ISSN 1977-0669

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 151

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

57ό έτος
21 Μαΐου 2014


Περιεχόμενα

 

I   Νομοθετικές πράξεις

Σελίδα

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ

 

*

Οδηγία 2014/62/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, σχετικά με την προστασία του ευρώ και άλλων νομισμάτων από την παραχάραξη και την κιβδηλεία μέσω του ποινικού δικαίου, και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2000/383/ΔΕΥ του Συμβουλίου

1

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

*

Απόφαση αριθ. 534/2014/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τη χορήγηση μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Δημοκρατία της Τυνησίας

9

 

 

II   Μη νομοθετικές πράξεις

 

 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

 

*

Απόφαση 2014/293/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 15ης Απριλίου 2014, για την υπογραφή και τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τη συμμετοχή της Ελβετικής Συνομοσπονδίας στη στρατιωτική αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα συμβάλει στην εκπαίδευση των ενόπλων δυνάμεων του Μάλι (EUTM Mali)

16

 

 

Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τη συμμετοχή της Ελβετικής Συνομοσπονδίας στη στρατιωτική αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα συμβάλει στην εκπαίδευση των ενόπλων δυνάμεων του Μάλι (EUTM Mali)

18

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

 

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 535/2014 της Επιτροπής, της 20ής Μαΐου 2014, για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

22

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

*

Απόφαση 2014/294/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014, για την τροποποίηση της απόφασης 2013/233/ΚΕΠΠΑ σχετικά με την αποστολή συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λιβύη για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων (EUBAM Libya)

24

EL

Οι πράξεις των οποίων οι τίτλοι έχουν τυπωθεί με λευκά στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


I Νομοθετικές πράξεις

ΟΔΗΓΙΕΣ

21.5.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 151/1


ΟΔΗΓΊΑ 2014/62/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 15ης Μαΐου 2014

σχετικά με την προστασία του ευρώ και άλλων νομισμάτων από την παραχάραξη και την κιβδηλεία μέσω του ποινικού δικαίου, και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2000/383/ΔΕΥ του Συμβουλίου

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 83 παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (1),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ως το ενιαίο νόμισμα των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ, το ευρώ έχει εξελιχθεί σε σημαντικό παράγοντα για την οικονομία της Ένωσης και την καθημερινότητα των πολιτών της. Ωστόσο, από την εισαγωγή του το 2002, ως νόμισμα που αποτελεί συνεχώς στόχο οργανωμένων εγκληματικών ομάδων, οι οποίες δραστηριοποιούνται στη παραχάραξη και την κιβδηλεία του χρήματος, η παραχάραξη και η κιβδηλεία του ευρώ έχει επιφέρει οικονομική ζημία ύψους τουλάχιστον 500 εκατ. EUR. Είναι προς το συμφέρον της Ένωσης συνολικά να αντιτίθεται και να διώκει ποινικά κάθε δραστηριότητα που είναι πιθανόν να διακυβεύσει τη γνησιότητα του ευρώ μέσω παραχάραξης και κιβδηλείας.

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει ελάχιστους κανόνες σχετικά με τον ορισμό ποινικών αδικημάτων και κυρώσεων στον τομέα της παραχάραξης και κιβδηλείας του ευρώ και άλλων νομισμάτων. Εισάγει επίσης κοινές διατάξεις για την ενίσχυση της καταπολέμησης των εν λόγω αδικημάτων και τη βελτίωση της διερεύνησής τους και τη διασφάλιση καλύτερης συνεργασίας κατά της παραχάραξης και κιβδηλείας.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)

ως «νόμισμα» νοούνται τα τραπεζογραμμάτια και κέρματα που κυκλοφορούν νομίμως, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζογραμματίων και των κερμάτων ευρώ που κυκλοφορούν νομίμως δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 974/98·

β)

ως «νομικό πρόσωπο» νοείται κάθε οντότητα που έχει νομική προσωπικότητα βάσει του ισχύοντος δικαίου, πλην των κρατών ή άλλων οργανισμών δημοσίου δικαίου όταν ασκούν κρατική εξουσία και των οργανισμών δημοσίου διεθνούς δικαίου.

Άρθρο 3

Αδικήματα

1.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσουν ότι οι ακόλουθες ενέργειες θεωρούνται αξιόποινα ποινικά αδικήματα όταν διαπράττονται εκ προθέσεως:

α)

η απατηλή κατασκευή ή αλλοίωση νομίσματος, ανεξαρτήτως του χρησιμοποιηθέντος μέσου·

β)

η απατηλή θέση σε κυκλοφορία παραχαραγμένου νομίσματος·

γ)

η εισαγωγή, εξαγωγή, μεταφορά, αποδοχή ή προμήθεια παραχαραγμένου νομίσματος προκειμένου να τεθεί σε κυκλοφορία εν γνώσει της πλαστότητάς του·

δ)

η απατηλή κατασκευή, αποδοχή, προμήθεια ή κατοχή:

i)

εργαλείων, αντικειμένων, ηλεκτρονικών προγραμμάτων και δεδομένων, καθώς και λοιπών μέσων προορισμένων από τη φύση τους για την παραχάραξη ή αλλοίωση νομίσματος, ή

ii)

χαρακτηριστικών ασφαλείας, όπως ολογράμματα, υδατόσημα ή λοιπά συστατικά στοιχεία του νομίσματος, τα οποία χρησιμεύουν για την προστασία του από την παραχάραξη και την κιβδηλεία.

2.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλίσουν ότι η συμπεριφορά που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχεία α), β) και γ) είναι αξιόποινη και όταν αφορά τραπεζογραμμάτια ή κέρματα τα οποία κατασκευάζονται ή έχουν κατασκευαστεί με χρήση νόμιμων εγκαταστάσεων ή υλικού κατά παράβαση των δικαιωμάτων των αρμόδιων αρχών ή των προϋποθέσεων έκδοσης τραπεζογραμματίων ή κερμάτων.

3.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλίσουν ότι η συμπεριφορά που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2 είναι αξιόποινη και όταν αφορά τραπεζογραμμάτια και κέρματα που δεν έχουν ακόμη εκδοθεί αλλά προορίζονται για κυκλοφορία ως νόμιμο χρήμα.

Άρθρο 4

Ηθική αυτουργία, συνέργεια και απόπειρα

1.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλίσουν ότι η ηθική αυτουργία ή η συνέργεια σε αδίκημα που αναφέρεται στο άρθρο 3 συνιστούν ποινικό αδίκημα.

2.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλίσουν ότι η απόπειρα τέλεσης αδικήματος που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) ή γ), στο άρθρο 3 παράγραφος 2 ή στο άρθρο 3 παράγραφος 3 σε σχέση με τις ενέργειες που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ) συνιστά ποινικό αδίκημα.

Άρθρο 5

Κυρώσεις για φυσικά πρόσωπα

1.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλίσουν ότι η αναφερόμενη στα άρθρα 3 και 4 συμπεριφορά τιμωρείται με αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές ποινικές κυρώσεις.

2.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλίσουν ότι τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο δ), τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 και τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 σε σχέση με τη συμπεριφορά που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο δ) τιμωρείται με μέγιστη κύρωση που προβλέπει φυλάκιση.

3.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλίσουν ότι τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) και στο άρθρο 3 παράγραφος 3 σε σχέση με τη συμπεριφορά που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) τιμωρείται με μέγιστη ποινή φυλάκισης τουλάχιστον οκτώ ετών.

4.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλίσουν ότι τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) και στο άρθρο 3 παράγραφος 3 σε σχέση με τη συμπεριφορά που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) τιμωρείται με μέγιστη ποινή φυλάκισης τουλάχιστον πέντε ετών.

5.   Όσον αφορά το αδίκημα που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β), τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές ποινικές κυρώσεις άλλες από εκείνες που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, συμπεριλαμβανομένων προστίμων και ποινών φυλάκισης, εάν ο αποδέκτης παρέλαβε πλαστά νομίσματα εν αγνοία του αλλά τα διοχέτευσε εν γνώσει του ότι ήταν πλαστά.

Άρθρο 6

Ευθύνη νομικών προσώπων

1.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε τα νομικά πρόσωπα να υπέχουν ευθύνη για τα αδικήματα που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4 τα οποία τελεί για λογαριασμό τους, είτε ατομικώς είτε ως μέλος οργάνου τους, φυσικό πρόσωπο το οποίο κατέχει ιθύνουσα θέση εντός του νομικού προσώπου, με βάση:

α)

εξουσία εκπροσώπησης του νομικού προσώπου·

β)

εξουσία λήψης αποφάσεων για λογαριασμό του νομικού προσώπου· ή

γ)

εξουσία άσκησης ελέγχου εντός του νομικού προσώπου.

2.   Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε ένα νομικό πρόσωπο να υπέχει ευθύνη όταν η ελλιπής εποπτεία ή ο ελλιπής έλεγχος από πρόσωπο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου καθιστά δυνατή τη διάπραξη αδικήματος που αναφέρεται στα άρθρα 3 και 4 προς όφελος του εν λόγω νομικού προσώπου από πρόσωπο το οποίο τελεί υπό την εξουσία του.

3.   Η κατά τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου ευθύνη του νομικού προσώπου δεν αποκλείει την ποινική δίωξη φυσικών προσώπων που είναι αυτουργοί, ηθικοί αυτουργοί ή συνεργοί στα αδικήματα που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4.

Άρθρο 7

Κυρώσεις για τα νομικά πρόσωπα

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε κάθε νομικό πρόσωπο που θεωρείται υπεύθυνο κατά την έννοια του άρθρου 6 να υπόκειται σε αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται ποινικής ή μη ποινικής φύσεως πρόστιμα και, ενδεχομένως, άλλες κυρώσεις, όπως:

α)

αποκλεισμός από πλεονεκτήματα ή ενισχύσεις του δημοσίου·

β)

μέτρα προσωρινής ή οριστικής απαγόρευσης της άσκησης εμπορικής δραστηριότητας·

γ)

θέση υπό δικαστική εποπτεία·

δ)

δικαστική εκκαθάριση·

ε)

προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας των εγκαταστάσεων που χρησιμοποιήθηκαν για την τέλεση του αδικήματος.

Άρθρο 8

Δικαιοδοσία

1.   Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να θεμελιώσει τη δικαιοδοσία του επί των αδικημάτων που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4, εάν

α)

το αδίκημα έχει διαπραχθεί εν όλω ή εν μέρει στο έδαφός του· ή

β)

ο δράστης είναι υπήκοός του.

2.   Κάθε κράτος μέλος του οποίου το νόμισμα είναι το ευρώ λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε να θεμελιώσει τη δικαιοδοσία του επί των αδικημάτων που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4 τα οποία διαπράττονται εκτός του εδάφους του, τουλάχιστον εάν έχουν σχέση με το ευρώ και εάν

α)

ο δράστης ευρίσκεται στο έδαφος του εν λόγω κράτους μέλους και δεν έχει εκδοθεί· ή

β)

τα πλαστά τραπεζογραμμάτια ή τα κίβδηλα κέρματα του ευρώ που έχουν σχέση με το αδίκημα εντοπίστηκαν στο έδαφος του εν λόγω κράτους μέλους.

Για τη δίωξη των αδικημάτων που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α), στο άρθρο 3 παράγραφοι 2 και 3, εφόσον έχουν σχέση με το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α), καθώς και της ηθικής αυτουργίας, συνέργειας και απόπειρας τέλεσης των εν λόγω αδικημάτων, κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλίσει ότι η δικαιοδοσία του δεν υπόκειται στην προϋπόθεση ότι οι πράξεις συνιστούν ποινικά αδικήματα στον τόπο όπου διαπράχθηκαν.

Άρθρο 9

Ερευνητικά μέσα

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλίσουν ότι στα άτομα, στις μονάδες ή στις υπηρεσίες με αρμοδιότητα διερεύνησης ή δίωξης των αναφερόμενων στα άρθρα 3 και 4 αδικημάτων διατίθενται αποτελεσματικά ερευνητικά μέσα, όπως αυτά που χρησιμοποιούνται στο οργανωμένο έγκλημα ή σε άλλες υποθέσεις σοβαρής εγκληματικότητας.

Άρθρο 10

Υποχρέωση διαβίβασης πλαστών τραπεζογραμματίων και κίβδηλων κερμάτων ευρώ για ανάλυση και εντοπισμό προϊόντων παραχάραξης και κιβδηλείας

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε κατά τη διάρκεια ποινικής διαδικασίας να επιτρέπεται αμελλητί η εξέταση, από το εθνικό κέντρο ανάλυσης και το εθνικό κέντρο ανάλυσης κερμάτων, τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ, ύποπτων ως προϊόντων παραχάραξης ή κιβδηλείας για ανάλυση, ανίχνευση και εντοπισμό περαιτέρω προϊόντων παραχάραξης. Οι αρμόδιες αρχές διαβιβάζουν τα απαραίτητα δείγματα χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, και το αργότερο μόλις ληφθεί τελική απόφαση σχετικά με τις ποινικές διαδικασίες.

Άρθρο 11

Στατιστικές

Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν, τουλάχιστον κάθε δύο έτη, δεδομένα στην Επιτροπή σχετικά με τον αριθμό των αδικημάτων που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4, και τον αριθμό των ατόμων στα οποία ασκήθηκε δίωξη και καταδικάστηκαν για τα αδικήματα που ορίζονται στα άρθρα 3 και 4.

Άρθρο 12

Υποβολή εκθέσεων από την Επιτροπή και αναθεώρηση

Μέχρι τις 23 Μαΐου 2019 η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Η έκθεση αξιολογεί τον βαθμό στον οποίο τα κράτη μέλη έχουν λάβει τα αναγκαία μέτρα για συμμόρφωση προς την παρούσα οδηγία. Η έκθεση συνοδεύεται, εάν κρίνεται απαραίτητο, από νομοθετική πρόταση.

Άρθρο 13

Αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2000/383/ΔΕΥ

Η απόφαση-πλαίσιο 2000/383/ΔΕΥ αντικαθίσταται όσον αφορά τα κράτη μέλη που δεσμεύονται από την παρούσα οδηγία, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των κρατών μελών ως προς τις προθεσμίες μεταφοράς της απόφασης-πλαισίου 2000/383/ΔΕΥστο εθνικό δίκαιο.

Για τα κράτη μέλη που δεσμεύονται από την παρούσα οδηγία, οι παραπομπές στην απόφαση-πλαίσιο 2000/383/ΔΕΥ νοούνται ως παραπομπές στην παρούσα οδηγία.

Άρθρο 14

Μεταφορά

1.   Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις προκειμένου να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία έως τις 23 Μαΐου 2016. Πάραυτα ενημερώνουν σχετικά την Επιτροπή.

Τα μέτρα αυτά, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, περιλαμβάνουν παραπομπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από ανάλογη παραπομπή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος αυτής της παραπομπής καθορίζεται από τα κράτη μέλη.

2.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των βασικών μέτρων εθνικού δικαίου που θεσπίζουν στον τομέα που καλύπτεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 15

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 16

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη σύμφωνα με τις Συνθήκες.

Βρυξέλλες, 15 Μαΐου 2014.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. SCHULZ

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Δ. ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ


(1)  ΕΕ C 179 της 25.6.2013, σ. 9.

(2)  ΕΕ C 271 της 19.9.2013, σ. 42.

(3)  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 6ης Μαΐου 2014.

(4)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 974/98 του Συμβουλίου, της 3ης Μαΐου 1998, για την εισαγωγή του ευρώ (ΕΕ L 139 της 11.5.1998, σ. 1).

(5)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1338/2001 του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2001, σχετικά με τον καθορισμό των αναγκαίων μέτρων για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία (ΕΕ L 181 της 4.7.2001, σ. 6).

(6)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1339/2001 του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2001, για την επέκταση των αποτελεσμάτων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1338/2001 σχετικά με τον καθορισμό των αναγκαίων μέτρων για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία σε εκείνα τα κράτη μέλη που δεν έχουν υιοθετήσει το ευρώ ως ενιαίο νόμισμα (ΕΕ L 181 της 4.7.2001, σ. 11).

(7)  Αριθ. 2623, σ. 372, Σειρά συνθηκών της Κοινωνίας των Εθνών, 1931.

(8)  Απόφαση-πλαίσιο 2000/383/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 29ης Μαΐου 2000, για ενίσχυση της προστασίας από την παραχάραξη ενόψει της εισαγωγής του ευρώ με την επιβολή ποινών και άλλων κυρώσεων, (ΕΕ L 140 της 14.6.2000, σ. 1).


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

21.5.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 151/9


ΑΠΌΦΑΣΗ αριθ. 534/2014/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 15ης Μαΐου 2014

για τη χορήγηση μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Δημοκρατία της Τυνησίας

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 212,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Οι σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Τυνησίας («Τυνησία») αναπτύσσονται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας (ΕΠΓ). Η ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Τυνησίας, αφετέρου (2) («συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Τυνησίας»), τέθηκε σε ισχύ την 1η Μαρτίου 1998. Στο πλαίσιο της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Τυνησίας, η Τυνησία ολοκλήρωσε την κατάργηση των δασμών για τα βιομηχανικά προϊόντα το 2008, με αποτέλεσμα να καταστεί η πρώτη νοτιομεσογειακή χώρα που εισήλθε σε ζώνη ελεύθερων συναλλαγών με την Ένωση. Αναπτύσσεται περαιτέρω διμερής πολιτικός διάλογος και οικονομική συνεργασία στο πλαίσιο σχεδίων δράσης της ΕΠΓ, το πιο πρόσφατο από τα οποία συζητείται επί του παρόντος και θα καλύψει την περίοδο 2013-2017.

(2)

Η οικονομία της Τυνησίας έχει επηρεαστεί σημαντικά από τα εσωτερικά γεγονότα που συνδέονται με τα τεκταινόμενα στη νότια Μεσόγειο από τα τέλη του 2010, γνωστά ως «αραβική άνοιξη», καθώς και από την περιφερειακή αναταραχή που ακολούθησε, ιδίως στη γειτονική Λιβύη. Τα γεγονότα αυτά και το αδύναμο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον, και ιδίως η ύφεση στη ζώνη του ευρώ, που είναι ο βασικός εμπορικός και οικονομικός εταίρος της Τυνησίας, είχαν πολύ αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία της Τυνησίας, προκαλώντας επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης και δημιουργώντας ευρέα εξωτερικά και δημοσιονομικά χρηματοδοτικά κενά.

(3)

Μετά την αποπομπή του προέδρου Μπεν Αλί στις 14 Ιανουαρίου 2011, διεξήχθησαν στην Τυνησία οι πρώτες ελεύθερες και δημοκρατικές εκλογές, στις 23 Οκτωβρίου 2011. Έκτοτε υφίσταται μια εθνική συντακτική συνέλευση και, παρότι η πολιτική μετάβαση δεν πραγματοποιείται χωρίς δυσκολίες, οι βασικοί πολιτικοί φορείς καταβάλλουν συντονισμένες προσπάθειες ώστε να προχωρήσουν οι μεταρρυθμίσεις για τη μετάβαση σε ένα πλήρως αναπτυγμένο δημοκρατικό σύστημα.

(4)

Το Σύνταγμα που ενεκρίθη από την Εθνική Συντακτική Συνέλευση της Τυνησίας περιλαμβάνει προόδους στον τομέα των ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών και της ισότητας των φύλων, σημειώνοντας τον προσανατολισμό της Τυνησίας προς την κατεύθυνση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου.

(5)

Αφότου ξεκίνησε η αραβική άνοιξη, η Ένωση έχει επανειλημμένα δηλώσει τη δέσμευσή της να υποστηρίξει την Τυνησία στη διαδικασία των οικονομικών και πολιτικών μεταρρυθμίσεων που επιδιώκει. Η δέσμευση αυτή επαναβεβαιώθηκε τον Νοέμβριο του 2012 στα συμπεράσματα της συνόδου του Συμβουλίου Σύνδεσης μεταξύ της Ένωσης και της Τυνησίας. Η πολιτική και οικονομική στήριξη της Ένωσης στη μεταρρυθμιστική διαδικασία της Τυνησίας συνάδει με την πολιτική της Ένωσης για την περιοχή της νότιας Μεσογείου, όπως αυτή ορίζεται στο πλαίσιο της ΕΠΓ.

(6)

Σύμφωνα με την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, που εγκρίθηκε μαζί με την απόφαση αριθ. 778/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3), η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης θα πρέπει να συνιστά έκτακτο χρηματοδοτικό μέσο μη δεσμευτικής και μη προσδιορισμένης στήριξης του ισοζυγίου πληρωμών, το οποίο αποσκοπεί στην αποκατάσταση μιας βιώσιμης θέσης εξωτερικής χρηματοδότησης του δικαιούχου και θα πρέπει να στηρίζει την εφαρμογή προγράμματος πολιτικής που περιλαμβάνει στιβαρά μέτρα προσαρμογής και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που έχουν σχεδιαστεί για την βελτίωση της θέσης του ισοζυγίου πληρωμών, ιδίως στη διάρκεια της περιόδου του προγράμματος, και να ενισχύει την εφαρμογή των σχετικών συμφωνιών και των προγραμμάτων που έχουν συμφωνηθεί με την Ένωση.

(7)

Τον Απρίλιο του 2013, οι αρχές της Τυνησίας και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) σύναψαν μια μη προληπτική τριετή συμφωνία stand-by («πρόγραμμα του ΔΝΤ») ύψους 1 146 εκατομμυρίων SDR (ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων) για τη στήριξη του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής και μεταρρύθμισης της Τυνησίας. Οι στόχοι του προγράμματος του ΔΝΤ συνάδουν με τον σκοπό της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης, συγκεκριμένα την ανακούφιση βραχυπρόθεσμων δυσκολιών σε σχέση με το ισοζύγιο πληρωμών και την εφαρμογή στιβαρών μέτρων προσαρμογής που είναι συμβατά με τον σκοπό της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης.

(8)

Η Ένωση διέθεσε 290 εκατομμύρια EUR με τη μορφή επιχορηγήσεων για την περίοδο 2011-2013 στο πλαίσιο του προγράμματος τακτικής συνεργασίας της για τη στήριξη του προγράμματος οικονομικών και πολιτικών μεταρρυθμίσεων της Τυνησίας. Έχουν επίσης διατεθεί στην Τυνησία 155 εκατομμύρια EUR το διάστημα 2011-2013 στο πλαίσιο του προγράμματος «στήριξη εταιρικής σχέσης για τη μεταρρύθμιση και την ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς» (SPRING).

(9)

Τον Αύγουστο του 2013, ενόψει της επιδείνωσης της οικονομικής κατάστασης και των προοπτικών, η Τυνησία ζήτησε μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση.

(10)

Δεδομένου ότι η Τυνησία είναι χώρα που καλύπτεται από την ΕΠΓ, θα πρέπει να θεωρείται επιλέξιμη για να λάβει μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση.

(11)

Δεδομένου ότι εξακολουθεί να υφίσταται σημαντικό υπολειπόμενο εξωτερικό κενό χρηματοδότησης στο ισοζύγιο πληρωμών της Τυνησίας, υψηλότερο από τους πόρους που χορηγούν το ΔΝΤ και άλλοι πολυμερείς χρηματοδοτικοί οργανισμοί, και παρά την εφαρμογή αυστηρών οικονομικών προγραμμάτων σταθεροποίησης και μεταρρυθμίσεων από την Τυνησία, η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης προς την Τυνησία («η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης»), υπό τις σημερινές εξαιρετικές περιστάσεις, θεωρείται κατάλληλη απάντηση στο αίτημα της Τυνησίας για τη στήριξη της οικονομικής σταθεροποίησής της σε συνδυασμό με το πρόγραμμα του ΔΝΤ. Η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης θα στηρίξει την οικονομική σταθεροποίηση και το πρόγραμμα διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων της Τυνησίας, συμπληρώνοντας τους πόρους που διατίθενται στο πλαίσιο των χρηματοδοτικών μηχανισμών του ΔΝΤ.

(12)

Η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης θα πρέπει να αποσκοπεί στην αποκατάσταση μιας βιώσιμης κατάστασης εξωτερικής χρηματοδότησης για την Τυνησία, στηρίζοντας με τον τρόπο αυτόν την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξή της.

(13)

Ο προσδιορισμός του ποσού της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης βασίζεται σε μια ολοκληρωμένη ποσοτική εκτίμηση των υπολειπόμενων εξωτερικών χρηματοδοτικών αναγκών της Τυνησίας και λαμβάνει υπόψη την ικανότητά της για αυτοχρηματοδότηση μέσω ιδίων πόρων, και ιδίως μέσω των διεθνών συναλλαγματικών αποθεμάτων που διαθέτει. Η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης θα πρέπει να συμπληρώνει τα προγράμματα και τους πόρους που χορηγούν το ΔΝΤ και η Παγκόσμια Τράπεζα. Κατά τον καθορισμό του ποσού της συνδρομής λαμβάνονται επίσης υπόψη οι αναμενόμενες χρηματοδοτικές συνεισφορές πολυμερών χορηγών και η ανάγκη να διασφαλιστεί δίκαιη κατανομή των βαρών μεταξύ της Ένωσης και των άλλων χορηγών, καθώς και η προϋπάρχουσα διάθεση εκ μέρους της Ένωσης άλλων μέσων εξωτερικής χρηματοδότησης στην Τυνησία και η προστιθέμενη αξία της συνολικής συμμετοχής της Ένωσης.

(14)

Η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίζει ότι η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης συνάδει νομικά και ουσιαστικά με τις βασικές αρχές, τους στόχους και τα μέτρα που λαμβάνονται στους διάφορους τομείς εξωτερικής δράσης και τις άλλες συναφείς πολιτικές της Ένωσης.

(15)

Η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης θα πρέπει να στηρίζει την εξωτερική πολιτική της έναντι της Τυνησίας. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης θα πρέπει να συνεργάζονται στενά σε όλη τη διάρκεια της επιχείρησης μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής, για τον συντονισμό και την εξασφάλιση της συνοχής της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης.

(16)

Η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης αναμένεται να στηρίξει την προσήλωση της Τυνησίας στις κοινές με την Ένωση αξίες, στις οποίες περιλαμβάνονται η δημοκρατία, το κράτος δικαίου, η χρηστή διακυβέρνηση, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η βιώσιμη ανάπτυξη και η μείωση της φτώχειας, καθώς και την προσήλωσή της στις αρχές ενός ελεύθερου και θεμιτού εμπορίου που ασκείται βάσει κανόνων.

(17)

Προϋπόθεση για να χορηγήσει η Ένωση μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή θα πρέπει να είναι ο σεβασμός, εκ μέρους της Τυνησίας, των ουσιαστικών θεσμών της δημοκρατίας, στους οποίους περιλαμβάνονται το πολυκομματικό κοινοβουλευτικό σύστημα, το κράτος δικαίου και ο σεβασμός για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επιπλέον, οι ειδικοί στόχοι της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης θα πρέπει να αφορούν την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας, της διαφάνειας και της λογοδοσίας των συστημάτων διαχείρισης των δημοσίων οικονομικών στην Τυνησία και να προωθούν τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που σκοπό έχουν να στηρίξουν τη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη δημοσιονομική εξυγίανση. Τόσο η εκπλήρωση της προϋπόθεσης όσο και η επίτευξη των στόχων αυτών θα πρέπει να παρακολουθούνται τακτικά από την Επιτροπή.

(18)

Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης που συνδέονται με τη μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή της, η Τυνησία θα πρέπει να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη και την καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και οποιωνδήποτε άλλων παρατυπιών που συνδέονται με τη συνδρομή. Επιπλέον, θα πρέπει να προβλεφθεί ότι η Επιτροπή θα διενεργεί ελέγχους ενώ το Ελεγκτικό Συνέδριο θα διενεργεί λογιστικούς ελέγχους.

(19)

Η αποδέσμευση της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης δεν θίγει τις εξουσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

(20)

Τα ποσά που απαιτούνται για την παροχή της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις πιστώσεις του προϋπολογισμού που προβλέπονται στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.

(21)

Η διαχείριση της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης θα πρέπει να αναληφθεί από την Επιτροπή. Για να εξασφαλισθεί ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μπορούν να παρακολουθούν την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, η Επιτροπή θα πρέπει να τους ενημερώνει τακτικά για τις εξελίξεις τις σχετικές με τη μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή και να τους παρέχει τα σχετικά έγγραφα.

(22)

Προκειμένου να διασφαλισθούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εκτέλεση της παρούσας απόφασης, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή. Οι αρμοδιότητες αυτές θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4).

(23)

Η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης θα πρέπει να υπόκειται σε όρους οικονομικής πολιτικής που θα καθοριστούν σε μνημόνιο συνεννόησης. Προκειμένου να εξασφαλιστούν ενιαίες προϋποθέσεις εφαρμογής και για λόγους αποτελεσματικότητας, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία να διαπραγματευθεί τους εν λόγω όρους με τις αρχές της Τυνησίας υπό την εποπτεία της επιτροπής των αντιπροσώπων των κρατών μελών δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. Δυνάμει του εν λόγω κανονισμού, η συμβουλευτική διαδικασία θα πρέπει κατά γενικό κανόνα να εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις εκτός από αυτές που προβλέπονται στον εν λόγω κανονισμό. Λαμβάνοντας υπόψη τις δυνητικά σημαντικές επιπτώσεις της συνδρομής, η οποία υπερβαίνει το ποσό των 90 εκατομμυρίων EUR, είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί η διαδικασία εξέτασης για τις πράξεις που υπερβαίνουν το εν λόγω κατώτατο όριο. Λαμβάνοντας υπόψη το ποσό της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης προς την Τυνησία, η διαδικασία εξέτασης θα πρέπει να εφαρμόζεται για την έγκριση του μνημονίου συνεννόησης και για οποιαδήποτε μείωση, αναστολή ή ακύρωση της συνδρομής,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

1.   Η Ένωση χορηγεί μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στην Τυνησία («μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης»), ανώτατου ποσού 300 εκατομμυρίων EUR με σκοπό τη στήριξη της οικονομικής σταθεροποίησης και των μεταρρυθμίσεων της Τυνησίας. Η χρηματοδοτική συνδρομή συμβάλλει στην κάλυψη των αναγκών που σχετίζονται με ισοζύγιο πληρωμών της Τυνησίας, όπως αυτές προσδιορίζονται στο πρόγραμμα του ΔΝΤ.

2.   Ολόκληρο το ποσό της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης χορηγείται στην Τυνησία με τη μορφή δανείων. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να δανειστεί εξ ονόματος της Ένωσης τα αναγκαία κεφάλαια από τις κεφαλαιαγορές ή από χρηματοδοτικούς οργανισμούς και να τα δανείσει στη συνέχεια στην Τυνησία. Τα δάνεια θα έχουν μέγιστη διάρκεια 15 έτη.

3.   Η εκταμίευση της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης γίνεται υπό τη διαχείριση της Επιτροπής κατά τρόπο συνεπή προς τις συμφωνίες ή τους διακανονισμούς που έχουν συνομολογηθεί μεταξύ του ΔΝΤ και της Τυνησίας και τις βασικές αρχές και στόχους οικονομικών μεταρρυθμίσεων που ορίζονται στη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Τυνησίας και στο σχέδιο δράσης ΕΕ-Τυνησίας για τα έτη 2013-2017 που υπεγράφησαν στο πλαίσιο της ΕΠΓ. Η Επιτροπή ενημερώνει τακτικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για τις εξελίξεις που αφορούν τη μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης, περιλαμβανομένων των σχετικών εκταμιεύσεων, και διαβιβάζει στα εν λόγω Θεσμικά όργανα τα σχετικά έγγραφα εγκαίρως.

4.   Η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης διατίθεται για περίοδο δυόμισι ετών, αρχής γενομένης από την πρώτη ημέρα μετά την έναρξη ισχύος του μνημονίου συνεννόησης που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της παρούσας απόφασης.

5.   Εάν οι ανάγκες χρηματοδότησης της Τυνησίας μειωθούν σημαντικά κατά την περίοδο εκταμίευσης της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης, σε σύγκριση με τις αρχικές προβλέψεις, η Επιτροπή, ενεργώντας σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 7 παράγραφος 2, μειώνει το ποσό της συνδρομής ή την αναστέλλει ή την ακυρώνει.

Άρθρο 2

Προϋπόθεση για να χορηγήσει η Ένωση μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή είναι ο σεβασμός, εκ μέρους της Τυνησίας, των ουσιαστικών θεσμών της δημοκρατίας, στους οποίους περιλαμβάνονται το πολυκομματικό κοινοβουλευτικό σύστημα, το κράτος δικαίου και ο σεβασμός για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η Επιτροπή παρακολουθεί την εκπλήρωση της εν λόγω προϋπόθεσης σε όλη τη διάρκεια ισχύος της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης.

Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται σύμφωνα με την απόφαση 2010/427/ΕΕ του Συμβουλίου (5).

Άρθρο 3

1.   Η Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 7 παράγραφος 2, συμφωνεί με τις αρχές της Τυνησίας σχετικά με σαφώς καθορισμένους όρους οικονομικής και χρηματοπιστωτικής πολιτικής, εστιάζοντας στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και την εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών από τις οποίες εξαρτάται η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης, που καθορίζονται σε μνημόνιο συνεννόησης («το μνημόνιο συνεννόησης»), το οποίο περιλαμβάνει χρονοδιάγραμμα για την επίτευξη των εν λόγω όρων. Οι όροι οικονομικής και χρηματοπιστωτικής πολιτικής που εκτίθενται στο μνημόνιο συνεννόησης συνάδουν με τις συμφωνίες ή συνεννοήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 3, περιλαμβανομένων των προγραμμάτων μακροοικονομικής προσαρμογής και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που εφαρμόζει η Τυνησία, με τη στήριξη του ΔΝΤ.

2.   Οι εν λόγω όροι αποσκοπούν, ειδικότερα, στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας, της διαφάνειας και της λογοδοσίας των συστημάτων διαχείρισης των δημοσίων οικονομικών στην Τυνησία, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης. Κατά τον σχεδιασμό των μέτρων πολιτικής λαμβάνονται επίσης δεόντως υπόψη η πρόοδος όσον αφορά το αμοιβαίο άνοιγμα των αγορών, η ανάπτυξη θεμιτών εμπορικών συναλλαγών που ασκούνται βάσει κανόνων και άλλες προτεραιότητες στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης. Η Επιτροπή παρακολουθεί τακτικά την πρόοδο στην επίτευξη των στόχων αυτών.

3.   Οι λεπτομερείς χρηματοδοτικοί όροι της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης καθορίζονται σε μια δανειακή σύμβαση που πρόκειται να συναφθεί μεταξύ της Επιτροπής και των αρχών της Τυνησίας.

4.   Η Επιτροπή ελέγχει σε τακτά διαστήματα ότι εξακολουθούν να πληρούνται οι όροι του άρθρου 4 παράγραφος 3, περιλαμβανομένου και του κατά πόσον οι οικονομικές πολιτικές της Τυνησίας είναι σύμφωνες με τους στόχους της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή συνεργάζεται στενά με το ΔΝΤ και την Παγκόσμια Τράπεζα και, εφόσον είναι αναγκαίο, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Άρθρο 4

1.   Με την επιφύλαξη των όρων της παραγράφου 3, η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης διατίθεται από την Επιτροπή με τη μορφή δανείου σε τρεις δόσεις. Το ύψος εκάστης δόσης καθορίζεται στο μνημόνιο συνεννόησης.

2.   Τα ποσά της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης διατίθενται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 480/2009 του Συμβουλίου (6).

3.   Η απόφαση της Επιτροπής για την αποδέσμευση των δόσεων εξαρτάται από την εκπλήρωση όλων των ακόλουθων όρων:

α)

την προϋπόθεση του άρθρου 2·

β)

τις συνεχείς ικανοποιητικές επιδόσεις ως προς την εφαρμογή προγράμματος πολιτικής που περιέχει στιβαρά μέτρα προσαρμογής και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων τα οποία στηρίζονται από μη προληπτικό πιστωτικό διακανονισμό του ΔΝΤ· και

γ)

την εφαρμογή, εντός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, των όρων οικονομικής και χρηματοπιστωτικής πολιτικής που περιέχονται στο μνημόνιο συνεννόησης.

Η εκταμίευση της δεύτερης δόσης πραγματοποιείται το νωρίτερο τρεις μήνες μετά την εκταμίευση της πρώτης δόσης. Η εκταμίευση της τρίτης δόσης πραγματοποιείται το νωρίτερο τρεις μήνες μετά την εκταμίευση της δεύτερης δόσης.

4.   Όταν δεν τηρούνται οι όροι της παραγράφου 3, η Επιτροπή αναστέλλει προσωρινά ή ακυρώνει την εκταμίευση της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η Επιτροπή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τους λόγους της εν λόγω αναστολής ή ακύρωσης.

5.   Η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης εκταμιεύεται στην κεντρική τράπεζα της Τυνησίας. Με την επιφύλαξη των όρων που πρόκειται να συμφωνηθούν στο μνημόνιο συνεννόησης, περιλαμβανομένης της επιβεβαίωσης των υπολειπόμενων δημοσιονομικών χρηματοδοτικών αναγκών, τα ενωσιακά κονδύλια μπορεί να μεταβιβάζονται στο Υπουργείο Οικονομικών της Τυνησίας ως τελικό αποδέκτη.

Άρθρο 5

1.   Οι δανειοληπτικές και δανειοδοτικές πράξεις που σχετίζονται με τη μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης διενεργούνται σε ευρώ με την ίδια τοκοφόρο ημερομηνία και δεν εμπλέκουν την Ένωση σε μεταβολή της διάρκειας ούτε την εκθέτουν σε ανάληψη οποιουδήποτε κινδύνου συναλλάγματος ή επιτοκίου, ούτε σε ανάληψη οποιουδήποτε άλλου εμπορικού κινδύνου.

2.   Εφόσον το επιτρέπουν οι περιστάσεις και το ζητήσει η Τυνησία, η Επιτροπή μπορεί να προβεί στις προσήκουσες ενέργειες προκειμένου να διασφαλίσει την προσθήκη στους όρους και τις προϋποθέσεις του δανείου ρήτρας πρόωρης εξόφλησης και την ύπαρξη ανάλογης ρήτρας στους όρους και τις προϋποθέσεις των δανειοληπτικών πράξεων.

3.   Όταν οι περιστάσεις επιτρέπουν βελτίωση του επιτοκίου του δανείου και εφόσον το ζητήσει η Τυνησία, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει την αναχρηματοδότηση του συνόλου ή μέρους των αρχικών δανειοληπτικών πράξεών της, ή μπορεί να αναπροσαρμόσει τους αντίστοιχους χρηματοδοτικούς όρους. Οι πράξεις αναχρηματοδότησης ή αναπροσαρμογής διενεργούνται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 4 και δεν έχουν ως αποτέλεσμα την παράταση της διάρκειας των οικείων δανειοληπτικών πράξεων ή την αύξηση του ποσού του οφειλόμενου κεφαλαίου κατά την ημερομηνία διεξαγωγής των πράξεων αναχρηματοδότησης ή αναπροσαρμογής.

4.   Το σύνολο των εξόδων της Ένωσης που συνδέονται με τις δανειοληπτικές και τις δανειοδοτικές πράξεις στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης βαρύνει την Τυνησία.

5.   Η Επιτροπή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για τις εξελίξεις ως προς τις πράξεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3.

Άρθρο 6

1.   Η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης υλοποιείται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (7) και τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1268/2012 της Επιτροπής (8).

2.   Η εφαρμογή της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης τελεί υπό άμεση διαχείριση.

3.   Το μνημόνιο συνεννόησης και η δανειακή σύμβαση που πρόκειται να συνομολογηθούν με τις αρχές της Τυνησίας περιλαμβάνουν διατάξεις οι οποίες:

α)

διασφαλίζουν ότι η Τυνησία ελέγχει τακτικά εάν η χρηματοδότηση που χορηγείται από τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης χρησιμοποιείται ορθά, λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη παρατυπιών και απάτης και, εάν είναι απαραίτητο, κινεί δικαστική διαδικασία για την ανάκτηση υπεξαιρεθέντων καταβληθέντων ποσών που χορηγήθηκαν βάσει της παρούσας απόφασης·

β)

διασφαλίζουν την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, προβλέποντας ειδικότερα την εφαρμογή ειδικών μέτρων για την πρόληψη και καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και οποιωνδήποτε άλλων παρατυπιών που επηρεάζουν τη μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου (9), τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου (10) και τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (11)·

γ)

επιτρέπουν ρητά στην Επιτροπή, καθώς και στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης ή στους εκπροσώπους τους, να πραγματοποιούν ελέγχους, συμπεριλαμβανομένων επιτόπιων ελέγχων και επιθεωρήσεων·

δ)

επιτρέπουν ρητά στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο να διενεργούν λογιστικούς ελέγχους κατά τη διάρκεια και μετά από την περίοδο διαθεσιμότητας της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων εγγράφων και των επιτόπιων ελέγχων, όπως οι επιχειρησιακές αξιολογήσεις· και

ε)

διασφαλίζουν ότι η Ένωση δικαιούται την πρόωρη αποπληρωμή του δανείου, εάν διαπιστωθεί πως, σε σχέση με τη διαχείριση της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης, η Τυνησία έχει εμπλακεί σε οποιαδήποτε πράξη απάτης ή διαφθοράς ή οποιαδήποτε άλλη παράνομη δραστηριότητα σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης.

4.   Κατά την εφαρμογή της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης, η Επιτροπή παρακολουθεί, με επιχειρησιακές αξιολογήσεις, την ορθότητα των χρηματοοικονομικών ρυθμίσεων, των διοικητικών διαδικασιών και των μηχανισμών εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου της Τυνησίας που σχετίζονται με τη συνδρομή.

Άρθρο 7

1.   Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή. Πρόκειται για επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2.   Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Άρθρο 8

1.   Η Επιτροπή υποβάλλει, έως τις 30 Ιουνίου εκάστου έτους, έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης κατά το προηγούμενο έτος, που περιλαμβάνει αξιολόγηση αυτής της εφαρμογής. Στην εν λόγω έκθεση:

α)

εξετάζεται η πρόοδος που σημειώθηκε κατά την εφαρμογή της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης·

β)

αξιολογούνται η οικονομική κατάσταση και οι προοπτικές της Τυνησίας, καθώς και η πρόοδος στην εφαρμογή των μέτρων πολιτικής που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1·

γ)

παρουσιάζεται η σχέση μεταξύ των όρων οικονομικής πολιτικής που καθορίζονται στο μνημόνιο συνεννόησης, των τρεχουσών οικονομικών και δημοσιονομικών επιδόσεων της Τυνησίας και των αποφάσεων της Επιτροπής να εκταμιεύσει τις δόσεις της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης.

2.   Το αργότερο δύο έτη μετά τη λήξη της περιόδου διάθεσης που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 4, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση εκ των υστέρων αξιολόγησης, αξιολογώντας τα αποτελέσματα και την αποτελεσματικότητα της περατωθείσας μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης καθώς και τον βαθμό στον οποίο συνέβαλαν στην επίτευξη των σκοπών της συνδρομής.

Άρθρο 9

Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 15 Μαΐου 2014.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. SCHULZ

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Δ. ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ


(1)  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 6ης Μαΐου 2014.

(2)  Ευρωμεσογειακή συμφωνία συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Τυνησίας, αφετέρου (ΕΕ L 97 της 30.3.1998, σ. 2).

(3)  Απόφαση αριθ. 778/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Αυγούστου 2013, για τη χορήγηση περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Γεωργία (ΕΕ L 218 της 14.8.2013, σ. 15).

(4)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

(5)  Απόφαση 2010/427/ΕΕ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουλίου 2010, για τον καθορισμό της οργάνωσης και της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΕ L 201 της 3.8.2010, σ. 30).

(6)  Κανονισμός (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 480/2009 του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου 2009, για την ίδρυση Ταμείου εγγυήσεων για τις εξωτερικές δράσεις (ΕΕ L 145 της 10.6.2009, σ. 10).

(7)  Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1).

(8)  Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1268/2012 της Επιτροπής, της 29ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης (ΕΕ L 362 της 31.12.2012, σ. 1).

(9)  Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1995, σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 312 της 23.12.1995, σ. 1).

(10)  Κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 1996, σχετικά με τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή με σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες (ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 2).

(11)  Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του Συμβουλίου (ΕΕ L 248 της 18.9.2013, σ. 1).


II Μη νομοθετικές πράξεις

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

21.5.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 151/16


ΑΠΌΦΑΣΗ 2014/293/ΚΕΠΠΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 15ης Απριλίου 2014

για την υπογραφή και τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τη συμμετοχή της Ελβετικής Συνομοσπονδίας στη στρατιωτική αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα συμβάλει στην εκπαίδευση των ενόπλων δυνάμεων του Μάλι (EUTM Mali)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 37, σε συνδυασμό με το άρθρο 218 παράγραφοι 5 και 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 8 παράγραφος 3 της απόφασης 2013/34/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 17ης Ιανουαρίου 2013, για στρατιωτική αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα συμβάλει στην εκπαίδευση των ενόπλων δυνάμεων του Μάλι (EUTM Mali) (1) προβλέπει ότι οι λεπτομέρειες όσον αφορά τη συμμετοχή τρίτων κρατών καλύπτονται από συμφωνίες οι οποίες συνάπτονται δυνάμει του άρθρου 37 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 218 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(2)

Στις 10 Φεβρουαρίου 2014, το Συμβούλιο εξέδωσε απόφαση με την οποία επιτρέπεται η έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία συμμετοχής μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τη συμμετοχή της Ελβετικής Συνομοσπονδίας στη στρατιωτική αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα συμβάλει στην εκπαίδευση των ενόπλων δυνάμεων του Μάλι (EUTM Mali) («η συμφωνία»).

(3)

Η συμφωνία θα πρέπει να εγκριθεί,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τη συμμετοχή της Ελβετικής Συνομοσπονδίας στη στρατιωτική αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα συμβάλει στην εκπαίδευση των ενόπλων δυνάμεων του Μάλι (EUTM Mali) εγκρίνεται, εξ ονόματος της Ένωσης.

Το κείμενο της συμφωνίας επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 2

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου εξουσιοδοτείται να ορίσει το ή τα πρόσωπα που είναι αρμόδια να υπογράψουν τη συμφωνία, δεσμεύοντας την Ένωση.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία έκδοσής της.

Λουξεμβούργο, 15 Απριλίου 2014.

Για το Συμβούλιο,

Η Πρόεδρος

C. ASHTON


(1)  ΕΕ L 14 της 18.1.2013, σ. 19.


21.5.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 151/18


ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

ΣΥΜΦΩΝΊΑ

μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τη συμμετοχή της Ελβετικής Συνομοσπονδίας στη στρατιωτική αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα συμβάλει στην εκπαίδευση των ενόπλων δυνάμεων του Μάλι (EUTM Mali)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ («ΕΕ» ή «Ένωση»),

αφενός, και

Η ΕΛΒΕΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ,

αφετέρου,

καλούμενες ομού εφεξής «τα μέρη»,

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ:

την απόφαση 2013/34/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 17ης Ιανουαρίου 2013, για στρατιωτική αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα συμβάλει στην εκπαίδευση των ενόπλων δυνάμεων του Μάλι (EUTM Mali) (1),

την από 18ης Σεπτεμβρίου 2013 επιστολή του προϊσταμένου του ομοσπονδιακού τμήματος εξωτερικών υποθέσεων της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, με την οποία παρέχεται συνεισφορά στη στρατιωτική αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα συμβάλει στην εκπαίδευση των ενόπλων δυνάμεων του Μάλι (EUTM Mali), περιοριζόμενη σε μη στρατιωτικές δυνατότητες,

την απόφαση EUTM Mali/3/2013 της Επιτροπής Πολιτικής και Ασφάλειας, της 12ης Νοεμβρίου 2013, σχετικά με την αποδοχή των συνεισφορών τρίτων κρατών στη στρατιωτική αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα συμβάλει στην εκπαίδευση των ενόπλων δυνάμεων του Μάλι (EUTM Mali) (2),

την απόφαση EUTM Mali/2/2013 της Επιτροπής Πολιτικής και Ασφάλειας, της 12ης Νοεμβρίου 2013, σχετικά με τη σύσταση της επιτροπής συνεισφερόντων για στρατιωτική αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα συμβάλει στην εκπαίδευση των ενόπλων δυνάμεων του Μάλι (EUTM Mali) (3),

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΣΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

Άρθρο 1

Συμμετοχή στην αποστολή

1.   Η Ελβετική Συνομοσπονδία συμπράττει στην απόφαση 2013/34/ΚΕΠΠΑ, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη απόφαση με την οποία το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφασίζει την παράταση της EUTM Mali, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας και των τυχόν απαιτούμενων εκτελεστικών ρυθμίσεων.

2.   Η συνεισφορά της Ελβετικής Συνομοσπονδίας στην EUTM Mali δεν θίγει την αυτονομία λήψης αποφάσεων της Ένωσης.

3.   Η Ελβετική Συνομοσπονδία εξασφαλίζει ότι το προσωπικό της Ελβετίας που συμμετέχει στην EUTM Mali εκτελεί την αποστολή του σύμφωνα με:

την απόφαση 2013/34/ΚΕΠΠΑ και τις τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις της,

το σχέδιο αποστολής,

τα μέτρα εφαρμογής.

4.   Το προσωπικό που αποσπά η Ελβετική Συνομοσπονδία στην αποστολή εκτελεί τα καθήκοντά του και συμπεριφέρεται με αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον της EUTM Mali.

5.   Η Ελβετική Συνομοσπονδία ενημερώνει, σε εύλογο διάστημα, τον διοικητή αποστολής της ΕΕ για κάθε μεταβολή της συμμετοχής της στην αποστολή.

Άρθρο 2

Καθεστώς των δυνάμεων

1.   Το καθεστώς του προσωπικού με το οποίο συμβάλλει η Ελβετική Συνομοσπονδία στην EUTM Mali διέπεται από τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Μάλι όσον αφορά το καθεστώς, στη Δημοκρατία του Μάλι, της στρατιωτικής αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό την εκπαίδευση των ενόπλων δυνάμεων του Μάλι (EUTM Mali) (4) («η συμφωνία για το καθεστώς των δυνάμεων»), η οποία υπεγράφη στις 4 Απριλίου 2013.

2.   Με την επιφύλαξη της συμφωνίας για το καθεστώς των δυνάμεων, η Ελβετική Συνομοσπονδία ασκεί τη δικαιοδοσία της επί του προσωπικού της που συμμετέχει στην EUTM Mali.

3.   Η Ελβετική Συνομοσπονδία ευθύνεται να αντικρούει τυχόν αξιώσεις που συνδέονται με τη συμμετοχή στην EUTM Mali και οι οποίες εγείρονται από το προσωπικό της ή το αφορούν. Η Ελβετική Συνομοσπονδία είναι υπεύθυνη να κινεί οποιαδήποτε διαδικασία, ιδίως νομική ή πειθαρχική, κατά μέλους του προσωπικού της, σύμφωνα με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της.

4.   Τα μέρη συμφωνούν να παραιτούνται αμοιβαίως από κάθε άλλη αξίωση, πέραν των συμβατικών αξιώσεων, για ζημία, απώλεια ή καταστροφή περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν σε ή χρησιμοποιούνται από οποιοδήποτε μέρος, που προκύπτει από την εκτέλεση των καθηκόντων τους σε σχέση με δραστηριότητες που διεξάγονται δυνάμει της παρούσας συμφωνίας, εξαιρουμένων των περιπτώσεων βαρείας αμέλειας ή δόλου.

5.   Η Ελβετική Συνομοσπονδία αναλαμβάνει να προβεί σε δήλωση παραίτησης από αξιώσεις έναντι οποιουδήποτε κράτους που συμμετέχει στην EUTM Mali, πράττει δε τούτο κατά την υπογραφή της παρούσας συμφωνίας.

6.   Η Ένωση αναλαμβάνει να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη θα προβούν σε δήλωση παραίτησης από αξιώσεις όσον αφορά τη συμμετοχή της Ελβετικής Συνομοσπονδίας στην EUTM Mali, πράττουν δε τούτο κατά την υπογραφή της παρούσας συμφωνίας.

Άρθρο 3

Διαβαθμισμένες πληροφορίες

Η συμφωνία μεταξύ της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις διαδικασίες ασφαλείας για την ανταλλαγή διαβαθμισμένων πληροφοριών (5) εφαρμόζεται στο πλαίσιο της EUTM Mali.

Άρθρο 4

Δομή διοίκησης

1.   Το προσωπικό της Ελβετίας που συμμετέχει στην EUTM Mali τελεί πλήρως υπό τη διοίκηση των εθνικών του αρχών.

2.   Οι εθνικές αρχές μεταβιβάζουν την επιχειρησιακή και τακτική διοίκηση ή/και έλεγχο των δυνάμεων και του προσωπικού τους στον Διοικητή αποστολής της ΕΕ. Ο Διοικητής αποστολής της ΕΕ έχει το δικαίωμα ανάθεσης των εξουσιών του.

3.   Η Ελβετική Συνομοσπονδία έχει τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις, όσον αφορά την τρέχουσα διαχείριση της αποστολής, με τα συμμετέχοντα κράτη μέλη της ΕΕ.

4.   Ο διοικητής αποστολής της ΕΕ δύναται, ανά πάσα στιγμή, κατόπιν διαβουλεύσεων με την Ελβετική Συνομοσπονδία, να ζητήσει την απόσυρση της συνεισφοράς της Ελβετικής Συνομοσπονδίας.

5.   Η Ελβετική Συνομοσπονδία διορίζει ανώτερο αντιπρόσωπο ("ΑΑ") ο οποίος εκπροσωπεί την εθνική της δύναμη στην EUTM Mali. Ο ΑΑ διαβουλεύεται με τον διοικητή αποστολής της ΕΕ επί όλων των θεμάτων που επηρεάζουν την αποστολή και είναι υπεύθυνος για την καθημερινή πειθαρχία του σώματος.

Άρθρο 5

Χρηματοοικονομικές πτυχές

1.   Η Ελβετική Συνομοσπονδία αναλαμβάνει όλες τις δαπάνες που συνδέονται με τη συμμετοχή της στην EUTM Mali.

2.   Σε περίπτωση θανάτου, τραυματισμού, απώλειας ή ζημίας φυσικών ή νομικών προσώπων από το ή τα κράτη στα οποία διεξάγεται η αποστολή, η Ελβετική Συνομοσπονδία, εφόσον αποδειχθεί η ευθύνη της, καταβάλλει αποζημίωση υπό τους όρους που προβλέπονται στη συμφωνία για το καθεστώς των δυνάμεων.

3.   Η Ένωση απαλλάσσει την Ελβετική Συνομοσπονδία από κάθε χρηματική συνεισφορά στις κοινές δαπάνες της EUTM Mali.

Άρθρο 6

Ρυθμίσεις για την εφαρμογή της συμφωνίας

Κάθε αναγκαία τεχνική και διοικητική ρύθμιση στο πλαίσιο της εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας συνάπτεται μεταξύ των αρμόδιων αρχών της Ένωσης και των αρμόδιων αρχών της Ελβετικής Συνομοσπονδίας.

Άρθρο 7

Μη συμμόρφωση

Σε περίπτωση που ένα μέρος δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την παρούσα συμφωνία, το έτερο μέρος έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα συμφωνία, με επίδοση προειδοποίησης ενός μηνός.

Άρθρο 8

Ρύθμιση διαφορών

Διαφορές που αφορούν την ερμηνεία ή την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας ρυθμίζονται διά της διπλωματικής οδού μεταξύ των μερών.

Άρθρο 9

Έναρξη ισχύος και καταγγελία

1.   Η παρούσα συμφωνία αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα του πρώτου μήνα αφότου τα μέρη θα έχουν κοινοποιήσει εκατέρωθεν την ολοκλήρωση των αναγκαίων για τον σκοπό αυτό εσωτερικών διαδικασιών.

2.   Η παρούσα συμφωνία εφαρμόζεται προσωρινά από την ημερομηνία υπογραφής της.

3.   Η παρούσα συμφωνία παραμένει σε ισχύ καθόσον διαρκεί η συνεισφορά της Ελβετικής Συνομοσπονδίας στην αποστολή.

4.   Κάθε μέρος μπορεί να καταγγείλει την παρούσα συμφωνία με γραπτή κοινοποίηση στο άλλο μέρος. Η καταγγελία επιφέρει τα αποτελέσματά της 3 μήνες μετά την ημερομηνία της εν λόγω κοινοποίησης.

Έγινε στις Βρυξέλλες στις είκοσι οκτώ Απριλίου του δύο χιλιάδες δεκατέσσερα, στην αγγλική γλώσσα, σε δύο αντίτυπα.

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία


(1)  ΕΕ L 14 της 18.1.2013, σ. 19.

(2)  ΕΕ L 320 της 30.11.2013, σ. 33.

(3)  ΕΕ L 320 της 30.11.2013, σ. 31.

(4)  ΕΕ L 106 της 16.4.2013, σ. 2.

(5)  ΕΕ L 181 της 10.7.2008, σ. 58.


ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Δήλωση των κρατών μελών της ΕΕ

Τα κράτη μέλη της ΕΕ, τα οποία εφαρμόζουν την απόφαση 2013/34/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 17ης Ιανουαρίου 2013, σχετικά με τη στρατιωτική αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα συμβάλει στην εκπαίδευση των ενόπλων δυνάμεων του Μάλι στο Μάλι (EUTM Mali), θα επιδιώξουν, στον βαθμό που τους το επιτρέπει η εσωτερική έννομη τάξη τους, να παραιτηθούν, κατά το δυνατόν, από τις τυχόν αξιώσεις τους έναντι της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, για τον τραυματισμό ή θάνατο μελών του προσωπικού τους ή για ζημίες ή απώλειες περιουσιακών στοιχείων τους που τους ανήκουν και χρησιμοποιούνται από την EUTM Mali, αν ο τραυματισμός, ο θάνατος, η ζημία ή η απώλεια:

προκλήθηκε από προερχόμενο από την Ελβετική Συνομοσπονδία προσωπικό κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του σε σχέση με την EUTM Mali, εξαιρουμένων των περιπτώσεων βαρείας αμέλειας ή δόλου, ή

ήταν αποτέλεσμα της χρήσης οιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου που ανήκει στην Ελβετική Συνομοσπονδία, υπό τον όρο ότι τα περιουσιακά στοιχεία χρησιμοποιήθηκαν σε σχέση με την αποστολή και εξαιρουμένων των περιπτώσεων βαρείας αμέλειας ή δόλου από μέρους του προερχόμενου από την Ελβετική Συνομοσπονδία προσωπικού της EUTM Mali που χρησιμοποιούσε τα συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία.

Δήλωση της Ελβετικής Συνομοσπονδίας

Η Ελβετική Συνομοσπονδία, η οποία εφαρμόζει την απόφαση 2013/34/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 17ης Ιανουαρίου 2013, σχετικά με τη στρατιωτική αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα συμβάλει στην εκπαίδευση των ενόπλων δυνάμεων του Μάλι στο Μάλι (EUTM Mali), θα επιδιώξει, στον βαθμό που της το επιτρέπει η εσωτερική έννομη τάξη της, να παραιτηθεί, κατά το δυνατόν, από τις τυχόν αξιώσεις της έναντι οποιουδήποτε άλλου κράτους που συμμετέχει στην EUTM Mali, για τον τραυματισμό ή θάνατο μελών του προσωπικού της ή για ζημίες ή απώλειες περιουσιακών στοιχείων της που της ανήκουν και χρησιμοποιούνται από την EUTM Mali, αν ο τραυματισμός, ο θάνατος, η ζημία ή η απώλεια:

προκλήθηκε από το προσωπικό κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του σε σχέση με την EUTM Mali, εξαιρουμένων των περιπτώσεων βαρείας αμέλειας ή δόλου, ή

ήταν αποτέλεσμα της χρήσης οιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου που ανήκει σε κράτη που συμμετέχουν στην EUTM Mali, υπό τον όρο ότι τα περιουσιακά στοιχεία χρησιμοποιήθηκαν σε σχέση με την αποστολή και εξαιρουμένων των περιπτώσεων βαρείας αμέλειας ή δόλου από μέρους του προσωπικού της EUTM Mali που χρησιμοποιούσε τα συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία.


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

21.5.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 151/22


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 535/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 20ής Μαΐου 2014

για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1),

Έχοντας υπόψη τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 543/2011 της Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 2011, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών (2), και ιδίως το άρθρο 136 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 543/2011 προβλέπει, κατ' εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ' αποκοπή τιμών εισαγωγής από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημα XVI μέρος A του εν λόγω κανονισμού.

(2)

Η κατ' αποκοπή τιμή εισαγωγής υπολογίζεται κάθε εργάσιμη ημέρα, σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφος 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011, λαμβανομένων υπόψη των ημερήσιων μεταβλητών στοιχείων. Συνεπώς, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κατ' αποκοπή τιμές εισαγωγής που αναφέρονται στο άρθρο 136 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 20 Μαΐου 2014.

Για την Επιτροπή,

εξ ονόματος του Προέδρου,

Jerzy PLEWA

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 157 της 15.6.2011, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Οι κατ' αποκοπή τιμές εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

(ευρώ/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτων χωρών (1)

Κατ' αποκοπή τιμή εισαγωγής

0702 00 00

AL

59,1

MA

41,3

MK

85,4

TR

59,9

ZZ

61,4

0707 00 05

AL

41,5

MK

42,4

TR

125,8

ZZ

69,9

0709 93 10

TR

108,6

ZZ

108,6

0805 10 20

EG

43,9

IL

74,1

MA

40,6

TR

72,3

ZA

53,8

ZZ

56,9

0805 50 10

TR

98,1

ZA

141,8

ZZ

120,0

0808 10 80

AR

95,6

BR

85,3

CL

96,8

CN

98,5

MK

32,3

NZ

141,6

US

194,6

UY

70,3

ZA

99,1

ZZ

101,6


(1)  Ονοματολογία των χωρών που ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1833/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 354 της 14.12.2006, σ. 19). Ο κωδικός «ZZ» αντιπροσωπεύει «άλλες χώρες καταγωγής».


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

21.5.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 151/24


ΑΠΌΦΑΣΗ 2014/294/ΚΕΠΠΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 20ής Μαΐου 2014

για την τροποποίηση της απόφασης 2013/233/ΚΕΠΠΑ σχετικά με την αποστολή συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λιβύη για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων (EUBAM Libya)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 28, το άρθρο 42 παράγραφος 4 και το άρθρο 43 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 22 Μαΐου 2013, το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση 2013/233/ΚΕΠΠΑ (1) σχετικά με τη σύσταση αποστολής συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λιβύη για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων (EUBAM Libya). Η απόφαση 2013/233/ΚΕΠΠΑ λήγει στις 21 Μαΐου 2015. Το ποσό δημοσιονομικής αναφοράς που καθορίζεται σε αυτήν καλύπτει την περίοδο από τις 22 Μαΐου 2013 έως τις 21 Μαΐου 2014.

(2)

Η απόφαση 2013/233/ΚΕΠΠΑ θα πρέπει να τροποποιηθεί προκειμένου να παραταθεί, έως τις 21 Μαΐου 2015, η περίοδος που καλύπτεται από το ποσό δημοσιονομικής αναφοράς.

(3)

Η EUBAM Libya θα διεξαχθεί υπό συνθήκες οι οποίες ενδέχεται να επιδεινωθούν και θα μπορούσαν να παρεμποδίσουν την επίτευξη των στόχων της εξωτερικής δράσης της Ένωσης, όπως καθορίζονται στο άρθρο 21 της Συνθήκης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η απόφαση 2013/233/ΚΕΠΠΑ τροποποιείται ως εξής:

1)

Στο άρθρο 11, η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«5.   Ο αρχηγός αποστολής εξασφαλίζει την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών της ΕΕ σύμφωνα με την απόφαση 2013/488/ΕΕ του Συμβουλίου, της 23ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τους κανόνες ασφαλείας για την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών της ΕΕ (2).

(2)  ΕΕ L 274 της 15.10.2013, σ. 1.»."

2)

Στο άρθρο 13, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Το ποσό δημοσιονομικής αναφοράς που προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που σχετίζονται με την EUBAM Libya, για την περίοδο από τις 22 Μαΐου 2013 έως τις 21 Μαΐου 2014, ανέρχεται σε 30 300 000 EUR.

Το ποσό δημοσιονομικής αναφοράς που προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που σχετίζονται με την EUBAM Libya, για την περίοδο από τις 22 Μαΐου 2014 έως τις 21 Μαΐου 2015, ανέρχεται σε 26 200 000 EUR.».

3)

Στο άρθρο 15 παράγραφοι 1 και 2, η αναφορά στην «απόφαση 2011/292/ΕΕ» αντικαθίσταται από αναφορά στην «απόφαση 2013/488/ΕΕ».

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία έκδοσής της.

Βρυξέλλες, 20 Μαΐου 2014.

Για το Συμβούλιο,

Ο Πρόεδρος

Α. ΚΥΡΙΑΖΉΣ


(1)  Απόφαση 2013/233/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2013, σχετικά με την αποστολή συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λιβύη για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων (EUBAM Libya) (ΕΕ L 138 της 24.5.2013, σ. 15).