ISSN 1977-0669

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 138

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

57ό έτος
13 Μαΐου 2014


Περιεχόμενα

 

II   Μη νομοθετικές πράξεις

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 478/2014 του Συμβουλίου, της 12ης Μαΐου 2014, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 147/2003 σχετικά με ορισμένα περιοριστικά μέτρα για τη Σομαλία

1

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 479/2014 του Συμβουλίου, της 12ης Μαΐου 2014, που εφαρμόζει τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 560/2005 για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων ενόψει της κατάστασης στην Ακτή του Ελεφαντοστού

3

 

*

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 480/2014 της Επιτροπής, της 3ης Μαρτίου 2014, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας

5

 

*

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 481/2014 της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2014, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους ειδικούς κανόνες σχετικά με την επιλεξιμότητα των δαπανών για προγράμματα συνεργασίας

45

 

*

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 482/2014 της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2014, για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 114/2013 όσον αφορά τον μέσο όρο των ειδικών εκπομπών CO2 κατά το 2010 που καθορίζονται για τον παραγωγό Great Wall Motor Company Limited

51

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 483/2014 της Επιτροπής, της 8ης Μαΐου 2014, σχετικά με μέτρα προστασίας από τη διάρροια των χοίρων που προκαλείται από τον δ-κορωναϊό όσον αφορά τις υγειονομικές απαιτήσεις για την εισαγωγή στην Ένωση αίματος και πλάσματος αίματος από χοίρους τα οποία έχουν υποβληθεί σε ξήρανση διά ψεκασμού και προορίζονται για την παραγωγή ζωοτροφών για εκτρεφόμενα χοιροειδή ( 1 )

52

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 484/2014 της Επιτροπής, της 12ης Μαΐου 2014, για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά το υποθετικό κεφάλαιο κεντρικού αντισυμβαλλομένου σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 1 )

57

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 485/2014 της Επιτροπής, της 12ης Μαΐου 2014, για την έγκριση της δραστικής ουσίας Bacillus pumilus QST 2808, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και την τροποποίηση του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής ( 1 )

65

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (EE) αριθ. 486/2014 της Επιτροπής, της 12ης Μαΐου 2014, για την απόσυρση της έγκρισης της δραστικής ουσίας fenbutatin oxide, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής ( 1 )

70

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 487/2014 της Επιτροπής, της 12ης Μαΐου 2014, για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών Bacillus subtilis (Cohn 1872) στέλεχος QST 713, πανομοιότυπο με το στέλεχος AQ 713, καθώς και clodinafop, metrafenone, pirimicarb, rimsulfuron, spinosad, thiamethoxam, tolclofos-methyl και triticonazole ( 1 )

72

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 488/2014 της Επιτροπής, της 12ης Μαΐου 2014, σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 όσον αφορά τον καθορισμό μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων καδμίου σε τρόφιμα ( 1 )

75

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 489/2014 της Επιτροπής, της 12ης Μαΐου 2014, για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 102/2012 του Συμβουλίου για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ σε εισαγωγές συρματόσχοινων και καλωδίων από χάλυβα καταγωγής, μεταξύ άλλων, Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, όπως επεκτάθηκε σε εισαγωγές συρματόσχοινων και καλωδίων από χάλυβα που αποστέλλονται, μεταξύ άλλων, από τη Δημοκρατία της Κορέας, είτε δηλώνονται ως καταγωγής της Δημοκρατίας της Κορέας είτε όχι

80

 

 

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 490/2014 της Επιτροπής, της 12ης Μαΐου 2014, για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

84

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

 

2014/266/ΕΕ

 

*

Απόφαση του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2014, για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της μεικτής επιτροπής που συγκροτήθηκε βάσει της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, της 22ας Ιουλίου 1972, σχετικά με την προσαρμογή του πρωτοκόλλου αριθ. 3 της συμφωνίας (Ορισμός της έννοιας των καταγόμενων προϊόντων ή προϊόντων καταγωγής και μέθοδοι διοικητικής συνεργασίας) κατόπιν της προσχώρησης της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

86

 

 

2014/267/ΕΕ

 

*

Απόφαση του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2014, για τη θέση που θα υιοθετηθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ για την τροποποίηση του πρωτοκόλλου 31 της συμφωνίας για τον ΕΟΧ, σχετικά με τη συνεργασία σε ειδικούς τομείς εκτός του πλαισίου των τεσσάρων ελευθεριών

98

 

 

2014/268/ΕΕ

 

*

Απόφαση του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2014, για τη θέση που πρέπει να υιοθετηθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ για την τροποποίηση του πρωτοκόλλου 31 της συμφωνίας ΕΟΧ, σχετικά με τη συνεργασία σε ειδικούς τομείς εκτός του πλαισίου των τεσσάρων ελευθεριών

102

 

 

2014/269/ΕΕ

 

*

Εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2014, για την τροποποίηση της απόφασης 2009/935/ΔΕΥ, αναφορικά με τον κατάλογο τρίτων κρατών και οργανισμών με τα οποία η Ευρωπόλ συνάπτει συμφωνίες

104

 

*

Απόφαση 2014/270/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 12ης Μαΐου 2014, για την τροποποίηση της απόφασης 2010/231/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου για περιοριστικά μέτρα κατά της Σομαλίας

106

 

*

Εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου 2014/271/ΚΕΠΠΑ, της 12ης Μαΐου 2014, που εφαρμόζει την απόφαση 2010/656/ΚΕΠΠΑ σχετικά με την ανανέωση των περιοριστικών μέτρων κατά της Ακτής Ελεφαντοστού

108

 

 

2014/272/ΕΕ

 

*

Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 12ης Μαΐου 2014, για την περάτωση της διαδικασίας αντιντάμπινγκ σχετικά με συσσωματωμένους λίθους καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας

110

 

 

Διορθωτικά

 

*

Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 432/2014 του Συμβουλίου, της 22ας Απριλίου 2014, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 43/2014 όσον αφορά ορισμένες αλιευτικές δυνατότητες ( ΕΕ L 126 της 29.4.2014 )

112

 

*

Διορθωτικό στην οδηγία 2014/42/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014, σχετικά με τη δέσμευση και τη δήμευση οργάνων και προϊόντων εγκλήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση ( ΕΕ L 127 της 29.4.2014 )

114

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις των οποίων οι τίτλοι έχουν τυπωθεί με λευκά στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


II Μη νομοθετικές πράξεις

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

13.5.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 138/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 478/2014 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 12ης Μαΐου 2014

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 147/2003 σχετικά με ορισμένα περιοριστικά μέτρα για τη Σομαλία

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 215,

Έχοντας υπόψη την απόφαση 2010/231/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 2010, για περιοριστικά μέτρα κατά της Σομαλίας και για την κατάργηση της κοινής θέσης 2009/138/ΚΕΠΠΑ (1),

Έχοντας υπόψη την κοινή πρόταση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 147/2003 του Συμβουλίου (2) επιβάλλει γενική απαγόρευση της παροχής τεχνικών συμβουλών, βοήθειας, κατάρτισης, χρηματοδότησης ή χρηματοδοτικής βοήθειας που αφορά στρατιωτικές δραστηριότητες σε οποιοδήποτε πρόσωπο, οντότητα ή φορέα της Σομαλίας.

(2)

Στις 5 Μαρτίου 2014 το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών εξέδωσε το ψήφισμα 2142 (2014), με το οποίο επιβεβαιώνει το εμπάργκο όπλων στη Σομαλία και ανανεώνει μέχρι τις 25 Οκτωβρίου 2014 την απόφασή του ότι το εμπάργκο όπλων στη Σομαλία δεν θα εφαρμόζεται στις παραδόσεις όπλων, πολεμοφοδίων ή στρατιωτικού εξοπλισμού ή στην παροχή συμβουλών, βοήθειας ή κατάρτισης που αποσκοπούν αποκλειστικά στην ανάπτυξη των δυνάμεων ασφαλείας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης της Σομαλίας για την παροχή ασφάλειας στον σομαλικό λαό, με εξαίρεση τις παραδόσεις ορισμένων ειδών, όπως ορίζονται στο ψήφισμα 2111 (2013) το οποίο απαιτεί την προηγούμενη έγκριση της επιτροπής κυρώσεων που έχει συσταθεί δυνάμει του ψηφίσματος 751 (1992).

(3)

Το ψήφισμα 2142 (2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών τροποποιεί επίσης τις απαιτήσεις κοινοποίησης όσον αφορά τις παραδόσεις όπλων, πολεμοφοδίων ή στρατιωτικού υλικού ή την παροχή συμβουλών, βοήθειας ή κατάρτισης για τις δυνάμεις ασφαλείας της Σομαλίας, καθώς και όσον αφορά τη διαδικασία εξαίρεσης σε σχέση με παραδόσεις ορισμένων ειδών που αναφέρονται στο παράρτημα του ψηφίσματος 2111 (2013).

(4)

Στις 12 Μαΐου 2014 το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση 2014/270/ΚΕΠΠΑ (3) για την τροποποίηση της απόφασης 2010/231/ΚΕΠΠΑ σύμφωνα με το ψήφισμα 2142 (2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Δεδομένου ότι ορισμένες από τις τροποποιήσεις αυτές εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Συνθήκης, απαιτείται κανονιστική δράση στο επίπεδο της Ένωσης για την εφαρμογή τους, ώστε να διασφαλισθεί ιδίως η ομοιόμορφη εφαρμογή τους από τους οικονομικούς φορείς σε όλα τα κράτη μέλη.

(5)

Κατά συνέπεια, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 147/2003 του Συμβουλίου πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 147/2003 τροποποιείται ως εξής:

Το άρθρο 2α στοιχείο ε) αντικαθίσταται από τα εξής:

«ε)

την παροχή χρηματοδότησης, χρηματοδοτικής βοήθειας, τεχνικών συμβουλών, βοήθειας ή κατάρτισης για στρατιωτικές δραστηριότητες, εκτός από την περίπτωση που σχετίζονται με τα είδη που αναφέρονται στο παράρτημα III, εφόσον πληρούνται οι εξής όροι:

i)

η οικεία αρμόδια αρχή έχει διαπιστώσει ότι η εν λόγω παροχή χρηματοδότησης, χρηματοδοτικής βοήθειας, τεχνικών συμβουλών, βοήθειας ή κατάρτισης προορίζεται αποκλειστικά για την ανάπτυξη των δυνάμεων ασφαλείας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης της Σομαλίας και για την παροχή ασφάλειας στον σομαλικό λαό, και

ii)

η ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Σομαλίας ή, επικουρικώς, το κράτος μέλος που παρέχει τη χρηματοδότηση, χρηματοδοτική βοήθεια, τεχνικές συμβουλές, βοήθεια ή κατάρτιση κοινοποίησε στην επιτροπή που συστάθηκε δυνάμει της παραγράφου 11 του ψηφίσματος 751 (1992) του Συμβουλίου Ασφαλείας, τουλάχιστον πέντε ημέρες ενωρίτερα, την παροχή τέτοιου είδους χρηματοδότησης, χρηματοδοτικής βοήθειας, τεχνικών συμβουλών, βοήθειας ή κατάρτισης που προορίζονται αποκλειστικά για την ανάπτυξη των δυνάμεων ασφαλείας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης της Σομαλίας και για την παροχή ασφάλειας στον σομαλικό λαό, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του ψηφίσματος 2142 (2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών,».

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 12 Μαΐου 2014.

Για το Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

C. ASHTON


(1)  ΕΕ L 105 της 27.4.2010, σ. 17.

(2)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 147/2003 του Συμβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά με ορισμένα περιοριστικά μέτρα για τη Σομαλία (ΕΕ L 24 της 29.1.2003, σ. 2).

(3)  Απόφαση 2014/270/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 12ης Μαΐου 2014, για την τροποποίηση της απόφασης 2010/231/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά της Σομαλίας (βλέπε σελίδα 106 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).


13.5.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 138/3


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 479/2014 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 12ης Μαΐου 2014

που εφαρμόζει τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 560/2005 για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων ενόψει της κατάστασης στην Ακτή του Ελεφαντοστού

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 560/2005 του Συμβουλίου, της 12ης Απριλίου 2005, σχετικά με την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων ενόψει της κατάστασης στην Ακτή του Ελεφαντοστού (1), και ιδίως το άρθρο 11α παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 12 Απριλίου 2005, το Συμβούλιο εξέδωσε τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 560/2005.

(2)

Το Συμβούλιο επανεξέτασε τον κατάλογο του παραρτήματος ΙΑ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 560/2005 σύμφωνα με το άρθρο 11α παράγραφος 6 του εν λόγω κανονισμού.

(3)

Το Συμβούλιο καθόρισε ότι για ένα από τα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στον κατάλογο του παραρτήματος ΙΑ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 560/2005 δεν συντρέχει πλέον λόγος διατήρησης της καταχώρισής του.

(4)

Επιπροσθέτως, πρέπει να ενημερωθούν τα στοιχεία για δύο από τα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στον κατάλογο του παραρτήματος ΙΑ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 560/2005.

(5)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 560/2005 πρέπει συνεπώς να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα IΑ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 560/2005 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε όλα τα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 12 Μαΐου 2014.

Για το Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

C. ASHTON


(1)  ΕΕ L 95 της 14.4.2005, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το Παράρτημα ΙΑ του κανονισμού αριθ. 560/2005 τροποποιείται ως εξής:

I.

Η καταχώριση σχετικά με το κάτωθι πρόσωπο αντικαθίσταται από την ακόλουθη καταχώριση:

 

Όνομα (και ενδεχόμενα προσωνύμια)

Στοιχεία ταυτοποίησης

Λόγοι χαρακτηρισμού

4.

Marcel Gossio

Γεννήθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 1951 στο Adjamé.

Αριθμός διαβατηρίου: 08AA14345 (πιστεύεται ότι έληξε στις 6 Οκτωβρίου 2013)

Έχει εκδοθεί εναντίον του διεθνές ένταλμα σύλληψης. Ενέχεται στην υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος και στη χρηματοδότηση και τον εξοπλισμό παραστρατιωτικών ομάδων.

Έχει διαδραματίσει ζωτικό ρόλο στη χρηματοδότηση της φατρίας Gbagbo και των παραστρατιωτικών ομάδων. Έχει επίσης κεντρικό ρόλο στο λαθρεμπόριο όπλων.

Λόγω των μεγάλων χρηματικών ποσών που έχει υπεξαιρέσει και δεδομένου ότι γνωρίζει τα δίκτυα λαθρεμπορίου όπλων, συνιστά διαρκή απειλή για την ασφάλεια και τη σταθερότητα της Ακτής του Ελεφαντοστού.

II.

Η καταχώριση σχετικά με το κάτωθι πρόσωπο τροποποιείται ως εξής:

Το όνομα «Justin Koné Katina» αντικαθίσταται από το όνομα «Justin Koné Katinan».

III.

Η καταχώριση σχετικά με το κάτωθι πρόσωπο διαγράφεται:

Oulaï Delafosse


13.5.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 138/5


ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΌΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 480/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 3ης Μαρτίου 2014

για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (1), και ιδίως το άρθρο 22 παράγραφος 7, το άρθρο 37 παράγραφος 13, το άρθρο 38 παράγραφος 4, το άρθρο 40 παράγραφος 4, το άρθρο 41 παράγραφος 3, το άρθρο 42 παράγραφος 1, το άρθρο 42 παράγραφος 6, το άρθρο 61 παράγραφος 3, το άρθρο 68 παράγραφος 1, το άρθρο 101, το άρθρο 125 παράγραφος 8, το άρθρο 125 παράγραφος 9, το άρθρο 127 παράγραφος 7, το άρθρο 127 παράγραφος 8 και το άρθρο 144 παράγραφος 6,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, στο δεύτερο μέρος του, θεσπίζει κοινές διατάξεις για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ), τα οποία τώρα λειτουργούν υπό κοινό πλαίσιο (τα «Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία» ή «ΕΔΕΤ»). Επιπλέον, το τρίτο μέρος του εν λόγω κανονισμού περιέχει γενικές διατάξεις που εφαρμόζονται στο ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής, αλλά δεν εφαρμόζονται στο ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΘΑ, ενώ το τέταρτο μέρος του εν λόγω κανονισμού περιέχει γενικές διατάξεις που εφαρμόζονται στο ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το Ταμείο Συνοχής και το ΕΤΘΑ, αλλά δεν εφαρμόζονται στο ΕΓΤΑΑ. Κατά συνέπεια, ο παρών κανονισμός θεσπίζει διατάξεις που εφαρμόζονται σε όλα τα ΕΔΕΤ, καθώς και διατάξεις που εφαρμόζονται μόνο στο ΕΤΠΑ και στο Ταμείο Συνοχής ή στο ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το Ταμείο Συνοχής και το ΕΤΘΑ.

(2)

Είναι αναγκαίο να θεσπιστούν λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τα κριτήρια καθορισμού του επιπέδου δημοσιονομικής διόρθωσης που δύναται να εφαρμόζει η Επιτροπή βάσει του πλαισίου επιδόσεων για κάθε άξονα προτεραιότητας που περιλαμβάνεται στα προγράμματα τα οποία υποστηρίζονται από τα ΕΔΕΤ.

(3)

Αυτές οι δημοσιονομικές διορθώσεις μπορούν να εφαρμοστούν μόνο αν πληρούνται ταυτόχρονα διάφορες προϋποθέσεις. Το επίπεδο της δημοσιονομικής διόρθωσης θα πρέπει να καθορίζεται με βάση κατ' αποκοπή ποσοστά συνδεόμενα με συντελεστή ο οποίος υπολογίζεται με γνώμονα το επίπεδο της φυσικής ολοκλήρωσης των έργων και της απορρόφησης κονδυλίων. Εκτός από τους παράγοντες που αποκλείουν τη δημοσιονομική διόρθωση, θα πρέπει να εξετάζονται κατά περίπτωση και εξωτερικοί παράγοντες που συμβάλλουν στη σοβαρή αποτυχία επίτευξης των στόχων που καθορίζονται βάσει του πλαισίου επιδόσεων έως το 2023 και οι παράγοντες αυτοί θα μπορούσαν να αποτελέσουν λόγους καθορισμού ποσοστού διόρθωσης χαμηλότερου από το ποσοστό που θα εφαρμοζόταν διαφορετικά βάσει του συντελεστή.

(4)

Στις διατάξεις σχετικά με τα κριτήρια καθορισμού του επιπέδου των δημοσιονομικών διορθώσεων που πρέπει να εφαρμοστούν σύμφωνα με το πλαίσιο επιδόσεων, η ειδική χρηματοδότηση της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων θα πρέπει να εξετάζεται χωριστά.

(5)

Οι διατάξεις που αφορούν την αγορά γης με υποστήριξη παρεχόμενη από μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής θα πρέπει να αποσαφηνιστούν με ειδικούς κανόνες.

(6)

Ένα συνεκτικό πλαίσιο για τον συνδυασμό επιχορηγήσεων για τεχνική υποστήριξη και ενός μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής στο πλαίσιο μιας ενιαίας πράξης επιβάλλει ο συνδυασμός αυτός να επιτρέπεται μόνο για τον σκοπό της τεχνικής προετοιμασίας της μελλοντικής επένδυσης προς όφελος του τελικού αποδέκτη.

(7)

Για να εξασφαλιστεί ότι η εφαρμογή των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής ανατίθεται σε φορείς που διαθέτουν την κατάλληλη ικανότητα να τα εφαρμόσουν σύμφωνα με τους στόχους και τις προτεραιότητες των ΕΔΕΤ και με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο, θα πρέπει να καθοριστούν τα κριτήρια επιλογής των φορέων αυτών, καθώς επίσης ο ρόλος, οι υποχρεώσεις και οι ευθύνες τους.

(8)

Για να διασφαλιστεί η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής που παρέχουν εγγυήσεις, οι συνεισφορές των προγραμμάτων θα πρέπει να βασίζονται σε μια συνετή εκ των προτέρων αξιολόγηση κινδύνου (εκτίμηση επικινδυνότητας), που θα λαμβάνει υπόψη έναν κατάλληλο συντελεστή πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων.

(9)

Για να διασφαλιστεί ότι η εφαρμογή των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής συνάδει με το εφαρμοστέο δίκαιο, θα πρέπει να προβλεφθούν ειδικές διατάξεις για τη διαχείριση και τον έλεγχό τους, περιλαμβανομένου του λογιστικού ελέγχου.

(10)

Για να διασφαλιστεί η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των συνεισφορών των προγραμμάτων σε μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, κάθε ανάκληση τέτοιων συνεισφορών θα πρέπει να αποτυπώνεται σωστά στις σχετικές αιτήσεις πληρωμών.

(11)

Για να εξασφαλιστεί ο συνεκτικός υπολογισμός των επιλέξιμων κεφαλαιοποιημένων επιδοτήσεων επιτοκίου και επιδοτήσεων προμηθειών εγγύησης, θα πρέπει να θεσπιστούν ειδικοί κανόνες για τον υπολογισμό τους.

(12)

Για την προώθηση της ταχείας και αποτελεσματικής διοχέτευσης κεφαλαίων στην πραγματική οικονομία και της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, με την ταυτόχρονη διασφάλιση εύλογης αμοιβής για τους φορείς εφαρμογής μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής, θα πρέπει να θεσπιστούν τα κριτήρια καθορισμού των δαπανών και αμοιβών διαχείρισης βάσει των επιδόσεων, τα εφαρμοστέα όρια, καθώς και οι κανόνες για την επιστροφή κεφαλαιοποιημένων δαπανών και αμοιβών διαχείρισης για μέσα κεφαλαιακών συμμετοχών και μικροπιστώσεις.

(13)

Σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, τα έσοδα που παράγονται από τις πράξεις θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό της δημόσιας συνεισφοράς.

(14)

Είναι αναγκαίο να προσδιοριστεί η μέθοδος υπολογισμού των μειωμένων καθαρών εσόδων της πράξης, κατά τρόπο που να λαμβάνει υπόψη τις περιόδους αναφοράς που ισχύουν για τον τομέα της πράξης, την αποδοτικότητα που αναμένεται κανονικά από τον σχετικό τύπο επένδυσης, την εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» και, κατά περίπτωση, ζητήματα ίσης μεταχείρισης που συνδέονται με τη σχετική ευημερία του οικείου κράτους μέλους ή περιφέρειας.

(15)

Θα πρέπει να καθοριστούν οι περίοδοι αναφοράς που εφαρμόζονται στους τομείς με βάση καταγεγραμμένα και αποθηκευμένα ιστορικά δεδομένα για τα έργα της περιόδου προγραμματισμού 2007-2013 που δημιουργούν έσοδα.

(16)

Είναι αναγκαίο να καθοριστούν οι δαπάνες και τα έσοδα που λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό των μειωμένων καθαρών εσόδων, καθώς επίσης οι όροι προσδιορισμού της εναπομένουσας αξίας και του χρηματοοικονομικού προεξοφλητικού επιτοκίου.

(17)

Το προεξοφλητικό επιτόκιο 4 % που προτείνεται ως ενδεικτική τιμή αναφοράς θα πρέπει να βασίζεται στον ισχύοντα συντελεστή μακροπρόθεσμης απόδοσης ενός διεθνούς χαρτοφυλακίου επενδύσεων, που υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των αποδόσεων από περιουσιακά στοιχεία 3 %, προσαρμοσμένος προς τα πάνω κατά 1 %, ποσοστό που ισούται με τη μείωση της μέσης μακροπρόθεσμης απόδοσης των κρατικών ομολόγων στον χώρο της ΕΕ από τότε που καθορίστηκε το χρηματοοικονομικό προεξοφλητικό επιτόκιο για την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013.

(18)

Σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», το περιβαλλοντικό κόστος της ρύπανσης και της πρόληψης πρέπει να βαρύνει εκείνους που προκαλούν τη ρύπανση, ενώ τα συστήματα χρέωσης πρέπει να αντικατοπτρίζουν το πλήρες κόστος, περιλαμβανομένων των κεφαλαιουχικών δαπανών, του περιβαλλοντικού κόστους της ρύπανσης και των εφαρμοζόμενων προληπτικών μέτρων, καθώς και των δαπανών που συνδέονται με την ανεπάρκεια των χρησιμοποιούμενων πόρων.

(19)

Για να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος, θα πρέπει να μπορούν οι δικαιούχοι να κάνουν χρήση των υφιστάμενων μεθόδων και των αντίστοιχων ποσοστών που έχουν καθοριστεί στο πλαίσιο άλλων πολιτικών της Ένωσης για τον υπολογισμό των έμμεσων δαπανών, αν οι πράξεις και οι δικαιούχοι είναι παρόμοιου τύπου.

(20)

Για να εξασφαλιστεί ότι οι πράξεις που υποστηρίζονται από τα ΕΔΕΤ και για τις οποίες θα ήταν δυνατόν να χρησιμοποιηθεί, όσον αφορά τις έμμεσες δαπάνες, κατ' αποκοπή ποσοστό που έχει οριστεί στο πλαίσιο άλλων ενωσιακών πολιτικών είναι παρόμοιες με πράξεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο αυτών των άλλων πολιτικών, είναι αναγκαίο να καθοριστούν οι κατηγορίες παρέμβασης και οι επενδυτικές προτεραιότητες ή μέτρα στο πεδίο των οποίων υπάγονται.

(21)

Θα πρέπει να καθοριστεί η μεθοδολογία που θα χρησιμοποιείται για τη διενέργεια της αξιολόγησης της ποιότητας των μεγάλων έργων. Η αξιολόγηση της ποιότητας από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες αποτελεί προϋπόθεση για να υποβάλει ένα κράτος μέλος σχέδιο μεγάλου έργου στην Επιτροπή με τη διαδικασία κοινοποίησης που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.

(22)

Αν ένα κράτος μέλος επιλέξει να κάνει χρήση της διαδικασίας κοινοποίησης, θα πρέπει να αποφασίσει κατά πόσον το μεγάλο έργο θα αξιολογηθεί από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες με την υποστήριξη της τεχνικής βοήθειας της Επιτροπής ή, με την έγκριση της Επιτροπής, από άλλους ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες.

(23)

Η ικανότητα, η επάρκεια και η αμεροληψία των ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που διενεργούν την αξιολόγηση της ποιότητας των μεγάλων έργων αποτελούν σημαντικούς παράγοντες που καθορίζουν το κατά πόσον το αποτέλεσμα της αξιολόγησης είναι υψηλής ποιότητας και αξιόπιστο. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να καθοριστούν ορισμένες απαιτήσεις για τους ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, ώστε να εξασφαλίζεται ότι η εργασία τους για την αξιολόγηση της ποιότητας είναι αξιόπιστη και υψηλής ποιότητας. Όλοι οι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες θα πρέπει να πληρούν τις εν λόγω απαιτήσεις, ανεξάρτητα από το αν το έργο τους υποστηρίζεται με την παροχή τεχνικής βοήθειας με πρωτοβουλία της Επιτροπής ή από κράτος μέλος. Το κράτος μέλος θα πρέπει να είναι υπεύθυνο να ελέγχει τη συμμόρφωση των ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων με τις απαιτήσεις, πριν ζητήσει από την Επιτροπή να εγκρίνει τους ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες που επέλεξε.

(24)

Δεδομένου ότι μόνο τα μεγάλα έργα που έχουν αξιολογηθεί θετικά από τους ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες μπορούν να επιλεγούν για υποβολή στην Επιτροπή μέσω της διαδικασίας κοινοποίησης, είναι αναγκαίο να καθοριστούν σαφή κριτήρια για τον σκοπό αυτό. Είναι επίσης αναγκαίο να καθοριστούν τα στάδια της εν λόγω διαδικασίας αξιολόγησης, καθώς και οι παράμετροι που θα χρησιμοποιούνται κατά τη διαδικασία αυτή για την αξιολόγηση της ποιότητας, ώστε να εξασφαλιστεί ότι η αξιολόγηση της ποιότητας κάθε μεγάλου έργου βασίζεται στην ίδια μεθοδολογική προσέγγιση και ότι διενεργείται με τρόπο που συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας των αξιολογούμενων μεγάλων έργων.

(25)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 επιβάλλει στη διαχειριστική αρχή την υποχρέωση να θεσπίσει σύστημα καταχώρισης και αποθήκευσης δεδομένων σε ηλεκτρονική μορφή για κάθε πράξη, τα οποία είναι αναγκαία για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση, τη δημοσιονομική διαχείριση, την επαλήθευση και τον λογιστικό έλεγχο, περιλαμβανομένων και δεδομένων για μεμονωμένους συμμετέχοντες. Συνεπώς, είναι αναγκαίο να οριστεί κατάλογος των δεδομένων που θα καταχωρίζονται και θα αποθηκεύονται στο σύστημα αυτό.

(26)

Ορισμένα δεδομένα είναι κατάλληλα μόνο για συγκεκριμένους τύπους πράξεων ή μόνο για ορισμένα ΕΔΕΤ· συνεπώς, θα πρέπει να διευκρινίζεται αν οι απαιτήσεις για δεδομένα τυγχάνουν εφαρμογής. Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2) ορίζουν συγκεκριμένες απαιτήσεις για την καταχώριση και αποθήκευση δεδομένων για μεμονωμένους συμμετέχοντες σε πράξεις που υποστηρίζονται από το ΕΚΤ, απαιτήσεις οι οποίες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.

(27)

Ο κατάλογος δεδομένων θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις απαιτήσεις υποβολής δεδομένων που καθορίζονται βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και των ειδικών κανονισμών για το κάθε Ταμείο, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα δεδομένα που είναι αναγκαία για τη δημοσιονομική διαχείριση και παρακολούθηση, περιλαμβανομένων και των δεδομένων που είναι αναγκαία για την προετοιμασία των αιτήσεων πληρωμών, των λογαριασμών και των ετήσιων εκθέσεων, υπάρχουν για κάθε πράξη, σε μορφή που παρέχει τη δυνατότητα να αθροίζονται εύκολα και να ελέγχεται η συμφωνία τους. Ο κατάλογος θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη ότι χρειάζονται ορισμένα βασικά δεδομένα σχετικά με τις πράξεις σε ηλεκτρονική μορφή για την αποτελεσματική δημοσιονομική διαχείριση των πράξεων και για να ικανοποιηθεί η απαίτηση δημοσίευσης των βασικών πληροφοριών σχετικά με τις πράξεις. Επιπλέον, χρειάζονται και ορισμένα άλλα δεδομένα για τον αποτελεσματικό προγραμματισμό και τη διενέργεια επαληθεύσεων και λογιστικών ελέγχων.

(28)

Ο κατάλογος δεδομένων που πρέπει να καταχωρίζονται και να αποθηκεύονται δεν θα πρέπει να προδικάζει τα τεχνικά χαρακτηριστικά ή τη δομή των μηχανογραφικών συστημάτων που καθορίζονται από τις διαχειριστικές αρχές ούτε θα πρέπει να προκαθορίζει τον μορφότυπο των καταχωριζόμενων και αποθηκευόμενων δεδομένων, εκτός αν αυτά ορίζονται ρητά στον παρόντα κανονισμό. Επίσης, δεν θα πρέπει να προδικάζει τα μέσα εισαγωγής ή παραγωγής των δεδομένων εντός του συστήματος· σε ορισμένες περιπτώσεις, τα δεδομένα που περιλαμβάνονται στον κατάλογο ενδέχεται να απαιτούν την καταχώριση πολλαπλών τιμών. Ωστόσο, είναι αναγκαίο να καθοριστούν ορισμένοι κανόνες ως προς τη φύση των εν λόγω δεδομένων, ώστε να διασφαλιστεί ότι η διαχειριστική αρχή θα είναι σε θέση να ασκεί τις αρμοδιότητές της όσον αφορά την παρακολούθηση, την αξιολόγηση, τη δημοσιονομική διαχείριση, την επαλήθευση και τον λογιστικό έλεγχο, ακόμη και στις περιπτώσεις που αυτό απαιτεί την επεξεργασία δεδομένων για μεμονωμένους συμμετέχοντες.

(29)

Για να εξασφαλιστεί η δυνατότητα εξακρίβωσης και λογιστικού ελέγχου των δαπανών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων, είναι αναγκαίο να καθοριστούν τα κριτήρια που πρέπει να πληροί μια διαδρομή ελέγχου προκειμένου να θεωρείται επαρκής.

(30)

Είναι αναγκαίο να προβλεφθεί, σε σχέση με το έργο του λογιστικού ελέγχου κατ' εφαρμογήν του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να αποτρέπουν κάθε μη επιτρεπόμενη αποκάλυψη ή πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και να προσδιοριστούν οι σκοποί για τους οποίους η Επιτροπή και τα κράτη μέλη μπορούν να επεξεργάζονται τα εν λόγω δεδομένα.

(31)

Αρμόδια για τους λογιστικούς ελέγχους των πράξεων είναι η αρχή ελέγχου. Για να εξασφαλιστούν η επάρκεια του πεδίου και η αποτελεσματικότητα των εν λόγω λογιστικών ελέγχων καθώς και η διενέργεια τους με βάση τα ίδια πρότυπα σε όλα τα κράτη μέλη, είναι απαραίτητο να προβλεφθούν οι όροι τους οποίους θα πρέπει να πληρούν.

(32)

Είναι αναγκαίο να καθοριστεί λεπτομερώς η βάση για τη δειγματοληψία των πράξεων που πρόκειται να ελεγχθούν, την οποία θα πρέπει να τηρεί η αρχή ελέγχου κατά τον καθορισμό ή την έγκριση της μεθόδου δειγματοληψίας, περιλαμβανομένου του καθορισμού της μονάδας δειγματοληψίας, ορισμένων τεχνικών κριτηρίων που πρέπει να εφαρμόζονται για το δείγμα και των παραγόντων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τη λήψη συμπληρωματικών δειγμάτων, όταν αυτό είναι αναγκαίο.

(33)

Η αρχή ελέγχου θα πρέπει να συντάσσει γνωμοδότηση λογιστικού ελέγχου για τους λογαριασμούς που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013. Για να εξασφαλιστεί ότι οι εν λόγω λογιστικοί έλεγχοι είναι επαρκείς ως προς το πεδίο και το περιεχόμενό τους, καθώς και ότι διενεργούνται με βάση τα ίδια πρότυπα σε όλα τα κράτη μέλη, είναι απαραίτητο να καθοριστούν οι όροι τους οποίους θα πρέπει να πληρούν.

(34)

Για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου και η ισότιμη μεταχείριση όλων των κρατών μελών κατά τη διενέργεια των δημοσιονομικών διορθώσεων, με τήρηση της αρχής της αναλογικότητας, είναι αναγκαίο να καθοριστούν τα κριτήρια για τον προσδιορισμό των σοβαρών ελλείψεων στην αποτελεσματική λειτουργία των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου, να οριστούν τα κύρια είδη των ελλείψεων αυτών και να καθοριστούν τα κριτήρια για τον καθορισμό του επιπέδου της δημοσιονομικής διόρθωσης που πρέπει να εφαρμοστεί και τα κριτήρια για την εφαρμογή κατ' αποκοπή ποσοστών ή κατά παρέκταση δημοσιονομικών διορθώσεων.

(35)

Για να καταστεί δυνατή η ταχεία εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τις ακόλουθες διατάξεις που συμπληρώνουν τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013:

α)

διατάξεις που συμπληρώνουν το δεύτερο μέρος του εν λόγω κανονισμού και που εφαρμόζονται στο ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το Ταμείο Συνοχής, το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΘΑ, (εφεξής: ”ΕΔΕΤ”), όσον αφορά τα εξής:

i)

τα κριτήρια για τον καθορισμό του επιπέδου δημοσιονομικής διόρθωσης που πρέπει να εφαρμοστεί σύμφωνα με το πλαίσιο επιδόσεων·

ii)

κανόνες για τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής όσον αφορά τα εξής:

πρόσθετους ειδικούς κανόνες για την αγορά γης και τον συνδυασμό τεχνικής υποστήριξης με μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής,

πρόσθετους ειδικούς κανόνες για τον ρόλο, τις υποχρεώσεις και την ευθύνη των φορέων εφαρμογής μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής, τα συναφή κριτήρια επιλογής και τα προϊόντα που μπορούν να παράγονται με μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής,

κανόνες σχετικά με τη διαχείριση και τον έλεγχο ορισμένων μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων που πρέπει να διενεργούν οι διαχειριστικές αρχές και οι αρχές ελέγχου, των ρυθμίσεων για την τήρηση αποδεικτικών εγγράφων, των στοιχείων που πρέπει να τεκμηριώνονται με αποδεικτικά έγγραφα και των ρυθμίσεων διαχειριστικής και ελεγκτικής φύσεως,

κανόνες που διέπουν την ανάκληση πληρωμών στα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής και τις επακόλουθες τροποποιήσεις των αιτήσεων πληρωμών,

ειδικούς κανόνες για τη θέσπιση συστήματος κεφαλαιοποίησης των ετήσιων δόσεων για τις επιδοτήσεις επιτοκίου και τις επιδοτήσεις προμηθειών εγγύησης,

ειδικούς κανόνες για τη θέσπιση κριτηρίων για τον καθορισμό των δαπανών και αμοιβών διαχείρισης με βάση τις επιδόσεις και τα εφαρμοστέα όρια, καθώς και κανόνες για την επιστροφή κεφαλαιοποιημένων εξόδων και δαπανών διαχείρισης για μέσα κεφαλαιακών συμμετοχών και μικροπιστώσεις·

iii)

τη μέθοδο υπολογισμού των μειωμένων καθαρών εσόδων των πράξεων που παράγουν καθαρά έσοδα μετά την ολοκλήρωσή τους·

iv)

το κατ' αποκοπή ποσοστό για τις έμμεσες δαπάνες και τις σχετικές μεθόδους που εφαρμόζονται σε άλλες πολιτικές της Ένωσης·

β)

διατάξεις που συμπληρώνουν το τρίτο μέρος του εν λόγω κανονισμού και που εφαρμόζονται για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής, όσον αφορά τη μεθοδολογία που πρέπει να χρησιμοποιείται για τη διενέργεια της αξιολόγησης της ποιότητας των μεγάλων έργων·

γ)

διατάξεις που συμπληρώνουν το τέταρτο μέρος του εν λόγω κανονισμού και που εφαρμόζονται για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το Ταμείο Συνοχής και το ΕΤΘΑ όσον αφορά τα εξής:

i)

κανόνες που προσδιορίζουν τις πληροφορίες για τα δεδομένα που πρέπει να καταχωρίζονται και να αποθηκεύονται σε ηλεκτρονική μορφή στο σύστημα παρακολούθησης που έχει θεσπίσει η διαχειριστική αρχή·

ii)

λεπτομερείς ελάχιστες απαιτήσεις για τη διαδρομή ελέγχου σε σχέση με τις λογιστικές εγγραφές που πρέπει να τηρούνται και τα δικαιολογητικά έγγραφα που πρέπει να φυλάσσονται σε επίπεδο αρχής πιστοποίησης, διαχειριστικής αρχής, ενδιάμεσων φορέων και δικαιούχων·

iii)

το πεδίο και το περιεχόμενο των λογιστικών ελέγχων των πράξεων και των λογιστικών ελέγχων των λογαριασμών και τη μεθοδολογία για την επιλογή του δείγματος πράξεων·

iv)

λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τη χρήση των δεδομένων που συλλέγονται κατά τους λογιστικούς ελέγχους που διενεργούνται από υπαλλήλους της Επιτροπής ή από εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της Επιτροπής·

v)

λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τα κριτήρια για τον προσδιορισμό των σοβαρών ελλείψεων στη λειτουργία των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων των κύριων τύπων σοβαρών ελλείψεων, τα κριτήρια για τον καθορισμό του επιπέδου της δημοσιονομικής διόρθωσης που πρέπει να εφαρμοστεί και τα κριτήρια για την εφαρμογή κατ' αποκοπή ποσοστών ή κατά παρέκταση δημοσιονομικών διορθώσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΕΔΕΤ

ΤΜΗΜΑ I

Κριτήρια για τον καθορισμό του επιπέδου της δημοσιονομικής διόρθωσης που πρέπει να εφαρμόζεται σύμφωνα με το πλαίσιο επιδόσεων

[Άρθρο 22 παράγραφος 7 τέταρτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

Άρθρο 2

Καθορισμός του επιπέδου της δημοσιονομικής διόρθωσης

[Άρθρο 22 παράγραφος 7 τέταρτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

1.   Το επίπεδο της δημοσιονομικής διόρθωσης που πρέπει να εφαρμοστεί από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 είναι κατ' αποκοπή ποσοστό που καθορίζεται με βάση τον λόγο μεταξύ του μέσου όρου των τελικών ποσοστών υλοποίησης για όλους τους δείκτες εκροών και τα βασικά στάδια εφαρμογής ενός πλαισίου επιδόσεων και του τελικού ποσοστού υλοποίησης του χρηματοοικονομικού δείκτη του εν λόγω πλαισίου επιδόσεων («συντελεστής υλοποίησης/απορρόφησης»).

2.   Ο συντελεστής υλοποίησης/απορρόφησης υπολογίζεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α)

η τελική τιμή που επιτυγχάνεται για κάθε δείκτη εκροών και βασικό στάδιο εφαρμογής που έχει επιλεγεί για το πλαίσιο επιδόσεων για μια συγκεκριμένη προτεραιότητα διαιρείται διά των αντίστοιχων τιμών-στόχων, ώστε να ληφθεί το τελικό ποσοστό υλοποίησής τους, εκφραζόμενο ως ποσοστό του στόχου·

β)

καθορίζεται ο μέσος όρος των τελικών ποσοστών υλοποίησης για όλους τους δείκτες επιδόσεων που επελέγησαν για το πλαίσιο επιδόσεων για μια συγκεκριμένη προτεραιότητα. Για τον σκοπό αυτόν, όταν ένα τελικό ποσοστό υλοποίησης υπολογίζεται ότι υπερβαίνει το 100 %, λογίζεται ως 100 %·

γ)

η τελική τιμή που επιτυγχάνεται για τον χρηματοοικονομικό δείκτη που επελέγη για το πλαίσιο επιδόσεων για μια συγκεκριμένη προτεραιότητα διαιρείται διά της αντίστοιχης τιμής-στόχου, ώστε να ληφθεί το τελικό ποσοστό υλοποίησης, εκφραζόμενο ως ποσοστό του στόχου. Για τον σκοπό αυτόν, όταν ένα τελικό ποσοστό υλοποίησης υπολογίζεται ότι υπερβαίνει το 100 %, λογίζεται ως 100 %·

δ)

ο μέσος όρος των τελικών ποσοστών υλοποίησης για όλους τους δείκτες εκροών και τα βασικά στάδια εφαρμογής που επελέγησαν για το πλαίσιο επιδόσεων για μια συγκεκριμένη προτεραιότητα διαιρείται διά του τελικού ποσοστού υλοποίησης για τον χρηματοοικονομικό δείκτη που επελέγη για το πλαίσιο επιδόσεων για μια συγκεκριμένη προτεραιότητα.

3.   Αν μια προτεραιότητα αφορά περισσότερα από ένα ΕΔΕΤ ή περισσότερες από μία κατηγορίες περιφερειών, ο συντελεστής υλοποίησης/απορρόφησης υπολογίζεται χωριστά για κάθε ΕΔΕΤ και/ή κατηγορία περιφέρειας.

Άρθρο 3

Επίπεδο δημοσιονομικής διόρθωσης

[Άρθρο 22 παράγραφος 7 τέταρτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

1.   Το επίπεδο της δημοσιονομικής διόρθωσης καθορίζεται ως εξής:

α)

για συντελεστή υλοποίησης/απορρόφησης κατώτερο του 65 % αλλά όχι κατώτερο του 60 % εφαρμόζεται κατ' αποκοπή ποσοστό 5 %·

β)

για συντελεστή υλοποίησης/απορρόφησης κατώτερο του 60 % αλλά όχι κατώτερο του 50 % εφαρμόζεται κατ' αποκοπή ποσοστό 10 %·

γ)

για συντελεστή υλοποίησης/απορρόφησης κατώτερο του 50 %, εφαρμόζεται κατ' αποκοπή ποσοστό 25 %.

2.   Το κατ' αποκοπή ποσοστό εφαρμόζεται στη συνεισφορά των ΕΔΕΤ που καθορίζεται με βάση τις δαπάνες που δηλώθηκαν από το κράτος μέλος βάσει της προτεραιότητας που πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 22 παράγραφος 7 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, μετά την εφαρμογή τυχόν άλλων δημοσιονομικών διορθώσεων.

Για τις προτεραιότητες που αφορούν περισσότερα από ένα ΕΔΕΤ ή περισσότερες από μία κατηγορίες περιφερειών, το κατ' αποκοπή ποσοστό εφαρμόζεται σε κάθε ΕΔΕΤ και/ή κατηγορία περιφέρειας.

3.   Οι εξωτερικοί παράγοντες που συνέβαλαν στη σοβαρή αποτυχία επίτευξης των στόχων, εκτός από εκείνους που αναφέρονται στο άρθρο 22 παράγραφος 7 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, εξετάζονται κατά περίπτωση. Η κατ' αποκοπή διόρθωση που ορίζεται στην παράγραφο 1 μπορεί να μειωθεί έως και κατά 50 %, λαμβανομένου υπόψη του βαθμού στον οποίο η αποτυχία αποδίδεται στους εν λόγω παράγοντες.

4.   Αν η εφαρμογή του κατ' αποκοπή ποσοστού που καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 θα ήταν δυσανάλογη, το επίπεδο της διόρθωσης μειώνεται.

ΤΜΗΜΑ II

Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής

Άρθρο 4

Ειδικοί κανόνες για την αγορά γης

[Άρθρο 37 παράγραφος 13 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

1.   Τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, το Ταμείο Συνοχής και το ΕΓΤΑΑ μπορούν να υποστηρίζουν επενδύσεις που περιλαμβάνουν την αγορά μη οικοδομημένης και οικοδομημένης γης για ποσό που δεν υπερβαίνει το 10 % της συνεισφοράς του προγράμματος που καταβλήθηκε στον τελικό αποδέκτη. Σε περίπτωση εγγυήσεων, το εν λόγω ποσοστό εφαρμόζεται στο ποσό του υποκείμενου δανείου ή άλλων μέσων που συνεπάγονται την ανάληψη κινδύνου.

2.   Όταν τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής παρέχουν στήριξη σε τελικούς αποδέκτες για επενδύσεις σε υποδομή με στόχο την υποστήριξη δραστηριοτήτων αστικής ανάπτυξης ή αστικής ανάπλασης, το όριο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ορίζεται σε 20 %.

3.   Σε εξαιρετικές και δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, η διαχειριστική αρχή μπορεί να παρεκκλίνει από τα όρια των παραγράφων 1 και 2 για πράξεις που αφορούν τη διατήρηση του περιβάλλοντος.

Άρθρο 5

Συνδυασμός της τεχνικής υποστήριξης με μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής

[Άρθρο 37 παράγραφος 13 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

Οι επιχορηγήσεις για τεχνική υποστήριξη μπορούν να συνδυάζονται με μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής σε μία ενιαία πράξη, σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, μόνο για την τεχνική προετοιμασία της προγραμματιζόμενης επένδυσης προς όφελος του τελικού αποδέκτη που θα στηριχθεί από την πράξη αυτή.

Άρθρο 6

Ειδικοί κανόνες σχετικά με τον ρόλο, τις υποχρεώσεις και την ευθύνη των φορέων εφαρμογής των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής

[Άρθρο 38 παράγραφος 4 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

1.   Οι φορείς εφαρμογής των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο και ενεργούν με τον βαθμό επαγγελματικής μέριμνας, αποτελεσματικότητας, διαφάνειας και επιμέλειας που αναμένεται από επαγγελματικό φορέα ο οποίος διαθέτει πείρα στην εφαρμογή μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής. Εξασφαλίζουν ότι:

α)

οι τελικοί αποδέκτες που λαμβάνουν στήριξη από μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής επιλέγονται αφού ληφθούν δεόντως υπόψη η φύση του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής και η δυνητική οικονομική βιωσιμότητα των προς χρηματοδότηση επενδυτικών έργων. Η επιλογή είναι διαφανής, αιτιολογείται με αντικειμενικούς λόγους και δεν δημιουργεί σύγκρουση συμφερόντων·

β)

οι τελικοί αποδέκτες ενημερώνονται ότι η χρηματοδότηση χορηγείται για προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από τα ΕΔΕΤ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 115 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής, στο άρθρο 66 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο i) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3) για το ΕΓΤΑΑ και στη μελλοντική νομική πράξη της Ένωσης που θα καθορίσει τους όρους χρηματοδοτικής στήριξης της θαλάσσιας και αλιευτικής πολιτικής κατά την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 για το ΕΤΘΑ (”κανονισμός για το ΕΤΘΑ”)·

γ)

τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής παρέχουν στήριξη κατά τρόπο αναλογικό και με όσο το δυνατόν μικρότερη στρεβλωτική επίπτωση στον ανταγωνισμό·

δ)

η προνομιακή αμοιβή ιδιωτών επενδυτών ή δημόσιων επενδυτών που ενεργούν βάσει της αρχής της οικονομίας της αγοράς, όπως αναφέρεται στο άρθρο 37 παράγραφος 2 στοιχείο γ) και το άρθρο 44 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, είναι αναλογική προς τους κινδύνους τους οποίους αναλαμβάνουν οι εν λόγω επενδυτές και περιορίζεται στο ελάχιστο αναγκαίο για την προσέλκυση αυτών των επενδυτών, πράγμα που εξασφαλίζεται μέσω της θέσπισης όρων, προϋποθέσεων και διαδικαστικών διασφαλίσεων.

2.   Καθώς η άμεση οικονομική ευθύνη της διαχειριστικής αρχής έναντι των φορέων εφαρμογής μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής ή των τελικών αποδεκτών, όπως και η ευθύνη της για κάθε άλλη οφειλή ή υποχρέωση του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που δεσμεύθηκε από την αρχή διαχείρισης για το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής με βάση τις σχετικές συμφωνίες χρηματοδότησης, οι φορείς εφαρμογής μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής διασφαλίζουν ότι δεν μπορεί να προβληθεί έναντι της διαχειριστικής αρχής καμία απαίτηση πέραν του ποσού που έχει δεσμευτεί απ' αυτήν στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής.

3.   Οι φορείς εφαρμογής των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής ευθύνονται για την επιστροφή των ποσών των παράτυπων συνεισφορών προγραμμάτων, μαζί με τους σχετικούς τόκους καθώς και όλα τα άλλα έσοδα που δημιουργούνται από τις εν λόγω συνεισφορές.

Ωστόσο, οι φορείς εφαρμογής των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής δεν ευθύνονται για την επιστροφή των ποσών που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, αν αποδείξουν, για μια συγκεκριμένη παρατυπία, ότι πληρούνται οι ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:

α)

η παρατυπία σημειώθηκε στο επίπεδο των τελικών αποδεκτών ή, σε περίπτωση ταμείου χαρτοφυλακίου, στο επίπεδο των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών ή των τελικών αποδεκτών·

β)

οι φορείς εφαρμογής των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής συμμορφώθηκαν με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου όσον αφορά τις συνεισφορές προγραμμάτων οι οποίες επηρεάζονται από την παρατυπία·

γ)

τα ποσά που αφορά η παρατυπία δεν κατέστη δυνατόν να ανακτηθούν, παρά το γεγονός ότι οι φορείς εφαρμογής των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής έλαβαν όλα τα εφαρμοστέα συμβατικά και νομικά μέτρα με τη δέουσα επιμέλεια.

Άρθρο 7

Κριτήρια επιλογής των φορέων εφαρμογής μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής

[Άρθρο 38 παράγραφος 4 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

1.   Η διαχειριστική αρχή, όταν επιλέγει φορέα εφαρμογής μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής, σύμφωνα με το άρθρο 38 παράγραφος 4 στοιχείο α) και το άρθρο 38 παράγραφος 4 στοιχείο β) σημεία ii) και iii) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, βεβαιώνεται ότι ο εν λόγω φορέας πληροί τις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις:

α)

έχει δικαίωμα να εκτελεί σχετικά καθήκοντα εφαρμογής βάσει της ενωσιακής και της εθνικής νομοθεσίας·

β)

διαθέτει την κατάλληλη οικονομική και χρηματοοικονομική βιωσιμότητα·

γ)

διαθέτει επαρκή ικανότητα να εφαρμόσει το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής, συμπεριλαμβανομένης μιας οργανωτικής δομής και ενός πλαισίου διακυβέρνησης που παρέχουν την αναγκαία διασφάλιση στη διαχειριστική αρχή·

δ)

διαθέτει αποτελεσματικό και αποδοτικό σύστημα εσωτερικού ελέγχου·

ε)

χρησιμοποιεί λογιστικό σύστημα που παρέχει εγκαίρως ακριβή, πλήρη και αξιόπιστη πληροφόρηση·

στ)

συμφωνεί να ελέγχεται από τους ελεγκτικούς οργανισμούς των κρατών μελών, την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.

2.   Κατά την επιλογή του αναφερόμενου στην παράγραφο 1 φορέα, η διαχειριστική αρχή λαμβάνει δεόντως υπόψη τη φύση του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής που θα τεθεί σε εφαρμογή, την πείρα του εν λόγω φορέα στην εφαρμογή παρόμοιων μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής, την εμπειρογνωμοσύνη και εμπειρία των μελών της προτεινόμενης ομάδας καθώς και την επιχειρησιακή και χρηματοοικονομική ικανότητα του φορέα. Η επιλογή είναι διαφανής, αιτιολογείται με αντικειμενικούς λόγους και δεν δημιουργεί σύγκρουση συμφερόντων. Εφαρμόζονται τουλάχιστον τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής:

α)

αυστηρή και αξιόπιστη μεθοδολογία για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών ή των τελικών αποδεκτών, κατά περίπτωση·

β)

το επίπεδο των δαπανών και των αμοιβών διαχείρισης για την εφαρμογή του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής και η προτεινόμενη μεθοδολογία για τον υπολογισμό τους·

γ)

οι όροι και προϋποθέσεις που εφαρμόζονται σε σχέση με τη στήριξη που παρέχεται στους τελικούς αποδέκτες, περιλαμβανομένης της τιμολόγησης·

δ)

η ικανότητα άντλησης πρόσθετων πόρων για επενδύσεις στους τελικούς αποδέκτες, εκτός από τις συνεισφορές προγραμμάτων·

ε)

η ικανότητα επίδειξης πρόσθετης δραστηριότητας σε σύγκριση με την τρέχουσα δραστηριότητα·

στ)

στις περιπτώσεις που ο φορέας εφαρμογής του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής χορηγεί δικούς του χρηματοδοτικούς πόρους στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής ή μοιράζεται τον κίνδυνο, τα προτεινόμενα μέτρα για την ευθυγράμμιση των συμφερόντων και τον μετριασμό πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων.

3.   Όταν ένας φορέας που διαχειρίζεται ταμείο χαρτοφυλακίου, συμπεριλαμβανομένης της ΕΤΕπ, αναθέτει το σύνολο ή μέρος των καθηκόντων εκτέλεσης σε ενδιάμεσο χρηματοδοτικό οργανισμό, εξασφαλίζει ότι πληρούνται οι απαιτήσεις και τα κριτήρια που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 σε σχέση με τον εν λόγω ενδιάμεσο χρηματοδοτικό οργανισμό.

Άρθρο 8

Ειδικοί κανόνες για τις εγγυήσεις που παρέχονται με μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής

[Άρθρο 38 παράγραφος 4 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

Όταν τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής παρέχουν εγγυήσεις, πληρούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις:

α)

επιτυγχάνεται κατάλληλος δείκτης πολλαπλασιαστικού αποτελέσματος μεταξύ του ποσού που δεσμεύεται για την κάλυψη των αναμενόμενων και των μη αναμενόμενων ζημιών από νέα δάνεια ή άλλα μέσα επιμερισμού του κινδύνου που θα καλύπτονται από τις εγγυήσεις και της αξίας των αντίστοιχων εκταμιευόμενων νέων δανείων ή άλλων μέσων επιμερισμού του κινδύνου·

β)

ο δείκτης πολλαπλασιαστικού αποτελέσματος καθορίζεται με μια συνετή εκ των προτέρων εκτίμηση επικινδυνότητας για το συγκεκριμένο προϊόν εγγύησης που θα προσφερθεί, λαμβανομένων υπόψη των ειδικών συνθηκών της αγοράς, της επενδυτικής στρατηγικής του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής και των αρχών της οικονομίας και της αποδοτικότητας. Η εκ των προτέρων εκτίμηση επικινδυνότητας μπορεί να επανεξεταστεί, αν αυτό δικαιολογείται από τις μεταγενέστερες συνθήκες της αγοράς·

γ)

η συνεισφορά προγράμματος η οποία δεσμεύεται για την εκτέλεση εγγυήσεων αντικατοπτρίζει την εν λόγω εκ των προτέρων εκτίμηση επικινδυνότητας·

δ)

αν ο ενδιάμεσος χρηματοδοτικός οργανισμός ή η οντότητα που επωφελείται από τις εγγυήσεις δεν έχει εκταμιεύσει το προγραμματισμένο ποσό νέων δανείων ή άλλων μέσων επιμερισμού του κινδύνου στους τελικούς αποδέκτες, η επιλέξιμη δαπάνη μειώνεται αναλογικά.

Άρθρο 9

Διαχείριση και έλεγχος των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής που δημιουργούνται σε εθνικό, περιφερειακό, διακρατικό ή διασυνοριακό επίπεδο

[Άρθρο 40 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

1.   Για τις πράξεις που εμπεριέχουν στήριξη από προγράμματα σε μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής που δημιουργούνται σε εθνικό, περιφερειακό, διακρατικό ή διασυνοριακό επίπεδο και που αναφέρονται στο άρθρο 38 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, η διαχειριστική αρχή εξασφαλίζει ότι:

α)

κατά τη διάρκεια τόσο της διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής της πράξης όσο και της διαδικασίας σύστασης και εφαρμογής του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής, η πράξη συνάδει με την ισχύουσα νομοθεσία, το σχετικό πρόγραμμα και τη σχετική συμφωνία χρηματοδότησης·

β)

οι συμφωνίες χρηματοδότησης περιέχουν διατάξεις σχετικά με τις απαιτήσεις λογιστικού ελέγχου και τη διαδρομή ελέγχου σύμφωνα με το σημείο 1 στοιχείο ε) του παραρτήματος IV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013·

γ)

διενεργούνται διαχειριστικές επαληθεύσεις καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού και κατά τη διάρκεια της σύστασης και εφαρμογής των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής, σύμφωνα με το άρθρο 125 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το Ταμείο Συνοχής και το ΕΤΘΑ, και σύμφωνα με το άρθρο 58 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 για το ΕΓΤΑΑ·

δ)

τα αποδεικτικά έγγραφα για τις δαπάνες που δηλώνονται ως επιλέξιμες:

i)

διατηρούνται για την πράξη από τη διαχειριστική αρχή, τον ενδιάμεσο χρηματοδοτικό οργανισμό ή τον φορέα που εφαρμόζει το ταμείο χαρτοφυλακίου, όταν το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής εφαρμόζεται μέσω ταμείου χαρτοφυλακίου, για να υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τη χρήση των κεφαλαίων για τους σκοπούς για τους οποίους προορίζονται, τη συμμόρφωση με την εφαρμοστέα νομοθεσία και την εκπλήρωση των κριτηρίων και όρων για τη χρηματοδότηση που χορηγείται στο πλαίσιο των σχετικών προγραμμάτων·

ii)

είναι διαθέσιμα για τον έλεγχο της νομιμότητας και της κανονικότητας των δαπανών που δηλώνονται στην Επιτροπή·

ε)

τα αποδεικτικά έγγραφα που επιτρέπουν την επαλήθευση της συμμόρφωσης με το ενωσιακό και το εθνικό δίκαιο και με τους όρους χρηματοδότησης περιλαμβάνουν τουλάχιστον:

i)

έγγραφα για τη σύσταση του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής·

ii)

έγγραφα ταυτοποίησης των ποσών που χορηγούνται από κάθε πρόγραμμα και για κάθε άξονα προτεραιότητας στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής, των επιλέξιμων δαπανών στο πλαίσιο των προγραμμάτων καθώς και των τόκων και τα άλλων εσόδων που δημιουργούνται από τη στήριξη που παρέχουν τα ΕΔΕΤ και την επαναχρησιμοποίηση των πόρων που προέρχονται από τα ΕΔΕΤ, σύμφωνα με τα άρθρα 43 και 44 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013·

iii)

έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής, που περιλαμβάνουν έγγραφα σχετικά με την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων και τις επαληθεύσεις·

iv)

έγγραφα που αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με τα άρθρα 43, 44 και 45 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013·

v)

έγγραφα σχετικά με τις εξόδους των συνεισφορών των προγραμμάτων από το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής και την εκκαθάριση του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής·

vi)

έγγραφα σχετικά με τις δαπάνες και τις αμοιβές διαχείρισης·

vii)

έντυπα αιτήσεων ή ισοδύναμα έγγραφα που υποβάλλουν οι τελικοί αποδέκτες μαζί με σχετικά δικαιολογητικά, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρηματικών σχεδίων και, κατά περίπτωση, των προηγούμενων ετήσιων λογαριασμών·

viii)

καταλόγους σημείων ελέγχου και εκθέσεις των φορέων εφαρμογής του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής, αν είναι διαθέσιμα·

ix)

δηλώσεις που υποβάλλονται σε σχέση με ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis), κατά περίπτωση·

x)

συμφωνίες που έχουν υπογραφεί σε σχέση με τη στήριξη που χορηγεί το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής, συμπεριλαμβανομένων των συμμετοχών κεφαλαίου, δανείων, εγγυήσεων ή άλλων μορφών επενδύσεων που παρέχονται στους τελικούς αποδέκτες·

xi)

στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η στήριξη που παρέχεται από το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής χρησιμοποιήθηκε για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται·

xii)

αρχεία των χρηματοοικονομικών ροών μεταξύ της διαχειριστικής αρχής και του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής και, στο εσωτερικό του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής σε όλα τα επίπεδα, έως τους τελικούς αποδέκτες και, στην περίπτωση των εγγυήσεων, απόδειξη ότι τα σχετικά υποκείμενα δάνεια έχουν εκταμιευθεί·

xiii)

χωριστές εγγραφές ή λογιστικούς κωδικούς για συνεισφορά προγράμματος που καταβλήθηκε ή για εγγύηση που δεσμεύθηκε από το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής προς όφελος του τελικού αποδέκτη.

2.   Όσον αφορά πράξεις που συνεπάγονται στήριξη από προγράμματα σε μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ, του ΕΚΤ, του Ταμείου Συνοχής και του ΕΤΘΑ, οι αρχές ελέγχου εξασφαλίζουν ότι τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής ελέγχονται καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού μέχρι το κλείσιμο τόσο στο πλαίσιο των ελέγχων συστημάτων όσο και των ελέγχων πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 127 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.

Όσον αφορά πράξεις που συνεπάγονται στήριξη από προγράμματα σε μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ, οι οργανισμοί ελέγχου εξασφαλίζουν ότι τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής ελέγχονται καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού μέχρι το κλείσιμο τόσο στο πλαίσιο των ελέγχων συστημάτων όσο και των ελέγχων πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 59 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4).

3.   Όταν τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής εφαρμόζονται από την ΕΤΕπ σύμφωνα με το άρθρο 38 παράγραφος 4 στοιχείο β) σημείο i) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013:

α)

η διαχειριστική αρχή εξουσιοδοτεί επιχείρηση που δραστηριοποιείται εντός κοινού πλαισίου που θεσπίζεται από την Επιτροπή να διενεργεί επιτόπιες επαληθεύσεις για την πράξη κατά την έννοια του άρθρο 125 παράγραφος 4 στοιχεία α) και β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013·

β)

η αρχή ελέγχου εξουσιοδοτεί επιχείρηση που δραστηριοποιείται εντός κοινού πλαισίου που θεσπίζεται από την Επιτροπή να διενεργεί λογιστικούς ελέγχους για την πράξη.

Η αρχή ελέγχου συντάσσει τη γνώμη λογιστικού ελέγχου βάσει των πληροφοριών που υποβάλλει η εντολοδόχος επιχείρηση.

4.   Αν δεν έχει θεσπιστεί κοινό πλαίσιο από την Επιτροπή όπως αναφέρεται στην παράγραφο 3, η διαχειριστική αρχή υποβάλλει τη μεθοδολογία που προτείνει για τη διενέργεια επιτόπιων επαληθεύσεων και η αρχή ελέγχου υποβάλλει τη μεθοδολογία που προτείνει για τους λογιστικούς ελέγχους για προηγούμενη έγκριση της Επιτροπής.

Άρθρο 10

Κανόνες για την ανάκληση πληρωμών στα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής και τις επακόλουθες τροποποιήσεις των αιτήσεων πληρωμών

[Άρθρο 41 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

Τα κράτη μέλη και οι διαχειριστικές αρχές μπορούν να ανακαλούν συνεισφορές από προγράμματα στα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής που αναφέρονται στο άρθρο 38 παράγραφος 1 στοιχείο α) και στα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής που αναφέρονται στο άρθρο 38 παράγραφος 1 στοιχείο β) και εφαρμόζονται σύμφωνα με το άρθρο 38 παράγραφος 4 στοιχεία α) και β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, μόνο αν οι συνεισφορές αυτές δεν έχουν ήδη περιληφθεί σε αίτηση πληρωμής, όπως αναφέρεται στο άρθρο 41 του εν λόγω κανονισμού. Ωστόσο, όσον αφορά τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής που υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το Ταμείο Συνοχής και το ΕΤΘΑ, οι συνεισφορές μπορούν επίσης να ανακληθούν αν η επόμενη αίτηση πληρωμής τροποποιείται για την ανάκληση ή την αντικατάσταση των αντίστοιχων δαπανών.

Άρθρο 11

Σύστημα κεφαλαιοποίησης των ετήσιων δόσεων για τις επιδοτήσεις επιτοκίου και τις επιδοτήσεις προμηθειών εγγύησης

[Άρθρο 42 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

1.   Οι κεφαλαιοποιημένες επιδοτήσεις επιτοκίου και προμήθειες εγγύησης που αναφέρονται στο άρθρο 42 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 υπολογίζονται στο τέλος της περιόδου επιλεξιμότητας ως το σύνολο των προεξοφλημένων υποχρεώσεων πληρωμής για τους σκοπούς και τις περιόδους που καθορίζονται στο εν λόγω άρθρο, και σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών συμφωνιών χρηματοδότησης.

2.   Οι πόροι που παραμένουν στον λογαριασμό υπό μεσεγγύηση μετά την περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 42 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 ή ως αποτέλεσμα μη αναμενόμενης εκκαθάρισης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής πριν από τη λήξη της περιόδου αυτής χρησιμοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 45 του εν λόγω κανονισμού.

Άρθρο 12

Κριτήρια καθορισμού των δαπανών και αμοιβών διαχείρισης με βάση τις επιδόσεις

[Άρθρο 42 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

1.   Η διαχειριστική αρχή υπολογίζει τις δαπάνες και τις αμοιβές διαχείρισης που μπορούν να δηλώνονται ως επιλέξιμες δαπάνες σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 βάσει των ακόλουθων, εξαρτώμενων από τις επιδόσεις, κριτηρίων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 42 παράγραφος 5 του εν λόγω κανονισμού:

α)

εκταμίευση των συνεισφορών που παρέχονται από το πρόγραμμα ΕΔΕΤ·

β)

πόροι που επιστράφηκαν από επενδύσεις ή από αποδέσμευση πόρων που είχαν δεσμευθεί για εγγυητικές συμβάσεις·

γ)

ποιότητα των μέτρων που συνοδεύουν την επένδυση πριν και μετά την απόφαση για την επένδυση, ώστε να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπός της· και

δ)

συμβολή του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής στους στόχους και τα αποτελέσματα του προγράμματος.

2.   Η διαχειριστική αρχή ενημερώνει την επιτροπή παρακολούθησης που συστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 47 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 σχετικά με τις διατάξεις που αφορούν τον βάσει των επιδόσεων υπολογισμό των δαπανών διαχείρισης που πραγματοποιήθηκαν ή των αμοιβών διαχείρισης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής πριν από την υπογραφή συμφωνίας χρηματοδότησης. Η επιτροπή παρακολούθησης λαμβάνει εκθέσεις σε ετήσια βάση για τις δαπάνες και τις αμοιβές διαχείρισης που καταβλήθηκαν πράγματι το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.

Άρθρο 13

Όρια δαπανών και αμοιβών διαχείρισης

[Άρθρο 42 παράγραφοι 5 και 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

1.   Για φορέα που εφαρμόζει ταμείο χαρτοφυλακίου, οι δαπάνες και οι αμοιβές διαχείρισης που μπορούν να δηλωθούν ως επιλέξιμες δαπάνες, σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, δεν υπερβαίνουν το άθροισμα:

α)

3 % για τους πρώτους 12 μήνες μετά την υπογραφή της συμφωνίας χρηματοδότησης, 1 % για τους επόμενους 12 μήνες, και στη συνέχεια 0,5 % ετησίως, των συνεισφορών του προγράμματος που καταβάλλονται στο ταμείο χαρτοφυλακίου, οι οποίες υπολογίζονται pro rata temporis από την ημερομηνία της πραγματικής καταβολής στο ταμείο χαρτοφυλακίου έως την προγενέστερη από τις ακόλουθες ημερομηνίες: ημερομηνία λήξης της περιόδου επιλεξιμότητας, ημερομηνία επιστροφής στη διαχειριστική αρχή ή ημερομηνία εκκαθάρισης· και

β)

0,5 % ετησίως των συνεισφορών του προγράμματος που καταβάλλονται από το ταμείο χαρτοφυλακίου σε ενδιάμεσους χρηματοδοτικούς οργανισμούς, οι οποίες υπολογίζονται pro rata temporis από την ημερομηνία της πραγματικής καταβολής από το ταμείο χαρτοφυλακίου έως την προγενέστερη από τις ακόλουθες ημερομηνίες: ημερομηνία επιστροφής στο ταμείο χαρτοφυλακίου, ημερομηνία λήξης της περιόδου επιλεξιμότητας ή ημερομηνία εκκαθάρισης.

2.   Για φορείς εφαρμογής μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής που χορηγούν ίδια κεφάλαια, δάνεια, εγγυήσεις, καθώς και μικροπιστώσεις, ακόμη και όταν συνδυάζονται με επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις επιτοκίου και επιδοτήσεις προμηθειών εγγύησης σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, οι δαπάνες και οι αμοιβές διαχείρισης που μπορούν να δηλωθούν ως επιλέξιμες δαπάνες, σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του εν λόγω κανονισμού, δεν υπερβαίνουν το άθροισμα:

α)

μιας βασικής αμοιβής που υπολογίζεται ως εξής:

i)

για μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής που χορηγεί ίδια κεφάλαια, 2,5 % ετησίως για τους πρώτους 24 μήνες μετά την υπογραφή της συμφωνίας χρηματοδότησης, και στη συνέχεια 1 % ετησίως, των συνεισφορών του προγράμματος που δεσμεύτηκαν βάσει της σχετικής συμφωνίας χρηματοδότησης για τον ενδιάμεσο χρηματοδοτικό οργανισμό, οι οποίες υπολογίζονται pro rata temporis από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής συμφωνίας χρηματοδότησης έως την προγενέστερη από τις ακόλουθες ημερομηνίες: ημερομηνία λήξης της περιόδου επιλεξιμότητας, ημερομηνία επιστροφής των συνεισφορών στη διαχειριστική αρχή ή στο ταμείο χαρτοφυλακίου ή ημερομηνία εκκαθάρισης·

ii)

για μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, 0,5 % ετησίως των συνεισφορών του προγράμματος που έχουν καταβληθεί στον ενδιάμεσο χρηματοδοτικό φορέα, οι οποίες υπολογίζονται pro rata temporis από την ημερομηνία της πραγματικής καταβολής στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής έως την προγενέστερη από τις ακόλουθες ημερομηνίες: ημερομηνία λήξης της περιόδου επιλεξιμότητας, ημερομηνία επιστροφής των συνεισφορών στη διαχειριστική αρχή ή στο ταμείο χαρτοφυλακίου ή ημερομηνία εκκαθάρισης· και

β)

μιας αμοιβής βάσει των επιδόσεων που υπολογίζεται ως εξής:

i)

για μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής που χορηγεί ίδια κεφάλαια, 2,5 % ετησίως των συνεισφορών του προγράμματος που έχουν καταβληθεί στους τελικούς αποδέκτες, κατά την έννοια του άρθρου 42 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, υπό μορφή ιδίων κεφαλαίων, καθώς και υπό μορφή επανεπενδυόμενων πόρων που αποδίδονται σε συνεισφορές του προγράμματος, οι οποίοι πρέπει να επιστραφούν στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής, και που υπολογίζονται pro rata temporis από την ημερομηνία της πληρωμής στον τελικό αποδέκτη έως την προγενέστερη από τις ακόλουθες ημερομηνίες: ημερομηνία αποπληρωμής της επένδυσης, ημερομηνία λήξης της διαδικασίας ανάκτησης στην περίπτωση διαγραφών ή ημερομηνία λήξης της περιόδου επιλεξιμότητας·

ii)

για μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής που χορηγεί δάνεια, 1 % ετησίως των συνεισφορών του προγράμματος που καταβάλλονται στους τελικούς αποδέκτες, κατά την έννοια του άρθρου 42 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, υπό μορφή δανείων, καθώς και υπό μορφή επανεπενδυόμενων πόρων που αποδίδονται σε συνεισφορές του προγράμματος, οι οποίοι πρέπει να επιστραφούν στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής, και που υπολογίζονται pro rata temporis από την ημερομηνία της πληρωμής στον τελικό αποδέκτη έως την προγενέστερη από τις ακόλουθες ημερομηνίες: ημερομηνία αποπληρωμής της επένδυσης, ημερομηνία λήξης της διαδικασίας ανάκτησης σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής ή ημερομηνία λήξης της περιόδου επιλεξιμότητας·

iii)

για μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής που παρέχει εγγυήσεις, 1,5 % ετησίως των συνεισφορών του προγράμματος που έχουν δεσμευτεί για εκκρεμείς συμβάσεις εγγυήσεων, κατά την έννοια του άρθρου 42 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, καθώς και επαναχρησιμοποιούμενων πόρων που αποδίδονται σε συνεισφορές του προγράμματος, και που υπολογίζονται pro rata temporis από την ημερομηνία της ανάληψης της υποχρέωσης έως την προγενέστερη από τις ακόλουθες ημερομηνίες: ημερομηνία λήξης της εγγυητικής σύμβασης, ημερομηνία λήξης της διαδικασίας ανάκτησης σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής ή ημερομηνία λήξης της περιόδου επιλεξιμότητας·

iv)

για μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής που χορηγεί μικροπιστώσεις, 1,5 % ετησίως των συνεισφορών του προγράμματος που καταβάλλονται στους τελικούς αποδέκτες, κατά την έννοια του άρθρου 42 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, υπό μορφή μικροπιστώσεων, καθώς και από επανεπενδυόμενους πόρους που αποδίδονται σε συνεισφορές του προγράμματος, οι οποίοι πρέπει να επιστραφούν στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής, και που υπολογίζονται pro rata temporis από την ημερομηνία της πληρωμής στον τελικό αποδέκτη έως την προγενέστερη από τις ακόλουθες ημερομηνίες: ημερομηνία αποπληρωμής της επένδυσης, ημερομηνία λήξης της διαδικασίας ανάκτησης σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής ή ημερομηνία λήξης της περιόδου επιλεξιμότητας·

v)

για μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής που παρέχει επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις επιτοκίου ή επιδοτήσεις προμηθειών εγγύησης σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, 0,5 % του ποσού της επιχορήγησης που καταβλήθηκε κατά την έννοια του άρθρου 42 παράγραφος 1 στοιχείο α) του εν λόγω κανονισμού προς όφελος των τελικών αποδεκτών.

Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται σε φορέα εφαρμογής μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής που παρέχει εγγυήσεις παρά το ότι ο ίδιος φορέας εφαρμόζει ταμείο χαρτοφυλακίου, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 4.

3.   Το συνολικό ποσό των δαπανών και αμοιβών διαχείρισης κατά την περίοδο επιλεξιμότητας που αναφέρεται στο άρθρο 65 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 δεν υπερβαίνει τα ακόλουθα όρια:

α)

για ταμείο χαρτοφυλακίου, 7 % του συνολικού ποσού των συνεισφορών του προγράμματος που έχουν καταβληθεί στο ταμείο χαρτοφυλακίου·

β)

για μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής που χορηγεί ίδια κεφάλαια, 20 % του συνολικού ποσού των συνεισφορών του προγράμματος που έχουν καταβληθεί στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής·

γ)

για μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής που χορηγεί δάνεια, 8 % του συνολικού ποσού των συνεισφορών του προγράμματος που έχουν καταβληθεί στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής·

δ)

για μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής που παρέχει εγγυήσεις, 10 % του συνολικού ποσού των συνεισφορών του προγράμματος που έχουν καταβληθεί στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής·

ε)

για μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής που χορηγεί μικροπιστώσεις, 10 % του συνολικού ποσού των συνεισφορών του προγράμματος που έχουν καταβληθεί στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής·

στ)

για μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής που παρέχει επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις επιτοκίου ή επιδοτήσεις προμηθειών εγγύησης σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, 6 % του συνολικού ποσού των συνεισφορών του προγράμματος που έχουν καταβληθεί στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής.

4.   Αν ο ίδιος φορέας εφαρμόζει ταμείο χαρτοφυλακίου και μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής, δεν σωρεύονται ούτε τα ποσά των επιλέξιμων δαπανών και αμοιβών διαχείρισης σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 ούτε τα όρια που αναφέρονται στην παράγραφο 3 για τις ίδιες συνεισφορές προγράμματος ή τους ίδιους επανεπενδυόμενους πόρους οι οποίοι μπορούν να αποδοθούν σε συνεισφορές προγράμματος.

5.   Αν το μεγαλύτερο μέρος του κεφαλαίου που επενδύεται σε ενδιάμεσους χρηματοδοτικούς οργανισμούς που χορηγούν ίδια κεφάλαια χορηγείται από ιδιώτες επενδυτές ή από δημόσιους επενδυτές που ενεργούν βάσει της αρχής της οικονομίας της αγοράς και η συνεισφορά του προγράμματος χορηγείται pari passu με τους ιδιώτες επενδυτές, οι δαπάνες και οι αμοιβές διαχείρισης συμμορφώνονται με τους όρους της αγοράς και δεν υπερβαίνουν αυτές που καταβάλλουν οι ιδιώτες επενδυτές.

6.   Επιτρέπεται η υπέρβαση των ανώτατων ορίων που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3, όταν τα σχετικά ποσά χρεώνονται από φορέα που εφαρμόζει το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης που εφαρμόζει το ταμείο χαρτοφυλακίου, και ο οποίος έχει επιλεγεί με διαγωνισμό σύμφωνα με τους εφαρμοστέους κανόνες και από τον διαγωνισμό προέκυψε η ανάγκη για υψηλότερες δαπάνες και αμοιβές διαχείρισης.

Άρθρο 14

Επιστροφή των κεφαλαιοποιημένων δαπανών και αμοιβών διαχείρισης για μέσα κεφαλαιακής συμμετοχής και μικροπιστώσεις

[Άρθρο 42 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

1.   Οι κεφαλαιοποιημένες δαπάνες και αμοιβές διαχείρισης που επιστρέφονται ως επιλέξιμες δαπάνες σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 υπολογίζονται στο τέλος της περιόδου επιλεξιμότητας ως το σύνολο των προεξοφλημένων δαπανών και αμοιβών διαχείρισης που καταβάλλονται μετά την περίοδο επιλεξιμότητας για την περίοδο που καθορίζεται στο άρθρο 42 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού, και σύμφωνα με τις σχετικές συμφωνίες χρηματοδότησης.

2.   Οι κεφαλαιοποιημένες δαπάνες και αμοιβές διαχείρισης που καταβάλλονται μετά την περίοδο επιλεξιμότητας για μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής που χορηγεί μικροπιστώσεις δεν υπερβαίνουν το 1 % ετησίως των συνεισφορών του προγράμματος που καταβάλλονται στους τελικούς αποδέκτες, κατά την έννοια του άρθρου 42 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, υπό μορφή δανείων, που πρέπει να επιστραφούν στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής, και οι οποίες υπολογίζονται pro rata temporis από το τέλος της περιόδου επιλεξιμότητας έως την προγενέστερη από τις ακόλουθες ημερομηνίες: της αποπληρωμής της επένδυσης, της λήξης της διαδικασίας ανάκτησης σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής ή της περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 42 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού.

3.   Οι κεφαλαιοποιημένες δαπάνες και αμοιβές διαχείρισης που καταβάλλονται μετά την περίοδο επιλεξιμότητας για μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής που χορηγεί ίδια κεφάλαια, δεν υπερβαίνουν το 1,5 % ετησίως των συνεισφορών του προγράμματος που καταβάλλονται στους τελικούς αποδέκτες, κατά την έννοια του άρθρου 42 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, υπό μορφή ιδίων κεφαλαίων, που πρέπει να επιστραφούν στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής, και οι οποίες υπολογίζονται pro rata temporis από το τέλος της περιόδου επιλεξιμότητας έως την προγενέστερη από τις ακόλουθες ημερομηνίες: της αποπληρωμής της επένδυσης, της λήξης της διαδικασίας ανάκτησης σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής ή της περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 42 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού.

4.   Οι τυχόν υπολειπόμενοι πόροι που παραμένουν στον λογαριασμό υπό μεσεγγύηση μετά την περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 42 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, ή ως αποτέλεσμα μη αναμενόμενης εκκαθάρισης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής πριν από τη λήξη της περιόδου αυτής, χρησιμοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 45 του εν λόγω κανονισμού.

ΤΜΗΜΑ III

Μέθοδος υπολογισμού των μειωμένων (προεξοφλημένων) καθαρών εσόδων των πράξεων που παράγουν καθαρά έσοδα μετά την ολοκλήρωση τους

Άρθρο 15

Μέθοδος υπολογισμού των μειωμένων καθαρών εσόδων

[Άρθρο 61 παράγραφος 3 έβδομο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

1.   Για την εφαρμογή της μεθόδου που αναφέρεται στο άρθρο 61 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, τα μειωμένα καθαρά έσοδα της πράξης υπολογίζονται με αφαίρεση των προεξοφλούμενων δαπανών από τα μειωμένα έσοδα και, κατά περίπτωση, με προσθήκη της εναπομένουσας αξίας της επένδυσης.

2.   Τα μειωμένα καθαρά έσοδα της πράξης υπολογίζονται για συγκεκριμένη περίοδο αναφοράς που εφαρμόζεται στον τομέα της εν λόγω πράξης, όπως αναφέρεται στο παράρτημα I. Η περίοδος αναφοράς περιλαμβάνει την περίοδο υλοποίησης της πράξης.

3.   Τα έσοδα και οι δαπάνες καθορίζονται με εφαρμογή της μεθόδου της οριακής προσέγγισης με βάση σύγκριση των εσόδων και των δαπανών που προκύπτουν στο πλαίσιο του σεναρίου της νέας επένδυσης με τα έσοδα και τις δαπάνες που προκύπτουν στο πλαίσιο του σεναρίου χωρίς τη νέα επένδυση.

Όταν μια πράξη αποτελείται από ένα νέο περιουσιακό στοιχείο, τα έσοδα και οι δαπάνες είναι αυτά της νέας επένδυσης.

4.   Όταν ο φόρος προστιθεμένης αξίας δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη σύμφωνα με το άρθρο 69 παράγραφος 3 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, ο υπολογισμός των μειωμένων καθαρών εσόδων βασίζεται σε αριθμητικά στοιχεία που δεν περιλαμβάνουν τον φόρο προστιθέμενης αξίας.

Άρθρο 16

Προσδιορισμός των εσόδων

[Άρθρο 61 παράγραφος 3 έβδομο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

Για τον υπολογισμό των μειωμένων καθαρών εσόδων, τα έσοδα προσδιορίζονται στην ακόλουθη βάση:

α)

κατά περίπτωση, τα τέλη χρήσης καθορίζονται τηρουμένης της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» και, αν είναι σκόπιμο, λαμβάνουν υπόψη παραμέτρους οικονομικής προσιτότητας·

β)

τα έσοδα δεν περιλαμβάνουν μεταβιβάσεις από εθνικούς ή περιφερειακούς προϋπολογισμούς ή εθνικά δημόσια συστήματα ασφάλισης·

γ)

όταν μια πράξη προσθέτει νέα περιουσιακά στοιχεία για τη συμπλήρωση προϋπάρχουσας υπηρεσίας ή υποδομής, λαμβάνονται υπόψη τόσο οι συνεισφορές από τους νέους χρήστες όσο και οι πρόσθετες συνεισφορές από τους υπάρχοντες χρήστες της νέας ή διευρυμένης υπηρεσίας ή υποδομής.

Άρθρο 17

Προσδιορισμός των δαπανών

[Άρθρο 61 παράγραφος 3 έβδομο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

Για τον υπολογισμό των μειωμένων καθαρών εσόδων λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθες δαπάνες, που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 2:

α)

δαπάνες αντικατάστασης βραχύβιου εξοπλισμού για τη διασφάλιση της τεχνικής λειτουργίας της πράξης·

β)

πάγιες λειτουργικές δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών συντήρησης, όπως οι δαπάνες προσωπικού, οι δαπάνες συντήρησης και επισκευής, οι δαπάνες γενικής διαχείρισης και διοίκησης και οι δαπάνες ασφάλισης·

γ)

μεταβλητές λειτουργικές δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών συντήρησης, όπως κατανάλωση πρώτων υλών, ενέργεια, άλλα αναλώσιμα, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη συντήρησης και επισκευής που είναι απαραίτητη για την παράταση της διάρκειας της πράξης.

Άρθρο 18

Εναπομένουσα αξία της επένδυσης

[Άρθρο 61 παράγραφος 3 έβδομο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

1.   Όταν τα περιουσιακά στοιχεία της πράξης έχουν προβλεπόμενη διάρκεια ζωής μεγαλύτερη της περιόδου αναφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 2, η εναπομένουσα αξία τους καθορίζεται με τον υπολογισμό της καθαρής παρούσας αξίας των ταμειακών ροών κατά την υπολειπόμενη διάρκεια της πράξης. Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν άλλες μέθοδοι για τον υπολογισμό της εναπομένουσας αξίας.

2.   Η εναπομένουσα αξία της επένδυσης περιλαμβάνεται στον υπολογισμό των μειωμένων καθαρών εσόδων της πράξης μόνο αν τα έσοδα υπερβαίνουν τις δαπάνες που αναφέρονται στο άρθρο 17.

Άρθρο 19

Προεξόφληση των ταμειακών ροών

[Άρθρο 61 παράγραφος 3 έβδομο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

1.   Κατά τον υπολογισμό των εσόδων και των δαπανών λαμβάνονται υπόψη μόνο οι ταμειακές ροές που πρόκειται να καταβληθούν ή να εισπραχθούν από την πράξη. Οι ταμειακές ροές προσδιορίζονται για κάθε έτος στο οποίο καταβάλλονται ή εισπράττονται από την πράξη κατά την περίοδο αναφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 2.

2.   Τα μη ταμειακά λογιστικά στοιχεία, όπως οι αποσβέσεις, τυχόν αποθεματικά για μελλοντικά έξοδα αντικατάστασης και αποθεματικά για απρόβλεπτα, εξαιρούνται από τον υπολογισμό.

3.   Οι ταμειακές ροές ανάγονται στην παρούσα αξία με τη χρήση χρηματοοικονομικού προεξοφλητικού επιτοκίου 4 % σε πραγματικές τιμές ως ενδεικτικού επιτοκίου αναφοράς για τις δημόσιες επενδύσεις που συγχρηματοδοτούνται από τα ΕΔΕΤ.

4.   Τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν χρηματοοικονομικό προεξοφλητικό επιτόκιο διαφορετικό από το 4 % αν αιτιολογήσουν το εν λόγω επιτόκιο αναφοράς και αν εξασφαλίσουν τη συνεπή χρήση του σε παρόμοιες πράξεις στην ίδια χώρα ή τον ίδιο τομέα.

5.   Τιμές διαφορετικές από το 4 % μπορούν να αιτιολογηθούν για τους ακόλουθους λόγους:

α)

τις ειδικές μακροοικονομικές συνθήκες του κράτους μέλους και τις διεθνείς μακροοικονομικές τάσεις και συγκυρίες· ή

β)

τη φύση του επενδυτή ή τη δομή εφαρμογής, όπως συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα· ή

γ)

τη φύση του σχετικού τομέα.

6.   Για να θεσπίσουν ειδικά χρηματοοικονομικά προεξοφλητικά επιτόκια, τα κράτη μέλη εκτιμούν τη μέση μακροπρόθεσμη απόδοση ενός εναλλακτικού, χωρίς κίνδυνο, συνόλου επενδύσεων, εγχώριων ή διεθνών, το οποίο θεωρούν ως το πλέον κατάλληλο. Τίθενται στη διάθεση των δικαιούχων πληροφορίες για τα διάφορα χρηματοοικονομικά προεξοφλητικά επιτόκια.

ΤΜΗΜΑ IV

Καθορισμός των κατ' αποκοπή ποσοστών για τις έμμεσες δαπάνες και των σχετικών μεθόδων που εφαρμόζονται στο πλαίσιο άλλων πολιτικών της Ένωσης

Άρθρο 20

Κατ' αποκοπή χρηματοδότηση των έμμεσων δαπανών βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1290/2013

[Άρθρο 68 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

Οι έμμεσες δαπάνες μπορούν να υπολογίζονται με την εφαρμογή κατ' αποκοπή ποσοστού που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1290/2013 για τα ακόλουθα είδη πράξεων ή έργων που αποτελούν μέρος πράξεων:

α)

πράξεις που υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ βάσει των κωδικών παρέμβασης 056, 057 ή 060-065, όπως ορίζονται στον πίνακα 1 του παραρτήματος I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 215/2014 της Επιτροπής (5), και εκτελούνται βάσει μιας από τις επενδυτικές προτεραιότητες που ορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β), παράγραφος 2 στοιχείο β), παράγραφος 3 στοιχεία α) και γ) και παράγραφος 4 στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6)·

β)

πράξεις που υποστηρίζονται από το ΕΚΤ βάσει του κωδικού παρέμβασης 04, όπως ορίζεται στον πίνακα 6 του παραρτήματος I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 215/2014, και συμβάλλουν στην ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·

γ)

πράξεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ, σύμφωνα με τα άρθρα 17, 26 ή 35 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, και συμβάλλουν στην ενωσιακή προτεραιότητα που ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού. Αν η πράξη έχει προγραμματιστεί σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 26 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, λαμβάνονται υπόψη μόνο οι πράξεις που υλοποιούνται από επιχειρησιακή ομάδα της ευρωπαϊκής σύμπραξης καινοτομίας και χρηματοδοτούνται βάσει του άρθρου 35 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του εν λόγω κανονισμού·

δ)

πράξεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΘΑ και έχουν προγραμματιστεί σύμφωνα με το άρθρο 28, το άρθρο 37 ή το άρθρο 45 παράγραφος 5 της μελλοντικής νομικής πράξης της Ένωσης που θα καθορίσει τους όρους χρηματοδοτικής στήριξης της θαλάσσιας και αλιευτικής πολιτικής για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020.

Άρθρο 21

Κατ' αποκοπή χρηματοδότηση των έμμεσων δαπανών βάσει του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012

[Άρθρο 68 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

Οι έμμεσες δαπάνες μπορούν να υπολογίζονται με την εφαρμογή του κατ' αποκοπή ποσοστού που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 124 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (7) για τα ακόλουθα είδη πράξεων ή έργων που αποτελούν μέρος πράξεων:

α)

πράξεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ βάσει των κωδικών παρέμβασης 085, 086 ή 087, όπως ορίζονται στον πίνακα 1 του παραρτήματος I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 215/2014, και εκτελούνται βάσει μιας από τις επενδυτικές προτεραιότητες που ορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 5 στοιχείο α) και παράγραφος 6 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1301/2013·

β)

πράξεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ βάσει του κωδικού παρέμβασης 01, όπως ορίζεται στον πίνακα 6 του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 215/2014, και συμβάλλουν στη στήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή, ενεργειακά αποτελεσματική και περιβαλλοντικά βιώσιμη, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο α) κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1304/2013·

γ)

πράξεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 25 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 και συμβάλλουν στην ενωσιακή προτεραιότητα που καθορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 4 ή 5 του εν λόγω κανονισμού·

δ)

πράξεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΘΑ και έχουν προγραμματιστεί σύμφωνα με το άρθρο 36, το άρθρο 38, το άρθρο 39 παράγραφος 1, το άρθρο 46 παράγραφος 1 στοιχεία ε) και θ), το άρθρο 54 και το άρθρο 79γ παράγραφος 1 στοιχείο β) της μελλοντικής νομικής πράξης της Ένωσης που θα καθορίσει τους όρους χρηματοδοτικής στήριξης της θαλάσσιας και αλιευτικής πολιτικής για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΤΠΑ ΚΑΙ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ

Άρθρο 22

Απαιτήσεις για τους ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες που διενεργούν την αξιολόγηση της ποιότητας

[Άρθρο 101 τέταρτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

1.   Η αξιολόγηση της ποιότητας των μεγάλων έργων για την οποία γίνεται λόγος στο άρθρο 101 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 διενεργείται από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες που διαθέτουν:

α)

σημαντική τεχνική πείρα από όλα τα στάδια του κύκλου των έργων·

β)

ευρεία διεθνή πείρα στους σχετικούς επενδυτικούς τομείς·

γ)

σημαντική πείρα στην ανάλυση και αξιολόγηση κοινωνικοοικονομικών οφελών·

δ)

σημαντικές γνώσεις και πείρα στη σχετική νομοθεσία, τις πολιτικές και τις διαδικασίες της Ένωσης·

ε)

ανεξαρτησία από όλες τις αρχές που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα στην έγκριση, την εκτέλεση ή τη λειτουργία του μεγάλου έργου·

στ)

καμία σύγκρουση συμφερόντων σε οποιοδήποτε επίπεδο σε σχέση με το μεγάλο έργο·

ζ)

κανένα εμπορικό συμφέρον σε σχέση με το μεγάλο έργο·

η)

την αναγκαία γλωσσική επάρκεια.

2.   Όταν ένα κράτος μέλος προτίθεται να αναθέσει την αξιολόγηση σε ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες διαφορετικούς από εκείνους που υποστηρίζονται από τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 58 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, υποβάλλει σχετική αίτηση στην Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 101 τρίτο εδάφιο του εν λόγω κανονισμού, για να λάβει τη συμφωνία της. Η εν λόγω συμφωνία βασίζεται σε έγγραφα που αποδεικνύουν τη συμμόρφωση των εμπειρογνωμόνων με τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Η Επιτροπή ενημερώνει το κράτος μέλος, εντός προθεσμίας τριών μηνών από την υποβολή της αίτησης, για το αν συμφωνεί με την πρόταση σχετικά με τους ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες.

Άρθρο 23

Αξιολόγηση της ποιότητας των μεγάλων έργων

[Άρθρο 101 τέταρτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

1.   Οι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες διενεργούν την αξιολόγησή τους με βάση τις πληροφορίες που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως θ) του πρώτου εδαφίου του άρθρου 101 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013. Οι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες μπορούν να ζητούν πρόσθετα στοιχεία σχετικά με τις πληροφορίες αυτές τα οποία κρίνουν αναγκαία για την αξιολόγηση της ποιότητας.

Το κράτος μέλος και οι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες μπορούν να συμφωνήσουν ότι η εργασία αυτή πρέπει να συμπληρωθεί με επιτόπιες επισκέψεις.

Οι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες μπορούν, σε συμφωνία με τα κράτη μέλη, να προβαίνουν σε διαβουλεύσεις με την Επιτροπή για συναφή θέματα κρατικών ενισχύσεων για τον σκοπό της αξιολόγησής τους.

2.   Για τους σκοπούς της αξιολόγησης της ποιότητας, οι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες προβαίνουν στις ακόλουθες ενέργειες:

α)

οι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες επαληθεύουν ότι η πράξη είναι μεγάλο έργο κατά την έννοια του άρθρου 100 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, ότι το μεγάλο έργο δεν αποτελεί περατωθείσα πράξη κατά την έννοια του άρθρου 2 σημείο 14 και του άρθρου 65 παράγραφος 6 του εν λόγω κανονισμού και ότι το μεγάλο έργο περιλαμβάνεται στο σχετικό επιχειρησιακό πρόγραμμα·

β)

οι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες ελέγχουν την πληρότητα, τη συνοχή και την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται με βάση τα στοιχεία α) έως θ) του άρθρου 101 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 σύμφωνα με τον μορφότυπο που προβλέπεται στο άρθρο 101 πέμπτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013·

γ)

οι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες αξιολογούν την ποιότητα του μεγάλου έργου με βάση τα κριτήρια που καθορίζονται στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού·

δ)

οι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες συντάσσουν έκθεση ανεξάρτητης αξιολόγησης της ποιότητας (στο εξής «έκθεση ΑΑΠ»), σύμφωνα με τον μορφότυπο που ορίζεται στο άρθρο 102 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013. Στην έκθεση ΑΑΠ οι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες καταγράφουν και τεκμηριώνουν τις διαπιστώσεις τους για τα στοιχεία που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο με τρόπο ανεπίδεκτο παρερμηνείας.

3.   Ένα μεγάλο έργο αξιολογείται θετικά στην αξιολόγηση ποιότητας κατά την έννοια του άρθρου 102 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, αν οι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες κρίνουν ότι πληρούνται όλα τα κριτήρια που αναφέρονται στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΤΠΑ, ΤΟ ΕΚΤ, ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΤΘΑ

ΤΜΗΜΑ I

Δεδομένα που πρέπει να καταγράφονται και να αποθηκεύονται σε ηλεκτρονική μορφή

Άρθρο 24

Δεδομένα που πρέπει να καταγράφονται και να αποθηκεύονται σε ηλεκτρονική μορφή

[Άρθρο 125 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

1.   Οι πληροφορίες για τα δεδομένα που πρέπει να καταγράφονται και να αποθηκεύονται σε ηλεκτρονική μορφή για κάθε πράξη στο σύστημα παρακολούθησης που έχει θεσπιστεί σύμφωνα με το άρθρο 125 παράγραφος 2 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 καθορίζονται στο παράρτημα III του παρόντος κανονισμού.

2.   Για κάθε πράξη καταγράφονται και αποθηκεύονται δεδομένα, περιλαμβανομένων και δεδομένων για μεμονωμένους συμμετέχοντες, κατά περίπτωση, κατά τρόπον ώστε να καθίσταται δυνατή η ομαδοποίηση των δεδομένων, όταν αυτό είναι αναγκαίο για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση, τη δημοσιονομική διαχείριση, την επαλήθευση και τον λογιστικό έλεγχο. Πρέπει επίσης να είναι δυνατή η ομαδοποίηση των δεδομένων αυτών αθροιστικά για το σύνολο της περιόδου προγραμματισμού. Για το ΕΚΤ, τα δεδομένα καταγράφονται και αποθηκεύονται με τρόπο που επιτρέπει στις διαχειριστικές αρχές να εκτελούν τα καθήκοντα παρακολούθησης και αξιολόγησης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 56 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και στα άρθρα 5 και 19 και στα παραρτήματα I και II του εν λόγω κανονισμού.

3.   Όταν μια πράξη χρηματοδοτείται από περισσότερα του ενός επιχειρησιακά προγράμματα, προτεραιότητες ή Ταμεία ή για περισσότερες από μία κατηγορίες περιφερειών, οι πληροφορίες που αναφέρονται στα πεδία 23-113 του παραρτήματος III καταγράφονται με τρόπο που επιτρέπει την ανάκτηση των δεδομένων ανά επιχειρησιακό πρόγραμμα, προτεραιότητα, Ταμείο ή κατηγορία περιφέρειας. Πρέπει επίσης να είναι δυνατή η ανάκτηση δεδομένων για τους δείκτες που αναφέρονται στα πεδία 31-40 του παραρτήματος III, με κατανομή ανά επενδυτική προτεραιότητα και ανά φύλο, κατά περίπτωση.

ΤΜΗΜΑ II

Διαδρομή ελέγχου και χρήση των δεδομένων που συλλέγονται κατά τη διάρκεια των λογιστικών ελέγχων

Άρθρο 25

Ελάχιστες απαιτήσεις για τη διαδρομή ελέγχου

[Άρθρο 125 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

1.   Οι λεπτομερείς ελάχιστες απαιτήσεις για τη διαδρομή ελέγχου σε σχέση με τις λογιστικές εγγραφές που πρέπει να τηρούνται και τα δικαιολογητικά έγγραφα που πρέπει να φυλάσσονται είναι οι εξής:

α)

η διαδρομή ελέγχου παρέχει τη δυνατότητα εφαρμογής των κριτηρίων επιλογής που καθορίζονται από την επιτροπή παρακολούθησης για το επιχειρησιακό πρόγραμμα που πρόκειται να υποβληθεί σε επαλήθευση·

β)

όσον αφορά τις επιχορηγήσεις και τις επιστρεπτέες ενισχύσεις που χορηγούνται βάσει του άρθρου 67 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, η διαδρομή ελέγχου επιτρέπει τον έλεγχο της συμφωνίας των συνολικών ποσών που πιστοποιούνται στην Επιτροπή με τις λεπτομερείς λογιστικές εγγραφές και τα παραστατικά που τηρούν η αρχή πιστοποίησης, η διαχειριστική αρχή, οι ενδιάμεσοι φορείς και οι δικαιούχοι για τις πράξεις που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος·

γ)

όσον αφορά τις επιχορηγήσεις και τις επιστρεπτέες ενισχύσεις που χορηγούνται βάσει του άρθρου 67 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) και του άρθρου 109 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και βάσει του άρθρου 14 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, η διαδρομή ελέγχου επιτρέπει τον έλεγχο της συμφωνίας των συνολικών ποσών που πιστοποιούνται στην Επιτροπή με τα αναλυτικά στοιχεία για τις εκροές ή τα αποτελέσματα και τα παραστατικά έγγραφα που τηρούν η αρχή πιστοποίησης, η διαχειριστική αρχή, οι ενδιάμεσοι φορείς και οι δικαιούχοι καθώς και, κατά περίπτωση, με τα έγγραφα τα σχετικά με τη μέθοδο καθορισμού των τυποποιημένων κλιμάκων μοναδιαίου κόστους και των κατ' αποκοπή ποσών, όσον αφορά πράξεις που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος·

δ)

όσον αφορά τις δαπάνες που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 67 παράγραφος 1 στοιχείο δ) και το άρθρο 68 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, η διαδρομή ελέγχου παρουσιάζει και αιτιολογεί τη μέθοδο υπολογισμού, κατά περίπτωση, και τη βάση με την οποία καθορίστηκαν τα κατ' αποκοπή ποσοστά και οι επιλέξιμες άμεσες δαπάνες ή οι δαπάνες που δηλώνονται στο πλαίσιο άλλων επιλεγμένων κατηγοριών στις οποίες εφαρμόζεται το κατ' αποκοπή ποσοστό·

ε)

όσον αφορά τις δαπάνες που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 68 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, το άρθρο 14 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 και το άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013, η διαδρομή ελέγχου επιτρέπει την τεκμηρίωση των επιλέξιμων άμεσων δαπανών στις οποίες εφαρμόζεται το κατ' αποκοπή ποσοστό·

στ)

η διαδρομή ελέγχου επιτρέπει την επαλήθευση της καταβολής της δημόσιας συνεισφοράς στον δικαιούχο·

ζ)

για κάθε πράξη, κατά περίπτωση, η διαδρομή ελέγχου περιλαμβάνει τις τεχνικές προδιαγραφές και το σχέδιο χρηματοδότησης, έγγραφα σχετικά με την έγκριση της επιχορήγησης, έγγραφα για τις διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων, εκθέσεις από τον δικαιούχο και εκθέσεις για τις επαληθεύσεις και τους διενεργηθέντες ελέγχους·

η)

η διαδρομή ελέγχου περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις διαχειριστικές επαληθεύσεις και τους ελέγχους που έχουν διενεργηθεί για την πράξη·

θ)

με την επιφύλαξη του άρθρου 19 παράγραφος 3 και των παραρτημάτων I και II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, η διαδρομή ελέγχου επιτρέπει τον έλεγχο της συμφωνίας των δεδομένων που συνδέονται με δείκτες εκροών για την πράξη με στόχους και αναφερόμενα δεδομένα και αποτελέσματα για το πρόγραμμα·

ι)

όσον αφορά τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, η διαδρομή ελέγχου περιλαμβάνει τα αποδεικτικά έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του παρόντος κανονισμού.

Για τις δαπάνες που αναφέρονται στα στοιχεία γ) και δ), η διαδρομή ελέγχου επιτρέπει να επαληθεύεται η συμμόρφωση της μεθόδου υπολογισμού που χρησιμοποιείται από τη διαχειριστική αρχή με το άρθρο 67 παράγραφος 5 και το άρθρο 68 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και το άρθρο 14 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1304/2013.

2.   Η διαχειριστική αρχή εξασφαλίζει ότι υπάρχει διαθέσιμο μητρώο με τα στοιχεία ταυτότητας και τον τόπο εγκατάστασης των φορέων οι οποίοι τηρούν όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα που απαιτούνται για την εξασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου που πληροί όλες τις ελάχιστες απαιτήσεις που καθορίζονται στην παράγραφο 1.

Άρθρο 26

Χρήση των δεδομένων που συλλέγονται κατά τους λογιστικούς ελέγχους που διενεργούνται από υπαλλήλους της Επιτροπής ή εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της Επιτροπής

[Άρθρο 127 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

1.   Η Επιτροπή λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για να αποτρέψει οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη κοινοποίηση ή πρόσβαση στα στοιχεία που συλλέγει κατά τη διάρκεια των λογιστικών ελέγχων της.

2.   Η Επιτροπή χρησιμοποιεί τα δεδομένα που συλλέγονται κατά τη διάρκεια των λογιστικών ελέγχων της με μοναδικό σκοπό να ασκεί τις αρμοδιότητες που έχει δυνάμει του άρθρο 75 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013. Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης έχουν πρόσβαση στα συλλεγόμενα δεδομένα.

3.   Τα δεδομένα που συλλέγονται δεν αποστέλλονται σε άλλα πρόσωπα στα κράτη μέλη ή στα όργανα της Ένωσης εκτός από τα πρόσωπα που πρέπει να έχουν πρόσβαση σ' αυτά για την άσκηση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες και χωρίς τη ρητή συγκατάθεση του κράτους μέλους που παρέχει τα δεδομένα.

ΤΜΗΜΑ III

Πεδίο εφαρμογής και περιεχόμενο των λογιστικών ελέγχων των πράξεων και των λογαριασμών και μεθοδολογία για την επιλογή του δείγματος των πράξεων

Άρθρο 27

Λογιστικοί έλεγχοι των πράξεων

[Άρθρο 127 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

1.   Σε κάθε λογιστική χρήση εκτελούνται λογιστικοί έλεγχοι πράξεων σε δείγμα πράξεων που επιλέγεται με μέθοδο η οποία καθορίζεται ή εγκρίνεται από την αρχή ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 28 του παρόντος κανονισμού.

2.   Οι λογιστικοί έλεγχοι των πράξεων διενεργούνται βάσει δικαιολογητικών εγγράφων που συνιστούν τη διαδρομή ελέγχου και ελέγχουν τη νομιμότητα και την κανονικότητα των δαπανών που δηλώνονται στην Επιτροπή, περιλαμβανομένων των ακόλουθων πτυχών:

α)

ότι η πράξη έχει επιλεγεί σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής για το επιχειρησιακό πρόγραμμα, δεν έχει περατωθεί από υλικής απόψεως ούτε έχει εκτελεστεί πλήρως πριν υποβάλει ο δικαιούχος την αίτηση χρηματοδότησης βάσει του επιχειρησιακού προγράμματος, υλοποιήθηκε σύμφωνα με την απόφαση έγκρισης και πληρούσε όλους τους όρους που ίσχυαν κατά τον χρόνο διενέργειας του λογιστικού ελέγχου όσον αφορά τη λειτουργικότητά της, τη χρήση τους και τους προς επίτευξη στόχους·

β)

ότι οι δαπάνες που δηλώθηκαν στην Επιτροπή αντιστοιχούν στα λογιστικά στοιχεία και ότι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα αποδεικνύουν την επάρκεια της διαδρομής ελέγχου, όπως ορίζεται στο άρθρο 25 του παρόντος κανονισμού·

γ)

ότι για τις δαπάνες που δηλώθηκαν στην Επιτροπή και που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 67 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) και το άρθρο 109 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και το άρθρο 14 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, οι εκροές και τα αποτελέσματα στα οποία βασίζονται οι πληρωμές στον δικαιούχο έχουν παραχθεί, τα στοιχεία για τους συμμετέχοντες ή τα άλλα έγγραφα που σχετίζονται με τις εκροές και τα αποτελέσματα συνάδουν με τα στοιχεία που υποβλήθηκαν στην Επιτροπή και ότι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα αποδεικνύουν την επάρκεια της διαδρομής ελέγχου, όπως ορίζεται στο άρθρο 25 του παρόντος κανονισμού·

Οι λογιστικοί έλεγχοι επαληθεύουν επίσης ότι η δημόσια συνεισφορά έχει καταβληθεί στον δικαιούχο σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.

3.   Οι λογιστικοί έλεγχοι των πράξεων περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, επιτόπια εξακρίβωση της φυσικής υλοποίησης της πράξης.

4.   Οι λογιστικοί έλεγχοι των πράξεων επαληθεύουν την ακρίβεια και την πληρότητα των αντίστοιχων δαπανών τις οποίες καταχωρίζει η αρχή πιστοποίησης στο λογιστικό της σύστημα και τη συμφωνία της διαδρομής ελέγχου σε όλα τα επίπεδα.

5.   Όταν τα εντοπιζόμενα προβλήματα φαίνεται να έχουν συστημικό χαρακτήρα και, ως εκ τούτου, μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο άλλες πράξεις του επιχειρησιακού προγράμματος, η αρχή ελέγχου εξασφαλίζει τη διενέργεια διεξοδικότερης εξέτασης, με τη διενέργεια πρόσθετων λογιστικών ελέγχων, αν είναι απαραίτητο, για να διαπιστωθεί η κλίμακα των εν λόγω προβλημάτων, και υποδεικνύει τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα.

6.   Μόνο οι δαπάνες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του λογιστικού ελέγχου που διενεργείται βάσει της παραγράφου 1 υπολογίζονται στο ποσό των δαπανών που έχουν ελεγχθεί, για τους σκοπούς της υποβολής στοιχείων στην Επιτροπή σχετικά με την ετήσια κάλυψη. Για τον σκοπό αυτόν χρησιμοποιείται το υπόδειγμα έκθεσης ελέγχου που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 127 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013.

Άρθρο 28

Μεθοδολογία για την επιλογή του δείγματος πράξεων

[Άρθρο 127 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

1.   Η αρχή ελέγχου καθορίζει τη μέθοδο επιλογής του δείγματος («μέθοδος δειγματοληψίας») σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο παρόν άρθρο, λαμβάνοντας υπόψη τα διεθνώς αποδεκτά ελεγκτικά πρότυπα INTOSAI, IFAC ή IIA.

2.   Εκτός από τις εξηγήσεις που παρέχονται στη στρατηγική λογιστικού ελέγχου, η αρχή ελέγχου τηρεί μητρώο των εγγράφων και των επαγγελματικών κρίσεων που χρησιμοποιούνται για να καθοριστούν οι μέθοδοι δειγματοληψίας σχετικά με τα στάδια σχεδιασμού, επιλογής, δοκιμών και αξιολόγησης, ώστε να αποδείξει την καταλληλότητα της καθορισθείσας μεθόδου.

3.   Το δείγμα είναι αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού από τον οποίο έχει επιλεγεί και επιτρέπει στην αρχή ελέγχου να συντάσσει έγκυρη γνώμη λογιστικού ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 127 παράγραφος 5 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013. Ο εν λόγω πληθυσμός περιλαμβάνει τις δαπάνες ενός επιχειρησιακού προγράμματος ή μιας ομάδας επιχειρησιακών προγραμμάτων που καλύπτονται από ένα κοινό σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, οι οποίες περιλαμβάνονται σε αιτήσεις πληρωμών που υποβάλλονται στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 131 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 για μια συγκεκριμένη λογιστική χρήση. Το δείγμα μπορεί να επιλεγεί κατά τη διάρκεια ή μετά το πέρας της λογιστικής χρήσης.

4.   Για τον σκοπό της εφαρμογής του άρθρο 127 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, μια μέθοδος δειγματοληψίας θεωρείται στατιστική όταν εξασφαλίζει:

i)

την τυχαία επιλογή των στοιχείων του δείγματος·

ii)

τη χρήση της θεωρίας των πιθανοτήτων για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του δείγματος, συμπεριλαμβανομένης της μέτρησης και του ελέγχου του κινδύνου δειγματοληψίας και της σχεδιασθείσας και επιτευχθείσας ακρίβειας.

5.   Η μέθοδος δειγματοληψίας εξασφαλίζει τυχαία επιλογή κάθε μονάδας δείγματος στον πληθυσμό με χρήση τυχαίων αριθμών που παράγονται για κάθε μονάδα πληθυσμού για την επιλογή των μονάδων που αποτελούν το δείγμα ή μέσω συστηματικής επιλογής με χρήση ενός τυχαίου σημείου εκκίνησης και, στη συνέχεια, με την εφαρμογή ενός συστηματικού κανόνα για την επιλογή των πρόσθετων στοιχείων.

6.   Η μονάδα δειγματοληψίας καθορίζεται από την αρχή ελέγχου βάσει επαγγελματικής κρίσης. Η μονάδα δειγματοληψίας μπορεί να είναι είτε μια πράξη είτε ένα έργο στο πλαίσιο μιας πράξης είτε μια αίτηση πληρωμής από έναν δικαιούχο. Στην έκθεση ελέγχου περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με την καθορισθείσα μονάδα δειγματοληψίας και την επαγγελματική κρίση που χρησιμοποιήθηκε για τον σκοπό αυτόν.

7.   Όταν το συνολικό κόστος που σχετίζεται με μια μονάδα δειγματοληψίας για τη λογιστική χρήση είναι αρνητικό ποσό, εξαιρείται από τον πληθυσμό που αναφέρεται στην παράγραφο 3 ανωτέρω και ελέγχεται χωριστά. Η αρχή ελέγχου μπορεί να λαμβάνει επίσης δείγμα αυτού του χωριστού πληθυσμού.

8.   Όταν πληρούνται οι όροι για τον αναλογικό έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 148 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, η αρχή ελέγχου μπορεί να αποκλείει από τον πληθυσμό από τον οποίο θα ληφθεί δείγμα τα στοιχεία που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο. Αν η σχετική πράξη έχει ήδη επιλεγεί στο δείγμα, η αρχή ελέγχου την αντικαθιστά με χρήση κατάλληλης τυχαίας επιλογής.

9.   Όλες οι δαπάνες που δηλώθηκαν στην Επιτροπή για το δείγμα υπόκεινται σε έλεγχο.

Όταν οι επιλεγμένες μονάδες δειγματοληψίας περιλαμβάνουν μεγάλο αριθμό σχετικών αιτήσεων πληρωμής ή τιμολογίων, η αρχή ελέγχου μπορεί να τις ελέγχει μέσω επιμέρους δειγματοληψίας, επιλέγοντας τις σχετικές αιτήσεις πληρωμής ή τα σχετικά τιμολόγια με τη χρησιμοποίηση των ίδιων παραμέτρων δειγματοληψίας που χρησιμοποιήθηκαν για την επιλογή των μονάδων δειγματοληψίας του κύριου δείγματος.

Στην περίπτωση αυτή, υπολογίζονται εντός κάθε μονάδας δείγματος προς έλεγχο τα κατάλληλα μεγέθη δείγματος, τα οποία, σε κάθε περίπτωση, δεν είναι μικρότερα από 30 αιτήσεις πληρωμής ή τιμολόγια για κάθε μονάδα δειγματοληψίας.

10.   Η αρχή ελέγχου μπορεί να προβαίνει σε διαστρωμάτωση με διαίρεση ενός πληθυσμού σε υποπληθυσμούς, καθένας από τους οποίους αποτελεί ομάδα μονάδων δειγματοληψίας με παρόμοια χαρακτηριστικά, ιδίως όσον αφορά τον κίνδυνο ή το προβλεπόμενο ποσοστό σφάλματος ή όταν ο πληθυσμός περιλαμβάνει πράξεις που συνίστανται σε χρηματοδοτικές συνεισφορές ενός επιχειρησιακού προγράμματος σε μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής ή άλλα στοιχεία μεγάλης αξίας.

11.   Η αρχή ελέγχου αξιολογεί την αξιοπιστία του συστήματος ως υψηλή, μεσαία ή χαμηλή, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των ελέγχων του συστήματος για να καθορίσει τις τεχνικές παραμέτρους της δειγματοληψίας, έτσι ώστε το συνδυασμένο επίπεδο βεβαιότητας που λαμβάνεται από τους ελέγχους συστημάτων και τους ελέγχους των πράξεων να είναι υψηλό. Για ένα σύστημα που αξιολογήθηκε ότι έχει υψηλή αξιοπιστία, το επίπεδο εμπιστοσύνης που χρησιμοποιείται για πράξεις δειγματοληψίας είναι τουλάχιστον 60 %. Για ένα σύστημα που αξιολογήθηκε ότι έχει χαμηλή αξιοπιστία, το επίπεδο εμπιστοσύνης που χρησιμοποιείται για πράξεις δειγματοληψίας είναι τουλάχιστον 90 %. Το ανώτατο επίπεδο σημαντικότητας είναι 2 % των δαπανών που αναφέρονται στην παράγραφο 3.

12.   Αν διαπιστωθούν παρατυπίες ή κίνδυνος παρατυπιών, η αρχή ελέγχου αποφασίζει, βάσει επαγγελματικής κρίσης, κατά πόσον είναι αναγκαίος ο έλεγχος συμπληρωματικού δείγματος επιπλέον πράξεων ή μερών πράξεων που δεν ελέγχθηκαν στο τυχαίο δείγμα, ώστε να ληφθούν υπόψη οι εντοπιζόμενοι ειδικοί παράγοντες κινδύνου.

13.   Η αρχή ελέγχου αναλύει χωριστά τα αποτελέσματα των λογιστικών ελέγχων του συμπληρωματικού δείγματος, συνάγει συμπεράσματα με βάση τα αποτελέσματα αυτά και τα κοινοποιεί στην Επιτροπή στην ετήσια έκθεση ελέγχου. Οι παρατυπίες που διαπιστώνονται στο συμπληρωματικό δείγμα δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό του προβλεπόμενου τυχαίου σφάλματος του τυχαίου δείγματος.

14.   Με βάση τα αποτελέσματα των λογιστικών ελέγχων των πράξεων για τη γνώμη λογιστικού ελέγχου και την έκθεση ελέγχου που αναφέρονται στο άρθρο 127 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, η αρχή ελέγχου υπολογίζει ένα συνολικό ποσοστό σφάλματος, το οποίο αντιστοιχεί στο άθροισμα των προβλεπόμενων τυχαίων σφαλμάτων και, κατά περίπτωση, των συστημικών σφαλμάτων και των μη διορθωμένων ανωμαλιών, διαιρούμενων διά του πληθυσμού.

Άρθρο 29

Λογιστικοί έλεγχοι λογαριασμών

[Άρθρο 127 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

1.   Οι λογιστικοί έλεγχοι των λογαριασμών που αναφέρονται στο άρθρο 137 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 διενεργούνται από την αρχή ελέγχου για κάθε λογιστική χρήση.

2.   Ο λογιστικός έλεγχος των λογαριασμών παρέχει εύλογη βεβαιότητα όσον αφορά την πληρότητα, την ακρίβεια και την αξιοπιστία των ποσών που δηλώνονται στους λογαριασμούς.

3.   Για τους σκοπούς των παραγράφων 1 και 2, η αρχή ελέγχου λαμβάνει ιδίως υπόψη τα αποτελέσματα των ελέγχων συστημάτων που διενεργούνται στην αρχή πιστοποίησης και των λογιστικών ελέγχων των πράξεων.

4.   Ο λογιστικός έλεγχος συστημάτων περιλαμβάνει την επαλήθευση της αξιοπιστίας του λογιστικού συστήματος της αρχής πιστοποίησης και, βάσει δείγματος, της ακρίβειας των δαπανών, των ποσών που ανακλήθηκαν και των ποσών που ανακτήθηκαν και έχουν καταχωριστεί στο λογιστικό σύστημα της αρχής πιστοποίησης.

5.   Για τους σκοπούς της γνώμης λογιστικού ελέγχου, προκειμένου να συναχθεί το συμπέρασμα ότι οι λογαριασμοί παρέχουν πιστή και πραγματική εικόνα, η αρχή ελέγχου επαληθεύει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται από το άρθρο 137 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 περιλαμβάνονται σωστά στους λογαριασμούς και αντιστοιχούν στα σχετικά λογιστικά αρχεία που τηρούνται από όλες τις αρμόδιες αρχές ή φορείς και τους δικαιούχους. Η αρχή ελέγχου επαληθεύει ιδίως, βάσει των λογαριασμών που της παρέχει η αρχή πιστοποίησης, ότι:

α)

το συνολικό ποσό των επιλέξιμων δαπανών που δηλώνεται σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 είναι σύμφωνο με τις δαπάνες και την αντίστοιχη δημόσια συνεισφορά που περιλαμβάνονται στις αιτήσεις πληρωμών οι οποίες υποβάλλονται στην Επιτροπή για τη συγκεκριμένη λογιστική χρήση και, αν υπάρχουν διαφορές, ότι παρέχονται στους λογαριασμούς επαρκείς εξηγήσεις για τα σχετικά ποσά·

β)

τα ποσά που ανακλήθηκαν και ανακτήθηκαν κατά τη διάρκεια της λογιστικής χρήσης, τα προς ανάκτηση ποσά μέχρι το τέλος της λογιστικής χρήσης, τα ποσά που ανακτήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 71 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και τα μη ανακτήσιμα ποσά που εμφανίζονται στους λογαριασμούς αντιστοιχούν στα ποσά που εγγράφονται στα λογιστικά συστήματα της αρχής πιστοποίησης και βασίζονται σε αποφάσεις της αρμόδιας διαχειριστικής αρχής ή αρχής πιστοποίησης·

γ)

οι δαπάνες έχουν εξαιρεθεί από τους λογαριασμούς σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, κατά περίπτωση, και ότι όλες οι απαιτούμενες διορθώσεις αντικατοπτρίζονται στους λογαριασμούς της σχετικής λογιστικής χρήσης·

δ)

τα ποσά των συνεισφορών του προγράμματος που καταβάλλονται σε μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής και οι προκαταβολές κρατικών ενισχύσεων που καταβάλλονται στους δικαιούχους υποστηρίζονται από τις διαθέσιμες πληροφορίες σε επίπεδο διαχειριστικής αρχής και αρχής πιστοποίησης.

Οι επαληθεύσεις που αναφέρονται στα στοιχεία β), γ) και δ) μπορούν να διενεργούνται σε δειγματοληπτική βάση.

ΤΜΗΜΑ IV

Δημοσιονομικές διορθώσεις της Επιτροπής λόγω ελλείψεων (ανεπαρκειών) των συστημάτων

Άρθρο 30

Κριτήρια προσδιορισμού σοβαρών ελλείψεων στην αποτελεσματική λειτουργία των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου

[Άρθρο 144 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

1.   Η Επιτροπή βασίζει την αξιολόγηση της αποτελεσματικής λειτουργίας των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου στα αποτελέσματα όλων των διαθέσιμων λογιστικών ελέγχων συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων των δοκιμών των ελέγχων, και των λογιστικών ελέγχων των πράξεων.

Η αξιολόγηση καλύπτει το περιβάλλον εσωτερικού ελέγχου του προγράμματος, τις διαχειριστικές και ελεγκτικές δραστηριότητες των διαχειριστικών αρχών και των αρχών πιστοποίησης, την παρακολούθηση από τη διαχειριστική αρχή και την αρχή πιστοποίησης, καθώς και τις ελεγκτικές δραστηριότητες της αρχής ελέγχου, και βασίζεται στην επαλήθευση της συμμόρφωσης με τις βασικές απαιτήσεις που προβλέπονται στον πίνακα 1 του παραρτήματος IV.

Η εκπλήρωση αυτών των βασικών απαιτήσεων αξιολογείται βάσει των κατηγοριών που ορίζονται στον πίνακα 2 του παραρτήματος IV.

2.   Τα κυριότερα είδη σοβαρών ελλείψεων στην αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου είναι οι περιπτώσεις στις οποίες οποιαδήποτε από τις βασικές απαιτήσεις που αναφέρονται στα σημεία 2, 4, 5, 13, 15, 16 και 18 του πίνακα 1 του παραρτήματος IV ή δύο ή περισσότερες από τις άλλες βασικές απαιτήσεις του πίνακα 1 του παραρτήματος IV κριθεί ότι εμπίπτουν στις κατηγορίες 3 ή 4, όπως ορίζονται στον πίνακα 2 του παραρτήματος IV.

Άρθρο 31

Κριτήρια για την εφαρμογή κατ' αποκοπή ποσοστών ή κατά παρέκταση δημοσιονομικών διορθώσεων και κριτήρια καθορισμού του επιπέδου της δημοσιονομικής διόρθωσης

[Άρθρο 144 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

1.   Αν η Επιτροπή εντοπίσει μία ή περισσότερες σοβαρές ελλείψεις στη λειτουργία του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου, εφαρμόζονται δημοσιονομικές διορθώσεις για το σύνολο ή μέρος του επιχειρησιακού προγράμματος.

Παρά το πρώτο εδάφιο, εφαρμόζονται δημοσιονομικές διορθώσεις κατά παρέκταση, για το σύνολο ή μέρος του επιχειρησιακού προγράμματος, αν η Επιτροπή διαπιστώσει συστημικές παρατυπίες σε αντιπροσωπευτικό δείγμα πράξεων, διορθώσεις που επιτρέπουν την ακριβέστερη ποσοτικοποίηση του κινδύνου για τον προϋπολογισμό της Ένωσης. Στην περίπτωση αυτή, γίνεται παρέκταση των αποτελεσμάτων της εξέτασης του αντιπροσωπευτικού δείγματος στον υπόλοιπο πληθυσμό από το οποίο ελήφθη το δείγμα, με σκοπό να καθοριστεί η δημοσιονομική διόρθωση.

2.   Κατά τον καθορισμό του επιπέδου της κατ' αποκοπή διόρθωσης λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

η σχετική σημασία της σοβαρής έλλειψης ή των σοβαρών ελλείψεων στο πλαίσιο του συνολικού συστήματος διαχείρισης και ελέγχου·

β)

η συχνότητα και η έκταση της σοβαρής έλλειψης ή των σοβαρών ελλείψεων·

γ)

ο βαθμός του κινδύνου ζημίας για τον προϋπολογισμό της Ένωσης.

3.   Λαμβανομένων υπόψη αυτών των στοιχείων, το επίπεδο της δημοσιονομικής διόρθωσης, καθορίζεται ως εξής:

α)

αν η σοβαρή έλλειψη ή οι σοβαρές ελλείψεις του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου είναι τόσο θεμελιώδεις, συχνές ή εκτεταμένες, ώστε να συνιστούν πλήρη αστοχία του συστήματος, η οποία θέτει σε κίνδυνο τη νομιμότητα και την κανονικότητα του συνόλου των σχετικών δαπανών, εφαρμόζεται κατ' αποκοπή διόρθωση 100 %·

β)

αν η σοβαρή έλλειψη ή οι σοβαρές ελλείψεις του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου είναι τόσο συχνές και εκτεταμένες, ώστε να συνιστούν εξαιρετικά σοβαρή αστοχία του συστήματος, η οποία θέτει σε κίνδυνο τη νομιμότητα και την κανονικότητα ενός πολύ υψηλού ποσοστού των σχετικών δαπανών, εφαρμόζεται κατ' αποκοπή διόρθωση 25 %·

γ)

αν η σοβαρή έλλειψη ή οι σοβαρές ελλείψεις του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου οφείλονται στο γεγονός ότι το σύστημα δεν λειτουργεί πλήρως ή λειτουργεί με τόση ανεπάρκεια ή με τόσο χαμηλή συχνότητα, ώστε να θέτει σε κίνδυνο τη νομιμότητα και την κανονικότητα ενός υψηλού ποσοστού των σχετικών δαπανών, εφαρμόζεται κατ' αποκοπή διόρθωση 10 %·

δ)

αν η σοβαρή έλλειψη ή οι σοβαρές ελλείψεις του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου οφείλονται στο γεγονός ότι το σύστημα δεν λειτουργεί με συνέπεια, με αποτέλεσμα να θέτει σε κίνδυνο τη νομιμότητα και την κανονικότητα σημαντικού μέρους των σχετικών δαπανών, εφαρμόζεται κατ' αποκοπή διόρθωση 5 %.

4.   Αν η εφαρμογή κατ' αποκοπή ποσοστού που καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 θα ήταν δυσανάλογη, το επίπεδο της διόρθωσης μειώνεται.

5.   Όταν, εξαιτίας της αδυναμίας των αρμόδιων αρχών να λάβουν κατάλληλα διορθωτικά μέτρα μετά την εφαρμογή δημοσιονομικής διόρθωσης σε μια λογιστική χρήση, εντοπίζεται η ίδια σοβαρή έλλειψη ή οι ίδιες σοβαρές ελλείψεις σε επόμενη λογιστική χρήση, το ποσοστό της διόρθωσης μπορεί, λόγω της διατήρησης της σοβαρής έλλειψης ή των σοβαρών ελλείψεων, να αυξηθεί σε επίπεδο που δεν υπερβαίνει το επίπεδο της αμέσως υψηλότερης κατηγορίας.

Άρθρο 32

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το άρθρο 24 εφαρμόζεται από την 1η Δεκεμβρίου 2014 όσον αφορά τα καταχωριζόμενα και αποθηκευόμενα δεδομένα που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ, με εξαίρεση τα πεδία δεδομένων 23 έως 40, 71 έως 88 και 91 έως 105. Όσον αφορά αυτά τα πεδία του παραρτήματος III, το άρθρο 24 εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 2015.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 3 Μαρτίου 2014.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320.

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 470).

(3)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ 487).

(4)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 549).

(5)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 215/2014 της Επιτροπής, της 7ης Μαρτίου 2014, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας ως προς τις μεθοδολογίες για τη στήριξη των στόχων για την κλιματική αλλαγή, τον προσδιορισμό ορόσημων και ποσοτικών στόχων στο πλαίσιο των επιδόσεων και την ονοματολογία των κατηγοριών παρέμβασης για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΕ L 69 της 8.3.2014, σ. 65).

(6)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 289).

(7)  Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Περίοδοι αναφοράς που αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 2

Τομέας

Περίοδος αναφοράς (έτη)

Σιδηροδρομικές μεταφορές

30

Ύδρευση/αποχέτευση

30

Οδικό δίκτυο

25-30

Διαχείριση αποβλήτων

25-30

Λιμένες και αερολιμένες

25

Αστικές μεταφορές

25-30

Ενέργεια

15-25

Έρευνα και καινοτομία

15-25

Ευρυζωνικά δίκτυα

15-20

Υποδομή επιχειρήσεων

10-15

Λοιποί τομείς

10-15


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Κριτήρια για την αξιολόγηση της ποιότητας των μεγάλων έργων που αναφέρονται στο άρθρο 23

1.   Κριτήρια αξιολόγησης της ποιότητας για τις απαιτήσεις παροχής πληροφοριών του άρθρου 101 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1)

Απόδειξη επαρκούς τεχνικής, νομικής, χρηματοοικονομικής και διοικητικής ικανότητας για τη διαχείριση του έργου κατά τις φάσεις υλοποίησης και λειτουργίας.

2.   Κριτήρια αξιολόγησης της ποιότητας για τις απαιτήσεις παροχής πληροφοριών του άρθρου 101 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013

Απόδειξη της επιλεξιμότητας για χρηματοδότηση του έργου βάσει των σχετικών απαιτήσεων που συνδέονται με τη γεωγραφική θέση ή την περιοχή του έργου.

3.   Κριτήρια αξιολόγησης της ποιότητας για τις απαιτήσεις παροχής πληροφοριών του άρθρου 101 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013

3.1.   Ορθότητα του υπολογισμού του συνολικού κόστους και του συνολικού επιλέξιμου κόστους, λαμβανομένων υπόψη των απαιτήσεων που ορίζονται στο άρθρο 61 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, καθώς επίσης επαρκής αναλυτικότητα και αρτιότητα της μεθόδου που εφαρμόστηκε για τον υπολογισμό του κόστους, τόσο από την άποψη του συνολικού κόστους για την επίτευξη των προσδοκώμενων στόχων όσο και από την άποψη του μοναδιαίου κόστους, κατά περίπτωση.

3.2.   Απόδειξη της επιλεξιμότητας για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ή το Ταμείο Συνοχής, κατά περίπτωση, και πρόβλεψη χρηματοδότησης μόνο για τα στοιχεία που είναι σύμφωνα με τους κανόνες επιλεξιμότητας που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2) και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1300/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3), καθώς και με τους κανόνες επιλεξιμότητας που θεσπίζονται από το κράτος μέλος.

3.3.   Απόδειξη ότι η δημόσια στήριξη του έργου δεν συνιστά κρατική ενίσχυση ή, αν συνιστά κρατική ενίσχυση, ότι έχει ληφθεί δεόντως υπόψη στον υπολογισμό της συνολικής δημόσιας συνεισφοράς στο έργο.

4.   Κριτήρια αξιολόγησης της ποιότητας για τις απαιτήσεις παροχής πληροφοριών του άρθρου 101 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013

4.1.   Αξιοπιστία της ανάλυσης της ζήτησης (ή του επιχειρηματικού σχεδίου σε περίπτωση παραγωγικών επενδύσεων), βάσει ρεαλιστικών εκτιμήσεων και σύμφωνα με τις κύριες δημογραφικές τάσεις και εξελίξεις στον αντίστοιχο κλάδο, για την αιτιολόγηση της αναγκαιότητας του έργου και της συνολικής δυναμικότητας των εγκαταστάσεών του.

4.2.   Επάρκεια της ποιότητας της ανάλυσης εναλλακτικών επιλογών για την υποστήριξη του συμπεράσματος του κράτους μέλους ότι αναλύθηκαν οι βασικές εναλλακτικές επιλογές και ότι προκρίθηκε η καλύτερη επιλογή για την υλοποίηση του έργου, συμπεριλαμβανομένης της αιτιολόγησης αυτής της επιλογής.

4.3.   Καταλληλότητα της τεχνολογίας που προτείνεται για το έργο και ικανότητα του τελικού δικαιούχου να διασφαλίσει τη βιωσιμότητά του ή, αν ο τελικός δικαιούχος δεν διαθέτει επαρκή ικανότητα, πρόβλεψη επαρκών διατάξεων ώστε να αναβαθμιστεί η ικανότητά του στο αναγκαίο επίπεδο.

4.4.   Βασιμότητα του συμπεράσματος ότι το έργο είναι εφικτό και ότι μπορεί να υλοποιηθεί στο χρονικό διάστημα που έχει προγραμματιστεί για το έργο ή, το αργότερο, έως τη λήξη της περιόδου επιλεξιμότητας κατά την έννοια του άρθρο 65 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.

5.   Κριτήρια αξιολόγησης της ποιότητας για τις απαιτήσεις παροχής πληροφοριών του άρθρου 101 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013

5.1.   Η ανάλυση κόστους-ωφέλειας ακολούθησε σωστά την απαιτούμενη μεθοδολογία που αναφέρεται στο άρθρο 101 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και εφάρμοσε σωστά τη μέθοδο υπολογισμού των καθαρών εσόδων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 61 του εν λόγω κανονισμού και στα άρθρα 15 έως 19 του παρόντος κανονισμού.

5.2.   Βασιμότητα του συμπεράσματος ότι το έργο είναι οικονομικά και χρηματοοικονομικά βιώσιμο και έχει θετικά κοινωνικοοικονομικά αποτελέσματα που δικαιολογούν το επίπεδο της στήριξης από το ΕΤΠΑ ή το Ταμείο Συνοχής στον προβλεπόμενο βαθμό.

6.   Κριτήρια αξιολόγησης της ποιότητας για τις απαιτήσεις παροχής πληροφοριών του άρθρου 101 στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013

6.1.   Απόδειξη της συμβολής στους στόχους της περιβαλλοντικής πολιτικής και της πολιτικής για την κλιματική αλλαγή, ιδίως στους στόχους που συνδέονται με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», και απόδειξη ότι ελήφθησαν υπόψη οι κίνδυνοι που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, η ανάγκη προσαρμογής σ' αυτήν, η ανάγκη μετριασμού της και η ανθεκτικότητα στις καταστροφές, καθώς επίσης και απόδειξη ότι εφαρμόστηκαν ή προβλέπεται να εφαρμοστούν μέτρα που διασφαλίζουν την ανθεκτικότητα του έργου στις διακυμάνσεις της κλιματικής αλλαγής.

6.2.   Απόδειξη ότι η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» και η αρχή της προληπτικής δράσης εφαρμόστηκαν σωστά.

6.3.   Συμμόρφωση του έργου με την οδηγία 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4) για τα έργα που απαριθμούνται στο παράρτημα I της εν λόγω οδηγίας, καθώς και για έργα που απαριθμούνται στο παράρτημα II της εν λόγω οδηγίας για τα οποία οι αρμόδιες αρχές κατέληξαν στο συμπέρασμα, μέσω του ελέγχου που προβλέπεται στο άρθρο 4, ότι απαιτείται διαδικασία αξιολόγησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων όπως για τα έργα που απαριθμούνται στο παράρτημα I της οδηγίας 2011/92/ΕΕ:

α)

η μη τεχνικού χαρακτήρα σύνοψη της έκθεσης αξιολόγησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων συνάδει με το άρθρο 5 και το παράρτημα IV της οδηγίας 2011/92/ΕΕ και έχει υποβληθεί σε δημόσια διαβούλευση· και

β)

έχουν διεξαχθεί διαβουλεύσεις με τις περιβαλλοντικές αρχές, με το κοινό και, κατά περίπτωση, με άλλα κράτη μέλη, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 της οδηγίας 2011/92/ΕΕ·και

γ)

η απόφαση της αρμόδιας αρχής εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 της οδηγίας 2011/92/ΕΕ· ή

δ)

στις περιπτώσεις στις οποίες η διαδικασία αξιολόγησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων ολοκληρώθηκε με νομικά δεσμευτική απόφαση και μέχρι να εκδοθεί άδεια υλοποίησης του έργου σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 της οδηγίας 2011/92/ΕΕ, ύπαρξη γραπτής δέσμευσης από τα κράτη μέλη για έγκαιρη ανάληψη δράσης προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η άδεια υλοποίησης θα εκδοθεί το αργότερο πριν από την έναρξη των εργασιών.

6.4.   Συμμόρφωση του έργου με την οδηγία 2011/92/ΕΕ για τα έργα που απαριθμούνται στο παράρτημα II της εν λόγω οδηγίας για τα οποία οι αρμόδιες αρχές έκριναν, μέσω του ελέγχου που προβλέπεται στο άρθρο 4, ότι δεν απαιτείται διαδικασία αξιολόγησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων:

α)

έχει εκδοθεί και γνωστοποιηθεί στο κοινό απόφαση των αρμόδιων αρχών για το αν απαιτείται διεξοδική εξέταση· και

β)

αν η απόφαση για τη διεξοδική εξέταση δεν παραπέμπει στα κριτήρια που ορίζονται στο παράρτημα III της οδηγίας 2011/92/ΕΕ, έχουν παρασχεθεί οι πληροφορίες που ορίζονται στο άρθρο 4 και στο παράρτημα III της εν λόγω οδηγίας.

6.5.   Κατά περίπτωση, απόδειξη ότι η οδηγία 2011/92/ΕΕ δεν εφαρμόζεται στην προκειμένη περίπτωση.

6.6.   Αν το έργο προκύπτει από σχέδιο ή πρόγραμμα (με την επιφύλαξη των απαιτήσεων της οδηγίας 2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5)) διαφορετικό από το επιχειρησιακό πρόγραμμα, απόδειξη της συνοχής του έργου με το σχέδιο ή το πρόγραμμα.

6.7.   Σε περίπτωση μη τήρησης της γενικής εκ των προτέρων αιρεσιμότητας για την περιβαλλοντική νομοθεσία και οποιασδήποτε, ανάλογα με την περίπτωση, από τις σχετικές θεματικές εκ των προτέρων αιρεσιμότητες για τους τομείς των αποβλήτων και των υδάτων και τον τομέα των μεταφορών (απαιτήσεις ΣΠΕ), όπως ορίζεται στο άρθρο 19 και στο παράρτημα XI του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, πρέπει να αποδεικνύεται η σύνδεση με το εγκεκριμένο σχέδιο δράσης.

6.8.   Συμμόρφωση του έργου με την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου (6):

α)

αν ένα έργο είναι πιθανό να έχει σημαντικές συνέπειες σε τόπο ή τόπους του δικτύου Natura 2000 (σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3), έχει πραγματοποιηθεί και ολοκληρωθεί η δέουσα εκτίμηση πριν από την έκδοση της άδειας υλοποίησης του έργου·

β)

αν ένα έργο έχει σημαντικές αρνητικές συνέπειες σε τόπο ή τόπους του δικτύου Natura 2000, έχουν ικανοποιηθεί οι απαιτήσεις του άρθρου 6 παράγραφος 4 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, περιλαμβανομένης της κοινοποίησης στην Επιτροπή ή της γνώμης της Επιτροπής.

6.9.   Επάρκεια των πληροφοριών σχετικά με συμπληρωματικά μέτρα για την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης, όπως ο περιβαλλοντικός έλεγχος, η διαχείριση του περιβάλλοντος και η ειδική περιβαλλοντική παρακολούθηση, που αποδεικνύουν την επάρκειά τους σε σχέση με τις αντίστοιχες ανάγκες.

6.10.   Επάρκεια της εκτίμησης του κόστους των μέτρων που έχουν ληφθεί για τη άρση των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

6.11.   Συμμόρφωση του έργου με τις σχετικές τομεακές οδηγίες για το περιβάλλον, κατά περίπτωση, και συγκεκριμένα:

α)

με την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (7) για έργα που επηρεάζουν υδατικά συστήματα (κατά περίπτωση, για τα έργα που υπάγονται στις εξαιρέσεις του άρθρου 4 παράγραφος 7 της εν λόγω οδηγίας, επαλήθευση της αξιολόγησης)·

β)

με την οδηγία 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου (8) για έργα στον τομέα των αστικών λυμάτων·

γ)

με την οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (9) και τις σχετικές εφαρμοστέες οδηγίες, όπως η οδηγία 1999/31/ΕΚ του Συμβουλίου (10), για τα έργα που αφορούν στερεά απόβλητα· και

δ)

με την οδηγία 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (11) για έργα για τα οποία απαιτείται η έκδοση άδειας βάσει της εν λόγω οδηγίας.

7.   Κριτήρια αξιολόγησης της ποιότητας για τις απαιτήσεις παροχής πληροφοριών του άρθρου 101 στοιχείο ζ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013

7.1.   Συνοχή και συμφωνία των στόχων του έργου με τους ειδικούς στόχους που καθορίζονται με βάση τους συναφείς άξονες προτεραιότητας των σχετικών επιχειρησιακών προγραμμάτων.

7.2.   Επάρκεια της προσδοκώμενης συμβολής του έργου στους δείκτες αποτελεσμάτων και εκροών του άξονα προτεραιότητας.

7.3.   Επάρκεια της προσδοκώμενης συμβολής του έργου στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη.

7.4.   Απόδειξη ότι ο δικαιούχος έλαβε κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσει τη βέλτιστη χρήση της υποδομής κατά την επιχειρησιακή φάση.

8.   Κριτήρια αξιολόγησης της ποιότητας για τις απαιτήσεις παροχής πληροφοριών του άρθρου 101 στοιχείο η) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013

8.1.   Η τεκμηρίωση των συνολικών προγραμματισμένων πόρων και της προγραμματισμένης συνεισφοράς των Ταμείων παρουσιάζεται σωστά στο σχέδιο χρηματοδότησης.

8.2.   Αρτιότητα του σχεδίου χρηματοδότησης του έργου, που αποδεικνύει την οικονομική του βιωσιμότητα για τις ετήσιες χρηματοοικονομικές ανάγκες υλοποίησης του έργου.

8.3.   Καταλληλότητα και επαληθευσιμότητα των φυσικών και χρηματοοικονομικών δεικτών για την παρακολούθηση της προόδου, λαμβανομένων υπόψη των κινδύνων που έχουν εντοπιστεί.

9.   Κριτήρια αξιολόγησης της ποιότητας για τις απαιτήσεις παροχής πληροφοριών του άρθρου 101 στοιχείο θ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013

9.1.   Αρτιότητα και δυνατότητα τήρησης του προτεινόμενου χρονοδιαγράμματος για την υλοποίηση του μεγάλου έργου, λαμβανομένων υπόψη των κινδύνων που έχουν εντοπιστεί.

9.2.   Αν η υλοποίηση του έργου υπερβαίνει την περίοδο προγραμματισμού, καταλληλότητα των προσδιοριζόμενων φάσεων και άριστη οργάνωση από άποψη αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας.


(1)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320).

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 289).

(3)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1300/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με το Ταμείο Συνοχής και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1084/2006 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 281).

(4)  Οδηγία 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (ΕΕ L 26 της 28.1.2012, σ. 1).

(5)  Οδηγία 2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2001, για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων για το περιβάλλον (ΕΕ L 197 της 21.7.2001, σ. 30).

(6)  Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7).

(7)  Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων (ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1).

(8)  Οδηγία 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1991, για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων (ΕΕ L 135 της 30.5.1991, σ. 40).

(9)  Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών (ΕΕ L 312 της 22.11.2008, σ. 3).

(10)  Οδηγία 1999/31/ΕΚ του Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 1999, περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων (ΕΕ L 182 της 16.7.1999, σ. 1).

(11)  Οδηγία 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης) (ΕΕ L 334 της 17.12.2010, σ. 17).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Κατάλογος δεδομένων που πρέπει να καταχωρίζονται και να αποθηκεύονται στο σύστημα παρακολούθησης σε ηλεκτρονική μορφή (που αναφέρεται στο άρθρο 24)

Απαιτούνται δεδομένα για τις πράξεις που υποστηρίζονται από το ΕΚΤ, το ΕΤΠΑ, το Ταμείο Συνοχής και το ΕΤΘΑ, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη δεύτερη στήλη.

Πεδία δεδομένων

Αναφορά των Ταμείων για τα οποία απαιτούνται δεδομένα

Δεδομένα για τον δικαιούχο (1)  (2)

1.

Όνομα ή μοναδικό αναγνωριστικό κάθε δικαιούχου

 

2.

Ένδειξη για το αν ο δικαιούχος είναι δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας

 

3.

Ένδειξη για το αν ο ΦΠΑ επί των δαπανών που έχει πραγματοποιήσει ο δικαιούχος είναι μη ανακτήσιμος σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία για τον ΦΠΑ

 

4.

Στοιχεία επικοινωνίας του δικαιούχου

 

Δεδομένα για την πράξη

5.

Ονομασία ή μοναδικό αναγνωριστικό της πράξης

 

6.

Σύντομη περιγραφή της πράξης

 

7.

Ημερομηνία υποβολής της αίτησης για την πράξη

 

8.

Ημερομηνία έναρξης, όπως αναφέρεται στο έγγραφο που καθορίζει τους όρους υποστήριξης

 

9.

Ημερομηνία λήξης, όπως αναφέρεται στο έγγραφο που καθορίζει τους όρους υποστήριξης

 

10.

Πραγματική ημερομηνία φυσικής περάτωσης ή πλήρους εκτέλεσης της πράξης

 

11.

Φορέας που εκδίδει το έγγραφο που καθορίζει τους όρους υποστήριξης

 

12.

Ημερομηνία του εγγράφου που καθορίζει τους όρους υποστήριξης

 

13.

Ένδειξη για το αν η πράξη είναι μεγάλο έργο και ΚΚΑ

Άνευ αντικειμένου για το ΕΚΤ και το ΕΤΘΑ

14.

Ένδειξη για το αν η πράξη είναι κοινό σχέδιο δράσης και ΚΚΑ

Άνευ αντικειμένου για το ΕΤΘΑ

15.

Ένδειξη για το αν η πράξη περιλαμβάνει χρηματοδότηση στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων (ΠΑΝ)

Άνευ αντικειμένου για το ΕΤΠΑ, το Ταμείο Συνοχής και το ΕΤΘΑ

16.

Ένδειξη για το αν η δημόσια στήριξη για την πράξη αποτελεί κρατική ενίσχυση

 

17.

Ένδειξη για το αν η πράξη υλοποιείται με τη μορφή σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα

Άνευ αντικειμένου για το ΕΤΘΑ

18.

Νόμισμα της πράξης

 

19.

ΚΚΑ του/των προγράμματος/προγραμμάτων βάσει του/των οποίου/-ων υποστηρίζεται η πράξη

 

20.

Προτεραιότητα ή προτεραιότητες του/των προγράμματος/προγραμμάτων βάσει του/των οποίου/-ων υποστηρίζεται η πράξη

 

21.

Ταμείο/-α από το/τα οποίο/-α υποστηρίζεται η πράξη

 

22.

Κατηγορία σχετικής περιφέρειας

Άνευ αντικειμένου για το Ταμείο Συνοχής και το ΕΤΘΑ

Πληροφορίες για τις κατηγορίες παρέμβασης

23.

Κωδικός/-οί για το πεδίο παρέμβασης

Άνευ αντικειμένου για το ΕΤΘΑ

24.

Κωδικός/-οί για τη μορφή χρηματοδότησης

Άνευ αντικειμένου για το ΕΤΘΑ

25.

Κωδικός/-οί για τον τύπο της περιοχής

Άνευ αντικειμένου για το ΕΤΘΑ

26.

Κωδικός/-οί για τους μηχανισμούς εδαφικής υλοποίησης

Άνευ αντικειμένου για το ΕΤΘΑ

27.

Κωδικός/-οί για τον θεματικό στόχο

Άνευ αντικειμένου για το ΕΚΤ και το ΕΤΘΑ

28.

Κωδικός/-οί για το δευτερεύον θέμα του ΕΚΤ

Άνευ αντικειμένου για το ΕΤΠΑ, το Ταμείο Συνοχής και το ΕΤΘΑ

29.

Κωδικός/-οί για την οικονομική δραστηριότητα

Άνευ αντικειμένου για το ΕΤΘΑ

30.

Κωδικός/-οί για τη γεωγραφική θέση

Άνευ αντικειμένου για το ΕΤΘΑ

Δεδομένα για τους δείκτες

31.

Ονομασία και μοναδικό αναγνωριστικό καθενός από τους κοινούς και ειδικούς ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών που είναι συναφείς με την πράξη ή, όταν απαιτείται από τους ειδικούς κανόνες κάθε Ταμείου, ονομασία και μοναδικό αναγνωριστικό κάθε κοινού δείκτη εκροών, με κατανομή των συμμετεχόντων κατά φύλο

 

32.

Μονάδα μέτρησης για κάθε δείκτη εκροών

 

33.

Τιμή-στόχος για τον δείκτη εκροών, με κατανομή κατά φύλο, κατά περίπτωση

 

34.

Επίπεδο επίτευξης κάθε δείκτη εκροών για κάθε ημερολογιακό έτος, με κατανομή κατά φύλο κατά περίπτωση

 

35.

Ονομασία και μοναδικό αναγνωριστικό καθενός από τους κοινούς και ειδικούς ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων (3) που είναι συναφείς με την πράξη ή, όταν απαιτείται από τους ειδικούς κανόνες κάθε Ταμείου, ονομασία και μοναδικό αναγνωριστικό κάθε κοινού δείκτη αποτελεσμάτων, με κατανομή των συμμετεχόντων κατά φύλο, κατά περίπτωση

 

36.

Μονάδα μέτρησης για κάθε δείκτη αποτελεσμάτων

 

37.

Τιμή βάσης για κάθε παρεχόμενο δείκτη αποτελεσμάτων

Άνευ αντικειμένου για το ΕΚΤ

38.

Τιμή-στόχος για τον παρεχόμενο δείκτη αποτελεσμάτων, με κατανομή κατά φύλο, κατά περίπτωση

Άνευ αντικειμένου για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής

39.

Μονάδα μέτρησης για την τιμή-στόχο και την τιμή βάσης κάθε αποτελέσματος

 

40.

Επίπεδο επίτευξης κάθε παρεχόμενου δείκτη αποτελεσμάτων για κάθε ημερολογιακό έτος, με κατανομή κατά φύλο κατά περίπτωση

Άνευ αντικειμένου για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής

Χρηματοοικονομικά δεδομένα για κάθε πράξη (στο νόμισμα που χρησιμοποιείται για την πράξη)

41.

Ποσό του συνολικού επιλέξιμου κόστους της πράξης που εγκρίθηκε στο έγγραφο που καθορίζει τους όρους υποστήριξης

 

42.

Ποσό των συνολικών επιλέξιμων δαπανών που αποτελούν δημόσια δαπάνη, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013

 

43.

Ποσό της δημόσιας στήριξης, όπως ορίζεται στο έγγραφο που καθορίζει τους όρους υποστήριξης

 

Δεδομένα για τις αιτήσεις πληρωμών του δικαιούχου (στο νόμισμα που χρησιμοποιείται για την πράξη)

44.

Ημερομηνία παραλαβής κάθε αίτησης πληρωμής από τον δικαιούχο

 

45.

Ημερομηνία κάθε πληρωμής που καταβλήθηκε στον δικαιούχο βάσει αίτησης πληρωμής

 

46.

Ποσό των επιλέξιμων δαπανών στην αίτηση πληρωμής που αποτελεί τη βάση για κάθε πληρωμή στον δικαιούχο

 

47.

Ποσό της δημόσιας δαπάνης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, που αντιστοιχεί στην επιλέξιμη δαπάνη που αποτελεί τη βάση για κάθε πληρωμή

 

48.

Ποσό κάθε πληρωμής που καταβλήθηκε στον δικαιούχο βάσει αίτησης πληρωμής

 

49.

Καθαρά έσοδα που δημιούργησε η πράξη κατά την υλοποίησή της, τα οποία δεν ελήφθησαν υπόψη στο έγγραφο που καθορίζει τους όρους υποστήριξης και αφαιρέθηκαν από τις επιλέξιμες δαπάνες

 

50.

Ημερομηνία έναρξης των επιτόπιων επαληθεύσεων της πράξης που έγιναν σύμφωνα με το άρθρο 125 παράγραφος 5 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013

 

51.

Ημερομηνία των επιτόπιων λογιστικών ελέγχων της πράξης που έγιναν σύμφωνα με το άρθρο 127 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και το άρθρο 28 του παρόντος κανονισμού

 

52.

Φορέας που πραγματοποίησε τον λογιστικό έλεγχο ή την επαλήθευση

 

Δεδομένα για τις δαπάνες στην αίτηση πληρωμής του δικαιούχου με βάση το πραγματικό κόστος (στο νόμισμα που χρησιμοποιείται για την πράξη)

53.

Επιλέξιμες δαπάνες που δηλώθηκαν στην Επιτροπή και καθορίστηκαν με βάση τις δαπάνες που όντως πραγματοποιήθηκαν και πληρώθηκαν, μαζί με τις συνεισφορές σε είδος και τις αποσβέσεις, κατά περίπτωση

 

54.

Δημόσια δαπάνη, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, που αντιστοιχεί στις επιλέξιμες δαπάνες που δηλώθηκαν στην Επιτροπή και καθορίστηκαν με βάση τις δαπάνες που όντως επιστράφηκαν και πληρώθηκαν, μαζί με τις συνεισφορές σε είδος και τις αποσβέσεις, κατά περίπτωση

 

55.

Είδος σύμβασης, αν η ανάθεση της σύμβασης υπόκειται στις διατάξεις της οδηγίας 2004/17/ΕΚ (4) ή της οδηγίας 2004/18/ΕΚ (5) (έργα/παροχή υπηρεσιών/προμήθεια αγαθών) ή της οδηγίας 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6)

 

56.

Ποσό της σύμβασης, αν η ανάθεση της σύμβασης υπόκειται στις διατάξεις της οδηγίας 2004/17/ΕΚ ή της οδηγίας 2004/18/ΕΚ ή της οδηγίας 2014/23/ΕΕ

 

57.

Επιλέξιμες δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν και καταβλήθηκαν βάσει της σύμβασης, αν η σύμβαση υπόκειται στις διατάξεις της οδηγίας 2004/17/ΕΚ ή της οδηγίας 2004/18/ΕΚ ή της οδηγίας 2014/23/ΕΕ

 

58.

Διαδικασία ανάθεσης που χρησιμοποιήθηκε, αν η ανάθεση της σύμβασης υπόκειται στις διατάξεις της οδηγίας 2004/17/ΕΚ ή της οδηγίας 2004/18/ΕΚ ή της οδηγίας 2014/23/ΕΕ

 

59.

Όνομα ή μοναδικό αναγνωριστικό του αναδόχου, αν η ανάθεση της σύμβασης υπόκειται στις διατάξεις της οδηγίας 2004/17/ΕΚ ή της οδηγίας 2004/18/ΕΚ ή της οδηγίας 2014/23/ΕΕ

 

Δεδομένα για τις δαπάνες στην αίτηση πληρωμής του δικαιούχου με βάση τυποποιημένες κλίμακες μοναδιαίου κόστους (ποσά στο νόμισμα που χρησιμοποιείται για την πράξη)

60.

Ποσό των επιλέξιμων δαπανών που δηλώθηκαν στην Επιτροπή και καθορίστηκαν με βάση τυποποιημένες κλίμακες μοναδιαίου κόστους

 

61.

Δημόσια δαπάνη, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, που αντιστοιχεί στις επιλέξιμες δαπάνες που δηλώθηκαν στην Επιτροπή και καθορίστηκαν με βάση τυποποιημένες κλίμακες μοναδιαίου κόστους

 

62.

Ορισμός της μονάδας που προορίζεται να χρησιμοποιείται για την τυποποιημένη κλίμακα μοναδιαίου κόστους

 

63.

Αριθμός μονάδων που παραδόθηκαν, όπως αναφέρεται στην αίτηση πληρωμής για κάθε είδος μονάδας

 

64.

Κόστος ανά μονάδα για μία ενιαία μονάδα για κάθε είδος μονάδας

 

Δεδομένα για τις δαπάνες στην αίτηση πληρωμής του δικαιούχου με βάση κατ' αποκοπή ποσά (ποσά στο νόμισμα που χρησιμοποιείται για την πράξη)

65.

Ποσό των επιλέξιμων δαπανών που δηλώθηκαν στην Επιτροπή και καθορίστηκαν με βάση κατ' αποκοπή ποσά

 

66.

Δημόσια δαπάνη, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, που αντιστοιχεί στις επιλέξιμες δαπάνες που δηλώθηκαν στην Επιτροπή και καθορίστηκαν με βάση κατ' αποκοπή ποσά

 

67.

Για κάθε κατ' αποκοπή ποσό, παραδοτέα (εκροές ή αποτελέσματα) που συμφωνήθηκαν στο έγγραφο που καθορίζει τους όρους υποστήριξης ως βάση για την εκταμίευση των πληρωτέων κατ' αποκοπή ποσών

 

68.

Για κάθε κατ' αποκοπή ποσό, ποσό που συμφωνήθηκε στο έγγραφο που καθορίζει τους όρους υποστήριξης

 

Δεδομένα για τις δαπάνες στην αίτηση πληρωμής του δικαιούχου με βάση κατ' αποκοπή ποσοστά (στο νόμισμα που χρησιμοποιείται για την πράξη)

69.

Ποσό των επιλέξιμων δαπανών που δηλώθηκαν στην Επιτροπή και καθορίστηκαν με βάση κατ' αποκοπή ποσοστό

 

70.

Δημόσια δαπάνη, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, που αντιστοιχεί στις επιλέξιμες δαπάνες που δηλώθηκαν στην Επιτροπή και καθορίστηκαν με βάση κατ' αποκοπή ποσοστό

 

Δεδομένα για τις ανακτήσεις από τον δικαιούχο

71.

Ημερομηνία κάθε απόφασης ανάκτησης

 

72.

Ποσό δημόσιας στήριξης το οποίο αφορούσε κάθε απόφαση ανάκτησης

 

73.

Συνολική επιλέξιμη δαπάνη την οποία αφορούσε κάθε απόφαση ανάκτησης

 

74.

Ημερομηνία παραλαβής κάθε ποσού που επιστράφηκε από τον δικαιούχο έπειτα από απόφαση ανάκτησης

 

75.

Ποσό δημόσιας στήριξης που επιστράφηκε από τον δικαιούχο έπειτα από απόφαση ανάκτησης (χωρίς τόκους ή πρόστιμα)

 

76.

Συνολική επιλέξιμη δαπάνη που αντιστοιχεί στη δημόσια στήριξη που επιστράφηκε από τον δικαιούχο

 

77.

Ποσό δημόσιας στήριξης που δεν μπορεί να ανακτηθεί έπειτα από απόφαση ανάκτησης

 

78.

Συνολική επιλέξιμη δαπάνη που αντιστοιχεί σε μη ανακτήσιμη δημόσια στήριξη

 

Δεδομένα για τις αιτήσεις πληρωμών στην Επιτροπή (σε ευρώ)

79.

Ημερομηνία υποβολής κάθε αίτησης πληρωμής που περιλαμβάνει επιλέξιμες δαπάνες της πράξης

 

80.

Συνολικό ποσό των επιλέξιμων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν από τον δικαιούχο και καταβλήθηκαν για την υλοποίηση της πράξης που περιλαμβάνεται σε κάθε αίτηση πληρωμής

 

81.

Συνολικό ποσό της δημόσιας δαπάνης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, της πράξης που περιλαμβάνεται σε κάθε αίτηση πληρωμής

 

82.

Αν η πράξη είναι μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής, συνολικό ποσό των συνεισφορών του προγράμματος που καταβλήθηκαν στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής που περιλαμβάνεται σε κάθε αίτηση πληρωμής

 

83.

Αν η πράξη είναι μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής, συνολικό ποσό της δημόσιας δαπάνης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, που αντιστοιχεί στο συνολικό ποσό των συνεισφορών του προγράμματος που καταβλήθηκαν στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής που περιλαμβάνεται σε κάθε αίτηση πληρωμής

 

84.

Αν η πράξη είναι μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής, συνολικό ποσό των συνεισφορών του προγράμματος που πράγματι καταβλήθηκαν ως επιλέξιμες δαπάνες, κατά την έννοια του άρθρου 42 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, που περιλαμβάνεται σε κάθε αίτηση πληρωμής

 

85.

Αν η πράξη είναι μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής, συνολικό ποσό της δημόσιας δαπάνης που αντιστοιχεί στο συνολικό ποσό των συνεισφορών του προγράμματος που πράγματι καταβλήθηκαν ως επιλέξιμες δαπάνες, κατά την έννοια του άρθρου 42 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, που περιλαμβάνονται σε κάθε αίτηση πληρωμής

 

86.

Στην περίπτωση κρατικών ενισχύσεων στις οποίες εφαρμόζεται το άρθρο 131 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, ποσό που καταβλήθηκε στον δικαιούχο στο πλαίσιο της πράξης ως προκαταβολή που περιλαμβάνεται σε κάθε αίτηση πληρωμής

 

87.

Στην περίπτωση κρατικών ενισχύσεων στις οποίες εφαρμόζεται το άρθρο 131 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, ποσό της προκαταβολής που περιλαμβάνεται σε αίτηση πληρωμής που έχει καλυφθεί από δαπάνες που καταβλήθηκαν από τον δικαιούχο εντός τριών ετών από την καταβολή της προκαταβολής

 

88.

Στην περίπτωση κρατικών ενισχύσεων στις οποίες εφαρμόζεται το άρθρο 131 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, ποσό που καταβλήθηκε στον δικαιούχο στο πλαίσιο της πράξης ως προκαταβολή που περιλαμβάνεται σε αίτηση πληρωμής που δεν έχει καλυφθεί από δαπάνες που καταβλήθηκαν από τον δικαιούχο και για το οποίο δεν έχει εκπνεύσει ακόμη η τριετής περίοδος

 

89.

Ποσό των επιλέξιμων δαπανών που περιλαμβάνονται σε κάθε αίτηση πληρωμής βάσει του άρθρου 14 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1304/2013

Άνευ αντικειμένου για το ΕΤΠΑ, το Ταμείο Συνοχής και το ΕΤΘΑ

90.

Ποσό της δημόσιας δαπάνης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, που περιλαμβάνεται σε κάθε αίτηση πληρωμής βάσει του άρθρου 14 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1304/2013

Άνευ αντικειμένου για το ΕΤΠΑ, το Ταμείο Συνοχής και το ΕΤΘΑ

Δεδομένα για τους λογαριασμούς που υποβάλλονται στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 138 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 (σε ευρώ)

91.

Ημερομηνία υποβολής κάθε συνόλου λογαριασμών που περιλαμβάνουν δαπάνες της πράξης

 

92.

Ημερομηνία υποβολής των λογαριασμών στους οποίους περιλαμβάνονται οι τελικές δαπάνες της πράξης μετά την ολοκλήρωσή της (όταν οι συνολικές επιλέξιμες δαπάνες είναι τουλάχιστον 1 000 000 ευρώ) [άρθρο 140 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013].

 

93.

Συνολικό ποσό των επιλέξιμων δαπανών της πράξης που έχουν καταχωριστεί στα λογιστικά συστήματα της αρχής πιστοποίησης και έχουν συμπεριληφθεί στους λογαριασμούς

 

94.

Συνολικό ποσό δημόσιας δαπάνης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, που πραγματοποιήθηκε κατά την υλοποίηση της πράξης και που αντιστοιχεί στο συνολικό ποσό των επιλέξιμων δαπανών που έχουν καταχωριστεί στα λογιστικά συστήματα της αρχής πιστοποίησης και έχουν συμπεριληφθεί στους λογαριασμούς

 

95.

Συνολικό ποσό των πληρωμών που καταβλήθηκαν στον δικαιούχο βάσει του άρθρου 132 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) No 1303/2013 και που αντιστοιχεί στο συνολικό ποσό των επιλέξιμων δαπανών που έχουν καταχωριστεί στα λογιστικά συστήματα της αρχής πιστοποίησης και έχουν συμπεριληφθεί στους λογαριασμούς

 

96.

Συνολικές επιλέξιμες δαπάνες της πράξης που ανακλήθηκαν κατά τη διάρκεια της λογιστικής χρήσης και περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς

 

97.

Συνολική δημόσια δαπάνη, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, που αντιστοιχεί στις συνολικές επιλέξιμες δαπάνες που ανακλήθηκαν κατά τη διάρκεια της λογιστικής χρήσης και περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς

 

98.

Συνολικές επιλέξιμες δαπάνες της πράξης που ανακτήθηκαν κατά τη διάρκεια της λογιστικής χρήσης και περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς

 

99.

Συνολική δημόσια δαπάνη που αντιστοιχεί στις συνολικές επιλέξιμες δαπάνες της πράξης που ανακτήθηκαν κατά τη διάρκεια της λογιστικής χρήσης και περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς

 

100.

Συνολικές επιλέξιμες δαπάνες προς ανάκτηση στο τέλος της λογιστικής χρήσης, που περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς

 

101.

Συνολική δημόσια δαπάνη της πράξης που αντιστοιχεί στις συνολικές επιλέξιμες δαπάνες προς ανάκτηση στο τέλος της λογιστικής χρήσης που περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς

 

102.

Για την πράξη που περιλαμβάνεται σε κάθε σύνολο λογαριασμών, συνολικό επιλέξιμο ποσό των δαπανών που ανακτήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 71 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 κατά τη διάρκεια της λογιστικής χρήσης

 

103.

Για την πράξη που περιλαμβάνεται σε κάθε σύνολο λογαριασμών, δημόσια δαπάνη, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, που αντιστοιχεί στο συνολικό επιλέξιμο ποσό των δαπανών που ανακτήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 71 του εν λόγω κανονισμού κατά τη διάρκεια της λογιστικής χρήσης

 

104.

Συνολικό επιλέξιμο ποσό των μη ανακτήσιμων δαπανών της πράξης κατά το τέλος της λογιστικής χρήσης, που περιλαμβάνεται στους λογαριασμούς

 

105.

Συνολική δημόσια δαπάνη της πράξης που αντιστοιχεί στο συνολικό επιλέξιμο ποσό των μη ανακτήσιμων δαπανών κατά το τέλος της λογιστικής χρήσης, που περιλαμβάνεται στους λογαριασμούς

 

Δεδομένα για ειδικούς τύπους δαπανών που υπόκεινται σε ανώτατα όρια

106.

Ποσό δαπανών τύπου ΕΤΠΑ που πραγματοποιήθηκαν και καταβλήθηκαν και που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ βάσει του άρθρου 98 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013

Άνευ αντικειμένου για το ΕΤΠΑ, το Ταμείο Συνοχής και το ΕΤΘΑ

107.

Ποσό δαπανών τύπου ΕΚΤ που πραγματοποιήθηκαν και καταβλήθηκαν και που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ βάσει του άρθρου 98 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013

Άνευ αντικειμένου για το ΕΚΤ, το Ταμείο Συνοχής και το ΕΤΘΑ

108.

Ποσό δαπανών που πραγματοποιήθηκαν και καταβλήθηκαν εκτός της περιοχής του προγράμματος αλλά στο εσωτερικό της Ένωσης, βάσει του άρθρου 70 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και του άρθρου 13 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1304/2013

 

109.

Ποσό δαπανών που πραγματοποιήθηκαν και καταβλήθηκαν εκτός της Ένωσης βάσει του άρθρου 13 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1304/2013

Άνευ αντικειμένου για το ΕΤΠΑ, το Ταμείο Συνοχής και το ΕΤΘΑ

110.

Ποσό δαπανών που πραγματοποιήθηκαν και καταβλήθηκαν εκτός του ενωσιακού μέρους της περιοχής του προγράμματος βάσει του άρθρου 20 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013

Άνευ αντικειμένου για το ΕΚΤ, το Ταμείο Συνοχής και το ΕΤΘΑ

111.

Ποσό δαπανών που πραγματοποιήθηκαν και καταβλήθηκαν για την αγορά γης βάσει του άρθρου 69 παράγραφος 3 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013

 

112.

Ποσό εισφορών σε είδος στην πράξη βάσει του άρθρου 69 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013

 

113.

Ποσό δαπανών που πραγματοποιήθηκαν και καταβλήθηκαν σε τρίτες χώρες που καλύπτονται από το Μέσο Προενταξιακής Βοήθειας ή το Ευρωπαϊκό Μέσο Γειτονίας για τις πράξεις ΕΕΣ

Άνευ αντικειμένου για το ΕΚΤ, το Ταμείο Συνοχής και το ΕΤΘΑ


(1)  Στην περίπτωση της ΕΕΣ, στους δικαιούχους περιλαμβάνονται ο κύριος δικαιούχος και οι λοιποί δικαιούχοι.

(2)  Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται, κατά περίπτωση, και άλλοι φορείς που πραγματοποιούν στο πλαίσιο της πράξης δαπάνες που αντιμετωπίζονται ως δαπάνες που πραγματοποιούνται από τον δικαιούχο.

(3)  Για το ΕΚΤ, οι κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων περιλαμβάνουν τους δείκτες που καθορίζονται στα παραρτήματα I και ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) 1304/2013.

(4)  Οδηγία 2004/17/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών (ΕΕ L 134 της 30.4.2004, σ. 1).

(5)  Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (ΕΕ L 134 της 30.4.2004, σ. 114).

(6)  Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Βασικές απαιτήσεις για τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου και ταξινόμησή τους σε σχέση με την αποτελεσματική λειτουργία τους, όπως αναφέρεται στο άρθρο 30

Πίνακας 1

Βασικές απαιτήσεις

Βασικές απαιτήσεις του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου

Αρμόδιοι οργανισμοί/αρχές

Πεδίο

1

Επαρκής διαχωρισμός καθηκόντων και επαρκή συστήματα για την υποβολή εκθέσεων και την παρακολούθηση, όταν η αρμόδια αρχή αναθέτει την εκτέλεση καθηκόντων σε άλλον φορέα.

Διαχειριστική αρχή

Περιβάλλον εσωτερικού ελέγχου

2

Κατάλληλη επιλογή των πράξεων.

Διαχειριστική αρχή

Δραστηριότητες διαχείρισης και ελέγχου

3

Επαρκείς πληροφορίες στους δικαιούχους σχετικά με τους εφαρμοστέους όρους για τις επιλεγείσες πράξεις.

Διαχειριστική αρχή

4

Επαρκείς επαληθεύσεις διαχείρισης.

Διαχειριστική αρχή

5

Ύπαρξη αποτελεσματικού συστήματος για τη διασφάλιση της τήρησης όλων των εγγράφων σχετικά με τις δαπάνες και τους λογιστικούς ελέγχους, ώστε να εξασφαλίζεται κατάλληλη διαδρομή ελέγχου.

Διαχειριστική αρχή

Δραστηριότητες διαχείρισης και ελέγχου/παρακολούθηση

6

Αξιόπιστο σύστημα συλλογής, καταγραφής και αποθήκευσης δεδομένων για σκοπούς παρακολούθησης, αξιολόγησης, δημοσιονομικής διαχείρισης, επαλήθευσης και λογιστικού ελέγχου, συμπεριλαμβανομένης της ύπαρξης συνδέσεων με συστήματα ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων με τους δικαιούχους.

Διαχειριστική αρχή

7

Αποτελεσματική εφαρμογή αναλογικών μέτρων για την καταπολέμηση της απάτης.

Διαχειριστική αρχή

Δραστηριότητες διαχείρισης και ελέγχου

8

Κατάλληλες διαδικασίες για τη σύνταξη της δήλωσης διαχείρισης και της ετήσιας συνοπτικής έκθεσης των τελικών εκθέσεων λογιστικού ελέγχου και των ελέγχων που διενεργήθηκαν.

Διαχειριστική αρχή

9

Επαρκής διαχωρισμός καθηκόντων και επαρκή συστήματα για την υποβολή εκθέσεων και την παρακολούθηση, όταν η αρμόδια αρχή αναθέτει την εκτέλεση καθηκόντων σε άλλον φορέα.

Αρχή πιστοποίησης

Περιβάλλον εσωτερικού ελέγχου

10

Κατάλληλες διαδικασίες για τη σύνταξη και την υποβολή των αιτήσεων πληρωμής.

Αρχή πιστοποίησης

Δραστηριότητες διαχείρισης και ελέγχου

11

Τήρηση κατάλληλων ηλεκτρονικών αρχείων για τις δαπάνες που δηλώνονται και την αντίστοιχη δημόσια συνεισφορά.

Αρχή πιστοποίησης

Δραστηριότητες διαχείρισης και ελέγχου

12

Κατάλληλος και πλήρης λογαριασμός για τα ανακτήσιμα, τα ανακτηθέντα και τα ανακληθέντα ποσά.

Αρχή πιστοποίησης

13

Κατάλληλες διαδικασίες για την κατάρτιση και την πιστοποίηση της πληρότητας, της ακρίβειας και της ειλικρίνειας των ετήσιων λογαριασμών.

Αρχή πιστοποίησης

14

Επαρκής διαχωρισμός καθηκόντων και επαρκή συστήματα, ώστε να διασφαλίζεται ότι κάθε άλλος φορέας που διενεργεί λογιστικούς ελέγχους σύμφωνα με τη στρατηγική λογιστικού ελέγχου του προγράμματος διαθέτει την αναγκαία λειτουργική ανεξαρτησία και λαμβάνει υπόψη τα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα λογιστικού ελέγχου.

Αρχή ελέγχου

Περιβάλλον εσωτερικού ελέγχου

15

Επαρκείς έλεγχοι συστημάτων.

Αρχή ελέγχου

Δραστηριότητες διαχείρισης και ελέγχου

16

Επαρκείς λογιστικοί έλεγχοι των πράξεων.

Αρχή ελέγχου

17

Επαρκείς λογιστικοί έλεγχοι των λογαριασμών.

Αρχή ελέγχου

18

Επαρκείς διαδικασίες για την παροχή αξιόπιστης λογιστικής γνώμης και για την προετοιμασία της ετήσιας έκθεσης ελέγχου.

Αρχή ελέγχου


Πίνακας 2

Ταξινόμηση των βασικών απαιτήσεων για τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου σε σχέση με τη λειτουργία τους

Κατηγορία 1

Λειτουργεί καλά. Δεν απαιτείται καμία βελτίωση ή απαιτούνται μικρές μόνο βελτιώσεις.

Κατηγορία 2

Λειτουργεί.Απαιτούνται ορισμένες βελτιώσεις.

Κατηγορία 3

Λειτουργεί μερικώς. Απαιτούνται ουσιαστικές βελτιώσεις.

Κατηγορία 4

Ουσιαστικά δεν λειτουργεί.


13.5.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 138/45


ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΌΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 481/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 4ης Μαρτίου 2014

για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους ειδικούς κανόνες σχετικά με την επιλεξιμότητα των δαπανών για προγράμματα συνεργασίας

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού ειδικών διατάξεων για την υποστήριξη του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (1), και ιδίως το άρθρο 18 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013, είναι αναγκαίο να καθοριστούν ειδικοί κανόνες σχετικά με την επιλεξιμότητα των δαπανών για προγράμματα συνεργασίας όσον αφορά τα έξοδα προσωπικού, γραφείων και τα διοικητικά έξοδα, τα έξοδα ταξιδιών και στέγασης, εξωτερικής πραγματογνωμοσύνης και τις δαπάνες υπηρεσιών και εξοπλισμού (στο εξής «κατηγορίες δαπανών»).

(2)

Για να υπάρχει ευελιξία κατά την εφαρμογή των κανόνων επιλεξιμότητας στα προγράμματα συνεργασίας τα κράτη μέλη που συμμετέχουν σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα συνεργασίας που πρέπει να επιτρέπεται να αποφασίζουν ότι μια δεδομένη κατηγορία δαπανών δεν εφαρμόζεται σε ειδικό άξονα προτεραιότητας ενός συγκεκριμένου προγράμματος συνεργασίας.

(3)

Θα πρέπει να διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίο οι ειδικοί κανόνες σχετικά με την επιλεξιμότητα των δαπανών για τα προγράμματα συνεργασίας που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό εντάσσονται στο γενικό νομικό πλαίσιο για τους κανόνες επιλεξιμότητας που ισχύουν για όλα τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (Ταμεία ΕΔΕ) όπως ορίζονται στα άρθρα 65 έως 71 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2).

(4)

Για κάθε κατηγορία δαπανών, πρέπει να καταρτιστεί κατάλογος με τα διάφορα στοιχεία δαπανών.

(5)

Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι, κατά γενικό κανόνα, τα δώρα δεν είναι επιλέξιμα. Ωστόσο, η διανομή μικροαντικειμένων που σχετίζονται με την προώθηση, την επικοινωνία, τη διαφήμιση ή την ενημέρωση πρέπει να είναι επιλέξιμη.

(6)

Τα διάφορα στοιχεία για τις δαπάνες προσωπικού πρέπει να καθορίζονται μαζί με κανόνες σχετικά με τον υπολογισμό, τη λογιστική και την απόδοση των δαπανών προσωπικού, γενικά, και σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων μερικής απασχόλησης ή συμβάσεων παροχής υπηρεσιών σε ωριαία βάση, ειδικότερα.

(7)

Τα διάφορα στοιχεία των εξόδων γραφείου και διοικητικών δαπανών πρέπει να περιλαμβάνονται στον κατάλογο, μαζί με κανόνες σχετικά με τον υπολογισμό, τη λογιστική και την απόδοση των εν λόγω στοιχείων δαπανών, είτε ως άμεσες είτε ως έμμεσες δαπάνες, ιδίως όταν συνδυάζονται με κατ' αποκοπή ποσά βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.

(8)

Τα διάφορα στοιχεία των εξόδων ταξιδιού και στέγασης πρέπει να περιλαμβάνονται στον κατάλογο, μαζί με κανόνες σχετικά με τον υπολογισμό, τη λογιστική και την απόδοση, ανεξάρτητα από το αν οι δαπάνες αυτές πραγματοποιήθηκαν από τον δικαιούχο ή απευθείας από το προσωπικό του. Επίσης, πρέπει να διευκρινίζονται οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες πρέπει να υπολογίζονται τα έξοδα ταξιδιών και στέγασης, αν προέκυψαν εκτός του εντός Ένωσης μέρους της περιοχής του προγράμματος, όπως αναφέρεται στο άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013.

(9)

Τα διάφορα στοιχεία των δαπανών εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης και παροχής υπηρεσιών πρέπει να περιλαμβάνονται στον κατάλογο.

(10)

Τα διάφορα στοιχεία των δαπανών εξοπλισμού πρέπει να περιλαμβάνονται στον κατάλογο, μαζί με κανόνες σχετικά με την επιλεξιμότητα μεταχειρισμένου εξοπλισμού.

(11)

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η άμεση εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, ο παρών κανονισμός πρέπει να αρχίσει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1.   Με την επιφύλαξη των κανόνων επιλεξιμότητας που καθορίζονται στα ή σύμφωνα με τα άρθρα 65 έως 71 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, ο παρών κανονισμός ορίζει ειδικούς κανόνες σχετικά με την επιλεξιμότητα των δαπανών για προγράμματα συνεργασίας όσον αφορά τις ακόλουθες κατηγορίες δαπανών:

α)

δαπάνες προσωπικού·

β)

έξοδα γραφείων και διοικητικές δαπάνες·

γ)

έξοδα ταξιδιού και στέγασης·

δ)

έξοδα εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης και δαπάνες παροχής υπηρεσιών και

ε)

δαπάνες εξοπλισμού.

2.   Τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στην επιτροπή παρακολούθησης ενός προγράμματος συνεργασίας μπορούν να συμφωνήσουν ότι οι δαπάνες που εμπίπτουν σε μία ή περισσότερες κατηγορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο ενός ή περισσότερων αξόνων προτεραιότητας.

Άρθρο 2

Γενικές διατάξεις

1.   Κάθε επιλέξιμη δαπάνη σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, που πληρώνεται από ή εξ ονόματος του δικαιούχου, συνδέεται με τα έξοδα της έναρξης ή της έναρξης και της υλοποίησης μιας πράξης ή μέρους μιας πράξης.

2.   Οι ακόλουθες δαπάνες δεν είναι επιλέξιμες:

α)

πρόστιμα, οικονομικές κυρώσεις και έξοδα νομικών διαφορών και εκδίκασης των διαφορών·

β)

έξοδα για δώρα, εκτός από εκείνα αξίας που δεν υπερβαίνει τα 50 ευρώ ανά δώρο, εφόσον σχετίζονται με την προώθηση, την επικοινωνία, τη διαφήμιση ή την ενημέρωση·

γ)

έξοδα που συνδέονται με τις διακυμάνσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας.

Άρθρο 3

Δαπάνες προσωπικού

1.   Οι δαπάνες προσωπικού αποτελούνται από το μεικτό κόστος απασχόλησης του προσωπικού που απασχολείται από τον δικαιούχο με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

α)

με πλήρες ωράριο·

β)

με μειωμένο ωράριο με σταθερό ποσοστό του χρόνου εργασίας ανά μήνα·

γ)

με μειωμένο ωράριο με ευέλικτο αριθμό ωρών εργασίας ανά μήνα· ή

δ)

σε ωριαία βάση.

2.   Οι δαπάνες προσωπικού περιορίζονται στα εξής:

α)

πληρωμές μισθών που σχετίζονται με τις δραστηριότητες τις οποίες ο φορέας δεν θα εκτελούσε αν δεν είχε αναλάβει τη συγκεκριμένη πράξη, που καθορίζονται σε σύμβαση απασχόλησης/εργασίας, σε απόφαση διορισμού (και οι δύο αναφέρονται στο εξής ως «έγγραφο απασχόλησης») ή σύμφωνα με τον νόμο, ανάλογα με τις αρμοδιότητες που διευκρινίζονται στην περιγραφή της θέσης εργασίας του συγκεκριμένου μέλους του προσωπικού·

β)

άλλες δαπάνες που συνδέονται άμεσα με πληρωμές μισθών που πραγματοποιούνται και πληρώνονται από τον εργοδότη, όπως οι φόροι απασχόλησης και οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένων των συντάξεων, που καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3) υπό την προϋπόθεση ότι:

i)

καθορίζονται σε έγγραφο απασχόλησης ή από τον νόμο·

ii)

είναι σύμφωνες με τη νομοθεσία που αναφέρεται στο έγγραφο απασχόλησης και/ή τις συνήθεις πρακτικές που εφαρμόζονται στη χώρα και/ή στον οργανισμό όπου εργάζεται πράγματι κάθε συγκεκριμένο μέλος του προσωπικού· και

iii)

μη ανακτήσιμα από τον εργοδότη.

Όσον αφορά το στοιχείο α) οι πληρωμές φυσικών προσώπων που εργάζονται για τον δικαιούχο βάσει σύμβασης άλλης από τη σύμβαση απασχόλησης/εργασίας μπορούν να εξομοιωθούν με τις πληρωμές μισθών και η σύμβαση αυτού του είδους να θεωρείται έγγραφο απασχόλησης.

3.   Οι δαπάνες προσωπικού μπορούν να επιστρέφονται είτε:

i)

με βάση το πραγματικό κόστος (αποδεδειγμένο από το έγγραφο απασχόλησης και τις αποδείξεις μισθοδοσίας)· είτε

ii)

στο πλαίσιο των απλουστευμένων επιλογών κόστους, όπως ορίζεται στο άρθρο 67 παράγραφος 1 στοιχεία β) έως δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013· είτε

iii)

ως κατ' αποκοπή ποσό, σύμφωνα με το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013.

4.   Οι δαπάνες προσωπικού που σχετίζονται με άτομα τα οποία εργάζονται με μειωμένο ωράριο για την πράξη υπολογίζονται είτε ως:

α)

πάγιο ποσοστό των ακαθάριστων δαπανών απασχόλησης, σύμφωνα με ένα σταθερό ποσοστό του χρόνου που αναλώθηκε για την πράξη, χωρίς υποχρέωση να καθοριστεί ξεχωριστό σύστημα καταγραφής του χρόνου εργασίας· είτε ως

β)

ευέλικτο μέρος του ακαθάριστου κόστους απασχόλησης, σύμφωνα με συγκεκριμένο αριθμό ωρών διαφορετικών από τον ένα μήνα στον άλλο κατά τον οποίο εργάστηκε για την πράξη, με βάση ένα σύστημα καταγραφής του χρόνου που καλύπτει το 100 % του χρόνου εργασίας του εργαζομένου.

5.   Για την ανάθεση καθηκόντων μερικής απασχόλησης σύμφωνα με την παράγραφο 4 στοιχείο α), ο εργοδότης παρέχει έγγραφο σε κάθε υπάλληλο που καθορίζει το ποσοστό χρόνου που μπορεί να εργαστεί για την πράξη.

6.   Για την ανάθεση καθηκόντων μερικής απασχόλησης σύμφωνα με την παράγραφο 4 στοιχείο β), η επιστροφή των δαπανών προσωπικού υπολογίζεται σε ωριαία βάση είτε:

i)

διαιρώντας το μηνιαίο μεικτό κόστος απασχόλησης με τον μηνιαίο χρόνο εργασίας που καθορίστηκε στο έγγραφο απασχόλησης εκφραζόμενο σε ώρες· είτε

ii)

διαιρώντας τις τελευταίες τεκμηριωμένες ετήσιες ακαθάριστες δαπάνες απασχόλησης με 1 720 ώρες σύμφωνα με το άρθρο 68 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.

Το ωρομίσθιο πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό των πραγματικά δεδουλευμένων για την πράξη ωρών.

7.   Όσον αφορά τις δαπάνες προσωπικού που αφορούν άτομα τα οποία, σύμφωνα με το έγγραφο απασχόλησης, εργάζονται σε ωριαία βάση, οι δαπάνες αυτές είναι επιλέξιμες με την εφαρμογή του αριθμού των πράγματι δεδουλευμένων για την πράξη ωρών στην ωριαία τιμή που συμφωνήθηκε στο έγγραφο απασχόλησης με βάση ένα σύστημα καταγραφής του χρόνου εργασίας.

Άρθρο 4

Έξοδα γραφείου και διοικητικές δαπάνες

Τα έξοδα γραφείου και διοικητικές δαπάνες περιορίζονται στα ακόλουθα στοιχεία:

α)

μίσθωμα γραφείου·

β)

ασφάλεια και φόροι που συνδέονται με τα κτίρια στα οποία εγκαθίσταται το προσωπικό και με τον εξοπλισμό του γραφείου (π.χ. πυρκαγιά, κλοπή, ασφάλειες)·

γ)

υπηρεσίες κοινής ωφελείας (π.χ. ηλεκτρικό, θέρμανση, ύδρευση)·

δ)

προμήθειες ειδών γραφείου·

ε)

γενική λογιστική που παρέχεται στο εσωτερικό του δικαιούχου οργανισμού·

στ)

αρχεία·

ζ)

συντήρηση, καθαρισμός και επισκευές·

η)

ασφάλεια·

θ)

συστήματα ΤΠ·

ι)

επικοινωνία (π.χ. τηλέφωνο, φαξ, πρόσβαση στο διαδίκτυο, ταχυδρομικές υπηρεσίες, επιχειρηματικές κάρτες)·

ια)

τραπεζικά έξοδα για το άνοιγμα και τη διαχείριση του λογαριασμού ή των λογαριασμών όταν για την υλοποίηση μιας πράξης απαιτείται το άνοιγμα ξεχωριστού λογαριασμού·

ιβ)

τα έξοδα για διακρατικές οικονομικές συναλλαγές.

Άρθρο 5

Έξοδα ταξιδιού και στέγασης

1.   Οι δαπάνες ταξιδιού και τα έξοδα στέγασης περιορίζονται στα ακόλουθα στοιχεία:

α)

έξοδα ταξιδιού (π.χ. εισιτήρια, ταξιδιωτική ασφάλεια, διανυθέντα χιλιόμετρα με αυτοκίνητο, διόδια και τέλη στάθμευσης)·

β)

τα έξοδα για γεύματα·

γ)

τα έξοδα στέγασης·

δ)

δαπάνες θεώρησης διαβατηρίου·

ε)

ημερήσιες αποζημιώσεις.

2.   Κάθε δαπάνη που παρατίθεται στην παράγραφο 1 στοιχεία α) έως δ) και καλύπτεται από ημερήσια αποζημίωση δεν επιστρέφεται επιπρόσθετα στην ημερήσια αποζημίωση.

3.   Τα έξοδα ταξιδιού και στέγασης εξωτερικών εμπειρογνωμόνων και φορέων παροχής υπηρεσιών εμπίπτουν στην κατηγορία δαπανών «εξωτερική εμπειρογνωμοσύνη και παροχής υπηρεσιών» που αναφέρονται στο άρθρο 6.

4.   Η άμεση πληρωμή δαπανών δυνάμει του παρόντος άρθρου από υπάλληλο του δικαιούχου συνοδεύεται από απόδειξη της επιστροφής των δαπανών από τον δικαιούχο στον εν λόγω εργαζόμενο.

5.   Για πράξεις που αφορούν δραστηριότητες παροχής τεχνικής συνδρομής και δραστηριότητες διαφήμισης και ανάπτυξης ικανοτήτων, οι δαπάνες που πραγματοποιούνται εκτός του εντός Ένωσης μέρους της περιοχής του προγράμματος, είναι επιλέξιμες, αν πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013.

6.   Η διαχειριστική αρχή μπορεί να αποδεχθεί ως επιλέξιμα τα έξοδα στέγασης και γευμάτων που λαμβάνονται σε εγκαταστάσεις που βρίσκονται εκτός του εντός Ένωσης μέρους της περιοχής του προγράμματος, σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013. Αυτό ισχύει επίσης για τις τοπικές δαπάνες μετακίνησης στον τόπο μιας εκδήλωσης ή μιας δράσης εκτός του εντός Ένωσης μέρους της περιοχής του προγράμματος.

7.   Για το προσωπικό των δικαιούχων που βρίσκονται εκτός του εντός Ένωσης μέρους της περιοχής του προγράμματος, η διαχειριστική αρχή μπορεί να αποδεχθεί ως επιλέξιμα τα έξοδα που αναφέρονται στην παράγραφο 1, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων ταξιδιού προς και από τον χώρο μιας εκδήλωσης ή μιας δράσης εντός ή εκτός του εντός Ένωσης μέρους της περιοχής του προγράμματος, σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013.

8.   Για το προσωπικό των δικαιούχων που βρίσκονται εκτός του εντός Ένωσης μέρους της περιοχής του προγράμματος, τα έξοδα που αναφέρονται στην παράγραφο 1, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων ταξιδιού προς και από τον χώρο μιας εκδήλωσης ή μιας δράσης εντός ή εκτός του εντός Ένωσης μέρους της περιοχής του προγράμματος, θεωρούνται επιλέξιμα σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013.

Άρθρο 6

Δαπάνες εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης και παροχής υπηρεσιών

Οι δαπάνες εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης και παροχής υπηρεσιών περιορίζονται στις ακόλουθες υπηρεσίες και την εμπειρογνωμοσύνη που παρέχεται από φορέα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή από φυσικό πρόσωπο άλλο από τον δικαιούχο της πράξης:

α)

μελέτες ή έρευνες (π.χ. αξιολογήσεις, στρατηγικές, υπομνήματα, διαγράμματα σχεδιασμού, εγχειρίδια)·

β)

κατάρτιση·

γ)

μεταφράσεις·

δ)

συστήματα ΤΠ και ανάπτυξη ιστοσελίδας, τροποποιήσεις και επικαιροποιήσεις·

ε)

προώθηση, επικοινωνία, διαφήμιση ή ενημέρωση που συνδέεται με μια πράξη ή με το καθαυτό πρόγραμμα συνεργασίας·

στ)

δημοσιονομική διαχείριση·

ζ)

υπηρεσίες σχετιζόμενες με την οργάνωση και την εφαρμογή των εκδηλώσεων ή των συνεδριάσεων (συμπεριλαμβανομένων των δαπανών μίσθωσης, σίτισης ή διερμηνείας)·

η)

συμμετοχή σε εκδηλώσεις (π.χ. τέλη εγγραφής)·

θ)

νομικοί σύμβουλοι και συμβολαιογραφικές υπηρεσίες, τεχνική και χρηματοοικονομική εμπειρογνωμοσύνη, άλλες δραστηριότητες παροχής συμβουλών και λογιστικών υπηρεσιών·

ι)

δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας·

ια)

επαληθεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 125 παράγραφος 4 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και το άρθρο 23 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013·

ιβ)

πιστοποίηση και έξοδα ελέγχου στο επίπεδο προγράμματος, δυνάμει του άρθρου 126 και 127 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013·

ιγ)

Η παροχή εγγυήσεων από μια τράπεζα ή άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, αν απαιτείται από την ενωσιακή ή την εθνική νομοθεσία ή σε έγγραφο προγραμματισμού που εγκρίθηκε από την επιτροπή παρακολούθησης·

ιδ)

ταξίδια και διαμονή για εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, ομιλητές, προέδρους των συνεδριάσεων και παρόχους υπηρεσιών·

ιε)

άλλη ειδική εμπειρογνωμοσύνη και υπηρεσίες που χρειάζονται για πράξεις.

Άρθρο 7

Δαπάνες εξοπλισμού

1.   Οι δαπάνες για τη χρηματοδότηση εξοπλισμού που ο δικαιούχος αγοράζει, μισθώνει με απλή ή χρηματοδοτική μίσθωση για την πράξη, εκτός από αυτές που καλύπτονται από το άρθρο 4, περιορίζονται στα ακόλουθα:

α)

εξοπλισμός γραφείου·

β)

υλικό και λογισμικό ΤΠ·

γ)

επίπλωση και εξοπλισμός·

δ)

εργαστηριακός εξοπλισμός·

ε)

μηχανές και όργανα·

στ)

εργαλεία ή διατάξεις·

ζ)

οχήματα·

η)

άλλος ειδικός εξοπλισμός που χρειάζεται για τις πράξεις.

2.   Τα έξοδα αγοράς μεταχειρισμένου εξοπλισμού μπορεί να είναι επιλέξιμα, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

αν δεν έχει χορηγηθεί ενίσχυση από τα Ταμεία ΔΕΤ·

β)

αν η τιμή δεν υπερβαίνει την τιμή που είναι γενικά αποδεκτή στην εν λόγω αγορά·

γ)

ο εξοπλισμός πρέπει να έχει τα τεχνικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται για την πράξη και να είναι σύμφωνος με τις ισχύουσες προδιαγραφές και τα ισχύοντα πρότυπα.

Άρθρο 8

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 4 Μαρτίου 2014.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 259.

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320).

(3)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας (ΕΕ L 166 της 30.4.2004, σ. 1).


13.5.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 138/51


ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΌΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 482/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 4ης Μαρτίου 2014

για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 114/2013 όσον αφορά τον μέσο όρο των ειδικών εκπομπών CO2 κατά το 2010 που καθορίζονται για τον παραγωγό Great Wall Motor Company Limited

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 510/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2011, σχετικά με τα πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές από τα καινούργια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα όσον αφορά τις εκπομπές, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης προσέγγισης της Ένωσης για τη μείωση των εκπομπών CO2 από ελαφρά οχήματα (1), και ιδίως το άρθρο 11 παράγραφος 7,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κατασκευαστής ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων, Great Wall Motor Company Limited, ενημέρωσε την Επιτροπή ότι οι μέσες ειδικές εκπομπές CO2 κατά το 2010 που καθορίζονται για τον συγκεκριμένο κατασκευαστή στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 114/2013 της Επιτροπής (2) είναι ανακριβείς. Ο κατασκευαστής υπέβαλε λεπτομερή στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι μέσες ειδικές εκπομπές CO2 το 2010 ήταν σημαντικά υψηλότερες από την τιμή που αναφέρεται στον εν λόγω κανονισμό.

(2)

Η Επιτροπή αξιολόγησε τα στοιχεία που υποβλήθηκαν από την Great Wall Motor Company Limited και θεωρεί ότι είναι σκόπιμο να διορθωθεί η τιμή.

(3)

Συνεπώς, ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 114/2013 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στον κατάλογο του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 114/2013, τα αναγραφόμενα στη δεύτερη στήλη, με επικεφαλίδα «μέσες εκπομπές (g/km)», για τη μάρκα Great Wall αντικαθίσταται από την τιμή «225,00».

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 4 Μαρτίου 2014.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 145 της 31.5.2011, σ. 1.

(2)  Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 114/2013 της Επιτροπής, της 6ης Νοεμβρίου 2012, που συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 510/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες σχετικά με την εφαρμογή παρέκκλισης από τους στόχους για ειδικές εκπομπές CO2 από καινούργια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα (ΕΕ L 38 της 9.2.2013, σ. 1).


13.5.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 138/52


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 483/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 8ης Μαΐου 2014

σχετικά με μέτρα προστασίας από τη διάρροια των χοίρων που προκαλείται από τον δ-κορωναϊό όσον αφορά τις υγειονομικές απαιτήσεις για την εισαγωγή στην Ένωση αίματος και πλάσματος αίματος από χοίρους τα οποία έχουν υποβληθεί σε ξήρανση διά ψεκασμού και προορίζονται για την παραγωγή ζωοτροφών για εκτρεφόμενα χοιροειδή

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1997, για καθορισμό των αρχών οργανώσεως των κτηνιατρικών ελέγχων των προϊόντων που εισάγονται στην Κοινότητα από τρίτες χώρες (1), και ιδίως το άρθρο 22 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 22 παράγραφος 1 της οδηγίας 97/78/ΕΚ προβλέπει ότι, αν στο έδαφος τρίτης χώρας εκδηλωθεί ή εξαπλωθεί ζωονόσος ή ασθένεια ή οποιοδήποτε άλλο φαινόμενο ή περίσταση που ενδέχεται να συνιστά σοβαρό κίνδυνο για την υγεία των ζώων, ή αν αυτό αιτιολογείται από οποιοδήποτε άλλο σοβαρό λόγο υγειονομικού ελέγχου, η Επιτροπή, με δική της πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήσεως κράτους μέλους, θεσπίζει χωρίς καθυστέρηση μέτρα, συμπεριλαμβανομένων ειδικών όρων για τα προϊόντα που προέρχονται από το σύνολο ή τμήμα του εδάφους της οικείας τρίτης χώρας.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2) καθορίζει τους κανόνες για τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων σε σχέση με τα ζωικά υποπροϊόντα και τα παράγωγα προϊόντα τους, με σκοπό να αποτρέψει και να ελαχιστοποιήσει τους κινδύνους για τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων που προέρχονται από τα προϊόντα αυτά, και ιδίως να προστατεύσει την ασφάλεια της αλυσίδας ζωοτροφών. Επίσης, κατατάσσει τα εν λόγω προϊόντα σε ειδικές κατηγορίες ανάλογα με το επίπεδο κινδύνου που παρουσιάζουν για τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων.

(3)

Το άρθρο 41 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 θεσπίζει απαιτήσεις για την εισαγωγή ζωικών υποπροϊόντων και παράγωγων προϊόντων που προέρχονται από υλικό της κατηγορίας 3.

(4)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 142/2011 της Επιτροπής (3) θεσπίζει τους κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009, συμπεριλαμβανομένων ειδικών απαιτήσεων για την επεξεργασία ή μεταποίηση ζωικών υποπροϊόντων και παράγωγων προϊόντων που προορίζονται για τη σίτιση εκτρεφόμενων ζώων, πλην των γουνοφόρων ζώων.

(5)

Τα προϊόντα αίματος που προορίζονται για την παρασκευή ζωοτροφών για εκτρεφόμενα ζώα, συμπεριλαμβανομένων του αίματος και του πλάσματος αίματος από χοίρους τα οποία έχουν υποβληθεί σε ξήρανση διά ψεκασμού, πρέπει να έχουν παραχθεί σύμφωνα με το παράρτημα X κεφάλαιο ΙΙ τμήμα 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011. Σύμφωνα με το σημείο B του εν λόγω τμήματος, τα προϊόντα αίματος πρέπει να υποβάλλονται σε οποιαδήποτε από τις μεθόδους μεταποίησης 1 έως 5 ή τη μέθοδο μεταποίησης 7 όπως ορίζονται στο παράρτημα IV κεφάλαιο III του εν λόγω κανονισμού, ή άλλη μέθοδο η οποία εξασφαλίζει ότι τα προϊόντα αίματος συμμορφώνονται με τα μικροβιολογικά πρότυπα για τα παράγωγα προϊόντα, τα οποία ορίζονται στο παράρτημα X κεφάλαιο I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011. Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 142/2011 προβλέπει επίσης ότι, ιδίως στο παράρτημα XIV κεφάλαιο I τμήμα 1 πίνακας 1 σειρά 2 στήλη 6, τα προϊόντα αίματος που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως ζωοτροφές που προορίζονται για αποστολή στην Ένωση ή για διαμετακόμιση μέσω της Ένωσης πρέπει να συνοδεύονται από υγειονομικό πιστοποιητικό σύμφωνα με το υπόδειγμα υγειονομικού πιστοποιητικού που παρατίθεται στο παράρτημα XV κεφάλαιο 4(Β).

(6)

Η διάρροια των χοίρων που προκαλείται από τον δ-κορωναϊό εμφανίζεται στην Ασία και στη Βόρεια Αμερική. Ο ιός δεν έχει ανιχνευτεί ποτέ στην Ένωση. Το αίμα και το πλάσμα αίματος χοιροειδών τα οποία έχουν υποβληθεί σε ξήρανση διά ψεκασμού αποτελούν παραδοσιακό συστατικό ζωοτροφών για χοιρίδια. Η ακατάλληλη θερμική επεξεργασία ή η επιμόλυνση κατόπιν θερμικής επεξεργασίας μπορεί να οδηγήσουν στην εξάπλωση του ιού με τα εν λόγω προϊόντα.

(7)

Ως εκ τούτου, πρέπει να αναθεωρηθούν οι απαιτήσεις για την εισαγωγή αίματος και πλάσματος αίματος από χοίρους τα οποία έχουν υποβληθεί σε ξήρανση διά ψεκασμού και προορίζονται για την παραγωγή ζωοτροφών για εκτρεφόμενα χοιροειδή.

(8)

Από την επιστημονική παρατήρηση προκύπτει ότι οι κορωναϊοί των χοίρων αδρανοποιούνται στα περιττώματα των εν λόγω ζώων εάν θερμανθούν και παραμείνουν σε θερμοκρασία 71 °C για 10 λεπτά ή εάν παραμείνουν σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 20 °C για 7 ημέρες. Ο ιός δεν επιβίωσε σε πειραματικώς μολυνθείσες ξηρές ζωοτροφές που είχαν αποθηκευθεί σε θερμοκρασία 24 °C για διάστημα μεγαλύτερο των 2 εβδομάδων. Σε τρίτες χώρες η θερμοκρασία που εφαρμόζεται συνήθως για την ξήρανση αίματος και πλάσματος αίματος διά ψεκασμού είναι 80 °C σε ολόκληρη την ουσία.

(9)

Με βάση τις συγκεκριμένες διαθέσιμες πληροφορίες, φαίνεται σκόπιμο να απαιτηθεί το αίμα και το πλάσμα αίματος από χοίρους τα οποία έχουν υποβληθεί σε ξήρανση διά ψεκασμού και τα οποία εισάγονται από τρίτες χώρες και προορίζονται για τη διατροφή χοιροειδών να έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία υψηλής θερμοκρασίας και, στη συνέχεια, να έχουν αποθηκευτεί για ορισμένο χρονικό διάστημα σε θερμοκρασία δωματίου, ώστε να μετριάζεται ο κίνδυνος επιμόλυνσης μετά την επεξεργασία.

(10)

Επειδή πρέπει να προστατεύεται η υγεία των ζώων στην Ένωση και επειδή τα οικεία προϊόντα αίματος συνιστούν σοβαρή απειλή, η Επιτροπή θα πρέπει να εγκρίνει προσωρινά μέτρα διασφάλισης. Κατά συνέπεια, η εισαγωγή των εν λόγω προϊόντων στην Ένωση θα πρέπει να συνοδεύεται από υγειονομικό πιστοποιητικό σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

(11)

Τα προσωρινά μέτρα διασφάλισης θα πρέπει να ισχύουν από την επομένη της δημοσίευσης του παρόντος κανονισμού και να ισχύουν για περίοδο 12 μηνών. Μπορούν να τροποποιηθούν υπό το πρίσμα αξιολόγησης κινδύνου που θα βασίζεται σε νέες επιστημονικές πληροφορίες.

(12)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Κατά παρέκκλιση από το παράρτημα XIV κεφάλαιο I τμήμα 1 πίνακας 1 σειρά 2 στήλη 6 και το παράρτημα XV κεφαλαίο 4(Β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011, τα προϊόντα αίματος που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως πρώτες ύλες ζωοτροφών, με σκοπό την αποστολή στην Ένωση ή για διαμετακόμιση μέσω της Ένωσης, πρέπει να συνοδεύονται από υγειονομικό πιστοποιητικό σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται για αποστολές που έχουν πιστοποιηθεί από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται έως τις 31 Μαΐου 2015.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 8 Μαΐου 2014.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 24 της 30.1.1998, σ. 9.

(2)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 (ΕΕ L 300 της 14.11.2009, σ. 1).

(3)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 142/2011 της Επιτροπής, της 25ης Φεβρουαρίου 2011, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την εφαρμογή της οδηγίας 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένα δείγματα και τεμάχια που εξαιρούνται από κτηνιατρικούς ελέγχους στα σύνορα οι οποίοι αναφέρονται στην εν λόγω οδηγία (ΕΕ L 54 της 26.2.2011, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Υγειονομικό πιστοποιητικό

Image

Image

Image


13.5.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 138/57


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 484/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 12ης Μαΐου 2014

για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά το υποθετικό κεφάλαιο κεντρικού αντισυμβαλλομένου σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών (1), και ιδίως το άρθρο 50α παράγραφος 4 τρίτο εδάφιο και το άρθρο 50γ παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2), τα ιδρύματα που είναι εγκατεστημένα στην Ένωση υποβάλλουν επί του παρόντος αναφορές σχετικά με τη συμμόρφωσή τους προς τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων σε τριμηνιαία βάση. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι ασυνέπειες μεταξύ των ημερομηνιών αναφοράς που καθορίζονται για τα ιδρύματα και των ημερομηνιών που καθορίζονται για τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους («CCP») όσον αφορά τον υπολογισμό και την αναφορά των στοιχείων σχετικά με το υποθετικό κεφάλαιο, οι ημερομηνίες αναφοράς που καθορίζονται για τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους θα πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον τις ημερομηνίες αναφοράς που ήδη προβλέπονται για τα ιδρύματα. Πάντως, η υψηλότερη συχνότητα κοινοποίησης των πληροφοριών που αφορούν το υποθετικό κεφάλαιο θα χρησιμεύει επίσης και στην περίπτωση που τα εκκαθαριστικά μέλη που είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες μπορεί να έχουν διαφορετικές ημερομηνίες κοινοποίησης. Επιπλέον, ενδέχεται να υπάρχουν μεγάλες διαφορές ως προς τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων και, προκειμένου τα εκκαθαριστικά μέλη και οι αρμόδιες αρχές τους να έχουν επικαιροποιημένη εικόνα των απαιτήσεων αυτών, μπορεί να επιθυμούν να παρακολουθούν τα ανοίγματα αυτά συχνότερα από μία φορά ανά τρίμηνο.

(2)

Υπό κανονικές συνθήκες, οι ημερομηνίες κοινοποίησης που ισχύουν για τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους δεν θα πρέπει να εμφανίζουν καθυστέρηση μεγαλύτερη από μία εβδομάδα σε σχέση με την ημερομηνία υπολογισμού. Με μια εβδομάδα παρέχεται στους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους επαρκής χρόνος για να εκτελέσουν όλους τους εσωτερικούς ελέγχους και να ολοκληρώσουν την αναγκαία διαδικασία έγκρισης πριν από την κοινοποίηση των απαιτούμενων δεδομένων. Εάν ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος αναπτύξει πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα, η ημερομηνία κοινοποίησης μπορεί να είναι πλησιέστερη προς την ημερομηνία υπολογισμού. Επί του παρόντος, ωστόσο, οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι ενδέχεται να μην διαθέτουν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν τη συνολική διαδικασία εντός της προθεσμίας αυτής και, επομένως, ενδέχεται να χρειαστεί να αναπτύξουν τις εσωτερικές τους διαδικασίες και υποδομές προκειμένου να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις. Επί αυτής της βάσεως, θα πρέπει να προβλεφθεί μεταβατική διάταξη, ώστε να δοθεί επαρκής χρόνος στους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους για να αναπτύξουν τις αναγκαίες εσωτερικές διαδικασίες και υποδομές και, ταυτόχρονα, να αρχίσουν να κοινοποιούν τις πληροφορίες σχετικά με το υποθετικό κεφάλαιο στα εκκαθαριστικά μέλη τους.

(3)

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012, οι ζημίες που οφείλονται στην αθέτηση υποχρέωσης από εκκαθαριστικό μέλος θα πρέπει, καταρχάς, να καλύπτονται από το αρχικό περιθώριο και από την εισφορά του ίδιου του υπερήμερου μέλους στο κεφάλαιο εκκαθάρισης. Όπου αυτά αποδεικνύονται ανεπαρκή, οι ζημίες καλύπτονται από τους προχρηματοδοτημένους χρηματοοικονομικούς πόρους, τους οποίους συνεισφέρουν οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι στις αντίστοιχες γραμμές άμυνας σε περίπτωση αθέτησης υποχρέωσης, και από τις προχρηματοδοτούμενες εισφορές των μη υπερήμερων μελών στο κεφάλαιο εκκαθάρισης. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, θα πρέπει να αυξάνεται η συχνότητα κοινοποίησης, ώστε να τηρούνται ενήμερα τα άλλα μη υπερήμερα εκκαθαριστικά μέλη και οι αρμόδιες αρχές σχετικά με όλες τις πληροφορίες όσον αφορά το υποθετικό κεφάλαιο, που χρειάζονται τα εκκαθαριστικά μέλη για τον υπολογισμό των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων τους. Οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν τις απαιτούμενες τεχνικές ικανότητες και εσωτερικές διαδικασίες προκειμένου να υπολογίζουν και να παρέχουν τις πληροφορίες που αφορούν το υποθετικό κεφάλαιο σε αυτές τις περιπτώσεις ακραίων καταστάσεων.

(4)

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012, ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει να αναπληρώσει τους δικούς του προχρηματοδοτημένους χρηματοοικονομικούς πόρους στις γραμμές άμυνας σε περίπτωση αθέτησης, εντός ενός μηνός. Για τον λόγο αυτόν, η συχνότητα υπολογισμού και κοινοποίησης στις καταστάσεις αυτές θα πρέπει να είναι υψηλότερη της συνήθους. Η ημερήσια κοινοποίηση των πληροφοριών σχετικά με το υποθετικό κεφάλαιο μπορεί να μην χρησιμεύει τόσο, επειδή ενδέχεται να απαιτηθεί χρόνος για να καθοριστεί το συνολικό μέγεθος των ζημιών μετά την αθέτηση υποχρέωσης εκκαθαριστικού μέλους. Δεδομένου ότι ενδέχεται να αντιμετωπίσουν ευρύ φάσμα διαφορετικών σεναρίων, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει επίσης να έχουν τη δυνατότητα να ζητούν μεγαλύτερη συχνότητα σε περιόδους ακραίων καταστάσεων, βάσει αξιολόγησης της κατάστασης, όπου θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός της πραγματικής ή προβλεπόμενης εξάντλησης των προχρηματοδοτημένων χρηματοοικονομικών πόρων τους οποίους διαθέτει ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος (τόσο εκείνους που συνεισέφερε ο ίδιος ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος όσο και εκείνους που συνεισέφεραν τα εκκαθαριστικά μέλη). Η υψηλότερη συχνότητα θα πρέπει να εφαρμόζεται έως ότου οι πόροι αποκατασταθούν στα επίπεδα που απαιτούνται από τη σχετική νομοθεσία.

(5)

Δεδομένου ότι η απαίτηση κοινοποίησης καθιερώθηκε πρόσφατα, η υψηλή συχνότητα κοινοποίησης σε περιόδους ακραίων καταστάσεων μπορεί να συνεπάγεται υψηλές απαιτήσεις, πράγμα το οποίο μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα όσον αφορά την τεχνική εφαρμογή, τουλάχιστον για κάποιους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους. Για να μετριαστούν οι απαιτήσεις, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί μεταγενέστερη ημερομηνία εφαρμογής για τις απαιτήσεις κοινοποίησης με υψηλότερη συχνότητα. Με τον τρόπο αυτόν, θα δοθεί η δυνατότητα στους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους να βελτιώσουν τις εσωτερικές διαδικασίες τους και να αναβαθμίσουν τα συστήματά τους.

(6)

Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού είναι αλληλένδετες, εφόσον αφορούν τον υπολογισμό και την κοινοποίηση του υποθετικού κεφαλαίου ενός CCP. Για να διασφαλιστεί η συνοχή μεταξύ των εν λόγω διατάξεων, οι οποίες θα πρέπει να τεθούν σε ισχύ ταυτόχρονα, και να διευκολυνθούν τα πρόσωπα που υπόκεινται στις εξ αυτών υποχρεώσεις να έχουν πλήρη εικόνα και συνεκτική πρόσβαση στο κείμενο των διατάξεων αυτών, κρίνεται σκόπιμο να συμπεριληφθούν όλα τα σχετικά εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα που απαιτούνται βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 σε έναν ενιαίο κανονισμό.

(7)

Ο παρών κανονισμός βασίζεται στα σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών στην Επιτροπή.

(8)

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών διεξήγαγε ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις όσον αφορά τα σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων στα οποία βασίζεται ο παρών κανονισμός, προέβη σε ανάλυση του δυνητικού σχετικού κόστους/οφέλους και ζήτησε τη γνώμη της ομάδας τραπεζικών συμφεροντούχων, που συστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Συχνότητα και ημερομηνίες υπολογισμού που απαιτούνται βάσει του άρθρου 50α παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012

1.   Η συχνότητα του υπολογισμού που αναφέρεται στο άρθρο 50α παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 είναι μηνιαία, εκτός εάν ασκείται η διακριτική ευχέρεια που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού, οπότε η συχνότητα είναι είτε εβδομαδιαία είτε ημερήσια.

2.   Όταν η συχνότητα του υπολογισμού που αναφέρεται στην παράγραφο 1 είναι μηνιαία, ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος εφαρμόζει τα εξής δύο:

α)

οι ημέρες αναφοράς για τον υπολογισμό αυτόν είναι οι εξής:

31 Ιανουαρίου, 28 Φεβρουαρίου (ή 29 Φεβρουαρίου για τα δίσεκτα έτη), 31 Μαρτίου, 30 Απριλίου, 31 Μαΐου, 30 Ιουνίου, 31 Ιουλίου, 31 Αυγούστου, 30 Σεπτεμβρίου, 31 Οκτωβρίου, 30 Νοεμβρίου, 31 Δεκεμβρίου·

β)

η ημέρα κατά την οποία ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος προβαίνει στον υπολογισμό («ημέρα υπολογισμού») είναι αντιστοίχως η ακόλουθη:

1η Φεβρουαρίου, 1η Μαρτίου, 1η Απριλίου, 1η Μαΐου, 1η Ιουνίου, 1η Ιουλίου, 1η Αυγούστου, 1η Σεπτεμβρίου, 1η Οκτωβρίου, 1η Νοεμβρίου, 1η Δεκεμβρίου, 1η Ιανουαρίου.

3.   Όταν η συχνότητα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 είναι εβδομαδιαία ή ημερήσια, η ημέρα του πρώτου υπολογισμού είναι η επόμενη ημέρα από την ημέρα του σχετικού αιτήματος της αρμόδιας αρχής. Η πρώτη ημέρα αναφοράς είναι η ημέρα του αιτήματος της αρμόδιας αρχής. Για τους επόμενους υπολογισμούς, η ημέρα αναφοράς είναι η προηγούμενη ημέρα από την ημέρα υπολογισμού. Σε περίπτωση εβδομαδιαίου υπολογισμού, το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ των ημερών υπολογισμού είναι 5 εργάσιμες ημέρες.

4.   Σε περίπτωση που η ημέρα υπολογισμού είναι αργία, Σάββατο ή Κυριακή, ο υπολογισμός πραγματοποιείται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Άρθρο 2

Συχνότητα, ημερομηνίες και ενιαίος μορφότυπος για την κοινοποίηση που απαιτείται βάσει του άρθρου 50γ παράγραφος 2 και του άρθρου 89 παράγραφος 5α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012

1.   Η συχνότητα της κοινοποίησης, που απαιτείται βάσει του άρθρου 50γ παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 και, αναλόγως με την περίπτωση, βάσει του άρθρου 89 παράγραφος 5α τρίτο εδάφιο, είναι μηνιαία, εκτός εάν ασκείται η διακριτική ευχέρεια που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού, οπότε η συχνότητα είναι είτε εβδομαδιαία είτε ημερήσια.

2.   Όταν η συχνότητα της κοινοποίησης σύμφωνα με την παράγραφο 1 είναι μηνιαία, η ημερομηνία κοινοποίησης καθορίζεται σε πέντε εργάσιμες ημέρες από την ημέρα υπολογισμού που προβλέπεται στο άρθρο 1, ή νωρίτερα, εφόσον είναι δυνατόν.

3.   Όταν η συχνότητα της κοινοποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 είναι ημερήσια ή εβδομαδιαία, η ημερομηνία κοινοποίησης είναι η επόμενη ημέρα από την ημέρα υπολογισμού.

4.   Σε περίπτωση που η ημερομηνία κοινοποίησης είναι αργία, Σάββατο ή Κυριακή, η ημερομηνία κοινοποίησης είναι η επόμενη εργάσιμη ημέρα.

5.   Οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι κοινοποιούν τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα I (πληροφορίες σχετικά με το υποθετικό κεφάλαιο), συμπληρωμένο σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθεται στο παράρτημα II (οδηγίες για την κοινοποίηση πληροφοριών σχετικά με το υποθετικό κεφάλαιο).

Άρθρο 3

Προϋποθέσεις για υψηλότερη συχνότητα υπολογισμού και κοινοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 50α παράγραφος 3 και το άρθρο 50γ παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012

1.   Οι αρμόδιες αρχές ενός ιδρύματος που ενεργεί ως εκκαθαριστικό μέλος δύνανται να απαιτούν από κάθε κεντρικό αντισυμβαλλόμενο, στον οποίο το εν λόγω ίδρυμα ενεργεί ως εκκαθαριστικό μέλος, να προβαίνει στον υπολογισμό που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 και στην κοινοποίηση που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 είτε με ημερήσια είτε με εβδομαδιαία συχνότητα, σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες δύο καταστάσεις:

α)

όταν, κατόπιν αθέτησης υποχρέωσης ενός εκκαθαριστικού μέλους, ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε τμήμα των προχρηματοδοτημένων χρηματοοικονομικών πόρων που συνεισέφερε στις γραμμές άμυνας σε περίπτωση αθέτησης υποχρέωσης, σύμφωνα με το άρθρο 43 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012·

β)

όταν, κατόπιν αθέτησης υποχρέωσης ενός εκκαθαριστικού μέλους, ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει τις εισφορές των μη υπερήμερων εκκαθαριστικών μελών στο κεφάλαιο εκκαθάρισης, σύμφωνα με το άρθρο 42 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012.

2.   Οι αρμόδιες αρχές βασίζουν την επιλογή μεταξύ ημερήσιας και εβδομαδιαίας συχνότητας, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1, στον βαθμό της πραγματικής ή προβλεπόμενης εξάντλησης των προχρηματοδοτημένων χρηματοοικονομικών πόρων.

3.   Όταν οι αρμόδιες αρχές απαιτούν υψηλότερη συχνότητα υπολογισμού και κοινοποίησης από έναν κεντρικό αντισυμβαλλόμενο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο α), η υψηλότερη συχνότητα εφαρμόζεται έως ότου οι προχρηματοδοτημένοι χρηματοοικονομικοί πόροι, τους οποίους συνεισέφερε ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος στις γραμμές άμυνας σε περίπτωση αθέτησης υποχρέωσης, αποκατασταθούν στα επίπεδα που προβλέπονται στο άρθρο 35 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 153/2013 της Επιτροπής (4).

4.   Όταν οι αρμόδιες αρχές απαιτούν υψηλότερη συχνότητα υπολογισμού και κοινοποίησης από έναν κεντρικό αντισυμβαλλόμενο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο β), η υψηλότερη συχνότητα εφαρμόζεται έως ότου οι εισφορές των μη υπερήμερων εκκαθαριστικών μελών του κεντρικού αντισυμβαλλομένου στο κεφάλαιο εκκαθάρισης αποκατασταθούν στα επίπεδα που προβλέπονται στο άρθρο 42 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012.

Άρθρο 4

Μεταβατική διάταξη

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 2 παράγραφος 2, κατά την περίοδο από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού έως τις 31 Δεκεμβρίου 2014, οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι κοινοποιούν τις πληροφορίες που αναφέρονται στην εν λόγω παράγραφο το αργότερο εντός δεκαπέντε εργασίμων ημερών μετά την ημέρα αναφοράς, ή νωρίτερα, εφόσον είναι δυνατόν.

Άρθρο 5

Έναρξη ισχύος και ημερομηνία εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από τις 2 Ιουνίου 2014, με εξαίρεση το άρθρο 1 παράγραφος 3, το άρθρο 2 παράγραφος 3 και το άρθρο 3, τα οποία εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2015.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 12 Μαΐου 2014.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών (ΕΕ L 201 της 27.7.2012, σ. 1).

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 1).

(3)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/78/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 12).

(4)  Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 153/2013 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2012, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα σχετικά με τις απαιτήσεις για τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους (ΕΕ L 52 της 23.2.2013, σ. 41).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Πληροφορίες σχετικά με το υποθετικό κεφάλαιο

ID

Στοιχείο

Νομικά κείμενα αναφοράς

Ποσό

10

Κεντρικός αντισυμβαλλόμενος

 

20

Αναγνωριστικός κωδικός κεφαλαίου εκκαθάρισης

Άρθρο 50γ παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012

 

30

Ημερομηνία υπολογισμού

Άρθρο 1 παράγραφος 2 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 484/2014 της Επιτροπής

 

40

Υποθετικό κεφάλαιο (KCCP)

Άρθρο 50γ παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012

 

50

Άθροισμα των προχρηματοδοτούμενων εισφορών (DFCM)

Άρθρο 50γ παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012

 

60

Ποσό των προχρηματοδοτούμενων χρηματοοικονομικών πόρων που απαιτείται να χρησιμοποιηθούν, πριν χρησιμοποιηθούν οι εισφορές των υπόλοιπων εκκαθαριστικών μελών στο κεφάλαιο εκκαθάρισης (DFCCP)

Άρθρο 50γ παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012

 

70

Συνολικός αριθμός των εκκαθαριστικών μελών (Ν)

Άρθρο 50γ παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012

 

80

Συντελεστής συγκέντρωσης (β)

Άρθρο 50γ παράγραφος 1 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012

 

90

Συνολικό ποσό του αρχικού περιθωρίου

Άρθρο 89 παράγραφος 5α τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012

 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Οδηγίες για την κοινοποίηση πληροφοριών σχετικά με το υποθετικό κεφάλαιο

1.   Το παρόν παράρτημα περιέχει συμπληρωματικές οδηγίες για τον πίνακα που περιλαμβάνεται στο παράρτημα I.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

2.   Συχνότητα

2.1.   Η κοινοποίηση του υποδείγματος υποβάλλεται με τη συχνότητα που καθορίζεται στο άρθρο 1 του παρόντος κανονισμού.

3.   Ημερομηνίες υποβολής

3.1.   Οι ημερομηνίες υποβολής καθορίζονται στο άρθρο 2.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

4.   Κανόνες χρήσης προσήμου

4.1.   Όλα τα ποσά αναφέρονται ως θετικό αποτέλεσμα.

4.2.   Για τη συμπλήρωση των υποδειγμάτων λαμβάνονται υπόψη οι κατωτέρω μορφότυποι και νομικά κείμενα αναφοράς:

ID Υποδείγματος

Οδηγίες

10

Όνομα κεντρικού αντισυμβαλλομένου (CCP)

Μορφότυπος

Κείμενο, με οποιονδήποτε αριθμό χαρακτήρων

20

Αναγνωριστικός κωδικός κεφαλαίου εκκαθάρισης

Νομικά κείμενα αναφοράς

Άρθρο 50γ παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012

Οδηγίες

Σύμφωνα με το άρθρο 50γ παράγραφος 1, σε περίπτωση που ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος έχει περισσότερα του ενός κεφάλαια εκκαθάρισης, κοινοποιεί τις πληροφορίες που ορίζονται στο πρώτο εδάφιο του εν λόγω άρθρου για κάθε κεφάλαιο εκκαθάρισης χωριστά.

Μορφότυπος

Κείμενο, με οποιονδήποτε αριθμό χαρακτήρων

Υπολογισμός

Ουδείς

30

Ημερομηνία υπολογισμού

Νομικά κείμενα αναφοράς

Άρθρο 1 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού

Σημείωση

Ημερομηνία υπολογισμού σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού, ανάλογα με την απαιτούμενη συχνότητα.

Μορφότυπος

ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ

Τετραψήφιο έτος, ενωτικό, διψήφιος μήνας, ενωτικό, διψήφια ημέρα

Υπολογισμός

Ουδείς

40

Υποθετικό κεφάλαιο (KCCP)

Νομικά κείμενα αναφοράς

Άρθρο 50γ παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012

Οδηγίες

Το νόμισμα που χρησιμοποιείται για την κοινοποίηση επισημαίνεται με τη χρήση του κωδικού νομίσματος ISO 4217, ακολουθούμενου από κενό διάστημα και το ποσό. Οι αριθμοί μπορούν να στρογγυλοποιούνται με σφάλμα στρογγυλοποίησης μικρότερο του 1 %.

Μορφότυπος

Κωδικός ISO ποσό

Υπολογισμός

Το υποθετικό κεφάλαιο υπολογίζεται όπως απαιτείται βάσει του άρθρου 50α παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012.

50

Άθροισμα των προχρηματοδοτούμενων εισφορών (DFCM)

Νομικά κείμενα αναφοράς

Άρθρο 50γ παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012

Υπολογισμός

Οι προχρηματοδοτούμενες εισφορές υπολογίζονται ως το άθροισμα των προκαταβεβλημένων συνεισφορών των εκκαθαριστικών μελών, όπως απαιτείται βάσει του άρθρου 308 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

Οδηγίες

Το νόμισμα που χρησιμοποιείται για την κοινοποίηση επισημαίνεται με τη χρήση του κωδικού νομίσματος ISO 4217, ακολουθούμενου από κενό διάστημα και το ποσό. Οι αριθμοί μπορούν να στρογγυλοποιούνται με σφάλμα στρογγυλοποίησης μικρότερο του 1 %.

Μορφότυπος

Κωδικός ISO ποσό

60

Ποσό των προχρηματοδοτούμενων χρηματοοικονομικών πόρων που απαιτείται να χρησιμοποιηθούν, πριν χρησιμοποιηθούν οι εισφορές των υπόλοιπων εκκαθαριστικών μελών στο κεφάλαιο εκκαθάρισης (DFCCP)

Νομικά κείμενα αναφοράς

Άρθρο 50γ παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012

Υπολογισμός

Το άθροισμα των προκαταβεβλημένων συνεισφορών όλων των εκκαθαριστικών μελών του CCP υπολογίζεται όπως απαιτείται βάσει του άρθρου 308 παράγραφος 3 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

Οδηγίες

Το νόμισμα που χρησιμοποιείται για την κοινοποίηση επισημαίνεται με τη χρήση του κωδικού νομίσματος ISO 4217, ακολουθούμενου από κενό διάστημα και το ποσό. Οι αριθμοί μπορούν να στρογγυλοποιούνται με σφάλμα στρογγυλοποίησης μικρότερο του 1 %.

Μορφότυπος

Κωδικός ISO ποσό

70

Συνολικός αριθμός των εκκαθαριστικών μελών (Ν)

Νομικά κείμενα αναφοράς

Άρθρο 50γ παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012

Υπολογισμός

Ο αριθμός των εκκαθαριστικών μελών του CCP.

Μορφότυπος

Ακέραιος αριθμός

80

Συντελεστής συγκέντρωσης (β)

Νομικά κείμενα αναφοράς

Άρθρο 50γ παράγραφος 1 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012

Υπολογισμός

Ο συντελεστής συγκέντρωσης υπολογίζεται όπως απαιτείται βάσει του άρθρου 50δ στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012.

Οδηγίες

Το νόμισμα που χρησιμοποιείται για την κοινοποίηση επισημαίνεται με τη χρήση του κωδικού νομίσματος ISO 4217, ακολουθούμενου από κενό διάστημα και το ποσό. Οι αριθμοί μπορούν να στρογγυλοποιούνται με σφάλμα στρογγυλοποίησης μικρότερο του 1 %.

Μορφότυπος

Κωδικός ISO ποσό

90

Συνολικό ποσό του αρχικού περιθωρίου

Νομικά κείμενα αναφοράς

Άρθρο 89 παράγραφος 5α τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012

Υπολογισμός

Το συνολικό αρχικό περιθώριο, το οποίο εισπράττει ο CCP από τα εκκαθαριστικά μέλη του, υπολογίζεται όπως απαιτείται βάσει των άρθρων 24 έως 27 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 153/2013.

Οδηγίες

Οι πληροφορίες αυτές κοινοποιούνται μόνον κατά περίπτωση. Το νόμισμα που χρησιμοποιείται για την κοινοποίηση επισημαίνεται με τη χρήση του κωδικού νομίσματος ISO 4217, ακολουθούμενου από κενό διάστημα και το ποσό. Οι αριθμοί μπορούν να στρογγυλοποιούνται με σφάλμα στρογγυλοποίησης μικρότερο του 1 %.

Μορφότυπος

Κωδικός ISO ποσό


13.5.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 138/65


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 485/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 12ης Μαΐου 2014

για την έγκριση της δραστικής ουσίας Bacillus pumilus QST 2808, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και την τροποποίηση του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών του Συμβουλίου 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ (1), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 2 και το άρθρο 78 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 80 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, η οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (2) εφαρμόζεται, όσον αφορά τη διαδικασία και τους όρους έγκρισης, στις δραστικές ουσίες για τις οποίες έχει εκδοθεί απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3 της εν λόγω οδηγίας πριν από τις 14 Ιουνίου 2011. Για την ουσία Bacillus pumilus QST 2808, οι όροι του άρθρου 80 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 πληρούνται με την εκτελεστική απόφαση 2011/253/ΕΕ της Επιτροπής (3).

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, οι Κάτω Χώρες έλαβαν, στις 3 Δεκεμβρίου 2010, αίτηση από την εταιρεία AgraQuest Inc., πλέον Bayer CropScience, για την καταχώριση της δραστικής ουσίας Bacillus pumilus QST 2808 στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ. Με την εκτελεστική απόφαση 2011/253/ΕΕ επιβεβαιώθηκε ότι ο φάκελος ήταν «πλήρης», με την έννοια ότι μπορούσε να θεωρηθεί ότι ικανοποιεί, καταρχήν, τις απαιτήσεις δεδομένων και πληροφοριών των παραρτημάτων II και III της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ.

(3)

Για την εν λόγω δραστική ουσία αξιολογήθηκαν οι επιδράσεις στην ανθρώπινη υγεία, στην υγεία των ζώων και στο περιβάλλον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφοι 2 και 4 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, για τις χρήσεις που προτείνονται από τον αιτούντα. Το κράτος μέλος που είχε οριστεί εισηγητής υπέβαλε σχέδιο έκθεσης αξιολόγησης στις 8 Μαΐου 2012.

(4)

Το σχέδιο έκθεσης αξιολόγησης εξετάστηκε από τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (εφεξής «η Αρχή»). Στις 26 Ιουλίου 2013 η Αρχή υπέβαλε στην Επιτροπή τα συμπεράσματά της (4) σχετικά με την εκτίμηση της επικινδυνότητας φυτοφαρμάκων όσον αφορά τη δραστική ουσία Bacillus pumilus QST 2808. Το σχέδιο έκθεσης αξιολόγησης και τα συμπεράσματα της Αρχής επανεξετάστηκαν από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή στο πλαίσιο της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων και οριστικοποιήθηκαν στις 20 Μαρτίου 2014 με τη μορφή έκθεσης ανασκόπησης της Επιτροπής για την ουσία Bacillus pumilus QST 2808.

(5)

Από τις διάφορες εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν προέκυψε ότι τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν την ουσία Bacillus pumilus QST 2808 μπορεί να αναμένεται ότι, σε γενικές γραμμές, πληρούν τις απαιτήσεις που θεσπίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) και στο άρθρο 5 παράγραφος 3 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, ιδίως όσον αφορά τις χρήσεις που εξετάστηκαν και παρουσιάστηκαν λεπτομερώς στην έκθεση ανασκόπησης της Επιτροπής. Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιμο να εγκριθεί η ουσία Bacillus pumilus QST 2808.

(6)

Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, σε συνδυασμό με το άρθρο 6 του εν λόγω κανονισμού, και με βάση τις τρέχουσες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις, είναι αναγκαίο να συμπεριληφθούν ορισμένοι όροι και περιορισμοί. Συγκεκριμένα, ενδείκνυται να ζητηθούν περαιτέρω επιβεβαιωτικές πληροφορίες.

(7)

Πριν από την έγκριση θα πρέπει να μεσολαβήσει εύλογο χρονικό διάστημα που θα επιτρέψει στα κράτη μέλη και στα ενδιαφερόμενα μέρη να προετοιμαστούν για να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις που θα προκύψουν από την έγκριση.

(8)

Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 ως συνέπεια της έγκρισης, λαμβανομένης υπόψη της ειδικής κατάστασης που δημιουργήθηκε λόγω της μετάβασης από την οδηγία 91/414/ΕΟΚ στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, θα πρέπει, ωστόσο, να ισχύουν τα ακόλουθα. Θα πρέπει να δοθεί στα κράτη μέλη περίοδος έξι μηνών μετά την έγκριση για να επανεξετάσουν τις άδειες φυτοπροστατευτικών προϊόντων τα οποία περιέχουν την ουσία Bacillus pumilus QST 2808. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να τροποποιήσουν, να αντικαταστήσουν ή να ανακαλέσουν, κατά περίπτωση, τις άδειες. Κατά παρέκκλιση από την ανωτέρω προθεσμία, θα πρέπει να προβλεφθεί μεγαλύτερο διάστημα για την υποβολή και την αξιολόγηση του πλήρους φακέλου του παραρτήματος III, όπως προβλέπεται στην οδηγία 91/414/ΕΟΚ, για κάθε φυτοπροστατευτικό προϊόν και για κάθε προβλεπόμενη χρήση σύμφωνα με τις ενιαίες αρχές.

(9)

Η πείρα που αποκτήθηκε από την προσθήκη, στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, δραστικών ουσιών οι οποίες αξιολογήθηκαν στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3600/92 της Επιτροπής (5), έχει δείξει ότι μπορεί να προκύψουν δυσκολίες κατά την ερμηνεία των καθηκόντων που έχουν οι κάτοχοι υφιστάμενων αδειών όσον αφορά την πρόσβαση σε στοιχεία. Συνεπώς, για να αποφευχθούν περαιτέρω δυσκολίες, κρίνεται αναγκαίο να αποσαφηνιστούν τα καθήκοντα των κρατών μελών, και ιδίως το καθήκον να επαληθεύουν ότι ο κάτοχος άδειας έχει αποδεδειγμένα πρόσβαση σε φάκελο που ικανοποιεί τις απαιτήσεις του παραρτήματος II της εν λόγω οδηγίας. Ωστόσο, η εν λόγω αποσαφήνιση δεν επιβάλλει νέες υποχρεώσεις στα κράτη μέλη ή στους κατόχους αδειών σε σύγκριση με τις οδηγίες που έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα για την τροποποίηση του παραρτήματος I της εν λόγω οδηγίας ή με τους κανονισμούς για την έγκριση δραστικών ουσιών.

(10)

Σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, το παράρτημα του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής (6) θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(11)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Έγκριση δραστικής ουσίας

Η δραστική ουσία Bacillus pumilus QST 2808, όπως προσδιορίζεται στο παράρτημα I, εγκρίνεται σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο εν λόγω παράρτημα.

Άρθρο 2

Εκ νέου αξιολόγηση φυτοπροστατευτικών προϊόντων

1.   Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, τα κράτη μέλη τροποποιούν ή αποσύρουν, κατά περίπτωση, έως τις 28 Φεβρουαρίου 2015, τις ισχύουσες άδειες φυτοπροστατευτικών προϊόντων τα οποία περιέχουν την ουσία Bacillus pumilus QST 2808 ως δραστική ουσία.

Έως την ημερομηνία αυτή επαληθεύουν ιδίως ότι, αφενός, πληρούνται οι όροι του παραρτήματος I του παρόντος κανονισμού, με εξαίρεση τους όρους της στήλης «Ειδικοί όροι» του εν λόγω παραρτήματος, και, αφετέρου, ο κάτοχος της άδειας διαθέτει φάκελο ή έχει πρόσβαση σε φάκελο που πληροί τις απαιτήσεις του παραρτήματος II της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 13 παράγραφοι 1 έως 4 της εν λόγω οδηγίας και του άρθρου 62 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009.

2.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, για κάθε εγκεκριμένο φυτοπροστατευτικό προϊόν που περιέχει την ουσία Bacillus pumilus QST 2808, είτε ως μόνη δραστική ουσία είτε μαζί με άλλες δραστικές ουσίες που έχουν καταχωριστεί στο σύνολό τους στο παράρτημα του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 έως τις 31 Αυγούστου 2014 το αργότερο, τα κράτη μέλη αξιολογούν εκ νέου το προϊόν σύμφωνα με τις ενιαίες αρχές που προβλέπονται στο άρθρο 29 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, με βάση φάκελο που ικανοποιεί τις απαιτήσεις του παραρτήματος III της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ και λαμβάνοντας υπόψη τη στήλη «Ειδικοί όροι» στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού. Με βάση την αξιολόγηση αυτή, εξακριβώνουν κατά πόσον το προϊόν πληροί τους όρους του άρθρου 29 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009.

Μετά την εξακρίβωση αυτή, τα κράτη μέλη:

α)

σε περίπτωση που ένα προϊόν περιέχει την ουσία Bacillus pumilus QST 2808 ως τη μόνη δραστική ουσία, τροποποιούν ή ανακαλούν, κατά περίπτωση, την άδεια έως τις 29 Φεβρουαρίου 2016 το αργότερο· ή

β)

σε περίπτωση που ένα προϊόν περιέχει την ουσία Bacillus pumilus QST 2808 ως μία από πολλές δραστικές ουσίες, τροποποιούν ή ανακαλούν, κατά περίπτωση, την άδεια έως τις 29 Φεβρουαρίου 2016 ή έως την ημερομηνία που έχει οριστεί για την εν λόγω τροποποίηση ή ανάκληση στην (στις) αντίστοιχη(-ες) νομοθετική(-ές) πράξη(-εις) με την (τις) οποία(-ες) καταχωρίστηκε(-αν) η (οι) σχετική(-ές) ουσία(-ες) στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, ή εγκρίθηκε(-αν) η (οι) εν λόγω ουσία(-ες), ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι μεταγενέστερη.

Άρθρο 3

Τροποποιήσεις του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011

Το παράρτημα του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα II του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 4

Έναρξη ισχύος και ημερομηνία εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Σεπτεμβρίου 2014.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 12 Μαΐου 2014.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel ΒΑRROSO


(1)  ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 1.

(2)  Οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1991, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (ΕΕ L 230 της 19.8.1991, σ. 1).

(3)  Εκτελεστική απόφαση 2011/253/ΕΕ της Επιτροπής, της 26ης Απριλίου 2011, με την οποία αναγνωρίζεται καταρχήν η πληρότητα του φακέλου που υποβλήθηκε για λεπτομερή εξέταση με σκοπό την ενδεχόμενη καταχώριση των metobromuron, S-Abscisic acid, Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum D747, Bacillus pumilus QST 2808 και Streptomyces lydicus WYEC 108 στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 106 της 27.4.2011, σ. 13).

(4)  EFSA Journal (2013) 11(8):3346. Δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο: www.efsa.europa.eu

(5)  Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3600/92 της Επιτροπής, της 11ης Δεκεμβρίου 1992, σχετικά με τον καθορισμό των λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του πρώτου σταδίου του προγράμματος εργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου της σχετικής με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά (ΕΕ L 366 της 15.12.1992, σ. 10).

(6)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής, της 25ης Μαΐου 2011, σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών (ΕΕ L 153 της 11.6.2011, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Κοινή ονομασία,

αριθμοί ταυτοποίησης

Ονομασία IUPAC

Καθαρότητα (1)

Ημερομηνία έγκρισης

Λήξη της έγκρισης

Ειδικοί όροι

Bacillus pumilus QST 2808

Υπηρεσία Γεωργικής Έρευνας του υπουργείου Γεωργίας των ΗΠΑ (USDA) — Συλλογή καλλιεργειών (NRRL) με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στην Peoria Illinois (ΗΠΑ), με αριθμό αναφοράς B- 30087

Άνευ αντικειμένου

≥ 1 × 1012 CFU/kg

1η Σεπτεμβρίου 2014

31 Αυγούστου 2024

Για την εφαρμογή των ενιαίων αρχών που αναφέρονται στο άρθρο 29 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσματα της έκθεσης ανασκόπησης για την ουσία Bacillus pumilus QST 2808, και ιδίως τα προσαρτήματα I και II, όπως οριστικοποιήθηκε από τη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων στις 20 Μαρτίου 2014.

Σ' αυτή τη γενική αξιολόγηση, τα κράτη μέλη δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των χειριστών και των εργαζομένων, λαμβάνοντας υπόψη ότι η ουσία Bacillus pumilus QST 2808 πρέπει να θεωρείται πιθανός ευαισθητοποιητής.

Οι όροι χρήσης πρέπει να περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, μέτρα περιορισμού του κινδύνου.

Ο αιτών υποβάλλει επιβεβαιωτικές πληροφορίες όσον αφορά:

α)

την ταυτοποίηση του αμινοσακχάρου που παράγεται από την ουσία Bacillus pumilus QST 2808·

β)

αναλυτικά στοιχεία για την περιεκτικότητα των παρτίδων παραγωγής στο εν λόγω αμινοσάκχαρο.

Ο αιτών υποβάλλει στην Επιτροπή, στα κράτη μέλη και στην Αρχή τις εν λόγω πληροφορίες έως τις 31 Αυγούστου 2016.


(1)  Περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την ταυτότητα και τις προδιαγραφές της δραστικής ουσίας δίνονται στην έκθεση ανασκόπησης.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Στο μέρος Β του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 προστίθεται η ακόλουθη καταχώριση:

Αριθμός

Κοινή ονομασία,

αριθμοί ταυτοποίησης

Ονομασία IUPAC

Καθαρότητα (1)

Ημερομηνία έγκρισης

Λήξη της έγκρισης

Ειδικοί όροι

«75

Bacillus pumilus QST 2808

Υπηρεσία Γεωργικής Έρευνας του Υπουργείου Γεωργίας των ΗΠΑ (USDA) — Συλλογή καλλιεργειών (NRRL) με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στην Peoria Illinois (ΗΠΑ), με αριθμό αναφοράς B- 30087

Άνευ αντικειμένου

≥ 1 × 1012 CFU/kg

1η Σεπτεμβρίου 2014

31 Αυγούστου 2024

Για την εφαρμογή των ενιαίων αρχών που αναφέρονται στο άρθρο 29 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσματα της έκθεσης ανασκόπησης για την ουσία Bacillus pumilus QST 2808, και ιδίως τα προσαρτήματα I και II, όπως οριστικοποιήθηκε από τη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων στις 20 Μαρτίου 2014.

Σ' αυτή τη γενική αξιολόγηση, τα κράτη μέλη δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των χειριστών και των εργαζομένων, λαμβάνοντας υπόψη ότι η ουσία Bacillus pumilus QST 2808 πρέπει να θεωρείται πιθανός ευαισθητοποιητής.

Οι όροι χρήσης πρέπει να περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, μέτρα περιορισμού του κινδύνου.

Ο αιτών υποβάλλει επιβεβαιωτικές πληροφορίες όσον αφορά:

α)

την ταυτοποίηση του αμινοσακχάρου που παράγεται από την ουσία Bacillus pumilus QST 2808·

β)

αναλυτικά στοιχεία για την περιεκτικότητα των παρτίδων παραγωγής στο εν λόγω αμινοσάκχαρο.

Ο αιτών υποβάλλει στην Επιτροπή, στα κράτη μέλη και στην Αρχή τις εν λόγω πληροφορίες έως τις 31 Αυγούστου 2016.»


(1)  Περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την ταυτότητα και τις προδιαγραφές της δραστικής ουσίας δίνονται στην έκθεση ανασκόπησης.


13.5.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 138/70


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (EE) αριθ. 486/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 12ης Μαΐου 2014

για την απόσυρση της έγκρισης της δραστικής ουσίας fenbutatin oxide, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 21 παράγραφος 3 δεύτερη περίπτωση και το άρθρο 78 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η οδηγία 2011/30/ΕΕ της Επιτροπής (2) καταχωρίζει την ουσία fenbutatin oxide ως δραστική ουσία στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (3) με την προϋπόθεση ότι τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο αιτών, κατόπιν αιτήματος του οποίου έχει καταχωριστεί η ουσία fenbutatin oxide, παρέχει περαιτέρω επιβεβαιωτικές πληροφορίες σχετικά με το γονιδιοτοξικό δυναμικό και την οικοτοξικολογική σημασία της πρόσμειξης SD 31723, καθώς και με τα φάσματα, τη σταθερότητα αποθήκευσης και τις μεθόδους ανάλυσης στο σκεύασμα έως τις 31 Μαΐου 2013.

(2)

Οι δραστικές ουσίες που καταχωρίζονται στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ θεωρούνται ότι έχουν εγκριθεί δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, και απαριθμούνται στο μέρος A του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής (4).

(3)

Ο αιτών, κατόπιν αιτήματος του οποίου είχε εγκριθεί η ουσία fenbutatin oxide, δεν υπέβαλε τις επιβεβαιωτικές πληροφορίες μέχρι την προθεσμία της 31ης Μαΐου 2013. Με την επιστολή της 27ης Ιουνίου 2013 ενημέρωσε την Επιτροπή ότι δεν προτίθεται να υποβάλει τις πληροφορίες αυτές.

(4)

Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιμο να αποσυρθεί η έγκριση της ουσίας fenbutatin oxide.

(5)

Συνεπώς, πρέπει να καταργηθεί η οδηγία 2011/30/ΕΕ της Επιτροπής.

(6)

Επομένως, το παράρτημα του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(7)

Στα κράτη μέλη θα πρέπει να δοθεί επαρκής χρόνος για την ανάκληση των αδειών κυκλοφορίας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν fenbutatin oxide.

(8)

Για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν fenbutatin oxide, στις περιπτώσεις που τα κράτη μέλη χορηγήσουν περίοδο χάριτος σύμφωνα με το άρθρο 46 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, η εν λόγω περίοδος θα πρέπει να λήγει το αργότερο δεκαοκτώ μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

(9)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Απόσυρση της έγκρισης

Η έγκριση της δραστικής ουσίας fenbutatin oxide αποσύρεται.

Άρθρο 2

Κατάργηση της οδηγίας 2011/30/ΕΕ

Η οδηγία 2011/30/ΕΕ καταργείται.

Άρθρο 3

Τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011

Στο μέρος Β του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011, η σειρά 331, fenbutatin oxide, απαλείφεται.

Άρθρο 4

Μεταβατικά μέτρα

Τα κράτη μέλη αποσύρουν τις άδειες φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν την ουσία fenbutatin oxide ως δραστική ουσία πριν από τις 2 Δεκεμβρίου 2014.

Άρθρο 5

Περίοδος χάριτος

Κάθε περίοδος χάριτος που χορηγείται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 46 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 είναι η συντομότερη δυνατή και λήγει το αργότερο έως τις 2 Δεκεμβρίου 2015.

Άρθρο 6

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα μετά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 12 Μαΐου 2014.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 1.

(2)  Οδηγία 2011/30/EE της Επιτροπής, της 7ης Μαρτίου 2011, για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου ώστε να καταχωριστεί η ουσία fenbutatin oxide ως δραστική ουσία και για την τροποποίηση της απόφασης 2008/934/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 61 της 8.3.2011, σ. 14).

(3)  Οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1991, σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά (ΕΕ L 230 της 19.8.1991, σ. 1).

(4)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής, της 25ης Μαΐου 2011, σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών (ΕΕ L 153 της 11.6.2011, σ. 1).


13.5.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 138/72


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 487/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 12ης Μαΐου 2014

για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών Bacillus subtilis (Cohn 1872) στέλεχος QST 713, πανομοιότυπο με το στέλεχος AQ 713, καθώς και clodinafop, metrafenone, pirimicarb, rimsulfuron, spinosad, thiamethoxam, tolclofos-methyl και triticonazole

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 17 πρώτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το μέρος Α του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής (2) καθορίζει τις δραστικές ουσίες που θεωρούνται εγκεκριμένες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009.

(2)

Οι εγκρίσεις των δραστικών ουσιών Bacillus subtilis (Cohn 1872) στέλεχος QST 713, πανομοιότυπο με το στέλεχος AQ 713, καθώς και clodinafop, metrafenone, pirimicarb, rimsulfuron, spinosad, thiamethoxam, tolclofos-methyl και triticonazole θα λήξουν στις 31 Ιανουαρίου 2017. Έχουν υποβληθεί αιτήσεις για την ανανέωση της έγκρισης των εν λόγω δραστικών ουσιών. Δεδομένου ότι οι απαιτήσεις που προβλέπονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 844/2012 της Επιτροπής (3) ισχύουν για τις εν λόγω δραστικές ουσίες, είναι αναγκαίο να δοθεί στους αιτούντες επαρκής χρόνος για να ολοκληρωθεί η διαδικασία ανανέωσης σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό. Συνεπώς, οι εγκρίσεις αυτών των δραστικών ουσιών θα λήξουν πιθανώς πριν από τη λήψη απόφασης σχετικά με την ανανέωσή τους. Για τον λόγο αυτό, είναι αναγκαίο να παραταθούν οι περίοδοι έγκρισής τους.

(3)

Επομένως, ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 540/2011 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(4)

Ενόψει του στόχου που αναφέρεται στο άρθρο 17 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, όσον αφορά περιπτώσεις στις οποίες δεν έχει υποβληθεί συμπληρωματικός φάκελος σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 844/2012 εντός 30 μηνών το αργότερο πριν από την αντίστοιχη ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή θα ορίσει ως ημερομηνία λήξης την ίδια ημερομηνία που ίσχυε πριν από τον παρόντα κανονισμό ή τη συντομότερη δυνατή ημερομηνία μετά τον κανονισμό.

(5)

Ενόψει του στόχου που αναφέρεται στο άρθρο 17 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, όσον αφορά περιπτώσεις στις οποίες η Επιτροπή εκδίδει κανονισμό που προβλέπει ότι η έγκριση μιας δραστικής ουσίας που αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού δεν ανανεώνεται επειδή δεν πληρούνται τα κριτήρια έγκρισης, η Επιτροπή ορίζει ως ημερομηνία λήξης την ίδια ημερομηνία που ίσχυε πριν από τον παρόντα κανονισμό ή την ημερομηνία θέσης σε ισχύ του παρόντος κανονισμού, υπό τον όρο ότι η έγκριση της δραστικής ουσίας δεν ανανεώνεται, επιλέγοντας εκ των δύο τη μεταγενέστερη ημερομηνία.

(6)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το μέρος Α του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 12 Μαΐου 2014.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel ΒΑRROSO


(1)  ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 1.

(2)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής, της 25ης Μαΐου 2011, σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών (ΕΕ L 153 της 11.6.2011, σ. 1).

(3)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 844/2012 της Επιτροπής, της 18ης Σεπτεμβρίου 2012, για τον καθορισμό των διατάξεων που απαιτούνται για την εφαρμογή της διαδικασίας ανανέωσης της έγκρισης δραστικών ουσιών, που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά (ΕΕ L 252 της 19.9.2012, σ. 26).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το μέρος Α του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 τροποποιείται ως εξής:

1.

Στην έκτη στήλη (λήξη της έγκρισης) της καταχώρισης 123, clodinafop, η ημερομηνία «31 Ιανουαρίου 2017» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «30 Απριλίου 2018».

2.

Στην έκτη στήλη (λήξη της έγκρισης) της καταχώρισης 124, pirimicarb, η ημερομηνία «31 Ιανουαρίου 2017» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «30 Απριλίου 2018».

3.

Στην έκτη στήλη (λήξη της έγκρισης) της καταχώρισης 125, rimsulfuron, η ημερομηνία «31 Ιανουαρίου 2017» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «30 Απριλίου 2018».

4.

Στην έκτη στήλη (λήξη της έγκρισης) της καταχώρισης 126, tolclofos-methyl, η ημερομηνία «31 Ιανουαρίου 2017» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «30 Απριλίου 2018».

5.

Στην έκτη στήλη (λήξη της έγκρισης) της καταχώρισης 127, triticonazole, η ημερομηνία «31 Ιανουαρίου 2017» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «30 Απριλίου 2018».

6.

Στην έκτη στήλη (λήξη της έγκρισης) της καταχώρισης 137, metrafenone, η ημερομηνία «31 Ιανουαρίου 2017» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «30 Απριλίου 2018».

7.

Στην έκτη στήλη (λήξη της έγκρισης) της καταχώρισης 138, Bacillus subtilis (Cohn 1872), Στέλεχος QST 713, πανομοιότυπο με το στέλεχος AQ 713, η ημερομηνία «31 Ιανουαρίου 2017» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «30 Απριλίου 2018».

8.

Στην έκτη στήλη (λήξη της έγκρισης) της καταχώρισης 139, spinosad, η ημερομηνία «31 Ιανουαρίου 2017» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «30 Απριλίου 2018».

9.

Στην έκτη στήλη (λήξη της έγκρισης) της καταχώρισης 140, thiamethoxam, η ημερομηνία «31 Ιανουαρίου 2017» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «30 Απριλίου 2018».


13.5.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 138/75


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 488/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 12ης Μαΐου 2014

σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 όσον αφορά τον καθορισμό μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων καδμίου σε τρόφιμα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 315/93 του Συμβουλίου, της 8ης Φεβρουαρίου 1993, για τη θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών για τις προσμείξεις των τροφίμων (1), και ιδίως το άρθρο 2 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 της Επιτροπής (2) καθορίζει μέγιστα επίπεδα για το κάδμιο σε ορισμένα τρόφιμα.

(2)

Στις 30 Ιανουαρίου 2009 η επιστημονική ομάδα για τις μολυσματικές προσμείξεις στην τροφική αλυσίδα της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) (ομάδα CONTAM) εξέδωσε γνωμοδότηση σχετικά με το κάδμιο στα τρόφιμα (3). Στην εν λόγω γνωμοδότηση, η EFSA καθόρισε ένα ανεκτό όριο εβδομαδιαίας πρόσληψης (ΑΟΕΠ) στα 2,5 μg/kg σωματικού βάρους για το κάδμιο. Στη «δήλωση σχετικά με ένα ανεκτό όριο εβδομαδιαίας πρόσληψης για το κάδμιο» (4), η EFSA έλαβε υπόψη την πρόσφατη εκτίμηση επικινδυνότητας που πραγματοποίησε η κοινή επιτροπή εμπειρογνωμόνων FAO/ΠΟΥ για τα πρόσθετα τροφίμων (JECFA) (5) και επιβεβαίωσε την ΑΟΕΠ των 2,5 μg/kg σωματικού βάρους.

(3)

Στην επιστημονική γνωμοδότηση σχετικά με το κάδμιο στα τρόφιμα, η ομάδα CONTAM κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η μέση διατροφική έκθεση στο κάδμιο στις ευρωπαϊκές χώρες πλησιάζει ή υπερβαίνει την ΑΟΕΠ των 2,5 μg/kg σωματικού βάρους. Ορισμένες υποομάδες του πληθυσμού μπορεί να υπερβαίνουν την ΑΟΕΠ κατά περίπου 2 φορές. Η ομάδα CONTAM κατέληξε περαιτέρω στο συμπέρασμα ότι, αν και είναι απίθανο να εμφανιστούν δυσμενείς επιπτώσεις στη λειτουργία των νεφρών σε άτομο που εκτίθεται σε αυτό το επίπεδο, η έκθεση στο κάδμιο σε επίπεδο πληθυσμού θα πρέπει να μειωθεί.

(4)

Σύμφωνα με την επιστημονική γνωμοδότηση της ομάδας CONTAM για το κάδμιο στα τρόφιμα, οι ομάδες τροφίμων που συμβάλλουν στο μεγαλύτερο μέρος της διατροφικής έκθεσης σε κάδμιο, κυρίως λόγω υψηλής κατανάλωσης, είναι τα δημητριακά και τα προϊόντα δημητριακών, τα λαχανικά, οι καρποί και τα όσπρια, οι αμυλώδεις ρίζες ή οι πατάτες και το κρέας και τα προϊόντα με βάση το κρέας. Οι υψηλότερες συγκεντρώσεις καδμίου εντοπίστηκαν στα φύκια, τα ψάρια και τα θαλασσινά, τη σοκολάτα και τρόφιμα που προορίζονται για ειδική διατροφή, καθώς και σε μανιτάρια, ελαιούχους σπόρους και βρώσιμα εντόσθια.

(5)

Σε αναλυτικότερη εκτίμηση της έκθεσης που διενεργήθηκε από την EFSA στην επιστημονική της έκθεση σχετικά με τη «Έκθεση του ευρωπαϊκού πληθυσμού στο κάδμιο μέσω της διατροφής» (6) με τη χρήση της νέας αναλυτικής βάσης δεδομένων για την κατανάλωση τροφίμων, η οποία περιλαμβάνει ενημερωμένα στοιχεία για τα αριθμητικά στοιχεία κατανάλωσης τροφίμων για τα διάφορα κράτη μέλη και τις διάφορες ηλικιακές ομάδες του πληθυσμού, δίνονται λεπτομερέστερες πληροφορίες ανά ηλικιακή ομάδα για τα συγκεκριμένα επισιτιστικά προϊόντα που συμβάλλουν στην έκθεση. Για τους ενήλικες, στην έκθεση συμβάλλουν σημαντικά οι αμυλώδεις ρίζες και οι κόνδυλοι, οι σπόροι και τα προϊόντα με βάση τους σπόρους, καθώς και τα λαχανικά και τα προϊόντα λαχανικών. Για τα παιδιά και τους εφήβους, στην έκθεση συμβάλουν σημαντικά οι αμυλώδεις ρίζες και οι κόνδυλοι, οι σπόροι και τα προϊόντα σιτηρών, καθώς και η ζάχαρη και τα προϊόντα ζαχαροπλαστικής, ενώ για τα βρέφη και τα νήπια σε μεγαλύτερο βαθμό συμβάλλουν οι αμυλώδεις ρίζες και οι κόνδυλοι, οι σπόροι και τα προϊόντα με βάση τους σπόρους, τα λαχανικά και τα προϊόντα λαχανικών, το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα και οι τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά. Η αναλυτικότερη εκτίμηση της έκθεσης καταδεικνύει ότι η συνολική έκθεση είναι αποτέλεσμα όχι μόνο κάποιων βασικών συνεισφερόντων, αλλά το άθροισμα των συνεισφορών πολλών διαφορετικών ομάδων τροφίμων.

(6)

Έχουν καθοριστεί μέγιστα επίπεδα για το κάδμιο σε ένα ευρύ φάσμα τροφίμων στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα δημητριακά, τα λαχανικά, το κρέας, τα ψάρια, τα θαλασσινά, τα εντόσθια και τα συμπληρώματα διατροφής. Για ορισμένα τρόφιμα που συμβάλλουν σημαντικά στην έκθεση για ορισμένες ομάδες του πληθυσμού (σοκολάτα και προϊόντα με βάση το κακάο, τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά) δεν έχουν ακόμα καθοριστεί μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα. Είναι, συνεπώς, αναγκαίο να καθοριστούν μέγιστα επίπεδα καδμίου για τα τρόφιμα αυτά.

(7)

Τα μέγιστα επίπεδα για τις προσμείξεις καθορίζονται σύμφωνα με την αρχή ALARA («το κατώτερο ευλόγως εφικτό επίπεδο») τόσο για προϊόντα για τα οποία επί του παρόντος υπάρχουν ήδη μέγιστα επίπεδα για το κάδμιο (όπως τα λαχανικά, το κρέας, τα ψάρια, τα θαλασσινά, τα εντόσθια και τα συμπληρώματα διατροφής), όσο και για προϊόντα για τα οποία τα μέγιστα επίπεδα καθορίστηκαν πρόσφατα (όπως τα προϊόντα κακάο και σοκολάτας) με βάση τα στοιχεία σχετικά με την εμφάνιση και τα πρότυπα κατανάλωσης τροφίμων των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(8)

Η σοκολάτα και το κακάο σε σκόνη προς πώληση στον τελικό καταναλωτή μπορεί να περιέχουν υψηλά επίπεδο καδμίου και να αποτελούν σημαντική πηγή έκθεσης για τον άνθρωπο. Συχνά καταναλώνονται από παιδιά, π.χ. η σοκολάτα ως έχει ή ως ζαχαρούχες σκόνες κακάο που χρησιμοποιούνται σε ροφήματα κακάο. Κατά τον καθορισμό των μέγιστων επιπέδων για το κάδμιο, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία σχετικά με την εμφάνιση για διαφορετικούς τύπους σοκολάτας και σκόνες κακάο προς πώληση στον τελικό καταναλωτή. Δεδομένου ότι τα επίπεδα καδμίου σε προϊόντα κακάο συνδέονται με την περιεκτικότητά τους σε κακάο, ενδείκνυται να καθοριστούν διαφορετικά μέγιστα επίπεδα καδμίου για προϊόντα που περιέχουν διαφορετικά ποσοστά κακάο. Έτσι, θα διασφαλιστεί ότι και οι σοκολάτες με υψηλότερο ποσοστό του κακάο μπορούν να συμμορφώνονται με τα μέγιστα επίπεδα.

(9)

Τα επίπεδα καδμίου στο έδαφος μπορεί να είναι υψηλά σε ορισμένες περιφέρειες χωρών παραγωγής κακάο. Κατά συνέπεια, κατά τον καθορισμό των μέγιστων επιπέδων καδμίου θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα στοιχεία σχετικά με την εμφάνιση για τα προϊόντα κακάο και σοκολάτας που υποβάλλουν χώρες με υψηλή περιεκτικότητα σε κάδμιο στο έδαφος.

(10)

Τα παρασκευάσματα για βρέφη και τα παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής ηλικίας συμβάλλουν σημαντικά στην έκθεση των βρεφών και των μικρών παιδιών στο κάδμιο. Τα παρασκευάσματα για βρέφη και τα παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής ηλικίας που παρασκευάζονται από απομονωμένες πρωτεΐνες σόγιας μόνες ή σε μείγμα με πρωτεΐνες αγελαδινού γάλακτος μπορεί να περιέχουν υψηλότερα επίπεδα καδμίου από ό,τι τα προϊόντα με βάση το γάλα, καθώς η σόγια απορροφά φυσικώς το κάδμιο από το έδαφος. Τα παρασκευάσματα με βάση τη σόγια αποτελούν μια σημαντική εναλλακτική λύση για βρέφη που πάσχουν από δυσανεξία στη λακτόζη· ως εκ τούτου, πρέπει να εξασφαλίζεται ο επαρκής εφοδιασμός της αγοράς. Είναι, επομένως, σκόπιμο να τεθεί ένα υψηλότερο μέγιστο επίπεδο για τα προϊόντα με βάση τη σόγια.

(11)

Οι μεταποιημένες τροφές με βάση τα δημητριακά και οι παιδικές τροφές για βρέφη και παιδιά μικρής ηλικίας αποτελούν σημαντική πηγή έκθεσης των βρεφών και των μικρών παιδιών στο κάδμιο. Μια συγκεκριμένη μέγιστη περιεκτικότητα σε κάδμιο πρέπει συνεπώς να θεσπιστεί για παιδικές τροφές με βάση τα μεταποιημένα δημητριακά και άλλες παιδικές τροφές.

(12)

Η μειωμένη έκθεση μιας πολύ ευάλωτης ομάδας καταναλωτών θα μπορούσε να επιτευχθεί με τον καθορισμό μέγιστων επιπέδων για ορισμένες κατηγορίες τροφίμων για ειδικές διατροφικές χρήσεις (π.χ. τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς για βρέφη). Ωστόσο, ελλείψει στοιχείων που να τεκμηριώνουν το εν λόγω μέγιστο επίπεδο, θα πρέπει να συλλεχθούν στοιχεία σχετικά με την εμφάνιση λαμβάνοντας υπόψη τον πιθανό καθορισμό ενός ειδικού μέγιστου επιπέδου στο μέλλον.

(13)

Για ορισμένα συγκεκριμένα λαχανικά (λαγόχορτα, παστινάκη, σέλινο, αγριοραπάνια), η τήρηση των ισχυόντων μέγιστων επιπέδων είναι δύσκολη και τα στοιχεία σχετικά με την εμφάνιση που υποβάλλουν τα κράτη μέλη δείχνουν ότι τα φυσιολογικά επίπεδα είναι υψηλότερα και συγκρίσιμα με εκείνα για το ραπανοσέλινο. Δεδομένου ότι η κατανάλωση των εν λόγω προϊόντων είναι χαμηλή και οι επιπτώσεις στην ανθρώπινη έκθεση είναι αμελητέες, είναι σκόπιμο να εξισωθεί το μέγιστο επίπεδο για το κάδμιο για την παστινάκη, τα λαγόχορτα, το σέλινο και τα αγριοραπάνια με τα επίπεδα για το ραπανοσέλινο.

(14)

Ορισμένα είδη ψαριών εξαιρούνται σήμερα από το εξ ορισμού μέγιστο επιτρεπτό επίπεδο για τα ψάρια του 0,05 mg/kg. Για τα είδη ψαριών παλαμίδα (Sarda sarda) αυλιάς (Diplodus vulgaris), χέλι (Anguilla anguilla), κεφαλόπουλο (Mugil labrosus labrosus), σαφρίδι (Trachurus species), λούβαρος (Luvarus imperialis), σαρδέλα του είδους Sardinops species και δικολόγλωσσα (Dicologoglossa cuneata) νέα στοιχεία σχετικά με την εμφάνιση δείχνουν ότι η εξαίρεση δεν είναι πλέον αναγκαία και ότι το εξ ορισμού μέγιστο επιτρεπτό επίπεδο μπορεί να τηρείται με την εφαρμογή ορθών αλιευτικών πρακτικών. Συνεπώς, δεν είναι πλέον αναγκαία συγκεκριμένα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα για τα εν λόγω είδη ψαριών.

(15)

Για τα είδη ψαριών κοπάνι-βαρελάκι (Auxis species), γαύρος (Engraulis species) και ξιφίας (Xiphias gladius), νέα στοιχεία σχετικά με την εμφάνιση καταδεικνύουν ότι μπορεί να τηρηθεί χαμηλότερο μέγιστο επίπεδο με την εφαρμογή ορθών αλιευτικών πρακτικών. Επομένως, ενδείκνυται να αναπροσαρμοστούν τα μέγιστα επίπεδα για τα εν λόγω δύο είδη ψαριών.

(16)

Για τις σαρδέλες (Sardina pilchardus) και το ψάρι Sicyopterus lagocephalus, τα στοιχεία σχετικά με την εμφάνιση καταδεικνύουν ότι η συμμόρφωση προς τα υφιστάμενα μέγιστα επίπεδα είναι δύσκολη, καθώς τα φυσιολογικά επίπεδα μπορεί να είναι υψηλότερα. Και για τα δύο είδη ψαριών, η κατανάλωση είναι χαμηλή και έχει αμελητέες επιπτώσεις στην έκθεση του ανθρώπου. Κρίνεται, επομένως, κατάλληλη η θέσπιση υψηλότερων μέγιστων τιμών ανοχής για τα εν λόγω δύο είδη ψαριών για να εξασφαλιστεί ο εφοδιασμός της αγοράς.

(17)

Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(18)

Πρέπει να δοθεί χρόνος στα κράτη μέλη και τους υπευθύνους των επιχειρήσεων τροφίμων για να προσαρμοστούν στα νέα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα που καθορίζονται από τον παρόντα κανονισμό για τα προϊόντα κακάο και τις τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά. Για τον λόγο αυτό πρέπει να αναβληθεί η ημερομηνία εφαρμογής των μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων για τα εν λόγω προϊόντα.

(19)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

1.   Τα μέγιστα επίπεδα καδμίου που καθορίζονται στα σημεία 3.2.19 και 3.2.20 του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006, όπως τροποποιείται από τον παρόντα κανονισμό, εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2015. Τα τρόφιμα που δεν συμμορφώνονται με τα εν λόγω μέγιστα επίπεδα και που έχουν τοποθετηθεί νόμιμα στην αγορά πριν την 1η Ιανουαρίου 2015 μπορούν να συνεχίσουν να διατίθενται στο εμπόριο μετά την εν λόγω ημερομηνία έως την ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας ή την τελική ημερομηνία λήξης τους.

2.   Τα μέγιστα επίπεδα καδμίου που καθορίζονται στο σημείο 3.2.7 του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006, όπως τροποποιείται από τον παρόντα κανονισμό, εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2019. Τα τρόφιμα που δεν συμμορφώνονται με τα εν λόγω μέγιστα επίπεδα και που έχουν τοποθετηθεί νόμιμα στην αγορά πριν την 1η Ιανουαρίου 2019 μπορούν να συνεχίσουν να διατίθενται στο εμπόριο μετά την εν λόγω ημερομηνία έως την ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας ή την τελική ημερομηνία λήξης τους.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 12 Μαΐου 2014.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 37 της 13.2.1993, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2006, για καθορισμό μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων για ορισμένες ουσίες οι οποίες επιμολύνουν τα τρόφιμα (ΕΕ L 364 της 20.12.2006, σ. 5),

(3)  Scientific Opinion of the Panel on Contaminants in the Food Chain on a request from the European Commission on cadmium in food (Επιστημονική γνωμοδότηση της ομάδας για τις προσμείξεις στην τροφική αλυσίδα σε συνέχεια αιτήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κάδμιο στα τρόφιμα). The EFSA Journal (2009) 980, 1-139.

(4)  EFSA Panel on Contaminants in the Food Chain (CONTAM); Scientific Opinion on tolerable weekly intake for cadmium [Επιστημονική ομάδα της EFSA για τις μολυσματικές προσμείξεις στην τροφική αλυσίδα (ομάδα CONTAM)· επιστημονική γνωμοδότηση σχετικά με το ανεκτό όριο εβδομαδιαίας πρόσληψης για το κάδμιο] EFSA Journal 2011; 9(2):1975. [19 σελ.] doi:10.2903/j.efsa.2011.1975. Διατίθεται στη διεύθυνση www.efsa.europa.eu/efsajournal

(5)  Σειρά 64 του ΠΟΥ για τα πρόσθετα τροφίμων, 73η συνεδρίαση της κοινή επιτροπή εμπειρογνωμόνων FAO/ΠΟΥ για τα πρόσθετα τροφίμων (JECFA), Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, Γενεύη, 2011.

(6)  Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων· Cadmium dietary exposure in the European population (Έκθεση του ευρωπαϊκού πληθυσμού στο κάδμιο μέσω της διατροφής). EFSA Journal 2012; 10(1):2551. [37 σ.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2551. Διαθέσιμο στη διεύθυνση: www.efsa.europa.eu/efsajournal.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 τροποποιείται ως εξής:

1.

Υποτμήμα 3.2. Το (Κάδμιο) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.2

Κάδμιο

 

3.2.1

Λαχανικά και φρούτα, εξαιρουμένων των ριζωματωδών και κονδυλωδών λαχανικών, των φυλλωδών λαχανικών, των νωπών αρωματικών φυτών, των φυλλωδών κραμβών, των λαχανικών με στέλεχος, των μανιταριών και των φυκιών (27)

0,050

3.2.2

Ριζωματώδη και κονδυλώδη λαχανικά (εξαιρουμένων του ραπανοσέλινου, της παστινάκης, του λαγόχορτου και του χρένου), στελεχώδη λαχανικά (εξαιρουμένου του σέλινου)  (27). Στην περίπτωση της πατάτας, το μέγιστο επιτρεπτό επίπεδο ισχύει για την αποφλοιωμένη πατάτα

0,10

3.2.3

Φυλλώδη λαχανικά, νωπά αρωματικά φυτά, φυλλώδης κράμβη, σέλινο, σελινόριζα, παστινάκη, λαγόχορτο, χρένο και τα εξής μανιτάρια (27): Agaricus bisporus (κοινό μανιτάρι), Pleurotus ostreatus (πλευρωτός ο οστρεώδης), Lentinula edodes (μανιτάρι shiitake)

0,20

3.2.4

Μανιτάρια, εκτός από εκείνα που αναφέρονται στο σημείο 3.2.3 (27)

1,0

3.2.5

Σπόροι δημητριακών εκτός του σίτου και του ρυζιού

0,10

3.2.6

Σπόροι σίτου, κόκκοι ρυζιού

Πίτουρο σίτου και φύτρα σίτου για άμεση κατανάλωση

Σπόροι σόγιας

0,20

3.2.7

Συγκεκριμένα προϊόντα κακάο και σοκολάτας όπως παρατίθενται κατωτέρω (49)

 

Σοκολάτα γάλακτος με < 30 % ολικά ξηρά στερεά κακάο

0,10 από την 1η Ιανουαρίου 2019

Σοκολάτα με < 50 % ολικά ξηρά στερεά κακάο· σοκολάτα γάλακτος με ≥ 30 % ολικά ξηρά στερεά κακάο

0,30 από την 1η Ιανουαρίου 2019

Σοκολάτα με ≥ 50 % ολικά ξηρά στερεά κακάο

0,80 από την 1η Ιανουαρίου 2019

Σκόνη κακάο που πωλείται στον τελικό καταναλωτή ή ως συστατικό σε ζαχαρούχο κακάο σε σκόνη που πωλείται στον τελικό καταναλωτή (ρόφημα σοκολάτας)

0,60 από την 1η Ιανουαρίου 2019

3.2.8

Κρέας (εξαιρουμένων των εντοσθίων) βοοειδών, προβάτων, χοίρων και πουλερικών (6)

0,050

3.2.9

Κρέας ίππων, εξαιρουμένων των εντοσθίων (6)

0,20

3.2.10

Ήπαρ βοοειδών, προβάτων, χοίρων, πουλερικών και ίππων (6)

0,50

3.2.11

Νεφροί βοοειδών, προβάτων, χοίρων, πουλερικών και ίππων (6)

1,0

3.2.12

Σάρκα ψαριών (24) (25), εξαιρουμένων των ειδών που παρατίθενται στα σημεία 3.2.13, 3.2.14 και 3.2.15

0,050

3.2.13

Σάρκα των ακόλουθων ψαριών (24) (25):

σκουμπρί (Scomber species), τόνος (Thunnus species, Katsuwonus pelamis, Euthynnus species), bichique (Sicyopterus lagocephalus)

0,10

3.2.14

Σάρκα του ακόλουθου ψαριού (24) (25):

κοπάνι (Auxis species)

0,15

3.2.15

Σάρκα των ακόλουθων ψαριών (24) (25):

 

γαύρος (Engraulis species)

 

ξιφίας (Xiphias gladius)

 

σαρδέλα (Sardina pilchardus)

0,25

3.2.16

Μαλακόστρακα (26): σάρκα από αποφύσεις και κοιλία (44). Στην περίπτωση των καβουριών και των καρκινοειδών μαλακοστράκων (Brachyura και Anomura), σάρκα από αποφύσεις

0,50

3.2.17

Δίθυρα μαλάκια (26)

1,0

3.2.18

Κεφαλόποδα (χωρίς εντόσθια) (26)

1,0

3.2.19

Παρασκευάσματα για βρέφη και παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής ηλικίας,(8) (29)

 

παρασκευάσματα σε μορφή σκόνης από πρωτεΐνες αγελαδινού γάλακτος ή από προϊόντα υδρόλυσης πρωτεϊνών

0,010 από την 1η Ιανουαρίου 2015

παρασκευάσματα σε υγρή μορφή από πρωτεΐνες αγελαδινού γάλακτος ή από προϊόντα υδρόλυσης πρωτεϊνών

0,005 από την 1η Ιανουαρίου 2015

παρασκευάσματα σε μορφή σκόνης από απομονωμένες πρωτεΐνες σόγιας μόνες ή σε μείγμα με πρωτεΐνες αγελαδινού γάλακτος

0,020 από την 1η Ιανουαρίου 2015

παρασκευάσματα σε υγρή μορφή από απομονωμένες πρωτεΐνες σόγιας μόνες ή σε μείγμα με πρωτεΐνες αγελαδινού γάλακτος

0,010 από την 1η Ιανουαρίου 2015

3.2.20

Μεταποιημένα τρόφιμα με βάση τα δημητριακά και παιδικές τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά (3) (29)

0,040 από την 1η Ιανουαρίου 2015

3.2.21

Συμπληρώματα διατροφής (39) εκτός από εκείνα που αναφέρονται στο σημείο 3.2.22

1,0

3.2.22

Συμπληρώματα διατροφής (39) που αποτελούνται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο από ξηρά φύκια, προϊόντα που προέρχονται από φύκια ή από ξηρά δίθυρα μαλάκια

3,0»

2.

Στην υποσημείωση (26) προστίθεται η ακόλουθη φράση: «Στην περίπτωση των οστράκων Pecten maximus, το μέγιστο όριο ισχύει μόνο για τον προσαγωγό μυ και τη γονάδα.».

3.

Προστίθεται η ακόλουθη υποσημείωση:

«(49):

Για τα συγκεκριμένα προϊόντα κακάο και σοκολάτας ισχύουν οι ορισμοί που προβλέπονται στα στοιχεία Α. 2, 3 και 4 του παραρτήματος I της οδηγίας 2000/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουνίου 2000, για τα προϊόντα κακάο και σοκολάτας που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου (ΕΕ L 197 της 3.8.2000, σ. 19).».


13.5.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 138/80


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 489/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 12ης Μαΐου 2014

για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 102/2012 του Συμβουλίου για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ σε εισαγωγές συρματόσχοινων και καλωδίων από χάλυβα καταγωγής, μεταξύ άλλων, Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, όπως επεκτάθηκε σε εισαγωγές συρματόσχοινων και καλωδίων από χάλυβα που αποστέλλονται, μεταξύ άλλων, από τη Δημοκρατία της Κορέας, είτε δηλώνονται ως καταγωγής της Δημοκρατίας της Κορέας είτε όχι

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1225/2009 του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (1) («ο βασικός κανονισμός»), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 4,

Αφού ενημέρωσε τα κράτη μέλη,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

A.   ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ

(1)

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1796/1999 του Συμβουλίου (2), το Συμβούλιο επέβαλε οριστικό δασμό αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων τύπων συρματόσχοινων και καλωδίων από χάλυβα καταγωγής, μεταξύ άλλων, Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. Τα μέτρα αυτά διατηρήθηκαν με τους κανονισμούς του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1601/2001 (3) και (ΕΚ) αριθ. 1858/2005 (4).

(2)

Με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 400/2010 (5), το Συμβούλιο επέκτεινε το δασμό αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές συρματόσχοινων και καλωδίων από χάλυβα καταγωγής, μεταξύ άλλων, Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας σε εισαγωγές του ίδιου προϊόντος που αποστέλλονται από τη Δημοκρατία της Κορέας, είτε δηλώνονται ως καταγωγής της Δημοκρατίας της Κορέας είτε όχι, ύστερα από έρευνα κατά της καταστρατήγησης, δυνάμει του άρθρο 13 του βασικού κανονισμού. Με τον ίδιο κανονισμό, ορισμένοι κορεάτες παραγωγοί-εξαγωγείς εξαιρέθηκαν από τα επεκταθέντα μέτρα.

(3)

Τα μέτρα που ισχύουν σήμερα είναι ένας οριστικός δασμός αντιντάμπινγκ που επιβλήθηκε μέσω του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 102/2012 του Συμβουλίου (6) σε εισαγωγές συρματόσχοινων και καλωδίων από χάλυβα καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, όπως επεκτάθηκε σε εισαγωγές συρματόσχοινων και καλωδίων από χάλυβα που αποστέλλονται από τη Δημοκρατία της Κορέας, είτε δηλώνονται ως καταγωγής Δημοκρατίας της Κορέας είτε όχι, ύστερα από έρευνα επανεξέτασης ενόψει της λήξης των μέτρων δυνάμει του άρθρου 11 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού, όπως τροποποιήθηκε με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 558/2012 του Συμβουλίου (7) («ισχύοντα μέτρα»).

B.   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1.   Έναρξη διαδικασίας

(4)

Η Επιτροπή έλαβε αίτηση απαλλαγής από τα ισχύοντα μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 4 του βασικού κανονισμού. Η αίτηση υποβλήθηκε από την εταιρεία Line Metal Co. Ltd («Line Metal»), που είναι παραγωγός στη Δημοκρατία της Κορέας, και αφορούσε τη δυνατότητα απαλλαγής της Line Metal από τα ισχύοντα μέτρα.

(5)

Αφού εξέτασε τα στοιχεία που της υπέβαλε η Line Metal και μετά από διαβούλευση με τα κράτη μέλη, και αφού έδωσε στον ενωσιακό κλάδο παραγωγής την ευκαιρία να υποβάλει παρατηρήσεις, η Επιτροπή κίνησε έρευνα επανεξέτασης, στις 28 Αυγούστου 2013, με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 806/2013 της Επιτροπής (8) («κανονισμός για την έναρξη της έρευνας»).

(6)

Ο κανονισμός για την έναρξη της έρευνας κατάργησε τον δασμό αντιντάμπινγκ που είχε επιβληθεί με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 102/2012 όσον αφορά τις εισαγωγές του υπό εξέταση προϊόντος, το οποίο αποστέλλεται από τη Δημοκρατία της Κορέας και παράγεται από την Line Metal. Επιπλέον, με το άρθρο 3 του κανονισμού για την έναρξη της έρευνας καλούνταν οι τελωνειακές αρχές να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για την καταγραφή αυτών των εισαγωγών σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 5 του βασικού κανονισμού.

2.   Προϊόν που αποτελεί αντικείμενο της επανεξέτασης

(7)

Το υπό επανεξέταση προϊόν είναι συρματόσχοινα και καλώδια από χάλυβα, συμπεριλαμβανομένων των καλωδίων κλειστής σπείρας, εκτός των συρματόσχοινων και καλωδίων από ανοξείδωτο χάλυβα, των οποίων η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει τα 3 mm, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας ή αποστολής από τη Δημοκρατία της Κορέας, είτε δηλώνονται ως καταγωγής Δημοκρατίας της Κορέας είτε όχι («το υπό επανεξέταση προϊόν»), που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 και ex 7312 10 98 (κωδικοί TARIC 7312210281213, 7312210283213, 7312210285213, 7312210289213 και 7312210298213).

3.   Περίοδος αναφοράς

(8)

Η περίοδος αναφοράς καλύπτει την περίοδο από την 1η Ιουλίου 2012 έως τις 30 Ιουνίου 2013. Συγκεντρώθηκαν στοιχεία για την περίοδο από το 2008 μέχρι το τέλος της περιόδου αναφοράς ώστε να διερευνηθεί κάθε μεταβολή του τρόπου διεξαγωγής των εμπορικών συναλλαγών.

4.   Έρευνα

(9)

Η Επιτροπή ενημέρωσε επίσημα την Line Metal καθώς και τους αντιπροσώπους της Δημοκρατίας της Κορέας σχετικά με την έναρξη της επανεξέτασης. Τα ενδιαφερόμενα μέρη κλήθηκαν να κάνουν γνωστές τις απόψεις τους και ενημερώθηκαν για τη δυνατότητα να ζητήσουν να γίνουν δεκτά σε ακρόαση. Δεν παρελήφθη κανένα τέτοιο αίτημα.

(10)

Η Επιτροπή έστειλε ερωτηματολόγιο στην Line Metal και έλαβε απάντηση εντός της ταχθείσας προθεσμίας. Η Επιτροπή αναζήτησε και επαλήθευσε όλες τις πληροφορίες που έκρινε αναγκαίες για τους σκοπούς της επανεξέτασης. Πραγματοποιήθηκαν επίσης επισκέψεις επαλήθευσης στις εγκαταστάσεις της Line Metal.

Γ.   ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ

(11)

Η έρευνα επιβεβαίωσε ότι η Line Metal δεν ήταν συνδεδεμένη με κανέναν από τους κινέζους εξαγωγείς ή παραγωγούς οι οποίοι υπόκεινται στα μέτρα αντιντάμπινγκ και δεν είχε εξαγάγει το υπό εξέταση προϊόν στην Ένωση κατά την περίοδο της έρευνας κατά της καταστρατήγησης που κατέληξε στα επεκταθέντα μέτρα, δηλαδή την περίοδο από την 1η Ιουλίου 2008 έως τις 30 Ιουνίου 2009. Οι πρώτες εξαγωγές του υπό εξέταση προϊόντος από την Line Metal πραγματοποιήθηκαν μετά την επέκταση των μέτρων στη Δημοκρατία της Κορέας.

(12)

Οι δραστηριότητες επεξεργασίας της Line Metal μπορούν να θεωρηθούν ολοκλήρωση και συναρμολόγηση κατά την έννοια του άρθρου 13 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού. Η Line Metal αγοράζει εγχώρια παραγόμενο χονδρόσυρμα από χάλυβα, αλλά, επίσης εισάγει χονδρόσυρμα από χάλυβα από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, το οποίο στη συνέχεια υποβάλλεται σε εφελκυσμό, συστροφή και συγκόλληση στις εγκαταστάσεις της Δημοκρατίας της Κορέας. Το τελικό προϊόν πωλείται στην εγχώρια αγορά και εξάγεται στην Ένωση.

(13)

Κατά την περίοδο αναφοράς, οι πρώτες ύλες κινεζικής καταγωγής αντιστοιχούσαν σε περισσότερο από το 60 % της συνολικής αξίας των μερών του τελικού προϊόντος. Για τον λόγο αυτό έπρεπε να πραγματοποιηθεί έλεγχος της προστιθέμενης αξίας, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού. Από τον έλεγχο προέκυψε ότι η προστιθέμενη αξία των μερών που χρησιμοποιούνται από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας κατά τη συναρμολόγηση και ολοκλήρωση είναι μεγαλύτερη από το 25 % του κόστους κατασκευής. Συνεπώς, δεν διαπιστώθηκε ότι οι παραγωγικές δραστηριότητες της Line Metal συνιστούν καταστρατήγηση βάσει του άρθρου 13 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού.

(14)

Η έρευνα επιβεβαίωσε ότι η Line Metal δεν αγόραζε το τελικό υπό εξέταση προϊόν από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας με σκοπό τη μεταπώληση ή την αποστολή του στην Ένωση και ότι η εταιρεία μπορεί να δικαιολογήσει όλες τις εξαγωγές που πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο αναφοράς.

(15)

Υπό το πρίσμα των πορισμάτων που περιγράφονται στις αιτιολογικές σκέψεις 11 έως 14, η Επιτροπή συμπεραίνει ότι η Line Metal δεν καταστρατηγεί τα ισχύοντα μέτρα αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές συρματόσχοινων και καλωδίων από χάλυβα καταγωγής, μεταξύ άλλων, Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, όπως επεκτάθηκαν, μεταξύ άλλων, σε εισαγωγές συρματόσχοινων και καλωδίων από χάλυβα που αποστέλλονται από τη Δημοκρατία της Κορέας, είτε δηλώνονται ως καταγωγής της Δημοκρατίας της Κορέας είτε όχι.

(16)

Τα ανωτέρω πορίσματα κοινοποιήθηκαν στην Line Metal και τον κλάδο παραγωγής της Ένωσης και τους δόθηκε η ευκαιρία να υποβάλουν παρατηρήσεις. Οι παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν ελήφθησαν υπόψη, όπου αυτό κρίθηκε σκόπιμο.

Δ.   ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ

(17)

Σύμφωνα με τα ανωτέρω πορίσματα, η εταιρεία Line Metal θα πρέπει να προστεθεί στον κατάλογο των εταιρειών που εξαιρούνται από τον δασμό αντιντάμπινγκ που επιβάλλεται με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 102/2012.

(18)

Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 400/2010, η εφαρμογή της απαλλαγής εξαρτάται από την προσκόμιση στην τελωνειακή υπηρεσία του κράτους μέλους έγκυρου εμπορικού τιμολογίου το οποίο ικανοποιεί τις απαιτήσεις του παραρτήματος του εν λόγω κανονισμού. Εάν δεν προσκομιστεί τιμολόγιο, ο δασμός αντιντάμπινγκ εξακολουθεί να εφαρμόζεται.

(19)

Η απαλλαγή από τα επεκταθέντα μέτρα που χορηγείται σε εισαγωγές συρματόσχοινων και καλωδίων από χάλυβα που παράγονται από την Line Metal πραγματοποιείται με βάση τα πορίσματα της παρούσας επανεξέτασης. Η απαλλαγή αυτή, επομένως, εφαρμόζεται αποκλειστικά στις εισαγωγές συρματόσχοινων και καλωδίων από χάλυβα που αποστέλλονται από τη Δημοκρατία της Κορέας και παράγονται από την προαναφερόμενη συγκεκριμένη νομική οντότητα. Εισαγωγές συρματόσχοινων και καλωδίων από χάλυβα που παράγονται από οποιαδήποτε εταιρεία, η οποία δεν αναφέρεται ρητώς στο άρθρο 1 παράγραφος 4 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 102/2012, όπως τροποποιήθηκε, με την επωνυμία της, συμπεριλαμβανομένων των οντοτήτων που συνδέονται με τις εταιρείες που αναφέρονται ρητά, δεν θα πρέπει να επωφελούνται από την εξαίρεση και θα πρέπει να υπόκεινται στον εναπομένοντα δασμό που επιβάλλεται με τον εν λόγω κανονισμό.

(20)

Η επανεξέταση νεοεισερχομένου θα πρέπει να περατωθεί και ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 102/2012, όπως τροποποιήθηκε, θα πρέπει να τροποποιηθεί για να συμπεριλάβει την Line Metal στον πίνακα του άρθρου 1 παράγραφος 4,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο πίνακας του άρθρου 1 παράγραφος 4 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 102/2012, όπως τροποποιήθηκε με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 558/2012, αντικαθίσταται από τον ακόλουθο πίνακα:

«Χώρα

Εταιρεία

Πρόσθετος κωδικός TARIC

Δημοκρατία της Κορέας

Bosung Wire Rope Co., Ltd, 568,Yongdeok-ri, Hallim-myeon, Gimae-si, Gyeongsangnam-do, 621-872

A969

Chung Woo Rope Co., Ltd. 1682-4, Songjung-Dong, Gangseo-Gu, Busan

A969

CS Co., Ltd, 287-6 Soju-Dong Yangsan-City, Kyoungnam

A969

Cosmo Wire Ltd., 4-10, Koyeon-Ri, Woong Chon-Myon Ulju-Kun, Ulsan

A969

Dae Heung Industrial Co., Ltd., 185 Pyunglim — Ri, Daesan-Myun, Haman — Gun, Gyungnam

A969

DSR Wire Corp., 291, Seonpyong-Ri, Seo-Myon, Suncheon-City, Jeonnam

A969

Kiswire Ltd, 20th Fl. Jangkyo Bldg, 1, Jangkyo-Dong, Chung-Ku, Σεούλ

A969

Line Metal Co. Ltd, 1259 Boncho-ri, Daeji-Myeon, Changnyeong-gun, Gyeongnam

B926

Manho Rope & Wire Ltd, Dongho Bldg, 85-2 4 Street Joongang-Dong, Jong-gu, Busan

A969

Seil Wire and Cable, 47-4, Soju-Dong, Yangsan-Si, Kyungsangnamdo

A994

Shin Han Rope Co., Ltd, 715-8, Gojan-Dong, Namdong-gu, Incheon

A969

Ssang YONG Cable Mfg. Co., Ltd, 1559-4 Song-Jeong Dong, Gang-Seo Gu, Busan

A969

Young Heung Iron & Steel Co., Ltd, 71-1 Sin-Chon Dong,Changwon City, Gyungnam

A969»

Άρθρο 2

Οι τελωνειακές αρχές καλούνται να τερματίσουν την καταγραφή των εισαγωγών που πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2013. Κανένας δασμός αντιντάμπινγκ δεν θα εισπραχθεί επί των εισαγωγών που έχουν ήδη καταγραφεί.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 12 Μαΐου 2014.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 51.

(2)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1796/1999 του Συμβουλίου, της 12ης Αυγούστου 1999, για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ και την οριστική είσπραξη των προσωρινών δασμών που επιβλήθηκαν στις εισαγωγές συρματόσχοινων και καλωδίων από χάλυβα, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, Ουγγαρίας, Ινδίας, Μεξικού, Πολωνίας, Νότιας Αφρικής και Ουκρανίας, και για την περάτωση της διαδικασίας αντιντάμπινγκ όσον αφορά τις εισαγωγές, καταγωγής Δημοκρατίας της Κορέας (ΕΕ L 217 της 17.8.1999, σ. 1).

(3)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1601/2001 του Συμβουλίου, της 2ας Αυγούστου 2001, για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ και την οριστική είσπραξη των προσωρινών δασμών αντιντάμπινγκ που επιβλήθηκαν στις εισαγωγές ορισμένων συρματόσχοινων και καλωδίων από σίδηρο ή χάλυβα καταγωγής Τσεχικής Δημοκρατίας, Ρωσίας, Ταϊλάνδης και Τουρκίας (ΕΕ L 211 της 4.8.2001, σ. 1).

(4)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1858/2005 του Συμβουλίου, της 8ης Νοεμβρίου 2005, για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές συρματόσχοινων και καλωδίων από χάλυβα καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, Ινδίας, Νότιας Αφρικής και Ουκρανίας μετά από επανεξέταση ενόψει της λήξεως ισχύος δυνάμει του άρθρου 11 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 384/96 (ΕΕ L 299 της 16.11.2005, σ. 1).

(5)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 400/2010 του Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 2010, για την επέκταση του οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ που επιβλήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1858/2005 στις εισαγωγές συρματόσχοινων και καλωδίων από χάλυβα καταγωγής, μεταξύ άλλων, Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, στις εισαγωγές συρματόσχοινων και καλωδίων από χάλυβα που αποστέλλονται από τη Δημοκρατία της Κορέας, είτε δηλώνονται ως καταγωγής Δημοκρατίας της Κορέας είτε όχι, και την περάτωση της έρευνας όσον αφορά τις εισαγωγές που αποστέλλονται από τη Μαλαισία (ΕΕ L 117 της 11.5.2010, σ. 1).

(6)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 102/2012 του Συμβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 2012, για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ σε εισαγωγές συρματόσχοινων και καλωδίων από χάλυβα καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και Ουκρανίας όπως επεκτάθηκε σε εισαγωγές συρματόσχοινων και καλωδίων από χάλυβα προέλευσης Μαρόκου, Μολδαβίας και Δημοκρατίας της Κορέας, είτε δηλώνονται ως καταγωγής αυτών των χωρών είτε όχι, ύστερα από έρευνα επανεξέτασης ενόψει της λήξης των μέτρων δυνάμει του άρθρου 11 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1225/2009 και για τον τερματισμό της διαδικασίας επανεξέτασης ενόψει της λήξης των μέτρων σχετικά με εισαγωγές συρματόσχοινων και καλωδίων από χάλυβα καταγωγής Νότιας Αφρικής δυνάμει του άρθρου 11 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1225/2009 (ΕΕ L 36 της 9.2.2012, σ. 1).

(7)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 558/2012 του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2012, για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 102/2012 για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ σε εισαγωγές συρματόσχοινων και καλωδίων από χάλυβα καταγωγής, μεταξύ άλλων, Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, όπως επεκτάθηκε σε εισαγωγές συρματόσχοινων και καλωδίων από χάλυβα που αποστέλλονται, μεταξύ άλλων, από τη Δημοκρατία της Κορέας, είτε δηλώνονται ως καταγωγής της Δημοκρατίας της Κορέας είτε όχι (ΕΕ L 168 της 28.6.2012, σ. 3).

(8)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 806/2013 της Επιτροπής, της 26ης Αυγούστου 2013, για την έναρξη επανεξέτασης του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 102/2012 του Συμβουλίου για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ σε εισαγωγές συρματόσχοινων και καλωδίων από χάλυβα καταγωγής, μεταξύ άλλων, Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, όπως επεκτάθηκε σε εισαγωγές συρματόσχοινων και καλωδίων από χάλυβα προέλευσης, μεταξύ άλλων, Δημοκρατίας της Κορέας, είτε δηλώνονται ως καταγωγής Δημοκρατίας της Κορέας είτε όχι, προκειμένου να εξεταστεί η δυνατότητα χορήγησης απαλλαγής από τα μέτρα αυτά σε έναν εξαγωγέα από την Κορέα και κατάργησης του ισχύοντος δασμού αντιντάμπινγκ όσον αφορά τις εισαγωγές από τον εν λόγω εξαγωγέα και υπαγωγής των εισαγωγών αυτών σε καταγραφή (ΕΕ L 228 της 27.8.2013, σ. 1).


13.5.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 138/84


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 490/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 12ης Μαΐου 2014

για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1),

Έχοντας υπόψη τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 543/2011 της Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 2011, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών (2), και ιδίως το άρθρο 136 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 543/2011 προβλέπει, κατ' εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ' αποκοπή τιμών εισαγωγής από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημα XVI μέρος A του εν λόγω κανονισμού.

(2)

Η κατ' αποκοπή τιμή εισαγωγής υπολογίζεται κάθε εργάσιμη ημέρα, σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφος 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011, λαμβανομένων υπόψη των ημερήσιων μεταβλητών στοιχείων. Συνεπώς, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κατ' αποκοπή τιμές εισαγωγής που αναφέρονται στο άρθρο 136 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 12 Μαΐου 2014.

Για την Επιτροπή,

εξ ονόματος του Προέδρου,

Jerzy PLEWA

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 157 της 15.6.2011, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Οι κατ' αποκοπή τιμές εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

(ευρώ/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτων χωρών (1)

Κατ' αποκοπή τιμή εισαγωγής

0702 00 00

MA

48,3

MK

88,4

TN

49,2

TR

65,0

ZZ

62,7

0707 00 05

MK

59,9

TR

124,2

ZZ

92,1

0709 93 10

TR

108,9

ZZ

108,9

0805 10 20

EG

44,3

IL

74,6

MA

45,2

TN

68,6

TR

51,4

ZZ

56,8

0805 50 10

TR

96,6

ZZ

96,6

0808 10 80

AR

131,2

BR

101,5

CL

101,7

CN

98,4

MK

27,7

NZ

140,1

US

191,6

ZA

101,4

ZZ

111,7


(1)  Ονοματολογία των χωρών που ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1833/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 354 της 14.12.2006, σ. 19). Ο κωδικός «ZZ» αντιπροσωπεύει «άλλες χώρες καταγωγής».


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

13.5.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 138/86


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 6ης Μαΐου 2014

για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της μεικτής επιτροπής που συγκροτήθηκε βάσει της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, της 22ας Ιουλίου 1972, σχετικά με την προσαρμογή του πρωτοκόλλου αριθ. 3 της συμφωνίας (Ορισμός της έννοιας των «καταγόμενων προϊόντων» ή «προϊόντων καταγωγής» και μέθοδοι διοικητικής συνεργασίας) κατόπιν της προσχώρησης της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

(2014/266/ΕΕ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 207 σε συνδυασμό με το άρθρο 218 παράγραφος 9,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η έννοιας των «καταγόμενων προϊόντων» ή «προϊόντων καταγωγής» και των μεθόδων διοικητικής συνεργασίας καθορίζεται στο πρωτόκολλο αριθ. 3 της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας της 22ας Ιουλίου 1972 (1) («η συμφωνία»).

(2)

Κατόπιν της προσχώρησης της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή 'Ενωση, την 1η Ιουλίου 2013, οι εμπορικές συναλλαγές μεταξύ της Κροατίας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας («Ελβετία») εμπίπτουν στη συμφωνία και η εφαρμογή των εμπορικών συμφωνιών που είχαν συναφθεί μεταξύ της Κροατίας και της Ελβετίας διακόπτονται από την ημερομηνία αυτή.

(3)

Προκειμένου να εξασφαλισθεί η ομαλή λειτουργία της συμφωνίας και προκειμένου να διασφαλισθεί το έργο των οικονομικών παραγόντων και των τελωνειακών διοικήσεων, το πρωτόκολλο αριθ. 3 θα πρέπει, κατά συνέπεια, να τροποποιηθεί αναλόγως.

(4)

Σύμφωνα με το άρθρο 39 του πρωτοκόλλου αριθ. 3, η μεικτή επιτροπή μπορεί να αποφασίσει την τροποποίηση των διατάξεων του εν λόγω πρωτοκόλλου.

(5)

Η θέση της Ένωσης, στο πλαίσιο της μεικτής επιτροπής ΕΕ-Ελβετίας, θα πρέπει, συνεπώς, να βασισθεί στο επισυναπτόμενο σχέδιο απόφασης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ένωσης, στο πλαίσιο της μεικτής επιτροπής ΕΕ-Ελβετίας σχετικά με την τροποποίηση του πρωτοκόλλου αριθ. 3 της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, της 22ας Ιουλίου 1972, βασίζεται στο σχέδιο απόφασης της μεικτής επιτροπής που επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 2

Η απόφαση της μεικτής επιτροπής δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 6

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία της έκδοσής της.

Βρυξέλλες, 6 Μαΐου 2014.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Γ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ


(1)  ΕΕ L 300 της 31.12.1972, σ. 189.


ΣΧΕΔΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ αριθ. …/2014 ΤΗΣ ΜΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΕ-ΕΛΒΕΤΙΑΣ

της … 2014

για την τροποποίηση του πρωτοκόλλου αριθ. 3 της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας

Η ΜΕΙΚΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες, στις 22 Ιουλίου 1972, στο εξής αναφερόμενη ως «η συμφωνία», και ιδίως το άρθρο 11,

Έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο αριθ. 3 της συμφωνίας σχετικά με τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας, εφεξής αναφερόμενο ως «πρωτόκολλο αριθ. 3», και ιδίως το άρθρο 39,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η Δημοκρατία της Κροατίας, στο εξής αναφερόμενη ως «η Κροατία», προσεχώρησε στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Ιουλίου 2013.

(2)

Κατόπιν της προσχώρησης της Κροατίας, οι εμπορικές συναλλαγές μεταξύ της Κροατίας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας («η Ελβετία»), καλύπτονται από τη συμφωνία και η εφαρμογή των εμπορικών συμφωνιών που είχαν συναφθεί μεταξύ της Ελβετίας και της Κροατίας διακόπτεται από την ημερομηνία αυτή.

(3)

Με ισχύ από την προσχώρηση της Κροατίας, τα εμπορεύματα, καταγωγής, Κροατίας, που εισάγονται στην Ελβετία στο πλαίσιο της συμφωνίας πρέπει να αντιμετωπίζονται ως καταγόμενα από την Ένωση.

(4)

Συνεπώς, οι εμπορικές συναλλαγές μεταξύ της Κροατίας και της Ελβετίας θα πρέπει να υπόκεινται, από την 1η Ιουλίου 2013, στη συμφωνία, όπως τροποποιείται από την παρούσα πράξη.

(5)

Προκειμένου να εξασφαλισθεί η ομαλή μεταβατική διαδικασία και να κατοχυρωθεί η ασφάλεια δικαίου, είναι απαραίτητες ορισμένες τεχνικές τροποποιήσεις του πρωτοκόλλου αριθ. 3, καθώς και η λήψη μεταβατικών μέτρων.

(6)

Παρόμοια μεταβατικά μέτρα και διαδικασίες προβλέπονται στο παράρτημα IV σημείο 5 στην πράξη προσχώρησης του 2012.

(7)

Το πρωτόκολλο αριθ. 3 που υπόκειται στις ακόλουθες μεταβατικές διατάξεις θα πρέπει, επομένως, να εφαρμοσθεί από την 1η Ιουλίου 2013,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

ΤΜΗΜΑ I

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

Άρθρο 1

Κανόνες καταγωγής

Το πρωτόκολλο αριθ. 3 τροποποιείται ως εξής:

α)

το παράρτημα IVα αντικαθίσταται από το κείμενο που περιλαμβάνεται στο παράρτημα I της παρούσας απόφασης·

β)

το παράρτημα IVβ αντικαθίσταται από το κείμενο που περιλαμβάνεται στο παράρτημα II της παρούσας απόφασης.

ΤΜΗΜΑ II

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 2

Πιστοποιητικό καταγωγής και διοικητική συνεργασία

1.   Τα πιστοποιητικά καταγωγής δεόντως εκδοθέντα είτε από την Κροατία είτε από την Ελβετία ή εκδοθέντα στο πλαίσιο προτιμησιακής συμφωνίας που εφαρμόζονται μεταξύ τους γίνονται δεκτά στις αντίστοιχες χώρες, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

η απόκτηση αυτής της καταγωγής συνεπάγεται προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση βάσει των προτιμησιακών δασμολογικών μέτρων που περιλαμβάνονται στη συμφωνία·

β)

το πιστοποιητικό καταγωγής και τα έγγραφα μεταφοράς έχουν εκδοθεί ή συνταχθεί το αργότερο την προηγούμενη της ημερομηνίας προσχώρησης· και

γ)

το πιστοποιητικό καταγωγής υποβάλλεται στις τελωνειακές αρχές εντός τετράμηνης προθεσμίας από την ημερομηνία προσχώρησης.

Στην περίπτωση εμπορευμάτων που διασαφίστηκαν για να εισαχθούν είτε στην Κροατία είτε στην Ελβετία, πριν από την ημερομηνία προσχώρησης, στο πλαίσιο προτιμησιακής συμφωνίας, που εφαρμόζετο εταξύ της Κροατίας και της Ελβετίας τη δεδομένη στιγμή, το πιστοποιητικό καταγωγής που εκδόθηκε αναδρομικά στο πλαίσιο της εν λόγω συμφωνίας μπορεί να γίνεται επίσης αποδεκτό, υπό την προϋπόθεση ότι προσκομίζεται στις τελωνειακές αρχές εντός της τετράμηνης προθεσμίας από την ημερομηνία προσχώρησης.

2.   Η Κροατία εξουσιοδοτείται να φυλάσσει τις άδειες με τις οποίες παρέχεται η ιδιότητα των «εγκεκριμένων εξαγωγέων» στο πλαίσιο προτιμησιακής συμφωνίας που εφαρμόζετο μεταξύ της Κροατίας και της Ελβετίας πριν από την ημερομηνία προσχώρησης, υπό τον όρο ότι:

α)

τέτοια διάταξη προβλέπεται επίσης στη συμφωνία που είχε συναφθεί πριν από την ημερομηνία προσχώρησης μεταξύ της Ελβετίας και της Κοινότητας, και

β)

οι εγκεκριμένοι εξαγωγείς εφαρμόζουν τους κανόνες καταγωγής που ισχύουν στο πλαίσιο της εν λόγω συμφωνίας.

Οι άδειες αυτές αντικαθίστανται το αργότερο ένα έτος μετά την ημερομηνία προσχώρησης από νέες άδειες που εκδίδονται υπό τους όρους της συμφωνίας.

3.   Οι αιτήσεις για μεταγενέστερο έλεγχο του πιστοποιητικού καταγωγής, που εκδόθηκε βάσει της αναφερόμενης στις παραγράφους 1 και 2 προτιμησιακής συμφωνίας, γίνονται αποδεκτές από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές της Ελβετίας ή της Κροατίας για χρονική περίοδο τριών ετών από την έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού καταγωγής και είναι δυνατόν να υποβάλλονται από τις εν λόγω αρχές για διάστημα τριών ετών μετά την αποδοχή του πιστοποιητικού καταγωγής που υποβλήθηκε στις αρχές αυτές προς στήριξη της διασάφησης εισαγωγής.

Άρθρο 3

Εμπορεύματα υπό διαμετακόμιση

1.   Οι διατάξεις της συμφωνίας δύνανται να εφαρμόζονται σε εμπορεύματα που εξάγονται είτε από την Κροατία στην Ελβετία είτε από την Ελβετία στην Κροατία, τα οποία είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του πρωτοκόλλου αριθ. 3 της συμφωνίας και τα οποία, την ημερομηνία προσχώρησης της Κροατίας, βρίσκονται είτε καθ' οδόν είτε σε προσωρινή αποθήκευση σε αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης ή σε ελεύθερη ζώνη στην Κροατία ή την Ελβετία.

2.   Σε τέτοιες περιπτώσεις, μπορεί να παρέχεται προτιμησιακή μεταχείριση, υπό την προϋπόθεση ότι υποβάλλεται στις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής, εντός τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία προσχώρησης, πιστοποιητικό καταγωγής εκδοθέν εκ των υστέρων από τις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής.

Άρθρο 4

Θέση σε ισχύ

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της έκδοσής της.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 2013.

Βρυξέλλες, …

Για τη Μεικτή Επιτροπή

Ο Πρόεδρος


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IVα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

Η δήλωση τιμολογίου, το κείμενο της οποίας παρατίθεται κατωτέρω, πρέπει να συντάσσεται σύμφωνα με τις υποσημειώσεις. Ωστόσο, δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνονται οι εν λόγω υποσημειώσεις.

Βουλγαρικό κείμενο

Износителят на продуктите, обхванати от този документ — митническо разрешение № … (1), декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2).

Ισπανικό κείμενο

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no … (1)] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).

Τσεχικό κείμενο

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení… (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

Δανικό κείμενο

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).

Γερμανικό κείμενο

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.

Εσθονικό κείμενο

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

Ελληνικό κείμενο

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ' αριθ. … (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).

Αγγλικό κείμενο

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.

Γαλλικό κείμενο

L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no … (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (2).

Κροατικό κείμενο

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br … (1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi… (2) preferencijalnog podrijetla.

Ιταλικό κείμενο

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (1)] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).

Λετονικό κείμενο

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme … (2).

Λιθουανικό κείμενο

Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudi- jimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės.

Ουγγρικό κείμενο

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hianyában az áruk kedvezményes … (2) származásúak.

Μαλτέζικο κείμενο

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (2).

Ολλανδικό κείμενο

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).

Πολωνικό κείμενο

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) oświadcza, że — jeśli wyraźnie nie określono inaczej — produkty te mają … (2) pochodzenie preferencyjne.

Πορτογαλικό κείμενο

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o … (1)], declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).

Ρουμανικό κείμενο

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document [autorizația vamală nr. … (1)] declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2).

Σλοβακικό κείμενο

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia… (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2)

Σλοβενικό κείμενο

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

Φινλανδικό κείμενο

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2)

Σουηδικό κείμενο

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyn- dighetens tillstånd nr … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2)

 (3)

(Τόπος και ημερομηνία)

 (4)

(Υπογραφή του εξαγωγέα καθώς και ευκρινής αναγραφή του ονόματος του υπογράφοντος τη δήλωση)


(1)  Όταν η δήλωση τιμολογίου συντάσσεται από εγκεκριμένο εξαγωγέα, ο αριθμός αδείας του εγκεκριμένου εξαγωγέα πρέπει να αναγράφεται σ' αυτή τη θέση. Όταν η δήλωση τιμολογίου δεν συντάσσεται από εγκεκριμένο εξαγωγέα, είναι δυνατό να παραλείπονται οι λέξεις που περιέχονται στις παρενθέσεις ή να παραμένει κενός ο χώρος.

(2)  Αναγράφεται η καταγωγή των προϊόντων. Όταν η δήλωση αφορά, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, προϊόντα καταγόμενα από τη Θέουτα και τη Μελίλια, ο εξαγωγέας πρέπει να το αναφέρει σαφώς στο έγγραφο επί του οποίου συντάσσεται η δήλωση με το σύμβολο “CM”.

(3)  Τα στοιχεία αυτά είναι δυνατόν να παραλείπονται, αν η πληροφορία αυτή περιέχεται στο ίδιο το έγγραφο.

(4)  Στις περιπτώσεις που ο εξαγωγέας δεν υποχρεούται να υπογράψει, η απαλλαγή από την υποχρέωση υπογραφής συνεπάγεται και την απαλλαγή από την υποχρέωση αναγραφής του ονόματος του υπογράφοντος.»


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IVβ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ EUR-MED

Η δήλωση τιμολογίου, το κείμενο της οποίας παρατίθεται στη συνέχεια, πρέπει να συντάσσεται σύμφωνα με τις υποσημειώσεις. Ωστόσο, δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνονται οι εν λόγω υποσημειώσεις.

Βουλγαρικό κείμενο

Износителят на продуктите, обхванати от този документ — митническо разрешение № … (1) декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2).

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Ισπανικό κείμενο

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera n o … (1)] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Τσεχικό κείμενο

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Δανικό κείμενο

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Γερμανικό κείμενο

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Εσθονικό κείμενο

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliamenti kinnitus nr … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Ελληνικό κείμενο

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ' αριθ. … (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Αγγλικό κείμενο

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Γαλλικό κείμενο

L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière n o … (1)] déclare que, sauf indication

claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (2).

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Κροατικό κείμενο

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br … (1) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi… (2) preferencijalnog podrijetla;

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Ιταλικό κείμενο

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (1)] dichiara che, salvo

indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Λετονικό κείμενο

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi

skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme … (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Λιθουανικό κείμενο

Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta,

tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės.

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Ουγγρικό κείμενο

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az

áruk kedvezményes … (2) származásúak.

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Μαλτέζικο κείμενο

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana Nru … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (2).

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Ολλανδικό κείμενο

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Πολωνικό κείμενο

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Πορτογαλικό κείμενο

O abaixo-assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento [autorização aduaneira n. o … (1)], declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Ρουμανικό κείμενο

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document [autorizația vamală nr. … (1)] declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2).

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Σλοβακικό κείμενο

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente [číslo povolenia … (1)]