ISSN 1977-0669

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 365

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

57ό έτος
19 Δεκεμβρίου 2014


Περιεχόμενα

 

II   Μη νομοθετικές πράξεις

Σελίδα

 

 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

 

 

2014/928/ΕΕ

 

*

Απόφαση του Συμβουλίου, της 8ης Οκτωβρίου 2014, σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ένωσης και των κρατών μελών της, και την προσωρινή εφαρμογή πρωτοκόλλου τροποποίησης της συμφωνίας Κοινού Ευρωπαϊκού Αεροπορικού Χώρου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Γεωργίας, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

1

 

 

Πρωτόκολλο για την τροποποίηση της συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Γεωργίας, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

3

 

 

2014/929/ΕΕ

 

*

Απόφαση του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 2014, σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και την προσωρινή εφαρμογή του πρωτοκόλλου για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Δημοκρατίας της Μαδαγασκάρης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

6

 

 

Πρωτόκολλο για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής συνεισφοράς που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Δημοκρατίας της Μαδαγασκάρης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

8

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1350/2014 του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 2014, σχετικά με την κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων βάσει του πρωτοκόλλου για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Δημοκρατίας της Μαδαγασκάρης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

44

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1351/2014 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2014, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 692/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα ως απάντηση στην παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας και της Σεβαστούπολης

46

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1352/2014 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2014, σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης που επικρατεί στην Υεμένη

60

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1353/2014 της Επιτροπής, της 15ης Δεκεμβρίου 2014, για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1156/2012 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων της οδηγίας 2011/16/ΕΕ του Συμβουλίου σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας

70

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1354/2014 της Επιτροπής, της 16ης Δεκεμβρίου 2014, για τη θέσπιση παρεκκλίσεων από τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 2305/2003, (ΕΚ) αριθ. 969/2006, (ΕΚ) αριθ. 1067/2008, (ΕΚ) αριθ. 1964/2006, από τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 480/2012 και από τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 828/2009 και (ΕΚ) αριθ. 1918/2006, όσον αφορά τις ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων και έκδοσης πιστοποιητικών εισαγωγής για το 2015 στο πλαίσιο των δασμολογικών ποσοστώσεων για τα σιτηρά, το ρύζι, τη ζάχαρη και το ελαιόλαδο, για τη θέσπιση παρεκκλίσεων από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 951/2006 όσον αφορά τις ημερομηνίες έκδοσης πιστοποιητικών εξαγωγής για το 2015 στους τομείς της ζάχαρης και της ισογλυκόζης εκτός ποσόστωσης και για τη θέσπιση παρεκκλίσεων από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1272/2009 όσον αφορά την προθεσμία εξέτασης των προσφορών για την αγορά μαλακού σίτου, βουτύρου και αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη σε καθορισμένη τιμή στο πλαίσιο της δημόσιας παρέμβασης για το 2014 και το 2015

75

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1355/2014 της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2014, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 391/2009 σχετικά με την έγκριση ορισμένων κωδίκων και συναφών τροποποιήσεων ορισμένων συμβάσεων και πρωτοκόλλων από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΔΝΟ) ( 1 )

82

 

*

Εκτελεστικος κανονισμος (ΕΕ) αριθ. 1356/2014 της Επιτροπης, της 17ης Δεκεμβρίου 2014, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1484/95 όσον αφορά τον καθορισμό των αντιπροσωπευτικών τιμών στους τομείς του κρέατος πουλερικών και των αυγών, καθώς και της αυγοαλβουμίνης

87

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1357/2014 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2014, για την αντικατάσταση του παραρτήματος ΙΙΙ της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών ( 1 )

89

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1358/2014 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2014, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά την καταγωγή των ζώων βιολογικής υδατοκαλλιέργειας, τις ζωοτεχνικές πρακτικές υδατοκαλλιέργειας, τις ζωοτροφές για τα ζώα βιολογικής υδατοκαλλιέργειας και τα προϊόντα και τις ουσίες των οποίων η χρήση επιτρέπεται στη βιολογική υδατοκαλλιέργεια ( 1 )

97

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1359/2014 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2014, για την τροποποίηση του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 37/2010 όσον αφορά την ουσία τουλαθρομυκίνη ( 1 )

103

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1360/2014 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2014, για τη μείωση αλιευτικών ποσοστώσεων που διατέθηκαν για ορισμένα αποθέματα το 2014 λόγω υπεραλίευσης άλλων αποθεμάτων κατά τα προηγούμενα έτη και για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 871/2014 όσον αφορά τις ποσότητες που πρόκειται να αφαιρεθούν τα επόμενα έτη

106

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1361/2014 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2014, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 3 και 13 και το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 40 ( 1 )

120

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1362/2014 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2014, για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με απλουστευμένη διαδικασία για την έγκριση ορισμένων τροποποιήσεων επιχειρησιακών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και κανόνων σχετικά με τη μορφή και την παρουσίαση των ετήσιων εκθέσεων για την υλοποίηση των εν λόγω προγραμμάτων

124

 

 

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1363/2014 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2014, για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

137

 

 

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1364/2014 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2014, σχετικά με τον καθορισμό του συντελεστή κατανομής που πρέπει να εφαρμόζεται στις ποσότητες τις οποίες αφορούν οι αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής που υποβλήθηκαν από την 1η έως τις 7 Δεκεμβρίου 2014 και με τον προσδιορισμό των ποσοτήτων που πρέπει να προστεθούν στην ποσότητα που καθορίστηκε για την υποπερίοδο από την 1η Απριλίου έως τις 30 Ιουνίου 2015 στο πλαίσιο των δασμολογικών ποσοστώσεων που ανοίχτηκαν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 533/2007 στον τομέα του κρέατος πουλερικών

139

 

 

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1365/2014 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2014, για τον καθορισμό του συντελεστή κατανομής που εφαρμόζεται στις ποσότητες τις οποίες αφορούν οι αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής που υποβλήθηκαν από την 1η μέχρι τις 7 Δεκεμβρίου 2014 και καθορίζουν τις ποσότητες που πρέπει να προστεθούν στην ποσότητα που έχει καθοριστεί για την υποπερίοδο από την 1η Απριλίου μέχρι τις 30 Ιουνίου 2015 στο πλαίσιο των δασμολογικών ποσοστώσεων που ανοίχθηκαν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1385/2007 για το κρέας πουλερικών

141

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

 

2014/930/ΕΕ

 

*

Απόφαση του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2014, για τον καθορισμό της σύνθεσης της Επιτροπής των Περιφερειών

143

 

 

2014/931/ΕΕ

 

*

Εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2014, για την παράταση της εφαρμογής της εκτελεστικής απόφασης 2012/181/ΕΕ, με την οποία επιτρέπεται στη Ρουμανία να εισαγάγει μέτρο παρέκκλισης από το άρθρο 287 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας

145

 

*

Απόφαση 2014/932/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2014, σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στην Υεμένη

147

 

*

Απόφαση 2014/933/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2014, για την τροποποίηση της απόφασης 2014/386/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα ως απάντηση στην παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας και της Σεβαστούπολης

152

 

 

2014/934/ΕΕ

 

*

Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2014, για την απόσυρση από την Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης των στοιχείων αναφοράς του προτύπου EN 13525:2005+A2:2009 σχετικά με τις μηχανές τεμαχισμού ξύλου σύμφωνα με την οδηγία 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2014) 9507]  ( 1 )

156

 

 

2014/935/ΕΕ

 

*

Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2014, σχετικά με την αναγνώριση της Ιαπωνίας σύμφωνα με την οδηγία 2008/106/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα συστήματα εκπαίδευσης και πιστοποίησης των ναυτικών [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2014) 9590]  ( 1 )

158

 

 

2014/936/ΕΕ

 

*

Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2014, για ορισμένα μέτρα προστασίας σχετικά με την υψηλής παθογονικότητας γρίπη των πτηνών του υποτύπου H5Ν8 στην Ιταλία [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2014) 10143]  ( 1 )

160

 

 

2014/937/ΕΕ

 

*

Απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 11ης Δεκεμβρίου 2014, σχετικά με την έγκριση της ποσότητας των κερμάτων που πρόκειται να εκδοθούν το 2015 (ΕΚΤ/2014/53)

163

 

 

Διορθωτικά

 

*

Διορθωτικό στην απόφαση 98/416/ΕΚ του Συμβουλίου, της 16ης Ιουνίου 1998, σχετικά με την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στη Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο ( ΕΕ L 190 της 4.7.1998 )

165

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις των οποίων οι τίτλοι έχουν τυπωθεί με λευκά στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


II Μη νομοθετικές πράξεις

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

19.12.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 365/1


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 8ης Οκτωβρίου 2014

σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ένωσης και των κρατών μελών της, και την προσωρινή εφαρμογή πρωτοκόλλου τροποποίησης της συμφωνίας Κοινού Ευρωπαϊκού Αεροπορικού Χώρου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Γεωργίας, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

(2014/928/ΕΕ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 100 παράγραφος 2 σε συνδυασμό με το άρθρο 218 παράγραφος 5,

Έχοντας υπόψη την πράξη προσχώρησης της Κροατίας, και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 14 Σεπτεμβρίου 2012 το Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή να αρχίσει διαπραγματεύσεις, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κρατών μελών της και της Δημοκρατίας της Κροατίας, για τη σύναψη πρωτοκόλλου τροποποίησης της συμφωνίας Κοινού Ευρωπαϊκού Αεροπορικού Χώρου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Γεωργίας, αφετέρου (1), ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση («το πρωτόκολλο»).

(2)

Οι εν λόγω διαπραγματεύσεις ολοκληρώθηκαν επιτυχώς στις 5 Δεκεμβρίου 2013.

(3)

Το πρωτόκολλο πρέπει να υπογραφεί εξ ονόματος της Ένωσης και των κρατών μελών της, με την επιφύλαξη μεταγενέστερης σύναψής του.

(4)

Το πρωτόκολλο θα πρέπει να εφαρμοσθεί προσωρινά,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η υπογραφή του πρωτοκόλλου της συμφωνίας Κοινού Ευρωπαϊκού Αεροπορικού Χώρου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Γεωργίας, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εγκρίνεται με την παρούσα απόφαση εξ ονόματος της Ένωσης και των κρατών μελών της, με την επιφύλαξη της σύναψης του εν λόγω πρωτοκόλλου.

Το κείμενο του πρωτοκόλλου επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 2

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου εξουσιοδοτείται να ορίσει το ή τα αρμόδια πρόσωπα για να υπογράψουν το πρωτόκολλο εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της.

Άρθρο 3

Το πρωτόκολλο εφαρμόζεται προσωρινά, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2, από την υπογραφή του από τα συμβαλλόμενα μέρη (2) εν αναμονή της έναρξης ισχύος του.

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία της έκδοσής της.

Βρυξέλλες, 8 Οκτωβρίου 2014.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. LUPI


(1)  Το κείμενο της συμφωνίας έχει δημοσιευθεί στην ΕΕ L 321 της 20.11.2012, σ. 3.

(2)  Η ημερομηνία έναρξης ισχύος του πρωτοκόλλου θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου.


19.12.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 365/3


ΠΡΩΤΌΚΟΛΛΟ

για την τροποποίηση της συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Γεωργίας, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ,

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ,

Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ,

Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ,

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ,

Η ΙΡΛΑΝΔΙΑ,

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ,

Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΡΟΑΤΙΑΣ

Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,

Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΛΕΤΟΝΙΑΣ,

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ,

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΟΥΚΑΤΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ,

Η ΟΥΓΓΑΡΙΑ,

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣ,

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ,

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ,

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ,

Η ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,

Η ΡΟΥΜΑΝΙΑ,

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ,

Η ΣΛΟΒΑΚΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ,

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ,

ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ,

συμβαλλόμενα μέρη της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής τα «κράτη μέλη»), και

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ,

αφενός, και

H ΓΕΩΡΓΙΑ,

αφετέρου,

Εχοντας υπόψη την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Ιουλίου 2013,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

Άρθρο 1

Η Δημοκρατία της Κροατίας είναι συμβαλλόμενο μέρος της συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Γεωργίας, αφετέρου (1), η οποία υπογράφηκε στις 2 Δεκεμβρίου 2010 (εφεξής «η συμφωνία»).

Άρθρο 2

Το κείμενο της συμφωνίας στην κροατική γλώσσα (2) είναι αυθεντικό υπό τους ίδιους όρους με εκείνους των εκδόσεων στις υπόλοιπες γλώσσες.

Άρθρο 3

1.   Το παρόν πρωτόκολλο εγκρίνεται από τα συμβαλλόμενα μέρη σύμφωνα με τις οικείες διαδικασίες τους. Τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας. Ωστόσο, σε περίπτωση που το παρόν πρωτόκολλο εγκριθεί από τα συμβαλλόμενα μέρη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας, τότε θα τεθεί σε ισχύ, σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 1 της συμφωνίας, ένα μήνα από την ημερομηνία της τελευταίας διπλωματικής διακοίνωσης με την οποία τα συμβαλλόμενα μέρη επιβεβαιώνουν ότι έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες που είναι αναγκαίες για τη θέση σε ισχύ του παρόντος πρωτοκόλλου.

2.   Το παρόν πρωτόκολλο εφαρμόζεται σε προσωρινή βάση από την υπογραφή του από τα συμβαλλόμενα μέρη.

Έγινε στις Βρυξέλλες, εις διπλούν, στις 26 Νοεμβρίου 2014, στην αγγλική, βουλγαρική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, εσθονική, ισπανική, ιταλική, κροατική, λετονική, λιθουανική, μαλτέζικη, ολλανδική, ουγγρική, πολωνική, πορτογαλική, ρουμανική, σλοβακική, σλοβενική, σουηδική, τσεχική, φινλανδική και γεωργιανή γλώσσα, καθένα δε από τα κείμενα αυτά είναι εξίσου αυθεντικό.

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Za države članice

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā –

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu Państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

För medlemsstaterna

Image

Image

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

За Грузия

Por Georgia

Za Gruzii

For Georgien

Für Georgien

Gruusia nimel

Για τη Γεωργία

For Georgia

Pour la Géorgie

Za Gruziju

Per la Georgia

Gruzijas vārdā –

Gruzijos vardu

Grúzia részéről

Għall-Ġeorġja

Voor Georgië

W imieniu Gruzji

Pela Georgia

Pentru Georgia

Za Gruzínsko

Za Gruzijo

Georgian puolesta

För Georgien

Image

Image


(1)  Το κείμενο της συμφωνίας έχει δημοσιευθεί στην ΕΕ L 321 της 20.11.2012, σ. 3.

(2)  Ειδική έκδοση στα κροατικά, κεφάλαιο 11, τόμος 102, σ. 232.


19.12.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 365/6


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 15ης Δεκεμβρίου 2014

σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και την προσωρινή εφαρμογή του πρωτοκόλλου για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Δημοκρατίας της Μαδαγασκάρης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

(2014/929/ΕΕ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 43, σε συνδυασμό με το άρθρο 218 παράγραφος 5,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 15 Νοεμβρίου 2007, το Συμβούλιο εξέδωσε τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 31/2008 σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Μαδαγασκάρης (1) (εφεξής «συμφωνία»). Το ισχύον πρωτόκολλο λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2014.

(2)

Το Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή να διαπραγματευτεί νέο πρωτόκολλο της συμφωνίας (εφεξής «πρωτόκολλο»), με το οποίο παραχωρούνται στα σκάφη της Ένωσης αλιευτικές δυνατότητες στην αλιευτική ζώνη όπου η Δημοκρατία της Μαδαγασκάρης ασκεί τη δικαιοδοσία της. Μετά την ολοκλήρωση των εν λόγω διαπραγματεύσεων, μονογραφήθηκε το πρωτόκόλλο στις 19 Ιουνίου 2014.

(3)

Για να διασφαλιστεί η συνέχιση των αλιευτικών δραστηριοτήτων των ενωσιακών σκαφών, το άρθρο 15 του πρωτοκόλλου προβλέπει τη δυνατότητα προσωρινής εφαρμογής του από έκαστο από τα μέρη από την ημερομηνία της υπογραφής του, το νωρίτερο δε την 1η Ιανουαρίου 2015.

(4)

Το εν λόγω πρωτόκολλο θα πρέπει να υπογραφεί και να εφαρμοστεί προσωρινά, εν αναμονή της ολοκλήρωσης των απαραίτητων για τη σύναψή του διαδικασιών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η υπογραφή, εξ ονόματος της Ένωσης, του πρωτοκόλλου για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Δημοκρατίας της Μαδαγασκάρης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας εγκρίνεται, εξ ονόματος της Ένωσης, με την επιφύλαξη της σύναψης του εν λόγω πρωτοκόλλου.

Το κείμενο του πρωτοκόλλου επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 2

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου εξουσιοδοτείται να ορίσει το (τα) πρόσωπο(-α) που είναι αρμόδιο(-α) να υπογράψει(-ουν) το πρωτόκολλο εξ ονόματος της Ένωσης.

Άρθρο 3

Το πρωτόκολλο εφαρμόζεται προσωρινά, σύμφωνα με το άρθρο 15, από την ημερομηνία υπογραφής του (2), και το νωρίτερο την 1η Ιανουαρίου 2015, εν αναμονή της ολοκλήρωσης των απαραίτητων για τη σύναψή του διαδικασιών.

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της έκδοσής της.

Βρυξέλλες, 15 Δεκεμβρίου 2014.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. MARTINA


(1)  ΕΕ L 15 της 18.1.2008, σ. 1.

(2)  Η ημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη φροντίδα της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου.


19.12.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 365/8


ΠΡΩΤΌΚΟΛΛΟ

για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής συνεισφοράς που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Δημοκρατίας της Μαδαγασκάρης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Αρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

1.   Οι αλιευτικές δυνατότητες που χορηγούνται δυνάμει του άρθρου 5 της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης καθορίζονται ως εξής:

 

Θυννοειδή και παρόμοια είδη (τόνοι, παλαμίδες ρίκια, βασιλικά σκουμπριά, ξιφίας, μάρλιν), συναφή είδη καιτύποι αλιείας που υπόκεινται σε εντολή διαχείρισης της Επιτροπής Τόνου Ινδικού Ωκεανού (IOTC), με εξαίρεση:

τα είδη που προστατεύονται από τις διεθνείς συμβάσεις,

εκείνα των οποίων η διατήρηση επί του σκάφους, η μεταφόρτωση, η εκφόρτωση ή η αποθήκευση του συνόλου ή μερών απαγορεύονται από την IOTC, ιδίως των ειδών της οικογένειας των Alopiidae, της οικογένειας των Sphyrnidae, καθώς και

τα ακόλουθα είδη: Cethorinus maximus, Rhincodon typus, Carcharodon carcharias, Carcharinus falciformis, Carcharinus longimanus.

40 θυνναλιευτικά γρι-γρι, και

32 παραγαδιάρικα επιφανείας με χωρητικότητα μεγαλύτερη των 100 GT.

22 παραγαδιάρικα επιφανείας με χωρητικότητα μικρότερη ή ίση με 100 GT.

2.   Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 8 και 9 του παρόντος πρωτοκόλλου.

Αρθρο 2

Διάρκεια

Το παρόν πρωτόκολλο και το παράρτημά του εφαρμόζονται για περίοδο 4 ετών από την ημερομηνία της προσωρινής εφαρμογής του.

Αρθρο 3

Αρχές και στόχοι στους οποίους βασίζεται η εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου

1.   Τα δύο μέρη αναλαμβάνουν τη δέσμευση να προάγουν την υπεύθυνη αλιεία στην αλιευτική ζώνη της Μαδαγασκάρης με βάση την αρχή της μη διάκρισης μεταξύ των διαφόρων στόλων που αλιεύουν στην εν λόγω ζώνη. Το σύνολο των τεχνικών μέτρων διατήρησης που εξαρτούν τη χορήγηση των αδειών αλιείας, όπως καθορίζονται στο προσάρτημα 2 του παρόντος πρωτοκόλλου, εφαρμόζονται σε κάθε αλλοδαπό βιομηχανικό στόλο που δραστηριοποιείται στην αλιευτική ζώνη της Μαδαγασκάρης υπό τεχνικές συνθήκες ανάλογες με εκείνες που ισχύουν για τους στόλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.   Τα μέρη αναλαμβάνουν τη δέσμευση να εξασφαλίσουν την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας σύμφωνα με το άρθρο 9 της συμφωνίας του Κοτονού σχετικά με τα ουσιώδη στοιχεία όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις δημοκρατικές αρχές και το κράτος δικαίου, καθώς και τη θεμελιώδη αρχή της χρηστής διακυβέρνησης των δημοσίων υποθέσεων, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη βιώσιμη και χρηστή διαχείριση του περιβάλλοντος.

Αρθρο 4

Χρηματική αντιπαροχή

1.   Η συνολική χρηματική αντιπαροχή που αναφέρεται στο άρθρο 7 της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης καθορίζεται, για ολόκληρη την περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 2, σε 6 107 500 EUR.

2.   Η εν λόγω χρηματική αντιπαροχή κατανέμεται ως εξής:

2.1.

ετήσιο ποσό 866 250 EUR για καθένα από τα δύο πρώτα έτη του πρωτοκόλλου και 787 500 EUR για καθένα από τα δύο επόμενα έτη, το οποίο ισοδυναμεί με βάρος αναφοράς, για όλα τα είδη, 15 750 τόνων ετησίως για την πρόσβαση στην αλιευτική ζώνη της Μαδαγασκάρης, και

2.2.

ειδικό ποσό 700 000 EUR ετησίως, το οποίο προορίζεται για τη στήριξη και την υλοποίηση της τομεακής πολιτικής των αλιευτικών πόρων και της αλιείας της Μαδαγασκάρης. Η χρηματική αντιπαροχή που προορίζεται για την τομεακή στήριξη τίθεται στη διάθεση του Υπουργείου Αλιευτικών Πόρων και Αλιείας (MRHP).

3.   Η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 5, 6, 8, 11 και 12 του παρόντος πρωτοκόλλου.

4.   Η χρηματική αντιπαροχή που καθορίζεται στην παράγραφο 2 καταβάλλεται σε λογαριασμό του Δημόσιου Ταμείου της Μαδαγασκάρης στην Κεντρική Τράπεζα της Μαδαγασκάρης, του οποίου τα στοιχεία διαβιβάζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τη Μαδαγασκάρη πριν από την έναρξη της προσωρινής εφαρμογής και θα επιβεβαιώνονται κάθε έτος.

Αρθρο 5

Τρόπος πληρωμής του μέρους της χρηματικής αντιπαροχής για την πρόσβαση

1.   Εάν τα ετήσια αλιεύματα των ειδών που αναφέρονται στο άρθρο 1 στην αλιευτική ζώνη της Μαδαγασκάρης, όπως έχουν δηλωθεί και επιβεβαιωθεί για τα αλιευτικά σκάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με το τμήμα 1 του κεφαλαίου IV του παραρτήματος του παρόντος πρωτοκόλλου, υπερβαίνουν την ποσότητα αναφοράς που καθορίζεται άρθρο 4 παράγραφος 2.1, το ποσό της ετήσιας χρηματικής αντιπαροχής θα αυξάνεται κατά 55 EUR για τα δύο πρώτα έτη του πρωτοκόλλου και κατά 50 EUR για τα δύο τελευταία έτη για κάθε πρόσθετο τόνο που αλιεύεται.

2.   Ωστόσο, το ετήσιο ποσό που καταβάλλεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την πρόσβαση στην αλιευτική ζώνη της Μαδαγασκάρης δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο του ποσού που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2.1 για το αντίστοιχο έτος. Όταν οι ποσότητες που έχουν αλιευθεί από τα σκάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αλιευτική ζώνη της Μαδαγασκάρης υπερβαίνουν τις ποσότητες που αντιστοιχούν στο διπλάσιο του εν λόγω ετήσιου ποσού, το οφειλόμενο ποσό για την ποσότητα που υπερβαίνει το εν λόγω όριο καταβάλλεται το επόμενο έτος.

3.   Η καταβολή του μέρους της χρηματικής αντιπαροχής που αφορά την πρόσβαση των σκαφών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αλιευτική ζώνη της Μαδαγασκάρης πραγματοποιείται το αργότερο 90 ημέρες μετά την προσωρινή εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου που αναφέρεται στο άρθρο 15 για το πρώτο έτος και το αργότερο κατά την επέτειο της προσωρινής εφαρμογής του εν λόγω πρωτοκόλλου για τα επόμενα έτη.

4.   Η διάθεση του μέρους της χρηματικής αντιπαροχής που καθορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2.1 υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των αρχών της Μαδαγασκάρης.

Αρθρο 6

Λεπτομέρειες εφαρμογής και πληρωμής της τομεακής στήριξης

1.   Η μεικτή επιτροπή εγκρίνει, το αργότερο τρεις μήνες μετά την έναρξη της προσωρινής εφαρμογής του παρόντος πρωτοκόλλου, πολυετές τομεακό πρόγραμμα, του οποίου ο γενικός στόχος είναι η προώθηση της υπεύθυνης και βιώσιμης αλιείας στην αλιευτική ζώνη της Μαδαγασκάρης σύμφωνα με την εθνική στρατηγική της Μαδαγασκάρης στον τομέα της αλιείας.

2.   Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του εν λόγω πολυετούς τομεακού προγράμματος στήριξης περιλαμβάνουν ιδίως:

2.1.

τους προσανατολισμούς σε ετήσια και πολυετή βάση, σύμφωνα με τους οποίους χρησιμοποιείται το ειδικό ποσό της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2.2·

2.2.

τους προς επίτευξη στόχους σε ετήσια και πολυετή βάση, ώστε να επιτευχθεί η καθιέρωση υπεύθυνης και βιώσιμης αλιείας, λαμβανομένων υπόψη των προτεραιοτήτων που διατυπώνει η Μαδαγασκάρη στο πλαίσιο της εθνικής αλιευτικής πολιτικής της, ιδίως της εθνικής στρατηγικής για τη διαχείριση της αλιείας τόνου και συγκεκριμένα όσον αφορά τη στήριξη της αλιείας μικρής κλίμακας και της παραδοσιακής αλιείας, την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την επιτήρηση των αλιευτικών δραστηριοτήτων, και ιδίως την καταπολέμηση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης (ΠΛΑ) αλιείας, την ενίσχυση των ικανοτήτων της έρευνας στον αλιευτικό τομέα της Μαδαγασκάρης ή των ικανοτήτων διαχείρισης της πρόσβασης και της χρήσης των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και των αλιευτικών πόρων·

2.3.

τα κριτήρια και τις διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων κατά περίπτωση των δημοσιονομικών και χρηματοοικονομικών δεικτών που πρέπει να εφαρμόζονται για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, σε ετήσια βάση.

3.   Κάθε χρόνο, οι αρχές της Μαδαγασκάρης υποβάλλουν υπό μορφή ετήσιας έκθεσης υλοποίησης, την πρόοδο των δραστηριοτήτων που υλοποιούνται με τη βοήθεια της χρηματικής αντιπαροχής που αφορά την τομεακή στήριξη. Η έκθεση αυτή εξετάζεται από τη μεικτή επιτροπή. Η ετήσια έκθεση σχετικά με το προηγούμενο έτος θα περιλαμβάνει επίσης απολογισμό της εφαρμογής της τομεακής στήριξης καθ' όλη τη διάρκεια του πρωτοκόλλου.

4.   Κάθε προτεινόμενη τροποποίηση του πολυετούς τομεακού προγράμματος υποβάλλεται στη μεικτή επιτροπή.

5.   Η καταβολή του μέρους της χρηματοδοτικής συνεισφοράς για την τομεακή στήριξη πραγματοποιείται σε ετήσιες δόσεις, βάσει ανάλυσης που εκπονεί η μεικτή επιτροπή και των αποτελεσμάτων της εφαρμογής της τομεακής στήριξης, όπως προβλέπεται στις παραγράφους 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου.

6.   Η Ευρωπαϊκή Ένωση δύναται να αναστείλει, εν άλω ή εν μέρει, την καταβολή του μέρους της χρηματοδοτικής συνεισφοράς που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2.2 του παρόντος πρωτοκόλλου, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

6.1.

όταν, ύστερα από ανάλυση που πραγματοποιεί η μεικτή επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 5, τα επιτευχθέντα αποτελέσματα θεωρείται ότι δεν είναι σύμφωνα με τον προγραμματισμό που εγκρίθηκε στο πλαίσιο της μεικτής επιτροπής·

6.2.

σε περίπτωση μη εκτέλεσης της εν λόγω χρηματικής αντιπαροχής.

7.   Μετά από αναστολή όπως προβλέπεται στην παράγραφο 6, η καταβολή του μέρους της χρηματικής αντιπαροχής που αφορά την τομεακή στήριξη πραγματοποιείται εκ νέου μόνο μετά από διαβουλεύσεις και συμφωνία των δύο μερών και όταν τα αποτελέσματα της εφαρμογής της τομεακής στήριξης είναι σύμφωνα με τον προγραμματισμό που εγκρίθηκε από την μεικτή επιτροπή. Ωστόσο, η καταβολή του μέρους της χρηματικής αντιπαροχής που αφορά την τομεακή στήριξη δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά την παρέλευση έξι μηνών από τη λήξη του πρωτοκόλλου.

Αρθρο 7

Επιστημονική συνεργασία για υπεύθυνη αλιεία

1.   Μέσω της επιστημονικής συνεργασίας, τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται να προωθήσουν την υπεύθυνη αλιεία στην αλιευτική ζώνη της Μαδαγασκάρης και για τα είδη και για τους τύπους αλιείας που υπόκεινται σε εντολή διαχείρισης της Επιτροπής Τόνου Ινδικού Ωκεανού (IOTC). Τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται να τηρούν τα ψηφίσματα και τις συστάσεις της IOTC.

2.   Στη διάρκεια της περιόδου που καλύπτεται από το παρόν πρωτόκολλο, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Μαδαγασκάρη ανταλλάσσουν όλες τις σχετικές επιστημονικές πληροφορίες που καθιστούν δυνατή την παρακολούθηση της κατάστασης των αλιευτικών πόρων στην αλιευτική ζώνη της Μαδαγασκάρης.

3.   Στη διάρκεια της περιόδου που καλύπτεται από το παρόν πρωτόκολλο, τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να συγκαλέσουν, ανάλογα με την περίπτωση, κοινή επιστημονική ομάδα εργασίας προκειμένου να εξετάσουν οποιοδήποτε επιστημονικό ζήτημα σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου. Η εντολή, η σύνθεση και η λειτουργία της εν λόγω κοινής επιστημονικής ομάδας εργασίας καθορίζονται από τη μεικτή επιτροπή.

4.   Με βάση τα ψηφίσματα και τις συστάσεις που εκδίδονται από την IOTC και υπό το πρίσμα των πρόσφατων διαθέσιμων επιστημονικών γνωμοδοτήσεων και, ανάλογα με την περίπτωση, των πορισμάτων της συνεδρίασης της μεικτής επιστημονικής ομάδας εργασίας, η μεικτή επιτροπή αποφασίζει τη λήψη μέτρων που αποβλέπουν στη βιώσιμη διαχείριση των αλιευτικών πόρων που καλύπτονται από το παρόν πρωτόκολλο και επηρεάζουν τις δραστηριότητες των αλιευτικών σκαφών της Ένωσης.

Αρθρο 8

Αναθεώρηση των αλιευτικών δυνατοτήτων και των τεχνικών μέτρων, βάσει κοινής συμφωνίας στο πλαίσιο της μεικτής επιτροπής

1.   Οι αναφερόμενες στο άρθρο 1 αλιευτικές δυνατότητες μπορούν να αναθεωρούνται από τη μεικτή επιτροπή, στο μέτρο που τα ψηφίσματα και οι συστάσεις που εκδίδονται από την IOTC επιβεβαιώνουν ότι η αναθεώρηση αυτή εξασφαλίζει τη βιώσιμη διαχείριση των αλιευτικών ειδών που αναφέρονται στο παρόν πρωτόκολλο και, ενδεχομένως, μετά από γνωμοδότηση της επιστημονικής ομάδας εργασίας.

2.   Στην περίπτωση αυτή, η χρηματική αντιπαροχή που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2.1 επανεξετάζεται αναλόγως και συναρτήσει του χρόνου και πραγματοποιούνται οι απαραίτητες τροποποιήσεις στο παρόν πρωτόκολλο και στο παράρτημά του.

3.   Η μεικτή επιτροπή μπορεί, εφόσον κριθεί απαραίτητο, να εξετάσει και να προσαρμόσει, ύστερα από κοινή συμφωνία, τις διατάξεις όσον αφορά τις συνθήκες άσκησης της αλιείας και τις λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος πρωτοκόλλου και των παραρτημάτων του.

Αρθρο 9

Περίοδοι πειραματικής αλιείας

1.   Η μεικτή επιτροπή μπορεί να επιτρέψει περιόδους πειραματικής αλιείας στην αλιευτική ζώνη της Μαδαγασκάρης προκειμένου να δοκιμαστεί η τεχνική σκοπιμότητα και η οικονομική αποδοτικότητα νέων τύπων αλιείας. Προς τον σκοπό αυτό και κατόπιν αιτήματος ενός των μερών, καθορίζει τα είδη, τους όρους και κάθε άλλη παράμετρο, σύμφωνα με τους όρους της κοινής επιστημονικής ομάδας εργασίας.

2.   Η Ευρωπαϊκή Ένωση κοινοποιεί στις αρχές της Μαδαγασκάρης τις αιτήσεις αδειών πειραματικής αλιείας βάσει τεχνικού φακέλου, στον οποίο προσδιορίζονται τα εξής:

τα τεχνικά χαρακτηριστικά του σκάφους,

το επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης των ναυτικών στην οικεία αλιευτική δραστηριότητα,

η πρόταση όσον αφορά τις τεχνικές παραμέτρους της περιόδου αλιείας (διάρκεια, αλιευτικά εργαλεία, ζώνες εξερεύνησης κ.λπ.).

3.   Οι άδειες πειραματικής αλιείας χορηγούνται για μέγιστο διάστημα έξι μηνών. Υπόκεινται στην ενδεχόμενη καταβολή τέλους, το οποίο καθορίζεται από τις αρχές της Μαδαγασκάρης.

4.   Ένας επιστημονικός παρατηρητής που έχει ορίσει η Μαδαγασκάρη είναι παρών επί του σκάφους καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου πειραματικής αλιείας.

5.   Τα αλιεύματα που αλιεύονται στο πλαίσιο και κατά τη διάρκεια της περιόδου εξερεύνησης ανήκουν στον εφοπλιστή.

6.   Τα λεπτομερή αποτελέσματα της περιόδου πειραματικής αλιείας γνωστοποιούνται στη μεικτή επιτροπή. Εάν η λόγω επιτροπή θεωρήσει ότι η περίοδος πειραματικής αλιείας έχει αποδώσει θετικά αποτελέσματα, η Μαδαγασκάρη μπορεί να κατανείμει αλιευτικές δυνατότητες για τα νέα είδη στον στόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο άλλου πρωτοκόλλου.

Αρθρο 10

Όροι άσκησης των αλιευτικών δραστηριοτήτων — Ρήτρα αποκλειστικότητας

1.   Τα αλιευτικά σκάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να ασκούν αλιευτικές δραστηριότητες στην αλιευτική ζώνη της Μαδαγασκάρης μόνον εάν περιλαμβάνονται στον κατάλογο εγκεκριμένων αλιευτικών σκαφών της IOTC και κατέχουν άδεια αλιείας που έχει εκδοθεί από τις αρχές της Μαδαγασκάρης στο πλαίσιο της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης και του παρόντος πρωτοκόλλου.

2.   Οι αρχές της Μαδαγασκάρης χορηγούν άδειες αλιείας στα αλιευτικά σκάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μόνο στο πλαίσιο της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης και του παρόντος πρωτοκόλλου, απαγορεύεται δε η έκδοση αδειών για τα εν λόγω σκάφη εκτός του πλαισίου αυτού, ειδικότερα υπό μορφή ιδιωτικών αδειών.

3.   Οι δραστηριότητες των αλιευτικών σκαφών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιτρέπεται να αλιεύουν στην αλιευτική ζώνη της Μαδαγασκάρης υπόκεινται στους νόμους και κανονισμούς της Μαδαγασκάρης, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν πρωτόκολλο και στο παράρτημά του.

4.   Τα δύο μέρη κοινοποιούν μεταξύ τους τυχόν μεταβολές στην οικεία αλιευτική πολιτική και νομοθεσία.

Αρθρο 11

Αναστολή

1.   Η εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου, συμπεριλαμβανομένης της καταβολής της χρηματικής αντιπαροχής, μπορεί να ανασταλεί μονομερώς από οποιοδήποτε από τα μέρη σε περίπτωση μη τήρησης των όρων που αναφέρονται στο άρθρο 3 της συμφωνίας και στο άρθρο 3 του παρόντος πρωτοκόλλου, καθώς και στις ακόλουθες περιπτώσεις και συνθήκες:

1.1.

ανωτέρα βία·

1.2.

σοβαρή και ανεπίλυτη διαφορά μεταξύ των μερών σχετικά με την ερμηνεία ή την εφαρμογή των διατάξεων της συμφωνίας και του παρόντος πρωτοκόλλου·

1.3.

σε περίπτωση παράλειψης καταβολής από την Ευρωπαϊκή Ένωση της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2.1 για λόγους διαφορετικούς από τους προβλεπόμενους στο άρθρο 6 του παρόντος πρωτοκόλλου.

2.   Η αναστολή λόγω μη τήρησης των όρων που προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του παρόντος πρωτοκόλλου μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο σε περίπτωση ενεργοποίησης των μηχανισμών διαβούλευσης που προβλέπονται στο άρθρο 96 της συμφωνίας του Κοτονού σχετικά με την παραβίαση των βασικών και θεμελιωδών στοιχείων των δικαιωμάτων του ανθρώπου, όπως ορίζονται στο άρθρο 9 της εν λόγω συμφωνίας.

3.   Η εφαρμογή του πρωτοκόλλου αναστέλλεται για λόγους διαφορετικούς από τους αναφερόμενους στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, υπό την προϋπόθεση ότι το ενδιαφερόμενο μέρος κοινοποιεί την πρόθεσή του εγγράφως και τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από την ημερομηνία κατά την οποία παράγει αποτελέσματα η εν λόγω αναστολή.

4.   Η αναστολή του πρωτοκόλλου για τους λόγους που παρατίθενται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται αμέσως αφού ληφθεί η απόφαση για αναστολή.

5.   Σε περίπτωση αναστολής, τα μέρη συνεχίζουν τις διαβουλεύσεις με σκοπό τον φιλικό διακανονισμό της μεταξύ τους διαφοράς. Όταν επιτευχθεί ο εν λόγω διακανονισμός, το πρωτόκολλο τίθεται εκ νέου σε εφαρμογή και το ποσό της χρηματικής αποζημίωσης μειώνεται αναλόγως και pro rata temporis, σε συνάρτηση με το διάστημα κατά το οποίο είχε ανασταλεί η εφαρμογή του πρωτοκόλλου.

6.   Όλες οι δραστηριότητες των αλιευτικών σκαφών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αλιευτική ζώνη της Μαδαγασκάρης αναστέλλονται καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου αναστολής.

Αρθρο 12

Καταγγελία

1.   Σε περίπτωση καταγγελίας του παρόντος πρωτοκόλλου, το ενδιαφερόμενο μέρος κοινοποιεί εγγράφως στο άλλο μέρος την πρόθεσή του να καταγγείλει το πρωτόκολλο, τουλάχιστον έξι μήνες πριν από την ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει να ισχύει η εν λόγω καταγγελία.

2.   Η αποστολή της κοινοποίησης που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο συνεπάγεται την έναρξη διαβουλεύσεων μεταξύ των μερών.

Αρθρο 13

Εμπιστευτικός χαρακτήρας των δεδομένων

1.   Η Μαδαγασκάρη και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύονται ότι όλα τα ονομαστικά δεδομένα που συνδέονται με τα αλιευτικά σκάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τις αλιευτικές τους δραστηριότητες, τα οποία προκύπτουν στο πλαίσιο της συμφωνίας, χρησιμοποιούνται ανά πάσα στιγμή με αυστηρότητα, σύμφωνα με τις αντίστοιχες αρχές τους της εμπιστευτικότητας και της προστασίας των δεδομένων.

2.   Τα μέρη μεριμνούν ώστε μόνο τα συγκεντρωτικά δεδομένα που αφορούν τις αλιευτικές δραστηριότητες στην αλιευτική ζώνη της Μαδαγασκάρης να είναι διαθέσιμα στο κοινό, σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις της IOTC.

3.   Τα δεδομένα που μπορούν να θεωρηθούν απόρρητα πρέπει να χρησιμοποιούνται από τις αρμόδιες αρχές αποκλειστικά για την εφαρμογή της συμφωνίας και για σκοπούς διαχείρισης, παρακολούθησης, ελέγχου και επιτήρησης της αλιείας.

Αρθρο 14

Ηλεκτρονικές ανταλλαγές δεδομένων

1.   Η Μαδαγασκάρη και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύονται να υλοποιήσουν άμεσα τα αναγκαία συστήματα πληροφορικής για την ηλεκτρονική ανταλλαγή όλων των πληροφοριών και των εγγράφων που συνδέονται με την εφαρμογή της συμφωνίας. Για κάθε ηλεκτρονική ανταλλαγή χρειάζεται απόδειξη παραλαβής.

2.   Η ηλεκτρονική μορφή ενός εγγράφου θεωρείται ανά πάσα στιγμή ισοδύναμη της έντυπης μορφής του.

3.   Η Μαδαγασκάρη και η Ευρωπαϊκή Ένωση αλληλοενημερώνονται αμέσως σχετικά με οποιαδήποτε τυχόν δυσλειτουργία συστήματος πληροφορικής. Οι πληροφορίες και τα έγγραφα που συνδέονται με την εφαρμογή της συμφωνίας αντικαθίστανται αυτομάτως από την έντυπη μορφή τους.

Αρθρο 15

Προσωρινή εφαρμογή

Το παρόν πρωτόκολλο εφαρμόζεται προσωρινά από την ημερομηνία υπογραφής του, και το νωρίτερο την 1η Ιανουαρίου 2015.

ΑΡΘΡΟ 16

Έναρξη ισχύος

Το παρόν πρωτόκολλο αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία κατά την οποία τα μέρη κοινοποιούν αμοιβαία την ολοκλήρωση των διαδικασιών που είναι αναγκαίες για τον σκοπό αυτό.

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Για τη Δημοκρατία της Μαδαγασκάρης


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Όροι άσκησης της αλιείας από τα σκάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αλιευτική ζώνη της Μαδαγασκάρης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1.   Ορισμός της αρμόδιας αρχής

Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, ως αρμόδια αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή της Δημοκρατίας της Μαδαγασκάρης ορίζεται:

1.1.

για την ΕΕ: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατά περίπτωση εκπροσωπούμενη από την αντιπροσωπεία της ΕΕ στη Μαδαγασκάρη·

1.2.

για τη Δημοκρατία της Μαδαγασκάρης: το Υπουργείο Αλιευτικών Πόρων και Αλιείας

2.   Άδεια αλιείας

Για τους σκοπούς της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος παραρτήματος, ο όρος «άδεια αλιείας» είναι ισοδύναμος με τον όρο «άδεια», όπως ορίζεται στη νομοθεσία της Μαδαγασκάρης.

3.   Αλιευτική ζώνη της Μαδαγασκάρης

3.1.

Καθορίζεται ως αλιευτική ζώνη της Μαδαγασκάρης το μέρος των υδάτων της Μαδαγασκάρης στα οποία η Μαδαγασκάρη επιτρέπει στα αλιευτικά σκάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ασκούν αλιευτικές δραστηριότητες.

3.1.1.

Οι γεωγραφικές συντεταγμένες της αλιευτικής ζώνης της Μαδαγασκάρης και της γραμμής βάσης αναφέρονται στο προσάρτημα 3 του παραρτήματος του παρόντος πρωτοκόλλου.

3.1.2.

Οι ζώνες στις οποίες απαγορεύεται η αλιεία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της Μαδαγασκάρης, όπως τα εθνικά πάρκα, οι προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές και οι ζώνες αναπαραγωγής αλιευτικών πόρων, αναφέρονται στο προσάρτημα 4.

3.2.

Όλες οι διατάξεις του πρωτοκόλλου και του παραρτήματός του ισχύουν αποκλειστικά για την αλιευτική ζώνη της Μαδαγασκάρης, όπως αναφέρεται στο προσάρτημα 3, με την επιφύλαξη των ακόλουθων διατάξεων.

3.2.1.

Τα σκάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούν να ασκούν τις αλιευτικές τους δραστηριότητες στα ύδατα πέραν των 20 ναυτικών μιλίων από τη γραμμή βάσης όσον αφορά τα θυνναλιευτικά γρι-γρι και τα παραγαδιάρικα επιφανείας.

3.2.2.

Προσδιορίζεται ζώνη προστασίας 3 ναυτικών μιλίων γύρω από τον αγκυροβολημένο εξοπλισμό συγκέντρωσης ιχθύων (ΕΣΙ) που χρησιμοποιείται από τους αλιείς της Μαδαγασκάρης, όπου τα σκάφη της ΕΕ δεν μπορούν να εισέλθουν. Η Μαδαγασκάρη κοινοποιεί τη θέση του αγκυροβολημένου εξοπλισμού συγκέντρωσης ιχθύων (ΕΣΙ) πέραν των 17 μιλίων στην ΕΕ και την αναφέρει στις άδειες αλιείας που εκδίδονται για τα σκάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3.2.3.

Επιπλέον, οι ζώνες της υφάλου Leven και της υφάλου Castor, των οποίων οι συντεταγμένες αναφέρονται στο προσάρτημα 4, μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο για τις αλιευτικές δραστηριότητες μικρής κλίμακας και την παραδοσιακή αλιεία της Μαδαγασκάρης.

4.   Διορισμός πράκτορα

Κάθε εφοπλιστής της ΕΕ που προτίθεται να αποκτήσει άδεια αλιείας σύμφωνα με το παρόν πρωτόκολλο πρέπει να εκπροσωπείται από ναυτικό πράκτορα με τόπο διαμονής τη Μαδαγασκάρη.

5.   Πληρωμές από τους εφοπλιστές

Η Μαδαγασκάρη κοινοποιεί στην ΕΕ, πριν από την ημερομηνία προσωρινής εφαρμογής του πρωτοκόλλου, τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού Δημοσίου Tαμείου στον οποίο θα καταβάλλονται τα χρηματικά ποσά που επιβαρύνουν τους εφοπλιστές της ΕΕ στο πλαίσιο της συμφωνίας. Οι δαπάνες που αφορούν τα τραπεζικά εμβάσματα βαρύνουν τους εφοπλιστές.

6.   Επικοινωνία

Τα στοιχεία επικοινωνίας για αμφότερα τα μέρη όσον αφορά την εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου παρατίθενται στο προσάρτημα 9.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΆΔΕΙΕΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

1.   Αναγκαία προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας αλιείας — επιλέξιμα σκάφη.

Οι άδειες αλιείας που προβλέπονται στο άρθρο 6 της συμφωνίας εκδίδονται υπό την προϋπόθεση ότι το σκάφος έχει εγγραφεί στο μητρώο αλιευτικών σκαφών της ΕΕ και εμφαίνεται στον κατάλογο εγκεκριμένων αλιευτικών σκαφών της IOTC. Επιπλέον, ο πλοίαρχος ή το το σκάφος δεν πρέπει να υπόκεινται σε απαγόρευση αλιείας που απορρέει από τις αλιευτικές δραστηριότητες τους στην αλιευτική ζώνη της Μαδαγασκάρης.

2.   Αίτηση για χορήγηση άδειας αλιείας.

2.1.

Η ΕΕ υποβάλλει στη Μαδαγασκάρη σε ηλεκτρονική μορφή, με κοινοποίηση στην Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Μαδαγασκάρη, αίτηση για τη χορήγηση άδειας αλιείας για κάθε σκάφος που επιθυμεί να ασκήσει αλιευτικές δραστηριότητες δυνάμει της συμφωνίας.

2.2.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται σύμφωνα με το έντυπο που περιλαμβάνεται στο προσάρτημα 1 του παρόντος παραρτήματος.

2.3.

Κάθε πρώτη αίτηση χορήγησης άδειας αλιείας ή κάθε αίτηση που υποβάλλεται μετά από τροποποίηση των τεχνικών χαρακτηριστικών του σχετικού σκάφους συνοδεύεται από:

απόδειξη πληρωμής του προκαταβληθέντος κατ' αποκοπή τέλους για την περίοδο ισχύος της άδειας·

πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία του σκάφους, η οποία παρουσιάζει πλευρική άποψη του σκάφους, διαστάσεων τουλάχιστον 15 cm × 10 cm·

ανάλογα με την περίπτωση, βεβαίωση έγκρισης ή υγειονομικής καταχώρισης του σκάφους, που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή της ΕΕ.

2.4.

Κατά την ανανέωση άδειας αλιείας στο πλαίσιο του ισχύοντος πρωτοκόλλου, για σκάφος του οποίου τα τεχνικά χαρακτηριστικά δεν έχουν τροποποιηθεί, η αίτηση ανανέωσης συνοδεύεται μόνο από την απόδειξη πληρωμής του προκαταβληθέντος κατ' αποκοπή τέλους.

3.   Τέλος και προκαταβληθέν κατ' αποκοπή τέλος

3.1.

Το τέλος για τα θυνναλιευτικά γρι-γρι και τα παραγαδιάρικα επιφανείας, εκφραζόμενο σε ευρώ ανά τόνο αλιευμάτων στη ζώνη αλιείας της Μαδαγασκάρης, ορίζεται σε:

60 EUR/t για τα δύο πρώτα έτη εφαρμογής·

70 EUR/t για τα δύο τελευταία έτη εφαρμογής·

3.2.

Οι άδειες αλιείας εκδίδονται μετά από καταβολή στις αρμόδιες εθνικές αρχές των ακόλουθων προκαταβληθέντων κατ' αποκοπή τελών:

 

Για τα θυνναλιευτικά γρι-γρι:

11 400 EUR ανά σκάφος, που αντιστοιχούν στα τέλη που οφείλονται για 190 τόνους ετησίως για τα δύο πρώτα έτη εφαρμογής·

13 300 EUR ανά σκάφος, που αντιστοιχούν στα τέλη που οφείλονται για 190 τόνους ετησίως για τα δύο τελευταία έτη εφαρμογής·

 

Για τα παραγαδιάρικα επιφανείας με χωρητικότητα μεγαλύτερη των 100 GT.

3 600 EUR ανά σκάφος, που αντιστοιχούν στα τέλη που οφείλονται για 60 τόνους ετησίως για τα δύο πρώτα έτη εφαρμογής·

4 200 EUR ανά σκάφος, που αντιστοιχούν στα τέλη που οφείλονται για 60 τόνους ετησίως για τα δύο τελευταία έτη εφαρμογής·

 

Για τα παραγαδιάρικα επιφανείας με χωρητικότητα μικρότερη ή ίση με 100 GT.

2 400 EUR ανά σκάφος, που αντιστοιχούν στα τέλη που οφείλονται για 40 τόνους ετησίως για τα δύο πρώτα έτη εφαρμογής·

2 800 EUR ανά σκάφος, που αντιστοιχούν στα τέλη που οφείλονται για 40 τόνους ετησίως για τα δύο τελευταία έτη εφαρμογής·

3.3.

Το ποσό του κατ' αποκοπή τέλους περιλαμβάνει όλους τους εθνικούς και τοπικούς φόρους, εκτός από τα λιμενικά τέλη, τον φόρο εκφόρτωσης, τον φόρο μεταφόρτωσης και τα έξοδα παροχής υπηρεσιών.

4.   Έκδοση άδειας αλιείας

4.1.

Μετά την παραλαβή των αιτήσεων για τη χορήγηση άδειας αλιείας που αναφέρεται στο σημείο 2, η Μαδαγασκάρη διαθέτει 20 εργάσιμες ημέρες για να εκδώσει τις άδειες αλιείας για τα αλιευτικά σκάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των οποίων η αίτηση θεωρείται σύμφωνη με τα σημεία 2.2, 2.3 και 2.4.

4.2.

Τα πρωτότυπα των αδειών αλιείας που εκδίδονται διαβιβάζονται αμέσως στους εφοπλιστές ή στους ναυτικούς πράκτορες τους από τη Μαδαγασκάρη μέσω της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στη Μαδαγασκάρη.

4.3.

Αντίγραφο της εν λόγω άδειας αλιείας διαβιβάζεται αμέσως σε ηλεκτρονική μορφή στην Αντιπροσωπεία της ΕΕ και στους εφοπλιστές ή τους πράκτορες τους. Το αντίγραφο αυτό το οποίο φυλάσσεται επί του σκάφους ισχύει για μέγιστο χρονικό διάστημα 60 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της άδειας αλιείας. Μετά την περίοδο αυτή, το πρωτότυπο της άδειας αλιείας θα πρέπει να φυλάσσεται επί του σκάφους.

5.   Μεταβίβαση της άδειας αλιείας

5.1.

Η άδεια αλιείας εκδίδεται επ' ονόματι συγκεκριμένου σκάφους και δεν είναι μεταβιβάσιμη.

5.2.

Εντούτοις, με αίτηση της ΕΕ και σε περίπτωση αποδεδειγμένης ανωτέρας βίας, όπως η απώλεια ή παρατεταμένη ακινητοποίηση ενός σκάφους λόγω σοβαρής τεχνικής βλάβης, η άδεια αλιείας ενός σκάφους αντικαθίσταται από νέα άδεια που εκδίδεται επ' ονόματι άλλου σκάφους της ιδίας κατηγορίας με εκείνη του σκάφους που αντικαθίσταται, χωρίς να οφείλεται νέο τέλος.

5.3.

Στην περίπτωση αυτή, κατά τον υπολογισμό του όγκου των αλιευμάτων για τον καθορισμό της ενδεχόμενης επιπλέον πληρωμής, λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα των αλιευμάτων των δύο σκαφών στην αλιευτική ζώνη της Μαδαγασκάρης.

5.4.

Ο πλοιοκτήτης του σκάφους που αντικαθίσταται ή ο ναυτικός πράκτοράς του παραδίδει την ακυρωθείσα άδεια αλιείας στο Κέντρο Παρακολούθησης Αλιείας (ΚΠΑ) της Μαδαγασκάρης μέσω της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στη Μαδαγασκάρη.

5.5.

Η ημερομηνία έναρξης ισχύος της νέας άδειας αλιείας είναι η ημερομηνία παράδοσης της ακυρωθείσας άδειας αλιείας στο ΚΠΑ της Μαδαγασκάρης. Η Αντιπροσωπεία της ΕΕ ενημερώνεται σχετικά με τη μεταβίβαση της άδειας αλιείας.

6.   Περίοδος ισχύος της άδειας αλιείας

6.1.

Οι άδειες αλιείας εκδίδονται για ετήσια περίοδο.

6.2.

Οι άδειες αλιείας είναι ανανεώσιμες.

6.3.

Σε περίπτωση που η έναρξη της προσωρινής εφαρμογής δεν αντιστοιχεί στην 1η Ιανουαρίου 2015, για τον καθορισμό της έναρξης της περιόδου ισχύος των αδειών αλιείας, ως ετήσια περίοδος ισχύος νοείται:

κατά το πρώτο έτος εφαρμογής του πρωτοκόλλου, η περίοδος μεταξύ της ημερομηνίας της προσωρινής έναρξης ισχύος του και της 31ης Δεκεμβρίου του ιδίου έτους·

στη συνέχεια, κάθε πλήρες ημερολογιακό έτος·

κατά το τελευταίο έτος εφαρμογής του πρωτοκόλλου, η περίοδος μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου και της ημερομηνίας εκπνοής του πρωτοκόλλου.

7.   Έγγραφα που φυλάσσονται επί του σκάφους

Τα ακόλουθα έγγραφα πρέπει να φυλάσσονται ανά πάσα στιγμή επί του σκάφους όσο αυτό βρίσκεται στα ύδατα ή σε λιμένα της Μαδαγασκάρης:

το πρωτότυπο της άδειας αλιείας, εντούτοις, για διάστημα 60 ημερολογιακών ημερών και, εν αναμονή της παραλαβής του πρωτοτύπου αυτού, ισχύει το αντίγραφο της άδειας αλιείας που αναφέρεται στο σημείο 4.3 του παρόντος τμήματος·

η άδεια πλεύσης του σκάφους, ή οποιοδήποτε ισοδύναμο έγγραφο εκδοθέν από την αρχή σημαίας·

το σχέδιο χωρητικότητας του σκάφους, υπό μορφή επικαιροποιημένων σχεδίων ή περιγραφών της διάταξης του αλιευτικού σκάφους και ειδικότερα ο αριθμός των κυτών αλιευμάτων, που να αναφέρουν την καθαρή χωρητικότητά τους σε κυβικά μέτρα.

8.   Σκάφη υποστήριξης

8.1.

Κατόπιν αιτήματος της ΕΕ και μετά από εξέταση από τις αρχές της Μαδαγασκάρης, η Μαδαγασκάρη επιτρέπει στα αλιευτικά σκάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαθέτουν άδεια αλιείας να επικουρούνται από σκάφη υποστήριξης.

8.2.

Τα σκάφη υποστήριξης πρέπει να φέρουν σημαία κράτους μέλους της ΕΕ και δεν επιτρέπεται να φέρουν εξοπλισμό για την αλίευση ιχθύων. Η εν λόγω υποστήριξη δεν μπορεί να περιλαμβάνει ούτε τον ανεφοδιασμό σε καύσιμα ούτε τη μεταφόρτωση αλιευμάτων.

8.3.

Τα σκάφη υποστήριξης υπόκεινται στην ίδια διαδικασία όσον αφορά τη διαβίβαση των αιτήσεων έκδοσης άδειας αλιείας με αυτή που περιγράφεται στο παρόν κεφάλαιο, στον βαθμό που τυγχάνει εφαρμογής σε αυτά. Η Μαδαγασκάρη καταρτίζει τον κατάλογο των σκαφών υποστήριξης που διαθέτουν άδεια και τον κοινοποιεί αμελλητί στην ΕΕ.

8.4.

Το ετήσιο τέλος αδείας που καταβάλλεται για τα σκάφη υποστήριξης είναι 3 500 EUR/έτος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

1.

Τα αλιευτικά σκάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιτρέπεται να αλιεύουν στην αλιευτική ζώνη της Μαδαγασκάρης τηρούν όλα τα τεχνικά μέτρα διατήρησης, τα ψηφίσματα και τις συστάσεις της Επιτροπής Τόνου Ινδικού Ωκεανού (IOTC) καθώς και την ισχύουσα νομοθεσία της Μαδαγασκάρης που εφαρμόζονται σ' αυτά.

2.

Τα τεχνικά μέτρα διατήρησης που εφαρμόζονται στα αλιευτικά σκάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα οποία κατέχουν άδεια αλιείας, σχετικά με την αλιευτική ζώνη, τα αλιευτικά εργαλεία και τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα, ορίζονται για κάθε κατηγορία αλιείας στα τεχνικά δελτία του προσαρτήματος 2 του παρόντος παραρτήματος.

3.

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων αλιείας στην αλιευτική ζώνη της Μαδαγασκάρης, και με εξαίρεση τον φυσικό παρασυρόμενο εξοπλισμό συγκέντρωσης ιχθύων (ΕΣΙ), η χρήση βοηθητικού αλιευτικού εξοπλισμού που μεταλλάσσει τη συμπεριφορά των μεγάλων μεταναστευτικών ειδών και ιδίως ευνοεί τη συγκέντρωσή τους πλησίον ή κάτω από τον βοηθητικό εξοπλισμό, περιορίζεται στον τεχνητό, ήτοι οικολογικό, παρασυρόμενο ΕΣΙ, του οποίου ο σχεδιασμός, η κατασκευή και η εφαρμογή πρέπει να επιτρέπουν την αποφυγή της τυχαίας αλίευσης κητοειδών, καρχαριών ή χελωνών με τη χρήση του βοηθητικού εξοπλισμού. Τα υλικά κατασκευής του εν λόγω βοηθητικού εξοπλισμού πρέπει να είναι βιοδιασπώμενα. Η ανάπτυξη και η χρήση του εν λόγω τεχνητού παρασυρόμενου ΕΣΙ είναι σύμφωνες με τα σχετικά ψηφίσματα και τις συστάσεις της Επιτροπής Τόνου Ινδικού Ωκεανού (IOTC).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΤΜΗΜΑ 1

Καθεστώς δήλωσης των αλιευμάτων και της αλιευτικής προσπάθειας

1.   Ημερολόγιο αλιείας

1.1.

Ο πλοίαρχος αλιευτικού σκάφους της ΕΕ που αλιεύει στο πλαίσιο της συμφωνίας τηρεί ημερολόγιο αλιείας σύμφωνο με τα ισχύοντα ψηφίσματα της IOTC για τα παραγαδιάρικα και τα γρι-γρι.

1.2.

Το ημερολόγιο αλιείας συμπληρώνεται από τον πλοίαρχο για κάθε ημέρα παρουσίας του σκάφους στην αλιευτική ζώνη της Μαδαγασκάρης.

1.3.

Ο πλοίαρχος καταγράφει κάθε ημέρα στο ημερολόγιο αλιείας την ποσότητα κάθε είδους, ταυτοποιούμενου βάσει του αντίστοιχου τριψήφιου κωδικού FAO, που έχει αλιευθεί και διατηρείται επί του σκάφους και εκφράζεται σε χιλιόγραμμα βάρους του ζωντανού ιχθύος ή, ενδεχομένως, σε αριθμό ιχθύων. Για κάθε κύριο είδος ο πλοίαρχος αναφέρει επίσης τα μηδενικά αλιεύματα, τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα και τις απορρίψεις.

1.4.

Το ημερολόγιο αλιείας συμπληρώνεται ευανάγνωστα, με κεφαλαία γράμματα και υπογράφεται από τον πλοίαρχο.

1.5.

Η ακρίβεια των δεδομένων που καταγράφονται στο ημερολόγιο αλιείας αποτελεί ευθύνη του πλοιάρχου.

2.   Δήλωση των αλιευμάτων

2.1.

Ο πλοίαρχος δηλώνει τα αλιεύματα του σκάφους υποβάλλοντας στη Μαδαγασκάρη τα ημερολόγια αλιείας που αντιστοιχούν στην περίοδο παρουσίας του σκάφους στην αλιευτική ζώνη της Μαδαγασκάρης.

2.2.

Μέχρι την εισαγωγή του συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής δεδομένων αλιείας που αναφέρεται στο σημείο 3 του παρόντος τμήματος, τα ημερολόγια αλιείας υποβάλλονται ως εξής:

2.2.1.

σε περίπτωση κατάπλου σε λιμένα της Μαδαγασκάρης, το πρωτότυπο κάθε ημερολογίου αλιείας υποβάλλεται στον τοπικό εκπρόσωπο της Μαδαγασκάρης, ο οποίος βεβαιώνει εγγράφως την παραλαβή του·

2.2.2.

κατά την έξοδο από την αλιευτική ζώνη της Μαδαγασκάρης δίχως προηγούμενο κατάπλου σε λιμένα της Μαδαγασκάρης, το πρωτότυπο κάθε ημερολογίου αλιείας αποστέλλεται:

αμέσως μετά από σάρωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που κοινοποίησαν οι αρμόδιες αρχές της Μαδαγασκάρης·

ή ελλείψει αυτής,

με τηλεομοιοτυπία, σε αριθμούς που κοινοποίησαν οι αρμόδιες αρχές της Μαδαγασκάρης· ή

εντός 7 εργάσιμων ημερών από την άφιξη σε κάθε άλλο λιμένα και, εν πάση περιπτώσει, εντός 15 εργάσιμων ημερών μετά την έξοδο από την αλιευτική ζώνη της Μαδαγασκάρης, ταχυδρομικώς στη διεύθυνση που εμφαίνεται στο προσάρτημα 9.

2.3.

Ο πλοίαρχος αποστέλλει αντίγραφο όλων των ημερολογίων αλιείας στην ΕΕ και στις αρμόδιες αρχές του οικείου κράτους σημαίας. Ο πλοίαρχος αποστέλλει επίσης αντίγραφο όλων των ημερολογίων αλιείας:

στην (USTA) — Unité statistique thonière d'Antsiranana (Στατιστική Μονάδα Αλιείας Τόνου στο Antsiranana)

και σε ένα εκ των κάτωθι επιστημονικών ιδρυμάτων:

IRD (Institut de Recherche pour le Développement — Ινστιτούτο Αναπτυξιακής Έρευνας)·

IEO (Instituto Español de Oceanografía — Ισπανικό Ωκεανογραφικό Ινστιτούτο)·

IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera — Πορτογαλικό Ινστιτούτο Θαλασσών και Ατμόσφαιρας).

2.4.

Σε περίπτωση επιστροφής του σκάφους στην αλιευτική ζώνη της Μαδαγασκάρης εντός της περιόδου ισχύος της άδειας αλιείας του, το εν λόγω σκάφος οφείλει να υποβάλει νέα δήλωση αλιευμάτων.

2.5.

Σε περίπτωση μη τήρησης των διατάξεων που αφορούν τη δήλωση αλιευμάτων, η Μαδαγασκάρη μπορεί να αναστείλει την άδεια αλιείας του εμπλεκόμενου σκάφους μέχρις ότου λάβει τη ζητούμενη δήλωση αλιευμάτων και να επιβάλει στον εφοπλιστή την ποινή που προβλέπεται στην ισχύουσα νομοθεσία της Μαδαγασκάρης. Σε περίπτωση υποτροπής, η Μαδαγασκάρη μπορεί να αρνηθεί την ανανέωση της άδειας αλιείας.

2.6.

Η Μαδαγασκάρη ενημερώνει την ΕΕ σχετικά με οποιαδήποτε εφαρμοζόμενη κύρωση στο πλαίσιο αυτό κατά την κοινοποίησή της στον εφοπλιστή.

3.   Θέση σε λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος δήλωσης δεδομένων αλιευτικών δραστηριοτήτων (ERS)

Τα δύο μέρη συμφωνούν να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό σύστημα δήλωσης των αλιευτικών δεδομένων βάσει των κατευθυντήριων γραμμών που καθορίζονται στο προσάρτημα 8. Τα μέρη θέτουν ως στόχο το σύστημα αυτό να καταστεί λειτουργικό εντός έξι μηνών από την έναρξη της προσωρινής εφαρμογής του παρόντος πρωτοκόλλου.

4.   Τριμηνιαίες και ετήσιες δηλώσεις αλιευμάτων και αλιευτικής προσπάθειας

4.1.   Τριμηνιαίες δηλώσεις

4.1.1.

Στην περίπτωση που το ηλεκτρονικό σύστημα δήλωσης δεδομένων αλιείας που αναφέρεται στο σημείο 3 του παρόντος τμήματος δεν είναι λειτουργικό, η ΕΕ κοινοποιεί στη Μαδαγασκάρη, πριν από τη λήξη του τρίτου μήνα κάθε τριμήνου, τα δεδομένα σχετικά με τα αλιεύματα και την αλιευτική προσπάθεια (αριθμός ημερών στη θάλασσα) για κάθε κατηγορία που προβλέπεται στο παρόν πρωτόκολλο και που αντιστοιχούν στους μήνες του προηγούμενου τριμήνου, σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο προσάρτημα 5 του παρόντος παραρτήματος.

4.1.2.

Τα συγκεντρωτικά αυτά δεδομένα που προέρχονται από ημερολόγια αλιείας θεωρούνται προσωρινά, μέχρι την κοινοποίηση από την ΕΕ μιας ετήσιας οριστικής εκκαθάρισης των αλιευμάτων και της προσπάθειας.

4.2.   Ετήσιες δηλώσεις

4.2.1.

Για κάθε θυνναλιευτικό γρι-γρι και για κάθε παραγαδιάρικο επιφανείας που επιτρέπεται να αλιεύει στην αλιευτική ζώνη της Μαδαγασκάρης, η ΕΕ προβαίνει σε ετήσια δήλωση των αλιευμάτων και της αλιευτικής προσπάθειας (ημέρες στη θάλασσα) ανά είδος και ανά μήνα, με βάση τα δεδομένα σχετικά με τα αλιεύματα που έχουν επικυρωθεί από τις εθνικές διοικήσεις των κρατών σημαίας και, μετά από ανάλυση που διενήργησαν τα προαναφερθέντα ερευνητικά ιδρύματα αλιείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με διασταύρωση των διαθέσιμων δεδομένων από τα ημερολόγια αλιείας, τις δηλώσεις εκφόρτωσης, τα δελτία πωλήσεων και, ανάλογα με την περίπτωση, τις εκθέσεις των επιστημονικών παρατηρητών.

4.2.2.

Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε από τα ερευνητικά ιδρύματα αλιείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάλυση του επιπέδου και της σύνθεσης των αλιευμάτων στην αλιευτική ζώνη της Μαδαγασκάρης είναι η ίδια με αυτή της Στατιστικής Μονάδας Αλιείας Τόνου στο Antsiranana, του ΚΠΑ της Μαδαγασκάρης και της Διεύθυνσης Στατιστικής και Προγραμματισμού του Υπουργείου Αλιευτικών Πόρων και Αλιείας.

5.   Εκκαθάριση των τελών για τα θυνναλιευτικά και τα παραγαδιάρικα επιφανείας

5.1.

Βάσει της ετήσιας δήλωσης των αλιευμάτων και της προσπάθειας που αναφέρεται στο σημείο 4.2 του παρόντος τμήματος και για κάθε θυνναλιευτικό γρι-γρι και παραγαδιάρικο επιφανείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διέθετε άδεια αλιείας κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους στην αλιευτική ζώνη της Μαδαγασκάρης, η ΕΕ προβαίνει σε τελική εκκαθάριση των τελών που οφείλει το εκάστοτε σκάφος για την περίοδο αλιείας του προηγούμενου ημερολογιακού έτους.

5.2.

Η ετήσια δήλωση των αλιευμάτων και της αλιευτικής προσπάθειας και η τελική εκκαθάριση των τελών διαβιβάζονται από την ΕΕ στη Μαδαγασκάρη πριν από τις 31 Ιουλίου του έτους που έπεται του έτους κατά τη διάρκεια του οποίου αλιεύθηκαν τα αλιεύματα για επιβεβαίωση.

5.3.

Η Μαδαγασκάρη κοινοποιεί στην ΕΕ την παραλαβή των εν λόγω δηλώσεων και της εκκαθάρισης και μπορεί να ζητήσει από την ΕΕ όλες τις διευκρινίσεις που κρίνει απαραίτητες.

5.3.1.

Στην περίπτωση αυτή, η ΕΕ επικοινωνεί με τις διοικήσεις των κρατών σημαίας και τα αρμόδια εθνικά ιδρύματα της ΕΕ και διαβιβάζει στη Μαδαγασκάρη τις συμπληρωματικές πληροφορίες που απαιτούνται εντός 20 εργάσιμων ημερών.

5.3.2.

Εφόσον κρίνεται αναγκαίο, μπορεί να συγκαλείται ειδική συνεδρίαση της επιστημονικής ομάδας εργασίας, στην οποία καλούνται να συμμετάσχουν εκπρόσωποι των αρμόδιων εθνικών ιδρυμάτων της ΕΕ και της Μαδαγασκάρης, προκειμένου να εξεταστούν τα δεδομένα σχετικά με τα αλιεύματα και τις μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για τη διασταύρωση πληροφοριών.

5.4.

Η Μαδαγασκάρη διαθέτει προθεσμία 30 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης που αναφέρεται στο σημείο 5.3 του παρόντος τμήματος για να αμφισβητήσει την ετήσια δήλωση σχετικά με τα αλιεύματα και την αλιευτική προσπάθεια καθώς και την τελική εκκαθάριση των τελών, με βάση αποδεικτικά στοιχεία.

5.4.1.

Σε περίπτωση διαφωνίας, τα μέρη διαβουλεύονται στο πλαίσιο της μεικτής επιτροπής.

5.4.2.

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής και χωρίς αμφισβήτηση, τα μέρη θεωρούν την ετήσια δήλωση αλιευμάτων και αλιευτικής προσπάθειας και την τελική εκκαθάριση εγκριθείσες.

5.5.

Σε περίπτωση που το ποσό της τελικής εκκαθάρισης είναι υψηλότερο από το προκαταβληθέν κατ' αποκοπή τέλος για τη χορήγηση άδειας αλιείας, ο εφοπλιστής καταβάλλει το υπόλοιπο στη Μαδαγασκάρη το αργότερο στις 30 Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους. Σε περίπτωση που το ποσό της τελικής εκκαθάρισης είναι χαμηλότερο από από το προκαταβληθέν κατ' αποκοπή τέλος, το υπόλοιπο ποσό δεν επιστρέφεται στον εφοπλιστή.

ΤΜΗΜΑ 2

Είσοδος και έξοδος από την αλιευτική ζώνη της Μαδαγασκάρης

1.

Οι πλοίαρχοι των αλιευτικών σκαφών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ασκούν αλιευτικές δραστηριότητες στο πλαίσιο του παρόντος πρωτοκόλλου στην αλιευτική ζώνη της Μαδαγασκάρης κοινοποιούν τουλάχιστον τρεις ώρες εκ των προτέρων, στις αρμόδιες αρχές της Μαδαγασκάρης, την πρόθεσή τους να εισέλθουν ή να εξέλθουν από την αλιευτική ζώνη της Μαδαγασκάρης.

2.

Κατά την κοινοποίηση της εισόδου/εξόδου από την αλιευτική ζώνη της Μαδαγασκάρης, οι πλοίαρχοι των σκαφών κοινοποιούν επίσης το στίγμα τους καθώς και τις εκτιμώμενες ποσότητες κάθε είδους, ταυτοποιούμενου βάσει του αντίστοιχου τριψήφιου κωδικού FAO, που αλιεύονται και βρίσκονται ήδη επί του σκάφους, εκφραζόμενες σε χιλιόγραμμα βάρους του ζωντανού ιχθύος ή, ενδεχομένως, σε αριθμό ιχθύων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του προσαρτήματος 8 τμήμα 2. Τα στοιχεία αυτά διαβιβάζονται ηλεκτρονικά, με τηλεμοιοτυπία ή μέσω ασυρμάτου στις διευθύνσεις που περιέχονται στο προσάρτημα 9.

3.

Οι αρχές της Μαδαγασκάρης γνωστοποιούν την παραλαβή του ηλεκτρονικού μηνύματος με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

4.

Σκάφος που εντοπίζεται να αλιεύει χωρίς να έχει ενημερώσει το ΚΠΑ της Μαδαγασκάρης, θεωρείται σκάφος χωρίς άδεια αλιείας και υφίσταται τις κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία της Μαδαγασκάρης.

5.

Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο αριθμός της τηλεομοιοτυπίας και του τηλεφώνου, καθώς και τα στοιχεία ασυρμάτου του ΚΠΑ της Μαδαγασκάρης προσαρτώνται στην άδεια αλιείας.

6.

Η Μαδαγασκάρη ενημερώνει αμέσως την ΕΕ και τα οικεία σκάφη για κάθε αλλαγή της ηλεκτρονικής διεύθυνσης, του αριθμού τηλεομοιοτυπίας ή της συχνότητας του ασυρμάτου.

ΤΜΗΜΑ 3

Μεταφορτώσεις και εκφορτώσεις

1.

Κάθε μεταφόρτωση στη θάλασσα απαγορεύεται.

2.

Η μεταφόρτωση στα ύδατα της Μαδαγασκάρης μπορεί να πραγματοποιείται σε λιμένα της Μαδαγασκάρης που έχει καθοριστεί για τον σκοπό αυτό, μετά από προηγούμενη έγκριση του ΚΠΑ της Μαδαγασκάρης και υπό τον έλεγχο των επιθεωρητών αλιείας της Μαδαγασκάρης.

3.

Οι καθορισθέντες λιμένες αλιείας για τις εν λόγω εργασίες μεταφόρτωσης είναι ο Antsiranana για τα γρι γρι, ο Toliary, ο Ehoala, ο Toamasina και ο Mahajanga για τα παραγαδιάρικα.

4.

Ο πλοιοκτήτης αλιευτικού σκάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ο εκπρόσωπός του, ο οποίος επιθυμεί να μεταφορτώσει ή να εκφορτώσει σε λιμένα της Μαδαγασκάρης, κοινοποιεί ταυτόχρονα στο ΚΠΑ και στη λιμενική αρχή της Μαδαγασκάρης τουλάχιστον 72 ώρες εκ των προτέρων, τις ακόλουθες πληροφορίες:

το όνομα και τον αριθμό εγγραφής στο μητρώο αλιευτικών σκαφών της IOTC του αλιευτικού σκάφους που πραγματοποιεί τη μεταφόρτωση ή την εκφόρτωση·

τον λιμένα μεταφόρτωσης ή εκφόρτωσης, και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, το όνομα του πλοίου μεταφοράς,

την προβλεπόμενη ημερομηνία και ώρα εκφόρτωσης ή εκφόρτωσης·

την ποσότητα κάθε είδους, ταυτοποιούμενου βάσει του αντίστοιχου τριψήφιου κωδικού FAO, που πρόκειται να μεταφορτωθεί ή να εκφορτωθεί, εκφραζόμενου σε χιλιόγραμμα βάρους του ζωντανού ιχθύος ή, ενδεχομένως, σε αριθμό ιχθύων·

τον προορισμό των αλιευμάτων που έχουν μεταφορτωθεί ή εκφορτωθεί.

5.

Ύστερα από την εξέταση των πληροφοριών που αναφέρονται στο σημείο 4 του παρόντος τμήματος και εντός 24 ωρών από την κοινοποίηση, το ΚΠΑ της Μαδαγασκάρης χορηγεί στον εφοπλιστή ή στον εκπρόσωπό του, προηγούμενη άδεια μεταφόρτωσης ή εκφόρτωσης.

6.

Η μεταφόρτωση και η εκφόρτωση θεωρούνται ως έξοδος από την αλιευτική ζώνη της Μαδαγασκάρης. Σχετικά με αυτό, εφαρμόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στο τμήμα 2 του παρόντος κεφαλαίου.

7.

Μετά τη μεταφόρτωση ή την εκφόρτωση, ο εφοπλιστής ή ο εκπρόσωπός του κοινοποιεί την πρόθεσή του είτε να συνεχίσει την αλιευτική δραστηριότητα στην αλιευτική ζώνη της Μαδαγασκάρης είτε να εγκαταλείψει την αλιευτική ζώνη της Μαδαγασκάρης.

8.

Κάθε μεταφόρτωση ή εκφόρτωση που δεν πληροί τις διατάξεις των σημείων 1 έως 7 του παρόντος τμήματος απαγορεύεται στην αλιευτική ζώνη της Μαδαγασκάρης. Οι παραβάτες της παρούσας διάταξης υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία της Μαδαγασκάρης.

9.

Σύμφωνα με το ισχύον ψήφισμα της IOTC, τα γρι-γρι της ΕΕ που εκφορτώνουν σε λιμένα της Μαδαγασκάρης προσπαθούν να διαθέσουν τα παρεμπίπτοντα αλιεύματά τους σε τοπικές επιχειρήσεις μεταποίησης, στην τοπική αγοραία τιμή. Κατόπιν αιτήματος των πλοιοκτητών των αλιευτικών σκαφών της ΕΕ, οι περιφερειακές διευθύνσεις του Υπουργείου Αλιευτικών Πόρων και Αλιείας της Μαδαγασκάρης παρέχουν κατάλογο και τα στοιχεία επικοινωνίας των τοπικών επιχειρήσεων μεταποίησης.

10.

Τα θυνναλιευτικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκφορτώνουν εθελουσίως σε λιμένα της Μαδαγασκάρης, δικαιούνται μείωσης του τέλους ύψους 5 EUR για κάθε τόνο που έχει αλιευθεί στην αλιευτική ζώνη της Μαδαγασκάρης επί του ποσού που αναφέρεται στο κεφάλαιο ΙΙ σημείο 3.1 του παρόντος παραρτήματος για την κατηγορία αλιείας του σχετικού σκάφους. Συμπληρωματική μείωση 5 EUR ανά τόνο χορηγείται στην περίπτωση πώλησης των προϊόντων αλιείας σε εγκατάσταση μεταποίησης της Μαδαγασκάρης.

ΤΜΗΜΑ 4

Σύστημα δορυφορικής παρακολούθησης (VMS)

1.   Μηνύματα στίγματος των σκαφών — σύστημα VMS

1.1.

Τα αλιευτικά σκάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαθέτουν αλιευτική άδεια είναι εξοπλισμένα με σύστημα δορυφορικής παρακολούθησης (Vessel Monitoring System — VMS) που εξασφαλίζει την αυτόματη και συνεχή κοινοποίηση τους στίγματός τους ανά ώρα στο κέντρο παρακολούθησης της αλιείας (ΚΠΑ) (Fisheries Monitoring Center — FMC) του αντίστοιχου κράτους σημαίας τους.

1.2.

Κάθε μήνυμα στίγματος είναι διαρθρωμένο με βάση το υπόδειγμα στο προσάρτημα 7 του παρόντος παραρτήματος και περιέχει:

τα στοιχεία αναγνώρισης του σκάφους,

το πλέον πρόσφατο γεωγραφικό στίγμα του σκάφους (γεωγραφικό μήκος και πλάτος), με σφάλμα στίγματος κατώτερο των 500 μέτρων και με ποσοστό ασφάλειας 99 %·

την ημερομηνία και την ώρα καταγραφής του στίγματος·

την ταχύτητα και την πορεία του σκάφους.

1.3.

Το πρώτο στίγμα που καταγράφεται μετά από την είσοδο στην αλιευτική ζώνη της Μαδαγασκάρης λαμβάνει τον κωδικό «ENT». Όλα τα επόμενα στίγματα λαμβάνουν τον κωδικό «POS», πλην του πρώτου στίγματος που καταγράφεται μετά την έξοδο από την αλιευτική ζώνη της Μαδαγασκάρης, που λαμβάνει τον κωδικό «EXI».

1.4.

Το ΚΠΑ του κράτους σημαίας εξασφαλίζει την αυτόματη επεξεργασία και, ενδεχομένως, την ηλεκτρονική διαβίβαση των μηνυμάτων στίγματος. Τα μηνύματα στίγματος καταγράφονται με ασφαλή τρόπο και διατηρούνται για χρονικό διάστημα τριών ετών.

2.   Διαβίβαση μέσω του σκάφους σε περίπτωση βλάβης του συστήματος VMS

2.1.

Ο πλοίαρχος διασφαλίζει ότι το σύστημα VMS του σκάφους του λειτουργεί άψογα ανά πάσα στιγμή και ότι τα μηνύματα στίγματος διαβιβάζονται ορθά στο ΚΠΑ του κράτους σημαίας.

2.2.

Τα σκάφη της ΕΕ που αλιεύουν με σύστημα VMS που δεν λειτουργεί, δεν επιτρέπεται να εισέλθουν στην αλιευτική ζώνη της Μαδαγασκάρης.

2.3.

Σε περίπτωση βλάβης μετά την είσοδο στην αλιευτική ζώνη της Μαδαγασκάρης, το σύστημα VMS του σκάφους επιδιορθώνεται ή αντικαθίσταται εντός προθεσμίας δεκαπέντε ημερών. Μετά την εκπνοή αυτής της προθεσμίας το σκάφος δεν επιτρέπεται πλέον να αλιεύει στην αλιευτική ζώνη της Μαδαγασκάρης.

2.4.

Τα σκάφη που αλιεύουν στην αλιευτική ζώνη της Μαδαγασκάρης με σύστημα VMS που δεν λειτουργεί κοινοποιούν τα μηνύματά τους που αφορούν το γεωγραφικό τους στίγμα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλεμοιοτυπία ή ασύρματο στο ΚΠΑ του κράτους σημαίας και της Μαδαγασκάρης, τουλάχιστον ανά τετράωρο, παρέχοντας όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες, σύμφωνα με το σημείο 1.2 του παρόντος τμήματος.

3.   Ασφαλής κοινοποίηση των μηνυμάτων γεωγραφικού στίγματος στη Μαδαγασκάρη

3.1.

Το ΚΠΑ του κράτους σημαίας διαβιβάζει αυτομάτως στο ΚΠΑ της Μαδαγασκάρης τα μηνύματα γεωγραφικού στίγματος των εμπλεκομένων σκαφών. Τα ΚΠΑ του κράτους σημαίας και της Μαδαγασκάρης ανταλλάσσουν τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις επικοινωνίας τους και ενημερώνονται αμοιβαία χωρίς καθυστέρηση σχετικά με τυχόν μεταβολή τους.

3.2.

Η διαβίβαση των μηνυμάτων γεωγραφικού στίγματος μεταξύ των ΚΠΑ του κράτους σημαίας και της Μαδαγασκάρης πραγματοποιείται ηλεκτρονικά με ασφαλές σύστημα επικοινωνίας.

3.3.

Το ΚΠΑ της Μαδαγασκάρης ενημερώνει το ΚΠΑ του κράτους σημαίας και την ΕΕ σχετικά με κάθε διακοπή της διαδοχικής λήψης μηνυμάτων στίγματος του σκάφους που διαθέτει άδεια αλιείας, σε περίπτωση που το εμπλεκόμενο σκάφος δεν έχει κοινοποιήσει την έξοδό του από την αλιευτική ζώνη της Μαδαγασκάρης.

4.   Δυσλειτουργία του συστήματος επικοινωνίας

4.1.

Η Μαδαγασκάρη βεβαιώνεται για τη συμβατότητα του ηλεκτρονικού εξοπλισμού της με αυτόν του ΚΠΑ του κράτους σημαίας και ενημερώνει τάχιστα την ΕΕ για τυχόν δυσλειτουργία στην επικοινωνία και στη λήψη μηνυμάτων στίγματος, ώστε να επιλυθεί το τεχνικό πρόβλημα το συντομότερο δυνατόν.

4.2.

Τυχόν διαφορές εξετάζονται στο πλαίσιο της μεικτής επιτροπής.

4.3.

Ο πλοίαρχος θεωρείται υπεύθυνος για οιαδήποτε αποδεδειγμένη παραποίηση του συστήματος VMS του σκάφους που έχει ως στόχο να επηρεαστεί η λειτουργία του ή να παραποιηθούν τα μηνύματα στίγματος. Τυχόν παραβάσεις επισύρουν τις ποινές που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία της Μαδαγασκάρης.

5.   Τροποποίηση της συχνότητας αποστολής των μηνυμάτων στίγματος

5.1.

Σε περίπτωση που υπάρχουν αποχρώσες ενδείξεις βάσει των οποίων εικάζεται ότι έχει διαπραχθεί παράβαση, το ΚΠΑ της Μαδαγασκάρης μπορεί να ζητήσει από το ΚΠΑ του κράτους σημαίας, με κοινοποίηση στην ΕΕ, να μειώσει τη συχνότητα αποστολής μηνυμάτων στίγματος ενός σκάφους στα τριάντα λεπτά για δεδομένη χρονική διάρκεια έρευνας.

5.2.

Τα εν λόγω αποδεικτικά στοιχεία διαβιβάζονται από το ΚΠΑ της Μαδαγασκάρης στο ΚΠΑ του κράτους σημαίας και στην ΕΕ.

5.3.

Το ΚΠΑ του κράτους σημαίας διαβιβάζει αμελλητί στο ΚΠΑ της Μαδαγασκάρης τα μηνύματα στίγματος με βάση τη μειωμένη συχνότητα αποστολής.

5.4.

Το ΚΠΑ της Μαδαγασκάρης κοινοποιεί τάχιστα το πέρας της διαδικασίας επιθεώρησης στο ΚΠΑ του κράτους σημαίας και στην ΕΕ.

5.5.

Στο τέλος της καθορισμένης περιόδου έρευνας, το ΚΠΑ της Μαδαγασκάρης ενημερώνει το ΚΠΑ του κράτους σημαίας και την ΕΕ για τυχόν απαιτούμενη παρακολούθηση.

6.   Ισχύς του μηνύματος VMS σε περίπτωση διαφοράς

Τα δεδομένα εντοπισμού που εκδίδονται από το σύστημα VMS αποτελούν αμάχητο τεκμήριο σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ των μερών.

ΤΜΗΜΑ 5

Παρατηρητές

1.   Παρατήρηση των αλιευτικών δραστηριοτήτων

1.1.

Αμφότερα τα μέρη αναγνωρίζουν τη σημασία τήρησης των υποχρεώσεων που προβλέπονται στα ισχύοντα ψηφίσματα της IOTC όσον αφορά το πρόγραμμα επιστημονικών παρατηρητών.

1.2.

Για την τήρηση των ανωτέρω υποχρεώσεων, οι ισχύουσες διατάξεις για τους παρατηρητές είναι οι ακόλουθες:

1.2.1.

Με αίτηση των αρχών της Μαδαγασκάρης, τα αλιευτικά σκάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιτρέπεται να αλιεύουν στην αλιευτική ζώνη της Μαδαγασκάρης επιβιβάζουν παρατηρητές σε ποσοστό 10 % του συνολικού αριθμού σκαφών που επιτρέπεται να αλιεύουν ανά κατηγορία αλιείας, όπως προβλέπεται στο κεφάλαιο I.

1.2.2.

Οι παρατηρητές είναι υπεύθυνοι για τη διασφάλιση της εφαρμογής των διατάξεων που θεσπίζονται στα ψηφίσματα της IOTC που αναφέρονται στο σημείο 1.1 ή κάθε άλλης ανάγκης συλλογής επιστημονικών πληροφοριών που προσδιορίζονται από το εθνικό ινστιτούτο της Μαδαγασκάρης ή από την κοινή επιστημονική ομάδα εργασίας.

1.2.3.

Οι παρατηρητές ορίζονται από τις αρμόδιες αρχές της Μαδαγασκάρης.

1.3.

Τα σκάφη με χωρητικότητα μικρότερη ή ίση με 100 GT εξαιρούνται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο παρόν τμήμα.

2.   Καθορισμός σκαφών και ορισμός παρατηρητών

2.1.

Κατά την έκδοση των αδειών αλιείας, η Μαδαγασκάρη εκδίδει και, ενδεχομένως, επικαιροποιεί τον κατάλογο των σκαφών που έχουν επιλεγεί για την επιβίβαση παρατηρητή σύμφωνα με τους στόχους που αναφέρονται στο σημείο 1.2.2 ανωτέρω.

2.2.

Η Μαδαγασκάρη διαβιβάζει τον εν λόγω κατάλογο ηλεκτρονικά στην ΕΕ αμέσως μετά την έκδοση ή την επικαιροποίησή του. Εάν ένα από τα σκάφη που επιλέχθηκε αντιμετωπίζει μια δεόντως τεκμηριωμένη έλλειψη χώρου λόγω των απαιτήσεων ασφάλειας, ιδίως όσον αφορά την πειρατεία, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Μαδαγασκάρη προσαρμόζουν τον κατάλογο σκαφών που έχουν επιλεγεί προκειμένου να λάβουν υπόψη τους την κατάσταση αυτή, διασφαλίζοντας παράλληλα τον στόχο που αναφέρεται στο σημείο 1.2.1.

2.3.

Μόλις οριστικοποιηθεί ο κατάλογος των σκαφών που έχουν επιλεγεί για την επιβίβαση παρατηρητή, η Μαδαγασκάρη ενημερώνει ταυτόχρονα τους εφοπλιστές, ή τους ναυτικούς τους πράκτορες, των σκαφών στα οποία πρέπει να επιβιβαστεί παρατηρητής κατά την παραμονή τους στην αλιευτική ζώνη της Μαδαγασκάρης.

2.4.

Μόλις συμφωνηθεί η ημερομηνία επιβίβασης μεταξύ των αρχών της Μαδαγασκάρης και του εφοπλιστή του σκάφους που έχει επιλεγεί, όπως αναφέρεται στο σημείο 7.2 του παρόντος τμήματος, η Μαδαγασκάρη ενημερώνει την ΕΕ και τον εμπλεκόμενο εφοπλιστή, ή τον ναυτικό του πράκτορα, σχετικά με το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του παρατηρητή που έχει οριστεί.

2.5.

Η Μαδαγασκάρη ενημερώνει αμελλητί την ΕΕ και τους εμπλεκόμενους εφοπλιστές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή τον εκπρόσωπό τους, για κάθε αλλαγή ως προς τα σκάφη και τους παρατηρητές που έχουν οριστεί σύμφωνα με τα σημεία 2.1 και 2.3 του παρόντος τμήματος.

2.6.

Η Μαδαγασκάρη και η ΕΕ καταβάλλουν προσπάθειες, σε συνεργασία με τα άλλα παράκτια κράτη του νοτιοδυτικού Ινδικού Ωκεανού, ιδίως με πρωτοβουλία της IOTC, να αναπτύξουν συντονισμένη περιφερειακή εφαρμογή των προγραμμάτων παρατηρητή.

2.7.

Αλιευτικό σκάφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει καθοριστεί προκειμένου να επιβιβάσει παρατηρητή σύμφωνα με το σημείο 2.1 απαλλάσσεται από την εν λόγω υποχρέωση, εφόσον βρίσκεται ήδη παρατηρητής επί του σκάφους και παραμένει σε αυτό καθ' όλη την προβλεπόμενη διάρκεια, υπό την προϋπόθεση ότι ο εν λόγω παρατηρητής:

είναι αναγνωρισμένος μέσω περιφερειακού προγράμματος παρατήρησης στο οποίο η Μαδαγασκάρη και η ΕΕ είναι συμβαλλόμενα μέρη, ή

επιβιβάστηκε στο σκάφος λόγω υποχρεώσεων ισοδύναμων με εκείνες που αναφέρονται στο σημείο 1.2.2 του παρόντος τμήματος και προβλέπονται σε άλλες συμφωνίες σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων παράκτιων κρατών του νοτιοδυτικού Ινδικού Ωκεανού·

είναι σε θέση να ανταποκριθεί στους στόχους των σημείων 1.2.1 και 8 του παρόντος τμήματος και να διαβιβάσει στο ΚΠΑ της Μαδαγασκάρης το αποτέλεσμα των παρατηρήσεών του κατά τη διάρκεια της παρουσίας του σκάφους στην αλιευτική ζώνη της Μαδαγασκάρης.

2.8.

Ο χρόνος παρουσίας του παρατηρητή επί του σκάφους δεν υπερβαίνει το απαραίτητο χρονικό διάστημα για την εκτέλεση των καθηκόντων του.

3.   Χρηματοδοτική συνεισφορά των εφοπλιστών

3.1.

Με την επιφύλαξη ενός συντονισμένου προγράμματος παρατήρησης σε περιφερειακό επίπεδο, όπως αναφέρεται στο σημείο 2.6 του παρόντος τμήματος και για κάθε παρατηρητή που ορίζεται από τη Μαδαγασκάρη για επιβίβαση επί αλιευτικού σκάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο εφοπλιστής συνεισφέρει ποσό ύψους 20 EUR ανά ημέρα επιβίβασης. Το ποσό αυτό καταβάλλεται από τους εφοπλιστές στο πρόγραμμα παρατηρητών το οποίο διαχειρίζεται το ΚΠΑ της Μαδαγασκάρης.

3.2.

Το σύνολο των εξόδων μετακίνησης του παρατηρητή της Μαδαγασκάρης μεταξύ του λιμένα επιβίβασης ή αποβίβασης και της συνήθους κατοικίας του στη Μαδαγασκάρη βαρύνουν τον εφοπλιστή.

4.   Αποδοχές του παρατηρητή

Οι αποδοχές και οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης του παρατηρητή που ορίζεται από τη Μαδαγασκάρη βαρύνουν τις αρχές της Μαδαγασκάρης.

5.   Όροι επιβίβασης

5.1.

Οι όροι επιβίβασης του παρατηρητή και ιδίως ο χρόνος παρουσίας του επί του σκάφους ορίζονται κοινή συναινέσει μεταξύ του εφοπλιστή, ή του ναυτικού του πράκτορα, και της Μαδαγασκάρης.

5.2.

Οι παρατηρητές επί του σκάφους αντιμετωπίζονται ως αξιωματικοί. Εντούτοις, για την ενδιαίτηση του παρατηρητή επί του σκάφους λαμβάνεται υπόψη η τεχνική δομή του σκάφους.

5.3.

Οι δαπάνες για την ενδιαίτηση και τη σίτιση του παρατηρητή επί του σκάφους βαρύνουν τον εφοπλιστή.

5.4.

Ο πλοίαρχος λαμβάνει όλα τα μέτρα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του για να εξασφαλίσει τη σωματική και ηθική ασφάλεια του παρατηρητή.

5.5.

Στον παρατηρητή παρέχονται όλες οι διευκολύνσεις που είναι απαραίτητες για την άσκηση των καθηκόντων του. Ο πλοίαρχος του σκάφους διασφαλίζει στον παρατηρητή την πρόσβαση στα μέσα επικοινωνίας, στα έγγραφα που βρίσκονται επί του σκάφους και στα έγγραφα που συνδέονται με τις αλιευτικές δραστηριότητες του σκάφους, ιδίως στο ημερολόγιο αλιείας, στο ημερολόγιο ψύξης και στο βιβλίο ναυσιπλοΐας, καθώς και στους χώρους του σκάφους που έχουν άμεση σχέση με την εκτέλεση των καθηκόντων του.

6.   Υποχρεώσεις του παρατηρητή

Καθ' όλη τη διάρκεια της παρουσίας του επί του σκάφους, ο παρατηρητής:

λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην διακόψει ούτε να εμποδίσει τις αλιευτικές δραστηριότητες·

σέβεται τα αγαθά και τον εξοπλισμό του σκάφους·

τηρεί τον εμπιστευτικό χαρακτήρα όλων των εγγράφων που ανήκουν στο σκάφος.

7.   Επιβίβαση και αποβίβαση του παρατηρητή

7.1.

Ο παρατηρητής επιβιβάζεται σε λιμένα τον οποίο επιλέγει ο εφοπλιστής.

7.2.

Ο εφοπλιστής ή ο ναυτικός του πράκτορας κοινοποιεί στη Μαδαγασκάρη, με προειδοποίηση 10 ημερών πριν από την επιβίβαση, την ημερομηνία, την ώρα και τον λιμένα επιβίβασης του παρατηρητή. Σε περίπτωση που ο παρατηρητής επιβιβαστεί σε τρίτη χώρα, τα έξοδα ταξιδίου του (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων διαμονής και διατροφής) για να μεταβεί στον λιμένα επιβίβασης βαρύνουν τον εφοπλιστή.

7.3.

Σε περίπτωση που ο παρατηρητής δεν παρουσιαστεί για επιβίβαση εντός 12 ωρών από την προβλεπόμενη ημερομηνία και ώρα, ο εφοπλιστής απαλλάσσεται αυτόματα από την υποχρέωσή του επιβίβασης του εν λόγω παρατηρητή. Είναι συνεπώς ελεύθερος να εγκαταλείψει τον λιμένα και να ξεκινήσει τις αλιευτικές του δραστηριότητες.

7.4.

Σε περίπτωση που ο παρατηρητής δεν αποβιβαστεί σε λιμένα της Μαδαγασκάρης, ο εφοπλιστής αναλαμβάνει τα έξοδα ταξιδίου και διαμετακόμισης (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων διαμονής και διατροφής) του παρατηρητή για την επιστροφή του στη συνήθη κατοικία του στη Μαδαγασκάρη.

7.5.

Εάν το σκάφος δεν παρουσιαστεί στη συμφωνηθείσα χρονική στιγμή σε λιμένα που έχει συμφωνηθεί εκ των προτέρων για την επιβίβαση του παρατηρητή, ο εφοπλιστής καλείται να καλύψει τα έξοδα ακινητοποίησης του παρατηρητή κατά τη διάρκεια της αναμονής στον λιμένα (διαμονή, διατροφή).

7.6.

Εάν το σκάφος δεν παρουσιαστεί, η Μαδαγασκάρη μπορεί να αναστείλει την άδεια αλιείας του εμπλεκόμενου σκάφους και να εφαρμόσει τις κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία της Μαδαγασκάρης, εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας που κοινοποιούνται στο ΚΠΑ της Μαδαγασκάρης. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, ο εφοπλιστής συμφωνεί με τις αρχές της Μαδαγασκάρης νέα ημερομηνία επιβίβασης του παρατηρητή και το σκάφος δεν επιτρέπεται να ασκήσει αλιευτικές δραστηριότητες στην αλιευτική ζώνη της Μαδαγασκάρης μέχρι την επιβίβαση του παρατηρητή. Η Μαδαγασκάρη ενημερώνει αμέσως την ΕΕ και τον εφοπλιστή για τα μέτρα που λαμβάνονται κατ' εφαρμογή του παρόντος σημείου.

8.   Καθήκοντα του παρατηρητή

8.1.

Ο παρατηρητής εκτελεί τα ακόλουθα καθήκοντα:

8.1.1.

Συλλέγει κάθε πληροφορία που χαρακτηρίζει την αλιευτική δραστηριότητα του σκάφους, ιδίως όσον αφορά:

τα χρησιμοποιούμενα αλιευτικά εργαλεία·

το στίγμα του σκάφους κατά τη διάρκεια της αλιευτικής του δραστηριότητας·

την ποσότητα, ή, κατά περίπτωση, τον αριθμό ιχθύων που αλιεύονται για κάθε στοχευόμενο είδος και κάθε συναφές είδος, καθώς και των τυχαίων και των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων·

την εκτίμηση των αλιευμάτων που διατηρούνται επί του σκάφους και των απορρίψεων.

8.1.2.

Προβαίνει σε βιολογική δειγματοληψία στο πλαίσιο των επιστημονικών προγραμμάτων.

8.2.

Ο παρατηρητής κοινοποιεί καθημερινά τις παρατηρήσεις του με ασύρματο, φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, όταν το σκάφος αλιεύει στην αλιευτική ζώνη της Μαδαγασκάρης, συμπεριλαμβανομένων της ποσότητας των κύριων και παρεμπιπτόντων αλιευμάτων επί του σκάφους και τυχόν άλλων καθηκόντων, όπως απαιτείται από το ΚΠΑ της Μαδαγασκάρης.

9.   Έκθεση του παρατηρητή

9.1.

Πριν από την αναχώρησή του από το σκάφος ο παρατηρητής υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις παρατηρήσεις του στον πλοίαρχο του σκάφους. Ο πλοίαρχος του σκάφους έχει το δικαίωμα να διατυπώσει τις παρατηρήσεις του στην έκθεση του παρατηρητή. Η έκθεση υπογράφεται από τον παρατηρητή και από τον πλοίαρχο, ο οποίος λαμβάνει αντίγραφο της έκθεσης αυτής. Σε περίπτωση άρνησης από την πλευρά του πλοιάρχου να υπογράψει την έκθεση του παρατηρητή, αναφέρει εγγράφως τους λόγους της άρνησής του με τη μνεία «άρνηση υπογραφής».

9.2.

Ο παρατηρητής υποβάλλει την έκθεσή του στο ΚΠΑ της Μαδαγασκάρης, το οποίο διαβιβάζει, ακολούθως, αντίγραφο στην ΕΕ εντός προθεσμίας 15 εργάσιμων ημερών μετά την αποβίβαση του παρατηρητή.

ΤΜΗΜΑ 6

Επιθεώρηση εν πλω και σε λιμένα

1.

Η επιθεώρηση εν πλω ή σε λιμένα, κατά τον ελλιμενισμό ή σε αγκυροβόλιο, στην αλιευτική ζώνη της Μαδαγασκάρης των αλιευτικών σκαφών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαθέτουν άδεια αλιείας πραγματοποιείται από σκάφη και επιθεωρητές της Μαδαγασκάρης που έχουν εξουσιοδοτηθεί δεόντως για τον έλεγχο της αλιείας.

2.

Πριν από την επιβίβασή τους, οι επιθεωρητές της Μαδαγασκάρης ενημερώνουν τον πλοίαρχο του αλιευτικού σκάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την απόφασή τους να πραγματοποιήσουν επιθεώρηση. Η επιθεώρηση διεξάγεται από τους επιθεωρητές αλιείας. Πριν από την έναρξη της επιθεώρησης, οι επιθεωρητές οφείλουν να επιδείξουν τα στοιχεία της ταυτότητάς τους, της ιδιότητάς τους ως επιθεωρητών και την εντολή αποστολής τους.

3.

Οι επιθεωρητές παραμένουν επί του αλιευτικού σκάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης μόνον όσο απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων που συνδέονται με την επιθεώρηση. Η επιθεώρηση διενεργείται κατά τρόπον ώστε να ελαχιστοποιείται ο αντίκτυπος τόσο για το σκάφος όσο και για την αλιευτική του δραστηριότητα και το φορτίο του.

3.1.

Η Μαδαγασκάρη μπορεί να επιτρέψει σε εκπροσώπους της ΕΕ να συμμετάσχουν στην επιθεώρηση ως παρατηρητές.

3.2.

Ο πλοίαρχος του αλιευτικού σκάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης διευκολύνει την επιβίβαση στο σκάφος και το έργο των επιθεωρητών.

3.3.

Μετά το πέρας κάθε επιθεώρησης οι επιθεωρητές συντάσσουν έκθεση επιθεώρησης. Ο πλοίαρχος του αλιευτικού σκάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει το δικαίωμα να διατυπώσει τις παρατηρήσεις του στην έκθεση επιθεώρησης. Η έκθεση επιθεώρησης υπογράφεται από τον επιθεωρητή ο οποίος συντάσσει την έκθεση και από τον πλοίαρχο του αλιευτικού σκάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο πλοίαρχος αρνηθεί την υπογραφή της έκθεσης επιθεώρησης, καταγράφει στην έκθεση επιθεώρησης τους λόγους αρνήσεώς του με την ένδειξη «άρνηση υπογραφής».

3.4.

Οι επιθεωρητές υποβάλλουν αντίγραφο της έκθεσης επιθεώρησης στον πλοίαρχο του αλιευτικού σκάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν από την αναχώρησή τους από το σκάφος. Η Μαδαγασκάρη κοινοποιεί αντίγραφο της έκθεσης επιθεώρησης στην ΕΕ εντός προθεσμίας 8 εργάσιμων ημερών κατ' ανώτατο όριο μετά την επιστροφή στην ξηρά των επιθεωρητών, με την επιφύλαξη των διατάξεων που αναφέρονται στο τμήμα 7 σημείο 1 του παρόντος παραρτήματος.

ΤΜΗΜΑ 7

Παραβάσεις

1.   Χειρισμός των παραβάσεων

1.1.

Κάθε παράβαση που διαπράττεται στην αλιευτική ζώνη της Μαδαγασκάρης από αλιευτικό σκάφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαθέτει άδεια αλιείας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος παραρτήματος και έχει αποτελέσει αντικείμενο κοινοποίησης παράβασης αναφέρεται σε έκθεση επιθεώρησης.

1.2.

Σε περίπτωση παράβασης που διαπράττεται στην αλιευτική ζώνη της Μαδαγασκάρης από αλιευτικό σκάφος της ΕΕ, η κοινοποίηση της εν λόγω παράβασης και των παρεπόμενων κυρώσεων που επιβάλλονται στον πλοίαρχο ή στην αλιευτική εταιρεία γίνεται απευθείας στους εφοπλιστές σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία της Μαδαγασκάρης.

1.3.

Αντίγραφο της έκθεσης επιθεώρησης και της κοινοποίησης παράβασης διαβιβάζεται από τη Μαδαγασκάρη, ηλεκτρονικά στην ΕΕ, εντός 72 ωρών.

1.4.

Η υπογραφή της έκθεσης επιθεώρησης από τον πλοίαρχο δεν θίγει το δικαίωμα χρησιμοποίησης ένδικων μέσων από πλευράς του εφοπλιστή σε σχέση με την διαπιστωθείσα παράβαση.

2.   Παύση των δραστηριοτήτων του σκάφους — Ενημερωτική συνάντηση

2.1.

Σε περίπτωση που διαπιστώνεται παράβαση και εφόσον προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία της Μαδαγασκάρης, κάθε αλιευτικό σκάφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο διαπράττει παράβαση μπορεί να υποχρεωθεί να παύσει την αλιευτική του δραστηριότητα και, εφόσον το σκάφος είναι στη θάλασσα, να επιστρέψει σε λιμένα της Μαδαγασκάρης.

2.2.

Η Μαδαγασκάρη κοινοποιεί ηλεκτρονικά στην ΕΕ, εντός προθεσμίας 24 ωρών, οιαδήποτε παύση των δραστηριοτήτων αλιευτικού σκάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κοινοποίηση αναφέρει τους λόγους για την παύση δραστηριοτήτων ή/και κράτηση του σκάφους και συνοδεύεται από τα αποδεικτικά στοιχεία της διαπιστωθείσας παράβασης.

2.3.

Πριν από οιαδήποτε λήψη μέτρων κατά του σκάφους, του πλοιάρχου, του πληρώματος του σκάφους ή του φορτίου, πλην αυτών που αποσκοπούν στη διατήρηση των αποδείξεων, η Μαδαγασκάρη συγκαλεί, εντός προθεσμίας μίας εργάσιμης ημέρας από την κοινοποίηση της παύσης των δραστηριοτήτων του σκάφους, ενημερωτική συνάντηση για να διευκρινιστούν τα γεγονότα που οδήγησαν στην παύση των δραστηριοτήτων του σκάφους και να γνωστοποιηθεί τυχόν επιβολή κυρώσεων. Στην εν λόγω συνάντηση μπορεί να συμμετέχει ένας εκπρόσωπος του κράτους σημαίας και του εφοπλιστή του σκάφους.

3.   Επιβολή ποινών — Διαδικασία συμβιβασμού

3.1.

Η επιβολή ποινών για κάθε παράβαση που διαπιστώνεται καθορίζεται από τη Μαδαγασκάρη σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας.

3.2.

Όταν η αντιμετώπιση της παράβασης συνεπάγεται δικαστική διαδικασία, πριν από την έναρξή της, και εφόσον η παράβαση δεν συνιστά εγκληματική πράξη, τίθεται σε εφαρμογή διαδικασία συμβιβασμού μεταξύ των αρχών της Μαδαγασκάρης και του σκάφους της ΕΕ για τον καθορισμό των όρων και της βαρύτητας της ποινής. Η διαδικασία συμβιβασμού ολοκληρώνεται το αργότερο 72 ώρες μετά από την κοινοποίηση της παύσης των δραστηριοτήτων του σκάφους.

3.3.

Στην εν λόγω διαδικασία συμβιβασμού μπορεί να συμμετέχει ένας εκπρόσωπος του κράτους σημαίας του αλιευτικού σκάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4.   Δικαστική διαδικασία — Τραπεζική εγγύηση

4.1.

Σε περίπτωση που η διαδικασία συμβιβασμού δεν ευδοκιμήσει και η παράβαση αχθεί ενώπιον του αρμόδιου δικαστικού οργάνου, ο εφοπλιστής του σκάφους που διέπραξε την παράβαση καταθέτει τραπεζική εγγύηση σε τράπεζα που ορίζει η Μαδαγασκάρη. Το ποσό της εν λόγω εγγύησης, το οποίο καθορίζεται από τη Μαδαγασκάρη, καλύπτει τις δαπάνες που συνδέονται με την παύση δραστηριοτήτων σκάφους, το εκτιμώμενο πρόστιμο και τυχόν αντισταθμιστική αποζημίωση. Η τραπεζική εγγύηση παραμένει δεσμευμένη έως την ολοκλήρωση της δικαστικής διαδικασίας.

4.2.

Η τραπεζική εγγύηση αποδεσμεύεται και επιστρέφεται το συντομότερο δυνατό στον εφοπλιστή μετά από την έκδοση της απόφασης:

εις το ακέραιο, σε περίπτωση που δεν έχουν επιβληθεί ποινές·

στο ύψος του υπολοίπου, εφόσον η ποινή συνεπάγεται πρόστιμο κατώτερο από το ύψος της τραπεζικής εγγύησης.

4.3.

Η Μαδαγασκάρη ενημερώνει την ΕΕ σχετικά με τα αποτελέσματα της δικαστικής διαδικασίας εντός προθεσμίας οκτώ ημερών μετά την έκδοση της απόφασης.

5.   Απελευθέρωση του σκάφους και του πληρώματος

Τόσο το σκάφος όσο και το πλήρωμά του επιτρέπεται να εγκαταλείψουν τον λιμένα μόλις διευθετηθεί το θέμα της ποινής που έχει επιβληθεί βάσει της διαδικασίας συμβιβασμού ή μόλις καταβληθεί η τραπεζική εγγύηση.

ΤΜΗΜΑ 8

Συμμετοχική επιτήρηση για την καταπολέμηση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης (ΠΛΑ) αλιείας

1.   Στόχος

Προκειμένου να ενισχυθούν η επιτήρηση της αλιείας στην ανοικτή θάλασσα και η καταπολέμηση της ΠΛΑ αλιείας, οι πλοίαρχοι αλιευτικών σκαφών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενθαρρύνονται να επισημαίνουν την παρουσία στην αλιευτική ζώνη της Μαδαγασκάρης οποιουδήποτε σκάφους δεν εμφανίζεται στον κατάλογο σκαφών της IOTC ή στον κατάλογο των αλλοδαπών σκαφών που επιτρέπεται να αλιεύουν στην αλιευτική ζώνη της Μαδαγασκάρης και παρέχεται από τη Μαδαγασκάρη.

2.   Διαδικασία

2.1.

Εάν ο πλοίαρχος αλιευτικού σκάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρατηρήσει αλιευτικό σκάφος που ασκεί δραστηριότητες οι οποίες ενδεχομένως συνιστούν ΠΛΑ αλιευτική δραστηριότητα, μπορεί να συγκεντρώσει όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτής της παρατήρησης.

2.2.

Οι εν λόγω πληροφορίες αποστέλλονται αμέσως και ταυτόχρονα με τη διαβίβασή τους στο ΚΠΑ της Μαδαγασκάρης και στις αρμόδιες αρχές του κράτους σημαίας του σκάφους από το οποίο πραγματοποιήθηκε η παρατήρηση. Μετά την παραλαβή τους, οι εν λόγω αρχές τις διαβιβάζουν ηλεκτρονικά στην ΕΕ.

2.3.

Η ΕΕ διαβιβάζει την πληροφορία αυτή στη Μαδαγασκάρη.

3.   Αμοιβαιότητα

Η Μαδαγασκάρη διαβιβάζει το συντομότερο δυνατόν στην ΕΕ οποιαδήποτε έκθεση παρατήρησης έχει στη διάθεσή της σχετικά με αλιευτικά σκάφη που ασκούν δραστηριότητες οι οποίες ενδεχομένως συνιστούν ΠΛΑ αλιευτική δραστηριότητα στην αλιευτική ζώνη της Μαδαγασκάρης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΝΑΥΤΟΛΟΓΗΣΗ

1.

Οι εφοπλιστές των αλιευτικών σκαφών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ασκούν αλιευτικές δραστηριότητες στο πλαίσιο του παρόντος πρωτοκόλλου επιδιώκουν να ναυτολογούν υπηκόους της Μαδαγασκάρης ή, ελλείψει αυτών, άλλων χωρών ΑΚΕ, κατά τη διάρκεια της αλιευτικής περιόδου στην αλιευτική ζώνη της Μαδαγασκάρης. Ο αριθμός των ναυτικών της Μαδαγασκάρης που ναυτολογούνται σε κάθε αλιευτικό σκάφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι τουλάχιστον δύο για τα γρι γρι και ένας για τα παραγαδιάρικα άνω των 100 GT.

2.

Οι εφοπλιστές που δεν ναυτολογούν τον ελάχιστο αριθμό ναυτικών Μαδαγασκάρης που προβλέπεται στο σημείο 1, καταβάλλουν κατ' αποκοπή ποσό 20 EUR ανά ημέρα και ανά ναυτικό που δεν έχει ναυτολογηθεί.

3.

Η Διακήρυξη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) σχετικά με τις θεμελιώδεις αρχές και τα δικαιώματα στην εργασία εφαρμόζεται αυτοδικαίως στους ναυτικούς που ναυτολογούνται στα αλιευτικά σκάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ισχύει ειδικότερα η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και η ουσιαστική αναγνώριση του δικαιώματος συλλογικών διαπραγματεύσεων των εργαζομένων, καθώς και η κατάργηση των διακρίσεων σε θέματα απασχόλησης και άσκησης του επαγγέλματος.

4.

Οι συμβάσεις απασχόλησης των ναυτικών της Μαδαγασκάρης, αντίγραφο των οποίων παραδίδεται στις αρμόδιες αρχές της Μαδαγασκάρης και στους υπογράφοντες των εν λόγω συμβάσεων, συνάπτονται μεταξύ του(των) εκπροσώπου(-ων) των εφοπλιστών και των ναυτικών ή/και των συνδικάτων τους, ή των εκπροσώπων αυτών. Οι συμβάσεις αυτές εγγυώνται στους ναυτικούς τις παροχές του καθεστώτος κοινωνικής ασφάλισης στο οποίο υπάγονται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της Μαδαγασκάρης, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης έναντι θανάτου, ασθενείας και ατυχήματος.

5.

Ο μισθός των ναυτικών της Μαδαγασκάρης βαρύνει τους εφοπλιστές. Ο μισθός καθορίζεται με κοινή συμφωνία μεταξύ των εφοπλιστών ή των εκπροσώπων τους και των ναυτικών ή/και των συνδικάτων τους ή των εκπροσώπων τους. Ωστόσο, οι αποδοχές των ναυτικών δεν μπορούν να είναι κατώτερες από εκείνες που ισχύουν για τους ναυτικούς της Μαδαγασκάρης και πάντως όχι κατώτερες από τους κανόνες της ΔΟΕ.

6.

Κάθε ναυτικός που προσλαμβάνεται από τους εφοπλιστές αλιευτικών σκαφών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να παρουσιάζεται στον πλοίαρχο του καθοριζόμενου σκάφους την παραμονή της ημέρας που προτείνεται για την επιβίβασή του. Εάν ο ναυτικός δεν παρουσιαστεί την προβλεπόμενη ημέρα και ώρα προκειμένου να επιβιβαστεί, ο εφοπλιστής απαλλάσσεται αυτόματα από την υποχρέωσή του να ναυτολογήσει τον εν λόγω ναυτικό.

7.

Το σύνολο των εξόδων μετακίνησης του ναυτικού της Μαδαγασκάρης μεταξύ του λιμένα επιβίβασης ή αποβίβασης και της συνήθους κατοικίας του στη Μαδαγασκάρη βαρύνουν τον εφοπλιστή.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΩΝ:

Προσάρτημα 1 —

Έντυπο αίτησης για την έκδοση άδειας αλιείας

Προσάρτημα 2 —

Τεχνικό δελτίο

Προσάρτημα 3 —

Συντεταγμένες (γεωγραφικό πλάτος και μήκος) της αλιευτικής ζώνης της Μαδαγασκάρης

Προσάρτημα 4 —

Γεωγραφικές συντεταγμένες της ζώνης της Μαδαγασκάρης που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τις αλιευτικές δραστηριότητες μικρής κλίμακας και την παραδοσιακή αλιεία της Μαδαγασκάρης

Προσάρτημα 5 —

Υπόδειγμα τριμηνιαίας δήλωσης προσωρινών αλιευμάτων και αλιευτικής προσπάθειας

Προσάρτημα 6 —

Έντυπα για τις δηλώσεις εισόδου και εξόδου από την αλιευτική ζώνη

Προσάρτημα 7 —

Μορφή του μηνύματος στίγματος VMS

Προσάρτημα 8 —

Κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού συστήματος κοινοποίησης δεδομένων σχετικά με τις αλιευτικές δραστηριότητες (σύστημα ERS)

Προσάρτημα 9 —

Στοιχεία επικοινωνίας στη Μαδαγασκάρη

Προσάρτημα 1

Image

Image

Προσάρτημα 2

Image

Image

Προσάρτημα 3

Συντεταγμένες (γεωγραφικό πλάτος και μήκος) της αλιευτικής ζώνης της Μαδαγασκάρης

Σημείο

Γεωγραφικό πλάτος σε δεκαδικές μοίρες

Γεωγραφικό μήκος σε δεκαδικές μοίρες

 

Περιοχή που οριοθετείται από τις παρακάτω συντεταγμένες γεωγραφικού πλάτους, εκφρασμένες σε μοίρες βάσει του παγκόσμιου γεωδαιτικού συστήματος συντεταγμένων WGS84 (LatitudeString)

Περιοχή που οριοθετείται από τις παρακάτω συντεταγμένες γεωγραφικού μήκους, εκφρασμένες σε μοίρες βάσει του παγκόσμιου γεωδαιτικού συστήματος συντεταγμένων WGS84 (LongitudeString)

1

-10,3144

49,4408

 

10° 18′ 52″ S

049° 26′ 27″ E

2

-11,0935

50,1877

 

11° 05′ 37″ S

050° 11′ 16″ E

3

-11,5434

50,4776

 

11° 32′ 36″ S

050° 28′ 39″ E

4

-12,7985

53,2164

 

12° 47′ 55″ S

053° 12′ 59″ E

5

-14,0069

52,7392

 

14° 00′ 25″ S

052° 44′ 21″ E

6

-16,1024

52,4145

 

16° 06′ 09″ S

052° 24′ 52″ E

7

-17,3875

52,3847

 

17° 23′ 15″ S

052° 23′ 05″ E

8

-18,2880

52,5550

 

18° 17′ 17″ S

052° 33′ 18″ E

9

-18,7010

52,7866

 

18° 42′ 04″ S

052° 47′ 12″ E

10

-18,8000

52,8000

 

18° 48′ 00″ S

052° 47′ 60″ E

11

-20,4000

52,0000

 

20° 23′ 60″ S

052° 00′ 00″ E

12

-22,3889

51,7197

 

22° 23′ 20″ S

051° 43′ 11″ E

13

-23,2702

51,3943

 

23° 16′ 13″ S

051° 23′ 39″ E

14

-23,6405

51,3390

 

23° 38′ 26″ S

051° 20′ 20″ E

15

-25,1681

50,8964

 

25° 10′ 05″ S

050° 53′ 47″ E

16

-25,4100

50,7773

 

25° 24′ 36″ S

050° 46′ 38″ E

17

-26,2151

50,5157

 

26° 12′ 54″ S

050° 30′ 57″ E

18

-26,9004

50,1112

 

26° 54′ 01″ S

050° 06′ 40″ E

19

-26,9575

50,0255

 

26° 57′ 27″ S

050° 01′ 32″ E

20

-27,4048

49,6781

 

27° 24′ 17″ S

049° 40′ 41″ E

21

-27,7998

49,1927

 

27° 47′ 59″ S

049° 11′ 34″ E

22

-28,1139

48,6014

 

28° 06′ 50″ S

048° 36′ 05″ E

23

-28,7064

46,8002

 

28° 42′ 23″ S

046° 48′ 01″ E

24

-28,8587

46,1839

 

28° 51′ 31″ S

046° 11′ 02″ E

25

-28,9206

45,5510

 

28° 55′ 14″ S

045° 33′ 04″ E

26

-28,9301

44,9085

 

28° 55′ 48″ S

044° 54′ 31″ E

27

-28,8016

44,1090

 

28° 48′ 06″ S

044° 06′ 32″ E

28

-28,2948

42,7551

 

28° 17′ 41″ S

042° 45′ 18″ E

29

-28,0501

42,2459

 

28° 03′ 00″ S

042° 14′ 45″ E

30

-27,8000

41,9000

 

27° 48′ 00″ S

041° 53′ 60″ E

31

-27,5095

41,5404

 

27° 30′ 34″ S

041° 32′ 25″ E

32

-27,0622

41,1644

 

27° 03′ 44″ S

041° 09′ 52″ E

33

-26,4435

40,7183

 

26° 26′ 37″ S

040° 43′ 06″ E

34

-25,7440

40,3590

 

25° 44′ 38″ S

040° 21′ 32″ E

35

-24,8056

41,0598

 

24° 48′ 20″ S

041° 03′ 35″ E

36

-24,2116

41,4440

 

24° 12′ 42″ S

041° 26′ 38″ E

37

-23,6643

41,7153

 

23° 39′ 51″ S

041° 42′ 55″ E

38

-22,6317

41,8386

 

22° 37′ 54″ S

041° 50′ 19″ E

39

-21,7798

41,7652

 

21° 46′ 47″ S

041° 45′ 55″ E

40

-21,3149

41,6927

 

21° 18′ 54″ S

041° 41′ 34″ E

41

-20,9003

41,5831

 

20° 54′ 01″ S

041° 34′ 59″ E

42

-20,6769

41,6124

 

20° 40′ 37″ S

041° 36′ 45″ E

43

-19,6645

41,5654

 

19° 39′ 52″ S

041° 33′ 55″ E

44

-19,2790

41,2489

 

19° 16′ 44″ S

041° 14′ 56″ E

45

-18,6603

42,0531

 

18° 39′ 37″ S

042° 03′ 11″ E

46

-18,0464

42,7813

 

18° 02′ 47″ S

042° 46′ 53″ E

47

-17,7633

43,0335

 

17° 45′ 48″ S

043° 02′ 01″ E

48

-17,2255

43,3119

 

17° 13′ 32″ S

043° 18′ 43″ E

49

-16,7782

43,4356

 

16° 46′ 42″ S

043° 26′ 08″ E

50

-15,3933

42,5195

 

15° 23′ 36″ S

042° 31′ 10″ E

51

-14,4487

43,0263

 

14° 26′ 55″ S

043° 01′ 35″ E

52

-14,4130

43,6069

 

14° 24′ 47″ S

043° 36′ 25″ E

53

-14,5510

44,3684

 

14° 33′ 04″ S

044° 22′ 06″ E

54

-14,5367

45,0275

 

14° 32′ 12″ S

045° 01′ 39″ E

55

-14,3154

45,8555

 

14° 18′ 55″ S

045° 51′ 20″ E

56

-13,8824

46,3861

 

13° 52′ 57″ S

046° 23′ 10″ E

57

-12,8460

46,6944

 

12° 50′ 46″ S

046° 41′ 40″ E

58

-12,6981

47,2079

 

12° 41′ 53″ S

047° 12′ 28″ E

59

-12,4637

47,7409

 

12° 27′ 49″ S

047° 44′ 27″ E

60

-12,0116

47,9670

 

12° 00′ 42″ S

047° 58′ 01″ E

61

-11,0158

48,5552

 

11° 00′ 57″ S

048° 33′ 19″ E

62

-10,3144

49,4408

 

10° 18′ 52″ S

049° 26′ 27″ E

Σημείωση: Οι γεωγραφικές συντεταγμένες της γραμμής βάσης θα διαβιβαστούν από τη Μαδαγασκάρη το αργότερο κατά την έναρξη της προσωρινής εφαρμογής του παρόντος πρωτοκόλλου.

Προσάρτημα 4

Γεωγραφικές συντεταγμένες της ζώνης που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τις αλιευτικές δραστηριότητες μικρής κλίμακας και την παραδοσιακή αλιεία της Μαδαγασκάρης

Σημείο

Γεωγραφικό πλάτος

Γεωγραφικό μήκος

1

12° 18,44S

47° 35,63

2

11° 56,64S

47° 51,38E

3

11° 53S

48° 00E

4

12° 18S

48° 14E

5

12° 30S

48° 05E

6

12° 32S

47° 58E

7

12° 56S

47° 47E

8

13° 01S

47° 31E

9

12° 53S

47° 26E

Προσάρτημα 5

Image

Προσάρτημα 6

Image

Προσάρτημα 7

Μορφή του μηνύματος στίγματος VMS

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ VMS ΣΤΗ ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗ

ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ VMS — ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΙΓΜΑΤΟΣ

Δεδομένα

Κωδικός

Υποχρεωτικό/ Προαιρετικό

Περιεχόμενα

Έναρξη καταχώρισης

SR

Υ

Στοιχεία του συστήματος που προσδιορίζουν την έναρξη της καταχώρισης

Παραλήπτης

AD

Υ

Στοιχεία του μηνύματος — Παραλήπτης, τριψήφιος κωδικός της χώρας (ISO-3166)

Αποστολέας

FR

Υ

Στοιχεία του μηνύματος — Αποστολέας, τριψήφιος κωδικός της χώρας (ISO-3166)

Κράτος σημαίας:

FS

Υ

Στοιχεία του μηνύματος — Σημαία κράτους, τριψήφιος κωδικός (ISO-3166)

Τύπος μηνύματος

TM

Υ

Στοιχεία του μηνύματος — Τύπος μηνύματος (ENT, POS, EXI)

Διακριτικό κλήσεως ασυρμάτου (IRCS)

RC

Υ

Στοιχεία του σκάφους — Διεθνές σήμα κλήσεως ασυρμάτου του σκάφους (IRCS)

Εσωτερικός αριθμός αναφοράς του συμβαλλόμενου μέρους

IR

Π

Στοιχεία του σκάφους — Μοναδικός αριθμός του συμβαλλόμενου μέρους, τριψήφιος κωδικός (ISO-3166) ακολουθούμενος από τον αριθμό

Εξωτερικός αριθμός νηολογίου

XR

Υ

Στοιχεία του σκάφους — Αριθμός που εμφαίνεται στην πλευρά του σκάφους (ISO 8859.1)

Γεωγραφικό πλάτος

LT

Υ

Στοιχεία στίγματος του σκάφους — στίγμα σε μοίρες και δεκαδικές μοίρες +/– DD.ddd (WGS84)

Γεωγραφικό μήκος

LG

Υ

Στοιχεία στίγματος του σκάφους — στίγμα σε μοίρες και δεκαδικές μοίρες +/– DD.ddd (WGS84)

Κατεύθυνση

CO

Υ

Πορεία του σκάφους σε κλίμακα 360°

Ταχύτητα

SP

Υ

Ταχύτητα του σκάφους σε δεκάδες κόμβων

Ημερομηνία

DA

Υ

Στοιχεία στίγματος του σκάφους — ημερομηνία καταγραφής του στίγματος UTC (ΕΕΕΕΜΜΗΗ)

Ώρα

TI

Υ

Στοιχεία στίγματος του σκάφους — ώρα καταγραφής του στίγματος UTC (ΩΩΛΛ)

Τέλος καταχώρισης

ER

Υ

Στοιχεία του συστήματος που προσδιορίζουν το τέλος της καταχώρισης

Η δομή μιας διαβίβασης δεδομένων έχει ως εξής:

 

Οι χαρακτήρες που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι σύμφωνοι με το πρότυπο ISO 8859.1

 

Μια διπλή πλάγια κάθετος (//) και οι χαρακτήρες «SR» υποδηλώνουν την αρχή του μηνύματος.

 

Κάθε στοιχείο δεδομένου ταυτοποιείται βάσει του κωδικού του και διαχωρίζεται από τα λοιπά στοιχεία δεδομένων με μια διπλή πλάγια κάθετο (//).

 

Μονή πλάγια κάθετος (/) χωρίζει τον κωδικό από τα δεδομένα.

 

Ο κωδικός «ER» ακολουθούμενος από διπλή πλάγια κάθετο (//) δηλώνει το τέλος του μηνύματος.

 

Τα προαιρετικά δεδομένα στοιχείων πρέπει να παρεμβάλλονται μεταξύ της έναρξης και του τέλους του μηνύματος.

Προσάρτημα 8

Κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού συστήματος κοινοποίησης δεδομένων σχετικά με τις αλιευτικές δραστηριότητες (ERS)

1.   Γενικές διατάξεις

i.

Κάθε αλιευτικό σκάφος της Ένωσης πρέπει να είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρονικό σύστημα, εφεξής «σύστημα ERS», με δυνατότητα καταγραφής και διαβίβασης δεδομένων σχετικά με την αλιευτική δραστηριότητα του σκάφους, εφεξής«δεδομένα ERS», όταν το εν λόγω σκάφος αλιεύει στην αλιευτική ζώνη της Μαδαγασκάρης.

ii.

Σκάφος της ΕΕ το οποίο δεν είναι εξοπλισμένο με σύστημα ERS ή του οποίου το σύστημα ERS δεν λειτουργεί, δεν επιτρέπεται να εισέλθει στην αλιευτική ζώνη της Μαδαγασκάρης προκειμένου να ασκήσει αλιευτικές δραστηριότητες.

iii.

Τα δεδομένα ERS διαβιβάζονται σύμφωνα με τις διαδικασίες του κράτους σημαίας του σκάφους, ήτοι αποστέλλονται αρχικά στο ΚΠΑ του κράτους σημαίας, το οποίο διασφαλίζει την αυτόματη διάθεσή τους στο ΚΠΑ της Μαδαγασκάρης.

iv.

Το κράτος σημαίας και η Μαδαγασκάρη διασφαλίζουν ότι τα οικεία ΚΠΑ είναι εφοδιασμένα με τον εξοπλισμό πληροφορικής και τα αναγκαία λογισμικά για την αυτόματη διαβίβαση των δεδομένων ERS σε μορφότυπο XML, και διαθέτουν διαδικασία διασφάλισης με δυνατότητα καταγραφής και αποθήκευσης των δεδομένων ERS σε μορφή αναγνώσιμη μέσω υπολογιστή για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 3 ετών.

v.

Η διαβίβαση των δεδομένων ERS πραγματοποιείται με χρήση των ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας που διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξ ονόματος της ΕΕ, των επονομαζόμενων DEH (Data Exchange Highway).

vi.

Το κράτος σημαίας και η Μαδαγασκάρη ορίζουν από έναν ανταποκριτή ERS, ο οποίος ενεργεί ως σημείο επαφής.

α.

Οι ανταποκριτές ERS διορίζονται για ελάχιστη περίοδο έξι μηνών.

β.

Τα ΚΠΑ του κράτους σημαίας και της Μαδαγασκάρης κοινοποιούν αμοιβαία, πριν από την έναρξη παραγωγής του ERS από τον προμηθευτή, τα στοιχεία (όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και τηλετύπου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) του αντίστοιχου ανταποκριτή ERS.

γ.

Οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων του ανταποκριτή ERS πρέπει να κοινοποιείται αμελλητί.

2.   Λήψη και κοινοποίηση δεδομένων ERS

i.

Το αλιευτικό σκάφος της ΕΕ:

α.

διαβιβάζει καθημερινά τα δεδομένα ERS για κάθε ημέρα παρουσίας στην αλιευτική ζώνη της Μαδαγασκάρης·

β.

καταγράφει για κάθε αλιευτική δραστηριότητα τις ποσότητες κάθε είδους που αλιεύεται και διατηρείται επί του σκάφους ως στοχευόμενο είδος ή ως παρεμπίπτον ή απορριπτόμενο αλίευμα·

γ.

για κάθε είδος που προσδιορίζεται στην εκδοθείσα από τη Μαδαγασκάρη άδεια αλιείας δηλώνει επίσης τα μηδενικά αλιεύματα·

δ.

ταυτοποιεί κάθε είδος βάσει του αντίστοιχου τριψήφιου κωδικού FAO·

ε.

εκφράζει την ποσότητα σε χιλιόγραμμα βάρους των ζωντανών ιχθύων και, ενδεχομένως, σε αριθμό ιχθύων·

στ.

καταχωρίζει στα δεδομένα ERS, για κάθε είδος, τις ποσότητες που μεταφορτώνονται ή/και εκφορτώνονται·

ζ.

καταγράφει στα δεδομένα ERS, σε κάθε είσοδο (μήνυμα COE) και έξοδο (μήνυμα COX) στην αλιευτική ζώνη της Μαδαγασκάρης, ειδικό μήνυμα το οποίο περιλαμβάνει, για κάθε είδος που προσδιορίζεται στην άδεια αλιείας που έχει χορηγήσει η Μαδαγασκάρη, τις ποσότητες των αλιευμάτων επί του σκάφους κατά τον χρόνο κάθε διέλευσης·

η.

διαβιβάζει καθημερινά τα δεδομένα ERS στο ΚΠΑ του κράτους σημαίας, στον μορφότυπο που προβλέπεται στην παράγραφο 2 ανωτέρω, το αργότερο στις 23:59 UTC.

ii.

Ο πλοίαρχος είναι υπεύθυνος για την ακρίβεια των δεδομένων ERS που καταγράφονται και διαβιβάζονται.

iii.

Το ΚΠΑ του κράτους σημαίας αποστέλλει αυτομάτως και αμέσως τα δεδομένα ERS στο ΚΠΑ της Μαδαγασκάρης.

iv.

Το ΚΠΑ της Μαδαγασκάρης επιβεβαιώνει τη λήψη των δεδομένων ERS μέσω απαντητικού μηνύματος και χειρίζεται όλα τα δεδομένα ERS με εμπιστευτικότητα.

3.   Βλάβη του συστήματος ERS επί του σκάφους, ή/και κατά τη μετάδοση δεδομένων ERS μεταξύ του σκάφους και του ΚΠΑ του κράτους σημαίας

i.

Το κράτος σημαίας ενημερώνει αμελλητί τον πλοίαρχο ή/και τον πλοιοκτήτη του σκάφους που φέρει τη σημαία του, ή τον εκπρόσωπό του, για κάθε τεχνική βλάβη του συστήματος ERS που είναι εγκατεστημένο επί του σκάφους ή για οποιοδήποτε πρόβλημα λειτουργίας στη διαβίβαση των δεδομένων ERS μεταξύ του σκάφους και του ΚΠΑ του κράτους σημαίας.

ii.

Το κράτος σημαίας ενημερώνει τη Μαδαγασκάρη σχετικά με την εντοπισθείσα βλάβη και τα διορθωτικά μέτρα που ελήφθησαν.

iii.

Σε περίπτωση βλάβης του συστήματος ERS επί του σκάφους, ο πλοίαρχος ή/και ο πλοιοκτήτης μεριμνά για την επισκευή ή την αντικατάσταση του συστήματος ERS εντός 10 ημερών. Εάν το σκάφος καταπλεύσει σε λιμένα εντός της συγκεκριμένης προθεσμίας των 10 ημερών, δεν επιτρέπεται να συνεχίσει τις αλιευτικές του δραστηριότητες στην αλιευτική ζώνη της Μαδαγασκάρης παρά μόνο όταν το σύστημα ERS θα είναι σε άριστη κατάσταση λειτουργίας, εκτός εάν λάβει σχετική άδεια από τη Μαδαγασκάρη.

α.

Ένα αλιευτικό σκάφος δεν μπορεί να αποπλεύσει από λιμένα εφόσον έχει σημειωθεί τεχνική βλάβη του συστήματος ERS προτού το σύστημα ERS καταστεί εκ νέου λειτουργικό, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κράτους σημαίας και της Μαδαγασκάρης, ή

β.

εάν λάβει την άδεια του κράτους σημαίας. Στη δεύτερη περίπτωση, το κράτος σημαίας ενημερώνει τη Μαδαγασκάρη σχετικά με την απόφασή του πριν από την αναχώρηση του σκάφους.

iv.

Κάθε σκάφος της ΕΕ που αλιεύει στην αλιευτική ζώνη της Μαδαγασκάρης με σύστημα ERS στο οποίο έχει σημειωθεί βλάβη, οφείλει να διαβιβάζει καθημερινά και το αργότερο ως τις 23:59 UTC όλα τα δεδομένα ERS στο ΚΠΑ του κράτους σημαίας του με κάθε άλλο διαθέσιμο ηλεκτρονικό μέσο επικοινωνίας στο οποίο έχει πρόσβαση το ΚΠΑ της Μαδαγασκάρης.

v.

Τα δεδομένα ERS που δεν κατέστη δυνατό να τεθούν στη διάθεση της Μαδαγασκάρης μέσω του συστήματος ERS λόγω βλάβης του συστήματος διαβιβάζονται από το ΚΠΑ του κράτους σημαίας στο ΚΠΑ της Μαδαγασκάρης σε άλλη ηλεκτρονική μορφή που συμφωνείται από κοινού. Η εν λόγω εναλλακτική διαβίβαση θεωρείται ότι αποτελεί προτεραιότητα και εξυπακούεται ότι οι προθεσμίες διαβίβασης που ισχύουν συνήθως μπορούν να μην τηρηθούν.

vi.

Εάν το ΚΠΑ της Μαδαγασκάρης δεν λάβει τα δεδομένα ERS ενός σκάφους επί 3 συνεχόμενες ημέρες, η Μαδαγασκάρη μπορεί να δώσει εντολή στο σκάφος να επιστρέψει αμέσως σε λιμένα τον οποίο θα ορίσει η Μαδαγασκάρη για έρευνα.

4.   Βλάβη στα ΚΠΑ — Αδυναμία λήψης των δεδομένων ERS από το ΚΠΑ της Μαδαγασκάρης

i.

Σε περίπτωση που ένα ΚΠΑ δεν λαμβάνει δεδομένα ERS, o οικείος ανταποκριτής ERS ενημερώνει αμελλητί τον ανταποκριτή ERS του άλλου ΚΠΑ και, εφόσον είναι απαραίτητο, συνεργάζεται μαζί του για την επίλυση του προβλήματος.

ii.

Το ΚΠΑ του κράτους σημαίας και το ΚΠΑ της Μαδαγασκάρης συμφωνούν από κοινού, πριν από την έναρξη λειτουργίας του ERS, σχετικά με τα εναλλακτικά ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας που θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη διαβίβαση των δεδομένων ERS σε περίπτωση βλάβης των ΚΠΑ, και ενημερώνονται αμοιβαία αμελλητί για οποιαδήποτε τροποποίηση.

iii.

Εάν το ΚΠΑ της Μαδαγασκάρης ενημερώσει ότι τα δεδομένα ERS δεν έχουν ληφθεί, το ΚΠΑ του κράτους σημαίας εντοπίζει τα αίτια του προβλήματος και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την επίλυση του προβλήματος. Το ΚΠΑ του κράτους σημαίας ενημερώνει το ΚΠΑ της Μαδαγασκάρης και την ΕΕ σχετικά με τα αποτελέσματα και τα ληφθέντα μέτρα εντός 24 ωρών από τη διαπίστωση της βλάβης.

iv.

Εάν για την επίλυση του προβλήματος απαιτείται διάστημα μεγαλύτερο των 24 ωρών, το ΚΠΑ του κράτους σημαίας διαβιβάζει αμελλητί τα απαιτούμενα δεδομένα ERS στο ΚΠΑ της Μαδαγασκάρης με τη χρήση ενός από τα εναλλακτικά ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στην παράγραφο 3 σημείο v).

v.

Η Μαδαγασκάρη ενημερώνει τις οικείες αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου ώστε τα σκάφη της ΕΕ να μη θεωρηθεί ότι διαπράττουν παράβαση εξαιτίας της μη διαβίβασης των δεδομένων ERS από το ΚΠΑ της Μαδαγασκάρης λόγω βλάβης ενός εκ των ΚΠΑ.

5.   Συντήρηση ενός ΚΠΑ

i.

Οι προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης ενός ΚΠΑ (πρόγραμμα συντήρησης), οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν την ανταλλαγή δεδομένων ERS πρέπει να κοινοποιούνται στο άλλο ΚΠΑ τουλάχιστον 72 ώρες πριν από την εκτέλεσή τους, ει δυνατόν με αναφορά της ημερομηνίας και της διάρκειας συντήρησης. Για τις μη προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης, οι εν λόγω πληροφορίες αποστέλλονται το συντομότερο δυνατόν στο άλλο ΚΠΑ.

ii.

Κατά τη διάρκεια της συντήρησης, η διαβίβαση των δεδομένων ERS μπορεί να αναβληθεί έως ότου το σύστημα τεθεί εκ νέου σε λειτουργία. Τα σχετικά δεδομένα ERS διαβιβάζονται αμέσως μετά το πέρας των εργασιών συντήρησης.

iii.

Εάν οι εργασίες συντήρησης διαρκέσουν περισσότερες από 24 ώρες, τα δεδομένα ERS διαβιβάζονται στο άλλο ΚΠΑ με τη χρήση ενός από τα εναλλακτικά ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στην παράγραφο 3 σημείο v).

iv.

Η Μαδαγασκάρη ενημερώνει τις οικείες αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου ώστε τα σκάφη της ΕΕ να μη θεωρηθεί ότι διαπράττουν παράβαση εξαιτίας της μη διαβίβασης των δεδομένων ERS λόγω εργασιών συντήρησης σε ένα ΚΠΑ.

6.   Δρομολόγηση των δεδομένων ERS στη Μαδαγασκάρη

i.

Για τη διαβίβαση των δεδομένων ERS από το κράτος σημαίας στη Μαδαγασκάρη θα χρησιμοποιούνται τα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας που διαχειρίζονται οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εξ ονόματος της ΕΕ, τα οποία προσδιορίζονται ως «DEH» (Data Exchange Highway) που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος προσαρτήματος.

ii.

Για τους σκοπούς της διαχείρισης των αλιευτικών δραστηριοτήτων του στόλου της ΕΕ, τα δεδομένα αυτά θα αποθηκεύονται και θα είναι διαθέσιμα για εξέταση από το εξουσιοδοτημένο προσωπικό των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Προσάρτημα 9

Στοιχεία επικοινωνίας στη Μαδαγασκάρη

Σημείωση: Η Μαδαγασκάρη κοινοποιεί όλα τα στοιχεία που προβλέπονται κατωτέρω το αργότερο κατά τη θέση σε εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου

1.   Ministère des Ressources Halieutiques et de la Pêche (Υπουργείο Αλιευτικών Πόρων και Αλιείας)

Ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμούς τηλεφώνου και φαξ.

2.   Όσον αφορά τις αιτήσεις για τη χορήγηση άδειας αλιείας

Ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμούς τηλεφώνου και φαξ.

3.   Direction de la Statistique et de la Programmation (DSP) (Διεύθυνση Στατιστικής και Προγραμματισμού (ΔΣΠ))

Ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμούς τηλεφώνου και φαξ.

4.   Centre de Surveillance des Pêches (CSP) et Notification d'Entrée et Sortie (Κέντρο Παρακολούθησης της Αλιείας (ΚΠΑ) και Κοινοποίηση Εισόδου και Εξόδου)

Όνομα του ΚΠΑ: (κωδικός κλήσεως)

Ασύρματος:

 

VHF: F1 δίαυλος 16· F2 δίαυλος 71

 

HF: F1 5.283 MHZ· F2 7.3495 MHZ

Ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμούς τηλεφώνου και φαξ.

5.   Unité de Statistique Thonière d'Antsiranana (Στατιστική Μονάδα Αλιείας Τόνου στο Antsiranana)

Ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμούς τηλεφώνου και φαξ.


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

19.12.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 365/44


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1350/2014 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 15ης Δεκεμβρίου 2014

σχετικά με την κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων βάσει του πρωτοκόλλου για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Δημοκρατίας της Μαδαγασκάρης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 43 παράγραφος 3,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 15 Νοεμβρίου 2007 το Συμβούλιο εξέδωσε τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 31/2008 σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Μαδαγασκάρης (1) (εφεξής «συμφωνία»). Το ισχύον πρωτόκολλο λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2014.

(2)

Στις 19 Ιουνίου 2014 μονογραφήθηκε νέο πρωτόκολλο (2) της συμφωνίας (εφεξής «πρωτόκολλο»). Με το πρωτόκολλο χορηγούνται στα σκάφη της Ένωσης αλιευτικές δυνατότητες στην αλιευτική ζώνη όπου η Δημοκρατία της Μαδαγασκάρης ασκεί τη δικαιοδοσία της.

(3)

Το Συμβούλιο εξέδωσε στις 15 Δεκεμβρίου 2014 την απόφαση 2014/929/ΕΕ (3) σχετικά με την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή του πρωτοκόλλου.

(4)

Είναι σκόπιμο να καθοριστεί η μέθοδος κατανομής των αλιευτικών δυνατοτήτων μεταξύ των κρατών μελών για την περίοδο εφαρμογής του πρωτοκόλλου.

(5)

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1006/2008 του Συμβουλίου (4), εάν διαπιστωθεί ότι οι αλιευτικές δυνατότητες που έχουν χορηγηθεί στην Ένωση δυνάμει του πρωτοκόλλου δεν χρησιμοποιούνται πλήρως, η Επιτροπή ενημερώνει σχετικά τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη. Η απουσία απάντησης εντός της προθεσμίας που ορίζει το Συμβούλιο θεωρείται επιβεβαίωση του γεγονότος ότι τα σκάφη του οικείου κράτους μέλους δεν θα χρησιμοποιήσουν πλήρως τις αλιευτικές τους δυνατότητες κατά τη διάρκεια της επίμαχης περιόδου. Η εν λόγω προθεσμία θα πρέπει να καθοριστεί από το Συμβούλιο.

(6)

Για να διασφαλιστεί η συνέχιση των αλιευτικών δραστηριοτήτων των ενωσιακών σκαφών, το άρθρο 15 του πρωτοκόλλου προβλέπει τη δυνατότητα προσωρινής εφαρμογής του από έκαστο από τα μέρη από την ημερομηνία της υπογραφής του και το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 2015.

(7)

Είναι σκόπιμο ο παρών κανονισμός να εφαρμοστεί από την ημερομηνία της υπογραφής του και το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 2015,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1.   Οι αλιευτικές δυνατότητες που καθορίζονται στο πρωτόκολλο κατανέμονται μεταξύ των κρατών μελών ως εξής:

α)

θυνναλιευτικά γρι-γρι:

Ισπανία:

20 σκάφη

Γαλλία:

19 σκάφη

Ιταλία:

1 σκάφος

β)

παραγαδιάρικα επιφανείας με χωρητικότητα μεγαλύτερη των 100 GT

Ισπανία:

18 σκάφη

Γαλλία:

9 σκάφη

Πορτογαλία:

5 σκάφη

γ)

παραγαδιάρικα επιφανείας με χωρητικότητα μικρότερη ή ίση με 100 GT

Γαλλία:

22 σκάφη.

2.   Το όριο αλιευμάτων καρχαριών σε συνδυασμό με τα θυννοειδή και με παρόμοια είδη, που καθορίζεται στο παράρτημα του πρωτοκόλλου για τα παραγαδιάρικα επιφανείας της Ένωσης κατανέμεται ως εξής μεταξύ των κρατών μελών:

Ισπανία:

207 τόνοι

Γαλλία:

34 τόνοι

Πορτογαλία:

9 τόνοι

3.   Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1006/2008 εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της συμφωνίας.

4.   Εάν οι αιτήσεις έκδοσης αδειών αλιείας των κρατών μελών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν εξαντλήσουν τις αλιευτικές δυνατότητες που καθορίζονται στο πρωτόκολλο, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις αιτήσεις αδειών αλιείας οιουδήποτε άλλου κράτους μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1006/2008.

5.   Η προθεσμία εντός της οποίας τα κράτη μέλη υποχρεούνται να επιβεβαιώσουν ότι δεν θα χρησιμοποιήσουν πλήρως τις αλιευτικές δυνατότητες που παραχωρήθηκαν δυνάμει του πρωτοκόλλου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1006/2008, ορίζεται σε δέκα εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία η Επιτροπή τους γνωστοποιεί ότι οι αλιευτικές δυνατότητες δεν έχουν εξαντληθεί.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την ημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου, και το νωρίτερο από την 1η Ιανουαρίου 2015.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 15 Δεκεμβρίου 2014.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. MARTINA


(1)  ΕΕ L 15 της 18.1.2008, σ. 1.

(2)  Πρωτόκολλο για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής συνεισφοράς που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Δημοκρατίας της Μαδαγασκάρης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (βλέπε σελίδα 8 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).

(3)  Βλέπε σελίδα 6 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

(4)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1006/2008 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2008, σχετικά με τις άδειες αλιείας κοινοτικών αλιευτικών σκαφών εκτός των υδάτων της Κοινότητας και για την πρόσβαση σκαφών τρίτων χωρών στα ύδατα της Κοινότητας, που τροποποιεί τους κανονισμούς (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 και (ΕΚ) αριθ. 1627/94 και καταργεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3317/94 (ΕΕ L 286 της 29.10.2008, σ. 33).


19.12.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 365/46


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1351/2014 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 18ης Δεκεμβρίου 2014

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 692/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα ως απάντηση στην παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας και της Σεβαστούπολης

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,, και ιδίως το άρθρο 215,

Έχοντας υπόψη την απόφαση 2014/386/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 23ης Ιουνίου 2014, περί περιοριστικών μέτρων προς ανταπόκριση στην παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας και της Σεβαστούπολης (1),

Έχοντας υπόψη την κοινή πρόταση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 692/2014 του Συμβουλίου (2) τίθενται σε ισχύ ορισμένα μέτρα που προβλέπονται στην απόφαση 2014/386/ΚΕΠΠΑ, ιδίως περιορισμοί σε εμπορεύματα καταγωγής Κριμαίας ή Σεβαστούπολης και στην παροχή χρηματοδότησης ή χρηματοδοτικής βοήθειας που συνδέεται με την εισαγωγή των εμπορευμάτων αυτών, καθώς και περιορισμοί στο εμπόριο και τις επενδύσεις σχετικά με έργα υποδομής στον τομέα των μεταφορών, των τηλεπικοινωνιών και της ενέργειας και σχετικά με την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων πετρελαίου, φυσικού αερίου και ορυκτών.

(2)

Σύμφωνα με την απόφαση 68/262 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, της 27ης Μαρτίου 2014, η Κριμαία και η Σεβαστούπολη εξακολουθούν να θεωρούνται τμήμα της Ουκρανίας. Το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της 17ης και 18ης Νοεμβρίου 2014 επανέλαβε ότι η ΕΕ καταδικάζει και δεν θα αναγνωρίσει την παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας και της Σεβαστούπολης.

(3)

Στις 18 Δεκεμβρίου 2014, το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση 2014/933/ΚΕΠΠΑ (3) η οποία τροποποιεί την απόφαση 2014/386/ΚΕΠΠΑ, ώστε να απαγορευθούν όλες οι ξένες επενδύσεις στην Κριμαία ή τη Σεβαστούπολη. Η απόφαση εκείνη προβλέπει επίσης την απαγόρευση υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με την απαγόρευση των επενδύσεων, καθώς και υπηρεσιών σχετικών με τις τουριστικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένου του θαλάσσιου τουρισμού, και με τους τομείς των μεταφορών, των τηλεπικοινωνιών, της ενέργειας και της εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου, φυσικού αερίου και ορυκτών στην Κριμαία ή στη Σεβαστούπολη. Η προηγούμενη απαγόρευση επί των εξαγωγών εμπορευμάτων και τεχνολογίας στους τομείς των μεταφορών, των τηλεπικοινωνιών, της ενέργειας και της εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου, φυσικού αερίου και ορυκτών διευρύνεται.

(4)

Για να μειωθούν στο ελάχιστο οι επιπτώσεις των εν λόγω περιοριστικών μέτρων στους οικονομικούς φορείς και στον άμαχο πληθυσμό της Κριμαίας ή της Σεβαστούπολης, θα πρέπει να προβλεφθούν εξαιρέσεις και μεταβατικές περίοδοι.

(5)

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ο τόπος χρήσης αγαθών και τεχνολογίας θα πρέπει να καθορίζεται με εκτίμηση αντικειμενικών στοιχείων όπως μεταξύ άλλων ο προορισμός του φορτίου, οι ταχυδρομικοί κώδικες παράδοσης, ενδείξεις για τον τόπο κατανάλωσης και οι εκ μέρους του εισαγωγέως αναγραφές στα σχετικά έγγραφα. Η έννοια του τόπου χρήσης θα πρέπει να ισχύει για αγαθά ή τεχνολογία που χρησιμοποιείται συνεχώς στην Κριμαία ή τη Σεβαστούπολη.

(6)

Οι απαγορεύσεις και περιορισμοί του παρόντος κανονισμού δεν ερμηνεύονται ως απαγόρευση της διαμετακόμισης διά μέσου του εδάφους της Κριμαίας ή της Σεβαστούπολης από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή οντότητες της Ένωσης.

(7)

Οι απαγορεύσεις και περιορισμοί του παρόντος κανονισμού δεν εφαρμόζονται στη διεξαγωγή νομίμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με οντότητες εκτός Κριμαίας ή Σεβαστούπολης οι οποίες λειτουργούν στην Κριμαία ή την Σεβαστούπολη όταν δεν υπάρχουν εύλογοι λόγοι να διαπιστωθεί ότι πρόκειται για αγαθά ή υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες στην Κριμαία ή την Σεβαστούπολη ή όταν οι σχετικές επενδύσεις δεν προορίζονται για επιχειρήσεις ή θυγατρική ή συνδεόμενη επιχείρηση υπό τον έλεγχό τους, στην Κριμαία ή την Σεβαστούπολη.

(8)

Η απαγόρευση παροχής υπηρεσιών σχετιζομένων αμέσως με τουριστικές δραστηριότητες, περιλαμβανομένης της κρουαζιέρας, δεν δύναται να ερμηνευθεί ως καλύπτουσα υπηρεσίες παρεχόμενες για σκοπούς ασφαλείας της ναυσιπλοΐας και αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών, όπως συντήρηση, επισκευή, συστήματα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και επικοινωνίας, ή ασφάλιση.

(9)

Τα μέτρα αυτά εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Συνθήκης και, επομένως, για να εξασφαλισθεί κυρίως η ομοιόμορφη εφαρμογή τους σε όλα τα κράτη μέλη, η έκδοση της απόφασης 2014/933/ΚΕΠΠΑ καθιστά αναγκαία μια ρυθμιστική δράση στο επίπεδο της Ένωσης. Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 692/2014 θα πρέπει, συνεπώς, να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 692/2014 τροποποιείται ως εξής:

1)

Στο άρθρο 1, προστίθενται τα παρακάτω σημεία:

«η)

ως “οντότητα στην Κριμαία ή την Σεβαστούπολη” νοείται κάθε οντότητα με έδρα, κεντρική διοίκηση ή κύριο τόπο δραστηριότητος στην Κριμαία ή την Σεβαστούπολη, στις υπ` αυτής ελεγχόμενες θυγατρικές ή συνδεόμενες επιχειρήσεις στην Κριμαία ή την Σεβαστούπολη και στα υποκαταστήματα και άλλες οντότητες που λειτουργούν στην Κριμαία ή την Σεβαστούπολη.

θ)

ως “επενδυτικές υπηρεσίες” νοούνται οι ακόλουθες υπηρεσίες και δραστηριότητες:

i)

η λήψη και διαβίβαση εντολών σχετικών με ένα ή περισσότερα χρηματοοικονομικά μέσα,

ii)

η εκτέλεση εντολών για λογαριασμό πελατών,

iii)

η διαπραγμάτευση για ίδιο λογαριασμό,

iv)

η διαχείριση χαρτοφυλακίων,

v)

οι επενδυτικές συμβουλές,

vi)

η αναδοχή χρηματοοικονομικών μέσων και/ή η τοποθέτηση χρηματοοικονομικών μέσων με δέσμευση ανάληψης,

vii)

η τοποθέτηση χρηματοοικονομικών μέσων χωρίς δέσμευση ανάληψης,

viii)

οποιαδήποτε υπηρεσία που συνδέεται με την αποδοχή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή προς διαπραγμάτευση σε πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης,

ι)

“πλοιοκτήτης της Ένωσης” έχει την ίδια έννοια με την έκφραση “πλοιοκτήτης της Κοινότητας” όπως ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος 2α) και β) του κανονισμού 3577/92 του Συμβουλίου. (4)

(4)  Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3577/92 του Συμβουλίου της 7ης Δεκεμβρίου 1992 για την εφαρμογή της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών στις θαλάσσιες μεταφορές στο εσωτερικό των κρατών μελών (θαλάσσιες ενδομεταφορές- καμποτάζ) (ΕΕ L 364 της 12.12.1992, σ. 7).»"

.

2)

Τα άρθρα 2α, 2β, 2γ και 2δ αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 2α

1.   Απαγορεύεται:

α)

η απόκτηση οιασδήποτε νέας ή η επέκταση οιασδήποτε υπάρχουσας συμμετοχής στην ιδιοκτησία ακίνητης περιουσίας στην Κριμαία ή στη Σεβαστούπολη,

β)

η απόκτηση νέας ή η επέκταση οιασδήποτε υπάρχουσας συμμετοχής στην ιδιοκτησία ή τον έλεγχο οντότητας στην Κριμαία ή στη Σεβαστούπολη περιλαμβανομένης και της πλήρους απόκτησης τέτοιας οντότητας ή της απόκτησης μετοχών και αξιογράφων συμμετοχικής φύσεως της οντότητας αυτής.

γ)

η σύναψη οιασδήποτε συμφωνίας ή η συμμετοχή σε οιαδήποτε συμφωνία για τη χορήγηση χρηματικού δανείου ή πίστωσης, ή η καθ' οιονδήποτε τρόπο παροχή χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων των μετοχικών κεφαλαίων, σε οντότητα ή θυγατρική στην Κριμαία ή την Σεβαστούπολη ή με αποδεδειγμένο σκοπό τη χρηματοδότητα μιας τέτοιας οντότητας.

δ)

η δημιουργία κοινοπραξιών στην Κριμαία και τη Σεβαστούπολη ή με οντότητα στην Κριμαία ή τη Σεβαστούπολη,

ε)

η παροχή επενδυτικών υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με τις δραστηριότητες που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ).

2.   Οι απαγορεύσεις και οι περιορισμοί του παρόντος άρθρου δεν ισχύουν για τη διεξαγωγή νόμιμων συναλλαγών με φορείς εκτός της Κριμαίας ή της Σεβαστούπολης, όταν οι συναφείς επενδύσεις δεν προορίζονται για οντότητα στην Κριμαία ή τη Σεβαστούπολη.

3.   Οι απαγορεύσεις της παραγράφου 1 δεν θίγουν την εκτέλεση τυχόν υποχρέωσης που απορρέει από σύμβαση συναφθείσα πριν από τις 20 Δεκεμβρίου 2014 ή από συμπληρωματικές συμβάσεις αναγκαίες για την εκτέλεση τέτοιας σύμβασης, υπό την προϋπόθεση ότι η αρμόδια αρχή έχει ενημερωθεί τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Άρθρο 2β

1.   Απαγορεύονται η πώληση, προμήθεια, μεταβίβαση ή εξαγωγή εμπορευμάτων και τεχνολογίας του παραρτήματος II

α)

σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό στην Κριμαία ή τη Σεβαστούπολη ή

β)

για χρήση στην Κριμαία ή τη Σεβαστούπολη,

Το παράρτημα II περιλαμβάνει ορισμένα εμπορεύματα και τεχνολογία κατάλληλα προς χρήση στους εξής βασικούς τομείς:

i)

μεταφορές·

ii)

τηλεπικοινωνίες·

iii)

ενέργεια·

iv)

η αναζήτηση, η έρευνα και η παραγωγή πετρελαίου, φυσικού αερίου και ορυκτών πόρων.

2.   Απαγορεύεται

α)

η παροχή, άμεσα ή έμμεσα, τεχνικής βοήθειας ή υπηρεσιών διαμεσολάβησης που συνδέονται με τα εμπορεύματα και την τεχνολογία που απαριθμούνται στο παράρτημα II ή με την παροχή, κατασκευή, συντήρηση και χρήση των εν λόγω ειδών σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό στην Κριμαία ή τη Σεβαστούπολη ή προς χρήση στην Κριμαία ή τη Σεβαστούπολη·

β)

η παροχή, άμεσα ή έμμεσα, χρηματοδότησης ή χρηματοδοτικής βοήθειας που συνδέεται με τα αγαθά και την τεχνολογία που απαριθμούνται στο παράρτημα II σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό στην Κριμαία ή τη Σεβαστούπολη ή προς χρήση στην Κριμαία ή τη Σεβαστούπολη.

3.   Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 1 και 2, όταν σχετίζονται με το σημείο β) της παραγράφου 1, δεν ισχύουν όταν δεν δύναται ευλόγως να διαπιστωθεί ότι τα αγαθά και η τεχνολογία, ή οι υπηρεσίες της παραγράφου 2, πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στην Κριμαία ή την Σεβαστούπολη.

4.   Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 1 και 2 δεν θίγουν την εκτέλεση έως τις 21 Μαρτίου 2015 υποχρέωσης που απορρέει από σύμβαση η οποία έχει συναφθεί πριν από τις 20 Δεκεμβρίου 2014 ή από συμπληρωματικές συμβάσεις που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση των εν λόγω συμβάσεων, υπό την προϋπόθεση ότι η αρμόδια αρχή έχει ενημερωθεί τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Άρθρο 2γ

1.   Απαγορεύεται η παροχή τεχνικής βοήθειας ή υπηρεσιών διαμεσολάβησης ή υπηρεσιών κατασκευής ή μηχανικής που συνδέονται άμεσα με υποδομή στην Κριμαία ή τη Σεβαστούπολη στους τομείς της παραγράφου 1 του άρθρου 2β ως ορίζονται βάσει του παραρτήματος II, ανεξαρτήτως της καταγωγής των αγαθών και της τεχνολογίας.

2.   Η απαγόρευση της παραγράφου 1 δεν θίγει την εκτέλεση μέχρι τις 21 Μαρτίου 2015 μιας υποχρέωσης που απορρέει από σύμβαση που συνήφθη πρίν τις 20 Δεκεμβρίου 2014 ή από συμπληρωματικές συμβάσεις που είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της εν λόγω σύμβασης.

3.   Απαγορεύεται η εν γνώσει ή εκ προθέσεως συμμετοχή σε δραστηριότητες οι οποίες έχουν ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα την παράκαμψη των απαγορεύσεων που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2.

Άρθρο 2δ

1.   Απαγορεύεται η παροχή υπηρεσιών που συνδέονται με δραστηριότητες στον τομέα του τουρισμού στην Κριμαία ή τη Σεβαστούπολη.

2.   Απαγορεύεται συγκεκριμένα στα κρουαζιερόπλοια, να καταπλέουν ή να κάνουν ενδιάμεση στάση τους λιμένες της Χερσοννήσου της Κριμαίας που απαριθμούνται στον κατάλογο του Παραρτήματος III. Η απαγόρευση αυτή ισχύει για τα πλοία που φέρουν σημαία κράτους μέλους ή τελούν υπό την ιδιοκτησία και τον λειτουργικό έλεγχο πλοιοκτήτη της Ένωσης, ή για πλοίο επί του οποίου ένας λειτουργικός φορέας της Ένωσης ανέλαβε τη γενική ευθύνη λειτουργίας.

3.   Η απαγόρευση της παραγράφου 1 και 2 δεν ισχύει όταν ένα πλοίο καταπλέει ή κάνει ενδιάμεση στάση σε λιμάνι του Παραρτήματος III για λόγους ασφαλείας της ναυσιπλοΐας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Η αρμόδια αρχή ενημερώνεται για τον κατάπλου ή τη στάση του πλοίου εντός 5 εργασίμων ημερών.

4.   Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 1 και 2 δεν θίγουν την εκτέλεση τυχόν υποχρέωσης που απορρέει από σύμβαση ή συμπληρωματική σύμβαση συναφθείσα πριν από τις 20 Δεκεμβρίου 2014 ή συμπληρωματική σύμβαση που είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της εν λόγω σύμβασης, υπό την προϋπόθεση ότι η αρμόδια αρχή έχει ενημερωθεί τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Άρθρο 2ε

1.   Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να χορηγήσουν, υπό τις προϋποθέσεις που κρίνουν κατάλληλες, άδεια για δραστηριότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 2α και στο άρθρο 2β παράγραφος 2, και για αγαθά ή τεχνολογία του άρθρου 2β παράγραφος 1 υπό την προϋπόθεση ότι:

α)

είναι απαραίτητα για επίσημους σκοπούς προξενικών αποστολών ή διεθνών οργανισμών που χαίρουν ασυλίας σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και είναι εγκατεστημένοι στην Κριμαία ή τη Σεβαστούπολη

β)

συνδέεται με έργα που προορίζονται αποκλειστικά για στήριξη νοσοκομείων, άλλων δημόσιων νοσηλευτικών ιδρυμάτων ή δημόσιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εγκατεστημένων στην Κριμαία ή τη Σεβαστούπολη ή

γ)

είναι συσκευές ή εξοπλισμός ιατρικής χρήσεως.

2.   Οι αρμόδιες αρχές δύνανται επίσης να χορηγούν, υπό τις προϋποθέσεις που κρίνουν κατάλληλες, άδεια για συναλλαγή σε σχέση με τις δραστηριότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 2α εφόσον η συναλλαγή γίνεται για να διασφαλισθεί η ασφάλεια μιας υφισταμένης υποδομής.

3.   Οι αρμόδιες αρχές μπορούν επίσης να χορηγήσουν, υπό όρους και προϋποθέσεις που κρίνουν κατάλληλες, άδεια σε σχέση με τις δραστηριότητες του άρθρου 2α 1) και του άρθρου 2β παράγραφο 2 και τα εμπορεύματα και την τεχνολογία που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 2β και τις υπηρεσίες του άρθρου 2γ όταν η πώληση, προμήθεια, μεταφορά ή εξαγωγή των εμπορευμάτων αυτών ή η διεξαγωγή των δραστηριοτήτων αυτών είναι απαραίτητες για την επείγουσα πρόληψη ή τον μετριασμό συμβάντος που είναι πιθανό να έχει σοβαρό και σημαντικό αντίκτυπο στην ανθρώπινη υγεία ή στο περιβάλλον. Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, η πώληση, προμήθεια, μεταφορά ή εξαγωγή μπορούν να πραγματοποιηθούν χωρίς προηγούμενη άδεια, υπό την προϋπόθεση ότι ο εξαγωγέας ενημερώνει την αρμόδια αρχή εντός πέντε εργάσιμων ημερών μετά η διεξαγωγή της πώλησης, προμήθειας, μεταφοράς ή εξαγωγής, παρέχοντας τις αναγκαίες πληροφορίες για την αιτιολόγηση της πώλησης, μεταφοράς ή εξαγωγής χωρίς προηγούμενη άδεια.

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη αλληλοενημερώνονται για τα μέτρα που λαμβάνουν κατά την παρούσα παράγραφο και ανταλλάσσουν κάθε άλλη σχετική πληροφορία διαθέτουν.»

3)

Το άρθρο 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 4

Απαγορεύεται η, εν γνώσει και εκ προθέσεως, ακόμα και έμμεση, συμμετοχή σε δραστηριότητες οι οποίες έχουν ως σκοπό ή αποτέλεσμα την καταστρατήγηση των απαγορεύσεων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.»

.

4)

Τα παραρτήματα II και ΙΙΙ διαγράφονται.

5)

Το παράρτημα I και ΙΙ του παρόντος κανονισμού προστίθεται ως παράρτημα II και ΙΙΙ αντιστοίχως.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 18 Δεκεμβρίου 2014.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

S. GOZI


(1)  ΕΕ L 183 της 24.6.2014, σ. 70.

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 692/2014 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουνίου 2014, σχετικά με περιοριστικά μέτρα μετά την παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας και της Σεβαστούπολης (ΕΕ L 183 της 24.6.2014, σ. 9).

(3)  Απόφαση 2014/933/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2014, για την τροποποίηση της απόφασης 2014/386/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου προς ανταπόκριση στην παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας και της Σεβαστούπολης (βλέπε σελίδα 152 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Κατάλογος εμπορευμάτων και τεχνολογίας που αναφέρονται στο άρθρο 2β

Κεφάλαιο/κωδικός ΣΟ

Περιγραφή του προϊόντος

Κεφάλαιο 25

ΑΛΑΤΙ· ΘΕΙΟ· ΓΑΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΣ· ΓΥΨΟΣ, ΑΣΒΕΣΤΗΣ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΑ

Κεφάλαιο 26

ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ, ΣΚΟΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΦΡΕΣ

Κεφάλαιο 27

ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ, ΟΡΥΚΤΑ ΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ ΑΥΤΩΝ· ΑΣΦΑΛΤΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ· ΚΕΡΙΑ ΟΡΥΚΤΑ

Κεφάλαιο 28

ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ· ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ Η ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΤΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ ΓΑΙΩΝ, ΤΩΝ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Η ΤΩΝ ΙΣΟΤΟΠΩΝ

Κεφάλαιο 29

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

3824

Συνδετικά παρασκευασμένα για καλούπια ή πυρήνες χυτηρίου· χημικά προϊόντα και παρασκευάσματα των χημικών ή συναφών βιομηχανιών (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που αποτελούνται από μείγματα φυσικών προϊόντων), που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού

3826 00

Βιοντίζελ και μείγματα αυτού, τα οποία δεν περιέχουν ή περιέχουν λιγότερο από 70 % κατά βάρος λάδια πετρελαίου και ασφαλτούχων ορυκτών

Κεφάλαιο 72

Χυτοσίδηρος, σίδηρος και χάλυβας

Κεφάλαιο 73

Τεχνουργήματα από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα

Κεφάλαιο 74

Χαλκός και τεχνουργήματα από χαλκό

Κεφάλαιο 75

Νικέλιο και τεχνουργήματα από νικέλιο

Κεφάλαιο 76

Αργίλιο και τεχνουργήματα από αργίλιο

Κεφάλαιο 78

Μόλυβδος και τεχνουργήματα από μόλυβδο

Κεφάλαιο 79

Ψευδάργυρος και τεχνουργήματα από ψευδάργυρο

Κεφάλαιο 80

Κασσίτερος και τεχνουργήματα από κασσίτερο

Κεφάλαιο 81

Άλλα κοινά μέταλλα, κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις, αντικείμενα από τις ύλες αυτές

8207 13 00

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ, ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΑ, ΜΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΠΥΡΟΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΚΛΗΡΑ ΜΕΤΑΛΛΑ Η ΑΠΟ ΚΕΡΑΜΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

8207 19 10

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ Η ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΑ, ΜΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΔΙΑΜΑΝΤΙ Η ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΚΟΝΕΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΟΥ

8401

Πυρηνικοί αντιδραστήρες· καύσιμα στοιχεία που δεν έχουν ακτινοβοληθεί για πυρηνικούς αντιδραστήρες· μηχανές και συσκευές για το διαχωρισμό ισοτόπων

8402

Ατμολέβητες (συσκευές για την παραγωγή ατμού), άλλοι από τους λέβητες για την κεντρική θέρμανση που είναι κατασκευασμένοι για την παραγωγή συγχρόνως θερμού νερού και ατμού σε χαμηλή πίεση. Λέβητες με την ονομασία “υπερθερμαινόμενου νερού”

8403

Λέβητες για την κεντρική θέρμανση, άλλοι από εκείνους της κλάσης 8402

8404

Βοηθητικές συσκευές για λέβητες των κλάσεων 8402 ή 8403 (π.χ. συσκευές εξοικονόμησης θερμότητας, υπερθερμαντήρες, συσκευές καθαρισμού αιθάλης ή επανάκτησης αερίων). Συμπυκνωτές ατμομηχανών

8405

Συσκευές παραγωγής αεραερίου ή υδραερίου, έστω και με τις διατάξεις καθαρισμού τους. Συσκευές παραγωγής ασετυλίνης και παρόμοιες συσκευές παραγωγής αερίων, που λειτουργούν με νερό, έστω και με τις διατάξεις καθαρισμού τους

8406

Ατμοστρόβιλοι παντός τύπου

8407

Κινητήρες με παλινδρομικό ή περιστρεφόμενο έμβολο, στους οποίους η ανάφλεξη γίνεται με ηλεκτρικούς σπινθήρες (κινητήρες εκρήξεως)

8408

Εμβολοφόροι κινητήρες στους οποίους η ανάφλεξη γίνεται με συμπίεση (κινητήρας ντίζελ ή ημιντίζελ)

8409

Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κυρίως για κινητήρες των κλάσεων 8407 ή 8408

8410

Στρόβιλοι υδραυλικοί, τροχοί υδραυλικοί και οι ρυθμιστές αυτών

8411

Στρόβιλοι δι' αντιδράσεως, συσκευές προώθησης διά στροβίλου και άλλοι στρόβιλοι δι' αερίου

8412

Άλλοι κινητήρες και κινητήριες μηχανές

8413

Αντλίες για υγρά, έστω και με μετρική διάταξη. Ανυψωτές υγρών:

8414

Αεραντλίες ή αντλίες κενού, συμπιεστές αέρος ή άλλων αερίων και ανεμιστήρες. Απορροφητήρες που βγάζουν ή ανακυκλώνουν τον αέρα, με ενσωματωμένο ανεμιστήρα, έστω και με φίλτρο

8415

Μηχανές και συσκευές τεχνητού κλίματος που περιλαμβάνουν ανεμιστήρα με κινητήρα και διατάξεις για τη μεταβολή της θερμοκρασίας και της υγρασίας, στις οποίες περιλαμβάνονται και εκείνες στις οποίες ο υγρομετρικός βαθμός δεν μπορεί να ρυθμιστεί χωριστά

8416

Καυστήρες για την τροφοδότηση των εστιών, με υγρά καύσιμα, με στερεά καύσιμα σε σκόνη ή με αέρια. Εστίες αυτόματες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προθάλαμοί τους, οι μηχανικές σχάρες τους, οι μηχανικές διατάξεις τους για την απομάκρυνση της στάχτης και παρόμοιες διατάξεις

8417

Κλίβανοι βιομηχανικοί ή εργαστηρίων, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι αποτεφρωτήρες, μη ηλεκτρικοί

8418

Ψυγεία, καταψύκτες-διατηρητές και άλλο υλικό, μηχανές και συσκευές για την παραγωγή του ψύχους, με ηλεκτρικό ή άλλο εξοπλισμό. Αντλίες θερμότητας, άλλες από τις μηχανές και συσκευές τεχνητού κλίματος της κλάσης 8415

8420

Καλάνδρες και έλαστρα, άλλα από εκείνα για τα μέταλλα ή το γυαλί, και κύλινδροι για τα μηχανήματα αυτά

8421

Μηχανές και συσκευές φυγόκεντρες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι φυγόκεντρες σουρώστρες. Συσκευές για τη διήθηση ή το καθάρισμα των υγρών ή αερίων

8422

Πλυντήρια πιάτων. Μηχανές και συσκευές για τον καθαρισμό ή το στέγνωμα των φιαλών ή άλλων δοχείων. Μηχανές και συσκευές για το γέμισμα, κλείσιμο, πωματισμό ή επικόλληση ετικετών φιαλών, κουτιών, σάκων ή άλλων δοχείων, σωλήνων και ανάλογων περιεκτών. Μηχανές και συσκευές για το περιτύλιγμα ή τη συσκευασία εμπορευμάτων (συμπεριλαμβανομένων και των μηχανών και συσκευών για συσκευασία σε θερμοσυρρικνούμενο φιλμ). Μηχανές και συσκευές για την εισαγωγή διοξειδίου του άνθρακα στα ποτά

8423

Συσκευές και όργανα ζυγίσεως, στα οποία περιλαμβάνονται και οι πλάστιγγες και οι ζυγαριές για τον έλεγχο των προϊόντων που υφίστανται επεξεργασία στα εργαστήρια, με εξαίρεση όμως τις ζυγαριές με ευαισθησία σε βάρος 5 cg ή λιγότερο. Σταθμά για κάθε ζυγαριά

8424

Μηχανικές συσκευές (έστω και του χεριού) για την εκτόξευση, διασπορά ή ψεκασμό υγρών υλών ή υλών σε σκόνη. Πυροσβεστήρες, έστω και γεμάτοι. Πιστόλια εξακοντίσεως που λειτουργούν με πιεσμένο αέρα ή ατμό και παρόμοιες συσκευές. Μηχανές και συσκευές που εκσφενδονίζουν άμμο, ατμό και παρόμοιες συσκευές εκσφενδονίσεως

8425

Πολύσπαστα. Βαρούλκα και εργάτες. Γρύλοι

8426

Γερανοί και γερανοί πάνω σε συρματόσχοινο. Κυλιόμενες γερανογέφυρες, γερανογέφυρες-πυλώνες για την εκφόρτωση ή μετακίνηση, γερανογέφυρες, τροχοφόρα φορεία-αρπάγες για τη μετατόπιση υλικών και τροχοφόρα φορεία-γερανοί

8427

Τροχοφόρα φορεία στοιβασίας. Άλλα τροχοφόρα φορεία για τη μετακίνηση που είναι εφοδιασμένα με διάταξη ανυψώσεως

8428

Άλλες μηχανές και συσκευές για την ανύψωση, τη φόρτωση, εκφόρτωση ή τη μετακίνηση (π.χ. ανελκυστήρες, μηχανικές σκάλες, μεταφορείς, εναέριοι σιδηρόδρομοι)

8429

Μπουλντόζες, πλάγιες μπουλντόζες (angledozers), ισοπεδωτήρες, αναμοχλευτήρες (αποξέστες δρόμων), μηχανικά φτυάρια, εκσκαφείς, φορτωτές και φορτωτές-φτυαριστές, συμπιεστές και οδοστρωτήρες, αυτοπροωθούμενα

8430

Άλλες μηχανές και συσκευές για χωματισμό, ισοπέδωση, αναμόχλευση, εκσκαφή, συμπίεση, εξόρυξη ή γεώτρηση, για ορυκτά ή μέταλλα. Πασαλομπήχτες και μηχανές εκρίζωσης πασάλων. Εκχιονιστήρες

8431

Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κυρίως για κινητήρες των κλάσεων 8425 ή 8430

8432

Μηχανές, συσκευές και μηχανήματα γεωργικά, κηπευτικά ή δασοκομικά για την προπαρασκευή ή την κατεργασία του εδάφους, ή την καλλιέργεια. Κύλινδροι για τη διαμόρφωση των πρασιών ή των αθλητικών γηπέδων

8435

Πιεστήρες και πιεστήρια, πατητήρια και ανάλογες μηχανές και συσκευές για την παρασκευή κρασιού, μηλίτη, χυμών φρούτων ή παρόμοιων ποτών

8436

Άλλες μηχανές και συσκευές για τη γεωργία, την κηπουρική, τη δασοκομία, την πτηνοτροφία ή τη μελισσοκομία, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συσκευές για τη βλάστηση των σπόρων με μηχανικές ή θερμικές διατάξεις και τα εκκολαπτήρια και εκτροφεία πτηνοτροφίας

8437

Μηχανές για το καθάρισμα, τη διαλογή ή το κοσκίνισμα των σπόρων ή των οσπρίων. Μηχανές και συσκευές για την αλευροποιία ή την επεξεργασία των δημητριακών ή των οσπρίων, άλλες από τις μηχανές και συσκευές του τύπου που χρησιμοποιείται στα αγροκτήματα

8439

Μηχανές και συσκευές για την παρασκευή του πολτού από ινώδεις ύλες που περιέχουν κυτταρίνη ή για την κατασκευή ή την τελική επεξεργασία του χαρτιού ή του χαρτονιού

8440

Μηχανές και συσκευές για τη συρραφή ή το δέσιμο των βιβλίων, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μηχανές για το ράψιμο των φύλλων των βιβλίων

8441

Άλλες μηχανές και συσκευές για την κατεργασία της χαρτόμαζας του χαρτιού ή του χαρτονιού, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μηχανές κοπής κάθε τύπου

8442

Μηχανές, συσκευές και υλικά (άλλα από τις μηχανές-εργαλεία των κλάσεων 8456 μέχρι 8465) για την παρασκευή ή κατασκευή των πλακών για την εκτύπωση εικόνων, πλακών πινάκων, κυλίνδρων ή άλλων οργάνων εκτύπωσης. Πλάκες για την εκτύπωση εικόνων, πλάκες πινάκων, κύλινδροι και άλλα όργανα εκτύπωσης. Λίθοι λιθογραφίας, πλάκες πινάκων, πλάκες και κύλινδροι έτοιμα για την εκτύπωση (π.χ. λειασμένα, με σπυρωτή επιφάνεια, γυαλισμένα)

8443

Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης μέσω πλακών πινάκων, κυλίνδρων και άλλων οργάνων εκτύπωσης της κλάσης 8442. Άλλοι εκτυπωτές, μηχανές αντιγραφής, μηχανές τηλεομοιοτυπίας, έστω και σε συνδυασμό. Μέρη και εξαρτήματα

8444 00

Μηχανές για τη νηματοποίηση (με διέλαση μέσω φιλιέρας), τον εφελκυσμό, την ύφανση ή τον τεμαχισμό των συνθετικών ή τεχνητών υφαντικών υλών:

8445

Μηχανές για την περιτύλιξη σε πηνία (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ανέμες) ή το ξετύλιγμα των υφαντικών υλών και μηχανές για την προπαρασκευή των υφαντικών νημάτων για να χρησιμοποιηθούν στις μηχανές των κλάσεων 8446 ή 8447

8447

Μηχανές και αργαλειοί για πλέξιμο, ράψιμο-πλέξιμο, για την κατασκευή τουλιών, δαντελών, κάθε είδους κεντημάτων, ταινιοπλεγμάτων, πλεξίδων, δικτύων ή τουφών

8448

Μηχανές και συσκευές βοηθητικές των μηχανών των κλάσεων 8444, 8445, 8446 ή 8447 (π.χ. ρατιέρες, μηχανικές διατάξεις Jacquard, διακοπής του υφαδιού και του στημονιού, μηχανισμοί αλλαγής σαϊτών). Τεμάχια ξεχωριστά και εξαρτήματα που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις μηχανές της κλάσης αυτής ή των κλάσεων 8444, 8445, 8446 ή 8447 (π.χ. αξονίσκοι, πτερύγια, επενδύσεις λαναριών, χτένια, βέργες, φιλιέρες, σαΐτες, μιτάρια και πλαίσια αυτών, βελόνες, πλατίνες, άγκιστρα)

8449 00 00

Μηχανές και συσκευές για την παρασκευή ή το τελείωμα της επεξεργασίας του πιλήματος ή των μη υφασμένων υφασμάτων, σε τόπια ή σε σχήματα, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μηχανές και συσκευές για την κατασκευή καπέλων από πίλημα. Μήτρες (καλούπια) πιλοποιίας

8450

Μηχανές για το πλύσιμο των ασπρόρουχων, έστω και με διάταξη στεγνώματος:

8452

Ραπτομηχανές (άλλες από τις μηχανές συρραφής της κλάσης 8440).Έπιπλα, βάσεις και καλύμματα κατασκευασμένα ειδικά για ραπτομηχανές. Βελόνες για ραπτομηχανές

8453

Μηχανές και συσκευές για την παρασκευή, τη δέψη ή την κατεργασία των δερμάτων γενικά ή για την κατασκευή ή επιδιόρθωση των υποδημάτων ή άλλων τεχνουργημάτων από δέρμα γενικά, άλλες από τις ραπτομηχανές

8454

Αναγωγείς για τη μετατροπή του χυτοσίδηρου σε χάλυβα, κουτάλες χυτηρίου, μήτρες χελωνών και μηχανές για τη χύτευση (σε τύπους) μετάλλων για τη μεταλλουργία, χαλυβουργία ή χυτήρια

8455

Έλαστρα μετάλλων και κύλινδροι αυτών

8456

Μηχανές-εργαλεία που εργάζονται αφαιρώντας κάθε ύλη και λειτουργούν με λέιζερ (laser) ή άλλη δέσμη φωτός ή φωτονίων, με υπερήχους, με ηλεκτροδιάβρωση, με ηλεκτροχημικές μεθόδους, με δέσμες ηλεκτρονίων, με ιοντικές δέσμες ή με εκτόξευση πλάσματος. Μηχανές κοπής με έγχυση ύδατος

8457

Κέντρα μονάδων επεξεργασίας, μηχανές σταθερής θέσης και μηχανές πολλαπλών θέσεων, για την κατεργασία των μετάλλων

8458

Τόρνοι (συμπεριλαμβανομένων και των κέντρων τόρνευσης) που λειτουργούν με αφαίρεση μετάλλου

8459

Μηχανές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μονάδες επεξεργασίας με οδηγούς) για διάτρηση, διαμόρφωση οπών, φρεζάρισμα, εσωτερική ή εξωτερική ελικοτόμηση μεταλλικών ειδών με αφαίρεση μετάλλου, εκτός από τόρνους (συμπεριλαμβανομένων και των κέντρων τορνεύσεως) της κλάσης 8458

8460

Μηχανές για την αφαίρεση ανωμαλιών της επιφάνειας, το ακόνισμα, την εκλέπτυνση, τη διόρθωση, το ξύσιμο, το γυάλισμα ή για άλλες εργασίες τελειώματος, κατά την κατεργασία των μετάλλων ή των κεραμομεταλλουργικών συνθέσεων με τη βοήθεια μυλόπετρων, λειαντικών ή προϊόντων γυαλίσματος, άλλες από τις μηχανές κοπής ή τελειώματος των οδοντωτών τροχών της κλάσης 8461

8461

Μηχανές πλανίσματος, μέγκενες για λιμάρισμα, μηχανές εντομής, ενστίξεως, κοπής οδοντωτών τροχών, τελειώματος οδοντωτών τροχών, για πριόνισμα ή κόψιμο κατά τεμάχια σε ορισμένο μήκος και άλλες μηχανές-εργαλεία που εργάζονται με αφαίρεση μετάλλου ή κεραμομεταλλουργικών συνθέσεων, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού

8462

Μηχανές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πρέσες) κυλινδρικής ή τοξοειδούς κάμψεως, διπλώσεως, ισιώματος, πλανίσματος, ψαλιδίσματος, ανοίγματος οπών με πάτημα ή ροκανίσματος εν γένει των μετάλλων. Πρέσες για την επεξεργασία των μετάλλων ή των μεταλλικών καρβιδίων, άλλες από εκείνες που αναφέρονται παραπάνω

8463

Άλλες μηχανές-εργαλεία για την κατεργασία των μετάλλων ή κεραμομεταλλουργικών συνθέσεων, που εργάζονται χωρίς να αφαιρούν ύλη

8464

Εργαλειομηχανές για την κατεργασία λίθων, κεραμικών, σκυροδέματος, αμιαντοτσιμέντου ή παρόμοιων ορυκτών υλικών ή για την ψυχρή κατεργασία του γυαλιού

8465

Μηχανές-εργαλεία (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μηχανές για το κάρφωμα, θηλύκωμα, συγκόλληση ή με άλλο τρόπο συναρμολόγηση) για την κατεργασία του ξύλου, του φελλού, του κόκαλου, του σκληρυμένου καουτσούκ, των σκληρών πλαστικών υλών ή παρόμοιων σκληρών υλών

8466

Μέρη και εξαρτήματα που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις μηχανές των κλάσεων 8456 μέχρι 8465, στα οποία περιλαμβάνονται και οι διατάξεις που συγκρατούν τα τεμάχια για επεξεργασία και οι φορείς των εργαλείων, οι συρματοσύρτες αυτόματης ελευθέρωσης, οι διαιρετικές διατάξεις και άλλες ειδικές διατάξεις που συναρμολογούνται πάνω στις μηχανές-εργαλεία. Φορείς εργαλείων για εργαλεία ή συλλογές εργαλείων του χεριού, όλων των τύπων

8467

Εργαλεία που λειτουργούν με συμπιεσμένο αέρα, υδραυλικά ή με ενσωματωμένο κινητήρα (ηλεκτρικό ή μη ηλεκτρικό), για εργασία με το χέρι

8468

Μηχανές και συσκευές για τη συγκόλληση με διάφορους τρόπους, έστω και με ικανότητα να κόβουν, άλλες από εκείνες της κλάσης 8515. Μηχανές και συσκευές που λειτουργούν με αέριο, για την επιφανειακή σκλήρυνση (βάψιμο)

8469 00

Γραφομηχανές εκτός από τους εκτυπωτές της κλάσης 8443 και μηχανές για την επεξεργασία κειμένου

8470

Υπολογιστικές μηχανές και μηχανές τσέπης για την καταγραφή, αναπαραγωγή και ένδειξη πληροφοριών με υπολογιστική δυνατότητα. Λογιστικές μηχανές, μηχανές αποτύπωσης ταχυδρομικών τελών σε φάκελα αλληλογραφίας, μηχανές εκδόσεως εισιτηρίων και παρόμοιες μηχανές, που περιλαμβάνουν και διάταξη υπολογισμού. Ταμειομηχανές

8471

Αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών και μονάδες (στοιχεία) αυτών. Μαγνητικές ή οπτικές διατάξεις ανάγνωσης, μηχανές εγγραφής των πληροφοριών σε υπόθεμα με κωδικοποιημένη μορφή και μηχανές επεξεργασίας των πληροφοριών αυτών, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού

8472

Άλλες μηχανές και συσκευές γραφείου (π.χ. πολύγραφοι εκτογραφικού τύπου ή μεμβρανών, μηχανές εκτύπωσης διευθύνσεων, αυτόματοι διανομείς τραπεζογραμματίων, μηχανές διαλογής, μετρήσεως ή συσκευασίας σε κυλίνδρους των κερμάτων, συσκευές για το ξύσιμο των μολυβιών, συσκευές για το τρύπημα ή τη σύνδεση εγγράφων)

8473

Μέρη και εξαρτήματα (άλλα από τα κιβώτια μεταφοράς, τα καλύμματα και τα παρόμοια) που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις μηχανές ή συσκευές των κλάσεων 8469 μέχρι 8472

8474

Μηχανές και συσκευές για τη διαλογή, το κοσκίνισμα, το διαχωρισμό, το πλύσιμο, το κοπάνισμα, τον τεμαχισμό, την ανάμειξη ή μάλαξη χωμάτων, λίθων, μεταλλευμάτων ή άλλων στερεών ορυκτών υλών (στα οποία περιλαμβάνονται και οι σκόνες και οι ζύμες). Μηχανές για τη συσσωμάτωση, τη μορφοποίηση ή το σχηματισμό σε τύπους των στερεών ορυκτών καυσίμων, των κεραμευτικών ζυμών, του τσιμέντου, του γύψου ή άλλων ορυκτών υλών σε σκόνη ή ζύμη. Μηχανές σχηματισμού των μητρών των χυτηρίων από άμμο

8475

Μηχανές για τη συναρμολόγηση των λαμπτήρων, σωλήνων ή λυχνιών ραδιοφωνίας, ηλεκτρικών ή ηλεκτρονικών, ή των λαμπτήρων για την παραγωγή αστραπιαίου φωτός (φλας), που φέρουν γυάλινο περίβλημα. Μηχανές για την κατασκευή ή την κατεργασία σε θερμή κατάσταση του γυαλιού ή των τεχνουργημάτων από γυαλί

8476

Μηχανές αυτόματες πωλήσεως προϊόντων (π.χ. πωλητές γραμματοσήμων, τσιγάρων, τροφίμων, ποτών), στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μηχανές για τη μετατροπή νομισμάτων

8477

Μηχανές και συσκευές για την κατεργασία του καουτσούκ ή των πλαστικών υλών ή για την κατασκευή προϊόντων από τις ύλες αυτές, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό

8478

Μηχανές και συσκευές για την προετοιμασία ή τη μεταποίηση του καπνού, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό

8479

Μηχανές και μηχανικές συσκευές με ιδιαίτερη λειτουργία, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό

8480

Μοντέλα για μήτρες. Μήτρες για μέταλλα (άλλες από τις μήτρες χελωνών), τα μεταλλικά καρβίδια, το γυαλί, τις ορυκτές ύλες, το καουτσούκ ή τις πλαστικές ύλες

8481

Είδη κρουνοποιίας και παρόμοια όργανα για σωληνώσεις, ατμολέβητες, δεξαμενές, κάδους ή παρόμοια δοχεία, στα οποία περιλαμβάνονται και οι υποβιβαστές πίεσης και οι θερμοστατικές δικλείδες

8482

Ρουλεμάν με σφαιρίδια (μπίλιες), με κώνους, με κυλίνδρους ή με βελόνες

8483

Άξονες για τη μετάδοση της κίνησης (στους οποίους περιλαμβάνονται και οι εκκεντροφόροι και οι στροφαλοφόροι άξονες) και στρόφαλοι. Έδρανα και κουζινέτα. Οδοντωτοί τροχοί και τροχοί τριβής. Ελικωτοί άξονες με μπίλιες ή κυλινδρίσκους. Υποπολλαπλασιαστές, πολλαπλασιαστές και μετατροπείς ταχύτητας, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι μετατροπείς ζεύξης. Σφόνδυλοι και τροχαλίες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αυλακωτές τροχαλίες. Συμπλέκτες και όργανα σύζευξης, στα οποία περιλαμβάνονται και οι αρθρωτές συναρμογές ρουλεμάν με κυλινδρικούς κυλίνδρους

8484

Μεταλλοπλαστικές συναρμογές (φλάντζες). Συλλογές ή συνδυασμοί συναρμογών διαφόρων συνθέσεων που παρουσιάζονται σε σακουλάκια, φακέλους ή ανάλογες συσκευασίες· μηχανικές στεγανοποιητικές συναρμογές

8486

Μηχανές και συσκευές του τύπου που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ή κυρίως για την κατασκευή πλινθωμάτων, ή δίσκων (wafers) ή διατάξεων με ημιαγωγό, ηλεκτρονικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων ή διατάξεων απεικόνισης με επίπεδη οθόνη. Μηχανές και συσκευές που αναφέρονται στη σημείωση 9 σημείο Γ) του παρόντος κεφαλαίου. Μέρη και εξαρτήματα

8487

Μέρη μηχανών ή συσκευών, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό και δεν έχουν ηλεκτρικές συνδέσεις, μέρη με ηλεκτρική μόνωση, διατάξεις πηνίων, επαφές, ούτε άλλα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

8501

Ηλεκτροκινητήρες και ηλεκτρογεννήτριες (με εξαίρεση τα συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος)

8502

Συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος και μετατροπείς στρεφόμενοι ηλεκτρικοί

8503

Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κυρίως για ηλεκτροκινητήρες και ηλεκτρογεννήτριες, συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος ή μετατροπείς στρεφόμενους ηλεκτρικούς μη κατατασσόμενους αλλού

8504

Ηλεκτρικοί μετασχηματιστές, ηλεκτρικοί μετατροπείς ρεύματος στατικοί (π.χ. ανορθωτές), πηνία αντίδρασης και αυτεπαγωγής και τα μέρη τους

8505

Ηλεκτρομαγνήτες (εκτός από μαγνήτες για ιατρική χρήση)· μόνιμοι μαγνήτες και είδη που προορίζονται να γίνουν μόνιμοι μαγνήτες μετά από μαγνητοποίηση· πλάκες υποστήριξης, σφιγκτήρες και παρόμοιες μόνιμα μαγνητικές ή ηλεκτρομαγνητικές διατάξεις στερέωσης· ηλεκτρομαγνητικοί συμπλέκτες και φρένα· ηλεκτρομαγνητικές κεφαλές ανύψωσης· τα μέρη τους

8507

Ηλεκτρικοί συσσωρευτές, περιλαμβανομένων και των διαχωριστών τους, είτε έχουν τετράγωνη ή ορθογώνια μορφή είτε όχι και τα μέρη τους (εκτός των μεταχειρισμένων, καθώς και εκτός εκείνων από μη σκληρυμένο ελαστικό (καουτσούκ) ή από υφαντικές ύλες)

8511

Συσκευές και διατάξεις ηλεκτρικές για την αφή ή το ξεκίνημα των κινητήρων, στους οποίους η ανάφλεξη γίνεται με σπινθήρες ή με συμπίεση [π.χ. μαγνητοηλεκτρικές, δυναμομαγνητοηλεκτρικές, πηνία αφής, αναφλεκτήρες αφής ή θέρμανσης, εκκινητήρες (μίζες)]· γεννήτριες (π.χ. δυναμοηλεκτρικές, εναλλάκτες) και διατάξεις σύνδεσης-αποσύνδεσης, που χρησιμοποιούνται με τους κινητήρες αυτούς και τα μέρη τους

8514

Κλίβανοι βιομηχανικοί ή εργαστηρίων, ηλεκτρικοί, όπου περιλαμβάνονται και οι επαγωγικοί κλίβανοι ή οι κλίβανοι που λειτουργούν με διηλεκτρική θέρμανση (εκτός από τους κλιβάνους ξήρανσης)· άλλες βιομηχανικές ή εργαστηριακές συσκευές για τη θερμική επεξεργασία υλών με επαγωγή ή διηλεκτρική θέρμανση και μέρη των εν λόγω συσκευών

8515

Ηλεκτρικές μηχανές και συσκευές για μαλακή συγκόλληση (κασσιτεροκόλληση), για σκληρή συγκόλληση (μπρουντζοκόλληση) ή για απλή αυτογενή συγκόλληση, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που λειτουργούν με ηλεκτρικά θερμαινόμενο αέριο, με λέιζερ ή με άλλες δέσμες φωτός ή φωτονίων, με υπερήχους, με δέσμες ηλεκτρονίων, με μαγνητικές ωθήσεις ή με εκτόξευση πλάσματος, είτε έχουν την ικανότητα να κόβουν ή όχι· ηλεκτρικές μηχανές και συσκευές για την εκτόξευση τετηγμένων μετάλλων ή μεταλλικών καρβιδίων ή κεραμομεταλλουργικών ενώσεων· μέρη των προαναφερθέντων (εκτός από τα πιστόλια ψεκασμού εν θερμώ)

8525

Συσκευές εκπομπής για τη ραδιοτηλεφωνία, τη ραδιοτηλεγραφία, τη ραδιοφωνία ή την τηλεόραση, έστω και με ενσωματωμένη συσκευή λήψης ή συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου. Συσκευές λήψης εικόνων για την τηλεόραση, βιντεοσυσκευές λήψης σταθερών εικόνων και άλλες βιντεοκάμερες. Ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές

8526

Συσκευές ραδιοανίχνευσης και ραδιοβόλισης (ραντάρ), συσκευές ραδιοναυσιπλοΐας και συσκευές ραδιοτηλεχειρισμού

8527

Συσκευές λήψης για τη ραδιοτηλεφωνία, τη ραδιοτηλεγραφία ή τη ραδιοφωνία, έστω και συνδυασμένες, στο ίδιο περίβλημα, με συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου ή ωρολογιακή συσκευή

8528

Δέκτες τηλεόρασης με ενσωματωμένο ή μη ραδιοφωνικό δέκτη ή συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής ήχου ή εικόνας, οθόνες απεικόνησης (βίντεο μόνιτορ) και συσκευές βιντεοπροβολής

8529

Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις συσκευές των κλάσεων 8525 μέχρι 8528

8530

Συσκευές σηματοδότησης, ασφαλείας, ελέγχου και χειρισμού της κυκλοφορίας, ηλεκτρικές, για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές, δρόμους, ποτάμιες οδούς, χώρους και κτίρια στάθμευσης, λιμενικές εγκαταστάσεις ή αεροδρόμια (εκτός από τις μηχανικές ή ηλεκτρομηχανικές συσκευές της κλάσης 8608)

8531

Συσκευές ακουστικής ή οπτικής σηματοδότησης, ηλεκτρικές, (π.χ. συστήματα κουδουνιών, σειρήνες, πίνακες ενδείξεων, συναγερμοί για διάρρηξη, κλοπή ή πυρκαγιά) (εκτός από εκείνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αυτοκίνητα οχήματα και ποδήλατα ή σε δρόμους)

8532

Πυκνωτές σταθεροί, πυκνωτές μεταβλητοί και άλλοι ρυθμιζόμενοι πυκνωτές, ηλεκτρικοί, και τα μέρη τους

8533

Αντιστάσεις ηλεκτρικές μη θερμαντικές — και τα μέρη τους — στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι ρεοστάτες και τα ποτενσιόμετρα

8534

Τυπωμένα κυκλώματα

8535

Συσκευές ηλεκτρικές, για το κλείσιμο, τη διακοπή, την προστασία ή τη σύνδεση ηλεκτρικών κυκλωμάτων (π.χ. διακόπτες, διακόπτες αναστροφής, διατάξεις διακοπής κυκλωμάτων, αλεξικέραυνα, διατάξεις για τον περιορισμό της τάσης, αντιστάσεις στα κύματα ηλεκτρισμού, ρευματολήπτες και άλλοι σύνδεσμοι, κουτιά σύνδεσης), για τάση > 1 000 V (εκτός από πίνακες ελέγχου, χειρισμού κ.λπ. της κλάσης 8537)

8536

Συσκευές ηλεκτρικές, για το κλείσιμο, τη διακοπή, την προστασία ή τη σύνδεση ηλεκτρικών κυκλωμάτων (π.χ. διακόπτες, ηλεκτρονόμοι, ασφάλειες, αντιστάσεις στα κύματα ηλεκτρισμού, φις και πρίζες, υποδοχές λαμπτήρων “ντουί” και κουτιά σύνδεσης), για τάση ≤ 1 000 V (εκτός από πίνακες ελέγχου, χειρισμού κ.λπ. της κλάσης 8537)

8537

Πίνακες, πλάκες, αναλόγια χειρισμού, έδρανα, ερμάρια και άλλες βάσεις, που είναι εξοπλισμένες με δύο ή περισσότερες συσκευές των κλάσεων 8535 ή 8536, όπου περιλαμβάνονται και οι βάσεις που έχουν ενσωματωμένες όργανα ή συσκευές του κεφαλαίου 90, για τη σύνδεση, τον έλεγχο ή τη διανομή του ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς και για αριθμητικούς ελέγχους (εκτός από τις συσκευές μεταγωγής για την ενσύρματη τηλεφωνία ή τηλεγραφία)

8538

Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για συσκευές της κλάσης 8535, 8536 ή 8537, π.δ.κ.α.

8539

Λαμπτήρες πυράκτωσης και εκκένωσης, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται τα είδη με την ονομασία “φάροι και προβολείς σφραγισμένοι”, λαμπτήρες υπεριωδών ή υπέρυθρων ακτίνων και λαμπτήρες τόξου, ηλεκτρικοί· τα μέρη τους

8540

Ηλεκτρονικοί σωλήνες θερμής καθόδου, ψυχρής καθόδου και φωτοκαθόδου (π.χ. σωλήνες κενού, σωλήνες με ατμό ή αέριο, σωλήνες ανόρθωσης με ατμό υδραργύρου, καθοδικοί σωλήνες και λυχνίες για τηλεοπτικές μηχανές λήψης) και τα μέρη τους

8541

Δίοδοι, τρανζίστορ και παρόμοιες διατάξεις με ημιαγωγό· φωτοευαίσθητες διατάξεις με ημιαγωγό, που συμπεριλαμβάνουν τα φωτοστοιχεία έστω και συναρμολογημένα σε αυτοτελείς μονάδες ή με μορφή πίνακα (εκτός από φωτοβολταϊκές γεννήτριες)· δίοδοι εκπομπής φωτός. Δεμένοι ή συναρμολογημένοι πιεζοηλεκτρικοί κρύσταλλοι και τα μέρη τους

8542

Ηλεκτρονικά ολοκληρωμένα κυκλώματα και τα μέρη τους

8543

Μηχανές και συσκευές με δική τους λειτουργία, ηλεκτρικές, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο 85, και τα μέρη τους

8544

Σύρματα και καλώδια (που συμπεριλαμβάνουν τα ομοαξονικά καλώδια) για ηλεκτροτεχνική χρήση, μονωμένα, έστω και μονωμένα με φωτοευαίσθητο βερνίκι ή οξειδωμένα ηλεκτρολυτικά, και άλλοι μονωμένοι ηλεκτρικοί αγωγοί, έστω και με εξαρτήματα σύνδεσης· καλώδια από οπτικές ίνες, που αποτελούνται από ίνες επενδυμένες καθεμία χωριστά, έστω και αν φέρουν ηλεκτρικούς αγωγούς ή είναι εφοδιασμένα με τεμάχια σύνδεσης:

8545

Ηλεκτρόδια από άνθρακα, ψήκτρες από άνθρακα, άνθρακες για λαμπτήρες ή ηλεκτρικές στήλες και άλλα είδη από γραφίτη ή άλλο άνθρακα, με ή χωρίς μέταλλο, για ηλεκτρικές χρήσεις

8546

Μονωτήρες για ηλεκτροτεχνική χρήση, από ύλες παντός τύπου (εκτός από μονωτικά τεμάχια)

8547

Μονωτικά τεμάχια, που αποτελούνται στο σύνολό τους από μονωτικές ύλες ή που περιλαμβάνουν απλά μεταλλικά τεμάχια στερέωσης, συναρμολογημένα στη μάζα (π.χ. υποδοχές με εσωτερικό σπείρωμα), για ηλεκτρικές μηχανές, συσκευές ή εγκαταστάσεις (εκτός των μονωτήρων της κλάσης 8546)· μονωτικοί σωλήνες για ηλεκτροτεχνική χρήση, που συμπεριλαμβάνουν τα συνδετικά τεμάχια αυτών, από κοινά μέταλλα, με εσωτερική μόνωση

8548

Απορρίμματα και υπολείμματα από ηλεκτρικά πρωτογενή στοιχεία, συστοιχίες και συσσωρευτές· εξαντλημένα ηλεκτρικά πρωτογενή στοιχεία, συστοιχίες και συσσωρευτές· ηλεκτρικά μέρη μηχανών και συσκευών που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο 85

 

Εμπιστευτικά προϊόντα του κεφαλαίου 85· εμπορεύματα του κεφαλαίου 85 που μεταφέρονται ταχυδρομικώς ή με ταχυδρομικά δέματα (επιπλέον)/τροποποιημένος κωδικός για στατιστική διάδοση

Κεφάλαιο 86

Οχήματα και υλικό για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές και τα μέρη τους. Μηχανικές συσκευές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ηλεκτρομηχανικές) σηματοδότησης για τις γραμμές συγκοινωνιών

8701

Ελκυστήρες (με εξαίρεση τα οχήματα-ελκυστήρες της κλάσης 8709):

8702

Αυτοκίνητα οχήματα για τη μεταφορά δέκα προσώπων ή περισσοτέρων, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού

8704

Αυτοκίνητα οχήματα για τη μεταφορά εμπορευμάτων:

8705

Αυτοκίνητα οχήματα ειδικών χρήσεων, άλλα από εκείνα που είναι κατασκευασμένα κυρίως για τη μεταφορά προσώπων ή εμπορευμάτων [π.χ. αυτοκίνητα-συνεργεία επισκευής οχημάτων, αυτοκίνητα φορτηγά-γερανοί, οχήματα πυροσβεστικά, φορτηγά-αναμεικτήρες σκυροδέματος (μπετονιέρες), αυτοκίνητα καθαρισμού δρόμων, αυτοκίνητα-καταβρεχτήρες, αυτοκίνητα-εργαστήρια, αυτοκίνητα-ακτινολογικά εργαστήρια):

8706 00

Βάσεις (σασί) αυτοκινήτων οχημάτων των κλάσεων 8701 έως 8705, με τον κινητήρα τους

8709

Αυτοκίνητα οχήματα χωρίς διάταξη ανύψωσης των τύπων που χρησιμοποιούνται μέσα στα εργοστάσια, αποθήκες, λιμάνια ή αεροδρόμια, για τη μεταφορά των εμπορευμάτων σε μικρές αποστάσεις. Οχήματα, ελκυστήρες των τύπων που χρησιμοποιούνται στους σιδηροδρομικούς σταθμούς. Τα μέρη τους

8710 00 00

Άρματα και θωρακισμένα αυτοκίνητα μάχης, με ή χωρίς τον οπλισμό τους. Τα μέρη τους

8716

Ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα για κάθε είδους οχήματα. Άλλα μη αυτοκινούμενα οχήματα. Τα μέρη τους

Κεφάλαιο 88

Αερόπλοια ή διαστημόπλοια, και μέρη αυτών

Κεφάλαιο 89

Θαλάσσια και ποτάμια ναυσιπλοΐα

Κεφάλαιο 98

Πλήρης βιομηχανική εγκατάσταση

7106

Άργυρος (στον οποίο περιλαμβάνεται και ο επιχρυσωμένος και επιπλατινωμένος άργυρος), σε μορφές ακατέργαστες ή ημικατεργασμένες, ή σε σκόνη

7107

Μέταλλα κοινά επιστρωμένα με άργυρο, σε μορφές ακατέργαστες ή ημικατεργασμένες

7108

Χρυσός (στον οποίο περιλαμβάνεται και ο επιπλατινωμένος χρυσός), σε μορφές ακατέργαστες ή ημικατεργασμένες, ή σε σκόνη

7109

Κοινά μέταλλα ή άργυρος, επιστρωμένα με χρυσό, σε μορφές ακατέργαστες ή ημικατεργασμένες

7110

Πλατίνα, σε μορφές ακατέργαστες ή ημικατεργασμένες, ή σε σκόνη

7111

Κοινά μέταλλα, άργυρος ή χρυσός, επιστρωμένα με πλατίνα, σε μορφές ακατέργαστες ή ημικατεργασμένες

7112

Απορρίμματα και θραύσματα από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα. Άλλα απορρίμματα και υπολείμματα που περιέχουν πολύτιμα μέταλλα ή ενώσεις πολυτίμων μετάλλων που χρησιμοποιούνται κυρίως για την ανάκτηση πολυτίμων μετάλλων

9013

Διατάξεις με υγρούς κρυστάλλους που δεν αποτελούν είδη που αναφέρονται ειδικότερα αλλού. Λέιζερ (lasers) άλλα από τις διόδους λέιζερ (laser). Άλλες συσκευές και όργανα οπτικής, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό:

9014

Πυξίδες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πυξίδες ναυσιπλοΐας. Άλλα όργανα και συσκευές ναυσιπλοΐας:

9015

Όργανα και συσκευές γεωδαισίας, τοπογραφίας, χωρομετρίας, χωροστάθμισης, εικονομετρίας, υδρογραφίας, ωκεανογραφίας, υδρολογίας, μετεωρολογίας ή γεωφυσικής, με εξαίρεση τις πυξίδες. Τηλέμετρα

9025

Πυκνόμετρα, αραιόμετρα κάθε είδους και παρόμοια όργανα που επιπλέουν, θερμόμετρα, πυρόμετρα, βαρόμετρα, υγρόμετρα και ψυχρόμετρα, που καταγράφουν ή όχι τα αποτελέσματα της μέτρησης, έστω και συνδυασμένα μεταξύ τους

9026

Όργανα και συσκευές για τη μέτρηση ή τον έλεγχο της παροχής, της στάθμης, της πίεσης ή των άλλων μεταβλητών χαρακτηριστικών των υγρών ή των αερίων (π.χ. μετρητές παροχής, δείκτες στάθμης, μανόμετρα, μετρητές θερμότητας), με εξαίρεση τα όργανα και συσκευές των κλάσεων 9014, 9015, 9028 ή 9032

9027

Όργανα και συσκευές για αναλύσεις φυσικές ή χημικές (π.χ. πολωσίμετρα, διαθλασίμετρα, φασματόμετρα, αναλυτές αερίων ή καπνών). Όργανα και συσκευές για δοκιμές του ιξώδους, του πορώδους, της διαστολής, της επιφανειακής τάσης ή παρόμοια για μετρήσεις θερμίδων, ακουστικής ή έντασης φωτός (στα οποία περιλαμβάνονται και οι μετρητές του χρόνου της στάσης για φωτογράφηση). Μικροτόμοι

9028

Μετρητές αερίων, υγρών ή ηλεκτρισμού, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι μετρητές για τη μέτρηση άλλων μετρητών

9029

Άλλοι μετρητές (π.χ. μετρητές στροφών, μετρητές παραγωγής, ταξίμετρα, μετρητές αθροίσεως του διαστήματος που έχει διανυθεί, βηματόμετρα). Συσκευές ένδειξης της ταχύτητας και ταχύμετρα, άλλα από εκείνα των κλάσεων 9014 ή 9015. Στροβοσκόπια

9030

Ταλαντοσκόπια (παλμογράφοι), αναλυτές φάσματος και άλλα όργανα και συσκευές για τη μέτρηση ή τον έλεγχο των ηλεκτρικών μεγεθών. Όργανα και συσκευές για τη μέτρηση ή ανίχνευση των ακτινοβολιών άλφα, βήτα, γάμα, X, κοσμικών ή άλλων ακτινοβολιών ιονισμού

9031

Όργανα, συσκευές και μηχανήματα μέτρησης ή ελέγχου, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό. Προβολείς πλάγιας όψης (προφίλ):

9032

Όργανα και συσκευές για την αυτόματη ρύθμιση ή τον αυτόματο έλεγχο

9033

Μέρη και εξαρτήματα που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό, για μηχανές, συσκευές, όργανα ή είδη του κεφαλαίου 90»


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Κατάλογος των λιμένων της Χερσονήσου της Κριμαίας, βλέπε άρθρο 2γ

1)

Σεβαστούπολη

2)

Κερτς

3)

Γιάλτα

4)

Θεοδοσία

5)

Ευπατορία

6)

Τσερνομόρσκ

7)

Καμίς Μπουρούν»


19.12.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 365/60


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1352/2014 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 18ης Δεκεμβρίου 2014

σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης που επικρατεί στην Υεμένη

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 215,

Έχοντας υπόψη την απόφαση 2014/932/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (1),

Έχοντας υπόψη την κοινή πρόταση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με την απόφαση 2140 (2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (ΣΑΗΕ), της 26ης Φεβρουαρίου 2014, η απόφαση 2014/932/ΚΕΠΠΑ προβλέπει περιορισμούς όσον αφορά την είσοδο ή τη διέλευση και τη δέσμευση κεφαλαίων και οικονομικών πόρων ορισμένων προσώπων που θα καθοριστούν από την επιτροπή που συστάθηκε δυνάμει της παραγράφου 19 της απόφασης 2140 (2014) του ΣΑΗΕ.

(2)

Στις 7 Νοεμβρίου 2014 η επιτροπή αυτήόρισε τρία πρόσωπα που πρέπει να υπόκεινται σε περιορισμούς όσον αφορά την είσοδο ή τη διέλευση και σε δέσμευση κεφαλαίων και οικονομικών πόρων όπως ορίζεται στην απόφαση 2140 (2014) του ΣΑΗΕ.

(3)

Ορισμένα μέτρα που προβλέπονται στην απόφαση 2014/932/ΚΕΠΠΑ εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, ως εκ τούτου, απαιτείται κανονιστική δράση σε επίπεδο Ένωσης για την εφαρμογή τους, ιδίως για να διασφαλιστεί η ενιαία εφαρμογή τους από τους οικονομικούς φορείς όλων των κρατών μελών.

(4)

Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται συγκεκριμένα από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής και αμερόληπτου δικαστηρίου και το δικαίωμα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ο παρών κανονισμός πρέπει να εφαρμόζεται σύμφωνα με τα εν λόγω δικαιώματα.

(5)

Το δικαίωμα τροποποίησης του καταλόγου του παραρτήματος I του παρόντος κανονισμού πρέπει να ασκείται από το Συμβούλιο, δεδομένης της ειδικής απειλής που συνιστά η κατάσταση στην Υεμένη για τη διεθνή ειρήνη και την ασφάλεια της περιοχής και προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεκτικότητα με τη διαδικασία τροποποίησης και επανεξέτασης του παραρτήματος της απόφασης 2014/932/ΚΕΠΠΑ.

(6)

Η διαδικασία τροποποίησης του καταλόγου του παραρτήματος I του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να περιλαμβάνει την παροχή λόγων καταχώρισης, όπως γνωστοποιούνται από την επιτροπή που συγκροτείται δυνάμει της παραγράφου 19 της απόφασης UNSCR 2140 (2014) προς καθορισμένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οντότητες ή οργανισμούς, προκειμένου να τους παράσχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν παρατηρήσεις. Όταν υποβάλλονται παρατηρήσεις ή εφόσον προκύπτουν νέα ουσιαστικά στοιχεία, το Συμβούλιο θα πρέπει να επανεξετάζει την απόφασή του βάσει αυτών των παρατηρήσεων και να ενημερώνει το ενδιαφερόμενο πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό, αναλόγως.

(7)

Για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, και προκειμένου να δημιουργηθούν συνθήκες μέγιστης δυνατής ασφάλειας δικαίου εντός της Ένωσης, τα ονόματα και τα άλλα σημαντικά δεδομένα που αφορούν τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, τις οντότητες και τους οργανισμούς των οποίων τα κεφάλαια και οι οικονομικοί πόροι πρέπει να δεσμευθούν σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, θα πρέπει να δημοσιοποιούνται. Κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει να συμμορφώνεται με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2) και την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3).

(8)

Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να τεθεί αμέσως σε ισχύ ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των μέτρων που προβλέπονται σε αυτόν,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)

ως «απαίτηση» νοείται κάθε απαίτηση που προβάλλεται δικαστικώς ή εξωδίκως, πριν ή μετά από την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος του παρόντος κανονισμού, η οποία συνδέεται με την εκτέλεση σύμβασης ή συναλλαγής και περιλαμβάνει ιδίως:

i)

απαίτηση για την εκτέλεση υποχρεώσεων που απορρέουν από σύμβαση ή συναλλαγή ή συνδέονται με σύμβαση ή συναλλαγή·

ii)

απαίτηση για την παράταση ισχύος ή την καταβολή ομολόγου, χρηματοπιστωτικής εγγύησης ή αποζημίωσης, οποιασδήποτε μορφής·

iii)

απαίτηση για αποζημίωση που αφορά σύμβαση ή συναλλαγή·

iv)

ανταπαίτηση·

v)

απαίτηση για την αναγνώριση ή εκτέλεση, περιλαμβανομένης της διαδικασίας εκτελέσεως, δικαστικής, διαιτητικής ή άλλης ισοδύναμης απόφασης, οπουδήποτε και αν αυτές έχουν εκδοθεί·

β)

ως «σύμβαση ή συναλλαγή» νοείται κάθε συναλλαγή ανεξαρτήτως του τύπου τον οποίο περιβάλλεται και του δικαίου από το οποίο διέπεται, είτε περιλαμβάνει μία ή περισσότερες συμβάσεις ή παρόμοιες υποχρεώσεις συναφθείσες μεταξύ των ιδίων ή διαφορετικών μερών· για τον σκοπό αυτό, ο όρος «σύμβαση» περιλαμβάνει ομόλογο, εγγύηση ή αποζημίωση, ιδίως χρηματοοικονομική εγγύηση ή χρηματοοικονομική αποζημίωση, και πίστωση, είτε είναι νομικά ανεξάρτητες είτε όχι, καθώς και οποιαδήποτε συναφή παροχή που απορρέει από τη συναλλαγή ή έχει σχέση με αυτήν·

γ)

ως «αρμόδιες αρχές» νοούνται οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών που αναφέρονται στους δικτυακούς τόπους που απαριθμούνται στο παράρτημα II·

δ)

ως «οικονομικοί πόροι» νοούνται τα περιουσιακά στοιχεία κάθε είδους, υλικά ή άυλα, κινητά ή ακίνητα, που δεν είναι κεφάλαια αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση κεφαλαίων, αγαθών ή υπηρεσιών·

ε)

ως «δέσμευση οικονομικών πόρων» νοείται η παρεμπόδιση της χρήσης οικονομικών πόρων για την απόκτηση κεφαλαίων, αγαθών ή υπηρεσιών καθ' οιονδήποτε τρόπο, μεταξύ άλλων, ενδεικτικώς, με πώληση, εκμίσθωση ή υποθήκευσή τους·

στ)

ως «δέσμευση κεφαλαίων» νοείται η παρεμπόδιση οποιασδήποτε κίνησης, μεταβίβασης, μεταβολής, χρήσης, πρόσβασης ή διαπραγμάτευσης κεφαλαίων καθ' οποιονδήποτε τρόπο που θα οδηγούσε σε οποιαδήποτε μεταβολή ως προς τον όγκο τους, το ποσό, τον τόπο διατήρησής τους, το ιδιοκτησιακό καθεστώς, την κατοχή, τον χαρακτήρα, τον προορισμό ή άλλη μεταβολή η οποία θα καθιστούσε δυνατή τη χρησιμοποίηση των συγκεκριμένων κεφαλαίων, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης χαρτοφυλακίων·

ζ)

ως «κεφάλαια» νοούνται τα παντός είδους χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οικονομικά οφέλη, στα οποία ενδεικτικώς περιλαμβάνονται τα ακόλουθα, χωρίς να περιορίζονται σε αυτά:

i)

τα μετρητά, οι επιταγές, οι απαιτήσεις πληρωμής, οι συναλλαγματικές, οι εντολές πληρωμών και άλλα μέσα πληρωμών·

ii)

οι καταθέσεις σε χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς ή άλλες οντότητες, τα υπόλοιπα λογαριασμών, τα χρέη και τα ομόλογα χρέους·

iii)

οι δημοσίως και ιδιωτικώς διαπραγματεύσιμοι τίτλοι και χρεόγραφα, μεταξύ των οποίων οι μετοχές και τα μερίδια, τα πιστοποιητικά που αντιπροσωπεύουν κινητές αξίες, οι ομολογίες, τα γραμμάτια, τα πιστοποιητικά δικαιώματος ανάληψης μετοχών (warrants), οι ομολογίες χρέους και οι συμβάσεις παραγώγων·

iv)

οι τόκοι, τα μερίσματα ή άλλα έσοδα ή αξίες που προέρχονται ή δημιουργούνται από περιουσιακά στοιχεία·

v)

οι πιστώσεις, τα δικαιώματα συμψηφισμού απαιτήσεων, οι εγγυήσεις, οι εγγυητικές επιστολές ή άλλες χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις·

vi)

οι πιστωτικές επιστολές, οι φορτωτικές, τα πωλητήρια συμβόλαια, και

vii)

τα έγγραφα που αποδεικνύουν συμμετοχή σε κεφάλαια ή σε χρηματοοικονομικούς πόρους·

η)

ως «επιτροπή κυρώσεων» νοείται η επιτροπή του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών η οποία συστάθηκε δυνάμει της παραγράφου 19 της απόφασης 2140 (2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών·

θ)

ως «έδαφος της Ένωσης» νοούνται τα εδάφη των κρατών μελών στα οποία εφαρμόζεται η Συνθήκη, υπό τους όρους που προβλέπονται σ' αυτήν, συμπεριλαμβανομένου του εναερίου χώρου τους·

Άρθρο 2

1.   Δεσμεύονται όλα τα κεφάλαια και οι οικονομικοί πόροι που βρίσκονται στην ιδιοκτησία, στην κατοχή ή υπό τον έλεγχο οιουδήποτε από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οντότητες ή οργανισμούς που απαριθμούνται στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού.

2.   Κανένα κεφάλαιο ή οικονομικός πόρος δεν διατίθεται, άμεσα ή έμμεσα, στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οντότητες ή οργανισμούς που απαριθμούνται στο παράρτημα I ή προς όφελός τους.

Άρθρο 3

1.   Το παράρτημα I περιλαμβάνει φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οντότητες και οργανισμούς τα οποία αναγνωρίζονται από την επιτροπή κυρώσεων ως εμπλεκόμενα ή παρέχοντα στήριξη για την τέλεση πράξεων οι οποίες απειλούν την ειρήνη, την ασφάλεια ή τη σταθερότητα της Υεμένης, και οι οποίες περιλαμβάνουν ενδεικτικώς, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες, χωρίς να περιορίζονται σε αυτές:

α)

πράξεις που εμποδίζουν ή υπονομεύουν την επιτυχή ολοκλήρωση της πολιτικής μετάβασης, σύμφωνα με την πρωτοβουλία του Συμβουλίου Συνεργασίας των χωρών του Κόλπου (ΣΣΚ) και τη συμφωνία για τον μηχανισμό εφαρμογής·

β)

πράξεις που εμποδίζουν την εφαρμογή των αποτελεσμάτων της τελικής έκθεσης της γενικής διάσκεψης Εθνικού Διαλόγου με τη βία, ή επιθέσεις εις βάρος ζωτικών υποδομών·

γ)

τον σχεδιασμό, την καθοδήγηση ή την τέλεση πράξεων που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, ή πράξεων που συνιστούν παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Υεμένη.

2.   Το παράρτημα I περιλαμβάνει τους λόγους καταχώρισης των εν λόγω φυσικών ή νομικών προσώπων, οντοτήτων ή οργανισμών.

3.   Το παράρτημα I περιλαμβάνει τυχόν πληροφορίες που παρέχονται από το Συμβούλιο Ασφαλείας ή από την επιτροπή κυρώσεων και είναι απαραίτητες για την ταυτοποίηση των εν λόγω φυσικών ή νομικών προσώπων, οντοτήτων ή οργανισμών. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, στις πληροφορίες αυτές μπορούν να συγκαταλέγονται το ονοματεπώνυμο, συμπεριλαμβανομένων των ψευδωνύμων, η ημερομηνία και ο τόπος γέννησης, η ιθαγένεια, ο αριθμός διαβατηρίου και δελτίου ταυτότητας, το φύλο, η διεύθυνση, εάν είναι γνωστή, και το αξίωμα ή το επάγγελμά τους. Όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα, οντότητες ή οργανισμούς, οι πληροφορίες αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν την επωνυμία, τον τόπο και την ημερομηνία εγγραφής σε μητρώο, τον αριθμό μητρώου και τον τόπο εγκατάστασης. Το παράρτημα I περιλαμβάνει επίσης την ημερομηνία καταχώρισης από το Συμβούλιο Ασφαλείας ή από την επιτροπή κυρώσεων.

Άρθρο 4

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 2, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών μπορούν να επιτρέπουν την αποδέσμευση ορισμένων δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων ή τη διάθεση ορισμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων, υπό τους όρους που αυτές θεωρούν κατάλληλους, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

η ενδιαφερόμενη αρμόδια αρχή διαπίστωσε ότι τα κεφάλαια ή οι οικονομικοί πόροι:

i)

είναι αναγκαίοι για την κάλυψη των βασικών αναγκών των φυσικών ή νομικών προσώπων, οντοτήτων ή οργανισμών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα I και των εξαρτώμενων από αυτά μελών της οικογενείας τους, περιλαμβανομένων των πληρωμών για τα είδη διατροφής, ενοικίου ή ενυπόθηκου δανείου, φαρμάκων και ιατρικής θεραπείας, φόρων, ασφαλίστρων και τελών προς επιχειρήσεις κοινής ωφελείας·

ii)

προορίζονται αποκλειστικά για την πληρωμή εύλογων επαγγελματικών αμοιβών ή την κάλυψη δαπανών που έχουν σχέση με την παροχή νομικών υπηρεσιών· ή

iii)

προορίζονται αποκλειστικά για την πληρωμή τελών ή επιβαρύνσεων για υπηρεσίες που αφορούν τη συνήθη τήρηση ή φύλαξη δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων· και

β)

το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος έχει κοινοποιήσει στην επιτροπή κυρώσεων την απόφαση που αναφέρεται στο στοιχείο α), καθώς και την πρόθεσή του να χορηγήσει άδεια, η δε επιτροπή κυρώσεων δεν διατύπωσε αντίρρηση ως προς τη σχετική ενέργεια εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση.

Άρθρο 5

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 2, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών μπορούν να επιτρέψουν την αποδέσμευση ορισμένων δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων ή τη διάθεση ορισμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων, υπό τους όρους που αυτές θεωρούν κατάλληλους, εφόσον η ενδιαφερόμενη αρμόδια αρχή έχει κρίνει ότι τα εν λόγω κεφάλαια ή οι οικονομικοί πόροι είναι αναγκαίοι για έκτακτες δαπάνες, υπό την προϋπόθεση ότι η διαπίστωση αυτή έχει κοινοποιηθεί από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος στην επιτροπή κυρώσεων και έχει εγκριθεί από την εν λόγω επιτροπή.

Άρθρο 6

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 2, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών μπορούν να επιτρέπουν την αποδέσμευση ορισμένων δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

τα εν λόγω κεφάλαια ή οι οικονομικοί πόροι αποτελούν αντικείμενο δικαστικής, διοικητικής ή διαιτητικής διαταγής που εκδόθηκε πριν από την ημερομηνία κατά την οποία το πρόσωπο, η οντότητα ή ο οργανισμός που αναφέρεται στο άρθρο 2 περιλήφθηκε στο παράρτημα I, ή αποτελούν αντικείμενο δικαστικής, διοικητικής ή διαιτητικής απόφασης που εκδόθηκε πριν από αυτήν την ημερομηνία,

β)

τα εν λόγω κεφάλαια ή οι οικονομικοί πόροι θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για να ικανοποιηθούν απαιτήσεις που έχουν κατοχυρωθεί βάσει ενός τέτοιου μέτρου ή απαιτήσεις που έχουν αναγνωρισθεί ως έγκυρες μέσω τέτοιας απόφασης, εντός των ορίων που θέτουν οι εφαρμοστέοι νόμοι και κανονισμοί που διέπουν τα δικαιώματα των προσώπων που εγείρουν απαιτήσεις αυτού του είδους·

γ)

το μέτρο ή η απόφαση δεν ωφελεί πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό που αναγράφεται στο παράρτημα I·

δ)

η αναγνώριση της διαταγής ή της απόφασης δεν αντιβαίνει στη δημόσια τάξη του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους· και

ε)

το εν λόγω κράτος μέλος έχει κοινοποιήσει το μέτρο ή την απόφαση στην επιτροπή κυρώσεων.

Άρθρο 7

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 2 και εφόσον υφίσταται οφειλή εκ μέρους περιληφθέντος στο παράρτημα I φυσικού ή νομικού προσώπου, οντότητας ή οργανισμού, δυνάμει σύμβασης ή συμφωνίας που είχε συναφθεί ή υποχρέωσης που προέκυψε για το εν λόγω φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό, πριν από την ημερομηνία κατά την οποία το εν λόγω φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η οντότητα ή ο οργανισμός κατονομάστηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΕ η από την επιτροπή κυρώσεων, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών δύνανται να εγκρίνουν, υπό ορισμένες προϋποθέσεις που κρίνουν κατάλληλες, την αποδέσμευση ορισμένων δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων, υπό την προϋπόθεση ότι η αρμόδια αρχή έχει διαπιστώσει ότι:

α)

τα κεφάλαια ή οι οικονομικοί πόροι χρησιμοποιούνται για πληρωμή από φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό που κατονομάζεται στο παράρτημα I·

β)

η πληρωμή δεν παραβιάζει τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 2· και

γ)

η επιτροπή κυρώσεων έχει ενημερωθεί από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος σχετικά με την πρόθεση χορήγησης άδειας 10 εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Άρθρο 8

1.   Το άρθρο 2 παράγραφος 2 δεν εμποδίζει την πίστωση των δεσμευμένων λογαριασμών εκ μέρους χρηματοδοτικών ή πιστωτικών ιδρυμάτων τα οποία λαμβάνουν κεφάλαια που μεταφέρονται από τρίτους στον λογαριασμό των φυσικών ή νομικών προσώπων, οντοτήτων ή οργανισμών που έχουν περιληφθεί στον κατάλογο, υπό τον όρο ότι οι τυχόν επιπλέον πιστώσεις των λογαριασμών αυτών δεσμεύονται επίσης. Το χρηματοδοτικό ή πιστωτικό ίδρυμα ενημερώνει αμελλητί τις αρμόδιες αρχές για τις συναλλαγές αυτές.

2.   Το άρθρο 2 παράγραφος 2 δεν εφαρμόζεται στην πίστωση των δεσμευμένων λογαριασμών με:

α)

τόκους ή άλλα έσοδα σε σχέση με αυτούς τους λογαριασμούς·

β)

πληρωμές που οφείλονται βάσει συμβάσεων, συμφωνιών ή υποχρεώσεων που είχαν συναφθεί ή προέκυψαν πριν από την ημερομηνία κατά την οποία το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η οντότητα ή ο οργανισμός που αναφέρεται στο άρθρο 2 συμπεριλήφθηκε στο παράρτημα I· ή

γ)

πληρωμές οφειλόμενες βάσει δικαστικής, διοικητικής ή διαιτητικής διαταγής ή απόφασης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 6·

εφόσον οι εν λόγω τόκοι, τα λοιπά έσοδα και οι πληρωμές τελούν υπό δέσμευση σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1.

Άρθρο 9

1.   Με την επιφύλαξη των εφαρμοστέων κανόνων σχετικά με την υποβολή εκθέσεων, την εμπιστευτικότητα και το επαγγελματικό απόρρητο, τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, οι οντότητες και οι οργανισμοί:

α)

παρέχουν αμέσως κάθε πληροφορία που θα διευκόλυνε τη συμμόρφωση προς τον παρόντα κανονισμό, όπως πληροφορίες για ποσά και λογαριασμούς που έχουν δεσμευθεί σύμφωνα με το άρθρο 2, στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο κατοικούν ή ευρίσκονται, και διαβιβάζουν τις πληροφορίες αυτές, είτε απευθείας είτε μέσω του κράτους μέλους, στην Επιτροπή· και

β)

συνεργάζονται με την αρμόδια αρχή σε κάθε έλεγχο των εν λόγω πληροφοριών.

2.   Κάθε πρόσθετη πληροφορία που λαμβάνεται απευθείας από την Επιτροπή τίθεται στη διάθεση των κρατών μελών.

3.   Κάθε πληροφορία που παρέχεται ή λαμβάνεται σύμφωνα με το παρόν άρθρο χρησιμοποιείται μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους παρεσχέθη ή ελήφθη.

Άρθρο 10

Απαγορεύεται η συμμετοχή, εν γνώσει και εκ προθέσεως, σε δραστηριότητες με αντικείμενο ή αποτέλεσμα την καταστρατήγηση των μέτρων του άρθρου 2.

Άρθρο 11

1.   Η δέσμευση κεφαλαίων και οικονομικών πόρων ή η άρνηση διάθεσης κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων που έγινε καλόπιστα και με την πεποίθηση ότι συνάδει με τον παρόντα κανονισμό, δεν θεμελιώνει κανενός είδους ευθύνη του φυσικού ή νομικού προσώπου ή της οντότητας ή του οργανισμού που προέβη σ' αυτή την ενέργεια ή των διευθυντών ή των υπαλλήλων του, εκτός εάν αποδεικνύεται ότι τα κεφάλαια και οι οικονομικοί πόροι δεσμεύθηκαν ή παρακρατήθηκαν λόγω αμέλειας.

2.   Οι ενέργειες φυσικών ή νομικών προσώπων, οντοτήτων ή οργανισμών δεν θεμελιώνουν κανενός είδους ευθύνη αυτών, εάν δεν γνώριζαν και δεν είχαν εύλογη αιτία να υποπτευθούν ότι με τις ενέργειές τους θα παραβίαζαν τις απαγορεύσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 12

1.   Δεν ικανοποιούνται απαιτήσεις σχετικά με οποιαδήποτε σύμβαση ή συναλλαγή της οποίας η εκτέλεση έχει επηρεασθεί, άμεσα ή έμμεσα, εν όλω ή εν μέρει, από τα μέτρα που επιβάλλει ο παρών κανονισμός, περιλαμβανομένων των απαιτήσεων για αποζημίωση ή άλλων παρόμοιων απαιτήσεων, όπως απαίτηση συμψηφισμού ή απαίτηση βάσει εγγυήσεως, ιδίως απαίτηση για παράταση ισχύος ή πληρωμή ομολόγου, εγγύησης ή αποζημίωσης, και ειδικότερα χρηματοπιστωτικής εγγύησης ή αποζημίωσης, υπό οποιαδήποτε μορφή, εφόσον προβάλλονται από:

α)

κατονομαζόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οντότητες ή οργανισμούς που περιλαμβάνονται στο παράρτημα I·

β)

οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό που ενεργεί μέσω ή εξ ονόματος ενός από τα πρόσωπα, τις οντότητες ή τους οργανισμούς που αναφέρονται στο στοιχείο α).

2.   Σε οποιαδήποτε διαδικασία για την εκτέλεση απαίτησης, το βάρος της απόδειξης ότι η ικανοποίηση της απαίτησης δεν απαγορεύεται από την παράγραφο 1 φέρει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η οντότητα ή ο οργανισμός που επιδιώκει την ικανοποίηση της εν λόγω απαίτησης.

3.   Το παρόν άρθρο δεν θίγει το δικαίωμα των φυσικών ή νομικών προσώπων, οντοτήτων και οργανισμών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 για δικαστικό έλεγχο της νομιμότητας της αθέτησης συμβατικών υποχρεώσεων σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 13

1.   Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη ενημερώνονται αμοιβαία για τα μέτρα που λαμβάνουν δυνάμει του παρόντος κανονισμού και ανταλλάσσουν άλλες συναφείς πληροφορίες που διαθέτουν σχετικά με τον παρόντα κανονισμό, ιδίως δε πληροφορίες:

α)

που αφορούν κεφάλαια δεσμευμένα βάσει του άρθρου 2 και άδειες που χορηγήθηκαν βάσει των άρθρων 4, 5, 6 και 7·

β)

που αφορούν παραβάσεις και προβλήματα εφαρμογής, καθώς και αποφάσεις εθνικών δικαστηρίων.

2.   Τα κράτη μέλη ενημερώνονται αμοιβαία και ενημερώνουν την Επιτροπή για οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία διαθέτουν, η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει την αποτελεσματική εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 14

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να τροποποιεί το παράρτημα II βάσει των πληροφοριών που παρέχουν τα κράτη μέλη.

Άρθρο 15

1.   Όταν το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ή η επιτροπή κυρώσεων περιλαμβάνει στον κατάλογο ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο, μια οντότητα ή οργανισμό, το Συμβούλιο προσθέτει το εν λόγω φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό στο παράρτημα I. Το Συμβούλιο γνωστοποιεί την απόφασή του και τη δήλωση των λόγων που οδήγησαν σε αυτή στο εν λόγω φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό, είτε άμεσα, εάν η διεύθυνσή του είναι γνωστή, είτε με δημοσίευση σχετικής ανακοίνωσης, παρέχοντας τη δυνατότητα στο φυσικό ή νομικό αυτό πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό να υποβάλει παρατηρήσεις.

2.   Όταν υποβάλλονται παρατηρήσεις ή εφόσον προκύπτουν νέα ουσιαστικά στοιχεία, το Συμβούλιο επανεξετάζει την απόφασή του και ενημερώνει το πρόσωπο, την οντότητα ή τον οργανισμό αναλόγως.

3.   Όταν το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ή η επιτροπή κυρώσεων αποφασίζουν να αποσύρουν από τον κατάλογο ένα πρόσωπο, μια οντότητα ή έναν οργανισμό ή να τροποποιήσει τα στοιχεία ταυτότητας ενός καταχωρισμένου προσώπου, οντότητας ή οργανισμού, το Συμβούλιο τροποποιεί το παράρτημα I αναλόγως.

Άρθρο 16

1.   Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες για τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος κανονισμού και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν την εφαρμογή τους. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

2.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν αυτούς τους κανόνες στην Επιτροπή αμελλητί μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού και της κοινοποιούν κάθε μεταγενέστερη τροποποίησή τους.

Άρθρο 17

1.   Τα κράτη μέλη ορίζουν τις αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό και τις αναγράφουν στους δικτυακούς τόπους που απαριθμούνται στο παράρτημα II. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τυχόν αλλαγές στις διευθύνσεις των δικτυακών τους τόπων που απαριθμούνται στο παράρτημα II.

2.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις αρμόδιες αρχές τους, μαζί με τα στοιχεία επικοινωνίας τους, αμελλητί μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού και της κοινοποιούν κάθε μεταγενέστερη τροποποίησή τους.

3.   Εφόσον ο παρών κανονισμός επιβάλλει την κοινοποίηση, ενημέρωση ή με άλλο τρόπο επικοινωνία με την Επιτροπή, η διεύθυνση και τα λοιπά στοιχεία επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται για την εν λόγω επικοινωνία είναι αυτά που αναφέρονται στο παράρτημα II.

Άρθρο 18

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται:

α)

εντός του εδάφους της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του εναέριου χώρου της·

β)

επί αεροσκαφών ή πλοίων που υπάγονται στη δικαιοδοσία κράτους μέλους·

γ)

σε κάθε πρόσωπο εντός ή εκτός του εδάφους της Ένωσης που είναι υπήκοος κράτους μέλους·

δ)

σε κάθε νομικό πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό, εντός ή εκτός του εδάφους της Ένωσης, που έχει συσταθεί ή δημιουργηθεί βάσει του δικαίου κράτους μέλους·

ε)

σε κάθε νομικό πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό για οποιαδήποτε εμπορική οικονομική δραστηριότητα που ασκεί εν όλω ή εν μέρει εντός της Ένωσης.

Άρθρο 19

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 18 Δεκεμβρίου 2014.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

S. GOZI


(1)  Απόφαση 2014/932/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2014, σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης που επικρατεί στην Υεμένη (βλέπε σελίδα 147 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).

(2)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1).

(3)  Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 2

Α.   ΠΡΟΣΩΠΑ

1.

Abdullah Yahya Al Hakim (άλλως: α) Abu Ali al Hakim· β) Abu-Ali al- Hakim· γ) Abdallah al-Hakim· δ) Abu Ali Alhakim· ε) Abdallah al-Mu'ayyad).

Original script: Image

Καθορισμός: Ομάδα Huthi, υπαρχηγός.

Διεύθυνση: Dahyan, κυβερνείο της Sa'dah, Υεμένη.

Ημερομηνία γέννησης: α) γύρω στο 1985· β) μεταξύ του 1984 και του 1986.

Τόπος γέννησης: α) Dahyan, Υεμένη· β) κυβερνείο της Sa'dah, Υεμένη.

Ιθαγένεια: Υεμενική.

Λοιπές πληροφορίες: Φύλο: Άρρεν.

Ημερομηνία καταχώρισης στον κατάλογο του ΟΗΕ: 7.11.2014.

Πρόσθετες πληροφορίες από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η επιτροπή κυρώσεων:

 

Η απόφαση επιβολής κυρώσεων κατά του Abdullah Yahya al Hakim ελήφθη στις 7 Νοεμβρίου 2014 δυνάμει των παραγράφων 11 και 15 της απόφασης 2140 (2014) καθώς πληροί τα κριτήρια χαρακτηρισμού που ορίζονται στις παραγράφους 17 και 18 της απόφασης.

 

Ο Abdullah Yahya al Hakim συμμετείχε σε ενέργειες που απειλούν την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Υεμένη —όπως π.χ. σε ενέργειες που θέτουν εμπόδια στην εφαρμογή της συμφωνίας της 23ης Νοεμβρίου 2011, μεταξύ της κυβέρνησης της Υεμένης και των αντιπάλων της, η οποία προβλέπει την ειρηνική μετάβαση εξουσίας στην Υεμένη— και εμποδίζουν την ομαλή εξέλιξη της πολιτικής διαδικασίας στη χώρα.

 

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τον Ιούνιο του 2014, ο Abdullah Yahya al Hakim πραγματοποίησε συνάντηση για την οργάνωση πραξικοπήματος κατά του Προέδρου της Υεμένης Abdrabuh Mansour Hadi. Ο Al Hakim συναντήθηκε με διοικητές στρατιωτικών σωμάτων και σωμάτων ασφαλείας, με αρχηγούς φυλετικών ομάδων καθώς και με ηγετικές προσωπικότητες πιστές στον πρώην Πρόεδρο της Υεμένης Ali Abdullah Saleh με σκοπό τον συντονισμό των στρατιωτικών προσπαθειών κατάληψης της πρωτεύουσας της Υεμένης, Σάνα.

 

Σε δημόσια δήλωσή του στις 29 Αυγούστου 2014, ο πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών δήλωσε ότι το Συμβούλιο καταδικάζει τις ενέργειες των δυνάμεων υπό την ηγεσία του Abdullah Yahya al Hakim, οι οποίες στις 8 Ιουλίου 2014 κατέλαβαν την πόλη Amran, συμπεριλαμβανομένου του στρατηγείου ταξιαρχίας του Στρατού. Το 2014 ο Al Hakim ηγήθηκε της βίαιης κατάληψης του κυβερνείου της Amran και ήταν ο στρατιωτικός διοικητής που λάμβανε αποφάσεις σχετικά με τις συνεχιζόμενες συγκρούσεις στο κυβερνείο της Amran και στην πόλη Hamdan.

 

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου του 2014, ο Abdullah Yahya al Hakim παρέμεινε στη Σάνα προκειμένου να επιβλέπει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις σε περίπτωση έναρξης των συγκρούσεων. Ρόλος του ήταν να οργανώνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις που θα οδηγούσαν στην ανατροπή της υεμενικής κυβέρνησης και ταυτόχρονα είχε αναλάβει την κατάληψη και τον έλεγχο όλων των δρόμων που οδηγούν μέσα και έξω από τη Σάνα.

2.

Abd Al-Khaliq Al-Huthi (άλλως: α) Abd-al-Khaliq al-Huthi· β) Abd-al-Khaliq Badr-al-Din al Huthi· γ) 'Abd al-Khaliq Badr al-Din al-Huthi· δ) Abu-Yunus).

Original script: Image

Καθορισμός: Στρατιωτικός διοικητής της ομάδας Huthi.

Ημερομηνία γέννησης: 1984.

Ιθαγένεια: Υεμενική.

Άλλες πληροφορίες: Φύλο: Άρρεν.

Ημερομηνία καταχώρισης στον κατάλογο του ΟΗΕ: 7.11.2014.

Πρόσθετες πληροφορίες από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η επιτροπή κυρώσεων:

 

Η απόφαση επιβολής κυρώσεων κατά του Abd al-Khaliq al-Huthi ελήφθη στις 7 Νοεμβρίου 2014 δυνάμει των παραγράφων 11 και 15 της απόφασης 2140 (2014) καθώς πληροί τα κριτήρια χαρακτηρισμού που ορίζονται στις παραγράφους 17 και 18 της απόφασης.

 

Ο Abd al-Khaliq al-Huthi συμμετείχε σε ενέργειες που απειλούν την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Υεμένη —όπως π.χ. σε ενέργειες που θέτουν εμπόδια στην εφαρμογή της συμφωνίας της 23ης Νοεμβρίου 2011, μεταξύ της κυβέρνησης της Υεμένης και των αντιπάλων της, η οποία προβλέπει την ειρηνική μετάβαση εξουσίας στην Υεμένη— και εμποδίζουν την ομαλή εξέλιξη της πολιτικής διαδικασίας στη χώρα.

 

Στο τέλος του Οκτωβρίου 2013, ο Abd al-Khaliq al-Huthi ηγήθηκε επίθεσης ομάδας μαχητών ντυμένων με στολές του υεμενικού στρατού σε διαφορετικά σημεία της πόλης Dimaj. Η παρεπόμενες συγκρούσεις κατέληξαν σε πολυάριθμες ανθρώπινες απώλειες.

 

Στα τέλη του Σεπτεμβρίου 2014, άγνωστος αριθμός αταυτοποίητων μαχητών φέρεται ότι προετοιμαζόταν να επιτεθεί σε διπλωματικές εγκαταστάσεις στη Σάνα, ενεργώντας υπό τις εντολές του Abd al-Khaliq al-Huthi. Στις 30 Αυγούστου 2014, ο al-Huthi συντόνισε τη μεταφορά όπλων από την Amran σε καταυλισμό διαμαρτυρίας στη Σάνα.

3.

Ali Abdullah Saleh (άλλως: Ali Abdallah Salih).

Original script: Image

Χαρακτηρισμός: α) πρόεδρος του κόμματος του Γενικού Λαϊκού Κογκρέσου της Υεμένης·β) Πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας της Υεμένης.

Ημερομηνία γέννησης: α) 21.3.1945· β) 21.3.1946· γ) 21.3.1942· δ) 21.3.1947.

Τόπος γέννησης: α) Bayt al-Ahmar, κυβερνείο της Σάνα, Υεμένη· β) Σάνα, Υεμένη· γ) Σάνα, Sanhan, Al-Rib' al-Sharqi.

Ιθαγένεια: Υεμενική.

Αριθ. διαβατηρίου: 00016161 (Υεμένη)

Αριθ. ταυτότητας: 01010744444.

Άλλες πληροφορίες: Φύλο: Άρρεν.

Ημερομηνία καταχώρισης στον κατάλογο του ΟΗΕ: 7.11.2014.

Πρόσθετες πληροφορίες από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η επιτροπή κυρώσεων:

 

Η απόφαση επιβολής κυρώσεων κατά του Ali Abdullah Saleh ελήφθη στις 7 Νοεμβρίου 2014 δυνάμει των παραγράφων 11 και 15 της απόφασης 2140 (2014) καθώς πληροί τα κριτήρια χαρακτηρισμού που ορίζονται στις παραγράφους 17 και 18 της απόφασης.

 

Ο Ali Abdullah Saleh συμμετείχε σε ενέργειες που απειλούν την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Υεμένη —όπως π.χ. σε ενέργειες που θέτουν εμπόδια στην εφαρμογή της συμφωνίας της 23ης Νοεμβρίου 2011, μεταξύ της κυβέρνησης της Υεμένης και των αντιπάλων της, η οποία προβλέπει την ειρηνική μετάβαση εξουσίας στην Υεμένη— και εμποδίζουν την ομαλή εξέλιξη της πολιτικής διαδικασίας στη χώρα.

 

Μετά τη συμφωνία της 23ης Νοεμβρίου 2011, η οποία είχε τη στήριξη του Συμβουλίου Συνεργασίας του Περσικού Κόλπου, ο Ali Abdullah Saleh παραιτήθηκε από πρόεδρος της Υεμένης αφού είχε παραμείνει περισσότερο από 30 χρόνια στη θέση αυτή.

 

Από το φθινόπωρο του 2012, ο Ali Abdullah Saleh φέρεται ως ένας από τους βασικότερους υποστηρικτές των ενεργειών της ομάδας Huthi στη βόρεια Υεμένη.

 

Οι συγκρούσεις στη νότια Υεμένη τον Φεβρουάριο του 2013 ήταν αποτέλεσμα των συνδυασμένων προσπαθειών του Saleh, της Αλ Κάιντα στην Αραβική Χερσόνησο (AQAP) και του αποσχιστικού στοιχείου του Νότου Ali Salim al-Bayd που επιθυμούσαν να προκαλέσουν προβλήματα πριν από τη Διάσκεψη Εθνικού Διαλόγου της 18ης Μαρτίου 2013 στην Υεμένη.

 

Πιο πρόσφατα, από τον Σεπτέμβριο του 2014, ο Saleh προβαίνει σε αποσταθεροποιητικές ενέργειες χρησιμοποιώντας τρίτους προκειμένου να υπονομεύσει την κεντρική κυβέρνηση και να δημιουργήσει αρκετή αστάθεια ώστε να απειλήσει με πραξικόπημα. Σύμφωνα με την έκθεση που εξέδωσε η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων των Ηνωμένων Εθνών για την Υεμένη τον Σεπτέμβριο του 2014, συνομιλητές υποστήριξαν ότι ο Saleh στηρίζει τις βίαιες ενέργειες ορισμένων συμπατριωτών του χορηγώντας τους κεφάλαια και πολιτική στήριξη και εξασφαλίζοντας ότι τα μέλη του Γενικού Λαϊκού Κογκρέσου θα συνεχίσουν να αποσταθεροποιούν με διάφορα μέσα την Υεμένη.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΤΟΠΟΙ ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΒΕΛΓΙΟ

http://www.diplomatie.be/eusanctions

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

ΔΑΝΙΑ

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ΕΣΘΟΝΙΑ

http://www.vm.ee/est/kat_622/

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

ΕΛΛΑΔΑ

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ΙΣΠΑΝΙΑ

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

ΓΑΛΛΙΑ

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ΚΡΟΑΤΙΑ

http://www.mvep.hr/sankcije

ΙΤΑΛΙΑ

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

ΚΥΠΡΟΣ

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

ΛΕΤΟΝΙΑ

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

http://www.urm.lt/sanctions

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

http://www.mae.lu/sanctions

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok

ΜΑΛΤΑ

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

ΑΥΣΤΡΙΑ

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

ΠΟΛΩΝΙΑ

http://www.msz.gov.pl

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

http://www.mae.ro/node/1548

ΣΛΟΒΕΝΙΑ

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

ΣΛΟΒΑΚΙΑ

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ΣΟΥΗΔΙΑ

http://www.ud.se/sanktioner

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Διεύθυνση για κοινοποιήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 02/309

1049 Brussels

Belgium

Ηλ. ταχυδρομείο: relex-sanctions@ec.europa.eu


19.12.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 365/70


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1353/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 15ης Δεκεμβρίου 2014

για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1156/2012 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων της οδηγίας 2011/16/ΕΕ του Συμβουλίου σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/16/ΕΕ του Συμβουλίου, της 15ης Φεβρουαρίου 2011, σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας και με την κατάργηση της οδηγίας 77/799/ΕΟΚ (1), και ιδίως το άρθρο 20 παράγραφος 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η οδηγία 2011/16/ΕΕ απαιτεί η ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας να πραγματοποιείται με τη χρήση τυποποιημένων εντύπων και ηλεκτρονικών μορφοτύπων.

(2)

Τα τυποποιημένα έντυπα που χρησιμοποιούνται για την ανταλλαγή πληροφοριών κατόπιν αιτήματος, την αυθόρμητη ανταλλαγή πληροφοριών, τις κοινοποιήσεις και τις πληροφορίες ανατροφοδότησης πρέπει να είναι σύμφωνα με τα παραρτήματα I έως IV του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1156/2012 της Επιτροπής (2).

(3)

Ο ηλεκτρονικός μορφότυπος, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με συγκεκριμένες ειδικές κατηγορίες εισοδήματος και κεφαλαίου, βασίζεται στον ισχύοντα ηλεκτρονικό μορφότυπο κατ' εφαρμογή του άρθρου 9 της οδηγίας 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου (3).

(4)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1156/2012 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(5)

Οι τροποποιήσεις θα πρέπει να εφαρμοστούν από την 1η Ιανουαρίου 2015, σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 1 της οδηγίας 2011/16/ΕΕ όσον αφορά την έναρξη ισχύος των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που είναι αναγκαίες για τη συμμόρφωση με το άρθρο 8 της οδηγίας σχετικά με την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών.

(6)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διοικητικής Συνεργασίας για τη Φορολογία,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1156/2012 τροποποιείται ως εξής:

1)

Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 1α:

«Άρθρο 1a

Ο ηλεκτρονικός μορφότυπος που χρησιμοποιείται για την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 της οδηγίας 2011/16/ΕΕ είναι σύμφωνος με το παράρτημα V του παρόντος κανονισμού.»

.

2)

Το κείμενο του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού προστίθεται ως παράρτημα V στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1156/2012.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2015.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 15 Δεκεμβρίου 2014.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 64 της 11.3.2011, σ. 1.

(2)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1156/2012 της Επιτροπής, της 6ης Δεκεμβρίου 2012, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων της οδηγίας 2011/16/ΕΕ του Συμβουλίου σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας (ΕΕ L 335 της 7.12.2012, σ. 42).

(3)  Οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου, της 3ης Ιουνίου 2003, για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις (ΕΕ L 157 της 26.6.2003, σ. 38).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Ηλεκτρονικός μορφότυπος που αναφέρεται στο άρθρο 1α

Οι ηλεκτρονικοί μορφότυποι για την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 8 της οδηγίας 2011/16/ΕΕ πληρούν την ακόλουθη δενδρική δομή και περιλαμβάνουν τις ακόλουθες κατηγορίες στοιχείων (1):

α)

Όσον αφορά το γενικό μήνυμα:

Image

β)

Όσον αφορά τον κορμό για τη διαβίβαση πληροφοριών σχετικά με το εισόδημα από απασχόληση ή αμοιβές διοικητικών στελεχών:

Image

γ)

Όσον αφορά τον κορμό για τη διαβίβαση πληροφοριών σχετικά με τις συντάξεις:

Image

δ)

Όσον αφορά τον κορμό για τη διαβίβαση πληροφοριών σχετικά με προϊόντα ασφάλειας ζωής:

Image

ε)

Όσον αφορά τον κορμό για τη διαβίβαση πληροφοριών σχετικά με την κατοχή ακίνητης περιουσίας και τα εισοδήματα που προέρχονται από αυτήν:

Image

στ)

Όσον αφορά τον κορμό στην περίπτωση που δεν υπάρχουν πληροφορίες προς διαβίβαση σε σχέση με ειδική κατηγορία:

Image

ζ)

Όσον αφορά τον κορμό για την απόδειξη παραλαβής των πληροφοριών για ειδική κατηγορία:

Image »

(1)  Εντούτοις, μόνο τα πεδία που είναι επί του παρόντος διαθέσιμα και εφαρμόσιμα σε συγκεκριμένη περίπτωση πρέπει να εμφαίνονται στον ηλεκτρονικό μορφότυπο που χρησιμοποιείται στην εν λόγω περίπτωση.


19.12.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 365/75


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1354/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 16ης Δεκεμβρίου 2014

για τη θέσπιση παρεκκλίσεων από τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 2305/2003, (ΕΚ) αριθ. 969/2006, (ΕΚ) αριθ. 1067/2008, (ΕΚ) αριθ. 1964/2006, από τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 480/2012 και από τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 828/2009 και (ΕΚ) αριθ. 1918/2006, όσον αφορά τις ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων και έκδοσης πιστοποιητικών εισαγωγής για το 2015 στο πλαίσιο των δασμολογικών ποσοστώσεων για τα σιτηρά, το ρύζι, τη ζάχαρη και το ελαιόλαδο, για τη θέσπιση παρεκκλίσεων από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 951/2006 όσον αφορά τις ημερομηνίες έκδοσης πιστοποιητικών εξαγωγής για το 2015 στους τομείς της ζάχαρης και της ισογλυκόζης εκτός ποσόστωσης και για τη θέσπιση παρεκκλίσεων από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1272/2009 όσον αφορά την προθεσμία εξέτασης των προσφορών για την αγορά μαλακού σίτου, βουτύρου και αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη σε καθορισμένη τιμή στο πλαίσιο της δημόσιας παρέμβασης για το 2014 και το 2015

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1095/96 του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 1996, περί εφαρμογής των παραχωρήσεων του καταλόγου CXL, καταρτισθέντος κατόπιν των διαπραγματεύσεων του άρθρου ΧΧΙV:6 της GATT (1), και ιδίως το άρθρο 1,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (2), και ιδίως το άρθρο 20 εδάφιο ιδ), το άρθρο 144 εδάφιο ζ), το άρθρο 178 εδάφιο ε) και το άρθρο 192 παράγραφος 5,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1528/2007 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2007, περί εφαρμογής στα προϊόντα καταγωγής ορισμένων χωρών μελών της ομάδας κρατών Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού (ΑΚΕ) των ρυθμίσεων που προβλέπονται στις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης ή στις συμφωνίες που οδηγούν στην σύναψη τέτοιων συμφωνιών (3), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 5,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 732/2008 του Συμβουλίου (4), και ιδίως το άρθρο 18 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Οι κανονισμοί της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 2305/2003 (5),(ΕΚ) αριθ. 969/2006 (6) και (ΕΚ) αριθ. 1067/2008 της Επιτροπής (7) προβλέπουν ειδικές διατάξεις για την υποβολή αιτήσεων και τη χορήγηση πιστοποιητικών εισαγωγής κριθής στο πλαίσιο της ποσόστωσης 09.4126, αραβοσίτου στο πλαίσιο της ποσόστωσης 09.4131 και μαλακού σίτου ποιότητας άλλης από την υψηλή ποιότητα στο πλαίσιο των ποσοστώσεων 09.4123, 09.4124, 09.4125 και 09.4133.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1964/2006 της Επιτροπής (8) και ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 480/2012 της Επιτροπής (9) προβλέπουν ειδικές διατάξεις για την υποβολή αιτήσεων και τη χορήγηση πιστοποιητικών εισαγωγής ρυζιού καταγωγής Μπανγκλαντές, στο πλαίσιο της ποσόστωσης 09.4517 και θραυσμάτων ρυζιού στο πλαίσιο της ποσόστωσης 09.4079.

(3)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 828/2009 της Επιτροπής (10) προβλέπει ειδικές διατάξεις για την υποβολή αιτήσεων και τη χορήγηση πιστοποιητικών εισαγωγής στο πλαίσιο των ποσοστώσεων 09.4221, 09.4231, 09.4241 έως 09.4247.

(4)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1918/2006 της Επιτροπής (11) προβλέπει ειδικές διατάξεις για την υποβολή αιτήσεων και τη χορήγηση πιστοποιητικών εισαγωγής ελαιολάδου στο πλαίσιο της ποσόστωσης 09.4032.

(5)

Λαμβανομένων υπόψη των αργιών του έτους 2015, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί παρέκκλιση, για ορισμένα χρονικά διαστήματα, από τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 2305/2003, (ΕΚ) αριθ. 969/2006, (ΕΚ) αριθ. 1067/2008, (ΕΚ) αριθ. 1964/2006, από τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 480/2012 και από τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 828/2009 και (ΕΚ) αριθ. 1918/2006 όσον αφορά τις ημερομηνίες για την υποβολή αιτήσεων πιστοποιητικών εισαγωγής και την έκδοση αυτών των πιστοποιητικών ώστε να διασφαλιστεί η τήρηση των σχετικών ποσοστώσεων.

(6)

Το άρθρο 7δ παράγραφος 1 του κανονισμού, (ΕΚ) αριθ. 951/2006 της Επιτροπής (12) ορίζει ότι τα πιστοποιητικά εξαγωγής ζάχαρης και ισογλυκόζης εκτός ποσόστωσης εκδίδονται από την Παρασκευή που ακολουθεί την εβδομάδα κατά την οποία έχουν υποβληθεί οι αιτήσεις πιστοποιητικών, εφόσον δεν έχει ληφθεί κανένα ειδικό μέτρο κατά το χρονικό αυτό διάστημα από την Επιτροπή.

(7)

Λαμβανομένων υπόψη των αργιών του έτους 2015 και της μη έκδοσης της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τις αργίες αυτές, η χρονική περίοδος μεταξύ της υποβολής των αιτήσεων και της έκδοσης των πιστοποιητικών είναι υπερβολικά σύντομη για να εξασφαλιστεί η ορθή διαχείριση της αγοράς. Κρίνεται συνεπώς σκόπιμο να παραταθεί η χρονική αυτή περίοδος.

(8)

Το άρθρο 14 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1272/2009 της Επιτροπής (13) προβλέπει ότι η Επιτροπή αποφασίζει εντός δύο εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση που αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού και εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση που αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού. Η δημόσια παρέμβαση για το βούτυρο και το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη παρατάθηκε έως τις 31 Δεκεμβρίου 2014 με τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 949/2014 της Επιτροπής (14).

(9)

Λαμβανομένων υπόψη των αργιών των ετών 2014 και 2015 και της μη έκδοσης της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τις αργίες αυτές, η χρονική περίοδος εξέτασης των προσφορών είναι υπερβολικά σύντομη για να εξασφαλιστεί η ορθή παρακολούθηση των προσφερόμενων ποσοτήτων. Κρίνεται συνεπώς σκόπιμο να παραταθεί η χρονική αυτή περίοδος.

(10)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της διαχειριστικής επιτροπής για την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Σιτηρά

1.   Κατά παρέκκλιση του άρθρου 3 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2305/2003, για το έτος 2015, οι αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής κριθαριού, στο πλαίσιο της ποσόστωσης 09.4126, δεν είναι δυνατόν να υποβληθούν μετά την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2015, στις 13.00, ώρα Βρυξελλών.

2.   Κατά παρέκκλιση του άρθρου 4 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 969/2006, για το έτος 2015, οι αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής κριθαριού, στο πλαίσιο της ποσόστωσης 09.4131, δεν είναι δυνατόν να υποβληθούν μετά την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2015, στις 13.00, ώρα Βρυξελλών.

3.   Κατά παρέκκλιση του άρθρου 4 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1067/2008 για το έτος 2015, οι αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής μαλακού σίτου άλλης ποιότητας, πλην της υψηλής ποιότητας, στο πλαίσιο των ποσοστώσεων 09.4123, 09.4124, 09.4125 και 09.4133 δεν είναι δυνατόν να υποβληθούν μετά την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2015, στις 13.00, ώρα Βρυξελλών.

Άρθρο 2

Ρύζι

1.   Κατά παρέκκλιση του άρθρου 4 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1964/2006, για το έτος 2015, οι αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής ρυζιού καταγωγής Μπαγκλαντές, στο πλαίσιο της ποσόστωσης 09.4517, δεν είναι δυνατόν να υποβληθούν μετά την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2015, στις 13.00, ώρα Βρυξελλών.

2.   Κατά παρέκκλιση του άρθρου 2 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 480/2012, για το έτος 2015, οι αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής θραυσμάτων ρυζιού, στο πλαίσιο της ποσόστωσης 09.4079, δεν είναι δυνατόν να υποβληθούν μετά την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2015, στις 13.00, ώρα Βρυξελλών.

Άρθρο 3

Ζάχαρη

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 828/2009, οι αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής δεν είναι δυνατόν να υποβληθούν μετά την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2015, στις 13.00, ώρα Βρυξελλών και μέχρι την Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου 2015, στις 13.00, ώρα Βρυξελλών.

Άρθρο 4

Ελαιόλαδο

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 3 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1918/2006, τα πιστοποιητικά εισαγωγής ελαιολάδου, για τα οποία υποβάλλονται οι αιτήσεις κατά τις περιόδους που αναφέρονται στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού εκδίδονται τις αντίστοιχες ημερομηνίες που αναγράφονται σε αυτό, με την επιφύλαξη των μέτρων που θεσπίζονται κατ' εφαρμογή του άρθρου 7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 της Επιτροπής (15).

Άρθρο 5

Ζάχαρη και ισογλυκόζη εκτός ποσόστωσης

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 7δ παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 951/2006, τα πιστοποιητικά εξαγωγής ζάχαρης και ισογλυκόζης εκτός ποσόστωσης, για τα οποία υποβάλλονται οι αιτήσεις κατά τις περιόδους που αναφέρονται στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού, εκδίδονται τις αντίστοιχες ημερομηνίες που αναγράφονται σε αυτό, λαμβανομένων, ενδεχομένως, υπόψη των ειδικών μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφοι 1 και 2 του εν λόγω κανονισμού.

Άρθρο 6

Προσφορές για την αγορά μαλακού σίτου σε καθορισμένη τιμή στο πλαίσιο της αγοράς παρέμβασης

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 14 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1272/2009, για τις προσφορές μαλακού σίτου οι οποίες κοινοποιούνται κατά τις περιόδους που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού, η προθεσμία εντός της οποίας η Επιτροπή λαμβάνει απόφαση σύμφωνα με τις κοινοποιήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 2 στοιχείο β) και παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού λήγει την ημερομηνία που αναγράφεται στο εν λόγω παράρτημα.

Άρθρο 7

Προσφορές για την αγορά βουτύρου και αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη σε καθορισμένη τιμή στο πλαίσιο της αγοράς παρέμβασης

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 14 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1272/2009, για τις προσφορές βουτύρου και αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη οι οποίες κοινοποιούνται κατά τις περιόδους που αναφέρονται στο παράρτημα ΙV μέρη 1 και 2 του παρόντος κανονισμού, η προθεσμία εντός της οποίας η Επιτροπή λαμβάνει απόφαση σύμφωνα με τις κοινοποιήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 2 στοιχείο α) και παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού, λήγει την ημερομηνία που αναγράφεται στο εν λόγω παράρτημα.

Άρθρο 8

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Λήγει στις 10 Ιανουαρίου 2016.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 16 Δεκεμβρίου 2014

Για την Επιτροπή,

εξ ονόματος του Προέδρου,

Jerzy PLEWA

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 146 της 20.6.1996, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671.

(3)  ΕΕ L 348 της 31.12.2007, σ. 1.

(4)  ΕΕ L 303 της 31.10.2012, σ. 1.

(5)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2305/2003 της Επιτροπής, της 29ης Δεκεμβρίου 2003, για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης κοινοτικής δασμολογικής ποσόστωσης για την εισαγωγή κριθής προέλευσης τρίτων χωρών (ΕΕ L 342 της 30.12.2003, σ. 7).

(6)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 969/2006 της Επιτροπής, της 29ης Δεκεμβρίου 2006, για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης κοινοτικής δασμολογικής ποσόστωσης για την εισαγωγή αραβοσίτου προέλευσης τρίτων χωρών (ΕΕ L 176 της 30.6.2003, σ. 44).

(7)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1067/2008 της Επιτροπής, της 30ής Οκτωβρίου 2008, για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης των κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων για τον μαλακό σίτο άλλης ποιότητας, πλην της υψηλής ποιότητας, προέλευσης τρίτων χωρών, και για τη θέσπιση παρέκκλισης από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (ΕΕ L 290 της 31.10.2008, σ. 3).

(8)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1964/2006 της Επιτροπής, της 22ας Δεκεμβρίου 2006, περί των λεπτομερειών για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης ποσόστωσης εισαγωγής ρυζιού καταγωγής Μπανγκλαντές, κατ' εφαρμογή του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3491/90 του Συμβουλίου (ΕΕ L 408 της 30.12.2006, σ. 19).

(9)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 480/2012 της Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 2012, για το άνοιγμα και τη διαχείριση δασμολογικής ποσόστωσης θραυσμάτων ρυζιού, που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 1006 40 00, για την παραγωγή παρασκευασμάτων διατροφής του κωδικού ΣΟ 1901 10 00 (ΕΕ L 148 της 8.6.2012, σ. 1).

(10)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 828/2009 της Επιτροπής, της 10ης Σεπτεμβρίου 2009, για τη θέσπιση, για τις περιόδους εμπορίας 2009/2010 έως 2014/2015, λεπτομερών κανόνων εφαρμογής για την εισαγωγή και το ραφινάρισμα προϊόντων του τομέα της ζάχαρης, της δασμολογικής κλάσης 1701, στο πλαίσιο προτιμησιακών συμφωνιών (ΕΕ L 240 της 11.9.2009, σ. 14).

(11)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1918/2006 της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, για το άνοιγμα και τη διαχείριση δασμολογικής ποσόστωσης για το ελαιόλαδο καταγωγής Τυνησίας (ΕΕ L 365 της 21.12.2006, σ. 84).

(12)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 951/2006 της Επιτροπής, της 30ής Ιουνίου 2006, για καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006 του Συμβουλίου όσον αφορά τις συναλλαγές με τρίτες χώρες στον τομέα της ζάχαρης (ΕΕ L 178 της 1.7.2006, σ. 24).

(13)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1272/2009 της Επιτροπής, της 11ης Δεκεμβρίου 2009, για τη θέσπιση κοινών λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά την αγορά και την πώληση γεωργικών προϊόντων από τη δημόσια παρέμβαση (ΕΕ L 349 της 29.12.2009, σ. 1).

(14)  Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 949/2014 της Επιτροπής, της 4ης Σεπτεμβρίου 2014, σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων για τον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων υπό μορφή παράτασης της περιόδου δημόσιας παρέμβασης για το βούτυρο και το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη το 2014 (ΕΕ L 265 της 5.9.2014, σ. 21).

(15)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 της Επιτροπής, της 31ης Αυγούστου 2006, για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τον τρόπο διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής γεωργικών προϊόντων των οποίων η διαχείριση πραγματοποιείται με σύστημα πιστοποιητικών εισαγωγής (ΕΕ L 238 της 1.9.2006, σ. 13).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Περίοδοι υποβολής των αιτήσεων πιστοποιητικών εισαγωγής ελαιολάδου

Ημερομηνίες έκδοσης

Δευτέρα 30 ή Τρίτη 31 Μαρτίου 2015

Παρασκευή 10 Απριλίου 2015

Δευτέρα 27 ή Τρίτη 28 Απριλίου 2015

Παρασκευή 6 Μαΐου 2015

Δευτέρα 11 ή Τρίτη 12 Μαΐου 2015

Πέμπτη 21 Μαΐου 2015

Δευτέρα 18 ή Τρίτη 19 Μαΐου 2015

Τετάρτη 27 Μαΐου 2015

Δευτέρα 26 ή Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2015

Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2015


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Περίοδοι υποβολής των αιτήσεων πιστοποιητικών εξαγωγής ζάχαρης και ισογλυκόζης εκτός ποσόστωσης

Ημερομηνίες έκδοσης

από τη Δευτέρα 13 έως την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2015

Τρίτη 28 Ιουλίου 2015

από τη Δευτέρα 21 έως την Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου 2015

Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2016


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Ημερομηνία της κοινοποίησης για τις προσφορές μαλακού σίτου που αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1272/2009

Ημερομηνία της κοινοποίησης για τις προσφορές μαλακού σίτου που αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1272/2009

Λήξη της προθεσμίας για την απόφαση της Επιτροπής σχετικά με τις προσφορές μαλακού σίτου σύμφωνα με τις εν λόγω κοινοποιήσεις

Τετάρτη 1 Απριλίου 2015

 

Τετάρτη 8 Απριλίου 2015

 

Πέμπτη 26 Μαρτίου 2015

Παρασκευή 27 Μαρτίου 2015

Δευτέρα 30 Μαρτίου 2015

Τρίτη 31 Μαρτίου 2015

Τετάρτη 1 Απριλίου 2015

Πέμπτη 2 Απριλίου 2015

Παρασκευή 3 Απριλίου 2015

Δευτέρα 6 Απριλίου 2015

Τρίτη 7 Απριλίου 2015

Τετάρτη 8 Απριλίου 2015

Πέμπτη 9 Απριλίου 2015

Παρασκευή 10 Απριλίου 2015

Δευτέρα 13 Απριλίου 2015

Δευτέρα 13 Απριλίου 2015

Δευτέρα 13 Απριλίου 2015

Δευτέρα 13 Απριλίου 2015

 

Παρασκευή 24 Απριλίου 2015

Δευτέρα 27 Απριλίου 2015

Τρίτη 28 Απριλίου 2015

Τετάρτη 29 Απριλίου 2015

Πέμπτη 30 Απριλίου 2015

Δευτέρα 4 Μαΐου 2015

Τρίτη 5 Μαΐου 2015

Τετάρτη 6 Μαΐου 2015

Πέμπτη 7 Μαΐου 2015

Παρασκευή 8 Μαΐου 2015

Τετάρτη 13 Μαΐου 2015

 

Τρίτη 19 Μαΐου 2015

 

Πέμπτη 7 Μαΐου 2015

Παρασκευή 8 Μαΐου 2015

Δευτέρα 11 Μαΐου 2015

Τρίτη 12 Μαΐου 2015

Τετάρτη 13 Μαΐου 2015

Πέμπτη 14 Μαΐου 2015

Παρασκευή 15 Μαΐου 2015

Δευτέρα 18 Μαΐου 2015

Τρίτη 19 Μαΐου 2015

Τετάρτη 20 Μαΐου 2015

Πέμπτη 21 Μαΐου 2015

Παρασκευή 22 Μαΐου 2015

Παρασκευή 22 Μαΐου 2015

Παρασκευή 22 Μαΐου 2015

 

Δευτέρα 18 Μαΐου 2015

Τρίτη 19 Μαΐου 2015

Τετάρτη 20 Μαΐου 2015

Πέμπτη 21 Μαΐου 2015

Παρασκευή 22 Μαΐου 2015

Τρίτη 26 Μαΐου 2015

Τετάρτη 27 Μαΐου 2015

Πέμπτη 28 Μαΐου 2015

Παρασκευή 29 Μαΐου 2015

Δευτέρα 1 Ιουνίου 2015


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΜΕΡΟΣ 1

Ημερομηνία της κοινοποίησης για τις προσφορές βουτύρου και αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη που αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1272/2009

Ημερομηνία της κοινοποίησης για τις προσφορές βουτύρου και αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη που αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1272/2009

Λήξη της προθεσμίας για την απόφαση της Επιτροπής σχετικά με τις προσφορές βουτύρου και αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη σύμφωνα με τις εν λόγω κοινοποιήσεις

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2014

 

Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2015

Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2014

 

Τρίτη 6 Ιανουαρίου 2015

 

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2014

από την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2014 έως την

Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2015

Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2015

Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2015

ΜΕΡΟΣ 2

Ημερομηνία της κοινοποίησης για τις προσφορές βουτύρου και αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη που αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1272/2009

Ημερομηνία της κοινοποίησης για τις προσφορές βουτύρου και αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη που αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1272/2009

Λήξη της προθεσμίας για την απόφαση της Επιτροπής σχετικά με τις προσφορές βουτύρου και αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη σύμφωνα με τις εν λόγω κοινοποιήσεις

 

Πέμπτη 26 Μαρτίου 2015

Παρασκευή 27 Μαρτίου 2015

Δευτέρα 30 Μαρτίου 2015

Τρίτη 31 Μαρτίου 2015

Τετάρτη 1 Απριλίου 2015

Πέμπτη 2 Απριλίου 2015

Παρασκευή 3 Απριλίου 2015

Δευτέρα 6 Απριλίου 2015

Τρίτη 7 Απριλίου 2015

Τετάρτη 8 Απριλίου 2015

Πέμπτη 9 Απριλίου 2015

Παρασκευή 10 Απριλίου 2015

Δευτέρα 13 Απριλίου 2015

Δευτέρα 13 Απριλίου 2015

Δευτέρα 13 Απριλίου 2015

Δευτέρα 13 Απριλίου 2015

 

Παρασκευή 24 Απριλίου 2015

Δευτέρα 27 Απριλίου 2015

Τρίτη 28 Απριλίου 2015

Τετάρτη 29 Απριλίου 2015

Πέμπτη 30 Απριλίου 2015

Δευτέρα 4 Μαΐου 2015

Τρίτη 5 Μαΐου 2015

Τετάρτη 6 Μαΐου 2015

Πέμπτη 7 Μαΐου 2015

Παρασκευή 8 Μαΐου 2015

 

Πέμπτη 7 Μαΐου 2015

Παρασκευή 8 Μαΐου 2015

Δευτέρα 11 Μαΐου 2015

Τρίτη 12 Μαΐου 2015

Τετάρτη 13 Μαΐου 2015

Πέμπτη 14 Μαΐου 2015

Παρασκευή 15 Μαΐου 2015

Δευτέρα 18 Μαΐου 2015

Δευτέρα 18 Μαΐου 2015

Τρίτη 19 Μαΐου 2015

Τετάρτη 20 Μαΐου 2015

Πέμπτη 21 Μαΐου 2015

Παρασκευή 22 Μαΐου 2015

Παρασκευή 22 Μαΐου 2015

Παρασκευή 22 Μαΐου 2015

Τρίτη 26 Μαΐου 2015

 

Τρίτη 19 Μαΐου 2015

Τετάρτη 20 Μαΐου 2015

Πέμπτη 21 Μαΐου 2015

Παρασκευή 22 Μαΐου 2015

Τετάρτη 27 Μαΐου 2015

Πέμπτη 28 Μαΐου 2015

Παρασκευή 29 Μαΐου 2015

Δευτέρα 1 Ιουνίου 2015

Δευτέρα 20 Ιουλίου 2015

 

Πέμπτη 23 Ιουλίου 2015

 

Τρίτη 14 Ιουλίου 2015

Τετάρτη 15 Ιουλίου 2015

Πέμπτη 16 Ιουλίου 2015

Παρασκευή 17 Ιουλίου 2015

Δευτέρα 20 Ιουλίου 2015

Τετάρτη 22 Ιουλίου 2015

Πέμπτη 23 Ιουλίου 2015

Παρασκευή 24 Ιουλίου 2015

Δευτέρα 27 Ιουλίου 2015

Τρίτη 28 Ιουλίου 2015


19.12.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 365/82


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1355/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 17ης Δεκεμβρίου 2014

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 391/2009 σχετικά με την έγκριση ορισμένων κωδίκων και συναφών τροποποιήσεων ορισμένων συμβάσεων και πρωτοκόλλων από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΔΝΟ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 391/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και ελέγχου πλοίων (1), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 2,

Ενεργώντας σύμφωνα με τη διαδικασία ελέγχου της συμβατότητας που προβλέπεται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2099/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την επιτροπή ασφάλειας στη ναυτιλία και πρόληψης της ρύπανσης από τα πλοία (COSS) (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2099/2002, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή συνεργάζονται για να ορίσουν, ανάλογα με την περίπτωση, κοινή θέση ή προσέγγιση στους αρμόδιους διεθνείς φορείς με στόχο τον περιορισμό των κινδύνων σύγκρουσης μεταξύ της ναυτιλιακής νομοθεσίας της Ένωσης και διεθνών νομοθετημάτων.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 391/2009, μαζί με την οδηγία 2009/15/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3), αποτελεί συνεκτικό νομοθέτημα όταν οι δραστηριότητες των αναγνωρισμένων οργανισμών ρυθμίζονται με συνεκτικό τρόπο σύμφωνα με τις ίδιες αρχές και τους ίδιους ορισμούς. Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2009/15/ΕΚ, εάν κράτος μέλος αποφασίσει για τα πλοία που φέρουν τη σημαία του να εξουσιοδοτήσει έναν οργανισμό να εκτελεί για λογαριασμό του επιθεωρήσεις και ελέγχους που σχετίζονται με θεσμοθετημένα πιστοποιητικά, αναθέτει τα καθήκοντα αυτά μόνο σε αναγνωρισμένο οργανισμό ο οποίος, σύμφωνα με το άρθρο 2 στοιχείο ζ) της εν λόγω οδηγίας, νοείται ως οργανισμός αναγνωρισμένος σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 391/2009. Επομένως, οι κανόνες βάσει των οποίων οι οικείοι οργανισμοί αναγνωρίζονται έχουν αντίκτυπο και στις δύο πράξεις.

(3)

Ως «διεθνείς συμβάσεις», κατά το άρθρο 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 391/2009, νοούνται η διεθνής σύμβαση για την ασφάλεια της ζωής στη θάλασσα της 1ης Νοεμβρίου 1974 (SOLAS 74), εξαιρουμένου του κεφαλαίου XI-2 του παραρτήματος της, η διεθνής σύμβαση περί γραμμών φορτώσεως πλοίων της 5ης Απριλίου 1966 και η διεθνής σύμβαση για την πρόληψη της ρύπανσης από τα πλοία της 2ας Νοεμβρίου 1973 (MARPOL), καθώς και τα σχετικά με τις συμβάσεις αυτές πρωτόκολλα και τροποποιήσεις και οι συναφείς κώδικες που έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα σε όλα τα κράτη μέλη στην ενημερωμένη τους έκδοση.

(4)

Η Συνέλευση του ΔΝΟ στην 28η σύνοδό της ενέκρινε κώδικα εφαρμογής των πράξεων του ΔΝΟ (κώδικας ΙΙΙ), όπως αυτός ορίζεται στο ψήφισμα Α.1070(28) του ΔΝΟ της 4ης Δεκεμβρίου 2013, καθώς και τροποποιήσεις στη σύμβαση περί γραμμών φορτώσεως, ώστε να καταστεί υποχρεωτικός ο κώδικας ΙΙΙ, μαζί με σχετικό σύστημα ελέγχου του κράτους σημαίας, όπως ορίζεται στο ψήφισμα Α.1083(28) του ΔΝΟ της 4ης Δεκεμβρίου 2013.

(5)

Η επιτροπή προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος του ΔΝΟ (MEPC), στην 66η σύνοδό της, ενέκρινε τροποποιήσεις στο πρωτόκολλο του 1978 της σύμβασης MARPOL, όπως διατυπώνεται στο ψήφισμα MEPC.246(66) της 4ης Απριλίου 2014, καθώς και στο πρωτόκολλο της σύμβασης MARPOL του 1997, όπως τροποποιήθηκε με το σχετικό πρωτόκολλο του 1978, όπως ορίζεται στο ψήφισμα MEPC.247(66), της 4ης Απριλίου 2014, ώστε να καταστεί υποχρεωτικός ο κώδικας ΙΙΙ, μαζί με σχετικό σύστημα ελέγχου του κράτους σημαίας.

(6)

Η επιτροπή προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος του ΔΝΟ (MEPC) στην 93η σύνοδό της ενέκρινε τροποποιήσεις στη σύμβαση SOLAS, όπως διατυπώνεται στο ψήφισμα MEPC.366(93) της 22ας Μαΐου 2014, καθώς και στο πρωτόκολλο της σύμβασης περί γραμμών φορτώσεως του 1988, όπως ορίζεται στο ψήφισμα MEPC.375(93) της 22ας Μαΐου 2014, ώστε να καταστεί υποχρεωτικός ο κώδικας ΙΙΙ, μαζί με σχετικό σύστημα ελέγχου του κράτους σημαίας.

(7)

Η MEPC στην 65η σύνοδό της και η MSC στην 92η σύνοδό της ενέκριναν κώδικα του ΔΝΟ για τους αναγνωρισμένους οργανισμούς (κώδικας ΑΟ), όπως ορίζεται στο ψήφισμα MSC.349(92) της 21ης Ιουνίου 2013.

(8)

Η MEPC στην 65η σύνοδό της ενέκρινε τροποποιήσεις στο πρωτόκολλο της σύμβασης MARPOL του 1978, ώστε να καταστεί υποχρεωτικός ο κώδικας ΑΟ, όπως διατυπώνεται στο ψήφισμα MEPC.238(65) της 17ης Μαΐου 2013.

(9)

Η MEPC στην 92η σύνοδό της ενέκρινε τροποποιήσεις στο πρωτόκολλο της σύμβασης περί γραμμών φορτώσεως του 1988, ώστε να καταστεί υποχρεωτικός ο κώδικας ΑΟ, όπως διατυπώνεται στο ψήφισμα MEPC.350(92) και στο ψήφισμα MSC.356(92) της 21ης Ιουνίου 2013.

(10)

Ο κώδικας ΙΙΙ και ο κώδικας ΑΟ αναμένεται, συνεπώς, να τεθούν σε ισχύ κατά τη διάρκεια της περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2015 έως 1 Ιανουαρίου 2018 σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες για την έγκριση, την επικύρωση και την έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων κάθε αντίστοιχης σύμβασης του ΔΝΟ.

(11)

Στις 13 Μαΐου 2013 το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση 2013/268/ΕΕ του Συμβουλίου (4). Σύμφωνα με το άρθρο 5 της εν λόγω απόφασης, το Συμβούλιο εξουσιοδότησε τα κράτη μέλη να παράσχουν τη συγκατάθεσή τους να δεσμευτούν, προς το συμφέρον της Ένωσης και με την επιφύλαξη της δήλωσης που παρατίθεται στο παράρτημα της εν λόγω απόφασης, από τις τροποποιήσεις που αναφέρονται στις αιτιολογικές σκέψεις 4 έως 9 του παρόντος κανονισμού.

(12)

Η δήλωση που έχει προσαρτηθεί στην απόφαση 2013/268/ΕΕ ορίζει ότι τα κράτη μέλη θεωρούν ότι ο κώδικας ΙΙΙ και ο κώδικας ΑΟ περιέχουν δέσμη ελάχιστων απαιτήσεων τις οποίες μπορούν να επεξεργαστούν και να βελτιώσουν τα κράτη, ανάλογα με την περίπτωση, για την ενίσχυση της ασφάλειας στη θάλασσα και την προστασία του περιβάλλοντος.

(13)

Ορίζει επίσης ότι καμία διάταξη του κώδικα ΙΙΙ και του κώδικα ΑΟ δεν ερμηνεύεται με σκοπό την καθ' οιονδήποτε τρόπο περιστολή ή τον περιορισμό της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των κρατών μελών βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας όσον αφορά τον ορισμό των «θεσμοθετημένων πιστοποιητικών» και των «πιστοποιητικών κλάσης», του πεδίου εφαρμογής των υποχρεώσεων και των κριτηρίων που έχουν καθορισθεί για τους αναγνωρισμένους οργανισμούς, καθώς και των καθηκόντων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά την αναγνώριση, την αξιολόγηση και, ανάλογα με την περίπτωση, την επιβολή διορθωτικών μέτρων ή κυρώσεων σε αναγνωρισμένους οργανισμούς. Στην ίδια δήλωση αναφέρεται ότι, σε περίπτωση ελέγχου του ΔΝΟ, τα κράτη μέλη δηλώνουν ότι επαληθεύεται μόνον η συμμόρφωση προς τις διατάξεις των διεθνών συμβάσεων τις οποίες έχουν αποδεχθεί τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων των όρων της εν λόγω δήλωσης.

(14)

Στο πλαίσιο της έννομης τάξης της Ένωσης, το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 391/2009, καθώς και της οδηγίας 2009/15/ΕΚ, περιέχουν παραπομπές στις «διεθνείς συμβάσεις», όπως περιγράφονται στην αιτιολογική σκέψη 3. Εν προκειμένω, οι τροποποιήσεις των συμβάσεων του ΔΝΟ ενσωματώνονται αυτόματα στην ενωσιακή νομοθεσία όταν αρχίζουν να ισχύουν σε διεθνές επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των συναφών υποχρεωτικών κωδίκων, όπως ο κώδικας ΙΙΙ και ο κώδικας ΑΟ, οι οποίοι, ως εκ τούτου, αποτελούν μέρος των πράξεων του ΔΝΟ που σχετίζονται με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 391/2009.

(15)

Οι τροποποιήσεις των διεθνών συμβάσεων επιτρέπεται, ωστόσο, να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής της ενωσιακής ναυτιλιακής νομοθεσίας σύμφωνα με τη διαδικασία ελέγχου της συμβατότητας, εάν πληρούν ένα από τα δύο κριτήρια του άρθρου 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2099/2002.

(16)

Η Επιτροπή αξιολόγησε τις τροποποιήσεις των συμβάσεων του ΔΝΟ σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2099/2002 και εντόπισε ορισμένες διαφορές μεταξύ, αφενός, του κώδικα ΙΙΙ και του κώδικα ΑΟ, και, αφετέρου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 391/2009 και της οδηγίας 2009/15/ΕΚ.

(17)

Πρώτον, η παράγραφος 16.1 του μέρους 2 του κώδικα ΙΙΙ προβλέπει κατάλογο ελάχιστων πόρων και διαδικασιών που πρέπει να καθιερώσουν τα κράτη σημαίας, συμπεριλαμβανομένης της πρόβλεψης διοικητικών οδηγιών σχετικών, μεταξύ άλλων, με τα πιστοποιητικά κλάσης του πλοίου που απαιτούνται από το κράτος σημαίας για την απόδειξη της συμμόρφωσης με τις δομικές, μηχανικές, ηλεκτρολογικές ή/και άλλες απαιτήσεις διεθνούς σύμβασης της οποίας το κράτος σημαίας είναι συμβαλλόμενο μέρος ή της συμμόρφωσης με απαίτηση εθνικού κανονισμού του κράτους σημαίας. Εντούτοις, όπως περιγράφεται στην αιτιολογική σκέψη (21) κατωτέρω, η ενωσιακή νομοθεσία κάνει διάκριση μεταξύ θεσμοθετημένων πιστοποιητικών και πιστοποιητικών κλάσης. Τα τελευταία αυτά έγγραφα είναι ιδιωτικού χαρακτήρα και δεν είναι ούτε πράξεις κράτους σημαίας ούτε εκδίδονται για λογαριασμό κράτους σημαίας. Αυτή η διάταξη του κώδικα ΙΙΙ αναφέρεται πράγματι στη σύμβαση SOLAS, κεφάλαιο II-1 μέρος A-1 κανονισμός 3-1, το οποίο προβλέπει ότι τα πλοία σχεδιάζονται, κατασκευάζονται και συντηρούνται σύμφωνα με τις δομικές, μηχανικές και ηλεκτρολογικές απαιτήσεις του νηογνώμονα ο οποίος έχει αναγνωρισθεί από τη διοικητική αρχή σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού XI-1/1. 1. Η σύμβαση SOLAS ορίζει με σαφήνεια το πλοίο ή τη νομική του εκπροσώπηση έναντι του κράτους σημαίας ως το αντικείμενο της απαίτησης αυτής. Επιπλέον, όταν αναγνωρισμένος οργανισμός ενεργεί ως νηογνώμονας, εκδίδει πιστοποιητικά κλάσης του πλοίου σύμφωνα με τους δικούς του κανόνες και διαδικασίες, προϋποθέσεις και ιδιωτικές συμβατικές ρυθμίσεις, των οποίων το κράτος σημαίας δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος. Ως εκ τούτου, η εν λόγω διάταξη του κώδικα ΙΙΙ αντιβαίνει την οριοθέτηση της κλάσης και των θεσμοθετημένων δραστηριοτήτων που καθορίζονται στην κείμενη νομοθεσία της ΕΕ.

(18)

Δεύτερον, σύμφωνα με την παράγραφο 18.1 του μέρους 2 του κώδικα ΙΙΙ, το κράτος σημαίας απαιτείται να ορίσει, «όσον αφορά μόνον τα πλοία που φέρουν τη σημαία του» ότι ο αναγνωρισμένος οργανισμός διαθέτει κατάλληλους πόρους, από άποψη τεχνικής, διοικητικής και ερευνητικής ικανότητας, για να εκτελεί τα καθήκοντα που του ανατίθενται. Αντιθέτως, δυνάμει της ενωσιακής νομοθεσίας η πτυχή αυτή θεωρείται απαίτηση για την αναγνώριση, όπως περιλαμβάνεται στο κριτήριο Α.3 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 391/2009, και αφορά το σύνολο του στόλου στην κλάση του σχετικού οργανισμού, χωρίς να γίνεται διάκριση με βάση τη σημαία. Εάν η ανωτέρω διάταξη του Κώδικα ΙΙΙ ενσωματωνόταν στην ενωσιακή νομοθεσία, η εφαρμογή του κριτηρίου A.3 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 391/2009 για τις επιδόσεις του αναγνωρισμένου οργανισμού θα περιοριζόταν μόνον στα πλοία που φέρουν τη σημαία κρατών μελών, σε αντίθεση με τις απαιτήσεις που ισχύουν επί του παρόντος.

(19)

Τρίτον, η παράγραφος 19 του μέρους 2 του κώδικα ΙΙΙ εισάγει απαγόρευση για κράτος σημαίας να αναθέτει στους αναγνωρισμένους οργανισμούς του να εφαρμόζουν σε πλοία, εκτός εκείνων που δικαιούνται να φέρουν τη σημαία του, οιεσδήποτε απαιτήσεις σχετικές, μεταξύ άλλων, με τους κανόνες ταξινόμησης, τις απαιτήσεις ή τις διαδικασίες. Σύμφωνα με την οδηγία 2009/15/ΕΚ, τα κράτη μέλη μπορούν να εξουσιοδοτούν μόνον έναν οργανισμό να ενεργεί εξ ονόματός τους για τη θεσμοθετημένη πιστοποίηση του στόλου τους, εφόσον ο εν λόγω οργανισμός είναι αναγνωρισμένος και παρακολουθείται για τον σκοπό αυτόν σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 391/2009. Εν προκειμένω, οι ίδιοι οι αναγνωρισμένοι οργανισμοί πρέπει να συμμορφώνονται με ορισμένες απαιτήσεις για τις σχετικές δραστηριότητές τους σε όλα τα ταξινομημένα πλοία τους, ανεξαρτήτως σημαίας. Αυτό σχετίζεται ιδίως με τα κριτήρια που καθορίζονται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 391/2009, καθώς και με άλλες υποχρεώσεις, και ιδίως τις υποχρεώσεις του άρθρου 10 παράγραφος 4 του εν λόγω κανονισμού. Εάν η ανωτέρω διάταξη του κώδικα ΙΙΙ ενσωματωνόταν στην ενωσιακή νομοθεσία, θα περιοριζόταν την εφαρμογή των υφιστάμενων απαιτήσεων αναγνώρισης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 391/2009, μεταξύ άλλων εάν προκρίνουν κανόνες, απαιτήσεις και διαδικασίες για τις επιδόσεις του αναγνωρισμένου οργανισμού μόνον όσον αφορά πλοία που φέρουν τη σημαία κρατών μελών.

(20)

Τέταρτον, κατά το τμήμα 1.1 του μέρους 2 του κώδικα ΑΟ, ως «αναγνωρισμένος οργανισμός» νοείται οργανισμός που αξιολογείται από το κράτος σημαίας και κρίθηκε ότι πληροί το μέρος 2 του κώδικα ΑΟ. Αντιθέτως, κατά το άρθρο 2 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 391/2009, ως αναγνωρισμένος οργανισμός νοείται «ο οργανισμός που έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό». Με βάση την αξιολόγηση της Επιτροπής στις αιτιολογικές σκέψεις 21 έως 23, φαίνεται ότι αρκετές διατάξεις του μέρους 2 του κώδικα ΑΟ είναι ασυμβίβαστες με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 391/2009. Συνεπώς, αναγνωρισμένος οργανισμός όπως ορίζεται στον κώδικα ΑΟ δεν θα πληρούσε όλες τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 391/2009 και δεν θα ανταποκρινόταν επομένως στον ορισμό του αναγνωρισμένου οργανισμού κατά την ενωσιακή νομοθεσία.

(21)

Πέμπτον, κατά το τμήμα 1.3 του μέρους 2 του κώδικα ΑΟ, ως «θεσμοθετημένη πιστοποίηση και υπηρεσίες» νοείται μία ενιαία κατηγορία δραστηριοτήτων την οποία έχει δικαίωμα να αναλαμβάνει αναγνωρισμένος οργανισμός για λογαριασμό του κράτους της σημαίας, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης πιστοποιητικών σχετικών με θεσμοθετημένες απαιτήσεις και απαιτήσεις όσον αφορά την κλάση. Αντιθέτως, στους ορισμούς τους άρθρου 2 στοιχεία ζ) και θ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 391/2009 γίνεται σαφής διαχωρισμός μεταξύ «θεσμοθετημένων πιστοποιητικών», τα οποία εκδίδονται από το κράτος σημαίας ή για λογαριασμό του σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις, και των «πιστοποιητικών κλάσης», τα οποία είναι έγγραφα που εκδίδει αναγνωρισμένος οργανισμός υπό την ιδιότητά του ως νηογνώμονας και πιστοποιούν την καταλληλότητα πλοίου για συγκεκριμένη χρήση ή υπηρεσία, σύμφωνα με τους κανόνες και τις διαδικασίες που έχει καθορίσει και δημοσιοποιήσει ο συγκεκριμένος αναγνωρισμένος οργανισμός. Επομένως, σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία, τα θεσμοθετημένα πιστοποιητικά και τα πιστοποιητικά κλάσης είναι διακριτά και διαφορετικής φύσης. Συγκεκριμένα, τα θεσμοθετημένα πιστοποιητικά έχουν δημόσιο χαρακτήρα, ενώ τα πιστοποιητικά κλάσης είναι ιδιωτικού χαρακτήρα, διότι εκδίδονται από τον νηογνώμονα σύμφωνα με τους δικούς του κανόνες, διαδικασίες και προϋποθέσεις. Επομένως, τα πιστοποιητικά ταξινόμησης που εκδίδει αναγνωρισμένος οργανισμός για ένα πλοίο προκειμένου να πιστοποιηθεί η συμμόρφωσή του με τους κανόνες και τις διαδικασίες ταξινόμησης, ακόμη και όταν ελέγχεται από το κράτος σημαίας για την απόδειξη της συμμόρφωσης με τη σύμβαση SOLAS κεφάλαιο II-Ι, Μέρος Α-1, κανονισμός 3-1, τα έγγραφα είναι αυστηρά ιδιωτικού χαρακτήρα και δεν είναι ούτε νομικές πράξεις του κράτους σημαίας, ούτε πράξεις για λογαριασμό κράτους σημαίας. Ωστόσο, στον Κώδικα ΑΟ αναφέρεται συστηματικά ότι «θεσμοθετημένη πιστοποίηση και υπηρεσίες» πραγματοποιούνται από τον ΑΟ «για λογαριασμό του κράτους σημαίας», το οποίο αντιβαίνει τη νομική διάκριση που έχει θεσπισθεί με την ενωσιακή νομοθεσία. Παρά την αντίφαση αυτή, εάν αυτή η διάταξη του κώδικα ΑΟ γίνει δεκτή ως κανόνας στην έννομη τάξη της Ένωσης, ενέχει τον έκδηλο κίνδυνο να μην είναι δυνατόν πλέον να επιβληθούν στην Ένωση οι απαιτήσεις αναγνώρισης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 391/2009, οι οποίες αφορούν το σύνολο των δραστηριοτήτων του οργανισμού, ανεξαρτήτως της σημαίας.

(22)

Έκτον, το τμήμα 3.9.3.1 του μέρους 2 του κώδικα ΑΟ προβλέπει μηχανισμό συνεργασίας μεταξύ αναγνωρισμένων οργανισμών με μόνο πλαίσιο εκείνο που έχει καθορίσει το κράτος σημαίας για τις διαδικασίες τυποποίησης που αφορούν τη θεσμοθετημένη πιστοποίηση και υπηρεσίες για το κράτος σημαίας, ανάλογα με την περίπτωση· ενώ το τμήμα 3.9.3.2 του μέρους 2 του ίδιου κώδικα ορίζει πλαίσιο από κράτος σημαίας ή «ομάδα κρατών σημαίας» για τη ρύθμιση της συνεργασίας μεταξύ των οικείων αναγνωρισμένων οργανισμών για τις τεχνικές πτυχές και τις πτυχές ασφαλείας της «θεσμοθετημένης πιστοποίησης και των υπηρεσιών πλοίων […] για λογαριασμό του (των) εν λόγω κράτους(-ών) σημαίας». Αντιθέτως, η συνεργασία μεταξύ αναγνωρισμένων οργανισμών δυνάμει της ενωσιακής νομοθεσίας διέπεται από το άρθρο 10 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 391/2009, σύμφωνα με το οποίο οι αναγνωρισμένοι οργανισμοί πρέπει να προβαίνουν σε διαβουλεύσεις μεταξύ τους, με σκοπό τη διατήρηση της ισοδυναμίας και προκειμένου να επιτευχθεί εναρμόνιση των κανόνων και των διαδικασιών και της εφαρμογής τους, και θεσπίζεται πλαίσιο για την αμοιβαία αναγνώριση, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, των πιστοποιητικών κλάσης για υλικά, εξοπλισμό και δομικά στοιχεία. Οι δύο αυτές διαδικασίες συνεργασίας κατά το άρθρο 10 παράγραφος 1 αφορούν τις ιδιωτικές δραστηριότητες των αναγνωρισμένων οργανισμών, με την ιδιότητά τους ως νηογνωμόνων, και, ως εκ τούτου, εφαρμόζονται χωρίς διακρίσεις με βάση τη σημαία. Εάν οι ανωτέρω μηχανισμοί του κώδικα ΙΙΙ ενσωματώνονταν στην ενωσιακή νομοθεσία, θα περιοριζόταν το πεδίο του πλαισίου συνεργασίας που έχει θεσπισθεί με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 391/2009 για τις δραστηριότητες των αναγνωρισμένων οργανισμών που αφορούν μόνον τα πλοία που φέρουν τη σημαία κρατών μελών, σε αντίθεση με τις απαιτήσεις που ισχύουν επί του παρόντος.

(23)

Έβδομο, το τμήμα 3.9.3.3 του μέρους 2 του κώδικα ΑΟ είναι ταυτόσημο με την παράγραφο 19 του μέρους 2 του κώδικα III· συνεπώς, οι προβληματισμοί στην αιτιολογική σκέψη 19 ισχύουν και τη διάταξη αυτή του κώδικα ΑΟ.

(24)

Καμία διάταξη του κώδικα ΙΙΙ ή του κώδικα ΑΟ δεν πρέπει να δημιουργεί περιορισμούς στην ικανότητα της Ένωσης να διαμορφώνει, σύμφωνα με τις Συνθήκες και το διεθνές δίκαιο, τους κατάλληλους όρους για τη χορήγηση αναγνώρισης στους οργανισμούς που επιθυμούν να εξουσιοδοτηθούν από τα κράτη μέλη να ασκούν έλεγχο και δραστηριότητες πιστοποίησης στα πλοία για λογαριασμό τους, με σκοπό την επίτευξη των στόχων της Ένωσης, και ιδίως για την ενίσχυση της ασφάλειας στη θάλασσα και την προστασία του περιβάλλοντος.

(25)

Το καθεστώς αμοιβαίας αναγνώρισης των πιστοποιητικών κλάσης για υλικά, εξοπλισμό και δομικά στοιχεία που καθορίζεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 391/2009 είναι εφαρμοστέο μόνον εντός της Ένωσης για πλοία που φέρουν τη σημαία κράτους μέλους. Όσον αφορά τα αλλοδαπά σκάφη, η αποδοχή των πιστοποιητικών αυτών παραμένει στη διακριτική ευχέρεια των σχετικών τρίτων κρατών σημαίας κατά την άσκηση της αποκλειστικής τους αρμοδιότητας, ιδίως με βάση τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS).

(26)

Με βάση την αξιολόγησή της, η Επιτροπή έκρινε ότι οι διατάξεις του κώδικα ΙΙΙ και του κώδικα ΑΟ που αναφέρονται στις προηγούμενες αιτιολογικές σκέψεις είναι ασυμβίβαστες με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 391/2009 και πρέπει να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής του εν λόγω κανονισμού. Συνεπώς, πρέπει να τροποποιηθεί το άρθρο 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 391/2009.

(27)

Επειδή ο κώδικας ΑΟ τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2015, ο παρών κανονισμός πρέπει να αρχίσει να ισχύει όσο το δυνατόν πιο σύντομα μετά την ημερομηνία δημοσίευσής της.

(28)

Η επιτροπή ασφάλειας στη ναυτιλία και την πρόληψης της ρύπανσης από τα πλοία (COSS) δεν εξέδωσε γνώμη για τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. Κρίθηκε αναγκαία η έκδοση εκτελεστικής πράξης και ο πρόεδρος υπέβαλε το σχέδιο εκτελεστικής πράξης στην επιτροπή προσφυγών για περαιτέρω εξέταση. Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής προσφυγών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 391/2009, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«β)   “διεθνείς συμβάσεις”: η διεθνής σύμβαση για την ασφάλεια της ζωής στη θάλασσα (SOLAS 74) της 1ης Νοεμβρίου 1974, εξαιρουμένου του κεφαλαίου XI-2 του παραρτήματός της, η διεθνής σύμβαση περί γραμμών φορτώσεως πλοίων της 5ης Απριλίου 1966 και η διεθνής σύμβαση για την πρόληψη της ρύπανσης από τα πλοία (MARPOL) της 2ας Νοεμβρίου 1973, μαζί με τα πρωτόκολλα και τις τροποποιήσεις τους, και οι συναφείς κώδικες που έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα σε όλα τα κράτη μέλη, εξαιρουμένων των παραγράφων 16.1, 18.1 και 19 του τμήματος 2 του κώδικα εφαρμογής των πράξεων του ΔΝΟ, και των τμημάτων 1.1, 1.3, 3.9.3.1, 3.9.3.2 και 3.9.3.3 του τμήματος 2 του κώδικα του ΔΝΟ στην επικαιροποιημένη τους έκδοση για τους αναγνωρισμένους οργανισμούς.»

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2015.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 17 Δεκεμβρίου 2014.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 131 της 28.5.2009, σ. 11.

(2)  ΕΕ L 324 της 29.11.2002, σ. 1.

(3)  Οδηγία 2009/15/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και ελέγχου πλοίων και για τις συναφείς δραστηριότητες των ναυτικών αρχών (ΕΕ L 131 της 28.5.2009, σ. 47).

(4)  Απόφαση 2013/268/ΕΕ του Συμβουλίου, της 13ης Μαΐου 2013, σχετικά με τη θέση που θα ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΔΝΟ) ως προς τη θέσπιση ορισμένων Κωδίκων και συναφών τροποποιήσεων ορισμένων συμβάσεων και πρωτοκόλλων (ΕΕ L 155 της 7.6.2013, σ. 3).


19.12.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 365/87


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1356/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 17ης Δεκεμβρίου 2014

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1484/95 όσον αφορά τον καθορισμό των αντιπροσωπευτικών τιμών στους τομείς του κρέατος πουλερικών και των αυγών, καθώς και της αυγοαλβουμίνης

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 183 στοιχείο β),

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 510/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για τον καθορισμό του καθεστώτος συναλλαγών που εφαρμόζεται σε ορισμένα εμπορεύματα που προέρχονται από τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1216/2009 και (ΕΚ) αριθ. 614/2009 του Συμβουλίου (2), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 6 στοιχείο α),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1484/95 της Επιτροπής (3) καθόρισε τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος συμπληρωματικών εισαγωγικών δασμών και τις αντιπροσωπευτικές τιμές στους τομείς του κρέατος πουλερικών και των αυγών, καθώς και της αυγοαλβουμίνης.

(2)

Από τον τακτικό έλεγχο των στοιχείων, στα οποία βασίζεται ο καθορισμός των αντιπροσωπευτικών τιμών για τα προϊόντα των τομέων του κρέατος πουλερικών και των αυγών καθώς και της αυγοαλβουμίνης, προκύπτει ότι πρέπει να τροποποιηθούν οι αντιπροσωπευτικές τιμές για τις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων, λαμβάνοντας υπόψη τις διακυμάνσεις των τιμών ανάλογα με την καταγωγή.

(3)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1484/95 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(4)

Λόγω της ανάγκης να διασφαλιστεί η εφαρμογή του εν λόγω μέτρου το ταχύτερο δυνατόν μετά τη διάθεση των επικαιροποιημένων στοιχείων, κρίνεται σκόπιμο να αρχίσει να ισχύει ο παρών κανονισμός την ημέρα της δημοσίευσής του,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1484/95 αντικαθίσταται από το κείμενο που παρατίθεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 17 Δεκεμβρίου 2014

Για την Επιτροπή,

εξ ονόματος του Προέδρου,

Jerzy PLEWA

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 347 της, 20.12.2013, σ. 671.

(2)  ΕΕ L 150 της 20.5.2014, σ. 1.

(3)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1484/95 της Επιτροπής, της 28ης Ιουνίου 1995, σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή του συστήματος συμπληρωματικών δασμών κατά την εισαγωγή και με τον καθορισμό αντιπροσωπευτικών τιμών στους τομείς του κρέατος πουλερικών και των αυγών και της αυγοαλβουμίνης καθώς και με την κατάργηση του κανονισμού αριθ. 163/67/ΕΟΚ (ΕΕ L 145 της 29.6.1995, σ. 47).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Αντιπροσωπευτική τιμή

(σε EUR/100 kg)

Εγγύηση που αναφέρεται στο άρθρο 3

(σε EUR/100 kg)

Καταγωγή (1)

0207 12 10

Σφάγια από κοτόπουλα, που ονομάζονται “κοτόπουλα 70 %”, κατεψυγμένα

125,5

0

AR

0207 12 90

Σφάγια από κοτόπουλα, που ονομάζονται “κοτόπουλα 65 %”, κατεψυγμένα

145,2

0

AR

151,5

0

BR

0207 14 10

Τεμάχια χωρίς κόκαλα από πετεινούς ή κότες, κατεψυγμένα

328,6

0

AR

246,8

16

BR

343,8

0

CL

278,1

7

TH

0207 14 50

Στήθη από κοτόπουλα, κατεψυγμένα

208,7

1

BR

0207 14 60

Μηροί από κοτόπουλα, κατεψυγμένοι

136

2

BR

0207 27 10

Τεμάχια χωρίς κόκαλα από γαλοπούλες, κατεψυγμένα

361,5

0

BR

516,1

0

CL

1602 32 11

Παρασκευάσματα άψητα από πετεινούς ή κότες

252,3

10

BR


(1)  Ονοματολογία των χωρών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1106/2012 της Επιτροπής, της 27ης Νοεμβρίου 2012, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 471/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις κοινοτικές στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τις τρίτες χώρες, όσον αφορά την επικαιροποίηση της ονοματολογίας των χωρών και εδαφών (ΕΕ L 328 της 28.11.2012, σ. 7). Ο κωδικός “ZZ” αφορά “άλλες χώρες καταγωγής”.»


19.12.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 365/89


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1357/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 18ης Δεκεμβρίου 2014

για την αντικατάσταση του παραρτήματος ΙΙΙ της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών (1), και ιδίως το άρθρο 38 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας 2008/98/ΕΚ περιλαμβάνει κατάλογο ιδιοτήτων των αποβλήτων που τα καθιστούν επικίνδυνα.

(2)

Η οδηγία 2008/98/ΕΚ ορίζει ότι ο χαρακτηρισμός αποβλήτων ως επικίνδυνων θα πρέπει να βασίζεται, μεταξύ άλλων, στην ενωσιακή νομοθεσία για τις χημικές ουσίες, ιδίως όσον αφορά τον χαρακτηρισμό των παρασκευασμάτων ως επικίνδυνων, συμπεριλαμβανομένων των χρησιμοποιηθεισών για τον σκοπό αυτό τιμών των ορίων συγκέντρωσης. Εξάλλου, είναι ανάγκη να διατηρηθεί το σύστημα με το οποίο έχουν χαρακτηριστεί τα απόβλητα και τα επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με τον κατάλογο τύπων αποβλήτων, όπως καταρτίστηκε τελευταία με την απόφαση 2000/532/ΕΚ της Επιτροπής (2), προκειμένου να ενθαρρυνθεί ο εναρμονισμένος χαρακτηρισμός των αποβλήτων και να εξασφαλιστεί ο εναρμονισμένος καθορισμός των επικίνδυνων αποβλήτων εντός της Ένωσης.

(3)

Το παράρτημα III της οδηγίας 2008/98/ΕΚ ορίζει ότι οι χαρακτηρισμοί των επικίνδυνων ιδιοτήτων H 4 («ερεθιστικό»), H 5 («επιβλαβές»), H 6 («τοξικό» και «πολύ τοξικό»), H 7 («καρκινογόνο»), H 8 («διαβρωτικό»), H 10 («τοξικό για την αναπαραγωγή»), H 11 («μεταλλαξογόνο») και H 14 («οικοτοξικό») αποδίδονται σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται στο παράρτημα VI της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου (3).

(4)

Το παράρτημα III της οδηγίας 2008/98/ΕΚ ορίζει ότι, ανάλογα με την περίπτωση, εφαρμόζονται οι οριακές τιμές που αναφέρονται στα παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ της οδηγίας 99/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4).

(5)

Η οδηγία 67/548/ΕΟΚ και η οδηγία 1999/45/ΕΚ θα καταργηθούν από την 1η Ιουνίου 2015 και θα αντικατασταθούν από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 (5), που αντικατοπτρίζει την τεχνική και επιστημονική πρόοδο. Κατά παρέκκλιση, οι δύο οδηγίες ενδέχεται να ισχύουν για ορισμένα μείγματα έως την 1η Ιουνίου 2017, σε περίπτωση που τα εν λόγω μείγματα ταξινομούνται, επισημαίνονται και συσκευάζονται σύμφωνα με την οδηγία 1999/45/ΕΚ και έχουν ήδη διατεθεί στην αγορά πριν από την 1η Ιουνίου 2015.

(6)

Είναι αναγκαία η τροποποίηση του παραρτήματος III της οδηγίας 2008/98/ΕΚ προκειμένου οι ορισμοί των επικίνδυνων ιδιοτήτων να προσαρμοστούν αναλόγως ώστε να ευθυγραμμιστούν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, κατά περίπτωση, και οι παραπομπές στην οδηγία 67/548/ΕΟΚ και στην οδηγία 1999/45/ΕΚ να αντικατασταθούν από παραπομπές στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008.

(7)

Για να διασφαλιστεί επαρκής πληρότητα και αντιπροσωπευτικότητα όσον αφορά, επίσης, τις πληροφορίες σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις από την ευθυγράμμιση του χαρακτηρισμού ΗΡ 14 «οικοτοξικό» με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, απαιτείται συμπληρωματική μελέτη.

(8)

Οι επικίνδυνες ιδιότητες H 1 έως H 15, όπως ορίζονται στο παράρτημα III της οδηγίας 2008/98/ΕΚ, θα πρέπει να μετονομαστούν ΗΡ 1 έως ΗΡ 15, προκειμένου να αποφεύγεται η ενδεχόμενη σύγχυση με τους κωδικούς δηλώσεων επικινδυνότητας, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008.

(9)

Οι ονομασίες των πρώην επικίνδυνων ιδιοτήτων H 5 («επιβλαβές») και H 6 («τοξικό») θα πρέπει να τροποποιηθούν προκειμένου να ευθυγραμμιστούν με τις αλλαγές της νομοθεσίας για τις χημικές ουσίες και, ειδικότερα, τους νέους κωδικούς τάξης και κατηγορίας κινδύνου που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008.

(10)

Θα πρέπει να καθιερωθούν νέες ονομασίες για τις πρώην επικίνδυνες ιδιότητες H 12 και H 15, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνέπεια με την ονομασία των άλλων επικίνδυνων ιδιοτήτων.

(11)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που προβλέπεται στο άρθρο 39 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα ΙII της οδηγίας 2008/98/ΕΚ αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. Εφαρμόζεται από την 1η Ιουνίου 2015.

Βρυξέλλες, 18 Δεκεμβρίου 2014.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών (ΕΕ L 312 της 22.11.2008, σ. 3).

(2)  Απόφαση 2000/532/ΕΚ της Επιτροπής, της 3ης Μαΐου 2000, για αντικατάσταση της απόφασης 94/3/ΕΚ για τη θέσπιση καταλόγου αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 1 στοιχείο α) της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της απόφασης 94/904/ΕΚ του Συμβουλίου για την κατάρτιση καταλόγου επικίνδυνων αποβλήτων κατ' εφαρμογή του άρθρου 1 παράγραφος 4 της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τα επικίνδυνα απόβλητα (ΕΕ L 226 της 6.9.2000, σ. 3).

(3)  Οδηγία 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27 Ιουνίου 1967, περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν στην ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικινδύνων ουσιών (ΕΕ 196 της 16.8.1967, σ. 1).

(4)  Οδηγία 1999/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαΐου 1999, για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικίνδυνων παρασκευασμάτων (ΕΕ L 200 της 30.7.1999, σ. 1).

(5)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (ΕΕ L 353 της 31.12.2008, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΤΑ ΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ

“Εκρηκτικό”: απόβλητα που είναι ικανά με χημική αντίδραση να παραγάγουν αέριο σε τέτοια θερμοκρασία και πίεση και σε τέτοια ταχύτητα ώστε να προκαλέσουν βλάβη στο περιβάλλον. Περιλαμβάνονται τα πυροτεχνικά απόβλητα, τα απόβλητα εκρηκτικών οργανικών υπεροξειδίων και τα εκρηκτικά αυτοαντιδρώντα απόβλητα.

Όταν ένα απόβλητο περιέχει μία ή περισσότερες ουσίες που ταξινομούνται σε έναν από τους κωδικούς τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας και στους κωδικούς δήλωσης επικινδυνότητας που παρουσιάζονται στον πίνακα 1, τα απόβλητα πρέπει να αξιολογούνται για HP 1, εφόσον είναι σκόπιμο και αναλογικό, σύμφωνα με τις μεθόδους δοκιμών. Αν η παρουσία μιας ουσίας, ενός μείγματος ή ενός είδους υποδηλώνει ότι το απόβλητο είναι εκρηκτικό, αυτό πρέπει να ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με την HP 1.

Πίνακας 1: Κωδικός (κωδικοί) τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας και κωδικός (κωδικοί) δήλωσης επικινδυνότητας για τα συστατικά των αποβλήτων για την ταξινόμηση των αποβλήτων ως επικίνδυνων σύμφωνα με την HP 1:

“Οξειδωτικό”: απόβλητα που είναι ικανά, γενικά με την παροχή οξυγόνου, να προκαλέσουν ή να συμβάλουν στην καύση άλλων υλικών.

Όταν ένα απόβλητο περιέχει μία ή περισσότερες ουσίες που ταξινομούνται σε έναν από τους κωδικούς τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας και στους κωδικούς δήλωσης επικινδυνότητας που παρουσιάζονται στον πίνακα 2, τα απόβλητα πρέπει να αξιολογούνται για HP 2, εφόσον είναι σκόπιμο και αναλογικό, σύμφωνα με τις μεθόδους δοκιμών. Εάν η παρουσία μιας ουσίας υποδηλώνει ότι το απόβλητο είναι οξειδωτικό, αυτό πρέπει να ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με την HP 2.

Πίνακας 2: Κωδικός (κωδικοί) τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας και κωδικός (κωδικοί) δήλωσης επικινδυνότητας για την ταξινόμηση των αποβλήτων ως επικίνδυνων σύμφωνα με την HP 2:

“Εύφλεκτο”:

—   εύφλεκτα υγρά απόβλητα: υγρά απόβλητα που έχουν σημείο ανάφλεξης όχι πάνω από 60 °C ή απόβλητα πετρελαίου εσωτερικής καύσης, πετρελαίου ντίζελ ή ελαφρών πετρελαίων θέρμανσης που έχουν σημείο ανάφλεξης > 55 °C και ≤ 75 °C·

—   εύφλεκτο πυροφορικό υγρό και στερεά απόβλητα: στερεά ή υγρά απόβλητα που, ακόμα και σε μικρές ποσότητες, μπορούν να αναφλεγούν εντός πέντε λεπτών από την επαφή με αέρα·

—   εύφλεκτα στερεά απόβλητα: στερεά απόβλητα που είναι άμεσα δυνατό να καούν ή μπορούν να προκαλέσουν ή να συμβάλουν σε ανάφλεξη λόγω τριβής·

—   εύφλεκτα αέρια απόβλητα: αέρια απόβλητα που είναι αναφλέξιμα στον αέρα σε θερμοκρασία 20 °C και σταθερή πίεση 101,3 kPa·

—   απόβλητα που αντιδρούν με το νερό: απόβλητα που, σε επαφή με το νερό, εκλύουν εύφλεκτα αέρια σε επικίνδυνες ποσότητες·

—   άλλα εύφλεκτα απόβλητα: εύφλεκτα αερολύματα, εύφλεκτα αυτοθερμαινόμενα απόβλητα, εύφλεκτα οργανικά υπεροξείδια και εύφλεκτα αυτοαντιδρώντα απόβλητα.

Όταν ένα απόβλητο περιέχει μία ή περισσότερες ουσίες που ταξινομούνται σε έναν από τους κωδικούς τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας και στους κωδικούς δήλωσης επικινδυνότητας που παρουσιάζονται στον πίνακα 3, τα απόβλητα πρέπει να αξιολογούνται, εφόσον είναι σκόπιμο και αναλογικό, σύμφωνα με τις μεθόδους δοκιμών. Εάν η παρουσία μιας ουσίας υποδηλώνει ότι το απόβλητο είναι εύφλεκτο, αυτό πρέπει να ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με την HP 3.

Πίνακας 3: Κωδικός (κωδικοί) τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας και κωδικός (κωδικοί) δήλωσης επικινδυνότητας για τα συστατικά των αποβλήτων για την ταξινόμηση των αποβλήτων ως επικίνδυνων σύμφωνα με την HP 3:

Κωδικός (κωδικοί) τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας

Κωδικός (κωδικοί) δήλωσης επικινδυνότητας

Εύφλ. Αέριο 1

H220

Εύφλ. Αέριο 2

H221

Αερόλυμα 1

H222

Αερόλυμα 2

H223

Εύφλ. Υγρ. 1

H224

Εύφλ. Υγρ.2

H225

Εύφλ. Υγρ. 3

H226

Εύφλ. Στερ. 1

H228

Εύφλ. Στερ. 2

Αυτοαντ. ΓΔ

H242

Αυτοαντ. ΕΣΤ

Οργ. Υπεροξ. ΓΔ

Οργ. Υπεροξ. ΕΣΤ

Πυρ. Υγρ. 1

H250

Πυρ. Στερ. 1

Αυτοθερμ.1

H251

Αυτοθερμ. 2

H252

Αντιδρά με το νερό 1

H260

Αντιδρά με το νερό 2

Αντιδρά με το νερό 3

H261

“Ερεθιστικό — ερεθισμός του δέρματος και οφθαλμική βλάβη”: απόβλητα, η εφαρμογή των οποίων μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του δέρματος ή οφθαλμική βλάβη.

Όταν ένα απόβλητο περιέχει μία ή περισσότερες ουσίες σε συγκεντρώσεις που υπερβαίνουν την οριακή τιμή, οι οποίες ταξινομούνται σε έναν από τους ακόλουθους κωδικούς τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας και κωδικούς δήλωσης επικινδυνότητας, και η συγκέντρωση είναι ίση ή μεγαλύτερη από ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω όρια συγκέντρωσης, το απόβλητο ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με την HP 4.

Η οριακή τιμή για εξέταση σε αξιολόγηση για Διαβρ. δέρμ. 1Α (Η314), Ερεθ. δέρμ. 2 (H315), Οφθ. βλάβη 1 (H318) και Οφθ. ερεθ. 2 (H319) είναι 1 %.

Αν το άθροισμα των συγκεντρώσεων όλων των ουσιών που είναι ταξινομημένες ως Διαβ. δέρμ. 1A (H314) είναι ίσο ή μεγαλύτερο του 1 %, το απόβλητο ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με την HP 4.

Αν το άθροισμα των συγκεντρώσεων όλων των ουσιών που είναι ταξινομημένες ως H318 είναι ίσο ή μεγαλύτερο του 10 %, το απόβλητο ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με την HP 4.

Αν το άθροισμα των συγκεντρώσεων όλων των ουσιών που είναι ταξινομημένες ως H315 και Η319 είναι ίσο ή μεγαλύτερο του 20 %, το απόβλητο ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με την HP 4.

Να σημειωθεί ότι απόβλητα που περιέχουν ουσίες ταξινομημένες ως H314 (Διάβρ. δέρμ. 1Α, 1Β ή 1Γ) σε ποσότητα μεγαλύτερη ή ίση του 5 % ταξινομούνται ως επικίνδυνα σύμφωνα με την HP 8. Η HP 4 δεν εφαρμόζεται αν τα απόβλητα είναι ταξινομημένα στην HP 8.

“Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (ΕΤΟΣ)/Τοξικότητα από αναρρόφηση”: απόβλητα που μπορεί να προκαλέσουν ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους είτε από εφάπαξ έκθεση, είτε από επανειλημμένη έκθεση, ή που προκαλούν οξείες τοξικές επιδράσεις λόγω αναρρόφησης.

Όταν ένα απόβλητο περιέχει μία ή περισσότερες ουσίες που ταξινομούνται σε έναν από τους κωδικούς τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας και στους κωδικούς δήλωσης επικινδυνότητας που παρουσιάζονται στον πίνακα 4, και η συγκέντρωσή τους είναι ίση ή μεγαλύτερη από τα όρια συγκέντρωσης του πίνακα 4, το απόβλητο ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με την ΗΡ 5. Όταν ουσίες που ταξινομούνται ως ΕΤΟΣ περιέχονται σε απόβλητα, μια μεμονωμένη ουσία πρέπει να είναι παρούσα σε συγκέντρωση ίση ή μεγαλύτερη από το όριο συγκέντρωσης προκειμένου το απόβλητο να ταξινομηθεί ως επικίνδυνο σύμφωνα με την HP 5.

Όταν ένα απόβλητο περιέχει μία ή περισσότερες ουσίες που ταξινομούνται ως Τοξ. λόγω αναρρ. 1 και το άθροισμα αυτών των ουσιών είναι ίσο ή μεγαλύτερο από το όριο συγκέντρωσης, το απόβλητο ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με την HP 5, μόνον εφόσον το συνολικό κινηματικό ιξώδες (στους 40 °C) δεν υπερβαίνει τα 20,5 mm2/s. (1)

Πίνακας 4: Κωδικός (κωδικοί) τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας και κωδικός (κωδικοί) δήλωσης επικινδυνότητας για τα συστατικά των αποβλήτων και τα αντίστοιχα όρια συγκέντρωσης για την ταξινόμηση των αποβλήτων ως επικίνδυνων σύμφωνα με την HP 5

“Οξεία τοξικότητα”: απόβλητα που μπορούν να προκαλέσουν οξείες τοξικές επιδράσεις μέσω πρόσληψης από το στόμα ή το δέρμα, ή διά της εισπνοής.

Εάν το άθροισμα των συγκεντρώσεων όλων των ουσιών που περιέχονται σε ένα απόβλητο, οι οποίες είναι ταξινομημένες σε κωδικό τάξης και κατηγορίας κινδύνου τοξικότητας και σε κωδικό δήλωσης επικινδυνότητας που αναφέρονται στον πίνακα 5, είναι ίσο ή μεγαλύτερο από το κατώτατο όριο που αναφέρεται στον εν λόγω πίνακα, το απόβλητο ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με την HP 6. Όταν σε ένα απόβλητο υπάρχουν περισσότερες από μία ουσίες που ταξινομούνται ως ουσίες οξείας τοξικότητας, το άθροισμα των συγκεντρώσεων απαιτείται μόνο για ουσίες εντός της ίδιας κατηγορίας επικινδυνότητας.

Οι ακόλουθες οριακές τιμές ισχύουν για εξέταση στο πλαίσιο της αξιολόγησης:

Για την Οξεία Τοξ. 1, 2 ή 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331): 0,1 %·

Για την Οξεία Τοξ. 4 (H302, H312, H332): 1 %.

Πίνακας 5: Κωδικός (κωδικοί) τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας και κωδικός (κωδικοί) δήλωσης επικινδυνότητας για τα συστατικά των αποβλήτων και τα αντίστοιχα όρια συγκέντρωσης για την ταξινόμηση των αποβλήτων ως επικίνδυνων σύμφωνα με την HP 6

“Καρκινογόνο”: απόβλητα που προκαλούν καρκίνο ή αυξάνουν τη συχνότητα εμφάνισης καρκίνου.

Όταν ένα απόβλητο περιέχει μία ουσία που ταξινομείται σε έναν από τους ακόλουθους κωδικούς τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας και κωδικούς δήλωσης επικινδυνότητας, της οποίας η συγκέντρωση είναι ίση ή μεγαλύτερη από ένα από τα παρακάτω όρια συγκέντρωσης που παρουσιάζονται στον πίνακα 6, το απόβλητο ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με την HP 7. Όταν περισσότερες της μιάς ουσίες που ταξινομούνται ως καρκινογόνοι περιέχονται σε ένα απόβλητο, μια μεμονωμένη ουσία πρέπει να είναι παρούσα σε συγκέντρωση ίση ή μεγαλύτερη από το όριο συγκέντρωσης προκειμένου το απόβλητο να ταξινομηθεί ως επικίνδυνο σύμφωνα με την HP 7.

Πίνακας 6: Κωδικός (κωδικοί) τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας και κωδικός (κωδικοί) δήλωσης επικινδυνότητας για τα συστατικά των αποβλήτων και τα αντίστοιχα όρια συγκέντρωσης για την ταξινόμηση των αποβλήτων ως επικίνδυνων σύμφωνα με την HP 7

“Διαβρωτικό”: απόβλητα, η εφαρμογή των οποίων μπορεί να προκαλέσει διάβρωση του δέρματος.

Όταν ένα απόβλητο περιέχει μία ή περισσότερες ουσίες που ταξινομούνται ως Διάβρ. Δέρμ. 1Α, 1Β ή 1Γ (H314) και το άθροισμα των συγκεντρώσεών τους ή είναι ίσο ή μεγαλύτερο του 5 %, το απόβλητο ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με την HP 8.

Η οριακή τιμή που ισχύει για εξέταση στο πλαίσιο της αξιολόγησης για Διαβρ. Δέρμ. 1Α, 1Β, 1Γ (Η314) είναι 1,0 %.

“Μολυσματικό”: απόβλητα που περιέχουν ανθεκτικούς μικροοργανισμούς ή τις τοξίνες τους, οι οποίες είναι γνωστό ή υπάρχουν σοβαροί λόγοι να πιστεύεται ότι προκαλούν ασθένειες στον άνθρωπο ή σε άλλους ζώντες οργανισμούς.

Ο χαρακτηρισμός του HP 9 εκτιμάται από τους κανόνες που καθορίζονται στα έγγραφα αναφοράς ή στη νομοθεσία στα κράτη μέλη.

“Τοξικό για την αναπαραγωγή”: απόβλητα που έχουν δυσμενείς επιδράσεις για τη σεξουαλική λειτουργία και τη γονιμότητα σε ενηλίκους άνδρες και γυναίκες, καθώς και τοξικότητα στην ανάπτυξη των απογόνων.

Όταν ένα απόβλητο περιέχει μία ουσία που ταξινομείται σε έναν από τους ακόλουθους κωδικούς τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας και κωδικούς δήλωσης επικινδυνότητας, της οποίας η συγκέντρωση είναι ίση ή μεγαλύτερη από ένα από τα παρακάτω όρια συγκέντρωσης που παρουσιάζονται στον πίνακα 7, το απόβλητο ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με την HP 10. Όταν περισσότερες της μιάς ουσίες που ταξινομούνται ως τοξικές για την αναπαραγωγή περιέχονται σε ένα απόβλητο, μια μεμονωμένη ουσία πρέπει να είναι παρούσα σε συγκέντρωση ίση ή μεγαλύτερη από το όριο συγκέντρωσης προκειμένου το απόβλητο να ταξινομηθεί ως επικίνδυνο σύμφωνα με την HP 10.

Πίνακας 7: Κωδικός (κωδικοί) τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας και κωδικός (κωδικοί) δήλωσης επικινδυνότητας για τα συστατικά των αποβλήτων και τα αντίστοιχα όρια συγκέντρωσης για την ταξινόμηση των αποβλήτων ως επικίνδυνων σύμφωνα με την HP 10

“Μεταλλαξιογόνο”: απόβλητα που μπορεί να προκαλέσουν μετάλλαξη, δηλαδή μόνιμη μεταβολή στην ποσότητα ή τη δομή του γενετικού υλικού ενός κυττάρου.

Όταν ένα απόβλητο περιέχει μία ουσία που ταξινομείται σε έναν από τους ακόλουθους κωδικούς τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας και κωδικούς δήλωσης επικινδυνότητας, της οποίας η συγκέντρωση είναι ίση ή μεγαλύτερη από ένα από τα παρακάτω όρια συγκέντρωσης που παρουσιάζονται στον πίνακα 8, το απόβλητο ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με την HP 11. Όταν περισσότερες της μιάς ουσίες που ταξινομούνται ως μεταλλαξιογόνοι περιέχονται σε ένα απόβλητο, μια μεμονωμένη ουσία πρέπει να είναι παρούσα σε συγκέντρωση ίση ή μεγαλύτερη από το όριο συγκέντρωσης προκειμένου το απόβλητο να ταξινομηθεί ως επικίνδυνο σύμφωνα με την HP 11.

Πίνακας 8: Κωδικός (κωδικοί) τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας και κωδικός (κωδικοί) δήλωσης επικινδυνότητας για τα συστατικά των αποβλήτων και τα αντίστοιχα όρια συγκέντρωσης για την ταξινόμηση των αποβλήτων ως επικίνδυνων σύμφωνα με την HP 11

“Έκλυση αερίου οξείας τοξικότητας”: απόβλητα που εκλύουν αέρια οξείας τοξικότητας (Οξεία Τοξ. 1, 2 ή 3) σε επαφή με το νερό ή με ένα οξύ.

Όταν ένα απόβλητο περιέχει μια ουσία που εμπίπτει σε μία από τις ακόλουθες συμπληρωματικές κατηγορίες επικινδυνότητας: EUH 029, EUH 031 και EUH 032, ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με την HP 12 σύμφωνα με τις μεθόδους δοκιμών ή κατευθυντήριες γραμμές.

“Ευαισθητοποιητικό”: απόβλητα που περιέχουν μία ή περισσότερες ουσίες οι οποίες είναι γνωστό ότι έχουν ευαισθητοποιητικές επιδράσεις στο δέρμα ή στα αναπνευστικά όργανα.

Όταν ένα απόβλητο περιέχει μια ουσία που έχει ταξινομηθεί ως ευαισθητοποιητική και έχει χαρακτηριστεί με έναν από τους κωδικούς δήλωσης επικινδυνότητας H317 ή H334 και η συγκέντρωση μίας μεμονωμένης ουσίας είναι ίση ή μεγαλύτερη από το όριο συγκέντρωσης 10 %, το απόβλητο ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με την HP 13.

“Οικοτοξικό”: απόβλητα που παρουσιάζουν ή είναι δυνατόν να παρουσιάσουν άμεσο ή μελλοντικό κίνδυνο για έναν ή περισσότερους τομείς του περιβάλλοντος.

“Απόβλητο ικανό να επιδείξει μια επικίνδυνη ιδιότητα που αναφέρεται ανωτέρω, που δεν είναι άμεσα εμφανής στο αρχικό απόβλητο”. Όταν ένα απόβλητο περιέχει μία ή περισσότερες ουσίες που έχουν χαρακτηριστεί με μία από τις δηλώσεις επικινδυνότητας ή τις συμπληρωματικές δηλώσεις επικινδυνότητας που παρουσιάζονται στον πίνακα 9, το απόβλητο ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με την HP 15, εκτός αν το απόβλητο είναι τέτοιας μορφής ώστε σε καμία περίπτωση να μην εμφανίζει εκρηκτικές ή δυνητικά εκρηκτικές ιδιότητες.

Πίνακας 9: Δηλώσεις επικινδυνότητας και συμπληρωματικές δηλώσεις επικινδυνότητας για τα συστατικά των αποβλήτων με σκοπό την ταξινόμηση των αποβλήτων ως επικίνδυνων σύμφωνα με την HP 15:

Επιπλέον, τα κράτη μέλη μπορούν να χαρακτηρίσουν ένα απόβλητο ως επικίνδυνο σύμφωνα με την HP 15 με βάση άλλα ισχύοντα κριτήρια, όπως η αξιολόγηση των στραγγισμάτων.

Σημείωση

Ο χαρακτηρισμός της επικίνδυνης ιδιότητας HP 14 γίνεται με βάση τα κριτήρια που καθορίζονται στο παράρτημα VI της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

Μέθοδοι δοκιμών

Πρέπει να χρησιμοποιούνται οι μέθοδοι που περιγράφονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 440/2008 του Συμβουλίου (2) και σε άλλα συναφή σημειώματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης (CEN) ή άλλες διεθνώς αναγνωρισμένες μέθοδοι δοκιμών και κατευθυντήριες γραμμές.»


(1)  Το κινηματικό ιξώδες προσδιορίζεται μόνον για υγρά.

(2)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 440/2008 του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2008, για καθορισμό των μεθόδων δοκιμής κατ' εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH), ΕΕ L 142 της 31.5.2008, σ. 1.


19.12.2014