ISSN 1977-0669

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 157

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

58ό έτος
23 Ιουνίου 2015


Περιεχόμενα

 

II   Μη νομοθετικές πράξεις

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/960 του Συμβουλίου, της 19ης Ιουνίου 2015, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/104 όσον αφορά ορισμένες αλιευτικές δυνατότητες

1

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/961 του Συμβουλίου, της 22ας Ιουνίου 2015, για την εφαρμογή του κανονισμού (EE) αριθ. 36/2012 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Συρία

20

 

*

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/962 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2014, για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2010/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την παροχή σε επίπεδο Ένωσης υπηρεσιών πληροφόρησης για την κυκλοφορία σε πραγματικό χρόνο ( 1 )

21

 

 

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/963 της Επιτροπής, της 22ας Ιουνίου 2015, για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

32

 

 

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/964 της Επιτροπής, της 22ας Ιουνίου 2015, σχετικά με τον καθορισμό των ποσοτήτων που πρέπει να προστίθενται στην ποσότητα που καθορίστηκε για την υποπερίοδο από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015 στο πλαίσιο των δασμολογικών ποσοστώσεων που ανοίχθηκαν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 442/2009 στον τομέα του χοιρείου κρέατος

34

 

 

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/965 της Επιτροπής, της 22ας Ιουνίου 2015, σχετικά με τον προσδιορισμό των ποσοτήτων που πρέπει να προστεθούν στην ποσότητα που καθορίστηκε για την υποπερίοδο από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015 στο πλαίσιο της δασμολογικής ποσόστωσης που ανοίχθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 536/2007 για το κρέας πουλερικών καταγωγής Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής

36

 

 

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/966 της Επιτροπής, της 22ας Ιουνίου 2015, σχετικά με τον προσδιορισμό των ποσοτήτων που πρέπει να προστεθούν στην ποσότητα που καθορίστηκε για την υποπερίοδο από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015 στο πλαίσιο των δασμολογικών ποσοστώσεων που ανοίχθηκαν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 539/2007 στον τομέα των αυγών και των αυγοαλβουμινών

38

 

 

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/967 της Επιτροπής, της 22ας Ιουνίου 2015, σχετικά με τον προσδιορισμό των ποσοτήτων που πρέπει να προστεθούν στην ποσότητα που καθορίστηκε για την υποπερίοδο από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015 στο πλαίσιο των δασμολογικών ποσοστώσεων που ανοίχθηκαν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1384/2007 για το κρέας πουλερικών καταγωγής Ισραήλ

40

 

 

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/968 της Επιτροπής, της 22ας Ιουνίου 2015, για τον καθορισμό των ποσοτήτων που πρέπει να προστεθούν στην ποσότητα που καθορίστηκε για την υποπερίοδο από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015 στο πλαίσιο των δασμολογικών ποσοστώσεων που ανοίχθηκαν με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 412/2014 για τα αυγά, τα προϊόντα αυγών και τις αυγοαλβουμίνες καταγωγής Ουκρανίας

42

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

*

Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2015/969 της Επιτροπής Πολιτικής και Ασφάλειας, της 19ης Ιουνίου 2015, για την παράταση της θητείας του αρχηγού αποστολής της αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επιβολή του κράτους δικαίου στο Κοσσυφοπέδιο (EULEX ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙΟ)

44

 

*

Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2015/970 του Συμβουλίου, της 22ας Ιουνίου 2015, για την παράταση της εντολής του ειδικού εντεταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη

45

 

*

Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2015/971 του Συμβουλίου, της 22ας Ιουνίου 2015, για την τροποποίηση της απόφασης 2014/512/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία

50

 

*

Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2015/972 του Συμβουλίου, της 22ας Ιουνίου 2015, για την έναρξη της στρατιωτικής επιχείρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Νότια Κεντρική Μεσόγειο (EUNAVFOR MED)

51

 

*

Εκτελεστική απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2015/973 του Συμβουλίου, της 22ας Ιουνίου 2015, για την εφαρμογή της απόφασης 2013/255/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά της Συρίας

52

 

*

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2015/974 της Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2015, με την οποία επιτρέπεται στα κράτη μέλη να εκδώσουν ορισμένες παρεκκλίσεις σύμφωνα με την οδηγία 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2015) 4087]

53

 

*

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2015/975 της Επιτροπής, της 19ης Ιουνίου 2015, σχετικά με μέτρο που έλαβε η Ισπανία, σύμφωνα με την οδηγία 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την απαγόρευση της διάθεσης στην αγορά κρουστικού δραπάνου που εισάγεται στην Ισπανία από τη HIDALGO'S GROUP, Ισπανία [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2015) 4086]  ( 1 )

96

 

 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

 

*

Σύσταση (ΕΕ) 2015/976 της Επιτροπής, της 19ης Ιουνίου 2015, σχετικά με την παρακολούθηση της παρουσίας αλκαλοειδών τροπανίου στα τρόφιμα ( 1 )

97

 

 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΣΤΑΘΕΙ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

 

*

Απόφαση αριθ. 1/2014 του συμβουλίου σύνδεσης ΕΕ–Ουκρανίας, της 15ης Δεκεμβρίου 2014, για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισμού του συμβουλίου σύνδεσης, της επιτροπής σύνδεσης και των υποεπιτροπών [2015/977]

99

 

*

Απόφαση αριθ. 2/2014 του συμβουλίου σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας, της 15ης Δεκεμβρίου 2014, για τη συγκρότηση δύο υποεπιτροπών [2015/978]

110

 

 

Διορθωτικά

 

*

Διορθωτικό στην οδηγία 2014/68/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα του εξοπλισμού υπό πίεση στην αγορά ( ΕΕ L 189 της 27.6.2014 )

112

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις των οποίων οι τίτλοι έχουν τυπωθεί με λευκά στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


II Μη νομοθετικές πράξεις

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

23.6.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 157/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2015/960 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 19ης Ιουνίου 2015

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/104 όσον αφορά ορισμένες αλιευτικές δυνατότητες

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 43 παράγραφος 3,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Τον Ιούνιο του 2014, το Διεθνές Συμβούλιο για την Εξερεύνηση των Θαλασσών (ICES) δημοσίευσε επιστημονική γνώμη για το απόθεμα λαβρακιού στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό, και επιβεβαίωσε ότι το απόθεμα αυτό μειώθηκε ραγδαία από το 2012 και έπειτα. Επιπλέον, η Επιστημονική, Τεχνική και Οικονομική Επιτροπή Αλιείας (ΕΤΟΕΑ) αξιολόγησε τον βαθμό κατά τον οποίο τα ισχύοντα εθνικά μέτρα προστατεύουν το λαβράκι και, γενικά, έκρινε ότι είναι αναποτελεσματικά. Το λαβράκι είναι είδος με σχετικά αργή ανάπτυξη και ενηλικίωση. Η θνησιμότητα λόγω αλιείας του λαβρακιού στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό είναι επί του παρόντος τέσσερις φορές υψηλότερη από αυτήν που θα εξασφάλιζε τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση (ΜΒΑ).

(2)

Με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2015/111 (1), με βάση το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2), η Επιτροπή ενέκρινε επείγοντα μέτρα για τη μείωση της θνησιμότητας λόγω αλιείας των σκαφών πελαγικής αλιείας που στοχεύουν σε αναπαραγωγικές συγκεντρώσεις λαβρακιού. Ο εν λόγω εκτελεστικός κανονισμός έληξε στις 30 Απριλίου 2015.

(3)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2015/104 του Συμβουλίου (3) τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/523 του Συμβουλίου (4), με στόχο να μειωθούν οι επιπτώσεις της ερασιτεχνικής αλιείας στη θνησιμότητα λόγω αλιείας.

(4)

Είναι αναγκαία η περαιτέρω μείωση των αλιευμάτων και τα αλιεύματα στοχευόμενης εμπορικής αλιείας θα πρέπει, ως εκ τούτου, να περιοριστούν με την επιβολή μηνιαίων ορίων αλιευμάτων στις διαιρέσεις ICES IVb και IVc, καθώς και VIId, VIIe, VIIf και VIIh. Στις διαιρέσεις ICES VIIa και VIIg, θα πρέπει να επιβληθούν μηνιαία όρια αλιευμάτων μόνο στα χωρικά ύδατα του Ηνωμένου Βασιλείου. Αυτή η μείωση αλιευμάτων αναμένεται ότι θα επιτρέψει στους αλιείς να προσαρμόσουν τη σημερινή αλιευτική τους συμπεριφορά ώστε να αποφεύγουν το λαβράκι, ενώ ταυτόχρονα θα τους επιτρέπεται να διατηρούν παρεμπίπτοντα αλιεύματα έως ένα βαθμό.

(5)

Επιπροσθέτως, τα μέτρα διατήρησης που έλαβε η Ιρλανδία, ιδίως οι απαγορεύσεις στην αλίευση, τη διατήρηση επί του σκάφους, τη μεταφόρτωση, τη μεταφορά ή την εκφόρτωση λαβρακιού, θα πρέπει να διατηρηθούν και να επεκταθούν ώστε να καλύψουν όλα τα σκάφη της Ένωσης που δραστηριοποιούνται στις διαιρέσεις ICES VIIb, VIIc, VIIj και VIIk. Τα εν λόγω μέτρα πρέπει επίσης να επιβληθούν στις διαιρέσεις ICES VIIa και VIIg, πλην των υδάτων εντός 12 ναυτικών μιλίων από τη γραμμή βάσης, που τελούν υπό την κυριαρχία του Ηνωμένου Βασιλείου, όπου εφαρμόζεται το καθεστώς μηνιαίου ορίου αλιευμάτων.

(6)

Τα αλιεύματα των αποθεμάτων λαβρακιού πρέπει να παρακολουθούνται σε μηνιαία βάση μέσω της συλλογής δεδομένων από τα κράτη μέλη.

(7)

Η συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και της κυβέρνησης της Δανίας και της τοπικής κυβέρνησης της Γροιλανδίας, αφετέρου (5), και το πρωτόκολλο για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στην εν λόγω συμφωνία (6), προβλέπουν ότι η Ένωση πρόκειται να λάβει 7,7 % των συνολικών επιτρεπόμενων αλιευμάτων (TAC) για τον καπελάνο στα ύδατα της Γροιλανδίας των ζωνών ICES V και XIV.

(8)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2015/104 καθόρισε ενωσιακή ποσόστωση 0 τόνων για το 2015 για το απόθεμα καπελάνου στα εν λόγω ύδατα της Γροιλανδίας.

(9)

Στις 13 Μαΐου 2015 η Ένωση έλαβε πληροφορίες από τις αρχές της Γροιλανδίας σύμφωνα με τις οποίες τα TAC για τον καπελάνο στα ύδατα της Γροιλανδίας των υποπεριοχών ICES V και XIV είχαν καθοριστεί για την περίοδο από 20ής Ιουνίου 2015 έως 30ής Απριλίου 2016, προσφέροντας στην Ένωση ποσόστωση 23 100 τόνων. Ενδείκνυται οι αλιευτικές δυνατότητες της Ένωσης να καθοριστούν και να κατανεμηθούν αναλόγως.

(10)

Στο πλαίσιο των ετήσιων διαβουλεύσεων σχετικά με την αλιεία μεταξύ της Ένωσης και της Νορβηγίας, η Ένωση δεσμεύτηκε να χορηγήσει στη Νορβηγία πρόσθετη ποσόστωση 20 000 τόνων καπελάνου στα ύδατα Γροιλανδίας της ζώνης ICES XIV για το 2015. Είναι σκόπιμο να κατανεμηθεί η εν λόγω ποσότητα από την ποσόστωση της Ένωσης που διατίθεται στα εν λόγω ύδατα. Τα όρια αλιευμάτων καπελάνου που προβλέπονται βάσει του παρόντος κανονισμού ισχύουν από 20ής Ιουνίου 2015.

(11)

Η Νορβηγία συμφώνησε να αυξήσει τις ποσοστώσεις της Ένωσης για τα ακόλουθα αποθέματα: για το γάδο στα ύδατα της Νορβηγίας στις ζώνες Ι και ΙΙ κατά 1 512 τόνους· για τον εγκλεφίνο στα ύδατα της Νορβηγίας στις ζώνες Ι και ΙΙ κατά 88 τόνους· για τη μουρούνα στα ύδατα της Νορβηγίας της ζώνης ΙV κατά 150 τόνους και για τον εγκλεφίνο στη ζώνη ΙV και στα ύδατα της Ένωσης στη ζώνη ΙΙα κατά 250 τόνους. Οι αντίστοιχοι πίνακες TAC θα πρέπει επομένως να επικαιροποιηθούν αναλόγως.

(12)

Είναι αναγκαίο να διευκρινιστεί ότι το ποσοστό ελαστικότητας 5 % ανά περιοχή (ειδικός όρος) για τον κυματόβατο εφαρμόζεται μόνο στην ποσόστωση παρεμπιπτόντων αλιευμάτων κυματόβατου.

(13)

Ορισμένα αλιεύματα σκυλογαλέου μπορούν να επιτραπούν, ενώ η απαγόρευση για την αλιεία σκυλογαλέου με παραγάδι θα πρέπει να διατηρηθεί.

(14)

Τα συμβαλλόμενα μέρη της Επιτροπής Αλιείας Βορειοανατολικού Ατλαντικού (NEAFC) δεν μπόρεσαν να συμφωνήσουν σχετικά με ένα κατάλληλο μέτρο διαχείρισης για το κοκκινόψαρο στα διεθνή ύδατα των υποπεριοχών I και II του ICES για το 2015 και το ICES δήλωσε ότι το συνιστώμενο αλίευμα από όλα τα μέρη δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους 30 000 τόνους. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η αλιεία για το απόθεμα αυτό λαμβάνει χώρα τόσο εντός των υδάτων των παράκτιων κρατών όσο και σε διεθνή ύδατα, η Ένωση είχε συστήσει κατά την ετήσια σύνοδο της NEAFC, τον Νοέμβριου του 2014, τη θέσπιση μέτρου για τον περιορισμό της εν λόγω αλιείας σε 19 500 τόνους. Ελλείψει μέτρου διαχείρισης της NEAFC, όπως το 2014, η αλιεία σε διεθνή ύδατα για το 2015 θα πρέπει να περιορισθεί σε 19 500 τόνους για τα σκάφη από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη της NEAFC στην περιοχή αυτή, συμπεριλαμβανομένων των σκαφών της Ένωσης.

(15)

Οι διαβουλεύσεις θα συνεχιστούν το 2015 όσον αφορά στις αλιευτικές δυνατότητες του αποθέματος κοκκινόψαρου στα νορβηγικά ύδατα των ζωνών Ι και ΙΙ. Τα όρια αλιευμάτων αυτού του αποθέματος θα καθοριστούν εντός του 2015, λαμβάνοντας υπόψη το αποτέλεσμα αυτών των διαβουλεύσεων.

(16)

Για να αποτυπωθεί σωστά η κατανομή αλιευτικών εργαλείων του ισπανικού θυνναλιευτικού στόλου για το 2015, είναι αναγκαία η τροποποίηση του παραρτήματος IV του κανονισμού (ΕΕ) 2015/104 που καθορίζει τους περιορισμούς αλιείας, εκτροφής και πάχυνσης του τόνου.

(17)

Σκάφος με τη σημαία της Γαλλίας που σκόπευε να αλιεύσει τροπικό τόνο στην Επιτροπή Τόνου του Ινδικού Ωκεανού (IOTC) είχε πρόσφατα μετανηολογηθεί ως ιταλικό σκάφος. Η αντίστοιχη αλιευτική ικανότητα εκπεφρασμένη σε ολική χωρητικότητα που έχει χορηγηθεί στη Γαλλία στο παράρτημα VI του κανονισμού (ΕΕ) 2015/104 θα πρέπει, ως εκ τούτου, να μεταφερθεί στην Ιταλία. Η μεταφορά αυτή δεν υπερβαίνει τα όρια αλιευτικής ικανότητας για την Ιταλία που καθορίζονται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 και δε θίγει τα όρια δυνατοτήτων που καθορίζονται από την IOTC.

(18)

Θα πρέπει να γίνουν ορισμένες διορθώσεις στον κανονισμό 2015/104 προκειμένου να διασφαλίζεται ότι, με τη στρογγυλοποίηση, το σύνολο των ποσοστώσεων των κρατών μελών δεν υπερβαίνει τη διαθέσιμη ποσόστωση για την Ένωση και είτε να αντιμετωπιστούν τυπογραφικές ανακρίβειες είτε να προστεθούν κωδικοί αναφοράς.

(19)

Κατά συνέπεια, ο κανονισμός (ΕΕ) 2015/104 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(20)

Είναι αναγκαίο τα μέτρα που περιλαμβάνονται στον παρόντα κανονισμό να αρχίσουν να εφαρμόζονται το συντομότερο δυνατό. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει, επομένως, να τεθεί σε ισχύ την επομένη της ημερομηνίας δημοσίευσής του,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στον κανονισμό (ΕΕ) 2015/104 παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 9α

Μέτρα όσον αφορά το λαβράκι

1.   Απαγορεύεται στα σκάφη της ΕΕ η αλίευση, η διατήρηση επί του σκάφους, η μετατόπιση, η μεταφόρτωση ή η εκφόρτωση ποσοτήτων λαβρακιού που αλιεύεται στους ακόλουθους τομείς, που υπερβαίνουν τα όρια που καθορίζονται στην παράγραφο 2:

α)

διαιρέσεις ICES IVb, IVc, VIId, VIIe, VIIf και VIIh·

β)

ύδατα εντός 12 ναυτικών μιλίων από τη γραμμή βάσης υπό την κυριαρχία του Ηνωμένου Βασιλείου στις διαιρέσεις ICES VIIa, VIIg.

2.   Για την εφαρμογή της παραγράφου 1, ισχύουν τα ακόλουθα όρια αλιευμάτων:

Ομάδες εργαλείων, κωδικοί και κατηγορίες (7)

Μέγιστο επιτρεπόμενο αλίευμα λαβρακιού ανά σκάφος ανά ημερολογιακό μήνα (σε kg)

Μεσοπελαγικές ή πελαγικές τράτες, συμπεριλαμβανομένων των ΟΤΜ και ΡΤΜ

1 500

Όλα τα είδη βενθοπελαγικής τράτας, συμπεριλαμβανομένων των δανικών/σκωτσέζικων γρίπων, συμπεριλαμβανομένων των OTB, OTT, PTB, TBB, SSC, SDN, SPR, SV, SB, SX, TBN, TBS και TB

1 800

Όλα τα είδη GN, όλα τα παρασυρόμενα και σταθερά (μανωμένα) δίχτυα, συμπεριλαμβανομένων των GTR, GNS, GND, FYK, FPN και FIX

1 000

Όλα τα παραγάδια ή σκάφη αλιείας με καλάμι συμπεριλαμβανομένων των LHP, LHM, LLD, LL, LTL, LX και LLS

1 300

Γρι γρι, κωδικοί εργαλείων PS και LA

3 000

3.   Για τα σκάφη της Ένωσης που χρησιμοποιούν περισσότερα του ενός εργαλεία σε ένα ημερολογιακό μήνα, εφαρμόζεται το χαμηλότερο όριο αλιευμάτων που ορίζεται στην παράγραφο 2 για τα δύο εργαλεία.

4.   Τα όρια αλιευμάτων που ορίζονται στην παράγραφο 2 δεν είναι δυνατόν να μεταφερθούν από τον ένα μήνα στον άλλο ή μεταξύ των σκαφών.

5.   Απαγορεύεται στα σκάφη της ΕΕ η διατήρηση επί του σκάφους, η μετατόπιση, η μεταφόρτωση ή η εκφόρτωση ποσοτήτων λαβρακιού που αλιεύεται στις διαιρέσεις ICES VIIb, VIIc, VIIj και VIIk, καθώς και στα ύδατα των διαιρέσεων της ζώνης ICES VIIa και VIIg που βρίσκονται πλέον των 12 ναυτικών μιλίων από τις γραμμές βάσης που τελούν υπό την κυριαρχία του Ηνωμένου Βασιλείου.

6.   Τα κράτη μέλη αναφέρουν στην Επιτροπή τα αλιεύματα λαβρακιού ανά τύπο εργαλείου, το αργότερο εντός 20 ημερών μετά το τέλος κάθε μήνα.».

Άρθρο 2

1.   Το παράρτημα IΑ του κανονισμού (ΕΕ) 2015/104 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα I του παρόντος κανονισμού.

2.   Το παράρτημα IΒ του κανονισμού (ΕΕ) 2015/104 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα II του παρόντος κανονισμού.

3.   Το παράρτημα IC του κανονισμού (ΕΕ) 2015/104 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα III του παρόντος κανονισμού.

4.   Το παράρτημα ID του κανονισμού (ΕΕ) 2015/104 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα IV του παρόντος κανονισμού.

5.   Το παράρτημα IF του κανονισμού (ΕΕ) 2015/104 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα V του παρόντος κανονισμού.

6.   Το παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΕ) 2015/104 αντικαθίσταται από το κείμενο που εμφανίζεται στο παράρτημα VI του παρόντος κανονισμού.

7.   Το παράρτημα VI του κανονισμού (ΕΕ) 2015/104 αντικαθίσταται από το κείμενο που εμφανίζεται στο παράρτημα VII του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της ημερομηνίας δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Λουξεμβούργο, 19 Ιουνίου 2015.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. REIRS


(1)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/111 της Επιτροπής, της 26ης Ιανουαρίου 2015, όσον αφορά τη θέσπιση μέτρων για την εξάλειψη σοβαρής απειλής για τη διατήρηση του αποθέματος του λαβρακιού (Dicentrarchus labrax) στην Κελτική Θάλασσα, στη Μάγχη, στη Θάλασσα της Ιρλανδίας και στο νότιο τμήμα της Βόρειας Θάλασσας (ΕΕ L 20 της 27.1.2015, σ. 31).

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την κοινή αλιευτική πολιτική, την τροποποίηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 και (ΕΚ) αριθ. 639/2004 και της απόφασης 2004/585/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 22).

(3)  Κανονισμός (ΕΕ) 2015/104 του Συμβουλίου, της 19ης Ιανουαρίου 2015, σχετικά με τον καθορισμό, για το 2015, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων στα ενωσιακά ύδατα, και για τα ενωσιακά σκάφη, σε ορισμένα μη ενωσιακά ύδατα, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 43/2014 καθώς και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 779/2014 (ΕΕ L 22 της 28.1.2015, σ. 1).

(4)  Κανονισμός (ΕΕ) 2015/523 του Συμβουλίου, της 25ης Μαρτίου 2015, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 43/2014 και 2015/104 όσον αφορά ορισμένες αλιευτικές δυνατότητες (ΕΕ L 84 της 28.3.2015, σ. 1).

(5)  ΕΕ L 172 της 30.6.2007, σ. 4.

(6)  ΕΕ L 293 της 23.10.2012, σ. 5.

(7)  Σύμφωνα με τους άλφα 3 κωδικούς για αλιευτικά εργαλεία του FAO.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

1.

Ο πίνακας αλιευτικών δυνατοτήτων εγκλεφίνου (Melanogrammus aeglefinus) στο IV και στα ενωσιακά ύδατα του IIa αντικαθίσταται από τον ακόλουθο πίνακα:

Είδος:

Εγκλεφίνος

Melanogrammus aeglefinus

Ζώνη:

IV· ενωσιακά ύδατα της IIa

(HAD/2AC4.)

Βέλγιο

254

 

 

Δανία

1 745

 

 

Γερμανία

1 111

 

 

Γαλλία

1 936

 

 

Κάτω Χώρες

190

 

 

Σουηδία

176

 

 

Ηνωμένο Βασίλειο

28 785

 

 

Ένωση

34 197

 

 

Νορβηγία

6 514

 

 

TAC

40 711

 

Αναλυτικό TAC

Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 3 του παρόντος κανονισμού

εντός των ορίων των ανωτέρω ποσοστώσεων, στις ακόλουθες ζώνες μπορούν να αλιεύονται κατ' ανώτατο όριο οι κάτωθι ποσότητες:

 

Νορβηγικά ύδατα της IV (HAD/*04N-)

Ένωση

25 252

2.

Οι πίνακας αλιευτικών δυνατοτήτων για τη μουρούνα (Molva molva) στα νορβηγικά ύδατα της διαίρεσης ΙV αντικαθίσταται από τον ακόλουθο πίνακα:

Είδος:

Μουρούνα

Molva molva

Ζώνη:

Νορβηγικά ύδατα της IV

(LIN/04-N.)

Βέλγιο

8

 

 

Δανία

965

 

 

Γερμανία

27

 

 

Γαλλία

11

 

 

Κάτω Χώρες

2

 

 

Ηνωμένο Βασίλειο

87

 

 

Ένωση

1 100

 

 

TAC

Άνευ αντικειμένου

 

Αναλυτικό TAC

Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96

Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96

3.

Ο πίνακας των αλιευτικών δυνατοτήτων για τις αλιευτικές δυνατότητες για τα σελάχια (Rajiformes) στα ενωσιακά ύδατα των VIa, VIb, VIIa-c και VIIe-k αντικαθίσταται από τον ακόλουθο πίνακα:

Είδος:

Σελάχια

Rajiformes

Ζώνη:

Ενωσιακά ύδατα των VIa, VIb, VIIa-c και VII e-k

(SRX/67AKXD)

Βέλγιο

725 (1)  (2)  (3)

 

 

Εσθονία

4 (1)  (2)  (3)

 

 

Γαλλία

3 255 (1)  (2)  (3)

 

 

Γερμανία

10 (1)  (2)  (3)

 

 

Ιρλανδία

1 048 (1)  (2)  (3)

 

 

Λιθουανία

17 (1)  (2)  (3)

 

 

Κάτω Χώρες

3 (1)  (2)  (3)

 

 

Πορτογαλία

18 (1)  (2)  (3)

 

 

Ισπανία

876 (1)  (2)  (3)

 

 

Ηνωμένο Βασίλειο

2 076 (1)  (2)  (3)

 

 

Ένωση

8 032 (1)  (2)  (3)

 

 

TAC

8 032 (3)

 

Προληπτικό TAC

Εφαρμόζεται το άρθρο 11 του παρόντος κανονισμού

4.

Ο πίνακας των αλιευτικών δυνατοτήτων για τις αλιευτικές δυνατότητες για τα σελάχια (Rajiformes) στα ενωσιακά ύδατα της VIId αντικαθίσταται από τον ακόλουθο πίνακα:

Είδος:

Σελάχια

Rajiformes

Ζώνη:

Ενωσιακά ύδατα της VIId

(SRX/07D.)

Βέλγιο

72 (4)  (5)  (6)

 

 

Γαλλία

602 (4)  (5)  (6)

 

 

Κάτω Χώρες

4 (4)  (5)  (6)

 

 

Ηνωμένο Βασίλειο

120 (4)  (5)  (6)

 

 

Ένωση

798 (4)  (5)  (6)

 

 

TAC

798 (6)

 

Προληπτικό TAC

5.

Ο πίνακας των αλιευτικών δυνατοτήτων για τις αλιευτικές δυνατότητες για τα σελάχια (Rajiformes) στα ενωσιακά ύδατα των VIII και IX αντικαθίσταται από τον ακόλουθο πίνακα:

Είδος:

Σελάχια

Rajiformes

Ζώνη:

Ενωσιακά ύδατα των VIII και IX

(SRX/89-C.)

Βέλγιο

7 (7)  (8)

 

 

Γαλλία

1 298 (7)  (8)

 

 

Πορτογαλία

1 051 (7)  (8)

 

 

Ισπανία

1 057 (7)  (8)

 

 

Ηνωμένο Βασίλειο

7 (7)  (8)

 

 

Ένωση

3 420 (7)  (8)

 

 

TAC

3 420 (8)

 

Προληπτικό TAC

6.

Η πρώτη υποσημείωση του πίνακα αλιευτικών δυνατοτήτων για το σκυλόψαρο (Squalus acanthias) στα ενωσιακά ύδατα των IIa και IV καθώς και η πρώτη υποσημείωση των αλιευτικών δυνατοτήτων του πίνακα σκυλόψαρου (Squalus acanthias) στα ενωσιακά και διεθνή ύδατα των I, V, VI, VII, VIII, XII και XIV, αντικαθίστανται ως εξής:

«Το σκυλόψαρο δεν αποτελεί στόχο στις ζώνες που καλύπτονται από το παρόν TAC. Στην περίπτωση που τα δείγματα αλιεύονται κατά λάθος σε τύπους αλιείας που δεν υπόκεινται ακόμη σε υποχρέωση εκφόρτωσης, δεν τους προκαλούνται βλάβες και ελευθερώνονται αμέσως. Οι προηγούμενες διατάξεις ισχύουν με την επιφύλαξη των απαγορεύσεων που προβλέπονται στα άρθρα 12 και 44 του παρόντος κανονισμού για τις ζώνες που προσδιορίζονται σε αυτόν.».

7.

Ο πίνακας των αλιευτικών δυνατοτήτων για το σύκο Νορβηγίας και τα σχετικά παρεμπίπτοντα αλιεύματα (Trisopterus esmarki) στην ΙΙΙa, καθώς και τα ενωσιακά ύδατα IIa και IV αντικαθίσταται από τον ακόλουθο πίνακα:

Είδος:

Σύκο Νορβηγίας και σχετικά παρεμπίπτοντα αλιεύματα

Trisopterus esmarki

Ζώνη:

IIIa· ενωσιακά ύδατα των IIa και IV

(NOP/2A3A4.)

Δανία

127 882 (9)

 

 

Γερμανία

24 (9)  (10)

 

 

Κάτω Χώρες

94 (9)  (10)

 

 

Ένωση

128 000 (9)  (11)

 

 

Νορβηγία

15 000

 

 

Φερόες Νήσοι

7 000 (12)

 

 

TAC

Άνευ αντικειμένου

 

Αναλυτικό TAC

Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96

Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96

8.

Οι πίνακας αλιευτικών δυνατοτήτων για τα υπόλοιπα είδη στα νορβηγικά ύδατα της διαίρεσης ΙV αντικαθίσταται από τον ακόλουθο πίνακα:

Είδος:

Άλλα είδη

Ζώνη:

Νορβηγικά ύδατα της IV

(OTH/04-N.)

Βέλγιο

40

 

 

Δανία

3 624

 

 

Γερμανία

409

 

 

Γαλλία

168

 

 

Κάτω Χώρες

290

 

 

Σουηδία

Άνευ αντικειμένου (13)

 

 

Ηνωμένο Βασίλειο

2 719

 

 

Ένωση

7 250 (14)

 

 

TAC

Άνευ αντικειμένου

 

Προληπτικό TAC

(1)  Τα αλιεύματα των ειδών σελάχι κούκος (Leucoraja naevus) (RJN/67AKXD), καλκανόβατος (Raja clavata) (RJC/67AKXD), ξανθόβατος (Raja brachyura) (RJH/67AKXD), κηλιδόβατος (Raja montagui) (RJM/67AKXD), μικροστιγματόβατος (Raja microocellata) (RJE/67AKXD), στρογγυλόβατος (Raja circularis) (RJI/67AKXD) και ακανθόβατος (Raja fullonica) (RJF/67AKXD) αναφέρονται χωριστά.

(2)  Ειδικός όρος: εκ των οποίων ποσοστό μέχρι 5 % μπορεί να αλιεύεται στα ενωσιακά ύδατα της VIId (SRX/* 07D.), με την επιφύλαξη των απαγορεύσεων που προβλέπονται στα άρθρα 12 και 44 του παρόντος κανονισμού για τις ζώνες που καθορίζονται σε αυτόν. Αλιεύματα των ειδών σελάχι κούκος (Leucoraja naevus) (RJN/*07D.), καλκανόβατος (Raja clavata) (RJC/*07D.), ξανθόβατος (Raja brachyura) (RJH/*07D.), κηλιδόβατος (Raja montagui) (RJM/*07D.), μικροστιγματόβατος (Raja microocellata) (RJE/*07D.), στρογγυλόβατος (Raja circularis) (RJI/*07D.) και ακανθόβατος (Raja fullonica) (RJF/*07D.) αναφέρονται χωριστά. Ο συγκεκριμένος ειδικός όρος δεν εφαρμόζεται στο κυματόβατο (Raja undulata).

(3)  Οι διατάξεις αυτές δεν εφαρμόζονται στον κυματόβατο (Raja undulata). Το είδος αυτό δεν αποτελεί στόχο στις ζώνες που καλύπτονται από το παρόν TAC. Στις περιπτώσεις στις οποίες δεν υπόκεινται στην υποχρέωση εκφόρτωσης, τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα του κυματόβατου στη ζώνη VIIe μπορούν να εκφορτώνονται μόνον ολόκληρα ή εκσπλαχνισμένα, και υπό την προϋπόθεση ότι δεν περιλαμβάνουν περισσότερο από 20 χιλιόγραμμα ζώντος βάρους ανά αλιευτικό ταξίδι. Τα αλιεύματα παραμένουν στο πλαίσιο των ποσοστώσεων που εμφαίνονται στον κατωτέρω πίνακα. Οι προηγούμενες διατάξεις ισχύουν με την επιφύλαξη των απαγορεύσεων που προβλέπονται στα άρθρα 12 και 44 του παρόντος κανονισμού για τις ζώνες που προσδιορίζονται σ' αυτόν. Τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα κυματόβατου πρέπει να αναφέρονται χωριστά, σύμφωνα με τον ακόλουθο κωδικό: (RJU/67AKXD). Εντός των ορίων των ανωτέρω ποσοστώσεων, μπορούν να αλιεύονται το πολύ οι κάτωθι ποσότητες κυματόβατου:

Είδος:

Κυματόβατο

Raja undulata

Ζώνη:

Ενωσιακά ύδατα της VIIe

(RJU/67AKXD)

Βέλγιο

9

 

 

Εσθονία

0

 

 

Γαλλία

41

 

 

Γερμανία

0

 

 

Ιρλανδία

13

 

 

Λιθουανία

0

 

 

Κάτω Χώρες

0

 

 

Πορτογαλία

0

 

 

Ισπανία

11

 

 

Ηνωμένο Βασίλειο

26

 

 

Ένωση

100

 

 

TAC

100

 

Προληπτικό TAC

Ειδικός όρος: εκ των οποίων ποσοστό έως 5 % μπορεί να αλιεύεται στα ενωσιακά ύδατα της VIId και να αναφέρεται υπό τον ακόλουθο κωδικό: (SRX/*07D.). Ο εν λόγω ειδικός όρος ισχύει με την επιφύλαξη των απαγορεύσεων που προβλέπονται στα άρθρα 12 και 44 του παρόντος κανονισμού για τις ζώνες που προσδιορίζονται σ' αυτόν.

(4)  Αλιεύματα των ειδών σελάχι κούκος (Leucoraja naevus) (RJN/07D.), καλκανόβατος (Raja clavata) (RJC/07D.), ξανθόβατος (Raja brachyura) (RJH/07D.), κηλιδόβατος (Raja montagui) (RJM/07D.), μικροστιγματόβατος (Raja microocellata) (RJE/07D.) και κυματόβατος (Raja undulata) (RJU/07D) αναφέρονται χωριστά. Οι διατάξεις αυτές δεν εφαρμόζονται στον κυματόβατο (Raja undulata).

(5)  Ειδικός όρος: εκ των οποίων ποσοστό έως 5 % μπορεί να αλιεύεται στα ενωσιακά ύδατα των VIa, VIb, VIIa-c, και VIIe-k (SRX/*67AKD). Τα αλιεύματα των ειδών σελάχι κούκος (Leucoraja naevus) (RJN/*67AKD), καλκανόβατος (Raja clavata) (RJC/*67AKD), ξανθόβατος (Raja brachyura) (RJH/*67AKD), κηλιδόβατος (Raja montagui) (RJM/*67AKD) και μικροστιγματόβατος (Raja microocellata) (RJE/*67AKD) αναφέρονται χωριστά. Ο συγκεκριμένος ειδικός όρος δεν εφαρμόζεται στο κυματόβατο (Raja undulata).

(6)  Οι διατάξεις αυτές δεν εφαρμόζονται στο κυματόβατο (Raja undulata). Το είδος αυτό δεν αποτελεί στόχο στις ζώνες που καλύπτονται από το παρόν TAC. Στις περιπτώσεις στις οποίες δεν υπόκεινται στην υποχρέωση εκφόρτωσης, τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα του κυματόβατου στη ζώνη που καλύπτεται από αυτό το TAC μπορούν να εκφορτώνονται μόνον ολόκληρα ή εκσπλαχνισμένα, και υπό την προϋπόθεση ότι δεν περιλαμβάνουν περισσότερο από 20 χιλιόγραμμα ζώντος βάρους ανά αλιευτικό ταξίδι. Τα αλιεύματα παραμένουν στο πλαίσιο των ποσοστώσεων που εμφαίνονται στον κατωτέρω πίνακα. Οι προηγούμενες διατάξεις ισχύουν με την επιφύλαξη των απαγορεύσεων που προβλέπονται στα άρθρα 12 και 44 του παρόντος κανονισμού για τις ζώνες που προσδιορίζονται σ' αυτόν. Τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα κυματόβατου πρέπει να αναφέρονται χωριστά, σύμφωνα με τον ακόλουθο κωδικό: (RJU/07D.). Εντός των ορίων των ανωτέρω ποσοστώσεων, μπορούν να αλιεύονται το πολύ οι κάτωθι ποσότητες κυματόβατου:

Είδος:

Κυματόβατο

Raja undulata

Ζώνη:

Ενωσιακά ύδατα της VIId

(RJU/07D.)

Βέλγιο

1

 

 

Γαλλία

8

 

 

Κάτω Χώρες

0

 

 

Ηνωμένο Βασίλειο

2

 

 

Ένωση

11

 

 

TAC

11

 

Προληπτικό TAC

Ειδικός όρος: εκ των οποίων ποσοστό έως 5 % μπορεί να αλιεύεται στα ενωσιακά ύδατα της VIIe και να αναφέρεται υπό τον ακόλουθο κωδικό: (RJU/*67AKD). Ο εν λόγω ειδικός όρος ισχύει με την επιφύλαξη των απαγορεύσεων που προβλέπονται στα άρθρα 12 και 44 του παρόντος κανονισμού για τις ζώνες που προσδιορίζονται σε αυτόν.

(7)  Αλιεύματα των ειδών σελάχι κούκος (Leucoraja naevus) (RJN/89-C.), ξανθόβατος (Raja brachyura) (RJC/89-C.) και καλκανόβατος (Raja clavata) (RJC/89-C.) αναφέρονται χωριστά.

(8)  Οι διατάξεις αυτές δεν εφαρμόζονται στο κυματόβατο (Raja undulata). Το είδος αυτό δεν αποτελεί στόχο στις ζώνες που καλύπτονται από το παρόν TAC. Στις περιπτώσεις στις οποίες δεν υπόκεινται στην υποχρέωση εκφόρτωσης, τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα του κυματόβατου στη ζώνη VIΙΙ μπορούν να εκφορτώνονται μόνον ολόκληρα ή εκσπλαχνισμένα, και υπό την προϋπόθεση ότι δεν περιλαμβάνουν περισσότερο από 20 χιλιόγραμμα ζώντος βάρους ανά αλιευτικό ταξίδι. Τα αλιεύματα παραμένουν στο πλαίσιο των ποσοστώσεων που εμφαίνονται στον κατωτέρω πίνακα. Οι προηγούμενες διατάξεις ισχύουν με την επιφύλαξη των απαγορεύσεων που προβλέπονται στα άρθρα 12 και 44 του παρόντος κανονισμού για τις ζώνες που προσδιορίζονται σ' αυτόν. Τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα κυματόβατου πρέπει να αναφέρονται χωριστά, σύμφωνα με τον ακόλουθο κωδικό: (RJU/89-C.). Εντός των ορίων των ανωτέρω ποσοστώσεων, μπορούν να αλιεύονται το πολύ οι κάτωθι ποσότητες κυματόβατου:

Είδος:

Κυματόβατος

Raja undulata

Ζώνη:

Ενωσιακά ύδατα της VIΙΙ

(RJU/89-C.)

Βέλγιο

0

 

 

Γαλλία

9

 

 

Πορτογαλία

8

 

 

Ισπανία

8

 

 

Ηνωμένο Βασίλειο

0

 

 

Ένωση

25

 

 

TAC

25

 

Προληπτικό TAC

(9)  Με την επιφύλαξη της υποχρέωσης εκφόρτωσης, τα αλιεύματα του είδους προσφυγάκι μπορούν να καταλογίζονται σε ποσοστό έως και 5 % της ποσόστωσης (OT1/*2A3A4), υπό τον όρον ότι το συνολικό ποσοστό αυτής της ποσόστωσης για το σύκο Νορβηγίας δεν υπερβαίνει το 9 % των κυρίων και παρεμπιπτόντων αλιευμάτων των εν λόγω ειδών που συνυπολογίζονται βάσει του άρθρου 15 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.

(10)  Η ποσόστωση μπορεί να αλιεύεται μόνο στις ζώνες ICES IIa, IIIa και IV σε ενωσιακά ύδατα.

(11)  Η ενωσιακή ποσόστωση μπορεί να αλιεύεται μόνον από 1ης Ιανουαρίου έως 31ης Οκτωβρίου 2015

(12)  Χρησιμοποιείται μόνο εσχάρα διαλογής. Περιλαμβάνει κατ' ανώτατο όριο το 15 % των αναπόφευκτων παρεμπιπτόντων αλιευμάτων (NOP/*2A3A4), που πρέπει να καταλογίζονται στην ποσόστωση αυτή.

(13)  Ποσόστωση που έχει χορηγηθεί από τη Νορβηγία στη Σουηδία για «άλλα είδη» σε παραδοσιακό επίπεδο.

(14)  Περιλαμβάνει μη ρητώς κατονομαζόμενη αλιείες. Μπορούν να υπάρξουν εξαιρέσεις μετά από διαβουλεύσεις, αναλόγως της περιπτώσεως.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

1.

Ο πίνακας αλιευτικών δυνατοτήτων για τη ρέγγα (Clupea harengus) στα ενωσιακά και τα διεθνή ύδατα των διαιρέσεων Ι και ΙΙ αντικαθίσταται από τον ακόλουθο πίνακα:

Είδος:

Ρέγγα

Clupea harengus

Ζώνη:

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των I και II

(HER/1/2-)

Βέλγιο

6 (1)

 

 

Δανία

6 314 (1)

 

 

Γερμανία

1 105 (1)

 

 

Ισπανία

21 (1)

 

 

Γαλλία

272 (1)

 

 

Ιρλανδία

1 634 (1)

 

 

Κάτω Χώρες

2 259 (1)

 

 

Πολωνία

319 (1)

 

 

Πορτογαλία

21 (1)

 

 

Φινλανδία

98 (1)

 

 

Σουηδία

2 339 (1)

 

 

Ηνωμένο Βασίλειο

4 036 (1)

 

 

Ένωση

18 424 (1)

 

 

Νήσοι Φερόες

9 000 (2)  (3)

 

 

TAC

Δεν καθορίστηκε

 

Αναλυτικό TAC

2.

Ο πίνακας αλιευτικών δυνατοτήτων για το γάδο (Gadus morhua) στα νορβηγικά ύδατα των διαιρέσεων Ι και ΙΙ αντικαθίσταται από τον ακόλουθο πίνακα:

Είδος:

Γάδος

Gadus morhua

Ζώνη:

Νορβηγικά ύδατα των ζωνών I και II

(COD/1N2AB.)

Γερμανία

2 663

 

 

Ελλάδα

330

 

 

Ισπανία

2 970

 

 

Ιρλανδία

330

 

 

Γαλλία

2 444

 

 

Πορτογαλία

2 970

 

 

Ηνωμένο Βασίλειο

10 329

 

 

Ένωση

22 036

 

 

TAC

Άνευ αντικειμένου

 

Αναλυτικό TAC

Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96

Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96

3.

Ο πίνακας αλιευτικών δυνατοτήτων για τον καπελάνο (Mallotus villosus) στα ύδατα της Γροιλανδίας των διαιρέσεων V και XIV αντικαθίσταται από τον ακόλουθο πίνακα:

Είδος:

Καπελάνος

Mallotus villosus

Ζώνη:

Ύδατα Γροιλανδίας των ζωνών V και XIV

(CAP/514GRN)

Δανία

2 635

 

 

Γερμανία

115

 

 

Σουηδία

189

 

 

Ηνωμένο Βασίλειο

25

 

 

Όλα τα κράτη μέλη

136 (4)

 

 

Ένωση

3 100 (5)

 

 

Νορβηγία

20 000

 

 

TAC

Άνευ αντικειμένου

 

Αναλυτικό TAC

Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96

Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96

4.

Ο πίνακας αλιευτικών δυνατοτήτων για το γάδο (Gadus morhua) στα νορβηγικά ύδατα των διαιρέσεων Ι και ΙΙ αντικαθίσταται από τον ακόλουθο πίνακα:

Είδος:

Εγκλεφίνος

Melanogrammus aeglefinus

Ζώνη:

Νορβηγικά ύδατα των ζωνών I και II

(HAD/1N2AB.)

Γερμανία

276

 

 

Γαλλία

166

 

 

Ηνωμένο Βασίλειο

846

 

 

Ένωση

1 288

 

 

TAC

Άνευ αντικειμένου

 

Αναλυτικό TAC

Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96

Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96

5.

Ο πίνακας των αλιευτικών δυνατοτήτων για το κοκκινόψαρο (Sebastes spp.) στα νορβηγικά ύδατα των διαιρέσεων Ι και ΙΙ αντικαθίσταται από τον ακόλουθο πίνακα.

Είδος:

Κοκκινόψαρο

Sebastes spp.

Ζώνη:

Νορβηγικά ύδατα στις ζώνες Ι και ΙΙ

(RED/1/2AB.)

Ένωση

Προς καθορισμό

 

 

TAC

Ανευ αντικειμένου

 

 

6.

Ο πίνακας αλιευτικών δυνατοτήτων για το κοκκινόψαρο (Sebastes spp) στα διεθνή ύδατα των διαιρέσεων Ι και ΙΙ αντικαθίσταται από τον ακόλουθο πίνακα:

Είδος:

Κοκκινόψαρο

Sebastes spp.

Ζώνη:

Διεθνή ύδατα των ζωνών I και II

(RED/1/2INT)

Ένωση

Άνευ αντικειμένου (6)  (7)

 

 

TAC

19 500

 

Αναλυτικό TAC

Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96

Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96


(1)  Κατά την αναφορά αλιευμάτων στην Επιτροπή, αναφέρονται επίσης οι ποσότητες που αλιεύθηκαν σε καθεμία από τις ακόλουθες περιοχές: Ζώνη διακανονισμού NEAFC και ενωσιακά ύδατα.

(2)  Η ποσόστωση αυτή μπορεί να αλιεύεται στα ενωσιακά ύδατα βορείως των 62°Β

(3)  Καταλογίζεται στα όρια αλιευμάτων των Φερόων Νήσων.

Ειδικός όρος:

εντός των ορίων των ανωτέρω ποσοστώσεων, στις ακόλουθες ζώνες μπορούν να αλιεύονται κατ' ανώτατο όριο οι κάτωθι ποσότητες:

Νορβηγικά ύδατα βορείως του γεωγραφικού πλάτους 62° Β και αλιευτική ζώνη γύρω από το Jan Mayen (HER/*2AJMN)

0

 

II, Vb βορείως των 62° Β (ύδατα Φερόε) (HER/*25B-F)

Βέλγιο

3

Δανία

3 084

Γερμανία

540

Ισπανία

10

Γαλλία

133

Ιρλανδία

798

Κάτω Χώρες

1 104

Πολωνία

156

Πορτογαλία

10

Φινλανδία

48

Σουηδία

1 143

Ηνωμένο Βασίλειο

1 971

(4)  Η Δανία, η Γερμανία, η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στην ποσόστωση για «Όλα τα κράτη μέλη» μόνον αφού εξαντλήσουν τη δική τους ποσόστωση. Ωστόσο, τα κράτη μέλη που διαθέτουν περισσότερο από 10 % της ποσόστωσης της Ένωσης δεν έχουν πρόσβαση στην ποσόστωση «Όλων των κρατών μελών».

(5)  Αλιευτική περίοδος από τις 20 Ιουνίου έως τις 30 Απριλίου του επόμενου έτους

(6)  Η αλίευση μπορεί να πραγματοποιείται μόνο την περίοδο από 1ης Ιουλίου έως 31ης Δεκεμβρίου 2015. Η αλίευση παύει όταν το TAC χρησιμοποιηθεί πλήρως από τα συμβαλλόμενα μέρη της NEAFC. Η Επιτροπή ενημερώνει τα κράτη μέλη για την ημερομηνία κατά την οποία η Γραμματεία της NEAFC ειδοποιεί τα συμβαλλόμενα μέρη της NEAFC ότι το TAC χρησιμοποιήθηκε πλήρως. Από την ημερομηνία αυτή τα κράτη μέλη απαγορεύουν την κατευθυνόμενη αλιεία κοκκινόψαρου από σκάφη φέροντα τη σημαία τους.

(7)  Τα αλιευτικά σκάφη περιορίζουν τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα κοκκινόψαρου σε άλλα είδη αλιείας στο 1 % κατ' ανώτατο όριο των συνολικών αλιευμάτων επί του σκάφους.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Ο πίνακας αλιευτικών δυνατοτήτων για το θράψαλο του Βορρά (Illex illecebrosus) στις υποζώνες NAFO 3 και 4 αντικαθίσταται από τον ακόλουθο πίνακα:

Είδος:

Θράψαλο του Βορρά

Illex illecebrosus

Ζώνη:

Υποζώνες NAFO 3 και 4

(SQI/N34.)

Εσθονία

128 (1)

 

 

Λετονία

128 (1)

 

 

Λιθουανία

128 (1)

 

 

Πολωνία

227 (1)

 

 

Ένωση

Άνευ αντικειμένου (1)  (2)

 

 

TAC

34 000

 

Αναλυτικό TAC

Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96

Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96


(1)  Αλιεύεται από 1ης Ιουλίου έως 31ης Δεκεμβρίου 2015.

(2)  Δεν υπάρχει συγκεκριμένο μερίδιο της Ένωσης. Ποσότητα 29 458 τόνων διατίθεται στον Καναδά και στα κράτη μέλη της ΕΕ, πλην Εσθονίας, Λετονίας, Λιθουανίας και Πολωνίας.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Ο πίνακας αλιευτικών δυνατοτήτων για τον μακρύπτερο τόνο (Thunnus alalunga) στον Ατλαντικό ωκεανό βορείως του γεωγραφικού πλάτους 5° Β αντικαθίσταται από τον ακόλουθο πίνακα:

Είδος:

Τόνος μακρύπτερος

Thunnus alalunga

Ζώνη:

Ατλαντικός ωκεανός, βορείως του γεωγραφικού πλάτους 5° Β

(ALB/AN05N)

Ιρλανδία

2 510,64 (2)

 

 

Ισπανία

17 690,59 (2)

 

 

Γαλλία

4 421,71 (2)

 

 

Ηνωμένο Βασίλειο

195,89 (2)

 

 

Πορτογαλία

2 120,3 (2)

 

 

Ένωση

26 939,13 (1)

 

 

TAC

28 000

 

Αναλυτικό TAC

Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96

Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96


(1)  Ο αριθμός των ενωσιακών σκαφών που αλιεύουν το βόρειο απόθεμα μακρύπτερου τόνου ως είδος-στόχο, σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 520/2007 [1], καθορίζεται ως εξής. 1 253

[1]

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 520/2007 του Συμβουλίου, της 7ης Μαΐου 2007, για τη θέσπιση τεχνικών μέτρων διατήρησης για ορισμένα αποθέματα άκρως μεταναστευτικών ειδών (ΕΕ L 123 της 12.5.2007, σ. 3).

(2)  Κατανομή μεταξύ των κρατών μελών του μέγιστου αριθμού αλιευτικών σκαφών υπό τη σημαία κράτους μέλους, τα οποία επιτρέπεται να αλιεύουν το βόρειο απόθεμα μακρύπτερου τόνου ως είδος-στόχο σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 520/2007:

Κράτος μέλος

Μέγιστος αριθμός σκαφών

Ιρλανδία

50

Ισπανία

730

Γαλλία

151

Ηνωμένο Βασίλειο

12

Πορτογαλία

310


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

1.

Ο πίνακας αλιευτικών δυνατοτήτων για μπερυτσίδες (Beryx spp.) στην περιοχή της σύμβασης SEAFO αντικαθίσταται από τον ακόλουθο πίνακα:

Είδος:

Μπερυτσίδες

Beryx spp.

Ζώνη:

SEAFO

(ALF/SEAFO)

TAC

200 (1)

 

Προληπτικό TAC

2.

Ο πίνακας αλιευτικών δυνατοτήτων για καθρεπτόψαρο του Ατλαντικού (Hoplostethus atlanticus) στην υποδιαίρεση Β1 της σύμβασης SEAFO αντικαθίσταται από τον ακόλουθο πίνακα:

Είδος:

Καθρεπτόψαρο του Ατλαντικού

Hoplostethus atlanticus

Ζώνη:

Υποδιαίρεση SEAFO B1 (2)

(ORY/F47NAM)

TAC

0 (3)

 

Προληπτικό TAC

(1)  Στη διαίρεση Β 1 μπορούν να αλιεύονται το ανώτατο 132 τόνοι (ALF/*F47NA).

(2)  Για τους σκοπούς του παρόντος TAC, η περιοχή στην οποία επιτρέπεται η αλιεία ορίζεται ως η περιοχή με:

δυτικό όριο, γεωγραφικό μήκος 0°Α,

βόρειο όριο, γεωγραφικό πλάτος 20°Ν,

νότιο όριο, γεωγραφικό πλάτος 28°Ν, και

ως ανατολικό όριο, τα εξωτερικά όρια της ΑΟΖ της Ναμίμπια.

(3)  με εξαίρεση τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα 4 τόνων (ORY/*F47NA).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

Το παράρτημα IV αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ICCAT  (1)

1.   Μέγιστος αριθμός ενωσιακών θυνναλιευτικών με καλάμι και με συρτή που επιτρέπεται να αλιεύουν ενεργώς ερυθρό τόνο μεγέθους μεταξύ 8 kg/75 cm και 30 kg/115 cm στον Ανατολικό Ατλαντικό

Γαλλία

37

Ένωση

37

2.   Μέγιστος αριθμός ενωσιακών σκαφών παράκτιας μη βιομηχανικής αλιείας που επιτρέπεται να αλιεύουν ενεργώς ερυθρό τόνο μεγέθους μεταξύ 8 kg/75 cm και 30 kg/115 cm στη Μεσόγειο

Ισπανία

84

Γαλλία

94

Ιταλία

30

Κύπρος

6 (2)

Μάλτα

28 (3)

Ένωση

242

3.   Μέγιστος αριθμός ενωσιακών σκαφών που επιτρέπεται να αλιεύουν ενεργώς ερυθρό τόνο μεγέθους μεταξύ 8 kg/75 cm και 30 kg/115 cm στην Αδριατική Θάλασσα με σκοπό την εκτροφή

Κροατία

11

Ιταλία

12

Ένωση

23

4.   Μέγιστος αριθμός και συνολική χωρητικότητα σε κόρους των αλιευτικών σκαφών κάθε κράτους μέλους, τα οποία μπορούν να λάβουν άδεια να αλιεύουν, να διατηρούν επί του σκάφους, να μεταφορτώνουν, να μεταφέρουν ή να εκφορτώνουν ερυθρό τόνο στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο

Πίνακας Α

Αριθμός αλιευτικών σκαφών (4)

 

Κύπρος (5)

Ελλάδα (6)

Κροατία

Ιταλία

Γαλλία

Ισπανία

Μάλτα (7)

Γρι γρι

1

1

11

12

17

6

1

Παραγαδιάρικα

6 (8)

0

0

30

8

59

28

Σκάφη αλιείας με καλάμι

0

0

0

0

8

15

0

Πετονιές χειρός

0

0

12

0

29 (9)

1

0

Μηχανότρατα

0

0

0

0

57

0

0

Άλλοι μη βιομηχανικοί τύποι αλιείας (10)

0

21

0

0

94

273

0


Πίνακας Β

Συνολική χωρητικότητα σε κόρους

 

Κύπρος

Κροατία

Ελλάδα

Ιταλία

Γαλλία

Ισπανία

Μάλτα

Γρι γρι

Δεν έχει ακόμη προσδιορισθεί

Δεν έχει ακόμη προσδιορισθεί

Δεν έχει ακόμη προσδιορισθεί

Δεν έχει ακόμη προσδιορισθεί

Δεν έχει ακόμη προσδιορισθεί

Δεν έχει ακόμη προσδιορισθεί

Δεν έχει ακόμη προσδιορισθεί

Παραγαδιάρικα

Δεν έχει ακόμη προσδιορισθεί

Δεν έχει ακόμη προσδιορισθεί

Δεν έχει ακόμη προσδιορισθεί

Δεν έχει ακόμη προσδιορισθεί

Δεν έχει ακόμη προσδιορισθεί

Δεν έχει ακόμη προσδιορισθεί

Δεν έχει ακόμη προσδιορισθεί

Σκάφη αλιείας με δόλωμα

Δεν έχει ακόμη προσδιορισθεί

Δεν έχει ακόμη προσδιορισθεί

Δεν έχει ακόμη προσδιορισθεί

Δεν έχει ακόμη προσδιορισθεί

Δεν έχει ακόμη προσδιορισθεί

Δεν έχει ακόμη προσδιορισθεί

Δεν έχει ακόμη προσδιορισθεί

Πετονιές χειρός

Δεν έχει ακόμη προσδιορισθεί

Δεν έχει ακόμη προσδιορισθεί

Δεν έχει ακόμη προσδιορισθεί

Δεν έχει ακόμη προσδιορισθεί

Δεν έχει ακόμη προσδιορισθεί

Δεν έχει ακόμη προσδιορισθεί

Δεν έχει ακόμη προσδιορισθεί

Μηχανότρατες

Δεν έχει ακόμη προσδιορισθεί

Δεν έχει ακόμη προσδιορισθεί

Δεν έχει ακόμη προσδιορισθεί

Δεν έχει ακόμη προσδιορισθεί

Δεν έχει ακόμη προσδιορισθεί

Δεν έχει ακόμη προσδιορισθεί

Δεν έχει ακόμη προσδιορισθεί

Άλλοι μη βιομηχανικοί τύποι αλιείας

Δεν έχει ακόμη προσδιορισθεί

Δεν έχει ακόμη προσδιορισθεί

Δεν έχει ακόμη προσδιορισθεί

Δεν έχει ακόμη προσδιορισθεί

Δεν έχει ακόμη προσδιορισθεί

Δεν έχει ακόμη προσδιορισθεί

Δεν έχει ακόμη προσδιορισθεί

5.   Μέγιστος αριθμός διατάξεων παγίδευσης που έχουν λάβει άδεια από κάθε κράτος μέλος και χρησιμοποιούνται στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο για την αλιεία τόνου

Αριθμός παγίδων (11)

Ισπανία

5

Ιταλία

6

Πορτογαλία

2

6.   Μέγιστη ικανότητα εκτροφής και πάχυνσης ερυθρού τόνου για κάθε κράτος μέλος και ανώτατο όριο εισερχόμενων ποσοτήτων ερυθρού τόνου σε άγρια κατάσταση που μπορεί να χορηγήσει κάθε κράτος-μέλος στα ιχθυοτροφεία του στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο

Πίνακας Α

Μέγιστη ικανότητα εκτροφής και πάχυνσης ερυθρού τόνου

 

Αριθμός ιχθυοτροφείων

Ικανότητα (σε τόνους)

Ισπανία

14

11 852

Ιταλία

15

13 000

Ελλάδα

2

2 100

Κύπρος

3

3 000

Κροατία

7

7 880

Μάλτα

8

12 300


Πίνακας Β

Ανώτατο όριο εισερχόμενων ποσοτήτων ερυθρού τόνου σε άγρια κατάσταση (σε τόνους)

Ισπανία

5 855

Ιταλία

3 764

Ελλάδα

785

Κύπρος

2 195

Κροατία

2 947

Μάλτα

8 768


(1)  Οι αναφερόμενοι στις παραγράφους 1, 2 και 3 αριθμοί δύνανται να μειωθούν προκειμένου να συμμορφωθούν προς τις διεθνείς υποχρεώσεις της Ένωσης.

(2)  Ο αριθμός αυτός ενδέχεται να αυξηθεί κατά 10, αν η Κύπρος αποφασίσει να αντικαταστήσει τα γρι γρι με 10 παραγαδιάρικα, όπως αναφέρεται στην υποσημείωση 5 του πίνακα Α του τμήματος 4.

(3)  Ο αριθμός αυτός ενδέχεται να αυξηθεί κατά 10, αν η Μάλτα αποφασίσει να αντικαταστήσει τα γρι γρι με 10 παραγαδιάρικα, όπως αναφέρεται στην υποσημείωση 7 του πίνακα Α του τμήματος 4.

(4)  Οι αριθμοί στον πίνακα Α του σημείου 4 μπορούν να αυξηθούν περαιτέρω, εφόσον εκπληρούνται οι διεθνείς υποχρεώσεις της Ένωσης.

(5)  Ένα γρι γρι μεσαίου μεγέθους μπορεί να αντικατασταθεί με το ανώτατο 10 παραγαδιάρικα.

(6)  Ένα γρι γρι μεσαίου μεγέθους μπορεί να αντικατασταθεί με το ανώτατο 10 σκάφη μη βιομηχανικού τύπου ή με ένα γρι-γρι μικρού μεγέθους και τρία σκάφη μη βιομηχανικού τύπου.

(7)  Ένα γρι γρι μεσαίου μεγέθους μπορεί να αντικατασταθεί με το ανώτατο 10 παραγαδιάρικα.

(8)  Σκάφη πολλαπλών χρήσεων, που χρησιμοποιούν πολλά αλιευτικά εργαλεία.

(9)  Τράτες με συρτή που αλιεύουν στον Ανατολικό Ατλαντικό.

(10)  Σκάφη πολλαπλών χρήσεων, που χρησιμοποιούν πολλά αλιευτικά εργαλεία (παραγάδια, πετονιές χειρός, συρτή).

(11)  Ο αριθμός αυτός ενδέχεται να αυξηθεί περαιτέρω, αρκεί να εκπληρούνται οι διεθνείς υποχρεώσεις της Ένωσης.».


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

Το παράρτημα VI αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ IOTC

1.

Μέγιστος αριθμός ενωσιακών σκαφών που επιτρέπεται να αλιεύουν τροπικούς τόνους στην περιοχή της σύμβασης IOTC

Κράτος μέλος

Μέγιστος αριθμός σκαφών

Χωρητικότητα (σε κόρους)

Ισπανία

22

61 364

Γαλλία

27

45 383

Πορτογαλία

5

1 627

Ιταλία

1

2 137

Ένωση

55

110 511

2.

Μέγιστος αριθμός ενωσιακών σκαφών που επιτρέπεται να αλιεύουν ξιφία και μακρύπτερο τόνο στην περιοχή της σύμβασης IOTC

Κράτος μέλος

Μέγιστος αριθμός σκαφών

Χωρητικότητα (σε κόρους)

Ισπανία

27

11 590

Γαλλία

41 (1)

7 882

Πορτογαλία

15

6 925

Ηνωμένο Βασίλειο

4

1 400

Ένωση

87

27 797

3.

Τα αναφερόμενα στο σημείο 1 σκάφη επιτρέπεται να αλιεύουν επίσης ξιφία και μακρύπτερο τόνο στην περιοχή της σύμβασης IOTC.

4.

Τα αναφερόμενα στο σημείο 2 σκάφη επιτρέπεται να αλιεύουν επίσης τροπικούς τόνους στην περιοχή της σύμβασης IOTC.».


(1)  Ο αριθμός αυτός δεν περιλαμβάνει τα σκάφη που είναι νηολογημένα στη Μαγιότ μπορεί να αυξηθεί στο μέλλον ανάλογα με το σχέδιο ανάπτυξης του στόλου της Μαγιότ.


23.6.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 157/20


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2015/961 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 22ας Ιουνίου 2015

για την εφαρμογή του κανονισμού (EE) αριθ. 36/2012 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Συρία

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 36/2012 του Συμβουλίου, της 18ης Ιανουαρίου 2012, σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Συρία και την κατάργηση του κανονισμού (EE) αριθ. 442/2011 (1), και ιδίως το άρθρο 32 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 18 Ιανουαρίου 2012 το Συμβούλιο εξέδωσε τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 36/2012.

(2)

Ένα πρόσωπο θα πρέπει να αφαιρεθεί από τον κατάλογο των φυσικών και νομικών προσώπων, οντοτήτων ή φορέων που υπόκεινται στα περιοριστικά μέτρα όπως ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 36/2012.

(3)

Ως εκ τούτου, το παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 36/2012 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 36/2012 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Λουξεμβούργο, 22 Ιουνίου 2015.

Για το Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

F. MOGHERINI


(1)  ΕΕ L 16 της 19.1.2012, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το όνομα του κατωτέρω προσώπου και η σχετική καταχώριση διαγράφονται από τον κατάλογο του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 36/2012:

Α.   Πρόσωπα

12.

Fawwaz (

Image

) Al-Assad (

Image

)

23.6.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 157/21


ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΌΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2015/962 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 18ης Δεκεμβρίου 2014

για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2010/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την παροχή σε επίπεδο Ένωσης υπηρεσιών πληροφόρησης για την κυκλοφορία σε πραγματικό χρόνο

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2010/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου 2010, περί πλαισίου ανάπτυξης των Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών στον τομέα των οδικών μεταφορών και των διεπαφών με άλλους τρόπους μεταφοράς (1), και ιδίως το άρθρο 7,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στο άρθρο 3 στοιχείο β) της οδηγίας 2010/40/ΕΕ καθορίζεται ως δράση προτεραιότητας η παροχή σε επίπεδο Ένωσης υπηρεσιών πληροφόρησης για την κυκλοφορία σε πραγματικό χρόνο με σκοπό την ανάπτυξη και τη χρήση προδιαγραφών και προτύπων.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 της οδηγίας 2010/40/ΕΕ, η Επιτροπή πρέπει να εγκρίνει τις αναγκαίες προδιαγραφές για να εξασφαλιστούν η συμβατότητα, η διαλειτουργικότητα και η συνέχεια της ανάπτυξης και λειτουργικής χρήσης ευφυών συστημάτων μεταφορών (ITS) για την παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης σχετικά με την κυκλοφορία σε πραγματικό χρόνο. Στόχος του παρόντος κανονισμού είναι να βελτιωθούν η προσβασιμότητα, η ανταλλαγή, η περαιτέρω χρήση και η επικαιροποίηση των δεδομένων σχετικά με το οδικό δίκτυο και την κυκλοφορία που είναι απαραίτητες για την αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης υψηλής ποιότητας για την κυκλοφορία σε πραγματικό χρόνο σε ολόκληρη την Ένωση.

(3)

Το άρθρο 5 της οδηγίας 2010/40/ΕΕ προβλέπει ότι οι προδιαγραφές που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 6 της εν λόγω οδηγίας πρέπει να εφαρμόζονται στις εφαρμογές και υπηρεσίες ITS, κατά τη διάρκεια ανάπτυξης αυτών, χωρίς να θίγεται το δικαίωμα των κρατών μελών να αποφασίζουν για την ανάπτυξη αυτών των εφαρμογών και υπηρεσιών στο έδαφός τους.

(4)

Οι προδιαγραφές αυτές πρέπει να εφαρμόζονται στην παροχή όλων των υπηρεσιών πληροφοριών για την κυκλοφορία σε πραγματικό χρόνο, με την επιφύλαξη των ειδικών προδιαγραφών που θεσπίζονται με άλλες πράξεις βάσει της οδηγίας 2010/40/ΕΕ, και ιδίως του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 885/2013 της Επιτροπής (2) και του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 886/2013 της Επιτροπής (3).

(5)

Στην Ένωση υφίσταται ήδη αγορά παροχής υπηρεσιών πληροφόρησης για την κυκλοφορία σε πραγματικό χρόνο και είναι προς το συμφέρον τόσο των χρηστών όσο και των πελατών, καθώς και των παρόχων των υπηρεσιών αυτών, να δημιουργηθούν οι κατάλληλοι όροι-πλαίσιο για την εν λόγω αγορά προκειμένου να διατηρηθεί και να αναπτυχθεί περαιτέρω, με καινοτόμους τρόπους. Όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης για την κυκλοφορία σε πραγματικό χρόνο, η οδηγία 2003/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4) θεσπίζει ελάχιστους κανόνες για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα σε ολόκληρη την Ένωση. Όσον αφορά την περαιτέρω χρήση των δεδομένων που κατέχουν οι οδικές αρχές και οι δημόσιοι φορείς εκμετάλλευσης οδών, οι κανόνες που θεσπίζονται με τον παρόντα κανονισμό, ιδίως εκείνοι που αφορούν τις επικαιροποιήσεις δεδομένων, εφαρμόζονται με την επιφύλαξη των κανόνων που θεσπίζονται με την οδηγία 2003/98/ΕΚ.

(6)

Με την οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5) δημιουργείται ευρωπαϊκή υποδομή χωρικών δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να καταστεί δυνατή η κοινοχρησία και η πρόσβαση του κοινού σε χωρικές πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένου του θέματος χωρικών δεδομένων «δίκτυα μεταφορών») σε ολόκληρη την Ένωση με σκοπό τη στήριξη των περιβαλλοντικών πολιτικών της Ένωσης, καθώς και των πολιτικών ή των δραστηριοτήτων που ενδέχεται να έχουν αντίκτυπο στο περιβάλλον. Οι προδιαγραφές που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να είναι συμβατές με τις προδιαγραφές που θεσπίστηκαν με την οδηγία 2007/2/ΕΚ και τις εκτελεστικές της πράξεις, και ιδίως τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.1089/2010 της Επιτροπής (6). Η επέκταση της εφαρμογής των εν λόγω προδιαγραφών για όλους τους τύπους στατικών δεδομένων σχετικά με το οδικό δίκτυο ενδέχεται επίσης να προωθήσει περαιτέρω την εναρμόνιση στον τομέα αυτό.

(7)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (7) ορίζει τις υποδομές οδικών μεταφορών που αποτελούν μέρος του κεντρικού και του εκτεταμένου δικτύου διευρωπαϊκών μεταφορών. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται στο εκτεταμένο διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο, όπως αυτό ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1315/2013, δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος των διεθνών οδικών μεταφορών διεξάγονται στο εν λόγω δίκτυο. Δεδομένου ότι οι περισσότεροι αυτοκινητόδρομοι περιλαμβάνονται ήδη στο συγκεκριμένο δίκτυο, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να καλύπτει και άλλους αυτοκινητόδρομους για λόγους συνοχής για τους χρήστες του οδικού δικτύου. Οι επαναλαμβανόμενοι εξωτερικοί κυκλοφοριακοί παράγοντες και άλλες δυσκολίες διαχείρισης της κυκλοφορίας, όπως η συμφόρηση, η ατμοσφαιρική ρύπανση και ο θόρυβος, δεν περιορίζονται στο διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο ή στους αυτοκινητόδρομους. Πράγματι, σημαντικό μέρος της επαναλαμβανόμενης κυκλοφοριακής συμφόρησης σημειώνεται στις αστικές περιοχές. Θα πρέπει επομένως να δοθεί η δυνατότητα στα κράτη μέλη να εφαρμόζουν αυτές τις προδιαγραφές σε επιλεγμένες οδούς, πέραν του διευρωπαϊκού οδικού δικτύου και του δικτύου αυτοκινητοδρόμων, τις οποίες προσδιορίζουν τα ίδια ως ζώνες προτεραιότητας. Δεδομένου του συνεχώς μεταβαλλόμενου χαρακτήρα των ροών κυκλοφορίας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επικαιροποιούν τις εν λόγω ζώνες προτεραιότητας.

(8)

Τα στατικά δεδομένα σχετικά με το οδικό δίκτυο, τα δυναμικά δεδομένα σχετικά με την κατάσταση του οδικού δικτύου και τα δεδομένα σχετικά με την κυκλοφορία παρουσιάζουν όλα διαφορετικά χαρακτηριστικά και πρέπει να πληρούν τις κατάλληλες απαιτήσεις. Δεδομένης της πολυμορφίας των πηγών δεδομένων, από αισθητήρες εγκατεστημένους στις υποδομές μέχρι οχήματα που λειτουργούν ως αισθητήρες, είναι σημαντικό οι προδιαγραφές να εφαρμόζονται στις σχετικές κατηγορίες δεδομένων ανεξάρτητα από την πηγή των δεδομένων και την τεχνολογία που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ή την επικαιροποίηση των δεδομένων.

(9)

Σε περίπτωση που χρειαστεί να υποβληθούν σε επεξεργασία δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, αυτά θα πρέπει, κατά το δυνατόν, να ανωνυμοποιούνται αμετάκλητα. Επιπλέον, η εν λόγω επεξεργασία θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία, όπως προβλέπεται ειδικότερα στην οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (8) και στην οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (9), και με τις σχετικές εθνικές νομοθεσίες. Επιπλέον, κατά την επεξεργασία θα πρέπει να τηρούνται οι αρχές του περιορισμού του σκοπού και της ελαχιστοποίησης των δεδομένων.

(10)

Εφόσον η υπηρεσία πληροφοριών βασίζεται στη συλλογή δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του γεωγραφικού εντοπισμού, από τους ίδιους τους τελικούς χρήστες ή μέσω συνεργαζόμενων συστημάτων στο μέλλον, οι τελικοί χρήστες θα πρέπει να είναι σαφώς ενημερωμένοι για τη συλλογή των εν λόγω δεδομένων, τις ρυθμίσεις για τη συλλογή και τον ενδεχόμενο εντοπισμό των δεδομένων, και τις περιόδους για τις οποίες διατηρούνται τα εν λόγω δεδομένα. Θα πρέπει να αναπτυχθούν κατάλληλα τεχνικά μέτρα από δημόσιους ή/και ιδιωτικούς φορείς συλλογής δεδομένων, παρόχους υπηρεσιών και την αυτοκινητοβιομηχανία, ώστε να εξασφαλίζεται η ανωνυμία των δεδομένων που λαμβάνονται από τελικούς χρήστες ή τα οχήματά τους.

(11)

Προκειμένου να αναπτυχθεί εναρμονισμένη και αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης για την κυκλοφορία σε πραγματικό χρόνο, τα κράτη μέλη θα πρέπει να στηριχθούν σε υφιστάμενες τεχνικές λύσεις και πρότυπα, που παρέχονται από τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς τυποποίησης, όπως το DATEX II (CEN/TS 16157 και οι αναβαθμισμένες διάδοχες εκδόσεις) και τα πρότυπα ISO. Όσον αφορά τους τύπους δεδομένων για τα οποία δεν υπάρχει τυποποιημένος μορφότυπος, θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η συνεργασία των κρατών μελών με σκοπό να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με τον ορισμό των δεδομένων, τον μορφότυπο των δεδομένων και τα μεταδεδομένα.

(12)

Διάφορες μέθοδοι δυναμικής γεωαναφοράς υπάρχουν ήδη στην Ένωση και εφαρμόζονται στα κράτη μέλη. Θα πρέπει να εξακολουθήσει να επιτρέπεται η χρήση διαφορετικών μεθόδων γεωαναφοράς. Ωστόσο, θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η συνεργασία των κρατών μελών και των ενδιαφερομένων μερών, με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τις επιτρεπόμενες μεθόδους γεωαναφοράς, εάν είναι απαραίτητο μέσω των ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης.

(13)

Η προσβασιμότητα και η τακτική επικαιροποίηση των στατικών δεδομένων σχετικά με το οδικό δίκτυο από τις οδικές αρχές και τους φορείς εκμετάλλευσης οδών είναι απαραίτητες για να καταστεί δυνατή η παραγωγή επικαιροποιημένων και ακριβών ψηφιακών χαρτών, που αποτελούν βασικό στοιχείο για αξιόπιστες εφαρμογές ITS. Οι παραγωγοί ψηφιακών χαρτών θα πρέπει να ενθαρρύνονται να ενσωματώνουν εγκαίρως τις επικαιροποιήσεις των στατικών δεδομένων σχετικά με το οδικό δίκτυο στις υφιστάμενες υπηρεσίες χαρτών και επικαιροποίησης χαρτών. Προκειμένου να υπάρξει συμμόρφωση με τις δημόσιες πολιτικές, όπως η οδική ασφάλεια, οι δημόσιες αρχές θα πρέπει να είναι σε θέση να ζητούν από τους παρόχους υπηρεσιών και τους παραγωγούς ψηφιακών χαρτών να διορθώνουν ανακρίβειες στα οικεία δεδομένα.

(14)

Η δυνατότητα πρόσβασης σε ακριβή και επικαιροποιημένα στατικά δεδομένα σχετικά με το οδικό δίκτυο, δυναμικά δεδομένα σχετικά με την κατάσταση του οδικού δικτύου και δεδομένα για την κυκλοφορία είναι απαραίτητα για την παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης για την κυκλοφορία σε πραγματικό χρόνο σε ολόκληρη την Ένωση. Τα σχετικά δεδομένα συλλέγονται και αποθηκεύονται από τις οδικές αρχές, τους φορείς εκμετάλλευσης οδών και τους παρόχους υπηρεσιών πληροφόρησης για την κυκλοφορία σε πραγματικό χρόνο. Προκειμένου να διευκολυνθεί η εύκολη ανταλλαγή και περαιτέρω χρήση των εν λόγω δεδομένων για την παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών, οι οδικές αρχές, οι φορείς εκμετάλλευσης οδών και οι πάροχοι υπηρεσιών πληροφόρησης για την κυκλοφορία σε πραγματικό χρόνο θα πρέπει να θέτουν τα δεδομένα, τα αντίστοιχα μεταδεδομένα και τις πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα των δεδομένων στη διάθεση άλλων οδικών αρχών, φορέων εκμετάλλευσης οδών, παρόχων υπηρεσιών πληροφόρησης για την κυκλοφορία σε πραγματικό χρόνο και παραγωγών ψηφιακών χαρτών μέσω εθνικού ή κοινού σημείου πρόσβασης. Το σημείο πρόσβασης είναι δυνατόν να έχει τη μορφή αποθετηρίου, μητρώου, διαδικτυακής πύλης ή άλλη παρόμοια μορφή, ανάλογα με τον τύπο των δεδομένων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να συγκεντρώσουν τα υφιστάμενα ιδιωτικά και δημόσια σημεία πρόσβασης σε ένα και μόνο σημείο που θα επιτρέπει την πρόσβαση σε όλους τους τύπους διαθέσιμων σχετικών δεδομένων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των παρουσών προδιαγραφών. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συνεργάζονται μεταξύ τους για τη σύσταση κοινού σημείου πρόσβασης που θα καλύπτει τα διαθέσιμα δεδομένα από τα συμμετέχοντα κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν την ευχέρεια να αποφασίσουν να χρησιμοποιήσουν τα σημεία πρόσβασης που συστήνονται σύμφωνα με άλλες κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, οι οποίες θεσπίζονται δυνάμει της οδηγίας 2010/40/ΕΕ, ως εθνικά σημεία πρόσβασης για τα δεδομένα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

(15)

Προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα οι οδικές αρχές, οι φορείς εκμετάλλευσης οδών, οι πάροχοι υπηρεσιών και οι παραγωγοί ψηφιακών χαρτών να βρίσκουν και να χρησιμοποιούν τα σχετικά δεδομένα με επιτυχία και οικονομικώς αποδοτικό τρόπο, είναι απαραίτητο να περιγραφούν επακριβώς το περιεχόμενο και η δομή των εν λόγω δεδομένων με τη χρήση κατάλληλων μεταδεδομένων.

(16)

Οι εν λόγω προδιαγραφές δεν θα πρέπει να υποχρεώνουν τις οδικές αρχές, τους φορείς εκμετάλλευσης οδών και τους παρόχους υπηρεσιών να αρχίσουν να συλλέγουν δεδομένα που δεν συλλέγουν ήδη ή να ψηφιοποιήσουν δεδομένα τα οποία δεν είναι ήδη διαθέσιμα σε μορφότυπο αναγνώσιμο από μηχάνημα. Οι ειδικές απαιτήσεις όσον αφορά τις επικαιροποιήσεις των στατικών δεδομένων σχετικά με το οδικό δίκτυο, των δυναμικών δεδομένων σχετικά με την κατάσταση του οδικού δικτύου και των δεδομένων σχετικά με την κυκλοφορία θα πρέπει να εφαρμόζονται μόνο στα δεδομένα που πράγματι συλλέγονται και είναι διαθέσιμα σε μορφότυπο αναγνώσιμο από μηχάνημα. Παράλληλα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να αναζητήσουν οικονομικώς αποτελεσματικούς τρόπους, κατάλληλους για τις ανάγκες τους, να ψηφιοποιήσουν τα υφιστάμενα στατικά δεδομένα σχετικά με το οδικό δίκτυο.

(17)

Οι εν λόγω προδιαγραφές δεν θα πρέπει να υποχρεώνουν τις οδικές αρχές ή τους φορείς εκμετάλλευσης οδών να καθορίζουν ή να υλοποιούν σχέδια κυκλοφορίας και προσωρινά μέτρα διαχείρισης της κυκλοφορίας. Δεν θα πρέπει να υποχρεώνουν τους παρόχους υπηρεσιών να ανταλλάσσουν τα δεδομένα τους με άλλους παρόχους υπηρεσιών. Οι πάροχοι υπηρεσιών θα πρέπει να είναι ελεύθεροι να συνάπτουν εμπορικές συμφωνίες μεταξύ τους για την περαιτέρω χρήση των σχετικών δεδομένων.

(18)

Θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η συνεργασία των κρατών μελών και των ενδιαφερόμενων μερών να καθιερώσουν κοινούς ορισμούς της ποιότητας των δεδομένων, με στόχο τη χρήση κοινών δεικτών για την ποιότητα των δεδομένων σε όλη την αξιακή αλυσίδα των δεδομένων κυκλοφορίας, όπως είναι η πληρότητα, η ακρίβεια και ο επίκαιρος χαρακτήρας των δεδομένων, η μέθοδος απόκτησης και η μέθοδος γεωαναφοράς που χρησιμοποιούνται, καθώς και οι έλεγχοι ποιότητας που εφαρμόζονται. Θα πρέπει επίσης να ενθαρρυνθεί η περαιτέρω εργασία για την καθιέρωση συναφών μεθόδων μέτρησης της ποιότητας και παρακολούθησης των διαφόρων τύπων δεδομένων. Θα πρέπει να ενθαρρύνονται τα κράτη μέλη να ανταλλάσσουν μεταξύ τους τις γνώσεις τους, τις εμπειρίες τους και τις βέλτιστες πρακτικές τους στον τομέα αυτό.

(19)

Αναγνωρίζεται ότι η χρήση δεδομένων σχετικά με το οδικό δίκτυο και την κυκλοφορία και υπηρεσιών πληροφόρησης για την κυκλοφορία σε πραγματικό χρόνο που προέρχονται από ιδιωτικούς παρόχους υπηρεσιών μπορεί να αντιπροσωπεύει έναν οικονομικά αποδοτικό τρόπο για τις δημόσιες αρχές να βελτιώσουν τη διαχείριση της κυκλοφορίας, καθώς και τη διαχείριση και τη συντήρηση των υποδομών. Ωστόσο, οι ειδικοί όροι και προϋποθέσεις που ισχύουν για τη χρήση ή την περαιτέρω χρήση των δεδομένων αυτών και των συναφών υπηρεσιών θα πρέπει να επαφίενται στα ενδιαφερόμενα μέρη, με την επιφύλαξη των διατάξεων της οδηγίας 2003/98/ΕΚ.

(20)

Οι ιδιώτες πάροχοι υπηρεσιών μπορούν να χρησιμοποιούν τα στατικά δεδομένα σχετικά με το οδικό δίκτυο, τα δυναμικά δεδομένα σχετικά με την κατάσταση του οδικού δικτύου και τα δεδομένα σχετικά με την κυκλοφορία, τα οποία συλλέγονται από τις οδικές αρχές και τους φορείς εκμετάλλευσης οδών, ως εισερχόμενα δεδομένα για τις δικές τους υπηρεσίες πληροφόρησης για την κυκλοφορία σε πραγματικό χρόνο. Οι ειδικοί όροι και προϋποθέσεις που ισχύουν για τη συγκεκριμένη περαιτέρω χρήση των δεδομένων αυτών θα πρέπει να επαφίενται στα ενδιαφερόμενα μέρη, με την επιφύλαξη των διατάξεων της οδηγίας 2003/98/ΕΚ.

(21)

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι εν λόγω προδιαγραφές εφαρμόζονται ορθά, τα κράτη μέλη πρέπει να αξιολογήσουν τη συμμόρφωση των οδικών αρχών, των φορέων εκμετάλλευσης οδών, των παραγωγών ψηφιακών χαρτών και των παρόχων υπηρεσιών με τις απαιτήσεις σχετικά με την προσβασιμότητα, την ανταλλαγή, την περαιτέρω χρήση και την επικαιροποίηση των δεδομένων σχετικά με το οδικό δίκτυο και την κυκλοφορία. Για τον σκοπό αυτό, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να έχουν την ευχέρεια να στηρίζονται σε τεκμηριωμένες δηλώσεις συμμόρφωσης τις οποίες υποβάλλουν οι οδικές αρχές, οι φορείς εκμετάλλευσης οδών, οι παραγωγοί ψηφιακών χαρτών και οι πάροχοι υπηρεσιών.

(22)

Οι προδιαγραφές αυτές δεν περιορίζουν την ελευθερία έκφρασης των φορέων ραδιοφωνικής μετάδοσης, εφόσον δεν τους υποχρεώνουν να λάβουν συγκεκριμένη θέση σχετικά με τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται, και αφήνουν επαρκή περιθώρια στα κράτη μέλη να λαμβάνουν υπόψη τις οικείες εθνικές συνταγματικές παραδόσεις όσον αφορά την ελευθερία έκφρασης των φορέων ραδιοφωνικής μετάδοσης.

(23)

Ζητήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (10), η γνώμη του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, ο οποίος γνωμοδότησε στις 17 Ιουνίου 2015,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

Με τον παρόντα κανονισμό καθορίζονται οι απαραίτητες προδιαγραφές για να διασφαλιστούν η προσβασιμότητα, η ανταλλαγή, η περαιτέρω χρήση και η επικαιροποίηση των δεδομένων σχετικά με το οδικό δίκτυο και την κυκλοφορία από τις οδικές αρχές, τους φορείς εκμετάλλευσης οδών και τους παρόχους υπηρεσιών για την παροχή σε ενωσιακό επίπεδο υπηρεσιών πληροφόρησης για την κυκλοφορία σε πραγματικό χρόνο.

Ο κανονισμός εφαρμόζεται στο εκτεταμένο διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο, καθώς και στους αυτοκινητοδρόμους που δεν περιλαμβάνονται στο δίκτυο αυτό και στις ζώνες προτεραιότητας που προσδιορίζουν οι εθνικές αρχές όταν κρίνουν ότι ενδείκνυται.

Εφαρμόζεται σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας 2010/40/ΕΕ.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ορισμοί του άρθρου 4 της οδηγίας 2010/40/ΕΕ.

Ισχύουν επίσης οι ακόλουθοι ορισμοί:

(1)   «κεντρικό διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο»: υποδομές οδικών μεταφορών που αποτελούν μέρος του κεντρικού δικτύου, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1315/2013·

(2)   «εκτεταμένο διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο»: υποδομές οδικών μεταφορών που αποτελούν μέρος του εκτεταμένου δικτύου, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·

(3)   «αυτοκινητόδρομος»: οδός η οποία έχει οριστεί ως τοιαύτη από το κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται·

(4)   «ζώνες προτεραιότητας»: οδικά τμήματα που προσδιορίζονται από τις εθνικές αρχές όταν κρίνουν ότι ενδείκνυται, ιδίως σε αστικές περιοχές, τα οποία δεν αποτελούν μέρος του εκτεταμένου διευρωπαϊκού οδικού δικτύου και δεν είναι αυτοκινητόδρομοι, με βάση τα επίπεδα επαναλαμβανόμενης κυκλοφοριακής συμφόρησης ή άλλες παραμέτρους διαχείρισης της κυκλοφορίας·

(5)   «προσβασιμότητα των δεδομένων»: δυνατότητα ζήτησης και λήψης των δεδομένων ανά πάσα στιγμή σε αναγνώσιμη από μηχάνημα μορφή·

(6)   «στατικά δεδομένα σχετικά με το οδικό δίκτυο»: δεδομένα σχετικά με το οδικό δίκτυο που δεν αλλάζουν συχνά ή τακτικά, όπως ορίζονται στο σημείο 1 του παραρτήματος·

(7)   «δυναμικά δεδομένα σχετικά με την κατάσταση του οδικού δικτύου»: δεδομένα σχετικά με το οδικό δίκτυο που αλλάζουν συχνά ή τακτικά και περιγράφουν την κατάσταση του οδικού δικτύου, όπως ορίζονται στο σημείο 2 του παραρτήματος·

(8)   «δεδομένα σχετικά με την κυκλοφορία»: δεδομένα για τα χαρακτηριστικά οδικής κυκλοφορίας, όπως ορίζονται στο σημείο 3 του παραρτήματος·

(9)   «επικαιροποίηση δεδομένων»: κάθε τροποποίηση των υφιστάμενων δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της διαγραφής ή προσθήκης νέων ή επιπλέον στοιχείων·

(10)   «πληροφορίες για την κυκλοφορία σε πραγματικό χρόνο»: πληροφορίες που προέρχονται από οποιαδήποτε στατικά δεδομένα σχετικά με το οδικό δίκτυο, δυναμικά δεδομένα σχετικά με την κατάσταση του οδικού δικτύου, δεδομένα σχετικά με την κυκλοφορία, ή συνδυασμό αυτών, που παρέχονται από οδικές αρχές, φορείς εκμετάλλευσης οδών ή παρόχους υπηρεσιών, για τους χρήστες και τους τελικούς χρήστες, με οποιαδήποτε μέσα επικοινωνίας·

(11)   «υπηρεσίες πληροφόρησης για την κυκλοφορία σε πραγματικό χρόνο»: υπηρεσία ITS που παρέχει αμέσως στους χρήστες και τους τελικούς χρήστες πληροφορίες για την κυκλοφορία σε πραγματικό χρόνο·

(12)   «οδική αρχή»: κάθε δημόσια αρχή που είναι υπεύθυνη για τον σχεδιασμό, τον έλεγχο ή τη διαχείριση του οδικού δικτύου που εμπίπτει στην εδαφική αρμοδιότητά της·

(13)   «φορέας εκμετάλλευσης οδών»: κάθε δημόσια ή ιδιωτική οντότητα που είναι υπεύθυνη για τη συντήρηση και τη διαχείριση του οδικού δικτύου·

(14)   «πάροχος υπηρεσιών»: κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός πάροχος υπηρεσίας πληροφόρησης για την κυκλοφορία σε πραγματικό χρόνο, με εξαίρεση τον απλό μεταφορέα πληροφοριών, στους χρήστες και τους τελικούς χρήστες·

(15)   «χρήστης»: κάθε οδική αρχή, φορέας εκμετάλλευσης οδών, πάροχος υπηρεσιών και παραγωγός ψηφιακών χαρτών·

(16)   «τελικός χρήστης»: κάθε χρήστης του οδικού δικτύου, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες πληροφόρησης για την κυκλοφορία σε πραγματικό χρόνο·

(17)   «σημείο πρόσβασης»: ψηφιακή διεπαφή όπου τα στατικά δεδομένα σχετικά με το οδικό δίκτυο, τα δυναμικά δεδομένα σχετικά με την κατάσταση του οδικού δικτύου και τα δεδομένα σχετικά με την κυκλοφορία, μαζί με τα αντίστοιχα μεταδεδομένα, καθίστανται προσβάσιμα στους χρήστες για περαιτέρω χρήση, ή όπου οι πηγές και τα μεταδεδομένα των δεδομένων αυτών καθίστανται προσβάσιμα στους χρήστες για περαιτέρω χρήση·

(18)   «μεταδεδομένα»: δομημένη περιγραφή του περιεχομένου των δεδομένων που διευκολύνουν την αναζήτηση και τη χρήση των εν λόγω δεδομένων·

(19)   «υπηρεσίες εξεύρεσης»: υπηρεσίες που καθιστούν δυνατή την αναζήτηση των ζητούμενων δεδομένων με χρήση του περιεχομένου των αντίστοιχων μεταδεδομένων και την οπτική παρουσίαση του εν λόγω περιεχομένου·

(20)   «προσωρινά μέτρα διαχείρισης της κυκλοφορίας»: προσωρινά μέτρα που αποσκοπούν στην επίλυση συγκεκριμένης διαταραχής της κυκλοφορίας και είναι σχεδιασμένα, παραδείγματος χάριν, για να ελέγχουν και να κατευθύνουν τις ροές κυκλοφορίας·

(21)   «σχέδια κυκλοφορίας»: μόνιμα μέτρα διαχείρισης της κυκλοφορίας που είναι σχεδιασμένα από τους διαχειριστές κυκλοφορίας για να ελέγχουν και να κατευθύνουν τις ροές κυκλοφορίας με σκοπό την αντιμετώπιση μόνιμων ή επαναλαμβανόμενων διαταραχών της κυκλοφορίας.

Άρθρο 3

Εθνικά σημεία πρόσβασης

1.   Κάθε κράτος μέλος συστήνει εθνικό σημείο πρόσβασης. Το εθνικό σημείο πρόσβασης συνιστά ενιαίο σημείο πρόσβασης των χρηστών στα δεδομένα σχετικά με το οδικό δίκτυο και την κυκλοφορία, συμπεριλαμβανομένων των επικαιροποιήσεων δεδομένων, που παρέχονται από τις οδικές αρχές, τους φορείς εκμετάλλευσης οδών και τους παρόχους υπηρεσιών, και αφορούν το έδαφος δεδομένου κράτους μέλους.

2.   Τα υφιστάμενα εθνικά σημεία πρόσβασης που έχουν συσταθεί για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις, οι οποίες απορρέουν από άλλες πράξεις κατ' εξουσιοδότηση που εκδίδονται δυνάμει της οδηγίας 2010/40/ΕΕ, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εθνικά σημεία πρόσβασης, εφόσον κριθεί κατάλληλο από τα κράτη μέλη.

3.   Τα εθνικά σημεία πρόσβασης παρέχουν κατάλληλες υπηρεσίες εξεύρεσης στους χρήστες.

4.   Οι οδικές αρχές και οι φορείς εκμετάλλευσης οδών, σε συνεργασία με τους παραγωγούς ψηφιακών χαρτών και τους παρόχους υπηρεσιών, εξασφαλίζουν ότι παρέχουν τα κατάλληλα μεταδεδομένα, ώστε να δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες να ανακαλύπτουν και να χρησιμοποιούν τα σύνολα στοιχείων στα οποία παρέχεται πρόσβαση μέσω των εθνικών σημείων πρόσβασης.

5.   Δύο ή περισσότερα κράτη μέλη μπορούν να συστήσουν κοινό σημείο πρόσβασης.

Άρθρο 4

Προσβασιμότητα, ανταλλαγή και περαιτέρω χρήση στατικών δεδομένων σχετικά με το οδικό δίκτυο

1.   Προς διευκόλυνση της παροχής συμβατών, διαλειτουργικών και αδιάλειπτων υπηρεσιών πληροφόρησης για την κυκλοφορία σε πραγματικό χρόνο σε ολόκληρη την Ένωση, οι οδικές αρχές και οι φορείς εκμετάλλευσης οδών παρέχουν τα στατικά δεδομένα σχετικά με το οδικό δίκτυο που συλλέγουν και επικαιροποιούν σύμφωνα με το άρθρο 8 σε τυποποιημένο μορφότυπο, εάν υπάρχει, ή σε οποιονδήποτε άλλο μορφότυπο αναγνώσιμο από μηχάνημα.

2.   Τα δεδομένα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και τα αντίστοιχα μεταδεδομένα, καθώς και πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα αυτών, είναι προσβάσιμα για ανταλλαγή και περαιτέρω χρήση από κάθε παραγωγό ψηφιακών χαρτών ή πάροχο υπηρεσιών εντός της Ένωσης:

α)

χωρίς διακρίσεις·

β)

εντός χρονικού πλαισίου που εξασφαλίζει την έγκαιρη παροχή της υπηρεσίας πληροφόρησης για την κυκλοφορία σε πραγματικό χρόνο·

γ)

μέσω του εθνικού ή κοινού σημείου πρόσβασης που αναφέρεται στο άρθρο 3·

δ)

οι οδικές αρχές, οι φορείς εκμετάλλευσης οδών, οι παραγωγοί ψηφιακών χαρτών και οι πάροχοι υπηρεσιών που χρησιμοποιούν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 στατικά δεδομένα σχετικά με το οδικό δίκτυο συνεργάζονται για να εξασφαλίσουν ότι τυχόν ανακρίβειες που αφορούν τα εν λόγω στατικά δεδομένα επισημαίνονται χωρίς καθυστέρηση στις οδικές αρχές και στους φορείς εκμετάλλευσης οδών από τους οποίους προέρχονται τα δεδομένα.

3.   Όταν οι πάροχοι υπηρεσιών χρησιμοποιούν στατικά δεδομένα σχετικά με το οδικό δίκτυο τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο 1 και παρέχονται από οδικές αρχές και φορείς εκμετάλλευσης οδών λαμβάνουν υπόψη, κατά το δυνατόν, τυχόν σχέδια κυκλοφορίας που εκπονούν οι αρμόδιες αρχές.

Άρθρο 5

Προσβασιμότητα, ανταλλαγή και περαιτέρω χρήση δυναμικών δεδομένων σχετικά με την κατάσταση του οδικού δικτύου

1.   Προς διευκόλυνση της παροχής συμβατών, διαλειτουργικών και αδιάλειπτων υπηρεσιών πληροφόρησης για την κυκλοφορία σε πραγματικό χρόνο σε ολόκληρη την Ένωση, οι οδικές αρχές και οι φορείς εκμετάλλευσης οδών παρέχουν τα δυναμικά δεδομένα για την κατάσταση του οδικού δικτύου τα οποία συλλέγουν και επικαιροποιούν σύμφωνα με το άρθρο 9 σε μορφότυπο DATEX II (CEN/TS 16157 και αναβαθμισμένες διάδοχες εκδόσεις) ή σε οποιονδήποτε αναγνώσιμο από μηχάνημα μορφότυπο πλήρως συμβατό και διαλειτουργικό με το DATEX II.

2.   Τα δεδομένα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και τα αντίστοιχα μεταδεδομένα, καθώς και πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα αυτών, είναι προσβάσιμα για ανταλλαγή και περαιτέρω χρήση από κάθε πάροχο υπηρεσιών εντός της Ένωσης:

α)

χωρίς διακρίσεις·

β)

εντός χρονικού πλαισίου που εξασφαλίζει την έγκαιρη παροχή της υπηρεσίας πληροφόρησης για την κυκλοφορία σε πραγματικό χρόνο·

γ)

μέσω του εθνικού ή κοινού σημείου πρόσβασης που αναφέρεται στο άρθρο 3.

3.   Όταν οι πάροχοι υπηρεσιών χρησιμοποιούν δυναμικά δεδομένα σχετικά με την κατάσταση του οδικού δικτύου τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο 1 και παρέχονται από οδικές αρχές και φορείς εκμετάλλευσης οδών λαμβάνουν υπόψη, κατά το δυνατόν, τυχόν προσωρινά μέτρα διαχείρισης της κυκλοφορίας που λαμβάνουν οι αρμόδιες αρχές.

Άρθρο 6

Προσβασιμότητα, ανταλλαγή και περαιτέρω χρήση δεδομένων σχετικά με την κυκλοφορία

1.   Προς διευκόλυνση της παροχής συμβατών, διαλειτουργικών και αδιάλειπτων υπηρεσιών πληροφόρησης για την κυκλοφορία σε πραγματικό χρόνο σε ολόκληρη την Ένωση, οι οδικές αρχές και οι φορείς εκμετάλλευσης οδών παρέχουν τα δεδομένα για το οδικό δίκτυο τα οποία συλλέγουν και επικαιροποιούν σύμφωνα με το άρθρο 10 σε μορφότυπο DATEX II (CEN/TS 16157 και αναβαθμισμένες διάδοχες εκδόσεις) ή σε οποιονδήποτε αναγνώσιμο από μηχάνημα μορφότυπο πλήρως συμβατό και διαλειτουργικό με το DATEX II.

2.   Τα δεδομένα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και τα αντίστοιχα μεταδεδομένα, καθώς και πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα αυτών, είναι προσβάσιμα για ανταλλαγή και περαιτέρω χρήση από κάθε πάροχο υπηρεσιών εντός της Ένωσης:

α)

χωρίς διακρίσεις·

β)

εντός χρονικού πλαισίου που εξασφαλίζει την έγκαιρη παροχή της υπηρεσίας πληροφόρησης για την κυκλοφορία σε πραγματικό χρόνο·

γ)

μέσω του εθνικού ή κοινού σημείου πρόσβασης που αναφέρεται στο άρθρο 3.

3.   Με σκοπό τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης της κυκλοφορίας, οι οδικές αρχές και οι φορείς εκμετάλλευσης οδών μπορούν να ζητήσουν από τους παρόχους υπηρεσιών να παρέχουν τα δεδομένα σχετικά με την κυκλοφορία που συλλέγουν και επικαιροποιούν σύμφωνα με το άρθρο 10. Τα εν λόγω δεδομένα παρέχονται σε μορφότυπο DATEX II (CEN/TS 16157 και αναβαθμισμένες διάδοχες εκδόσεις) ή σε οποιονδήποτε αναγνώσιμο από μηχάνημα μορφότυπο πλήρως συμβατό και διαλειτουργικό με το DATEX II μέσω του σημείου πρόσβασης που αναφέρεται στο άρθρο 3 και συνοδεύονται από τα αντίστοιχα μεταδεδομένα, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με την ποιότητα αυτών.

Άρθρο 7

Επικαιροποιήσεις των δεδομένων

Οι υπηρεσίες πληροφόρησης για την κυκλοφορία σε πραγματικό χρόνο βασίζονται σε επικαιροποιήσεις των στατικών δεδομένων σχετικά με το οδικό δίκτυο, των δυναμικών δεδομένων σχετικά με την κατάσταση του οδικού δικτύου και των δεδομένων κυκλοφορίας ή οποιουδήποτε συνδυασμού αυτών. Όλα τα δεδομένα επικαιροποιούνται τακτικά από τις οδικές αρχές, τους φορείς εκμετάλλευσης οδών και τους παρόχους υπηρεσιών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στα άρθρα 8 έως 10. Οι οδικές αρχές, οι φορείς εκμετάλλευσης οδών και οι πάροχοι υπηρεσιών διορθώνουν εγκαίρως τυχόν ανακρίβειες που διαπιστώνουν οι ίδιοι στα δεδομένα τους ή οι οποίες τους επισημαίνονται από χρήστες και τελικούς χρήστες.

Άρθρο 8

Επικαιροποίηση στατικών δεδομένων σχετικά με το οδικό δίκτυο

1.   Οι επικαιροποιήσεις των στατικών δεδομένων σχετικά με το οδικό δίκτυο αφορούν τουλάχιστον τις ακόλουθες παραμέτρους:

α)

τον τύπο των στατικών δεδομένων σχετικά με το οδικό δίκτυο, όπως ορίζεται στο σημείο 1 του παραρτήματος που αφορά η επικαιροποίηση·

β)

τη θέση της περίστασης που αφορά η επικαιροποίηση·

γ)

τον τύπο της επικαιροποίησης (τροποποίηση, προσθήκη ή διαγραφή)·

δ)

την περιγραφή της επικαιροποίησης·

ε)

την ημερομηνία κατά την οποία τα δεδομένα επικαιροποιήθηκαν·

στ)

την ημερομηνία και την ώρα κατά την οποία επήλθε ή προγραμματίζεται να επέλθει η αλλαγή δεδομένης περίστασης·

ζ)

την ποιότητα της επικαιροποίησης των δεδομένων.

Η θέση της περίστασης που αφορά η επικαιροποίηση προσδιορίζεται με τη χρήση τυποποιημένης ή κάθε άλλης γενικά αποδεκτής μεθόδου γεωαναφοράς που καθιστά δυνατή τη σαφή αποκωδικοποίηση και ερμηνεία της εν λόγω θέσης.

2.   Οι οδικές αρχές και οι φορείς εκμετάλλευσης οδών διασφαλίζουν την έγκαιρη επικαιροποίηση των στατικών δεδομένων σχετικά με το οδικό δίκτυο και, εφόσον έχουν γνώση αυτών και σχετική δυνατότητα, παρέχουν εκ των προτέρων τις επικαιροποιήσεις αυτές στους χρήστες.

3.   Όταν οι παραγωγοί ψηφιακών χαρτών και οι πάροχοι υπηρεσιών χρησιμοποιούν επικαιροποιήσεις στατικών δεδομένων σχετικά με το οδικό δίκτυο, διασφαλίζουν ότι η επεξεργασία των επικαιροποιήσεων πραγματοποιείται εγκαίρως, ώστε οι πληροφορίες να καθίστανται προσβάσιμες στους τελικούς χρήστες χωρίς καθυστέρηση.

Άρθρο 9

Επικαιροποίηση δυναμικών δεδομένων σχετικά με την κατάσταση του οδικού δικτύου

1.   Οι επικαιροποιήσεις των δυναμικών δεδομένων σχετικά με την κατάσταση του οδικού δικτύου αφορούν τουλάχιστον τις ακόλουθες παραμέτρους:

α)

τον τύπο των δυναμικών δεδομένων σχετικά με την κατάσταση του οδικού δικτύου, όπως ορίζονται στο σημείο 2 του παραρτήματος που αφορά η επικαιροποίηση και, κατά περίπτωση, συνοπτική περιγραφή αυτών·

β)

τη θέση του συμβάντος ή της περίστασης που αφορά η επικαιροποίηση·

γ)

την περίοδο εμφάνισης του συμβάντος ή της περίστασης που αφορά η επικαιροποίηση·

δ)

την ποιότητα της επικαιροποίησης των δεδομένων.

Η θέση του συμβάντος ή της περίστασης που αφορά η επικαιροποίηση προσδιορίζεται με τη χρήση τυποποιημένης ή κάθε άλλης γενικά αποδεκτής μεθόδου δυναμικής γεωαναφοράς που καθιστά δυνατή τη σαφή αποκωδικοποίηση και ερμηνεία της εν λόγω θέσης.

2.   Οι οδικές αρχές και οι φορείς εκμετάλλευσης οδών διασφαλίζουν την έγκαιρη επικαιροποίηση των δυναμικών δεδομένων σχετικά με την κατάσταση του οδικού δικτύου και, εφόσον έχουν γνώση αυτών και σχετική δυνατότητα, παρέχουν εκ των προτέρων τις επικαιροποιήσεις αυτές στους χρήστες.

3.   Οι πληροφορίες για την κυκλοφορία σε πραγματικό χρόνο τροποποιούνται αναλόγως ή ανακαλούνται το συντομότερο δυνατόν μετά την αλλαγή των συγκεκριμένων δυναμικών δεδομένων σχετικά με την κατάσταση του οδικού δικτύου.

4.   Όταν οι πάροχοι υπηρεσιών χρησιμοποιούν επικαιροποιήσεις δυναμικών δεδομένων σχετικά με την κατάσταση του οδικού δικτύου, διασφαλίζουν ότι η επεξεργασία τους πραγματοποιείται εγκαίρως, ώστε οι πληροφορίες να καθίστανται προσβάσιμες στους τελικούς χρήστες χωρίς καθυστέρηση.

Άρθρο 10

Επικαιροποίηση των δεδομένων σχετικά με την κυκλοφορία

1.   Οι επικαιροποιήσεις των δεδομένων σχετικά με την κυκλοφορία αφορούν τουλάχιστον τις ακόλουθες παραμέτρους:

α)

τον τύπο των δεδομένων σχετικά με το οδικό δίκτυο, όπως ορίζονται στο σημείο 3 του παραρτήματος που αφορά η επικαιροποίηση και, κατά περίπτωση, συνοπτική περιγραφή αυτών·

β)

τη θέση του συμβάντος ή της περίστασης που αφορά η επικαιροποίηση·

γ)

την ποιότητα της επικαιροποίησης των δεδομένων.

Η θέση του συμβάντος ή της περίστασης που αφορά η επικαιροποίηση προσδιορίζεται με τη χρήση τυποποιημένης ή κάθε άλλης γενικά αποδεκτής μεθόδου δυναμικής γεωαναφοράς που καθιστά δυνατή τη σαφή αποκωδικοποίηση και ερμηνεία της εν λόγω θέσης.

2.   Οι πληροφορίες για την κυκλοφορία σε πραγματικό χρόνο τροποποιούνται αναλόγως ή ανακαλούνται από τους φορείς εκμετάλλευσης οδών και τους παρόχους υπηρεσιών το συντομότερο δυνατόν μετά την αλλαγή των συγκεκριμένων δεδομένων σχετικά με την κυκλοφορία.

3.   Όταν οι πάροχοι υπηρεσιών χρησιμοποιούν επικαιροποιήσεις των δεδομένων σχετικά με την κυκλοφορία, διασφαλίζουν ότι η επεξεργασία τους πραγματοποιείται εγκαίρως, ώστε οι πληροφορίες να καθίστανται προσβάσιμες στους τελικούς χρήστες χωρίς καθυστέρηση.

Άρθρο 11

Αξιολόγηση της συμμόρφωσης

1.   Τα κράτη μέλη αξιολογούν κατά πόσο οι απαιτήσεις που προβλέπονται στα άρθρα 3 έως 10 τηρούνται από τις οδικές αρχές, τους φορείς εκμετάλλευσης οδών, τους παραγωγούς ψηφιακών χαρτών και τους παρόχους υπηρεσιών, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3.

2.   Προκειμένου να προβούν στην αξιολόγηση αυτή, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών μπορούν να ζητήσουν από τις οδικές αρχές, τους φορείς εκμετάλλευσης οδών, τους παραγωγούς ψηφιακών χαρτών και τους παρόχους υπηρεσιών, τα ακόλουθα έγγραφα:

α)

περιγραφή των δεδομένων σχετικά με το οδικό δίκτυο και την κυκλοφορία, των ψηφιακών χαρτών ή των υπηρεσιών πληροφόρησης για την κυκλοφορία σε πραγματικό χρόνο που παρέχουν, καθώς και των πληροφοριών για την ποιότητα και τις προϋποθέσεις της περαιτέρω χρήσης των δεδομένων αυτών·

β)

τεκμηριωμένη δήλωση συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στα άρθρα 3 έως 10.

3.   Τα κράτη μέλη ελέγχουν δειγματοληπτικά την ορθότητα των δηλώσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο β).

Άρθρο 12

Υποβολή εκθέσεων

1.   Το αργότερο έως τις 13 Ιουλίου 2017, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με τα μέτρα που έλαβαν, ενδεχομένως, για τη σύσταση εθνικού σημείου πρόσβασης και σχετικά με τις λεπτομέρειες λειτουργίας του και, κατά περίπτωση, τον κατάλογο των αυτοκινητοδρόμων που δεν περιλαμβάνονται στο εκτεταμένο διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο και των ζωνών προτεραιότητας που προσδιορίστηκαν.

2.   Το αργότερο έως τις 13 Ιουλίου 2018 και κάθε δύο ημερολογιακά έτη στη συνέχεια, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή έκθεση που περιλαμβάνει τις εξής πληροφορίες:

α)

την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά την προσβασιμότητα, την ανταλλαγή και την περαιτέρω χρήση των τύπων δεδομένων σχετικά με το οδικό δίκτυο και την κυκλοφορία που περιγράφονται στο παράρτημα·

β)

τη γεωγραφική κάλυψη και το περιεχόμενο των δεδομένων σχετικά με το οδικό δίκτυο και την κυκλοφορία των υπηρεσιών πληροφόρησης για την κυκλοφορία σε πραγματικό χρόνο και την ποιότητά τους, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων που χρησιμοποιούνται για να καθοριστεί η ποιότητα αυτή και των μέσων που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση αυτής·

γ)

τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της συμμόρφωσης που αναφέρεται στο άρθρο 11 με τις απαιτήσεις που ορίζονται στα άρθρα 3 έως 10·

δ)

κατά περίπτωση, περιγραφή των αλλαγών σε εθνικό ή σε κοινό σημείο πρόσβασης·

ε)

κατά περίπτωση, περιγραφή των αλλαγών στις ζώνες προτεραιότητας.

Άρθρο 13

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από τις 13 Ιουλίου 2017.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 18 Δεκεμβρίου 2014.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 207 της 6.8.2010, σ. 1.

(2)  Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 885/2013 της Επιτροπής, της 15ης Μαΐου 2013, σχετικά με τη συμπλήρωση της οδηγίας 2010/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα ευφυή συστήματα μεταφορών (ITS) όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης για ασφαλείς και προστατευμένες θέσεις στάθμευσης φορτηγών και επαγγελματικών οχημάτων (ΕΕ L 247 της 18.9.2013, σ. 1).

(3)  Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 886/2013 της Επιτροπής, της 15ης Μαΐου 2013, προς συμπλήρωση της οδηγίας 2010/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα δεδομένα και τις διαδικασίες για τη δωρεάν, ενδεχομένως, παροχή ελάχιστων καθολικών πληροφοριών για την κυκλοφορία σχετικών με την οδική ασφάλεια στους χρήστες (ΕΕ L 247 της 18.9.2013, σ. 6).

(4)  Οδηγία 2003/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Νοεμβρίου 2003, για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα (ΕΕ L 345 της 31.12.2003, σ. 90).

(5)  Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2007, για τη δημιουργία υποδομής χωρικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (Inspire) (ΕΕ L 108 της 25.4.2007, σ. 1).

(6)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1089/2010 της Επιτροπής, της 23ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη διαλειτουργικότητα των συνόλων και των υπηρεσιών χωρικών δεδομένων (ΕΕ L 323 της 8.12.2010, σ. 11).

(7)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ένωσης για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 661/2010/ΕΕ (ΕΕ L 348 της 20.12.2013, σ. 1).

(8)  Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31).

(9)  Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (ΕΕ L 201 της 31.7.2002, σ. 37).

(10)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

(που αναφέρονται στα άρθρα 2, 8, 9, 10 και 12)

1.

Οι τύποι των στατικών δεδομένων σχετικά με το οδικό δίκτυο περιλαμβάνουν ιδίως:

α)

συνδέσεις του οδικού δικτύου, με τα φυσικά τους χαρακτηριστικά, όπως:

i)

γεωμετρία·

ii)

πλάτος οδού·

iii)

αριθμός λωρίδων·

iv)

κλίσεις·

v)

ισόπεδοι οδικοί κόμβοι·

β)

κατάταξη οδού·

γ)

σήματα οδικής κυκλοφορίας που επισημαίνουν τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας και ειδοποιούν για κινδύνους, όπως:

i)

συνθήκες πρόσβασης στις σήραγγες·

ii)

συνθήκες πρόσβασης στις γέφυρες·

iii)

μόνιμοι περιορισμοί πρόσβασης·

iv)

άλλοι κανόνες οδικής κυκλοφορίας·

δ)

όρια ταχύτητας·

ε)

σχέδια κυκλοφορίας·

στ)

κανονιστικές ρυθμίσεις για την παράδοση εμπορευμάτων·

ζ)

θέση των σταθμών διοδίων·

η)

προσδιορισμό των οδικών αρτηριών με διόδια, εφαρμοστέα πάγια τέλη χρήσης του οδικού δικτύου και διαθέσιμους τρόπους πληρωμής·

θ)

θέση χώρων στάθμευσης και σταθμών εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών·

ι)

θέση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και προϋποθέσεις χρήσης τους·

ια)

θέση πρατηρίων διανομής συμπιεσμένου φυσικού αερίου, υγροποιημένου φυσικού αερίου, υγραερίου·

ιβ)

θέση στάσεων δημόσιων συγκοινωνιών και σημείων ανταπόκρισης·

ιγ)

θέση χώρων παράδοσης.

2.

Οι τύποι των δυναμικών δεδομένων σχετικά με την κατάσταση του οδικού δικτύου περιλαμβάνουν ιδίως:

α)

κλείσιμο οδού·

β)

κλείσιμο λωρίδας·

γ)

κλείσιμο γέφυρας·

δ)

απαγόρευση προσπέρασης για τα βαρέα φορτηγά οχήματα·

ε)

οδικά έργα·

στ)

ατυχήματα και περιστατικά·

ζ)

δυναμικά όρια ταχύτητας·

η)

κατεύθυνση πορείας σε λωρίδες κυκλοφορίας εναλλασσόμενης κατεύθυνσης·

θ)

κακή κατάσταση οδοστρώματος·

ι)

προσωρινά μέτρα διαχείρισης της κυκλοφορίας·

ια)

μεταβλητά τέλη χρήσης του οδικού δικτύου και διαθέσιμοι τρόποι πληρωμής·

ιβ)

ύπαρξη διαθέσιμων θέσεων στάθμευσης·

ιγ)

ύπαρξη διαθέσιμων χώρων παράδοσης·

ιδ)

κόστος στάθμευσης·

ιε)

ύπαρξη διαθέσιμων σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων·

ιστ)

καιρικές συνθήκες που επηρεάζουν την οδική επιφάνεια και την ορατότητα.

Τα εν λόγω βραχυπρόθεσμα δεδομένα δεν χρειάζεται να συμπεριλαμβάνονται στις επικαιροποιήσεις των ψηφιακών χαρτών, διότι δεν θεωρούνται αλλαγές μόνιμου χαρακτήρα.

3.

Οι τύποι των δεδομένων σχετικά με την κυκλοφορία περιλαμβάνουν ιδίως:

α)

όγκο της κυκλοφορίας·

β)

ταχύτητα·

γ)

θέση και μέγεθος της κυκλοφοριακής συμφόρησης·

δ)

χρόνο διαδρομής·

ε)

χρόνο αναμονής στα σημεία διέλευσης των συνόρων με χώρες που δεν είναι μέλη της ΕΕ.


23.6.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 157/32


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2015/963 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 22ας Ιουνίου 2015

για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (1),

Έχοντας υπόψη τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 543/2011 της Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 2011, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών (2), και ιδίως το άρθρο 136 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 543/2011 προβλέπει, κατ' εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ' αποκοπή τιμών εισαγωγής από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημα XVI μέρος A του εν λόγω κανονισμού.

(2)

Η κατ' αποκοπή τιμή εισαγωγής υπολογίζεται κάθε εργάσιμη ημέρα, σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφος 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011, λαμβανομένων υπόψη των ημερήσιων μεταβλητών στοιχείων. Συνεπώς, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κατ' αποκοπή τιμές εισαγωγής που αναφέρονται στο άρθρο 136 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 22 Ιουνίου 2015.

Για την Επιτροπή,

εξ ονόματος του Προέδρου,

Jerzy PLEWA

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671.

(2)  ΕΕ L 157 της 15.6.2011, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Οι κατ' αποκοπή τιμές εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

(ευρώ/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτων χωρών (1)

Κατ' αποκοπή τιμή εισαγωγής

0702 00 00

MA

141,5

MK

69,6

TR

82,4

ZZ

97,8

0707 00 05

TR

116,3

ZZ

116,3

0709 93 10

TR

112,4

ZZ

112,4

0805 50 10

AR

92,6

BO

147,3

BR

107,1

ZA

145,0

ZZ

123,0

0808 10 80

AR

168,8

BR

101,6

CL

135,7

NZ

159,8

US

148,3

ZA

125,0

ZZ

139,9

0809 10 00

TR

252,1

ZZ

252,1

0809 29 00

TR

331,3

ZZ

331,3


(1)  Ονοματολογία των χωρών που ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1106/2012 της Επιτροπής, της 27ης Νοεμβρίου 2012, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 471/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις κοινοτικές στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τις τρίτες χώρες, όσον αφορά την επικαιροποίηση της ονοματολογίας των χωρών και εδαφών (ΕΕ L 328 της 28.11.2012, σ. 7). Ο κωδικός «ZZ» αντιπροσωπεύει «άλλες χώρες καταγωγής».


23.6.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 157/34


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2015/964 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 22ας Ιουνίου 2015

σχετικά με τον καθορισμό των ποσοτήτων που πρέπει να προστίθενται στην ποσότητα που καθορίστηκε για την υποπερίοδο από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015 στο πλαίσιο των δασμολογικών ποσοστώσεων που ανοίχθηκαν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 442/2009 στον τομέα του χοιρείου κρέατος

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 12341234/2007 του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 188 παράγραφοι 2 και 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 442/2009 της Επιτροπής (2) άνοιξε ετήσιες δασμολογικές ποσοστώσεις για την εισαγωγή προϊόντων του τομέα του χοιρείου κρέατος. Η διαχείριση των ποσοστώσεων του παραρτήματος I μέρος Β του εν λόγω κανονισμού διεξάγεται με τη μέθοδο της ταυτόχρονης εξέτασης.

(2)

Οι ποσότητες τις οποίες αφορούν οι αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής που υποβλήθηκαν από την 1η έως τις 7 Ιουνίου 2015 για την υποπερίοδο από την 1η Ιουλίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2015 είναι μικρότερες από τις διαθέσιμες ποσότητες. Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιμο να προσδιοριστούν οι ποσότητες για τις οποίες δεν υποβλήθηκαν αιτήσεις και να προστεθούν οι τελευταίες στην ποσότητα που καθορίζεται για την επόμενη υποπερίοδο ποσόστωσης.

(3)

Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα του μέτρου, ο παρών κανονισμός πρέπει να αρχίσει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι ποσότητες για τις οποίες δεν υποβλήθηκαν αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 442/2009, και οι οποίες πρέπει να προστεθούν στην υποπερίοδο από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015, προβλέπονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 22 Ιουνίου 2015.

Για την Επιτροπή,

εξ ονόματος του Προέδρου,

Jerzy PLEWA

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671.

(2)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 442/2009 της Επιτροπής, της 27ης Μαΐου 2009, σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων στον τομέα του χοιρινού κρέατος (ΕΕ L 129 της 28.5.2009, σ. 13).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αύξων αριθμός

Ποσότητες για τις οποίες δεν υποβλήθηκαν αιτήσεις και οι οποίες πρέπει να προστεθούν στις διαθέσιμες ποσότητες για την υποπερίοδο από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015

(σε kg)

09.4038

8 581 250

09.4170

1 230 500

09.4204

1 156 000


23.6.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 157/36


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2015/965 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 22ας Ιουνίου 2015

σχετικά με τον προσδιορισμό των ποσοτήτων που πρέπει να προστεθούν στην ποσότητα που καθορίστηκε για την υποπερίοδο από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015 στο πλαίσιο της δασμολογικής ποσόστωσης που ανοίχθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 536/2007 για το κρέας πουλερικών καταγωγής Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 188 παράγραφοι 2 και 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 536/2007 της Επιτροπής (2) ανοίχθηκε ετήσια δασμολογική ποσόστωση για την εισαγωγή προϊόντων του τομέα του κρέατος πουλερικών καταγωγής Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

(2)

Οι ποσότητες τις οποίες αφορούν οι αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής που υποβλήθηκαν από την 1η έως τις 7 Ιουνίου 2015 για την υποπερίοδο από την 1η Ιουλίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2015 είναι μικρότερες από τις διαθέσιμες ποσότητες. Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιμο να προσδιοριστούν οι ποσότητες για τις οποίες δεν υποβλήθηκαν αιτήσεις, οι οποίες εν συνεχεία θα πρέπει να προστεθούν στην ποσότητα που καθορίζεται για την επόμενη υποπερίοδο ποσόστωσης.

(3)

Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα του μέτρου, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι ποσότητες για τις οποίες δεν έχουν υποβληθεί αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 536/2007 και οι οποίες πρέπει να προστεθούν στην υποπερίοδο από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015 προβλέπονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 22 Ιουνίου 2015.

Για την Επιτροπή,

εξ ονόματος του Προέδρου,

Jerzy PLEWA

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671.

(2)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 536/2007 της Επιτροπής, της 15ης Μαΐου 2007, για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης δασμολογικής ποσόστωσης κρέατος πουλερικών που χορηγείται στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (ΕΕ L 128 της 16.5.2007, σ. 6).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αύξων αριθμός

Ποσότητες για τις οποίες δεν υποβλήθηκαν αιτήσεις και οι οποίες πρέπει να προστεθούν στις διαθέσιμες ποσότητες για την υποπερίοδο από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015

(σε kg)

09.4169

5 336 250


23.6.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 157/38


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2015/966 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 22ας Ιουνίου 2015

σχετικά με τον προσδιορισμό των ποσοτήτων που πρέπει να προστεθούν στην ποσότητα που καθορίστηκε για την υποπερίοδο από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015 στο πλαίσιο των δασμολογικών ποσοστώσεων που ανοίχθηκαν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 539/2007 στον τομέα των αυγών και των αυγοαλβουμινών

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 188 παράγραφοι 2 και 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 539/2007 της Επιτροπής (2) ανοίχθηκαν ετήσιες δασμολογικές ποσοστώσεις για την εισαγωγή προϊόντων του τομέα των αυγών και των αυγοαλβουμινών.

(2)

Οι ποσότητες τις οποίες αφορούν οι αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής που υποβλήθηκαν από την 1η έως τις 7 Ιουνίου 2015 για την υποπερίοδο από την 1η Ιουλίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2015 όσον αφορά ορισμένες ποσοστώσεις, μικρότερες από τις διαθέσιμες ποσότητες. Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιμο να προσδιοριστούν οι ποσότητες για τις οποίες δεν υποβλήθηκαν αιτήσεις, οι οποίες εν συνεχεία θα πρέπει να προστεθούν στην ποσότητα που καθορίζεται για την επόμενη υποπερίοδο ποσόστωσης.

(3)

Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα του μέτρου, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι ποσότητες για τις οποίες δεν έχουν υποβληθεί αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2007 και οι οποίες πρέπει να προστεθούν στην υποπερίοδο από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015 προβλέπονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 22 Ιουνίου 2015.

Για την Επιτροπή,

εξ ονόματος του Προέδρου,

Jerzy PLEWA

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671.

(2)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 539/2007 της Επιτροπής, της 15ης Μαΐου 2007, για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης δασμολογικών ποσοστώσεων στον τομέα των αυγών και των αυγοαλβουμινών (ΕΕ L 128 της 16.5.2007, σ. 19).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αύξων αριθμός

Ποσότητες για τις οποίες δεν υποβλήθηκαν αιτήσεις και οι οποίες πρέπει να προστεθούν στις διαθέσιμες ποσότητες για την υποπερίοδο από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015

(σε kg ισοδύναμου αυγών με κέλυφος)

09.4015

27 000 000

09.4401

795 000

09.4402

3 100 000


23.6.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 157/40


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2015/967 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 22ας Ιουνίου 2015

σχετικά με τον προσδιορισμό των ποσοτήτων που πρέπει να προστεθούν στην ποσότητα που καθορίστηκε για την υποπερίοδο από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015 στο πλαίσιο των δασμολογικών ποσοστώσεων που ανοίχθηκαν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1384/2007 για το κρέας πουλερικών καταγωγής Ισραήλ

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 188 παράγραφοι 2 και 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1384/2007 της Επιτροπής (2) ανοίχθηκαν ετήσιες δασμολογικές ποσοστώσεις για την εισαγωγή προϊόντων του τομέα του κρέατος πουλερικών καταγωγής Ισραήλ.

(2)

Οι ποσότητες τις οποίες αφορούν οι αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής που υποβλήθηκαν από την 1η έως τις 7 Ιουνίου 2015 για την υποπερίοδο από την 1η Ιουλίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2015 είναι μικρότερες από τις διαθέσιμες ποσότητες. Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιμο να προσδιοριστούν οι ποσότητες για τις οποίες δεν υποβλήθηκαν αιτήσεις, οι οποίες εν συνεχεία θα πρέπει να προστεθούν στην ποσότητα που καθορίζεται για την επόμενη υποπερίοδο ποσόστωσης.

(3)

Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα του μέτρου, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι ποσότητες για τις οποίες δεν έχουν υποβληθεί αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1384/2007 και οι οποίες πρέπει να προστεθούν στην υποπερίοδο από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015, προβλέπονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 22 Ιουνίου 2015.

Για την Επιτροπή,

εξ ονόματος του Προέδρου,

Jerzy PLEWA

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671.

(2)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1384/2007 της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2007, για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2398/96 του Συμβουλίου όσον αφορά το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης ορισμένων ποσοστώσεων για την εισαγωγή στην Κοινότητα προϊόντων του τομέα του κρέατος πουλερικών καταγωγής Ισραήλ (ΕΕ L 309 της 27.11.2007, σ. 40).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αύξων αριθμός

Ποσότητες για τις οποίες δεν υποβλήθηκαν αιτήσεις και οι οποίες πρέπει να προστεθούν στις διαθέσιμες ποσότητες για την υποπερίοδο από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015

(σε kg)

09.4091

420 000

09.4092

2 830 000


23.6.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 157/42


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2015/968 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 22ας Ιουνίου 2015

για τον καθορισμό των ποσοτήτων που πρέπει να προστεθούν στην ποσότητα που καθορίστηκε για την υποπερίοδο από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015 στο πλαίσιο των δασμολογικών ποσοστώσεων που ανοίχθηκαν με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 412/2014 για τα αυγά, τα προϊόντα αυγών και τις αυγοαλβουμίνες καταγωγής Ουκρανίας

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 188 παράγραφοι 2 και 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 412/2014 της Επιτροπής (2) ανοίχθηκαν δασμολογικές ποσοστώσεις για την εισαγωγή προϊόντων του τομέα των αυγών και των αυγοαλβουμινών, καταγωγής Ουκρανίας.

(2)

Οι ποσότητες τις οποίες αφορούν οι αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής που υποβλήθηκαν από την 1η έως τις 7 Ιουνίου 2015, για την υποπερίοδο από την 1η Ιουλίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2015 είναι μικρότερες από τις διαθέσιμες ποσότητες. Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιμο να προσδιοριστούν οι ποσότητες για τις οποίες δεν υποβλήθηκαν αιτήσεις και να προστεθούν στην ποσότητα που καθορίζεται για την επόμενη υποπερίοδο ποσόστωσης.

(3)

Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα του μέτρου, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι ποσότητες για τις οποίες δεν υποβλήθηκαν αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής δυνάμει του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 412/2014 και οι οποίες πρέπει να προστεθούν στην υποπερίοδο από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015, προβλέπονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 22 Ιουνίου 2015.

Για την Επιτροπή,

εξ ονόματος του Προέδρου,

Jerzy PLEWA

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671.

(2)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 412/2014 της Επιτροπής, της 23ης Απριλίου 2014, σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης ενωσιακών δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής για τα αυγά, τα προϊόντα αυγών και τις αυγοαλβουμίνες καταγωγής Ουκρανίας (ΕΕ L 121 της 24.4.2014, σ. 32).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αύξων αριθμός

Ποσότητες για τις οποίες δεν υποβλήθηκαν αιτήσεις και οι οποίες πρέπει να προστεθούν στις διαθέσιμες ποσότητες για την υποπερίοδο από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015

(σε kg ισοδύναμων αυγών με κέλυφος)

09.4275

1 087 500

09.4276

2 250 000


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

23.6.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 157/44


ΑΠΌΦΑΣΗ (ΚΕΠΠΑ) 2015/969 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΚΑΙ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ

της 19ης Ιουνίου 2015

για την παράταση της θητείας του αρχηγού αποστολής της αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επιβολή του κράτους δικαίου στο Κοσσυφοπέδιο (1) (EULEX ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙΟ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 38 τρίτο εδάφιο,

Έχοντας υπόψη την κοινή δράση 2008/124/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 4ης Φεβρουαρίου 2008, σχετικά με την αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επιβολή του κράτους δικαίου στο Κοσσυφοπέδιο ΕULEX ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙΟ (2), και ιδίως το άρθρο 12 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Δυνάμει του άρθρου 12 παράγραφος 2 της κοινής δράσης 2008/124/ΚΕΠΠΑ, η Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας (ΕΠΑ) εξουσιοδοτείται, σύμφωνα με το άρθρο 38 της Συνθήκης, να λαμβάνει τις σχετικές αποφάσεις προκειμένου να ασκεί τον πολιτικό έλεγχο και τη στρατηγική διοίκηση της αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επιβολή του κράτους δικαίου στο Κοσσυφοπέδιο (EULEX ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙΟ), συμπεριλαμβανομένης της απόφασης διορισμού αρχηγού αποστολής,

(2)

Στις 12 Ιουνίου 2014 το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση 2014/349/ΚΕΠΠΑ (3) για την τροποποίηση της κοινής δράσης 2008/124/ΚΕΠΠΑ και την παράταση της διάρκειας της EULEX ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙΟ έως τις 14 Ιουνίου 2016.

(3)

Στις 9 Οκτωβρίου 2014 η ΕΠΑ εξέδωσε την απόφαση 2014/707/ΚΕΠΠΑ (EULEX KOSOVO/2/2014) (4), για τον διορισμό του πρέσβη Gabriele MEUCCI ως αρχηγού αποστολής της EULEX ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙΟ έως τις 14 Ιουνίου 2015.

(4)

Στις 15 Ιουνίου 2015, η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας πρότεινε την παράταση της θητείας του πρέσβη Gabriele MEUCCI ως αρχηγού αποστολής της EULEX ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙΟ έως τις 14 Ιουνίου 2016,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η θητεία του πρέσβη Gabriele MEUCCI ως αρχηγού αποστολής της αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επιβολή του κράτους δικαίου στο Κοσσυφοπέδιο (EULEX ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙΟ) παρατείνεται έως τις 14 Ιουνίου 2016.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της έκδοσής της.

Εφαρμόζεται από τις 15 Ιουνίου 2015.

Βρυξέλλες, 19 Ιουνίου 2015.

Για την Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας

Ο Πρόεδρος

W. STEVENS


(1)  Ο χαρακτηρισμός «Κοσσυφοπέδιο» δεν θίγει τις θέσεις ως προς το καθεστώς, είναι δε σύμφωνος με την απόφαση 1244 (1999) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και τη γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου για τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου.

(2)  ΕΕ L 42 της 16.2.2008, σ. 92.

(3)  Απόφαση 2014/349/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 2014, για την τροποποίηση της κοινής δράσης 2008/124/ΚΕΠΠΑ σχετικά με την αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επιβολή του κράτους δικαίου στο Κοσσυφοπέδιο, EULEX ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙΟ (ΕΕ L 174 της 16.6.2014, σ. 42).

(4)  Απόφαση 2014/707/ΚΕΠΠΑ της Επιτροπής Πολιτικής και Ασφάλειας (EULEX KOSOVO/2/2014), της 9ης Οκτωβρίου 2014, για τον διορισμό Αρχηγού αποστολής της αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επιβολή του κράτους δικαίου στο Κοσσυφοπέδιο, EULEX KOSOVO (ΕΕ L 295 της 11.10.2014, σ. 59).


23.6.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 157/45


ΑΠΌΦΑΣΗ (ΚΕΠΠΑ) 2015/970 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 22ας Ιουνίου 2015

για την παράταση της εντολής του ειδικού εντεταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 31 παράγραφος 2 και το άρθρο 33,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 15 Δεκεμβρίου 2014, το Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσματα στα οποία περιγράφεται η ανανεωμένη προσέγγιση της Ένωσης ως προς τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη.

(2)

Στις 19 Ιανουαρίου 2015, το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2015/77 (1) για τον διορισμό του κ. Lars-Gunnar WIGEMARK ως ειδικού εντεταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΕΕ) στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη.

(3)

Η εντολή του ΕΕΕΕ λήγει στις 30 Ιουνίου 2015.

(4)

Η εντολή του ΕΕΕΕ θα πρέπει να παραταθεί για επιπλέον περίοδο τεσσάρων μηνών.

(5)

Ο ΕΕΕΕ θα εκτελέσει την εντολή του εν μέσω μιας κατάστασης η οποία ενδέχεται να επιδεινωθεί και η οποία θα μπορούσε να παρακωλύσει την επίτευξη των στόχων της εξωτερικής δράσης της Ένωσης, όπως ορίζονται στο άρθρο 21 της Συνθήκης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Ειδικός Εντεταλμένος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η εντολή του κ. Mr Lars-Gunnar WIGEMARK ως ειδικού εντεταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΕΕ) παρατείνεται έως τις 31 Οκτωβρίου 2015. Το Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει ότι η εντολή του ΕΕΕΕ θα τερματιστεί νωρίτερα, βάσει αξιολόγησης της Επιτροπής Πολιτικής και Ασφάλειας (ΕΠΑ) και κατόπιν πρότασης της Υπάτης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας (ΥΕ).

Άρθρο 2

Στόχοι πολιτικής

Η εντολή του ΕΕΕΕ βασίζεται στους ακόλουθους στόχους της πολιτικής της Ένωσης στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη: συνέχιση της προόδου στη Διαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης, με σκοπό μια σταθερή, βιώσιμη, ειρηνική και πολυεθνική και ενωμένη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, η οποία θα συνεργάζεται ειρηνικά με τους γείτονές της και θα ευρίσκεται ανεπιστρεπτί σε τροχιά ένταξης στην Ένωση. Η Ένωση θα εξακολουθήσει επίσης να υποστηρίζει την εφαρμογή της γενικής συμφωνίας-πλαισίου για ειρήνη (ΓΣΠΕ) στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη.

Άρθρο 3

Εντολή

Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι πολιτικής, η εντολή του ΕΕΕΕ συνίσταται στα εξής:

α)

να παρέχει συμβουλές εκ μέρους της Ένωσης και να διευκολύνει την πολιτική διαδικασία·

β)

να διασφαλίζει τη συνέπεια και τη συνοχή στη δράση της Ένωσης·

γ)

να διευκολύνει την πρόοδο σε πολιτικές, οικονομικές και ευρωπαϊκές προτεραιότητες·

δ)

να εποπτεύει και να συμβουλεύει τις εκτελεστικές και νομοθετικές αρχές σε όλα τα επίπεδα της κυβέρνησης της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και να έρχεται σε επαφή με τις αρχές και τα πολιτικά κόμματα της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης·

ε)

να εξασφαλίζει την εφαρμογή των προσπαθειών της Ένωσης σε ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων στον τομέα του κράτους δικαίου και στη μεταρρύθμιση του τομέα της ασφάλειας, να προωθεί τον γενικό συντονισμό της Ένωσης και να παρέχει επιτόπια πολιτική καθοδήγηση στις προσπάθειες της Ένωσης για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς, και στο πλαίσιο αυτό, να παρέχει αξιολογήσεις και συμβουλές στον ΥΕ και την Επιτροπή, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο·

στ)

να παρέχει υποστήριξη για ενισχυμένη και ουσιαστικότερη επικοινωνία μεταξύ ποινικής δικαιοσύνης και αστυνομίας στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη·

ζ)

χωρίς να θίγεται η στρατιωτική ιεραρχία, να παρέχει στο διοικητή δυνάμεων της ΕΕ πολιτική καθοδήγηση σε στρατιωτικά ζητήματα με τοπική πολιτική διάσταση, ιδίως όσον αφορά τις ευαίσθητες επιχειρήσεις, τις σχέσεις με τις τοπικές αρχές και με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης· να συμβουλεύεται τον Διοικητή Δυνάμεων της ΕΕ πριν αναλάβει πολιτική δράση η οποία ενδέχεται να επηρεάσει την κατάσταση ασφάλειας·

η)

να συντονίζει και να εφαρμόζει τις προσπάθειες επικοινωνίας της Ένωσης σε ζητήματα της Ένωσης προς τους πολίτες της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης·

θ)

να προωθεί τη διαδικασία ένταξης στην ΕΕ μέσω ενεργειών δημόσιας διπλωματίας και δραστηριοτήτων προβολής της Ένωσης που αποσκοπούν στην εξασφάλιση ευρύτερης κατανόησης και υποστήριξης από τους πολίτες της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης όσον αφορά θέματα σχετικά με την ΕΕ, μεταξύ άλλων με μέσα σύμπραξης των τοπικών φορέων της κοινωνίας των πολιτών·

ι)

να συμβάλλει στην ανάπτυξη και την εδραίωση του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, σύμφωνα με την πολιτική της Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

ια)

να προτρέπει τις αρμόδιες αρχές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να συνεργάζονται πλήρως με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία (ICTY)·

ιβ)

σύμφωνα με η διαδικασία ένταξης στην Ένωση, να συμβουλεύει, να συνδράμει και να παρακολουθεί τον πολιτικό διάλογο για τις αναγκαίες συνταγματικές τροποποιήσεις·

ιγ)

να διατηρεί στενή επαφή και διαβουλεύσεις με τον Ύπατο Εκπρόσωπο στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και με λοιπούς σχετικούς διεθνείς οργανισμούς που εργάζονται στη χώρα·

ιδ)

να παρέχει συμβουλές στον ΥΕ, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο, σχετικά με φυσικά ή νομικά πρόσωπα επί των οποίων θα μπορούσαν να επιβληθούν περιοριστικά μέτρα ενόψει της κατάστασης στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη·

ιε)

χωρίς να θίγεται η ισχύουσα ιεραρχία, να συμβάλλει ώστε όλα τα μέσα της Ένωσης στην περιοχή να ενεργούν με συνοχή για την επίτευξη των στόχων πολιτικής της Ένωσης.

Άρθρο 4

Εκτέλεση της εντολής

1.   Ο ΕΕΕΕ είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση της εντολής και ενεργεί υπό την εξουσία της ΥΕ.

2.   Η ΕΠΑ διατηρεί προνομιούχο δεσμό με τον ΕΕΕΕ και είναι το πρωταρχικό σημείο επαφής του ΕΕΕΕ με το Συμβούλιο. Η ΕΠΑ παρέχει στον ΕΕΕΕ στρατηγική καθοδήγηση και πολιτική κατεύθυνση στο πλαίσιο της εντολής, με την επιφύλαξη των εξουσιών του ΥΕ.

3.   Ο ΕΕΕΕ εργάζεται σε πλήρη συντονισμό με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και τα αρμόδια τμήματα αυτής.

Άρθρο 5

Χρηματοδότηση

1.   Το ποσό δημοσιονομικής αναφοράς που προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που απορρέουν από την εντολή του ΕΕΕΕ, για το χρονικό διάστημα από την 1η Ιουλίου 2015 έως τις 31 Οκτωβρίου 2015, ανέρχεται σε 1 700 000 ευρώ.

2.   Η διαχείριση των δαπανών γίνεται σύμφωνα με τις διαδικασίες και τους κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης. Οι υπήκοοι των χωρών της περιοχής των Δυτικών Βαλκανίων δικαιούνται να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς για συμβάσεις.

3.   Η διαχείριση των δαπανών αποτελεί αντικείμενο σύμβασης μεταξύ του ΕΕΕΕ και της Επιτροπής. Ο ΕΕΕΕ είναι υπόλογος στην Επιτροπή για όλες τις δαπάνες.

Άρθρο 6

Σύσταση και σύνθεση της ομάδας

1.   Διορίζεται ειδικό προσωπικό για να συνδράμει τον ΕΕΕΕ στην εκτέλεση της εντολής του και για να συμβάλει στη συνοχή, στην προβολή και στην αποτελεσματικότητα της συνολικής δράσης της Ένωσης στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Εντός των ορίων της εντολής του και των αντίστοιχων διαθέσιμων χρηματοδοτικών μέσων, ο ΕΕΕΕ είναι υπεύθυνος για τη σύσταση της ομάδας του. Η ομάδα περιλαμβάνει τα μέλη που έχουν την εμπειρογνωμοσύνη σε ειδικά ζητήματα πολιτικής, όπως απαιτεί η εντολή. Ο ΕΕΕΕ ενημερώνει αμέσως το Συμβούλιο και την Επιτροπή για τη σύνθεση της ομάδας του.

2.   Τα κράτη μέλη, τα θεσμικά όργανα της Ένωσης και η ΕΥΕΔ δύνανται να προτείνουν την απόσπαση προσωπικού στην υπηρεσία του ΕΕΕΕ. Οι αποδοχές του εν λόγω αποσπασμένου προσωπικού καλύπτονται από το κράτος μέλος, το σχετικό θεσμικό όργανο της Ένωσης ή την ΕΥΕΔ, αντιστοίχως. Οι Εμπειρογνώμονες που αποσπώνται από τα κράτη μέλη στα θεσμικά όργανα της Ένωσης ή στην ΕΥΕΔ μπορούν επίσης να τοποθετηθούν στην υπηρεσία του ΕΕΕΕ. Το συμβασιούχο διεθνές προσωπικό πρέπει να έχει την ιθαγένεια κράτους μέλους.

3.   Όλο το αποσπασμένο προσωπικό τελεί υπό τη διοικητική εξουσία του αποστέλλοντος κράτους μέλους, του θεσμικού οργάνου της Ένωσης ή της ΕΥΕΔ και ασκεί τα καθήκοντά του και ενεργεί προς το συμφέρον της εντολής του ΕΕΕΕ.

Άρθρο 7

Προνόμια και ασυλίες του ΕΕΕΕ και του προσωπικού του

Τα προνόμια, οι ασυλίες και λοιπές εγγυήσεις που απαιτούνται για την εκτέλεση και την ομαλή διεξαγωγή της αποστολής του ΕΕΕΕ και των μελών του προσωπικού του συμφωνούνται με τα μέρη υποδοχής, ανάλογα με την περίπτωση. Τα κράτη μέλη και η ΕΥΕΔ παρέχουν κάθε απαιτούμενη υποστήριξη για τον σκοπό αυτόν.

Άρθρο 8

Ασφάλεια των διαβαθμισμένων πληροφοριών της ΕΕ

Ο ΕΕΕΕ και τα μέλη της ομάδας του τηρούν τις αρχές ασφαλείας και τους στοιχειώδεις κανόνες που θεσπίσθηκαν με την απόφαση 2013/488/ΕΕ του Συμβουλίου (2).

Άρθρο 9

Πρόσβαση στις πληροφορίες και υλικοτεχνική υποστήριξη

1.   Τα κράτη μέλη, η Επιτροπή και η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου μεριμνούν ώστε να παρέχεται πρόσβαση στον ΕΕΕΕ σε κάθε σχετική πληροφορία.

2.   Οι αντιπροσωπείες της Ένωσης και/ή τα κράτη μέλη παρέχουν, εφόσον χρειάζεται, υλικοτεχνική υποστήριξη στην περιοχή.

Άρθρο 10

Ασφάλεια

Σύμφωνα με την πολιτική της Ένωσης σχετικά με την ασφάλεια του προσωπικού που αναπτύσσεται εκτός της Ένωσης και εκτελεί επιχειρησιακά καθήκοντα δυνάμει του τίτλου V της Συνθήκης, ο ΕΕΕΕ λαμβάνει κάθε ευλόγως εφαρμόσιμο μέτρο, σύμφωνα με την εντολή του ΕΕΕΕ και ανάλογα με την κατάσταση της ασφάλειας στην περιοχή που υπάγεται στη σφαίρα ευθύνης του, για την ασφάλεια του συνόλου του προσωπικού υπό την άμεση εξουσία του ΕΕΕΕ, κυρίως δε:

α)

καταρτίζει ειδικό σχέδιο ασφάλειας, βάσει καθοδήγησης της ΕΥΕΔ, το οποίο περιλαμβάνει ειδικά υλικά, οργανωτικά και διαδικαστικά μέτρα ασφάλειας, που διέπουν τη διαχείριση της ασφάλειας κινήσεων του προσωπικού προς την περιοχή ευθύνης, καθώς και εντός αυτής, καθώς και τη διαχείριση συμβάντων που αφορούν την ασφάλεια, σχέδιο έκτακτης ανάγκης και εκκένωσης της αποστολής·

β)

εξασφαλίζει ότι όλο το προσωπικό που αναπτύσσεται εκτός της Ένωσης διαθέτει ασφαλιστική κάλυψη έναντι υψηλού κινδύνου, της απαιτείται λόγω των συνθηκών στην περιοχή ευθύνης·

γ)

μεριμνά ώστε όλα τα μέλη της ομάδας του ΕΕΕΕ που αναπτύσσονται εκτός της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού που προσλαμβάνεται επί τόπου, να έχουν λάβει την κατάλληλη κατάρτιση όσον αφορά την ασφάλεια πριν ή μόλις φθάσουν στην περιοχή ευθύνης, με βάση τις διαβαθμίσεις κινδύνου που έχουν ορισθεί για την περιοχή αυτήν από την ΕΥΕΔ·

δ)

μεριμνά για την εφαρμογή όλων των εγκεκριμένων συστάσεων που έχουν διατυπωθεί στα πλαίσια των τακτικών αξιολογήσεων ασφάλειας και υποβάλλει στο Συμβούλιο, στην ΥΕ, και στην Επιτροπή γραπτές εκθέσεις για την εφαρμογή τους και για άλλα ζητήματα ασφάλειας στο πλαίσιο των εκθέσεων προόδου και των εκθέσεων σχετικά με την εκτέλεση της εντολής.

Άρθρο 11

Υποβολή εκθέσεων

Ο ΕΕΕΕ υποβάλλει τακτικά προφορικές και γραπτές εκθέσεις στον ΥΕ και στην ΕΠΑ. Ο ΕΕΕΕ υποβάλλει επίσης εκθέσεις, ανάλογα με τις ανάγκες, στις ομάδες εργασίας του Συμβουλίου. Οι τακτικές εκθέσεις διανέμονται μέσω του δικτύου COREU. Ο ΕΕΕΕ δύναται να υποβάλει εκθέσεις προς το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων. Σύμφωνα με το άρθρο 36 της Συνθήκης, ο ΕΕΕΕ μπορεί να συμμετέχει στη συνοπτική ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Άρθρο 12

Συντονισμός

1.   Ο ΕΕΕΕ συμβάλλει στην ενότητα, τη συνέπεια και την αποτελεσματικότητα της δράσης της Ένωσης και επιδιώκει να εξασφαλίσει ότι όλα τα μέσα της Ένωσης και οι δράσεις των κρατών μελών αναλαμβάνονται με συνέπεια για την επίτευξη των στόχων πολιτικής της Ένωσης. Οι δραστηριότητες του ΕΕΕΕ συντονίζονται με τις δραστηριότητες της Επιτροπής, καθώς και, αν χρειασθεί, με τις δραστηριότητες άλλων ΕΕΕΕ που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Ο ΕΕΕΕ ενημερώνει τακτικά τις αποστολές των κρατών μελών και τις αντιπροσωπίες της Ένωσης.

2.   Επιτόπου, διατηρείται στενή επαφή με τους αρχηγούς των αντιπροσωπειών της Ένωσης στην περιοχή και τους αρχηγούς αποστολής των κρατών μελών. Καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να επικουρούν τον ΕΕΕΕ κατά την εκτέλεση της εντολής. Ο ΕΕΕΕ διατηρεί επίσης επαφή με διεθνείς και περιφερειακούς παράγοντες επιτόπου, και ειδικότερα διατηρεί στενή συντονισμό με τον ύπατο εκπρόσωπο στη Βοσνία Ερζεγοβίνη.

3.   Προς στήριξη των επιχειρήσεων διαχείρισης κρίσεων της Ένωσης, ο ΕΕΕΕ, με άλλους παράγοντες της Ένωσης οι οποίοι είναι παρόντες στην περιοχή, βελτιώνουν τη διάδοση και την ανταλλαγή πληροφοριών από τους εν λόγω παράγοντες της Ένωσης, προκειμένου να επιτυγχάνεται υψηλός βαθμός κοινής αντίληψης και εκτίμησης της κατάστασης.

Άρθρο 13

Συνδρομή σε σχέση με αξιώσεις

Ο ΕΕΕΕ και το προσωπικό του παρέχουν συνδρομή με τη χορήγηση στοιχείων για να ανταποκριθούν σε τυχόν αξιώσεις και υποχρεώσεις που απορρέουν από τις εντολές των προηγουμένων ΕΕΕΕ στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και παρέχουν διοικητική συνδρομή και πρόσβαση στους οικείους φακέλους για τους σκοπούς αυτούς.

Άρθρο 14

Επανεξέταση

Η υλοποίηση της παρούσας απόφασης και η συνοχή της με άλλες συμβολές της Ένωσης στην περιοχή υπόκεινται σε τακτική επανεξέταση. Ο ΕΕΕΕ υποβάλλει στο Συμβούλιο, στην ΥΕ, και την Επιτροπή έκθεση για την εκτέλεση της εντολής μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου 2015.

Άρθρο 15

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία της έκδοσής της.

Εφαρμόζεται από 1ης Ιουλίου 2015.

Λουξεμβούργο, 22 Ιουνίου 2015.

Για το Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

F. MOGHERINI


(1)  Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2015/77 του Συμβουλίου, της 19ης Ιανουαρίου 2015, για τον διορισμό του ειδικού εντεταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη (ΕΕ L 13 της 20.1.2015, σ. 7).

(2)  Απόφαση 2013/488/ΕΕ του Συμβουλίου, της 23ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τους κανόνες ασφαλείας για την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών της ΕΕ (ΕΕ L 274 της 15.10.2013, σ. 1).


23.6.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 157/50


ΑΠΌΦΑΣΗ (ΚΕΠΠΑ) 2015/971 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 22ας Ιουνίου 2015

για την τροποποίηση της απόφασης 2014/512/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 29,

Εκτιμώντας τα εξής:

(1)

Στις 31 Ιουλίου 2014 το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση 2014/512/ΚΕΠΠΑ (1).

(2)

Στις 19 Μαρτίου 2015 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα που να συνδέουν σαφώς τη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων με την πλήρη εφαρμογή, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2015, των συμφωνιών του Μινσκ.

(3)

Η απόφαση 2014/512/ΚΕΠΠΑ θα πρέπει να παραταθεί για ένα ακόμη εξάμηνο ώστε να μπορέσει το Συμβούλιο να αξιολογήσει την εφαρμογή των συμφωνιών του Μινσκ.

(4)

Η απόφαση 2014/512/ΚΕΠΠΑ θα πρέπει κατά συνέπεια να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Το άρθρο 9 παράγραφος 1 της απόφασης 2014/512/ΚΕΠΠΑ τροποποιείται ως εξής:

«1.   Η παρούσα απόφαση ισχύει έως τις 31 Ιανουαρίου 2016.».

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Λουξεμβούργο, 22 Ιουνίου 2015.

Για το Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

F. MOGHERINI


(1)  Απόφαση 2014/512/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 31ης Ιουλίου 2014, σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία (ΕΕ L 229 της 31.7.2014, σ. 13).


23.6.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 157/51


ΑΠΌΦΑΣΗ (ΚΕΠΠΑ) 2015/972 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 22ας Ιουνίου 2015

για την έναρξη της στρατιωτικής επιχείρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Νότια Κεντρική Μεσόγειο (EUNAVFOR MED)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 42 παράγραφος 4 και το άρθρο 43 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2015/778 του Συμβουλίου, της 18ης Μαΐου 2015, για στρατιωτική επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Νότια Κεντρική Μεσόγειο (EUNAVFOR MED) (1), και ιδίως το άρθρο 5,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 18 Μαΐου 2015 το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2015/778.

(2)

Κατόπιν της σύστασης του διοικητή επιχείρησης, η EUNAVFOR MED θα πρέπει να αρχίσει στις 22 Ιουνίου 2015.

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του πρωτοκόλλου αριθ. 22 σχετικά με τη θέση της Δανίας, το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Δανία δεν συμμετέχει στην εκπόνηση και στην εφαρμογή αποφάσεων και δράσεων της Ένωσης που έχουν συνέπειες στον τομέα της άμυνας. Συνεπώς, η Δανία δεν συμμετέχει στην έκδοση της παρούσας απόφασης, δεν δεσμεύεται από αυτήν ούτε υπόκειται στην εφαρμογή της, ενώ επίσης δεν συμμετέχει στη χρηματοδότηση αυτής της επιχείρησης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Εγκρίνονται το σχέδιο επιχειρήσεων και οι κανόνες εμπλοκής που αφορούν τη στρατιωτική επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Νότια Κεντρική Μεσόγειο (EUNAVFOR MED).

Άρθρο 2

1.   Η EUNAVFOR MED αρχίζει στις 22 Ιουνίου 2015.

2.   Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 3 της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2015/778, το Συμβούλιο εξετάζει κατά πόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη μετάβαση στην πρώτη φάση, λαμβάνοντας υπόψη κάθε ισχύουσα απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και τη συγκατάθεση των οικείων παράκτιων κρατών. Υπό την επιφύλαξη αυτής της εξέτασης από το Συμβούλιο και σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2015/778, η Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας έχει την εξουσία να αποφασίζει πότε θα γίνεται η μετάβαση μεταξύ των διάφορων φάσεων της επιχείρησης.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία της έκδοσής της.

Λουξεμβούργο, 22 Ιουνίου 2015.

Για το Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

F. MOGHERINI


(1)  ΕΕ L 122 της 19.5.2015, σ. 31.


23.6.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 157/52


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ (ΚΕΠΠΑ) 2015/973 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 22ας Ιουνίου 2015

για την εφαρμογή της απόφασης 2013/255/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά της Συρίας

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 31 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη την απόφαση 2013/255/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 31ης Μαΐου 2013, σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά της Συρίας (1), και ιδίως το άρθρο 30 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 31 Μαΐου 2013 το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση 2013/255/ΚΕΠΠΑ.

(2)

Ένα πρόσωπο θα πρέπει να αφαιρεθεί από τον κατάλογο των φυσικών και νομικών προσώπων, οντοτήτων ή φορέων που υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα όπως ορίζεται στο παράρτημα I της απόφασης 2013/255/ΚΕΠΠΑ.

(3)

Η απόφαση 2013/255/ΚΕΠΠΑ θα πρέπει, ως εκ τούτου, να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα I της απόφασης 2013/255/ΚΕΠΠΑ τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Λουξεμβούργο, 22 Ιουνίου 2015.

Για το Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

F. MOGHERINI


(1)  ΕΕ L 147 της 1.6.2013, σ. 14.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το όνομα του κατωτέρω προσώπου και η σχετική καταχώριση διαγράφονται από τον κατάλογο του παραρτήματος I της απόφασης 2013/255/ΚΕΠΠΑ:

Α.   Πρόσωπα

12.

Fawwaz (

Image

) Al-Assad (

Image

)

23.6.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 157/53


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/974 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 17ης Ιουνίου 2015

με την οποία επιτρέπεται στα κράτη μέλη να εκδώσουν ορισμένες παρεκκλίσεις σύμφωνα με την οδηγία 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2015) 4087]

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Σεπτεμβρίου 2008, σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων (1), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφοι 2 και 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το παράρτημα I τμήμα I.3, το παράρτημα II τμήμα II.3 και το παράρτημα III τμήμα III.3 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ περιέχουν καταλόγους των εθνικών παρεκκλίσεων, οι οποίες επιτρέπουν να λαμβάνονται υπόψη ιδιαίτερες εθνικές περιστάσεις. Ορισμένα κράτη μέλη ζήτησαν μια νέα εθνική παρέκκλιση και αρκετές τροποποιήσεις σε παρεκκλίσεις που έχουν εγκριθεί.

(2)

Οι εν λόγω παρεκκλίσεις πρέπει να εγκριθούν.

(3)

Στο παράρτημα I τμήμα I.3, το παράρτημα II τμήμα II.3 και το παράρτημα III τμήμα III.3 πρέπει, ως εκ τούτου, να προσαρμοστούν, και για λόγους σαφήνειας είναι σκόπιμο να αντικατασταθούν στο σύνολό τους.

(4)

Κατά συνέπεια, πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως η οδηγία 2008/68/ΕΚ.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων που έχει συσταθεί δυνάμει της οδηγίας 2008/68/ΕΚ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Επιτρέπεται στα κράτη μέλη τα οποία αναφέρονται στο παράρτημα να εφαρμόζουν τις παρεκκλίσεις που ορίζει το εν λόγω παράρτημα για τις μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων στο έδαφός τους.

Οι παρεκκλίσεις αυτές εφαρμόζονται χωρίς διακρίσεις.

Άρθρο 2

Το παράρτημα I τμήμα I.3, το παράρτημα II τμήμα II.3 και το παράρτημα III τμήμα III.3 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 17 Ιουνίου 2015.

Για την Επιτροπή

Violeta BULC

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 260 της 30.9.2008, σ. 13.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τα παραρτήματα I, II και III της οδηγίας 2008/68/ΕΚ τροποποιούνται ως εξής:

1)

Το παράρτημα I τμήμα I.3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«I.3.   Παρεκκλίσεις σε εθνικό επίπεδο

Παρεκκλίσεις των κρατών μελών για τις μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων εντός του εδάφους τους με βάση το άρθρο 6 παράγραφος 2 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ.

Αρίθμηση παρεκκλίσεων: RO-a/bi/bii-MS-nn

RO= οδικές μεταφορές

a/bi/bii= άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο α)/στοιχείο β) σημείο i)/στοιχείο β) σημείο ii)

MS= συντομογραφία κράτους μέλους

nn= αύξων αριθμός

Με βάση το άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο α) της οδηγίας 2008/68/ΕΚ

BE Βέλγιο

RO–a–BE–1

Θέμα: Κλάση 1 — Μικρές ποσότητες

Παραπομπή στο παράρτημα I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 1.1.3.6

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Το 1.1.3.6 περιορίζει σε 20 kg την ποσότητα των εκρηκτικών εξόρυξης που επιτρέπεται να μεταφέρεται με σύνηθες όχημα.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Οι φορείς εκμετάλλευσης των αποθηκών που είναι απομακρυσμένες από τα σημεία εφοδιασμού μπορούν να μεταφέρουν με σύνηθες όχημα κατ' ανώτατο όριο 25 kg δυναμίτιδας ή ισχυρών εκρηκτικών και 300 πυροκροτητές, υπό τους όρους που θα καθορίσει η υπηρεσία εκρηκτικών.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Article 111 de l'arrêté royal 23 septembre 1958 sur les produits explosifs.

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2020

RO–a–BE–2

Θέμα: Μεταφορά ακαθάριστων κενών εμπορευματοκιβωτίων που περιείχαν προϊόντα διαφόρων κλάσεων.

Παραπομπή στο παράρτημα I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 5.4.1.1.6

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Επισήμανση στο παραστατικό μεταφοράς “ακαθάριστες κενές συσκευασίες που περιείχαν προϊόντα διαφόρων κλάσεων”.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Παρέκκλιση 6-97.

Παρατηρήσεις: Η παρέκκλιση καταχωρίσθηκε από την Επιτροπή με τον αριθμό 21 (βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 10 της οδηγίας 94/55/ΕΚ).

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2020

RO–a–BE–3

Θέμα: Έγκριση της RO–a–UK-4.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Arrête royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route.

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2020

RO–a–BE–4

Θέμα: Εξαίρεση από όλες τις απαιτήσεις ADR για εθνικές μεταφορές μέγιστης ποσότητας 1000 χρησιμοποιημένων ιοντικών ανιχνευτών καπνού από ιδιωτικά νοικοκυριά στην εγκατάσταση επεξεργασίας στο Βέλγιο, μέσω των σημείων αποκομιδής που προβλέπονται στη δυνατότητα επιλεκτικής αποκομιδής ανιχνευτών καπνού.

Παραπομπή στην ADR: όλες οι απαιτήσεις

Παραπομπή στο παράρτημα I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ:

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Η οικιακή χρήση ιοντικών ανιχνευτών καπνού δεν υπόκειται σε κανονιστικό έλεγχο όσον αφορά την ακτινοβολία, εφόσον πρόκειται για εγκεκριμένο τύπο ανιχνευτή καπνού. Η μεταφορά τέτοιων ανιχνευτών καπνού προς τον τελικό χρήστη επίσης εξαιρείται των απαιτήσεων ADR. [βλέπε 2.2.7.1.2 δ)].

Σύμφωνα με την οδηγία 2002/96/ΕΚ (για τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού) απαιτείται επιλεκτική αποκομιδή των χρησιμοποιημένων ανιχνευτών καπνού για την επεξεργασία των πλακετών κυκλωμάτων τους και, όσον αφορά τους ιοντικούς ανιχνευτές καπνού, για την αφαίρεση των ραδιενεργών ουσιών. Για να καταστεί δυνατή η επιλεκτική αποκομιδή, προβλέφθηκε η δυνατότητα να προσκομίζουν τα νοικοκυριά τους χρησιμοποιημένους ανιχνευτές καπνού σε σημείο αποκομιδής, από το οποίο οι ανιχνευτές αυτοί είναι δυνατόν να μεταφέρονται σε μονάδα επεξεργασίας, ενίοτε μέσω δεύτερου σημείου αποκομιδής ή ενδιάμεσου σημείου αποθήκευσης.

Στα σημεία αποκομιδής διατίθενται μεταλλικοί περιέκτες, στους οποίους είναι δυνατόν να συσκευασθούν 1 000 ανιχνευτές καπνού κατ' ανώτατο όριο. Κάθε τέτοιος περιέκτης ανιχνευτών καπνού μπορεί να μεταφερθεί από αυτά τα σημεία μαζί με άλλα απόβλητα, σε ενδιάμεσο σημείο αποθήκευσης ή σε εγκατάσταση επεξεργασίας. Οι περιέκτες πρέπει να φέρουν την επισήμανση “ανιχνευτής καπνού”.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: η δυνατότητα επιλεκτικής αποκομιδής ανιχνευτών καπνού εντάσσεται στους όρους αφαίρεσης εγκεκριμένων συσκευών που προβλέπεται στο άρθρο 3.1.d.2 του βασιλικού διατάγματος της 20.7.2001: γενικός κανονισμός ακτινοπροστασίας.

Παρατηρήσεις: Η παρούσα παρέκκλιση είναι αναγκαία για να καταστεί δυνατή η επιλεκτική αποκομιδή των χρησιμοποιημένων ιοντικών ανιχνευτών καπνού.

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2020

DE Γερμανία

RO–a–DE–1

Θέμα: Μεικτή συσκευασία και μεικτή φόρτωση εξαρτημάτων αυτοκινήτων ταξινομημένων ως 1.4G μαζί με ορισμένα επικίνδυνα εμπορεύματα (n4).

Παραπομπή στο παράρτημα I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 4.1.10 και 7.5.2.1

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Διατάξεις για τη μεικτή συσκευασία και τη μεικτή φόρτωση.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Τα UN 0431 και UN 0503 μπορούν να φορτώνονται μαζί με ορισμένα επικίνδυνα εμπορεύματα (προϊόντα σχετιζόμενα με την κατασκευή αυτοκινήτων) έως ορισμένου ορίου, το οποίο αναγράφεται στην εξαίρεση. Δεν επιτρέπεται υπέρβαση της τιμής 1000 (συγκρίσιμη με το 1.1.3.6.4).

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Gefahrgut-AusnahmeverordnungGGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 28.

Παρατηρήσεις: Η εξαίρεση είναι αναγκαία για τη γρήγορη παράδοση εξαρτημάτων ασφαλείας των αυτοκινήτων αναλόγως της τοπικής ζήτησης. Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των προϊόντων, δεν συνηθίζεται η αποθήκευση των προϊόντων αυτών στα τοπικά συνεργεία.

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2021

RO–a–DE–2

Θέμα: Εξαίρεση από την απαίτηση παραστατικού μεταφοράς και δήλωσης αποστολέα για ορισμένες ποσότητες επικίνδυνων εμπορευμάτων όπως ορίζεται στο σημείο 1.1.3.6 (n1).

Παραπομπή στο παράρτημα I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 5.4.1.1.1 και 5.4.1.1.6

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: περιεχόμενα του παραστατικού μεταφοράς.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Για όλες τις κλάσεις πλην της 7: δεν χρειάζεται παραστατικό μεταφοράς, εφόσον η ποσότητα των μεταφερόμενων εμπορευμάτων δεν υπερβαίνει τις ποσότητες που αναγράφονται στο 1.1.3.6.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Gefahrgut-AusnahmeverordnungGGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 18.

Παρατηρήσεις: Οι πληροφορίες που περιέχονται στην επισήμανση των συσκευασιών για τις εθνικές μεταφορές κρίνονται επαρκείς, καθόσον δεν χρειάζεται πάντοτε παραστατικό μεταφοράς για τις τοπικές διανομές.

Η παρέκκλιση καταχωρίσθηκε από την Επιτροπή με τον αριθμό 22 (βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 10 της οδηγίας 94/55/ΕΚ).

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2021

RO–a–DE–3

Θέμα: Μεταφορά συστημάτων μέτρησης και αντλιών καυσίμων (κενών, ακαθάριστων).

Παραπομπή στο παράρτημα I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: Διατάξεις για τους αριθμούς UN 1202, 1203 και 1223

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Συσκευασία, σήμανση, έγγραφα, οδηγίες μεταφοράς και χειρισμού, οδηγίες για τα πληρώματα οχημάτων.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Καθορισμός των ισχυόντων κανονισμών και των επικουρικών διατάξεων για την εφαρμογή της παρέκκλισης: έως 1 000 l: παρεμφερής με τις κενές, ακαθάριστες συσκευασίες· άνω των 1 000 l: τήρηση ορισμένων κανονισμών για τις δεξαμενές· μεταφορά κενών και ακαθάριστων μόνον.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Gefahrgut-AusnahmeverordnungGGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 24.

Παρατηρήσεις: Κατάλογος αριθ. 7, 38, 38a.

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2021

RO–a–DE–5

Θέμα: Άδεια για συνδυασμένη συσκευασία.

Παραπομπή στο παράρτημα I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 4.1.10.4 MP2

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Απαγόρευση συνδυασμένων συσκευασιών.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Κλάσεις 1.4S, 2, 3 και 6.1· άδεια συνδυασμένων συσκευασιών για είδη της κλάσης 1.4S (φυσίγγια για μικρά όπλα), αερολύματα (κλάση 2) και υλικά καθαρισμού και επεξεργασίας των κλάσεων 3 και 6.1 (αναγραφόμενοι αριθμοί UN), για να πωλούνται ως σύνολα συνδυασμένων συσκευασιών της ομάδας συσκευασιών ΙΙ και σε μικρές ποσότητες.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Gefahrgut-AusnahmeverordnungGGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 21.

Παρατηρήσεις: Κατάλογος αριθ. 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30g.

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2021

DK Δανία

RO–a–DK–2

Θέμα: Οδικές μεταφορές συσκευασιών που περιέχουν εκρηκτικές ύλες και συσκευασιών εκπυρσοκροτητών με το ίδιο όχημα.

Παραπομπή στο παράρτημα I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 7.5.2.2

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Διατάξεις για τις μεικτές συσκευασίες.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Πρέπει να τηρούνται όλοι οι κανόνες της ADR κατά την οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Bekendtgørelse nr. 729 of 15. august 2001 om vejtransport of farligt gods § 4, stk. l.

Παρατηρήσεις: Είναι πρακτικά αναγκαία η δυνατότητα κοινής στοιβασίας εκρηκτικών υλών και εκπυρσοκροτητών για τη μεταφορά τους με το ίδιο όχημα από τον τόπο αποθήκευσής τους στο εργοτάξιο και το αντίστροφο.

Όταν τροποποιηθεί η νομοθεσία της Δανίας για τις μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων, οι αρχές της Δανίας θα επιτρέπουν τις εν λόγω μεταφορές με τις εξής προϋποθέσεις:

1.

Μεταφορά μέγιστης ποσότητας 25 kg εκρηκτικών υλών της ομάδας D.

2.

Μεταφορά μέγιστης ποσότητας 200 τεμαχίων εκπυρσοκροτητών της ομάδας B.

3.

Οι εκπυρσοκροτητές και οι εκρηκτικές ύλες πρέπει να συσκευάζονται χωριστά σε πιστοποιημένες από τον ΟΗΕ συσκευασίες σύμφωνα με τους κανόνες της οδηγίας 2000/61/ΕΚ με την οποία τροποποιήθηκε η οδηγία 94/55/ΕΚ.

4.

Η απόσταση μεταξύ των συσκευασμένων εκπυρσοκροτητών και των συσκευασμένων εκρηκτικών υλών πρέπει να είναι τουλάχιστον 1 μέτρο. Η απόσταση αυτή πρέπει να διατηρείται ακόμη και σε περίπτωση απότομης πέδησης του οχήματος. Η στοιβασία των συσκευασμένων υλών και των συσκευασμένων εκπυρσοκροτητών πρέπει να επιτρέπει τη γρήγορη εκφόρτωσή τους από το όχημα.

5)

Πρέπει να τηρούνται όλοι οι υπόλοιποι κανόνες για την οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2021

RO–a–DK–3

Θέμα: Οδικές μεταφορές συσκευασιών και αντικειμένων που περιέχουν απόβλητα ή υπολείμματα επικίνδυνων εμπορευμάτων ορισμένων κλάσεων τα οποία έχουν αποκομισθεί προς τελική τους διάθεση από νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Παραπομπή στο παράρτημα I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: Μέρη και κεφάλαια 2, 3, 4.1, 5.1, 5.2, 5,4, 6, 8.1 και 8.2

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Διατάξεις κατάταξης, ειδικές διατάξεις, διατάξεις συσκευασίας, διαδικασίες αποστολής, απαιτήσεις για την κατασκευή και τη δοκιμή συσκευασιών, γενικές απαιτήσεις για μονάδες μεταφοράς και εποχούμενο εξοπλισμό και απαιτήσεις εκπαίδευσης.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Εσωτερικές συσκευασίες και αντικείμενα που περιέχουν απόβλητα ή υπολείμματα επικίνδυνων εμπορευμάτων ορισμένων κλάσεων τα οποία αποκομίζονται από νοικοκυριά ή ορισμένες επιχειρήσεις προς τελική τους διάθεση επιτρέπεται να συσκευάζονται μαζί με ορισμένες εξωτερικές συσκευασίες και/ή υπερσκευασίες και να μεταφέρονται με ειδικές διαδικασίες αποστολής, καθώς και με ειδική συσκευασία και περιορισμούς επισήμανσης. Περιορίζεται η ποσότητα επικίνδυνων εμπορευμάτων ανά εσωτερική συσκευασία, ανά εξωτερική συσκευασία και/ή ανά μονάδα μεταφοράς.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods § 4, stk. 3.

Παρατηρήσεις: Οι επιχειρήσεις διαχείρισης αποβλήτων δεν είναι δυνατόν να εφαρμόζουν όλες τις διατάξεις του παραρτήματος I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ, όταν τα απόβλητα με υπολείμματα επικίνδυνων εμπορευμάτων έχουν αποκομισθεί προς τελική τους διάθεση από νοικοκυριά ή ορισμένες επιχειρήσεις. Τα απόβλητα συνήθως περιέχονται σε συσκευασίες λιανικής πώλησης.

Ημερομηνία λήξης: 1 Ιανουαρίου 2019

FI Φινλανδία

RO–a–FI–1

Θέμα: Μεταφορά ορισμένων ποσοτήτων επικίνδυνων εμπορευμάτων με λεωφορεία και μεταφορά υλικών χαμηλής ραδιενέργειας σε μικρές ποσότητες για σκοπούς περίθαλψης και έρευνας.

Παραπομπή στο παράρτημα I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 4.1, 5.4

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Διατάξεις για τις συσκευασίες, τεκμηρίωση.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Η μεταφορά με λεωφορεία ορισμένων ποσοτήτων επικίνδυνων εμπορευμάτων που εμπίπτουν στο 1.1.3.6, μέγιστης καθαρής μάζας 200 kg, επιτρέπεται χωρίς παραστατικό μεταφοράς και χωρίς την εκπλήρωση όλων των απαιτήσεων συσκευασίας. Για τη μεταφορά υλικών χαμηλής ραδιενέργειας μέγιστου βάρους 50 kg για σκοπούς περίθαλψης και έρευνας, το όχημα δεν χρειάζεται να φέρει σήμανση, ούτε να είναι εξοπλισμένο σύμφωνα με τη συμφωνία ADR.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003; 312/2005).

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2021

RO–a–FI–2

Θέμα: Περιγραφή των κενών δεξαμενών στο παραστατικό μεταφοράς.

Παραπομπή στο παράρτημα I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 5.4.1.1.6

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Ειδικές διατάξεις για κενές ακαθάριστες συσκευασίες, οχήματα, εμπορευματοκιβώτια, δεξαμενές, ηλεκτροκίνητα οχήματα με συσσωρευτή και πολλαπλών στοιχείων εμπορευματοκιβώτια αερίων (“MEGCs”).

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Για τα κενά και ακαθάριστα βυτιοφόρα οχήματα με τα οποία μεταφέρθηκαν δυο ή περισσότερες ουσίες με αριθμό UN 1202, 1203 και 1223, η περιγραφή στα παραστατικά μεταφοράς μπορεί να συμπληρώνεται με τη μνεία “Τελευταίο φορτίο” μαζί με την ονομασία του προϊόντος με το χαμηλότερο σημείο ανάφλεξης· “Κενό βυτιοφόρο 3, τελευταίο φορτίο: UN 1203 καύσιμο κινητήρων, II”.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003).

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2021

RO–a–FI–3

Θέμα: Επισήμανση και σήμανση της μονάδας μεταφοράς εκρηκτικών.

Παραπομπή στο παράρτημα I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 5.3.2.1.1

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Γενικές διατάξεις για τη σήμανση της πινακίδας πορτοκαλί χρώματος.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Οι μονάδες μεταφοράς (συνήθως κλειστά φορτηγά) που μεταφέρουν μικρές ποσότητες εκρηκτικών (μέγιστου (καθαρού) βάρους 1 000 kg) σε λατομεία και εργοτάξια επιτρέπεται να φέρουν επισήμανση εμπρός και πίσω, με πινακίδα του υποδείγματος αριθ. 1.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003).

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2021

FR Γαλλία

RO–a–FR–2

Θέμα: Μεταφορά αποβλήτων προερχομένων από νοσηλευτικές δραστηριότητες, τα οποία ενέχουν κινδύνους λοίμωξης και καλύπτονται από το UN 3291, μάζας μικρότερης ή ίσης των 15 kg.

Παραπομπή στο παράρτημα I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: Παραρτήματα A και B.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Εξαίρεση από τις απαιτήσεις ADR για τη μεταφορά αποβλήτων προερχόμενων από νοσηλευτικές δραστηριότητες, τα οποία ενέχουν κινδύνους λοίμωξης και καλύπτονται από το UN 3291, μάζας μικρότερης ή ίσης των 15 kg.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par routeArticle 12.

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2021

RO–a–FR–5

Θέμα: Μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων με επιβατηγά οχήματα συγκοινωνιών (18).

Παραπομπή στο παράρτημα I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 8.3.1

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Μεταφορά επιβατών και επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων πλην εκείνων της κλάσης 7 ως χειραποσκευών σε οχήματα δημοσίων συγκοινωνιών: ισχύουν μόνον οι διατάξεις για τη συσκευασία, την επισήμανση των δεμάτων και την τοποθέτηση επισήμανσης σε αυτά, όπως ορίζεται στα 4.1, 5.2 και 3.4.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres, annexe I paragraphe 3.1.

Παρατηρήσεις: Στις χειραποσκευές επιτρέπονται μόνον επικίνδυνα εμπορεύματα για προσωπική ή ίδια επαγγελματική χρήση. Επιτρέπονται τα φορητά δοχεία αερίου για ασθενείς με αναπνευστικά προβλήματα στην ποσότητα που τους είναι αναγκαία για ένα ταξίδι.

Ημερομηνία λήξης: 28 Φεβρουαρίου 2022

RO–a–FR–6

Θέμα: Μεταφορά μικρών ποσοτήτων επικίνδυνων εμπορευμάτων για ίδιο λογαριασμό (18).

Παραπομπή στο παράρτημα I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 5.4.1

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Υποχρέωση παραστατικού μεταφοράς.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Η μεταφορά μικρών ποσοτήτων επικίνδυνων εμπορευμάτων, πλην εκείνων της κλάσης 7, για ίδιο λογαριασμό τα οποία δεν υπερβαίνουν τα όρια που αναγράφονται στο 1.1.3.6 δεν υπόκειται στην υποχρέωση του παραστατικού μεταφοράς που προβλέπει το 5.4.1.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres annexe I, paragraphe 3.2.1.

Ημερομηνία λήξης: 28 Φεβρουαρίου 2022

RO–a–FR–7

Θέμα: Οδικές μεταφορές δειγμάτων χημικών ουσιών, μειγμάτων και ειδών που περιέχουν επικίνδυνα εμπορεύματα για σκοπούς επιτήρησης της αγοράς.

Παραπομπή στο παράρτημα I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: Μέρη 1 έως 9.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Γενικές διατάξεις, κατάταξη, ειδικές διατάξεις και εξαιρέσεις για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων συσκευασμένων σε περιορισμένες ποσότητες, διατάξεις για τη χρήση των συσκευασιών και των δεξαμενών, διαδικασίες αποστολής, απαιτήσεις συσκευασίας και παραγωγής, διατάξεις για τους όρους μεταφοράς, χειρισμού, φόρτωσης και εκφόρτωσης, απαιτήσεις για τον εξοπλισμό μεταφοράς και τις δραστηριότητες μεταφορών, απαιτήσεις για την κατασκευή και την έγκριση οχημάτων.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Δείγματα χημικών ουσιών, μειγμάτων και ειδών που περιέχουν επικίνδυνα εμπορεύματα και μεταφέρονται προς ανάλυση, στο πλαίσιο δραστηριότητας επιτήρησης της αγοράς, συσκευάζονται σε συνδυασμένες συσκευασίες. Πληρούν τους κανόνες σχετικά με τις μέγιστες ποσότητες εσωτερικών συσκευασιών, ανάλογα με το είδος του εκάστοτε επικίνδυνου εμπορεύματος. Η εξωτερική συσκευασία πληροί τις απαιτήσεις για τα συμπαγή πλαστικά κιβώτια (4H2, κεφάλαιο 6.1 του παραρτήματος I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ). Η εξωτερική συσκευασία πρέπει να φέρει την επισήμανση του τμήματος 3.4.7, παράρτημα I, τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ και τη μνεία “Δείγμα προς ανάλυση” (στη γαλλική γλώσσα: “Echantillons destinés à l'analyse”). Η μεταφορά δεν υπόκειται στις διατάξεις του παραρτήματος I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ, εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω διατάξεις.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Arrêté du 12 décembre 2012 modifiant l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports des marchandises dangereuses par voies terrestres

Παρατηρήσεις: Η εξαίρεση του τμήματος 1.1.3, παράρτημα I, τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ δεν προβλέπει τη μεταφορά δειγμάτων επικίνδυνων εμπορευμάτων προς ανάλυση, που λαμβάνονται από τις αρμόδιες αρχές ή για λογαριασμό τους. Για να εξασφαλισθεί αποτελεσματική επιτήρηση της αγοράς, η Γαλλία καθιέρωσε διαδικασία η οποία βασίζεται στο σύστημα που εφαρμόζεται για περιορισμένες ποσότητες με σκοπό την ασφάλεια μεταφοράς δειγμάτων επικίνδυνων εμπορευμάτων. Επειδή δεν είναι πάντοτε εφικτή η εφαρμογή των διατάξεων του πίνακα A, το ποσοτικό όριο για την εσωτερική συσκευασία καθορίσθηκε με πρακτικότερο τρόπο.

Ημερομηνία λήξης: 1 Ιανουαρίου 2019

HU Ουγγαρία

RO–a–HU–1

Θέμα: Έγκριση της RO-a-DE-2

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B Mellékletének belföldi alkalmazásáról

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιανουαρίου 2020

RO–a–HU–2

Θέμα: Έγκριση της RO–a–UK–4

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B Mellékletének belföldi alkalmazásáról

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιανουαρίου 2020

IE Ιρλανδία

RO–a–IE–1

Θέμα: Εξαίρεση από την απαίτηση του σημείου 5.4.0 της ADR για παραστατικό μεταφοράς παρασιτοκτόνων της κλάσης 3 της ADR, τα οποία έχουν καταχωρισθεί στον αριθμό 2.2.3.3 ως παρασιτοκτόνα FT2 (σ.αν. < 23 oC) και της κλάσης 6.1 της ADR, τα οποία έχουν καταχωρισθεί στον αριθμό 2.2.61.3 του καταλόγου ως υγρά παρασιτοκτόνα T6 (με σημείο ανάφλεξης όχι κάτω των 23 oC), εφόσον οι ποσότητες των επικίνδυνων εμπορευμάτων δεν υπερβαίνουν τις ποσότητες που ορίζονται στο 1.1.3.6 της ADR.

Παραπομπή στο παράρτημα I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 5.4

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Απαιτείται παραστατικό μεταφοράς.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Δεν απαιτείται παραστατικό για τη μεταφορά παρασιτοκτόνων των κλάσεων 3 και 6.1 της ADR, εφόσον οι ποσότητες των μεταφερόμενων επικίνδυνων εμπορευμάτων δεν υπερβαίνουν τις ποσότητες που ορίζονται στο 1.1.3.6 της ADR.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Regulation 82(9) of the “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”.

Παρατηρήσεις: Άσκοπη και δαπανηρή απαίτηση για την τοπικού χαρακτήρα μεταφορά και παράδοση αυτών των παρασιτοκτόνων.

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2021

RO–a–IE–4

Θέμα: Εξαίρεση από τις απαιτήσεις των 5.3, 5.4, 7 και από το παράρτημα B της ADR, για τη μεταφορά φιαλών αερίου ως μέσων διανομής υπό πίεση (για αναψυκτικά) όταν αυτά μεταφέρονται στο ίδιο όχημα με τα αναψυκτικά (για τα οποία προορίζονται).

Παραπομπή στο παράρτημα I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 5.3, 5.4, 7 και παράρτημα B.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Σήμανση των οχημάτων, υποχρεωτική τεκμηρίωση και διατάξεις σχετικές με τον εξοπλισμό μεταφοράς και τις δραστηριότητες μεταφορών.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Εξαίρεση από τις απαιτήσεις των 5.3, 5.4, 7 και από το παράρτημα B της ADR, για τη μεταφορά φιαλών αερίου ως μέσων διανομής υπό πίεση για αναψυκτικά, όταν αυτές μεταφέρονται στο ίδιο όχημα με τα αναψυκτικά (για τα οποία προορίζονται).

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Προτεινόμενη τροποποίηση των“Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”.

Παρατηρήσεις: Η κύρια δραστηριότητα συνίσταται στην παράδοση δεμάτων αναψυκτικών, τα οποία δεν αποτελούν ουσίες υπαγόμενες στην ADR, μαζί με μικρές ποσότητες μικρών φιαλών των σχετικών μέσων διανομής υπό πίεση.

Προηγουμένως υπαγόμενες στο άρθρο 6 παράγραφος 10 της οδηγίας 94/55/ΕΚ.

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2021

RO–a–IE–5

Θέμα: Για τις εγχώριες μεταφορές της Ιρλανδίας, εξαίρεση από τις απαιτήσεις κατασκευής και δοκιμής δοχείων, καθώς και από τις διατάξεις για τη χρήση τους, που περιλαμβάνονται στα 6.2 και 4.1 της ADR για φιάλες και τύμπανα αερίου υπό πίεση της κλάσης 2, τα οποία έχουν μεταφερθεί με πολυτροπικές μεταφορές, ακόμη και διά θαλάσσης, με την προϋπόθεση ότι i) αυτές οι φιάλες και τα τύμπανα υπό πίεση έχουν κατασκευασθεί, δοκιμασθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τον κώδικα IMDG, ii) αυτές οι φιάλες και τα τύμπανα υπό πίεση δεν ξαναγεμίζονται στην Ιρλανδία αλλά επιστρέφονται ονομαστικά κενά στη χώρα προέλευσης του πολυτροπικού ταξιδιού, και iii) αυτές οι φιάλες και τα τύμπανα υπό πίεση διανέμονται τοπικά σε μικρές ποσότητες.

Παραπομπή στο παράρτημα I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 1.1.4.2, 4.1 και 6.2

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Διατάξεις για τις πολυτροπικές μεταφορές, συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων, για τη χρήση των φιαλών και των τυμπάνων αερίου υπό πίεση της κλάσης 2 της ADR και για την κατασκευή και τη δοκιμή αυτών των φιαλών και τυμπάνων αερίου υπό πίεση της κλάσης 2 της ADR.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Οι διατάξεις των 4.1 και 6.2 δεν ισχύουν για τις φιάλες και τα τύμπανα αερίου υπό πίεση της κλάσης 2 υπό τον όρο ότι οι φιάλες και τα τύμπανα αερίου i) κατασκευάζονται και υποβάλλονται σε δοκιμή σύμφωνα με τον κώδικα IMDG, ii) χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τον κώδικα IMDG, iii) μεταφέρονται στον παραλήπτη με πολυτροπικές μεταφορές στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι θαλάσσιες, iv) η μεταφορά τους στον τελικό χρήστη συνίσταται από ένα μόνον ταξίδι, το οποίο ολοκληρώνεται μέσα στην ίδια ημέρα, από την επιχείρηση της [υπό iii)] πολυτροπικής μεταφοράς, v) δεν ξαναγεμίζονται στην Ιρλανδία και επιστρέφονται ονομαστικά κενά στη χώρα από την οποία άρχισε η [υπό iii)] πολυτροπική μεταφορά, και vi) διανέμονται τοπικά στο κράτος προορισμού σε μικρές ποσότητες.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Προτεινόμενη τροποποίηση των “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”.

Παρατηρήσεις: Τα αέρια που περιέχουν οι φιάλες και τα τύμπανα υπό πίεση είναι των προδιαγραφών που έχουν ζητήσει οι τελικοί χρήστες, οπότε χρειάζεται να εισάγονται εκτός περιοχής ADR. Ανάλογα με τη χρήση, αυτές οι ονομαστικά κενές φιάλες και τύμπανα αερίου υπό πίεση απαιτείται να επιστρέφονται στη χώρα προέλευσής τους, για να ξαναγεμισθούν με ειδικά προδιαγεγραμμένα αέρια — δεν ξαναγεμίζονται στην Ιρλανδία ούτε σε κανένα άλλο μέρος της περιοχής ADR. Μολονότι δεν είναι σύμφωνα με την ADR, είναι σύμφωνα με τον κώδικα IMDG και έχουν γίνει δεκτά για τους σκοπούς του κώδικα αυτού. Η πολυτροπική μεταφορά, η οποία αρχίζει εκτός περιοχής ADR, ολοκληρώνεται στις εγκαταστάσεις του εισαγωγέα, από όπου διανέμονται οι φιάλες και τα τύμπανα αερίου υπό πίεση προς τελική χρήση, τοπικά μέσα στην Ιρλανδία, σε μικρές ποσότητες. Η μεταφορά, μέσα στην Ιρλανδία, εμπίπτει στο τροποποιημένο άρθρο 6 παράγραφος 9 της οδηγίας 94/55/ΕΚ.

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2021

RO–a–IE–6

Θέμα: Εξαίρεση από ορισμένες διατάξεις του παραρτήματος I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ σχετικά με τη συσκευασία, τη σήμανση και την επισήμανση για τη μεταφορά μικρών ποσοτήτων (κάτω των ορίων που αναγράφονται στο 1.1.3.6) ληγμένων ειδών πυροτεχνουργίας των κωδικών κατάταξης 1.3G, 1.4G και 1.4S της κλάσης 1 του παραρτήματος I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ, τα οποία φέρουν τους αναγνωριστικούς αριθμούς UN 0092, UN 0093, UN 0191, UN 0195, UN 0197, UN 0240, UN 0312, UN 0403, UN 0404, UN 0453, UN 0505, UN 0506 ή UN 0507 της αντίστοιχης ουσίας, προς διάθεσή τους στους πλησιέστερους στρατώνες.

Παραπομπή στο παράρτημα I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: Μέρη 1, 2, 4, 5 και 6.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Γενικές διατάξεις. Κατάταξη. Διατάξεις για τις συσκευασίες. Διατάξεις αποστολής. Κατασκευή και δοκιμή συσκευασίας.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Οι διατάξεις του παραρτήματος I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ σχετικά με τη συσκευασία, τη σήμανση και την επισήμανση ληγμένων ειδών πυροτεχνουργίας, τα οποία φέρουν τους αναγνωριστικούς αριθμούς UN 0092, UN 0093, UN 0191, UN 0195, UN 0197, UN 0240, UN 0312, UN 0403, UN 0404, UN 0453, UN 0505, UN 0506 ή UN 0507 της αντίστοιχης ουσίας, προς μεταφορά τους στους πλησιέστερους στρατώνες, δεν εφαρμόζονται με την προϋπόθεση ότι τηρείται η συμμόρφωση προς τις γενικές διατάξεις του παραρτήματος I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ για τις συσκευασίες και ότι το παραστατικό μεταφοράς περιέχει πρόσθετες πληροφορίες. Η παρέκκλιση ισχύει μόνο για τοπικού χαρακτήρα μεταφορές, προς τους πλησιέστερους στρατώνες, μικρών ποσοτήτων αυτών των ληγμένων ειδών πυροτεχνουργίας, προς ασφαλή τους διάθεση.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: S.I. 349 of 2011 Regulation 57(f) and (g)

Παρατηρήσεις: Η μεταφορά μικρών ποσοτήτων “ληγμένων” θαλάσσιων ειδών πυροτεχνουργίας, ειδικά από ιδιοκτήτες σκαφών αναψυχής και προμηθευτές πλοίων, με σκοπό την ασφαλή τους διάθεση σε στρατώνες, δημιούργησε προβλήματα, ιδίως σε ό,τι αφορά τις απαιτήσεις συσκευασίας. Η παρέκκλιση ισχύει για τοπικές μεταφορές μικρών ποσοτήτων (κάτω εκείνων που προδιαγράφονται στο 1.1.3.6), και περιλαμβάνει όλους τους αριθμούς UN που έχουν αποδοθεί για θαλάσσια είδη πυροτεχνουργίας.

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιανουαρίου 2020

UK Ηνωμένο Βασίλειο

RO–a–UK–1

Θέμα: Μεταφορά ορισμένων ραδιενεργών υλικών χαμηλής επικινδυνότητας, όπως επιτραπέζια ρολόγια, ρολόγια χειρός, ανιχνευτές καπνού, πυξίδες (E1).

Παραπομπή στο παράρτημα I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: Οι περισσότερες απαιτήσεις της ADR.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Απαιτήσεις για τη μεταφορά υλικών της κλάσης 7.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Πλήρης εξαίρεση από τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας ορισμένων εμπορικών προϊόντων που περιέχουν περιορισμένες ποσότητες ραδιενεργού υλικού. (Φωτεινά αντικείμενα προοριζόμενα να φοριούνται από άτομα· σε έκαστο όχημα ή σιδηροδρομικό όχημα κατ' ανώτατο όριο 500 ανιχνευτές καπνού για οικιακή χρήση, με μεμονωμένη δόση που δεν υπερβαίνει τα 40 kBq· ή σε έκαστο όχημα ή σιδηροδρομικό όχημα κατ' ανώτατο όριο πέντε φωτεινές συσκευές αερίου τριτίου, με μεμονωμένη δόση που δεν υπερβαίνει τα 10 GBq).

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002: Regulation 5(4)(d). The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations, 2004: Regulation 3(10).

Παρατηρήσεις: Πρόκειται για παρέκκλιση βραχυπρόθεσμης διάρκειας, η οποία δεν θα χρειάζεται πλέον όταν ενσωματωθούν στην ADR τροποποιήσεις παρεμφερείς με τους κανονισμούς του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (IAEA).

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2021

RO–a–UK–2

Θέμα: Εξαίρεση από την απαίτηση παραστατικού μεταφοράς για ορισμένες ποσότητες επικίνδυνων εμπορευμάτων (πλην της κλάσης 7), όπως ορίζεται στο σημείο 1.1.3.6 (E2).

Παραπομπή στο παράρτημα I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 1.1.3.6.2 και 1.1.3.6.3

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Εξαιρέσεις από ορισμένες απαιτήσεις για ορισμένες ποσότητες ανά μονάδα μεταφοράς.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Δεν απαιτείται παραστατικό μεταφοράς για περιορισμένες ποσότητες, εκτός εάν αυτές αποτελούν μέρος μεγαλύτερου φορτίου.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations, 2004: Regulation 3(7)(a).

Παρατηρήσεις: Η εξαίρεση είναι κατάλληλη για τις εγχώριες μεταφορές, στις οποίες δεν χρειάζεται πάντοτε παραστατικό μεταφοράς όταν πρόκειται για τοπική διανομή.

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2021

RO–a–UK–3

Θέμα: Εξαίρεση από την απαίτηση να διαθέτουν πυροσβεστικό εξοπλισμό τα οχήματα που μεταφέρουν υλικά χαμηλής ραδιενέργειας (E4).

Παραπομπή στο παράρτημα I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 8.1.4

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Απαίτηση να διαθέτουν τα οχήματα πυροσβεστικό εξοπλισμό.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Αίρεται η απαίτηση για πυροσβεστικό εξοπλισμό όταν μεταφέρονται μόνον εξαιρούμενες συσκευασίες (UN 2908, 2909, 2910 και 2911).

Περιορίζει την απαίτηση όταν πρόκειται για τη μεταφορά μικρού μόνο αριθμού συσκευασιών.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002: Regulation 5(4)(d).

Παρατηρήσεις: Η μεταφορά πυροσβεστικού εξοπλισμού στην πράξη δεν σχετίζεται με τη μεταφορά των UN 2908, 2909, 2910, UN 2911, τα οποία συνήθως μεταφέρονται με μικρά οχήματα.

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2021

RO–a–UK–4

Θέμα: Διανομή εμπορευμάτων σε εσωτερικές συσκευασίες σε σημεία λιανικής πώλησης ή χρήσης (εξαιρουμένων των κλάσεων 1, 4.2, 6.2 και 7) από τοπικές αποθήκες διανομής σε σημεία λιανικής πώλησης ή χρήσης και από σημεία λιανικής πώλησης σε τελικούς χρήστες (N1).

Παραπομπή στο παράρτημα I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 6.1

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Απαιτήσεις για την κατασκευή και τις δοκιμές της συσκευασίας.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Δεν απαιτείται να φέρουν οι συσκευασίες επισήμανση RID/ADR ή UN ή άλλο σήμα, εφόσον περιέχουν προϊόντα από τα οριζόμενα στο Schedule 3.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations, 2004: Regulation 7(4) and Regulation 36 Authorisation Number 13.

Παρατηρήσεις: Οι απαιτήσεις της ADR δεν αρμόζουν για τα τελικά στάδια μεταφοράς από την αποθήκη στον λιανοπωλητή ή τον χρήστη ή από τον λιανοπωλητή στον τελικό χρήστη. Σκοπός της παρέκκλισης είναι να επιτραπούν οι συσκευασίες εμπορευμάτων σε εσωτερικά δοχεία χωρίς εξωτερική συσκευασία για τη λιανική διανομή κατά το τελικό στάδιο της τοπικής διανομής τους.

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2021

RO–a–UK–5

Θέμα: Να επιτραπεί διαφορετική “μέγιστη συνολική ποσότητα ανά μονάδα μεταφοράς” για εμπορεύματα της κλάσης 1 των κατηγοριών 1 και 2 του πίνακα στο 1.1.3.6.3 (N10).

Παραπομπή στο παράρτημα I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 1.1.3.6.3 και 1.1.3.6.4

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Εξαιρέσεις σχετικές με τις ποσότητες που μεταφέρονται ανά μονάδα μεταφοράς.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Καθορίζει κανόνες σχετικά με τις εξαιρέσεις για περιορισμένες ποσότητες και τη μεικτή φόρτωση εκρηκτικών.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 13 and Schedule 5; Regulation 14 and Schedule 4.

Παρατηρήσεις: Να επιτραπούν διαφορετικά όρια ποσότητας, ήτοι “50” για τα εμπορεύματα της κατηγορίας 1 και “500” για τα εμπορεύματα της κατηγορίας 2. Για τον υπολογισμό των μεικτών φορτίων, να επιτραπούν πολλαπλασιαστικοί συντελεστές “20” για τη μεταφορά εμπορευμάτων της μεταφορικής κατηγορίας 1 και “2” για τη μεταφορά εμπορευμάτων της μεταφορικής κατηγορίας 2.

Προηγουμένως υπαγόμενες στο άρθρο 6 παράγραφος 10 της οδηγίας 94/55/ΕΚ.

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2021

RO–a–UK–6

Θέμα: Αύξηση της μέγιστης καθαρής μάζας εκρηκτικών ειδών επιτρεπόμενων σε οχήματα EX/II (N13).

Παραπομπή στο παράρτημα I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 7.5.5.2

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Περιορισμοί για τις μεταφερόμενες ποσότητες εκρηκτικών υλών και ειδών.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Περιορισμοί για τις μεταφερόμενες ποσότητες εκρηκτικών υλών και ειδών.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 13, Schedule 3.

Παρατηρήσεις: Οι κανονισμοί του ΗΒ επιτρέπουν μέγιστη καθαρή μάζα 5 000 kg σε οχήματα του τύπου II για τις ομάδες συμβατότητας 1.1C, 1.1D, 1.1E και 1.1J.

Πολλά είδη της κλάσης 1.1C, 1,1D, 1.1E και 1.1J που διακινούνται στην Ένωση είναι μεγάλα ή χύδην και υπερβαίνουν το μήκος των 2,5 m. Πρόκειται κυρίως για εκρηκτικά στρατιωτικής χρήσης. Οι περιορισμοί κατασκευής των οχημάτων EX/III (τα οποία απαιτείται να είναι κλειστά) καθιστούν δύσκολη τη φορτοεκφόρτωση των ειδών αυτών. Για ορισμένα είδη θα ήταν απαραίτητος ειδικός εξοπλισμός φορτοεκφόρτωσης και στα δύο άκρα της μετακίνησης. Στην πράξη, ο εξοπλισμός αυτός είναι σπάνιος. Υπάρχουν λίγα οχήματα EX/III σε χρήση στο ΗΒ και θα ήταν εξαιρετικά δαπανηρό για τη βιομηχανία να απαιτηθεί η κατασκευή πιο εξειδικευμένων οχημάτων EX/III για τη μεταφορά αυτών των εκρηκτικών.

Στο ΗΒ, τα στρατιωτικής χρήσεως εκρηκτικά μεταφέρονται κυρίως από μεταφορείς του εμπορίου, οι οποίοι ως εκ τούτου δεν μπορούν να εκμεταλλευθούν την εξαίρεση για τα στρατιωτικά οχήματα που προβλέπει η οδηγία 2008/68/ΕΚ. Για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό, το ΗΒ έχει επιτρέψει τη μεταφορά έως 5 000 kg αυτών των ειδών με οχήματα EX/II. Το όριο αυτό δεν αρκεί πάντα διότι ένα είδος μπορεί να περιέχει εκρηκτικά άνω των 1 000 kg.

Από το 1950 υπήρξαν μόνο δύο περιστατικά (και τα δύο στη δεκαετία του '50) με ισχυρή εκρηκτική ύλη βάρους άνω των 5 000 kg. Τα περιστατικά οφείλονταν σε πυρκαγιά σε ελαστικό και σε υπερθέρμανση του συστήματος εξάτμισης το οποίο προκάλεσε ανάφλεξη του καλύμματος. Η πυρκαγιά θα μπορούσε να προκληθεί και με μικρότερο φορτίο. Δεν υπήρξαν θάνατοι ή τραυματισμοί.

Η πείρα δείχνει ότι, εάν τα εκρηκτικά είδη συσκευασθούν σωστά, είναι απίθανο να αναφλεγούν λόγω κρούσης, π.χ. από σύγκρουση του οχήματος. Τα στοιχεία εκθέσεων στρατιωτικών δραστηριοτήτων και τα δεδομένα από δοκιμές πρόσκρουσης βλημάτων δείχνουν ότι για την ανάφλεξη των εκρηκτικών χρειάζεται ταχύτητα κρούσης μεγαλύτερη από εκείνη που δημιουργείται με δοκιμαστική πτώση από ύψος 12 μέτρων.

Τα ισχύοντα δεδομένα ασφαλείας δεν θίγονται.

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2021

RO–a–UK–7

Θέμα: Εξαίρεση από τις απαιτήσεις επιτήρησης μικρών ποσοτήτων ορισμένων εμπορευμάτων της κλάσης 1 (N12).

Παραπομπή στο παράρτημα I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 8.4 και 8.5 S1(6).

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Απαιτήσεις επιτήρησης των οχημάτων μεταφοράς ορισμένων ποσοτήτων επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Προβλέπει την ασφαλή στάθμευση και εποπτικούς μηχανισμούς αλλά δεν απαιτεί τη συνεχή επιτήρηση ορισμένων φορτίων της κλάσης 1, όπως ορίζει το 8.5 S1(6) της ADR.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 24.

Παρατηρήσεις: Οι απαιτήσεις επιτήρησης κατά την ADR δεν είναι πάντοτε εφικτές σε εθνικό επίπεδο.

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2021

RO–a–UK–8

Θέμα: Χαλάρωση των περιορισμών για τη μεταφορά μεικτών φορτίων εκρηκτικών και τη μεταφορά εκρηκτικών μαζί με άλλα επικίνδυνα εμπορεύματα, με άμαξες, οχήματα και εμπορευματοκιβώτια (N4/5/6).

Παραπομπή στο παράρτημα I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 7.5.2.1 και 7.5.2.2

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Περιορισμοί για ορισμένους τύπους μεικτού φορτίου.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Η εθνική νομοθεσία είναι λιγότερο περιοριστική για τα μεικτά φορτία εκρηκτικών, με την προϋπόθεση ότι η εν λόγω μεταφορά είναι ακίνδυνη.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, Regulation 18.

Παρατηρήσεις: Το ΗΒ επιθυμεί να επιτραπούν ορισμένες παραλλαγές στους κανόνες περί ομαδοποίησης των εκρηκτικών και ομαδοποίησης των εκρηκτικών μαζί με άλλα επικίνδυνα εμπορεύματα. Κάθε παραλλαγή θα έχει ποσοτικό περιορισμό για ένα ή περισσότερα συστατικά τμήματα του φορτίου και θα επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι “έχουν ληφθεί όλα τα δυνατά μέτρα για να μην έλθουν τα εκρηκτικά σε επαφή με τα εμπορεύματα αυτά ή να μην τα θέσουν σε κίνδυνο ή να μην κινδυνεύσουν τα ίδια τα εκρηκτικά από τα εμπορεύματα αυτά”.

Παραδείγματα παραλλαγών που το ΗΒ ίσως επιθυμεί να επιτραπούν είναι:

1.

Τα εκρηκτικά που υπάγονται στους αριθμούς UN 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255, 0267, 0283, 0289, 0290, 0331, 0332, 0360 ή 0361 να επιτρέπεται να μεταφέρονται στο ίδιο όχημα μαζί με επικίνδυνα εμπορεύματα που υπάγονται στον κωδικό UN 1942. Η ποσότητα εμπορευμάτων UN 1942 που θα επιτρέπεται προς μεταφορά θα προσομοιώνεται με εκρηκτικό 1.1D.

2.

Τα εκρηκτικά που υπάγονται στους αριθμούς UN 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431 ή 0453 θα μπορούν να μεταφέρονται στο ίδιο όχημα μαζί με επικίνδυνα εμπορεύματα (εκτός των εύφλεκτων αερίων, των μολυσματικών και των τοξικών ουσιών) της κατηγορίας 2 ή μαζί με επικίνδυνα εμπορεύματα της κατηγορίας 3, ή με οιοδήποτε συνδυασμό αυτών, με την προϋπόθεση ότι η συνολική μάζα ή ο συνολικός όγκος επικίνδυνων εμπορευμάτων της κατηγορίας 2 δεν υπερβαίνει τα 500 kg ή l και η συνολική καθαρή μάζα των εκρηκτικών δεν υπερβαίνει τα 500 kg.

3.

Τα εκρηκτικά 1.4G θα επιτρέπεται να μεταφέρονται μαζί με εύφλεκτα υγρά και εύφλεκτα αέρια της κατηγορίας 2 ή με μη εύφλεκτα, μη τοξικά αέρια της κατηγορίας 3, ή με οιοδήποτε συνδυασμό αυτών στο ίδιο όχημα, με την προϋπόθεση ότι η συνολική μάζα ή ο όγκος των επικίνδυνων εμπορευμάτων δεν υπερβαίνει τα 200 kg ή l και η συνολική καθαρή μάζα των εκρηκτικών δεν υπερβαίνει τα 20 kg.

4.

Τα εκρηκτικά είδη που υπάγονται στους αριθμούς UN 0106, 0107 ή 0257 επιτρέπεται να μεταφέρονται με εκρηκτικά είδη των ομάδων συμβατότητας D, E ή F των οποίων είναι συστατικά. Η συνολική ποσότητα εκρηκτικών που υπάγονται στους αριθμούς UN 0106, 0107 ή 0257 δεν υπερβαίνει τα 20 kg.

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2021

RO–a–UK–9

Θέμα: Εναλλακτική λύση αντί των πινακίδων χρώματος πορτοκαλί για μικρές αποστολές ραδιενεργών υλικών με μικρά οχήματα.

Παραπομπή στο παράρτημα I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 5.3.2

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Απαίτηση τοποθέτησης πινακίδων χρώματος πορτοκαλί σε μικρά οχήματα μεταφοράς ραδιενεργών υλικών.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Επιτρέπεται οιαδήποτε παρέκκλιση εγκεκριμένη σύμφωνα με τη διαδικασία αυτή. Η παρέκκλιση που ζητείται είναι:

Τα οχήματα πρέπει είτε:

α)

να φέρουν ανηρτημένη ειδοποίηση σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5.3.2 της συμφωνίας ADR· ή

β)

όταν πρόκειται για οχήματα τα οποία μεταφέρουν λιγότερες από δέκα συσκευασίες με μη σχάσιμα υλικά ή με σχάσιμα υλικά εξαιρουμένων των ραδιενεργών υλικών και εφόσον το άθροισμα των δεικτών μεταφοράς των συσκευασιών αυτών δεν υπερβαίνει το 3, ως εναλλακτική λύση να επιτρέπεται να φέρουν ειδοποίηση σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στην εθνική νομοθεσία.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002, Regulation 5(4)(d).

Παρατηρήσεις:

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2021

RO-a-UK-10

Θέμα: Μεταφορά αποβλήτων προερχομένων από νοσηλευτικές δραστηριότητες, τα οποία ενέχουν κινδύνους λοίμωξης και καλύπτονται από το UN 3291, μάζας μικρότερης ή ίσης των 15 kg.

Παραπομπή στο παράρτημα I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: Όλες οι διατάξεις.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Εξαίρεση από τις απαιτήσεις του παραρτήματος I τμήμα I.1 για τη μεταφορά αποβλήτων προερχόμενων από νοσηλευτικές δραστηριότητες, τα οποία ενέχουν κινδύνους λοίμωξης και καλύπτονται από το UN 3291, μάζας μικρότερης ή ίσης των 15 kg.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Η παρούσα παρέκκλιση πρόκειται να εκδοθεί με βάση The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2011.

Ημερομηνία λήξης: 1 Ιανουαρίου 2017

Με βάση το άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο β) σημείο i) της οδηγίας 2008/68/ΕΚ

BE Βέλγιο

RO–bi–BE–4

Θέμα: Μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων σε δεξαμενές με σκοπό την καύση τους.

Παραπομπή στο παράρτημα I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 3.2

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Κατά παρέκκλιση του πίνακα στο 3.2 επιτρέπεται η χρήση δεξαμενών-εμπορευματοκιβωτίων με κωδικό δεξαμενών L4BH αντί του L4DH για τη μεταφορά υγρών εμπορευμάτων που αντιδρούν με το νερό, τοξικών, III, ε.α.ο. μη προδιαγραφόμενα αλλού υπό ορισμένες συνθήκες.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Παρέκκλιση 01 — 2002.

Παρατηρήσεις: Ο κανονισμός αυτός επιτρέπεται να εφαρμόζεται μόνο για τη μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων σε μικρές αποστάσεις.

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2020

RO–bi–BE–5

Θέμα: Μεταφορά αποβλήτων σε μονάδες οριστικής διάθεσης αποβλήτων.

Παραπομπή στο παράρτημα I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 5.2, 5.4, 6.1 (παλαιός κανονισμός: A5, 2X14, 2X12).

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Κατάταξη, επισήμανση και απαιτήσεις για τη συσκευασία.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Αντί τα απόβλητα να κατατάσσονται σύμφωνα με την ADR, χωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες (εύφλεκτοι διαλύτες, επιχρίσματα, οξέα, συσσωρευτές κ.λπ.) για να αποφεύγονται επικίνδυνες αντιδράσεις μέσα στην ίδια ομάδα. Οι απαιτήσεις για την κατασκευή συσκευασιών είναι λιγότερο περιοριστικές.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Arrête royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route.

Παρατηρήσεις: Ο κανονισμός αυτός μπορεί να εφαρμοσθεί μόνο στη μεταφορά μικρών ποσοτήτων επικίνδυνων αποβλήτων σε μονάδες οριστικής διάθεσής τους.

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2020

RO–bi–BE–6

Θέμα: Έγκριση της RO–bi–SE–5.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Arrête royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route.

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2020

RO–bi–BE–7

Θέμα: Έγκριση της RO–bi–SE–6.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Arrête royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route.

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2020

RO–bi–BE–8

Θέμα: Έγκριση της RO–bi–UK–2.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Arrête royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route.

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2020

RO–bi–BE–9

Θέμα: Έγκριση της RO–bi–SE–3.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Arrête royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route.

Ημερομηνία λήξης: 15 Ιανουαρίου 2018

RO–bi–BE–10

Θέμα: Μεταφορές σε στενή γειτνίαση με βιομηχανικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών μέσω του δημοσίου οδικού δικτύου.

Παραπομπή στο παράρτημα I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: Παραρτήματα A και B.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Παραρτήματα A και B.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Οι παρεκκλίσεις αφορούν τα έγγραφα, τη σήμανση και την επισήμανση των συσκευασιών και το πιστοποιητικό οδηγού.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Arrête royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route.

Παρατηρήσεις: Στον κάτωθι κατάλογο αναφέρονται ο αριθμός παρέκκλισης στην εθνική νομοθεσία, η επιτρεπόμενη απόσταση και τα σχετικά επικίνδυνα εμπορεύματα.

παρέκκλιση 2-2001

:

300 m (κλάσεις 3, 6.1 και 8) — Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2015

παρέκκλιση 6-2004

:

5 km κατ' ανώτατο όριο (χημικά σε συσκευασίες) — Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2015

παρέκκλιση 7-2005

:

διέλευση από το οδικό δίκτυο (UN 1202) — Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2015

παρέκκλιση 1-2006

:

600 m (χημικά σε συσκευασίες) — Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2015

παρέκκλιση 13-2007

:

8 km (χημικά σε συσκευασίες) — Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2015

παρέκκλιση 2-2009

:

350 m (χημικά σε συσκευασίες) — Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2015

παρέκκλιση 3-2009

:

4,5 km κατ' ανώτατο όριο (χημικά σε συσκευασίες) — Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2015

παρέκκλιση 5-2009

:

4,5 km κατ' ανώτατο όριο (χημικά σε συσκευασίες) — Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2015

παρέκκλιση 9-2009

:

20 km κατ' ανώτατο όριο (κλάση 2 σε συσκευασίες) — Ημερομηνία λήξης: 9 Σεπτεμβρίου 2015

παρέκκλιση 16-2009

:

200 m (IBC) — Ημερομηνία λήξης: 15 Ιανουαρίου 2018

Ημερομηνία λήξης: 15 Ιανουαρίου 2018

DE Γερμανία

RO–bi–DE–1

Θέμα: Απάλειψη ορισμένων μνειών στο παραστατικό μεταφοράς (n2).

Παραπομπή στο παράρτημα I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 5.4.1.1.1

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Περιεχόμενα του παραστατικού μεταφοράς.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Για όλες τις κλάσεις εκτός των κλάσεων 1 (πλην της 1.4S), 5.2 και 7:

Δεν απαιτείται στο παραστατικό μεταφοράς μνεία:

α)

του παραλήπτη, εάν πρόκειται για τοπική διανομή (εξαιρουμένου του πλήρους φορτίου και της μεταφοράς σε ορισμένες διαδρομές)·

β)

της ποσότητας και των τύπων των συσκευασιών, εφόσον δεν ισχύει το 1.1.3.6 και εφόσον το όχημα πληροί όλες τις διατάξεις των παραρτημάτων A και Β·

γ)

για τις κενές ακαθάριστες δεξαμενές αρκεί το παραστατικό μεταφοράς του τελευταίου φορτίου.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Gefahrgut-AusnahmeverordnungGGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 18.

Παρατηρήσεις: Η εφαρμογή όλων των διατάξεων θα ήταν πρακτικά ανέφικτη για ορισμένα είδη διακίνησης.

Η παρέκκλιση καταχωρίσθηκε από την Επιτροπή με τον αριθμό 22 (υπαγόμενη στο άρθρο 6 παράγραφος 10 της οδηγίας 94/55/ΕΚ).

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2021

RO–bi–DE–3

Θέμα: Μεταφορά συσκευασμένων επικίνδυνων αποβλήτων.

Παραπομπή στο παράρτημα I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 1 έως 5.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Κατάταξη, συσκευασία και σήμανση.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Κλάσεις 2 έως 6.1, 8 και 9: Συνδυασμένες συσκευασίες και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων σε δέματα και IBC· τα απόβλητα πρέπει να βρίσκονται μέσα σε εσωτερικές συσκευασίες (όπως αποκομίσθηκαν) και να είναι χωρισμένα σε ειδικές ομάδες αποβλήτων (αποφυγή επικίνδυνων αντιδράσεων με άλλη ομάδα αποβλήτων)· χρήση ειδικών γραπτών οδηγιών για τις ομάδες αποβλήτων, καθώς και φορτωτικής· αποκομιδή οικιακών απορριμμάτων και απορριμμάτων εργαστηρίων κ.λπ.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Gefahrgut-AusnahmeverordnungGGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 20.

Παρατηρήσεις: Κατάλογος αριθ. 6*.

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2021

RO–bi–DE–4

Θέμα: Έγκριση της RO–bi–BE–1.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: —

Ημερομηνία λήξης: 1 Ιανουαρίου 2017

RO–bi–DE–5

Θέμα: Τοπικές μεταφορές των υπαγόμενων στο UN 3343 (μείγμα νιτρογλυκερίνης, απευαισθητοποιημένο, υγρό, εύφλεκτο, μη προδιαγραφόμενο άλλως, με μέγιστη περιεκτικότητα νιτρογλυκερίνης κατά μάζα 30 %) σε δεξαμενές-εμπορευματοκιβώτια, κατά παρέκκλιση του υποτμήματος 4.3.2.1.1 του παραρτήματος I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ.

Παραπομπή στο παράρτημα I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 3.2, 4.3.2.1.1

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Διατάξεις για τη χρήση δεξαμενών-εμπορευματοκιβωτίων

Περιεχόμενο των εθνικών νομοθετικών διατάξεων: τοπικές μεταφορές νιτρογλυκερίνης (UN 3343) σε δεξαμενές-εμπορευματοκιβώτια, σε μικρές αποστάσεις, τηρουμένης της συμμόρφωσης με τους κατωτέρω όρους:

1.   Απαιτήσεις για δεξαμενές-εμπορευματοκιβώτια

1.1.

Επιτρέπεται η χρήση μόνον ειδικά προς τον σκοπό αυτό επιτρεπόμενων δεξαμενών-εμπορευματοκιβωτίων, τα οποία κατά τα άλλα ανταποκρίνονται στις διατάξεις για την κατασκευή, τον εξοπλισμό, την έγκριση του μοντέλου κατασκευής, τις δοκιμές, την επισήμανση και τη λειτουργία σύμφωνα με το κεφάλαιο 6.8 του παραρτήματος I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ.

1.2.

Ο μηχανισμός κλεισίματος των δεξαμενών-εμπορευματοκιβωτίων πρέπει να έχει σύστημα αποσυμπίεσης το οποίο να μειώνει την εσωτερική πίεση κατά 300 kPa (3 bar) άνω της κανονικής πίεσης και κατά τον τρόπο αυτόν αποσυμπιέζει με άνοιγμα στο επάνω μέρος με επιφάνεια αποσυμπίεσης τουλάχιστον 135 cm2 (διαμέτρου 132 mm). Το άνοιγμα δεν επιτρέπεται να ξανακλείνει μετά την ενεργοποίησή του. Ως συσκευή ασφαλείας επιτρέπεται η χρήση ενός ή περισσοτέρων στοιχείων με την ίδια συμπεριφορά ενεργοποίησης και αντίστοιχη επιφάνεια αποσυμπίεσης. Ο τύπος κατασκευής της συσκευής ασφαλείας πρέπει να έχει υποβληθεί με επιτυχία σε δοκιμή τύπου και να έχει έγκριση τύπου από την αρμόδια αρχή.

2.   Επισήμανση

Κάθε δεξαμενή-εμπορευματοκιβώτιο πρέπει να επισημαίνεται και στις δύο πλευρές του με ετικέτες επικινδυνότητας σύμφωνα με το μοντέλο 3 του υποτμήματος 5.2.2.2.2 του παραρτήματος I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ.

3.   Διατάξεις λειτουργίας

3.1.

Πρέπει να εξασφαλίζεται ότι, κατά τη μεταφορά, η νιτρογλυκερίνη είναι ισοκατανεμημένη στο μέσο απευαισθητοποίησης και ότι δεν επέρχεται διαχωρισμός.

3.2.

Κατά τη φορτοεκφόρτωση δεν επιτρέπεται να παραμένει εντός ή επί του οχήματος, πλην της λειτουργίας του εξοπλισμού φορτοεκφόρτωσης.

3.3.

Στον τόπο εκφόρτωσης, οι δεξαμενές-εμπορευματοκιβώτια πρέπει να είναι εντελώς άδειες. Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, πρέπει να στεγανοποιούνται μέχρι την εκ νέου πλήρωσή τους.

Αρχική παραπομπή στις εθνικές νομικές διατάξεις: παρέκκλιση Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας

Παρατηρήσεις: Πρόκειται για τοπικές οδικές μεταφορές δεξαμενών-εμπορευματοκιβωτίων σε μικρές αποστάσεις εντασσόμενες σε βιομηχανική διαδικασία μεταξύ δύο μόνιμων εγκαταστάσεων παραγωγής. Για την παρασκευή φαρμακευτικού προϊόντος, η μονάδα παραγωγής A παραδίδει, για μεταφορά σύμφωνη με τους κανόνες, δεξαμενή-εμπορευματοκιβώτιο με 600 l διάλυμα ρητίνης, εύφλεκτο (UN 1866), της ομάδας συσκευασιών II, στη μονάδα παραγωγής B, όπου προστίθεται διάλυμα ρητίνης και γίνεται η μείξη, από την οποία προκύπτει κολλώδες μείγμα από νιτρογλυκερίνη, απευαισθητοποιημένο, υγρό, εύφλεκτο, μη προδιαγραφόμενο άλλως, με μέγιστη περιεκτικότητα νιτρογλυκερίνης κατά μάζα 30 % (UN 3343) προς περαιτέρω χρήση. Η μεταφορά επιστροφής της ουσίας αυτής στη μονάδα παραγωγής A πραγματοποιείται επίσης με τις προαναφερθείσες δεξαμενές-εμπορευματοκιβώτια, οι οποίες έχουν επί τούτου ελεγχθεί και εγκριθεί από την αρμόδια αρχή για τη συγκεκριμένη μεταφορά και φέρουν τον κωδικό δεξαμενών L10DN.

Τέλος χρόνου ισχύος: 1 Ιανουαρίου 2017

RO–bi–DE–6

Θέμα: Έγκριση της RO–bi–SE–6.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: § 1 Absatz 3 Nummer 1 der Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt (GGVSEB)

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2021

RO–bi–DE–7

Θέμα: Έγκριση της RO–bi–BE–10.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία:

Ημερομηνία λήξης: 20 Μαρτίου 2021

DK Δανία

RO–bi–DK–1

Θέμα: UN 1202, 1203, 1223 και κλάση 2 — χωρίς παραστατικό μεταφοράς.

Παραπομπή στο παράρτημα I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 5.4.1

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Απαιτείται παραστατικό μεταφοράς.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Για τη μεταφορά πετρελαιοειδών της κλάσης 3, UN 1202, 1203 και 1223 και αερίων της κλάσης 2 με σκοπό τη διανομή τους (εμπορεύματα προς παράδοση σε δύο ή περισσότερους παραλήπτες και παραλαβή επιστρεπτέων εμπορευμάτων σε παρόμοιες καταστάσεις), δεν απαιτείται παραστατικό μεταφοράς με την προϋπόθεση ότι οι γραπτές οδηγίες, εκτός από τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της ADR, περιέχουν πληροφορίες για τον αριθμό UN, την ονομασία και την κλάση.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Bekendtgørelse nr. 729 af 15.8.2001 om vejtransport af farligt gods.

Παρατηρήσεις: Ο λόγος της εν λόγω εθνικής παρέκκλισης είναι η εξέλιξη του ηλεκτρονικού εξοπλισμού, ο οποίος παρέχει τη δυνατότητα π.χ. στην εταιρεία πετρελαιοειδών που τον χρησιμοποιεί να διαβιβάζει συνεχώς στα οχήματα πληροφορίες για τους πελάτες της. Επειδή οι πληροφορίες αυτές δεν είναι διαθέσιμες στην αρχή της μεταφοράς και διαβιβάζονται στο όχημα κατά τη διάρκειά της, δεν είναι δυνατόν — πριν από την έναρξη της μεταφοράς — να συνταχθούν τα παραστατικά μεταφοράς. Αυτό το είδος μεταφορών περιορίζεται σε ορισμένες περιοχές.

Παρέκκλιση για τη Δανία για παρεμφερή διάταξη βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 10 της οδηγίας 94/55/ΕΚ.

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2021

RO–bi–DK–2

Θέμα: Έγκριση της RO–bi–SE–6.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, όπως έχει τροποποιηθεί.

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2021

RO–bi–DK–3

Θέμα: Έγκριση της RO–bi–UK–1

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, όπως έχει τροποποιηθεί.

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2021

RO–bi–DK–4

Θέμα: Οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων ορισμένων κλάσεων που έχουν αποκομισθεί από νοικοκυριά και επιχειρήσεις προς παρακείμενα σημεία συλλογής αποβλήτων ή μονάδες ενδιάμεσης επεξεργασίας προς τελική τους διάθεση.

Παραπομπή στο παράρτημα I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: Μέρη 1 έως 9.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Γενικές διατάξεις, διατάξεις κατάταξης, ειδικές διατάξεις, διατάξεις συσκευασίας, διαδικασίες αποστολής, απαιτήσεις για την κατασκευή και τη δοκιμή συσκευασιών, διατάξεις για τους όρους μεταφοράς, φόρτωσης, εκφόρτωσης και χειρισμού, απαιτήσεις για τα πληρώματα, τον εξοπλισμό, τη λειτουργία και τα έγγραφα των οχημάτων και απαιτήσεις για την κατασκευή και την έγκριση οχημάτων.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Η μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων που έχουν αποκομισθεί από νοικοκυριά και επιχειρήσεις επιτρέπεται υπό ορισμένους όρους έως παρακείμενα σημεία συλλογής αποβλήτων ή μονάδες ενδιάμεσης επεξεργασίας προς τελική τους διάθεση. Άλλες διατάξεις πρέπει να πληρούνται ανάλογα με τον χαρακτήρα και τους κινδύνους της μεταφοράς· όπως η ποσότητα επικίνδυνων εμπορευμάτων ανά εσωτερική συσκευασία, ανά εξωτερική συσκευασία ή/και ανά μονάδα μεταφοράς, και κατά πόσον η μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων είναι επικουρική της κύριας δραστηριότητας της επιχείρησης.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods § 4, stk. 3.

Παρατηρήσεις: Οι αρμόδιοι και οι επιχειρήσεις διαχείρισης αποβλήτων δεν είναι δυνατόν να εφαρμόζουν όλες τις διατάξεις του παραρτήματος I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ, όταν τα απόβλητα που ενδεχομένως περιέχουν υπολείμματα επικίνδυνων εμπορευμάτων μεταφέρονται από νοικοκυριά ή ορισμένες επιχειρήσεις σε παρακείμενα σημεία συλλογής προς τελική τους διάθεση. Τα απόβλητα είναι συνήθως συσκευασίες που αρχικά μεταφέρθηκαν σύμφωνα με την εξαίρεση του υποτμήματος 1.1.3.1 στοιχείο γ) του παραρτήματος I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ ή/και προορίζονταν για λιανική πώληση. Ωστόσο, η εξαίρεση 1.1.3.1 γ) δεν ισχύει για τη μεταφορά αποβλήτων σε σημεία συλλογής αποβλήτων, και οι διατάξεις του κεφαλαίου 3.4 του παραρτήματος I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ δεν είναι κατάλληλες για τη μεταφορά αποβλήτων εσωτερικών συσκευασιών.

Ημερομηνία λήξης: 1 Ιανουαρίου 2019

EL Ελλάδα

RO–bi–EL–1

Θέμα: Παρέκκλιση από τις απαιτήσεις ασφαλείας για τις μόνιμες δεξαμενές (βυτιοφόρα οχήματα), που έχουν ταξινομηθεί πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2001, για τοπικές μεταφορές μικρών ποσοτήτων ορισμένων κατηγοριών επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Παραπομπή στο παράρτημα I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 1.6.3.6, 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5, 6.8.2.1.17-6.8.2.1.22, 6.8.2.1.28, 6.8.2.2, 6.8.2.2.1, 6.8.2.2.2.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Απαιτήσεις για την κατασκευή, τον εξοπλισμό, την έγκριση τύπου, τις επιθεωρήσεις, τις δοκιμές, τη σήμανση σταθερών δεξαμενών (βυτιοφόρα οχήματα), αποσυναρμολογούμενων δεξαμενών και δεξαμενών-εμπορευματοκιβωτίων και δεξαμενών σε κινητά αμαξώματα, με περιβλήματα από μεταλλικά υλικά, οχήματα συσσωρευτές και MEGCs.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Μεταβατική διάταξη: Οι σταθερές δεξαμενές (βυτιοφόρα), οι αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές και οι δεξαμενές-εμπορευματοκιβώτια που έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 1985 και 31ης Δεκεμβρίου 2001 επιτρέπεται να εξακολουθήσουν χρησιμοποιούνται. Η παρούσα μεταβατική διάταξη αφορά οχήματα μεταφοράς των εξής επικίνδυνων υλικών (UN: 1202, 1268, 1223, 1863, 2614, 1212, 1203, 1170, 1090, 1193, 1245, 1294, 1208, 1230, 3262, 3257). Προϋπόθεση είναι να πρόκειται για μικρές ποσότητες ή για τοπικές μεταφορές με οχήματα ταξινομημένα την εν λόγω περίοδο. Η παρούσα μεταβατική διάταξη θα ισχύσει για τα βυτιοφόρα οχήματα που έχουν προσαρμοσθεί σύμφωνα με τα εξής:

1.

Παράγραφοι της ADR για την επιθεώρηση και τις δοκιμές: 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5, (ADR 1999: 211.151, 211.152, 211.153, 211.154).

2.

Ελάχιστο πάχος κελύφους 3 mm για τις δεξαμενές με χωρητικότητα του διαμερίσματος του κελύφους έως 3 500 lt και πάχος μαλακού χάλυβα τουλάχιστον 4 mm για δεξαμενές με διαμερίσματα χωρητικότητας έως 6 000 lt, ανεξάρτητα από τον τύπο ή το πάχος των χωρισμάτων.

3.

Εάν το χρησιμοποιούμενο υλικό είναι αλουμίνιο ή άλλο μέταλλο, οι δεξαμενές πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις για το πάχος και άλλες τεχνικές προδιαγραφές που απορρέουν από τα τεχνικά σχέδια που έχουν εγκρίνει οι αρμόδιες αρχές της χώρας όπου είχαν ταξινομηθεί προηγουμένως. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τεχνικά σχέδια, οι δεξαμενές πληρούν τις απαιτήσεις της 6.8.2.1.17 (211.127).

4.

Οι δεξαμενές πληρούν τις απαιτήσεις των παραγράφων περιθωρίου 211.128, 6.8.2.1.28 (211.129), της παραγράφου 6.8.2.2 στις υποπαραγράφους 6.8.2.2.1 και 6.8.2.2.2 (211.130, 211.131).

Πιο συγκεκριμένα, τα βυτιοφόρα οχήματα μάζας κάτω των 4 t που χρησιμοποιούνται για τοπικές μεταφορές μόνον πετρελαίου θέρμανσης (UN 1202), τα οποία έχουν ταξινομηθεί πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2002, εάν έχουν πάχος κελύφους κάτω των 3 mm, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνον εφόσον τροποποιηθούν σύμφωνα με την παράγραφο περιθωρίου 211.127 (5)β4 (6.8.2.1.20).

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής, εξοπλισμού και ελέγχων των δεξαμενών μεταφοράς συγκεκριμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων για σταθερές δεξαμενές (οχήματα-δεξαμενές), αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές που βρίσκονται σε κυκλοφορία [Απαιτήσεις για την κατασκευή, τις επιθεωρήσεις και τις δοκιμές σταθερών δεξαμενών (βυτιοφόρα οχήματα) και αποσυναρμολογούμενων δεξαμενών σε κυκλοφορία, για ορισμένες κατηγορίες επικίνδυνων εμπορευμάτων].

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2016

RO-bi–EL–2

Θέμα: Παρέκκλιση από τις απαιτήσεις κατασκευής βασικών οχημάτων όσον αφορά οχήματα προοριζόμενα για τοπικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων τα οποία ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2001.

Παραπομπή στο παράρτημα I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: ADR 2001: 9.2, 9.2.3.2, 9.2.3.3

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Απαιτήσεις κατασκευής βασικών οχημάτων.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Η παρέκκλιση αφορά οχήματα προοριζόμενα για τοπικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων (κατηγορίες UN 1202, 1268, 1223, 1863, 2614, 1212, 1203, 1170, 1090, 1193, 1245, 1294, 1208, 1230, 3262 και 3257), τα οποία ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2001.

Τα οχήματα πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του 9 (παράγραφοι 9.2.1 έως 9.2.6) του παραρτήματος B της οδηγίας 94/55/ΕΚ με τις εξής εξαιρέσεις.

Συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις της 9.2.3.2 απαιτείται μόνον εάν το όχημα είναι εξοπλισμένο εκ κατασκευής με σύστημα απεμπλοκής των τροχών κατά την πέδηση (ABS)· πρέπει να είναι εφοδιασμένο με σύστημα συνεχούς πέδησης, όπως ορίζεται στο 9.2.3.3.1. χωρίς όμως να είναι υποχρεωτική η συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις των 9.2.3.3.2. και 9.2.3.3.3.

Η ηλεκτρική σύνδεση με τον ταχογράφο πρέπει να είναι εφοδιασμένη με φράγμα ασφαλείας απευθείας συνδεδεμένο με τον συσσωρευτή (παράγραφος περιθωρίου 220 514) και ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός του μηχανισμού για την ανύψωση του άξονα του φορείου πρέπει να τοποθετείται εκεί όπου τοποθετήθηκε για πρώτη φορά από τον κατασκευαστή του οχήματος και να προστατεύεται με κατάλληλα σφραγισμένο περίβλημα (παράγραφος περιθωρίου 220 517).

Ειδικά τα βυτιοφόρα μέγιστης μάζας κάτω των 4 τόνων για τοπικές μεταφορές πετρελαίου θέρμανσης (UN: 1202) πρέπει να πληρούν τις διατάξεις των 9.2.2.3, 9.2.2.6, 9.2.4.3 και 9.2.4.5. αλλά όχι αναγκαστικά των υπολοίπων παραγράφων.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Τεχνικές προδιαγραφές ήδη κυκλοφορούντων οχημάτων που διενεργούν εθνικές μεταφορές ορισμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων (Technical requirements of vehicles already in use, intended for local transport of certain dangerous goods categories).

Παρατηρήσεις: Ο αριθμός των οχημάτων που προαναφέρθηκαν είναι μικρός, εάν συγκριθεί με τον συνολικό αριθμό των ήδη ταξινομημένων οχημάτων, και επιπλέον πρόκειται για οχήματα που προορίζονται μόνο για τοπικές μεταφορές. Η μορφή της ζητούμενης παρέκκλισης, το μέγεθος του συγκεκριμένου στόλου οχημάτων και ο τύπος των μεταφερόμενων εμπορευμάτων δεν δημιουργούν πρόβλημα οδικής ασφάλειας.

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2016

ES Ισπανία

RO–bi–ES-2

Θέμα: Ειδικός εξοπλισμός για τη διανομή άνυδρης αμμωνίας.

Παραπομπή στο παράρτημα I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 6.8.2.2.2.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Για την αποφυγή οποιασδήποτε απώλειας των περιεχομένων σε περίπτωση βλάβης στα εξωτερικά εξαρτήματα (σωλήνες, πλευρικές συσκευές κλεισίματος), η εσωτερική βαλβίδα διακοπής και η έδρασή της θα προστατεύονται έναντι του κινδύνου να ξεβιδωθούν λόγω εξωτερικών καταπονήσεων ή θα σχεδιάζονται έτσι ώστε να τις αντέχουν. Οι συσκευές πλήρωσης και εκκένωσης (περιλαμβανομένων των παρεμβυσμάτων ή βιδωτών βυσμάτων) και προστατευτικών πωμάτων (εάν υπάρχουν) πρέπει να ασφαλίζονται έναντι αιφνίδιου ανοίγματος.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Οι δεξαμενές που χρησιμοποιούνται στη γεωργία για τη διανομή και τη χρήση της άνυδρης αμμωνίας, οι οποίες τέθηκαν σε χρήση πριν από την 1η Ιανουαρίου 1997 μπορούν να εξοπλίζονται με εξωτερικές, και όχι εσωτερικές, διατάξεις ασφαλείας, με την προϋπόθεση ότι οι διατάξεις αυτές προσφέρουν προστασία τουλάχιστον ισοδύναμη με εκείνη των τοιχωμάτων της δεξαμενής.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Real Decreto 97/2014. Anejo 1. Apartado 3.

Παρατηρήσεις: Πριν από την 1η Ιανουαρίου 1997, οι δεξαμενές με εξωτερικές διατάξεις ασφαλείας χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά στη γεωργία για την απευθείας χρήση της άνυδρης αμμωνίας στους αγρούς. Διάφορες δεξαμενές του είδους αυτού χρησιμοποιούνται ακόμη και σήμερα. Σπάνια κυκλοφορούν φορτωμένες στο οδικό δίκτυο και χρησιμοποιούνται μόνο για τη λίπανση σε μεγάλα αγροκτήματα.

Ημερομηνία λήξης: 28 Φεβρουαρίου 2022

FI Φινλανδία

RO–bi–FI–1

Θέμα: Τροποποίηση των πληροφοριών στο παραστατικό μεταφοράς για τις εκρηκτικές ουσίες.

Παραπομπή στο παράρτημα I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 5.4.1.2.1 στοιχείο α)

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Ειδικές διατάξεις για την κλάση 1.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Στο παραστατικό μεταφοράς, επιτρέπεται να αναγράφεται ο αριθμός πυροκροτητών (1 000 πυροκροτητές αντιστοιχούν σε 1 kg εκρηκτικά) αντί της πραγματικής καθαρής μάζας εκρηκτικών ουσιών.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003).

Παρατηρήσεις: Θεωρείται ότι οι πληροφορίες αρκούν εφόσον πρόκειται για εθνικές μεταφορές. Η παρέκκλιση χρησιμεύει κυρίως στη βιομηχανία εκρηκτικών για τις τοπικές μεταφορές μικρών ποσοτήτων.

Η παρέκκλιση καταχωρίσθηκε από την Επιτροπή με τον αριθμό 31.

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2021

RO–bi–FI–2

Θέμα: Έγκριση της RO–bi–SE-10.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία:

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2021

RO–bi–FI-3

Θέμα: Έγκριση της RO–bi–DE–1.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία:

Ημερομηνία λήξης: 28 Φεβρουαρίου 2022

FR Γαλλία

RO–bi–FR–1

Θέμα: Χρήση του ναυτιλιακού εγγράφου ως παραστατικού μεταφοράς για τις μεταφορές μικρών αποστάσεων μετά την εκφόρτωση του πλοίου.

Παραπομπή στο παράρτημα I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 5.4.1

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Πληροφορίες που πρέπει να αναγράφονται στο παραστατικό μεταφοράς για τα επικίνδυνα εμπορεύματα.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Το ναυτιλιακό έγγραφο χρησιμοποιείται ως παραστατικό μεταφοράς εντός ακτίνας 15 km.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par routeArticle 23-4.

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2021

RO–bi–FR–3

Θέμα: Μεταφορά σταθερών δεξαμενών αποθήκευσης υγραερίου (LPG) (18).

Παραπομπή στο παράρτημα I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: Παραρτήματα A και B.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Η μεταφορά σταθερών δεξαμενών αποθήκευσης υγραερίου (LPG) υπόκειται σε ειδικούς κανόνες. Ισχύει μόνο για μικρές αποστάσεις.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par routeArticle 30.

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2021

HU Ουγγαρία

RO–bi-HU-1

Θέμα: Έγκριση της RO-bi-SE-3.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B Mellékletének belföldi alkalmazásáról

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιανουαρίου 2020

IE Ιρλανδία

RO–bi–IE–3

Θέμα: Εξαίρεση για να επιτραπεί η φορτοεκφόρτωση επικίνδυνων εμπορευμάτων, για τα οποία ισχύει η ειδική διάταξη CV1 στο 7.5.11 ή η S1 στο 8.5, σε δημόσιους χώρους χωρίς την ειδική άδεια των αρμοδίων αρχών.

Παραπομπή στο παράρτημα I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 7.5 και 8.5

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Πρόσθετες διατάξεις για τη φορτοεκφόρτωση και τη διακίνηση.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Η φορτοεκφόρτωση επικίνδυνων εμπορευμάτων σε δημόσιους χώρους επιτρέπεται χωρίς την ειδική άδεια των αρμοδίων αρχών, κατά παρέκκλιση των απαιτήσεων του 7.5.11 ή του 8.5.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Regulation 82(5) of the “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”.

Παρατηρήσεις: Για τις εγχώριες μεταφορές, η διάταξη αυτή προκαλεί πολύ δαπανηρή επιβάρυνση στις αρμόδιες αρχές.

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2021

RO–bi–IE–6

Θέμα: Εξαίρεση από την απαίτηση του 4.3.4.2.2, η οποία απαιτεί οι εύκαμπτοι σωλήνες πλήρωσης και εκκένωσης που δεν είναι μόνιμα συνδεδεμένοι με το κύτος του βυτιοφόρου οχήματος να είναι άδειοι κατά τη μεταφορά.

Παραπομπή στο παράρτημα I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 4.3

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Χρήση βυτιοφόρων οχημάτων.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Τα τύμπανα περιέλιξης εύκαμπτων σωλήνων (συμπεριλαμβανομένων των σταθερών αγωγών που συνδέονται με αυτούς), που είναι προσαρτημένα στα βυτιοφόρα οχήματα λιανικής διανομής πετρελαιοειδών με αναγνωριστικούς αριθμούς UN 1011, UN 1202, UN 1223, UN 1863 και UN 1978 δεν απαιτείται να είναι άδεια κατά την οδική μεταφορά, εφόσον έχουν ληφθεί κατάλληλα μέτρα ώστε να αποφεύγεται η απώλεια του περιεχομένου τους.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Regulation 82(8) of the “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”.

Παρατηρήσεις: Τα τύμπανα περιέλιξης εύκαμπτων σωλήνων για τα βυτιοφόρα οχήματα παράδοσης πετρελαιοειδών στα νοικοκυριά πρέπει να παραμένουν πάντοτε πλήρη ακόμη και κατά τη μεταφορά. Το σύστημα εκκένωσης είναι γνωστό ως σύστημα “υγρής γραμμής”, το οποίο απαιτεί ο μετρητής και ο εύκαμπτος σωλήνας του βυτιοφόρου να είναι γεμάτοι έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι ο πελάτης θα παραλάβει την ορθή ποσότητα προϊόντος.

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2021

RO–bi–IE–7

Θέμα: Εξαίρεση από ορισμένες απαιτήσεις των 5.4.0, 5.4.1.1.1 και 7.5.11 της ADR για τη χύδην μεταφορά λιπάσματος νιτρικού αμμωνίου αριθμού UN 2067 από τους λιμένες στους παραλήπτες.

Παραπομπή στο παράρτημα I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 5.4.0, 5.4.1.1.1 και 7.5.11

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Απαίτηση ανεξάρτητου παραστατικού μεταφοράς με την ορθή συνολική ποσότητα του συγκεκριμένου φορτίου για κάθε ταξίδι· και απαίτηση καθαρισμού του οχήματος πριν και μετά το ταξίδι.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Προτεινόμενη παρέκκλιση για να επιτραπούν τροποποιήσεις των απαιτήσεων της ADR σχετικά με το παραστατικό μεταφοράς και τον καθαρισμό του οχήματος· σκοπός είναι να ληφθούν υπόψη πρακτικά θέματα που σχετίζονται με τη μεταφορά ειδών χύδην από τον λιμένα στον παραλήπτη.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Προτεινόμενη τροποποίηση των “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”.

Παρατηρήσεις: Οι διατάξεις της ADR προβλέπουν α) ανεξάρτητο παραστατικό μεταφοράς, όπου αναγράφεται η συνολική μάζα των επικίνδυνων εμπορευμάτων που μεταφέρονται για το συγκεκριμένο φορτίο, και β) την ειδική διάταξη “CV24” σχετικά με τον καθαρισμό για κάθε φορτίο που μεταφέρεται από το λιμένα στον παραλήπτη κατά την εκφόρτωση πλοίου μεταφοράς εμπορευμάτων χύδην. Εφόσον η μεταφορά είναι τοπική και αφορά την εκφόρτωση πλοίου μεταφοράς εμπορευμάτων χύδην που συνεπάγεται πολλά φορτία μεταφοράς (την ίδια ημέρα ή τις επόμενες ημέρες) της ίδιας ουσίας από το πλοίο μεταφοράς εμπορευμάτων χύδην στον παραλήπτη, ένα και μόνον παραστατικό μεταφοράς, με την κατά προσέγγιση συνολική μάζα κάθε φορτίου, πρέπει να αρκεί και να μην χρειάζεται η απαίτηση της ειδικής διάταξης “CV24”.

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2021

RO-bi-IE-8

Θέμα: Μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων μεταξύ ιδιωτικών εγκαταστάσεων και άλλου οχήματος σε άμεση γειτνίαση με τις εγκαταστάσεις, ή μεταξύ δύο μερών ιδιωτικών εγκαταστάσεων σε άμεση μεταξύ τους γειτνίαση αλλά διαχωριζόμενων από δημόσιο οδικό άξονα.

Παραπομπή στο παράρτημα της οδηγίας: παράρτημα I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: Παραρτήματα A και B.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Απαιτήσεις για την οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Μη εφαρμογή των κανονισμών εφόσον χρησιμοποιείται όχημα για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων

α)

μεταξύ ιδιωτικών εγκαταστάσεων και άλλου οχήματος σε άμεση γειτνίαση με τις εγκαταστάσεις αυτές, ή

β)

μεταξύ δύο τμημάτων ιδιωτικών εγκαταστάσεων σε άμεση μεταξύ τους εγγύτητα, αλλά διαχωριζόμενων ίσως από οδικό δίκτυο,

υπό τον όρο ότι η μεταφορά πραγματοποιείται με τη συντομότερη διαδρομή.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: European Communities (Carriage of Dangerous Goods by Road and Use of Transportable Pressure Equipment) Regulations 2011 and 2013, Regulation 56.

Παρατηρήσεις: Διάφορες καταστάσεις είναι δυνατόν να προκύψουν όταν μεταφέρονται εμπορεύματα μεταξύ δύο τμημάτων ιδιωτικών εγκαταστάσεων ή μεταξύ ιδιωτικών εγκαταστάσεων και συναφούς οχήματος που διαχωρίζονται από οδικό άξονα. Αυτή η μορφή μεταφοράς δεν συνιστά μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων υπό τη συνήθη έννοια και, κατά συνέπεια, οι κανονισμοί που αφορούν τις οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων δεν χρειάζεται να εφαρμόζονται. Βλέπε επίσης RO-bi-SE-3 και RO-bi-UK-1.

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιανουαρίου 2020

NL Κάτω Χώρες

RO–bi–NL–13

Θέμα: Πρόγραμμα μεταφορών οικιακών επικίνδυνων αποβλήτων για το 2015.

Παραπομπή στο παράρτημα I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 1.1.3.6, 3.3, 4.1.4, 4.1.6, 4.1.8, 4.1.10, 5.1.2, 5.4.0, 5.4.1, 5.4.3, 6.1, 7.5.4, 7.5.7, 7.5.9, 8 και 9.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Εξαιρέσεις για ορισμένες ποσότητες, ειδικές διατάξεις, χρήση συσκευασίας, χρήση υπερσυσκευασίας, τεκμηρίωση, κατασκευή και δοκιμή συσκευασίας, φόρτωση, εκφόρτωση και χειρισμός, επάνδρωση, εξοπλισμός, εκμετάλλευση· οχήματα και έγγραφα, κατασκευή και έγκριση οχημάτων.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Διατάξεις για τη μεταφορά μικρών ποσοτήτων αποκομιζόμενων επικίνδυνων οικιακών απορριμμάτων, καθώς και επικίνδυνων οικιακών απορριμμάτων από επιχειρήσεις, τα οποία αποκομίζονται συσκευασμένα σε κατάλληλες συσκευασίες μέγιστης χωρητικότητας 60 λίτρων. Λόγω των μικρών ποσοτήτων σε κάθε περίπτωση και της ποικίλης φύσης των διαφόρων ουσιών, δεν είναι δυνατόν η μεταφορά να διεξάγεται με πλήρη τήρηση των κανόνων ADR. Έτσι, με βάση το καθεστώς που προαναφέρθηκε, ορίζεται απλουστευμένη λύση η οποία αποκλίνει από ορισμένες διατάξεις της ADR.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Πρόγραμμα μεταφορών οικιακών επικίνδυνων αποβλήτων για το 2015.

Παρατηρήσεις: Το πρόγραμμα καθορίσθηκε για να επιτραπεί στους πολίτες και τις επιχειρήσεις να εναποθέτουν μικρές ποσότητες χημικών αποβλήτων σε συγκεκριμένα σημεία. Οι συγκεκριμένες ουσίες συνίστανται επομένως σε υπολείμματα, π.χ. βαφών. Το μέγεθος του κινδύνου ελαχιστοποιείται με την επιλογή του μεταφορικού μέσου και, μεταξύ άλλων, με τη χρήση ειδικών στοιχείων μεταφοράς και της υπόδειξης “απαγορεύεται το κάπνισμα”, καθώς και αναλάμποντος κίτρινου λαμπτήρα ευδιάκριτου στο κοινό. Το κύριο θέμα όσον αφορά τη μεταφορά είναι ότι κατοχυρώνεται η ασφάλειά της. Αυτό επιτυγχάνεται, επί παραδείγματι, με τη μεταφορά των ουσιών σε σφραγισμένες συσκευασίες ώστε να αποφεύγεται η διασπορά τους ή ο κίνδυνος διαφυγής τοξικών ατμών από το όχημα ή συσσώρευσής τους στο όχημα. Στο όχημα υπάρχουν ενσωματωμένες μονάδες κατάλληλες για την αποθήκευση διαφόρων κατηγοριών αποβλήτων και την προστασία από τη μετατόπιση και την ολίσθηση ή και το ακούσιο άνοιγμα. Ταυτόχρονα, παρά τις μικρές ποσότητες των προσκομιζόμενων αποβλήτων, η μεταφορική επιχείρηση πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας, λόγω της διαφορετικής φύσης των συγκεκριμένων ουσιών. Επειδή οι απλοί πολίτες δεν γνωρίζουν τους βαθμούς κινδύνου των ουσιών αυτών, πρέπει να παρέχονται γραπτές οδηγίες, όπως ορίζεται στο παράρτημα του προγράμματος.

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2021

PT Πορτογαλία

RO–bi–PT–1

Θέμα: Παραστατικά μεταφοράς για την UN 1965.

Παραπομπή στο παράρτημα I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 5.4.1

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Απαιτήσεις για το παραστατικό μεταφοράς.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Η κατάλληλη ονομασία αποστολής που πρέπει να αναγράφεται στο παραστατικό μεταφοράς, όπως προβλέπεται στο τμήμα 5.4.1 του RPE (Regulamento Nacional de Transporte de Mercadorias Perigosas por Estrada), για βουτάνιο και προπάνιο εμπορικής χρήσης που καλύπτονται από τη συλλογική ονομασία “UN No 1965 μείγμα αερίων υδρογονανθράκων, υγροποιημένων, ε.α.ο.” και μεταφέρονται σε κυλίνδρους, επιτρέπεται να αντικατασταθεί από άλλες εμπορικές ονομασίες ως εξής:

 

“UN 1965 Βουτάνιο” στην περίπτωση μειγμάτων A, A01, A02 και A0, όπως περιγράφονται στο υποτμήμα 2.2.2.3 του RPE, που μεταφέρονται σε κυλίνδρους·

 

“UN 1965 προπάνιο” στην περίπτωση μείγματος C, όπως περιγράφεται στο υποτμήμα 2.2.2.3 του RPE, που μεταφέρεται σε κυλίνδρους.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Despacho DGTT 7560/2004 της 16ης Απριλίου 2004, βάσει του άρθρου 5 αριθ. 1 του Decreto-Lei αριθ. 267-A/2003, της 27ης Οκτωβρίου.

Παρατηρήσεις: Αναγνωρίζεται ότι είναι σημαντικό να διευκολυνθούν οι οικονομικοί παράγοντες στη συμπλήρωση των παραστατικών μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων, με την προϋπόθεση ότι δεν θίγεται η ασφάλεια των εργασιών αυτών.

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2021

RO–bi–PT–2

Θέμα: Παραστατικά μεταφοράς για κενές ακαθάριστες δεξαμενές και εμπορευματοκιβώτια.

Παραπομπή στο παράρτημα I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 5.4.1

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Απαιτήσεις παραστατικών μεταφοράς.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Για το ταξίδι επιστροφής κενών δεξαμενών και εμπορευματοκιβωτίων με τα οποία μεταφέρθηκαν επικίνδυνα εμπορεύματα, το παραστατικό μεταφοράς που αναφέρεται στο τμήμα 5.4.1 του RPE επιτρέπεται να αντικατασταθεί από το παραστατικό μεταφοράς που εκδόθηκε για το αμέσως προηγούμενο ταξίδι με σκοπό την παράδοση των εμπορευμάτων.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Despacho DGTT 15162/2004 της 28ης Ιουλίου 2004, βάσει του άρθρου 5 αριθ. 1 του Decreto-Lei αριθ. 267-A/2003, της 27ης Οκτωβρίου.

Παρατηρήσεις: Η υποχρέωση να συνοδεύεται η μεταφορά κενών δεξαμενών και εμπορευματοκιβωτίων που περιείχαν επικίνδυνα εμπορεύματα από παραστατικό μεταφοράς σύμφωνα με τον RPE προκαλεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, πρακτικές δυσκολίες, οι οποίες μπορούν να ελαχιστοποιηθούν χωρίς να επηρεασθεί η ασφάλεια.

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2021

SE Σουηδία

RO–bi–SE–1

Θέμα: Μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων σε μονάδες οριστικής διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων.

Παραπομπή στο παράρτημα I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: Μέρη 5 και 6.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Απαιτήσεις για την κατασκευή και τις δοκιμές της συσκευασίας.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Οδικές μεταφορές συσκευασιών που περιέχουν επικίνδυνα εμπορεύματα ως απόβλητα πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της ADR, από τις οποίες επιτρέπονται μερικές μόνον εξαιρέσεις. Δεν επιτρέπονται εξαιρέσεις για όλα τα είδη των ουσιών και ειδών.

Οι βασικές εξαιρέσεις είναι:

Μικρές συσκευασίες (κάτω των 30 kg) επικίνδυνων εμπορευμάτων ως απόβλητα επιτρέπεται να συσκευάζονται σε συσκευασίες, συμπεριλαμβανομένων των IBC και των μεγάλων συσκευασιών, χωρίς συμμόρφωση με τις διατάξεις των υποτμημάτων 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 και 6.6.5.4.3 του παραρτήματος I, τμήμα I.1 της παρούσας οδηγίας. Οι συσκευασίες, συμπεριλαμβανομένων των ΙΒC και των μεγάλων συσκευασιών, δεν χρειάζεται να υποβάλλονται σε δοκιμή, διότι ετοιμάζονται προς μεταφορά με αντιπροσωπευτικό δείγμα των μικρών εσωτερικών συσκευασιών.

Αυτό επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι:

οι συσκευασίες, τα IBC και οι μεγάλες συσκευασίες ανταποκρίνονται σε τύπο ο οποίος έχει δοκιμαστεί και εγκριθεί σύμφωνα με την ομάδα συσκευασίας I ή II των εφαρμοστέων διατάξεων των τμημάτων 6.1, 6.5 ή 6.6 του παραρτήματος I, τμήμα I.1 της παρούσας οδηγίας·

οι μικρές συσκευασίες συσκευάζονται με απορροφητικό υλικό το οποίο συγκρατεί υγρό που ενδέχεται να διαφύγει στις εξωτερικές συσκευασίες, τα IBC και τις μεγάλες συσκευασίες κατά τη διάρκεια της μεταφοράς· και

η μεικτή συσκευασία των συσκευασιών, των IBC ή των μεγάλων συσκευασιών που έχουν ετοιμασθεί για μεταφορά δεν υπερβαίνει το επιτρεπόμενο μεικτό βάρος που αναφέρεται στο σύμβολο του UN για τις ομάδες συσκευασίας I ή II για τις συσκευασίες, τα IBC ή τις μεγάλες συσκευασίες· και

η ακόλουθη πρόταση περιλαμβάνεται στο παραστατικό μεταφοράς: “Συσκευασία σύμφωνα με το μέρος 16 της ADR-S”.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Προσάρτημα S — Ειδικοί κανονισμοί για τις εγχώριες οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το νόμο περί μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Παρατηρήσεις: Τα υποτμήματα 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 και 6.6.5.4.3 του παραρτήματος I, τμήμα I.1 της παρούσας οδηγίας είναι δύσκολο να εφαρμοστούν επειδή οι συσκευασίες, τα IBC και οι μεγάλες συσκευασίες υποβάλλονται σε δοκιμή με αντιπροσωπευτικό δείγμα των αποβλήτων, που είναι δύσκολο να προβλεφθεί εκ των προτέρων.

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2021

RO–bi–SE–2

Θέμα: Το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του αποστολέα στο παραστατικό μεταφοράς.

Παραπομπή στο παράρτημα I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 5.4.1.1

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Γενικές πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στο παραστατικό μεταφοράς.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Η εθνική νομοθεσία ορίζει ότι δεν χρειάζεται το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του αποστολέα εάν πρόκειται για επιστροφή ακάθαρτων συσκευασιών που αποτελούν μέρος του συστήματος διανομής.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Παρατηρήσεις: Οι κενές ακαθάριστες συσκευασίες που επιστρέφονται στις περισσότερες περιπτώσεις περιέχουν μικρές ποσότητες επικίνδυνων ειδών.

Την παρέκκλιση αυτή επικαλούνται κυρίως οι βιομηχανίες όταν ανταλλάσσουν άδεια ακαθάριστα δοχεία με πλήρη δοχεία.

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2021

RO–bi–SE–3

Θέμα: Μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων σε στενή γειτνίαση με βιομηχανικές περιοχές, καθώς και μεταφορά μέσω του δημόσιου οδικού δικτύου μεταξύ διαφόρων σημείων των περιοχών αυτών.

Παραπομπή στο παράρτημα I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: Παραρτήματα A και B.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Απαιτήσεις για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων μέσω του δημοσίου οδικού δικτύου.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων σε στενή γειτνίαση με βιομηχανικές περιοχές, καθώς και μεταφορά μέσω του δημόσιου οδικού δικτύου μεταξύ διαφόρων σημείων των περιοχών αυτών. Οι παρεκκλίσεις αφορούν την ένδειξη και την τοποθέτηση επισήμανσης στις συσκευασίες, τα έγγραφα μεταφοράς, το πιστοποιητικό οδηγού και το πιστοποιητικό έγκρισης βάσει του 9.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Παρατηρήσεις: Σε διάφορες περιπτώσεις, μεταφέρονται επικίνδυνα εμπορεύματα μεταξύ εγκαταστάσεων ευρισκομένων εκατέρωθεν του δημοσίου οδικού άξονα. Αυτή η μορφή μεταφοράς δεν αποτελεί μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων μέσω ιδιωτικού δρόμου και, επομένως, πρέπει να υπόκειται σε αντίστοιχες απαιτήσεις. Παράβαλε επίσης με το άρθρο 6 παράγραφος 14 της οδηγίας 96/49/ΕΚ.

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2021

RO–bi–SE–4

Θέμα: Μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων που έχουν κατασχεθεί από τις αρχές.

Παραπομπή στο παράρτημα I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: Παραρτήματα A και B.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Απαιτήσεις για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων μέσω του δημόσιου οδικού δικτύου.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Οι παρεκκλίσεις από τους κανονισμούς επιτρέπονται για λόγους προστασίας των εργαζομένων, από κινδύνους συνδεόμενους με την εκφόρτωση, προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων κ.λπ.

Οι παρεκκλίσεις από τους κανονισμούς επιτρέπονται μόνον εφόσον υπάρχει ικανοποιητικό επίπεδο ασφάλειας κατά την κανονική μεταφορά.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Παρατηρήσεις: Οι παρεκκλίσεις επιτρέπεται να εφαρμόζονται μόνον από τις αρμόδιες αρχές για την κατάσχεση επικίνδυνων ειδών.

Η παρέκκλιση αφορά μόνον τις τοπικές μεταφορές, π.χ. ειδών που έχει κατασχέσει η αστυνομία, όπως εκρηκτικά ή κλοπιμαία. Το πρόβλημα με αυτά τα είδη είναι ότι δεν υπάρχει ποτέ βεβαιότητα για την ταξινόμησή τους. Επίσης συχνά τα είδη αυτά δεν είναι συσκευασμένα, δεν φέρουν επισήμανση ή ετικέτα σύμφωνα με την ADR. Η αστυνομία πραγματοποιεί αρκετές εκατοντάδες τέτοιες μεταφορές κάθε χρόνο. Όσον αφορά τα λαθραία οινοπνευματώδη, αυτά πρέπει να μεταφέρονται από το μέρος όπου κατασχέθηκαν σε αποθήκη των αρχών και από εκεί στο σημείο όπου θα καταστραφούν, η απόσταση δε μεταξύ αυτών των δύο εγκαταστάσεων επιτρέπεται να είναι αρκετά μεγάλη. Οι επιτρεπόμενες παρεκκλίσεις είναι: α) δεν χρειάζεται επισήμανση σε κάθε συσκευασία και β) δεν χρειάζεται να χρησιμοποιηθούν εγκεκριμένες συσκευασίες. Ωστόσο, κάθε παλέτα που περιέχει τέτοιες συσκευασίες πρέπει να φέρει κατάλληλη επισήμανση. Πρέπει να πληρούνται όλες οι υπόλοιπες απαιτήσεις. Κάθε χρόνο πραγματοποιούνται περίπου 20 τέτοιες μεταφορές.

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2021

RO–bi–SE–5

Θέμα: Μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων εντός των λιμένων και κοντά σε αυτούς.

Παραπομπή στο παράρτημα I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 8.1.2, 8.1.5, 9.1.2

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Έγγραφα φερόμενα επί της μονάδας μεταφοράς· κάθε μονάδα μεταφοράς που μεταφέρει επικίνδυνα εμπορεύματα πρέπει να είναι εφοδιασμένη με ειδικό εξοπλισμό· έγκριση οχήματος.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας:

Δεν χρειάζεται να υπάρχουν έγγραφα στη μονάδα μεταφοράς (πλην του πιστοποιητικού οδηγού).

Η μονάδα μεταφοράς δεν χρειάζεται να είναι εφοδιασμένη με τον εξοπλισμό που προβλέπει το 8.1.5.

Οι ελκυστήρες δεν χρειάζονται πιστοποιητικό έγκρισης.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Παρατηρήσεις: Παραβολή με την οδηγία 96/49/ΕΚ άρθρο 6 παράγραφος 14.

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2021

RO–bi–SE–6

Θέμα: Πιστοποιητικό εκπαίδευσης ADR των επιθεωρητών.

Παραπομπή στο παράρτημα I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 8.2.1

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Οι οδηγοί των οχημάτων πρέπει να παρακολουθούν μαθήματα εκπαίδευσης.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Οι επιθεωρητές που διενεργούν τον ετήσιο τεχνικό έλεγχο του οχήματος δεν χρειάζεται να παρακολουθούν τα μαθήματα εκπαίδευσης που αναφέρονται στο 8.2 ή να διαθέτουν πιστοποιητικό εκπαίδευσης ADR.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Παρατηρήσεις: Σε ορισμένες περιπτώσεις τα οχήματα που υποβάλλονται σε ετήσιο έλεγχο έχουν ως φορτίο επικίνδυνα εμπορεύματα π.χ. ακαθάριστες κενές δεξαμενές.

Εξακολουθούν να ισχύουν οι απαιτήσεις των σημείων 1.3 και 8.2.3.

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2021

RO–bi–SE–7

Θέμα: Τοπικές διανομές ειδών UN 1202, 1203 και 1223 με βυτιοφόρα.

Παραπομπή στο παράρτημα I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 5.4.1.1.6, 5.4.1.4.1

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Για τις ακαθάριστες δεξαμενές και τα βυτιοφόρα η περιγραφή πρέπει να είναι σύμφωνη με το 5.4.1.1.6. Το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση των διαφόρων παραληπτών επιτρέπεται να αναγράφονται σε άλλα έγγραφα.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Για τις κενές ακαθάριστες δεξαμενές ή βυτιοφόρα δεν χρειάζεται περιγραφή στο παραστατικό μεταφοράς σύμφωνα με το 5.4.1.1.6, εάν για την ποσότητα των ουσιών στο σχέδιο φόρτωσης έχει σημειωθεί 0. Το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση των παραληπτών δεν χρειάζονται σε κανένα έγγραφο στο όχημα.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2021

RO–bi–SE–9

Θέμα: Τοπικές μεταφορές συνδεόμενες με αγροτικές τοποθεσίες ή εργοτάξια.

Παραπομπή στο παράρτημα I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 5.4, 6.8 και 9.1.2.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Παραστατικό μεταφοράς. Κατασκευή δεξαμενών. Πιστοποιητικό έγκρισης.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Οι τοπικές μεταφορές σε αγροτικές τοποθεσίες ή εργοτάξια δεν χρειάζεται να πληρούν ορισμένους κανονισμούς:

α)

Δεν απαιτείται δήλωση των επικίνδυνων εμπορευμάτων.

β)

Επιτρέπεται να εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούνται οι παλαιές δεξαμενές/εμπορευματοκιβώτια που δεν έχουν κατασκευασθεί σύμφωνα με το 6.8 αλλά σύμφωνα με παλαιότερη εθνική νομοθεσία και προσαρμόζονται σε οχήματα προσωπικού.

γ)

Τα παλαιά βυτιοφόρα, τα οποία δεν πληρούν τις απαιτήσεις του 6.7 ή 6.8 και προορίζονται για τη μεταφορά των ουσιών UN 1268, 1999, 3256 και 3257, με ή χωρίς εξοπλισμό επιφανειακής οδόστρωσης, μπορούν να εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούνται για τοπικές μεταφορές και πολύ κοντά στο σημείο των έργων.

δ)

Δεν απαιτούνται πιστοποιητικά έγκρισης για οχήματα προσωπικού και βυτιοφόρα με ή χωρίς εξοπλισμό επιφανειακής οδόστρωσης.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Παρατηρήσεις: Το όχημα προσωπικού είναι είδος τροχόσπιτου για το εργαζόμενο προσωπικό με αίθουσα, όπου έχει τοποθετηθεί μη εγκεκριμένη δεξαμενή/εμπορευματοκιβώτιο πετρελαίου κίνησης για τη λειτουργία των δασικών ελκυστήρων.

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2021

RO–bi–SE–10

Θέμα: Μεταφορά εκρηκτικών σε δεξαμενές.

Παραπομπή στο παράρτημα I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 4.1.4

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Τα εκρηκτικά επιτρέπεται να συσκευάζονται μόνον σύμφωνα με το 4.1.4.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Η αρμόδια εθνική αρχή θα εγκρίνει τα οχήματα που προορίζονται για τη μεταφορά εκρηκτικών με δεξαμενές. Η μεταφορά με δεξαμενές επιτρέπεται μόνο για τα εκρηκτικά που αναφέρει ο κανονισμός ή με ειδική άδεια της αρμόδιας αρχής.

Το όχημα που μεταφέρει εκρηκτικά σε δεξαμενές πρέπει να φέρει σήμανση και πινακίδα σύμφωνα με τα 5.3.2.1.1, 5.3.1.1.2 και 5.3.1.4. Μόνον ένα όχημα της μονάδας μεταφορών επιτρέπεται να μεταφέρει επικίνδυνα εμπορεύματα.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Προσάρτημα S — Ειδικοί κανονισμοί για τις εγχώριες οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τον νόμο περί μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων και τον σουηδικό κανονισμό SÄIFS 1993:4.

Παρατηρήσεις: Αυτό ισχύει μόνο για εγχώριες μεταφορές και μάλιστα τοπικού χαρακτήρα. Οι συγκεκριμένοι κανονισμοί ίσχυαν πριν από την προσχώρηση της Σουηδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τέτοιες μεταφορές εκρηκτικών με βυτιοφόρα οχήματα εκτελούν δύο μόνον εταιρείες. Στο εγγύς μέλλον αναμένεται μετάβαση στα γαλακτώματα.

Παλαιά παρέκκλιση αριθ. 84.

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2021

RO–bi–SE–11

Θέμα: Άδεια οδηγού

Παραπομπή στο παράρτημα I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 8.2

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Απαιτήσεις για την εκπαίδευση του πληρώματος του οχήματος.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Δεν επιτρέπεται η εκπαίδευση οδηγού με κανένα από τα οχήματα που αναφέρονται στο 8.2.1.1.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Προσάρτημα S — Ειδικοί κανονισμοί για τις εγχώριες οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το νόμο περί μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Παρατηρήσεις: Τοπική μεταφορά.

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2021

RO–bi–SE–12

Θέμα: Μεταφορά πυροτεχνημάτων UN 0335.

Παραπομπή στο παράρτημα I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: παράρτημα B, 7.2.4, V2 (1)

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Διατάξεις για τη χρησιμοποίηση οχημάτων EX/II και EX/III.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Όταν μεταφέρονται πυροτεχνήματα UN 0335, η ειδική διάταξη V2 (1) στο 7.2.4 εφαρμόζεται μόνο για καθαρό εκρηκτικό περιεχόμενο άνω των 3 000 kg (4 000 kg με ρυμουλκούμενο), εφόσον τα πυροτεχνήματα έχουν ταξινομηθεί ως UN 0335 σύμφωνα με τον κανονικό πίνακα ταξινόμησης των πυροτεχνημάτων στο σημείο 2.1.3.5.5 της δέκατης τέταρτης αναθεωρημένης έκδοσης των συστάσεων των ΗΕ.

Συστάσεις για τις μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Η εν λόγω ταξινόμηση γίνεται με τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας αρχής. Η μονάδα μεταφορών διενεργεί εξακρίβωση της ταξινόμησης.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Προσάρτημα S — Ειδικοί κανονισμοί για τις εγχώριες οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τον νόμο περί μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Παρατηρήσεις: Η μεταφορά πυροτεχνημάτων περιορίζεται χρονικά σε δύο σύντομες περιόδους του έτους, κατά το τέλος του έτους και κατά το τέλος Απριλίου/αρχές Μαΐου. Η μεταφορά από τους αποστολείς στους τερματικούς σταθμούς μπορεί να πραγματοποιείται με τον σημερινό στόλο εγκεκριμένων οχημάτων ΕΧ, χωρίς σοβαρά προβλήματα. Η διανομή, όμως, των πυροτεχνημάτων από τους τερματικούς σταθμούς στα εμπορικά κέντρα και η επιστροφή του πλεονάσματος στους τερματικούς σταθμούς είναι περιορισμένη, λόγω της έλλειψης εγκεκριμένων οχημάτων ΕΧ. Οι μεταφορείς δεν ενδιαφέρονται να επενδύσουν σε τέτοιες εγκρίσεις, διότι δεν μπορούν να ανακτήσουν τις δαπάνες τους. Λόγω του γεγονότος αυτού, διακυβεύεται η ύπαρξη των αποστολέων πυροτεχνημάτων, διότι δεν μπορούν να διοχετεύσουν τα προϊόντα τους στην αγορά.

Όταν χρησιμοποιείται αυτή η παρέκκλιση, η ταξινόμηση των πυροτεχνημάτων πρέπει να έχει γίνει με βάση τον κανονικό κατάλογο στις συστάσεις του ΟΗΕ, ώστε να χρησιμοποιείται η κατά το δυνατόν πλέον πρόσφατη ταξινόμηση.

Παρεμφερής τύπος εξαίρεσης προβλέπεται για πυροτεχνήματα UN 0336, που έχει συμπεριληφθεί στην ειδική διάταξη 651, 3.3.1 της ADR 2005.

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2021

UK Ηνωμένο Βασίλειο

RO–bi–UK–1

Θέμα: Διέλευση οχημάτων που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα από το δημόσιο οδικό δίκτυο (N8).

Παραπομπή στο παράρτημα I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: Παραρτήματα A και B.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Απαιτήσεις για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων μέσω του δημόσιου οδικού δικτύου.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Μη εφαρμογή των κανονισμών για τα επικίνδυνα εμπορεύματα για τις μεταφορές εντός ιδιωτικών εγκαταστάσεων από τις οποίες διέρχεται οδικός άξονας. Για την κλάση 7 δεν εφαρμόζεται η παρέκκλιση αυτή για καμιά από τις διατάξεις των κανονισμών του 2002 σχετικά με τα ραδιενεργά υλικά (οδικές μεταφορές).

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 3 Schedule 2(3)(b); Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 3(3)(b).

Παρατηρήσεις: Συχνά συμβαίνει να μεταφέρονται εμπορεύματα μεταξύ ιδιωτικών εγκαταστάσεων εκατέρωθεν οδικού άξονα. Δεν πρόκειται για μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων μέσω του οδικού δικτύου υπό τη συνήθη έννοια και στην περίπτωση αυτή δεν πρέπει να εφαρμόζεται καμία διάταξη των κανονισμών περί επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2021

RO–bi–UK–2

Θέμα: Εξαίρεση από την απαγόρευση που επιβάλλεται στον οδηγό ή τον βοηθό του να ανοίγουν συσκευασίες με επικίνδυνα εμπορεύματα στην τοπική αλυσίδα διανομής, από τοπική αποθήκη διανομής έως το σημείο λιανικής πώλησης ή τον τελικό χρήστη και από το σημείο λιανικής πώλησης έως τον τελικό χρήστη (πλην της κλάσης 7) (N11).

Παραπομπή στο παράρτημα I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 8.3.3.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Απαγόρευση στον οδηγό ή τον βοηθό του να ανοίγουν συσκευασίες με επικίνδυνα εμπορεύματα.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Η απαγόρευση ανοίγματος των συσκευασιών διέπεται από τη διάταξη “Εκτός εάν αυτό έχει επιτραπεί από την επιχείρηση εκμετάλλευσης του οχήματος”.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 12 (3).

Παρατηρήσεις: Εάν ληφθεί κατά γράμμα η απαγόρευση του παραρτήματος όπως είναι διατυπωμένη, ενδέχεται να δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα στη λιανική διανομή.

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2021

RO–bi–UK–3

Θέμα: Διατάξεις εναλλακτικής μεταφοράς για ξύλινα βαρέλια που περιέχουν ουσίες του αριθ. UN 3065 της ομάδας συσκευασίας III.

Παραπομπή στο παράρτημα I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 1.4, 4.1, 5.2 και 5.3

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Απαιτήσεις συσκευασίας και επισήμανσης.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Επιτρέπει τη μεταφορά αλκοολούχων αναψυκτικών περιεκτικότητας σε αλκοόλ άνω του 24 % αλλά κάτω του 70 % κατ' όγκο (ομάδα συσκευασίας III) σε ξύλινα βαρέλια μη εγκεκριμένα από τον ΟΗΕ χωρίς ετικέτες επικινδυνότητας, η οποία υπόκειται σε αυστηρότερες απαιτήσεις όσον αφορά τη φόρτωση και το όχημα.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations, 2004: Regulation 7(13) and (14).

Παρατηρήσεις: Πρόκειται για υψηλής αξίας προϊόν υποκείμενο σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, το οποίο πρέπει να μεταφέρεται από το αποστακτήριο σε αποθήκες υπό τελωνειακό έλεγχο με ασφαλώς σφραγισμένα οχήματα, τα οποία φέρουν κρατικές τελωνειακές σφραγίδες. Η χαλάρωση των απαιτήσεων όσον αφορά τη συσκευασία και την επισήμανση λαμβάνεται υπόψη στις πρόσθετες απαιτήσεις ασφαλείας.

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2021

RO–bi–UK–4

Θέμα: Έγκριση της RO–bi–SE–12.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2007 Part 1.

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2021

RO–bi–UK–5

Θέμα: Συλλογή χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών συστοιχιών (μπαταριών) για διάθεση ή ανακύκλωσή τους.

Παραπομπή στο παράρτημα I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: Παραρτήματα A και B.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Ειδική διάταξη 636

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Επιτρέπονται οι εξής εναλλακτικοί όροι για την ειδική διάταξη 636 του κεφαλαίου 3.3:

Χρησιμοποιημένα ηλεκτρικά στοιχεία και μπαταρίες λιθίου (UN 3090 και UN 3091) που συλλέγονται και προσκομίζονται προς μεταφορά και διάθεση μεταξύ του σημείου συλλογής από τους καταναλωτές και της μονάδας ενδιάμεσης επεξεργασίας, μαζί με άλλα ηλεκτρικά στοιχεία και μπαταρίες που δεν περιέχουν λίθιο (UN 2800 και UN 3028), δεν υπόκεινται στις λοιπές διατάξεις ADR, εφόσον πληρούνται οι εξής όροι:

 

έχουν συσκευασθεί σε βαρέλια IH2 ή κιβώτια 4H2 που πληρούν το επίπεδο απόδοσης της ομάδας συσκευασίας II για τα στερεά·

 

κάθε συσκευασία περιέχει 5 % κατ' ανώτατο όριο συσσωρευτές (μπαταρίες) λιθίου και ιόντων λιθίου·

 

το μέγιστο μεικτό βάρος κάθε συσκευασίας δεν υπερβαίνει τα 25 kg·

 

η συνολική ποσότητα των συσκευασιών ανά μονάδα μεταφοράς δεν υπερβαίνει τα 333 kg·

 

δεν μεταφέρονται μαζί με άλλα επικίνδυνα εμπορεύματα.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment 2007 part 1.

Παρατηρήσεις: Τα σημεία συλλογής από τους καταναλωτές συνήθως είναι καταστήματα λιανικής πώλησης και πρακτικά δεν είναι εφικτό να εκπαιδεύεται πολύ προσωπικό για να διαχωρίζει και να συσκευάζει χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με την ADR. Το σύστημα του ΗΒ θα εφαρμόζεται με βάση τις κατευθύνσεις του προγράμματος Waste and Resources Action του ΗΒ και θα χρησιμοποιούνται κατάλληλες συσκευασίες σύμφωνες με την ADR και ενδεδειγμένες οδηγίες.

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2021».

2)

Το παράρτημα II τμήμα II.3 αντικαθίσταται από το εξής:

«II.3.   Παρεκκλίσεις σε εθνικό επίπεδο

Παρεκκλίσεις των κρατών μελών για τις μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων εντός του εδάφους τους με βάση το άρθρο 6 παράγραφος 2 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ.

Αρίθμηση παρεκκλίσεων: RA-a/bi/bii-MS-nn

RA= Σιδηρόδρομος

a/bi/bii= άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο α)/στοιχείο β) σημείο i) /στοιχείο β) σημείο ii)

MS= συντομογραφία κράτους μέλους

nn= αύξων αριθμός

Με βάση το άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο α) της οδηγίας 2008/68/ΕΚ

DE Γερμανία

RA–a–DE–2

Θέμα: Άδεια για συνδυασμένη συσκευασία.

Παραπομπή στο παράρτημα II τμήμα II.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 4.1.10.4 MP2

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Απαγόρευση συνδυασμένων συσκευασιών.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Κλάσεις 1.4S, 2, 3 και 6.1· άδεια συνδυασμένων συσκευασιών για είδη της κλάσης 1.4S (φυσίγγια για μικρά όπλα), αερολύματα (κλάση 2) και υλικά καθαρισμού και επεξεργασίας της κλάσης 3 και 6.1 (αναγραφόμενοι αριθμοί UN), όπως ορίζεται ότι πωλούνται σε συνδυασμένες συσκευασίες της ομάδας συσκευασιών ΙΙ και σε μικρές ποσότητες.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Gefahrgut-AusnahmeverordnungGGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 21.

Παρατηρήσεις: Κατάλογος αριθ. 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30g.

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2021

FR Γαλλία

RA–a–FR–3

Θέμα: Μεταφορές για τις ανάγκες του σιδηροδρομικού μεταφορέα.

Παραπομπή στο παράρτημα II τμήμα II.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 5.4.1

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Πληροφορίες για επικίνδυνες ύλες που πρέπει να επισημαίνονται στο δελτίο αποστολής.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Η μεταφορά, για τις ανάγκες του σιδηροδρομικού μεταφορέα, ποσοτήτων οι οποίες δεν υπερβαίνουν τα όρια που καθορίζονται στο 1.1.3.6 δεν υπόκειται στην υποχρέωση δήλωσης φορτίου.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de ferArticle 20.2.

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2021

RA–a–FR–4

Θέμα: Εξαίρεση επισήμανσης ορισμένων ταχυδρομικών αμαξών.

Παραπομπή στο παράρτημα II τμήμα II.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 5.3.1

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Υποχρέωση τοποθέτησης επισημάνσεων στα τοιχώματα των αμαξών.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Πρέπει να επισημαίνονται μόνον οι ταχυδρομικές άμαξες που μεταφέρουν υλικό άνω των 3 τόνων της ιδίας κλάσης (πλην των 1, 6.2 ή 7).

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de ferArticle 21.1.

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2021

SE Σουηδία

RA–a–SE–1

Θέμα: Οι σιδηροδρομικές άμαξες που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα, ως κατεπείγοντα εμπορεύματα, δεν χρειάζονται επισήμανση.

Παραπομπή στο παράρτημα II τμήμα II.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 5.3.1

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Οι σιδηροδρομικές άμαξες που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα πρέπει να φέρουν επισήμανση.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Οι σιδηροδρομικές άμαξες που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα, ως κατεπείγοντα εμπορεύματα, δεν χρειάζονται επισήμανση.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Παρατηρήσεις: Υπάρχουν ποσοτικά όρια στον RID για εμπορεύματα δηλωμένα ως κατεπείγοντα. Επομένως πρόκειται για μικρές ποσότητες.

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2021

UK Ηνωμένο Βασίλειο

RA–a–UK–1

Θέμα: Μεταφορά ορισμένων ραδιενεργών υλικών χαμηλής επικινδυνότητας όπως επιτραπέζια ρολόγια, ρολόγια χειρός, ανιχνευτές καπνού, πυξίδες.

Παραπομπή στο παράρτημα II τμήμα II.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: Οι περισσότερες απαιτήσεις της RID.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Απαιτήσεις για τη μεταφορά υλικών της κλάσης 7.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Πλήρης εξαίρεση από τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας ορισμένων εμπορικών προϊόντων που περιέχουν περιορισμένες ποσότητες ραδιενεργού υλικού.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail Regulations 1996, reg. 2(6) (as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 1999).

Παρατηρήσεις: Πρόκειται για παρέκκλιση βραχυπρόθεσμης διάρκειας, η οποία δεν θα χρειάζεται όταν ενσωματωθούν στον RID τροποποιήσεις παρεμφερείς με τους κανονισμούς του ΔΟΑΕ.

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2021

RA–a–UK–2

Θέμα: Χαλάρωση των περιορισμών για τη μεταφορά μεικτών φορτίων εκρηκτικών και τη μεταφορά εκρηκτικών μαζί με άλλα επικίνδυνα εμπορεύματα, με άμαξες, οχήματα και εμπορευματοκιβώτια (N4/5/6).

Παραπομπή στο παράρτημα II τμήμα II.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 7.5.2.1 και 7.5.2.2

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Περιορισμοί για ορισμένους τύπους μεικτού φορτίου.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Η εθνική νομοθεσία είναι λιγότερο περιοριστική για τα μεικτά φορτία εκρηκτικών, με την προϋπόθεση ότι η εν λόγω μεταφορά είναι ακίνδυνη.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail Regulations 1996, reg. 2(6) (as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 1999).

Παρατηρήσεις: Το Ηνωμένο Βασίλειο επιθυμεί να επιτραπούν ορισμένες παραλλαγές στους κανόνες περί ομαδοποίησης των εκρηκτικών και ομαδοποίησης των εκρηκτικών μαζί με άλλα επικίνδυνα εμπορεύματα. Κάθε παραλλαγή έχει ποσοτικό περιορισμό για ένα ή περισσότερα συστατικά τμήματα του φορτίου και επιτρέπεται μόνον εφόσον “έχουν ληφθεί όλα τα ευλόγως πρακτικά μέτρα για να μην έλθουν τα εκρηκτικά σε επαφή με τα εμπορεύματα αυτά ή να μην τα θέτουν σε κίνδυνο ή να μην κινδυνεύουν τα ίδια τα εκρηκτικά από τα εμπορεύματα αυτά”.

Παραδείγματα παραλλαγών που το ΗΒ ίσως επιθυμεί να επιτραπούν είναι:

1.

Τα εκρηκτικά που υπάγονται στους αριθμούς UN 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255, 0267, 0283, 0289, 0290, 0331, 0332, 0360 ή 0361 θα επιτρέπεται να μεταφέρονται στο ίδιο όχημα με επικίνδυνα εμπορεύματα που υπάγονται στον αριθμό UN 1942. Η ποσότητα εμπορευμάτων UN 1942 που επιτρέπεται να μεταφέρεται περιορίζεται εξομοιούμενη με εκρηκτικό 1.1D.

2.

Τα εκρηκτικά που υπάγονται στους αριθμούς UN 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431 ή 0453 θα μπορούν να μεταφέρονται στο ίδιο όχημα μαζί με επικίνδυνα εμπορεύματα (εκτός των εύφλεκτων αερίων, των μολυσματικών και των τοξικών ουσιών) της κατηγορίας 2 ή μαζί με επικίνδυνα εμπορεύματα της κατηγορίας 3, ή με οιοδήποτε συνδυασμό αυτών, με την προϋπόθεση ότι η συνολική μάζα ή ο συνολικός όγκος επικίνδυνων εμπορευμάτων της κατηγορίας 2 δεν υπερβαίνει τα 500 kg ή l και η συνολική καθαρή μάζα των εκρηκτικών δεν υπερβαίνει τα 500 kg.

3.

Τα εκρηκτικά 1.4G θα επιτρέπεται να μεταφέρονται μαζί με εύφλεκτα υγρά και εύφλεκτα αέρια της κατηγορίας 2 ή με μη εύφλεκτα, μη τοξικά αέρια της κατηγορίας 3, ή με οιοδήποτε συνδυασμό αυτών στο ίδιο όχημα, με την προϋπόθεση ότι η συνολική μάζα ή ο όγκος των επικίνδυνων εμπορευμάτων δεν υπερβαίνει τα 200 kg ή l και η συνολική καθαρή μάζα των εκρηκτικών δεν υπερβαίνει τα 20 kg.

4.

Τα εκρηκτικά είδη που υπάγονται στην ταξινόμηση των αριθμών UN 0106, 0107 ή 0257 επιτρέπεται να μεταφέρονται με εκρηκτικά είδη των ομάδων συμβατότητας D, E ή F των οποίων είναι συστατικά. Η συνολική ποσότητα εκρηκτικών που υπάγονται στους αριθμούς UN 0106, 0107 ή 0257 δεν υπερβαίνει τα 20 kg.

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2021

RA–a–UK–3

Θέμα: Να επιτραπεί διαφορετική “μέγιστη συνολική ποσότητα ανά μονάδα μεταφοράς” για εμπορεύματα της κλάσης 1 των κατηγοριών 1 και 2 του πίνακα στο σημείο 1.1.3.1.

Παραπομπή στο παράρτημα II τμήμα II.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 1.1.3.1

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Απαλλαγές οι οποίες συνδέονται με το χαρακτήρα της μεταφοράς.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Θέσπιση κανόνων που προβλέπουν απαλλαγές για τις περιορισμένες ποσότητες και για μεικτή φόρτωση εκρηκτικών.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations, 2004: Regulation 3(7)(b).

Παρατηρήσεις: Να επιτραπούν διαφορετικά όρια για τις μικρές ποσότητες καθώς και διαφορετικοί παράγοντες πολλαπλασιασμού για τις μεικτές φορτώσεις εμπορευμάτων της κλάσης 1, δηλαδή “50” για την κατηγορία 1 και “500” για την κατηγορία 2. Για τις ανάγκες του υπολογισμού των μεικτών φορτώσεων, οι παράγοντες πολλαπλασιασμού είναι “20” για την κατηγορία μεταφοράς 1 και “2” για την κατηγορία μεταφοράς 2.

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2021

RA–a–UK–4

Θέμα: Έγκριση της RA–a–FR–6.

Παραπομπή στο παράρτημα II τμήμα II.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 5.3.1.3.2

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Χαλάρωση των απαιτήσεων επισήμανσης που εφαρμόζονται στα χρησιμοποιούμενα για τη μεταφορά βαγόνια με φορτηγά σιδηροδρόμου.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Οι απαιτήσεις επισήμανσης δεν εφαρμόζονται εφόσον οι ετικέτες οι οποίες επιτίθενται επί του οχήματος είναι ευκρινείς.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(12).

Παρατηρήσεις: Αυτή η εθνική διάταξη υπήρχε ανέκαθεν στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2021

RA–a–UK–5

Θέμα: Διανομή εμπορευμάτων σε εσωτερικές συσκευασίες σε λιανοπωλητές ή χρήστες (εξαιρουμένων των κλάσεων 1, 4.2, 6.2 και 7) από τοπικές αποθήκες διανομής σε λιανοπωλητές ή χρήστες και από λιανοπωλητές σε τελικούς χρήστες.

Παραπομπή στο παράρτημα II τμήμα II.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 6.1

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Απαιτήσεις κατασκευής και δοκιμών της συσκευασίας.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Οι συσκευασίες δεν απαιτείται να φέρουν σήμα RID/ADR ή UN.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations, 2007: Regulation 26.

Παρατηρήσεις: Οι απαιτήσεις της RID δεν αρμόζουν για τα τελικά στάδια μεταφοράς από την αποθήκη στον λιανοπωλητή ή τον χρήστη ή από τον λιανοπωλητή στον τελικό χρήστη. Σκοπός της παρέκκλισης είναι να επιτραπούν οι συσκευασίες εμπορευμάτων σε εσωτερικά δοχεία χωρίς εξωτερική συσκευασία για τη λιανική διανομή κατά το σιδηροδρομικό σκέλος της τοπικής διανομής τους.

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2021

Με βάση το άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο β) σημείο i) της οδηγίας 2008/68/ΕΚ

DE Γερμανία

RA–bi–DE–2

Θέμα: Μεταφορά συσκευασμένων επικίνδυνων αποβλήτων.

Παραπομπή στο παράρτημα II τμήμα II.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 1 έως 5.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Κατάταξη, συσκευασία και σήμανση.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Κλάσεις 2 έως 6.1, 8 και 9: Συνδυασμένες συσκευασίες και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων σε δέματα και IBC· τα απόβλητα πρέπει να βρίσκονται μέσα σε εσωτερικές συσκευασίες (όπως αποκομίσθηκαν) και να είναι χωρισμένα σε ειδικές ομάδες αποβλήτων (αποφυγή επικίνδυνων αντιδράσεων με άλλη ομάδα αποβλήτων)· χρήση ειδικών γραπτών οδηγιών για τις ομάδες αποβλήτων, καθώς και φορτωτικής· αποκομιδή οικιακών απορριμμάτων και απορριμμάτων εργαστηρίων κ.λπ.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Gefahrgut-AusnahmeverordnungGGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 20.

Παρατηρήσεις: Κατάλογος αριθ. 6*.

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2021

RA-bi-DE-3

Θέμα: Τοπικές μεταφορές UN 1381 (φώσφορος, κίτρινος, σε νερό), κλάση 4.2, ομάδα συσκευασιών Ι, σε βυτιοφόρα σιδηροδρομικά βαγόνια.

Παραπομπή στο παράρτημα II τμήμα II.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 6.8, 6.8.2.3.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Διατάξεις για την κατασκευή δεξαμενών και βυτιοφόρων σιδηροδρομικών βαγονιών. Σύμφωνα με το κεφάλαιο 6.8, υποτμήμα 6.8.2.3, απαιτείται έγκριση τύπου για τις δεξαμενές μεταφοράς UN 1381 (φώσφορος, κίτρινος, σε νερό).

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Τοπικές μεταφορές UN 1381 (φώσφορος, κίτρινος, σε νερό), κλάση 4.2, ομάδα συσκευασιών I, μικρών αποστάσεων (από Sassnitz-Mukran προς Lutherstadt Wittenberg-Piesteritz και Bitterfeld) σε βυτιοφόρα σιδηροδρομικά βαγόνια που κατασκευάζονται σύμφωνα με τα ρωσικά πρότυπα. Η μεταφορά εμπορευμάτων υπόκειται σε πρόσθετες επιχειρησιακές διατάξεις που καθορίζουν οι αρμόδιες αρχές ασφαλείας.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Ausnahme Eisenbahn-Bundesamt Nr. E 1/92.

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιανουαρίου 2020 (παράταση)

DK Δανία

RA–bi–DK–1

Θέμα: Διέλευση επικίνδυνων εμπορευμάτων από σήραγγες.

Παραπομπή στο παράρτημα II τμήμα II.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 7.5

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Φόρτωση, εκφόρτωση και απόσταση ασφαλείας.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Η νομοθεσία προβλέπει διατάξεις διαφορετικές από εκείνες που προβλέπονται στο παράρτημα II τμήμα II.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ όσον αφορά τη διέλευση από σιδηροδρομικές σήραγγες της ζεύξης που διασχίζει τον μεγάλο δακτύλιο. Οι εν λόγω διατάξεις αφορούν μόνον τον όγκο του φορτίου και την απόσταση μεταξύ φορτίων επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Bestemmelser om transport af eksplosiver i jernbanetunnelerne på Storebælt og Øresund, 15 Φεβρουαρίου 2005.

Παρατηρήσεις:

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2021

RA–bi–DK–2

Θέμα: Διέλευση επικίνδυνων εμπορευμάτων από σήραγγες.

Παραπομπή στο παράρτημα II τμήμα II.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 7.5

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Φόρτωση, εκφόρτωση και απόσταση ασφαλείας.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Η νομοθεσία προβλέπει διατάξεις διαφορετικές από εκείνες που προβλέπονται στο παράρτημα II τμήμα II.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ όσον αφορά τη διέλευση από σιδηροδρομικές σήραγγες της ζεύξης που διασχίζει το Øresund. Οι εν λόγω διατάξεις αφορούν μόνον τον όγκο του φορτίου και την απόσταση μεταξύ φορτίων επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Bestemmelser om transport af eksplosiver i jernbanetunnelerne på Storebælt og Øresund, 15 Φεβρουαρίου 2005.

Παρατηρήσεις:

Ημερομηνία λήξης: 28 Φεβρουαρίου 2022

SE Σουηδία

RA–bi–SE–1

Θέμα: Μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων σε μονάδες οριστικής διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων.

Παραπομπή στο παράρτημα II τμήμα II.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: Μέρη 5 έως 6.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Απαιτήσεις για την κατασκευή και τις δοκιμές της συσκευασίας.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Οδικές μεταφορές συσκευασιών που περιέχουν επικίνδυνα εμπορεύματα ως απόβλητα πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της εν λόγω οδηγίας, από τις οποίες επιτρέπονται μερικές μόνον εξαιρέσεις. Δεν επιτρέπονται εξαιρέσεις για όλα τα είδη των ουσιών και ειδών.

Οι βασικές εξαιρέσεις είναι:

Μικρές συσκευασίες (κάτω των 30 kg) επικίνδυνων εμπορευμάτων ως απόβλητα επιτρέπεται να συσκευάζονται σε συσκευασίες, συμπεριλαμβανομένων των IBC και των μεγάλων συσκευασιών, χωρίς συμμόρφωση με τις διατάξεις των υποτμημάτων 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 και 6.6.5.4.3 του παραρτήματος II, τμήμα II.1 της παρούσας οδηγίας. Οι συσκευασίες, συμπεριλαμβανομένων των ΙΒC και των μεγάλων συσκευασιών, δεν χρειάζεται να υποβάλλονται σε δοκιμή, διότι ετοιμάζονται προς μεταφορά με αντιπροσωπευτικό δείγμα των μικρών εσωτερικών συσκευασιών.

Αυτό επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι:

οι συσκευασίες, τα IBC και οι μεγάλες συσκευασίες ανταποκρίνονται σε τύπο ο οποίος έχει δοκιμαστεί και εγκριθεί σύμφωνα με την ομάδα συσκευασίας I ή II των εφαρμοστέων διατάξεων των τμημάτων 6.1, 6.5 και 6.6 του παραρτήματος II τμήμα II.1 της παρούσας οδηγίας·

οι μικρές συσκευασίες συσκευάζονται με απορροφητικό υλικό το οποίο συγκρατεί υγρό που ενδέχεται να διαφύγει στις εξωτερικές συσκευασίες, τα IBC και τις μεγάλες συσκευασίες κατά τη διάρκεια της μεταφοράς· και

η μεικτή μάζα των συσκευασιών, των IBC ή των μεγάλων συσκευασιών που έχουν ετοιμασθεί για μεταφορά που δεν υπερβαίνει το επιτρεπόμενο μεικτό βάρος που αναφέρεται στο σύμβολο του UN για τις ομάδες συσκευασίας I ή II για τις συσκευασίες, τα IBC ή τις μεγάλες συσκευασίες· και

η ακόλουθη πρόταση περιλαμβάνεται στο παραστατικό μεταφοράς: “Συσκευασία σύμφωνα με το μέρος 16 της RID-S”.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Προσάρτημα S — Ειδικοί κανονισμοί για τις εγχώριες οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το νόμο περί μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Παρατηρήσεις: Τα υποτμήματα 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 και 6.6.5.4.3 του παραρτήματος II τμήμα II.1 της παρούσας οδηγίας είναι δύσκολο να εφαρμοστούν επειδή οι συσκευασίες, τα IBC και οι μεγάλες συσκευασίες υποβάλλονται σε δοκιμή με αντιπροσωπευτικό δείγμα των αποβλήτων, που είναι δύσκολο να προβλεφθεί εκ των προτέρων.

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2021

Με βάση το άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο β) σημείο ii) της οδηγίας 2008/68/ΕΚ

DE Γερμανία

RA–bii–DE–1

Θέμα: Τοπική μεταφορά του UN 1051 υδροκυανιδίου, σταθεροποιημένου, υγρού, περιεκτικότητας σε νερό κατά μάζα 1 % ή λιγότερο, σε βυτιοφόρα σιδηροδρομικά βαγόνια, κατά παρέκκλιση από το υποτμήμα 4.3.2.1.1 του παραρτήματος II τμήμα II.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ.

Παραπομπή στο παράρτημα II τμήμα II.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 3.2, 4.3.2.1.1

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Απαγόρευση της μεταφοράς του UN 1051 (υδροκυανιδίου), σταθεροποιημένου, υγρού, περιεκτικότητας σε νερό κατά μάζα 1 % ή λιγότερο.

Περιεχόμενο των εθνικών νομοθετικών διατάξεων: Τοπικές σιδηροδρομικές μεταφορές σε ειδικές και συγκεκριμένες διαδρομές, οι οποίες εντάσσονται σε καθορισμένη βιομηχανική διαδικασία και υπόκεινται σε αυστηρό έλεγχο με σαφώς προδιαγεγραμμένους όρους. Η μεταφορά πραγματοποιείται με βυτιοφόρα βαγόνια, για τα οποία έχει εκδοθεί ειδική άδεια προς τον σκοπό αυτό και των οποίων η κατασκευή και οι διατάξεις αναπροσαρμόζονται συνεχώς με βάση τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις για την ασφάλεια (π.χ. εξοπλισμός κατά της κρούσης σύμφωνα με το TE 22). Η διαδικασία μεταφοράς ρυθμίζεται λεπτομερώς από πρόσθετες επιχειρησιακές διατάξεις περί ασφάλειας με τη σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων αρχών ασφάλειας και αντιμετώπισης του κινδύνου και παρακολουθείται από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.

Αρχική παραπομπή στις εθνικές νομικές διατάξεις: Παρέκκλιση αριθ. E 1/97 (4η τροποποιημένη έκδοση), Ομοσπονδιακό Γραφείο Σιδηροδρόμων.

Τέλος χρόνου ισχύος: 1 Ιανουαρίου 2017

RA-bii-DE-2

Θέμα: Τοπικές μεταφορές σε καθορισμένους άξονες UN 1402 (ανθρακασβέστιο), ομάδα συσκευασιών I, σε εμπορευματοκιβώτια βαγονιών.

Παραπομπή στο παράρτημα II τμήμα II.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 3.2, 7.3.1.1

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Γενικές διατάξεις για μεταφορές εμπορευμάτων χύδην. Σύμφωνα με το κεφάλαιο 3.2 πίνακας A δεν επιτρέπεται η μεταφορά ανθρακασβεστίου χύδην.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Τοπικές σιδηροδρομικές μεταφορές UN 1402 (ανθρακασβέστιο) ομάδα συσκευασιών Ι, σε ειδικές και συγκεκριμένες διαδρομές, οι οποίες εντάσσονται σε καθορισμένη βιομηχανική διαδικασία και υπόκεινται σε αυστηρό έλεγχο με σαφώς προδιαγεγραμμένους όρους. Τα φορτία μεταφέρονται με ειδικά κατασκευασμένα εμπορευματοκιβώτια για βαγόνια. Η μεταφορά εμπορευμάτων υπόκειται σε πρόσθετες επιχειρησιακές διατάξεις που καθορίζουν οι αρμόδιες αρχές ασφαλείας.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Ausnahme Eisenbahn-Bundesamt Nr. E 3/10.

Ημερομηνία λήξης: 15 Ιανουαρίου 2018».

3)

Το παράρτημα III τμήμα III.3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«III.3.   Παρεκκλίσεις σε εθνικό επίπεδο

Παρεκκλίσεις των κρατών μελών για τις μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων εντός του εδάφους τους με βάση το άρθρο 6 παράγραφος 2 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ.

Αρίθμηση παρεκκλίσεων: IW-a/bi/bii-MS-nn

ΙW= Εσωτερικές πλωτές οδοί

a/bi/bii= άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο α)/στοιχείο β) σημείο i)/στοιχείο β) σημείο ii)

MS= συντομογραφία κράτους μέλους

nn= αύξων αριθμός

Με βάση το άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο β) σημείο i) της οδηγίας 2008/68/ΕΚ

BG Βουλγαρία

IW–bi–BG–1

Θέμα: Κατάταξη και επιθεώρηση πλοίων μεταφοράς καυσίμων.

Παραπομπή στο παράρτημα III τμήμα III.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: κεφάλαιο 1.15

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου 1.15, αναγνώριση νηογνωμόνων, για να αναγνωρισθεί νηογνώμονας με βάση τις εν λόγω διατάξεις πρέπει να υποβληθεί στη διαδικασία αναγνώρισης που προβλέπεται στο τμήμα 1.15.2.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Η κατάταξη και η επιθεώρηση πλοίων μεταφοράς πετρελαιοειδών που πλέουν στα ύδατα ποτάμιων λιμένων της Βουλγαρίας ή άλλων περιοχών υπό την άμεση δικαιοδοσία των λιμένων αυτών, οι οποίες πραγματοποιούνται από νηογνώμονα μη αναγνωρισμένο σύμφωνα με το κεφάλαιο 1.15 του παραρτήματος III τμήμα III.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ επιτρέπονται με την προϋπόθεση ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Наредба № 16 от 20 юни 2006 г. за обработка и превоз на опасни товари по море и по вътрешни водни пътища; Наредба № 4 от 9 януари 2004 г. за признаване на организации за извършване на прегледи на кораби и корабопритежатели (Διάταγμα αριθ. 16 της 20ής Ιουνίου 2006 για τη διακίνηση επικίνδυνων εμπορευμάτων και τη μεταφορά τους διά θαλάσσης ή με την εσωτερική ναυσιπλοΐα· Διάταγμα αριθ. 4 της 9ης Ιανουαρίου 2004 για την αναγνώριση εταιρειών εποπτείας πλοίων και εταιρειών εξέτασης πλοιοκτητών).

Παρατηρήσεις: Η παρέκκλιση εφαρμόζεται μόνον σε πλοία που πλέουν σε λιμενικές περιοχές ή άλλες περιοχές υπό την άμεση δικαιοδοσία των λιμένων αυτών.

Ημερομηνία λήξης: 15 Ιανουαρίου 2018».


23.6.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 157/96


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/975 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 19ης Ιουνίου 2015

σχετικά με μέτρο που έλαβε η Ισπανία, σύμφωνα με την οδηγία 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την απαγόρευση της διάθεσης στην αγορά κρουστικού δραπάνου που εισάγεται στην Ισπανία από τη HIDALGO'S GROUP, Ισπανία

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2015) 4086]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2006, σχετικά με τα μηχανήματα και την τροποποίηση της οδηγίας 95/16/ΕΚ (1), και ιδίως το άρθρο 11 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η Ισπανία ενημέρωσε την Επιτροπή σχετικά με μέτρο απαγόρευσης της διάθεσης στην αγορά κρουστικού δραπάνου, τύπου Dayron/70000, που εισάγεται στην Ισπανία από τη HIDALGO'S GROUP, Ισπανία.

(2)

Το κρουστικό δράπανο έφερε τη σήμανση «CE», σύμφωνα με την οδηγία 2006/42/ΕΚ.

(3)

Ο λόγος για τη λήψη του μέτρου ήταν η μη συμμόρφωση του κρουστικού δραπάνου με τις βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που ορίζονται στο παράρτημα I της οδηγίας 2006/42/ΕΚ, σημεία 1.3.2 — Κίνδυνος θραύσης κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, 1.7.3 — Σήμανση των μηχανημάτων και 1.7.4.2 — Περιεχόμενο των οδηγιών, με την αιτιολογία ότι το μηχάνημα δεν πέρασε με επιτυχία τη δοκιμή αντοχής, έσπασε ο σκελετός, με συνέπεια να υπάρχει κίνδυνος κοπής και/ή δυνατότητα πρόσβασης στα ενεργά μέρη.

(4)

Η Ισπανία ενημέρωσε τον διανομέα και τον εισαγωγέα σχετικά με τις ελλείψεις. Ο εισαγωγέας έλαβε οικειοθελώς τα αναγκαία μέτρα για την απόσυρση των μη συμμορφούμενων προϊόντων από την αγορά.

(5)

Η διαθέσιμη τεκμηρίωση, οι παρατηρήσεις και οι ενέργειες των ενδιαφερόμενων μερών καταδεικνύουν ότι το κρουστικό δράπανο, τύπου Dayron/70000 δεν πληροί τις βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας της οδηγίας 2006/42/ΕΚ. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να κριθεί δικαιολογημένο το μέτρο που έλαβε η Ισπανία,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Το μέτρο που έλαβε η Ισπανία για την απαγόρευση της διάθεσης στην αγορά κρουστικού δραπάνου, τύπου Dayron/70000, που εισάγεται στην Ισπανία από τη HIDALGO'S GROUP, Ισπανία, είναι δικαιολογημένο.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 19 Ιουνίου 2015.

Για την Επιτροπή

Elżbieta BIEŃKOWSKA

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 157 της 9.6.2006, σ. 24.


ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

23.6.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 157/97


ΣΫΣΤΑΣΗ (ΕΕ) 2015/976 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 19ης Ιουνίου 2015

σχετικά με την παρακολούθηση της παρουσίας αλκαλοειδών τροπανίου στα τρόφιμα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 292,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η επιστημονική ομάδα για τις μολυσματικές προσμείξεις στην τροφική αλυσίδα (ομάδα CONTAM) της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) εξέδωσε γνώμη σχετικά με τα αλκαλοειδή τροπανίου στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές (1).

(2)

Τα αλκαλοειδή τροπανίου που έχουν μελετηθεί περισσότερο είναι η (–)-υοσκυαμίνη και η (–)-σκοπολαμίνη. Η ατροπίνη είναι το ρακεμικό μείγμα (–)-υοσκυαμίνης και (+)-υοσκυαμίνης από τις οποίες μόνο η εναντιομερής μορφή (–)-υοσκυαμίνη έχει αντιχολινεργική δράση.

(3)

Η παρουσία των αλκαλοειδών τροπανίου στο γένος Datura είναι πολύ γνωστή. Το φυτό Datura stramonium απαντά ευρέως σε περιοχές με εύκρατο και τροπικό κλίμα και για τον λόγο αυτό έχουν βρεθεί σπέρματα Datura stramonium ως προσμείξεις σε λιναρόσπορους, σόγια, σόργο, κεχρί, ηλίανθο και φαγόπυρο και σε προϊόντά τους. Τα σπέρματα Datura stramonium δεν μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα από το σόργο, το κεχρί και το φαγόπυρο με διαλογή και καθαρισμό.

(4)

Χρειάζονται περισσότερα στοιχεία για την παρουσία αλκαλοειδών τροπανίου στα τρόφιμα. Είναι επίσης ανάγκη να γίνουν κατανοητές οι γεωργικές συνθήκες υπό τις οποίες εμφανίζονται τα αλκαλοειδή τροπανίου στα τρόφιμα γεωργικής προέλευσης.

(5)

Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιμο να προταθεί η παρακολούθηση της παρουσίας αλκαλοειδών τροπανίου στα τρόφιμα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΣΤΑΣΗ:

1.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει, με την ενεργό συμμετοχή των υπευθύνων επιχειρήσεων τροφίμων, να παρακολουθούν την παρουσία αλκαλοειδών τροπανίου στα τρόφιμα, και ιδίως στα εξής:

Δημητριακά και παραγόμενα από δημητριακά προϊόντα (με σειρά προτεραιότητας)

Φαγόπυρο, σόργο, κεχρί, αραβόσιτος και αλεύρι από φαγόπυρο, σόργο, κεχρί και αραβόσιτο

Τρόφιμα με βάση τα δημητριακά για βρέφη και παιδιά μικρής ηλικίας

Δημητριακά προγεύματος

Προϊόντα αλευροποιίας

Σπόροι για ανθρώπινη κατανάλωση

Προϊόντα χωρίς γλουτένη

Συμπληρώματα διατροφής, τσάγια και αφεψήματα από βότανα

Λαχανικά (χωρίς λοβό), όσπρια και ελαιούχοι σπόροι και παράγωγα προϊόντα.

2.

Τα αλκαλοειδή τροπανίου που θα αναλύονται είναι τουλάχιστον η ατροπίνη και η σκοπολαμίνη και, αν είναι δυνατόν, οι εναντιομερείς μορφές της υοσκυαμίνης ξεχωριστά, καθώς και άλλα αλκαλοειδή τροπανίου.

3.

Για να εξασφαλιστεί ότι τα δείγματα είναι αντιπροσωπευτικά για την παρτίδα από την οποία λαμβάνεται το δείγμα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ακολουθούν τις διαδικασίες δειγματοληψίας που προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 401/2006 της Επιτροπής (2).

4.

Η αναλυτική μέθοδος που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση είναι κατά προτίμηση η υγροχρωματογραφία υψηλής απόδοσης — φασματομετρία μάζας [HPLC-MS/(MS)] ή, αν δεν είναι δυνατή η HPLC-MS/(MS), η αέρια χρωματογραφία/φασματομετρία μάζας (GC-MS).

Το όριο ποσοτικού προσδιορισμού (LOQ) για την ατροπίνη (ρακεμικό μείγμα εναντιομερών υοσκυαμίνης) και τη σκοπολαμίνη θα πρέπει να είναι, κατά προτίμηση, κάτω των 5 μg/kg και όχι μεγαλύτερο των 10 μg/kg για γεωργικά προϊόντα, συστατικά, συμπληρώματα διατροφής και αφεψήματα από βότανα και θα πρέπει να είναι, κατά προτίμηση, κάτω των 2 μg/kg για τελικά προϊόντα (π.χ. δημητριακά προγεύματος) και κάτω του 1 μg/kg για τροφές με βάση τα δημητριακά για βρέφη και παιδιά μικρής ηλικίας.

5.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει, με την ενεργό συμμετοχή των υπευθύνων επιχειρήσεων τροφίμων, να διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό των γεωργικών παραγόντων που οδηγούν στην παρουσία αλκαλοειδών τροπανίου σε τρόφιμα στην περίπτωση που παρατηρούνται σημαντικά επίπεδα τέτοιων ουσιών.

6.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα αναλυτικά αποτελέσματα διαβιβάζονται σε τακτική βάση και, το αργότερο, έως τον Οκτώβριο του 2016 στην EFSA, με το μορφότυπο υποβολής στοιχείων της EFSA, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των κατευθυντήριων γραμμών της EFSA σχετικά με την Τυπική Περιγραφή Δείγματος (SSD) για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές (3) και τις πρόσθετες ειδικές απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων της EFSA.

Βρυξέλλες, 19 Ιουνίου 2015.

Για την Επιτροπή

Vytenis ANDRIUKAITIS

Μέλος της Επιτροπής


(1)  EFSA CONTAM Panel (Επιστημονική ομάδα της EFSA για τις μολυσματικές προσμείξεις στην τροφική αλυσίδα), 2013. Scientific Opinion on Tropane alkaloids in food and feed (επιστημονική γνώμη για τα αλκαλοειδή τροπανίου στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές). EFSA Journal 2013,11(10):3386, 113 pp. doi:10.2903/j.efsa.2013.3386.

(2)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 401/2006 της Επιτροπής, της 23ης Φεβρουαρίου 2006, για τον καθορισμό μεθόδων δειγματοληψίας και ανάλυσης για τον επίσημο έλεγχο των επιπέδων μυκοτοξινών στα τρόφιμα (ΕΕ L 70 της 9.3.2006, σ. 12).

(3)  http://www.efsa.europa.eu/en/datex/datexsubmitdata.htm


ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΣΤΑΘΕΙ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

23.6.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 157/99


ΑΠΌΦΑΣΗ αριθ. 1/2014 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ ΣΫΝΔΕΣΗΣ ΕΕ–ΟΥΚΡΑΝΊΑΣ

της 15ης Δεκεμβρίου 2014

για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισμού του συμβουλίου σύνδεσης, της επιτροπής σύνδεσης και των υποεπιτροπών [2015/977]

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΕ-ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ,

Έχοντας υπόψη τη συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου (1) («η συμφωνία»), και ιδίως το άρθρο 462,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 486 της συμφωνίας, ορισμένα τμήματα της συμφωνίας εφαρμόζονται προσωρινά από την 1η Νοεμβρίου 2014.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 462 παράγραφος 2 της συμφωνίας, το συμβούλιο σύνδεσης θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό του.

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 464 παράγραφος 1 της συμφωνίας, το συμβούλιο σύνδεσης επικουρείται κατά την άσκηση των καθηκόντων του από την επιτροπή σύνδεσης, ενώ, σύμφωνα με το άρθρο 465 παράγραφος 1 της συμφωνίας, το συμβούλιο σύνδεσης καθορίζει, στον εσωτερικό κανονισμό του, τα καθήκοντα και τη λειτουργία της επιτροπής σύνδεσης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Εγκρίνονται ο εσωτερικός κανονισμός του συμβουλίου σύνδεσης, της επιτροπής σύνδεσης και των υποεπιτροπών, όπως παρατίθενται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ αντιστοίχως.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία της έκδοσής της.

Βρυξέλλες, 15 Δεκεμβρίου 2014.

Για το Συμβούλιο Σύνδεσης

Η Πρόεδρος

F. MOGHERINI


(1)  ΕΕ L 161 της 29.5.2014, σ. 3.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Άρθρο 1

Γενικές διατάξεις

1.   Το συμβούλιο σύνδεσης που συγκροτήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 461 παράγραφος 1 της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου («η συμφωνία») εκτελεί τα καθήκοντά του κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 461 και 463 της συμφωνίας.

2.   Όπως ορίζει το άρθρο 5 παράγραφος 1 της συμφωνίας, τα μέρη διεξάγουν τακτικές συνεδριάσεις πολιτικού διαλόγου σε επίπεδο κορυφής. 2. Σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 της συμφωνίας, σε υπουργικό επίπεδο, ο πολιτικός διάλογος λαμβάνει χώρα, κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας, στο πλαίσιο του συμβουλίου σύνδεσης που αναφέρεται στο άρθρο 460 της συμφωνίας και στο πλαίσιο τακτικών συνεδριάσεων μεταξύ εκπροσώπων των μερών σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών.

3.   Όπως ορίζει το άρθρο 462 παράγραφος 1 της συμφωνίας, το συμβούλιο σύνδεσης απαρτίζεται, αφενός, από μέλη του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και, αφετέρου, από μέλη της κυβέρνησης της Ουκρανίας. Για τη σύνθεση του συμβουλίου σύνδεσης λαμβάνονται υπόψη τα ειδικά ζητήματα που πρόκειται να εξετασθούν σε κάθε συνεδρίαση. Το συμβούλιο σύνδεσης συνέρχεται σε υπουργικό επίπεδο.

4.   Όπως ορίζει το άρθρο 463 παράγραφος 1 της συμφωνίας και για την επίτευξη των στόχων της, το συμβούλιο σύνδεσης έχει την εξουσία να λαμβάνει δεσμευτικές για τα μέρη αποφάσεις. Το συμβούλιο σύνδεσης λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την εφαρμογή των αποφάσεών του, συμπεριλαμβανομένης, εφόσον είναι αναγκαίο, της ανάθεσης εξουσιών σε ειδικούς φορείς που έχουν συγκροτηθεί δυνάμει της συμφωνίας, προκειμένου να ενεργούν εξ ονόματός του. Το συμβούλιο σύνδεσης δύναται επίσης να διατυπώνει κατάλληλες συστάσεις. Εκδίδει τις αποφάσεις και τις συστάσεις του κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των μερών, μετά την ολοκλήρωση των αντίστοιχων εσωτερικών διαδικασιών για την έκδοσή τους. Το συμβούλιο σύνδεσης δύναται να μεταβιβάσει τις εξουσίες του στην επιτροπή σύνδεσης.

5.   Τα μέρη στο πλαίσιο του παρόντος εσωτερικού κανονισμού είναι εκείνα που ορίζονται στο άρθρο 482 της συμφωνίας.

Άρθρο 2

Προεδρία

Η προεδρία του συμβουλίου σύνδεσης ασκείται εκ περιτροπής από τα μέρη για περίοδο 12 μηνών. Η πρώτη περίοδος αρχίζει την ημερομηνία της πρώτης συνεδρίασης του συμβουλίου σύνδεσης και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Άρθρο 3

Συνεδριάσεις

1.   Το συμβούλιο σύνδεσης συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και εφόσον το απαιτούν οι περιστάσεις, με αμοιβαία συμφωνία των μερών. Εάν δεν συμφωνηθεί διαφορετικά από τα μέρη, το συμβούλιο σύνδεσης πραγματοποιείται στον συνήθη τόπο συνεδριάσεων του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.   Κάθε συνεδρίαση του συμβουλίου σύνδεσης διεξάγεται σε ημερομηνία που συμφωνείται από τα μέρη.

3.   Οι συνεδριάσεις του συμβουλίου σύνδεσης συγκαλούνται από κοινού από τους γραμματείς του συμβουλίου σύνδεσης, κατόπιν συμφωνίας με τον πρόεδρο του συμβουλίου σύνδεσης, το αργότερο 30 ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης.

Άρθρο 4

Εκπροσώπηση

1.   Τα μέλη του συμβουλίου σύνδεσης μπορούν να συμμετέχουν δι' αντιπροσώπου, όταν δεν είναι σε θέση να παραστούν. Αν ένα μέλος επιθυμεί να εκπροσωπηθεί, κοινοποιεί εγγράφως στον πρόεδρο του συμβουλίου σύνδεσης το όνομα του αντιπροσώπου του πριν από τη συνεδρίαση στην οποία το μέλος πρόκειται να εκπροσωπηθεί.

2.   Ο αντιπρόσωπος μέλους του συμβουλίου σύνδεσης ασκεί πλήρως τα δικαιώματα του συγκεκριμένου μέλους.

Άρθρο 5

Αντιπροσωπίες

1.   Τα μέλη του συμβουλίου σύνδεσης δύνανται να συνοδεύονται από άλλους υπαλλήλους. Ο πρόεδρος του συμβουλίου σύνδεσης ενημερώνεται μέσω της γραμματείας του συμβουλίου σύνδεσης για την προβλεπόμενη σύνθεση της αντιπροσωπίας κάθε μέρους πριν από κάθε συνεδρίαση.

2.   Το συμβούλιο σύνδεσης έχει τη δυνατότητα, κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των μερών, να προσκαλεί στις συνεδριάσεις εκπροσώπους άλλων οργάνων των μερών ή ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες σε έναν θεματικό τομέα, για να συμμετάσχουν ως παρατηρητές ή να παράσχουν πληροφορίες επί ειδικών θεμάτων. Τα μέρη συμφωνούν σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι εν λόγω παρατηρητές μπορούν να συμμετάσχουν στις συνεδριάσεις.

Άρθρο 6

Γραμματεία

Ένας υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ένας υπάλληλος της Ουκρανίας ασκούν από κοινού καθήκοντα γραμματέων του συμβουλίου σύνδεσης.

Άρθρο 7

Αλληλογραφία

1.   Η αλληλογραφία που απευθύνεται στο συμβούλιο σύνδεσης διαβιβάζεται στον γραμματέα είτε της Ένωσης είτε της Ουκρανίας, ο οποίος με τη σειρά του ενημερώνει τον έτερο γραμματέα.

2.   Οι γραμματείς του συμβουλίου σύνδεσης μεριμνούν ώστε η αλληλογραφία να προωθείται στον πρόεδρο του συμβουλίου σύνδεσης και, όταν κρίνεται σκόπιμο, να διανέμεται στα μέλη του συμβουλίου σύνδεσης.

3.   Η αλληλογραφία που διανέμεται κατ' αυτόν τον τρόπο αποστέλλεται, κατά περίπτωση, στη Γενική Γραμματεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, στις μόνιμες αντιπροσωπίες των κρατών μελών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στην αποστολή της Δημοκρατίας της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

4.   Οι ανακοινώσεις του προέδρου αποστέλλονται στους παραλήπτες από τους γραμματείς εξ ονόματος του προέδρου. Οι εν λόγω ανακοινώσεις διανέμονται, κατά περίπτωση, στα μέλη του συμβουλίου σύνδεσης κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.

Άρθρο 8

Εμπιστευτικότητα

Οι συνεδριάσεις του συμβουλίου σύνδεσης δεν είναι δημόσιες, εκτός εάν τα μέρη αποφασίσουν διαφορετικά. Αν ένα μέρος υποβάλει στο συμβούλιο σύνδεσης πληροφορίες που έχουν χαρακτηριστεί εμπιστευτικές, το άλλο μέρος αντιμετωπίζει τις πληροφορίες αυτές ως τέτοιες.

Άρθρο 9

Ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων

1.   Ο πρόεδρος του συμβουλίου σύνδεσης καταρτίζει προσωρινή ημερήσια διάταξη για κάθε συνεδρίαση. Η ημερήσια διάταξη αποστέλλεται από τους γραμματείς του συμβουλίου σύνδεσης στους παραλήπτες που αναφέρονται στο άρθρο 7 το αργότερο 15 ημερολογιακές ημέρες πριν από τη συνεδρίαση.

2.   Η προσωρινή ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει τα σημεία των οποίων η εγγραφή ζητήθηκε από τους γραμματείς το αργότερο 21 ημέρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. Τα σημεία αυτά εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη μόνο εφόσον έχουν σταλεί τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα στους γραμματείς πριν από την ημερομηνία αποστολής της ημερήσιας διάταξης.

3.   Το συμβούλιο σύνδεσης εγκρίνει την ημερήσια διάταξη στην αρχή κάθε συνεδρίασης. Μπορεί να εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη οποιοδήποτε θέμα εκτός από αυτά που περιλαμβάνονται στην προσωρινή ημερήσια διάταξη, εάν συμφωνήσουν τα μέρη.

4.   Ο πρόεδρος δύναται, με τη σύμφωνη γνώμη των μερών, να συντομεύει τις προθεσμίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, για να ληφθούν υπόψη οι απαιτήσεις κάποιας ειδικής περίπτωσης.

Άρθρο 10

Πρακτικά

1.   Οι γραμματείς του συμβουλίου σύνδεσης συντάσσουν από κοινού σχέδιο πρακτικών κάθε συνεδρίασης.

2.   Κατά γενικό κανόνα, τα πρακτικά αναφέρουν, για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης:

α)

τα δικαιολογητικά έγγραφα που υποβλήθηκαν στο συμβούλιο σύνδεσης·

β)

τις δηλώσεις των οποίων η καταχώριση στα πρακτικά ζητήθηκε από μέλος του συμβουλίου σύνδεσης· και

γ)

τα ζητήματα που συμφωνήθηκαν από τα μέρη, όπως αποφάσεις που εγκρίθηκαν, δηλώσεις που συμφωνήθηκαν και ενδεχόμενα συμπεράσματα.

3.   Το σχέδιο πρακτικών υποβάλλεται στο συμβούλιο σύνδεσης προς έγκριση. Το συμβούλιο σύνδεσης εγκρίνει το εν λόγω σχέδιο πρακτικών στην επόμενη συνεδρίασή του. Εναλλακτικά, το σχέδιο των εν λόγω πρακτικών μπορεί να εγκριθεί γραπτώς.

Άρθρο 11

Αποφάσεις και συστάσεις

1.   Το συμβούλιο σύνδεσης λαμβάνει αποφάσεις και προβαίνει σε συστάσεις με κοινή συμφωνία των μερών, μετά την ολοκλήρωση των αντίστοιχων εσωτερικών διαδικασιών.

2.   Το συμβούλιο σύνδεσης μπορεί επίσης να λαμβάνει αποφάσεις ή να προβαίνει σε συστάσεις με γραπτή διαδικασία, εφόσον συμφωνούν τα μέρη. Προς τον σκοπό αυτό, το κείμενο της πρότασης διανέμεται γραπτώς από τον πρόεδρο του συμβουλίου σύνδεσης στα μέλη του, σύμφωνα με το άρθρο 7, και ορίζεται προθεσμία όχι μικρότερη των 21 ημερολογιακών ημερών, εντός της οποίας τα μέλη γνωστοποιούν τυχόν επιφυλάξεις ή τροποποιήσεις που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν. Ο πρόεδρος δύναται, κατόπιν διαβούλευσης με τα μέρη, να συντομεύει την προαναφερθείσα προθεσμία για να ληφθούν υπόψη οι απαιτήσεις κάποιας ειδικής περίπτωσης.

3.   Οι πράξεις του συμβουλίου σύνδεσης, κατά την έννοια του άρθρου 463 παράγραφος 1 της συμφωνίας, φέρουν τον τίτλο «απόφαση» ή «σύσταση» αντίστοιχα, ο οποίος συνοδεύεται από αύξοντα αριθμό, την ημερομηνία έγκρισής τους και περιγραφή του αντικειμένου τους. Οι εν λόγω αποφάσεις και συστάσεις του συμβουλίου σύνδεσης υπογράφονται από τον πρόεδρο και επικυρώνονται από τους γραμματείς του συμβουλίου σύνδεσης. Οι εν λόγω αποφάσεις και συστάσεις διαβιβάζονται σε όλους τους αποδέκτες που αναφέρονται στο άρθρο 7 του παρόντος εσωτερικού κανονισμού. Κάθε μέρος μπορεί να αποφασίσει τη δημοσίευση των αποφάσεων και των συστάσεων του συμβουλίου σύνδεσης στην επίσημη εφημερίδα του.

4.   Κάθε απόφαση του συμβουλίου σύνδεσης αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία έκδοσής της, εκτός εάν η απόφαση προβλέπει διαφορετικά.

Άρθρο 12

Γλώσσες

1.   Οι επίσημες γλώσσες του συμβουλίου σύνδεσης είναι οι επίσημες γλώσσες των μερών.

2.   Κατά τη διάρκεια των εργασιών του το συμβούλιο σύνδεσης χρησιμοποιεί τεκμηρίωση που έχει συνταχθεί στις εν λόγω γλώσσες, εκτός αν αποφασιστεί διαφορετικά.

Άρθρο 13

Δαπάνες

1.   Κάθε μέρος αναλαμβάνει όλες τις δαπάνες τις οποίες συνεπάγεται η συμμετοχή του στις συνεδριάσεις του συμβουλίου σύνδεσης, τόσο όσον αφορά τα έξοδα προσωπικού, ταξιδιού και διαμονής, όσο και τα έξοδα ταχυδρομείου και τηλεπικοινωνιών.

2.   Οι δαπάνες διερμηνείας κατά τις συνεδριάσεις, μετάφρασης και αναπαραγωγής των εγγράφων αναλαμβάνονται από την Ένωση. Στην περίπτωση που η Ουκρανία χρειάζεται διερμηνεία ή μετάφραση από και προς άλλες γλώσσες εκτός από εκείνες που προβλέπονται στο άρθρο 12, οι δαπάνες που συνδέονται με αυτές βαρύνουν την Ουκρανία.

3.   Οι λοιπές δαπάνες σχετικά με την οργάνωση των συνεδριάσεων βαρύνουν το μέρος που φιλοξενεί τις συνεδριάσεις.

Άρθρο 14

Επιτροπή σύνδεσης

1.   Σύμφωνα με το άρθρο 464 παράγραφος 1 της συμφωνίας, το συμβούλιο σύνδεσης επικουρείται κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του από την επιτροπή σύνδεσης. Η επιτροπή σύνδεσης απαρτίζεται από αντιπροσώπους των μερών, κατά κανόνα σε επίπεδο ανώτερων υπαλλήλων.

2.   Η επιτροπή σύνδεσης προετοιμάζει τις συνεδριάσεις και τις εργασίες του συμβουλίου σύνδεσης, εφαρμόζει τις αποφάσεις του συμβουλίου σύνδεσης, όταν χρειάζεται, και, γενικότερα, εγγυάται τη συνέχεια της σχέσης σύνδεσης και την ορθή λειτουργία της συμφωνίας. Η επιτροπή σύνδεσης εξετάζει κάθε ζήτημα που παραπέμπεται σε αυτήν από το συμβούλιο σύνδεσης, καθώς και οποιοδήποτε άλλο θέμα προκύπτει ενδεχομένως κατά την καθημερινή εφαρμογή της συμφωνίας. Η επιτροπή σύνδεσης υποβάλλει στο συμβούλιο σύνδεσης προτάσεις ή σχέδια αποφάσεων ή συστάσεων προς έγκριση. Σύμφωνα με το άρθρο 465 παράγραφος 2 της συμφωνίας, το συμβούλιο σύνδεσης μπορεί να μεταβιβάζει στην επιτροπή σύνδεσης την εξουσία λήψης αποφάσεων.

3.   Η επιτροπή σύνδεσης λαμβάνει τις αποφάσεις και διατυπώνει τις συστάσεις για τις οποίες έχει εξουσιοδοτηθεί βάσει της συμφωνίας.

4.   Όταν η συμφωνία προβλέπει την υποχρέωση ή τη δυνατότητα διενέργειας διαβουλεύσεων ή όταν τα μέρη αποφασίσουν από κοινού να διαβουλεύονται μεταξύ τους, οι διαβουλεύσεις αυτές μπορούν να πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της επιτροπής σύνδεσης, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στη συμφωνία. Οι διαβουλεύσεις είναι δυνατόν να συνεχίζονται στο συμβούλιο σύνδεσης, εφόσον συμφωνούν τα μέρη.

Άρθρο 15

Τροποποίηση του εσωτερικού κανονισμού

Ο παρών εσωτερικός κανονισμός δύναται να τροποποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 11.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Άρθρο 1

Γενικές διατάξεις

1.   Η επιτροπή σύνδεσης που συγκροτήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 464 παράγραφος 1 της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου («η συμφωνία») επικουρεί το συμβούλιο σύνδεσης κατά την άσκηση των καθηκόντων του και εκτελεί τα καθήκοντα που προβλέπει η συμφωνία και της έχει αναθέσει το συμβούλιο σύνδεσης. Σύμφωνα με το άρθρο 465 παράγραφος 1 της συμφωνίας, το συμβούλιο σύνδεσης καθορίζει στον εσωτερικό κανονισμό του τα καθήκοντα και τη λειτουργία της επιτροπής σύνδεσης.

2.   Η επιτροπή σύνδεσης προετοιμάζει τις συνεδριάσεις και τις εργασίες του συμβουλίου σύνδεσης, εφαρμόζει τις αποφάσεις του συμβουλίου σύνδεσης, όταν χρειάζεται, και, γενικότερα, εγγυάται τη συνέχεια της σχέσης σύνδεσης και την ορθή λειτουργία της συμφωνίας. Η επιτροπή σύνδεσης εξετάζει κάθε ζήτημα που παραπέμπεται σε αυτήν από το συμβούλιο σύνδεσης, καθώς και οποιοδήποτε άλλο θέμα προκύπτει ενδεχομένως κατά την καθημερινή εφαρμογή της συμφωνίας. Η επιτροπή σύνδεσης υποβάλλει στο συμβούλιο σύνδεσης προς έγκριση προτάσεις ή τυχόν σχέδια αποφάσεων ή συστάσεων.

3.   Όπως προβλέπεται στο άρθρο 464 παράγραφος 2 της συμφωνίας, η επιτροπή σύνδεσης απαρτίζεται από εκπροσώπους των μερών, κατά κανόνα σε επίπεδο ανώτερων δημόσιων υπαλλήλων, που είναι αρμόδιοι για τα ειδικά θέματα που πρόκειται να εξεταστούν σε κάθε συνεδρίαση.

4.   Σύμφωνα με το άρθρο 465 παράγραφος 4 της συμφωνίας, όταν η επιτροπή σύνδεσης στη σύνθεσή της για τα εμπορικά θέματα, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 465 παράγραφος 4 της συμφωνίας («Επιτροπή σύνδεσης στη σύνθεσή της για τα εμπορικά θέματα»), εκτελεί τα καθήκοντα που της ανατίθενται δυνάμει του τίτλου IV της συμφωνίας, αποτελείται από ανώτερους υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ουκρανίας που είναι αρμόδιοι για το εμπόριο και τα συναφή με το εμπόριο θέματα. Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή της Ουκρανίας που είναι αρμόδιος για το εμπόριο και τα συναφή με το εμπόριο θέματα εκτελεί χρέη προέδρου της επιτροπής σύνδεσης σύμφωνα με το άρθρο 2 του παρόντος εσωτερικού κανονισμού. Στις συνεδριάσεις συμμετέχει επίσης εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης.

5.   Όπως προβλέπεται στο άρθρο 465 παράγραφος 3 της συμφωνίας