ISSN 1977-0669

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 252

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

58ό έτος
29 Σεπτεμβρίου # 2015


Περιεχόμενα

 

II   Μη νομοθετικές πράξεις

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/1720 της Επιτροπής, της 14ης Σεπτεμβρίου 2015, για την καταχώριση ονομασίας στο μητρώο των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Γαλανό Μεταγγιτσίου Χαλκιδικής (Galano Metaggitsiou Chalkidikis) (ΠΟΠ)]

1

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/1721 της Επιτροπής, της 22ας Σεπτεμβρίου 2015, σχετικά με τη δασμολογική κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη συνδυασμένη ονοματολογία

3

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/1722 της Επιτροπής, της 22ας Σεπτεμβρίου 2015, σχετικά με τη δασμολογική κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη Συνδυασμένη Ονοματολογία

5

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/1723 της Επιτροπής, της 22ας Σεπτεμβρίου 2015, σχετικά με τη δασμολογική κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη Συνδυασμένη Ονοματολογία

7

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/1724 της Επιτροπής, της 23ης Σεπτεμβρίου 2015, για την καταχώριση ονομασίας στο μητρώο των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Silter (ΠΟΠ)]

11

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1725 της Επιτροπής, της 28ης Σεπτεμβρίου 2015, για την τροποποίηση του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 231/2012 σχετικά με τη θέσπιση προδιαγραφών για τα πρόσθετα τροφίμων που αναφέρονται στα παραρτήματα II και ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις προδιαγραφές για τον λαυρικό αργινικό αιθυλεστέρα (Ethyl lauroyl arginate) (E 243) ( 1 )

12

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/1726 της Επιτροπής, της 28ης Σεπτεμβρίου 2015, σχετικά με την έγκριση της 2-μεθυλισοθειαζολ-3(2Η)-όνης ως υπάρχουσας δραστικής ουσίας για χρήση σε βιοκτόνα του τύπου προϊόντων 13 ( 1 )

14

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/1727 της Επιτροπής, της 28ης Σεπτεμβρίου 2015, για την έγκριση της 5-χλωρο-2-(4-χλωροφαινοξυ)φαινόλης ως υπάρχουσας δραστικής ουσίας για χρήση σε βιοκτόνα για τους τύπους προϊόντων 1, 2 και 4 ( 1 )

17

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/1728 της Επιτροπής, της 28ης Σεπτεμβρίου 2015, για την έγκριση του IPBC ως υπάρχουσας δραστικής ουσίας για χρήση σε βιοκτόνα για τον τύπο προϊόντων 13

21

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/1729 της Επιτροπής, της 28ης Σεπτεμβρίου 2015, για την έγκριση του σορβικού καλίου ως υπάρχουσας δραστικής ουσίας για χρήση σε βιοκτόνα για τον τύπο προϊόντων 8 ( 1 )

24

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/1730 της Επιτροπής, της 28ης Σεπτεμβρίου 2015, σχετικά με την έγκριση του υπεροξειδίου του υδρογόνου ως υπάρχουσας δραστικής ουσίας για χρήση σε βιοκτόνα των τύπων προϊόντων 1, 2, 3, 4, 5 και 6 ( 1 )

27

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/1731 της Επιτροπής, της 28ης Σεπτεμβρίου 2015, για την έγκριση της ουσίας μεδετομιδίνη ως δραστικής ουσίας προς χρήση σε βιοκτόνα για τον τύπο προϊόντων 21 ( 1 )

33

 

 

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/1732 της Επιτροπής, της 28ης Σεπτεμβρίου 2015, για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

37

 

 

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/1733 της Επιτροπής, της 28ης Σεπτεμβρίου 2015, σχετικά με τον καθορισμό του συντελεστή κατανομής που εφαρμόζεται στις ποσότητες τις οποίες αφορούν οι αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής που υποβλήθηκαν από τις 8 έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2015 στο πλαίσιο των δασμολογικών ποσοστώσεων που ανοίχθηκαν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 891/2009 στον τομέα της ζάχαρης και την αναστολή της υποβολής αιτήσεων για τα πιστοποιητικά αυτά

40

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

*

Aπόφαση (ΕΕ) 2015/1734 του συμβουλιου, της 18ης Σεπτεμβρίου 2015, με την οποία καθορίζεται η θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά τη 12η Γενική Συνέλευση της Διακυβερνητικής Οργάνωσης περί των διεθνών σιδηροδρομικών μεταφορών (OTIF) όσον αφορά ορισμένες τροποποιήσεις της σύμβασης για τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές (COTIF) και των προσαρτημάτων της

43

 

*

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2015/1735 της Επιτροπής, της 24ης Σεπτεμβρίου 2015, για την ακριβή θέση της γενικής προειδοποίησης και του ενημερωτικού μηνύματος πάνω στον καπνό για στριφτά τσιγάρα που πωλείται σε σακουλάκι [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2015) 6455]  ( 1 )

49

 

*

Eκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2015/1736 της Επιτροπής, της 28ης Σεπτεμβρίου 2015, σχετικά με την άρνηση έγκρισης της ουσίας triflumuron ως υπάρχουσας δραστικής ουσίας με σκοπό τη χρήση σε βιοκτόνα για τον τύπο προϊόντων 18 ( 1 )

56

 

*

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2015/1737 της Επιτροπής, της 28ης Σεπτεμβρίου 2015, για τη μετάθεση της ημερομηνίας λήξης της έγκρισης της βρωμαδιολόνης, της χλωροφακινόνης και της coumatetralyl για χρήση σε βιοκτόνα του τύπου προϊόντων 14 ( 1 )

58

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


II Μη νομοθετικές πράξεις

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

29.9.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 252/1


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2015/1720 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 14ης Σεπτεμβρίου 2015

για την καταχώριση ονομασίας στο μητρώο των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Γαλανό Μεταγγιτσίου Χαλκιδικής (Galano Metaggitsiou Chalkidikis) (ΠΟΠ)]

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012, για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (1), και ιδίως το άρθρο 52 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, η αίτηση που υπέβαλε η Ελλάδα για την καταχώριση της ονομασίας «Γαλανό Μεταγγιτσίου Χαλκιδικής» (Galano Metaggitsiou Chalkidikis) δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (2).

(2)

Δεδομένου ότι δεν έχει κοινοποιηθεί στην Επιτροπή καμία δήλωση ένστασης βάσει του άρθρου 51 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, η ονομασία «Γαλανό Μεταγγιτσίου Χαλκιδικής» (Galano Metaggitsiou Chalkidikis) πρέπει να καταχωρισθεί,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Καταχωρίζεται η ονομασία «Γαλανό Μεταγγιτσίου Χαλκιδικής» (Galano Metaggitsiou Chalkidikis) (ΠΟΠ).

Η ονομασία που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο αφορά προϊόν της κλάσης 1.5. Έλαια και λίπη (βούτυρο, μαργαρίνη, λάδι κ.λπ.) του παραρτήματος XI του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 668/2014 της Επιτροπής (3).

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 14 Σεπτεμβρίου 2015.

Για την Επιτροπή,

εξ ονόματος του Προέδρου,

Phil HOGAN

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 343 της 14.12.2012, σ. 1.

(2)  ΕΕ C 143 της 30.4.2015, σ. 23.

(3)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 668/2014 της Επιτροπής, της 13ης Ιουνίου 2014, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (ΕΕ L 179 της 19.6.2014, σ. 36).


29.9.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 252/3


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2015/1721 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 22ας Σεπτεμβρίου 2015

σχετικά με τη δασμολογική κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη συνδυασμένη ονοματολογία

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (1), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Για να εξασφαλιστεί η ενιαία εφαρμογή της συνδυασμένης ονοματολογίας που προσαρτάται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87, είναι αναγκαίο να θεσπιστούν μέτρα όσον αφορά τη δασμολογική κατάταξη των εμπορευμάτων που αναφέρονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 προβλέπει τους γενικούς κανόνες για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας (ΣΟ). Οι εν λόγω κανόνες εφαρμόζονται επίσης σε κάθε άλλη ονοματολογία η οποία βασίζεται εν όλω ή εν μέρει στη ΣΟ ή προσθέτει σε αυτήν οποιαδήποτε νέα υποδιαίρεση και θεσπίζεται με ειδικές διατάξεις της Ένωσης με σκοπό την εφαρμογή δασμολογικών και άλλων μέτρων σχετικά με τις εμπορευματικές συναλλαγές.

(3)

Κατ' εφαρμογή των γενικών αυτών κανόνων, τα εμπορεύματα που περιγράφονται στη στήλη 1 του πίνακα που παρατίθεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να καταταγούν στον κωδικό ΣΟ που εμφαίνεται στη στήλη 2 για τους λόγους που αναφέρονται στη στήλη 3 του εν λόγω πίνακα.

(4)

Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ότι ο δικαιούχος των δεσμευτικών δασμολογικών πληροφοριών οι οποίες έχουν εκδοθεί σχετικά με τα εμπορεύματα που αφορά ο παρών κανονισμός και δεν είναι σύμφωνες με τον παρόντα κανονισμό μπορεί να συνεχίσει να τις επικαλείται επί μια ορισμένη χρονική περίοδο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου (2). Η διάρκεια της εν λόγω προθεσμίας πρέπει να είναι τρίμηνη.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής τελωνειακού κώδικα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα εμπορεύματα που περιγράφονται στη στήλη 1 του πίνακα που παρατίθεται στο παράρτημα κατατάσσονται στη συνδυασμένη ονοματολογία στον κωδικό ΣΟ που αναφέρεται στη στήλη 2 του εν λόγω πίνακα.

Άρθρο 2

Δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες που δεν είναι σύμφωνες με τον παρόντα κανονισμό μπορούν να συνεχίσουν να αποτελούν αντικείμενο επίκλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92, κατά τη διάρκεια περιόδου τριών μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 22 Σεπτεμβρίου 2015.

Για την Επιτροπή,

εξ ονόματος του Προέδρου,

Heinz ZOUREK

Γενικός Διευθυντής Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης


(1)  ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Κατάταξη (κωδικός ΣΟ)

Αιτιολογία

(1)

(2)

(3)

Ολόκληρα κυδώνια (Meretrix Meretrix, Meretrix lyrata) με το κέλυφός τους, τα οποία έχουν υποστεί θερμική επεξεργασία και εν συνεχεία έχουν καταψυχθεί, ερμητικά συσκευασμένα σε δικτυωτούς σάκους, που παρουσιάζονται σε συσκευασίες των 10 kg.

Κατά τη θερμική επεξεργασία τα κυδώνια εμβαπτίζονται σε νερό με θερμοκρασία μεταξύ 98 °C και 100 °C επί τουλάχιστον 7 λεπτά. Κατά τη διάρκεια της εμβάπτισης η θερμοκρασία στο εσωτερικό των κυδωνιών φτάνει τουλάχιστον τους 90 °C επί 90 δευτερόλεπτα.

Το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για άμεση κατανάλωση.

1605 56 00

Η κατάταξη καθορίζεται από τους γενικούς κανόνες 1 και 6 για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας, καθώς και από το κείμενο των κωδικών ΣΟ 1605 και 1605 56 00.

Το απλό ζεμάτισμα (λεύκανση), που συνίσταται σε ήπια θερμική επεξεργασία η οποία δεν ισοδυναμεί με βράσιμο, δεν αποκλείει την κατάταξη στο κεφάλαιο 3 [βλέπε επίσης τις επεξηγηματικές σημειώσεις της συνδυασμένης ονοματολογίας (ΕΣΣΟ) για το κεφάλαιο 3, γενικές παρατηρήσεις, σημείο 2]. Ωστόσο, τα κυδώνια που έχουν υποστεί θερμική επεξεργασία με θερμοκρασία στο εσωτερικό τους τουλάχιστον 90 °C επί 90 δευτερόλεπτα δεν μπορούν να θεωρηθούν ως ζεματισμένα αλλά ως βρασμένα κυδώνια.

Ως εκ τούτου, το προϊόν πρέπει να καταταχθεί στον κωδικό ΣΟ 1605 56 00 ως παρασκευασμένα κυδώνια.


29.9.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 252/5


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2015/1722 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 22ας Σεπτεμβρίου 2015

σχετικά με τη δασμολογική κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη Συνδυασμένη Ονοματολογία

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (1), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Για να εξασφαλιστεί η ενιαία εφαρμογή της Συνδυασμένης Ονοματολογίας που προσαρτάται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87, είναι αναγκαίο να θεσπιστούν μέτρα όσον αφορά τη δασμολογική κατάταξη των εμπορευμάτων που αναφέρονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 προβλέπει τους γενικούς κανόνες ερμηνείας της συνδυασμένης ονοματολογίας (ΣΟ). Οι εν λόγω κανόνες εφαρμόζονται επίσης σε κάθε άλλη ονοματολογία η οποία βασίζεται εν όλω ή εν μέρει στη ΣΟ ή προσθέτει σε αυτήν οποιαδήποτε νέα υποδιαίρεση και θεσπίζεται με ειδικές διατάξεις της Ένωσης με σκοπό την εφαρμογή δασμολογικών και άλλων μέτρων σχετικά με τις εμπορευματικές συναλλαγές.

(3)

Κατ' εφαρμογή των γενικών αυτών κανόνων, τα εμπορεύματα που περιγράφονται στη στήλη (1) του πίνακα που παρατίθεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να καταταγούν στον κωδικό ΣΟ που εμφαίνεται στη στήλη (2), για τους λόγους που αναφέρονται στη στήλη (3) του εν λόγω πίνακα.

(4)

Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ότι ο δικαιούχος των δεσμευτικών δασμολογικών πληροφοριών, οι οποίες έχουν εκδοθεί σχετικά με τα εμπορεύματα που αφορά ο παρών κανονισμός και δεν είναι σύμφωνες με τον παρόντα κανονισμό, μπορεί να συνεχίσει να τις επικαλείται επί μια ορισμένη χρονική περίοδο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου (2). Η διάρκεια της εν λόγω προθεσμίας πρέπει να είναι τρίμηνη.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής τελωνειακού κώδικα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα εμπορεύματα που περιγράφονται στη στήλη (1) του πίνακα που παρατίθεται στο παράρτημα κατατάσσονται στη Συνδυασμένη Ονοματολογία στον κωδικό ΣΟ που αναφέρεται στη στήλη (2) του εν λόγω πίνακα.

Άρθρο 2

Δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες που δεν είναι σύμφωνες με τον παρόντα κανονισμό μπορούν να συνεχίσουν να αποτελούν αντικείμενο επίκλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92, κατά τη διάρκεια περιόδου τριών μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 22 Σεπτεμβρίου 2015.

Για την Επιτροπή,

εξ ονόματος του Προέδρου,

Heinz ZOUREK

Γενικός Διευθυντής Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης


(1)  ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Κατάταξη (κωδικός ΣΟ)

Αιτιολογία

(1)

(2)

(3)

Προϊόν σε μορφή κρέμας συσκευασμένο για τη λιανική πώληση σε πλαστικό δοχείο με περιεκτικότητα σε 227 g.

Το προϊόν αποτελείται από νερό, εστέρες λιπαρών οξέων, διμεθικόνη, φυτικό έλαιο, γαλακτωματοποιητή, γλυκερίνη, αρωματικές ύλες, συντηρητικά, πυκνωτικό μέσο και χρωστικές ουσίες.

Η συσκευασία του προϊόντος δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως συσκευασία είδους λιανικής πώλησης για τη φροντίδα του δέρματος, δεδομένου ότι το προϊόν προορίζεται πρωτίστως για μασάζ και τόνωση.

3307 90 00

Η κατάταξη καθορίζεται από τους γενικούς κανόνες 1 και 6 για την ερμηνεία της Συνδυασμένης Ονοματολογίας, από τη σημείωση 3 του κεφαλαίου 33, καθώς και από το κείμενο των κωδικών ΣΟ 3307 και 3307 90 00.

Το προϊόν δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παρασκεύασμα για τη φροντίδα του δέρματος του κωδικού ΣΟ 3304, δεδομένου ότι δεν προσφέρεται σε συσκευασίες λιανικής πώλησης για τη φροντίδα του δέρματος [βλέπε επίσης τις Επεξηγηματικές Σημειώσεις του Εναρμονισμένου Συστήματος (ΕΣΕΣ) για την κλάση 3304, μέρος (A) σημείο 3)].

Το προϊόν είναι κατάλληλο για χρήση ως ακόμη ένα καλλυντικό παρασκεύασμα και συσκευάζεται σε συσκευασίες λιανικής πώλησης για τέτοια χρήση [βλέπε τη σημείωση 3 του κεφαλαίου 33 και τις Επεξηγηματικές Σημειώσεις του Εναρμονισμένου Συστήματος κεφάλαιο 33, γενικές παρατηρήσεις, τέταρτη παράγραφος, στοιχείο α)].

Το προϊόν επομένως κατατάσσεται στον κωδικό ΣΟ 3307 90 00, ως άλλο καλλυντικό παρασκεύασμα.


29.9.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 252/7


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2015/1723 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 22ας Σεπτεμβρίου 2015

σχετικά με τη δασμολογική κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη Συνδυασμένη Ονοματολογία

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (1), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Για να εξασφαλιστεί η ενιαία εφαρμογή της Συνδυασμένης Ονοματολογίας που προσαρτάται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87, είναι αναγκαίο να θεσπιστούν μέτρα όσον αφορά τη δασμολογική κατάταξη των εμπορευμάτων που αναφέρονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 προβλέπει τους γενικούς κανόνες για την ερμηνεία της Συνδυασμένης Ονοματολογίας (ΣΟ). Οι εν λόγω κανόνες εφαρμόζονται επίσης σε κάθε άλλη ονοματολογία η οποία βασίζεται εν όλω ή εν μέρει στη ΣΟ ή προσθέτει σε αυτήν οποιαδήποτε νέα υποδιαίρεση και θεσπίζεται με ειδικές διατάξεις της Ένωσης με σκοπό την εφαρμογή δασμολογικών και άλλων μέτρων σχετικά με τις εμπορευματικές συναλλαγές.

(3)

Κατ' εφαρμογήν των γενικών αυτών κανόνων, τα εμπορεύματα που περιγράφονται στη στήλη (1) του πίνακα που παρατίθεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να καταταγούν στους κωδικούς ΣΟ που εμφαίνονται στη στήλη (2), για τους λόγους που αναφέρονται στη στήλη (3) του εν λόγω πίνακα.

(4)

Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ότι ο κάτοχος των δεσμευτικών δασμολογικών πληροφοριών, οι οποίες έχουν εκδοθεί σχετικά με τα εμπορεύματα που αφορά ο παρών κανονισμός και δεν είναι σύμφωνες με τον παρόντα κανονισμό, μπορεί να συνεχίσει να τις επικαλείται επί μια ορισμένη χρονική περίοδο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου (2). Η διάρκεια της εν λόγω προθεσμίας πρέπει να είναι τρίμηνη.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής τελωνειακού κώδικα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα εμπορεύματα που περιγράφονται στη στήλη (1) του πίνακα που παρατίθεται στο παράρτημα κατατάσσονται στη Συνδυασμένη Ονοματολογία στους κωδικούς ΣΟ που αναφέρονται στη στήλη (2) του εν λόγω πίνακα.

Άρθρο 2

Δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες που δεν είναι σύμφωνες με τον παρόντα κανονισμό μπορούν να συνεχίσουν να αποτελούν αντικείμενο επίκλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92, κατά τη διάρκεια περιόδου τριών μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 22 Σεπτεμβρίου 2015.

Για την Επιτροπή,

εξ ονόματος του Προέδρου,

Heinz ZOUREK

Γενικός Διευθυντής Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης


(1)  ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 1992 περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Κατάταξη (Κωδικός ΣΟ)

Αιτιολογία

(1)

(2)

(3)

1.

Προϊόν στοιχειομετρικής σύστασης από αργιλικό μαγνήσιο (οξείδιο του μαγνησίου και του αργιλίου), με κρυσταλλική δομή σπινελίου, καθορισμένης χημικής σύστασης, σε μορφή ακανόνιστων κόκκων, σβώλων ή σκόνης. Το προϊόν έχει περιεκτικότητα σε μαγνήσιο, υπολογιζόμενο ως οξείδιο του μαγνησίου, περίπου 28 % κατά βάρος, και περιεκτικότητα σε αργίλιο, υπολογιζόμενο ως οξείδιο του αργιλίου, περίπου 72 % κατά βάρος.

Το προϊόν χρησιμοποιείται για την κατασκευή πυρίμαχων τούβλων και πλακιδίων που χρησιμοποιούνται στη χαλυβουργία.

Το προϊόν λαμβάνεται από χημική αντίδραση μεταξύ του οξειδίου του μαγνησίου και του οξειδίου του αργιλίου με σύντηξη σε περιστροφικό κλίβανο.

2841 90 85

Η κατάταξη καθορίζεται από τους γενικούς κανόνες 1 και 6 για την ερμηνεία της Συνδυασμένης Ονοματολογίας, τη σημείωση 1 του κεφαλαίου 28 και από το κείμενο των κωδικών ΣΟ 2841, 2841 90 και 2841 90 85

Το προϊόν λαμβάνεται από χημική αντίδραση με σύντηξη των πρώτων υλών σε περιστροφικό κλίβανο. Αποτελεί στοιχειομετρική ένωση (χημικώς καθορισμένη), στην οποία ο αριθμός ατόμων των στοιχείων που υπάρχουν μπορεί να εκφραστεί ως ποσοστιαία αναλογία μικρών ακέραιων αριθμών. Δεν αποτελεί ακατέργαστο ορυκτό προϊόν ή μετάλλευμα και δεν μπορεί επομένως να καταταχθεί στα κεφάλαια 25 ή 26.

Τα προϊόντα σε μορφή ακανόνιστων κόκκων, σβώλων ή σκόνης αποτελούν την πρώτη ύλη για την παραγωγή των προϊόντων της κλάσης 6815. Η κατάταξη στην κλάση 6815 αποκλείεται, επειδή το προϊόν δεν είναι ούτε τελικό, ούτε ημιτελές προϊόν.

Λόγω της στοιχειομετρικής του σύστασης, το προϊόν πληροί τους όρους της σημείωσης 1 α) του κεφαλαίου 28, η οποία ορίζει ότι οι κλάσεις του κεφαλαίου αυτού περιλαμβάνουν μόνο ενώσεις καθορισμένης χημικής σύστασης (που έχουν δηλαδή στοιχειομετρική σύσταση)

Ως προϊόν καθορισμένης χημικής σύστασης, ο σπινέλιος πρέπει να καταταχθεί ως ανόργανη χημική ένωση του κεφαλαίου 28, σύμφωνα με τη χημική του σύσταση.

Το προϊόν πρέπει συνεπώς να καταταχθεί στον κωδικό ΣΟ 2841 90 85 ως άλλο άλας οξομεταλλικών ή υπεροξομεταλλικών οξέων.

2.

Ένα προϊόν με μη στοιχειομετρική σύσταση, περιεκτικότητας σε μαγνήσιο, υπολογιζόμενο ως οξείδιο του μαγνησίου, περίπου 20-35 % κατά βάρος και περιεκτικότητας σε αργίλιο, υπολογιζόμενο ως οξείδιο του αργιλίου, περίπου 58-78 % κατά βάρος. Το προϊόν έχει κρυσταλλική δομή σπινελίου, σε μορφή ακανόνιστων κόκκων, σβώλων ή σκόνης.

Το προϊόν χρησιμοποιείται για την παραγωγή πυρίμαχων τούβλων και πλακιδίων που χρησιμοποιούνται στη χαλυβουργία.

Το προϊόν λαμβάνεται από χημική αντίδραση μεταξύ του οξειδίου του μαγνησίου και του οξειδίου του αργιλίου με σύντηξη σε περιστροφικό κλίβανο.

3824 90 96

Η κατάταξη καθορίζεται από τους γενικούς κανόνες 1 και 6 για την ερμηνεία της Συνδυασμένης Ονοματολογίας (ΣΟ) και από το κείμενο των κωδικών ΣΟ 3824, 3824 90 και 3824 90 96.

Το προϊόν λαμβάνεται από χημική αντίδραση με σύντηξη των πρώτων υλών σε περιστροφικό κλίβανο. Δεν αποτελεί ακατέργαστο ορυκτό προϊόν ή μετάλλευμα και δεν μπορεί επομένως να καταταχθεί στα κεφάλαια 25 ή 26.

Λόγω της μη στοιχειομετρικής του σύστασης, το προϊόν δεν πληροί τους όρους της σημείωσης 1 α) του κεφαλαίου 28, η οποία ορίζει ότι οι κλάσεις του κεφαλαίου αυτού περιλαμβάνουν μόνο ενώσεις καθορισμένης χημικής σύστασης (που έχουν δηλαδή στοιχειομετρική σύσταση) και εξαιρείται επομένως από το κεφάλαιο 28.

Τα προϊόντα σε μορφή ακανόνιστων κόκκων, σβώλων ή σκόνης αποτελούν την πρώτη ύλη για την παραγωγή των προϊόντων της κλάσης 6815. Η κατάταξη στην κλάση 6815 αποκλείεται, επειδή το προϊόν δεν είναι ούτε τελικό, ούτε ημιτελές προϊόν.

Το προϊόν πρέπει συνεπώς να καταταχθεί στον κωδικό ΣΟ 3824 90 96 ως άλλο χημικό προϊόν και παρασκεύασμα των χημικών ή συναφών βιομηχανιών, που δεν κατονομάζεται ούτε περιλαμβάνεται αλλού.

3.

Ένα προϊόν που ονομάζεται «τηγμένη μαγνησία χρώμιο», σε μορφή ακανόνιστων γκρίζων κόκκων, θραυσμάτων ή σκόνης ποικίλου μεγέθους κόκκων, με μη στοιχειομετρική σύσταση από οξείδιο του μαγνησίου και οξείδιο του χρωμίου. Το προϊόν έχει την κρυσταλλική δομή του σπινελίου και χρησιμοποιείται για την παραγωγή πυρίμαχων τούβλων και πλακιδίων που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία χάλυβα.

Το εν λόγω προϊόν λαμβάνεται με σύντηξη οξειδίου του μαγνησίου και μεταλλεύματος χρωμίου σε κλίβανο βολταϊκού τόξου.

3824 90 96

Η κατάταξη καθορίζεται από τους γενικούς κανόνες 1 και 6 για την ερμηνεία της Συνδυασμένης Ονοματολογίας (ΣΟ) και από το κείμενο των κωδικών ΣΟ 3824, 3824 90 και 3824 90 96.

Το προϊόν λαμβάνεται από χημική αντίδραση με σύντηξη των πρώτων υλών σε κάμινο βολταϊκού τόξου. Δεν αποτελεί ακατέργαστο ορυκτό προϊόν ή μετάλλευμα και δεν μπορεί επομένως να καταταχθεί στα κεφάλαια 25 ή 26.

Λόγω της μη στοιχειομετρικής του σύστασης, το προϊόν δεν πληροί τους όρους της σημείωσης 1 α) του κεφαλαίου 28, η οποία ορίζει ότι οι κλάσεις του κεφαλαίου αυτού περιλαμβάνουν μόνο ενώσεις καθορισμένης χημικής σύστασης (που έχουν δηλαδή στοιχειομετρική σύσταση) και εξαιρείται επομένως από το κεφάλαιο 28.

Τα προϊόντα σε μορφή ακανόνιστων κόκκων, σβώλων ή σκόνης αποτελούν την πρώτη ύλη για την παραγωγή των προϊόντων της κλάσης 6815. Η κατάταξη στην κλάση 6815 αποκλείεται, επειδή το προϊόν δεν είναι ούτε τελικό, ούτε ημιτελές προϊόν.

Το προϊόν πρέπει συνεπώς να καταταχθεί στον κωδικό ΣΟ 3824 90 96 ως άλλο χημικό προϊόν και παρασκεύασμα των χημικών ή συναφών βιομηχανιών, που δεν κατονομάζεται ούτε περιλαμβάνεται αλλού.


29.9.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 252/11


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2015/1724 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 23ης Σεπτεμβρίου 2015

για την καταχώριση ονομασίας στο μητρώο των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Silter (ΠΟΠ)]

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012, για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (1), και ιδίως το άρθρο 52 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, η αίτηση για την καταχώριση της ονομασίας «Silter» που υπέβαλε η Ιταλία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (2).

(2)

Δεδομένου ότι δεν έχει κοινοποιηθεί καμία δήλωση ένστασης στην Επιτροπή, βάσει του άρθρου 51 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, η ονομασία «Silter» πρέπει να καταχωρισθεί,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Καταχωρίζεται η ονομασία «Silter» (ΠΟΠ).

Η ονομασία που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο αφορά προϊόν της κλάσης 1.3 Τυριά του παραρτήματος XI του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 668/2014 της Επιτροπής (3).

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 23 Σεπτεμβρίου 2015.

Για την Επιτροπή,

εξ ονόματος του Προέδρου,

Phil HOGAN

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 343 της 14.12.2012, σ. 1.

(2)  ΕΕ C 142 της 29.4.2015, σ. 29.

(3)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 668/2014 της Επιτροπής, της 13ης Ιουνίου 2014, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (ΕΕ L 179 της 19.6.2014, σ. 36).


29.9.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 252/12


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2015/1725 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 28ης Σεπτεμβρίου 2015

για την τροποποίηση του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 231/2012 σχετικά με τη θέσπιση προδιαγραφών για τα πρόσθετα τροφίμων που αναφέρονται στα παραρτήματα II και ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις προδιαγραφές για τον λαυρικό αργινικό αιθυλεστέρα (Ethyl lauroyl arginate) (E 243)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων (1), και ιδίως το άρθρο 14,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1331/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για τη θέσπιση ενιαίας διαδικασίας έγκρισης για τα πρόσθετα τροφίμων, τα ένζυμα τροφίμων και τις αρωματικές ύλες τροφίμων (2) και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 5,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 231/2012 (3) της Επιτροπής θεσπίζει προδιαγραφές για τα πρόσθετα τροφίμων που αναφέρονται στα παραρτήματα II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008.

(2)

Οι προδιαγραφές αυτές μπορούν να επικαιροποιούνται σύμφωνα με την ενιαία διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1331/2008, είτε με πρωτοβουλία της Επιτροπής είτε έπειτα από σχετική αίτηση.

(3)

Στις 17 Νοεμβρίου 2014 υποβλήθηκε αίτηση για την τροποποίηση των προδιαγραφών που αφορούν το πρόσθετο τροφίμων λαυρικό αργινικό αιθυλεστέρα (Ethyl lauroyl arginate) (Ε 243). Στη συνέχεια, η αίτηση κοινοποιήθηκε στα κράτη μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1331/2008.

(4)

Η ισχύουσα νομοθεσία ορίζει ότι ο λαυρικός αργινικός αιθυλεστέρας (Ethyl lauroyl arginate) παρασκευάζεται με εστεροποίηση της αργινίνης με αιθανόλη, ακολουθούμενη από αντίδραση του εστέρα με λαυροϋλοχλωρίδιο. Ο λαυρικός αργινικός αιθυλεστέρας που προκύπτει ανακτάται ως υδροχλωρικό άλας, ύστερα από διήθηση και ξήρανση.

(5)

Ο αιτών απέδειξε ότι ο ορισμός αυτός είναι υπερβολικά ευρύς και θα πρέπει να περιέχει τις λεπτομέρειες όσον αφορά τη θερμοκρασία και το pH, που είχαν περιληφθεί στην αρχική αίτηση και είναι σημαντικές, προκειμένου να ληφθεί το ίδιο προφίλ που έχει αξιολογηθεί από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων στη γνωμοδότησή της σχετικά με την ασφάλεια της χρήσης του λαυρικού αργινικού αιθυλεστέρα (Ethyl lauroyl arginate) ως συντηρητικού τροφίμων (4).

(6)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 231/2012 πρέπει επομένως να τροποποιηθεί αναλόγως.

(7)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 231/2012 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα μετά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 28 Σεπτεμβρίου 2015.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 354 της 31.12.2008, σ. 16.

(2)  ΕΕ L 354 της 31.12.2008, σ. 1.

(3)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 231/2012 της Επιτροπής, της 9ης Μαρτίου 2012, σχετικά με τη θέσπιση προδιαγραφών για τα πρόσθετα τροφίμων που αναφέρονται στα παραρτήματα II και ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 83 της 22.3.2012, σ. 1).

(4)  EFSA Journal 2007·7(7):511, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 231/2012, στην καταχώριση για το «E 243 ETHYL LAUROYL ARGINATE» (λαυρικός αργινικός αιθυλεστέρας) ο ορισμός αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Ορισμός

Ο λαυρικός αργινικός αιθυλεστέρας παρασκευάζεται με εστεροποίηση της αργινίνης με αιθανόλη, ακολουθούμενη από αντίδραση του εστέρα με λαυροϋλοχλωρίδιο, σε υδατικό περιβάλλον με ελεγχόμενη θερμοκρασία μεταξύ 10 και 15 °C και με pH μεταξύ 6,7 και 6,9. Ο λαυρικός αργινικός αιθυλεστέρας που προκύπτει ανακτάται ως υδροχλωρικό άλας, ύστερα από διήθηση και ξήρανση.».


29.9.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 252/14


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2015/1726 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 28ης Σεπτεμβρίου 2015

σχετικά με την έγκριση της 2-μεθυλισοθειαζολ-3(2Η)-όνης ως υπάρχουσας δραστικής ουσίας για χρήση σε βιοκτόνα του τύπου προϊόντων 13

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων (1), και ιδίως το άρθρο 89 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1062/2014 της Επιτροπής (2) θεσπίζει κατάλογο δραστικών ουσιών που πρέπει να αξιολογηθούν με σκοπό την πιθανή έγκρισή τους για χρήση σε βιοκτόνα προϊόντα ή την καταχώριση στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

(2)

Ο εν λόγω κατάλογος περιλαμβάνει την ουσία 2-μεθυλισοθειαζολ-3(2Η)-όνη.

(3)

H 2-μεθυλισοθειαζολ-3(2Η)-όνη αξιολογήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 2 της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3), για χρήση στον τύπο προϊόντων 13, συντηρητικά μεταλλουργικών ρευστών, όπως ορίζονται στο παράρτημα V της εν λόγω οδηγίας, ο οποίος αντιστοιχεί στον τύπο προϊόντων 13 όπως ορίζεται στο παράρτημα V του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

(4)

Η Σλοβενία ορίστηκε αρμόδια αρχή αξιολόγησης και στις 11 Απριλίου 2012 υπέβαλε στην Επιτροπή έκθεση αξιολόγησης, συνοδευόμενη από τις συστάσεις της, σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφοι 4 και 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1451/2007 της Επιτροπής (4).

(5)

Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1062/2014, η γνώμη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων διατυπώθηκε 2 Οκτωβρίου 2014 από την επιτροπή βιοκτόνων, η οποία έλαβε υπόψη τα συμπεράσματα της αρμόδιας αρχής αξιολόγησης.

(6)

Σύμφωνα με την εν λόγω γνώμη, τα βιοκτόνα που χρησιμοποιούνται για τον τύπο προϊόντων 13 και περιέχουν 2-μεθυλισοθειαζολ-3(2Η)-όνη αναμένεται να πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 5 της οδηγίας 98/8/ΕΚ, υπό τον όρο ότι τηρούνται ορισμένες ειδικές διατάξεις και όροι σχετικά με τη χρήση τους.

(7)

Συνεπώς, είναι σκόπιμο να εγκριθεί η χρήση της 2-μεθυλισοθειαζολ-3(2Η)-όνης σε βιοκτόνα για τον τύπο προϊόντων 13, με την επιφύλαξη της συμμόρφωσης προς τους ειδικούς όρους του παραρτήματος.

(8)

Δεδομένου ότι η ουσία 2-μεθυλισοθειαζολ-3(2Η)-όνη πληροί τα κριτήρια για ταξινόμηση ως ευαισθητοποιητικό του δέρματος της υποκατηγορίας 1Α, όπως ορίζεται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5), τα κατεργασμένα αντικείμενα που έχουν υποστεί κατεργασία με ή εμπεριέχουν 2-μεθυλισοθειαζολ-3(2Η)-όνη θα πρέπει να φέρουν κατάλληλη επισήμανση όταν διατίθενται στην αγορά. should be appropriately labelled when placed on the market.

(9)

Θα πρέπει να προβλέπεται ένα εύλογο χρονικό διάστημα πριν από την έγκριση δραστικής ουσίας, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στα ενδιαφερόμενα μέρη να λάβουν τα αναγκαία προπαρασκευαστικά μέτρα για την ικανοποίηση των νέων απαιτήσεων.

(10)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για τα βιοκτόνα προϊόντα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Η ουσία 2-μεθυλισοθειαζολ-3(2Η)-όνη εγκρίνεται προς χρήση ως δραστική ουσία σε βιοκτόνα του τύπου προϊόντων 13, με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων και όρων του παραρτήματος.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 28 Σεπτεμβρίου 2015.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 167 της 27.6.2012, σ. 1.

(2)  Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1062/2014 της Επιτροπής, της 4ης Αυγούστου 2014, σχετικά με το πρόγραμμα εργασιών για τη συστηματική εξέταση όλων των υπαρχουσών δραστικών ουσιών που περιέχονται σε βιοκτόνα τα οποία αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 294 της 10.10.2014, σ. 1).

(3)  Οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 1998, για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά (ΕΕ L 123 της 24.4.1998, σ. 1).

(4)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1451/2007 της Επιτροπής, της 4ης Δεκεμβρίου 2007, σχετικά με τη δεύτερη φάση του δεκαετούς προγράμματος εργασιών που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2 της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά (ΕΕ L 325 της 11.12.2007, σ. 3).

(5)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (ΕΕ L 353 της 31.12.2008, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κοινή ονομασία

Ονομασία IUPAC

Αριθμοί ταυτοποίησης

Ελάχιστος βαθμός καθαρότητας της δραστικής ουσίας (1)

Ημερομηνία έγκρισης

Ημερομηνία λήξης της έγκρισης

Τύπος προϊόντος

Ειδικοί όροι

2-μεθυλισοθειαζολ-3(2Η)-όνη

Ονομασία IUPAC:

2-μεθυλισοθειαζολ-3(2Η)-όνη

Αριθ. ΕΚ: 220-239-6

Αριθ. CAS: 2682-20-4

95 % κατά βάρος

1η Οκτωβρίου 2016

30ή Σεπτεμβρίου 2026

13

Κατά την αξιολόγηση των προϊόντων δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στους τρόπους έκθεσης, στους κινδύνους και στην αποτελεσματικότητα που συνδέονται με χρήσεις οι οποίες καλύπτονται από την αίτηση χορήγησης άδειας, αλλά δεν εξετάστηκαν στο πλαίσιο της εκτίμησης επικινδυνότητας της δραστικής ουσίας στο επίπεδο της Ένωσης.

Η αδειοδότηση των βιοκτόνων προϊόντων υπόκειται στους ακόλουθους όρους:

1.

Για τους επαγγελματίες χρήστες, καθορίζονται ασφαλείς επιχειρησιακές διαδικασίες και κατάλληλα οργανωτικά μέτρα. Τα προϊόντα χρησιμοποιούνται με κατάλληλα μέσα ατομικής προστασία στις περιπτώσεις που δεν είναι εφικτός ο περιορισμός της έκθεσης σε αποδεκτά επίπεδα με άλλα μέσα.

2.

Λαμβανομένων υπόψη των κινδύνων για τους επαγγελματίες χρήστες, η φόρτωση των προϊόντων σε μεταλλουργικά ρευστά γίνεται με ημιαυτόματο ή αυτόματο τρόπο, εκτός εάν μπορεί να αποδεικτεί ότι οι κίνδυνοι είναι δυνατόν να περιοριστούν σε αποδεκτά επίπεδα με άλλα μέσα.

3.

Λαμβανομένων υπόψη των κινδύνων για τους επαγγελματίες χρήστες, η επισήμανση και, εφόσον προβλέπονται, τα δελτία δεδομένων ασφάλειας των προϊόντων αναφέρουν ότι τα ρευστά μεταλλουργίας στα οποία έχουν φορτωθεί προϊόντα συντήρησης χρησιμοποιούνται σε αυτόματες ή ημιαυτόματες μηχανές, εκτός εάν μπορεί να αποδειχθεί ότι οι κίνδυνοι είναι δυνατόν να περιοριστούν σε αποδεκτά επίπεδα με άλλα μέσα.

Η διάθεση στην αγορά των κατεργασμένων αντικειμένων υπόκειται στον ακόλουθο όρο:

Ο αρμόδιος για τη διάθεση στην αγορά κατεργασμένου αντικειμένου που έχει υποστεί κατεργασία με 2-μεθυλισοθειαζολ-3(2Η)-όνη ή εμπεριέχει 2-μεθυλισοθειαζολ-3(2Η)-όνη διασφαλίζει ότι η επισήμανση του εν λόγω κατεργασμένου αντικειμένου παρέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 58 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.


(1)  Η καθαρότητα που εμφαίνεται στη στήλη αυτή είναι ο ελάχιστος βαθμός καθαρότητας της δραστικής ουσίας που χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 2 της οδηγίας 98/8/ΕΚ. Η δραστική ουσία στο προϊόν που διατίθεται στην αγορά μπορεί να είναι ίσης ή διαφορετικής καθαρότητας, εάν έχει αποδειχθεί τεχνικά ισοδύναμη με την αξιολογηθείσα δραστική ουσία.


29.9.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 252/17


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2015/1727 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 28ης Σεπτεμβρίου 2015

για την έγκριση της 5-χλωρο-2-(4-χλωροφαινοξυ)φαινόλης ως υπάρχουσας δραστικής ουσίας για χρήση σε βιοκτόνα για τους τύπους προϊόντων 1, 2 και 4

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων (1), και ιδίως το άρθρο 89 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1062/2014 της Επιτροπής (2) καταρτίζεται κατάλογος των υπαρχουσών δραστικών ουσιών που πρέπει να αξιολογούνται με σκοπό την πιθανή έγκρισή τους για χρήση σε βιοκτόνα προϊόντα. Ο εν λόγω κατάλογος περιλαμβάνει την ουσία 5-χλωρο-2-(4-χλωροφαινοξυ)φαινόλη.

(2)

Η 5-χλωρο-2-(4-χλωροφαινοξυ)φαινόλη αξιολογήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 2 της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3) για χρήση στον τύπο προϊόντων 1, βιοκτόνα προϊόντα για την ανθρώπινη υγιεινή, στον τύπο προϊόντων 2, απολυμαντικά για ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους και άλλα βιοκτόνα προϊόντα, και στον τύπο προϊόντων 4, απολυμαντικά χώρων τροφίμων και ζωοτροφών, όπως ορίζονται στο παράρτημα V της εν λόγω οδηγίας, που αντιστοιχούν στους τύπους προϊόντων 1, 2 και 4 όπως ορίζονται στο παράρτημα V του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

(3)

Η Αυστρία ορίστηκε ως αρμόδια αρχή αξιολόγησης και στις 13 Φεβρουαρίου 2013 υπέβαλε στην Επιτροπή τις εκθέσεις αξιολόγησης, συνοδευόμενες από τις συστάσεις της, σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφοι 4 και 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1451/2007 της Επιτροπής (4).

(4)

Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο β) του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1062/2014, οι γνώμες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων διατυπώθηκαν στις 4 Δεκεμβρίου 2014 από την επιτροπή βιοκτόνων, λαμβανομένων υπόψη των συμπερασμάτων της αρμόδιας αρχής αξιολόγησης.

(5)

Σύμφωνα με τις εν λόγω γνώμες, τα βιοκτόνα που χρησιμοποιούνται για τους τύπους προϊόντων 1, 2 και 4 και περιέχουν 5-χλωρο-2-(4-χλωροφαινοξυ)φαινόλη μπορεί να αναμένεται ότι ικανοποιούν τις απαιτήσεις του άρθρου 5 της οδηγίας 98/8/ΕΚ, υπό τον όρο ότι τηρούνται ορισμένοι όροι σχετικά με τη χρήση του.

(6)

Επομένως, είναι σκόπιμο να εγκριθεί η 5-χλωρο-2-(4-χλωροφαινοξυ)φαινόλη για χρήση σε βιοκτόνα για τους τύπους προϊόντων 1, 2 και 4, με την επιφύλαξη της συμμόρφωσης με ορισμένες προδιαγραφές και όρους.

(7)

Οι γνώμες καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η 5-χλωρο-2-(4-χλωροφαινοξυ)φαινόλη πληροί τα κριτήρια για να χαρακτηριστεί άκρως βιοσυσσωρεύσιμη (αΒ) και τοξική (T), σύμφωνα με το παράρτημα XIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5).

(8)

Δεδομένου ότι, σύμφωνα με το άρθρο 90 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, οι ουσίες των οποίων η αξιολόγηση από τα κράτη μέλη έχει ολοκληρωθεί έως την 1η Σεπτεμβρίου 2013 θα πρέπει να εγκριθούν σύμφωνα με την οδηγία 98/8/ΕΚ, η περίοδος έγκρισης θα πρέπει να είναι 10 έτη, σύμφωνα με την πρακτική που έχει καθιερωθεί στο πλαίσιο της οδηγίας 98/8/ΕΚ.

(9)

Ωστόσο, για τους σκοπούς του άρθρου 23 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, η 5-χλωρο-2-(4-χλωροφαινοξυ)φαινόλη πληροί τους όρους του άρθρου 10 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του εν λόγω κανονισμού και θα πρέπει, συνεπώς, να θεωρείται υποψήφια για υποκατάσταση.

(10)

Όσον αφορά τη χρήση στον τύπο προϊόντων 4, κατά την αξιολόγηση δεν εξετάστηκε η ενσωμάτωση βιοκτόνων που περιέχουν 5-χλωρο-2-(4-χλωροφαινοξυ)φαινόλη σε υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν, άμεσα ή έμμεσα, σε επαφή με τρόφιμα, κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6). Για τα υλικά αυτά ενδέχεται να απαιτείται η θέσπιση ειδικών ορίων μετανάστευσης στα τρόφιμα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1935/2004. Συνεπώς, η έγκριση δεν θα πρέπει να καλύπτει τη συγκεκριμένη χρήση, εκτός εάν η Επιτροπή έχει θεσπίσει σχετικά όρια ή εάν έχει διαπιστωθεί δυνάμει του εν λόγω κανονισμού ότι δεν είναι αναγκαία η θέσπιση τέτοιων ορίων.

(11)

Δεδομένου ότι η 5-χλωρο-2-(4-χλωροφαινοξυ)φαινόλη πληροί τα κριτήρια για να χαρακτηριστεί άκρως βιοσυσσωρεύσιμη (αΒ), τα κατεργασμένα αντικείμενα που έχουν υποβληθεί σε κατεργασία ή που περιλαμβάνουν 5-χλωρο-2-(4-χλωροφαινοξυ)φαινόλη θα πρέπει να έχουν την κατάλληλη επισήμανση όταν διατίθενται στην αγορά.

(12)

Θα πρέπει να προβλέπεται ένα εύλογο χρονικό διάστημα πριν από την έγκριση μιας δραστικής ουσίας, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στα ενδιαφερόμενα μέρη να λάβουν τα αναγκαία προπαρασκευαστικά μέτρα για την ικανοποίηση των νέων απαιτήσεων.

(13)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής βιοκτόνων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Η 5-χλωρο-2-(4-χλωροφαινοξυ)φαινόλη εγκρίνεται ως δραστική ουσία για χρήση σε βιοκτόνα για τους τύπους προϊόντων 1, 2 και 4, με την επιφύλαξη των προδιαγραφών και των όρων που καθορίζονται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 28 Σεπτεμβρίου 2015.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 167 της 27.6.2012, σ. 1.

(2)  Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1062/2014 της Επιτροπής, της 4ης Αυγούστου 2014, σχετικά με το πρόγραμμα εργασιών για τη συστηματική εξέταση όλων των υπαρχουσών δραστικών ουσιών που περιέχονται σε βιοκτόνα τα οποία αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 294 της 10.10.2014, σ. 1).

(3)  Οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 1998, για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά (ΕΕ L 123 της 24.4.1998, σ. 1).

(4)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1451/2007 της Επιτροπής, της 4ης Δεκεμβρίου 2007, σχετικά με τη δεύτερη φάση του δεκαετούς προγράμματος εργασιών που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2 της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά (ΕΕ L 325 της 11.12.2007, σ. 3).

(5)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ (ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1).

(6)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα και με την κατάργηση των οδηγιών 80/590/ΕΟΚ και 89/109/ΕΟΚ (ΕΕ L 338 της 13.11.2004, σ. 4).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κοινή ονομασία

Ονομασία IUPAC

Αριθμοί ταυτοποίησης

Ελάχιστος βαθμός καθαρότητας της δραστικής ουσίας (1)

Ημερομηνία έγκρισης

Ημερομηνία λήξης της έγκρισης

Τύπος προϊόντος

Ειδικοί όροι

5-χλωρο-2-(4-χλωροφαινοξυ)φαινόλη (DCPP)

Ονομασία IUPAC:

5-χλωρο-2-(4-χλωροφαινοξυ)φαινόλη

Αριθ. ΕΚ: 429-290-0

Αριθ. CAS: 3380-30-1

995 g/kg

1 Δεκεμβρίου 2016

30 Νοεμβρίου 2026

1

Η 5-χλωρο-2-(4-χλωροφαινοξυ)φαινόλη θεωρείται υποψήφια για υποκατάσταση σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

Κατά την αξιολόγηση του προϊόντος δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στους τρόπους έκθεσης, στους κινδύνους και στην αποτελεσματικότητα που σχετίζονται με χρήσεις οι οποίες καλύπτονται από την αίτηση χορήγησης άδειας, αλλά δεν εξετάστηκαν στο πλαίσιο της αξιολόγησης κινδύνου της δραστικής ουσίας στο επίπεδο της Ένωσης.

Η διάθεση στην αγορά κατεργασμένων αντικειμένων υπόκειται στους ακόλουθους όρους:

Το πρόσωπο που είναι αρμόδιο για τη διάθεση στην αγορά κατεργασμένου αντικειμένου που έχει υποβληθεί σε κατεργασία ή περιλαμβάνει 5-χλωρο-2-(4-χλωροφαινοξυ)φαινόλη εξασφαλίζει ότι η επισήμανση αυτού του κατεργασμένου αντικειμένου παρέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 58 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

2

Η 5-χλωρο-2-(4-χλωροφαινοξυ)φαινόλη θεωρείται υποψήφια για υποκατάσταση σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

Κατά την αξιολόγηση του προϊόντος δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στους τρόπους έκθεσης, στους κινδύνους και στην αποτελεσματικότητα που σχετίζονται με χρήσεις οι οποίες καλύπτονται από την αίτηση χορήγησης άδειας, αλλά δεν εξετάστηκαν στο πλαίσιο της αξιολόγησης κινδύνου της δραστικής ουσίας στο επίπεδο της Ένωσης.

Οι άδειες για βιοκτόνα προϊόντα υπόκεινται στον ακόλουθο όρο:

Για τους επαγγελματίες χρήστες, καθορίζονται ασφαλείς επιχειρησιακές διαδικασίες και κατάλληλα οργανωτικά μέτρα. Τα προϊόντα χρησιμοποιούνται με κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας, όταν η έκθεση δεν είναι δυνατόν να περιοριστεί σε αποδεκτά επίπεδα με άλλα μέσα.

Η διάθεση στην αγορά κατεργασμένων αντικειμένων υπόκειται στους ακόλουθους όρους:

Το πρόσωπο που είναι αρμόδιο για τη διάθεση στην αγορά κατεργασμένου αντικειμένου που έχει υποβληθεί σε κατεργασία ή περιλαμβάνει 5-χλωρο-2-(4-χλωροφαινοξυ)φαινόλη εξασφαλίζει ότι η επισήμανση αυτού του κατεργασμένου αντικειμένου παρέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 58 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

4

Η 5-χλωρο-2-(4-χλωροφαινοξυ)φαινόλη θεωρείται υποψήφια για υποκατάσταση σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

Κατά την αξιολόγηση του προϊόντος δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στους τρόπους έκθεσης, στους κινδύνους και στην αποτελεσματικότητα που σχετίζονται με χρήσεις οι οποίες καλύπτονται από την αίτηση χορήγησης άδειας, αλλά δεν εξετάστηκαν στο πλαίσιο της αξιολόγησης κινδύνου της δραστικής ουσίας στο επίπεδο της Ένωσης.

Οι άδειες για βιοκτόνα προϊόντα υπόκεινται στους ακόλουθους όρους:

1)

Για τα προϊόντα που ενδεχομένως συνεπάγονται την παρουσία καταλοίπων στα τρόφιμα ή στις ζωοτροφές, εξακριβώνεται κατά πόσον είναι αναγκαίο να καθοριστούν νέα ανώτατα όρια καταλοίπων (ΑΟΚ) ή να τροποποιηθούν τα υφιστάμενα, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 470/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2) ή τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3), και λαμβάνονται τα δέοντα μέτρα μετριασμού του κινδύνου, ώστε να αποκλείεται η υπέρβαση των ισχυόντων ΑΟΚ.

2)

Τα προϊόντα δεν ενσωματώνονται σε υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα, κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1935/2004, εκτός εάν η Επιτροπή έχει θεσπίσει ειδικά όρια μετανάστευσης της 5-χλωρο-2-(4-χλωροφαινοξυ)φαινόλης στα τρόφιμα ή εάν έχει διαπιστωθεί, δυνάμει του εν λόγω κανονισμού, ότι δεν είναι αναγκαία η θέσπιση τέτοιων ορίων.

Η διάθεση στην αγορά κατεργασμένων αντικειμένων υπόκειται στους ακόλουθους όρους:

Το πρόσωπο που είναι αρμόδιο για τη διάθεση στην αγορά κατεργασμένου αντικειμένου που έχει υποβληθεί σε κατεργασία ή περιλαμβάνει 5-χλωρο-2-(4-χλωροφαινοξυ)φαινόλη εξασφαλίζει ότι η επισήμανση αυτού του κατεργασμένου αντικειμένου παρέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 58 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.


(1)  Η καθαρότητα που εμφαίνεται στη στήλη αυτή είναι ο ελάχιστος βαθμός καθαρότητας της δραστικής ουσίας που χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση η οποία πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 2 της οδηγίας 98/8/ΕΚ. Η δραστική ουσία στο προϊόν που διατίθεται στην αγορά μπορεί να είναι ίσης ή διαφορετικής καθαρότητας, εάν έχει αποδειχθεί τεχνικά ισοδύναμη με την αξιολογηθείσα δραστική ουσία.

(2)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 470/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2009, για θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών για τον καθορισμό ορίων καταλοίπων των φαρμακολογικά δραστικών ουσιών στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 του Συμβουλίου και τροποποίηση της οδηγίας 2001/82/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 152 της 16.6.2009, σ. 11).

(3)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Φεβρουαρίου 2005, για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 70 της 16.3.2005, σ. 1).


29.9.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 252/21


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2015/1728 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 28ης Σεπτεμβρίου 2015

για την έγκριση του IPBC ως υπάρχουσας δραστικής ουσίας για χρήση σε βιοκτόνα για τον τύπο προϊόντων 13

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων, και ιδίως το άρθρο 89 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο (1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1062/2014 της Επιτροπής (2) θεσπίζει κατάλογο των υπαρχουσών δραστικών ουσιών που πρέπει να αξιολογούνται για πιθανή έγκρισή τους για χρήση σε βιοκτόνα. Ο εν λόγω κατάλογος περιλαμβάνει το IPBC.

(2)

Το IPBC αξιολογήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 2 της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3) για χρήση στον τύπο προϊόντων 13, συντηρητικά μεταλλουργικών ρευστών, που ορίζεται στο παράρτημα V της εν λόγω οδηγίας και αντιστοιχεί στον τύπο προϊόντων 13, όπως ορίζεται στο παράρτημα V του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

(3)

Η Δανία ορίστηκε αρμόδια αρχή αξιολόγησης και υπέβαλε έκθεση αξιολόγησης, μαζί με τις συστάσεις της, στην Επιτροπή στις 23 Αυγούστου 2013, σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφοι 4 και 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1451/2007 της Επιτροπής (4).

(4)

Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1062/2014, η γνώμη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων διατυπώθηκε στις 3 Δεκεμβρίου 2014 από την επιτροπή βιοκτόνων, αφού ελήφθησαν υπόψη τα συμπεράσματα της αρμόδιας αρχής αξιολόγησης.

(5)

Σύμφωνα με την εν λόγω γνώμη, τα βιοκτόνα που χρησιμοποιούνται για τον τύπο προϊόντων 13 και περιέχουν IPBC μπορεί να αναμένεται ότι ικανοποιούν τις απαιτήσεις του άρθρου 5 της οδηγίας 98/8/ΕΚ υπό τον όρο ότι τηρούνται ορισμένοι όροι σχετικά με τη χρήση του.

(6)

Επομένως, είναι σκόπιμο να εγκριθεί το IPBC για χρήση σε βιοκτόνα για τον τύπο προϊόντων 13, με την επιφύλαξη της συμμόρφωσης με ορισμένες προδιαγραφές και όρους.

(7)

Δεδομένου ότι το IPBC πληροί τα κριτήρια ταξινόμησης ως ευαισθητοποιητικού του δέρματος, κατηγορία 1, όπως ορίζεται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5), τα προϊόντα τα οποία έχουν υποβληθεί σε κατεργασία με IPBC ή τα οποία περιέχουν IPBC θα πρέπει, όταν διατίθενται στην αγορά, να φέρουν κατάλληλη επισήμανση.

(8)

Πριν από την έγκριση δραστικής ουσίας θα πρέπει να προβλέπεται εύλογο χρονικό διάστημα, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στα ενδιαφερόμενα μέρη να λάβουν τα αναγκαία προπαρασκευαστικά μέτρα για την ικανοποίηση των νέων απαιτήσεων.

(9)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής βιοκτόνων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το IPBC εγκρίνεται ως δραστική ουσία για χρήση σε βιοκτόνα για τον τύπο προϊόντων 13, με την επιφύλαξη των προδιαγραφών και των όρων που καθορίζονται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 28 Σεπτεμβρίου 2015.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 167 της 27.6.2012, σ. 1.

(2)  Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1062/2014 της Επιτροπής, της 4ης Αυγούστου 2014, σχετικά με το πρόγραμμα εργασιών για τη συστηματική εξέταση όλων των υπαρχουσών δραστικών ουσιών που περιέχονται σε βιοκτόνα τα οποία αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 294 της 10.10.2014, σ. 1).

(3)  Οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 1998, για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά (ΕΕ L 123 της 24.4.1998, σ. 1).

(4)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1451/2007 της Επιτροπής, της 4ης Δεκεμβρίου 2007, σχετικά με τη δεύτερη φάση του 10ετούς προγράμματος εργασιών που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2 της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά (ΕΕ L 325 της 11.12.2007, σ. 3).

(5)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (ΕΕ L 353 της 31.12.2008, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κοινή ονομασία

Ονομασία IUPAC

Αριθμοί αναγνώρισης

Ελάχιστος βαθμός καθαρότητας της δραστικής ουσίας (1)

Ημερομηνία έγκρισης

Ημερομηνία λήξης της έγκρισης

Τύπος προϊόντων

Ειδικοί όροι

IPBC

Ονομασία IUPAC:

Βουτυλοκαρβαμιδικό 3-ιωδο-2-προπινύλιο

Αριθ. ΕΚ: 259-627-5

Αριθ. CAS: 55406-53-6

980 g/kg

1 Δεκεμβρίου 2016

30 Νοεμβρίου 2026

13

Κατά την αξιολόγηση των προϊόντων δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στους τρόπους έκθεσης, στους κινδύνους και στην αποτελεσματικότητα που σχετίζονται με χρήσεις οι οποίες καλύπτονται από την αίτηση χορήγησης άδειας, αλλά δεν εξετάστηκαν στο πλαίσιο της εκτίμησης επικινδυνότητας της δραστικής ουσίας στο επίπεδο της Ένωσης.

Οι άδειες των βιοκτόνων υπόκεινται στους ακόλουθους όρους:

1)

Για τους επαγγελματίες χρήστες καθορίζονται ασφαλείς επιχειρησιακές διαδικασίες και κατάλληλα οργανωτικά μέτρα. Τα προϊόντα χρησιμοποιούνται με κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας αν δεν είναι εφικτός ο περιορισμός της έκθεσης σε αποδεκτά επίπεδα με άλλα μέσα.

2)

Λόγω των κινδύνων για τους επαγγελματίες χρήστες, η φόρτωση των προϊόντων σε υγρά επεξεργασίας μετάλλων είναι ημιαυτοματοποιημένη ή αυτοματοποιημένη, εκτός αν μπορεί να αποδειχθεί ότι οι κίνδυνοι είναι δυνατόν να περιοριστούν σε αποδεκτό επίπεδο με άλλα μέσα.

Η διάθεση κατεργασμένων προϊόντων στην αγορά υπόκειται στον ακόλουθο όρο:

Ο υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά προϊόντος το οποίο έχει υποβληθεί σε κατεργασία με IPBC ή το οποίο περιέχει IPBC μεριμνά ώστε η επισήμανση του εν λόγω κατεργασμένου προϊόντος να παρέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 58 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.


(1)  Η καθαρότητα που εμφαίνεται στη στήλη αυτή είναι ο ελάχιστος βαθμός καθαρότητας της δραστικής ουσίας που χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση η οποία διενεργήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 2 της οδηγίας 98/8/ΕΚ. Η δραστική ουσία στο προϊόν που διατίθεται στην αγορά μπορεί να είναι ίσης ή διαφορετικής καθαρότητας αν έχει αποδειχτεί τεχνικά ισοδύναμη με την αξιολογηθείσα δραστική ουσία.


29.9.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 252/24


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2015/1729 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 28ης Σεπτεμβρίου 2015

για την έγκριση του σορβικού καλίου ως υπάρχουσας δραστικής ουσίας για χρήση σε βιοκτόνα για τον τύπο προϊόντων 8

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων, και ιδίως το άρθρο 89 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο (1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1062/2014 της Επιτροπής (2) θεσπίζει κατάλογο των υπαρχουσών δραστικών ουσιών που πρέπει να αξιολογούνται για πιθανή έγκρισή τους για χρήση σε βιοκτόνα προϊόντα. Ο εν λόγω κατάλογος περιλαμβάνει το σορβικό κάλιο.

(2)

Το σορβικό κάλιο αξιολογήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 2 της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3) για χρήση στον τύπο προϊόντων 8, συντηρητικά ξύλου, που ορίζεται στο παράρτημα V της εν λόγω οδηγίας και αντιστοιχεί στον τύπο προϊόντων 8 που ορίζεται στο παράρτημα V του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

(3)

Η Γερμανία ορίστηκε αρμόδια αρχή αξιολόγησης και υπέβαλε έκθεση αξιολόγησης, μαζί με τις συστάσεις της, στην Επιτροπή στις 10 Οκτωβρίου 2010, σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφοι 4 και 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1451/2007 της Επιτροπής (4).

(4)

Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1062/2014, η γνώμη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων διατυπώθηκε στις 4 Δεκεμβρίου 2014 από την επιτροπή βιοκτόνων, αφού ελήφθησαν υπόψη τα συμπεράσματα της αρμόδιας αρχής αξιολόγησης.

(5)

Σύμφωνα με την εν λόγω γνώμη, τα βιοκτόνα προϊόντα που χρησιμοποιούνται για τον τύπο προϊόντων 8 και περιέχουν σορβικό κάλιο μπορεί να αναμένεται ότι ικανοποιούν τις απαιτήσεις του άρθρου 5 της οδηγίας 98/8/ΕΚ υπό τον όρο ότι τηρούνται ορισμένοι όροι σχετικά με τη χρήση του.

(6)

Επομένως, είναι σκόπιμο να εγκριθεί το σορβικό κάλιο για χρήση σε βιοκτόνα για τον τύπο προϊόντων 8 με την επιφύλαξη της συμμόρφωσης με ορισμένες προδιαγραφές και όρους.

(7)

Πριν από την έγκριση δραστικής ουσίας, θα πρέπει να προβλέπεται εύλογο χρονικό διάστημα ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στα ενδιαφερόμενα μέρη να λάβουν τα αναγκαία προπαρασκευαστικά μέτρα για την ικανοποίηση των νέων απαιτήσεων.

(8)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής βιοκτόνων προϊόντων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το σορβικό κάλιο εγκρίνεται ως δραστική ουσία για χρήση σε βιοκτόνα για τον τύπο προϊόντων 8 με την επιφύλαξη των προδιαγραφών και των όρων που καθορίζονται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 28 Σεπτεμβρίου 2015.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 167 της 27.6.2012, σ. 1.

(2)  Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1062/2014 της Επιτροπής, της 4ης Αυγούστου 2014, σχετικά με το πρόγραμμα εργασιών για τη συστηματική εξέταση όλων των υπαρχουσών δραστικών ουσιών που περιέχονται σε βιοκτόνα τα οποία αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 294 της 10.10.2014, σ. 1).

(3)  Οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 1998, για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά (ΕΕ L 123 της 24.4.1998, σ. 1).

(4)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1451/2007 της Επιτροπής, της 4ης Δεκεμβρίου 2007, σχετικά με τη δεύτερη φάση του 10ετούς προγράμματος εργασιών που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2 της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά (ΕΕ L 325 της 11.12.2007, σ. 3).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κοινή ονομασία

Ονομασία IUPAC

Αριθμοί αναγνώρισης

Ελάχιστος βαθμός καθαρότητας της δραστικής ουσίας (1)

Ημερομηνία έγκρισης

Ημερομηνία λήξης της έγκρισης

Τύπος προϊόντων

Ειδικοί όροι

Σορβικό κάλιο

Ονομασία IUPAC:

2,4-εξαδιενοϊκό οξύ, άλας με κάλιο (1:1), (2E, 4E)

Αριθ. ΕΚ: 246-376-1

Αριθ. CAS: 24634-61-5

990 g/kg

1 Δεκεμβρίου 2016

30 Νοεμβρίου 2026

8

Κατά την αξιολόγηση του προϊόντος αποδίδεται ιδιαίτερη προσοχή στους τρόπους έκθεσης, στους κινδύνους και στην αποτελεσματικότητα που σχετίζονται με χρήσεις οι οποίες καλύπτονται από την αίτηση χορήγησης άδειας, αλλά δεν εξετάστηκαν στο πλαίσιο της εκτίμησης των κινδύνων της δραστικής ουσίας σε ενωσιακό επίπεδο.

Οι άδειες των βιοκτόνων προϊόντων υπόκεινται στους ακόλουθους όρους:

1.

Για τους βιομηχανικούς και τους επαγγελματίες χρήστες καθορίζονται ασφαλείς επιχειρησιακές διαδικασίες και κατάλληλα οργανωτικά μέτρα. Τα προϊόντα χρησιμοποιούνται με κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας, αν δεν είναι εφικτός ο περιορισμός της έκθεσης σε αποδεκτά επίπεδα με άλλα μέσα.

2.

Λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα μετριασμού του κινδύνου με σκοπό την προστασία των υπόγειων υδάτων. Ειδικότερα, οι ετικέτες και, εφόσον παρέχονται, τα δελτία δεδομένων ασφαλείας των προϊόντων πρέπει να αναφέρουν ότι:

α)

η βιομηχανική εφαρμογή πρέπει να διεξάγεται μέσα σε περίκλειστη περιοχή ή σε στεγανές σκληρές επιφάνειες με τοιχώματα·

β)

η ξυλεία που έχει υποστεί πρόσφατα κατεργασία με το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται, μετά την κατεργασία, κάτω από υπόστεγο ή σε στεγανές σκληρές επιφάνειες ή και τα δύο, ώστε να αποτρέπονται οι άμεσες απώλειες στο έδαφος ή το νερό·

γ)

οι ενδεχόμενες απώλειες από την εφαρμογή του προϊόντος πρέπει να συλλέγονται για επαναχρησιμοποίηση ή τελική διάθεση.


(1)  Η καθαρότητα που εμφαίνεται στη στήλη αυτή είναι ο ελάχιστος βαθμός καθαρότητας της δραστικής ουσίας που χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση η οποία διενεργήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 2 της οδηγίας 98/8/ΕΚ. Η δραστική ουσία στο προϊόν που διατίθεται στην αγορά μπορεί να είναι ίσης ή διαφορετικής καθαρότητας, αν έχει αποδειχθεί τεχνικά ισοδύναμη με την αξιολογηθείσα δραστική ουσία.


29.9.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 252/27


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2015/1730 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 28ης Σεπτεμβρίου 2015

σχετικά με την έγκριση του υπεροξειδίου του υδρογόνου ως υπάρχουσας δραστικής ουσίας για χρήση σε βιοκτόνα των τύπων προϊόντων 1, 2, 3, 4, 5 και 6

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων (1), και ιδίως το άρθρο 89 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1062/2014 της Επιτροπής (2) θεσπίζει κατάλογο των υπαρχουσών δραστικών ουσιών που πρέπει να αξιολογηθούν με σκοπό την πιθανή έγκρισή τους για χρήση σε βιοκτόνα. Στον κατάλογο αυτόν περιλαμβάνεται το υπεροξείδιο του υδρογόνου.

(2)

Το υπεροξείδιο του υδρογόνου αξιολογήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 2 της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3) για χρήση στον τύπο προϊόντων 1, βιοκτόνα προϊόντα για την ανθρώπινη υγιεινή, στον τύπο προϊόντων 2, απολυμαντικά για ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους και άλλα βιοκτόνα προϊόντα, στον τύπο προϊόντων 3, βιοκτόνα προϊόντα του κτηνιατρικού τομέα, στον τύπο προϊόντων 4, απολυμαντικά χώρων τροφίμων και ζωοτροφών, στον τύπο προϊόντων 5, απολυμαντικά πόσιμου νερού, και στον τύπο προϊόντων 6, συντηρητικά συσκευασμένων ειδών, όπως ορίζονται στο παράρτημα V της εν λόγω οδηγίας, που αντιστοιχούν στους τύπους προϊόντων 1, 2, 3, 4, 5 και 6 όπως ορίζονται στο παράρτημα V του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

(3)

Η Φινλανδία ορίστηκε ως αρμόδια αρχή αξιολόγησης και υπέβαλε τις εκθέσεις αξιολόγησης, μαζί με τις συστάσεις της, στην Επιτροπή, στις 2 Αυγούστου 2013, σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφοι 4 και 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1451/2007 της Επιτροπής (4).

(4)

Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1062/2014, οι γνώμες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων διατυπώθηκαν στις 2 Φεβρουαρίου 2015 από την επιτροπή βιοκτόνων, αφού ελήφθησαν υπόψη τα συμπεράσματα της αρμόδιας αρχής αξιολόγησης.

(5)

Σύμφωνα με τις εν λόγω γνώμες, τα βιοκτόνα που χρησιμοποιούνται για τους τύπους προϊόντων 1, 2, 3, 4, 5 και 6 και περιέχουν υπεροξείδιο του υδρογόνου μπορεί να αναμένεται ότι πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζει το άρθρο 5 της οδηγίας 98/8/ΕΚ, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται ορισμένοι όροι που σχετίζονται με τη χρήση του.

(6)

Συνεπώς, είναι σκόπιμο να εγκριθεί το υπεροξείδιο του υδρογόνου για χρήση σε βιοκτόνα των τύπων προϊόντων 1, 2, 3, 4, 5 και 6, με την επιφύλαξη της συμμόρφωσης με ορισμένες προδιαγραφές και ορισμένους όρους.

(7)

Όσον αφορά τη χρήση στον τύπο προϊόντων 4, κατά την αξιολόγηση δεν εξετάστηκε η ενσωμάτωση βιοκτόνων που περιέχουν υπεροξείδιο του υδρογόνου σε υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν, άμεσα ή έμμεσα, σε επαφή με τρόφιμα, κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5). Για τα υλικά αυτά ενδέχεται να απαιτείται η θέσπιση ειδικών ορίων μετανάστευσης στα τρόφιμα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1935/2004. Συνεπώς, η έγκριση δεν θα πρέπει να καλύπτει τη συγκεκριμένη χρήση, εκτός εάν η Επιτροπή έχει θεσπίσει σχετικά όρια ή εάν έχει διαπιστωθεί δυνάμει του εν λόγω κανονισμού ότι δεν είναι αναγκαία η θέσπιση τέτοιων ορίων.

(8)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 98/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6) σχετικά με την κυκλοφορία στην αγορά και τη χρήση πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών έχει εφαρμογή στο υπεροξείδιο του υδρογόνου.

(9)

Θα πρέπει να προβλέπεται ένα εύλογο χρονικό διάστημα πριν από την έγκριση μιας δραστικής ουσίας, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στα ενδιαφερόμενα μέρη να λάβουν τα αναγκαία προπαρασκευαστικά μέτρα για την ικανοποίηση των νέων απαιτήσεων.

(10)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής βιοκτόνων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Εγκρίνεται το υπεροξείδιο του υδρογόνου ως δραστική ουσία για χρήση σε βιοκτόνα των τύπων προϊόντων 1, 2, 3, 4, 5 και 6, με την επιφύλαξη των προδιαγραφών και των όρων του παραρτήματος.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 28 Σεπτεμβρίου 2015.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 167 της 27.6.2012, σ. 1.

(2)  Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1062/2014 της Επιτροπής, της 4ης Αυγούστου 2014, σχετικά με το πρόγραμμα εργασιών για τη συστηματική εξέταση όλων των υπαρχουσών δραστικών ουσιών που περιέχονται σε βιοκτόνα προϊόντα τα οποία αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 294 της 10.10.2014, σ. 1).

(3)  Οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 1998, για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά (ΕΕ L 123 της 24.4.1998, σ. 1).

(4)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1451/2007 της Επιτροπής, της 4ης Δεκεμβρίου 2007, σχετικά με τη δεύτερη φάση του δεκαετούς προγράμματος εργασιών που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2 της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά (ΕΕ L 325 της 11.12.2007, σ. 3).

(5)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα και με την κατάργηση των οδηγιών 80/590/ΕΟΚ και 89/109/ΕΟΚ (ΕΕ L 338 της 13.11.2004, σ. 4).

(6)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 98/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2013, σχετικά με την κυκλοφορία στην αγορά και τη χρήση πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών (ΕΕ L 39 της 9.2.2013, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κοινή ονομασία

Ονομασία IUPAC

Αριθμοί ταυτοποίησης

Ελάχιστος βαθμός καθαρότητας της δραστικής ουσίας (1)

Ημερομηνία έγκρισης

Ημερομηνία λήξης της έγκρισης

Τύπος προϊόντων

Ειδικοί όροι

Υπεροξείδιο του υδρογόνου

Ονομασία IUPAC:

Υπεροξείδιο του υδρογόνου

Αριθ. EC: 231-765-0

Αριθ. CAS: 7722-84-1

Η δραστική ουσία, όπως παρασκευάζεται, είναι υδατικό διάλυμα που περιέχει 350 - < 700 g/kg (35 - < 70 %, κατά βάρος) υπεροξείδιο του υδρογόνου.

Θεωρητική (υπολογισμένη) προδιαγραφή για το ξηρό βάρος: η ελάχιστη καθαρότητα υπεροξειδίου του υδρογόνου είναι 995 g/kg (99,5 % κατά βάρος).

1 Φεβρουαρίου 2017

31 Ιανουαρίου 2027

1

Κατά την αξιολόγηση του προϊόντος δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στους τρόπους έκθεσης, στους κινδύνους και στην αποτελεσματικότητα που σχετίζονται με χρήσεις οι οποίες καλύπτονται από την αίτηση χορήγησης άδειας, αλλά δεν εξετάστηκαν στο πλαίσιο της αξιολόγησης κινδύνου της δραστικής ουσίας σε ενωσιακό επίπεδο.

Οι άδειες για τα βιοκτόνα υπόκεινται στους ακόλουθους όρους:

1.

Οι άδειες για τα βιοκτόνα χορηγούνται με την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 98/2013 σχετικά με την κυκλοφορία στην αγορά και τη χρήση πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών.

2.

Για τους επαγγελματίες χρήστες, καθορίζονται ασφαλείς επιχειρησιακές διαδικασίες και κατάλληλα οργανωτικά μέτρα για τον χειρισμό των συμπυκνωμένων προϊόντων.

2

Κατά την αξιολόγηση του προϊόντος δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στους τρόπους έκθεσης, στους κινδύνους και στην αποτελεσματικότητα που σχετίζονται με χρήσεις οι οποίες καλύπτονται από την αίτηση χορήγησης άδειας, αλλά δεν εξετάστηκαν στο πλαίσιο της αξιολόγησης κινδύνου της δραστικής ουσίας σε ενωσιακό επίπεδο.

Οι άδειες για τα βιοκτόνα υπόκεινται στους ακόλουθους όρους:

1.

Οι άδειες για τα βιοκτόνα χορηγούνται με την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 98/2013 σχετικά με την κυκλοφορία στην αγορά και τη χρήση πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών.

2.

Για τους επαγγελματίες χρήστες, καθορίζονται ασφαλείς επιχειρησιακές διαδικασίες και κατάλληλα οργανωτικά μέτρα. Τα προϊόντα χρησιμοποιούνται με κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας, εάν δεν είναι εφικτός ο περιορισμός της έκθεσης σε αποδεκτά επίπεδα με άλλα μέσα.

3

Κατά την αξιολόγηση του προϊόντος δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στους τρόπους έκθεσης, στους κινδύνους και στην αποτελεσματικότητα που σχετίζονται με χρήσεις οι οποίες καλύπτονται από την αίτηση χορήγησης άδειας, αλλά δεν εξετάστηκαν στο πλαίσιο της αξιολόγησης κινδύνου της δραστικής ουσίας σε ενωσιακό επίπεδο.

Οι άδειες για τα βιοκτόνα υπόκεινται στους ακόλουθους όρους:

1.

Οι άδειες για τα βιοκτόνα χορηγούνται με την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 98/2013 σχετικά με την κυκλοφορία στην αγορά και τη χρήση πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών.

2.

Για τους επαγγελματίες χρήστες, καθορίζονται ασφαλείς επιχειρησιακές διαδικασίες και κατάλληλα οργανωτικά μέτρα. Τα προϊόντα χρησιμοποιούνται με κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας, εάν δεν είναι εφικτός ο περιορισμός της έκθεσης σε αποδεκτά επίπεδα με άλλα μέσα.

4

Κατά την αξιολόγηση του προϊόντος δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στους τρόπους έκθεσης, στους κινδύνους και στην αποτελεσματικότητα που σχετίζονται με χρήσεις οι οποίες καλύπτονται από την αίτηση χορήγησης άδειας, αλλά δεν εξετάστηκαν στο πλαίσιο της αξιολόγησης κινδύνου της δραστικής ουσίας σε ενωσιακό επίπεδο.

Οι άδειες για τα βιοκτόνα υπόκεινται στους ακόλουθους όρους:

1.

Οι άδειες για τα βιοκτόνα χορηγούνται με την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 98/2013 σχετικά με την κυκλοφορία στην αγορά και τη χρήση πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών.

2.

Για τους επαγγελματίες χρήστες, καθορίζονται ασφαλείς επιχειρησιακές διαδικασίες και κατάλληλα οργανωτικά μέτρα. Τα προϊόντα χρησιμοποιούνται με κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας, εάν δεν είναι εφικτός ο περιορισμός της έκθεσης σε αποδεκτά επίπεδα με άλλα μέσα.

3.

Τα προϊόντα δεν ενσωματώνονται σε υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα, κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1935/2004, εκτός εάν η Επιτροπή έχει θεσπίσει ειδικά όρια μετανάστευσης του υπεροξειδίου του υδρογόνου στα τρόφιμα ή εάν έχει διαπιστωθεί, δυνάμει του εν λόγω κανονισμού, ότι δεν είναι αναγκαία η θέσπιση τέτοιων ορίων.

5

Κατά την αξιολόγηση του προϊόντος δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στους τρόπους έκθεσης, στους κινδύνους και στην αποτελεσματικότητα που σχετίζονται με χρήσεις οι οποίες καλύπτονται από την αίτηση χορήγησης άδειας, αλλά δεν εξετάστηκαν στο πλαίσιο της αξιολόγησης κινδύνου της δραστικής ουσίας σε ενωσιακό επίπεδο.

Οι άδειες για τα βιοκτόνα υπόκεινται στους ακόλουθους όρους:

1.

Οι άδειες για τα βιοκτόνα χορηγούνται με την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 98/2013 σχετικά με την κυκλοφορία στην αγορά και τη χρήση πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών.

2.

Για τους επαγγελματίες χρήστες, καθορίζονται ασφαλείς επιχειρησιακές διαδικασίες και κατάλληλα οργανωτικά μέτρα. Τα προϊόντα χρησιμοποιούνται με κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας, εάν δεν είναι εφικτός ο περιορισμός της έκθεσης σε αποδεκτά επίπεδα με άλλα μέσα.

6

Κατά την αξιολόγηση του προϊόντος δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στους τρόπους έκθεσης, στους κινδύνους και στην αποτελεσματικότητα που σχετίζονται με χρήσεις οι οποίες καλύπτονται από την αίτηση χορήγησης άδειας, αλλά δεν εξετάστηκαν στο πλαίσιο της αξιολόγησης κινδύνου της δραστικής ουσίας σε ενωσιακό επίπεδο.

Οι άδειες για τα βιοκτόνα υπόκεινται στους ακόλουθους όρους:

1.

Οι άδειες για τα βιοκτόνα χορηγούνται με την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 98/2013 σχετικά με την κυκλοφορία στην αγορά και τη χρήση πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών.

2.

Για τους επαγγελματίες χρήστες, καθορίζονται ασφαλείς επιχειρησιακές διαδικασίες και κατάλληλα οργανωτικά μέτρα. Τα προϊόντα χρησιμοποιούνται με κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας, εάν δεν είναι εφικτός ο περιορισμός της έκθεσης σε αποδεκτά επίπεδα με άλλα μέσα.


(1)  Η καθαρότητα που εμφαίνεται στη στήλη αυτή ήταν ο ελάχιστος βαθμός καθαρότητας της δραστικής ουσίας που χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση η οποία διενεργήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 2 της οδηγίας 98/8/ΕΚ. Η δραστική ουσία στο προϊόν που διατίθεται στην αγορά μπορεί να είναι ίσης ή διαφορετικής καθαρότητας, αν έχει αποδειχθεί τεχνικά ισοδύναμη με την αξιολογηθείσα δραστική ουσία.


29.9.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 252/33


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2015/1731 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 28ης Σεπτεμβρίου 2015

για την έγκριση της ουσίας μεδετομιδίνη ως δραστικής ουσίας προς χρήση σε βιοκτόνα για τον τύπο προϊόντων 21

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων (1), και ιδίως το άρθρο 90 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 27 Απριλίου 2009 το Ηνωμένο Βασίλειο παρέλαβε αίτηση, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2), για την καταχώριση της δραστικής ουσίας μεδετομιδίνη στο παράρτημα I για χρήση σε προϊόντα του τύπου 21, αντιρρυπαντικά επιχρίσματα, όπως ορίζεται στο παράρτημα V της εν λόγω οδηγίας, τα οποία αντιστοιχούν στα προϊόντα του τύπου προϊόντων 21, όπως ορίζεται στο παράρτημα V του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

(2)

Η ουσία μεδετομιδίνη δεν κυκλοφορούσε στην αγορά στις 14 Μαΐου 2000 ως δραστική ουσία βιοκτόνου.

(3)

Το Ηνωμένο Βασίλειο υπέβαλε έκθεση αξιολόγησης, μαζί με τις συστάσεις του, στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων στις 12 Μαρτίου 2014, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

(4)

Η γνώμη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων διατυπώθηκε στις 3 Φεβρουαρίου 2015 από την επιτροπή βιοκτόνων, λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα της αρμόδιας αρχής αξιολόγησης.

(5)

Σύμφωνα με την εν λόγω γνώμη, τα βιοκτόνα που χρησιμοποιούνται για τον τύπο προϊόντων 21 και περιέχουν την ουσία μεδετομιδίνη μπορεί να αναμένεται ότι ικανοποιούν τις απαιτήσεις του άρθρου 19 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, υπό τον όρο ότι τηρούνται ορισμένοι όροι σχετικά με τη χρήση της.

(6)

Συνεπώς, είναι σκόπιμο να εγκριθεί η ουσία μεδετομιδίνη για χρήση σε βιοκτόνα για τον τύπο προϊόντων 21, με την επιφύλαξη της συμμόρφωσης με ορισμένες προδιαγραφές και όρους.

(7)

Η εν λόγω γνώμη καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα χαρακτηριστικά της ουσίας μεδετομιδίνης την καθιστούν άκρως ανθεκτική (αΑ) και τοξική (T), σύμφωνα με τα κριτήρια του παραρτήματος XIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3). Επιπλέον, η γνώμη καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η δραστική ουσία περιέχει σημαντική αναλογία μη δραστικών ισομερών ή προσμίξεων.

(8)

Η ουσία μεδετομιδίνη πληροί τους όρους που ορίζονται στα σημεία δ) και στ) του άρθρου 10 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και θα πρέπει, συνεπώς, να θεωρείται υποψήφια για υποκατάσταση.

(9)

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, η έγκριση δραστικής ουσίας που θεωρείται υποψήφια για υποκατάσταση πρέπει να ισχύει για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα 7 έτη.

(10)

Δεδομένου ότι μεδετομιδίνη πληροί τα κριτήρια για να χαρακτηριστεί άκρως ανθεκτική (αΑ), σύμφωνα με το παράρτημα XIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, τα κατεργασμένα αντικείμενα που έχουν υποβληθεί σε κατεργασία με ή περιλαμβάνουν μεδετομιδίνη θα πρέπει να έχουν την κατάλληλη επισήμανση, όταν διατίθενται στην αγορά.

(11)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για τα βιοκτόνα προϊόντα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Η ουσία μεδετομιδίνη εγκρίνεται ως δραστική ουσία για χρήση σε βιοκτόνα για τον τύπο προϊόντων 21, με την επιφύλαξη των προδιαγραφών και των όρων που καθορίζονται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 28 Σεπτεμβρίου 2015.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 167 της 27.6.2012, σ. 1.

(2)  Οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 1998, για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά (ΕΕ L 123 της 24.4.1998, σ. 1).

(3)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων, καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής, καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ (ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κοινή ονομασία

Ονομασία IUPAC

Αριθμοί ταυτοποίησης

Ελάχιστος βαθμός καθαρότητας της δραστικής ουσίας (1)

Ημερομηνία έγκρισης

Ημερομηνία λήξης της έγκρισης

Τύπος προϊόντων

Ειδικοί όροι

Μεδετομιδίνη

Ονομασία IUPAC:

(RS)-4-[1-(2,3-διμεθυλοφαινυλο)αιθυλο]-1H-ιμιδαζόλιο

Αριθ. ΕΚ: μη διαθέσιμος

Αριθ. CAS: 86347-14-0

99,5 % w/w.

Η ουσία μεδετομιδίνη παρασκευάζεται ως ρακεμικό μείγμα των εναντιομερών R και S: δεξμεδετομιδίνη και λεβομεδετομιδίνη.

1 Ιανουαρίου 2016

31 Δεκεμβρίου 2022

21

Η ουσία μεδετομιδίνη θεωρείται υποψήφια για υποκατάσταση ουσία, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχεία δ) και στ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

Κατά την αξιολόγηση του προϊόντος δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στους τρόπους έκθεσης, στους κινδύνους και στην αποτελεσματικότητα που σχετίζονται με χρήσεις οι οποίες καλύπτονται από την αίτηση χορήγησης άδειας, αλλά δεν εξετάστηκαν στο πλαίσιο της εκτίμησης των κινδύνων της δραστικής ουσίας σε ενωσιακό επίπεδο.

Οι άδειες για βιοκτόνα υπόκεινται στους ακόλουθους όρους:

1.

Για τους βιομηχανικούς και τους επαγγελματίες χρήστες καθορίζονται ασφαλείς επιχειρησιακές διαδικασίες και κατάλληλα οργανωτικά μέτρα. Τα προϊόντα πρέπει να χρησιμοποιούνται με κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας, όταν η έκθεση δεν είναι δυνατόν να περιοριστεί σε αποδεκτά επίπεδα με άλλα μέσα.

2.

Τα πρόσωπα που διαθέτουν στην αγορά προϊόντα που περιέχουν την ουσία μεδετομιδίνη για μη επαγγελματίες χρήστες πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα παρέχονται με κατάλληλα γάντια. Οι ετικέτες και, εφόσον παρέχονται, οι οδηγίες χρήσης πρέπει να αναφέρουν κατά πόσον πρέπει να χρησιμοποιούνται άλλα μέσα ατομικής προστασίας.

3.

Οι ετικέτες και, εφόσον παρέχονται, οι οδηγίες χρήσης πρέπει να αναφέρουν ότι τα παιδιά πρέπει να απομακρύνονται έως ότου στεγνώσουν οι κατεργασμένες επιφάνειες.

4.

Οι ετικέτες και, εφόσον παρέχονται, τα δελτία δεδομένων ασφαλείας των εγκεκριμένων προϊόντων αναφέρουν ότι οι δραστηριότητες εφαρμογής, συντήρησης και επισκευής εκτελούνται σε περίκλειστους χώρους ή σε στεγανές σκληρές επιφάνειες με προστατευτικό τοίχωμα ή σε έδαφος που καλύπτεται με αδιάβροχο υλικό, ώστε να αποτρέπονται οι άμεσες απώλειες και να ελαχιστοποιούνται οι εκπομπές ρύπων στο περιβάλλον, καθώς και να επιτυγχάνεται η συλλογή των ενδεχόμενων προϊόντων διαρροής ή αποβλήτων που περιέχουν την ουσία μεδετομιδίνη για επαναχρησιμοποίηση ή απόρριψη.

5.

Για τα προϊόντα που ενδεχομένως συνεπάγονται την παρουσία καταλοίπων στα τρόφιμα ή στις ζωοτροφές, εξακριβώνεται κατά πόσον είναι αναγκαίο να καθοριστούν νέα ανώτατα όρια καταλοίπων (ΑΟΚ) ή να τροποποιηθούν τα υφιστάμενα, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 470/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2) ή τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3), και λαμβάνονται τα δέοντα μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου, ώστε να αποκλείεται η υπέρβαση των ισχυόντων ΑΟΚ.

H διάθεση στην αγορά κατεργασμένων αντικειμένων υπόκειται στους ακόλουθους όρους:

Το πρόσωπο που είναι αρμόδιο για τη διάθεση στην αγορά κατεργασμένου αντικειμένου που έχει υποβληθεί σε κατεργασία με ή περιλαμβάνει μεδετομιδίνη εξασφαλίζει ότι η επισήμανση αυτού του κατεργασμένου αντικειμένου παρέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 58 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.


(1)  Η καθαρότητα που εμφανίζεται στη στήλη αυτή είναι ο ελάχιστος βαθμός καθαρότητας της δραστικής ουσίας που χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012. Η δραστική ουσία στο προϊόν που διατίθεται στην αγορά μπορεί να είναι ίσης ή διαφορετικής καθαρότητας, εάν έχει αποδειχθεί τεχνικά ισοδύναμη με την αξιολογηθείσα δραστική ουσία.

(2)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 470/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2009, για θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών για τον καθορισμό ορίων καταλοίπων των φαρμακολογικά δραστικών ουσιών στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 του Συμβουλίου και τροποποίηση της οδηγίας 2001/82/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 152 της 16.6.2009, σ. 11).

(3)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Φεβρουαρίου 2005, για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 70 της 16.3.2005, σ. 1).


29.9.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 252/37


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2015/1732 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 28ης Σεπτεμβρίου 2015

για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (1),

Έχοντας υπόψη τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 543/2011 της Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 2011, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών (2), και ιδίως το άρθρο 136 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 543/2011 προβλέπει, κατ' εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ' αποκοπή τιμών εισαγωγής από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημα XVI μέρος A του εν λόγω κανονισμού.

(2)

Η κατ' αποκοπή τιμή εισαγωγής υπολογίζεται κάθε εργάσιμη ημέρα, σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφος 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011, λαμβανομένων υπόψη των ημερήσιων μεταβλητών στοιχείων. Συνεπώς, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κατ' αποκοπή τιμές εισαγωγής που αναφέρονται στο άρθρο 136 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 28 Σεπτεμβρίου 2015.

Για την Επιτροπή,

εξ ονόματος του Προέδρου,

Jerzy PLEWA

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671.

(2)  ΕΕ L 157 της 15.6.2011, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Οι κατ' αποκοπή τιμές εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

(ευρώ/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτων χωρών (1)

Κατ' αποκοπή τιμή εισαγωγής

0702 00 00

MA

196,8

MK

50,7

TR

81,7

XS

45,1

ZZ

93,6

0707 00 05

MK

34,4

TR

137,2

ZZ

85,8

0709 93 10

TR

138,3

ZZ

138,3

0805 50 10

AG

150,3

AR

141,0

BO

143,0

CL

169,0

EG

55,4

UY

77,1

ZA

120,5

ZZ

122,3

0806 10 10

EG

172,8

MK

32,3

TR

135,4

ZZ

113,5

0808 10 80

AR

264,2

CL

141,4

NZ

136,7

US

107,9

UY

48,0

ZA

144,4

ZZ

140,4

0808 30 90

AR

132,1

CL

148,3

NZ

175,8

TR

127,4

ZA

220,9

ZZ

160,9

0809 30 10, 0809 30 90

MK

82,9

TR

144,7

ZZ

113,8

0809 40 05

BA

53,5

MK

47,1

XS

61,9

ZZ

54,2


(1)  Ονοματολογία των χωρών που ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1106/2012 της Επιτροπής, της 27ης Νοεμβρίου 2012, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 471/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις κοινοτικές στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τις τρίτες χώρες, όσον αφορά την επικαιροποίηση της ονοματολογίας των χωρών και εδαφών (ΕΕ L 328 της 28.11.2012, σ. 7). Ο κωδικός «ZZ» αντιπροσωπεύει «άλλες χώρες καταγωγής».


29.9.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 252/40


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2015/1733 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 28ης Σεπτεμβρίου 2015

σχετικά με τον καθορισμό του συντελεστή κατανομής που εφαρμόζεται στις ποσότητες τις οποίες αφορούν οι αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής που υποβλήθηκαν από τις 8 έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2015 στο πλαίσιο των δασμολογικών ποσοστώσεων που ανοίχθηκαν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 891/2009 στον τομέα της ζάχαρης και την αναστολή της υποβολής αιτήσεων για τα πιστοποιητικά αυτά

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 188 παράγραφοι 1 και 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 891/2009 της Επιτροπής (2) άνοιξαν ετήσιες δασμολογικές ποσοστώσεις για την εισαγωγή προϊόντων του τομέα της ζάχαρης.

(2)

Οι ποσότητες τις οποίες αφορούν οι αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής που υποβλήθηκαν από τις 8 έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2015 για την υποπερίοδο από την 1η έως τις 31 Οκτωβρίου 2015 είναι, όσον αφορά τους αύξοντες αριθμούς 09.4320 και 09.4321, μεγαλύτερες από τις διαθέσιμες ποσότητες. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να προσδιοριστεί σε ποιον βαθμό μπορούν να εκδοθούν τα πιστοποιητικά εισαγωγής με τον καθορισμό του συντελεστή κατανομής που πρέπει να εφαρμόζεται στις αιτούμενες ποσότητες, ο οποίος υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 της Επιτροπής (3). Είναι σκόπιμο να ανασταλεί έως το τέλος της περιόδου ποσόστωσης η υποβολή νέων αιτήσεων για τους εν λόγω αύξοντες αριθμούς.

(3)

Οι ποσότητες τις οποίες αφορούν οι αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής που υποβλήθηκαν από τις 8 έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2015 για την υποπερίοδο από την 1η έως τις 31 Οκτωβρίου 2015 είναι, όσον αφορά τους αύξοντες αριθμούς 09.4317 και 09.4319, ίσες προς τις διαθέσιμες ποσότητες. Είναι σκόπιμο να ανασταλεί έως το τέλος της περιόδου ποσόστωσης η υποβολή νέων αιτήσεων για τους εν λόγω αύξοντες αριθμούς.

(4)

Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα του μέτρου, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1.   Για τις ποσότητες για τις οποίες υποβλήθηκαν αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 891/2009 από τις 8 έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2015 εφαρμόζεται ο συντελεστής κατανομής που προβλέπεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

2.   Η υποβολή νέων αιτήσεων πιστοποιητικών εισαγωγής αναστέλλεται έως το τέλος της περιόδου ποσόστωσης 2015/2016 για τους αύξοντες αριθμούς που αναφέρονται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 28 Σεπτεμβρίου 2015.

Για την Επιτροπή,

εξ ονόματος του Προέδρου,

Jerzy PLEWA

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671.

(2)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 891/2009 της Επιτροπής, της 25ης Σεπτεμβρίου 2009, σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης ορισμένων κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων στον τομέα της ζάχαρης (ΕΕ L 254 της 26.9.2009, σ. 82).

(3)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 της Επιτροπής, της 31ης Αυγούστου 2006, για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τον τρόπο διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής γεωργικών προϊόντων των οποίων η διαχείριση πραγματοποιείται με σύστημα πιστοποιητικών εισαγωγής (ΕΕ L 238 της 1.9.2006, σ. 13).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«Ζάχαρη παραχωρήσεων CXL»

Περίοδος ποσόστωσης 2015/2016

Αιτήσεις που υποβλήθηκαν από τις 8 έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2015

Αύξων αριθμός

Χώρα

Συντελεστής κατανομής (σε %)

Νέες αιτήσεις

09.4317

Αυστραλία

Έχουν ανασταλεί

09.4318

Βραζιλία

09.4319

Κούβα

Έχουν ανασταλεί

09.4320

Οποιαδήποτε τρίτη χώρα

6,204204

Έχουν ανασταλεί

09.4321

Ινδία

7,773027

Έχουν ανασταλεί


«Ζάχαρη Βαλκανίων»

Περίοδος ποσόστωσης 2015/2016

Αιτήσεις που υποβλήθηκαν από τις 8 έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2015

Αύξων αριθμός

Χώρα

Συντελεστής κατανομής (σε %)

Νέες αιτήσεις

09.4324

Αλβανία

09.4325

Βοσνία-Ερζεγοβίνη

09.4326

Σερβία

09.4327

Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας


«Ζάχαρη έκτακτης εισαγωγής» και «Βιομηχανική ζάχαρη»

Περίοδος ποσόστωσης 2015/2016

Αιτήσεις που υποβλήθηκαν από τις 8 έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2015

Αύξων αριθμός

Τύπος

Συντελεστής κατανομής (σε %)

Νέες αιτήσεις

09.4380

Ζάχαρη έκτακτης εισαγωγής

09.4390

Βιομηχανική ζάχαρη


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

29.9.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 252/43


AΠΌΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/1734 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 18ης Σεπτεμβρίου 2015

με την οποία καθορίζεται η θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά τη 12η Γενική Συνέλευση της Διακυβερνητικής Οργάνωσης περί των διεθνών σιδηροδρομικών μεταφορών (OTIF) όσον αφορά ορισμένες τροποποιήσεις της σύμβασης για τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές (COTIF) και των προσαρτημάτων της

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 91, σε συνδυασμό με το άρθρο 218 παράγραφος 9,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η Ένωση προσχώρησε στη σύμβαση για τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές της 9ης Μαΐου 1980, όπως τροποποιήθηκε με το πρωτόκολλο του Βίλνιους της 3ης Ιουνίου 1999 («Σύμβαση COTIF»), δυνάμει της απόφασης 2013/103/ΕΕ του Συμβουλίου (1).

(2)

Όλα τα κράτη μέλη, πλην της Κύπρου και της Μάλτας, είναι συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης COTIF και την εφαρμόζουν.

(3)

Η Γενική Συνέλευση, που έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 στοιχείο α) της σύμβασης COTIF («Γενική Συνέλευση»), κατά τη 12η σύνοδό της που πρόκειται να πραγματοποιηθεί από 29 έως 30 Σεπτεμβρίου 2015, αναμένεται να αποφασίσει σχετικά με ορισμένες τροποποιήσεις της σύμβασης COTIF, καθώς και των προσαρτημάτων της Δ (Ενιαίοι νομικοί κανόνες σχετικά με τα συμβόλαια χρήσης οχημάτων στη διεθνή σιδηροδρομική κυκλοφορία — CUV), ΣΤ (Ενιαίοι νομικοί κανόνες σχετικά με την επικύρωση των τεχνικών προτύπων και την υιοθέτηση ενιαίων τεχνικών κανόνων που εφαρμόζονται στο σιδηροδρομικό υλικό που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί στη διεθνή κυκλοφορία — APTU) και Ζ (Ενιαίοι νομικοί κανόνες σχετικά με την τεχνική αποδοχή σιδηροδρομικού υλικού που χρησιμοποιείται στη διεθνή κυκλοφορία — ATMF).

(4)

Η θέση της Ένωσης σε ορισμένα θέματα θα πρέπει να ληφθεί σύμφωνα με το άρθρο 218 παράγραφος 9 της Συνθήκης, επειδή οι αποφάσεις σχετικά με τις εν λόγω τροποποιήσεις που πρόκειται να ληφθούν από τη Γενική Συνέλευση είναι πράξεις που παράγουν έννομα αποτελέσματα και το αντικείμενό τους εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Ένωσης.

(5)

Οι τροποποιήσεις της σύμβασης COTIF αποσκοπούν στην επικαιροποίηση των καθηκόντων της επιτροπής τεχνικών εμπειρογνωμόνων και του σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο ορισμού του «κατόχου» και στην αλλαγή ορισμένων κανόνων σχετικά με τη χρηματοδότηση, τους ελέγχους των λογαριασμών και τις εκθέσεις της Διακυβερνητικής Οργάνωσης περί των διεθνών σιδηροδρομικών μεταφορών (OTIF), καθώς και σε ορισμένες διοικητικές αλλαγές ήσσονος σημασίας.

(6)

Οι τροποποιήσεις του προσαρτήματος Δ (CUV), που κατέθεσε ο γενικός γραμματέας του OTIF, αποσκοπούν στη διασαφήνιση των ρόλων του κατόχου και του υπεύθυνου για τη συντήρηση στα συμβόλαια χρήσης οχημάτων στη διεθνή σιδηροδρομική κυκλοφορία.

(7)

Οι τροποποιήσεις των προσαρτημάτων ΣΤ (APTU) και Ζ (ATMF) είναι να διευκρινιστεί το πεδίο εφαρμογής τους με τη διαγραφή της αναφοράς σε «άλλο υλικό σιδηροδρόμων».

(8)

Οι τροποποιήσεις των προσαρτημάτων Δ (CUV), ΣΤ (APTU) και Ζ (ATMF) της σύμβασης COTIF, καθώς και ορισμένες τροποποιήσεις της ίδιας της σύμβασης COTIF, εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Ένωσης και είναι σύμφωνες με το δίκαιο και τους στρατηγικούς στόχους της Ένωσης, η οποία θα πρέπει, επομένως, να τις υποστηρίξει.

(9)

Η θέση της Ένωσης κατά τη 12η Γενική Συνέλευση θα πρέπει, επομένως, να βασιστεί στο παράρτημα της παρούσας απόφασης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

1.   Η θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη 12η Γενική Συνέλευση, στο πλαίσιο της σύμβασης COTIF, είναι σύμφωνη με το παράρτημα της παρούσας απόφασης.

2.   Οι εκπρόσωποι της Ένωσης στη Γενική Συνέλευση δύνανται να συμφωνήσουν σε ήσσονος σημασίας αλλαγές στα έγγραφα που αναφέρονται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης, χωρίς άλλη απόφαση του Συμβουλίου.

Άρθρο 2

Οι αποφάσεις της 12ης Γενικής Συνέλευσης, όταν εγκριθούν, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αναφορά της έναρξης ισχύος τους.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της έκδοσής της.

Βρυξέλλες, 18 Σεπτεμβρίου 2015.

Για το Συμβούλιο

H Πρόεδρος

C. DIESCHBOURG


(1)  Απόφαση 2013/103/ΕΕ του Συμβουλίου, της 16ης Ιουνίου 2011, για την υπογραφή και τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Διακυβερνητικής Οργάνωσης περί των διεθνών σιδηροδρομικών μεταφορών σχετικά με την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη σύμβαση περί των διεθνών σιδηροδρομικών μεταφορών (COTIF), της 9ης Μαΐου 1980, όπως τροποποιήθηκε από το πρωτόκολλο του Βίλνιους στις 3 Ιουνίου 1999 (ΕΕ L 51 της 23.2.2013, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1.   Παραπομπές σε έγγραφα

Τα έγγραφα που αφορούν την αναθεώρηση της σύμβασης COTIF και των προσαρτημάτων της είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο του OTIF:

http://www.otif.org/en/law/general-assembly/working-documents-concerning-revision-of-cotif.html.

2.   Παρατηρήσεις και θέσεις σχετικά με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

Θέμα 1. Εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρων

Έγγραφο: ουδέν.

Άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου: κράτη μέλη.

Συντονισμένη θέση: ουδεμία.

Θέμα 2. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης

Έγγραφα: AG 12/2, AG 12/2 Add.1.

Άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου: κράτη μέλη.

Συντονισμένη θέση: ουδεμία.

Θέμα 3. Σύσταση της επιτροπής διαπιστευτηρίων

Έγγραφο: ουδέν.

Άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου: κράτη μέλη.

Συντονισμένη θέση: ουδεμία

Θέμα 4. Οργάνωση εργασιών και ορισμός τυχόν επιτροπών που θα κριθούν αναγκαίες

Έγγραφο: ουδέν.

Άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου: κράτη μέλη.

Συντονισμένη θέση: ουδεμία.

Θέμα 5. Εκλογή του γενικού γραμματέα για το διάστημα 1η Ιανουαρίου 2016 — 31η Δεκεμβρίου 2018

Έγγραφα: AG 12/5, AG 12/5.1, AG 12/5.2.

Άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου: κράτη μέλη.

Συντονισμένη θέση: ουδεμία.

Και οι δύο υποψήφιοι προέρχονται από κράτη μέλη της ΕΕ (Αυστρία και Γαλλία).

Θέμα 6. Μέλη του OTIF — Γενική κατάσταση

Έγγραφο: AG 12/6.

Άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου: άνευ αντικειμένου.

Συντονισμένη θέση: ουδεμία.

Θέμα 7. Πλαίσιο προϋπολογισμού

Έγγραφα: AG 12/7.1, AG 12/7.2.

Άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου: κράτη μέλη.

Συντονισμένη θέση: ουδεμία.

Θέμα 8. Μερική αναθεώρηση της σύμβασης COTIF — Κυρίως σύμβαση

Έγγραφα: AG 12/8, AG 12/8 Add. 1, AG 12/8 Add. 2.

Άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου: κράτη μέλη.

Συντονισμένη θέση:

 

Να υποστηριχθούν οι τροπολογίες (συντακτική αλλαγή με σκοπό να αντικατασταθεί η αναφορά στις «Ευρωπαϊκές Κοινότητες» από αναφορά στην «Ευρωπαϊκή Ένωση») στο άρθρο 3 (Διεθνής συνεργασία).

 

Να υποστηριχθούν οι τροπολογίες στο άρθρο 12 (Εκτέλεση αποφάσεων. Κατασχέσεις), δεδομένου ότι τροποποιούν τον ορισμό του «κατόχου» καθιστώντας τον σύμφωνο με το δίκαιο της ΕΕ.

 

Να υποστηριχθούν οι τροπολογίες στο άρθρο 20 (Επιτροπή τεχνικών εμπειρογνωμόνων), δεδομένου ότι είναι απαραίτητες για την επικαιροποίηση των ενιαίων νομικών κανόνων APTU και ATMF, προκειμένου να εξακολουθήσουν να είναι σύμφωνοι με το δίκαιο της ΕΕ.

Λοιπές τροπολογίες: δεν υπάρχει θέση της ΕΕ.

Θέμα 9. Μερική αναθεώρηση του προσαρτήματος Β (ΕΝΚ/CIM)

Έγγραφο: AG 12/9.

Άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου: κράτη μέλη.

Να ληφθεί υπόψη η έκθεση του γενικού γραμματέα σχετικά με την πρόοδο και τη συνέχιση των εργασιών αναθεώρησης του εν λόγω προσαρτήματος.

Θέμα 10. Μερική αναθεώρηση του προσαρτήματος Δ (ΕΝΚ/CUV)

Έγγραφα: AG 12/10, AG 12/10 Add. 1, AG 12/10 Add. 2, AG 12/10 Add. 3.

Άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου: ΕΕ.

Συντονισμένη θέση:

 

Να υποστηριχθούν οι τροπολογίες στο άρθρα 9 και στην αιτιολογική έκθεση, σύμφωνα με τη θέση της ΕΕ που κατατέθηκε στην 25η σύνοδο της αναθεωρητικής επιτροπής του OTIF (1), επειδή διασαφηνίζουν τους ρόλους του κατόχου και του υπεύθυνου για τη συντήρηση σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ.

 

Το νέο άρθρο 1α, που προτάθηκε από τη Γερμανία με το έγγραφο AG 12/10 Add. 3, συζητήθηκε και υποστηρίχθηκε από την ομάδα εργασίας της ΕΕ, που απαρτίζεται από εκπροσώπους των κρατών μελών και του τομέα των σιδηροδρόμων, στη συνεδρίασή της 26ης Νοεμβρίου 2014. Παρόμοια διάταξη υπάρχει επίσης στο CIM (Άρθρο 2 — Διατάξεις του δημοσίου δικαίου). Κατά συνέπεια, πρέπει να υποστηριχθεί και αυτή η πρόταση.

Θέμα 11. Μερική αναθεώρηση του προσαρτήματος ΣΤ (ΕΝΚ/APTU)

Έγγραφο: AG 12/11.

Άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου: ΕΕ.

Συντονισμένη θέση: Να υποστηριχθεί η τροπολογία στο άρθρο 3, που αποσκοπεί στην αποσαφήνιση του πεδίου εφαρμογής, με διαγραφή της φράσης «άλλο σιδηροδρομικό υλικό» και με σχετική τροποποίηση της αιτιολογικής έκθεσης.

Θέμα 12. Αναθεώρηση του προσαρτήματος Ζ (ΕΝΚ/ATMF)

Έγγραφο: AG 12/12.

Άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου: ΕΕ.

Συντονισμένη θέση: Να υποστηριχθούν οι τροπολογίες στα άρθρα 1 και 3, που αποσκοπούν στην αποσαφήνιση του πεδίου εφαρμογής, με διαγραφή της φράσης «άλλο σιδηροδρομικό υλικό» και με σχετική τροποποίηση της αιτιολογικής έκθεσης.

Θέμα 13. Αναθεωρημένη και ενοποιημένη αιτιολογική έκθεση

Έγγραφα: AG 12/13, AG 12/13 Add.1-10.

Άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου: κράτη μέλη.

Συντονισμένη θέση: Να ληφθεί υπόψη η αναθεωρημένη και ενοποιημένη αιτιολογική έκθεση και να ανατεθεί στον Γενικό Γραμματέα να περιλάβει τις εγκριθείσες από την εν λόγω Γενική Συνέλευση επεξηγήσεις, οι οποίες αφορούν τις τροπολογίες στην COTIF και τα προσαρτήματά της που ενέκρινε η εν λόγω Γενική Συνέλευση. Ωστόσο, η φράση «… εφαρμόζεται στις δραστηριότητες του υπεύθυνου για τη συντήρηση φορέα (ECM), ή…» πρέπει να απαλειφθεί από τις επεξηγήσεις σχετικά με το άρθρο 3α, παράγραφος 10, δεύτερη πρόταση. Επιπλέον, στο γερμανικό κείμενο οι επεξηγήσεις σχετικά με το άρθρο 15, παράγραφος 1, δεύτερη πρόταση θα πρέπει να τροποποιηθούν ως εξής:

«In Übereinstimmung mit den gängigen Verfahren verschiedener Vertragsstaaten und zur expliziteren Klarstellung der Pflichten des Halters, obliegt dem Halter die Verpflichtung, den ihm zugeordneten Fahrzeugen eine ECM zuzuweisen

Θέμα 14. Ενιαίο σιδηροδρομικό δίκαιο

Έγγραφο: AG 12/14.

Άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου: κράτη μέλη.

Συντονισμένη θέση: ουδεμία.

Θέμα 15. Έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες της Διοικητικής Επιτροπής το χρονικό διάστημα 1η Οκτωβρίου 2012 — 30 Σεπτεμβρίου 2015

Έγγραφο: AG 12/15.

Άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου: κράτη μέλη.

Συντονισμένη θέση: ουδεμία.

Θέμα 16. Εκλογή της Διοικητικής Επιτροπής για το χρονικό διάστημα 1η Οκτωβρίου 2015 — 30 Σεπτεμβρίου 2018 (σύνθεση και προεδρία)

Έγγραφο: AG 12/16.

Άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου: κράτη μέλη.

Συντονισμένη θέση: ουδεμία.

Θέμα 17. Προσωρινά προβλεπόμενη ημερομηνία για την 13η Γενική Συνέλευση

Έγγραφο: ουδέν.

Άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου: άνευ αντικειμένου.

Συντονισμένη θέση: ουδεμία.

Θέμα 18. Διάφορα

Έγγραφο: δεν είναι διαθέσιμο.

Άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου: θα πρέπει να καθοριστεί επιτόπου, αν χρειαστεί.

Συντονισμένη θέση: θα πρέπει να καθοριστεί επιτόπου, αν χρειαστεί.

Θέμα 19. Τυχόν εντολές της Γενικής Συνέλευσης

Έγγραφο: δεν είναι διαθέσιμο.

Άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου: θα πρέπει να καθοριστεί επιτόπου, αν χρειαστεί.

Συντονισμένη θέση: θα πρέπει να καθοριστεί επιτόπου, αν χρειαστεί.

Θέμα 20. Ενδεχομένως, εκθέσεις επιτρόπων

Έγγραφο: δεν είναι διαθέσιμο.

Άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου: θα πρέπει να καθοριστεί επιτόπου, αν χρειαστεί.

Συντονισμένη θέση: θα πρέπει να καθοριστεί επιτόπου, αν χρειαστεί.

Θέμα 21. Έγκριση εντολών, αποφάσεων, συστάσεων και άλλων εγγράφων της Γενικής Συνέλευσης (τελικό έγγραφο)

Έγγραφο: δεν είναι διαθέσιμο.

Άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου: κράτη μέλη.

Συντονισμένη θέση: θα πρέπει να καθοριστεί επιτόπου, αν χρειαστεί.


(1)  Απόφαση του Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου 2014, σχετικά με τον καθορισμό της θέσης που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την 25η σύνοδο της αναθεωρητικής επιτροπής του OTIF, όσον αφορά ορισμένες τροπολογίες στη σύμβαση για τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές (σύμβαση COTIF) και στα προσαρτήματά της (2014/699/EU), ΕΕ L 293 της 9.10.2014, σ. 26.


29.9.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 252/49


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/1735 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 24ης Σεπτεμβρίου 2015

για την ακριβή θέση της γενικής προειδοποίησης και του ενημερωτικού μηνύματος πάνω στον καπνό για στριφτά τσιγάρα που πωλείται σε σακουλάκι

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2015) 6455]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014, για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της οδηγίας 2001/37/ΕΚ (1), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 6,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η οδηγία 2014/40/ΕΕ θεσπίζει νέους κανόνες σχετικά με τις προειδοποιήσεις για την υγεία που τοποθετούνται στα προϊόντα καπνού για κάπνισμα, συμπεριλαμβανομένων των γενικών προειδοποιήσεων και των ενημερωτικών μηνυμάτων, και ορίζει ειδικότερα ότι πρέπει να καλύπτουν το 50 % των επιφανειών στις οποίες τυπώνονται. Θα πρέπει να καθοριστεί η ακριβής θέση των εν λόγω προειδοποιήσεων στον καπνό για στριφτά τσιγάρα που πωλείται σε σακουλάκι. Τα σακουλάκια μπορούν να έχουν είτε τη μορφή ορθογώνιας θήκης με καπάκι που καλύπτει το άνοιγμα («ορθογώνιο σακουλάκι») ή τη μορφή σακούλας με επίπεδο πάτο.

(2)

Τα ορθογώνια σακουλάκια μπορούν να έχουν είτε τη μορφή σακούλας με καπάκι περιτύλιξης που ανοίγεται κατά κανόνα με δύο κινήσεις ή σακούλας με επίπεδη βάση με αναδιπλούμενο καπάκι που ανοίγεται κατά κανόνα με μία μόνο κίνηση. Πολλά από τα εν λόγω σακουλάκια είναι κατασκευασμένα από διαφανές πλαστικό κάλυμμα με ένθετο χάρτινο υπόθεμα πάνω στο οποίο μπορούν να εκτυπωθούν οι προειδοποιήσεις για την υγεία. Σε ορισμένες περιπτώσεις τα σακουλάκια με καπάκι περιτύλιξης είναι από πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο ή πλαστικοποιημένο υλικό, το οποίο, σύμφωνα με τη βιομηχανία, θα πρέπει να επανασχεδιαστεί ούτως ώστε το καπάκι να μπορεί να φέρει εκτύπωση και στις δύο όψεις του, ιδίως εάν το σακουλάκι δεν είναι πολυστρωματικό.

(3)

Για να διασφαλισθεί ότι οι προειδοποιήσεις για την υγεία είναι τοποθετημένες στο ίδιο σημείο σε όλα τα ορθογώνια σακουλάκια και ότι η γενική προειδοποίηση και το ενημερωτικό μήνυμα είναι ευδιάκριτα, πρέπει να τυπώνονται στις επιφάνειες που γίνονται ορατές όταν η μονάδα συσκευασίας είναι πλήρως ανοικτή.

(4)

Για συσκευασίες από πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο ή πλαστικοποιημένο υλικό όπου υπάρχει κίνδυνος μετανάστευσης μελάνης εάν το καπάκι περιτύλιξης φέρει εκτύπωση στο εσωτερικό του, θα πρέπει να επιτραπεί για μια μεταβατική περίοδο να τοποθετούνται σε διαφορετικό σημείο η γενική προειδοποίηση και το ενημερωτικό μήνυμα, προκειμένου να αποφεύγεται η εκτύπωση σε επιφάνειες που έρχονται σε άμεση επαφή με τον καπνό. Αυτό θα δώσει στη βιομηχανία επαρκή χρόνο για να προσαρμόσει τις παραγωγικές της διαδικασίες στους νέους κανόνες. Το κόστος που συνδέεται με τις εν λόγω προσαρμογές δεν θεωρείται δυσανάλογο υπό το πρίσμα των πλεονεκτημάτων όσον αφορά τη βελτίωση της ευκρίνειας των προειδοποιήσεων όταν το πακέτο είναι πλήρως ανοικτό.

(5)

Η πλέον κατάλληλη θέση για τη γενική προειδοποίηση και το ενημερωτικό μήνυμα στα σακουλάκια με επίπεδο πάτο είναι στην επιφάνεια στο κάτω μέρος της σακούλας, ιδίως δεδομένου ότι οι εσωτερικές επιφάνειες καλύπτονται από το περιεχόμενο της σακούλας.

(6)

Οι διαστάσεις των προειδοποιήσεων πρέπει να υπολογίζονται σε σχέση με τις διαστάσεις των επιφανειών όταν το πακέτο είναι κλειστό, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 5 της οδηγίας 2014/40/ΕΕ.

(7)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 25 της οδηγίας 2014/40/ΕΕ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Η παρούσα απόφαση θεσπίζει κανόνες για την ακριβή θέση των γενικών προειδοποιήσεων και των ενημερωτικών μηνυμάτων στον καπνό για στριφτά τσιγάρα που πωλείται σε σακουλάκι.

Άρθρο 2

Θέση της γενικής προειδοποίησης και του ενημερωτικού μηνύματος σε ορθογώνια σακουλάκια

1.   Στον καπνό για στριφτά τσιγάρα σε ορθογώνια σακουλάκια με καπάκι που καλύπτει το άνοιγμα («ορθογώνια σακουλάκια») η γενική προειδοποίηση και το ενημερωτικό μήνυμα τυπώνονται στις δύο επιφάνειες που γίνονται ορατές όταν ανοίγει πλήρως η μονάδα συσκευασίας, όπως περιγράφεται στις ενότητες 1 και 2 του παραρτήματος.

Η γενική προειδοποίηση και το ενημερωτικό μήνυμα τοποθετούνται στο άνω άκρο και καλύπτουν το 50 % των επιφανειών στις οποίες τυπώνονται, όπως περιγράφεται στις ενότητες 1 και 2 του παραρτήματος.

Η γενική προειδοποίηση τυπώνεται στην άνω επιφάνεια.

2.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, έως τις 20 Μαΐου 2018, οι ακόλουθοι κανόνες εφαρμόζονται για τον καπνό για στριφτά τσιγάρα σε ορθογώνια σακουλάκια με καπάκι περιτύλιξης που κατασκευάζονται από πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο ή πλαστικοποιημένο υλικό, όπως περιγράφεται στην ενότητα 3 του παραρτήματος:

α)

το ενημερωτικό μήνυμα πρέπει να τοποθετείται πάνω στην επιφάνεια που γίνεται ορατή όταν η μονάδα συσκευασίας είναι εν μέρει ανοικτή·

β)

η γενική προειδοποίηση πρέπει να τοποθετείται στην κάτω επιφάνεια που γίνεται ορατή όταν η μονάδα συσκευασίας είναι πλήρως ανοικτή·

γ)

το εσωτερικό του καπακιού, το οποίο γίνεται ορατό όταν η μονάδα συσκευασίας είναι πλήρως ανοικτή, δεν φέρει εκτύπωση και δεν χρησιμοποιείται καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο·

δ)

η γενική προειδοποίηση και το ενημερωτικό μήνυμα τοποθετούνται στο άνω άκρο των αντίστοιχων επιφανειών στις οποίες τυπώνονται.

Άρθρο 3

Θέση της γενικής προειδοποίησης και του ενημερωτικού μηνύματος σε σακουλάκια με επίπεδο πάτο

1.   Στον καπνό για στριφτά τσιγάρα σε σακουλάκια με επίπεδο πάτο η γενική προειδοποίηση και το ενημερωτικό μήνυμα τοποθετούνται στις επιφάνειες του πάτου της σακούλας που γίνονται ορατές όταν η σακούλα κείτεται στην οπίσθια όψη της («βάση της μονάδας συσκευασίας»), όπως περιγράφεται στην ενότητα 4 του παραρτήματος.

2.   Η γενική προειδοποίηση τυπώνεται στην επιφάνεια πάνω από την πτύχωση στη βάση της συσκευασίας μονάδας και το ενημερωτικό μήνυμα στην επιφάνεια κάτω από την πτύχωση. Η γενική προειδοποίηση και το ενημερωτικό μήνυμα καλύπτουν το 50 % των αντίστοιχων επιφανειών στις οποίες τυπώνονται. Οι επιφάνειες υπολογίζονται με βάση τις διαστάσεις τους μετά τη σφράγιση των άκρων τους.

Άρθρο 4

Μεταβατική διάταξη

Ο καπνός για στριφτά τσιγάρα σε σακουλάκια που παράγονται ή τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία μέχρι τις 20 Μαΐου 2018 και επισημαίνονται με γενική προειδοποίηση και ενημερωτικό μήνυμα σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 μπορεί να διατίθεται στην αγορά έως τις 20 Μαΐου 2019.

Άρθρο 5

Αποδέκτες

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 24 Σεπτεμβρίου 2015.

Για την Επιτροπή

Vytenis ANDRIUKAITIS

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 127 της 29.4.2014, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Γραφικές παραστάσεις για την ακριβή θέση της γενικής προειδοποίησης και του ενημερωτικού μηνύματος που αναφέρονται στο άρθρο 2 και στο άρθρο 3

1.   ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΗ ΒΑΣΗ (ΑΡΘΡΟ 2 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1)

Image Image

2.   ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΠΕΡΙΤΥΛΙΞΗΣ (ΑΡΘΡΟ 2 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1)

Image Image

3.   ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΠΕΡΙΤΥΛΙΞΗΣ (ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΑΡΘΡΟ 2 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2)

Image Image

4.   ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΤΟ (ΑΡΘΡΟ 3)

Image Image

29.9.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 252/56


EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/1736 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 28ης Σεπτεμβρίου 2015

σχετικά με την άρνηση έγκρισης της ουσίας triflumuron ως υπάρχουσας δραστικής ουσίας με σκοπό τη χρήση σε βιοκτόνα για τον τύπο προϊόντων 18

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων (1), και ιδίως το άρθρο 89 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1062/2014 της Επιτροπής (2) θεσπίζει κατάλογο των υπαρχουσών δραστικών ουσιών που πρέπει να αξιολογηθούν με σκοπό την πιθανή τους έγκριση για χρήση σε βιοκτόνα. Ο εν λόγω κατάλογος περιλαμβάνει την ουσία triflumuron.

(2)

Η ουσία triflumuron αξιολογήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 2 της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3) με σκοπό τη χρήση της στον τύπο προϊόντων 18, εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για τον έλεγχο άλλων αρθροπόδων, που ορίζεται στο παράρτημα V της εν λόγω οδηγίας και αντιστοιχεί στον τύπο προϊόντων 18, που ορίζεται στο παράρτημα V του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

(3)

Η Ιταλία ορίστηκε ως αρμόδια αρχή αξιολόγησης και, στις 30 Σεπτεμβρίου 2008, υπέβαλε στην Επιτροπή τις εκθέσεις αξιολόγησης, συνοδευόμενες από τις συστάσεις της, σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφοι 4 και 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1451/2007 της Επιτροπής (4).

(4)

Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1062/2014, η γνώμη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων διατυπώθηκε στις 3 Φεβρουαρίου 2015 από την επιτροπή βιοκτόνων, αφού ελήφθησαν υπόψη τα συμπεράσματα της αρμόδιας αρχής αξιολόγησης.

(5)

Από την ανωτέρω γνώμη προκύπτει ότι τα βιοκτόνα που χρησιμοποιούνται για τον τύπο προϊόντων 18 και περιέχουν την ουσία triflumuron δεν μπορεί να αναμένεται ότι θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις του άρθρου 5 της οδηγίας 98/8/ΕΚ. Με βάση τα σενάρια που εξετάστηκαν στο πλαίσιο της αξιολόγησης περιβαλλοντικού κινδύνου, διαπιστώθηκαν μη αποδεκτοί κίνδυνοι για τα υδάτινα και χερσαία στοιχεία του περιβάλλοντος.

(6)

Επομένως, δεν κρίνεται σκόπιμο να εγκριθεί η ουσία triflumuron με σκοπό τη χρήση σε βιοκτόνα για τον τύπο προϊόντων 18.

(7)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για τα βιοκτόνα προϊόντα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η ουσία triflumuron (αριθ. EC 264-980-3; αριθ. CAS 64628-44-0) δεν εγκρίνεται ως δραστική ουσία για χρήση σε βιοκτόνα για τον τύπο προϊόντων 18.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 28 Σεπτεμβρίου 2015.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 167 της 27.6.2012, σ. 1.

(2)  Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1062/2014 της Επιτροπής, της 4ης Αυγούστου 2014, σχετικά με το πρόγραμμα εργασιών για τη συστηματική εξέταση όλων των υπαρχουσών δραστικών ουσιών που περιέχονται σε βιοκτόνα τα οποία αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 294 της 10.10.2014, σ. 1).

(3)  Οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 1998, για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά (ΕΕ L 123 της 24.4.1998, σ. 1).

(4)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1451/2007 της Επιτροπής, της 4ης Δεκεμβρίου 2007, σχετικά με τη δεύτερη φάση του δεκαετούς προγράμματος εργασιών που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2 της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά (ΕΕ L 325 της 11.12.2007, σ. 3).


29.9.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 252/58


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/1737 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 28ης Σεπτεμβρίου 2015

για τη μετάθεση της ημερομηνίας λήξης της έγκρισης της βρωμαδιολόνης, της χλωροφακινόνης και της coumatetralyl για χρήση σε βιοκτόνα του τύπου προϊόντων 14

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων (1), και ιδίως το άρθρο 14 παράγραφος 5,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Οι δραστικές ουσίες βρωμαδιολόνη, χλωροφακινόνη και coumatetralyl συμπεριλήφθηκαν στο παράρτημα I της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2) για χρήση σε βιοκτόνα του τύπου προϊόντων 14 και σύμφωνα με το άρθρο 86 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 θεωρούνται ότι έχουν εγκριθεί δυνάμει του εν λόγω κανονισμού με την επιφύλαξη των προδιαγραφών και των όρων που καθορίζονται στο παράρτημα I της εν λόγω οδηγίας.

(2)

Η έγκρισή τους θα λήξει στις 30 Ιουνίου 2016. Σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, υποβλήθηκαν αιτήσεις για την ανανέωση της έγκρισης των εν λόγω δραστικών ουσιών.

(3)

Λόγω των κινδύνων που εντοπίστηκαν κατά τη χρήση των δραστικών ουσιών βρωμαδιολόνη, χλωροφακινόνη και coumatetralyl, η ανανέωση της έγκρισής τους υπόκειται σε αξιολόγηση εναλλακτικής δραστικής ουσίας ή ουσιών. Επίσης, λόγω των χαρακτηριστικών τους, η έγκριση αυτών των δραστικών ουσιών μπορεί να ανανεωθεί μόνον εφόσον αποδειχθεί ότι πληρούν τουλάχιστον μία από τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

(4)

Η Επιτροπή ξεκίνησε μελέτη σχετικά με τα μέτρα μείωσης του κινδύνου η οποία μπορεί να εφαρμοστεί στα αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνων, με σκοπό να προτείνει τα μέτρα που είναι πλέον κατάλληλα για τη μείωση των κινδύνων που συνδέονται με τις ιδιότητες των εν λόγω δραστικών ουσιών.

(5)

Θα πρέπει να δοθεί στους αιτούντες για την ανανέωση της έγκρισης αυτών των δραστικών ουσιών η δυνατότητα να συμπεριλάβουν τα συμπεράσματα της μελέτης στην αίτησή τους. Επιπλέον, τα συμπεράσματα της εν λόγω μελέτης θα πρέπει να συνεκτιμώνται όταν λαμβάνονται αποφάσεις σχετικά με την ανανέωση της έγκρισης όλων των αντιπηκτικών τρωκτικοκτόνων.

(6)

Για να διευκολυνθεί η εξέταση και η σύγκριση των κινδύνων και των πλεονεκτημάτων όλων των αντιπηκτικών τρωκτικοκτόνων, καθώς και των μέτρων για τη μείωση των κινδύνων που εφαρμόζονται σε αυτά, η αξιολόγηση της βρωμαδιολόνης, της χλωροφακινόνης και της coumatetralyl θα πρέπει να αναβληθεί μέχρι να υποβληθεί η τελευταία αίτηση για την ανανέωση του τελευταίου αντιπηκτικού τρωκτικοκτόνου. Οι αιτήσεις για την ανανέωση της έγκρισης των τελευταίων αντιπηκτικών τρωκτικοκτόνων, δηλαδή της βρωδιφακούμης (brodifacoum), της βαρφαρίνης και της νατριούχου βαρφαρίνης, αναμένεται να υποβληθούν έως τις 31 Ιουλίου 2015.

(7)

Κατά συνέπεια, για λόγους πέραν από τον έλεγχο των αιτούντων, η έγκριση της βρωμαδιολόνης, της χλωροφακινόνης και της coumatetralyl είναι πιθανόν να λήξει πριν από τη λήψη απόφασης σχετικά με την ανανέωσή τους. Είναι επομένως σκόπιμη η χρονική μετάθεση της ημερομηνίας λήξης της έγκρισης αυτών των δραστικών ουσιών για επαρκές χρονικό διάστημα, ώστε να καταστεί δυνατή η εξέταση των αιτήσεων.

(8)

Εκτός από την ημερομηνία λήξης της έγκρισης, οι εν λόγω ουσίες πρέπει να παραμείνουν εγκεκριμένες με την επιφύλαξη των προδιαγραφών και των όρων που καθορίζονται στο παράρτημα I της οδηγίας 98/8/ΕΚ.

(9)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για τα βιοκτόνα προϊόντα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η ημερομηνία λήξης της έγκρισης της βρωμαδιολόνης, της χλωροφακινόνης και της coumatetralyl για χρήση σε βιοκτόνα του τύπου προϊόντων 14 μετατίθεται για τις 30 Ιουνίου 2018.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 28 Σεπτεμβρίου 2015.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 167 της 27.6.2012, σ. 1.

(2)  Οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 1998, για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά (ΕΕ L 123 της 24.4.1998, σ. 1).