ISSN 1977-0669

doi:10.3000/19770669.L_2014.038.ell

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 38

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

57ό έτος
7 Φεβρουαρίου 2014


Περιεχόμενα

 

II   Μη νομοθετικές πράξεις

Σελίδα

 

 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

 

 

2014/60/ΕΕ

 

*

Απόφαση του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2014, σχετικά με τη σύναψη του πρωτοκόλλου για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και της Δημοκρατίας του Κιριμπάτι, αφετέρου

1

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 110/2014 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τον πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό για τους οργανισμούς που αφορούν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που αναφέρονται στο άρθρο 209 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

2

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 111/2014 της Επιτροπής, της 4ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τη δασμολογική κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη συνδυασμένη ονοματολογία

16

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 112/2014 της Επιτροπής, της 4ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τη δασμολογική κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη συνδυασμένη ονοματολογία

18

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 113/2014 της Επιτροπής, της 4ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τη δασμολογική κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη συνδυασμένη ονοματολογία

20

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 114/2014 της Επιτροπής, της 4ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με την κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη συνδυασμένη ονοματολογία

22

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 115/2014 της Επιτροπής, της 4ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τη δασμολογική κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη συνδυασμένη ονοματολογία

24

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 116/2014 της Επιτροπής, της 6ης Φεβρουαρίου 2014, για τη μη έγκριση της δραστικής ουσίας ιωδιούχο κάλιο, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά ( 1 )

26

 

 

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 117/2014 της Επιτροπής, της 6ης Φεβρουαρίου 2014, για καθορισμό των κατ’ αποκοπή τιμών εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

28

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ

 

*

Εκτελεστική οδηγία 2014/19/ΕΕ της Επιτροπής, της 6ης Φεβρουαρίου 2014, για την τροποποίηση του παραρτήματος I της οδηγίας 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου περί μέτρων κατά της εισαγωγής στην Κοινότητα οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας

30

 

*

Εκτελεστική οδηγία 2014/20/ΕΕ της Επιτροπής, της 6ης Φεβρουαρίου 2014, για τον καθορισμό των ενωσιακών κλάσεων των βασικών και πιστοποιημένων σπόρων γεωμήλων και των προϋποθέσεων και των χαρακτηρισμών που ισχύουν για τις κλάσεις αυτές ( 1 )

32

 

*

Εκτελεστική οδηγία 2014/21/ΕΕ της Επιτροπής, της 6ης Φεβρουαρίου 2014, για τον καθορισμό ελάχιστων προϋποθέσεων και ενωσιακών κλάσεων όσον αφορά τον προβασικό σπόρο γεωμήλων ( 1 )

39

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

 

2014/61/ΕΕ

 

*

Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 5ης Φεβρουαρίου 2014, για παράταση της ισχύος της απόφασης 2006/502/ΕΚ, που απαιτεί από τα κράτη μέλη, αφενός, να λάβουν μέτρα ώστε να εξασφαλίσουν ότι θα διατίθενται στην αγορά μόνο αναπτήρες ασφαλείς για τα παιδιά και, αφετέρου, να απαγορεύσουν τη διάθεση φαντεζί αναπτήρων στην αγορά [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2014) 493]  ( 1 )

43

 

 

2014/62/ΕΕ

 

*

Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 6ης Φεβρουαρίου 2014, για την κατάργηση της απόφασης 2003/766/ΕΚ για τη λήψη μέτρων επείγοντος χαρακτήρα ώστε να αποφευχθεί η εξάπλωση εντός της Κοινότητας του Diabrotica virgifera Le Conte [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2014) 467]

45

 

 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

 

 

2014/63/ΕΕ

 

*

Σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με την καταπολέμηση του Diabrotica virgifera virgifera Le Conte στις περιοχές της Ένωσης όπου η παρουσία του έχει επιβεβαιωθεί

46

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


II Μη νομοθετικές πράξεις

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

7.2.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 38/1


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 28ης Ιανουαρίου 2014

σχετικά με τη σύναψη του πρωτοκόλλου για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και της Δημοκρατίας του Κιριμπάτι, αφετέρου

(2014/60/ΕΕ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 43, σε συνδυασμό με το άρθρο 218 παράγραφος 6 στοιχείο α),

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Έχοντας υπόψη τη συγκατάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 23 Ιουλίου 2007 το Συμβούλιο εξέδωσε τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 893/2007 για τη σύναψη συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας αφενός και της Δημοκρατίας του Κιριμπάτι αφετέρου (1) («συμφωνία»). Ένα πρωτόκολλο για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία έληξε στις 15 Σεπτεμβρίου 2012.

(2)

Η Ένωση διαπραγματεύθηκε με τη Δημοκρατία του Κιριμπάτι νέο πρωτόκολλο για τη χορήγηση στα σκάφη της ΕΕ αλιευτικών δυνατοτήτων στα ύδατα που η Δημοκρατία του Κιριμπάτι ασκεί την κυριαρχία ή δικαιοδοσία της («πρωτόκολλο»).

(3)

Το πρωτόκολλο υπεγράφη βάσει της απόφασης 2012/669/ΕΕ του Συμβουλίου (2) και εφαρμόζεται προσωρινά από τις 16 Σεπτεμβρίου 2012.

(4)

Το πρωτόκολλο θα πρέπει να εγκριθεί,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Εγκρίνεται, εξ ονόματος της Ένωσης το πρωτόκολλο για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής, που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και της Δημοκρατίας του Κιριμπάτι, αφετέρου («πρωτόκολλο») (3).

Άρθρο 2

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου προβαίνει, εξ ονόματος της Ένωσης, στην κοινοποίηση που προβλέπεται στο άρθρο 16 του πρωτοκόλλου (4).

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 28 Ιανουαρίου 2014.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Γ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ


(1)  ΕΕ L 205 της 7.8.2007, σ. 1.

(2)  Απόφαση 2012/669/ΕΕ του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 2012, για την υπογραφή εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την προσωρινή εφαρμογή του πρωτοκόλλου σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και της Δημοκρατίας του Κιριμπάτι, αφετέρου (ΕΕ L 300 της 30.10.2012, σ. 2).

(3)  Το πρωτόκολλο δημοσιεύθηκε στην ΕΕ L 300 της 30.10.2012, σ. 3 μαζί με την απόφαση για την υπογραφή του.

(4)  Η ημερομηνία έναρξης ισχύος του πρωτοκόλλου θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου.


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

7.2.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 38/2


ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΌΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 110/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 30ής Σεπτεμβρίου 2013

σχετικά με τον πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό για τους οργανισμούς που αφορούν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που αναφέρονται στο άρθρο 209 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 209,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012, με βάση την εμπειρία που έχει αποκτηθεί από τη λειτουργία συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα οι οποίες έχουν θεσμοθετηθεί υπό τη μορφή οργανισμών της Ένωσης δυνάμει του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 της 25ης Ιουνίου 2002 (2), θέσπισε πρόσθετες κατηγορίες συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, προκειμένου να διευρυνθούν τα περιθώρια επιλογής μέσων και να συμπεριληφθούν οργανισμοί των οποίων οι κανόνες είναι περισσότερο ευέλικτοι και προσιτοί σε ιδιωτικούς εταίρους σε σύγκριση με τους κανόνες στους οποίους υπόκεινται τα θεσμικά όργανα της Ένωσης. Ανάμεσα σε αυτές τις πρόσθετες κατηγορίες συγκαταλέγονται οι οργανισμοί που αναφέρονται στο άρθρο 209 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 στους οποίους έχει ανατεθεί η εκτέλεση συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (στο εξής «οργανισμοί ΣΔΙΤ»).

(2)

Προκειμένου να διασφαλιστεί η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των ενωσιακών χρηματοδοτικών πόρων και να μπορέσουν οι οργανισμοί ΣΔΙΤ να θεσπίσουν τους δικούς τους δημοσιονομικούς κανόνες, είναι απαραίτητη η θέσπιση ενός πρότυπου δημοσιονομικού κανονισμού για τους οργανισμούς αυτούς.

(3)

Οι οργανισμοί ΣΔΙΤ θα πρέπει να καταρτίζουν και εκτελούν τον προϋπολογισμό τους σύμφωνα με τις αρχές της ενότητας, της ακρίβειας, της ενιαυσιότητας, της ισοσκέλισης, της ενιαίας λογιστικής μονάδας, της καθολικότητας, της ειδικότητας, της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, που απαιτεί αποτελεσματικό και αποδοτικό εσωτερικό έλεγχο, και της διαφάνειας.

(4)

Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνολική εκτέλεση των καθηκόντων και των δραστηριοτήτων των οργανισμών ΣΔΙΤ, θα πρέπει να είναι σε θέση να εγγράφουν τις μη χρησιμοποιηθείσες πιστώσεις για ένα δεδομένο έτος στην πρόβλεψη εσόδων και δαπανών που αφορούν έως τα επόμενα τρία οικονομικά έτη.

(5)

Δεδομένου ότι οι χρηματοδοτικοί ενωσιακοί πόροι που τίθενται στη διάθεση του οργανισμού ΣΔΙΤ πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο έμμεσης διαχείρισης που προβλέπεται στο άρθρο 60 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012, οι διατάξεις σχετικά με τον οικονομικό σχεδιασμό και την υποβολή εκθέσεων πρέπει να είναι σύμφωνες με τη μέθοδο έμμεσης διαχείρισης της εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Η απαλλαγή σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού όσον αφορά τη συνεισφορά της Ένωσης στους οργανισμούς ΣΔΙΤ πρόκειται να αποτελέσει μέρος της απαλλαγής που χορηγείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην Επιτροπή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ένωσης. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να προβλέπεται επαρκής ετήσια υποβολή εκθέσεων, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής της διαχειριστικής δήλωσης, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012, που επιτρέπει στην Επιτροπή να αναλάβει καλύτερα τις ευθύνες της σε σχέση με την απαλλαγή.

(6)

Είναι αναγκαίο να καθορισθούν οι αρμοδιότητες και οι ευθύνες του υπολόγου και των διατακτών, λαμβάνοντας υπόψη το δημόσιο-ιδιωτικό χαρακτήρα των οργανισμών ΣΔΙΤ. Οι διατάκτες έχουν πλήρη ευθύνη για όλες τις πράξεις εσόδων και δαπανών που εκτελούνται υπό την εποπτεία τους, πράξεις για τις οποίες οφείλουν να λογοδοτούν, μεταξύ άλλων, στο πλαίσιο πειθαρχικών διαδικασιών, εφόσον παρίσταται ανάγκη.

(7)

Είναι απαραίτητο να διευκρινιστούν ο εσωτερικός έλεγχος και τα καθήκοντα εσωτερικού ελέγχου καθώς και να απλοποιηθούν οι απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων. Τα καθήκοντα εσωτερικού ελέγχου στους οργανισμούς ΣΔΙΤ θα πρέπει να ασκούνται από τον εσωτερικό ελεγκτή της Επιτροπής, ο οποίος οφείλει να διενεργεί ελέγχους όταν αυτό δικαιολογείται από τους ενεχόμενους κινδύνους. Θα πρέπει να θεσπιστούν διατάξεις σχετικά με την καθιέρωση και τη λειτουργία των δομών εσωτερικού ελέγχου.

(8)

Οι οργανισμοί ΣΔΙΤ θα πρέπει να είναι σε θέση, κατά την άσκηση των καθηκόντων που τους ανατίθενται, να προσφεύγουν σε εξωτερικές οντότητες ιδιωτικού δικαίου μόνο σε περίπτωση ανάγκης, και μόνο για καθήκοντα που δεν συνεπάγονται ούτε άσκηση δημόσιας εξουσίας ούτε διακριτική ευχέρεια εκτίμησης, και τούτο για να διασφαλίζεται η υπευθυνότητα κάθε οργανισμού κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του και η τήρηση των στόχων που του έχουν τεθεί κατά τη σύστασή του.

(9)

Επίσης, θα πρέπει να καθοριστούν οι αρχές που πρέπει να τηρούνται ως προς τις πράξεις εσόδων και δαπανών του οργανισμού ΣΔΙΤ.

(10)

Λαμβανομένων υπόψη του δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα των οργανισμών ΣΔΙΤ και ειδικότερα της συνεισφοράς του ιδιωτικού τομέα στον προϋπολογισμό του οργανισμού ΣΔΙΤ, θα πρέπει να καθοριστούν ευέλικτες διαδικασίες για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. Οι σχετικές διαδικασίες θα πρέπει να τηρούν τις αρχές της διαφάνειας, της αναλογικότητας, της ίσης μεταχείρισης και της αποφυγής των διακρίσεων και εν μέρει να παρεκκλίνουν από τις σχετικές διατάξεις που προβλέπονται στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1268/2012 της Επιτροπής (3). Είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί η καλύτερη και φθηνότερη παροχή αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και η αποφυγή των υπερβολικών δαπανών στη διαχείριση των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων μέσω της ενισχυμένης συνεργασίας μεταξύ των μελών των οργανισμών ΣΔΙΤ. Οι οργανισμοί ΣΔΙΤ θα πρέπει να έχουν επίσης τη δυνατότητα να συνάπτουν συμβάσεις χωρίς να προσφεύγουν στη διαδικασία σύναψης συμβάσεων με τα μέλη τους πλην της Ένωσης για την προμήθεια προϊόντων, την παροχή υπηρεσιών ή την εκτέλεση εργασιών που τα εν λόγω μέλη παρέχουν άμεσα, χωρίς να απαιτείται η προσφυγή σε τρίτα μέρη.

(11)

Προκειμένου να βελτιωθεί η σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας, θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα από κοινού χρησιμοποίησης υπηρεσιών ή της μεταβίβασής τους σε άλλο οργανισμό ή στην Επιτροπή, προβλέποντας ιδίως ότι ο υπόλογος της Επιτροπής θα αναλαμβάνει το σύνολο ή μέρος των καθηκόντων του υπολόγου του οργανισμού ΣΔΙΤ.

(12)

Για την αξιολόγηση των αιτήσεων επιχορηγήσεων, των υποβολών προσφορών και των προγραμμάτων, καθώς και για την παροχή γνωμοδοτήσεων και συμβουλών σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι οργανισμοί ΣΔΙΤ θα πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν εξωτερικούς εμπειρογνώμονες. Οι εν λόγω εμπειρογνώμονες θα πρέπει να επιλέγονται σύμφωνα με τις αρχές της αποφυγής των διακρίσεων, της ίσης μεταχείρισης και της απουσίας σύγκρουσης συμφερόντων.

(13)

Κατά τη χορήγηση επιχορηγήσεων και επάθλων, πρέπει να εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 και του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1268/2012, με την επιφύλαξη οποιασδήποτε ειδικής διάταξης της συστατικής πράξης του οργανισμού ΣΔΙΤ ή της βασικής πράξης του προγράμματος, η εφαρμογή των οποίων έχει ανατεθεί στον οργανισμό ΣΔΙΤ, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεκτική εφαρμογή με τις άμεσα διαχειριζόμενες δράσεις από την Επιτροπή.

(14)

Σε περίπτωση που οι λογαριασμοί των οργανισμών ΣΔΙΤ πρέπει να ενοποιηθούν σύμφωνα με τους λογιστικούς κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο 143 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012, οι λογιστικοί κανόνες που εφαρμόζονται από τους οργανισμούς ΣΔΙΤ θα πρέπει να επιτρέπουν την εν λόγω ενοποίηση.

(15)

Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να καταστεί δυνατή η έγκαιρη έγκριση των αναθεωρημένων δημοσιονομικών κανονισμών των οργανισμών ΣΔΙΤ από την 1η Ιανουαρίου 2014, με σκοπό τη διασφάλιση συνεκτικών κανόνων για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός καθορίζει τις βασικές αρχές βάσει των οποίων ο οργανισμός που αφορά συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (εφεξής «οργανισμός ΣΔΙΤ») θεσπίζει τους δικούς του δημοσιονομικούς κανόνες. Οι δημοσιονομικοί κανόνες του οργανισμού ΣΔΙΤ δεν αποκλίνουν από τον παρόντα κανονισμό, εκτός εάν το απαιτούν οι ειδικές ανάγκες του και με προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής, σύμφωνα με την τέταρτη παράγραφο του άρθρου 209 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012.

Κάθε οργανισμός ΣΔΙΤ θεσπίζει λεπτομερείς διατάξεις για την εφαρμογή των εν λόγω αρχών στους δημοσιονομικούς του κανόνες.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

—   «διοικητικό συμβούλιο»: το κύριο εσωτερικό όργανο ενός οργανισμού ΣΔΙΤ που ευθύνεται για τη λήψη των αποφάσεων επί χρηματοοικονομικών και δημοσιονομικών θεμάτων, ανεξάρτητα από την ονομασία του στη συστατική πράξη του οργανισμού ΣΔΙΤ,

—   «διευθυντής»: το πρόσωπο που αναλαμβάνει την εκτέλεση των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και του προϋπολογισμού του οργανισμού ΣΔΙΤ, με την ιδιότητα του διατάκτη, ανεξάρτητα από την ονομασία του στη συστατική πράξη του οργανισμού ΣΔΙΤ,

—   «μέλος»: το μέλος του οργανισμού ΣΔΙΤ σύμφωνα με τη συστατική του πράξη,

—   «συστατική πράξη»: η πράξη ενωσιακού δικαίου με την οποία ρυθμίζονται οι ουσιώδεις πλευρές της σύστασης και της λειτουργίας του οργανισμού ΣΔΙΤ,

—   «προϋπολογισμός»: η πράξη που προβλέπει και εγκρίνει, για κάθε οικονομικό έτος, όλα τα έσοδα και τις εκτιμώμενες ως αναγκαίες δαπάνες του οργανισμού ΣΔΙΤ.

Άρθρο 3

Πεδίο εφαρμογής του προϋπολογισμού

Ο προϋπολογισμός του οργανισμού ΣΔΙΤ αποτελείται από:

α)

τα έσοδα του οργανισμού ΣΔΙΤ, τα οποία περιλαμβάνουν:

i)

τις χρηματοδοτικές συνεισφορές των μελών του στις διοικητικές δαπάνες·

ii)

τις χρηματοδοτικές συνεισφορές των μελών του στις λειτουργικές δαπάνες·

iii)

τα έσοδα που προορίζονται για τη χρηματοδότηση συγκεκριμένων δαπανών·

iv)

οποιαδήποτε έσοδα που παράγονται από τον οργανισμό ΣΔΙΤ·

β)

τις δαπάνες του οργανισμού ΣΔΙΤ, συμπεριλαμβανόμενων των διοικητικών δαπανών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Άρθρο 4

Τήρηση των αρχών που διέπουν τον προϋπολογισμό

Ο προϋπολογισμός του οργανισμού ΣΔΙΤ καταρτίζεται και εκτελείται σύμφωνα με τις αρχές της ενότητας, της ακρίβειας, της ενιαυσιότητας, της ισοσκέλισης, της ενιαίας λογιστικής μονάδας, της καθολικότητας, της ειδικότητας, της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, που απαιτεί αποτελεσματικό και αποδοτικό εσωτερικό έλεγχο, και της διαφάνειας, όπως αυτές εκτίθενται στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 5

Αρχές της ενότητας και της ακρίβειας του προϋπολογισμού

1.   Κανένα έσοδο δεν μπορεί να εισπραχθεί και καμία δαπάνη δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί εάν δεν καταλογισθεί σε γραμμή του προϋπολογισμού του οργανισμού ΣΔΙΤ.

2.   Καμία δαπάνη δεν μπορεί να αποτελέσει το αντικείμενο ούτε ανάληψης ούτε εντολής πέραν των εγκεκριμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού του οργανισμού ΣΔΙΤ.

3.   Καμία πίστωση δεν μπορεί να εγγραφεί στον προϋπολογισμό του οργανισμού ΣΔΙΤ αν δεν αντιστοιχεί σε δαπάνη που εκτιμάται ως αναγκαία.

4.   Οι προκύπτοντες τόκοι από πληρωμές προχρηματοδοτήσεων που πραγματοποιούνται από τον προϋπολογισμό του οργανισμού ΣΔΙΤ δεν οφείλονται στον οργανισμό ΣΔΙΤ.

Άρθρο 6

Αρχή της ενιαυσιότητας

1.   Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό του οργανισμού ΣΔΙΤ εγκρίνονται για τη διάρκεια ενός οικονομικού έτους, το οποίο αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου.

2.   Οι πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων καλύπτουν το συνολικό κόστος των νομικών δεσμεύσεων που αναλαμβάνονται κατά τη διάρκεια του εκάστοτε οικονομικού έτους.

3.   Οι πιστώσεις πληρωμών καλύπτουν τις πληρωμές που απορρέουν από την εκπλήρωση των νομικών δεσμεύσεων που αναλαμβάνονται κατά τη διάρκεια του εκάστοτε οικονομικού έτους ή προηγούμενων οικονομικών ετών.

4.   Για τις διοικητικές πιστώσεις, οι δαπάνες δεν υπερβαίνουν τα αναμενόμενα έσοδα για το έτος, όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 στοιχείο α) i).

5.   Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του οργανισμού ΣΔΙΤ, οι μη χρησιμοποιηθείσες πιστώσεις μπορούν να εγγράφονται στις προβλέψεις εσόδων και δαπανών που αφορούν τα επόμενα τρία οικονομικά έτη. Οι πιστώσεις αυτές πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά προτεραιότητα.

6.   Οι παράγραφοι 1 έως 5 δεν εμποδίζουν δημοσιονομικές δεσμεύσεις για την ανάληψη ενεργειών των οποίων η υλοποίηση εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονομικά έτη που μπορούν να υποδιαιρούνται, επί περισσοτέρων οικονομικών ετών, σε ετήσιες δόσεις, μόνον εφόσον τούτο προβλέπεται από τη συστατική πράξη και στην περίπτωση των διοικητικών δαπανών.

Άρθρο 7

Αρχή της ισοσκέλισης

1.   Ο προϋπολογισμός είναι ισοσκελισμένος ως προς τα έσοδα και τις πιστώσεις πληρωμών.

2.   Οι πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων δεν υπερβαίνουν τη σχετική ετήσια συνεισφορά της Ένωσης, όπως ορίζεται στην ετήσια συμφωνία μεταφοράς πόρων με την Επιτροπή, καθώς και τις ετήσιες συνεισφορές από άλλα μέλη πλην της Ένωσης, οποιαδήποτε άλλα έσοδα που αναφέρονται στο άρθρο 3, και το ποσό των μη χρησιμοποιηθεισών πιστώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 5.

3.   Ο οργανισμός ΣΔΙΤ δεν δύναται να συνάπτει δάνεια στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του οργανισμού ΣΔΙΤ.

4.   Αν το αποτέλεσμα του προϋπολογισμού είναι θετικό, εγγράφεται στον προϋπολογισμό του επόμενου οικονομικού έτους ως έσοδα.

Αν το αποτέλεσμα του προϋπολογισμού είναι αρνητικό, εγγράφεται στον προϋπολογισμό του επόμενου οικονομικού έτους ως πιστώσεις πληρωμών.

Άρθρο 8

Αρχή της ενιαίας λογιστικής μονάδας

Ο προϋπολογισμός του οργανισμού ΣΔΙΤ καταρτίζεται, εκτελείται και αποτελεί αντικείμενο απόδοσης των λογαριασμών σε ευρώ. Ωστόσο, για τις ταμειακές ανάγκες, ο υπόλογος εξουσιοδοτείται να διενεργεί πράξεις σε άλλα νομίσματα όπως αναφέρεται στους δημοσιονομικούς κανονισμούς του οργανισμού ΣΔΙΤ.

Άρθρο 9

Αρχή της καθολικότητας

1.   Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, το σύνολο των εσόδων καλύπτει το σύνολο των πιστώσεων πληρωμών. Όλα τα έσοδα και οι δαπάνες εγγράφονται χωρίς συμψηφισμό μεταξύ τους, με την επιφύλαξη οποιασδήποτε ειδικής διάταξης των δημοσιονομικών κανόνων του οργανισμού ΣΔΙΤ για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες μπορούν να εκπέσουν έσοδα από τα ποσά των αιτήσεων πληρωμής οπότε και εκδίδονται εντάλματα πληρωμής για το καθαρό ποσό.

2.   Τα έσοδα που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένο προορισμό, όπως τα έσοδα ιδρυμάτων, οι επιδοτήσεις, οι δωρεές και τα κληροδοτήματα, χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση καθορισμένων δαπανών.

3.   Ο διευθυντής μπορεί να αποδεχθεί οποιαδήποτε ελευθεριότητα υπέρ του οργανισμού ΣΔΙΤ, όπως έσοδα ιδρυμάτων, επιχορηγήσεις, δωρεές και κληροδοτήματα.

Η αποδοχή ελευθεριότητας που είναι δυνατόν να συνεπιφέρει σημαντική οικονομική επιβάρυνση υπόκειται στην εκ των προτέρων έγκριση του διοικητικού συμβουλίου, το οποίο αποφαίνεται εντός δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής του σχετικού αιτήματος. Εάν το διοικητικό συμβούλιο δεν αποφανθεί εντός της ως άνω διορίας, η ελευθεριότητα λογίζεται ως αποδεκτή.

Το ποσό πάνω από το οποίο η προκύπτουσα οικονομική επιβάρυνση θεωρείται σημαντική καθορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 10

Αρχή της ειδικότητας

1.   Οι πιστώσεις εξειδικεύονται κατά τίτλους και κεφάλαια.

2.   Ο διευθυντής μπορεί να μεταφέρει πιστώσεις από το ένα κεφάλαιο στο άλλο χωρίς περιορισμό και από τον έναν τίτλο στον άλλο κατ’ ανώτατο όριο 10 % επί των πιστώσεων του έτους που εμφαίνονται στη γραμμή από την οποία πραγματοποιείται η μεταφορά.

Πέραν του ορίου που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, ο διευθυντής μπορεί να προτείνει στο διοικητικό συμβούλιο μεταφορές πιστώσεων από τίτλο σε τίτλο. Το διοικητικό συμβούλιο διαθέτει προθεσμία τριών μηνών για να αντιταχθεί στις εν λόγω μεταφορές. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής, οι μεταφορές λογίζονται ως εγκριθείσες.

Ο διευθυντής ενημερώνει το διοικητικό συμβούλιο, το συντομότερο δυνατό για όλες τις μεταφορές που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του πρώτου εδαφίου.

Άρθρο 11

Αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης

1.   Οι πιστώσεις χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, δηλαδή σύμφωνα με τις αρχές της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας

2.   Η αρχή της οικονομίας ορίζει ότι τα μέσα που χρησιμοποιούνται από τον οργανισμό ΣΔΙΤ για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων του καθίστανται εγκαίρως διαθέσιμα, στην ενδεδειγμένη ποσότητα και ποιότητα και στην καλύτερη τιμή.

Η αρχή της αποδοτικότητας επιδιώκει την καλύτερη σχέση μεταξύ των μέσων που χρησιμοποιήθηκαν και των αποτελεσμάτων που έχουν επιτευχθεί.

Η αρχή της αποτελεσματικότητας αφορά την εκπλήρωση των ειδικών στόχων που έχουν ορισθεί και την επίτευξη των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων.

3.   Τίθενται στόχοι συγκεκριμένοι, μετρήσιμοι, εφικτοί, ενδεδειγμένοι και χρονικά προσδιορισμένοι, και τούτο για όλους τους τομείς δραστηριότητας που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του οργανισμού ΣΔΙΤ. Η επίτευξη των στόχων αυτών ελέγχεται βάσει δεικτών επίδοσης που καθορίζονται ανά δραστηριότητα· ο διευθυντής παρέχει στο διοικητικό συμβούλιο σχετικές πληροφορίες ετησίως, το αργότερο με τα έγγραφα που συνοδεύουν το προσχέδιο προϋπολογισμού του οργανισμού ΣΔΙΤ.

4.   Εκτός αν η συστατική πράξη προβλέπει ότι διεξάγονται αξιολογήσεις από την Επιτροπή, ο οργανισμός ΣΔΙΤ, προκειμένου να βελτιωθεί η διαδικασία λήψης αποφάσεων, αναλαμβάνει τη διεξαγωγή αξιολογήσεων, συμπεριλαμβανομένων των εκ των υστέρων αξιολογήσεων, των προγραμμάτων και των δραστηριοτήτων του που συνεπάγονται σημαντικές δαπάνες και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αποστέλλονται στο διοικητικό συμβούλιο.

Άρθρο 12

Εσωτερικός έλεγχος της εκτέλεσης του προϋπολογισμού

1.   Ο προϋπολογισμός του οργανισμού ΣΔΙΤ εκτελείται σύμφωνα με τον αποτελεσματικό και αποδοτικό εσωτερικό έλεγχο.

2.   Για τους σκοπούς της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του οργανισμού ΣΔΙΤ, ως εσωτερικός έλεγχος ορίζεται η διαδικασία που εφαρμόζεται σε όλα τα επίπεδα διαχείρισης και αποσκοπεί στην παροχή εύλογης βεβαιότητας ως προς την επίτευξη των ακόλουθων στόχων:

α)

αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα και οικονομία των πράξεων·

β)

αξιοπιστία των εκθέσεων·

γ)

διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων και ενημέρωση·

δ)

πρόληψη, εντοπισμός, διόρθωση και παρακολούθηση σε περίπτωση απάτης και παρατυπιών·

ε)

επαρκής διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται με τη νομιμότητα και την κανονικότητα των υποκείμενων πράξεων, λαμβανομένου υπόψη του πολυετούς χαρακτήρα των προγραμμάτων καθώς και της φύσης των σχετικών πληρωμών.

3.   Ο αποτελεσματικός και αποδοτικός εσωτερικός έλεγχος βασίζεται στις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και περιλαμβάνει, ειδικότερα, τα στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 32 παράγραφοι 3 και 4 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012, λαμβάνοντας υπόψη τη δομή και το μέγεθος του οργανισμού ΣΔΙΤ, τη φύση των καθηκόντων που ανατίθενται σε αυτόν και τα ποσά και τους εμπλεκόμενους χρηματοδοτικούς και επιχειρησιακούς κινδύνους.

Άρθρο 13

Αρχή της διαφάνειας

1.   Ο προϋπολογισμός του οργανισμού ΣΔΙΤ καταρτίζεται, εκτελείται και αποτελεί αντικείμενο απόδοσης λογαριασμών σύμφωνα με την αρχή της διαφάνειας.

2.   Ο προϋπολογισμός του οργανισμού ΣΔΙΤ συμπεριλαμβανομένου του πίνακα προσωπικού και των διορθωτικών προϋπολογισμών, ως έχουν εγκριθεί, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε προσαρμογών που προβλέπονται στο άρθρο 15 παράγραφος 1, δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο του οργανισμού ΣΔΙΤ εντός τεσσάρων εβδομάδων από τη θέσπισή τους και να διαβιβάζονται στην Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο.

3.   Ο οργανισμός ΣΔΙΤ διαθέτει στον δικτυακό τόπο του το αργότερο στις 30 Ιουνίου του επόμενου οικονομικού έτους, πληροφορίες σχετικά με τους δικαιούχους των κονδυλίων που προέρχονται από τον προϋπολογισμό του, σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 3 και 4 του άρθρου 21 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1268/2012, μετά από μια τυποποιημένη παρουσίαση.

Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται είναι εύκολα προσβάσιμες, διαφανείς και περιεκτικές. Οι πληροφορίες διατίθενται τηρουμένων δεόντως των απαιτήσεων εμπιστευτικότητας και ασφάλειας, ιδίως δε της προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4).

4.   Οι προσλήψεις εμπειρογνωμόνων σύμφωνα με το άρθρο 34 του παρόντος κανονισμού δημοσιεύονται σε διαδικτυακό τόπο της Ένωσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Άρθρο 14

Κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και των δαπανών

1.   Ο οργανισμός ΣΔΙΤ διαβιβάζει στην Επιτροπή και στα άλλα μέλη το αργότερο στις 31 Ιανουαρίου του έτους που προηγείται εκείνου κατά το οποίο ο προϋπολογισμός του οργανισμού ΣΔΙΤ πρόκειται να εκτελεστεί, μια κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και των δαπανών του και τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές που διέπουν την εν λόγω κατάσταση προβλέψεων, μαζί με το σχέδιο προγράμματος εργασίας του που αναφέρονται στο άρθρο 31 παράγραφος 4.

2.   Η κατάσταση εσόδων και δαπανών του οργανισμού ΣΔΙΤ περιλαμβάνει:

α)

μια πρόβλεψη του αριθμού των μόνιμων και έκτακτων θέσεων, ανά ομάδα καθηκόντων και βαθμό, καθώς και των συμβασιούχων υπαλλήλων και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων που εκφράζονται σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης, εντός των ορίων των πιστώσεων του προϋπολογισμού·

β)

σε περίπτωση μεταβολής του αριθμού των θέσεων προσωπικού, κατάσταση που αιτιολογεί τις αιτήσεις για νέες θέσεις·

γ)

τρίμηνη πρόβλεψη του ταμείου για τις πληρωμές και τις εισπράξεις·

δ)

πληροφορίες σχετικά με την επίτευξη όλων των στόχων που έχουν ορισθεί προηγουμένως για τις διάφορες δραστηριότητες·

ε)

τους στόχους που έχουν καθοριστεί για το οικονομικό έτος το οποίο αφορά η πρόβλεψη, με αναφορά σε τυχόν ιδιαίτερες δημοσιονομικές ανάγκες σε σχέση με την επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων·

στ)

το διοικητικό κόστος και τον εκτελεσθέντα προϋπολογισμό του οργανισμού ΣΔΙΤ κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος·

ζ)

το ποσό των χρηματοδοτικών συνεισφορών των μελών και την αξία των συνεισφορών σε είδος των μελών, πλην της Ένωσης·

η)

πληροφορίες σχετικά με τις μη χρησιμοποιηθείσες πιστώσεις που εγγράφονται στην κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και των δαπανών ετησίως, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 5.

Άρθρο 15

Κατάρτιση του προϋπολογισμού

1.   Ο προϋπολογισμός του οργανισμού ΣΔΙΤ και ο πίνακας του προσωπικού, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των μόνιμων και έκτακτων θέσεων ανά ομάδα καθηκόντων και βαθμό, συμπληρωμένος με τον αριθμό των συμβασιούχων υπαλλήλων και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων που εκφράζονται σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης, εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τη συστατική πράξη του συγκεκριμένου οργανισμού ΣΔΙΤ. Λεπτομερείς διατάξεις δύνανται να θεσπίζονται στους δημοσιονομικούς κανόνες του οργανισμού ΣΔΙΤ. Κάθε τροποποίηση του προϋπολογισμού του οργανισμού ΣΔΙΤ, ακόμη και του πίνακα προσωπικού, αποτελεί το αντικείμενο διορθωτικού προϋπολογισμού του οργανισμού ΣΔΙΤ, ο οποίος εγκρίνεται σύμφωνα με την ίδια διαδικασία που εφαρμόζεται και για τον αρχικό προϋπολογισμό του οργανισμού ΣΔΙΤ. Ο προϋπολογισμός του οργανισμού ΣΔΙΤ και, ενδεχομένως, οι διορθωτικοί προϋπολογισμοί του οργανισμού ΣΔΙΤ προσαρμόζονται ώστε να ληφθεί υπόψη το ποσό της συνεισφοράς της Ένωσης, όπως προβλέπεται στον προϋπολογισμό της Ένωσης.

2.   Ο προϋπολογισμός του οργανισμού ΣΔΙΤ απαρτίζεται από μία κατάσταση εσόδων και μία κατάσταση δαπανών.

3.   Ο προϋπολογισμός του οργανισμού ΣΔΙΤ εμφανίζει:

α)

όσον αφορά τα έσοδα:

i)

τις προβλέψεις εσόδων του οργανισμού ΣΔΙΤ για το σχετικό οικονομικό έτος («έτος ν»)·

ii)

τα προβλεφθέντα έσοδα του προηγούμενου οικονομικού έτους και τα έσοδα του οικονομικού έτους ν – 2·

iii)

τις σχετικές παρατηρήσεις για κάθε γραμμή εσόδων·

β)

όσον αφορά τις δαπάνες:

i)

τις πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και πληρωμών για το έτος ν·

ii)

τις πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και πληρωμών για το προηγούμενο οικονομικό έτος, καθώς και τις δαπάνες που ανελήφθησαν και κατεβλήθησαν κατά το οικονομικό έτος ν – 2, όπου οι τελευταίες εκφράζονται, επίσης, ως ποσοστό του προϋπολογισμού του οργανισμού ΣΔΙΤ του έτους ν·

iii)

ανακεφαλαιωτική κατάσταση των χρονοδιαγραμμάτων των πληρωμών οι οποίες θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια των μεταγενέστερων οικονομικών ετών βάσει δημοσιονομικών δεσμεύσεων που ανελήφθησαν κατά τη διάρκεια προγενέστερων οικονομικών ετών·

iv)

τις σχετικές παρατηρήσεις για κάθε υποδιαίρεση.

4.   Στον πίνακα προσωπικού αναγράφεται δίπλα στον αριθμό των εγκεκριμένων θέσεων για το εκάστοτε οικονομικό έτος, ο αριθμός των εγκεκριμένων θέσεων για το προηγούμενο οικονομικό έτος, καθώς και ο αριθμός των θέσεων εργασίας που πράγματι έχουν πληρωθεί. Οι ίδιες πληροφορίες πρέπει να εμφανίζονται για τους συμβασιούχους υπαλλήλους και τους αποσπασμένους εθνικούς εμπειρογνώμονες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Άρθρο 16

Εκτέλεση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης

1.   Καθήκοντα διατάκτη ασκεί ο διευθυντής του οργανισμού. Ο διευθυντής εκτελεί τον προϋπολογισμό ως προς τα έσοδα και τις δαπάνες του οργανισμού ΣΔΙΤ, σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς κανόνες του οργανισμού ΣΔΙΤ και την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης με δική του ευθύνη και εντός του ορίου των εγκεκριμένων πιστώσεων. Ο διευθυντής είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της νομιμότητας και της κανονικότητας.

Με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων του διατάκτη όσον αφορά την πρόληψη και τον εντοπισμό της απάτης και παρατυπιών, ο οργανισμός ΣΔΙΤ συμμετέχει στις δραστηριότητες για την πρόληψη της απάτης της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF).

2.   Ο διευθυντής μπορεί να μεταβιβάσει τις εξουσίες εκτέλεσης του προϋπολογισμού στο προσωπικό του οργανισμού ΣΔΙΤ που διέπεται από τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης, εφόσον αυτός εφαρμόζεται στο προσωπικό του οργανισμού ΣΔΙΤ, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στους δημοσιονομικούς κανόνες του οργανισμού ΣΔΙΤ. Οι εξουσιοδοτούμενοι μπορούν να ενεργούν μόνο εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων που τους μεταβιβάζονται ρητά.

Άρθρο 17

Εξουσίες και καθήκοντα του διατάκτη

1.   Ο προϋπολογισμός του οργανισμού ΣΔΙΤ εκτελείται από τον διευθυντή, μέσω των υπηρεσιών των οποίων προΐσταται.

2.   Ενόσω τούτο αποβαίνει απαραίτητο, καθήκοντα που είναι δυνατόν να ανατίθενται μέσω συμβάσεων σε εξωτερικούς φορείς ή οργανισμούς ιδιωτικού δικαίου είναι τα καθήκοντα τεχνικής πραγματογνωμοσύνης και τα διοικητικά, προπαρασκευαστικά ή δευτερεύοντα καθήκοντα που δεν εμπεριέχουν ούτε άσκηση δημόσιας εξουσίας ούτε άσκηση διακριτικής ευχέρειας εκτίμησης.

3.   Ο διευθυντής, σύμφωνα με τα κατ’ ελάχιστον πρότυπα που θεσπίζει το διοικητικό συμβούλιο και λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους που σχετίζονται με το διαχειριστικό περιβάλλον και με τη φύση των χρηματοδοτούμενων ενεργειών, συγκροτεί την οργανωτική δομή, καθώς και τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου που απαιτούνται για την άσκηση των καθηκόντων του διευθυντή. Η δημιουργία τέτοιας δομής και συστημάτων υποστηρίζεται από συνολική ανάλυση κινδύνου, η οποία λαμβάνει υπόψη τη σχετική σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας.

Πιο συγκεκριμένα, ο διευθυντής δημιουργεί στους κόλπους των υπηρεσιών του μια υπηρεσία πραγματογνωμοσύνης και παροχής συμβουλών, με σκοπό τη συμβολή στον έλεγχο των κινδύνων που ενυπάρχουν στις δραστηριότητες των υπηρεσιών αυτών.

4.   Ο διατάκτης φυλάσσει τα δικαιολογητικά που αναφέρονται σε εκτελεσθείσες πράξεις επί πέντε έτη από την ημερομηνία της απόφασης χορήγησης απαλλαγής στην Επιτροπή ως προς την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ένωσης για το εν λόγω έτος. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνονται στα δικαιολογητικά έγγραφα πρέπει να διαγράφονται, ει δυνατόν, όταν τα δεδομένα αυτά δεν είναι απαραίτητα για τον έλεγχο και το λογιστικό έλεγχο. Εν πάση περιπτώσει, όσον αφορά τη διατήρηση των δεδομένων κίνησης, εφαρμόζεται το άρθρο 37 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001.

Άρθρο 18

Εκ των προτέρων έλεγχοι

1.   Κάθε πράξη υπόκειται τουλάχιστον σε εκ των προτέρων έλεγχο στηριζόμενο σε εξέταση βάσει εγγράφων και στα διαθέσιμα αποτελέσματα ελέγχων που έχουν ήδη διενεργηθεί, σε σχέση με τις επιχειρησιακές και οικονομικές πτυχές της πράξης.

Οι εκ των προτέρων έλεγχοι περιλαμβάνουν την έναρξη και την επαλήθευση μιας πράξης.

Η έναρξη και η επαλήθευση μιας πράξης αποτελούν διακριτά καθήκοντα.

2.   Ως έναρξη μιας πράξης πρέπει να νοείται το σύνολο των προπαρασκευαστικών εργασιών πριν από τη θέσπιση των πράξεων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του οργανισμού ΣΔΙΤ από τον αρμόδιο διατάκτη.

3.   Ως εκ των προτέρων επαλήθευση μιας πράξης νοείται το σύνολο των εκ των προτέρων ελέγχων τους οποίους δημιουργεί ο αρμόδιος διατάκτης προκειμένου να επαληθεύει τις επιχειρησιακές και δημοσιονομικές πτυχές της.

4.   Με τους εκ των προτέρων ελέγχους επαληθεύεται η αντιστοιχία των δικαιολογητικών εγγράφων που έχουν ζητηθεί με οποιαδήποτε άλλη διαθέσιμη πληροφορία.

Η συχνότητα και η ένταση των εκ των προτέρων ελέγχων καθορίζονται από τον αρμόδιο διατάκτη βάσει εκτιμήσεων σχετικών με τον κίνδυνο και τη σχέση κόστους-οφέλους. Σε περίπτωση αμφιβολίας, ο διατάκτης που είναι αρμόδιος για την επικύρωση της σχετικής πληρωμής ζητεί συμπληρωματικές πληροφορίες ή προβαίνει σε επιτόπιο έλεγχο, ώστε να έχει εύλογη διαβεβαίωση ως μέρος του εκ των προτέρων ελέγχου.

Σκοπός των εκ των προτέρων ελέγχων είναι να βεβαιωθούν ιδίως:

α)

η κανονικότητα και η συμμόρφωση της δαπάνης προς τις εφαρμοστέες διατάξεις,

β)

η εφαρμογή της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 11.

Για τους σκοπούς των ελέγχων, παρόμοιες επιμέρους πράξεις που έχουν σχέση με τις συνήθεις δαπάνες μισθοδοσίας, καταβολής συντάξεων, επιστροφής εξόδων αποστολής και ιατρικών εξόδων είναι δυνατόν να θεωρηθούν από τον αρμόδιο διατάκτη ως μία και μοναδική πράξη.

Άρθρο 19

Εκ των υστέρων έλεγχοι

1.   Ο αρμόδιος διατάκτης μπορεί να καθιερώσει εκ των υστέρων ελέγχους προκειμένου να επαληθεύσει τις πράξεις που έχουν ήδη εγκριθεί με βάση τους εκ των προτέρων ελέγχους. Οι εν λόγω έλεγχοι μπορούν να διοργανώνονται δειγματοληπτικά βάσει ανάλυσης του κινδύνου.

Οι εκ των υστέρων έλεγχοι μπορούν να διεξάγονται βάσει εγγράφων και, κατά περίπτωση, επιτόπου.

2.   Οι εκ των υστέρων έλεγχοι διενεργούνται από υπαλλήλους άλλους από εκείνους οι οποίοι είναι αρμόδιοι για τους εκ των προτέρων ελέγχους. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι για τους εκ των υστέρων ελέγχους δεν υπάγονται ιεραρχικά στους υπαλλήλους που είναι υπεύθυνοι για τους εκ των προτέρων ελέγχους.

Οι υπάλληλοι που είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της διαχείρισης των οικονομικών πράξεων οφείλουν να διαθέτουν τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα.

Άρθρο 20

Ετήσια υποβολή εκθέσεων

Ο διατάκτης υποβάλλει ετήσια έκθεση προς το διοικητικό συμβούλιο για την εκτέλεση των καθηκόντων του. Για τον σκοπό αυτό, ο διατάκτης υποβάλλει το αργότερο στις 15 Φεβρουαρίου του επόμενου οικονομικού έτους στο διοικητικό συμβούλιο και την Επιτροπή:

α)

έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του ετήσιου προγράμματος εργασίας του οργανισμού ΣΔΙΤ, τον προϋπολογισμό του οργανισμού ΣΔΙΤ και τον αριθμό των υπαλλήλων·

β)

τους προσωρινούς λογαριασμούς του οργανισμού ΣΔΙΤ, όπως την έκθεση δημοσιονομικής και οικονομικής διαχείρισης που αναφέρεται στο άρθρο 39·

γ)

διαχειριστική δήλωση που αναφέρει ότι, εκτός εάν ορίζεται άλλως σε οποιεσδήποτε επιφυλάξεις, ο διατάκτης έχει εύλογη βεβαιότητα ότι:

i)

οι πληροφορίες παρουσιάζονται σωστά και είναι πλήρεις και ακριβείς (αληθή και δίκαιη εικόνα),

ii)

οι δαπάνες χρησιμοποιήθηκαν για τον επιδιωκόμενο σκοπό τους,

iii)

τα εφαρμοζόμενα συστήματα ελέγχου παρέχουν τις αναγκαίες εγγυήσεις όσον αφορά τη νομιμότητα και κανονικότητα των υποκείμενων πράξεων·

δ)

σύνοψη των τελικών εκθέσεων λογιστικού ελέγχου και των ελέγχων που έχουν διενεργηθεί, συμπεριλαμβανομένων της ανάλυσης της φύσης και έκτασης των σφαλμάτων και αδυναμιών που εντοπίστηκαν στα συστήματα καθώς και των διορθωτικών μέτρων που έχουν ληφθεί ή προβλέπεται να ληφθούν.

Η εν λόγω έκθεση αναφέρει τα αποτελέσματα των πράξεων σε σχέση με τους στόχους, τους συναφείς με τις πράξεις αυτές κινδύνους, τη χρησιμοποίηση των παρεχόμενων πόρων και την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και είναι ανάλογη προς τη φύση των υπό ανάθεση καθηκόντων και των σχετικών ποσών.

Το αργότερο την 1η Ιουλίου κάθε έτους τα έγγραφα που αναφέρονται στα στοιχεία γ) και δ) της πρώτης παραγράφου και η αξιολόγησή τους από το διοικητικό συμβούλιο, η εγκεκριμένη ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων και οι τελικοί λογαριασμοί, μαζί με την έγκρισή τους από το διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 2 πρέπει να αποστέλλονται από τον διευθυντή στην Επιτροπή. Η Επιτροπή αποστέλλει τα εν λόγω έγγραφα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Άρθρο 21

Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης

1.   Εάν υπάλληλος συμμετέχων στη δημοσιονομική διαχείριση και στον έλεγχο των πράξεων θεωρήσει ότι μια απόφαση, την οποία η προϊσταμένη του αρχή τού επιβάλλει να εκτελέσει ή να αποδεχθεί, είναι παράτυπη ή αντίθετη προς τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης ή την επαγγελματική δεοντολογία που υποχρεούται να τηρεί, ενημερώνει εγγράφως τον διευθυντή ο οποίος με τη σειρά του θα απαντήσει εγγράφως. Εάν ο ιεραρχικά ανώτερος δεν προβεί σε σχετικές ενέργειες, ή επιβεβαιώσει την αρχική απόφαση ή οδηγία, και ο υπάλληλος πιστεύει ότι η επιβεβαίωση αυτή δεν αποτελεί εύλογη απάντηση στον προβληματισμό του, ενημερώνει εγγράφως τη σχετική υπηρεσία που αναφέρεται στο άρθρο 23 παράγραφος 3. Η υπηρεσία που αναφέρεται στο άρθρο 23 παράγραφος 3, ενημερώνει αμέσως το διοικητικό συμβούλιο.

2.   Σε περίπτωση παράνομης δραστηριότητας, απάτης ή δωροδοκίας που ενδέχεται να θίξει τα συμφέροντα του οργανισμού ΣΔΙΤ ή των μελών του, ο υπάλληλος ενημερώνει τις αρχές και τις υπηρεσίες που ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Οι συμβάσεις με εξωτερικούς ελεγκτές που πραγματοποιούν ελέγχους της οικονομικής διαχείρισης του οργανισμού ΣΔΙΤ προβλέπουν την υποχρέωση του εξωτερικού ελεγκτή να ενημερώνει τον διατάκτη για κάθε υπόνοια παράνομης δραστηριότητας, απάτης ή δωροδοκίας που ενδέχεται να θίξει τα συμφέροντα του οργανισμού ΣΔΙΤ ή των μελών του.

Άρθρο 22

Υπόλογος

1.   Το διοικητικό συμβούλιο διορίζει έναν υπόλογο διεπόμενο από τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης, εφόσον αυτός εφαρμόζεται στο προσωπικό του οργανισμού ΣΔΙΤ, ο οποίος είναι εντελώς ανεξάρτητος κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Ο υπόλογος ευθύνεται, στο πλαίσιο του οργανισμού ΣΔΙΤ, για τα ακόλουθα:

α)

την ορθή εκτέλεση των πληρωμών, την είσπραξη των εσόδων και των βεβαιωμένων απαιτήσεων·

β)

την τήρηση, την προετοιμασία και την παρουσίαση των λογαριασμών σύμφωνα με το κεφάλαιο 8·

γ)

τον καθορισμό, σύμφωνα με το κεφάλαιο 8, των λογιστικών κανόνων και του λογιστικού σχεδίου·

δ)

τον προσδιορισμό και την επικύρωση των λογιστικών συστημάτων, καθώς και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, την επικύρωση των συστημάτων που προσδιορίζονται από τον διατάκτη και προορίζονται να παράσχουν ή να αιτιολογήσουν τα λογιστικά στοιχεία· o υπόλογος έχει εδώ την εξουσία να επαληθεύει ανά πάσα στιγμή την τήρηση των κριτηρίων επικύρωσης·

ε)

τη διαχείριση του ταμείου.

2.   Δύο ή περισσότεροι οργανισμοί ΣΔΙΤ μπορούν να ορίζουν τον ίδιο υπόλογο.

Οι οργανισμοί ΣΔΙΤ μπορούν επίσης να συμφωνήσουν με την Επιτροπή ότι ο υπόλογος της Επιτροπής ενεργεί επίσης ως υπόλογος του οργανισμού ΣΔΙΤ.

Μπορούν επίσης να αναθέσουν στον υπόλογο της Επιτροπής, μέρος των καθηκόντων του υπολόγου του οργανισμού ΣΔΙΤ, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως η σχέση κόστους-οφέλους.

Στην περίπτωση που αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο, οι οργανισμοί ΣΔΙΤ προβαίνουν στις απαραίτητες ρυθμίσεις, προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων.

3.   Ο υπόλογος λαμβάνει από τον διατάκτη όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για την κατάρτιση λογαριασμών που να παρέχουν πιστή απεικόνιση της δημοσιονομικής κατάστασης του οργανισμού ΣΔΙΤ και της εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Ο διατάκτης εγγυάται την αξιοπιστία αυτών των πληροφοριών.

4.   Πριν εγκριθούν οι λογαριασμοί από τον διευθυντή, ο υπόλογος τους υπογράφει, πιστοποιώντας κατά τον τρόπο αυτό ότι μπορεί ευλόγως να υποθέσει ότι οι εν λόγω λογαριασμοί αποδίδουν αληθή και ακριβή εικόνα της δημοσιονομικής κατάστασης του οργανισμού ΣΔΙΤ.

Για τον σκοπό του πρώτου εδαφίου, ο υπόλογος βεβαιώνεται ότι οι λογαριασμοί έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τους λογιστικούς κανόνες του άρθρου 38 και ότι όλα τα έσοδα και οι δαπάνες έχουν εγγραφεί στους λογαριασμούς αυτούς.

Ο υπόλογος έχει την εξουσία να ελέγχει τα λαμβανόμενα στοιχεία, καθώς και να πραγματοποιεί τυχόν περαιτέρω ελέγχους που κρίνει αναγκαίους πριν από την υπογραφή των λογαριασμών.

Εάν απαιτείται, διατυπώνει επιφυλάξεις και εξηγεί επακριβώς τη φύση και την έκταση των επιφυλάξεων αυτών.

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5, ο υπόλογος είναι ο μόνος εξουσιοδοτημένος να διαχειρίζεται ταμειακά ποσά και ισοδύναμά τους. Ο υπόλογος είναι δε υπεύθυνος για τη φύλαξή τους.

5.   Ο υπόλογος μπορεί, κατά την άσκηση των καθηκόντων του, να μεταβιβάσει ορισμένα καθήκοντα σε μέλη του προσωπικού που υπόκεινται στον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης, εφόσον αυτός εφαρμόζεται στο προσωπικό του οργανισμού ΣΔΙΤ, όπου αυτό είναι απαραίτητο για την άσκηση των καθηκόντων του σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς κανόνες του οργανισμού ΣΔΙΤ.

6.   Με την επιφύλαξη ενδεχόμενων πειθαρχικών μέτρων, ο υπόλογος μπορεί ανά πάσα στιγμή να ανακληθεί από τα καθήκοντά του, προσωρινά ή οριστικά, από το διοικητικό συμβούλιο. Στην εν λόγω περίπτωση, το διοικητικό συμβούλιο διορίζει έναν προσωρινό υπόλογο.

Άρθρο 23

Ευθύνη των δημοσιονομικών παραγόντων

1.   Τα άρθρα 16 έως 25 δεν προδικάζουν την ποινική ευθύνη που είναι δυνατόν να υπέχουν οι δημοσιονομικοί παράγοντες, σύμφωνα με τις διατάξεις της οικείας εθνικής νομοθεσίας και με τις ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και καταπολέμησης του χρηματισμού των υπαλλήλων της Ένωσης ή των κρατών μελών.

2.   Κάθε διατάκτης και υπόλογος υπέχει πειθαρχική ευθύνη, καθώς και ευθύνη προς χρηματική αποζημίωση υπό τους όρους που προβλέπονται στον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης. Σε περίπτωση παράνομης δραστηριότητας, απάτης ή δωροδοκίας που ενδέχεται να θίξει τα συμφέροντα του οργανισμού ΣΔΙΤ ή των μελών του, επιλαμβάνονται του θέματος οι αρχές και υπηρεσίες που ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία, και ειδικότερα η OLAF.

3.   Η εξειδικευμένη στις δημοσιονομικές παρατυπίες υπηρεσία που έχει συσταθεί από την Επιτροπή ή στην οποία συμμετέχει η Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 73 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012, ασκεί τις ίδιες εξουσίες σε σχέση με τον οργανισμό ΣΔΙΤ όπως και σε σχέση με τα τμήματα της Επιτροπής, εκτός εάν το διοικητικό συμβούλιο αποφασίσει τη σύσταση λειτουργικά ανεξάρτητης υπηρεσίας, ή τη συμμετοχή σε κοινή υπηρεσία συσταθείσα από διάφορους οργανισμούς. Όσον αφορά τις υποθέσεις που υποβάλλονται από οργανισμούς ΣΔΙΤ, η εξειδικευμένη στις δημοσιονομικές παρατυπίες υπηρεσία που έχει συσταθεί από την Επιτροπή ή στην οποία συμμετέχει η Επιτροπή περιλαμβάνει ένα μέλος του προσωπικού του οργανισμού ΣΔΙΤ.

Βάσει της γνώμης της υπηρεσίας αυτής που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, ο διευθυντής αποφασίζει την κίνηση διαδικασίας πειθαρχικής ή χρηματικής ευθύνης. Αν η υπηρεσία εντοπίσει συστημικά προβλήματα, διαβιβάζει στον διατάκτη έκθεση συνοδευόμενη από συστάσεις. Εάν η γνώμη της υπηρεσίας αυτής εμπλέκει τον διευθυντή, η υπηρεσία τη διαβιβάζει στο διοικητικό συμβούλιο και στον εσωτερικό ελεγκτή της Επιτροπής. Ο διευθυντής παραπέμπει, ανώνυμα, στις γνώμες της υπηρεσίας στην έκθεσή του δυνάμει του άρθρου 20 και περιγράφει τα μέτρα παρακολούθησης που έχουν ληφθεί.

4.   Κάθε υπάλληλος μπορεί να υποχρεωθεί να αποκαταστήσει, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, τη ζημία που υπέστη ο οργανισμός ΣΔΙΤ λόγω προσωπικών του σοβαρών παραπτωμάτων τα οποία διέπραξε κατά την άσκηση ή επ’ ευκαιρία της άσκησης των καθηκόντων του. Η σχετική αιτιολογημένη απόφαση λαμβάνεται από την αρμόδια για τους διορισμούς αρχή, αφού ολοκληρωθούν οι διατυπώσεις που προβλέπονται για τα πειθαρχικά ζητήματα στην ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 24

Σύγκρουση συμφερόντων

1.   Απαγορεύεται σε όλους τους δημοσιονομικούς παράγοντες κατά την έννοια των άρθρων 16 έως 25 και σε κάθε άλλο πρόσωπο που συμμετέχει στην εκτέλεση και στη διαχείριση του προϋπολογισμού, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών προπαρασκευαστικών πράξεων, και στο λογιστικό ή άλλο έλεγχο, να προβαίνουν σε οποιαδήποτε ενέργεια η οποία είναι δυνατόν να φέρει τα συμφέροντά τους σε σύγκρουση με τα συμφέροντα του οργανισμού ΣΔΙΤ.

Εάν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος, το εν λόγω πρόσωπο απέχει από τις σχετικές ενέργειες και αναφέρει το γεγονός στον διευθυντή, ο οποίος επιβεβαιώνει εγγράφως κατά πόσον υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Το εν λόγω πρόσωπο ενημερώνει επίσης τον ιεραρχικά ανώτερό του. Εάν ο παράγοντας είναι ο διευθυντής, τότε πρέπει να αναφέρει το ζήτημα στο διοικητικό συμβούλιο.

Αν διαπιστωθεί σύγκρουση συμφερόντων, το εμπλεκόμενο πρόσωπο παύει να ασκεί οποιαδήποτε δραστηριότητα σχετική με το συγκεκριμένο θέμα. Ο διευθυντής ή το διοικητικό συμβούλιο, στην περίπτωση του διευθυντή, πρέπει να προβεί σε περαιτέρω κατάλληλες ενέργειες.

2.   Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, σύγκρουση συμφερόντων ανακύπτει οσάκις η αμερόληπτη και αντικειμενική άσκηση των καθηκόντων δημοσιονομικού παράγοντα ή άλλου προσώπου, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1, υπονομεύεται από οικογενειακούς ή συναισθηματικούς λόγους ή από πολιτικούς ή εθνικούς δεσμούς, από οικονομικό συμφέρον ή από οποιαδήποτε σύμπτωση συμφερόντων με τον δικαιούχο.

Άρθρο 25

Διαχωρισμός των καθηκόντων

Τα καθήκοντα του διατάκτη και του υπολόγου είναι διαχωρισμένα και ασυμβίβαστα μεταξύ τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 26

Διορισμός, αρμοδιότητες και καθήκοντα του εσωτερικού ελεγκτή

1.   Ο οργανισμός ΣΔΙΤ διαθέτει θέση εσωτερικού ελεγκτή, ο οποίος ασκεί τα καθήκοντά του τηρώντας τα προσήκοντα διεθνή πρότυπα.

2.   Το έργο του εσωτερικού ελέγχου πρέπει να διεκπεραιώνεται από τον εσωτερικό ελεγκτή της Επιτροπής. Ο εσωτερικός ελεγκτής δεν μπορεί να είναι ούτε διατάκτης ούτε υπόλογος.

3.   Ο εσωτερικός ελεγκτής συμβουλεύει τον οργανισμό ΣΔΙΤ όσον αφορά τον έλεγχο κινδύνων, διατυπώνοντας ανεξάρτητα τη γνωμοδότησή του σχετικά με την ποιότητα των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου και προβαίνοντας σε συστάσεις για τη βελτίωση των συνθηκών εκτέλεσης των πράξεων και την προώθηση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

Ο εσωτερικός ελεγκτής είναι ιδίως επιφορτισμένος:

α)

με την εκτίμηση της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών συστημάτων διαχείρισης, καθώς και των επιδόσεων των υπηρεσιών κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων και των ενεργειών σε συσχετισμό με τους συναφείς κινδύνους·

β)

με την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των συστημάτων εσωτερικού και λογιστικού ελέγχου που εφαρμόζονται σε κάθε πράξη εκτέλεσης του προϋπολογισμού.

4.   Ο εσωτερικός ελεγκτής ασκεί τα καθήκοντά του ως προς όλες τις δραστηριότητες και τις υπηρεσίες του οργανισμού ΣΔΙΤ. Διαθέτει πλήρη και απεριόριστη πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την άσκηση των καθηκόντων του.

5.   Ο εσωτερικός ελεγκτής λαμβάνει γνώση της ετήσιας εκθέσεως του διατάκτη δυνάμει του άρθρου 20 καθώς και των λοιπών διαθέσιμων ενημερωτικών στοιχείων.

6.   Ο εσωτερικός ελεγκτής αναφέρει στο διοικητικό συμβούλιο και στον διευθυντή τις διαπιστώσεις και τις συστάσεις του.

Ο εσωτερικός ελεγκτής υποβάλλει επίσης έκθεση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

δεν έχουν ληφθεί υπόψη κρίσιμοι κίνδυνοι και συστάσεις,

ύπαρξη σημαντικών καθυστερήσεων στην εκτέλεση των συστάσεων που διατυπώθηκαν κατά τα προηγούμενα έτη.

Το διοικητικό συμβούλιο και ο διευθυντής διασφαλίζουν την τακτική παρακολούθηση της εκτέλεσης των συστάσεων λογιστικού ελέγχου. Το διοικητικό συμβούλιο εξετάζει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 20 και εάν οι συστάσεις έχουν εκτελεστεί πλήρως και εγκαίρως.

7.   Ο οργανισμός ΣΔΙΤ καθιστά διαθέσιμα τα στοιχεία επικοινωνίας του εσωτερικού ελεγκτή σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εμπλέκεται σε πράξεις δαπανών, για τους σκοπούς της εμπιστευτικής επικοινωνίας με τον εσωτερικό ελεγκτή.

8.   Οι εκθέσεις και τα πορίσματα του εσωτερικού ελεγκτή πρέπει να είναι προσβάσιμα στο κοινό μόνο μετά την επικύρωση από τον εσωτερικό ελεγκτή των δράσεων που πραγματοποιήθηκαν για την εκτέλεσή τους.

Άρθρο 27

Ανεξαρτησία του εσωτερικού ελεγκτή

Η ανεξαρτησία του εσωτερικού ελεγκτή, η ευθύνη του εσωτερικού ελεγκτή για ενέργειες κατά την άσκηση των καθηκόντων του και το δικαίωμα του εσωτερικού ελεγκτή να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 100 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012.

Άρθρο 28

Σύσταση κλιμακίου εσωτερικού ελέγχου

1.   Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας και την προστιθέμενη αξία, να προβεί στη σύσταση ενός κλιμακίου εσωτερικού ελέγχου που ασκεί τα καθήκοντά του σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή πρότυπα.

Ο σκοπός, η εξουσία και η ευθύνη του κλιμακίου εσωτερικού ελέγχου προβλέπονται στο καταστατικό εσωτερικού ελέγχου και υπόκεινται στην έγκριση του διοικητικού συμβουλίου.

Το ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου του κλιμακίου εσωτερικού ελέγχου, συντάσσεται από τον επικεφαλής της μονάδας εσωτερικού ελέγχου, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, την αξιολόγηση κινδύνων του διευθυντή για τον οργανισμό ΣΔΙΤ.

Επίσης, αναθεωρείται και εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο.

Το κλιμάκιο εσωτερικού ελέγχου αναφέρει στο διοικητικό συμβούλιο και στον διευθυντή τις διαπιστώσεις και τις συστάσεις του.

Εάν το κλιμάκιο εσωτερικού ελέγχου ενός μεμονωμένου οργανισμού ΣΔΙΤ δεν είναι οικονομικά αποδοτικό ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στα διεθνή πρότυπα, ο οργανισμός ΣΔΙΤ μπορεί να αποφασίσει να λειτουργήσει από κοινού ένα κλιμάκιο εσωτερικού ελέγχου με άλλους οργανισμούς ΣΔΙΤ που λειτουργούν στον ίδιο τομέα πολιτικής.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, το διοικητικό συμβούλιο των σχετικών οργανισμών ΣΔΙΤ πρέπει να συμφωνήσει σχετικά με τις πρακτικές λεπτομέρειες των κοινών κλιμακίων εσωτερικού ελέγχου.

Οι παράγοντες εσωτερικού ελέγχου συνεργάζονται αποτελεσματικά μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών και των εκθέσεων ελέγχου και, κατά περίπτωση, μέσω της θέσπισης κοινών αξιολογήσεων κινδύνου και τη διενέργεια κοινών λογιστικών ελέγχων.

2.   Το διοικητικό συμβούλιο και ο διευθυντής διασφαλίζουν την τακτική παρακολούθηση της εκτέλεσης των συστάσεων της μονάδας λογιστικού ελέγχου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ

Άρθρο 29

Εκτέλεση των εσόδων

1.   Η εκτέλεση των εσόδων περιλαμβάνει τη σύνταξη των προβλέψεων απαιτήσεων, τη βεβαίωση των δικαιωμάτων είσπραξης και την ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. Εφόσον συντρέχει περίπτωση, περιλαμβάνει και την παραίτηση από απαιτήσεις ήδη βεβαιωθείσες.

2.   Τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά ανακτώνται.

Αν κατά την καταληκτική ημερομηνία που προβλέπεται στο χρεωστικό σημείωμα δεν έγινε πράγματι η είσπραξη, ο υπόλογος ενημερώνει σχετικά τον αρμόδιο διατάκτη και κινεί αμέσως τη διαδικασία ανάκτησης με κάθε νόμιμο μέσο, συμπεριλαμβανομένης, εφόσον συντρέχει περίπτωση, της είσπραξης με συμψηφισμό και, αν αυτός δεν είναι δυνατός, με αναγκαστική εκτέλεση.

Όταν ο διατάκτης προτίθεται να παραιτηθεί εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από την είσπραξη βεβαιωθείσας απαίτησης, βεβαιώνεται ότι η παραίτηση είναι κανονική και σύμφωνη προς τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και της αναλογικότητας. Η απόφαση παραίτησης πρέπει να είναι αιτιολογημένη. Η απόφαση παραίτησης αναφέρει τις προσπάθειες που κατεβλήθησαν για την είσπραξη και τα νομικά και πραγματικά στοιχεία στα οποία βασίζεται.

Ο υπόλογος τηρεί κατάσταση των ποσών που πρέπει να εισπραχθούν. Οι απαιτήσεις του οργανισμού ΣΔΙΤ ομαδοποιούνται στην κατάσταση βάσει της ημερομηνίας έκδοσης του σχετικού εντάλματος είσπραξης. Ο υπόλογος αναφέρει επίσης τις αποφάσεις παραίτησης ή μερικής παραίτησης από την είσπραξη των βεβαιωθέντων ποσών. Η κατάσταση αυτή προσαρτάται στην έκθεση του οργανισμού ΣΔΙΤ σχετικά με τη δημοσιονομική και οικονομική διαχείριση.

3.   Οποιαδήποτε απαίτηση που δεν έχει πληρωθεί μέχρι την καταληκτική ημερομηνία που καθορίζεται στο χρεωστικό σημείωμα φέρει τόκους σύμφωνα με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1268/2012.

4.   Οι απαιτήσεις του οργανισμού ΣΔΙΤ έναντι τρίτων καθώς και οι απαιτήσεις τρίτων έναντι του οργανισμού ΣΔΙΤ υπόκεινται σε πενταετή παραγραφή.

Άρθρο 30

Συνεισφορά των μελών

1.   Ο οργανισμός ΣΔΙΤ υποβάλλει στα μέλη του αιτήματα για την καταβολή του συνόλου ή μέρους της συνεισφοράς τους υπό όρους και σε διαστήματα που ορίζονται στη συστατική πράξη ή που έχει συμφωνήσει μαζί τους.

2.   Τα ποσά που καταβάλλονται στον οργανισμό ΣΔΙΤ από τα μέλη του μέσω της συνεισφοράς, φέρουν τόκους προς όφελος του προϋπολογισμού του οργανισμού ΣΔΙΤ.

Άρθρο 31

Εκτέλεση δαπανών

1.   Για την εκτέλεση των δαπανών, ο διατάκτης προβαίνει σε δημοσιονομικές δεσμεύσεις και σε νομικές δεσμεύσεις, στην εκκαθάριση των δαπανών και στην έκδοση των ενταλμάτων πληρωμής, καθώς και στις προκαταρκτικές πράξεις που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των πιστώσεων.

2.   Κάθε δαπάνη αποτελεί το αντικείμενο ανάληψης, εκκαθάρισης, εντολής πληρωμής και πληρωμής.

Εκκαθάριση δαπάνης είναι η πράξη με την οποία ο αρμόδιος διατάκτης επιβεβαιώνει μια οικονομική πράξη.

Εντολή πληρωμής των δαπανών είναι η πράξη με την οποία ο αρμόδιος διατάκτης, αφού βεβαιωθεί για τη διαθεσιμότητα των πιστώσεων, παραγγέλλει στον υπόλογο να πληρώσει το ποσό της δαπάνης την οποία έχει εκκαθαρίσει.

3.   Για κάθε μέτρο που είναι δυνατόν να προκαλέσει δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού του οργανισμού ΣΔΙΤ, ο αρμόδιος διατάκτης προβαίνει σε δημοσιονομική δέσμευση πριν αναλάβει νομική δέσμευση έναντι τρίτων.

4.   Το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών του οργανισμού ΣΔΙΤ παρέχει την έγκριση από το διοικητικό συμβούλιο για τις επιχειρησιακές δαπάνες του οργανισμού ΣΔΙΤ σχετικά τις καλυπτόμενες δραστηριότητες, υπό την προϋπόθεση ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο προσδιορίζονται σαφώς.

Το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών περιλαμβάνει λεπτομερείς στόχους και αναμενόμενα αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένων των δεικτών απόδοσης. Επίσης, περιλαμβάνει περιγραφή της/των ενέργειας(-ων) που θα χρηματοδοτηθούν και αναφέρεται το ποσό που διατίθεται για κάθε ενέργεια.

Κάθε ουσιαστική τροποποίηση στο ετήσιο πρόγραμμα εργασιών εγκρίνεται με την ίδια διαδικασία με την οποία εγκρίθηκε και το αρχικό ετήσιο πρόγραμμα εργασιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της συστατικής πράξης.

Το διοικητικό συμβούλιο δύναται να μεταβιβάζει στον διατάκτη την εξουσία να επιφέρει μη ουσιαστικές τροποποιήσεις στο ετήσιο πρόγραμμα εργασιών.

Άρθρο 32

Προθεσμίες

Η πληρωμή των δαπανών πρέπει να εκτελείται εντός των προθεσμιών που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 και τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1268/2012.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΔΙΤ

Άρθρο 33

Σύναψη δημοσίων συμβάσεων

1.   Όσον αφορά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων, ο τίτλος V του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 και ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1268/2012 εφαρμόζονται με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 έως 6 του παρόντος άρθρου.

2.   Ο οργανισμός ΣΔΙΤ συμμετέχει στην κεντρική βάση δεδομένων για τους αποκλεισμούς την οποία έχει δημιουργήσει και διαχειρίζεται η Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 108 του γενικού δημοσιονομικού κανονισμού.

3.   Για τις συμβάσεις με τιμή μεταξύ 60 000 ευρώ και των ορίων που προβλέπονται στο άρθρο 118 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η διαδικασία που ορίζεται στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1268/2012 για τις συμβάσεις με χαμηλή τιμή που δεν υπερβαίνει τα 60 000 ευρώ.

4.   Ο οργανισμός ΣΔΙΤ μπορεί να λάβει μέρος, κατόπιν αιτήσεώς του, με την ιδιότητα της αναθέτουσας αρχής, στην ανάθεση συμβάσεων της Επιτροπής ή διοργανικών συμβάσεων, καθώς και στην ανάθεση συμβάσεων άλλων οργανισμών της Ένωσης ή οργανισμών ΣΔΙΤ.

5.   Ο οργανισμός ΣΔΙΤ μπορεί, χωρίς να προσφύγει σε διαδικασία ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, να συνάψει σύμβαση με την Επιτροπή, τις διοργανικές υπηρεσίες και το Μεταφραστικό Κέντρο για τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θεσπίστηκαν από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2965/94 του Συμβουλίου (5) και άλλους οργανισμούς ΣΔΙΤ για την προμήθεια αγαθών, την παροχή υπηρεσιών ή την εκτέλεση εργασιών που παρέχουν οι τελευταίοι.

Ο οργανισμός ΣΔΙΤ μπορεί, χωρίς να προσφεύγει στη διαδικασία ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, να συνάπτει συμβάσεις με τα μέλη του πλην της Ένωσης για την προμήθεια προϊόντων, την παροχή υπηρεσιών ή την εκτέλεση εργασιών που τα εν λόγω μέλη παρέχουν άμεσα, χωρίς να απαιτείται η προσφυγή σε τρίτα μέρη.

Τα προϊόντα, υπηρεσίες ή εργασίες που προβλέπονται στο πρώτο και δεύτερο εδάφιο, δεν πρέπει να θεωρούνται μέρος της συνεισφοράς των μελών στον προϋπολογισμό του οργανισμού ΣΔΙΤ.

6.   Ο οργανισμός ΣΔΙΤ μπορεί να χρησιμοποιήσει κοινές διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων με τις αναθέτουσες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής για την κάλυψη διοικητικών αναγκών ή με τις αναθέτουσες αρχές των κρατών μελών, τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών ή τις υποψήφιες χώρες της Ένωσης που συμμετέχουν σε αυτήν ως μέλη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, εφαρμόζεται, τηρουμένων των αναλογιών, το άρθρο 133 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1268/2012.

Ο οργανισμός ΣΔΙΤ μπορεί να χρησιμοποιήσει κοινές διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων με τα ιδιωτικά μέλη του ή με τις αναθέτουσες αρχές των χωρών που συμμετέχουν σε προγράμματα της Ένωσης που συμμετέχουν σε αυτή ως μέλη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, εφαρμόζεται, τηρουμένων των αναλογιών, η πρώτη παράγραφος του άρθρου 133 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1268/2012.

Άρθρο 34

Εμπειρογνώμονες

Το άρθρο 287 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1268/2012 εφαρμόζεται, τηρουμένων των αναλογιών, για την επιλογή των εμπειρογνωμόνων που υπόκεινται σε οποιαδήποτε ειδική διαδικασία που προβλέπεται στη βασική πράξη του προγράμματος, η εφαρμογή της οποίας έχει ανατεθεί στον οργανισμό ΣΔΙΤ. Οι εμπειρογνώμονες αυτοί αμείβονται βάσει προκαθορισμένων ποσών και επιλέγονται με βάση την επαγγελματική τους ικανότητα.

Ο οργανισμός ΣΔΙΤ μπορεί να χρησιμοποιεί τους πίνακες που καταρτίζονται από την Επιτροπή ή από άλλους οργανισμούς της Ένωσης ή οργανισμούς ΣΔΙΤ.

Ο οργανισμός ΣΔΙΤ μπορεί, εφόσον κριθεί σκόπιμο και σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, να επιλέγει οποιοδήποτε πρόσωπο διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα, εκτός πίνακα.

Οι εξωτερικοί εμπειρογνώμονες επιλέγονται με βάση τις δεξιότητες, την εμπειρία και τις γνώσεις που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί και σύμφωνα με τις αρχές της αμεροληψίας, της ίσης μεταχείρισης και της αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων.

Άρθρο 35

Συνεισφορές

Όσον αφορά τις συνεισφορές, ο τίτλος VI του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 και ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1268/2012 εφαρμόζονται με την επιφύλαξη τυχόν ειδικών διατάξεων της συστατικής πράξης.

Άρθρο 36

Έπαθλα

1.   Όσον αφορά τα έπαθλα, ο τίτλος VII του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 και ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1268/2012 εφαρμόζονται με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

2.   Οι διαγωνισμοί για έπαθλα μοναδιαίας αξίας 1 000 000 ευρώ ή περισσότερο μπορούν να δημοσιευθούν μόνο αν προβλέπονται στο σχέδιο προγράμματος εργασιών που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 1.

Άρθρο 37

Επισήμανση των μέσων προσφυγής

1.   Εάν μια διαδικαστική πράξη ενός διατάκτη επιδρά δυσμενώς στα δικαιώματα ενός υποψηφίου ή προσφέροντος, δικαιούχου ή αναδόχου, περιέχει επισήμανση των διαθέσιμων μέσων διοικητικής και/ή δικαστικής προσφυγής για την αμφισβήτηση της πράξης αυτής.

2.   Ειδικότερα, αναφέρονται η φύση της προσφυγής, ο οργανισμός ή οι οργανισμοί ενώπιον των οποίων μπορεί να ασκηθεί, καθώς και οι προθεσμίες για την άσκησή της.

3.   Οι παράγραφοι 1 και 2 υπόκεινται σε οποιαδήποτε ειδική διαδικασία που προβλέπεται στις βασικές πράξεις του προγράμματος, η εκτέλεση των οποίων έχει ανατεθεί στον οργανισμό ΣΔΙΤ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Άρθρο 38

Κανόνες που διέπουν τους λογαριασμούς

Ο οργανισμός ΣΔΙΤ δημιουργεί ένα λογιστικό σύστημα που παρέχει ακριβή, πλήρη και αξιόπιστα στοιχεία σε εύθετο χρόνο.

Η λογιστική του οργανισμού ΣΔΙΤ είναι σύμφωνη με τους λογιστικούς κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο 143 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012.

Άρθρο 39

Διάρθρωση των λογαριασμών

Οι λογαριασμοί του οργανισμού ΣΔΙΤ περιλαμβάνουν:

α)

δημοσιονομικές καταστάσεις του οργανισμού ΣΔΙΤ·

β)

εκθέσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού του οργανισμού ΣΔΙΤ (έκθεση για τη δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση).

Ο οργανισμός ΣΔΙΤ συντάσσει έκθεση για τη δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση του οικονομικού έτους. Η έκθεση αυτή αναφέρει, σε απόλυτες τιμές και σε ποσοστιαίες μονάδες, τουλάχιστον, τον υπολογισμό του ποσοστού απορρόφησης των πιστώσεων μαζί με συνοπτικά στοιχεία για τις μεταφορές πιστώσεων μεταξύ των διάφορων θέσεων του προϋπολογισμού.

Όταν απαιτείται η ενοποίηση των λογαριασμών του οργανισμού ΣΔΙΤ σύμφωνα με τους λογιστικούς κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο 143 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012, ο οργανισμός ΣΔΙΤ αποστέλλει την έκθεση για τη δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και το Ελεγκτικό Συνέδριο πριν από τις 31 Μαρτίου του επόμενου οικονομικού έτους.

Άρθρο 40

Λογιστικές αρχές

Οι δημοσιονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των λογιστικών πολιτικών, κατά τρόπο που παρέχει ουσιώδη, αξιόπιστη, συγκρίσιμη και κατανοητή πληροφόρηση. Οι οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται σύμφωνα με τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές που περιγράφονται στους λογιστικούς κανόνες σύμφωνα με το άρθρο 143 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 ή τα βάσει δεδουλευμένων Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα του Δημόσιου Τομέα (εφεξής «ΔΛΠΔΤ»).

Άρθρο 41

Δημοσιονομικές καταστάσεις

1.   Οι δημοσιονομικές καταστάσεις καταρτίζονται σε εκατ. ευρώ και περιλαμβάνουν:

α)

τον ισολογισμό και την κατάσταση οικονομικών αποτελεσμάτων, που εκφράζουν το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, τη χρηματοοικονομική κατάσταση και το οικονομικό αποτέλεσμα στις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους· καταρτίζονται σύμφωνα με τους λογιστικούς κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο 143 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 ή στα βάσει δεδουλευμένων ΔΛΠΔΤ·

β)

την κατάσταση ταμειακών ροών, που εμφανίζει τις εισπράξεις και τις εκταμιεύσεις του οικονομικού έτους, καθώς και την τελική ταμειακή κατάσταση·

γ)

την κατάσταση μεταβολών του καθαρού ενεργητικού, που παρουσιάζει επισκόπηση της κίνησης κατά τη διάρκεια του έτους στα αποθεματικά και στα σωρευτικά αποτελέσματα.

2.   Οι σημειώσεις στις δημοσιονομικές καταστάσεις συμπληρώνουν και σχολιάζουν τα στοιχεία που παρουσιάζονται στις καταστάσεις της παραγράφου 1 και παρέχουν όλες τις συμπληρωματικές πληροφορίες τις οποίες απαιτεί η διεθνώς παραδεκτή λογιστική πρακτική, εφόσον οι πληροφορίες αυτές είναι συναφείς προς τις δραστηριότητες του οργανισμού ΣΔΙΤ.

Άρθρο 42

Καταστάσεις εκτέλεσης του προϋπολογισμού

Οι καταστάσεις εκτέλεσης του προϋπολογισμού παρουσιάζονται σε εκατ. ευρώ. Περιλαμβάνουν:

α)

τις καταστάσεις που παρουσιάζουν συγκεντρωτικά το σύνολο των πράξεων του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους ως προς τα έσοδα και τις δαπάνες·

β)

τις επεξηγηματικές σημειώσεις που συμπληρώνουν και σχολιάζουν τις πληροφορίες των καταστάσεων.

Οι καταστάσεις εκτέλεσης του προϋπολογισμού ακολουθούν την ίδια διάρθρωση με τον προϋπολογισμό.

Άρθρο 43

Προσωρινοί λογαριασμοί και έγκριση των οριστικών λογαριασμών

1.   Όταν απαιτείται η ενοποίηση των λογαριασμών του οργανισμού ΣΔΙΤ σύμφωνα με τους λογιστικούς κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο 143 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012, ο υπόλογος του οργανισμού ΣΔΙΤ αποστέλλει τους προσωρινούς λογαριασμούς στο Ελεγκτικό Συνέδριο πριν από τις 15 Φεβρουαρίου του επόμενου οικονομικού έτους.

Στην περίπτωση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, ο υπόλογος του οργανισμού ΣΔΙΤ επίσης διαβιβάζει πριν από τις 15 Φεβρουαρίου του επόμενου έτους τις δημοσιονομικές καταστάσεις που έχει καταρτίσει σε τυποποιημένη μορφή, σύμφωνα με τα όσα έχει ορίσει ο υπόλογος της Επιτροπής για λόγους ενοποίησης.

2.   Ο υπόλογος καταρτίζει τους οριστικούς λογαριασμούς του οργανισμού ΣΔΙΤ. Ο διευθυντής διαβιβάζει τους λογαριασμούς έως τις 15 Μαρτίου, μαζί με τη γνωμοδότηση του εξωτερικού ελεγκτή που αναφέρεται στο άρθρο 46, στο διοικητικό συμβούλιο προς έγκριση.

Όταν απαιτείται η ενοποίηση των λογαριασμών του οργανισμού ΣΔΙΤ σύμφωνα με τους λογιστικούς κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο 143 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012, ο υπόλογος διαβιβάζει τους οριστικούς λογαριασμούς, συνοδευόμενους από τη γνωμοδότηση του εξωτερικού ελεγκτή που αναφέρεται στο άρθρο 46 και την έγκριση του διοικητικού συμβουλίου στο Ελεγκτικό Συνέδριο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, πριν από την 1η Ιουλίου του επόμενου οικονομικού έτους. Στην εν λόγω περίπτωση, ο υπόλογος του οργανισμού ΣΔΙΤ επίσης διαβιβάζει πριν από την 1η Ιουλίου τις δημοσιονομικές καταστάσεις που έχει καταρτίσει σε τυποποιημένη μορφή, σύμφωνα με τα όσα έχει ορίσει ο υπόλογος της Επιτροπής για λόγους ενοποίησης.

Όταν απαιτείται η ενοποίηση των λογαριασμών του οργανισμού ΣΔΙΤ σύμφωνα με τους λογιστικούς κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο 143 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012, ο υπόλογος του οργανισμού ΣΔΙΤ διαβιβάζει επίσης στο Ελεγκτικό Συνέδριο, με αντίγραφο στον υπόλογο της Επιτροπής, κατά την ίδια ημέρα που διαβιβάζει τους οριστικούς του λογαριασμούς, δήλωση πληρότητας σχετικά με τους οριστικούς αυτούς λογαριασμούς.

Οι οριστικοί λογαριασμοί συνοδεύονται από σημείωμα συντασσόμενο από τον υπόλογο, με το οποίο αυτός δηλώνει ότι οι εν λόγω λογαριασμοί έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με το παρόν κεφάλαιο και τις εφαρμοστέες λογιστικές αρχές, κανόνες και μεθόδους.

Οι οριστικοί εγκεκριμένοι λογαριασμοί του οργανισμού ΣΔΙΤ δημοσιεύονται στο δικτυακό τόπο του εντός ενός μηνός από την έγκρισή τους.

Άρθρο 44

Λογιστικό σύστημα

1.   Όταν απαιτείται η ενοποίηση των λογαριασμών του οργανισμού ΣΔΙΤ σύμφωνα με τους λογιστικούς κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο 143 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012, το εναρμονισμένο λογιστικό σχέδιο που εφαρμόζεται από τον οργανισμό ΣΔΙΤ θεσπίζεται από τον υπόλογο της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 152 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012.

2.   Η λογιστική αποτελείται από τη γενική λογιστική και τη λογιστική του προϋπολογισμού. Αυτές οι δύο μορφές λογιστικής τηρούνται ανά ημερολογιακό έτος, σε ευρώ.

3.   Η γενική λογιστική καταγράφει με χρονολογική σειρά, και βάσει της μεθόδου της διπλής λογιστικής, όλα τα συμβάντα και τις πράξεις που επηρεάζουν την οικονομική και χρηματοοικονομική κατάσταση καθώς και τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού του οργανισμού ΣΔΙΤ.

4.   Η λογιστική του προϋπολογισμού παρέχει λεπτομερή καταγραφή της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του οργανισμού ΣΔΙΤ. Καταγράφει όλες τις πράξεις εκτέλεσης του προϋπολογισμού ως προς τα έσοδα και τις δαπάνες.

Άρθρο 45

Απογραφή των παγίων στοιχείων ενεργητικού

Ο οργανισμός ΣΔΙΤ τηρεί κατά ποσότητα και κατ’ αξία, βιβλία απογραφής όλων των ενσώματων, άυλων και χρηματοοικονομικών παγίων στοιχείων που αποτελούν την περιουσία του ή την περιουσία της Ένωσης. Όταν απαιτείται η ενοποίηση των λογαριασμών του οργανισμού ΣΔΙΤ σύμφωνα με τους λογιστικούς κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο 143 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012, ο οργανισμός ΣΔΙΤ τηρεί βιβλία απογραφής σύμφωνα με το υπόδειγμα που καταρτίζεται από τον υπόλογο της Επιτροπής. Ο οργανισμός ΣΔΙΤ επαληθεύει τη συμφωνία μεταξύ των εγγραφών των βιβλίων απογραφής και της πραγματικότητας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ

Άρθρο 46

Εξωτερικός έλεγχος

Ο οργανισμός ΣΔΙΤ υπόκειται σε ανεξάρτητο εξωτερικό έλεγχο που διενεργείται σύμφωνα με τα διεθνώς αποδεκτά ελεγκτικά πρότυπα από ανεξάρτητο ελεγκτικό φορέα. Η γνωμοδότηση του εξωτερικού ελεγκτή διαπιστώνει εάν παρέχεται η αληθής και δίκαιη εικόνα των λογαριασμών, εάν τα εφαρμοστέα συστήματα ελέγχου λειτουργούν ορθά, και εάν οι υποκείμενες πράξεις είναι νόμιμες και κανονικές. Η γνωμοδότηση αναφέρει επίσης εάν το ελεγκτικό έργο θέτει σε αμφιβολία τους ισχυρισμούς που διατυπώνονται στη διαχειριστική δήλωση που αναφέρεται στο άρθρο 20. Η γνωμοδότηση υποβάλλεται στο διοικητικό συμβούλιο. Διαβιβάζεται στην Επιτροπή, μαζί με τους οριστικούς λογαριασμούς του οργανισμού ΣΔΙΤ, μέχρι τις 15 Μαρτίου το αργότερο.

Άρθρο 47

Εξέταση των λογαριασμών από το Ελεγκτικό Συνέδριο

1.   Εκτός αν άλλως προβλέπεται στη συστατική πράξη του οργανισμού ΣΔΙΤ, το Ελεγκτικό Συνέδριο εξετάζει τους λογαριασμούς του οργανισμού ΣΔΙΤ σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά την εξέταση, το Ελεγκτικό Συνέδριο μπορεί να εξετάσει τις ελεγκτικές εργασίες που εκτελούνται από τον ανεξάρτητο εξωτερικό ελεγκτή που αναφέρεται στο άρθρο 46 του παρόντος κανονισμού και τα μέτρα που ελήφθησαν βάσει των πορισμάτων του.

2.   Ο έλεγχος που πραγματοποιείται από το Ελεγκτικό Συνέδριο διέπεται από τα άρθρα 158 έως 163 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012.

Άρθρο 48

Επιτόπιοι έλεγχοι από την Επιτροπή, το Ελεγκτικό Συνέδριο και την OLAF

1.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 47 παράγραφος 1, ο οργανισμός ΣΔΙΤ παραχωρεί στο προσωπικό της Επιτροπής και σε άλλα πρόσωπα εξουσιοδοτημένα από αυτήν, καθώς και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, πρόσβαση σε όλους τους χώρους και τις εγκαταστάσεις του και σε όλες τις πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σε ηλεκτρονική μορφή, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη διενέργεια των ελέγχων τους.

2.   Η OLAF δύναται να διενεργεί έρευνες, συμπεριλαμβανομένων επιτόπιων ελέγχων και επιθεωρήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις και τις διαδικασίες του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 (6) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (Ευρατόμ, ΕΕ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου (7) για να διαπιστώσει εάν έχει διαπραχθεί απάτη, δωροδοκία ή άλλη παράνομη δραστηριότητα που επηρεάζει τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης σε σχέση με συνεισφορά ή σύμβαση χρηματοδοτούμενη από τον οργανισμό ΣΔΙΤ.

3.   Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2, στις συμβάσεις, συμφωνίες και αποφάσεις του οργανισμού ΣΔΙΤ περιέχονται διατάξεις που εξουσιοδοτούν ρητά το ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και την ΕΥΚΑ να διενεργούν αυτούς τους λογιστικούς ελέγχους και έρευνες σύμφωνα με τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10

ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 49

Αιτήματα παροχής πληροφοριών

Η Επιτροπή και τα μέλη του οργανισμού ΣΔΙΤ πλην της Ένωσης δύνανται να ζητούν κάθε αναγκαία πληροφορία ή επεξηγήσεις από τον οργανισμό ΣΔΙΤ σχετικά με δημοσιονομικά ζητήματα που εμπίπτουν στους τομείς της αρμοδιότητάς τους.

Άρθρο 50

Θέσπιση των δημοσιονομικών κανόνων του οργανισμού ΣΔΙΤ

Κάθε οργανισμός που αναφέρεται στο άρθρο 209 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 θεσπίζει νέους δημοσιονομικούς κανόνες ενόψει της έναρξης ισχύος τους την 1η Ιανουαρίου 2014 ή, εν πάση περιπτώσει, εντός εννέα μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία ο οργανισμός ΣΔΙΤ εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 209 του εν λόγω κανονισμού.

Άρθρο 51

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 30 Σεπτεμβρίου 2013.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1).

(3)  Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1268/2012, της 29ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 362 της 31.12.2012, σ. 1.)

(4)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1.).

(5)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2965/94 του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 1994, για τη δημιουργία Μεταφραστικού Κέντρου των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE L 314 της 7.12.1994, σ. 1).

(6)  Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του Συμβουλίου (ΕΕ L 248 της 18.9.2013, σ. 1).

(7)  Κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 1996, σχετικά με τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή με σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες (ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 2).


7.2.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 38/16


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 111/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 4ης Φεβρουαρίου 2014

σχετικά με τη δασμολογική κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη συνδυασμένη ονοματολογία

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (1), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Για να εξασφαλιστεί η ενιαία εφαρμογή της συνδυασμένης ονοματολογίας που προσαρτάται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87, είναι αναγκαίο να θεσπιστούν μέτρα όσον αφορά τη δασμολογική κατάταξη των εμπορευμάτων που αναφέρονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 προβλέπει τους γενικούς κανόνες για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας (ΣΟ). Οι εν λόγω κανόνες εφαρμόζονται επίσης σε κάθε άλλη ονοματολογία η οποία βασίζεται εν όλω ή εν μέρει στη ΣΟ ή προσθέτει σε αυτήν κάποια νέα υποδιαίρεση και θεσπίζεται με ειδικές διατάξεις της Ένωσης με σκοπό την εφαρμογή δασμολογικών και άλλων μέτρων σχετικά με τις εμπορευματικές συναλλαγές.

(3)

Κατ’ εφαρμογή αυτών των γενικών κανόνων τα εμπορεύματα που περιγράφονται στη στήλη 1 του πίνακα που παρατίθεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού πρέπει να υπαχθούν στον κωδικό ΣΟ που εμφαίνονται στη στήλη 2, για τους λόγους που αναφέρονται στη στήλη 3 του εν λόγω πίνακα.

(4)

Είναι σκόπιμο να μπορούν, για ορισμένο χρονικό διάστημα, οι δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες που εκδίδονται στο πλαίσιο των εν λόγω εμπορευμάτων από τον παρόντα κανονισμό και οι οποίες δεν είναι σύμφωνες με τον παρόντα κανονισμό, να συνεχίσουν να αποτελούν αντικείμενο επίκλησης από τον κάτοχό τους, σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου (2). Η διάρκεια της εν λόγω προθεσμίας πρέπει να είναι τρίμηνη.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής τελωνειακού κώδικα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα εμπορεύματα που περιγράφονται στη στήλη 1 του πίνακα που παρατίθεται στο παράρτημα κατατάσσονται στη συνδυασμένη ονοματολογία στους κωδικούς ΣΟ που αναφέρονται στη στήλη 2 του εν λόγω πίνακα.

Άρθρο 2

Δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες που δεν συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό μπορούν να συνεχίσουν να αποτελούν αντικείμενο επίκλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92, κατά τη διάρκεια περιόδου τριών μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 4 Φεβρουαρίου 2014.

Για την Επιτροπή, εξ ονόματος του Προέδρου,

Algirdas ŠEMETA

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Κατάταξη

(Κωδικός ΣΟ)

Αιτιολογία

(1)

(2)

(3)

Συσκευή που συνδυάζει έγχρωμη οθόνη τεχνολογίας υγρών κρυστάλλων (LCD) και επιφάνεια ευαίσθητη στην αφή (αποκαλούμενη «οθόνη αφής») με διαγώνιο οθόνης διαστάσεων περίπου 38 cm (15 ιντσών) με:

εγγενή ανάλυση 1 024 × 768 εικονοστοιχεία (pixel),

υποστηριζόμενες αναλύσεις 640 × 350, 720 × 400, 640 × 480, 800 × 600 και 1 024 × 768 εικονοστοιχείων (pixel),

λόγο διαστάσεων οθόνης 4:3,

μέγεθος εικονοστοιχείου 0,297 mm,

φωτεινότητα 250 cd/m2,

οριζόντια γωνία θέασης 120° και κατακόρυφη γωνία θέασης 100°,

χρόνο απόκρισης 17 ms,

αντίθεση οθόνης 400: 1,

κομβία ενεργοποίησης και χειρισμού.

Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με τις ακόλουθες διεπαφές:

D-sub,

USB και RS- 232 για σύνδεση της ευαίσθητης στην αφή επιφάνειας με αυτόματη μηχανή επεξεργασίας πληροφοριών (ADP).

Διαθέτει βάση με μηχανισμό κλίσης και περιστροφής και αντανακλαστική επιφάνεια.

Η οθόνη απεικόνισης διατίθεται προς χρήση, για παράδειγμα σε τερματικά σημείων πώλησης ή ενημέρωσης πελατών. Η ευαίσθητη στην αφή επιφάνεια επιτρέπει στους χρήστες να εισάγουν δεδομένα στα εν λόγω τερματικά. Η οθόνη απεικόνισης είναι σε θέση να εμφανίζει σήματα από μηχανές ADP.

8528 51 00

Η κατάταξη καθορίζεται από τους γενικούς κανόνες 1 και 6 για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας (ΣΟ), τη σημείωση 3 του τμήματος XVI, καθώς και από το κείμενο των κωδικών ΣΟ 8528 και 8528 51 00.

Η συσκευή αποτελεί σύνθετη μηχανή που λειτουργεί ως συσκευή εισόδου συντεταγμένων X-Y της κλάσης 8471 και ως οθόνη απεικόνισης της κλάσης 8528. Εκτός από την εμφάνιση πληροφοριών, η συσκευή επιτρέπει στους χρήστες την εισαγωγή δεδομένων. Δεδομένου του σχεδιασμού, της γενικής ιδέας και των αντικειμενικών χαρακτηριστικών της συσκευής, δηλαδή της ικανότητας της οθόνης να ανταποκρίνεται στη λειτουργία της ανεξάρτητα από τη συσκευή εισαγωγής δεδομένων, η λειτουργία απεικόνισης συνιστά την κύρια λειτουργία της συσκευής υπό την έννοια της σημείωσης 3 του τμήματος XVI. Λόγω των αντικειμενικών χαρακτηριστικών της, όπως είναι ο λόγος διατομής, το κατάλληλο μέγεθος εικονοστοιχείου για παρατεταμένη κοντινή θέαση, η φωτεινότητα, οι διεπαφές που χρησιμοποιούνται συνήθως σε αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών, ο μηχανισμός κλίσης και περιστροφής και η αντανακλαστική επιφάνεια, η οθόνη θεωρείται ότι είναι του τύπου που χρησιμοποιείται αποκλειστικά ή κυρίως σε αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών της κλάσης 8471.

Η συσκευή πρέπει επομένως να καταταγεί στον κωδικό ΣΟ 8528 51 00 ως άλλη οθόνη του τύπου που χρησιμοποιείται αποκλειστικά ή κυρίως σε αυτόματη μηχανή επεξεργασίας πληροφοριών της κλάσης 8471.


7.2.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 38/18


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 112/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 4ης Φεβρουαρίου 2014

σχετικά με τη δασμολογική κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη συνδυασμένη ονοματολογία

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (1), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Για να εξασφαλιστεί η ενιαία εφαρμογή της συνδυασμένης ονοματολογίας που προσαρτάται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87, είναι αναγκαίο να θεσπιστούν μέτρα όσον αφορά τη δασμολογική κατάταξη των εμπορευμάτων που αναφέρονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 προβλέπει τους γενικούς κανόνες για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας (ΣΟ). Οι εν λόγω κανόνες εφαρμόζονται επίσης σε κάθε άλλη ονοματολογία η οποία βασίζεται εν όλω ή εν μέρει στη ΣΟ ή προσθέτει σε αυτήν κάποια νέα υποδιαίρεση και θεσπίζεται με ειδικές διατάξεις της Ένωσης με σκοπό την εφαρμογή δασμολογικών και άλλων μέτρων σχετικά με τις εμπορευματικές συναλλαγές.

(3)

Κατ’ εφαρμογήν των γενικών αυτών κανόνων, τα εμπορεύματα που περιγράφονται στη στήλη 1 του πίνακα που παρατίθεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού πρέπει να υπαχθούν στον κωδικό ΣΟ που εμφαίνεται στη στήλη 2, για τους λόγους που αναφέρονται στη στήλη 3 του εν λόγω πίνακα.

(4)

Είναι σκόπιμο να μπορούν, για ορισμένο χρονικό διάστημα, οι δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες που εκδίδονται στο πλαίσιο των εν λόγω εμπορευμάτων από τον παρόντα κανονισμό και οι οποίες δεν είναι σύμφωνες με τον παρόντα κανονισμό, να συνεχίσουν να αποτελούν αντικείμενο επίκλησης από τον κάτοχό τους, σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου (2). Η διάρκεια της εν λόγω προθεσμίας πρέπει να είναι τρίμηνη.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής τελωνειακού κώδικα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα εμπορεύματα που περιγράφονται στη στήλη 1 του πίνακα που παρατίθεται στο παράρτημα κατατάσσονται στη συνδυασμένη ονοματολογία στους κωδικούς ΣΟ που αναφέρονται στη στήλη 2 του εν λόγω πίνακα.

Άρθρο 2

Δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες που δεν συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό μπορούν να συνεχίσουν να αποτελούν αντικείμενο επίκλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92, κατά τη διάρκεια περιόδου τριών μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 4 Φεβρουαρίου 2014.

Για την Επιτροπή, εξ ονόματος του Προέδρου,

Algirdas ŠEMETA

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Κατάταξη

(Κωδικός ΣΟ)

Αιτιολογία

(1)

(2)

(3)

Έγχρωμη οθόνη απεικόνισης τεχνολογίας υγρών κρυστάλλων (LCD), με διαγώνιο οθόνης περίπου 75 cm (30 ίντσες) και διαστάσεις περίπου 71 × 45 × 11 cm με:

εγγενή ανάλυση 1 280 × 768 εικονοστοιχείων,

υποστηριζόμενες αναλύσεις 640 × 480, 800 × 600, 1 024 × 768 και 1 280 × 768 εικονοστοιχείων,

υποστήριξη τηλεοπτικών προτύπων: NTSC, PAL και SECAM,

υποστηριζόμενες λειτουργίες βίντεο: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p και 1 080i,

λόγος διαστάσεων οθόνης 15:9,

μέγεθος εικονοστοιχείου 0,5025 mm,

χρόνο απόκρισης 25 ms,

φωτεινότητα 450 cd/m2,

λόγο αντιθέσεως 350 × 1,

οριζόντια και κατακόρυφη γωνία θέασης 170°,

δυνατότητα Picture-in Picture (PiP),

ενσωματωμένος ενισχυτής ήχου,

κομβία ενεργοποίησης και χειρισμού.

Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με τις ακόλουθες διεπαφές:

ένα DVI-D,

ένα mini D-sub,

BNC (αναλογικό RGB),

σύνθετο ΠΑΑ (RCA) ή S-video,

στοιχείο BNC,

2 σύνολα στερεοφωνικά RCA και 1 μίνι στερεοφωνικό,

εξωτερικά υποστηρίγματα μεγαφώνων,

ένα RS-232 για την είσοδο ελέγχου.

Έχει σταθερή βάση, χωρίς μηχανισμό κλίσης και περιστροφής και παρουσιάζεται με τηλεχειριστήριο.

Η οθόνη δεν περιλαμβάνει δέκτη βιντεοφωνικών σημάτων ή άλλα ηλεκτρονικά στοιχεία για τη μετατροπή τηλεοπτικών σημάτων.

Η οθόνη διατίθεται για χρήση σε εφαρμογές απεικόνισης πληροφοριών, όπως σημεία ενημέρωσης κοινού σήμανση λιανικής, χρηματοοικονομικές συναλλαγές, αερολιμένες και εμπορικά εκθέματα. Για την εκτέλεση της λειτουργίας αυτής, η οθόνη είναι σε θέση να εμφανίζει σήματα από αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών και άλλες πηγές video.

8528 59 31

Η κατάταξη διέπεται από τους γενικούς κανόνες 1 και 6 για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας, και το κείμενο των κωδικών ΣΟ 8528, 8528 59 και 8528 59 31.

Λόγω των αντικειμενικών της χαρακτηριστικών, όπως το μέγεθος της οθόνης, η υποστήριξη τηλεοπτικών προτύπων και οι λειτουργίες βίντεο, η μη καταλληλότητα για παρατεταμένη κοντινή παρακολούθηση· η υψηλή φωτεινότητα, η παρουσία τηλεχειριστήριου, τα ακουστικά κυκλώματα με ενισχυτή, η λειτουργία PiP και η σταθερή βάση χωρίς μηχανισμούς κλίσης και περιστροφής, η οθόνη δεν θεωρείται ότι προορίζεται να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά ή κυρίως σε αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών της κλάσης 8471. Συνεπώς, αποκλείεται η κατάταξη στον κωδικό ΣΟ 8528 51 00.

Δεδομένου ότι η συσκευή οθόνης έχει τη δυνατότητα να απεικονίζει σήματα από μια αυτόματη μηχανή επεξεργασίας πληροφοριών σε επίπεδο επαρκές για πρακτική χρήση με την αυτόματη μηχανή επεξεργασίας πληροφοριών, θεωρείται ότι έχει τη δυνατότητα να απεικονίζει σήματα από αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών με αποδεκτό επίπεδο λειτουργικότητας.

Η οθόνη πρέπει συνεπώς να καταταχθεί στον κωδικό ΣΟ 8528 59 31 ως επίπεδη οθόνη απεικόνιση που έχει τη δυνατότητα να απεικονίζει σήματα από μηχανές αυτόματης επεξεργασίας πληροφοριών, με αποδεκτό επίπεδο λειτουργικότητας και οθόνη τεχνολογίας υγρών κρυστάλλων.


7.2.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 38/20


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 113/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 4ης Φεβρουαρίου 2014

σχετικά με τη δασμολογική κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη συνδυασμένη ονοματολογία

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (1), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Για να εξασφαλιστεί η ενιαία εφαρμογή της συνδυασμένης ονοματολογίας που προσαρτάται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87, είναι αναγκαίο να θεσπιστούν μέτρα όσον αφορά τη δασμολογική κατάταξη των εμπορευμάτων που αναφέρονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 προβλέπει τους γενικούς κανόνες για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας. Οι εν λόγω κανόνες εφαρμόζονται επίσης σε κάθε άλλη ονοματολογία η οποία βασίζεται εν όλω ή εν μέρει στη ΣΟ ή προσθέτει σε αυτήν κάποια νέα υποδιαίρεση και θεσπίζεται με ειδικές διατάξεις της Ένωσης με σκοπό την εφαρμογή δασμολογικών και άλλων μέτρων σχετικά με τις εμπορευματικές συναλλαγές.

(3)

Κατ’ εφαρμογήν των γενικών αυτών κανόνων, τα εμπορεύματα που περιγράφονται στη στήλη 1 του πίνακα που παρατίθεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού πρέπει να υπαχθούν στους κωδικούς ΣΟ που εμφαίνονται στη στήλη 2, για τους λόγους που αναφέρονται στη στήλη 3 του εν λόγω πίνακα.

(4)

Είναι σκόπιμο να μπορούν, για ορισμένο χρονικό διάστημα, οι δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες που εκδίδονται σχετικά με τα εν λόγω εμπορεύματα τα οποία αφορά ο παρών κανονισμός και οι οποίες δεν είναι σύμφωνες με τον παρόντα κανονισμό, να συνεχίσουν να αποτελούν αντικείμενο επίκλησης από τον κάτοχό τους, σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου (2). Η διάρκεια της εν λόγω προθεσμίας πρέπει να είναι τρίμηνη.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής τελωνειακού κώδικα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα εμπορεύματα που περιγράφονται στη στήλη 1 του πίνακα που παρατίθεται στο παράρτημα κατατάσσονται στη συνδυασμένη ονοματολογία στους κωδικούς ΣΟ που αναφέρονται στη στήλη 2 του εν λόγω πίνακα.

Άρθρο 2

Δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες που δεν συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό μπορούν να συνεχίσουν να αποτελούν αντικείμενο επίκλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92, κατά τη διάρκεια περιόδου τριών μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 4 Φεβρουαρίου 2014.

Για την Επιτροπή, εξ ονόματος του Προέδρου,

Algirdas ŠEMETA

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Κατάταξη

(Κωδικός ΣΟ)

Αιτιολογία

(1)

(2)

(3)

Συσκευή ορθογώνιου σχήματος (αποκαλούμενη «συσκευή λήψης υψηλών ταχυτήτων») η οποία περιλαμβάνει φακό και ηλεκτρονικά κυκλώματα και έχει διαστάσεις περίπου 12 × 12 × 11 cm.

Ενσωματώνει διαγραφόμενη εσωτερική μνήμη 2 GB, ικανή να αποθηκεύει προσωρινά εικόνες σε αλληλουχία μέγιστης διάρκειας 1,54 δευτερολέπτων με ταχύτητα 1 000 λήψεων ανά δευτερόλεπτο (fps) με μέγιστη ευκρίνεια. Οι ληφθείσες εικόνες διαγράφονται όταν η μηχανή τίθεται εκτός λειτουργίας.

Απαιτείται σύνδεση με καλώδιο σε αυτόματη μηχανή επεξεργασίας πληροφοριών για τη λειτουργία της συσκευής λήψης και την εγγραφή των εικόνων στην αυτόματη μηχανή επεξεργασίας πληροφοριών.

Είναι εξοπλισμένη με αισθητήρα CMOS με καθολικό ηλεκτρονικό διάφραγμα, που είναι επίσης γνωστό ως «μικρής διάρκειας flash» ή «στροβοσκοπική απεικόνιση».

Η συσκευή λήψης είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να αποτυπώνει μία αλληλουχία λήψεων με ταχύτητα διαφράγματος 60 έως 1 000 fps με μέγιστη ευκρίνεια 1 024 × 1 024 pixels ή 109 500 fps με μικρότερη ευκρίνεια 128 × 16 pixels. Οι ληφθείσες εικόνες μπορούν να απεικονιστούν μεμονωμένα ή να αναπαραχθούν ως βίντεο, για παράδειγμα, σε αργή κίνηση.

Οι εικόνες μπορούν να υποβληθούν σε ανάλυση σε εργαστήριο ή παρόμοιο περιβάλλον, για μελέτη, για παράδειγμα, φαινομένων πολύ υψηλών ταχυτήτων, όπως είναι οι δοκιμές σύγκρουσης οχημάτων στην αυτοκινητοβιομηχανία.

8525 80 19

Η κατάταξη διέπεται από τους γενικούς κανόνες 1 και 6 για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας, και το κείμενο των κωδικών ΣΟ 8525, 8525 80 και 8525 80 19.

Προσωρινή αποθήκευση σε διαγραφόμενη μνήμη δεν θεωρείται εγγραφή στη συσκευή λήψης εικόνων, εφόσον οι εικόνες διαγράφονται μετά τη διακοπή λειτουργίας της συσκευής λήψης. Κατά συνέπεια, η κατάταξή της είτε ως ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής στη διάκριση 8525 80 30 είτε ως βιντεοκάμερας που μπορεί να καταγράψει ήχο και εικόνα που λαμβάνεται μόνο από συσκευή λήψης εικόνων για τηλεόραση στη διάκριση 8525 80 91 [βλέπε επίσης τις επεξηγηματικές σημειώσεις του εναρμονισμένου συστήματος (ΕΣΕΣ) στην κλάση 8525, την πρώτη και πέμπτη παράγραφο της ομάδας (B)] αποκλείεται.

Η συσκευή πρέπει, επομένως να καταταχθεί στον κωδικό ΣΟ 8525 80 19, ως άλλη συσκευή λήψης εικόνων για την τηλεόραση [βλέπε επίσης τις ΕΣΕΣ για την κλάση 8525, την τέταρτη παράγραφο της ενότητας (B)].


7.2.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 38/22


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 114/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 4ης Φεβρουαρίου 2014

σχετικά με την κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη συνδυασμένη ονοματολογία

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (1), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Για να εξασφαλιστεί η ενιαία εφαρμογή της συνδυασμένης ονοματολογίας που προσαρτάται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87, είναι αναγκαίο να θεσπιστούν μέτρα όσον αφορά τη δασμολογική κατάταξη των εμπορευμάτων που αναφέρονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 προβλέπει τους γενικούς κανόνες για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας (ΣΟ). Οι εν λόγω κανόνες εφαρμόζονται επίσης σε κάθε άλλη ονοματολογία η οποία βασίζεται εν όλω ή εν μέρει στη ΣΟ ή προσθέτει σε αυτήν κάποια νέα υποδιαίρεση και θεσπίζεται με ειδικές διατάξεις της Ένωσης με σκοπό την εφαρμογή δασμολογικών και άλλων μέτρων σχετικά με τις εμπορευματικές συναλλαγές.

(3)

Κατ’ εφαρμογήν των γενικών αυτών κανόνων, τα εμπορεύματα που περιγράφονται στη στήλη 1 του πίνακα που παρατίθεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού πρέπει να υπαχθούν στον κωδικό ΣΟ που εμφαίνεται στη στήλη 2, για τους λόγους που αναφέρονται στη στήλη 3 του εν λόγω πίνακα.

(4)

Είναι σκόπιμο να μπορούν, για ορισμένο χρονικό διάστημα, οι δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες οι οποίες εκδίδονται για τα εμπορεύματα που αφορά ο παρών κανονισμός και οι οποίες δεν είναι σύμφωνες με τον παρόντα κανονισμό να συνεχίσουν να αποτελούν αντικείμενο επίκλησης από τον κάτοχό τους, σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου (2). Η διάρκεια της εν λόγω προθεσμίας πρέπει να είναι τρίμηνη.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής τελωνειακού κώδικα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα εμπορεύματα που περιγράφονται στη στήλη 1 του πίνακα που παρατίθεται στο παράρτημα κατατάσσονται στη συνδυασμένη ονοματολογία στον κωδικό ΣΟ που αναφέρεται στη στήλη 2 του εν λόγω πίνακα.

Άρθρο 2

Δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες που δεν συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό μπορούν να συνεχίσουν να αποτελούν αντικείμενο επίκλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92, κατά τη διάρκεια περιόδου τριών μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 4 Φεβρουαρίου 2014.

Για την Επιτροπή, εξ ονόματος του Προέδρου,

Algirdas ŠEMETA

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Κατάταξη

(Κωδικός ΣΟ)

Αιτιολογία

(1)

(2)

(3)

Έγχρωμη οθόνη απεικόνισης τεχνολογίας υγρών κρυστάλλων (LCD) με διαγώνιο οθόνης περίπου 54 cm (21 ίντσες) και διαστάσεις (χωρίς τη βάση) περίπου 37 × 47 × 7 cm και με:

ανάλυση 1 200 × 1 600 εικονοστοιχείων,

λόγο διαστάσεων οθόνης 3:4,

μέγεθος εικονοστοιχείου 0,270 mm,

συχνότητα οριζόντιας σάρωσης 31 έως 76 kHz,

συχνότητα κάθετης σάρωσης 49 έως 61 Hz,

μέγιστη φωτεινότητα 250 cd/m2 η οποία μπορεί να βαθμονομηθεί,

συνολική γωνία οριζόντιας και κάθετης θέασης 170°,

λόγο αντίθεσης 550:1,

χρόνο απόκρισης 30 ms,

κομβία ενεργοποίησης και χειρισμού, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής λειτουργίας βαθμονόμησης.

Η συσκευή διαθέτει τις ακόλουθες διεπαφές:

DVI-I,

D-Sub mini,

1 αντιρρευματική (upstream) θύρα USB και 2 συρρευματικές (downstream) θύρες USB.

— Δυνατότητα περιστροφής 90°.

Διαθέτει βάση με μηχανισμό κλίσης και περιστροφής και αντιθαμβωτική επιφάνεια. Είναι επίσης δυνατό να τοποθετηθεί σε τοίχο.

Το προϊόν συμφωνεί με τα πρότυπα «Ψηφιακής απεικόνισης και επικοινωνιών στην Ιατρική» («DICOM»), συμπεριλαμβανομένου του μέρους 14, γεγονός που επιτρέπει στο χρήστη να καθορίζει με εξαιρετική ακρίβεια τις τιμές της ακτινοβολίας γάμμα, της φωτεινότητας και της θερμοκρασίας χρώματος και δίνει στην οθόνη απεικόνισης τη δυνατότητα να προβάλλει εικόνες έγχρωμες ή σε αποχρώσεις του γκρι με την απαιτούμενη ακρίβεια για ιατρικές διαγνώσεις.

Η οθόνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ιατρικά συστήματα προβολής ακτινογραφιών στο πλαίσιο κλινικών διαγνώσεων.

8528 59 31

Η κατάταξη διέπεται από τους γενικούς κανόνες 1 και 6 για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας και από το κείμενο των κωδικών ΣΟ 8528, 8528 59 και 8528 59 31.

Λόγω των αντικειμενικών χαρακτηριστικών του, όπως η συμμόρφωση προς τα πρότυπα DICOM που επιτρέπουν στο χρήστη να καθορίζει με εξαιρετική ακρίβεια τις τιμές της ακτινοβολίας γάμμα, της φωτεινότητας και της θερμοκρασίας χρώματος και που δίνουν στην οθόνη απεικόνισης τη δυνατότητα να προβάλλει εικόνες έγχρωμες ή σε αποχρώσεις του γκρι με την απαιτούμενη ακρίβεια για ιατρικές διαγνώσεις, η προβλεπόμενη χρήση της οθόνης απεικόνισης είναι ως διάταξη απεικόνισης για ιατρικούς σκοπούς σε ιατρικά συστήματα προβολής ακτινογραφιών στο πλαίσιο κλινικών διαγνώσεων. Η οθόνη απεικόνισης δεν θεωρείται ότι είναι του τύπου που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά ή κυρίως σε αυτόματη μηχανή επεξεργασίας πληροφοριών (ADP) της κλάσης 8471. Συνεπώς, αποκλείεται η κατάταξη στη διάκριση 8528 51 00.

Δεδομένου ότι η οθόνη απεικόνισης έχει τη δυνατότητα να προβάλλει σήματα από αυτόματη μηχανή επεξεργασίας πληροφοριών σε επίπεδο επαρκές για πρακτική χρήση με την αυτόματη μηχανή επεξεργασίας πληροφοριών, θεωρείται ότι είναι σε θέση να εμφανίζει σήματα από αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών με αποδεκτό επίπεδο λειτουργικότητας.

Η οθόνη απεικόνισης πρέπει συνεπώς να καταταχθεί στον κωδικό ΣΟ 8528 59 31 ως επίπεδη διάταξη απεικόνισης που έχει τη δυνατότητα να προβάλλει σήματα από αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών με αποδεκτό επίπεδο λειτουργικότητας, με οθόνη τεχνολογίας υγρών κρυστάλλων (LCD).


7.2.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 38/24


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 115/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 4ης Φεβρουαρίου 2014

σχετικά με τη δασμολογική κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη συνδυασμένη ονοματολογία

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (1), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Για να εξασφαλιστεί η ενιαία εφαρμογή της συνδυασμένης ονοματολογίας που προσαρτάται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87, είναι αναγκαίο να θεσπιστούν μέτρα όσον αφορά τη δασμολογική κατάταξη των εμπορευμάτων που αναφέρονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 προβλέπει τους γενικούς κανόνες για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας (ΣΟ). Οι εν λόγω κανόνες εφαρμόζονται επίσης σε κάθε άλλη ονοματολογία η οποία βασίζεται εν όλω ή εν μέρει στη ΣΟ ή προσθέτει σε αυτήν κάποια νέα υποδιαίρεση και θεσπίζεται με ειδικές διατάξεις της Ένωσης με σκοπό την εφαρμογή δασμολογικών και άλλων μέτρων σχετικά με τις εμπορευματικές συναλλαγές.

(3)

Κατ’ εφαρμογή αυτών των γενικών κανόνων τα εμπορεύματα που περιγράφονται στη στήλη 1 του πίνακα που παρατίθεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού πρέπει να υπαχθούν στον κωδικό ΣΟ που εμφαίνονται στη στήλη 2, για τους λόγους που αναφέρονται στη στήλη 3 του εν λόγω πίνακα.

(4)

Είναι σκόπιμο να μπορούν, για ορισμένο χρονικό διάστημα, οι δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες που εκδίδονται στο πλαίσιο των εν λόγω εμπορευμάτων από τον παρόντα κανονισμό και οι οποίες δεν είναι σύμφωνες με τον παρόντα κανονισμό, να συνεχίσουν να αποτελούν αντικείμενο επίκλησης από τον κάτοχό τους, σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου (2). Η διάρκεια της εν λόγω προθεσμίας πρέπει να είναι τρίμηνη.

(5)

Η επιτροπή τελωνειακού κώδικα δεν γνωμοδότησε εντός της προθεσμίας που είχε ορίσει ο πρόεδρός της,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα εμπορεύματα που περιγράφονται στη στήλη 1 του πίνακα που παρατίθεται στο παράρτημα κατατάσσονται στη συνδυασμένη ονοματολογία στους κωδικούς ΣΟ που αναφέρονται στη στήλη 2 του εν λόγω πίνακα.

Άρθρο 2

Δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες που δεν συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό μπορούν να συνεχίσουν να αποτελούν αντικείμενο επίκλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92, κατά τη διάρκεια περιόδου τριών μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 4 Φεβρουαρίου 2014.

Για την Επιτροπή, εξ ονόματος του Προέδρου,

Algirdas ŠEMETA

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Κατάταξη

(Κωδικός ΣΟ)

Αιτιολογία

(1)

(2)

(3)

Ηλεκτρική συσκευή ελέγχου τάσης έως και 1 000 V με ενσωματωμένη οθόνη απεικόνισης τεχνολογίας υγρών κρυστάλλων (LCD) που λειτουργεί με την αφή. Η οθόνη απεικόνισης έχει διαγώνιο 30,5 cm (12 ίντσες) και ανάλυση 800 × 600 εικονοστοιχεία και το περίβλημά της έχει διαστάσεις 30 × 23 × 6 cm περίπου.

Η συσκευή περιλαμβάνει αυτόματη μηχανή επεξεργασίας πληροφοριών (ADP) και λειτουργικό σύστημα.

Η συσκευή φέρει τις ακόλουθες διεπαφές:

υποδοχή για κάρτα μνήμης τύπου «compact flash»,

δύο θύρες USB,

δύο θύρες RJ-45,

μία θύρα RS-232,

μία θύρα RS-485,

μια υποδοχή για επέκταση μνήμης,

δίαυλο επέκτασης για κάρτες επέκτασης για τον έλεγχο, π.χ., ιδιοταγών μονάδων εισόδου/εξόδου (I/O).

Η συσκευή είναι επίσης εφοδιασμένη με μερικούς ενσωματωμένους οδηγούς για σύνδεση με διάφορους τύπους συσκευών αυτοματισμού και είναι ικανή να εκτελεί και να εμφανίζει προγράμματα επιτραπέζιου λογισμικού, όπως εφαρμογές επεξεργασίας κειμένου και εφαρμογές λογιστικών φύλλων.

Η συσκευή προορίζεται προς χρήση για ηλεκτρικό χειρισμό μηχανημάτων σε εφαρμογές βιομηχανικών διεργασιών που χρησιμοποιούν προγραμματιζόμενους ελεγκτές αυτοματισμού ή προγραμματιζόμενους λογικούς ελεγκτές.

8537 10 10

Η κατάταξη διέπεται από τους γενικούς κανόνες 1 και 6 για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας, και από το κείμενο των κωδικών ΣΟ 8537, 8537 10 και 8537 10 10.

Λόγω των αντικειμενικών χαρακτηριστικών της, συγκεκριμένα της παρουσίας ενσωματωμένων οδηγών για διαφορετικούς τύπους συσκευών αυτοματισμού, καθώς και διαύλου επέκτασης για έλεγχο μονάδων εισόδου/εξόδου, η συσκευή προορίζεται προς χρήση για ηλεκτρικό χειρισμό μηχανημάτων σε βιομηχανικές διεργασίες. Κατά συνέπεια, αποκλείεται κατάταξη στον κωδικό 8471 ως αυτόματη μηχανή επεξεργασίας πληροφοριών.

Δεδομένου ότι η συσκευή περιέχει μηχανή ADP πρέπει να καταταχθεί στον κωδικό ΣΟ 8537 10 10 ως ερμάριο για αριθμητικούς χειρισμούς που ενσωματώνουν αυτόματη μηχανή επεξεργασίας πληροφοριών για τάση που δεν υπερβαίνει τα 1 000 V.


7.2.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 38/26


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 116/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 6ης Φεβρουαρίου 2014

για τη μη έγκριση της δραστικής ουσίας ιωδιούχο κάλιο, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 80 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, πρέπει να εφαρμόζεται η οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (2), όσον αφορά τη διαδικασία και τους όρους έγκρισης, στις δραστικές ουσίες για τις οποίες έχει εκδοθεί απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3 της εν λόγω οδηγίας πριν από τις 14 Ιουνίου 2011. Για το ιωδιούχο κάλιο, οι όροι του άρθρου 80 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 πληρούνται βάσει της απόφασης 2005/751/ΕΚ της Επιτροπής (3).

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, οι Κάτω Χώρες έλαβαν, στις 6 Σεπτεμβρίου 2004, αίτηση από την Koppert Beheer BV για την καταχώριση της δραστικής ουσίας ιωδιούχο κάλιο στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ. Με την απόφαση 2005/751/ΕΚ επιβεβαιώθηκε ότι ο φάκελος ήταν «πλήρης», δηλαδή ότι μπορεί να θεωρηθεί ότι ικανοποιεί, καταρχήν, τις απαιτήσεις δεδομένων και πληροφοριών των παραρτημάτων II και III της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ.

(3)

Για την εν λόγω δραστική ουσία αξιολογήθηκαν οι επιδράσεις στην ανθρώπινη υγεία, στην υγεία των ζώων και στο περιβάλλον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφοι 2 και 4 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, για τις χρήσεις που προτείνονται από τον αιτούντα. Το κράτος μέλος που είχε οριστεί εισηγητής υπέβαλε σχέδιο έκθεσης αξιολόγησης στις 27 Ιουλίου 2007. Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 188/2011 της Επιτροπής (4), ζητήθηκαν συμπληρωματικές πληροφορίες από τον αιτούντα. Ο αιτών ενημερώθηκε στις 30 Μαΐου 2011 ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμες συμπληρωματικές πληροφορίες.

(4)

Το σχέδιο έκθεσης αξιολόγησης εξετάστηκε από τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων («η Αρχή»). Η Αρχή υπέβαλε στην Επιτροπή το πόρισμά της σχετικά με την εκτίμηση επικινδυνότητας φυτοφαρμάκων για τη δραστική ουσία ιωδιούχο κάλιο (5) στις 22 Οκτωβρίου 2012. Η Αρχή εντόπισε διάφορες ελλείψεις στα στοιχεία που θα απαιτούσαν περαιτέρω συνεισφορές από τον αιτούντα. Με επιστολή της 27ης Σεπτεμβρίου 2013, η εταιρεία Koppert BV απέσυρε την αίτησή της για την έγκριση του ιωδιούχου καλίου.

(5)

Σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β) της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, δόθηκε στα κράτη μέλη η δυνατότητα να χορηγήσουν προσωρινές άδειες για φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν ιωδιούχο κάλιο, αρχικά για περίοδο τριών ετών. Η απόφαση 2010/457/ΕΕ της Επιτροπής (6) επέτρεψε στα κράτη μέλη να παρατείνουν τη διάρκεια των προσωρινών αδειών κυκλοφορίας για το ιωδιούχο κάλιο για περίοδο που λήγει το αργότερο στις 31 Αυγούστου 2012. Η εκτελεστική απόφαση 2012/363/ΕΕ της Επιτροπής (7) επέτρεψε στα κράτη μέλη να παρατείνουν τη διάρκεια των προσωρινών αδειών κυκλοφορίας για το ιωδιούχο κάλιο για περίοδο που λήγει το αργότερο στις 31 Ιουλίου 2014.

(6)

Λόγω της απόσυρσης της αίτησης, το ιωδιούχο κάλιο, συνεπώς, δεν πρέπει να εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009.

(7)

Οι υπάρχουσες προσωρινές άδειες θα πρέπει, επομένως, να ανακληθούν και να μην χορηγηθούν νέες.

(8)

Στα κράτη μέλη θα πρέπει να δοθεί επαρκής χρόνος για την ανάκληση των αδειών κυκλοφορίας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν ιωδιούχο κάλιο.

(9)

Για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν ιωδιούχο κάλιο, στις περιπτώσεις που τα κράτη μέλη παραχωρούν περίοδο χάριτος σύμφωνα με το άρθρο 46 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, η εν λόγω περίοδος θα πρέπει να λήγει το αργότερο δεκαοκτώ μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

(10)

Ο παρών κανονισμός δεν προδικάζει την υποβολή περαιτέρω αίτησης για το ιωδιούχο κάλιο σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009.

(11)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Μη έγκριση δραστικής ουσίας

Η δραστική ουσία ιωδιούχο κάλιο δεν εγκρίνεται.

Άρθρο 2

Μεταβατικά μέτρα

Τα κράτη μέλη ανακαλούν τις υφιστάμενες άδειες για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν ιωδιούχο κάλιο ως δραστική ουσία έως τις 27 Αυγούστου 2014 το αργότερο.

Άρθρο 3

Περίοδος χάριτος

Κάθε περίοδος χάριτος που χορηγείται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 46 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 είναι η συντομότερη δυνατή και λήγει το αργότερο έως τις 27 Αυγούστου 2015.

Άρθρο 4

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 6 Φεβρουαρίου 2014.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 1.

(2)  Οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1991, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (ΕΕ L 230 της 19.8.1991, σ. 1).

(3)  Απόφαση 2005/751/ΕΚ της Επιτροπής, της 21ης Οκτωβρίου 2005, με την οποία αναγνωρίζεται καταρχήν η πληρότητα των φακέλων που υποβλήθηκαν για λεπτομερή εξέταση με σκοπό την ενδεχόμενη καταχώριση των ουσιών ασκορβικό οξύ, ιωδιούχο κάλιο και θειοκυανικό κάλιο στο παράρτημα I της οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 282 της 26.10.2005, σ. 18).

(4)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 188/2011 της Επιτροπής, της 25ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τη διαδικασία αξιολόγησης των δραστικών ουσιών που δεν κυκλοφορούσαν στην αγορά δύο έτη μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της εν λόγω οδηγίας (ΕΕ L 53 της 26.2.2011, σ. 51).

(5)  EFSA Journal 2013· 11(6):2923. Διατίθεται στον δικτυακό τόπο: www.efsa.europa.eu

(6)  Απόφαση 2010/457/ΕΕ της Επιτροπής, της 17ης Αυγούστου 2010, με την οποία επιτρέπεται στα κράτη μέλη να παρατείνουν τη διάρκεια των προσωρινών αδειών κυκλοφορίας που έχουν χορηγηθεί για τις νέες δραστικές ουσίες Candida oleophila στέλεχος O, ιωδιούχο κάλιο και θειοκυανικό κάλιο (ΕΕ L 218 της 19.8.2010, σ. 24).

(7)  Εκτελεστική απόφαση 2012/363/ΕΕ της Επιτροπής, της 4ης Ιουλίου 2012, με την οποία επιτρέπεται στα κράτη μέλη να παρατείνουν τη διάρκεια των προσωρινών αδειών κυκλοφορίας που έχουν χορηγηθεί για τις νέες δραστικές ουσίες bixafen, Candida oleophila στέλεχος O, fluopyram, halosulfuron, ιωδιούχο κάλιο, θειοκυανικό κάλιο και spirotetramat (ΕΕ L 176 της 6.7.2012, σ. 70).


7.2.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 38/28


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 117/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 6ης Φεβρουαρίου 2014

για καθορισμό των κατ’ αποκοπή τιμών εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1),

Έχοντας υπόψη τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 543/2011 της Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 2011, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών (2), και ιδίως το άρθρο 136 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 543/2011 προβλέπει, κατ’ εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ’ αποκοπή τιμών εισαγωγής από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημα XVI μέρος A του εν λόγω κανονισμού.

(2)

Η κατ’ αποκοπή τιμή εισαγωγής υπολογίζεται κάθε εργάσιμη ημέρα, σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφος 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011, λαμβανομένων υπόψη των ημερήσιων μεταβλητών στοιχείων. Συνεπώς, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κατ’ αποκοπή τιμές εισαγωγής που αναφέρονται στο άρθρο 136 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 6 Φεβρουαρίου 2014.

Για την Επιτροπή, εξ ονόματος του Προέδρου,

Jerzy PLEWA

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 157 της 15.6.2011, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Οι κατ’ αποκοπή τιμές εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

(ευρώ/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτων χωρών (1)

Κατ’ αποκοπή τιμή εισαγωγής

0702 00 00

IL

85,7

MA

48,7

TN

89,6

TR

85,7

ZZ

77,4

0707 00 05

TR

151,0

ZZ

151,0

0709 91 00

EG

91,5

ZZ

91,5

0709 93 10

MA

48,3

TR

101,7

ZZ

75,0

0805 10 20

EG

47,6

MA

54,9

TN

65,7

TR

71,6

ZZ

60,0

0805 20 10

IL

123,4

MA

73,9

ZZ

98,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

60,3

EG

21,7

IL

134,7

JM

113,2

KR

144,2

MA

146,4

PK

55,3

TR

98,6

ZZ

96,8

0805 50 10

TR

66,6

ZZ

66,6

0808 10 80

CN

127,8

MK

35,4

US

161,6

ZZ

108,3

0808 30 90

CL

123,5

CN

46,0

TR

131,9

US

135,9

ZA

93,1

ZZ

106,1


(1)  Ονοματολογία των χωρών που ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1833/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 354 της 14.12.2006, σ. 19). Ο κωδικός «ZZ» αντιπροσωπεύει «άλλες χώρες καταγωγής».


ΟΔΗΓΙΕΣ

7.2.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 38/30


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΟΔΗΓΊΑ 2014/19/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 6ης Φεβρουαρίου 2014

για την τροποποίηση του παραρτήματος I της οδηγίας 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου περί μέτρων κατά της εισαγωγής στην Κοινότητα οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου, της 8ης Μαΐου 2000, περί μέτρων κατά της εισαγωγής στην Κοινότητα οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας (1), και ιδίως το άρθρο 14 δεύτερο εδάφιο στοιχείο δ),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με βάση στοιχεία που διαβίβασαν τα κράτη μέλη, κατέστη προφανές ότι ο οργανισμός Diabrotica virgifera virgifera Le Conte έχει ήδη εξαπλωθεί και εγκατασταθεί σε μεγάλο μέρος του εδάφους της Ένωσης. Από μια εκτίμηση επιπτώσεων που διενεργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εξήχθη το συμπέρασμα ότι κανένα μέτρο δεν είναι εφικτό για την εκρίζωσή του ή για την αποτελεσματική πρόληψη της περαιτέρω εξάπλωσής του.

(2)

Επιπλέον, υπάρχουν αποτελεσματικά και βιώσιμα μέσα ελέγχου που ελαχιστοποιούν τις επιπτώσεις του οργανισμού αυτού στην απόδοση του αραβοσίτου και ειδικότερα, πρόκειται για την εφαρμογή ενός συστήματος εναλλαγής καλλιεργειών.

(3)

Ως εκ τούτου, δεν θα πρέπει να καθοριστούν περαιτέρω προστατευτικά μέτρα βάσει της οδηγίας 2000/29/ΕΚ όσον αφορά τον οργανισμό Diabrotica virgifera virgifera Le Conte. Κατά συνέπεια, ο συγκεκριμένος οργανισμός δεν θα πρέπει πλέον να συγκαταλέγεται στους επιβλαβείς οργανισμούς βάσει της εν λόγω οδηγίας.

(4)

Συνεπώς, το παράρτημα I της οδηγίας 2000/29/ΕΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης φυτοϋγειονομικής επιτροπής,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα I της οδηγίας 2000/29/ΕΚ τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 2

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν το αργότερο στις 31 Μαΐου 2014, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που απαιτούνται για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από την 1η Ιουνίου 2014.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη μέλη.

Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 6 Φεβρουαρίου 2014.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 169 της 10.7.2000, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το παράρτημα I της οδηγίας 2000/29/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

Στην επικεφαλίδα α) του κεφαλαίου II του μέρους A, το σημείο 0.1 απαλείφεται.


7.2.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 38/32


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΟΔΗΓΊΑ 2014/20/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 6ης Φεβρουαρίου 2014

για τον καθορισμό των ενωσιακών κλάσεων των βασικών και πιστοποιημένων σπόρων γεωμήλων και των προϋποθέσεων και των χαρακτηρισμών που ισχύουν για τις κλάσεις αυτές

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2002/56/ΕΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, περί εμπορίας σπόρων γεωμήλων προς φύτευση (1), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η οδηγία 93/17/ΕΟΚ της Επιτροπής (2) εισήγαγε κανόνες σχετικά με τις ενωσιακές κλάσεις των βασικών σπόρων γεωμήλων.

(2)

Οι ταχείες τεχνικές και επιστημονικές εξελίξεις στα συστήματα παραγωγής σπόρων γεωμήλων και η αύξηση των εμπορικών συναλλαγών των σπόρων γεωμήλων στην εσωτερική αγορά κατέστησαν απαραίτητη την προσαρμογή των εν λόγω κανόνων. Λαμβανομένων υπόψη των εξελίξεων στον τομέα αυτό, οι εν λόγω κανόνες πρέπει επίσης να εφαρμόζονται στους πιστοποιημένους σπόρους γεωμήλων.

(3)

Οι εν λόγω κανόνες θα πρέπει να αφορούν τον καθορισμό των ενιαίων ονομασιών των ενωσιακών κλάσεων. Θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν τις προϋποθέσεις για τη διάθεση στην αγορά σπόρων γεωμήλων και παρτίδων σπόρων γεωμήλων ως οποιαδήποτε από τις αντίστοιχες ενωσιακές κλάσεις. Οι προϋποθέσεις αυτές θα πρέπει να αφορούν, κατά περίπτωση, την παρουσία επιβλαβών οργανισμών, γεώμηλα που ανήκουν σε άλλες ποικιλίες και γεώμηλα με ατέλειες, ξήρανση, χώμα ή ξένα υλικά.

(4)

Η απαίτηση οι καλλιέργειες να πραγματοποιούνται σε έδαφος παραγωγής στο οποίο να έχουν παρέλθει τρία έτη από τότε που καλλιεργήθηκαν τελευταία φορά γεώμηλα και να έχουν πραγματοποιηθεί δύο τουλάχιστον επίσημοι έλεγχοι δεν είναι πλέον απαραίτητη ενόψει πιο αυστηρών απαιτήσεων για τις ενωσιακές κλάσεις που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία.

(5)

Από την έκδοση της οδηγίας 2002/56/ΕΚ και έπειτα υπήρξε εξέλιξη των επιστημονικών γνώσεων όσον αφορά τη σχέση μεταξύ του αριθμού των γενεών και του επιπέδου της παρουσίας των επιβλαβών οργανισμών στους σπόρους γεωμήλων. Ο περιορισμός του αριθμού των γενεών αποτελεί απαραίτητο μέσο για τον μετριασμό του φυτοϋγειονομικού κινδύνου που ενέχουν οι επιβλαβείς οργανισμοί σε λανθάνουσα μορφή. Ο περιορισμός αυτός είναι αναγκαίος για τον μετριασμό του εν λόγω κινδύνου, και κανένα άλλο λιγότερο αυστηρό μέτρο δεν θα μπορούσε να τον αντικαταστήσει. Η πείρα έχει δείξει ότι για τις ενωσιακές κλάσεις S, SE και E θα πρέπει να επιτρέπεται ο μέγιστος αριθμός γενεών για καθεμία από τις εν λόγω ενωσιακές κλάσεις. Για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις ουσιώδεις απαιτήσεις, θα πρέπει η εκπλήρωσή τους να εξετάζεται μόνο βάσει επίσημου ελέγχου.

(6)

Επομένως, η οδηγία 93/17/ΕΟΚ θα πρέπει να καταργηθεί.

(7)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής σπόρων προς σπορά και πολλαπλασιαστικού υλικού γεωργικών, δενδροκηπευτικών και δασικών φυτών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Ενωσιακές κλάσεις βασικών σπόρων γεωμήλων

1.   Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι βασικοί σπόροι γεωμήλων δύνανται να διατίθενται στο εμπόριο ως «ενωσιακή κλάση S» εάν ανταποκρίνονται στις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

αν έχει διαπιστωθεί μέσω επίσημου ελέγχου ότι τα γεώμηλα πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο σημείο 1 στοιχείο α) του παραρτήματος I, και

β)

αν έχει διαπιστωθεί μέσω επίσημου ελέγχου ότι οι παρτίδες τους πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο σημείο 1 στοιχείο β) του εν λόγω παραρτήματος.

2.   Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι βασικοί σπόροι γεωμήλων δύνανται να διατίθενται στο εμπόριο ως «ενωσιακή κλάση SE» εάν ανταποκρίνονται στις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

αν έχει διαπιστωθεί μέσω επίσημου ελέγχου ότι τα γεώμηλα πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο σημείο 2 στοιχείο α) του παραρτήματος I, και

β)

αν έχει διαπιστωθεί μέσω επίσημου ελέγχου ότι οι παρτίδες πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο σημείο 2 στοιχείο β) του εν λόγω παραρτήματος.

3.   Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι βασικοί σπόροι γεωμήλων είναι δυνατόν να διατίθενται στο εμπόριο ως «ενωσιακή κλάση Ε» εφόσον πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

αν έχει διαπιστωθεί μέσω επίσημου ελέγχου ότι τα γεώμηλα πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο σημείο 3 στοιχείο α) του παραρτήματος I, και

β)

αν έχει διαπιστωθεί μέσω επίσημου ελέγχου ότι οι παρτίδες πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο σημείο 3 στοιχείο β) του εν λόγω παραρτήματος.

Άρθρο 2

Ενωσιακές κλάσεις πιστοποιημένων σπόρων γεωμήλων

1.   Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι βασικοί σπόροι γεωμήλων είναι δυνατόν να διατίθενται στο εμπόριο ως «ενωσιακή κλάση Α» εφόσον πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

αν έχει διαπιστωθεί μέσω επίσημου ελέγχου ότι τα γεώμηλα πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο σημείο 1 στοιχείο α) του παραρτήματος ΙΙ, και

β)

αν έχει διαπιστωθεί μέσω επίσημου ελέγχου ότι οι παρτίδες πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο σημείο 1 στοιχείο β) του εν λόγω παραρτήματος.

2.   Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι πιστοποιημένοι σπόροι γεωμήλων είναι δυνατόν να διατίθενται στο εμπόριο ως «ενωσιακή κλάση Β» εάν ανταποκρίνονται στις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

αν έχει διαπιστωθεί μέσω επίσημου ελέγχου ότι τα γεώμηλα πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο σημείο 2 στοιχείο α) του παραρτήματος ΙΙ, και

β)

αν έχει διαπιστωθεί μέσω επίσημου ελέγχου ότι οι παρτίδες πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο σημείο 2 στοιχείο β) του εν λόγω παραρτήματος.

Άρθρο 3

Γνωστοποίηση προς την Επιτροπή

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται οι αντίστοιχες ενωσιακές κλάσεις στα πλαίσια της πιστοποίησης της δικής τους παραγωγής.

Άρθρο 4

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο

1.   Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία. Κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο αυτών των διατάξεων.

Εφαρμόζουν τις εν λόγω διατάξεις από την 1η Ιανουαρίου 2016.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη μέλη.

2.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 5

Κατάργηση

Η οδηγία 93/17/ΕΟΚ καταργείται από την 1η Ιανουαρίου 2016.

Άρθρο 6

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 7

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 6 Φεβρουαρίου 2014.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 193 της 20.7.2002, σ. 60.

(2)  Οδηγία 93/17/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 30ής Μαρτίου 1993, περί καθορισμού των κοινοτικών κλάσεων βασικών σπόρων γεωμήλων, των προϋποθέσεων και του χαρακτηρισμού που ισχύουν για τις κλάσεις αυτές (ΕΕ L 106 της 30.4.1993, σ. 7).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Προϋποθέσεις για βασικούς σπόρους γεωμήλων

1.

Οι προϋποθέσεις για τους βασικούς σπόρους γεωμήλων της «ενωσιακής κλάσης S» είναι οι ακόλουθες:

α)

Προϋποθέσεις σχετικά με τους σπόρους γεωμήλων:

i)

ο αριθμός των φυτών που δεν είναι σύμφωνος με την ποικιλία και ο αριθμός των φυτών ξένων ποικιλιών δεν υπερβαίνουν συνολικά το 0,1 %·

ii)

ο αριθμός των αναπτυσσόμενων φυτών που έχουν προσβληθεί από μελάνωση δεν υπερβαίνει το 0,1 %·

iii)

στους απευθείας απογόνους, το ποσοστό των φυτών που παρουσιάζει συμπτώματα ιώσεων δεν υπερβαίνει το 1,0 %·

iv)

ο αριθμός των αναπτυσσόμενων φυτών με συμπτώματα μωσαϊκού και ο αριθμός των φυτών με συμπτώματα του ιού που προκαλεί καρούλιασμα των φύλλων δεν υπερβαίνουν, συνολικά, το ποσοστό του 0,2 %·

v)

ο αριθμός των γενεών, συμπεριλαμβανομένων των προβασικών στο χωράφι και των βασικών γενεών, περιορίζεται σε πέντε·

vi)

εάν η γενεά δεν αναφέρεται στην επίσημη ετικέτα, τα εν λόγω γεώμηλα θα πρέπει να θεωρηθούν ότι ανήκουν στην πέμπτη γενεά.

β)

Όρια ανοχής που εφαρμόζονται στις παρτίδες, όσον αφορά τις ακόλουθες προσμείξεις, ελαττώματα ή ασθένειες των σπόρων γεωμήλων:

i)

οι σπόροι γεωμήλων που πλήττονται από σήψεις, πλην της κορυνοβακτηρίωσης και της φαιάς σήψης, δεν υπερβαίνουν το 0,5 % κατά μάζα, εκ των οποίων οι σπόροι γεωμήλων που έχουν προσβληθεί από υγρά σήψη δεν υπερβαίνουν το 0,2 % κατά μάζα·

ii)

οι σπόροι γεωμήλων που πλήττονται από ριζοκτονίαση κατά περισσότερο από 10 % της επιφάνειάς τους δεν υπερβαίνουν το 5,0 % κατά μάζα·

iii)

οι σπόροι γεωμήλων που πλήττονται από ακτινομύκωση κατά περισσότερο από το ένα τρίτο της επιφάνειάς τους δεν υπερβαίνουν το 5,0 % κατά μάζα·

iv)

οι σπόροι γεωμήλων που πλήττονται από σπογγοσπορίωση κατά περισσότερο από 10 % της επιφάνειάς τους δεν υπερβαίνουν το 3,0 % κατά μάζα·

v)

οι συρρικνωμένοι κόνδυλοι λόγω υπερβολικής αφυδάτωσης ή αφυδάτωσης που οφείλεται σε αργυρόχροη κηλίδωση των κονδύλων δεν υπερβαίνουν το 1,0 % κατά μάζα·

vi)

οι σπόροι γεωμήλων με εξωτερικά ελαττώματα, συμπεριλαμβανόμενων παραμορφωμένων ή τραυματισμένων κονδύλων, δεν υπερβαίνουν το 3,0 % κατά μάζα·

vii)

η παρουσία χώματος και ξένων σωμάτων δεν υπερβαίνει το 1,0 % κατά μάζα·

viii)

το συνολικό ποσοστό των σπόρων γεωμήλων που καλύπτονται από τις ανοχές που αναφέρονται στα σημεία i) έως vi) δεν υπερβαίνει το 6,0 % κατά μάζα.

2.

Οι προϋποθέσεις για τους βασικούς σπόρους της «ενωσιακής κλάσης SE» είναι οι ακόλουθες:

α)

Προϋποθέσεις σχετικά με τους σπόρους γεωμήλων:

i)

ο αριθμός των φυτών που δεν είναι σύμφωνος με την ποικιλία και ο αριθμός των φυτών ξένων ποικιλιών δεν υπερβαίνουν συνολικά το 0,1 %·

ii)

ο αριθμός των αναπτυσσόμενων φυτών που έχουν προσβληθεί από μελάνωση δεν υπερβαίνει το 0,5 %·

iii)

στους απευθείας απογόνους, το ποσοστό των φυτών που παρουσιάζει συμπτώματα ιώσεων δεν υπερβαίνει το 2,0 %·

iv)

ο αριθμός των αναπτυσσόμενων φυτών με συμπτώματα μωσαϊκού και ο αριθμός των φυτών με συμπτώματα του ιού που προκαλεί καρούλιασμα των φύλλων δεν υπερβαίνουν, συνολικά, το ποσοστό του 0,5 %·

v)

ο αριθμός των γενεών, συμπεριλαμβανομένων των προβασικών στο χωράφι και των βασικών γενεών, περιορίζεται σε έξι·

vi)

εάν η γενεά δεν αναφέρεται στην επίσημη ετικέτα, τα εν λόγω γεώμηλα πρέπει να θεωρηθούν ότι ανήκουν στην έκτη γενεά.

β)

Όρια ανοχής που εφαρμόζονται στις παρτίδες, σχετικά με τις ακόλουθες προσμείξεις, ελαττώματα ή ασθένειες των σπόρων γεωμήλων:

i)

οι σπόροι γεωμήλων που πλήττονται από σήψεις, πλην της κορυνοβακτηρίωσης και της φαιάς σήψης, δεν υπερβαίνουν το 0,5 % κατά μάζα, εκ των οποίων οι σπόροι γεωμήλων που έχουν προσβληθεί από υγρά σήψη δεν υπερβαίνουν το 0,2 % κατά μάζα·

ii)

οι σπόροι γεωμήλων που πλήττονται από ριζοκτονίαση κατά περισσότερο από 10 % της επιφάνειάς τους δεν υπερβαίνουν το 5,0 % κατά μάζα·

iii)

οι σπόροι γεωμήλων που πλήττονται από ακτινομύκωση κατά περισσότερο από το ένα τρίτο της επιφάνειάς τους δεν υπερβαίνουν το 5,0 % κατά μάζα·

iv)

οι σπόροι γεωμήλων που πλήττονται από σπογγοσπορίωση κατά περισσότερο από 10 % της επιφάνειάς τους δεν υπερβαίνουν το 3,0 % κατά μάζα·

v)

οι συρρικνωμένοι κόνδυλοι λόγω υπερβολικής αφυδάτωσης ή αφυδάτωσης που οφείλεται σε αργυρόχροη κηλίδωση των κονδύλων δεν υπερβαίνουν το 1,0 % κατά μάζα·

vi)

οι σπόροι γεωμήλων με εξωτερικά ελαττώματα, συμπεριλαμβανόμενων παραμορφωμένων ή τραυματισμένων κονδύλων, δεν υπερβαίνουν το 3,0 % κατά μάζα·

vii)

η παρουσία χώματος και ξένων σωμάτων δεν υπερβαίνει το 1,0 % κατά μάζα·

viii)

το συνολικό ποσοστό των σπόρων γεωμήλων που καλύπτονται από τις ανοχές που αναφέρονται στα σημεία i) έως vi) δεν πρέπει να υπερβαίνει το 6,0 % κατά μάζα.

3.

Οι προϋποθέσεις για τους βασικούς σπόρους της «ενωσιακής κλάσης E» είναι οι ακόλουθες:

α)

Προϋποθέσεις σχετικά με τους σπόρους γεωμήλων:

i)

ο αριθμός των αναπτυσσόμενων φυτών που δεν είναι σύμφωνος με την ποικιλία και ο αριθμός των φυτών ξένων ποικιλιών δεν υπερβαίνουν συνολικά το 0,1 %·

ii)

ο αριθμός των αναπτυσσόμενων φυτών που έχουν προσβληθεί από μελάνωση δεν υπερβαίνει το 1,0 %·

iii)

στους απευθείας απογόνους, το ποσοστό των φυτών που παρουσιάζει συμπτώματα ιώσεων δεν υπερβαίνει το 4,0 %·

iv)

ο αριθμός των αναπτυσσόμενων φυτών με συμπτώματα μωσαϊκού και ο αριθμός των φυτών με συμπτώματα του ιού που προκαλεί καρούλιασμα των φύλλων δεν υπερβαίνουν, συνολικά, το ποσοστό του 0,8 %·

v)

ο αριθμός των γενεών, συμπεριλαμβανομένων των προβασικών στο χωράφι και των βασικών γενεών, περιορίζεται σε επτά·

vi)

εάν η γενεά δεν αναφέρεται στην επίσημη ετικέτα, τα εν λόγω γεώμηλα πρέπει να θεωρηθούν ότι ανήκουν στην έβδομη γενεά.

β)

Όρια ανοχής που εφαρμόζονται στις παρτίδες, σχετικά με τις ακόλουθες προσμείξεις, ελαττώματα ή ασθένειες:

i)

οι σπόροι γεωμήλων που πλήττονται από σήψεις, πλην της κορυνοβακτηρίωσης και της φαιάς σήψης, δεν υπερβαίνουν το 0,5 % κατά μάζα, εκ των οποίων οι σπόροι γεωμήλων που έχουν προσβληθεί από υγρά σήψη δεν υπερβαίνουν το 0,2 % κατά μάζα·

ii)

οι σπόροι γεωμήλων που πλήττονται από ριζοκτονίαση κατά περισσότερο από 10 % της επιφάνειάς τους δεν υπερβαίνουν το 5,0 % κατά μάζα·

iii)

οι σπόροι γεωμήλων που πλήττονται από ακτινομύκωση κατά περισσότερο από το ένα τρίτο της επιφάνειάς τους δεν υπερβαίνουν το 5,0 % κατά μάζα·

iv)

οι σπόροι γεωμήλων που πλήττονται από σπογγοσπορίωση κατά περισσότερο από 10 % της επιφάνειάς τους δεν υπερβαίνουν το 3,0 % κατά μάζα·

v)

οι συρρικνωμένοι κόνδυλοι λόγω υπερβολικής αφυδάτωσης ή αφυδάτωσης που οφείλεται σε αργυρόχροη κηλίδωση των κονδύλων δεν υπερβαίνουν το 1,0 % κατά μάζα·

vi)

οι σπόροι γεωμήλων με εξωτερικά ελαττώματα, συμπεριλαμβανόμενων παραμορφωμένων ή τραυματισμένων κονδύλων, δεν υπερβαίνουν το 3,0 % κατά μάζα·

vii)

η παρουσία χώματος και ξένων σωμάτων δεν υπερβαίνει το 1,0 % κατά μάζα·

viii)

το συνολικό ποσοστό των σπόρων γεωμήλων που καλύπτονται από τις ανοχές που αναφέρονται στα σημεία i) έως vi) δεν υπερβαίνει το 6,0 % κατά μάζα.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Ελάχιστες προϋποθέσεις για πιστοποιημένους σπόρους γεωμήλων

1.

Οι προϋποθέσεις για τους πιστοποιημένους σπόρους γεωμήλων της «ενωσιακής κλάσης Α» είναι οι ακόλουθες:

α)

Προϋποθέσεις σχετικά με σπόρους γεωμήλων:

i)

ο αριθμός των φυτών που δεν είναι σύμφωνος με την ποικιλία και ο αριθμός των φυτών ξένων ποικιλιών συνολικά δεν υπερβαίνουν το 0,2 %·

ii)

ο αριθμός των αναπτυσσόμενων φυτών που έχουν προσβληθεί από μελάνωση δεν υπερβαίνει το 2,0 %·

iii)

στους απευθείας απογόνους, το ποσοστό των φυτών που παρουσιάζει συμπτώματα ιώσεων δεν υπερβαίνει το 8,0 %·

iv)

ο αριθμός των αναπτυσσόμενων φυτών με συμπτώματα μωσαϊκού και ο αριθμός των φυτών με συμπτώματα του ιού που προκαλεί καρούλιασμα των φύλλων δεν υπερβαίνουν, συνολικά, το ποσοστό του 2,0 %·

β)

Όρια ανοχής που εφαρμόζονται στις παρτίδες, σχετικά με τις ακόλουθες προσμείξεις, ελαττώματα ή ασθένειες:

i)

οι σπόροι γεωμήλων που πλήττονται από σήψεις, πλην της κορυνοβακτηρίωσης και της φαιάς σήψης, δεν υπερβαίνουν το 0,5 % κατά μάζα, εκ των οποίων οι σπόροι γεωμήλων που έχουν προσβληθεί από υγρά σήψη δεν υπερβαίνουν το 0,2 % κατά μάζα·

ii)

οι σπόροι γεωμήλων που πλήττονται από ριζοκτονίαση κατά περισσότερο από 10 % της επιφάνειάς τους δεν υπερβαίνουν το 5,0 % κατά μάζα·

iii)

οι σπόροι γεωμήλων που πλήττονται από ακτινομύκωση κατά περισσότερο από το ένα τρίτο της επιφάνειάς τους δεν υπερβαίνουν το 5,0 % κατά μάζα·

iv)

οι σπόροι γεωμήλων που πλήττονται από σπογγοσπορίωση κατά περισσότερο από 10 % της επιφανείας τους δεν υπερβαίνουν το 3,0 % κατά μάζα·

v)

οι συρρικνωμένοι κόνδυλοι λόγω υπερβολικής αφυδάτωσης ή αφυδάτωσης που οφείλεται σε αργυρόχροη κηλίδωση των κονδύλων δεν υπερβαίνουν το 1,0 % κατά μάζα·

vi)

οι σπόροι γεωμήλων με εξωτερικά ελαττώματα, συμπεριλαμβανόμενων παραμορφωμένων ή τραυματισμένων κονδύλων, δεν υπερβαίνουν το 3,0 % κατά μάζα·

vii)

η παρουσία χώματος και ξένων σωμάτων δεν υπερβαίνει το 2,0 % κατά μάζα·

viii)

το συνολικό ποσοστό των σπόρων γεωμήλων που καλύπτονται από τις ανοχές που αναφέρονται στα σημεία i) έως vi) δεν πρέπει να υπερβαίνει το 8,0 % κατά μάζα.

2.

Οι προϋποθέσεις για τους πιστοποιημένους σπόρους γεωμήλων της «ενωσιακής κλάσης B» είναι οι ακόλουθες:

α)

Προϋποθέσεις σχετικά με σπόρους γεωμήλων:

i)

ο αριθμός των φυτών που δεν είναι σύμφωνος με την ποικιλία και ο αριθμός των φυτών ξένων ποικιλιών δεν υπερβαίνουν συνολικά το 0,5 %·

ii)

ο αριθμός των αναπτυσσόμενων φυτών που έχουν προσβληθεί από μελάνωση δεν υπερβαίνει το 4,0 %·

iii)

στους απευθείας απογόνους, το ποσοστό των φυτών που παρουσιάζει συμπτώματα ιώσεων δεν υπερβαίνει το 10,0 %·

iv)

ο αριθμός των αναπτυσσόμενων φυτών με συμπτώματα μωσαϊκού και ο αριθμός των φυτών με συμπτώματα του ιού που προκαλεί καρούλιασμα των φύλλων δεν υπερβαίνουν, συνολικά, το ποσοστό του 6,0 %.

β)

Όρια ανοχής που εφαρμόζονται στις παρτίδες, σχετικά με τις ακόλουθες προσμείξεις, ελαττώματα ή ασθένειες:

i)

οι σπόροι γεωμήλων που πλήττονται από σήψεις, πλην της κορυνοβακτηρίωσης και της φαιάς σήψης, δεν υπερβαίνουν το 0,5 % κατά μάζα, εκ των οποίων οι σπόροι γεωμήλων που έχουν προσβληθεί από υγρά σήψη δεν υπερβαίνουν το 0,2 % κατά μάζα·

ii)

οι σπόροι γεωμήλων που πλήττονται από ριζοκτονίαση κατά περισσότερο από 10 % της επιφάνειάς τους δεν υπερβαίνουν το 5,0 % κατά μάζα·

iii)

οι σπόροι γεωμήλων που πλήττονται από ακτινομύκωση κατά περισσότερο από το ένα τρίτο της επιφάνειάς τους δεν υπερβαίνουν το 5,0 % κατά μάζα·

iv)

οι σπόροι γεωμήλων που πλήττονται από σπογγοσπορίωση κατά περισσότερο από 10 % της επιφάνειάς τους δεν υπερβαίνουν το 3,0 % κατά μάζα·

v)

οι συρρικνωμένοι κόνδυλοι λόγω υπερβολικής αφυδάτωσης ή αφυδάτωσης που οφείλεται σε αργυρόχροη κηλίδωση των κονδύλων δεν υπερβαίνουν το 1,0 % κατά μάζα·

vi)

σπόροι γεωμήλων με εξωτερικά ελαττώματα, συμπεριλαμβανομένων παραμορφωμένων ή τραυματισμένων κονδύλων, δεν υπερβαίνουν το 3,0 % κατά μάζα·

vii)

η παρουσία χώματος και ξένων σωμάτων δεν υπερβαίνει το 2,0 % κατά μάζα·

viii)

το συνολικό ποσοστό των σπόρων γεωμήλων που καλύπτονται από τις ανοχές που αναφέρονται στα σημεία (i) έως (vi) δεν πρέπει να υπερβαίνει το 8,0 % κατά μάζα.


7.2.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 38/39


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΟΔΗΓΊΑ 2014/21/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 6ης Φεβρουαρίου 2014

για τον καθορισμό ελάχιστων προϋποθέσεων και ενωσιακών κλάσεων όσον αφορά τον προβασικό σπόρο γεωμήλων

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2002/56/ΕΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, περί εμπορίας σπόρων γεωμήλων προς φύτευση (1), και ιδίως το άρθρο 18 παράγραφος γ,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Οι σπόροι γεωμήλων συσσωρεύουν σταδιακά νόσους σε κάθε κύκλο πολλαπλασιασμού. Συνεπώς, η ορθή λειτουργία των συστημάτων παραγωγής σπόρων γεωμήλων απαιτεί υγιές αρχικό υλικό που πολλαπλασιάζεται με ελάχιστο συντελεστή εκφυλισμού.

(2)

Τα διαφορετικά εθνικά πρότυπα όσον αφορά την παραγωγή προβασικού σπόρου γεωμήλων έχουν παρακωλύσει την εμπορία αυτών των γεωμήλων σε όλη την Ένωση και αποτελούν πρόσκομμα στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να καθιερωθούν ελάχιστες προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να διατίθεται ο προβασικός σπόρος γεωμήλων στην αγορά σε όλη την Ένωση. Οι προϋποθέσεις αυτές θα πρέπει να αφορούν ασθένειες, συμπτώματα, ελαττώματα και απαιτήσεις παραγωγής για τον προβασικό σπόρο γεωμήλων και τις παρτίδες των εν λόγω γεωμήλων, έτσι ώστε να εξασφαλιστούν η παραγωγή και η εμπορία υγιούς και υψηλής ποιότητας προβασικού σπόρου γεωμήλων.

(3)

Οι προϋποθέσεις αυτές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το πρότυπο της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (ΟΕΕ/ΗΕ) σχετικά με την εμπορία και τον έλεγχο της εμπορικής ποιότητας των σπόρων γεωμήλων, καθώς και τα συναφή πρότυπα της Διεθνούς Σύμβασης για την Προστασία των Φυτών (ΔΣΠΦ) και της Ευρωπαϊκής και Μεσογειακής Οργάνωσης για την Προστασία των Φυτών (ΕΡΡΟ), υπό το πρίσμα των τεχνικών και επιστημονικών εξελίξεων. Τα πρότυπα αυτά αποσκοπούν στη διευκόλυνση του διεθνούς εμπορίου, στην ενθάρρυνση της παραγωγής υψηλής ποιότητας, στη βελτίωση της αποδοτικότητας και στην προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών.

(4)

Με δεδομένες τις πρακτικές παραγωγής των προμηθευτών και τη ζήτηση προβασικού σπόρου γεωμήλων από τους χρήστες, κρίνεται σκόπιμο οι ελάχιστες προϋποθέσεις για τον προβασικό σπόρο γεωμήλων να περιλαμβάνουν επίσης τη δυνατότητα της εμπορίας τους ως ενωσιακών κλάσεων. Για τον προβασικό σπόρο γεωμήλων θα πρέπει να ισχύουν δύο κλάσεις της Ένωσης (η «ενωσιακή κλάση PBTC» και η «ενωσιακή κλάση PB»), σύμφωνα με τις ήδη υπάρχουσες πρακτικές παραγωγής για τον προβασικό σπόρο γεωμήλων της κλάσης PBTC και για τον προβασικό σπόρο γεωμήλων της κλάσης ΡΒ. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να καθοριστούν διαφορετικές προϋποθέσεις ανά κλάση όσον αφορά τις νόσους, τα συμπτώματα, τα ελαττώματα, τις απαιτήσεις της παραγωγής και τις γενεές για τις κλάσεις αυτές.

(5)

Για να είναι αποτελεσματικοί, οι εν λόγω κανόνες θα πρέπει επίσης να θεσπίζουν διατάξεις σχετικά με τους επίσημους ελέγχους και τις επίσημες επιτόπιες επιθεωρήσεις.

(6)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής σπόρων προς σπορά και πολλαπλασιαστικού υλικού γεωργικών, δενδροκηπευτικών και δασικών φυτών προς φύτευση,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)   «μητρικό φυτό»: αναγνωρισμένο φυτό από το οποίο λαμβάνεται υλικό με σκοπό τον πολλαπλασιασμό·

2)   «μικροπολλαπλασιασμός»: η πρακτική του ταχέος πολλαπλασιασμού φυτικού υλικού με σκοπό την παραγωγή μεγάλου αριθμού φυτών, με τη χρήση καλλιέργειας in vitro διαφοροποιημένων φυτικών οφθαλμών ή μεριστώματος που λαμβάνονται από ένα φυτό.

Άρθρο 2

Ελάχιστες προϋποθέσεις για προβασικό σπόρο γεωμήλων

1.   Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε ο προβασικός σπόρος γεωμήλων να ικανοποιεί τις ακόλουθες ελάχιστες προϋποθέσεις:

α)

να προέρχονται από μητρικά φυτά που είναι απαλλαγμένα από τους ακόλουθους επιβλαβείς οργανισμούς: Pectobacterium spp., Dickeya spp., ιός που προκαλεί το καρούλισμα των φύλλων της πατάτας, ιός Α της πατάτας, ιός M της πατάτας, ιός S της πατάτας, ιός X της πατάτας και ιός Y της πατάτας·

β)

να είναι απαλλαγμένα από συμπτώματα μελάνωσης·

γ)

ο αριθμός των αναπτυσσόμενων φυτών που δεν είναι σύμφωνος με την ποικιλία και ο αριθμός των φυτών ξένων ποικιλιών να μην υπερβαίνει το 0,01 %·

δ)

στους απευθείας απογόνους, το ποσοστό των φυτών που παρουσιάζουν συμπτώματα ιώσεων να μην υπερβαίνει το 0,5 %·

ε)

ο αριθμός των αναπτυσσόμενων φυτών με συμπτώματα μωσαϊκού ή με συμπτώματα που προκαλούνται από τον ιό που προκαλεί καρούλισμα των φύλλων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,1 %·

στ)

ο μέγιστος αριθμός γενεών του αγρού να είναι τέσσερα.

2.   Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε ο προβασικός σπόρος γεωμήλων να μπορεί να διατίθεται στο εμπόριο ως «ενωσιακή κλάση PBTC» και «ενωσιακή κλάση PB», σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο παράρτημα.

3.   Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της παραγράφου 1 στοιχεία β), γ) και ε) πρέπει να εξασφαλίζεται μέσω επίσημων επιτόπιων επιθεωρήσεων. Σε περίπτωση αμφιβολίας, οι επιθεωρήσεις αυτές συμπληρώνονται με επίσημες δοκιμές των φύλλων.

Όταν χρησιμοποιούνται μέθοδοι μικροπολλαπλασιασμού, η συμμόρφωση με την παράγραφο 1 στοιχείο α) εξασφαλίζεται με επίσημο έλεγχο ή δοκιμές στο μητρικό φυτό, που πραγματοποιούνται υπό επίσημο έλεγχο.

Όταν χρησιμοποιούνται μέθοδοι κλωνικής επιλογής, η συμμόρφωση με την παράγραφο 1 στοιχείο α) εξασφαλίζεται με επίσημο έλεγχο ή δοκιμές στο κλωνικό υλικό, που πραγματοποιούνται υπό επίσημο έλεγχο.

Άρθρο 3

Ελάχιστες προϋποθέσεις για παρτίδες προβασικού σπόρου γεωμήλων

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι παρτίδες προβασικού σπόρου γεωμήλων να ικανοποιούν τις ακόλουθες ελάχιστες προϋποθέσεις:

α)

η παρουσία χώματος και ξένων σωμάτων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,0 % κατά μάζα·

β)

ο αριθμός των γεωμήλων που πλήττονται από σήψεις, πλην της κορυνοβακτηρίωσης και της φαιάς σήψης, δεν επιτρέπεται να περιέχεται σε ποσότητα που να υπερβαίνει το 0,2 % κατά μάζα·

γ)

ο αριθμός των γεωμήλων με εξωτερικές ατέλειες, συμπεριλαμβανομένων των παραμορφωμένων ή τραυματισμένων κονδύλων, δεν πρέπει να υπερβαίνει το 3,0 % κατά μάζα·

δ)

ο αριθμός των γεωμήλων που πλήττονται από ακτινομύκωση κατά περισσότερο από το ένα τρίτο της επιφάνειάς τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 5,0 % κατά μάζα·

ε)

ο αριθμός των γεωμήλων που πλήττονται από ριζοκτονίαση κατά περισσότερο από το 10,0 % της επιφάνειάς τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,0 % κατά μάζα·

στ)

ο αριθμός των γεωμήλων που πλήττονται από σπογγοσπορίωση κατά περισσότερο από το 10,0 % της επιφάνειάς τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,0 % κατά μάζα·

ζ)

οι συρρικνωμένοι κόνδυλοι λόγω υπερβολικής αφυδάτωσης ή αφυδάτωσης που οφείλεται σε αργυρόχροη κηλίδωση των κονδύλων δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 0,5 % κατά μάζα·

η)

ο συνολικός αριθμός των γεωμήλων, όπως αναφέρονται στα στοιχεία β) έως ζ), δεν πρέπει να υπερβαίνει το 6,0 % κατά μάζα.

Άρθρο 4

Μεταφορά στο εσωτερικό δίκαιο

1.   Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015 το αργότερο, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από 1ης Ιανουαρίου 2016.

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.

2.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 5

Θέση σε ισχύ

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 6

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 6 Φεβρουαρίου 2014.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 193 της 20.7.2002, σ. 60.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Προϋποθέσεις για τη διάθεση στην αγορά προβασικού σπόρου γεωμήλων ως ενωσιακών κλάσεων PBTC και PB

1.

Οι προϋποθέσεις για τον προβασικό σπόρο γεωμήλων της ενωσιακής κλάσης PBTC είναι οι εξής:

α)

Προϋποθέσεις όσον αφορά τους σπόρους γεωμήλων:

i)

τα φυτά που δεν είναι σύμφωνα με την ποικιλία ή φυτά ξένων ποικιλιών δεν επιτρέπεται να περιέχονται στην καλλιέργεια·

ii)

τα φυτά που πλήττονται από ριζοκτονίαση δεν επιτρέπεται να περιέχονται στην καλλιέργεια·

iii)

στους απευθείας απογόνους η καλλιέργεια πρέπει να είναι απαλλαγμένη από ιώσεις·

iv)

τα φυτά με συμπτώματα μωσαϊκού ή με συμπτώματα που οφείλονται στον ιό που προκαλεί καρούλισμα των φύλλων δεν επιτρέπεται να περιέχονται στην καλλιέργεια·

v)

τα φυτά, συμπεριλαμβανομένων των κονδύλων, παράγονται μέσω μικροπολλαπλασιασμού·

vi)

τα φυτά, συμπεριλαμβανομένων των κονδύλων, παράγονται σε προστατευόμενες εγκαταστάσεις και σε καλλιεργητικό υπόστρωμα που είναι απαλλαγμένο από επιβλαβείς οργανισμούς·

vii)

οι κόνδυλοι δεν πολλαπλασιάζονται πέραν από την πρώτη γενεά.

β)

Οι παρτίδες είναι απαλλαγμένες από σπόρους γεωμήλων οι οποίοι εμπίπτουν σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

i)

πλήττονται από σήψεις·

ii)

πλήττονται από ριζοκτονίαση·

iii)

πλήττονται από ακτινομύκωση·

iv)

πλήττονται από σπογγοπορίωση·

v)

έχουν συρρικνωθεί υπερβολικά λόγω αφυδάτωσης·

vi)

έχουν εξωτερικές ατέλειες, όπως παραμορφωμένους ή τραυματισμένους κονδύλους.

2.

Οι προϋποθέσεις για τον προβασικό σπόρο γεωμήλων ενωσιακής κλάσης PB είναι οι εξής:

α)

Προϋποθέσεις όσον αφορά τους σπόρους γεωμήλων:

i)

ο αριθμός των φυτών που δεν είναι σύμφωνα με την ποικιλία και ο αριθμός των φυτών ξένων ποικιλιών δεν υπερβαίνει το 0,01 %·

ii)

τα φυτά είναι απαλλαγμένα από συμπτώματα μελάνωσης·

iii)

ο αριθμός των αναπτυσσόμενων φυτών με συμπτώματα μωσαϊκού ή με συμπτώματα που προκαλούνται από τον ιό που προκαλεί καρούλισμα των φύλλων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,1 %·

iv)

στους απευθείας απογόνους, το ποσοστό των φυτών που παρουσιάζει συμπτώματα ιώσεων δεν υπερβαίνει το 0,5 %.

β)

Όρια ανοχής που ισχύουν για τις παρτίδες, όσον αφορά τις ακόλουθες ξένες ύλες, ατέλειες και νόσους:

i)

οι σπόροι γεωμήλων που πλήττονται από σήψεις, πλην της κορυνοβακτηρίωσης και της φαιάς σήψης, δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 0,2 % κατά μάζα·

ii)

οι σπόροι γεωμήλων που πλήττονται από ριζοκτονίαση κατά περισσότερο από το 10,0 % της επιφάνειάς τους δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 1,0 % κατά μάζα·

iii)

οι σπόροι γεωμήλων που πλήττονται από ακτινομύκωση κατά περισσότερο από το ένα τρίτο της επιφάνειας τους δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 5,0 % κατά μάζα·

iv)

οι σπόροι γεωμήλων που πλήττονται από σπογγοπορίωση κατά περισσότερο από το 10,0 % της επιφάνειάς τους δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 1,0 % κατά μάζα·

v)

οι συρρικνωμένοι κόνδυλοι λόγω υπερβολικής αφυδάτωσης ή αφυδάτωσης που οφείλεται σε αργυρόχροη κηλίδωση των κονδύλων δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 0,5 % κατά μάζα·

vi)

οι σπόροι γεωμήλων με εξωτερικές ατέλειες, συμπεριλαμβανομένων των παραμορφωμένων ή τραυματισμένων κονδύλων, δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 3,0 % κατά μάζα·

vii)

η παρουσία χώματος και ξένων σωμάτων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,0 % κατά μάζα·

viii)

το συνολικό ποσοστό σπόρων γεωμήλων όπως αναφέρονται στα σημεία i) έως vi) δεν πρέπει να υπερβαίνει το 6,0 % κατά μάζα.


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

7.2.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 38/43


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 5ης Φεβρουαρίου 2014

για παράταση της ισχύος της απόφασης 2006/502/ΕΚ, που απαιτεί από τα κράτη μέλη, αφενός, να λάβουν μέτρα ώστε να εξασφαλίσουν ότι θα διατίθενται στην αγορά μόνο αναπτήρες ασφαλείς για τα παιδιά και, αφετέρου, να απαγορεύσουν τη διάθεση φαντεζί αναπτήρων στην αγορά

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2014) 493]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2014/61/ΕΕ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2001/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Δεκεμβρίου 2001, για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων (1), και ιδίως το άρθρο 13,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η απόφαση 2006/502/ΕΚ της Επιτροπής (2) απαιτεί από τα κράτη μέλη, αφενός, να λάβουν μέτρα ώστε να εξασφαλίσουν ότι θα διατίθενται στην αγορά μόνο αναπτήρες ασφαλείς για τα παιδιά και, αφετέρου, να απαγορεύσουν τη διάθεση φαντεζί αναπτήρων στην αγορά.

(2)

Η απόφαση 2006/502/ΕΚ εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 της οδηγίας 2001/95/ΕΚ, το οποίο περιορίζει την ισχύ της απόφασης σε περίοδο που δεν υπερβαίνει το ένα έτος, αλλά επιτρέπει την παράτασή της για πρόσθετες περιόδους εκ των οποίων καμία δεν πρέπει να υπερβαίνει το ένα έτος.

(3)

Η ισχύς της απόφασης 2006/502/ΕΚ παρατάθηκε για περιόδους 1 έτους, πρώτον με την απόφαση 2007/231/ΕΚ της Επιτροπής (3) έως τις 11 Μαΐου 2008, δεύτερον με την απόφαση 2008/322/ΕΚ της Επιτροπής (4) έως τις 11 Μαΐου 2009, τρίτον με την απόφαση 2009/298/ΕΚ της Επιτροπής (5) έως τις 11 Μαΐου 2010, τέταρτον με την απόφαση 2010/157/ΕΕ της Επιτροπής (6) έως τις 11 Μαΐου 2011, πέμπτον με την απόφαση 2011/176/ΕΕ της Επιτροπής (7) έως τις 11 Μαΐου 2012, έκτον με την εκτελεστική απόφαση 2012/53/ΕΕ της Επιτροπής (8) έως τις 11 Μαΐου 2013 και έβδομον με την εκτελεστική απόφαση 2013/113/ΕΕ της Επιτροπής (9) έως τις 11 Μαΐου 2014.

(4)

Αναπτήρες οι οποίοι δεν είναι ασφαλείς για τα παιδιά εξακολουθούν να διατίθενται στην αγορά. Οι εντατικές δραστηριότητες επιτήρησης της αγοράς, από τη στοχοθετημένη δειγματοληψία έως τα δραστικά περιοριστικά μέτρα, θα πρέπει να μειώσουν ακόμη περισσότερο τη διάθεσή τους.

(5)

Ελλείψει άλλων ικανοποιητικών μέτρων για την προστασία των παιδιών από αναπτήρες, είναι αναγκαίο να παραταθεί η ισχύς της απόφασης 2006/502/ΕΚ για 12 επιπλέον μήνες.

(6)

Ως εκ τούτου, η απόφαση 2006/502/ΕΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(7)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που συστάθηκε δυνάμει της οδηγίας 2001/95/ΕΚ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Στο άρθρο 6 της απόφασης 2006/502/ΕΚ, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

«2.   Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται έως τις 11 Μαΐου 2015.».

Άρθρο 2

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθούν με την παρούσα απόφαση έως τις 11 Μαΐου 2014 το αργότερο, και δημοσιεύουν τα μέτρα αυτά. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 5 Φεβρουαρίου 2014.

Για την Επιτροπή

Neven MIMICA

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 11 της 15.1.2002, σ. 4.

(2)  ΕΕ L 198 της 20.7.2006, σ. 41.

(3)  ΕΕ L 99 της 14.4.2007, σ. 16.

(4)  ΕΕ L 109 της 19.4.2008, σ. 40.

(5)  ΕΕ L 81 της 27.3.2009, σ. 23.

(6)  ΕΕ L 67 της 17.3.2010, σ. 9.

(7)  ΕΕ L 76 της 22.3.2011, σ. 99.

(8)  ΕΕ L 27 της 31.1.2012, σ. 24.

(9)  ΕΕ L 61 της 5.3.2013, σ. 11.


7.2.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 38/45


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 6ης Φεβρουαρίου 2014

για την κατάργηση της απόφασης 2003/766/ΕΚ για τη λήψη μέτρων επείγοντος χαρακτήρα ώστε να αποφευχθεί η εξάπλωση εντός της Κοινότητας του Diabrotica virgifera Le Conte

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2014) 467]

(2014/62/ΕΕ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου, της 8ης Μαΐου 2000, περί μέτρων κατά της εισαγωγής στην Κοινότητα οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας (1), και ιδίως το άρθρο 16 παράγραφος 3 τέταρτη περίοδος,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η απόφαση 2003/766/ΕΚ της Επιτροπής (2) δεν κατάφερε να αποτρέψει την εξάπλωση του Diabrotica virgifera virgifera Le Conte, όπως προκύπτει από τις ετήσιες έρευνες που διενεργούνται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση. Οι εν λόγω έρευνες δείχνουν επίσης ότι ο Diabrotica virgifera virgifera Le Conte είναι πλέον διαδεδομένος σε ένα μεγάλο τμήμα της επικράτειας της Ένωσης. Επιπλέον, δεν είναι εφικτό να εμποδιστεί η περαιτέρω διάδοσή του, ενώ υπάρχουν αποτελεσματικά και βιώσιμα μέσα καταπολέμησης για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων του εν λόγω οργανισμού στην απόδοση των καλλιεργειών αραβοσίτου, ειδικότερα η εφαρμογή ενός συστήματος εναλλαγής καλλιεργειών.

(2)

Επομένως, η απόφαση 2003/766/ΕΚ πρέπει να καταργηθεί.

(3)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης φυτοϋγειονομικής επιτροπής,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η απόφαση 2003/766/ΕΚ καταργείται.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 6 Φεβρουαρίου 2014.

Για την Επιτροπή

Tonio BORG

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 169 της 10.7.2000, σ. 1.

(2)  Απόφαση 2003/766/ΕΚ της Επιτροπής, της 24ης Οκτωβρίου 2003, για τη λήψη μέτρων επείγοντος χαρακτήρα ώστε να αποφευχθεί η εξάπλωση εντός της Κοινότητας της Diabrotica virgifera Le Conte (ΕΕ L 275 της 25.10.2003, σ. 49).


ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

7.2.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 38/46


ΣΫΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 6ης Φεβρουαρίου 2014

σχετικά με την καταπολέμηση του Diabrotica virgifera virgifera Le Conte στις περιοχές της Ένωσης όπου η παρουσία του έχει επιβεβαιωθεί

(2014/63/ΕΕ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 292,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο Diabrotica virgifera virgifera Le Conte (στο εξής «Diabrotica») είναι ένα μη αυτόχθονο επιβλαβές έντομο του αραβοσίτου. Έχει διασπαρεί και εγκαταστάθηκε σε περισσότερες από τις μισές περιοχές καλλιέργειας αραβοσίτου της Ένωσης.

(2)

Τα μέτρα για την πρόληψη της διασποράς του Diabrotica εντός της Ένωσης σύμφωνα με την απόφαση 2003/766/ΕΚ της Επιτροπής (1) δεν αποδείχθηκαν επιτυχή. Επιπλέον, σύμφωνα με την εκτίμηση αντικτύπου που διενεργήθηκε από την Επιτροπή δεν είναι εφικτό ούτε να επιδιωχθεί η εκρίζωση του συγκεκριμένου επιβλαβούς οργανισμού από το έδαφος της Ένωσης ούτε να αποτραπεί η περαιτέρω διασπορά του προς τις περιοχές που σήμερα είναι ελεύθερες από τον εν λόγω επιβλαβή οργανισμό. Συνεπώς, η Επιτροπή αποφάσισε, με την εκτελεστική οδηγία 2014/19/ΕΕ (2) και την εκτελεστική απόφαση 2014/62/ΕΕ (3) να ανακαλέσει την αναγνώριση του Diabrotica ως εγκεκριμένου επιβλαβούς οργανισμού με καθεστώς καραντίνας, με τη διαγραφή από το παράρτημα I της οδηγίας 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου (4), και να καταργήσει την απόφαση 2003/766/ΕΚ αντιστοίχως.

(3)

Σύμφωνα με την απόφαση 2003/766/ΕΚ, η αμειψισπορά ήταν υποχρεωτική μόνο για την εκρίζωση μεμονωμένων κρουσμάτων του Diabrotica. Ωστόσο, επιστημονικές μελέτες έχουν δείξει ότι η αμειψισπορά αποτελεί την πλέον αποτελεσματική τεχνική και για να αναχαιτιστεί η διασπορά του Diabrotica και να μειωθεί ο αντίκτυπός του. Εκτός του ότι αποτελεί αποτελεσματική μέθοδο ελέγχου του Diabrotica, η αμειψισπορά έχει διάφορα άλλα πλεονεκτήματα από περιβαλλοντική άποψη. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν τη βελτίωση ή τη διατήρηση της γονιμότητας και της δομής του εδάφους, καθώς και την ανακοπή του κύκλου των παρασίτων και των ζιζανίων με τη δυνατότητα μείωσης της εξάρτησης των γεωργών από τις χημικές εισροές λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Κατά συνέπεια, η αμειψισπορά έχει επίσης θετικό αντίκτυπο στην ποιότητα του νερού και του αέρα, καθώς και στη βιοποικιλότητα. Ωστόσο, από άλλες μελέτες που διενεργήθηκαν για τον εν λόγω επιβλαβή οργανισμό, έγινε σαφές ότι με την περαιτέρω διασπορά υπάρχει πιθανότητα να αυξηθεί η εξάρτηση από τα εντομοκτόνα, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να είναι δύσκολο να βρεθεί κατά την εναλλαγή μια οικονομικά ελκυστική εναλλακτική καλλιέργεια για τον αραβόσιτο.

(4)

Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να βρουν αποτελεσματικό και βιώσιμο τρόπο ελέγχου του Diabrotica και μετά την ανάκληση της αναγνώρισης του Diabrotica ως εγκεκριμένου επιβλαβούς οργανισμού με καθεστώς απομόνωσης. Το άρθρο 14 της οδηγίας 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5) προβλέπει ότι τα κράτη μέλη θεσπίζουν κατάλληλα κίνητρα για να ενθαρρύνουν τους επαγγελματίες χρήστες να εφαρμόζουν, σε εθελοντική βάση, ειδικές κατά καλλιέργεια ή τομέα κατευθυντήριες γραμμές για ολοκληρωμένη φυτοπροστασία, οι οποίες θα πρέπει να καταρτιστούν από τις δημόσιες αρχές ή τις οργανώσεις που αντιπροσωπεύουν συγκεκριμένους επαγγελματίες χρήστες. Σύμφωνα με τις γενικές αρχές της ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών, η πρόληψη της εμφάνισης επιβλαβών οργανισμών διαδραματίζει βασικό ρόλο στη μείωση των αναγκών παρέμβασης με φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Επιπλέον, οι ορθολογικές βιολογικές, φυσικές και άλλες μέθοδοι χωρίς χημικά μέσα, εφόσον παρέχουν ικανοποιητικό έλεγχο των επιβλαβών οργανισμών, πρέπει να προτιμούνται αντί για τις μεθόδους με χημικά μέσα.

(5)

Σύμφωνα με τις εν λόγω γενικές αρχές της ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών, η εφαρμογή της αμειψισποράς, της κατάλληλης παρακολούθησης των πληθυσμών του Diabrotica και άλλων σχετικών μέτρων για την πρόληψη της διασποράς των επιβλαβών οργανισμών, όπως μέτρα υγιεινής όπως ο καθαρισμός των γεωργικών μηχανημάτων, θα πρέπει να συμπεριληφθούν στις ειδικές κατευθυντήριες γραμμές ανά καλλιέργεια ή τομέα.

(6)

Επιπλέον, προκειμένου να ενισχυθεί η τήρηση από τους χρήστες του άρθρου 55 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6), στις περιπτώσεις όπου χρησιμοποιούνται εντομοκτόνα για τον έλεγχο του Diabrotica, οι ειδικές κατά καλλιέργεια ή τομέα κατευθυντήριες γραμμές ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας όσον αφορά τον εν λόγω επιβλαβή οργανισμό θα πρέπει να συνάδουν με τους κανόνες σχετικά με την ορθή χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, όπως προβλέπεται στην εν λόγω διάταξη.

(7)

Οι επαγγελματίες χρήστες φυτοπροστατευτικών προϊόντων θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους πληροφορίες και μέσα για την παρακολούθηση του Diabrotica, καθώς και πρόσβαση σε υπηρεσίες συμβουλευτικής για την ολοκληρωμένη φυτοπροστασία, συμπεριλαμβανομένων ειδικών μεθόδων πρόληψης και ελέγχου για τον Diabrotica. Τα αποτελέσματα της παρακολούθησης πρέπει να βοηθούν τους γεωργούς να αποφασίζουν αν και πότε υπάρχει ακόμη ανάγκη να εφαρμόσουν μέτρα φυτοπροστασίας. Οι άρτιες και επιστημονικά ορθές τιμές κατώτατων ορίων για τους πληθυσμούς του Diabrotica είναι σκόπιμο να ορίζονται για μια περιφέρεια, δεδομένου ότι αποτελούν βασική προϋπόθεση για τη λήψη αποφάσεων.

(8)

Επομένως, τα κράτη μέλη που μεριμνούν, σε συμμόρφωση με το άρθρο 5 της οδηγίας 2009/128/ΕΚ, ώστε όλοι οι επαγγελματίες χρήστες να έχουν πρόσβαση στην κατάρτιση για συγκεκριμένα θέματα, θα πρέπει να συμπεριλάβουν επίσης τις διατάξεις της παρούσας σύστασης στο αντίστοιχο πρόγραμμα κατάρτισης.

(9)

Η έρευνα και η τεχνολογική ανάπτυξη με αντικείμενο εργαλεία για τον βιώσιμο έλεγχο του Diabrotica θα πρέπει να προωθηθούν, ώστε να εξασφαλιστούν μέτρα κατά του συγκεκριμένου επιβλαβούς οργανισμού που να είναι πιο αποτελεσματικά από άποψη κόστους και περιβαλλοντικά βιώσιμα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΣΤΑΣΗ:

1.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις γενικές αρχές της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας οι οποίες ορίζονται στο παράρτημα III της οδηγίας 2009/128/ΕΚ για τον έλεγχο του Diabrotica virgifera virgifera Le Conte (στο εξής «Diabrotica») στις περιοχές της Ένωσης όπου η παρουσία του έχει επιβεβαιωθεί. Για τους σκοπούς της παρούσας σύστασης, ως «έλεγχος» νοείται η εξάλειψη της πληθυσμιακής πυκνότητας του επιβλαβούς οργανισμού σε επίπεδο που να μην προκαλεί σημαντικές οικονομικές απώλειες, με σκοπό να εξασφαλιστεί μια οικονομικά βιώσιμη παραγωγή αραβοσίτου.

2.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεριμνήσουν ώστε οι ειδικές κατά καλλιέργεια ή τομέα κατευθυντήριες γραμμές ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας όσον αφορά τον Diabrotica, οι οποίες καταρτίζονται από δημόσιες αρχές ή οργανώσεις που αντιπροσωπεύουν συγκεκριμένους επαγγελματίες χρήστες, και οι οποίες απευθύνονται στους γεωργούς αραβοσίτου και στους επαγγελματίες χρήστες φυτοπροστατευτικών προϊόντων, να είναι σύμφωνες με τους κανόνες σχετικά με την ορθή χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, όπως ορίζονται στο άρθρο 55 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009.

3.

Οι ορθολογικές βιολογικές, φυσικές και άλλες μέθοδοι χωρίς χημικά μέσα, εφόσον παρέχουν ικανοποιητικό έλεγχο των επιβλαβών οργανισμών, θα πρέπει να προτιμούνται αντί για τις μεθόδους με χημικά μέσα. Ως εκ τούτου, ο έλεγχος του Diabrotica από τους επαγγελματίες χρήστες θα πρέπει να επιτυγχάνεται ή να υποστηρίζεται από τις ακόλουθες ενέργειες:

α)

αμειψισπορά·

β)

χρήση παραγόντων βιολογικού ελέγχου·

γ)

προσαρμογή της ημερομηνίας σποράς του αραβοσίτου ώστε η βλάστηση να μην συμπίπτει με την εκκόλαψη των προνυμφών·

δ)

καθαρισμός γεωργικών μηχανημάτων και αφαίρεση των αυτοφυών φυτών αραβοσίτου και άλλα μέτρα υγιεινής.

Η αμειψισπορά πρέπει να προτιμάται χάρη στην υψηλή της αποτελεσματικότητα για τον έλεγχο του Diabrotica και στα περιβαλλοντικά και μακροπρόθεσμα γεωπονικά οφέλη.

4.

Όλα τα μέτρα που αναφέρονται στο σημείο 3 θα πρέπει να συνοδεύονται από παρακολούθηση της παρουσίας του Diabrotica, ώστε να διαπιστώνεται η ανάγκη και η κατάλληλη χρονική στιγμή για προστατευτικές ενέργειες. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι η πραγματοποιείται αποτελεσματική παρακολούθηση του πληθυσμού του Diabrotica χρησιμοποιώντας κατάλληλες μεθόδους και εργαλεία. Οι επιστημονικά ορθές τιμές κατώτατων ορίων για τους πληθυσμούς του Diabrotica θα πρέπει να ορίζονται σε περιφερειακό επίπεδο, δεδομένου ότι αποτελούν βασική προϋπόθεση για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων ελέγχου.

5.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεριμνούν, σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 2 της οδηγίας 2009/128/ΕΚ, ώστε οι επαγγελματίες χρήστες φυτοπροστατευτικών προϊόντων να έχουν στη διάθεσή τους πληροφορίες και μέσα για την παρακολούθηση του Diabrotica.

6.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεριμνούν ώστε οι υπηρεσίες συμβουλευτικής για την ολοκληρωμένη φυτοπροστασία, όπως προβλέπεται στο άρθρο 14 παράγραφος 2 της οδηγίας 2009/128/ΕΚ, να παρέχουν επίσης ειδικές συμβουλές για τον έλεγχο του Diabrotica σε όλους τους επαγγελματίες χρήστες των φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει, επίσης, να θεσπίσουν κατάλληλα κίνητρα για να ενθαρρύνουν τους επαγγελματίες χρήστες να εφαρμόζουν τις ειδικές κατά καλλιέργεια ή τομέα κατευθυντήριες γραμμές που αναφέρονται στο σημείο 2.

7.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεριμνούν ώστε όλοι οι επαγγελματίες χρήστες φυτοπροστατευτικών προϊόντων να έχουν πρόσβαση στην κατάρτιση σχετικά με τον βιώσιμο έλεγχο του Diabrotica. Οι διατάξεις της παρούσας σύστασης θα πρέπει να αποτελούν μέρος της εκπαίδευσης που εξασφαλίζεται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας 2009/128/ΕΚ.

8.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προωθήσουν την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη στα εργαλεία για τον βιώσιμο έλεγχο του Diabrotica.

Βρυξέλλες, 6 Φεβρουαρίου 2014.

Για την Επιτροπή

Tonio BORG

Μέλος της Επιτροπής


(1)  Απόφαση 2003/766/ΕΚ της Επιτροπής, της 24ης Οκτωβρίου 2003, για τη λήψη μέτρων επείγοντος χαρακτήρα ώστε να αποφευχθεί η διασπορά εντός της Κοινότητας της Diabrotica virgifera Le Conte (ΕΕ L 275 της 25.10.2003, σ. 49).

(2)  Εκτελεστική οδηγία 2014/19/ΕΕ της Επιτροπής, της 6ης Φεβρουαρίου 2014, για την τροποποίηση του παραρτήματος I της οδηγίας 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου περί μέτρων κατά της εισαγωγής στην Κοινότητα οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας. Βλέπε σελίδα 30 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

(3)  Εκτελεστική απόφαση 2014/62/ΕΕ της Επιτροπής, της 6ης Φεβρουαρίου 2014, για την κατάργηση της απόφασης 2003/766/ΕΚ για τη λήψη μέτρων επείγοντος χαρακτήρα ώστε να αποφευχθεί η εξάπλωση εντός της Κοινότητας του Diabrotica virgifera Le Conte. Βλέπε σελίδα 45 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

(4)  Οδηγία 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου, της 8ης Μαΐου 2000, περί μέτρων κατά της εισαγωγής στην Κοινότητα οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας (ΕΕ L 169 της 10.7.2000, σ. 1).

(5)  Οδηγία 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τον καθορισμό πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπό την επίτευξη ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων (ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 71).

(6)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 1).