ISSN 1977-0669

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 121

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

57ό έτος
24 Απριλίου 2014


Περιεχόμενα

 

II   Μη νομοθετικές πράξεις

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 404/2014 της Επιτροπής, της 17ης Φεβρουαρίου 2014, για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 510/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την παρακολούθηση των εκπομπών CO2 από τα καινούργια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα η έγκριση τύπου των οποίων γίνεται με διαδικασία πολλαπλών σταδίων ( 1 )

1

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 405/2014 της Επιτροπής, της 23ης Απριλίου 2014, σχετικά με την έγκριση του λαυρικού οξέος ως υπάρχουσας δραστικής ουσίας για χρήση σε βιοκτόνα του τύπου προϊόντων 19 ( 1 )

8

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 406/2014 της Επιτροπής, της 23ης Απριλίου 2014, σχετικά με την έγκριση της ουσίας ethyl butylacetylaminopropionate ως υπάρχουσας δραστικής ουσίας για χρήση σε βιοκτόνα του τύπου προϊόντων 19 ( 1 )

11

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (EE) αριθ. 407/2014 της Eπιτροπής, της 23ης Απριλίου 2014, σχετικά με την έγκριση της τρανσφλουθρίνης ως υπάρχουσας δραστικής ουσίας για χρήση σε βιοκτόνα του τύπου προϊόντων 18 ( 1 )

14

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 408/2014 της Επιτροπής, της 23ης Απριλίου 2014, για την έγκριση του συνθετικού άμορφου διοξειδίου του πυριτίου ως υπάρχουσας δραστικής ουσίας για χρήση σε βιοκτόνα του τύπου προϊόντων 18 ( 1 )

17

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 409/2014 της Επιτροπής, της 23ης Απριλίου 2014, για την καταχώριση ονομασίας στο μητρώο των εγγυημένων παραδοσιακών ιδιότυπων προϊόντων [Bacalhau de Cura Tradicional Portuguesa (ΕΠΙΠ)]

20

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 410/2014 της Επιτροπής, της 23ης Απριλίου 2014, για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 293/2012 σχετικά με την παρακολούθηση των εκπομπών CO2 από ελαφρά επαγγελματικά οχήματα τα οποία καλύπτονται από διαδικασία έγκρισης τύπου πολλαπλών σταδίων ( 1 )

21

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 411/2014 της Επιτροπής, της 23ης Απριλίου 2014, σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης ενωσιακής δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής για νωπό και κατεψυγμένο βόειο κρέας καταγωγής Ουκρανίας

27

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 412/2014 της Επιτροπής, της 23ης Απριλίου 2014, σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης ενωσιακών δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής για αυγά, προϊόντα αυγών και αλβουμίνες καταγωγής Ουκρανίας

32

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 413/2014 της Επιτροπής, της 23ης Απριλίου 2014, σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης ενωσιακής δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής για κρέας πουλερικών καταγωγής Ουκρανίας

37

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 414/2014 της Επιτροπής, της 23ης Απριλίου 2014, σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης ενωσιακών δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής για νωπό και κατεψυγμένο χοίρειο κρέας καταγωγής Ουκρανίας

44

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 415/2014 της Επιτροπής, της 23ης Απριλίου 2014, για την τροποποίηση και παρέκκλιση από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2535/2001 όσον αφορά τη διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων για τα γαλακτοκομικά προϊόντα καταγωγής Ουκρανίας

49

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 416/2014 της Επιτροπής, της 23ης Απριλίου 2014, σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής ορισμένων σιτηρών καταγωγής Ουκρανίας

53

 

 

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 417/2014 της Επιτροπής, της 23ης Απριλίου 2014, για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

56

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

 

2014/225/ΕΕ

 

*

Απόφαση του Συμβουλίου, της 14ης Απριλίου 2014, για τον διορισμό στην Επιτροπή των Περιφερειών ενός τακτικού μέλους και ενός αναπληρωματικού μέλους από τις Κάτω Χώρες

58

 

 

Διορθωτικά

 

*

Διορθωτικό στον κανονισμό (Ευρατόμ) αριθ. 1369/2013 του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με στήριξη της Ένωσης για το πρόγραμμα συνδρομής στον παροπλισμό πυρηνικών εγκαταστάσεων στη Λιθουανία και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1990/2006 ( ΕΕ L 346 της 20.12.2013 )

59

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις των οποίων οι τίτλοι έχουν τυπωθεί με λευκά στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


II Μη νομοθετικές πράξεις

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

24.4.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 121/1


ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΌΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 404/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 17ης Φεβρουαρίου 2014

για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 510/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την παρακολούθηση των εκπομπών CO2 από τα καινούργια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα η έγκριση τύπου των οποίων γίνεται με διαδικασία πολλαπλών σταδίων

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 510/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2011, σχετικά με τα πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές από τα καινούργια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα όσον αφορά τις εκπομπές, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης προσέγγισης της Ένωσης για τη μείωση των εκπομπών CO2 από ελαφρά οχήματα (1), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 9 δεύτερο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το παράρτημα XII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008 της Επιτροπής (2) ορίζει νέα μέθοδο για τον προσδιορισμό των εκπομπών CO2 και την κατανάλωση καυσίμων των οχημάτων N1 που έχουν λάβει έγκριση τύπου με διαδικασία πολλαπλών σταδίων (εφεξής «οχήματα πολλαπλών σταδίων»). Η νέα μέθοδος θα αρχίσει να εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2014, αλλά μπορεί ήδη να εφαρμοστεί σε εθελοντική βάση από την 1η Ιανουαρίου 2013.

(2)

Το σημείο 7 του μέρους Β του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 510/2011 προβλέπει ότι οι ειδικές εκπομπές CO2 ολοκληρωμένων οχημάτων αποδίδονται στον κατασκευαστή του οχήματος βάσης. Για να γίνει αυτό θα πρέπει τα ολοκληρωμένα οχήματα πολλαπλών σταδίων να μπορούν να αναγνωρίζονται κατά τη διαδικασία παρακολούθησης και να μπορεί να ταυτοποιείται ο κατασκευαστής του οχήματος βάσης. Θα πρέπει επίσης ορισμένα στοιχεία που αφορούν το όχημα βάσης να προσδιορίζονται σύμφωνα με τη μεθοδολογία που παρατίθεται στο παράρτημα XII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008.

(3)

Οι κατασκευαστές του οχήματος βάσης, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 510/2011, έχουν το δικαίωμα να επαληθεύουν τα στοιχεία που αφορούν ένα όχημα πολλαπλών σταδίων με βάση τα οποία υπολογίζονται οι στόχοι τους για τις ειδικές εκπομπές CO2. Είναι, συνεπώς, σκόπιμο να παρέχονται οι σχετικές παράμετροι των στοιχείων που εξασφαλίζουν ότι η επαλήθευση αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί αποτελεσματικά.

(4)

Η μεθοδολογία που παρατίθεται στο παράρτημα XII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008 εφαρμόζεται όσον αφορά τα ημιτελή και τα ολοκληρωμένα οχήματα. Ωστόσο, όταν ένα πλήρες όχημα υφίσταται περαιτέρω μεταποίηση πριν από την πρώτη ταξινόμηση, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι χρησιμοποιούνται η μάζα σε κατάσταση λειτουργίας και οι εκπομπές CO2 του πλήρους οχήματος ως βασικό όχημα το οποίο θα πρέπει να παρακολουθείται και να λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των στόχων ειδικών εκπομπών.

(5)

Είναι ανάγκη να αποσαφηνιστούν περαιτέρω τα στοιχεία που θα πρέπει να παρέχονται για να εξασφαλιστεί ότι η επιδόσεις των εκπομπών CO2 των οχημάτων πολλαπλών σταδίων μπορούν να παρακολουθούνται και να επαληθεύονται επαρκώς και αποτελεσματικά.

(6)

Ένα όχημα ταυτοποιείται με έναν αριθμό ταυτοποίησης οχήματος (εφεξής «VIN»), δηλαδή έναν αλφαριθμητικό κωδικό που αποδίδεται στο όχημα από τον κατασκευαστή, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 19/2011 της Επιτροπής (3). Η οδηγία 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4) προβλέπει, στο τμήμα 4 του παραρτήματος XVII, ως βασικό κανόνα ότι ο αναγνωριστικός αριθμός (αριθμός ταυτοποίησης) του οχήματος βάσης διατηρείται σε όλα τα μετέπειτα στάδια της διαδικασίας έγκρισης τύπου για να τηρείται το ιστορικό της διαδικασίας. Συνεπώς, μέσω του VIN θα πρέπει να είναι δυνατόν να συνδεθεί το ολοκληρωμένο όχημα με ένα όχημα βάσης και, ως εκ τούτου, να ταυτοποιηθεί ο κατασκευαστής του οχήματος βάσης που είναι υπεύθυνος για τις εκπομπές CO2. Επιπλέον, ο VIN θα πρέπει να επιτρέπει στον κατασκευαστή του οχήματος βάσης να επαληθεύσει τα σχετικά στοιχεία που αφορούν το όχημα βάσης. Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν άλλες παράμετροι που να είναι σε θέση να παράσχουν αυτού του είδους τη σύνδεση, είναι σκόπιμο να απαιτηθεί από τα κράτη μέλη να παρακολουθούν και να δηλώνουν τους VIN των πρωτοταξινομούμενων οχημάτων N1 στην Επιτροπή μέσω του συστήματος συλλογής στοιχείων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ).

(7)

Για τον υπολογισμό των στόχων ειδικών εκπομπών για οχήματα πολλαπλών σταδίων, είναι αναγκαίο, σύμφωνα με το σημείο 7 του μέρους Β του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 510/2011, να λαμβάνεται υπόψη η εξ ορισμού προστιθέμενη μάζα που προσδιορίζεται σύμφωνα με το σημείο 5.3 του παραρτήματος XII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008. Αυτό απαιτεί την παρακολούθηση και τη δήλωση της μάζας σε κατάσταση λειτουργίας του οχήματος βάσης και της τεχνικά αποδεκτής μέγιστης μάζας έμφορτου οχήματος του εν λόγω οχήματος, μέσω των οποίων μπορεί να καθοριστεί η εξ ορισμού προστιθέμενη μάζα, ή, εναλλακτικά, την παρακολούθηση και τη δήλωση της ίδιας της εξ ορισμού προστιθέμενης μάζας. Επιπλέον, για τον προσδιορισμό του κατά πόσον ένα όχημα πολλαπλών σταδίων εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 510/2011, είναι αναγκαίο να επαληθεύεται ότι η μάζα αναφοράς του ολοκληρωμένου οχήματος δεν υπερβαίνει τα όρια που προβλέπονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού.

(8)

Αν τα κράτη μέλη δεν είναι σε θέση να παράσχουν όλες τις παραμέτρους που απαιτούνται σύμφωνα με το παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 510/2011, λόγω του σχεδιασμού του συστήματός τους για την καταγραφή των στοιχείων που αφορούν τα καινούργια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα, οι παράμετροι αυτές είναι δυνατόν να παρέχονται από τους ενδιαφερόμενους κατασκευαστές στην κοινοποίηση που προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 510/2011.

(9)

Για τον ίδιο λόγο, οι κατασκευαστές μπορούν, σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 293/2012 της Επιτροπής (5), να δηλώνουν στην Επιτροπή και στον ΕΟΠ τους VIN που χορήγησαν για τα οχήματα που πώλησαν κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος ή για τα οποία εκδόθηκε εγγύηση κατά το εν λόγω έτος.

(10)

Οι VIN μπορεί, μετά την ταξινόμηση ενός οχήματος για να τεθεί στην οδική κυκλοφορία, να συνδέονται με σύνολα στοιχείων που επιτρέπουν την ταυτοποίηση του ιδιοκτήτη του οχήματος. Ωστόσο, ο VIN από μόνος του δεν αποτελεί φορέα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και η επεξεργασία των στοιχείων για τους σκοπούς του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 510/2011 δεν απαιτεί την πρόσβαση σε τυχόν σχετικά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή την επεξεργασία τυχόν σχετικών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Συνεπώς, η παρακολούθηση και η δήλωση των VIN δεν θεωρούνται επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα η οποία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6) ή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (7). Ωστόσο, αναγνωρίζεται ότι οι VIN μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι ευαίσθητα στοιχεία, μεταξύ άλλων όσον αφορά την πρόληψη της κλοπής του οχήματος, και, ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να εξασφαλιστεί ότι οι VIN που δηλώνονται στην Επιτροπή και στον ΕΟΠ δεν δημοσιοποιούνται.

(11)

Μέσω της αντιστοίχισης των VIN που δηλώνονται από τα κράτη μέλη με εκείνους που παρέχονται από τους κατασκευαστές, η Επιτροπή, με την υποστήριξη του ΕΟΠ, θα πρέπει να ταυτοποιεί τους κατασκευαστές και τα οικεία οχήματα, και να καταρτίζει το προσωρινό σύνολο στοιχείων, σύμφωνα με το άρθρο 10β του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 293/2012.

(12)

Για να εξασφαλιστεί πλήρης ευθυγράμμιση των απαιτήσεων παρακολούθησης που προβλέπει ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 510/2011 με εκείνες που εφαρμόζονται στα επιβατικά αυτοκίνητα βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 443/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (8), είναι σκόπιμο να προσαρμοστούν οι απαιτήσεις του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 510/2011 όσον αφορά την υποβολή συγκεντρωτικών στοιχείων και τη μεθοδολογία προσδιορισμού των στοιχείων παρακολούθησης των εκπομπών CO2 για τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα.

(13)

Συνεπώς, το παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 510/2011 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 510/2011 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 17 Φεβρουαρίου 2014.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 145 της 31.5.2011, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 692/2008 της Επιτροπής, της 18ης Ιουλίου 2008, για την εφαρμογή και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την έγκριση τύπου μηχανοκινήτων οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (ευρώ 5 και ευρώ 6) και σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων (ΕΕ L 199 της 28.7.2008, σ. 1).

(3)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 19/2011 της Επιτροπής, της 11ης Ιανουαρίου 2011, σχετικά με τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου για την προβλεπόμενη από το νόμο πινακίδα του κατασκευαστή και τον αναγνωριστικό αριθμό οχήματος των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους και την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 661/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου και γενικής ασφάλειας των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά (ΕΕ L 8 της 12.1.2011, σ. 1).

(4)  Οδηγία 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Σεπτεμβρίου 2007, για τη θέσπιση πλαισίου για την έγκριση των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά (ΕΕ L 263 της 9.10.2007, σ. 1).

(5)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 293/2012 της Επιτροπής, της 3ης Απριλίου 2012, σχετικά με την παρακολούθηση και την υποβολή δεδομένων ταξινόμησης καινούργιων ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων κατ' εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 510/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 98 της 4.4.2012, σ. 1).

(6)  Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31).

(7)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1).

(8)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 443/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με τα πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές από τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης προσέγγισης της Κοινότητας για τη μείωση των εκπομπών CO2 από ελαφρά οχήματα (ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 510/2011 τροποποιείται ως εξής:

1.

Το μέρος Α τροποποιείται ως εξής:

α)

Το σημείο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Λεπτομερή στοιχεία

1.1.   Πλήρη οχήματα ταξινομημένα ως N1

Στην περίπτωση των πλήρων οχημάτων που έχουν λάβει έγκριση τύπου ΕΚ και έχουν ταξινομηθεί ως N1, τα κράτη μέλη, για κάθε ημερολογιακό έτος, καταγράφουν τα ακόλουθα λεπτομερή στοιχεία για κάθε καινούργιο ελαφρύ επαγγελματικό όχημα που ταξινομείται για πρώτη φορά στην επικράτειά τους:

α)

κατασκευαστής·

β)

αριθμός έγκρισης τύπου με την απόληξή του·

γ)

τύπος, παραλλαγή και έκδοσή του·

δ)

μάρκα·

ε)

κατηγορία εγκεκριμένου τύπου οχήματος·

στ)

κατηγορία ταξινομημένου οχήματος·

ζ)

ειδικές εκπομπές CO2·

η)

μάζα σε κατάσταση ετοιμότητας λειτουργίας·

θ)

τεχνικά αποδεκτή μέγιστη μάζα έμφορτου οχήματος·

ι)

αποτύπωμα: μεταξόνιο, εύρος ίχνους τροχών άξονα διεύθυνσης και μετατρόχιο του άλλου άξονα·

ια)

τύπος καυσίμου και τρόπος ανεφοδιασμού με καύσιμο·

ιβ)

κυβισμός κινητήρα·

ιγ)

κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας·

ιδ)

κωδικός καινοτόμου τεχνολογίας ή ομάδας καινοτόμων τεχνολογιών και συνακόλουθη μείωση των εκπομπών CO2 λόγω της συγκεκριμένης τεχνολογίας·

ιε)

αριθμός ταυτοποίησης οχήματος.

Χρησιμοποιείται ο μορφότυπος που ορίζεται στο τμήμα 2 του μέρους Γ.

1.2.   Οχήματα εγκεκριμένα με διαδικασία πολλαπλών σταδίων και ταξινομημένα ως N1

Στην περίπτωση των οχημάτων πολλαπλών σταδίων που έχουν ταξινομηθεί ως N1, τα κράτη μέλη, για κάθε ημερολογιακό έτος, καταγράφουν τα ακόλουθα λεπτομερή στοιχεία σχετικά με:

α)

το (ημιτελές) όχημα βάσης: τα δεδομένα που προσδιορίζονται στα στοιχεία α), β), γ), δ), ε), ζ), η), θ), ιδ) και ιε) του σημείου 1.1, ή, αντί των δεδομένων που προσδιορίζονται στα στοιχεία η) και θ), την εξ ορισμού προστιθέμενη μάζα που παρέχεται στο πλαίσιο των στοιχείων της έγκρισης τύπου που προβλέπονται στο σημείο 2.17.2 του παραρτήματος I της οδηγίας 2007/46/ΕΚ·

β)

το (πλήρες) όχημα βάσης: τα δεδομένα που προσδιορίζονται στα στοιχεία α), β), γ), δ), ε), ζ), η), θ), ιδ) και ιε) του σημείου 1.1·

γ)

το ολοκληρωμένο όχημα: τα δεδομένα που προσδιορίζονται στα στοιχεία α), στ), ζ), η), ι), ια), ιβ), ιγ) και ιε) που προβλέπονται στο σημείο 1.1.

Αν οποιοδήποτε από τα δεδομένα που προβλέπονται στα στοιχεία α) και β) του παρόντος σημείου δεν είναι δυνατόν να παρασχεθούν για το όχημα βάσης, το κράτος μέλος παρέχει, αντί γι' αυτά, τα δεδομένα σχετικά με το ολοκληρωμένο όχημα.

Ο μορφότυπος που ορίζεται στο τμήμα 2 του μέρους Γ χρησιμοποιείται για τα ολοκληρωμένα οχήματα της κατηγορίας N 1.

Ο αριθμός ταυτοποίησης οχήματος που αναφέρεται στο στοιχείο ιε) του σημείου 1.1 δεν δημοσιοποιείται.».

β)

Το σημείο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.

Για κάθε ημερολογιακό έτος τα κράτη μέλη προσδιορίζουν:

α)

τις πηγές που χρησιμοποιήθηκαν για τη συλλογή των λεπτομερών στοιχείων που αναφέρονται στο σημείο 1·

β)

τον συνολικό αριθμό νέων ταξινομήσεων καινούργιων ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων που υπόκεινται σε έγκριση τύπου ΕΚ·

γ)

τον συνολικό αριθμό νέων ταξινομήσεων καινούργιων ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων που υπόκεινται σε έγκριση τύπου πολλαπλών σταδίων, εφόσον είναι διαθέσιμος·

δ)

τον συνολικό αριθμό νέων ταξινομήσεων καινούργιων ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων που εγκρίνονται μεμονωμένα·

ε)

τον συνολικό αριθμό νέων ταξινομήσεων καινούργιων ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων που εγκρίνονται σε εθνικό επίπεδο σε μικρές σειρές.».

2.

Το μέρος B τροποποιείται ως εξής:

α)

Το εισαγωγικό μέρος και το σημείο 1 τροποποιούνται ως εξής:

«ΜΕΡΟΣ B —   Μεθοδολογία προσδιορισμού των στοιχείων παρακολούθησης των εκπομπών CO2 για τα καινούργια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα

Τα στοιχεία παρακολούθησης που τα κράτη μέλη οφείλουν να προσδιορίζουν σύμφωνα με το μέρος Α σημεία 1 και 3 του παρόντος παραρτήματος προσδιορίζονται σύμφωνα με τη μεθοδολογία που περιγράφεται στο παρόν μέρος.

1.   Αριθμός ταξινομηθέντων καινούργιων ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων

Τα κράτη μέλη προσδιορίζουν τον αριθμό των καινούργιων ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων που ταξινομήθηκαν στην επικράτειά τους κατά το αντίστοιχο έτος παρακολούθησης, τα οποία υποδιαιρούνται σε οχήματα που υπόκεινται σε έγκριση τύπου ΕΚ, σε μεμονωμένες εγκρίσεις και σε εθνικές εγκρίσεις σε μικρές σειρές και, αν υπάρχει, τον αριθμό των οχημάτων πολλαπλών σταδίων.».

β)

Το σημείο 4 διαγράφεται.

γ)

Στο σημείο 7 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Με την επιφύλαξη του ότι η εξ ορισμού προστιθέμενη μάζα λαμβάνεται για το μέρος Γ του παρόντος παραρτήματος, αν η τιμή της μάζας δεν μπορεί προσδιοριστεί, για τον προσωρινό υπολογισμό του στόχου των ειδικών εκπομπών που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 4 μπορεί να χρησιμοποιείται η μάζα σε κατάσταση ετοιμότητας λειτουργίας του ολοκληρωμένου οχήματος.

Αν το όχημα βάσης είναι ολοκληρωμένο όχημα, για τον υπολογισμό του στόχου των ειδικών εκπομπών χρησιμοποιείται η μάζα σε κατάσταση ετοιμότητας λειτουργίας του εν λόγω οχήματος. Ωστόσο, αν η τιμή της μάζας δεν μπορεί προσδιοριστεί, μπορεί να χρησιμοποιείται για τον προσωρινό υπολογισμό του στόχου των ειδικών εκπομπών η μάζα σε κατάσταση ετοιμότητας λειτουργίας του ολοκληρωμένου οχήματος.».

3.

Το μέρος Γ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Γ.   Μορφότυποι για τη διαβίβαση των στοιχείων

Για κάθε έτος, τα κράτη μέλη υποβάλλουν έκθεση με τα στοιχεία που προσδιορίζονται στα σημεία 1 και 3 του μέρους Α κάνοντας χρήση των ακόλουθων μορφοτύπων:

Τμήμα 1 — Συγκεντρωτικά στοιχεία παρακολούθησης

Κράτος μέλος (1)

 

Έτος

 

Πηγή στοιχείων

 

Συνολικός αριθμός νέων ταξινομήσεων καινούργιων ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων που υπόκεινται σε έγκριση τύπου ΕΚ

 

Συνολικός αριθμός νέων ταξινομήσεων καινούργιων ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων που εγκρίνονται μεμονωμένα

 

Συνολικός αριθμός νέων ταξινομήσεων καινούργιων ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων που εγκρίνονται σε εθνικό επίπεδο σε μικρές σειρές

 

Συνολικός αριθμός νέων ταξινομήσεων καινούργιων ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων που υπόκεινται σε έγκριση τύπου πολλαπλών σταδίων (εφόσον είναι διαθέσιμος)

 


Τμήμα 2 — Λεπτομερή στοιχεία παρακολούθησης — καταγραφή για ένα όχημα

Αναφορά στο τμήμα 1.1 του μέρους Α

Λεπτομερή στοιχεία κατά ταξινομούμενο όχημα (2)

α)

Επωνυμία κατασκευαστή — Ονομασία με βάση τα πρότυπα ΕΕ (3)

Επωνυμία κατασκευαστή με βάση τη δήλωση ΚΑΕ

ΠΛΗΡΕΣ ΟΧΗΜΑ/ΟΧΗΜΑ ΒΑΣΗΣ (4)

Επωνυμία κατασκευαστή με βάση τη δήλωση ΚΑΕ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ (4)

Επωνυμία κατασκευαστή με βάση το μητρώο του κράτους μέλους (3)

β)

Αριθμός έγκρισης τύπου και απόληξή του

γ)

Τύπος

Παραλλαγή

Έκδοση

δ)

Μάρκα

ε)

Κατηγορία εγκεκριμένου τύπου οχήματος

στ)

Κατηγορία ταξινομημένου οχήματος

ζ)

Ειδικές εκπομπές CO2

η)

Μάζα σε κατάσταση ετοιμότητας λειτουργίας

ΟΧΗΜΑ ΒΑΣΗΣ

Μάζα σε κατάσταση ετοιμότητας λειτουργίας

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ/ΠΛΗΡΕΣ ΟΧΗΜΑ

θ) (5)

Τεχνικά αποδεκτή μέγιστη μάζα έμφορτου οχήματος

ι)

Μεταξόνιο

Μετατρόχιο άξονα διεύθυνσης (Άξονας 1)

Μετατρόχιο άλλου άξονα (Άξονας 2)

ια)

Τύπος καυσίμου

Τρόπος ανεφοδιασμού με καύσιμο

ιβ)

Κυβισμός κινητήρα (cm3)

ιγ)

Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (Wh/km)

ιδ)

κωδικός καινοτόμου τεχνολογίας ή ομάδας καινοτόμων τεχνολογιών

Μείωση των εκπομπών μέσω καινοτόμων τεχνολογιών

ιε)

Αριθμός ταυτοποίησης οχήματος

Σημείο 2.17.2 του παραρτήματος I της οδηγίας 2007/46/ΕΚ (6)

Εξ ορισμού προστιθέμενη μάζα (κατά περίπτωση για οχήματα πολλαπλών σταδίων)


(1)  Κωδικοί ISO 3166 alpha-2, με εξαίρεση την Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο, κράτη για τα οποία ισχύουν οι κωδικοί “EL” και “UK” αντιστοίχως.

(2)  Αν, στην περίπτωση των οχημάτων πολλαπλών σταδίων, δεν μπορούν να παρασχεθούν στοιχεία για το όχημα βάσης, το κράτος μέλος παρέχει, τουλάχιστον, τα στοιχεία που προσδιορίζονται στον παρόντα μορφότυπο για το ολοκληρωμένο όχημα. Αν δεν μπορεί να παρασχεθεί ο αριθμός ταυτοποίησης, πρέπει να παρέχονται όλα τα λεπτομερή στοιχεία για το πλήρες όχημα, για το ολοκληρωμένο όχημα καθώς και για το όχημα βάσης, σύμφωνα με τα στοιχεία α), β) και γ) του σημείου 1.2 του μέρους Α του παρόντος παραρτήματος.

(3)  Στην περίπτωση των εθνικών εγκρίσεων σε μικρές σειρές (NSS) ή των μεμονωμένων εγκρίσεων (IVA), η επωνυμία του κατασκευαστή παρέχεται στη στήλη “Επωνυμία κατασκευαστή με βάση το μητρώο του κράτους μέλους”, ενώ στη στήλη “Επωνυμία κατασκευαστή — Ονομασία με βάση τα πρότυπα ΕΕ” αναφέρεται, κατά περίπτωση, ένα από τα ακόλουθα στοιχεία: “AA-NSS” ή “AA-IVA”.

(4)  Στην περίπτωση των οχημάτων πολλαπλών σταδίων αναφέρεται ο κατασκευαστής του (ημιτελούς/πλήρους) οχήματος βάσης. Αν ο κατασκευαστής του οχήματος βάσης δεν είναι διαθέσιμος, αναφέρεται μόνον ο κατασκευαστής του ολοκληρωμένου οχήματος.

(5)  Στην περίπτωση των οχημάτων πολλαπλών σταδίων, αναφέρεται η τεχνικά αποδεκτή μέγιστη μάζα έμφορτου οχήματος του οχήματος βάσης.

(6)  Στην περίπτωση των οχημάτων πολλαπλών σταδίων, η μάζα σε κατάσταση ετοιμότητας λειτουργίας και η τεχνικά αποδεκτή μέγιστη μάζα έμφορτου οχήματος του οχήματος βάσης μπορεί να αντικατασταθούν από την εξ ορισμού προστιθέμενη μάζα που προσδιορίζεται στα στοιχεία της έγκρισης τύπου σύμφωνα με το σημείο 2.17.2 του παραρτήματος I της οδηγίας 2007/46/ΕΚ.».


24.4.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 121/8


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 405/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 23ης Απριλίου 2014

σχετικά με την έγκριση του λαυρικού οξέος ως υπάρχουσας δραστικής ουσίας για χρήση σε βιοκτόνα του τύπου προϊόντων 19

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων (1), και ιδίως το άρθρο 89 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1451/2007 της Επιτροπής (2) καταρτίστηκε κατάλογος δραστικών ουσιών που πρέπει να αξιολογηθούν με σκοπό την ενδεχόμενη καταχώρισή τους στο παράρτημα I ή IA ή IB της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3). Στον κατάλογο αυτόν περιλαμβάνεται το λαυρικό οξύ.

(2)

Το λαυρικό οξύ αξιολογήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 της οδηγίας 98/8/ΕΚ για χρήση στον τύπο προϊόντων 19, απωθητικά και προσελκυστικά, που ορίζεται στο παράρτημα V της εν λόγω οδηγίας και ο οποίος αντιστοιχεί στον τύπο προϊόντων 19 που ορίζεται στο παράρτημα V του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

(3)

Το κράτος μέλος που ορίστηκε ως εισηγητής είναι η Γερμανία, η οποία, στις 17 Μαΐου 2010, υπέβαλε στην Επιτροπή την έκθεση της αρμόδιας αρχής, συνοδευόμενη από σύσταση, σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφοι 4 και 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1451/2007.

(4)

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή εξέτασαν την έκθεση της αρμόδιας αρχής. Σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1451/2007, οι διαπιστώσεις της εξέτασης ενσωματώθηκαν σε έκθεση αξιολόγησης που εξετάστηκε στο πλαίσιο της μόνιμης επιτροπής για τα βιοκτόνα προϊόντα στις 13 Μαρτίου 2014.

(5)

Σύμφωνα με την εν λόγω έκθεση αξιολόγησης, τα βιοκτόνα του τύπου προϊόντων 19 που περιέχουν λαυρικό οξύ αναμένεται να πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 5 της οδηγίας 98/8/ΕΚ, υπό τον όρο ότι τηρούνται ορισμένες ειδικές διατάξεις και όροι σχετικά με τη χρήση του.

(6)

Είναι επομένως σκόπιμο να εγκριθεί το λαυρικό οξύ για χρήση σε βιοκτόνα του τύπου προϊόντων 19 με την επιφύλαξη της συμμόρφωσης με τις εν λόγω ειδικές διατάξεις και τους εν λόγω όρους.

(7)

Δεδομένου ότι κατά την αξιολόγηση δεν εξετάστηκαν τα νανοϋλικά, η έγκριση δεν θα πρέπει να καλύπτει τα υλικά αυτά, βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

(8)

Θα πρέπει να προβλέπεται ένα εύλογο χρονικό διάστημα πριν από την έγκριση δραστικής ουσίας, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στα ενδιαφερόμενα μέρη να λάβουν τα αναγκαία προπαρασκευαστικά μέτρα για την ικανοποίηση των νέων απαιτήσεων που ορίζονται.

(9)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για τα βιοκτόνα προϊόντα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Εγκρίνεται το λαυρικό οξύ ως δραστική ουσία για χρήση σε βιοκτόνα του τύπου προϊόντων 19, με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων και όρων του παραρτήματος.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 23 Απριλίου 2014.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 167 της 27.6.2012, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1451/2007 της Επιτροπής, της 4ης Δεκεμβρίου 2007, σχετικά με τη δεύτερη φάση του δεκαετούς προγράμματος εργασιών που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2 της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά (ΕΕ L 325 της 11.12.2007, σ. 3).

(3)  Οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 1998, για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά (ΕΕ L 123 της 24.4.1998, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κοινή ονομασία

Ονομασία IUPAC

Αριθμοί ταυτοποίησης

Ελάχιστος βαθμός καθαρότητας της δραστικής ουσίας (1)

Ημερομηνία έγκρισης

Ημερομηνία λήξης της έγκρισης

Τύπος προϊόντων

Ειδικοί όροι (2)

Λαυρικό οξύ

Ονομασία IUPAC:

Δωδεκανοϊκό οξύ

Αριθ. ΕΚ: 205-582-1

Αριθ. CAS: 143-07-7

980 g/kg

1η Νοεμβρίου 2015

31η Οκτωβρίου 2025

19

Κατά την αξιολόγηση του προϊόντος αποδίδεται ιδιαίτερη προσοχή στους τρόπους έκθεσης, στους κινδύνους και στην αποτελεσματικότητα που σχετίζονται με χρήσεις οι οποίες καλύπτονται από την αίτηση χορήγησης άδειας, αλλά δεν εξετάστηκαν στο πλαίσιο της αξιολόγησης κινδύνου της δραστικής ουσίας σε ενωσιακό επίπεδο.


(1)  Η καθαρότητα που εμφαίνεται στη στήλη αυτή είναι ο ελάχιστος βαθμός καθαρότητας της δραστικής ουσίας που χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012. Η δραστική ουσία στο προϊόν που διατίθεται στην αγορά μπορεί να είναι ίσης ή διαφορετικής καθαρότητας, εάν έχει αποδειχθεί τεχνικά ισοδύναμη με την αξιολογηθείσα δραστική ουσία.

(2)  Για την τήρηση των κοινών αρχών του παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, το περιεχόμενο και τα συμπεράσματα των εκθέσεων αξιολόγησης διατίθενται στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


24.4.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 121/11


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 406/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 23ης Απριλίου 2014

σχετικά με την έγκριση της ουσίας ethyl butylacetylaminopropionate ως υπάρχουσας δραστικής ουσίας για χρήση σε βιοκτόνα του τύπου προϊόντων 19

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων (1), και ιδίως το άρθρο 89 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1451/2007 της Επιτροπής (2) καταρτίστηκε κατάλογος δραστικών ουσιών που πρέπει να αξιολογηθούν με σκοπό την ενδεχόμενη καταχώρισή τους στο παράρτημα I ή IA ή IB της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3). Στον κατάλογο αυτό περιλαμβάνεται η ουσία ethyl butylacetylaminopropionate.

(2)

Η ουσία ethyl butylacetylaminopropionate αξιολογήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 της οδηγίας 98/8/ΕΚ, για χρήση στον τύπο προϊόντων 19, απωθητικά ή προσελκυστικά, που ορίζεται στο παράρτημα V της εν λόγω οδηγίας και αντιστοιχεί στον τύπο προϊόντων 19 που ορίζεται στο παράρτημα V του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

(3)

Το κράτος μέλος που ορίστηκε ως εισηγητής είναι το Βέλγιο, το οποίο, στις 5 Νοεμβρίου 2009, υπέβαλε στην Επιτροπή την έκθεση της αρμόδιας αρχής, συνοδευόμενη από σύσταση, σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφοι 4 και 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1451/2007.

(4)

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή εξέτασαν την έκθεση της αρμόδιας αρχής. Σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1451/2007, οι διαπιστώσεις της εξέτασης ενσωματώθηκαν σε έκθεση αξιολόγησης, στις 13 Μαρτίου 2014, στο πλαίσιο της μόνιμης επιτροπής για τα βιοκτόνα προϊόντα.

(5)

Σύμφωνα με την εν λόγω έκθεση αξιολόγησης, τα βιοκτόνα προϊόντα που χρησιμοποιούνται για τον τύπο προϊόντων 19 και περιέχουν την ουσία ethyl butylacetylaminopropionate μπορεί να αναμένεται ότι ικανοποιούν τις απαιτήσεις του άρθρου 5 της οδηγίας 98/8/ΕΚ υπό τον όρο ότι πληρούνται ορισμένες προδιαγραφές και προϋποθέσεις σχετικά με τη χρήση της.

(6)

Είναι, επομένως, σκόπιμο να εγκριθεί η ουσία ethyl butylacetylaminopropionate για χρήση σε βιοκτόνα των τύπων προϊόντων 19, εφόσον συμμορφώνεται με τις ανάλογες προδιαγραφές και προϋποθέσεις.

(7)

Δεδομένου ότι κατά την αξιολόγηση δεν εξετάστηκαν τα νανοϋλικά, η έγκριση δεν θα πρέπει να καλύπτει τα υλικά αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

(8)

Θα πρέπει να προβλέπεται ένα εύλογο χρονικό διάστημα πριν από την έγκριση δραστικής ουσίας, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στα ενδιαφερόμενα μέρη να προετοιμάζονται για την ικανοποίηση των συνακόλουθων νέων απαιτήσεων.

(9)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για τα βιοκτόνα προϊόντα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Εγκρίνεται η ουσία ethyl butylacetylaminopropionate ως δραστική ουσία για χρήση σε βιοκτόνα του τύπου προϊόντων 19, με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων και όρων του παραρτήματος.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 23 Απριλίου 2014.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 167 της 27.6.2012, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1451/2007 της Επιτροπής, της 4ης Δεκεμβρίου 2007, σχετικά με τη δεύτερη φάση του δεκαετούς προγράμματος εργασιών που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2 της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά (ΕΕ L 325 της 11.12.2007, σ. 3).

(3)  Οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 1998, για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά (ΕΕ L 123 της 24.4.1998, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κοινή ονομασία

Ονομασία κατά IUPAC

Αριθμοί αναγνώρισης

Ελάχιστος βαθμός καθαρότητας της δραστικής ουσίας (1)

Ημερομηνία έγκρισης

Ημερομηνία λήξης της έγκρισης

Τύπος προϊόντων

Ειδικοί όροι (2)

Ethyl butylacetylaminopropionate

Ονομασία κατά IUPAC:

3-(N-ακετυλο-N-βουτυλο)αμινοπροπιονικός αιθυλέστερας

Αριθ. ΕΚ: 257-835-0

Αριθ. CAS: 52304-36-6

990 g/kg

1 Νοεμβρίου 2015

31 Οκτωβρίου 2025

19

Κατά την αξιολόγηση των προϊόντων αποδίδεται ιδιαίτερη προσοχή στους τρόπους έκθεσης, στους κινδύνους και στην αποτελεσματικότητα που σχετίζονται με χρήσεις οι οποίες καλύπτονται από την αίτηση χορήγησης άδειας, αλλά δεν εξετάστηκαν στο πλαίσιο της εκτίμησης των κινδύνων της δραστικής ουσίας σε ενωσιακό επίπεδο.

Οι άδειες υπόκεινται στους ακόλουθους όρους:

 

Η πρωτογενής έκθεση του ανθρώπου στο προϊόν ελαχιστοποιείται με την εξέταση και εφαρμογή κατάλληλων μέτρων μετριασμού του κινδύνου, στα οποία συμπεριλαμβάνονται, κατά περίπτωση, οδηγίες για την ποσότητα και τη συχνότητα με την οποία το προϊόν μπορεί να εφαρμόζεται στο ανθρώπινο δέρμα.


(1)  Η καθαρότητα που εμφαίνεται στη στήλη αυτή είναι ο ελάχιστος βαθμός καθαρότητας της δραστικής ουσίας που χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012. Η δραστική ουσία στο προϊόν που διατίθεται στην αγορά μπορεί να είναι ίσης ή διαφορετικής καθαρότητας εάν έχει αποδειχθεί τεχνικά ισοδύναμη με την αξιολογηθείσα δραστική ουσία.

(2)  Για την τήρηση των κοινών αρχών του παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, το περιεχόμενο και τα συμπεράσματα των εκθέσεων αξιολόγησης διατίθενται στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


24.4.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 121/14


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (EE) αριθ. 407/2014 ΤΗΣ EΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 23ης Απριλίου 2014

σχετικά με την έγκριση της τρανσφλουθρίνης ως υπάρχουσας δραστικής ουσίας για χρήση σε βιοκτόνα του τύπου προϊόντων 18

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων (1), και ιδίως το άρθρο 89 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1451/2007 (2) της Επιτροπής καταρτίστηκε κατάλογος δραστικών ουσιών που πρέπει να αξιολογηθούν με σκοπό την ενδεχόμενη καταχώρισή τους στο παράρτημα I ή IA ή IB της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3). Στον κατάλογο αυτό περιλαμβάνεται η τρανσφλουθρίνη (transfluthrin).

(2)

H τρανσφλουθρίνη αξιολογήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 της οδηγίας 98/8/ΕΚ, για χρήση στον τύπο προϊόντων 18, εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για τον έλεγχο άλλων αρθροπόδων, ο οποίος ορίζεται στο παράρτημα V της εν λόγω οδηγίας και αντιστοιχεί στον τύπο προϊόντων 18 που ορίζεται στο παράρτημα V του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

(3)

Ως κράτος μέλος-εισηγητής ορίστηκαν οι Κάτω Χώρες, οι οποίες, στις 13 Ιουλίου 2010, υπέβαλαν στην Επιτροπή την έκθεση της αρμόδιας αρχής, συνοδευόμενη από σύσταση, σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφοι 4 και 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1451/2007.

(4)

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή εξέτασαν την έκθεση της αρμόδιας αρχής. Σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1451/2007, οι διαπιστώσεις της εξέτασης ενσωματώθηκαν σε έκθεση αξιολόγησης που εξετάστηκε στο πλαίσιο της μόνιμης επιτροπής για τα βιοκτόνα προϊόντα, στις 13 Μαρτίου 2014.

(5)

Σύμφωνα με την εν λόγω έκθεση αξιολόγησης, μπορεί να αναμένεται ότι τα βιοκτόνα προϊόντα που χρησιμοποιούνται για τον τύπο προϊόντων 18 και περιέχουν τρανσφλουθρίνη πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζει το άρθρο 5 της οδηγίας 98/18/ΕΚ, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται ορισμένες προδιαγραφές και ορισμένοι όροι που σχετίζονται με τη χρήση της.

(6)

Συνεπώς, είναι σκόπιμο να εγκριθεί η ουσία τρανσφλουθρίνη για χρήση σε βιοκτόνα προϊόντα για τον τύπο προϊόντων 18, με την επιφύλαξη της συμμόρφωσης με τις εν λόγω ειδικές διατάξεις και τους εν λόγω όρους.

(7)

Δεδομένου ότι κατά την αξιολόγηση δεν εξετάστηκαν τα νανοϋλικά, η έγκριση δεν θα πρέπει να καλύπτει τα υλικά αυτά, βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

(8)

Θα πρέπει να προβλέπεται ένα εύλογο χρονικό διάστημα πριν από την έγκριση δραστικής ουσίας, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στα ενδιαφερόμενα μέρη να λάβουν τα αναγκαία προπαρασκευαστικά μέτρα για την ικανοποίηση των νέων απαιτήσεων που ορίστηκαν.

(9)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για τα βιοκτόνα προϊόντα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Η ουσία τρανσφλουθρίνη εγκρίνεται προς χρήση ως δραστική ουσία σε βιοκτόνα του τύπου προϊόντων 18, με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων και όρων του παραρτήματος.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 23 Απριλίου 2014.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 167 της 27.6.2012, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1451/2007 της Επιτροπής, της 4ης Δεκεμβρίου 2007, σχετικά με τη δεύτερη φάση του δεκαετούς προγράμματος εργασιών που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2 της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά (ΕΕ L 325 της 11.12.2007, σ. 3).

(3)  Οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 1998, για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά (ΕΕ L 123 της 24.4.1998, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κοινή ονομασία

Ονομασία IUPAC

Αριθμοί αναγνώρισης

Ελάχιστος βαθμός καθαρότητας της δραστικής ουσίας (1)

Ημερομηνία έγκρισης

Ημερομηνία λήξης της έγκρισης

Τύπος προϊόντων

Ειδικοί όροι (2)

Τρανσφλουθρίνη (Transfluthrin)

Ονομασία IUPAC:

(1R,3S)-3-(2,2-διχλωροβινυλο)-2,2-διμεθυλοκυκλοπροπανοκαρβοξυλικό 2,3,5,6-τετραφθοροβενζύλιο

ή

(1R)-trans-3-(2,2-διχλωροβινυλο)-2,2-διμεθυλοκυκλοπροπανοκαρβοξυλικό 2,3,5,6-τετραφθοροβενζύλιο

Αριθ. ΕΚ: 405-060-5

Αριθ. CAS: 118712-89-3

965 g/kg διάρθρωσης trans 1R

1η Νοεμβρίου 2015

31η Οκτωβρίου 2025

18

Κατά την αξιολόγηση των προϊόντων αποδίδεται ιδιαίτερη προσοχή στους τρόπους έκθεσης, στους κινδύνους και στην αποτελεσματικότητα που σχετίζονται με χρήσεις οι οποίες καλύπτονται από την αίτηση χορήγησης άδειας αλλά δεν εξετάστηκαν στο πλαίσιο της εκτίμησης των κινδύνων της δραστικής ουσίας σε ενωσιακό επίπεδο.

Οι άδειες υπόκεινται στον ακόλουθο όρο:

Λόγω των κινδύνων για τα ύδατα, τα ιζήματα και το έδαφος, η τρανσφλουθρίνη δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε εξαερωτήρες για χρήση σε εσωτερικούς χώρους ή εντομοκτόνες σπείρες, εκτός εάν στην αίτηση έγκρισης του προϊόντος καταδεικνύεται ότι είναι εφικτός ο περιορισμός των κινδύνων σε αποδεκτά επίπεδα.


(1)  Η καθαρότητα που εμφαίνεται στη στήλη αυτή είναι ο ελάχιστος βαθμός καθαρότητας της δραστικής ουσίας που χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012. Η δραστική ουσία στο προϊόν που διατίθεται στην αγορά μπορεί να είναι ίσης ή διαφορετικής καθαρότητας εάν έχει αποδειχθεί τεχνικά ισοδύναμη με την αξιολογηθείσα δραστική ουσία.

(2)  Για την τήρηση των κοινών αρχών του παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, το περιεχόμενο και τα συμπεράσματα των εκθέσεων αξιολόγησης διατίθενται στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


24.4.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 121/17


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 408/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 23ης Απριλίου 2014

για την έγκριση του συνθετικού άμορφου διοξειδίου του πυριτίου ως υπάρχουσας δραστικής ουσίας για χρήση σε βιοκτόνα του τύπου προϊόντων 18

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων (1), και ιδίως το άρθρο 89 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1451/2007 της Επιτροπής (2) καταρτίστηκε κατάλογος δραστικών ουσιών που πρέπει να αξιολογηθούν με σκοπό την ενδεχόμενη καταχώρισή τους στο παράρτημα I, IA ή IB της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3). Στον κατάλογο αυτόν περιλαμβάνεται το διοξείδιο του πυριτίου.

(2)

Το διοξείδιο του πυριτίου έχει αξιολογηθεί, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 της οδηγίας 98/8/ΕΚ, για χρήση στον τύπο προϊόντων 18, εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για τον έλεγχο άλλων αρθροπόδων, ο οποίος ορίζεται στο παράρτημα V της εν λόγω οδηγίας και αντιστοιχεί στον τύπο προϊόντων 18 που ορίζεται στο παράρτημα V του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

(3)

Τα στοιχεία που υποβλήθηκαν για τοΝ σκοπό της αξιολόγησης κατέστησαν δυνατή την εξαγωγή συμπερασμάτων μόνο για συγκεκριμένη μορφή διοξειδίου του πυριτίου, δηλαδή για το συνθετικό άμορφο διοξείδιο του πυριτίου που περιγράφεται ως ένυδρη πυριτία, αριθ. CAS 112926-00-8. Κατά την αξιολόγηση δεν κατέστη δυνατόν να συναχθούν συμπεράσματα σχετικά με άλλες ουσίες που ανταποκρίνονται στον ορισμό του διοξειδίου του πυριτίου, αριθ. CAS 7631-86-9, ο οποίος περιλαμβάνεται στον προαναφερθέντα κατάλογο δραστικών ουσιών του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1451/2007. Συνεπώς, η έγκριση θα πρέπει να καλύπτει μόνο το συνθετικό άμορφο διοξείδιο του πυριτίου.

(4)

Το κράτος μέλος που ορίστηκε ως εισηγητής είναι η Γαλλία, η οποία, στις 16 Απριλίου 2009, υπέβαλε στην Επιτροπή την έκθεση της αρμόδιας αρχής, συνοδευόμενη από σύσταση, σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφοι 4 και 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1451/2007.

(5)

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή εξέτασαν την έκθεση της αρμόδιας αρχής. Σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1451/2007, οι διαπιστώσεις της εξέτασης ενσωματώθηκαν σε έκθεση αξιολόγησης, η οποία επανεξετάστηκε στις 13 Μαρτίου 2014, στο πλαίσιο της μόνιμης επιτροπής για τα βιοκτόνα προϊόντα.

(6)

Σύμφωνα με την εν λόγω έκθεση αξιολόγησης, μπορεί να αναμένεται ότι τα βιοκτόνα προϊόντα που χρησιμοποιούνται για τον τύπο προϊόντων 18 και περιέχουν συνθετικό άμορφο διοξείδιο του πυριτίου πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζει το άρθρο 5 της οδηγίας 98/8/ΕΚ, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται ορισμένες προδιαγραφές και ορισμένοι όροι που σχετίζονται με τη χρήση του.

(7)

Συνεπώς, είναι σκόπιμο να εγκριθεί η χρήση του συνθετικού άμορφου διοξειδίου του πυριτίου σε βιοκτόνα προϊόντα για τον τύπο προϊόντων 18, με την επιφύλαξη της συμμόρφωσης προς τις εν λόγω προδιαγραφές και όρους.

(8)

Δεδομένου ότι το συνθετικό άμορφο διοξείδιο του πυριτίου σύμφωνα με την αξιολόγηση είναι νανοϋλικό, η έγκριση θα πρέπει να καλύπτει αυτά τα νανοϋλικά, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται ορισμένες προδιαγραφές και ορισμένοι όροι που αφορούν τη χρήση τους.

(9)

Θα πρέπει να προβλέπεται ένα εύλογο χρονικό διάστημα πριν από την έγκριση δραστικής ουσίας, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στα ενδιαφερόμενα μέρη να προετοιμάζονται για την ικανοποίηση των νέων απαιτήσεων.

(10)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για τα βιοκτόνα προϊόντα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Εγκρίνεται το διοξείδιο του πυριτίου ως δραστική ουσία για χρήση σε βιοκτόνα προϊόντα του τύπου προϊόντων 18, με την επιφύλαξη των ειδικών προδιαγραφών και όρων που προβλέπονται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 23 Απριλίου 2014.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel ΒΑRROSO


(1)  ΕΕ L 167 της 27.6.2012, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1451/2007 της Επιτροπής, της 4ης Δεκεμβρίου 2007, σχετικά με τη δεύτερη φάση του δεκαετούς προγράμματος εργασιών που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2 της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά (ΕΕ L 325 της 11.12.2007, σ. 3).

(3)  Οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 1998, για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά (ΕΕ L 123 της 24.4.1998, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κοινή ονομασία

Ονομασία IUPAC

Αριθμοί ταυτοποίησης

Ελάχιστος βαθμός καθαρότητας της δραστικής ουσίας (1)

Δομικά χαρακτηριστικά αναφοράς (2)

Ημερομηνία έγκρισης

Ημερομηνία λήξης της έγκρισης

Τύπος προϊόντων

Ειδικοί όροι (3)

Συνθετικό άμορφο διοξείδιο του πυριτίου (νανο)

Ονομασία IUPAC:

Διοξείδιο του πυριτίου

Αριθ. ΕΚ: 231-545-4

Αριθ. CAS: 112926-00-8

Η έγκριση αυτή καλύπτει το συνθετικό άμορφο διοξείδιο του πυριτίου ως νανοϋλικό υπό μορφή σταθερών συσσωματωμένων σωματιδίων, μεγέθους σωματιδίων > 1μm, με πρωτοταγή σωματίδια νανομεγέθους.

800 g/kg

Μέγεθος σταθερών συσσωματωμένων σωματιδίων > 1 μm

Μέγεθος πρωτοταγών σωματιδίων < 25nm

Ειδικό εμβαδόν κατ' όγκο > 600 m2/cm3

1 Νοεμβρίου 2015

31 Οκτωβρίου 2025

18

Κατά την αξιολόγηση του προϊόντος αποδίδεται ιδιαίτερη προσοχή στους τρόπους έκθεσης, στους κινδύνους και στην αποτελεσματικότητα που σχετίζονται με χρήσεις οι οποίες καλύπτονται από την αίτηση χορήγησης άδειας, αλλά δεν εξετάστηκαν στο πλαίσιο της αξιολόγησης κινδύνου της δραστικής ουσίας σε ενωσιακό επίπεδο.


(1)  Η καθαρότητα που εμφαίνεται στη στήλη αυτή είναι ο ελάχιστος βαθμός καθαρότητας της δραστικής ουσίας που χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012. Η δραστική ουσία στο προϊόν που διατίθεται στην αγορά μπορεί να είναι ίσης ή διαφορετικής καθαρότητας εάν έχει αποδειχθεί τεχνικά ισοδύναμη με την αξιολογηθείσα δραστική ουσία.

(2)  Τα δομικά χαρακτηριστικά που εμφαίνονται στη στήλη αυτή είναι τα δομικά χαρακτηριστικά της δραστικής ουσίας που χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

(3)  Για την εφαρμογή των κοινών αρχών του παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, το περιεχόμενο και τα συμπεράσματα των εκθέσεων αξιολόγησης διατίθενται στον ιστότοπο της Επιτροπής: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


24.4.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 121/20


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 409/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 23ης Απριλίου 2014

για την καταχώριση ονομασίας στο μητρώο των εγγυημένων παραδοσιακών ιδιότυπων προϊόντων [Bacalhau de Cura Tradicional Portuguesa (ΕΠΙΠ)]

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012, για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (1), και ιδίως το άρθρο 52 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, η αίτηση που κατέθεσε η Πορτογαλία για την καταχώριση της ονομασίας «Bacalhau de Cura Tradicional Portuguesa» δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (2).

(2)

Δεδομένου ότι δεν έχει κοινοποιηθεί στην Επιτροπή καμία δήλωση ένστασης βάσει του άρθρου 51 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, η ονομασία «Bacalhau de Cura Tradicional Portuguesa» πρέπει να καταχωρισθεί,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Καταχωρίζεται η ονομασία «Bacalhau de Cura Tradicional Portuguesa» (ΕΠΙΠ).

Η ονομασία που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο αφορά προϊόν της κλάσης 1.7 «Νωπά ψάρια, μαλάκια και μαλακόστρακα και προϊόντα αυτών» του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1216/2007 της Επιτροπής (3).

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 23 Απριλίου 2014.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 343 της 14.12.2012, σ. 1.

(2)  ΕΕ C 292 της 8.10.2013, σ. 8.

(3)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1216/2007 της Επιτροπής, της 18ης Οκτωβρίου 2007, για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 509/2006 του Συμβουλίου για τα γεωργικά προϊόντα και τα τρόφιμα που χαρακτηρίζονται ως εγγυημένα παραδοσιακά ιδιότυπα προϊόντα (ΕΕ L 275 της 19.10.2007, σ. 3).


24.4.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 121/21


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 410/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 23ης Απριλίου 2014

για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 293/2012 σχετικά με την παρακολούθηση των εκπομπών CO2 από ελαφρά επαγγελματικά οχήματα τα οποία καλύπτονται από διαδικασία έγκρισης τύπου πολλαπλών σταδίων

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 510/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2011, σχετικά με τα πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές από τα καινούργια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης προσέγγισης της Ένωσης για τη μείωση των εκπομπών CO2 από ελαφρά οχήματα (1), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 9 πρώτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το παράρτημα XII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008 της Επιτροπής (2) ορίζει νέα μέθοδο για τον προσδιορισμό των εκπομπών CO2 και την κατανάλωση καυσίμων των οχημάτων N1 που έχουν λάβει έγκριση τύπου με διαδικασία σε πολλαπλά στάδια (στο εξής «οχήματα πολλαπλών σταδίων»). Αυτή η νέα μέθοδος εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2014 αλλά μπορεί να εφαρμοστεί σε εθελοντική βάση από την 1η Ιανουαρίου 2013.

(2)

Το σημείο 7 του μέρους Β του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 510/2011 προβλέπει ότι οι ειδικές εκπομπές CO2 ολοκληρωμένων οχημάτων αποδίδονται στον κατασκευαστή του οχήματος βάσης. Για να γίνει αυτό θα πρέπει τα ολοκληρωμένα οχήματα να μπορούν να αναγνωρίζονται κατά τη διαδικασία παρακολούθησης και να μπορεί να ταυτοποιείται ο κατασκευαστής του οχήματος βάσης. Θα πρέπει επίσης ορισμένα δεδομένα που αφορούν το όχημα βάσης να προσδιορίζονται σύμφωνα με τη νέα μεθοδολογία που παρατίθεται στο παράρτημα ΧΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008.

(3)

Οι κατασκευαστές του οχήματος βάσης, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 510/2011, έχουν το δικαίωμα να επαληθεύουν τα δεδομένα που αφορούν ένα όχημα πολλαπλών σταδίων με βάση τα οποία υπολογίζονται οι στόχοι τους για τις ειδικές εκπομπές CO2. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να θεσπιστούν λεπτομερείς διατάξεις σχετικά με την ανταλλαγή των απαιτούμενων δεδομένων μεταξύ των κατασκευαστών και της Επιτροπής.

(4)

Ωστόσο, τα κράτη μέλη ενδέχεται να μην είναι σε θέση να παράσχουν όλα τα δεδομένα που αφορούν την παρακολούθηση των οχημάτων πολλαπλών σταδίων που αναφέρονται στα λεπτομερή δεδομένα που προσδιορίζονται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 510/2011 λόγω των ιδιαιτεροτήτων και του σχεδιασμού που έχουν τα συστήματά τους για την ταξινόμηση των οχημάτων. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να συνεκτιμά τα δεδομένα που παρέχουν οι κατασκευαστές ως μέρος της διαδικασίας επαλήθευσης σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 510/2011 για τον προσδιορισμό των προκαταρκτικών στόχων ειδικών εκπομπών.

(5)

Επομένως, οι κατασκευαστές πρέπει να παρέχουν στην Επιτροπή και στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) τους αναγνωριστικούς αριθμούς των οχημάτων (VIN) που έχουν αναθέσει σε ελαφρά εμπορικά οχήματα που πωλήθηκαν το προηγούμενο ημερολογιακό έτος ή για τα οποία έχει εκδοθεί εγγύηση για το εν λόγω έτος. Οι κατασκευαστές πρέπει, επίσης, να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν στην Επιτροπή τα λεπτομερή δεδομένα που σχετίζονται με τα εν λόγω οχήματα. Προκειμένου να ληφθούν τα εν λόγω δεδομένα υπόψη για τον υπολογισμό των προσωρινών στόχων, οι κατασκευαστές θα πρέπει να παρέχουν τα δεδομένα τους στην Επιτροπή και στον ΕΟΠ ταυτόχρονα με την ετήσια υποβολή δεδομένων των κρατών μελών.

(6)

Συνδυάζοντας τα λεπτομερή δεδομένα που παρέχουν τα κράτη μέλη με εκείνα που παρέχουν οι κατασκευαστές, με βάση τους αναγνωριστικούς αριθμούς οχημάτων, η Επιτροπή θα πρέπει να ετοιμάσει προσωρινό σύνολο δεδομένων για τον υπολογισμό των προκαταρκτικών στόχων. Το προσωρινό σύνολο δεδομένων που θα κοινοποιείται στον κατασκευαστή πρέπει να περιλαμβάνει τους αναγνωριστικούς αριθμούς οχημάτων για τις εγγραφές των οποίων τα δύο σύνολα δεδομένων ταυτίζονται. Όταν είναι αναγκαίο, το προσωρινό σύνολο δεδομένων θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει τις εγγραφές όπου οι αναγνωριστικοί αριθμοί οχημάτων των κρατών μελών δεν αντιστοιχούν στους αναγνωριστικούς αριθμούς που παραδίδει ο κατασκευαστής. Στην περίπτωση αυτή τα αρχεία πρέπει να διαβιβάζονται στον κατασκευαστή χωρίς τους αναγνωριστικούς αριθμούς. Το προσωρινό σύνολο δεδομένων, εκτός από τους αναγνωριστικούς αριθμούς οχημάτων, θα πρέπει να δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 510/2011.

(7)

Για να εξασφαλιστεί πλήρης παραλληλισμός των απαιτήσεων που ορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 293/2012 της Επιτροπής (3) με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις για τα επιβατικά αυτοκίνητα που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1014/2010 της Επιτροπής (4), είναι σκόπιμο να προσαρμοστούν οι απαιτήσεις για τη γνωστοποίηση σφαλμάτων από τους κατασκευαστές σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω κανονισμού.

(8)

Συνεπώς, θα πρέπει να τροποποιηθεί ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 293/2012 αναλόγως.

(9)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής κλιματικών μεταβολών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 293/2012 τροποποιείται ως εξής:

1)

Στο άρθρο 2, το σημείο 3) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3)

“λεπτομερή δεδομένα παρακολούθησης” τα λεπτομερή δεδομένα που προσδιορίζονται στο παράρτημα II μέρος Γ τμήμα 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 510/2011 και αναλύονται κατά κατασκευαστή και σειρά οχήματος, οριζόμενη μέσω του τύπου, της παραλλαγής και της έκδοσης ή, κατά περίπτωση, κατά μεμονωμένο όχημα όπως ορίζεται από τον αναγνωριστικό αριθμό του οχήματος.».

2)

Το άρθρο 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 8

Οχήματα μη καλυπτόμενα από έγκριση ΕΚ τύπου

Στις περιπτώσεις υπαγωγής ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων σε εθνική έγκριση τύπου μικρών σειρών, σύμφωνα με το άρθρο 23 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, ή σε επιμέρους εγκρίσεις σύμφωνα με το άρθρο 24 της εν λόγω οδηγίας, τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τους αντίστοιχους αριθμούς οχημάτων που ταξινομούνται στην επικράτειά τους.

Κατά τη συμπλήρωση των λεπτομερών δεδομένων παρακολούθησης η αρμόδια αρχή αναγράφει το όνομα του κατασκευαστή στη στήλη “Όνομα κατασκευαστή στο μητρώο του κράτους μέλους” με τον μορφότυπο που ορίζεται στο παράρτημα II μέρος Γ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 510/2011, ενώ στη στήλη “Όνομα κατασκευαστή — Ονομασία με βάση τα πρότυπα ΕΕ” αναγράφει μια από τις παρακάτω ονομασίες:

α)

“AA-IVA” για την αναφορά τύπων οχημάτων που καλύπτονται από επιμέρους έγκριση·

β)

“AA-NSS” για την αναφορά τύπων οχημάτων που καλύπτονται από εθνική έγκριση μικρών σειρών.».

3)

Το άρθρο 10 τροποποιείται ως εξής:

α)

Στην παράγραφο 1 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Στην περίπτωση κατά την οποία τα δεδομένα διαβιβάζονται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, το πρόσωπο επαφής που υποδεικνύεται από τον κατασκευαστή έχει επίσης το δικαίωμα να αναφορτώσει τα λεπτομερή δεδομένα στο αποθετήριο δεδομένων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος.».

β)

Προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι 3 και 4:

«3.   Για τους σκοπούς της επαλήθευσης των προσωρινών δεδομένων, οι κατασκευαστές υποβάλλουν στην Επιτροπή, το αργότερο έως την 28η Φεβρουαρίου κάθε έτους, τους αναγνωριστικούς αριθμούς για κάθε ελαφρύ επαγγελματικό όχημα (πλήρες, ολοκληρωμένο ή ημιτελές) που πωλήθηκε κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος στην Ένωση, ή για το οποίο εξέδωσαν εγγύηση κατά το εν λόγω έτος. Οι κατασκευαστές έχουν τη δυνατότητα ταυτόχρονα να παρέχουν στην Επιτροπή τα λεπτομερή δεδομένα που προσδιορίζονται στο παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 510/2011 σχετικά με τα εν λόγω οχήματα.

Τα δεδομένα διαβιβάζονται μέσω ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στο αποθετήριο δεδομένων το οποίο διαχειρίζεται ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος.

4.   Σε περιπτώσεις όπου οι κατασκευαστές δεν υποβάλουν τους αναγνωριστικούς αριθμούς των οχημάτων και τα λεπτομερή στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 3, ο προσωρινός στόχος ειδικών εκπομπών υπολογίζεται με βάση τα λεπτομερή δεδομένα, όπως παρέχονται από τα κράτη μέλη.».

4)

Παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα 10α και 10β:

«Άρθρο 10α

Γνωστοποίηση σφαλμάτων από τους κατασκευαστές

1.   Οι κατασκευαστές που γνωστοποιούν σφάλματα σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 510/2011 χρησιμοποιούν ως βάση της γνωστοποίησής τους το προσωρινό σύνολο δεδομένων που έχει κοινοποιήσει η Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 4.

Στη γνωστοποίηση σφαλμάτων περιλαμβάνονται όλα τα σύνολα δεδομένων που αφορούν τις ταξινομήσεις οχημάτων για τα οποία είναι υπεύθυνος ο κατασκευαστής που προβαίνει στη γνωστοποίηση. Όσον αφορά τα ολοκληρωμένα οχήματα, ο υπεύθυνος κατασκευαστής είναι ο κατασκευαστής που είναι αρμόδιος για την έγκριση τύπου ΕΚ του οχήματος βάσης.

Το σφάλμα επισημαίνεται σε χωριστή καταχώριση στο σύνολο δεδομένων για κάθε έκδοση υπό τον τίτλο “Παρατηρήσεις κατασκευαστή”, όπου προσδιορίζονται οι ακόλουθοι κωδικοί:

α)

Κωδικός A, σε περίπτωση που ο κατασκευαστής έχει τροποποιήσει τους φακέλους·

β)

Κωδικός B, σε περίπτωση που το όχημα δεν είναι αναγνωρίσιμο·

γ)

Κωδικός Γ, σε περίπτωση που το όχημα δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 510/2011 ή έχει παύσει η παραγωγή του·

δ)

Κωδικός Δ, σε περίπτωση που ο κατασκευαστής στον οποίο έχει αποδοθεί ειδικό μητρώο είναι ο κατασκευαστής του ολοκληρωμένου οχήματος αλλά όχι του ημιτελούς οχήματος βάσης.

Για τους σκοπούς του στοιχείου β), ένα όχημα είναι μη αναγνωρίσιμο όταν ο κατασκευαστής δεν μπορεί να προσδιορίσει το όχημα με βάση τον αναγνωριστικό αριθμό που παρέχει το κράτος μέλος, ή αν η εγγραφή δεν περιλαμβάνει ανάλογο αριθμό και το όχημα δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί.

Για τους σκοπούς του στοιχείου δ), ο τελικός κατασκευαστής του οχήματος υποδεικνύει επίσης το όνομα του κατασκευαστή του οχήματος βάσης σε ξεχωριστή καταχώριση με τίτλο “Σημειώσεις κατασκευαστή”.

2.   Αν ένας κατασκευαστής δεν γνωστοποιήσει σφάλματα στην Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 1 ή αν η γνωστοποίηση υποβληθεί μετά τη λήξη της τρίμηνης προθεσμίας που προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 510/2011, θεωρούνται τελικές οι προσωρινές τιμές που έχουν κοινοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 4 του εν λόγω κανονισμού.

3.   Σε περίπτωση που η γνωστοποίηση σφαλμάτων που αναφέρεται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνει αναγνωριστικούς αριθμούς του οχήματος, υποβάλλεται στο αποθετήριο δεδομένων που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 3, σε άλλες περιπτώσεις υποβάλλεται με ηλεκτρονικό μη διαγράψιμο φορέα δεδομένων με σήμανση “Notification of error — CO2 from vans” και αποστέλλεται ταχυδρομικά στην ακόλουθη διεύθυνση:

European Commission

Secretariat-General

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Ηλεκτρονικό αντίγραφο της γνωστοποίησης αποστέλλεται προς ενημέρωση στις ακόλουθες λειτουργικές ηλεκτρονικές ταχυδρομικές θυρίδες:

EC-CO2-LDV-IMPLEMENTATION@ec.europa.eu

και

CO2-monitoring@eea.europa.eu

Άρθρο 10β

Προετοιμασία των προσωρινών δεδομένων

1.   Σε περίπτωση που οι κατασκευαστές υποβάλλουν δεδομένα στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 3, το προσωρινό σύνολο δεδομένων που πρέπει να γνωστοποιήσει ο κατασκευαστής περιλαμβάνει τις ακόλουθες εγγραφές:

α)

τις εγγραφές που περιλαμβάνουν τους αναγνωριστικούς αριθμούς οχημάτων, στις περιπτώσεις όπου οι αναγνωριστικοί αριθμοί οχήματος που υπέβαλε ο κατασκευαστής σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 3 αντιστοιχούν με εκείνους που υπέβαλαν τα κράτη μέλη όπως προσδιορίζεται στο παράρτημα ΙΙ τμήμα 2 μέρος Γ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 510/2011·

β)

τις εγγραφές που μπορούν να αποδοθούν στον κατασκευαστή, εξαιρουμένων όμως των αναγνωριστικών αριθμών οχημάτων, στις περιπτώσεις που οι αναγνωριστικοί αριθμοί οχημάτων τους οποίους παρείχαν τα κράτη μέλη δεν αντιστοιχούν σε εκείνους που υπέβαλαν οι κατασκευαστές.

Το προσωρινό σύνολο δεδομένων που προετοιμάζεται περιλαμβάνοντας τις εγγραφές που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) κοινοποιείται στους κατασκευαστές σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 510/2011.

Το κεντρικό μητρώο των δεδομένων που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο δεν περιλαμβάνει κανένα δεδομένο σχετικά με τους αναγνωριστικούς αριθμούς του οχήματος.

2.   Η επεξεργασία των αναγνωριστικών αριθμών οχημάτων δεν περιλαμβάνει την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που θα μπορούσαν να συνδέονται με τους εν λόγω αριθμούς ή οποιαδήποτε άλλα δεδομένα που θα επέτρεπαν τη σύνδεση των αναγνωριστικών αριθμών των οχημάτων με δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.».

5)

Το παράρτημα Ι αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 23 Απριλίου 2014.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 145 της 31.5.2011, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 692/2008 της Επιτροπής, της 18ης Ιουλίου 2008, για την εφαρμογή και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την έγκριση τύπου μηχανοκινήτων οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 5 και Euro 6) και σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων (ΕΕ L 199 της 28.7.2008, σ. 1).

(3)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 293/2012 της Επιτροπής, της 3ης Απριλίου 2012, σχετικά με την παρακολούθηση και την υποβολή δεδομένων ταξινόμησης καινούργιων ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων κατ' εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 510/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 98 της 4.4.2012, σ. 1).

(4)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1014/2010 της Επιτροπής, της 10ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με την παρακολούθηση και την αναφορά δεδομένων ταξινόμησης των καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων κατ' εφαρμογήν του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 443/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 293 της 11.11.2010, σ. 15).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΠΗΓΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Παράμετρος

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης (Υπόδειγμα Β του μέρους I που παρατίθεται στο παράρτημα IX της οδηγίας 2007/46/EΚ)

Τεκμηρίωση έγκρισης τύπου (οδηγία 2007/46/EΚ)

Κατασκευαστής (ολοκληρωμένα οχήματα)

Σημείο 0.5

Σημείο 0.5 στο μέρος 1 του παραρτήματος III

Κατασκευαστής του οχήματος βάσης (οχήματα πολλαπλών σταδίων)

Σημείο 0.5.1

Σημείο 0.5 του τμήματος Ι του παραρτήματος VI

Αριθμός έγκρισης τύπου

Σημείο 0.10 στοιχείο β)

Εισαγωγικό τμήμα του παραρτήματος VI

Τύπος

Σημείο 0.2

Σημείο 0.2 στο μέρος Ι του παραρτήματος III

Παραλλαγή

Σημείο 0.2

Μέρος Ι ή ΙΙ του παραρτήματος ΙΙΙ ή τμήμα 3 του παραρτήματος VIII

Έκδοση

Σημείο 0.2

Μέρος Ι ή ΙΙ του παραρτήματος ΙΙΙ ή τμήμα 3 του παραρτήματος VIII

Μάρκα

Σημείο 0.1

Σημείο 0.1 στο μέρος Ι του παραρτήματος III

Κατηγορία εγκεκριμένου τύπου οχήματος

Σημείο 0.4

Σημείο 0.4 στο μέρος Ι του παραρτήματος III

Μάζα σε κατάσταση λειτουργίας (πλήρη και ολοκληρωμένα οχήματα) (kg)

Τμήμα 13

Σημείο 2.6 του μέρους Ι του παραρτήματος III, ή από τη 10η Ιανουαρίου 2014, σημείο 2.6 στοιχείο β) του μέρους Ι του παραρτήματος ΙΙΙ (σε περίπτωση πολλών τιμών, λαμβάνεται υπόψη η ελάχιστη μάζα)

Μάζα σε κατάσταση λειτουργίας (όχημα βάσης) (kg)

Τμήμα 14

Σημείο 2.17.1 του παραρτήματος I

Μέγιστη τεχνικά αποδεκτή μάζα έμφορτου οχήματος (του οχήματος βάσης σε οχήματα πολλαπλών σταδίων) (kg)

Σημείο 16.1

Σημείο 2.8 στο μέρος Ι του παραρτήματος III

Αποτύπωμα — Μεταξόνιο (mm)

Τμήμα 4

Σημείο 2.1 στο μέρος Ι του παραρτήματος III (1)

Αποτύπωμα — Μετατρόχιο (mm)

Τμήμα 30

Σημεία 2.3.1 και 2.3.2 του μέρους Ι του παραρτήματος ΙΙΙ (2)

Ειδικές εκπομπές CO2 (g/km) (3)

Σημείο 49.1

Σημείο 3 του παραρτήματος VIII

Τύπος καυσίμου

Τμήμα 26

Σημείο 3.2.2.1 του μέρους 1 του παραρτήματος III

Τρόπος ανεφοδιασμού με καύσιμο

Σημείο 26.1

Σημείο 3.2.2.4 του μέρους 1 του παραρτήματος III

Κυβισμός κινητήρα (cm3)

Τμήμα 25

Σημείο 3.2.1.3 του μέρους 1 του παραρτήματος III

Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (Wh/km)

Σημείο 49.2

Σημείο 3 του παραρτήματος VIII

Καινοτόμος τεχνολογία ή ομάδα καινοτόμων τεχνολογιών και συνακόλουθη μείωση των εκπομπών CO2 λόγω της συγκεκριμένης τεχνολογίας.

Σημείο 49.3

Σημείο 4 του παραρτήματος VIII

Αναγνωριστικός αριθμός οχήματος

Σημείο 0.10

Σημείο 9.17 στο μέρος Ι του παραρτήματος III

Εξ ορισμού προστιθέμενη μάζα

 

Σημείο 2.17.2 του παραρτήματος I


(1)  Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 9 του παρόντος κανονισμού.

(2)  Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφοι 8 και 9 του παρόντος κανονισμού.

(3)  Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 5 του παρόντος κανονισμού.»


24.4.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 121/27


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 411/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 23ης Απριλίου 2014

σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης ενωσιακής δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής για νωπό και κατεψυγμένο βόειο κρέας καταγωγής Ουκρανίας

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 187 στοιχεία α), γ) και δ),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 374/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2) προβλέπει προτιμησιακό καθεστώς για το 2014 όσον αφορά τους δασμούς εισαγωγής ορισμένων εμπορευμάτων καταγωγής Ουκρανίας. Σύμφωνα με το άρθρο 3 του εν λόγω κανονισμού τα γεωργικά προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα III του ίδιου κανονισμού επιτρέπεται να εισάγονται στην Ένωση εντός των ορίων των ποσοστώσεων που καθορίζονται στο εν λόγω παράρτημα. Η διαχείριση των ποσοστώσεων που αναφέρονται στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 374/2014 πρέπει να γίνεται από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 184 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.

(2)

Ενώ η διαχείριση της σχετικής ποσόστωσης θα πρέπει κανονικά να γίνεται με τη χρήση πιστοποιητικών εισαγωγής, είναι ωστόσο σκόπιμο να αποδοθούν δικαιώματα εισαγωγής, σε πρώτο στάδιο, και να εκδοθούν πιστοποιητικά εισαγωγής, σε δεύτερο στάδιο, όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 της Επιτροπής (3). Κατά τον τρόπο αυτό, οι εμπορευόμενοι που έχουν λάβει δικαιώματα εισαγωγής θα μπορούν να αποφασίσουν, κατά τη διάρκεια της περιόδου της ποσόστωσης, τη χρονική στιγμή κατά την οποία επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για πιστοποιητικά εισαγωγής, λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές εμπορικές ροές τους.

(3)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 376/2008 της Επιτροπής (4) και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 382/2008 της Επιτροπής (5) θα πρέπει να εφαρμόζονται στα πιστοποιητικά εισαγωγής που εκδίδονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, πλην των περιπτώσεων που ενδείκνυται να προβλεφθούν παρεκκλίσεις.

(4)

Επιπλέον, οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006, οι οποίες αφορούν τις αιτήσεις παραχώρησης δικαιωμάτων εισαγωγής, το καθεστώς των αιτούντων και την έκδοση των πιστοποιητικών εισαγωγής, θα πρέπει να εφαρμόζονται στα πιστοποιητικά εισαγωγής που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού, με την επιφύλαξη επιπρόσθετων όρων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

(5)

Για την ορθή διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων, θα πρέπει να συστήνεται εγγύηση ταυτόχρονα με την υποβολή αίτησης παραχώρησης δικαιωμάτων εισαγωγής.

(6)

Για να υποχρεωθούν οι εμπορευόμενοι να υποβάλλουν αιτήσεις χορήγησης πιστοποιητικών εισαγωγής για το σύνολο των παραχωρούμενων δικαιωμάτων εισαγωγής, θα πρέπει να προβλεφθεί ότι η εν λόγω υποχρέωση συνιστά πρωτογενή απαίτηση κατά την έννοια του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 282/2012 της Επιτροπής (6).

(7)

Επειδή οι ποσοστώσεις που αναφέρονται στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 374/2014 είναι ανοικτές μόνο μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2014, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει το συντομότερο δυνατόν.

(8)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής για την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Άνοιγμα και διαχείριση δασμολογικής ποσόστωσης

1.   Ο παρών κανονισμός αφορά το άνοιγμα και τη διαχείριση δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής για τα προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα I.

2.   Η ποσότητα των προϊόντων τα οποία υπάγονται στην ποσόστωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1, ο εφαρμοστέος δασμός και οι αύξοντες αριθμοί καθορίζονται στο παράρτημα I.

3.   Για τη διαχείριση της δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής που αναφέρεται στην παράγραφο 1 παραχωρούνται δικαιώματα εισαγωγής σε πρώτο στάδιο και εκδίδονται πιστοποιητικά εισαγωγής σε δεύτερο στάδιο.

4.   Εφαρμόζονται οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 1301/2006, (ΕΚ) αριθ. 376/2008 και (ΕΚ) αριθ. 382/2008, εκτός εάν προβλέπεται άλλως στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 2

Περίοδος δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής

Η δασμολογική ποσόστωση εισαγωγής που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 παραμένει ανοικτή έως τις 31 Οκτωβρίου 2014.

Άρθρο 3

Αιτήσεις παραχώρησης δικαιωμάτων εισαγωγής

1.   Οι αιτήσεις παραχώρησης δικαιωμάτων εισαγωγής υποβάλλονται το αργότερο στις 13.00, ώρα Βρυξελλών, τη 15η ημερολογιακή ημέρα από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

2.   Ταυτόχρονα με την υποβολή αίτησης παραχώρησης δικαιωμάτων εισαγωγής συστήνεται εγγύηση ύψους 6 ευρώ ανά 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους.

3.   Οι αιτούμενοι δικαιώματα εισαγωγής πρέπει να αποδείξουν ότι ποσότητα βοείου κρέατος των κωδικών ΣΟ 0201 ή 0202 έχει εισαχθεί από αυτούς ή εξ ονόματός τους δυνάμει των σχετικών τελωνειακών διατάξεων κατά τη δωδεκάμηνη περίοδο που προηγείται αμέσως της περιόδου της δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής (στο εξής «ποσότητα αναφοράς»). Οι επιχειρήσεις που προκύπτουν από τη συγχώνευση επιχειρήσεων κάθε μία από τις οποίες έχει πραγματοποιήσει εισαγωγές ποσοτήτων αναφοράς μπορούν να χρησιμοποιούν τις εν λόγω ποσότητες αναφοράς ως βάση για τις αιτήσεις τους.

4.   Το σύνολο των ποσοτήτων που αφορούν οι αιτήσεις για δικαιώματα εισαγωγής που υποβάλλονται κατά την περίοδο δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής δεν πρέπει να υπερβαίνει τις ποσότητες αναφοράς του αιτούντος. Οι αιτήσεις που δεν συμμορφώνονται με τον κανόνα αυτό απορρίπτονται από τις αρμόδιες αρχές.

5.   Το αργότερο την έβδομη εργάσιμη ημέρα μετά το τέλος της περιόδου υποβολής των αιτήσεων που αναφέρεται στην παράγραφο 1, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις συνολικές αιτούμενες ποσότητες σε χιλιόγραμμα βάρους προϊόντος.

6.   Τα δικαιώματα εισαγωγής χορηγούνται από την 7η έως τη 12η εργάσιμη ημέρα το αργότερο μετά το τέλος της περιόδου των κοινοποιήσεων που αναφέρεται στην παράγραφο 5.

7.   Εάν η εφαρμογή του συντελεστή κατανομής που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 έχει ως αποτέλεσμα την παραχώρηση λιγότερων δικαιωμάτων εισαγωγής από εκείνα για τα οποία είχαν υποβληθεί αιτήσεις, η εγγύηση που έχει συσταθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2 αποδεσμεύεται κατ' αναλογία χωρίς καθυστέρηση.

8.   Τα δικαιώματα εισαγωγής ισχύουν από την ημέρα της έκδοσής τους έως τις 31 Οκτωβρίου 2014. Τα δικαιώματα εισαγωγής δεν μεταβιβάζονται.

Άρθρο 4

Έκδοση των πιστοποιητικών εισαγωγής

1.   Η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία των ποσοτήτων που χορηγήθηκαν στο πλαίσιο της δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής η οποία αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 εξαρτάται από την προσκόμιση πιστοποιητικού εισαγωγής.

2.   Οι αιτήσεις έκδοσης πιστοποιητικών εισαγωγής καλύπτουν τη συνολική ποσότητα των παραχωρηθέντων δικαιωμάτων εισαγωγής. Η υποχρέωση αυτή συνιστά πρωτογενή απαίτηση κατά την έννοια του άρθρου 19 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 282/2012.

3.   Οι αιτήσεις έκδοσης πιστοποιητικών μπορούν να υποβληθούν αποκλειστικά στο κράτος μέλος στο οποίο ο αιτών έχει υποβάλει τη σχετική αίτηση και έχει αποκτήσει δικαιώματα εισαγωγής στο πλαίσιο της δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής του άρθρου 1 παράγραφος 1.

Κάθε έκδοση πιστοποιητικού εισαγωγής επιφέρει αντίστοιχη μείωση των αποκτηθέντων δικαιωμάτων εισαγωγής, η δε εγγύηση που έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 αποδεσμεύεται κατ' αναλογία χωρίς καθυστέρηση.

4.   Τα πιστοποιητικά εισαγωγής εκδίδονται κατόπιν αιτήσεως και στο όνομα του εμπορευομένου που απέκτησε τα δικαιώματα εισαγωγής.

5.   Σε κάθε αίτηση για πιστοποιητικό αναφέρεται μόνον ένας αύξων αριθμός. Κάθε αίτηση μπορεί να αφορά περισσότερα του ενός προϊόντα υπαγόμενα σε διαφορετικούς κωδικούς ΣΟ. Στην περίπτωση αυτή, στις θέσεις 15 και 16 των αιτήσεων για πιστοποιητικά και των πιστοποιητικών αντιστοίχως αναγράφονται όλοι οι κωδικοί ΣΟ και η οικεία περιγραφή.

6.   Στις αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής και στα πιστοποιητικά αναφέρονται:

α)

στη θέση 8, το όνομα «Ουκρανία» ως χώρα καταγωγής και σημειώνεται με σταυρό η ένδειξη «ναι»·

β)

στη θέση 20, μία από τις ενδείξεις που παρατίθενται στο παράρτημα II.

7.   Κάθε πιστοποιητικό αναφέρει την ποσότητα ανά κωδικό ΣΟ.

8.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 5 παράγραφος 3 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 382/2008, τα πιστοποιητικά εισαγωγής ισχύουν επί 30 ημέρες από την πραγματική ημερομηνία έκδοσής τους κατά την έννοια του άρθρου 22 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/2008. Η ισχύς των πιστοποιητικών εισαγωγής, ωστόσο, λήγει το αργότερο στις 31 Οκτωβρίου 2014.

Άρθρο 5

Κοινοποιήσεις προς την Επιτροπή

1.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 11 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή:

α)

το αργότερο στις 14 Νοεμβρίου 2014, τις ποσότητες προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των κοινοποιήσεων με περιεχόμενο «ουδέν», για τις οποίες εκδόθηκαν πιστοποιητικά εισαγωγής κατά την περίοδο της ποσόστωσης·

β)

το αργότερο στις 28 Φεβρουαρίου 2015, τις ποσότητες προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των κοινοποιήσεων με περιεχόμενο «ουδέν», οι οποίες καλύπτονται από πιστοποιητικά εισαγωγής που δεν χρησιμοποιήθηκαν ή χρησιμοποιήθηκαν εν μέρει και αντιστοιχούν στη διαφορά μεταξύ των ποσοτήτων που καταγράφηκαν στην πίσω σελίδα των πιστοποιητικών εισαγωγής και των ποσοτήτων για τις οποίες εκδόθηκαν τα πιστοποιητικά.

2.   Το αργότερο στις 28 Φεβρουαρίου 2015, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις ποσότητες προϊόντων, οι οποίες πράγματι τέθηκαν σε ελεύθερη κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της περιόδου της δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό.

3.   Στην περίπτωση των κοινοποιήσεων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, οι ποσότητες εκφράζονται σε χιλιόγραμμα βάρους προϊόντος.

Άρθρο 6

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 23 Απριλίου 2014.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671.

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 374/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για τη μείωση ή την κατάργηση των τελωνειακών δασμών που επιβάλλονται στα εμπορεύματα καταγωγής Ουκρανίας (ΕΕ L 118 της 22.4.2014, σ. 1).

(3)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 της Επιτροπής, της 31ης Αυγούστου 2006, για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τον τρόπο διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής γεωργικών προϊόντων των οποίων η διαχείριση πραγματοποιείται με σύστημα πιστοποιητικών εισαγωγής (ΕΕ L 238 της 1.9.2006, σ. 13).

(4)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 376/2008 της Επιτροπής, της 23ης Απριλίου 2008, για τις κοινές λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής, εξαγωγής και προκαθορισμού για τα γεωργικά προϊόντα (ΕΕ L 114 της 26.4.2008, σ. 3).

(5)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 382/2008 της Επιτροπής, της 21ης Απριλίου 2008, για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής και εξαγωγής στον τομέα του βοείου κρέατος (ΕΕ L 115 της 29.4.2008, σ. 10).

(6)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 282/2012 της Επιτροπής, της 28ης Μαρτίου 2012, για τον καθορισμό των κοινών λεπτομερειών εφαρμογής του καθεστώτος εγγυήσεων για τα γεωργικά προϊόντα (ΕΕ L 92 της 30.3.2012, σ. 4).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Κατά παρέκκλιση των κανόνων ερμηνείας της συνδυασμένης ονοματολογίας, το κείμενο της περιγραφής των προϊόντων θεωρείται ότι έχει μόνο ενδεικτική αξία, δεδομένου ότι, στο πλαίσιο του παρόντος παραρτήματος, η εφαρμογή του προτιμησιακού καθεστώτος καθορίζεται από το πεδίο εφαρμογής των κωδικών ΣΟ.

Αύξων αριθμός

Κωδικοί ΣΟ

Περιγραφή

Ποσότητα σε τόνους (καθαρού βάρους)

Εφαρμοστέος δασμός

(EUR/τόνο)

09.4270

0201 10 00

0201 20 20

0201 20 30

0201 20 50

0201 20 90

0201 30 00

0202 10 00

0202 20 10

0202 20 30

0202 20 50

0202 20 90

0202 30 10

0202 30 50

0202 30 90

Κρέατα βοοειδών νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα

12 000

0


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Ενδείξεις στις οποίες αναφέρεται το άρθρο 4 παράγραφος 6 στοιχείο β)

Στη βουλγαρική γλώσσα: Регламент за изпълнение (ЕC) № 411/2014

Στην ισπανική γλώσσα: Reglamento de Ejecución (UE) no 411/2014

Στην τσεχική γλώσσα: Prováděcí nařízení (EU) č. 411/2014

Στη δανική γλώσσα: Gennemførelsesforordning (EU) nr. 411/2014

Στη γερμανική γλώσσα: Durchführungsverordnung (EU) Nr. 411/2014

Στην εσθονική γλώσσα: Rakendusmäärus (EL) nr 411/2014

Στην ελληνική γλώσσα: Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 411/2014

Στην αγγλική γλώσσα: Implementing Regulation (EU) No 411/2014

Στη γαλλική γλώσσα: Règlement d'exécution (UE) no 411/2014

Στην κροατική γλώσσα: Provedbena uredba (EU) br. 411/2014

Στην ιταλική γλώσσα: Regolamento di esecuzione (UE) n. 411/2014

Στη λετονική γλώσσα: Īstenošanas regula (ES) Nr. 411/2014

Στη λιθουανική γλώσσα: Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 411/2014

Στην ουγγρική γλώσσα: 411/2014/EU végrehajtási rendelet

Στη μαλτέζικη γλώσσα: Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 411/2014

Στην ολλανδική γλώσσα: Uitvoeringsverordening (EU) nr. 411/2014

Στην πολωνική γλώσσα: Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 411/2014

Στην πορτογαλική γλώσσα: Regulamento de Execução (UE) n.o 411/2014

Στη ρουμανική γλώσσα: Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 411/2014

Στη σλοβακική γλώσσα: Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 411/2014

Στη σλοβενική γλώσσα: Izvedbena uredba (EU) št. 411/2014

Στη φινλανδική γλώσσα: Täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 411/2014

Στη σουηδική γλώσσα: Genomförandeförordning (EU) nr 411/2014.


24.4.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 121/32


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 412/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 23ης Απριλίου 2014

σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης ενωσιακών δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής για αυγά, προϊόντα αυγών και αλβουμίνες καταγωγής Ουκρανίας

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 187 στοιχεία α), γ) και δ),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 374/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2) προβλέπει προτιμησιακό καθεστώς για το 2014 όσον αφορά τους δασμούς εισαγωγής ορισμένων εμπορευμάτων καταγωγής Ουκρανίας. Σύμφωνα με το άρθρο 3 του εν λόγω κανονισμού τα γεωργικά προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα III του ίδιου κανονισμού επιτρέπεται να εισάγονται στην Ένωση εντός των ορίων των ποσοστώσεων που καθορίζονται στο εν λόγω παράρτημα. Η διαχείριση των ποσοστώσεων που αναφέρονται στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 374/2014 πρέπει να γίνεται από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 184 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.

(2)

Η διαχείριση των εν λόγω δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής θα πρέπει να γίνεται με τη χρήση πιστοποιητικών εισαγωγής. Προς τούτο, θα πρέπει να εφαρμόζεται ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 της Επιτροπής (3), με την επιφύλαξη επιπρόσθετων όρων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

(3)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 376/2008 της Επιτροπής (4) θα πρέπει να εφαρμόζεται στα πιστοποιητικά εισαγωγής που εκδίδονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, πλην των περιπτώσεων που ενδείκνυται να προβλεφθούν παρεκκλίσεις.

(4)

Για την ορθή διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων, η εγγύηση για τα πιστοποιητικά εισαγωγής θα πρέπει να συνιστάται ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης για έκδοση πιστοποιητικού.

(5)

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1001/2013 της Επιτροπής (5) αντικατέστησε ορισμένους κωδικούς ΣΟ στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου (6) με νέους κωδικούς ΣΟ, οι οποίοι σήμερα διαφέρουν από αυτούς που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 374/2014. Ως εκ τούτου, οι νέοι κωδικοί ΣΟ θα πρέπει να περιληφθούν και στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού.

(6)

Επειδή οι ποσοστώσεις που αναφέρονται στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 374/2014 είναι ανοικτές μόνο μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2014, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει το συντομότερο δυνατόν.

(7)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής για την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Άνοιγμα και διαχείριση δασμολογικών ποσοστώσεων

1.   Ο παρών κανονισμός αφορά το άνοιγμα και τη διαχείριση δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής για τα προϊόντα του τομέα των αυγών και της αλβουμίνης που αναφέρονται στο παράρτημα I.

2.   Η ποσότητα των προϊόντων τα οποία υπάγονται στις ποσοστώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ο εφαρμοστέος δασμός και οι αύξοντες αριθμοί καθορίζονται στο παράρτημα I.

3.   Η διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής που αναφέρονται στην παράγραφο 1 γίνεται μέσω πιστοποιητικών εισαγωγής.

4.   Εφαρμόζονται οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 και (ΕΚ) αριθ. 376/2008, εκτός εάν προβλέπεται άλλως στον παρόντα κανονισμό.

5.   Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, το βάρος των προϊόντων αυγών μετατρέπεται στο ισοδύναμο αυγών με κέλυφος σύμφωνα με τους κατ' αποκοπή συντελεστές απόδοσης που καθορίζονται στο παράρτημα 69 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής (7).

6.   Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, το βάρος των γαλακταλβουμινών μετατρέπεται στο ισοδύναμο αυγών με κέλυφος σύμφωνα με τους κατ' αποκοπή συντελεστές απόδοσης 7,00 για τις αποξηραμένες γαλακταλβουμίνες (κωδικός ΣΟ 3502 20 91) και 53,00 για τις λοιπές γαλακταλβουμίνες (κωδικός ΣΟ 3502 20 99) χρησιμοποιώντας τις αρχές μετατροπής που προβλέπονται στο παράρτημα 69 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93.

Άρθρο 2

Περίοδος δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής

Οι δασμολογικές ποσοστώσεις εισαγωγής που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 παραμένουν ανοικτές έως τις 31 Οκτωβρίου 2014.

Άρθρο 3

Αιτήσεις για πιστοποιητικά εισαγωγής και πιστοποιητικά εισαγωγής

1.   Οι αιτήσεις έκδοσης πιστοποιητικών υποβάλλονται το αργότερο στις 13.00, ώρα Βρυξελλών, τη 15η ημερολογιακή ημέρα από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

2.   Σε κάθε αίτηση για πιστοποιητικό επιτρέπεται να αναφέρεται μόνον ένας αύξων αριθμός. Κάθε αίτηση μπορεί να αφορά περισσότερα του ενός προϊόντα υπαγόμενα σε διαφορετικούς κωδικούς ΣΟ. Στην περίπτωση αυτή, στις θέσεις 15 και 16 των αιτήσεων για πιστοποιητικά και των πιστοποιητικών αντιστοίχως αναγράφονται όλοι οι κωδικοί ΣΟ και η οικεία περιγραφή. Στην περίπτωση της δασμολογικής ποσόστωσης 09.4275 που καθορίζεται στο παράρτημα I, η συνολική ποσότητα μετατρέπεται στο ισοδύναμο αυγών με κέλυφος.

3.   Οι αιτήσεις έκδοσης πιστοποιητικού αφορούν ελάχιστη ποσότητα 1 τόνου και κατ' ανώτατο όριο το 10 % της διαθέσιμης ποσότητας για τη συγκεκριμένη ποσόστωση.

4.   Στις αιτήσεις πιστοποιητικών και στα πιστοποιητικά αναφέρονται:

α)

στη θέση 8, το όνομα «Ουκρανία» ως χώρα καταγωγής και σημειώνεται με σταυρό η ένδειξη «ναι»·

β)

στη θέση 20, μία από τις ενδείξεις που παρατίθενται στο παράρτημα II.

5.   Ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης για έκδοση πιστοποιητικού συνιστάται εγγύηση ποσού 20 ευρώ ανά 100 χιλιόγραμμα.

6.   Το αργότερο την έβδομη εργάσιμη ημέρα μετά το τέλος της περιόδου υποβολής των αιτήσεων που αναφέρεται στην παράγραφο 1, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τη συνολική ποσότητα για την οποία υποβλήθηκαν αιτήσεις, σε χιλιόγραμμα βάρους ισοδυνάμου αυγών με κέλυφος και με κατανομή ανά αύξοντα αριθμό.

7.   Η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία της ποσότητας που χορηγήθηκε στο πλαίσιο της δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής η οποία αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 εξαρτάται από την προσκόμιση πιστοποιητικού εισαγωγής.

8.   Τα πιστοποιητικά εισαγωγής εκδίδονται από την 7η έως τη 12η εργάσιμη ημέρα το αργότερο μετά το τέλος της περιόδου των κοινοποιήσεων που αναφέρεται στην παράγραφο 6.

Άρθρο 4

Διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών εισαγωγής

1.   Τα πιστοποιητικά εισαγωγής ισχύουν από την πρώτη ημέρα της έκδοσής τους έως τις 31 Οκτωβρίου 2014.

2.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 8 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/2008, η μεταβίβαση δικαιωμάτων που απορρέουν από τα πιστοποιητικά περιορίζεται στους δικαιοδόχους οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006.

Άρθρο 5

Κοινοποιήσεις προς την Επιτροπή

1.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 11 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή:

α)

το αργότερο στις 14 Νοεμβρίου 2014, τις ποσότητες προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των κοινοποιήσεων με περιεχόμενο «ουδέν», για τις οποίες εκδόθηκαν πιστοποιητικά εισαγωγής κατά την περίοδο της ποσόστωσης·

β)

το αργότερο στις 28 Φεβρουαρίου 2015, τις ποσότητες προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των κοινοποιήσεων με περιεχόμενο «ουδέν», οι οποίες καλύπτονται από πιστοποιητικά εισαγωγής που δεν χρησιμοποιήθηκαν ή χρησιμοποιήθηκαν εν μέρει και αντιστοιχούν στη διαφορά μεταξύ των ποσοτήτων που καταγράφηκαν στην πίσω σελίδα των πιστοποιητικών εισαγωγής και των ποσοτήτων για τις οποίες εκδόθηκαν τα πιστοποιητικά.

2.   Το αργότερο στις 28 Φεβρουαρίου 2015, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις ποσότητες προϊόντων, οι οποίες πράγματι τέθηκαν σε ελεύθερη κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της περιόδου της δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό.

3.   Στην περίπτωση των κοινοποιήσεων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, η ποσότητα εκφράζεται σε χιλιόγραμμα βάρους ισοδυνάμου αυγών με κέλυφος και κατανέμεται ανά αύξοντα αριθμό.

Άρθρο 6

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 23 Απριλίου 2014.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671.

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 374/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για τη μείωση ή την κατάργηση των τελωνειακών δασμών που επιβάλλονται στα εμπορεύματα καταγωγής Ουκρανίας (ΕΕ L 118 της 22.4.2014, σ. 1).

(3)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 της Επιτροπής, της 31ης Αυγούστου 2006, για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τον τρόπο διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής γεωργικών προϊόντων των οποίων η διαχείριση πραγματοποιείται με σύστημα πιστοποιητικών εισαγωγής (ΕΕ L 238 της 1.9.2006, σ. 13).

(4)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 376/2008 της Επιτροπής, της 23ης Απριλίου 2008, για τις κοινές λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής, εξαγωγής και προκαθορισμού για τα γεωργικά προϊόντα (ΕΕ L 114 της 26.4.2008, σ. 3).

(5)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1001/2013 της Επιτροπής, της 4ης Οκτωβρίου 2013, περί τροποποιήσεως του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (ΕΕ L 290 της 31.10.2013, σ. 1).

(6)  Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1).

(7)  Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 1993, για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου περί θεσπίσεως του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Κατά παρέκκλιση των κανόνων ερμηνείας της συνδυασμένης ονοματολογίας, το κείμενο της περιγραφής των προϊόντων θεωρείται ότι έχει μόνο ενδεικτική αξία, δεδομένου ότι, στο πλαίσιο του παρόντος παραρτήματος, η εφαρμογή του προτιμησιακού καθεστώτος καθορίζεται από το πεδίο εφαρμογής των κωδικών ΣΟ.

Αύξων αριθμός

Κωδικοί ΣΟ

Περιγραφή

Ποσότητα σε τόνους

Εφαρμοστέος δασμός

(EUR/τόνο)

09.4275

0407 21 00

0407 29 10

0407 90 10

0408 11 80

0408 19 81

0408 19 89

0408 91 80

0408 99 80

3502 11 90

3502 19 90

3502 20 91

3502 20 99

Αυγά πουλερικών με το τσόφλι τους, νωπά, διατηρημένα ή βρασμένα· αυγά πτηνών χωρίς το τσόφλι τους και κρόκοι αυγών, νωπά, αποξεραμένα, βρασμένα στο νερό ή στον ατμό, μορφοποιημένα, κατεψυγμένα ή αλλιώς διατηρημένα, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων· αυγοαλβουμίνες και γαλακταλβουμίνες, κατάλληλες για τη διατροφή των ανθρώπων

1 500

(εκφρασμένοι σε ισοδύναμο αυγών με κέλυφος)

0

09.4276

0407 21 00

0407 29 10

0407 90 10

Αυγά πουλερικών με το τσόφλι τους, νωπά, διατηρημένα ή βρασμένα

3 000 (εκφρασμένοι σε καθαρό βάρος)

0


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Ενδείξεις στις οποίες αναφέρεται το άρθρο 3 παράγραφος 4 στοιχείο β)

Στη βουλγαρική γλώσσα: Регламент за изпълнение (ЕC) № 412/2014

Στην ισπανική γλώσσα: Reglamento de Ejecución (UE) no 412/2014

Στην τσεχική γλώσσα: Prováděcí nařízení (EU) č. 412/2014

Στη δανική γλώσσα: Gennemførelsesforordning (EU) nr. 412/2014

Στη γερμανική γλώσσα: Durchführungsverordnung (EU) Nr. 412/2014

Στην εσθονική γλώσσα: Rakendusmäärus (EL) nr 412/2014

Στην ελληνική γλώσσα: Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 412/2014

Στην αγγλική γλώσσα: Implementing Regulation (EU) No 412/2014

Στη γαλλική γλώσσα: Règlement d'exécution (UE) no 412/2014

Στην κροατική γλώσσα: Provedbena uredba (EU) br. 412/2014

Στην ιταλική γλώσσα: Regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2014

Στη λετονική γλώσσα: Īstenošanas regula (ES) Nr. 412/2014

Στη λιθουανική γλώσσα: Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 412/2014

Στην ουγγρική γλώσσα: 412/2014/EU végrehajtási rendelet

Στη μαλτέζικη γλώσσα: Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 412/2014

Στην ολλανδική γλώσσα: Uitvoeringsverordening (EU) nr. 412/2014

Στην πολωνική γλώσσα: Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 412/2014

Στην πορτογαλική γλώσσα: Regulamento de Execução (UE) n.o 412/2014

Στη ρουμανική γλώσσα: Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 412/2014

Στη σλοβακική γλώσσα: Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 412/2014

Στη σλοβενική γλώσσα: Izvedbena uredba (EU) št. 412/2014

Στη φινλανδική γλώσσα: Täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 412/2014

Στη σουηδική γλώσσα: Genomförandeförordning (EU) nr 412/2014.


24.4.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 121/37


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 413/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 23ης Απριλίου 2014

σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης ενωσιακής δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής για κρέας πουλερικών καταγωγής Ουκρανίας

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 187 στοιχεία α), γ) και δ),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 374/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2) προβλέπει προτιμησιακό καθεστώς για το 2014 όσον αφορά τους εισαγωγικούς δασμούς ορισμένων εμπορευμάτων καταγωγής Ουκρανίας. Σύμφωνα με το άρθρο 3 του εν λόγω κανονισμού τα γεωργικά προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα III του ίδιου κανονισμού επιτρέπεται να εισάγονται στην Ένωση εντός των ορίων των δασμολογικών ποσοστώσεων που καθορίζονται στο εν λόγω παράρτημα. Η διαχείριση των ποσοστώσεων που αναφέρονται στο παράρτημα III του εν λόγω κανονισμού πρέπει να γίνεται από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 184 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.

(2)

Ενώ η διαχείριση της σχετικής ποσόστωσης θα πρέπει κανονικά να γίνεται με τη χρήση πιστοποιητικών εισαγωγής, είναι ωστόσο σκόπιμο να αποδοθούν δικαιώματα εισαγωγής, σε πρώτο στάδιο, και να εκδοθούν πιστοποιητικά εισαγωγής, σε δεύτερο στάδιο, όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 της Επιτροπής (3). Κατά τον τρόπο αυτό, οι εμπορευόμενοι που έχουν λάβει δικαιώματα εισαγωγής θα μπορούν να αποφασίσουν, κατά τη διάρκεια της περιόδου ποσόστωσης, τη χρονική στιγμή κατά την οποία επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για πιστοποιητικά εισαγωγής, λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές εμπορικές ροές τους.

(3)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 376/2008 της Επιτροπής (4) θα πρέπει να εφαρμόζεται στα πιστοποιητικά εισαγωγής που εκδίδονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, πλην των περιπτώσεων που ενδείκνυται να προβλεφθούν παρεκκλίσεις.

(4)

Επιπλέον, οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006, οι οποίες αφορούν τις αιτήσεις παραχώρησης δικαιωμάτων εισαγωγής, το καθεστώς των αιτούντων και την έκδοση των πιστοποιητικών εισαγωγής, θα πρέπει να εφαρμόζονται στα πιστοποιητικά εισαγωγής που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού, με την επιφύλαξη επιπρόσθετων όρων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

(5)

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων, θα πρέπει να συσταθεί εγγύηση κατά την υποβολή αίτησης δικαιωμάτων εισαγωγής, και κατά τη στιγμή της έκδοσης του πιστοποιητικού εισαγωγής.

(6)

Για να υποχρεωθούν οι εμπορευόμενοι να υποβάλλουν αιτήσεις χορήγησης πιστοποιητικών εισαγωγής για το σύνολο των παραχωρούμενων δικαιωμάτων εισαγωγής, θα πρέπει να προβλεφθεί ότι η εν λόγω υποχρέωση συνιστά πρωτογενή απαίτηση κατά την έννοια του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 282/2012 της Επιτροπής (5).

(7)

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1001/2013 της Επιτροπής (6) αντικατέστησε ορισμένους κωδικούς ΣΟ του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου (7) με νέους κωδικούς ΣΟ οι οποίοι σήμερα διαφέρουν από αυτούς που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 374/2014. Ως εκ τούτου, οι εν λόγω νέοι κωδικοί ΣΟ θα πρέπει να παρατίθενται στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού.

(8)

Επειδή οι ποσοστώσεις που αναφέρονται στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 374/2014 είναι ανοικτές μόνο μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2014, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ το συντομότερο δυνατόν.

(9)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής για την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Άνοιγμα και διαχείριση δασμολογικών ποσοστώσεων

1.   Ο παρών κανονισμός αφορά το άνοιγμα και τη διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής για τα προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα I.

2.   Η ποσότητα των προϊόντων τα οποία υπάγονται στις ποσοστώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ο εφαρμοστέος δασμός και οι αύξοντες αριθμοί καθορίζονται στο παράρτημα I.

3.   Για τη διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής που αναφέρονται στην παράγραφο 1 παραχωρούνται δικαιώματα εισαγωγής σε πρώτο στάδιο και εκδίδονται πιστοποιητικά εισαγωγής σε δεύτερο στάδιο.

4.   Εφαρμόζονται οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 και (ΕΚ) αριθ. 376/2008, εκτός εάν προβλέπεται άλλως στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 2

Περίοδος δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής

Οι δασμολογικές ποσοστώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 παραμένουν ανοικτές έως τις 31 Οκτωβρίου 2014.

Άρθρο 3

Αιτήσεις παραχώρησης δικαιωμάτων εισαγωγής

1.   Οι αιτήσεις παραχώρησης δικαιωμάτων εισαγωγής υποβάλλονται το αργότερο στις 13.00, ώρα Βρυξελλών, τη 15η ημερολογιακή ημέρα από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

2.   Ταυτόχρονα με την υποβολή αίτησης παραχώρησης δικαιωμάτων εισαγωγής συστήνεται εγγύηση ύψους 35 ευρώ ανά 100 χιλιόγραμμα.

3.   Οι αιτούμενοι δικαιώματα εισαγωγής αποδεικνύουν ότι ποσότητα προϊόντων πουλερικών των κωδικών ΣΟ 0207, 0210 99 39, 1602 31, 1602 32 ή 1602 39 21 έχει εισαχθεί από αυτούς ή εξ ονόματός τους δυνάμει των σχετικών τελωνειακών διατάξεων κατά τη δωδεκάμηνη περίοδο που προηγείται αμέσως της περιόδου της δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής (στο εξής «ποσότητα αναφοράς»). Οι επιχειρήσεις που προκύπτουν από τη συγχώνευση επιχειρήσεων, κάθε μία από τις οποίες έχει πραγματοποιήσει εισαγωγές ποσοτήτων αναφοράς, μπορούν να χρησιμοποιούν τις εν λόγω ποσότητες αναφοράς ως βάση για τις αιτήσεις τους.

4.   Το σύνολο των ποσοτήτων που αφορούν οι αιτήσεις για δικαιώματα εισαγωγής που υποβάλλονται κατά την περίοδο δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής δεν υπερβαίνει την ποσότητα αναφοράς του αιτούντος. Οι αιτήσεις που δεν συμμορφώνονται με τον κανόνα αυτό απορρίπτονται από τις αρμόδιες αρχές.

5.   Το αργότερο την έβδομη εργάσιμη ημέρα μετά το τέλος της περιόδου υποβολής των αιτήσεων που αναφέρεται στην παράγραφο 1, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις συνολικές αιτούμενες ποσότητες σε χιλιόγραμμα βάρους προϊόντος, κατανεμημένες ανά αύξοντα αριθμό.

6.   Τα δικαιώματα εισαγωγής χορηγούνται από την 7η έως τη 12η εργάσιμη ημέρα το αργότερο μετά το τέλος της περιόδου της κοινοποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο 5.

7.   Εάν η εφαρμογή του συντελεστή κατανομής που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 έχει ως αποτέλεσμα την παραχώρηση λιγότερων δικαιωμάτων εισαγωγής από εκείνα για τα οποία είχαν υποβληθεί αιτήσεις, η εγγύηση που έχει συσταθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2 αποδεσμεύεται κατ' αναλογία χωρίς καθυστέρηση

8.   Τα δικαιώματα εισαγωγής ισχύουν από την ημέρα της έκδοσής τους έως τις 31 Οκτωβρίου 2014. Τα δικαιώματα εισαγωγής δεν μεταβιβάζονται.

Άρθρο 4

Έκδοση των πιστοποιητικών εισαγωγής

1.   Η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία των ποσοτήτων που χορηγήθηκαν στο πλαίσιο των δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 εξαρτάται από την προσκόμιση πιστοποιητικού εισαγωγής.

2.   Οι αιτήσεις έκδοσης πιστοποιητικών εισαγωγής καλύπτουν τη συνολική ποσότητα των παραχωρηθέντων δικαιωμάτων εισαγωγής. Η υποχρέωση αυτή συνιστά πρωτογενή απαίτηση κατά την έννοια του άρθρου 19 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 282/2012.

3.   Οι αιτήσεις έκδοσης πιστοποιητικών μπορούν να υποβληθούν αποκλειστικά στο κράτος μέλος στο οποίο ο αιτών έχει υποβάλει τη σχετική αίτηση και έχει αποκτήσει δικαιώματα εισαγωγής στο πλαίσιο των δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής του άρθρου 1 παράγραφος 1.

4.   Ταυτόχρονα με την έκδοση πιστοποιητικού εισαγωγής συστήνεται από τον εμπορευόμενο εγγύηση ύψους 75 ευρώ ανά 100 χιλιόγραμμα. Κάθε έκδοση πιστοποιητικού εισαγωγής επιφέρει αντίστοιχη μείωση των αποκτηθέντων δικαιωμάτων εισαγωγής, η δε εγγύηση που έχει συσταθεί για τα δικαιώματα εισαγωγής αποδεσμεύεται κατ' αναλογία χωρίς καθυστέρηση.

5.   Τα πιστοποιητικά εισαγωγής εκδίδονται κατόπιν αιτήσεως και στο όνομα του εμπορευομένου που απέκτησε τα δικαιώματα εισαγωγής.

6.   Σε κάθε αίτηση για πιστοποιητικό αναφέρεται μόνον ένας αύξων αριθμός. Κάθε αίτηση μπορεί να αφορά περισσότερα του ενός προϊόντα υπαγόμενα σε διαφορετικούς κωδικούς ΣΟ. Στην περίπτωση αυτή, στις θέσεις 15 και 16 των αιτήσεων για πιστοποιητικά και των πιστοποιητικών αντιστοίχως αναγράφονται όλοι οι κωδικοί ΣΟ και η οικεία περιγραφή.

7.   Στις αιτήσεις πιστοποιητικών και στα πιστοποιητικά εισαγωγής αναφέρονται:

α)

στη θέση 8, το όνομα «Ουκρανία» ως χώρα καταγωγής και σημειώνεται με σταυρό η ένδειξη «ναι»·

β)

στη θέση 20, μία από τις ενδείξεις που παρατίθενται στο παράρτημα II.

8.   Κάθε πιστοποιητικό αναφέρει την ποσότητα ανά κωδικό ΣΟ ή ανά ομάδα κωδικών ΣΟ.

9.   Σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/2008, τα πιστοποιητικά εισαγωγής ισχύουν επί 30 ημέρες από την πραγματική ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού. Η ισχύς των πιστοποιητικών εισαγωγής, ωστόσο, λήγει το αργότερο στις 31 Οκτωβρίου 2014.

Άρθρο 5

Κοινοποιήσεις προς την Επιτροπή

1.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 11 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή:

α)

το αργότερο στις 14 Νοεμβρίου 2014, τις ποσότητες προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των κοινοποιήσεων με περιεχόμενο «ουδέν», για τις οποίες εκδόθηκαν πιστοποιητικά εισαγωγής κατά την περίοδο της ποσόστωσης·

β)

το αργότερο στις 28 Φεβρουαρίου 2015, τις ποσότητες προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των κοινοποιήσεων με περιεχόμενο «ουδέν», οι οποίες καλύπτονται από πιστοποιητικά εισαγωγής που δεν χρησιμοποιήθηκαν ή χρησιμοποιήθηκαν εν μέρει και αντιστοιχούν στη διαφορά μεταξύ των ποσοτήτων που καταγράφηκαν στην πίσω σελίδα των πιστοποιητικών εισαγωγής και των ποσοτήτων για τις οποίες εκδόθηκαν τα πιστοποιητικά.

2.   Το αργότερο στις 28 Φεβρουαρίου 2015, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις ποσότητες προϊόντων, οι οποίες πράγματι τέθηκαν σε ελεύθερη κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της περιόδου της δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό.

3.   Στην περίπτωση των κοινοποιήσεων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, η ποσότητα εκφράζεται σε χιλιόγραμμα και κατανέμεται ανά αύξοντα αριθμό.

Άρθρο 6

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 23 Απριλίου 2014.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671.

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 374/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για τη μείωση ή την κατάργηση των τελωνειακών δασμών που επιβάλλονται στα εμπορεύματα καταγωγής Ουκρανίας (ΕΕ L 118 της 22.4.2014, σ. 1).

(3)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 της Επιτροπής, της 31ης Αυγούστου 2006, για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τον τρόπο διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής γεωργικών προϊόντων των οποίων η διαχείριση πραγματοποιείται με σύστημα πιστοποιητικών εισαγωγής (ΕΕ L 238 της 1.9.2006, σ. 13).

(4)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 376/2008 της Επιτροπής, της 23ης Απριλίου 2008, για τις κοινές λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής, εξαγωγής και προκαθορισμού για τα γεωργικά προϊόντα (ΕΕ L 114 της 26.4.2008, σ. 3).

(5)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 282/2012 της Επιτροπής, της 28ης Μαρτίου 2012, για τον καθορισμό των κοινών λεπτομερειών εφαρμογής του καθεστώτος εγγυήσεων για τα γεωργικά προϊόντα (ΕΕ L 92 της 30.3.2012, σ. 4).

(6)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1001/2013 της Επιτροπής, της 4ης Οκτωβρίου 2013, περί τροποποιήσεως του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (ΕΕ L 290 της 31.10.2013, σ. 1).

(7)  Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Κατά παρέκκλιση των κανόνων ερμηνείας της συνδυασμένης ονοματολογίας, το κείμενο της περιγραφής των προϊόντων θεωρείται ότι έχει μόνο ενδεικτική αξία, δεδομένου ότι, στο πλαίσιο του παρόντος παραρτήματος, η εφαρμογή του προτιμησιακού καθεστώτος καθορίζεται από το πεδίο εφαρμογής των κωδικών ΣΟ. Στις περιπτώσεις στις οποίες αναφέρονται κωδικοί ΣΟ ex, η εφαρμογή του προτιμησιακού καθεστώτος καθορίζεται με βάση τον κωδικό ΣΟ και την αντίστοιχη περιγραφή, τα οποία εξετάζονται σε συνδυασμό.

Αύξων αριθμός

Κωδικοί ΣΟ

Περιγραφή

Ποσότητα σε τόνους (καθαρού βάρους)

Εφαρμοστέος δασμός

(EUR/τόνο)

09.4273

0207 11 30

0207 11 90

0207 12

0207 13 10

0207 13 20

0207 13 30

0207 13 50

0207 13 60

0207 13 99

0207 14 10

0207 14 20

0207 14 30

0207 14 50

0207 14 60

0207 14 99

0207 24

0207 25

0207 26 10

0207 26 20

0207 26 30

0207 26 50

0207 26 60

0207 26 70

0207 26 80

0207 26 99

0207 27 10

0207 27 20

0207 27 30

0207 27 50

0207 27 60

0207 27 70

0207 27 80

0207 27 99

0207 41 30

0207 41 80

0207 42

0207 44 10

0207 44 21

0207 44 31

0207 44 41

0207 44 51

0207 44 61

0207 44 71

0207 44 81

0207 44 99

0207 45 10

0207 45 21

0207 45 31

0207 45 41

0207 45 51

0207 45 61

0207 45 81

0207 45 99

0207 51 10

0207 51 90

0207 52 90

0207 54 10

0207 54 21

0207 54 31

0207 54 41

0207 54 51

0207 54 61

0207 54 71

0207 54 81

0207 54 99

0207 55 10

0207 55 21

0207 55 31

0207 55 41

0207 55 51

0207 55 61

0207 55 81

0207 55 99

0207 60 05

0207 60 10

ex 0207 60 21 (1)

0207 60 31

0207 60 41

0207 60 51

0207 60 61

0207 60 81

0207 60 99

0210 99 39

1602 31

1602 32

1602 39 21

Κρέατα και βρώσιμα παραπροϊόντα σφαγίων πουλερικών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα· άλλα παρασκευάσματα ή κονσέρβες από κρέας γαλοπούλας και από πετεινούς και κότες του είδους Gallus domesticus

16 000

0

09.4274

0207 12

Κρέατα και βρώσιμα παραπροϊόντα σφαγίων πουλερικών, μη τεμαχισμένα, κατεψυγμένα

20 000

0


(1)  Μισά ή τέταρτα φραγκόκοτας, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 7 στοιχείο β)

Στη βουλγαρική: Регламент за изпълнение (ЕC) № 413/2014)

Στην ισπανική: Reglamento de Ejecución (UE) no 413/2014

Στην τσεχική: Prováděcí nařízení (EU) č. 413/2014

Στη δανική: Gennemførelsesforordning (EU) nr. 413/2014

Στη γερμανική: Durchführungsverordnung (EU) Nr. 413/2014

Στην εσθονική: Rakendusmäärus (EL) nr 413/2014

Στην ελληνική: Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 413/2014

Στην αγγλική: Implementing Regulation (EU) No 413/2014

Στη γαλλική: Règlement d'exécution (UE) no 413/2014

—Στην κροατική: Provedbena uredba (EU) br. 413/2014

Στην ιταλική: Regolamento di esecuzione (UE) n. 413/2014

Στη λετονική: Īstenošanas regula (ES) Nr. 413/2014

Στη λιθουανική: Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 413/2014

Στην ουγγρική: 413/2014/EU végrehajtási rendelet

Στη μαλτεζική: Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 413/2014

Στην ολλανδική: Uitvoeringsverordening (EU) nr. 413/2014

Στην πολωνική: Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 413/2014

Στην πορτογαλική: Regulamento de Execução (UE) n.o 413/2014

Στη ρουμανική: Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 413/2014

Στη σλοβακική: Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 413/2014

Στη σλοβενική: Izvedbena uredba (EU) št. 413/2014

Στη φινλανδική: Täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 413/2014

Στη σουηδική: Genomförandeförordning (EU) nr 413/2014.


24.4.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 121/44


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 414/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 23ης Απριλίου 2014

σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης ενωσιακών δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής για νωπό και κατεψυγμένο χοίρειο κρέας καταγωγής Ουκρανίας

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 187 στοιχεία α), γ) και δ),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 374/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2) προβλέπει προτιμησιακό καθεστώς για το 2014 όσον αφορά τους δασμούς εισαγωγής ορισμένων εμπορευμάτων καταγωγής Ουκρανίας. Σύμφωνα με το άρθρο 3 του εν λόγω κανονισμού, τα γεωργικά προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα III του ίδιου κανονισμού επιτρέπεται να εισάγονται στην Ένωση εντός των ορίων των δασμολογικών ποσοστώσεων που καθορίζονται στο εν λόγω παράρτημα. Η διαχείριση των ποσοστώσεων που αναφέρονται στο παράρτημα III του εν λόγω κανονισμού πρέπει να πραγματοποιείται από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 184 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.

(2)

Ενώ η διαχείριση της εν λόγω ποσόστωσης θα πρέπει κανονικά να γίνεται με τη χρήση πιστοποιητικών εισαγωγής, είναι ωστόσο σκόπιμο να παραχωρηθούν δικαιώματα εισαγωγής, σε πρώτο στάδιο, και να εκδοθούν πιστοποιητικά εισαγωγής, σε δεύτερο, όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 της Επιτροπής (3). Κατά τον τρόπο αυτό, οι εμπορευόμενοι που έχουν λάβει δικαιώματα εισαγωγής θα μπορούν να αποφασίσουν, κατά τη διάρκεια της περιόδου της ποσόστωσης, τη χρονική στιγμή κατά την οποία επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για πιστοποιητικά εισαγωγής, λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές εμπορικές ροές τους.

(3)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 376/2008 της Επιτροπής (4) θα πρέπει να εφαρμόζεται στα πιστοποιητικά εισαγωγής που εκδίδονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, πλην των περιπτώσεων που ενδείκνυται να προβλεφθούν παρεκκλίσεις.

(4)

Επιπλέον, οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006, οι οποίες αφορούν τις αιτήσεις παραχώρησης δικαιωμάτων εισαγωγής, το καθεστώς των αιτούντων και την έκδοση των πιστοποιητικών εισαγωγής, θα πρέπει να εφαρμόζονται στα πιστοποιητικά εισαγωγής που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού, με την επιφύλαξη επιπρόσθετων όρων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

(5)

Για την ορθή διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων, θα πρέπει να συστήνεται εγγύηση ταυτόχρονα με την υποβολή αίτησης παραχώρησης δικαιωμάτων εισαγωγής και με την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής.

(6)

Για να υποχρεωθούν οι εμπορευόμενοι να υποβάλλουν αιτήσεις χορήγησης πιστοποιητικών εισαγωγής για το σύνολο των παραχωρούμενων δικαιωμάτων εισαγωγής, θα πρέπει να προβλεφθεί ότι η εν λόγω υποχρέωση συνιστά πρωτογενή απαίτηση κατά την έννοια του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 282/2012 της Επιτροπής (5).

(7)

Επειδή οι ποσοστώσεις που αναφέρονται στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 374/2014 είναι ανοικτές μόνο μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2014, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει το συντομότερο δυνατόν.

(8)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής για την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Άνοιγμα και διαχείριση δασμολογικών ποσοστώσεων

1.   Ο παρών κανονισμός αφορά το άνοιγμα και τη διαχείριση δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής για τα προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα I.

2.   Η ποσότητα των προϊόντων τα οποία υπάγονται στις ποσοστώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ο εφαρμοστέος δασμός καθώς και οι αύξοντες αριθμοί καθορίζονται στο παράρτημα I.

3.   Για τη διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής που αναφέρονται στην παράγραφο 1 παραχωρούνται δικαιώματα εισαγωγής σε πρώτο στάδιο και εκδίδονται πιστοποιητικά εισαγωγής σε δεύτερο στάδιο.

4.   Εφαρμόζονται οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 και (ΕΚ) αριθ. 376/2008, εκτός αν προβλέπεται άλλως στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 2

Περίοδος δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής

Οι δασμολογικές ποσοστώσεις εισαγωγής που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 παραμένουν ανοικτές έως τις 31 Οκτωβρίου 2014.

Άρθρο 3

Αιτήσεις παραχώρησης δικαιωμάτων εισαγωγής

1.   Οι αιτήσεις παραχώρησης δικαιωμάτων εισαγωγής υποβάλλονται το αργότερο στις 13.00, ώρα Βρυξελλών, τη 15η ημερολογιακή ημέρα από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

2.   Ταυτόχρονα με την υποβολή αίτησης παραχώρησης δικαιωμάτων εισαγωγής συστήνεται εγγύηση ύψους 20 ευρώ ανά 100 χιλιόγραμμα.

3.   Οι αιτούντες δικαιώματα εισαγωγής αποδεικνύουν ότι ποσότητα προϊόντων χοιρείου κρέατος των κωδικών ΣΟ 0203 έχει εισαχθεί από αυτούς ή εξ ονόματός τους δυνάμει των σχετικών τελωνειακών διατάξεων κατά τη δωδεκάμηνη περίοδο που προηγείται αμέσως της περιόδου της δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής (στο εξής «ποσότητα αναφοράς»). Οι επιχειρήσεις που προκύπτουν από τη συγχώνευση επιχειρήσεων καθεμία από τις οποίες έχει πραγματοποιήσει εισαγωγές ποσοτήτων αναφοράς μπορούν να χρησιμοποιούν τις εν λόγω ποσότητες αναφοράς ως βάση για τις αιτήσεις τους.

4.   Το σύνολο των ποσοτήτων που αφορούν οι αιτήσεις για δικαιώματα εισαγωγής που υποβάλλονται κατά την περίοδο δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής δεν υπερβαίνει τις ποσότητες αναφοράς του αιτούντος. Οι αιτήσεις που δεν συμμορφώνονται με τον κανόνα αυτό απορρίπτονται από τις αρμόδιες αρχές.

5.   Το αργότερο την 7η εργάσιμη ημέρα μετά το τέλος της περιόδου υποβολής των αιτήσεων που αναφέρεται στην παράγραφο 1, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις συνολικές αιτούμενες ποσότητες σε χιλιόγραμμα βάρους προϊόντος και κατανεμημένες ανά αύξοντα αριθμό.

6.   Τα δικαιώματα εισαγωγής χορηγούνται από την 7η έως τη 12η εργάσιμη ημέρα το αργότερο μετά το τέλος της περιόδου των κοινοποιήσεων που αναφέρεται στην παράγραφο 5.

7.   Εάν η εφαρμογή του συντελεστή κατανομής που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 έχει ως αποτέλεσμα τη χορήγηση λιγότερων δικαιωμάτων εισαγωγής από εκείνα για τα οποία υποβλήθηκαν αιτήσεις, η εγγύηση που έχει συσταθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2 αποδεσμεύεται κατ' αναλογία χωρίς καθυστέρηση.

8.   Τα δικαιώματα εισαγωγής ισχύουν από την ημέρα έκδοσής τους έως τις 31 Οκτωβρίου 2014. Τα δικαιώματα εισαγωγής δεν μεταβιβάζονται.

Άρθρο 4

Έκδοση των πιστοποιητικών εισαγωγής

1.   Η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία των ποσοτήτων που χορηγήθηκαν στο πλαίσιο των δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 εξαρτάται από την προσκόμιση πιστοποιητικού εισαγωγής.

2.   Οι αιτήσεις έκδοσης πιστοποιητικών εισαγωγής καλύπτουν τη συνολική ποσότητα των παραχωρηθέντων δικαιωμάτων εισαγωγής. Η υποχρέωση αυτή συνιστά πρωτογενή απαίτηση κατά την έννοια του άρθρου 19 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 282/2012.

3.   Οι αιτήσεις έκδοσης πιστοποιητικών μπορούν να υποβληθούν αποκλειστικά στο κράτος μέλος στο οποίο ο αιτών έχει υποβάλει σχετική αίτηση και έχει αποκτήσει δικαιώματα εισαγωγής στο πλαίσιο των δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής του άρθρου 1 παράγραφος 1.

4.   Ταυτόχρονα με την έκδοση πιστοποιητικού εισαγωγής συστήνεται εγγύηση ύψους 50 ευρώ ανά 100 χιλιόγραμμα από τον εμπορευόμενο. Κάθε έκδοση πιστοποιητικού εισαγωγής επιφέρει αντίστοιχη μείωση των αποκτηθέντων δικαιωμάτων εισαγωγής, η δε εγγύηση που έχει συσταθεί για τα δικαιώματα εισαγωγής αποδεσμεύεται κατ' αναλογία χωρίς καθυστέρηση.

5.   Τα πιστοποιητικά εισαγωγής εκδίδονται κατόπιν αιτήσεως και στο όνομα του εμπορευομένου που απέκτησε τα δικαιώματα εισαγωγής.

6.   Σε κάθε αίτηση για πιστοποιητικό αναφέρεται μόνον ένας αύξων αριθμός. Κάθε αίτηση μπορεί να αφορά περισσότερα του ενός προϊόντα υπαγόμενα σε διαφορετικούς κωδικούς ΣΟ. Στην περίπτωση αυτή, στις θέσεις 16 και 15 των αιτήσεων για πιστοποιητικά και των πιστοποιητικών αντιστοίχως αναγράφονται όλοι οι κωδικοί ΣΟ και η οικεία περιγραφή.

7.   Στις αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής και στα πιστοποιητικά αναφέρονται:

α)

στη θέση 8, το όνομα «Ουκρανία» ως χώρα καταγωγής και σημειώνεται με σταυρό η ένδειξη «ναι»·

β)

στη θέση 20, μία από τις ενδείξεις που παρατίθενται στο παράρτημα II.

8.   Κάθε πιστοποιητικό αναφέρει την ποσότητα ανά κωδικό ΣΟ.

9.   Σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/2008, τα πιστοποιητικά εισαγωγής ισχύουν επί 30 ημέρες από την πραγματική ημερομηνία έκδοσής τους. Η ισχύς των πιστοποιητικών εισαγωγής, ωστόσο, λήγει το αργότερο στις 31 Οκτωβρίου 2014.

Άρθρο 5

Κοινοποιήσεις προς την Επιτροπή

1.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 11 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή:

α)

το αργότερο στις 14 Νοεμβρίου 2014, τις ποσότητες προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των κοινοποιήσεων με περιεχόμενο «ουδέν», για τις οποίες εκδόθηκαν πιστοποιητικά εισαγωγής κατά την περίοδο της ποσόστωσης·

β)

το αργότερο στις 28 Φεβρουαρίου 2015, τις ποσότητες προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των κοινοποιήσεων με περιεχόμενο «ουδέν», οι οποίες καλύπτονται από πιστοποιητικά εισαγωγής που δεν χρησιμοποιήθηκαν ή χρησιμοποιήθηκαν εν μέρει και αντιστοιχούν στη διαφορά μεταξύ των ποσοτήτων που καταγράφηκαν στην πίσω σελίδα των πιστοποιητικών εισαγωγής και των ποσοτήτων για τις οποίες εκδόθηκαν τα πιστοποιητικά.

2.   Το αργότερο στις 28 Φεβρουαρίου 2015, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις ποσότητες προϊόντων οι οποίες πράγματι τέθηκαν σε ελεύθερη κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της περιόδου της δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό.

3.   Στην περίπτωση των κοινοποιήσεων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, οι ποσότητες εκφράζονται σε χιλιόγραμμα βάρους προϊόντος και κατανέμονται ανά αύξοντα αριθμό.

Άρθρο 6

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 23 Απριλίου 2014.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671.

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 374/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για τη μείωση ή την κατάργηση των τελωνειακών δασμών που επιβάλλονται στα εμπορεύματα καταγωγής Ουκρανίας (ΕΕ L 118 της 22.4.2014, σ. 1).

(3)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 της Επιτροπής, της 31ης Αυγούστου 2006, για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τον τρόπο διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής γεωργικών προϊόντων των οποίων η διαχείριση πραγματοποιείται με σύστημα πιστοποιητικών εισαγωγής (ΕΕ L 238 της 1.9.2006, σ. 13).

(4)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 376/2008 της Επιτροπής, της 23ης Απριλίου 2008, για τις κοινές λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής, εξαγωγής και προκαθορισμού για τα γεωργικά προϊόντα (ΕΕ L 114 της 26.4.2008, σ. 3).

(5)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 282/2012 της Επιτροπής, της 28ης Μαρτίου 2012, για τον καθορισμό των κοινών λεπτομερειών εφαρμογής του καθεστώτος εγγυήσεων για τα γεωργικά προϊόντα (ΕΕ L 92 της 30.3.2012, σ. 4).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Κατά παρέκκλιση των κανόνων ερμηνείας της συνδυασμένης ονοματολογίας, το κείμενο της περιγραφής των προϊόντων θεωρείται ότι έχει ενδεικτική μόνον αξία, δεδομένου ότι, στο πλαίσιο του παρόντος παραρτήματος, η εφαρμογή του προτιμησιακού καθεστώτος καθορίζεται από το πεδίο εφαρμογής των κωδικών ΣΟ.

Αύξων αριθμός

Κωδικοί ΣΟ

Περιγραφή εμπορευμάτων

Ποσότητα σε τόνους (καθαρού βάρους)

Εφαρμοστέος δασμός

(EUR/τόνο)

09.4271

0203 11 10

0203 12 11

0203 12 19

0203 19 11

0203 19 13

0203 19 15

0203 19 55

0203 19 59

0203 21 10

0203 22 11

0203 22 19

0203 29 11

0203 29 13

0203 29 15

0203 29 55

0203 29 59

Κρέατα χοιροειδών κατοικιδίων, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα

20 000

0

09.4272

0203 11 10

0203 12 19

0203 19 11

0203 19 15

0203 19 59

0203 21 10

0203 22 19

0203 29 11

0203 29 15

0203 29 59

Κρέατα χοιροειδών κατοικιδίων, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, εκτός από χοιρομέρια (ζαμπόν), θωρακο-οσφυϊκή χώρα και τεμάχια χωρίς κόκαλα

20 000

0


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Ενδείξεις στις οποίες αναφέρεται το άρθρο 4 παράγραφος 7 στοιχείο β)

Στη βουλγαρική γλώσσα: Регламент за изпълнение (ЕC) № 414/2014

Στην ισπανική γλώσσα: Reglamento de Ejecución (UE) no 414/2014

Στην τσεχική γλώσσα: Prováděcí nařízení (EU) č. 414/2014

Στη δανική γλώσσα: Gennemførelsesforordning (EU) nr. 414/2014

Στη γερμανική γλώσσα: Durchführungsverordnung (EU) Nr. 414/2014

Στην εσθονική γλώσσα: Rakendusmäärus (EL) nr 414/2014

Στην ελληνική γλώσσα: Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 414/2014

Στην αγγλική γλώσσα: Implementing Regulation (EU) No 414/2014

Στη γαλλική γλώσσα: Règlement d'exécution (UE) no 414/2014

Στην κροατική γλώσσα: Provedbena uredba (EU) br. 414/2014

Στην ιταλική γλώσσα: Regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2014

Στη λετονική γλώσσα: Īstenošanas regula (ES) Nr. 414/2014

Στη λιθουανική γλώσσα: Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 414/2014

Στην ουγγρική γλώσσα: 414/2014/EU végrehajtási rendelet

Στη μαλτέζικη γλώσσα: Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 414/2014

Στην ολλανδική γλώσσα: Uitvoeringsverordening (EU) nr. 414/2014

Στην πολωνική γλώσσα: Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 414/2014

Στην πορτογαλική γλώσσα: Regulamento de Execução (UE) n.o 414/2014

Στη ρουμανική γλώσσα: Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 414/2014

Στη σλοβακική γλώσσα: Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 414/2014

Στη σλοβενική γλώσσα: Izvedbena uredba (EU) št. 414/2014

Στη φινλανδική γλώσσα: Täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 414/2014

Στη σουηδική γλώσσα: Genomförandeförordning (EU) nr 414/2014


24.4.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 121/49


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 415/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 23ης Απριλίου 2014

για την τροποποίηση και παρέκκλιση από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2535/2001 όσον αφορά τη διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων για τα γαλακτοκομικά προϊόντα καταγωγής Ουκρανίας

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 187 στοιχεία α) και γ),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 374/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2) προβλέπει προτιμησιακό καθεστώς για το 2014 όσον αφορά τους δασμούς εισαγωγής ορισμένων εμπορευμάτων καταγωγής Ουκρανίας. Σύμφωνα με το άρθρο 3 του εν λόγω κανονισμού, τα γεωργικά προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα III του ίδιου κανονισμού επιτρέπεται να εισάγονται στην Ένωση εντός των ορίων των δασμολογικών ποσοστώσεων που καθορίζονται στο εν λόγω παράρτημα. Η διαχείριση των ποσοστώσεων που αναφέρονται στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 374/2014 πρέπει να γίνεται από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 184 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.

(2)

Το παράρτημα III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 374/2014 περιλαμβάνει δασμολογικές ποσοστώσεις για το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Είναι αναγκαίο να περιληφθούν οι εν λόγω ποσοστώσεις που περιλαμβάνονται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2535/2001 (3) της Επιτροπής και να εισαχθεί στο άρθρο 19 του εν λόγω κανονισμού παραπομπή στον συναφή κανόνα για το πιστοποιητικό καταγωγής, το οποίο απαιτείται για την εισαγωγή στο πλαίσιο των εν λόγω ποσοστώσεων.

(3)

Επειδή οι ποσοστώσεις που αναφέρονται στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 374/2014 είναι ανοικτές μόνο μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2014, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων πιστοποιητικών εισαγωγής και η περίοδος ισχύος των πιστοποιητικών εισαγωγής θα πρέπει να προσδιορίζονται επακριβώς.

(4)

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2535/2001 της Επιτροπής, οι εισαγωγείς που εγκρίθηκαν τον Μάιο του 2013 δύνανται να εισάγουν στο πλαίσιο ποσοστώσεων μόνον κατά τη διάρκεια της περιόδου από την 1η Ιουλίου 2013 έως τις 30 Ιουνίου 2014. Δεδομένου ότι οι ποσοστώσεις που ανοίχτηκαν για την Ουκρανία ισχύουν κατ' εξαίρεση για δύο διαδοχικές εξάμηνες περιόδους, οι εγκεκριμένοι εισαγωγείς μπορούν να εισάγουν μόνον έως τις 30 Ιουνίου 2014, ενώ οι συναφείς ποσοστώσεις παραμένουν ανοικτές έως τις 31 Οκτωβρίου 2014. Ενδείκνυται, συνεπώς, να δοθεί η δυνατότητα στους εν λόγω εισαγωγείς να εισάγουν βάσει των ποσοστώσεων που αναφέρονται στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 374/2014 έως τις 31 Οκτωβρίου 2014.

(5)

Με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1001/2013 της Επιτροπής (4), αντικαταστάθηκαν ορισμένοι κωδικοί ΣΟ του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου (5) με νέους κωδικούς ΣΟ οι οποίοι σήμερα διαφέρουν από αυτούς που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 374/2014. Συνεπώς, οι νέοι κωδικοί ΣΟ πρέπει να ενσωματωθούν στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2535/2001.

(6)

Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2535/2001 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(7)

Δεδομένου ότι οι ποσοστώσεις που αναφέρονται στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 374/2014 είναι ανοικτές μόνο μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2014, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει το συντομότερο δυνατόν.

(8)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής για την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2535/2001 τροποποιείται ως εξής:

α)

Στο άρθρο 5 προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο ιβ):

«ιβ)

οι ποσοστώσεις που αναφέρονται στο παράρτημα I μέρος IΒ».

β)

Στο άρθρο 19 παράγραφος 1, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο ι):

«ι)

Άρθρο 2 στοιχείο α) του κανονισμού 374/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6).

(6)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 374/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για τη μείωση ή την κατάργηση των τελωνειακών δασμών που επιβάλλονται στα εμπορεύματα καταγωγής Ουκρανίας (ΕΕ L 118 της 22.4.2014, σ. 1).»."

γ)

Στο παράρτημα I, προστίθεται ένα νέο μέρος IΒ, το κείμενο του οποίου παρατίθεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Οι αιτήσεις πιστοποιητικών για τις ποσοστώσεις που αναφέρονται στο μέρος IΒ του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2535/2001, το οποίο προστίθεται με το άρθρο 1 στοιχείο γ) του παρόντος κανονισμού, υποβάλλονται το αργότερο στις 13.00, ώρα Βρυξελλών, τη 10η ημερολογιακή ημέρα που έπεται της ημερομηνίας έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Τα πιστοποιητικά εξαγωγής ισχύουν από την ημερομηνία έκδοσής τους έως τις 31 Οκτωβρίου 2014.

Άρθρο 3

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 10 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2535/2001, οι εισαγωγείς που εγκρίθηκαν το 2013 και το 2014 επιτρέπεται να εισάγουν στο πλαίσιο των ποσοστώσεων που αναφέρονται στο μέρος IΒ του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2535/2001, το οποίο προστίθεται με το άρθρο 1 στοιχείο γ) του παρόντος κανονισμού, έως τις 31 Οκτωβρίου 2014.

Άρθρο 4

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα που έπεται της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 23 Απριλίου 2014.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671.

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 374/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για τη μείωση ή την κατάργηση των τελωνειακών δασμών που επιβάλλονται στα εμπορεύματα καταγωγής Ουκρανίας (ΕΕ L 118 της 22.4.2014, σ. 1).

(3)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2535/2001 της Επιτροπής, της 14ης Δεκεμβρίου 2001, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συμβουλίου όσον αφορά το καθεστώς εισαγωγής γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων και το άνοιγμα δασμολογικών ποσοστώσεων (ΕΕ L 341 της 22.12.2001, σ. 29).

(4)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1001/2013 της Επιτροπής, της 4ης Οκτωβρίου 2013, περί τροποποίησης του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (ΕΕ L 290 της 31.10.2013, σ. 1).

(5)  Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«I.ΙΒ

ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 374/2014

Ποσόστωση:

Αριθμός

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή (1)

Χώρα καταγωγής

Περίοδος εισαγωγής

Ποσότητα ποσόστωσης

(τόνοι σε βάρος προϊόντος)

Εισαγωγικός δασμός (ευρώ/100 kg) καθαρό βάρος)

09. 4600

0401

 

ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Έως τις 31 Οκτωβρίου 2014

8 000

0

 

0402 91

 

 

 

 

 

 

0402 99

 

 

 

 

 

 

0403 10 11

 

 

 

 

 

 

0403 10 13

 

 

 

 

 

 

0403 10 19

 

 

 

 

 

 

0403 10 31

Γάλα και κρέμα γάλακτος, που δεν είναι σε μορφή σκόνης, κόκκων ή, σε άλλη στερεή μορφή·γιαούρτι, μη αρωματισμένο ή με προσθήκη φρούτων, ξηρών καρπών ή κακάο·που έχουν υποστεί ζύμωση ή έχουν καταστεί όξινα γαλακτοκομικά προϊόντα, μη αρωματισμένα και χωρίς προσθήκη φρούτων, ξηρών καρπών ή κακάο και όχι σε μορφή σκόνης, κόκκων ή σε άλλη στερεή μορφή

 

 

 

 

 

0403 10 33

 

 

 

 

 

 

0403 10 39

 

 

 

 

 

 

0403 90 51

 

 

 

 

 

 

0403 90 53

 

 

 

 

 

 

0403 90 59

 

 

 

 

 

 

0403 90 61

 

 

 

 

 

 

0403 90 63

 

 

 

 

 

 

0403 90 69

 

 

 

 

 

09. 4601

0402 10

 

ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Έως τις 31 Οκτωβρίου 2014

1 500

0

 

0402 21

 

 

 

 

 

 

0402 29

Γάλα και κρέμα γάλακτος, σε σκόνη, κόκκους ή σε άλλη στερεή μορφή·γάλα που έχει υποστεί ζύμωση ή έχει καταστεί όξινο προϊόντα σε σκόνη, κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές, όχι αρωματισμένα και χωρίς προσθήκη φρούτων, ξηρών καρπών ή κακάο·προϊόντα που αποτελούνται από φυσικά συστατικά του γάλακτος, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού

 

 

 

 

 

0403 90 11

 

 

 

 

 

 

0403 90 13

 

 

 

 

 

 

0403 90 19

 

 

 

 

 

 

0403 90 31

 

 

 

 

 

 

0403 90 33

 

 

 

 

 

 

0403 90 39

 

 

 

 

 

 

0404 90 21

 

 

 

 

 

 

0404 90 23

 

 

 

 

 

 

0404 90 29

 

 

 

 

 

 

0404 90 81

 

 

 

 

 

 

0404 90 83

 

 

 

 

 

 

0404 90 89

 

 

 

 

 

09. 4602

0405 10

 

ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Έως τις 31 Οκτωβρίου 2014

1 500

0

 

0405 20 90

Βούτυρο και άλλα λίπη και έλαια προερχόμενα από το γάλα·γαλακτοκομικοί πολτοί για επάλειψη με κατά βάρος περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες περισσότερο από 75 % αλλά λιγότερο από 80 %

 

 

 

 

 

0405 90

 

 

 

 

 


(1)  Παρά τους κανόνες για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας, το κείμενο της περιγραφής των προϊόντων πρέπει να θεωρείται ότι έχει μόνο ενδεικτική αξία, δεδομένου ότι, στο πλαίσιο του παρόντος παραρτήματος, η εφαρμοσιμότητα του προτιμησιακού καθεστώτος καθορίζεται από το πεδίο που καλύπτουν οι κωδικοί ΣΟ.»


24.4.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 121/53


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 416/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 23ης Απριλίου 2014

σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής ορισμένων σιτηρών καταγωγής Ουκρανίας

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 187 στοιχεία α) και γ),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 374/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2) προβλέπει το άνοιγμα δασμολογικών ποσοστώσεων για την εισαγωγή ορισμένων σιτηρών καταγωγής Ουκρανίας έως τις 31 Οκτωβρίου 2014. Η διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων για τα γεωργικά προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα III του εν λόγω κανονισμού, γίνεται από την Επιτροπή, σύμφωνα με τους κανόνες που θεσπίζονται βάσει του άρθρου 184 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.

(2)

Για να καταστεί δυνατή η εύρυθμη και μη κερδοσκοπική εισαγωγή σιτηρών καταγωγής Ουκρανίας στο πλαίσιο των δασμολογικών ποσοστώσεων, πρέπει να προβλεφθεί ότι οι εν λόγω εισαγωγές θα υπόκεινται στην έκδοση πιστοποιητικού εισαγωγής. Συνεπώς, οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 (3), (ΕΚ) αριθ. 1342/2003 (4) και (ΕΚ) αριθ. 376/2008 (5) θα πρέπει να εφαρμόζονται, με την επιφύλαξη των παρεκκλίσεων που ενδεχομένως προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

(3)

Για να εξασφαλιστεί η καλή διαχείριση των εν λόγω ποσοστώσεων, πρέπει να προβλεφθούν προθεσμίες για την κατάθεση των αιτήσεων έκδοσης πιστοποιητικών εισαγωγής, καθώς και τα στοιχεία που πρέπει να αναφέρονται στις αιτήσεις και στα πιστοποιητικά.

(4)

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1006/2011 της Επιτροπής (6) αντικατέστησε τους κωδικούς ΣΟ των σιτηρών που αναφέρονται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου (7) με νέους κωδικούς οι οποίοι διαφέρουν από τους κωδικούς που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 374/2014. Ως εκ τούτου, οι νέοι κωδικοί ΣΟ θα πρέπει να περιληφθούν και στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού.

(5)

Επειδή οι ποσοστώσεις που αναφέρονται στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 374/2014 είναι ανοικτές μόνο μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2014, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει το συντομότερο δυνατόν.

(6)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής για την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Άνοιγμα και τρόπος διαχείρισης των ποσοστώσεων

1.   Οι δασμολογικές ποσοστώσεις εισαγωγής ορισμένων προϊόντων καταγωγής Ουκρανίας που αναφέρονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού παραμένουν ανοικτές έως τις 31 Οκτωβρίου 2014.

2.   Ο εισαγωγικός δασμός στο πλαίσιο των δασμολογικών ποσοστώσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ορίζεται σε 0 ευρώ ανά τόνο.

3.   Εφαρμόζονται οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 376/2008, (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1342/2003, πλην αντιθέτων διατάξεων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 2

Αιτήσεις για πιστοποιητικά εισαγωγής και πιστοποιητικά εισαγωγής

1.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006, ο αιτών επιτρέπεται να υποβάλει μία μόνο αίτηση έκδοσης πιστοποιητικού εισαγωγής ανά αύξοντα αριθμό και ανά εβδομάδα. Σε περίπτωση που ο ίδιος ενδιαφερόμενος υποβάλει περισσότερες από μία αιτήσεις, όλες οι αιτήσεις είναι απαράδεκτες και οι εγγυήσεις που έχουν συσταθεί κατά την κατάθεση των αιτήσεων καταπίπτουν υπέρ του σχετικού κράτους μέλους.

Οι αιτήσεις για την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής κατατίθενται στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, κάθε εβδομάδα, το αργότερο έως τη Παρασκευή στις 13.00, ώρα Βρυξελλών. Δεν επιτρέπεται η κατάθεση αιτήσεων μετά την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2014 στις 13.00, ώρα Βρυξελλών.

2.   Κάθε αίτηση έκδοσης πιστοποιητικού εισαγωγής αναφέρει μία ποσότητα σε χιλιόγραμμα, χωρίς δεκαδικά, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τη συνολική ποσότητα της συναφούς ποσόστωσης:

3.   Τα πιστοποιητικά εισαγωγής εκδίδονται την τέταρτη εργάσιμη ημέρα που έπεται της κοινοποίησης η οποία αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1.

4.   Η αίτηση για πιστοποιητικό εισαγωγής και το πιστοποιητικό εισαγωγής περιλαμβάνουν, στη θέση 8, την ονομασία «Ουκρανία» και στο τετραγωνίδιο με το «ναι» σημειώνεται ένας σταυρός. Τα πιστοποιητικά ισχύουν μόνο για τα προϊόντα καταγωγής Ουκρανίας.

Άρθρο 3

Διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών εισαγωγής

Η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού εισαγωγής υπολογίζεται από την ημέρα της πραγματικής του έκδοσης, σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/2008.

Διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού εισαγωγής είναι αυτή που καθορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2003. Σε κάθε περίπτωση, η διάρκεια ισχύος λήγει το αργότερο στις 31 Οκτωβρίου 2014.

Άρθρο 4

Κοινοποιήσεις

1.   Το αργότερο τη Δευτέρα που έπεται της εβδομάδας υποβολής των αιτήσεων έκδοσης πιστοποιητικών εισαγωγής, τα κράτη μέλη κοινοποιούν ηλεκτρονικά στην Επιτροπή, το αργότερο στις 18, ώρα Βρυξελλών, κάθε αίτηση ανά αύξοντα αριθμό, με την καταγωγή του προϊόντος και την αιτούμενη ποσότητα, συμπεριλαμβανομένων των κοινοποιήσεων με την ένδειξη «ουδέν».

2.   Την ημέρα έκδοσης των πιστοποιητικών εισαγωγής τα κράτη μέλη κοινοποιούν ηλεκτρονικά στην Επιτροπή τις πληροφορίες σχετικά με τα εκδοθέντα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006, με τις συνολικές ποσότητες για τις οποίες έχουν εκδοθεί τα πιστοποιητικά εισαγωγής.

Άρθρο 5

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 23 Απριλίου 2014.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671.

(2)  Κανονισμός (EE) αριθ. 374/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για τη μείωση ή την κατάργηση των τελωνειακών δασμών που επιβάλλονται στα εμπορεύματα καταγωγής Ουκρανίας (ΕΕ L 118 της 22.4.2014, σ. 1).

(3)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 της Επιτροπής, της 31ης Αυγούστου 2006, για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τον τρόπο διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής γεωργικών προϊόντων των οποίων η διαχείριση πραγματοποιείται με σύστημα πιστοποιητικών εισαγωγής (ΕΕ L 238 της 1.9.2006, σ. 12).

(4)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1342/2003 της Επιτροπής, της 28ης Ιουλίου 2003, περί ειδικών λεπτομερειών εφαρμογής του καθεστώτος πιστοποιητικών εισαγωγής και εξαγωγής στον τομέα των σιτηρών και του ρυζιού (ΕΕ L 189 της 29.7.2003, σ. 12).

(5)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 376/2008 της Επιτροπής, της 23ης Απριλίου 2008, για τις κοινές λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής, εξαγωγής και προκαθορισμού για τα γεωργικά προϊόντα (ΕΕ L 114 της 26.4.2008, σ. 3).

(6)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1006/2011 της Επιτροπής, της 27ης Σεπτεμβρίου 2011, περί τροποποίησης του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (ΕΕ L 282 της 28.10.2011, σ. 1).

(7)  Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική καιστατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Με την επιφύλαξη των κανόνων για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας, το κείμενο της περιγραφής των εμπορευμάτων θεωρείται ότι έχει ενδεικτική απλώς αξία, δεδομένου ότι το προτιμησιακό καθεστώς καθορίζεται, στο πλαίσιο του παρόντος παραρτήματος, από το πεδίο εφαρμογής των κωδικών ΣΟ. Όταν ο κωδικός ΣΟ φέρει τη σήμανση «ex», η εφαρμογή του προτιμησιακού καθεστώτος καθορίζεται με βάση τον κωδικό ΣΟ και την περιγραφή του προϊόντος.

Αύξων αριθμός

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή εμπορευμάτων

Ποσότητα

09.4306

1001 99 (00)

όλυρα (σπέλτα), μαλακό σιτάρι και σμιγάδι άλλα από αυτά που προορίζονται για σπορά

950 000 τόνοι

1101 00 (15-90)

άλευρα μαλακού σίτου και όλυρας, άλευρο σμιγαδιού

1102 90 (90)

άλευρα δημητριακών εκτός από σιτάρι, σμιγάδι, σίκαλη, αραβόσιτο, κριθή, βρώμη, ρύζι

1103 11 (90)

πλιγούρια και σιμιγδάλια μαλακού σιταριού και όλυρας

1103 20 (60)

σβώλοι σιταριού

09.4307

1003 90 (00)

κριθάρι, εκτός από αυτό που προορίζεται για σπορά

250 000 τόνοι

1102 90 (10)

αλεύρι κριθαριού

ex 1103 20 (25)

σβώλοι κριθαριού

09.4308

1005 90 (00)

καλαμπόκι εκτός από καλαμπόκι για σπορά

400 000 τόνοι

1102 20 (10-90)

αλεύρι αραβοσίτου

1103 13 (10-90)

πλιγούρια και σιμιγδάλια αραβοσίτου

1103 20 (40)

σβώλοι αραβοσίτου

1104 23 (40-98)

επεξεργασμένοι σπόροι καλαμποκιού


24.4.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 121/56


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 417/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 23ης Απριλίου 2014

για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1),

Έχοντας υπόψη τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 543/2011 της Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 2011, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών (2), και ιδίως το άρθρο 136 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 543/2011 προβλέπει, κατ' εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ' αποκοπή τιμών εισαγωγής από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημα XVI μέρος A του εν λόγω κανονισμού.

(2)

Η κατ' αποκοπή τιμή εισαγωγής υπολογίζεται κάθε εργάσιμη ημέρα, σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφος 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011, λαμβανομένων υπόψη των ημερήσιων μεταβλητών στοιχείων. Συνεπώς, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κατ' αποκοπή τιμές εισαγωγής που αναφέρονται στο άρθρο 136 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 23 Απριλίου 2014.

Για την Επιτροπή,

εξ ονόματος του Προέδρου,

Jerzy PLEWA

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 157 της 15.6.2011, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Οι κατ' αποκοπή τιμές εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

(ευρώ/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτων χωρών (1)

Κατ' αποκοπή τιμή εισαγωγής

0702 00 00

MA

59,7

MK

105,0

TR

95,2

ZZ

86,6

0707 00 05

AL

65,0

MA

44,0

MK

59,4

TR

124,2

ZZ

73,2

0709 93 10

MA

33,9

TR

83,0

ZZ

58,5

0805 10 20

EG

52,8

IL

68,4

MA

46,6

TN

50,0

TR

48,7

ZZ

53,3

0805 50 10

MA

35,6

TR

74,3

ZZ

55,0

0808 10 80

AR

98,2

BR

82,6

CL

101,8

CN

98,5

MK

25,2

NZ

142,5

US

189,1

ZA

120,6

ZZ

107,3

0808 30 90

AR

97,8

CL

160,8

ZA

108,2

ZZ

122,3


(1)  Ονοματολογία των χωρών που ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1833/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 354 της 14.12.2006, σ. 19). Ο κωδικός «ZZ» αντιπροσωπεύει «άλλες χώρες καταγωγής».


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

24.4.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 121/58


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 14ης Απριλίου 2014

για τον διορισμό στην Επιτροπή των Περιφερειών ενός τακτικού μέλους και ενός αναπληρωματικού μέλους από τις Κάτω Χώρες

(2014/225/ΕΕ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 305,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της κυβέρνησης των Κάτω Χωρών,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 22 Δεκεμβρίου 2009 και στις 18 Ιανουαρίου 2010, το Συμβούλιο εξέδωσε τις αποφάσεις 2009/1014/ΕΕ (1) και 2010/29/ΕΕ (2) για τον διορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής των Περιφερειών για την περίοδο από 26 Ιανουαρίου 2010 έως 25 Ιανουαρίου 2015.

(2)

Μία θέση τακτικού μέλους της Επιτροπής των Περιφερειών έχει κενωθεί λόγω της λήξης της θητείας του κ. P.G. de VEY MESTDAGH. Μία θέση αναπληρωματικού μέλους έχει κενωθεί λόγω της λήξης της θητείας της κ. S.A.E. POEPJES,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Διορίζονται ως μέλη της Επιτροπής των Περιφερειών, για το εναπομένον διάστημα της θητείας, ήτοι έως τις 25 Ιανουαρίου 2015:

α)

ως τακτικό μέλος:

 

ο κ. Bote WILPSTRA, member of the Executive Council of the Province of Groningen

και

β)

ως αναπληρωματικό μέλος:

 

ο κ. Hans KONST, member of the Executive Council of the Province of Fryslân.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από την ημέρα της έκδοσής της.

Λουξεμβούργο, 14 Απριλίου 2014.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Α. ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ


(1)  ΕΕ L 348 της 29.12.2009, σ. 22.

(2)  ΕΕ L 12 της 19.1.2010, σ. 11.


Διορθωτικά

24.4.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 121/59


Διορθωτικό στον κανονισμό (Ευρατόμ) αριθ. 1369/2013 του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με στήριξη της Ένωσης για το πρόγραμμα συνδρομής στον παροπλισμό πυρηνικών εγκαταστάσεων στη Λιθουανία και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1990/2006

( Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 346 της 20ής Δεκεμβρίου 2013 )

Στα περιεχόμενα και στη σελίδα 7, στον τίτλο:

αντί:

«Κανονισμός (Ευρατόμ) αριθ. 1369/2013 του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με στήριξη της Ένωσης για το πρόγραμμα συνδρομής στον παροπλισμό πυρηνικών εγκαταστάσεων στη Λιθουανία και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1990/2006»

διάβαζε:

«Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1369/2013 του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με στήριξη της Ένωσης για το πρόγραμμα συνδρομής στον παροπλισμό πυρηνικών εγκαταστάσεων στη Λιθουανία και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1990/2006».