την άφιξη

Άρθρο 10.6

Χρησιμοποίηση εκτελωνιστών

ΙΣΡΑΗΛ

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση της 7ης Δεκεμβρίου 2013 (WT/MIN(13)/36, WT/L/911), η Προπαρασκευαστική Επιτροπή για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου που συστάθηκε στο πλαίσιο του Γενικού Συμβουλίου οφείλει, μεταξύ άλλων, να λαμβάνει τις κοινοποιήσεις των μελών που αφορούν τις δεσμεύσεις κατηγορίας Α στο πλαίσιο της Συμφωνίας για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου.

Σε σχέση με τα ανωτέρω, το Κράτος του Ισραήλ έχει την τιμή να κοινοποιήσει στην Προπαρασκευαστική Επιτροπή για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου ότι το Κράτος του Ισραήλ με το παρόν ορίζει όλες τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στην ενότητα Ι της συμφωνίας ως κατηγορία Α.

ΙΟΡΔΑΝΙΑ

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση της 7ης Δεκεμβρίου 2013 (WT/MIN(13)/36, WT/L/911), η Προπαρασκευαστική Επιτροπή για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου που συστάθηκε στο πλαίσιο του Γενικού Συμβουλίου (εφεξής «προπαρασκευαστική επιτροπή») οφείλει, μεταξύ άλλων, να λαμβάνει τις κοινοποιήσεις των μελών που αφορούν τις δεσμεύσεις κατηγορίας Α στο πλαίσιο της Συμφωνίας για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου (εφεξής «συμφωνία»).

Σε σχέση με τα ανωτέρω, η κυβέρνηση της Ιορδανίας έχει την τιμή να κοινοποιήσει στην προπαρασκευαστική επιτροπή ότι ορίζει όλες τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στην ενότητα Ι της συμφωνίας (που προσαρτάται στην προαναφερθείσα υπουργική απόφαση) στο πλαίσιο της κατηγορίας A, για πλήρη εφαρμογή τους κατά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, με εξαίρεση τα εξής άρθρα:

Άρθρο 1.1

Δημοσίευση

Άρθρο 1.2

Πληροφορίες διαθέσιμες μέσω του διαδικτύου

Άρθρο 1.3

Κέντρα πληροφόρησης

Άρθρο 3.1

Εκ των προτέρων έκδοση αποφάσεων

Άρθρο 6.1

Γενικοί κανόνες σχετικά με τα τέλη και τις επιβαρύνσεις που επιβάλλονται κατά την εισαγωγή και την εξαγωγή ή που συνδέονται με αυτές

Άρθρο 7.1

Επεξεργασία πριν από την άφιξη

Άρθρο 10.1

Διατυπώσεις και απαιτήσεις τεκμηρίωσης

Άρθρο 10.2

Αποδοχή αντιγράφων

Άρθρο 10.4

Υπηρεσία μίας στάσης

Άρθρο 11.5.-10

Διαδικασίες διαμετακόμισης και έλεγχοι

ΚΟΡΕΑ

Έχουμε την τιμή να αναφέρουμε την υπουργική απόφαση της 7ης Δεκεμβρίου 2013 (WT/MIN(13)/36, WT/L/911), δυνάμει της οποίας η Προπαρασκευαστική Επιτροπή για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου που συστάθηκε στο πλαίσιο του Γενικού Συμβουλίου (εφεξής «προπαρασκευαστική επιτροπή») οφείλει, μεταξύ άλλων, να λαμβάνει τις κοινοποιήσεις των μελών που αφορούν τις δεσμεύσεις κατηγορίας Α στο πλαίσιο της Συμφωνίας για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου (εφεξής «συμφωνία»).

Επιπλέον, έχουμε επίσης την τιμή να κοινοποιήσουμε στην προπαρασκευαστική επιτροπή ότι η κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Κορέας έλαβε την απόφαση να ορίσει όλες τις διατάξεις που περιέχονται στα άρθρα 1 έως 12 της συμφωνίας στο πλαίσιο της κατηγορίας Α.

ΚΟΥΒΕΪΤ

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση της 7ης Δεκεμβρίου 2013 (WT/MIN(13)/36, WT/L/911), η Προπαρασκευαστική Επιτροπή για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου που συστάθηκε στο πλαίσιο του Γενικού Συμβουλίου (εφεξής «προπαρασκευαστική επιτροπή») οφείλει, μεταξύ άλλων, να λαμβάνει τις κοινοποιήσεις των μελών που αφορούν τις δεσμεύσεις κατηγορίας Α στο πλαίσιο της Συμφωνίας για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου (εφεξής «συμφωνία»).

Σε σχέση με τα ανωτέρω, το Κράτος του Κουβέιτ έχει την τιμή να κοινοποιήσει στην Προπαρασκευαστική Επιτροπή για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου ότι το Κράτος του Κουβέιτ με το παρόν ορίζει όλες τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι στο πλαίσιο της κατηγορίας Α, εκτός από τα εξής άρθρα:

Άρθρο 3.1

Εκ των προτέρων έκδοση αποφάσεων

Άρθρο 6.2

Ειδικές ρυθμίσεις σχετικά με τα τέλη και τις επιβαρύνσεις των τελωνειακών διατυπώσεων που επιβάλλονται στις εισαγωγές και τις εξαγωγές ή σχετίζονται με αυτές

Άρθρο 7.4

Διαχείριση κινδύνων

Άρθρο 7.5

Έλεγχος μετά τον εκτελωνισμό

Άρθρο 7.7

Μέτρα διευκόλυνσης των συναλλαγών για εγκεκριμένους οικονομικούς φορείς

Άρθρο 7.9

Ευαλλοίωτα εμπορεύματα

Άρθρο 8

Συνεργασία συνοριακών υπηρεσιών

Άρθρο 10.4

Υπηρεσία μίας στάσης

Άρθρο 11.11.-15

Εγγυήσεις διαμετακόμισης

Άρθρο 12

Τελωνειακή συνεργασία

ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ ΤΗΣ ΚΙΡΓΙΖΙΑΣ

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση της 7ης Δεκεμβρίου 2013 (WT/MIN(13)/36, WT/L/911), η Προπαρασκευαστική Επιτροπή για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου που συστάθηκε στο πλαίσιο του Γενικού Συμβουλίου (εφεξής «προπαρασκευαστική επιτροπή») οφείλει, μεταξύ άλλων, να λαμβάνει τις κοινοποιήσεις των μελών που αφορούν τις δεσμεύσεις κατηγορίας Α στο πλαίσιο της Συμφωνίας για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου (εφεξής «συμφωνία»).

Σε σχέση με τα ανωτέρω, εξ ονόματος του Υπουργείου Οικονομίας της Δημοκρατίας της Κιργιζίας είμαστε στην ευχάριστη θέση να κοινοποιήσουμε στην προπαρασκευαστική επιτροπή ότι η Δημοκρατία της Κιργιζίας ορίζει τις ακόλουθες διατάξεις που περιλαμβάνονται στην ενότητα Ι της συμφωνίας (που προσαρτάται στην προαναφερθείσα υπουργική απόφαση) ως δεσμεύσεις κατηγορίας Α, οι οποίες θα εφαρμοστούν μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας:

Άρθρο 4

Όλες οι διατάξεις (Διαδικασίες προσφυγής ή αναθεώρησης)

Άρθρο 5

Παράγραφος 2 (Παρακράτηση)

Άρθρο 9

(Μετακίνηση εμπορευμάτων που προορίζονται για εισαγωγή στο πλαίσιο τελωνειακών ελέγχων)

Άρθρο 10

Παράγραφος 5 (Επιθεώρηση πριν από την αποστολή)

Άρθρο 11

Παράγραφοι 1 έως 4 (Τέλη διαμετακόμισης, κανονισμοί, διατυπώσεις και μη διακριτική μεταχείριση)

ΜΑΚΑΟ, ΚΙΝΑ

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση της 7ης Δεκεμβρίου 2013 (WT/MIN(13)/36), η Προπαρασκευαστική Επιτροπή για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου που συστάθηκε στο πλαίσιο του Γενικού Συμβουλίου (εφεξής «προπαρασκευαστική επιτροπή») οφείλει, μεταξύ άλλων, να λαμβάνει τις κοινοποιήσεις των μελών που αφορούν τις δεσμεύσεις κατηγορίας Α στο πλαίσιο της Συμφωνίας για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου (εφεξής «η συμφωνία»).

Σε σχέση με τα ανωτέρω, η κυβέρνηση του Μακάο στην Κίνα έχει την τιμή να κοινοποιήσει στην προπαρασκευαστική επιτροπή ότι το Μακάο της Κίνας με το παρόν ορίζει όλες τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στα άρθρα 1 έως 12 της συμφωνίας (που προσαρτάται στην προαναφερθείσα υπουργική απόφαση) στο πλαίσιο της κατηγορίας A, οι οποίες θα τεθούν σε εφαρμογή με την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, με εξαίρεση τα εξής:

Άρθρο 7:

Παράγραφος 4 — Διαχείριση κινδύνων·

Άρθρο 7:

Παράγραφος 5 — Έλεγχος μετά τον εκτελωνισμό·

Άρθρο 9:

Μετακίνηση εμπορευμάτων που προορίζονται για εισαγωγή στο πλαίσιο τελωνειακών ελέγχων·

Άρθρο 10:

Παράγραφος 4 — Υπηρεσία μίας στάσης.

ΜΑΛΑΙΣΙΑ

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση της 7ης Δεκεμβρίου 2013 (WT/MIN(13)/36, WT/L/911), η Προπαρασκευαστική Επιτροπή για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου που συστάθηκε στο πλαίσιο του Γενικού Συμβουλίου (εφεξής «προπαρασκευαστική επιτροπή») οφείλει, μεταξύ άλλων, να λαμβάνει τις κοινοποιήσεις των μελών που αφορούν τις δεσμεύσεις κατηγορίας Α στο πλαίσιο της Συμφωνίας για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου (εφεξής «η συμφωνία»).

Σε σχέση με τα ανωτέρω, η κυβέρνηση της Μαλαισίας έχει την τιμή να κοινοποιήσει στην προπαρασκευαστική επιτροπή ότι η Μαλαισία με το παρόν ορίζει όλες τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στα άρθρα 1 έως 12 της συμφωνίας (που προσαρτάται στην προαναφερθείσα υπουργική απόφαση) στο πλαίσιο της κατηγορίας A, με εξαίρεση τα εξής άρθρα:

Άρθρο 7.8

(Ταχείες αποστολές) και

Άρθρο 11.9

(Εκ των προτέρων συμπλήρωση και επεξεργασία των εγγράφων και στοιχείων διαμετακόμισης πριν από την άφιξη των εμπορευμάτων).

ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση της 7ης Δεκεμβρίου 2013 (WT/MIN(13)/36, WT/L/911), η Προπαρασκευαστική Επιτροπή για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου που συστάθηκε στο πλαίσιο του Γενικού Συμβουλίου (εφεξής «προπαρασκευαστική επιτροπή») οφείλει, μεταξύ άλλων, να λαμβάνει τις κοινοποιήσεις των μελών που αφορούν τις δεσμεύσεις κατηγορίας Α στο πλαίσιο της Συμφωνίας για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου (εφεξής «συμφωνία»).

Σε σχέση με τα ανωτέρω, η κυβέρνηση της Δημοκρατίας του Μαυρικίου έχει την τιμή να κοινοποιήσει στην προπαρασκευαστική επιτροπή ότι η Δημοκρατία του Μαυρικίου με το παρόν ορίζει τις ακόλουθες διατάξεις της συμφωνίας (που προσαρτάται στην προαναφερθείσα υπουργική απόφαση) στο πλαίσιο της κατηγορίας A, οι οποίες θα τεθούν σε εφαρμογή με την έναρξη ισχύος της συμφωνίας:

Άρθρο 1.1

Δημοσίευση

Άρθρο 1.2

Πληροφορίες διαθέσιμες μέσω του διαδικτύου

Άρθρο 1.4

Κοινοποίηση

Άρθρο 2.1

Δυνατότητα υποβολής παρατηρήσεων και ενημέρωση πριν από τη θέση σε ισχύ

Άρθρο 2.2

Διαβουλεύσεις

Άρθρο 3

Εκ των προτέρων έκδοση αποφάσεων

Άρθρο 4

Διαδικασίες προσφυγής ή επανεξέτασης

Άρθρο 5.1

Κοινοποιήσεις για ενισχυμένους ελέγχους ή επιθεωρήσεις

Άρθρο 5.2

Παρακράτηση

Άρθρο 6.1

Γενικοί κανόνες σχετικά με τα τέλη και τις επιβαρύνσεις που επιβάλλονται κατά την εισαγωγή και την εξαγωγή ή που συνδέονται με αυτές

Άρθρο 6.2

Ειδικοί κανόνες σχετικά με τα τέλη και τις επιβαρύνσεις για τελωνειακές διατυπώσεις που επιβάλλονται κατά την εισαγωγή και την εξαγωγή ή που συνδέονται με αυτές

Άρθρο 6.3

Κατηγορίες κυρώσεων

Άρθρο 7.1

Επεξεργασία πριν από την άφιξη

Άρθρο 7.2

Ηλεκτρονική πληρωμή

Άρθρο 7.3

Διαχωρισμός της θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία από τον τελικό καθορισμό των τελωνειακών δασμών, φόρων, τελών και επιβαρύνσεων

Άρθρο 7.5

Έλεγχος μετά τον εκτελωνισμό

Άρθρο 7.9

Ευαλλοίωτα εμπορεύματα

Άρθρο 9

Μετακίνηση εμπορευμάτων που προορίζονται για εισαγωγή στο πλαίσιο τελωνειακών ελέγχων

Άρθρο 10.1

Διατυπώσεις και απαιτήσεις τεκμηρίωσης

Άρθρο 10.2

Αποδοχή αντιγράφων

Άρθρο 10.5

Επιθεώρηση πριν από την αποστολή

Άρθρο 10.6

Χρησιμοποίηση εκτελωνιστών

Άρθρο 10.7

Κοινές συνοριακές διαδικασίες και ενιαίες απαιτήσεις τεκμηρίωσης

Άρθρο 10.8

Απορριφθέντα εμπορεύματα

Άρθρο 10.9.1

Προσωρινή εισδοχή εμπορευμάτων

Άρθρο 11

Ελευθερία διαμετακόμισης

Άρθρο 23.2

Εθνική επιτροπή για τη διευκόλυνση του εμπορίου

ΜΕΞΙΚΟ

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση της 7ης Δεκεμβρίου 2013 (WT/MIN(13)/36, WT/L/911), η Προπαρασκευαστική Επιτροπή για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου που συστάθηκε στο πλαίσιο του Γενικού Συμβουλίου (εφεξής «προπαρασκευαστική επιτροπή») οφείλει, μεταξύ άλλων, να λαμβάνει τις κοινοποιήσεις των μελών που αφορούν τις δεσμεύσεις κατηγορίας Α στο πλαίσιο της Συμφωνίας για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου (εφεξής «συμφωνία»).

Σε σχέση με τα ανωτέρω, η κυβέρνηση του Μεξικού έχει την τιμή να κοινοποιήσει στην προπαρασκευαστική επιτροπή ότι ορίζει όλες τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στην ενότητα Ι της συμφωνίας (που προσαρτάται στην προαναφερθείσα υπουργική απόφαση) στο πλαίσιο της κατηγορίας A, για την εφαρμογή τους με την έναρξη ισχύος της συμφωνίας:

ΜΟΛΔΑΒΙΑ

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση της 7ης Δεκεμβρίου 2013 (WT/MIN(13)/36, WT/L/911), η Προπαρασκευαστική Επιτροπή για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου που συστάθηκε στο πλαίσιο του Γενικού Συμβουλίου (εφεξής «προπαρασκευαστική επιτροπή») οφείλει, μεταξύ άλλων, να λαμβάνει τις κοινοποιήσεις των μελών που αφορούν τις δεσμεύσεις κατηγορίας Α στο πλαίσιο της Συμφωνίας για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου (εφεξής «συμφωνία»).

Σε σχέση με τα ανωτέρω, η κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Μολδαβίας έχει την τιμή να κοινοποιήσει στην προπαρασκευαστική επιτροπή ότι η Δημοκρατία της Μολδαβίας ορίζει τις ακόλουθες διατάξεις που περιλαμβάνονται στην ενότητα Ι της συμφωνίας (που προσαρτάται στην προαναφερθείσα υπουργική απόφαση) ως δεσμεύσεις κατηγορίας Α, οι οποίες θα εφαρμοστούν με την έναρξη ισχύος της συμφωνίας:

Άρθρο 1

Παράγραφοι 1 και 4 (Δημοσίευση, Κοινοποίηση)

Άρθρο 3

(ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ)

Άρθρο 4

(ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ Ή ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ)

Άρθρο 5

Παράγραφος 2 (Παρακράτηση)

Άρθρο 6

Παράγραφος 2 (Ειδικοί κανόνες σχετικά με τα τέλη και τις επιβαρύνσεις για τελωνειακές διατυπώσεις που επιβάλλονται κατά την εισαγωγή και την εξαγωγή ή που συνδέονται με αυτές)

Άρθρο 7

Παράγραφοι 2,4 και 5 (Ηλεκτρονική πληρωμή, Διαχείριση κινδύνων, Έλεγχος μετά τον εκτελωνισμό)

Άρθρο 8

(ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)

Άρθρο 9

(ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ)

Άρθρο 10

Παράγραφοι 3 και από 5 έως 9 (Χρήση διεθνών προτύπων, Επιθεώρηση πριν από την αποστολή, Χρησιμοποίηση εκτελωνιστών, Κοινές συνοριακές διαδικασίες και ενιαίες απαιτήσεις τεκμηρίωσης, Απορριφθέντα εμπορεύματα, Προσωρινή εισδοχή εμπορευμάτων και τελειοποίηση προς επανεξαγωγή ή επανεισαγωγή)

Άρθρο 12

Όλες οι διατάξεις

ΜΟΓΓΟΛΙΑ

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση της 7ης Δεκεμβρίου 2013 (WT/MIN(13)/36, WT/L/911), η Προπαρασκευαστική Επιτροπή για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου που συστάθηκε στο πλαίσιο του Γενικού Συμβουλίου (εφεξής «προπαρασκευαστική επιτροπή») οφείλει, μεταξύ άλλων, να λαμβάνει τις κοινοποιήσεις των μελών που αφορούν τις δεσμεύσεις κατηγορίας Α στο πλαίσιο της Συμφωνίας για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου (εφεξής «συμφωνία»).

Σε σχέση με τα ανωτέρω, η κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Μογγολίας έχει την τιμή να κοινοποιήσει στην προπαρασκευαστική επιτροπή ότι η Μογγολία ορίζει τις ακόλουθες διατάξεις που περιλαμβάνονται στην ενότητα Ι της συμφωνίας (που προσαρτάται στην προαναφερθείσα υπουργική απόφαση) ως δεσμεύσεις κατηγορίας Α, οι οποίες θα εφαρμοστούν με την έναρξη ισχύος της συμφωνίας:

Άρθρο 1.4

Κοινοποιήσεις

Άρθρο 2.2

Διαβουλεύσεις

Άρθρο 4

Διαδικασίες προσφυγής ή αναθεώρησης

Άρθρο 5.2

Παρακράτηση

Άρθρο 6.1

Γενικές ρυθμίσεις σχετικά με τα τέλη και τις επιβαρύνσεις που επιβάλλονται στις εισαγωγές και τις εξαγωγές ή σχετίζονται με αυτές

Άρθρο 6.2

Ειδικές ρυθμίσεις σχετικά με τα τέλη και τις επιβαρύνσεις που επιβάλλονται στις εισαγωγές και τις εξαγωγές ή σχετίζονται με αυτές

Άρθρο 10.1

Διατυπώσεις και απαιτήσεις τεκμηρίωσης

Άρθρο 10.2

Αποδοχή αντιγράφων

Άρθρο 10.7

Κοινές συνοριακές διαδικασίες και ενιαίες απαιτήσεις τεκμηρίωσης

Άρθρο 10.8

Απορριφθέντα εμπορεύματα

Άρθρο 11

Ελευθερία διαμετακόμισης

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση της 7ης Δεκεμβρίου 2013 (WT/MIN(13)/36, WT/L/911), η Προπαρασκευαστική Επιτροπή για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου που συστάθηκε στο πλαίσιο του Γενικού Συμβουλίου (εφεξής «προπαρασκευαστική επιτροπή») οφείλει, μεταξύ άλλων, να λαμβάνει τις κοινοποιήσεις των μελών που αφορούν τις δεσμεύσεις κατηγορίας Α στο πλαίσιο της Συμφωνίας για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου (εφεξής «συμφωνία»).

Σε σχέση με τα ανωτέρω, η κυβέρνηση του Μαυροβουνίου έχει την τιμή να κοινοποιήσει στην προπαρασκευαστική επιτροπή ότι το Μαυροβούνιο ορίζει με το παρόν τις ακόλουθες διατάξεις που περιλαμβάνονται στην ενότητα Ι της συμφωνίας για την κατηγορία A, οι οποίες θα τεθούν σε εφαρμογή με την έναρξη ισχύος της συμφωνίας:

Άρθρο 1.1

Δημοσίευση

Άρθρο 2.1

Δυνατότητα υποβολής παρατηρήσεων και ενημέρωση πριν από τη θέση σε ισχύ

Άρθρο 2.2

Διαβουλεύσεις

Άρθρο 3.1

Εκ των προτέρων έκδοση αποφάσεων

Άρθρο 4

Διαδικασίες προσφυγής ή επανεξέτασης

Άρθρο 5.2

Παρακράτηση

Άρθρο 5.3

Διαδικασίες δοκιμής

Άρθρο 6.2

Ειδικές ρυθμίσεις σχετικά με τα τέλη και τις επιβαρύνσεις που επιβάλλονται στις εισαγωγές και τις εξαγωγές ή σχετίζονται με αυτές

Άρθρο 6.3

Κατηγορίες κυρώσεων

Άρθρο 7.2

Ηλεκτρονική πληρωμή

Άρθρο 7.3

Διαχωρισμός της θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία από τον τελικό καθορισμό των τελωνειακών δασμών, φόρων, τελών και επιβαρύνσεων

Άρθρο 7.7

Μέτρα διευκόλυνσης των συναλλαγών για εγκεκριμένους οικονομικούς φορείς

Άρθρο 8

Συνεργασία συνοριακών υπηρεσιών

Άρθρο 9

Κυκλοφορία εμπορευμάτων υπό τελωνειακό έλεγχο που προορίζονται για εισαγωγή

Άρθρο 10.1

Διατυπώσεις και απαιτήσεις τεκμηρίωσης

Άρθρο 10.2

Αποδοχή αντιγράφων

Άρθρο 10.3

Χρήση διεθνών προτύπων

Άρθρο 10.5

Επιθεώρηση πριν από την αποστολή

Άρθρο 10.6

Χρησιμοποίηση εκτελωνιστών

Άρθρο 10.7

Κοινές συνοριακές διαδικασίες και ενιαίες απαιτήσεις τεκμηρίωσης

Άρθρο 10.8

Απορριφθέντα εμπορεύματα

Άρθρο 10.9

Προσωρινή εισδοχή εμπορευμάτων και τελειοποίηση προς επανεξαγωγή ή επανεισαγωγή

Άρθρο 11.1-11.3

Τέλη διαμετακόμισης, κανονισμοί και διατυπώσεις

Άρθρο 11.4

Ενισχυμένη μη διακριτική μεταχείριση διαμετακόμισης

Άρθρο 11.11-11.15

Εγγυήσεις διαμετακόμισης

Άρθρο 11.16-11.17

Συνεργασία και συντονισμός διαμετακόμισης

Άρθρο 12

Τελωνειακή συνεργασία

ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΜΑΡΟΚΟΥ

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση της 7ης Δεκεμβρίου 2013 (WT/MIN(13)/36 — WT/L/911), η Προπαρασκευαστική Επιτροπή για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου που συστάθηκε στο πλαίσιο του Γενικού Συμβουλίου (εφεξής «προπαρασκευαστική επιτροπή») οφείλει, μεταξύ άλλων, να λαμβάνει τις κοινοποιήσεις των μελών που αφορούν τις δεσμεύσεις κατηγορίας Α στο πλαίσιο της Συμφωνίας για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου.

Σε σχέση με τα ανωτέρω, το Βασίλειο του Μαρόκου έχει την τιμή να κοινοποιήσει στην προπαρασκευαστική επιτροπή ότι ορίζει τις ακόλουθες διατάξεις στο πλαίσιο της κατηγορίας Α.

Άρθρο 1.1

Δημοσίευση

Άρθρο 1.2

Πληροφορίες διαθέσιμες μέσω του διαδικτύου

Άρθρο 1.3

Κέντρα πληροφόρησης

Άρθρο 1.4

Κοινοποίηση

Άρθρο 2.1

Δυνατότητα υποβολής παρατηρήσεων και ενημέρωση πριν από τη θέση σε ισχύ

Άρθρο 2.2

Διαβουλεύσεις

Άρθρο 3

Εκ των προτέρων έκδοση αποφάσεων

Άρθρο 4

Διαδικασίες προσφυγής ή επανεξέτασης

Άρθρο 5.2

Παρακράτηση

Άρθρο 5.3

Διαδικασίες δοκιμής

Άρθρο 6.1

Γενικοί κανόνες σχετικά με τα τέλη και τις επιβαρύνσεις που επιβάλλονται κατά την εισαγωγή και την εξαγωγή ή που συνδέονται με αυτές

Άρθρο 6.2

Ειδικές ρυθμίσεις σχετικά με τα τέλη και τις επιβαρύνσεις των τελωνειακών διατυπώσεων που επιβάλλονται στις εισαγωγές και τις εξαγωγές ή σχετίζονται με αυτές

Άρθρο 6.3

Κατηγορίες κυρώσεων

Άρθρο 7.2

Ηλεκτρονική πληρωμή

Άρθρο 7.3

Διαχωρισμός της θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία από τον τελικό καθορισμό των τελωνειακών δασμών, φόρων, τελών και επιβαρύνσεων

Άρθρο 7.5

Έλεγχος μετά τον εκτελωνισμό

Άρθρο 7.6

Καθορισμός και δημοσίευση μέσων χρόνων θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία

Άρθρο 7.7

Μέτρα διευκόλυνσης των συναλλαγών για εγκεκριμένους οικονομικούς φορείς

Άρθρο 7.8

Ταχείες αποστολές

Άρθρο 8

Συνεργασία συνοριακών υπηρεσιών

Άρθρο 9

Κυκλοφορία εμπορευμάτων υπό τελωνειακό έλεγχο που προορίζονται για εισαγωγή

Άρθρο 10.1

Διατυπώσεις και απαιτήσεις τεκμηρίωσης

Άρθρο 10.2

Αποδοχή αντιγράφων

Άρθρο 10.3

Χρήση διεθνών προτύπων

Άρθρο 10.6

Χρησιμοποίηση εκτελωνιστών

Άρθρο 10.7

Κοινές συνοριακές διαδικασίες και ενιαίες απαιτήσεις τεκμηρίωσης

Άρθρο 10.8

Απορριφθέντα εμπορεύματα

Άρθρο 10.9

Προσωρινή εισδοχή εμπορευμάτων και τελειοποίηση προς επανεξαγωγή ή επανεισαγωγή

Άρθρο 11

Ελευθερία διαμετακόμισης

Άρθρο 12

Τελωνειακή συνεργασία

Άρθρο 13.2

Εθνική επιτροπή για τη διευκόλυνση του εμπορίου

ΝΙΚΑΡΑΓΟΥΑ

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση της 7ης Δεκεμβρίου 2013 (WT/MIN(13)/36, WT/L/911), η Προπαρασκευαστική Επιτροπή για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου που συστάθηκε στο πλαίσιο του Γενικού Συμβουλίου (εφεξής «προπαρασκευαστική επιτροπή») οφείλει, μεταξύ άλλων, να λαμβάνει τις κοινοποιήσεις των μελών που αφορούν τις δεσμεύσεις κατηγορίας Α στο πλαίσιο της Συμφωνίας για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου (εφεξής «συμφωνία»).

Σε σχέση με τα ανωτέρω, η κυβέρνηση της Νικαράγουας έχει την τιμή να κοινοποιήσει στην προπαρασκευαστική επιτροπή τις διατάξεις που ορίζονται στην κατηγορία Α, σύμφωνα με την ενότητα Ι της συμφωνίας.

Άρθρο 1.2

Πληροφορίες διαθέσιμες μέσω του διαδικτύου

Άρθρο 1.4

Κοινοποίηση

Άρθρο 2.1

Δυνατότητα υποβολής παρατηρήσεων και ενημέρωση πριν από τη θέση σε ισχύ

Άρθρο 2.2

Διαβουλεύσεις

Άρθρο 3

Εκ των προτέρων έκδοση αποφάσεων

Άρθρο 4.1

Δικαίωμα προσφυγής ή επανεξέτασης

Άρθρο 5.2

Παρακράτηση

Άρθρο 6.1

Γενικοί κανόνες σχετικά με τα τέλη και τις επιβαρύνσεις που επιβάλλονται κατά την εισαγωγή και την εξαγωγή ή που συνδέονται με αυτές

Άρθρο 6.3

Κατηγορίες κυρώσεων

Άρθρο 7.1

Επεξεργασία πριν από την άφιξη

Άρθρο 7.3

Διαχωρισμός της θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία από τον τελικό καθορισμό των τελωνειακών δασμών, φόρων, τελών και επιβαρύνσεων

Άρθρο 7.4

Διαχείριση κινδύνων

Άρθρο 7.5

Έλεγχος μετά τον εκτελωνισμό

Άρθρο 7.8

Ταχείες αποστολές

Άρθρο 7.9

Ευαλλοίωτα εμπορεύματα

Άρθρο 9

Κυκλοφορία εμπορευμάτων υπό τελωνειακό έλεγχο που προορίζονται για εισαγωγή

Άρθρο 10.1

Διατυπώσεις και απαιτήσεις τεκμηρίωσης

Άρθρο 10.3

Χρήση διεθνών προτύπων

Άρθρο 10.5

Επιθεώρηση πριν από την αποστολή

Άρθρο 10.6

Χρησιμοποίηση εκτελωνιστών

Άρθρο 10.7

Κοινές συνοριακές διαδικασίες και ενιαίες απαιτήσεις τεκμηρίωσης

Άρθρο 10.8

Απορριφθέντα εμπορεύματα

Άρθρο 10.9

Προσωρινή εισδοχή εμπορευμάτων και τελειοποίηση προς επανεξαγωγή ή επανεισαγωγή

Άρθρο 11

Ελευθερία διαμετακόμισης

Άρθρο 12.1

Μέτρα για την προώθηση της συμμόρφωσης και της συνεργασίας

Άρθρο 12.2

Ανταλλαγή πληροφοριών

Άρθρο 12.3

Επαλήθευση

Άρθρο 12.4

Αίτηση

Άρθρο 12.5

Προστασία και εμπιστευτικότητα

Άρθρο 12.6

Παροχή πληροφοριών

Άρθρο 12.7

Αναβολή ή απόρριψη αίτησης

Άρθρο 12.8

Αμοιβαιότητα

Άρθρο 12.9

Διοικητική επιβάρυνση

Άρθρο 12.10

Περιορισμοί

Άρθρο 12.11

Άνευ άδειας χρήση ή δημοσιοποίηση

Άρθρο 12.12

Διμερείς και περιφερειακές συμφωνίες

Άρθρο 13.2

Εθνική επιτροπή για τη διευκόλυνση του εμπορίου

ΝΙΓΗΡΙΑ

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση της 7ης Δεκεμβρίου 2013 (WT/MIN(13)/36, WT/L/911), η Προπαρασκευαστική Επιτροπή για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου που συστάθηκε στο πλαίσιο του Γενικού Συμβουλίου (εφεξής «προπαρασκευαστική επιτροπή») οφείλει, μεταξύ άλλων, να λαμβάνει τις κοινοποιήσεις των μελών που αφορούν τις δεσμεύσεις κατηγορίας Α στο πλαίσιο της Συμφωνίας για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου (εφεξής «συμφωνία»).

Σε σχέση με τα ανωτέρω, η κυβέρνηση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Νιγηρίας έχει την τιμή να κοινοποιήσει στην προπαρασκευαστική επιτροπή ότι η Νιγηρία ορίζει με το παρόν τις ακόλουθες διατάξεις που περιλαμβάνονται στην ενότητα Ι της συμφωνίας για την κατηγορία A, οι οποίες θα τεθούν σε εφαρμογή με την έναρξη ισχύος της συμφωνίας:

Άρθρο 6.3:

Κατηγορίες κυρώσεων,

Άρθρο 7.1:

Επεξεργασία πριν από την άφιξη,

Άρθρο 7.3:

Διαχωρισμός της θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία από τον τελικό καθορισμό των τελωνειακών δασμών, φόρων, τελών και επιβαρύνσεων,

Άρθρο 9:

Κυκλοφορία εμπορευμάτων υπό τελωνειακό έλεγχο που προορίζονται για εισαγωγή,

Άρθρο 10.7:

Κοινές συνοριακές διαδικασίες και ενιαίες απαιτήσεις τεκμηρίωσης,

Άρθρο 10.9:

Προσωρινή εισδοχή εμπορευμάτων και τελειοποίηση προς επανεξαγωγή ή επανεισαγωγή,

Άρθρο 11.3:

Εκούσιοι περιορισμοί,

Άρθρο 11.4:

Μη διακριτική μεταχείριση,

Άρθρο 11.6:

Απαιτήσεις τεκμηρίωσης,

Άρθρο 11.8:

Μη εφαρμογή των ΤΕΕ,

Άρθρο 11.9:

Εκ των προτέρων συμπλήρωση και επεξεργασία των εγγράφων διαμετακόμισης,

Άρθρο 11.10:

Άμεση περάτωση της πράξης διαμετακόμισης και

Άρθρο 11.11:

Εγγυήσεις διαμετακόμισης.

ΟΜΑΝ

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση της 7ης Δεκεμβρίου 2013 (WT/MIN(13)/36, WT/L/911), η Προπαρασκευαστική Επιτροπή για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου που συστάθηκε στο πλαίσιο του Γενικού Συμβουλίου (εφεξής «προπαρασκευαστική επιτροπή») οφείλει, μεταξύ άλλων, να λαμβάνει τις κοινοποιήσεις των μελών που αφορούν τις δεσμεύσεις κατηγορίας Α στο πλαίσιο της Συμφωνίας για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου (εφεξής «συμφωνία»).

Σε σχέση με τα ανωτέρω, η κυβέρνηση του Σουλτανάτου του Ομάν έχει την τιμή να κοινοποιήσει στην προπαρασκευαστική επιτροπή ότι με το παρόν ορίζει τις ακόλουθες διατάξεις της συμφωνίας βάσει της κατηγορίας A, οι οποίες θα τεθούν σε εφαρμογή με την έναρξη ισχύος της συμφωνίας:

Άρθρο 1:

Δημοσίευση:

1.1

Πληροφορίες διαθέσιμες μέσω του διαδικτύου

1.4

Κοινοποίηση

Άρθρο 2:

Δυνατότητα υποβολής παρατηρήσεων και ενημέρωση πριν από τη θέση σε ισχύ, και διαβουλεύσεις

2.2

Διαβουλεύσεις

Άρθρο 4:

Διαδικασίες προσφυγής ή επανεξέτασης:

4.1

Δικαίωμα προσφυγής ή επανεξέτασης

Άρθρο 5:

Άλλα μέτρα για την ενίσχυση της αμεροληψίας, της μη διακριτικής μεταχείρισης και της διαφάνειας:

5.1

Κοινοποιήσεις για ενισχυμένους ελέγχους ή επιθεωρήσεις

5.2

Παρακράτηση

5.3

Διαδικασίες δοκιμής

Άρθρο 6:

Ρυθμίσεις σχετικά με τα τέλη και τις επιβαρύνσεις που επιβάλλονται στις εισαγωγές και τις εξαγωγές ή σχετίζονται με αυτές

6.1

Γενικές ρυθμίσεις σχετικά με τα τέλη και τις επιβαρύνσεις που επιβάλλονται στις εισαγωγές και τις εξαγωγές ή σχετίζονται με αυτές

6.2

Ειδικές ρυθμίσεις σχετικά με τα τέλη και τις επιβαρύνσεις που επιβάλλονται στις εισαγωγές και τις εξαγωγές ή σχετίζονται με αυτές

Άρθρο 7:

Παράδοση και εκτελωνισμός εμπορευμάτων:

7.3

Διαχωρισμός της θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία από τον τελικό καθορισμό των τελωνειακών δασμών, φόρων, τελών και επιβαρύνσεων

Άρθρο 9:

Κυκλοφορία εμπορευμάτων υπό τελωνειακό έλεγχο που προορίζονται για εισαγωγή

Άρθρο 10:

Διατυπώσεις που συνδέονται με την εισαγωγή, την εξαγωγή και τη διαμετακόμιση:

10.3

Χρήση διεθνών προτύπων

10.5

Επιθεώρηση πριν από την αποστολή

10.6

Χρησιμοποίηση εκτελωνιστών

10.7

Κοινές συνοριακές διαδικασίες και ενιαίες απαιτήσεις τεκμηρίωσης

10.8

Απορριφθέντα εμπορεύματα

10.9

Προσωρινή εισδοχή εμπορευμάτων και τελειοποίηση προς επανεξαγωγή ή επανεισαγωγή

Άρθρο 11:

Ελευθερία διαμετακόμισης:

11.1.3

Τέλη διαμετακόμισης, κανονισμοί και διατυπώσεις

11.4

Ενισχυμένη μη διακριτική μεταχείριση διαμετακόμισης

11.11.1

Εγγυήσεις διαμετακόμισης

Άρθρο 13:

Θεσμικές ρυθμίσεις:

13.2

Εθνική επιτροπή για τη διευκόλυνση του εμπορίου

ΠΑΝΑΜΑΣ

Δυνάμει των παραγράφων 2 και 3 της υπουργικής απόφασης της 7ης Δεκεμβρίου 2013 (WT/MIN(13)/36, WT/L/911) και σύμφωνα με το άρθρο 15 της ενότητας ΙΙ της Συμφωνίας για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου (εφεξής «συμφωνία»), ο Παναμάς κοινοποιεί με το παρόν ότι οι ακόλουθες διατάξεις της ενότητας Ι της συμφωνίας ορίζονται ως δεσμεύσεις κατηγορίας Α προς εφαρμογή κατά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας:

Άρθρο 1.3

Κέντρα πληροφόρησης

Άρθρο 4

Διαδικασίες προσφυγής ή επανεξέτασης

Άρθρο 5.1

Κοινοποιήσεις για ενισχυμένους ελέγχους ή επιθεωρήσεις

Άρθρο 5.2

Παρακράτηση

Άρθρο 6.1

Γενικοί κανόνες σχετικά με τα τέλη και τις επιβαρύνσεις που επιβάλλονται κατά την εισαγωγή και την εξαγωγή ή που συνδέονται με αυτές

Άρθρο 6.2

Ειδικοί κανόνες σχετικά με τα τέλη και τις επιβαρύνσεις για τελωνειακές διατυπώσεις που επιβάλλονται κατά την εισαγωγή και την εξαγωγή ή που συνδέονται με αυτές

Άρθρο 6.3

Κατηγορίες κυρώσεων

Άρθρο 7.1

Επεξεργασία πριν από την άφιξη

Άρθρο 7.3

Διαχωρισμός της θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία από τον τελικό καθορισμό των τελωνειακών δασμών, φόρων, τελών και επιβαρύνσεων

Άρθρο 7.4

Διαχείριση κινδύνων

Άρθρο 7.5

Έλεγχος μετά τον εκτελωνισμό

Άρθρο 7.6

Καθορισμός και δημοσίευση μέσων χρόνων θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία

Άρθρο 7.7

Μέτρα διευκόλυνσης των συναλλαγών για εγκεκριμένους οικονομικούς φορείς

Άρθρο 7.8

Ταχείες αποστολές

Άρθρο 7.9

Ευαλλοίωτα εμπορεύματα

Άρθρο 9

Κυκλοφορία εμπορευμάτων υπό τελωνειακό έλεγχο που προορίζονται για εισαγωγή

Άρθρο 10.1

Διατυπώσεις και απαιτήσεις τεκμηρίωσης

Άρθρο 10.2

Αποδοχή αντιγράφων

Άρθρο 10.3

Χρήση διεθνών προτύπων

Άρθρο 10.5

Επιθεώρηση πριν από την αποστολή

Άρθρο 10.6

Χρησιμοποίηση εκτελωνιστών

Άρθρο 10.8

Απορριφθέντα εμπορεύματα

Άρθρο 10.9

Προσωρινή εισδοχή εμπορευμάτων και τελειοποίηση προς επανεξαγωγή ή επανεισαγωγή

Άρθρο 11

Ελευθερία διαμετακόμισης

Άρθρο 12.1

Μέτρα για την προώθηση της συμμόρφωσης και της συνεργασίας

Άρθρο 12.2

Ανταλλαγή πληροφοριών

Άρθρο 12.3

Επαλήθευση

Άρθρο 12.4

Αίτηση

Άρθρο 12.5

Προστασία και εμπιστευτικότητα

Άρθρο 12.6

Παροχή πληροφοριών

Άρθρο 12.7

Αναβολή ή απόρριψη αίτησης

Άρθρο 12.8

Αμοιβαιότητα

Άρθρο 12.9

Διοικητική επιβάρυνση

Άρθρο 12.10

Περιορισμοί

Άρθρο 12.11

Άνευ άδειας χρήση ή δημοσιοποίηση

Άρθρο 12.12

Διμερείς και περιφερειακές συμφωνίες

ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση της 7ης Δεκεμβρίου 2013 (WT/MIN(13)/36) και σύμφωνα με το άρθρο 15 της ενότητας ΙΙ της Συμφωνίας για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου, η Δημοκρατία της Παραγουάης κοινοποιεί με το παρόν τις οικείες δεσμεύσεις κατηγορίας Α, σύμφωνα με τις διατάξεις που απαριθμούνται κατωτέρω:

Αριθ. άρθρου/Παράγραφοι (2)

Περιγραφή

3

Εκ των προτέρων έκδοση αποφάσεων

4

Διαδικασίες προσφυγής ή επανεξέτασης

5.2

Παρακράτηση

7.2

Ηλεκτρονική πληρωμή

7.4

Διαχείριση κινδύνων

9

Κυκλοφορία εμπορευμάτων υπό τελωνειακό έλεγχο που προορίζονται για εισαγωγή

10.2

Αποδοχή αντιγράφων

10.3

Χρήση διεθνών προτύπων

10.4

Υπηρεσία μίας στάσης

10.5

Επιθεώρηση πριν από την αποστολή

10.6

Χρησιμοποίηση εκτελωνιστών

10.8

Απορριφθέντα εμπορεύματα

10.9

Προσωρινή εισδοχή εμπορευμάτων και τελειοποίηση προς επανεξαγωγή ή επανεισαγωγή

11

Ελευθερία διαμετακόμισης

12

Τελωνειακή συνεργασία

ΠΕΡΟΥ

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση της 7ης Δεκεμβρίου 2013 (WT/MIN(13)/36) και σύμφωνα με το άρθρο 15 της ενότητας ΙΙ της Συμφωνίας για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου (η «συμφωνία»), το Περού κοινοποιεί με το παρόν ότι όλες οι διατάξεις της ενότητας Ι της συμφωνίας ορίζονται ως δεσμεύσεις κατηγορίας Α προς εφαρμογή κατά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, με εξαίρεση τα εξής άρθρα:

Άρθρο 3

Εκ των προτέρων έκδοση αποφάσεων

Άρθρο 5.1

Κοινοποιήσεις για ενισχυμένους ελέγχους ή επιθεωρήσεις

Άρθρο 5.3

Διαδικασίες δοκιμής

Άρθρο 6.3

Κατηγορίες κυρώσεων

Άρθρο 8

Συνεργασία συνοριακών υπηρεσιών

Άρθρο 10.4

Υπηρεσία μίας στάσης

Άρθρο 12

Τελωνειακή συνεργασία

ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση της 7ης Δεκεμβρίου 2013 (WT/MIN(13)/36, WT/L/911), η Προπαρασκευαστική Επιτροπή για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου που συστάθηκε στο πλαίσιο του Γενικού Συμβουλίου (εφεξής «προπαρασκευαστική επιτροπή») οφείλει, μεταξύ άλλων, να λαμβάνει τις κοινοποιήσεις των μελών που αφορούν τις δεσμεύσεις κατηγορίας Α στο πλαίσιο της Συμφωνίας για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου (εφεξής «συμφωνία»).

Σε σχέση με τα ανωτέρω, η κυβέρνηση των Φιλιππίνων έχει την τιμή να κοινοποιήσει στην προπαρασκευαστική επιτροπή ότι με το παρόν ορίζει τις ακόλουθες διατάξεις που περιλαμβάνονται στην ενότητα Ι της συμφωνίας (που προσαρτάται στην προαναφερθείσα υπουργική απόφαση) στο πλαίσιο της κατηγορίας A:

Άρθρο 1.1

Δημοσίευση

Άρθρο 1.2

Πληροφορίες διαθέσιμες μέσω του διαδικτύου

Άρθρο 1.3

Κέντρα πληροφόρησης

Άρθρο 1.4

Κοινοποίηση

Άρθρο 2.1

Δυνατότητα υποβολής παρατηρήσεων και ενημέρωση πριν από τη θέση σε ισχύ

Άρθρο 3

Εκ των προτέρων έκδοση αποφάσεων

Άρθρο 4

Διαδικασίες προσφυγής ή επανεξέτασης

Άρθρο 5.2

Παρακράτηση

Άρθρο 5.3

Διαδικασίες δοκιμής

Άρθρο 6.1

Γενικοί κανόνες σχετικά με τα τέλη και τις επιβαρύνσεις που επιβάλλονται κατά την εισαγωγή και την εξαγωγή ή που συνδέονται με αυτές

Άρθρο 6.2

Ειδικοί κανόνες σχετικά με τα τέλη και τις επιβαρύνσεις για τελωνειακές διατυπώσεις που επιβάλλονται κατά την εισαγωγή και την εξαγωγή ή που συνδέονται με αυτές

Άρθρο 6.3

Κατηγορίες κυρώσεων

Άρθρο 7.1

Επεξεργασία πριν από την άφιξη

Άρθρο 7.3

Διαχωρισμός της θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία από τον τελικό καθορισμό των τελωνειακών δασμών, φόρων, τελών και επιβαρύνσεων

Άρθρο 7.4

Διαχείριση κινδύνων

Άρθρο 7.6

Καθορισμός και δημοσίευση μέσων χρόνων θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία

Άρθρο 7.7

Μέτρα διευκόλυνσης των συναλλαγών για εγκεκριμένους οικονομικούς φορείς

Άρθρο 7.8

Ταχείες αποστολές

Άρθρο 7.9

Ευαλλοίωτα εμπορεύματα

Άρθρο 9

Μετακίνηση εμπορευμάτων που προορίζονται για εισαγωγή στο πλαίσιο τελωνειακών ελέγχων

Άρθρο 10.2

Αποδοχή αντιγράφων

Άρθρο 10.3

Χρήση διεθνών προτύπων

Άρθρο 10.5

Επιθεώρηση πριν από την αποστολή

Άρθρο 10.6

Χρησιμοποίηση εκτελωνιστών

Άρθρο 10.7

Κοινές συνοριακές διαδικασίες και ενιαίες απαιτήσεις τεκμηρίωσης

Άρθρο 10.9

Προσωρινή εισδοχή εμπορευμάτων και τελειοποίηση προς επανεξαγωγή ή επανεισαγωγή

Άρθρο 11

Ελευθερία διαμετακόμισης

Άρθρο 12

Τελωνειακή συνεργασία

ΚΑΤΑΡ

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση της 7ης Δεκεμβρίου 2013 (WT/MIN(13)/36, WT/L/911), η Προπαρασκευαστική Επιτροπή για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου που συστάθηκε στο πλαίσιο του Γενικού Συμβουλίου (εφεξής «προπαρασκευαστική επιτροπή») οφείλει, μεταξύ άλλων, να λαμβάνει τις κοινοποιήσεις των μελών που αφορούν τις δεσμεύσεις κατηγορίας Α στο πλαίσιο της Συμφωνίας για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου (εφεξής «συμφωνία»).

Σε σχέση με τα ανωτέρω, η κυβέρνηση του Κράτους του Κατάρ έχει την τιμή να κοινοποιήσει στην προπαρασκευαστική επιτροπή ότι το Κράτος του Κατάρ με το παρόν ορίζει όλες τις διατάξεις της ενότητας Ι της συμφωνίας ως δεσμεύσεις κατηγορίας Α, με εξαίρεση τα εξής:

7.7

Μέτρα διευκόλυνσης των συναλλαγών για εγκεκριμένους οικονομικούς φορείς

ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΣΑΟΥΔΙΚΗΣ ΑΡΑΒΙΑΣ

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση της 7ης Δεκεμβρίου 2013 (WT/MIN(13)/36, WT/L/911), η Προπαρασκευαστική Επιτροπή για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου που συστάθηκε στο πλαίσιο του Γενικού Συμβουλίου (εφεξής «προπαρασκευαστική επιτροπή») οφείλει, μεταξύ άλλων, να λαμβάνει τις κοινοποιήσεις των μελών που αφορούν τις δεσμεύσεις κατηγορίας Α στο πλαίσιο της Συμφωνίας για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου (εφεξής «συμφωνία»).

Σε σχέση με τα ανωτέρω, η κυβέρνηση του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας έχει την τιμή να κοινοποιήσει στην προπαρασκευαστική επιτροπή ότι ορίζει όλες τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στην ενότητα Ι της συμφωνίας (που προσαρτάται στην προαναφερθείσα υπουργική απόφαση) στο πλαίσιο της κατηγορίας A, για πλήρη εφαρμογή τους κατά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, με εξαίρεση τα εξής άρθρα:

Άρθρο 2.1

Δυνατότητα υποβολής παρατηρήσεων και ενημέρωση πριν από τη θέση σε ισχύ

Άρθρο 10.4

Υπηρεσία μίας στάσης

ΣΕΝΕΓΑΛΗ

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση της 7ης Δεκεμβρίου 2013 (WT/MIN(13)/36) σχετικά με τη συμφωνία για τη διευκόλυνση του εμπορίου, η Σενεγάλη κοινοποιεί με το παρόν τις οικείες δεσμεύσεις κατηγορίας Α, σύμφωνα με τις διατάξεις που απαριθμούνται κατωτέρω:

 

ΑΡΘΡΟ/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

2.1

Δυνατότητα υποβολής παρατηρήσεων και ενημέρωση πριν από τη θέση σε ισχύ

2

2.2

Διαβουλεύσεις

3

4

Διαδικασίες προσφυγής ή επανεξέτασης

4

5.2

Παρακράτηση

5

5.3

Διαδικασίες δοκιμής

6

7.1

Επεξεργασία πριν από την άφιξη

7

7.2

Ηλεκτρονική πληρωμή

8

7.3

Διαχωρισμός της θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία από τον τελικό καθορισμό των τελωνειακών δασμών, φόρων, τελών και επιβαρύνσεων

9

7.4

Διαχείριση κινδύνων

10

7.6

Καθορισμός και δημοσίευση μέσων χρόνων θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία

11

9

Κυκλοφορία εμπορευμάτων υπό τελωνειακό έλεγχο που προορίζονται για εισαγωγή

12

10.2

Αποδοχή αντιγράφων

13

10.3

Χρήση διεθνών προτύπων

14

10.4

Υπηρεσία μίας στάσης

15

10.6

Χρησιμοποίηση εκτελωνιστών

16

10.7

Κοινές συνοριακές διαδικασίες και ενιαίες απαιτήσεις τεκμηρίωσης

17

10.8

Απορριφθέντα εμπορεύματα

18

10.9

Προσωρινή εισδοχή εμπορευμάτων και τελειοποίηση προς επανεξαγωγή ή επανεισαγωγή

19

12

Τελωνειακή συνεργασία

ΣΙΝΓΚΑΠΟΥΡΗ

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση της 7ης Δεκεμβρίου 2013 (WT/MIN(13)/36, WT/L/911), η Προπαρασκευαστική Επιτροπή για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου που συστάθηκε στο πλαίσιο του Γενικού Συμβουλίου (εφεξής «προπαρασκευαστική επιτροπή») οφείλει, μεταξύ άλλων, να λαμβάνει τις κοινοποιήσεις των μελών που αφορούν τις δεσμεύσεις κατηγορίας Α στο πλαίσιο της Συμφωνίας για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου (εφεξής «συμφωνία»).

Σε σχέση με τα ανωτέρω, η κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Σινγκαπούρης έχει την τιμή να κοινοποιήσει στην προπαρασκευαστική επιτροπή ότι η Δημοκρατία της Σιγκαπούρης με το παρόν ορίζει όλες τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στα άρθρα 1 έως 12 της συμφωνίας (που προσαρτάται στην προαναφερθείσα υπουργική απόφαση) στο πλαίσιο της κατηγορίας A, οι οποίες θα τεθούν σε εφαρμογή με την έναρξη ισχύος της συμφωνίας.

ΣΡΙΛΑΝΚΑ

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση της 7ης Δεκεμβρίου 2013 (WT/MIN(13)/36, WT/L/911), η Προπαρασκευαστική Επιτροπή για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου που συστάθηκε στο πλαίσιο του Γενικού Συμβουλίου (εφεξής «προπαρασκευαστική επιτροπή») οφείλει, μεταξύ άλλων, να λαμβάνει τις κοινοποιήσεις των μελών που αφορούν τις δεσμεύσεις κατηγορίας Α στο πλαίσιο της Συμφωνίας για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου (εφεξής «συμφωνία»).

Σε σχέση με τα ανωτέρω, η κυβέρνηση της Λαϊκής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Σρι Λάνκα έχει την τιμή να κοινοποιήσει στην προπαρασκευαστική επιτροπή ότι η Σρι Λάνκα με το παρόν ορίζει τις ακόλουθες διατάξεις της συμφωνίας (που προσαρτάται στην προαναφερθείσα υπουργική απόφαση) στο πλαίσιο της κατηγορίας A, οι οποίες θα τεθούν σε εφαρμογή με την έναρξη ισχύος της συμφωνίας:

Διατάξεις

Τίτλος

4.1

Δικαίωμα προσφυγής ή επανεξέτασης

5.2

Παρακράτηση

6.3

Κατηγορίες κυρώσεων

7.2

Ηλεκτρονική πληρωμή

7.8

Ταχείες αποστολές

9

Μετακίνηση εμπορευμάτων που προορίζονται για εισαγωγή στο πλαίσιο τελωνειακών ελέγχων

10.6

Χρησιμοποίηση εκτελωνιστών

10.7

Κοινές συνοριακές διαδικασίες και ενιαίες απαιτήσεις τεκμηρίωσης

10.8

Απορριφθέντα εμπορεύματα

10.9

Προσωρινή εισδοχή εμπορευμάτων και τελειοποίηση προς επανεξαγωγή ή επανεισαγωγή

11

Ελευθερία διαμετακόμισης

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΕΔΑΦΟΣ ΤΑΪΒΑΝ, ΠΕΝΓΚΟΥ, ΚΙΝΜΕΝ ΚΑΙ ΜΑΤΣΟΥ

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση της 7ης Δεκεμβρίου 2013 (WT/MIN(13)/36, WT/L/911), η Προπαρασκευαστική Επιτροπή για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου που συστάθηκε στο πλαίσιο του Γενικού Συμβουλίου (εφεξής «προπαρασκευαστική επιτροπή») οφείλει, μεταξύ άλλων, να λαμβάνει τις κοινοποιήσεις των μελών που αφορούν τις δεσμεύσεις κατηγορίας Α στο πλαίσιο της Συμφωνίας για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου (εφεξής «συμφωνία»).

Σε σχέση με τα ανωτέρω, το Ιδιαίτερο τελωνειακό έδαφος Ταϊβάν, Πένγκου, Κίνμεν και Μάτσου έχει την τιμή να κοινοποιήσει στην προπαρασκευαστική επιτροπή ότι ορίζει όλες τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στα άρθρα 1 έως 12 της συμφωνίας (που προσαρτάται στην προαναφερθείσα υπουργική απόφαση) στο πλαίσιο της κατηγορίας A, για πλήρη εφαρμογή τους κατά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας

ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση της 7ης Δεκεμβρίου 2013 (WT/MIN(13)/36, WT/L/911), η Προπαρασκευαστική Επιτροπή για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου που συστάθηκε στο πλαίσιο του Γενικού Συμβουλίου είναι εξουσιοδοτημένη, μεταξύ άλλων, να λαμβάνει τις κοινοποιήσεις των μελών που αφορούν τις δεσμεύσεις κατηγορίας Α στο πλαίσιο της Συμφωνίας για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου

Σε σχέση με τα ανωτέρω, η κυβέρνηση του Τατζικιστάν έχει την τιμή να κοινοποιήσει στην προπαρασκευαστική επιτροπή ότι ορίζει τις ακόλουθες διατάξεις της ενότητας Ι της συμφωνίας (που προσαρτάται στην προαναφερθείσα υπουργική απόφαση) στο πλαίσιο της κατηγορίας A, για την πλήρη εφαρμογή τους κατά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας:

Άρθρο 1

Παράγραφος 1

Δημοσίευση

Παράγραφος 2

Πληροφορίες διαθέσιμες μέσω του διαδικτύου

Άρθρο 4

Όλες οι διατάξεις

Άρθρο 5

Παράγραφος 2

Παρακράτηση

Παράγραφος 3

Διαδικασίες δοκιμής

Άρθρο 6

Όλες οι διατάξεις

Άρθρο 7

Παράγραφος 1

Επεξεργασία πριν από την άφιξη

Παράγραφος 3

Διαχωρισμός της θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία από τον τελικό καθορισμό των τελωνειακών δασμών, φόρων, τελών και επιβαρύνσεων

Παράγραφος 4

Διαχείριση κινδύνων

Παράγραφος 5

Έλεγχος μετά τον εκτελωνισμό

Παράγραφος 6

Καθορισμός και δημοσίευση μέσων χρόνων θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία

Παράγραφος 8

Ταχείες αποστολές

Παράγραφος 9

Ευαλλοίωτα εμπορεύματα

Άρθρο 8

Στοιχείο 1

Άρθρο 9

Όλες οι διατάξεις

Άρθρο 10

Παράγραφος 1

Διατυπώσεις και απαιτήσεις τεκμηρίωσης

Παράγραφος 2

Αποδοχή αντιγράφων

Παράγραφος 3

Χρήση διεθνών προτύπων

Παράγραφος 5

Επιθεώρηση πριν από την αποστολή

Παράγραφος 6

Χρησιμοποίηση εκτελωνιστών

Παράγραφος 7

Κοινές συνοριακές διαδικασίες και ενιαίες απαιτήσεις τεκμηρίωσης

Παράγραφος 8

Απορριφθέντα εμπορεύματα

Παράγραφος 9

Προσωρινή εισδοχή εμπορευμάτων και τελειοποίηση προς επανεξαγωγή ή επανεισαγωγή

Άρθρο 11

Όλες οι διατάξεις

ΤΑΪΛΑΝΔΗ

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση της 7ης Δεκεμβρίου 2013 (WT/MIN(13)/36, WT/L/911), η Προπαρασκευαστική Επιτροπή για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου που συστάθηκε στο πλαίσιο του Γενικού Συμβουλίου (εφεξής «προπαρασκευαστική επιτροπή») οφείλει, μεταξύ άλλων, να λαμβάνει τις κοινοποιήσεις των μελών που αφορούν τις δεσμεύσεις κατηγορίας Α στο πλαίσιο της Συμφωνίας για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου (εφεξής «συμφωνία»).

Σε σχέση με τα ανωτέρω, η κυβέρνηση του Βασιλείου της Ταϊλάνδης έχει την τιμή να κοινοποιήσει στην προπαρασκευαστική επιτροπή ότι η Ταϊλάνδη με το παρόν ορίζει όλες τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στην ενότητα Ι της συμφωνίας βάσει της κατηγορίας A, οι οποίες θα τεθούν σε εφαρμογή με την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, με εξαίρεση τα ακόλουθα άρθρα:

Άρθρο 3

Εκ των προτέρων έκδοση αποφάσεων: παράγραφοι 5 και 6

Άρθρο 4

Διαδικασίες προσφυγής ή αναθεώρησης: παράγραφος 4

Άρθρο 5

Άλλα μέτρα: παράγραφος 1 (Κοινοποιήσεις) και παράγραφος 3 (Διαδικασίες δοκιμής)

Άρθρο 6

Ρυθμίσεις σχετικά με δασμούς και επιβαρύνσεις: εδάφια 3.4 και 3.7 Κατηγορίες κυρώσεων

Άρθρο 7

Παράδοση και εκτελωνισμός εμπορευμάτων: εδάφιο 1.1 Επεξεργασία πριν από την άφιξη

Άρθρο 10

Διατυπώσεις: παράγραφος 8 Απορριφθέντα εμπορεύματα και παράγραφος 9 Προσωρινή εισαγωγή

Άρθρο 11

Ελευθερία διαμετακόμισης: παράγραφοι 1, 8 και 9

Άρθρο 12

Τελωνειακή συνεργασία: παράγραφος 2 Ανταλλαγή πληροφοριών, παράγραφος 5.1 στοιχεία γ) έως στ) και παράγραφος 6.1 Παροχή πληροφοριών

ΤΥΝΗΣΙΑ

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση της 7ης Δεκεμβρίου 2013 (WT/MIN(13)/36, WT/L/911) και του άρθρου 15 της ενότητας ΙΙ της Συμφωνίας για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου, η κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Τυνησίας κοινοποιεί με το παρόν τις ακόλουθες διατάξεις της εν λόγω συμφωνίας που εμπίπτουν στην κατηγορία Α:

Αριθμός άρθρου ή παραγράφου (3)

Περιγραφή

1.1

Δημοσίευση

1.2

Πληροφορίες διαθέσιμες μέσω του διαδικτύου

1.3

Κέντρα πληροφόρησης

1.4

Κοινοποίηση

2.1

Δυνατότητα υποβολής παρατηρήσεων και ενημέρωση πριν από τη θέση σε ισχύ

4

Διαδικασίες για την άσκηση έφεσης ή την αναθεώρηση

5.2

Παρακράτηση

6.3

Κατηγορίες κυρώσεων

7.1

Επεξεργασία πριν από την άφιξη

7.3

Διαχωρισμός της θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία από τον τελικό καθορισμό των τελωνειακών δασμών, φόρων, τελών και επιβαρύνσεων

9

Κυκλοφορία εμπορευμάτων υπό τελωνειακό έλεγχο που προορίζονται για εισαγωγή

10.2

Αποδοχή αντιγράφων

10.5

Επιθεώρηση πριν από την αποστολή

10.6

Χρησιμοποίηση εκτελωνιστών

10.7

Κοινές συνοριακές διαδικασίες και ενιαίες απαιτήσεις τεκμηρίωσης

10.8

Απορριφθέντα εμπορεύματα

10.9

Προσωρινή εισδοχή εμπορευμάτων και τελειοποίηση προς επανεξαγωγή ή επανεισαγωγή

11 πλην της 11.5

Ελευθερία διαμετακόμισης με εξαίρεση τη διάθεση φυσικά χωρισμένων υποδομών για την κυκλοφορία υπό καθεστώς διαμετακόμισης.

12

Τελωνειακή συνεργασία

23.2

Εθνική επιτροπή για τη διευκόλυνση του εμπορίου

ΤΟΥΡΚΙΑ

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση της 7ης Δεκεμβρίου 2013 (WT/MIN(13)/36, WT/L/911), η Προπαρασκευαστική Επιτροπή για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου που συστάθηκε στο πλαίσιο του Γενικού Συμβουλίου (εφεξής «προπαρασκευαστική επιτροπή») οφείλει, μεταξύ άλλων, να λαμβάνει τις κοινοποιήσεις των μελών που αφορούν τις δεσμεύσεις κατηγορίας Α στο πλαίσιο της Συμφωνίας για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου (εφεξής «συμφωνία»).

Σε σχέση με τα ανωτέρω, η κυβέρνηση της Τουρκίας έχει την τιμή να κοινοποιήσει στην προπαρασκευαστική επιτροπή ότι ορίζει όλες τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στην ενότητα Ι της συμφωνίας (που προσαρτάται στην προαναφερθείσα υπουργική απόφαση) στο πλαίσιο της κατηγορίας A, για πλήρη εφαρμογή τους κατά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, με εξαίρεση τα εξής άρθρα:

Άρθρο 7.9

«Ευαλλοίωτα εμπορεύματα»

ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση της 7ης Δεκεμβρίου 2013 (WT/MIN(13)/36, WT/L/911), η Προπαρασκευαστική Επιτροπή για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου που συστάθηκε στο πλαίσιο του Γενικού Συμβουλίου (εφεξής «προπαρασκευαστική επιτροπή») οφείλει, μεταξύ άλλων, να λαμβάνει τις κοινοποιήσεις των μελών που αφορούν τις δεσμεύσεις κατηγορίας Α στο πλαίσιο της Συμφωνίας για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου (εφεξής «συμφωνία»).

Σε σχέση με τα ανωτέρω, η κυβέρνηση της Ουκρανίας έχει την τιμή να κοινοποιήσει στην προπαρασκευαστική επιτροπή ότι η Ουκρανία ορίζει με το παρόν τις ακόλουθες διατάξεις που περιλαμβάνονται στην ενότητα Ι της συμφωνίας για την κατηγορία A, οι οποίες θα τεθούν σε εφαρμογή με την έναρξη ισχύος της συμφωνίας:

Άρθρο 1.1

Δημοσίευση

Άρθρο 1.2

Πληροφορίες διαθέσιμες μέσω του διαδικτύου

Άρθρο 7.1

Επεξεργασία πριν από την άφιξη

Άρθρο 7.4

Διαχείριση κινδύνων (εκτός από τις παραγράφους 7.4.1, 7.4.2 και 7.4.3)

Άρθρο 7.7

Μέτρα διευκόλυνσης των συναλλαγών για εγκεκριμένους οικονομικούς φορείς

Άρθρο 7.8

Ταχείες αποστολές

Άρθρο 7.9

Ευαλλοίωτα εμπορεύματα (εκτός από τις παραγράφους 7.9.1 και 7.9.2)

Άρθρο 8

Συνεργασία συνοριακών υπηρεσιών

Άρθρο 9

Κυκλοφορία εμπορευμάτων υπό τελωνειακό έλεγχο που προορίζονται για εισαγωγή

Άρθρο 10.8

Απορριφθέντα εμπορεύματα (εκτός από την παράγραφο 10.8.2)

Άρθρο 10.9

Προσωρινή εισδοχή εμπορευμάτων και τελειοποίηση προς επανεξαγωγή ή επανεισαγωγή

Άρθρο 11

Ελευθερία διαμετακόμισης (εκτός από τις παραγράφους 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8 και 11.10)

ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση της 7ης Δεκεμβρίου 2013 (WT/MIN(13)/36) και σύμφωνα με το άρθρο 15 της ενότητας ΙΙ της Συμφωνίας για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου («η συμφωνία»), η Ανατολική Δημοκρατία της Ουρουγουάης ορίζει όλες τις διατάξεις της ενότητας Ι της συμφωνίας ως δεσμεύσεις κατηγορίας Α κατά την έναρξη ισχύος της, με εξαίρεση το άρθρο 7.3 «Διαχωρισμός της θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία από τον τελικό καθορισμό των τελωνειακών δασμών, φόρων, τελών και επιβαρύνσεων», το οποίο ορίζεται ως δέσμευση κατηγορίας Β.

ΒΙΕΤΝΑΜ

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση της 7ης Δεκεμβρίου 2013 (WT/MIN(13)/36, WT/L/911), η Προπαρασκευαστική Επιτροπή για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου που συστάθηκε στο πλαίσιο του Γενικού Συμβουλίου (εφεξής «προπαρασκευαστική επιτροπή») οφείλει, μεταξύ άλλων, να λαμβάνει τις κοινοποιήσεις των μελών που αφορούν τις δεσμεύσεις κατηγορίας Α στο πλαίσιο της Συμφωνίας για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου (εφεξής «συμφωνία»).

Σε σχέση με τα ανωτέρω, η κυβέρνηση της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ έχει την τιμή να κοινοποιήσει στην προπαρασκευαστική επιτροπή ότι το Βιετνάμ με το παρόν ορίζει τις ακόλουθες διατάξεις που περιλαμβάνονται στην ενότητα Ι της συμφωνίας βάσει της κατηγορίας A, οι οποίες θα τεθούν σε εφαρμογή με την έναρξη ισχύος της συμφωνίας:

Άρθρο 1.3

Κέντρα πληροφόρησης

Άρθρο 1.4

Κοινοποίηση

Άρθρο 2.1

Δυνατότητα υποβολής παρατηρήσεων και ενημέρωση πριν από τη θέση σε ισχύ

Άρθρο 2.2

Διαβουλεύσεις

Άρθρο 4.1

Δικαίωμα προσφυγής ή επανεξέτασης

Άρθρο 6.1

Γενικοί κανόνες σχετικά με τα τέλη και τις επιβαρύνσεις που επιβάλλονται κατά την εισαγωγή και την εξαγωγή ή που συνδέονται με αυτές

Άρθρο 6.2

Ειδικές ρυθμίσεις σχετικά με τα τέλη και τις επιβαρύνσεις που επιβάλλονται στις εισαγωγές και τις εξαγωγές ή σχετίζονται με αυτές

Άρθρο 7.8

Ταχείες αποστολές

Άρθρο 9

Κυκλοφορία εμπορευμάτων υπό τελωνειακό έλεγχο που προορίζονται για εισαγωγή

Άρθρο 10.1

Διατυπώσεις και απαιτήσεις τεκμηρίωσης

Άρθρο 10.2

Αποδοχή αντιγράφων

Άρθρο 10.6

Χρησιμοποίηση εκτελωνιστών

Άρθρο 10.7

Κοινές συνοριακές διαδικασίες και ενιαίες απαιτήσεις τεκμηρίωσης

Άρθρο 11.1-3

Τέλη διαμετακόμισης, κανονισμοί και διατυπώσεις

Άρθρο 11.4

Ενισχυμένη μη διακριτική μεταχείριση διαμετακόμισης


(1)  Όταν γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένες παραγράφους, η δέσμευση που έχει αναληφθεί από τη Δημοκρατία του Ισημερινού περιορίζεται στο περιεχόμενο αυτών των συγκεκριμένων παραγράφων και όχι στο περιεχόμενο ολόκληρου του άρθρου.

(2)  Όταν γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένες παραγράφους, η δέσμευση που έχει αναληφθεί από τη Δημοκρατία της Παραγουάης περιορίζεται στο περιεχόμενο αυτών των συγκεκριμένων παραγράφων και όχι στο περιεχόμενο ολόκληρου του άρθρου.

(3)  Όταν διευκρινίζεται μια συγκεκριμένη παράγραφος ενός άρθρου, η δέσμευση της Τυνησίας περιορίζεται στο περιεχόμενο της συγκεκριμένης παραγράφου και δεν αφορά τις λοιπές διατάξεις του άρθρου.


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

30.10.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 284/62


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2015/1948 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 29ης Οκτωβρίου 2015

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2006 σχετικά με περιοριστικά μέτρα όσον αφορά τη Λευκορωσία

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 215,

Έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 2012/642/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά της Λευκορωσίας (1),

Έχοντας υπόψη την κοινή πρόταση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (EΚ) αριθ. 765/2006 του Συμβουλίου (2) θέτει σε εφαρμογή τα μέτρα που προβλέπονται στην απόφαση 2012/642/ΚΕΠΠΑ.

(2)

Στις 29 Οκτωβρίου 2015 το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2015/1957 (3) για την τροποποίηση της απόφασης 2012/642/ΚΕΠΠΑ, για την αναστολή των περιοριστικών μέτρων τα οποία επιβάλλονται κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που κατονομάζονται στο πλαίσιο της εν λόγω απόφασης.

(3)

Επομένως, για να τεθεί σε ισχύ η αναστολή των περιοριστικών μέτρων, και ιδίως για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή της από τους οικονομικούς παράγοντες όλων των κρατών μελών, απαιτείται κανονιστική δράση στο επίπεδο της Ένωσης.

(4)

Η εξουσία τροποποίησης του καταλόγου στο παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2006 θα πρέπει να ασκείται από το Συμβούλιο λόγω της πολιτικής κατάστασης στην Λευκορωσία, και χάριν συνοχής με τη διαδικασία τροποποίησης του παραρτήματος ΙΙ της απόφασης 2012/642/ΚΕΠΠΑ.

(5)

Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 765/2006 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 765/2006 τροποποιείται ως εξής:

1)

Στο άρθρο 2, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«6.   Η εφαρμογή των απαγορεύσεων των παραγράφων 1 και 2 αναστέλλεται για τα πρόσωπα και τις οντότητες που απαριθμούνται στο παράρτημα IV».

2)

Παρεμβάλλεται το εξής άρθρο:

«Άρθρο 8β

Το Συμβούλιο τροποποιεί το παράρτημα IV βάσει των αποφάσεων που λαμβάνονται σε σχέση με το παράρτημα ΙΙ της απόφασης 2012/642/ΚΕΠΠΑ.».

3)

Το κείμενο που παρατίθεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού προστίθεται ως παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2006.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2015.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. ASSELBORN


(1)  ΕΕ L 285 της 17.10.2012, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 765/2006 του Συμβουλίου, της 18ης Μαΐου 2006, σχετικά με περιοριστικά μέτρα όσον αφορά τη Λευκορωσία (ΕΕ L 134 της 20.5.2006, σ. 1).

(3)  Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2015/1957 του Συμβουλίου, της 29ης Οκτωβρίου 2015, για την τροποποίηση της απόφασης 2012/642/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά της Λευκορωσίας (βλέπε σελίδα 149 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κείμενο του παραρτήματος IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2006

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Πρόσωπα και οντότητες που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 6

A.   Πρόσωπα

1.

Alinikau Siarhei Aliaksandravich

2.

Ananich, Liliia Stanislavauna

3.

Arlau Aliaksey

4.

Atabekau, Khazalbek Bakhtibekavich

5.

Badak Ala Mikalaeuna

6.

Bakhmatau, Ihar Andreevich

7.

Bandarenka Siarhei Uladzimiravich

8.

Barouski Aliaksandr Genadzevich

9.

Barsukou, Aliaksandr Piatrovich

10.

Barysionak, Anatol Uladzimiravich

11.

Bazanau, Aliaksandr Viktaravich

12.

Bileichyk, Aliaksandr Uladzimiravich

13.

Bortnik, Siarhei Aliaksandrovich

14.

Brysina, Zhanna Leanidauna

15.

Bulash, Ala Biukbalauna

16.

Bushchyk, Vasil Vasilievich

17.

Busko, Ihar Iauhenavich

18.

Bychko, Aliaksei Viktaravich

19.

Charhinets, Mikalai Ivanavich

20.

Charkas, Tatsiana Stanislavauna

21.

Charnyshou, Aleh Anatolievich

22.

Chatviartkova, Natallia Alexeeuna

23.

Chubkavets Kiryl Chubkovets Kirill

24.

Chyzh, Iury Aliaksandravich

25.

Davydzka, Henadz Branislavavich

26.

Dysko, Henadz Iosifavich

27.

Dzemiantsei, Vasil Ivanavich

28.

Dziadkou, Leanid Mikalaevich

29.

Esman, Valery Aliaksandravich

30.

Farmahei, Leanid Kanstantsinavich

31.

Haidukevich Valery Uladzimiravich

32.

Halavanau, Viktar Ryhoravich

33.

Harbatouski, Yury Aliaksandravich

34.

Herasimenka, Henadz Anatolievich

35.

Herasimovich, Volha Ivanauna

36.

Hermanovich, Siarhei Mikhailavich

37.

Hihin, Vadzim Frantsavich

38.

Hrachova, Liudmila Andreeuna

39.

Hureeu Siarhei Viktaravich

40.

Iakubovich, Pavel Izotavich

41.

Iancheuski, Usevalad Viachaslavavich

42.

Iarmoshyna, Lidziia Mikhailauna

43.

Iaruta, Viktar Heorhevich

44.

Iasianovich, Leanid Stanislavavich

45.

Iauseev, Ihar Uladzimiravich

46.

Ihnatovich-Mishneva, Liudmila

47.

Ipatau, Vadzim Dzmitryevich

48.

Ivanou, Siarhei

49.

Kachanau Uladzimir Uladzimiravich

50.

Kadzin, Raman Viktaravich

51.

Kakunin, Aliaksandr Aliaksandravich

52.

Kalach, Uladzimir Viktaravich

53.

Kamarouskaya, Volha Paulauna

54.

Kamisarau, Valery Mikalayevich

55.

Kanapliou, Uladzimir Mikalaevich

56.

Karovina, Natallia Uladzimirauna

57.

Karpenka, Ihar Vasilievich

58.

Katsuba, Sviatlana Piatrouna

59.

Kavaliou, Aliaksandr Mikhailavich

60.

Kazak, Viktar Uladzimiravich

61.

Kazheunikau Andrey

62.

Kaziiatka, Iury Vasilievich

63.

Kharyton, Aliaksandr

64.

Khatkevich, Iauhen Viktaravich

65.

Khmaruk, Siargei Konstantinovich

66.

Khrobastau, Uladzimir Ivanavich

67.

Khrypach, Siarhei Fiodaravich

68.

Khvainitskaya, Zhanna Anatolyeuna

69.

Kisialiou, Anatol Siamionavich

70.

Kochyk, Aliaksandr Vasilyevich

71.

Kolas, Alena Piatrovna

72.

Konan, Viktar Aliaksandravich

73.

Kornau, Uladzimir Uladzimiravich

74.

Korzh, Ivan Aliakseevich

75.

Krasheuski, Viktar

76.

Krasouskaya, Zinaida Uladzimirauna

77.

Kryshtapovich, Leu Eustafievich

78.

Kuklis, Mikalai Ivanovich

79.

Kuliashou, Anatol Nilavich

80.

Kuzniatsou, Ihar Nikonavich

81.

Lapko, Maksim Fiodaravich

82.

Lapo, Liudmila Ivanauna

83.

Laptsionak, Ihar Mikalaevich

84.

Lashyn, Aliaksandr Mikhailavich

85.

Lazavik, Mikalai Ivanavich

86.

Lemiashonak, Anatol Ivanavich

87.

Liabedzik, Mikhail Piatrovich

88.

Liaskouski, Ivan Anatolievich

89.

Liushtyk, Siarhei Anatolievich

90.

Lomats, Zianon Kuzmich

91.

Lapatka, Aliaksandr Aliaksandravich

92.

Lukashenka, Aliaksandr Ryhoravich

93.

Lukashenka, Dzmitry Aliaksandravich

94.

Lukashenka, Viktar Aliaksandravich

95.

Lukomski, Aliaksandr Valiantsinavich

96.

Lutau Dzmitry Mikhailavich

97.

Makei, Uladzimir Uladzimiravich

98.

Maladtsova, Tatsiana

99.

Maslakou, Valery Anatolievich

100.

Mazouka Anzhalika Mikhailauna

101.

Mazouka, Kiryl Viktaravich

102.

Miklashevich, Piotr Piatrovich

103.

Mitrakhovich, Iryna Aliakseeuna

104.

Morozau, Viktar Mikalaevich

105.

Motyl, Tatsiana Iaraslavauna

106.

Nazaranka, Vasil Andreyevich

107.

Niakrasava, Alena Tsimafeeuna

108.

Padabed, Iury Mikalaevich

109.

Piakarski, Aleh Anatolievich

110.

Praliaskouski, Aleh Vitoldavich

111.

Pratasavitskaia, Natallia Uladzimirauna

112.

Putsyla, Uladzimir Ryhoravich

113.

Pykina, Natallia Mikhailauna

114.

Radzkou, Aliaksandr Mikhailavich

115.

Rakhmanava, Maryna Iurievna

116.

Ravinskaia, Tatsiana Uladzimirauna

117.

Rusak, Viktar Uladzimiravich

118.

Rybakou, Aliaksei Vasilievich

119.

Saikouski Valeri Yosifavich

120.

Sanko Ivan Ivanavich

121.

Sauko, Valery Iosifavich

122.

Shaeu, Valiantsin Piatrovich

123.

Shahrai, Ryta Piatrouna

124.

Shamionau Vadzim Iharavich

125.

Shastakou Maksim Aliaksandravich

126.

Shchurok, Ivan Antonavich

127.

Shastakou, Iury Valerievich

128.

Shuhaeu, Siarhei Mikhailavich

129.

Shved, Andrei Ivanavich

130.

Shykarou, Uladzislau Aleksandravich

131.

Shylko, Alena Mikalaeuna

132.

Siankevich, Eduard Aliaksandravich

133.

Siarheenka, Ihar Piatrovich

134.

Simakhina, Liubou Siarheeuna

135.

Simanau Aliaksandr Anatolievich

136.

Simanouski Dmitri Valerevich

137.

Sirenka, Viktar Ivanavich

138.

Slizheuski, Aleh Leanidavich

139.

Smalenski, Mikalai Zinouevich

140.

Stsiapurka, Uladzimir Mikhailavich

141.

Stuk, Aliaksei Kanstantsinavich

142.

Sukharenka, Stsiapan Mikalaevich

143.

Sukhau Dzmitri Viachaslavavich

144.

Svistunova, Valiantsina Mikalaeuna

145.

Talstashou, Aliaksandr Alehavich

146.

Traulka Pavel

147.

Trutka, Iury Igorevich

148.

Tsertsel, Ivan Stanislavavich

149.

Tupik, Vera Mikhailauna

150.

Tushynski Ihar Heraninavich

151.

Unukevich, Tamara Vasileuna

152.

Utsiuryn, Andrei Aliaksandravich

153.

Vakulchyk, Valery Paulavich

154.

Valchkova, Maryiana Leanidauna

155.

Vasilevich, Ryhor Aliakseevich

156.

Vehera, Viktar Paulavich

157.

Volkau, Siarhei Mikhailavich

158.

Yakunchykhin, Aliaksandr Anatolyevich

159.

Yarmalitski, Siarhei Uladzimiravich

160.

Zaharouski, Anton Uladzimiravich

161.

Zaitsau, Vadzim Iurievich

162.

Zaitsava, Viktoryia Henadzeuna

163.

Zakharau, Aliaksei Ivanavich

164.

Zapasnik, Maryna Sviataslavauna

165.

Zhadobin, Iury Viktaravich

166.

Zhuk, Alena Siamionauna

167.

Zhuk, Dzmitry Aliaksandravich

168.

Zhukouskaia, Zhanna Aliakseeuna

169.

Zhukouski, Siarhei Kanstantsinavich

170.

Zimouski Aliaksandr Leanidavich

171.

Volkau, Vitaliy Mikalaevic

B.   Οντότητες

1.

Beltechexport

2.

Beltech Holding

3.

Spetspriborservice

4.

LLC Triple

5.

JSC Berezovsky KSI

6.

JCJSC QuartzMelProm

7.

CJSC Prostor-Trade

8.

JLLC AquaTriple

9.

LLC Rakowski browar

10.

CJSC Dinamo-Minsk».


30.10.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 284/71


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2015/1949 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 29ης Οκτωβρίου 2015

για την εφαρμογή του άρθρου 8α παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2006 σχετικά με περιοριστικά μέτρα όσον αφορά τη Λευκορωσία

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2006 του Συμβουλίου, της 18ης Μαΐου 2006, σχετικά με περιοριστικά μέτρα όσον αφορά τη Λευκορωσία (1), και ιδίως το άρθρο 8α παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 18 Μαΐου 2006 το Συμβούλιο εξέδωσε τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2006.

(2)

Μετά την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 6ης Οκτωβρίου 2015 στην υπόθεση T-276/12, Y. Chyzh και άλλοι κατά Συμβουλίου (2), δεν υπάρχει πια λόγος να παραμείνουν τέσσερεις οντότητες στον κατάλογο προσώπων και οντοτήτων που υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα που βρίσκονται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2006.

(3)

Οι πληροφορίες σχετικά με ορισμένα πρόσωπα και οντότητες στον κατάλογο προσώπων και οντοτήτων που υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα, ο οποίος περιέχεται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2006, θα πρέπει να επικαιροποιηθούν.

(4)

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2006 θα πρέπει επομένως να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2006 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2015.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. ASSELBORN


(1)  ΕΕ L 134 της 20.5.2006, σ. 1.

(2)  Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου (Πρώτο Τμήμα) της 6ης Οκτωβρίου 2015. Yury Aleksandrovich Chyzh v Council, T-276/12, ECLI:EU:T:2015:748 (δεν δημοσιεύθηκε ακόμα στη Συλλογή νομολογίας).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ι.

Οι κάτωθι οντότητες διαγράφονται από τον κατάλογο του μέρους Β (Οντότητες) του παραρτήματος Ι του κανονισμού (EΚ) αριθ. 765/2006:

8.

LLC Triple Metal Trade

10.

JV LLC Triple-Techno

18.

MSSFC Logoysk

19.

Triple-Agro ACC

II.

Οι καταχωρίσεις για τα κάτωθι πρόσωπα που περιέχονται στο μέρος Α του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2006 αντικαθίστανται ως εξής:

 

Ονοματεπώνυμα

Μεταγραφή από τα λευκορωσικά

Μεταγραφή από τα ρωσικά

Ονοματεπώνυμα

(λευκορωσική γραφή)

Ονοματεπώνυμα

(ρωσική γραφή)

Στοιχεία ταυτοποίησης

Λόγοι καταχώρισης

4.

Alinikau Siarhei Aliaksandravich (Alinikau Siarhey Alyaksandravich) Aleinikov Sergei Aleksandrovich

АЛИНИКАЎ, Сяргей Аляксандравич

АЛEЙНИКOВ, Сергей Aлександрович

Διεύθυνση:

Исправительное учреждение «Исправительная колония № 17» управления Департамента исполнения наказаний МВД Республики Беларусь по Могилевской области, г. Шклов, Могилевская область

Ταγματάρχης, επικεφαλής της επιχειρησιακής μονάδας του σωφρονιστικού ιδρύματος IK-17 στο Shklov. Άσκησε πίεση σε πολιτικούς κρατούμενους, στερώντας τους το δικαίωμα της αλληλογραφίας και των συναντήσεων, διέταξε την υπαγωγή τους σε αυστηρότερο ποινικό καθεστώς και έρευνες, και μεταχειρίσθηκε απειλές για την απόσπαση ομολογιών. Άμεσα υπεύθυνος για την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πολιτικών κρατουμένων και ακτιβιστών της αντιπολίτευσης την περίοδο 2011-2012 με χρήση υπέρμετρης βίας. Οι ενέργειές του συνιστούν άμεση παράβαση των διεθνών δεσμεύσεων της Λευκορωσίας στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

7.

Ananich, Liliia Stanislavauna

(Ananich, Lilia Stanislavauna· Ananich, Liliya Stanislavauna)

Ananich, Liliia Stanislavovna

(Ananich, Lilia Stanislavovna· Ananich, Liliya Stanislavovna)

АНАНIЧ, Лiлiя Станiславаўна

АНАНИЧ, Лилия Станиславовна

Ημερομηνία γέννησης: 1960

Τόπος γέννησης: Leonovo, διαμέρισμα Borisov, περιφέρεια Μινσκ

Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 4020160A013PB7

Διεύθυνση:

220004, г. Минск, пр. Победителей, 11 Министерствo информации Belarus

Υπουργός πληροφοριών από τις 30.6.2014, πρώην πρώτος αναπληρωτής Υπουργός πληροφοριών. Διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο από το 2003 στην προαγωγή της κρατικής προπαγάνδας, η οποία προκαλεί, στηρίζει και δικαιολογεί την καταστολή εις βάρος της δημοκρατικής αντιπολίτευσης και της κοινωνίας των πολιτών, καταστέλλοντας και την ελευθεροτυπία. Η δημοκρατική αντιπολίτευση και η κοινωνία των πολιτών παρουσιάζονται συστηματικά με αρνητικό και απαξιωτικό τρόπο, μέσω της χρήσης παραποιημένων πληροφοριών.

10.

Atabekau, Khazalbek Bakhtibekavich

Atabekov, Khazalbek Bakhtibekovich

АТАБЕКАЎ, Хазалбек Бактiбекавiч

АТАБЕКОВ, Хазалбек Баxтибекович (АТАБЕКОВ, Кхазалбек Баxтибекович)

Διεύθυνση:

Главное Управление Командующего Внутренними Войсками

220028 г. Минск, ул.Маяковского, 97

Συνταγματάρχης, αναπληρωτής προϊστάμενος του Τμήματος εκπαίδευσης μαχίμων μονάδων του Υπουργείου Εσωτερικών, πρώην διοικητής ειδικής ταξιαρχίας εσωτερικών μονάδων στο προάστιο Uruchie του Μινσκ. Διέταξε τη μονάδα του να καταστείλει τη μετεκλογική διαδήλωση διαμαρτυρίας στο Μινσκ, στις 19 Δεκεμβρίου 2010 με χρήση υπέρμετρης βίας. Οι ενέργειές του συνιστούν άμεση παράβαση των διεθνών δεσμεύσεων της Λευκορωσίας στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

11.

Badak Ala Mikalaeuna

Bodak Alla Nikolaevna

БАДАК, Ала Мiкалаеўна

БОДАК, Алла Николаевна

Ημερομηνία γέννησης: 30.08.1967

Αριθμός διαβατηρίου: SP0013023

Διεύθυνση:

220004, г.Минск, ул. Коллекторная, 10 Министерство юстиции

(10 Kollektornaya str.)

ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ

Αναπληρώτρια Υπουργός Δικαιοσύνης, αρμόδια για την εποπτεία και τον έλεγχο του δικηγορικού σώματος, πρώην αρμόδια για τη νομική στήριξη των οργάνων που συντάσσουν νομοθετικές και κανονιστικές πράξεις.

Ευθύνεται για τον ρόλο και τη δράση του Υπουργείου Δικαιοσύνης και του δικαστικού σώματος της Λευκορωσίας, τα οποία αποτελούν σημαντικά όργανα καταστολής της δράσης των πολιτών, μέσω της κατάρτισης νόμων καταστολής ενάντια στην κοινωνία των πολιτών και τη δημοκρατική αντιπολίτευση.

12.

Bakhmatau, Ihar Andreevich

Bakhmatov, Igor Andreevich

БАХМАТАЎ, Irap Андрэевiч

БАХМАТОВ, Игорь Андреевич

 

Έχει ενεργό συμμετοχή στην καταστολή ενάντια στην κοινωνία των πολιτών της Λευκορωσίας. Με την ιδιότητά του ως πρώην αναπληρωτής προϊστάμενος της KGB, υπεύθυνος προσωπικού και οργάνωσης των καθηκόντων του, ευθύνεται για την κατασταλτική δράση της KGB εις βάρος της κοινωνίας των πολιτών και της δημοκρατικής αντιπολίτευσης. Μετατέθηκε στις εφεδρικές δυνάμεις τον Μάιο του 2012.

16.

Barouski Aliaksandr Genadzevich

Borovski Aleksandr Gennadievich

БАРОЎСКI, Аляксандр Генадзевiч

БОРОВСКИЙ, Александр Геннадиевич

Διεύθυνση:

Прокуратура Октябрьского района220039 г.Минск, ул.Авакяна,32

Αναπληρωτής εισαγγελέας στο δικαστήριο του διαμερίσματος Oktiabrski (Kastrichnitski) του Μινσκ. Χειρίστηκε την υπόθεση των Pavel Vinogradov, Dmitri Drozd, Ales Kirkevich και Vladimir Homichenko. Το κατηγορητήριο που τους απήγγειλε υπαγορεύθηκε σαφώς και άμεσα από πολιτικούς λόγους και συνιστά σαφή παράβαση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Ήταν βασισμένο σε εσφαλμένο νομικό χαρακτηρισμό των πραγματικών περιστατικών της 19ης Δεκεμβρίου 2010, χωρίς να θεμελιώνεται σε αποδεικτικά στοιχεία, πειστήρια ή καταθέσεις μαρτύρων.

17.

Barsukou, Aliaksandr Piatrovich

Barsukov, Aleksandr Petrovich

БАРСУКОЎ, Аляксандр Пятровiч

БАРСУКОВ, Александр Петрович

Ημερομηνία γέννησης: 29/04/1965

Διεύθυνση:

Беларусь, 220007 г. Минск, переулок Добромысленский, 5

ГУВД Минского Горисполкома

Στρατηγός, Αρχηγός Αστυνομίας του Μινσκ. Μετά τον διορισμό του ως Αρχηγού Αστυνομίας του Μινσκ στις 21 Οκτωβρίου 2011, ήταν ο υπεύθυνος, ως διοικητής, για τις ενέργειες καταστολής εναντίον δώδεκα περίπου ειρηνικών διαδηλωτών στο Μινσκ, οι οποίοι καταδικάστηκαν στη συνέχεια για παράβαση του νόμου περί μαζικών εκδηλώσεων. Για πολλά χρόνια ηγήθηκε των αστυνομικών ενεργειών κατά των διαδηλώσεων της αντιπολίτευσης.

22.

Bileichyk, Aliaksandr Uladzimiravich Bileichik, Aleksandr Vladimirovich (Bileychik, Aleksandr Vladimirovich)

БIЛЕЙЧЫК, Аляксандр Уладзiмiравiч

БИЛЕЙЧИК, Александр Владимирович

Ημερομηνία γέννησης: 1964

Πρώην πρώτος αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης (έως τον Δεκέμβριο του 2014), υπεύθυνος των δικαστικών υπηρεσιών, του ληξιαρχείου και των συμβολαιογραφικών υπηρεσιών. Στα καθήκοντά του περιλαμβάνεται η εποπτεία και ο έλεγχος των δικηγορικού σώματος. Διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην σχεδόν συστηματική εξαίρεση των δικηγόρων που υποστήριζαν πολιτικούς κρατουμένους.

25.

Bulash, Ala Biukbalauna

Bulash, Alla Biukbalovna

БУЛАШ, Ала Бюкбалаўнa

БУЛАШ, Алла Бюкбаловнa

 

Πρώην αναπληρώτρια πρόεδρος του δικαστηρίου του διαμερίσματος Kastrichnitski του Μινσκ αρμόδια για ποινικές υποθέσεις και πρώην δικαστής στο δικαστήριο του διαμερίσματος Oktiabrski (Kastrichnitski) του Μινσκ. Ασχολήθηκε με την υπόθεση των Pavel Vinogradov, Dmitri Drozd, Ales Kirkevich, Andrei Protasenia και Vladimir Homichenko. Ο τρόπος με τον οποίο διεξήγαγε τη δίκη συνιστά κατάφωρη παράβαση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Έκανε δεκτά αποδεικτικά στοιχεία και μαρτυρικές καταθέσεις που δεν αφορούσαν τους κατηγορουμένους.

28.

Busko, Ihar Iauhenavich (Busko, Ihar Yauhenavich Busko, Igor Evgenievich (Busko, Igor Yevgenyevich)

БУСЬКО, Irap Яўгенавiч

БУСЬКО, Игорь Евгеньевич

Διεύθυνση:

КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

Αναπληρωτής επικεφαλής της KGB, πρώην επικεφαλής της KGB στην περιφέρεια Brest. Ευθύνεται για τις κατασταλτικές δραστηριότητες της KGB κατά της κοινωνίας των πολιτών και της δημοκρατικής αντιπολίτευσης στην περιφέρεια Brest και στη Λευκορωσία.

31.

Charkas, Tatsiana Stanislavauna

(Cherkas, Tatsiana Stanislavauna)

Cherkas, Tatiana Stanislavovna

ЧАРКАС, (ЧЭРКАС) Таццяна Станiславаўна

ЧЕРКАС, Татьяна Станиславовна

Διεύθυνση:

Суд Партизанского района г. Минска

220027, г. Минск, ул. Семашко, 33

Πρόεδρος του δικαστηρίου του διαμερίσματος Partizanski του Μινσκ, πρώην αναπληρώτρια πρόεδρος του δικαστηρίου του διαμερίσματος Frunzenski του Μινσκ. Χειρίστηκε τις υποθέσεις του Aleksandr Otroshchenkov (καταδίκη σε 4 έτη φυλάκισης χωρίς αναστολή), του Aleksandr Molchanov (3 έτη φυλάκισης) και Dmitri Novik (3,5 έτη φυλάκισης χωρίς αναστολή). Υπεύθυνη για την επιβολή πολιτικά υποκινούμενων διοικητικών και ποινικών κυρώσεων κατά αντιπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών.

38.

Davydzka, Henadz Branislavavich

Davydko, Gennadi Bronislavovich

ДАВИДЗЬКА, Генадзь Бранiслававiч

ДАВЫДЬКО, Геннадий Брониславович

Ημερομηνία γέννησης: 29. 9.1955, Senno, περιφέρεια Vitebsk

Διεύθυνση:

Белтеле-радиокомпания,

ул. Макаенка, 9, Минск, 220807, Беларусь

Πρόεδρος της κρατικής ραδιοτηλεόρασης από τις 28 Δεκεμβρίου 2010. Ευθύνεται για την προαγωγή της κρατικής προπαγάνδας μέσω της τηλεόρασης, η οποία στηρίζει και δικαιολογεί την καταστολή εις βάρος της αντιπολίτευσης και της κοινωνίας των πολιτών μετά τις εκλογές του Δεκεμβρίου 2010. Η δημοκρατική αντιπολίτευση και η κοινωνία των πολιτών παρουσιάζονται συστηματικά με αρνητικό και απαξιωτικό τρόπο, μέσω της χρήσης παραποιημένων πληροφοριών.

40.

Dysko, Henadz Iosifavich

Dysko, Gennadi Iosifovich

ДЫСКО, Генадзь Iосiфавiч

ДЫСКО, Генадий Иосифович

Ημερομηνία γέννησης: 22.3.1964

Τόπος γέννησης: Oshmiany, περιφέρεια Hrodna

Διεύθυνση:

210601 г.Витебск, ул. Жесткова, 14а

(ul. Zhestkova, 14a Vitebsk)

Προϊστάμενος της εισαγγελίας της περιφέρειας Vitebsk από τον Οκτώβριο 2006. Υπεύθυνος για την καταστολή της κοινωνίας των πολιτών μετά τις εκλογές του Δεκεμβρίου 2010. Μεταξύ άλλων, υπεύθυνος για τις διώξεις των Siarhei Kavalenka και Andrei Haidukow.

41.

Dzemiantsei, Vasil Ivanavich (Dzemyantsey, Vasil Ivanovich)

Dementei, Vasili Ivanovich

(Dementey, Vasili Ivanovich)

ДЗЕМЯНЦЕЙ, Васiль Iванавiч

ДЕМЕНТЕЙ, Василий Иванович

Ημερομηνία γέννησης: 20.9.1954

Τόπος γέννησης: Διαμέρισμα Chashniki, περιφέρεια Vitebsk

Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 3200954E045PB4

Διεύθυνση:

Гродненская региональная таможня

230003, г. Гродно, ул. Карского, 53

Προϊστάμενος της περιφερειακής τελωνειακής επιτροπής της Hrodna (από τις 22 Απριλίου 2011), πρώην πρώτος αναπληρωτής πρόεδρος της KGB (2005-2007), πρώην αναπληρωτής προϊστάμενος της κρατικής τελωνειακής επιτροπής (2007-2011).

Είναι υπεύθυνος για τις κατασταλτικές δραστηριότητες της KGB κατά της κοινωνίας των πολιτών και της δημοκρατικής αντιπολίτευσης, ιδίως κατά την περίοδο 2006-2007.

42.

Dziadkou, Leanid Mikalaevich

Dedkov, Leonid Nikolaevich

ДЗЯДКОЎ, Леанiд Мiкалаевiч

ДЕДКОВ, Леонид Николаевич

Ημερομηνία γέννησης: 10.1964

Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 3271064M000PB3

Πρώην Αναπληρωτής Προϊστάμενος της KGB (2010 — Ιούλιος 2013), υπεύθυνος για τη συλλογή πληροφοριών εκτός συνόρων. Ευθύνεται από κοινού με άλλους για τις κατασταλτικές δραστηριότητες της KGB κατά της κοινωνίας των πολιτών και της δημοκρατικής αντιπολίτευσης.

48.

Halavanau, Viktar Ryhoravich

Golovanov, Viktor Grigorievich

ГАЛАВАНАЎ, Biктap Pыгopaвiч

ГОЛОВАНОВ, Виктор Григорьевич

Ημερομηνία γέννησης: 15/12/1952, Borisov

Διεύθυνση:

ul. Oktyabrskaya, 5

Μίνσκ

Πρύτανης του ιδιωτικού «Ινστιτούτου δικαίου της Λευκορωσίας». Επί υπουργίας του στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, οι υπηρεσίες του εκπόνησαν νόμους καταστολής της κοινωνίας των πολιτών και της δημοκρατικής αντιπολίτευσης. Επίσης αρνήθηκε ή κατήργησε την καταχώρηση ΜΚΟ και πολιτικών κομμάτων και αγνόησε έκνομες πράξεις των υπηρεσιών ασφαλείας εις βάρος του πληθυσμού.

50.

Herasimenka, Henadz Anatolievich Gerasimenko, Gennadi Anatolievich

ГЕРАСIМЕНКА, Генадзь Анатольевiч

ГЕРАСИМЕНКО, Геннадий Анатольевич

Διεύθυνση:

«Институт национальной безопасности Республики Беларусь»

220034, г.Минск, ул.З.Бядули, 2

Αναπληρωτής επικεφαλής του Ιδρύματος εθνικής ασφάλειας (σχολή της KGB) και πρώην προϊστάμενος της KGB στην περιφέρεια Vitebsk.

Ευθύνεται για τις κατασταλτικές δραστηριότητες της KGB κατά της κοινωνίας των πολιτών και της δημοκρατικής αντιπολίτευσης στην περιφέρεια Vitebsk.

54.

Hrachova, Liudmila Andreeuna

(Hrachova, Lyudmila Andreyeuna)

Gracheva, Liudmila Andreevna

(Grachova, Lyudmila Andreyevna·

Grachiova, Ludmila Andreevna)

ГРАЧОВА, Людмiла Андрэеўна

ГРАЧЕВА, Людмила Андреевна

Διεύθυνση:

Суд Ленинского района города Минска

ул. Семашко, 33

220027, г. Минск

Πρώην δικαστής και αναπληρωτής Πρόεδρος στο δικαστήριο του διαμερίσματος Leninski του Μινσκ. Εκδίκασε την υπόθεση των πρώην υποψηφίων για το προεδρικό αξίωμα Nikolai Statkevich και Dmitri Uss, καθώς και των πολιτικών ακτιβιστών και ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών Andrei Pozniak, Aleksandr Klaskovski, Aleksandr Kvetkevich, Artiom Gribkov και Dmitri Bulanov. Ο τρόπος με τον οποίο διεξήγαγε τη δίκη συνιστά κατάφωρη παράβαση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Έκανε δεκτά αποδεικτικά στοιχεία και μαρτυρικές καταθέσεις που δεν αφορούσαν τους κατηγορουμένους.

55.

Hureeu Siarhei Viktaravich

(Hureyeu Siarhey Viktaravich)

Gureev Sergei Viktorovich,

(Gureyev Sergey Viktorovich)

ГУРЭЕЎ, Сяргей Biктapaвiч

ГУРЕЕВ, Сергей Викторович

 

Έχει ενεργό συμμετοχή στην καταστολή ενάντια στην κοινωνία των πολιτών της Λευκορωσίας. Ως πρώην Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Προϊστάμενος του Γραφείου Προανακρίσεων, ευθύνεται για τη βίαιη καταστολή διαδηλώσεων και για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο των προανακριτικών διαδικασιών που διενεργήθηκαν σε σχέση με τις εκλογές του Δεκεμβρίου του 2010. Εντάχθηκε στις εφεδρικές δυνάμεις τον Φεβρουάριο του 2012. Επί του παρόντος στρατηγός στις εφεδρικές δυνάμεις.

60.

Iaruta, Viktar Heorhevich

(Yaruta, Viktar Heorhevich) Iaruta, Viktor Gueorguievich (Yaruta, Viktor Gueorguievich)

ЯРУТА, Вiктар Георгіевіч

ЯРУТА, Виктор Георгиевич

 

Προϊστάμενος της Υπηρεσίας της KGB για τις κρατικές επικοινωνίες. Ευθύνεται για τις κατασταλτικές δραστηριότητες της KGB κατά της κοινωνίας των πολιτών και της δημοκρατικής αντιπολίτευσης.

61.

Iasianovich, Leanid Stanislavavich (Yasianovich, Leanid Stanislavavich)

Iasenovich, Leonid Stanislavovich (Yasenovich, Leonid Stanislavovich)

ЯСЯНОВIЧ, Леанiд Станiслававiч

ЯСЕНОВИЧ, Леонид Станиславович

Ημερομηνία γέννησης: 26.11.1961

Τόπος γέννησης: Buchani, περιφέρεια Vitebsk

Διεύθυνση:

Glavnoye Upravlenie Yustitsy Mingorispolkoma

220030 Minsk

Prospekt Nezavisimosti 8

Αριθμός διαβατηρίου: MP0515811

Πρώτος αναπληρωτής προϊστάμενος της κύριας δικαστικής υπηρεσίας στην τοπική διοίκηση της πόλης του Μινσκ. Πρώην αναπληρωτής πρόεδρος στο δικαστήριο του κεντρικού διαμερίσματος της πόλης του Μινσκ, πρώην δικαστής του δικαστηρίου του κεντρικού διαμερίσματος της πόλης του Μινσκ. Στις 6 Αυγούστου 2006, καταδίκασε σε φυλάκιση τους ακτιβιστές της κοινωνίας των πολιτών για την πρωτοβουλία τους «Εταιρική σχέση» αναφορικά με την παρακολούθηση των προεδρικών εκλογών του 2006. Ο Nikolai Astreiko καταδικάστηκε σε διετή φυλάκιση, ο Timofei Dranchuk σε μονοετή φυλάκιση, ο Aleksandr Shalaiko και η Enira Bronitskaya σε εξάμηνη φυλάκιση. Το 2007, 2010, 2011 και 2012, καταδίκασε σε φυλάκιση ημερών πολλούς ακτιβιστές· συγκεκριμένα στις 20 Δεκεμβρίου 2010, καταδίκασε τους Andrei Luhin, Serhey Krauchanka, Stanislau Fedorau σε φυλάκιση 10 ημερών και τον Volha Chernykh σε φυλάκιση 12 ημερών. Στις 21 Δεκεμβρίου 2010, καταδίκασε τον Mykalai Dzemidenka σε φυλάκιση 15 ημερών. Στις 20 Δεκεμβρίου 2011 καταδίκασε δύο ακτιβιστές που συμμετείχαν σε δράση στην επέτειο των γεγονότων της 19ης Δεκεμβρίου 2010, τους Vassil Parfenkau και Siarhey Pavel σε φυλάκιση 15 και 12 ημερών αντίστοιχα.

Στις 6 Σεπτεμβρίου 2012, καταδίκασε τον Aliaksey Tseply σε φυλάκιση 5 ημερών για φερόμενη αντίσταση κατά αστυνομικού, ενώ διένειμε εφημερίδα της αντιπολίτευσης στο κέντρο του Μινσκ.

Ο τρόπος με τον οποίο διεξήγαγε τις δίκες συνιστά κατάφωρη παράβαση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

62.

Iauseev, Ihar Uladzimiravich

(Yauseev, Ihar Uladzimiravich· Yauseyev, Ihar Uladzimiravich)

Evseev, Igor Vladimirovich (Yevseev, Igor Vladimirovich· Yevseyev, Igor Vladimirovich)

ЯЎСЕЕЎ, Irap Уладзiмiравiч

ЕВСЕЕВ, Игорь Владимирович

Ημερομηνία γέννησης: 1968

Διεύθυνση:

Minsk 220073 Kalvariiskaya 29

Αρχηγός της Αστυνομίας της περιφέρειας Μινσκ (από τον Μάρτιο ή Απρίλιο 2015), πρώην Αρχηγός της Αστυνομίας της περιφέρειας Vitebsk, στρατηγός της αστυνομίας (από το 2013). Πρώην αναπληρωτής Αρχηγός της Αστυνομίας του Μινσκ και Αρχηγός της Μονάδας καταστολής διαδηλώσεων του Μινσκ (ΟΜΟΝ). Διοικούσε τις μονάδες που κατέστειλαν την ειρηνική διαδήλωση της 19ης Δεκεμβρίου 2010 και μετείχε προσωπικά στις βιαιότητες, για τις οποίες παρασημοφορήθηκε και έλαβε επαινετική επιστολή από τον Πρόεδρο Lukashenka τον Φεβρουάριο του 2011. Το 2011 επίσης διοικούσε τις μονάδες που κατέστειλαν πολλές διαμαρτυρίες πολιτικών ακτιβιστών και φιλειρηνικών πολιτών στο Μινσκ.

63.

Ihnatovich-Mishneva, Liudmila

Ignatovich-Mishneva, Liudmila

IГНАТОВIЧ-МIШНЕВА Людмiла

ИГНАТОВИЧ-МИШНЕВА Людмила

 

Εισαγγελέας στο Μινσκ. Το 2011 απέρριψε την προσφυγή κατά της καταδικαστικής απόφασης εις βάρος του Dmitri Dashkevich και του Eduard Lobov, ακτιβιστών του Μετώπου Molodoi (Μετώπου Νεολαίας). Η εν λόγω δίκη διεξήχθη με τρόπο που συνιστούσε κατάφωρη παράβαση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

66.

Kachanau Uladzimir Uladzimiravich Kachanov Vladimir Vladimirovich

КАЧАНАУ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

КАЧАНОВ, Владимир Владимирович

Διεύθυνση:

220004, г.Минск, ул. Коллекторная, 10 Министерство юстиции

(10 Kollektornaya str.)

ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ

Βοηθός/σύμβουλος του Υπουργού Δικαιοσύνης. Ως βοηθός του Υπουργού Δικαιοσύνης, ευθύνεται για τον ρόλο και τη δράση του Υπουργείου Δικαιοσύνης και του δικαστικού σώματος της Λευκορωσίας μέσω της σύνταξης νόμων για την καταστολή της δράσης της κοινωνίας των πολιτών και της αντιπολίτευσης, της επίβλεψης του έργου των δικαστών και των εισαγγελέων, της απόρριψης αιτήσεων αναγνώρισης ή της άρσης της αναγνώρισης ΜΚΟ και πολιτικών κομμάτων, της λήψης αποφάσεων εις βάρος των δικηγόρων υπεράσπισης των πολιτικών κρατουμένων, και της εσκεμμένης παράβλεψης των παράνομων πράξεων των υπηρεσιών ασφαλείας κατά των πολιτών.

67.

Kadzin, Raman Viktaravich

Kadin, Roman Viktorovich

КАДЗIН, Раман Вiктаравiч

КАДИН, Роман Викторович

Ημερομηνία γέννησης: 17.7.1977

Ισχύον διαβατήριο: MP3260350

Διοικητής Οπλικού και Τεχνικού Εφοδιασμού της Υπηρεσίας Μηχανοκίνητων Περιπολιών.

Τον Φεβρουάριο του 2011, έλαβε βραβείο και επαινετική επιστολή από τον Πρόεδρο Lukashenka για την ενεργό συμμετοχή του και την εκτέλεση των εντολών κατά την καταστολή των διαδηλώσεων της 19ης Δεκεμβρίου 2010.

68.

Kakunin, Aliaksandr Aliaksandravich

(Kakunin, Aliaxandr Aliaxandravich)

Kakunin, Aleksandr Aleksandravich

(Kakunin, Alexandr Alexandrovich)

Alexander Aleksandrovich Kakunin

Alexander Aleksandrovich Kakunin

(Александр Александрович Какунин, Аляксандр, Аляксандровіч Какунін)

КАКУНИН Александр Александрович

КАКУНІН Аляксандр, Аляксандровіч

Διεύθυνση:

Исправительная колония № 2

213800, г. Бобруйск, ул. Сикорского, 1

Διευθυντής του σωφρονιστικού ιδρύματος IK-2 στο Bobruisk, ευθύνεται για την απάνθρωπη μεταχείριση των πολιτικών κρατουμένων A. Sannikau και A. Beliatski στο σωφρονιστικό ίδρυμα IK-2 στο Bobruisk. Ακτιβιστές της αντιπολίτευσης βασανίστηκαν, δεν τους επετράπη επικοινωνία με δικηγόρους και κρατήθηκαν σε απομόνωση στο σωφρονιστικό ίδρυμα υπό την εποπτεία του. Ο Kakunin άσκησε πίεση στους A.Beliatski και A.Sannikau για να τους εξαναγκάσει να υπογράψουν αίτηση χάριτος.

69.

Kalach, Uladzimir Viktaravich

Kalach, Vladimir Viktorovich

КАЛАЧ, Уладзiмiр Вiктаравiч

КАЛАЧ, Владимир Викторович

 

Προϊστάμενος της KGB της περιοχής και της πόλης του Μινσκ και πρώην αναπληρωτής Προϊστάμενος της KGB του Μινσκ. Ευθύνεται για τις κατασταλτικές δραστηριότητες της KGB κατά της κοινωνίας των πολιτών και της δημοκρατικής αντιπολίτευσης στο Μινσκ.

73.

Kanapliou, Uladzimir Mikalaevich

Konoplev, Vladimir Nikolaevich

КАНАПЛЕЎ, Уладзiмiр Мiкалаевiч

КОНОПЛЕВ, Владимир Николаевич

Ημερομηνία γέννησης: 3.1.1954

Τόπος γέννησης: Akulintsi, περιφέρεια Mohilev

Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 3030154A124PB9

Διεύθυνση:

Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь 220020 г. Минск ул.Радужная, 27

Διατηρεί στενούς δεσμούς με τον Πρόεδρο Lukashenka με τον οποίο συνεργάστηκε στενά τη δεκαετία του 1980 και κυρίως εκείνη του 1990. Αναπληρωτής επικεφαλής της εθνικής ολυμπιακής επιτροπής (επικεφαλής είναι ο Alexandr Lukashenka). Επικεφαλής της ομοσπονδίας χειροσφαιρίσεως, επανεξελέγη το 2014. Πρώην Πρόεδρος της Κάτω Βουλής. Υπήρξε ένας εκ των βασικών συντελεστών των νοθευμένων προεδρικών εκλογών του 2006.

80.

Kazheunikau Andrey Kozhevnikov Andrey

КАЖЭЎНIКАЎ, Андрэйу

КОЖЕВНИКОВ, Андрей

 

Προϊστάμενος της επιτροπής διερεύνησης του διαμερίσματος του Minsk Oktiabrsky, πρώην Γενικός εισαγγελέας στην υπόθεση κατά των Vladimir Neklyaev, Vitaly Rimashevsky, πρώην υποψηφίων για το αξίωμα του προέδρου, των Andrei Dmitriev, Aleksandr Feduta και Sergei Vozniak, των μελών της ομάδας της προεκλογικής εκστρατείας του Neklyaev, καθώς και της Anastasia Polozhanka, της αντιπροέδρου του Μετώπου Νεολαίας. Το κατηγορητήριο που τους απήγγειλε υπαγορεύθηκε σαφώς και άμεσα από πολιτικούς λόγους και συνιστά σαφή παράβαση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Ήταν βασισμένο σε εσφαλμένο νομικό χαρακτηρισμό των πραγματικών περιστατικών της 19ης Δεκεμβρίου 2010, χωρίς να θεμελιώνεται σε αποδεικτικά στοιχεία, πειστήρια ή καταθέσεις μαρτύρων.

83.

Kharyton, Aliaksandr Khariton, Aleksandr

ХАРЫТОН, Аляксандр

ХАРИТОН, Александр

Διεύθυνση:

220004, г.Минск, ул. Коллекторная, 10 Министерство юстиции

(10 Kollektornaya str.)

ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ

Ανώτερος σύμβουλος της Διεύθυνσης Κοινωνικών Οργανώσεων, κομμάτων και ΜΚΟ του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Έλαβε ενεργό μέρος στην καταστολή εις βάρος της κοινωνίας των πολιτών και της δημοκρατικής αντιπολίτευσης από το 2001, εμπλεκόμενος προσωπικά στην άρνηση καταχώρησης ΜΚΟ και πολιτικών κομμάτων. Σε πολλές περιπτώσεις, αυτό οδήγησε στην κατάργησή τους.

89.

Kisialiou, Anatol Siamionavich

Kiselev, Anatoli Seme-novich

(Kiselyov, Anatoli Semyonovich)

КИСЯЛЕЎ, Анатоль Сяменавiч

КИСЕЛЕВ, Анатолий Семенович

Διεύθυνση:

Брестский областной комитет профсоюза работников государственных учреждений

224005, г. Брест,

ул. К. Маркса, 19

Πρώην επικεφαλής της περιφερειακής εκλογικής επιτροπής της περιοχής Brest για τις προεδρικές εκλογές του 2010. Επικεφαλής της περιφερειακής εκλογικής επιτροπής της περιοχής Brest για τις τοπικές εκλογές που πραγματοποιήθηκαν τον Μάρτιο του 2014. Επικεφαλής περιφερειακής συνδικαλιστικής οργάνωσης φιλικής προς το καθεστώς. Ως Πρόεδρος της περιφερειακής εκλογικής επιτροπής, ευθύνεται για τις παραβιάσεις των διεθνών εκλογικών κανόνων κατά τις προεδρικές εκλογές της 19ης Δεκεμβρίου 2010 και για παραποιήσεις στις τοπικές εκλογές του Μαρτίου του 2014 στην περιφέρεια Brest.

94.

Kornau, Uladzimir Uladzimiravich

Kornov, Vladimir Vladimirovich

КОРНАЎ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

КОРНОВ, Владимир Владимирович

Διεύθυνση:

Суд Советского района г. Минска

220113, г. Минск, Логойский тракт, 3

Πρόεδρος του δικαστηρίου του διαμερίσματος Sovetski του Μινσκ, πρώην δικαστής στο δικαστήριο του Μινσκ, ιδιότητα υπό την οποία ενέκρινε την απόρριψη της έφεσης του Byalyatski. Ο Byalyatski είχε ασχοληθεί με την υπεράσπιση και τη συνδρομή των θυμάτων των πράξεων καταστολής που είχαν λάβει χώρα σε σχέση με τις εκλογές της 19ης Δεκεμβρίου 2010 και των ενεργειών φίμωσης της κοινωνίας των πολιτών και της δημοκρατικής αντιπολίτευσης.

95.

Korzh, Ivan Aliakseevich

Korzh, Ivan Alekseevich

КОРЖ, Iван Аляксеевiч

КОРЖ, Иван Алексеевич

Διεύθυνση:

Κέντρο Εκπαίδευσης της KGB Бядули 2, 220034, Минск

Υποστράτηγος, διορίστηκε ως επικεφαλής του Κέντρου Εκπαίδευσης της KGB, πρώην επικεφαλής της KGB στην περιφέρεια Hrodna. Ευθύνεται για τις κατασταλτικές δραστηριότητες της KGB κατά της κοινωνίας των πολιτών και της δημοκρατικής αντιπολίτευσης στην περιφέρεια Hrodna.

101.

Kryshtapovich, Leu Eustafievich

(Kryshtapovich, Leu Yeustafievich)

Krishtapovich, Lev Evstafievich

(Krishtapovich, Lev Yevstafievich)

КРЫШТАПОВIЧ, Леў Еўстафьевiч

КРИШТАПОВИЧ, Лев Евстафьевич

Ημερομηνία γέννησης: 1949

Τόπος γέννησης: Pekalin, διαμέρισμα Smolevichi, περιφέρεια Minsk

Διεύθυνση:

Научно-исследовательский отдел Белорусского государственного университета культуры

Μινσκ

Επικεφαλής της κρατικής υπηρεσίας επιστημονικής έρευνας του Κρατικού Πανεπιστημίου Πολιτισμού και Τεχνών (από τον Σεπτέμβριο του 2014). Πρώην αναπληρωτής Διευθυντής του Κέντρου Πληροφοριών και Αναλύσεων του Προεδρικού Γραφείου, το οποίο αποτελεί μία από τις κύριες πηγές της κρατικής προπαγάνδας που στηρίζει και δικαιολογεί την καταστολή εις βάρος της δημοκρατικής αντιπολίτευσης και της κοινωνίας των πολιτών.

104.

Kuliashou, Anatol Nilavich

Kuleshov, Anatoli Nilovich

КУЛЯШОЎ, Анатоль Нiлавiч

КУЛЕШОВ, Анатолий Нилович

Ημερομηνία γέννησης: 25.7.1959

Τόπος γέννησης: Ali-Bairamly, Αζερμπαϊτζάν

Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 3250759A066PB3

Διεύθυνση:

220030 Minsk, K. Marx st. 3

Σύμβουλος στην υπηρεσία για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, της τρομοκρατίας και των ναρκωτικών, τη συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας και τις νέες προκλήσεις και απειλές της εκτελεστικής επιτροπής της ΚΑΚ. Έχει ενεργό συμμετοχή στην καταστολή ενάντια στην κοινωνία των πολιτών της Λευκορωσίας. Με την πρώην ιδιότητά του ως Υπουργός Εσωτερικών διοικούσε μονάδες του Υπουργείου οι οποίες κατέστειλαν βιαίως τις ειρηνικές διαδηλώσεις της 19ης Δεκεμβρίου 2010, ενώ αισθανόταν υπερήφανος για το έργο του. Ανήκει στις δυνάμεις εφεδρείας του στρατού από τον Ιανουάριο του 2012.

105.

Kuzniatsou, Ihar Nikonavich

Kuznetsov, Igor Nikonovich

КУЗНЯЦОЎ, Irap Нiконaвiч

КУЗНЕЦОВ, Игорь Никонович

 

Υποστράτηγος, πρώην Προϊστάμενος του Κέντρου Εκπαίδευσης της KGB, πρώην Προϊστάμενος της KGB στην περιφέρεια και την πόλη του Μινσκ, τοποθετήθηκε στις δυνάμεις εφεδρείας. Ως υπεύθυνος για την προετοιμασία και την κατάρτιση του προσωπικού της KGB, ευθύνεται για τις δραστηριότητες καταστολής που αναπτύσσει η KGB κατά της κοινωνίας των πολιτών και της αντιπολίτευσης. Από τις προηγούμενες θέσεις που κατείχε, ευθύνεται για αυτού του είδους τις δραστηριότητες της KGB στην πόλη και την περιφέρεια του Μινσκ.

110.

Laptsionak, Ihar Mikalaevich

Laptionok, Igor Nikolaevich

ЛАПЦЕНАК, Irap Мiкалаевiч

ЛАПТЕНОК, Игорь Николаевич

Ημερομηνία γέννησης: 31.8.1947

Τόπος γέννησης: Μινσκ

Διεύθυνση:

220034, г. Минск, ул. Фрунзе, 5

Μέλος του διοικητικού συμβουλίου της φιλοκαθεστωτικής Ένωσης Συγγραφέων. Είναι υπεύθυνος για τη διοργάνωση και εφαρμογή της διάδοσης παραποιημένων πληροφοριών μέσω των κρατικά ελεγχόμενων μέσων. Ως πρώην αναπληρωτής Υπουργός πληροφοριών, διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην προαγωγή της κρατικής προπαγάνδας, η οποία στηρίζει και δικαιολογεί την καταστολή εις βάρος της δημοκρατικής αντιπολίτευσης και της κοινωνίας των πολιτών. Η δημοκρατική αντιπολίτευση και η κοινωνία των πολιτών παρουσιάζονται συστηματικά με αρνητικό και απαξιωτικό τρόπο, μέσω της χρήσης παραποιημένων και ψευδών πληροφοριών.

112.

Lazavik, Mikalai Ivanavich Lozovik, Nikolai Ivanovich

ЛАЗАВIК, Мiкалай Iванавiч

ЛОЗОВИК, Николай Иванович

Ημερομηνία γέννησης: 18.1.1951

Nevinyany, περιφέρεια Minsk (Невинянн Вилейского р-на Минской обл)

Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 3180151H004PB2

Διεύθυνση:

220010, г.Минск, ул.Советская, 11

Γραμματέας της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής της Λευκορωσίας.

Μεταξύ των κύριων συντελεστών, από το 2000, που ενέχονται στις παραποιήσεις στο πλαίσιο των νοθευμένων εκλογών, και των δημοψηφισμάτων, ιδίως δε τα έτη 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014.

113.

Lemiashonak, Anatol Ivanavich

Lemeshenok, Anatoli Ivanovich

ЛЕМЯШОНАК, Анатоль Iванавiч

ЛЕМЕШЕНОК, Анатолий Иванович

Ημερομηνία γέννησης: 14.5.1947

Διεύθυνση:

220013, г. Минск, ул. Б. Хмельницкого 10а

Πρόεδρος της φιλοκαθεστωτικής Ένωσης Δημοσιογράφων της Λευκορωσίας. Αρχισυντάκτης της εφημερίδας του Συμβουλίου υπουργών Respublika. Λόγω θέσης, είναι από τα στελέχη του κρατικού προπαγανδιστικού μηχανισμού στον έντυπο Τύπο με τη δυναμικότερη συμμετοχή και τη μεγαλύτερη επιρροή. Έχει στηρίξει και δικαιολογήσει τις πράξεις καταστολής σε βάρος της αντιπολίτευσης και της κοινωνίας των πολιτών, οι οποίες παρουσιάζονται συστηματικά με αρνητικό και απαξιωτικό τρόπο, μέσω της χρήσης παραποιημένων και ψευδών πληροφοριών, ιδίως μετά τις προεδρικές εκλογές του 2010.

116.

Liushtyk, Siarhei Anatolievich

(Lyushtyk, Siarhey Anatolyevich)

Liushtyk, Sergei Anatolievich

(Lyushtyk, Sergey Anatolyevich)

ЛЮШТЫК, Сяргей Анатольевiч

ЛЮШТЫК, Сергей Анатольевич

Διεύθυνση:

Суд Первомайского района г. Минска

220012, г. Минск, ул. Толбухина, 9

Δικαστής στο δικαστήριο του διαμερίσματος Pervomaiski του Μινσκ. Το διάστημα 2010-2011 επέβαλε πρόστιμα και εξέδωσε καταδικαστικές αποφάσεις εις βάρος των ακόλουθων εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών για τις ειρηνικές διαμαρτυρίες τους στις εξής υποθέσεις: α) 2011.7.14, Struy Vitali, 10 ημερήσιες βασικές μονάδες (35 000 BLR), β) 2011.7.04, Shalamitski Paval, φυλάκιση 10 ημερών, γ) 2010.12.20, Sikirytskaya Tatsyana, φυλάκιση 10 ημερών, δ) 2010.12.20, Dranchuk Yuliya, φυλάκιση 13 ημερών, ε) 2010.12.20, Lapko Mikalay, φυλάκιση 12 ημερών, στ) 2010.12.20, Pramatoraw Vadzim, φυλάκιση 12 ημερών.

Επέβαλε επανειλημμένα ποινές φυλάκισης και μεγάλα πρόστιμα σε πρόσωπα που συμμετείχαν σε ειρηνικές διαδηλώσεις και, ως εκ τούτου, ευθύνεται για την καταστολή της δράσης της κοινωνίας των πολιτών και της δημοκρατικής αντιπολίτευσης στη Λευκορωσία. Στις 24 Ιουλίου 2012, ακόμη και μετά τη συμπερίληψή του στον κατάλογο κυρώσεων, επέβαλε χρηματική ποινή για εσκεμμένο χουλιγκανισμό στον Andrej Molchan, ακτιβιστή της αντιπολίτευσης, ο οποίος υπέστη άγριο ξυλοδαρμό από δύο αστυνομικούς.

117.

Lomats, Zianon Kuzmich

Lomat, Zenon Kuzmich

ЛОМАЦЬ, Зянон Кузьмiч

ЛОМАТЬ, Зенон Кузьмич

Ημερομηνία γέννησης: 27.1.1944, Karabani, περιφέρεια Μινσκ

Έχει συμβάλει ενεργά στην υπονόμευση της δημοκρατίας στη Λευκορωσία. Με την ιδιότητά του ως Πρόεδρος της Κρατικής επιτροπής ελέγχου (έως τις 28 Δεκεμβρίου 2010), ήταν ένας εκ των βασικών προσώπων που εμπλέκονται στην υπόθεση Ales Byaliatski, ενός εκ των επιφανέστερων προασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, επικεφαλής του λευκορωσικού κέντρου για τα ανθρώπινα δικαιώματα «Vyasna» και αντιπροέδρου της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (FIDH). Ο Α. Byalyatski είχε ασχοληθεί με την υπεράσπιση και τη συνδρομή των θυμάτων των πράξεων καταστολής που είχαν λάβει χώρα σε σχέση με τις εκλογές της 19ης Δεκεμβρίου 2010 και των ενεργειών φίμωσης της κοινωνίας των πολιτών και της δημοκρατικής αντιπολίτευσης.

118.

Lapatka, Aliaksandr Aliaksandravich

(Lapatka, Aliaxandr Aliaxandravich)

Lopatko, Aleksandr Aleksandrovich

(Lopatko, Alexandr Alexandrovich)

ЛОПАТКО Александр Александрович

ЛАПАТКА Аляксандр Аляксандровіч

Διεύθυνση:

Исправительная колония № 9

213410, г. Горки, ул. Добролюбова, 16

Διευθυντής του σωφρονιστικού ιδρύματος IK-9 στο Horki, ευθύνεται για την απάνθρωπη μεταχείριση του D. Dashkevich, μεταξύ άλλων για βασανιστήρια και άρνηση πρόσβασης σε νομική εκπροσώπηση. Ο Lopatko κατείχε υψηλή θέση στο σωφρονιστικό ίδρυμα όπου κρατείτο ο Dashekevich και όπου χρησιμοποιούνταν διάφορα μέσα ψυχολογικής πίεσης, όπως στέρηση ύπνου και απομόνωση, σε πολιτικούς κρατουμένους όπως ο κ. Dashekevich.

119.

Lukashenka, Aliaksandr Ryhoravich Lukashenko, Aleksandr Grigorievich

ЛУКАШЭНКА, Аляксандр Pыгopaвiч

ЛУКАШЕНКО, Александр Григорьевич

Ημερομηνία γέννησης: 30.8.1954

Τόπος γέννησης: Kopys, περιφέρεια Vitebsk

Διεύθυνση:

Резиденция Президента Республики Беларусь

г. Минск, ул.Кирова, д.43

Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας.

121.

Lukashenka, Viktar Aliaksandravich

Lukashenko, Viktor Aleksandrovich

ЛУКАШЭНКА, Biктap Аляксандравiч

ЛУКАШЕНКО, Виктор Александрович

Ημερομηνία γέννησης: 28.11.1975

Διεύθυνση:

Администрация президента Республики Беларусь

220016, Минск, Маркса 38

Σύμβουλος/Βοηθός του Προέδρου σε θέματα εθνικής ασφάλειας. Το Μάιο του 2013, διορίστηκε από τον πατέρα του συνεπόπτης της λευκορωσικής-ρωσικής επιτροπής για τις εξαγωγές ποτάσας. Ως ένας εκ των στενότερων συνεργατών του, διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή των κατασταλτικών μέτρων εις βάρος της αντιπολίτευσης και της κοινωνίας των πολιτών. Ως βασικό μέλος του Κρατικού συμβουλίου ασφαλείας, ευθύνεται για τον συντονισμό των κατασταλτικών μέτρων εις βάρος της αντιπολίτευσης και της κοινωνίας των πολιτών, ιδίως στην καταστολή της διαδήλωσης στις 19 Δεκεμβρίου 2010.

122.

Lukomski, Aliaksandr Valiantsinavich Lukomski, Aleksandr Valentinovich

ЛУКОМСКI, Аляксандр Валянцiнавiч

ЛУКОМСКИЙ, Александр Валентинович

Ημερομηνία γέννησης: 12.8.1971

Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 3120871A074PB7

Διοικητής του ειδικού συντάγματος του Υπουργείου Εσωτερικών της πόλης του Μινσκ.

Διοικούσε τις δυνάμεις που κατέστειλαν ειρηνική διαδήλωση στις 19 Δεκεμβρίου 2010 και για το λόγο αυτό, παρασημοφορήθηκε και έλαβε επαινετική επιστολή από τον Πρόεδρο Lukashenka τον Φεβρουάριο του 2011. Επίσης τον Ιούνιο του 2011, διοικούσε τις μονάδες που κατέστειλαν φιλειρηνικούς πολίτες στο Μινσκ. Στις 7 Μαΐου 2014, το σύνταγμα υπό τις διαταγές του έλαβε ειδική αναγνωριστική σημαία από το Υπουργείο Εσωτερικών.

124.

Makei, Uladzimir Uladzimiravich

(Makey, Uladzimir Uladzimiravich)

Makei, Vladimir Vladimirovich

(Makey, Vladimir Vladimirovich)

МАКЕЙ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

МАКЕЙ, Владимир Владимирович

Ημερομηνία γέννησης: 5.8.1958,

περιοχή Hrodna

Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 3050858A060PB5

Διεύθυνση:

Υπουργείο Εξωτερικών

ул.Ленина, 19, Минск 220030

Υπουργός Εξωτερικών, πρώην επικεφαλής του Προεδρικού Γραφείου.

Το διάστημα που ήταν επικεφαλής του Προεδρικού Γραφείου, θεωρείτο ως το δεύτερο πλέον ισχυρό άτομο του καθεστώτος και φέρει ευθύνη για την οργάνωση των νοθευμένων εκλογών το 2008 και 2010 και την επακόλουθη καταστολή ειρηνικών διαδηλωτών.

127.

Maslakou, Valery Anatolievich

Maslakov, Valeri Anatolievich

МАСЛАКОЎ, Валерый Анатольевiч

МАСЛАКОВ, Валерий Анатольевич

Διεύθυνση:

КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

Προϊστάμενος της Υπηρεσίας στρατιωτικής αντικατασκοπίας της KGB. Ευθύνεται για τις κατασταλτικές δραστηριότητες της KGB κατά της κοινωνίας των πολιτών και της δημοκρατικής αντιπολίτευσης.

133.

Miklashevich, Piotr Piatrovich Miklashevich, Petr Petrovich

МIКЛАШЭВIЧ, Пётр Пятровiч

МИКЛАШЕВИЧ, Петр Петрович

Ημερομηνία γέννησης: 18.10.1954

Τόπος γέννησης: Kosuta, περιφέρεια Μινσκ

Διεύθυνση:

ul. Gvardeiskaya, 16-17

Πρόεδρος του Συνταγματικού δικαστηρίου και πρώην Γενικός εισαγγελέας με ενεργό ρόλο στην καταστολή της κοινωνίας των πολιτών και της δημοκρατικής αντιπολίτευσης. Με την προηγούμενη ιδιότητά του, ήταν ένας από τους κύριους συντελεστές της καταστολής εις βάρος της δημοκρατικής αντιπολίτευσης και της κοινωνίας των πολιτών κατά την περίοδο 2004-2008. Από τον διορισμό του στο Συνταγματικό δικαστήριο το 2008, εφήρμοσε με ζήλο τις κατασταλτικές πολιτικές του καθεστώτος και κατακύρωσε κατασταλτικούς νόμους ακόμα και στην περίπτωση που το περιεχόμενό τους παραβίαζε το σύνταγμα.

135.

Morozau, Viktar Mikalaevich

Morozov, Viktor Nikolaevich

МАРОЗАЎ, Biктap Мiкалаевiч

МОРОЗОВ, Виктор Николаевич

Διεύθυνση:

Прокуратурa Гродненской области

г.Гродно, 230012, ул.Доватора, 2а

Εισαγγελέας της περιφέρειας Hrodna. Υπεύθυνος για την καταστολή της κοινωνίας των πολιτών μετά τις εκλογές του Δεκεμβρίου 2010.

136.

Motyl, Tatsiana Iaraslavauna

(Motyl, Tatsiana Yaraslavauna)

Motyl, Tatiana Iaroslavovna (Motyl, Tatyana Yaroslavovna)

МОТЫЛЬ, Таццяна Яраславаўна

МОТЫЛЬ, Татьяна Ярославовна

Διεύθυνση:

Суд Московского района г. Минска

220042, г. Минск, Проспект газеты «Правда», 27

Δικαστής στο δικαστήριο του διαμερίσματος Moskovski του Μινσκ.

Είχε άμεση εμπλοκή στη δικαστική καταστολή της δράσης των ειρηνικών διαδηλωτών της 19ης Δεκεμβρίου 2010. Στις 10 Ιανουαρίου 2011, καταδίκασε σε 12 ημέρες φυλάκισης τον Yulian Misiukevich, ακτιβιστή του «Μετώπου Νεολαίας». Στις 21 και 31 Ιανουαρίου 2011, αντιστοίχως, καταδίκασε σε 9 ημέρες φυλάκισης τον Usevalad Shasharin, πολιτικό ακτιβιστή, και τον Tsimafei Atranschankau, ακτιβιστή της κοινωνίας των πολιτών.

Εξάλλου, στις 27 Δεκεμβρίου 2010 και τις 20 Ιανουαρίου 2011, καταδίκασε σε φυλάκιση, αντιστοίχως, τον Mikhail Matskevich, υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (10 ημέρες) και τον Valer Siadou, ακτιβιστή της κοινωνίας των πολιτών (12 ημέρες), για συμμετοχή σε δράση συμπαράστασης προς τους πολιτικούς κρατουμένους. Είχε επίσης άμεση εμπλοκή στη δικαστική καταστολή ενάντια στους ακτιβιστές της κοινωνίας των πολιτών κατά τη διάρκεια του 2011. Στις 4 και 7 Ιουλίου 2011, καταδίκασε σε 10 ημέρες φυλάκισης τον Anton Glinisty και Andrei Ignatchyk, αντιστοίχως. Είχε επίσης άμεση εμπλοκή στη δικαστική καταστολή ενάντια στους πολιτικές ακτιβιστές κατά τη διάρκεια του 2012.

Στις 22 Φεβρουαρίου 2012, καταδίκασε σε 10 ημέρες φυλάκισης τον Pavel Vinagrada, εξέχοντα πολιτικό ακτιβιστή, τον οποίο έθεσε επίσης στις 10 Απριλίου 2012 υπό διετή προληπτική αστυνομική παρακολούθηση. Στις 23 Μαρτίου 2012, καταδίκασε σε 5 ημέρες φυλάκισης τον Mikhas Kostka και την Anastasia Shuleika, πολιτικούς ακτιβιστές από την «Επανάσταση μέσω των κοινωνικών δικτύων».

Στις 21 Απριλίου 2012, καταδίκασε εκ νέου την Anastasia Shuleika σε 10 ημέρες φυλάκισης.

Στις 24, 25 και 26 Μαΐου 2012, καταδίκασε σε φυλάκιση, αντιστοίχως, τους Uladzimir Yaromenak (10 ημέρες), Zmitser Kremenetski (10 ημέρες) και Raman Vasiliev (12 ημέρες), ακτιβιστές από το «Μέτωπο Νεολαίας».

Στις 22 Ιουνίου 2012 καταδίκασε σε 15 ημέρες φυλάκισης τον Paval Sverdlou, δημοσιογράφο του Euroradio. Στις 18 Ιουλίου 2012 καταδίκασε την ακτιβίστρια Katsiarina Halitskaya σε 10 ημέρες φυλάκισης. Στις 8 και 9 Νοεμβρίου 2012 καταδίκασε εκ νέου τους ακτιβιστές από το «Μέτωπο Νεολαίας» Uladzimir Yaromenak και Raman Vasiliev σε φυλάκιση 15 ημερών. Στις 7 Μαΐου 2013, καταδίκασε τον ακτιβιστή Aliaksandr Yarashevich σε 12 ημέρες φυλάκισης. Ο τρόπος με τον οποίο διεξήγαγε τις δίκες συνιστά κατάφωρη παράβαση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Έκανε δεκτά αποδεικτικά στοιχεία και μαρτυρικές καταθέσεις που δεν αφορούσαν τους κατηγορουμένους. Στις 6 Αυγούστου 2014 καταδίκασε τον ακτιβιστή Oleg Korol σε 10 ημέρες κράτησης χωρίς να του δώσει τη δυνατότητα να μιλήσει στο δικαστήριο· απεναντίας δήλωσε: «Γνωρίζω ότι παραδέχεστε την ενοχή σας».

137.

Navumau, Uladzimir Uladzimiravich

Naumov, Vladimir Vladimirovich

НАВУМАЎ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

НАУМОВ, Владимир Владимирович

Ημερομηνία γέννησης: 7.2.1956,

Τόπος γέννησης: Smolensk (Ρωσία)

Δεν διερεύνησε τις ανεξιχνίαστες υποθέσεις εξαφανίσεων των Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski και Dmitri Zavadski την περίοδο 1999-2000 στη Λευκορωσία. Πρώην υπουργός Εσωτερικών και πρώην επικεφαλής της Υπηρεσίας Ασφαλείας του Προέδρου. Ως υπουργός Εσωτερικών ευθύνεται για την καταστολή των ειρηνικών διαδηλώσεων έως την συνταξιοδότησή του για λόγους υγείας στις 6 Απριλίου 2009.

Του έχει παραχωρηθεί κατοικία στο κυβερνητικό προάστιο Drozdy του Mινσκ από το Προεδρικό Γραφείο. Τον Οκτώβριο 2014 του απονεμήθηκε το «Παράσημο της Αξίας» 3ου βαθμού από τον πρόεδρο Lukashenka.

142.

Padabed, Iury Mikalaevich

(Padabed, Yury Mikalaevich)

Podobed, Iuri Nikolaevich

(Podobed, Yuri Nikolaevich)

ПАДАБЕД, Юрый Мiкалаевiч

ПОДОБЕД, Юрий Николаевич

Ημερομηνία γέννησης: 5.3.1962,

Τόπος γέννησης: Slutsk (περιοχή Μινσκ)

Διεύθυνση:

ul. Beruta, 15-62 (2 korp)

Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 3050362A050PB2

Διαβατήριο: MP2272582

Προϊστάμενος ασφαλείας της εταιρίας χαρτοφυλακίου Triple του Yuri Chizh, πρώην επικεφαλής της Μονάδας ειδικών δυνάμεων του Υπουργείου Εσωτερικών. Ως διοικητής των μονάδων εσωτερικής καταστολής διαδηλώσεων, φέρει άμεση ευθύνη και είναι άμεσα ενεχόμενος στη βίαιη καταστολή των ειρηνικών διαδηλώσεων, και ιδίως το 2004 και το 2008.

148.

Piakarski, Aleh Anatolievich

Pekarski, Oleg Anatolievich

ПЯКАРСКI, Алег Анатольевiч

ПЕКАРСКИЙ, Олег Анатольевич

Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 3130564A041PB9

Έχει ενεργό συμμετοχή στην καταστολή ενάντια στην κοινωνία των πολιτών της Λευκορωσίας. Ως πρώην πρώτος αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών (έως τον Δεκέμβριο του 2012) ευθύνεται για την καταστολή της κοινωνίας των πολιτών μετά τις εκλογές του Δεκεμβρίου του 2010. Συνταγματάρχης στις εφεδρικές δυνάμεις.

152.

Praliaskouski, Aleh Vitoldavich Proleskovski, Oleg Vitoldovich (Proleskovsky, Oleg Vitoldovich)

ПРАЛЯСКОЎСКI, Алег Вiтольдавiч

ПРОЛЕСКОВСКИЙ, Олег Витольдович

Ημερομηνία γέννησης: 1.10.1963

Τόπος γέννησης: Zagorsk

(Sergijev Posad/ Ρωσία)

Πρώην υπουργός Πληροφοριών (αποχώρησε τον Ιούνιο 2014), πρώην αναπληρωτής προϊστάμενος του Προεδρικού Γραφείου, πρώην επικεφαλής της γενικής διεύθυνσης Ιδεολογίας του Προεδρικού Γραφείου, πρώην διευθυντής του κέντρου ανάλυσης και πληροφοριών του Προεδρικού Γραφείου.

Υπήρξε ένας από τους κύριους εμπνευστές και φωνές της κρατικής προπαγάνδας και ιδεολογικής στήριξης του καθεστώτος. Προήχθη στη θέση του Υπουργού και συνέχισε να αποτελεί ενεργό προπαγανδιστή και υποστηρικτή των ενεργειών του καθεστώτος εις βάρος της αντιπολίτευσης και της κοινωνίας των πολιτών.

156.

Radzkou, Aliaksandr Mikhailavich

Radkov, Aleksandr Mikhailovich

РАДЗЬКОЎ, Аляксандр Мiхайлавiч

РАДЬКОВ, Александр Михайлович

Ημερομηνία γέννησης: 1.7.1951

Τόπος γέννησης: Botnia, περιφέρεια Mogilev

Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 3010751M102PB0

Πρώην σύμβουλος του προέδρου Lukashenka (από τις 18 Μαΐου 2015), πρώην πρώτος αναπληρωτή προϊστάμενος του Προεδρικού Γραφείου, πρώην υπουργός Παιδείας.

Ανέστειλε τη λειτουργία του ευρωπαϊκού πανεπιστημίου ανθρωπιστικών σπουδών, διέταξε την καταστολή κατά της φοιτητικής αντιπολίτευσης και οργάνωσε τους φοιτητές ώστε να τους εξαναγκάσει να ψηφίσουν. Διαδραμάτισε ενεργό ρόλο στην οργάνωση των νοθευμένων εκλογών το 2008, 2010 και 2012, και στην επακόλουθη καταστολή των ειρηνικών διαδηλωτών το 2008 και 2010. Είναι στενός συνεργάτης του προέδρου Lukashenka. Είναι επικεφαλής της Belaya Rus η οποία είναι η κύρια ιδεολογική και πολιτική οργάνωση του καθεστώτος.

161.

Rusak, Viktar Uladzimiravich

Rusak, Viktor Vladimirovich

РУСАК, Вiктар Уладзiмiравiч

РУСАК, Виктор Владимирович

Ημερομηνία γέννησης: 4.5.1955

Τόπος γέννησης: Μινσκ

Διεύθυνση:

Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь

220010, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Советская, 11

Μέλος της Κάτω Βουλής του Κοινοβουλίου, αναπληρωτής πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας, αναπληρωτής πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας. Πρώην προϊστάμενος της Υπηρεσίας της KGB για την Οικονομική Ασφάλεια.

Ευθύνεται για τις κατασταλτικές δραστηριότητες της KGB κατά της κοινωνίας των πολιτών και της δημοκρατικής αντιπολίτευσης.

163.

Saikouski Valeri Yosifavich

Saikovski Valeri Yosifovich

САЙКОЎСКI, Валерый Iосiфавiч

САЙКОВСКИЙ, Валерий Иосифович

Ημερομηνία γέννησης: 1977

Διεύθυνση:

220035 Minsk, ul. Saperov. 7

Τον Ιανουάριο του 2012 διορίστηκε αναπληρωτής προϊστάμενος της επιτροπής διερεύνησης του διαμερίσματος του Μινσκ. Ως εισαγγελέας του διαμερίσματος Pervomaiski της πόλης του Μινσκ, ασχολήθηκε με τη δίκη του Ales Byalyatski, ενός εκ των επιφανέστερων προασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, επικεφαλής του λευκορωσικού κέντρου για τα ανθρώπινα δικαιώματα «Vyasna» και αντιπροέδρου της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (FIDH). Το κατηγορητήριο που του απήγγειλε υπαγορεύθηκε σαφώς και άμεσα από πολιτικά κίνητρα και συνιστά σαφή παράβαση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Ο Byalyatski είχε ασχοληθεί με την υπεράσπιση και τη συνδρομή των θυμάτων των πράξεων καταστολής που είχαν λάβει χώρα σε σχέση με τις εκλογές της 19ης Δεκεμβρίου 2010 και των ενεργειών φίμωσης της κοινωνίας των πολιτών και της δημοκρατικής αντιπολίτευσης.

166.

Sauko, Valery Iosifavich

Savko, Valeri Iosifovich

САЎКО, Валерый Iосiфавiч

САВКО, Валерий Иосифович

Διεύθυνση:

230023 Hrodna,

vul. Ozheshko, 1

Επικεφαλής της φιλοκαθεστωτικής περιφερειακής συνδικαλιστικής οργάνωσης της Hrodna. Πρώην πρόεδρος της περιφερειακής εκλογικής επιτροπής της περιφέρειας Hrodna για τις προεδρικές εκλογές του 2010 και τις τοπικές εκλογές του Μαρτίου 2014. Ως Πρόεδρος της περιφερειακής εκλογικής επιτροπής, ευθύνεται για τις παραβιάσεις των διεθνών εκλογικών κανόνων κατά τις προεδρικές εκλογές της 19ης Δεκεμβρίου 2010 και για παραποιήσεις στις τοπικές εκλογές του Μαρτίου του 2014 στην περιφέρεια Hrodna.

167.

Shaeu, Valiantsin Piatrovich

(Shayeu, Valyantsin Piatrovich)

Shaev, Valentin Petrovich (Shayev, Valentin Petrovich)

ШАЕЎ Валянцiн Пятровiч

ШАЕВ, Валентин Петрович

Διεύθυνση:

220034 Minsk, vul. Frunze, 19

Μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, Προϊστάμενος της επιτροπής διερεύνησης, πρώην αναπληρωτής προϊστάμενος της επιτροπής διερεύνησης, πρώην Εισαγγελέας της περιφέρειας Homel. Υπεύθυνος για την καταστολή της κοινωνίας των πολιτών μετά τις εκλογές του Δεκεμβρίου 2010.

168.

Shahrai, Ryta Piatrouna

Shagrai, Rita Petrovna

ШАГРАЙ, Рнта Пятроўна

ШАГРАЙ, Рита Петровна

Διεύθυνση:

Суд Заводского района г. Минска

220107, г. Минск, пр. Партизанский, 75А

Πρόεδρος του δικαστηρίου του διαμερίσματος Zavodskoy της πόλης του Μινσκ (από 2014), πρώην αναπληρωτής Πρόεδρος στο δικαστήριο του διαμερίσματος Partizanski της πόλης του Μινσκ, πρώην δικαστής στο δικαστήριο του διαμερίσματος Oktiabrski της πόλης του Μινσκ.

Είχε άμεση εμπλοκή στη δικαστική καταστολή της δράσης των ειρηνικών διαδηλωτών της 19ης Δεκεμβρίου 2010. Στις 20 Δεκεμβρίου 2010, καταδίκασε σε φυλάκιση τους ακόλουθους ακτιβιστές της κοινωνίας των πολιτών: Ales Sobal, Maksim Hrishel και Kastantsin Chufistau (10 ημέρες), και Siarhei Kardymon (15 ημέρες). Στις 7 Ιουλίου 2011, καταδίκασε τον ακτιβιστή Artur Zauharodny σε 13 ημέρες φυλάκισης. Στις 12 Οκτωβρίου 2012, καταδίκασε τους ακτιβιστές Aleh Korban και Uladzimir Siarheeu σε 5 ημέρες φυλάκισης. Ο τρόπος με τον οποίο διεξήγαγε τις δίκες συνιστά κατάφωρη παράβαση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Έκανε δεκτά αποδεικτικά στοιχεία και μαρτυρικές καταθέσεις που δεν αφορούσαν τους κατηγορουμένους.

169.

Shamionau Vadzim Iharavich Shamenov Vadim Igorevich (Shamyonov Vadim Igorevich)

ШАМЁНАЎ, Вадзiм Iгаравiч

ШАМЁНОВ, Вадим Игоревич

Διεύθυνση:

Исправительная колония № 17

213004, г. Шклов, ул. 1-я Заводская д. 8

Λοχαγός, επικεφαλής της επιχειρησιακής μονάδας του σωφρονιστικού ιδρύματος IK-17 στο Shklov. Άσκησε πίεση σε πολιτικούς κρατούμενους, στερώντας τους το δικαίωμα της αλληλογραφίας, και μεταχειρίσθηκε απειλές για την απόσπαση ομολογιών. Άμεσα υπεύθυνος για την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πολιτικών κρατουμένων και ακτιβιστών της αντιπολίτευσης με τη χρήση σκληρής, απάνθρωπης και εξευτελιστικής μεταχείρισης και τιμωρίας. Οι ενέργειές του συνιστούν άμεση παράβαση των διεθνών δεσμεύσεων της Λευκορωσίας στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

173.

Sheiman, Viktar Uladzimiravich (Sheyman, Viktar Uladzimiravich) Sheiman, Viktor Vladimirovich (Sheyman, Viktor Vladimirovich)

ШЭЙМАН, Biктap Уладзiмiравiч

ШЕЙМАН, Виктор Владимирович

Ημερομηνία γέννησης: 26.5.1958,

Τόπος γέννησης: περιοχή Hrodna

Διεύθυνση:

Управлениe Делами Президента

ул. К.Маркса, 38

220016, г. Минск

Επικεφαλής του τμήματος διοίκησης του Προεδρικού Γραφείου. Υπεύθυνος για τις ανεξιχνίαστες εξαφανίσεις των Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski και Dmitri Zavadski την περίοδο 1999-2000 στη Λευκορωσία. Πρώην Γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας. Ο Sheiman παραμένει ειδικός σύμβουλος/βοηθός του προέδρου.

174.

Shastakou, Iury Valerievich

(Shastakou, Yury Valerievich)

Shestakov, Iuri Valerievich

(Shestakov, Yuri Valerievich)

ШАСТАКОЎ, Юрый Валер'евiч

ШЕСТАКОВ, Юрий Валерьевич

Διεύθυνση:

Суд Московского района г. Минска

220042, г. Минск, Проспект газеты «Правда», 27

Δικαστής και αναπληρωτής πρόεδρος στο δικαστήριο του διαμερίσματος Moskovski του Μινσκ.

Είχε άμεση εμπλοκή στη δικαστική καταστολή της δράσης των ειρηνικών διαδηλωτών της 19ης Δεκεμβρίου 2010. Στις 20 και τις 27 Δεκεμβρίου 2010, καταδίκασε σε 10 ημέρες φυλάκισης τους Illya Vasilievich, Nadzeya Chayukhova, Tatsiana Radzetskaya, Siarhei Kanapatski και Volha Damarad, ακτιβιστές της κοινωνίας των πολιτών. Στις 20 Δεκεμβρίου 2011 καταδίκασε τον ακτιβιστή Siarhei Kanapatski για την επετειακή δράση της καταστολής της 19ης Δεκεμβρίου 2010. Ο τρόπος με τον οποίο διεξήγαγε τις δίκες συνιστά κατάφωρη παράβαση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Έκανε δεκτά αποδεικτικά στοιχεία και μαρτυρικές καταθέσεις που δεν αφορούσαν τους κατηγορουμένους.

175.

Shuhaeu, Siarhei Mikhailavich

(Shuhayeu, Siarhei Mikhailavich)

Shugaev, Sergei Mikhailovich

(Shugayev, Sergey Mikhailovich))

ШУГАЕЎ, Сяргей Михайлaвiч

ШУГАЕВ, Сергей Михайлович

Διεύθυνση:

КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

Προϊστάμενος του Τμήματος Αντικατασκοπίας της KGB και πρώην Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Συμβουλίου Αντικατασκοπίας της KGB. Ευθύνεται για τις κατασταλτικές δραστηριότητες της KGB κατά της κοινωνίας των πολιτών και της δημοκρατικής αντιπολίτευσης.

177.

Shykarou, Uladzislau Aleksandravich

Shikarov, Vladislav Aleksandrovich

ШЫКАРОЎ, Уладiзлаў Александравiч

ШИКАРОВ, Владислав Александрович

Διεύθυνση:

Суд Железнодорожного района города Витебска

210001, г. Витебск, ул. Кирова,16

Δικαστής στο δικαστήριο του διαμερίσματος Zheleznodorozhny του Vitebsk. Εξέδωσε καταδικαστικές αποφάσεις σε βάρος διαδηλωτών κατά την εκδίκαση της έφεσης, παρά το γεγονός ότι δεν είχαν κριθεί ένοχοι από το πρωτοβάθμια δικαστήριο. Ευθύνεται για την επιβολή πολιτικά υποκινούμενων διοικητικών και ποινικών κυρώσεων κατά αντιπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένου του πολιτικού ακτιβιστή Siarhei Kavalenka.

179.

Siankevich, Eduard Aliaksandravich

Senkevich, Eduard Aleksandrovich

СЯНЬКЕВIЧ, Эдуард Аляксандравiч

СЕНЬКЕВИЧ, Эдуард Александрович

Ημερομηνία γέννησης: 15.4.1952

Τόπος γέννησης: Slonim, περιφέρεια Hrodna

Διεύθυνση:

Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь

220010, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Советская, 11

Μέλος της Κάτω Βουλής του Κοινοβουλίου, Αναπληρωτής επικεφαλής της Μόνιμης Επιτροπής Νομικών Θεμάτων, πρώην εισαγγελέας της περιφέρειας Mohilev. Υπεύθυνος για την καταστολή της κοινωνίας των πολιτών μετά τις εκλογές του Δεκεμβρίου 2010.

180.

Siarheenka, Ihar Piatrovich

Sergeenko, Igor Petrovich

(Sergeyenko, Igor Petrovich)

СЯРГЕЕНКА, Iгар Пятровiч

СЕРГЕЕНКО, Игорь Петрович

Ημερομηνία γέννησης: 14.1.1963

Τόπος γέννησης: Stolitsa, περιφέρεια Vitebsk

Διεύθυνση:

КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

Πρώτος αναπληρωτής προϊστάμενος της KGB, πρώην προϊστάμενος της KGB στην περιφέρεια Mohilev. Ευθύνεται για τις κατασταλτικές δραστηριότητες της KGB κατά της κοινωνίας των πολιτών και της δημοκρατικής αντιπολίτευσης στην περιφέρεια Mohilev και στη Λευκορωσία.

184.

Sirenka, Viktar Ivanavich

Sirenko, Viktor Ivanovich

CIРЭНКА, Biктap Iванавiч

СИРЕНКО, Виктор Иванович

Ημερομηνία γέννησης: 4.3.1962

Τόπος γέννησης: Borisov, περιφέρεια Μινσκ

Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 3040362B062PB7

Αριθμός διαβατηρίου: MP2249974 (εκδοθέν στις 30.3.2007)

Διεύθυνση:

ул. Лобанка, 81, кв. 19, 220000, г. Минск

Αναπληρωτής διοικητής της περιφέρειας του Μινσκ (από τον Ιανουάριο 2015), πρώην πρόεδρος της Επιτροπής Υγειονομικής Περίθαλψης της πόλης του Μινσκ και πρώην Αρχίατρος του Νοσοκομείου Επειγόντων Περιστατικών του Μινσκ. Δεν έφερε αντίσταση στην απαγωγή του υποψηφίου για το προεδρικό αξίωμα κ. Nekliayev —ο οποίος είχε διακομιστεί στο εν λόγω νοσοκομείο μετά τον σοβαρό ξυλοδαρμό του στις 19 Δεκεμβρίου 2010— και, με την παθητική στάση που τήρησε, συνήργησε στις πράξεις των αγνώστων δραστών και δεν ειδοποίησε εν συνεχεία την αστυνομία. Για την παθητική στάση που τήρησε, ανταμείφθηκε με προαγωγή. Ως επικεφαλής της Επιτροπής Υγειονομικής Περίθαλψης της πόλης του Μινσκ, ήταν υπεύθυνος για την εποπτεία της χρήσης των υγειονομικών ιδρυμάτων στο πλαίσιο της καταστολής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

187.

Slizheuski, Aleh Leanidavich

Slizhevski, Oleg Leonidovich

СЛIЖЭЎСКI, Алег Леанідавіч

СЛИЖЕВСКИЙ, Олег Леонидович

Ημερομηνία γέννησης: 16.8.1972

Τόπος γέννησης: Hrodna

Διεύθυνση:

220004, г.Минск, ул. Коллекторная, 10 Министерство юстиции

(10 Kollektornaya str.) 220004 Minsk

BELARUS

Υπουργός Δικαιοσύνης, μέλος της Κεντρικής επιτροπής εκλογών (CEC), και πρώην προϊστάμενος του Τμήματος κοινωνικών οργανώσεων και πολιτικών κομμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Ως μέλος του CEC, ευθύνεται για τις παραβιάσεις των διεθνών εκλογικών προδιαγραφών κατά τις εκλογές από το 2007 και μετά. Με τις θέσεις που κατείχε στο Υπουργείο δικαιοσύνης και τον έλεγχό του στο δικαστικό σώμα, έλαβε ενεργό μέρος στην καταστολή κατά της κοινωνίας των πολιτών και της δημοκρατικής αντιπολίτευσης, αρνούμενος την καταχώρηση ΜΚΟ και πολιτικών κομμάτων. Σε πολλές περιπτώσεις αυτό οδήγησε στην κατάργησή τους.

188.

Smalenski, Mikalai Zinouevich

Smolenski, Nikolai Zinovievich

СМАЛЕНСКI, Мiкалай 3iноўeвiч

СМОЛЕНСКИЙ, Николай Зиновьевич

 

Αναπληρωτής προϊστάμενος του Κέντρου αντιτρομοκρατίας της ΚΑΚ και πρώην αναπληρωτής επικεφαλής της KGB, υπεύθυνος προσωπικού και της οργάνωσης των εργασιών. Ευθύνεται για τις κατασταλτικές δραστηριότητες της KGB κατά της κοινωνίας των πολιτών και της δημοκρατικής αντιπολίτευσης.

196.

Talstashou, Aliaksandr Alehavich

Tolstashov, Aleksandr Olegovich

ТАЛСТАШОЎ, Аляксандр Алегавiч

ТОЛСТАШОВ, Александр Олегович

Διεύθυνση:

КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

Προϊστάμενος της Υπηρεσίας της KGB για την Προστασία της Συνταγματικής Τάξης και την Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας.

Ευθύνεται για τις κατασταλτικές δραστηριότητες της KGB κατά της κοινωνίας των πολιτών και της δημοκρατικής αντιπολίτευσης.

201.

Traulka Pavel

Traulko Pavel

ТРАУЛЬКА, Павел

ТРАУЛЬКО, Павел

Διεύθυνση:

220034, г. Минск, ул. Фрунзе, 5

Αντισυνταγματάρχης, πρώην εκτελεστικό όργανο της στρατιωτικής αντικατασκοπίας της KGB (επί του παρόντος Προϊστάμενος του Γραφείου Τύπου της Επιτροπής Ερευνών της Λευκορωσίας). Παραποίησε αποδεικτικά στοιχεία και μεταχειρίσθηκε απειλές για να αποσπάσει ομολογίες από ακτιβιστές της αντιπολίτευσης στο κέντρο κράτησης της KGB στο Μινσκ, μετά την καταστολή της μετεκλογικής διαδήλωσης διαμαρτυρίας στο Μινσκ, στις 19 Δεκεμβρίου 2010. Άμεσα υπεύθυνος για σκληρή, απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση και τιμωρία. Αρνήθηκε στο δικαίωμα σε αμερόληπτη δίκη. Οι ενέργειές του συνιστούν άμεση παράβαση των διεθνών δεσμεύσεων της Λευκορωσίας στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

202.

Trutka, Iury Igorevich

(Trutka, Yury Igorevich)

Trutko, Iury (Yurij, Yuri) Igorevich

ТРУТКA, Юрый Iгаравич

ТРУТКО, Юрий Игоревич

Διεύθυνση:

Исправительная колония № 2

213800, г. Бобруйск, ул. Сикорского, 1

Ul. Sikorskogo 1

213800 Bobruisk

Αναπληρωτής διευθυντής του σωφρονιστικού ιδρύματος IK-2 στο Bobruisk, ευθύνεται για την απάνθρωπη και βίαιη μεταχείριση των πολιτικών κρατουμένων A. Sannikau και A. Beliatski στο σωφρονιστικό ίδρυμα IK-2 στο Bobruisk. Ακτιβιστές της αντιπολίτευσης βασανίστηκαν, δεν τους επετράπη νομική εκπροσώπηση και κρατήθηκαν σε απομόνωση στο σωφρονιστικό ίδρυμα υπό την εποπτεία του. Ο Trutko άσκησε πίεση στους A.Beliatski και A.Sannikau για να τους εξαναγκάσει να υπογράψουν αίτηση χάριτος.

204.

Tsertsel, Ivan Stanislavavich

Tertel, Ivan Stanislavovich

ЦЕРЦЕЛЬ, Iван Станiслававiч

ТЕРТЕЛЬ, Иван Станиславович

Διεύθυνση:

КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

Αναπληρωτής προϊστάμενος της KGB υπεύθυνος του οικονομικού εγκλήματος και της καταπολέμησης της διαφθοράς.

Ευθύνεται για τις κατασταλτικές δραστηριότητες της KGB κατά της κοινωνίας των πολιτών και της δημοκρατικής αντιπολίτευσης.

207.

Tushynski Ihar Heraninavich

Tushinski Igor Geroninovich

ТУШЫНСКИЙ, Irap Геранiнавiч

ТУШИНСКИЙ, Игорь Геронинович

Διεύθυνση:

220004, г. Минск, ул. Коллекторная, 10 Министерство юстиции

(10 Kollektornaya str. 220004 Minsk)

BELARUS

Υφυπουργός Δικαιοσύνης, αρμόδιος για τη νομική στήριξη των οργάνων που συντάσσουν νομοθετικές και κανονιστικές πράξεις επί οικονομικών θεμάτων και για την καταχώριση των νομικών προσώπων.

Ευθύνεται για τον ρόλο και τη δράση του Υπουργείου Δικαιοσύνης και του δικαστικού σώματος της Λευκορωσίας, τα οποία αποτελούν σημαντικά όργανα καταστολής της δράσης των πολιτών, επιβάλλοντας στο δικαστικό σώμα την κρατική προπαγάνδα, η οποία προκαλεί και δι