ISSN 1977-0669

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 366

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

57ό έτος
20 Δεκεμβρίου 2014


Περιεχόμενα

 

II   Μη νομοθετικές πράξεις

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1367/2014 του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 2014, σχετικά με τον καθορισμό, για το 2015 και το 2016, των αλιευτικών δυνατοτήτων για τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη για ορισμένα αποθέματα ιχθύων βαθέων υδάτων

1

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1368/2014 της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2014, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για καθορισμό της διαδικασίας εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1372/2013 της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για καθορισμό της διαδικασίας εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 ( 1 )

15

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1369/2014 της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2014, για την έγκριση μη ήσσονος σημασίας τροποποίησης των προδιαγραφών ονομασίας καταχωρισμένης στο μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Garda (ΠΟΠ)]

17

 

*

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1370/2014 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2014, για τη χορήγηση προσωρινής έκτακτης ενίσχυσης στους παραγωγούς γάλακτος της Φινλανδίας

18

 

*

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1371/2014 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2014, για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2014 σχετικά με τη θέσπιση συμπληρωματικών προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης για τους παραγωγούς ορισμένων οπωροκηπευτικών

20

 

 

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1372/2014 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2014, για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

32

 

 

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1373/2014 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2014, για τον καθορισμό του συντελεστή κατανομής που πρέπει να εφαρμόζεται στις ποσότητες τις οποίες αφορούν οι αιτήσεις δικαιωμάτων εισαγωγής που υποβλήθηκαν από την 1η έως τις 7 Δεκεμβρίου 2014 στο πλαίσιο των δασμολογικών ποσοστώσεων που ανοίχθηκαν με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 413/2014 στον τομέα του κρέατος πουλερικών καταγωγής Ουκρανίας

34

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1374/2014 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 28ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων των ασφαλιστικών εταιρειών (ΕΚΤ/2014/50)

36

 

*

Κανονισμός (EE) αριθ. 1375/2014 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 10ης Δεκεμβρίου 2014, που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1071/2013 σχετικά με τη λογιστική κατάσταση του τομέα των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (ΕΚΤ/2013/33) (EKT/2014/51)

77

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1376/2014 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 10ης Δεκεμβρίου 2014, που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1745/2003 σχετικά με την εφαρμογή υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών (ΕΚΤ/2003/9) (ΕΚΤ/2014/52)

79

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ

 

*

Οδηγία 2014/110/ΕE της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2014, για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/33/ΕΚ όσον αφορά τα κριτήρια προσωρινού αποκλεισμού για δότες μονάδων αλλογενούς αίματος ( 1 )

81

 

*

Εκτελεστική oδηγία 2014/111/ΕΕ της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2014, για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/15/ΕΚ σχετικά με την έγκριση ορισμένων κωδίκων και συναφών τροποποιήσεων ορισμένων συμβάσεων και πρωτοκόλλων από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΔΝΟ) ( 1 )

83

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

 

2014/938/ΕΕ

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 9ης Ιουλίου 2014, σχετικά με το μέτρο κρατικής ενίσχυσης SA.35668 (13/C) (πρώην 13/NN) (πρώην 12/CP) που εφαρμόστηκε από τη Δανία και τη Σουηδία υπέρ της Scandinavian Airlines [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2014) 4532]  ( 1 )

88

 

 

2014/939/ΕΕ

 

*

Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2014, για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης 2014/833/ΕΕ για ορισμένα προστατευτικά μέτρα σχετικά με πρόσφατες εστίες υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών του υποτύπου H5Ν8 στις Κάτω Χώρες [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2014) 9741]  ( 1 )

104

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


II Μη νομοθετικές πράξεις

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

20.12.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 366/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1367/2014 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 15ης Δεκεμβρίου 2014

σχετικά με τον καθορισμό, για το 2015 και το 2016, των αλιευτικών δυνατοτήτων για τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη για ορισμένα αποθέματα ιχθύων βαθέων υδάτων

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 43 παράγραφος 3,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 43 παράγραφος 3 της Συνθήκης προβλέπει ότι το Συμβούλιο, μετά από πρόταση της Επιτροπής, εκδίδει μέτρα σχετικά με τον καθορισμό και την κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1) απαιτεί τα μέτρα διατήρησης να εγκρίνονται σύμφωνα με τις διαθέσιμες επιστημονικές, τεχνικές και οικονομικές γνωμοδοτήσεις, περιλαμβανομένων, κατά περίπτωση, εκθέσεων που συντάσσει η επιστημονική, τεχνική και οικονομική επιτροπή αλιείας (ΕΤΟΕΑ).

(3)

Εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Συμβουλίου η θέσπιση μέτρων περί καθορισμού και κατανομής των αλιευτικών δυνατοτήτων, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων όρων που συνδέονται λειτουργικά με αυτές, ανάλογα με την περίπτωση. Οι αλιευτικές δυνατότητες πρέπει να κατανέμονται μεταξύ των κρατών μελών κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται σε κάθε κράτος μέλος σχετική σταθερότητα των αλιευτικών δραστηριοτήτων, για κάθε απόθεμα ή τύπο αλιείας, λαμβανομένων δεόντως υπόψη των στόχων της κοινής αλιευτικής πολιτικής που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.

(4)

Τα συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα (TAC) θα πρέπει να καθορίζονται με βάση τις διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, λαμβανομένων υπόψη των βιολογικών και κοινωνικοοικονομικών πτυχών, με παράλληλη εξασφάλιση δίκαιης μεταχείρισης μεταξύ των αλιευτικών κλάδων, καθώς και λαμβανομένων επίσης υπόψη των απόψεων που έχουν διατυπωθεί κατά τη διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους παράγοντες, ιδίως με τα οικεία περιφερειακά γνωμοδοτικά συμβούλια.

(5)

Οι αλιευτικές δυνατότητες θα πρέπει να συνάδουν με τις διεθνείς συμφωνίες και αρχές, όπως η συμφωνία των Ηνωμένων Εθνών του 1995 σχετικά με τη διατήρηση και τη διαχείριση των αλληλοεπικαλυπτόμενων αποθεμάτων ιχθύων (2) και των άκρως μεταναστευτικών αποθεμάτων ιχθύων και οι λεπτομερείς διαχειριστικές αρχές που καθορίστηκαν το 2008 στο πλαίσιο των διεθνών κατευθυντήριων γραμμών του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών για τη διαχείριση της αλιείας βαθέων υδάτων στην ανοικτή θάλασσα, σύμφωνα με τις οποίες, ειδικότερα, ο νομοθέτης θα πρέπει να είναι πιο επιφυλακτικός όταν οι πληροφορίες είναι αβέβαιες, αναξιόπιστες ή ανεπαρκείς. Η έλλειψη επαρκών επιστημονικών πληροφοριών δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως λόγος αναβολής ή παράλειψης λήψης μέτρων διατήρησης και διαχείρισης.

(6)

Από τις τελευταίες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις του Διεθνούς Συμβουλίου Εξερεύνησης της Θάλασσας (ICES) και της ΕΤΟΕΑ προκύπτει ότι τα περισσότερα αποθέματα βαθέων υδάτων εξακολουθούν να αλιεύονται με μη βιώσιμο τρόπο και ότι, προκειμένου να εξασφαλισθεί η βιωσιμότητά τους, οι αλιευτικές δυνατότητες για τα εν λόγω αποθέματα θα πρέπει να μειωθούν περαιτέρω έως ότου σημειώσει θετική τάση η εξέλιξη των αποθεμάτων. Το ICES συνιστά επίσης να απαγορευθεί η κατευθυνόμενη αλιεία καθρεπτόψαρου του Ατλαντικού σε όλες τις περιοχές, καθώς και ορισμένων αποθεμάτων πελαγίσιου λυθρινιού και γρεναδιέρου των βράχων.

(7)

Όσον αφορά τα τέσσερα αποθέματα γρεναδιέρου των βράχων, από τις επιστημονικές συμβουλές και τις πρόσφατες συζητήσεις στο πλαίσιο της Επιτροπής Αλιείας Βορειοανατολικού Ατλαντικού (NEAFC) συνάγεται ότι αλιεύματα του είδους αυτού ενδέχεται να αναφέρονται εσφαλμένα ως αλιεύματα κορδέλας. Στο πλαίσιο αυτό, είναι σκόπιμο να καθοριστεί TAC που να καλύπτει και δύο είδη, ενώ παράλληλα θα παρέχεται η δυνατότητα αναφοράς των αλιευμάτων κάθε είδους χωριστά.

(8)

Όσον αφορά τους καρχαρίες βαθέων υδάτων, τα κύρια εμπορικά είδη θεωρούνται εξαντλημένα και κατά συνέπεια δεν πρέπει να πραγματοποιείται κατευθυνόμενη αλιεία. Δεδομένης της μεταναστευτικής φύσης των καρχαριών βαθέων υδάτων και της ευρείας κατανομής τους στον βορειοανατολικό ατλαντικό, η ΕΤΟΕΑ συνέστησε να επεκταθούν τα μέτρα διαχείρισης για τα εν λόγω είδη στα ενωσιακά ύδατα της Επιτροπής Αλιείας Κεντρικού και Ανατολικού Ατλαντικού (CECAF) γύρω από τη Μαδέρα.

(9)

Οι αλιευτικές δυνατότητες για είδη βαθέων υδάτων, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2347/2002 του Συμβουλίου (3) αποφασίζονται ανά διετία. Εντούτοις, εξαίρεση αποτελούν τα αποθέματα γουρλομάτη του Ατλαντικού και τα αποθέματα διπτερυγίου μουρούνας. Όσον αφορά τα τελευταία, ο κύριος ιχθυότοπος διπτερυγίου μουρούνας συνδέεται με τις ετήσιες διαπραγματεύσεις με τη Νορβηγία· για λόγους απλούστευσης, τα TAC διπτερυγίου μουρούνας θα πρέπει να θεσπιστούν βάσει αυτών, στην ίδια νομική πράξη. Ως εκ τούτου, οι αλιευτικές δυνατότητες για τα αποθέματα γουρλομάτη του Ατλαντικού και διπτερυγίου μουρούνας πρέπει να καθοριστούν σε άλλον σχετικό ετήσιο κανονισμό περί καθορισμού των αλιευτικών δυνατοτήτων.

(10)

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 847/96 του Συμβουλίου (4), τα αποθέματα που υπόκεινται στα διάφορα μέτρα τα οποία αναφέρονται σε αυτόν θα πρέπει να ταυτοποιηθούν. Τα προληπτικά TAC θα πρέπει να εφαρμόζονται σε αποθέματα για τα οποία δεν υπάρχει επιστημονική εκτίμηση των αλιευτικών δυνατοτήτων για το συγκεκριμένο έτος για το οποίο πρέπει να καθοριστούν τα TAC· άλλως, εφαρμόζονται αναλυτικά TAC. Σύμφωνα με τις γνωμοδοτήσεις του ICES και της ΕΤΟΕΑ για τα αποθέματα βαθέων υδάτων, εκείνα για τα οποία δεν υπάρχει επιστημονική εκτίμηση των σχετικών αλιευτικών δυνατοτήτων θα πρέπει να υπάγονται σε προληπτικά TAC στον παρόντα κανονισμό.

(11)

Για να μη διακοπεί η αλιεία και να διασφαλισθούν οι βιοτικοί πόροι των αλιέων της Ένωσης, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2015. Για λόγους επείγοντος, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει αμέσως μετά τη δημοσίευσή του,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Με τον παρόντα κανονισμό καθορίζονται, για τα έτη 2015 και 2016, οι ετήσιες αλιευτικές δυνατότητες που διατίθενται στα ενωσιακά σκάφη για αποθέματα ιχθύων ορισμένων ειδών βαθέων υδάτων στα ενωσιακά ύδατα και σε ορισμένα μη ενωσιακά ύδατα στα οποία απαιτούνται περιορισμοί αλιευμάτων.

Άρθρο 2

Ορισμοί

1.   Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)   «ενωσιακό αλιευτικό σκάφος»: αλιευτικό σκάφος που φέρει τη σημαία κράτους μέλους και είναι νηολογημένο στην Ένωση·

β)   «ενωσιακά ύδατα»: τα ύδατα υπό την κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία των κρατών μελών, εκτός από τα ύδατα που βρίσκονται κοντά στα εδάφη που αναφέρονται στο παράρτημα II της Συνθήκης·

γ)   «συνολικό επιτρεπόμενο αλίευμα» (TAC): η ποσότητα που μπορεί να αλιευθεί και να εκφορτωθεί από κάθε απόθεμα ιχθύος κατ' έτος·

δ)   «ποσόστωση»: η αναλογία του TAC που διατίθεται στην Ένωση ή σε κράτος μέλος·

ε)   «διεθνή ύδατα»: τα ύδατα που δεν υπάγονται στην κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία οιουδήποτε κράτους.

2.   Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι εξής ορισμοί ζωνών:

α)

ζώνες ICES (Διεθνές Συμβούλιο Εξερεύνησης της Θάλασσας) είναι οι γεωγραφικές περιοχές που ορίζονται στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 218/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5)·

β)

ζώνες CECAF (Επιτροπή Αλιείας Κεντροανατολικού Ατλαντικού) είναι οι γεωγραφικές ζώνες που ορίζονται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6).

Άρθρο 3

TAC και κατανομές

Τα TAC για είδη βαθέων υδάτων που αλιεύονται από ενωσιακά σκάφη στα ενωσιακά ύδατα και σε ορισμένα μη ενωσιακά ύδατα καθώς και η κατανομή των εν λόγω TAC μεταξύ των κρατών μελών και οι όροι που συνδέονται λειτουργικά με αυτά ορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού, ανάλογα με την περίπτωση.

Άρθρο 4

Ειδικές διατάξεις σχετικά με τις κατανομές των αλιευτικών δυνατοτήτων

1.   Η κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων μεταξύ των κρατών μελών, η οποία προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό, δεν θίγει:

α)

τις ανταλλαγές που πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013·

β)

τις μειώσεις και ανακατανομές που πραγματοποιούνται δυνάμει του άρθρου 37 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου (7) ή του άρθρου 10 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1006/2008 του Συμβουλίου (8)·

γ)

τις πρόσθετες εκφορτώσεις που επιτρέπονται δυνάμει του άρθρου 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96·

δ)

τις μειώσεις που γίνονται σύμφωνα με τα άρθρα 105, 106 και 107 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009.

2.   Εάν δεν ορίζεται άλλως στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού, το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 εφαρμόζεται στα αποθέματα που υπόκεινται σε προληπτικό TAC, το δε άρθρο 3 παράγραφοι 2 και 3 καθώς και το άρθρο 4 του ίδιου κανονισμού εφαρμόζονται στα αποθέματα που υπόκεινται σε αναλυτικό TAC.

Άρθρο 5

Όροι για την εκφόρτωση κύριων και παρεμπιπτόντων αλιευμάτων

Αλιεύματα προερχόμενα από αποθέματα για τα οποία καθορίζονται TAC επιτρέπεται να διατηρούνται επί του σκάφους ή να εκφορτώνονται, μόνον εάν έχουν αλιευθεί από αλιευτικά σκάφη κράτους μέλους το οποίο διαθέτει ποσόστωση και εφόσον αυτή δεν έχει εξαντληθεί.

Άρθρο 6

Διαβίβαση δεδομένων

Όταν, σύμφωνα με τα άρθρα 33 και 34 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή δεδομένα που αφορούν εκφορτώσεις των αλιευθεισών ποσοτήτων αποθεμάτων χρησιμοποιούν τους κωδικούς αποθεμάτων που αναφέρονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 7

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2015.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 15 Δεκεμβρίου 2014.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. MARTINA


(1)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την κοινή αλιευτική πολιτική, την τροποποίηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 και (ΕΚ) αριθ. 639/2004 και της απόφασης 2004/585/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 22).

(2)  Συμφωνία για την εφαρμογή των διατάξεων της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με το δίκαιο της θάλασσας της 10ης Δεκεμβρίου 1982, όσον αφορά τη διατήρηση και τη διαχείριση των αλληλοεπικαλυπτόμενων αποθεμάτων και των άκρως αποδημητικών ειδών ιχθύων (ΕΕ L 189 της 3.7.1998, σ. 16).

(3)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2347/2002 του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για τη θέσπιση ειδικών απαιτήσεων πρόσβασης και συναφών όρων που εφαρμόζονται στην αλιεία αποθεμάτων βαθέων υδάτων (ΕΕ L 351 της 28.12.2002, σ. 6).

(4)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 847/96 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 1996, που αφορά τη θέσπιση συμπληρωματικών όρων για την ετήσια διαχείριση των TAC και των ποσοστώσεων (ΕΕ L 115 της 9.5.1996, σ. 3).

(5)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 218/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2009, σχετικά με την υποβολή στατιστικών για τις ονομαστικές αλιεύσεις από τα κράτη μέλη που αλιεύουν στο Βορειο-ανατολικό Ατλαντικό (ΕΕ L 87 της 31.3.2009, σ. 70).

(6)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 216/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2009, σχετικά με την υποβολή στατιστικών για τις ονομαστικές αλιεύσεις από τα κράτη μέλη που αλιεύουν σε ορισμένες ζώνες εκτός του Βόρειου Ατλαντικού (ΕΕ L 87 της 31.3.2009, σ. 1).

(7)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2009, περί θεσπίσεως κοινοτικού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής, τροποποιήσεως των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 847/96, (ΕΚ) αριθ. 2371/2002, (ΕΚ) αριθ. 811/2004, (ΕΚ) αριθ. 768/2005, (ΕΚ) αριθ. 2115/2005, (ΕΚ) αριθ. 2166/2005, (ΕΚ) αριθ. 388/2006, (ΕΚ) αριθ. 509/2007, (ΕΚ) αριθ. 676/2007, (ΕΚ) αριθ. 1098/2007, (ΕΚ) αριθ. 1300/2008, (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 και καταργήσεως των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, (ΕΚ) αριθ. 1627/94 και (ΕΚ) αριθ. 1966/2006 (ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 1).

(8)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1006/2008 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2008, σχετικά με τις άδειες αλιείας κοινοτικών αλιευτικών σκαφών εκτός των υδάτων της Κοινότητας και για την πρόσβαση σκαφών τρίτων χωρών στα ύδατα της Κοινότητας, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 και (ΕΚ) αριθ. 1627/94 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3317/94 (ΕΕ L 286 της 29.10.2008, σ. 33).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Οι αναφορές στις αλιευτικές ζώνες είναι αναφορές στις ζώνες ICES, εκτός εάν ορίζεται άλλως.

ΜΕΡΟΣ 1

Ορισμός ειδών και ομάδων ειδών ιχθύων

1.

Στον κατάλογο που περιέχεται στο Μέρος 2 του παρόντος παραρτήματος, τα ιχθυαποθέματα παρατίθενται με την αλφαβητική σειρά της λατινικής ονομασίας του είδους. Ωστόσο, οι καρχαρίες βαθέων υδάτων αναφέρονται στην αρχή του καταλόγου. Ο κάτωθι πίνακας αντιστοιχίας των κοινών ονομασιών με τις λατινικές ονομασίες παρατίθεται για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού:

Κοινή ονομασία

Τριψήφιος αλφαβητικός κωδικός

Επιστημονική ονομασία

Μαύρο σπαθόψαρο

BSF

Aphanopus carbo

Μπερυτσίδες

ALF

Beryx spp.

Γρεναδιέρος των βράχων

RNG

Coryphaenoides rupestris

Κορδέλα

RHG

Macrourus berglax

Καθρεπτόψαρο του Ατλαντικού

ORY

Hoplostethus atlanticus

Λυθρίνι πελαγίσιο

SBR

Pagellus bogaraveo

Σαλούβαρδος

GFB

Phycis blennoides

2.

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ως «καρχαρίες βαθέων υδάτων» νοούνται τα ακόλουθα είδη:

Κοινή ονομασία

Τριψήφιος αλφαβητικός κωδικός

Επιστημονική ονομασία

Σκυλόψαρα βαθέων υδάτων

API

Apristurus spp.

Ερπετοκαρχαρίας

HXC

Chlamydoselachus anguineus

Κοκκοαγκαθίτης

CWO

Centrophorus spp.

Πορτογαλικό σκυλόψαρο

CYO

Centroscymnus coelolepis

Μακρύρυγχο σκυλόψαρο

CYP

Centroscymnus crepidater

Μαύρο σκυλόψαρο

CFB

Centroscyllium fabricii

Κεντρόνι

DCA

Deania calcea

Σκυμνοσκυλόψαρο

SCK

Dalatias licha

Μεγάλος μαυροαγκαθίτης

ETR

Etmopterus princeps

Μαυροαγκαθίτης

ETX

Etmopterus spinax

Σκυλόψαρο

GAM

Galeus murinus

Εξακαρχαρίας

SBL

Hexanchus griseus

Γουρουνόψαρο παράδοξο

OXN

Oxynotus paradoxus

Σκυμνόδοντας

SYR

Scymnodon ringens

Μαυροσκυλόψαρο Γροιλανδίας

GSK

Somniosus microcephalus

ΜΕΡΟΣ 2

Ετήσιες αλιευτικές δυνατότητες που ισχύουν για αλιευτικά σκάφη της Ένωσηςσε περιοχές όπου υφίστανται TAC, ανά είδος και ανά περιοχή (σε τόνους βάρους ζωντανών αλιευμάτων)

Είδη:

Καρχαρίες βαθέων υδάτων

Ζώνη:

Ύδατα της Ένωσης και διεθνή ύδατα των V, VI, VII, VIII και IX· Ενωσιακά ύδατα των ζωνών CECAF 34.1.1, 34.1.2 και 34.2

(DWS/56789-)

Έτος

2015

2016

 

 

Γερμανία

0

0

 

 

Εσθονία

0

0

 

 

Ιρλανδία

0

0

 

 

Ισπανία

0

0

 

 

Γαλλία

0

0

 

 

Λιθουανία

0

0

 

 

Πολωνία

0

0

 

 

Πορτογαλία

0

0

 

 

Ηνωμένο Βασίλειο

0

0

 

 

Ένωση

0

0

 

 

TAC

0

0

 

Αναλυτικό TAC

Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.

Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδη:

Καρχαρίες βαθέων υδάτων

Ζώνη:

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα της ζώνης X

(DWS/10-)

Έτος

2015

2016

 

 

Πορτογαλία

0

0

 

 

Ένωση

0

0

 

 

TAC

0

0

 

Αναλυτικό TAC

Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.

Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδη:

Καρχαρίες βαθέων υδάτων, Deania hystricosa και Deania profundorum

Ζώνη:

Διεθνή ύδατα της ζώνης XII

(DWS/12INT-)

Έτος

2015

2016

 

 

Ιρλανδία

0

0

 

 

Ισπανία

0

0

 

 

Γαλλία

0

0

 

 

Ηνωμένο Βασίλειο

0

0

 

 

Ένωση

0

0

 

 

TAC

0

0

 

Αναλυτικό TAC

Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.

Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδη:

Μαύρο σπαθόψαρο

Aphanopus carbo

Ζώνη:

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των ζωνών I, II, III και IV

(BSF/1234-)

Έτος

2015

2016

 

 

Γερμανία

3

3

 

 

Γαλλία

3

3

 

 

Ηνωμένο Βασίλειο

3

3

 

 

Ένωση

9

9

 

 

TAC

9

9

 

Προληπτικό TAC


Είδη:

Μαύρο σπαθόψαρο

Aphanopus carbo

Ζώνη:

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των ζωνών V, VI, VII και XII

(BSF/56712-)

Έτος

2015

2016

 

 

Γερμανία

42

39

 

 

Εσθονία

20

19

 

 

Ιρλανδία

104

96

 

 

Ισπανία

208

191

 

 

Γαλλία

2 918

2 684

 

 

Λετονία

136

125

 

 

Λιθουανία

1

1

 

 

Πολωνία

1

1

 

 

Ηνωμένο Βασίλειο

208

191

 

 

Λοιπά (1)

11

10

 

 

Ένωση

3 649

3 357

 

 

TAC

3 649

3 357

 

Αναλυτικό TAC


Είδη:

Μαύρο σπαθόψαρο

Aphanopus carbo

Ζώνη:

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των ζωνών VIII, IX και X

(BSF/8910-)

Έτος

2015

2016

 

 

Ισπανία

12

12

 

 

Γαλλία

29

29

 

 

Πορτογαλία

3 659

3 659

 

 

Ένωση

3 700

3 700

 

 

TAC

3 700

3 700

 

Αναλυτικό TAC


Είδη:

Μαύρο σπαθόψαρο

Aphanopus carbo

Ζώνη:

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα της CECAF 34.1.2

(BSF/C3412-)

Έτος

2015

2016

 

 

Πορτογαλία

3 141

2 827

 

 

Ένωση

3 141

2 827

 

 

TAC

3 141

2 827

 

Προληπτικό TAC


Είδη:

Μπερυτσίδες

Beryx spp.

Ζώνη:

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των ζωνών III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII και XIV

(ALF/3X14-)

Έτος

2015

2016

 

 

Ιρλανδία

9

9

 

 

Ισπανία

67

67

 

 

Γαλλία

18

18

 

 

Πορτογαλία

193

193

 

 

Ηνωμένο Βασίλειο

9

9

 

 

Ένωση

296

296

 

 

TAC

296

296

 

Αναλυτικό TAC


Είδη:

Γρεναδιέρος των βράχων και κορδέλα

Coryphaenoides rupestris και Macrourus berglax

Ζώνη:

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των ζωνών I, II και IV

(RNG/124-) για τον γρεναδιέρο των βράχων

(RΗG/124-) για την κορδέλα

Έτος

2015

2016

 

 

Δανία

1

1

 

 

Γερμανία

1

1

 

 

Γαλλία

10

10

 

 

Ηνωμένο Βασίλειο

1

1

 

 

Ένωση

13

13

 

 

TAC

13

13

 

Προληπτικό TAC


Είδη:

Γρεναδιέρος των βράχων και κορδέλα

Coryphaenoides rupestris και Macrourus berglax

Ζώνη:

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα της ζώνης III

(RNG/03-) για τον γρεναδιέρο των βράχων (2)

(RΗG/03-) για την κορδέλα

Έτος

2015

2016

 

 

Δανία

412

329

 

 

Γερμανία

2

2

 

 

Σουηδία

21

17

 

 

Ένωση

435

348

 

 

TAC

435

348

 

Προληπτικό TAC


Είδη:

Γρεναδιέρος των βράχων και κορδέλα

Coryphaenoides rupestris και Macrourus berglax

Ζώνη:

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των ζωνών Vb, VI και VII

(RNG/5B67-) για τον γρεναδιέρο των βράχων (5)

(RHG/5B67-) για την κορδέλα

Έτος

2015 (3)  (4)

2016 (3)  (4)

 

 

Γερμανία

8

8

 

 

Εσθονία

59

60

 

 

Ιρλανδία

260

265

 

 

Ισπανία

65

66

 

 

Γαλλία

3 302

3 358

 

 

Λιθουανία

76

77

 

 

Πολωνία

38

39

 

 

Ηνωμένο Βασίλειο

194

197

 

 

Λοιπά (4)

8

8

 

 

Ένωση

4 010

4 078

 

 

TAC

4 010

4 078

 

Αναλυτικό TAC


Είδη:

Γρεναδιέρος των βράχων και κορδέλα

Coryphaenoides rupestris και Macrourus berglax

Ζώνη:

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των ζωνών VIII, IX, X, XII και XIV

(RNG/8X14-) για τον γρεναδιέρο των βράχων (7)

(RΗG/8X14-) για την κορδέλα

Έτος

2015 (6)

2016 (6)

 

 

Γερμανία

24

21

 

 

Ιρλανδία

5

5

 

 

Ισπανία

2 617

2 354

 

 

Γαλλία

121

109

 

 

Λετονία

42

38

 

 

Λιθουανία

5

5

 

 

Πολωνία

819

737

 

 

Ηνωμένο Βασίλειο

11

10

 

 

Ένωση

3 644

3 279

 

 

TAC

3 644

3 279

 

Αναλυτικό TAC


Είδη:

Καθρεπτόψαρο του Ατλαντικού

Hoplostethus atlanticus

Ζώνη:

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα της ζώνης VI

(ORY/06-)

Έτος

2015

2016

 

 

Ιρλανδία

0

0

 

 

Ισπανία

0

0

 

 

Γαλλία

0

0

 

 

Ηνωμένο Βασίλειο

0

0

 

 

Ένωση

0

0

 

 

TAC

0

0

 

Αναλυτικό TAC

Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.

Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδη:

Καθρεπτόψαρο του Ατλαντικού

Hoplostethus atlanticus

Ζώνη:

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα της ζώνης VII

(ORY/07-)

Έτος

2015

2016

 

 

Ιρλανδία

0

0

 

 

Ισπανία

0

0

 

 

Γαλλία

0

0

 

 

Ηνωμένο Βασίλειο

0

0

 

 

Άλλα

0

0

 

 

Ένωση

0

0

 

 

TAC

0

0

 

Αναλυτικό TAC

Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.

Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδη:

Καθρεπτόψαρο του Ατλαντικού

Hoplostethus atlanticus

Ζώνη:

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των ζωνών I, II, III, IV, V, VΙΙΙ, IX, X, XII και XIV

(ORY/1CX14)

Έτος

2015

2016

 

 

Ιρλανδία

0

0

 

 

Ισπανία

0

0

 

 

Γαλλία

0

0

 

 

Πορτογαλία

0

0

 

 

Ηνωμένο Βασίλειο

0

0

 

 

Άλλα

0

0

 

 

Ένωση

0

0

 

 

TAC

0

0

 

Αναλυτικό TAC

Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.

Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδη:

Λυθρίνι πελαγίσιο

Pagellus bogaraveo

Ζώνη:

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των ζωνών VI, VII και VIII

(SBR/678-)

Έτος

2015

2016

 

 

Ιρλανδία

5

5

 

 

Ισπανία

135

128

 

 

Γαλλία

7

6

 

 

Ηνωμένο Βασίλειο

17

16

 

 

Λοιπά (8)

5

5

 

 

Ένωση

169

160

 

 

TAC

169

160

 

Αναλυτικό TAC


Είδη:

Λυθρίνι πελαγίσιο

Pagellus bogaraveo

Ζώνη:

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα της ζώνης IX

(SBR/09-)

Έτος

2015 (9)

2016 (9)

 

 

Ισπανία

294

144

 

 

Πορτογαλία

80

39

 

 

Ένωση

374

183

 

 

TAC

374

183

 

Αναλυτικό TAC


Είδη:

Λυθρίνι πελαγίσιο

Pagellus bogaraveo

Ζώνη:

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα της ζώνης X

(SBR/10-)

Έτος

2015

2016

 

 

Ισπανία

6

5

 

 

Πορτογαλία

678

507

 

 

Ηνωμένο Βασίλειο

6

5

 

 

Ένωση

690

517

 

 

TAC

690

517

 

Αναλυτικό TAC


Είδη:

Σαλούβαρδος

Phycis blennoides

Ζώνη:

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των ζωνών I, II, III και IV

(GFB/1234-)

Έτος

2015

2016

 

 

Γερμανία

10

10

 

 

Γαλλία

10

10

 

 

Ηνωμένο Βασίλειο

17

17

 

 

Ένωση

37

37

 

 

TAC

37

37

 

Αναλυτικό TAC


Είδη:

Σαλούβαρδος

Phycis blennoides

Ζώνη:

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των ζωνών V, VI και VII

(GFB/567-)

Έτος

2015 (10)

2016 (10)

 

 

Γερμανία

12

12

 

 

Ιρλανδία

312

312

 

 

Ισπανία

706

706

 

 

Γαλλία

427

427

 

 

Ηνωμένο Βασίλειο

977

977

 

 

Ένωση

2 434

2 434

 

 

TAC

2 434

2 434

 

Αναλυτικό TAC


Είδη:

Σαλούβαρδος

Phycis blennoides

Ζώνη:

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των ζωνών VIII και IX

(GFB/89-)

Έτος

2015 (11)

2016 (11)

 

 

Ισπανία

290

290

 

 

Γαλλία

18

18

 

 

Πορτογαλία

12

12

 

 

Ένωση

320

320

 

 

TAC

320

320

 

Αναλυτικό TAC


Είδη:

Σαλούβαρδος

Phycis blennoides

Ζώνη:

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των ζωνών X και XII

(GFB/1012-)

Έτος

2015

2016

 

 

Γαλλία

10

10

 

 

Πορτογαλία

45

45

 

 

Ηνωμένο Βασίλειο

10

10

 

 

Ένωση

65

65

 

 

TAC

65

65

 

Αναλυτικό TAC

(1)  Αποκλειστικά για παρεμπίπτοντα αλιεύματα. Δεν επιτρέπεται κατευθυνόμενη αλιεία στο πλαίσιο της ποσόστωσης αυτής.

(2)  Δεν διεξάγεται κατευθυνόμενη αλιεία για γρεναδιέρους των βράχων στη ζώνη ICES ΙΙΙα κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων μεταξύ της ΕΕ και της Νορβηγίας.

(3)  Μπορεί να αλιευθεί το 10 % κάθε ποσόστωσης κατ' ανώτατο όριο σε ενωσιακά ύδατα και σε διεθνή ύδατα των ζωνών VIII, IX, X, XII και XIV (RNG/*8X14-).

(4)  Αποκλειστικά για παρεμπίπτοντα αλιεύματα. Δεν επιτρέπεται κατευθυνόμενη αλιεία.

(5)  Εκφορτώσεις γρεναδιέρου των βράχων δεν υπερβαίνει το 95 % των ποσοστώσεων κάθε κράτους μέλους.

(6)  Μπορεί να αλιευθεί το 10 % κάθε ποσόστωσης κατ' ανώτατο όριο σε ενωσιακά ύδατα και σε διεθνή ύδατα των Vb, VI, VII (RNG/*5B67-).

(7)  Εκφορτώσεις γρεναδιέρου των βράχων δεν υπερβαίνει το 80 % των ποσοστώσεων κάθε κράτους μέλους.

(8)  Αποκλειστικά για παρεμπίπτοντα αλιεύματα. Δεν επιτρέπεται κατευθυνόμενη αλιεία στο πλαίσιο της ποσόστωσης αυτής.

(9)  Μπορεί να αλιευθεί το 8 % κάθε ποσόστωσης κατ' ανώτατο όριο σε ενωσιακά ύδατα και σε διεθνή ύδατα των ζωνών VI, VII και VIII (SBR/*678-).

(10)  Μπορεί να αλιευθεί το 8 % κάθε ποσόστωσης κατ' ανώτατο όριο σε ενωσιακά ύδατα και σε διεθνή ύδατα των ζωνών VΙΙΙ και ΙΧ (GFB/*89-).

(11)  Μπορεί να αλιευθεί το 8 % κάθε ποσόστωσης κατ' ανώτατο όριο σε ενωσιακά ύδατα και σε διεθνή ύδατα των ζωνών V, VΙ, VΙΙ (GFB/*567-).


20.12.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 366/15


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1368/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 17ης Δεκεμβρίου 2014

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για καθορισμό της διαδικασίας εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1372/2013 της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για καθορισμό της διαδικασίας εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 48,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας (1), και ιδίως το άρθρο 72 στοιχείο στ),

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 987/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, για καθορισμό της διαδικασίας εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας (2), και ιδίως τα άρθρα 8, 9 και 92,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Τα κράτη μέλη ζήτησαν από τη διοικητική επιτροπή για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης να τροποποιηθούν οι καταχωρίσεις στο παράρτημα 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009, ώστε το εν λόγω παράρτημα να εναρμονιστεί με τις εξελίξεις στις εθνικές τους νομοθεσίες.

(2)

Το παράρτημα 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009 αποσκοπεί στην επισκόπηση των εκτελεστικών διατάξεων των διμερών συμφωνιών μεταξύ των κρατών μελών που παραμένουν σε ισχύ βάσει του άρθρου 8 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού ή που συνάπτονται και καταχωρίζονται με βάση το άρθρο 8 παράγραφος 2 και το άρθρο 9 παράγραφος 2 του ίδιου κανονισμού.

(3)

Η διοικητική επιτροπή για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης υπέβαλε σχετικές προτάσεις στην Επιτροπή όσον αφορά τις ζητούμενες τροποποιήσεις βάσει του άρθρου 72 στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004.

(4)

Η Επιτροπή συμφώνησε να περιληφθούν οι προτάσεις τροποποιήσεων τεχνικού χαρακτήρα στο παράρτημα 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009.

(5)

Στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.1372/2013 της Επιτροπής (3) τροποποιήθηκε εσφαλμένα το παράρτημα XI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004. Συνεπώς, η εν λόγω τροποποιητική διάταξη πρέπει να απαλειφθεί. Για λόγους ασφάλειας δικαίου, η απαλοιφή του άρθρου 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1372/2013 θα πρέπει να εφαρμοστεί αναδρομικά από 1ης Ιανουαρίου 2014.

(6)

Συνεπώς, οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 987/2009 και (ΕΕ) αριθ. 1372/2013 θα πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1)

Το παράρτημα 1 τροποποιείται ως εξής:

α)

Το τμήμα «ΔΑΝΙΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ» απαλείφεται:

2)

Στο τμήμα «ΓΑΛΛΙΑ-ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ», το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«β)

Η ανταλλαγή επιστολών της 17ης Ιουλίου και της 20ής Σεπτεμβρίου 1995 σχετικά με τους όρους εκκαθάρισης των αμοιβαίων απαιτήσεων σύμφωνα με τα άρθρα 93, 95 και 96 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 και η ανταλλαγή επιστολών της 10ης Ιουλίου και της 30ής Αυγούστου 2013»

.

Άρθρο 2

Στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1372/2013, η παράγραφος 2 απαλείφεται.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2015, εξαιρουμένου του άρθρου 2, το οποίο εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2014.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 17 Δεκεμβρίου 2014.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 166 της 30.4.2004, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 284 της 30.10.2009, σ. 1.

(3)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1372/2013 της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για καθορισμό της διαδικασίας εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 (ΕΕ L 346 της 20.12.2013, σ. 27).


20.12.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 366/17


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1369/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 17ης Δεκεμβρίου 2014

για την έγκριση μη ήσσονος σημασίας τροποποίησης των προδιαγραφών ονομασίας καταχωρισμένης στο μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Garda (ΠΟΠ)]

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012, για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (1), και ιδίως το άρθρο 52 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, η Επιτροπή εξέτασε την αίτηση της Ιταλίας για την έγκριση τροποποίησης των προδιαγραφών της προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης «Garda», η οποία καταχωρίσθηκε δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2325/97 της Επιτροπής (2).

(2)

Δεδομένου ότι η εν λόγω τροποποίηση δεν είναι ήσσονος σημασίας κατά την έννοια του άρθρου 53 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, η Επιτροπή δημοσίευσε την αίτηση τροποποίησης, κατ' εφαρμογή του άρθρου 50 παράγραφος 2 στοιχείο α) του εν λόγω κανονισμού, στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (3).

(3)

Δεδομένου ότι δεν έχει κοινοποιηθεί στην Επιτροπή καμία δήλωση ένστασης βάσει του άρθρου 51 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, η τροποποίηση των προδιαγραφών πρέπει να εγκριθεί,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Εγκρίνεται η τροποποίηση των προδιαγραφών η οποία έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφορά την ονομασία «Garda» (ΠΟΠ).

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 17ης Δεκεμβρίου 2014.

Για την Επιτροπή,

εξ ονόματος του Προέδρου,

Phil HOGAN

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 343 της 14.12.2012, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2325/97 της Επιτροπής, της 24ης Νοεμβρίου 1997, (ΕΕ L 322 της 25.11.1997, σ. 33-35),

(3)  ΕΕ C 260 της 9.8.2014, σ. 17.


20.12.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 366/18


ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΌΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1370/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 19ης Δεκεμβρίου 2014

για τη χορήγηση προσωρινής έκτακτης ενίσχυσης στους παραγωγούς γάλακτος της Φινλανδίας

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 219 παράγραφος 1 σε συνδυασμό με το άρθρο 228,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 7 Αυγούστου 2014, η ρωσική κυβέρνηση επέβαλε απαγόρευση εισαγωγής ορισμένων γεωργικών προϊόντων από την Ένωση στη Ρωσία, μεταξύ των οποίων και τα γαλακτοκομικά προϊόντα.

(2)

Η Φινλανδία, η οποία εξάγει πάνω από το 25 % της παραγωγής της γάλακτος στη Ρωσία, ποσοστό που αντιπροσωπεύει το 64 % του συνόλου των εξαγωγών της γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων σε τρίτες χώρες, συγκαταλέγεται μεταξύ των κρατών μελών των οποίων η παραγωγή γάλακτος παρουσίαζε τη μεγαλύτερη εξάρτηση από τις εξαγωγές προς τη Ρωσία πριν από την επιβολή της απαγόρευσης.

(3)

Οι τιμές παραγωγού γάλακτος στη Φινλανδία σημείωσαν απότομη πτώση τον Σεπτέμβριο του 2014, η οποία οφείλεται αποκλειστικά στη ρωσική απαγόρευση εισαγωγών. Ενώ η μέση τιμή του γάλακτος στη Φινλανδία είναι σχετικά υψηλή σε σύγκριση με το σύνολο της Ένωσης, το κόστος παραγωγής στη Φινλανδία είναι το υψηλότερο της Ένωσης.

(4)

Η συνέχεια του φινλανδικού τομέα γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων τίθεται σε κίνδυνο από τη ρωσική απαγόρευση εισαγωγών, δεδομένου ότι ο εν λόγω τομέας είχε επενδύσει σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας προσαρμοσμένα στις προτιμήσεις και ανάγκες της ρωσικής αγοράς. Τα γαλακτοκομικά προϊόντα που παρασκευάζονται για τη ρωσική αγορά πρέπει να απορροφηθούν από τη φινλανδική αγορά λιανικής σε μειωμένες τιμές. Για να βρεθούν νέες αγορές ή να προσαρμοστεί η παραγωγή σε νέα προϊόντα που θα μπορούσαν να ικανοποιήσουν τη ζήτηση, ο τομέας της Φινλανδίας χρειάζεται χρόνο. Η υποστήριξη από τη δημόσια παρέμβαση και την ιδιωτική αποθεματοποίηση είναι ανεπαρκής για την αντιμετώπιση της απειλής αυτής.

(5)

Για να αντιμετωπιστεί η προκύπτουσα διατάραξη της αγοράς με αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο, κρίνεται σκόπιμο να χορηγηθεί ενίσχυση στη Φινλανδία υπό μορφή εφάπαξ χρηματοδότησης με σκοπό τη στήριξη των παραγωγών γάλακτος που πλήττονται από τη ρωσική απαγόρευση των εισαγωγών και, ως εκ τούτου, αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας.

(6)

Το χρηματοδοτικό κονδύλιο που θα διατεθεί για τη Φινλανδία θα πρέπει να υπολογιστεί βάσει της παραγωγής γάλακτος της περιόδου 2013/2014 στο πλαίσιο των εθνικών ποσοστώσεων και να είναι ανάλογο της παρατηρούμενης πτώσης της τιμής του γάλακτος. Για να εξασφαλιστεί ότι η στήριξη θα κατευθυνθεί στους παραγωγούς που πλήττονται από την απαγόρευση, λαμβανομένων παράλληλα υπόψη των περιορισμένων δημοσιονομικών πόρων, η Φινλανδία θα πρέπει να διανείμει το εν λόγω ποσό βάσει αντικειμενικών κριτηρίων και αμερόληπτα, αποφεύγοντας τις στρεβλώσεις της αγοράς και του ανταγωνισμού.

(7)

Επειδή το χρηματοδοτικό κονδύλιο που χορηγείται στη Φινλανδία θα αντισταθμίσει μόνο ένα μικρό ποσοστό της πραγματικής ζημίας που υπέστησαν οι παραγωγοί, θα πρέπει να επιτραπεί στη Φινλανδία να παράσχει πρόσθετη στήριξη στους παραγωγούς γάλακτος.

(8)

Η εν λόγω πρόσθετη στήριξη θα πρέπει να χορηγείται υπό τις ίδιες προϋποθέσεις, της αντικειμενικότητας, της αμεροληψίας και της μη στρέβλωσης του ανταγωνισμού, και θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την εθνική ενίσχυση που έχουν λάβει οι παραγωγοί για τον ίδιο σκοπό, βάσει του άρθρου 142 της πράξης προσχώρησης της Αυστρίας, της Φινλανδίας και της Σουηδίας.

(9)

Η ενίσχυση που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να χορηγείται ως μέτρο στήριξης των γεωργικών αγορών σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2).

(10)

Για δημοσιονομικούς λόγους, η Ένωση θα πρέπει να χρηματοδοτήσει τις δαπάνες στις οποίες υποβάλλεται η Φινλανδία όσον αφορά τη στήριξη των γαλακτοπαραγωγών, μόνον εφόσον οι πληρωμές έχουν διεξαχθεί εντός συγκεκριμένης προθεσμίας.

(11)

Για να εξασφαλισθεί η διαφάνεια, η παρακολούθηση και η ορθή διαχείριση του ποσού που διατίθεται σε αυτή, η Φινλανδία θα πρέπει να ενημερώσει την Επιτροπή σχετικά με τα αντικειμενικά κριτήρια που χρησιμοποιεί για να καθορίσει τις μεθόδους παροχής της στήριξης, καθώς και σχετικά με τις διατάξεις που θεσπίζει για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο στρέβλωσης του ανταγωνισμού.

(12)

Για να εξασφαλισθεί ότι οι γαλακτοπαραγωγοί θα λάβουν την ενίσχυση το ταχύτερο δυνατόν, η Φινλανδία θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εφαρμόσει τον παρόντα κανονισμό χωρίς καθυστέρηση. Συνεπώς, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ενωσιακή ενίσχυση συνολικού ποσού 10 729 307 ευρώ διατίθεται στη Φινλανδία για την παροχή στοχευμένης στήριξης στους γαλακτοπαραγωγούς που πλήττονται από τη ρωσική απαγόρευση των εισαγωγών προϊόντων της Ένωσης.

Η Φινλανδία χρησιμοποιεί το ποσό αυτό με βάση αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια, υπό τον όρο ότι οι προκύπτουσες πληρωμές δεν προκαλούν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού. Προς τον σκοπό αυτό, η Φινλανδία λαμβάνει υπόψη την έκταση των επιπτώσεων της ρωσικής απαγόρευσης των εισαγωγών στους ενδιαφερόμενους παραγωγούς.

Η Φινλανδία πραγματοποιεί τις εν λόγω πληρωμές έως τις 31 Μαΐου 2015 το αργότερο.

Άρθρο 2

Η Φινλανδία μπορεί να χορηγεί πρόσθετη στήριξη στους παραγωγούς γάλακτος που λαμβάνουν την ενίσχυση που αναφέρεται στο άρθρο 1, με ανώτατο όριο ποσό ίσο με το ποσό που προβλέπεται στο εν λόγω άρθρο.

Η εν λόγω πρόσθετη στήριξη χορηγείται υπό τις ίδιες προϋποθέσεις, της αντικειμενικότητας, της αμεροληψίας και της μη στρέβλωσης του ανταγωνισμού, και λαμβάνει υπόψη την εθνική ενίσχυση που έχουν λάβει οι παραγωγοί για τον ίδιο σκοπό, βάσει του άρθρου 142 της πράξης προσχώρησης της Αυστρίας, της Φινλανδίας και της Σουηδίας.

Η Φινλανδία καταβάλλει την πρόσθετη στήριξη το αργότερο έως τις 31 Μαΐου 2015.

Άρθρο 3

Η Φινλανδία κοινοποιεί στην Επιτροπή τα ακόλουθα:

α)

δίχως καθυστέρηση και το αργότερο έως τις 30 Απριλίου 2015, τα αντικειμενικά κριτήρια που χρησιμοποιεί για τον καθορισμό των μεθόδων παροχής στοχευμένης στήριξης και τα μέτρα που λαμβάνονται για να αποφευχθεί η στρέβλωση του ανταγωνισμού·

β)

το αργότερο έως τις 31 Ιουλίου 2015, τα συνολικά καταβληθέντα ποσά ενίσχυσης καθώς και τον αριθμό και το είδος των δικαιούχων.

Άρθρο 4

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 19 Δεκεμβρίου 2014.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671.

(2)  Κανονισμός (EE) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 549).


20.12.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 366/20


ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΌΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1371/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 19ης Δεκεμβρίου 2014

για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2014 σχετικά με τη θέσπιση συμπληρωματικών προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης για τους παραγωγούς ορισμένων οπωροκηπευτικών

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 219 παράγραφος 1 σε συνδυασμό με το άρθρο 228,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 7 Αυγούστου 2014 η ρωσική κυβέρνηση επέβαλε απαγόρευση εισαγωγής ορισμένων προϊόντων από την Ένωση στη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένων των οπωροκηπευτικών.

(2)

Προκειμένου να αποφευχθεί η μετατροπή της διατάραξης της αγοράς οπωροκηπευτικών, όπου εμπλέκονται μεγάλες ποσότητες ευαλλοίωτων προϊόντων, σε σοβαρότερη ή παρατεταμένη διατάραξης της αγοράς, θεσπίστηκε ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 932/2014 της Επιτροπής (2). Ο κανονισμός αυτός προβλέπει ανώτατα ποσά στήριξης για ενέργειες απόσυρσης, μη συγκομιδής και πρώιμης συγκομιδής. Ο μηχανισμός που θεσπίστηκε από τον εν λόγω κανονισμό συμπληρώθηκε στη συνέχεια από μέτρα στο πλαίσιο του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2014 της Επιτροπής (3) υπό μορφήν πρόσθετης, στοχοθετημένης στήριξης για ορισμένες ποσότητες προϊόντων, υπολογιζόμενης με βάση τις παραδοσιακές εξαγωγές προς τη Ρωσία.

(3)

Η ρωσική απαγόρευση εισαγωγών εξακολουθεί να συνιστά σοβαρή απειλή διατάραξης της αγοράς προκαλούμενη από σημαντική πτώση των τιμών, λόγω του γεγονότος ότι μία σημαντική εξαγωγική αγορά έχει ξαφνικά καταστεί απρόσιτη. Για μια τέτοια κατάσταση της αγοράς, τα συνήθη μέτρα στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 εξακολουθούν να δείχνουν ανεπαρκή. Πρέπει, συνεπώς, να παραταθεί ο μηχανισμός που βασίζεται στην υποστήριξη για ορισμένες ποσότητες προϊόντων στο πλαίσιο του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2014.

(4)

Λαμβανομένων υπόψη των εκτιμώμενων ποσοτήτων που επηρεάζονται από την απαγόρευση, η ενωσιακή χρηματοδοτική συνδρομή θα πρέπει να παραταθεί, σύμφωνα με τις εμπλεκόμενες ποσότητες προϊόντων. Ο υπολογισμός των εν λόγω ποσοτήτων θα πρέπει να γίνει για κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με το επίπεδο των μέσων οικείων εξαγωγών εμπλεκόμενων προϊόντων προς τη Ρωσία κατά τα προηγούμενα τρία έτη, κατά τη διάρκεια των ακόλουθων μηνών: τον Απρίλιο και τον Μάιο για τα φρούτα και από τον Ιανουάριο έως τον Μάιο για τα λαχανικά. Επιπλέον, λόγω των οικείων εποχιακών εξαγωγών, τα λεμόνια του κωδικού ΣΟ 0805 50 10 θα πρέπει να προστεθούν στον κατάλογο των προϊόντων τα οποία είναι επιλέξιμα για στήριξη στο πλαίσιο του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2014.

(5)

Συνεπώς, ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1031/2014 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(6)

Για να έχει άμεσο αντίκτυπο στην αγορά και να συμβάλει στη σταθεροποίηση των τιμών, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ την ημέρα της δημοσίευσής του,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2014

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1031/2014 τροποποιείται ως εξής:

1)

Το άρθρο 1 τροποποιείται ως εξής:

α)

στην παράγραφο 2 προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο ιη):

«ιη)

λεμόνια του κωδικού ΣΟ 0805 50 10.»

·

β)

η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.   Η στήριξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1 καλύπτει τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια περιόδου η οποία υποδιαιρείται ως εξής:

α)

το χρονικό διάστημα από την 30ή Σεπτεμβρίου 2014 έως την ημερομηνία κατά την οποία οι ποσότητες που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 έχουν εξαντληθεί σε κάθε ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, ή την 31η Δεκεμβρίου 2014, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι προγενέστερη·

β)

το χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2015 έως την ημερομηνία κατά την οποία οι ποσότητες που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 έχουν εξαντληθεί σε κάθε ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, ή την 30ή Ιουνίου 2015, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι προγενέστερη.»

.

2)

Στο άρθρο 2, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Η στήριξη που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 διατίθεται στα κράτη μέλη για τις ακόλουθες ποσότητες προϊόντων:

α)

για την περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχείο α), τις ποσότητες που αναφέρονται στο παράρτημα I·

β)

για την περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχείο β), τις ποσότητες που αναφέρονται στο παράρτημα Iα.

Για την περίοδο η οποία αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχείο α), η εν λόγω στήριξη διατίθεται επίσης σε όλα τα κράτη μέλη για ενέργειες απόσυρσης, πρώιμης συγκομιδής ή μη συγκομιδής όσον αφορά ένα ή περισσότερα από τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2, όπως καθορίζονται από το κράτος μέλος, υπό τον όρο ότι η συμπληρωματική ποσότητα δεν υπερβαίνει τους 3 000 τόνους ανά κράτος μέλος.»

.

3)

Το άρθρο 9 τροποποιείται ως εξής:

α)

Οι παράγραφοι 1 και 2 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Οι οργανώσεις παραγωγών υποβάλλουν αίτηση για την καταβολή της χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης που προβλέπεται στα άρθρα 4, 5 και 6 έως τις 31 Ιανουαρίου 2015 σε σχέση με τις ενέργειες που διενεργούνται κατά τη διάρκεια της περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχείο α), και έως την 31η Ιουλίου 2015 σε σχέση με τις ενέργειες που διενεργούνται κατά τη διάρκεια της περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχείο β).

2.   Οι οργανώσεις παραγωγών υποβάλλουν αίτηση για την καταβολή της συνολικής χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης που προβλέπεται στα άρθρα 4 και 6 του παρόντος κανονισμού σύμφωνα με τη διαδικασία η οποία αναφέρεται στο άρθρο 72 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 έως τις 31 Ιανουαρίου 2015 σε σχέση με τις ενέργειες που διενεργούνται κατά τη διάρκεια της περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχείο α) του παρόντος κανονισμού και έως την 31η Ιουλίου 2015 όσον αφορά τις ενέργειες που διενεργούνται κατά τη διάρκεια της περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχείο β) του παρόντος κανονισμού.»

·

β)

Στην παράγραφο 3, οι λέξεις «έως την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 1» αντικαθίστανται από τις λέξεις «έως τις ημερομηνίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1»·

4)

Στο άρθρο 10 παράγραφος 1 το εισαγωγικό μέρος του πρώτου εδαφίου αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2014, 15 Οκτωβρίου 2014, 31 Οκτωβρίου 2014, 15 Νοεμβρίου 2014, 30 Νοεμβρίου 2014, 15 Δεκεμβρίου 2014, 31 Δεκεμβρίου 2014, 15 Ιανουαρίου 2015, 31 Ιανουαρίου 2015 και 15 Φεβρουαρίου 2015 σε σχέση με την περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχείο α) και, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2015, έως τη 15η και την τελευταία ημέρα εκάστου μηνός, σε σχέση με την περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχείο β), τις ακόλουθες πληροφορίες για κάθε προϊόν:»

.

5)

Το άρθρο 11 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 11

Καταβολή της χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης

Οι δαπάνες των κρατών μελών σε σχέση με τις βάσει του παρόντος κανονισμού πληρωμές είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης μόνον εάν έχουν πραγματοποιηθεί έως τις ακόλουθες ημερομηνίες:

α)

30 Ιουνίου 2015 όσον αφορά τις ενέργειες που διενεργούνται κατά τη διάρκεια της περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχείο α)·

β)

30 Σεπτεμβρίου 2015 όσον αφορά τις ενέργειες που διενεργούνται κατά τη διάρκεια της περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχείο β).»

.

6)

Ο τίτλος του παραρτήματος I αντικαθίσταται από τον ακόλουθο:

«Ανώτατες ποσότητες προϊόντων που κατανέμονται ανά κράτος μέλος όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α)»

.

7)

Παρεμβάλλεται το παράρτημα Iα, του οποίου το κείμενο παρατίθεται στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού.

8)

Τα παραρτήματα III και ΙV αντικαθίστανται από το κείμενο που παρατίθεται στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 19 Δεκεμβρίου 2014.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671.

(2)  Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 932/2014 της Επιτροπής, της 29ης Αυγούστου 2014, σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης για τους παραγωγούς ορισμένων οπωροκηπευτικών και για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 913/2014 (ΕΕ L 259 της 30.8.2014, σ. 2).

(3)  Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1031/2014 της Επιτροπής, της 29ης Σεπτεμβρίου 2014, σχετικά με τη θέσπιση συμπληρωματικών προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης για τους παραγωγούς ορισμένων οπωροκηπευτικών (ΕΕ L 284 της 30.9.2014, σ. 22).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Iα

Μέγιστες ποσότητες των προϊόντων που χορηγούνται ανά κράτος μέλος, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β)

(τόνοι)

Μήλα και αχλάδια

Δαμάσκηνα, επιτραπέζια σταφύλια και ακτινίδια

Ντομάτες, καρότα, γλυκοπιπεριές, αγγούρια και αγγουράκια

Πορτοκάλια, κλημεντίνες, μανταρίνια και λεμόνια

Βέλγιο

21 200

0

13 200

0

Γερμανία

3 450

0

0

0

Ελλάδα

200

3 100

2 000

0

Ισπανία

300

0

26 650

15 775

Γαλλία

3 800

0

1 450

0

Ιταλία

8 400

3 800

0

0

Κύπρος

0

0

0

1 750

Λιθουανία

0

0

6 000

0

Κάτω Χώρες

9 700

0

24 650

0

Αυστρία

500

0

0

0

Πολωνία

155 700

0

18 650

0

Πορτογαλία

350

0

0


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

«

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Υποδείγματα για κοινοποιήσεις, όπως αναφέρονται στο άρθρο 10

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΣΥΡΣΕΩΝ — ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ

Κράτος μέλος:

Καλυπτόμενη περίοδος:

Ημερομηνία:


Προϊόν

Οργανώσεις παραγωγών

Παραγωγοί μη μέλη

Συνολικές ποσότητες (t)

Συνολική χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης (σε ευρώ)

Ποσότητες (t)

Χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης (σε ευρώ)

Ποσότητες (t)

Χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης (σε ευρώ)

απόσυρση

μεταφορά

διαλογή και συσκευασία

ΣΥΝΟΛΟ

απόσυρση

μεταφορά

διαλογή και συσκευασία

ΣΥΝΟΛΟ

(α)

(β)

(γ)

(δ)

(ε ) = (β) + (γ) + (δ)

(στ)

(ζ)

(η)

(θ)

(ι) = (ζ) + (η) + (θ)

(ια) = (α) + (στ)

(ιβ) = (ε) + (ι)

Μήλα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αχλάδια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο μήλων και αχλαδιών

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ντομάτες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καρότα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γλυκοπιπεριές

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αγγούρια και αγγουράκια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο λαχανικών

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δαμάσκηνα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Νωπά επιτραπέζια σταφύλια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ακτινίδια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο άλλων φρούτων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πορτοκάλια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κλημεντίνες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μανταρίνια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λεμόνια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο εσπεριδοειδών

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λάχανα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κουνουπίδια και μπρόκολα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μανιτάρια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κόκκινα φρούτα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο “άλλα”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

Για κάθε κοινοποίηση πρέπει να συμπληρώνεται διαφορετικό φύλλο Excel.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΣΥΡΣΕΩΝ — ΑΛΛΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ

Κράτος μέλος:

Καλυπτόμενη περίοδος:

Ημερομηνία:


Προϊόν

Οργανώσεις παραγωγών

Παραγωγοί μη μέλη

Συνολικές ποσότητες (t)

Συνολική χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης (σε ευρώ)

Ποσότητες

(t)

Χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης

(σε ευρώ)

Ποσότητες

(t)

Χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης

(σε ευρώ)

(α)

(β)

(γ)

(δ)

(ε) = (α) + (γ)

(στ) = (β) + (δ)

Μήλα

 

 

 

 

 

 

Αχλάδια

 

 

 

 

 

 

Σύνολο μήλων και αχλαδιών

 

 

 

 

 

 

Ντομάτες

 

 

 

 

 

 

Καρότα

 

 

 

 

 

 

Γλυκοπιπεριές

 

 

 

 

 

 

Αγγούρια και αγγουράκια

 

 

 

 

 

 

Σύνολο λαχανικών

 

 

 

 

 

 

Δαμάσκηνα

 

 

 

 

 

 

Νωπά επιτραπέζια σταφύλια

 

 

 

 

 

 

Ακτινίδια

 

 

 

 

 

 

Σύνολο άλλων φρούτων

 

 

 

 

 

 

Πορτοκάλια

 

 

 

 

 

 

Κλημεντίνες

 

 

 

 

 

 

Μανταρίνια

 

 

 

 

 

 

Λεμόνια

 

 

 

 

 

 

Σύνολο εσπεριδοειδών

 

 

 

 

 

 

Λάχανα

 

 

 

 

 

 

Κουνουπίδια και μπρόκολα

 

 

 

 

 

 

Μανιτάρια

 

 

 

 

 

 

Κόκκινα φρούτα

 

 

 

 

 

 

Σύνολο “άλλα”

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

 

 

 

*

Για κάθε κοινοποίηση πρέπει να συμπληρώνεται διαφορετικό φύλλο Excel.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΙΜΗΣ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ

Κράτος μέλος:

Καλυπτόμενη περίοδος:

Ημερομηνία:


Προϊόν

Οργανώσεις παραγωγών

Παραγωγοί μη μέλη

Συνολικές ποσότητες

(t)

Συνολική χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης (σε ευρώ)

Έκταση

(ha)

Ποσότητες

(t)

Χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης

(σε ευρώ)

Έκταση

(ha)

Ποσότητες

(t)

Χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης

(σε ευρώ)

(α)

(β)

(γ)

(δ)

(ε)

(στ)

(ζ) = (β) + (ε)

(η) = (ε) + (στ)

Μήλα

 

 

 

 

 

 

 

 

Αχλάδια

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο μήλων και αχλαδιών

 

 

 

 

 

 

 

 

Ντομάτες

 

 

 

 

 

 

 

 

Καρότα

 

 

 

 

 

 

 

 

Γλυκοπιπεριές

 

 

 

 

 

 

 

 

Αγγούρια και αγγουράκια

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο λαχανικών

 

 

 

 

 

 

 

 

Δαμάσκηνα

 

 

 

 

 

 

 

 

Νωπά επιτραπέζια σταφύλια

 

 

 

 

 

 

 

 

Ακτινίδια

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο άλλων φρούτων

 

 

 

 

 

 

 

 

Πορτοκάλια

 

 

 

 

 

 

 

 

Κλημεντίνες

 

 

 

 

 

 

 

 

Μανταρίνια

 

 

 

 

 

 

 

 

Λεμόνια

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο εσπεριδοειδών

 

 

 

 

 

 

 

 

Λάχανα

 

 

 

 

 

 

 

 

Κουνουπίδια και μπρόκολα

 

 

 

 

 

 

 

 

Μανιτάρια

 

 

 

 

 

 

 

 

Κόκκινα φρούτα

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο “άλλα”

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

 

 

 

 

 

*

Για κάθε κοινοποίηση πρέπει να συμπληρώνεται διαφορετικό φύλλο Excel.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 10 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

ΑΠΟΣΥΡΣΕΙΣ — ΑΛΛΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ

Ανώτατα ποσά στήριξης που καθορίζονται από το κράτος μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 79 παράγραφος 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 και τα άρθρα 4 και 5 του παρόντος κανονισμού

Κράτος μέλος:

Ημερομηνία:


Προϊόν

Συνεισφορά της οργάνωσης παραγωγών

(ευρώ/100 kg)

Χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης

(ευρώ/100 kg)

Μήλα

 

 

Αχλάδια

 

 

Ντομάτες

 

 

Καρότα

 

 

Λάχανα

 

 

Γλυκοπιπεριές

 

 

Κουνουπίδια και μπρόκολα

 

 

Αγγούρια και αγγουράκια

 

 

Μανιτάρια

 

 

Δαμάσκηνα

 

 

Κόκκινα φρούτα

 

 

Νωπά επιτραπέζια σταφύλια

 

 

Ακτινίδια

 

 

Πορτοκάλια

 

 

Κλημεντίνες

 

 

Μανταρίνια

 

 

Λεμόνια

 

 

ΜΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΚΑΙ ΠΡΩΙΜΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ

Ανώτατα ποσά στήριξης που καθορίζονται από το κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 85 παράγραφος 4 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 και το άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού

Κράτος μέλος:

Ημερομηνία:


Προϊόν

Υπαίθρου

Θερμοκηπίου

Συνεισφορά της οργάνωσης παραγωγών

(ευρώ/εκτάριο)

Χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης

(ευρώ/εκτάριο)

Συνεισφορά της οργάνωσης παραγωγών

(ευρώ/εκτάριο)

Χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης

(ευρώ/εκτάριο)

Μήλα

 

 

 

 

Αχλάδια

 

 

 

 

Ντομάτες

 

 

 

 

Καρότα

 

 

 

 

Λάχανα

 

 

 

 

Γλυκοπιπεριές

 

 

 

 

Κουνουπίδια και μπρόκολα

 

 

 

 

Αγγούρια και αγγουράκια

 

 

 

 

Μανιτάρια

 

 

 

 

Δαμάσκηνα

 

 

 

 

Κόκκινα φρούτα

 

 

 

 

Νωπά επιτραπέζια σταφύλια

 

 

 

 

Ακτινίδια

 

 

 

 

Πορτοκάλια

 

 

 

 

Κλημεντίνες

 

 

 

 

Μανταρίνια

 

 

 

 

Λεμόνια

 

 

 

 

»

20.12.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 366/32


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1372/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 19ης Δεκεμβρίου 2014

για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (1),

Έχοντας υπόψη τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 543/2011 της Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 2011, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών (2), και ιδίως το άρθρο 136 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 543/2011 προβλέπει, κατ' εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ' αποκοπή τιμών εισαγωγής από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημα XVI μέρος A του εν λόγω κανονισμού.

(2)

Η κατ' αποκοπή τιμή εισαγωγής υπολογίζεται κάθε εργάσιμη ημέρα, σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφος 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011, λαμβανομένων υπόψη των ημερήσιων μεταβλητών στοιχείων. Συνεπώς, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κατ' αποκοπή τιμές εισαγωγής που αναφέρονται στο άρθρο 136 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 19 Δεκεμβρίου 2014.

Για την Επιτροπή,

εξ ονόματος του Προέδρου,

Jerzy PLEWA

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671.

(2)  ΕΕ L 157 της 15.6.2011, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Οι κατ' αποκοπή τιμές εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

(ευρώ/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτων χωρών (1)

Κατ' αποκοπή τιμή εισαγωγής

0702 00 00

AL

65,6

EG

176,9

IL

88,5

MA

85,1

TN

241,9

TR

106,4

ZZ

127,4

0707 00 05

IL

241,9

TR

149,1

ZZ

195,5

0709 93 10

MA

83,0

TR

137,8

ZZ

110,4

0805 10 20

AR

35,3

MA

68,6

TR

59,8

UY

32,5

ZA

50,5

ZW

33,9

ZZ

46,8

0805 20 10

MA

68,5

ZZ

68,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

97,8

MA

75,3

TR

79,5

ZZ

84,2

0805 50 10

TR

65,2

US

236,5

ZZ

150,9

0808 10 80

BR

59,1

CL

80,1

NZ

90,6

US

97,4

ZA

54,1

ZZ

76,3

0808 30 90

CN

90,3

US

141,4

ZZ

115,9


(1)  Ονοματολογία των χωρών που ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1106/2012 της Επιτροπής, της 27ης Νοεμβρίου 2012, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 471/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις κοινοτικές στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τις τρίτες χώρες, όσον αφορά την επικαιροποίηση της ονοματολογίας των χωρών και εδαφών (ΕΕ L 328 της 28.11.2012, σ. 7). Ο κωδικός «ZZ» αντιπροσωπεύει «άλλες χώρες καταγωγής».


20.12.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 366/34


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1373/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 19ης Δεκεμβρίου 2014

για τον καθορισμό του συντελεστή κατανομής που πρέπει να εφαρμόζεται στις ποσότητες τις οποίες αφορούν οι αιτήσεις δικαιωμάτων εισαγωγής που υποβλήθηκαν από την 1η έως τις 7 Δεκεμβρίου 2014 στο πλαίσιο των δασμολογικών ποσοστώσεων που ανοίχθηκαν με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 413/2014 στον τομέα του κρέατος πουλερικών καταγωγής Ουκρανίας

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 188 παράγραφοι 1 και 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 413/2014 της Επιτροπής (2) ανοίχθηκαν δασμολογικές ποσοστώσεις για την εισαγωγή προϊόντων του τομέα του κρέατος πουλερικών καταγωγής Ουκρανίας.

(2)

Οι ποσότητες τις οποίες αφορούν οι αιτήσεις δικαιωμάτων εισαγωγής που υποβλήθηκαν από την 1η έως τις 7 Δεκεμβρίου 2014, για την υποπερίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2015, είναι, όσον αφορά την ποσόστωση με τον αύξοντα αριθμό 09.4273, μεγαλύτερες από τις διαθέσιμες ποσότητες. Ως εκ τούτου, πρέπει να προσδιοριστεί σε ποιο βαθμό μπορούν να εγκριθούν δικαιώματα εισαγωγής, με τον καθορισμό συντελεστή κατανομής των ζητούμενων ποσοτήτων, υπολογιζόμενο σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 της Επιτροπής (3) σε συνδυασμό με το άρθρο 7 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού.

(3)

Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα του μέτρου, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στις ποσότητες για τις οποίες υποβλήθηκαν οι αιτήσεις δικαιωμάτων εισαγωγής δυνάμει του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 413/2014 για την υποπερίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2015 εφαρμόζεται ο συντελεστής κατανομής που προβλέπεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 19 Δεκεμβρίου 2014.

Για την Επιτροπή,

εξ ονόματος του Προέδρου,

Jerzy PLEWA

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671.

(2)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 413/2014 της Επιτροπής, της 23ης Απριλίου 2014, σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης ενωσιακής δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής για κρέας πουλερικών καταγωγής Ουκρανίας (ΕΕ L 121 της 24.4.2014, σ. 37).

(3)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 της Επιτροπής, της 31ης Αυγούστου 2006, για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τον τρόπο διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής γεωργικών προϊόντων των οποίων η διαχείριση πραγματοποιείται με σύστημα πιστοποιητικών εισαγωγής (ΕΕ L 238 της 1.9.2006, σ. 13).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αύξων αριθμός

Συντελεστής κατανομής — αιτήσεις που υποβλήθηκαν για την υποπερίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2015

(σε %)

09.4273

3,3555

09.4274


20.12.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 366/36


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1374/2014 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ ΤΡΆΠΕΖΑΣ

της 28ης Νοεμβρίου 2014

σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων των ασφαλιστικών εταιρειών

(ΕΚΤ/2014/50)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και ιδίως το άρθρο 5,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2533/98 του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1998, σχετικά με τη συλλογή στατιστικών πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (1), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 1 και το άρθρο 6 παράγραφος 4,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 2 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98 προβλέπει ότι, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων παροχής στατιστικών στοιχείων, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), με τη βοήθεια των εθνικών κεντρικών τραπεζών (ΕθνΚΤ), έχει το δικαίωμα να συλλέγει στατιστικές πληροφορίες εντός των ορίων του πληθυσμού αναφοράς παροχής στοιχείων αναφορικά με οτιδήποτε είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των καθηκόντων του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ). Από το άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98 συνάγεται ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες αποτελούν μέρος του πληθυσμού αναφοράς παροχής στοιχείων για τους σκοπούς της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων παροχής στατιστικών στοιχείων που θεσπίζει η ΕΚΤ, μεταξύ άλλων, στον τομέα της νομισματικής και χρηματοπιστωτικής στατιστικής. Εξάλλου, το άρθρο 2 παράγραφος 4 του ως άνω κανονισμού ορίζει ότι, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, η ΕΚΤ έχει το δικαίωμα να συλλέγει στατιστικές πληροφορίες σε ενοποιημένη βάση. Το άρθρο 3 του ίδιου κανονισμού απαιτεί από την ΕΚΤ να προσδιορίζει τον πραγματικό πληθυσμό παροχής στοιχείων εντός των ορίων του πληθυσμού αναφοράς παροχής στοιχείων, της παρέχει δε το δικαίωμα να εξαιρεί ολικώς ή εν μέρει συγκεκριμένες κατηγορίες μονάδων παροχής στοιχείων από τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων που η ίδια θεσπίζει.

(2)

Σκοπός της επιβολής υποχρεώσεων παροχής στατιστικών στοιχείων σε ασφαλιστικές εταιρείες είναι να παρέχονται στην ΕΚΤ επαρκή στατιστικά στοιχεία αναφορικά με τις χρηματοοικονομικές δραστηριότητες του υποτομέα των ασφαλιστικών εταιρειών στα κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ (εφεξής τα «κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ»), τα οποία εκλαμβάνονται ως ενιαία οικονομική επικράτεια. Η συλλογή στατιστικών πληροφοριών σε σχέση με ασφαλιστικές εταιρείες είναι απαραίτητη ενόψει της ικανοποίησης των τακτικών και έκτακτων αναγκών ανάλυσης, της υποστήριξης της ΕΚΤ στη διενέργεια νομισματικής και χρηματοπιστωτικής ανάλυσης και της συμβολής του ΕΣΚΤ στη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

(3)

Οι ΕθνΚΤ θα πρέπει να διαθέτουν την εξουσία συλλογής πληροφοριών για τις ασφαλιστικές εταιρείες από τον πραγματικό πληθυσμό παροχής στοιχείων εντός ενός ευρύτερου πλαισίου παροχής στατιστικών στοιχείων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο η εκπλήρωση των υποχρεώσεων παροχής στατιστικών στοιχείων προς την ΕΚΤ. Προκειμένου να διασφαλίζεται η διαφάνεια, είναι σκόπιμο σε αυτές τις περιπτώσεις οι μονάδες παροχής στοιχείων να ενημερώνονται για τους επιμέρους στατιστικούς σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται τα στοιχεία.

(4)

Προς ελαχιστοποίηση του σχετικού φόρτου εργασίας των ασφαλιστικών εταιρειών, οι ΕθνΚΤ θα πρέπει να διαθέτουν την εξουσία να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις παροχής στοιχείων δυνάμει του παρόντος κανονισμού συνδυαστικά με τις αντίστοιχες υποχρεώσεις τους δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1011/2012 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2012/24) (3).

(5)

Τα δεδομένα που συλλέγουν οι ΕθνΚΤ για στατιστικούς σκοπούς με βάση τον παρόντα κανονισμό και εκείνα που συλλέγουν οι εθνικές αρμόδιες αρχές (ΕΑΑ) για σκοπούς εποπτείας στο πλαίσιο της οδηγίας 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4) συνδέονται στενά μεταξύ τους. Ενόψει της γενικής εντολής προς την ΕΚΤ να συνεργάζεται με άλλους φορείς στον τομέα της στατιστικής κατά το άρθρο 5.1 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (εφεξής το «καταστατικό του ΕΣΚΤ»), και προκειμένου να περιορίζεται η όποια επιβάρυνση σε διοικητικό επίπεδο και να αποφεύγονται οι επικαλύψεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων, οι ΕθνΚΤ μπορούν να εξάγουν τα στοιχεία που πρέπει να παρέχουν βάσει του παρόντος κανονισμού από στοιχεία συλλεγόμενα βάσει της οδηγίας 2009/138/ΕΚ και του εθνικού δικαίου που την εσωματώνει, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τους όρους τυχόν συμφωνιών συνεργασίας μεταξύ των εν λόγω ΕθνΚΤ και των οικείων ΕΑΑ. Το άρθρο 70 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ προβλέπει ότι οι ΕΑΑ μπορούν να διαβιβάζουν πληροφορίες που προορίζονται για την εκπλήρωση της αποστολής τους βάσει της εν λόγω οδηγίας προς τις ΕθνΚΤ και άλλες οντότητες με παρόμοια αποστολή, όταν ενεργούν με την ιδιότητα νομισματικής αρχής.

(6)

Το ευρωπαϊκό σύστημα λογαριασμών που θεσπίζει ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 549/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5) (εφεξής «ΕΣΛ 2010») απαιτεί τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού θεσμικών μονάδων να παρέχονται στη χώρα της μόνιμης κατοικίας. Προς ελαχιστοποίηση του σχετικού φόρτου εργασίας, αν οι ΕθνΚΤ εξάγουν τα στοιχεία που πρέπει να παρέχονται βάσει του παρόντος κανονισμού από στοιχεία συλλεγόμενα βάσει της οδηγίας 2009/138/ΕΚ, τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού των υποκαταστημάτων ασφαλιστικών εταιρειών που έχουν κεντρικά καταστήματα στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) μπορούν να παρέχονται σε συγκεντρωτική βάση με τα αντίστοιχα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού των κεντρικών καταστημάτων. Θα πρέπει να συλλέγεται περιορισμένος όγκος πληροφοριών για τα υποκαταστήματα των ασφαλιστικών εταιρειών με σκοπό την παρακολούθηση του μεγέθους τους και τυχόν παρεκκλίσεων από το ΕΣΛ 2010.

(7)

Για τη συλλογή των στατιστικών πληροφοριών με βάση τον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να έχουν εφαρμογή τα πρότυπα προστασίας και χρήσης εμπιστευτικών στατιστικών πληροφοριών που προβλέπονται στο άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98.

(8)

Αν και αναγνωρίζεται ότι οι κανονισμοί που εκδίδονται βάσει του άρθρου 34.1 του καταστατικού του ΕΣΚΤ δεν παρέχουν κανένα δικαίωμα ούτε επιβάλλουν καμία υποχρέωση στα κράτη μέλη που δεν έχουν ως νόμισμα το ευρώ (εφεξής «τα κράτη μέλη εκτός της ζώνης του ευρώ»), το άρθρο 5 του καταστατικού του ΕΣΚΤ εφαρμόζεται τόσο στα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ όσο και στα κράτη μέλη εκτός της ζώνης του ευρώ. Η αιτιολογική σκέψη 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98 αναφέρει ότι το άρθρο 5 του καταστατικού του ΕΣΚΤ, σε συνδυασμό με το άρθρο 4 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, συνεπάγεται την υποχρέωση εκπόνησης και εφαρμογής σε εθνικό επίπεδο όλων των μέτρων που τα κράτη μέλη εκτός της ζώνης του ευρώ θεωρούν κατάλληλα προκειμένου να συλλέγουν τις στατιστικές πληροφορίες που χρειάζονται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων παροχής στατιστικών στοιχείων στην ΕΚΤ και να πραγματοποιήσουν εγκαίρως τις προετοιμασίες τους στον τομέα της στατιστικής προκειμένου να καταστούν κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ.

(9)

Το άρθρο 7 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98 προβλέπει ότι η ΕΚΤ έχει την εξουσία να επιβάλλει κυρώσεις σε μονάδες παροχής στοιχείων που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων που καθορίζονται με κανονισμούς και αποφάσεις της

(10)

Το αργότερο έως το έτος 2020, το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να αξιολογήσει τα οφέλη και το κόστος που μπορεί να έχει: α) μια αύξηση στην κάλυψη της τριμηνιαίας παροχής στοιχείων από το 80 % στο 95 % του συνολικού μεριδίου αγοράς των ασφαλιστικών εταιρειών σε κάθε κράτος μέλος της ζώνης του ευρώ· β) η ξεχωριστή παροχή στοιχείων για τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού των υποκαταστημάτων ασφαλιστικών εταιρειών στην περίπτωση που τα υποκαταστήματα είναι κάτοικοι κρατών μελών της ζώνης του ευρώ και οι μητρικές οντότητές τους κάτοικοι του ΕΟΧ· και γ) μια επιπλέον σύντμηση της προθεσμίας για τη διαβίβαση των στοιχείων από τις μονάδες παροχής στοιχείων στις τέσσερις εβδομάδες από το τέλος του τριμήνου στο οποίο ανάγονται τα στοιχεία,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού νοούνται ως:

1.   «ασφαλιστική εταιρεία» και «ΑΕ» (υποτομέας 128 του ΕΣΛ 2010): χρηματοοικονομική εταιρεία και οιονεί εταιρεία που ασχολείται κατά κύριο λόγο με τη χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση ως συνέπεια της συγκέντρωσης των κινδύνων κυρίως με τη μορφή της άμεσης ασφάλισης ή της αντασφάλισης.

Στον ορισμό περιλαμβάνονται:

α)

χρηματοοικονομική εταιρεία ή οιονεί εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες ασφαλίσεων ζωής, όπου οι κάτοχοι ασφαλιστηρίων συμβολαίων καταβάλλουν εφάπαξ ή τακτικές πληρωμές σε ασφαλιστή ο οποίος εις αντάλλαγμα εγγυάται στους κατόχους την καταβολή του ποσού που έχει συμφωνηθεί ή ετήσιας προσόδου σε δεδομένη ημερομηνία ή πριν από αυτήν·

β)

χρηματοοικονομική εταιρεία ή οιονεί εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες ασφαλίσεων κατά ζημιών για την κάλυψη κινδύνων ατυχήματος, ασθενείας, πυρός, πιστωτική αθέτηση κ.λπ.·

γ)

χρηματοοικονομική εταιρεία ή οιονεί εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες αντασφάλισης, όπου αγοράζεται ασφάλιση από έναν ασφαλιστή προκειμένου να προστατεύεται από απροσδόκητα μεγάλο αριθμό απαιτήσεων ή εξαιρετικά επαχθείς απαιτήσεις.

Στον ορισμό δεν περιλαμβάνονται:

α)

επενδυτικοί οργανισμοί, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1073/2013 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2013/38) (6)·

β)

χρηματοοικονομικές εταιρείες ειδικού σκοπού που ασχολούνται με συναλλαγές τιτλοποίησης, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1075/2013 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2013/40) (7)·

γ)

νομισματικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1071/2013 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2013/33) (8)·

δ)

συνταξιοδοτικά ταμεία, όπως ορίζονται στην παράγραφο 2.105 του ΕΣΛ 2010.

2.   «υποκατάστημα»: μη εταιρικού χαρακτήρα πρακτορείο ή υποκατάστημα, εξαιρουμένων των κεντρικών καταστημάτων, μιας ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής εταιρείας·

3.   «θυγατρική»: οντότητα εταιρικής μορφής, στην οποία κάποια άλλη οντότητα κατέχει την πλειοψηφία ή το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου·

4.   «μονάδα παροχής στοιχείων»: ο όρος αυτός νοείται όπως ορίζεται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98·

5.   «κάτοικος»: ο όρος αυτός νοείται όπως ορίζεται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, εφόσον μια νομική οντότητα δεν διαθέτει φυσική παρουσία, η κατοικία της καθορίζεται από την οικονομική επικράτεια, το δίκαιο της οποίας διέπει τη σύστασή της. Εάν η οντότητα δεν έχει εταιρική μορφή, η κατοικία της καθορίζεται από την έδρα της, δηλαδή τη χώρα της οποίας το σύστημα δικαίου διέπει τη δημιουργία και τη συνέχεια της ύπαρξης της οντότητας·

6.   «οικεία ΕθνΚ»: η ΕθνΚΤ του κράτους μέλους της ζώνης του ευρώ του οποίου η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτοικος·

7.   «οικεία ΕΑΑ»: η ΕΑΑ του κράτους μέλους της ζώνης του ευρώ του οποίου η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτοικος·

8.   «στοιχεία ανά τίτλο»: στοιχεία με ανάλυση σε επιμέρους τίτλους·

9.   «δεδομένα ανά στοιχείο»: δεδομένα με ανάλυση σε επιμέρους στοιχεία του ενεργητικού ή του παθητικού·

10.   «συγκεντρωτικά δεδομένα»: δεδομένα χωρίς ανάλυση σε επιμέρους στοιχεία του ενεργητικού ή του παθητικού·

11.   «χρηματοοικονομικές συναλλαγές»: συναλλαγές που προκύπτουν από τη δημιουργία, ρευστοποίηση ή μεταβολή της κυριότητας χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού ή του παθητικού, όπως περιγράφεται διεξοδικότερα στο πέμπτο μέρος του παραρτήματος II·

12.   «αναπροσαρμογές αξίας λόγω μεταβολών των τιμών και των συναλλαγματικών ισοτιμιών»: μεταβολές στην αποτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού οι οποίες προκύπτουν από μεταβολές στην τιμή των εν λόγω στοιχείων και/ή από την επίδραση των συναλλαγματικών ισοτιμιών στις εκφρασμένες σε ευρώ αξίες των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού σε ξένο νόμισμα, όπως περιγράφεται διεξοδικότερα στο πέμπτο μέρος του παραρτήματος II.

Άρθρο 2

Πραγματικός πληθυσμός παροχής στοιχείων

1.   Όταν οι ΕθνΚΤ συλλέγουν στοιχεία με βάση το ΕΣΛ 2010, το οποίο απαιτεί τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού θεσμικών μονάδων να παρέχονται στη χώρα της κατοικίας, ο πραγματικός πληθυσμός παροχής στοιχείων αποτελείται από τις ασφαλιστικές εταιρείες κατοίκους της επικράτειας του οικείου κράτους μέλους της ζώνης του ευρώ.

2.   Όταν οι ΕθνΚΤ εξάγουν στοιχεία που παρέχονται βάσει του παρόντος κανονισμού από στοιχεία συλλεγόμενα βάσει των διατάξεων της οδηγίας 2009/138/ΕΚ ή του εθνικού δικαίου που την ενσωματώνει, ο πραγματικός πληθυσμός παροχής στοιχείων αποτελείται από:

α)

ασφαλιστικές εταιρείες που έχουν συσταθεί και έχουν την ιδιότητα κατοίκου στην επικράτεια του οικείου κράτους μέλους της ζώνης του ευρώ, συμπεριλαμβανομένων θυγατρικών των οποίων οι μητρικές οντότητες είναι εγκατεστημένες εκτός της εν λόγω επικράτειας·

β)

υποκαταστήματα ασφαλιστικών εταιρειών που ορίζονται στο σημείο α) τα οποία είναι κάτοικοι εκτός της επικράτειας του οικείου κράτους μέλους της ζώνης του ευρώ· και

γ)

υποκαταστήματα ασφαλιστικών εταιρειών τα οποία είναι κάτοικοι της επικράτειας του οικείου κράτους μέλους της ζώνης του ευρώ, έχουν όμως τα κεντρικά τους καταστήματα εκτός του ΕΟΧ.

Δεν αποτελούν μέρος του πραγματικού πληθυσμού παροχής στοιχείων υποκαταστήματα ασφαλιστικών εταιρειών κατοίκων στην επικράτεια ενός κράτους μέλους της ζώνης του ευρώ που έχουν τα κεντρικά τους καταστήματα εντός του ΕΟΧ.

3.   Οι ασφαλιστικές εταιρείες που ανήκουν στον πραγματικό πληθυσμό παροχής στοιχείων υπόκεινται σε όλες τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων εκτός εάν τους έχει χορηγηθεί παρέκκλιση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7.

Άρθρο 3

Κατάλογος ασφαλιστικών εταιρειών για στατιστικούς σκοπούς

1.   Η εκτελεστική επιτροπή της ΕΚΤ καταρτίζει και τηρεί για στατιστικούς σκοπούς κατάλογο των ασφαλιστικών εταιρειών που αποτελούν τον πραγματικό πληθυσμό παροχής στοιχείων κατά τον παρόντα κανονισμό. Ο κατάλογος μπορεί να βασίζεται σε καταλόγους ασφαλιστικών εταιρειών, οι οποίοι προς το παρόν καταρτίζονται από εθνικές αρχές, εφόσον είναι διαθέσιμοι, και συμπληρώνονται από άλλους καταλόγους ασφαλιστικών εταιρειών που εμπίπτουν στον ορισμό της «ασφαλιστικής εταιρείας» του άρθρου 1.

2.   Η οικεία ΕθνΚΤ μπορεί να απαιτεί από μονάδα παροχής στοιχείων του άρθρου 2 παράγραφος 2 στοιχείο α) να παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τα υποκαταστήματά της όταν αυτές απαιτούνται για τον σκοπό του καταλόγου.

3.   Οι ΕθνΚΤ και η ΕΚΤ καθιστούν διαθέσιμο τον κατάλογο και τις ενημερωμένες εκδόσεις του σε κατάλληλη μορφή, μεταξύ άλλων, με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω του διαδικτύου ή, κατ' αίτηση των ενδιαφερόμενων μονάδων παροχής στοιχείων, σε έντυπη μορφή.

4.   Εάν η τελευταία διαθέσιμη ηλεκτρονική έκδοση του καταλόγου του παρόντος άρθρου περιέχει λάθη, η ΕΚΤ δεν επιβάλλει κυρώσεις σε μονάδα παροχής στοιχείων για πλημμελή εκπλήρωση της υποχρέωσης παροχής στατιστικών στοιχείων, στο μέτρο που αυτή έλαβε καλόπιστα υπόψη τον ανακριβή κατάλογο.

Άρθρο 4

Υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων

1.   Οι μονάδες παροχής στοιχείων παρέχουν στην οικεία ΕθνΚΤ, απευθείας ή μέσω της οικείας ΕΑΑ με βάση τις συμφωνίες συνεργασίας σε τοπικό επίπεδο, και σύμφωνα με τα παραρτήματα I και II:

α)

σε τριμηνιαία βάση, στοιχεία υπολοίπων τέλους τριμήνου του ενεργητικού και του παθητικού των ασφαλιστικών εταιρειών και, σύμφωνα με το άρθρο 5, τριμηνιαίες διορθώσεις λόγω αναπροσαρμογών αξίας ή τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές, κατά περίπτωση·

β)

σε τριμηνιαία βάση, στοιχεία υπολοίπων τέλους τριμήνου των τεχνικών αποθεματικών ασφαλίσεων κατά ζημιών αναλυόμενα ανά κατηγορία δραστηριοτήτων·

γ)

σε ετήσια βάση, στοιχεία υπολοίπων τέλους τριμήνου των τεχνικών αποθεματικών ασφαλίσεων κατά ζημιών αναλυόμενα ανά κατηγορία δραστηριοτήτων και γεωγραφική περιοχή.

2.   Εκτός από τις υποχρεώσεις της παραγράφου 1, μονάδες παροχής στοιχείων οι οποίες είναι ασφαλιστικές εταιρείες που έχουν συσταθεί και έχουν την ιδιότητα κατοίκου στην επικράτεια ενός κράτους μέλους της ζώνης του ευρώ παρέχουν στην οικεία ΕθνΚΤ, απευθείας ή μέσω της οικείας ΕΑΑ με βάση τις συμφωνίες συνεργασίας σε τοπικό επίπεδο, πληροφορίες σε σχέση με εγγεγραμμένα ασφάλιστρα, ασφαλιστικές αποζημιώσεις και καταβληθείσες προμήθειες. Οι εν λόγω πληροφορίες παρέχονται σε ετήσια βάση σύμφωνα με τα παραρτήματα I και II.

3.   Οι ΕθνΚΤ μπορούν να αντλούν τα στοιχεία που πρέπει να παρέχονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού από τα ακόλουθα στοιχεία που συλλέγονται στο πλαίσιο της οδηγίας 2009/138/ΕΚ:

α)

στοιχεία που περιλαμβάνονται σε έντυπα υποβολής ποσοτικών στοιχείων για εποπτικούς σκοπούς, τα οποία διαβιβάζουν οι ΕΑΑ προς τις ΕθνΚΤ, ανεξάρτητα του αν η ΕθνΚΤ και η ΕΑΑ είναι διακριτές οντότητες ή ανήκουν στην ίδια οντότητα, με βάση τους όρους τυχόν μεταξύ τους ρυθμίσεων συνεργασίας σε τοπικό επίπεδο· ή

β)

στοιχεία που περιλαμβάνονται σε έντυπα υποβολής ποσοτικών στοιχείων για εποπτικούς σκοπούς, τα οποία διαβιβάζουν οι μονάδες παροχής στοιχείων απευθείας και ταυτόχρονα σε μία ΕθνΚΤ και μία ΕΑΑ.

Όταν ένα έντυπο υποβολής ποσοτικών στοιχείων για εποπτικούς σκοπούς περιλαμβάνει στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων δυνάμει του παρόντος κανονισμού, οι ΕθνΚΤ έχουν πρόσβαση στο συνολικό έντυπο και σε κάθε σχετικό έντυπο που απαιτείται για σκοπούς διασφάλισης της ποιότητας των στοιχείων.

Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν ρυθμίσεις συνεργασίας με σκοπό την πρόβλεψη της δυνατότητας κεντρικής συλλογής πληροφοριών από την οικεία ΕΑΑ, η οποία θα καταλαμβάνει τόσο τις υποχρεώσεις συλλογής στοιχείων βάσει του πλαισίου της οδηγίας 2009/138/ΕΚ όσο και τις πρόσθετες υποχρεώσεις συλλογής στοιχείων βάσει του παρόντος κανονισμού, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και τους εναρμονισμένους όρους αναφοράς που δύναται να καθορίζει εκάστοτε η ΕΚΤ.

4.   Οι ΕθνΚΤ ενημερώνουν τις μονάδες παροχής στοιχείων για τους επιμέρους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται τα στοιχεία τους.

Άρθρο 5

Διορθώσεις λόγω αναπροσαρμογών αξίας και χρηματοοικονομικές συναλλαγές

Πληροφορίες για διορθώσεις λόγω αναπροσαρμογών αξίας και χρηματοοικονομικές συναλλαγές, όπως ορίζεται ειδικότερα στο παράρτημα I και περιγράφεται στο παράρτημα II, παρέχονται ως ακολούθως:

α)

οι μονάδες παροχής στοιχείων παρέχουν συγκεντρωτικά στοιχεία για διορθώσεις λόγω αναπροσαρμογών αξίας και/ή χρηματοοικονομικές συναλλαγές, ανάλογα με τις σχετικές οδηγίες της οικείας ΕθνΚΤ·

β)

οι ΕθνΚΤ εκτιμούν κατά προσέγγιση την αξία των συναλλαγών τίτλων με βάση τα στοιχεία ανά τίτλο ή συλλέγουν στοιχεία για τις εν λόγω συναλλαγές απευθείας από τις μονάδες παροχής στοιχείων. Οι ΕθνΚΤ μπορούν να ακολουθούν παρόμοια προσέγγιση προκειμένου για στοιχεία ενεργητικού, εκτός των τίτλων, όταν συλλέγουν δεδομένα ανά στοιχείο·

γ)

εκτιμήσεις κατά προσέγγιση της αξίας των χρηματοοικονομικών συναλλαγών που αφορούν τεχνικά ασφαλιστικά αποθεματικά που τηρούν οι ασφαλιστικές εταιρείες εξάγονται:

i)

από τις μονάδες παροχής στοιχείων, σύμφωνα με τις οδηγίες της οικείας ΕθνΚΤ δυνάμει των κοινών βέλτιστων πρακτικών όπως δύνανται να καθορίζονται στο επίπεδο της ζώνης του ευρώ, ή

ii)

από την οικεία ΕθνΚΤ, βάσει στοιχείων που παρέχουν οι ασφαλιστικές εταιρείες.

Άρθρο 6

Λογιστικοί κανόνες

1.   Εκτός αν άλλως ορίζεται στον παρόντα κανονισμό, οι λογιστικοί κανόνες τους οποίους τηρούν οι ασφαλιστικές εταιρείες για τους σκοπούς παροχής στοιχείων βάσει του παρόντος κανονισμού είναι εκείνοι που καθορίζονται στο οικείο εθνικό δίκαιο που ενσωματώνει την οδηγία 2009/138/ΕΚ ή σε άλλα εθνικά ή διεθνή πρότυπα που αυτές τηρούν δυνάμει οδηγιών τις οποίες παρέχουν οι ΕθνΚΤ.

2.   Εκτός από τις απαιτήσεις που επιβάλλουν οι λογιστικοί κανόνες που τυχόν εφαρμόζουν οι ασφαλιστικές εταιρείες κατά την παράγραφο 1, καταθέσεις και δάνεια που τηρούνται από ασφαλιστικές εταιρείες και σημειώνονται στην ονομαστική τους αξία στους πίνακες 2.1 και 2.2 του παραρτήματος I παρέχονται ως ανεξόφλητο ποσό του αρχικού κεφαλαίου στο τέλος του τριμήνου. Στο συγκεκριμένο ποσό δεν περιλαμβάνονται υποτιμήσεις και διαγραφές δανείων, όπως καθορίζονται από τις συναφείς λογιστικές πρακτικές.

3.   Με την επιφύλαξη των λογιστικών πρακτικών και των ρυθμίσεων περί συμψηφισμού που ισχύουν στα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ, στο σύνολό τους τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού και τα στοιχεία του παθητικού για στατιστικούς σκοπούς παρέχονται σε ακαθάριστη βάση.

Άρθρο 7

Παρεκκλίσεις

1.   Στις μικρές ασφαλιστικές εταιρείες μπορούν να χορηγούνται παρεκκλίσεις, ως ακολούθως:

α)

οι ΕθνΚΤ μπορούν να χορηγούν παρεκκλίσεις στις μικρότερες ασφαλιστικές εταιρείες λαμβανομένου υπόψη του μεριδίου αγοράς, όπως ορίζεται στο άρθρο 35 παράγραφος 6 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ, υπό την προϋπόθεση ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες που συμβάλλουν στην κατάρτιση της συγκεντρωτικής τριμηνιαίας κατάστασης αντιστοιχούν τουλάχιστον στο 80 % του συνολικού μεριδίου αγοράς των ασφαλιστικών εταιρειών σε κάθε κράτος μέλος της ζώνης του ευρώ·

β)

ασφαλιστική εταιρεία που απολαύει παρεκκλίσεως σύμφωνα με το στοιχείο α) εκπληρώνει τις υποχρεώσεις παροχής στοιχείων του άρθρου 4 σε ετήσια βάση ούτως ώστε οι ασφαλιστικές εταιρείες που συμβάλλουν στην κατάρτιση της συγκεντρωτικής ετήσιας κατάστασης να αντιστοιχούν τουλάχιστον στο 95 % του συνολικού μεριδίου αγοράς των ασφαλιστικών εταιρειών σε κάθε κράτος μέλος της ζώνης του ευρώ·

γ)

ασφαλιστική εταιρεία που δεν υποχρεούται να παρέχει στοιχεία σύμφωνα με τα στοιχεία α) και β) παρέχει μειωμένη δέσμη πληροφοριών, όπως ορίζεται από την οικεία ΕθνΚΤ·

δ)

οι ΕθνΚΤ ελέγχουν έγκαιρα τη συνδρομή των προϋποθέσεων των στοιχείων α) και β) σε ετήσια βάση ενόψει της χορήγησης ή, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, της άρσης οποιασδήποτε παρέκκλισης, με ισχύ από την αρχή κάθε ημερολογιακού έτους.

2.   Οι ΕθνΚΤ μπορούν να χορηγούν σε ασφαλιστικές εταιρείες παρεκκλίσεις ως προς την παροχή στοιχείων για μετρητά και καταθέσεις στην ονομαστική αξία.

Εφόσον από στοιχεία συλλεγόμενα σε ανώτερο επίπεδο συγκέντρωσης προκύπτει ότι τα διαθέσιμα σε μετρητά και καταθέσεις που κατέχουν οι ασφαλιστικές εταιρείες κάτοικοι ανέρχονται σε ποσοστό μικρότερο του 10 % του συνδυασμού του συνόλου των λογιστικών καταστάσεων των ασφαλιστικών εταιρειών σε εθνικό επίπεδο και μικρότερο του 10 % των συνολικών διαθεσίμων σε μετρητά και καταθέσεις των ασφαλιστικών εταιρειών στη ζώνη του ευρώ όσον αφορά τα υπόλοιπα, η οικεία ΕθνΚΤ μπορεί να αποφασίσει να μη ζητεί την παροχή στοιχείων σχετικά με τα διαθέσιμα μετρητών και καταθέσεων στην ονομαστική αξία. Η εν λόγω ΕθνΚΤ ενημερώνει σχετικά τις μονάδες παροχής στοιχείων.

3.   Εναπόκειται στις ασφαλιστικές εταιρείες να μην κάνουν χρήση των παρεκκλίσεων, εκπληρώνοντας στο ακέραιο τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων του άρθρου 4. Εφόσον ορισμένη ασφαλιστική εταιρεία προβεί στην ως άνω επιλογή, για τυχόν μετέπετα χρήση της παρέκκλισης ζητεί την προηγούμενη συγκατάθεση της οικείας ΕθνΚΤ.

Άρθρο 8

Προθεσμίες

1.   Για το έτος 2016 οι μονάδες παροχής στοιχείων διαβιβάζουν τα απαιτούμενα τριμηνιαία στοιχεία στην οικεία ΕθνΚΤ ή στην οικεία ΕΑΑ ή σε αμφότερες, με βάση τις συμφωνίες συνεργασίας σε τοπικό επίπεδο, το αργότερο οκτώ εβδομάδες από το τέλος του τριμήνου στο οποίο ανάγονται τα στοιχεία. Για τα επόμενα έτη η προθεσμία αυτή συντέμνεται κατά μία εβδομάδα ανά έτος, για τα δε τρίμηνα που λήγουν εντός του 2019 είναι πέντε εβδομάδων.

2.   Για το έτος 2016 οι μονάδες παροχής στοιχείων διαβιβάζουν τα απαιτούμενα ετήσια στοιχεία στην οικεία ΕθνΚΤ ή στην οικεία ΕΑΑ ή σε αμφότερες, με βάση τις συμφωνίες συνεργασίας σε τοπικό επίπεδο, το αργότερο 20 εβδομάδες από το τέλος του έτους στο οποίο ανάγονται τα στοιχεία. Για τα επόμενα έτη η προθεσμία αυτή συντέμνεται κατά δύο εβδομάδες ανά έτος και για το 2019 ανέρχεται σε 14 εβδομάδες.

Άρθρο 9

Ελάχιστα πρότυπα και εθνικό πλαίσιο παροχής στοιχείων

1.   Οι μονάδες παροχής στοιχείων συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο παράρτημα III ελάχιστα πρότυπα διαβίβασης, ακρίβειας, εννοιολογικής συμβατότητας και αναθεωρήσεων.

2.   Οι ΕθνΚΤ καθορίζουν και εφαρμόζουν το πλαίσιο παροχής στοιχείων που πρέπει να τηρεί ο πραγματικός πληθυσμός παροχής στοιχείων με βάση τις εθνικές απαιτήσεις. Οι ΕθνΚΤ διασφαλίζουν ότι το ως άνω πλαίσιο παροχής στοιχείων εξασφαλίζει τις απαιτούμενες στατιστικές πληροφορίες και επιτρέπει τον ακριβή έλεγχο της εκπλήρωσης των καθοριζόμενων στο παράρτημα III ελάχιστων προτύπων διαβίβασης, ακρίβειας, εννοιολογικής συμβατότητας και αναθεωρήσεων.

Άρθρο 10

Συγχώνευση, διάσπαση και εξυγίανση

Σε περίπτωση συγχώνευσης, διάσπασης ή εξυγίανσης που ενδέχεται να επηρεάσει την εκπλήρωση των στατιστικών υποχρεώσεων ορισμένης μονάδας παροχής στοιχείων, η τελευταία ενημερώνει την οικεία ΕθνΚΤ, απευθείας ή μέσω της οικείας ΕΑΑ με βάση τις συμφωνίες συνεργασίας σε τοπικό επίπεδο, για τις διαδικασίες βάσει των οποίων σχεδιάζεται η εκπλήρωση των υποχρεώσεων παροχής στατιστικών στοιχείων σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, αφού δημοσιοποιηθεί η πρόθεση εφαρμογής της ως άνω συγχώνευσης, διάσπασης ή εξυγίανσης και πριν αυτή αρχίσει να παράγει αποτελέσματα.

Άρθρο 11

Επαλήθευση και υποχρεωτική συλλογή

Το δικαίωμα της επαλήθευσης ή υποχρεωτικής συλλογής των πληροφοριών που απαιτείται να παρέχουν οι μονάδες παροχής στοιχείων σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό ασκείται από τις ΕθνΚΤ, με την επιφύλαξη του δικαιώματος της ΕΚΤ να ασκήσει η ίδια το εν λόγω δικαίωμα. Οι ΕθνΚΤ ασκούν το δικαίωμα αυτό ιδίως όταν ορισμένη μονάδα παροχής στοιχείων δεν πληροί τα ελάχιστα πρότυπα διαβίβασης, ακρίβειας, εννοιολογικής συμβατότητας και αναθεωρήσεων, τα οποία καθορίζονται στο παράρτημα III.

Άρθρο 12

Έναρξη παροχής στοιχείων

1.   Η παροχή στοιχείων αρχίζει με τα τριμηνιαία στοιχεία για το πρώτο τρίμηνο του 2016 και με τα ετήσια στοιχεία για το 2016.

2.   Οι ασφαλιστικές εταιρείες του άρθρου 7 παράγραφος 1 στοιχείο β) παρέχουν τα ετήσια στοιχεία αρχής γενομένης από το έτος αναφοράς 2016. Επιπλέον, ενόψει της κατάρτισης στατιστικών για τον υποτομέα των ασφαλιστικών εταιρειών από την αρχή του 2016, οι εν λόγω ασφαλιστικές εταιρείες παρέχουν πλήρη δέσμη στοιχείων κατά το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) για το πρώτο τρίμηνο του 2016.

Άρθρο 13

Τελική διάταξη

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα στα κράτη μέλη σύμφωνα με τις Συνθήκες.

Φρανκφούρτη, 28 Νοεμβρίου 2014.

Για το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ

Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ

Mario DRAGHI


(1)  ΕΕ L 318 της 27.11.1998, σ. 8.

(2)  ΕΕ C 427 της 28.11.2014, σ. 1.

(3)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1011/2012 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 17ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία για τις διακρατήσεις τίτλων (ΕΚΤ/2012/24) (ΕΕ L 305 της 1.11.2012, σ. 6).

(4)  Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II) (ΕΕ L 335 της 17.12.2009, σ. 1).

(5)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 549/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για το ευρωπαϊκό σύστημα εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 174 της 26.6.2013, σ. 1).

(6)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1073/2013 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 18ης Οκτωβρίου 2013, σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού των επενδυτικών οργανισμών (ΕΚΤ/2013/38) (ΕΕ L 297 της 7.11.2013, σ. 73).

(7)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1075/2013 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 18ης Οκτωβρίου 2013, σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού των χρηματοοικονομικών εταιρειών ειδικού σκοπού που ασχολούνται με συναλλαγές τιτλοποίησης (ΕΚΤ/2013/40) (ΕΕ L 297 της 7.11.2013, σ. 107).

(8)  Κανονισμός (ΕΕ) No 1071/2013 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 24ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τη λογιστική κατάσταση του τομέα των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (ΕΚΤ/2013/33) (ΕΕ L 297 της 7.11.2013, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Γενικές υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων

1.

Ο πραγματικός πληθυσμός παροχής στοιχείων πρέπει να παρέχει τα ακόλουθα στατιστικά στοιχεία σε τριμηνιαία βάση:

α)

στοιχεία ανά τίτλο σε σχέση με τίτλους με κωδικούς ISIN·

β)

στοιχεία σε σχέση με τίτλους χωρίς κωδικούς ISIN είτε ανά τίτλο είτε συγκεντρωτικά, αναλυόμενα κατά κατηγορία μέσου/διάρκειας και αντισυμβαλλομένους·

γ)

στοιχεία σε σχέση με το ενεργητικό και παθητικό εκτός των τίτλων είτε ανά στοιχείο είτε συγκεντρωτικά, αναλυόμενα κατά κατηγορία μέσου/διάρκειας και αντισυμβαλλομένους.

2.

Τα συγκεντρωτικά στοιχεία πρέπει να παρέχονται ως στοιχεία υπολοίπων και, σύμφωνα με τις οδηγίες της οικείας ΕθνΚΤ, με βάση: α) τις αναπροσαρμογές αξίας λόγω μεταβολών των τιμών και των συναλλαγματικών ισοτιμιών ή β) τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές.

3.

Ασφαλιστικές εταιρείες (ΑΕ) που έχουν συσταθεί και έχουν την ιδιότητα κατοίκου στην επικράτεια κράτους μέλους της ζώνης του ευρώ πρέπει επίσης να παρέχουν στοιχεία σε ετήσια βάση σε σχέση με ασφάλιστρα, αποζημιώσεις και προμήθειες, προσδιορίζοντας τις δραστηριότητες που διενεργούνται σε εγχώρια βάση και μέσω υποκαταστημάτων στο εξωτερικό, αναλυόμενα ξεχωριστά ανά χώρα στην περίπτωση χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

4.

Τα στοιχεία τα οποία θα παρέχονται στην οικεία ΕθνΚΤ ανά τίτλο καθορίζονται στον πίνακα 2.1 σε σχέση με τίτλους με κωδικούς ISIN και στον πίνακα 2.2 σε σχέση με τίτλους χωρίς κωδικούς ISIN. Οι συγκεντρωτικές τριμηνιαίες υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων για τα υπόλοιπα καθορίζονται στους πίνακες 1α και 1β και αυτές που αφορούν τις αναπροσαρμογές αξίας λόγω μεταβολών των τιμών και των συναλλαγματικών ισοτιμιών ή τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές καθορίζονται στους πίνακες 3α και 3β. Οι ετήσιες υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων για ασφάλιστρα, αποζημιώσεις και προμήθειες καθορίζονται στον πίνακα 4.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Τεχνικά ασφαλιστικά αποθεματικά

1.

Ενόψει των ακόλουθων τριμηνιαίων υποχρεώσεων παροχής στοιχείων όσον αφορά τα τεχνικά ασφαλιστικά αποθεματικά, εφόσον δεν είναι δυνατή η άμεση άντληση των στοιχείων οι μονάδες παροχής στοιχείων παρέχουν εκτιμήσεις κατά προσέγγιση σύμφωνα με τις οδηγίες της οικείας ΕθνΚΤ και με βάση κοινές βέλτιστες πρακτικές που καθορίζονται σε επίπεδο ζώνης ευρώ:

α)

σε σχέση με τα στοιχεία του ενεργητικού, στοιχεία για την κατοικία της οντότητας που παρέχει αντασφάλιση στη μονάδα παροχής στοιχείων τα οποία τηρούνται ως τεχνικά αποθεματικά ασφαλίσεων κατά ζημιών (ανακτήσιμα ποσά από αντασφάλιση)·

β)

σε σχέση με τα στοιχεία του παθητικού, στοιχεία για:

i)

την κατοικία των κατόχων των τεχνικών ασφαλιστικών αποθεματικών (ξεχωριστά για ασφαλίσεις ζωής και ασφαλίσεις κατά ζημιών) που παρέχουν ΑΕ κάτοικοι σε κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ (εφεξής τα «κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ»)·

ii)

συνταξιοδοτικά δικαιώματα, αναφορικά με επαγγελματικά συνταξιοδοτικά συστήματα (αναλυόμενα ανά συστήματα καθορισμένων εισφορών, συστήματα καθορισμένων παροχών και υβριδικά συστήματα)·

(iii)

χρηματοοικονομικές συναλλαγές και/ή διορθώσεις λόγω αναπροσαρμογών αξίας για όλες τις απαιτούμενες αναλύσεις, όπως ορίζεται στους πίνακες 3α και 3β.

2.

Οι ΕθνΚΤ μπορούν εξάλλου να επιλέγουν να εξάγουν τις απαιτούμενες πληροφορίες από στοιχεία που θεωρούν απαραίτητα να ζητήσουν από τις μονάδες παροχής στοιχείων για τους σκοπούς του παρόντος μέρους.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

Πίνακες παροχής στοιχείων

Πίνακας 1α

Τριμηνιαία υπόλοιπα

 

Σύνολο

Ζώνη του ευρώ

Aλλοδαπή

Εσωτερικό

Κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ πλην εσωτερικού

Κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ πλην εσωτερικού

(στοιχεία ανά χώρα)

Σύνολο

Μη συμμετέχοντα κράτη μέλη

(στοιχεία ανά χώρα)

Κύριοι αντισυμβαλλόμενοι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης

(στοιχεία ανά χώρα για Βραζιλία, Καναδά, Κίνα, Χονγκ Κονγκ, Ινδία, Ιαπωνία, Ρωσία, Ελβετία, ΗΠΑ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (F)

1.

Μετρητά και καταθέσεις (ΕΣΛ 2010: F.21+F.22+F.29) — εύλογη αξία

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

 

έως 1 έτους (εναπομένουσα διάρκεια)

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

 

 

 

 

 

άνω του 1 έτους (εναπομένουσα διάρκεια)

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

 

 

 

 

 

1x.

Μετρητά και καταθέσεις εκ των οποίων μεταβιβάσιμες καταθέσεις (F.22)

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

 

 

 

 

 

1.

Μετρητά και καταθέσεις (ΕΣΛ 2010: F.21+F.22+F.29) — ονομαστική αξία

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

 

 

 

2.

Χρεόγραφα (ΕΣΛ 2010: F.3)

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

που εκδίδονται από ΝΧΙ

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΓΚ

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΛΕΧΟ

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΑΕ

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΣΤ

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΜΧΕ

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΝΚ & ΜΚΙΕΝ

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

 

 

 

έως 1 έτους (αρχική διάρκεια)

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΝΧΙ

 

 

 

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΓΚ

 

 

 

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΛΕΧΟ

 

 

 

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΑΕ

 

 

 

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΣΤ

 

 

 

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΜΧΕ

 

 

 

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΝΚ & ΜΚΙΕΝ

 

 

 

 

 

 

 

1-2 ετών (αρχική διάρκεια)

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΝΧΙ

 

 

 

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΓΚ

 

 

 

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΛΕΧΟ

 

 

 

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΑΕ

 

 

 

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΣΤ

 

 

 

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΜΧΕ

 

 

 

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΝΚ & ΜΚΙΕΝ

 

 

 

 

 

 

 

άνω των 2 ετών (αρχική διάρκεια)

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΝΧΙ

 

 

 

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΓΚ

 

 

 

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΛΕΧΟ

 

 

 

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΑΕ

 

 

 

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΣΤ

 

 

 

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΜΧΕ

 

 

 

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΝΚ & ΜΚΙΕΝ

 

 

 

 

 

 

 

έως 1 έτους (εναπομένουσα διάρκεια)

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΝΧΙ

 

 

 

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΓΚ

 

 

 

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΛΕΧΟ

 

 

 

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΑΕ

 

 

 

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΣΤ

 

 

 

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΜΧΕ

 

 

 

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΝΚ & ΜΚΙΕΝ

 

 

 

 

 

 

 

1-2 ετών (εναπομένουσα διάρκεια)

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΝΧΙ

 

 

 

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΓΚ

 

 

 

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΛΕΧΟ

 

 

 

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΑΕ

 

 

 

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΣΤ

 

 

 

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΜΧΕ

 

 

 

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΝΚ & ΜΚΙΕΝ

 

 

 

 

 

 

 

2-5 ετών (εναπομένουσα διάρκεια)

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΝΧΙ

 

 

 

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΓΚ

 

 

 

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΛΕΧΟ

 

 

 

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΑΕ

 

 

 

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΣΤ

 

 

 

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΜΧΕ

 

 

 

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΝΚ & ΜΚΙΕΝ

 

 

 

 

 

 

 

Άνω των 5 ετών (εναπομένουσα διάρκεια)

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΝΧΙ

 

 

 

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΓΚ

 

 

 

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΛΕΧΟ

 

 

 

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΑΕ

 

 

 

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΣΤ

 

 

 

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΜΧΕ

 

 

 

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΝΚ & ΜΚΙΕΝ

 

 

 

 

 

 

 

3.

Δάνεια (ΕΣΛ 2010: F.4) — εύλογη αξία

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

 

αρχική διάρκεια έως 1 έτους — εύλογη αξία

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

 

 

 

προς ΝΧΙ

 

 

 

 

 

 

 

προς ΓΚ

 

 

 

 

 

 

 

προς ΕΟ

 

 

 

 

 

 

 

προς ΛΕΧΟ

 

 

 

 

 

 

 

προς ΑΕ

 

 

 

 

 

 

 

προς ΣΤ

 

 

 

 

 

 

 

προς ΜΧΕ

 

 

 

 

 

 

 

προς ΝΚ & ΜΚΙΕΝ

 

 

 

 

 

 

 

αρχική διάρκεια 1-5 ετών — εύλογη αξία

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

 

 

 

προς ΝΧΙ

 

 

 

 

 

 

 

προς ΓΚ

 

 

 

 

 

 

 

προς ΕΟ

 

 

 

 

 

 

 

προς ΛΕΧΟ

 

 

 

 

 

 

 

προς ΑΕ

 

 

 

 

 

 

 

προς ΣΤ

 

 

 

 

 

 

 

προς ΜΧΕ

 

 

 

 

 

 

 

προς ΝΚ & ΜΚΙΕΝ

 

 

 

 

 

 

 

αρχική διάρκεια άνω των 5 ετών — εύλογη αξία

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

 

 

 

προς ΝΧΙ

 

 

 

 

 

 

 

προς ΓΚ

 

 

 

 

 

 

 

προς ΕΟ

 

 

 

 

 

 

 

προς ΛΕΧΟ

 

 

 

 

 

 

 

προς ΑΕ

 

 

 

 

 

 

 

προς ΣΤ

 

 

 

 

 

 

 

προς ΜΧΕ

 

 

 

 

 

 

 

προς ΝΚ & ΜΚΙΕΝ

 

 

 

 

 

 

 

έως 1 έτους εναπομένουσα διάρκεια — εύλογη αξία

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

 

 

 

 

 

1-2 ετών εναπομένουσα διάρκεια — εύλογη αξία

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

 

 

 

 

 

2-5 ετών εναπομένουσα διάρκεια — εύλογη αξία

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

 

 

 

 

 

άνω των 5 ετών εναπομένουσα διάρκεια — εύλογη αξία

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

 

 

 

 

 

3x.

Δάνεια εκ των οποίων εγγυήσεις καταθέσεων σε σχέση με δραστηριότητα αντασφαλίσεων — εύλογη αξία

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

 

 

 

3.

Δάνεια (ΕΣΛ 2010: F.4) — ονομαστική αξία

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

 

αρχική διάρκεια έως 1 έτους — ονομαστική αξία

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

 

 

 

 

 

αρχική διάρκεια 1-5 ετών — ονομαστική αξία

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

 

 

 

 

 

αρχική διάρκεια άνω των 5 ετών — ονομαστική αξία

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

 

 

 

 

 

4.

Συμμετοχικοί τίτλοι (ΕΣΛ 2010: F.51)

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

4α.

Συμμετοχικοί τίτλοι εκ των οποίων εισηγμένες μετοχές

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

που εκδίδονται από ΝΧΙ

 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΓΚ

 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΛΕΧΟ

 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΑΕ

 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΣΤ

 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΜΧΕ

 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

 

 

 

4β.

Συμμετοχικοί τίτλοι εκ των οποίων μη εισηγμένες μετοχές

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

που εκδίδονται από ΝΧΙ

 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΓΚ

 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΛΕΧΟ

 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΑΕ

 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΣΤ

 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΜΧΕ

 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

 

 

 

4γ.

Συμμετοχικοί τίτλοι εκ των οποίων λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

που εκδίδονται από ΝΧΙ

 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΓΚ

 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΛΕΧΟ

 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΑΕ

 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΣΤ

 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΜΧΕ

 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

 

 

 

5.

Μετοχές/μερίδια επενδυτικών οργανισμών (ΕΣΛ 2010: F.52)

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

 

5α.

Μετοχές/μερίδια ΑΚΧΑ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

 

 

 

 

 

5β.

Μετοχές/μερίδια επενδυτικών οργανισμών πλην των ΑΚΧΑ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

 

 

 

 

 

6.

Χρηματοοικονομικά παράγωγα (ΕΣΛ 2010: F.7)

 

 

 

 

 

 

 

7.

Τεχνικά αποθεματικά ασφαλίσεων κατά ζημιών (ΕΣΛ 2010: F.61)  (1)

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

 

 

 

8.

Μη χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού (ΕΣΛ 2010: AN)

 

 

 

 

 

 

 

9.

Λοιπά στοιχεία του ενεργητικού

 

 

 

 

 

 

 

10.

Σύνολο στοιχείων ενεργητικού

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

 

 

 

 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ
Πλαίσια τα οποία μπορεί να εξαχθούν από πιο λεπτομερείς αναλύσεις

Συντομογραφίες που χρησιμοποιούνται στον παρόντα πίνακα: ΝΧΙ=νομισματικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ΓΚ=γενική κυβέρνηση, EO=επενδυτικοί οργανισμοί, ΛΕΧΟ=λοιποί ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, ΑΕ=ασφαλιστικές εταιρείες, ΣΤ=συνταξιοδοτικά ταμεία, ΜΧΕ=μη χρηματοοικονομικές εταιρείες, ΝΚ=νοικοκυριά, ΜΚΙΕΝ=μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν νοικοκυριά, ΑΚΧΑ=αμοιβαία κεφάλαια της χρηματογοράς


Πίνακας 1β

Τριμηνιαία υπόλοιπα  (2)

 

Σύνολο

Ζώνη του ευρώ

Αλλοδαπή

Εσωτερικό

Κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ πλην εσωτερικού

Κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ πλην εσωτερικού

(στοιχεία ανά χώρα)

Σύνολο

Μη συμμετέχοντα κράτη μέλη

(στοιχεία ανά χώρα)

Κύριοι αντισυμβαλλόμενοι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης

(στοιχεία ανά χώρα για Βραζιλία, Καναδά, Κίνα, Χονγκ Κονγκ, Ινδία, Ιαπωνία, Ρωσία, Ελβετία, ΗΠΑ)

ΠΑΘΗΤΙΚΟ (F)

1.

Εκδοθέντα χρεόγραφα (ΕΣΛ 2010: F.3)

 

 

 

 

 

 

 

2.

Δάνεια (ΕΣΛ 2010: F.4)

 

 

 

 

 

 

 

που εκδίδονται από νομισματικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (ΝΧΙ) (3)

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

 

 

 

 

 

που εκδίδονται από μη ΝΧΙ (3)

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

 

 

 

 

 

2.x.

Δάνεια εκ των οποίων εγγυήσεις καταθέσεων σε σχέση με δραστηριότητα αντασφαλίσεων

 

 

 

 

 

 

 

3.

Συμμετοχικοί τίτλοι (ΕΣΛ 2010: F.51)

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

 

 

 

 

 

3α.

Συμμετοχικοί τίτλοι εκ των οποίων εισηγμένες μετοχές

 

 

 

 

 

 

 

3β.

Συμμετοχικοί τίτλοι εκ των οποίων μη εισηγμένες μετοχές

 

 

 

 

 

 

 

3γ.

Συμμετοχικοί τίτλοι εκ των οποίων λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι

 

 

 

 

 

 

 

4

Τεχνικά ασφαλιστικά αποθεματικά (ΕΣΛ 2010: F.6)  (4)

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

 

 

 

 

 

4.1

Τεχνικά ασφαλιστικά ασφαλίσεων ζωής

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

 

 

 

εκ των οποίων μεταβλητού κεφαλαίου

 

 

 

 

 

 

 

εκ των οποίων μη μεταβλητού κεφαλαίου

 

 

 

 

 

 

 

εκ των οποίων συνταξιοδοτικά δικαιώματα

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

 

 

 

 

 

εκ των οποίων συστήματα καθορισμένων εισφορών

 

 

 

 

 

 

 

εκ των οποίων συστήματα καθορισμένων παροχών

 

 

 

 

 

 

 

εκ των οποίων υβριδικά συστήματα

 

 

 

 

 

 

 

4.2

Τεχνικά αποθεματικά ασφαλίσεων κατά ζημιών

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

 

 

 

ανά κατηγορία δραστηριοτήτων

 

 

 

 

 

 

 

Ασφάλιση ιατρικών δαπανών

 

Ετησίως

 

Ετησίως

 

Ετησίως

Ετησίως

Ασφάλιση προστασίας εισοδήματος

 

Ετησίως

 

Ετησίως

 

Ετησίως

Ετησίως

Ασφάλιση αποζημίωσης εργαζομένων

 

Ετησίως

 

Ετησίως

 

Ετησίως

Ετησίως

Ασφάλιση αστικής ευθύνης από αυτοκίνητα οχήματα

 

Ετησίως

 

Ετησίως

 

Ετησίως

Ετησίως

Λοιπές ασφαλίσεις οχημάτων

 

Ετησίως

 

Ετησίως

 

Ετησίως

Ετησίως

Ασφάλιση θαλάσσιων, εναέριων και άλλων μεταφορών

 

Ετησίως

 

Ετησίως

 

Ετησίως

Ετησίως

Ασφάλιση πυρκαγιών και λοιπές ζημίες σε αγαθά

 

Ετησίως

 

Ετησίως

 

Ετησίως

Ετησίως

Ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης

 

Ετησίως

 

Ετησίως

 

Ετησίως

Ετησίως

Ασφάλιση πιστώσεων και εγγυήσεων

 

Ετησίως

 

Ετησίως

 

Ετησίως

Ετησίως

Ασφάλιση νομικής προστασίας

 

Ετησίως

 

Ετησίως

 

Ετησίως

Ετησίως

Παροχή βοήθειας

 

Ετησίως

 

Ετησίως

 

Ετησίως

Ετησίως

Διάφορες χρηματικές απώλειες

 

Ετησίως

 

Ετησίως

 

Ετησίως

Ετησίως

Αντασφάλιση

 

Ετησίως

 

Ετησίως

 

Ετησίως

Ετησίως

5

Χρηματοοικονομικά παράγωγα (ΕΣΛ 2010: F.7)

 

 

 

 

 

 

 

6

Λοιπές υποχρεώσεις

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 2

Απαιτούμενα ανά τίτλο στοιχεία

Τα στοιχεία που αντιστοιχούν στα πεδία του πίνακα 2.1 και του πίνακα 2.2 πρέπει να παρέχονται για κάθε τίτλο που εμπίπτει στις κατηγορίες «χρεόγραφα», «συμμετοχικοί τίτλοι» και «μετοχές/μερίδια επενδυτικών οργανισμών» (όπως ορίζεται στον πίνακα A του πρώτου μέρους του παραρτήματος II). Ο πίνακας 2.1 αφορά τίτλους στους οποίους έχουν αποδοθεί κωδικοί ISIN, ενώ ο πίνακας 2.2 αφορά τίτλους χωρίς κωδικό ISIN.

Πίνακας 2.1

Διακρατήσεις τίτλων με κωδικό ISIN

Τα στοιχεία για κάθε πεδίο πρέπει να παρέχονται για κάθε τίτλο σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες:

1.

Πρέπει να παρέχονται στοιχεία για το πεδίο 1.

2.

Εάν η οικεία ΕθνΚΤ δεν συλλέγει άμεσα στοιχεία ανά τίτλο για χρηματοοικονομικές συναλλαγές, πρέπει να παρέχονται στοιχεία για δύο από τα τρία πεδία 2, 3 και 4 (δηλαδή πεδία 2 και 3, πεδία 2 και 4 ή πεδία 3 και 4). Εάν συλλέγονται στοιχεία για το πεδίο 3, πρέπει να συλλέγονται στοιχεία και για το πεδίο 3β.

3.

Εάν η οικεία ΕθνΚΤ συλλέγει άμεσα στοιχεία ανά τίτλο για χρηματοοικονομικές συναλλαγές, πρέπει να παρέχονται στοιχεία και για τα ακόλουθα πεδία:

α)

πεδίο 5 ή πεδία 6 και 7, και

β)

πεδίο 4 ή πεδία 2 και 3.

4.

Η οικεία ΕθνΚΤ μπορεί επίσης να ζητήσει από τις μονάδες παροχής στοιχείων να παρέχουν στοιχεία για τα πεδία 8, 9, 10 και 11.

Πεδίο

Τίτλος

1

Κωδικός ISIN

2

Αριθμός μεριδίων ή συγκεντρωτικό ονομαστικό ποσό

3

Τιμή

Βάση διατίμησης

4

Συνολικό ποσό στην αγοραία αξία

5

Χρηματοοικονομικές συναλλαγές

6

Τίτλοι αγορασθέντες

7

Τίτλοι πωληθέντες

8

Νόμισμα καταχώρισης του τίτλου

9

Λοιπές μεταβολές στον όγκο στην ονομαστική αξία

10

Λοιπές μεταβολές στον όγκο στην αγοραία αξία

11

Επένδυση χαρτοφυλακίου ή άμεση επένδυση

Πίνακας 2.2

Διακρατήσεις τίτλων χωρίς κωδικό ISIN

Τα στοιχεία για κάθε πεδίο πρέπει να παρέχονται είτε: α) για κάθε τίτλο είτε β) συγκεντρωτικά για όλους τους τίτλους υπό ενιαίο στοιχείο.

Στην περίπτωση α) εφαρμόζονται οι ακόλουθοι κανόνες:

1.

Πρέπει να παρέχονται στοιχεία για τα πεδία 1, 12, 13, 14 και 15.

2.

Εάν η οικεία ΕθνΚΤ δεν συλλέγει άμεσα στοιχεία ανά τίτλο για χρηματοοικονομικές συναλλαγές, πρέπει να παρέχονται στοιχεία για δύο από τα τρία πεδία 2, 3 και 4 (δηλαδή πεδία 2 και 3, πεδία 2 και 4 ή πεδία 3 και 4). Εάν συλλέγονται στοιχεία για το πεδίο 3, πρέπει να συλλέγονται στοιχεία και για το πεδίο 3β.

3.

Εάν η οικεία ΕθνΚΤ συλλέγει άμεσα στοιχεία ανά τίτλο για χρηματοοικονομικές συναλλαγές, πρέπει να παρέχονται στοιχεία και για τα ακόλουθα πεδία:

α)

πεδίο 5 ή πεδία 6 και 7· και

β)

πεδίο 4 ή πεδία 2 και 3.

4.

Η οικεία ΕθνΚΤ μπορεί επίσης να ζητήσει από τις μονάδες παροχής στοιχείων να παρέχουν στοιχεία για τα πεδία 3β, 8, 9, 10 και 11.

Στην περίπτωση β) εφαρμόζονται οι ακόλουθοι κανόνες:

1.

Πρέπει να παρέχονται στοιχεία για τα πεδία 4, 12, 13, 14 και 15.

2.

Πρέπει να παρέχονται στοιχεία για το πεδίο 5 ή για αμφότερα τα πεδία 10 και 16.

3.

Η οικεία ΕθνΚΤ μπορεί επίσης να ζητήσει από τις μονάδες παροχής στοιχείων να παρέχουν στοιχεία για τα πεδία 8, 9 και 11.

Πεδίο

Τίτλος

1

Κωδικός αναγνώρισης τίτλου

2

Αριθμός μεριδίων ή συγκεντρωτική ονομαστική αξία

3

Τιμή

Βάση διατίμησης

4

Συνολικό ποσό στην αγοραία αξία

5

Χρηματοοικονομικές συναλλαγές

6

Τίτλοι αγορασθέντες

7

Τίτλοι πωληθέντες

8

Νόμισμα καταχώρισης του τίτλου

9

Λοιπές μεταβολές στον όγκο στην ονομαστική αξία

10

Λοιπές μεταβολές στον όγκο στην αγοραία αξία

11

Επένδυση χαρτοφυλακίου ή άμεση επένδυση

12

Μέσο (με αναλυτική ταξινόμηση χρηματοοικονομικών συναλλαγών):

χρεόγραφα (F.3)

συμμετοχικοί τίτλοι (F.51)

εκ των οποίων εισηγμένες μετοχές (F.511)

εκ των οποίων μη εισηγμένες μετοχές (F.512)

εκ των οποίων λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι (F.519)

μετοχές ή μερίδια επενδυτικών οργανισμών (F.52)

13

Ημερομηνία έκδοσης και ημερομηνία λήξης για χρεόγραφα. Εναλλακτικά, ανάλυση με βάση τη διάρκεια λήξης ως ακολούθως: αρχική διάρκεια έως ενός έτους, από ένα έως δύο έτη, άνω των δύο ετών και εναπομένουσα διάρκεια έως ενός έτους, από ένα έως δύο έτη, από δύο έως πέντε έτη, άνω των πέντε ετών.

14

Τομέας ή υποτομέας του εκδότη:

κεντρική τράπεζα (S.121)

εταιρείες που δέχονται καταθέσεις, εκτός από την κεντρική τράπεζα (S.122)

αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς (S.123)

επενδυτικοί οργανισμοί πλην των αμοιβαίων κεφαλαίων της χρηματαγοράς (S.124)

λοιποί ενδιάμεσοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί, εκτός από τις ασφαλιστικές εταιρείες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία (εξαιρουμένων των χρηματοοικονομικών εταιρειών ειδικού σκοπού που δραστηριοποιούνται σε συναλλαγές τιτλοποίησης) + επικουρικοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί και φορείς + θυγατρικοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί και δανειστές χρημάτων (S.125 εξαιρουμένων των ΧΡΕΣ + S.126 + S.127)

χρηματοοικονομικές εταιρείες ειδικού σκοπού που δραστηριοποιούνται σε συναλλαγές τιτλοποίησης (υποτομέας του S.125)

ΑΕ (S.128)

συνταξιοδοτικά ταμεία (S.129)

μη χρηματοοικονομικές εταιρείες (S.11)

γενική κυβέρνηση (S.13)

νοικοκυριά και μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν νοικοκυριά (S.14+S.15) (5)

15

Χώρα εκδότη

16

Διορθώσεις λόγω αναπροσαρμογών αξίας

Πίνακας 3α

Τριμηνιαίες διορθώσεις λόγω αναπροσαρμογών αξίας ή χρηματοοικονομικές συναλλαγές

 

Σύνολο

Ζώνη του ευρώ

Αλλοδαπή

Εσωτερικό

Κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ πλην εσωτερικού

Κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ πλην εσωτερικού

(στοιχεία ανά χώρα)

Σύνολο

Μη συμμετέχοντα κράτη μέλη

(στοιχεία ανά χώρα)

Κύριοι αντισυμβαλλόμενοι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης

(στοιχεία ανά χώρα για Βραζιλία, Καναδά, Κίνα, Χονγκ Κονγκ, Ινδία, Ιαπωνία, Ρωσία, Ελβετία, ΗΠΑ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (F)

1.

Μετρητά και καταθέσεις (ΕΣΛ 2010: F.21+F.22+F.29) — εύλογη αξία

 

 

 

 

 

 

 

έως 1 έτους (εναπομένουσα διάρκεια)

 

 

 

 

 

 

 

άνω του 1 έτους (εναπομένουσα διάρκεια)

 

 

 

 

 

 

 

1x.

Μετρητά και καταθέσεις εκ των οποίων μεταβιβάσιμες καταθέσεις (F.22)

 

 

 

 

 

 

 

1.

Μετρητά και καταθέσεις (ΕΣΛ 2010: F.21+F.22+F.29) — ονομαστική αξία

 

 

 

 

 

 

 

2.

Χρεόγραφα (ΕΣΛ 2010: F.3)

 

 

 

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΝΧΙ

 

 

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

που εκδίδονται από ΓΚ

 

 

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

που εκδίδονται από ΛΕΧΟ

 

 

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

που εκδίδονται από ΑΕ

 

 

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

που εκδίδονται από ΣΤ

 

 

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

που εκδίδονται από ΜΧΕ

 

 

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

που εκδίδονται από ΝΚ & ΜΚΙΕΝ

 

 

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

έως 1 έτους (αρχική διάρκεια)

 

 

 

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

 

που εκδίδονται από ΝΧΙ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΓΚ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΛΕΧΟ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΑΕ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΣΤ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΜΧΕ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΝΚ & ΜΚΙΕΝ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

 

 

 

1-2 ετών (αρχική διάρκεια)

 

 

 

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

 

που εκδίδονται από ΝΧΙ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΓΚ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΛΕΧΟ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΑΕ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΣΤ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΜΧΕ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΝΚ & ΜΚΙΕΝ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

 

 

 

άνω των 2 ετών (αρχική διάρκεια)

 

 

 

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

 

που εκδίδονται από ΝΧΙ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΓΚ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΛΕΧΟ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΑΕ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΣΤ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΜΧΕ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΝΚ & ΜΚΙΕΝ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

 

 

 

έως 1 έτους (εναπομένουσα διάρκεια)

 

 

 

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

 

που εκδίδονται από ΝΧΙ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΓΚ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΛΕΧΟ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΑΕ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΣΤ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΜΧΕ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΝΚ & ΜΚΙΕΝ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

 

 

 

1-2 ετών (εναπομένουσα διάρκεια)

 

 

 

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

 

που εκδίδονται από ΝΧΙ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΓΚ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΛΕΧΟ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΑΕ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΣΤ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΜΧΕ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΝΚ & ΜΚΙΕΝ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

 

 

 

2-5 ετών (εναπομένουσα διάρκεια)

 

 

 

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

 

που εκδίδονται από ΝΧΙ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΓΚ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΛΕΧΟ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΑΕ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΣΤ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΜΧΕ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΝΚ & ΜΚΙΕΝ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

 

 

 

Άνω των 5 ετών (εναπομένουσα διάρκεια)

 

 

 

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

 

που εκδίδονται από ΝΧΙ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΓΚ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ