ISSN 1977-0669

doi:10.3000/19770669.L_2014.052.ell

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 52

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

57ό έτος
21 Φεβρουαρίου 2014


Περιεχόμενα

 

II   Μη νομοθετικές πράξεις

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 157/2014 της Επιτροπής, της 30ής Οκτωβρίου 2013, σχετικά με τους όρους για τη δημοσίευση δήλωσης επιδόσεων για τα δομικά προϊόντα σε δικτυακό τόπο

1

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 158/2014 της Επιτροπής, της 13ης Φεβρουαρίου 2014, για την καταχώριση ονομασίας στο μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Daujėnų naminė duona (ΠΓΕ)]

3

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 159/2014 της Επιτροπής, της 13ης Φεβρουαρίου 2014, για την καταχώριση ονομασίας στο μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Patata dell’Alto Viterbese (ΠΓΕ)]

5

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 160/2014 της Επιτροπής, της 13ης Φεβρουαρίου 2014, για την καταχώριση ονομασίας στο μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Szentesi paprika (ΠΓΕ)]

7

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 161/2014 της Επιτροπής, της 18ης Φεβρουαρίου 2014, για την καταχώριση ονομασίας στο μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Bayerische Breze/Bayerische Brezn/Bayerische Brez’n/Bayerische Brezel (ΠΓΕ)]

9

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 162/2014 της Επιτροπής, της 19ης Φεβρουαρίου 2014, για την έγκριση μη ήσσονος σημασίας τροποποίησης των προδιαγραφών ονομασίας καταχωρισμένης στο μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Carota dell’Altopiano del Fucino (ΠΓΕ)]

11

 

 

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 163/2014 της Επιτροπής, της 20ής Φεβρουαρίου 2014, για καθορισμό των κατ’ αποκοπή τιμών εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

13

 

 

Εκτελεστικός κανονισμός (EE) αριθ. 164/2014 της Επιτροπής, της 20ής Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1484/95 όσον αφορά τις αντιπροσωπευτικές τιμές στους τομείς του κρέατος πουλερικών και των αυγών

15

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

 

2014/101/ΕΕ

 

*

Απόφαση του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2014, για τον διορισμό στην Επιτροπή των Περιφερειών ενός τακτικού μέλους από την Τσεχική Δημοκρατία

17

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


II Μη νομοθετικές πράξεις

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

21.2.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 52/1


ΚΑΤΕΞΟΥΣΙΟΔΌΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 157/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 30ής Οκτωβρίου 2013

σχετικά με τους όρους για τη δημοσίευση δήλωσης επιδόσεων για τα δομικά προϊόντα σε δικτυακό τόπο

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2011, για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας δομικών προϊόντων και για την κατάργηση της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 3 σε συνδυασμό με το άρθρο 60 στοιχείο β),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011 υποχρεώνει τους κατασκευαστές δομικών προϊόντων να καταρτίζουν δήλωση επιδόσεων όταν δομικό προϊόν που καλύπτεται από εναρμονισμένο πρότυπο ή ανταποκρίνεται προς ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση που έχει εκδοθεί για το προϊόν διατίθεται στην αγορά. Αντίγραφο της δήλωσης πρέπει να παρέχεται είτε σε έντυπη μορφή είτε με ηλεκτρονικό μέσο.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 και το άρθρο 60 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011, έχει ανατεθεί στην Επιτροπή το καθήκον να καθορίσει τους αναγκαίους όρους για την ηλεκτρονική επεξεργασία των δηλώσεων επιδόσεων ώστε να μπορούν να δημοσιεύονται σε δικτυακό τόπο. Οι όροι για τη δημοσίευση των δηλώσεων επιδόσεων στο διαδίκτυο επιτρέπουν τη χρήση νέων τεχνολογιών πληροφόρησης και μειώνουν το κόστος για τους κατασκευαστές δομικών προϊόντων και για τον κατασκευαστικό τομέα στο σύνολό του.

(3)

Λαμβάνοντας υπόψη τις ενδεχόμενες ειδικές ανάγκες των αποδεκτών δομικών προϊόντων, ιδίως των μικροεπιχειρήσεων και αυτών που δραστηριοποιούνται σε εργοτάξια χωρίς πρόσβαση στο διαδίκτυο, η παρούσα κατ’ εξουσιοδότηση πράξη δεν θα πρέπει να εμπεριέχει κάποια παρέκκλιση από το άρθρο 7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011.

(4)

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η ηλεκτρονική μορφή της δήλωσης επιδόσεων που αντιστοιχεί σε ένα συγκεκριμένο προϊόν είναι άμεσα αναγνωρίσιμη, οι κατασκευαστές πρέπει να συνδέουν κάθε μονάδα του προϊόντος ή παρτίδα του ίδιου προϊόντος που διαθέτουν στην αγορά με μια δεδομένη δήλωση επιδόσεων μέσω του μοναδικού κωδικού ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος, ο οποίος θα πρέπει να αναφέρεται στη δήλωση επιδόσεων σύμφωνα με το παράρτημα III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011.

(5)

Για λόγους ελάφρυνσης του διοικητικού φόρτου που επιφέρει η παροχή δηλώσεων επιδόσεων, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη διαρκή αξιοπιστία των πληροφοριών που παρέχονται σε αυτές τις δηλώσεις, η ηλεκτρονική μορφή της δήλωσης επιδόσεων δεν θα πρέπει να αλλοιώνεται, αφότου δημοσιευτεί στο διαδίκτυο, και θα πρέπει να παραμένει προσβάσιμη για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα ετών αφότου διατεθεί στην αγορά το δομικό προϊόν, ή για κάθε άλλο χρονικό διάστημα που μπορεί να ισχύει δυνάμει του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 11 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011.

(6)

Ο δικτυακός τόπος στον οποίο δημοσιεύεται η δήλωση επιδόσεων θα πρέπει να υπόκειται σε παρακολούθηση και συντήρηση, ώστε να εξασφαλίζεται, στο μέτρο του δυνατού, ότι τηρείται συνεχώς προσβάσιμος και δεν καθίσταται μη διαθέσιμος λόγω τεχνικών δυσλειτουργιών.

(7)

Ο δικτυακός τόπος στον οποίο δημοσιεύεται η δήλωση επιδόσεων θα πρέπει να είναι δωρεάν προσβάσιμος για τους αποδέκτες δομικών προϊόντων. Στους εν λόγω αποδέκτες θα πρέπει να δίνονται οδηγίες για τον τρόπο πρόσβασης στον δικτυακό τόπο και την ηλεκτρονική μορφή της δήλωσης επιδόσεων.

(8)

Για να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα και η ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού κατασκευαστικού τομέα στο σύνολό του, οι οικονομικοί φορείς που παρέχουν δηλώσεις επιδόσεων και επιθυμούν να επωφεληθούν από τις νέες τεχνολογίες πληροφόρησης, με σκοπό τη διευκόλυνση παροχής αυτών των δηλώσεων, θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να το πράττουν αυτό το ταχύτερο δυνατόν,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1.   Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να δημοσιεύουν σε δικτυακό τόπο τη δήλωση επιδόσεων που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 7 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν όλους τους ακόλουθους όρους:

α)

εξασφαλίζουν ότι το περιεχόμενο της δήλωσης επιδόσεων δεν αλλάζει, αφότου δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο·

β)

εξασφαλίζουν ότι ο δικτυακός τόπος στον οποίο δημοσιεύονται οι δηλώσεις επιδόσεων που έχουν καταρτιστεί για δομικά προϊόντα παρακολουθείται και συντηρείται, έτσι ώστε ο δικτυακός τόπος και οι δηλώσεις επιδόσεων να είναι συνεχώς διαθέσιμα για τους αποδέκτες των δομικών προϊόντων·

γ)

εξασφαλίζουν ότι η δήλωση επιδόσεων είναι προσβάσιμη δωρεάν από τους αποδέκτες των δομικών προϊόντων για περίοδο δέκα ετών αφότου το δομικό προϊόν διατέθηκε στην αγορά, ή για κάθε άλλο χρονικό διάστημα που μπορεί να ισχύει σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 11 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011·

δ)

παρέχουν οδηγίες στους αποδέκτες των δομικών προϊόντων για τον τρόπο πρόσβασης στον δικτυακό τόπο και τις δηλώσεις επιδόσεων που έχουν καταρτιστεί για τα εν λόγω προϊόντα και είναι διαθέσιμες στον εν λόγω δικτυακό τόπο.

2.   Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι κάθε μονάδα του προϊόντος ή παρτίδα του ίδιου προϊόντος που διαθέτουν στην αγορά συνδέεται με μια δεδομένη δήλωση επιδόσεων μέσω του μοναδικού κωδικού ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 30 Οκτωβρίου 2013.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 88 της 4.4.2011, σ. 5.


21.2.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 52/3


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 158/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 13ης Φεβρουαρίου 2014

για την καταχώριση ονομασίας στο μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Daujėnų naminė duona (ΠΓΕ)]

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012, για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (1), και ιδίως το άρθρο 52 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, η αίτηση που υπέβαλε η Λιθουανία για την καταχώριση της ονομασίας «Daujėnų naminė duona» δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (2).

(2)

Δεδομένου ότι δεν έχει κοινοποιηθεί καμία δήλωση ένστασης στην Επιτροπή βάσει του άρθρου 51 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, η ονομασία «Daujėnų naminė duona» πρέπει να καταχωρισθεί,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Καταχωρίζεται η ονομασία που αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 13 Φεβρουαρίου 2014.

Για την Επιτροπή, εξ ονόματος του Προέδρου,

Janusz LEWANDOWSKI

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 343 της 14.12.2012, σ. 1.

(2)  ΕΕ C 251 της 31.8.2013, σ. 8.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα I σημείο Ι του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012:

Κλάση 2.4.   Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής, ζαχαρώδη παρασκευάσματα, προϊόντα μπισκοτοποιίας

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

Daujėnų naminė duona (ΠΓΕ)


21.2.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 52/5


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 159/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 13ης Φεβρουαρίου 2014

για την καταχώριση ονομασίας στο μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Patata dell’Alto Viterbese (ΠΓΕ)]

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012, για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (1), και ιδίως το άρθρο 52 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, η αίτηση που υπέβαλε η Ιταλία για την καταχώριση της ονομασίας «Patata dell’Alto Viterbese» δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (2).

(2)

Δεδομένου ότι δεν έχει κοινοποιηθεί στην Επιτροπή καμία δήλωση ένστασης βάσει του άρθρου 51 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, η ονομασία «Patata dell’Alto Viterbese» πρέπει να καταχωρισθεί,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Καταχωρίζεται η ονομασία που αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 13 Φεβρουαρίου 2014.

Για την Επιτροπή, εξ ονόματος του Προέδρου,

Janusz LEWANDOWSKI

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 343 της 14.12.2012, σ. 1.

(2)  ΕΕ C 239 της 20.8.2013, σ. 2.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Γεωργικά προϊόντα προοριζόμενα για ανθρώπινη κατανάλωση τα οποία απαριθμούνται στο παράρτημα I της Συνθήκης:

Κλάση 1.6.   Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά, νωπά ή μεταποιημένα

ΙΤΑΛΙΑ

Patata dell’Alto Viterbese (ΠΓΕ)


21.2.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 52/7


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 160/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 13ης Φεβρουαρίου 2014

για την καταχώριση ονομασίας στο μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Szentesi paprika (ΠΓΕ)]

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012, για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (1), και ιδίως το άρθρο 52 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, η αίτηση για την καταχώριση της ονομασίας «Szentesi paprika» που υπέβαλε η Ουγγαρία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (2).

(2)

Δεδομένου ότι δεν έχει κοινοποιηθεί καμία δήλωση ένστασης στην Επιτροπή, βάσει του άρθρου 51 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, η ονομασία «Szentesi paprika» πρέπει να καταχωρισθεί,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Καταχωρίζεται η ονομασία που αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 13 Φεβρουαρίου 2014.

Για την Επιτροπή, εξ ονόματος του Προέδρου,

Janusz LEWANDOWSKI

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 343 της 14.2.2012, σ. 1.

(2)  ΕΕ C 237 της 15.8.2013, σ. 31.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Γεωργικά προϊόντα προοριζόμενα για ανθρώπινη κατανάλωση τα οποία απαριθμούνται στο παράρτημα I της Συνθήκης:

Κλάση 1.6.   Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά, νωπά ή μεταποιημένα

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Szentesi paprika (ΠΓΕ)


21.2.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 52/9


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 161/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 18ης Φεβρουαρίου 2014

για την καταχώριση ονομασίας στο μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Bayerische Breze/Bayerische Brezn/Bayerische Brez’n/Bayerische Brezel (ΠΓΕ)]

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012, για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (1), και ιδίως το άρθρο 52 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, η αίτηση για την καταχώριση της ονομασίας «Bayerische Breze»/«Bayerische Brezn»/«Bayerische Brez’n»/«Bayerische Brezel» που υπέβαλε η Γερμανία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (2).

(2)

Δεδομένου ότι δεν έχει κοινοποιηθεί καμία δήλωση ένστασης στην Επιτροπή, βάσει του άρθρου 51 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, η ονομασία «Bayerische Breze»/«Bayerische Brezn»/«Bayerische Brez’n»/«Bayerische Brezel» πρέπει να καταχωρισθεί,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Καταχωρίζεται η ονομασία που αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 18 Φεβρουαρίου 2014.

Για την Επιτροπή, εξ ονόματος του Προέδρου,

Dacian CIOLOȘ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 343 της 14.2.2012, σ. 1.

(2)  ΕΕ C 262 της 11.9.2013, σ. 13.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα I, σημείο Ι του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012:

Κλάση 2.4.   Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής, ζαχαρώδη παρασκευάσματα, προϊόντα μπισκοτοποιίας

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Bayerische Breze/Bayerische Brezn/Bayerische Brez’n/Bayerische Brezel (ΠΓΕ)


21.2.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 52/11


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 162/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 19ης Φεβρουαρίου 2014

για την έγκριση μη ήσσονος σημασίας τροποποίησης των προδιαγραφών ονομασίας καταχωρισμένης στο μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Carota dell’Altopiano del Fucino (ΠΓΕ)]

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012, για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (1), και ιδίως το άρθρο 52 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, η Επιτροπή εξέτασε την αίτηση της Ιταλίας για την έγκριση τροποποίησης των προδιαγραφών της προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης «Carota dell’Altopiano del Fucino», η οποία καταχωρίσθηκε δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 148/2007 της Επιτροπής (2).

(2)

Δεδομένου ότι η εν λόγω τροποποίηση δεν είναι ήσσονος σημασίας κατά την έννοια του άρθρου 53 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, η Επιτροπή δημοσίευσε την αίτηση τροποποίησης, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 50 παράγραφος 2 στοιχείο α) του εν λόγω κανονισμού, στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (3).

(3)

Δεδομένου ότι δεν έχει κοινοποιηθεί στην Επιτροπή καμία δήλωση ένστασης βάσει του άρθρου 51 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, η τροποποίηση των προδιαγραφών πρέπει να εγκριθεί,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Εγκρίνεται η τροποποίηση των προδιαγραφών η οποία έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφορά την ονομασία που αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 19 Φεβρουαρίου 2014.

Για την Επιτροπή, εξ ονόματος του Προέδρου,

Dacian CIOLOȘ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 343 της 14.12.2012, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 46 της 16.2.2007, σ. 14.

(3)  ΕΕ C 272 της 20.9.2013, σ. 11.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Γεωργικά προϊόντα προοριζόμενα για ανθρώπινη κατανάλωση που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι της Συνθήκης:

Κλάση 1.6.   Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά, νωπά ή μεταποιημένα

ΙΤΑΛΙΑ

Carota dell'Altopiano del Fucino (ΠΓΕ)


21.2.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 52/13


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 163/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 20ής Φεβρουαρίου 2014

για καθορισμό των κατ’ αποκοπή τιμών εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1),

Έχοντας υπόψη τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 543/2011 της Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 2011, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών (2), και ιδίως το άρθρο 136 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 543/2011 προβλέπει, κατ’ εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ’ αποκοπή τιμών εισαγωγής από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημα XVI μέρος A του εν λόγω κανονισμού.

(2)

Η κατ’ αποκοπή τιμή εισαγωγής υπολογίζεται κάθε εργάσιμη ημέρα, σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφος 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011, λαμβανομένων υπόψη των ημερήσιων μεταβλητών στοιχείων. Συνεπώς, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κατ’ αποκοπή τιμές εισαγωγής που αναφέρονται στο άρθρο 136 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 20 Φεβρουαρίου 2014.

Για την Επιτροπή, εξ ονόματος του Προέδρου,

Jerzy PLEWA

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 157 της 15.6.2011, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Οι κατ’ αποκοπή τιμές εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

(ευρώ/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτων χωρών (1)

Κατ’ αποκοπή τιμή εισαγωγής

0702 00 00

MA

57,7

TN

73,8

TR

94,6

ZZ

75,4

0707 00 05

EG

174,9

JO

206,0

MA

158,2

TR

159,2

ZZ

174,6

0709 91 00

EG

107,0

ZZ

107,0

0709 93 10

MA

33,6

TR

91,1

ZZ

62,4

0805 10 20

EG

46,6

IL

64,0

MA

51,7

TN

50,9

TR

73,1

ZA

63,5

ZZ

58,3

0805 20 10

IL

117,8

MA

99,2

TR

110,6

ZZ

109,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

EG

29,2

IL

126,7

JM

106,9

MA

124,3

TR

89,9

US

134,1

ZZ

101,9

0805 50 10

AL

39,1

MA

71,7

TR

61,2

ZZ

57,3

0808 10 80

CN

123,5

MK

32,3

US

139,8

ZZ

98,5

0808 30 90

AR

141,8

CL

186,0

CN

68,5

TR

125,1

US

126,7

ZA

107,3

ZZ

125,9


(1)  Ονοματολογία των χωρών που ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1833/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 354 της 14.12.2006, σ. 19). Ο κωδικός «ZZ» αντιπροσωπεύει «άλλες χώρες καταγωγής».


21.2.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 52/15


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (EE) αριθ. 164/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 20ής Φεβρουαρίου 2014

σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1484/95 όσον αφορά τις αντιπροσωπευτικές τιμές στους τομείς του κρέατος πουλερικών και των αυγών

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 183 στοιχείο β),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1484/95 της Επιτροπής (2) καθόρισε τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος πρόσθετων εισαγωγικών δασμών και τις αντιπροσωπευτικές τιμές στους τομείς του κρέατος πουλερικών και αυγών, καθώς και της αυγοαλβουμίνης.

(2)

Από τον τακτικό έλεγχο των δεδομένων, στα οποία βασίζεται ο καθορισμός των αντιπροσωπευτικών τιμών για τα προϊόντα των τομέων του κρέατος πουλερικών και των αυγών καθώς και της αυγοαλβουμίνης, προκύπτει ότι πρέπει να τροποποιηθούν οι αντιπροσωπευτικές τιμές για τις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων, λαμβάνοντας υπόψη τις διακυμάνσεις των τιμών ανάλογα με την καταγωγή.

(3)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1484/95 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(4)

Λόγω της ανάγκης να διασφαλιστεί η εφαρμογή του εν λόγω μέτρου το ταχύτερο δυνατόν μετά τη διάθεση των επικαιροποιημένων στοιχείων, κρίνεται σκόπιμο ο παρών κανονισμός να αρχίσει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1484/95 αντικαθίσταται από το κείμενο που περιλαμβάνεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 20 Φεβρουαρίου 2014.

Για την Επιτροπή, εξ ονόματος του Προέδρου,

Jerzy PLEWA

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671.

(2)  ΕΕ L 145 της 29.6.1995, σ. 47.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή εμπορευμάτων

Αντιπροσωπευτική τιμή

(EUR/100 kg)

Εγγύηση που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 3

(EUR/100 kg)

Καταγωγή (1)

0207 12 10

Σφάγια από κοτόπουλα, που ονομάζονται “κοτόπουλα 70 %”, κατεψυγμένα

120

0

AR

0207 12 90

Σφάγια από κοτόπουλα, που ονομάζονται “κοτόπουλα 65 %”, κατεψυγμένα

133,5

0

AR

134,3

0

BR

0207 14 10

Τεμάχια χωρίς κόκαλα από κατεψυγμένους πετεινούς ή κότες

298,1

1

AR

225,1

23

BR

327,2

0

CL

259,8

12

TH

0207 27 10

Τεμάχια χωρίς κόκαλα από γαλοπούλες, κατεψυγμένα

303,0

0

BR

317,6

0

CL

0408 91 80

Αυγά χωρίς το τσόφλι αποξεραμένα

458,0

0

AR

1602 32 11

Παρασκευάσματα άψητα από πετεινούς ή κότες

253,1

10

BR

315,1

0

CL


(1)  Ονοματολογία των χωρών που ορίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1833/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 354 της 14.12.2006, σ. 19). Ο κωδικός “ZZ” αντιπροσωπεύει “άλλες χώρες καταγωγής”.»


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

21.2.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 52/17


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 18ης Φεβρουαρίου 2014

για τον διορισμό στην Επιτροπή των Περιφερειών ενός τακτικού μέλους από την Τσεχική Δημοκρατία

(2014/101/ΕΕ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 305,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της τσεχικής κυβέρνησης,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 22 Δεκεμβρίου 2009 και στις 18 Ιανουαρίου 2010, το Συμβούλιο εξέδωσε τις αποφάσεις 2009/1014/ΕΕ (1) και 2010/29/ΕΕ (2) για τον διορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής των Περιφερειών για την περίοδο από 26 Ιανουαρίου 2010 έως 25 Ιανουαρίου 2015.

(2)

Μία θέση τακτικού μέλους της Επιτροπής των Περιφερειών θα μείνει κενή λόγω της λήξης της θητείας του κ. Bohuslav SVOBODA,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Διορίζεται ως τακτικό μέλος της Επιτροπής των Περιφερειών, για το εναπομένον διάστημα της θητείας, ήτοι έως τις 25 Ιανουαρίου 2015:

ο κ. Tomáš HUDEČEK, Primátor hl. města Prahy.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από την ημέρα της έκδοσής της.

Βρυξέλλες, 18 Φεβρουαρίου 2014.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Γ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ


(1)  ΕΕ L 348 της 29.12.2009, σ. 22.

(2)  ΕΕ L 12 της 19.1.2010, σ. 11.