ISSN 1977-0669

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 186

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

57ό έτος
26 Ιουνίου 2014


Περιεχόμενα

 

II   Μη νομοθετικές πράξεις

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 703/2014 της Επιτροπής, της 19ης Ιουνίου 2014, για την τροποποίηση των παραρτημάτων II, III και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών acibenzolar-S-methyl, αιθοξυκίνης, flusilazole, isoxaflutole, μολινάτ, propoxycarbazone, pyraflufen-ethyl, quinoclamine και βαρφαρίνη μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα ( 1 )

1

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 704/2014 της Επιτροπής, της 25ης Ιουνίου 2014, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2013 σχετικά με τις απαιτήσεις πιστοποίησης για εισαγωγές στην Ένωση βλαστών και σπόρων που προορίζονται για την παραγωγή βλαστών ( 1 )

49

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 705/2014 της Επιτροπής, της 25ης Ιουνίου 2014, για τον καθορισμό των εισαγωγικών δασμών που εφαρμόζονται σε θραύσματα ρυζιού

53

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 706/2014 της Επιτροπής, της 25ης Ιουνίου 2014, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 972/2006 όσον αφορά τους εισαγωγικούς δασμούς που εφαρμόζονται στο ρύζι Basmati

54

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 707/2014 της Επιτροπής, της 25ης Ιουνίου 2014, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 690/2008 για την αναγνώριση προστατευόμενων περιοχών που είναι εκτεθειμένες σε ιδιαίτερους φυτοϋγειονομικούς κινδύνους στην Κοινότητα

56

 

 

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 708/2014 της Επιτροπής, της 25ης Ιουνίου 2014, για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

62

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ

 

*

Εκτελεστική οδηγία 2014/83/ΕΕ της Επιτροπής, της 25ης Ιουνίου 2014, για τροποποίηση των παραρτημάτων I, II, ΙΙΙ, IV και V της οδηγίας 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου περί μέτρων κατά της εισαγωγής στην Κοινότητα οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας

64

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

 

2014/393/ΕΕ

 

*

Απόφαση του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2014, για την κατάργηση της απόφασης 2010/283/ΕΕ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στο Βέλγιο

72

 

 

2014/394/EΕ

 

*

Απόφαση του Συμβουλίου, της 23ης Ιουνίου 2014, σχετικά με τη θέση που θα λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του συμβουλίου σύνδεσης που συστάθηκε με τη συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κεντρικής Αμερικής, αφετέρου, όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων στο πλαίσιο του συμβουλίου σύνδεσης σχετικά με τους εσωτερικούς κανονισμούς του συμβουλίου σύνδεσης και της επιτροπής σύνδεσης, σχετικά με τον εσωτερικό κανονισμό που διέπει την επίλυση διαφορών δυνάμει του τίτλου X και τον κώδικα δεοντολογίας για τα μέλη των ειδικών ομάδων και τους διαμεσολαβητές, σχετικά με τον κατάλογο των μελών της ειδικής ομάδας, καθώς και σχετικά με τον κατάλογο των εμπειρογνωμόνων σε θέματα εμπορίου και αειφόρου ανάπτυξης

75

 

 

2014/395/ΕΕ

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 24ης Ιουνίου 2014, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά για βασική χρήση βιοκτόνων που περιέχουν χαλκό [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2014) 4062]

103

 

 

2014/396/EE

 

*

Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 24ης Ιουνίου 2014, για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά μαγιάς αρτοποιίας (Saccharomyces cerevisiae) επεξεργασμένης με υπεριώδη ακτινοβολία ως νέου συστατικού τροφίμων βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 258/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2014) 4114]

108

 

 

2014/397/ΕΕ

 

*

Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 25ης Ιουνίου 2014, για την παράταση της ημερομηνίας λήξης της έγκρισης της διφεθειαλόνης και διφενακούμης (difenacoum) για χρήση σε βιοκτόνα του τύπου προϊόντων 14 ( 1 )

111

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις των οποίων οι τίτλοι έχουν τυπωθεί με λευκά στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


II Μη νομοθετικές πράξεις

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

26.6.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 186/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 703/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 19ης Ιουνίου 2014

για την τροποποίηση των παραρτημάτων II, III και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών acibenzolar-S-methyl, αιθοξυκίνης, flusilazole, isoxaflutole, μολινάτ, propoxycarbazone, pyraflufen-ethyl, quinoclamine και βαρφαρίνη μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Φεβρουαρίου 2005, για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο α), το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχείο β) και το άρθρο 49 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Για τις ουσίες acibenzolar-S-methyl, isoxaflutole, μολινάτ, propoxycarbazone και pyraflufen-ethyl έχουν καθοριστεί ανώτατα όρια καταλοίπων (ΑΟΚ) στο παράρτημα II και στο μέρος B του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005. Για τις ουσίες αιθοξυκίνη και flusilazole έχουν καθοριστεί ΑΟΚ στο μέρος A του παραρτήματος III του εν λόγω κανονισμού. Για τις ουσίες quinoclamine και βαρφαρίνη δεν καθορίζονται ΑΟΚ στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005 και, καθώς οι εν λόγω δραστικές ουσίες δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα IV του εν λόγω κανονισμού, ισχύει η προκαθορισμένη τιμή 0,01 mg/kg που προβλέπεται στο άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχείο β) του εν λόγω κανονισμού.

(2)

Όσον αφορά την ουσία acibenzolar-S-methyl, η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, στο εξής «η Αρχή», υπέβαλε αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με τα υφιστάμενα ΑΟΚ σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 σε συνδυασμό με το άρθρο 12 παράγραφος 1 (2). Η Αρχή πρότεινε την τροποποίηση του ορισμού των καταλοίπων. Συνέστησε τη μείωση των ΑΟΚ για τις μπανάνες και τις ντομάτες. Για τα άλλα προϊόντα, συνέστησε τη διατήρηση των υφιστάμενων ΑΟΚ. Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, όσον αφορά τα ΑΟΚ για τα μήλα, τα αχλάδια και τα μάνγκο, ορισμένες πληροφορίες δεν ήταν διαθέσιμες και ότι χρειαζόταν περαιτέρω εξέταση από τους υπευθύνους διαχείρισης επικινδυνότητας. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τους καταναλωτές, τα ΑΟΚ για τα εν λόγω προϊόντα θα πρέπει να καθοριστούν στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 στο σημερινό τους επίπεδο ή στο επίπεδο που προσδιόρισε η Αρχή. Τα εν λόγω ΑΟΚ θα επανεξεταστούν· κατά την επανεξέταση θα ληφθούν υπόψη οι διαθέσιμες πληροφορίες που θα προκύψουν εντός δύο ετών από τη δημοσίευση του παρόντος κανονισμού.

(3)

Η μη συμπερίληψη της αιθοξυκίνης στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (3) προβλέπεται στην απόφαση 2011/143/ΕΕ της Επιτροπής (4). Όλες οι ισχύουσες άδειες για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν τη δραστική ουσία αιθοξυκίνη έχουν ανακληθεί. Επομένως, σύμφωνα με το άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 σε συνδυασμό με το άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο α), τα ΑΟΚ που έχουν καθοριστεί για την εν λόγω δραστική ουσία στο παράρτημα III θα πρέπει να διαγραφούν. Αυτή η διαγραφή δεν πρέπει να εφαρμοστεί στα ΑΟΚ που αντιστοιχούν στα CXL με βάση τις χρήσεις σε τρίτες χώρες, εφόσον είναι αποδεκτά όσον αφορά την ασφάλεια των καταναλωτών. Δεν πρέπει να εφαρμοστεί ούτε στις περιπτώσεις στις οποίες έχουν οριστεί ΑΟΚ ειδικά ως ανοχές κατά την εισαγωγή.

(4)

Όσον αφορά την αιθοξυκίνη, η Αρχή υπέβαλε αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με τα υφιστάμενα ΑΟΚ σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 (5). Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, όσον αφορά τα CXL για τα αχλάδια, ορισμένες πληροφορίες δεν ήταν διαθέσιμες και ότι χρειαζόταν περαιτέρω εξέταση από τους υπευθύνους διαχείρισης επικινδυνότητας. Όσον αφορά τα αχλάδια, διαπιστώθηκε κίνδυνος για τους καταναλωτές. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να καθοριστεί το ΑΟΚ στο συγκεκριμένο όριο προσδιορισμού. Η Αρχή εντόπισε ορισμένες αβεβαιότητες όσον αφορά τις τοξικολογικές τιμές αναφοράς για την αιθοξυκίνη. Επειδή ο κίνδυνος για τους καταναλωτές δεν μπορεί να αποκλειστεί σε χαμηλότερα από τα τρέχοντα ΑΟΚ, για τα αχλάδια η τιμή των 0,05 mg/kg θα πρέπει να εφαρμόζεται από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

(5)

Η περίοδος συμπερίληψης της ουσίας flusilazole στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ που προβλεπόταν στην οδηγία 2006/133/ΕΚ της Επιτροπής (6) έληξε στις 30 Ιουνίου 2008. Δεδομένου ότι η ουσία flusilazole δεν είναι πλέον εγκεκριμένη ως δραστική ουσία και όλες οι υπάρχουσες άδειες για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν την εν λόγω δραστική ουσία έχουν ανακληθεί, τα ΑΟΚ που καθορίζονται για την εν λόγω δραστική ουσία στο παράρτημα III πρέπει να διαγραφούν σύμφωνα με το άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 σε συνδυασμό με το άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο α).

(6)

Όσον αφορά την ουσία flusilazole, η Αρχή υπέβαλε αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με τα υφιστάμενα ΑΟΚ σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 σε συνδυασμό με το άρθρο 12 παράγραφος 1 (7). Εντόπισε κίνδυνο για τους καταναλωτές όσον αφορά τα CXL για τα μήλα, τα αχλάδια, τα επιτραπέζια σταφύλια, τα ροδάκινα, το βοδινό συκώτι, τους νεφρούς, το κρέας και το λίπος, το πρόβειο κρέας και λίπος και το χοιρινό κρέας και λίπος. Για τα ροδάκινα αυτός ο κίνδυνος για τους καταναλωτές προσδιορίζεται σε επίπεδα καταλοίπων κάτω των υφιστάμενων ΑΟΚ. Ως εκ τούτου, για τα ροδάκινα η τιμή του 0,01 mg/kg θα πρέπει να εφαρμόζεται από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

(7)

Όσον αφορά την ουσία isoxaflutole, η Αρχή υπέβαλε αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με τα υφιστάμενα ΑΟΚ σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 σε συνδυασμό με το άρθρο 12 παράγραφος 1 (8). Πρότεινε να αλλάξει ο ορισμός του καταλοίπου. Συνέστησε να μειωθούν τα ΑΟΚ για το γλυκό καλαμπόκι, τους σπόρους αραβοσίτου και το ζαχαροκάλαμο. Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, όσον αφορά το ΑΟΚ για τους σπόρους μήκωνος, δεν υπήρχαν διαθέσιμες πληροφορίες και ότι χρειαζόταν περαιτέρω εξέταση από τους υπευθύνους διαχείρισης επικινδυνότητας. Το ΑΟΚ για τους σπόρους μήκωνος θα πρέπει να καθοριστεί στο συγκεκριμένο όριο προσδιορισμού ή στο προκαθορισμένο ΑΟΚ, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005.

(8)

Όσον αφορά το μολινάτ, η Αρχή υπέβαλε αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με τα υφιστάμενα ΑΟΚ σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 σε συνδυασμό με το άρθρο 12 παράγραφος 1 (9). Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, όσον αφορά το ΑΟΚ για το ρύζι, ορισμένες πληροφορίες δεν ήταν διαθέσιμες και ότι χρειαζόταν περαιτέρω εξέταση από τους υπευθύνους διαχείρισης επικινδυνότητας. Δεδομένου ότι δεν συντρέχει κίνδυνος για τους καταναλωτές, το ΑΟΚ για το εν λόγω προϊόν θα πρέπει να καθορίζεται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 στο υφιστάμενο επίπεδο ή στο επίπεδο που προσδιορίζεται από την Αρχή. Το εν λόγω ΑΟΚ θα επανεξεταστεί· κατά την επανεξέταση θα ληφθούν υπόψη οι διαθέσιμες πληροφορίες που θα προκύψουν εντός δύο ετών από τη δημοσίευση του παρόντος κανονισμού.

(9)

Όσον αφορά την ουσία propoxycarbazone, η Αρχή υπέβαλε αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με τα υφιστάμενα ΑΟΚ σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 σε συνδυασμό με το άρθρο 12 παράγραφος 1 (10). Πρότεινε να αλλάξει ο ορισμός του καταλοίπου. Συνέστησε να διατηρηθούν τα υφιστάμενα ΑΟΚ για ορισμένα προϊόντα.

(10)

Όσον αφορά την ουσία pyraflufen-ethyl, η Αρχή υπέβαλε αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με τα υφιστάμενα ΑΟΚ σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 σε συνδυασμό με το άρθρο 12 παράγραφος 1 (11). Πρότεινε να αλλάξει ο ορισμός του καταλοίπου. Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, όσον αφορά τα ΑΟΚ για τα εσπεριδοειδή, τους καρπούς με κέλυφος, τα μηλοειδή, τα πυρηνόκαρπα, τα επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια, τα φραγκοστάφυλα (κόκκινα, μαύρα και άσπρα), τα πράσινα φραγκοστάφυλα, τους καρπούς της κουφοξυλιάς, τις επιτραπέζιες ελιές, τις πατάτες, τους σπόρους ελαιοκράμβης, τις ελιές για παραγωγή ελαίου, τους σπόρους κριθαριού, βρώμης, σίκαλης, δημητριακών, σιταριού και τον λυκίσκο, ορισμένες πληροφορίες δεν ήταν διαθέσιμες και ότι χρειαζόταν περαιτέρω εξέταση από τους υπευθύνους διαχείρισης επικινδυνότητας. Δεδομένου ότι δεν συντρέχει κίνδυνος για τους καταναλωτές, τα ΑΟΚ για τα εν λόγω προϊόντα θα πρέπει να καθορίζονται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 στο υφιστάμενο επίπεδο ή στο επίπεδο που προσδιορίζεται από την Αρχή. Τα εν λόγω ΑΟΚ θα επανεξεταστούν· κατά την επανεξέταση θα ληφθούν υπόψη οι διαθέσιμες πληροφορίες που θα προκύψουν εντός δύο ετών από τη δημοσίευση του παρόντος κανονισμού. Η Αρχή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, όσον αφορά το ΑΟΚ για τους βαμβακόσπορους, δεν υπήρχαν διαθέσιμες πληροφορίες και ότι χρειαζόταν περαιτέρω εξέταση από τους υπευθύνους διαχείρισης επικινδυνότητας. Το ΑΟΚ για τους βαμβακόσπορους θα πρέπει να καθοριστεί στο συγκεκριμένο όριο προσδιορισμού ή στο προκαθορισμένο ΑΟΚ, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005.

(11)

Όσον αφορά την ουσία quinoclamine, η Αρχή υπέβαλε αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με τα υφιστάμενα ΑΟΚ σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 (12). Όλες οι υφιστάμενες άδειες για φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν την ουσία quinoclamine περιορίζονται σε μη εδώδιμες καλλιέργειες. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να καθοριστούν τα ΑΟΚ στο συγκεκριμένο όριο προσδιορισμού.

(12)

Όσον αφορά τη βαρφαρίνη, η Αρχή υπέβαλε αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με τα υφιστάμενα ΑΟΚ σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 σε συνδυασμό με το άρθρο 12 παράγραφος 1 (13). Όλες οι υφιστάμενες άδειες φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν βαρφαρίνη περιορίζονται στη χρήση μόνον ως τρωκτικοκτόνου και δεν προορίζονται για άμεση εφαρμογή επί εδώδιμων καλλιεργειών. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να καθοριστούν τα ΑΟΚ στο προκαθορισμένο όριο προσδιορισμού.

(13)

Όσον αφορά προϊόντα φυτικής και ζωικής προέλευσης για τα οποία δεν αναφέρθηκαν σε ενωσιακό επίπεδο σχετικές άδειες ή ανοχές κατά την εισαγωγή ούτε υπήρχαν διαθέσιμα ΑΟΚ του Codex, η Αρχή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι χρειαζόταν περαιτέρω εξέταση από τους υπευθύνους διαχείρισης επικινδυνότητας. Λαμβανομένων υπόψη των τρεχουσών επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων, τα ΑΟΚ για τα εν λόγω προϊόντα θα πρέπει να καθοριστούν στο συγκεκριμένο όριο προσδιορισμού ή στο προκαθορισμένο ΑΟΚ, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005.

(14)

Η Επιτροπή ζήτησε τη γνώμη των εργαστηρίων αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων όσον αφορά την ανάγκη για προσαρμογή ορισμένων ορίων προσδιορισμού. Σχετικά με ορισμένες ουσίες, αυτά τα εργαστήρια κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι, για ορισμένα αγαθά, η τεχνική εξέλιξη απαιτεί τον καθορισμό συγκεκριμένων ορίων προσδιορισμού.

(15)

Με βάση τις αιτιολογημένες γνώμες της Αρχής και λαμβανομένων υπόψη των συναφών με το υπό εξέταση θέμα παραγόντων, οι ενδεικνυόμενες τροποποιήσεις των ΑΟΚ πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 14 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005.

(16)

Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 396/2005 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(17)

Για να καταστεί δυνατή η συνήθης εμπορία, μεταποίηση και κατανάλωση των προϊόντων, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να προβλέπει μεταβατική ρύθμιση για τα προϊόντα που έχουν παραχθεί νόμιμα πριν από την τροποποίηση των ΑΟΚ και για τα οποία προκύπτει από τα στοιχεία ότι τηρείται υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών.

(18)

Πριν από την έναρξη ισχύος των τροποποιημένων ΑΟΚ πρέπει να μεσολαβήσει εύλογο χρονικό διάστημα που θα επιτρέψει στα κράτη μέλη, στις τρίτες χώρες και στους υπευθύνους επιχειρήσεων τροφίμων να προετοιμαστούν για να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις που θα προκύψουν από την τροποποίηση των ΑΟΚ.

(19)

Μέσω του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, ζητήθηκε η γνώμη των εμπορικών εταίρων της Ένωσης για τα νέα ΑΟΚ και ελήφθησαν υπόψη οι παρατηρήσεις τους.

(20)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα παραρτήματα II, III και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 396/2005, ως είχε πριν από την τροποποίησή του από τον παρόντα κανονισμό, εξακολουθεί να εφαρμόζεται στα προϊόντα που έχουν παραχθεί νόμιμα πριν από τις 16 Ιανουαρίου 2015:

1)

όσον αφορά τις δραστικές ουσίες acibenzolar-S-methyl, isoxaflutole, μολινάτ, propoxycarbazone, pyraflufen-ethyl, quinoclamine και βαρφαρίνη μέσα και πάνω σε όλα τα προϊόντα,

2)

όσον αφορά τη δραστική ουσία αιθοξυκίνη μέσα και πάνω σε όλα τα προϊόντα εκτός από τα αχλάδια,

3)

όσον αφορά τη δραστική ουσία flusilazole μέσα και πάνω σε όλα τα προϊόντα εκτός από τα ροδάκινα.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από τις 16 Ιανουαρίου 2015.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 19 Ιουνίου 2014.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 70 της 16.3.2005, σ. 1.

(2)  Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων· επανεξέταση των υφιστάμενων ανώτατων ορίων καταλοίπων (ΑΟΚ) για την ουσία acibenzolar-S-methyl, σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005. EFSA Journal 2013·11(2): 3122. [41 σ.].

(3)  Οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1991, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (ΕΕ L 230 της 19.8.1991, σ. 1).

(4)  Απόφαση 2011/143/ΕΕ της Επιτροπής, της 3ης Μαρτίου 2011, για τη μη καταχώριση της ουσίας ethoxyquin στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2008/941/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 59 της 4.3.2011, σ. 71).

(5)  Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων· επανεξέταση των υφιστάμενων ανώτατων ορίων καταλοίπων (ΑΟΚ) για την αιθοξυκίνη, σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005. EFSA Journal 2013·11(5): 3231. [25 σ.].

(6)  Οδηγία 2006/133/ΕΚ της Επιτροπής, της 11ης Δεκεμβρίου 2006, για τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου ώστε να καταχωριστεί η ουσία flusilazole ως δραστική ουσία (ΕΕ L 349 της 12.12.2006, σ. 27).

(7)  Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων· επανεξέταση των υφιστάμενων ανώτατων ορίων καταλοίπων (ΑΟΚ) για την ουσία flusilazole, σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005. EFSA Journal 2013·11(4): 3186. [62 σ.].

(8)  Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων· επανεξέταση των υφιστάμενων ανώτατων ορίων καταλοίπων (ΑΟΚ) για την ουσία isoxaflutole, σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005. EFSA Journal 2013·11(2): 3123. [30 σ.].

(9)  Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων· επανεξέταση των υφιστάμενων ανώτατων ορίων καταλοίπων (ΑΟΚ) για το μολινάτ, σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005. EFSA Journal 2013·11(3): 3140. [27 σ.].

(10)  Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων· επανεξέταση των υφιστάμενων ανώτατων ορίων καταλοίπων (ΑΟΚ) για την ουσία propoxycarbazone, σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005. EFSA Journal 2013·11(4): 3164. [30 σ.].

(11)  Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων· επανεξέταση των υφιστάμενων ανώτατων ορίων καταλοίπων (ΑΟΚ) για την ουσία pyraflufen-ethyl, σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005. EFSA Journal 2013·11(3): 3142. [37 σ.].

(12)  Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων· αιτιολογημένη γνώμη για την επανεξέταση των υφιστάμενων ανώτατων ορίων καταλοίπων (ΑΟΚ) για την ουσία quinoclamine, σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005. EFSA Journal 2013·11(3): 3141. [11 σ.].

(13)  Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων· αιτιολογημένη γνώμη για την επανεξέταση των υφιστάμενων ανώτατων ορίων καταλοίπων (ΑΟΚ) για τη βαρφαρίνη, σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005. EFSA Journal 2013·11(2): 3124. [8 σ.].


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τα παραρτήματα II, ΙΙΙ και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 τροποποιούνται ως εξής:

1.

Στο παράρτημα II, οι στήλες για τις ουσίες acibenzolar-S-methyl, isoxaflutole, μολινάτ, propoxycarbazone και pyraflufen-ethyl αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«Κατάλοιπα φυτοφαρμάκων και ανώτατα όρια καταλοίπων (mg/kg)

Κωδικός

Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν ΑΟΚ (2)

Acibenzolar-S-methyl [άθροισμα acibenzolar-S-methyl και acibenzolar acid (ελεύθερο και συζευγμένο), εκφραζόμενο ως acibenzolar-S-methyl]

Isoxaflutole (άθροισμα isoxaflutole και τα diketonitrile-metabolite, εκφραζόμενο ως isoxaflutole)

Μολινάτ

Propoxycarbazone (Α) (propoxycarbazone, τα άλατά του και 2-hydroxypropoxycarbazone εκφραζόμενο ως propoxycarbazone)

Pyraflufen-ethyl (Α) (άθροισμα του pyraflufen-ethyl και pyraflufen, εκφραζόμενο ως pyraflufen-ethyl)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

0100000

1.

ΚΑΡΠΟΙ, ΝΩΠΟΙ Ή ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΙ· ΑΚΡΟΔΡΥΑ

 

0,02  (1)

 

 

0,02  (1)

0110000

i)

Εσπεριδοειδή

0,01  (1)

 

0,01  (1)

0,02  (1)

(+)

0110010

Γκρέιπ-φρουτ (Γκρέιπ-φρουτ (Citrus grandis), φράπες, sweeties (Citrus maxima x Citrus paradisi) tangelo (Citrus paradisi x Citrus reticulata, εκτός από mineola), ugli (Citrus paradisi x Citrus reticulata) και άλλα υβρίδια)

 

 

 

 

 

0110020

Πορτοκάλια (Περγαμόντο, νεράντζι, chinotto (Citrus myrtifolia) και άλλα υβρίδια)

 

 

 

 

 

0110030

Λεμόνια (Κίτρο, λεμόνι, χέρι του Βούδα (Citrus medica var. sarcodactylis))

 

 

 

 

 

0110040

Πράσινα λεμόνια

 

 

 

 

 

0110050

Μανταρίνια (Κλημεντίνες, tangerine (Citrus reticulata x Citrus aurantium), mineola και άλλα υβρίδια· tangor (Citrus reticulata x sinensis))

 

 

 

 

 

0110990

Άλλα

 

 

 

 

 

0120000

ii)

Ακρόδρυα

 

 

0,02  (1)

0,05  (1)

(+)

0120010

Αμύγδαλα

0,01  (1)

 

 

 

 

0120020

Καρύδια Βραζιλίας

0,01  (1)

 

 

 

 

0120030

Ανακάρδια (κάσιους)

0,01  (1)

 

 

 

 

0120040

Κάστανα

0,01  (1)

 

 

 

 

0120050

Καρύδες

0,01  (1)

 

 

 

 

0120060

Φουντούκια (Filbert (C. avellana pontica))

0,1

 

 

 

 

0120070

Μακαντάμια

0,01  (1)

 

 

 

 

0120080

Καρύδια πεκάν

0,01  (1)

 

 

 

 

0120090

Κουκουνάρια

0,01  (1)

 

 

 

 

0120100

Φιστίκια

0,01  (1)

 

 

 

 

0120110

Κοινά καρύδια

0,01  (1)

 

 

 

 

0120990

Άλλα

0,01  (1)

 

 

 

 

0130000

iii)

Μηλοειδή

 

 

0,01  (1)

0,02 (1)

(+)

0130010

Μήλα (Αγριόμηλα (Malus sylvestris))

0,1 (+)

 

 

 

 

0130020

Αχλάδια (Ασιατικό αχλάδι (Pyrus pyrifolia))

0,1 (+)

 

 

 

 

0130030

Κυδώνια

0,01  (1)

 

 

 

 

0130040

Μούσμουλα

0,01  (1)

 

 

 

 

0130050

Ιαπωνικά μούσμουλα

0,01  (1)

 

 

 

 

0130990

Άλλα

0,01  (1)

 

 

 

 

0140000

iv)

Πυρηνόκαρπα

 

 

0,01  (1)

0,02 (1)

(+)

0140010

Βερίκοκα

0,2

 

 

 

 

0140020

Κεράσια (Αγριοκέρασα, βύσσινα)

0,01  (1)

 

 

 

 

0140030

Ροδάκινα (Νεκταρίνια και παρεμφερή υβρίδια)

0,2

 

 

 

 

0140040

Δαμάσκηνα (Κορόμηλα, τζάνερα, ποικιλία P. domestica ssp. syriaca (mirabelle), τσάπουρνα, τζίτζιφα (Ziziphus ziziphus))

0,01  (1)

 

 

 

 

0140990

Άλλα

0,01  (1)

 

 

 

 

0150000

v)

Μούρα και μικροί καρποί

0,01  (1)

 

0,01  (1)

0,02 (1)

 

0151000

α)

Επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια

 

 

 

 

(+)

0151010

Επιτραπέζια σταφύλια

 

 

 

 

 

0151020

Οινοποιήσιμα σταφύλια

 

 

 

 

 

0152000

β)

Φράουλες

 

 

 

 

 

0153000

γ)

Καρποί βάτου

 

 

 

 

 

0153010

Βατόμουρα

 

 

 

 

 

0153020

Καρποί ασπροβατομουριάς (Μούρα-σμέουρα (Rubus loganobaccus), ποικιλίες Rubus fruticosus x idaeus (tayberries), Rubus ursinus × idaeus (boysenberries) και Rubus chamaemorus (cloudberries) και άλλα υβρίδια Rubus)

 

 

 

 

 

0153030

Σμέουρα (Οινοποιήσιμα μούρα, αρκτική βάτος/σμέουρα, (Rubus arcticus), νέκταρ σμέουρων (Rubus arcticus x Rubus idaeus))

 

 

 

 

 

0153990

Άλλα

 

 

 

 

 

0154000

δ)

Άλλοι μικροί καρποί και μούρα

 

 

 

 

 

0154010

Μύρτιλλα (Μύρτιλλα ποικ. Vaccinium Myrtillus (bilberries))

 

 

 

 

 

0154020

Μύρτιλλα μακρόκαρπα (Καρποί του είδους Vaccinium vitis-idaea (cowberries))

 

 

 

 

 

0154030

Φραγκοστάφυλα (κόκκινα, μαύρα ή άσπρα)

 

 

 

 

(+)

0154040

Πράσινα φραγκοστάφυλλα (Συμπεριλαμβανομένων υβριδίων με άλλα είδη φραγκοστάφυλλων)

 

 

 

 

(+)

0154050

Καρποί αγριοτριανταφυλλιάς

 

 

 

 

 

0154060

Βατόμουρα (Κούμαρα (Arbutus spp.))

 

 

 

 

 

0154070

Αζάρολος (μεσογειακό μούσμουλο) (Actinidia arguta (kiwiberry))

 

 

 

 

 

0154080

Καρποί κουφοξυλιάς (Καρποί των ειδών Aronia melanocarpa, Billardiera spp., Hippophae rhamnoides, κράταιγος (Crataegus spp.), Amelanchier spp. και άλλων παρεμφερών καρποφόρων θάμνων)

 

 

 

 

(+)

0154990

Άλλα

 

 

 

 

 

0160000

vi)

Διάφοροι καρποί

 

 

0,01  (1)

0,02 (1)

 

0161000

α)

Καρποί με βρώσιμο φλοιό

0,01  (1)

 

 

 

 

0161010

Χουρμάδες

 

 

 

 

 

0161020

Σύκα

 

 

 

 

 

0161030

Επιτραπέζιες ελιές

 

 

 

 

(+)

0161040

Κουμκουάτ (Ποικιλίες marumi, nagami, λαϊμκουάτ (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

 

 

 

 

 

0161050

Καράμβολα (Ποικιλία Averrhoa bilimbi L.)

 

 

 

 

 

0161060

Λωτός

 

 

 

 

 

0161070

Jambolan (δαμάσκηνο της Ιάβας) (Μήλο της Ιάβας (Syzygium aqueum), Syzygium malaccense, Eugenia jambos, κεράσι της Βραζιλίας (grumichama, Eugenia braziliensis), κεράσι του Σουρινάμ (Eugenia uniflora))

 

 

 

 

 

0161990

Άλλα

 

 

 

 

 

0162000

β)

Καρποί με μη βρώσιμο φλοιό, μικροί

0,01  (1)

 

 

 

 

0162010

Ακτινίδια

 

 

 

 

 

0162020

Λίτσι (Ποικιλίες pulasan, rambutan (τριχωτό λίτσι), διμόκαρπο το λονγκάν, Garcinia mangostana, λάνσιο το οικιακό, Salacca zalacca)

 

 

 

 

 

0162030

Καρποί της πασιφλόρας

 

 

 

 

 

0162040

Φραγκόσυκα

 

 

 

 

 

0162050

Χρυσόφυλλο ο καϊνίτης

 

 

 

 

 

0162060

Αμερικανικός λωτός/Διόσπυρος ο βιργινιάνιος (Κακί) (Black sapote (Diospyros digyna), white sapote (Casimiroa edulis), green sapote (Pouteria viridis), canistel (Pouteria campechiana) και mammey sapote (Pouteria sapota))

 

 

 

 

 

0162990

Άλλα

 

 

 

 

 

0163000

γ)

Καρποί με μη βρώσιμο φλοιό, μεγάλοι

 

 

 

 

 

0163010

Αβοκάντο

0,01  (1)

 

 

 

 

0163020

Μπανάνες (Musa cavendishii (μπανάνες-νάνοι, ομάδα ΑΑΑ), μπανάνες για μαγείρεμα, μπανάνες-μήλα)

0,08

 

 

 

 

0163030

Μάνγκο

0,6 (+)

 

 

 

 

0163040

Παπάγια

0,01  (1)

 

 

 

 

0163050

Ρόδι

0,01  (1)

 

 

 

 

0163060

Cherimoya (Ποικιλίες A. reticulata, A. squamosa, A. diversifolia και άλλοι καρποί μεσαίου μεγέθους της οικογένειας Annonaceae)

0,01  (1)

 

 

 

 

0163070

Γκουάβα (Κόκκινη πιταχάγια (Hylocereus undatus))

0,01  (1)

 

 

 

 

0163080

Ανανάς

0,01  (1)

 

 

 

 

0163090

Αρτόκαρπος (Καρπός του jaquier (αρτόκαρπος ο ακεραιόφυλλος))

0,01  (1)

 

 

 

 

0163100

Δούριο το ζιβεθινό

0,01  (1)

 

 

 

 

0163110

Ανόνα η ακανθώδης

0,01  (1)

 

 

 

 

0163990

Άλλα

0,01  (1)

 

 

 

 

0200000

2.

ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΝΩΠΑ Ή ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ

 

 

 

 

0,02 (1)

0210000

i)

Ριζωματώδη και κονδυλώδη λαχανικά

0,01  (1)

0,02  (1)

0,01  (1)

0,02 (1)

 

0211000

α)

Πατάτες

 

 

 

 

(+)

0212000

β)

Τροπικά ριζωματώδη και κονδυλώδη λαχανικά

 

 

 

 

 

0212010

Μανιόκα (κάσσαβα) (Dasheen (Colocasia esculenta), eddoe (C. esculenta var. antiquorum), tannia (Xanthosoma sagittifolium))

 

 

 

 

 

0212020

Γλυκοπατάτες

 

 

 

 

 

0212030

Ίγναμα (κόνδυλοι της διοσκορέας) (Pachyrhizus erosus spp. (yam bean, Mexican yam bean))

 

 

 

 

 

0212040

Μαράντα η καλαμοειδής

 

 

 

 

 

0212990

Άλλα

 

 

 

 

 

0213000

γ)

Άλλα ριζωματώδη και κονδυλώδη λαχανικά εκτός από τα ζαχαρότευτλα

 

 

 

 

 

0213010

Κοκκινογούλι

 

 

 

 

 

0213020

Καρότα

 

 

 

 

 

0213030

Ραπανοσέλινο

 

 

 

 

 

0213040

Χρένο (Κοχλιάριο το αρμοράκιο) (Ρίζες αγγελικής, ρίζες λεβιστικού (Levisticum officinale), ρίζες γεντιανής (Gentiana lutea))

 

 

 

 

 

0213050

Ηλίανθος ο κονδυλόρριζος (Κρον/κινεζικές αγκινάρες)

 

 

 

 

 

0213060

Παστινάκη η εδώδιμη

 

 

 

 

 

0213070

Ρίζα μαϊντανού (Πετροσέλινο το σαρκόρριζο)

 

 

 

 

 

0213080

Ραπάνια/Ραφανίδες (Μαυροράπανο, ιαπωνικό ραπάνι, μικρό ραπάνι και παρεμφερείς ποικιλίες, κίτρινη κύπερη (Cyperus esculentus))

 

 

 

 

 

0213090

Λαγόχορτα (Τραγοπώγων ο πρασόφυλλος) (Μαύρο λαγόχορτο (Scorzonera hispanica), ισπανικό λαγόχορτο (Scolymus hispanicus) βρώσιμο άρκτειο/κολλιτσίδα (Arctium lappa))

 

 

 

 

 

0213100

Γουλιά (είδος κράμβης)

 

 

 

 

 

0213110

Γογγύλια

 

 

 

 

 

0213990

Άλλα

 

 

 

 

 

0220000

ii)

Βολβώδη λαχανικά

0,01  (1)

0,02  (1)

0,01  (1)

0,02 (1)

 

0220010

Σκόρδο

 

 

 

 

 

0220020

Κρεμμύδια (Άλλα βολβώδη κρεμμύδια, μικρά άσπρα κρεμμύδια για τουρσί)

 

 

 

 

 

0220030

Ασκαλώνια

 

 

 

 

 

0220040

Φρέσκα κρεμμύδια (ανοιξιάτικα) και βολβίνα (σκορδόχορτο) (Άλλα χλωρά κρεμμυδάκια και παρεμφερείς ποικιλίες)

 

 

 

 

 

0220990

Άλλα

 

 

 

 

 

0230000

iii)

Καρποφόρα λαχανικά

 

0,02  (1)

0,01  (1)

0,02 (1)

 

0231000

α)

Σολανώδη

 

 

 

 

 

0231010

Ντομάτες (Ντοματάκια cherry, Physalis spp., goji berries και wolfberry (Lycium barbarum και Lycium chinense), ταμαρίλος ή ντομάτες δένδρων)

0,9

 

 

 

 

0231020

Πιπεριές (Καυτερές πιπεριές (τσίλι))

0,01  (1)

 

 

 

 

0231030

Μελιτζάνες (Pepino (Solanum muricatum), λευκή μελιτζάνα (antroewa, S. macrocarpon))

0,01  (1)

 

 

 

 

0231040

Μπάμιες

0,01  (1)

 

 

 

 

0231990

Άλλα

0,01  (1)

 

 

 

 

0232000

β)

Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό

0,01  (1)

 

 

 

 

0232010

Αγγούρια

 

 

 

 

 

0232020

Αγγουράκια

 

 

 

 

 

0232030

Κολοκυθάκια (Διάφορες ποικιλίες C. pepo ssp. (Summer squash, marrow), νεροκολόκυθο lauki (Lagenaria siceraria), chayote, πικρό πεπόνι (sopropo), φιδοκολοκύθι (τριχανθές το οφιοειδές), teroi (Luffa acutangula))

 

 

 

 

 

0232990

Άλλα

 

 

 

 

 

0233000

γ)

Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό

0,01  (1)

 

 

 

 

0233010

Πεπόνια (Kiwano (Cucumis metuliferus))

 

 

 

 

 

0233020

Κολοκύθες (Ώριμες ποικιλίες των C. maxima, C. mixta, C. moschata και C. pepo, marrow (όψιμη ποικιλία))

 

 

 

 

 

0233030

Καρπούζια

 

 

 

 

 

0233990

Άλλα

 

 

 

 

 

0234000

δ)

Γλυκό καλαμπόκι (Μικρά καλαμποκάκια)

0,01  (1)

 

 

 

 

0239000

ε)

Άλλα καρποφόρα λαχανικά

0,01  (1)

 

 

 

 

0240000

iv)

Κράμβες

0,01  (1)

0,02  (1)

0,01  (1)

0,02 (1)

 

0241000

α)

Ανθοκράμβες

 

 

 

 

 

0241010

Μπρόκολα (Ποικιλία Calabrese και είδη Brassica campestris var. alboglabra και B. rapa var. cymosa)

 

 

 

 

 

0241020

Κουνουπίδι

 

 

 

 

 

0241990

Άλλα

 

 

 

 

 

0242000

β)

Κεφαλωτές κράμβες

 

 

 

 

 

0242010

Λαχανάκια Βρυξελλών

 

 

 

 

 

0242020

Λάχανα (Μυτερό λάχανο (B. oleracea convar. Capita var. alba, forma conica), κόκκινο λάχανο, λάχανο Savoy (B. oleracea var. sabauda), λευκό λάχανο)

 

 

 

 

 

0242990

Άλλα

 

 

 

 

 

0243000

γ)

Φυλλώδεις κράμβες

 

 

 

 

 

0243010

Κινέζικα λάχανα (Ινδική ή κινεζική κράμβη (Brassica juncea), pak choi (B. rapa chinensis), κινέζικο πλατύ λάχανο ή tai goo choi, choi sum (B. rapa narinosa), λάχανο του Πεκίνου ή pe-tsai (B. rapa L. ssp. pekinensis))

 

 

 

 

 

0243020

Μη κεφαλωτή κράμβη (Λαχανίδα, κατσαρό λάχανο, πορτογαλική μη κεφαλωτή κράμβη, πορτογαλικό λάχανο, ποικιλία Brassica oleracea L., var. Αcephala υποποικ. viridis)

 

 

 

 

 

0243990

Άλλα

 

 

 

 

 

0244000

δ)

Γογγυλοκράμβες

 

 

 

 

 

0250000

v)

Φυλλώδη λαχανικά και αρωματικά φυτά

 

 

 

 

 

0251000

α)

Μαρούλια και άλλα σαλατικά συμπεριλαμβανομένων των κραμβών (Brassicacea)

0,3

0,02  (1)

0,01  (1)

0,02 (1)

 

0251010

Λυκοτρίβολο (Ιταλική ποικιλία V. eriocarpa)

 

 

 

 

 

0251020

Μαρούλια (Μαρούλι στρογγυλό (σαλάτα), σαλάτα lollo rosso (L. sativa crispa ssp.), σαλάτα iceberg, μαρούλι κοινό (L. sativa longifolia))

 

 

 

 

 

0251030

Σκαρόλα (πικρίδα) (Άγριο κιχώριο, κοκκινόφυλλο κιχώριο, ιταλικό radicchio, αντίδι κατσαρό, κιχώριο “sugar loaf”, (C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum), ταραξάκο/άγρια ραδίκια)

 

 

 

 

 

0251040

Κάρδαμο (Φύτρες φασολιών μούνγκο, βλαστοί μηδικής)

 

 

 

 

 

0251050

Γαιοκάρδαμο

 

 

 

 

 

0251060

Ρόκα (Άγρια ρόκα (Diplotaxis spp.))

 

 

 

 

 

0251070

Κόκκινο σινάπι

 

 

 

 

 

0251080

Φύλλα και βλαστοί του είδους Brassica spp, συμπεριλαμβανομένων και των πράσινων φύλλων των ρεβών (Ιαπωνικό σινάπι Mizuna (B. juncea japonica), φύλλα μπιζελιών και ραπανιών και άλλες καλλιέργειες babyleaf του γένους Brassica (συγκομιδή μέχρι το στάδιο του 8ου πραγματικού φύλλου), φύλλα γογγυλοκράμβης )

 

 

 

 

 

0251990

Άλλα

 

 

 

 

 

0252000

β)

Σπανάκι και παρεμφερή (φύλλα)

 

0,02  (1)

0,01  (1)

0,02 (1)

 

0252010

Σπανάκι (Σπανάκι Νέας Ζηλανδίας, σπανάκι (amaranthus pak-khom, tampara), φύλλα tajer (Xanthosoma sagittifolium) bitterblad/bitawiri (cestrum latifolium))

0,3

 

 

 

 

0252020

Ανδράκλα (Είδη Claytonia perfoliata, Portulaca oleracea ποικ. sativa, purslane, κοινή γλυστρίδα, λάπαθο (Rumex spp.), Salicornia spp., Agretti (Salsola soda))

0,01  (1)

 

 

 

 

0252030

Φύλλα τεύτλου (σέσκουλα) (Φύλλα παντζαριού)

0,01  (1)

 

 

 

 

0252990

Άλλα

0,01  (1)

 

 

 

 

0253000

γ)

Αμπελόφυλλα (Malabar nightshade (Basella alba), φύλλα μπανάνας, climbing wattle (Acacia pennata))

0,01  (1)

0,02  (1)

0,01  (1)

0,02 (1)

 

0254000

δ)

Νεροκάρδαμο (Πρωινή χαρά (Ipomea aquatica), water clover (Marsilea crenata), water mimosa (Neptunia oleracea))

0,01  (1)

0,02  (1)

0,01  (1)

0,02 (1)

 

0255000

ε)

Ραδίκι Witloof (αντίβ)

0,01  (1)

0,02  (1)

0,01  (1)

0,02 (1)

 

0256000

στ)

Αρωματικά φυτά

0,3

0,05 (1)

0,02  (1)

0,05  (1)

 

0256010

Φραγκομαϊντανός

 

 

 

 

 

0256020

Σχοινόπρασο

 

 

 

 

 

0256030

Φύλλα σέλινου (Φύλλα μάραθου, κορίανδρου, άνηθου, κύμινου, είδος Levisticum officinale, αγγελική, Myrrhis odorata L. και άλλα φύλλα της οικογένειας Apiacea, stink weed (Eryngium foetidum))

 

 

 

 

 

0256040

Μαϊντανός (Φύλλα ρίζας μαϊντανού)

 

 

 

 

 

0256050

Φασκόμηλο (Θύμβρα η ορεινή (Satureja montana L.), θρούμπι (Satureja hortensis L.), φύλλα της οικογένειας Borago officinalis)

 

 

 

 

 

0256060

Δενδρολίβανο

 

 

 

 

 

0256070

Θυμάρι (Ματζουράνα, ρίγανη)

 

 

 

 

 

0256080

Βασιλικός (Μελισσόχορτο (Melissa officinalis), δυόσμος, μέντα, τούλσι (Ocimum tenuiflorum), γλυκός βασιλικός (Ocimum basilicum), ταϊλανδέζικος βασιλικός (O. basilicum var. thyrsiflora), βρώσιμα άνθη (καλέντουλα/κίτρινη μαργαρίτα και άλλα), υδροκοτύλη, άγρια φύλλα αρέκας, φύλλα κάρι (curry))

 

 

 

 

 

0256090

Φύλλα δάφνης (Λεμονόχορτο)

 

 

 

 

 

0256100

Δρακόντιο/Εστραγκόν (Ύσσωπος)

 

 

 

 

 

0256990

Άλλα

 

 

 

 

 

0260000

vi)

Ψυχανθή (νωπά)

0,01  (1)

0,02  (1)

0,01  (1)

0,02 (1)

 

0260010

Φασόλια (με τον λοβό) (Πράσινα φασολάκια (φασόλια Ισπανίας (Phaseolus coccineus L.), φασολάκια για τεμαχισμό, κινέζικα φασολάκια (Vigna unguiculata ssp. Sesquipedalis), φασόλια, γκουάρ (Cyamopsis tetragonoloba), σπόροι σόγιας (Glycine max))

 

 

 

 

 

0260020

Φασόλια (χωρίς λοβό) (Κουκιά, φλαμπεόλες (flageolets), φασόλια της Μαδαγασκάρης (jack bean), φασόλια lima, μαυρομάτικα φασόλια)

 

 

 

 

 

0260030

Μπιζέλια (με τον λοβό) (Γλυκομπίζελα (Pisum sativum))

 

 

 

 

 

0260040

Μπιζέλια (χωρίς λοβό) (Διάφορες ποικιλίες αρακά, ρεβίθι)

 

 

 

 

 

0260050

Φακές

 

 

 

 

 

0260990

Άλλα

 

 

 

 

 

0270000

vii)

Λαχανικά με στέλεχος (νωπά)

0,01  (1)

0,02  (1)

0,01  (1)

0,02 (1)

 

0270010

Σπαράγγια

 

 

 

 

 

0270020

Άγριες αγκινάρες (Μίσχοι Borago officinalis)

 

 

 

 

 

0270030

Σέλινο

 

 

 

 

 

0270040

Μάραθο

 

 

 

 

 

0270050

Αγκινάρες (Άνθος μπανάνας)

 

 

 

 

 

0270060

Πράσα

 

 

 

 

 

0270070

Ραβέντι

 

 

 

 

 

0270080

Φύτρα μπαμπού

 

 

 

 

 

0270090

Καρδιές φοινίκων

 

 

 

 

 

0270990

Άλλα

 

 

 

 

 

0280000

viii)

Μανιτάρια

0,01  (1)

0,02  (1)

0,01  (1)

0,02 (1)

 

0280010

Καλλιεργούμενα μανιτάρια (Κοινό μανιτάρι, πλευρωτός (Pleurotus ostreatus), μανιτάρι Shi-take (Lentinus edodes), μηκύλια μυκήτων (φυτικά μέρη))

 

 

 

 

 

0280020

Άγρια μανιτάρια (Κανθαρίσκος (Cantharellus cibarius), τρούφα, μορχέλα (Morchella sp.), βασιλομανίταρο (Boletus edulis))

 

 

 

 

 

0280990

Άλλα

 

 

 

 

 

0290000

ix)

Φύκια

0,01  (1)

0,02  (1)

0,01  (1)

0,02 (1)

 

0300000

3.

ΟΣΠΡΙΑ, ΞΗΡΑ

0,01  (1)

0,02  (1)

0,01  (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0300010

Φασόλια (Κουκιά, φλαμπεόλες (flageolets), φασόλια της Μαδαγασκάρης (jack bean), φασόλια lima, μαυρομάτικα φασόλια και άλλες συναφείς ποικιλίες του είδους Vigna unguiculata)

 

 

 

 

 

0300020

Φακές

 

 

 

 

 

0300030

Μπιζέλια (Ρεβίθια, μπιζέλια της ποικιλίας P. sativum arvense, λαθούρι (Lathyrus sativus))

 

 

 

 

 

0300040

Λουπίνια

 

 

 

 

 

0300990

Άλλα

 

 

 

 

 

0400000

4.

ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΙ

0,01  (1)

0,02  (1)

0,02  (1)

0,05  (1)

0,02  (1)

0401000

i)

Ελαιούχοι σπόροι

 

 

 

 

 

0401010

Λιναρόσπορος

 

 

 

 

 

0401020

Αραχίδες (αράπικα φιστίκια)

 

 

 

 

 

0401030

Σπόροι παπαρούνας

 

 

 

 

 

0401040

Σπόροι σουσαμιού

 

 

 

 

 

0401050

Σπόροι ηλιάνθου

 

 

 

 

 

0401060

Σπόροι ελαιοκράμβης (Σπόροι αγριοκράμβης, αγριογογγυλιού)

 

 

 

 

(+)

0401070

Σπόρος σόγιας

 

 

 

 

 

0401080

Σπόροι σιναπιού

 

 

 

 

 

0401090

Βαμβακόσπορος

 

 

 

 

 

0401100

Σπόροι κολοκύθας (Άλλοι σπόροι της οικογένειας Cucurbitaceae)

 

 

 

 

 

0401110

Κάρθαμο

 

 

 

 

 

0401120

Βούγλωσσο/Βόραγο το φαρμακευτικό (Έχιο το πλαντάγινο/Canary flower (Echium plantagineum), Corn Gromwell (Buglossoides arvensis))

 

 

 

 

 

0401130

Ψευδολινάρι

 

 

 

 

 

0401140

Κανναβόσπορος

 

 

 

 

 

0401150

Ρετσινολαδιά (ρίκινος)

 

 

 

 

 

0401990

Άλλα

 

 

 

 

 

0402000

ii)

Ελαιούχοι καρποί

 

 

 

 

 

0402010

Ελιές για παραγωγή ελαίου

 

 

 

 

(+)

0402020

Πυρήνες ελαιούχων φοινίκων

 

 

 

 

 

0402030

Καρποί ελαιούχων φοινίκων

 

 

 

 

 

0402040

Καπόκ

 

 

 

 

 

0402990

Άλλα

 

 

 

 

 

0500000

5.

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

 

0,02  (1)

0,01  (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0500010

Κριθάρι

0,05

 

 

 

(+)

0500020

Μαύρο σιτάρι (Αμάρανθος, κινόα)

0,01  (1)

 

 

 

 

0500030

Καλαμπόκι

0,01  (1)

 

 

 

 

0500040

Κεχρί (Σεταρία η ιταλική (Setaria italica), πόα η αβησσυνιακή/teff, κεχρί/finger millet (Eleusine coracana), πεννίζετο το γαλυκό/pearl millet (Pennisetum glaucum))

0,01  (1)

 

 

 

 

0500050

Βρόμη

0,01  (1)

 

 

 

(+)

0500060

Ρύζι (Ινδικό/Άγριο ρύζι (Zizania aquatica))

0,01  (1)

 

(+)

 

 

0500070

Σίκαλη

0,01  (1)

 

 

 

(+)

0500080

Σόργο

0,01  (1)

 

 

 

 

0500090

Σίτος (Όλυρα (σίτος σπελτ), τριτικάλ)

0,05

 

 

 

(+)

0500990

Άλλα (Καναρόσποροι (Phalaris canariensis))

0,01  (1)

 

 

 

 

0600000

6.

ΤΣΑΪ, ΚΑΦΕΣ, ΑΦΕΨΗΜΑΤΑ ΒΟΤΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΚΑΟ

0,05 (1)

0,1 (1)

0,05  (1)

0,1  (1)

0,1  (1)

0610000

i)

Τσάι

 

 

 

 

 

0620000

ii)

Κόκκοι καφέ

 

 

 

 

 

0630000

iii)

Αφεψήματα βοτάνων (αποξηραμένα)

 

 

 

 

 

0631000

α)

Άνθη

 

 

 

 

 

0631010

Άνθη χαμομηλιού

 

 

 

 

 

0631020

Άνθη ιβίσκου

 

 

 

 

 

0631030

Ροδοπέταλα

 

 

 

 

 

0631040

Άνθη γιασεμιού (Καρποί της κουφοξυλιάς (Sambucus nigra))

 

 

 

 

 

0631050

Τίλιο

 

 

 

 

 

0631990

Άλλα

 

 

 

 

 

0632000

β)

Φύλλα

 

 

 

 

 

0632010

Φύλλα φράουλας

 

 

 

 

 

0632020

Φύλλα του φυτού Rooibos (Φύλλα Ginkgo)

 

 

 

 

 

0632030

Ματέ

 

 

 

 

 

0632990

Άλλα

 

 

 

 

 

0633000

γ)

Ρίζες

 

 

 

 

 

0633010

Ρίζα βαλεριάνας

 

 

 

 

 

0633020

Ρίζα τζινσενγκ

 

 

 

 

 

0633990

Άλλα

 

 

 

 

 

0639000

δ)

Άλλα αφεψήματα βοτάνων

 

 

 

 

 

0640000

iv)

Κόκκοι κακάο (που έχουν υποστεί ζύμωση ή αποξηραμένοι)

 

 

 

 

 

0650000

v)

Χαρούπια

 

 

 

 

 

0700000

7.

ΛΥΚΙΣΚΟΙ (αποξηραμένοι)

0,05 (1)

0,1 (1)

0,05  (1)

0,1  (1)

0,1  (1) (+)

0800000

8.

ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ

 

 

 

 

 

0810000

i)

Σπόροι

0,05 (1)

0,1 (1)

0,05  (1)

0,1  (1)

0,1  (1)

0810010

Γλυκάνισο

 

 

 

 

 

0810020

Μαυροκούκκι

 

 

 

 

 

0810030

Σπόροι σέλινου (Σπόροι του είδους Levisticum officinale)

 

 

 

 

 

0810040

Σπόροι κορίανδρου

 

 

 

 

 

0810050

Σπόροι κύμινου

 

 

 

 

 

0810060

Άνηθος

 

 

 

 

 

0810070

Σπόροι μάραθου

 

 

 

 

 

0810080

Μοσχοσίταρο

 

 

 

 

 

0810090

Μοσχοκάρυδο

 

 

 

 

 

0810990

Άλλα

 

 

 

 

 

0820000

ii)

Καρποί και μικροί απύρηνοι καρποί

0,05 (1)

0,1 (1)

0,05  (1)

0,1  (1)

0,1  (1)

0820010

Μπαχάρι

 

 

 

 

 

0820020

Πιπέρι Σετσουάν

 

 

 

 

 

0820030

Αγριοκύμινο (Κάρο το κάρβο)

 

 

 

 

 

0820040

Καρδάμωμο

 

 

 

 

 

0820050

Καρποί αρκεύθου

 

 

 

 

 

0820060

Πιπέρι, μαύρο, πράσινο και λευκό (Μακρύ πιπέρι, ροζ πιπέρι)

 

 

 

 

 

0820070

Καρποί βανίλιας

 

 

 

 

 

0820080

Ταμάρινθος η οξυφοίνιξ

 

 

 

 

 

0820990

Άλλα

 

 

 

 

 

0830000

iii)

Φλοιός

0,05 (1)

0,1 (1)

0,05  (1)

0,1  (1)

0,1  (1)

0830010

Κανέλα (Κασσία)

 

 

 

 

 

0830990

Άλλα

 

 

 

 

 

0840000

iv)

Ρίζες ή ριζώματα

 

 

 

 

 

0840010

Γλυκόριζα

0,05 (1)

0,1 (1)

0,05  (1)

0,1  (1)

0,1  (1)

0840020

Ζιγγίβερι (πιπερόριζα)

0,05 (1)

0,1 (1)

0,05  (1)

0,1  (1)

0,1  (1)

0840030

Κουρκουμάς

0,05 (1)

0,1 (1)

0,05  (1)

0,1  (1)

0,1  (1)

0840040

Χρένο (Κοχλιάριο το αρμοράκιο)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

0840990

Άλλα

0,05 (1)

0,1 (1)

0,05  (1)

0,1  (1)

0,1  (1)

0850000

v)

Οφθαλμοί ανθέων

0,05 (1)

0,1 (1)

0,05  (1)

0,1  (1)

0,1  (1)

0850010

Γαρύφαλλα

 

 

 

 

 

0850020

Κάπαρη

 

 

 

 

 

0850990

Άλλα

 

 

 

 

 

0860000

vi)

Στίγμα ανθέων

0,05 (1)

0,1 (1)

0,05  (1)

0,1  (1)

0,1  (1)

0860010

Κρόκος (ζαφορά)

 

 

 

 

 

0860990

Άλλα

 

 

 

 

 

0870000

vii)

Επίσπερμο

0,05 (1)

0,1 (1)

0,05  (1)

0,1  (1)

0,1  (1)

0870010

Περιβλήματα μοσχοκάρυδων

 

 

 

 

 

0870990

Άλλα

 

 

 

 

 

0900000

9.

ΦΥΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΑΧΑΡΗΣ

0,01  (1)

0,02  (1)

0,01  (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0900010

Ζαχαρότευτλα (ρίζα)

 

 

 

 

 

0900020

Ζαχαροκάλαμα

 

 

 

 

 

0900030

Κιχώριο ρίζες

 

 

 

 

 

0900990

Άλλα

 

 

 

 

 

1000000

10.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ-ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΑ

 

 

 

 

 

1010000

i)

Ιστός

0,02 (1)

0,02  (1)

0,01  (1)

0,05  (1)

0,02  (1)

1011000

α)

Χοίροι

 

 

 

 

 

1011010

Μυς

 

 

 

 

 

1011020

Λιπώδης ιστός

 

 

 

 

 

1011030

Ήπαρ

 

 

 

 

 

1011040

Νεφροί

 

 

 

 

 

1011050

Βρώσιμα εντόσθια

 

 

 

 

 

1011990

Άλλα

 

 

 

 

 

1012000

β)

Βοοειδή

 

 

 

 

 

1012010

Μυς

 

 

 

 

 

1012020

Λιπώδης ιστός

 

 

 

 

 

1012030

Ήπαρ

 

 

 

 

 

1012040

Νεφροί

 

 

 

 

 

1012050

Βρώσιμα εντόσθια

 

 

 

 

 

1012990

Άλλα

 

 

 

 

 

1013000

γ)

Πρόβατα

 

 

 

 

 

1013010

Μυς

 

 

 

 

 

1013020

Λιπώδης ιστός

 

 

 

 

 

1013030

Ήπαρ

 

 

 

 

 

1013040

Νεφροί

 

 

 

 

 

1013050

Βρώσιμα εντόσθια

 

 

 

 

 

1013990

Άλλα

 

 

 

 

 

1014000

δ)

Αίγες

 

 

 

 

 

1014010

Μυς

 

 

 

 

 

1014020

Λιπώδης ιστός

 

 

 

 

 

1014030

Ήπαρ

 

 

 

 

 

1014040

Νεφροί

 

 

 

 

 

1014050

Βρώσιμα εντόσθια

 

 

 

 

 

1014990

Άλλα

 

 

 

 

 

1015000

ε)

Άλογα, όνοι, ημίονοι

 

 

 

 

 

1015010

Μυς

 

 

 

 

 

1015020

Λιπώδης ιστός

 

 

 

 

 

1015030

Ήπαρ

 

 

 

 

 

1015040

Νεφροί

 

 

 

 

 

1015050

Βρώσιμα εντόσθια

 

 

 

 

 

1015990

Άλλα

 

 

 

 

 

1016000

στ)

Πουλερικά –κοτόπουλα, χήνες, πάπιες, γαλοπούλες και φραγκόκοτες–στρουθοκάμηλοι, περιστέρια

 

 

 

 

 

1016010

Μυς

 

 

 

 

 

1016020

Λιπώδης ιστός

 

 

 

 

 

1016030

Ήπαρ

 

 

 

 

 

1016040

Νεφροί

 

 

 

 

 

1016050

Βρώσιμα εντόσθια

 

 

 

 

 

1016990

Άλλα

 

 

 

 

 

1017000

ζ)

Άλλα εκτρεφόμενα ζώα (Λαγοί, καγκουρό, ελάφια)

 

 

 

 

 

1017010

Μυς

 

 

 

 

 

1017020

Λιπώδης ιστός

 

 

 

 

 

1017030

Ήπαρ

 

 

 

 

 

1017040

Νεφροί

 

 

 

 

 

1017050

Βρώσιμα εντόσθια

 

 

 

 

 

1017990

Άλλα

 

 

 

 

 

1020000

ii)

Γάλα

0,01  (1)

0,02  (1)

0,01  (1)

0,02  (1)

0,02  (1)

1020010

Βοοειδή

 

 

 

 

 

1020020

Πρόβατα

 

 

 

 

 

1020030

Αίγες

 

 

 

 

 

1020040

Άλογα

 

 

 

 

 

1020990

Άλλα

 

 

 

 

 

1030000

iii)

Αυγά πτηνών

0,02 (1)

0,02  (1)

0,01  (1)

0,05  (1)

0,02  (1)

1030010

Κοτόπουλα

 

 

 

 

 

1030020

Πάπιες

 

 

 

 

 

1030030

Χήνες

 

 

 

 

 

1030040

Ορτύκια

 

 

 

 

 

1030990

Άλλα

 

 

 

 

 

1040000

iv)

Μέλι [Βασιλικός πολτός, γύρη, κερήθρες με μέλι (comb honey)]

0,05  (1)

0,05  (1)

0,05  (1)

0,05  (1)

0,05  (1)

1050000

v)

Αμφίβια και ερπετά (Βατραχοπόδαρα, κροκόδειλοι)

0,02 (1)

0,02  (1)

0,01  (1)

0,05  (1)

0,02  (1)

1060000

vi)

Σαλιγκάρια

0,02 (1)

0,02  (1)

0,01  (1)

0,05  (1)

0,02  (1)

1070000

vii)

Άλλα προϊόντα χερσαίων ζώων (Άγρια θηράματα)

0,02 (1)

0,02  (1)

0,01  (1)

0,05  (1)

0,02  (1)

2.

Στο παράρτημα III, οι στήλες για τις ουσίες acibenzolar, αιθοξυκίνη, flusilazole, isoxaflutole, μολινάτ, propoxycarbazone και pyraflufen-ethyl διαγράφονται.

3.

Το παράρτημα V τροποποιείται ως εξής:

α)

Προστίθενται οι ακόλουθες στήλες για τις ουσίες βαρφαρίνη και quinoclamine:

«Κατάλοιπα φυτοφαρμάκων και ανώτατα όρια καταλοίπων (mg/kg)

Κωδικός

Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων (4)

Quinoclamine

Warfarin

(1)

(2)

(3)

(4)

0100000

1.

ΚΑΡΠΟΙ, ΝΩΠΟΙ Ή ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΙ· ΑΚΡΟΔΡΥΑ

 

0,01  (3)

0110000

i)

Εσπεριδοειδή

0,01  (3)

 

0110010

Γκρέιπ-φρουτ (Γκρέιπ-φρουτ (Citrus grandis), φράπες, sweeties (Citrus maxima x Citrus paradisi) tangelo (Citrus paradisi x Citrus reticulata, εκτός από mineola), ugli (Citrus paradisi x Citrus reticulata) και άλλα υβρίδια)

 

 

0110020

Πορτοκάλια (Περγαμόντο, νεράντζι, chinotto (Citrus myrtifolia) και άλλα υβρίδια)

 

 

0110030

Λεμόνια (Κίτρο, λεμόνι, χέρι του Βούδα (Citrus medica var. sarcodactylis))

 

 

0110040

Πράσινα λεμόνια

 

 

0110050

Μανταρίνια (Κλημεντίνες, tangerine (Citrus reticulata x Citrus aurantium), mineola και άλλα υβρίδια· tangor (Citrus reticulata x sinensis))

 

 

0110990

Άλλα

 

 

0120000

ii)

Ακρόδρυα

0,02  (3)

 

0120010

Αμύγδαλα

 

 

0120020

Καρύδια Βραζιλίας

 

 

0120030

Ανακάρδια (κάσιους)

 

 

0120040

Κάστανα

 

 

0120050

Καρύδες

 

 

0120060

Φουντούκια [Filbert (C. avellana pontica)]

 

 

0120070

Μακαντάμια

 

 

0120080

Καρύδια πεκάν

 

 

0120090

Κουκουνάρια

 

 

0120100

Φιστίκια

 

 

0120110

Κοινά καρύδια

 

 

0120990

Άλλα

 

 

0130000

iii)

Μηλοειδή

0,01  (3)

 

0130010

Μήλα [Αγριόμηλα (Malus sylvestris)]

 

 

0130020

Αχλάδια [Ασιατικό αχλάδι (Pyrus pyrifolia)]

 

 

0130030

Κυδώνια

 

 

0130040

Μούσμουλα

 

 

0130050

Ιαπωνικά μούσμουλα

 

 

0130990

Άλλα

 

 

0140000

iv)

Πυρηνόκαρπα

0,01  (3)

 

0140010

Βερίκοκα

 

 

0140020

Κεράσια (Αγριοκέρασα, βύσσινα)

 

 

0140030

Ροδάκινα (Νεκταρίνια και παρεμφερή υβρίδια)

 

 

0140040

Δαμάσκηνα [Κορόμηλα, τζάνερα, ποικιλία P. domestica ssp. syriaca (mirabelle), τσάπουρνα, τζίτζιφα (Ziziphus ziziphus)]

 

 

0140990

Άλλα

 

 

0150000

v)

Μούρα και μικροί καρποί

0,01  (3)

 

0151000

α)

Επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια

 

 

0151010

Επιτραπέζια σταφύλια

 

 

0151020

Οινοποιήσιμα σταφύλια

 

 

0152000

β)

Φράουλες

 

 

0153000

γ)

Καρποί βάτου

 

 

0153010

Βατόμουρα

 

 

0153020

Καρποί ασπροβατομουριάς [Μούρα-σμέουρα (Rubus loganobaccus), ποικιλίες Rubus fruticosus x idaeus (tayberries), Rubus ursinus × idaeus (boysenberries) και Rubus chamaemorus (cloudberries) και άλλα υβρίδια Rubus]

 

 

0153030

Σμέουρα [Οινοποιήσιμα μούρα, αρκτική βάτος/σμέουρα, (Rubus arcticus), νέκταρ σμέουρων (Rubus arcticus x Rubus idaeus)]

 

 

0153990

Άλλα

 

 

0154000

δ)

Άλλοι μικροί καρποί και μούρα

 

 

0154010

Μύρτιλλα [Μύρτιλλα ποικ. Vaccinium Myrtillus (bilberries))

 

 

0154020

Μύρτιλλα μακρόκαρπα (Καρποί του είδους Vaccinium vitis-idaea (cowberries)]

 

 

0154030

Φραγκοστάφυλα (κόκκινα, μαύρα ή άσπρα)

 

 

0154040

Πράσινα φραγκοστάφυλλα (Συμπεριλαμβανομένων υβριδίων με άλλα είδη φραγκοστάφυλλων)

 

 

0154050

Καρποί αγριοτριανταφυλλιάς

 

 

0154060

Βατόμουρα [Κούμαρα (Arbutus spp.)]

 

 

0154070

Αζάρολος [μεσογειακό μούσμουλο (Actinidia arguta (kiwiberry)]

 

 

0154080

Καρποί κουφοξυλιάς [Καρποί των ειδών Aronia melanocarpa, Billardiera spp., Hippophae rhamnoides, κράταιγος (Crataegus spp.), Amelanchier spp. και άλλων παρεμφερών καρποφόρων θάμνων]

 

 

0154990

Άλλα

 

 

0160000

vi)

Διάφοροι καρποί

0,01  (3)

 

0161000

α)

Καρποί με βρώσιμο φλοιό

 

 

0161010

Χουρμάδες

 

 

0161020

Σύκα

 

 

0161030

Επιτραπέζιες ελιές

 

 

0161040

Κουμκουάτ [Ποικιλίες marumi, nagami, λαϊμκουάτ (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.)]

 

 

0161050

Καράμβολα (Ποικιλία Averrhoa bilimbi L.)

 

 

0161060

Λωτός

 

 

0161070

Jambolan [δαμάσκηνο της Ιάβας) (Μήλο της Ιάβας (Syzygium aqueum), Syzygium malaccense, Eugenia jambos, κεράσι της Βραζιλίας (grumichama, Eugenia braziliensis), κεράσι του Σουρινάμ (Eugenia uniflora)]

 

 

0161990

Άλλα

 

 

0162000

β)

Καρποί με μη βρώσιμο φλοιό, μικροί

 

 

0162010

Ακτινίδια

 

 

0162020

Λίτσι [Ποικιλίες pulasan, rambutan (τριχωτό λίτσι), διμόκαρπο το λονγκάν, Garcinia mangostana, λάνσιο το οικιακό, Salacca zalacca]

 

 

0162030

Καρποί της πασιφλόρας

 

 

0162040

Φραγκόσυκα

 

 

0162050

Χρυσόφυλλο ο καϊνίτης

 

 

0162060

Αμερικανικός λωτός/Διόσπυρος ο βιργινιάνιος (Κακί) [Black sapote (Diospyros digyna), white sapote (Casimiroa edulis), green sapote (Pouteria viridis), canistel (Pouteria campechiana) και mammey sapote (Pouteria sapota)]

 

 

0162990

Άλλα

 

 

0163000

γ)

Καρποί με μη βρώσιμο φλοιό, μεγάλοι

 

 

0163010

Αβοκάντο

 

 

0163020

Μπανάνες [Musa cavendishii (μπανάνες-νάνοι, ομάδα ΑΑΑ), μπανάνες για μαγείρεμα, μπανάνες-μήλα]

 

 

0163030

Μάνγκο

 

 

0163040

Παπάγια

 

 

0163050

Ρόδι

 

 

0163060

Cherimoya (Ποικιλίες A. reticulata, A. squamosa, A. diversifolia και άλλοι καρποί μεσαίου μεγέθους της οικογένειας Annonaceae)

 

 

0163070

Γκουάβα [Κόκκινη πιταχάγια (Hylocereus undatus)]

 

 

0163080

Ανανάς

 

 

0163090

Αρτόκαρπος [Καρπός του jaquier (αρτόκαρπος ο ακεραιόφυλλος)]

 

 

0163100

Δούριο το ζιβεθινό

 

 

0163110

Ανόνα η ακανθώδης

 

 

0163990

Άλλα

 

 

0200000

2.

ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΝΩΠΑ Ή ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ

 

0,01  (3)

0210000

i)

Ριζωματώδη και κονδυλώδη λαχανικά

0,01  (3)

 

0211000

α)

Πατάτες

 

 

0212000

β)

Τροπικά ριζωματώδη και κονδυλώδη λαχανικά

 

 

0212010

Μανιόκα (κάσσαβα) (Dasheen (Colocasia esculenta), eddoe (C. esculenta var. antiquorum), tannia (Xanthosoma sagittifolium)

 

 

0212020

Γλυκοπατάτες

 

 

0212030

Ίγναμα (κόνδυλοι της διοσκορέας) [Pachyrhizus erosus spp. (yam bean, Mexican yam bean)]

 

 

0212040

Μαράντα η καλαμοειδής

 

 

0212990

Άλλα

 

 

0213000

γ)

Άλλα ριζωματώδη και κονδυλώδη λαχανικά εκτός από τα ζαχαρότευτλα

 

 

0213010

Κοκκινογούλι

 

 

0213020

Καρότα

 

 

0213030

Ραπανοσέλινο

 

 

0213040

Χρένο (Κοχλιάριο το αρμοράκιο) [Ρίζες αγγελικής, ρίζες λεβιστικού (Levisticum officinale), ρίζες γεντιανής (Gentiana lutea)]

 

 

0213050

Ηλίανθος ο κονδυλόρριζος (Κρον/κινεζικές αγκινάρες)

 

 

0213060

Παστινάκη η εδώδιμη

 

 

0213070

Ρίζα μαϊντανού (Πετροσέλινο το σαρκόρριζο)

 

 

0213080

Ραπάνια/Ραφανίδες [Μαυροράπανο, ιαπωνικό ραπάνι, μικρό ραπάνι και παρεμφερείς ποικιλίες, κίτρινη κύπερη (Cyperus esculentus)]

 

 

0213090

Λαγόχορτα (Τραγοπώγων ο πρασόφυλλος) [Μαύρο λαγόχορτο (Scorzonera hispanica), ισπανικό λαγόχορτο (Scolymus hispanicus) βρώσιμο άρκτειο/κολλιτσίδα (Arctium lappa)]

 

 

0213100

Γουλιά (είδος κράμβης)

 

 

0213110

Γογγύλια

 

 

0213990

Άλλα

 

 

0220000

ii)

Βολβώδη λαχανικά

0,01  (3)

 

0220010

Σκόρδο

 

 

0220020

Κρεμμύδια (Άλλα βολβώδη κρεμμύδια, μικρά άσπρα κρεμμύδια για τουρσί)

 

 

0220030

Ασκαλώνια

 

 

0220040

Φρέσκα κρεμμύδια (ανοιξιάτικα) και βολβίνα (σκορδόχορτο) (Άλλα χλωρά κρεμμυδάκια και παρεμφερείς ποικιλίες)

 

 

0220990

Άλλα

 

 

0230000

iii)

Καρποφόρα λαχανικά

0,01  (3)

 

0231000

α)

Σολανώδη

 

 

0231010

Ντομάτες (Ντοματάκια cherry, Physalis spp., goji berries και wolfberry (Lycium barbarum και Lycium chinense), ταμαρίλος ή ντομάτες δένδρων)

 

 

0231020

Πιπεριές [Καυτερές πιπεριές (τσίλι)]

 

 

0231030

Μελιτζάνες [Pepino (Solanum muricatum), λευκή μελιτζάνα (antroewa, S. macrocarpon)]

 

 

0231040

Μπάμιες

 

 

0231990

Άλλα

 

 

0232000

β)

Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό

 

 

0232010

Αγγούρια

 

 

0232020

Αγγουράκια

 

 

0232030

Κολοκυθάκια [Διάφορες ποικιλίες C. pepo ssp. (Summer squash, marrow), νεροκολόκυθο lauki (Lagenaria siceraria), chayote, πικρό πεπόνι (sopropo), φιδοκολοκύθι (τριχανθές το οφιοειδές), teroi (Luffa acutangula)]

 

 

0232990

Άλλα

 

 

0233000

γ)

Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό

 

 

0233010

Πεπόνια [Kiwano (Cucumis metuliferus)]

 

 

0233020

Κολοκύθες [Ώριμες ποικιλίες των C. maxima, C. mixta, C. moschata και C. pepo, marrow (όψιμη ποικιλία)]

 

 

0233030

Καρπούζια

 

 

0233990

Άλλα

 

 

0234000

δ)

Γλυκό καλαμπόκι (Μικρά καλαμποκάκια)

 

 

0239000

ε)

Άλλα καρποφόρα λαχανικά

 

 

0240000

iv)

Κράμβες

0,01  (3)

 

0241000

α)

Ανθοκράμβες

 

 

0241010

Μπρόκολα (Ποικιλία Calabrese και είδη Brassica campestris var. alboglabra και B. rapa var. cymosa)

 

 

0241020

Κουνουπίδι

 

 

0241990

Άλλα

 

 

0242000

β)

Κεφαλωτές κράμβες

 

 

0242010

Λαχανάκια Βρυξελλών

 

 

0242020

Λάχανα [Μυτερό λάχανο (B. oleracea convar. Capita var. alba, forma conica), κόκκινο λάχανο, λάχανο Savoy (B. oleracea var. sabauda), λευκό λάχανο]

 

 

0242990

Άλλα

 

 

0243000

γ)

Φυλλώδεις κράμβες

 

 

0243010

Κινέζικα λάχανα [Ινδική ή κινεζική κράμβη (Brassica juncea), pak choi (B. rapa chinensis), κινέζικο πλατύ λάχανο ή tai goo choi, choi sum (B. rapa narinosa), λάχανο του Πεκίνου ή pe-tsai (B. rapa L. ssp. pekinensis)]

 

 

0243020

Μη κεφαλωτή κράμβη (Λαχανίδα, κατσαρό λάχανο, πορτογαλική μη κεφαλωτή κράμβη, πορτογαλικό λάχανο, ποικιλία Brassica oleracea L., var. Αcephala υποποικ. viridis)

 

 

0243990

Άλλα

 

 

0244000

δ)

Γογγυλοκράμβες

 

 

0250000

v)

Φυλλώδη λαχανικά και αρωματικά φυτά

 

 

0251000

α)

Μαρούλια και άλλα σαλατικά συμπεριλαμβανομένων των κραμβών (Brassicacea)

0,01  (3)

 

0251010

Λυκοτρίβολο (Ιταλική ποικιλία V. eriocarpa)

 

 

0251020

Μαρούλια [Μαρούλι στρογγυλό (σαλάτα), σαλάτα lollo rosso (L. sativa crispa ssp.), σαλάτα iceberg, μαρούλι κοινό (L. sativa longifolia)]

 

 

0251030

Σκαρόλα (πικρίδα) (Άγριο κιχώριο, κοκκινόφυλλο κιχώριο, ιταλικό radicchio, αντίδι κατσαρό, κιχώριο “sugar loaf”, (C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum), ταραξάκο/άγρια ραδίκια)

 

 

0251040

Κάρδαμο (Φύτρες φασολιών μούνγκο, βλαστοί μηδικής)

 

 

0251050

Γαιοκάρδαμο

 

 

0251060

Ρόκα [Άγρια ρόκα (Diplotaxis spp.)]

 

 

0251070

Κόκκινο σινάπι

 

 

0251080

Φύλλα και βλαστοί του είδους Brassica spp, συμπεριλαμβανομένων και των πράσινων φύλλων των ρεβών (Ιαπωνικό σινάπι Mizuna (B. juncea japonica), φύλλα μπιζελιών και ραπανιών και άλλες καλλιέργειες babyleaf του γένους Brassica (συγκομιδή μέχρι το στάδιο του 8ου πραγματικού φύλλου), φύλλα γογγυλοκράμβης )

 

 

0251990

Άλλα

 

 

0252000

β)

Σπανάκι και παρεμφερή (φύλλα)

0,01  (3)

 

0252010

Σπανάκι [Σπανάκι Νέας Ζηλανδίας, σπανάκι (amaranthus pak-khom, tampara), φύλλα tajer (Xanthosoma sagittifolium) bitterblad/bitawiri (cestrum latifolium)]

 

 

0252020

Ανδράκλα [Είδη Claytonia perfoliata, Portulaca oleracea ποικ. sativa, purslane, κοινή γλυστρίδα, λάπαθο (Rumex spp.), Salicornia spp., Agretti (Salsola soda)]

 

 

0252030

Φύλλα τεύτλου (σέσκουλα) (Φύλλα παντζαριού)

 

 

0252990

Άλλα

 

 

0253000

γ)

Αμπελόφυλλα [Malabar nightshade (Basella alba), φύλλα μπανάνας, climbing wattle (Acacia pennata)]

0,01  (3)

 

0254000

δ)

Νεροκάρδαμο [Πρωινή χαρά (Ipomea aquatica), water clover (Marsilea crenata), water mimosa (Neptunia oleracea)]

0,01  (3)

 

0255000

ε)

Ραδίκι Witloof (αντίβ)

0,01  (3)

 

0256000

στ)

Αρωματικά φυτά

0,02  (3)

 

0256010

Φραγκομαϊντανός

 

 

0256020

Σχοινόπρασο

 

 

0256030

Φύλλα σέλινου [Φύλλα μάραθου, κορίανδρου, άνηθου, κύμινου, είδος Levisticum officinale, αγγελική, Myrrhis odorata L. και άλλα φύλλα της οικογένειας Apiacea, stink weed (Eryngium foetidum)]

 

 

0256040

Μαϊντανός (Φύλλα ρίζας μαϊντανού)

 

 

0256050

Φασκόμηλο (Θύμβρα η ορεινή (Satureja montana L.), θρούμπι (Satureja hortensis L.), φύλλα της οικογένειας Borago officinalis)

 

 

0256060

Δενδρολίβανο

 

 

0256070

Θυμάρι (Ματζουράνα, ρίγανη)

 

 

0256080

Βασιλικός [Μελισσόχορτο (Melissa officinalis), δυόσμος, μέντα, τούλσι (Ocimum tenuiflorum), γλυκός βασιλικός (Ocimum basilicum), ταϊλανδέζικος βασιλικός (O. basilicum var. thyrsiflora), βρώσιμα άνθη (καλέντουλα/κίτρινη μαργαρίτα και άλλα), υδροκοτύλη, άγρια φύλλα αρέκας, φύλλα κάρι (curry)]

 

 

0256090

Φύλλα δάφνης (Λεμονόχορτο)

 

 

0256100

Δρακόντιο/Εστραγκόν (Ύσσωπος)

 

 

0256990

Άλλα

 

 

0260000

vi)

Ψυχανθή (νωπά)

0,01  (3)

 

0260010

Φασόλια (με τον λοβό) [Πράσινα φασολάκια (φασόλια Ισπανίας (Phaseolus coccineus L.), φασολάκια για τεμαχισμό, κινέζικα φασολάκια (Vigna unguiculata ssp. Sesquipedalis), φασόλια, γκουάρ (Cyamopsis tetragonoloba), σπόροι σόγιας (Glycine max)]

 

 

0260020

Φασόλια (χωρίς λοβό) [Κουκιά, φλαμπεόλες (flageolets), φασόλια της Μαδαγασκάρης (jack bean), φασόλια lima, μαυρομάτικα φασόλια]

 

 

0260030

Μπιζέλια (με τον λοβό) [Γλυκομπίζελα (Pisum sativum)]

 

 

0260040

Μπιζέλια (χωρίς λοβό) (Διάφορες ποικιλίες αρακά, ρεβίθι)

 

 

0260050

Φακές

 

 

0260990

Άλλα

 

 

0270000

vii)

Λαχανικά με στέλεχος (νωπά)

0,01  (3)

 

0270010

Σπαράγγια

 

 

0270020

Άγριες αγκινάρες (Μίσχοι Borago officinalis)

 

 

0270030

Σέλινο

 

 

0270040

Μάραθο

 

 

0270050

Αγκινάρες (Άνθος μπανάνας)

 

 

0270060

Πράσα

 

 

0270070

Ραβέντι

 

 

0270080

Φύτρα μπαμπού

 

 

0270090

Καρδιές φοινίκων

 

 

0270990

Άλλα

 

 

0280000

viii)

Μανιτάρια

0,01  (3)

 

0280010

Καλλιεργούμενα μανιτάρια [Κοινό μανιτάρι, πλευρωτός (Pleurotus ostreatus), μανιτάρι Shi-take (Lentinus edodes), μηκύλια μυκήτων (φυτικά μέρη)]

 

 

0280020

Άγρια μανιτάρια [Κανθαρίσκος (Cantharellus cibarius), τρούφα, μορχέλα (Morchella sp.), βασιλομανίταρο (Boletus edulis)]

 

 

0280990

Άλλα

 

 

0290000

ix)

Φύκια

0,01  (3)

 

0300000

3

ΟΣΠΡΙΑ, ΞΗΡΑ

0,02  (3)

0,01  (3)

0300010

Φασόλια [Κουκιά, φλαμπεόλες (flageolets), φασόλια της Μαδαγασκάρης (jack bean), φασόλια lima, μαυρομάτικα φασόλια και άλλες συναφείς ποικιλίες του είδους Vigna unguiculata]

 

 

0300020

Φακές

 

 

0300030

Μπιζέλια (Ρεβίθια, μπιζέλια της ποικιλίας P. sativum arvense, λαθούρι (Lathyrus sativus))

 

 

0300040

Λουπίνια

 

 

0300990

Άλλα

 

 

0400000

4.

ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΙ

0,02  (3)

0,01  (3)

0401000

i)

Ελαιούχοι σπόροι

 

 

0401010

Λιναρόσπορος

 

 

0401020

Αραχίδες (αράπικα φιστίκια)

 

 

0401030

Σπόροι παπαρούνας

 

 

0401040

Σπόροι σουσαμιού

 

 

0401050

Σπόροι ηλιάνθου

 

 

0401060

Σπόροι ελαιοκράμβης (Σπόροι αγριοκράμβης, αγριογογγυλιού)

 

 

0401070

Σπόρος σόγιας

 

 

0401080

Σπόροι σιναπιού

 

 

0401090

Βαμβακόσπορος

 

 

0401100

Σπόροι κολοκύθας (Άλλοι σπόροι της οικογένειας Cucurbitaceae)

 

 

0401110

Κάρθαμο

 

 

0401120

Βούγλωσσο/Βόραγο το φαρμακευτικό [Έχιο το πλαντάγινο/Canary flower (Echium plantagineum), Corn Gromwell (Buglossoides arvensis)]