ISSN 1977-0669

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 174

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

57ό έτος
13 Ιουνίου 2014


Περιεχόμενα

 

II   Μη νομοθετικές πράξεις

Σελίδα

 

 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

 

 

2014/347/ΕΕ

 

*

Απόφαση του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τη σύναψη πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Αρμενίας, αφετέρου, για συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Αρμενίας σχετικά με τις γενικές αρχές που διέπουν τη συμμετοχή της Δημοκρατίας της Αρμενίας σε προγράμματα της Ένωσης

1

 

 

Πρωτόκολλο της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Αρμενίας, αφετέρου, για συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Αρμενίας σχετικά με τις γενικές αρχές που διέπουν τη συμμετοχή της Δημοκρατίας της Αρμενίας σε προγράμματα της Ένωσης

3

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 622/2014 της Επιτροπής, της 14ης Φεβρουαρίου 2014, για τη θέσπιση παρέκκλισης από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1290/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση των κανόνων συμμετοχής και διάδοσης του Ορίζων 2020 — Πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας (2014-2020) όσον αφορά την κοινή επιχείρηση της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2 ( 1 )

7

 

*

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 623/2014 της Επιτροπής, της 14ης Φεβρουαρίου 2014, για τη θέσπιση παρέκκλισης από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1290/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση των κανόνων συμμετοχής και διάδοσης του Ορίζων 2020 — Πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας (2014-2020) όσον αφορά την κοινή επιχείρηση βιομηχανιών βιοπροϊόντων ( 1 )

12

 

*

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 624/2014 της Επιτροπής, της 14ης Φεβρουαρίου 2014, για τη θέσπιση παρέκκλισης από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1290/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση των κανόνων συμμετοχής και διάδοσης του Ορίζων 2020 — Πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας (2014-2020) όσον αφορά την κοινή επιχείρηση Clean Sky 2 ( 1 )

14

 

*

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 625/2014 της Επιτροπής, της 13ης Μαρτίου 2014, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου μέσω ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που καθορίζουν τις απαιτήσεις για επενδυτές, ανάδοχες οντότητες, αρχικούς δανειοδότες και μεταβιβάζοντα ιδρύματα σε σχέση με ανοίγματα σε μεταφερόμενο πιστωτικό κίνδυνο ( 1 )

16

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 626/2014 της Επιτροπής, της 10ης Ιουνίου 2014, περί τροποποίησης του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο

26

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 627/2014 της Επιτροπής, της 12ης Ιουνίου 2014, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 582/2011 με σκοπό την προσαρμογή του στην τεχνική πρόοδο, σε ό,τι αφορά την παρακολούθηση του σωματιδιακού υλικού από το ενσωματωμένο σύστημα διάγνωσης ( 1 )

28

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 628/2014 της Επιτροπής, της 12ης Ιουνίου 2014, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 341/2007 όσον αφορά τη δασμολογική ποσόστωση εισαγωγής για το σκόρδο καταγωγής Κίνας

31

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 629/2014 της Επιτροπής, της 12ης Ιουνίου 2014, για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά τους όρους έγκρισης της δραστικής ουσίας μεθυλεννεϋλοκετόνη ( 1 )

33

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 630/2014 της Επιτροπής, της 12ης Ιουνίου 2014, για τη 215η τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 του Συμβουλίου για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με το δίκτυο της Αλ Κάιντα

35

 

 

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 631/2014 της Επιτροπής, της 12ης Ιουνίου 2014, για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

38

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

 

2014/348/ΕΕ

 

*

Απόφαση του Συμβουλίου, της 5ης Ιουνίου 2014, για τη θέση που πρέπει να εγκριθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ για την τροποποίηση του πρωτοκόλλου 31 της συμφωνίας για τον ΕΟΧ σχετικά με τη συνεργασία σε ειδικούς τομείς εκτός του πλαισίου των τεσσάρων ελευθεριών

40

 

*

Απόφαση 2014/349/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 2014, για την τροποποίηση της κοινής δράσης 2008/124/ΚΕΠΠΑ σχετικά με την αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επιβολή του κράτους δικαίου στο Κοσσυφοπέδιο, EULEX ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙΟ

42

 

 

2014/350/ΕΕ

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 5ης Ιουνίου 2014, για τον καθορισμό οικολογικών κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ σε κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2014) 3677]  ( 1 )

45

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις των οποίων οι τίτλοι έχουν τυπωθεί με λευκά στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


II Μη νομοθετικές πράξεις

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

13.6.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 174/1


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 20ής Φεβρουαρίου 2014

σχετικά με τη σύναψη πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Αρμενίας, αφετέρου, για συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Αρμενίας σχετικά με τις γενικές αρχές που διέπουν τη συμμετοχή της Δημοκρατίας της Αρμενίας σε προγράμματα της Ένωσης

(2014/347/ΕΕ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 114, 168, 169 και 172, το άρθρο 173 παράγραφος 3 και τα άρθρα 188 και 192, σε συνδυασμό με το άρθρο 218 παράγραφος 6 στοιχείο α),

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Έχοντας υπόψη την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με την απόφαση 2012/777/ΕΕ του Συμβουλίου (1), υπογράφηκε στις 17 Δεκεμβρίου 2012, εξ ονόματος της Ένωσης, το πρωτόκολλο της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Αρμενίας, αφετέρου, για συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Αρμενίας σχετικά με τις γενικές αρχές που διέπουν τη συμμετοχή της Αρμενίας σε προγράμματα της Ένωσης (2) («πρωτόκολλο»).

(2)

Το πρωτόκολλο θα πρέπει να εγκριθεί,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Εγκρίνεται, εξ ονόματος της Ένωσης, το πρωτόκολλο της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Αρμενίας, αφετέρου, για συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Αρμενίας σχετικά με τις γενικές αρχές που διέπουν τη συμμετοχή της Δημοκρατίας της Αρμενίας σε προγράμματα της Ένωσης.

Το κείμενο του πρωτοκόλλου επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 2

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου προβαίνει, εξ ονόματος της Ένωσης, στην κοινοποίηση που προβλέπεται στο άρθρο 10 του πρωτοκόλλου (3).

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της έκδοσής της.

Βρυξέλλες, 20 Φεβρουαρίου 2014.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ


(1)  ΕΕ L 340 της 13.12.2012, σ. 26.

(2)  Βλέπε σελίδα 3 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

(3)  Η ημερομηνία έναρξης ισχύος του πρωτοκόλλου θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου.


13.6.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 174/3


ΠΡΩΤΌΚΟΛΛΟ

της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Αρμενίας, αφετέρου, για συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Αρμενίας σχετικά με τις γενικές αρχές που διέπουν τη συμμετοχή της Δημοκρατίας της Αρμενίας σε προγράμματα της Ένωσης

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ, καλούμενη εφεξής «Ένωση»,

αφενός,

και

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΕΝΙΑΣ, καλούμενη εφεξής «Αρμενία»,

αφετέρου,

καλούμενες εφεξής «μέρη»,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η Αρμενία συνήψε συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Αρμενίας, αφετέρου (καλούμενη εφεξής «συμφωνία»), η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου 1999.

(2)

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Βρυξελλών της 17ης και 18ης Ιουνίου 2004 χαιρέτισε τις προτάσεις της Επιτροπής για μια Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας (ΕΠΓ) και ενέκρινε τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2004.

(3)

Σε πολλές άλλες περιπτώσεις, το Συμβούλιο επανειλημμένα συνήγαγε συμπεράσματα υπέρ αυτής της πολιτικής.

(4)

Στις 5 Μαρτίου 2007, το Συμβούλιο εξέφρασε την υποστήριξή του για τη γενική και συνολική προσέγγιση που περιγράφεται στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 4ης Δεκεμβρίου 2006 που επιτρέπει στις χώρες εταίρους της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας να συμμετέχουν στους κοινοτικούς οργανισμούς και στα κοινοτικά προγράμματα με βάση τις επιδόσεις τους και εφόσον το επιτρέπουν οι νομικές βάσεις.

(5)

Η Αρμενία εξέφρασε την επιθυμία της να συμμετάσχει σε ορισμένα προγράμματα της Ένωσης.

(6)

Οι ειδικοί όροι και οι προϋποθέσεις, ειδικότερα η χρηματοδοτική συνεισφορά και οι διαδικασίες υποβολής εκθέσεων και αξιολόγησης, όσον αφορά τη συμμετοχή της Αρμενίας σε κάθε συγκεκριμένο πρόγραμμα, θα πρέπει να καθορισθούν με μνημόνιο κατανόησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των αρμόδιων αρχών της Αρμενίας,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΣΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

Αρθρο 1

Επιτρέπεται στην Αρμενία να συμμετάσχει σε όλα τα τρέχοντα και τα μελλοντικά προγράμματα της Ένωσης που είναι ανοικτά στη συμμετοχή της Αρμενίας σύμφωνα με τις διατάξεις με τις οποίες θεσπίζονται αυτά τα προγράμματα.

Αρθρο 2

Η Αρμενία συνεισφέρει οικονομικά στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανάλογα με τα συγκεκριμένα προγράμματα στα οποία συμμετέχει η Αρμενία.

Αρθρο 3

Οι αντιπρόσωποι της Αρμενίας επιτρέπεται να συμμετέχουν, ως παρατηρητές και για τα σημεία που αφορούν την Αρμενία, στις επιτροπές διαχείρισης που είναι αρμόδιες για την παρακολούθηση των προγραμμάτων στα οποία συμβάλλει οικονομικά η Αρμενία.

Αρθρο 4

Σχέδια και πρωτοβουλίες που υποβάλλονται από συμμετέχοντες από την Αρμενία υπόκεινται, κατά το δυνατόν, στους ίδιους όρους, κανόνες και διαδικασίες που ισχύουν για τα εν λόγω προγράμματα με εκείνους που εφαρμόζονται για τα κράτη μέλη.

Αρθρο 5

Οι ειδικοί όροι και οι προϋποθέσεις όσον αφορά τη συμμετοχή της Αρμενίας σε κάθε συγκεκριμένο πρόγραμμα, ειδικότερα η χρηματοδοτική συνεισφορά που πρέπει να καταβληθεί και οι διαδικασίες υποβολής εκθέσεων και αξιολόγησης, καθορίζονται με μνημόνιο κατανόησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των αρμόδιων αρχών της Αρμενίας βάσει των κριτηρίων που ορίζονται από τα σχετικά προγράμματα.

Εάν η Αρμενία υποβάλει αίτηση για εξωτερική βοήθεια της Ένωσης προκειμένου να συμμετάσχει σε συγκεκριμένο πρόγραμμα της Ένωσης με βάση το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1638/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2006, για τον καθορισμό γενικών διατάξεων σχετικά με τη θέσπιση ευρωπαϊκού μηχανισμού γειτονίας και εταιρικής σχέσης ή σύμφωνα με οποιονδήποτε άλλο παρόμοιο κανονισμό που προβλέπει την παροχή εξωτερικής βοήθειας της Ένωσης στην Αρμενία που ενδεχομένως θα θεσπισθεί στο μέλλον, οι όροι που διέπουν τη χρήση της εξωτερικής βοήθειας της Ένωσης από την Αρμενία καθορίζονται σε συμφωνία χρηματοδότησης, τηρουμένων ιδίως των διατάξεων του άρθρου 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1638/2006.

Αρθρο 6

Κάθε μνημόνιο κατανόησης που συνάπτεται δυνάμει του άρθρου 5 ορίζει, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ.1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ότι οι οικονομικοί έλεγχοι, οι λογιστικοί έλεγχοι ή άλλες επαληθεύσεις, συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών ερευνών, διεξάγονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης και το Ελεγκτικό Συνέδριο ή υπό την εποπτεία τους.

Θεσπίζονται λεπτομερείς διατάξεις όσον αφορά τον δημοσιονομικό και διαχειριστικό έλεγχο, τα διοικητικά μέτρα, τις κυρώσεις και την είσπραξη οφειλών που επιτρέπουν να χορηγούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης και στο Ελεγκτικό Συνέδριο εξουσίες αντίστοιχες με εκείνες τις οποίες διαθέτουν έναντι δικαιούχων ή αναδόχων εγκατεστημένων στην Ένωση.

Αρθρο 7

Το παρόν πρωτόκολλο εφαρμόζεται καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της συμφωνίας.

Το παρόν πρωτόκολλο υπογράφεται και εγκρίνεται από τα μέρη σύμφωνα με τις οικείες διαδικασίες τους.

Κάθε μέρος μπορεί να καταγγείλει το παρόν πρωτόκολλο με γραπτή κοινοποίηση προς το άλλο συμβαλλόμενο μέρος.

Το παρόν πρωτόκολλο παύει να ισχύει έξι μήνες μετά την ημερομηνία της εν λόγω κοινοποίησης.

Η λήξη ισχύος του παρόντος πρωτοκόλλου μετά από καταγγελία οιουδήποτε εκ των μερών δεν επηρεάζει τους ελέγχους και τις εξακριβώσεις που πρέπει να διεξάγονται δυνάμει των διατάξεων που θεσπίζονται κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 5 και 6, κατά περίπτωση.

Αρθρο 8

Το αργότερο τρία έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος πρωτοκόλλου και, στη συνέχεια, ανά τρία έτη, αμφότερα τα μέρη μπορούν να αναθεωρήσουν την εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου βάσει της πραγματικής συμμετοχής της Αρμενίας σε προγράμματα της Ένωσης.

Αρθρο 9

Το παρόν πρωτόκολλο εφαρμόζεται, αφενός, στα εδάφη στα οποία εφαρμόζεται η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπό τους όρους που καθορίζονται στη Συνθήκη αυτή, και, αφετέρου, στο έδαφος της Αρμενίας.

Αρθρο 10

Το παρόν πρωτόκολλο αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί την ημερομηνία κατά την οποία τα μέρη κοινοποιούν εκατέρωθεν, διά της διπλωματικής οδού, την ολοκλήρωση των διαδικασιών τους που είναι αναγκαίες για την έναρξη ισχύος του.

Αρθρο 11

Το παρόν πρωτόκολλο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συμφωνίας.

Αρθρο 12

Το παρόν πρωτόκολλο συντάσσεται σε δύο αντίτυπα στην αγγλική, βουλγαρική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, εσθονική, ισπανική, ιταλική, λεττονική, λιθουανική, μαλτέζικη, ολλανδική, ουγγρική, πολωνική, πορτογαλική, ρουμανική, σλοβακική, σλοβενική, σουηδική, τσεχική, φινλανδική και αρμενική γλώσσα και όλες οι γλωσσικές αποδόσεις του παρόντος κειμένου είναι εξίσου αυθεντικές.

Съставено в Брюксел на седемнадесети декември две хиляди и дванадесета година.

Hecho en Bruselas, el diecisiete de diciembre de dos mil doce.

V Bruselu dne sedmnáctého prosince dva tisíce dvanáct.

Udfærdiget i Bruxelles den syttende december to tusind og tolv.

Geschehen zu Brüssel am siebzehnten Dezember zweitausendzwölf.

Kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta detsembrikuu seitsmeteistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα εφτά Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες δώδεκα.

Done at Brussels on the seventeenth day of December in the year two thousand and twelve.

Fait à Bruxelles, le dix-sept décembre deux mille douze.

Fatto a Bruxelles, addì diciassette dicembre duemiladodici.

Briselē, divi tūkstoši divpadsmitā gada septiņpadsmitajā decembrī.

Priimta du tūkstančiai dvyliktų metų gruodžio septynioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenkettedik év december havának tizenhetedik napján.

Magħmul fi Brussell, fis-sbatax-il jum ta’ Diċembru tas-sena elfejn u tnax.

Gedaan te Brussel, de zeventiende december tweeduizend twaalf.

Sporządzono w Brukseli dnia siedemnastego grudnia roku dwa tysiące dwunastego.

Feito em Bruxelas, em dezassete de dezembro de dois mil e doze.

Întocmit la Bruxelles la șaptesprezece decembrie două mii doisprezece.

V Bruseli sedemnásteho decembra dvetisícdvanásť.

V Bruslju, dne sedemnajstega decembra leta dva tisoč dvanajst.

Tehty Brysselissä seitsemäntenätoista päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattakaksitoista.

Som skedde i Bryssel den sjuttonde december tjugohundratolv.

Image

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Ghall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

За Република Армения

Por la Republica de Armenia

Za Arménskou republiku

For Republikken Armenien

Für die Republik Armenien

Armeenia Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Αρμενίας

For the Republic of Armenia

Pour la Republique dArménie

Per la Repubblica di Armenia

Armēnijas Republikas vārdā –

Armėnijos Respublikos vardu

Örmény Köztársaság részéről

Ghar-Repubblika tal-Armenja

Voor de Republiek Armenië

W imieniu Republiki Armenii

Pela República da Armenia

Pentru Republica Armenia

Za Armensku republiku

Za Republiko Armenijo

Armenian tasavallan puolesta

För Republiken Armenien

Image

Image


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

13.6.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 174/7


ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΌΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 622/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 14ης Φεβρουαρίου 2014

για τη θέσπιση παρέκκλισης από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1290/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση των κανόνων συμμετοχής και διάδοσης του «Ορίζων 2020 — Πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας (2014-2020)» όσον αφορά την κοινή επιχείρηση της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1290/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη θέσπιση των κανόνων συμμετοχής και διάδοσης του «Ορίζων 2020 — Πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας (2014-2020)» και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1906/2006 (1), και ιδίως το άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχείο β) και το άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχείο γ) σημεία i) έως vii),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

O κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2) θεσπίζει το πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία (2014-2020) (Ορίζων 2020) και προβλέπει τη συμμετοχή της Ένωσης σε συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στις οποίες συγκαταλέγονται κοινές επιχειρήσεις σε καίριους τομείς όπου η έρευνα και η καινοτομία μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων σχετικά με την ευρύτερη ανταγωνιστικότητα της Ένωσης, καθώς και να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των κοινωνιακών προκλήσεων.

(2)

Η συμμετοχή στις έμμεσες δράσεις στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» πρέπει να συμφωνούν με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1290/2013. Ωστόσο, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι ειδικές λειτουργικές ανάγκες των κοινών επιχειρήσεων που συγκροτούνται δυνάμει του άρθρου 187 της Συνθήκης στον τομέα των καινοτόμων φαρμάκων, η αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης ανατέθηκε στην Επιτροπή για όλη τη διάρκεια του προγράμματος «Ορίζων 2020», ώστε να επιτραπεί η χρηματοδότηση φορέων που έχουν συσταθεί δυνάμει του άρθρου 187 της Συνθήκης με σκοπό να περιορισθεί η επιλεξιμότητα για χρηματοδότηση σε συγκεκριμένους τύπους συμμετεχόντων και να θεσπιστούν ειδικοί κανόνες όσον αφορά τη διανοητική ιδιοκτησία.

(3)

Η κοινή επιχείρηση της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα συστάθηκε δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2008 του Συμβουλίου (3), για το χρονικό διάστημα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2017, με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ όλων των εμπλεκομένων όπως είναι η βιομηχανία, οι δημόσιες αρχές (συμπεριλαμβανομένων των ρυθμιστικών αρχών), οι οργανώσεις ασθενών, τα πανεπιστήμια και τα κλινικά κέντρα, καθώς και τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητα της διαδικασίας ανάπτυξης φαρμάκων με μακροπρόθεσμο στόχο την παραγωγή από τον φαρμακευτικό κλάδο αποτελεσματικότερων και ασφαλέστερων καινοτόμων φαρμάκων.

(4)

Ο στόχος της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα (ΠΚΦ), ο οποίος συνίσταται στον συνδυασμό των προσπαθειών των μεγάλων βιομηχανιών με εκείνες των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων, δημόσιων οργανισμών ή άλλων οντοτήτων και στην εκμετάλλευση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο των αποτελεσμάτων του έργου ώστε να φθάνουν τα φάρμακα ταχύτερα στους ασθενείς, δικαιολογεί την ύπαρξη των ειδικών λειτουργικών απαιτήσεων όσον αφορά την επιλεξιμότητα για χρηματοδότηση και τους κανόνες όσον αφορά τη διανοητική ιδιοκτησία. Η κοινή επιχείρηση της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2, που συστάθηκε δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 557/2014 του Συμβουλίου (4), θα πρέπει να εξακολουθήσει να παρέχει χρηματοδότηση σε οντότητες όπως οι πολύ μικρές, οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, τα ιδρύματα δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και οι μη κερδοσκοπικές οργανώσεις. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαία η παρέκκλιση από το άρθρο 10 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1290/2013.

(5)

Ειδικές λειτουργικές ανάγκες έχουν εντοπισθεί σχετικά με τους κανόνες όσον αφορά τη διανοητική ιδιοκτησία στο πλαίσιο των στόχων της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2, προκειμένου για την επίτευξη ανοιχτού μοντέλου καινοτομίας, δυναμικού συστήματος ανταλλαγής γνώσεων το οποίο θα παρέχει ευρύτερες δυνατότητες για τη δημιουργία και την εκμετάλλευση των γνώσεων που προκύπτουν στο πλαίσιο των έργων της ΠΚΦ, καθώς και την ευρεία πρόσβαση των συμμετεχόντων, των συνδεδεμένων επιχειρήσεων και τρίτων στις εν λόγω γνώσεις, με απώτερο στόχο την επιτάχυνση της ανάπτυξης διαγνωστικών μεθόδων και ιατρικής παρέμβασης προς όφελος των ασθενών, μεταξύ άλλων μέσω της τόνωσης των κλινικών, μεταγραφικών ερευνών, καθώς και των κλινικών δοκιμών, ιδίως στους τομείς της δημόσιας υγείας και των μη ικανοποιούμενων ιατρικών αναγκών, όπως προσδιορίζεται στην έκθεση για τα φάρμακα προτεραιότητας της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας που εκδόθηκε στις 9 Ιουλίου 2013 (5). Οι εν λόγω προϋποθέσεις πρέπει να ισχύουν για όλους τους συμμετέχοντες με σκοπό την προστασία του κεκτημένου τους, των αποτελεσμάτων του έργου και των αποτελεσμάτων που προκύπτουν εκτός του έργου (sideground). Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί η μεταβίβαση και η παραχώρηση άδειας για τα αποτελέσματα και το κεκτημένο, καθώς και για τα δικαιώματα πρόσβασης στα αποτελέσματα και το κεκτημένο άλλων συμμετεχόντων, προκειμένου να επιτραπεί η διεξαγωγή έρευνας. Όσον αφορά την εκμετάλλευση, είναι σκόπιμο να γίνει διάκριση μεταξύ ερευνητικών σκοπών και άμεσης εκμετάλλευσης. Οι όροι αυτοί θα πρέπει να λαμβάνουν επίσης υπόψη παλαιότερες υποχρεώσεις των συμμετεχόντων και, ταυτόχρονα, να προβλεφθεί η πιθανή άμεση εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων, συμπεριλαμβανομένων των κλινικών δοκιμών στα αποτελέσματα per se. Για την ευρεία εκμετάλλευση και τη διευκόλυνση της παράδοσης καινοτόμων φαρμάκων σε ασθενείς, καθώς και για τη βελτίωση της έρευνας και ανάπτυξης φαρμάκων, είναι αναγκαίο να θεσπιστούν παρεκκλίσεις από το άρθρο 41 και τα άρθρα 44 έως 48 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1290/2013,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 10 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1290/2013, όσον αφορά την κοινή επιχείρηση της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2, μόνο οι ακόλουθοι συμμετέχοντες είναι επιλέξιμοι για χρηματοδότηση από την κοινή επιχείρηση της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2:

α)

νομικές οντότητες εγκατεστημένες σε κράτος μέλος ή σε συνδεδεμένη χώρα, ή συσταθείσες δυνάμει του ενωσιακού δικαίου· και

β)

οι οποίες εμπίπτουν σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

i)

πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες, καθώς και άλλες επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 500 εκατ. ευρώ· οι τελευταίες δεν πρέπει να αποτελούν συνδεδεμένες οντότητες επιχειρήσεων με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 500 εκατ. ευρώ· ο ορισμός των «συνδεδεμένων οντοτήτων» κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 1 σημείο 2) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1290/2013 ισχύει τηρουμένων των αναλογιών·

ii)

ιδρύματα δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης·

iii)

μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένων και όσων διεξάγουν έρευνα ή πραγματοποιούν τεχνολογική ανάπτυξη ως έναν από τους κύριους στόχους τους ή όσων αποτελούν οργανώσεις ασθενών·

γ)

το Κοινό Κέντρο Ερευνών·

δ)

διεθνείς οργανισμοί ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.

Άρθρο 2

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 41 παράγραφος 2) και τα άρθρα 45 έως 48 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1290/2013, ισχύουν οι ακόλουθες διατάξεις περί κυριότητας και πρόσβασης σε παράλληλα αποτελέσματα («sideground»):

α)

τα αποτελέσματα δεν περιλαμβάνουν τυχόν παράλληλα αποτελέσματα, δηλαδή κάθε είδους υλικά ή άυλα αποτελέσματα που παράγονται από τους συμμετέχοντες στο πλαίσιο της δράσης, όπως δεδομένα, γνώσεις και πληροφορίες, με οποιαδήποτε μορφή ή οποιουδήποτε είδους, είτε προστατεύονται είτε όχι, τα οποία ωστόσο βρίσκονται εκτός των στόχων της δράσης, οι οποίοι ορίζονται στη συμφωνία επιχορήγησης, και δεν είναι απαραίτητα για την υλοποίηση της δράσης ή για τους ερευνητικούς σκοπούς των αποτελεσμάτων·

β)

κάθε συμμετέχων διατηρεί την αποκλειστική κυριότητα των παράλληλων αποτελεσμάτων του αλλά μπορεί να συμφωνηθεί διαφορετική κατανομή της κυριότητας·

γ)

δεν απαιτείται από τους συμμετέχοντες να παραχωρούν δικαιώματα πρόσβασης στα παράλληλα αποτελέσματα.

Άρθρο 3

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 44 παράγραφος 1 τέταρτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1290/2013, ισχύουν οι εξής κανόνες για τη μεταβίβαση και αδειοδότηση για τα αποτελέσματα και το κεκτημένο για συνδεδεμένες οντότητες, αγοραστές και κάθε άλλη διάδοχη οντότητα:

α)

ένας συμμετέχων δύναται, χωρίς τη συγκατάθεση των άλλων συμμετεχόντων, αλλά υπό την προϋπόθεση ότι οι άλλοι συμμετέχοντες έχουν ενημερωθεί χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και ότι ο εκδοχέας έχει συμφωνήσει εγγράφως ότι δεσμεύεται από τη συμφωνία επιχορήγησης και τη συμφωνία κοινοπραξίας, να μεταβιβάσει τα αποτελέσματά του:

i)

στη συνδεδεμένη οντότητά του·

ii)

σε οποιονδήποτε αγοραστή του συνόλου ή σημαντικού μέρους των σχετικών περιουσιακών της στοιχείων·

iii)

σε οποιαδήποτε διάδοχη οντότητα που προκύπτει από τη συγχώνευση ή ενοποίηση του εν λόγω συμμετέχοντα.

Η καθυστέρηση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο συμφωνείται από τους συμμετέχοντες στη συμφωνία κοινοπραξίας·

β)

κάθε συμμετέχων είναι ελεύθερος να παραχωρεί άδειες εκμετάλλευσης, να μεταβιβάζει ή να διαθέτει με άλλον τρόπο τα δικαιώματα κυριότητας επί του κεκτημένου, με την επιφύλαξη τυχόν δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της συμφωνίας επιχορήγησης και της συμφωνίας κοινοπραξίας·

γ)

όταν ένας συμμετέχων μεταβιβάζει την κυριότητα του κεκτημένου, μεταβιβάζονται επίσης στον εκδοχέα οι υποχρεώσεις του που καθορίζονται βάσει της συμφωνίας επιχορήγησης και της συμφωνίας κοινοπραξίας, όσον αφορά το εν λόγω κεκτημένο, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης περαιτέρω μεταβίβασης των εν λόγω υποχρεώσεων σε κάθε επόμενο εκδοχέα·

δ)

ένας συμμετέχων δύναται, χωρίς τη συγκατάθεση των άλλων συμμετεχόντων, αλλά υπό την προϋπόθεση ότι οι άλλοι συμμετέχοντες έχουν ενημερωθεί χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και ότι ο εκδοχέας έχει συμφωνήσει εγγράφως ότι δεσμεύεται από τη συμφωνία επιχορήγησης και τη συμφωνία κοινοπραξίας, να μεταβιβάσει το κεκτημένο του:

i)

στη συνδεδεμένη οντότητά του·

ii)

σε οποιονδήποτε αγοραστή του συνόλου ή σημαντικού μέρους των σχετικών περιουσιακών της στοιχείων·

iii)

σε οποιαδήποτε διάδοχη οντότητα που προκύπτει από τη συγχώνευση ή ενοποίηση του εν λόγω συμμετέχοντα.

Η καθυστέρηση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο συμφωνείται από τους συμμετέχοντες στη συμφωνία κοινοπραξίας.

Άρθρο 4

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 44 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1290/2013, ισχύουν οι ακόλουθες διατάξεις περί μεταβίβασης και αδειοδότησης των αποτελεσμάτων:

 

Εφόσον διασφαλιστεί ότι είναι δυνατή η άσκηση όλων των δικαιωμάτων πρόσβασης στα αποτελέσματα και ότι τηρούνται όλες οι συμπληρωματικές υποχρεώσεις δυνάμει της συμφωνίας επιχορήγησης ή της συμφωνίας κοινοπραξίας, ο συμμετέχων που κατέχει τα αποτελέσματα μπορεί να χορηγεί άδειες ή να παρέχει με άλλον τρόπο το δικαίωμα εκμετάλλευσής τους σε οποιαδήποτε νομική οντότητα.

Άρθρο 5

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 46 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1290/2013, ισχύουν τα ακόλουθα σχετικά με τις αρχές για τα δικαιώματα πρόσβασης:

 

Κάθε νομική οντότητα που απολαύει δικαιωμάτων πρόσβασης για την ολοκλήρωση της δράσης ή για ερευνητικούς σκοπούς μπορεί να εξουσιοδοτήσει άλλο νομικό πρόσωπο να ασκήσει αυτά τα δικαιώματα για λογαριασμό του, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

η νομική οντότητα που απολαύει δικαιωμάτων πρόσβασης είναι υπεύθυνη για τις πράξεις της άλλης νομικής οντότητας, ως εάν οι πράξεις αυτές έχουν διενεργηθεί από την πρώτη νομική οντότητα·

β)

τα δικαιώματα πρόσβασης που παραχωρούνται στην άλλη νομική οντότητα δεν περιλαμβάνουν το δικαίωμα περαιτέρω εκχώρησης αδειών.

Άρθρο 6

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 47 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1290/2013, ισχύουν τα ακόλουθα σχετικά με τα δικαιώματα πρόσβασης για την υλοποίηση:

α)

κατά τη διάρκεια της δράσης, οι συμμετέχοντες απολαύουν δικαιωμάτων πρόσβασης στα αποτελέσματα των άλλων συμμετεχόντων αποκλειστικά για τον σκοπό αυτόν και στον βαθμό που είναι απαραίτητο για την ανάληψη και ολοκλήρωση της δράσης. Η εν λόγω πρόσβαση παραχωρείται ατελώς·

β)

κατά τη διάρκεια της δράσης οι συμμετέχοντες απολαύουν δικαιωμάτων πρόσβασης στο κεκτημένο των άλλων συμμετεχόντων αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό και στον βαθμό που είναι απαραίτητο για την ανάληψη και ολοκλήρωση της δράσης, εκτός εάν δεν επιτρέπουν ή περιορίζουν την πρόσβαση αυτή υποχρεώσεις έναντι τρίτων οι οποίες ισχύουν κατά την ημερομηνία προσχώρησης στη συμφωνία επιχορήγησης. Η εν λόγω πρόσβαση παραχωρείται ατελώς.

Άρθρο 7

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 48 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1290/2013, ισχύουν τα ακόλουθα:

α)

Όσον αφορά την εκμετάλλευση, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

i)

ως «ερευνητικοί σκοποί» νοείται η χρήση αποτελεσμάτων ή κεκτημένου που απαιτούνται για τη χρήση των αποτελεσμάτων για κάθε άλλο σκοπό εκτός από την ολοκλήρωση της δράσης ή για άμεση εκμετάλλευση και η οποία περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται στην εφαρμογή των αποτελεσμάτων ως εργαλείου έρευνας, συμπεριλαμβανομένης της κλινικής έρευνας και των δοκιμών, και η οποία άμεσα ή έμμεσα συμβάλλει στους στόχους που ορίζονται στο πλαίσιο των κοινωνικών προκλήσεων (υγεία, δημογραφική αλλαγή και ευεξία) που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1291/2013.

ii)

ως «άμεση εκμετάλλευση» νοείται η ανάπτυξη αποτελεσμάτων για εμπορική εκμετάλλευση, και μέσω κλινικών δοκιμών, ή η εμπορική εκμετάλλευση των ίδιων των αποτελεσμάτων.

β)

Κατά τη διάρκεια και μετά την ολοκλήρωση της δράσης, οι συμμετέχοντες και οι συνδεδεμένες οντότητες απολαύουν δικαιωμάτων πρόσβασης στα αποτελέσματα των λοιπών συμμετεχόντων για ερευνητικούς σκοπούς.

Τα δικαιώματα πρόσβασης για ερευνητικούς σκοπούς παραχωρούνται σε μη αποκλειστική βάση, υπό θεμιτές και λογικές προϋποθέσεις, δηλαδή κατάλληλες προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων οικονομικών όρων ή συνθηκών ατέλειας, λαμβάνοντας υπόψη την πραγματική ή δυνητική αξία των αποτελεσμάτων επί των οποίων ζητείται πρόσβαση και τα άλλα χαρακτηριστικά των προβλεπόμενων ερευνητικών σκοπών.

Όταν η άμεση εκμετάλλευση από συμμετέχοντα ή τρίτο απαιτεί αποτελέσματα που ανήκουν σε άλλον συμμετέχοντα, τα δικαιώματα πρόσβασης μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών.

γ)

Κατά τη διάρκεια και μετά την ολοκλήρωση της δράσης, οι συμμετέχοντες και οι συνδεδεμένες οντότητες απολαύουν δικαιωμάτων πρόσβασης στο κεκτημένο των άλλων συμμετεχόντων, αποκλειστικά στον βαθμό που ευλόγως απαιτείται για την εξυπηρέτηση των ερευνητικών σκοπών των αποτελεσμάτων.

Τα εν λόγω δικαιώματα πρόσβασης για ερευνητικούς σκοπούς παραχωρούνται σε μη αποκλειστική βάση, υπό θεμιτές και λογικές προϋποθέσεις, δηλαδή κατάλληλες προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων οικονομικών όρων ή συνθηκών ατέλειας, λαμβάνοντας υπόψη την πραγματική ή δυνητική αξία του κεκτημένου επί του οποίου ζητείται πρόσβαση και τα άλλα χαρακτηριστικά των προβλεπόμενων ερευνητικών σκοπών.

Οι συμμετέχοντες δεν υποχρεούνται να παραχωρήσουν δικαιώματα πρόσβασης για άμεση εκμετάλλευση στο δικό τους κεκτημένο και μπορούν να χρησιμοποιούν, να εκμεταλλεύονται, να εκχωρούν περαιτέρω άδειες ή να διαθέτουν στο εμπόριο με άλλον τρόπο το δικό τους κεκτημένο κατά την κρίση τους, υπό την επιφύλαξη δικαιωμάτων πρόσβασης για ερευνητικούς σκοπούς.

Όταν η άμεση εκμετάλλευση από συμμετέχοντα ή τρίτο απαιτεί κεκτημένο αναγκαίο για τη χρήση των αποτελεσμάτων την κυριότητα του οποίου έχει άλλος συμμετέχων, τα δικαιώματα πρόσβασης μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών.

δ)

Μετά την ολοκλήρωση της δράσης, τα τρίτα μέρη έχουν το δικαίωμα να ζητούν και να λαμβάνουν δικαιώματα πρόσβασης στα αποτελέσματα των συμμετεχόντων για ερευνητικούς σκοπούς.

Τα εν λόγω δικαιώματα πρόσβασης παραχωρούνται σε μη αποκλειστική βάση, υπό όρους που κρίνουν κατάλληλους ο έχων την κυριότητα των αποτελεσμάτων και το οικείο τρίτο μέρος. Οι όροι αυτοί δεν είναι περισσότερο ευνοϊκοί από τους όρους που ισχύουν για τους συμμετέχοντες και τις συνδεδεμένες οντότητες για ερευνητικούς σκοπούς.

ε)

Μετά την ολοκλήρωση της δράσης, τα τρίτα μέρη έχουν το δικαίωμα να ζητούν και να λαμβάνουν δικαιώματα πρόσβασης στο κεκτημένο των συμμετεχόντων, αποκλειστικά στον βαθμό που ευλόγως απαιτείται και για τον σκοπό των ερευνητικών σκοπών των αποτελεσμάτων.

Τα εν λόγω δικαιώματα πρόσβασης παραχωρούνται σε μη αποκλειστική βάση, υπό όρους που κρίνουν κατάλληλους ο έχων την κυριότητα του κεκτημένου και το οικείο τρίτο μέρος.

στ)

Πριν από την υπογραφή της συμφωνίας επιχορήγησης, ο συμμετέχων μπορεί να εντοπίζει τα συγκεκριμένα στοιχεία του κεκτημένου και να υποβάλλει αιτιολογημένο αίτημα στο γραφείο του προγράμματος κοινής επιχείρησης της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2 προκειμένου τα στοιχεία αυτά να εξαιρεθούν πλήρως ή εν μέρει από τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 7 στοιχείο ε).

Το γραφείο του προγράμματος κοινής επιχείρησης της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2 κάνει δεκτό το αίτημα αυτό σε εξαιρετικές περιστάσεις και κατά τη λήψη της σχετικής απόφασης λαμβάνει υπόψη τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 557/2014, τα καθήκοντα της κοινής επιχείρησης της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2 που αναφέρονται στο καταστατικό της και τα έννομα συμφέροντα του οικείου συμμετέχοντος. Το εν λόγω αίτημα μπορεί να γίνει δεκτό υπό προϋποθέσεις που συμφωνούνται με τον συμμετέχοντα. Τυχόν εξαιρέσεις περιλαμβάνονται στη συμφωνία επιχορήγησης και δεν μπορούν να τροποποιηθούν εκτός εάν η εν λόγω τροποποίηση επιτρέπεται από τη συμφωνία επιχορήγησης.

ζ)

Οι συμμετέχοντες καθορίζουν από κοινού, στη συμφωνία κοινοπραξίας, την προθεσμία όσον αφορά τα αιτήματα για την πρόσβαση που αναφέρεται στα στοιχεία β) έως ε).

Άρθρο 8

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 14 Φεβρουαρίου 2014.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 81.

(2)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 104.

(3)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 73/2008 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2007, για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα (ΕΕ L 30 της 4.2.2008, σ. 38).

(4)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 557/2014 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2014, για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2 (ΕΕ L 169 της 7.6.2014, σ. 54).

(5)  Επικαιροποιημένη έκθεση για τα φάρμακα προτεραιότητας για την Ευρώπη και τον κόσμο, 2013, ΠΟΥ, ISBN 978 92 4 150575 8 — http://www.who.int/medicines/areas/priority_medicines/en/


13.6.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 174/12


ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΌΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 623/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 14ης Φεβρουαρίου 2014

για τη θέσπιση παρέκκλισης από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1290/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση των κανόνων συμμετοχής και διάδοσης του «Ορίζων 2020 — Πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας (2014-2020)» όσον αφορά την κοινή επιχείρηση βιομηχανιών βιοπροϊόντων

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1290/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη θέσπιση των κανόνων συμμετοχής και διάδοσης του «Ορίζων 2020 — Πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας (2014-2020)» και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1906/2006 (1), και ιδίως το άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχείο β),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2) θεσπίζει το πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία (2014-2020) («Ορίζων 2020») και προβλέπει τη συμμετοχή της Ένωσης σε συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων των κοινών επιχειρήσεων, σε βασικούς τομείς όπου η έρευνα και η καινοτομία θα μπορούσαν να συμβάλουν στην επίτευξη των ευρύτερων στόχων ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης και να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση προκλήσεων κοινωνικού χαρακτήρα.

(2)

Η συμμετοχή σε έμμεσες δράσεις στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1290/2013. Ωστόσο, προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι ειδικές επιχειρησιακές ανάγκες των κοινών επιχειρήσεων που ιδρύονται δυνάμει του άρθρου 187 της Συνθήκης στον τομέα των βιομηχανιών βιοπροϊόντων, ανατέθηκε στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για ολόκληρη τη χρονική διάρκεια του «Ορίζων 2020».

(3)

Με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 560/2014 του Συμβουλίου (3) συστάθηκε η κοινή επιχείρηση βιομηχανιών βιοπροϊόντων (ΚΕ ΒΒ) στον τομέα των βιομηχανιών βιοπροϊόντων, η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2024, με σκοπό την ανάληψη της κοινής τεχνολογικής πρωτοβουλίας για τις βιομηχανίες βιοπροϊόντων.

(4)

Έχουν εντοπιστεί ειδικές επιχειρησιακές ανάγκες για τη διευκόλυνση και την ενθάρρυνση της συμμετοχής συγκεκριμένων ειδών συμμετεχόντων. Οι εν λόγω ειδικές επιχειρησιακές ανάγκες οφείλονται στον σημερινό κατακερματισμό αυτής της αναδυόμενης βιομηχανίας και στην πληθώρα μικρομεσαίων βιομηχανικών φορέων. Η αναγνωρισμένη υπεροχή των εν λόγω φορέων, των ιδρυμάτων δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και άλλων στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης συνιστά έναν ακόμη λόγο για τον οποίο πρέπει να διευκολυνθεί και να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή τους στην ΚΕ BB. Για την εξασφάλιση του βέλτιστου αποτελέσματος μόχλευσης ιδιωτικών επενδύσεων, μόνον αυτοί οι φορείς θα πρέπει να είναι επιλέξιμοι για χρηματοδότηση από την ΚΕ BB δράσεων πλην των δράσεων καινοτομίας.

(5)

Κατά συνέπεια, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί παρέκκλιση από το άρθρο 10 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1290/2013, προκειμένου να περιοριστεί η επιλεξιμότητα για χρηματοδότηση δράσεων πλην των δράσεων καινοτομίας σε οντότητες όπως είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή τα ιδρύματα δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 10 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1290/2013, όσον αφορά την κοινή επιχείρηση βιομηχανιών βιοπροϊόντων μόνον οι ακόλουθοι συμμετέχοντες είναι επιλέξιμοι για χρηματοδότηση από την κοινή επιχείρηση βιομηχανιών βιοπροϊόντων για δράσεις στον τομέα των βιομηχανιών βιοπροϊόντων πλην των δράσεων καινοτομίας:

α)

μικρομεσαίες επιχειρήσεις·

β)

ιδρύματα δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης·

γ)

μη κερδοσκοπικές νομικές οντότητες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων για τις οποίες η έρευνα και η ανάπτυξη τεχνολογίας συγκαταλέγονται στους κύριους στόχους τους·

δ)

το Κοινό Κέντρο Ερευνών·

ε)

οποιοσδήποτε διεθνής οργανισμός ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 14 Φεβρουαρίου 2014.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 81.

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του προγράμματος-πλαισίου «Ορίζων 2020) για την έρευνα και την καινοτομία (2014-2020)» και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1982/2006/ΕΚ (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 104).

(3)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 560/2014 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2014, σχετικά με την κοινή επιχείρηση βιομηχανιών βιοπροϊόντων (ΕΕ L 169 της 7.6.2014, σ. 130).


13.6.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 174/14


ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΌΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 624/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 14ης Φεβρουαρίου 2014

για τη θέσπιση παρέκκλισης από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1290/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση των κανόνων συμμετοχής και διάδοσης του «Ορίζων 2020 — Πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας (2014-2020)» όσον αφορά την κοινή επιχείρηση Clean Sky 2

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1290/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη θέσπιση των κανόνων συμμετοχής και διάδοσης του «Ορίζων 2020 — Πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας (2014-2020)» και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1906/2006 (1), και ιδίως το άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχείο α),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

O κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2) θεσπίζει το πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας (2014-2020) («Ορίζων 2020») και προβλέπει τη συμμετοχή της Ένωσης σε συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων κοινών επιχειρήσεων, σε καίριους τομείς όπου η έρευνα και η καινοτομία μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη των ευρύτερων στόχων ανταγωνιστικότητας της Ένωσης και να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των κοινωνιακών προκλήσεων.

(2)

Η συμμετοχή στις έμμεσες δράσεις στο πλαίσιο του «Ορίζων 2020» πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1290/2013. Ωστόσο, προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι ειδικές λειτουργικές ανάγκες των κοινών επιχειρήσεων που συγκροτούνται δυνάμει του άρθρου 187 της Συνθήκης στον τομέα της αεροναυπηγικής, η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης έχει ανατεθεί στην Επιτροπή καθ' όλη τη διάρκεια του «Ορίζων 2020», ώστε να επιτρέπεται σε φορείς χρηματοδότησης που έχουν συσταθεί δυνάμει του άρθρου 187 της Συνθήκης στον τομέα της αεροναυπηγικής η μείωση του ελάχιστου αριθμού συμμετεχόντων.

(3)

Η κοινή επιχείρηση Clean Sky 2 συστάθηκε δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 558/2014 του Συμβουλίου (3) στον τομέα της αεροναυπηγικής και θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2024. Στόχος της είναι να βελτιωθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των ευρωπαϊκών αεροναυτικών τεχνολογιών και να διασφαλιστεί διεθνώς η μελλοντική ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής αεροναυτικής βιομηχανίας.

(4)

Έχουν εντοπισθεί ειδικές λειτουργικές ανάγκες όσον αφορά τους κανόνες συμμετοχής στο «Ορίζων 2020», ιδίως όσον αφορά τον ελάχιστο αριθμό συμμετεχόντων. Οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων που δημοσιεύονται από την κοινή επιχείρηση είναι πολύ ειδικές και στοχευμένες, αποφέροντας καινοτόμες λύσεις οι οποίες χρησιμοποιούνται άμεσα στα τελικά έργα επίδειξης. Επιπλέον, η δυνατότητα που δίδεται σε μεμονωμένες οντότητες να ανταποκρίνονται σε προσκλήσεις υποβολής προτάσεων της κοινής επιχείρησης Clean Sky έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματική για την προσέλκυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), καθώς και ερευνητικών οργανισμών και πανεπιστημίων.

(5)

Προκειμένου να συνεχισθεί η ενθάρρυνση της ευρείας συμμετοχής ΜΜΕ καθώς και ερευνητικών οργανισμών και πανεπιστημίων, κρίνεται σκόπιμο να προβλεφθεί παρέκκλιση από τον ελάχιστο αριθμό συμμετεχόντων που καθορίζεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1290/2013 ώστε να επιτρέπεται σε μεμονωμένες οντότητες να απαντούν σε προσκλήσεις υποβολής προτάσεων που δημοσιεύονται από την κοινή επιχείρηση Clean Sky 2,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 9 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1290/2013, όσον αφορά τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων που προκηρύσσει η κοινή επιχείρηση Clean Sky 2, η ελάχιστη προϋπόθεση είναι η συμμετοχή μιας νομικής οντότητας εγκατεστημένης σε κράτος μέλος ή σε συνδεδεμένη χώρα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 14 Φεβρουαρίου 2014.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 81.

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του προγράμματος-πλαισίου «Ορίζων 2020») για την έρευνα και την καινοτομία (2014-2020) και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1982/2006/ΕΚ (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 104).

(3)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 558/2014 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2014, σχετικά με την κοινή επιχείρηση Clean Sky 2 (ΕΕ L 169 της 7.6.2014, σ. 77).


13.6.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 174/16


ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΌΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 625/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 13ης Μαρτίου 2014

για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου μέσω ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που καθορίζουν τις απαιτήσεις για επενδυτές, ανάδοχες οντότητες, αρχικούς δανειοδότες και μεταβιβάζοντα ιδρύματα σε σχέση με ανοίγματα σε μεταφερόμενο πιστωτικό κίνδυνο

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (1), και ιδίως το άρθρο 410 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η διατήρηση ενός οικονομικού συμφέροντος αποσκοπεί στην ευθυγράμμιση των συμφερόντων μεταξύ των μερών που μεταφέρουν και αναλαμβάνουν, αντίστοιχα, τον πιστωτικό κίνδυνο των τιτλοποιημένων ανοιγμάτων. Όταν μια οντότητα τιτλοποιεί τις υποχρεώσεις της, η ευθυγράμμιση των συμφερόντων πραγματοποιείται αυτόματα, ανεξάρτητα από το αν ο τελικός οφειλέτης εξασφαλίζει το χρέος του. Όταν είναι σαφές ότι η μεταβιβάζουσα οντότητα εξακολουθεί να φέρει τον πιστωτικό κίνδυνο, η διατήρηση του συμφέροντος από τη μεταβιβάζουσα οντότητα είναι άσκοπη και δεν θα βελτιώσει την προϋπάρχουσα θέση.

(2)

Κρίνεται σκόπιμο να διευκρινιστούν οι περιπτώσεις κατά τις οποίες το άνοιγμα σε μεταφερόμενο πιστωτικό κίνδυνο θεωρείται ότι επέρχεται σε σχέση με ορισμένες συγκεκριμένες περιπτώσεις κατά τις οποίες τα ιδρύματα, πλην των περιπτώσεων που ενεργούν ως μεταβιβάζουσες οντότητες, ανάδοχες οντότητες ή αρχικοί δανειοδότες, μπορεί να είναι εκτεθειμένα σε πιστωτικό κίνδυνο μιας θέσης τιτλοποίησης, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων κατά τις οποίες τα ιδρύματα ενεργούν ως αντισυμβαλλόμενος σε παράγωγο μέσο με τη συναλλαγή τιτλοποίησης, ως αντισυμβαλλόμενος που παρέχει την αντιστάθμιση με τη συναλλαγή τιτλοποίησης, ως πάροχος ταμειακής διευκόλυνσης για τη συναλλαγή, καθώς και των περιπτώσεων κατά τις οποίες τα ιδρύματα διαθέτουν θέσεις τιτλοποίησης στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων ειδικής διαπραγμάτευσης.

(3)

Σε πράξεις επανατιτλοποίησης, η μεταφορά πιστωτικού κινδύνου εμφανίζεται στο επίπεδο της πρώτης τιτλοποίησης στοιχείων ενεργητικού και κατά το δεύτερο επίπεδο «επανασυσκευασίας» της συναλλαγής. Τα δύο επίπεδα της συναλλαγής, και οι δύο αντίστοιχες περιπτώσεις μεταφοράς πιστωτικού κινδύνου, είναι ανεξάρτητα από τις απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Σε κάθε επίπεδο της συναλλαγής, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η διατήρηση καθαρού οικονομικού συμφέροντος και η δέουσα επιμέλεια από τα ιδρύματα που είναι εκτεθειμένα σε μεταφερόμενο πιστωτικό κίνδυνο στο συγκεκριμένο επίπεδο. Ως εκ τούτου, εάν ένα ίδρυμα είναι εκτεθειμένο μόνο στο δεύτερο επίπεδο «επανασυσκευασίας» της συναλλαγής, οι απαιτήσεις σχετικά με τη διατήρηση καθαρού οικονομικού συμφέροντος και τη δέουσα επιμέλεια ισχύουν για το εν λόγω ίδρυμα μόνο σε σχέση με το δεύτερο επίπεδο της συναλλαγής. Εντός της ίδιας πράξης επανατιτλοποίησης, τα ιδρύματα εκείνα που εκτέθηκαν στο πρώτο επίπεδο τιτλοποίησης στοιχείων ενεργητικού θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις διατήρησης και δέουσας επιμέλειας σε σχέση με το πρώτο επίπεδο τιτλοποίησης στη συναλλαγή.

(4)

Είναι σκόπιμο να καθοριστεί με μεγαλύτερη λεπτομέρεια η εφαρμογή της δέσμευσης διατήρησης, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης όταν υπάρχουν περισσότερες μεταβιβάζουσες οντότητες, ανάδοχες οντότητες ή αρχικοί δανειοδότες, λεπτομέρειες σε σχέση με τις διαφορετικές επιλογές διατήρησης, τον τρόπο εκτίμησης της απαίτησης διατήρησης κατά τη δημιουργία και σε συνεχή βάση, και τον τρόπο εφαρμογής των εξαιρέσεων.

(5)

Τα στοιχεία α) έως ε) του άρθρου 405 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 προβλέπουν διάφορες επιλογές σύμφωνα με τις οποίες είναι δυνατή η εκπλήρωση της απαιτούμενης διατήρησης συμφέροντος ύψους 5 %. Ο παρών κανονισμός, διευκρινίζει λεπτομερώς τους τρόπους συμμόρφωσης με κάθε μία από αυτές τις επιλογές.

(6)

Η διατήρηση του συμφέροντος θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσω μιας σύνθετης ή μη μόνιμης μορφής διατήρησης, υπό την προϋπόθεση ότι οι μέθοδοι αυτές συνάδουν πλήρως με μία από τις επιλογές που προβλέπονται στα στοιχεία α) έως ε) του άρθρου 405 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, με την οποία μπορεί να εξισωθεί η σύνθετη ή μη μόνιμη μορφή διατήρησης και υπό την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις δημοσιοποίησης.

(7)

Η αντιστάθμιση ή η πώληση του διατηρημένου συμφέροντος απαγορεύεται αν οι τεχνικές αυτές υπονομεύουν τον σκοπό της απαίτησης διατήρησης, γεγονός που σημαίνει ότι μπορούν να επιτραπούν εφόσον δεν αντισταθμίζουν τη διατήρηση έναντι του πιστωτικού κινδύνου είτε των διατηρημένων θέσεων τιτλοποίησης είτε των διατηρημένων ανοιγμάτων.

(8)

Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεχής διατήρηση του καθαρού οικονομικού συμφέροντος, τα ιδρύματα θα πρέπει να μεριμνούν ώστε να μην υφίσταται κάποιος ενσωματωμένος μηχανισμός στη δομή τιτλοποίησης με τον οποίο η απαίτηση ελάχιστης διατήρησης κατά τη δημιουργία θα μειωνόταν αναγκαστικά ταχύτερα από ό,τι το μεταφερόμενο συμφέρον. Ομοίως, δεν θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στο διατηρημένο συμφέρον από πλευράς ταμειακών ροών για την κατά προτίμηση ωφέλεια από την αποπληρωμή ή την απόσβεση που θα οδηγούσε σε πτώση της τρέχουσας ονομαστικής αξίας, κάτω του 5 %, των τμημάτων τιτλοποίησης που έχουν πωληθεί ή των τιτλοποιημένων ανοιγμάτων. Επιπλέον, η πιστωτική στήριξη που παρέχεται στο ίδρυμα που αναλαμβάνει το άνοιγμα σε μια θέση τιτλοποίησης δεν θα πρέπει να μειωθεί δυσανάλογα σε σχέση με το ποσοστό αποπληρωμής για τα υποκείμενα ανοίγματα.

(9)

Τα ιδρύματα θα πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν τα χρηματοπιστωτικά μοντέλα που έχουν αναπτυχθεί από τρίτους, πέραν εκείνων που έχουν αναπτυχθεί από τους ΕΟΠΑ, προκειμένου να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος και το κόστος συμμόρφωσης για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων δέουσας επιμέλειας. Τα ιδρύματα θα πρέπει να χρησιμοποιούν τα χρηματοπιστωτικά μοντέλα τρίτων μερών μόνο εφόσον έχουν μεριμνήσει δεόντως, πριν από την επένδυση, να επαληθεύσουν τις σχετικές παραδοχές και τη διάρθρωση των μοντέλων και να κατανοήσουν τη μεθοδολογία, τις παραδοχές και τα αποτελέσματα των εν λόγω μοντέλων.

(10)

Είναι απαραίτητο να καθοριστεί περαιτέρω η συχνότητα με την οποία τα ιδρύματα θα πρέπει να επανεξετάζουν τη συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις δέουσας επιμέλειας, ο τρόπος αξιολόγησης της καταλληλότητας της χρήσης διαφορετικών πολιτικών και διαδικασιών εντός και εκτός του χαρτοφυλακίου συναλλαγών, και ο τρόπος αξιολόγησης της συμμόρφωσης όταν οι θέσεις αφορούν το χαρτοφυλάκιο διαπραγμάτευσης συσχετίσεων, ενώ είναι αναγκαίο επίσης να διασαφηνιστούν ορισμένοι όροι, σύμφωνα με το άρθρο 406 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, όπως τα «χαρακτηριστικά κινδύνου» και τα «διαρθρωτικά χαρακτηριστικά».

(11)

Σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, οντότητες εγκατεστημένες σε τρίτες χώρες, οι οποίες περιλαμβάνονται στην ενοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, αλλά δεν εμπίπτουν άμεσα στο πεδίο εφαρμογής των πρόσθετων βαρών κινδύνου, θα πρέπει, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως για τα ανοίγματα που υπάγονται στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών για τους σκοπούς των δραστηριοτήτων ειδικής διαπραγμάτευσης, να μη θεωρείται ότι παραβιάζουν τις διατάξεις του άρθρου 405 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013. Δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι τα ιδρύματα παραβιάζουν τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου, όταν τέτοια ανοίγματα ή θέσεις στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών δεν είναι ουσιώδη και δεν αποτελούν δυσανάλογο μερίδιο των εμπορικών δραστηριοτήτων, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει πλήρης κατανόηση των ανοιγμάτων ή των θέσεων, και ότι έχουν εφαρμοστεί επίσημες πολιτικές και διαδικασίες οι οποίες είναι κατάλληλες και ανάλογες με το συνολικό προφίλ κινδύνου της εν λόγω οντότητας και του ομίλου.

(12)

Η αρχική και συνεχής πληροφόρηση των επενδυτών σχετικά με το επίπεδο της δέσμευσης διατήρησης και όλων των σημαντικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της πιστωτικής ποιότητας και των αποδόσεων του υποκείμενου ανοίγματος, είναι αναγκαία για την επίδειξη δέουσας επιμέλειας σε σχέση με τις θέσεις τιτλοποίησης. Τα δεδομένα που γνωστοποιούνται θα πρέπει να περιλαμβάνουν στοιχεία σε σχέση με την ταυτότητα της οντότητας που διατηρεί συμφέρον, την προτιμηθείσα επιλογή διατήρησης και την αρχική και συνεχή δέσμευση για τη διατήρηση οικονομικού συμφέροντος. Όταν εφαρμόζονται οι εξαιρέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 405 παράγραφοι 3 και 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, θα πρέπει να υπάρχει ρητή γνωστοποίηση των τιτλοποιημένων ανοιγμάτων, όπου δεν ισχύει η απαίτηση διατήρησης και ο λόγος για τη μη εφαρμογή.

(13)

Ο παρών κανονισμός βασίζεται στα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών) στην Επιτροπή.

(14)

Η Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών) διεξήγαγε ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις σχετικά με τα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στα οποία βασίζεται ο παρών κανονισμός, προέβη σε ανάλυση του δυνητικού σχετικού κόστους/οφέλους και ζήτησε τη γνώμη της ομάδας τραπεζικών συμφεροντούχων, που συστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Άρθρο 1

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)

Ως «οντότητα που διατηρεί συμφέρον» νοείται η οντότητα που ενεργεί ως μεταβιβάζουσα οντότητα, ανάδοχος οντότητα ή αρχικός δανειοδότης και η οποία διατηρεί καθαρό οικονομικό συμφέρον στην τιτλοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 405 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

β)

Ως «σύνθετη μορφή διατήρησης» νοείται η διατήρηση των οικονομικών συμφερόντων μέσω της χρήσης παράγωγων μέσων.

γ)

Ως «μη μόνιμη μορφή διατήρησης» νοείται η διατήρηση των οικονομικών συμφερόντων μέσω της χρήσης εγγυήσεων, πιστωτικής επιστολής και άλλων παρόμοιων μορφών πιστωτικής στήριξης που εξασφαλίζουν την άμεση επιβολή της διατήρησης.

δ)

Ως «κάθετο τμήμα» νοείται ένα τμήμα το οποίο εκθέτει τον κάτοχο του τμήματος στον πιστωτικό κίνδυνο κάθε εκδιδόμενου τμήματος της πράξης τιτλοποίησης σε αναλογική βάση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Άρθρο 2

Ειδικές περιπτώσεις έκθεσης στον πιστωτικό κίνδυνο μιας θέσης τιτλοποίησης

1.   Σε περίπτωση που ένα ίδρυμα ενεργεί ως αντισυμβαλλόμενος σε πράξεις πιστωτικών παραγώγων ή ως αντισυμβαλλόμενος που παρέχει την αντιστάθμιση ή ως πάροχος ταμειακής διευκόλυνσης σε σχέση με μια συναλλαγή τιτλοποίησης, θεωρείται ότι εκτίθεται στον πιστωτικό κίνδυνο μιας θέσης τιτλοποίησης όταν το παράγωγο, η αντιστάθμιση ή η ταμειακή διευκόλυνση αναλαμβάνει τον πιστωτικό κίνδυνο των τιτλοποιημένων ανοιγμάτων ή των θέσεων τιτλοποίησης.

2.   Για τους σκοπούς των άρθρων 405 και 406 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, σε περίπτωση που μια ταμειακή διευκόλυνση πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 255 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, ο πάροχος ρευστότητας δεν θεωρείται ότι εκτίθεται στον πιστωτικό κίνδυνο μιας θέσης τιτλοποίησης.

3.   Στο πλαίσιο επανατιτλοποίησης με περισσότερα από ένα επίπεδα ή τιτλοποίησης με πολλαπλές διακριτές υποκείμενες συναλλαγές, ένα ίδρυμα θεωρείται ότι εκτίθεται στον πιστωτικό κίνδυνο μόνο της επιμέρους θέσης τιτλοποίησης ή της συναλλαγής στο πλαίσιο της οποίας αναλαμβάνει το άνοιγμα.

4.   Τα ιδρύματα δεν θεωρούνται ότι παραβιάζουν το άρθρο 405 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 σε ενοποιημένη βάση εάν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

η οντότητα που διατηρεί τις θέσεις τιτλοποίησης είναι εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα και συμπεριλαμβάνεται στον ενοποιημένο όμιλο σύμφωνα με το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013·

β)

οι θέσεις τιτλοποίησης τηρούνται στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών της οντότητας που αναφέρεται στο στοιχείο α) για τους σκοπούς των δραστηριοτήτων ειδικής διαπραγμάτευσης·

γ)

οι θέσεις τιτλοποίησης δεν είναι σημαντικές σε σχέση με το συνολικό προφίλ κινδύνου του χαρτοφυλακίου συναλλαγών του ομίλου που αναφέρεται στο στοιχείο α) και δεν αποτελούν δυσανάλογο μερίδιο των εμπορικών δραστηριοτήτων του ομίλου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ

Άρθρο 3

Οντότητες που διατηρούν σημαντικό καθαρό οικονομικό συμφέρον

1.   Το διατηρούμενο σημαντικό οικονομικό συμφέρον δεν κατανέμεται μεταξύ διαφορετικών τύπων οντοτήτων που διατηρούν συμφέρον. Η απαίτηση διατήρησης σημαντικού καθαρού οικονομικού συμφέροντος πρέπει να πληρούται στο σύνολό της από καθεμία από τις ακόλουθες οντότητες:

α)

τη μεταβιβάζουσα οντότητα ή πολλαπλές μεταβιβάζουσες οντότητες·

β)

την ανάδοχο οντότητα ή πολλαπλές ανάδοχες οντότητες·

γ)

τον αρχικό δανειοδότη ή πολλαπλούς αρχικούς δανειοδότες.

2.   Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες τα τιτλοποιημένα ανοίγματα δημιουργούνται από πολλαπλές μεταβιβάζουσες οντότητες, η απαίτηση διατήρησης θα πρέπει να πληρούται από κάθε μεταβιβάζουσα οντότητα, σε σχέση με το ποσοστό του συνόλου των τιτλοποιημένων ανοιγμάτων για τα οποία αποτελεί τη μεταβιβάζουσα οντότητα.

3.   Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες τα τιτλοποιημένα ανοίγματα δημιουργούνται από πολλαπλούς αρχικούς δανειοδότες, η απαίτηση διατήρησης θα πρέπει να πληρούται από κάθε αρχικό δανειοδότη, σε σχέση με το ποσοστό του συνόλου των τιτλοποιημένων ανοιγμάτων για τα οποία αποτελεί τον αρχικό δανειοδότη.

4.   Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 2 και 3, όταν τα τιτλοποιημένα ανοίγματα δημιουργούνται από πολλαπλές μεταβιβάζουσες οντότητες ή πολλαπλούς αρχικούς δανειοδότες, η υποχρέωση διατήρησης μπορεί να εκπληρωθεί εξ ολοκλήρου από μία και μόνο μεταβιβάζουσα οντότητα ή αρχικό δανειοδότη υπό τον όρο ότι πληρούνται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

η μεταβιβάζουσα οντότητα ή ο αρχικός δανειοδότης έχει καταρτίσει και διαχειρίζεται το πρόγραμμα ή το σχέδιο τιτλοποίησης,

β)

η μεταβιβάζουσα οντότητα ή ο αρχικός δανειοδότης έχει καταρτίσει το πρόγραμμα ή το σχέδιο τιτλοποίησης και έχει συμβάλει με ποσοστό άνω του 50 % του συνόλου των τιτλοποιημένων ανοιγμάτων.

5.   Όταν τα τιτλοποιημένα ανοίγματα έχουν χρηματοδοτηθεί από πολλαπλές ανάδοχες οντότητες, η απαίτηση διατήρησης πρέπει να εκπληρώνεται είτε:

α)

από την ανάδοχο οντότητα της οποίας το οικονομικό συμφέρον είναι δεόντως ευθυγραμμισμένο με τους επενδυτές, όπως έχει συμφωνηθεί από τις πολλαπλές ανάδοχες οντότητες, με βάση αντικειμενικά κριτήρια που περιλαμβάνουν τη διάρθρωση τελών, τη συμμετοχή στη δημιουργία και τη διαχείριση του προγράμματος ή του συστήματος τιτλοποίησης και άνοιγμα στον πιστωτικό κίνδυνο των τιτλοποιήσεων·

β)

από κάθε ανάδοχο οντότητα αναλογικά σε σχέση με τον αριθμό των ανάδοχων οντοτήτων.

Άρθρο 4

Εκπλήρωση της απαίτησης διατήρησης μέσω σύνθετης ή μη μόνιμης μορφής διατήρησης

1.   Η απαίτηση διατήρησης μπορεί να εκπληρωθεί κατά ισοδύναμο τρόπο με μία από τις επιλογές που ορίζονται στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 405 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 μέσω σύνθετης ή μη μόνιμης μορφής διατήρησης εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

το διατηρημένο ποσό είναι τουλάχιστον ίσο με την απαίτηση στο πλαίσιο της επιλογής με την οποία μπορεί να εξισωθεί η σύνθετη ή μη μόνιμη μορφή της διατήρησης·

β)

η οντότητα που διατηρεί συμφέρον έχει γνωστοποιήσει ρητώς την πρόθεσή της να διατηρήσει, σε συνεχή βάση, σημαντικό καθαρό οικονομικό συμφέρον με αυτόν τον τρόπο, καθώς και λεπτομέρειες σε σχέση με τη μορφή της διατήρησης, τη μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό της και την ισοδυναμία της με μία από αυτές τις επιλογές.

2.   Σε περίπτωση που μια οντότητα, πλην πιστωτικού ιδρύματος όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο 1) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, ενεργεί ως οντότητα που διατηρεί συμφέρον μέσω σύνθετης ή μη μόνιμης μορφής διατήρησης, το συμφέρον που διατηρείται σε σύνθετη ή μη μόνιμη βάση είναι πλήρως εξασφαλισμένο με ταμειακά διαθέσιμα και τηρείται σε ξεχωριστή βάση ως κεφάλαια «πελατών», όπως αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 8 της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3).

Άρθρο 5

Επιλογή διατήρησης (α): κατ' αναλογία διατήρηση σε κάθε ένα από τα τμήματα τιτλοποίησης που έχουν πωληθεί ή μεταβιβαστεί στους επενδυτές

1.   Η διατήρηση τουλάχιστον του 5 % της ονομαστικής αξίας καθενός από τα τμήματα τιτλοποίησης που έχουν πωληθεί ή μεταβιβαστεί, όπως αναφέρεται στο στοιχείο α) του άρθρου 405 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, μπορεί επίσης να επιτευχθεί με τα ακόλουθα:

α)

διατήρηση τουλάχιστον του 5 % της ονομαστικής αξίας καθενός από τα τιτλοποιημένα ανοίγματα, υπό την προϋπόθεση ότι ο πιστωτικός κίνδυνος των εν λόγω ανοιγμάτων είναι της ίδιας προτεραιότητας με ή κατατάσσεται μετά τον πιστωτικό κίνδυνο που έχει τιτλοποιηθεί για τα ίδια ανοίγματα. Στην περίπτωση ανακυκλούμενης τιτλοποίησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 242 παράγραφος 13 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, αυτό θα συμβεί μέσω της διατήρησης του συμφέροντος της μεταβιβάζουσας οντότητας υποθέτοντας ότι το συμφέρον της μεταβιβάζουσας οντότητας ανερχόταν τουλάχιστον στο 5 % της ονομαστικής αξίας καθενός από τα τιτλοποιημένα ανοίγματα και είναι της ίδιας προτεραιότητας με ή κατατάσσεται μετά τον πιστωτικό κίνδυνο που έχει τιτλοποιηθεί σε σχέση με τα ίδια ανοίγματα·

β)

πρόβλεψη, στο πλαίσιο ενός προγράμματος ABCP, ταμειακής διευκόλυνσης που μπορεί να είναι πρώτη στη συμβατική σειρά προτεραιότητας, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

i)

η ταμειακή διευκόλυνση καλύπτει το 100 % του πιστωτικού κινδύνου των τιτλοποιημένων ανοιγμάτων·

ii)

η ταμειακή διευκόλυνση καλύπτει τον πιστωτικό κίνδυνο για όσο χρονικό διάστημα η οντότητα που διατηρεί συμφέρον οφείλει να διατηρήσει το οικονομικό συμφέρον μέσω της εν λόγω ταμειακής διευκόλυνσης για τη σχετική θέση τιτλοποίησης·

iii)

η ταμειακή διευκόλυνση παρέχεται από τη μεταβιβάζουσα οντότητα, την ανάδοχο οντότητα ή τον αρχικό δανειοδότη στο πλαίσιο της συναλλαγής τιτλοποίησης·

iv)

το ίδρυμα που αναλαμβάνει το άνοιγμα στην εν λόγω τιτλοποίηση έχει αποκτήσει πρόσβαση στις κατάλληλες πληροφορίες προκειμένου να είναι σε θέση να επαληθεύσει ότι τηρούνται τα στοιχεία i), ii) και iii)·

γ)

διατήρηση ενός κάθετου τμήματος το οποίο έχει ονομαστική αξία όχι μικρότερη από το 5 % της συνολικής ονομαστικής αξίας του συνόλου των εκδοθέντων τμημάτων χρεογράφων.

Άρθρο 6

Επιλογή διατήρησης (β): διατήρηση του συμφέροντος της μεταβιβάζουσας οντότητας για ανακυκλούμενα ανοίγματα

Η διατήρηση, όπως αναφέρεται στο σημείο β) του άρθρου 405 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, μπορεί να επιτευχθεί με τη διατήρηση τουλάχιστον του 5 % της ονομαστικής αξίας καθενός από τα τιτλοποιημένα ανοίγματα, υπό την προϋπόθεση ότι ο διατηρημένος πιστωτικός κίνδυνος των εν λόγω ανοιγμάτων είναι της ίδιας προτεραιότητας ή κατατάσσεται μετά τον πιστωτικό κίνδυνο που έχει τιτλοποιηθεί για τα ίδια ανοίγματα.

Άρθρο 7

Επιλογή διατήρησης (γ): διατήρηση τυχαία επιλεγμένων ανοιγμάτων

1.   Η ομάδα τουλάχιστον 100 ενδεχόμενων τιτλοποιημένων ανοιγμάτων από τα οποία επιλέγονται τυχαία ορισμένα διατηρούμενα και τιτλοποιημένα ανοίγματα, σύμφωνα με το στοιχείο γ) του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 405 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, πρέπει να είναι επαρκώς διαφοροποιημένη προκειμένου να αποφευχθεί η υπερβολική συγκέντρωση του διατηρούμενου συμφέροντος. Κατά την προετοιμασία της διαδικασίας επιλογής, η οντότητα που διατηρεί συμφέρον λαμβάνει υπόψη κατάλληλους ποσοτικούς και ποιοτικούς παράγοντες προκειμένου να διασφαλίσει ότι η διάκριση μεταξύ των διατηρημένων και των τιτλοποιημένων ανοιγμάτων είναι πραγματικά τυχαία. Η οντότητα που διατηρεί συμφέρον από τυχαία επιλεγμένα ανοίγματα λαμβάνει υπόψη, κατά περίπτωση, ορισμένους παράγοντες, όπως ημερομηνία έκδοσης, προϊόν, γεωγραφία, ημερομηνία δημιουργίας, ημερομηνία λήξης, λόγο δανείου προς αξία, είδος περιουσίας, βιομηχανικό κλάδο και ανεξόφλητο υπόλοιπο δανείου, κατά την επιλογή ανοιγμάτων.

2.   Η οντότητα που διατηρεί συμφέρον δεν ορίζει διαφορετικά επιμέρους ανοίγματα ως διατηρημένα ανοίγματα σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, εκτός εάν αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση της απαίτησης διατήρησης σε σχέση με μια τιτλοποίηση στην οποία τα τιτλοποιημένα ανοίγματα παρουσιάζουν διακυμάνσεις με την πάροδο του χρόνου, είτε λόγω των νέων ανοιγμάτων που προστίθενται στην τιτλοποίηση είτε λόγω αλλαγών στο επίπεδο των επιμέρους τιτλοποιημένων ανοιγμάτων.

Άρθρο 8

Επιλογή διατήρησης (δ): διατήρηση του τμήματος πρωτεύουσας ζημίας

1.   Η διατήρηση του τμήματος πρωτεύουσας ζημίας, σύμφωνα με το στοιχείο δ) του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 405 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, πραγματοποιείται με θέσεις είτε εντός είτε εκτός ισολογισμού και είναι, επίσης, δυνατή με τη χρήση ενός εκ των κάτωθι:

α)

παροχή μη μόνιμης μορφής διατήρησης, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο γ) ή ταμειακής διευκόλυνσης, στο πλαίσιο ενός προγράμματος έκδοσης εμπορικών χρεογράφων εξασφαλισμένων με στοιχεία ενεργητικού (ABCP), το οποίο πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:

i)

καλύπτει τουλάχιστον το 5 % της ονομαστικής αξίας των τιτλοποιημένων ανοιγμάτων·

ii)

αποτελεί θέση πρωτεύουσας ζημίας σε σχέση με την τιτλοποίηση·

iii)

καλύπτει τον πιστωτικό κίνδυνο για όλη τη διάρκεια της δέσμευσης διατήρησης·

iv)

παρέχεται από τη μεταβιβάζουσα οντότητα, την ανάδοχο οντότητα ή τον αρχικό δανειοδότη στο πλαίσιο της τιτλοποίησης·

v)

το ίδρυμα που αναλαμβάνει το άνοιγμα στην εν λόγω τιτλοποίηση έχει αποκτήσει πρόσβαση στις κατάλληλες πληροφορίες προκειμένου να είναι σε θέση να επαληθεύσει ότι τηρούνται τα στοιχεία i), ii), iii) και iv)·

β)

υπερεξασφάλιση, ως μορφή πιστωτικής ενίσχυσης, εάν η υπερεξασφάλιση αυτή λειτουργεί ως διατήρηση «πρωτεύουσας ζημίας» τουλάχιστον του 5 % της ονομαστικής αξίας των τμημάτων που εκδίδονται από την τιτλοποίηση.

2.   Σε περίπτωση που το τμήμα πρωτεύουσας ζημίας υπερβαίνει το 5 % της ονομαστικής αξίας των τιτλοποιημένων ανοιγμάτων, πρέπει να είναι δυνατό η οντότητα που διατηρεί συμφέρον να διατηρεί μόνο ένα μέρος του εν λόγω τμήματος πρωτεύουσας ζημίας, εφόσον το τμήμα αυτό ισοδυναμεί τουλάχιστον με το 5 % της ονομαστικής αξίας των τιτλοποιημένων ανοιγμάτων.

3.   Ο ορισμός του τμήματος πρωτεύουσας ζημίας σε επίπεδο συνολικού προγράμματος τιτλοποίησης για τους σκοπούς διατήρησης του κινδύνου δεν επηρεάζεται από την ύπαρξη υποκείμενων συναλλαγών κατά τις οποίες οι μεταβιβάζουσες οντότητες ή οι αρχικοί δανειοδότες διατηρούν άνοιγμα πρωτεύουσας ζημίας στο επίπεδο που αφορά τη συγκεκριμένη συναλλαγή.

Άρθρο 9

Επιλογή διατήρησης (ε): διατήρηση πρωτεύουσας ζημίας σε κάθε τιτλοποιημένο άνοιγμα

1.   Η διατήρηση ανοίγματος πρωτεύουσας ζημίας στο επίπεδο κάθε τιτλοποιημένου ανοίγματος, σύμφωνα με το στοιχείο ε) του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 405 παράγραφος 1, εφαρμόζεται κατά τρόπο τέτοιον ώστε ο διατηρημένος πιστωτικός κίνδυνος να κατατάσσεται πάντοτε μετά τον πιστωτικό κίνδυνο που έχει τιτλοποιηθεί σε σχέση με τα ίδια ανοίγματα.

2.   Η διατήρηση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 μπορεί να εκπληρωθεί με την πώληση σε μειωμένη αξία των υποκείμενων ανοιγμάτων από τη μεταβιβάζουσα ή τον αρχικό δανειοδότη, εφόσον το ποσό της έκπτωσης δεν είναι μικρότερο από 5 % επί της ονομαστικής αξίας του κάθε ανοίγματος και εφόσον το ποσό της έκπτωσης στην πώληση επιστρέφεται στη μεταβιβάζουσα οντότητα ή τον αρχικό δανειοδότη όταν δεν απορροφάται από ζημίες που σχετίζονται με τον πιστωτικό κίνδυνο που συνδέεται με τα τιτλοποιημένα ανοίγματα.

Άρθρο 10

Μέτρηση του επιπέδου διατήρησης

1.   Κατά τη μέτρηση του επιπέδου διατήρησης καθαρού οικονομικού συμφέροντος, εφαρμόζονται τα ακόλουθα κριτήρια:

α)

ως δημιουργία νοείται η στιγμή κατά την οποία τα ανοίγματα τιτλοποιήθηκαν για πρώτη φορά·

β)

ο υπολογισμός του επιπέδου διατήρησης βασίζεται σε ονομαστικές αξίες και η τιμή απόκτησης των στοιχείων ενεργητικού δεν λαμβάνεται υπόψη·

γ)

το «υπερβάλλον περιθώριο», όπως ορίζεται στο άρθρο 242 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, δεν λαμβάνεται υπόψη κατά τη μέτρηση του καθαρού οικονομικού συμφέροντος της οντότητας που διατηρεί συμφέρον·

δ)

η ίδια επιλογή διατήρησης και μεθοδολογίας χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του καθαρού οικονομικού συμφέροντος κατά τη διάρκεια μιας συναλλαγής τιτλοποίησης, εκτός εάν εξαιρετικές περιστάσεις απαιτούν μια αλλαγή και η εν λόγω αλλαγή δεν χρησιμοποιείται ως μέσο για τη μείωση του ποσού του διατηρημένου συμφέροντος.

2.   Εκτός από τα κριτήρια που ορίζονται στην παράγραφο 1, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίσταται κάποιος ενσωματωμένος μηχανισμός με τον οποίο το διατηρημένο συμφέρον κατά τη δημιουργία θα μειώνεται ταχύτερα από το μεταφερόμενο συμφέρον, η εκπλήρωση της απαίτησης διατήρησης δεν θεωρείται ότι έχει επηρεασθεί από την απόσβεση της διατήρησης μέσω κατανομής των ταμειακών ροών ή μέσω της κατανομής των ζημιών, οι οποίες, στην πραγματικότητα, μειώνουν το επίπεδο της διατήρησης με την πάροδο του χρόνου. Μια οντότητα που διατηρεί συμφέρον δεν υποχρεούται να αναπληρώνει διαρκώς ή να αναπροσαρμόζει το διατηρημένο συμφέρον της τουλάχιστον στο 5 %, καθώς οι ζημίες πραγματοποιούνται επί των ανοιγμάτων της ή κατανέμονται στη διατηρημένη θέση της.

Άρθρο 11

Μέτρηση της διατήρησης για τα μη αναληφθέντα ποσά σε ανοίγματα υπό τη μορφή πιστωτικών διευκολύνσεων

Ο υπολογισμός του καθαρού οικονομικού συμφέροντος που πρέπει να διατηρηθεί για τις πιστωτικές διευκολύνσεις, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, βασίζεται αποκλειστικά σε ποσά που έχουν ήδη αναληφθεί, αποκομισθεί ή ληφθεί και προσαρμόζεται σύμφωνα με τις μεταβολές των ποσών αυτών.

Άρθρο 12

Απαγόρευση αντιστάθμισης ή πώλησης του διατηρημένου συμφέροντος

1.   Η υποχρέωση, κατά το τρίτο εδάφιο του άρθρου 405 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, μη υπαγωγής του διατηρημένου καθαρού οικονομικού συμφέροντος σε οιαδήποτε μείωση πιστωτικού κινδύνου, αρνητικές θέσεις, ή άλλη αντιστάθμιση ή πώληση εφαρμόζεται λαμβάνοντας υπόψη τον σκοπό της απαίτησης διατήρησης και την οικονομική ουσία της συναλλαγής. Οι αντισταθμίσεις του καθαρού οικονομικού συμφέροντος δεν πρέπει να θεωρούνται αντιστάθμιση για τους σκοπούς του τρίτου εδαφίου του άρθρου 405 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και μπορούν, συνεπώς, να επιτρέπονται μόνο εφόσον δεν αντισταθμίζουν τη διατήρηση έναντι του πιστωτικού κινδύνου είτε των διατηρημένων θέσεων τιτλοποίησης είτε των διατηρημένων ανοιγμάτων.

2.   Η οντότητα που διατηρεί συμφέρον δύναται να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε διατηρημένα ανοίγματα ή θέσεις τιτλοποίησης ως εξασφάλιση για σκοπούς εξασφαλισμένης χρηματοδότησης, εφόσον η χρήση αυτή δεν μεταφέρει τον πιστωτικό κίνδυνο των εν λόγω διατηρημένων ανοιγμάτων ή θέσεων τιτλοποίησης σε τρίτους.

Άρθρο 13

Εξαιρέσεις από το άρθρο 405 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013

Οι συναλλαγές που αναφέρονται στο άρθρο 405 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 περιλαμβάνουν τις θέσεις τιτλοποίησης στο χαρτοφυλάκιο διαπραγμάτευσης συσχετίσεων που αποτελούν χρηματοπιστωτικά μέσα αναφοράς που πληρούν το κριτήριο του άρθρου 338 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 ή είναι επιλέξιμες να συμπεριληφθούν στο χαρτοφυλάκιο διαπραγμάτευσης συσχετίσεων.

Άρθρο 14

Διατήρηση σε ενοποιημένη βάση

Ένα ίδρυμα που ικανοποιεί την απαίτηση διατήρησης βάσει της ενοποιημένης κατάστασης του σχετικού μητρικού πιστωτικού ιδρύματος εγκατεστημένου στην ΕΕ, της σχετικής εγκατεστημένης στην ΕΕ χρηματοδοτικής εταιρείας συμμετοχών ή της σχετικής εγκατεστημένης στην ΕΕ μεικτής χρηματοοικονομικής εταιρείας συμμετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 405 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 θα πρέπει, στην περίπτωση που η οντότητα που διατηρεί συμφέρον δεν περιλαμβάνεται πλέον στο πεδίο εφαρμογής της εποπτείας σε ενοποιημένη βάση, να διασφαλίζει ότι μία ή περισσότερες από τις υπόλοιπες οντότητες που περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής της εποπτείας σε ενοποιημένη βάση αναλαμβάνει το άνοιγμα στην τιτλοποίηση, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η συνέχιση της εκπλήρωσης της απαίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΕΟΥΣΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΚΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Άρθρο 15

Εξωτερική ανάθεση και λοιπά γενικά ζητήματα

1.   Όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τα ειδικά ανοίγματα που πρόκειται να τιτλοποιηθούν, μεταξύ άλλων, όταν τα ανοίγματα συσσωρεύονται πριν από την τιτλοποίησή τους ή εφόσον μπορούν να υποκατασταθούν σε μια υφιστάμενη ανακυκλούμενη τιτλοποίηση, ένα ίδρυμα θεωρείται ότι εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του σε σχέση με τη δέουσα επιμέλεια, σύμφωνα με το άρθρο 406 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, για κάθε μία από τις επιμέρους θέσεις τιτλοποίησής του βάσει των σχετικών κριτηρίων επιλεξιμότητας για τα εν λόγω ανοίγματα.

2.   Όταν αναθέτουν ορισμένα καθήκοντα της διαδικασίας για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που ορίζονται στο άρθρο 406 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, καθώς και για την τήρηση αρχείων, τα ιδρύματα που εκτίθενται στους κινδύνους τιτλοποίησης διατηρούν τον πλήρη έλεγχο αυτής της διαδικασίας.

Άρθρο 16

Προσδιορισμός των χαρακτηριστικών κινδύνου και των διαρθρωτικών χαρακτηριστικών

1.   Τα χαρακτηριστικά κινδύνου της επιμέρους θέσης τιτλοποίησης που αναφέρονται στο άρθρο 406 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 περιλαμβάνουν τα ακόλουθα καταλληλότερα και πιο ουσιώδη χαρακτηριστικά, όπως:

α)

επίπεδο προτεραιότητας του τμήματος τιτλοποίησης·

β)

προφίλ των ταμειακών ροών·

γ)

οποιαδήποτε υφιστάμενη διαβάθμιση·

δ)

ιστορικές επιδόσεις παρόμοιων τμημάτων τιτλοποίησης·

ε)

υποχρεώσεις που σχετίζονται με τα τμήματα που περιλαμβάνονται στον φάκελο τεκμηρίωσης της τιτλοποίησης·

στ)

πιστωτική ενίσχυση.

2.   Τα χαρακτηριστικά κινδύνου των υποκείμενων ανοιγμάτων στη θέση τιτλοποίησης που αναφέρονται στο άρθρο 406 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 περιλαμβάνουν τα καταλληλότερα και πιο ουσιώδη χαρακτηριστικά και, μεταξύ άλλων, τις πληροφορίες επιδόσεων που αναφέρονται στο άρθρο 406 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον αφορά τα ανοίγματα σε υποθήκες επί ακινήτων κατοικίας. Τα ιδρύματα προσδιορίζουν κατάλληλες και συγκρίσιμες μετρήσεις για την ανάλυση των χαρακτηριστικών κινδύνου των άλλων κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων.

3.   Τα πρόσθετα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά, σύμφωνα με το άρθρο 406 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, περιλαμβάνουν τα παράγωγα μέσα, τις εγγυήσεις, τις πιστωτικές επιστολές και άλλες παρόμοιες μορφές πιστωτικής στήριξης.

Άρθρο 17

Συχνότητα επανεξέτασης

Τα ιδρύματα επανεξετάζουν τη συμμόρφωση τους με το άρθρο 406 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, κατόπιν εκθέσεώς τους σε θέσεις τιτλοποίησης, τουλάχιστον ετησίως και συχνότερα, αμέσως μόλις το ίδρυμα αντιληφθεί παραβίαση των υποχρεώσεων που περιλαμβάνονται στον φάκελο τεκμηρίωσης της τιτλοποίησης ή αντιληφθεί σημαντική αλλαγή σε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:

α)

στα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά που μπορεί να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην απόδοση της θέσης τιτλοποίησης·

β)

στα χαρακτηριστικά κινδύνου των θέσεων τιτλοποίησης και των υποκείμενων ανοιγμάτων.

Άρθρο 18

Δοκιμές προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων

1.   Οι δοκιμές προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 406 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, περιλαμβάνουν όλες τις σχετικές θέσεις τιτλοποίησης και ενσωματώνονται στις στρατηγικές και τις διαδικασίες των δοκιμών προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων που διεξάγουν τα ιδρύματα, σύμφωνα με την εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης της κεφαλαιακής επάρκειας που ορίζεται στο άρθρο 73 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4).

2.   Για την ικανοποίηση των απαιτήσεων προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 406 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, τα ιδρύματα μπορούν να χρησιμοποιήσουν συγκρίσιμα χρηματοπιστωτικά μοντέλα που έχουν αναπτυχθεί από τρίτους, πέραν εκείνων που έχουν αναπτυχθεί από τους ΕΟΠΑ, υπό την προϋπόθεση ότι μπορούν να αποδείξουν, εφόσον τους ζητηθεί, ότι πριν από την επένδυση μερίμνησαν δεόντως ώστε να επαληθεύσουν τις σχετικές παραδοχές και τη διάρθρωση των μοντέλων, και να κατανοήσουν τη μεθοδολογία, τις παραδοχές και τα αποτελέσματα.

3.   Κατά τη διεξαγωγή των δοκιμών που αναφέρονται στο άρθρο 406 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, στο πλαίσιο ενός προγράμματος ABCP, σύμφωνα με το άρθρο 242 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, το οποίο στηρίζεται από ταμειακή διευκόλυνση που καλύπτει πλήρως τον πιστωτικό κίνδυνο των τιτλοποιημένων ανοιγμάτων, τα ιδρύματα μπορούν να πραγματοποιούν δοκιμές προσομοίωσης για τον έλεγχο της φερεγγυότητας του παρόχου ταμειακής διευκόλυνσης και όχι για τα τιτλοποιημένα ανοίγματα.

Άρθρο 19

Ανοίγματα εντός και εκτός του χαρτοφυλακίου συναλλαγών

1.   Η κατοχή μιας θέσης τιτλοποίησης εντός ή εκτός του χαρτοφυλακίου συναλλαγών, αντίστοιχα, δεν συνιστά επαρκή αιτιολογία από μόνη της για την εφαρμογή διαφορετικών πολιτικών και διαδικασιών ή διαφορετικής έντασης της εξέτασης για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων δέουσας επιμέλειας, σύμφωνα με το άρθρο 406 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013. Προκειμένου να προσδιοριστεί κατά πόσον πρέπει να εφαρμοστούν διαφορετικές πολιτικές και διαδικασίες ή διαφορετική ένταση της εξέτασης, λαμβάνονται υπόψη όλοι οι σχετικοί παράγοντες που επηρεάζουν σημαντικά το προφίλ κινδύνου καθενός από τα χαρτοφυλάκια και των σχετικών θέσεων τιτλοποίησης και, μεταξύ άλλων, το μέγεθος των θέσεων, οι επιπτώσεις στην κεφαλαιακή βάση του ιδρύματος κατά τη διάρκεια μιας περιόδου ακραίων καταστάσεων και η συγκέντρωση του κινδύνου σε μία συγκεκριμένη συναλλαγή, εκδότη ή κατηγορία περιουσιακών στοιχείων.

2.   Τα ιδρύματα μεριμνούν ώστε οποιαδήποτε ουσιώδης αλλαγή που αυξάνει το προφίλ κινδύνου των θέσεων τιτλοποίησης στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών και εκτός του χαρτοφυλακίου συναλλαγών τους να αντικατοπτρίζεται με την κατάλληλη μεταβολή των διαδικασιών δέουσας επιμέλειας όσον αφορά τις θέσεις τιτλοποίησης. Σε αυτό το πλαίσιο, τα ιδρύματα προσδιορίζουν στις επίσημες πολιτικές και διαδικασίες τους εντός και εκτός του χαρτοφυλακίου συναλλαγών τις συνθήκες που θα οδηγούσαν σε επανεξέταση των υποχρεώσεων δέουσας επιμέλειας.

Άρθρο 20

Θέσεις στο χαρτοφυλάκιο διαπραγμάτευσης συσχετίσεων

Το άρθρο 406 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 θεωρείται ότι τηρείται, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

οι θέσεις τιτλοποίησης ανήκουν στο χαρτοφυλάκιο διαπραγμάτευσης συσχετίσεων και αποτελούν μέσα αναφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 338 παράγραφος 1 στοιχείο β) του εν λόγω κανονισμού ή είναι επιλέξιμες για να συμπεριληφθούν στο χαρτοφυλάκιο διαπραγμάτευσης συσχετίσεων·

β)

το ίδρυμα τηρεί τις διατάξεις του άρθρου 377 του εν λόγω κανονισμού όσον αφορά τον υπολογισμό των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων σε σχέση με το χαρτοφυλάκιο διαπραγμάτευσης συσχετίσεων που διαθέτει·

γ)

η προσέγγιση του ιδρύματος για τον υπολογισμό των ιδίων κεφαλαίων σε σχέση με το χαρτοφυλάκιο διαπραγμάτευσης που διαθέτει έχει ως αποτέλεσμα τη διεξοδική και σε βάθος κατανόηση του προφίλ κινδύνου της επένδυσής του σε θέσεις τιτλοποίησης·

δ)

το ίδρυμα έχει εφαρμόσει επίσημες πολιτικές και διαδικασίες που είναι κατάλληλες για το χαρτοφυλάκιο διαπραγμάτευσης συσχετίσεων και ανάλογες με το προφίλ κινδύνου των επενδύσεών του στις αντίστοιχες τιτλοποιημένες θέσεις, για την ανάλυση και την καταγραφή των σχετικών πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 406 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. του 575/2013.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΥΣΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ, ΤΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΡΧΙΚΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΕΣ

Άρθρο 21

Πολιτικές για τη χορήγηση πιστώσεων

1.   Η εκπλήρωση της υποχρέωσης εκ μέρους της μεταβιβάζουσας ή της αναδόχου οντότητας, σύμφωνα με το άρθρο 408 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, δεν συνεπάγεται ότι τα είδη δανειολήπτη και δανειακών προϊόντων πρέπει να είναι τα ίδια για τιτλοποιημένα και μη τιτλοποιημένα ανοίγματα.

2.   Σε περίπτωση που ανάδοχος και μεταβιβάζουσα οντότητα δεν συμμετείχαν στην αρχική χορήγηση πιστώσεων για ανοίγματα που πρόκειται να τιτλοποιηθούν ή δεν δραστηριοποιούνται στη χορήγηση πιστώσεων για τους συγκεκριμένους τύπους ανοιγμάτων που τιτλοποιούνται, οι εν λόγω οντότητες διασφαλίζουν την απόκτηση όλων των αναγκαίων πληροφοριών προκειμένου να αξιολογήσουν κατά πόσον τα κριτήρια που ισχύουν για τη χορήγηση πιστώσεων για τα εν λόγω ανοίγματα είναι το ίδιο ορθά και σαφώς προσδιορισμένα με τα κριτήρια που ισχύουν για μη τιτλοποιημένα ανοίγματα.

Άρθρο 22

Γνωστοποίηση του επιπέδου της δέσμευσης για τη διατήρηση καθαρού οικονομικού συμφέροντος

1.   Η οντότητα που διατηρεί συμφέρον γνωστοποιεί στους επενδυτές, σύμφωνα με το άρθρο 409 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με το επίπεδο της δέσμευσής της να διατηρεί καθαρό οικονομικό συμφέρον στην τιτλοποίηση:

α)

επιβεβαίωση της ταυτότητας της οντότητας που διατηρεί συμφέρον και του εάν διατηρεί συμφέρον ως μεταβιβάζουσα οντότητα, ανάδοχος οντότητα ή αρχικός δανειοδότης·

β)

εάν οι όροι που προβλέπονται στα στοιχεία α), β), γ), δ) και ε) του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 405 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 έχουν εφαρμοστεί για τη διατήρηση καθαρού οικονομικού συμφέροντος·

γ)

οποιαδήποτε αλλαγή στους όρους διατήρησης καθαρού οικονομικού συμφέροντος, όπως αναφέρεται στο στοιχείο β) σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο δ)·

δ)

επιβεβαίωση του επιπέδου διατήρησης κατά τη δημιουργία και της δέσμευσης για διατήρηση σε συνεχή βάση, η οποία αφορά μόνο τη συνέχιση της εκπλήρωσης της αρχικής υποχρέωσης και δεν απαιτεί στοιχεία σχετικά με την τρέχουσα ονομαστική ή αγοραία αξία, ή σχετικά με οποιεσδήποτε απομειώσεις ή υποτιμήσεις της αξίας του διατηρημένου συμφέροντος.

2.   Όταν οι εξαιρέσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 3 ή 4 του άρθρου 405 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 εφαρμόζονται σε συναλλαγή τιτλοποίησης, τα ιδρύματα που ενεργούν ως μεταβιβάζουσες οντότητες, ανάδοχες οντότητες ή αρχικοί δανειοδότες παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την ισχύουσα απαλλαγή προς τους επενδυτές.

3.   Η γνωστοποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και 2 τεκμηριώνεται δεόντως και δημοσιοποιείται, με εξαίρεση στις περιπτώσεις διμερών ή ιδιωτικών συναλλαγών στις οποίες η ιδιωτική γνωστοποίηση θεωρείται από τα μέρη ως επαρκής. Η συμπερίληψη μιας δήλωσης σχετικά με τη δέσμευση διατήρησης στο ενημερωτικό δελτίο για τους τίτλους που έχουν εκδοθεί στο πλαίσιο του προγράμματος τιτλοποίησης θεωρείται ότι αποτελεί κατάλληλο μέσο για την εκπλήρωση της απαίτησης.

4.   Η γνωστοποίηση πρέπει επίσης να επιβεβαιωθεί μετά τη δημιουργία, με την ίδια συχνότητα με την οποία υποβάλλεται αναφορά σχετικά με τη συναλλαγή, τουλάχιστον σε ετήσια βάση και σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)

εφόσον υπάρξει παραβίαση της δέσμευσης διατήρησης που αναφέρεται στο άρθρο 405 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013·

β)

εφόσον η απόδοση της θέσης τιτλοποίησης ή τα χαρακτηριστικά κινδύνου της τιτλοποίησης ή των υποκείμενων ανοιγμάτων παρουσιάζουν σημαντική αλλαγή·

γ)

κατόπιν παραβίασης των υποχρεώσεων που περιλαμβάνονται στον φάκελο τεκμηρίωσης της τιτλοποίησης.

Άρθρο 23

Γνωστοποίηση σημαντικών δεδομένων

1.   Οι μεταβιβάζουσες οντότητες, οι ανάδοχες οντότητες και οι αρχικοί δανειοδότες οφείλουν να διασφαλίζουν ότι τα σημαντικά δεδομένα, σύμφωνα με το άρθρο 409 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, είναι εύκολα προσβάσιμα από τους επενδυτές, χωρίς υπερβολικό διοικητικό φόρτο.

2.   Η δέουσα γνωστοποίηση, δυνάμει του άρθρου 409 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, θα πρέπει να πραγματοποιείται τουλάχιστον ετησίως και στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)

εφόσον η απόδοση της θέσης τιτλοποίησης ή τα χαρακτηριστικά κινδύνου της τιτλοποίησης ή των υποκείμενων ανοιγμάτων παρουσιάζουν σημαντική αλλαγή·

β)

κατόπιν παραβίασης των υποχρεώσεων που περιλαμβάνονται στον φάκελο τεκμηρίωσης της τιτλοποίησης.

γ)

Προκειμένου τα δεδομένα να θεωρούνται σημαντικά όσον αφορά τα επιμέρους υποκείμενα ανοίγματα πρέπει να παρέχονται, γενικά, για κάθε δάνειο χωριστά, ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις όπου τα δεδομένα μπορεί να παρέχονται σε συγκεντρωτική βάση. Προκειμένου να εκτιμηθεί κατά πόσον οι συγκεντρωτικές πληροφορίες είναι επαρκείς, οι παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη περιλαμβάνουν τη διασπορά της υποκείμενης ομάδας και κατά πόσον η διαχείριση των ανοιγμάτων στην εν λόγω ομάδα βασίζεται στην ίδια την ομάδα ή σε κάθε δάνειο χωριστά.

3.   Η δημοσιοποίηση των πληροφοριών υπόκειται σε οποιεσδήποτε άλλες νομικές ή κανονιστικές απαιτήσεις που ισχύουν για την οντότητα που διατηρεί συμφέρον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 24

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός τίθεται σε ισχύ την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 13 Μαρτίου 2014.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/78/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 12).

(3)  Οδηγία 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της, 21ης Απριλίου 2004, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, για την τροποποίηση των οδηγιών 85/611/ΕΟΚ και 93/6/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 2000/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την κατάργηση της οδηγίας 93/22/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 145 της 30.4.2004, σ. 1).

(4)  Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 338).


13.6.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 174/26


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 626/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 10ης Ιουνίου 2014

περί τροποποίησης του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (1), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 θεσπίστηκε ονοματολογία εμπορευμάτων, εφεξής καλούμενη «Συνδυασμένη Ονοματολογία» ή «ΣΟ», η οποία παρατίθεται στο παράρτημα I του εν λόγω κανονισμού.

(2)

Υπάρχουν αποκλίνουσες απόψεις όσον αφορά την κατάταξη (στις κλάσεις ΣΟ 2207 και 3824) των μειγμάτων που περιέχουν αιθυλική αλκοόλη που χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη για την παραγωγή καυσίμων για μηχανοκίνητα οχήματα.

(3)

Για λόγους ασφάλειας δικαίου, είναι συνεπώς αναγκαίο να αποσαφηνιστεί το πεδίο εφαρμογής της διάκρισης ΣΟ 2207 20 όσον αφορά τη μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη.

(4)

Είναι σκόπιμο να συμπεριληφθεί στη διάκριση ΣΟ 2207 20 η αιθυλική αλκοόλη, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο 50 % ή υψηλότερο, και ιδίως τα μείγματα με βάση αιθυλική αλκοόλη που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή καυσίμου μηχανοκίνητων οχημάτων, στα οποία η αιθυλική αλκοόλη έχει μετουσιωθεί με την προσθήκη ορισμένων ουσιών, ώστε να καταστούν αμετάκλητα ακατάλληλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο.

(5)

Το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 15376 «Καύσιμα αυτοκίνησης — Αιθανόλη ως συστατικό ανάμειξης της βενζίνης — Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής», το οποίο εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης στις 24 Δεκεμβρίου 2010, συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με εθελοντικά τεχνικά πρότυπα που προάγουν τις ελεύθερες εμπορικές συναλλαγές και την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς. Το εν λόγω πρότυπο προβλέπει στο σημείο 4.3 κατάλογο των συνιστώμενων μετουσιωτικών που δεν είναι επιβλαβή για τα συστήματα των οχημάτων. Οι ουσίες που αναφέρονται στον εν λόγω κατάλογο είναι: βενζίνη αυτοκινήτων σύμφωνα με το πρότυπο EN 228, αιθυλο-τριτ.βουτυλαιθέρας (ΕΤΒΕ), μεθυλο-τριτ.βουτυλαιθέρας (ΜΤΒΕ), τριτ.βουτυλική αλκοόλη (ΤΒΑ), 2-μεθυλο-1-προπανόλη (ισοβουτανόλη) και 2-προπανόλη (ισοπροπανόλη). Ένα ή περισσότερα από τα εν λόγω μετουσιωτικά μπορούν να χρησιμοποιούνται στο μείγμα, με εξαίρεση την ισοβουτανόλη και την ισοπροπανόλη, που διαχωρίζονται εύκολα από το μείγμα. Ως εκ τούτου, οι ουσίες αυτές πρέπει να χρησιμοποιούνται πάντοτε σε συνδυασμό με άλλο μετουσιωτικό.

(6)

Θα πρέπει συνεπώς να προστεθεί νέα Συμπληρωματική σημείωση στο δεύτερο μέρος κεφάλαιο 22 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας, ώστε να διασφαλιστεί η ενιαία ερμηνεία σε ολόκληρη την Ένωση.

(7)

Η επιτροπή τελωνειακού κώδικα δεν εξέδωσε γνώμη εντός της προθεσμίας που καθόρισε ο πρόεδρός της,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στο δεύτερο μέρος κεφάλαιο 22 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας, που παρατίθεται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87, προστίθεται η ακόλουθη Συμπληρωματική σημείωση 12:

«12.

Υπάγονται στη διάκριση 2207 20 τα μείγματα αιθυλικής αλκοόλης που χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη για την παραγωγή καυσίμων μηχανοκίνητων οχημάτων, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο 50 % ή υψηλότερο, και έχουν μετουσιωθεί με μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες ουσίες:

α)

βενζίνη αυτοκινήτων (σύμφωνα με το πρότυπο EN 228)·

β)

τριτ.βουτυλ-αιθυλαιθέρα (αιθυλο-τριτ.βουτυλαιθέρας, ETBE)·

γ)

μεθυλο-τριτ.βουτυλαιθέρα (MTBE)·

δ)

2-μεθυλο-προπανόλη-2 (τριτ.βουτυλική αλκοόλη, τριτοταγής βουτυλική αλκοόλη, TBA)·

ε)

2-μεθυλο-προπανόλη-1 (2-μεθυλο-1-προπανόλη, ισοβουτανόλη)·

στ)

προπανόλη-2 (ισοπροπυλική αλκοόλη, 2-προπανόλη, ισοπροπανόλη).

Τα μετουσιωτικά που αναφέρονται στα στοιχεία ε) και στ) του πρώτου εδαφίου πρέπει να χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με ένα τουλάχιστον από τα μετουσιωτικά που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ) του πρώτου εδαφίου.».

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 10 Ιουνίου 2014.

Για την Επιτροπή,

εξ ονόματος του Προέδρου,

Algirdas ŠEMETA

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1.


13.6.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 174/28


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 627/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 12ης Ιουνίου 2014

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 582/2011 με σκοπό την προσαρμογή του στην τεχνική πρόοδο, σε ό,τι αφορά την παρακολούθηση του σωματιδιακού υλικού από το ενσωματωμένο σύστημα διάγνωσης

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 595/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009, σχετικά με την έγκριση τύπου των μηχανοκίνητων οχημάτων και κινητήρων όσον αφορά τις εκπομπές των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων (Euro VI) και σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων, καθώς και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, και για την κατάργηση των οδηγιών 80/1269/ΕΟΚ, 2005/55/ΕΚ και 2005/78/ΕΚ (1), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 4 και το άρθρο 12 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 582/2011 της Επιτροπής (2) ορίζει ότι η Επιτροπή υποχρεούται να διεξάγει επανεξέταση σχετικά με την τεχνική εφικτότητα της παρακολούθησης, για οχήματα με κινητήρες ανάφλεξης με συμπίεση, της απόδοσης του φίλτρου σωματιδίων ντίζελ (DPF) αναφορικά με τις κατώτατες οριακές τιμές του ενσωματωμένου συστήματος διάγνωσης (OTL), οι οποίες ορίζονται στον πίνακα 1 του παραρτήματος X του εν λόγω κανονισμού.

(2)

Η Επιτροπή διεξήγαγε την εν λόγω επανεξέταση και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η τεχνολογία που είναι ικανή να παρακολουθεί την απόδοση του DPF αναφορικά με τις OTL είναι διαθέσιμη. Ωστόσο, από την επανεξέταση εξήχθη επίσης το συμπέρασμα ότι είναι σκόπιμο να μετατεθεί η ημερομηνία εφαρμογής των εν λόγω απαιτήσεων απόδοσης του DPF προκειμένου να παρασχεθεί στη βιομηχανία επαρκής χρόνος για την εξασφάλιση της διαθεσιμότητας του εξοπλισμού όσον αφορά τη μαζική παραγωγή και την προσαρμογή της στα οχήματα. Είναι, επομένως, αναγκαίο να προσαρμοστεί ο πίνακας 1 του προσαρτήματος 9 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 582/2011, ώστε να συμπεριληφθεί η νέα ημερομηνία εφαρμογής.

(3)

Επιπλέον, και στην περίπτωση κινητήρων επιβαλλόμενης ανάφλεξης, ο πίνακας 1 του προσαρτήματος 9 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 582/2011 θα πρέπει επίσης να προσαρμοστεί, με την εισαγωγή μιας στήλης που θα αφορά την απαίτηση για παρακολούθηση των επιπέδων μονοξειδίου του άνθρακα αναφορικά με τις OTL οι οποίες καθορίζονται στον πίνακα 2 του παραρτήματος X του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 582/2011, καθώς και μια στήλη που θα αφορά τις απαιτήσεις απόδοσης εν χρήσει οι οποίες καθορίζονται στα σημεία 6 έως 6.5.5.1 του παραρτήματος X του εν λόγω κανονισμού.

(4)

Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 582/2011 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της τεχνικής επιτροπής μηχανοκίνητων οχημάτων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 582/2011 τροποποιείται ως εξής:

1)

Στο άρθρο 4, η παράγραφος 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«8.   Εάν ο κατασκευαστής το επιλέξει, έως την 31η Δεκεμβρίου 2015 στην περίπτωση νέων τύπων οχημάτων ή κινητήρων και έως την 31η Δεκεμβρίου 2016 για όλους τους νέους τύπους οχημάτων που έχουν πωληθεί, ταξινομηθεί ή κυκλοφορήσει στην Ένωση, μπορεί να χρησιμοποιήσει εναλλακτικές διατάξεις για την παρακολούθηση της απόδοσης του φίλτρου σωματιδίων ντίζελ (DPF) όπως προβλέπεται στο σημείο 2.3.3.3 του παραρτήματος X».

2)

Το παράρτημα I τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Οι εγκρίσεις τύπου που χορηγούνται για κινητήρες ανάφλεξης με συμπίεση και για οχήματα σύμφωνα με τον χαρακτήρα Β στον πίνακα 1 του προσαρτήματος 9 του παραρτήματος I πριν από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την εν λόγω ημερομηνία.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 12 Ιουνίου 2014.

Για την Επιτροπή,

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 188 της 18.7.2009, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 582/2011 της Επιτροπής, της 25ης Μαΐου 2011, για την εφαρμογή και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 595/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις εκπομπές των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων (Euro VI) και για την τροποποίηση των παραρτημάτων I και ΙΙΙ της οδηγίας 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 167 της 25.6.2011, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ο πίνακας 1 του προσαρτήματος 9 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 582/2011 αντικαθίσταται από τον ακόλουθο πίνακα:

«Πίνακας 1

Χαρακτήρας

NOx OTL (1)

PM OTL (2)

CO OTL (6)

IUPR

Ποιότητα αντιδραστηρίου και κατανάλωση

Ημερομηνίες υλοποίησης: νέοι τύποι

Ημερομηνίες υλοποίησης: όλα τα οχήματα

Τελευταία ημερομηνία ταξινόμησης

A

Σειρά: “περίοδος σταδιακής εφαρμογής” του πίνακα 1 ή του πίνακα 2

Παρακολούθηση απόδοσης (3)

 

Σταδιακή εφαρμογή (7)

Σταδιακή εφαρμογή (4)

31.12.2012

31.12.2013

31.08.2015 (9)

30.12.2016 (10)

B (11)

Σειρά: “περίοδος σταδιακής εφαρμογής” του πίνακα 2

 

Σειρά: “περίοδος σταδιακής εφαρμογής” του πίνακα 2

Σταδιακή εφαρμογή (7)

Σταδιακή εφαρμογή (4)

1.9.2014

1.9.2015

30.12.2016

C

Σειρά: “γενικές απαιτήσεις” του πίνακα 1 ή του πίνακα 2

Σειρά: “γενικές απαιτήσεις” του πίνακα 1

Σειρά: “γενικές απαιτήσεις” του πίνακα 2

Γενικά (8)

Γενικά (5)

31.12.2015

31.12.2016

 


(1)  Απαιτήσεις παρακολούθησης για τις “NOx OTL” (κατώτατες οριακές τιμές συστήματος OBD ως προς τα NOx) όπως ορίζονται στους πίνακες 1 και 2 του παραρτήματος X.

(2)  Απαιτήσεις παρακολούθησης για τις “ΡΜ OTL” (κατώτατες οριακές τιμές συστήματος OBD ως προς τα σωματίδια) όπως ορίζονται στον πίνακα 1 του παραρτήματος X.

(3)  Απαιτήσεις για την “παρακολούθηση απόδοσης” όπως ορίζονται στο σημείο 2.1.1 του παραρτήματος X.

(4)  Απαιτήσεις για την ποιότητα αντιδραστηρίου και την κατανάλωση κατά τη “σταδιακή εφαρμογή” όπως ορίζονται στα σημεία 7.1.1.1 και 8.4.1.1 του παραρτήματος XIII.

(5)  “Γενικές απαιτήσεις” για την ποιότητα αντιδραστηρίου και την κατανάλωση όπως ορίζονται στα σημεία 7.1.1 και 8.4.1 του παραρτήματος XIII.

(6)  Απαιτήσεις παρακολούθησης για τις “CO OTL” όπως ορίζονται στον πίνακα 2 του παραρτήματος X.

(7)  Απαιτήσεις “σταδιακής εφαρμογής” για τον IUPR όπως ορίζονται στα σημεία 6.4.4, 6.5.5 και 6.5.5.1 του παραρτήματος X.

(8)  “Γενικές απαιτήσεις” για τον IUPR όπως ορίζονται στο τμήμα 6 του παραρτήματος X.

(9)  Για κινητήρες επιβαλλόμενης ανάφλεξης και οχήματα εφοδιασμένα με τέτοιους κινητήρες.

(10)  Για κινητήρες ανάφλεξης με συμπίεση και οχήματα εφοδιασμένα με τέτοιους κινητήρες.

(11)  Ισχύει μόνο για κινητήρες επιβαλλόμενης ανάφλεξης και οχήματα εφοδιασμένα με τέτοιους κινητήρες.».


13.6.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 174/31


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 628/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 12ης Ιουνίου 2014

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 341/2007 όσον αφορά τη δασμολογική ποσόστωση εισαγωγής για το σκόρδο καταγωγής Κίνας

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/01 και (ΕΚ) αριθ. 1234/07 του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 187 στοιχείο α),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 341/2007 της Επιτροπής (2) προβλέπει το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης δασμολογικών ποσοστώσεων για τα σκόρδα και ορισμένα άλλα γεωργικά προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες.

(2)

Η συμφωνία υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, σύμφωνα με το άρθρο XXIV παράγραφος 6 και το άρθρο XXVIII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (ΓΣΔΕ) του 1994 σχετικά με την τροποποίηση των παραχωρήσεων που προβλέπονται στους πίνακες της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στο πλαίσιο της προσχώρησής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (3), η οποία εγκρίθηκε με την απόφαση 2014/116/ΕΕ του Συμβουλίου (4), προβλέπει την αύξηση, κατά 12 375 τόνους, της ποσότητας που έχει οριστεί για τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας βάσει της δασμολογικής ποσόστωσης ΕΕ για το σκόρδο.

(3)

Η αύξηση της δασμολογικής ποσόστωσης θα πρέπει να αποτυπωθεί στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 341/2007. Δεδομένου ότι η συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 28 Ιανουαρίου 2014, οι εισαγωγείς θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στις αυξημένες ποσότητες από τη δεύτερη υποπερίοδο της περιόδου δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής 2014/2015.

(4)

Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 341/2007 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής για την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 341/2007

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 341/2007 αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 2014.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 12 Ιουνίου 2014.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671.

(2)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 341/2007 της Επιτροπής, της 29ης Μαρτίου 2007, σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης δασμολογικών ποσοστώσεων καθώς και την καθιέρωση καθεστώτος πιστοποιητικών εισαγωγής και πιστοποιητικών καταγωγής για τα σκόρδα και ορισμένα άλλα γεωργικά προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες (ΕΕ L 90 της 30.3.2007, σ. 12).

(3)  ΕΕ L 64 της 4.3.2014, σ. 2.

(4)  Απόφαση 2014/116/ΕΕ του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2014, για την υπογραφή συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, σύμφωνα με το άρθρο XXIV παράγραφος 6 και το άρθρο XXVIII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (ΓΣΔΕ) του 1994 σχετικά με την τροποποίηση των παραχωρήσεων που προβλέπονται στους πίνακες της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στο πλαίσιο της προσχώρησής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L 64 της 4.3.2014, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Δασμολογικές ποσοστώσεις που ανοίχθηκαν δυνάμει των αποφάσεων 2001/404/ΕΚ, 2006/398/ΕΚ και 2014/116/ΕΕ για την εισαγωγή σκόρδου του κωδικού ΣΟ 0703 20 00

Καταγωγή

Αύξων αριθμός

Ποσόστωση (σε τόνους)

Πρώτη υποπερίοδος (Ιούνιος–Αύγουστος)

Δεύτερη υποπερίοδος (Σεπτέμβριος–Νοέμβριος)

Τρίτη υποπερίοδος (Δεκέμβριος–Φεβρουάριος)

Τέταρτη υποπερίοδος (Μάρτιος–Μάιος)

Σύνολο

Αργεντινή

 

 

 

 

 

19 147

Παραδοσιακοί εισαγωγείς

09.4104

9 590

3 813

 

Νέοι εισαγωγείς

09.4099

4 110

1 634

 

Σύνολο

 

13 700

5 447

 

Κίνα

 

 

 

 

 

46 075

Παραδοσιακοί εισαγωγείς

09.4105

8 278

8 278

7 210

8 488

 

Νέοι εισαγωγείς

09.4100

3 547

3 547

3 090

3 637

 

Σύνολο

 

11 825

11 825

10 300

12 125

 

Άλλες τρίτες χώρες

 

 

 

 

 

6 023

Παραδοσιακοί εισαγωγείς

09.4106

941

1 960

929

386

 

Νέοι εισαγωγείς

09.4102

403

840

398

166

 

Σύνολο

 

1 344

2 800

1 327

552

 

Σύνολο

 

13 169

14 625

25 327

18 124

71 245»


13.6.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 174/33


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 629/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 12ης Ιουνίου 2014

για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά τους όρους έγκρισης της δραστικής ουσίας μεθυλεννεϋλοκετόνη

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 21 παράγραφος 3 δεύτερη περίπτωση και το άρθρο 78 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 608/2012 της Επιτροπής (2) τροποποίησε τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 (3) όσον αφορά τους όρους έγκρισης της δραστικής ουσίας μεθυλεννεϋλοκετόνη, εισάγοντας τον όρο ότι ο κοινοποιών παρέχει περαιτέρω επιβεβαιωτικές πληροφορίες με τη μορφή μελετών για τις προδιαγραφές, με συνοδευτικά στοιχεία της παρτίδας και επικυρωμένες μεθόδους ανάλυσης.

(2)

Ο κοινοποιών υπέβαλε στο κράτος μέλος εισηγητή (Βέλγιο), εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας για την υποβολή τους, πρόσθετες πληροφορίες με τη μορφή μελετών για τις προδιαγραφές, με συνοδευτικά στοιχεία της παρτίδας και επικυρωμένες μεθόδους ανάλυσης.

(3)

Το Βέλγιο αξιολόγησε τις συμπληρωματικές πληροφορίες που υπέβαλε ο κοινοποιών. Το Βέλγιο υπέβαλε στα άλλα κράτη μέλη, την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, εφεξής «η Αρχή», την αξιολόγησή του, με τη μορφή αναθεωρημένου σχεδίου έκθεσης αξιολόγησης, στις 25 Νοεμβρίου 2013.

(4)

Το αναθεωρημένο σχέδιο έκθεσης αξιολόγησης εξετάστηκε από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή στο πλαίσιο της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων και οριστικοποιήθηκε στις 16 Μαΐου 2014 με τη μορφή έκθεσης ανασκόπησης της Επιτροπής για τη μεθυλεννεϋλοκετόνη.

(5)

Η Επιτροπή κάλεσε τον κοινοποιούντα να υποβάλει τις παρατηρήσεις του σχετικά με την έκθεση ανασκόπησης για τη μεθυλεννεϋλοκετόνη.

(6)

Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα περαιτέρω στοιχεία επιβεβαίωσης έδειξαν ότι η ελάχιστη καθαρότητα της δραστικής ουσίας θα πρέπει να καθορίζεται σε 985 g/kg.

(7)

Συνεπώς, ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 540/2011 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως. Θα πρέπει να δοθεί επαρκής χρόνος στα κράτη μέλη για την τροποποίηση ή την ανάκληση, κατά περίπτωση, των αδειών για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν μεθυλεννεϋλοκετόνη.

(8)

Για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν μεθυλεννεϋλοκετόνη, στις περιπτώσεις που τα κράτη μέλη παραχωρούν περίοδο χάριτος σύμφωνα με το άρθρο 46 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, η εν λόγω περίοδος θα πρέπει να λήγει το αργότερο δεκαοκτώ μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

(9)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011

Στη στήλη «Καθαρότητα» της σειράς 238, μεθυλεννεϋλοκετόνη, στο μέρος Α του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011, η τιμή της καθαρότητας αντικαθίσταται από την τιμή «≥ 985 g/kg».

Άρθρο 2

Μεταβατικά μέτρα

Τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, τροποποιούν ή ανακαλούν, κατά περίπτωση, τις ισχύουσες άδειες κυκλοφορίας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν μεθυλεννεϋλοκετόνη ως δραστική ουσία πριν από τις 3 Ιανουαρίου 2015.

Άρθρο 3

Περίοδος χάριτος

Κάθε περίοδος χάριτος που χορηγείται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 46 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 είναι η συντομότερη δυνατή και λήγει το αργότερο στις 3 Ιανουαρίου 2016.

Άρθρο 4

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 12 Ιουνίου 2014.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 1.

(2)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 608/2012 της Επιτροπής, της 6ης Ιουλίου 2012, για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 σχετικά με τους όρους έγκρισης των δραστικών ουσιών βενζοϊκό δεναθόνιο, μεθυλεννεϋλοκετόνη και φυτικά έλαια/έλαιο δυόσμου (ΕΕ L 177 της 7.7.2012, σ. 19).

(3)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής, της 25ης Μαΐου 2011, σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών (ΕΕ L 153 της 11.6.2011, σ. 1).


13.6.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 174/35


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 630/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 12ης Ιουνίου 2014

για τη 215η τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 του Συμβουλίου για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με το δίκτυο της Αλ Κάιντα

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 881/2002 του Συμβουλίου, της 27ης Μαΐου 2002, για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με το δίκτυο της Αλ Κάιντα, (1) και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο α), το άρθρο 7α παράγραφος 1 και το άρθρο 7α παράγραφος 5,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 απαριθμεί τα πρόσωπα, τις ομάδες και τις οντότητες που αφορά η δέσμευση κεφαλαίων και οικονομικών πόρων βάσει του εν λόγω κανονισμού.

(2)

Στις 2 Ιουνίου 2014 η Επιτροπή Κυρώσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών αποφάσισε να προσθέσει τρία φυσικά πρόσωπα στον κατάλογο προσώπων, ομάδων και οντοτήτων στα οποία πρέπει να εφαρμοστεί η δέσμευση κεφαλαίων και οικονομικών πόρων. Την ίδια ημερομηνία, η Επιτροπή Κυρώσεων του ΣΑΗΕ αποφάσισε να διαγράψει δύο πρόσωπα από τον κατάλογο και να τροποποιήσει τρεις καταχωρίσεις στον κατάλογο των προσώπων, ομάδων και οντοτήτων που αφορά η δέσμευση κεφαλαίων και οικονομικών πόρων.

(3)

Κατά συνέπεια, το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 θα πρέπει να επικαιροποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 12 Ιουνίου 2014.

Για την Επιτροπή

εξ ονόματος του Προέδρου,

Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Μέσων Εξωτερικής Πολιτικής


(1)  ΕΕ L 139 της 29.5.2002, σ. 9.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 τροποποιείται ως εξής:

1.

Υπό τον τίτλο «Νομικά πρόσωπα, ομάδες και οντότητες» προστίθενται οι ακόλουθες καταχωρίσεις:

α)

«Al Mouakaoune Biddam [επίσης γνωστοί ως α) Les Signataires par le Sang· β) Ceux Qui Signent avec le Sang· γ) Εκείνοι που υπογράφουν με αίμα]. Διεύθυνση: Μαλί. Ημερομηνία κατονομασίας που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 4 στοιχείο β): 2.6.2014.»

β)

«Al Moulathamoun [επίσης γνωστοί ως α) Les Enturbannés; β) Οι Καλυμμένοι. Διεύθυνση: α) Αλγερία· β) Μαλί· γ) Νίγηρας]. Άλλες πληροφορίες: Δραστηριοποιούνται στο Σαχέλ/Σαχάρα. Ημερομηνία κατονομασίας που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 4 στοιχείο β): 2.6.2014.»

γ)

«Al Mourabitoun [επίσης γνωστοί ως α) Les Sentinelles· β) Οι Φρουροί]. Διεύθυνση: Μαλί. Άλλες πληροφορίες: Δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια Σαχέλ/Σαχάρα. Ημερομηνία κατονομασίας που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 4 στοιχείο β): 2.6.2014.»

2.

Υπό τον τίτλο «Φυσικά πρόσωπα» διαγράφονται οι ακόλουθες καταχωρίσεις:

α)

«Jainal Antel Sali (ο νεώτερος) [επίσης γνωστός ως α) Abu Solayman, β) Abu Solayman, γ) Apong Solaiman, δ) Apung]. Ημερομηνία γέννησης: 1.6.1965. Τόπος γέννησης: Barangay Lanote, Bliss, Isabela, Basilan, Φιλιππίνες. Ιθαγένεια: Φιλιππινέζος. Άλλες πληροφορίες: Φέρεται ως αποβιώσας το 2007. Ημερομηνία κατονομασίας που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 4 στοιχείο β): 6.12.2005.»

β)

«Mohammad Ilyas Kashmiri [επίσης γνωστός ως α) Muhammad Ilyas Kashmiri, β) Elias al-Kashmiri, γ) Ilyas Naib Amir]. Τίτλος: Mufti (μουφτής). Διεύθυνση: Thathi Village, Samahni, Bhimber District, Υπό πακιστανική διοίκηση τμήμα του Κασμίρ. Ημερομηνία γέννησης: α) 2.1.1964, β) 10.2.1964. Τόπος γέννησης: Bhimber, Samahani Valley, Υπό πακιστανική διοίκηση τμήμα του Κασμίρ. Άλλες πληροφορίες: α) Πρώην τίτλος: Maulana. β) Φέρεται ως αποβιώσας στο Πακιστάν στις 11 Ιουνίου 2011. Ημερομηνία κατονομασίας που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 4 στοιχείο β): 6.8.2010.»

3.

Η καταχώριση «Abu Mohammed Al-Jawlani [επίσης γνωστός ως α) Abu Mohamed al-Jawlani, β) Abu Muhammad al-Jawlani, γ) Abu Mohammed al-Julani, δ) Abu Mohammed al-Golani, ε) Abu Muhammad al-Golani, στ) Abu Muhammad Aljawlani, ζ) Muhammad al-Jawlani, η) Shaykh al-Fatih· θ) Al Fatih]. Ημερομηνία γέννησης: Μεταξύ των ετών 1975 και 1979. Τόπος γέννησης: Συρία. Ιθαγένεια: Συριακή. Διεύθυνση: στη Συρία (Ιούνιος 2013). Ημερομηνία κατονομασίας που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 4 στοιχείο β): 24.7.2013». υπό τον τίτλο «Φυσικά πρόσωπα» αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«Abu Mohammed Al-Jawlani [επίσης γνωστός ως α) Abu Mohamed al-Jawlani, β) Abu Muhammad al-Jawlani, γ) Abu Mohammed al-Julani, δ) Abu Mohammed al-Golani, ε) Abu Muhammad al-Golani, στ) Abu Muhammad Aljawlani, ζ) Muhammad al-Jawlani, η) Shaykh al-Fatih· θ) Al Fatih]. Ημερομηνία γέννησης: Μεταξύ των ετών 1975 και 1979. Τόπος γέννησης: Συρία. Ιθαγένεια: Συριακή. Διεύθυνση: στη Συρία (Ιούνιος 2013). Άλλες πληροφορίες: Από τον Ιανουάριο του 2012, είναι ηγέτης του Al-Nusrah Front for the People of the Levant. Ημερομηνία κατονομασίας που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 4 στοιχείο β): 24.7.2013.»

4.

Η καταχώριση «Doku Khamatovich Umarov (επίσης γνωστός ως Умаров Доку Хаматович). Ημερομηνία γέννησης: 12.5.1964. Τόπος γέννησης: Kharsenoy Village, Shatoyskiy (Sovetskiy) District, Chechenskaya Respublika, Ρωσική Ομοσπονδία Ιθαγένεια: α) ρωσική, β) ΕΣΣΔ (έως το 1991). Άλλες πληροφορίες: α) Κατοικεί στη Ρωσική Ομοσπονδία από τον Νοέμβριο του 2010· β) Διεθνές ένταλμα σύλληψης, εκδοθέν το 2000. Ημερομηνία κατονομασίας που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 4 στοιχείο β): 10.3.2011». υπό τον τίτλο «Φυσικά πρόσωπα» αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«Doku Khamatovich Umarov (επίσης γνωστός ως Умаров Доку Хаматович). Ημερομηνία γέννησης: 12.5.1964. Τόπος γέννησης: Kharsenoy Village, Shatoyskiy (Sovetskiy) District, Chechenskaya Respublika, Ρωσική Ομοσπονδία Ιθαγένεια: α) ρωσική, β) ΕΣΣΔ (έως το 1991). Άλλες πληροφορίες: α) Κατοικεί στη Ρωσική Ομοσπονδία από τον Νοέμβριο του 2010· β) Διεθνές ένταλμα σύλληψης, εκδοθέν το 2000. γ) Φέρεται ως αποβιώσας τον Απρίλιο του 2014. Ημερομηνία κατονομασίας που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 4 στοιχείο β): 10.3.2011.»

5.

Η καταχώριση «Al-Qaida in Iraq [γνωστή και ως α) AQI, β) al-Tawhid, γ) the Monotheism and Jihad Group, δ) Qaida of the Jihad in the Land of the Two Rivers, ε) Al-Qaida of Jihad in the Land of the Two Rivers, στ) The Organization of Jihad's Base in the Country of the Two Rivers, ζ) The Organization Base of Jihad/Country of the Two Rivers, η) The Organization Base of Jihad/Mesopotamia, θ) Tanzim Qa'idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn, ι) Tanzeem Qa'idat al Jihad/Bilad al Raafidaini, ια) Jama'at Al-Tawhid Wa'al-Jihad, ιβ) JTJ, ιγ) Islamic State of Iraq, ιδ) ISI, ιε) al-Zarqawi network, ιστ) Jabhat al Nusrah, ιζ) Jabhet al-Nusra, ιη) Al-Nusrah Front, ιθ) The Victory Front, κ) Al-Nusrah Front for the People of the Levant, κα) Islamic State in Iraq and the Levant]. Ημερομηνία κατονομασίας που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 4 στοιχείο β): 18.10.2004». υπό τον τίτλο «Νομικά πρόσωπα, ομάδες και οντότητες» αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«Al-Qaida in Iraq [γνωστή και ως α) AQI, β) al-Tawhid, γ) the Monotheism and Jihad Group, δ) Qaida of the Jihad in the Land of the Two Rivers, ε) Al-Qaida of Jihad in the Land of the Two Rivers, στ) The Organization of Jihad's Base in the Country of the Two Rivers, ζ) The Organization Base of Jihad/Country of the Two Rivers, η) The Organization Base of Jihad/Mesopotamia, θ) Tanzim Qa'idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn, ι) Tanzeem Qa'idat al Jihad/Bilad al Raafidaini, ια) Jama'at Al-Tawhid Wa'al-Jihad, ιβ) JTJ, ιγ) Islamic State of Iraq, ιδ) ISI, ιε) al-Zarqawi network, ιστ) Islamic State in Iraq and the Levant]. Ημερομηνία κατονομασίας που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 4 στοιχείο β): 18.10.2004.»


13.6.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 174/38


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 631/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 12ης Ιουνίου 2014

για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1),

Έχοντας υπόψη τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 543/2011 της Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 2011, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών (2), και ιδίως το άρθρο 136 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 543/2011 προβλέπει, κατ' εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ' αποκοπή τιμών εισαγωγής από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημα XVI μέρος A του εν λόγω κανονισμού.

(2)

Η κατ' αποκοπή τιμή εισαγωγής υπολογίζεται κάθε εργάσιμη ημέρα, σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφος 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011, λαμβανομένων υπόψη των ημερήσιων μεταβλητών στοιχείων. Συνεπώς, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κατ' αποκοπή τιμές εισαγωγής που αναφέρονται στο άρθρο 136 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 12 Ιουνίου 2014.

Για την Επιτροπή,

εξ ονόματος του Προέδρου,

Jerzy PLEWA

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 157 της 15.6.2011, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Οι κατ' αποκοπή τιμές εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

(ευρώ/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτων χωρών (1)

Κατ' αποκοπή τιμή εισαγωγής

0702 00 00

MK

62,3

TR

71,7

ZZ

67,0

0707 00 05

MK

50,6

TR

105,0

ZZ

77,8

0709 93 10

MA

68,1

TR

109,3

ZA

27,3

ZZ

68,2

0805 50 10

AR

103,3

TR

120,8

ZA

121,5

ZZ

115,2

0808 10 80

AR

135,5

BR

76,6

CL

96,5

CN

99,1

NZ

133,4

US

183,9

UY

168,2

ZA

99,1

ZZ

124,0

0809 10 00

TR

248,2

ZZ

248,2

0809 29 00

TR

456,1

ZZ

456,1

0809 30

MA

135,6

ZZ

135,6


(1)  Ονοματολογία των χωρών που ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1833/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 354 της 14.12.2006, σ. 19). Ο κωδικός «ZZ» αντιπροσωπεύει «άλλες χώρες καταγωγής».


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

13.6.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 174/40


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 5ης Ιουνίου 2014

για τη θέση που πρέπει να εγκριθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ για την τροποποίηση του πρωτοκόλλου 31 της συμφωνίας για τον ΕΟΧ σχετικά με τη συνεργασία σε ειδικούς τομείς εκτός του πλαισίου των τεσσάρων ελευθεριών

(2014/348/ΕΕ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 46 στοιχείο δ), το άρθρο 149, το άρθρο 153 παράγραφος 2 στοιχείο α), το άρθρο 175 τρίτο εδάφιο και το άρθρο 218 παράγραφος 9,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2894/94 του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 1994, σχετικά με ορισμένες λεπτομέρειες εφαρμογής της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (1), και ιδίως το άρθρο 1 παράγραφος 3,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το πρωτόκολλο 31 της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (εφεξής «η συμφωνία για τον ΕΟΧ») περιλαμβάνει ειδικές διατάξεις και ρυθμίσεις σχετικά με τη συνεργασία σε ειδικούς τομείς εκτός του πλαισίου των τεσσάρων ελευθεριών.

(2)

Είναι σκόπιμο να επεκταθεί η συνεργασία των συμβαλλόμενων μερών της συμφωνίας για τον ΕΟΧ, ώστε να συμπεριλάβει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1296/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2).

(3)

Το πρωτόκολλο 31 της συμφωνίας για τον ΕΟΧ θα πρέπει, συνεπώς, να τροποποιηθεί, ώστε να καταστεί δυνατή η επέκταση της εν λόγω συνεργασίας από την 1η Ιανουαρίου 2014.

(4)

Η θέση της Ένωσης στη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ θα πρέπει, έτσι, να βασίζεται στο επισυναπτόμενο σχέδιο απόφασης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η θέση που θα ληφθεί εξ ονόματος της Ένωσης στη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ για την προτεινόμενη τροποποίηση του πρωτοκόλλου 31 της συμφωνίας για τον ΕΟΧ σχετικά με τη συνεργασία σε ειδικούς τομείς εκτός του πλαισίου των τεσσάρων ελευθεριών θα βασίζεται στο σχέδιο απόφασης της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ που επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία της έκδοσής της.

Βρυξέλλες, 5 Ιουνίου 2014.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ν. ΔΕΝΔΙΑΣ


(1)  ΕΕ L 305 της 30.11.1994, σ. 6.

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1296/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία («EaSI») και την τροποποίηση της απόφασης 283/2010/ΕΕ για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Μικροχρηματοδοτήσεων Progress για την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 238.)


ΣΧΕΔΙΟ

ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΙΚΤΉΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΤΟΥ ΕΟΧ αριθ. …/2014

της

για την τροποποίηση του πρωτοκόλλου 31 της συμφωνίας για τον ΕΟΧ, σχετικά με τη συνεργασία σε ειδικούς τομείς εκτός του πλαισίου των τεσσάρων ελευθεριών

Η ΜΕΙΚΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΟΧ,

Έχοντας υπόψη τη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (εφεξής, «συμφωνία για τον ΕΟΧ»), και ιδίως τα άρθρα 86 και 98,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Είναι σκόπιμο να επεκταθεί η συνεργασία των συμβαλλόμενων μερών της συμφωνίας για τον ΕΟΧ, ώστε να συμπεριλάβει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1296/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία («EaSI») και την τροποποίηση της απόφασης 283/2010/ΕΕ για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Μικροχρηματοδοτήσεων Progress για την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη (1).

(2)

Ως εκ τούτου, θα πρέπει να τροποποιηθεί το πρωτόκολλο 31 της συμφωνίας για τον ΕΟΧ ώστε να καταστεί δυνατή η επέκταση της εν λόγω συνεργασίας από την 1η Ιανουαρίου 2014,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Το άρθρο 15 του πρωτοκόλλου 31 της συμφωνίας για τον ΕΟΧ τροποποιείται ως εξής:

1)

Στην παράγραφο 2, μετά τις λέξεις «παράγραφος 1», προστίθενται οι λέξεις «και που πραγματοποιούνται πριν από την 1η Ιανουαρίου 2014».

2)

Το ακόλουθο κείμενο προστίθεται στην παράγραφο 8:

«—

32013 R 1296: Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1296/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία (“EaSI”) και την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 283/2010/ΕΕ για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Μικροχρηματοδοτήσεων Progress για την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 238).

Το Λιχτενστάιν απαλλάσσεται από τη συμμετοχή και τη χρηματοδοτική συνεισφορά στο πρόγραμμα. Η Νορβηγία συμμετέχει και συνεισφέρει μόνο στον άξονα EURES του προγράμματος.».

3)

Το κείμενο της παραγράφου 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Τα κράτη της ΕΖΕΣ συμμετέχουν στις κοινοτικές δράσεις που αναφέρονται στην πρώτη περίπτωση της παραγράφου 8 από 1ης Ιανουαρίου 1999, στις δραστηριότητες που αναφέρονται στη δεύτερη περίπτωση από 1ης Ιανουαρίου 2003 και στις δραστηριότητες που αναφέρονται στην τρίτη περίπτωση από 1ης Ιανουαρίου 2014.».

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα της τελευταίας κοινοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 103 παράγραφος 1 της συμφωνίας για τον ΕΟΧ (2).

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2014.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στο τμήμα ΕΟΧ και στο συμπλήρωμα ΕΟΧ της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες,

Για τη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ

Ο Πρόεδρος

Οι Γραμματείς

της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ


(1)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 238.

(2)  [Δεν έχουν αναφερθεί συνταγματικές απαιτήσεις.] [Έχουν αναφερθεί συνταγματικές απαιτήσεις.]


13.6.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 174/42


ΑΠΌΦΑΣΗ 2014/349/ΚΕΠΠΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 12ης Ιουνίου 2014

για την τροποποίηση της κοινής δράσης 2008/124/ΚΕΠΠΑ σχετικά με την αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επιβολή του κράτους δικαίου στο Κοσσυφοπέδιο (1), EULEX ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙΟ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 28, το άρθρο 42 παράγραφος 4 και το άρθρο 43 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 4 Φεβρουαρίου 2008 το Συμβούλιο υιοθέτησε την κοινή δράση 2008/124/ΚΕΠΠΑ (2).

(2)

Στις 8 Ιουνίου 2010 το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση 2010/322/ΚΕΠΠΑ (3) για την τροποποίηση και την παράταση της κοινής δράσης 2008/124/ΚΕΠΠΑ για περίοδο 2 ετών μέχρι τις 14 Ιουνίου 2012.

(3)

Στις 6 Ιουνίου 2012 το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση 2012/291/ΚΕΠΠΑ (4) για την τροποποίηση και την παράταση της EULEX ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙΟ για περίοδο 2 ετών μέχρι τις 14 Ιουνίου 2014.

(4)

Σύμφωνα με τις συστάσεις της στρατηγικής επανεξέτασης που εγκρίθηκαν το 2014, η EULEX ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙΟ πρέπει να παραταθεί για μια επιπλέον περίοδο δύο ετών.

(5)

Στις 27 Μαΐου 2013 το Συμβούλιο υιοθέτησε την απόφαση 2013/241/ΚΕΠΠΑ (5) για την τροποποίηση της κοινής δράσης 2008/124/ΚΕΠΠΑ δίδοντας ένα νέο δημοσιονομικό ποσό αναφοράς που καλύπτει το διάστημα από 15 Ιουνίου 2013 μέχρι τις 14 Ιουνίου 2014. Η κοινή δράση 2008/124/ΚΕΠΠΑ πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να προβλέπει νέο ποσό δημοσιονομικής αναφοράς που θα καλύπτει τη μεταβατική περίοδο από 15 Ιουνίου 2014 έως 14 Οκτωβρίου 2014.

(6)

Η EULEX ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙΟ θα διεξαχθεί στα πλαίσια κατάστασης που ενδέχεται να επιδεινωθεί και να εμποδίσει την επίτευξη των στόχων της εξωτερικής δράσης της Ένωσης, όπως εκτίθενται στο άρθρο 21 της Συνθήκης.

(7)

Η κοινή δράση 2008/124/ΚΕΠΠΑ θα πρέπει, επομένως, να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η κοινή δράση 2008/124/ΚΕΠΠΑ τροποποιείται ως εξής:

1)

Το άρθρο 8 τροποποιείται ως εξής:

α)

προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«1α.   Ο αρχηγός της αποστολής θα είναι ο εκπρόσωπος της αποστολής. Ο αρχηγός αποστολής μπορεί να αναθέτει διαχειριστικά καθήκοντα σε θέματα προσωπικού και οικονομικής φύσεως στα μέλη της αποστολής, υπό τη γενική ευθύνη του.»·

β)

η παράγραφος 5 διαγράφεται·

γ)

η παράγραφος 9 αντικαθίσταται ως εξής:

«9.   Ο αρχηγός της αποστολής μεριμνά ώστε η EULEX ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙΟ να συνεργάζεται στενά και να συντονίζεται με τις αρμόδιες αρχές του Κοσσυφοπεδίου και τους οικείους διεθνείς φορείς, ως απαιτείται, συμπεριλαμβανομένων των ΝΑΤΟ/KFOR, της Αποστολής των Ηνωμένων Εθνών στο Κοσσυφοπέδιο (UNMIK), του ΟΑΣΕ και των τρίτων κρατών που συμπράττουν στην επιβολή του κράτους δικαίου στο Κοσσυφοπέδιο.».

2)

Στο άρθρο 9, η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4.   Το σύνολο του προσωπικού εκτελεί τα καθήκοντά του και ενεργεί προς το συμφέρον της αποστολής. Το σύνολο του προσωπικού τηρεί τις αρχές ασφαλείας και τους στοιχειώδεις κανόνες που ορίζει η απόφαση 2013/488/ΕΕ του Συμβουλίου (6).

(6)  Απόφαση 2013/488/ΕΕ του Συμβουλίου, της 23ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τους κανόνες ασφαλείας για την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών της ΕΕ (ΕΕ L 274 της 15.10.2013, σ. 1.).»."

3)

Στο άρθρο 10, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.   Οι όροι εργασίας, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις για το διεθνές και τοπικό προσωπικό καθορίζονται στις συμβάσεις μεταξύ της EULEX ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙΟ και των μελών του προσωπικού.».

4)

Στο άρθρο 14, η παράγραφος 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«7.   Ο αρχηγός αποστολής εξασφαλίζει την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την απόφαση 2013/488/ΕΕ του Συμβουλίου.».

5)

Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 15α

Νομικές ρυθμίσεις

Η EULEX ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙΟ έχει την ικανότητα να αγοράζει υπηρεσίες και προμήθειες, να συνάπτει συμβάσεις και να συμφωνεί διοικητικές ρυθμίσεις, να απασχολεί προσωπικό, να διατηρεί τραπεζικούς λογαριασμούς, να αγοράζει και να διαθέτει περιουσιακά στοιχεία και να εξοφλεί τα χρέη της, καθώς και να είναι διάδικος, εφόσον απαιτείται για την εφαρμογή της παρούσας κοινής δράσης.».

6)

Το άρθρο 16 τροποποιείται ως εξής:

α)

η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Το ποσό δημοσιονομικής αναφοράς που προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες της EULEX ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙΟ έως τις 14 Οκτωβρίου 2010 ανέρχεται σε 265 000 000 EUR.

Το ποσό δημοσιονομικής αναφοράς που προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες της EULEX ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙΟ από τις 15 Οκτωβρίου 2010 μέχρι τις 14 Δεκεμβρίου 2011 ανέρχεται σε 165 000 000 EUR.

Το ποσό δημοσιονομικής αναφοράς που προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες της EULEX ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙΟ από τις 15 Δεκεμβρίου 2011 μέχρι τις 14 Ιουνίου 2012 ανέρχεται σε 72 800 000 EUR.

Το ποσό δημοσιονομικής αναφοράς που προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες της EULEX ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙΟ από τις 15 Ιουνίου 2012 μέχρι τις 14 Ιουνίου 2013 ανέρχεται σε 111 000 000 EUR.

Το ποσό δημοσιονομικής αναφοράς που προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες της EULEX ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙΟ από τις 15 Ιουνίου 2013 μέχρι τις 14 Ιουνίου 2014 ανέρχεται σε 110 000 000 EUR.

Το ποσό δημοσιονομικής αναφοράς που προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες της EULEX ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙΟ από τις 15 Ιουνίου 2014 μέχρι τις 14 Οκτωβρίου 2014 ανέρχεται σε 34 000 000 EUR.

Το ποσό δημοσιονομικής αναφοράς για τη μετέπειτα περίοδο της EULEX ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙΟ αποφασίζεται από το Συμβούλιο.».

β)

οι παράγραφοι 4 έως 6 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«4.   Η EULEX ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙΟ είναι υπεύθυνη για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της αποστολής. Προς τούτο, η EULEX Κοσσυφοπέδιο υπογράφει συμφωνία με την Επιτροπή.

5.   Η EULEX ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙΟ είναι υπεύθυνη για κάθε απαίτηση και υποχρέωση που προκύπτει από την εκτέλεση της εντολής από 15ης Ιουνίου 2014, με την εξαίρεση των απαιτήσεων που αφορούν σοβαρό παράπτωμα του αρχηγού της αποστολής, για το οποίο αυτός φέρει την ευθύνη.

6.   Η εφαρμογή των χρηματοδοτικών ρυθμίσεων γίνεται με επιφύλαξη της δομής διοίκησης όπως προβλέπεται στα άρθρα 7, 8 και 11, και των επιχειρησιακών απαιτήσεων της EULEX ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙΟ, συμπεριλαμβανομένων της συμβατότητας του εξοπλισμού και της διαλειτουργικότητας των ομάδων της.

7.   Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας κοινής δράσης.».

7)

Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 16α

Μονάδα σχεδίων

1.   Η EULEX ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙΟ διαθέτει μονάδα σχεδιασμού για την εκπόνηση και εκτέλεση σχεδίων. Κατά περίπτωση, η EULEX ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙΟ συντονίζει, διευκολύνει και παρέχει συμβουλές όσον αφορά σχέδια που υλοποιούνται από κράτη μέλη και από τρίτα κράτη, υπό την ευθύνη τους, σε τομείς που συνδέονται με την EULEX ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙΟ και προάγουν τους στόχους της.

2.   Η EULEX ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙΟ μπορεί να προσφεύγει στην οικονομική συνδρομή των κρατών μελών ή τρίτων κρατών για την υλοποίηση σχεδίων που θεωρούνται ότι συμπληρώνουν κατά τρόπο συνεκτικό τις άλλες δράσεις της αποστολής EULEX ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙΟ στις ακόλουθες δύο περιπτώσεις:

α)

το έργο προβλέπεται στο δημοσιονομικό δελτίο της παρούσας κοινής δράσης·

β)

το έργο έχει ενσωματωθεί κατά τη διάρκεια της εντολής μέσω τροποποίησης του παρόντος δημοσιονομικού δελτίου κατόπιν αιτήσεως του αρχηγού αποστολής. Η EULEX ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙΟ συνάπτει συμφωνία με τα εν λόγω κράτη, η οποία ρυθμίζει, ιδίως, τους ειδικούς όρους σχετικά με την εξέταση κάθε καταγγελίας τρίτων περί ζημιών που προκαλούνται εξαιτίας πράξεων ή παραλείψεων της EULEX ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙΟ κατά τη διαχείριση των κεφαλαίων που τίθενται στη διάθεσή του από τα εν λόγω κράτη. Τα κράτη που παρέχουν την οικονομική συνδρομή δεν μπορούν επ' ουδενί να καθιστούν υπεύθυνους την Ένωση ή την ΥΕ για πράξεις ή παραλείψεις της EULEX ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙΟ κατά τη χρησιμοποίηση των κεφαλαίων τους.

3.   Η ΕΠΑ συμφωνεί με την αποδοχή χρηματοδοτικής συνεισφοράς τρίτων κρατών στη μονάδα σχεδίων.».

8)

Το άρθρο 18 παράγραφος 1 και 2 αντικαθίσταται ως εξής:

«1.   Η ΥΕ εξουσιοδοτείται να κοινοποιεί στα Ηνωμένα Έθνη, στο ΝΑΤΟ/ΚFOR και σε τρίτους που συμμετέχουν στην παρούσα κοινή δράση διαβαθμισμένες πληροφορίες και έγγραφα της ΕΕ που έχουν παραχθεί για τους σκοπούς της EULEX ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙΟ, μέχρι το επίπεδο της αντίστοιχης διαβάθμισης που αφορά το καθένα από αυτά, σύμφωνα με την απόφαση 2013/488/ΕΕ. Προς διευκόλυνση, καθορίζονται επιτόπου τεχνικές ρυθμίσεις.».

2.   Σε περίπτωση συγκεκριμένης και άμεσης επιχειρησιακής ανάγκης, η ΥΕ εξουσιοδοτείται επίσης να κοινοποιεί στις αρμόδιες τοπικές αρχές διαβαθμισμένες πληροφορίες και έγγραφα της ΕΕ έως τον βαθμό «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» τα οποία έχουν παραχθεί για τους σκοπούς της EULEX ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙΟ, σύμφωνα με την απόφαση 2013/488/ΕΕ. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, οι πληροφορίες και τα έγγραφα αυτά κοινοποιούνται στις αρμόδιες τοπικές αρχές σύμφωνα με τις κατάλληλες διαδικασίες που αντιστοιχούν στο επίπεδο της συνεργασίας των εν λόγω αρχών με την ΕΕ..

9)

Το άρθρο 20 δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Λήγει στις 14 Ιουνίου 2016.».

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία της έκδοσής της.

Λουξεμβούργο, 12 Ιουνίου 2014.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Γ. ΜΑΝΙΑΤΗΣ


(1)  Ο χαρακτηρισμός αυτός δεν θίγει τις θέσεις ως προς το καθεστώς, είναι δε σύμφωνος με την ΑΣΑΗΕ 1244/1999 και τη γνωμοδότηση του ΔΔ για τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου.

(2)  Κοινή δράση 2008/124/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 4ης Φεβρουαρίου 2008, σχετικά με την Αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επιβολή του κράτους δικαίου στο Κοσσυφοπέδιο, EULEX ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙΟ (ΕΕ L 42 της 16.2.2008, σ. 92)

(3)  Απόφαση 2010/322/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2010, για την τροποποίηση και την παράταση της κοινής δράσης 2008/124/ΚΕΠΠΑ σχετικά με την αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επιβολή του κράτους δικαίου στο Κοσσυφοπέδιο, EULEX ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙΟ (ΕΕ L 145 της 11.6.2010, σ. 13).

(4)  Απόφαση 2012/291/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 5ης Ιουνίου 2012, για την τροποποίηση και την παράταση της κοινής δράσης 2008/124/ΚΕΠΠΑ σχετικά με την αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επιβολή του κράτους δικαίου στο Κοσσυφοπέδιο, EULEX ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙΟ (ΕΕ L 146 της 6.6.2012, σ. 46).

(5)  Απόφαση 2013/241/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 27ης Μαΐου 2013, για την τροποποίηση της κοινής δράσης 2008/124/ΚΕΠΠΑ σχετικά με την αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επιβολή του κράτους δικαίου στο Κοσσυφοπέδιο (EULEX KOSOVO) (ΕΕ L 141 της 28.5.2013, σ. 47).


13.6.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 174/45


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 5ης Ιουνίου 2014

για τον καθορισμό οικολογικών κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ σε κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2014) 3677]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2014/350/ΕΕ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 66/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με το οικολογικό σήμα της ΕΕ (EU Ecolabel) (1), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 2,

Έπειτα από διαβουλεύσεις με το Συμβούλιο Οικολογικής Σήμανσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 66/2010, το οικολογικό σήμα της ΕΕ επιτρέπεται να απονέμεται σε προϊόντα που έχουν μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 66/2010 προβλέπει ότι καθορίζονται εξειδικευμένα κριτήρια για το οικολογικό σήμα της ΕΕ ανά κατηγορία προϊόντων.

(3)

Με την απόφαση 2009/567/ΕΚ της Επιτροπής (2) καθορίστηκαν τα οικολογικά κριτήρια, καθώς και οι σχετικές απαιτήσεις εκτίμησης και εξακρίβωσης, για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, τα οποία ισχύουν μέχρι τις 30 Ιουνίου 2014.

(4)

Προκειμένου να αποτυπωθούν καλύτερα οι πλέον πρόσφατες εξελίξεις της αγοράς της εν λόγω κατηγορίας προϊόντων και να ληφθεί υπόψη η καινοτομία που έχει επιτευχθεί στο διάστημα που έχει μεσολαβήσει, κρίνεται σκόπιμο να τροποποιηθεί το πεδίο εφαρμογής της εν λόγω κατηγορίας προϊόντων και να θεσπιστεί αναθεωρημένο σύνολο οικολογικών κριτηρίων.

(5)

Τα κριτήρια αποσκοπούν, ιδίως, στον εντοπισμό των προϊόντων που έχουν μικρότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά τον κύκλο ζωής τους, με συγκεκριμένες βελτιώσεις, ώστε: να προέρχονται από πιο αειφόρες μορφές γεωργίας και δασοκομίας, να παράγονται με αποδοτικότερη χρήση πόρων και ενέργειας και με τη χρήση καθαρότερων, λιγότερο ρυπογόνων διεργασιών και λιγότερο επικίνδυνων ουσιών, να σχεδιάζονται και να πληρούν τις προδιαγραφές ώστε να είναι υψηλής ποιότητας και ανθεκτικά. Έχουν καθοριστεί κριτήρια απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ για τις προαναφερόμενες ιδιότητες των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και πρέπει να προωθηθούν τα προϊόντα με βελτιωμένες επιδόσεις ως προς αυτές τις ιδιότητες. Συνεπώς, είναι σκόπιμο να θεσπιστούν κριτήρια απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ για την κατηγορία «κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα».

(6)

Τα αναθεωρημένα οικολογικά κριτήρια, καθώς και οι σχετικές απαιτήσεις εκτίμησης και εξακρίβωσης, πρέπει να ισχύουν επί τέσσερα έτη από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης, λαμβανομένου υπόψη του κύκλου καινοτομίας για τη συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων.

(7)

Συνεπώς, η απόφαση 2009/567/ΕΚ πρέπει να αντικατασταθεί από την παρούσα απόφαση.

(8)

Πρέπει να προβλεφθεί μεταβατική περίοδος για τους παραγωγούς στα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα των οποίων έχει απονεμηθεί οικολογικό σήμα με βάση τα κριτήρια που περιλαμβάνονται στην απόφαση 2009/567/ΕΚ, ώστε να έχουν επαρκή χρόνο για να προσαρμόσουν τα προϊόντα τους στα αναθεωρημένα κριτήρια και απαιτήσεις.

(9)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 66/2010,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

1.   Η κατηγορία προϊόντων «κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα» περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

α)

κλωστοϋφαντουργικά είδη ρουχισμού και αξεσουάρ: είδη ρουχισμού και αξεσουάρ τα οποία αποτελούνται από υφασμένες, μη υφασμένες ή πλεκτές υφαντικές ίνες, σε κατά βάρος αναλογία τουλάχιστον 80 %·

β)

κλωστοϋφαντουργικά είδη εσωτερικών χώρων: κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα για χρήση σε εσωτερικούς χώρους τα οποία αποτελούνται από υφασμένες, μη υφασμένες ή πλεκτές υφαντικές ίνες, σε κατά βάρος αναλογία τουλάχιστον 80 %·

γ)

ίνες, νήματα, υφάσματα και πλεκτά φύλλα: προορίζονται για χρήση σε κλωστοϋφαντουργικά είδη ρουχισμού και αξεσουάρ και σε κλωστοϋφαντουργικά είδη εσωτερικών χώρων, συμπεριλαμβανομένων των υφασμάτων για ταπετσαρίες και των υφασμάτων για στρωματόπανα πριν από την εφαρμογή των υποθεμάτων και από τις κατεργασίες που συνδέονται με το τελικό προϊόν·

δ)

στοιχεία χωρίς ίνες: φερμουάρ, κουμπιά και άλλα εξαρτήματα που ενσωματώνονται στο προϊόν, μεμβράνες, επιστρώσεις και πολυστρώσεις·

ε)

καθαριστικά προϊόντα: υφασμένα ή μη προϊόντα που προορίζονται για το υγρό ή στεγνό καθάρισμα επιφανειών και το στέγνωμα σκευών κουζίνας.

2.   Τα ακόλουθα προϊόντα δεν περιλαμβάνονται στην κατηγορία προϊόντων «κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα»:

α)

προϊόντα που προορίζονται να απορριφθούν μετά από μία και μόνη χρήση·

β)

οι επενδύσεις δαπέδων, που υπάγονται στην απόφαση 2009/967/ΕΚ της Επιτροπής (3)·

γ)

υφάσματα που αποτελούν μέρος κατασκευών προοριζόμενων για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

3.   Από την εν λόγω κατηγορία προϊόντων εξαιρούνται ενδύματα, υφάσματα και ίνες που:

α)

περιέχουν ηλεκτρικές συσκευές ή αποτελούν αναπόσπαστο μέρος ηλεκτρικού κυκλώματος·

β)

περιέχουν συσκευές ή εμποτισμένες ουσίες προοριζόμενες να ανιχνεύουν τις αλλαγές των συνθηκών περιβάλλοντος ή να αντιδρούν σε αυτές.

Άρθρο 2

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)

«υφαντικές ίνες»: φυσικές ίνες, συνθετικές ίνες και τεχνητές ίνες κυτταρίνης·

β)

«φυσικές ίνες»: ίνες από βαμβάκι και άλλες φυσικές κυτταρινούχες ίνες, ίνες από λινάρι και άλλες ίνες στελέχους, ίνες από μαλλί και άλλες κερατινούχες ίνες·

γ)

«συνθετικές ίνες»: ίνες ακρυλικές, ελαστομερούς πολυουρεθάνης, πολυαμιδικές, πολυεστερικές ή πολυπροπυλενικές·

δ)

«τεχνητές ίνες κυτταρίνης»: ίνες lyocell, modal ή βισκόζης.

Άρθρο 3

Στην περίπτωση των «κλωστοϋφαντουργικών ειδών ρουχισμού και αξεσουάρ» και των «κλωστοϋφαντουργικών ειδών εσωτερικών χώρων» τα πληρωτικά υλικά, οι φόδρες, οι επενδύσεις, οι μεμβράνες και οι επιστρώσεις από ίνες περιλαμβανόμενες στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης δεν χρειάζεται να λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό της εκατοστιαίας αναλογίας των υφαντικών ινών.

Άρθρο 4

Τα πληρωτικά υλικά που δεν κατασκευάζονται από υφαντικές ίνες τηρούν τους περιορισμούς που παρατίθενται στο κριτήριο 10 του παραρτήματος όσον αφορά τις βοηθητικές ουσίες, τις επιφανειοδραστικές ουσίες, τα βιοκτόνα και τη φορμαλδεΰδη.

Άρθρο 5

Τα κριτήρια απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 66/2010, για προϊόν που ανήκει στην κατηγορία προϊόντων «κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα» η οποία ορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσας απόφασης, καθώς και οι σχετικές απαιτήσεις εκτίμησης και εξακρίβωσης, παρατίθενται στο παράρτημα.

Άρθρο 6

Τα κριτήρια και οι σχετικές απαιτήσεις εκτίμησης, που παρατίθενται στο παράρτημα, ισχύουν επί τέσσερα έτη από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 7

Για διοικητικούς σκοπούς, η κατηγορία προϊόντων «κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα» χαρακτηρίζεται με τον κωδικό αριθμό «016».

Άρθρο 8

Η απόφαση 2009/567/ΕΚ καταργείται.

Άρθρο 9

1.   Οι αιτήσεις απονομής του οικολογικού σήματος για προϊόντα υπαγόμενα στην κατηγορία «κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα» οι οποίες έχουν υποβληθεί εντός δύο μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης επιτρέπεται να βασίζονται είτε στα κριτήρια που προβλέπονται στην απόφαση 2009/567/ΕΚ, είτε στα κριτήρια που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση. Οι αιτήσεις αξιολογούνται σύμφωνα με τα κριτήρια στα οποία βασίζονται.

2.   Οι άδειες για το οικολογικό σήμα που απονέμονται σύμφωνα με τα κριτήρια της απόφασης 2009/567/ΕΚ επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν επί 12 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 10

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 5 Ιουνίου 2014.

Για την Επιτροπή

Janez POTOČNIK

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 27 της 30.1.2010, σ. 1.

(2)  Απόφαση 2009/567/ΕΚ της Επιτροπής, της 9ης Ιουλίου 2009, για τον καθορισμό οικολογικών κριτηρίων απονομής του κοινοτικού οικολογικού σήματος σε κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα (ΕΕ L 197 της 29.7.2009, σ. 70).

(3)  Απόφαση 2009/967/ΕΚ της Επιτροπής, της 30ής Νοεμβρίου 2009, για τον καθορισμό των οικολογικών κριτηρίων απονομής του κοινοτικού οικολογικού σήματος σε επενδύσεις δαπέδων από υφαντικές ύλες (ΕΕ L 332 της 17.12.2009, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τα κριτήρια απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, και οι υποκατηγορίες στις οποίες αυτά ομαδοποιούνται, έχουν ως εξής:

Υφαντικές ίνες

1.

Βαμβάκι και άλλες φυσικές κυτταρινούχες ίνες από σπόρους

2.

Λινάρι και άλλες ίνες στελέχους

3.

Μαλλί και άλλες κερατινούχες ίνες

4.

Ακρυλικές

5.

Ελαστομερούς πολυουρεθάνης

6.

Πολυαμιδικές

7.

Πολυεστερικές

8.

Πολυπροπυλενικές

9.

Τεχνητές ίνες κυτταρίνης (lyocell, modal και βισκόζη)

Συστατικά και αξεσουάρ

10.

Πληρωτικά υλικά

11.

Επιστρώσεις, πολυστρώσεις και μεμβράνες

12.

Αξεσουάρ

Χημικά προϊόντα και διεργασίες

13.

Κατάλογος ουσιών περιορισμένης χρήσης (RSL)

14.

Υποκατάσταση επικίνδυνων ουσιών στις διεργασίες βαφής, τυποβαφής και φινιρίσματος

15.

Ενεργειακή απόδοση κατά το πλύσιμο, το στέγνωμα και τη σκλήρυνση

16.

Επεξεργασία των εκπομπών στην ατμόσφαιρα και στα ύδατα

Καταλληλότητα προς χρήση

17.

Μεταβολή διαστάσεων κατά το πλύσιμο και το στέγνωμα

18.

Αντοχή χρωματισμών στο πλύσιμο

19.

Αντοχή χρωματισμών στον ιδρώτα (όξινο και αλκαλικό)

20.

Αντοχή χρωματισμών σε υγρή τριβή

21.

Αντοχή χρωματισμών σε ξηρή τριβή

22.

Αντοχή χρωματισμών στο φως

23.

Αντοχή στο πλύσιμο των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων καθαρισμού

24.

Αντοχή υφασμάτων σε κομπάλιασμα (πίλλινγκ) και σε εκτριβή

25.

Ανθεκτικότητα λειτουργίας

Εταιρική κοινωνική ευθύνη

26.

Θεμελιώδεις αρχές και δικαιώματα στην εργασία

27.

Περιορισμός της αμμοβολής υφασμάτων ντένιμ

Συνοδευτικές πληροφορίες

28.

Πληροφορίες που αναγράφονται στο οικολογικό σήμα

Το προσάρτημα 1 περιέχει επιπλέον τον κατάλογο RSL, στον οποίο παραπέμπει το κριτήριο 13. Στον κατάλογο απαριθμούνται οι περιορισμοί που ισχύουν για τις επικίνδυνες ουσίες που ενδέχεται να χρησιμοποιούνται για την παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και να περιέχονται στο τελικό προϊόν.

Τα κριτήρια απονομής του οικολογικού σήματος απηχούν τα προϊόντα με τις καλύτερες περιβαλλοντικές επιδόσεις στην αγορά κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. Μολονότι η χρήση χημικών προϊόντων και η ελευθέρωση ρύπων αποτελούν μέρος της διεργασίας παραγωγής, τα προϊόντα που φέρουν το οικολογικό σήμα της ΕΕ εγγυώνται στον καταναλωτή ότι η χρήση των ουσιών αυτών έχει περιοριστεί στον βαθμό που αυτό είναι εφικτό από τεχνική άποψη, χωρίς να επηρεάζεται η καταλληλότητα των προϊόντων προς χρήση.

Τα κριτήρια αποκλείουν, στις περιπτώσεις που είναι εφικτό, ή περιορίζουν στο ελάχιστο τη συγκέντρωση (που απαιτείται για την εξασφάλιση συγκεκριμένων λειτουργιών και ιδιοτήτων) ορισμένων ουσιών οι οποίες χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνες ή δυνητικά επικίνδυνες για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον και ενδέχεται να χρησιμοποιούνται για την παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. Μόνο όταν πρόκειται για ουσία απαραίτητη προκειμένου να ικανοποιηθούν οι προσδοκίες των καταναλωτών ως προς τις επιδόσεις του προϊόντος ή υποχρεωτικές απαιτήσεις για το προϊόν (για παράδειγμα, επιβράδυνση φλόγας), και εφόσον δεν υπάρχουν εφαρμοσμένες και δοκιμασμένες εναλλακτικές λύσεις, εγκρίνεται παρέκκλιση ώστε τέτοια ουσία να χρησιμοποιείται σε προϊόντα με το οικολογικό σήμα.

Οι παρεκκλίσεις αξιολογούνται βάσει της αρχής της προφύλαξης και βάσει επιστημονικών και τεχνικών στοιχείων, ιδίως αν κυκλοφορούν στην αγορά ασφαλέστερα προϊόντα.

Απαιτούνται δοκιμές των προϊόντων για τον εντοπισμό επικίνδυνων ουσιών περιορισμένης χρήσης προκειμένου να παρέχεται υψηλό επίπεδο βεβαιότητας στους καταναλωτές. Επιπλέον, επιβάλλονται αυστηροί όροι για τις διεργασίες παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, με σκοπό την καταπολέμηση της ρύπανσης των υδάτων και της ατμόσφαιρας, καθώς και την ελαχιστοποίηση της έκθεσης των εργαζόμενων. Η εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τα κριτήρια έχει διατυπωθεί κατά τρόπο που παρέχει υψηλό επίπεδο βεβαιότητας στους καταναλωτές, αντικατοπτρίζει την πρακτική δυνατότητα των αιτούντων να συγκεντρώνουν πληροφορίες από την αλυσίδα εφοδιασμού και αποκλείει τη δυνατότητα παρασιτισμού μεταξύ των αιτούντων.

Εκτίμηση και εξακρίβωση Προκειμένου να αποδειχθεί η συμμόρφωση με τα κριτήρια, ο αιτών οφείλει να δηλώνει τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν (τα προϊόντα) και την οικεία αλυσίδα εφοδιασμού:

Κάθε κριτήριο περιλαμβάνει λεπτομερείς απαιτήσεις εξακρίβωσης που υποχρεώνουν τον αιτούντα να συγκεφαλαιώνει δηλώσεις, τεκμηρίωση, αναλύσεις, εκθέσεις δοκιμών και άλλα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με το προϊόν (τα προϊόντα) και την αλυσίδα εφοδιασμού του (τους).

Η ισχύς της άδειας χρήσης οικολογικού σήματος βασίζεται σε εξακρίβωση όταν υποβάλλεται αίτηση και, όπου προβλέπεται δυνάμει του κριτηρίου 13, δοκιμές των προϊόντων, που υποβάλλονται προς εξακρίβωση στους αρμόδιους φορείς. Στους αρμόδιους φορείς κοινοποιούνται αλλαγές στους προμηθευτές και στις μονάδες παραγωγής που αφορούν εγκεκριμένα προϊόντα, καθώς και οι σχετικές πληροφορίες τεκμηρίωσης, προκειμένου να επαληθεύσουν τη συνέχιση της τήρησης των όρων της άδειας χρήσης του οικολογικού σήματος.

Οι αρμόδιοι φορείς αναγνωρίζουν κατά προτίμηση τις δοκιμές από εργαστήρια που έχουν διαπιστευτεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17025 και τις εξακριβώσεις που διενεργούνται από φορείς διαπιστευμένους σύμφωνα με το πρότυπο EN 45011 ή ισοδύναμο διεθνές πρότυπο.

Η μονάδα αναφοράς των εισροών και εκροών είναι 1 kg κλωστοϋφαντουργικού προϊόντος, υπό κανονικές συνθήκες (σχετική υγρασία 65 % ± 4 % και θερμοκρασία 20 °C ± 2 °C. Αυτές οι κανονικές συνθήκες καθορίζονται στο πρότυπο ISO 139: Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα — Πρότυπες εργαστηριακές συνθήκες και δοκιμασίες).

Όταν ο αιτών χρησιμοποιεί σύστημα πιστοποίησης για να παρέχει εξακρίβωση από ανεξάρτητους τρίτους. το επιλεγόμενο σύστημα και τα συναφή συστήματα διαπίστευσης των ελεγκτών πρέπει να πληρούν τις γενικές απαιτήσεις των προτύπων EN 45011 και ISO 17065. Όπου ενδείκνυται, οι αρμόδιοι φορείς είναι δυνατόν να ζητούν την υποβολή δικαιολογητικών και να διενεργούν εξακρίβωση από ανεξάρτητους τρίτους ή επιτόπιες επισκέψεις.

Συνιστάται στους αρμόδιους φορείς να λαμβάνουν υπόψη την εφαρμογή αναγνωρισμένων συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης -όπως το EMAS, τα πρότυπα ISO 14001 and ISO 50001- κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων και την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τα κριτήρια (σημείωση: η εφαρμογή των εν λόγω συστημάτων διαχείρισης δεν είναι υποχρεωτική).

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΕ

Οι αιτούντες αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με τα κριτήρια που αφορούν τη σύσταση, τα χημικά σκευάσματα, τις εγκαταστάσεις παραγωγής και την καταλληλότητα προς χρήση των προϊόντων που επιθυμούν να φέρουν το οικολογικό σήμα.

1.   ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΙΝΕΣ

Στο παρόν τμήμα καθορίζονται ειδικά κριτήρια για τα ακόλουθα είδη ινών:

α)

φυσικές ίνες: βαμβάκι και άλλες φυσικές κυτταρινούχες ίνες από σπόρους, λινάρι και άλλες ίνες στελέχους, μαλλί και άλλες κερατινούχες ίνες·

β)

συνθετικές ίνες: ακρυλικές ίνες, ίνες ελαστομερούς πολυουρεθάνης, πολυαμιδικές, πολυεστερικές και πολυπροπυλενικές ίνες·

γ)

τεχνητές ίνες κυτταρίνης (lyocell, modal και βισκόζη).

Τα κριτήρια για συγκεκριμένο είδος ινών δεν χρειάζεται να πληρούνται αν το βάρος του είδους αυτού των ινών είναι μικρότερο από 5 % του συνολικού βάρους του προϊόντος ή αν πρόκειται για συστατικό επένδυσης ή φόδρας. Πλην των πολυαμιδικών και των πολυεστερικών ινών, τα εν λόγω κριτήρια δεν απαιτείται να πληρούνται:

α)

για το συνολικό προϊόν, αν αυτό περιέχει ίνες με ανακυκλωμένο περιεχόμενο που αποτελούν τουλάχιστον το 70 % κατά βάρος του συνόλου των ινών του προϊόντος·

β)

για τις μεμονωμένες ίνες που αποτελούν μέρος του προϊόντος στο οποίο απονέμεται το οικολογικό σήμα, αν περιέχουν ανακυκλωμένα υλικά σε ποσοστό τουλάχιστον 70 % κατά βάρος.

Εν προκειμένω, ως ίνες με ανακυκλωμένο περιεχόμενο νοούνται ίνες προερχόμενες από απόβλητα πριν την κατανάλωση (συμπεριλαμβάνονται τα απόβλητα παραγωγής πολυμερών και ινών, τα αποκόμματα της βιομηχανίας υφασμάτων και ενδυμάτων) και από απορρίμματα καταναλωθέντων προϊόντων (υφασμάτων και κάθε είδους ινών και κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, καθώς και μη κλωστοϋφαντουργικά απορρίμματα, συμπεριλαμβανομένων των φιαλών PET πόσιμου νερού και των διχτυών αλιείας).

Το ανακυκλωμένο περιεχόμενο, εκτός από τις φιάλες PET που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή πολυεστέρα, πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις του κριτηρίου 13 RSL, στις οποίες περιλαμβάνεται ετήσια, τυχαιοποιημένη αναλυτική δοκιμασία για συγκεκριμένες ομάδες ουσιών.

Εκτίμηση και εξακρίβωση για ανακυκλωμένο περιεχόμενο : Το ανακυκλωμένο περιεχόμενο πρέπει να είναι ανιχνεύσιμο έως την επανεπεξεργασία του υλικού τροφοδοσίας της ανακύκλωσης. Αυτό εξακριβώνεται με πιστοποίηση από ανεξάρτητο τρίτο μέρος της αλυσίδας επιτήρησης σταδίων παραγωγής (chain of custody) ή από έγγραφα τεκμηρίωσης που παρέχουν οι προμηθευτές και οι επιχειρήσεις επανεπεξεργασίας υλικών τροφοδοσίας της ανακύκλωσης. Όταν απαιτείται κατά το κριτήριο 13, οι δηλώσεις και τα αποτελέσματα εργαστηριακών δοκιμών παρέχονται από τους κατασκευαστές των ινών και τους προμηθευτές των υλικών τροφοδοσίας της ανακύκλωσης.

Κριτήριο 1. Βαμβάκι και άλλες φυσικές κυτταρινούχες ίνες από σπόρους (συμπεριλαμβανομένου του kapok)

Για το βαμβάκι και τις άλλες φυσικές κυτταρινούχες ίνες από σπόρους (εφεξής «βαμβάκι») απαιτείται ελάχιστη περιεκτικότητα σε βιολογικό βαμβάκι [βλέπε κριτήριο 1α)] ή σε βαμβάκι από Ολοκληρωμένη Διαχείριση Επιβλαβών Οργανισμών (ΟΔΕΟ) [βλέπε κριτήριο 1β)]. Επιπλέον:

κάθε είδους συμβατικό βαμβάκι και βαμβάκι ΟΔΕΟ που χρησιμοποιείται πρέπει να πληροί τους περιορισμούς για τα φυτοφάρμακα κατά το κριτήριο 1γ),

στην περίπτωση του προτύπου παραγωγής 1α) «Βιολογική παραγωγή», κάθε είδους συμβατικό βαμβάκι και βαμβάκι ΟΔΕΟ που χρησιμοποιείται πρέπει να προέρχεται από γενετικά μη τροποποιημένες ποικιλίες,

κάθε είδους βιολογικό βαμβάκι και βαμβάκι ΟΔΕΟ πρέπει να είναι πλήρως ανιχνεύσιμο σύμφωνα με το κριτήριο 1δ),

τα ενδύματα για βρέφη ηλικίας κάτω των 3 ετών πρέπει να περιέχουν βιολογικό βαμβάκι σε ποσοστό τουλάχιστον 95 %.

Στην περίπτωση προϊόντων τα οποία πληρούν ειδικά κατώτατα όρια περιεκτικότητας σε βιολογικό βαμβάκι ή βαμβάκι ΟΔΕΟ επιτρέπεται η αναγραφή, μαζί με το οικολογικό σήμα, πρόσθετου κειμένου που να γνωστοποιεί τον ισχυρισμό σχετικά με την περιεκτικότητα Κατευθύνσεις παρέχονται στο κριτήριο 28.

1α)   Βιολογική παραγωγή

Εξαιρουμένων των προϊόντων που απαριθμούνται κατωτέρω, τουλάχιστον 10 % του βαμβακιού προέρχεται από καλλιέργεια σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου (1), το πρόγραμμα των ΗΠΑ για τη βιολογική γεωργία (National Organic Programme/NOP) ή ισοδύναμες νομικές υποχρεώσεις που επιβάλλουν οι εμπορικοί εταίροι της ΕΕ. Το περιεχόμενο βιολογικό βαμβάκι επιτρέπεται να περιλαμβάνει βαμβάκι βιολογικής γεωργίας και βαμβάκι από μεταβατική καλλιέργεια.

Το βαμβάκι που περιέχουν τα ακόλουθα προϊόντα είναι σε ποσοστό τουλάχιστον 95 % βιολογικό βαμβάκι: μπλουζάκια (τι-σερτ), γυναικείες μπλούζες, πουκάμισα σπορ, τζην, πιτζάμες και νυχτικά, εσώρουχα και κάλτσες.

Εκτίμηση και εξακρίβωση : Πρέπει να πιστοποιείται από ανεξάρτητο φορέα ελέγχου ότι η περιεχόμενη βιολογική ύλη έχει παραχθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις για την παραγωγή και την επιθεώρηση που καθορίζουν ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 834/2007, το πρόγραμμα των ΗΠΑ για τη βιολογική γεωργία (National Organic Programme/NOP) ή οι εμπορικοί εταίροι της ΕΕ. Εξακρίβωση πρέπει να εξασφαλίζεται σε ετήσια βάση για κάθε χώρα καταγωγής.

Γενετικώς μη τροποποιημένες ποικιλίες βαμβακιού επαληθεύονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2).

1β)   Παραγωγή βαμβακιού σύμφωνα με τις αρχές της ΟΔΕΟ

Τουλάχιστον 20 % του βαμβακιού πρέπει να προέρχεται από καλλιέργεια σύμφωνα με τις αρχές της ΟΔΕΟ, όπως ορίζονται στο πρόγραμμα ΟΔΕΟ του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO), ή με τα συστήματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Καλλιεργειών (ΟΔΚ) που περιλαμβάνουν τις αρχές της ΟΔΕΟ, και να πληροί τους περιορισμούς για τα φυτοφάρμακα κατά το κριτήριο 1γ).

Για τα ακόλουθα προϊόντα το ελάχιστο ποσοστό βαμβακιού καλλιεργημένου σύμφωνα με τις αρχές της ΟΔΕΟ όπως ορίζεται ανωτέρω είναι 60 %: μπλουζάκια (τι-σερτ), γυναικείες μπλούζες, πουκάμισα σπορ, τζην, πιτζάμες και νυχτικά, εσώρουχα και κάλτσες.

Εκτίμηση και εξακρίβωση : Ο αιτών παρέχει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι το βαμβάκι καλλιεργείται από γεωργούς οι οποίοι έχουν συμμετάσχει σε επίσημα προγράμματα κατάρτισης των Ηνωμένων Εθνών (FAO) ή σε κυβερνητικά προγράμματα ΟΔΕΟ και ΟΔΚ και/ή έχουν ελεγχθεί στο πλαίσιο πιστοποιημένων από τρίτο μέρος συστημάτων ΟΔΕΟ. Εξακρίβωση πρέπει να εξασφαλίζεται σε ετήσια βάση για κάθε χώρα καταγωγής ή με πιστοποίηση όλων των δεμάτων βαμβακιού ΟΔΕΟ που αγοράστηκαν για την παραγωγή του προϊόντος.

Η τήρηση των περιορισμών για τα φυτοφάρμακα δεν απαιτείται για καθεστώτα που απαγορεύουν τη χρήση ουσιών περιλαμβανόμενων στο κριτήριο 1γ), και προβλέπουν τη διεξαγωγή δοκιμών ή την υποβολή δηλώσεων μη χρήσης φυτοφαρμάκων από γεωργούς και/ή γεωργικές ενώσεις, οι οποίες έχουν επαληθευτεί με επιτόπιες επισκέψεις φορέων ελέγχου πιστοποιημένων από εθνικές κυβερνήσεις ή αναγνωρισμένα συστήματα βιολογικής γεωργίας ή πιστοποίησης ΟΔΕΟ.

Γενετικώς μη τροποποιημένο βαμβάκι ΟΔΕΟ που χρησιμοποιείται μαζί με βιολογικό βαμβάκι επαληθεύεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1830/2003. Καθεστώτα ΟΔΕΟ που αποκλείουν το γενετικώς τροποποιημένο βαμβάκι γίνονται δεκτά ως αποδεικτικό τήρησης της περιεκτικότητας σε βαμβάκι ΟΔΕΟ.

1γ)   Περιορισμοί φυτοφαρμάκων που ισχύουν για το συμβατικό βαμβάκι και το βαμβάκι ΟΔΕΟ.

Κάθε είδος βαμβακιού που χρησιμοποιείται σε κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα με το οικολογικό σήμα, πλην του βιολογικού βαμβακιού και του βαμβακιού ΟΔΕΟ που εξαιρείται κατά το κριτήριο 1β), έχει καλλιεργηθεί χωρίς τη χρήση καμίας από τις ακόλουθες ουσίες:

alachlor, aldicarb, αλδρίνη, campheclor (τοξαφαίνη), captafol, chlordane, 2,4,5-T, chlordimeform, chlorobenzilate, κυπερμεθρίνη, DDT, διελδρίνη, dinoseb και τα άλατά του, endosulfan, ενδρίνη, glyphosulfate, heptachlor, εξαχλωροβενζόλιο, εξαχλωροκυκλοεξάνιο (όλα τα ισομερή), methamidophos, methyl-o-dematon, μεθυλοπαραθείο, monocrotophos, νεονικοτινοειδή (clothianidine, imidacloprid, thiametoxam), παραθείο, phosphamidon, πενταχλωροφαινόλη, thiofanex, triafanex, triazophos.

Το βαμβάκι δεν περιέχει συνολικά περισσότερο από 0,5 ppm των ουσιών που απαριθμούνται ανωτέρω.

Εκτίμηση και εξακρίβωση : Το βαμβάκι υποβάλλεται σε δοκιμές για τις απαριθμούμενες ουσίες. Υποβάλλεται έκθεση δοκιμών βασιζόμενων στις ακόλουθες μεθόδους, ανάλογα με την περίπτωση:

US EPA 8081 B (οργανοχλωριούχα φυτοφάρμακα — εκχύλιση με υπερήχους ή με συσκευή Soxhlet και μη πολικούς διαλύτες (ισοοκτάνιο ή εξάνιο)),

US EPA 8151 Α (χλωριούχα ζιζανιοκτόνα — με μεθανόλη),

US EPA 8141 Β (οργανοφωσφορικές ενώσεις),

US EPA 8270 D (ημιπτητικές οργανικές ενώσεις).

Οι δοκιμές διεξάγονται σε δείγματα ακατέργαστου βαμβακιού από κάθε χώρα καταγωγής, προτού αυτό υποστεί υγρή κατεργασία. Για κάθε χώρα καταγωγής η δοκιμή διενεργείται με τον ακόλουθο τρόπο:

i)

όταν χρησιμοποιείται μία μόνο παρτίδα βαμβακιού ετησίως, λαμβάνεται ένα δείγμα από τυχαία επιλεγμένο δέμα·

ii)

όταν χρησιμοποιούνται δύο ή περισσότερες παρτίδες βαμβακιού ετησίως, λαμβάνονται σύνθετα δείγματα από το 5 % των δεμάτων.

Δεν απαιτούνται δοκιμές για βαμβάκι που έχει πιστοποιηθεί στο πλαίσιο συστήματος ΟΔΕΟ που απαγορεύει τη χρήση των απαριθμούμενων ουσιών.

1δ)   Απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας βιολογικού βαμβακιού και βαμβακιού ΟΔΕΟ

Όλο το βαμβάκι που έχει καλλιεργηθεί σύμφωνα με πρότυπα βιολογικής παραγωγής και ΟΔΕΟ και χρησιμοποιείται για την παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων με οικολογικό σήμα πρέπει να είναι ανιχνεύσιμο από το σημείο επαλήθευσης του προτύπου παραγωγής μέχρι, τουλάχιστον, την παραγωγή του ακατέργαστου υφάσματος.

Εκτίμηση και εξακρίβωση : Ο αιτών αποδεικνύει τη συμμόρφωση με την ελάχιστη απαίτηση για την περιεκτικότητα σε βαμβάκι είτε για την ετήσια ποσότητα βαμβακιού που αγοράζει είτε για το μείγμα βαμβακιού που χρησιμοποιείται για την παραγωγή του τελικού προϊόντος (των τελικών προϊόντων) και ανάλογα με κάθε γραμμή προϊόντος:

i)

σε ετήσια βάση: υποβάλλονται βιβλία συναλλαγών και/ή τιμολόγια, με τα οποία τεκμηριώνεται η ποσότητα βαμβακιού που αγοράστηκε σε ετήσια βάση από τους γεωργούς ή ενώσεις γεωργών και/ή το συνολικό βάρος των πιστοποιημένων δεμάτων, μέχρι την παραγωγή του ακατέργαστου υφάσματος·

ii)

με βάση το τελικό προϊόν: υποβάλλεται τεκμηρίωση που καλύπτει τα στάδια της νηματοποίησης και/ή της παραγωγής υφάσματος. Σε όλα τα έγγραφα τεκμηρίωσης αναφέρεται ο φορέας ελέγχου ή πιστοποίησης των διαφόρων μορφών βαμβακιού.

Κριτήριο 2. Λινάρι και άλλες ίνες στελέχους (συμπεριλαμβανομένων της κάνναβης, της γιούτας και του ραμί)

2α)   Λινάρι και άλλες ίνες στελέχους διαβρέχονται υπό φυσικές συνθήκες και χωρίς εισροές θερμικής ενέργειας.

Εκτίμηση και εξακρίβωση : Ο αιτών καταθέτει δήλωση των γεωργών και/ή των μύλων αποφλοίωσης που προμηθεύουν τις ίνες σχετικά με τη μέθοδο διαβροχής που χρησιμοποιούν.

2β)   Όταν έχει χρησιμοποιηθεί διαβροχή με νερό, τα λύματα από τις δεξαμενές διαβροχής υποβάλλονται σε επεξεργασία με τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται μείωση του COD (χημικώς απαιτούμενο οξυγόνο) ή του TOC (ολικός οργανικός άνθρακας) κατά 75 % τουλάχιστον στην περίπτωση των ινών κάνναβης και κατά 95 % τουλάχιστον στην περίπτωση του λιναριού και άλλων ινών στελέχους.

Εκτίμηση και εξακρίβωση : Αν χρησιμοποιείται διαβροχή, ο αιτών υποβάλλει έκθεση δοκιμών η οποία αποδεικνύει τη συμμόρφωση και την εφαρμογή της ακόλουθης μεθόδου: ISO 6060 (COD).

Κριτήριο 3. Μαλλί και άλλες κερατινούχες ίνες (συμπεριλαμβανομένων του μαλλιού προβάτου και των τριχών καμήλας, αλπακά και κατσίκας)

3α)   Οι συγκεντρώσεις εξωπαρασιτοκτόνων στο ακατέργαστο μαλλί πριν από την απολίπανση δεν υπερβαίνουν τις τιμές συνολικού αθροίσματος που παρατίθενται στον πίνακα 2.

Οι απαιτήσεις αυτές δεν ισχύουν όταν είναι δυνατόν να υποβληθούν τεκμηριωμένα στοιχεία σχετικά με την ταυτότητα των κτηνοτρόφων που παρήγαγαν το 75 % τουλάχιστον του εν λόγω μαλλιού ή των κερατινούχων ινών, καθώς και βεβαίωση ανεξάρτητου τρίτου βάσει επιτόπιων επισκέψεων ότι οι προαναφερόμενες ουσίες δεν χρησιμοποιήθηκαν στους αγρούς ούτε χορηγήθηκαν στα ζώα από τα οποία προήλθαν οι ίνες.

Πίνακας 2

Περιορισμοί της συνολικής συγκέντρωσης εξωπαρασιτοκτόνων στο μαλλί

Ομάδες εξωπαρασιτοκτόνων

Οριακή τιμή συνολικού αθροίσματος

γ-εξαχλωροκυκλοεξάνιο (lindane), α-εξαχλωροκυκλοεξάνιο, β-εξαχλωροκυκλοεξάνιο, δ-εξαχλωροκυκλοεξάνιο, αλδρίνη, διελδρίνη, ενδρίνη, π, π'-DDT, π, π'-DDD

0,5 ppm

κυπερμεθρίνη, δελταμεθρίνη, fenvalerate, κυαλοθρίνη, φλουμεθρίνη

0,5 ppm

diazinon, propetamphos, chlorfenvinphos, dichlorfenthion, chlorpyriphos, fenchlorphos

2 ppm

διφλουβενζουρόνη, triflumuron, δικυκλανίλη

2 ppm

Απολιπαντήρια μαλλιού τα οποία λειτουργούν με συστήματα κλειστού κυκλώματος νερού χωρίς απόρριψη των λυμάτων από τον καθαρισμό και τα οποία διασπούν με καύση τα προαναφερόμενα εξωπαρασιτοκτόνα που ενδέχεται να περιέχονται σε κατάλοιπα και στην ιλύ απολίπανσης εξαιρούνται από τις απαιτούμενες για το μαλλί δοκιμές, αλλά πρέπει να πληρούν τουλάχιστον δύο από τα μέτρα του κριτηρίου 3(γ).

Εκτίμηση και εξακρίβωση : Ο αιτών υποβάλλει την ανωτέρω αναφερόμενη τεκμηρίωση ή συγκεφαλαιώνει εκθέσεις δοκιμών για τις οποίες χρησιμοποιήθηκε η εξής μέθοδος: IWTO Draft Test Method 59. Η δοκιμή πραγματοποιείται σε παρτίδες πώλησης ακατέργαστου μαλλιού, ανά χώρα καταγωγής (αν είναι αναμεμειγμένο) και πριν από οποιαδήποτε υγρή διεργασία. Για κάθε παρτίδα προς επεξεργασία διενεργείται δοκιμή σε ένα τουλάχιστον σύνθετο δείγμα από πολλές παρτίδες κάθε χώρας καταγωγής. Το σύνθετο δείγμα αποτελείται από:

i)

μαλλί από τουλάχιστον 10 τυχαία επιλεγμένες παρτίδες γεωργών οι οποίες συναποτελούν την παρτίδα πώλησης ή

ii)

ένα σύνθετο δείγμα ανά γεωργό από τον οποίο προέρχονται οι παρτίδες, αν είναι λιγότερες από 10 οι παρτίδες πώλησης που συναποτελούν την παρτίδα προς επεξεργασία.

Εναλλακτικά επιτρέπεται να υποβάλλονται για όλες τις παρτίδες πώλησης που συναποτελούν την παρτίδα προς επεξεργασία πιστοποιητικά δοκιμών σε υπολείμματα.

Όταν ισχύει παρέκκλιση, ο αιτών παρέχει αποδεικτικά στοιχεία που επιβεβαιώνουν τη διάρθρωση της εγκατάστασης απολίπανσης και εκθέσεις εργαστηριακών δοκιμών που αποδεικνύουν τη διάσπαση των εξωπαρασιτοκτόνων που ενδέχεται να περιέχονται στα κατάλοιπα και τις ιλύες απολίπανσης.

3β)   Οι εργασίες απολίπανσης μαλλιού πρέπει να ελαχιστοποιούν το COD των λυμάτων, με μεγιστοποίηση της απομάκρυνσης ακαθαρσιών και της ανάκτησης λιπών και επακόλουθη επεξεργασία μέχρι να επιτευχθεί η τιμή που ορίζεται στον πίνακα 3, εντός ή εκτός της εγκατάστασης. Τα ακόλουθα όρια για το COD ισχύουν για την απολίπανση χοντρού και λεπτού μη απολιπασμένου μαλλιού. Ως λεπτό μαλλί νοείται μαλλί μερινός με διάμετρο ίνας ≤ 23,5 μικρόμετρα.

Πίνακας 3

Τιμές COD για τα τελικά απορριπτόμενα λύματα απολίπανσης μαλλιού

Είδος μαλλιού

Τελική απόρριψη στο περιβάλλον (g COD/kg μη απολιπασμένου μαλλιού)

Χονδρό μαλλί

25 g/kg

Λεπτό μαλλί

45 g/kg

Εκτίμηση και εξακρίβωση : Ο αιτών υποβάλλει σχετικά δεδομένα και εκθέσεις δοκιμών σχετικά με το παρόν κριτήριο και χρησιμοποιεί την ακόλουθη μέθοδο δοκιμών: ISO 6060. Τα δεδομένα αποδεικνύουν τη συμμόρφωση της εγκατάστασης απολίπανσης μαλλιού ή, αν τα λύματα υποβάλλονται σε επεξεργασία εκτός της εγκατάστασης απολίπανσης, τη συμμόρφωση της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων. Η συμμόρφωση με το παρόν κριτήριο βασίζεται σε μηνιαίους μέσους όρους για το εξάμηνο πριν από την υποβολή της αίτησης.

3γ)   Οι επιχειρήσεις απολίπανσης μαλλιού εφαρμόζουν τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα μέτρα για να αξιοποιούν οξειδωμένα λίπη, ίνες, λιπαρά εκκρίματα τριχώματος ή ιλύ που προέρχονται από εγκατάσταση απολίπανσης μαλλιού χρησιμοποιούμενου για μάλλινα προϊόντα τα οποία φέρουν το οικολογικό σήμα.

i)

ανάκτηση για πώληση ως χημικό υλικό τροφοδοσίας·

ii)

λιπασματοποίηση ή παραγωγή υγρών λιπασμάτων·

iii)

παραγωγή προϊόντων, π.χ. δομικών υλικών·

iv)

κατεργασία και ανάκτηση ενέργειας με αναερόβια αποσύνθεση ή αποτέφρωση.

Εκτίμηση και εξακρίβωση : Ο αιτών υποβάλλει έκθεση και δελτία παράδοσης αποβλήτων που επιβεβαιώνουν το είδος και το ποσοστό των ανακτηθέντων αποβλήτων και τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε.

Κριτήριο 4. Ακρυλικές ίνες

4α)   Ο ετήσιος μέσος όρος των εκπομπών ακρυλονιτριλίου στην ατμόσφαιρα (κατά τον πολυμερισμό και μέχρι το στάδιο του έτοιμου για κλώση διαλύματος) δεν υπερβαίνει το 1,0 g/kg παραγόμενων ινών.

Εκτίμηση και εξακρίβωση : Ο αιτών υποβάλλει λεπτομερή τεκμηρίωση και/ή εκθέσεις δοκιμών ως αποδεικτικά συμμόρφωσης με το παρόν κριτήριο, καθώς και δήλωση συμμόρφωσης από τον παραγωγό (τους παραγωγούς) των ινών.

4β)   Οι εκπομπές N,N-διμεθυλακεταμιδίου (127-19-5) από τον χώρο εργασίας στην ατμόσφαιρα κατά τον πολυμερισμό και την κλώση πρέπει να μην υπερβαίνουν την ενδεικτική οριακή τιμή επαγγελματικής έκθεσης (IOELV) των 10,0 ppm.

Εκτίμηση και εξακρίβωση : Οι τιμές εκπομπών πρέπει να μετριούνται κατά τα στάδια της διεργασίας στην οποία χρησιμοποιούνται οι ουσίες και να εκφράζονται ως μέσες τιμές οκταώρου (μέση τιμή βάρδιας). Ο αιτών υποβάλλει εκθέσεις δοκιμών και δεδομένα παρακολούθησης από τον παραγωγό (τους παραγωγούς) των ινών που αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με το παρόν κριτήριο.

Κριτήριο 5. Ίνες ελαστομερούς πολυουρεθάνης

5α)   Για την παραγωγή των ινών δεν χρησιμοποιούνται οργανοκασσιτερικές ενώσεις.

Εκτίμηση και εξακρίβωση : Ο αιτών υποβάλλει δήλωση από τον παραγωγό (τους παραγωγούς) των ινών που βεβαιώνει ότι δεν χρησιμοποιούνται οργανοκασσιτερικές ενώσεις.

5β)   Οι εκπομπές των κατωτέρω ουσιών από τον χώρο εργασίας στην ατμόσφαιρα κατά τον πολυμερισμό και την κλώση πρέπει να μην υπερβαίνουν τις ακόλουθες ενδεικτικές οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης (IOELV):

i)

4,4' διισοκυανικό-διφαινυλομεθάνιο (101-68-8) 0,005 ppm

ii)

2,4 διισοκυανικό-τολουόλιο (584-84-9) 0,005 ppm

iii)

N, N-διμεθυλακεταμίδιο (127-19-5) 10,0 ppm

Εκτίμηση και εξακρίβωση : Οι τιμές εκπομπών πρέπει να μετριούνται κατά τα στάδια της διεργασίας στην οποία χρησιμοποιούνται οι ουσίες και να εκφράζονται ως μέσες τιμές οκταώρου (μέση τιμή βάρδιας). Ο αιτών υποβάλλει εκθέσεις δοκιμών και δεδομένα παρακολούθησης από τον παραγωγό (τους παραγωγούς) των ινών που αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με το παρόν κριτήριο.

Κριτήριο 6. Πολυαμίδιο (ή νάυλον):

Τα προϊόντα από πολυαμίδιο πρέπει να πληρούν τουλάχιστον ένα από τα πρότυπα παραγωγής που απαριθμούνται στα υποκριτήρια 6α) και 6β).

Σε κάθε προϊόν που πληροί το ελάχιστο όριο για το ανακυκλωμένο περιεχόμενο επιτρέπεται η αναγραφή, μαζί με το οικολογικό σήμα, πρόσθετου κειμένου που γνωστοποιεί τον ισχυρισμό σχετικά με την περιεκτικότητα. Κατευθύνσεις παρέχονται στο κριτήριο 28.

6α)   Πρότυπο παραγωγής 1: Ελάχιστο ανακυκλωμένο περιεχόμενο.

Για την παραγωγή των ινών χρησιμοποιείται σε ποσοστό τουλάχιστον 20 % νάυλον που είναι προϊόν ανακύκλωσης αποβλήτων πριν και/ή μετά την κατανάλωση των προϊόντων.

Εκτίμηση και εξακρίβωση : Το ανακυκλωμένο περιεχόμενο πρέπει να είναι ανιχνεύσιμο έως την επανεπεξεργασία του υλικού τροφοδοσίας της ανακύκλωσης. Αυτό εξακριβώνεται με πιστοποίηση από ανεξάρτητο τρίτο μέρος της αλυσίδας επιτήρησης σταδίων παραγωγής ή από έγγραφα τεκμηρίωσης που παρέχουν οι προμηθευτές και οι επιχειρήσεις επανεπεξεργασίας.

6β)   Πρότυπο παραγωγής 2: Εκπομπές N2O κατά την παραγωγή μονομερούς.

Ο ετήσιος μέσος όρος των εκπομπών N2O στην ατμόσφαιρα κατά την παραγωγή μονομερούς νάυλον δεν υπερβαίνει τα 9,0 g N2O/kg καπρολακτάμης (για νάυλον 6) ή αδιπικού οξέος (για νάυλον 6,6).

Εκτίμηση και εξακρίβωση : Ο αιτών υποβάλλει τεκμηρίωση ή εκθέσεις δοκιμών που αποδεικνύουν τη συμμόρφωση βάσει δεδομένων παρακολούθησης, καθώς και δήλωση συμμόρφωσης από τον παραγωγό (τους παραγωγούς) των ινών και τους προμηθευτές του (τους) με υλικά τροφοδοσίας.

Κριτήριο 7. Πολυεστερικές

Τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που προορίζονται κατά κύριο λόγο για πώληση στους καταναλωτές πρέπει να πληρούν τα υποκριτήρια α) και β). Τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που προορίζονται κατά κύριο λόγο για πώληση σε εμπορικούς πελάτες ή σε πελάτες από το δημόσιο τομέα πρέπει να πληρούν το υποκριτήριο α) και το υποκριτήριο β) ή γ).

Σε κάθε προϊόν που πληροί το ελάχιστο όριο για το ανακυκλωμένο περιεχόμενο επιτρέπεται η αναγραφή, μαζί με το οικολογικό σήμα, πρόσθετου κειμένου που γνωστοποιεί τον ισχυρισμό σχετικά με την περιεκτικότητα. Κατευθύνσεις παρέχονται στο κριτήριο 28.

7α)   Τα επίπεδα αντιμονίου που περιέχουν οι πολυεστερικές ίνες δεν υπερβαίνουν τα 260 ppm. Οι πολυεστερικές ίνες που παράγονται από ανακυκλωμένες φιάλες PET εξαιρούνται από την παρούσα απαίτηση.

Εκτίμηση και εξακρίβωση : Ο αιτών υποβάλλει δήλωση ότι δεν χρησιμοποιείται αντιμόνιο ή έκθεση δοκιμών κατά τις οποίες χρησιμοποιήθηκαν οι ακόλουθες μέθοδοι: απευθείας προσδιορισμός με φασματομετρία ατομικής απορρόφησης ή φασματομετρία μάζας σε επαγωγικώς συζευγμένο πλάσμα (ICP-MS). Η δοκιμή διενεργείται σε σύνθετο δείγμα ακατέργαστων ινών πριν από οποιαδήποτε υγρή διεργασία. Υποβάλλεται δήλωση για τις ίνες που παράγονται από ανακυκλωμένες φιάλες PET.

7β)   Για την παραγωγή των ινών χρησιμοποιείται σε ποσοστό τουλάχιστον 20 % PET που είναι προϊόν ανακύκλωσης αποβλήτων πριν και/ή μετά την κατανάλωση των προϊόντων. Η ελάχιστη περιεκτικότητα σε PET των ασυνεχών ινών είναι 50 % και των συνεχών ινών 20 %. Οι μικροΐνες εξαιρούνται από την παρούσα απαίτηση και αντ' αυτής πληρούν την απαίτηση γ).

Εκτίμηση και εξακρίβωση : Το ανακυκλωμένο περιεχόμενο πρέπει να είναι ανιχνεύσιμο έως την επανεπεξεργασία του υλικού τροφοδοσίας της ανακύκλωσης. Αυτό εξακριβώνεται με πιστοποίηση από ανεξάρτητο τρίτο μέρος της αλυσίδας επιτήρησης σταδίων παραγωγής ή από έγγραφα τεκμηρίωσης που παρέχουν οι προμηθευτές και οι επιχειρήσεις επανεπεξεργασίας.

7γ)   Ο ετήσιος μέσος όρος εκπομπών από σημειακές πηγές και των διαφευγουσών εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) στην ατμόσφαιρα κατά την παραγωγή πολυεστέρα δεν υπερβαίνει το 1,2 g/kg κόκκων PET και 10,3 g/kg συνεχών ινών.

Εκτίμηση και εξακρίβωση : Ο αιτών υποβάλλει δεδομένα παρακολούθησης και/ή εκθέσεις δοκιμών που αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με το πρότυπο EN 12619 ή πρότυπα με ισοδύναμη μέθοδο δοκιμών. Τουλάχιστον για το εξάμηνο πριν από την υποβολή της αίτησης υποβάλλονται μηνιαίοι μέσοι όροι για το σύνολο των εκπομπών οργανικών ενώσεων από τις εγκαταστάσεις παραγωγής προϊόντων με οικολογικό σήμα.

Κριτήριο 8. Πολυπροπυλενικές

Δεν χρησιμοποιούνται χρωστικές με βάση το μόλυβδο.

Εκτίμηση και εξακρίβωση : Ο αιτών υποβάλλει δήλωση ότι δεν χρησιμοποιούνται χρωστικές με βάση το μόλυβδο.

Κριτήριο 9. Τεχνητές ίνες κυτταρίνης (συμπεριλαμβανομένων βισκόζης, modal και lyocell)

Υποκριτήρια για την παραγωγή πολτού κυτταρίνης

9α)   Τουλάχιστον 25 % των ινών κυτταρίνης παράγεται από ξύλο που έχει καλλιεργηθεί σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου διαχείρισης των δασών, όπως ορίζονται από τον FAO των ΗΕ. Το υπόλοιπο ποσοστό των ινών κυτταρίνης παράγεται από πολτό προερχόμενο από νόμιμη δασοκομία και φυτείες.

Εκτίμηση και εξακρίβωση : Ο αιτών λαμβάνει από τον παραγωγό (τους παραγωγούς) των ινών έγκυρα πιστοποιητικά της αλυσίδας επιτήρησης σταδίων παραγωγής που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητο τρίτο μέρος και τεκμηριώνουν ότι οι ίνες κυτταρίνης έχουν καλλιεργηθεί σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου διαχείρισης των δασών και/ή προέρχονται από νόμιμες πηγές. Ως πιστοποιητικά από ανεξάρτητο τρίτο μέρος γίνονται δεκτά αυτά που βασίζονται στα συστήματα FSC, PEFC ή ισοδύναμα.

Ο παραγωγός των ινών τεκμηριώνει ότι έχουν εφαρμοστεί οι διαδικασίες δέουσας επιμέλειας που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3), προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι η ξυλεία έχει υλοτομηθεί νόμιμα. Έγκυρες άδειες κατά την FLEGT (επιβολή της δασικής νομοθεσίας, διακυβέρνηση και εμπόριο) της ΕΕ ή τη σύμβαση CITES (σύμβαση για το διεθνές εμπόριο των απειλούμενων με εξαφάνιση ειδών της άγριας πανίδας και χλωρίδας) των ΗΕ και/ή πιστοποίηση από τρίτα μέρη γίνονται δεκτές ως αποδείξεις προμήθειας ξύλου από νόμιμης πηγές.

9β)   Ο πολτός κυτταρίνης από ίνες βαμβακιού που δεν είναι δυνατό να κλωστοποιηθούν πληροί τουλάχιστον τις απαιτήσεις του κριτηρίου 1α) ή του κριτηρίου 1β) για το βαμβάκι.

Εκτίμηση και εξακρίβωση : Όπως προβλέπεται στα αντίστοιχα κριτήρια.

9γ)   Ο πολτός κυτταρίνης που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ινών λευκαίνεται χωρίς τη χρήση στοιχειακού χλωρίου. Η προκύπτουσα συνολική ποσότητα χλωρίου και οργανικών ενώσεων χλωρίου στις τελειωμένες ίνες (ΟΧ) ή στα λύματα της παραγωγής πολτού κυτταρίνης (ΑΟΧ) δεν υπερβαίνει, αντίστοιχα, τα 150 ppm ή τα 0,170 kg/t αερόξηρου πολτού κυτταρίνης.

Εκτίμηση και εξακρίβωση : Ο αιτών υποβάλλει έκθεση δοκιμών, από την οποία προκύπτει συμμόρφωση είτε με την απαίτηση για τα ΟΧ ή με την απαίτηση για τις ΑΟΧ, με τη χρήση της ενδεδειγμένης μεθόδου δοκιμών: OX: ISO 11480 (ελεγχόμενη καύση και μικροκουλομετρία).

AOX: ISO 9562

9δ)   Τουλάχιστον 50 % του πολτού που χρησιμοποιείται για την παραγωγή των ινών κυτταρίνης αγοράζεται από μονάδες παραγωγής πολτού κυτταρίνης με διάλυση που αξιοποιούν τα χρησιμοποιημένα υγρά των διεργασιών τους για:

i)

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και ατμού εντός της εγκατάστασης ή

ii)

παραγωγή χημικών παραπροϊόντων.

Εκτίμηση και εξακρίβωση : Ο αιτών υποβάλλει κατάλογο με τους προμηθευτές της πρώτης ύλης που χρησιμοποιείται για τις ίνες και το ποσοστό του πολτού κυτταρίνης που προμηθεύεται από αυτούς. Υποβάλλονται τεκμηρίωση και αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι το απαιτούμενο ποσοστό προμηθευτών έχουν εγκαταστήσει τον κατάλληλο εξοπλισμό παραγωγής ενέργειας και/ή τα κατάλληλα συστήματα ανάκτησης και βιομηχανικής παραγωγής παραπροϊόντων στις σχετικές εγκαταστάσεις παραγωγής.

Υποκριτήρια για την παραγωγή ινών

9ε)   Ο ετήσιος μέσος όρος περιεκτικότητας σε θείο των εκπομπών θειούχων ενώσεων στην ατμόσφαιρα κατά τις διεργασίες παραγωγής ινών βισκόζης ή modal δεν υπερβαίνει τις ακόλουθες τιμές επιδόσεων κατά τον πίνακα 4.

Πίνακας 4

Τιμές εκπομπών θείου κατά την παραγωγή ινών βισκόζης ή modal

Είδος ινών

Τιμές επιδόσεων (g S/kg)

Ασυνεχείς ίνες

30 g/kg

Συνεχείς ίνες

 

ασυνεχής έκπλυση

ολοκληρωμένη έκπλυση

40 g/kg

170 g/kg

Εκτίμηση και εξακρίβωση : Ο αιτών υποβάλλει λεπτομερή τεκμηρίωση και/ή εκθέσεις δοκιμών ως αποδεικτικά συμμόρφωσης με το παρόν κριτήριο, καθώς και δήλωση συμμόρφωσης

2.   ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Τα κριτήρια του παρόντος τμήματος ισχύουν για συστατικά και αξεσουάρ που αποτελούν μέρος τελικού προϊόντος.

Κριτήριο 10. Πληρωτικά υλικά

10α)   Τα πληρωτικά υλικά που αποτελούνται από υφαντικές ίνες πρέπει να πληρούν τα κριτήρια για τις υφαντικές ίνες (1-9), κατά περίπτωση.

10β)   Τα πληρωτικά υλικά πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του καταλόγου RSL για την κλωστοϋφαντουργία που αφορούν τα βιοκτόνα και τη φορμαλδεΰδη (βλέπε προσάρτημα 1).

10γ)   Τα απορρυπαντικά και άλλες χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται για την πλύση των πληρωτικών υλικών (πούπουλα, φτερά, φυσικές ή συνθετικές ίνες) πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του καταλόγου RSL που αφορούν τις βοηθητικές χημικές ουσίες και τα απορρυπαντικά, τα μαλακτικά υφασμάτων και τους συμπλεκτικούς παράγοντες. (βλέπε προσάρτημα 1).

Εκτίμηση και εξακρίβωση : Όπως προβλέπεται στα αντίστοιχα κριτήρια.

Κριτήριο 11. Επιστρώσεις, πολυστρώσεις και μεμβράνες

11α)   Τα συστατικά από πολυουρεθάνη πρέπει να πληρούν τα κριτήρια για τις υφαντικές ίνες 5α), σχετικά με τις οργανοκασσιτερικές ενώσεις, και 5β), σχετικά με την έκθεση στο χώρο εργασίας σε εκπομπές διισοκυανικών αρωματικών ενώσεων και διμεθυλακεταμιδίου (DMAc).

11β)   Τα συστατικά από πολυεστέρα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια για τις υφαντικές ίνες 7α), σχετικά με την περιεκτικότητα σε αντιμόνιο, και 7γ), σχετικά με τις εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) κατά τον πολυμερισμό.

11γ)   Τα πολυμερή πρέπει να πληρούν τον περιορισμό ζ) σημείο v) του καταλόγου RSL, που παρατίθεται στο προσάρτημα 1 της παρούσας απόφασης.

Εκτίμηση και εξακρίβωση : Όπως προβλέπεται στα αντίστοιχα κριτήρια και/ή στο προσάρτημα 1 της παρούσας απόφασης.

Κριτήριο 12. Αξεσουάρ

Τα μεταλλικά και πλαστικά εξαρτήματα, όπως φερμουάρ, κουμπιά και συνδετήρες, πρέπει να πληρούν του καταλόγου RSL για τα εξαρτήματα (βλέπε προσάρτημα 1).

Εκτίμηση και εξακρίβωση : Όπως προβλέπεται στα αντίστοιχα κριτήρια.

3.   ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

Τα κριτήρια του παρόντος τμήματος ισχύουν, όπου προβλέπεται, για τα ακόλουθα στάδια παραγωγής:

i)

κλώση/νηματοποίηση

ii)

παραγωγή υφάσματος

iii)

προκατεργασία

iv)

βαφή

v)

τυποβαφή

vi)

φινίρισμα

vii)

κοπή/ραφή/τελείωμα

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, τα εν λόγω κριτήρια, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για δοκιμή σε τυχαίο δείγμα, ισχύουν επίσης για τις ίνες με ανακυκλωμένο περιεχόμενο.

Κριτήριο 13. Κατάλογος ουσιών περιορισμένης χρήσης (RSL)

13α)   Γενικές απαιτήσεις

Το τελικό προϊόν και οι συνθέσεις σκευασμάτων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του τελικού προϊόντος περιέχουν τις περιλαμβανόμενες στον κατάλογο ουσιών περιορισμένης χρήσης επικίνδυνες ουσίες σε συγκεντρώσεις μικρότερες των καθορισμένων ορίων συγκέντρωσης ή σύμφωνα με τους καθοριζόμενους περιορισμούς. Ο RSL παρατίθεται στο προσάρτημα 1. Οι περιορισμοί του RSL υπερισχύουν των παρεκκλίσεων που περιλαμβάνονται στο κριτήριο 14, πίνακας 6.

Ο RSL κοινοποιείται στους προμηθευτές και στους αρμόδιους για τα στάδια κλώσης/νηματοποίησης, βαφής, τυποβαφής και φινιρίσματος. Οι απαιτήσεις που αφορούν την επαλήθευση και τις δοκιμές καθορίζονται στον RSL για κάθε στάδιο της παραγωγής και για το τελικό προϊόν.

Εργαστηριακές δοκιμές, στις περιπτώσεις που απαιτούνται, διενεργούνται για κάθε γραμμή προϊόντων με βάση τυχαία δειγματοληψία. Οι δοκιμές διενεργούνται ετησίως κατά την περίοδο ισχύος της άδειας, προκειμένου να διαπιστώνεται η συνεχής τήρηση του RSL.

Εκτίμηση και εξακρίβωση : Ο αιτών υποβάλλει δήλωση τήρησης του RSL τεκμηριωμένη με αποδεικτικά στοιχεία, ανάλογα με τις ουσίες και συνθέσεις σκευασμάτων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του τελικού προϊόντος. Οι απαιτήσεις παρατίθενται στον RSL και περιλαμβάνουν δήλωση από τον αρμόδιο για τα εκάστοτε στάδια παραγωγής, δηλώσεις από τους προμηθευτές χημικών ουσιών και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων δειγμάτων του τελικού προϊόντος. Οι δηλώσεις για τα στάδια παραγωγής τεκμηριώνονται με δελτία δεδομένων ασφαλείας (SDS) για συνθέσεις σκευασμάτων και, στις περιπτώσεις που είναι αναγκαίο, με δηλώσεις από τους προμηθευτές χημικών ουσιών. Τα SDS συμπληρώνονται σύμφωνα με τις οδηγίες των τμημάτων 2,3,9,10, 11 και 12 του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4) (Οδηγός για τη σύνταξη των δελτίων δεδομένων ασφαλείας). Τα ελλιπή SDS πρέπει να συμπληρώνονται με δηλώσεις των προμηθευτών χημικών ουσιών.

Η εργαστηριακή ανάλυση του τελικού προϊόντος διενεργείται με αντιπροσωπευτικό τρόπο για τις γραμμές παραγωγής των προϊόντων με το οικολογικό σήμα, όταν καθορίζεται στον RSL και σύμφωνα με τις μεθόδους δοκιμών που περιλαμβάνονται στον κατάλογο. Στις περιπτώσεις που απαιτούνται, διενεργούνται δοκιμές, όταν υποβάλλεται η αίτηση και, στη, συνέχεια μία φορά ετησίως, για κάθε γραμμή παραγωγής, με βάση τυχαίο δείγμα και, ακολούθως, τα αποτελέσματα κοινοποιούνται στον σχετικό αρμόδιο φορέα. Τα δεδομένα δοκιμών που προέκυψαν για σκοπούς συμμόρφωσης με τον RSL και άλλα συστήματα γίνονται δεκτά όταν οι μέθοδοι δοκιμής είναι ισοδύναμες και εφαρμόστηκαν σε αντιπροσωπευτικό δείγμα του τελικού προϊόντος.

Αρνητικό αποτέλεσμα δοκιμής κατά τη διάρκεια μιας περιόδου ισχύος της άδειας συνεπάγεται την επανάληψη της δοκιμής για τη συγκεκριμένη γραμμή παραγωγής. Αν είναι αρνητικό το αποτέλεσμα και της δεύτερης δοκιμής, η άδεια αναστέλλεται για τη συγκεκριμένη γραμμή παραγωγής. Ακολούθως απαιτούνται διορθωτικά μέτρα για να αποκατασταθεί η ισχύς της άδειας.

13β)   Ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία

Το τελικό προϊόν, συμπεριλαμβανομένων κάθε είδους συστατικών και αξεσουάρ, δεν περιέχει, πλην ρητής παρέκκλισης, ουσίες οι οποίες:

i)

πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 57 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006·

ii)

έχουν χαρακτηριστεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 59 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, το οποίο προβλέπει την κατάρτιση καταλόγου υποψήφιων ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία.

Αυτό ισχύει για ουσίες χρησιμοποιούμενες για να προσδίδουν συγκεκριμένη λειτουργία στο τελικό προϊόν και για ουσίες σκοπίμως χρησιμοποιούμενες στις συνθέσεις σκευασμάτων.

Δεν εγκρίνεται παρέκκλιση για ουσίες οι οποίες πληρούν έναν από τους προαναφερόμενους δύο όρους και περιέχονται σε υφαντουργικό είδος ή σε οιοδήποτε ομοιογενές τμήμα σύνθετου υφαντουργικού είδους, σε συγκεντρώσεις που υπερβαίνουν το 0,10 % (κατά βάρος).

Εκτίμηση και εξακρίβωση : Οι ουσίες και συνθέσεις σκευασμάτων που χρησιμοποιούνται σε κάθε στάδιο της παραγωγής υποβάλλονται σε έλεγχο διαλογής με βάση την πιο πρόσφατη έκδοση του καταλόγου υποψήφιων ουσιών, που δημοσιεύεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ΕΟΧΠ). Ο αιτών συγκεφαλαιώνει τις δηλώσεις συμμόρφωσης για κάθε στάδιο παραγωγής που πρέπει να τεκμηριώνονται με έγγραφα ελέγχου διαλογής.

Όταν ισχύει παρέκκλιση, ο αιτών πρέπει να αποδεικνύει ότι η χρήση της ουσίας συνάδει με τα όρια συγκέντρωσης και τους όρους παρέκκλισης που παρατίθενται στον RSL.

Κριτήριο 14. Υποκατάσταση επικίνδυνων ουσιών που χρησιμοποιούνται στις διεργασίες βαφής, τυποβαφής και φινιρίσματος

Δεν χρησιμοποιούνται, πλην ρητών παρεκκλίσεων, ουσίες που εφαρμόζονται σε υφάσματα και πλεκτά φύλλα κατά τις διεργασίες βαφής, τυποβαφής και φινιρίσματος, παραμένουν στο τελικό προϊόν και πληρούν τα κριτήρια χαρακτηρισμού με τις τάξεις επικινδυνότητας ή φράσεις κινδύνου που παρατίθενται στον πίνακα 5, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5) ή την οδηγία 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου (6). Οι περιορισμοί αυτοί ισχύουν επίσης για λειτουργικές ουσίες που έχουν ενσωματωθεί σε τεχνητές ίνες κατά την παραγωγή τους.

14α)   Περιορισμοί λόγω ταξινόμησης επικινδυνότητας

Οι περιορισμοί λόγω ταξινόμησης επικινδυνότητας παρατίθενται στον πίνακα 5. Οι πιο πρόσφατοι κανόνες ταξινόμησης που έχει θεσπίσει η Ένωση υπερισχύουν των απαριθμούμενων τάξεων επικινδυνότητας και φράσεων κινδύνου. Ως εκ τούτου, οι αιτούντες πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι χαρακτηρισμοί βασίζονται στους πλέον πρόσφατους κανόνες ταξινόμησης.

Εξαιρούνται από τις ανωτέρω απαιτήσεις ουσίες ή μείγματα των οποίων οι ιδιότητες μεταβάλλονται με την επεξεργασία (π.χ. παύουν να είναι βιοδιαθέσιμα, υφίστανται χημική τροποποίηση) με αποτέλεσμα να εκλείπει ο προσδιορισθείς κίνδυνος. Περιλαμβάνονται εν προκειμένω τα πολυμερή που έχουν τροποποιηθεί ώστε να επιτελούν συγκεκριμένη λειτουργία και τα μονομερή και πρόσθετα που συνδέονται με ομοιοπολικό δεσμό με πολυμερή.

Πίνακας 5

Τάξεις επικινδυνότητας και φράσεις κινδύνου για τις οποίες ισχύουν περιορισμοί και κατηγοριοποίησή τους σύμφωνα με τον κανονισμό για την ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία)

Οξεία τοξικότητα

Κατηγορίες 1 και 2

Κατηγορία 3

H300 Θανατηφόρο σε περίπτωση κατάποσης (R28)

H301 Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης (R25)

310 Θανατηφόρο σε επαφή με το δέρμα (R27)

H311 Τοξικό σε επαφή με το δέρμα (R24)

H330 Θανατηφόρο σε περίπτωση εισπνοής (R23/26)

H331 Τοξικό σε περίπτωση εισπνοής (R23)

H304 Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς (R65)

EUH070 Τοξικό σε επαφή με τα μάτια (R39/41)

Ειδική τοξικότητα για τα όργανα-στόχους

Κατηγορία 1

Κατηγορία 2

H370 Προκαλεί βλάβες στα όργανα (R39/23, R39/24, R39/25, R39/26, R39/27, R39/28)

H371 Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα (R68/20, R68/21, R68/22)

H372 Προκαλεί βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση (R48/25, R48/24, R48/23)

H373 Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση (R48/20, R48/21, R48/22)

Ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού συστήματος ή του δέρματος

Κατηγορία 1A

Κατηγορία 1 B

H317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση (R43)

H317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση (R43)

H 334: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργία ή συμπτώματα άσθματος ή δύσπνοια σε περίπτωση εισπνοής (R42)

H 334: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργία ή συμπτώματα άσθματος ή δύσπνοια σε περίπτωση εισπνοής (R42)

Καρκινογόνα, μεταλλαξιογόνα ή τοξικά για την αναπαραγωγή

Κατηγορία 1A και 1Β

Κατηγορία 2

H340 Μπορεί να προκαλέσει γενετικά ελαττώματα (R46)

H341 Ύποπτο για πρόκληση γενετικών ελαττωμάτων (R68)

H350 Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο (R45)

H351 Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου (R40)

H350i Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο μέσω της εισπνοής (R49)

 

H360F Μπορεί να βλάψει τη γονιμότητα (R60)

H361f Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα (R62)

H360D Μπορεί να βλάψει το έμβρυο (R61)

H361d Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο (R63)

H360FD Μπορεί να βλάψει τη γονιμότητα. Μπορεί να βλάψει το έμβρυο (R60, R60/61)

H361fd Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα. Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο (R62/63)

H360Fd Μπορεί να βλάψει τη γονιμότητα. Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο (R60/63)

H362 Μπορεί να βλάψει τα βρέφη που τρέφονται με μητρικό γάλα (R64)

H360Df Μπορεί να βλάψει το έμβρυο. Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα (R61/62)

 

Επικίνδυνα για το υδάτινο περιβάλλον

Κατηγορίες 1 και 2

Κατηγορίες 3 και 4

H400 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς (R50)

H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις (R52/53)

H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις (R50/53)

H413 Μπορεί να έχει μακροχρόνιες επιβλαβείς επιπτώσεις στους υδρόβιους οργανισμούς (R53)

H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις (R51/53)

 

Επικίνδυνα για τη στιβάδα του όζοντος

EUH059 Επικίνδυνο για τη στιβάδα του όζοντος (R59)

 

14β)   Παρεκκλίσεις που ισχύουν για ομάδες ουσιών κλωστοϋφαντουργικής χρήσης

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 66/2010 ισχύει ρητή παρέκκλιση από τις απαιτήσεις του κριτηρίου 14 στοιχείο α) για τις ουσίες και υπό τους όρους που παρατίθενται στον πίνακα 6. Για κάθε ομάδα ουσιών εμφαίνονται όλοι οι όροι παρέκκλισης για τις συγκεκριμένες ταξινομήσεις επικινδυνότητας. Οι παρεκκλίσεις αυτές ισχύουν επίσης για τις ουσίες που προστίθενται στις τεχνητές συνθετικές και κυτταρινούχες ίνες κατά την παραγωγή τους.

Πίνακας 6

Τάξεις επικινδυνότητας που υπόκεινται σε παρέκκλιση ανά ομάδα ουσιών

Ουσίες που προσδίδουν συγκεκριμένη λειτουργία στο τελικό προϊόν

Ομάδα ουσιών

Τάξεις επικινδυνότητας που υπόκεινται σε παρέκκλιση

Όροι παρέκκλισης

i)

Χρωστικές ουσίες για βαφή και τυποβαφή χωρίς πιγμέντα

H 334, H 301, H 311, H 331, H 317

Στα βαφεία και εκτυπωτήρια χρησιμοποιούνται συνθέσεις βαφής χωρίς σκόνη ή σύστημα αυτόματης δοσομέτρησης και παροχής, ώστε να ελαχιστοποιείται η έκθεση των εργαζομένων.

H411, H412, H413

Η χρήση χρωμάτων αντίδρασης, απευθείας βαφόντων χρωμάτων, χρωμάτων οξειδοαναγωγής (βαφών κάδου) ή θειούχων χρωμάτων με τις ταξινομήσεις αυτές πληροί τουλάχιστον έναν από τους ακόλουθους όρους:

χρήση βαφών υψηλής χημικής συγγένειας,

επίτευξη ποσοστού απόρριψης χαμηλότερου του 3,0 %,

χρήση οργάνων χρωματικής αντιστοίχισης,

χρήση τυποποιημένων διαδικασιών λειτουργίας (SOP) για τη διεργασία βαφής,

χρήση αποχρωματισμού κατά την επεξεργασία λυμάτων που πληροί το κριτήριο 16α)

Η χρήση βαφής σε διάλυμα και/ή ψηφιακής τυποβαφής εξαιρείται από τους παρόντες όρους.

ii)

Επιβραδυντικά φλόγας

H317 (1B), H373, H411, H412, H413

Το προϊόν πρέπει να προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε εφαρμογές για τις οποίες απαιτείται να πληρούν απαιτήσεις πυροπροστασίας που καθορίζονται σε πρότυπα και κανονισμούς ISO, EN, των κρατών μελών ή σε δημόσιες συμβάσεις.

Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις ανθεκτικότητας λειτουργίας (βλέπε κριτήριο 25)

Η παρέκκλιση για την τάξη H351 αφορά την εφαρμογή του συνεργού τριοξειδίου του αντιμονίου για την ενίσχυση κλωστοϋφαντουργικών ειδών εσωτερικών χώρων.

Το προϊόν πρέπει να προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε εφαρμογές για τις οποίες απαιτείται να πληρούν απαιτήσεις πυροπροστασίας που καθορίζονται σε πρότυπα και κανονισμούς ISO, EN, των κρατών μελών ή σε δημόσιες συμβάσεις.

Οι εκπομπές επιβραδυντικών φλόγας στον αέρα των χώρων εργασίας όπου εφαρμόζονται στο κλωστοϋφαντουργικό προϊόν πληρούν την οριακή τιμή οκτάωρης επαγγελματικής έκθεσης των 0,50 mg/m3.

iii)

Οπτικά λευκαντικά

H411, H412, H413

Οπτικά λευκαντικά επιτρέπεται να εφαρμόζονται μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

σε λευκόχρωμη τυποβαφή,

για την ενίσχυση της λαμπρότητας των χρωμάτων στολών υπηρεσίας και ενδυμάτων εργασίας,

ως πρόσθετα κατά την παραγωγή πολυαμιδίου και πολυεστέρα με ανακυκλωμένο περιεχόμενο.

iv)

Υδρόφοβοι παράγοντες και απωθητικά ρύπων και λεκέδων

H413

Οι απωθητικοί παράγοντες και τα προϊόντα διάσπασής τους είναι άμεσα και/ή εγγενώς βιοαποδομήσιμα και μη βιοσυσσωρεύσιμα στο υδάτινο περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων των υδατικών ιζημάτων.

Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις ανθεκτικότητας λειτουργίας (βλέπε κριτήριο 25)

Υπολειμματικές ουσίες που μπορεί να περιέχονται στο τελικό προϊόν

v)

Βοηθητικές ουσίες στις οποίες συγκαταλέγονται:

φορείς,

μέσα εξισορρόπησης,

μέσα διασποράς,

επιφανειοδραστικές ουσίες,

πυκνωτικά,

συνδετικά υλικά

H301, H311, H331, H371, H373, H317 (1B), H334, H411, H412, H413, EUH070,

Οι συνθέσεις σκευασμάτων εκτελούνται με χρήση αυτόματων δοσομετρικών συστημάτων και για τις διεργασίες εφαρμόζονται τυποποιημένες διαδικασίες λειτουργίας.

Η συγκέντρωση στο τελικό προϊόν των ουσιών που χαρακτηρίζονται H311, H331, H317 (1B) υπερβαίνει το 1,0 % κατά βάρος.

Εκτίμηση και εξακρίβωση : Ο αιτών συγκεντρώνει δηλώσεις συμμόρφωσης από κάθε μονάδα βαφής, τυποβαφής και φινιρίσματος, και, στις περιπτώσεις που είναι αναγκαίο, δηλώσεις από τους οικείους προμηθευτές χημικών ουσιών. Συγκεκριμένα δηλώνεται ότι οι ακόλουθες ουσίες, όταν χρησιμοποιούνται σε συνθέσεις σκευασμάτων μαζί με πρόσθετες λειτουργικές ουσίες και είναι δυνατόν να παραμείνουν στο τελικό προϊόν, δεν πληρούν τα κριτήρια χαρακτηρισμού με μία ή περισσότερες τάξεις επικινδυνότητας και φράσεις κινδύνου που παρατίθενται στον πίνακα 5:

βιοκτόνα

χρωστικές ουσίες και πιγμέντα

βοηθητικές ουσίες: φορείς, μέσα εξισορρόπησης και μέσα διασποράς

οπτικά λευκαντικά

πυκνωτικά, συνδετικά υλικά και πλαστικοποιητές τυποβαφής

παράγοντες σταυρόδεσης πολυμερών (από φινίρισμα για ευκολία φροντίδας και από τυποβαφή)

επιβραδυντικά φλόγας και συνεργά

υδρόφοβοι παράγοντες και απωθητικά ρύπων και λεκέδων

μαλακτικά υφασμάτων.

Στη δήλωση προσδιορίζονται επακριβώς οι καλυπτόμενες από παρέκκλιση από τον πίνακα 6 ουσίες και υποβάλλονται στοιχεία τεκμηρίωσης που αποδεικνύουν τον τρόπο τήρησης των όρων παρέκκλισης.

Παρέκκλιση v): Για τις βοηθητικές ουσίες απαιτείται εξακρίβωση βάσει εργαστηριακών δοκιμών στο τελικό προϊόν, αν οι συνθέσεις σκευασμάτων περιλαμβάνουν ουσίες που έχουν χαρακτηριστεί με την καθορισμένη τάξη επικινδυνότητας.

Για την τεκμηρίωση της δήλωσης περί χαρακτηρισμού ή μη, υποβάλλονται οι ακόλουθες τεχνικές πληροφορίες για κάθε ουσία:

i)

στην περίπτωση ουσιών που δεν έχουν καταχωριστεί δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) ή δεν έχουν ακόμη υπαχθεί σε εναρμονισμένη ταξινόμηση CLP (ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία): πληροφορίες οι οποίες πληρούν τις απαιτήσεις του παραρτήματος VII του εν λόγω κανονισμού·

ii)

στην περίπτωση ουσιών που έχουν καταχωριστεί δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 και δεν πληρούν τις απαιτήσεις για ταξινόμηση CLP: πληροφορίες από τον φάκελο καταχώρισης REACH, οι οποίες επιβεβαιώνουν τη μη ταξινόμηση της ουσίας·

iii)

στην περίπτωση ουσιών που έχουν υπαχθεί σε εναρμονισμένη ταξινόμηση ή έχουν ταξινομηθεί από τους προμηθευτές τους: δελτία δεδομένων ασφαλείας, εφόσον είναι διαθέσιμα. Αν αυτά δεν είναι διαθέσιμα ή η ουσία έχει ταξινομηθεί από τους προμηθευτές της, παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την ταξινόμηση επικινδυνότητας των ουσιών σύμφωνα με το παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006·

iv)

στην περίπτωση μειγμάτων: δελτία δεδομένων ασφαλείας, αν είναι διαθέσιμα. Αν δεν είναι διαθέσιμα, υποβάλλεται υπολογισμός της ταξινόμησης του μείγματος σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, συνοδευόμενος από πληροφορίες σχετικά με την ταξινόμηση επικινδυνότητας των μειγμάτων σύμφωνα με το παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.

Τα SDS συμπληρώνονται σύμφωνα με τις οδηγίες των τμημάτων 2, 3, 9, 10, 11 και 12 του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (απαιτήσεις για τη σύνταξη των δελτίων δεδομένων ασφαλείας). Τα ελλιπή SDS συμπληρώνονται με πληροφορίες από τις δηλώσεις των προμηθευτών των χημικών ουσιών.

Κριτήριο 15. Ενεργειακή απόδοση κατά το πλύσιμο, το στέγνωμα και τη σκλήρυνση

Ο αιτών αποδεικνύει ότι η ενέργεια που καταναλώνεται για πλύσιμο, στέγνωμα και σκλήρυνση κατά τα στάδια βαφής, τυποβαφής και φινιρίσματος προϊόντων με οικολογικό σήμα μετριέται και συγκρίνεται με κριτήρια αναφοράς, στο πλαίσιο συστήματος διαχείρισης της ενέργειας ή των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Επιπλέον, ο αιτών αποδεικνύει ότι στις εγκαταστάσεις παραγωγής εφαρμόζεται τουλάχιστον το καθοριζόμενο στον πίνακα 7 πλήθος βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών (ΒΔΤ) για την ενεργειακή απόδοση, οι οποίες απαριθμούνται στο προσάρτημα 3 της παρούσας απόφασης.

Πίνακας 7

Τεχνικές ενεργειακής απόδοσης κατά το πλύσιμο, την έκπλυση και το στέγνωμα

Θεματικά πεδία ΒΔΤ

Όγκος παραγωγής

< 10 τόνοι/ημέρα

> 10 τόνοι/ημέρα

1.

Γενική διαχείριση της ενέργειας

Δύο τεχνικές

Τρεις τεχνικές

2.

Διεργασίες πλυσίματος και έκπλυσης

Μία τεχνική

Δύο τεχνικές

3.

Στέγνωμα και σκλήρυνση σε ράμες

Μία τεχνική

Δύο τεχνικές

Εκτίμηση και εξακρίβωση : Ο αιτών συγκεφαλαιώνει τις εκθέσεις από συστήματα ενεργειακής διαχείρισης για κάθε μονάδα βαφής, τυποβαφής και φινιρίσματος. Το σύστημα του προτύπου ISO 50001 ή ισοδύναμα συστήματα σχετικά με την ενέργεια ή τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα γίνεται δεκτά για την απόδειξη της εφαρμογής συστήματος ενεργειακής διαχείρισης.

Στα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την εφαρμογή ΒΔΤ συγκαταλέγονται, τουλάχιστον, φωτογραφίες των εγκαταστάσεων, τεχνικές περιγραφές για κάθε τεχνική και εκτιμήσεις της εξοικονόμησης ενέργειας που επιτυγχάνεται.

Κριτήριο 16. Επεξεργασία των εκπομπών στην ατμόσφαιρα και στα ύδατα

16α)   Απορρίψεις λυμάτων από υγρή επεξεργασία

Οι απορρίψεις λυμάτων στο περιβάλλον δεν υπερβαίνουν τα 20 g COD/kg επεξεργασμένου κλωστοϋφαντουργικού προϊόντος. Η απαίτηση αυτή ισχύει για τις διεργασίες ύφανσης, βαφής, τυποβαφής και φινιρίσματος που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του προϊόντος (των προϊόντων). Η εκπλήρωση της απαίτησης μετράται κατάντη της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων, εντός ή εκτός της μονάδας επεξεργασίας, που δέχεται λύματα από τη μονάδα επεξεργασίας.

Αν τα λύματα υποβάλλονται σε επιτόπια επεξεργασία και απορρίπτονται κατευθείαν σε επιφανειακά ύδατα, πρέπει επίσης να πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:

i)

pH μεταξύ 6,0 και 9,0 (εκτός εάν το pH του υδάτινου αποδέκτη δεν περικλείεται σε αυτό το εύρος)·

ii)

θερμοκρασία μικρότερη των 35 °C (εκτός εάν η θερμοκρασία του υδάτινου αποδέκτη υπερβαίνει αυτήν την τιμή).

Αν απαιτείται αποχρωματισμός βάσει όρου παρέκκλισης από το κριτήριο 14, πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθοι συντελεστές φασματικής απορρόφησης:

i)

7 m–1 στα 436 nm (κίτρινο τμήμα)·

ii)

5 m–1 στα 525 nm (ερυθρό τμήμα)·

iii)

3 m–1 στα 620 nm (κυανό τμήμα).

Εκτίμηση και εξακρίβωση : Ο αιτών υποβάλλει αναλυτική τεκμηρίωση και εκθέσεις δοκιμών, με εφαρμογή, ανάλογα με την περίπτωση, των προτύπων ISO 6060 και ISO 7887, οι οποίες καταδεικνύουν τη συμμόρφωση με το παρόν κριτήριο, βάσει μέσων μηνιαίων τιμών για το εξάμηνο πριν από την υποβολή της αίτησης, καθώς και δήλωση συμμόρφωσης. Τα δεδομένα αποδεικνύουν τη συμμόρφωση της μονάδας παραγωγής ή, εάν τα λύματα υποβάλλονται σε επεξεργασία εκτός της μονάδας, τη συμμόρφωση της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων.

16β)   Εκπομπές στην ατμόσφαιρα από τις διεργασίες τυποβαφής και φινιρίσματος

Οι συνολικές εκπομπές οργανικών ενώσεων, όπως ορίζονται στην οδηγία 1999/13/ΕΚ του Συμβουλίου (7), από μονάδες τυποβαφής και φινιρίσματος κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή προϊόντος (προϊόντων) με το οικολογικό σήμα δεν υπερβαίνουν τα 100,0 mg C/Nm3.

Όταν στις διεργασίες επίστρωσης και στεγνώματος κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων προβλέπεται ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση των διαλυτών, ισχύει όριο εκπομπών 150,0 mg C/Nm3.

Στις διεργασίες φινιρίσματος συγκαταλέγονται η θερμοσκλήρυνση, η θερμοστερέωση, η επίστρωση και ο εμποτισμός των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών εγκαταστάσεων στεγνώματος (ράμες).

Εκτίμηση και εξακρίβωση : Ο αιτών αποδεικνύει τη συμμόρφωση με το πρότυπο EN 12619 ή άλλα ισοδύναμα πρότυπα. Για το εξάμηνο πριν από την υποβολή της αίτησης υποβάλλονται μηνιαίοι μέσοι όροι για το σύνολο των εκπομπών οργανικών ενώσεων από τις μονάδες παραγωγής. Όταν ανακτώνται και επαναχρησιμοποιούνται οι διαλύτες, υποβάλλονται τα σχετικά δεδομένα παρακολούθησης ως αποδεικτικά στοιχεία για τη λειτουργία των εν λόγω συστημάτων.

4.   ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΛΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ

Τα κριτήρια του παρόντος τμήματος ισχύουν για τα ημικατεργασμένα υφάσματα και πλεκτά προϊόντα έως και το τελικό προϊόν.

Κριτήριο 17. Μεταβολή διαστάσεων κατά το πλύσιμο και το στέγνωμα

Οι μεταβολές των διαστάσεων κατά το πλύσιμο και το στέγνωμα είτε σε οικιακές είτε σε βιομηχανικές θερμοκρασίες και συνθήκες πλύσης δεν υπερβαίνουν τις τιμές που καθορίζονται στον πίνακα 8.

Πίνακας 8

Ανοχές μεταβολής διαστάσεων κατά το πλύσιμο και το στέγνωμα

Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα ή τύπος υλικού

Μεταβολή διαστάσεων κατά το πλύσιμο και το στέγνωμα

Πλεκτά υφάσματα

± 4,0 %

Πλεκτά με χοντρή πλέξη

± 6,0 %

Υφάσματα ίντερλοκ

± 5,0 %

υφασμένα φάσματα:

 

βαμβάκι και μείγμα βαμβακιού

μείγμα μαλλιού

συνθετικές ίνες

± 3,0 %

± 2,0 %

± 2,0 %

Κάλτσες και καλσόν

± 8,0 %

Λευκά είδη λουτρού, συμπεριλαμβανομένων υφασμάτων για πετσέτες και υφασμάτων λεπτής ύφανσης ριπ

± 8,0 %

Υφάσματα για ταπετσαρίες που αφαιρούνται και πλένονται — Κουρτίνες και υφάσματα επιπλώσεων

± 2,0 %

Στρωματόπανα

± 3,0 %

Μη υφασμένα υφάσματα

 

Στρωματόπανα

Όλα τα λοιπά υφάσματα

± 5,0 %

± 6,0 %

Το παρόν κριτήριο δεν ισχύει για:

α)

ίνες ή νήματα·

β)

προϊόντα με σαφή ένδειξη στην ετικέτα «στεγνό καθάρισμα μόνο» ή ανάλογη·

γ)

υφάσματα επιπλώσεων που δεν αφαιρούνται και δεν πλένονται.

Εκτίμηση και εξακρίβωση : Ο αιτών υποβάλλει εκθέσεις δοκιμών σύμφωνα με τα κατάλληλα για το προϊόν πρότυπα.

Όσον αφορά το οικιακό πλύσιμο εφαρμόζεται το πρότυπο EN ISO 6330, σε συνδυασμό με το πρότυπο EN ISO 5077, ως εξής: τρεις πλύσεις στη θερμοκρασία που αναγράφεται στην ετικέτα του προϊόντος και στέγνωμα σε στεγνωτήριο ρούχων μετά από κάθε κύκλο πλύσης.

Όσον αφορά το επαγγελματικό πλύσιμο σε βιομηχανικά πλυντήρια, εφαρμόζεται το πρότυπο ISO 15797 σε συνδυασμό με το πρότυπο EN ISO 5077, σε θερμοκρασία τουλάχιστον 75 C ή όπως υποδεικνύεται στο πρότυπο για τον συνδυασμό ινών και λεύκανσης. Για το στέγνωμα ισχύει ό,τι εμφαίνεται στην ετικέτα του προϊόντος.

Στην περίπτωση στρωματόπανων που αφαιρούνται και πλένονται εφαρμόζεται, εναλλακτικά, το πρότυπο EN ISO 6330 σε συνδυασμό με το πρότυπο EN 25077. Οι προεπιλεγμένες συνθήκες είναι πλύση 3A (60 °C), στέγνωμα C (στέγνωμα σε οριζόντια επιφάνεια), εκτός αντίθετων υποδείξεων στην ετικέτα του προϊόντος.

Κριτήριο 18. Αντοχή χρωματισμών στο πλύσιμο

Η αντοχή των χρωματισμών στο πλύσιμο είναι τουλάχιστον επιπέδου 3-4 ως προς την αλλαγή χρώματος και τουλάχιστον επιπέδου 3-4 ως προς το λέκιασμα.

Το κριτήριο αυτό δεν ισχύει για προϊόντα στην ετικέτα των οποίων αναγράφεται η ένδειξη «στεγνό καθάρισμα μόνο» ή ανάλογη ένδειξη (στο μέτρο που αυτού του είδους η επισήμανση αποτελεί συνήθη πρακτική για τα εν λόγω προϊόντα), για λευκά προϊόντα ή προϊόντα που δεν έχουν βαφεί ούτε τυποβαφεί ή για υφάσματα επιπλώσεων που δεν πλένονται.

Εκτίμηση και εξακρίβωση : Όσον αφορά το οικιακό πλύσιμο, ο αιτών υποβάλλει εκθέσεις δοκιμών σύμφωνα με τη μέθοδο δοκιμών ISO 105 C06 (μία μόνο πλύση, στη θερμοκρασία που αναγράφεται στην ετικέτα του προϊόντος, με υπερβορική σκόνη πλυσίματος).

Όσον αφορά το επαγγελματικό πλύσιμο σε βιομηχανικά πλυντήρια, εφαρμόζεται το πρότυπο ISO 15797 σε συνδυασμό με το πρότυπο ISO 105 C06, σε θερμοκρασία τουλάχιστον 75 °C ή όπως υποδεικνύεται στο πρότυπο για τον συνδυασμό ινών και λεύκανσης.

Κριτήριο 19. Αντοχή χρωματισμών στον ιδρώτα (όξινο και αλκαλικό)

Η αντοχή χρωματισμών στον ιδρώτα (όξινο και αλκαλικό) είναι τουλάχιστον επιπέδου 3-4 (αλλαγή χρώματος και λέκιασμα). Ωστόσο, επιτρέπεται αντοχή επιπέδου 3, όταν τα υφάσματα είναι σκουρόχρωμα (πρότυπο βάθος χρώματος > 1/1) και κατασκευασμένα από αναγεννημένο μαλλί. Το παρόν κριτήριο δεν ισχύει για τα λευκά προϊόντα, τα προϊόντα που δεν έχουν βαφεί ούτε τυποβαφεί, τα υφάσματα επιπλώσεων, τις κουρτίνες ή παρόμοια κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα διακόσμησης εσωτερικών χώρων.

Εκτίμηση και εξακρίβωση : Ο αιτών υποβάλλει εκθέσεις δοκιμών σύμφωνα με την ακόλουθη μέθοδο δοκιμών: ISO 105 E04 (σταθερότητα του χρώματος στον όξινο και αλκαλικό ιδρώτα, σύγκριση με πολυινικό ύφασμα).

Κριτήριο 20. Αντοχή χρωματισμών σε υγρή τριβή

Η αντοχή χρωματισμών σε υγρή τριβή είναι τουλάχιστον επιπέδου 2-3. Επιτρέπεται ωστόσο αντοχή επιπέδου 2 αν πρόκειται για ντένιμ που έχει βαφεί με ινδική.

Το κριτήριο αυτό δεν ισχύει για τα λευκά προϊόντα και τα προϊόντα που δεν έχουν βαφεί ούτε τυποβαφεί.

Εκτίμηση και εξακρίβωση : Ο αιτών υποβάλλει εκθέσεις δοκιμών σύμφωνα με την ακόλουθη μέθοδο δοκιμών: ISO 105 X12.

Κριτήριο 21. Αντοχή χρωματισμών σε ξηρή τριβή

Η αντοχή χρωματισμών σε ξηρή τριβή είναι τουλάχιστον επιπέδου 4. Επιτρέπεται ωστόσο αντοχή επιπέδου 3-4 αν πρόκειται για ντένιμ που έχει βαφεί με ινδική.

Το κριτήριο αυτό δεν ισχύει για τα λευκά προϊόντα, τα προϊόντα που δεν έχουν βαφεί ούτε τυποβαφεί, τις κουρτίνες ή παρόμοια κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα διακόσμησης εσωτερικών χώρων.

Εκτίμηση και εξακρίβωση : Ο αιτών υποβάλλει εκθέσεις δοκιμών σύμφωνα με την ακόλουθη μέθοδο δοκιμών: ISO 105 X12.

Κριτήριο 22. Αντοχή χρωματισμών στο φως

Για τα υφάσματα επιπλώσεων, τις κουρτίνες ή τα παραπετάσματα, η αντοχή χρωματισμών στο φως είναι τουλάχιστον επιπέδου 5. Για όλα τα λοιπά προϊόντα, η αντοχή χρωματισμών στο φως είναι τουλάχιστον επιπέδου 4.

Ωστόσο, επιτρέπεται αντοχή επιπέδου 4 για υφάσματα επιπλώσεων, τις κουρτίνες ή τα παραπετάσματα που είναι ανοιχτόχρωμα (πρότυπο βάθος < 1/12) και αποτελούνται σε ποσοστό άνω του 20 % από μαλλί ή άλλες κερατινούχες ίνες ή άνω του 20 % από λινάρι ή άλλες ίνες στελέχους.

Η απαίτηση αυτή δεν ισχύει για τα στρωματόπανα, τα προστατευτικά στρωμάτων και τα εσώρουχα.

Εκτίμηση και εξακρίβωση : Ο αιτών υποβάλλει εκθέσεις δοκιμών σύμφωνα με την ακόλουθη μέθοδο δοκιμών: ISO 105 B02.

Κριτήριο 23. Αντοχή στο πλύσιμο και απορροφητικότητα των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων καθαρισμού

Οι παράμετροι των δοκιμών αντοχής στο πλύσιμο και απορροφητικότητας για τα προϊόντα καθαρισμού καθορίζονται στους πίνακες 9 και 10. Οι δοκιμές που καθορίζονται για την απορροφητικότητα δεν εφαρμόζονται σε προϊόντα από νήματα συστροφής.

Πίνακας 9

Τιμές και παράμετροι για την αντοχή στο πλύσιμο των προϊόντων καθαρισμού

Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα καθαρισμού ή είδος υλικού

Πλήθος πλύσεων

Θερμοκρασία

Δοκιμή κατά EN ISO 6630

Υφασμένα και μη υφασμένα προϊόντα για υγρό καθαρισμό

80

40 °C

Διαδικασία 4 N

Προϊόντα από μικροΐνες για ξεσκόνισμα

200

40 °C

Διαδικασία 4 N

Προϊόντα που προέρχονται από ανακυκλωμένες υφαντικές ίνες

20

30 °C

Διαδικασία 3G

Σφουγγαρόπανα για το πλύσιμο δαπέδων

200

60 °C

Διαδικασία 6N

Πανιά για το πλύσιμο δαπέδων

5

30 °C

Διαδικασία 3G


Πίνακας 10

Τιμές και παράμετροι για την απορροφητικότητα των προϊόντων καθαρισμού

Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα καθαρισμού ή είδος υλικού

Χρόνος απορρόφησης υγρού

Προϊόντα που προέρχονται από ανακυκλωμένες υφαντικές ίνες

< 10 δευτερόλεπτα

Προϊόντα από μικροΐνες για καθαρισμό επιφανειών και δαπέδων

< 10 δευτερόλεπτα

Υφασμένα και μη υφασμένα προϊόντα για υγρό καθαρισμό

< 10 δευτερόλεπτα

Προϊόντα για το πλύσιμο δαπέδων

< 10 δευτερόλεπτα

Εκτίμηση και εξακρίβωση : Ο αιτών υποβάλλει εκθέσεις δοκιμών σύμφωνα με τις ακόλουθες μεθόδους δοκιμών ανάλογα με την περίπτωση: πρότυπα EN ISO 6330 και EN ISO 9073-6. Οι δοκιμές σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 6330 διενεργούνται με χρήση πλυντηρίου ρούχων τύπου Α για όλα τα προϊόντα και τα υλικά.

Κριτήριο 24. Αντοχή υφασμάτων σε κομπάλιασμα (πίλλινγκ) και σε εκτριβή

Τα μη υφασμένα υφάσματα και πλεκτά ενδύματα, αξεσουάρ και κλινοσκεπάσματα από μαλλί, μείγματα μαλλιού και πολυεστέρα (συμπεριλαμβανομένων των πιλημάτων) έχουν αντοχή σε κομπάλιασμα τουλάχιστον βαθμού 3.

Τα βαμβακερά υφάσματα που χρησιμοποιούνται για ενδύματα έχουν αντοχή σε κομπάλιασμα τουλάχιστον βαθμού 3. Τα καλσόν και κολλάν από πολυαμίδιο έχουν αντοχή σε κομπάλιασμα τουλάχιστον βαθμού 2.

Εκτίμηση και εξακρίβωση : Ο αιτών υποβάλλει εκθέσεις δοκιμών που έχουν διενεργηθεί ανάλογα με το υπόστρωμα:

πλεκτά και μη υφασμένα προϊόντα: μέθοδος με κουτί κομπαλιάσματος κατά το πρότυπο ISO 12945-1

υφασμένα φάσματα: ISO 12945-2 μέθοδος Martindale

Κριτήριο 25. Ανθεκτικότητα λειτουργίας

Τα φινιρίσματα, οι κατεργασίες και τα πρόσθετα που προσδίδουν στο κλωστοϋφαντουργικό προϊόν κατά τη χρήση του ιδιότητες απώθησης νερού, ελαίου και λεκέδων, επιβράδυνσης φλόγας και ευκολίας φροντίδας (αναφέρονται επίσης με την ένδειξη «δεν τσαλακώνει» ή «δεν χρειάζεται σίδερο») είναι ανθεκτικά σύμφωνα με τις τιμές και τις παραμέτρους που καθορίζονται στα υποκριτήρια 25 α), β) και γ).

Παρέχονται οδηγίες στους καταναλωτές σχετικά με τη διατήρηση των λειτουργικών χαρακτηριστικών των φινιρισμάτων απώθησης νερού, ελαίου και λεκέδων που εφαρμόζονται στο προϊόν.

Οι υφαντικές ίνες, τα υφάσματα και οι μεμβράνες που προσδίδουν στο τελικό προϊόν εγγενείς λειτουργικές ιδιότητες εξαιρούνται από αυτές τις απαιτήσεις.

Εκτίμηση και εξακρίβωση : Για τα προϊόντα με εγγενείς λειτουργικές ιδιότητες, οι αιτούντες υποβάλλουν εκθέσεις δοκιμών που αποδεικνύουν συγκρίσιμες ή καλύτερες επιδόσεις σε σύγκριση με εναλλακτικές λύσεις που μπορεί να εφαρμόζονται ως φινιρίσματα.

25α)   Λειτουργίες απώθησης νερού, ελαίου και λεκέδων, επιβράδυνσης φλόγας και ευκολίας φροντίδας

Τα υδροαπωθητικά διατηρούν τα λειτουργικά τους χαρακτηριστικά σε βαθμό 80 από 90, μετά από 20 οικιακούς κύκλους πλύσης και στεγνώματος σε στεγνωτήριο ρούχων σε θερμοκρασία 40 °C, ή μετά από 10 βιομηχανικούς κύκλους πλύσης και στεγνώματος σε θερμοκρασία τουλάχιστον 75 C.

Τα ελαιοαπωθητικά διατηρούν τα λειτουργικά τους χαρακτηριστικά σε βαθμό 3,5 από 4,0, μετά από 20 οικιακούς κύκλους πλύσης και στεγνώματος σε στεγνωτήριο ρούχων σε θερμοκρασία 40 °C, ή μετά από 10 βιομηχανικούς κύκλους πλύσης και στεγνώματος σε θερμοκρασία τουλάχιστον 75 C.

Τα απωθητικά λεκέδων διατηρούν τα λειτουργικά τους χαρακτηριστικά σε βαθμό 3,0 από 5,0, μετά από 20 οικιακούς κύκλους πλύσης και στεγνώματος σε στεγνωτήριο ρούχων σε θερμοκρασία 40 °C, ή μετά από 10 βιομηχανικούς κύκλους πλύσης και στεγνώματος σε θερμοκρασία τουλάχιστον 75 C.

Οι θερμοκρασίες για βιομηχανική πλύση επιτρέπεται να μειώνονται σε 60 °C για τα ενδύματα με θερμοσυγκολλημένες ραφές.

Εκτίμηση και εξακρίβως : Ο αιτών υποβάλλει εκθέσεις δοκιμών που έχουν διεξαχθεί σύμφωνα με τα ακόλουθα πρότυπα, ανάλογα με το προϊόν:

Για οικιακούς κύκλους πλύσης το πρότυπο ISO 6330 και για βιομηχανικούς κύκλους πλύσης το πρότυπο ISO 15797 σε συνδυασμό με το πρότυπο:

υδροαπωθητικά: ISO 4920

ελαιοαπωθητικά: ISO 14419

απωθητικά λεκέδων: ISO 22958

25β)   Λειτουργίες επιβράδυνσης φλόγας

Τα προϊόντα που πλένονται διατηρούν τα λειτουργικά τους χαρακτηριστικά μετά από 50 βιομηχανικούς κύκλους πλύσης και στεγνώματος σε στεγνωτήριο ρούχων σε θερμοκρασία τουλάχιστον 75 C. Τα προϊόντα που δεν πλένονται διατηρούν τα λειτουργικά τους χαρακτηριστικά μετά από δοκιμή εμποτισμού σε νερό.

Εκτίμηση και εξακρίβωση : Ο αιτών υποβάλλει εκθέσεις δοκιμών που έχουν διεξαχθεί σύμφωνα με τα ακόλουθα πρότυπα, ανάλογα με το προϊόν:

Για οικιακούς κύκλους πλύσης το πρότυπο ISO 6330 και για βιομηχανικούς κύκλους πλύσης το πρότυπο ISO 10528, και στις δύο περιπτώσεις σε συνδυασμό με το πρότυπο EN ISO 12138. Όταν το κλωστοϋφαντουργικό προϊόν είναι μη αφαιρούμενο, το πρότυπο BS 5651 ή ισοδύναμο.

25γ)   Προϊόντα εύκολης φροντίδας (αναφέρονται επίσης με την ένδειξη «δεν τσαλακώνει» ή «δεν χρειάζεται σίδερο»)

Τα προϊόντα από φυσικές ίνες πρέπει να επιτυγχάνουν βαθμό λειότητας SA-3 και τα προϊόντα από μείγμα φυσικών και συνθετικών ινών βαθμό λειότητας SA-4 μετά από 10 οικιακούς κύκλους πλύσης και στεγνώματος σε στεγνωτήριο ρούχων σε θερμοκρασία 40 °C.

Εκτίμηση και εξακρίβωση : Ο αιτών υποβάλλει εκθέσεις δοκιμών που διενεργήθηκαν σύμφωνα με τη μέθοδο δοκιμής του προτύπου ISO 7768 για την αξιολόγηση της λείας όψης του υφάσματος μετά το πλύσιμο.

5.   ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Τα κριτήρια του παρόντος τμήματος ισχύουν για τα στάδια «κοπή/ραφή/τελείωμα» της παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών προϊόντα.

Κριτήριο 26. Θεμελιώδεις αρχές και δικαιώματα στην εργασία

Οι αιτούντες εξασφαλίζουν ότι οι θεμελιώδεις αρχές και δικαιώματα στην εργασία — όπως περιγράφονται στα Θεμελιώδη Πρότυπα Εργασίας της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ), στην Πρωτοβουλία «Παγκόσμιο Συμβόλαιο» του ΟΗΕ και στις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις — τηρούνται από όλες τις μονάδες «κοπής/ραφής/τελειώματος» που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του προϊόντος (των προϊόντων) με άδεια χρήσης οικολογικού σήματος. Για την εξακρίβωση πρέπει να βασίζονται στα ακόλουθα Θεμελιώδη Πρότυπα Εργασίας της ΔΟΕ:

029

Αναγκαστική εργασία

087

Συνδικαλιστική ελευθερίας και προστασίας συνδικαλιστικού δικαιώματος

098

Συνδικαλιστικό δικαίωμα και συλλογικές διαπραγματεύσεις

100

Ίση αμοιβή

105

Κατάργηση της αναγκαστικής εργασίας

111

Διακρίσεις (στην εργασία και την απασχόληση)

155

Επαγγελματική ασφάλεια και υγεία

138

σύμβαση ελάχιστου ορίου ηλικίας

182

Εξάλειψη των χειρότερων μορφών παιδικής εργασίας

Τα πρότυπα αυτά πρέπει να κοινοποιούνται στις μονάδες «κοπής/ραφής/τελειώματος» που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του τελικού προϊόντος.

Εκτίμηση και εξακρίβωση : Ο αιτών αποδεικνύει ότι εξακριβώνεται από τρίτα μέρη η τήρηση των διατάξεων, με ανεξάρτητη εξακρίβωση ή αποδεικτικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων επισκέψεων που διενεργούν ελεγκτές, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξακρίβωσης για το οικολογικό σήμα, στις μονάδες «κοπής/ραφής/τελειώματος» που συμμετέχουν στην αλυσίδα εφοδιασμού με τα προϊόντα που καλύπτει η άδεια για το οικολογικό σήμα. Η εξακρίβωση αυτή διενεργείται όταν υποβάλλεται η αίτηση και, ακολούθως, κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας για το οικολογικό σήμα, όταν εντάσσονται νέες μονάδες παραγωγής.

Κριτήριο 27. Περιορισμός της αμμοβολής υφασμάτων ντένιμ

Δεν επιτρέπεται η χρήση χειρωνακτικής και μηχανικής αμμοβολής για την επίτευξη φθαρμένης εμφάνισης υφασμάτων ντένιμ.

Εκτίμηση και εξακρίβωση : Ο αιτών παρέχει λεπτομερή στοιχεία για όλες τις μονάδες παραγωγής που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή προϊόντων ντένιμ με οικολογικό σήμα, μαζί με τεκμηρίωση και φωτογραφικά αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τις εναλλακτικές διεργασίες που χρησιμοποιούνται για να επιτευχθεί φθαρμένη εμφάνιση υφασμάτων ντένιμ.

Κριτήριο 28. Πληροφορίες που αναγράφονται στο οικολογικό σήμα

Στο προαιρετικό σήμα με κείμενο εντός πλαισίου επιτρέπεται να αναγράφεται κείμενο επιλεγόμενο από τα ακόλουθα:

Παραγωγή ινών λιγότερο επιβλαβής για το περιβάλλον (ή κείμενο από τον κατωτέρω πίνακα 11)

Λιγότερο ρυπογόνες διεργασίες παραγωγής

Περιορισμοί των επικίνδυνων ουσιών

Δοκιμασμένης ανθεκτικότητας

Πίνακας 11

Κείμενο που επιτρέπεται να αναγράφεται μαζί με το οικολογικό σήμα, ανάλογα με το περιεχόμενο του προϊόντος

Ίνες που χρησιμοποιούνται

Προδιαγραφή παραγωγής

Κείμενο που επιτρέπεται να αναγράφεται

Ίνες βαμβακιού

Άνω του 50 % περιεκτικότητα σε βιολογική ύλη

Από xx % βιολογικό βαμβάκι

Άνω του 95 % περιεκτικότητα σε βιολογική ύλη

Από βιολογικό βαμβάκι

Άνω του 70 % περιεκτικότητα σε ύλη από Ολοκληρωμένη Διαχείριση Επιβλαβών Οργανισμών

Βαμβάκι καλλιεργημένο με λιγότερα φυτοφάρμακα

Τεχνητές ίνες κυτταρίνης

Πιστοποιημένα αειφόρος πολτός κυτταρίνης άνω του 25 %

Από xx % ξυλεία προερχόμενη από αειφόρα δάση

Πιστοποιημένα αειφόρος πολτός κυτταρίνης άνω του 95 %

Από ξυλεία προερχόμενη από αειφόρα δάση

Πολυαμιδικές

Ανακυκλωμένο περιεχόμενο άνω του 20 %

Από xx % ανακυκλωμένο νάυλον

Ανακυκλωμένο περιεχόμενο άνω του 95 %

Από ανακυκλωμένο νάυλον

Πολυεστερικές

Ανακυκλωμένο περιεχόμενο άνω του 50 %

Από xx % ανακυκλωμένο πολυεστέρα

Ανακυκλωμένο περιεχόμενο άνω του 95 %

Από ανακυκλωμένο πολυεστέρα

Εκτίμηση και εξακρίβωση : Ο αιτών υποβάλλει δείγμα της συσκευασίας του προϊόντος όπου εμφαίνεται το σήμα, καθώς και δήλωση συμμόρφωσης με το παρόν κριτήριο.


(1)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2007, για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 (ΕΕ L 189 της 20.7.2007, σ. 1).

(2)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με την ιχνηλασιμότητα και την επισήμανση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών και την ιχνηλασιμότητα τροφίμων και ζωοτροφών που παράγονται από γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς, και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/18/ΕΚ (ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 24) ).

(3)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Οκτωβρίου 2010, για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά (ΕΕ L 295 της 12.11.2010, σ. 23).

(4)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ (ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1).

(5)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (ΕΕ L 353 της 31.12.2008, σ. 1).

(6)  Οδηγία 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 1967, περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν στην ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικίνδυνων ουσιών (ΕΕ 196 της 16.8.1967, σ. 1).

(7)  Οδηγία 1999/13/ΕΚ του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 1999, για τον περιορισμό των εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων που οφείλονται στη χρήση οργανικών διαλυτών, σε ορισμένες δραστηριότητες και εγκαταστάσεις (ΕΕ L 85 της 29.3.1999, σ. 1).

Προσάρτημα 1

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΥΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΤΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΑ ΤΗΣ ΕΕ

Ο RSL για προϊόντα με οικολογικό σήμα της ΕΕ περιλαμβάνει περιορισμούς που ισχύουν για τα ακόλουθα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού με κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα:

α)

κλώση και νηματοποίηση·

β)

λεύκανση και προκατεργασία·

γ)

βαφεία·

δ)

διεργασίες τυποβαφής·

ε)

διεργασίες φινιρίσματος·

στ)

όλα τα στάδια παραγωγής·

ζ)

τελικό προϊόν.

Σύμφωνα με το στοιχείο ζ) ισχύουν επίσης για το τελικό προϊόν ορισμένοι περιορισμοί, για τους οποίους ενδέχεται να απαιτούνται αναλυτικές δοκιμές.

α)   Περιορισμοί που ισχύουν για την κλώση, τη νηματοποίηση και την ύφανση

Ομάδα ουσιών

Έκταση του περιορισμού

Οριακές τιμές

Απαιτήσεις εξακρίβωσης

i)

Παρασκευάσματα για κολλάρισμα τα οποία εφαρμόζονται σε ίνες ή νήματα

Περιπτώσεις εφαρμογής:

Διεργασίες κλώσης/νηματοποίησης

Τουλάχιστον 95 % (επί ξηρού) των συστατικών είναι άμεσα βιοαποδομήσιμα.

Σε όλες τις περιπτώσεις λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα κάθε συστατικού.

Άμεση βιοαποδόμηση:

βιοαποδόμηση κατά 70 % του διαλυμένου οργανικού άνθρακα εντός 28 ημερών

ή

60 % της θεωρητικής μέγιστης εξάντλησης οξυγόνου ή της παραγωγής διοξειδίου του άνθρακα εντός 28 ημερών.

Εξακρίβωση:

Δήλωση του προμηθευτή χημικών ουσιών τεκμηριωμένη με αποτελέσματα δοκιμών κατά ΟΟΣΑ ή ISO.

Μέθοδος δοκιμών:

OECD 301 A, ISO 7827

OECD 301 B, ISO 9439

OECD 301 C,

(2) OECD 301 D,

ISO 10708

OECD 301 E,

OECD 301 F, ISO 9408,

ii)

Πρόσθετα διαλυμάτων κλώσης, πρόσθετα κλώσης και παρασκευάσματα για την κλώση (συμπεριλαμβανομένων ελαίων για λανάρισμα, προϊόντων για φινίρισμα νηματοποίησης και λιπαντικών):

Περιπτώσεις εφαρμογής:

Κύριες διεργασίες κλώσης

Τουλάχιστον 90 % (επί ξηρού) των συστατικών είναι άμεσα βιοαποδομήσιμα, εγγενώς βιοαποδομήσιμα ή επιδεχόμενα απομάκρυνση σε εγκατάσταση καθαρισμού λυμάτων.

Σε όλες τις περιπτώσεις λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα κάθε συστατικού.

Άμεση βιοαποδόμηση:

βλέπε ορισμό στο στοιχείο α) σημείο ii)

Εγγενώς βιοαποδομήσιμα:

βιοαποδόμηση κατά 70 % του διαλυμένου οργανικού άνθρακα εντός 28 ημερών

ή

60 % της θεωρητικής μέγιστης εξάντλησης οξυγόνου ή της παραγωγής διοξειδίου του άνθρακα εντός 28 ημερών.

Επιδεχόμενα απομάκρυνση:

βιοαποδόμηση κατά 80 % του διαλυμένου οργανικού άνθρακα εντός 28 ημερών

Εξακρίβωση:

Δήλωση του προμηθευτή χημικών ουσιών τεκμηριωμένη με αποτελέσματα δοκιμών κατά ΟΟΣΑ ή ISO.

Μέθοδος δοκιμών:

βλέπε στοιχείο α) σημείο ii) σχετικά με τις δοκιμές άμεσης βιοαποδομησιμότητας. Αποδεκτές είναι οι δοκιμές εγγενούς βιοαποδομήσιμότητας κατά:

ISO 14593

OECD 302 A, ISO 9887, OECD 302 B, ISO 9888

OECD 302 C,

Δοκιμές για τη δυνατότητα απομάκρυνσης: OECD 303A/B ISO 11733

β)   Περιορισμοί που ισχύουν για τη λεύκανση

Ομάδα ουσιών

Έκταση του περιορισμού

Οριακές τιμές

Απαιτήσεις εξακρίβωσης

Λεύκανση νημάτων, υφασμάτων και τελικών προϊόντων.

Περιπτώσεις εφαρμογής:

Παντός είδους ίνες

Δεν χρησιμοποιούνται χλωριούχα μέσα για τη λεύκανση νημάτων, υφασμάτων πλεκτών φύλλων ή τελικών προϊόντων, εξαιρουμένων των συνθετικών ινών κυτταρίνης.

άνευ αντικειμένου

Εξακρίβωση:

Δήλωση για κάθε στάδιο παραγωγής, με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν χρησιμοποιούνται τα μέσα αυτά.

γ)   Περιορισμοί που ισχύουν για βαφεία

Ομάδα ουσιών

Έκταση του περιορισμού

Οριακές τιμές

Απαιτήσεις εξακρίβωσης

i)

Αλογονωμένοι φορείς

Περιπτώσεις εφαρμογής:

Όταν χρησιμοποιούνται χρώματα διασποράς για τη βαφή πολυεστέρα, μειγμάτων πολυεστέρα-μαλλιού, ακρυλικού ή πολυαμιδίου.

Δεν χρησιμοποιούνται αλογονωμένοι επιταχυντές βαφής (φορείς) για τη βαφή συνθετικών ινών και υφασμάτων ή μειγμάτων πολυεστέρα-μαλλιού.

Παραδείγματα φορέων: 1,2-διχλωροβενζόλιο, 1,2,4-τριχλωροβενζόλιο, χλωροφαινοξυαιθανόλη.

άνευ αντικειμένου

Εξακρίβωση:

Δήλωση του προμηθευτή χημικών ουσιών ότι δεν χρησιμοποιούνται οι ουσίες αυτές, τεκμηριωμένη με SDS.

ii)

Αζωχρώματα

Περιπτώσεις εφαρμογής:

Εφαρμογή χρωμάτων του προσαρτήματος 2 σε ακρυλικές, βαμβακερές, πολυαμιδικές και μάλλινες ίνες, πλεκτά και υφάσματα.

Δεν επιτρέπεται η χρήση αζωχρωμάτων που είναι δυνατόν να διασπαστούν σε αρωματικές αμίνες που είναι γνωστό ότι είναι καρκινογόνες.

Το προσάρτημα 2 περιλαμβάνει κατάλογο αρυλαμινών που υπόκεινται σε περιορισμό και ενδεικτικό κατάλογο των αζωχρωμάτων που είναι δυνατόν να διασπαστούν σε αυτές τις αρυλαμίνες. Ο δεύτερος κατάλογος πρέπει να χρησιμοποιείται ως οδηγός για τα χρώματα που δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται. Η οριακή τιμή αρυλαμινών ισχύει για το τελικό προϊόν.

30 mg/kg ανά αμίνη (1)

Εξακρίβωση:

Δοκιμές στο τελικό προϊόν οι οποίες πρέπει να εκτελούνται όπως καθορίζεται.

Μέθοδος δοκιμών:

EN 14362-1 και EN 14362-3.

iii)

Χρώματα ΚΜΤ

Περιπτώσεις εφαρμογής:

Όλα τα προϊόντα.

Δεν χρησιμοποιούνται χρώματα καρκινογόνα, μεταλλαξιογόνα ή τοξικά για την αναπαραγωγή

Το προσάρτημα 2 περιέχει κατάλογο των χρωμάτων ΚΜΤ που δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται.

άνευ αντικειμένου

Εξακρίβωση:

Δήλωση του προμηθευτή χημικών ουσιών ότι δεν χρησιμοποιούνται οι ουσίες αυτές, τεκμηριωμένη με SDS.

iv)

Δυνητικά ευαισθητοποιητικά χρώματα

Περιπτώσεις εφαρμογής:

πολυεστέρας, — ακρυλικό, — πολυαμίδιο

Ελαστικοποιημένα ή ελαστικά ενδύματα που έρχονται σε επαφή με το δέρμα ή εσώρουχα

Δεν χρησιμοποιούνται δυνητικά ευαισθητοποιητικά χρώματα.

Το προσάρτημα 2 περιέχει κατάλογο των δυνητικά ευαισθητοποιητικών χρωμάτων που δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται.

Εξακρίβωση:

Δήλωση του προμηθευτή χημικών ουσιών ότι δεν χρησιμοποιούνται οι ουσίες αυτές, τεκμηριωμένη με SDS.

v)

Χρώματα με προστύμματα χρωμίου

Περιπτώσεις εφαρμογής:

Μαλλί, πολυαμίδιο

Δεν χρησιμοποιούνται χρώματα με προστύμματα χρωμίου

άνευ αντικειμένου

Εξακρίβωση:

Δήλωση του προμηθευτή χημικών ουσιών ότι δεν χρησιμοποιούνται οι ουσίες αυτές, τεκμηριωμένη με SDS.

vi)

Χρώματα συμπλοκοποιημένου μετάλλου

Περιπτώσεις εφαρμογής:

Πολυαμιδικές ίνες, μάλλινες ίνες, ίνες κυτταρίνης

Χρώματα συμπλοκοποιημένου μετάλλου που έχουν ως βάση τον χαλκό, το χρώμιο και το νικέλιο επιτρέπονται μόνο για τη βαφή:

μάλλινων ινών

πολυαμιδικών ινών

μειγμάτων μάλλινων και/ή πολυαμιδικών ινών με τεχνητές ίνες κυτταρίνης.

άνευ αντικειμένου

Εξακρίβωση:

Δήλωση του προμηθευτή χημικών ουσιών ότι δεν χρησιμοποιούνται οι ουσίες αυτές, τεκμηριωμένη με SDS.

δ)   Περιορισμοί που ισχύουν για τις διεργασίες τυποβαφής

Τυποβαφή

i)

Χρώματα και πιγμέντα

Τα χρώματα και πιγμέντα που χρησιμοποιούνται για την τυποβαφή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων με οικολογικό σήμα πρέπει να πληρούν τους περιορισμούς που ισχύουν για τα βαφεία [τμήμα γ)] του παρόντος προσαρτήματος).

Βλέπε τους περιορισμούς που ισχύουν για τα βαφεία [τμήμα γ)]

Εξακρίβωση:

Όπως καθορίζεται για τα βαφεία

ii)

Τυπωτικές πάστες

Περιπτώσεις εφαρμογής:

Όταν εφαρμόζεται τυποβαφή

Οι χρησιμοποιούμενες τυπωτικές πάστες πρέπει να μην περιέχουν πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC) σε αναλογία μεγαλύτερη από 5 %. Σε αυτές τις ενώσεις μπορεί να περιλαμβάνονται οι εξής:

αλειφατικοί υδρογονάνθρακες (C10 — C20)

μονομερή όπως ακρυλικές ενώσεις, οξικό βινύλιο, στυρόλιο

μονομερή όπως ακρυλονιτρίλιο, ακρυλαμίδιο, βουταδιένιο

αλκοόλες, εστέρες, πολυόλες

φορμαλδεΰδη

εστέρες φωσφορικού οξέος

βενζόλιο ως πρόσμειξη από ανώτερους υδρογονάνθρακες

αμμωνία (π.χ. από διάσπαση ουρίας, αντίδραση διουρίας)

< 5,0 % κατά βάρος περιεκτικότητα σε πτητικές οργανικές ενώσεις

Εξακρίβωση:

Δήλωση από τον αιτούντα ότι δεν διενεργήθηκε τυποβαφή

ή

Δήλωση από την επιχείρηση τυποβαφής, τεκμηριωμένη με SDS και/ή με υπολογισμούς για την τυπωτική πάστα.

iii)

Συνδετικά υλικά με πλαστιζόλη

Περιπτώσεις εφαρμογής:

Όταν εφαρμόζεται τυποβαφή

Δεν χρησιμοποιούνται πρόσθετα πλαστιζόλης σε συνδετικά υλικά τυποβαφής, στα οποία συμπεριλαμβάνονται το πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) και οι περιορισμένης χρήσης φθαλικές ενώσεις.

άνευ αντικειμένου

Εξακρίβωση:

Δήλωση από τον αιτούντα ότι δεν διενεργήθηκε τυποβαφή

ή

Δήλωση του προμηθευτή χημικών ουσιών ότι δεν χρησιμοποιούνται οι ουσίες αυτές, τεκμηριωμένη με SDS για τα πρόσθετα.

ε)   Περιορισμοί που ισχύουν για τις διεργασίες φινιρίσματος

Λειτουργικά φινιρίσματα, κατεργασίες και πρόσθετα

i)

Φινιρίσματα με βιοκτόνα που χρησιμοποιούνται για να προσδώσουν βιοκτόνες ιδιότητες στο τελικό προϊόν.

Περιπτώσεις εφαρμογής:

Όλα τα προϊόντα

Δεν ενσωματώνονται βιοκτόνα σε ίνες, υφάσματα ή τελικά προϊόντα με σκοπό να προσδώσουν σε αυτά βιοκτόνες ιδιότητες.

Στα συνήθη παραδείγματα συγκαταλέγονται: triclosan, νανοάργυρος, οργανοψευδαργυρικές ενώσεις, οργανοκασσιτερικές ενώσεις, διχλωροφαινυλεστέρες, παράγωγα βενζιμιδαζολίου και ισοθειαζολινόνες.

άνευ αντικειμένου

Εξακρίβωση:

Δήλωση από τον αιτούντα ότι δεν χρησιμοποιούνται οι ουσίες αυτές.

ii)

Αντιπιληματικές ιδιότητες και αντοχή στη συρρίκνωση

Περιπτώσεις εφαρμογής:

Όπου χρησιμοποιούνται.

Αλογονωμένες ουσίες ή παρασκευάσματα επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο σε μάλλινα φυτίλια και ίνες απολιπασμένου μαλλιού.

άνευ αντικειμένου

Εξακρίβωση:

Δήλωση από τις επιχειρήσεις επεξεργασίας μαλλιού ότι δεν χρησιμοποιούνται οι ουσίες αυτές.

iii)

Κατεργασίες με υδροαπωθητικά, απωθητικά λεκέδων και ελαιοαπωθητικά

Περιπτώσεις εφαρμογής:

Όταν χρησιμοποιούνται για να προσδώσουν τις συγκεκριμένες ιδιότητες.

Δεν εφαρμόζονται κατεργασίες με φθοριωμένους υδροαπωθητικά, απωθητικά λεκέδων και ελαιοαπωθητικά. Σε αυτές συγκαταλέγονται οι κατεργασίες με υπερφθοριωμένες και πολυφθοριωμένες ουσίες.

Τα μη φθοριωμένα μέσα κατεργασίας πρέπει να είναι άμεσα βιοαποδομήσιμα και μη βιοσυσσωρεύσιμα στο υδάτινο περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων των υδατικών ιζημάτων. Επιπλέον, πρέπει να πληρούν το κριτήριο 25α) για την καταλληλότητα προς χρήση.

άνευ αντικειμένου

Εξακρίβωση:

Δήλωση από τις επιχειρήσεις φινιρίσματος ότι δεν χρησιμοποιούνται τα απωθητικά, τεκμηριωμένη με SDS.

Μέθοδος δοκιμών:

άνευ αντικειμένου

iv)

Επιβραδυντικά φλόγας

Περιπτώσεις εφαρμογής:

Όπου χρησιμοποιούνται και, στην περίπτωση των συνεργών, όπως καθορίζεται.

Δεν χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα επιβραδυντικά φλόγας:

HBCDD –Εξαβρωμοκυκλοδωδεκάνιο

PeBDE –Πενταβρωμοδιφαινυλαιθέρας

OcBDE –Οκταβρωμοδιφαινυλαιθέρας

DecaBDE –Δεκαβρωμοδιφαινυλαιθέρας

PBBs –Πολυβρωμιωμένα διφαινύλια

TEPA –Οξείδιο της Τρις(αζιριδινυλο)φωσφινοξείδιο

TRIS –Φωσφορικός τρις(2,3-διβρωμοπροπυλεστέρας)

TCEP –Φωσφορικός τρις(2-χλωροαιθυλ)εστέρας

Παραφίνη, C 10-C 13, χλωριωμένη (SCCP)

άνευ αντικειμένου

Εξακρίβωση:

Δήλωση ότι δεν χρησιμοποιούνται οι ουσίες αυτές, τεκμηριωμένη με SDS.

Για το τριοξείδιο του αντιμονίου (H351) ισχύει παρέκκλιση όσον αφορά την εφαρμογή του ως συνεργού για την ενίσχυση κλωστοϋφαντουργικών ειδών εσωτερικών χώρων, υπό τον όρο ότι το προϊόν απαιτείται να έχει ιδιότητες επιβραδυντικού φλόγας και ότι τηρούνται οι οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης στον χώρο εργασίας.

Οριακή τιμή εκπομπών (ELV) ως μέση τιμή οκτάωρης βάρδιας: 0,50 mg/m3.

Εξακρίβωση:

Παρέχονται δεδομένα παρακολούθησης από την επιχείρηση φινιρίσματος όπου χρησιμοποιείται τριοξείδιο του αντιμονίου.

στ)   Περιορισμοί που ισχύουν για όλα τα στάδια παραγωγής

Ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία (SVHC):

i)

Ουσίες που έχουν καταχωριστεί στον κατάλογο υποψήφιων ουσιών, που δημοσιεύεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ΕΟΧΠ/ECHA).

Περιπτώσεις εφαρμογής

Όλα τα προϊόντα.

Οι ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία και έχουν προσδιοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 59 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH), καθώς πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 57 του εν λόγω κανονισμού, και περιλαμβάνονται στον κατάλογο των υποψήφιων ουσιών προς ενδεχόμενη καταχώριση στο παράρτημα XIV του κανονισμού REACH («κατάλογος υποψήφιων ουσιών») ο οποίος ισχύει κατά την υποβολή της αίτησης πρέπει να μην περιέχονται στο τελικό προϊόν, είτε για να προσδώσουν λειτουργία σε αυτό είτε επειδή έχουν σκοπίμως χρησιμοποιηθεί κατά τα στάδια παραγωγής, εκτός αν έχει εγκριθεί παρέκκλιση.

Ο ισχύων κατάλογος υποψηφίων ουσιών είναι αναρτημένος στη διεύθυνση:

http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table

Δεν εγκρίνεται παρέκκλιση από την απαγόρευση κατά το παρόν κριτήριο για ουσίες οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί «ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία», έχουν καταχωριστεί στον κατάλογο που προβλέπεται στο άρθρο 59 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 και περιέχονται σε αντικείμενο ή σε ομοιογενές μέρος του σε συγκέντρωση μεγαλύτερη από 0,10 %.

άνευ αντικειμένου

Εξακρίβωση:

Δήλωση συμμόρφωσης από κάθε στάδιο της παραγωγής και από τους αντίστοιχους προμηθευτές χημικών ουσιών.

Επιφανειοδραστικές ουσίες, μαλακτικά υφασμάτων και συμπλεκτικοί παράγοντες:

ii)

Όλες οι επιφανειοδραστικές ουσίες, μαλακτικά υφασμάτων και συμπλεκτικοί παράγοντες:

Περιπτώσεις εφαρμογής:

Όλες οι υγρές διεργασίες

Τουλάχιστον το 95 % κατά βάρος των επιφανειοδραστικών ουσιών, των μαλακτικών υφασμάτων και των συμπλεκτικών παραγόντων πληροί έναν από τους ακόλουθους όρους:

είναι άμεσα βιοαποδομήσιμα υπό αερόβιες συνθήκες ή

είναι εγγενώς βιοαποδομήσιμα και/ή

επιδέχονται απομάκρυνση σε εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων.

Ως σημείο αναφοράς για τη βιοαποδομησιμότητα χρησιμοποιείται η πιο πρόσφατη αναθεώρηση της βάσης δεδομένων για τα συστατικά απορρυπαντικών:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/did_list/didlist_part_a_el.pdf

άνευ αντικειμένου

Εξακρίβωση:

Δήλωση του προμηθευτή χημικών ουσιών, τεκμηριωμένη με SDS και/ή αποτελέσματα δοκιμών κατά ΟΟΣΑ ή ISO.

Μέθοδος δοκιμών:

Βλέπε παράγοντες για κολλάρισμα και παράγοντες για κλώση/νηματοποίηση [Προσάρτημα 1 στοιχείο α) σημεία i), ii)]

iii)

Μη ιονικές και κατιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες:

Περιπτώσεις εφαρμογής:

Όλες οι υγρές διεργασίες

Όλες οι μη ιονικές και κατιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες πρέπει να είναι επίσης άμεσα βιοαποδομήσιμες υπό αναερόβιες συνθήκες.

Ως σημείο αναφοράς για τη βιοαποδομησιμότητα χρησιμοποιείται η βάση δεδομένων για τα συστατικά απορρυπαντικών:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/did_list/didlist_part_a_el.pdf

άνευ αντικειμένου

Εξακρίβωση:

Υποβολή SDS και/ή δήλωση του προμηθευτή χημικών ουσιών, τεκμηριωμένη με αποτελέσματα δοκιμών κατά ΟΟΣΑ ή ISO.

Μέθοδος δοκιμών:

EN ISO 11734, ECETOC αριθ. 28 OECD 311

Βοηθητικές ουσίες

iv)

Βοηθητικές ουσίες που χρησιμοποιούνται σε παρασκευάσματα και σκευάσματα

Περιπτώσεις εφαρμογής:

Όλα τα προϊόντα.

Οι ακόλουθες ουσίες πρέπει να μην χρησιμοποιούνται σε παρασκευάσματα ή σκευάσματα για κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και η παρουσία τους στο τελικό προϊόν υπόκειται σε οριακές τιμές:

 

εννεϋλοφαινόλη, μείγμα ισομερών 25154-52-3

 

4-εννεϋλοφαινόλη 104-40-5

 

4-εννεϋλοφαινόλη, διακλαδισμένης αλυσίδας 84852-15-3

 

οκτυλοφαινόλη 27193-28-8

 

4-οκτυλοφαινόλη 1806-26-4

 

4-τριτ.-οκτυλοφαινόλη 140-66-9

 

αιθοξυλκυλοφαινόλες (APEO) και τα παράγωγά τους

 

πολυοξυαιθυλιωμένη οκτυλοφαινόλη (9002-93-1)

 

πολυοξυαιθυλιωμένη εννεϋλοφαινόλη (9016-45-9)

 

πολυοξυαιθυλιωμένη p-εννεϋλοφαινόλη (26027-38-3)

Συνολικό άθροισμα 25 mg/kg

Εξακρίβωση:

Πρέπει να διεξάγονται δοκιμές στο τελικό προϊόν για την ανίχνευση της παρουσίας αλκυλοφαινολών, όπως καθορίζεται.

Μέθοδος δοκιμών:

Εκχύλιση με διαλύτη, ακολουθούμενη από υγροχρωματογραφία-φασματομετρία μάζας (LC-MS)

 

Οι ακόλουθες ουσίες πρέπει να μην χρησιμοποιούνται σε παρασκευάσματα ή σκευάσματα για παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων:

 

χλωριούχο δις(αλκύλιο υδρογονωμένου στέατος)διμεθυλαμμώνιο (DTDMAC)

 

χλωριούχο διστεατυλοδιμεθυλαμμώνιο (DSDMAC)

 

χλωριούχο δις(υδρογονωμένο στέαρ)διμεθυλαμμώνιο (DHTDMAC)

 

αιθυλενοδιαμινοτετραοξικό οξύ (EDTA)

 

διαιθυλενοτριαμινοπενταοξικό οξύ (DTPA)

 

4-(1,1,3,3-τετραμεθυλοβουτυλο)φαινόλη

 

1-μεθυλο-πυρρολιδόνη-2

νιτριλοτριοξικό οξύ (NTA)

άνευ αντικειμένου

Εξακρίβωση:

Δήλωση του προμηθευτή χημικών ουσιών ότι δεν χρησιμοποιούνται οι ουσίες αυτές, τεκμηριωμένη με SDS.

ζ)   Περιορισμοί που ισχύουν για το τελικό προϊόν

i)

Ουσίες του καταλόγου υποψηφίων ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία, για τις οποίες ισχύει παρέκκλιση.

Περιπτώσεις εφαρμογής:

Ελαστομερής πολυουρεθάνη, ακρυλικό

N,N-διμεθυλακεταμίδιο (127-19-5)

Οι ακόλουθες οριακές τιμές ισχύουν για τα τελικά προϊόντα που περιέχουν ελαστομερή πολυουρεθάνη και ακρυλικό:

 

Εξακρίβωση:

Δοκιμές στο τελικό προϊόν

Μέθοδος δοκιμών:

Εκχύλιση με διαλύτη, αεριοχρωματογραφία-φασματομετρία μάζας (GC-MS) ή υγροχρωματογραφία-φασματομετρία μάζας (LC-MS)

προϊόντα που προορίζονται για βρέφη και για παιδιά ηλικίας κάτω των 3 ετών

0,001 % κατά βάρος

προϊόντα που έρχονται σε άμεση επαφή με το δέρμα

0,005 % κατά βάρος

ενδύματα σε περιορισμένη επαφή με το δέρμα και κλωστοϋφαντουργικά είδη εσωτερικών χώρων

0,005 % κατά βάρος

ii)

Υπολείμματα φορμαλδεΰδης

Περιπτώσεις εφαρμογής:

Όλα τα προϊόντα. Ισχύουν ειδικοί όροι για τα ενδύματα με φινιρίσματα για εύκολη φροντίδα (αναφέρονται επίσης με την ένδειξη «δεν τσαλακώνει» ή «δεν χρειάζεται σίδερο»)

Οι ακόλουθες οριακές τιμές ισχύουν για την υπολειμματική φορμαλδεΰδη από φινιρίσματα για εύκολη φροντίδα:

 

Εξακρίβωση:

Δοκιμές στο τελικό προϊόν που έχει υποστεί φινίρισμα για εύκολη φροντίδα.

Για όλα τα άλλα προϊόντα απαιτείται δήλωση ότι δεν χρησιμοποιούνται αυτές οι ουσίες.

Μέθοδος δοκιμών:

EN ISO 14184-1.

προϊόντα που προορίζονται για βρέφη και για παιδιά ηλικίας κάτω των 3 ετών

16 ppm

προϊόντα που έρχονται σε άμεση επαφή με το δέρμα

16 ppm

ενδύματα σε περιορισμένη επαφή με το δέρμα και κλωστοϋφαντουργικά είδη εσωτερικών χώρων

75 ppm

iii)

βιοκτόνα που χρησιμοποιούνται για την προστασία των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων κατά τη μεταφορά και την αποθήκευση.

Περιπτώσεις εφαρμογής:

Όλα τα προϊόντα

Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο τα βιοκτόνα που έχουν αδειοδοτηθεί βάσει της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2) και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3). Οι αιτούντες πρέπει να ανατρέχουν στον πιο πρόσφατο κατάλογο αδειοδοτήσεων:

http://ec.europa.eu/environment/biocides/annexi_and_ia.htm

Τα ακόλουθα βιοκτόνα ειδικών χρήσεων υπόκεινται σε περιορισμούς:

χλωροφαινόλες (τα άλατα και οι εστέρες τους)

πολυχλωριωμένα διφαινύλια (PBB)

οργανοκασσιτερικές ενώσεις (μεταξύ των οποίων TBT, TPhT, DBT και DOT)

φουμαρικός διμεθυλεστέρας (DMFu)

άνευ αντικειμένου

Εξακρίβωση:

Δήλωση με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν χρησιμοποιούνται οι ουσίες αυτές πριν από την αποστολή και την αποθήκευση, υποστηριζόμενη από SDS.

iv)

Εκχυλίσιμα μέταλλα

Περιπτώσεις εφαρμογής:

Όλα τα προϊόντα, με διαφορετικές οριακές τιμές για τα βρέφη και τα παιδιά κάτω των 3 ετών.

Οι ακόλουθες οριακές τιμές ισχύουν για τα προϊόντα που προορίζονται για βρέφη και παιδιά ηλικίας κάτω των 3 ετών:

σε mg/kg

Εξακρίβωση:

Δοκιμές στο τελικό προϊόν

Μέθοδος δοκιμών:

Εκχύλιση — EN ISO 105-E04-2013 (όξινο διάλυμα εφίδρωσης)

Ανίχνευση — φασματομετρία μάζας σε επαγωγικώς συζευγμένο πλάσμα (ICP-MS) ή φασματομετρία οπτικής εκπομπής σε επαγωγικώς συζευγμένο πλάσμα (ICP-OES)

Αντιμόνιο (Sb)

30,0

Αρσενικό (As)

0,2

Κάδμιο (Cd)

0,1

Χρώμιο (Cr)

 

Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που έχουν βαφεί με χρώματα συμπλοκοποιημένου μετάλλου

1,0

Όλα τα λοιπά κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα

0,5

Κοβάλτιο (Co)

1,0

Χαλκός (Cu)

25,0

Μόλυβδος (Pb)

0,2

Νικέλιο (Ni)

 

Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που έχουν βαφεί με χρώματα συμπλοκοποιημένου μετάλλου

1,0

Όλα τα λοιπά κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα

0,5

Υδράργυρος (Hg)

0,02

Οι ακόλουθες οριακές τιμές ισχύουν για όλα τα άλλα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των κλωστοϋφαντουργικών ειδών εσωτερικών χώρων:

σε mg/kg

Εξακρίβωση:

Δοκιμές στο τελικό προϊόν

Μέθοδος δοκιμών:

Εκχύλιση — EN ISO 105-E ιδρώτα (όξινο διάλυμα 04-2013)

Ανίχνευση — φασματομετρία μάζας σε επαγωγικώς συζευγμένο πλάσμα (ICP-MS) ή φασματομετρία οπτικής εκπομπής σε επαγωγικώς συζευγμένο πλάσμα (ICP-OES)

Αντιμόνιο (Sb)

30,0

Αρσενικό (As)

1,0

Κάδμιο (Cd)

0,1

Χρώμιο (Cr)

 

Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που έχουν βαφεί με χρώματα συμπλοκοποιημένου μετάλλου

2,0

Όλα τα λοιπά κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα

1,0

Κοβάλτιο (Co)

 

Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που έχουν βαφεί με χρώματα συμπλοκοποιημένου μετάλλου

4,0

Όλα τα λοιπά κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα

1,0

Χαλκός (Cu)

 

Μόλυβδος (Pb)

50,0

Νικέλιο (Ni)

1,0

Υδράργυρος (Hg)

1,0

0,02

v)

Επιστρώσεις, πολυστρώσεις και μεμβράνες

Περιπτώσεις εφαρμογής:

Όταν ενσωματώνονται στη δομή του κλωστοϋφαντουργικού προϊόντος

Τα πολυμερή πρέπει να μην περιέχουν τις ακόλουθες φθαλικές ενώσεις:

DEHP (φθαλικό δις(2-αιθυλεξύλιο))

BBP (φθαλικό βουτυλοβενζύλιο)

DBP (φθαλικό διβουτύλιο)

DMEP (φθαλικό δις(2-μεθοξυαιθύλιο))

DIBP (φθαλικό διισοβουτύλιο)

DIHP (φθαλικό δι-C6-8-διακλαδισμένο αλκύλιο)

DHNUP (φθαλικό δι-C7-11-διακλαδισμένο αλκύλιο)

DHP (φθαλικό δι-n-εξύλιο)

Συνολικό άθροισμα 0,10 % κατά βάρος

Εξακρίβωση:

Δήλωση του παραγωγού του πολυμερούς ότι δεν χρησιμοποιούνται οι ουσίες αυτές, τεκμηριωμένη με SDS για τους πλαστικοποιητές που χρησιμοποιούνται στα σκευάσματα. Όταν οι πληροφορίες αυτές δεν είναι διαθέσιμες είναι δυνατόν να ζητηθεί η διενέργεια δοκιμών.

Μέθοδος δοκιμών:

EN ISO 14389

Μεμβράνες και πολυστρώσεις από φθοριωμένα πολυμερή επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για ενδύματα και τεχνικό ρουχισμό εξωτερικών χώρων. Δεν επιτρέπεται να παράγονται με τη χρήση υπερφθορο-οκτανοϊκού οξέος (PFOA) ή ανώτερης ένωσης της ομόλογης σειράς του, που ορίζονται από τον ΟΟΣΑ.

 

Εξακρίβωση:

Δήλωση συμμόρφωσης του παραγωγού των μεμβρανών ή των πολυστρώσεων όσον αφορά την παραγωγή των πολυμερών.

vi)

Αξεσουάρ, όπως κουμπιά, πόρπες, φερμουάρ

Περιπτώσεις εφαρμογής:

Όταν ενσωματώνονται στη δομή του ενδύματος

Για μεταλλικά εξαρτήματα:

 

Εξακρίβωση:

Δοκιμές της σύνθεσης των μεταλλικών συστατικών στοιχείων.

Μέθοδοι δοκιμών:

Για τη μετανάστευση νικελίου

EN ISO 12472-2005.

EN 1811-1998+A1-2008

Για άλλα μέταλλα

Ανίχνευση — αεριοχρωματογραφία- φασματομετρία μάζας με επαγωγικώς συζευγμένο πλάσμα (GC-ICP-MS)

Ισχύει όριο για τη μετανάστευση από κράματα μετάλλων που περιέχουν νικέλιο και έρχονται σε άμεση και παρατεταμένη επαφή με το δέρμα.

0,5 μg νικελίου/cm2/εβδομάδα

Διεξάγονται πρόσθετες δοκιμές για την ανίχνευση της παρουσίας των ακόλουθων μετάλλων, για τα οποία ισχύουν οι ακόλουθες οριακές τιμές:

 

Μόλυβδος (Pb)

90 mg/kg

Κάδμιο (Cd)

 

προϊόντα που προορίζονται για βρέφη και για παιδιά ηλικίας κάτω των 3 ετών

50 mg/kg

όλα τα άλλα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των κλωστοϋφαντουργικών ειδών εσωτερικών χώρων:

100 mg/kg

Χρώμιο (Cr) όταν πρόκειται για επιχρωμίωση

60 mg/kg

Υδράργυρος (Hg)

60 mg/kg

Οι ακόλουθες φθαλικές ενώσεις δεν χρησιμοποιούνται στα πλαστικά αξεσουάρ:

DEHP (φθαλικό δις(2-αιθυλεξύλιο))

BBP (φθαλικό βουτυλοβενζύλιο)

DBP (φθαλικό διβουτύλιο)

DMEP (φθαλικό δις(2-μεθοξυαιθύλιο))

DIBP (φθαλικό διισοβουτύλιο)

DIHP (φθαλικό δι-C6-8-διακλαδισμένο αλκύλιο)

DHNUP (φθαλικό δι-C7-11-διακλαδισμένο αλκύλιο)

DHP (φθαλικό δι-n-εξύλιο)

Οι ακόλουθες φθαλικές ενώσεις δεν χρησιμοποιούνται σε παιδικά ενδύματα όταν υπάρχει κίνδυνος το αξεσουάρ να μπει στο στόμα παιδιού, π.χ. λαβές φερμουάρ:

DINP (φθαλικό δι-ισοεννεΰλιο)

DIDP (φθαλικό δι-ισοδεκύλιο).

DNOP (φθαλικό δι-n-οκτύλιο)

άνευ αντικειμένου

Εξακρίβωση:

Παρέχονται SDS για τη σύνθεση των πλαστικών υλών.


(1)  Πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την αποφυγή ψευδοθετικών τιμών οφειλόμενων στην παρουσία 4-αμινοαζωβενζολίου.

(2)  Οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 1998, για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά (ΕΕ L 123 της 24.4.1998, σ. 1).

(3)  κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων (ΕΕ L 167 της 27.6.2012, σ. 1).

Προσάρτημα 2

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΦΕΣ

α)   Καρκινογόνες αρωματικές αμίνες

Αρυλαμίνες

Αριθμός CAS

4-αμινοδιφαινύλιο

92-67-1

βενζιδίνη

92-87-5

4-χλωρο-ο-τολουϊδίνη

95-69-2

ναφθυλαμίνη-2

91-59-8

ο-αμινο-αζωτολουόλιο

97-56-3

2-αμινο-4-νιτροτολουόλιο

99-55-8

4-χλωρανιλίνη

106-47-8

2,4-διαμινοανισόλη

615-05-4

4,4′-διαμινοδιφαινυλομεθάνιο

101-77-9

3,3′-διχλωροβενζιδίνη

91-94-1

3,3′-διμεθοξυβενζιδίνη

119-90-4

3,3′-διμεθυλοβενζιδίνη

119-93-7

3,3′-διμεθυλο-4,4′-διαμινοδιφαινυλομεθάνιο

838-88-0

p-κρεσιδίνη

120-71-8

4,4′-μεθυλενο-δις-(2-χλωρο-ανιλίνη)

101-14-4

4,4′-οξυδιανιλίνη

101-80-4

4,4′-θειοδιανιλίνη

139-65-1

ο-τολουϊδίνη

95-53-4

2,4-διμινοτολουόλιο

95-80-7

2,4,5-τριμεθυλανιλίνη

137-17-7

4-αμινοαζωβενζόλιο

60-09-3

ο-ανισιδίνη

90-04-0

2,4-ξυλιδίνη

95-68-1

2,6-ξυλιδίνη

87-62-7

β)   Ενδεικτικός κατάλογος χρωμάτων που είναι δυνατόν να διασπαστούν σε καρκινογόνες αρωματικές αμίνες

Χρώματα διασποράς

Disperse Orange 60

Disperse Yellow 7

Disperse Orange 149

Disperse Yellow 23

Disperse Red 151

Disperse Yellow 56

Disperse Red 221

Disperse Yellow 218

Βασικά χρώματα

Direct Blue 4

Basic Red 114

Basic Red 42

Basic Yellow 82

Basic Red 76

Basic Yellow 103

Basic Red 111

 

Όξινα χρώματα

CI Acid Black 29

CI Acid Red 24

CI Acid Red 128

CI Acid Black 94

CI Acid Red 26

CI Acid Red 115

CI Acid Black 131

CI Acid Red 26:1

CI Acid Red 128

CI Acid Black 132

CI Acid Red 26:2

CI Acid Red 135

CI Acid Black 209

CI Acid Red 35

CI Acid Red 148

CI Acid Black 232

CI Acid Red 48

CI Acid Red 150

CI Acid Brown 415

CI Acid Red 73

CI Acid Red 158

CI Acid Orange 17

CI Acid Red 85

CI Acid Red 167

CI Acid Orange 24

CI Acid Red 104

CI Acid Red 170

CI Acid Orange 45

CI Acid Red 114

CI Acid Red 264

CI Acid Red 4

CI Acid Red 115

CI Acid Red 265

CI Acid Red 5

CI Acid Red 116

CI Acid Red 420

CI Acid Red 8

CI Acid Red 119:1

CI Acid Violet 12

Απευθείας βάφοντα χρώματα

Direct Black 4

Basic Brown 4

Direct Red 13

Direct Black 29

Direct Brown 6

Direct Red 17

Direct Black 38

Direct Brown 25

Direct Red 21

Direct Black 154

Direct Brown 27

Direct Red 24

Direct Blue 1

Direct Brown 31

Direct Red 26

Direct Blue 2

Direct Brown 33

Direct Red 22

Direct Blue 3

Direct Brown 51

Direct Red 28

Direct Blue 6

Direct Brown 59

Direct Red 37

Direct Blue 8

Direct Brown 74

Direct Red 39

Direct Blue 9

Direct Brown 79

Direct Red 44

Direct Blue 10

Direct Brown 95

Direct Red 46

Direct Blue 14

Direct Brown 101

Direct Red 62

Direct Blue 15

Direct Brown 154

Direct Red 67

Direct Blue 21

Direct Brown 222

Direct Red 72

Direct Blue 22

Direct Brown 223

Direct Red 126

Direct Blue 25

Direct Green 1

Direct Red 168

Direct Blue 35

Direct Green 6

Direct Red 216

Direct Blue 76

Direct Green 8

Direct Red 264

Direct Blue 116

Direct Green 8.1

Direct Violet 1

Direct Blue 151

Direct Green 85

Direct Violet 4

Direct Blue 160

Direct Orange 1

Direct Violet 12

Direct Blue 173

Direct Orange 6

Direct Violet 13

Direct Blue 192

Direct Orange 7

Direct Violet 14

Direct Blue 201

Direct Orange 8

Direct Violet 21

Direct Blue 215

Direct Orange 10

Direct Violet 22

Direct Blue 295

Direct Orange 108

Direct Yellow 1

Direct Blue 306

Direct Red 1

Direct Yellow 24

Direct Brown 1

Direct Red 2

Direct Yellow 48

Direct Brown 1:2

Direct Red 7

 

Direct Brown 2

Direct Red 10

 

γ)   Χρώματα καρκινογόνα, μεταλλαξιογόνα ή τοξικά για την αναπαραγωγή ή δυνητικά ευαισθητοποιητικά

Χρώματα καρκινογόνα, μεταλλαξιογόνα ή τοξικά για την αναπαραγωγή

C.I. Acid Red 26

Direct Black 38 C.I.

C.I. Disperse Blue 1

C.I. Basic Red 9

Direct Blue 6 C.I.

C.I. Disperse Orange 11

C.I. Basic Violet 14

Direct Red 28 C.I.

Disperse Yellow 3

Δυνητικά ευαισθητοποιητικά χρώματα διασποράς

C.I. Disperse Blue 1

C.I. Disperse Blue 124

C.I. Disperse Red 11

C.I. Disperse Blue 3

C.I. Disperse Brown 1

C.I. Disperse Red 17

C.I. Disperse Blue 7

C.I. Disperse Orange 1

C.I. Disperse Yellow 1

C.I. Disperse Blue 26

C.I. Disperse Orange 3

C.I. Disperse Yellow 3

C.I. Disperse Blue 35

C.I. Disperse Orange 37

C.I. Disperse Yellow 9

C.I. Disperse Blue 102

C.I. Disperse Orange 76

C.I. Disperse Yellow 39

C.I. Disperse Blue 106

C.I. Disperse Red 1

C.I. Disperse Yellow 49

Προσάρτημα 3

ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΛΥΣΙΜΟ, ΤΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ

Τομέας

ΒΔΤ

1.

Γενική διαχείριση της ενέργειας

1.1.

Τοπικοί μετρητές ενέργειας

1.2.

Αυτόματα συστήματα παρακολούθησης διεργασιών και ελέγχου της ροής, του όγκου πλήρωσης, των θερμοκρασιών, και του χρονισμού

1.3.

Μόνωση σωληνώσεων, βαλβίδων, και παρεμβυσμάτων

1.4.

Ρυθμιζόμενης συχνότητας ηλεκτρικοί κινητήρες και αντλίες

1.5.

Μηχανές κλειστού κυκλώματος για τη μείωση της απώλειας ατμών

1.6.

Επαναχρησιμοποίηση/ανακύκλωση νερού και χρησιμοποιημένων υγρών σε ασυνεχείς διεργασίες

1.7.

Ανάκτηση της θερμότητας νερού έκπλυσης, συμπυκνώματος ατμού, απαερίων διεργασιών, καυσαερίων

2.

Διεργασίες πλυσίματος και έκπλυσης

2.1.

Χρήση του νερού ψύξης ως νερού διεργασίας

2.2.

Αντικατάσταση του πλυσίματος με υπερχείλιση από πλύσιμο με στράγγιση/εισροή

2.3.

Χρήση τεχνολογιών «έξυπνης» έκπλυσης με ρυθμιστές της ροής νερού και αντιρροή

2.4.

Εγκατάσταση εναλλακτών θερμότητας

3.

Στέγνωμα και σκλήρυνση σε ράμες

3.1.

Βελτιστοποίηση της ροής αέρα

3.2.

Μόνωση βιομηχανικών ερμαρίων (καμπίνες)

3.3.

Εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων καυστήρων

3.4.

Εγκατάσταση συστημάτων ανάκτησης θερμότητας

Σημείωση:

Θεωρούνται συμπληρωματικές των ΒΔΤ που αναφέρονται ανωτέρω οι νέες ΒΔΤ τις οποίες αναφέρουν και συνιστούν οι αρχές των κρατών μελών της ΕΕ μετά την ημερομηνία δημοσίευσης (2003) του εγγράφου αναφοράς ΒΑΤ (BREF) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα.