ISSN 1977-0669

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 41

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

58ό έτος
17 Φεβρουαρίου 2015


Περιεχόμενα

 

II   Μη νομοθετικές πράξεις

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/242 της Επιτροπής, της 9ης Οκτωβρίου 2014, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με τη λειτουργία των γνωμοδοτικών συμβουλίων στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής

1

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/243 της Επιτροπής, της 13ης Φεβρουαρίου 2015, για την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 798/2008 όσον αφορά την καταχώριση των Ηνωμένων Πολιτειών στον κατάλογο τρίτων χωρών, εδαφών, ζωνών ή διαμερισμάτων από τα οποία επιτρέπεται να εισαχθούν και να διαμετακομιστούν μέσω της Ένωσης ορισμένα προϊόντα πουλερικών σε σχέση με την υψηλής παθογονικότητας γρίπη των πτηνών ( 1 )

5

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/244 της Επιτροπής, της 16ης Φεβρουαρίου 2015, σχετικά με τη χορήγηση άδειας για το κίτρινο της κινολίνης ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για ζώα που δεν χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τροφίμων ( 1 )

8

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/245 της Επιτροπής, της 16ης Φεβρουαρίου 2015, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1177/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές για το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης (EU-SILC) όσον αφορά τον κατάλογο των δευτερευουσών μεταβλητών-στόχων του 2016 σχετικά με την πρόσβαση στις υπηρεσίες ( 1 )

11

 

 

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/246 της Επιτροπής, της 16ης Φεβρουαρίου 2015, για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

21

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

*

Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2015/247 της Επιτροπής Πολιτικής και Ασφάλειας, της 10ης Φεβρουαρίου 2015, σχετικά με τον διορισμό του Αρχηγού αποστολής της Αστυνομικής αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Αφγανιστάν (EUPOL AFGHANISTAN/1/2015)

24

 

*

Απόφαση (ΕΕ) 2015/248 της Επιτροπής, της 15ης Οκτωβρίου 2014, σχετικά με τα μέτρα κρατικής ενίσχυσης SA.23008 (2013/C) (πρώην 2013/NN) που έθεσε σε εφαρμογή η Σλοβακική Δημοκρατία υπέρ της Spoločná zdravotná poisťovňa, a.s (SZP) και της Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s (VZP) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2014)7277]  ( 1 )

25

 

*

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2015/249 της Επιτροπής, της 10ης Φεβρουαρίου 2015, για παράταση της ισχύος της απόφασης 2006/502/ΕΚ, που απαιτεί από τα κράτη μέλη, αφενός, να λάβουν μέτρα ώστε να εξασφαλίσουν ότι θα διατίθενται στην αγορά μόνο αναπτήρες ασφαλείς για τα παιδιά και, αφετέρου, να απαγορεύσουν τη διάθεση φαντεζί αναπτήρων στην αγορά [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2015) 603]  ( 1 )

41

 

*

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2015/250 της Επιτροπής, της 13ης Φεβρουαρίου 2015, για την τροποποίηση των παραρτημάτων I και ΙΙ της απόφασης 2004/558/ΕΚ όσον αφορά την αναγνώριση των γερμανικών ομόσπονδων κρατιδίων της Σαξονίας, της Σαξονίας-Άνχαλτ, του Βραδεμβούργου, του Βερολίνου και του Μεκλεμβούργου — Δυτικής Πομερανίας ως απαλλαγμένων από τη λοιμώδη ρινοτραχειίτιδα των βοοειδών [κοινοποιηθείσα υπό τον αρθμό C(2015) 706]  ( 1 )

43

 

*

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2015/251 της Επιτροπής, της 13ης Φεβρουαρίου 2015, για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης 2014/709/ΕΕ σχετικά με τα μέτρα ελέγχου της υγείας των ζώων όσον αφορά την αφρικανική πανώλη των χοίρων σε ορισμένα κράτη μέλη [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2015) 710]  ( 1 )

46

 

*

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2015/252 της Επιτροπής, της 13ης Φεβρουαρίου 2015, για την τροποποίηση του παραρτήματος II της απόφασης 2007/777/ΕΚ όσον αφορά την καταχώριση για τις Ηνωμένες Πολιτείες στον κατάλογο τρίτων χωρών ή μερών τους εκ των οποίων επιτρέπεται η είσοδος στην Ένωση προϊόντων με βάση το κρέας και επεξεργασμένων στομαχιών, ουροδόχων κύστεων και εντέρων, σε σχέση με την υψηλής παθογονικότητας γρίπη των πτηνών [κοινοποιηθείσα υπό τον αρθμό C(2015) 714]  ( 1 )

52

 

*

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2015/253 της Επιτροπής, της 16ης Φεβρουαρίου 2015, για τον καθορισμό των κανόνων σχετικά με τη δειγματοληψία και την υποβολή εκθέσεων στο πλαίσιο της οδηγίας 1999/32/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την περιεκτικότητα των καυσίμων πλοίων σε θείο

55

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


II Μη νομοθετικές πράξεις

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

17.2.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 41/1


ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΌΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2015/242 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 9ης Οκτωβρίου 2014

για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με τη λειτουργία των γνωμοδοτικών συμβουλίων στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την κοινή αλιευτική πολιτική, την τροποποίηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 και (ΕΚ) αριθ. 639/2004 και της απόφασης 2004/585/ΕΚ του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 45 παράγραφος 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, και ιδίως το άρθρο 43, προβλέπει τη σύσταση γνωμοδοτικών συμβουλίων, με σκοπό να προάγουν την ισορροπημένη εκπροσώπηση όλων των εμπλεκομένων στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας και να συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της κοινής αλιευτικής πολιτικής.

(2)

Τα γνωμοδοτικά συμβούλια μπορούν να υποβάλλουν συστάσεις και προτάσεις στην Επιτροπή και στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη σε θέματα που σχετίζονται με τη διαχείριση της αλιείας, καθώς και με τις κοινωνικοοικονομικές πτυχές και τις πτυχές που άπτονται της διατήρησης της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας. Μπορούν να ενημερώνουν την Επιτροπή και τα κράτη μέλη για προβλήματα που σχετίζονται με τη διαχείριση και με τις κοινωνικοοικονομικές πτυχές και τις πτυχές που άπτονται της διατήρησης της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας στη γεωγραφική περιοχή ή στον τομέα αρμοδιότητάς τους, και να συμβάλλουν, σε στενή συνεργασία με επιστήμονες, στη συλλογή, παροχή και ανάλυση δεδομένων απαραίτητων για την εκπόνηση μέτρων διατήρησης.

(3)

Με την απόφαση 2004/585/ΕΚ του Συμβουλίου (2) συστάθηκαν επτά περιφερειακά γνωμοδοτικά συμβούλια, το δε παράρτημα III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 περιέχει επίσης τα τέσσερα νέα γνωμοδοτικά συμβούλια που καθορίζει ο εν λόγω κανονισμός.

(4)

Δεδομένου ότι νέα γνωμοδοτικά συμβούλια έχουν συσταθεί με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, είναι αναγκαίο να καθοριστεί η διαδικασία για την έναρξη της λειτουργίας τους.

(5)

Λαμβανομένου υπόψη του σημαντικού ρόλου που αναμένεται να διαδραματίσουν τα γνωμοδοτικά συμβούλια στο πλαίσιο της περιφερειοποιημένης κοινής αλιευτικής πολιτικής και σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής διακυβέρνησης που ορίζονται στο άρθρο 3 στοιχεία β) και στ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, είναι επίσης απαραίτητο να διασφαλιστεί, σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού, ότι η δομή τους θα εγγυάται ισορροπημένη εκπροσώπηση όλων των νόμιμων ενδιαφερομένων στον τομέα της αλιείας, συμπεριλαμβανομένων των αλιευτικών στόλων μικρής κλίμακας και, κατά περίπτωση, της υδατοκαλλιέργειας.

(6)

Η αλιεία μικρής κλίμακας διαδραματίζει σημαντικό κοινωνικό, οικονομικό, περιβαλλοντικό και πολιτιστικό ρόλο σε πολλές παράκτιες κοινότητες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι, επομένως, αναγκαίο να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική τους συμμετοχή στις εργασίες των γνωμοδοτικών συμβουλίων, καθώς και η συνεισφορά τους στην κάλυψη των εξόδων και της απώλειας εισοδήματος που συνεπάγεται η συμμετοχή αυτή.

(7)

Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική λειτουργία και συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη από τρίτες χώρες, τα γνωμοδοτικά συμβούλια θα είναι σε θέση να προσαρμόζουν τις μεθόδους εργασίας και τους τρόπους απόδοσης των δαπανών τους για κάθε περίπτωση χωριστά,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες για τη λειτουργία των γνωμοδοτικών συμβουλίων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 43 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, νοούνται ως:

1)   «οικείο κράτος μέλος»: το κράτος μέλος με άμεσο διαχειριστικό συμφέρον κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 1 σημείο 22) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 στην περιοχή αρμοδιότητας γνωμοδοτικού συμβουλίου, όπως ορίζει το άρθρο 1 του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013. Για το γνωμοδοτικό συμβούλιο υδατοκαλλιέργειας και το γνωμοδοτικό συμβούλιο αγορών, ως «ενδιαφερόμενο κράτος μέλος» νοείται κάθε κράτος μέλος της Ένωσης·

2)   «κλάδος»: οι οργανώσεις που εκπροσωπούν τις οργανώσεις των αλιέων και, για το γνωμοδοτικό συμβούλιο υδατοκαλλιέργειας, οι επιχειρήσεις υδατοκαλλιέργειας και οι εκπρόσωποι των κλάδων μεταποίησης και εμπορίας·

3)   «λοιπές ομάδες συμφερόντων»: οι εκπρόσωποι των ομάδων τις οποίες αφορά η κοινή αλιευτική πολιτική, εκτός από οργανώσεις του κλάδου, και συγκεκριμένα οι περιβαλλοντικές οργανώσεις και ομάδες καταναλωτών.

Άρθρο 3

Έναρξη της λειτουργίας των νέων γνωμοδοτικών συμβουλίων

1.   Κλαδικές οργανώσεις και άλλες ομάδες συμφερόντων τις οποίες ενδιαφέρει ένα από τα περιφερειακά γνωμοδοτικά συμβούλια που αναφέρονται στο άρθρο 43 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 υποβάλλουν στην Επιτροπή κοινή αίτηση για την έναρξη της λειτουργίας του αντίστοιχου γνωμοδοτικού συμβουλίου. Η κοινή αίτηση συνάδει με τους στόχους και τις αρχές της κοινής αλιευτικής πολιτικής όπως καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, και ιδίως με το άρθρο 43 παράγραφος 1 και το παράρτημα III, και περιλαμβάνει:

α)

δήλωση επιδιωκόμενων στόχων·

β)

αρχές λειτουργίας·

γ)

εσωτερικό κανονισμό·

δ)

κατάλογο των οργανώσεων του κλάδου και άλλων ομάδων συμφερόντων.

2.   Αφού επαληθεύσει ότι η κοινή αίτηση συνάδει με τους κανόνες που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, ιδίως στο παράρτημα III, και με τους κανόνες που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, η Επιτροπή τη διαβιβάζει στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, εντός προθεσμίας δύο μηνών από την παραλαβή της. Η Επιτροπή μπορεί να προτείνει τροποποιήσεις για την κοινή εφαρμογή ώστε να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με όλες τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.

3.   Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη αποφασίζουν εάν η αίτηση υπογράφεται από αντιπροσωπευτικές οργανώσεις του κλάδου και άλλων ομάδων συμφερόντων και ενημερώνουν την Επιτροπή εάν συμφωνούν εντός ενός μηνός από την παραλαβή της αίτησης. Με βάση τις παρατηρήσεις αυτών των κρατών μελών, η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει περαιτέρω τροποποιήσεις ή διευκρινίσεις.

4.   Η Επιτροπή δημοσιεύει στη σειρά C της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανακοίνωση σχετικά με την έναρξη λειτουργίας κάθε νέου γνωμοδοτικού συμβουλίου. Δεν δημοσιεύει τις εν λόγω πληροφορίες μέχρις ότου εκπληρωθούν όλες οι απαιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ανωτέρω. Η λειτουργία του γνωμοδοτικού συμβουλίου αρχίζει την ημερομηνία που αναφέρεται στην ανακοίνωση, η οποία δεν μπορεί να είναι προγενέστερη της ημερομηνίας δημοσίευσης της ανακοίνωσης.

Άρθρο 4

Δομή και οργάνωση των γνωμοδοτικών συμβουλίων

1.   Επιπλέον των διατάξεων του άρθρου 43 παράγραφος 1, του άρθρου 45 παράγραφοι 1 έως 3 και του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, η δομή και η οργάνωση των γνωμοδοτικών συμβουλίων είναι σύμφωνες με τις παραγράφους 2 έως 6 του παρόντος άρθρου.

2.   Η γενική συνέλευση γνωμοδοτικού συμβουλίου:

α)

εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισμό του γνωμοδοτικού συμβουλίου·

β)

συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά κάθε χρόνο και εγκρίνει την ετήσια έκθεση, το ετήσιο στρατηγικό σχέδιο και τον ετήσιο προϋπολογισμό του γνωμοδοτικού συμβουλίου.

3.   Η γενική συνέλευση ορίζει εκτελεστική επιτροπή απαρτιζόμενη από 25 μέλη κατ' ανώτατο όριο. Μετά από διαβούλευση με την Επιτροπή, η γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει να ορίσει εκτελεστική επιτροπή απαρτιζόμενη από 30 μέλη κατ' ανώτατο όριο για να διασφαλιστεί κατάλληλη εκπροσώπηση των στόλων αλιείας μικρής κλίμακας.

4.   Η γενική συνέλευση καθορίζει τις συνδρομές των μελών με βάση τις οικονομικές τους δυνατότητες με στόχο την ευρεία εκπροσώπηση όλων των ενδιαφερομένων.

5.   Η εκτελεστική επιτροπή:

α)

διευθύνει και διαχειρίζεται τις εργασίες του γνωμοδοτικού συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφοι 2 και 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013·

β)

συντάσσει την ετήσια έκθεση και καταρτίζει το ετήσιο στρατηγικό σχέδιο και τον ετήσιο προϋπολογισμό·

γ)

εκδίδει συστάσεις και προτάσεις, όπως αναφέρεται στο άρθρο 44 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.

6.   Η γενική συνέλευση και η Εκτελεστική Επιτροπή εξασφαλίζουν την ισόρροπη και ευρεία εκπροσώπηση όλων των ενδιαφερομένων, ιδιαίτερα όσον αφορά τους στόλους μικρής κλίμακας, εφόσον κρίνεται σκόπιμο. Ο αριθμός των εκπροσώπων των στόλων αλιείας μικρής κλίμακας πρέπει να είναι ανάλογος του μέγιστου ποσοστού των στόλων μικρής κλίμακας στο σύνολο του αλιευτικού τομέα των οικείων κρατών μελών.

Άρθρο 5

Μέθοδοι εργασίας

Κατά τη λήψη της απόφασης σχετικά με τις μεθόδους εργασίας του, κάθε γνωμοδοτικό συμβούλιο επιδιώκει να διασφαλίσει την αποτελεσματικότητα και την πλήρη συμμετοχή όλων των μελών, με τη χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας και την παροχή υπηρεσιών διερμηνείας και μετάφρασης.

Άρθρο 6

Χρηματοδοτική συνεισφορά από τα γνωμοδοτικά συμβούλια

1.   Κάθε γνωμοδοτικό συμβούλιο παρέχει συμπληρωματικές αποζημιώσεις στους αλιείς που εκπροσωπούν οργανώσεις του αλιευτικού στόλου μικρής κλίμακας για την αποτελεσματική συμμετοχή τους στο έργο του πέραν της απόδοσης των εξόδων ταξιδίου και διαμονής. Η αποζημίωση αυτή είναι δεόντως αιτιολογημένη για κάθε περίπτωση.

2.   Όταν καλούν παρατηρητές από τρίτες χώρες, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο ια) του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) 1380/2013, τα γνωμοδοτικά συμβούλια μπορούν να συνεισφέρουν στα έξοδα ταξιδίου και παραμονής των παρατηρητών αυτών υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν για τα μέλη τους.

Άρθρο 7

Στήριξη από τα κράτη μέλη

Τα κράτη μέλη μπορούν να παρέχουν κατάλληλη τεχνική, υλικοτεχνική και χρηματοδοτική στήριξη, ώστε να διευκολυνθεί η λειτουργία των γνωμοδοτικών συμβουλίων.

Άρθρο 8

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και εφαρμόζεται άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 9 Οκτωβρίου 2014.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την κοινή αλιευτική πολιτική, την τροποποίηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 και (ΕΚ) αριθ. 639/2004 και της απόφασης 2004/585/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 22).

(2)  Απόφαση 2004/585/ΕΚ του Συμβουλίου, της 19ης Ιουλίου 2004, για την ίδρυση περιφερειακών γνωμοδοτικών συμβουλίων δυνάμει της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΕΕ L 256 της 3.8.2004, σ. 17).


17.2.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 41/5


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2015/243 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 13ης Φεβρουαρίου 2015

για την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 798/2008 όσον αφορά την καταχώριση των Ηνωμένων Πολιτειών στον κατάλογο τρίτων χωρών, εδαφών, ζωνών ή διαμερισμάτων από τα οποία επιτρέπεται να εισαχθούν και να διαμετακομιστούν μέσω της Ένωσης ορισμένα προϊόντα πουλερικών σε σχέση με την υψηλής παθογονικότητας γρίπη των πτηνών

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2002/99/ΕΚ του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για τους κανόνες υγειονομικού ελέγχου που διέπουν την παραγωγή, μεταποίηση, διανομή και εισαγωγή προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση (1), και ιδίως την εισαγωγική φράση του άρθρου 8, το πρώτο εδάφιο του σημείου 1 του άρθρου 8, το σημείο 4 του άρθρου 8 καθώς και το άρθρο 9 παράγραφος 4 στοιχείο γ),

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/158/ΕΚ του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και τις εισαγωγές πουλερικών και αυγών για επώαση από τρίτες χώρες (2), και ιδίως το άρθρο 23 παράγραφος 1, το άρθρο 24 παράγραφος 2 και το άρθρο 25 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 798/2008 της Επιτροπής (3) καθορίζει τις απαιτήσεις κτηνιατρικής πιστοποίησης για τις εισαγωγές στην Ένωση και τη διαμετακόμιση μέσω της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης κατά τη διαμετακόμιση, πουλερικών και προϊόντων πουλερικών («βασικά προϊόντα»). Προβλέπει ότι στην Ένωση επιτρέπεται να εισάγονται ή να διαμετακομίζονται βασικά προϊόντα μόνο από τις τρίτες χώρες, εδάφη, ζώνες ή διαμερίσματα που απαριθμούνται στις στήλες 1 και 3 του πίνακα στο μέρος 1 του παραρτήματος I.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 798/2008 καθορίζει επίσης τους όρους βάσει των οποίων αποφασίζεται εάν μια τρίτη χώρα, ένα έδαφος, μια ζώνη ή ένα διαμέρισμα πρέπει ή δεν πρέπει να θεωρείται απαλλαγμένη(-ο) από την υψηλής παθογονικότητας γρίπη των πτηνών (HPAI).

(3)

Οι Ηνωμένες Πολιτείες απαριθμούνται στο μέρος 1 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 798/2008 ως τρίτη χώρα από την οποία επιτρέπονται, από ολόκληρο το έδαφός της, οι εισαγωγές στην Ένωση και η διαμετακόμιση μέσω αυτής βασικών προϊόντων.

(4)

Συμφωνία που έχει συναφθεί μεταξύ της Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών (4) προβλέπει την ταχεία αμοιβαία αναγνώριση των μέτρων περιφερειοποίησης σε περίπτωση εκδήλωσης εστιών μιας νόσου στην Ένωση ή στις Ηνωμένες Πολιτείες («συμφωνία»).

(5)

Στις 19 Δεκεμβρίου 2014 οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν την παρουσία υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών (HPAI) του υποτύπου H5N8 σε πτηνοτροφική εκμετάλλευση στην κομητεία Ντάγκλας, στην Πολιτεία του Όρεγκον και στις 3 Ιανουαρίου 2015 HPAI του υποτύπου H5N2 σε πτηνοτροφική εκμετάλλευση της Πολιτείας της Ουάσινγκτον. Επομένως, μπορεί να θεωρηθεί ότι όλο το έδαφος της εν λόγω τρίτης χώρας δεν είναι πλέον απαλλαγμένο από την εν λόγω νόσο. Οι κτηνιατρικές αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών ανέστειλαν αμέσως την έκδοση κτηνιατρικών πιστοποιητικών από το σύνολο της επικράτειάς τους για τις αποστολές προϊόντων πουλερικών που προορίζονται για εισαγωγή στην Ένωση και διαμετακόμιση μέσω της Ένωσης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επίσης εφαρμόσει πολιτική εξολόθρευσης των πτηνών για τον έλεγχο της HPAI και τον περιορισμό της διασποράς της.

(6)

Οι Ηνωμένες Πολιτείες υπέβαλαν πληροφορίες σχετικά με την επιδημιολογική κατάσταση στο έδαφός τους και με τα μέτρα που έλαβαν για να προλάβουν την περαιτέρω εξάπλωση της HPAI, που έχουν πλέον αξιολογηθεί από την Επιτροπή. Με βάση την αξιολόγηση αυτή, καθώς και τις υποχρεώσεις που ορίζονται στη συμφωνία και τις εγγυήσεις που παρέχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, θα πρέπει να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι η εφαρμογή περιορισμών για την εισαγωγή βασικών προϊόντων στην Ένωση μόνο από την περιοχή της Πολιτείας του Όρεγκον που έχει προσβληθεί από την HPAI και από ολόκληρη την Πολιτεία της Ουάσινγκτον, τους οποίους έχουν θέσει οι κτηνιατρικές αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών λόγω των εστιών που εκδηλώθηκαν πρόσφατα, θα πρέπει να αρκεί για την κάλυψη των κινδύνων που απορρέουν από την εισαγωγή των βασικών εμπορευμάτων στην Ένωση. Η καταχώριση για τις Ηνωμένες Πολιτείες στον κατάλογο στο μέρος 1 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 798/2008 θα πρέπει, συνεπώς, να τροποποιηθεί για να ληφθεί υπόψη η περιφερειακή διαίρεση της εν λόγω τρίτης χώρας λόγω των σημερινών εστιών της HPAI.

(7)

Κατά συνέπεια, το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 798/2008 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(8)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα I μέρος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 798/2008 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 13 Φεβρουαρίου 2015.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 18 της 23.1.2003, σ. 11.

(2)  ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 74.

(3)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 798/2008 της Επιτροπής, της 8ης Αυγούστου 2008, για την κατάρτιση καταλόγου τρίτων χωρών, εδαφών, ζωνών ή διαμερισμάτων από τα οποία επιτρέπεται να εισαχθούν και να διαμετακομισθούν μέσω της Κοινότητας πουλερικά και κρέας πουλερικών και για καθορισμό των απαιτήσεων κτηνιατρικής πιστοποίησης (ΕΕ L 226 της 23.8.2008, σ. 1).

(4)  Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής περί υγειονομικών μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας και της υγείας των ζώων που εφαρμόζονται στο εμπόριο ζώντων ζώων και ζωικών προϊόντων, όπως εγκρίθηκε εκ μέρους της Κοινότητας με την απόφαση 1998/258/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 118 της 21.4.1998, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στο μέρος 1 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 798/2008, η καταχώριση για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Κωδικός ISO και ονομασία της τρίτης χώρας ή του εδάφους

Κωδικός τρίτων χωρών, εδαφών, ζωνών ή διαμερισμάτων

Περιγραφή τρίτων χωρών, εδαφών, ζωνών ή διαμερισμάτων

Κτηνιατρικό πιστοποιητικό

Ειδικοί όροι

Ειδικοί όροι

Κατάσταση επιτήρησης της γρίπης των πτηνών

Κατάσταση εμβολιασμού κατά της γρίπης των πτηνών

Καθεστώς ελέγχου της σαλμονέλας (7)

Υπόδειγμα(-ατα)

Συμπληρωματικές εγγυήσεις

Ημερομηνία λήξης (1)

Ημερομηνία έναρξης (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

«ΗΠΑ — Ηνωμένες Πολιτείες

US-0

Ολόκληρη η χώρα

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

 

ΗΠΑ-1

Έκταση των Ηνωμένων Πολιτειών, με εξαίρεση το έδαφος ΗΠΑ-2

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA

 

N

 

 

Α

 

S3, ST1»

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

 

 

 

 

 

ΗΠΑ-2

Έκταση των Ηνωμένων Πολιτειών που αντιστοιχεί στην κομητεία Ντάγκλας στην Πολιτεία του Όρεγκον και το σύνολο της επικράτειας της Πολιτείας της Ουάσινγκτον

WGM

VIII

P2

19.12.2014

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2


17.2.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 41/8


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2015/244 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 16ης Φεβρουαρίου 2015

σχετικά με τη χορήγηση άδειας για το κίτρινο της κινολίνης ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για ζώα που δεν χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τροφίμων

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, για τις πρόσθετες ύλες που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων (1), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 προβλέπει τη χορήγηση άδειας για τη χρήση πρόσθετων υλών στη διατροφή των ζώων και τους όρους και τις διαδικασίες για τη χορήγηση της άδειας αυτής. Το άρθρο 10 του εν λόγω κανονισμού προβλέπει την επαναξιολόγηση των πρόσθετων υλών που εγκρίθηκαν σύμφωνα με την οδηγία 70/524/ΕΟΚ του Συμβουλίου (2).

(2)

Για το κίτρινο της κινολίνης έχει χορηγηθεί άδεια χωρίς χρονικό περιορισμό σύμφωνα με την οδηγία 70/524/ΕΟΚ για χρήση ως πρόσθετη ύλη ζωοτροφών για ζώα που δεν χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τροφίμων και για ζώα παραγωγής τροφίμων όσον αφορά ορισμένες μεταποιημένες ζωοτροφές, στο πλαίσιο της ομάδας «Χρωστικές ουσίες». Η εν λόγω ουσία προστέθηκε στη συνέχεια στο μητρώο πρόσθετων υλών ζωοτροφών που προβλέπεται από το άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 ως υφιστάμενο προϊόν, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003.

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 σε συνδυασμό με το άρθρο 7 του εν λόγω κανονισμού, υποβλήθηκε αίτηση για την επαναξιολόγηση του κίτρινου της κινολίνης ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για ζώα που δεν χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τροφίμων και, σύμφωνα με το άρθρο 7 του εν λόγω κανονισμού, o αιτών ζήτησε την ταξινόμηση αυτής της πρόσθετης ύλης στην κατηγορία «αισθητικές πρόσθετες ύλες». Η εν λόγω αίτηση συνοδευόταν από τα στοιχεία και τα έγγραφα που απαιτούνται βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003.

(4)

Από τη γνώμη που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων («η Αρχή») στις 10 Ιουλίου 2013 συνάγεται ότι, υπό τις προτεινόμενες συνθήκες χρήσης σε ζωοτροφές, το κίτρινο της κινολίνης δεν έχει δυσμενείς επιδράσεις στην υγεία των ζώων, στην υγεία του ανθρώπου ή στο περιβάλλον. Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που παρείχε ο αιτών, η Αρχή κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ότι η αποτελεσματικότητα του κίτρινου της κινολίνης σε σχέση με τη δόση και τη φύση των ζωοτροφών και τη μεταποίησή τους δεν μπορεί να αξιολογηθεί. Ωστόσο, η Αρχή ανέφερε επίσης ότι η εν λόγω πρόσθετη ύλη επιτρέπεται να χρησιμοποιείται σε τρόφιμα και, συνεπώς, εάν η λειτουργία της στις ζωοτροφές είναι η ίδια όπως στα τρόφιμα, ενδέχεται να μην είναι αναγκαία καμία περαιτέρω απόδειξη της αποτελεσματικότητας. Δεδομένου ότι το συνιστώμενο μέγιστο επίπεδο που πρότεινε η Αρχή για την εν λόγω πρόσθετη ύλη είναι παρόμοιο με τα επίπεδα που επιτρέπονται για τα τρόφιμα σε διάφορους τύπους προϊόντων, η Επιτροπή θεώρησε ότι υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις για την αποτελεσματικότητα αυτής της ουσίας. Η Αρχή δεν θεωρεί ότι υπάρχει ανάγκη να θεσπιστούν ειδικές απαιτήσεις παρακολούθησης μετά τη διάθεση στην αγορά. Η Αρχή επαλήθευσε επίσης την έκθεση σχετικά με τη μέθοδο ανάλυσης της πρόσθετης ύλης ζωοτροφών, η οποία υποβλήθηκε από το εργαστήριο αναφοράς που συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1831/2003.

(5)

Από την αξιολόγηση του κίτρινου της κινολίνης διαπιστώνεται ότι πληρούνται οι όροι για τη χορήγηση άδειας που προβλέπονται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003. Συνεπώς, θα πρέπει να δοθεί άδεια χρήσης της εν λόγω ουσίας, όπως καθορίζεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

(6)

Επειδή δεν απαιτείται η άμεση εφαρμογή των τροποποιήσεων των όρων της άδειας για λόγους ασφάλειας, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί μεταβατική περίοδος που θα επιτρέψει στα ενδιαφερόμενα μέρη να ετοιμαστούν για να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις που απορρέουν από τη χορήγηση άδειας.

(7)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Η ουσία που προσδιορίζεται στο παράρτημα, η οποία ανήκει στην κατηγορία πρόσθετων υλών «αισθητικές πρόσθετες ύλες» και στη λειτουργική ομάδα «χρωστικές ουσίες: ουσίες που προσθέτουν χρώμα ή αποκαθιστούν το χρώμα στις ζωοτροφές», επιτρέπεται να χρησιμοποιείται ως πρόσθετη ύλη στη διατροφή των ζώων υπό τους όρους που καθορίζονται στο εν λόγω παράρτημα.

Άρθρο 2

Η ουσία που προσδιορίζεται στο παράρτημα και οι ζωοτροφές που περιέχουν την εν λόγω ουσία, οι οποίες έχουν παραχθεί και επισημανθεί πριν από την 9η Μαρτίου 2017 σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν πριν από την 9η Μαρτίου 2015 μπορούν να συνεχίσουν να διατίθενται στην αγορά και να χρησιμοποιούνται έως ότου εξαντληθούν τα υφιστάμενα αποθέματα.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 16 Φεβρουαρίου 2015.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 29.

(2)  Οδηγία 70/524/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1970, περί των προσθέτων υλών στη διατροφή των ζώων (ΕΕ L 270 της 14.12.1970, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αριθμός αναγνώρισης της πρόσθετης ύλης

Πρόσθετη ύλη

Σύνθεση, χημικός τύπος, περιγραφή, αναλυτική μέθοδος

Είδος ή κατηγορία ζώου

Μέγιστη ηλικία

Ελάχιστη περιεκτικότητα

Μέγιστη περιεκτικότητα

Άλλες διατάξεις

Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας

mg δραστικής ουσίας/kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %.

Κατηγορία αισθητικών πρόσθετων υλών. Λειτουργική ομάδα: Χρωστικές ουσίες. i) ουσίες που προσθέτουν χρώμα ή αποκαθιστούν το χρώμα στις ζωοτροφές·

2a104

Κίτρινο της κινολίνης

Σύνθεση πρόσθετης ύλης

Κίτρινο της κινολίνης

Το κίτρινο της κινολίνης περιγράφεται ως το άλας με νάτριο ως το κύριο συστατικό

Χαρακτηρισμός της δραστικής ουσίας

Το ποσοστό των συστατικών που συνθέτουν το κίτρινο της κινολίνης είναι:

άλας με νάτριο του δισουλφονικού παραγώγου της 2-(2-κινολυλ)ινδανοδιόνης-1,3: ≥ 80 %·

άλας με νάτριο του μονοσουλφονικού παραγώγου της 2-(2-κινολυλ)ινδανοδιόνης-1,3: ≤ 11 %·

άλας με νάτριο του τρισουλφονικού παραγώγου της 2-(2-κινολυλ)ινδανοδιόνης-1,3: ≤ 7 %.

Χημικός τύπος: C18H9N Na2O8S2 (άλας με νάτριο)

Αριθ. CAS: 8004-92-0 (κύριο συστατικό)

Κίτρινο της κινολίνης, σε στερεά μορφή, που παράγεται με χημική σύνθεση.

Κριτήρια καθαρότητας:

 

Περιεκτικότητα σε χρωστικές ύλες ≥ 70 %, υπολογιζόμενη ως άλας με νάτριο

 

Άλατα με ασβέστιο και κάλιο ≤ 30 %

Αναλυτικές μέθοδοι  (1)

Για τον ποσοτικό προσδιορισμό της ολικής περιεκτικότητας του κίτρινου της κινολίνης σε χρωστικές ύλες στην πρόσθετη ύλη και στις ζωοτροφές: φασματοφωτομετρία σε 411 nm (FAO, μονογραφίες της JECFA αριθ. 1, τόμος 4).

Ζώα που δεν χρησιμοποιούνται για παραγωγή τροφίμων

25

1.

Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρονται οι όροι αποθήκευσης και σταθερότητας.

2.

Για ασφάλεια: κατά τον χειρισμό πρέπει να χρησιμοποιούνται μέσα προστασίας της αναπνοής, γυαλιά και γάντια ασφαλείας.

9 Μαρτίου 2025


(1)  Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αναλυτικές μεθόδους διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση του εργαστηρίου αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


17.2.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 41/11


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2015/245 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 16ης Φεβρουαρίου 2015

για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1177/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές για το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης (EU-SILC) όσον αφορά τον κατάλογο των δευτερευουσών μεταβλητών-στόχων του 2016 σχετικά με την πρόσβαση στις υπηρεσίες

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1177/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Ιουνίου 2003, σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές για το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης (EU-SILC) (1), και ιδίως το άρθρο 15 παράγραφος 2 στοιχείο στ),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1177/2003 θέσπισε ένα κοινό πλαίσιο για τη συστηματική παραγωγή ευρωπαϊκών στατιστικών σχετικά με το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης. Σκοπός του είναι να εξασφαλίζει ότι υπάρχουν συγκρίσιμα και επικαιροποιημένα, συγχρονικά και διαχρονικά στοιχεία σχετικά με το εισόδημα και το επίπεδο και τη σύνθεση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού τόσο σε εθνικό όσο και ευρωπαϊκό επίπεδο.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 2 στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1177/2003, κάθε χρόνο απαιτούνται μέτρα εφαρμογής για τον προσδιορισμό των δευτερευόντων τομέων-στόχων και των δευτερευουσών μεταβλητών-στόχων που πρέπει να περιλαμβάνονται κάθε χρόνο στη συγχρονική συνιστώσα των EU-SILC. Κατά συνέπεια, πρέπει να εγκριθούν μέτρα εφαρμογής για τον προσδιορισμό των δευτερευουσών μεταβλητών-στόχων και των αναγνωριστικών τους κωδικών για το 2016 σχετικά με την πρόσβαση στις υπηρεσίες.

(3)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι δευτερεύουσες μεταβλητές-στόχοι και οι αναγνωριστικοί κωδικοί τους για την ενότητα του 2016 σχετικά με την πρόσβαση στις υπηρεσίες, που πρέπει να περιληφθούν στη συγχρονική συνιστώσα των EU-SILC, απαριθμούνται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 16 Φεβρουαρίου 2015.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 165 της 3.7.2003, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, εφαρμόζονται τα ακόλουθα όσον αφορά τις μονάδες, τον τρόπο συλλογής στοιχείων και τις περιόδους αναφοράς:

1.   Μονάδα

Οι μεταβλητές-στόχοι αφορούν διάφορους τύπους μονάδων:

 

Οι μεταβλητές που αφορούν την οικονομική δυνατότητα πρόσβασης σε υπηρεσίες παιδικής φροντίδας, τις μη ικανοποιούμενες ανάγκες για τέτοιες υπηρεσίες και τους λόγους για τους οποίους δεν έγινε χρήση τέτοιων υπηρεσιών, την οικονομική δυνατότητα πρόσβασης στην τυπική εκπαίδευση, την υγειονομική περίθαλψη, την παρουσία ατόμων που χρειάζονται κατ' οίκον φροντίδα καθώς και όλες οι μεταβλητές που αφορούν την κατ' οίκον παρασχεθείσα υγειονομική περίθαλψη, εφαρμόζονται σε επίπεδο νοικοκυριού και αφορούν το νοικοκυριό στο σύνολό του.

 

Οι πληροφορίες σχετικά με τις μη ικανοποιούμενες ανάγκες για τυπική εκπαίδευση, για τον κυριότερο λόγο μη συμμετοχής στην τυπική εκπαίδευση, τη διά βίου μάθηση, την κατ' οίκον φροντίδα και τις ώρες παρασχεθείσας κατ' οίκον φροντίδας ανά εβδομάδα, πρέπει να παρέχονται για κάθε μέλος του νοικοκυριού ή, εφόσον ισχύει, για όλους τους ερωτώμενους ηλικίας 16 ετών και άνω που έχουν επιλεγεί.

 

Οι πληροφορίες αναφορικά με τις πληρωμές για παιδική φροντίδα, το ποσοστό του καταβληθέντος κόστους και για το ποιος πληρώνει/συμβάλλει σε αυτό, πρέπει να παρέχονται από τον ερωτώμενο στο νοικοκυριό για κάθε παιδί ηλικίας 0-12 ετών.

 

Οι πληροφορίες για τις πληρωμές για δίδακτρα τυπικής εκπαίδευσης, για το ποσοστό του καταβληθέντος κόστους και για το ποιος πληρώνει/συμβάλλει σε αυτό, πρέπει να παρέχονται από τον ερωτώμενο στο νοικοκυριό για κάθε μέλος του νοικοκυριού.

2.   Τρόπος συλλογής των στοιχείων

Για τις μεταβλητές που έχουν εφαρμογή σε επίπεδο νοικοκυριού ή τις μεταβλητές που συνδέονται με κάθε μέλος του νοικοκυριού (συμπεριλαμβανομένων των μεταβλητών που αφορούν τα παιδιά), όπου οι πληροφορίες παρέχονται σε επίπεδο νοικοκυριού, ο τρόπος συλλογής των στοιχείων είναι η προσωπική συνέντευξη με τον ερωτώμενο στο νοικοκυριό.

Όσον αφορά τις μεταβλητές που έχουν εφαρμογή σε επίπεδο ατόμου, ο τρόπος συλλογής των στοιχείων είναι η προσωπική συνέντευξη με όλα τα μέλη του νοικοκυριού ηλικίας 16 ετών και άνω ή, κατά περίπτωση, με κάθε ερωτώμενο που έχει επιλεγεί.

Η ηλικία αναφέρεται στην ηλικία κατά το τέλος της περιόδου αναφοράς του εισοδήματος.

Λόγω του είδους των πληροφοριών που πρέπει να συλλεχθούν, επιτρέπονται μόνο προσωπικές συνεντεύξεις (χρησιμοποιούνται συνεντεύξεις δι' αντιπροσώπου κατ' εξαίρεση για άτομα προσωρινώς απόντα ή με αναπηρία).

3.   Περίοδος αναφοράς

Οι μεταβλητές-στόχοι αφορούν δύο τύπους περιόδων αναφοράς:

 

Τελευταίοι 12 μήνες: για τις μεταβλητές που συνδέονται με μη ικανοποιούμενες ανάγκες στο πλαίσιο της τυπικής εκπαίδευσης και τον κυριότερο λόγο για τη μη συμμετοχή στην τυπική εκπαίδευση, τη διά βίου μάθηση και τη χρήση και πληρωμή υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης.

 

Η συνήθης: για όλες τις άλλες μεταβλητές.

4.   Διαβίβαση δεδομένων

Οι δευτερεύουσες μεταβλητές-στόχοι πρέπει να αποσταλούν στην Επιτροπή (Eurostat) στο αρχείο με τα στοιχεία για τα νοικοκυριά (αρχείο H), στο αρχείο με τα στοιχεία μητρώου (αρχείο R) και στο αρχείο με τα προσωπικά στοιχεία (αρχείο P) μετά τις βασικές μεταβλητές-στόχους.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ-ΣΤΟΧΩΝ

Αναγνωριστικός κωδικός μεταβλητής

Τιμές

Μεταβλητή-στόχος

Παιδική φροντίδα

RC010

 

Πληρωμές για το κόστος των επίσημων υπηρεσιών παιδικής φροντίδας

 

1

Ναι

 

2

Όχι

RC010_F

1

Συμπληρώθηκε

 

– 1

Δεν συμπληρώθηκε

 

– 4

Καμία επίσημη παιδική φροντίδα για το παιδί αυτό

 

– 5

Δεν υπάρχουν παιδιά ηλικίας 0-12 ετών στο νοικοκυριό

RC020

 

Ποσοστό του κόστους που καταβάλλεται για επίσημες υπηρεσίες παιδικής φροντίδας

 

1

Πλήρης τιμή (πλήρες κόστος)

 

2

Μειωμένη τιμή (επιδοτούμενη από το κράτος, τον εργοδότη, ιδιώτη κ.λπ.)

 

9

Δεν γνωρίζω

RC020_F

1

Συμπληρώθηκε

 

– 1

Δεν συμπληρώθηκε

 

– 2

Δεν ισχύει (RC010 = 2)

 

– 4

Καμία επίσημη παιδική φροντίδα για το παιδί αυτό

 

– 5

Δεν υπάρχουν παιδιά ηλικίας 0-12 ετών στο νοικοκυριό

RC030

 

Ποιος πληρώνει/συμβάλλει στο κόστος των επίσημων υπηρεσιών παιδικής φροντίδας

 

1

κυβέρνηση ή τοπικές αρχές

 

2

Εργοδότης

 

3

Άλλοι φορείς (π.χ. εκκλησία, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις)

 

4

Ιδιώτες που δεν είναι μέλη του νοικοκυριού

 

5

Άλλο

 

9

Δεν γνωρίζω

RC030_F

1

Συμπληρώθηκε

 

– 1

Δεν συμπληρώθηκε

 

– 2

Δεν ισχύει (RC020 = 1)

 

– 4

Καμία επίσημη παιδική φροντίδα για το παιδί αυτό

 

– 5

Δεν υπάρχουν παιδιά ηλικίας 0-12 ετών στο νοικοκυριό

HC040

 

Οικονομική δυνατότητα πρόσβασης σε υπηρεσίες παιδικής φροντίδας

 

1

Με μεγάλη δυσκολία

 

2

Με δυσκολία

 

3

Με κάποια δυσκολία

 

4

Σχετικά εύκολα

 

5

Εύκολα

 

6

Πολύ εύκολα

HC040_F

1

Συμπληρώθηκε

 

– 1

Δεν συμπληρώθηκε

 

– 4

Δεν υπάρχουν δαπάνες για παιδική φροντίδα στο νοικοκυριό

 

– 5

Δεν υπάρχουν παιδιά ηλικίας 0-12 ετών στο νοικοκυριό

HC050

 

Μη ικανοποιούμενες ανάγκες για επίσημες υπηρεσίες παιδικής φροντίδας

 

1

Ναι

 

2

Όχι

HC050_F

1

Συμπληρώθηκε

 

– 1

Δεν συμπληρώθηκε

 

– 5

Δεν υπάρχουν παιδιά ηλικίας 0-12 ετών στο νοικοκυριό

HC060

 

Κυριότερος λόγος για τον οποίο δεν έγινε (περισσότερη) χρήση των επίσημων υπηρεσιών παιδικής φροντίδας

 

1

Δεν υπάρχει οικονομική δυνατότητα

 

2

Δεν υπήρχαν θέσεις

 

3

Υπήρχαν θέσεις, αλλά δεν ήταν κοντά

 

4

Υπήρχαν θέσεις, αλλά οι ώρες λειτουργίας δεν ήταν κατάλληλες

 

5

Υπήρχαν θέσεις, αλλά η ποιότητα των υπηρεσιών δεν ήταν ικανοποιητική

 

6

Άλλοι λόγοι

HC060_F

1

Συμπληρώθηκε

 

– 1

Δεν συμπληρώθηκε

 

– 2

Δεν ισχύει (HC050 = 2)

 

– 5

Δεν υπάρχουν παιδιά ηλικίας 0-12 ετών στο νοικοκυριό

Τυπική εκπαίδευση και κατάρτιση

RC070

 

Πληρωμές για δίδακτρα

 

1

Ναι

 

2

Όχι

RC070_F

1

Συμπληρώθηκε

 

– 1

Δεν συμπληρώθηκε

 

– 4

Το άτομο δεν συμμετέχει στην τυπική εκπαίδευση

RC080

 

Μέρος των διδάκτρων που πληρώθηκαν

 

1

Πλήρης τιμή (πλήρες κόστος)

 

2

Μειωμένη τιμή (επιδοτούμενη από το κράτος, τον εργοδότη, ιδιώτη κ.λπ.)

 

9

Δεν γνωρίζω

RC080_F

1

Συμπληρώθηκε

 

– 1

Δεν συμπληρώθηκε

 

– 2

Δεν ισχύει (RC070 = 2)

 

– 4

Το άτομο δεν συμμετέχει στην τυπική εκπαίδευση

RC090

 

Ποιος πληρώνει/συμβάλλει στο κόστος των διδάκτρων

 

1

κυβέρνηση ή τοπικές αρχές

 

2

Εργοδότης

 

3

Άλλοι φορείς (π.χ. εκκλησία, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις)

 

4

Ιδιώτες που δεν είναι μέλη του νοικοκυριού

 

5

Άλλο

 

9

Δεν γνωρίζω

RC090_F

1

Συμπληρώθηκε

 

– 1

Δεν συμπληρώθηκε

 

– 2

Δεν ισχύει (RC080 = 1)

 

– 4

Το άτομο δεν συμμετέχει στην τυπική εκπαίδευση

HC100

 

Οικονομική δυνατότητα πρόσβασης στην τυπική εκπαίδευση

 

1

Με μεγάλη δυσκολία

 

2

Με δυσκολία

 

3

Με κάποια δυσκολία

 

4

Σχετικά εύκολα

 

5

Εύκολα

 

6

Πολύ εύκολα

HC100_F

1

Συμπληρώθηκε

 

– 1

Δεν συμπληρώθηκε

 

– 4

Δεν υπάρχουν δαπάνες για τυπική εκπαίδευση στο νοικοκυριό

 

– 5

Κανένα μέλος του νοικοκυριού δεν συμμετέχει στην τυπική εκπαίδευση

PC110

 

Μη ικανοποιούμενες ανάγκες για τυπική εκπαίδευση

 

1

Ναι

 

2

Όχι

PC110_F

1

Συμπληρώθηκε

 

– 1

Δεν συμπληρώθηκε

 

– 3

Μη επιλεγμένος ερωτώμενος

 

– 4

Άτομο που συμμετέχει το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στην τυπική εκπαίδευση

PC120

 

Κυριότερος λόγος για τη μη συμμετοχή στην τυπική εκπαίδευση

 

1

Δεν υπάρχει οικονομική δυνατότητα

 

2

Το άτομο δεν έγινε δεκτό στο μάθημα ή το πρόγραμμα

 

3

Χρονικοί περιορισμοί (χρονοδιάγραμμα, οικογενειακές ευθύνες κ.λπ.)

 

4

Δεν υπήρχε διαθέσιμο κατάλληλο μάθημα ή πρόγραμμα

 

5

Άλλοι λόγοι

PC120_F

1

Συμπληρώθηκε

 

– 1

Δεν συμπληρώθηκε

 

– 2

Δεν ισχύει (PC110 = 2)

 

– 3

Μη επιλεγμένος ερωτώμενος

 

– 4

Άτομο που συμμετέχει το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στην τυπική εκπαίδευση

Διά βίου μάθηση

PC130

 

Συμμετοχή σε κατάρτιση σχετική με τα χόμπι

 

1

Ναι

 

2

Όχι

PC130_F

1

Συμπληρώθηκε

 

– 1

Δεν συμπληρώθηκε

 

– 3

Μη επιλεγμένος ερωτώμενος

PC140

 

Συμμετοχή σε κατάρτιση σχετική με την επαγγελματική δραστηριότητα

 

1

Ναι

 

2

Όχι

PC140_F

1

Συμπληρώθηκε

 

– 1

Δεν συμπληρώθηκε

 

– 3

Μη επιλεγμένος ερωτώμενος

PC150

 

Κυριότερος λόγος για τη μη συμμετοχή σε κατάρτιση σχετική με την επαγγελματική δραστηριότητα

 

1

Δεν υπάρχει οικονομική δυνατότητα

 

2

Δεν υπάρχει ενδιαφέρον

 

3

Χρονικοί περιορισμοί (χρονοδιάγραμμα, οικογενειακές ευθύνες κ.λπ.)

 

4

Δεν υπήρχε διαθέσιμο κατάλληλο μάθημα ή πρόγραμμα

 

5

Δεν παρέχεται από τον εργοδότη

 

6

Άλλοι λόγοι

PC150_F

1

Συμπληρώθηκε

 

– 1

Δεν συμπληρώθηκε

 

– 2

Δεν ισχύει (PC140 = 1)

 

– 3

Μη επιλεγμένος ερωτώμενος

Υγειονομική περίθαλψη

HC160

 

Χρήση των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης

 

1

Ναι

 

2

Όχι

HC160_F

1

Συμπληρώθηκε

 

– 1

Δεν συμπληρώθηκε

HC170

 

Πληρωμές για υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης

 

1

Ναι

 

2

Όχι

HC170_F

1

Συμπληρώθηκε

 

– 1

Δεν συμπληρώθηκε

 

– 2

Δεν ισχύει (HC160 = 2)

HC180

 

Οικονομική δυνατότητα πρόσβασης σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης

 

1

Με μεγάλη δυσκολία

 

2

Με δυσκολία

 

3

Με κάποια δυσκολία

 

4

Σχετικά εύκολα

 

5

Εύκολα

 

6

Πολύ εύκολα

HC180_F

1

Συμπληρώθηκε

 

– 1

Δεν συμπληρώθηκε

 

– 4

Δεν υπάρχουν δαπάνες για υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης στο νοικοκυριό

Φροντίδα κατ' οίκον

HC190

 

Παρουσία στο νοικοκυριό ατόμων που χρειάζονται βοήθεια λόγω μακροχρόνιας σωματικής ή νοητικής ασθένειας, αναπηρίας ή λόγω ηλικίας

 

1

Ναι

 

2

Όχι

HC190_F

1

Συμπληρώθηκε

 

– 1

Δεν συμπληρώθηκε

HC200

 

Κατ' οίκον φροντίδα από επαγγελματίες

 

1

Ναι

 

2

Όχι

HC200_F

1

Συμπληρώθηκε

 

– 1

Δεν συμπληρώθηκε

 

– 2

Δεν ισχύει (HC190 = 2)

HC210

 

Ώρες κατ' οίκον φροντίδας παρασχεθείσας από επαγγελματίες

 

1

Λιγότερο από 10 ώρες την εβδομάδα

 

2

Τουλάχιστον 10 αλλά λιγότερο από 20 ώρες την εβδομάδα

 

3

20 ώρες την εβδομάδα ή περισσότερο

HC210_F

1

Συμπληρώθηκε

 

– 1

Δεν συμπληρώθηκε

 

– 2

Δεν ισχύει (HC200 = 2)

HC220

 

Πληρωμές για κατ' οίκον φροντίδα παρασχεθείσα από επαγγελματίες

 

1

Ναι

 

2

'Οχι

HC220_F

1

Συμπληρώθηκε

 

– 1

Δεν συμπληρώθηκε

 

– 2

Δεν ισχύει (HC200 = 2)

HC230

 

Οικονομική δυνατότητα πρόσβασης σε υπηρεσίες κατ' οίκον φροντίδας από επαγγελματίες

 

1

Με μεγάλη δυσκολία

 

2

Με δυσκολία

 

3

Με κάποια δυσκολία

 

4

Σχετικά εύκολα

 

5

Εύκολα

 

6

Πολύ εύκολα

HC230_F

1

Συμπληρώθηκε

 

– 1

Δεν συμπληρώθηκε

 

– 2

Δεν ισχύει (HC220 = 2)

HC240

 

Ανάγκες για την παροχή κατ' οίκον φροντίδας από επαγγελματίες

 

1

Ναι

 

2

Όχι

HC240_F

1

Συμπληρώθηκε

 

– 1

Δεν συμπληρώθηκε

 

– 2

Δεν ισχύει (HC190 = 2)

HC250

 

Κυριότερος λόγος για τη μη παροχή (περισσότερης) κατ' οίκον φροντίδας από επαγγελματίες

 

1

Δεν υπάρχει οικονομική δυνατότητα

 

2

Άρνηση από το άτομο που χρειάζεται τις υπηρεσίες αυτές

 

3

Δεν διατίθενται τέτοιου είδους υπηρεσίες φροντίδας

 

4

Η ποιότητα των διαθέσιμων υπηρεσιών δεν είναι ικανοποιητική

 

5

Άλλοι λόγοι

HC250_F

1

Συμπληρώθηκε

 

– 1

Δεν συμπληρώθηκε

 

– 2

Δεν ισχύει(HC240 = 2)

PC260

 

Φροντίδα ή βοήθεια που παρασχέθηκε

 

1

Ναι — μόνο σε μέλη του νοικοκυριού

 

2

Ναι — μόνο σε άτομα που δεν είναι μέλη του νοικοκυριού

 

3

Ναι — σε μέλη του νοικοκυριού και σε άτομα που δεν είναι μέλη του νοικοκυριού

 

4

Όχι

PC260_F

1

Συμπληρώθηκε

 

– 1

Δεν συμπληρώθηκε

 

– 3

Μη επιλεγμένος ερωτώμενος

PC270

 

Ώρες φροντίδας ή βοήθειας που παρασχέθηκαν την εβδομάδα

 

1

Λιγότερο από 10 ώρες την εβδομάδα

 

2

Τουλάχιστον 10 αλλά λιγότερο από 20 ώρες την εβδομάδα

 

3

20 ώρες την εβδομάδα ή περισσότερο

PC270_F

1

Συμπληρώθηκε

 

– 1

Δεν συμπληρώθηκε

 

– 2

Δεν ισχύει (PC260 = 4)

 

– 3

Μη επιλεγμένος ερωτώμενος


17.2.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 41/21


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2015/246 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 16ης Φεβρουαρίου 2015

για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (1),

Έχοντας υπόψη τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 543/2011 της Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 2011, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών (2), και ιδίως το άρθρο 136 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 543/2011 προβλέπει, κατ' εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ' αποκοπή τιμών εισαγωγής από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημα XVI μέρος A του εν λόγω κανονισμού.

(2)

Η κατ' αποκοπή τιμή εισαγωγής υπολογίζεται κάθε εργάσιμη ημέρα, σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφος 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011, λαμβανομένων υπόψη των ημερήσιων μεταβλητών στοιχείων. Συνεπώς, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κατ' αποκοπή τιμές εισαγωγής που αναφέρονται στο άρθρο 136 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 16 Φεβρουαρίου 2015.

Για την Επιτροπή,

εξ ονόματος του Προέδρου,

Jerzy PLEWA

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671.

(2)  ΕΕ L 157 της 15.6.2011, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Οι κατ' αποκοπή τιμές εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

(ευρώ/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτων χωρών (1)

Κατ' αποκοπή τιμή εισαγωγής

0702 00 00

EG

116,3

IL

91,3

MA

80,6

TR

115,4

ZZ

100,9

0707 00 05

EG

191,6

TR

192,8

ZZ

192,2

0709 91 00

EG

57,5

ZZ

57,5

0709 93 10

MA

209,2

TR

237,0

ZZ

223,1

0805 10 20

EG

46,6

IL

70,1

MA

45,5

TN

56,7

TR

67,4

ZZ

57,3

0805 20 10

IL

132,6

MA

109,8

ZZ

121,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

EG

93,4

IL

144,6

JM

116,6

MA

119,3

TR

79,0

ZZ

110,6

0805 50 10

TR

61,5

ZZ

61,5

0808 10 80

BR

68,8

CL

94,6

CN

119,5

MK

22,6

US

191,8

ZZ

99,5

0808 30 90

CL

184,9

ZA

115,2

ZZ

150,1


(1)  Ονοματολογία των χωρών που ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1106/2012 της Επιτροπής, της 27ης Νοεμβρίου 2012, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 471/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις κοινοτικές στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τις τρίτες χώρες, όσον αφορά την επικαιροποίηση της ονοματολογίας των χωρών και εδαφών (ΕΕ L 328 της 28.11.2012, σ. 7). Ο κωδικός «ZZ» αντιπροσωπεύει «άλλες χώρες καταγωγής».


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

17.2.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 41/24


ΑΠΌΦΑΣΗ (ΚΕΠΠΑ) 2015/247 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΚΑΙ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ

της 10ης Φεβρουαρίου 2015

σχετικά με τον διορισμό του Αρχηγού αποστολής της Αστυνομικής αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Αφγανιστάν (EUPOL AFGHANISTAN/1/2015)

H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως την τρίτη παράγραφο του άρθρου 38,

Έχοντας υπόψη την απόφαση 2010/279/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 18ης Μαΐου 2010, σχετικά με την Αστυνομική Αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Αφγανιστάν (EUPOL AFGHANISTAN) (1), και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 10, παράγραφος 1, της απόφασης 2010/279/ΚΕΠΠΑ, το Συμβούλιο εξουσιοδοτεί την Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας, σύμφωνα με την τρίτη παράγραφο του άρθρου 38 της Συνθήκης, να λαμβάνει τις σχετικές αποφάσεις, για τους σκοπούς άσκησης του πολιτικού ελέγχου και της στρατηγικής διεύθυνσης της αποστολής EUPOL AFGHANISTAN, συμπεριλαμβανομένης της απόφασης για τον διορισμό του Αρχηγού αποστολής.

(2)

Στις 17 Δεκεμβρίου 2014, το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση 2014/922/ΚΕΠΠΑ (2) για την παράταση της διάρκειας της EUPOL AFGHANISTAN έως την 31η Δεκεμβρίου 2016.

(3)

Η ύπατη εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας πρότεινε το διορισμό της κ. Pia STJERNVALL, ως Αρχηγού αποστολής της EUPOL AFGHANISTAN από την 16η Φεβρουαρίου 2015 έως την 31η Δεκεμβρίου 2015,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η κ. Pia STJERNVALL διορίζεται Αρχηγός αποστολής της EUPOL AFGHANISTAN από την 16η Φεβρουαρίου 2015 έως την 31η Δεκεμβρίου 2015.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία έκδοσής της.

Βρυξέλλες, 10 Φεβρουαρίου 2015.

Για την Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας

Ο Πρόεδρος

W. STEVENS


(1)  ΕΕ L 123 της 19.5.2010, σ. 4.

(2)  Απόφαση 2014/922/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2014, για την τροποποίηση και την παράταση της απόφασης 2010/279/ΚΕΠΠΑ σχετικά με την αστυνομική αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Αφγανιστάν (EUPOL AFGHANISTAN) (ΕΕ L 363 της 18.12.2014, σ. 152).


17.2.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 41/25


ΑΠΌΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/248 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 15ης Οκτωβρίου 2014

σχετικά με τα μέτρα κρατικής ενίσχυσης SA.23008 (2013/C) (πρώην 2013/NN) που έθεσε σε εφαρμογή η Σλοβακική Δημοκρατία υπέρ της Spoločná zdravotná poisťovňa, a.s (SZP) και της Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s (VZP)

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2014)7277]

(Το κείμενο στη σλοβακική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «ΣΛΕΕ»), και ιδίως το άρθρο 108 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο,

Έχοντας υπόψη τη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, και ιδίως το άρθρο 62 παράγραφος 1 στοιχείο α),

Αφού κάλεσε τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις (1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

1.   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

(1)

Στις 2 Απριλίου 2007 η Επιτροπή έλαβε από την ιδιωτική σλοβακική εταιρεία ασφάλισης υγείας Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s (εφεξής η «Dôvera» ή «η καταγγέλλουσα») καταγγελία σχετικά με εικαζόμενο μέτρο κρατικής ενίσχυσης που χορηγήθηκε υπέρ του κρατικού ασφαλιστικού φορέα υγείας Spoločná zdravotná poisťovňa, a.s (εφεξής η «SZP»), υπό μορφή αύξησης του εγγεγραμμένου κεφαλαίου του κατά 450 εκατ. SKK (περίπου 15 εκατ. ευρώ), που πραγματοποιήθηκε στις 26 Ιανουαρίου 2006.

(2)

Η Επιτροπή απέστειλε στη Σλοβακική Δημοκρατία σχετικό αίτημα παροχής πληροφοριών στις 21 Αυγούστου 2009. Ύστερα από παράταση της προθεσμίας απόκρισης, οι σλοβακικές αρχές υπέβαλαν τις ζητηθείσες πληροφορίες με επιστολή της 24ης Σεπτεμβρίου 2009.

(3)

Με έγγραφο της 26ης Φεβρουαρίου 2010, η Επιτροπή ζήτησε από τις σλοβακικές αρχές συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την εν λόγω εισφορά κεφαλαίου, καθώς και διευκρινίσεις όσον αφορά το σλοβακικό σύστημα αντισταθμίσεως ασφαλισμένων κινδύνων (Risk Equalisation Scheme, RES), ένα άλλο μέτρο το οποίο θα μπορούσε ενδεχομένως να χαρακτηριστεί κρατική ενίσχυση. Με επιστολή της 25ης Μαρτίου 2010, οι σλοβακικές αρχές ζήτησαν παράταση της προθεσμίας απόκρισης στο συγκεκριμένο αίτημα, η οποία εκχωρήθηκε από την Επιτροπή με επιστολή της 31ης Μαρτίου 2010. Στις 16 Ιουνίου 2010 η Επιτροπή υπενθύμισε στη Σλοβακική Δημοκρατία την υποχρέωσή της να διαβιβάσει τις συναφείς πληροφορίες και οι σλοβακικές αρχές ανταποκρίθηκαν στο εν λόγω αίτημα με επιστολή της 9ης Ιουλίου 2010. Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής σε επιστολή της 4ης Νοεμβρίου 2010, η Σλοβακική Δημοκρατία υπέβαλε μη εμπιστευτική εκδοχή της εν λόγω απάντησης στις 3 Δεκεμβρίου 2010.

(4)

Την 1η Ιανουαρίου 2010 η SZP συγχωνεύθηκε με τον έτερο κρατικό σλοβακικό ασφαλιστικό φορέα υγείας Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s (εφεξής «VZP»). Από το 1998 έως και το 2005 τουλάχιστον, οι εν λόγω δύο κρατικές ανώνυμες εταιρείες λάμβαναν τα ασφαλιστικά χαρτοφυλάκια άλλων εταιρειών ασφάλισης υγείας.

(5)

Σε δύο συνεδριάσεις που πραγματοποιήθηκαν με τη συμμετοχή της Επιτροπής και της Dôvera στις 10 Οκτωβρίου 2010 και στις 15 Μαρτίου 2011 συζητήθηκαν το αντικείμενο της καταγγελίας και η λειτουργία του τομέα ασφάλισης υγείας στη Σλοβακία. Με έγγραφο της 15ης Ιουλίου 2011, η Dôvera διαβίβασε συμπληρωματικές πληροφορίες για τη φύση του τομέα ασφάλισης υγείας στη Σλοβακική Δημοκρατία και επέκτεινε τους ισχυρισμούς της καταγγελίας της στα ακόλουθα τρία νέα μέτρα που εικάζεται ότι τέθηκαν σε εφαρμογή υπέρ της SZP και της VZP: i) εξόφληση του χρέους της εταιρείας SZP από την κρατική εταιρεία Veritel'a.s. κατά την περίοδο 2004-2005 μέσω δύο πληρωμών ύψους 52,7 εκατ. ευρώ και 28 εκατ. ευρώ· ii) επιδότηση ύψους 7,6 εκατ. ευρώ που χορηγήθηκε το 2006 στην SZP από το Υπουργείο Υγείας και iii) κρατικά χρηματοδοτούμενη αύξηση κεφαλαίου ύψους 65,1 εκατ. ευρώ στη VZP την 1η Ιανουαρίου 2010. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή ζήτησε από τις σλοβακικές αρχές να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με την επεκταθείσα καταγγελία, συμπεριλαμβανομένων των νέων ισχυρισμών. Ύστερα από παράταση της προθεσμίας απόκρισης, οι σλοβακικές αρχές υπέβαλαν τις παρατηρήσεις τους με επιστολή της 11ης Νοεμβρίου 2011.

(6)

Κατόπιν συνάντησης με τις υπηρεσίες της Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2011, η Dôvera διαβίβασε περαιτέρω στοιχεία σχετικά με τη φύση του τομέα ασφάλισης υγείας με επιστολή της 16ης Ιανουαρίου 2012.

(7)

Με επιστολή της 2ας Ιουλίου 2013, η Επιτροπή κοινοποίησε στη Σλοβακική Δημοκρατία την απόφασή της να κινήσει την επίσημη διαδικασία έρευνας που προβλέπεται στο άρθρο 108 παράγραφος 2 της Συνθήκης (εφεξής η «απόφαση κίνησης της διαδικασίας»). Η απόφαση κίνησης της διαδικασίας δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (2), συνοδευόμενη από πρόσκληση προς τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους.

(8)

Με επιστολή της 24ης Ιουλίου 2013, οι σλοβακικές αρχές ζήτησαν παράταση της προθεσμίας υποβολής των παρατηρήσεών τους σχετικά με την απόφαση κίνησης της διαδικασίας, την οποία και εκχώρησε η Επιτροπή με επιστολή της 30ής Ιουλίου 2013. Η Σλοβακική Δημοκρατία υπέβαλε τις παρατηρήσεις της σχετικά με την απόφαση κίνησης της διαδικασίας με επιστολή της 27ης Αυγούστου 2013.

(9)

Η Επιτροπή έλαβε παρατηρήσεις σχετικά με την απόφαση κίνησης της διαδικασίας από τα ακόλουθα πέντε τρίτα μέρη: από το Ινστιτούτο Οικονομικών και Κοινωνικών Μεταρρυθμίσεων (INEKO) με επιστολή της 15ης Οκτωβρίου 2013· από την Union zdravotná poisťovňa, a.s. (Ένωση ασφάλισης υγείας) με επιστολή της 25ης Οκτωβρίου 2013· από το Ινστιτούτο Πολιτικής για την Υγεία (Health Policy Institute, «HPI») με επιστολή της 28ης Οκτωβρίου 2013· από τη Združenie zdravotných poisťovní SR («ZZP», Ένωση Εταιρειών Ασφάλισης Υγείας στη Σλοβακία) με επιστολή της 28ης Οκτωβρίου 2013, και από την Dôvera με επιστολή της 11ης Νοεμβρίου 2013.

(10)

Οι ανωτέρω παρατηρήσεις διαβιβάστηκαν στις σλοβακικές αρχές με επιστολές της 20ής Νοεμβρίου και της 20ής Δεκεμβρίου 2013. Στις 20 Δεκεμβρίου 2013, οι σλοβακικές αρχές ζήτησαν παράταση της προθεσμίας απόκρισης στις εν λόγω παρατηρήσεις έως την 31η Ιανουαρίου 2014, την οποία και εκχώρησε η Επιτροπή την ίδια ημέρα. Με επιστολή της 29ης Ιανουαρίου 2014, η Σλοβακία απάντησε στις παρατηρήσεις που υπέβαλαν τα τρίτα μέρη σχετικά με την απόφαση κίνησης της διαδικασίας.

(11)

Στις 2 Απριλίου 2014 πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση με τη συμμετοχή των υπηρεσιών της Επιτροπής και των σλοβακικών αρχών.

(12)

Στις 11 Απριλίου 2014 και στις 25 Αυγούστου 2014 η Επιτροπή απέστειλε συμπληρωματικά αιτήματα παροχής πληροφοριών, στα οποία η Σλοβακία ανταποκρίθηκε, αντιστοίχως, με επιστολές της 15ης Μαΐου 2014 και 27ης Αυγούστου 2014.

2.   ΠΛΑΙΣΙΟ

2.1.   Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΣΛΟΒΑΚΙΑ

(13)

Το 1994 η Σλοβακία στράφηκε από ένα σύστημα ενιαίου κρατικού ασφαλιστικού φορέα σε ένα πλουραλιστικό μοντέλο, με τη συμμετοχή φορέων τόσο από τον δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα. Στο πλαίσιο μιας εκ βάθρων μεταρρύθμισης, η οποία αφορούσε τους νόμους αριθ. 581/2004 και αριθ. 580/2004 και τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2005 (η «μεταρρύθμιση του 2005»), τροποποιήθηκαν οι κανόνες σχετικά με την αναδιανομή των εισπραττόμενων εισφορών ασφάλισης υγείας και μεταβλήθηκε η νομική μορφή όλων των ασφαλιστικών εταιρειών (τόσο κρατικής όσο και ιδιωτικής ιδιοκτησίας) από ειδικής φύσεως (sui generis) νομικές οντότητες σε εταιρείες με περιορισμένη ευθύνη των μετόχων (δηλαδή σε κερδοσκοπικές ανώνυμες εταιρείες ιδιωτικού δικαίου). Συγκροτήθηκε δε ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή, η σλοβακική αρχή επιτήρησης της υγείας («HSA»), με σκοπό την έκδοση αδειών λειτουργίας και την επιτήρηση της συμμόρφωσης των ασφαλιστικών εταιρειών προς τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις. Κατ' ουσίαν, οι μεταρρυθμίσεις αυτές σχεδιάστηκαν με στόχο να συμβάλουν στη βελτίωση της αποδοτικής χρήσης των διαθέσιμων πόρων και στην αύξηση της ποιότητας της παρεχόμενης υγειονομικής περίθαλψης (3).

(14)

Στη Σλοβακία όλες οι εταιρείες ασφάλισης υγείας, τόσο δημόσιες όσο και ιδιωτικές, παρέχουν υποχρεωτική ασφάλιση υγείας στους κατοίκους της Σλοβακίας (4). Η δυνατότητα που προβλέπεται στον νόμο αριθ. 580/2004 για παροχή ατομικής ασφάλισης υγείας επιπλέον της δέσμης βασικών παροχών στο πλαίσιο της υποχρεωτικής ασφάλισης υγείας είναι εξαιρετικά περιορισμένη, λόγω των ολοκληρωμένων παροχών υγειονομικής περίθαλψης που καλύπτονται από το σύστημα υποχρεωτικής ασφάλισης. (5) Επιπλέον, το 2005 θεσπίστηκε με νομοθετική πράξη η δυνατότητα όλων των εταιρειών ασφάλισης υγείας να παρέχουν προαιρετική ασφάλιση υγείας στα άτομα που εξαιρούνται από το σύστημα υποχρεωτικής ασφάλισης υγείας (6).

(15)

Το 2007 με τον νόμο αριθ. 530/2007 τροποποιήθηκε ο νόμος αριθ. 581/2004 και απαγορεύτηκε στις ασφαλιστικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα υποχρεωτικής ασφάλισης υγείας να καταβάλλουν κέρδη υπό μορφή μερισμάτων από 1ης Ιανουαρίου 2008, επιβάλλοντας ως εκ τούτου την υποχρέωση επανεπένδυσης των πλεονασμάτων που προέκυπταν στο σλοβακικό σύστημα υγείας. Ως εκ τούτου, από τον Ιανουάριο του 2008 δεν επιτρεπόταν πλέον στις εταιρείες ασφάλισης υγείας να προβαίνουν σε διανομή κερδών. Ωστόσο, στις 26 Ιανουαρίου 2011 το Συνταγματικό Δικαστήριο της Σλοβακίας αποφάνθηκε ότι η απαγόρευση διανομής κερδών ήταν ασυμβίβαστη με διάφορες διατάξεις του σλοβακικού συντάγματος. Πέραν της εν λόγω δικαστικής απόφασης, οι σλοβακικές αρχές προέβησαν τον Ιούλιο του 2011 σε τροποποίηση του νόμου αριθ. 530/2007 με τον νόμο αριθ. 250/2011, ούτως ώστε να επιτραπεί εκ νέου στους ασφαλιστικούς φορείς υγείας η διανομή (προς τους μετόχους τους) των κερδών που προέκυπταν από τη δραστηριότητα της υποχρεωτικής ασφάλισης υγείας, με την επιφύλαξη ορισμένων προϋποθέσεων (7). Συνεπεία των εν λόγω νομοθετικών τροποποιήσεων, η Επιτροπή περάτωσε τον Δεκέμβριο του 2011 τη διαδικασία επί παραβάσει που είχε κινήσει αναφορικά με τον περιορισμό επί της διανομής και της καταβολής κερδών (8).

(16)

Στις 31 Οκτωβρίου 2012 οι σλοβακικές αρχές ενέκριναν σχέδιο προγράμματος για τη θέσπιση ενιαίου μη κερδοσκοπικού συστήματος υποχρεωτικής ασφάλισης υγείας στη Σλοβακική Δημοκρατία, το οποίο προβλεπόταν να τεθεί σε εφαρμογή είτε μέσω εκούσιων εξαγορών (έως την 1η Ιανουαρίου 2014) των ιδιωτικών εταιρειών ασφάλισης υγείας είτε μέσω της απαλλοτρίωσής τους (έως την 1η Ιουλίου 2014) και της ίδρυσης εν συνεχεία ενιαίας (κρατικής) εταιρείας ασφάλισης υγείας. (9) Ωστόσο, κατά τον χρόνο έκδοσης της παρούσας απόφασης, καμία από τις ενέργειες που προβλέπονταν στο προαναφερόμενο σχέδιο προγράμματος δεν είχε ακόμη υλοποιηθεί (10).

2.2.   ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΣΛΟΒΑΚΙΑ

(17)

Σύμφωνα με τη σλοβακική νομοθεσία, ως εταιρεία ασφάλισης υγείας νοείται κάθε ανώνυμη εταιρεία, η οποία έχει την καταστατική έδρα της στη Σλοβακική Δημοκρατία και σκοπό την παροχή υποχρεωτικής δημόσιας ασφάλισης υγείας με την επιφύλαξη της χορήγησης σχετικής έγκρισης από την αρχή επιτήρησης της υγείας.

(18)

Προκειμένου να αποκτήσουν δέσμη παροχών υποχρεωτικής ασφάλισης υγείας, οι κάτοικοι της Σλοβακίας δύνανται να επιλέξουν τη σύναψη συμβολαίου με έναν από τους ακόλουθους τρεις ασφαλιστικούς φορείς υγείας:

α)

την κρατική ανώνυμη εταιρεία VZP, η οποία ιδρύθηκε την 1η Ιουλίου 2005· δημιουργήθηκε από τον μετασχηματισμό της δημόσιας επιχείρησης VšZP, η οποία είχε συσταθεί δυνάμει του νόμου αριθ. 273/1994 της 1ης Νοεμβρίου 1994, ως η διάδοχη εταιρεία της εθνικής ασφαλιστικής εταιρείας (Národná poisťovňa) της υπηρεσίας διαχείρισης ταμείων ασφάλισης υγείας· η VZP συγχωνεύθηκε με την κρατική εταιρεία SZP την 1η Ιανουαρίου 2010 δυνάμει του νόμου αριθ. 533/2009 (για τον λόγο αυτό, η κοινή οντότητα αναφέρεται εφεξής, κατά περίπτωση, ως «SZP/VZP»)· μοναδικός μέτοχος της VZP είναι η Σλοβακική Δημοκρατία·

β)

την ιδιωτική ανώνυμη εταιρεία Dôvera (βασικός μέτοχος της οποίας είναι ο χρηματοπιστωτικός όμιλος της Κεντρικής Ευρώπης PENTA)· η Dôvera ιδρύθηκε την 1η Οκτωβρίου 2005 και συγχωνεύθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2009 με μια άλλη ιδιωτική σλοβακική εταιρεία ασφάλισης υγείας με την επωνυμία Apollo. Το 2010 η οντότητα που προέκυψε από την εν λόγω συγχώνευση αποτελούσε τη μεγαλύτερη ιδιωτική εταιρεία ασφάλισης υγείας στη Σλοβακία·

γ)

την ιδιωτική ανώνυμη εταιρεία Union zdravotná poisťovňa, η οποία ιδρύθηκε στις 9 Μαρτίου 2006 και είναι μέλος του ομίλου Achmea, γνωστού παλαιότερα ως Eureko, ο οποίος έχει την έδρα του στις Κάτω Χώρες.

(19)

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η εξέλιξη των μεριδίων που κατείχαν στην αγορά οι διάφορες εταιρείες οι οποίες παρείχαν υποχρεωτική ασφάλισης υγείας στη Σλοβακική Δημοκρατία κατά την περίοδο 2008-2013 (11):

Έτος

2008

2009

2010

2011

2012

2013 (12)

Εταιρείες

Αριθμός ασφαλισμένων (%)

VZP

55,4

55,0

66,74

65,79

64,4

64,09

SZP

13,6

12,0

2010: συγχώνευση της SZP με τη VZP

 

 

 

Apollo

8,4

10,0

2010: συγχώνευση της Apollo με την Dôvera

 

 

 

Dôvera

16,2

16,0

26,37

26,8

27,75

27,49

Union

6,4

7,0

6,89

7,41

7,85

8,42

(20)

Όλες οι εταιρείες ασφάλισης υγείας είναι ανώνυμες εταιρείες, ενώ οι κανονιστικές διατάξεις περί κυριότητας επιτρέπουν τη συμμετοχή μετόχων τόσο από τον δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα. Όλες οι εταιρείες ασφάλισης υγείας υποχρεούνται να πληρούν ορισμένα κριτήρια φερεγγυότητας. Δεδομένου ότι υπόκεινται σε αυστηρούς δημοσιονομικούς περιορισμούς, είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνες για τυχόν χρηματοδοτικά ελλείμματα. Ως ιδιωτικές ανώνυμες εταιρείες που ιδρύθηκαν βάσει των γενικών διατάξεων του εταιρικού δικαίου, οι εταιρείες ασφάλισης υγείας φαίνεται να διαχειρίζονται τις οικείες δραστηριότητες και δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης με αυτόνομο τρόπο.

(21)

Οι εταιρείες ασφάλισης υγείας μπορούν να είναι κερδοφόρες και αποκομίζουν πράγματι κέρδη (13). Τα έσοδα των ασφαλιστικών εταιρειών στη Σλοβακία προέρχονται από τις ασφαλιστικές εισφορές, τον κρατικό προϋπολογισμό (εισφορές εκ μέρους των οικονομικά ανενεργών προσώπων και επιδότηση για την κάλυψη αυξήσεων στις δαπάνες των υπηρεσιών υγείας), εισόδημα από ακίνητη περιουσία, δωρεές και άλλα εισοδήματα. Οι εταιρείες ασφάλισης υγείας μπορούν, για παράδειγμα, να αποκομίζουν κέρδη μέσω της βελτίωσης του συστήματος διαχείρισής τους και μέσω των διαπραγματεύσεων στις οποίες προβαίνουν κατά τη σύναψη συμβάσεων με παρόχους υγειονομικής περίθαλψης.

2.3.   ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΛΟΒΑΚΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

2.3.1.   Κοινωνικός σκοπός και δημόσιο συμφέρον

(22)

Στο πλαίσιο του σλοβακικού συστήματος υποχρεωτικής ασφάλισης υγείας επιδιώκεται ένας κοινωνικός σκοπός, ο οποίος έγκειται στη διασφάλιση της παροχής υγειονομικής περίθαλψης και της διατήρησης ενός βιώσιμου συστήματος ασφάλισης υγείας. Οι πολίτες έχουν δικαίωμα στην ασφάλιση υγείας και οι κάτοικοι Σλοβακίας υποχρεούνται να είναι ασφαλισμένοι (14). Το δικαίωμα στην παροχή δωρεάν υγειονομικής περίθαλψης στο πλαίσιο της ασφάλισης υγείας συνιστά συνταγματική υποχρέωση της Σλοβακικής Δημοκρατίας (15). Σύμφωνα με τις σλοβακικές αρχές, με την παροχή υποχρεωτικής ασφάλισης υγείας στη Σλοβακική Δημοκρατία, θεωρείται ότι οι εταιρείες ασφάλισης υγείας εκπληρώνουν τη συνταγματική υποχρέωση που υπέχει το κράτος, δηλαδή την παροχή ασφάλισης υγείας στους κατοίκους της Σλοβακίας μέσω της διαχείρισης του συστήματος υποχρεωτικής ασφάλισης υγείας στη Σλοβακία. Η Σλοβακική Δημοκρατία είναι εκ του νόμου επιφορτισμένη με το καθήκον χρηματοδότησης του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης και κάλυψης των ζημιών στον τομέα υγειονομικής περίθαλψης. (16) Δυνάμει του τμήματος 2 του νόμου αριθ. 580/2004 για την ασφάλιση υγείας, η παροχή δημόσιας υποχρεωτικής ασφάλισης υγείας συνιστά δραστηριότητα η οποία εμπίπτει στη σφαίρα του δημόσιου συμφέροντος και στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιείται διαχείριση δημόσιων πόρων.

2.3.2.   Υποχρεωτική υπαγωγή, άνευ περιορισμού ασφάλιση και καθορισμός ασφαλίστρων σε κοινή βάση

(23)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αριθ. 580/2004 και του νόμου αριθ. 581/2004, η συμμετοχή στο πρόγραμμα δημόσιας ασφάλισης υγείας του σλοβακικού κράτους είναι υποχρεωτική για την πλειονότητα του πληθυσμού στη Σλοβακική Δημοκρατία (17). Η υποχρεωτική ασφάλιση υγείας στη Σλοβακία καλύπτει επίσης πρόσωπα που ήταν ασφαλισμένα δυνάμει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 του Συμβουλίου (18) έως την 30ή Απριλίου 2010 και, από 1ης Μαΐου 2010, δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας (19).

(24)

Οι ασφαλισμένοι έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν την εταιρεία ασφάλισης υγείας της προτίμησής τους, καθώς και να αλλάζουν ασφαλιστική εταιρεία μία φορά ετησίως. Βάσει της υποχρέωσης άνευ περιορισμού ασφάλισης και καθορισμού ασφαλίστρων σε κοινή βάση, οι εταιρείες ασφάλισης υγείας στη Σλοβακία έχουν τη νομική υποχρέωση να κάνουν δεκτό στο ασφαλιστικό τους σύστημα κάθε κάτοικο Σλοβακίας που υποβάλλει σχετική αίτηση, υπό τον όρο ότι πληροί τις νομικές απαιτήσεις περί ασφάλισης υγείας στη Σλοβακία. Ειδικότερα, οι εταιρείες ασφάλισης υγείας δεν μπορούν να απορρίψουν την αίτηση ασφάλισης ενός προσώπου λόγω ηλικίας, κατάστασης υγείας ή κινδύνων εκδήλωσης ασθένειας (20) και οφείλουν να παρέχουν βασική ασφάλιση υγείας στην ίδια τιμή σε όλα τα πρόσωπα, ανεξαρτήτως των παραγόντων αυτών.

(25)

Κατά συνέπεια, το σλοβακικό σύστημα ασφάλισης υγείας περιλαμβάνει επίσης το νομικό πλαίσιο για τον ισότιμο καταμερισμό των κινδύνων μεταξύ των εταιρειών ασφάλισης υγείας μέσω ενός συστήματος αντισταθμίσεως ασφαλισμένων κινδύνων (RES). Δυνάμει του συστήματος RES (21), οι εταιρείες ασφάλισης υγείας που ασφαλίζουν πρόσωπα τα οποία συνδέονται με υψηλότερο κίνδυνο λαμβάνουν χρηματοδοτικούς πόρους από ασφαλιστικές εταιρείες των οποίων το χαρτοφυλάκιο συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο, δηλαδή μέσω της μηνιαίας και ετήσιας ανακατανομής των εισφορών και της διαχείρισης μεταβιβάσεων (22).

2.3.3.   Παροχές και εισφορές που συνδέονται με το εισόδημα

(26)

Η σλοβακική υποχρεωτική ασφάλιση υγείας βασίζεται σε σύστημα υποχρεωτικών εισφορών. Τα ποσοστά των εισφορών καθορίζονται από τον νόμο και είναι αναλογικά προς το εισόδημα του ασφαλισμένου (όπως στην περίπτωση του φόρου που επιβάλλεται επί του εισοδήματος), και δεν υπολογίζονται με βάση τον ασφαλισμένο κίνδυνο (όπως η ηλικία του ασφαλισμένου ή η κατάσταση της υγείας του). Οι εν λόγω εισφορές, τις οποίες οι σλοβακικές αρχές θεωρούν μέρος των δημόσιων πόρων, εισπράττονται από τα ακόλουθα πρόσωπα: 1) από εργαζόμενους και εργοδότες· 2) από αυτοαπασχολούμενους· 3) από εκούσια ανέργους· 4) από το κράτος (για τους «κρατικά ασφαλισμένους», δηλαδή την ομάδα των πλέον ανενεργών οικονομικά ατόμων)· και 5) από τους καταβάλλοντες μερίσματα.

(27)

Σε όλους τους ασφαλισμένους διασφαλίζεται το ίδιο βασικό επίπεδο παροχών («η δέσμη βασικών παροχών»). Δεν υπάρχει άμεση σύνδεση μεταξύ του ύψους των εισφορών που καταβάλλονται μέσω του συστήματος και των παροχών (23) που λαμβάνονται. Οι ιατρικές υπηρεσίες που καλύπτονται από την υποχρεωτική ασφάλιση υγείας παρέχονται ανεξαρτήτως των καταβαλλόμενων εισφορών από τον ασφαλισμένο.

(28)

Η δέσμη βασικών παροχών της υποχρεωτικής ασφάλισης υγείας καλύπτει σχεδόν το σύνολο των διαδικασιών παροχής υγειονομικής περίθαλψης που προβλέπονται στη Σλοβακική Δημοκρατία, το οποίο σημαίνει ότι μέσω της δέσμης αυτής παρέχεται ουσιαστικά πλήρης υγειονομική περίθαλψη. Επί του παρόντος, η δέσμη βασικών παροχών διασφαλίζει σε όλους το δικαίωμα δωρεάν υγειονομικής περίθαλψης, εξαιρουμένων ορισμένων μόνο θεραπευτικών αγωγών (π.χ. πλαστική χειρουργική), και τη μερική κάλυψη φαρμακευτικών αγωγών και θαλασσοθεραπειών, καθώς και επιλεγμένων υπηρεσιών που σχετίζονται με την υγειονομική περίθαλψη (π.χ. επισκέψεις στο τμήμα επειγόντων περιστατικών). Η δέσμη βασικών παροχών μπορεί να περιοριστεί ή να διευρυνθεί με την έκδοση κυβερνητικού διατάγματος (χωρίς κοινοβουλευτικές διαβουλεύσεις). Δεδομένου ότι το σλοβακικό σύνταγμα διασφαλίζει σε κάθε πολίτη την παροχή υγειονομικής περίθαλψης στο πλαίσιο του συστήματος υποχρεωτικής ασφάλισης υγείας υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τον νόμο, οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν μπορούν να επηρεάσουν το «καλάθι» των παροχών, το επίπεδο της ασφαλιστικής κάλυψης ή τα ασφάλιστρα για τη δέσμη βασικών παροχών, διότι όλα αυτά ορίζονται από τον νόμο.

(29)

Οι σλοβακικές εταιρείες ασφάλισης υγείας δύνανται να προσθέτουν στη δέσμη βασικών παροχών, και το πράττουν άλλωστε, διάφορα συμπληρωματικά δικαιώματα (παροχές) της επιλογής τους, τα οποία καλύπτουν υπηρεσίες που δεν περιλαμβάνονται στην εν λόγω δέσμη αλλά προσφέρονται δωρεάν από τους ασφαλιστικούς φορείς υγείας στους πελάτες τους στο πλαίσιο της ίδιας δέσμης υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης που παρέχονται βάσει της υποχρεωτικής ασφάλισης υγείας. Για παράδειγμα, από τα διαθέσιμα στοιχεία προκύπτει ότι οι εταιρείες ασφάλισης υγείας δύνανται να αποφασίζουν εάν θα προσφέρουν πρόσθετη κάλυψη ορισμένων συμπληρωματικών και προληπτικών θεραπειών στο πλαίσιο της ίδιας δέσμης υποχρεωτικής ασφάλισης υγείας. Οι εν λόγω συμπληρωματικές παροχές διαφοροποιούνται από τις ατομικές υπηρεσίες ασφάλισης υγείας που μπορεί να παρέχονται έναντι αντιτίμου.

2.3.4.   Επιλογή παρόχων και υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης

(30)

Στις εταιρείες ασφάλισης υγείας επιτρέπεται να επιλέγουν οι ίδιες τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης και να διαπραγματεύονται τις συμβάσεις που συνάπτουν με ιατρούς και μεμονωμένα νοσοκομειακά ιδρύματα. Ως εκ τούτου, οι εταιρείες ασφάλισης υγείας συνάπτουν συμβάσεις με μεμονωμένους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης· οι εν λόγω συμβάσεις συνάπτονται ανεξάρτητα η μία από την άλλη και ένας συγκεκριμένος πάροχος υγειονομικής περίθαλψης δύναται να συνάψει συμβάσεις με όλες ή με ορισμένες μόνο από τις εταιρείες ασφάλισης υγείας και αντιστρόφως. Οι εταιρείες ασφάλισης υγείας καλύπτουν υπηρεσίες που παρέχονται από παρόχους υγειονομικής περίθαλψης τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα.

(31)

Προκειμένου να εξασφαλίζεται η γεωγραφική προσβασιμότητα των υπηρεσιών υγείας, το κράτος έχει θεσπίσει την απαίτηση ελάχιστου δικτύου προκειμένου να επηρεάσει τον σχεδιασμό της ικανότητας εξυπηρέτησης. Στο πλαίσιο της παροχής υποχρεωτικής ασφάλισης υγείας, οι εταιρείες ασφάλισης υγείας υποχρεούνται από τον νόμο να συνάπτουν συμβάσεις με ελάχιστο δίκτυο νοσοκομειακών ιδρυμάτων. Κάθε εταιρεία ασφάλισης υγείας δημιουργεί το δικό της δίκτυο και βελτιώνει το ελάχιστο δίκτυο με τη σύναψη επιλεκτικών συμβάσεων με επιπλέον νοσοκομειακά ιδρύματα και άλλους παρόχους υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης. Κατά συνέπεια, οι υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης που παρέχονται από τα εν λόγω νοσοκομειακά ιδρύματα ή/και από άλλους παρόχους υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και συμπεριλαμβάνονται στην ασφαλιστική κάλυψη της υποχρεωτικής ασφάλισης υγείας καλύπτονται από τον ασφαλιστικό φορέα υγείας προς όφελος των ασφαλισμένων. Οι εταιρείες ασφάλισης υγείας διαθέτουν έναν ορισμένο βαθμό διακριτικής ευχέρειας κατά τις διαπραγματεύσεις που διεξάγουν με τα νοσοκομειακά ιδρύματα όσον αφορά την τιμή και την ποιότητα των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης που παρέχονται στους ασφαλισμένους.

2.3.5.   Κανονιστικό πλαίσιο

(32)

Το σύστημα υποχρεωτικής ασφάλισης υγείας στη Σλοβακική Δημοκρατία ρυθμίζεται από τις διατάξεις ειδικών κανονισμών (24). Όλες οι εταιρείες ασφάλισης υγείας που παρέχουν υποχρεωτική ασφάλιση υγείας έχουν, εκ του νόμου, την ίδια νομική μορφή, τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις. Κάθε εταιρεία ασφάλισης υγείας πρέπει να ιδρύεται με σκοπό την παροχή δημόσιας ασφάλισης υγείας και δεν πρέπει να ασκεί άλλες δραστηριότητες από εκείνες που απαριθμούνται στο τμήμα 6 του νόμου αριθ. 581/2004. Οι δραστηριότητες των εταιρειών ασφάλισης υγείας που διαχειρίζονται το σύστημα υποχρεωτικής ασφάλισης υγείας τελούν υπό πλήρη κρατικό έλεγχο, ο οποίος ασκείται ειδικότερα μέσω της ρυθμιστικής αρχής, ήτοι της HSA, η οποία επιτελεί καθήκοντα παρακολούθησης και εποπτείας στο πλαίσιο του συστήματος υγείας. Η HSA παρακολουθεί κατά πόσον οι εταιρείες ασφάλισης υγείας και οι πάροχοι υγειονομικών υπηρεσιών συμμορφώνονται προς το εν λόγω νομοθετικό πλαίσιο και παρεμβαίνει σε περιπτώσεις παραβίασης των σχετικών διατάξεων.

3.   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΑΧΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

(33)

Στην παρούσα απόφαση εξετάζονται τα ακόλουθα έξι μέτρα (εφεξής αναφέρονται συλλογικά ως «τα επίμαχα μέτρα») (25):

3.1.   Η ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΟΥ 2006 ΣΤΗΝ SZP

(34)

Με επιστολή της 2ας Απριλίου 2007, η ιδιωτική εταιρεία ασφάλισης υγείας Dôvera υπέβαλε στην Επιτροπή καταγγελία σχετικά με εισφορά κεφαλαίου ύψους 450 εκατ. σλοβακικών κορονών («SKK») (περίπου 15 εκατ. ευρώ) από τη Σλοβακική Δημοκρατία προς την κρατική εταιρεία SZP, η οποία πραγματοποιήθηκε σε τρεις δόσεις κατά την περίοδο μεταξύ της 28ης Νοεμβρίου 2005 και της 18ης Ιανουαρίου 2006.

(35)

Η εν λόγω εισφορά κεφαλαίου συνδέθηκε με τη μεταρρύθμιση του τομέα υγειονομικής περίθαλψης και με τη μεταρρύθμιση του τομέα ασφάλισης υγείας της περιόδου 2004-2005 στη Σλοβακική Δημοκρατία. Στην πραγματικότητα, κατά τον χρόνο ίδρυσής της με τη νομική μορφή ανώνυμης εταιρείας το 2005, η SZP, ως νόμιμος διάδοχος ενός δημόσιου οργανισμού (26), υποχρεούνταν βάσει του νόμου να αναλάβει τόσο τα περιουσιακά στοιχεία του προηγούμενου ασφαλιστικού φορέα όσο και τις υποχρεώσεις του που είχαν προκύψει πριν από το 2005, το ύψος των οποίων δεν εξασφάλιζε επαρκές επίπεδο φερεγγυότητας, όπως αυτό οριζόταν βάσει των απαιτήσεων του τμήματος 14 σημείο 1 του νόμου για τις εταιρείες ασφάλισης υγείας (νόμος αριθ. 581/2004). Την 31η Δεκεμβρίου 2005 οι υποχρεώσεις αυτές ανέρχονταν στο ποσό των 467,765 εκατ. SKK (περίπου 15,5 εκατ. ευρώ).

3.2.   Η ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΤΗΣ SZP ΑΠΟ ΤΗ VERITEL

(36)

Η Veriteľ ιδρύθηκε το 2003 ως νέος κρατικός οργανισμός για την εξυγίανση του χρέους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης (27) και της ανατέθηκε από τη σλοβακική κυβέρνηση το καθήκον υλοποίησης ενός προγράμματος για την ελάφρυνση των χρεών των φορέων υγειονομικής περίθαλψης και των εταιρειών ασφάλισης υγείας πριν από την αναδιοργάνωση όλων των υφιστάμενων ασφαλιστικών ταμείων υγείας με τη μορφή ανωνύμων εταιρειών έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2005. Η διαδικασία ελάφρυνσης του χρέους πραγματοποιήθηκε βάσει ψηφισμάτων της σλοβακικής κυβέρνησης.

(37)

Κατά την περίοδο 2003-2005 η Veriteľ προέβη σε διακανονισμό χρέους στον τομέα της υγείας το οποίο υπερέβαινε το 1,1 δισεκατ. ευρώ σε λογιστική αξία έναντι 644 εκατ. ευρώ σε μετρητά. Δεδομένου ότι το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι επρόκειτο για την τελευταία διάσωση του συστήματος υγείας, ο οργανισμός Veriteľ καταργήθηκε το 2006 (28).

(38)

Η καταγγέλλουσα ισχυρίζεται ότι η εξόφληση εκ μέρους της Veriteľ χρέους 52,7 εκατ. SKK της SZP, το οποίο ήταν υψηλότερο από το ποσό που είχε λάβει η ίδια η καταγγέλλουσα (29), υποδηλώνει αδικαιολόγητη διακριτική μεταχείριση κατά τη διαδικασία εξόφλησης του χρέους. Ωστόσο, ο κύριος προβληματισμός της καταγγέλλουσας έγκειται στο γεγονός ότι, επιπλέον, η Veriteľ προέβη, στις 30 Νοεμβρίου 2005 (επομένως μετά τον μετασχηματισμό), σε περαιτέρω εξόφληση χρέους, ύψους περίπου 28 εκατ. ευρώ, που όφειλε η SZP στον ειδικό λογαριασμό ανακατανομής ασφαλίστρων. Η εν λόγω εξόφληση εκτελέστηκε μέσω της παραχώρησης των απαιτήσεων καταβολής ασφαλίστρων και τόκων από τη SZP στη Veritel. Η SZP παραχώρησε στη Veritel απαιτήσεις καταβολής ασφαλίστρων και τόκων ύψους περίπου 929 εκατ. SKK (εκ των οποίων περίπου 343 εκατ. SKK σε τόκους). Η Veritel προσέφερε, με τη σειρά της, σε αντάλλαγμα στην SZP το ποσό των 840 εκατ. SKK (περίπου 28 εκατ. ευρώ) συμψηφίζοντας το χρέος της στον ειδικό λογαριασμό ανακατανομής ασφαλίστρων (30).

3.3.   Η ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ SZP

(39)

Κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2006 το Υπουργείο Υγείας χορήγησε στην SZP μία ακόμη επιδότηση, χρησιμοποιώντας μέρος του υπολοίπου ρευστοποίησης της Veriteľ, η λύση της οποίας έλαβε χώρα τον Ιούλιο του 2006. Σύμφωνα με την καταγγέλλουσα, το ποσό της επιδότησης ανήλθε περίπου σε 7,6 εκατ. ευρώ.

(40)

Η καταγγέλλουσα ισχυρίζεται ότι η εν λόγω επιδότηση χορηγήθηκε για τον διακανονισμό υποχρεώσεων της SZP έναντι των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης που χρονολογούνταν πριν από το 2005, παρότι δεν ήταν σαφές κατά πόσον το χρέος αυτό εξακολουθούσε να υφίσταται κατά τη χρονική στιγμή χορήγησης της επιδότησης.

(41)

Κατά την άποψη, ωστόσο, των σλοβακικών αρχών, οι χρηματοδοτικοί πόροι που αντλήθηκαν από το υπόλοιπο της ρευστοποίησης της Veriteľ δεν χορηγήθηκαν στην SZP, αλλά σε ιατρικές εγκαταστάσεις, οι οποίες ανήκαν εκείνη την περίοδο στο κράτος, για την πληρωμή των υποχρεώσεών τους (δηλαδή τις εισφορές ασφάλισης υγείας για τους εργαζομένους τους) στην SZP. Κατά συνέπεια, ο εν λόγω διακανονισμός δεν εμπεριείχε, σύμφωνα με τις σλοβακικές αρχές, στοιχεία επιδότησης, αλλά επρόκειτο για κανονική εξόφληση μη αμφισβητούμενων υποχρεώσεων εκ μέρους του κράτους, ήτοι οφειλόμενων ασφαλίστρων υγείας.

3.4.   Η ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΟΥ 2010 ΣΤΗ VZP

(42)

Την 1η Ιανουαρίου 2010 η Σλοβακική Δημοκρατία προέβη, μέσω του Υπουργείου Υγείας, σε αύξηση του εγγεγραμμένου μετοχικού κεφαλαίου της στη VZP. Η εν λόγω αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ανήλθε περίπου σε 65,1 εκατ. ευρώ.

(43)

Σύμφωνα με την καταγγέλλουσα, δεδομένου ότι η VZP βρισκόταν στα πρόθυρα πτώχευσης, φαίνεται ότι το κράτος ενήργησε κατά τον τρόπο αυτό προκειμένου να μειωθεί το έλλειμμα εσόδων που παρουσίαζε η VZP. Η καταγγέλλουσα υποστηρίζει επίσης ότι το κράτος δεν προσέβλεπε σε καμία περίπτωση στην απόδοση της επένδυσής του εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, λαμβανομένου ιδίως υπόψη του γεγονότος ότι η Σλοβακία είχε μόλις θεσπίσει νόμο δυνάμει του οποίου απαγορευόταν στις εταιρείες ασφάλισης υγείας να διανέμουν τα κέρδη τους.

(44)

Κατά την άποψη των σλοβακικών αρχών, η εν λόγω αύξηση κεφαλαίου του 2010 στη VZP πραγματοποιήθηκε με σκοπό την εξουδετέρωση των επιπτώσεων της χρηματοπιστωτικής κρίσης και την παροχή στήριξης στη VZP, ούτως ώστε η τελευταία να αντεπεξέλθει στις πιέσεις για αύξηση του επιπέδου του συνολικού χρέους της με την αυξανόμενη ζήτηση παροχής υγειονομικής περίθαλψης.

3.5.   ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (RES)

(45)

Κατά την προκαταρκτική αξιολόγηση που διενήργησε, η Επιτροπή διαπίστωσε επίσης ότι η χρηματοδότηση των εταιρειών ασφάλισης υγείας στη Σλοβακική Δημοκρατία περιλαμβάνει μηχανισμό συγκέντρωσης και προσαρμογής των κινδύνων, το λεγόμενο σύστημα αντισταθμίσεως ασφαλισμένων κινδύνων (RES).

(46)

Το σύστημα RES (31) εφαρμόζεται πλήρως σε όλες τις εταιρείες ασφάλισης υγείας που παρέχουν υποχρεωτική ασφάλιση υγείας στη Σλοβακική Δημοκρατία. Μολονότι οι εταιρείες ασφάλισης υγείας εισπράττουν τις εισφορές υποχρεωτικής ασφάλισης υγείας απευθείας από τους εργοδότες, τους αυτοαπασχολούμενους, τους αυτοασφαλιζόμενους (εκούσια ανέργους), το κράτος και τους καταβάλλοντες μερίσματα, η κατανομή των εσόδων και των δαπανών δεν είναι ισομερής μεταξύ των εν λόγω εταιρειών λόγω της διαφορετικής δομής των ασφαλισμένων σε καθεμία από αυτές. Προκειμένου να μετριαστεί η οικονομική επιβάρυνση των εταιρειών ασφάλισης υγείας με χαρτοφυλάκιο υψηλότερου κινδύνου και να μειωθούν οι πιθανότητες για επιλογή κινδύνων, οι εισφορές ανακατανέμονται μεταξύ των εταιρειών ασφάλισης υγείας που χρησιμοποιούν το σύστημα RES, μέσω μιας μεθόδου υπολογισμού που έχει σχεδιαστεί από την HSA. (32) Οι παράμετροι που εφαρμόζονται στο πλαίσιο του συστήματος RES είναι η ηλικία, το φύλο και, από το 2010 και εξής, η κατάσταση οικονομικής δραστηριότητας του ασφαλισμένου.

(47)

Οι σλοβακικές αρχές εκτιμούν ότι το σύστημα RES δεν συνιστά μορφή κρατικής ενίσχυσης αλλά ότι πρόκειται για περίπτωση συμψηφισμού των ταμείων σύμφωνα με τα εφαρμοστέα κριτήρια του συστήματος RES για τους ασφαλισμένους, ότι πρόκειται δηλαδή για την τήρηση της αρχής της αλληλεγγύης μεταξύ των ασφαλισμένων και δεν τίθεται, επομένως, ζήτημα κρατικής ενίσχυσης.

3.6.   ΟΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΣΤΗΝ SZP ΚΑΙ ΤΗ VZP

(48)

Ένα άλλο μέτρο για το οποίο έλαβε γνώση η Επιτροπή κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής αξιολόγησης που διενήργησε είναι η πραγματοποίηση διαφόρων απευθείας μεταβιβάσεων, μέσω κρατικής παρέμβασης, χαρτοφυλακίων στην SZP και τη VZP από άλλες εταιρείες ασφάλισης υγείας (ιδίως από την εταιρεία Družstevná zdravotná poisťovňa προς τη VZP και από την εταιρεία Európská zdravotná poisťovňa προς την SZP) που είχαν τεθεί εν τω μεταξύ υπό καθεστώς εκκαθάρισης.

(49)

Σύμφωνα με την Dôvera, το χαρτοφυλάκιο της EZP μεταβιβάστηκε απευθείας στην SZP, παρότι υπήρχαν και άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς στην αγορά, ενώ οι περιορισμοί και οι όροι της μεταβίβασης δεν ήταν σαφείς.

(50)

Η Σλοβακική Δημοκρατία προβάλλει το επιχείρημα ότι η απόφαση της HSA για τη μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου της EZP στην SZP χωρίς αντίτιμο συνάδει με τις διατάξεις του νόμου αριθ. 581/2004, με σεβασμό παράλληλα του δικαιώματος του ασφαλισμένου να επιλέξει την εταιρεία ασφάλισης υγείας της προτίμησής του. Η Σλοβακία ισχυρίζεται ότι άλλες ασφαλιστικές εταιρείες εκδήλωσαν μεν ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο, πλην όμως υπό όρους οι οποίοι θα είχαν ως συνέπεια τη δυσανάλογη παράταση της διαδικασίας εκκαθάρισης. Κατά την άποψη, επιπλέον, των σλοβακικών αρχών, εφόσον η μεταβίβαση των χαρτοφυλακίων αφορούσε το σύνολο τόσο των απαιτήσεων όσο και των υποχρεώσεων των εταιρειών που είχαν τεθεί σε καθεστώς εκκαθάρισης, δεν χορηγήθηκε στους αποδέκτες, δηλαδή στη VZP και τη SZP, κανένα πλεονέκτημα.

4.   ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

(51)

Στην απόφαση κίνησης της διαδικασίας που εξέδωσε, η Επιτροπή εξέφρασε αμφιβολίες όσον αφορά τον καθορισμό της οικονομικής ή μη φύσης της συγκεκριμένης δραστηριότητας και επισήμανε ότι, βάσει των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζει η υπόθεση, οι SZP/VZP και οι άλλες εταιρείες που προσφέρουν υπηρεσίες ασφάλισης υγείας στο πλαίσιο του συστήματος υποχρεωτικής ασφάλισης υγείας στη Σλοβακική Δημοκρατία ενδέχεται να επιδόθηκαν από 1ης Ιανουαρίου 2005 στην άσκηση οικονομικής δραστηριότητας. Η Επιτροπή έκρινε ότι το μείγμα οικονομικών και μη οικονομικών χαρακτηριστικών του σλοβακικού συστήματος υποχρεωτικής ασφάλισης υγείας καθιστά αναγκαία την εις βάθος ανάλυση των διαφόρων στοιχείων και της αντίστοιχης σημασίας τους στο πλαίσιο του καθεστώτος, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η δραστηριότητα του συστήματος υποχρεωτικής ασφάλισης υγείας με τον συγκεκριμένο τρόπο οργάνωσης και άσκησής της στη Σλοβακία πρέπει να θεωρηθεί οικονομική (από την 1η Ιανουαρίου 2005) ή μη οικονομική.

(52)

Η Επιτροπή επισήμανε επίσης ότι, σε περίπτωση που η δραστηριότητα έπρεπε να θεωρηθεί οικονομική, δεν είχε στη διάθεσή της αρκετά στοιχεία ώστε να αποφανθεί κατά πόσον τα υπό εξέταση μέτρα παρέχουν στις SZP/VZP επιλεκτικό πλεονέκτημα.

(53)

Αφού κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν ήταν, συνεπώς, σε θέση να αποκλείσει την ύπαρξη κρατικής ενίσχυσης στο συγκεκριμένο στάδιο, λόγω έλλειψης συγκεκριμένων επιχειρημάτων ή σαφών ενδείξεων ως προς το συμβιβάσιμο με την εσωτερική αγορά, η Επιτροπή διατύπωσε επίσης αμφιβολίες σχετικά με το κατά πόσον τα εν λόγω μέτρα θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν συμβιβάσιμα με την εσωτερική αγορά κατά την έννοια του άρθρου 106 παράγραφος 2 ή του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της Συνθήκης, στην περίπτωση που κατέληγε στο συμπέρασμα ότι τα εν λόγω μέτρα θεωρούνταν κρατική ενίσχυση.

(54)

Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή επισήμανε ότι το τελικό συμπέρασμα σχετικά με το κατά πόσον η δραστηριότητα της παροχής υποχρεωτικής ασφάλισης υγείας στη Σλοβακική Δημοκρατία είναι πράγματι οικονομική ή μη, κατά πόσον τα κρατικά μέτρα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις ώστε να θεωρηθούν κρατική ενίσχυση και, εάν ναι, κατά πόσον είναι συμβιβάσιμα με την εσωτερική αγορά μπορεί να συναχθεί μόνο στο πλαίσιο τελικής απόφασης, η οποία πρέπει να εκδοθεί μετά την ολοκλήρωση της επίσημης διαδικασίας, αφού συγκεντρωθούν και εξεταστούν εις βάθος όλα τα διαθέσιμα στοιχεία (περιλαμβανομένων των συμπληρωματικών παρατηρήσεων του κράτους μέλους και των τρίτων μερών).

5.   ΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

(55)

Η Επιτροπή έλαβε τις ακόλουθες παρατηρήσεις από τα ενδιαφερόμενα μέρη, οι οποίες συνοψίζονται κατωτέρω:

5.1.   DOVERA

(56)

Στην απάντησή της σχετικά με την απόφαση κίνησης της διαδικασίας, η καταγγέλλουσα εταιρεία Dôvera υπέβαλε συμπληρωματικά στοιχεία σχετικά με το σύστημα ασφάλισης υγείας, καθώς και συμπληρωματικά επιχειρήματα, ιδίως προς επίρρωση της άποψής της ότι οι SZP/VZP συνιστούν επιχειρήσεις που υπόκεινται στο δίκαιο του ανταγωνισμού και επωφελήθηκαν από μη συμβιβάσιμη κρατική ενίσχυση.

(57)

Η Dôvera επισημαίνει ότι οι SZP/VZP ανταγωνίζονται με τις ιδιωτικές εταιρείες ασφάλισης υγείας, οι οποίες προσφέρουν μεν τις ίδιες υπηρεσίες αλλά είναι κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και επικαλείται εν προκειμένω τόσο τις παρατηρήσεις που είχε υποβάλει σε προγενέστερο στάδιο σχετικά με την οικονομική φύση της δραστηριότητας όσο και την πρόσφατη νομολογία του Δικαστηρίου. (33) Στο πλαίσιο αυτό, η Dôvera ισχυρίζεται ότι αρκετά στοιχεία που διαβίβασε η Σλοβακική Δημοκρατία και περιλαμβάνονται στην απόφαση κίνησης της διαδικασίας ως στοιχεία που καταδεικνύουν τη μη οικονομική δραστηριότητα των VZP/SZP δεν ευσταθούν. Κατά την άποψη της Dôvera, η μεταρρύθμιση της περιόδου 2004-2005 αποσκοπούσε στη δημιουργία ανταγωνιστικής αγοράς, στόχος που αναγνωρίστηκε και επιβεβαιώθηκε από το σλοβακικό δικαστικό σώμα (δηλαδή από το Συνταγματικό Δικαστήριο της Σλοβακίας), καθώς και από τις ίδιες τις σλοβακικές αρχές. Στο ίδιο πλαίσιο, η Dôvera επισημαίνει επίσης το γεγονός ότι οι ασφαλιστικοί φορείς ανταγωνίζονται μεταξύ τους για τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης μέσω επιλεκτικής σύναψης συμβάσεων και διαπραγματεύσεων σχετικά με την τιμή και την ποιότητα των υπηρεσιών, ενώ αναφέρει επίσης τις εκστρατείες μάρκετινγκ που πραγματοποιούν οι εταιρείες ασφάλισης υγείας για τη διατήρηση της πελατείας τους και την προσέλκυση νέων πελατών. Η Dovera διαψεύδει επίσης τον ισχυρισμό περί του αποκλειστικά κοινωνικού χαρακτήρα του συστήματος, επικαλούμενη τη δυνατότητα των φορέων ασφάλισης υγείας να αποκομίζουν και να διανέμουν κέρδη, καθώς και την προθυμία ιδιωτών επενδυτών να επενδύσουν σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα υποχρεωτικής ασφάλισης υγείας της Σλοβακίας.

(58)

Η Dôvera παραπέμπει στις παρατηρήσεις που υπέβαλε στην Επιτροπή πριν από την έκδοση της απόφασης κίνησης της διαδικασίας και επισημαίνει περαιτέρω ότι όλα τα μέτρα τα οποία εξετάζονται στην εν λόγω απόφαση πρέπει να χαρακτηριστούν παράνομη ενίσχυση, διότι πληρούνται όλα τα άλλα κριτήρια του άρθρου 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης. Κατά την άποψή της, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι η Σλοβακική Δημοκρατία ενήργησε ως ιδιώτης επενδυτής στην οικονομία της αγοράς στο πλαίσιο της αύξησης του κεφαλαίου της SZP το 2006 και του κεφαλαίου της VZP το 2010. Η Dôvera προβάλλει επίσης το επιχείρημα ότι η Σλοβακική Δημοκρατία εισήγαγε διακρίσεις μεταξύ των SZP/VZP και των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών διά της ευνοϊκότερης μεταχείρισης της SZP στο πλαίσιο της διαδικασίας εξόφλησης του χρέους της κατά την περίοδο 2003-2005, καθώς και με την εισαγωγή δύο νέων παραμέτρων στο σύστημα RES το 2009 και το 2012. Όσον αφορά τη μεταβίβαση χαρτοφυλακίων, οι παρατηρήσεις της Dôvera επικεντρώνονται στο ασφαλιστικό χαρτοφυλάκιο της EZP, διότι δεν έχει στη διάθεσή της στοιχεία σχετικά με προγενέστερη μεταβίβαση χαρτοφυλακίου στη VZP. Ως προς το σημείο αυτό, αναφέρει ότι είναι πιθανόν οι σλοβακικές αρχές να παραπληροφόρησαν την Επιτροπή σχετικά με το εφαρμοστέο νομικό πλαίσιο για τη συγκεκριμένη μεταβίβαση χαρτοφυλακίου.

(59)

Τέλος, η Dôvera ισχυρίζεται ότι οι σλοβακικές αρχές δεν κατόρθωσαν να αποδείξουν ότι η παροχή υποχρεωτικής ασφάλισης υγείας συνιστά υπηρεσία γενικού συμφέροντος και αμφισβητεί, συνεπώς, τη βάση αυτή καθαυτή της ανάλυσης δυνάμει της νομολογίας Altmark  (34) και της δέσμης μέτρων ΥΓΟΣ της Επιτροπής.

5.2.   UNION ZDRAVOTNA POISTOVNA

(60)

Οι παρατηρήσεις σχετικά με την απόφαση κίνησης της διαδικασίας που υπέβαλε η Union zdravotná poisťovňa, η άλλη ιδιωτική ανταγωνίστρια εταιρεία των SZP/VZP, διαπνέονται εν γένει από το ίδιο πνεύμα με τις παρατηρήσεις που υπέβαλε η Dovera, καθώς η εταιρεία αυτή ισχυρίζεται ότι η SZP και η VZP συνιστούν επιχειρήσεις κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης. Η Union zdravotná poisťovňa επισημαίνει ότι τα πέντε από τα έξι μέτρα που περιγράφονται στη τμήμα 3 της παρούσας απόφασης πρέπει να χαρακτηριστούν κρατικές ενισχύσεις και ότι δεν είναι συμβιβάσιμα με την εσωτερική αγορά. Όσον αφορά το έκτο μέτρο, ήτοι το σύστημα RES, η Union zdravotná poisťovňa υποστηρίζει ότι θα μπορούσε δυνητικά να πληροί τις προϋποθέσεις της νομολογίας Altmark για την αντιστάθμιση δημόσιας υπηρεσίας ή ενδέχεται να είναι συμβιβάσιμο με την εσωτερική αγορά βάσει του άρθρου 106 παράγραφος 2 της Συνθήκης, πλην όμως απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση όσον αφορά τη δυνητική διακριτική προσέγγιση υπέρ του καθαρού αποδέκτη του συστήματος RES, δηλαδή των SZP/VZP.

5.3.   HPI, INEKO ΚΑΙ ZZP

(61)

Οι παρατηρήσεις σχετικά με την απόφαση κίνησης της διαδικασίας που υπέβαλαν τα άλλα τρία ενδιαφερόμενα μέρη, ήτοι το Ινστιτούτο Πολιτικής για την Υγεία (HPI), το Ινστιτούτο Οικονομικών και Κοινωνικών Μεταρρυθμίσεων (INEKO) και η ZZP, συντάσσονται κατά μείζονα λόγο με τη θέση της καταγγέλλουσας εταιρείας Dôvera και της Union zdravotná poisťovňa, σύμφωνα με την οποία η δραστηριότητα είναι οικονομική και τα μέτρα συνεπάγονται τη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης με την παροχή επιλεκτικού πλεονεκτήματος στις SZP/VZP, επισημαίνοντας την πεποίθησή τους ότι οι ασφαλιστικοί φορείς υγείας δραστηριοποιούνται σε ανταγωνιστικό περιβάλλον (με τη χρήση διαφορετικών μέσων για την προσέλκυση πελατών) και διατυπώνοντας τον ισχυρισμό ότι το κράτος επέδειξε διακριτική μεταχείριση υπέρ των οικείων κρατικών εταιρειών ασφάλισης υγείας.

6.   ΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΛΟΒΑΚΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

(62)

Η Σλοβακική Δημοκρατία διαβίβασε τις παρατηρήσεις της σχετικά με την απόφαση κίνησης της διαδικασίας και υπέβαλε σχόλια σχετικά με τις παρατηρήσεις των τρίτων μερών.

(63)

Οι σλοβακικές αρχές περιέλαβαν στις παρατηρήσεις τους διευκρινίσεις και συμπληρωματικά επιχειρήματα προς επίρρωση της θέσης τους σύμφωνα με την οποία το σύστημα υποχρεωτικής ασφάλισης υγείας δεν υπόκειται σε κανόνες ανταγωνισμού, διότι δεν συνιστά οικονομική δραστηριότητα. Ισχυρίζονται ότι η υποχρεωτική ασφάλιση υγείας στη Σλοβακία δεν μπορεί να χαρακτηριστεί οικονομική δραστηριότητα δυνάμει της πάγιας νομολογίας του Δικαστηρίου (35), ιδίως για τους ακόλουθους λόγους:

α)

Το σύστημα έχει κοινωνικό σκοπό.

β)

Το σύστημα βασίζεται στην αρχή της αλληλεγγύης, λαμβανομένων ιδίως υπόψη των ακόλουθων χαρακτηριστικών:

i)

υποχρεωτική εγγραφή για τους κατοίκους Σλοβακίας·

ii)

διασφάλιση του ίδιου ελάχιστου επιπέδου παροχών σε όλους τους ασφαλισμένους·

iii)

απουσία σύνδεσης μεταξύ των εισφορών και των παροχών σε ατομικό επίπεδο, δεδομένου ότι το ύψος των εισφορών καθορίζεται από τον νόμο (απουσία ανταγωνισμού όσον αφορά τις τιμές)·

iv)

αλληλεγγύη μεταξύ των ασφαλιστικών φορέων σε περίπτωση κινδύνου: το σύστημα RES και ο καθορισμός ασφαλίστρων σε κοινή βάση.

γ)

Υφίσταται λεπτομερές κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο υπόκειται σε κρατική εποπτεία: η νομική μορφή, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις όλων των εταιρειών ασφάλισης υγείας καθορίζονται από τον νόμο.

(64)

Η Σλοβακική Δημοκρατία αποδεικνύει το αβάσιμο της παραδοχής σύμφωνα με την οποία το σλοβακικό σύστημα υγείας μετατράπηκε σε εμπορικό σύστημα λόγω των νομοθετικών τροποποιήσεων του 2005 και ισχυρίζεται ότι το σύστημα ουδέποτε απώλεσε τον δημόσιο μη οικονομικό χαρακτήρα του. Εφιστά επίσης την προσοχή στο γεγονός ότι το σλοβακικό σύστημα ασφάλισης υγείας εντάσσεται στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης και επισημαίνει τις αρμοδιότητες των κρατών μελών δυνάμει του άρθρου 168 παράγραφος 7 της Συνθήκης όσον αφορά την οργάνωση και την παροχή υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης.

(65)

Οι σλοβακικές αρχές αναφέρουν περαιτέρω ότι η μεταρρύθμιση του τομέα της ασφάλισης υγείας δεν αντικατέστησε τη δημόσια ασφάλιση υγείας με την ιδιωτική ασφάλιση υγείας και δεν άνοιξε σε ιδιωτικούς ασφαλιστικούς φορείς την ασφαλιστική κάλυψη κινδύνων που σχετίζονται με την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση. Κατά την άποψη της Σλοβακίας, ο απώτερος σκοπός της μεταρρύθμισης του τομέα της υγείας συνίστατο στον καθορισμό συγκεκριμένων κανόνων για τη διαχείριση των χρηματοδοτικών πόρων που διατίθενται στον τομέα της υγείας, και η αναδιοργάνωση, έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2005, όλων των προϋπαρχόντων ταμείων ασφάλισης υγείας υπό τη μορφή ανώνυμων εταιρειών με σαφώς προσδιορισμένους λογιστικούς κανόνες φαινόταν να αποτελεί το κατάλληλο μέσο για τον καθορισμό των εν λόγω κανόνων. Οι σλοβακικές αρχές θεωρούν ότι όλοι οι ασφαλιστικοί φορείς υγείας στη Σλοβακία συμμετέχουν στη διαχείριση δημόσιων πόρων που τίθενται στη διάθεσή τους στο πλαίσιο του συστήματος δημόσιας ασφάλισης υγείας.

(66)

Σύμφωνα με τις σλοβακικές αρχές, το γεγονός ότι το σλοβακικό σύστημα υποχρεωτικής ασφάλισης υγείας επιτρέπει περιορισμένο βαθμό ανταγωνισμού όσον αφορά την ποιότητα θα μπορούσε να εκληφθεί ως στοιχείο που παρακινεί τις εταιρείες ασφάλισης υγείας να λειτουργούν σε οικονομικό επίπεδο σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής διαχείρισης, προς το συμφέρον της ορθής λειτουργίας του συστήματος, αλλά όχι ως στοιχείο που θα μπορούσε να επηρεάσει τη μη οικονομική φύση του συστήματος ασφάλισης υγείας συνολικά.

(67)

Οι σλοβακικές αρχές διευκρινίζουν επίσης ότι οι χρηματοδοτικοί πόροι που συσσωρεύονται και ανακατανέμονται εντός της δομής του σλοβακικού συστήματος δημόσιας ασφάλισης υγείας μέσω των εταιρειών ασφάλισης υγείας αποτελούν το άθροισμα των εισφορών δημόσιας ασφάλισης υγείας, οι οποίες είναι υποχρεωτικές βάσει του νόμου και συνιστούν, επομένως, μέρος των δημόσιων οικονομικών της Σλοβακίας. Ως εκ τούτου, όλες οι εταιρείες ασφάλισης υγείας είναι επιφορτισμένες με το καθήκον διαχείρισης δημόσιων πόρων που εισπράττονται από τους πολίτες κατ' εφαρμογή των συναφών νομικών διατάξεων με σκοπό τη χρήση τους για την κάλυψη της υγειονομικής περίθαλψης.

(68)

Προς περαιτέρω επίρρωση του ισχυρισμού τους, οι σλοβακικές αρχές υπενθυμίζουν επίσης το γεγονός ότι, ακόμη και μετά την άρση της απαγόρευσης διανομής κερδών το 2011, η τροποποίηση του νόμου αριθ. 250/2011 επέτρεπε στις εταιρείες ασφάλισης υγείας να αποκομίζουν κέρδη μόνο υπό σαφώς καθορισμένες προϋποθέσεις, οι οποίες ήταν οι εξής:

α)

θέσπιση φόρου επί των κερδών των εταιρειών ασφάλισης υγείας·

β)

υποχρεωτική χρήση των κερδών για τη δημιουργία αποθεματικού κεφαλαίου που δεν υπερβαίνει το 20 % του καταβεβλημένου εγγεγραμμένου κεφαλαίου της ασφαλιστικής εταιρείας (το αποθεματικό κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη ζημιών της εν λόγω ασφαλιστικής εταιρείας)·

γ)

υποχρεωτική δημιουργία τεχνικών αποθεμάτων για την κάλυψη των προβλεπόμενων παροχών υγειονομικής περίθαλψης σε ασφαλισμένους που περιλαμβάνονται σε καταλόγους αναμονής (κατά συνέπεια, οι εταιρείες ασφάλισης υγείας δεν μπορούν να αποκομίζουν κέρδη εις βάρος των πελατών τους συμπεριλαμβάνοντάς τους σε καταλόγους αναμονής αντί να καλύπτουν άμεσα τις δαπάνες για την υγειονομική τους περίθαλψη· το στοιχείο αυτό είναι ουσιαστικής σημασίας για τη συμμόρφωση προς τα γενικώς αποδεκτά λογιστικά πρότυπα στον κλάδο της δημόσιας ασφάλισης υγείας).

(69)

Εν προκειμένω, οι σλοβακικές αρχές διευκρίνισαν ότι, όταν η VZP παρουσίασε πλεόνασμα, δημιούργησε κεφάλαιο υγειονομικής περίθαλψης προκειμένου να καλύψει τη χρήση των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και να χρηματοδοτήσει ιδιαιτέρως δαπανηρές υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης που καλύπτονται από τη δημόσια ασφάλιση υγείας. Επιπλέον, κατά τα έτη στα οποία η VZP παρουσίασε πλεόνασμα, μέρος των κερδών της προστέθηκε επίσης στο υποχρεωτικό αποθεματικό κεφάλαιο το οποίο χρησιμοποιήθηκε στη συνέχεια για τη μείωση των συσσωρευμένων ζημιών. Επομένως, κατά την άποψη των σλοβακικών αρχών, ουδέποτε διανεμήθηκαν και καταβλήθηκαν σε μετόχους κέρδη που αποκομίστηκαν από οποιαδήποτε κρατική εταιρεία ασφάλισης υγείας.

(70)

Στο πλαίσιο αυτό, η Σλοβακική Δημοκρατία επισημαίνει επίσης έναν ακόμη περιορισμό επί των εταιρειών ασφάλισης υγείας ο οποίος αφορά το γεγονός ότι δύνανται να προβούν σε δανεισμό μόνο σύμφωνα με τον νόμο αριθ. 523/2004 για τους δημοσιονομικούς κανόνες της δημόσιας διοίκησης, με την επιφύλαξη προηγούμενης έγκρισης από την HSA.

(71)

Προς περαιτέρω επίρρωση του ισχυρισμού τους ότι η δραστηριότητα της υποχρεωτικής ασφάλισης υγείας δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των κανόνων ανταγωνισμού, οι σλοβακικές αρχές εφιστούν επίσης την προσοχή σε έρευνα που διενήργησε το 2009 το Αντιμονοπωλιακό Γραφείο της Σλοβακίας και από την οποία προέκυψε ότι οι δραστηριότητες των εταιρειών ασφάλισης υγείας ασκούνται στο πλαίσιο ενός συστήματος το οποίο χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό αλληλεγγύης και στο οποίο η υγειονομική περίθαλψη παρέχεται δωρεάν ενώ τα βασικά στοιχεία των εν λόγω δραστηριοτήτων ρυθμίζονται από το κράτος, και ότι, ως εκ τούτου, οι δραστηριότητες που ασκούν οι εταιρείες ασφάλισης υγείας κατά την παροχή δημόσιας ασφάλισης υγείας δεν μπορούν να χαρακτηριστούν οικονομική δραστηριότητα που ασκείται από επιχειρήσεις η οποία περιορίζει τον ανταγωνισμό. Κατά την άποψη, επομένως, του Αντιμονοπωλιακού Γραφείου, ο σλοβακικός νόμος περί ανταγωνισμού δεν εφαρμόζεται στις δραστηριότητες των εταιρειών ασφάλισης υγείας που ασκούνται κατά την παροχή δημόσιας ασφάλισης υγείας (36).

(72)

Οι σλοβακικές αρχές διευκρινίζουν επίσης ότι, το 2011 το Συνταγματικό Δικαστήριο αποφάνθηκε μεν ότι η απαγόρευση της διανομής κερδών από το 2007 και μετά ήταν αντισυνταγματική διότι συνιστούσε παραβίαση των σλοβακικών συνταγματικών δικαιωμάτων κυριότητας, αλλά δεν συμμεριζόταν την άποψη ότι ο νόμος για τις εταιρείες ασφάλισης υγείας περιόριζε τις αρχές της οικονομίας της αγοράς. Οι σλοβακικές αρχές επισημαίνουν ακόμη το γεγονός ότι το Συνταγματικό Δικαστήριο αποφάνθηκε επίσης εν προκειμένω ότι οι νομοθετικές διατάξεις σχετικά με την ασφάλιση υγείας που αποκλείουν ή περιορίζουν σε σημαντικό βαθμό τις επιπτώσεις των μέσων της οικονομίας της αγοράς και περιορίζουν, συνεπώς, τον ανταγωνισμό είναι συνταγματικά αποδεκτές.

(73)

Πέραν του ισχυρισμού τους ότι η δραστηριότητα υποχρεωτικής ασφάλισης υγείας στη Σλοβακία δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των κανόνων ανταγωνισμού, οι σλοβακικές αρχές υποστηρίζουν ότι τα μέτρα δεν πληρούν τα υπόλοιπα κριτήρια περί κρατικών ενισχύσεων δυνάμει του άρθρου 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης. Στο πλαίσιο αυτό, ισχυρίζονται ότι οι εισφορές κεφαλαίου του 2006 και του 2009 δεν συνιστούσαν κρατική ενίσχυση, διότι τηρούσαν την αρχή του ιδιώτη επενδυτή στην οικονομία της αγοράς. Διαψεύδουν περαιτέρω τον ισχυρισμό περί αδικαιολόγητης διακριτικής μεταχείρισης κατά τη διαδικασία εξόφλησης του χρέους από τη Veriteľ και υποστηρίζουν ότι δεν χορηγήθηκε επιδότηση στη VZP το 2006, αλλά ότι η εν λόγω πράξη συνιστούσε κανονική πληρωμή υφιστάμενων μη αμφισβητούμενων υποχρεώσεων από το κράτος. Οι σλοβακικές αρχές παρέχουν περαιτέρω αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τις μεταβιβάσεις χαρτοφυλακίων από την DZP στη VZP και από την EZP στην SZP και ισχυρίζονται ότι ούτε οι εν λόγω μεταβιβάσεις παρείχαν στις SZP/VZP επιλεκτικό πλεονέκτημα κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης. Τέλος, παρέχουν επίσης περαιτέρω στοιχεία σχετικά με το σύστημα RES, αποσαφηνίζοντας ειδικότερα τον τρόπο αναδιανομής των εισφορών (σε μηνιαία και ετήσια βάση) κατά τα έτη από το 2006 έως το 2012, και ισχυρίζονται ότι ούτε το συγκεκριμένο μέτρο συνιστά κρατική ενίσχυση, δεδομένου ότι αντισταθμίζει τους κινδύνους που περιλαμβάνονται στο σύστημα λόγω της εφαρμογής ενιαίων ποσοστών εισφορών για όλες τις ομάδες ασφαλισμένων οι οποίες ενέχουν διαφορετικούς βαθμούς κινδύνου.

(74)

Το μεγαλύτερο μέρος των παρατηρήσεων των σλοβακικών αρχών επί της απόφασης κίνησης της διαδικασίας έχει ως στόχο την υπεράσπιση της θέσης τους σύμφωνα με την οποία, λόγω της απουσίας οικονομικής δραστηριότητας, οι SZP/VZP δεν συνιστούν επιχειρήσεις και τα μέτρα συνάδουν με την αρχή του ιδιώτη επενδυτή στην οικονομία της αγοράς, δεν παρέχουν πλεονέκτημα στις SZP/VZP και, επομένως, δεν εμπεριέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης. Κατά συνέπεια, δεν έκριναν αναγκαία τη διατύπωση ισχυρισμών περί του συμβιβάσιμου των εικαζόμενων μέτρων κρατικής ενίσχυσης.

7.   ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

(75)

Το άρθρο 107 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ ορίζει ότι «ενισχύσεις που χορηγούνται υπό οποιαδήποτε μορφή από τα κράτη ή με κρατικούς πόρους και που νοθεύουν ή που απειλούν να νοθεύσουν τον ανταγωνισμό διά της ευνοϊκής μεταχειρίσεως ορισμένων επιχειρήσεων ή ορισμένων κλάδων παραγωγής είναι ασυμβίβαστες με την κοινή αγορά, κατά το μέτρο που επηρεάζουν τις μεταξύ κρατών μελών συναλλαγές […]».

(76)

Σύμφωνα με την εν λόγω διάταξη, οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις ισχύουν μόνο σε περίπτωση που ο δικαιούχος του μέτρου είναι «επιχείρηση». Κατά πάγια νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως επιχείρηση για τους σκοπούς του άρθρου 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης νοείται κάθε φορέας που ασκεί οικονομική δραστηριότητα, ανεξαρτήτως του νομικού καθεστώτος και του τρόπου χρηματοδοτήσεώς του (37). Συνεπώς, ο χαρακτηρισμός ενός συγκεκριμένου φορέα ως επιχείρησης εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από την οικονομική ή μη φύση των δραστηριοτήτων που ασκεί.

(77)

Όπως διευκρινίζεται στην απόφαση κίνησης της διαδικασίας, το ερώτημα, συνεπώς, σχετικά με το κατά πόσον τα μέτρα που τέθηκαν σε εφαρμογή υπέρ των SZP/VZP συνιστούν κρατική ενίσχυση εξαρτάται καταρχάς από το εάν και σε ποιον βαθμό οι SZP/VZP ενεργούν ως επιχειρήσεις κατά την άσκηση της δραστηριότητάς τους στο πλαίσιο του σλοβακικού συστήματος υποχρεωτικής ασφάλισης υγείας, διότι θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι ασκούν οικονομική δραστηριότητα κατά την έννοια της πάγιας νομολογίας.

(78)

Σύμφωνα με το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως οικονομική δραστηριότητα νοείται κάθε δραστηριότητα που συνίσταται στην προσφορά αγαθών ή/και υπηρεσιών σε μια δεδομένη αγορά (38). Στο πλαίσιο αυτό, η απάντηση στο ερώτημα αν υφίσταται μια αγορά για ορισμένες υπηρεσίες εξαρτάται ενδεχομένως από τον συγκεκριμένο τρόπο με τον οποίο οι υπηρεσίες αυτές οργανώνονται και παρέχονται στο οικείο κράτος μέλος (39). Οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις εφαρμόζονται μόνον όταν μια συγκεκριμένη δραστηριότητα παρέχεται σε περιβάλλον αγοράς. Η οικονομική φύση του ίδιου τύπου υπηρεσιών μπορεί, συνεπώς, να διαφέρει από το ένα κράτος μέλος στο άλλο. Εξάλλου, λόγω πολιτικών επιλογών ή οικονομικών εξελίξεων, ο χαρακτηρισμός μιας ορισμένης υπηρεσίας μπορεί να μεταβληθεί με την πάροδο του χρόνου. Ενδέχεται, σε δραστηριότητα που σήμερα δεν χαρακτηρίζεται ως δραστηριότητα αγοράς, να της δοθεί στο μέλλον ο χαρακτηρισμός αυτός και αντιστρόφως (40).

(79)

Όσον αφορά την παροχή υγειονομικής περίθαλψης, ο χαρακτηρισμός των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης ως συστημάτων που συνεπάγονται την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας εξαρτάται από τις πολιτικές και οικονομικές ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν, καθώς και από τον συγκεκριμένο τρόπο με τον οποίο τα εν λόγω συστήματα συγκροτούνται και διαρθρώνονται στο οικείο κράτος μέλος. Στην ουσία, η νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάνει διάκριση μεταξύ των συστημάτων που βασίζονται στην αρχή της αλληλεγγύης και των οικονομικών συστημάτων (41).

(80)

Στη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρησιμοποιείται ευρύ φάσμα κριτηρίων προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον ένα σύστημα κοινωνικής ασφάλισης βασίζεται στην αλληλεγγύη και δεν συνεπάγεται, επομένως, την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας. Για τον σκοπό αυτό λαμβάνονται υπόψη διάφοροι παράγοντες: i) εάν η υπαγωγή στο σύστημα είναι υποχρεωτική (42)· ii) εάν το σύστημα εκπληρώνει αποστολή αποκλειστικά κοινωνικού χαρακτήρα (43)· iii) εάν το σύστημα είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (44)· iv) εάν οι παροχές είναι ανεξάρτητες του ύψους των εισφορών (45)· v) εάν το ύψος των παροχών δεν είναι κατ' ανάγκην ανάλογο προς τα έσοδα του ασφαλισμένου (46)· και vi) εάν το σύστημα εποπτεύεται από το κράτος (47).

(81)

Σε αντίθεση με τα συστήματα που βασίζονται στην αρχή της αλληλεγγύης, τα συστήματα άσκησης οικονομικής δραστηριότητας χαρακτηρίζονται συνήθως από: i) την προαιρετική υπαγωγή (48)· ii) την αρχή της κεφαλαιοποίησης, δηλαδή την εξάρτηση των παροχών από τις εισφορές που καταβάλλονται και τα οικονομικά αποτελέσματα του συστήματος (49)· iii) την κερδοσκοπική τους φύση (50) και iv) την εξασφάλιση παροχών συμπληρωματικών προς τις παρεχόμενες από το βασικό σύστημα (51).

(82)

Ορισμένα συστήματα συνδυάζουν στοιχεία και των δύο κατηγοριών (τα βασιζόμενα στην αρχή της αλληλεγγύης και τα οικονομικά συστήματα) (52) και, ως εκ τούτου, προκειμένου η Επιτροπή να διερευνήσει εάν ένα συγκεκριμένο σύστημα είναι οικονομικής ή μη φύσης, πρέπει να διαπιστώσει εάν υπάρχουν στο υπό εξέταση σύστημα τα διάφορα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις δύο προηγούμενες αιτιολογικές σκέψεις και να σταθμίσει τη σχετική βαρύτητα καθενός από αυτά (53).

(83)

Κατά συνέπεια, η τελική διαπίστωση σχετικά με το κατά πόσον η παροχή υπηρεσιών υποχρεωτικής ασφάλισης υγείας στη Σλοβακική Δημοκρατία συνιστά οικονομική ή μη δραστηριότητα θα εξαρτηθεί από την εμπεριστατωμένη ανάλυση του συγκεκριμένου τρόπου οργάνωσης και άσκησης της εν λόγω δραστηριότητας στο οικείο κράτος μέλος και θα αφορά, επομένως, ειδικά το σύστημα υποχρεωτικής ασφάλισης υγείας στο οικείο κράτος μέλος. Με γνώμονα αυτές ακριβώς τις γενικές παρατηρήσεις θα αξιολογήσει και η Επιτροπή κατά πόσον τα επίμαχα μέτρα που εικάζεται ότι χορηγήθηκαν στις SZP/VZP συνιστούν κρατική ενίσχυση ως μέτρα που τέθηκαν εφαρμογή υπέρ «επιχείρησης» κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης.

(84)

Από μια σειρά δεικτών καταδεικνύεται, αφενός, η μη οικονομική φύση του σλοβακικού συστήματος ασφάλισης υγείας, ιδίως όσον αφορά τα κοινωνικά χαρακτηριστικά και τους στόχους του που διαδραματίζουν κυρίαρχο ρόλο στη λειτουργία του εν λόγω συστήματος, και, αφετέρου, η διάρθρωση του συστήματος γύρω από τον κεντρικό άξονα της αρχής της αλληλεγγύης.

(85)

Πρώτον, η συμμετοχή στο πρόγραμμα δημόσιας ασφάλισης υγείας είναι εκ του νόμου υποχρεωτική για την πλειονότητα του πληθυσμού στη Σλοβακική Δημοκρατία και οι ιατρικές υπηρεσίες που καλύπτονται στο πλαίσιο της υποχρεωτικής ασφάλισης υγείας παρέχονται ανεξαρτήτως των εισφορών που καταβάλλονται από τους ασφαλισμένους. Ο ασφαλισμένος μπορεί να επιλέξει ελεύθερα την ασφαλιστική εταιρεία που προτιμά και, βάσει της υποχρέωσης άνευ περιορισμού ασφάλισης, η εταιρεία ασφάλισης υγείας που επιλέγει δεν μπορεί να του αρνηθεί την παροχή ασφάλισης λόγω της ηλικίας, της κατάστασης της υγείας του ή των κινδύνων εκδήλωσης ασθένειας που ενδεχομένως παρουσιάζει (54).

(86)

Δεύτερον, η υποχρεωτική ασφάλιση υγείας στη Σλοβακία βασίζεται σε εισφορές οι οποίες καθορίζονται από τον νόμο κατ' αναλογία του εισοδήματος του ασφαλισμένου και δεν βασίζεται στους ασφαλισμένους κινδύνους (ηλικία, κατάσταση υγείας, κίνδυνοι εκδήλωσης ασθένειας του ασφαλισμένου). Επιπλέον, δεν υφίσταται άμεση σύνδεση μεταξύ του ύψους των εισφορών που καταβάλλει στο σύστημα ο ασφαλισμένος και της αξίας των παροχών που λαμβάνει από το σύστημα ο ίδιος ασφαλισμένος. Κατά συνέπεια, οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν ούτε το ύψος των εισφορών ούτε το ελάχιστο επίπεδο ασφαλιστικής κάλυψης που δικαιούνται οι ασφαλισμένοι, διότι αυτά καθορίζονται από διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας.

(87)

Τρίτον, σε όλους τους ασφαλισμένους διασφαλίζεται από τον νόμο το ίδιο βασικό επίπεδο παροχών, το οποίο είναι στην πραγματικότητα πολύ υψηλό, δεδομένου ότι καλύπτει σχεδόν το σύνολο των διαδικασιών παροχής υγειονομικής περίθαλψης που προβλέπονται στη Σλοβακική Δημοκρατία, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι μέσω του συστήματος υποχρεωτικής ασφάλισης υγείας παρέχεται ουσιαστικά πλήρης υγειονομική περίθαλψη (55). Το σλοβακικό σύστημα αντισταθμίσεως ασφαλισμένων κινδύνων (RES) διασφαλίζει τον καταμερισμό των ασφαλιστικών κινδύνων και, ως εκ τούτου, ενισχύει περαιτέρω την αλληλεγγύη. Επιπροσθέτως, το σλοβακικό σύστημα επιβάλλει την αρχή του καθορισμού ασφαλίστρων σε κοινή βάση, δηλαδή δεν επιτρέπεται στους ασφαλιστικούς φορείς να προβαίνουν σε διαφοροποίηση των ασφαλίστρων ανάλογα με τον ασφαλιστικό κίνδυνο, ενώ η αντιστάθμιση των κινδύνων αποζημιώνει εν μέρει τους ασφαλιστικούς φορείς που παρουσιάζουν δημογραφικό προφίλ υψηλότερου κινδύνου στο χαρτοφυλάκιό τους μέσω της ανακατανομής χρηματικών ποσών από τους ασφαλιστικούς φορείς που καταβάλλουν μικρότερο ύψος παροχών από τον μέσο όρο προς τις ασφαλιστικές εταιρείες που καταβάλλουν στους ασφαλισμένους τους υψηλότερες παροχές από τον μέσο όρο (56).

(88)

Τέλος, πέραν όλων των προαναφερομένων κοινωνικών χαρακτηριστικών και των χαρακτηριστικών αλληλεγγύης, η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι η υποχρεωτική ασφάλιση υγείας στη Σλοβακία οργανώνεται και παρέχεται με βάση ένα ισχυρό κανονιστικό πλαίσιο, δυνάμει του οποίου η νομική μορφή, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις όλων των εταιρειών ασφάλισης υγείας προβλέπονται από νομοθετικές διατάξεις στις οποίες καθορίζονται λεπτομερείς προϋποθέσεις και οι εν λόγω εταιρείες ασκούν τη δραστηριότητά τους υπό αυστηρή κρατική εποπτεία (57).

(89)

Βάσει των εν λόγω χαρακτηριστικών, η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το σλοβακικό σύστημα υποχρεωτικής ασφάλισης υγείας είναι μη οικονομικής φύσης και, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι οι SZP/VZP συνιστούν «επιχείρηση» κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης (58).

(90)

Η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι ορισμένα χαρακτηριστικά του σλοβακικού συστήματος υποχρεωτικής ασφάλισης υγείας θα μπορούσαν να είναι ενδεικτικά της οικονομικής φύσης των δραστηριοτήτων που ασκούνται στο συγκεκριμένο σύστημα: i) η παρουσία αρκετών ασφαλιστικών φορέων (δημόσιων και ιδιωτικών) στον σλοβακικό τομέα υποχρεωτικής ασφάλισης υγείας, ii) ένας ορισμένος βαθμός ανταγωνισμού μεταξύ των εν λόγω ασφαλιστικών φορέων υγείας, οι οποίοι iii) επιδίδονται στην άσκηση κερδοσκοπικής δραστηριότητας, και iv) το γεγονός ότι το Συνταγματικό Δικαστήριο της Σλοβακίας έκρινε ότι η δραστηριότητα είναι ανοικτή στον ανταγωνισμό. Ωστόσο, η Επιτροπή είναι της άποψης ότι η παρουσία των εν λόγω χαρακτηριστικών δεν θέτει υπό αμφισβήτηση το συμπέρασμά της ότι η υποχρεωτική ασφάλιση υγείας στη Σλοβακία συνιστά μη οικονομική δραστηριότητα.

(91)

Πρώτον, η Επιτροπή επισημαίνει ότι το γεγονός πως υπάρχουν αρκετοί (δημόσιοι και ιδιωτικοί) φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα υποχρεωτικής ασφάλισης υγείας δεν προσδίδει αυτό καθαυτό οικονομικό χαρακτήρα στις δραστηριότητες που ασκούν στο πλαίσιο ενός συστήματος στο οποίο κυριαρχούν, όπως διευκρινίζεται στις αιτιολογικές σκέψεις (85) έως (87), τα κοινωνικά χαρακτηριστικά και οι κοινωνικοί στόχοι του συστήματος, η αρχή της αλληλεγγύης βρίσκεται στο επίκεντρο της λειτουργίας του εν λόγω συστήματος και ασκείται αυστηρή κρατική εποπτεία. Η ερμηνεία αυτή θα προσέδιδε δυσανάλογη βαρύτητα στις οργανωτικές ρυθμίσεις που επιλέγει ένα κράτος μέλος όσον αφορά τη λειτουργία μέρους του οικείου συστήματος κοινωνικής ασφάλισης εις βάρος της ουσίας του υπό εξέταση συστήματος (59).

(92)

Δεύτερον, από τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκύπτει ότι, ομοίως, η δυνατότητα ανταγωνισμού στο πλαίσιο του συστήματος ασφάλισης υγείας και η πραγματική ύπαρξη ανταγωνισμού, ακόμη και αν επιδιώκεται από τον νομοθέτη και επιβεβαιώνεται από το δικαστικό σώμα, δεν προσδίδει κατ' ανάγκη οικονομικό χαρακτήρα στην υπό εξέταση δραστηριότητα. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει καταστήσει σαφές ότι, για τη συναγωγή συμπεράσματος ως προς την οικονομική ή μη φύση των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο συστήματος υποχρεωτικής ασφάλισης υγείας το οποίο, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της Σλοβακίας, παρέχει ένα περιθώριο για ανταγωνισμό, καθοριστικοί παράγοντες είναι ο χαρακτήρας και ο βαθμός του εν λόγω ανταγωνισμού, οι συνθήκες υπό τις οποίες ασκείται, καθώς και η παρουσία και η στάθμιση των άλλων συναφών παραγόντων (60). Στην προκειμένη περίπτωση αποκλείεται το είδος του ανταγωνισμού που παρουσιάζει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τους καταναλωτές, ήτοι ο τιμολογιακός ανταγωνισμός όσον αφορά το ύψος των εισφορών, δεδομένου ότι οι σλοβακικοί ασφαλιστικοί φορείς υγείας δεν μπορούν να τροποποιήσουν το επίπεδο των εισφορών που καταβάλλουν οι ασφαλισμένοι διότι οι εισφορές καθορίζονται από τον νόμο. Επιπλέον, το περιθώριο ανταγωνισμού ως προς την ποιότητα είναι μάλλον περιορισμένο, δεδομένου ότι στο πλαίσιο του σλοβακικού συστήματος υποχρεωτικής ασφάλισης υγείας προβλέπεται ευρύτατο φάσμα εκ του νόμου καθοριζόμενων παροχών, οι οποίες είναι ισότιμες για όλους τους ασφαλισμένους, με αποτέλεσμα να υπάρχει ελάχιστο περιθώριο ανταγωνισμού μεταξύ των ασφαλιστικών φορέων για την προσέλκυση πελατών βάσει της προσφοράς πρόσθετων (δωρεάν) παροχών. Για τον λόγο αυτό, οι ασφαλιστικοί φορείς υγείας δεν έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν τις εν λόγω εκ του νόμου προβλεπόμενες παροχές και, ως εκ τούτου, δεν ανταγωνίζονται μεταξύ τους ούτε ως προς τη χορήγηση εκ του νόμου υποχρεωτικών παροχών όσον αφορά την υγειονομική περίθαλψη, η οποία αποτελεί και την κύρια δραστηριότητά τους.

(93)

Τρίτον, η Επιτροπή εκτιμά ότι η μη οικονομική φύση της δραστηριότητας υποχρεωτικής ασφάλισης υγείας δεν επηρεάζεται από το γεγονός ότι οι εταιρείες ασφάλισης υγείας επιδίδονται σε ανταγωνισμό ως προς την ποιότητα και σε ανταγωνισμό όσον αφορά τις αποδοτικές προμήθειες μέσω της αγοράς υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και συναφών υπηρεσιών από παρόχους σε ανταγωνιστικές τιμές. Κατά τον τρόπο αυτό, μέσω μιας δραστηριότητας που ασκείται ανεξάρτητα από τα συμβόλαια που συνάπτουν με τους ασφαλισμένους στο πλαίσιο της υποχρεωτικής ασφάλισης υγείας, οι ασφαλιστικές εταιρείες προμηθεύονται τις απαραίτητες εισροές για την εκπλήρωση του ρόλου τους εντός του εν λόγω συστήματος. Από τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης έπεται ότι, εάν το σύστημα υποχρεωτικής ασφάλισης υγείας είναι, λόγω των εγγενών χαρακτηριστικών του, μη οικονομικού χαρακτήρα, τότε και η δραστηριότητα προμήθειας των απαραίτητων εισροών για τη λειτουργία του εν λόγω συστήματος είναι ομοίως μη οικονομικής φύσης (61).

(94)

Τέταρτον, το γεγονός ότι η ρύθμιση της υποχρεωτικής ασφάλισης υγείας στη Σλοβακία επιτρέπει στους ασφαλιστικούς φορείς υγείας να αποκομίζουν κέρδη και να διανέμουν ορισμένα από αυτά στους μετόχους τους δεν μεταβάλλει τον μη οικονομικό χαρακτήρα των δραστηριοτήτων τους, διότι οι ενέργειες αυτές πραγματοποιούνται στο πλαίσιο ενός συστήματος με έντονη παρουσία όλων των προαναφερομένων χαρακτηριστικών, τα οποία είναι ενδεικτικά της μη οικονομικής φύσης του συστήματος. Απλώς και μόνο το γεγονός ότι επιτρέπεται στους φορείς ασφάλισης υγείας να αποκομίζουν κέρδη και να διανέμουν ορισμένα από αυτά δεν μπορεί να αναιρέσει αυτό καθαυτό τη δεσπόζουσα παρουσία των κοινωνικών χαρακτηριστικών και στόχων του συστήματος, τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζει η αρχή της αλληλεγγύης σε αυτό και το αυστηρό καθεστώς κρατικής ρύθμισης και εποπτείας υπό το οποίο λειτουργεί. Όσον αφορά την κρατική ρύθμιση, η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι η δυνατότητα δημιουργίας, χρήσης και διανομής κερδών πλαισιώνεται και περιορίζεται από νομικές υποχρεώσεις οι οποίες επιβάλλονται από το κράτος στις σλοβακικές ασφαλιστικές εταιρείες και αποσκοπούν στη διασφάλιση της βιωσιμότητας και της συνέχειας της υποχρεωτικής ασφάλισης υγείας με το σύνολο των κυρίαρχων κοινωνικών στόχων και στόχων αλληλεγγύης που το χαρακτηρίζουν (62). Η ελευθερία δημιουργίας, χρήσης και διανομής κερδών είναι, επομένως, πολύ πιο περιορισμένη στον τομέα της υποχρεωτικής ασφάλισης υγείας στη Σλοβακία από ό,τι στους συνήθεις εμπορικούς τομείς και υπόκειται στην επίτευξη κοινωνικών στόχων και στόχων αλληλεγγύης.

(95)

Ως εκ τούτου, λόγω του περιορισμένου χαρακτήρα του ανταγωνισμού που εισήχθη στο σλοβακικό σύστημα υποχρεωτικής ασφάλισης υγείας (δηλαδή μόνο περιορισμένος ανταγωνισμός ως προς την ποιότητα και πλήρης απουσία ανταγωνισμού ως προς τις τιμές), καθώς και λόγω των περιορισμών όσον αφορά τους δυνατούς τρόπους δημιουργίας και χρήσης κερδών, τα στοιχεία του ανταγωνισμού και του κερδοσκοπικού προσανατολισμού που παρατηρούνται στο σλοβακικό σύστημα υποχρεωτικής ασφάλισης υγείας δεν θέτουν υπό αμφισβήτηση τα κυρίαρχα κοινωνικά και κανονιστικά χαρακτηριστικά, καθώς και τα χαρακτηριστικά αλληλεγγύης τα οποία είναι ενδεικτικά της μη οικονομικής φύσης των δραστηριοτήτων που ασκούν οι εταιρείες ασφάλισης υγείας στο πλαίσιο του εν λόγω συστήματος. Απεναντίας, τα στοιχεία ανταγωνισμού και κερδοσκοπικού προσανατολισμού που παρατηρούνται στο σλοβακικό σύστημα υποχρεωτικής ασφάλισης υγείας πρέπει να θεωρηθεί ότι επιδιώκουν τον πρωταρχικό στόχο της παρακίνησης των ασφαλιστικών εταιρειών να ασκούν τη δραστηριότητά τους σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής διαχείρισης προς το συμφέρον της ορθής λειτουργίας του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στη διασφάλιση της επίτευξης των κοινωνικών στόχων και των στόχων αλληλεγγύης του συστήματος (63).

(96)

Τέλος, η Επιτροπή θεωρεί ότι το γεγονός ότι το Συνταγματικό Δικαστήριο της Σλοβακίας (κατά την εξέταση της πιθανής παραβίασης του εκ του σλοβακικού συντάγματος προβλεπόμενου δικαιώματος άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας) έκρινε ότι το σλοβακικό σύστημα υποχρεωτικής ασφάλισης υγείας «εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ανταγωνισμού» δεν σημαίνει ότι το εν λόγω σύστημα εμπεριέχει δραστηριότητες οικονομικής φύσης κατά την έννοια των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις. Στην πραγματικότητα, στη συγκεκριμένη υπόθεση ζητήθηκε από το Συνταγματικό Δικαστήριο της Σλοβακίας να εξετάσει κατά πόσον η νομοθετική απαγόρευση της διανομής κερδών από τις εταιρείες ασφάλισης υγείας, που θεσπίστηκε το 2007, ήταν συμβιβάσιμη με τις διατάξεις τόσο του σλοβακικού συντάγματος (παραβίαση του δικαιώματος κυριότητας, της προστασίας της ιδιοκτησίας και του δικαιώματος άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας) όσο και των άρθρων 18, 49, 54 και 63 της Συνθήκης. Το Συνταγματικό Δικαστήριο της Σλοβακίας αποφάνθηκε ότι η συγκεκριμένη απαγόρευση συνιστούσε παραβίαση του σλοβακικού συντάγματος και ότι, ως εκ τούτου, δεν συνέτρεχε κανένας λόγος να εξεταστούν τα ουσιαστικά στοιχεία των κανόνων περί της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ ή να εκδοθεί δικαστική απόφαση σχετικά με την παραβίαση των εν λόγω διατάξεων.

(97)

Υπό το πρίσμα αυτό, και λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων της παρούσας υπόθεσης, καθώς και της παρουσίας και της στάθμισης των σχετικών δεικτών, η δραστηριότητα υποχρεωτικής ασφάλισης υγείας, όπως οργανώνεται και ασκείται στη Σλοβακία, δεν μπορεί να θεωρηθεί οικονομική δραστηριότητα.

(98)

Βάσει των προαναφερομένων, η Επιτροπή συνάγει το συμπέρασμα ότι δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι οι SZP/VZP, ως αποδέκτες των επίμαχων μέτρων, συνιστούν επιχειρήσεις κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης και, ως εκ τούτου, τα εν λόγω μέτρα δεν συνεπάγονται τη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης κατά την έννοια της ίδιας διάταξης.

(99)

Κατά συνέπεια, δεν κρίνεται αναγκαία η εξέταση των λοιπών προϋποθέσεων για την ύπαρξη κρατικής ενίσχυσης κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ ούτε η διερεύνηση του συμβιβάσιμου των επίμαχων μέτρων.

8.   ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

(100)

Βάσει των προαναφερομένων, η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα επίμαχα μέτρα δεν συνιστούν κρατική ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Τα κατωτέρω μέτρα, τα οποία έθεσε σε εφαρμογή η Σλοβακική Δημοκρατία υπέρ της Spoločná zdravotná poisťovňa, a.s (SZP) ή/και της Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s (VZP), δεν συνιστούν κρατική ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης:

α)

η αύξηση κεφαλαίου ύψους 450 εκατ. SKK στην SZP κατά την περίοδο μεταξύ της 28ης Νοεμβρίου 2005 και της 18ης Ιανουαρίου 2006·

β)

η εξόφληση του χρέους της SZP μέσω της Veritel' a.s. από το 2003 έως το 2006·

γ)

η επιδότηση που χορηγήθηκε το 2006 στην SZP από το Υπουργείο Υγείας·

δ)

η αύξηση κεφαλαίου ύψους 65,1 εκατ. ευρώ στην VZP την 1η Ιανουαρίου 2010·

ε)

το σύστημα αντισταθμίσεως ασφαλισμένων κινδύνων που δημιουργήθηκε βάσει των διατάξεων του μέρους 3 του νόμου αριθ. 580/2004· και

στ)

η μεταβίβαση χαρτοφυλακίων εκκαθαρισθεισών εταιρειών ασφάλισης υγείας, ιδίως της εταιρείας Družstevná zdravotná poisťovňa στη VZP και της εταιρείας Európská zdravotná poisťovňa στην SZP.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στη Σλοβακική Δημοκρατία.

Βρυξέλλες, 15 Οκτωβρίου 2014

Για την Επιτροπή

Joaquín ALMUNIA

Αντιπρόεδρος


(1)  ΕΕ C 278 της 26.9.2013, σ. 28.

(2)  Βλέπε υποσημείωση 1.

(3)  Βλέπε επίσης την έκθεση του 2004 με τίτλο «Health care systems in transition: Slovakia» (Συστήματα υγείας σε μεταβατικό στάδιο: Σλοβακία) (τεύχος 6, αριθ. 10 2004, σ. 36 και εξής), η οποία εκπονήθηκε από τους Hlavačka S., Wágner R., Riesberg A. και δημοσιεύθηκε από το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τις Πολιτικές και τα Συστήματα Υγείας (διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/95938/E85396.pdf), συγκεκριμένα σ. 99.

(4)  Σύμφωνα με το τμήμα 3 του νόμου αριθ. 580/2004, οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο διαμένει μόνιμα στη Σλοβακική Δημοκρατία υποχρεούται να είναι ασφαλισμένο στο δημόσιο σύστημα ασφάλισης υγείας. Ο νόμος προβλέπει εξαιρέσεις, αλλά μόνο για τα πρόσωπα τα οποία διαθέτουν ασφάλιση υγείας σε άλλη χώρα. Στο προαναφερόμενο τμήμα 3 ορίζονται επίσης τα πρόσωπα τα οποία πρέπει να είναι ασφαλισμένα στο δημόσιο σύστημα ασφάλισης υγείας, ακόμη και αν δεν διαμένουν μόνιμα στη Σλοβακική Δημοκρατία. Στην παρούσα απόφαση, ο όρος «κάτοικος Σλοβακίας» παραπέμπει, κατά περίπτωση, σε όλες τις κατηγορίες προσώπων που πρέπει να είναι ασφαλισμένα στο δημόσιο σύστημα ασφάλισης υγείας.

(5)  Βλέπε επίσης την έκθεση του 2011 με τίτλο «Slovakia: Health system review. Health Systems in Transition» (Σλοβακία: Επισκόπηση του συστήματος υγείας. Συστήματα υγείας σε μετάβαση) (τεύχος 13, αριθ. 2 2011), η οποία εκπονήθηκε από τους Szalay T., Pažitný P., Szalayová A., Frisová S., Morvay K., Petrovič M. και van Ginneken E. και δημοσιεύθηκε από το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τις Πολιτικές και τα Συστήματα Υγείας (διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/140593/e94972.pdf), σ. 78.

(6)  Νόμος αριθ. 352/2005, δηλαδή για τα άτομα που δεν διαμένουν μόνιμα στη χώρα και δεν απασχολούνται στη Σλοβακία, καθώς και για τα άτομα που διαμένουν μόνιμα στη Σλοβακία αλλά διαθέτουν ασφάλιση υγείας στο εξωτερικό. Σύμφωνα με την απάντηση των σλοβακικών αρχών στην απόφαση κίνησης της διαδικασίας, η εν λόγω δυνατότητα προαιρετικής ασφάλισης καταργήθηκε, με ισχύ από 1ης Μαΐου 2010, με τον νόμο αριθ. 121/2010.

(7)  Οι προϋποθέσεις αυτές είναι οι εξής: 1) υποχρεωτική χρήση των κερδών για τη δημιουργία αποθέματος που δεν θα υπερβαίνει το 20 % του καταβεβλημένου εγγεγραμμένου κεφαλαίου (το αποθεματικό κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο για την κάλυψη ζημιών) και 2) υποχρεωτική δημιουργία τεχνικών αποθεμάτων για την καταβολή των προβλεπόμενων παροχών υγειονομικής περίθαλψης στους ασφαλισμένους που περιλαμβάνονται σε καταλόγους αναμονής.

(8)  Πρόκειται για τη διαδικασία επί παραβάσει αριθ. 2008/4268, στο πλαίσιο της οποίας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε στη σλοβακική κυβέρνηση προειδοποιητική επιστολή βάσει των κανόνων για την εσωτερική αγορά με την οποία επισήμανε ότι η απαγόρευση της ελεύθερης διάθεσης εκ μέρους των εταιρειών ασφάλισης υγείας τυχόν κερδών που προκύπτουν από την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης υγείας στη Σλοβακία δυνάμει του τμήματος 15 σημείο 6 του νόμου αριθ. 581/2004 συνιστά αδικαιολόγητο περιορισμό στην ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων που κατοχυρώνεται από το άρθρο 63 της Συνθήκης.

(9)  Προσφάτως, το Μόνιμο Διαιτητικό Δικαστήριο κήρυξε εαυτό αναρμόδιο για την εκδίκαση των ισχυρισμών της εταιρείας ολλανδικού δικαίου Achmea (ιδιοκτήτρια εταιρεία της Union zdravotná poisťovňa) κατά των εν λόγω σχεδίων, βλέπε απόφαση της 24ης Μαΐου 2014 του Μόνιμου Διαιτητικού Δικαστηρίου στην υπόθεση αριθ. 2013-12, Achmea κατά Σλοβακικής Δημοκρατίας, η οποία είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο δικτυακό τόπο: http://news.achmea.nl/achmea-discloses-awards-of-arbitration-tribunals/.

(10)  Βλέπε τον ακόλουθο δικτυακό τόπο: http://spectator.sme.sk/articles/view/54162/3/achmea_loses_against_slovakia.html.

(11)  Τα αριθμητικά στοιχεία για την περίοδο 2011-2013 υποβλήθηκαν από την καταγγέλλουσα στις παρατηρήσεις της σχετικά με την απόφαση κίνησης της διαδικασίας.

(12)  Βλέπε επίσης τη σκέψη 37 της απόφασης του Μόνιμου Διαιτητικού Δικαστηρίου της 24ης Μαΐου 2014 στην υπόθεση αριθ. 2013-12, Achmea κατά Σλοβακικής Δημοκρατίας (βλέπε υποσημείωση 9 ανωτέρω).

(13)  Απόφαση κίνησης της διαδικασίας, αιτιολογικές σκέψεις 23 και 24.

(14)  Η υποχρέωση ασφάλισης προβλέπεται εκ του νόμου για όλα τα πρόσωπα που καθορίζονται στις συναφείς διατάξεις (τμήμα 3 του νόμου αριθ. 580/2004). Όλοι οι πολίτες που ορίζονται από τον νόμο υποχρεούνται εκ του νόμου να καταβάλλουν εισφορές δημόσιας ασφάλισης υγείας (τμήμα 11 του νόμου αριθ. 580/2004). Η μη καταβολή των εν λόγω εισφορών θεωρείται ποινικό αδίκημα.

(15)  Μεταξύ των άλλων συνταγματικά κατοχυρωμένων «θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών» που περιλαμβάνονται στο άρθρο 40 του συντάγματος της Σλοβακικής Δημοκρατίας αναφέρονται τα εξής: «Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην προστασία της υγείας του. Στο πλαίσιο της ασφάλισης υγείας, οι πολίτες έχουν το δικαίωμα σε δωρεάν υγειονομική περίθαλψη και σε ιατρικές προμήθειες υπό τους όρους που προβλέπονται από τον νόμο».

(16)  Ειδικότερα, σε συνδυασμό με τις νομοθετικές τροποποιήσεις που εγκρίθηκαν το 2004, η Σλοβακική Δημοκρατία εξόφλησε χρέος ύψους σχεδόν ενός δισεκατομμυρίου ευρώ, το οποίο είχε δημιουργηθεί κατά το παρελθόν στον τομέα της υγείας, συμπεριλαμβανομένων των οφειλών ιδιωτικών εταιρειών ασφάλισης υγείας (σύμφωνα με στοιχεία που διαβίβασαν στην Επιτροπή οι σλοβακικές αρχές στις 9 Ιουλίου 2010).

(17)  Βλέπε υποσημείωση 4.

(18)  Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1971, περί εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής ασφαλίσεως στους μισθωτούς και τις οικογένειές τους που διακινούνται εντός της Κοινότητος (ΕΕ L 149 της 5.7.1971, σ. 2).

(19)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας (ΕΕ L 166 της 30.4.2004, σ. 1).

(20)  Βλέπε επίσης τμήμα 6 σημείο 9 του νόμου αριθ. 580/2004.

(21)  Μέρος 3 του νόμου αριθ. 580/2004.

(22)  Βλέπε αιτιολογικές σκέψεις 45 έως 47 κατωτέρω.

(23)  Βλέπε νόμο αριθ. 577/2004.

(24)  Π.χ., η σχέση μεταξύ του ασφαλισμένου και του ασφαλιστικού φορέα υγείας δεν διαμορφώνεται βάσει συμβολαίου, αλλά ορίζεται από τη νομοθεσία (βλέπε τμήμα 4 του νόμου αριθ. 580/2004). Η εποπτεία των εταιρειών ασφάλισης υγείας και της παροχής υγειονομικής περίθαλψης διέπονται επίσης από νομοθετικές διατάξεις.

(25)  Τα εν λόγω μέτρα περιγράφονται αναλυτικότερα στην απόφαση κίνησης της διαδικασίας, αιτιολογικές σκέψεις 44 έως 72.

(26)  Ως δημόσιος οργανισμός πριν από την 1η Μαΐου 2005, η SZP λειτουργούσε ως ασφαλιστική εταιρεία με συγκεκριμένο και σχετικά περιορισμένο χαρτοφυλάκιο ασφαλίσεων ενώ, σε αντίθεση με άλλους ασφαλιστικούς φορείς υγείας, ήταν επίσης υποχρεωμένη να παρέχει στους ασφαλισμένους της κάλυψη ειδικής προληπτικής υγειονομικής περίθαλψης και ειδικής υγειονομικής περίθαλψης σε περίπτωση σωματικών βλαβών που συνδέονται με την εργασία και επαγγελματικών ασθενειών.

(27)  Η Veriteľ, a.s. ιδρύθηκε δυνάμει των διατάξεων του ψηφίσματος αριθ. 262 της σλοβακικής κυβέρνησης της 2ας Απριλίου 2003.

(28)  Βλέπε την έκθεση του 2011 με τίτλο «Slovakia: Health system review. Health Systems in Transition» (Σλοβακία: Επισκόπηση του συστήματος υγείας. Συστήματα υγείας σε μετάβαση) (τεύχος 13, αριθ. 2 2011), η οποία εκπονήθηκε από τους Szalay T., Pažitný P., Szalayová A., Frisová S., Morvay K., Petrovič M. και van Ginneken E. και δημοσιεύθηκε από το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τις Πολιτικές και τα Συστήματα Υγείας (διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/140593/e94972.pdf), σ. 142.

(29)  Σύμφωνα με την καταγγέλλουσα, εν είδει συγκρίσεως, από το χρέος των προκατόχων της Dôvera, οι οποίοι ήταν από κοινού μεγαλύτερου μεγέθους από ό,τι η SZP, εξοφλήθηκε μόνο το ποσό των 27,25 εκατ. ευρώ.

(30)  Σύμφωνα με την καταγγέλλουσα, παράθεση αποσπάσματος από την έκθεση του Υπουργείου Υγείας με τίτλο «Report on Inquiry into the Activities of Veriteľ, a.s. Throughout its Existence» (Έκθεση σχετικά με την έρευνα των δραστηριοτήτων της Veriteľ, a.s. καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας της), η οποία δημοσιεύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2007.

(31)  Μέρος 3 του νόμου αριθ. 580/2004.

(32)  Για περαιτέρω αναλυτικά στοιχεία σχετικά με το σύστημα RES, βλέπε αιτιολογικές σκέψεις (60) έως (67) της απόφασης κίνησης της διαδικασίας.

(33)  Απόφαση της 12ης Σεπτεμβρίου 2013 στην υπόθεση T-347/09, Γερμανία κατά Επιτροπής, Συλλογή 2013, δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη.

(34)  Υπόθεση C-280/00, Altmark Trans GmbH και Regierungspräsidium Magdeburg κατά Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, Συλλογή 2003, σ. I-7747.

(35)  Συγκεκριμένα, συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-159/91 και C-160/91, Poucet και Pistre κατά AGF και Cancava· υπόθεση C-218/00, Cisal κατά INAIL· συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-264/01, C-306/01, C-354/01 και C-355/01, AOK Bundesverband κ.λπ. κατά Ichthyol-Gesellschaft Cordes κ.λπ.

(36)  Η εν λόγω έρευνα εκπονήθηκε από το Αντιμονοπωλιακό Γραφείο, με αφορμή την προτεινόμενη συγχώνευση της SZP και της VZP, και ολοκληρώθηκε στις 3 Δεκεμβρίου 2009· βλέπε επίσης την ετήσια έκθεση του Αντιμονοπωλιακού Γραφείου για το 2009, η οποία είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο http://www.antimon.gov.sk/data/att/958.pdf.

(37)  Βλέπε, π.χ., συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-180/98 έως C-184/98, Pavlov κ.λπ. κατά Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten, Συλλογή 2000, σ. I-06451, σκέψη 74.

(38)  Υπόθεση 118/85, Επιτροπή κατά Ιταλίας, Συλλογή 1987, σ. 2599, σκέψη 7· υπόθεση C-35/96, Επιτροπή κατά Ιταλίας, Συλλογή 1998. σ. I-3851, σκέψη 36· συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-180/98 έως C-184/98, Pavlov κ.λπ. κατά Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten, σκέψη 75.

(39)  Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-159/91 και C-160/91, Poucet και Pistre κατά AGF και Cancava, Συλλογή 1993, σ. I-00637.

(40)  Βλέπε επίσης την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις στην αντιστάθμιση για παροχή δημόσιας υπηρεσίας γενικού οικονομικού συμφέροντος (Ανακοίνωση του 2012 για τις ΥΓΟΣ) (ΕΕ C 8 της 11.1.2012, σ. 5, σημείο 12).

(41)  Η Επιτροπή έχει συνοψίσει τη συναφή νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την εφαρμογή των εν λόγω κανόνων στη χρηματοδότηση των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και υγειονομικής περίθαλψης στην ανακοίνωση που εξέδωσε το 2012 σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις στην αντιστάθμιση για παροχή δημόσιας υπηρεσίας γενικού οικονομικού συμφέροντος («Ανακοίνωση του 2012 για τις ΥΓΟΣ»).

(42)  Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-159/91 και C-160/91, Poucet και Pistre κατά AGF και Cancava, Συλλογή 1993, σ. I-00637, σκέψη 13.

(43)  Υπόθεση C-218/00, Cisal κατά INAIL, Συλλογή 2002, σ. I-00691, σκέψη 45.

(44)  Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-264/01, C-306/01, C-354/01 και C-355/01, AOK Bundesverband κ.λπ. κατά Ichthyol-Gesellschaft Cordes κ.λπ., Συλλογή 2004, σ. I-02493, σκέψεις 47 έως 55.

(45)  Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-159/91 και C-160/91, Poucet και Pistre κατά AGF και Cancava (ως άνω), σκέψεις 15, 16, 17 και 18.

(46)  Υπόθεση C-218/00, Cisal κατά INAIL (ως άνω), σκέψη 40.

(47)  Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-159/91 και C-160/91, Poucet και Pistre κατά AGF και Cancava (ως άνω), σκέψη 14· υπόθεση C-218/00, Cisal κατά INAIL (ως άνω), σκέψεις 43 έως 48· συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-264/01, C-306/01, C-354/01 και C-355/01, AOK Bundesverband κ.λπ. κατά Ichthyol-Gesellschaft Cordes κ.λπ. (ως άνω), σκέψεις 51 έως 55.

(48)  Υπόθεση C-67/96, Albany International BV κατά Stichting Bedrijfspensioenfonds Textielindustrie, Συλλογή 1999, σ. I-5751, σκέψεις 80 έως 87.

(49)  Υπόθεση C-244/94, FFSA κ. λπ. κατά Ministère de l'Agriculture et de la Pêche (ως άνω), σκέψεις 9 και17 έως 20· υπόθεση C-67/96, Albany κατά Stichting Bedrijfspensioenfonds Textielindustrie (ως άνω), σκέψεις 81 έως 85· βλέπε επίσης συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-115/97 έως C-117/97 Brentjens' Handelsonderneming BV κατά Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen, Συλλογή 1999, σ. I-6025, σκέψεις 81 έως 85, υπόθεση C 219/97, Maatschappij Drijvende Bokken BV κατά Stichting Pensioenfonds voor de Vervoer- en Havenbedrijven, Συλλογή 1999, σ. I 6121, σκέψεις 71 έως 75 και συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-180/98 έως C-184/98, Pavlov κ.λπ. κατά Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten (ως άνω), σκέψεις 114 και 115.

(50)  Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-115/97 έως C-117/97 Brentjens' Handelsonderneming BV κατά Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen (ως άνω).

(51)  Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-180/98 έως C-184/98, Pavlov κ.λπ. κατά Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten (ως άνω).

(52)  Βλέπε, π.χ., τη διαδικασία στάθμισης την οποία διενέργησε το Δικαστήριο στην υπόθεση C-350/07, Kattner Stahlbau GmbH κατά Maschinenbau- und Metall- Berufsgenossenschaft, Συλλογή 2009, σ. I-1513, και ιδίως τις σκέψεις 33 έως 68.

(53)  Ως προς το σημείο αυτό, είναι σκόπιμο να επισημανθεί επίσης ότι η πρόσφατη απόφαση της 12ης Σεπτεμβρίου 2013 στην υπόθεση T-347/09, Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Συλλογή 2013, δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη), την οποία επικαλείται η καταγγέλλουσα εταιρεία Dôvera στις παρατηρήσεις που υπέβαλε σχετικά με την απόφαση κίνησης της διαδικασίας, επιβεβαιώνει απλώς το γεγονός ότι και οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί μπορούν να προσφέρουν αγαθά και υπηρεσίες σε μια αγορά (βλέπε επίσης την ανακοίνωση της Επιτροπής του 2012 για τις ΥΓΟΣ, σημείο 9 με παραπομπή στη συναφή νομολογία). Εντούτοις, αυτό δεν αλλάζει το γεγονός ότι το συμπέρασμα σχετικά με την οικονομική ή μη φύση της δραστηριότητας σε μια δεδομένη περίπτωση πρέπει να βασίζεται στην ύπαρξη και τη στάθμιση της σχετικής βαρύτητας καθενός από τα διάφορα στοιχεία.

(54)  Βλέπε αιτιολογικές σκέψεις 23 έως 25.

(55)  Βλέπε αιτιολογικές σκέψεις 26 έως 29.

(56)  Βλέπε αιτιολογικές σκέψεις 23 έως 25.

(57)  Βλέπε αιτιολογική σκέψη 32.

(58)  Τα χαρακτηριστικά του σλοβακικού συστήματος υποχρεωτικής ασφάλισης υγείας είναι παρεμφερή με αυτά του γερμανικού συστήματος υποχρεωτικής ασφάλισης υγείας που αποτέλεσε αντικείμενο εξέτασης από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-264/01, C-306/01, C-354/01 και C-355/01, AOK Bundesverband κ.λπ. κατά Ichthyol-Gesellschaft Cordes κ.λπ. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάνθηκε ότι το γερμανικό σύστημα δεν έχει οικονομικό χαρακτήρα και επισήμανε ειδικότερα ότι τα γερμανικά ταμεία υγείας υποχρεούνται εκ του νόμου να παρέχουν στους ασφαλισμένους τους τις ελάχιστες υποχρεωτικές παροχές, οι οποίες είναι ως επί το πλείστον όμοιες και καθορίζονται από το κράτος, ανεξαρτήτως του ύψους των εισφορών που καταβάλλουν οι ασφαλισμένοι, ότι τα ταμεία υγείας δεν ανταγωνίζονται επομένως μεταξύ τους ούτε με τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, ως προς τις εκ του νόμου υποχρεωτικές παροχές, και ότι ασκούν τη δραστηριότητά τους στο πλαίσιο ενός συστήματος αντιστάθμισης των κινδύνων (βλέπε σκέψεις 52, 53 και 54 της εν λόγω απόφασης).

(59)  Βλέπε επίσης την ως άνω υπόθεση C-350/07, Kattner Stahlbau, σκέψη 53, και ιδίως τις προτάσεις του γενικού εισαγγελέα Mazák στην εν λόγω υπόθεση σκέψη 59.

(60)  Ως προς το σημείο αυτό, η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι το γεγονός ότι τα γερμανικά ταμεία υγείας στην υπόθεση AOK (συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-264/01, C-306/01, C-354/01 και C-355/01 AOK Bundesverband κ.λπ. κατά Ichthyol-Gesellschaft Cordes κ.λπ.) επιδίδονταν έως έναν βαθμό σε ανταγωνισμό όσον αφορά τις τιμές στο πλαίσιο ενός προβλεπόμενου περιθωρίου διακύμανσης των ποσοστών των εισφορών των ασφαλισμένων δεν έθεσε υπό αμφισβήτηση τη διαπίστωση του Δικαστηρίου ότι δεν ασκούσαν οικονομική δραστηριότητα. Κατά την άποψη του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η εισαγωγή κάποιων στοιχείων ανταγωνισμού ως προς τις εισφορές, προκειμένου να παρακινηθούν τα ταμεία υγείας να ασκούν τη δραστηριότητά τους σύμφωνα με τις αρχές της ορθής διαχειρίσεως, ήτοι με όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερο και οικονομικότερο τρόπο, ήταν προς το συμφέρον της ορθής λειτουργίας του γερμανικού συστήματος κοινωνικής ασφαλίσεως. Σύμφωνα με το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η επιδίωξη του σκοπού αυτού δεν διαφοροποιεί καθόλου τον χαρακτήρα της δραστηριότητας των ταμείων υγείας (βλέπε σκέψη 56 της εν λόγω απόφασης).

(61)  Βλέπε υπόθεση T-319/99, Federación Nacional de Empresas de Instrumentación Científica, Médica, Técnica y Dental (FENIN) κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Συλλογή 2003, σ. II-00357, και ιδίως τη σκέψη 37.

(62)  Αιτιολογικές σκέψεις 84 έως 88.

(63)  Βάσει επίσης του κύριου στόχου (αποδοτικότητας) της μεταρρύθμισης που αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 13.


17.2.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 41/41


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/249 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 10ης Φεβρουαρίου 2015

για παράταση της ισχύος της απόφασης 2006/502/ΕΚ, που απαιτεί από τα κράτη μέλη, αφενός, να λάβουν μέτρα ώστε να εξασφαλίσουν ότι θα διατίθενται στην αγορά μόνο αναπτήρες ασφαλείς για τα παιδιά και, αφετέρου, να απαγορεύσουν τη διάθεση φαντεζί αναπτήρων στην αγορά

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2015) 603]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2001/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Δεκεμβρίου 2001, για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων (1), και ιδίως το άρθρο 13,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η απόφαση 2006/502/ΕΚ της Επιτροπής (2) απαιτεί από τα κράτη μέλη, αφενός, να λάβουν μέτρα ώστε να εξασφαλίσουν ότι θα διατίθενται στην αγορά μόνο αναπτήρες ασφαλείς για τα παιδιά και, αφετέρου, να απαγορεύσουν τη διάθεση φαντεζί αναπτήρων στην αγορά.

(2)

Η απόφαση 2006/502/ΕΚ εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 της οδηγίας 2001/95/ΕΚ, το οποίο περιορίζει την ισχύ της απόφασης σε περίοδο που δεν υπερβαίνει το ένα έτος, αλλά επιτρέπει την παράτασή της για πρόσθετες περιόδους εκ των οποίων καμία δεν πρέπει να υπερβαίνει το ένα έτος.

(3)

Η ισχύς της απόφασης 2006/502/ΕΚ παρατάθηκε για περιόδους 1 έτους, πρώτον με την απόφαση 2007/231/ΕΚ της Επιτροπής (3) έως τις 11 Μαΐου 2008, δεύτερον με την απόφαση 2008/322/ΕΚ της Επιτροπής (4) έως τις 11 Μαΐου 2009, τρίτον με την απόφαση 2009/298/ΕΚ της Επιτροπής (5) έως τις 11 Μαΐου 2010, τέταρτον με την απόφαση 2010/157/ΕΕ της Επιτροπής (6) έως τις 11 Μαΐου 2011, πέμπτον με την απόφαση 2011/176/ΕΕ της Επιτροπής (7) έως τις 11 Μαΐου 2012, έκτον με την εκτελεστική απόφαση 2012/53/ΕΕ της Επιτροπής (8) έως τις 11 Μαΐου 2013, έβδομον με την εκτελεστική απόφαση 2013/113/ΕΕ της Επιτροπής (9) έως τις 11 Μαΐου 2014 και όγδοον με την εκτελεστική απόφαση 2014/61/ΕΕ της Επιτροπής (10) έως τις 11 Μαΐου 2015.

(4)

Αναπτήρες οι οποίοι δεν είναι ασφαλείς για τα παιδιά εξακολουθούν να διατίθενται στην αγορά. Οι εντατικές δραστηριότητες επιτήρησης της αγοράς, από τη στοχοθετημένη δειγματοληψία έως τα δραστικά περιοριστικά μέτρα, αναμένεται να μειώσουν ακόμη περισσότερο τη διάθεσή τους.

(5)

Ελλείψει άλλων ικανοποιητικών μέτρων για την προστασία των παιδιών από αναπτήρες, είναι αναγκαίο να παραταθεί η ισχύς της απόφασης 2006/502/ΕΚ για 12 επιπλέον μήνες.

(6)

Ως εκ τούτου, η απόφαση 2006/502/ΕΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(7)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που συστάθηκε δυνάμει της οδηγίας 2001/95/ΕΚ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Στο άρθρο 6 της απόφασης 2006/502/ΕΚ, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται έως τις 11 Μαΐου 2016.»

Άρθρο 2

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθούν με την παρούσα απόφαση έως τις 11 Μαΐου 2015 το αργότερο και δημοσιεύουν τα μέτρα αυτά. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 10 Φεβρουαρίου 2015.

Για την Επιτροπή

Věra JOUROVÁ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 11 της 15.1.2002, σ. 4.

(2)  ΕΕ L 198 της 20.7.2006, σ. 41.

(3)  ΕΕ L 99 της 14.4.2007, σ. 16.

(4)  ΕΕ L 109 της 19.4.2008, σ. 40.

(5)  ΕΕ L 81 της 27.3.2009, σ. 23.

(6)  ΕΕ L 67 της 17.3.2010, σ. 9.

(7)  ΕΕ L 76 της 22.3.2011, σ. 99.

(8)  ΕΕ L 27 της 31.1.2012, σ. 24.

(9)  ΕΕ L 61 της 5.3.2013, σ. 11.

(10)  ΕΕ L 38 της 7.2.2014, σ. 43.


17.2.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 41/43


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/250 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 13ης Φεβρουαρίου 2015

για την τροποποίηση των παραρτημάτων I και ΙΙ της απόφασης 2004/558/ΕΚ όσον αφορά την αναγνώριση των γερμανικών ομόσπονδων κρατιδίων της Σαξονίας, της Σαξονίας-Άνχαλτ, του Βραδεμβούργου, του Βερολίνου και του Μεκλεμβούργου — Δυτικής Πομερανίας ως απαλλαγμένων από τη λοιμώδη ρινοτραχειίτιδα των βοοειδών

[κοινοποιηθείσα υπό τον αρθμό C(2015) 706]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 64/432/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1964, περί προβλημάτων υγειονομικού ελέγχου στον τομέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών βοοειδών και χοιροειδών (1), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 2 και το άρθρο 10 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η οδηγία 64/432/ΕΟΚ καθορίζει κανόνες για το εμπόριο των βοοειδών στο εσωτερικό της Ένωσης. Το άρθρο 9 της εν λόγω οδηγίας προβλέπει ότι τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν υποχρεωτικό εθνικό πρόγραμμα ελέγχου για κάποια από τις μεταδοτικές νόσους που αναφέρονται στο παράρτημα Ε(ΙΙ) της οδηγίας, μπορούν να υποβάλουν το πρόγραμμά τους στην Επιτροπή για έγκριση. Ο σχετικός κατάλογος περιλαμβάνει τη λοιμώδη ρινοτραχειίτιδα των βοοειδών. Με τον όρο «λοιμώδης ρινοτραχειίτιδα των βοοειδών» περιγράφονται τα πλέον χαρακτηριστικά κλινικά σημεία της μόλυνσης από τον ερπητοϊό των βοοειδών τύπου 1 (BHV1). Το άρθρο 9 της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ προβλέπει επίσης τον καθορισμό πρόσθετων εγγυήσεων οι οποίες είναι δυνατόν να απαιτούνται για το ενδοενωσιακό εμπόριο.

(2)

Επιπλέον, το άρθρο 10 της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ προβλέπει ότι αν κάποιο κράτος μέλος θεωρεί ότι η επικράτειά του, ή μέρος αυτής, είναι απαλλαγμένη από τις νόσους που αναφέρονται στον κατάλογο του παραρτήματος Ε(ΙΙ) της εν λόγω οδηγίας, υποβάλλει στην Επιτροπή τα κατάλληλα δικαιολογητικά. Το άρθρο αυτό προβλέπει επίσης τον καθορισμό πρόσθετων εγγυήσεων οι οποίες είναι δυνατόν να απαιτούνται για το ενδοενωσιακό εμπόριο.

(3)

Η απόφαση 2004/558/ΕΚ της Επιτροπής (2) εγκρίνει τα προγράμματα ελέγχου και εκρίζωσης του ιού BHV1 τα οποία υποβλήθηκαν από τα κράτη μέλη που αναφέρονται στο παράρτημα I της εν λόγω οδηγίας, όσον αφορά τις περιφέρειες που περιλαμβάνονται στο εν λόγω παράρτημα και για τις οποίες ισχύουν πρόσθετες εγγυήσεις σύμφωνα με το άρθρο 9 της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ.

(4)

Επιπλέον, στο παράρτημα II της απόφασης 2004/558/ΕΚ αναφέρονται οι περιφέρειες των κρατών μελών που θεωρούνται απαλλαγμένες από τον ιό BHV1 και για τις οποίες ισχύουν πρόσθετες εγγυήσεις σύμφωνα με το άρθρο 10 της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ.

(5)

Όλες οι περιφέρειες της Γερμανίας εκτός από το ομόσπονδο κρατίδιο της Βαυαρίας περιλαμβάνονται επί του παρόντος στο παράρτημα I της απόφασης 2004/558/ΕΚ. Τα ομόσπονδα κρατίδια της Βαυαρίας και της Θουριγγίας είναι απαλλαγμένα από τον ιό BHV1 και ως εκ τούτου περιλαμβάνονται στο παράρτημα II της εν λόγω απόφασης.

(6)

Η Γερμανία υπέβαλε τώρα στην Επιτροπή δικαιολογητικά που υποστηρίζουν το αίτημα για πρόσθετες εγγυήσεις σύμφωνα με το άρθρο 10 της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ για τα ομόσπονδα κρατίδια της Σαξονίας, της Σαξονίας-Άνχαλτ, του Βραδεμβούργου, του Βερολίνου και του Μεκλεμβούργου — Δυτικής Πομερανίας, ώστε να θεωρηθούν απαλλαγμένα από τον ιό BHV1.

(7)

Μετά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών που υπέβαλε το εν λόγω κράτος μέλος, τα γερμανικά ομόσπονδα κρατίδια της Σαξονίας, της Σαξονίας-Άνχαλτ, του Βραδεμβούργου, του Βερολίνου και του Μεκλεμβούργου — Δυτικής Πομερανίας δεν θα πρέπει πλέον να απαριθμούνται στο παράρτημα I της απόφασης 2004/558/ΕΚ αλλά στο παράρτημα II και η εφαρμογή των πρόσθετων εγγυήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 10 της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ, θα πρέπει να επεκταθεί και σ' αυτά. Επομένως, τα παραρτήματα I και ΙΙ της απόφασης 2004/558/ΕΚ θα πρέπει να τροποποιηθούν ανάλογα.

(8)

Συνεπώς, η απόφαση 2004/558/ΕΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα.

(9)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Τα παραρτήματα I και ΙΙ της απόφασης 2004/558/ΕΚ αντικαθίστανται από το κείμενο του παραρτήματος της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 13 Φεβρουαρίου 2015.

Για την Επιτροπή

Vytenis ANDRIUKAITIS

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ 121 της 29.7.1964, σ. 1977/64.

(2)  Απόφαση 2004/558/ΕΚ της Επιτροπής, της 15ης Ιουλίου 2004, για την εφαρμογή της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με συμπληρωματικές εγγυήσεις για το ενδοκοινοτικό εμπόριο βοοειδών όσον αφορά τη λοιμώδη ρινοτραχειίτιδα των βοοειδών και την έγκριση προγραμμάτων εκρίζωσης που υπέβαλαν ορισμένα κράτη μέλη (ΕΕ L 249 της 23.7.2004, σ. 20).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Κράτη μέλη

Περιφέρειες κρατών μελών για τις οποίες ισχύουν πρόσθετες εγγυήσεις για τη λοιμώδη ρινοτραχειίτιδα των βοοειδών σύμφωνα με το άρθρο 9 της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ

Βέλγιο

Όλες οι περιφέρειες

Τσεχική Δημοκρατία

Όλες οι περιφέρειες

Γερμανία

Όλες οι περιφέρειες, εκτός από τα ομόσπονδα κρατίδια της Βαυαρίας, της Θουριγγίας, της Σαξονίας, της Σαξονίας-Άνχαλτ, του Βραδεμβούργου, του Βερολίνου και του Μεκλεμβούργου — Δυτικής Πομερανίας

Ιταλία

Περιφέρεια Friuli-Venezia Giulia

Περιφέρεια Valle d'Aosta

Αυτόνομη επαρχία Trento

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Κράτη μέλη

Περιφέρειες κρατών μελών για τις οποίες ισχύουν πρόσθετες εγγυήσεις για τη λοιμώδη ρινοτραχειίτιδα των βοοειδών σύμφωνα με το άρθρο 10 της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ

Δανία

Όλες οι περιφέρειες

Γερμανία

Τα ομόσπονδα κρατίδια της Βαυαρίας, της Θουριγγίας, της Σαξονίας, της Σαξονίας-Άνχαλτ, του Βραδεμβούργου, του Βερολίνου και του Μεκλεμβούργου — Δυτικής Πομερανίας

Ιταλία

Αυτόνομη επαρχία Bolzano

Αυστρία

Όλες οι περιφέρειες

Φινλανδία

Όλες οι περιφέρειες

Σουηδία

Όλες οι περιφέρειες

»

17.2.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 41/46


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/251 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 13ης Φεβρουαρίου 2015

για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης 2014/709/ΕΕ σχετικά με τα μέτρα ελέγχου της υγείας των ζώων όσον αφορά την αφρικανική πανώλη των χοίρων σε ορισμένα κράτη μέλη

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2015) 710]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 89/662/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 1989, σχετικά με τους κτηνιατρικούς ελέγχους που εφαρμόζονται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο με προοπτική την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς (1), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 4,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 90/425/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1990, σχετικά με τους κτηνιατρικούς και ζωοτεχνικούς ελέγχους που εφαρμόζονται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο ορισμένων ζώντων ζώων και προϊόντων με προοπτική την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς (2), και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 4,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2002/99/ΕΚ του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για τους κανόνες υγειονομικού ελέγχου που διέπουν την παραγωγή, μεταποίηση, διανομή και εισαγωγή προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση (3), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η εκτελεστική απόφαση 2014/709/ΕΕ της Επιτροπής (4) θεσπίζει μέτρα ελέγχου της υγείας των ζώων όσον αφορά την αφρικανική πανώλη των χοίρων σε ορισμένα κράτη μέλη. Το παράρτημα της εν λόγω απόφασης οριοθετεί και παραθέτει ορισμένες περιοχές των εν λόγω κρατών μελών που διαφοροποιούνται ανάλογα με το επίπεδο του κινδύνου με βάση την επιδημιολογική κατάσταση. Ο εν λόγω κατάλογος περιλαμβάνει ορισμένες περιοχές της Εσθονίας, της Ιταλίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας και της Πολωνίας.

(2)

Το άρθρο 11 της εκτελεστικής απόφασης 2014/709/ΕΕ, το οποίο προβλέπει την απαγόρευση αποστολής σε άλλα κράτη μέλη και τρίτες χώρες νωπού κρέατος χοίρων και ορισμένων παρασκευασμάτων και προϊόντων από κρέας χοίρων από τις περιοχές που περιλαμβάνονται στον κατάλογο του παραρτήματος, θα πρέπει να αναθεωρηθεί, προκειμένου να βελτιωθεί η συνοχή του όσον αφορά τις παρεκκλίσεις που ισχύουν για τις εξαγωγές σε τρίτες χώρες.

(3)

Από τον Οκτώβριο του 2014 αναφέρθηκαν ελάχιστα κρούσματα αφρικανικής πανώλης των χοίρων σε αγριόχοιρους στα σύνορα μεταξύ της Εσθονίας και της Λετονίας, και στα δύο κράτη μέλη σε περιοχή που περιλαμβάνεται στο μέρος I του παραρτήματος της εκτελεστικής απόφασης 2014/709/ΕΕ. Δύο κρούσματα αναφέρθηκαν στη Λιθουανία στο Κάουνας και Kupiškis.

(4)

Η εξέλιξη της τρέχουσας επιδημιολογικής κατάστασης θα πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την εκτίμηση του κινδύνου που παρουσιάζει η κατάσταση της υγείας των ζώων στην Εσθονία, τη Λετονία και τη Λιθουανία. Με στόχο την εστίαση των μέτρων ελέγχου της υγείας των ζώων και την πρόληψη της εξάπλωσης της αφρικανικής πανώλης των χοίρων, καθώς και για να αποφευχθούν τυχόν περιττές διαταραχές στις εμπορικές συναλλαγές μέσα στην Ένωση και για να αποτραπεί η πρόκληση αδικαιολόγητων εμποδίων στις συναλλαγές με τρίτες χώρες, ο ενωσιακός κατάλογος των περιοχών που υπόκεινται στα μέτρα ελέγχου της υγείας των ζώων που προβλέπονται στην εκτελεστική απόφαση 2014/709/ΕΕ θα πρέπει να τροποποιηθεί, ώστε να ληφθεί υπόψη η τρέχουσα κατάσταση της υγείας των ζώων όσον αφορά την κατάσταση της νόσου στην Εσθονία, τη Λετονία και τη Λιθουανία.

(5)

Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να τροποποιηθεί το παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/709/ΕΕ για να συμπεριληφθούν στο μέρος II του εν λόγω παραρτήματος οι σχετικές περιοχές της Εσθονίας, της Λετονίας και της Λιθουανίας.

(6)

Επομένως, η εκτελεστική απόφαση 2014/709/EE θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(7)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η εκτελεστική απόφαση 2014/709/ΕΕ τροποποιείται ως εξής:

1)

Στο άρθρο 11, οι παράγραφοι 2 και 3 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, τα οικεία κράτη μέλη, περιοχές των οποίων περιλαμβάνονται στα μέρη II, III ή IV του παραρτήματος, μπορούν να επιτρέπουν την αποστολή του νωπού κρέατος χοίρων που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και παρασκευασμάτων και προϊόντων από κρέας χοίρων που αποτελούνται από/ή περιέχουν κρέας χοίρων προς άλλα κράτη μέλη και τρίτες χώρες, με την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω παρασκευάσματα και προϊόντα από κρέας χοίρων προέρχονται από χοίρους που έχουν εκτραφεί από τη γέννησή τους σε εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται εκτός των περιοχών που περιλαμβάνονται στα μέρη II, III ή IV του παραρτήματος και ότι το νωπό κρέας χοίρων, τα παρασκευάσματα και τα προϊόντα από κρέας χοίρων παράγονται, αποθηκεύονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία σε εγκαταστάσεις εγκεκριμένες σύμφωνα με το άρθρο 12.

3.   Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, τα οικεία κράτη μέλη, περιοχές των οποίων περιλαμβάνονται στο μέρος II του παραρτήματος, μπορούν να επιτρέπουν την αποστολή του νωπού κρέατος χοίρων που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και παρασκευασμάτων και προϊόντων από κρέας χοίρων που αποτελούνται από/ή περιέχουν κρέας χοίρων προς άλλα κράτη μέλη και τρίτες χώρες, με την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω παρασκευάσματα και προϊόντα κρέατος χοίρων προέρχονται από χοίρους που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του άρθρου 3 παράγραφοι 1 και 2 ή παράγραφος 3.»

2)

Το παράρτημα τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 13 Φεβρουαρίου 2015.

Για την Επιτροπή

Vytenis ANDRIUKAITIS

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 395 της 30.12.1989, σ. 13.

(2)  ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 29.

(3)  ΕΕ L 18 της 23.1.2003, σ. 11.

(4)  Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής 2014/709/ΕΕ, της 9ης Οκτωβρίου 2014, σχετικά με τα μέτρα ελέγχου της υγείας των ζώων όσον αφορά την αφρικανική πανώλη των χοίρων σε ορισμένα κράτη μέλη και για την κατάργηση της εκτελεστικής απόφασης 2014/178/ΕΕ (ΕΕ L 295 της 11.10.2014, σ. 63).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/709/ΕΕ τροποποιείται ως εξής:

1)

Το μέρος I τροποποιείται ως εξής:

α)

η εγγραφή για την Εσθονία αντικαθίσταται ως εξής:

«1.   Εσθονία

Οι ακόλουθες περιοχές στην Εσθονία:

maakond της Põlvamaa,

vald της Häädemeeste,

vald της Kambja,

vald της Kasepää,

vald της Kolga-Jaani,

vald της Konguta,

vald της Kõo,

vald της Kõpu,

vald της Laekvere,

vald της Lasva,

vald της Meremäe,

vald της Nõo,

vald της Paikuse,

vald της Pärsti,

vald της Puhja,

vald της Rägavere,

vald της Rannu,

vald της Rõngu,

vald της Saarde,

vald της Saare,

vald της Saarepeedi,

vald της Sõmeru,

vald της Surju,

vald της Suure-Jaani,

vald της Tahkuranna,

vald της Torma,

vald της Vastseliina,

vald της Viiratsi,

vald της Vinni,

vald της Viru-Nigula,

vald της Võru,

linn της Võru,

linn της Kunda,

linn της Viljandi.»

β)

η εγγραφή για τη Λετονία αντικαθίσταται ως εξής:

«2.   Λετονία

Οι ακόλουθες περιοχές στη Λετονία:

novads της Aizkraukles,

novads της Alojas,

novads της Alūksnes, pagasti της Ilzenes, Zeltiņu, Kalncempju, Annas, Malienas, Jaunannas, Mālupes και Liepnas,

novads της Amatas,

novads της Apes, pagasts της Virešu,

novads της Baltinavas,

novads της Balvu,

novads της Cēsu,

novads της Gulbenes,

novads της Ikšķiles,

novads της Inčukalna,

novads της Jaunjelgavas,

novads της Jaunpiepalgas,

novads της Ķeguma,

novads της Kocēnu,

novads της Krimuldas,

novads της Lielvārdes,

novads της Līgatnes,

novads της Limbažu,

novads της Mālpils,

novads της Mazsalacas,

novads της Neretas,

novads της Ogres,

novads της Pārgaujas,

novads της Priekuļu,

novads της Raunas,

novads της Ropažu,

novads της Rugāju,

novads της Salacgrīvas,

novads της Salas,

novads της Sējas,

novads της Siguldas,

novads της Skrīveru,

novads της Smiltenes,

novads της Vecpiebalgas,

novads της Vecumnieku,

novads της Viesītes,

novads της Viļakas,

republikas pilsēta της Valmiera.»

γ)

η εγγραφή για τη Λιθουανία αντικαθίσταται ως εξής:

«3.   Λιθουανία

Οι ακόλουθες περιοχές στη Λιθουανία:

rajono savivaldybė της Kėdainiai, seniūnija της Josvainių, Pernaravos, Krakių, Kėdainių miesto, Dotnuvos, Gudžiūnų και Surviliškio,

rajono savivaldybė της Panevežys, seniūnija της Krekenavos, Upytės, Velžio, Miežiškių, Karsakiškio, Naujamiesčio, Paįstrio, Panevėžio και Smilgių,

rajono svaivaldybė της Radviliškis, seniūnija της Skėmių και Sidabravo,

miesto savivaldybė της Kaunas,

miesto savivaldybė της Panevežys,

rajono savivaldybė της Kaišiadorys,

rajono savivaldybė της Kaunas,

rajono savivaldybė της Pasvalys,

rajono savivaldybė της Prienai,

savivaldybė της Birštonas,

savivaldybė της Kalvarija,

savivaldybė της Kazlu Ruda,

savivaldybė της Marijampole.»

2)

Το μέρος II τροποποιείται ως εξής:

α)

η εγγραφή για την Εσθονία αντικαθίσταται ως εξής:

«1.   Εσθονία

Οι ακόλουθες περιοχές στην Εσθονία:

maakond της Ida-Virumaa,

maakond της Valgamaa,

vald της Abja,

vald της Halliste,

vald της Karksi,

vald της Paistu,

vald της Tarvastu,

vald της Antsla,

vald της Mõniste,

vald της Varstu,

vald της Rõuge,

vald της Sõmerpalu,

vald της Haanja,

vald της Misso,

vald της Urvaste.»

β)

η εγγραφή για τη Λετονία αντικαθίσταται ως εξής:

«2.   Λετονία

Οι ακόλουθες περιοχές στη Λετονία:

novads της Aknīstes,

novads της Alūksnes, pagasti της Veclaicenes, Jaunlaicenes, Ziemeru, Alsviķu, Mārkalnes, Jaunalūksnes και Pededzes,

novads της Apes, pagasts της Gaujienas, Trapenes και Apes,

novads της Cesvaines,

novads της Ērgļu,

novads της Ilūkstes,

republikas pilsēta της Jēkabpils,

novads της Jēkabpils,

novads της Kokneses,

novads της Krustpils,

novads της Līvānu,

novads της Lubānas,

novads της Madonas,

novads της Pļaviņu,

novads της Varakļānu.»

γ)

η εγγραφή για τη Λιθουανία αντικαθίσταται ως εξής:

«3.   Λιθουανία

Οι ακόλουθες περιοχές στη Λιθουανία:

rajono savivaldybė της Anykščiai, seniūnija της Andrioniškis, Anykščiai, Debeikiai, Kavarskas, Kurkliai, Skiemonys, Traupis, Troškūnai, Viešintos και το μέρος της Svėdasai που βρίσκεται νότια του δρόμου αριθ. 118,

rajono savivaldybė της Kėdainiai, seniūnija της Pelėdnagių, Vilainių, Truskavos και Šėtos,

rajono savivaldybė της Kupiškis, seniūnija της Alizava, Kupiškis, Noriūnai και Subačius,

rajono savivaldybė της Panevėžys seniūnija της Ramygalos, Vadoklių και Raguvos,

apskritis της Alytus,

miesto savivaldybė της Βίλνιους,

rajono savivaldybė της Biržai,

rajono savivaldybė της Jonava,

rajono savivaldybė της Šalcininkai,

rajono savivaldybė της Širvintos,

rajono savivaldybė της Trakai,

rajono savivaldybė της Ukmerge,

rajono savivaldybė της Βίλνιους,

savivaldybė της Elektrenai.»


17.2.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 41/52


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/252 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 13ης Φεβρουαρίου 2015

για την τροποποίηση του παραρτήματος II της απόφασης 2007/777/ΕΚ όσον αφορά την καταχώριση για τις Ηνωμένες Πολιτείες στον κατάλογο τρίτων χωρών ή μερών τους εκ των οποίων επιτρέπεται η είσοδος στην Ένωση προϊόντων με βάση το κρέας και επεξεργασμένων στομαχιών, ουροδόχων κύστεων και εντέρων, σε σχέση με την υψηλής παθογονικότητας γρίπη των πτηνών

[κοινοποιηθείσα υπό τον αρθμό C(2015) 714]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2002/99/ΕΚ του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για τους κανόνες υγειονομικού ελέγχου που διέπουν την παραγωγή, μεταποίηση, διανομή και εισαγωγή προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση (1), και ιδίως την εισαγωγική φράση του άρθρου 8, το άρθρο 8 σημείο 1 πρώτο εδάφιο, το άρθρο 8 σημείο 4, καθώς και το άρθρο 9 παράγραφος 4 στοιχείο γ),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η απόφαση 2007/777/ΕΚ της Επιτροπής (2) καθορίζει τους κανόνες υγείας των ζώων και δημόσιας υγείας για την εισαγωγή στην Ένωση και τη διαμετακόμιση και την αποθήκευση στην Ένωση φορτίων προϊόντων με βάση το κρέας και επεξεργασμένων στομαχιών, ουροδόχων κύστεων και εντέρων («τα εμπορεύματα»).

(2)

Το μέρος 1 του παραρτήματος II της απόφασης 2007/777/ΕΚ περιγράφει τις περιοχές των τρίτων χωρών από τις οποίες η είσοδος των εμπορευμάτων στην Ένωση είναι περιορισμένη για λόγους υγείας των ζώων και για τις οποίες εφαρμόζεται περιφερειοποίηση. Στο μέρος 2 του εν λόγω παραρτήματος παρατίθεται κατάλογος τρίτων χωρών ή μερών τους εκ των οποίων επιτρέπεται η είσοδος των εμπορευμάτων στην Ένωση, υπό τον όρο ότι τα εμπορεύματα έχουν υποβληθεί στη σχετική επεξεργασία, όπως ορίζεται στο μέρος 4 του εν λόγω παραρτήματος.

(3)

Οι Ηνωμένες Πολιτείες περιλαμβάνονται στο μέρος 2 του παραρτήματος II της απόφασης 2007/777/ΕΚ, όπως εγκρίθηκε, μεταξύ άλλων, για την είσοδο στην Ένωση εμπορευμάτων που προέρχονται από πουλερικά, εκτρεφόμενα πτερωτά θηράματα (εκτός από στρουθιονίδες), εκτρεφόμενους στρουθιονίδες και άγρια πτερωτά θηράματα που έχουν υποβληθεί σε μη ειδική επεξεργασία, όπως ορίζεται στο μέρος 4 του εν λόγω παραρτήματος («επεξεργασία Α»), υπό τον όρο ότι το κρέας από το οποίο παράχθηκαν τα προϊόντα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις υγείας των ζώων για νωπό κρέας, συμπεριλαμβανομένης της καταγωγής από τρίτη χώρα ή μέρη της που είναι απαλλαγμένα από την υψηλής παθογονικότητας γρίπη των πτηνών (HPAI), όπως προβλέπεται στο υπόδειγμα πιστοποιητικού υγείας των ζώων και δημόσιας υγείας του παραρτήματος III της απόφασης 2007/777/ΕΚ.

(4)

Συμφωνία μεταξύ της Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών (3) προβλέπει την ταχεία αμοιβαία αναγνώριση των μέτρων περιφερειοποίησης σε περίπτωση εκδήλωσης εστιών της νόσου στην Ένωση ή στον Καναδά («η συμφωνία»).

(5)

Επιβεβαιώθηκαν εστίες γρίπης των πτηνών υψηλής παθογονικότητας (HPAI) του υποτύπου H5N8 σε πτηνοτροφική εκμετάλλευση στο Douglas County στην πολιτεία του Όρεγκον και της HPAI του υποτύπου H5N2 στην Πολιτεία της Ουάσιγκτον στις Ηνωμένες Πολιτείες.

(6)

Η επεξεργασία Α δεν επαρκεί για την εξάλειψη των κινδύνων για την υγεία των ζώων που συνδέονται με την εισαγωγή στην Ένωση εμπορευμάτων που προέρχονται από πουλερικά, εκτρεφόμενα πτερωτά θηράματα (εκτός των στρουθιονίδων), εκτρεφόμενους στρουθιονίδες και άγρια πτερωτά θηράματα από το Douglas County στην πολιτεία του Όρεγκον και από το σύνολο της πολιτείας της Ουάσιγκτον, με δεδομένη την τρέχουσα επιδημιολογική κατάσταση όσον αφορά την HPAI στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα εν λόγω προϊόντα θα πρέπει να υποβάλλονται τουλάχιστον στην «επεξεργασία Δ», όπως ορίζεται στο μέρος 4 του παραρτήματος II της απόφασης 2007/777/ΕΚ («επεξεργασία Δ»), για την πρόληψη της εισαγωγής στην Ένωση του ιού της HPAI.

(7)

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν υποβάλει στοιχεία σχετικά με την επιδημιολογική κατάσταση στο έδαφός τους και για τα μέτρα που έχουν λάβει για την πρόληψη της περαιτέρω διασποράς της ΗΡΑΙ, τα οποία έχουν αξιολογηθεί από την Επιτροπή. Με βάση την εν λόγω αξιολόγηση, καθώς και τις δεσμεύσεις που καθορίζονται στη συμφωνία και τις εγγυήσεις που παρέχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, πρέπει να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι η απαίτηση για επεξεργασία Δ θα πρέπει να επαρκεί για την κάλυψη των κινδύνων που συνδέονται με την είσοδο στην Ένωση εμπορευμάτων που λαμβάνονται από κρέας πουλερικών, εκτρεφόμενων πτερωτών θηραμάτων (εκτός των στρουθιονίδων), εκτρεφόμενων στρουθιονίδων και άγριων πτερωτών θηραμάτων από το Douglas County στην πολιτεία του Όρεγκον και από το σύνολο της πολιτείας της Ουάσιγκτον, τις οποίες οι κτηνιατρικές αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν θέσει υπό περιορισμό λόγω των υφιστάμενων εστιών ΗΡΑΙ. Συνεπώς, τα μέρη 1 και 2 του παραρτήματος II της απόφασης 2007/777/ΕΚ θα πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως.

(8)

Θα πρέπει, επομένως, να τροποποιηθεί αναλόγως η απόφαση 2007/777/ΕΚ.

(9)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα II της απόφασης 2007/777/ΕΚ τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 13 Φεβρουαρίου 2015.

Για την Επιτροπή

Vytenis ANDRIUKAITIS

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 18 της 23.1.2003, σ. 11.

(2)  Απόφαση 2007/777/ΕΚ της Επιτροπής, της 29ης Νοεμβρίου 2007, για τον καθορισμό όρων υγείας των ζώων, όρων δημόσιας υγείας και υποδειγμάτων πιστοποιητικών όσον αφορά ορισμένα προϊόντα με βάση το κρέας και επεξεργασμένα στομάχια, ουροδόχους κύστεις και έντερα για κατανάλωση από τον άνθρωπο, που εισάγονται από τρίτες χώρες, και για την κατάργηση της απόφασης 2005/432/ΕΚ (ΕΕ L 312 της 30.11.2007, σ. 49).

(3)  Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής περί υγειονομικών μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας και της υγείας των ζώων που εφαρμόζονται στο εμπόριο ζώντων ζώων και ζωικών προϊόντων, όπως εγκρίθηκε εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με την απόφαση 98/258/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 118 της 21.4.1998, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το παράρτημα II της απόφασης 2007/777/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1)

Στο μέρος 1, η ακόλουθη καταχώριση για τις Ηνωμένες Πολιτείες παρεμβάλλεται μεταξύ της καταχώρισης για τη Ρωσία και της καταχώρισης για τη Νότια Αφρική:

«ΗΠΑ

US

1/2014

Ολόκληρη η χώρα

US-1

1/2014

Περιοχή των Ηνωμένων Πολιτειών, με εξαίρεση το έδαφος US-2

US-2

1/2014

Η περιοχή των Ηνωμένων Πολιτειών που αντιστοιχεί στο Douglas County στην πολιτεία του Όρεγκον και στο σύνολο της επικράτειας της πολιτείας της Ουάσιγκτον»

2)

Στο μέρος 2, η καταχώριση για τις Ηνωμένες Πολιτείες αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

«US

Ηνωμένες Πολιτείες US

Α

Α

Α

Α

XXX

XXX

Α

Α

Α

XXX

Α

XXX

XXX

Ηνωμένες Πολιτείες US-1

Α

Α

Α

Α

Α

Α

Α

Α

Α

XXX

Α

Α

XXX

Ηνωμένες Πολιτείες US-2

Α

Α

Α

Α

D

D

Α

Α

Α

XXX

Α

D

XXX»


17.2.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 41/55


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/253 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 16ης Φεβρουαρίου 2015

για τον καθορισμό των κανόνων σχετικά με τη δειγματοληψία και την υποβολή εκθέσεων στο πλαίσιο της οδηγίας 1999/32/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την περιεκτικότητα των καυσίμων πλοίων σε θείο

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 1999/32/ΕΚ του Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 1999, σχετικά με τη μείωση της περιεκτικότητας ορισμένων υγρών καυσίμων σε θείο και για την τροποποίηση της οδηγίας 93/12/ΕΟΚ (1), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 1β και το άρθρο 7 παράγραφος 1α,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Μια οικονομικά αποδοτική και συνεκτική εφαρμογή και επιβολή της οδηγίας 1999/32/ΕΚ είναι υψηλής προτεραιότητας ώστε να επιτευχθούν τα προβλεπόμενα οφέλη για την υγεία και το περιβάλλον που θα προκύψουν από τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του θείου που προκαλούνται από τις θαλάσσιες μεταφορές, γεγονός που θα συμβάλλει στον θεμιτό ανταγωνισμό και στην αύξηση της βιωσιμότητας των θαλάσσιων μεταφορών.

(2)

Με σκοπό την αποτελεσματική εφαρμογή των άρθρων 3α, 4α και 4β της οδηγίας 1999/32/ΕΚ, τα κράτη μέλη είναι απαραίτητο να εξασφαλίζουν τη δειγματοληψία, με επαρκή συχνότητα και ακρίβεια, των καυσίμων πλοίων που παραδίδονται σε πλοία ή που χρησιμοποιούνται επί των πλοίων, συμπεριλαμβανομένων των επιθεωρήσεων των ημερολογίων και των δελτίων παράδοσης των αποθηκών καυσίμων.

(3)

Το άρθρο 6 παράγραφος 1 της οδηγίας 1999/32/ΕΚ απαιτεί από τα κράτη μέλη να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να ελέγχεται με δειγματοληψία η περιεκτικότητα σε θείο των χρησιμοποιούμενων καυσίμων πλοίων που προορίζονται για καύση επί των πλοίων, ενώ βρίσκονται στις οικείες θαλάσσιες περιοχές και λιμένες. Στο πλαίσιο αυτό η δειγματοληψία θα πρέπει να ερμηνεύεται διασταλτικά, έτσι ώστε να καλύπτει όλες τις μεθόδους ελέγχου της συμμόρφωσης που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1α στοιχεία α), β) και γ) της εν λόγω οδηγίας.

(4)

Η φυσική δειγματοληψία των χρησιμοποιούμενων καυσίμων πλοίων με σκοπό τον έλεγχο της συμμόρφωσης θα πρέπει να διενεργείται είτε μέσω της συλλογής και της ανάλυσης δείγματος από το σύστημα καυσίμων του πλοίου είτε μέσω της ανάλυσης των σχετικών σφραγισμένων δειγμάτων από τις αποθήκες καυσίμων που βρίσκονται επί των πλοίων.

(5)

Η συχνότητα της δειγματοληψίας θα πρέπει να προσδιορίζεται με βάση τον αριθμό των πλοίων που καταπλέουν σε ένα κράτος μέλος, τον έλεγχο των εγγράφων του πλοίου, τη χρήση εναλλακτικών τεχνολογιών στόχευσης που αποσκοπούν να εξασφαλίσουν τη δίκαιη κατανομή του φόρτου μεταξύ των κρατών μελών και τη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας, καθώς και ειδικές προειδοποιήσεις για μεμονωμένα πλοία.

(6)

Η δειγματοληψία των καυσίμων πλοίων κατά την παράδοσή τους στα πλοία θα πρέπει να στοχεύει τους προμηθευτές καυσίμων πλοίων για τους οποίους έχει επανειλημμένα διαπιστωθεί ότι δεν συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο δελτίο παράδοσης των αποθηκών καυσίμων, και να λαμβάνει υπόψη τον όγκο των καυσίμων πλοίων που διατίθενται στην αγορά από τον προμηθευτή.

(7)

Προκειμένου να εφαρμοστεί η οδηγία 1999/32/ΕΚ με οικονομικά αποδοτικό τρόπο, θα πρέπει να ενθαρρυνθούν τα κράτη μέλη να τηρούν τη συχνότητα δειγματοληψίας επιλέγοντας πλοία για έλεγχο της συμμόρφωσης καυσίμων με γνώμονα τους εθνικούς μηχανισμούς στόχευσης με βάση τον κίνδυνο ή εφαρμόζοντας καινοτόμους τεχνολογίες ελέγχου της συμμόρφωσης, και να ανταλλάσσουν τις πληροφορίες που συλλέγουν με άλλα κράτη μέλη.

(8)

Ένα ειδικό σύστημα ενημέρωσης της Ένωσης, το οποίο αναπτύχθηκε και λειτουργεί υπό την ευθύνη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα και τίθεται στη διάθεση των κρατών μελών από την 1η Ιανουαρίου 2015, πρόκειται να χρησιμεύσει ως πλατφόρμα για την καταγραφή και την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τα αποτελέσματα των επιμέρους ελέγχων συμμόρφωσης σύμφωνα με την οδηγία 1999/32/ΕΚ. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να χρησιμοποιούν το εν λόγω σύστημα που μπορεί να συμβάλλει αποφασιστικά στον εξορθολογισμό και τη βελτιστοποίηση της εκτίμησης της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της εν λόγω οδηγίας.

(9)

Προκειμένου να μην επιβάλλεται δυσανάλογος διοικητικός φόρτος στα κράτη μέλη που δεν διαθέτουν ακτογραμμή, καθώς και στα πλοία που φέρουν τη σημαία τους ή στους οικείους προμηθευτές καυσίμων πλοίων, δεν θα πρέπει να εφαρμόζονται σε αυτά τα κράτη μέλη ορισμένες διατάξεις.

(10)

Για την υποβολή εκθέσεων θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με τον καλύτερο τρόπο όλες οι διαθέσιμες τεχνολογίες αιχμής, έτσι ώστε ο διοικητικός φόρτος να μειώνεται στο ελάχιστο, και παράλληλα να παρέχεται ευελιξία στα κράτη μέλη που μπορεί να επιθυμούν να υποβάλλουν τα στοιχεία τους με πιο παραδοσιακούς τρόπους. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν το σύστημα ενημέρωσης της Ένωσης ώστε να εκπληρώνουν τις σχετικές υποχρεώσεις υποβολής ετήσιας έκθεσης σύμφωνα με την οδηγία 1999/32/ΕΚ.

(11)

Το νωρίτερο την 1η Ιανουαρίου 2016 και με την επιφύλαξη της διαθεσιμότητας κοινών στοιχείων όσον αφορά τη δειγματοληψία και τον έλεγχο της συμμόρφωσης με τις διατάξεις σχετικά με το θείο, τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν τον μηχανισμό στόχευσης με βάση τον κίνδυνο, που έχει ενσωματωθεί στο σύστημα ενημέρωσης της Ένωσης, ώστε να ιεραρχούν τους ελέγχους των καυσίμων πλοίων με οικονομικά αποδοτικό τρόπο.

(12)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που έχει συσταθεί δυνάμει του άρθρου 9 παράγραφος 1 της οδηγίας 1999/32/ΕΚ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Η παρούσα απόφαση καθορίζει τους κανόνες σχετικά με τις μεθόδους και τη συχνότητα δειγματοληψίας, καθώς και την υποβολή εκθέσεων στο πλαίσιο της οδηγίας 1999/32/ΕΚ όσον αφορά την περιεκτικότητα των καυσίμων πλοίων σε θείο.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

(1)

ως «δεξαμενή» νοείται η δεξαμενή καυσίμων από την οποία τροφοδοτούνται οι κατάντη μηχανές πετρελαίου εσωτερικής καύσης·

(2)

ως «σύστημα καυσίμων» νοείται το σύστημα που υποστηρίζει τη διανομή, τη διήθηση, τον καθαρισμό και την παροχή καυσίμων από τις δεξαμενές στις μηχανές πετρελαίου εσωτερικής καύσης·

(3)

ως «εκπρόσωπος του πλοίου» νοείται ο πλοίαρχος ή ο αξιωματικός που είναι υπεύθυνος για τα χρησιμοποιούμενα καύσιμα πλοίων, τα έγγραφα του πλοίου και την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τη θέση του εναλλακτικού σημείου δειγματοληψίας καυσίμου·

(4)

ως «επιθεωρητής σχετικά με το θείο» νοείται το πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί δεόντως από την αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους να ελέγχει τη συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 1999/32/ΕΚ·

(5)

ως «σύστημα ενημέρωσης της Ένωσης» νοείται το σύστημα που χρησιμοποιεί τα δεδομένα του λιμένα κατάπλου των πλοίων στο πλαίσιο του συστήματος SafeSeaNet, το σύστημα διαχείρισης πληροφοριών που συστάθηκε με το άρθρο 22α της οδηγίας 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2) («SafeSeaNet»), το οποίο καταγράφει και ανταλλάσσει πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα των επιμέρους ελέγχων συμμόρφωσης βάσει της οδηγίας 1999/32/ΕΚ και το οποίο λειτουργεί υπό την ευθύνη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα. Η Ένωση αναπτύσσει μηχανισμό στόχευσης με βάση τον κίνδυνο ο οποίος εδράζεται στα εν λόγω αποτελέσματα των επιμέρους ελέγχων συμμόρφωσης και των σχετικών πορισμάτων βάσει της οδηγίας 1999/32/ΕΚ.

Άρθρο 3

Συχνότητα δειγματοληψίας των καυσίμων πλοίων που χρησιμοποιούνται επί του πλοίου

1.   Τα κράτη μέλη διενεργούν ελέγχους των ημερολογίων των πλοίων και των δελτίων παράδοσης των αποθηκών καυσίμων επί των πλοίων στο 10 % τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των πλοίων που καταπλέουν στο οικείο κράτος μέλος ανά έτος.

Ο συνολικός αριθμός των πλοίων που καταπλέουν σε ένα κράτος μέλος αντιστοιχεί στον μέσο αριθμό των πλοίων των τριών προηγούμενων ετών, όπως έχει κοινοποιηθεί μέσω του SafeSeaNet.

2.   Από την 1η Ιανουαρίου 2016 η περιεκτικότητα σε θείο των καυσίμων πλοίων που χρησιμοποιούνται επί των πλοίων πρέπει επίσης να ελέγχεται με δειγματοληψία ή με ανάλυση ή και με τις δύο μεθόδους τουλάχιστον στο ακόλουθο ποσοστό των επιθεωρούμενων πλοίων που αναφέρονται στην παράγραφο 1:

α)

40 % στα κράτη μέλη των οποίων τα σύνορα συμπίπτουν απολύτως με περιοχές ελέγχου των εκπομπών SOx (ΠΕΕΟΘ)·

β)

30 % στα κράτη μέλη των οποίων ένα μέρος των συνόρων τους συμπίπτει με ΠΕΕΟΘ·

γ)

20 % στα κράτη μέλη που δεν συνορεύουν με ΠΕΕΟΘ.

Από την 1η Ιανουαρίου 2020, στα κράτη μέλη που δεν συνορεύουν με ΠΕΕΟΘ η περιεκτικότητα σε θείο των καυσίμων πλοίων που χρησιμοποιούνται επί των πλοίων πρέπει επίσης να ελέγχεται με δειγματοληψία ή με ανάλυση ή και με τις δύο μεθόδους τουλάχιστον σε ποσοστό 30 % των επιθεωρούμενων πλοίων που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Τα κράτη μέλη μπορούν να συμμορφώνονται με τις συχνότητες που καθορίζονται στην παρούσα παράγραφο επιλέγοντας πλοία βάσει των εθνικών μηχανισμών στόχευσης με βάση τον κίνδυνο και των ειδικών προειδοποιήσεων για πλοία που αναφέρονται στο σύστημα πληροφοριών της Ένωσης.

3.   Ο αριθμός των πλοίων που υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 και ελέγχεται επίσης με δειγματοληψία ή ανάλυση ή και με τις δύο μεθόδους μπορεί να προσαρμόζεται, αλλά όχι να μειώνεται κατά πάνω από 50 % είτε:

α)

κατόπιν αφαίρεσης του αριθμού των πλοίων των οποίων η ενδεχόμενη μη συμμόρφωση ελέγχεται με τη βοήθεια τεχνολογιών τηλεανίχνευσης ή μεθόδων ανάλυσης με ταχεία σάρωση·

β)

κατόπιν καθορισμού του κατάλληλου αριθμού πλοίων, όταν οι έλεγχοι των εγγράφων του πλοίου σύμφωνα με την παράγραφο 1 διεξάγονται επί του πλοίου στο 40 % τουλάχιστον των πλοίων που καταπλέουν στο σχετικό κράτος μέλος ανά έτος.

Η προσαρμογή που αναφέρεται στα στοιχεία α) και β) κοινοποιείται στο σύστημα ενημέρωσης της Ένωσης.

4.   Από την 1η Ιανουαρίου 2016, αντί να συμμορφώνεται με την ετήσια συχνότητα που ορίζεται στις παραγράφους 1, 2 και 3, ένα κράτος μέλος μπορεί να εφαρμόζει ετήσια συχνότητα δειγματοληψίας σύμφωνα με τον ενωσιακό μηχανισμό στόχευσης με βάση τον κίνδυνο.

5.   Το παρόν άρθρο δεν ισχύει για την Τσεχική Δημοκρατία, το Λουξεμβούργο, την Ουγγαρία, την Αυστρία και τη Σλοβακία.

Άρθρο 4

Συχνότητα δειγματοληψίας των καυσίμων πλοίων κατά την παράδοσή τους στα πλοία

1.   Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1α στοιχείο β) της οδηγίας 1999/32/ΕΚ και λαμβανομένου υπόψη του όγκου των καυσίμων πλοίων που παραδίδονται, τα κράτη μέλη πραγματοποιούν δειγματοληψία και ανάλυση των καυσίμων πλοίων κατά την παράδοσή τους στα πλοία από τους προμηθευτές καυσίμων πλοίων που είναι εγγεγραμμένοι στο εν λόγω κράτος μέλος και για τους οποίους έχει διαπιστωθεί ότι, τουλάχιστον τρεις φορές σε ένα συγκεκριμένο έτος, παρέδωσαν καύσιμα που δεν συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο δελτίο παράδοσης αποθηκών καυσίμων με βάση τις εκθέσεις που υποβάλλονται στο πλαίσιο του συστήματος ενημέρωσης της Ένωσης ή την ετήσια έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 7.

2.   Το παρόν άρθρο δεν ισχύει για την Τσεχική Δημοκρατία, το Λουξεμβούργο, την Ουγγαρία, την Αυστρία και τη Σλοβακία.

Άρθρο 5

Μέθοδοι δειγματοληψίας για τον έλεγχο της περιεκτικότητας σε θείο των καυσίμων πλοίων που χρησιμοποιούνται επί των πλοίων

1.   Σύμφωνα με το άρθρο 3, όταν ελέγχεται η περιεκτικότητα σε θείο των καυσίμων πλοίων που χρησιμοποιούνται επί των πλοίων, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν την εξής σταδιακή προσέγγιση για τη δειγματοληψία και τον έλεγχο της συμμόρφωσης των προτύπων περιεκτικότητας σε θείο:

α)

επιθεώρηση των ημερολογίων των πλοίων και των δελτίων παράδοσης των αποθηκών καυσίμων·

β)

όταν κρίνεται σκόπιμο, ένα ή και τα δύο από τα εξής μέτρα δειγματοληψίας και ανάλυσης:

i)

ανάλυση των σφραγισμένων δειγμάτων από τις αποθήκες καυσίμων επί των πλοίων, που συνοδεύουν το δελτίο παράδοσης των αποθηκών καυσίμων, τα οποία λήφθηκαν σύμφωνα με τον κανονισμό 18(8.1) και (8.2) του παραρτήματος VI της MARPOL·

ii)

δειγματοληψία των καυσίμων πλοίων η οποία διενεργείται επί των πλοίων, τα οποία καύσιμα προορίζονται για καύση επί των πλοίων σύμφωνα με το άρθρο 6, ακολουθούμενη από ανάλυση.

2.   Στο τέλος του ελέγχου και της ανάλυσης της περιεκτικότητας σε θείο, ο επιθεωρητής σχετικά με το θείο καταγράφει τις λεπτομέρειες της επιθεώρησης και των πορισμάτων για το συγκεκριμένο καύσιμο σύμφωνα με τις ζητούμενες πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 7 στοιχείο α).

Άρθρο 6

Δειγματοληψία επί των πλοίων

1.   Τα κράτη μέλη συλλέγουν δείγματα καυσίμων πλοίων επί των πλοίων μέσω απλής ή πολλαπλής δειγματοληψίας στο σημείο όπου έχει τοποθετηθεί η βαλβίδα για τη συλλογή δείγματος στο σύστημα καυσίμων του πλοίου, όπως αναφέρεται στα συστήματα σωληνώσεων ή στο σχέδιο διάταξης καυσίμων του πλοίου και σύμφωνα με την έγκριση του κράτους της σημαίας ή αναγνωρισμένου οργανισμού που ενεργεί εξ ονόματός της.

2.   Ελλείψει του σημείου που αναφέρεται στην παράγραφο 1, το σημείο δειγματοληψίας των καυσίμων πρέπει να είναι το σημείο τοποθέτησης βαλβίδας για τη συλλογή δείγματος και να πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

να είναι προσβάσιμο με εύκολο και ασφαλή τρόπο·

β)

να λαμβάνει υπόψη τις διαφορετικές ποιότητες καυσίμου που χρησιμοποιούνται για τις μηχανές πετρελαίου εσωτερικής καύσης·

γ)

να είναι κατάντη του χρησιμοποιούμενου καυσίμου από τη δεξαμενή καυσίμων·

δ)

να βρίσκεται όσο το δυνατόν πλησιέστερα στο στόμιο εισόδου του καυσίμου στη μηχανή πετρελαίου εσωτερικής καύσης και να προσφέρει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ασφάλεια· να λαμβάνει παράλληλα υπόψη τον τύπο των καυσίμων, τον ρυθμό ροής, τη θερμοκρασία και την πίεση στο επιλεγμένο σημείο δειγματοληψίας.

ε)

να το έχει προτείνει ο εκπρόσωπος του πλοίου και να έχει γίνει αποδεκτό από τον επιθεωρητή σχετικά με το θείο.

3.   Τα κράτη μέλη μπορούν να διενεργούν δειγματοληψία σε περισσότερα από ένα σημεία στο σύστημα καυσίμων, έτσι ώστε να διαπιστώνεται πιθανή αλλοίωση από διασταύρωση των καυσίμων ελλείψει πλήρως ξεχωριστών συστημάτων καυσίμων ή στην περίπτωση διάταξης πολλαπλών δεξαμενών.

4.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το δείγμα συλλέγεται σε περιέκτη δειγματοληψίας από τον οποίο να μπορούν να πληρωθούν τουλάχιστον τρεις φιάλες δειγματοληψίας που είναι αντιπροσωπευτικές του χρησιμοποιούμενου καυσίμου πλοίων.

5.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα ώστε να διασφαλίσουν τα εξής:

α)

οι φιάλες δειγματοληψίας σφραγίζονται από τον επιθεωρητή σχετικά με το θείο με ένα μοναδικό μέσο αναγνώρισης που τοποθετείται παρουσία του εκπροσώπου του πλοίου·

β)

δύο φιάλες δειγματοληψίας μεταφέρονται στην ξηρά για ανάλυση·

γ)

μια φιάλη δειγματοληψίας παρακρατείται από τον αντιπρόσωπο του πλοίου για περίοδο τουλάχιστον 12 μηνών από την ημερομηνία συλλογής.

Άρθρο 7

Πληροφορίες που πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στην ετήσια έκθεση

Η ετήσια έκθεση που πρέπει να υποβάλλουν τα κράτη μέλη στην Επιτροπή σχετικά με την τήρηση των προτύπων για το θείο στα καύσιμα πλοίων πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

τον συνολικό ετήσιο αριθμό και τύπο των περιπτώσεων μη συμμόρφωσης της περιεκτικότητας σε θείο που μετρήθηκε στα καύσιμα που εξετάστηκαν, καθώς και τη σοβαρότητα της κάθε περίπτωσης μη συμμόρφωσης της περιεκτικότητας σε θείο και τη μέση περιεκτικότητα σε θείο που καθορίστηκαν μετά τη συλλογή και ανάλυση των δειγμάτων·

β)

τον συνολικό ετήσιο αριθμό ελέγχων των εγγράφων του πλοίου, συμπεριλαμβανομένων των δελτίων παράδοσης των αποθηκών καυσίμων, το σημείο ανεφοδιασμού σε καύσιμα, τα βιβλία καταγραφής πετρελαίου, τα ημερολόγια πλοίου, τις διαδικασίες αλλαγής καυσίμου και τα μητρώα·

γ)

τις δηλώσεις έλλειψης διαθεσιμότητας καυσίμων πλοίων, όπως ορίζεται στο άρθρο 4α στοιχείο 5β) της οδηγίας 1999/32/ΕΚ, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων του πλοίου και του λιμένα ανεφοδιασμού, καθώς και των κρατών μελών στα οποία σημειώθηκε η έλλειψη, του αριθμού των δηλώσεων που έχουν υποβληθεί από το ίδιο πλοίο, καθώς και του είδους του καυσίμου που δεν ήταν διαθέσιμο.

δ)

τις κοινοποιήσεις και τις επιστολές διαμαρτυρίας σχετικά με την περιεκτικότητα σε θείο των καυσίμων προς τους προμηθευτές καυσίμων πλοίων στην επικράτειά τους·

ε)

κατάλογο με το όνομα και τη διεύθυνση όλων των προμηθευτών καυσίμων πλοίων στο οικείο κράτος μέλος·

στ)

την περιγραφή της χρήσης εναλλακτικών μεθόδων μείωσης των εκπομπών, συμπεριλαμβανομένων των δοκιμών και της συνεχούς παρακολούθησης των εκπομπών, ή της χρήσης εναλλακτικών καυσίμων και ελέγχων συμμόρφωσης που αφορούν τη συνεχή επίτευξη μείωσης των εκπομπών SOx σύμφωνα με τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 1999/32/ΕΚ για τα πλοία που φέρουν τη σημαία του κράτους μέλους·

ζ)

κατά περίπτωση, περιγραφή των εθνικών μηχανισμών στόχευσης με βάση τον κίνδυνο, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών προειδοποιήσεων, καθώς και της χρήσης και των αποτελεσμάτων της τηλεανίχνευσης και άλλων διαθέσιμων τεχνολογιών που επιτρέπουν την ταξινόμηση κατά σειρά προτεραιότητας των πλοίων που πρόκειται να υποβληθούν σε έλεγχο συμμόρφωσης·

η)

τον συνολικό αριθμό και το είδος των διαδικασιών επί παραβάσει που κινήθηκαν ή των κυρώσεων ή και των δύο, το ποσό των προστίμων που επιβλήθηκαν από την αρμόδια αρχή τόσο στους φορείς εκμετάλλευσης πλοίων όσο και στους προμηθευτές καυσίμων πλοίων·

θ)

για κάθε πλοίο, μετά την επιθεώρηση των ημερολογίων και των δελτίων παράδοσης των αποθηκών καυσίμων ή μετά από δειγματοληψία ή και τα δύο:

i.

στοιχεία του πλοίου, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού ΔΝΟ, του τύπου, της ηλικίας και της χωρητικότητας του πλοίου·

ii.

εκθέσεις σχετικά με τη δειγματοληψία και την ανάλυση, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού και του είδους των δειγμάτων, των χρησιμοποιούμενων μεθόδων δειγματοληψίας και σημείων δειγματοληψίας, με σκοπό τον έλεγχο της συμμόρφωσης του τύπου του πλοίου·

iii.

τις σχετικές πληροφορίες για τα δελτία παράδοσης των αποθηκών καυσίμων, το σημείο του ανεφοδιασμού σε καύσιμα, τα βιβλία καταγραφής πετρελαίου, τα ημερολόγια πλοίου, τις διαδικασίες αλλαγής καυσίμου και τα μητρώα·

iv.

τα μέτρα επιβολής και τις νομικές διαδικασίες που έχουν κινηθεί σε εθνικό επίπεδο ή τις κυρώσεις ή και τα δύο έναντι συγκεκριμένου πλοίου.

Άρθρο 8

Παρουσίαση της έκθεσης

1.   Τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν το σύστημα ενημέρωσης της Ένωσης ώστε να καταχωρούν στο σύστημα, αμέσως μετά τον έλεγχο, όλα τα στοιχεία και πορίσματα σχετικά με τη συγκεκριμένη επιθεώρηση, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που αφορούν τη δειγματοληψία.

2.   Ένα κράτος μέλος που χρησιμοποιεί το σύστημα ενημέρωσης της Ένωσης για την καταγραφή, την ανταλλαγή και τη διαβίβαση δεδομένων σχετικά με τον έλεγχο συμμόρφωσης, μπορεί να χρησιμοποιεί την ετήσια συγκεντρωτική συλλογή των προσπαθειών επιβολής που παρέχονται από το σύστημα ενημέρωσης της Ένωσης ώστε να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του σχετικά με την υποβολή εκθέσεων που ορίζονται στο άρθρο 7 της οδηγίας 1999/32/ΕΚ.

3.   Τα κράτη μέλη που δεν χρησιμοποιούν το σύστημα ενημέρωσης της Ένωσης οφείλουν είτε να διευκολύνουν τη σύνδεση του συστήματος ενημέρωσης της Ένωσης με το εθνικό τους σύστημα το οποίο να μπορεί τουλάχιστον να καταχωρεί στοιχεία, κατά περίπτωση, για τα ίδια πεδία με το σύστημα ενημέρωσης της Ένωσης, ή να υποβάλλουν ηλεκτρονικά πληροφορίες για όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 7.

Άρθρο 9

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 16 Φεβρουαρίου 2015.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 121 της 11.5.1999, σ. 13.

(2)  Οδηγία 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2002, για τη δημιουργία κοινοτικού συστήματος παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων και ενημέρωσης και την κατάργηση της οδηγίας 93/75/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 208 της 5.8.2002, σ. 10).