ISSN 1977-0669

doi:10.3000/19770669.L_2013.332.ell

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 332

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

56ό έτος
11 Δεκεμβρίου 2013


Περιεχόμενα

 

II   Μη νομοθετικές πράξεις

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (EE) αριθ. 1279/2013 της Επιτροπής, της 9ης Δεκεμβρίου 2013, για την έγκριση μη ήσσονος σημασίας τροποποίησης των προδιαγραφών ονομασίας καταχωρισμένης στο μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia (ΠΟΠ)]

1

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1280/2013 της Επιτροπής, της 9ης Δεκεμβρίου 2013, για την έγκριση μη ήσσονος σημασίας τροποποίησης των προδιαγραφών ονομασίας καταχωρισμένης στο μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Cítricos Valencianos/Cítrics Valencians (ΠΓΕ)]

3

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1281/2013 της Επιτροπής, της 10ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τη διαχείριση και την κατανομή κλωστοϋφαντουργικών ποσοστώσεων για το 2014 δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 517/94 του Συμβουλίου

5

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1282/2013 της Επιτροπής, της 10ης Δεκεμβρίου 2013, για τη διόρθωση του κειμένου στην πολωνική γλώσσα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2508/2000 για τον καθορισμό των λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου όσον αφορά επιχειρησιακά προγράμματα στον τομέα της αλιείας

13

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1283/2013 της Επιτροπής, της 10ης Δεκεμβρίου 2013, για τη διόρθωση του γαλλικού κειμένου του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2006 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους

14

 

 

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1284/2013 της Επιτροπής, της 10ης Δεκεμβρίου 2013, για καθορισμό των κατ’ αποκοπή τιμών εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

15

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

 

2013/728/ΕΕ

 

*

Απόφαση του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό της θέσης που πρέπει να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της υπουργικής διάσκεψης του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου όσον αφορά την παράταση του μορατόριουμ για τους δασμούς που επιβάλλονται στις ηλεκτρονικές μεταδόσεις και του μορατόριουμ για τις καταγγελίες μη-παραβίασης και λόγω ειδικής κατάστασης

17

 

*

Απόφαση 2013/729/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 9ης Δεκεμβρίου 2013, για την τροποποίηση της απόφασης 2013/34/ΚΕΠΠΑ για στρατιωτική αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα συμβάλει στην εκπαίδευση των Ενόπλων Δυνάμεων του Μάλι (EUTM Mali)

18

 

*

Απόφαση 2013/730/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 9ης Δεκεμβρίου 2013, προς υποστήριξη των δράσεων της SEESAC για τον αφοπλισμό και τον έλεγχο των όπλων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για την καταπολέμηση της παράνομης συσσώρευσης και διακίνησης SALW και των πυρομαχικών τους

19

 

 

2013/731/ΕΕ

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 9ης Δεκεμβρίου 2013, για την ανακοίνωση εκ μέρους της Ιρλανδίας μεταβατικού εθνικού σχεδίου σύμφωνα με το άρθρο 32 της οδηγίας 2010/75/ΕΕ περί βιομηχανικών εκπομπών [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2013) 8638]

31

 

 

2013/732/ΕΕ

 

*

Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 9ης Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό των συμπερασμάτων σχετικά με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές (ΒΔΤ) βάσει της οδηγίας 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί βιομηχανικών εκπομπών όσον αφορά την παραγωγή χλωρο-αλκαλίων [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2013) 8589]  ( 1 )

34

 

 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΣΤΑΘΕΙ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

 

 

2013/733/ΕΕ

 

*

Απόφαση αριθ. 1/2013 της Μεικτής Επιτροπής Γεωργίας, της 28ης Νοεμβρίου 2013, για την τροποποίηση του παραρτήματος 10 της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τις συναλλαγές γεωργικών προϊόντων

49

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις των οποίων οι τίτλοι έχουν τυπωθεί με λευκά στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


II Μη νομοθετικές πράξεις

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

11.12.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 332/1


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (EE) αριθ. 1279/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 9ης Δεκεμβρίου 2013

για την έγκριση μη ήσσονος σημασίας τροποποίησης των προδιαγραφών ονομασίας καταχωρισμένης στο μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia (ΠΟΠ)]

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012, για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (1), και ιδίως το άρθρο 52 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, η Επιτροπή εξέτασε την αίτηση της Ιταλίας για την έγκριση τροποποίησης των στοιχείων των προδιαγραφών της προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης «Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia», η οποία καταχωρίσθηκε δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 813/2000 του Συμβουλίου (2).

(2)

Δεδομένου ότι η εν λόγω τροποποίηση δεν είναι ήσσονος σημασίας κατά την έννοια του άρθρου 53 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, η Επιτροπή δημοσίευσε την αίτηση τροποποίησης, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 50 παράγραφος 2 στοιχείο α) του εν λόγω κανονισμού, στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (3).

(3)

Δεδομένου ότι δεν έχει κοινοποιηθεί στην Επιτροπή καμία δήλωση ένστασης βάσει του άρθρου 51 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, η τροποποίηση των προδιαγραφών πρέπει να εγκριθεί,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Εγκρίνεται η τροποποίηση των προδιαγραφών η οποία έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφορά την ονομασία που αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2013.

Για την Επιτροπή, εξ ονόματος του Προέδρου,

Dacian CIOLOȘ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 343 της 14.12.2012, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 100 της 20.4.2000, σ. 5.

(3)  ΕΕ C 172 της 18.6.2013, σ. 8.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Γεωργικά προϊόντα προοριζόμενα για ανθρώπινη κατανάλωση που απαριθμούνται στο παράρτημα I της Συνθήκης:

Κλάση 1.8.   Λοιπά προϊόντα του παραρτήματος I της Συνθήκης (μπαχαρικά κ.λπ.)

ΙΤΑΛΙΑ

Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia (ΠΟΠ)


11.12.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 332/3


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1280/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 9ης Δεκεμβρίου 2013

για την έγκριση μη ήσσονος σημασίας τροποποίησης των προδιαγραφών ονομασίας καταχωρισμένης στο μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Cítricos Valencianos/Cítrics Valencians (ΠΓΕ)]

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012, για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (1), και ιδίως το άρθρο 52 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, η Επιτροπή εξέτασε την αίτηση της Ισπανίας για την έγκριση τροποποίησης των προδιαγραφών της προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης «Cítricos Valencianos»/«Cítrics Valencians», η οποία καταχωρίσθηκε δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2003 της Επιτροπής (2).

(2)

Δεδομένου ότι η εν λόγω τροποποίηση δεν είναι ήσσονος σημασίας κατά την έννοια του άρθρου 53 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, η Επιτροπή δημοσίευσε την αίτηση τροποποίησης, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 50 παράγραφος 2 στοιχείο α) του εν λόγω κανονισμού, στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (3).

(3)

Δεδομένου ότι δεν έχει κοινοποιηθεί στην Επιτροπή καμία δήλωση ένστασης βάσει του άρθρου 51 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, η τροποποίηση των προδιαγραφών πρέπει να εγκριθεί,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Εγκρίνεται η τροποποίηση των προδιαγραφών η οποία έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφορά την ονομασία που αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2013.

Για την Επιτροπή, εξ ονόματος του Προέδρου,

Dacian CIOLOȘ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 343 της 14.12.2012, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 17.

(3)  ΕΕ C 168 της 14.6.2013, σ. 26.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Γεωργικά προϊόντα προοριζόμενα για ανθρώπινη κατανάλωση που απαριθμούνται στο παράρτημα I της Συνθήκης:

Κλάση 1.6.   Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά, νωπά ή μεταποιημένα

ΙΣΠΑΝΙΑ

Cítricos Valencianos/Cítrics Valencians (ΠΓΕ)


11.12.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 332/5


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1281/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 10ης Δεκεμβρίου 2013

για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τη διαχείριση και την κατανομή κλωστοϋφαντουργικών ποσοστώσεων για το 2014 δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 517/94 του Συμβουλίου

H ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 517/94 του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 1994, περί της θεσπίσεως κοινών κανόνων για τις εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων από ορισμένες τρίτες χώρες, τα οποία δεν καλύπτονται από διμερείς συμφωνίες, πρωτόκολλα ή άλλους διακανονισμούς, ή άλλους κοινοτικούς κανόνες εισαγωγής (1), και ιδίως το άρθρο 17 παράγραφοι 3 και 6, και το άρθρο 21 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

O κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 517/94 καθιέρωσε ποσοτικούς περιορισμούς στις εισαγωγές ορισμένων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων καταγωγής ορισμένων τρίτων χωρών, που κατανέμονται βάσει της αρχής προτεραιότητας.

(2)

Βάσει του εν λόγω κανονισμού, είναι δυνατόν, σε ορισμένες περιπτώσεις, να χρησιμοποιηθούν διαφορετικές μέθοδοι κατανομής, με την υποδιαίρεση των ποσοστώσεων σε τμήματα, ή να διατεθεί ένα μέρος ενός συγκεκριμένου ποσοτικού ορίου αποκλειστικά για τις αιτήσεις που συνοδεύονται από αποδεικτικά στοιχεία για τα αποτελέσματα προηγούμενων εισαγωγών.

(3)

Για να μη διαταραχθεί άσκοπα η συνεχής ροή των συναλλαγών, είναι σκόπιμο να θεσπιστούν, πριν από την έναρξη του έτους ποσόστωσης, κανόνες διαχείρισης των ποσοστώσεων που καθορίστηκαν για το έτος 2014.

(4)

Τα μέτρα που εγκρίθηκαν κατά τα προηγούμενα έτη, όπως εκείνα του εκτελεστικού κανονισμού της Επιτροπής (ΕΕ) αριθ. 1163/2012 (2), αποδείχθηκαν ικανοποιητικά και, συνεπώς, είναι σκόπιμο να θεσπιστούν παρόμοιοι κανόνες για το 2014.

(5)

Για να εξυπηρετηθεί ο μεγαλύτερος δυνατός αριθμός επιχειρηματιών, θεωρείται σκόπιμο να καταστεί πιο ευέλικτη η μέθοδος κατανομής που βασίζεται στην αρχή της προτεραιότητας, με τον καθορισμό ανώτατων ορίων για τις ποσότητες που μπορούν να κατανεμηθούν ανά επιχειρηματία βάσει αυτής της μεθόδου.

(6)

Για να διασφαλιστεί κάποιος βαθμός συνέχειας στο εμπόριο καθώς και αποτελεσματική διαχείριση της ποσόστωσης, πρέπει να δοθεί στους επιχειρηματίες η δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση αρχικής άδειας εισαγωγής, για το 2014, για ποσότητα ισοδύναμη με εκείνη που εισήγαγαν το 2013.

(7)

Για να επιτευχθεί η βέλτιστη χρησιμοποίηση των ποσοτήτων, πρέπει να επιτραπεί σε κάθε επιχειρηματία που χρησιμοποίησε το ήμισυ τουλάχιστον της ποσότητας που είχε χορηγηθεί βάσει της άδειας να υποβάλει αίτηση για πρόσθετη ποσότητα, υπό την προϋπόθεση ότι στις ποσοστώσεις υπάρχουν ακόμη διαθέσιμες ποσότητες.

(8)

Για να εξασφαλιστεί χρηστή διαχείριση, είναι σκόπιμο να οριστεί η διάρκεια ισχύος των αδειών εισαγωγής σε εννέα μήνες από την ημερομηνία έκδοσης, αλλά μόνον έως το τέλος του έτους, το αργότερο. Τα κράτη μέλη πρέπει να εκδίδουν άδειες μόνον αφού ειδοποιηθούν από την Επιτροπή ότι υπάρχουν διαθέσιμες ποσότητες και μόνον εφόσον ο επιχειρηματίας μπορεί να αποδείξει την ύπαρξη σύμβασης και να βεβαιώσει, εκτός εάν προβλέπεται κάτι διαφορετικό, ότι δεν έχει ακόμη λάβει κοινοτική άδεια εισαγωγής δυνάμει του παρόντος κανονισμού για τη συγκεκριμένη κατηγορία και χώρα. Ωστόσο, οι αρμόδιες εθνικές αρχές πρέπει να εξουσιοδοτούνται να παρατείνουν, ύστερα από αίτηση των εισαγωγέων, κατά τρεις μήνες και έως την 31η Μαρτίου 2015, την ισχύ των αδειών οι οποίες, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης παράτασης, έχουν χρησιμοποιηθεί κατά το ήμισυ τουλάχιστον.

(9)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής κλωστοϋφαντουργικών, η οποία συστάθηκε με το άρθρο 25 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 517/94,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει, για το έτος 2014, κανόνες διαχείρισης των ποσοτικών ποσοστώσεων για τις εισαγωγές ορισμένων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 517/94.

Άρθρο 2

Οι ποσοστώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 κατανέμονται με τη χρονολογική σειρά με την οποία η Επιτροπή έλαβε από τα κράτη μέλη τις κοινοποιήσεις των αιτήσεων των μεμονωμένων επιχειρηματιών, για ποσότητες που δεν υπερβαίνουν, ανά επιχειρηματία, τις μέγιστες ποσότητες που αναφέρονται στο παράρτημα I.

Ωστόσο, οι μέγιστες ποσότητες δεν ισχύουν για τους επιχειρηματίες οι οποίοι, κατά την πρώτη τους αίτηση για το 2014, μπορούν να αποδείξουν στις αρμόδιες εθνικές αρχές ότι, για κάθε συγκεκριμένη κατηγορία και κάθε συγκεκριμένη τρίτη χώρα, εισήγαγαν ποσότητες που υπερβαίνουν τις καθορισθείσες μέγιστες ποσότητες για κάθε κατηγορία, βάσει των αδειών εισαγωγής που τους χορηγήθηκαν για το 2013.

Στους εν λόγω επιχειρηματίες, οι αρμόδιες αρχές δύνανται να επιτρέπουν εισαγωγές που δεν υπερβαίνουν τις ποσότητες που εισήχθησαν το 2013 από συγκεκριμένες τρίτες χώρες και για συγκεκριμένες κατηγορίες, υπό τον όρο ότι η ποσότητα της ποσόστωσης επαρκεί.

Άρθρο 3

Κάθε εισαγωγέας που έχει ήδη χρησιμοποιήσει το 50 % ή περισσότερο της ποσότητας που του χορηγήθηκε δυνάμει του παρόντος κανονισμού μπορεί να υποβάλει νέα αίτηση για την ίδια κατηγορία και την ίδια χώρα καταγωγής, για ποσότητες που δεν υπερβαίνουν τις μέγιστες ποσότητες που ορίζονται στο παράρτημα I.

Άρθρο 4

1.   Οι αρμόδιες εθνικές αρχές που παρατίθενται στο παράρτημα II δύνανται, από την 8η Ιανουαρίου 2014 ώρα 10.00 π.μ., να ανακοινώνουν στην Επιτροπή τα ποσά που καλύπτονται από τις αιτήσεις για άδειες εισαγωγής.

Η ώρα που καθορίζεται στο πρώτο εδάφιο είναι ώρα Βρυξελλών.

2.   Οι αρμόδιες εθνικές αρχές εκδίδουν άδειες μόνον αφού ειδοποιηθούν από την Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 517/94, ότι υπάρχουν διαθέσιμες ποσότητες προς εισαγωγή.

Εκδίδουν άδειες μόνον εφόσον ο επιχειρηματίας:

α)

αποδεικνύει την ύπαρξη σύμβασης σχετικά με την προμήθεια των εμπορευμάτων· και

β)

βεβαιώνει γραπτώς ότι, όσον αφορά τις σχετικές κατηγορίες και χώρες:

i)

δεν έχει ήδη αποκτήσει άδεια βάσει του παρόντος κανονισμού· ή

ii)

έχει αποκτήσει άδεια βάσει του παρόντος κανονισμού, αλλά έχει χρησιμοποιήσει τουλάχιστον το 50 % αυτής.

3.   Η διάρκεια ισχύος των αδειών εισαγωγής ανέρχεται σε εννέα μήνες από την ημερομηνία έκδοσης, αλλά έως την 31η Δεκεμβρίου 2014 το αργότερο.

Οι αρμόδιες εθνικές αρχές, ωστόσο, έχουν τη δυνατότητα να παρατείνουν, ύστερα από αίτηση του εισαγωγέα, κατά τρεις μήνες την ισχύ των αδειών οι οποίες, κατά τη στιγμή υποβολής της αίτησης παράτασης, έχουν χρησιμοποιηθεί κατά το 50 % τουλάχιστον. Η παράταση αυτή σε καμία περίπτωση δεν λήγει μετά τις 31 Μαρτίου 2015 το αργότερο.

Άρθρο 5

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2014.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 10 Δεκεμβρίου 2013.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 67 της 10.3.1994, σ. 1.

(2)  Εκτελεστικός κανονισμός (EE) αριθ. 1163/2012 της Επιτροπής, της 7ης Δεκεμβρίου 2012, για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τη διαχείριση και την κατανομή κλωστοϋφαντουργικών ποσοστώσεων για το 2013 δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 517/94 του Συμβουλίου (ΕΕ L 336 της 8.12.2012, σ. 22).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Μέγιστες ποσότητες που αναφέρονται στα άρθρα 2 και 3

Τρίτη χώρα

Κατηγορία

Μονάδα

Μέγιστη ποσότητα

Λευκορωσία

1

Χιλιόγραμμα

20 000

2

Χιλιόγραμμα

80 000

3

Χιλιόγραμμα

5 000

4

Τεμάχια

20 000

5

Τεμάχια

15 000

6

Τεμάχια

20 000

7

Τεμάχια

20 000

8

Τεμάχια

20 000

15

Τεμάχια

17 000

20

Χιλιόγραμμα

5 000

21

Τεμάχια

5 000

22

Χιλιόγραμμα

6 000

24

Τεμάχια

5 000

26/27

Τεμάχια

10 000

29

Τεμάχια

5 000

67

Χιλιόγραμμα

3 000

73

Τεμάχια

6 000

115

Χιλιόγραμμα

20 000

117

Χιλιόγραμμα

30 000

118

Χιλιόγραμμα

5 000


Τρίτη χώρα

Κατηγορία

Μονάδα

Μέγιστη ποσότητα

Βόρεια Κορέα

1

Χιλιόγραμμα

10 000

2

Χιλιόγραμμα

10 000

3

Χιλιόγραμμα

10 000

4

Τεμάχια

10 000

5

Τεμάχια

10 000

6

Τεμάχια

10 000

7

Τεμάχια

10 000

8

Τεμάχια

10 000

9

Χιλιόγραμμα

10 000

12

Ζεύγη

10 000

13

Τεμάχια

10 000

14

Τεμάχια

10 000

15

Τεμάχια

10 000

16

Τεμάχια

10 000

17

Τεμάχια

10 000

18

Χιλιόγραμμα

10 000

19

Τεμάχια

10 000

20

Χιλιόγραμμα

10 000

21

Τεμάχια

10 000

24

Τεμάχια

10 000

26

Τεμάχια

10 000

27

Τεμάχια

10 000

28

Τεμάχια

10 000

29

Τεμάχια

10 000

31

Τεμάχια

10 000

36

Χιλιόγραμμα

10 000

37

Χιλιόγραμμα

10 000

39

Χιλιόγραμμα

10 000

59

Χιλιόγραμμα

10 000

61

Χιλιόγραμμα

10 000

68

Χιλιόγραμμα

10 000

69

Τεμάχια

10 000

70

Ζεύγη

10 000

73

Τεμάχια

10 000

74

Τεμάχια

10 000

75

Τεμάχια

10 000

76

Χιλιόγραμμα

10 000

77

Χιλιόγραμμα

5 000

78

Χιλιόγραμμα

5 000

83

Χιλιόγραμμα

10 000

87

Χιλιόγραμμα

8 000

109

Χιλιόγραμμα

10 000

117

Χιλιόγραμμα

10 000

118

Χιλιόγραμμα

10 000

142

Χιλιόγραμμα

10 000

151A

Χιλιόγραμμα

10 000

151 B

Χιλιόγραμμα

10 000

161

Χιλιόγραμμα

10 000


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Κατάλογος των αρχών έκδοσης των αδειών που αναφέρονται στο άρθρο 4

1.   Βέλγιο

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie (Δημόσια Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Οικονομίας, ΜΜΕ, Μεσαίων Τάξεων και Ενέργειας)

Algemene Directie Economisch Potentieel

Dienst Vergunningen

Vooruitgangstraat 50

1210 Brussel

Τηλ. +32 22776713

Φαξ +32 227750 63

SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie (Δημόσια Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Οικονομίας, ΜΜΕ, Μεσαίων Τάξεων και Ενέργειας)

Direction générale Potentiel économique

Service Licences

Rue du Progrès 50

1210 Bruxelles

Τηλ. +32 22776713

Φαξ +32 22775063

2.   Βουλγαρία

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма (Υπουργείο Οικονομίας, Ενέργειας και Τουρισμού)

Дирекция „Регистриране, лицензиране и контрол“

ул. „Славянска“ № 8

1052 София

Тел.: +359 29407008/+359 29407673/+359 29407800

Факс: +359 29815041/+359 29804710/+359 29883654

Ministry of Economy, Energy and Tourism

8, Slavyanska Str., Sofia 1052, Bulgaria

Τηλ. +359 29407008/+359 29407673/+359 29407800

Φαξ +359 29815041/+359 29804710/+359 29883654

3.   Τσεχική Δημοκρατία

Ministerstvo průmyslu a obchodu (Υπουργείο Βιομηχανίας και Εμπορίου)

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

Τηλ. +420 224907111

Φαξ +420 224212133

4.   Δανία

Erhvervs- og vækstministeriet (Υπουργείο Επιχειρήσεων και Ανάπτυξης)

Erhvervsstyrelsen

Langelinje Allé 17

2100 København

Τηλ. +45 35466030

Φαξ +45 35466029

5.   Γερμανία

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) (Ομοσπονδιακό Γραφείο Οικονομικών και Ελέγχου Εξαγωγών)

Frankfurter Str. 29-35

65760 Eschborn

Τηλ. +49 6196908-0

Φαξ +49 6196908800

6.   Εσθονία

Μajandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (Υπουργείο Οικονομικών Υποθέσεων και Επικοινωνιών)

Harju 11

15072 Tallinn

Eesti

Τηλ. +372 6256400

Φαξ +372 6313660

7.   Ιρλανδία

Department of Enterprise, Trade and Employment (Υπουργείο Επιχειρήσεων, Εμπορίου και Απασχόλησης)

Internal Market

Kildare Street

Dublin 2

Τηλ. +353 16312121

Φαξ +353 16312826

8.   Ελλάδα

Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας

Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής

Διεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών, Εμπορικής Άμυνας

Κορνάρου 1

Τμήμα Α'

105 63 Αθήνα

Τηλ. +30 2103286041-43, 2103286021

Φαξ +30 2103286094

Ministry of Development, Competitiveness and Shipping,

General Directorate for International Economic Policy,

Directorate of Import-Export Regimes, Trade Defence Instruments

Unit A’

1 Kornarou Str.

105 63 Athens

Τηλ. + 30 2103286041-43, 2103286021

Φαξ + 30 2103286094

9.   Ισπανία

Ministerio de Economía y Competitividad (Υπουργείο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας)

Dirección General de Comercio e Inversiones (Γενική Διεύθυνση Εμπορίου και Επενδύσεων)

Paseo de la Castellana no 162

28046 Madrid

Τηλ. +34 913493817, 3493874

Φαξ +34 913493831

E-mail: sgindustrial.sscc@comercio.mineco.es

10.   Γαλλία

Ministère du Redressement Productif (Υπουργείο Παραγωγικής Ανάκαμψης)

Direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services

Bureau des matérieaux

BP 80001

67, Rue Barbès

94201 Ivry-sur-Seine Cedex

Τηλ. +33 179843449

E-mail: isabelle.paimblanc@finances.gouv.fr

11.   Κροατία

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova (Υπουργείο Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων)

Trg N. Š. Zrinskog 7-8

10000 Zagreb

Τηλ.: +385 16444626

Φαξ +385 16444601

12.   Ιταλία

Ministero dello sviluppo economico (Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης)

Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione

Direzione Generale per la Politica Commerciale Internazionale

Divisione III - Politiche settoriali

Viale Boston, 25

00144 Roma

Τηλ. +39 659647517, 59932202, 59932406

Φαξ +39 659932263, 59932636

E-mail: polcom3@mise.gov.it

13.   Κύπρος

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Διεύθυνση Εμπορίου

6 Andrea Araouzou Str.

1421 Nicosia

Τηλ. +357 2867100

Φαξ +357 2 375120

14.   Λετονία

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija (Υπουργείο Οικονομικών της Δημοκρατίας της Λετονίας)

Brīvības iela 55

LV-1519 Rīga

Τηλ. +371 67013248

Φαξ +371 67280882

15.   Λιθουανία

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija (Υπουργείο Οικονομικών της Δημοκρατίας της Λιθουανίας)

Gedimino pr. 38/Vasario 16-osios g. 2

LT-01104 Vilnius

Τηλ. +370 70664658, +370 70664808

Φαξ. +370 70664762

E-mail: vienaslangelis@ukmin.lt

16.   Λουξεμβούργο

Ministère de l’ Économie et du Commerce Exterieur (Υπουργείο Οικονομίας και Εξωτερικού Εμπορίου)

Office des licences

Boîte postale 113

2011 Luxembourg

Τηλ. +352 4782371

Φαξ +352 466138

17.   Ουγγαρία

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

(Hungarian Trade Licencing Office)

Budapest

Németvölgyi út 37-39.

1124

Τηλ. +36 14585503

Φαξ +36 14585814

E-mail: keo@mkeh.gov.hu

18.   Μάλτα

Ministry of Finance, Economy and Investment

Commerce Department, Trade Services Directorate

Lascaris

Valletta VLT 2000

Τηλ. +356 25690202

Φαξ +356 21237112

19.   Κάτω Χώρες

Belastingdienst/Douane (Υπηρεσία Τελωνείων)

centrale dienst voor in- en uitvoer

Kempkensberg 12

Postbus 30003

9700 RD Groningen

Τηλ. +31 881512122

Φαξ +31 881513182

20.   Αυστρία

Bundesministerium fόr Wirtschaft, Familie und Jugend (Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομίας, Οικογένειας και Νεότητας)

Außenwirtschaftskontrolle

Abteilung C2/9

Stubenring 1,

1011 Wien

Τηλ. +43 171100-0

Φαξ +43 171100-8386

21.   Πολωνία

Ministerstwo Gospodarki (Υπουργείο Οικονομίας)

Pl.Trzech Krzyzy 3/5

00-950 Warszawa

Τηλ. +48/22/695553

Φαξ +48/22/6934021

22.   Πορτογαλία

Ministério das Finanças (Υπουργείο Οικονομικών)

Direcção Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo

Rua Terreiro do Trigo

Edifício da Alfândega

1149-060 Lisboa

Τηλ. +351 1218814263

Φαξ +351 1218814261

E-mail: dsl@dgaiec.min-financas.pt

23.   Ρουμανία

Ministerul Economiei (Υπουργείο Οικονομίας)

Comerțului și Mediului de Afaceri

Direcția Politici Comerciale

Calea Victoriei, nr.152, sector 1

București

010096

Τηλ. +40 213150081

Φαξ +40 213150454

E-mail: clc@dce.gov.ro

24.   Σλοβενία

Ministrstvo za finance (Υπουργείο Οικονομικών)

Carinska uprava Republike Slovenije

Carinski urad Jesenice

Center za TARIC in kvote

Spodnji Plavž 6 c

SI-4270 Jesenice

Τηλ. +386 42974470

Φαξ +386 42974472

E-mail: taric.cuje@gov.si

25.   Σλοβακία

Ministerstvo hospodárstva SR (Υπουργείο Οικονομίας της Σλοβακικής Δημοκρατίας)

Odbor výkonu obchodných opatrení

Mierová 19

827 15 Bratislava

Τηλ. +421 248547019

Φαξ +421 243423915

E-mail: jan.krocka@mhsr.sk

26.   Φινλανδία

Tullihallitus (Εθνικός Φορέας Τελωνείων)

PL 512

FI-00101 Helsinki

Τηλ. +358 96141

Φαξ +358 204922852

Tullihallitus (Εθνικός Φορέας Τελωνείων)

PB 512

FI-00101 Helsingfors

Φαξ +358 204922852

27.   Σουηδία

Kommerskollegium (Εθνικός Φορέας Εμπορίου)

Box 6803

SΕ-113 86 Stockholm

Τηλ. +46 86904800

Φαξ +46 8306759

E-mail: registrator@kommers.se

28.   Ηνωμένο Βασίλειο

Import Licensing Branch (ILB)

Department for Business, Innovation and Skills (Υπουργείο Επιχειρήσεων, Καινοτομίας και Δεξιοτήτων)

E-mail: enquiries.ilb@bis.gsi.gov.uk


11.12.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 332/13


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1282/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 10ης Δεκεμβρίου 2013

για τη διόρθωση του κειμένου στην πολωνική γλώσσα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2508/2000 για τον καθορισμό των λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου όσον αφορά επιχειρησιακά προγράμματα στον τομέα της αλιείας

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 1999, για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (1), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 5 και το άρθρο 10 παράγραφος 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Εντοπίστηκε ένα λάθος στο άρθρο 12 του κειμένου στην πολωνική γλώσσα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2508/2000 της Επιτροπής, της 15ης Νοεμβρίου 2000, για τον καθορισμό των λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου όσον αφορά επιχειρησιακά προγράμματα στον τομέα της αλιείας (2). Κατά συνέπεια, κρίνεται αναγκαία η διόρθωση του κειμένου στην πολωνική γλώσσα. Το κείμενο στις λοιπές γλωσσικές εκδόσεις δεν επηρεάζεται.

(2)

Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2508/2000 θα πρέπει να διορθωθεί αναλόγως. Για την όσο το δυνατόν ταχύτερη εξάλειψη των λαθών στην προς διόρθωση νομική πράξη, ο παρών κανονισμός τίθεται σε ισχύ την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του.

(3)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχείρισης Αλιευτικών Προϊόντων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αφορά μόνο το κείμενο στην πολωνική γλώσσα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 10 Δεκεμβρίου 2013.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 17 της 21.1.2000, σ. 22.

(2)  ΕΕ L 289 της 16.11.2000, σ. 8.


11.12.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 332/14


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1283/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 10ης Δεκεμβρίου 2013

για τη διόρθωση του γαλλικού κειμένου του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2006 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου, της 9ης Δεκεμβρίου 1996, για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους (1), και ιδίως το άρθρο 19 παράγραφοι 2, 3 και 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Υπάρχει σφάλμα στο γαλλικό κείμενο του παραρτήματος VII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2006 της Επιτροπής, της 4ης Μαΐου 2006, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους (2). Το σφάλμα, που δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των αδειών και πιστοποιητικών ή των αιτήσεων έκδοσης αδειών και πιστοποιητικών, αφορά τον κωδικό που αποδίδεται στην περιγραφή του δείγματος «Χαβιάρι».

(2)

Συνεπώς, θα πρέπει να διορθωθεί αναλόγως ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 865/2006.

(3)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής για το εμπόριο των ειδών της άγριας πανίδας και χλωρίδας,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αφορά μόνο το κείμενο στη γαλλική γλώσσα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 10 Δεκεμβρίου 2013.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 61 της 3.3.1997, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 166 της 19.6.2006, σ. 1.


11.12.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 332/15


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1284/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 10ης Δεκεμβρίου 2013

για καθορισμό των κατ’ αποκοπή τιμών εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1),

Έχοντας υπόψη τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 543/2011 της Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 2011, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών (2), και ιδίως το άρθρο 136 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 543/2011 προβλέπει, κατ’ εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ’ αποκοπή τιμών εισαγωγής από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημα XVI μέρος A του εν λόγω κανονισμού.

(2)

Η κατ’ αποκοπή τιμή εισαγωγής υπολογίζεται κάθε εργάσιμη ημέρα, σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφος 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011, λαμβανομένων υπόψη των ημερήσιων μεταβλητών στοιχείων. Συνεπώς, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κατ’ αποκοπή τιμές εισαγωγής που αναφέρονται στο άρθρο 136 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 10 Δεκεμβρίου 2013.

Για την Επιτροπή, εξ ονόματος του Προέδρου,

Jerzy PLEWA

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 157 της 15.6.2011, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Οι κατ’ αποκοπή τιμές εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

(ευρώ/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτων χωρών (1)

Κατ’ αποκοπή τιμή εισαγωγής

0702 00 00

AL

45,1

IL

200,7

MA

84,7

TN

102,7

TR

130,3

ZZ

112,7

0707 00 05

AL

59,9

MA

158,2

TR

134,0

ZZ

117,4

0709 93 10

MA

158,9

TR

183,4

ZZ

171,2

0805 10 20

AR

30,3

MA

36,7

TR

64,2

ZA

58,8

ZW

19,7

ZZ

41,9

0805 20 10

MA

54,1

ZZ

54,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

107,2

JM

138,2

TR

67,3

ZZ

104,2

0805 50 10

TR

65,9

ZZ

65,9

0808 10 80

BA

78,8

MK

39,0

US

165,4

ZA

199,9

ZZ

120,8

0808 30 90

TR

121,5

US

211,2

ZZ

166,4


(1)  Ονοματολογία των χωρών που ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1833/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 354 της 14.12.2006, σ. 19). Ο κωδικός «ZZ» αντιπροσωπεύει «άλλες χώρες καταγωγής».


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

11.12.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 332/17


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 2ας Δεκεμβρίου 2013

για τον καθορισμό της θέσης που πρέπει να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της υπουργικής διάσκεψης του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου όσον αφορά την παράταση του μορατόριουμ για τους δασμούς που επιβάλλονται στις ηλεκτρονικές μεταδόσεις και του μορατόριουμ για τις καταγγελίες μη-παραβίασης και λόγω ειδικής κατάστασης

(2013/728/ΕΕ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 207 παράγραφος 4, σε συνδυασμό με το άρθρο 218 παράγραφος 9,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ένα μορατόριουμ για τους δασμούς στις ηλεκτρονικές μεταδόσεις («μορατόριουμ για το ηλεκτρονικό εμπόριο») σύμφωνα το οποίο τα μέλη του ΠΟΕ πρέπει να εξακολουθήσουν να εφαρμόζουν την τρέχουσα πρακτική τους μη επιβολής δασμών στις ηλεκτρονικές μεταδόσεις εγκρίθηκε υπό τη μορφή δήλωσης κατά την υπουργική διάσκεψη του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου («ΠΟΕ») το 1998.

(2)

Επί του παρόντος το μορατόριουμ έχει τη μορφή απόφασης της υπουργικής διάσκεψης του ΠΟΕ, η οποία ανανεώνεται κάθε διετία από το 1998. Η τελευταία παράταση του μορατόριουμ πραγματοποιήθηκε κατά την υπουργική διάσκεψη του ΠΟΕ τον Δεκέμβριο του 2011 και ισχύει μέχρι το 2013.

(3)

Μέχρι σήμερα δεν έχει επιτευχθεί συναίνεση όσον αφορά την απαγόρευση ή τη μη απαγόρευση των καταγγελιών μη-παραβίασης και λόγω ειδικής κατάστασης βάσει της συμφωνίας TRIPS. Η δήλωση που εγκρίθηκε κατά την υπουργική διάσκεψη του ΠΟΕ στο Χονγκ Κονγκ το 2005 αναφέρει τα εξής: «Λαμβάνουμε υπόψη τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν από το Συμβούλιο για τις εμπορικές πτυχές των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, σύμφωνα με το σημείο 11.1 της απόφασης της Ντόχα σχετικά με τα ζητήματα και τις ανησυχίες που συνδέονται με την εφαρμογή και την παράγραφο 1.η της απόφασης που εγκρίθηκε από το Γενικό Συμβούλιο την 1η Αυγούστου 2004, και του συνιστούμε να συνεχίσει την εξέταση του πεδίου και των λεπτομερειών εφαρμογής για τις καταγγελίες των τύπων που προβλέπονται στο εδάφιο 1 στοιχεία β) και γ) του άρθρου ΧΧΙΙΙ της GATT του 1994, και να διατυπώσει συστάσεις κατά την επόμενη σύνοδό μας. Συμφωνείται ότι, εν τω μεταξύ, τα μέλη δεν θα κινήσουν τέτοιου είδους καταγγελίες στο πλαίσιο της συμφωνίας TRIPS».

(4)

Η διαδικασία για τις διαδοχικές παρατάσεις του μορατόριουμ για τις καταγγελίες μη-παραβίασης και λόγω ειδικής κατάστασης συνίσταται μέχρι στιγμής στην έκδοση απόφασης της υπουργικής διάσκεψης του ΠΟΕ κατόπιν σύστασης του Συμβουλίου για τις εμπορικές πτυχές των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

(5)

Είναι προς το συμφέρον της Ένωσης να παράσχει την υποστήριξή της στην παράταση του μορατόριουμ για το ηλεκτρονικό εμπόριο και του μορατόριουμ για τις καταγγελίες μη-παραβίασης και λόγω ειδικής κατάστασης.

(6)

Ενδείκνυται, επομένως, να καθοριστεί η θέση που θα ληφθεί από την Ένωση στο πλαίσιο της υπουργικής διάσκεψης του ΠΟΕ όσον αφορά την παράταση του μορατόριουμ για το ηλεκτρονικό εμπόριο και του μορατόριουμ για τις καταγγελίες μη-παραβίασης και λόγω ειδικής κατάστασης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η θέση της Ένωσης στο πλαίσιο της υπουργικής διάσκεψης του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου είναι να δοθεί υποστήριξη στην παράταση έως την επόμενη υπουργική διάσκεψη του ΠΟΕ του μορατόριουμ για τους δασμούς στις ηλεκτρονικές μεταδόσεις («μορατόριουμ για το ηλεκτρονικό εμπόριο») και του μορατόριουμ για τις καταγγελίες μη-παραβίασης και λόγω ειδικής κατάστασης, όπως καθορίζεται στα ακόλουθα σχέδια αποφάσεων του ΠΟΕ:

καταγγελίες TRIPS μη-παραβίασης και λόγω ειδικής κατάστασης […]

ηλεκτρονικό εμπόριο […].

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα έκδοσής της.

Βρυξέλλες, 2 Δεκεμβρίου 2013.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

E. GUSTAS


11.12.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 332/18


ΑΠΌΦΑΣΗ 2013/729/ΚΕΠΠΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 9ης Δεκεμβρίου 2013

για την τροποποίηση της απόφασης 2013/34/ΚΕΠΠΑ για στρατιωτική αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα συμβάλει στην εκπαίδευση των Ενόπλων Δυνάμεων του Μάλι (EUTM Mali)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 42 παράγραφος 4 και το άρθρο 43 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ύπατης Εκπροσώπου της ΕΕ για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφαλείας (YE),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 17 Ιανουαρίου 2013, το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση 2013/34/ΚΕΠΠΑ (1) για τη σύσταση στρατιωτικής αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα συμβάλει στην εκπαίδευση των Ενόπλων Δυνάμεων του Μάλι (EUTM Mali).

(2)

Στις 18 Φεβρουαρίου 2013, το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση 2013/87/ΚΕΠΠΑ (2) για την έναρξη της αποστολής EUTM Mali.

(3)

Η αποστολή EUTM Mali θα αποκτήσει μονάδα σχεδιασμού η οποία θα διαχειρίζεται τα σχέδια που εξυπηρετούν τους στόχους της.

(4)

Η απόφαση 2013/34/ΚΕΠΠΑ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Στην απόφαση 2013/34/ΚΕΠΠΑ προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 3α

Μονάδα σχεδιασμού

1.   Η αποστολή EUTM Mali διαθέτει μονάδα σχεδιασμού για τον προσδιορισμό και την εφαρμογή σχεδίων. Η αποστολή, ανάλογα με την περίπτωση, συντονίζει, διευκολύνει και παρέχει συμβουλές όσον αφορά σχέδια που υλοποιούνται από τα κράτη μέλη και από τρίτα κράτη, υπό την ευθύνη τους, σε τομείς που συνδέονται με την αποστολή και στηρίζουν τους στόχους της.

2.   Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, ο διοικητής της αποστολής της ΕΕ εξουσιοδοτείται να καταφύγει στις χρηματοδοτικές συνεισφορές των κρατών μελών ή τρίτων κρατών για την εφαρμογή σχεδίων που κρίνεται ότι συμπληρώνουν σε σταθερή βάση τις λοιπές δράσεις της EUTM Mali. Στις περιπτώσεις αυτές, ο διοικητής της Αποστολής συνάπτει συμφωνία με τα ενδιαφερόμενα κράτη, η οποία ρυθμίζει, ιδίως, τους ειδικούς όρους σχετικά με τον χειρισμό κάθε καταγγελίας τρίτων περί ζημιών που προκαλούνται εξαιτίας πράξεων ή παραλείψεων του διοικητή της Αποστολής κατά τη διαχείριση των κεφαλαίων που παρέχονται από τα κράτη.

Τα κράτη που παρέχουν την οικονομική συνδρομή δεν μπορούν επ’ ουδενί να καθιστούν υπεύθυνους την ΕΕ ή την ΥΕ για πράξεις ή παραλείψεις που διαπράττει ο διοικητής της Αποστολής κατά τη χρησιμοποίηση των κεφαλαίων τους.

3.   Η Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας συμφωνεί σχετικά με την αποδοχή της χρηματοδοτικής συνεισφοράς από τρίτα κράτη προς τη μονάδα σχεδιασμού.»

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία της έκδοσής της.

Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2013.

Για το Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

A. PABEDINSKIENĖ


(1)  ΕΕ L 14, 18.1.2013, σ. 19.

(2)  Απόφαση 2013/87/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2013, για την έναρξη στρατιωτικής αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα συμβάλει στην εκπαίδευση των Ενόπλων Δυνάμεων του Μάλι (EUTM Mali) (ΕΕ L 46, 19.2.2013, σ. 27).


11.12.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 332/19


ΑΠΌΦΑΣΗ 2013/730/ΚΕΠΠΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 9ης Δεκεμβρίου 2013

προς υποστήριξη των δράσεων της SEESAC για τον αφοπλισμό και τον έλεγχο των όπλων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για την καταπολέμηση της παράνομης συσσώρευσης και διακίνησης SALW και των πυρομαχικών τους

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 26 παράγραφος 2 και το άρθρο 31 παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 13 Δεκεμβρίου 2003, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφάλειας στην οποία επισημαίνονται πέντε βασικές προκλήσεις τις οποίες πρέπει να αντιμετωπίσει η Ένωση: τρομοκρατία, διάδοση των όπλων μαζικής καταστροφής, περιφερειακές συγκρούσεις, αποσάθρωση του κράτους και οργανωμένο έγκλημα. Οι συνέπειες της παράνομης κατασκευής, μεταφοράς και κυκλοφορίας συμβατικών όπλων, περιλαμβανομένων φορητών όπλων και ελαφρού οπλισμού (εφεξής «SALW»), της υπερβολικής τους σώρευσης και της ανεξέλεγκτης εξάπλωσής τους είναι καίριες για τέσσερις από τις πέντε αυτές προκλήσεις. Τα όπλα αυτά αυξάνουν την ανασφάλεια στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, στις γειτονικές της περιοχές και σε πολλά άλλα μέρη του κόσμου, οδηγούν σε όξυνση των συγκρούσεων και υπονομεύουν τις προσπάθειες εδραίωσης της ειρήνης μετά από περίοδο συγκρούσεων, δημιουργώντας επομένως σοβαρή απειλή για την ειρήνη και την ασφάλεια.

(2)

Στις 15 και 16 Δεκεμβρίου 2005, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε τη Στρατηγική της ΕΕ για την καταπολέμηση της παράνομης σώρευσης και διακίνησης SALW καθώς και των πυρομαχικών τους, η οποία παρέχει τις κατευθυντήριες γραμμές για τη δράση της ΕΕ στον τομέα των SALW. Η εν λόγω στρατηγική συγκαταλέγει τα Βαλκάνια και τη Νoτιοανατολική Ευρώπη στις περιοχές που πλήττονται ιδιαιτέρως από την υπερβολική σώρευση και εξάπλωση των SALW. Διακηρύσσει ότι η ΕΕ θα επιστήσει κατά προτεραιότητα την προσοχή της στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και υπογραμμίζει, αναφερόμενη ειδικά στα Βαλκάνια, ότι η υποστήριξη της ουσιαστικής πολυμέρειας καθώς και συναφών περιφερειακών πρωτοβουλιών θα συμβάλει ουσιαστικά στην υλοποίησή της. Τονίζει επίσης ρητά την αναγκαιότητα της ανάληψης δράσης στο πλαίσιο των προσπαθειών για τη μείωση των πλεονασματικών αποθεμάτων SALW που σωρεύτηκαν στη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου στην Ανατολική Ευρώπη.

(3)

Κατά τη δεύτερη διάσκεψη επανεξέτασης (2012) του Προγράμματος Δράσης των ΗΕ για την πρόληψη, την καταπολέμηση και την εξάλειψη του λαθρεμπορίου φορητών όπλων και ελαφρού οπλισμού (SALW) σε όλες του τις πτυχές (εφεξής «Πρόγραμμα Δράσης των ΗΕ»), το οποίο εγκρίθηκε στις 20 Ιουλίου 2001, όλα τα κράτη μέλη των ΗΕ επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους να αποτρέψουν την παράνομη διακίνηση των SALW και απηύθυναν έκκληση για τη λήψη μέτρων που θα ενισχύσουν περαιτέρω τον ουσιαστικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι περιφερειακοί και υποπεριφερειακοί οργανισμοί όσον αφορά την εφαρμογή του Προγράμματος Δράσης των ΗΕ και του Διεθνούς Νομικού Μέσου που επιτρέπει στα κράτη να εντοπίζουν και να επισημαίνουν, κατά τρόπο έγκαιρο και αξιόπιστο, τα παράνομα φορητά όπλα και τον ελαφρό οπλισμό (εφεξής «διεθνές μέσο εντοπισμού»).

(4)

Η Υπηρεσία Διεκπεραίωσης της Νοτιοανατολικής και Ανατολικής Ευρώπης για τον έλεγχο των φορητών όπλων και του ελαφρού οπλισμού (SEESAC) που ιδρύθηκε το 2002 στο Βελιγράδι και λειτουργεί υπό την κοινή εντολή του Προγράμματος Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNDP) και του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας (πρώην Συμφώνου Σταθερότητας για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη) συνεπικουρεί τους εθνικούς και περιφερειακούς φορείς στο έργο του ελέγχου και της περιστολής της εξάπλωσης και της κατάχρησης των SALW και των πυρομαχικών τους, με απώτερο στόχο την προαγωγή της σταθερότητας, της ασφάλειας και της ανάπτυξης στη Νοτιοανατολική και την Ανατολική Ευρώπη. Η SEESAC δίδει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη περιφερειακών σχεδίων για την αντιμετώπιση της διασυνοριακής διακίνησης όπλων.

(5)

Η ΕΕ έχει υποστηρίξει στο παρελθόν τη SEESAC, μέσω της απόφασης 2002/842/ΚΕΠΠΑ η οποία παρατάθηκε και τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις του Συμβουλίου 2003/807/ΚΕΠΠΑ (1) της και 2004/791/ΚΕΠΠΑ (2). Η πλέον πρόσφατη πρωτοβουλία της ΕΕ για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων της SEESAC στον τομέα του ελέγχου των όπλων ήταν η απόφαση 2010/179/ΚΕΠΠΑ (3).

(6)

Η ΕΕ επιθυμεί να χρηματοδοτήσει ακόμη ένα έργο της SEESAC για τον περιορισμό της απειλής της παράνομης εξάπλωσης και διακίνησης φορητών όπλων και ελαφρού οπλισμού (SALW) και των πυρομαχικών τους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, συμβάλλοντας εκ νέου στην προσπάθεια να μειωθεί ο κίνδυνος της παράνομης διακίνησής τους και προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που περιγράφονται ανωτέρω,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

1.   Με σκοπό την υλοποίηση της στρατηγικής της ΕΕ για να καταπολεμηθεί η παράνομη σώρευση και εμπορία με αντικείμενο τα φορητά όπλα και τον ελαφρύ οπλισμό (SALW) και την προαγωγή της ειρήνης και της ασφάλειας, οι δραστηριότητες του Σχεδίου για την μείωση της απειλής από την παράνομη εξάπλωση και εμπορία SALW και πυρομαχικών τους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη που θα υποστηριχθούν από την Ένωση θα επιδιώκουν τους ακόλουθους συγκεκριμένους στόχους:

αύξηση της ασφάλειας των αποθεμάτων SALW και των πυρομαχικών τους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη,

μείωση των διαθέσιμων αποθεμάτων SALW και των πυρομαχικών τους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη,

βελτίωση της επισήμανσης και του εντοπισμού μέσω της παροχής υποστήριξης για τη δημιουργία νέων ή την αναβάθμιση των υπαρχόντων ηλεκτρονικών συστημάτων καταχώρισης όπλων και τήρησης αρχείων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη,

βελτίωση των ελέγχων με αντικείμενο τα SALW και τα πυρομαχικά τους μέσω της προαγωγής και της διευκόλυνσης της ανταλλαγής γνώσεων και πληροφοριών καθώς και της ευαισθητοποίησης με τη στενότερη περιφερειακή συνεργασία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη,

υποστήριξη της συλλογής παράνομων SALW, εκρηκτικών συσκευών και μηχανισμών και των συναφών πυρομαχικών που βρίσκονται στην κατοχή των πολιτών των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Η Ένωση θα χρηματοδοτήσει αυτό το έργο, το οποίο περιγράφεται λεπτομερώς στο Παράρτημα.

Άρθρο 2

1.   Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας («ΥΕ») έχει την ευθύνη της εφαρμογής της παρούσας απόφασης.

2.   Η SEESAC αναλαμβάνει την τεχνική εφαρμογή του έργου που αναφέρεται στο άρθρο 1.

3.   Η SEESAC εκτελεί τα καθήκοντά της υπό την ευθύνη του ΥΕ. Προς τούτο, ο ΥΕ συνομολογεί τις αναγκαίες ρυθμίσεις με το UNDP, ενεργώντας για λογαριασμό της SEESAC.

Άρθρο 3

1.   Το ποσό δημοσιονομικής αναφοράς για την υλοποίηση του προβλεπόμενου στο άρθρο 1 έργου που χρηματοδοτείται από την ΕΕ ανέρχεται σε EUR 5 127 650. Ο συνολικός προϋπολογισμός του όλου προγράμματος ανέρχεται σε EUR 14 335 403. Το πρόγραμμα θα συγχρηματοδοτηθεί από την Ένωση, το Υπουργείο Εξωτερικών του Βασιλείου της Νορβηγίας και τους δικαιούχους.

2.   Η διαχείριση των δαπανών που χρηματοδοτούνται με το οριζόμενο στην παράγραφο 1 ποσό αναφοράς γίνεται σύμφωνα με τις διαδικασίες και τους κανόνες που ισχύουν για τον προϋπολογισμό της Ένωσης.

3.   Η Επιτροπή επιβλέπει την ορθή διαχείριση των δαπανών που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Προς τούτο, ο ΥΕ συνομολογεί τις αναγκαίες ρυθμίσεις με το UNDP, ενεργώντας για λογαριασμό της SEESAC. Η συμφωνία ορίζει ότι η SEESAC πρέπει να εξασφαλίζει προβολή της συνεισφοράς της Ένωσης, αντίστοιχη με το ύψος της.

4.   Η Επιτροπή θα επιδιώξει να συνάψει τη συμφωνία της παραγράφου 3 το ταχύτερο δυνατό μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης. Ενημερώνει το Συμβούλιο για τυχόν δυσκολίες στη διαδικασία αυτή και για την ημερομηνία σύναψης της συμφωνίας.

Άρθρο 4

1.   H ΥΕ υποβάλλει στο Συμβούλιο έκθεση για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, βάσει τακτικών τριμηνιαίων εκθέσεων που εκπονεί η SEESAC. Οι εκθέσεις αυτές θα χρησιμεύσουν ως βάση για την αξιολόγηση του Συμβουλίου.

2.   Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση επί των δημοσιονομικών πτυχών του έργου που αναφέρεται στο άρθρο 1.

Άρθρο 5

1.   Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από την ημέρα έκδοσής της.

2.   Η παρούσα απόφαση λήγει 36 μήνες μετά την ημερομηνία σύναψης της προβλεπόμενης στο άρθρο 3 παράγραφος 3 συμφωνίας. Ωστόσο, λήγει έξι μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της, αν δεν έχει συναφθεί εν τω μεταξύ συμφωνία.

Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2013.

Για το Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

A. PABEDINSKIENĖ


(1)  Απόφαση 2003/807/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 17ης Νοεμβρίου 2003, για την παράταση και την τροποποίηση της απόφασης 2002/842/ΚΕΠΠΑ για την εφαρμογή της κοινής δράσης 2002/589/ΚΕΠΠΑ σχετικά με τη συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην καταπολέμηση της αποσταθεροποιητικής συσσώρευσης και διάδοσης φορητών όπλων και ελαφρού οπλισμού στη Νοτιοανατολική Ευρώπη (EE L 302, 20.11.2003, σ. 39).

(2)  Απόφαση 2004/791/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 22ας Νοεμβρίου 2004, για την παράταση και την τροποποίηση της απόφασης 2002/842/ΚΕΠΠΑ για την εφαρμογή της κοινής δράσης 2002/589/ΚΕΠΠΑ σχετικά με τη συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην καταπολέμηση της αποσταθεροποιητικής συσσώρευσης και διάδοσης φορητών όπλων και ελαφρού οπλισμού στη Νοτιοανατολική Ευρώπη (EE L 348, 24.11.2004, σ. 46).

(3)  Απόφαση 2010/179/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2010, προς υποστήριξη των δράσεων της SEESAC για τον έλεγχο των εξοπλισμών στα Δυτικά Βαλκάνια στα πλαίσια της στρατηγικής της ΕΕ για την καταπολέμηση της παράνομης συσσώρευσης και διακίνησης SALW και των πυρομαχικών τους (EE L 80, 26.3.2010, σ. 48).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Συμβολή της ΕΕ στο έργο της SEESAC για τον περιορισμό της απειλής της παράνομης εξάπλωσης και διακίνησης φορητών όπλων και ελαφρού οπλισμού (SALW) και των πυρομαχικών τους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

1.   Εισαγωγή και στόχοι

Οι ιστορικοί λόγοι της συσσώρευσης αποθεμάτων SALW σε μεγάλη κλίμακα στη Νοτιοανατολική (ΝΑ) Ευρώπη, ο ανεπαρκής αριθμός χώρων ασφαλούς αποθήκευσης και η συνεχιζόμενη έλλειψη επαρκών υποδομών για την πλήρη ασφάλιση των εν λόγω χώρων έχει καταστήσει τις χώρες της εν λόγω περιοχής πηγή ιδιαίτερης ανησυχίας και ταυτόχρονα μείζονα πρόκληση για τη στρατηγική της ΕΕ που στοχεύει στην καταπολέμηση της παράνομης συσσώρευσης και διακίνησης SALW και των πυρομαχικών τους. Κατά συνέπεια, η συνέχιση της υποστήριξης που παρέσχε μέχρι τώρα η ΕΕ για την αντιμετώπιση της απειλής που συνιστά η εξάπλωση και η παράνομη διακίνηση SALW προς και από τη ΝΑ Ευρώπη αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση της ευόδωσης των προσπαθειών της για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής της για τα SALW.

Ο γενικότερος στόχος του έργου είναι η προαγωγή της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας μέσω της αδιάλειπτης υποστήριξης των προσπαθειών που αποσκοπούν στη μείωση της απειλής που συνιστούν η ευρεία σώρευση και η παράνομη διακίνηση των SALW και των πυρομαχικών τους στη ΝΑ Ευρώπη. Πιο συγκεκριμένα, το έργο θα μειώσει τη διαθεσιμότητα των πλεονασματικών SALW και των πυρομαχικών τους, θα βελτιώσει τις αποθήκες τους,· θα βελτιώσει τον εντοπισμό των όπλων μέσω της αναβάθμισης των μηχανισμών καταχώρισης και επισήμανσης· παράλληλα θα αυξήσει την ανταλλαγή πληροφοριών και γνώσεων καθώς και την ευαισθητοποίηση σχετικά με την απειλή που συνιστούν τα SALW. Επιπλέον, το πρόγραμμα θα συμβάλει στην επίτευξη σταθερότητας στη ΝΑ Ευρώπη μέσω της ανάληψης δράσης στο πλαίσιο του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας (ΣΠΣ).

Αξιοποιώντας κυρίως την παρακαταθήκη της επιτυχούς υλοποίησης της απόφασης 2010/179/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου και σύμφωνα με τη στρατηγική της ΕΕ για τα SALW, αυτό το επακόλουθο έργο αποσκοπεί στην περαιτέρω ενίσχυση των εθνικών συστημάτων ελέγχου και στην εκ νέου προαγωγή της πολυμέρειας, δια της υλοποίησης περιφερειακών μηχανισμών για την περιστολή της προσφοράς και της αποσταθεροποιητικής εξάπλωσης των SALW και των πυρομαχικών τους. Επιπλέον, με στόχο την επίτευξη μιας πιο ευρείας περιφερειακής διάστασης, αυτό το επακόλουθο έργο θα συμπεριλάβει επίσης Τη Δημοκρατία της Μολδαβίας και το Κοσσυφοπέδιο (1) στις περιφερειακές διεργασίες του ελέγχου των SALW, ώστε να επιτευχθεί μια πραγματικά ολιστική, περιφερειακή προσέγγιση με μακροπρόθεσμο αντίκτυπο και βιωσιμότητα.

2.   Επιλογή εκτελεστικού φορέα και συντονισμός με άλλες συναφείς χρηματοδοτικές πρωτοβουλίες

Η SEESAC αποτελεί κοινή πρωτοβουλία του Προγράμματος Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNDP) και του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας (ΣΠΣ-πρώην Συμφώνου Σταθερότητας για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη) και κατά συνέπεια αποτελεί το σημείο αναφοράς για τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τα SALW στη ΝΑ Ευρώπη. Ως ο εκτελεστικός βραχίονας του περιφερειακού σχεδίου εφαρμογής της ΝΑ Ευρώπης για την καταπολέμηση της διάδοσης των φορητών όπλων και του ελαφρού οπλισμού (SALW), η SEESAC συνεργάζεται επί 11 και πλέον έτη με εθνικούς φορείς στη ΝΑ Ευρώπη με στόχο την υλοποίηση μιας ολιστικής προσέγγισης για τον έλεγχο των SALW μέσω της εκτέλεσης ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν τα εξής: ευαισθητοποίηση και εκστρατείες συλλογής SALW, διαχείριση αποθεμάτων, ελάττωση πλεονασμάτων, βελτίωση των υποδομών επισήμανσης και εντοπισμού, καλύτερος έλεγχος των εξαγωγών όπλων. Με αυτό τον τρόπο, η SEESAC έχει αποκτήσει μοναδική υποδομή και πείρα στην υλοποίηση περιφερειακών παρεμβάσεων με τη συμμετοχή πολλών φορέων, εντός του κοινού πολιτικού και οικονομικού περιβάλλοντος των χωρών της περιοχής, διασφαλίζοντας την εθνική και περιφερειακή ανάληψη ευθύνης και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των δράσεών της και έχοντας καθιερωθεί ως η κύρια περιφερειακή αρχή στον τομέα του ελέγχου των SALW.

Η SEESAC διατηρεί ανοικτούς διμερείς και πολυμερείς διαύλους επικοινωνίας με όλους τους συναφείς συμμετέχοντες φορείς και οργανισμούς. Η SEESAC έχει αναλάβει επίσης τον ρόλο της Γραμματείας της Περιφερειακής Διευθύνουσας Ομάδας (RSG) ΝΑ Ευρώπης για τα φορητά όπλα και τον ελαφρύ οπλισμό. Επιπλέον, η SEESAC είναι μέλος και πρώην Πρόεδρος της Διευθύνουσας Επιτροπής της πρωτοβουλίας RASR (Περιφερειακή Προσέγγιση για τη Μείωση των Αποθεμάτων). Η SEESAC προσκαλείται τακτικά να συμμετέχει σε όλα τα σχετικά περιφερειακά φόρα, όπως για παράδειγμα στις ετήσιες συνεδριάσεις των υπουργών δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων ΕΕ / Δυτικών Βαλκανίων· στη Διαρθρωμένη Διαδικασία Ανταλλαγής Πληροφοριών του NATO σχετικά με τα SALW· στη σύνοδο των υπουργών άμυνας ΝΑ Ευρώπης (SEDM). Διαθέτει ευρύ δίκτυο επίσημων και ανεπίσημων εταιρικών σχέσεων με οργανισμούς όπως το RACVIAC (Περιφερειακό Κέντρο Παροχής Βοήθειας για την Επαλήθευση και την Εφαρμογή του Ελέγχου Όπλων) – Κέντρο Συνεργασίας για την Ασφάλεια, το Φόρουμ Συνεργασίας για την Ασφάλεια (FSC) του ΟΑΣΕ. Συμμετέχει σε τακτικές συνεδριάσεις συντονισμού με άλλους φορείς των ΗΕ (π.χ. UNODC, UNODA) μέσω της Συντονιστικής Δράσης για το φορητό οπλισμό (CASA) των ΗΕ καθώς και με άλλους μηχανισμούς. Η SEESAC έχει κατά συνέπεια εξελιχθεί σε περιφερειακό σημείο αναφοράς για ευρύ φάσμα θεμάτων που σχετίζονται με τη μεταρρύθμιση του τομέα της ασφάλειας, με ιδιαίτερη έμφαση στον έλεγχο και τη διαχείριση των αποθεμάτων SALW. Με έδρα το Βελιγράδι, η SEESAC δραστηριοποιείται αυτή τη στιγμή σε ολόκληρη τη ΝΑ Ευρώπη, με παρουσία στην Αλβανία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, την Κροατία, τη Δημοκρατία της Μολδαβίας, το Μαυροβούνιο, τη Σερβία και την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, ενώ στο παρελθόν είχε επίσης δραστηριοποιηθεί στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία. Η ανάληψη ευθύνης σε περιφερειακό επίπεδο διασφαλίζεται μέσω του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας καθώς και μέσω της Περιφερειακής Διευθύνουσας Ομάδας για τα SALW· εκεί, εκπρόσωποι όλων των χωρών της ΝΑ Ευρώπης καταθέτουν τη στρατηγική καθοδήγηση, τις πρωτοβουλίες και τα αιτήματα που διαμορφώνουν τις δραστηριότητες της SEESAC.

Η αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων μέσω περιφερειακών πρωτοβουλιών έχει αποδειχθεί επωφελής για τη ΝΑ Ευρώπη, όχι μόνο λόγω της παρεπόμενης ζωτικής ανταλλαγής πληροφοριών και προαγωγής ενός υγιούς περιφερειακού ανταγωνισμού, αλλά κυρίως επειδή εξασφαλίζει συνεπή και ευκόλως μετρήσιμα αποτελέσματα μέσω μιας ολιστικής προσέγγισης της υλοποίησης. Η συμμετοχή της SEESAC σε όλες τις συναφείς περιφερειακές διαδικασίες και πρωτοβουλίες (π.χ. SEDM, RASR, RACVIAC) επιτρέπει την έγκαιρη και ουσιαστική ανταλλαγή πληροφοριών, την εις βάθος κατανόηση των τρεχόντων ζητημάτων και την απαιτούμενη προορατικότητα, ώστε οι δραστηριότητές της να μην αλληλεπικαλύπτονται και να συνάδουν με τις εκάστοτε ανάγκες των κυβερνήσεων και των περιφερειών καθώς και με τις αναδυόμενες τάσεις.

Η SEESAC βασίζει όλες τις δραστηριότητές της στα δεδομένα βάσης που συλλέγει και εξασφαλίζει τη σύμφωνη γνώμη και την πολιτική στήριξη των εθνικών φορέων ως προϋπόθεση για την ανάληψη δράσης· τα έργα που έχει ήδη υλοποιήσει με χρηματοδότηση της ΕΕ χαρακτηρίζονται από πολύ υψηλό ποσοστό επιτυχούς ολοκλήρωσης των σχετικών δραστηριοτήτων και από βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων χάρη στην καλλιέργεια και την ενθάρρυνση της εθνικής ανάληψης ευθύνης για τα έργα και τις δραστηριότητές της, στην προώθηση του περιφερειακού συντονισμού, στην ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών καθώς επίσης στην περιφερειακή έρευνα. Η εμπειρογνωμοσύνη της σχετικά με τα SALW και οι εις βάθος γνώσεις της σχετικά με την εν λόγω περιφέρεια και τους εμπλεκόμενους φορείς την καθιστούν τον πλέον κατάλληλο εταίρο για την υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης.

Το έργο αυτό συμπληρώνει επίσης μια παράλληλη πρωτοβουλία της SEESAC σχετικά με τον έλεγχο των μεταφορών όπλων, η οποία αποσκοπεί στην ενίσχυση των υποδομών ελέγχου του εμπορίου όπλων μέσω αυξημένης διαφάνειας και περιφερειακής συνεργασίας (2). Επιπλέον, ειδικά όσον αφορά τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, το έργο συμπληρώνει δύο άλλα έργα, ήτοι:

το έργο EXPLODE, με χρηματοδότηση από το βραχυπρόθεσμο σκέλος του Μηχανισμού Σταθερότητας της ΕΕ και υλοποιούμενο από το Γραφείο του UNDP στο Σεράγεβο, σε συνεργασία με την αποστολή του ΟΑΣΕ στη Βοσνία Ερζεγοβίνη, που αποσκοπεί στην ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης μέσω της μείωσης των επισφαλών αποθεμάτων πυρομαχικών και της ενίσχυσης της ασφάλειας της αποθήκευσης·

το έργο SECUP στη Βοσνία Ερζεγοβίνη για την αναβάθμιση της ασφάλειας των χώρων αποθήκευσης πυρομαχικών και όπλων, το οποίο υλοποιείται από κοινού από την αποστολή του ΟΑΣΕ στη Βοσνία Ερζεγοβίνη και το Υπουργείο Άμυνας της Βοσνίας Ερζεγοβίνης.Η EUFOR παρέχει εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και παρακολούθηση των παραμέτρων προστασίας και ασφάλειας της υλοποίησης του έργου. Η SEESAC θα επικοινωνεί τακτικά με την EUFOR Althea, την αποστολή του ΟΑΣΕ στη Βοσνία Ερζεγοβίνη και το Γραφείο του UNDP στο Σεράγεβο, ώστε να διασφαλιστεί ο αδιάλειπτος συντονισμός και η συμπληρωματικότητα μεταξύ των ανωτέρω έργων, καθώς και μεταξύ αυτών και των συνεχιζόμενων προσπαθειών της διεθνούς κοινότητας να αντιμετωπίσει το ζήτημα των πλεονασματικών αποθεμάτων συμβατικών πυρομαχικών που έχει στην κατοχή του το Υπουργείο Άμυνας της Βοσνίας Ερζεγοβίνης, και στο πλαίσιο τυχόν μελλοντικών σχεδίων για τη διεξαγωγή εκστρατείας συλλογής παράνομων συμβατικών όπλων στη Βοσνία Ερζεγοβίνη.

Όσον αφορά τις άλλες χώρες που καλύπτει το έργο, η SEESAC θα εργαστεί σε συντονισμό με τις ακόλουθες προσπάθειες διεθνούς βοήθειας:

Στο Μαυροβούνιο με το έργο MONDEM που τελεί υπό τη διαχείριση του UNDP σε συνεργασία με τον ΟΑΣΕ και αποσκοπεί στη μείωση των κινδύνων που ενέχονται στην καταπολέμηση της διάδοσης μέσω της ανάπτυξης ασφαλών και προστατευμένων υποδομών αποθήκευσης συμβατικών πυρομαχικών καθώς και των συναφών συστημάτων διαχείρισης, στη μείωση του κινδύνου εκρήξεων για τις τοπικές κοινότητες μέσω φιλικής προς το περιβάλλον αποστρατικοποίησης, στην καταστροφή των τοξικών επικίνδυνων αποβλήτων (υγρά καύσιμα πυραύλων) και στην υποστήριξη της μεταρρύθμισης του αμυντικού τομέα μέσω της καταστροφής περιορισμένων ποσοτήτων συστημάτων βαρέων όπλων καθ’ υπόδειξη του Υπουργείο Άμυνας του Μαυροβουνίου.

Στο Κοσσυφοπέδιο (1) με το έργο KOSSAC, το οποίο σχεδιάστηκε αρχικά για τη μείωση της ένοπλης βίας στο Κοσσυφοπέδιο (1) και την αύξηση της ασφάλειας για την τοπική κοινότητα αλλά με το πέρασμα των ετών μετεξελίχθηκε σε ένα γενικότερο πρόγραμμα πρόληψης της ένοπλης βίας με ιδιαίτερη έμφαση στη μεταρρύθμιση του τομέα της ασφάλειας και στην ανάπτυξη των σχετικών υποδομών.

Στη Σερβία με το έργο CASM, που χρηματοδοτείται από το UNDP και τον ΟΑΣΕ και αποσκοπεί στη βελτίωση της προστασίας και της ασφάλειας προκαθορισμένων χώρων αποθήκευσης συμβατικών πυρομαχικών και στη διάθεση των δηλωθέντων πλεονασματικών πυρομαχικών.

Η SEESAC έχει επίσης τακτική επικοινωνία με τον ΟΑΣΕ, το NATO και τον Οργανισμό Norwegian Peoples Aid καθώς και με άλλους αρμόδιους φορείς προκειμένου να διασφαλίζει τη συμπληρωματικότητα των δράσεων, την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων παρέμβασης και την οικονομικά αποδοτική χρήση των πόρων.

3.   Περιγραφή του έργου

Η υλοποίηση του έργου θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην ΝΑ Ευρώπη και πέραν αυτής, μέσω της καταπολέμησης της εξάπλωσης και της παράνομης διακίνησης των SALW και των πυρομαχικών τους. Το έργο θα συμβάλει άμεσα στην υλοποίηση της Στρατηγικής Ασφάλειας της ΕΕ, της στρατηγικής της ΕΕ για τα SALW, του Προγράμματος Δράσης των ΗΕ, του Διεθνούς Μέσου Εντοπισμού και του Πρωτοκόλλου των ΗΕ για τα πυροβόλα όπλα και θα ενισχύσει ειδικά την περιφερειακή συνεργασία για την καταπολέμηση της απειλής που συνιστά η εξάπλωση των SALW και των πυρομαχικών τους. Πιο συγκεκριμένα, το έργο θα έχει ως αποτέλεσμα τα εξής:

Βελτιωμένη ασφάλεια και διαχείριση των αποθεμάτων SALW μέσω της αναβάθμισης των χώρων αποθήκευσης·

Μείωση των πλεονασματικών και κατασχεθέντων αποθεμάτων SALW και των πυρομαχικών τους μέσω της καταστροφής τους·

Βελτίωση των υποδομών για την επισήμανση των SALW, για τον εντοπισμό τους και την καταχώρισή τους σε μητρώα·

Ενισχυμένη συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών σε περιφερειακό επίπεδο·

Μειωμένος αριθμός παράνομων όπλων στην κατοχή των πολιτών μέσω της υλοποίησης εκστρατειών ευαισθητοποίησης και συλλογής όπλων.

Η γεωγραφική εμβέλεια του έργου καλύπτει τη ΝΑ Ευρώπη και οι άμεσοι δικαιούχοι του έργου είναι η Αλβανία, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, το Κοσσυφοπέδιο (1), Η Δημοκρατία της Μολδαβίας, το Μαυροβούνιο, η Σερβία και η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (πΓΔΜ).

3.1.   Αυξημένη ασφάλεια των αποθεμάτων μέσω της βελτίωσης των υποδομών και της ανάπτυξης ικανοτήτων

Στόχος

Η δραστηριότητα αυτή θα περιορίσει την απειλή που συνιστούν η εξάπλωση και η παράνομη διακίνηση των SALW και των πυρομαχικών τους δια της βελτίωσης των μέτρων ασφαλείας και της διαχείρισης αποθεμάτων για την αποθήκευση αποθεμάτων συμβατικών όπλων και πυρομαχικών στη Βοσνία Ερζεγοβίνη, το Κοσσυφοπέδιο (1), Τη Δημοκρατία της Μολδαβίας, το Μαυροβούνιο, τη Σερβία και την πΓΔΜ.

Περιγραφή

Η επιτυχής εφαρμογή της απόφασης 2010/179/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου μέσω μιας διττής προσέγγισης που περιλάμβανε (1) τη βελτίωση της ασφάλειας των χώρων αποθήκευσης σε τρεις χώρες (3) και (2) την αναβάθμιση των προσόντων του προσωπικού που είναι αρμόδιο για τη διαχείριση των αποθεμάτων (4), αύξησε σημαντικά τα μέτρα ασφαλείας και ελάττωσε τον κίνδυνο της ανεπιθύμητης διάδοσης των αποθεμάτων των SALW και των πυρομαχικών τους. Η δεύτερη φάση του έργου θα αξιοποιήσει τα έως τώρα επιτεύγματα και θα βελτιώσει ακόμη περισσότερο την ασφάλεια των αποθηκών όπλων και πυρομαχικών στη ΝΑ Ευρώπη παρέχοντας περαιτέρω εξειδικευμένη τεχνική συνδρομή και συνδρομή σε θέματα υποδομών, σύμφωνα με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές και προδιαγραφές. Οι δραστηριότητες του έργου θα παράσχουν στήριξη στα Υπουργεία Άμυνας της Βοσνίας Ερζεγοβίνης, Της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, του Μαυροβουνίου και της πΓΔΜ, καθώς επίσης στα Υπουργεία Εσωτερικών της Δημοκρατίας της Σερβίας, της πΓΔΜ και του Κοσσυφοπεδίου (1), παρέχοντας και εγκαθιστώντας τον αναγκαίο εξοπλισμό για την ενίσχυση της ασφάλειας των αποθεμάτων όπλων και πυρομαχικών. Επιπλέον, στις περιπτώσεις που απαιτείται, θα παρασχεθεί κατάρτιση στο προσωπικό που είναι αρμόδιο για τη διαχείριση των αποθεμάτων. Οι χώροι όπου θα βελτιωθεί η ασφάλεια θα επιλεχθούν βάσει αξιολόγησης των προτεραιοτήτων καθώς και των σχετικών κινδύνων ασφαλείας.

Πιο συγκεκριμένα, το έργο προβλέπει τις ακόλουθες δραστηριότητες:

Βοσνία Ερζεγοβίνη: αναβαθμίσεις της ασφάλειας σε αποθήκες πυρομαχικών και συμβατικών όπλων του Υπουργείου Άμυνας μεταξύ άλλων μέσω της εγκατάστασης και/ή της αναβάθμισης περιφράξεων και φωτισμού, συστημάτων συναγερμού, κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης (CCTV) και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, συμπληρωματικά προς τις εργασίες του UNDP και του ΟΑΣΕ για την ασφάλεια των αποθεμάτων.

Κοσσυφοπέδιο (1): βελτίωση των ικανοτήτων διαχείρισης αποθεμάτων της αστυνομίας μέσω της κατάρτισης και της αξιολόγησης της σημερινής κατάστασης. Ανακαίνιση μιας μικρής τοπικής αποθήκης SALW και πυρομαχικών.

ΠΓΔΜ: αναβάθμιση της ασφάλειας της κεντρικής αποθήκης (Orman) του Υπουργείου Εσωτερικών μέσω της προμήθειας εξοπλισμού ασφαλείας και των αναβαθμίσεων των υποδομών, συμπεριλαμβανομένης της ανακαίνισης της περίφραξης· εξοπλισμός CCTV και φωτισμός· νέες πόρτες ασφαλείας για τα κτίρια των αποθηκών. Αναβάθμιση ασφαλείας της κεντρικής αποθήκης των Ενόπλων Δυνάμεων της πΓΔΜ μέσω της προμήθειας και της εγκατάστασης συστήματος βιντεοπαρακολούθησης και της βελτίωσης του κτιρίου και της περιμέτρου με την επισκευή των περιφράξεων, της εγκατάστασης νέων πυλών εισόδου και της ανακαίνισης των θυρών ασφαλείας.

Η Δημοκρατία της Μολδαβίας: αναβαθμίσεις ασφαλείας στην κεντρική αποθήκη όπλων και πυρομαχικών (CAMD) του Υπουργείου Εσωτερικών Υποθέσεων, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης περιφράξεων ασφαλείας, συστημάτων ελέγχου εισόδου και της προμήθειας ηλεκτρονικού μητρώου όπλων.

Μαυροβούνιο: κτιριακές βελτιώσεις της αποθήκης πυρομαχικών του Brezovik συμπεριλαμβανομένων γενικότερων βελτιώσεων της υποδομής ασφαλείας των αποθηκευτικών χώρων. Δημιουργία κεντρικού μητρώου των αποθηκευμένων όπλων και πυρομαχικών.

Σερβία: αναβάθμιση της ασφάλειας της κεντρικής αποθήκης SALW του Υπουργείου Εσωτερικών, συμπεριλαμβανομένης της βιντεοπαρακολούθησης και του ελέγχου της πρόσβασης.

Περιφερειακή κατάρτιση με αντικείμενο τη διαχείριση αποθεμάτων: θα υλοποιηθεί τόσο σε περιφερειακό (ετησίως) όσο και σε εθνικό επίπεδο (εφόσον απαιτείται).

Αποτελέσματα του έργου και δείκτες υλοποίησης:

Το έργο θα έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της ασφάλειας στη ΝΑ Ευρώπη μέσω της μείωσης του κινδύνου της παράνομης διακίνησης χάρη:

στην αύξηση της ασφάλειας των αποθηκών SALW στη Β-Ε (4), το Κοσσυφοπέδιο (1) (1), Τη Δημοκρατία της Μολδαβίας (2), το Μαυροβούνιο (1), τη Σερβία (1) και την πΓΔΜ (2) μέσω μετρήσιμων αναβαθμίσεων των υποδομών με γνώμονα την ασφάλεια,

στην αύξηση της ικανότητας του προσωπικού να διαφυλάσσει τα αποθέματα μέσω της κατάρτισης τουλάχιστον 60 εργαζομένων από τις δικαιούχους χώρες σε τρία σεμινάρια και μέσω της παροχής στοχευμένης κατάρτισης σε εθνικό επίπεδο.

3.2.   Μείωση των αποθεμάτων μέσω της καταστροφής SALW και πυρομαχικών

Στόχος

Αύξηση της ασφάλειας και μείωση του κινδύνου της διάδοσης μέσω της αισθητής μείωσης των ποσοτήτων πλεονασματικών συμβατικών όπλων και πυρομαχικών στις αποθήκες.

Περιγραφή

Εμπνεόμενο από την επιτυχία της προηγούμενης φάσης, κατά την οποία επιτεύχθηκε η καταστροφή 78 366 συνολικά όπλων (εκ των οποίων 45 275 στη Σερβία και 33 091 στην Κροατία), και προκειμένου να μειωθεί περαιτέρω το πλεόνασμα SALW που κατέχουν κρατικοί φορείς και πολίτες και κατά συνέπεια να ελαττωθεί ο κίνδυνος της εκτροπής τους ή της παράνομης διακίνησής τους, το έργο έχει ως στόχο τη διάθεση συνολικά 165 000 SALW μέσω διαφόρων δραστηριοτήτων καταστροφής όπλων στις εξής χώρες:

Αλβανία (έως 120 000 τεμάχια)

Βοσνία Ερζεγοβίνη (έως 4 500 τεμάχια)

Κοσσυφοπέδιο (1) (έως 2 500 τεμάχια)

ΠΓΔΜ (έως 1 500 τεμάχια)

Η Δημοκρατία της Μολδαβίας (έως 2 500 τεμάχια)

Μαυροβούνιο (έως 4 000 τεμάχια)

Σερβία (έως 30 000 τεμάχια)

Στην Αλβανία, το όφελος που επιτεύχθηκε στον τομέα της διάθεσης των πλεονασματικών πυρομαχικών που είχε στην κατοχή του το Υπουργείο Άμυνας πρέπει να συνοδευτεί από καταστροφή SALW, ιδίως λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους του πλεονασματικού αποθέματος και της δυσκολίας λήψης επαρκών μέτρων ασφαλείας για την προστασία του. Στη Σερβία, το όφελος που εξασφαλίστηκε στο πλαίσιο της απόφασης 2010/179/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου πρέπει να επιρρωθεί με νέες δραστηριότητες διάθεσης των πλεονασματικών και κατασχεθέντων όπλων, ενώ ταυτόχρονα επιβάλλεται να αναληφθούν ανάλογες δράσεις και σε άλλες χώρες, προκειμένου να μειωθεί αισθητά ο κίνδυνος της εξάπλωσης και της παράνομης διακίνησης των πλεονασματικών όπλων. Επιπλέον, το έργο προβλέπει την καταστροφή πλεονασματικών και κατασχεθέντων εκρηκτικών και πυρομαχικών SALW που έχουν στην κατοχή τους τα Υπουργεία Εσωτερικών και Άμυνας.

Αποτελέσματα του έργου/δείκτες υλοποίησης:

Το έργο θα έχει ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση του κινδύνου διάδοσης των SALW μέσω της μείωσης των ποσοτήτων πλεονασματικών και κατασχεθέντων φορητών όπλων και ελαφρού οπλισμού, εκρηκτικών και πυρομαχικών που φυλάσσονται σε αποθήκες στην Αλβανία, τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, το Κοσσυφοπέδιο (1), Τη Δημοκρατία της Μολδαβίας, το Μαυροβούνιο, τη Σερβία και την πΓΔΜ:

καταστροφή συνολικής ποσότητας έως 165 000 τεμαχίων συμβατικών όπλων·

αποστρατικοποίηση και καταστροφή συνολικής ποσότητας έως 12 442 πυρομαχικών και εκρηκτικών που ενέχουν κίνδυνο διάδοσης.

3.3.   Βελτίωση της επισήμανσης, του εντοπισμού και της καταχώρισης SALW

Στόχος

Βελτίωση των ικανοτήτων επισήμανσης και εντοπισμού μέσω της παροχής υποστήριξης για τη δημιουργία νέων ή την αναβάθμιση των υπαρχόντων ηλεκτρονικών συστημάτων καταχώρισης όπλων και τήρησης αρχείων στη ΝΑ Ευρώπη.

Περιγραφή

Αυτό το τμήμα του έργου υποστηρίζει την ενίσχυση του αποτελεσματικού κράτους δικαίου μέσω του περιορισμού, της καταχώρισης και της μέτρησης των ποσοτήτων και της ζήτησης SALW. Το έργο έχει σχεδιαστεί κατά τρόπο που να εναρμονίζεται με το Πρόγραμμα Δράσης των ΗΕ, το διεθνές μέσο εντοπισμού, το Πρωτόκολλο των ΗΕ για τα πυροβόλα όπλα και την οδηγία 91/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου καθώς επίσης με την κοινή θέση 2008/944/ΚΕΠΠΑ της ΕΕ, συμβάλλοντας κατά συνέπεια στην επιτυχή εφαρμογή τους, μέσω της βελτίωσης των υποδομών των κρατών της ΝΑ Ευρώπης στον τομέα της επισήμανσης, του εντοπισμού και της καταχώρισης των όπλων σε μητρώα, με ιδιαίτερη έμφαση στις υποδομές τήρησης αρχείων σε επίπεδο εθνικών αρχών όσον αφορά τη νόμιμη κατοχή όπλων από πολίτες, παρέχοντας υποστήριξη για την αναβάθμιση και την ψηφιοποίηση των εν λόγω συστημάτων. Ταυτόχρονα, θα βελτιωθούν και οι υποδομές για την επισήμανση, τον εντοπισμό και τη βαλλιστική ανάλυση των όπλων.

Το έργο θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στη διασφάλιση της συνεκτικότητας και συμπληρωματικότητας με τις δραστηριότητες των ΗΕ και της ΕΕ, όπως υλοποιούνται μέσω εθνικών, περιφερειακών και θεματικών προγραμμάτων, και όλες οι δραστηριότητες στο πλαίσιο αυτού του στόχου θα επιδιώξουν υψηλό βαθμό συνέργειας και συμπληρωματικότητας με τις πρωτοβουλίες της Ιντερπόλ (iARMS) και της Ευρωπόλ στον εν λόγω τομέα.

Το έργο θα υποστηρίξει επίσης την ενίσχυση των υποδομών για την επισήμανση, τον εντοπισμό και την καταχώριση σε μητρώα των SALW στη ΝΑ Ευρώπη μέσω ενός συνδυασμού προγραμμάτων κατάρτισης και τεχνικής συνδρομής, συνοδευόμενων από κανονιστική και θεσμική ανάλυση:

Αλβανία: θα παράσχει υποστήριξη στην κρατική αστυνομία της Αλβανίας για την ανάπτυξη και υλοποίηση ενός κεντρικού ηλεκτρονικού μητρώου όπλων μέσω του σχεδιασμού του συστήματος, της προμήθειας και εγκατάστασης του σχετικού υλικού και της παροχής κατάρτισης στο προσωπικό.

Βοσνία Ερζεγοβίνη: θα υποστηρίξει την Κρατική Υπηρεσία Ερευνών και Προστασίας (SIPA) ώστε να συνεχίσει το έργο της στον τομέα της μη διάδοσης των SALW μέσω της βελτίωσης των τεχνικών υποδομών που χρησιμοποιεί στην έρευνα και την επιβολή ελέγχων όσον αφορά τα SALW.

ΠΓΔΜ: συνεργασία με τις εθνικές αρχές ώστε να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο το υπάρχον σύστημα καταχώρισης των όπλων μέσω της αναβάθμισης του λογισμικού ώστε να συμπεριληφθούν και τα όπλα που βρίσκονται στην κατοχή των δυνάμεων ασφαλείας και να εκπαιδευτεί εκ νέου το προσωπικό στην τήρηση μητρώων για τα πυροβόλα όπλα σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Κοσσυφοπέδιο (1): συνεργασία με την αστυνομία του Κοσσυφοπεδίου για την ανάπτυξη πρότυπων λειτουργικών διαδικασιών και την παροχή κατάρτισης για την εφαρμογή τους. Ταυτόχρονα, καταγραφή της δομής του παράνομου εμπορίου SALW σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, ώστε να εντοπιστούν οι βασικοί τομείς υψηλού κινδύνου.

Σερβία: υποστήριξη της βελτίωσης των τεχνικών ικανοτήτων του εργαστηρίου βαλλιστικής ανάλυσης του Υπουργείου Εσωτερικών στον τομέα της επισήμανσης και του εντοπισμού όπλων και πυρομαχικών μέσω της παροχής εξειδικευμένου εξοπλισμού και της παροχής κατάρτισης.

Σε περιφερειακό επίπεδο:

Το έργο θα υποστηρίξει τη δημιουργία ενός περιφερειακού δικτύου ειδικών στον τομέα των πυροβόλων όπλων στη ΝΑ Ευρώπη και θα διοργανώσει έως έξι περιφερειακά σεμινάρια για την ενίσχυση της ανταλλαγής γνώσεων.

Το Δίκτυο αυτό θα υποστηρίζεται από μια διαδικτυακή πλατφόρμα που θα διευκολύνει την ανταλλαγή γνώσεων και πληροφοριών.

Η SEESAC θα έχει στενή επικοινωνία με την Έρευνα για τον Εξοπλισμό Συγκρούσεων (CAR) προκειμένου να διευκολυνθεί η ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με παράνομα όπλα μεταξύ της SEESAC, του περιφερειακού δικτύου ειδικών στον τομέα των πυροβόλων όπλων και του σχεδίου iTrace της CAR.

Θα διεξαχθεί μελέτη εφικτότητας που θα καταγράψει τις νομικές και τεχνικές δυνατότητες για στενότερη και πιο θεσμοθετημένη ανταλλαγή δεδομένων στους τομείς της επισήμανσης και της βαλλιστικής.

Αποτελέσματα του έργου/δείκτες υλοποίησης:

Δημιουργία ενός κεντρικού ηλεκτρονικού μητρώου όπλων στην Αλβανία·

Βελτίωση των τεχνικών υποδομών της Κρατικής Υπηρεσίας Ερευνών και Προστασίας (SIPA) στη Βοσνία Ερζεγοβίνη για τον εντοπισμό και την έρευνα των SALW και των πυρομαχικών τους·

Αναβάθμιση του ηλεκτρονικού μητρώου όπλων στην πΓΔΜ ώστε να συμπεριλάβει και τα όπλα που βρίσκονται στην κατοχή των δυνάμεων ασφαλείας· τουλάχιστον 25 μέλη του προσωπικού θα λάβουν κατάρτιση σχετικά με τα νέα μέτρα·

Ανάπτυξη πρότυπων λειτουργικών διαδικασιών για την επισήμανση, τον εντοπισμό και την καταχώριση SALW σε μητρώα, ειδικά για την αστυνομία του Κοσσυφοπεδίου (1) εκπόνηση μελέτης με θέμα την καταγραφή της δομής του παράνομου εμπορίου·

Βελτίωση των τεχνικών υποδομών του εργαστηρίου βαλλιστικής του σερβικού Υπουργείου Εσωτερικών για τον εντοπισμό των όπλων και των πυρομαχικών·

Δημιουργία και ενεργοποίηση ενός περιφερειακού δικτύου ειδικών σε θέματα πυροβόλων όπλων· διεξαγωγή έξι σεμιναρίων·

Δημιουργία διαδικτυακής πλατφόρμας για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής γνώσεων και πληροφοριών μεταξύ των ειδικών στα πυροβόλα όπλα που θα είναι μέλη του περιφερειακού δικτύου·

Ενισχυμένη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της SEESAC, του περιφερειακού δικτύου ειδικών στον τομέα των πυροβόλων όπλων και του σχεδίου iTrace.

Εκπόνηση μελέτης εφικτότητας για τη διασύνδεση μεταξύ των συστημάτων καταχώρισης.

3.4.   Περιφερειακή συνεργασία για την ευαισθητοποίηση, την ανταλλαγή πληροφοριών και τη μεταβίβαση γνώσεων

Στόχος

Η περαιτέρω αύξηση της ικανότητας αντιμετώπισης της απειλής που συνιστούν τα SALW και τα πυρομαχικά τους στη ΝΑ Ευρώπη μέσω της ενθάρρυνσης και της διευκόλυνσης της μεταβίβασης γνώσεων, της ανταλλαγής πληροφοριών και της ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο στενότερης περιφερειακής συνεργασίας.

Περιγραφή

Το έργο θα ενισχύσει την ικανότητα των εθνικών επιτροπών SALW και των συναφών υπηρεσιών με αντικείμενο τον έλεγχο των όπλων, παρέχοντας τεχνική συνδρομή και ανάπτυξη υποδομών και ταυτόχρονα διευκολύνοντας την ανταλλαγή πληροφοριών. Το έργο προβλέπει τη στενή συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες ώστε να καταγραφούν οι ανάγκες τους και να αναπτυχθούν τα κατάλληλα υποστηρικτικά εργαλεία για να μπορέσουν να αναπτύξουν τις ικανότητές τους στον τομέα του ελέγχου των συμβατικών όπλων και των πυρομαχικών τους. Παράλληλα, το έργο θα θεσμοθετήσει και θα διευκολύνει μια διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών σε περιφερειακό επίπεδο μέσω της οποίας θα έρχονται σε επαφή οι εκπρόσωποι των εθνικών επιτροπών SALW και των υπηρεσιών που ασχολούνται με τον έλεγχο των όπλων προκειμένου να αυξηθεί η περιφερειακή συνεργασία και ανταλλαγή γνώσης. Η περιφερειακή διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών θα περιλαμβάνει τα εξής:

Επίσημες περιφερειακές συνεδριάσεις των εθνικών επιτροπών SALW δύο φορές το έτος·

Τυποποιημένη παρουσίαση των διδαγμάτων που έχουν αποκομιστεί σχετικά με τον έλεγχο των SALW στη ΝΑ Ευρώπη·

Εκπόνηση μιας επίτομης έκδοσης με το σύνολο των εθνικών νομοθεσιών σχετικά με τα SALW στη ΝΑ Ευρώπη· ενημερωτικά σημειώματα και άλλο ενημερωτικό υλικό όπως απαιτείται για την αποτελεσματική υλοποίηση του ελέγχου των SALW·

Εκπόνηση περιφερειακής μελέτης σχετικά με τον αντίκτυπο των SALW στην ενδοοικογενειακή βία και τη βία λόγω φύλου·

Ανάπτυξη διαδικτυακής πλατφόρμας και πύλης για την ανταλλαγή γνώσεων μέσω των οποίων θα καταστεί δυνατή η τακτική ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών σχετικά με τα έργα, τις δραστηριότητες και τις παρεμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο τον έλεγχο των SALW·

Διευκόλυνση της διμερούς ανταλλαγής πληροφοριών μέσω της διοργάνωσης εκπαιδευτικών επισκέψεων και ανταλλαγών εμπειρογνωμόνων.

Η τυποποιημένη παρουσίαση των διδαγμάτων που έχουν αποκομισθεί και η δημιουργία μιας γνωσιακής βάσης θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο την ικανότητα των χωρών της ΝΑ Ευρώπης να σχεδιάζουν, να συλλαμβάνουν και να υλοποιούν δραστηριότητες ελέγχου των SALW και ταυτόχρονα θα τις αναγάγει σε εξαγωγείς γνώσης προς άλλες περιοχές. Ως εκ τούτου, η αξιόλογη εμπειρία που έχει συγκεντρωθεί στη ΝΑ Ευρώπη θα μπορέσει να αξιοποιηθεί και σε άλλα μέρη του κόσμου.

Αποτελέσματα του έργου/δείκτες υλοποίησης:

Αυξημένη περιφερειακή συνεργασία για την καταπολέμηση της απειλής που συνιστούν η ευρεία σώρευση και η παράνομη διακίνηση των SALW και των πυρομαχικών τους μέσω των εξής:

Έως έξι επίσημες συνεδριάσεις των επιτροπών SALW·

Διευκόλυνση της διμερούς ανταλλαγής γνώσεων και πληροφοριών·

Ανάπτυξη εθνικών στρατηγικών SALW, κατά περίπτωση·

Παροχή κατάρτισης και ενίσχυση υποδομών και ικανοτήτων σε εθνικό επίπεδο βάσει αξιολόγησης των αναγκών·

Αυξημένη ευαισθητοποίηση σχετικά με τον αντίκτυπο των SALW στην ενδοοικογενειακή βία και τη βία λόγω φύλου μέσω της εκπόνησης και της προώθησης μιας περιφερειακής μελέτης.

Αύξηση της απόδοσης των εθνικών επιτροπών SALW και των άλλων υπηρεσιών που ασχολούνται με τον έλεγχο των όπλων μέσω των εξής:

Δημιουργία πλατφόρμας μεταβίβασης γνώσεων·

Δημοσίευση επίτομης έκδοσης με τη νομοθεσία σχετικά με τον έλεγχο των όπλων και τυποποίηση της παρουσίασης των διδαγμάτων που αποκομίζονται όσον αφορά τον έλεγχο των SALW στη ΝΑ Ευρώπη·

Παροχή τεχνικών συμβουλών.

3.5.   Εκστρατείες συλλογής όπλων και ευαισθητοποίησης

Στόχος

Η αύξηση της ασφάλειας και ο περιορισμός της απειλής που συνιστά η παράνομη διακίνηση των SALW και των πυρομαχικών τους μέσω των εξής:

Υποστήριξη της συλλογής παράνομων και ανεπιθύμητων όπλων, εκρηκτικών συσκευών και μηχανισμών και των συναφών πυρομαχικών που βρίσκονται στην κατοχή των πολιτών των χωρών της ΝΑ Ευρώπης·

Υποβοήθηση της νομιμοποίησης των όπλων που βρίσκονται στην κατοχή πολιτών μέσω της καταχώρισής τους σε μητρώα·

Ευαισθητοποίηση σχετικά με τους κινδύνους που ενέχονται στην κατοχή παράνομων όπλων.

Περιγραφή

Κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης του έργου (απόφαση 2010/179/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου της ΕΕ) πραγματοποιήθηκε στην Κροατία επί ενάμισι έτος εκστρατεία συλλογής όπλων και ευαισθητοποίησης των πολιτών, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη συλλογή 1 753 όπλων, 16 368 παράνομων θραυσματοφόρων βλημάτων, 818 153 τεμαχίων πυρομαχικών και 620 κιλών εκρηκτικών, και παράλληλα την αυξημένη ευαισθητοποίηση των πολιτών. Στη Σερβία πραγματοποιήθηκε μια καινοτόμος εκστρατεία ευαισθητοποίησης με τη χρήση διαδικτυακής πλατφόρμας η οποία επέτρεψε στη SEESAC να συγκεντρώσει πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τις κυρίαρχες συμπεριφορές και σχετικά με την παρουσία SALW. Έχοντας αποκομίσει σημαντικά διδάγματα από αυτές τις εκστρατείες, η δεύτερη φάση του έργου θα μπορέσει να επικεντρωθεί σε τρεις αλληλένδετους τομείς:

Σχεδιασμός και υλοποίηση εκστρατειών συλλογής οι οποίες θα βασίζονται σε στοχευμένες δράσεις ευαισθητοποίησης, προκειμένου οι πολίτες να ενημερωθούν αποτελεσματικά σχετικά με τις διαδικασίες νομιμοποίησης και οικειοθελούς παράδοσης των παράνομων πυροβόλων όπλων·

Ανάπτυξη και υλοποίηση δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης σχετικά με τους κινδύνους που ενέχει η κατοχή παράνομων πυροβόλων όπλων, πυρομαχικών και εκρηκτικών·

Χρήση καινοτόμων εργαλείων όπως ο λεγόμενος «πληθοπορισμός (crowdsourcing)» για την καταγραφή της παράνομης κατοχής πυροβόλων όπλων και για την ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με την απειλή που αυτά συνιστούν.

Αποτελέσματα του έργου/δείκτες υλοποίησης:

Το έργο θα ενισχύσει την ασφάλεια στη ΝΑ Ευρώπη καθώς θα μειώσει την παράνομη κατοχή όπλων από τους πολίτες:

Μείωση των ποσοτήτων όπλων, στρατιωτικού υλικού, πυρομαχικών και εκρηκτικών συσκευών που βρίσκονται στην κατοχή των πολιτών·

Ευαισθητοποίηση μέσω του σχεδιασμού και της υλοποίησης εκστρατειών σε τουλάχιστον έξι χώρες.

4.   Δικαιούχοι

Οι άμεσοι δικαιούχοι του έργου θα είναι οι εθνικοί φορείς που είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο των SALW στη ΝΑ Ευρώπη. Όσον αφορά τη διαχείριση αποθεμάτων, τα Υπουργεία Άμυνας της Βοσνίας Ερζεγοβίνης, Της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, του Μαυροβουνίου, της πΓΔΜ καθώς και τα Υπουργεία Εσωτερικών του Κοσσυφοπεδίου (1), Της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, της Σερβίας και της πΓΔΜ θα ωφεληθούν από την ανάπτυξη των ικανοτήτων και από τις βελτιωμένες υποδομές στους χώρους αποθήκευσης. Οι άμεσοι δικαιούχοι των προσπαθειών για τη μείωση των αποθεμάτων θα είναι τα Υπουργεία Εσωτερικών της Βοσνίας Ερζεγοβίνης, του Κοσσυφοπεδίου (1), Της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, του Μαυροβουνίου, της Σερβίας και της πΓΔΜ και τα Υπουργεία Άμυνας της Αλβανίας, της Βοσνίας Ερζεγοβίνης, της πΓΔΜ και Της Δημοκρατίας της Μολδαβίας. Οι άμεσοι δικαιούχοι της ενίσχυσης των ικανοτήτων που αφορούν την επισήμανση, τον εντοπισμό και την καταχώριση των SALW σε μητρώα θα είναι τα Υπουργεία Εσωτερικών της Αλβανίας, της πΓΔΜ, του Κοσσυφοπεδίου (1) και της Σερβίας, και η Κρατική Υπηρεσία Ερευνών και Προστασίας (SIPA) της Βοσνίας Ερζεγοβίνης, ενώ τα υπόλοιπα Υπουργεία Εσωτερικών θα ωφεληθούν από τη δημιουργία του περιφερειακού δικτύου ειδικών στον τομέα των πυροβόλων όπλων. Τέλος, οι Εθνικές Επιτροπές SALW και οι λοιποί φορείς που είναι αρμόδιοι για τον έλεγχο των φορητών όπλων και του ελαφρού οπλισμού στη ΝΑ Ευρώπη θα ωφεληθούν από την κατάρτιση και την ανταλλαγή πληροφοριών καθώς και από την περιφερειακή συνεργασία.

Οι προτεινόμενες δραστηριότητες συνάδουν πλήρως με τις εθνικές προτεραιότητες στον τομέα του ελέγχου των SALW και χαίρουν της υποστήριξης των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για τον έλεγχο των SALW, οι οποίες έχουν αποδείξει έμπρακτα την εν λόγω υποστήριξη και τη δέσμευσή τους να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων του έργου.

Οι πολίτες των χωρών της ΝΑ Ευρώπης και της ΕΕ, οι οποίοι κινδυνεύουν από την ευρεία διάδοση των SALW, θα ωφεληθούν εμμέσως από το έργο, χάρη στη μείωση του εν λόγω κινδύνου.

5.   Προβολή της ΕΕ

Η SEESAC λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να προβληθεί το γεγονός ότι η Δράση έχει χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα μέτρα αυτά θα εφαρμοστούν σύμφωνα το Εγχειρίδιο Επικοινωνίας και Προβολής για τις Εξωτερικές Δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει καταρτιστεί και δημοσιευτεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η SEESAC θα εξασφαλίσει έτσι την προβολή της συμβολής της ΕΕ με κατάλληλο σήμα και δημοσιότητα, αναδεικνύοντας το ρόλο της Ένωσης, μεριμνώντας για τη διαφάνεια των δράσεών της και ενισχύοντας την ευαισθητοποίηση όσον αφορά τους λόγους οι οποίοι οδήγησαν στην έκδοση της απόφασης, καθώς και τη στήριξη της απόφασης από την Ένωση και τα αποτελέσματα αυτής της στήριξης. Το υλικό που θα παραχθεί από το έργο θα επιδεικνύει σε εμφανές σημείο τη σημαία της Ένωσης σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ένωσης για την ορθή χρήση και αναπαραγωγή της σημαίας.

Δεδομένου ότι οι σχεδιαζόμενες δραστηριότητες ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό όσον αφορά το περιεχόμενο και τη φύση τους, θα επιλεχθούν διαφορετικά εργαλεία προώθησης, όπως μεταξύ άλλων τα εξής: παραδοσιακά μέσα, δικτυακοί τόποι, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενημερωτικό και προωθητικό υλικό όπως γραφικά πληροφοριών, φυλλάδια, ενημερωτικά δελτία, δελτία τύπου και άλλα, ανάλογα με την περίπτωση. Όλες οι δημοσιεύσεις, οι δημόσιες εκδηλώσεις, οι εκστρατείες, ο εξοπλισμός και τα κατασκευαστικά έργα στο πλαίσιο του συγκεκριμένου του έργου θα φέρουν την απαιτούμενη σήμανση. Προκειμένου να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο ο αντίκτυπος μέσω της ευαισθητοποίησης των διαφόρων εθνικών κυβερνήσεων και των πολιτών, της διεθνούς κοινότητας, των τοπικών και διεθνών μέσων, η γλώσσα που θα χρησιμοποιείται στο παραγόμενο υλικό θα είναι κατάλληλα προσαρμοσμένη στην ομάδα-στόχο στην οποία αυτό απευθύνεται.

6.   Διάρκεια

Βάσει της πρότερης εμπειρίας από την εφαρμογή της απόφασης 2010/179/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου και λαμβανομένων υπόψη της περιφερειακής διάστασης του έργου, του αριθμού των δικαιούχων καθώς επίσης του αριθμού και της περιπλοκότητας των σχεδιαζόμενων δραστηριοτήτων, το χρονικό περιθώριο για την υλοποίηση του έργου είναι 36 μήνες.

7.   Γενική οργάνωση

Η τεχνική υλοποίηση της παρούσας δράσης ανατίθεται στη SEESAC, μια περιφερειακή πρωτοβουλία υπό την αιγίδα του Προγράμματος Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNDP) και του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας (πρώην Συμφώνου Σταθερότητας για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη). Η SEESAC είναι ο εκτελεστικός βραχίονας του περιφερειακού σχεδίου εφαρμογής για την καταπολέμηση της διάδοσης των φορητών όπλων και του ελαφρού οπλισμού (SALW) και κατά συνέπεια αποτελεί το σημείο αναφοράς για τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τα SALW στη ΝΑ Ευρώπη.

Η SEESAC θα έχει τη γενική ευθύνη της υλοποίησης των επιμέρους δραστηριοτήτων και θα είναι υπόλογη για την υλοποίηση του έργου. Η διάρκεια του έργου προβλέπεται ότι θα είναι τριετής (36 μήνες) και ο συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός του έργου είναι EUR 14 335 403 με εξασφαλισμένη συγχρηματοδότηση από τη Νορβηγία.

8.   Εταίροι

Η SEESAC θα υλοποιήσει άμεσα τη δράση, σε στενή συνεργασία με τα Υπουργεία Άμυνας της Αλβανίας, της Βοσνίας Ερζεγοβίνης, Της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, του Μαυροβουνίου και της πΓΔΜ με τα Υπουργεία Εσωτερικών της Αλβανίας, της Βοσνίας Ερζεγοβίνης, του Κοσσυφοπεδίου (1), της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, του Μαυροβουνίου, της Σερβίας, της πΓΔΜ και της Κρατικής Υπηρεσίας Ερευνών και Προστασίας (SIPA) της Βοσνίας Ερζεγοβίνης καθώς επίσης με τις Εθνικές Επιτροπές SALW στην Αλβανία, τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, το Κοσσυφοπέδιο (1), τη Δημοκρατία της Μολδαβίας, το Μαυροβούνιο, τη Σερβία και την πΓΔΜ.

Η παρούσα δράση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα ελέγχου των όπλων στα Δυτικά Βαλκάνια και συμπληρώνεται από ένα έργο με αντικείμενο τον έλεγχο των εξαγωγών όπλων, το οποίο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εξωτερικών του Βασιλείου της Νορβηγίας και το πρόγραμμα δημιουργίας ικανοτήτων για τη διαχείριση αποθεμάτων πυρομαχικών στη Δημοκρατία της Σερβίας (CASM). Ο συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός του προγράμματος αντιστοιχεί σε EUR 14 335 403 εκ των οποίων EUR 5 127 650 είναι η συγχρηματοδότηση της ΕΕ που καλύπτει έως 35,77 % του εκτιμώμενου συνολικού προϋπολογισμού. Η συνεισφορά της Νορβηγίας ανέρχεται σε EUR 411 689 (3 140 000,00 νορβηγικές κορώνες βάσει της επίσημης συναλλαγματικής ισοτιμίας των ΗΕ για τον Ιούνιο του 2013) που αντιστοιχεί σε 2,87 % του συνολικού προϋπολογισμού του Προγράμματος. Η συνεισφορά των δικαιούχων ανέρχεται σε 61,36 % του συνολικού προϋπολογισμού του Προγράμματος.

9.   Υποβολή εκθέσεων

Οι υποβαλλόμενες εκθέσεις, αναλυτικές και λογιστικές, θα καλύπτουν το σύνολο της δράσης που περιγράφεται στη σχετική χρηματοδοτική συμφωνία και το συνημμένο προϋπολογισμό αυτής, ανεξαρτήτως του αν η παρούσα δράση χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από την Επιτροπή ή συγχρηματοδοτείται από αυτή.

Θα υποβάλλονται αναλυτικές εκθέσεις προόδου ανά τρίμηνο ώστε να καταγράφεται και να παρακολουθείται η πρόοδος που σημειώνεται για την επίτευξη των κύριων αποτελεσμάτων.

10.   Εκτιμώμενος προϋπολογισμός

Το συνολικό εκτιμώμενο κόστος του χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ προγράμματος είναι EUR 5 127 650.


(1)  Η ονομασία αυτή χρησιμοποιείται με επιφύλαξη των θέσεων ως προς το καθεστώς και συνάδει με την απόφαση 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και τη γνώμη του Διεθνούς Δικαστηρίου σχετικά με τη Διακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου

(2)  Το σκέλος του ελέγχου των μεταφορών όπλων χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εξωτερικών του Βασιλείου της Νορβηγίας και υλοποιείται από τη SEESAC.

(3)  Στην Κροατία βελτιώθηκε η ασφάλεια της κεντρικής μονάδας αποθήκευσης όπλων του Υπουργείου Εσωτερικών (MURAT) μέσω της εγκατάστασης συστήματος βιντεοπαρακολούθησης· στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, εγκαταστάθηκαν 41 πόρτες ασφαλείας και ενισχύθηκε η ασφάλεια σε τέσσερις (4) χώρους αποθήκευσης SALW και πυρομαχικών του Υπουργείου Άμυνας· στο Μαυροβούνιο, η ασφάλεια στην αποθήκη πυρομαχικών TARAS του Υπουργείου Άμυνας αναβαθμίστηκε σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας.

(4)  Σχεδιάστηκε ειδικό σεμινάριο με αντικείμενο τη διαχείριση αποθεμάτων και συνολικά 58 εργαζόμενοι επιχειρησιακού επιπέδου από τα Υπουργεία Άμυνας, τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Υπουργεία Εσωτερικών της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, της Κροατίας, της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, του Μαυροβουνίου και της Σερβίας εκπαιδεύτηκαν στη διαχείριση αποθεμάτων.


11.12.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 332/31


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 9ης Δεκεμβρίου 2013

για την ανακοίνωση εκ μέρους της Ιρλανδίας μεταβατικού εθνικού σχεδίου σύμφωνα με το άρθρο 32 της οδηγίας 2010/75/ΕΕ περί βιομηχανικών εκπομπών

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2013) 8638]

(Το κείμενο στην αγγλική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

(2013/731/ΕΕ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης) (1), και ιδίως το άρθρο 32 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 5 πρώτο εδάφιο της οδηγίας 2010/75/ΕΕ, η Ιρλανδία υπέβαλε στην Επιτροπή το μεταβατικό εθνικό της σχέδιο (ΜΕΣ) στις 31 Δεκεμβρίου 2012. (2)

(2)

Κατά την αξιολόγηση της πληρότητας του ΜΕΣ, η Επιτροπή διαπίστωσε ορισμένες ανακολουθίες μεταξύ του καταλόγου των μονάδων που περιλαμβάνονται στο ΜΕΣ και εκείνων που ανέφερε η Ιρλανδία στην απογραφή των εκπομπών σύμφωνα με την οδηγία 2001/80/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3), καθώς και ότι έλειπαν πληροφορίες για μια μονάδα, γεγονός που παρεμπόδισε την αξιολόγηση των στοιχείων του ΜΕΣ.

(3)

Η Επιτροπή, με επιστολή της της 3ης Ιουνίου 2013 (4), κάλεσε τις ιρλανδικές αρχές να παράσχουν διευκρινίσεις σχετικά με τυχόν ανακολουθίες μεταξύ του ΜΕΣ και της απογραφής δυνάμει της οδηγίας 2001/80/ΕΚ, καθώς και μια διευκρίνιση σχετικά με μία μονάδα καύσης.

(4)

Η Ιρλανδία υπέβαλε συμπληρωματικές πληροφορίες στην Επιτροπή με επιστολή της της 10ης Ιουλίου 2013 όσον αφορά, μεταξύ άλλων, τη διαγραφή μιας μονάδας από το ΜΕΣ (5).

(5)

Ύστερα από περαιτέρω αξιολόγηση του ΜΕΣ και των συμπληρωματικών πληροφοριών που προσκομίστηκαν, η Επιτροπή απέστειλε δεύτερη επιστολή στις 4 Σεπτεμβρίου 2013 (6) με την οποία ζήτησε διευκρινίσεις όσον αφορά την ημερομηνία κατά την οποία χορηγήθηκε η πρώτη άδεια για πολλές μονάδες, καθώς και όσον αφορά την ορθή εφαρμογή των κανόνων συνυπολογισμού που ορίζονται στο άρθρο 29 της οδηγίας περί βιομηχανικών εκπομπών. Η Επιτροπή ζήτησε επίσης την αναθεώρηση του υπολογισμού της συνεισφοράς στα ανώτατα όρια του ΜΕΣ για τις μονάδες καύσης πολλαπλών καυσίμων.

(6)

Με ηλεκτρονικό μήνυμά της της 23ης Σεπτεμβρίου 2013 (7) η Ιρλανδία προσκόμισε τις ζητούμενες συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις, σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2012/115/ΕΕ της Επιτροπής (8).

(7)

Συνεπώς, η Επιτροπή αξιολόγησε το ΜΕΣ, σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφοι 1, 3 και 4 της οδηγίας 2010/75/ΕΕ και με την εκτελεστική απόφαση 2012/115/ΕΕ.

(8)

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή εξέτασε τη συνέπεια και την ορθότητα των δεδομένων, τις υποθέσεις και τους υπολογισμούς που χρησιμοποιήθηκαν για τον καθορισμό των συνεισφορών καθεμιάς από τις μονάδες καύσης που καλύπτονται από το ΜΕΣ στα ανώτατα όρια εκπομπής που καθορίζονται στο ΜΕΣ, και ανέλυσε αν περιλαμβάνει γενικούς και επιμέρους στόχους, μέτρα και χρονοδιαγράμματα για την επίτευξη αυτών των στόχων, καθώς και μηχανισμό παρακολούθησης για την αξιολόγηση της μελλοντικής συμμόρφωσης.

(9)

Από τις πρόσθετες πληροφορίες που υποβλήθηκαν, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι τα ανώτατα όρια εκπομπών για τα έτη 2016 και 2019 υπολογίστηκαν με τη χρήση των κατάλληλων στοιχείων και τύπων και ότι οι υπολογισμοί ήταν σωστοί. Η Ιρλανδία έχει παράσχει επαρκείς πληροφορίες όσον αφορά τα μέτρα που θα τεθούν σε εφαρμογή για την επίτευξη των ανώτατων ορίων εκπομπών, την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων στην Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή του ΜΕΣ.

(10)

Η Επιτροπή κρίνει ότι οι ιρλανδικές αρχές έχουν λάβει υπόψη το σύνολο των διατάξεων που περιλαμβάνονται στο άρθρο 32 παράγραφοι 1, 3 και 4 της οδηγίας 2010/75/ΕΕ και στην εκτελεστική απόφαση 2012/115/ΕΕ.

(11)

Η εφαρμογή του ΜΕΣ πρέπει να ισχύει με την επιφύλαξη άλλου εφαρμοστέου εθνικού δικαίου και του δικαίου της Ένωσης. Ειδικότερα, κατά τον καθορισμό των επιμέρους όρων αδειοδότησης για τις μονάδες καύσης που καλύπτονται από το ΜΕΣ, η Ιρλανδία πρέπει να εξασφαλίζει ότι δεν διακυβεύεται η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που καθορίζονται, μεταξύ άλλων, στην οδηγία 2010/75/ΕΕ, στην οδηγία 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (9) και στην οδηγία 2001/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (10).

(12)

Το άρθρο 32 παράγραφος 6 της οδηγίας 2010/75/ΕΕ ορίζει ότι η Ιρλανδία πρέπει να ενημερώνει την Επιτροπή για τυχόν επακόλουθες αλλαγές στο ΜΕΣ. Η Επιτροπή πρέπει να αξιολογήσει κατά πόσον οι εν λόγω αλλαγές συμμορφώνονται με τις διατάξεις που καθορίζονται στο άρθρο 32 παράγραφοι 1, 3 και 4 της οδηγίας 2010/75/ΕΕ και στην εκτελεστική απόφαση 2012/115/ΕΕ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

1.   Δυνάμει του άρθρου 32 παράγραφοι 1, 3 και 4 της οδηγίας 2010/75/ΕΕ και της εκτελεστικής απόφασης 2012/115/ΕΕ, δεν εγείρονται αντιρρήσεις για το μεταβατικό εθνικό σχέδιο, το οποίο η Ιρλανδία γνωστοποίησε στην Επιτροπή στις 31 Δεκεμβρίου 2012, σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 5 της οδηγίας 2010/75/ΕΕ, όπως τροποποιήθηκε με τις συμπληρωματικές πληροφορίες που έστειλε η Ιρλανδία στις 10 Ιουλίου 2013 και στις 23 Σεπτεμβρίου 2013 (11).

2.   Ο κατάλογος των μονάδων που καλύπτονται από το μεταβατικό εθνικό σχέδιο, οι ρύποι για τους οποίους καλύπτονται οι εν λόγω μονάδες και τα εφαρμοστέα ανώτατα όρια εκπομπών καθορίζονται στο παράρτημα.

3.   Η εφαρμογή του μεταβατικού εθνικού σχεδίου από τις ιρλανδικές αρχές δεν απαλλάσσει την Ιρλανδία από τη συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2010/75/ΕΕ σχετικά με τις εκπομπές από τις μεμονωμένες μονάδες καύσης που καλύπτονται από το σχέδιο, και με τα άλλα αρμόδια όργανα του περιβαλλοντικού δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 2

Η Επιτροπή αξιολογεί αν τυχόν επακόλουθες αλλαγές στο μεταβατικό εθνικό σχέδιο που θα γνωστοποιήσει η Ιρλανδία στο μέλλον πληρούν τις διατάξεις του άρθρου 32 παράγραφοι 1, 3 και 4 της οδηγίας 2010/75/ΕΕ και τις διατάξεις της εκτελεστικής απόφασης 2012/115/ΕΕ.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Ιρλανδία.

Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2013.

Για την Επιτροπή

Janez POTOČNIK

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 334 της 17.12.2010, σ. 17.

(2)  Η ανακοίνωση εκ μέρους της Ιρλανδίας διαβιβάστηκε με επιστολή της με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2012 η οποία εστάλη στην Επιτροπή ταχυδρομικώς στις 31 Δεκεμβρίου 2012 και καταχωρίστηκε με τον αριθμό: Ares(2012)10636.

(3)  Οδηγία 2001/80/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2001, για τον περιορισμό των εκπομπών στην ατμόσφαιρα ορισμένων ρύπων από μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης (ΕΕ L 309 της 27.11.2001, σ. 1)

(4)  Ares(2013) 1636798

(5)  Ares(2013)2640846

(6)  Ares(2013)2991162

(7)  Ares(2013)3103789

(8)  Εκτελεστική απόφαση 2012/115/ΕΕ της Επιτροπής, της 10ης Φεβρουαρίου 2012, για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τα μεταβατικά εθνικά σχέδια που αναφέρονται στην οδηγία 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί βιομηχανικών εκπομπών (ΕΕ L 52 της 24.2.2012, σ. 12).

(9)  Οδηγία 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2008, για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη (ΕΕ L 152 της 11.06.2008, σ. 1).

(10)  Οδηγία 2001/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2001, σχετικά με εθνικά ανώτατα όρια εκπομπών για ορισμένους ατμοσφαιρικούς ρύπους (ΕΕ L 309 της 27.11.2001, σ. 22)

(11)  Η Επιτροπή καταχώρισε την ενοποιημένη έκδοση του ΜΕΣ στις Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2013 με αριθμό καταχώρισης Ares(2013)3571076.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κατάλογος των μονάδων που περιλαμβάνονται στο ΜΕΣ

Αριθμός

Όνομα μονάδας στο ΜΕΣ

Συνολική ονομαστική θερμική ισχύς στις 31.12.2010 (MW)

Ρύποι που καλύπτονται από το ΜΕΣ

SO2

NOx

σκόνη

1

P0605-MP1/2

Μονάδες 1 και 2, σταθμός ηλεκτρικής ενέργειας στο Moneypoint

1 540

2

P0605-MP3

Μονάδα 3, σταθμός ηλεκτρικής ενέργειας στο Moneypoint

770

3

P0561-AD1

Μονάδα 1, σταθμός ηλεκτρικής ενέργειας στο Aghada

670

4

P0561-AT1

Στρόβιλος CT11, σταθμός ηλεκτρικής ενέργειας στο Aghada

283

5

P0561-AT2

Στρόβιλος CT12, σταθμός ηλεκτρικής ενέργειας στο Aghada

283

6

P0561-AT4

Στρόβιλος CT14, σταθμός ηλεκτρικής ενέργειας στο Aghada

283

7

P0578-MR1

Μονάδα CT, σταθμός ηλεκτρικής ενέργειας στο Marina

277

8

P0606-GR1/2

Μονάδες 1 και 2, σταθμός ηλεκτρικής ενέργειας στο Great Island

346

9

P0606-GR3

Μονάδα 3, σταθμός ηλεκτρικής ενέργειας στο Great Island

303

10

P0607-TB1/2

Μονάδες 1 και 2, σταθμός ηλεκτρικής ενέργειας στο Tarbert

340

11

P0607-TB3/4

Μονάδες 3 και 4, σταθμός ηλεκτρικής ενέργειας στο Tarbert

1 232

12

P0482-EP1

Edenderry Power Limited

299


Ανώτατα όρια εκπομπών (σε τόνους)

 

2016

2017

2018

2019

1.1 – 30.6.2020

SO2

15 202

12 076

8 950

5 824

2 912

NOx

8 811

7 853

6 896

5 938

2 969

σκόνη

1 514

1 196

878

560

280


11.12.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 332/34


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 9ης Δεκεμβρίου 2013

για τον καθορισμό των συμπερασμάτων σχετικά με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές (ΒΔΤ) βάσει της οδηγίας 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί βιομηχανικών εκπομπών όσον αφορά την παραγωγή χλωρο-αλκαλίων

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2013) 8589]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2013/732/ΕΕ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης) (1), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 5,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 13 παράγραφος 1 της οδηγίας 2010/75/ΕΕ επιβάλλει στην Επιτροπή να διοργανώνει ανταλλαγή πληροφοριών για τις βιομηχανικές εκπομπές μεταξύ κρατών μελών, σχετικών κλάδων και μη κυβερνητικών οργανώσεων που προάγουν την προστασία του περιβάλλοντος και της Επιτροπής, ώστε να διευκολύνεται η σύνταξη εγγράφων αναφοράς βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών (ΒΔΤ) όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 11 της εν λόγω οδηγίας.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2 της οδηγίας 2010/75/ΕΕ, κατά την ανταλλαγή πληροφοριών εξετάζονται κυρίως: οι επιδόσεις των εγκαταστάσεων και οι τεχνικές όσον αφορά τις εκπομπές, εκφρασμένες ως βραχυπρόθεσμος και ως μακροπρόθεσμος μέσος όρος κατά περίπτωση, και οι σχετικές συνθήκες αναφοράς, η κατανάλωση και το είδος των πρώτων υλών, η κατανάλωση ύδατος, η χρήση της ενέργειας και η παραγωγή αποβλήτων, οι χρησιμοποιούμενες τεχνικές, η σχετική παρακολούθηση, οι επιπτώσεις της χρήσης διαφόρων περιβαλλοντικών μέσων, η οικονομική και τεχνική βιωσιμότητα και οι εξελίξεις όλων των ανωτέρω, καθώς και οι βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές και οι αναδυόμενες τεχνικές που προσδιορίζονται αφού εξεταστούν τα ζητήματα που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β) της εν λόγω οδηγίας.

(3)

Τα «συμπεράσματα ΒΔΤ» όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 12 της οδηγίας 2010/75/ΕΕ αποτελούν το καίριο στοιχείο των εγγράφων αναφοράς ΒΔΤ και περιλαμβάνουν τα συμπεράσματα σχετικά με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, την περιγραφή τους, πληροφορίες για να εκτιμηθεί η δυνατότητα εφαρμογής τους, τα επίπεδα εκπομπών που συνδέονται με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, τη σχετική παρακολούθηση, τα αντίστοιχα επίπεδα κατανάλωσης και, κατά περίπτωση, τα συναφή μέτρα αποκατάστασης του χώρου.

(4)

Σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 3 της οδηγίας 2010/75/ΕΕ, τα συμπεράσματα ΒΔΤ αποτελούν τη βάση για τον καθορισμό των όρων αδειοδότησης για εγκαταστάσεις που καλύπτονται από το κεφάλαιο II της εν λόγω οδηγίας.

(5)

Κατά το άρθρο 15 παράγραφος 3 της οδηγίας 2010/75/ΕΕ, η αρμόδια αρχή οφείλει να καθορίζει οριακές τιμές εκπομπών που διασφαλίζουν ότι οι εκπομπές υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας δεν υπερβαίνουν τα επίπεδα εκπομπών που συνδέονται με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, που αναφέρονται στις αποφάσεις για τα συμπεράσματα ΒΔΤ περί των οποίων το άρθρο 13 παράγραφος 5 της οδηγίας 2010/75/ΕΕ.

(6)

Το άρθρο 15 παράγραφος 4 της οδηγίας 2010/75/ΕΕ προβλέπει παρεκκλίσεις από την απαίτηση του άρθρου 15 παράγραφος 3 μόνον εάν το κόστος που συνεπάγεται η επίτευξη επιπέδων εκπομπών που συνδέονται με τις ΒΔΤ είναι δυσανάλογα υψηλό σε σύγκριση με τα περιβαλλοντικά οφέλη, λόγω της γεωγραφικής θέσης, των τοπικών περιβαλλοντικών συνθηκών ή των τεχνικών χαρακτηριστικών της σχετικής εγκατάστασης.

(7)

Το άρθρο 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 2010/75/ΕΕ προβλέπει ότι οι απαιτήσεις παρακολούθησης της άδειας, που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο γ) της οδηγίας, πρέπει να στηρίζονται στα συμπεράσματα επί της παρακολούθησης, όπως περιγράφονται στα συμπεράσματα ΒΔΤ.

(8)

Σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 της οδηγίας 2010/75/ΕΕ, εντός τεσσάρων ετών από τη δημοσίευση των αποφάσεων περί των συμπερασμάτων ΒΔΤ, η αρμόδια αρχή επανεξετάζει και, όπου απαιτείται, αναπροσαρμόζει όλους τους όρους της άδειας και διασφαλίζει ότι η εγκατάσταση πληροί τους εν λόγω όρους αδειοδότησης.

(9)

Με την απόφαση της Επιτροπής της 16ης Μαΐου 2011 συγκροτείται φόρουμ (2) για την ανταλλαγή πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 13 της οδηγίας 2010/75/ΕΕ περί βιομηχανικών εκπομπών, αποτελούμενο από εκπροσώπους των κρατών μελών, των σχετικών βιομηχανικών κλάδων και μη κυβερνητικών οργανώσεων που προάγουν την προστασία του περιβάλλοντος.

(10)

Σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 4 της οδηγίας 2010/75/ΕΕ, η Επιτροπή έλαβε τη γνώμη του εν λόγω φόρουμ σχετικά με το προτεινόμενο περιεχόμενο των εγγράφων αναφοράς ΒΔΤ όσον αφορά την παραγωγή χλωρο-αλκαλίων στις 6 Ιουνίου 2013 και τη δημοσιοποίησε (3).

(11)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που συστάθηκε βάσει του άρθρου 75 παράγραφος 1 της οδηγίας 2010/75/ΕΕ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Τα συμπεράσματα ΒΔΤ για την παραγωγή χλωρο-αλκαλίων παρατίθενται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2013.

Για την Επιτροπή

Janez POTOČNIK

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 334 της 17.12.2010, σ. 17.

(2)  ΕΕ C 146 της 17.5.2011, σ. 3.

(3)  https://circabc.europa.eu/w/browse/d4fbf23d-0da7-47fd-a954-0ada9ca91560


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΒΔΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΛΩΡΟ-ΑΛΚΑΛΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 37
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 38
ΟΡΙΣΜΟΙ 38
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΒΔΤ 39

1.

Τεχνική κελιού 39

2.

Παροπλισμός ή μετατροπή εργοστασίων τεχνολογίας κελιού υδραργύρου 39

3.

Δημιουργία υγρών αποβλήτων 41

4.

Ενεργειακή απόδοση 42

5.

Παρακολούθηση των εκπομπών 43

6.

Εκπομπές στον ατμοσφαιρικό αέρα 44

7.

Εκπομπές στο νερό 45

8.

Δημιουργία αποβλήτων 47

9.

Αποκατάσταση περιοχής 47
ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ 48

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Τα παρόντα συμπεράσματα για τις ΒΔΤ καλύπτουν ορισμένες βιομηχανικές δραστηριότητες που προσδιορίζονται στο τμήμα 4.2 στοιχεία α) και γ) του παραρτήματος I της οδηγίας 2010/75/ΕΕ, δηλαδή την παραγωγή χημικών προϊόντων (χλώριο, υδρογόνο, υδροξείδιο του καλίου και υδροξείδιο του νατρίου) από την ηλεκτρόλυση της άλμης.

Ειδικότερα, αυτά τα συμπεράσματα ΒΔΤ καλύπτουν τις ακόλουθες διαδικασίες και δραστηριότητες:

την αποθήκευση του αλατιού·

την προετοιμασία, τον καθαρισμό και τον επανακορεσμό της άλμης·

την ηλεκτρόλυση της άλμης·

τη συγκέντρωση, τον καθαρισμό, την αποθήκευση και τον χειρισμό του υδροξειδίου του νατρίου/του καλίου·

την ψύξη, την ξήρανση, τον καθαρισμό, τη συμπύκνωση, την υγροποίηση, την αποθήκευση και τον χειρισμό του χλωρίου·

την ψύξη, τον καθαρισμό, τη συμπύκνωση, την αποθήκευση και τον χειρισμό του υδρογόνου·

τη μετατροπή των εργοστασίων τεχνολογίας υδραργύρου σε εργοστάσια τεχνολογίας μεμβράνης·

τον παροπλισμό των εργοστασίων τεχνολογίας υδραργύρου·

την αποκατάσταση των εγκαταστάσεων παραγωγής χλωρο-αλκαλíων.

Τα παρόντα συμπεράσματα ΒΔΤ δεν αφορούν τις ακόλουθες δραστηριότητες ή διαδικασίες:

την ηλεκτρόλυση υδροχλωρικού οξέος για την παραγωγή χλωρίου·

την ηλεκτρόλυση άλμης για την παραγωγή χλωρικού νατρίου· το θέμα αυτό καλύπτεται από το έγγραφο αναφοράς ΒΔΤ «Μεγάλες ποσότητες ανόργανων χημικών προϊόντων — Στερεά και άλλοι κλάδοι (LVIC-S)»·

την ηλεκτρόλυση αλατοτηγμάτων για την παραγωγή μετάλλων αλκαλίων ή μετάλλων αλκαλικών γαιών και χλωρίου· το θέμα αυτό καλύπτεται από το έγγραφο αναφοράς ΒΔΤ «Βιομηχανίες μη σιδηρούχων μετάλλων (NFM)»·

την παραγωγή σκευασμάτων όπως αλκοξείδια, διθειονώδη και αλκαλιμέταλλα με τη χρήση αμαλγάματος αλκαλιμετάλλου που έχει παραχθεί με τεχνολογία κελιού υδραργύρου·

την παραγωγή χλωρίου, υδρογόνου ή υδροξειδίου του νατρίου/του καλίου με μεθόδους άλλες από την ηλεκτρόλυση.

Αυτά τα συμπεράσματα ΒΔΤ δεν αφορούν τις ακόλουθες πτυχές της παραγωγής χλωρο-αλκαλίων, οι οποίες καλύπτονται από το έγγραφο αναφοράς ΒΔΤ για τα κοινά συστήματα επεξεργασίας/διαχείρισης υγρών αποβλήτων και απαερίων στον τομέα των χημικών προϊόντων (CWW)·

την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων σε μονάδα περαιτέρω επεξεργασίας·

τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης·

τις εκπομπές θορύβου.

Άλλα έγγραφα αναφοράς τα οποία σχετίζονται με τις δραστηριότητες που καλύπτουν τα παρόντα συμπεράσματα ΒΔΤ είναι τα εξής:

Έγγραφο αναφοράς

Αντικείμενο

Κοινά συστήματα επεξεργασίας/διαχείρισης υγρών αποβλήτων και απαερίων στον τομέα των χημικών προϊόντων ΒREF (CWW)

Κοινά συστήματα επεξεργασίας/διαχείρισης υγρών αποβλήτων και απαερίων

Οικονομικές παράμετροι και διαστοιχειακές επιδράσεις (ECM)

Οικονομικές παράμετροι και διαστοιχειακές επιδράσεις των τεχνικών

Εκπομπές από την αποθήκευση (EFS)

Αποθήκευση και χειρισμός υλικών

Ενεργειακή απόδοση (ENE)

Γενικές πτυχές της ενεργειακής απόδοσης

Συστήματα βιομηχανικής ψύξης (ICS)

Έμμεση ψύξη με νερό

Μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης (LCP)

Μονάδες καύσης με ονομαστική θερμική ισχύ 50 MW ή μεγαλύτερη

Γενικές αρχές παρακολούθησης (MON)

Γενικές πτυχές της παρακολούθησης των εκπομπών και της κατανάλωσης

Αποτέφρωση αποβλήτων (WI)

Αποτέφρωση αποβλήτων

Κλάδος της επεξεργασίας αποβλήτων (WT)

Επεξεργασία αποβλήτων

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Οι τεχνικές που παρατίθενται και περιγράφονται στα παρόντα συμπεράσματα ΒΔΤ δεν είναι ούτε περιοριστικές ούτε εξαντλητικές. Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται και άλλες τεχνικές που εξασφαλίζουν τουλάχιστον ισοδύναμο επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος.

Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά, τα συμπεράσματα ΒΔΤ εφαρμόζονται γενικά.

Τα επίπεδα εκπομπών που συνδέονται με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές (ΒΔΤ-AEL) για τις ατμοσφαιρικές εκπομπές που περιλαμβάνονται σε αυτά τα συμπεράσματα ΒΔΤ αναφέρονται:

στα επίπεδα συγκέντρωσης, εκφραζόμενα ως μάζα εκπεμπόμενων ουσιών ανά όγκο απαερίων υπό κανονικές συνθήκες (273,15 K, 101,3 kPa), μετά τη μείωση της περιεκτικότητας σε νερό, αλλά χωρίς διόρθωση της περιεκτικότητας σε οξυγόνο, με τη μονάδα mg/m

τα επίπεδα εκπομπών ΒΔΤ-AEL για τις εκπομπές στο νερό που περιλαμβάνονται σε αυτά τα συμπεράσματα ΒΔΤ αναφέρονται:

στα επίπεδα συγκέντρωσης, εκφραζόμενα ως μάζα εκπεμπόμενων ουσιών ανά όγκο υγρών αποβλήτων, με τη μονάδα mg/l.

ΟΡΙΣΜΟΙ

Για τους σκοπούς των παρόντων συμπερασμάτων ΒΔΤ ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

Χρησιμοποιούμενος όρος

Ορισμός

Νέα μονάδα

Μονάδα που λειτουργεί για πρώτη φορά στον χώρο της εγκατάστασης μετά τη δημοσίευση των παρόντων συμπερασμάτων ΒΔΤ ή πλήρης αντικατάσταση μιας μονάδας στα υφιστάμενα θεμέλια της εγκατάστασης μετά τη δημοσίευση των παρόντων συμπερασμάτων ΒΔΤ.

Υφιστάμενη μονάδα

Μονάδα η οποία δεν είναι νέα μονάδα.

Νέα μονάδα υγροποίησης χλωρίου

Μονάδα υγροποίησης χλωρίου που λειτουργεί για πρώτη φορά στο χώρο της μονάδας μετά τη δημοσίευση των παρόντων συμπερασμάτων ΒΔΤ ή πλήρης αντικατάσταση μιας μονάδας υγροποίησης χλωρίου μετά τη δημοσίευση των παρόντων συμπερασμάτων ΒΔΤ.

Χλώριο και διοξείδιο του χλωρίου, εκφραζόμενα ως Cl2

Το άθροισμα του χλωρίου (Cl2) και του διοξειδίου του χλωρίου (ClO2), που μετρώνται μαζί και εκφράζονται ως χλώριο (Cl2).

Ελεύθερο χλώριο, εκφραζόμενο ως Cl2

Το άθροισμα διαλυμένου στοιχειακού χλωρίου, υποχλωριώδους, υποχλωριώδους οξέος, διαλυμένου στοιχειακού βρωμίου, υποβρωμιώδους και υποβρωμιώδους οξέος, που μετρώνται μαζί και εκφράζονται ως Cl2

Υδράργυρος, εκφραζόμενος ως Hg

Το άθροισμα όλων των ανόργανων και οργανικών χημικών μορφών του υδραργύρου, που μετρώνται μαζί και εκφράζονται ως Hg.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΒΔΤ

1.   Τεχνική κελιού

ΒΔΤ 1: Η ΒΔΤ για την παραγωγή χλωρο-αλκαλίων συνίσταται στη χρησιμοποίηση μιας τεχνικής ή ενός συνδυασμού τεχνικών που αναφέρονται κατωτέρω. Η τεχνολογία κελιού υδραργύρου δεν μπορεί να θεωρηθεί ΒΔΤ σε καμία περίπτωση. Η χρήση διαφραγμάτων αμιάντου δεν αποτελεί ΒΔΤ.

 

Τεχνική

Περιγραφή

Δυνατότητα εφαρμογής

α

Διπολική τεχνολογία κελιού μεμβράνης

Τα κελιά μεμβράνης αποτελούνται από μία άνοδο και μία κάθοδο, διαχωριζόμενες με μεμβράνη. Σε μία διπολική διαμόρφωση, τα επιμέρους κελιά μεμβράνης είναι ηλεκτρικά συνδεδεμένα εν σειρά.

Εφαρμόζεται γενικά.

β

Μονοπολική τεχνολογία κελιού μεμβράνης

Τα κελιά μεμβράνης αποτελούνται από μία άνοδο και μία κάθοδο, διαχωριζόμενες με μεμβράνη. Σε μία μονοπολική διαμόρφωση, τα επιμέρους κελιά μεμβράνης είναι ηλεκτρικά συνδεδεμένα εν παραλλήλω.

Δεν ισχύει για νέα εργοστάσια με ικανότητα απορρόφησης χλωρίου > 20 kt/έτος.

γ

Τεχνολογία κελιού διαφράγματος χωρίς αμίαντο

Τα κελιά διαφράγματος χωρίς αμίαντο αποτελούνται από μία άνοδο και μία κάθοδο, διαχωριζόμενες με μεμβράνη χωρίς αμίαντο. Τα επιμέρους κελιά διαφράγματος είναι ηλεκτρικά συνδεδεμένα εν σειρά (διπολικά) ή εν παραλλήλω (μονοπολικά).

Εφαρμόζεται γενικά.

2.   Παροπλισμός ή μετατροπή εργοστασίων τεχνολογίας κελιού υδραργύρου

ΒΔΤ 2: Προκειμένου να μειωθούν οι εκπομπές υδραργύρου και να μειωθεί η παραγωγή αποβλήτων μολυσμένων με υδράργυρο κατά τη διάρκεια του παροπλισμού ή της μετατροπής των εργοστασίων τεχνολογίας κελιού υδραργύρου, η ΒΔΤ συνίσταται στην κατάρτιση και εφαρμογή ενός σχεδίου παροπλισμού που διαθέτει όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

i)

συμπερίληψη μέρους του προσωπικού που διαθέτει εμπειρία στη λειτουργία των πρώην εγκαταστάσεων σε όλα τα στάδια της κατάρτισης και της εφαρμογής·

ii)

παροχή διαδικασιών και οδηγιών για κάθε στάδιο της εφαρμογής·

iii)

παροχή λεπτομερούς προγράμματος κατάρτισης και εποπτείας για το προσωπικό που δεν διαθέτει εμπειρία στον χειρισμό του υδραργύρου·

iv)

προσδιορισμός της ποσότητας του μεταλλικού υδραργύρου που πρέπει να ανακτηθεί και εκτίμηση της ποσότητας των προς διάθεση αποβλήτων, καθώς και της ρύπανση από τον υδράργυρο που περιέχεται σε αυτά·

v)

παροχή χώρων εργασίας:

α)

καλυμμένων με οροφή·

β)

εξοπλισμένων με λείο, κεκλιμένο, στεγανό δάπεδο για την άμεση εκροή του υδραργύρου σε φρεάτιο συλλογής·

γ)

με καλό φωτισμό·

δ)

χωρίς εμπόδια και απόβλητα που μπορεί να απορροφήσουν τον υδράργυρο·

ε)

εφοδιασμένων με σύστημα παροχής νερού για καθαρισμό·

στ)

συνδεδεμένων με σύστημα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων.

vi)

εκκένωση των κελιών και μεταφορά του μεταλλικού υδραργύρου σε περιέκτες:

α)

με διατήρηση του συστήματος κλειστού, εάν είναι δυνατό·

β)

με πλύση του υδραργύρου·

γ)

με μεταφορά βάσει της βαρύτητας, εάν είναι δυνατό·

δ)

με αφαίρεση των στερεών προσμείξεων από τον υδράργυρο, εάν είναι αναγκαίο·

ε)

με πλήρωση των περιεκτών στο ≤ 80 % της ογκομετρικής τους ικανότητας·

στ)

με ερμητική σφράγιση των περιεκτών μετά την πλήρωση·

ζ)

με πλύσιμο των κενών κελιών, ακολουθούμενο από πλήρωση με νερό.

vii)

εκτέλεση όλων των εργασιών παροπλισμού και κατεδάφισης:

α)

με αντικατάσταση της κοπής του εξοπλισμού εν θερμώ με κοπή εν ψυχρώ, εάν είναι δυνατόν·

β)

με αποθήκευση του μολυσμένου εξοπλισμού σε κατάλληλους χώρους·

γ)

με συχνό πλύσιμο του δαπέδου της περιοχής εργασίας·

δ)

με ταχύ καθαρισμό των εκροών υδραργύρου χρησιμοποιώντας εξοπλισμό αναρρόφησης με φίλτρα ενεργού άνθρακα·

ε)

με λογιστική των ρευμάτων αποβλήτων·

στ)

με διαχωρισμό των αποβλήτων που είναι μολυσμένα με υδράργυρο από τα μη μολυσμένα απόβλητα·

ζ)

με απορρύπανση των αποβλήτων που είναι μολυσμένα με υδράργυρο, χρησιμοποιώντας τεχνικές μηχανικής και φυσικής επεξεργασίας (π.χ. πλύσιμο, υπερηχητική δόνηση, ηλεκτρικές σκούπες), τεχνικές χημικής επεξεργασίας (π.χ. πλύσιμο με υποχλωριώδες, χλωριωμένη άλμη ή υπεροξείδιο του υδρογόνου) και/ή τεχνικές θερμικής επεξεργασίας (π.χ. απόσταξη)·

η)

με επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση του εξοπλισμού που έχει απορρυπανθεί, εάν είναι δυνατόν·

θ)

με απορρύπανση του κτιρίου στο οποίο βρίσκεται η αίθουσα κελιών με καθαρισμό των τοίχων και του δαπέδου και στη συνέχεια με επίστρωση ή βαφή ώστε να αποκτήσουν μη διαπερατή επιφάνεια αν το κτίριο πρόκειται να επαναχρησιμοποιηθεί·

ι)

με απολύμανση ή ανανέωση των συστημάτων συλλογής υγρών αποβλήτων μέσα ή γύρω από το εργοστάσιο·

ια)

με περιορισμό του χώρου εργασίας και επεξεργασία του αέρα εξαερισμού όταν αναμένονται υψηλές συγκεντρώσεις υδραργύρου (π.χ. για πλύσιμο με υψηλή πίεση)· οι τεχνικές επεξεργασίας του αέρα εξαερισμού περιλαμβάνουν προσρόφηση σε ιωδιωμένο ή θειωμένο ενεργό άνθρακα, έκπλυση με υποχλωριώδες ή χλωριωμένη άλμη ή προσθήκη χλωρίου για τον σχηματισμό στερεού διχλωριδίου διυδραργύρου·

ιβ)

με επεξεργασία των υγρών αποβλήτων που περιέχουν υδράργυρο, συμπεριλαμβανομένου του νερού πλύσης πλυντηρίων που προέρχεται από το πλύσιμο του εξοπλισμού προστασίας·

ιγ)

με παρακολούθηση του υδραργύρου στον αέρα, το νερό και τα απόβλητα, συμπεριλαμβανομένου κατάλληλου χρονικού διαστήματος μετά την ολοκλήρωση του παροπλισμού ή της μετατροπής·

viii)

εάν χρειάζεται, με προσωρινή αποθήκευση του μεταλλικού υδραργύρου επιτόπου, σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης οι οποίες:

α)

φωτίζονται καλά και είναι απρόσβλητες από καιρικές μεταβολές·

β)

είναι εφοδιασμένες με κατάλληλο δευτερεύον περίβλημα ικανό να συγκρατεί το 110 % του όγκου του υγρού οποιουδήποτε μεμονωμένου περιέκτη·

γ)

είναι απαλλαγμένες από εμπόδια και απόβλητα που μπορεί να απορροφήσουν τον υδράργυρο·

δ)

είναι εξοπλισμένες με εξοπλισμό αναρρόφησης με φίλτρα ενεργού άνθρακα·

ε)

επιθεωρούνται σε περιοδική βάση, τόσο οπτικά όσο και μέσω εξοπλισμού παρακολούθησης του υδραργύρου.

ix)

εάν χρειάζεται, με μεταφορά, δυνητική περαιτέρω επεξεργασία και διάθεση των αποβλήτων.

ΒΔΤ 3: Για να μειωθούν οι εκπομπές υδραργύρου στο νερό κατά τη διάρκεια του παροπλισμού ή της μετατροπής εργοστασίων τεχνολογίας κελιού υδραργύρου, η ΒΔΤ συνίσταται στη χρήση μιας τεχνικής ή ενός συνδυασμού τεχνικών που περιγράφονται κατωτέρω.

 

Τεχνική

Περιγραφή

α

Οξείδωση και ανταλλαγή ιόντων

Οξειδωτικοί παράγοντες όπως υποχλωριώδη, χλώριο ή υπεροξείδιο του υδρογόνου χρησιμοποιούνται για την πλήρη μετατροπή του υδραργύρου στην οξειδωμένη μορφή του, η οποία στη συνέχεια απομακρύνεται με ιοντοανταλλακτικές ρητίνες.

β

Οξείδωση και κατακρήμνιση

Οξειδωτικοί παράγοντες όπως υποχλωριώδη, χλώριο ή υπεροξείδιο του υδρογόνου χρησιμοποιούνται για την πλήρη μετατροπή του υδραργύρου στην οξειδωμένη μορφή του, η οποία στη συνέχεια απομακρύνεται με κατακρήμνιση ως θειούχος υδράργυρος, ακολουθούμενη από διήθηση.

γ

Αναγωγή και προσρόφηση στον ενεργό άνθρακα

Αναγωγικά μέσα όπως υδροξυλαμίνη χρησιμοποιούνται για την πλήρη μετατροπή υδραργύρου στη στοιχειακή μορφή του η οποία, στη συνέχεια, απομακρύνεται με συνένωση και ανάκτηση του μεταλλικού υδραργύρου, ακολουθούμενη από προσρόφηση σε ενεργό άνθρακα.

Το σχετικό με τη ΒΔΤ επίπεδο περιβαλλοντικής επίδοσης  (1) για τις εκπομπές υδραργύρου στο νερό, εκφραζόμενου ως Hg, στην έξοδο της μονάδας επεξεργασίας υδραργύρου κατά τη διάρκεια του παροπλισμού ή της μετατροπής είναι 3 – 15 μg/l σε 24ωρα σύνθετα δείγματα ανάλογα προς τη ροή που λαμβάνονται σε καθημερινή βάση. Η σχετική παρακολούθηση είναι στη ΒΔΤ 7.

3.   Δημιουργία υγρών αποβλήτων

ΒΔΤ 4: Για τη μείωση της δημιουργίας υγρών αποβλήτων, η ΒΔΤ συνίσταται στη χρήση ενός συνδυασμού από τις κατωτέρω τεχνικές.

 

Τεχνική

Περιγραφή

Δυνατότητα εφαρμογής

α

Ανακυκλοφορία άλμης

Η πτωχή άλμη από τα κελιά ηλεκτρόλυσης, αφού επανακορεστεί με στερεό αλάτι ή μέσω εξάτμισης, αναδιοχετεύεται στα κελιά.

Δεν εφαρμόζεται σε εργοστάσια τεχνολογίας διαφράγματος. Δεν εφαρμόζεται σε εργοστάσια τεχνολογίας μεμβράνης που χρησιμοποιούν άλμη έκπλυσης αλατωρυχείου όταν είναι διαθέσιμοι άφθονοι πόροι αλατιού και νερού και υδατικό σύστημα λήψης αλατούχων διαλυμάτων που ανέχεται υψηλά επίπεδα εκπομπών χλωριούχων. Δεν εφαρμόζεται σε εργοστάσια τεχνολογίας μεμβράνης που χρησιμοποιούν την απομάστευση άλμης σε άλλες μονάδες παραγωγής.

β

Ανακύκλωση άλλων ρευμάτων διεργασίας

Τα ρεύματα διεργασίας από το εργοστάσιο καυστικής σόδας-χλωρίου, όπως τα συμπυκνώματα από επεξεργασία χλωρίου, υδροξειδίου του νατρίου/του καλίου και υδρογόνου αναδιοχετεύονται σε διάφορα στάδια της διαδικασίας. Ο βαθμός ανακύκλωσης περιορίζεται από τις απαιτήσεις καθαρότητας του ρεύματος υγρών στο οποίο ανακυκλώνεται το ρεύμα διεργασίας και από το ισοζύγιο νερού της εγκατάστασης.

Εφαρμόζεται γενικά.

γ

Ανακύκλωση αλατούχων υγρών αποβλήτων από άλλες διαδικασίες παραγωγής

Το νερό των αλατούχων υγρών αποβλήτων από άλλες διαδικασίες παραγωγής υφίσταται επεξεργασία και διοχετεύεται εκ νέου στο σύστημα άλμης. Ο βαθμός ανακύκλωσης περιορίζεται από τις απαιτήσεις καθαρότητας του συστήματος άλμης και του ισοζυγίου νερού της εγκατάστασης.

Δεν εφαρμόζεται σε εργοστάσια στα οποία η επιπλέον επεξεργασία των υγρών αυτών αποβλήτων εξουδετερώνει τα περιβαλλοντικά οφέλη.

δ

Χρήση υγρών αποβλήτων για εξόρυξη μέσω έκπλυσης

Τα υγρά απόβλητα από το εργοστάσιο καυστικής σόδας-χλωρίου υποβάλλονται σε επεξεργασία και απαντλούνται στο αλατωρυχείο.

Δεν εφαρμόζεται σε εργοστάσια τεχνολογίας μεμβράνης που χρησιμοποιούν την απομάστευση άλμης σε άλλες μονάδες παραγωγής. Δεν εφαρμόζεται εάν το ορυχείο βρίσκεται σε σημαντικά μεγαλύτερο υψόμετρο από το εργοστάσιο.

ε

Συγκέντρωση λασπών από διήθηση της άλμης

Οι λάσπες από διήθηση της άλμης συγκεντρώνονται σε φιλτρόπρεσσες, περιστροφικά φίλτρα κενού ή φυγοκεντρητές. Το υπόλοιπο νερό επαναδιοχετεύεται στο σύστημα άλμης.

Δεν εφαρμόζεται εάν οι λάσπες από διήθηση της άλμης μπορούν να απομακρυνθούν ως ξηρό υπόλειμμα. Δεν εφαρμόζεται σε μονάδες που χρησιμοποιούν εκ νέου τα υγρά απόβλητα για εξόρυξη μέσω έκπλυσης.

στ

Νανοδιήθηση

Ειδικός τύπος διήθησης μέσω μεμβράνης, με μέγεθος πόρων μεμβράνης της τάξης περίπου του 1 nm, που χρησιμοποιείται για τη συγκέντρωση θειικών στην απομάστευση άλμης, περιορίζοντας με τον τρόπο αυτό τον όγκο των υγρών αποβλήτων.

Εφαρμόζεται σε εργοστάσια τεχνολογίας μεμβράνης με ανακυκλοφορία άλμης εάν το ποσοστό απομάστευσης της άλμης καθορίζεται από τη συγκέντρωση θειικών.

ζ

Τεχνικές μείωσης των εκπομπών χλωρικών

Οι τεχνικές μείωσης των εκπομπών χλωρικών περιγράφονται στη ΒΔΤ 14. Οι τεχνικές αυτές μειώνουν τον όγκο της απομάστευσης της άλμης.

Εφαρμόζεται σε εργοστάσια τεχνολογίας μεμβράνης με ανακυκλοφορία άλμης εάν ο ρυθμός απομάστευσης της άλμης καθορίζεται από τη συγκέντρωση χλωρικών.

4.   Ενεργειακή απόδοση

ΒΔΤ 5: Για την αποδοτική χρήση της ενέργειας στη διαδικασία ηλεκτρόλυσης, η ΒΔΤ συνίσταται στη χρήση ενός συνδυασμού από τις κατωτέρω τεχνικές.

 

Τεχνική

Περιγραφή

Δυνατότητα εφαρμογής

α

Μεμβράνες υψηλών επιδόσεων

Οι μεμβράνες υψηλών επιδόσεων παρουσιάζουν χαμηλή πτώση τάσης και υψηλή απόδοση έντασης, με παράλληλη διασφάλιση της μηχανικής και χημικής σταθερότητας υπό τις δεδομένες συνθήκες λειτουργίας.

Εφαρμόζεται σε εργοστάσια τεχνολογίας μεμβράνης κατά την ανανέωση των μεμβρανών προς το τέλος της ζωής τους.

β

Διαφράγματα χωρίς αμίαντο

Τα διαφράγματα χωρίς αμίαντο αποτελούνται από ένα πολυμερές φθορανθράκων και υλικό πλήρωσης, όπως το διοξείδιο του ζιρκονίου. Τα εν λόγω διαφράγματα παρουσιάζουν υπερτάσεις χαμηλότερη αντίστασης από ό,τι τα διαφράγματα αμιάντου.

Εφαρμόζεται γενικά.

γ

Ηλεκτρόδια και επικαλύψεις υψηλών επιδόσεων

Ηλεκτρόδια και επικαλύψεις με βελτιωμένη διαφυγή αερίου (χαμηλή υπέρταση φυσαλίδων αερίου) και χαμηλές υπερτάσεις ηλεκτροδίων.

Εφαρμόζεται κατά την ανανέωση των μεμβρανών προς το τέλος της ζωής τους.

δ

Διάλυμα υψηλής καθαρότητας

Η άλμη είναι επαρκώς καθαρή, ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος επιμόλυνσης των ηλεκτροδίων και των διαφραγμάτων/μεμβρανών τους, οι οποίες σε διαφορετική περίπτωση θα μπορούσαν να αυξήσουν την κατανάλωση ενέργειας.

Εφαρμόζεται γενικά.

ΒΔΤ 6: Για την αποδοτική χρήση της ενέργειας, η ΒΔΤ συνίσταται στη μεγιστοποίηση της χρήσης της συμπαραγωγής υδρογόνου από την ηλεκτρόλυση ως χημικού αντιδραστηρίου ή καυσίμου.

Περιγραφή

Το υδρογόνο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε χημικές αντιδράσεις (π.χ. παραγωγή αμμωνίας, υπεροξειδίου του υδρογόνου, υδροχλωρικού οξέος και μεθανόλης· αναγωγή οργανικών ενώσεων· υδρογονοαποθείωση πετρελαίου· υδρογόνωση λαδιών και γράσων· περάτωση αλυσίδας στην παραγωγή πολυολεφινών) ή ως καύσιμο σε διαδικασία εσωτερικής καύσης για την παραγωγή ατμού και/ή ηλεκτρισμού ή για τη θέρμανση φούρνου. Ο βαθμός στον οποίο χρησιμοποιείται υδρογόνο εξαρτάται από διάφορους παράγοντες (π.χ. ζήτηση για υδρογόνο ως αντιδραστήριο επιτόπου, ζήτηση για ατμό επιτόπου, απόσταση από τους δυνητικούς χρήστες).

5.   Παρακολούθηση των εκπομπών

ΒΔΤ 7: Η ΒΔΤ συνίσταται στην παρακολούθηση των εκπομπών στον ατμοσφαιρικό αέρα και στο νερό, χρησιμοποιώντας τεχνικές παρακολούθησης σύμφωνα με πρότυπα EN με τουλάχιστον την ελάχιστη συχνότητα που αναφέρεται κατωτέρω. Εάν δεν υπάρχουν πρότυπα EN, η ΒΔΤ συνίσταται στη χρήση των προτύπων ISO ή εθνικών ή άλλων διεθνών προτύπων που εξασφαλίζουν την παροχή δεδομένων ισοδύναμης επιστημονικής ποιότητας.

Περιβαλλοντικά μέσα

Ουσία(-ες)

Σημείο δειγματοληψίας

Μέθοδος

Πρότυπο(-α)

Ελάχιστη συχνότητα παρακολούθησης

Παρακολούθηση που σχετίζεται με

Ατμοσφαιρικός αέρας

Χλώριο και διοξείδιο του χλωρίου, εκφραζόμενα ως Cl2  (2)

Στόμιο εξόδου της μονάδας απορρόφησης χλωρίου

Ηλεκτροχημικά κελιά

Δεν υπάρχει διαθέσιμο πρότυπο ΕΝ ή ISO

Συνεχής

Απορρόφηση σε διάλυμα, με επακόλουθη ανάλυση

Δεν υπάρχει διαθέσιμο πρότυπο ΕΝ ή ISO

Ανά έτος (τουλάχιστον τρεις διαδοχικές ωριαίες μετρήσεις)

ΒΔΤ 8

Νερό

Χλωρικό

Όπου η εκπομπή εξέρχεται από την εγκατάσταση

Ιοντική χρωματογραφία

EN ISO 10304–4

Ανά μήνα

ΒΔΤ 14

Χλωριούχο

Άλμη καθαρισμού

Ιοντική χρωματογραφία ή ανάλυση ροής

EN ISO 10304–1 ή EN ISO 15682

Ανά μήνα

ΒΔΤ 12

Ελεύθερο χλώριο (2)

Κοντά στην πηγή

Δυναμικό αναγωγής

Δεν υπάρχει διαθέσιμο πρότυπο ΕΝ ή ISO

Συνεχής

Όπου η εκπομπή εξέρχεται από την εγκατάσταση

Ελεύθερο χλώριο

EN ISO 7393–1 ή –2

Ανά μήνα

ΒΔΤ 13

Αλογονωμένη οργανική ένωση

Άλμη καθαρισμού

Προσροφημένα αλογόνα οργανικώς δεσμευμένα (ΑΟΧ)

Παράρτημα Α του EN ISO 9562

Ανά έτος

ΒΔΤ 15

Υδράργυρος

Στόμιο εξόδου της μονάδας επεξεργασίας υδραργύρου

Φασματομετρία ατομικής απορρόφησης ή φασματομετρία ατομικού φθορισμού

EN ISO 12846 ή EN ISO 17852

Ανά ημέρα

ΒΔΤ 3

Θειικά ιόντα

Άλμη καθαρισμού

Ιοντική χρωματογραφία

EN ISO 10304–1

Ανά έτος

Σχετικά βαρέα μέταλλα (π.χ. νικέλιο, χαλκός)

Άλμη καθαρισμού

Φασματομετρία ατομικής εκπομπής σε επαγωγικά συζευγμένο πλάσμα ή φασματομετρία μάζας επαγωγικώς συζευγμένου πλάσματος

EN ISO 11885 ή EN ISO 17294-2

Ανά έτος

6.   Εκπομπές στον ατμοσφαιρικό αέρα

ΒΔΤ 8: Για τη μείωση των ελεγχόμενων εκπομπών χλωρίου και διοξειδίου του χλωρίου στον ατμοσφαιρικό αέρα που προέρχονται από την επεξεργασία του χλωρίου, η ΒΔΤ συνίσταται στον σχεδιασμό, τη συντήρηση και την εκμετάλλευση μιας μονάδας απορρόφησης χλωρίου που ενσωματώνει κατάλληλο συνδυασμό των ακόλουθων χαρακτηριστικών:

i)

μονάδα απορρόφησης με βάση έμφορτες στήλες και/ή εκβολείς με αλκαλικό διάλυμα (π.χ. διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου) ως υγρό μέσο έκπλυσης·

ii)

εξοπλισμό δοσολογίας υπεροξειδίου του υδρογόνου ή ξεχωριστή πλυντρίδα υγρού καθαρισμού με υπεροξείδιο του υδρογόνου, εάν είναι αναγκαίο, για τη μείωση των συγκεντρώσεων διοξειδίου του χλωρίου·

iii)

μέγεθος κατάλληλο για τη χειρότερη δυνατή εκδοχή (που απορρέει από την εκτίμηση επικινδυνότητας), από την άποψη της παραγόμενης ποσότητας χλωρίου και την παροχή (απορρόφηση της πλήρους παραγωγής του θαλάμου ηλεκτρόλυσης για αρκετή χρονική διάρκεια έως ότου η μονάδα κλείσει)·

iv)

μέγεθος της παροχής υγρού μέσου έκπλυσης και ικανότητα αποθήκευσης κατάλληλα, ώστε να εξασφαλίζουν πλεόνασμα ανά πάσα στιγμή·

v)

στην περίπτωση έμφορτων στηλών, το μέγεθός τους θα πρέπει να είναι κατάλληλο για την πρόληψη υπερχείλισης, ανά πάσα στιγμή·

vi)

πρόληψη της εισροής υγρού χλωρίου στη μονάδα απορρόφησης·

vii)

πρόληψη της αντίστροφης ροής του υγρού μέσου έκπλυσης στο σύστημα χλωρίου·

viii)

πρόληψη κατακρήμνισης στερεών στη μονάδα απορρόφησης·

ix)

χρήση εναλλακτών θερμότητας για τον περιορισμό της θερμοκρασίας στη μονάδα απορρόφησης κάτω των 55 °C ανά πάσα στιγμή·

x)

παροχή αέρα αραίωσης μετά την απορρόφηση χλωρίου για την πρόληψη του σχηματισμού εκρηκτικών αερίων μειγμάτων·

xi)

χρήση οικοδομικών υλικών που είναι ανθεκτικά στις εξαιρετικά διαβρωτικές συνθήκες, ανά πάσα στιγμή·

xii)

χρήση εφεδρικού εξοπλισμού, όπως ένα πρόσθετο σύστημα πλυντρίδας σε σειρά με εκείνο που βρίσκεται σε λειτουργία, μια δεξαμενή έκτακτης ανάγκης με υγρό μέσο έκπλυσης που τροφοδοτεί την πλυντρίδα μέσω της βαρύτητας, ανεμιστήρες σε κατάσταση αναμονής και εφεδρικοί, αντλίες σε κατάσταση αναμονής και εφεδρικές·

xiii)

πρόβλεψη ανεξάρτητου εφεδρικού συστήματος για τον κρίσιμο ηλεκτρικό εξοπλισμό·

xiv)

πρόβλεψη αυτόματου διακόπτη στο σύστημα εφεδρείας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων και των περιοδικών δοκιμών στο εν λόγω σύστημα και τη μεταγωγή·

xv)

πρόβλεψη συστήματος παρακολούθησης και συναγερμού για τις ακόλουθες παραμέτρους:

α)

χλώριο στο στόμιο εξόδου της μονάδας απορρόφησης και την περιβάλλουσα περιοχή·

β)

θερμοκρασία των υγρών μέσων έκπλυσης·

γ)

δυναμικό αναγωγής και αλκαλικότητα των υγρών μέσων έκπλυσης·

δ)

πίεση αναρρόφησης·

ε)

παροχή των υγρών μέσων έκπλυσης.

Το επίπεδο εκπομπής που συνδέεται με τη ΒΔΤ για το χλώριο και το διοξείδιο του χλωρίου, μετρούμενα μαζί και εκφραζόμενα ως Cl2, είναι 0,2 – 1,0 mg/m3, ως μέση τιμή τουλάχιστον τριών διαδοχικών ωριαίων μετρήσεων που εκτελούνται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο στο στόμιο εξόδου της μονάδας απορρόφησης χλωρίου. Η σχετική παρακολούθηση είναι στη ΒΔΤ 7.

ΒΔΤ 9: Η χρήση τετραχλωράνθρακα για την εξάλειψη τριχλωριούχου αζώτου ή την ανάκτηση χλωρίου από τα απαέρια δεν αποτελεί ΒΔΤ.

ΒΔΤ 10: Η χρήση ψυκτικών μέσων με υψηλό δυναμικό αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη και, σε κάθε περίπτωση, μεγαλύτερο από 150 (π.χ. πολλοί υδροφθοράνθρακες (HFC)), σε νέες μονάδες υγροποίησης χλωρίου δεν μπορεί να θεωρηθεί ΒΔΤ.

Περιγραφή

Τα κατάλληλα ψυκτικά μέσα περιλαμβάνουν, για παράδειγμα:

συνδυασμό διοξειδίου του άνθρακα και αμμωνίας σε δύο κυκλώματα ψύξης·

χλώριο·

νερό.

Δυνατότητα εφαρμογής

Η επιλογή ψυκτικού μέσου θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την επιχειρησιακή ασφάλεια και την ενεργειακή απόδοση.

7.   Εκπομπές στο νερό

ΒΔΤ 11: Για τη μείωση της εκπομπής ρυπαντών στο νερό, η ΒΔΤ συνίσταται στη χρήση κατάλληλου συνδυασμού από τις κατωτέρω τεχνικές.

 

Τεχνική

Περιγραφή

α

Τεχνικές ενσωματωμένες στη διεργασία (3)

Τεχνικές για την πρόληψη ή τη μείωση της παραγωγής ρυπαντών

β

Επεξεργασία των υγρών αποβλήτων στην πηγή (3)

Τεχνικές για τη μείωση ή την ανάκτηση ρυπαντών πριν από την απόρριψή τους στο σύστημα συλλογής υγρών αποβλήτων

γ

Προεπεξεργασία υγρών αποβλήτων (4)

Τεχνικές για τη μείωση των ρυπαντών πριν από την τελική επεξεργασία των υγρών αποβλήτων

δ

Τελική επεξεργασία υγρών αποβλήτων (4)

Τελική επεξεργασία υγρών αποβλήτων με μηχανικές, φυσικοχημικές και/ή βιολογικές τεχνικές πριν από την απόρριψη σε υδατικό σύστημα λήψης

ΒΔΤ 12: Για τη μείωση των εκπομπών χλωριούχων στο νερό από το εργοστάσιο καυστικής σόδας/χλωρίου, η ΒΔΤ συνίσταται στη χρήση ενός συνδυασμού τεχνικών που παρέχονται στη ΒΔΤ 4.

ΒΔΤ 13: Για τη μείωση των εκπομπών ελεύθερου χλωρίου στο νερό από το εργοστάσιο καυστικής σόδας/χλωρίου, η ΒΔΤ συνίσταται στην επεξεργασία των ρευμάτων υγρών αποβλήτων που περιέχουν ελεύθερο χλώριο όσο το δυνατόν εγγύτερα στην πηγή, για την πρόληψη της διαφυγής του χλωρίου και/ή του σχηματισμού αλογονωμένων οργανικών ενώσεων, με χρήση μιας τεχνικής ή συνδυασμού των κατωτέρω τεχνικών.

 

Τεχνική

Περιγραφή

α

Χημική αναγωγή

Το ελεύθερο χλώριο καταστρέφεται από την αντίδραση με αναγωγικά μέσα, όπως π.χ. θειώδες άλας και υπεροξείδιο του υδρογόνου, σε δεξαμενές με ανάδευση.

β

Καταλυτική διάσπαση

Το ελεύθερο χλώριο διασπάται σε χλωριούχο και οξυγόνο σε καταλυτικούς αντιδραστήρες σταθερής κλίνης. Ο καταλύτης μπορεί να είναι οξείδιο του νικελίου ενισχυμένο με σίδηρο σε υπόστρωμα αλουμίνας.

γ

Θερμική διάσπαση

Το ελεύθερο χλώριο μετατρέπεται σε χλωριούχο και χλωρικό με θερμική διάσπαση σε περίπου 70 °C. Το προκύπτον απόβλητο απαιτεί περαιτέρω επεξεργασία για τη μείωση εκπομπών χλωρικού και βρωμικού (ΒΔΤ 14).

δ

Όξινη διάσπαση

Το ελεύθερο χλώριο διασπάται με οξίνιση, με συνακόλουθη απελευθέρωση και ανάκτηση του χλωρίου. Η όξινη διάσπαση μπορεί να εκτελείται σε ξεχωριστό αντιδραστήρα ή μέσω της ανακύκλωσης των υγρών αποβλήτων στο σύστημα άλμης. Ο βαθμός ανακύκλωσης των υγρών αποβλήτων στο κύκλωμα άλμης περιορίζεται από το ισοζύγιο νερού της μονάδας.

ε

Ανακύκλωση υγρών αποβλήτων

Ρεύματα υγρών αποβλήτων από το εργοστάσιο καυστικής σόδας/χλωρίου που περιέχουν ελεύθερο χλώριο ανακυκλώνονται σε άλλες μονάδες παραγωγής.

Το επίπεδο εκπομπής που συνδέεται με τη ΒΔΤ για ελεύθερο χλώριο, εκφραζόμενο ως Cl2, είναι 0,05 – 0,2 mg/l σε δείγματα επιτόπου που λαμβάνονται τουλάχιστον μία φορά τον μήνα στο σημείο στο οποίο η εκπομπή εξέρχεται της εγκατάστασης. Η σχετική παρακολούθηση είναι στη ΒΔΤ 7.

ΒΔΤ 14: Για τη μείωση εκπομπών χλωρικών στο νερό από το εργοστάσιο καυστικής σόδας/χλωρίου, η ΒΔΤ συνίσταται στη χρήση μιας τεχνικής ή συνδυασμού των κατωτέρω τεχνικών.

 

Τεχνική

Περιγραφή

Δυνατότητα εφαρμογής

α

Μεμβράνες υψηλών επιδόσεων

Μεμβράνες που παρουσιάζουν υψηλή απόδοση ρεύματος, οι οποίες μειώνουν τον σχηματισμό χλωριούχου, διασφαλίζοντας παράλληλα τη μηχανική και χημική σταθερότητα υπό τις δεδομένες συνθήκες λειτουργίας.

Εφαρμόζεται σε εργοστάσια τεχνολογίας μεμβράνης κατά την ανανέωση των μεμβρανών προς το τέλος της ζωής τους.

β

Επικαλύψεις υψηλής απόδοσης

Επικαλύψεις με χαμηλές υπερτάσεις ηλεκτροδίων που οδηγούν σε μειωμένο σχηματισμό χλωρικού και αυξημένο σχηματισμό οξυγόνου στην άνοδο.

Εφαρμόζεται κατά την ανανέωση των επικαλύψεων προς το τέλος της ζωής τους. Η δυνατότητα εφαρμογής ενδέχεται να περιοριστεί από τις απαιτήσεις ποιότητας του παραγόμενου χλωρίου (συγκέντρωση οξυγόνου).

γ

Άλμη υψηλής καθαρότητας

Η άλμη είναι επαρκώς καθαρή, ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος επιμόλυνσης των ηλεκτροδίων και των διαφραγμάτων/μεμβρανών, γεγονός που σε διαφορετική περίπτωση θα μπορούσε να αυξήσει τον σχηματισμό χλωρικού.

Εφαρμόζεται γενικά.

δ

Οξίνιση άλμης

Η άλμη οξινίζεται πριν από την ηλεκτρόλυση, προκειμένου να μειωθεί ο σχηματισμός χλωρικού. Ο βαθμός οξίνισης περιορίζεται από την ειδική αντίσταση του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται (π.χ. μεμβράνες και ανοδικά ηλεκτρόδια).

Εφαρμόζεται γενικά.

ε

Όξινη αναγωγή

Το χλωρικό ανάγεται με υδροχλωρικό οξύ σε τιμές pH 0 και σε θερμοκρασίες υψηλότερες από 85 °C.

Δεν εφαρμόζεται για εργοστάσια μη ανακυκλούμενης άλμης.

στ

Καταλυτική αναγωγή

Σε πεπιεσμένο αντιδραστήρα τριπλής κλίνης, το χλωρικό ανάγεται σε χλωριούχο με τη χρήση υδρογόνου και καταλύτη ροδίου σε τριφασική αντίδραση.

Δεν εφαρμόζεται σε εργοστάσια μη ανακυκλούμενης άλμης.

ζ

Χρήση ρευμάτων υγρών αποβλήτων που περιέχουν χλωρικό σε άλλες μονάδες παραγωγής

Τα ρεύματα υγρών αποβλήτων από εργοστάσιο καυστικής σόδας/χλωρίου ανακυκλώνονται σε άλλες μονάδες παραγωγής, κυρίως του συστήματος άλμης μιας μονάδας παραγωγής χλωρικού νατρίου.

Περιορίζονται σε χώρους που μπορούν να κάνουν χρήση των ρευμάτων υγρών αποβλήτων της εν λόγω ποιότητας σε άλλες μονάδες παραγωγής.

ΒΔΤ 15: Για τη μείωση των εκπομπών αλογονωμένων οργανικών ενώσεων σε νερό από το εργοστάσιο καυστικής σόδας/χλωρίου, η ΒΔΤ συνίσταται στη χρήση ενός συνδυασμού από τις κατωτέρω τεχνικές.

 

Τεχνική

Περιγραφή

α

Επιλογή και έλεγχος αλατιού και βοηθητικών υλικών

Το αλάτι και τα βοηθητικά υλικά επιλέγονται και ελέγχονται για τη μείωση του επιπέδου οργανικών ρυπαντών στην άλμη.

β

Καθαρισμός νερού

Τεχνικές, όπως η διήθηση μεμβράνης, η ανταλλαγή ιόντων, η ακτινοβολία και προσρόφηση UV με τη βοήθεια ενεργού άνθρακα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον καθαρισμό του νερού διεργασιών, μειώνοντας κατ’ αυτό τον τρόπο το επίπεδο οργανικών ρυπαντών στην άλμη.

γ

Επιλογή και έλεγχος του εξοπλισμού

Εξοπλισμός, όπως κελιά, σωλήνες, βαλβίδες και αντλίες, επιλέγονται προσεκτικά για τη μείωση της πιθανής έκπλυσης των οργανικών ρυπαντών στην άλμη.

8.   Δημιουργία αποβλήτων

ΒΔΤ 16: Για τη μείωση της ποσότητας του χρησιμοποιημένου θειικού οξέος που αποστέλλεται για απόρριψη, η ΒΔΤ συνίσταται στη χρήση μιας από τις κατωτέρω τεχνικές ή συνδυασμού τους. Η εξουδετέρωση χρησιμοποιημένου θειικού οξέος από την ξήρανση χλωρίου με παρθένα αντιδραστήρια δεν αποτελεί ΒΔΤ.

 

Τεχνική

Περιγραφή

Δυνατότητα εφαρμογής

α

Χρήση επιτόπου ή αλλού

Το χρησιμοποιημένο οξύ χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς, όπως π.χ. για τον έλεγχο του pH σε επεξεργασμένο νερό και υγρά απόβλητα ή για την καταστροφή πλεονάζοντος υποχλωριώδους.

Εφαρμόζεται σε περιοχές με επιτόπου ή εκτός των εγκαταστάσεων παραγωγής ζήτηση για χρησιμοποημένο οξύ αυτής της ποιότητας.

β

Ανασυμπύκνωση

Το χρησιμοποιημένο οξύ ανασυμπυκνώνεται εντός ή εκτός της εγκατάστασης σε εξατμιστές κλειστού βρόχου υπό κενό με έμμεση θέρμανση ή με την ενίσχυση της χρήσης τριοξειδίου του θείου.

Η ανασυμπύκνωση εκτός των εγκαταστάσεων περιορίζεται σε περιοχές όπου ο πάροχος υπηρεσιών βρίσκεται κοντά σε αυτό.

Το επίπεδο περιβαλλοντικών επιδόσεων που συνδέεται με τη ΒΔΤ για την ποσότητα του χρησιμοποιημένου θειικού οξέος που αποστέλλεται για διάθεση, εκφραζόμενο ως H2SO4 (96 wt-%), είναι ≤ 0,1 kg ανά τόνο παραγόμενου χλωρίου.

9.   Αποκατάσταση περιοχής

ΒΔΤ 17: Για τη μείωση της ρύπανσης του εδάφους, των υπόγειων υδάτων και του ατμοσφαιρικού αέρα, καθώς και για να σταματήσει η διασπορά ρυπαντών και η μεταφορά σε χλωρίδα και πανίδα από μολυσμένες τοποθεσίες χλωροαλκαλικών, η ΒΔΤ συνίσταται στην κατάρτιση και την εφαρμογή ενός σχεδίου αποκατάστασης του χώρου που διαθέτει όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

i)

εφαρμογή τεχνικών έκτακτης ανάγκης για να αποκοπούν οι οδοί έκθεσης και η επέκταση της ρύπανσης·

ii)

επιτελική μελέτη για τον προσδιορισμό της προέλευσης, της έκτασης και της σύνθεσης της ρύπανσης (π.χ. υδράργυρος, PCDD/PCDF, πολυχλωριωμένα ναφθαλένια)·

iii)

χαρακτηρισμός της ρύπανσης, συμπεριλαμβανομένων των ερευνών και της εκπόνησης έκθεσης·

iv)

εκτίμηση επικινδυνότητας με την πάροδο του χρόνου και σε σχέση με τον χώρο ως συνάρτηση της τρέχουσας και εγκεκριμένης μελλοντικής χρήσης του χώρου·

v)

προετοιμασία τεχνικού έργου, συμπεριλαμβανομένων:

α)

της απορρύπανσης και/ή του μόνιμου περιορισμού·

β)

των χρονοδιαγραμμάτων·

γ)

του σχεδίου παρακολούθησης·

δ)

του οικονομικού προγραμματισμού και των επενδύσεων για την επίτευξη του στόχου·

vi)

υλοποίηση του τεχνικού έργου, έτσι ώστε ο δικτυακός τόπος, λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα και την εγκεκριμένη μελλοντική χρήση, να μην εκθέτει πλέον σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία του ανθρώπου ή το περιβάλλον. ανάλογα με άλλες υποχρεώσεις, το τεχνικό έργο ενδέχεται να πρέπει να υλοποιηθεί με μεγαλύτερη αυστηρότητα·

vii)

οι περιορισμοί στη χρήση των τόπων, εάν είναι αναγκαίο, λόγω υπολειμματικής ρύπανσης και λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα και την εγκεκριμένη μελλοντική χρήση του χώρου·

viii)

σχετική παρακολούθηση στην περιοχή και στις γειτονικές περιοχές για να επαληθευτεί ότι οι στόχοι έχουν επιτευχθεί και διατηρηθεί.

Περιγραφή

Ένα σχέδιο αποκατάστασης της περιοχής συχνά καταρτίζεται και εφαρμόζεται μετά τη λήψη της απόφασης για τον παροπλισμό της μονάδας, μολονότι άλλες απαιτήσεις μπορεί να υπαγορεύουν ένα (μερικό) σχέδιο αποκατάστασης της περιοχής, ενώ η μονάδα εξακολουθεί να είναι σε λειτουργία.

Ορισμένα χαρακτηριστικά του σχεδίου αποκατάστασης της περιοχής μπορούν να αλληλεπικαλύπτονται, να παραλειφθούν ή να πραγματοποιηθούν με άλλη σειρά, ανάλογα με άλλες απαιτήσεις.

Δυνατότητα εφαρμογής

Η δυνατότητα εφαρμογής της BAT 17 v) έως 17 viii) υπόκειται στα αποτελέσματα της εκτίμησης της επικινδυνότητας που αναφέρονται βάσει της ΒΔΤ 17 iv)

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ

Άνοδος

Ηλεκτρόδιο μέσω του οποίου το ηλεκτρικό ρεύμα ρέει σε μια πολωμένη ηλεκτρική συσκευή. Η πολικότητα μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Σε ηλεκτρολυτικά κελιά, η οξείδωση συμβαίνει στη θετικά φορτισμένη άνοδο.

Αμίαντος

Σύνολο έξι πυριτικών ορυκτών που απαντώνται στη φύση, εμπορικής εκμετάλλευσης για τις επιθυμητές φυσικές ιδιότητές τους. Ο χρυσότιλος (επίσης αποκαλούμενος λευκός αμίαντος) είναι η μόνη μορφή αμιάντου που χρησιμοποιείται σε εργοστάσια τεχνολογίας διαφράγματος.

Άλμη

Κορεσμένο ή σχεδόν κορεσμένο διάλυμα με χλωριούχο νάτριο ή χλωριούχο κάλιο.

Κάθοδος

Ηλεκτρόδιο μέσω του οποίου το ηλεκτρικό ρεύμα ρέει εκτός μιας πολωμένης ηλεκτρικής συσκευής. Η πολικότητα μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Σε ηλεκτρολυτικά κελιά, η αναγωγή συμβαίνει στην αρνητικά φορτισμένη κάθοδο.

Ηλεκτρόδιο

Ηλεκτρικός αγωγός που χρησιμοποιείται για να γίνει επαφή με ένα μη μεταλλικό μέρος του ηλεκτρικού κυκλώματος.

Ηλεκτρόλυση

Η διέλευση σταθερού ηλεκτρικού ρεύματος μέσω ιοντικής ουσίας, που προκύπτει σε χημικές αντιδράσεις στα ηλεκτρόδια. Η ιοντική ουσία είναι είτε λιωμένη είτε διαλυμένη σε κατάλληλο διαλύτη.

EN

Ευρωπαϊκό πρότυπο που εξέδωσε η CEN (Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης).

HFC

Υδροφθοράνθρακας.

ISO

Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης ή πρότυπο που έχει εκδοθεί από τον οργανισμό αυτό.

Υπέρταση

Διαφορά τάσης μεταξύ του θερμοδυναμικά προσδιορισμένου δυναμικού αναγωγής ημιαντίδρασης και του δυναμικού στο οποίο παρατηρείται πειραματικά η εκδήλωση οξειδοαναγωγής. Σε ένα ηλεκτρολυτικό κελί, η υπέρταση οδηγεί στην κατανάλωση περισσότερης ενέργειας απ’ ό,τι από άποψη θερμοδυναμικής αναμένεται για να οδηγήσει μια αντίδραση.

PCDD

Πολυχλωριωμένη διβενζο-p-διοξίνη.

PCDF

Πολυχλωριωμένα διβενζοφουράνια.


(1)  Δεδομένου ότι αυτό το επίπεδο επιδόσεων δεν αφορά κανονικές συνθήκες λειτουργίας, δεν είναι επίπεδο εκπομπών που συνδέεται με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 13 της οδηγίας περί βιομηχανικών εκπομπών (2010/75/ΕΕ).

(2)  Η παρακολούθηση περιλαμβάνει τόσο τη συνεχή όσο και την περιοδική παρακολούθηση, όπως αναφέρεται.

(3)  Καλύπτεται από τις ΒΔΤ 1, 4, 12, 13, 14 και 15.

(4)  Στο πεδίο εφαρμογής του εγγράφου αναφοράς ΒΔΤ για τα κοινά συστήματα επεξεργασίας/διαχείρισης υγρών και αερίων αποβλήτων στον τομέα των χημικών προϊόντων (CWW BREF).


ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΣΤΑΘΕΙ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

11.12.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 332/49


ΑΠΌΦΑΣΗ αριθ. 1/2013 ΤΗΣ ΜΕΙΚΤΉΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΓΕΩΡΓΊΑΣ

της 28ης Νοεμβρίου 2013

για την τροποποίηση του παραρτήματος 10 της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τις συναλλαγές γεωργικών προϊόντων

(2013/733/ΕΕ)

Η ΜΕΙΚΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,

Έχοντας υπόψη τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τις συναλλαγές γεωργικών προϊόντων, και ιδίως το άρθρο 11,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τις συναλλαγές γεωργικών προϊόντων (στο εξής «συμφωνία») τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουνίου 2002.

(2)

Το παράρτημα 10 της συμφωνίας αφορά την αναγνώριση των ελέγχων συμμόρφωσης με τα πρότυπα εμπορίας για τα νωπά οπωροκηπευτικά.

(3)

Δυνάμει του άρθρου 6 του παραρτήματος 10 της συμφωνίας, η ομάδα εργασίας για τα «οπωροκηπευτικά» ασχολείται με κάθε ζήτημα που σχετίζεται με το παράρτημα 10 και την εφαρμογή του και εξετάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα την εξέλιξη των εσωτερικών νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων των συμβαλλόμενων μερών στους τομείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παραρτήματος 10. Η ομάδα εργασίας διατυπώνει ιδίως προτάσεις τις οποίες υποβάλλει στη μεικτή επιτροπή με σκοπό την προσαρμογή και την ενημέρωση των προσαρτημάτων του παραρτήματος. Η ομάδα εργασίας συμπέρανε ότι το περιεχόμενο των άρθρων καθώς και τα προσαρτήματα του παραρτήματος 10 έπρεπε να προσαρμοστούν,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα 10 της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τις συναλλαγές γεωργικών προϊόντων αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει στις 17 Δεκεμβρίου 2013.

Βέρνη, 28 Νοεμβρίου 2013.

Για τη Μεικτή Επιτροπή Γεωργίας

Ο Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Susana MARAZUELA-AZPIROZ

Ο Πρόεδρος και Επικεφαλής της Ελβετικής Αντιπροσωπείας

Jacques CHAVAZ

Ο Γραμματέας της μεικτής επιτροπής

Michaël WÜRZNER


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

Το παρόν παράρτημα εφαρμόζεται στα οπωροκηπευτικά που προορίζονται να καταναλωθούν νωπά ή ξηρά και για τα οποία πρότυπα εμπορίας έχουν θεσπιστεί ή αναγνωριστεί ως εναλλακτικά του γενικού προτύπου από την Ευρωπαϊκή Ένωση βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (“Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ”) (1), με εξαίρεση τα εσπεριδοειδή.

Άρθρο 2

Αντικείμενο

1.   Τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 και είναι καταγωγής Ελβετίας ή Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν επανεξάγονται από την Ελβετία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και συνοδεύονται από το πιστοποιητικό συμμόρφωσης που αναφέρεται στο άρθρο 3, δεν υποβάλλονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε έλεγχο συμμόρφωσης με τα πρότυπα πριν από την εισαγωγή τους στο τελωνειακό έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.   Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Γεωργίας έχει οριστεί ως η αρμόδια αρχή για τη διενέργεια των ελέγχων συμμόρφωσης με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή με τα ισοδύναμα πρότυπα των προϊόντων καταγωγής Ελβετίας ή Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν αυτά επανεξάγονται από την Ελβετία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προς τον σκοπό αυτό, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Γεωργίας δύναται να αναθέτει στους οργανισμούς ελέγχου που παρατίθενται στο προσάρτημα 1 την εντολή να διενεργούν ελέγχους συμμόρφωσης, υπό τους ακόλουθους όρους:

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Γεωργίας γνωστοποιεί τους εντεταλμένους οργανισμούς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Οι ως άνω οργανισμοί ελέγχου εκδίδουν το πιστοποιητικό που προβλέπεται στο άρθρο 3.

Οι εντεταλμένοι οργανισμοί οφείλουν να διαθέτουν αφενός ελεγκτές, οι οποίοι να έχουν παρακολουθήσει εγκεκριμένη από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Γεωργίας επιμόρφωση, και αφετέρου το υλικό και τις εγκαταστάσεις που απαιτούνται για τη διενέργεια των επαληθεύσεων και αναλύσεων στο πλαίσιο του ελέγχου, καθώς και τον κατάλληλο εξοπλισμό για τη διαβίβαση των πληροφοριών.

3.   Εάν η Ελβετία εφαρμόσει, για τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1, έλεγχο συμμόρφωσης με τα πρότυπα εμπορίας πριν από την εισαγωγή στο ελβετικό τελωνειακό έδαφος, θεσπίζονται διατάξεις ισοδύναμες προς τις προβλεπόμενες από το παρόν παράρτημα, που επιτρέπουν στα προϊόντα καταγωγής Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην υποβάλλονται σε έλεγχο αυτού του είδους.

Άρθρο 3

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης

1.   Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος, ως “πιστοποιητικό συμμόρφωσης” νοείται:

είτε το έντυπο που προβλέπεται στο παράρτημα III του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 της Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 2011, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών (2),

είτε το ελβετικό έντυπο που προβλέπεται στο προσάρτημα 2 του παρόντος παραρτήματος,

είτε το έντυπο ΟΕΕ/ΗΕ, που προσαρτάται στο πρωτόκολλο της Γενεύης σχετικά με την τυποποίηση των νωπών οπωροκηπευτικών και των ξηρών και αποξηραμένων καρπών,

είτε το έντυπο του ΟΟΣΑ, που προσαρτάται στην απόφαση του Συμβουλίου του ΟΟΣΑ σχετικά με το “καθεστώς” του ΟΟΣΑ για την εφαρμογή των διεθνών προτύπων στα οπωροκηπευτικά.

2.   Το πιστοποιητικό συμμόρφωσης συνοδεύει την παρτίδα των προϊόντων καταγωγής Ελβετίας ή Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν αυτά επανεξάγονται από την Ελβετία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέχρις ότου τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3.   Το πιστοποιητικό συμμόρφωσης πρέπει να φέρει τη σφραγίδα ενός από τους οργανισμούς που αναφέρονται στο προσάρτημα 1 του παρόντος παραρτήματος.

4.   Σε περίπτωση ανάκλησης της εντολής που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2, τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης που εκδίδει ο συγκεκριμένος οργανισμός ελέγχου παύουν να αναγνωρίζονται κατά την έννοια του παρόντος παραρτήματος.

Άρθρο 4

Ανταλλαγή πληροφοριών

1.   Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8 της συμφωνίας, τα συμβαλλόμενα μέρη κοινοποιούν αμοιβαία τον κατάλογο των αρμόδιων αρχών και των οργανισμών ελέγχου της συμμόρφωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωστοποιεί στην Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Γεωργίας τις παρατυπίες ή τις παραβάσεις που διαπιστώνονται, όσον αφορά τη συμμόρφωση με τα ισχύοντα πρότυπα, σε παρτίδες οπωροκηπευτικών καταγωγής Ελβετίας ή Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν αυτά επανεξάγονται από την Ελβετία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και συνοδεύονται από το πιστοποιητικό συμμόρφωσης.

2.   Για να είναι δυνατή η αξιολόγηση της τήρησης των όρων του άρθρου 2 παράγραφος 2 τρίτη περίπτωση, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Γεωργίας δέχεται, εφόσον αυτό ζητηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη διενέργεια ελέγχου από κοινού στις εγκαταστάσεις των εντεταλμένων οργανισμών.

3.   Ο από κοινού έλεγχος διεξάγεται σύμφωνα με τη διαδικασία που προτείνει η ομάδα εργασίας για τα οπωροκηπευτικά και αποφασίζεται από τη μεικτή επιτροπή.

Άρθρο 5

Ρήτρα διασφάλισης

1.   Τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν σε διαβουλεύσεις, όταν ένα εξ αυτών θεωρεί ότι το άλλο έχει παραβεί υποχρέωση που απορρέει από το παρόν παράρτημα.

2.   Το συμβαλλόμενο μέρος που ζητεί τη διενέργεια των διαβουλεύσεων κοινοποιεί στο άλλο μέρος όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για την εμπεριστατωμένη εξέταση της υπόθεσης.

3.   Σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι παρτίδες καταγωγής Ελβετίας ή Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν επανεξάγονται από την Ελβετία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και συνοδεύονται από το πιστοποιητικό συμμόρφωσης, δεν ανταποκρίνονται στα ισχύοντα πρότυπα και οποιαδήποτε καθυστέρηση μπορεί να πλήξει την αποτελεσματικότητα των μέτρων καταπολέμησης της απάτης ή να προκαλέσει στρεβλώσεις του ανταγωνισμού, είναι δυνατή η λήψη προσωρινών μέτρων διασφάλισης χωρίς προηγούμενη διαβούλευση, υπό τον όρο ότι οι διαβουλεύσεις θα αρχίσουν αμέσως μετά τη λήψη των εν λόγω μέτρων.

4.   Εάν, μετά τη διενέργεια των διαβουλεύσεων που προβλέπονται στις παραγράφους 1 ή 3, τα συμβαλλόμενα μέρη δεν έχουν καταλήξει σε συμφωνία εντός προθεσμίας τριών μηνών, το μέρος το οποίο ζήτησε τη διενέργεια των διαβουλεύσεων ή έλαβε τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 3, δύναται να λάβει τα ενδεδειγμένα ασφαλιστικά μέτρα, τα οποία μπορεί να φθάνουν μέχρι την μερική ή πλήρη αναστολή της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος παραρτήματος.

Άρθρο 6

Ομάδα εργασίας για τα οπωροκηπευτικά

1.   Η ομάδα εργασίας για τα οπωροκηπευτικά, η οποία συγκροτείται σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 7 της συμφωνίας, εξετάζει κάθε ζήτημα σχετικό με το παρόν παράρτημα και την εφαρμογή του. Η ομάδα εργασίας εξετάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα την εξέλιξη των εσωτερικών νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων των συμβαλλόμενων μερών στους τομείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος παραρτήματος.

2.   Η ομάδα εργασίας διατυπώνει ιδίως προτάσεις, τις οποίες υποβάλλει στη μεικτή επιτροπή, με σκοπό την προσαρμογή και την ενημέρωση των προσαρτημάτων του παρόντος παραρτήματος.

Προσάρτημα 1

Ελβετικοί οργανισμοί ελέγχου εξουσιοδοτημένοι για την έκδοση του πιστοποιητικού συμμόρφωσης που προβλέπεται στο άρθρο 3 του παραρτήματος 10

Qualiservice

Boîte postale 7960

CH-3001 Berne

Προσάρτημα 2

Image

»

(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 157 της 15.6.2011, σ. 1.