ISSN 1977-0669

doi:10.3000/19770669.L_2013.297.ell

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 297

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

56ό έτος
7 Νοεμβρίου 2013


Περιεχόμενα

 

II   Μη νομοθετικές πράξεις

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1071/2013 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 24ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τη λογιστική κατάσταση του τομέα των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (αναδιατύπωση) (EKT/2013/33)

1

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1072/2013 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 24ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία επιτοκίων των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (αναδιατύπωση) (ΕΚΤ/2013/34)

51

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1073/2013 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 18ης Οκτωβρίου 2013, σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού των επενδυτικών οργανισμών (αναδιατύπωση) (ΕΚΤ/2013/38)

73

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1074/2013 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 18ης Οκτωβρίου 2013, σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής στοιχείων όσον αφορά τις ταχυδρομικές υπηρεσίες απευθείας μεταφοράς χρηματικών ποσών οι οποίες αποδέχονται καταθέσεις από μη νομισματικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κατοίκους της ζώνης του ευρώ (ΕΚΤ/2013/39)

94

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1075/2013 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 18ης Οκτωβρίου2013, σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού των χρηματοοικονομικών εταιρειών ειδικού σκοπού που ασχολούνται με συναλλαγές τιτλοποίησης (αναδιατύπωση) (ΕΚΤ/2013/40)

107

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


II Μη νομοθετικές πράξεις

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

7.11.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 297/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1071/2013 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ ΤΡΆΠΕΖΑΣ

της 24ης Σεπτεμβρίου 2013

σχετικά με τη λογιστική κατάσταση του τομέα των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (αναδιατύπωση)

(EKT/2013/33)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και ιδίως το άρθρο 5,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2533/98 του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1998, σχετικά με τη συλλογή στατιστικών πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (1), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 1 και το άρθρο 6 παράγραφος 4,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2531/98 του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1998, σχετικά με την εφαρμογή ελάχιστων αποθεματικών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (2), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 4,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 25/2009 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 19ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με τη λογιστική κατάσταση του τομέα των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (ΕΚΤ/2008/32) (3) έχει τροποποιηθεί ουσιωδώς. Καθώς οι διατάξεις του πρόκειται να τροποποιηθούν εκ νέου, ιδίως υπό το φως του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 549/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για το ευρωπαϊκό σύστημα εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (4), ενδείκνυται η αναδιατύπωσή του για λόγους σαφήνειας.

(2)

Προς εκπλήρωση των καθηκόντων του, το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) απαιτεί την κατάρτιση της ενοποιημένης λογιστικής κατάστασης του τομέα των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (ΝΧΙ). Κύριος σκοπός των εν λόγω πληροφοριών είναι να παράσχουν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) μια ολοκληρωμένη στατιστική εικόνα των νομισματικών εξελίξεων στα κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ (εφεξής τα «κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ»), τα οποία εκλαμβάνονται ως ενιαία οικονομική επικράτεια. Τα εν λόγω στατιστικά στοιχεία καταρτίζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα και καταλαμβάνουν συγκεντρωτικά χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, τα οποία είναι εκφρασμένα ως υπόλοιπα και συναλλαγές, η δε κατάρτισή τους βασίζεται σε έναν τομέα ΝΧΙ και έναν πληθυσμό παροχής στοιχείων που χαρακτηρίζονται από πληρότητα και ομοιογένεια. Εξάλλου απαιτούνται επαρκώς λεπτομερή στατιστικά στοιχεία προκειμένου να διασφαλίζεται σε συνεχή βάση η χρησιμότητα των συγκεντρωτικών νομισματικών μεγεθών της ζώνης του ευρώ και των παραγόντων μεταβολής τους.

(3)

Σύμφωνα με τις διατάξεις της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (εφεξής το «καταστατικό του ΕΣΚΤ»), η ΕΚΤ οφείλει να εκδίδει κανονισμούς στο βαθμό που αυτό καθίσταται αναγκαίο για την εκτέλεση των καθηκόντων του ΕΣΚΤ που ορίζονται στο καταστατικό του ΕΣΚΤ, καθώς και σε ορισμένες περιπτώσεις που προβλέπονται στις θεσπιζόμενες από το Συμβούλιο διατάξεις κατά το άρθρο 129 παράγραφος 4 της Συνθήκης.

(4)

Το άρθρο 5.1 του καταστατικού του ΕΣΚΤ απαιτεί από την ΕΚΤ να συλλέγει, με τη βοήθεια των εθνικών κεντρικών τραπεζών (ΕθνΚΤ), τις αναγκαίες στατιστικές πληροφορίες είτε από τις αρμόδιες εθνικές αρχές είτε απευθείας από οικονομικούς παράγοντες, προκειμένου να εκπληρώσει τα καθήκοντα του ΕΣΚΤ. Το άρθρο 5.2 του καταστατικού του ΕΣΚΤ προβλέπει ότι οι ΕθνΚΤ εκτελούν, στο βαθμό που είναι δυνατόν, τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 5.1.

(5)

Το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98 απαιτεί από την ΕΚΤ να προσδιορίζει τον πραγματικό πληθυσμό παροχής στοιχείων εντός των ορίων του πληθυσμού αναφοράς παροχής στοιχείων, της παρέχει δε το δικαίωμα να εξαιρεί, ολικώς ή εν μέρει, συγκεκριμένες κατηγορίες μονάδων παροχής στοιχείων από τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων προς αυτή. Το άρθρο 6 παράγραφος 4 προβλέπει ότι η ΕΚΤ μπορεί να εκδίδει κανονισμούς οι οποίοι εξειδικεύουν τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες μπορεί να ασκηθεί το δικαίωμα επαλήθευσης ή εκτέλεσης της υποχρεωτικής συλλογής στατιστικών πληροφοριών.

(6)

Το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98 απαιτεί από τα κράτη μέλη να αναλαμβάνουν μόνα τους την οργάνωση στον τομέα της στατιστικής και να συνεργάζονται πλήρως με το ΕΣΚΤ, προκειμένου να διασφαλίζουν την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το άρθρο 5 του καταστατικού του ΕΣΚΤ.

(7)

Υπό την προϋπόθεση ότι δεν απειλείται η εκπλήρωση των θεσπιζόμενων από την ΕΚΤ στατιστικών υποχρεώσεών τους, οι ΕθνΚΤ, ενεργώντας εντός ενός ευρύτερου πλαισίου παροχής στατιστικών στοιχείων το οποίο θεσπίζουν με δική τους ευθύνη, σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης ή το εσωτερικό δίκαιο ή τις καθιερωμένες πρακτικές, και το οποίο εξυπηρετεί και άλλους στατιστικούς σκοπούς, κρίνεται ίσως σκόπιμο να συλλέγουν από τον πραγματικό πληθυσμό παροχής στοιχείων στατιστικές πληροφορίες αναγκαίες για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων παροχής στατιστικών στοιχείων προς την ΕΚΤ. Με τον τρόπο αυτόν μπορεί εξάλλου να μειώνεται ο σχετικός φόρτος εργασίας που συνεπάγεται η παροχή στοιχείων. Στις περιπτώσεις αυτές και προκειμένου να ενισχύεται η διαφάνεια, ενδείκνυται η πληροφόρηση των μονάδων παροχής στοιχείων ότι τα στοιχεία συλλέγονται προς εκπλήρωση άλλων στατιστικών σκοπών. Σε ειδικές περιπτώσεις η ΕΚΤ μπορεί, προς εκπλήρωση των υποχρεώσεών της, να λαμβάνει υπόψη στατιστικές πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί για άλλους σκοπούς.

(8)

Τα απαιτούμενα στοιχεία πρέπει να είναι λεπτομερέστερα όταν οι αντισυμβαλλόμενοι ανήκουν στον τομέα διακράτησης χρήματος. Λεπτομερή στοιχεία απαιτούνται για: α) τις υποχρεώσεις από καταθέσεις κατά υποτομέα και διάρκεια, και, περαιτέρω, κατά νόμισμα, καθώς έτσι καθίσταται δυνατή η διεξοδικότερη ανάλυση της εξέλιξης των συνιστωσών του νομισματικού μεγέθους Μ3 που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα και διευκολύνεται η διερεύνηση του βαθμού υποκατάστασης μεταξύ των ως άνω συνιστωσών και εκείνων που εκφράζονται σε ευρώ, β) τα δάνεια κατά υποτομέα, διάρκεια, σκοπό, επανακαθοριζόμενο επιτόκιο και νόμισμα, δεδομένου ότι οι συγκεκριμένες πληροφορίες θεωρούνται ουσιώδεις για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής, γ) τις θέσεις έναντι άλλων ΝΧΙ, στο μέτρο που κρίνεται αναγκαίο προκειμένου να καταστεί εφικτός ο συμψηφισμός των απαιτήσεων/υποχρεώσεων μεταξύ ΝΧΙ ή για τον υπολογισμό της βάσης των αποθεματικών, δ) τις θέσεις έναντι των μη κατοίκων της ζώνης του ευρώ (αλλοδαπή) προκειμένου για τις «καταθέσεις προθεσμίας άνω των δύο ετών», τις «καταθέσεις υπό προειδοποίηση άνω των δύο ετών» και τις «συμφωνίες επαναγοράς», ενόψει του υπολογισμού της βάσης των αποθεματικών που υπόκειται σε θετικό συντελεστή αποθεματικών, ε) τις θέσεις έναντι της αλλοδαπής προκειμένου για τις συνολικές υποχρεώσεις από καταθέσεις, ενόψει του υπολογισμού των παραγόντων μεταβολής του εξωτερικού τομέα, στ) τις υποχρεώσεις αρχικής διάρκειας μικρότερης ή μεγαλύτερης του έτους από καταθέσεις και δάνεια έναντι της αλλοδαπής, για τους σκοπούς του ισοζυγίου πληρωμών και των χρηματοοικονομικών λογαριασμών.

(9)

Για τον σκοπό της συγκέντρωσης στατιστικών πληροφοριών για τα χαρτοφυλάκια τίτλων των ΝΧΙ σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1011/2012 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 17ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία για τις διακρατήσεις τίτλων (ΕΚΤ/2012/24) (5), οι ΕθνΚΤ παρέχουν πληροφορίες τριμηνιαίως ανά τίτλο. Οι ΕθνΚΤ μπορούν να συνδυάσουν τις απαιτήσεις παροχής στοιχείων του παρόντος κανονισμού με αυτές του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1011/2012 (ΕΚΤ/2012/24) στις περιπτώσεις που αυτό θα ελαχιστοποιούσε τον φόρτο εργασίας που συνεπάγεται η παροχή στοιχείων για τα πιστωτικά ιδρύματα. Οι ΕθνΚΤ μπορούν να επιτρέπουν στα αμοιβαία 1073κεφάλαια της χρηματαγοράς (ΑΚΧΑ) να υποβάλλουν στοιχεία σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. /2013 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 18ης Οκτωβρίου 2013, σχετικά με τη στατιστική στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού των επενδυτικών οργανισμών [(ΕΚΤ/2013/38)] (6), προκειμένου να μειώνεται ο φόρτος εργασίας των διαχειριστών των εν λόγω αμοιβαίων κεφαλαίων.

(10)

Η ΕΚΤ υπολογίζει τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές ως τη διαφορά μεταξύ θέσεων υπολοίπων κατά τις ημερομηνίες παροχής στοιχείων στο τέλος του μήνα, από τις οποίες απαλείφονται οι επιπτώσεις μεταβολών που οφείλονται σε επιδράσεις ξένες προς τις συναλλαγές. Η υποχρέωση που επιβάλλεται στις μονάδες παροχής στοιχείων δεν αφορά τις μεταβολές των συναλλαγματικών ισοτιμιών, τις οποίες η ΕΚΤ, ή οι ΕθνΚΤ μετά από διαβούλευση με την ΕΚΤ, υπολογίζουν με βάση στοιχεία υπολοίπων κατά νόμισμα, που παρέχουν οι μονάδες παροχής στοιχείων, ή τις διορθώσεις επανακατηγοριοποίησης, τα στοιχεία των οποίων συλλέγουν οι ίδιες οι ΕθνΚΤ χρησιμοποιώντας διάφορες πηγές πληροφόρησης που είναι ήδη διαθέσιμες.

(11)

Το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2531/98 εξουσιοδοτεί την ΕΚΤ να εκδίδει κανονισμούς ή αποφάσεις προκειμένου να εξαιρεί ιδρύματα από τις υποχρεώσεις τήρησης ελάχιστων αποθεματικών, να εξειδικεύει τους όρους αποκλεισμού ή έκπτωσης ορισμένων υποχρεώσεων έναντι άλλου ιδρύματος από τη βάση των αποθεματικών και να καθορίζει διαφορετικούς συντελεστές αποθεματικών για ειδικές κατηγορίες υποχρεώσεων. Δυνάμει του άρθρου 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2531/98 η ΕΚΤ έχει το δικαίωμα να συλλέγει από τα ιδρύματα τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή των υποχρεώσεων τήρησης ελάχιστων αποθεματικών και να επαληθεύει την ακρίβεια και την ποιότητα των πληροφοριών που παρέχουν τα ιδρύματα προκειμένου να καταδείξουν ότι συμμορφώνονται προς τις εν λόγω υποχρεώσεις. Προκειμένου να μειωθεί ο συνολικός φόρτος εργασίας που συνεπάγεται η παροχή στοιχείων, ενδείκνυται οι στατιστικές πληροφορίες που αφορούν τη μηνιαία λογιστική κατάσταση να χρησιμοποιούνται και για τον τακτικό υπολογισμό της βάσης των αποθεματικών των πιστωτικών ιδρυμάτων που υπόκεινται στο σύστημα ελάχιστων αποθεματικών της ΕΚΤ, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1745/2003 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 12ης Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με την εφαρμογή υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών (ΕΚΤ/2003/9) (7).

(12)

Ο καθορισμός συγκεκριμένων διαδικασιών με την προοπτική της εφαρμογής τους στην περίπτωση συγχωνεύσεων στις οποίες μετέχουν πιστωτικά ιδρύματα είναι απαραίτητος, προκειμένου να καθίστανται σαφείς οι υποχρεώσεις τήρησης ελάχιστων αποθεματικών των εν λόγω ιδρυμάτων.

(13)

Η ΕΚΤ απαιτεί την παροχή πληροφοριών για δραστηριότητες τιτλοποίησης των ΝΧΙ προκειμένου να ερμηνεύει τις εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ όσον αφορά τις πιστώσεις και τα δάνεια. Εξάλλου, οι πληροφορίες αυτές συμπληρώνουν τα στοιχεία που παρέχονται βάσει 1075του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. /2013 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 18ης Οκτωβρίου 2013, σχετικά με τις στατιστικές για τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού των χρηματοοικονομικών εταιρειών ειδικού σκοπού που μετέχουν σε συναλλαγές τιτλοποίησης (ΕΚΤ/2013/40) (8).

(14)

Μολονότι αναγνωρίζεται ότι οι κανονισμοί που εκδίδει η ΕΚΤ σύμφωνα με το άρθρο 34.1 του καταστατικού του ΕΣΚΤ δεν παρέχουν δικαιώματα ούτε επιβάλλουν υποχρεώσεις σε κράτη μέλη που δεν έχουν ως νόμισμα το ευρώ (εφεξής τα «κράτη μέλη εκτός της ζώνης του ευρώ»), το άρθρο 5 του καταστατικού του ΕΣΚΤ εφαρμόζεται τόσο στα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ όσο και στα κράτη μέλη εκτός της ζώνης του ευρώ. Η αιτιολογική σκέψη 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98 αναφέρεται στο γεγονός ότι το άρθρο 5 του καταστατικού του ΕΣΚΤ, σε συνδυασμό με το άρθρο 4 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, συνεπάγεται την υποχρέωση εκπόνησης και εφαρμογής σε εθνικό επίπεδο όλων των μέτρων που τα κράτη μέλη εκτός της ζώνης του ευρώ θεωρούν κατάλληλα ενόψει της συλλογής των στατιστικών πληροφοριών που απαιτούνται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων παροχής στατιστικών στοιχείων προς την ΕΚΤ και της διασφάλισης της έγκαιρης προετοιμασίας τους στον τομέα της στατιστικής προκειμένου να καταστούν κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ.

(15)

Θα πρέπει να έχουν εφαρμογή τα πρότυπα για την προστασία και τη χρήση εμπιστευτικών στατιστικών πληροφοριών που καθορίζονται στο άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98.

(16)

Το άρθρο 7 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98 ορίζει ότι η ΕΚΤ έχει την εξουσία να επιβάλλει κυρώσεις στις μονάδες παροχής στοιχείων που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων που καθορίζονται στους κανονισμούς ή τις αποφάσεις της ΕΚΤ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, νοούνται ως:

α)   «νομισματικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα» (9) (ΝΧΙ): επιχείρηση που έχει την ιδιότητα κατοίκου και ανήκει σε οποιονδήποτε από τους ακόλουθους τομείς:

α)

εταιρείες που δέχονται καταθέσεις:

i)

πιστωτικά ιδρύματα, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 αριθ. 1) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων (10) και

ii)

εταιρείες που δέχονται καταθέσεις, εκτός των πιστωτικών ιδρυμάτων, δηλαδή:

λοιποί χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που ασχολούνται κυρίως με τη χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση και η δραστηριότητα των οποίων συνίσταται στην αποδοχή καταθέσεων ή/και συγγενών υποκατάστατων καταθέσεων από θεσμικές μονάδες, όχι μόνον από ΝΧΙ (ο βαθμός υποκατάστασης μεταξύ των μέσων που εκδίδουν τα λοιπά ΝΧΙ και των καταθέσεων σε πιστωτικά ιδρύματα είναι καθοριστικός για την ταξινόμησή τους ως ΝΧΙ), και στη για ίδιο λογαριασμό, τουλάχιστον από οικονομικής άποψης, χορήγηση δανείων ή/και πραγματοποίηση επενδύσεων σε τίτλους ή

ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος που ασχολούνται κυρίως με τη χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση υπό τη μορφή της έκδοσης ηλεκτρονικού χρήματος·

β)

αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς (11) (ΑΚΧΑ), σύμφωνα με το άρθρο 2·

β)   «μονάδα παροχής στοιχείων» και «κάτοικος»: οι όροι αυτοί έχουν την ίδια έννοια με αυτή που τους αποδίδεται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98·

γ)   «οικεία ΕθνΚΤ»: η ΕθνΚΤ του κράτους μέλους της ζώνης του ευρώ του οποίου το ΝΧΙ είναι κάτοικος·

δ)   «χρηματοοικονομική εταιρεία ειδικού σκοπού» (ΧΡΕΣ): ο όρος αυτός έχει την ίδια έννοια με αυτή 1075που του αποδίδεται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. /2013 (ΕΚΤ/2013/40)·

ε)   «τιτλοποίηση»: πράξη η οποία συνίσταται σε: α) παραδοσιακή τιτλοποίηση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013· ή/και β) τιτλοποίηση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 1 του κανονισμού 1075(ΕΕ) αριθ. /2013 (ΕΚΤ/2013/40), η οποία συνεπάγεται τη διάθεση των τιτλοποιούμενων δανείων σε ορισμένη ΧΡΕΣ·

στ)   «ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος» και «ηλεκτρονικό χρήμα»: οι όροι αυτοί έχουν την ίδια έννοια με αυτή που τους αποδίδεται στο άρθρο 2 παράγραφοι 1 και 2 της οδηγίας 2009/110/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (12)·

ζ)   «υποτίμηση»: άμεση μείωση του απομένοντος ποσού ενός δανείου στη λογιστική κατάσταση λόγω απομείωσης της αξίας του·

η)   «διαγραφή»: η υποτίμηση του συνολικού απομένοντος ποσού ενός δανείου που οδηγεί στην απόσβεσή του από τη λογιστική κατάσταση·

θ)   «διαχειριστής»: ΝΧΙ που ασκεί τη διαχείριση τιτλοποιούμενων δανείων ή δανείων που έχουν μεταβιβαστεί με άλλον τρόπο, εισπράττοντας από τους οφειλέτες κεφάλαιο και τόκους·

ι)   «διάθεση δανείου»: οικονομική μεταφορά δανείου ή ομάδας δανείων από τη μονάδα παροχής στοιχείων σε αποκτώντα, η οποία πραγματοποιείται είτε με μεταβίβαση της κυριότητας είτε με μερική εκχώρηση των σχετικών απαιτήσεων·

ια)   «απόκτηση δανείου»: οικονομική μεταφορά δανείου ή ομάδας δανείων από μεταβιβάζοντα στη μονάδα παροχής στοιχείων, η οποία πραγματοποιείται είτε με μεταβίβαση της κυριότητας είτε με μερική εκχώρηση των σχετικών απαιτήσεων·

ιβ)   «θέσεις εντός ομίλου»: οι θέσεις μεταξύ εταιρειών της ζώνης του ευρώ οι οποίες δέχονται καταθέσεις και οι οποίες ανήκουν στον ίδιο όμιλο, ο οποίος απαρτίζεται από τη μητρική και όλα τα μέλη του ομίλου κατοίκους της ζώνης του ευρώ που αμέσως ή εμμέσως ελέγχονται από αυτή·

ιγ)   «μικρό ίδρυμα»: μικρό ΝΧΙ στο οποίο έχει χορηγηθεί παρέκκλιση σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1·

ιδ)   «παύση της αναγνώρισης»: η εξάλειψη δανείου ή μέρους αυτού από τα στοιχεία υπολοίπων που παρέχονται σύμφωνα με το δεύτερο και το τρίτο μέρος του παραρτήματος I, περιλαμβανομένης της εξάλειψης αυτού λόγω της εφαρμογής κάποιας από τις παρεκκλίσεις του άρθρου 9 παράγραφος 4.

Άρθρο 2

Ταυτοποίηση των ΑΚΧΑ

Οι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων θα αντιμετωπίζονται ως ΑΚΧΑ, εφόσον πληρούν τα ακόλουθα:

α)

ο σκοπός που επιδιώκουν από επενδυτική άποψη σε σχέση με ορισμένο κεφάλαιο συνίσταται στη διατήρηση του κεφαλαίου και στην επίτευξη απόδοσης με βάση τα επιτόκια των μέσων της χρηματαγοράς·

β)

επενδύουν σε μέσα χρηματαγοράς που πληρούν τα κριτήρια των μέσων χρηματαγοράς, τα οποία θεσπίζονται στην οδηγία 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) (13), ή σε καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα ή, εναλλακτικά, διασφαλίζουν ότι η ρευστότητα και η αποτίμηση του χαρτοφυλακίου στο οποίο επενδύουν αξιολογούνται επί ισοδύναμης βάσης·

γ)

διασφαλίζουν ότι τα μέσα χρηματαγοράς στα οποία επενδύουν είναι υψηλής ποιότητας, όπως αυτή καθορίζεται από την εταιρεία διαχείρισης. Η ποιότητα ενός μέσου χρηματαγοράς κρίνεται, μεταξύ άλλων, με βάση τους ακόλουθους παράγοντες:

i)

την πιστοληπτική διαβάθμιση του μέσου χρηματαγοράς·

ii)

τη φύση της κατηγορίας στοιχείων του ενεργητικού στην οποία εμπίπτει το μέσο χρηματαγοράς·

iii)

προκειμένου για δομημένα χρηματοοικονομικά μέσα, τον συμφυή με τη δομημένη χρηματοοικονομική συναλλαγή λειτουργικό κίνδυνο και τον κίνδυνο αντισυμβαλλομένου·

iv)

το προφίλ ρευστότητας·

δ)

διασφαλίζουν ότι το χαρτοφυλάκιό τους έχει μέγιστη σταθμισμένη μέση ληκτότητα (ΣΜΛ) έξι μηνών και μέγιστη σταθμισμένη μέση διάρκεια ζωής (ΣΜΔΖ) 12 μηνών (σύμφωνα με το παράρτημα I, πρώτο μέρος, τμήμα 2)·

ε)

παρέχουν καθημερινά καθαρή αξία ενεργητικού (ΚΑΕ) και υπολογισμό των τιμών των μετοχών/μεριδίων τους, καθώς επίσης και καθημερινή εγγραφή και εξόφληση μετοχών/μεριδίων·

στ)

περιορίζουν την επένδυση σε τίτλους στους τίτλους με μέγιστη εναπομένουσα διάρκεια δύο ετών έως τη νομίμως προβλεπόμενη ημερομηνία εξόφλησης, υπό την προϋπόθεση ότι το μέγιστο εναπομένον χρονικό διάστημα έως τον επόμενο επανακαθορισμό επιτοκίου είναι 397 ημέρες, προκειμένου δε για τίτλους κυμαινόμενου επιτοκίου ο επανακαθορισμός θα πρέπει να γίνεται με βάση επιτόκιο ή δείκτη της χρηματαγοράς·

ζ)

περιορίζουν την επένδυση σε λοιπούς οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων στους οργανισμούς που εμπίπτουν στον ορισμό των ΑΚΧΑ·

η)

δεν αναλαμβάνουν, άμεσα ή έμμεσα, χρηματοδοτικά ανοίγματα σε μετοχικούς τίτλους ή εμπορεύματα, ούτε μέσω παραγώγων, χρησιμοποιούν δε παράγωγα μόνον σύμφωνα με τη στρατηγική επενδύσεων του κεφαλαίου στη χρηματαγορά. Παράγωγα που δημιουργούν χρηματοδοτικό άνοιγμα σε ξένο συνάλλαγμα μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνον για σκοπούς αντιστάθμισης κινδύνων. Επιτρέπεται η επένδυση σε τίτλους νομίσματος που δεν αποτελεί νόμισμα βάσης, υπό την προϋπόθεση ότι το χρηματοδοτικό άνοιγμα αντισταθμίζεται πλήρως·

θ)

διαθέτουν σταθερή ή κυμαινόμενη ΚΑΕ.

Άρθρο 3

Πραγματικός πληθυσμός παροχής στοιχείων

1.   Ο πραγματικός πληθυσμός παροχής στοιχείων αποτελείται από τα ΝΧΙ κατοίκους της επικράτειας των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ (σύμφωνα με το πρώτο μέρος του παραρτήματος II).

2.   Τα ΝΧΙ που ανήκουν στον πραγματικό πληθυσμό παροχής στοιχείων υπόκεινται σε υποχρεώσεις παροχής πλήρων στατιστικών στοιχείων εκτός εάν τους έχει χορηγηθεί παρέκκλιση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9.

3.   Θεσμικές μονάδες που εμπίπτουν στον ορισμό των ΝΧΙ υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού ακόμη και αν εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

4.   Για τον σκοπό της συλλογής στατιστικών πληροφοριών αναφορικά με την κατοικία των μεριδιούχων ΑΚΧΑ σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο τμήμα 5.7 του δεύτερου μέρους του παραρτήματος I, στον πραγματικό πληθυσμό παροχής στοιχείων περιλαμβάνονται και οι λοιποί ενδιάμεσοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί, εκτός από τις ασφαλιστικές εταιρείες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία (ΛΕΧΟ), με την επιφύλαξη τυχόν παρεκκλίσεων κατά το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο γ). Για τον σκοπό του παρόντος κανονισμού οι ΕθνΚΤ δύνανται να καταρτίζουν και να τηρούν κατάλογο των ΛΕΧΟ που περιλαμβάνονται στον πραγματικό πληθυσμό παροχής στοιχείων σύμφωνα με τις αρχές που τίθενται στο τμήμα 5.7 του δεύτερου μέρους του παραρτήματος I.

Άρθρο 4

Κατάλογος των ΝΧΙ για στατιστικούς σκοπούς

1.   Η εκτελεστική επιτροπή καταρτίζει και τηρεί κατάλογο των ΝΧΙ για στατιστικούς σκοπούς, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις που συνεπάγεται η χρήση του καταλόγου αυτού στο πλαίσιο του συστήματος υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών της ΕΚΤ από άποψη συχνότητας και προθεσμιών παροχής στοιχείων. Στον κατάλογο των ΝΧΙ για στατιστικούς σκοπούς μνημονεύεται εάν αυτά υπόκεινται στο σύστημα υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών της ΕΚΤ. Ο κατάλογος των ΝΧΙ πρέπει να είναι ενημερωμένος, ακριβής, όσο το δυνατόν πιο ομοιογενής και επαρκώς αξιόπιστος για στατιστικούς σκοπούς.

2.   Οι ΕθνΚΤ και η ΕΚΤ εξασφαλίζουν στις μονάδες παροχής στοιχείων πρόσβαση στον κατάλογο των ΝΧΙ για στατιστικούς σκοπούς και στις ενημερωμένες εκδόσεις του διά της κατάλληλης οδού και, μεταξύ άλλων, με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω του διαδικτύου ή, κατόπιν αιτήματος των ενδιαφερόμενων μονάδων παροχής στοιχείων, σε έντυπη μορφή.

3.   Ο κατάλογος των ΝΧΙ για στατιστικούς σκοπούς προορίζεται αποκλειστικά για ενημέρωση. Σε περίπτωση, πάντως, που η τελευταία διαθέσιμη έκδοση του καταλόγου περιέχει λάθη, η ΕΚΤ δεν επιβάλλει κυρώσεις σε καμία θεσμική μονάδα για πλημμελή εκπλήρωση της υποχρέωσης παροχής στατιστικών στοιχείων, εφόσον η τελευταία έλαβε καλόπιστα υπόψη τον ανακριβή κατάλογο.

Άρθρο 5

Υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων

1.   Ο πραγματικός πληθυσμός παροχής στοιχείων παρέχει στην ΕθνΚΤ του κράτους μέλους κατοικίας του ΝΧΙ: α) μηνιαία στατιστικά στοιχεία αναγόμενα στη λογιστική κατάσταση του τέλους του μήνα· και β) μηνιαίες συγκεντρωτικές διορθώσεις λόγω αναπροσαρμογών αξίας. Οι συγκεντρωτικές διορθώσεις λόγω αναπροσαρμογών αξίας παρέχονται αναφορικά με διαγραφές και υποτιμήσεις δανείων και καλύπτουν αναπροσαρμογές στην τιμή των τίτλων. Περαιτέρω λεπτομέρειες για ορισμένα στοιχεία της λογιστικής κατάστασης παρέχονται σε τριμηνιαία ή σε ετήσια βάση. Οι ΕθνΚΤ μπορούν να συλλέγουν τα τριμηνιαία στοιχεία σε μηνιαία βάση, εφόσον αυτό διευκολύνει τη διαδικασία παραγωγής δεδομένων. Οι απαιτούμενες στατιστικές πληροφορίες καθορίζονται στο παράρτημα I.

2.   Οι ΕθνΚΤ δύνανται να συλλέγουν ανά τίτλο τις απαιτούμενες στατιστικές πληροφορίες σε σχέση με τίτλους που εκδίδονται και διακρατούνται από ΝΧΙ, στον βαθμό που είναι δυνατή η εξαγωγή των στοιχείων της παραγράφου 1 σύμφωνα με τα ελάχιστα πρότυπα στατιστικών στοιχείων που καθορίζονται στο παράρτημα IV.

3.   Τα ΝΧΙ παρέχουν, σύμφωνα με τις ελάχιστες υποχρεώσεις του πίνακα 1Α του τέταρτου μέρους του παραρτήματος I, τις μηνιαίες διορθώσεις λόγω αναπροσαρμογών αξίας σε σχέση με την πλήρη δέσμη στοιχείων που ζητεί η ΕΚΤ. Επιτρέπεται στις ΕθνΚΤ να συλλέγουν πρόσθετα στοιχεία που δεν καλύπτονται από τις ελάχιστες υποχρεώσεις. Τα εν λόγω πρόσθετα στοιχεία είναι δυνατόν να αφορούν τις αναλύσεις που σημειώνονται στον πίνακα 1A και δεν εμπίπτουν στις «ελάχιστες υποχρεώσεις».

4.   Η ΕΚΤ μπορεί να ζητήσει επεξηγηματικά στοιχεία σχετικά με διορθώσεις που υπάγονται στις «επανακατηγοριοποιήσεις και λοιπές διορθώσεις» τις οποίες συλλέγουν οι ΕθνΚΤ.

5.   Η ΕΚΤ μπορεί να επιβάλλει κυρώσεις στις μονάδες παροχής στοιχείων που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων οι οποίες καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό, σύμφωνα με την απόφαση ΕΚΤ/2010/10, της 19ης Αυγούστου 2010, σχετικά με τη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων (14).

Άρθρο 6

Πρόσθετες υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων για τιτλοποιήσεις δανείων και λοιπές μεταβιβάσεις δανείων

Τα ΝΧΙ παρέχουν τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

την καθαρή ροή των τιτλοποιήσεων δανείων και άλλων μεταβιβάσεων δανείων που πραγματοποιούνται εντός της περιόδου υποβολής στοιχείων, σύμφωνα με το τμήμα 2 του πέμπτου μέρους του παραρτήματος I·

β)

το ανεξόφλητο υπόλοιπο τέλους περιόδου και τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές, εκτός από τις διαθέσεις και αποκτήσεις δανείων, κατά τη διάρκεια της σχετικής περιόδου αναφορικά με τιτλοποιημένα δάνεια τα οποία έχουν παύσει να αναγνωρίζονται και για τα οποία το ΝΧΙ ενεργεί ως διαχειριστής, σύμφωνα με το τμήμα 3 του πέμπτου μέρους του παραρτήματος I. Οι ΕθνΚΤ μπορούν να επεκτείνουν τις εν λόγω απαιτήσεις παροχής στοιχείων σε όλα τα υπό τη διαχείριση ΝΧΙ δάνεια τα οποία έχουν παύσει να αναγνωρίζονται και έχουν τιτλοποιηθεί ή μεταβιβαστεί με άλλον τρόπο·

γ)

το ανεξόφλητο υπόλοιπο τέλους τριμήνου όλων των δανείων για τα οποία το ΝΧΙ ενεργεί ως διαχειριστής στο πλαίσιο τιτλοποίησης, σύμφωνα με το τμήμα 4 του πέμπτου μέρους του παραρτήματος I·

δ)

σε περίπτωση εφαρμογής του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 39 (ΔΛΠ 39), του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 9 (ΔΠΧΑ 9) ή ανάλογων εθνικών λογιστικών κανόνων, το ανεξόφλητο υπόλοιπο τέλους περιόδου δανείων που έχουν διατεθεί μέσω τιτλοποίησης, το οποίο δεν έχει παύσει να αναγνωρίζεται στη λογιστική κατάσταση, σύμφωνα με το τμήμα 5 του πέμπτου μέρους του παραρτήματος I.

Άρθρο 7

Προθεσμίες παροχής στοιχείων

1.   Οι ΕθνΚΤ αποφασίζουν σχετικά με τον κατάλληλο χρόνο και την κατάλληλη περιοδικότητα για τη λήψη στοιχείων από τις μονάδες παροχής στοιχείων προκειμένου να εξασφαλίζουν την τήρηση των προθεσμιών που καθορίζονται κατωτέρω, λαμβάνοντας υπόψη, όταν συντρέχει περίπτωση, τις προθεσμίες παροχής στοιχείων του συστήματος υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών της ΕΚΤ, και ενημερώνουν ανάλογα τις μονάδες παροχής στοιχείων.

2.   Οι ΕθνΚΤ διαβιβάζουν στην ΕΚΤ μηνιαία στατιστικά στοιχεία έως το πέρας των εργασιών της 15ης εργάσιμης ημέρας μετά το τέλος του μήνα στον οποίο ανάγονται τα στοιχεία.

3.   Οι ΕθνΚΤ διαβιβάζουν στην ΕΚΤ τριμηνιαία στατιστικά στοιχεία έως το πέρας των εργασιών της 28ης εργάσιμης ημέρας μετά το τέλος του τριμήνου στο οποίο ανάγονται τα στοιχεία.

Άρθρο 8

Λογιστικοί κανόνες για τους σκοπούς της παροχής στατιστικών στοιχείων

1.   Για τους σκοπούς της παροχής στοιχείων δυνάμει του παρόντος κανονισμού τα ΝΧΙ ακολουθούν τους λογιστικούς κανόνες που καθορίζονται στις διατάξεις που ενσωματώνουν στο εθνικό δίκαιο την οδηγία 86/635/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 1986, για τους ετήσιους λογαριασμούς και τους ενοποιημένους λογαριασμούς των τραπεζών και λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (15), καθώς και σε άλλα εφαρμοστέα διεθνή πρότυπα, εκτός αν άλλως ορίζεται στον παρόντα κανονισμό.

2.   Στοιχεία για υποχρεώσεις από καταθέσεις και δάνεια παρέχονται ως ανεξόφλητο ποσό του αρχικού κεφαλαίου στο τέλος του μήνα. Στο συγκεκριμένο ποσό δεν περιλαμβάνονται υποτιμήσεις και διαγραφές δανείων, όπως καθορίζονται από τις συναφείς λογιστικές πρακτικές. Υποχρεώσεις από καταθέσεις και δάνεια δεν συμψηφίζονται με άλλα στοιχεία του ενεργητικού ή με άλλες υποχρεώσεις.

3.   Με την επιφύλαξη των λογιστικών πρακτικών και των διατάξεων περί συμψηφισμού που επικρατούν στα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ, η υποβολή όλων των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και των στοιχείων του παθητικού πραγματοποιείται για στατιστικούς σκοπούς σε ακαθάριστη βάση.

4.   Οι ΕθνΚΤ είναι δυνατόν να επιτρέπουν την παροχή στοιχείων για δάνεια που καλύπτονται από προβλέψεις μετά την αφαίρεση των προβλέψεων, καθώς και την παροχή στοιχείων για αγορασθέντα δάνεια στην τιμή που συμφωνείται κατά το χρόνο κτήσεώς τους, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω πρακτικές παροχής στοιχείων εφαρμόζονται από όλες τις μονάδες παροχής στοιχείων που έχουν την ιδιότητα του κατοίκου.

Άρθρο 9

Παρεκκλίσεις

1.   Τα μικρά ΝΧΙ είναι δυνατόν να απολαύουν παρεκκλίσεων, ως ακολούθως:

α)

Οι ΕθνΚΤ δύνανται να χορηγούν παρεκκλίσεις σε μικρά ΝΧΙ εφόσον η συνολική συμβολή τους στην εθνική λογιστική κατάσταση των ΝΧΙ σε όρους υπολοίπων δεν υπερβαίνει το 5 %·

β)

όσον αφορά τα πιστωτικά ιδρύματα, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων παροχής στοιχείων για τον υπολογισμό των υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών, όπως καθορίζονται στο παράρτημα III, οι παρεκκλίσεις του στοιχείου α) έχουν ως αποτέλεσμα την παροχή μειωμένου αριθμού στοιχείων από τα πιστωτικά ιδρύματα στα οποία αυτές εφαρμόζονται·

γ)

όσον αφορά τα μικρά ΝΧΙ, σε περίπτωση εφαρμογής παρέκκλισης του στοιχείου α) οι ΕθνΚΤ συνεχίζουν, κατ’ ελάχιστον, να συλλέγουν στοιχεία για τη συνολική λογιστική κατάσταση τουλάχιστον σε ετήσια βάση, ώστε να καθίσταται δυνατή η παρακολούθηση της συνολικής συμβολής των μικρών ιδρυμάτων στην εθνική λογιστική κατάσταση των ΝΧΙ·

δ)

με την επιφύλαξη του στοιχείου α), οι ΕθνΚΤ δύνανται να χορηγούν παρεκκλίσεις σε πιστωτικά ιδρύματα τα οποία δεν απολαύουν του καθεστώτος που θεσπίζεται με τις διατάξεις των στοιχείων α) και β) προκειμένου να περιορίζονται οι υποχρεώσεις παροχής στοιχείων των εν λόγω ιδρυμάτων σε όσες προβλέπει το έκτο μέρος του παραρτήματος I, υπό τον όρο ότι η συνολική συμβολή τους στην εθνική λογιστική κατάσταση των ΝΧΙ σε όρους υπολοίπων δεν υπερβαίνει το 10 % της εθνικής λογιστικής κατάστασης των ΝΧΙ ούτε το 1 % της λογιστικής κατάστασης των ΝΧΙ της ζώνης του ευρώ·

ε)

οι ΕθνΚΤ ελέγχουν εγκαίρως την πλήρωση των προϋποθέσεων που προβλέπονται στα στοιχεία α) και δ) ενόψει της χορήγησης ή, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, της άρσης οποιασδήποτε παρέκκλισης, με ισχύ από την αρχή κάθε έτους·

στ)

τα μικρά ΝΧΙ δικαιούνται να μην κάνουν χρήση των παρεκκλίσεων και να εκπληρώνουν το σύνολο των υποχρεώσεων παροχής στοιχείων.

2.   Οι ΕθνΚΤ δύνανται να παραχωρούν παρεκκλίσεις στα ΑΚΧΑ, ως ακολούθως:

α)

Οι ΕθνΚΤ δύνανται να χορηγούν παρεκκλίσεις στα ΑΚΧΑ όσον αφορά τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων του άρθρου 5 παράγραφος 1, υπό τον όρο ότι, αντ’ αυτών, τα ΑΚΧΑ παρέχουν στοιχεία για τη λογιστική τους κατάσταση, σύμφωνα με το άρθρο 5 του 1073κανονισμού (ΕΕ) αριθ. /2013 (ΕΚΤ/2013/38), με την επιφύλαξη της συμμόρφωσης προς τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

i)

τα ΑΚΧΑ παρέχουν τα ως άνω στοιχεία σε μηνιαία βάση, σύμφωνα με τη «συνδυαστική προσέγγιση» που προβλέπεται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1073/2013 (ΕΚΤ/2013/38) και σύμφωνα με τις υποχρεώσεις τήρησης προθεσμιών που προβλέπονται στο άρθρο 9 του ίδιου κανονισμού· και

ii)

τα ΑΚΧΑ παρέχουν στοιχεία υπολοίπων για μετοχές/μερίδια ΑΚΧΑ στο τέλος του μήνα, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις τήρησης προθεσμιών που προβλέπονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2·

β)

Οι ΕθνΚΤ δύνανται επίσης να χορηγούν στα ΑΚΧΑ παρεκκλίσεις από τις ακόλουθες υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων:

i)

την παροχή συνολικών θέσεων σχετικά με: 1) καταθέσεις κεντρικών τραπεζών και εταιρειών που δέχονται καταθέσεις, καθώς και δάνεια που χορηγούνται σε αυτές· 2) καταθέσεις όλων των αντίστοιχων τομέων πλην του τομέα των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών, καθώς και δάνεια που χορηγούνται σε αυτούς τα οποία αναλύονται κατά αρχική διάρκεια· και 3) θέσεις σχετικά με τις εντός της ζώνης του ευρώ διασυνοριακές καταθέσεις και δάνεια που αναλύονται κατά χώρα και τομέα·

ii)

την παροχή των συνολικών δεδουλευμένων τόκων για δάνεια και καταθέσεις·

iii)

την παροχή θέσεων για τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις έναντι των τομέων των ασφαλιστικών εταιρειών και των συνταξιοδοτικών ταμείων ξεχωριστά·

iv)

την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις θέσεις, τα δάνεια και τις καταθέσεις εντός ομίλου·

γ)

Οι ΕθνΚΤ δύνανται να χορηγούν παρεκκλίσεις σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων αναφορικά με την κατοικία των μεριδιούχων ΑΚΧΑ:

i)

όταν εκδίδονται για πρώτη φορά μετοχές/μερίδια ΑΚΧΑ ή όταν οι εξελίξεις στην αγορά απαιτούν αλλαγή της διαδικασίας ή των διαδικασιών παροχής στοιχείων, όπως καθορίζεται στο τμήμα 5.7 στοιχείο β) του δεύτερου μέρους του παραρτήματος I, οι ΕθνΚΤ δύνανται να χορηγούν παρεκκλίσεις, διάρκειας ενός έτους, από τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων του τμήματος 5.7 του δεύτερου μέρους του παραρτήματος I· ή

ii)

όταν οι απαιτούμενες στατιστικές πληροφορίες αναφορικά με την κατοικία των μεριδιούχων ΑΚΧΑ συλλέγονται με βάση άλλες διαθέσιμες πηγές σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τμήμα 5.7 του δεύτερου μέρους του παραρτήματος I. Οι ΕθνΚΤ ελέγχουν εγκαίρως την πλήρωση της εν λόγω προϋπόθεσης ενόψει της χορήγησης ή, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, της άρσης, οποιασδήποτε παρέκκλισης, με ισχύ από την αρχή κάθε έτους, κατόπιν συμφωνίας με την ΕΚΤ.

3.   Μπορούν να χορηγούνται παρεκκλίσεις στα ΝΧΙ σε σχέση με την παροχή στοιχείων για διορθώσεις λόγω αναπροσαρμογών αξίας, ως ακολούθως:

α)

με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, οι ΕθνΚΤ μπορούν να χορηγούν στα ΑΚΧΑ παρεκκλίσεις ως προς την παροχή στοιχείων για διορθώσεις λόγω αναπροσαρμογών αξίας, αίροντας την υποχρέωση αυτών να παρέχουν στοιχεία για τις εν λόγω διορθώσεις·

β)

οι ΕθνΚΤ μπορούν να χορηγούν παρεκκλίσεις σε ό,τι αφορά τη συχνότητα και τις προθεσμίες παροχής στοιχείων για τις αναπροσαρμογές της τιμής τίτλων, απαιτώντας την παροχή των εν λόγω στοιχείων σε τριμηνιαία βάση και εντός των ίδιων προθεσμιών με εκείνες που ισχύουν για τα παρεχόμενα σε τριμηνιαία βάση στοιχεία υπολοίπων, με την επιφύλαξη της συμμόρφωσης προς τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

i)

οι μονάδες παροχής στοιχείων παρέχουν στις ΕθνΚΤ τις συναφείς πληροφορίες που αφορούν τις πρακτικές αποτίμησης, συμπεριλαμβανομένων των ποσοτικών ενδείξεων σχετικά με το ποσοστό των διακρατούμενων από αυτές μέσων, χρησιμοποιώντας διαφορετικές μεθόδους αποτίμησης· και

ii)

σε περίπτωση ουσιώδους αναπροσαρμογής αξίας, οι ΕθνΚΤ νομιμοποιούνται να ζητήσουν από τις μονάδες παροχής στοιχείων την παροχή πρόσθετων πληροφοριών αναγόμενων στον μήνα εντός του οποίου έλαβε χώρα η αναπροσαρμογή·

γ)

οι ΕθνΚΤ μπορούν να χορηγούν παρεκκλίσεις σε ό,τι αφορά την παροχή στοιχείων για τις αναπροσαρμογές της αξίας τίτλων, μεταξύ άλλων, απαλλάσσοντας πλήρως από κάθε σχετική υποχρέωση παροχής στοιχείων πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν ανά τίτλο τα στοιχεία για τα μηνιαία υπόλοιπα τίτλων, με την επιφύλαξη της συμμόρφωσης προς τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

i)

οι παρεχόμενες πληροφορίες περιλαμβάνουν την εναπομένουσα αξία κάθε τίτλου στη λογιστική κατάσταση· και

ii)

όσον αφορά τίτλους με μη δημοσιοποιημένο κωδικό αναγνώρισης, οι παρεχόμενες πληροφορίες περιλαμβάνουν επαρκείς πληροφορίες για την κατηγορία μέσου, τη διάρκεια και τον εκδότη, οι οποίες αντιστοιχούν τουλάχιστον στις αναλύσεις που ορίζονται ως «ελάχιστες υποχρεώσεις» στο πέμπτο μέρος του παραρτήματος I.

4.   Μπορούν να χορηγούνται παρεκκλίσεις στα ΝΧΙ σε σχέση με την παροχή στατιστικών στοιχείων για δάνεια που διατίθενται μέσω τιτλοποίησης.

Η οικεία ΕθνΚΤ δύναται να επιτρέπει στα ΝΧΙ που εφαρμόζουν το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 39 (ΔΛΠ 39), το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 9 (ΔΠΧΑ 9) ή ανάλογους εθνικούς λογιστικούς κανόνες να εξαιρούν από τα στοιχεία υπολοίπων που απαιτούνται σύμφωνα με το δεύτερο και το τρίτο μέρος του παραρτήματος I τυχόν δάνεια που διατίθενται μέσω τιτλοποίησης σύμφωνα με την εθνική πρακτική, υπό την προϋπόθεση ότι η πρακτική αυτή εφαρμόζεται από όλα τα ΝΧΙ κατοίκους.

5.   Οι ΕθνΚΤ μπορούν να χορηγούν παρεκκλίσεις στα ΝΧΙ σε σχέση με την παροχή στοιχείων ορισμένων τριμηνιαίων υπολοίπων που αφορούν κράτη μέλη εκτός της ζώνης του ευρώ.

Εφόσον από αριθμητικά δεδομένα συλλεγόμενα σε ανώτερο επίπεδο συγκέντρωσης προκύπτει ότι τα στοιχεία που αφορούν τις θέσεις έναντι αντισυμβαλλομένων κατοίκων οποιουδήποτε κράτους μέλους εκτός της ζώνης του ευρώ ή τις θέσεις έναντι νομίσματος κράτους μέλους εκτός της ζώνης του ευρώ δεν είναι σημαντικά, η οικεία ΕθνΚΤ μπορεί να αποφασίζει να μη ζητεί την παροχή στοιχείων όσον αφορά το συγκεκριμένο κράτος μέλος. Η ΕθνΚΤ ενημερώνει τις οικείες μονάδες παροχής στοιχείων σχετικά με μια τέτοια απόφαση.

Άρθρο 10

Ελάχιστα πρότυπα και εθνικές διατάξεις όσον αφορά την παροχή στοιχείων

1.   Οι μονάδες παροχής στοιχείων συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις παροχής στατιστικών στοιχείων στις οποίες υπόκεινται, σύμφωνα με τα ελάχιστα πρότυπα διαβίβασης, ακρίβειας, εννοιολογικής συμβατότητας και αναθεωρήσεων, τα οποία καθορίζονται στο παράρτημα IV.

2.   Οι ΕθνΚΤ θεσπίζουν και εφαρμόζουν τις διατάξεις για την παροχή στοιχείων που πρέπει να τηρεί ο πραγματικός πληθυσμός παροχής στοιχείων, με βάση τις εθνικές απαιτήσεις. Οι ΕθνΚΤ διασφαλίζουν ότι μέσω των παραπάνω διατάξεων για την παροχή στοιχείων καθίστανται διαθέσιμες οι απαιτούμενες στατιστικές πληροφορίες και επιτρέπεται ο ακριβής έλεγχος της εκπλήρωσης των ελάχιστων προτύπων διαβίβασης, ακρίβειας, εννοιολογικής συμβατότητας και αναθεωρήσεων, τα οποία καθορίζονται στο παράρτημα IV.

Άρθρο 11

Συγχώνευση, διάσπαση και εξυγίανση

Σε περίπτωση συγχώνευσης, διάσπασης ή άλλης διαδικασίας εξυγίανσης που ενδέχεται να επηρεάσει την εκπλήρωση των στατιστικών υποχρεώσεων ορισμένης πραγματικής μονάδας παροχής στοιχείων, αυτή ενημερώνει την οικεία ΕθνΚΤ για τις προβλεπόμενες διαδικασίες εκπλήρωσης των υποχρεώσεων παροχής στατιστικών στοιχείων βάσει του παρόντος κανονισμού, αφού δημοσιοποιηθεί η πρόθεση εφαρμογής της συγχώνευσης, διάσπασης ή άλλης διαδικασίας εξυγίανσης και σε εύλογο χρόνο πριν από την έναρξη της ισχύος της.

Άρθρο 12

Χρήση των υποβαλλόμενων στατιστικών πληροφοριών για τους σκοπούς των υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών

1.   Οι στατιστικές πληροφορίες που παρέχουν τα πιστωτικά ιδρύματα σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό χρησιμοποιούνται από κάθε πιστωτικό ίδρυμα για τον υπολογισμό της βάσης των αποθεματικών του, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1745/2003 (ΕΚΤ/2003/9). Ειδικότερα, κάθε πιστωτικό ίδρυμα χρησιμοποιεί τις εν λόγω πληροφορίες προκειμένου να επαληθεύει την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του σε ελάχιστα αποθεματικά κατά την περίοδο τήρησης.

2.   Τα στοιχεία της βάσης των αποθεματικών των μικρών ιδρυμάτων για τρεις περιόδους τήρησης βασίζονται σε στοιχεία του τέλους τριμήνου, τα οποία συλλέγονται από τις ΕθνΚΤ εντός 28 εργάσιμων ημερών από το τέλος του τριμήνου στο οποίο αυτά ανάγονται.

3.   Σε περίπτωση σύγκρουσης, οι ειδικοί κανόνες εφαρμογής του συστήματος υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών της ΕΚΤ που προβλέπονται στο παράρτημα III κατισχύουν κάθε άλλης διάταξης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1745/2003 (ΕΚΤ/2003/9).

4.   Προκειμένου να διευκολυνθεί η διαχείριση της ρευστότητας της ΕΚΤ και των πιστωτικών ιδρυμάτων, οι υποχρεώσεις σε ελάχιστα αποθεματικά θα πρέπει να επιβεβαιώνονται το αργότερο την πρώτη ημέρα της περιόδου τήρησης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να προκύψει ανάγκη υποβολής αναθεωρήσεων ως προς τη βάση των αποθεματικών ή ως προς τα επιβεβαιωθέντα υποχρεωτικά ελάχιστα αποθεματικά από τα πιστωτικά ιδρύματα. Οι διαδικασίες επιβεβαίωσης ή αναγνώρισης των υποχρεώσεων σε ελάχιστα αποθεματικά δεν θίγουν την πάγια υποχρέωση των μονάδων παροχής στοιχείων να υποβάλλουν ακριβείς στατιστικές πληροφορίες και να αναθεωρούν όσο το δυνατό ταχύτερα τυχόν ανακριβείς στατιστικές πληροφορίες που έχουν ήδη υποβάλει.

Άρθρο 13

Επαλήθευση και υποχρεωτική συλλογή

Το δικαίωμα της υποχρεωτικής επαλήθευσης ή της συλλογής των πληροφοριών που υποχρεούνται να παρέχουν οι μονάδες παροχής στοιχείων σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό ασκείται από τις ΕθνΚΤ, με την επιφύλαξη του δικαιώματος της ΕΚΤ να ασκήσει η ίδια το εν λόγω δικαίωμα. Οι ΕθνΚΤ ασκούν, ιδίως, το δικαίωμα αυτό όταν ορισμένο ίδρυμα που ανήκει στον πραγματικό πληθυσμό παροχής στοιχείων δεν πληροί τα ελάχιστα πρότυπα διαβίβασης, ακρίβειας, εννοιολογικής συμβατότητας και αναθεωρήσεων, τα οποία καθορίζονται στο παράρτημα IV.

Άρθρο 14

Έναρξη παροχής στοιχείων

1.   Η παροχή στοιχείων σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό αρχίζει με τα στοιχεία του μήνα Δεκεμβρίου του 2014.

2.   Η με βάση τον παρόντα κανονισμό παροχή στοιχείων που αφορούν τα πεδία του πίνακα 3 του τρίτου μέρους του παραρτήματος I τα οποία αντιστοιχούν σε κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ, αρχίζει με τα πρώτα τριμηνιαία στοιχεία μετά την ημερομηνία υιοθέτησης του ευρώ από τα εν λόγω κράτη μέλη.

3.   Η με βάση τον παρόντα κανονισμό παροχή στοιχείων που αφορούν τα πεδία των πινάκων 3 και 4 του τρίτου μέρους του παραρτήματος I, τα οποία αντιστοιχούν σε κράτη μέλη εκτός της ζώνης του ευρώ, αρχίζει με τα πρώτα τριμηνιαία στοιχεία μετά την ημερομηνία προσχώρησής τους στην Ένωση. Εφόσον η ενδιαφερόμενη ΕθνΚΤ αποφασίσει να μη ζητήσει την έναρξη της παροχής μη σημαντικών στοιχείων με τα πρώτα τριμηνιαία στοιχεία μετά την ημερομηνία προσχώρησης των (ενός ή περισσότερων) οικείων κρατών μελών στην Ένωση, η παροχή των στοιχείων αρχίζει δώδεκα μήνες αφότου η ΕθνΚΤ ενημερώσει τις μονάδες παροχής στοιχείων ότι απαιτούνται τα στοιχεία.

Άρθρο 15

Κατάργηση

1.   Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 25/2009 (ΕΚΤ/2008/32) καταργείται από την 1η Ιανουαρίου 2015.

2.   Οι αναφορές στον καταργούμενο κανονισμό νοούνται ως αναφορές στον παρόντα κανονισμό και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήματος VI.

Άρθρο 16

Τελική διάταξη

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα μετά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2015.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα στα κράτη μέλη σύμφωνα με τις Συνθήκες.

Φρανκφούρτη, 24ης Σεπτεμβρίου 2013.

Για το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ

Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ

Mario DRAGHI


(1)  ΕΕ L 318 της 27.11.1998, σ. 8.

(2)  ΕΕ L 318 της 27.11.1998, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 15 της 20.1.2009, σ. 14.

(4)  ΕΕ L 174 της 26.6.2013, σ. 1.

(5)  ΕΕ L 305 της 1.11.2012, σ. 6.

(6)  Βλέπε σελίδα 73 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

(7)  ΕΕ L 250 της 2.10.2003, σ. 10.

(8)  Βλέπε σελίδα 107 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

(9)  Στον παρόντα κανονισμό ο όρος «νομισματικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα» (monetary financial institution) αντιστοιχεί στον όρο «νομισματικός χρηματοοικονομικός οργανισμός» του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 549/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για το ευρωπαϊκό σύστημα εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(10)  ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 1.

(11)  Στον παρόντα κανονισμό ο όρος «αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς» (money market funds) αντιστοιχεί στον όρο «εταιρείες διαχείρισης διαθεσίμων» του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 549/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για το ευρωπαϊκό σύστημα εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(12)  ΕΕ L 267 της 10.10.2009, σ. 7.

(13)  ΕΕ L 302 της 17.11.2009, σ. 32.

(14)  ΕΕ L 226 της 28.8.2010, σ. 48.

(15)  ΕΕ L 372 της 31.12.1986, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Εισαγωγή

Το σύστημα στατιστικής που αφορά την ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του τομέα των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (ΝΧΙ) για τα κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ (εφεξής τα «κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ») περιλαμβάνει τα ακόλουθα δύο κύρια στοιχεία:

α)

κατάλογο των ΝΧΙ για στατιστικούς σκοπούς (βλέπε πρώτο μέρος σχετικά με την ταυτοποίηση ορισμένων ΝΧΙ)· και

β)

καθορισμό των στατιστικών πληροφοριών που τα εν λόγω ΝΧΙ παρέχουν σε μηνιαία, τριμηνιαία και ετήσια βάση (βλέπε δεύτερο έως και έβδομο μέρος).

Προς εξασφάλιση ολοκληρωμένων πληροφοριών σχετικά με τις λογιστικές καταστάσεις των ΝΧΙ κρίνεται επίσης αναγκαία η επιβολή ορισμένων υποχρεώσεων παροχής στατιστικών στοιχείων σε επενδυτικούς οργανισμούς πλην των ΑΚΧΑ (ΕΟ) και σε λοιπούς ενδιάμεσους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, εκτός από τις ασφαλιστικές εταιρείες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία (εφεξής «ΛΕΧΟ»), όταν αυτοί μετέχουν σε χρηματοοικονομικές δραστηριότητες με αντικείμενο μετοχές/μερίδια των αμοιβαίων κεφαλαίων της χρηματαγοράς (ΑΚΧΑ). Οι εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) συλλέγουν τις εν λόγω στατιστικές πληροφορίες από τα ΝΧΙ καθώς και από τους ΕΟ και τους ΛΕΧΟ, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο μέρος και σύμφωνα με τις ισχύουσες σε εθνικό επίπεδο διαδικασίες που εδράζονται στους εναρμονισμένους ορισμούς και ταξινομήσεις του άρθρου 1 και του παραρτήματος II.

Η ποσότητα χρήματος περιλαμβάνει τα τραπεζογραμμάτια και κέρματα σε κυκλοφορία και λοιπές νομισματικές υποχρεώσεις (καταθέσεις και λοιπά χρηματοοικονομικά μέσα που αποτελούν συγγενή υποκατάστατα των καταθέσεων) των ΝΧΙ. Οι παράγοντες μεταβολής της ποσότητας χρήματος περιλαμβάνουν όλα τα υπόλοιπα στοιχεία της λογιστικής κατάστασης των ΝΧΙ. Η ΕΚΤ καταρτίζει επίσης χρηματοοικονομικές συναλλαγές με βάση τα υπόλοιπα και άλλα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων που παρέχουν τα ΝΧΙ σχετικά με διορθώσεις λόγω αναπροσαρμογών αξίας (βλέπε πέμπτο μέρος).

Οι στατιστικές πληροφορίες που απαιτούνται από την ΕΚΤ συνοψίζονται στο όγδοο μέρος.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Ταυτοποίηση ορισμένων ΝΧΙ

ΤΜΗΜΑ 1

Ταυτοποίηση ορισμένων ΝΧΙ βάσει αρχών σχετικά με το βαθμό υποκατάστασης των καταθέσεων

1.1.

Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, εκτός από πιστωτικά ιδρύματα, τα οποία εκδίδουν χρηματοοικονομικά μέσα που θεωρούνται συγγενή υποκατάστατα καταθέσεων ταξινομούνται ως ΝΧΙ εφόσον κατά τα λοιπά ανταποκρίνονται στον ορισμό των ΝΧΙ. Το κριτήριο ταξινόμησης συνίσταται στο βαθμό υποκατάστασης των καταθέσεων, δηλαδή στη δυνατότητα ταξινόμησης των υποχρεώσεων ως καταθέσεων, ο οποίος καθορίζεται από τη ρευστότητά τους, σε συνδυασμό με το μεταβιβάσιμο, τη μετατρεψιμότητα, τη βεβαιότητα και την εμπορευσιμότητα και λαμβανομένης υπόψη, κατά περίπτωση, της διάρκειάς τους.

Τα κριτήρια αυτά για τον βαθμό υποκατάστασης των καταθέσεων εφαρμόζονται και προκειμένου να καθοριστεί εάν οι υποχρεώσεις θα πρέπει να ταξινομούνται ως καταθέσεις, εκτός εάν προβλέπεται ξεχωριστή κατηγορία για τις εν λόγω υποχρεώσεις.

1.2.

Για τους σκοπούς του ορισμού του βαθμού υποκατάστασης των καταθέσεων και της ταξινόμησης των υποχρεώσεων ως καταθέσεων νοούνται ως:

α)

«μεταβιβασιμότητα»: η δυνατότητα διάθεσης κεφαλαίων επενδεδυμένων σε χρηματοοικονομικά μέσα, με τη χρήση μέσων διευκόλυνσης των πληρωμών, όπως επιταγές, τραπεζικές εντολές, εντολές άμεσης χρέωσης ή παρόμοια μέσα,

β)

«μετατρεψιμότητα»: η δυνατότητα και το κόστος μετατροπής χρηματοοικονομικών μέσων σε μετρητά ή σε μεταβιβάσιμες καταθέσεις· τυχόν απώλεια φορολογικών πλεονεκτημάτων κατά την εν λόγω μετατροπή είναι δυνατό να θεωρηθεί μορφή ποινής που περιορίζει το βαθμό ρευστότητας,

γ)

«βεβαιότητα»: η εκ των προτέρων ακριβής γνώση της κεφαλαιακής αξίας ενός χρηματοοικονομικού μέσου, εκφρασμένης σε εθνικό νόμισμα,

δ)

«εμπορεύσιμοι τίτλοι»: οι τίτλοι που υπόκεινται σε καθορισμό τιμής και αποτελούν τακτικά αντικείμενο συναλλαγών σε οργανωμένη αγορά. Για μετοχές επιχειρήσεων συλλογικών επενδύσεων ανοιχτού τύπου δεν υπάρχει αγορά με τη συνήθη έννοια του όρου. Γνωρίζοντας όμως τις καθοριζόμενες σε ημερήσια βάση τιμές των μετοχών, οι επενδυτές έχουν τη δυνατότητα να αντλούν κεφάλαια στις εν λόγω τιμές.

ΤΜΗΜΑ 2

Προδιαγραφές για τα κριτήρια ταυτοποίησης των ΑΚΧΑ

Για τον σκοπό του άρθρου 2:

α)

το μέσο χρηματαγοράς θεωρείται υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης, εάν από κάθε αναγνωρισμένο οργανισμό αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας που το έχει αξιολογήσει έχει λάβει μία από τις δύο υψηλότερες διαθέσιμες βραχυπρόθεσμες πιστωτικές αξιολογήσεις ή, εφόσον δεν έχει αξιολογηθεί, εάν είναι ισάξιας ποιότητας, όπως αυτή καθορίζεται με βάση την εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης της εταιρείας διαχείρισης. Όταν ένας αναγνωρισμένος οργανισμός αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας διαχωρίζει την υψηλότερη βραχυπρόθεσμη αξιολόγησή του σε δύο κατηγορίες, αυτές θεωρείται ότι συνιστούν μία ενιαία κατηγορία και, κατά συνέπεια, την υψηλότερη διαθέσιμη αξιολόγηση·

β)

κατ’ εξαίρεση από την απαίτηση του στοιχείου α), το αμοιβαίο κεφάλαιο της χρηματαγοράς μπορεί να διακρατεί κρατική έκδοση διαβάθμισης τουλάχιστον επενδυτικής κατηγορίας, όπου ως «κρατική έκδοση» νοούνται τα μέσα χρηματαγοράς που εκδίδει ή εγγυάται κεντρική, περιφερειακή ή τοπική αρχή ή κεντρική τράπεζα κράτους μέλους, η ΕΚΤ, η Ένωση ή η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων·

γ)

κατά τον υπολογισμό της ΣΜΔΖ των τίτλων, περιλαμβανομένων των δομημένων χρηματοοικονομικών μέσων, ο υπολογισμός της διάρκειας βασίζεται στη νομίμως προβλεπόμενη εναπομένουσα διάρκεια ως την εξόφληση των μέσων. Ωστόσο, όταν ένα χρηματοοικονομικό μέσο ενσωματώνει δικαίωμα προαίρεσης για πώληση («put option»), αντί για τη νομίμως προβλεπόμενη εναπομένουσα διάρκειά του μπορεί να λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης για πώληση, μόνον όμως εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή:

i)

το δικαίωμα προαίρεσης για πώληση μπορεί να ασκηθεί ελεύθερα από την εταιρεία διαχείρισης κατά την ημερομηνία άσκησής του·

ii)

η τιμή άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης για πώληση παραμένει παραπλήσια της αναμενόμενης τιμής του μέσου κατά την επόμενη ημερομηνία άσκησης·

iii)

η στρατηγική επενδύσεων του ΑΚΧΑ υποδηλώνει ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης κατά την επόμενη ημερομηνία άσκησης·

δ)

κατά τον υπολογισμό τόσο της ΣΜΔΖ όσο και της ΣΜΛ λαμβάνεται υπόψη η επίδραση των χρηματοοικονομικών παράγωγων μέσων, των καταθέσεων και των αποτελεσματικών τεχνικών διαχείρισης χαρτοφυλακίων·

ε)

«σταθμισμένη μέση ληκτότητα» (ΣΜΛ): μέτρηση της μέσης εναπομένουσας διάρκειας έως τη λήξη όλων των υποκείμενων τίτλων του κεφαλαίου, η οποία σταθμίζεται ώστε να αποτυπώνει τα διαθέσιμα σε κάθε μέσο, ισχύει δε εν προκειμένω η παραδοχή ότι η διάρκεια ενός μέσου με κυμαινόμενο επιτόκιο είναι ο χρόνος που απομένει έως τον εκάστοτε επόμενο επανακαθορισμό επιτοκίου με βάση το επιτόκιο της χρηματαγοράς, και όχι ο χρόνος που απομένει έως την υποχρεωτική αποπληρωμή της αξίας του τίτλου που αντιστοιχεί στο κεφάλαιο. Στην πράξη, η ΣΜΛ χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της επίδρασης που υφίσταται ένα ΑΚΧΑ λόγω μεταβολών στα επιτόκια της χρηματαγοράς·

στ)

«σταθμισμένη μέση διάρκεια ζωής» (ΣΜΔΖ): ο σταθμισμένος μέσος όρος της εναπομένουσας διάρκειας κάθε τίτλου ενός κεφαλαίου, με την έννοια του χρόνου που απομένει ως την ολοσχερή αποπληρωμή του κεφαλαίου, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο τόκος και χωρίς προεξόφληση. Σε αντίθεση προς τον υπολογισμό της ΣΜΛ, κατά τον υπολογισμό της ΣΜΔΖ των τίτλων κυμαινόμενου επιτοκίου και των δομημένων χρηματοοικονομικών μέσων δεν επιτρέπεται η χρήση των ημερομηνιών επανακαθορισμού του επιτοκίου και, αντ’ αυτών, λαμβάνεται υπόψη αποκλειστικά η ρητά καθορισμένη οριστική ημερομηνία λήξης του τίτλου. Η ΣΜΔΖ χρησιμοποιείται για τη μέτρηση του πιστωτικού κινδύνου, καθώς όσο αναβάλλεται η εξόφληση του κεφαλαίου, τόσο αυξάνεται ο πιστωτικός κίνδυνος. Η ΣΜΔΖ χρησιμοποιείται επίσης για τον περιορισμό του κινδύνου ρευστότητας·

ζ)

«μέσα χρηματαγοράς»: μέσα που αποτελούν συνήθως αντικείμενο συναλλαγών στη χρηματαγορά, είναι ρευστοποιήσιμα και η αξία τους μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια ανά πάσα στιγμή·

η)

«εταιρεία διαχείρισης»: εταιρεία, η κύρια δραστηριότητα της οποίας είναι η διαχείριση του χαρτοφυλακίου ενός ΑΚΧΑ.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Λογιστική κατάσταση (μηνιαία υπόλοιπα)

Για την κατάρτιση των νομισματικών μεγεθών και των παραγόντων μεταβολής τους στη ζώνη του ευρώ, η ΕΚΤ απαιτεί τα στοιχεία του πίνακα 1, ως ακολούθως:

1.   Κατηγορίες μέσων

α)   Παθητικό

Οι κατηγορίες που περιλαμβάνονται εν προκειμένω είναι οι εξής: νόμισμα σε κυκλοφορία, υποχρεώσεις από καταθέσεις, εκδοθείσες μετοχές/μερίδια ΑΚΧΑ, εκδοθέντα χρεόγραφα, κεφάλαιο και αποθεματικά και λοιπές υποχρεώσεις. Για τον διαχωρισμό των νομισματικών από τις μη νομισματικές υποχρεώσεις, οι υποχρεώσεις από καταθέσεις αναλύονται περαιτέρω σε καταθέσεις μιας ημέρας, καταθέσεις προθεσμίας, καταθέσεις υπό προειδοποίηση και συμφωνίες επαναγοράς. Βλέπε ορισμούς στο παράρτημα II.

β)   Ενεργητικό

Οι κατηγορίες που περιλαμβάνονται εν προκειμένω είναι οι εξής: ταμείο, δάνεια, διακρατούμενα χρεόγραφα, συμμετοχικοί τίτλοι, μετοχές επενδυτικών οργανισμών, πάγια στοιχεία του ενεργητικού και λοιπά στοιχεία του ενεργητικού. Βλέπε ορισμούς στο παράρτημα II.

2.   Ανάλυση κατά διάρκεια

Η διάκριση σε κατηγορίες βάσει της αρχικής διάρκειας αναπληρώνει την απουσία λεπτομερούς ανάλυσης των μέσων στις περιπτώσεις στις οποίες τα χρηματοοικονομικά μέσα δεν είναι πλήρως συγκρίσιμα στις διάφορες αγορές.

α)   Παθητικό

Η διάκριση βάσει της διάρκειας ή της περιόδου προειδοποίησης έχει ως εξής: για τις καταθέσεις προθεσμίας, αρχική διάρκεια ενός έτους και δύο ετών, για τις δε καταθέσεις υπό προειδοποίηση, προειδοποίηση διάρκειας τριών μηνών και δύο ετών. Οι συμφωνίες επαναγοράς δεν αναλύονται κατά διάρκεια διότι συνήθως αποτελούν πολύ βραχυπρόθεσμα μέσα, δηλαδή συνήθως αρχικής διάρκειας μικρότερης των τριών μηνών. Τα χρεόγραφα που εκδίδονται από ΝΧΙ αναλύονται σε κατηγορίες διάρκειας ενός και δύο ετών. Δεν απαιτείται ανάλυση κατά διάρκεια για μετοχές/μερίδια που εκδίδονται από ΑΚΧΑ.

β)   Ενεργητικό

Η διάκριση βάσει της διάρκειας έχει ως εξής: κατηγορίες διάρκειας ενός έτους και πέντε ετών για δάνεια των ΝΧΙ προς κατοίκους (εκτός των ΝΧΙ) της ζώνης του ευρώ κατά υποτομέα και, επιπλέον, κατά σκοπό, προκειμένου για δάνεια των ΝΧΙ προς νοικοκυριά· κατηγορίες διάρκειας ενός έτους και δύο ετών για τα χρεόγραφα τα οποία διακρατούνται από ΝΧΙ και έχουν εκδοθεί από άλλα ΝΧΙ εγκατεστημένα στα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ, προκειμένου κατά τον υπολογισμό των νομισματικών μεγεθών να είναι δυνατός ο συμψηφισμός των υπολοίπων του εν λόγω μέσου μεταξύ πλειόνων ΝΧΙ.

3.   Ανάλυση κατά σκοπό και χωριστή ταυτοποίηση δανείων προς ατομικές επιχειρήσεις/συνεταιρικές επιχειρήσεις χωρίς ανεξάρτητη νομική προσωπικότητα

Τα δάνεια προς νοικοκυριά και μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν νοικοκυριά αναλύονται περαιτέρω κατά τύπο δανείου (καταναλωτική πίστη, στεγαστικά δάνεια, λοιπά δάνεια). Τα δάνεια της κατηγορίας «λοιπά δάνεια», που χορηγούνται σε ατομικές επιχειρήσεις/συνεταιρικές επιχειρήσεις χωρίς ανεξάρτητη νομική προσωπικότητα ταυτοποιούνται χωριστά (βλέπε τους ορισμούς κατηγοριών μέσων και τους ορισμούς τομέων στο δεύτερο και τρίτο μέρος του παραρτήματος II, αντίστοιχα). Οι ΕθνΚΤ δύνανται να επιτρέπουν παρέκκλιση από την υποχρέωση χωριστής ταυτοποίησης των δανείων προς ατομικές επιχειρήσεις/συνεταιρικές επιχειρήσεις χωρίς ανεξάρτητη νομική προσωπικότητα, υπό τον όρο ότι τα εν λόγω δάνεια αντιστοιχούν σε ποσοστό μικρότερο του 5 % του συνολικού δανεισμού σε νοικοκυριά των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ.

4.   Ανάλυση κατά νόμισμα

Όσον αφορά τα στοιχεία της λογιστικής κατάστασης που είναι δυνατό να χρησιμοποιούνται στην κατάρτιση των νομισματικών μεγεθών, τα υπόλοιπα σε ευρώ ταυτοποιούνται χωριστά, ούτως ώστε η ΕΚΤ να έχει τη δυνατότητα να καθορίζει τα νομισματικά μεγέθη βάσει υπολοίπων εκφρασμένων σε όλα τα νομίσματα ή μόνο σε ευρώ.

5.   Ανάλυση κατά τομέα και κατοικία των αντισυμβαλλομένων

5.1.

Η κατάρτιση των νομισματικών μεγεθών και των παραγόντων μεταβολής τους για τη ζώνη του ευρώ απαιτεί την ταυτοποίηση των αντισυμβαλλομένων οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στη ζώνη του ευρώ και αποτελούν τον τομέα διακράτησης χρήματος. Για τον λόγο αυτόν, οι αντισυμβαλλόμενοι που δεν αποτελούν ΝΧΙ διακρίνονται, όπως προβλέπεται στο αναθεωρημένο ευρωπαϊκό σύστημα λογαριασμών (εφεξής το «ΕΣΛ 2010»), το οποίο θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 549/2013, (βλέπε παράρτημα II, τρίτο μέρος), σε γενική κυβέρνηση (S.13), με την κεντρική κυβέρνηση (S.1311) να καταγράφεται χωριστά για τις συνολικές υποχρεώσεις από καταθέσεις και στους τομείς «λοιποί κάτοικοι». Για τους σκοπούς της κατάρτισης μιας μηνιαίας ανάλυσης των νομισματικών μεγεθών και των παραγόντων μεταβολής τους κατά τομέα, οι τομείς «λοιποί κάτοικοι» αναλύονται περαιτέρω στους ακόλουθους υποτομείς: επενδυτικοί οργανισμοί πλην των ΑΚΧΑ (S.124), λοιποί ενδιάμεσοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί, εκτός από τις ασφαλιστικές εταιρείες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία + επικουρικοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί και φορείς + θυγατρικοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί και δανειστές χρημάτων (S.125 + S.126 + S.127), ασφαλιστικές εταιρείες (S.128), συνταξιοδοτικά ταμεία (S.129), μη χρηματοοικονομικές εταιρείες (S.11) και νοικοκυριά + μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν νοικοκυριά (S.14 + S.15). Εισάγεται πρόσθετη διάκριση αναφορικά με αντισυμβαλλομένους που αποτελούν ΧΡΕΣ και κεντρικούς εκκαθαρίζοντες αντισυμβαλλομένους, εντός των συγχωνευθέντων αντίστοιχων τομέων (S.125 + S.126 + S.127). Για ατομικές επιχειρήσεις/συνεταιρικές επιχειρήσεις χωρίς ανεξάρτητη νομική προσωπικότητα, βλέπε τμήμα 3. Όσον αφορά τις συνολικές υποχρεώσεις από καταθέσεις και τις κατηγορίες «καταθέσεις προθεσμίας άνω των δύο ετών», «καταθέσεις υπό προειδοποίηση άνω των δύο ετών» και «συμφωνίες επαναγοράς», εισάγεται για τους σκοπούς του συστήματος υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών της ΕΚΤ πρόσθετη διάκριση σε πιστωτικά ιδρύματα, λοιπά αντισυμβαλλόμενα ΝΧΙ και κεντρική κυβέρνηση.

5.2.

Όσον αφορά τις συνολικές υποχρεώσεις από καταθέσεις και την κατηγορία του ενεργητικού συνολικά δάνεια εισάγεται πρόσθετη διάκριση όσον αφορά κεντρικές τράπεζες (S.121) και εταιρείες που δέχονται καταθέσεις, εκτός από την κεντρική τράπεζα (S.122) και τράπεζες της αλλοδαπής και μη τραπεζικά ιδρύματα για την καλύτερη κατανόηση των πολιτικών δανεισμού και χρηματοδότησης στον τραπεζικό τομέα και την καλύτερη παρακολούθηση των διατραπεζικών δραστηριοτήτων.

5.3.

Όσον αφορά τις θέσεις εντός ομίλου εισάγεται πρόσθετη διάκριση όσον αφορά τις θέσεις των δανείων και των καταθέσεων και τις συναλλαγές μεταξύ εταιρειών που δέχονται καταθέσεις, εκτός από την κεντρική τράπεζα (S.122) προκειμένου να καθίσταται δυνατή η ταυτοποίηση αλληλεξαρτήσεων μεταξύ των πιστωτικών ιδρυμάτων που ανήκουν στον ίδιο όμιλο (του εσωτερικού και των λοιπών κρατών μελών της ζώνης του ευρώ).

5.4.

Όσον αφορά τις διακρατήσεις χρεογράφων αρχικής διάρκειας μέχρι ενός έτους, με ανάλυση κατά νόμισμα, εισάγεται πρόσθετη διάκριση όσον αφορά τη γενική κυβέρνηση (S.13) προκειμένου να διασφαλίζεται η καλύτερη επισκόπηση των αλληλεξαρτήσεων μεταξύ των κρατών και των τραπεζών.

5.5.

Ορισμένες καταθέσεις/δάνεια που προέρχονται από συμφωνίες επαναγοράς/συμφωνίες επαναπώλησης ή ανάλογες συμφωνίες με λοιπούς ενδιάμεσους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς (S.125) + επικουρικούς χρηματοοικονομικούς οργανισμούς και φορείς (S.126) + θυγατρικούς χρηματοοικονομικούς οργανισμούς και δανειστές χρημάτων (S.127) ενδέχεται να αφορούν συναλλαγές με κεντρικό αντισυμβαλλόμενο. Ως κεντρικός αντισυμβαλλόμενος νοείται ο φορέας που παρεμβάλλεται νομικώς μεταξύ αντισυμβαλλομένων σε συμβάσεις που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε χρηματοοικονομικές αγορές, ενεργώντας ως αγοραστής έναντι κάθε πωλητή και ως πωλητής έναντι κάθε αγοραστή. Καθώς οι ως άνω συναλλαγές συχνά συνιστούν διμερείς επιχειρηματικές δραστηριότητες μεταξύ ΝΧΙ, στην κατηγορία καταθέσεων «συμφωνίες επαναγοράς» εισάγεται πρόσθετη διάκριση όσον αφορά τις επιχειρηματικές δραστηριότητες με τους εν λόγω αντισυμβαλλομένους. Ομοίως, στην κατηγορία του ενεργητικού «δάνεια» εισάγεται πρόσθετη διάκριση όσον αφορά τις συμφωνίες επαναπώλησης που συνάπτονται με τους εν λόγω αντισυμβαλλομένους.

5.6.

Οι αντισυμβαλλόμενοι του εσωτερικού ταυτοποιούνται χωριστά από τους αντισυμβαλλομένους της ζώνης του ευρώ εκτός αυτών του εσωτερικού αναφορικά με όλες τις στατιστικές αναλύσεις. Αντισυμβαλλόμενοι που είναι εγκατεστημένοι στη ζώνη του ευρώ ταυτοποιούνται ανάλογα με τον τομέα εσωτερικού στον οποίο υπάγονται ή τη θεσμική τους ταξινόμηση βάσει των καταλόγων που τηρούνται από την ΕΚΤ για στατιστικούς σκοπούς και του εγχειριδίου της ΕΚΤ με τίτλο «Monetary, financial institutions and markets statistics sector manual: Guidance for the statistical classification of customers», το οποίο ακολουθεί αρχές ταξινόμησης όσο το δυνατόν συνεπέστερες προς το ΕΣΛ 2010. Δεν υπάρχει απαίτηση γεωγραφικής ανάλυσης αντισυμβαλλομένων κρατών μελών που βρίσκονται εκτός της ζώνης του ευρώ.

5.7.

Όσον αφορά μετοχές/μερίδια ΑΚΧΑ που εκδίδονται από ΝΧΙ κρατών μελών της ζώνης του ευρώ, οι μονάδες παροχής στοιχείων παρέχουν κατ’ ελάχιστον στοιχεία για την κατοικία των μεριδιούχων αναλυόμενα σε στοιχεία κατοίκων εσωτερικού/της ζώνης του ευρώ εκτός αυτών του εσωτερικού/αλλοδαπής, προκειμένου να καθίσταται δυνατή η εξαίρεση των μετοχών/μεριδίων που διακρατούνται από μη κατοίκους της ζώνης του ευρώ. Οι ΕθνΚΤ δύνανται επίσης να εξαγάγουν τις αναγκαίες στατιστικές πληροφορίες από τα στοιχεία που συλλέγονται βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1011/2012 (ΕΚΤ/2012/24), στο μέτρο που τα στοιχεία παρέχονται σύμφωνα με τις προθεσμίες του άρθρου 7 του παρόντος κανονισμού και είναι συμβατά με τα ελάχιστα πρότυπα που καθορίζονται στο παράρτημα IV.

α)

Όσον αφορά μετοχές/μερίδια ΑΚΧΑ, ως προς τα οποία η εθνική νομοθεσία προβλέπει την τήρηση αρχείου με τα στοιχεία των μεριδιούχων, περιλαμβανομένων και πληροφοριών για την κατοικία τους, τα ΑΚΧΑ εκδότες ή τα πρόσωπα που νομίμως τα εκπροσωπούν παρέχουν στοιχεία της μηνιαίας λογιστικής κατάστασης αναλυόμενα βάσει της κατοικίας των μεριδιούχων.

β)

Όσον αφορά μετοχές/μερίδια ΑΚΧΑ, ως προς τα οποία η εθνική νομοθεσία δεν προβλέπει την τήρηση αρχείου με τα στοιχεία των μεριδιούχων, ή για τα οποία προβλέπεται η τήρηση αρχείου, αλλά αυτό δεν περιλαμβάνει πληροφορίες για την κατοικία των μεριδιούχων, οι μονάδες παροχής στοιχείων παρέχουν στοιχεία αναλυόμενα βάσει της κατοικίας των μεριδιούχων, εφαρμόζοντας την προσέγγιση που προκρίνει η οικεία ΕθνΚΤ κατόπιν συμφωνίας με την ΕΚΤ. Εν προκειμένω η υποχρέωση παροχής στοιχείων εξαντλείται σε μία από τις ακόλουθες διαδικασίες, ή σε συνδυασμό τους, λαμβάνεται δε υπόψη η οργάνωση της αγοράς και οι διατάξεις του εσωτερικού δικαίου του οικείου κράτους μέλους. Η εκπλήρωση της ως άνω υποχρέωσης παρακολουθείται περιοδικά από την οικεία ΕθνΚΤ.

i)

ΑΚΧΑ εκδότες:

Τα ΑΚΧΑ εκδότες ή τα πρόσωπα που νομίμως τα εκπροσωπούν παρέχουν στοιχεία αναλυόμενα βάσει της κατοικίας των μεριδιούχων τους. Τέτοιου είδους πληροφορίες είναι δυνατόν να προέρχονται από τον φορέα διάθεσης των μετοχών/μεριδίων ή από κάθε άλλη οντότητα που μετέχει στην έκδοση, επαναγορά (buy-back) ή μεταβίβασή τους.

ii)

ΝΧΙ και ΛΕΧΟ ως θεματοφύλακες μετοχών/μεριδίων ΑΚΧΑ:

Ως μονάδες παροχής στοιχείων, τα ΝΧΙ και οι ΛΕΧΟ που ενεργούν ως θεματοφύλακες μετοχών/μεριδίων που εκδίδονται από ΑΚΧΑ κατοίκους και φυλάσσονται για λογαριασμό του μεριδιούχου ή άλλου ενδιάμεσου φορέα, που επίσης ενεργεί ως θεματοφύλακας, παρέχουν στοιχεία αναλυόμενα με κριτήριο την κατοικία των ως άνω μεριδιούχων. Η εν λόγω διαδικασία εφαρμόζεται εάν: i) ο θεματοφύλακας διακρίνει μεταξύ μετοχών/μεριδίων που εκδίδονται από ΑΚΧΑ και τα οποία φυλάσσονται για λογαριασμό μεριδιούχων, και μετοχών/μεριδίων τα οποία φυλάσσονται για λογαριασμό άλλων θεματοφυλάκων, και ii) η πλειοψηφία των μετοχών/μεριδίων που εκδίδονται από ΑΚΧΑ φυλάσσονται από οργανισμούς κατοίκους εσωτερικού που ταξινομούνται στους ενδιάμεσους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς (ΝΧΙ ή ΛΕΧΟ).

iii)

ΝΧΙ και ΛΕΧΟ ως υποκείμενα παροχής στοιχείων για συναλλαγές κατοίκων με μη κάτοικους με αντικείμενο μετοχές/μερίδια ΑΚΧΑ κατοίκων:

Τα ΝΧΙ και οι ΛΕΧΟ, όταν ενεργούν ως μονάδες παροχής στοιχείων σε συναλλαγές κατοίκων με μη κάτοικους με αντικείμενο μετοχές/μερίδια ΑΚΧΑ κατοίκων, παρέχουν στοιχεία αναλυόμενα βάσει της κατοικίας των κατόχων μετοχών/μεριδίων έκδοσης ΑΚΧΑ κατοίκων, επί των οποίων διενεργούν συναλλαγές για λογαριασμό του μεριδιούχου ή άλλου ενδιάμεσου φορέα, ο οποίος επίσης μετέχει στην εκάστοτε συναλλαγή. Η ως άνω διαδικασία εφαρμόζεται εάν: i) τα παρεχόμενα στοιχεία εξασφαλίζουν ευρεία κάλυψη, υπό την έννοια ότι στην ουσία καλύπτονται όλες οι συναλλαγές που διενεργούνται από τις μονάδες παροχής στοιχείων· ii) παρέχονται ακριβή στοιχεία σχετικά με αγορές και πωλήσεις με αντισυμβαλλόμενους μη κατοίκους της ζώνης του ευρώ· iii) η διαφορά μεταξύ της αξίας έκδοσης και της αξίας εξόφλησης του αυτού είδους μετοχών/μεριδίων, κατόπιν αφαίρεσης των εξόδων, είναι ελάχιστη· και iv) ο όγκος των μετοχών/μεριδίων έκδοσης ΑΚΧΑ κατοίκων, τα οποία διακρατούνται από μη κατοίκους της ζώνης του ευρώ, είναι μικρός.

iv)

Όταν δεν συντρέχουν οι όροι των περιπτώσεων i) έως ii), οι μονάδες παροχής στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των ΝΧΙ και των ΛΕΧΟ, παρέχουν τα οικεία στοιχεία βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών.

Image

Image

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

Λογιστική κατάσταση (τριμηνιαία υπόλοιπα)

Για την περαιτέρω ανάλυση των νομισματικών εξελίξεων και προκειμένου να εξυπηρετηθούν και άλλοι στατιστικοί σκοποί, η ΕΚΤ απαιτεί τις ακόλουθες αναλύσεις κύριων στοιχείων της λογιστικής κατάστασης:

1.

Κατά υποτομέα και κατά διάρκεια ανάλυση της χρηματοδότησης των μη ΝΧΙ της ζώνης του ευρώ (βλέπε πίνακα 2).

Αυτή απαιτείται προκειμένου να καταστεί δυνατή η παρακολούθηση ολόκληρης της διάρθρωσης των υποτομέων και κατηγοριών διάρκειας του συνολικού πλαισίου χρηματοδότησης των ΝΧΙ (δάνεια και τίτλοι) έναντι του τομέα διακράτησης χρήματος. Όσον αφορά μη χρηματοοικονομικές εταιρείες και νοικοκυριά απαιτούνται περαιτέρω θέσεις «εκ των οποίων», προκειμένου να καθίσταται δυνατή η ταυτοποίηση δανείων εξασφαλισμένων με ακίνητα.

Όσον αφορά εκφρασμένα σε ευρώ δάνεια προς μη χρηματοοικονομικές εταιρείες και νοικοκυριά, αρχικής διάρκειας άνω του ενός έτους και άνω των δυο ετών, απαιτούνται περαιτέρω θέσεις «εκ των οποίων» σε σχέση με συγκεκριμένες εναπομένουσες διάρκειες και περιόδους επανακαθορισμού των επιτοκίων (βλέπε πίνακα 2). Ως επανακαθορισμός επιτοκίου νοείται η μεταβολή του επιτοκίου ενός δανείου, η οποία προβλέπεται στην οικεία δανειακή σύμβαση. Μεταξύ των δανείων που υπόκεινται σε επανακαθορισμό επιτοκίου συγκαταλέγονται δάνεια με επιτόκιο το οποίο κατά περιόδους αναθεωρείται σύμφωνα με την εξέλιξη ορισμένου δείκτη αναφοράς, π.χ. δείκτης Euribor, δάνεια με επιτόκιο το οποίο αναθεωρείται σε συνεχή βάση, δηλαδή κυμαινόμενα επιτόκια και δάνεια με επιτόκιο η αναθεώρηση του οποίου εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του ΝΧΙ.

2.

Κατά υποτομέα ανάλυση των υποχρεώσεων από καταθέσεις των ΝΧΙ έναντι της γενικής κυβέρνησης (εκτός της κεντρικής κυβέρνησης) των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ (βλέπε πίνακα 2).

Αυτή απαιτείται ως πληροφόρηση συμπληρωματική της μηνιαίας παροχής στοιχείων.

3.

Κατά τομέα ανάλυση θέσεων έναντι αντισυμβαλλομένων εγκατεστημένων εκτός της ζώνης του ευρώ (βλέπε πίνακα 2).

Η ταξινόμηση κατά τομέα σύμφωνα με το σύστημα εθνικών λογαριασμών (εφεξής το «ΣΕΛ 2008») εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που δεν ισχύει το ΕΣΛ 2010.

4.

Ταυτοποίηση θέσεων εντός ισολογισμού για παράγωγα και δεδουλευμένους τόκους επί δανείων και καταθέσεων εντός των λοιπών στοιχείων του ενεργητικού και των λοιπών στοιχείων του παθητικού (βλέπε πίνακα 2).

Η ανάλυση αυτή απαιτείται για την ενίσχυση της συνοχής ανάμεσα στις στατιστικές.

5.

Ανάλυση κατά χώρα, περιλαμβανομένων θέσεων έναντι της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (βλέπε πίνακα 3).

Αυτή η ανάλυση απαιτείται για την περαιτέρω ανάλυση των νομισματικών εξελίξεων, καθώς επίσης και για τους σκοπούς των μεταβατικών υποχρεώσεων και για τους ποιοτικούς ελέγχους των στοιχείων.

6.

Κατά τομέα ανάλυση αναφορικά με διασυνοριακές εντός της ζώνης του ευρώ καταθέσεις από μη ΝΧΙ και δάνεια προς μη ΝΧΙ (βλέπε πίνακα 3).

Αυτή η ανάλυση απαιτείται για την αξιολόγηση των θέσεων των τομέων των ΝΧΙ σε μεμονωμένα κράτη μέλη έναντι των λοιπών κρατών μελών της ζώνης του ευρώ.

7.

Ανάλυση κατά νόμισμα (βλέπε πίνακα 4).

Η ανάλυση αυτή απαιτείται για να καθίσταται εφικτός ο υπολογισμός των στοιχείων συναλλαγών σε σχέση με τα νομισματικά μεγέθη και τους παράγοντες μεταβολής τους, ως προς τα οποία λαμβάνουν χώρα διορθώσεις λόγω μεταβολών των συναλλαγματικών ισοτιμιών, στις περιπτώσεις στις οποίες τα εν λόγω μεγέθη περιλαμβάνουν όλα τα νομίσματα.

Image

Image

Image

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

Παροχή στοιχείων για διορθώσεις λόγω αναπροσαρμογών αξίας ενόψει της κατάρτισης συναλλαγών

Για την κατάρτιση στοιχείων συναλλαγών σε σχέση με τα νομισματικά μεγέθη και τους παράγοντες μεταβολής τους στη ζώνη του ευρώ, η ΕΚΤ απαιτεί στοιχεία διορθώσεων λόγω αναπροσαρμογών αξίας αναφορικά με τις διαγραφές/υποτιμήσεις δανείων και τις αναπροσαρμογές της τιμής τίτλων:

1.   Διαγραφές/υποτιμήσεις δανείων

Η υποβολή στοιχείων διορθώσεων αναφορικά με τις διαγραφές/υποτιμήσεις δανείων καθιστά δυνατή την κατάρτιση από την ΕΚΤ στοιχείων σε σχέση με χρηματοοικονομικές συναλλαγές βάσει των υπολοίπων που υποβάλλονται σε δυο διαδοχικές περιόδους παροχής στοιχείων. Η διόρθωση αντανακλά τυχόν μεταβολές στα υπόλοιπα δανείων, για τις οποίες παρέχονται στοιχεία σύμφωνα με το δεύτερο και το τρίτο μέρος, και οι οποίες οφείλονται στην εφαρμογή υποτιμήσεων, περιλαμβανομένης της ολοσχερούς διαγραφής του ανεξόφλητου ποσού ορισμένου δανείου. Οι διορθώσεις θα πρέπει επίσης να αντικατοπτρίζουν τις μεταβολές σε προβλέψεις για δάνεια, εφόσον κάποια ΕθνΚΤ αποφασίζει ότι τα υπόλοιπα της λογιστικής κατάστασης καταγράφονται χωρίς τις προβλέψεις. Περιλαμβάνονται επίσης, όπου είναι δυνατή η ταυτοποίησή τους, στοιχεία για τις διαγραφές/υποτιμήσεις που λογίζονται κατά την πώληση ή μεταβίβαση των δανείων σε τρίτους.

Οι ελάχιστες υποχρεώσεις όσον αφορά τις διαγραφές/υποτιμήσεις δανείων καθορίζονται στον πίνακα 1Α.

2.   Αναπροσαρμογές της τιμής τίτλων

Οι διορθώσεις λόγω αναπροσαρμογών της τιμής τίτλων αφορούν διακυμάνσεις στην αποτίμηση των τίτλων, οφειλόμενες σε μεταβολή της τιμής λογισμού ή διαπραγμάτευσής τους. Οι διορθώσεις περιλαμβάνουν τις μεταβολές που σημειώνονται με την πάροδο του χρόνου στην αξία των υπολοίπων της λογιστικής κατάστασης στο τέλος της περιόδου λόγω μεταβολών της αξίας αναφοράς στην οποία λογίζονται οι τίτλοι, ήτοι μελλοντικά κέρδη/ζημίες. Είναι επίσης δυνατό να περιλαμβάνουν μεταβολές αποτίμησης που προκύπτουν από συναλλαγές επί τίτλων, ήτοι πραγματοποιηθέντα κέρδη/πραγματοποιηθείσες ζημίες.

Οι ελάχιστες υποχρεώσεις όσον αφορά αναπροσαρμογές της τιμής τίτλων καθορίζονται στον πίνακα 1A.

Δεν καθορίζεται ελάχιστη υποχρέωση παροχής στοιχείων για το παθητικό σκέλος της λογιστικής κατάστασης. Εάν, ωστόσο, οι πρακτικές αποτίμησης που εφαρμόζουν οι μονάδες παροχής στοιχείων στα εκδοθέντα χρεόγραφα επιφέρουν μεταβολές στα οικεία υπόλοιπα στο τέλος της περιόδου, επιτρέπεται στις ΕθνΚΤ να συλλέγουν στοιχεία αναφορικά με τις μεταβολές αυτές. Τα στοιχεία αυτά παρέχονται ως διορθώσεις λόγω «λοιπών αναπροσαρμογών αξίας».

Image

Image

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ

Υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων για τιτλοποιήσεις δανείων και λοιπές μεταβιβάσεις δανείων

1.   Γενικές υποχρεώσεις

Τα στοιχεία παρέχονται σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2 και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, υπό τους όρους της παραγράφου 4 του ίδιου άρθρου. Όλα τα στοιχεία αναλύονται βάσει της κατοικίας και του υποτομέα του οφειλέτη του δανείου, όπως επισημαίνεται και στους τίτλους των στηλών του πίνακα 5. Δάνεια υπό τιτλοποίηση λογίζονται ως ήδη τιτλοποιημένα κατά το προπαρασκευαστικό στάδιο της τιτλοποίησης.

2.   Υποχρεώσεις παροχής στοιχείων αναφορικά με καθαρές ροές δανείων που τιτλοποιούνται ή μεταβιβάζονται με άλλον τρόπο

2.1.

Για τους σκοπούς του άρθρου 6 στοιχείο α), τα ΝΧΙ υπολογίζουν τα στοιχεία του πίνακα 5 πρώτο και δεύτερο μέρος ως καθαρές ροές δανείων που τιτλοποιούνται ή διατίθενται με άλλον τρόπο εντός της οικείας περιόδου υποβολής στοιχείων, μείον τα δάνεια που αποκτώνται εντός της ίδιας περιόδου. Δεν λαμβάνονται υπόψη στον παρόντα υπολογισμό δάνεια που μεταβιβάζονται προς άλλο εγχώριο ΝΧΙ ή αποκτώνται από αυτό, καθώς και δάνεια που μεταβιβάζονται λόγω διάσπασης της μονάδας παροχής στοιχείων, ή λόγω συγχώνευσης ή αγοράς με τη συμμετοχή της μονάδας παροχής στοιχείων και άλλου εγχώριου ΝΧΙ. Τα δάνεια που μεταβιβάζονται προς μη εγχώρια ΝΧΙ ή αποκτώνται από αυτά περιλαμβάνονται στον υπολογισμό.

2.2.

Τα στοιχεία που αναφέρονται στο τμήμα 3.1 καταχωρίζονται κατά περίπτωση στο πρώτο και στο δεύτερο μέρος του πίνακα 5:

α)

στοιχεία σε σχέση με διαθέσεις και αποκτήσεις που επιδρούν στα στοιχεία υπολοίπων δανείων που παρέχονται σύμφωνα με το δεύτερο και το τρίτο μέρος του παραρτήματος I, π.χ. διαθέσεις που οδηγούν σε παύση της αναγνώρισης και αποκτήσεις που οδηγούν σε αναγνώριση ή εκ νέου αναγνώριση, καταχωρίζονται στο πρώτο μέρος· και

β)

στοιχεία σε σχέση με διαθέσεις και αποκτήσεις που δεν επιδρούν στα στοιχεία υπολοίπων δανείων που παρέχονται σύμφωνα με το δεύτερο και το τρίτο μέρος του παραρτήματος I, π.χ. διαθέσεις που οδηγούν σε παύση της αναγνώρισης και αποκτήσεις που οδηγούν σε αναγνώριση ή εκ νέου αναγνώριση, καταχωρίζονται στο δεύτερο μέρος.

2.3.

Τα στοιχεία του πρώτου μέρους του πίνακα 5 αναλύονται περαιτέρω σε μηνιαία βάση, με κριτήριο τον αντισυμβαλλόμενο στη μεταβίβαση του δανείου, σε ΧΡΕΣ, εκ των οποίων ΧΡΕΣ κατοίκους της ζώνης του ευρώ, και λοιπούς αντισυμβαλλομένους. Για κάποια στοιχεία του πίνακα 5 στοιχείο β) απαιτούνται περαιτέρω αναλύσεις, σε τριμηνιαία βάση, με κριτήρια την αρχική διάρκεια και τον σκοπό του δανείου.

3.   Υποχρεώσεις παροχής στοιχείων υπό διαχείριση τιτλοποιημένων δανείων τα οποία έχουν παύσει να αναγνωρίζονται

3.1.

Τα ΝΧΙ παρέχουν στοιχεία σύμφωνα με το τρίτο μέρος του πίνακα 5 για τιτλοποιημένα δάνεια τα οποία έχουν παύσει να αναγνωρίζονται και για τα οποία το ΝΧΙ ενεργεί ως διαχειριστής, ως ακολούθως:

α)

ανεξόφλητα υπόλοιπα τέλους περιόδου· και

β)

χρηματοοικονομικές συναλλαγές, εκτός των διαθέσεων και των αποκτήσεων δανείων κατά τη διάρκεια της οικείας περιόδου, π.χ. τη μεταβολή των ανεξόφλητων υπολοίπων που μπορεί να αποδίδεται σε καταβολές του αρχικού κεφαλαίου του δανείου από τους δανειολήπτες.

3.2.

Όσον αφορά το τμήμα 3.1 στοιχείο β), οι ΕθνΚΤ δύνανται να απαιτούν από τα ΝΧΙ να παρέχουν αντ’ αυτού στοιχεία αναφορικά με καθαρές ροές διαθέσεων και αποκτήσεων δανείων για τα οποία τα ΝΧΙ ενεργούν ως διαχειριστές, ώστε η ΕθνΚΤ να μπορεί να εξαγάγει τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές που αναφέρονται στο τμήμα 3.1 στοιχείο β).

3.3.

Οι ΕθνΚΤ δύνανται να χορηγούν σε μονάδες παροχής στοιχείων παρέκκλιση από τις υποχρεώσεις του τμήματος 3.1 στοιχείο β) όταν οι καθαρές ροές που συλλέχθηκαν στο μέρος 1.1 του πίνακα 5 εκπληρώνουν το σκοπό του τμήματος 3.2, δηλαδή όταν η από ΝΧΙ διαχείριση των τιτλοποιημένων δανείων τα οποία έχουν παύσει να αναγνωρίζονται αποτελεί εθνική πρακτική. Οι ΕθνΚΤ θα επιβεβαιώνουν ότι οι εν λόγω καθαρές ροές παρουσιάζουν συνοχή με τους σκοπούς του υπολογισμού των χρηματοοικονομικών συναλλαγών εκτός από τις διαθέσεις και τις αποκτήσεις δανείων κατά το τμήμα 3.1 στοιχείο β). Οι ΕθνΚΤ δύνανται να απαιτούν πρόσθετες πληροφορίες από ΝΧΙ προκειμένου να προβούν στις αναγκαίες διορθώσεις.

3.4.

Οι ΕθνΚΤ δύνανται να επεκτείνουν τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων του παρόντος τμήματος σε όλα τα υπό τη διαχείριση ΝΧΙ δάνεια που έχουν παύσει να αναγνωρίζονται και τα οποία έχουν τιτλοποιηθεί ή με άλλον τρόπο μεταβιβαστεί. Στις περιπτώσεις αυτές, η ΕθνΚΤ θα ενημερώνει τα ΝΧΙ σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων σύμφωνα με το τρίτο μέρος του πίνακα 5.

4.   Υποχρεώσεις παροχής στοιχείων αναφορικά με τα ανεξόφλητα ποσά υπό διαχείριση δανείων στο πλαίσιο τιτλοποίησης

4.1.

Τα ΝΧΙ παρέχουν τριμηνιαία στοιχεία αναφορικά με όλα τα υπό διαχείριση δάνεια στο πλαίσιο τιτλοποίησης σύμφωνα με το τέταρτο μέρος του πίνακα 5, ανεξαρτήτως του εάν τα υπό διαχείριση δάνεια ή τα δικαιώματα διαχείρισής τους αναγνωρίζονται στη λογιστική κατάσταση της μονάδας παροχής στοιχείων.

4.2.

Όσον αφορά δάνεια που τελούν υπό διαχείριση για λογαριασμό ΧΡΕΣ κατοίκων άλλων κρατών μελών της ζώνης του ευρώ, τα ΝΧΙ παρέχουν περαιτέρω συγκεντρωτικές αναλύσεις των δανείων χωριστά για κάθε κράτος μέλος, κάτοικος του οποίου είναι η ΧΡΕΣ.

4.3.

Οι ΕθνΚΤ δύνανται να συλλέγουν, ανά ΧΡΕΣ, τα στοιχεία του άρθρου 6 στοιχείο β) ή μέρος αυτών από τα ΝΧΙ κατοίκους που ενεργούν ως διαχειριστές σε τιτλοποιήσεις δανείων. Εάν ορισμένη ΕθνΚΤ κρίνει ότι είναι δυνατή η συλλογή των στοιχείων του τμήματος 4.4 και των αναλύσεων του τμήματος 4.2 ανά ΧΡΕΣ, ενημερώνει τα ΝΧΙ εάν απαιτείται η παροχή των εν λόγω στοιχείων όπως αυτά αναφέρονται στα τμήματα 4.1 και 4.2 και, σε καταφατική περίπτωση, σε ποια έκταση αυτή απαιτείται.

5.   Υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων των ΝΧΙ που εφαρμόζουν το ΔΛΠ 39, το ΔΠΧΑ 9 ή ανάλογους εθνικούς λογιστικούς κανόνες

5.1.

Τα ΝΧΙ που εφαρμόζουν το ΔΛΠ 39, το ΔΠΧΑ 9 ή ανάλογους εθνικούς λογιστικούς κανόνες παρέχουν στοιχεία στο τέλος του μήνα για τα ανεξόφλητα ποσά δανείων που διατέθηκαν μέσω τιτλοποίησης και δεν έχουν παύσει να αναγνωρίζονται σύμφωνα με το πέμπτο μέρος του πίνακα 5.

5.2.

Τα ΝΧΙ στα οποία εφαρμόζεται η παρέκκλιση του άρθρου 9 παράγραφος 6 παρέχουν στοιχεία στο τέλος του τριμήνου για τα ανεξόφλητα ποσά δανείων που διατέθηκαν μέσω τιτλοποίησης και έχουν παύσει να αναγνωρίζονται, αλλά εξακολουθούν να αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις κατά τα οριζόμενα στο πέμπτο μέρος του πίνακα 5.

Image

Image

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ

Απλοποιημένη παροχή στοιχείων όσον αφορά τα μικρά πιστωτικά ιδρύματα

Πιστωτικά ιδρύματα στα οποία εφαρμόζονται παρεκκλίσεις του άρθρου 9 παράγραφος 1 στοιχείο δ) είναι δυνατό να απαλλάσσονται από τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

1.

Την ανάλυση κατά νόμισμα που προβλέπεται στο τμήμα 4 του δεύτερου μέρους.

2.

Τη χωριστή ταυτοποίηση:

α)

θέσεων σε σχέση με κεντρικούς αντισυμβαλλομένους κατά τα οριζόμενα στο τμήμα 5.3 του δεύτερου μέρους·

β)

κοινοπρακτικών δανείων κατά τα οριζόμενα στον πίνακα 1 του δεύτερου μέρους·

γ)

χρεογράφων διάρκειας έως και δυο ετών και εγγύησης ονομαστικού κεφαλαίου μικρότερης του 100 % κατά τα οριζόμενα στον πίνακα 1 του δεύτερου μέρους.

3.

Την ανάλυση κατά τομέα κατά τα αναφερόμενα στο τμήμα 3 του τρίτου μέρους.

4.

Την ανάλυση κατά χώρα κατά τα αναφερόμενα στο τμήμα 4 του τρίτου μέρους.

5.

Την ανάλυση κατά νόμισμα κατά τα αναφερόμενα στο τμήμα 5 του τρίτου μέρους.

Επιπλέον, στα ως άνω πιστωτικά ιδρύματα παρέχεται η δυνατότητα να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων του δεύτερου, πέμπτου και έκτου μέρους σε τριμηνιαία βάση και σύμφωνα με τις προθεσμίες παροχής τριμηνιαίων στατιστικών στοιχείων του άρθρου 7 παράγραφος 3.

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ

Περίληψη

Σύνοψη αναλύσεων για τους σκοπούς της συγκεντρωτικής λογιστικής κατάστασης του τομέα των ΝΧΙ (1)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Ενεργητικό

Παθητικό

1.

Ταμείο

2.

Δάνεια

 

έως 1 έτους (2)

 

άνω του 1 έτους και έως 5 ετών (2)

 

άνω των 5 ετών (2)

εκ των οποίων: θέσεις εντός ομίλου

εκ των οποίων: κοινοπρακτικά δάνεια

εκ των οποίων: συμφωνίες επαναγοράς

εκ των οποίων: ανακυκλούμενα δάνεια και υπεραναλήψεις (ευρώ)

εκ των οποίων: πίστωση διευκόλυνσης μέσω πιστωτικών καρτών (ευρώ)

εκ των οποίων: παρατεινόμενη πίστωση μέσω πιστωτικών καρτών (ευρώ)

εκ των οποίων: ασφάλεια επί ακινήτων (7)

Δάνεια αρχικής διάρκειας άνω του 1 έτους (ευρώ)

εκ των οποίων: δάνεια με εναπομένουσα διάρκεια μικρότερη του 1 έτους

εκ των οποίων: δάνεια με εναπομένουσα διάρκεια άνω του 1 έτους και επιτόκιο επανακαθοριζόμενο εντός των επόμενων 12 μηνών

Δάνεια αρχικής διάρκειας άνω των 2 ετών (ευρώ)

εκ των οποίων: δάνεια με εναπομένουσα διάρκεια μικρότερη των 2 ετών

εκ των οποίων: δάνεια με εναπομένουσα διάρκεια άνω των 2 ετών και επιτόκιο επανακαθοριζόμενο εντός των επόμενων 24 μηνών

3.

Διακρατούμενα χρεόγραφα

 

έως 1 έτους (3)

 

άνω του 1 έτους και έως 2 ετών (3)

 

άνω των 2 ετών (3)

4.

Συμμετοχικοί τίτλοι

5.

Μετοχές/μερίδια επενδυτικών οργανισμών

 

Μετοχές/μερίδια ΑΚΧΑ

 

Μετοχές/μερίδια επενδυτικών οργανισμών πλην των ΑΚΧΑ

6.

Μη χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού (πάγια στοιχεία του ενεργητικού)

7.

Λοιπά στοιχεία του ενεργητικού

 

εκ των οποίων: χρηματοοικονομικά παράγωγα

 

εκ των οποίων: δεδουλευμένοι τόκοι δανείων

8.

Νόμισμα σε κυκλοφορία

9.

Καταθέσεις

 

έως 1 έτους (4)

 

άνω του 1 έτους (4)

εκ των οποίων: θέσεις εντός ομίλου

εκ των οποίων: μεταβιβάσιμες καταθέσεις

εκ των οποίων: έως 2 ετών

εκ των οποίων: κοινοπρακτικά δάνεια

9.1.

Καταθέσεις μιας ημέρας

εκ των οποίων: μεταβιβάσιμες καταθέσεις

9.2.

Καταθέσεις προθεσμίας

 

έως 1 έτους

 

άνω του 1 έτους και έως 2 ετών

 

άνω των 2 ετών

9.3.

Καταθέσεις υπό προειδοποίηση

 

έως 3 μηνών

 

άνω των 3 μηνών

 

εκ των οποίων: άνω των 2 ετών (5)

9.4.

Συμφωνίες επαναγοράς

10.

Μετοχές/μερίδια ΑΚΧΑ

11.

Εκδοθέντα χρεόγραφα

 

έως 1 έτους

 

άνω του 1 έτους και έως 2 ετών

εκ των οποίων: έως 2 ετών και εγγύησης ονομαστικού κεφαλαίου μικρότερης του 100 %

 

άνω των 2 ετών

12.

Κεφάλαιο και αποθεματικά

13.

Λοιπές στοιχεία του παθητικού

 

εκ των οποίων: χρηματοοικονομικά παράγωγα

 

εκ των οποίων: δεδουλευμένοι τόκοι καταθέσεων


ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΚΟΠΩΝ

Ενεργητικό

Παθητικό

A.

Κάτοικοι εσωτερικού

 

ΝΧΙ

 

εκ των οποίων: κεντρικές τράπεζες

 

εκ των οποίων: εταιρείες που δέχονται καταθέσεις εκτός από την κεντρική τράπεζα

 

Μη ΝΧΙ

 

Γενική κυβέρνηση

 

κεντρική κυβέρνηση

 

κυβέρνηση ομόσπονδου κράτους

 

τοπική αυτοδιοίκηση

 

οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης

 

Τομείς «λοιποί κάτοικοι» (6)

 

επενδυτικοί οργανισμοί πλην των ΑΚΧΑ (S.124)

 

Λοιποί ενδιάμεσοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί, επικουρικοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί και φορείς, θυγατρικοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί και δανειστές χρημάτων (S.125 + S.126 + S.127) (6)

 

εκ των οποίων: κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι (7)

 

εκ των οποίων: ΧΡΕΣ (7)

 

ασφαλιστικές εταιρείες (S.128)

 

συνταξιοδοτικά ταμεία (S.129) (6)

 

μη χρηματοοικονομικές εταιρείες (S.11) (6)

 

νοικοκυριά και μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν νοικοκυριά (S.14 + S.15) (6)

 

καταναλωτική πίστη (7)

 

στεγαστικά δάνεια (7)

 

λοιπά δάνεια (7)

εκ των οποίων: ατομικές επιχειρήσεις/συνεταιρικές επιχειρήσεις χωρίς ανεξάρτητη νομική προσωπικότητα (7)

B.

Κάτοικοι της ζώνης του ευρώ εκτός αυτών του εσωτερικού

 

ΝΧΙ

 

εκ των οποίων: κεντρικές τράπεζες

 

εκ των οποίων: εταιρείες που δέχονται καταθέσεις εκτός από την κεντρική τράπεζα

 

Μη ΝΧΙ

 

Γενική κυβέρνηση

 

κεντρική κυβέρνηση

 

κυβέρνηση ομόσπονδου κράτους

 

τοπική αυτοδιοίκηση

 

οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης

 

Τομείς «λοιποί κάτοικοι» (6)

 

επενδυτικοί οργανισμοί, πλην των ΑΚΧΑ (S.124)

 

λοιποί ενδιάμεσοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί, επικουρικοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί και φορείς, θυγατρικοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί και δανειστές χρημάτων (S.125 + S.126 + S.127) (6)

 

εκ των οποίων: κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι (7)

 

εκ των οποίων: ΧΡΕΣ (7)

 

ασφαλιστικές εταιρείες (S.128)

 

συνταξιοδοτικά ταμεία (S.129) (6)

 

μη χρηματοοικονομικές εταιρείες (S.11) (6)

 

νοικοκυριά και μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν νοικοκυριά (S.14 + S.15) (6)

 

καταναλωτική πίστη (7)

 

στεγαστικά δάνεια (7)

 

λοιπά δάνεια (7)

 

εκ των οποίων: ατομικές επιχειρήσεις/συνεταιρικές επιχειρήσεις χωρίς ανεξάρτητη νομική προσωπικότητα (7)

Γ.

Κάτοικοι αλλοδαπής

 

Τράπεζες

 

Μη τραπεζικά ιδρύματα

 

Γενική κυβέρνηση

 

Λοιποί κάτοικοι

A.

Κάτοικοι εσωτερικού

 

ΝΧΙ

 

εκ των οποίων: κεντρικές τράπεζες

 

εκ των οποίων: εταιρείες που δέχονται καταθέσεις εκτός από την κεντρική τράπεζα

 

εκ των οποίων: πιστωτικά ιδρύματα

 

Μη ΝΧΙ

 

Γενική κυβέρνηση

 

κεντρική κυβέρνηση

 

λοιπή γενική κυβέρνηση

 

κυβέρνηση ομόσπονδου κράτους

 

τοπική αυτοδιοίκηση

 

οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης

 

Τομείς «λοιποί κάτοικοι» (6)

 

επενδυτικοί οργανισμοί πλην των ΑΚΧΑ (S.124)

 

Λοιποί ενδιάμεσοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί, επικουρικοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί και φορείς, θυγατρικοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί και δανειστές χρημάτων (S.125 + S.126 + S.127) (6)

 

εκ των οποίων: κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι (7)

εκ των οποίων: ΧΡΕΣ (7)

 

ασφαλιστικές εταιρείες (S.128)

 

συνταξιοδοτικά ταμεία (S.129) (6)

 

μη χρηματοοικονομικές εταιρείες (S.11) (6)

 

νοικοκυριά και μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν νοικοκυριά (S.14 + S.15) (6)

B.

Κάτοικοι της ζώνης του ευρώ εκτός αυτών του εσωτερικού

 

ΝΧΙ

 

εκ των οποίων: Κεντρικές Τράπεζες

 

εκ των οποίων: Εταιρείες που δέχονται καταθέσεις εκτός από την κεντρική τράπεζα

 

εκ των οποίων: πιστωτικά ιδρύματα

 

Μη ΝΧΙ

 

Γενική κυβέρνηση

 

κεντρική κυβέρνηση

 

λοιπή γενική κυβέρνηση

 

κυβέρνηση ομόσπονδου κράτους

 

τοπική αυτοδιοίκηση

 

οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης

 

Τομείς «λοιποί κάτοικοι» (6)

 

επενδυτικοί οργανισμοί, πλην των ΑΚΧΑ (S.124)

 

λοιποί ενδιάμεσοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί, επικουρικοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί και φορείς, θυγατρικοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί και δανειστές χρημάτων (S.125 + S.126 + S.127) (6)

 

εκ των οποίων: κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι (7)

 

εκ των οποίων: ΧΡΕΣ (7)

 

ασφαλιστικές εταιρείες (S.128)

 

συνταξιοδοτικά ταμεία (S.129) (6)

 

μη χρηματοοικονομικές εταιρείες (S.11) (6)

 

νοικοκυριά και μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν νοικοκυριά (S.14 + S.15) (6)

Γ.

Κάτοικοι αλλοδαπής

 

Τράπεζες

 

Μη τραπεζικά ιδρύματα

 

Γενική κυβέρνηση

 

Λοιποί κάτοικοι

Δ.

Σύνολο

Δ.

Σύνολο

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

e

ευρώ

x

ξένα νομίσματα - νομίσματα εκτός του ευρώ, δηλαδή νομίσματα λοιπών κρατών μελών, USD, JPY, CHF, άλλα νομίσματα. (8)


(1)  Οι αναλύσεις των μηνιαίων στοιχείων σημειώνονται με έντονους τυπογραφικούς χαρακτήρες και των τριμηνιαίων στοιχείων με κανονικούς τυπογραφικούς χαρακτήρες.

(2)  Η μηνιαία ανάλυση κατά διάρκεια αφορά μόνον τα δάνεια προς τους βασικούς τομείς κατοίκων, εκτός των ΝΧΙ και της γενικής κυβέρνησης των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ. Οι αντίστοιχες αναλύσεις κατά διάρκεια όσον αφορά τα δάνεια προς τη γενική κυβέρνηση, εκτός της κεντρικής κυβέρνησης των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ, είναι τριμηνιαίες.

(3)  Η μηνιαία ανάλυση κατά διάρκεια αφορά μόνον τους τίτλους που εκδίδονται από ΝΧΙ εγκατεστημένα στη ζώνη του ευρώ. Ως τριμηνιαία στοιχεία, τα διαθέσιμα τίτλων που εκδίδονται από μη ΝΧΙ εντός της ζώνης του ευρώ αναλύονται σε κατηγορίες διάρκειας έως ενός έτους και άνω του ενός έτους.

(4)  Μόνον έναντι της αλλοδαπής.

(5)  Η υποβολή των στοιχείων για τις καταθέσεις υπό προειδοποίηση άνω των δύο ετών είναι προαιρετική, με την επιφύλαξη νεότερων ρυθμίσεων.

(6)  Για τα δάνεια και τις καταθέσεις απαιτείται μηνιαία ανάλυση κατά υποτομέα.

(7)  Όσον αφορά τα δάνεια περιλαμβάνεται περαιτέρω ανάλυση κατά σκοπό για τον υποτομέα S.14 + S.15. Επιπλέον, όσον αφορά έναν περιορισμένο αριθμό μέσων απαιτούνται περαιτέρω θέσεις «εκ των οποίων» για ορισμένους υποτομείς, και συγκεκριμένα: «εκ των οποίων κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι» και «εκ των οποίων ΧΡΕΣ» για τον υποτομέα S.125, «εκ των οποίων ατομικές επιχειρήσεις/συνεταιρικές επιχειρήσεις χωρίς ανεξάρτητη νομική προσωπικότητα» για δάνεια στον υποτομέα S.14 και «εκ των οποίων ασφάλεια επί ακινήτων» για δάνεια στους υποτομείς S.11 και S.14 + S.15 (απαιτήσεις μόνον σε τριμηνιαία βάση).

(8)  Τριμηνιαία ανάλυση κατά νόμισμα κάθε λοιπού κράτους μέλους απαιτείται μόνον για επιλεγμένα στοιχεία.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΑΡΧΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Ενοποίηση για στατιστικούς σκοπούς εντός του ίδιου κράτους μέλους

1.

Για κάθε κράτος μέλος με νόμισμα το ευρώ (εφεξής «κράτος μέλος της ζώνης του ευρώ»), ο πληθυσμός παροχής στοιχείων αποτελείται από τα ΝΧΙ του καταλόγου των ΝΧΙ για στατιστικούς σκοπούς, τα οποία είναι κάτοικοι του οικείου κράτους μέλους της ζώνης του ευρώ (1). Αυτά είναι:

α)

ιδρύματα που έχουν συσταθεί και είναι εγκατεστημένα στη συγκεκριμένη επικράτεια, συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών (2) των οποίων οι μητρικές είναι εγκατεστημένες εκτός της εν λόγω επικράτειας· και

β)

υποκαταστήματα ιδρυμάτων που έχουν το κεντρικό τους κατάστημα εκτός της συγκεκριμένης επικράτειας.

Ιδρύματα εγκατεστημένα σε υπεράκτια χρηματοοικονομικά κέντρα αντιμετωπίζονται στατιστικά ως κάτοικοι της επικράτειας στην οποία βρίσκονται τα εν λόγω κέντρα.

2.

Τα ΝΧΙ ενοποιούν για στατιστικούς σκοπούς τη δραστηριότητα όλων των εγχώριων καταστημάτων τους (έδρας ή κεντρικού καταστήματος ή/και υποκαταστημάτων) που είναι εγκατεστημένα εντός του ίδιου κράτους μέλους. Δεν επιτρέπεται ενοποίηση για στατιστικούς σκοπούς πέραν της εθνικής επικράτειας.

α)

Όταν μια μητρική εταιρεία και οι θυγατρικές της αποτελούν ΝΧΙ εγκατεστημένα στο ίδιο κράτος μέλος, η μητρική εταιρεία επιτρέπεται να ενοποιεί τις στατιστικές της δηλώσεις, περιλαμβάνοντας σε αυτές τη δραστηριότητα των θυγατρικών, αλλά καταγράφοντας χωριστά τη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και λοιπών ΝΧΙ.

β)

Όταν ένα ίδρυμα διαθέτει υποκαταστήματα εντός της επικράτειας των άλλων κρατών μελών της ζώνης του ευρώ, η έδρα ή το κεντρικό κατάστημα που είναι εγκατεστημένα σε ορισμένο κράτος μέλος της ζώνης του ευρώ οφείλουν να μεταχειρίζονται τις θέσεις έναντι όλων αυτών των υποκαταστημάτων ως θέσεις έναντι κατοίκων των άλλων κρατών μελών της ζώνης του ευρώ. Αντίστροφα, ένα υποκατάστημα εγκατεστημένο σε ορισμένο κράτος μέλος της ζώνης του ευρώ οφείλει να μεταχειρίζεται τις θέσεις έναντι της έδρας ή του κεντρικού καταστήματος ή έναντι άλλων υποκαταστημάτων του ίδιου ιδρύματος τα οποία είναι εγκατεστημένα στην επικράτεια των άλλων κρατών μελών της ζώνης του ευρώ ως θέσεις έναντι κατοίκων των άλλων κρατών μελών της ζώνης του ευρώ.

γ)

Όταν ένα ίδρυμα διαθέτει υποκαταστήματα εκτός της επικράτειας των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ, η έδρα ή το κεντρικό κατάστημα που είναι εγκατεστημένο σε ορισμένο κράτος μέλος της ζώνης του ευρώ οφείλει να μεταχειρίζεται τις θέσεις έναντι όλων αυτών των υποκαταστημάτων ως θέσεις έναντι κατοίκων της αλλοδαπής. Αντίστροφα, ένα υποκατάστημα εγκατεστημένο σε ορισμένο κράτος μέλος της ζώνης του ευρώ οφείλει να μεταχειρίζεται τις θέσεις έναντι της έδρας ή του κεντρικού καταστήματος ή έναντι άλλων υποκαταστημάτων του ίδιου ιδρύματος που είναι εγκατεστημένα εκτός των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ ως θέσεις έναντι κατοίκων της αλλοδαπής.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Ορισμοί κατηγοριών μέσων

1.

Ο παρών πίνακας παρέχει αναλυτική τυποποιημένη περιγραφή των κατηγοριών μέσων τις οποίες οι εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) μεταφέρουν και εφαρμόζουν σε εθνικό επίπεδο σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Ο πίνακας δεν αποτελεί κατάλογο μεμονωμένων χρηματοοικονομικών μέσων και οι περιγραφές είναι ενδεικτικές. Οι ορισμοί παραπέμπουν στο ΕΣΛ 2010.

2.

Ως αρχική διάρκεια, δηλαδή διάρκεια κατά την έκδοση, νοείται η καθορισμένη διάρκεια ζωής ορισμένου χρηματοοικονομικού μέσου, πριν από την παρέλευση της οποίας αυτό δεν μπορεί να εξαγοραστεί, π.χ. χρεόγραφα, ή μπορεί να εξαγοραστεί μόνον με επιβολή ποινής, π.χ. ορισμένες μορφές καταθέσεων. Η περίοδος προειδοποίησης αντιστοιχεί στο διάστημα που μεσολαβεί από την αναγγελία της πρόθεσης του δικαιούχου να εξαγοράσει το μέσο έως την ημερομηνία κατά την οποία αυτός επιτρέπεται να το μετατρέψει σε μετρητά χωρίς επιβολή ποινής. Τα χρηματοοικονομικά μέσα ταξινομούνται με βάση την περίοδο προειδοποίησης μόνον εφόσον δεν έχει συμφωνηθεί η διάρκειά τους.

3.

Οι χρηματοοικονομικές απαιτήσεις μπορούν να διακριθούν ως προς το κατά πόσον είναι ή δεν είναι διαπραγματεύσιμες. Μια απαίτηση είναι διαπραγματεύσιμη αν η κυριότητά της μπορεί να μεταβιβαστεί εύκολα από μια μονάδα σε άλλη με παράδοση ή οπισθογράφηση ή με συμψηφισμό, αν πρόκειται για χρηματοοικονομικό παράγωγο. Ενώ κάθε χρηματοοικονομικό μέσο μπορεί να αποτελέσει εν δυνάμει αντικείμενο εμπορίας, τα διαπραγματεύσιμα μέσα έχουν σχεδιαστεί για να αποτελέσουν αντικείμενο εμπορίας σε μια οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά ή στην ελεύθερη (εξωχρηματιστηριακή) αγορά, αν και η εμπορία καθαυτή δεν αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση διαπραγματευσιμότητας.

Πίνακας

Κατηγορίες μέσων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Κατηγορία

Περιγραφή κύριων χαρακτηριστικών

1.

Ταμείο

Διαθέσιμα σε ευρώ και ξένα τραπεζογραμμάτια και κέρματα σε κυκλοφορία, τα οποία χρησιμοποιούνται ευρέως για την πραγματοποίηση πληρωμών

2.

Δάνεια αρχικής διάρκειας έως και ενός έτους/άνω του ενός έτους και έως πέντε ετών/άνω των πέντε ετών

Διαθέσιμα σε χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού που δημιουργούνται όταν οι πιστωτές δανείζουν κεφάλαια στους δανειολήπτες, τα οποία δεν τεκμηριώνονται με έγγραφα ή τεκμηριώνονται με μη διαπραγματεύσιμα έγγραφα. Το εν λόγω στοιχείο περιλαμβάνει επίσης στοιχεία του ενεργητικού υπό τη μορφή καταθέσεων που γίνονται από μονάδες παροχής στοιχείων. Για το στοιχείο αυτό οι ΕθνΚΤ μπορούν να ζητούν και πλήρη ανάλυση κατά τομέα.

1.

Το στοιχείο αυτό περιλαμβάνει:

α)

Δάνεια που χορηγούνται σε νοικοκυριά και σε μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν νοικοκυριά, αναλυόμενα σε:

i)

καταναλωτική πίστη (κυρίως προσωπικά δάνεια για την κατανάλωση αγαθών και υπηρεσιών). Εν προκειμένω περιλαμβάνεται η καταναλωτική πίστη που χορηγείται σε ατομικές επιχειρήσεις/συνεταιρικές επιχειρήσεις χωρίς ανεξάρτητη νομική προσωπικότητα, εάν το ΝΧΙ παροχής στοιχείων γνωρίζει ότι το δάνειο χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο για προσωπικούς καταναλωτικούς σκοπούς·

ii)

στεγαστικά δάνεια (πιστώσεις χορηγούμενες για επενδύσεις σε κατοικίες προς ιδία χρήση ή εκμίσθωση, περιλαμβανομένης της κατασκευής και ανακαίνισης). Εν προκειμένω περιλαμβάνονται στεγαστικά δάνεια εξασφαλιζόμενα με ακίνητη περιουσία και λοιπά στεγαστικά δάνεια, συναπτόμενα σε προσωπική βάση ή εξασφαλιζόμενα με άλλης μορφής περιουσιακά στοιχεία. Στεγαστικά δάνεια χορηγούμενα σε ατομικές επιχειρήσεις/συνεταιρικές επιχειρήσεις χωρίς ανεξάρτητη νομική προσωπικότητα περιλαμβάνονται στην παρούσα κατηγορία, εκτός εάν το ΝΧΙ παροχής στοιχείων γνωρίζει ότι το δάνειο χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο για επαγγελματικούς σκοπούς, οπότε και αναγγέλλεται υπό τα «λοιπά δάνεια εκ των οποίων: ατομικές επιχειρήσεις/συνεταιρικές επιχειρήσεις χωρίς ανεξάρτητη νομική προσωπικότητα»·

iii)

λοιπά (δάνεια χορηγούμενα για σκοπούς πέραν της κατανάλωσης και της στέγασης, π.χ. για επιχειρήσεις, ενοποίηση χρέους, εκπαίδευση κ.λπ.). Η παρούσα κατηγορία περιλαμβάνει καταναλωτικά δάνεια προς ατομικές επιχειρήσεις/συνεταρικές επιχειρήσεις χωρίς ανεξάρτητη νομική προσωπικότητα (βλέπε παράρτημα II, τρίτο μέρος), εφόσον δεν αναγγέλλονται ως «καταναλωτική πίστη». Εφόσον δεν ισχύουν οι προϋποθέσεις παροχής μειωμένου αριθμού στοιχείων, υποβάλλεται θέση «εκ των οποίων», προσδιορίζοντας χωριστά εντός της παρούσας κατηγορίας τα δάνεια που χορηγούνται σε ατομικές επιχειρήσεις (βλέπε τρίτο μέρος του παραρτήματος II).

β)

Χρέος μέσω πιστωτικών καρτών

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τις πιστώσεις που χορηγούνται σε νοικοκυριά ή μη χρηματοοικονομικές εταιρείες είτε μέσω καρτών μεταγενέστερης χρέωσης, δηλαδή καρτών που παρέχουν πίστωση διευκόλυνσης κατά τα οριζόμενα στη συνέχεια, είτε μέσω πιστωτικών καρτών, δηλαδή καρτών που παρέχουν πίστωση διευκόλυνσης και παρατεινόμενη πίστωση. Το χρέος μέσω πιστωτικών καρτών καταγράφεται σε ειδικούς λογαριασμούς καρτών και, ως εκ τούτου, δεν εμφανίζεται σε τρεχούμενους λογαριασμούς ή λογαριασμούς υπερανάληψης. Ως πίστωση διευκόλυνσης (convenience credit) ορίζεται η πίστωση που χορηγείται με επιτόκιο 0 % στο διάστημα μεταξύ της διενέργειας συναλλαγών πληρωμής με χρήση της κάρτας στη διάρκεια ορισμένου κύκλου τιμολόγησης και της ημερομηνίας στην οποία καθίστανται εξοφλητέα τα χρεωστικά υπόλοιπα του συγκεκριμένου κύκλου τιμολόγησης. Ως παρατεινόμενη πίστωση (extended credit) ορίζεται η πίστωση που χορηγείται μετά την παρέλευση των ημερομηνιών στις οποίες τα χρεωστικά υπόλοιπα προηγούμενων κύκλων τιμολόγησης καθίστανται εξοφλητέα, δηλαδή τα σχετικά ποσά στον λογαριασμό της κάρτας δεν διακανονίζονται αμέσως μόλις αυτό καθίσταται δυνατό· για την εν λόγω πίστωση επιβάλλεται επιτόκιο ή κλιμακούμενα επιτόκια μεγαλύτερα του 0 %. Συχνά απαιτείται η καταβολή μηνιαίων δόσεων για την αποπληρωμή ενός ελάχιστου μέρους της παρατεινόμενης πίστωσης.

Ο αντισυμβαλλόμενος αυτών των μορφών πίστωσης είναι η οντότητα που υποχρεούται στην τελική αποπληρωμή των ανεξόφλητων ποσών σύμφωνα με τη σύμβαση, η οποία ταυτίζεται με τον κάτοχο της κάρτας στην περίπτωση των καρτών που χρησιμοποιούνται από ιδιώτες, αλλά όχι στην περίπτωση των εταιρικών καρτών.

γ)

Ανακυκλούμενα δάνεια και υπεραναλήψεις

Τα ανακυκλούμενα δάνεια είναι δάνεια που εμφανίζουν σωρευτικά τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: i) ο δανειολήπτης μπορεί να χρησιμοποιεί ή να αναλαμβάνει κεφάλαια έως ένα προεγκεκριμένο πιστωτικό όριο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του δανειστή· ii) το ποσό της διαθέσιμης πίστωσης μπορεί να αυξομειώνεται, καθώς τα κεφάλαια λαμβάνονται και εξοφλούνται· iii) η πίστωση μπορεί να χρησιμοποιείται επανειλημμένα και· iv) δεν υπάρχει υποχρέωση τακτικής αποπληρωμής των κεφαλαίων.

Τα ανακυκλούμενα δάνεια περιλαμβάνουν τα ποσά που έχουν ληφθεί βάσει πιστωτικού ορίου (line of credit) και δεν έχουν ακόμη αποπληρωθεί (ανεξόφλητα ποσά). Το πιστωτικό όριο αποτελεί συμφωνία μεταξύ δανειστή και δανειολήπτη που επιτρέπει στον δεύτερο να λάβει χορηγήσεις εντός καθορισμένης διάρκειας και έως ορισμένο όριο και να τις εξοφλήσει κατά την κρίση του πριν από την παρέλευση της συγκεκριμένης ημερομηνίας. Ποσά διαθέσιμα βάσει πιστωτικού ορίου, τα οποία δεν έχουν αναληφθεί ή έχουν ήδη εξοφληθεί, δεν λαμβάνονται υπόψη σε καμία κατηγορία στοιχείων της λογιστικής κατάστασης. Οι υπεραναλήψεις αποτελούν χρεωστικά υπόλοιπα σε τρεχούμενους λογαριασμούς. Δάνεια που παρέχονται μέσω πιστωτικών καρτών εξαιρούνται τόσο από τα ανακυκλούμενα δάνεια όσο και από τις υπεραναλήψεις. Αναγγέλλεται το συνολικό ποσό που οφείλει ο δανειολήπτης, είτε βρίσκεται εντός είτε εκτός του ορίου που τυχόν συμφωνείται εκ των προτέρων μεταξύ αυτού και του δανειστή όσον αφορά το ύψος ή/και τη μέγιστη διάρκεια του δανείου.

δ)

Κοινοπρακτικά δάνεια (μεμονωμένες συμβάσεις δανείου, στις οποίες συμμετέχουν περισσότερα ιδρύματα ως δανειστές)

Τα κοινοπρακτικά δάνεια περιλαμβάνουν μόνον περιπτώσεις στις οποίες ο δανειολήπτης γνωρίζει, βάσει της σύμβασης δανείου, ότι το δάνειο συνάπτεται με περισσότερους δανειστές. Για στατιστικούς σκοπούς θεωρούνται ως κοινοπρακτικά δάνεια μόνον τα ποσά που πραγματικά εκταμιεύονται από τους δανειστές (και όχι τα πιστωτικά όρια). Συνήθως το κοινοπρακτικό δάνειο ρυθμίζεται και συντονίζεται από ένα ίδρυμα (συχνά καλούμενο «κύριος διαχειριστής») και ουσιαστικά συνάπτεται με σύμπραξη περισσότερων μελών. Όλα τα μέλη, περιλαμβανομένου του κύριου διαχειριστή, αναγγέλλουν το μερίδιο συμμετοχής τους στο εν λόγω δάνειο έναντι του δανειολήπτη, δηλαδή όχι έναντι του κύριου διαχειριστή, στις λογιστικές τους καταστάσεις.

ε)

Καταθέσεις, όπως ορίζονται στην κατηγορία στοιχείων του παθητικού αριθ. 9

στ)

Χρηματοδοτικές μισθώσεις σε τρίτους

Οι συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης αποτελούν συμβάσεις, σύμφωνα με τις οποίες ο κατά νόμο κύριος ενός διαρκούς αγαθού (εφεξής ο «εκμισθωτής») δανείζει το εν λόγω περιουσιακό στοιχείο σε τρίτο (εφεξής ο «μισθωτής») για τη μεγαλύτερη διάρκεια της οικονομικής ζωής του περιουσιακού στοιχείου – αν όχι για όλη – έναντι καταβολής μισθωμάτων που καλύπτουν το κόστος του αγαθού, πλέον μιας επιβάρυνσης τεκμαρτών τόκων. Στην πράξη ο μισθωτής θεωρείται ότι λαμβάνει όλα τα ωφελήματα που μπορούν να προκύψουν από τη χρήση του αγαθού και φέρει τις δαπάνες και τους κινδύνους που συνδέονται με την κυριότητα. Για στατιστικούς σκοπούς οι συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης αντιμετωπίζονται ως δάνεια του εκμισθωτή προς τον μισθωτή, παρέχοντας στον τελευταίο το δικαίωμα αγοράς του διαρκούς αγαθού. Τα περιουσιακά στοιχεία (διαρκή αγαθά) που έχει δανειστεί ο μισθωτής δεν καταγράφονται πουθενά στη λογιστική κατάσταση.

ζ)

Επισφαλή δάνεια που δεν έχουν ακόμη αποπληρωθεί ή διαγραφεί

Το συνολικό ποσό δανείων η αποπληρωμή των οποίων είναι εκπρόθεσμη ή έχει άλλως καταστεί επισφαλής, μερικώς ή ολικώς, σύμφωνα με τον ορισμό της αθέτησης στο άρθρο 178 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

η)

Μη διαπραγματεύσιμοι τίτλοι

Χρεόγραφα τα οποία δεν είναι διαπραγματεύσιμα και δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο συναλλαγών σε δευτερογενείς αγορές.

θ)

Δάνεια που αποτελούν αντικείμενο συναλλαγών

Δάνεια που έχουν de facto καταστεί διαπραγματεύσιμα πρέπει να ταξινομούνται υπό το στοιχείο του ενεργητικού «δάνεια», εφόσον δεν αποδεικνύεται ότι έχουν αποτελέσει αντικείμενο συναλλαγών στη δευτερογενή αγορά. Σε διαφορετική περίπτωση πρέπει να ταξινομούνται ως χρεόγραφα (κατηγορία 3).

ι)

Χρέος μειωμένης εξασφάλισης (subordinated debt) υπό τη μορφή καταθέσεων ή δανείων

Τα μέσα δανεισμού μειωμένης εξασφάλισης παρέχουν επικουρική απαίτηση έναντι του ιδρύματος έκδοσης, η οποία μπορεί να ασκηθεί μόνον αφότου ικανοποιηθούν όλες οι απαιτήσεις υψηλότερης βαθμίδας, π.χ. από καταθέσεις/δάνεια, προσλαμβάνοντας με τον τρόπο αυτόν ορισμένα από τα χαρακτηριστικά του στοιχείου των συμμετοχικών τίτλων. Για στατιστικούς σκοπούς, το χρέος μειωμένης εξασφάλισης πρέπει να αντιμετωπίζεται με βάση τη φύση του χρηματοοικονομικού μέσου, ταξινομούμενο κατά περίπτωση, υπό τις κατηγορίες «δάνεια» ή «χρεόγραφα». Όταν όλες οι μορφές χρέους μειωμένης εξασφάλισης που διακρατεί ορισμένο ΝΧΙ προσδιορίζονται ως ενιαίο ποσό για στατιστικούς σκοπούς, το ποσό αυτό πρέπει να ταξινομείται υπό το στοιχείο του ενεργητικού «χρεόγραφα», λόγω του ότι το χρέος μειωμένης εξασφάλισης δημιουργείται ως επί το πλείστον υπό τη μορφή τίτλων και όχι δανείων.

ια)

Απαιτήσεις από αντιστρεπτέες πράξεις επαναγοράς ή δανεισμό τίτλων έναντι ασφάλειας υπό τη μορφή μετρητών

Παράγοντας μεταβολής που αντιστοιχεί σε μετρητά που καταβάλλονται σε αντάλλαγμα για την αγορά τίτλων από μονάδες παροχής στοιχείων, σε δεδομένη τιμή υπό τη ρητή δέσμευση της επαναπώλησης των ίδιων ή παρόμοιων τίτλων σε μια προκαθορισμένη τιμή και σε μια καθορισμένη μελλοντική ημερομηνία, ή ως ασφάλεια στο πλαίσιο δανεισμού τίτλων (βλέπε κατηγορία υποχρεώσεων 9.4).

Για τους σκοπούς του παρόντος συστήματος παροχής στοιχείων η ανάλυση των δανείων βάσει των εμπράγματων ασφαλειών επί ακινήτων περιλαμβάνει το συνολικό ποσό των εκκρεμών δανείων που είναι εξασφαλισμένα σύμφωνα με το άρθρο 199 παράγραφοι 2 έως 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, με αναλογία εκκρεμούς δανείου/ασφάλειας μικρότερη ή ίση του 1. Εάν η μονάδα παροχής στοιχείων δεν εφαρμόζει τους κανόνες αυτούς, ο καθορισμός των δανείων που θα πρέπει να περιλαμβάνει η παρούσα ανάλυση βασίζεται στην προσέγγιση που επιλέγεται για τη συμμόρφωση με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις.

2.

Το ακόλουθο στοιχείο δεν αντιμετωπίζεται ως δάνειο:

Δάνεια χορηγούμενα για λογαριασμό τρίτων

Δάνεια χορηγούμενα για λογαριασμό τρίτων (trust loans/fiduciary loans), είναι τα δάνεια που συνάπτονται στο όνομα ορισμένου συμβαλλομένου (εφεξής ο «διαχειριστής») για λογαριασμό τρίτου (εφεξής ο «δικαιούχος»). Για στατιστικούς σκοπούς τα εν λόγω δάνεια δεν πρέπει να καταχωρίζονται στη λογιστική κατάσταση του διαχειριστή, όταν ο δικαιούχος αναλαμβάνει τους κινδύνους και καρπώνεται τα ωφελήματα της κυριότητας των κεφαλαίων. Ο δικαιούχος αναλαμβάνει τους κινδύνους και καρπώνεται τα ωφελήματα της κυριότητας όταν: α) ο δικαιούχος αναλαμβάνει τον πιστωτικό κίνδυνο του δανείου, δηλαδή ο διαχειριστής ευθύνεται μόνο για τη διαχείριση του δανείου· ή β) σε περίπτωση θέσης του διαχειριστή υπό εκκαθάριση, η επένδυση του δικαιούχου εξασφαλίζεται έναντι ζημίας, δηλαδή το δάνειο δεν αποτελεί μέρος της πτωχευτικής περιουσίας του δανειστή που μπορεί να διανεμηθεί σε περίπτωση πτώχευσης.

3.

Χρεόγραφα

Διαθέσιμα σε χρεόγραφα, τα οποία είναι διαπραγματεύσιμα χρηματοοικονομικά μέσα που πιστοποιούν τη σύναψη χρέους και συνήθως αποτελούν αντικείμενο συναλλαγών σε δευτερογενείς αγορές ή μπορούν να συμψηφιστούν στην αγορά και τα οποία δεν παρέχουν στον κάτοχο δικαίωμα ιδιοκτησίας επί του ιδρύματος έκδοσης.

Το στοιχείο περιλαμβάνει:

α)

Τίτλους που παρέχουν στον κάτοχο το ανεπιφύλακτο δικαίωμα απόληψης προκαθορισμένου ή συμβατικά καθοριζόμενου εισοδήματος με τη μορφή πληρωμών τοκομεριδίων ή/και ρητώς προκαθορισμένου ποσού σε συγκεκριμένη ημερομηνία (ή ημερομηνίες) ή από ημερομηνία καθοριζόμενη κατά το χρόνο της έκδοσης και εφεξής.

β)

Δάνεια που έχουν καταστεί διαπραγματεύσιμα σε μια οργανωμένη αγορά, δηλαδή δάνεια που αποτελούν αντικείμενο συναλλαγών, υπό τον όρο ότι υπάρχει απόδειξη συναλλαγής στη δευτερογενή αγορά, καθώς και της ύπαρξης ειδικών διαπραγματευτών και συχνών δημοσιεύσεων της τιμής του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου, για παράδειγμα με τη διαφορά μεταξύ τιμής αγοράς και τιμής πώλησης. Όταν δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση πρέπει να ταξινομούνται υπό το στοιχείο του ενεργητικού «δάνεια» (βλέπε επίσης «δάνεια που αποτελούν αντικείμενο συναλλαγών» στην κατηγορία 2 στοιχείο θ).

γ)

Χρέος μειωμένης εξασφάλισης υπό τη μορφή χρεογράφων (βλέπε επίσης «χρέος μειωμένης εξασφάλισης υπό τη μορφή καταθέσεων ή δανείων» υπό την κατηγορία 2 στοιχείο ι)

Τίτλοι οι οποίοι διατίθενται στο πλαίσιο πράξεων δανεισμού τίτλων ή πωλούνται βάσει συμφωνίας επαναγοράς εξακολουθούν να καταχωρίζονται στη λογιστική κατάσταση του αρχικού κυρίου (και δεν πρέπει να καταχωρίζονται στη λογιστική κατάσταση του προσωρινώς αποκτώντος), όταν υπάρχει ρητή δέσμευση για αντιστροφή της πράξης, και όχι απλά σχετικό δικαίωμα προαίρεσης. Στην περίπτωση που ο προσωρινώς αποκτών πωλήσει τους τίτλους που έλαβε, η πώληση πρέπει να καταχωριστεί ως οριστική (outright) συναλλαγή επί τίτλων και να εγγραφεί στη λογιστική κατάσταση του προσωρινώς αποκτώντος ως αρνητική θέση στο χαρτοφυλάκιο τίτλων.

3α/3β/3γ

Χρεόγραφα αρχικής διάρκειας έως και ενός έτους/άνω του ενός έτους και έως δύο ετών/άνω των δύο ετών

Τα εν λόγω στοιχεία περιλαμβάνουν:

α)

Διαπραγματεύσιμα χρεόγραφα αρχικής διάρκειας έως και ενός έτους/άνω του ενός έτους και έως δύο ετών/άνω των δύο ετών.

β)

Δάνεια που έχουν καταστεί διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά, δηλαδή δάνεια που αποτελούν αντικείμενο συναλλαγών και έχουν ταξινομηθεί ως χρεόγραφα, αρχικής διάρκειας έως και ενός έτους/άνω του ενός έτους και έως δύο ετών/άνω των δύο ετών.

γ)

Χρέος μειωμένης εξασφάλισης υπό τη μορφή χρεογράφων αρχικής διάρκειας έως και ενός έτους/άνω του ενός έτους και έως δύο ετών/άνω των δύο ετών

4.

Συμμετοχικοί τίτλοι

Οι συμμετοχικοί τίτλοι αντιπροσωπεύουν δικαιώματα κυριότητας επί εταιρειών ή οιονεί εταιρειών· αποτελούν απαίτηση επί της υπολειμματικής αξίας μετά την ικανοποίηση των απαιτήσεων όλων των πιστωτών.

Το παρόν στοιχείο περιλαμβάνει εισηγμένες και μη εισηγμένες μετοχές και λοιπούς συμμετοχικούς τίτλους

5.

Μετοχές/μερίδια επενδυτικών οργανισμών (3)

Μετοχές ή μερίδια που εκδίδονται από επενδυτικούς οργανισμούς, οι οποίοι αποτελούν επιχειρήσεις συλλογικών επενδύσεων και επενδύουν σε χρηματοοικονομικά ή/και μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, στο μέτρο που σκοπός τους είναι η επένδυση κεφαλαίων που συγκεντρώνονται από το κοινό.

Το παρόν στοιχείο περιλαμβάνει μετοχές/μερίδια ΑΚΧΑ που εκδίδονται από ΑΚΧΑ σύμφωνα με το άρθρο 2 του παρόντος κανονισμού και μετοχές/μερίδια που εκδίδονται από επενδυτικούς οργανισμούς πλην των ΑΚΧΑ (όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1073/2013 (ΕΚΤ/2013/38).

6.

Μη χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού (συμπεριλαμβανομένων των παγίων στοιχείων του ενεργητικού)

Ενσώματα ή άυλα περιουσιακά στοιχεία πλην των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού. Το παρόν στοιχείο περιλαμβάνει κατοικίες, λοιπά κτίρια και κατασκευές, μηχανήματα και εξοπλισμό, τιμαλφή, και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών και βάσεις δεδομένων.

7.

Λοιπά στοιχεία του ενεργητικού

Τα «λοιπά στοιχεία του ενεργητικού» αποτελούν το υπολειπόμενο στοιχείο του ενεργητικού σκέλους της λογιστικής κατάστασης και ορίζονται ως «στοιχεία του ενεργητικού που δεν περιλαμβάνονται αλλού». Οι ΕθνΚΤ δύνανται να ζητήσουν να περιληφθεί στο παρόν στοιχείο και η παροχή συγκεκριμένων επιμέρους θέσεων. Τα λοιπά στοιχεία του ενεργητικού είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν:

α)

Θέσεις χρηματοοικονομικών παραγώγων με ακαθάριστες θετικές αγοραίες αξίες

Για στατιστικούς σκοπούς, στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά παράγωγα μέσα που καταχωρίζονται στη λογιστική κατάσταση και πρέπει να αναφέρονται ως ξεχωριστό στοιχείο «εκ των οποίων» με ανάλυση κατά τομέα «ΝΧΙ/μη ΝΧΙ) και γεωγραφική ανάλυση (εγχώρια/της ζώνης του ευρώ εκτός των εγχωρίων/αλλοδαπά).

β)

Ακαθάριστα ποσά εισπρακτέα σε σχέση με εκκρεμή στοιχεία

Τα εκκρεμή στοιχεία συνιστούν υπόλοιπα των στοιχείων του ενεργητικού, τα οποία εμφανίζονται στη λογιστική κατάσταση των ΝΧΙ και τα οποία, αν και δεν εγγράφονται στο όνομα πελατών, αφορούν κεφάλαια αυτών (π.χ. κεφάλαια που δεν έχουν ακόμη επενδυθεί, μεταφερθεί ή διακανονιστεί).

γ)

Ακαθάριστα ποσά εισπρακτέα σε σχέση με στοιχεία μεταβατικών λογαριασμών

Τα στοιχεία μεταβατικών λογαριασμών αντιπροσωπεύουν κεφάλαια τα οποία συνήθως ανήκουν σε πελάτες, η μεταβίβαση των οποίων εκκρεμεί μεταξύ ΝΧΙ. Τα εν λόγω στοιχεία περιλαμβάνουν επιταγές και άλλες μορφές πληρωμής που έχουν αποσταλεί σε άλλα ΝΧΙ προς είσπραξη.

δ)

Εισπρακτέους δεδουλευμένους τόκους δανείων

Σύμφωνα με τη γενική λογιστική αρχή της πραγματοποιήσεως των εσόδων/εξόδων, οι εισπρακτέοι τόκοι δανείων θα πρέπει να καταγράφονται στη λογιστική κατάσταση όταν καθίστανται δεδουλευμένοι, δηλαδή βάσει της αρχής του δεδουλευμένου, και όχι όταν εισπράττονται, δηλαδή σε ταμειακή βάση. Οι δεδουλευμένοι τόκοι δανείων ταξινομούνται στην κατηγορία «λοιπά στοιχεία του ενεργητικού» σε ακαθάριστη βάση. Οι δεδουλευμένοι τόκοι δεν περιλαμβάνονται στο δάνειο το οποίο αφορούν και πρέπει να αναφέρονται ως χωριστό στοιχείο «εκ των οποίων».

ε)

Δεδουλευμένους τόκους χρεογράφων

στ)

Εισπρακτέα μερίσματα

ζ)

Εισπρακτέα ποσά που δεν σχετίζονται με την κύρια δραστηριότητα των ΝΧΙ

η)

Το στοιχείο του ενεργητικού που αντιστοιχεί στα κέρματα που εκδίδονται από το κράτος (μόνον για τις λογιστικές καταστάσεις των ΕθνΚΤ)·

Από το στοιχείο «λοιπά στοιχεία του ενεργητικού» εξαιρούνται χρηματοοικονομικά μέσα τα οποία λαμβάνουν τη μορφή χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού (αυτά περιλαμβάνονται στα άλλα στοιχεία της λογιστικής κατάστασης), ορισμένα χρηματοοικονομικά μέσα τα οποία δεν λαμβάνουν τη μορφή χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού, όπως εγγυήσεις, υποχρεώσεις, δάνεια υπό διαχείριση τρίτων και δάνεια για λογαριασμό τρίτων (αυτά εγγράφονται εκτός λογιστικής κατάστασης) και μη χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού (αυτά περιλαμβάνονται στην κατηγορία 6).


ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Κατηγορία

Περιγραφή κύριων χαρακτηριστικών

8.

Μετρητά σε κυκλοφορία

Η κατηγορία στοιχείων του παθητικού «μετρητά σε κυκλοφορία» είναι τραπεζογραμμάτια και κέρματα σε κυκλοφορία, τα οποία έχουν εκδοθεί ή εγκριθεί από νομισματικές αρχές. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τραπεζογραμμάτια που εκδίδουν η ΕΚΤ και οι ΕθνΚΤ. Τα κέρματα σε κυκλοφορία δεν αποτελούν υποχρέωση των ΝΧΙ στα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ, αλλά υποχρέωση της κεντρικής κυβέρνησης. Εντούτοις, τα κέρματα αποτελούν μέρος των νομισματικών μεγεθών και ως εκ τούτου εγγράφονται στην κατηγορία «μετρητά σε κυκλοφορία». Ο παράγοντας μεταβολής της ως άνω υποχρέωσης πρέπει να περιλαμβάνεται στα «λοιπά στοιχεία του ενεργητικού».

9.

Καταθέσεις

Ποσά (μετοχές, καταθέσεις ή άλλα) που οι μονάδες παροχής στοιχείων οφείλουν σε πιστωτές και που συνάδουν με τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στο τμήμα 1 του πρώτου μέρους του παραρτήματος I, εκτός από εκείνα που προκύπτουν από την έκδοση διαπραγματεύσιμων μεριδίων/μετοχών ΑΚΧΑ. Για τους σκοπούς του συστήματος παροχής στοιχείων η κατηγορία αυτή αναλύεται σε καταθέσεις μιας ημέρας, καταθέσεις προθεσμίας, καταθέσεις υπό προειδοποίηση και συμφωνίες επαναγοράς.

α)

Καταθέσεις και δάνεια

Οι «καταθέσεις» καλύπτουν και τα «δάνεια» ως υποχρεώσεις των ΝΧΙ. Από εννοιολογική άποψη τα δάνεια αντιπροσωπεύουν ποσά τα οποία λαμβάνουν τα ΝΧΙ και τα οποία δεν είναι διαρθρωμένα με τη μορφή «καταθέσεων». Το ΕΣΛ 2010 διακρίνει μεταξύ δανείων και καταθέσεων, βάσει του συμβαλλόμενου που λαμβάνει την πρωτοβουλία, δηλαδή εάν αυτός είναι ο δανειολήπτης πρόκειται για δάνειο, εάν όμως είναι ο δανειστής, πρόκειται για κατάθεση. Στο πλαίσιο του συστήματος παροχής στοιχείων τα «δάνεια» δεν αναγνωρίζονται ως χωριστή κατηγορία στο παθητικό σκέλος της λογιστικής κατάστασης. Αντίθετα, τα υπόλοιπα που θεωρούνται «δάνεια» πρέπει να ταξινομούνται αδιακρίτως υπό το στοιχείο «υποχρεώσεις από καταθέσεις», εκτός εάν ενσωματώνονται σε διαπραγματεύσιμα μέσα. Η ρύθμιση αυτή ευθυγραμμίζεται και με τον ορισμό του ως άνω στοιχείου «υποχρεώσεις από καταθέσεις». Τα δάνεια σε ΝΧΙ που ταξινομούνται ως «υποχρεώσεις από καταθέσεις» πρέπει να αναλύονται με βάση τις απαιτήσεις του συστήματος παροχής στοιχείων, δηλαδή, κατά τομέα, μέσο, νόμισμα και διάρκεια. Τα κοινοπρακτικά δάνεια που λαμβάνουν οι μονάδες παροχής στοιχείων εμπίπτουν στην παρούσα κατηγορία.

β)

Μη διαπραγματεύσιμα μέσα δανεισμού

Τα μη διαπραγματεύσιμα μέσα δανεισμού που εκδίδονται από μονάδες παροχής στοιχείων πρέπει γενικά να ταξινομούνται υπό τις «υποχρεώσεις από καταθέσεις». Μη διαπραγματεύσιμα μέσα δανεισμού, τα οποία εκδίδονται από μονάδες παροχής στοιχείων και εν συνεχεία καθίστανται διαπραγματεύσιμα και μπορούν να αποτελούν αντικείμενο συναλλαγών στις δευτερογενείς αγορές, θα πρέπει να επαναταξινομούνται ως «χρεόγραφα».

γ)

Καταθέσεις περιθωρίου

Καταθέσεις περιθωρίου (περιθώρια) που πραγματοποιούνται βάσει συμβάσεων παραγώγων θα πρέπει να ταξινομούνται υπό τις «υποχρεώσεις από καταθέσεις» όταν αντιπροσωπεύουν μετρητά που έχουν κατατεθεί ως ασφάλεια σε ΝΧΙ, καθώς και όταν παραμένουν στην κυριότητα του καταθέτη και είναι επιστρεπτέα σε αυτόν με τη λήξη της σύμβασης. Κατ’ αρχήν, τα περιθώρια που λαμβάνει ορισμένη μονάδα παροχής στοιχείων πρέπει να ταξινομούνται υπό τις «υποχρεώσεις από καταθέσεις» και μόνο, στον βαθμό που το ΝΧΙ λαμβάνει κεφάλαια τα οποία μπορούν να διατεθούν ελεύθερα για περαιτέρω δανειοδότηση· όταν μέρος του περιθωρίου που λαμβάνει ένα ΝΧΙ πρέπει να μεταβιβαστεί σε άλλον συμμετέχοντα στην αγορά παραγώγων, π.χ. στο γραφείο συμψηφισμού, μόνον το μέρος το οποίο παραμένει στη διάθεση του ΝΧΙ θα πρέπει καταρχήν να ταξινομείται υπό τις «υποχρεώσεις από καταθέσεις». Ενδέχεται, λόγω της περιπλοκότητας της εκάστοτε πρακτικής της αγοράς, να δυσχεραίνεται ο προσδιορισμός των περιθωρίων που είναι πράγματι αποπληρωτέα, δεδομένου ότι στον ίδιο λογαριασμό συγκεντρώνονται αδιακρίτως διάφοροι τύποι περιθωρίων, ή και των περιθωρίων εκείνων που παρέχουν στα ΝΧΙ πόρους για περαιτέρω δανειοδότηση. Στις περιπτώσεις αυτές είναι αποδεκτή η ταξινόμηση των εν λόγω περιθωρίων υπό τις «λοιπές υποχρεώσεις» ή τις «υποχρεώσεις από καταθέσεις».

δ)

Δεσμευμένα υπόλοιπα

Σύμφωνα με την εθνική πρακτική «δεσμευμένα υπόλοιπα» που συνδέονται π.χ. με συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης ταξινομούνται ως υποχρεώσεις από καταθέσεις υπό τις «καταθέσεις προθεσμίας» ή «καταθέσεις υπό προειδοποίηση», ανάλογα με τη διάρκεια/τους όρους της υποκείμενης σύμβασης.

ε)

Μετοχές που εκδίδονται από ΝΧΙ

Οι μετοχές που εκδίδονται από ΝΧΙ δεν ταξινομούνται ως κεφάλαιο και αποθεματικά, αλλά ως καταθέσεις, εάν: i) μεταξύ του ΝΧΙ εκδότη και του κατόχου υφίσταται οικονομική σχέση οφειλέτη-δανειστή, ανεξαρτήτως της ύπαρξης τυχόν εμπράγματων δικαιωμάτων επί των εν λόγω μετοχών· και ii) οι μετοχές είναι μετατρέψιμες σε μετρητά ή εξαγοράσιμες χωρίς σημαντικούς περιορισμούς ή ποινές. Η ύπαρξη περιόδου προειδοποίησης δεν θεωρείται σημαντικός περιορισμός. Εξάλλου, οι μετοχές αυτές πρέπει να συνάδουν με τους ακόλουθους όρους:

οι οικείες εθνικές κανονιστικές διατάξεις δεν παρέχουν στο ΝΧΙ εκδότη το ανεπιφύλακτο δικαίωμα να αρνηθεί εξαγορά των μετοχών του·

οι μετοχές είναι «βεβαίας αξίας», δηλαδή υπό κανονικές συνθήκες θα εξοφλούνται στην ονομαστική τους αξία σε περίπτωση εξαγοράς·

σε περίπτωση αφερεγγυότητας του ΝΧΙ οι κάτοχοι των μετοχών του δεν υπόκεινται από νομική άποψη ούτε στην υποχρέωση κάλυψης ανεξόφλητων υποχρεώσεων, πέραν της ονομαστικής αξίας των μετοχών, δηλαδή της συμμετοχής τους στο εγγεγραμμένο κεφάλαιο, ούτε σε άλλες επαχθείς πρόσθετες υποχρεώσεις. Δεν συνιστά επαχθή πρόσθετη υποχρέωση η εξάρτηση μετοχών από οποιοδήποτε άλλο μέσο έχει εκδώσει το ΝΧΙ.

Οι περίοδοι προειδοποίησης για τη μετατροπή των εν λόγω μετοχών σε μετρητά χρησιμοποιούνται για την ταξινόμηση των μετοχών αυτών με βάση την ανάλυση κατά περίοδο προειδοποίησης εντός της κατηγορίας «καταθέσεις». Οι εν λόγω περίοδοι προειδοποίησης εφαρμόζονται και κατά τον καθορισμό του συντελεστή των αποθεματικών, σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1745/2003 (ΕΚΤ/2003/9). Τυχόν δεσμευμένες μετοχές που συνδέονται με δάνεια που συνάπτει το ΝΧΙ θα πρέπει να ταξινομούνται ως υποχρεώσεις από καταθέσεις, με την ίδια ανάλυση κατά αρχική διάρκεια με εκείνη του υποκείμενου δανείου, δηλαδή ως «καταθέσεις προθεσμίας» ή «καταθέσεις υπό προειδοποίηση», ανάλογα με τους όρους που προβλέπονται στην υποκείμενη δανειακή σύμβαση όσον αφορά τη διάρκεια.

Όταν τέτοιες μετοχές, οι οποίες έχουν εκδοθεί από ΝΧΙ και ταξινομούνται ως καταθέσεις και όχι ως κεφάλαιο και αποθεματικά, διακρατούνται από ορισμένο ΝΧΙ, αυτό τις ταξινομεί ως δάνεια στο ενεργητικό της λογιστικής του κατάστασης.

στ)

Υποχρεώσεις από τιτλοποίηση

Παράγοντας μεταβολής των δανείων ή/και λοιπών στοιχείων του ενεργητικού που διατίθενται στο πλαίσιο τιτλοποίησης αλλά εξακολουθούν να αναγνωρίζονται στη στατιστική λογιστική κατάσταση.

Το ακόλουθο στοιχείο δεν αντιμετωπίζεται ως κατάθεση:

 

Κεφάλαια (καταθέσεις) που λαμβάνονται για λογαριασμό τρίτων δεν καταγράφονται στη στατιστική λογιστική κατάσταση των ΝΧΙ (βλέπε «δάνεια για λογαριασμό τρίτων» υπό την κατηγορία 2).

9.1.

Καταθέσεις μιας ημέρας

Καταθέσεις μετατρέψιμες σε μετρητά ή/και μεταβιβάσιμες σε πρώτη ζήτηση με επιταγή, τραπεζική εντολή, εγγραφή χρέωσης ή παρόμοια μέσα, χωρίς σημαντική καθυστέρηση, περιορισμό ή ποινή. Το στοιχείο αυτό περιλαμβάνει:

α)

υπόλοιπα (τοκοφόρα ή μη) άμεσα μετατρέψιμα σε μετρητά σε πρώτη ζήτηση ή έως το πέρας των εργασιών της επομένης της ζήτησης, χωρίς σημαντική ποινή ή περιορισμούς, όχι όμως μεταβιβάσιμα·

β)

υπόλοιπα (τοκοφόρα ή μη) που αντιπροσωπεύουν προπληρωμένα ποσά στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού χρήματος υποστηριζόμενου από υλικό ή λογισμικό, π.χ. προπληρωμένες κάρτες·

γ)

δάνεια που πρέπει να αποπληρωθούν έως το πέρας των εργασιών της επομένης της χορήγησής τους.

9.1α.

Μεταβιβάσιμες καταθέσεις

Μεταβιβάσιμες καταθέσεις είναι οι καταθέσεις της κατηγορίας «καταθέσεις μιας ημέρας» που είναι άμεσα μεταβιβάσιμες σε πρώτη ζήτηση για την πραγματοποίηση πληρωμών σε άλλους οικονομικούς παράγοντες με χρήση κοινών μέσων πληρωμών, όπως μεταφορά πίστωσης και άμεση χρέωση, ενδεχομένως και με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, συναλλαγές ηλεκτρονικού χρήματος, επιταγές ή παρόμοια μέσα, χωρίς σημαντική καθυστέρηση, περιορισμό ή ποινή. Καταθέσεις, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνον για ανάληψη ή/και κατάθεση μετρητών και από τις οποίες μπορούν να αναληφθούν ή να μεταφερθούν κεφάλαια μόνο μέσω άλλου λογαριασμού του ίδιου δικαιούχου, δεν πρέπει να περιλαμβάνονται στις μεταβιβάσιμες καταθέσεις.

9.2.

Καταθέσεις προθεσμίας

Μη μεταβιβάσιμες καταθέσεις οι οποίες δεν είναι μετατρέψιμες σε μετρητά πριν από τη λήξη συμφωνημένης προθεσμίας, παρά μόνο με επιβάρυνση του δικαιούχου με ποινή. Στο στοιχείο αυτό περιλαμβάνονται επίσης οι διοικητικά ρυθμιζόμενες καταθέσεις ταμιευτηρίου, επί των οποίων δεν τυγχάνει εφαρμογής το κριτήριο της διάρκειας· αυτές πρέπει να ταξινομούνται υπό την κατηγορία «άνω των δύο ετών». Τα χρηματοοικονομικά προϊόντα που περιέχουν ρήτρες «roll-over» πρέπει να ταξινομούνται με βάση τη συντομότερη προθεσμία λήξης. Παρόλο που οι καταθέσεις προθεσμίας είναι δυνατόν να προβλέπουν τη δυνατότητα πρόωρης ανάληψης κατόπιν προηγούμενης ειδοποίησης ή τη δυνατότητα ανάληψης σε πρώτη ζήτηση με εφαρμογή ποινής, τα χαρακτηριστικά αυτά δεν θεωρούνται συναφή για τους σκοπούς της ταξινόμησης.

9.2α/9.2β/9.2γ

Καταθέσεις προθεσμίας έως και ενός έτους/άνω του έτους και έως δύο ετών/άνω των δύο ετών

Τα εν λόγω στοιχεία περιλαμβάνουν για κάθε ανάλυση κατά διάρκεια:

α)

Υπόλοιπα καθορισμένης προθεσμίας έως και ενός έτους/άνω του ενός έτους και έως δύο ετών/άνω των δύο ετών, μη μεταβιβάσιμα και μη μετατρέψιμα σε μετρητά πριν από τη λήξη της εν λόγω προθεσμίας.

β)

Υπόλοιπα καθορισμένης προθεσμίας έως και ενός έτους/άνω του ενός έτους και έως δύο ετών/άνω των δύο ετών, τα οποία δεν είναι μεταβιβάσιμα, είναι όμως δυνατή η πρόωρη ανάληψη κατόπιν προηγούμενης ειδοποίησης. Όταν έχει προηγηθεί ειδοποίηση, τα εν λόγω υπόλοιπα θα πρέπει να ταξινομούνται υπό τα στοιχεία 9.3α ή 9.3β, κατά περίπτωση.

γ)

Υπόλοιπα καθορισμένης προθεσμίας έως και ενός έτους/άνω του ενός έτους και έως δύο ετών/άνω των δύο ετών, τα οποία δεν είναι μεταβιβάσιμα, είναι όμως δυνατή η ανάληψή τους σε πρώτη ζήτηση με εφαρμογή ποινών.

δ)

Περιθώρια τα οποία καταβάλλονται βάσει συμβάσεων παραγώγων διάρκειας έως και ενός έτους/άνω του ενός έτους και έως δύο ετών/άνω των δύο ετών, τα οποία αντιπροσωπεύουν μετρητά που έχουν κατατεθεί ως ασφάλεια έναντι του πιστωτικού κινδύνου, παραμένουν όμως στην κυριότητα του καταθέτη και είναι επιστρεπτέα σε αυτόν με τη λήξη της σύμβασης.

ε)

Δάνεια που είτε τεκμηριώνονται με μη διαπραγματεύσιμα έγγραφα είτε δεν τεκμηριώνονται με έγγραφα, αρχικής διάρκειας έως και ενός έτους/άνω του ενός έτους και έως δύο ετών/άνω των δύο ετών.

στ)

Μη διαπραγματεύσιμα χρεόγραφα που εκδίδονται από ΝΧΙ, αρχικής διάρκειας έως και ενός έτους/άνω του ενός έτους και έως δύο ετών/άνω των δύο ετών.

ζ)

Χρέος μειωμένης εξασφάλισης που εκδίδεται από ΝΧΙ υπό τη μορφή καταθέσεων ή δανείων αρχικής διάρκειας έως και ενός έτους/άνω του ενός έτους και έως δύο ετών/άνω των δύο ετών.

η)

Υποχρεώσεις από τιτλοποίηση

Παράγοντας μεταβολής των δανείων ή/και λοιπών στοιχείων του ενεργητικού που διατίθενται στο πλαίσιο τιτλοποίησης αλλά εξακολουθούν να αναγνωρίζονται στη στατιστική λογιστική κατάσταση. Από άποψη ανάλυσης βάσει διάρκειας, οι εν λόγω υποχρεώσεις περιλαμβάνονται κατά συνθήκη στις καταθέσεις προθεσμίας «άνω των δύο ετών».

Επιπλέον, οι καταθέσεις προθεσμίας άνω των δύο ετών περιλαμβάνουν:

Υπόλοιπα (ανεξαρτήτως προθεσμίας) τα επιτόκια ή/και οι όροι των οποίων καθορίζονται στην εθνική νομοθεσία και τα οποία προορίζονται για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων σκοπών, π.χ. στεγαστικών, μετά την πάροδο δύο ετών, ακόμη και αν είναι τεχνικά δυνατή η ανάληψή τους σε πρώτη ζήτηση.

9.3.

Καταθέσεις υπό προειδοποίηση

Μη μεταβιβάσιμες καταθέσεις, χωρίς προθεσμία, οι οποίες δεν είναι μετατρέψιμες σε μετρητά πριν από την παρέλευση περιόδου προειδοποίησης· πρόωρη μετατροπή σε μετρητά είναι δυνατή μόνο με εφαρμογή ποινής. Εν προκειμένω περιλαμβάνονται καταθέσεις, η ανάληψη των οποίων ίσως είναι από νομική άποψη δυνατή σε πρώτη ζήτηση, υπόκειται όμως σε ποινές και περιορισμούς ανάλογα με την κρατούσα εθνική πρακτική (από άποψη προθεσμίας ταξινομούνται υπό την κατηγορία καταθέσεων «έως και τριών μηνών»), καθώς και λογαριασμοί επενδύσεων μη υποκείμενοι σε περίοδο προειδοποίησης ή προθεσμία, για τους οποίους όμως προβλέπονται περιοριστικοί όροι ανάληψης (από άποψη προθεσμίας ταξινομούνται υπό την κατηγορία καταθέσεων «άνω των τριών μηνών»).

9.3α/9.3β

Καταθέσεις υπό προειδοποίηση έως και τριών μηνών/άνω των τριών μηνών, εκ των οποίων υπό προειδοποίηση άνω των δύο ετών

Τα εν λόγω στοιχεία περιλαμβάνουν:

α)

υπόλοιπα χωρίς καθορισμένη προθεσμία, για τα οποία προβλέπεται δυνατότητα ανάληψης μόνον κατόπιν προηγούμενης ειδοποίησης έως και τριών μηνών/άνω των τριών μηνών, εκ των οποίων υπό προειδοποίηση άνω των δύο ετών· η πρόωρη εξόφλησή τους (ή ακόμη και η εξόφλησή τους σε πρώτη ζήτηση), όπου είναι εφικτή, επισύρει την καταβολή ποινής· και

β)

υπόλοιπα καθορισμένης προθεσμίας, μη μεταβιβάσιμα, αλλά για τα οποία έχει λάβει χώρα ειδοποίηση έως τριών μηνών/άνω των τριών μηνών, εκ των οποίων υπό προειδοποίηση άνω των δύο ετών, με σκοπό την πρόωρη εξόφλησή τους.

Επιπλέον, οι καταθέσεις υπό προειδοποίηση έως και τριών μηνών περιλαμβάνουν μη μεταβιβάσιμες αποταμιευτικές καταθέσεις όψεως και άλλα είδη καταθέσεων του κοινού, η ανάληψη των οποίων, αν και είναι από νομική άποψη δυνατή σε πρώτη ζήτηση, υπόκειται σε σημαντικές ποινές.

Οι καταθέσεις υπό προειδοποίηση άνω των τριών μηνών, εκ των οποίων υπό προειδοποίηση άνω των δύο ετών (κατά περίπτωση) περιλαμβάνουν λογαριασμούς επενδύσεων μη υποκείμενους σε περίοδο προειδοποίησης ή προθεσμία, για τους οποίους όμως προβλέπονται περιοριστικοί όροι ανάληψης.

9.4.

Συμφωνίες επαναγοράς (repos)

Παράγοντες μεταβολής ποσών τα οποία λαμβάνονται έναντι τίτλων που πωλούνται από μονάδες παροχής στοιχείων σε καθορισμένη τιμή, με ρητή δέσμευση για μελλοντική επαναγορά των ιδίων ή παρόμοιων τίτλων σε καθορισμένη τιμή και σε συγκεκριμένη ημερομηνία. Τα ποσά, τα οποία λαμβάνουν μονάδες παροχής στοιχείων έναντι τίτλων που μεταβιβάζουν σε τρίτους, τους προσωρινώς αποκτώντες, πρέπει να καταχωρίζονται υπό τις «συμφωνίες επαναγοράς» όταν υπάρχει ρητή δέσμευση για αντιστροφή της πράξης και όχι απλά σχετικό δικαίωμα προαίρεσης. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι οι μονάδες παροχής στοιχείων αναλαμβάνουν τους κινδύνους και λαμβάνουν τα ωφελήματα των υποκείμενων τίτλων στη διάρκεια της πράξης.

Υπό τις «συμφωνίες επαναγοράς» ταξινομούνται οι ακόλουθες παραλλαγές των πράξεων τύπου συμφωνιών επαναγοράς:

α)

ποσά που λαμβάνονται με αντάλλαγμα τίτλους που εκχωρούνται προσωρινά σε τρίτους έναντι ασφάλειας υπό τη μορφή μετρητών· και

β)

ποσά που λαμβάνονται με αντάλλαγμα τίτλους που εκχωρούνται προσωρινά σε τρίτους υπό τη μορφή συμφωνίας πώλησης/επαναγοράς (sale/buy-back).

Οι τίτλοι που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο των πράξεων τύπου συμφωνιών επαναγοράς καταχωρίζονται με βάση τους κανόνες του στοιχείου αριθ. 3 των στοιχείων του ενεργητικού «χρεόγραφα». Στο παρόν στοιχείο περιλαμβάνονται και οι πράξεις που συνεπάγονται την προσωρινή μεταβίβαση χρυσού έναντι ασφάλειας υπό τη μορφή μετρητών.

10.

Μετοχές/μερίδια ΑΚΧΑ

Μετοχές ή μερίδια που εκδίδονται από ΑΚΧΑ. Βλέπε ορισμό στο τμήμα 2 του πρώτου μέρους του παραρτήματος I.

11.

Εκδοθέντα χρεόγραφα

Τίτλοι, εκτός από συμμετοχικούς τίτλους, οι οποίοι εκδίδονται από μονάδες παροχής στοιχείων, συνήθως είναι διαπραγματεύσιμοι και αποτελούν αντικείμενο συναλλαγών σε δευτερογενείς αγορές ή μπορούν να συμψηφιστούν στην αγορά και οι οποίοι δεν παρέχουν στον κομιστή δικαιώματα ιδιοκτησίας επί του ιδρύματος έκδοσης. Το στοιχείο αυτό περιλαμβάνει:

α)

Τίτλους που παρέχουν στον κάτοχο το ανεπιφύλακτο δικαίωμα απόληψης προκαθορισμένου ή συμβατικά καθοριζόμενου εισοδήματος υπό τη μορφή είσπραξης τοκομεριδίων ή/και ρητώς προκαθορισμένου ποσού σε συγκεκριμένη ημερομηνία (ή ημερομηνίες) ή από ημερομηνία καθοριζόμενη κατά το χρόνο της έκδοσης και εφεξής.

β)

Μη διαπραγματεύσιμα μέσα, τα οποία εκδίδονται από μονάδες παροχής στοιχείων και εν συνεχεία καθίστανται διαπραγματεύσιμα, θα πρέπει να επανακατηγοριοποιούνται ως «χρεόγραφα» (βλέπε επίσης κατηγορία αριθ. 9).

γ)

Για τους σκοπούς της νομισματικής και χρηματοοικονομικής στατιστικής το χρέος μειωμένης εξασφάλισης που εκδίδεται από ΝΧΙ πρέπει να αντιμετωπίζεται όπως ακριβώς και τα λοιπά χρέη που αναλαμβάνουν τα ΝΧΙ. Επομένως, το χρέος μειωμένης εξασφάλισης που εκδίδεται υπό τη μορφή τίτλων πρέπει να ταξινομείται υπό τα «εκδοθέντα χρεόγραφα», ενώ το χρέος μειωμένης εξασφάλισης που εκδίδεται από ΝΧΙ υπό τη μορφή καταθέσεων ή δανείων πρέπει να ταξινομείται υπό τις «υποχρεώσεις από καταθέσεις». Σε κάθε περίπτωση χρέους μειωμένης εξασφάλισης που εκδίδεται από ΝΧΙ και λογίζεται ως ενιαίο ποσό για στατιστικούς σκοπούς, το σχετικό ποσό πρέπει να ταξινομείται υπό το στοιχείο «εκδοθέντα χρεόγραφα», λόγω του ότι το χρέος μειωμένης εξασφάλισης συνάπτεται πρωτίστως υπό τη μορφή τίτλων και όχι δανείων. Το χρέος μειωμένης εξασφάλισης δεν θα πρέπει να ταξινομείται υπό το στοιχείο των υποχρεώσεων «κεφάλαιο και αποθεματικά».

δ)

Υβριδικά μέσα. Διαπραγματεύσιμα μέσα που ενέχουν συνδυασμό στοιχείων χρέους και παραγώγων, τα οποία περιλαμβάνουν:

i)

διαπραγματεύσιμα μέσα δανεισμού που περιέχουν ενσωματωμένα παράγωγα·

ii)

διαπραγματεύσιμα μέσα, η αξία εξόφλησης ή/και το τοκομερίδιο των οποίων συνδέονται με την εξέλιξη ενός υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου αναφοράς, της τιμής ενός περιουσιακού στοιχείου ή άλλου δείκτη αναφοράς στη διάρκεια ζωής του μέσου.

11α/11β/11γ

Χρεόγραφα αρχικής διάρκειας έως και ενός έτους/άνω του ενός έτους και έως δύο ετών/άνω των δύο ετών

Τα εν λόγω στοιχεία περιλαμβάνουν για κάθε ανάλυση κατά διάρκεια:

α)

διαπραγματεύσιμα χρεόγραφα που εκδίδονται από ΝΧΙ αρχικής διάρκειας έως και ενός έτους/άνω του ενός έτους και έως δύο ετών/άνω των δύο ετών· και

β)

χρέος μειωμένης εξασφάλισης που εκδίδεται από ΝΧΙ υπό τη μορφή χρεογράφων, αρχικής διάρκειας έως και ενός έτους/άνω του ενός έτους και έως δύο ετών/άνω των δύο ετών.

11δ

Εκ των οποίων χρεόγραφα διάρκειας έως δύο ετών και εγγύησης ονομαστικού κεφαλαίου μικρότερης του 100 %

Υβριδικά μέσα αρχικής διάρκειας έως δύο ετών, τα οποία εκδίδονται από ΝΧΙ και των οποίων η εκφρασμένη στο νόμισμα έκδοσης συμβατική αξία εξόφλησης κατά τη λήξη υπολείπεται του αρχικά επενδεδυμένου ποσού λόγω του συνδυασμού στοιχείων χρέους και παραγώγων.

12.

Κεφάλαιο και αποθεματικά

Για τους σκοπούς του συστήματος παροχής στοιχείων η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τα ποσά που προκύπτουν από την έκδοση μετοχικού κεφαλαίου από τις μονάδες παροχής στοιχείων υπέρ των μετόχων ή άλλων δικαιούχων και αντιπροσωπεύουν για αυτούς δικαιώματα ιδιοκτησίας επί του ΝΧΙ και, γενικώς, δικαίωμα απόληψης μεριδίου από τα κέρδη του και από τα ίδια κεφάλαιά του σε περίπτωση εκκαθάρισης. Περιλαμβάνονται επίσης το κέρδος (ή η ζημία) όπως καταγράφεται στην κατάσταση των αποτελεσμάτων, τα κεφάλαια που προκύπτουν από μη διανεμηθέντα στους μετόχους εισοδήματα ή τα κεφάλαια που έχουν δεσμευτεί από τις μονάδες παροχής στοιχείων εν αναμονή πιθανών μελλοντικών πληρωμών και υποχρεώσεων. Αναλυτικά, η κατηγορία καταρχήν περιλαμβάνει:

α)

το μετοχικό κεφάλαιο, συμπεριλαμβανομένης της διαφοράς από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο·

β)

το κέρδος (ή ζημία) όπως καταγράφεται στην κατάσταση των αποτελεσμάτων·

γ)

τα έσοδα και έξοδα που αναγνωρίζονται άμεσα στο μετοχικό κεφάλαιο·

δ)

τα κεφάλαια που προκύπτουν από μη διανεμηθέντα στους μετόχους εισοδήματα·

ε)

ειδικές και γενικές προβλέψεις έναντι δανείων, τίτλων και άλλων κατηγοριών στοιχείων του ενεργητικού, π.χ. προβλέψεις για απομειώσεις και μη εξυπηρετήσεις δανείων (είναι δυνατόν να καταγράφονται σύμφωνα με τους λογιστικούς κανόνες).

13.

Λοιπές υποχρεώσεις

Οι «λοιπές υποχρεώσεις» αποτελούν το υπολειπόμενο στοιχείο του παθητικού σκέλους της λογιστικής κατάστασης, ορίζονται δε ως «υποχρεώσεις που δεν περιλαμβάνονται αλλού». Οι ΕθνΚΤ δύνανται να ζητήσουν να συμπεριληφθεί στο παρόν στοιχείο και η αναγγελία συγκεκριμένων επιμέρους θέσεων. Οι λοιπές υποχρεώσεις είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν:

α)

θέσεις χρηματοοικονομικών παραγώγων με ακαθάριστη αρνητική αγοραία αξία

Για στατιστικούς σκοπούς περιλαμβάνονται εν προκειμένω τα χρηματοοικονομικά παράγωγα μέσα που καταχωρίζονται στη λογιστική κατάσταση και πρέπει να αναφέρονται ως χωριστό στοιχείο «εκ των οποίων» με ανάλυση κατά τομέα (ΝΧΙ/μη ΝΧΙ) και γεωγραφική ανάλυση (εγχώρια/της ζώνης του ευρώ εκτός των εγχωρίων/αλλοδαπά)·

β)

ακαθάριστα ποσά πληρωτέα σε σχέση με εκκρεμή στοιχεία

Τα εκκρεμή στοιχεία συνιστούν υπόλοιπα της λογιστικής κατάστασης των ΝΧΙ τα οποία, αν και δεν εγγράφονται στο όνομα πελατών, αφορούν κεφάλαια αυτών, π.χ. κεφάλαια που δεν έχουν ακόμη επενδυθεί, μεταφερθεί ή διακανονιστεί·

γ)

ακαθάριστα ποσά πληρωτέα σε σχέση με στοιχεία μεταβατικών λογαριασμών

Τα στοιχεία μεταβατικών λογαριασμών αντιπροσωπεύουν κεφάλαια, που συνήθως ανήκουν σε πελάτες, η μεταβίβαση των οποίων μεταξύ ΝΧΙ δεν έχει ολοκληρωθεί. Τα εν λόγω στοιχεία περιλαμβάνουν μεταφορές πιστώσεων που έχουν χρεωθεί στους λογαριασμούς πελατών και άλλα στοιχεία για τα οποία η αντίστοιχη πληρωμή δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί από τη μονάδα παροχής στοιχείων·

δ)

πληρωτέους δεδουλευμένους τόκους καταθέσεων

Σύμφωνα με τη γενική λογιστική αρχή της πραγματοποιήσεως των εσόδων/εξόδων, οι πληρωτέοι τόκοι καταθέσεων λογίζονται κατά το χρόνο που καθίστανται δεδουλευμένοι, δηλαδή βάσει της «αρχής του δεδουλευμένου» και όχι κατά το χρόνο πληρωμής τους, δηλαδή σε ταμειακή βάση. Οι δεδουλευμένοι τόκοι καταθέσεων ταξινομούνται στην κατηγορία «λοιπές υποχρεώσεις» σε ακαθάριστη βάση. Οι δεδουλευμένοι τόκοι δεν περιλαμβάνονται στην κατάθεση την οποία αφορούν και πρέπει να αναφέρονται ως χωριστό στοιχείο «εκ των οποίων»·

ε)

δεδουλευμένους τόκους επί εκδοθέντων χρεογράφων

στ)

πληρωτέα μερίσματα

πληρωτέα ποσά που δεν σχετίζονται με την κύρια δραστηριότητα των ΝΧΙ, π.χ. ποσά οφειλόμενα σε προμηθευτές, φόροι, μισθοί, εισφορές κοινωνικής ασφάλισης·

ζ)

προβλέψεις που αντιπροσωπεύουν υποχρεώσεις έναντι τρίτων, π.χ. συντάξεις και μερίσματα·

η)

περιθώρια που καταβάλλονται βάσει συμβάσεων παραγώγων

Τα περιθώρια τα οποία καταβάλλονται βάσει συμβάσεων παραγώγων συνήθως ταξινομούνται ως «υποχρεώσεις από καταθέσεις» (βλέπε κατηγορία αριθ. 9). Η περιπλοκότητα της εκάστοτε πρακτικής της αγοράς ενδέχεται να δυσχεραίνει τον προσδιορισμό των περιθωρίων που είναι πράγματι αποπληρωτέα, δεδομένου ότι στον ίδιο λογαριασμό συγκεντρώνονται αδιακρίτως διάφοροι τύποι περιθωρίων, ή και των περιθωρίων εκείνων που παρέχουν στα ΝΧΙ πόρους για περαιτέρω δανειοδότηση. Στις περιπτώσεις αυτές είναι αποδεκτή η ταξινόμηση των εν λόγω περιθωρίων υπό τις «λοιπές υποχρεώσεις» ή τις «υποχρεώσεις από καταθέσεις», ανάλογα με την εθνική πρακτική·

θ)

καθαρά ποσά πληρωτέα σε σχέση με μελλοντικούς διακανονισμούς συναλλαγών επί τίτλων ή πράξεων συναλλάγματος

Από τις «λοιπές υποχρεώσεις» είναι δυνατό να εξαιρούνται όλα σχεδόν τα χρηματοοικονομικά μέσα τα οποία λαμβάνουν τη μορφή χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων (περιλαμβάνονται σε άλλα στοιχεία της λογιστικής κατάστασης), χρηματοοικονομικά μέσα τα οποία δεν λαμβάνουν τη μορφή χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, όπως εγγυήσεις, υποχρεώσεις, δάνεια υπό τη διαχείριση τρίτων και δάνεια για λογαριασμό τρίτων (καταχωρίζονται εκτός λογιστικής κατάστασης) και μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, όπως κεφαλαιουχικά στοιχεία του παθητικού σκέλους (περιλαμβάνονται στην κατηγορία «κεφάλαιο και αποθεματικά»).

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

Ορισμοί τομέων

Το ΕΣΛ 2010 παρέχει το πρότυπο ταξινόμησης σε τομείς. Ο παρών πίνακας παρέχει αναλυτική, πρότυπη περιγραφή των τομέων, τους οποίους οι ΕθνΚΤ μεταφέρουν σε επίπεδο εθνικών κατηγοριών, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Οι αντισυμβαλλόμενοι που είναι εγκατεστημένοι στη ζώνη του ευρώ ταυτοποιούνται ανάλογα με τον τομέα τους, βάσει του καταλόγων που τηρεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) για στατιστικούς σκοπούς και των οδηγιών για τη στατιστική ταξινόμηση πελατών, οι οποίες περιέχονται στο σχετικό εγχειρίδιο της ΕΚΤ με τίτλο «Monetary, financial institutions and markets statistics sector manual: Guidance for the statistical classification of customers». Τα πιστωτικά ιδρύματα που είναι εγκατεστημένα εκτός της ζώνης του ευρώ αναφέρονται ως «τράπεζες» και όχι ως «ΝΧΙ». Παρομοίως, ο όρος «μη ΝΧΙ» αφορά μόνο τα κράτη μέλη, ενώ για τα κράτη μέλη των οποίων το νόμισμα δεν είναι το ευρώ χρησιμοποιείται ο όρος «μη τραπεζικά ιδρύματα».

Πίνακας

Ορισμοί τομέων

Τομέας

Ορισμός

ΝΧΙ

Βλέπε άρθρο 1

Γενική κυβέρνηση

Ο τομέας της γενικής κυβέρνησης (S.13) περιλαμβάνει όλες τις θεσμικές μονάδες που είναι παραγωγοί λοιπού μη εμπορεύσιμου προϊόντος των οποίων η παραγωγή προορίζεται για ατομική και συλλογική κατανάλωση και που χρηματοδοτούνται κυρίως από υποχρεωτικές πληρωμές εκ μέρους μονάδων που ανήκουν σε άλλους τομείς, καθώς και τις θεσμικές μονάδες που ασχολούνται κυρίως με την αναδιανομή του εθνικού εισοδήματος και πλούτου (ΕΣΛ 2010, παράγραφοι 2.111 έως 2.113)

Κεντρική κυβέρνηση

Ο υποτομέας αυτός (S.1311) περιλαμβάνει όλες τις διοικητικές υπηρεσίες του κράτους και τους λοιπούς κεντρικούς φορείς, η αρμοδιότητα των οποίων εκτείνεται κατά κανόνα σε όλη την οικονομική επικράτεια, εκτός από τη διοίκηση των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ΕΣΛ 2010, παράγραφος 2.114)

Κυβέρνηση ομόσπονδου κράτους

Ο υποτομέας αυτός (S.1312) περιλαμβάνει εκείνες τις μορφές της δημόσιας διοίκησης που αποτελούν χωριστές θεσμικές μονάδες και που ασκούν ορισμένες από τις κυβερνητικές λειτουργίες, εκτός από τη διοίκηση οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, σε επίπεδο κατώτερο από το επίπεδο της κεντρικής κυβέρνησης και ανώτερο από το επίπεδο των κρατικών θεσμικών μονάδων που υπάρχουν σε τοπικό επίπεδο (ΕΣΛ 2010, παράγραφος 2.115)

Τοπική αυτοδιοίκηση

Ο υποτομέας αυτός (S.1313) περιλαμβάνει εκείνες τις μορφές της δημόσιας διοίκησης η αρμοδιότητα των οποίων εκτείνεται σε μέρος μόνο της οικονομικής επικράτειας, εκτός από τα τοπικά γραφεία των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ΕΣΛ 2010, παράγραφος 2.116)

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης

Ο υποτομέας των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (S.1314) περιλαμβάνει όλες τις θεσμικές μονάδες (κεντρικές, ομόσπονδων κρατών και τοπικές), η κύρια δραστηριότητα των οποίων είναι να προσφέρουν κοινωνικές παροχές και οι οποίες πληρούν και τα δύο παρακάτω κριτήρια: α) με νόμο ή με κανονιστική ρύθμιση ορισμένες ομάδες πληθυσμού υποχρεώνονται να συμμετέχουν στο σύστημα ή να καταβάλλουν εισφορές· και β) η γενική κυβέρνηση είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση του οργανισμού, όσον αφορά τον καθορισμό ή την έγκριση των εισφορών και των παροχών, ανεξάρτητα από τον ρόλο της ως εποπτικού φορέα ή εργοδότη (ΕΣΛ 2010, παράγραφος 2.117)

Επενδυτικοί οργανισμοί πλην των ΑΚΧΑ

ΕΟ όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1073/2013 (ΕΚΤ/2013/38). Ο υποτομέας αποτελείται από όλες τις επιχειρήσεις συλλογικών επενδύσεων, πλην των ΑΚΧΑ, οι οποίες επενδύουν σε χρηματοοικονομικά ή/και μη χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού, στην έκταση που σκοπός τους είναι η επένδυση κεφαλαίων που συγκεντρώνονται από το κοινό

Λοιποί ενδιάμεσοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί, εκτός από τις ασφαλιστικές εταιρείες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία + επικουρικοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί και φορείς + θυγατρικοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί και δανειστές χρημάτων

Ο υποτομέας λοιποί ενδιάμεσοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί, εκτός από τις ασφαλιστικές εταιρείες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία (S.125) περιλαμβάνει όλες τις χρηματοοικονομικές εταιρείες και οιονεί εταιρείες οι οποίες έχουν ως κύρια δραστηριότητα τη χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση μέσω της σύναψης υποχρεώσεων υπό μορφή διαφορετική από το νόμισμα, τις καταθέσεις (ή παραπλήσια υποκατάστατα καταθέσεων), ή τις μετοχές/τα μερίδια επενδυτικών οργανισμών ή σε σχέση με τα ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά και τυποποιημένα εγγυοδοτικά συστήματα θεσμικών μονάδων (ΕΣΛ 2010, παράγραφοι 2.86 έως 2.94)

Ο υποτομέας επικουρικοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί και φορείς (S.126) περιλαμβάνει όλες τις χρηματοοικονομικές εταιρείες ή οιονεί εταιρείες οι οποίες ασχολούνται κατά κύριο λόγο με δραστηριότητες που συνδέονται στενά με τη χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση, χωρίς όμως να είναι ενδιάμεσοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί. Ο παρών υποτομέας περιλαμβάνει επίσης και κεντρικά γραφεία των οποίων όλες οι θυγατρικές ή οι περισσότερες από αυτές είναι χρηματοοικονομικές εταιρείες (ΕΣΛ 2010, παράγραφοι 2.95 έως 2.97).

Ο υποτομέας θυγατρικοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί και δανειστές χρημάτων (S.127) περιλαμβάνει το σύνολο των χρηματοοικονομικών εταιρειών και οιονεί εταιρειών που δεν ασχολούνται με τη χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση ούτε με την παροχή επικουρικών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και των οποίων το μεγαλύτερο μέρος των περιουσιακών στοιχείων ή των υποχρεώσεων δεν αποτελεί αντικείμενο συναλλαγής στις ανοιχτές αγορές. Ο παρών υποτομέας περιλαμβάνει εταιρείες χαρτοφυλακίου που έχουν στην κυριότητά τους πάνω από το 50 % του μετοχικού κεφαλαίου μιας ομάδας θυγατρικών εταιρειών και των οποίων η βασική δραστηριότητα έγκειται στο να έχουν την ομάδα στην κυριότητά τους, χωρίς να παρέχουν οιαδήποτε άλλη υπηρεσία στις επιχειρήσεις στις οποίες ανήκει το μετοχικό κεφάλαιο, δηλαδή ούτε διοικούν ούτε διαχειρίζονται άλλες μονάδες (ΕΣΛ 2010, παράγραφοι 2.98 έως 2.99)

Ασφαλιστικές εταιρείες

Ο υποτομέας ασφαλιστικές εταιρείες (S. 128) περιλαμβάνει όλες τις χρηματοοικονομικές εταιρείες και οιονεί εταιρείες που ασχολούνται κατά κύριο λόγο με τη χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση ως συνέπεια της συγκέντρωσης των κινδύνων κυρίως με τη μορφή της άμεσης ασφάλισης ή της αντασφάλισης (ΕΣΛ 2010, παράγραφοι 2.100 έως 2.104)

Συνταξιοδοτικά ταμεία

Ο υποτομέας συνταξιοδοτικά ταμεία (S. 129) περιλαμβάνει όλες τις χρηματοοικονομικές εταιρείες και οιονεί εταιρείες που ασχολούνται κατά κύριο λόγο με τη χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση ως συνέπεια της συγκέντρωσης των κινδύνων και των αναγκών των ασφαλισμένων (κοινωνική ασφάλιση). Τα συνταξιοδοτικά ταμεία ως συστήματα κοινωνικής ασφάλισης παρέχουν εισόδημα κατά τη συνταξιοδότηση και, πολλές φορές, επιδόματα θανάτου και αναπηρίας (ΕΣΛ 2010, παράγραφοι 2.105 έως 2.110)

Μη χρηματοοικονομικές εταιρείες

Ο τομέας μη χρηματοοικονομικές εταιρείες (S.11) αποτελείται από τις θεσμικές μονάδες που είναι ανεξάρτητες νομικές οντότητες και παραγωγοί εμπορεύσιμου προϊόντος, και των οποίων η κύρια δραστηριότητα συνίσταται στην παραγωγή αγαθών και μη χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Ο παρών τομέας περιλαμβάνει επίσης και τις μη χρηματοοικονομικές οιονεί εταιρείες (ΕΣΛ 2010, παράγραφοι 2.45 έως 2.54)

Νοικοκυριά και μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν νοικοκυριά

Ο τομέας των νοικοκυριών (S.14) περιλαμβάνει φυσικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών προσώπων με την ιδιότητά τους ως καταναλωτών και ως επιχειρηματιών που παράγουν εμπορεύσιμα αγαθά και χρηματοοικονομικές ή μη υπηρεσίες (παραγωγοί εμπορεύσιμου προϊόντος), υπό την προϋπόθεση ότι η παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών δεν είναι δραστηριότητες χωριστών μονάδων που κατατάσσονται στις οιονεί εταιρείες. Περιλαμβάνει επίσης τα φυσικά πρόσωπα ή τις ομάδες φυσικών προσώπων υπό την ιδιότητά τους ως παραγωγών αγαθών και μη χρηματοοικονομικών υπηρεσιών αποκλειστικά για δική τους τελική χρήση (ΕΣΛ 2010, παράγραφοι 2.118 έως 2.128)

Ο τομέας των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά (ΜΚΙΕΝ) (S.15) αποτελείται από μη κερδοσκοπικά ιδρύματα τα οποία είναι χωριστές νομικές οντότητες, εξυπηρετούν νοικοκυριά και είναι ιδιωτικοί παραγωγοί μη εμπορεύσιμου προϊόντος. Οι κύριοι πόροι τους προέρχονται από προαιρετικές εισφορές – σε χρήμα ή σε είδος – νοικοκυριών υπό την ιδιότητά τους ως καταναλωτών, από πληρωμές εκ μέρους της γενικής κυβέρνησης, καθώς και από εισόδημα περιουσίας (ΕΣΛ 2010, παράγραφοι 2.129 έως 2.130)

Ατομικές επιχειρήσεις και συνεταιρικές επιχειρήσεις χωρίς ανεξάρτητη νομική προσωπικότητα (υποκατηγορία πληθυσμού των «Νοικοκυριών»)

Ατομικές επιχειρήσεις και συνεταιρικές επιχειρήσεις χωρίς ανεξάρτητη νομική προσωπικότητα, εκτός από όσες κατατάσσονται στις οιονεί εταιρείες και είναι παραγωγοί εμπορεύσιμου προϊόντος (ΕΣΛ 2010, παράγραφος 2.119δ).


(1)  Στους πίνακες του παρόντος παραρτήματος η ΕΚΤ ταξινομείται ως ΝΧΙ κάτοικος της χώρας στην οποία έχει τη φυσική της εγκατάσταση.

(2)  Οι θυγατρικές αποτελούν χωριστές οντότητες εταιρικής μορφής, στις οποίες κάποια άλλη οντότητα κατέχει την πλειοψηφία ή το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου, ενώ τα υποκαταστήματα αποτελούν οντότητες μη εταιρικής μορφής (στερούμενες αυτοτελούς νομικής υπόστασης) ανήκουσες εξολοκλήρου στη μητρική εταιρεία.

(3)  Στον παρόντα κανονισμό ο όρος «επενδυτικός οργανισμός» (investment fund) αντιστοιχεί στον όρο «εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου» του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 549/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για το ευρωπαϊκό σύστημα εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΗΡΗΣΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Υποχρεώσεις τήρησης ελάχιστων αποθεματικών πιστωτικών ιδρυμάτων: γενικοί κανόνες

1.

Τα πεδία του πίνακα 1 του παραρτήματος I που σημειώνονται με αστερίσκο χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό της βάσης αποθεματικών. Σε ό,τι αφορά τα χρεόγραφα, τα πιστωτικά ιδρύματα είτε προσκομίζουν αποδείξεις ως προς τις υποχρεώσεις που είναι εξαιρετέες από τη βάση των αποθεματικών είτε εφαρμόζουν πάγια έκπτωση ή συγκεκριμένο ποσοστό που καθορίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ). Στοιχεία για τα πεδία με τις κουκκίδες παρέχονται μόνον από πιστωτικά ιδρύματα υποκείμενα στην υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών.

2.

Η στήλη «εκ των οποίων πιστωτικά ιδρύματα που υπόκεινται στην υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών, ΕΚΤ και εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ)» δεν περιλαμβάνει τις υποχρεώσεις των μονάδων παροχής στοιχείων έναντι ιδρυμάτων που απαλλάσσονται από το σύστημα υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών της ΕΚΤ, ήτοι ιδρυμάτων που απαλλάσσονται για λόγους διαφορετικούς από την εφαρμογή επ’ αυτών μέτρων εξυγίανσης. Τα ιδρύματα που απαλλάσσονται προσωρινά από την υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών λόγω του ότι εφαρμόζονται επ’ αυτών μέτρα εξυγίανσης θεωρούνται ιδρύματα που υπόκεινται στην υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών και, για τον λόγο αυτόν, οι υποχρεώσεις έναντι αυτών καλύπτονται από τη στήλη «εκ των οποίων πιστωτικά ιδρύματα που υπόκεινται στην υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών, ΕΚΤ και ΕθνΚΤ». Η εν λόγω στήλη καταλαμβάνει επίσης τις υποχρεώσεις έναντι ιδρυμάτων τα οποία κατ’ ουσίαν δεν υποχρεούνται σε τήρηση ελάχιστων αποθεματικών στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) λόγω εφαρμογής της εφάπαξ απαλλαγής.

3.

Τα πιστωτικά ιδρύματα που υποχρεούνται να παρέχουν πλήρη στοιχεία μπορούν, αντί των στοιχείων για τις θέσεις τους έναντι «ΝΧΙ» και «πιστωτικών ιδρυμάτων που υπόκεινται στην υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών, ΕΚΤ και ΕθνΚΤ», να παρέχουν στοιχεία για τις θέσεις τους έναντι «ΝΧΙ εκτός από πιστωτικά ιδρύματα που υπόκεινται στην υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών, ΕΚΤ και ΕθνΚΤ», υπό την προϋπόθεση ότι δεν προκαλείται απώλεια λεπτομερειών ούτε επηρεάζεται καμία από τις θέσεις που εμφανίζονται στα πεδία χωρίς κουκκίδες. Εξάλλου, ανάλογα με τα εθνικά συστήματα συλλογής στοιχείων και με την επιφύλαξη της πλήρους συμμόρφωσης με τους ορισμούς και τις αρχές ταξινόμησης της λογιστικής κατάστασης των ΝΧΙ, όπως καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό, τα πιστωτικά ιδρύματα που υπόκεινται στην υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών μπορούν, εναλλακτικά, να παρέχουν τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τον υπολογισμό της βάσης των αποθεματικών, εκτός από εκείνα που αφορούν διαπραγματεύσιμα μέσα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ακόλουθο πίνακα, εφόσον δεν επηρεάζεται καμία από τις θέσεις του πίνακα 1 του παραρτήματος I οι οποίες εμφανίζονται στα πεδία χωρίς κουκκίδες.

4.

Τα μικρά ιδρύματα παρέχουν κατ’ ελάχιστον τα τριμηνιαία στοιχεία που είναι απαραίτητα για τον υπολογισμό της βάσης των αποθεματικών, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα.

5.

Για τους σκοπούς της παροχής στοιχείων σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα πρέπει να διασφαλίζεται αυστηρή αντιστοιχία με τον πίνακα 1 του παραρτήματος I.

Image

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Ειδικοί κανόνες

ΤΜΗΜΑ 1

Παροχή συγκεντρωτικών στοιχείων ως όμιλος από πιστωτικά ιδρύματα που υπόκεινται στο σύστημα υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών της ΕΚΤ

1.1.

Με την επιφύλαξη της εκπλήρωσης των προϋποθέσεων του άρθρου 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1745/2003 (ΕΚΤ/2003/9) η εκτελεστική επιτροπή δύναται να επιτρέπει σε πιστωτικά ιδρύματα που υπόκεινται στην υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών να παρέχουν συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία ως όμιλος στο ίδιο κράτος μέλος. Όλα τα ενδιαφερόμενα ιδρύματα περιλαμβάνονται χωριστά στον κατάλογο των ΝΧΙ της ΕΚΤ.

1.2.

Στην περίπτωση πιστωτικών ιδρυμάτων, στα οποία έχει επιτραπεί η τήρηση υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών μέσω ενδιάμεσου φορέα, σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1745/2003 (ΕΚΤ/2003/9), και τα οποία δεν διαθέτουν τη δυνατότητα παροχής στατιστικών στοιχείων ως όμιλος κατά τα αναφερόμενα στο παρόν τμήμα, η οικεία ΕθνΚΤ δύναται να εξουσιοδοτήσει τον ενδιάμεσο φορέα να παράσχει συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία (πλην όσων αφορούν τη βάση των αποθεματικών) για λογαριασμό των οικείων πιστωτικών ιδρυμάτων. Όλα τα ενδιαφερόμενα ιδρύματα περιλαμβάνονται χωριστά στον κατάλογο των ΝΧΙ της ΕΚΤ.

1.3.

Εάν ο όμιλος των πιστωτικών ιδρυμάτων αποτελείται αποκλειστικά από μικρά ιδρύματα, αρκεί η τήρηση της απλοποιημένης υποχρέωσης παροχής στοιχείων που ισχύει για τα μικρά ιδρύματα. Σε αντίθετη περίπτωση εφαρμόζεται στον όμιλο συνολικά το σύστημα παροχής στοιχείων που ισχύει για τα ιδρύματα που παρέχουν πλήρη στοιχεία.

ΤΜΗΜΑ 2

Υποχρεώσεις παροχής στοιχείων στην περίπτωση συγχωνεύσεων πραγματοποιούμενων με τη συμμετοχή πιστωτικών ιδρυμάτων

2.1.

Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος η έννοια των όρων «συγχώνευση», «συγχωνευόμενα ιδρύματα» και «απορροφούν ίδρυμα» είναι αυτή που τους αποδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1745/2003 (ΕΚΤ/2003/9).

2.2.

Για την περίοδο τήρησης εντός της οποίας αρχίζει να παράγει τα αποτελέσματά της η συγχώνευση ο υπολογισμός των υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών του απορροφούντος ιδρύματος και η εκπλήρωση της σχετικής υποχρέωσης πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1745/2003 (ΕΚΤ/2003/9).

2.3.

Για τις επόμενες περιόδους τήρησης, ως αφετηρία για τον υπολογισμό των υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών του απορροφούντος ιδρύματος χρησιμοποιείται η βάση αποθεματικών και τα στατιστικά στοιχεία που παρέχονται σύμφωνα με τους κανόνες του ακόλουθου πίνακα. Σε αντίθετη περίπτωση εφαρμόζονται οι κοινοί κανόνες παροχής στατιστικών στοιχείων και υπολογισμού των υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών, όπως καθορίζονται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1745/2003 (ΕΚΤ/2003/9).

2.4.

Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που καθορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους η οικεία ΕθνΚΤ μπορεί να εξουσιοδοτήσει το απορροφούν ίδρυμα να εκπληρώσει της υποχρέωσή του να παρέχει στατιστικά στοιχεία βάσει προσωρινών διαδικασιών, παραδείγματος χάριν υποβάλλοντας, στη διάρκεια περισσότερων περιόδων μετά τη συγχώνευση, ξεχωριστών εντύπων για καθένα από τα ιδρύματα που συγχωνεύονται. Η εν λόγω παρέκκλιση από τις συνήθεις διαδικασίες παροχής στοιχείων πρέπει να περιορίζεται χρονικά στο ελάχιστο δυνατόν και να μην υπερβαίνει τους έξι μήνες από τη συγχώνευση. Η παρέκκλιση αυτή δεν θίγει την υποχρέωση του απορροφούντος ιδρύματος να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του για παροχή στοιχείων σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και, κατά περίπτωση, την υποχρέωσή του να αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις παροχής στοιχείων των ιδρυμάτων που συγχωνεύονται, σύμφωνα με το παρόν παράρτημα.

Πίνακας

Ειδικοί κανόνες για τον υπολογισμό των υποχρεώσεων σε ελάχιστα αποθεματικά των πιστωτικών ιδρυμάτων που συμμετέχουν σε συγχώνευση (1)

Περίπτωση

Τύπος συγχώνευσης

Υποχρεώσεις προς ανάληψη

1

Η συγχώνευση, στην οποία ένα ίδρυμα που παρέχει πλήρη στοιχεία (απορροφούν ίδρυμα) απορροφά ένα ή περισσότερα ιδρύματα που παρέχουν πλήρη στοιχεία (συγχωνευόμενα ιδρύματα), αρχίζει να παράγει αποτελέσματα μετά τη λήξη της προθεσμίας που τάσσει η οικεία ΕθνΚΤ για την παροχή μηνιαίων στατιστικών στοιχείων αναγόμενων στον τελευταίο μήνα

Για την περίοδο τήρησης που έπεται της συγχώνευσης, ως βάση για τον υπολογισμό των υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών του απορροφούντος ιδρύματος χρησιμοποιείται μία βάση αποθεματικών, η οποία περιλαμβάνει τις βάσεις των αποθεματικών του απορροφούντος και των συγχωνευόμενων ιδρυμάτων. Οι αθροιζόμενες βάσεις αποθεματικών είναι εκείνες που θα ίσχυαν για τη συγκεκριμένη περίοδο τήρησης, εάν δεν είχε πραγματοποιηθεί η συγχώνευση. Χορηγείται μια μόνον εφάπαξ απαλλαγή.

2

Η συγχώνευση, στην οποία ένα ίδρυμα που παρέχει πλήρη στοιχεία (απορροφούν ίδρυμα) απορροφά ένα ή περισσότερα μικρά ιδρύματα και, ενδεχομένως, ένα ή περισσότερα ιδρύματα που παρέχουν πλήρη στοιχεία (συγχωνευόμενα ιδρύματα), αρχίζει να παράγει αποτελέσματα μετά τη λήξη της προθεσμίας που τάσσει η οικεία ΕθνΚΤ για την παροχή στατιστικών στοιχείων αναγόμενων στο τελευταίο τρίμηνο

Για την περίοδο τήρησης που έπεται της συγχώνευσης, ως βάση για τον υπολογισμό των ελάχιστων αποθεματικών του απορροφούντος ιδρύματος χρησιμοποιείται μία βάση αποθεματικών, η οποία περιλαμβάνει τις βάσεις των αποθεματικών του απορροφούντος και των συγχωνευόμενων ιδρυμάτων. Οι αθροιζόμενες βάσεις αποθεματικών είναι εκείνες που θα ίσχυαν για τη συγκεκριμένη περίοδο τήρησης, εάν δεν είχε πραγματοποιηθεί η συγχώνευση. Χορηγείται μία μόνον εφάπαξ απαλλαγή

3

Η συγχώνευση, στην οποία ένα ίδρυμα που παρέχει πλήρη στοιχεία (απορροφούν ίδρυμα) απορροφά ένα ή περισσότερα ιδρύματα που παρέχουν πλήρη στοιχεία (συγχωνευόμενα ιδρύματα), αρχίζει να παράγει αποτελέσματα εντός της περιόδου που εκτείνεται από το τέλος ενός μήνα έως τη λήξη της προθεσμίας που τάσσει η οικεία ΕθνΚΤ για την παροχή μηνιαίων στατιστικών στοιχείων αναγόμενων στον τελευταίο μήνα

Για την περίοδο τήρησης που έπεται της συγχώνευσης, ως βάση για τον υπολογισμό των ελάχιστων αποθεματικών του απορροφούντος ιδρύματος χρησιμοποιείται μία βάση αποθεματικών, η οποία περιλαμβάνει τις βάσεις των αποθεματικών του απορροφούντος και των συγχωνευόμενων ιδρυμάτων. Οι αθροιζόμενες βάσεις αποθεματικών είναι εκείνες που θα ίσχυαν για τη συγκεκριμένη περίοδο τήρησης, εάν δεν είχε πραγματοποιηθεί η συγχώνευση. Χορηγείται μία μόνον εφάπαξ απαλλαγή. Εκτός από τις δικές του υποχρεώσεις παροχής στοιχείων, το απορροφούν ίδρυμα αναλαμβάνει και τις υποχρεώσεις παροχής των στατιστικών στοιχείων των συγχωνευόμενων ιδρυμάτων που ανάγονται στον μήνα που προηγείται της συγχώνευσης

4

Η συγχώνευση, στην οποία ένα ίδρυμα που παρέχει πλήρη στοιχεία (απορροφούν ίδρυμα) απορροφά ένα ή περισσότερα μικρά ιδρύματα και, ενδεχομένως, ένα ή περισσότερα ιδρύματα που παρέχουν πλήρη στοιχεία (συγχωνευόμενα ιδρύματα), αρχίζει να παράγει αποτελέσματα εντός της περιόδου που εκτείνεται από το τέλος ενός τριμήνου έως τη λήξη της προθεσμίας που τάσσει η οικεία ΕθνΚΤ για την παροχή στατιστικών στοιχείων αναγόμενων στο τελευταίο τρίμηνο

Για την περίοδο τήρησης που έπεται της συγχώνευσης, ως βάση για τον υπολογισμό των ελάχιστων αποθεματικών του απορροφούντος ιδρύματος χρησιμοποιείται μία βάση αποθεματικών, η οποία περιλαμβάνει τις βάσεις των αποθεματικών του απορροφούντος και των συγχωνευόμενων ιδρυμάτων. Οι αθροιζόμενες βάσεις αποθεματικών είναι εκείνες που θα ίσχυαν για τη συγκεκριμένη περίοδο τήρησης, εάν δεν είχε πραγματοποιηθεί η συγχώνευση. Χορηγείται μία μόνον εφάπαξ απαλλαγή. Εκτός από τις δικές του υποχρεώσεις παροχής στοιχείων, το απορροφούν ίδρυμα αναλαμβάνει και τις υποχρεώσεις παροχής των στατιστικών στοιχείων των συγχωνευόμενων ιδρυμάτων που ανάγονται, ανάλογα με το ίδρυμα, στον μήνα ή στο τρίμηνο που προηγείται της συγχώνευσης

5

Η συγχώνευση, στην οποία ένα μικρό ίδρυμα (απορροφούν ίδρυμα) απορροφά ένα ή περισσότερα ιδρύματα που παρέχουν πλήρη στοιχεία και, ενδεχομένως, ένα ή περισσότερα μικρά ιδρύματα (συγχωνευόμενα ιδρύματα), αρχίζει να παράγει αποτελέσματα μετά τη λήξη της προθεσμίας που τάσσει η οικεία ΕθνΚΤ για την παροχή στατιστικών στοιχείων αναγόμενων στον τελευταίο μήνα

Εφαρμόζεται η διαδικασία της περίπτωσης 1

6

Η συγχώνευση, στην οποία ένα μικρό ίδρυμα (απορροφούν ίδρυμα) απορροφά ένα ή περισσότερα μικρά ιδρύματα (συγχωνευόμενα ιδρύματα), αρχίζει να παράγει αποτελέσματα μετά τη λήξη της προθεσμίας που τάσσει η οικεία ΕθνΚΤ για την παροχή στατιστικών στοιχείων αναγόμενων στο τελευταίο τρίμηνο

Από την περίοδο τήρησης που έπεται της συγχώνευσης και έως την παροχή, για πρώτη φορά μετά τη συγχώνευση, τριμηνιαίων στοιχείων από το απορροφούν ίδρυμα, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις παροχής μειωμένου αριθμού στατιστικών στοιχείων που επιβάλλονται σε μικρά ιδρύματα κατά τα οριζόμενα στο παράρτημα III, ως βάση για τον υπολογισμό των ελάχιστων αποθεματικών του απορροφούντος ιδρύματος χρησιμοποιείται μία βάση αποθεματικών, η οποία περιλαμβάνει τις βάσεις των αποθεματικών του απορροφούντος και των συγχωνευόμενων ιδρυμάτων. Οι αθροιζόμενες βάσεις αποθεματικών είναι εκείνες που θα ίσχυαν για τη συγκεκριμένη περίοδο τήρησης, εάν δεν είχε πραγματοποιηθεί η συγχώνευση. Χορηγείται μία μόνον εφάπαξ απαλλαγή

7

Η συγχώνευση, στην οποία ένα μικρό ίδρυμα (απορροφούν ίδρυμα) απορροφά ένα ή περισσότερα μικρά ιδρύματα (συγχωνευόμενα ιδρύματα), αρχίζει να παράγει αποτελέσματα μετά τη λήξη της προθεσμίας που τάσσει η οικεία ΕθνΚΤ για την παροχή στατιστικών στοιχείων αναγόμενων στο τελευταίο τρίμηνο· συνεπεία της συγχώνευσης το μικρό ίδρυμα παρέχει πλέον πλήρη στοιχεία

Εφαρμόζεται η διαδικασία της περίπτωσης 2

8

Η συγχώνευση, στην οποία ένα μικρό ίδρυμα (απορροφούν ίδρυμα) απορροφά ένα ή περισσότερα μικρά ιδρύματα (συγχωνευόμενα ιδρύματα), αρχίζει να παράγει αποτελέσματα εντός της περιόδου που εκτείνεται από το τέλος ενός τριμήνου έως τη λήξη της προθεσμίας που τάσσει η οικεία ΕθνΚΤ για την παροχή στατιστικών στοιχείων αναγόμενων στο τελευταίο τρίμηνο

Από την περίοδο τήρησης που έπεται της συγχώνευσης και έως την παροχή, για πρώτη φορά μετά τη συγχώνευση, τριμηνιαίων στοιχείων από το απορροφούν ίδρυμα, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις παροχής μειωμένου αριθμού στατιστικών στοιχείων που επιβάλλονται σε μικρά ιδρύματα κατά τα οριζόμενα στο παράρτημα III, ως βάση για τον υπολογισμό των ελάχιστων αποθεματικών του απορροφούντος ιδρύματος χρησιμοποιείται μία βάση αποθεματικών, η οποία περιλαμβάνει τις βάσεις των αποθεματικών του απορροφούντος και των συγχωνευόμενων ιδρυμάτων. Οι αθροιζόμενες βάσεις αποθεματικών είναι εκείνες που θα ίσχυαν για τη συγκεκριμένη περίοδο τήρησης, εάν δεν είχε πραγματοποιηθεί η συγχώνευση. Χορηγείται μία μόνον εφάπαξ απαλλαγή. Εκτός από τις δικές του υποχρεώσεις παροχής στοιχείων, το απορροφούν ίδρυμα αναλαμβάνει και τις υποχρεώσεις παροχής των στατιστικών στοιχείων των συγχωνευόμενων ιδρυμάτων που ανάγονται στο τρίμηνο που προηγείται της συγχώνευσης

9

Η συγχώνευση, στην οποία ένα μικρό ίδρυμα (απορροφούν ίδρυμα) απορροφά ένα ή περισσότερα ιδρύματα που παρέχουν πλήρη στοιχεία και, ενδεχομένως, ένα ή περισσότερα μικρά ιδρύματα (συγχωνευόμενα ιδρύματα), αρχίζει να παράγει αποτελέσματα εντός της περιόδου που εκτείνεται από το τέλος ενός μήνα έως τη λήξη της προθεσμίας που τάσσει η οικεία ΕθνΚΤ για την παροχή μηνιαίων στατιστικών στοιχείων αναγόμενων στον τελευταίο μήνα

Εφαρμόζεται η διαδικασία της περίπτωσης 3

10

Η συγχώνευση, στην οποία ένα μικρό ίδρυμα (απορροφούν ίδρυμα) απορροφά ένα ή περισσότερα μικρά ιδρύματα (συγχωνευόμενα ιδρύματα), αρχίζει να παράγει αποτελέσματα εντός της περιόδου που εκτείνεται από το τέλος ενός τριμήνου έως τη λήξη της προθεσμίας που τάσσει η οικεία ΕθνΚΤ για την παροχή στατιστικών στοιχείων αναγόμενων στο τελευταίο τρίμηνο· συνεπεία της συγχώνευσης, το μικρό ίδρυμα παρέχει πλέον πλήρη στοιχεία

Εφαρμόζεται η ίδια διαδικασία της περίπτωσης 4

11

Η συγχώνευση ιδρυμάτων που παρέχουν πλήρη στοιχεία (συγχωνευόμενα ιδρύματα), η οποία οδηγεί στη δημιουργία ιδρύματος που παρέχει πλήρη στοιχεία (απορροφούν ίδρυμα), αρχίζει να παράγει αποτελέσματα εντός της περιόδου που εκτείνεται από το τέλος ενός μήνα έως τη λήξη της προθεσμίας που τάσσει η οικεία ΕθνΚΤ για την παροχή μηνιαίων στατιστικών στοιχείων αναγόμενων στον τελευταίο μήνα

Για την περίοδο τήρησης που έπεται της συγχώνευσης, ως βάση για τον υπολογισμό των ελάχιστων αποθεματικών του απορροφούντος ιδρύματος χρησιμοποιείται μία βάση αποθεματικών, η οποία περιλαμβάνει τις βάσεις των αποθεματικών των συγχωνευόμενων ιδρυμάτων. Οι αθροιζόμενες βάσεις αποθεματικών είναι εκείνες που θα ίσχυαν για τη συγκεκριμένη περίοδο τήρησης, εάν δεν είχε πραγματοποιηθεί η συγχώνευση. Χορηγείται μία μόνον εφάπαξ απαλλαγή. Το απορροφούν ίδρυμα αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις παροχής των στατιστικών στοιχείων των συγχωνευόμενων ιδρυμάτων που ανάγονται στον μήνα που προηγείται της συγχώνευσης

12

Η συγχώνευση ενός ή περισσότερων μικρών ιδρυμάτων και, ενδεχομένως, ενός ή περισσότερων ιδρυμάτων που παρέχουν πλήρη στοιχεία (συγχωνευόμενα ιδρύματα), η οποία οδηγεί στη δημιουργία ιδρύματος που παρέχει πλήρη στοιχεία (απορροφούν ίδρυμα), αρχίζει να παράγει αποτελέσματα εντός της περιόδου που εκτείνεται από το τέλος ενός τριμήνου έως τη λήξη της προθεσμίας που τάσσει η οικεία ΕθνΚΤ για την παροχή στατιστικών στοιχείων αναγόμενων στο τελευταίο τρίμηνο

Για την περίοδο τήρησης που έπεται της συγχώνευσης, ως βάση για τον υπολογισμό των υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών του απορροφούντος ιδρύματος χρησιμοποιείται μία βάση αποθεματικών, η οποία περιλαμβάνει τις βάσεις των αποθεματικών των συγχωνευόμενων ιδρυμάτων. Οι αθροιζόμενες βάσεις αποθεματικών είναι εκείνες που θα ίσχυαν για τη συγκεκριμένη περίοδο τήρησης, εάν δεν είχε πραγματοποιηθεί η συγχώνευση. Χορηγείται μία μόνον εφάπαξ απαλλαγή. Το απορροφούν ίδρυμα αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις παροχής των στατιστικών στοιχείων των συγχωνευόμενων ιδρυμάτων που ανάγονται, ανάλογα με το ίδρυμα, στον μήνα ή στο τρίμηνο που προηγείται της συγχώνευσης

13

Η συγχώνευση ενός ή περισσότερων μικρών ιδρυμάτων (συγχωνευόμενα ιδρύματα), η οποία οδηγεί στη δημιουργία μικρού ιδρύματος (απορροφούν ίδρυμα), αρχίζει να παράγει αποτελέσματα εντός της περιόδου που εκτείνεται από το τέλος ενός τριμήνου έως τη λήξη της προθεσμίας που τάσσει η οικεία ΕθνΚΤ για την παροχή στατιστικών στοιχείων αναγόμενων στο τελευταίο τρίμηνο

Από την περίοδο τήρησης που έπεται της συγχώνευσης και έως την παροχή, για πρώτη φορά μετά τη συγχώνευση, τριμηνιαίων στοιχείων από το απορροφούν ίδρυμα, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις παροχής μειωμένου αριθμού στατιστικών στοιχείων που επιβάλλονται σε μικρά ιδρύματα κατά τα οριζόμενα στο παράρτημα III, ως βάση για τον υπολογισμό των ελάχιστων αποθεματικών του απορροφούντος ιδρύματος χρησιμοποιείται μία βάση αποθεματικών, η οποία περιλαμβάνει τις βάσεις αποθεματικών των συγχωνευόμενων ιδρυμάτων. Οι αθροιζόμενες βάσεις αποθεματικών είναι εκείνες που θα ίσχυαν για τη συγκεκριμένη περίοδο τήρησης, εάν δεν είχε πραγματοποιηθεί η συγχώνευση. Χορηγείται μία μόνον εφάπαξ απαλλαγή. Το απορροφούν ίδρυμα αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις παροχής των στατιστικών στοιχείων των συγχωνευόμενων ιδρυμάτων που ανάγονται στο τρίμηνο που προηγείται της συγχώνευσης


(1)  Στον πίνακα παρουσιάζονται λεπτομερώς κάποιες πιο περίπλοκες διαδικασίες που ισχύουν σε ειδικές περιπτώσεις. Για τις περιπτώσεις που δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα εφαρμόζονται οι κοινοί κανόνες παροχής στατιστικών στοιχείων και υπολογισμού των ελάχιστων αποθεματικών, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1745/2003 (ΕΚΤ/2003/9).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ Ο ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Προς εκπλήρωση της υποχρέωσης παροχής στατιστικών στοιχείων που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), οι μονάδες παροχής στοιχείων πρέπει να εφαρμόζουν τα ακόλουθα ελάχιστα πρότυπα.

1.

Ελάχιστα πρότυπα διαβίβασης:

α)

η παροχή στοιχείων στις ΕθνΚΤ πρέπει να πραγματοποιείται εγκαίρως και εντός των προθεσμιών που αυτές τάσσουν·

β)

οι στατιστικές εκθέσεις πρέπει να λαμβάνουν τη μορφή και το μορφότυπο που προβλέπονται βάσει των τεχνικών προϋποθέσεων για την παροχή στοιχείων που καθορίζουν οι ΕθνΚΤ·

γ)

απαιτείται η παροχή από τη μονάδα παροχής στοιχείων στην οικεία ΕθνΚΤ λεπτομερών στοιχείων ενός ή περισσότερων υπευθύνων επικοινωνίας·

δ)

πρέπει να τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές για τη διαβίβαση στοιχείων στις οικείες ΕθνΚΤ.

2.

Ελάχιστα πρότυπα ακρίβειας:

α)

τα στατιστικά στοιχεία πρέπει να είναι ακριβή: πρέπει να τηρούνται όλοι οι γραμμικοί περιορισμοί (π.χ. τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού πρέπει να ισοσκελίζονται, το δε άθροισμα των υποσυνόλων να αντιστοιχεί στα σύνολα) και πρέπει να υπάρχει ακολουθία μεταξύ στοιχείων με διαφορετική συχνότητα παροχής·

β)

οι μονάδες παροχής στοιχείων πρέπει να είναι σε θέση να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις εξελίξεις που υποδηλώνουν τα διαβιβαζόμενα στοιχεία·

γ)

τα στατιστικά στοιχεία πρέπει να είναι πλήρη και να μην περιέχουν συνεχή και διαρθρωτικά κενά: τυχόν κενά θα πρέπει να επισημαίνονται, να αιτιολογούνται στις ΕθνΚΤ και, εφόσον συντρέχει περίπτωση να καλύπτονται το συντομότερο δυνατόν·

δ)

οι μονάδες παροχής στοιχείων πρέπει να τηρούν τις διαστάσεις, την πολιτική στρογγυλοποίησης και το σύστημα δεκαδικών ψηφίων που καθορίζουν οι οικείες ΕθνΚΤ για την τεχνική διαβίβαση των στοιχείων.

3.

Ελάχιστα πρότυπα εννοιολογικής συμβατότητας:

α)

τα στατιστικά στοιχεία πρέπει να συνάδουν με τους ορισμούς και τις ταξινομήσεις του παρόντος κανονισμού·

β)

σε περίπτωση αποκλίσεων από τους εν λόγω ορισμούς και ταξινομήσεις, οι μονάδες παροχής στοιχείων πρέπει να παρακολουθούν και να εκφράζουν ποσοτικά τη διαφορά μεταξύ του χρησιμοποιηθέντος μέτρου και του μέτρου που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό σε τακτική βάση·

γ)

οι μονάδες παροχής στοιχείων πρέπει να είναι σε θέση να αιτιολογούν τυχόν αναντιστοιχίες μεταξύ των διαβιβαζόμενων στοιχείων και των ποσών προηγούμενων περιόδων.

4.

Ελάχιστα πρότυπα αναθεωρήσεων:

Πρέπει να τηρούνται η πολιτική και οι διαδικασίες αναθεωρήσεων που καθορίζουν η ΕΚΤ και η οικεία ΕθνΚΤ. Αναθεωρήσεις που αποκλίνουν από τις συνήθεις πρέπει να συνοδεύονται από επεξηγηματικά σημειώματα.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 25/2009 (ΕΚΤ/2008/32)

(ΕΕ L 15 της 20.1.2009, σ. 14).

 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 883/2011

(ΕΕ L 228 της 3.9.2011, σ. 13).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 25/2009 (ΕΚΤ/2008/32)

Ο παρών κανονισμός

Άρθρο 1α

Άρθρο 2

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 7

Άρθρο 8

Άρθρο 8

Άρθρο 9

Άρθρο 9

Άρθρο 10

Άρθρο 10

Άρθρο 11

Άρθρο 11

Άρθρο 12

Άρθρο 12

Άρθρο 13

Άρθρο 13

Άρθρο 14

Άρθρο 14

Άρθρο 15

Άρθρο 15

Άρθρο 16

Παράρτημα I, δεύτερο μέρος, τμήμα 5.2α

Παράρτημα I, δεύτερο μέρος, τμήμα 5.3

Παράρτημα I, δεύτερο μέρος, τμήμα 5.2β

Παράρτημα I, δεύτερο μέρος, τμήμα 5.4

Παράρτημα I, δεύτερο μέρος, τμήμα 5.3

Παράρτημα I, δεύτερο μέρος, τμήμα 5.5

Παράρτημα I, δεύτερο μέρος, τμήμα 5.4

Παράρτημα I, δεύτερο μέρος, τμήμα 5.6

Παράρτημα I, δεύτερο μέρος, τμήμα 5.5

Παράρτημα I, δεύτερο μέρος, τμήμα 5.7

Παράρτημα I, τρίτο μέρος, τμήμα 4

Παράρτημα I, τρίτο μέρος, τμήμα 4

Παράρτημα I, τρίτο μέρος, τμήμα 5

Παράρτημα I, τρίτο μέρος, τμήμα 5

Παράρτημα I, τρίτο μέρος, τμήμα 6

Παράρτημα I, τρίτο μέρος, τμήμα 6

Παράρτημα I, τρίτο μέρος, τμήμα 7

Παράρτημα I, τέταρτο μέρος

Παράρτημα I, πέμπτο μέρος

Παράρτημα I, τέταρτο μέρος

Παράρτημα I, έκτο μέρος

Παράρτημα I, έβδομο μέρος

Παράρτημα I, όγδοο μέρος

Παράρτημα I, πέμπτο μέρος

Παράρτημα I, έκτο μέρος

Παράρτημα I, έβδομο μέρος


7.11.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 297/51


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1072/2013 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ ΤΡΆΠΕΖΑΣ

της 24ης Σεπτεμβρίου 2013

σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία επιτοκίων των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (αναδιατύπωση)

(ΕΚΤ/2013/34)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και ιδίως το άρθρο 5,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2533/98 του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1998, σχετικά με τη συλλογή στατιστικών πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (1), και ιδίως τα άρθρα 5 παράγραφος 1, 6 παράγραφος 4,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 63/2002 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 20ής Δεκεμβρίου 2001, σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία επιτοκίων εφαρμοζόμενων από τα νομισματικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε καταθέσεις και δάνεια που αφορούν νοικοκυριά και μη χρηματοδοτικές εταιρείες (ΕΚΤ/2001/18) (2) έχει τροποποιηθεί ουσιωδώς. Καθώς πρόκειται να γίνουν περαιτέρω τροποποιήσεις στις διατάξεις του, ιδίως υπό το φως του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 549/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για το ευρωπαϊκό σύστημα εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (3), θα πρέπει αυτός χάριν σαφήνειας να αναδιατυπωθεί.

(2)

Προς εκπλήρωση των καθηκόντων του, το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) απαιτεί την κατάρτιση στατιστικών στοιχείων για τα επιτόκια που εφαρμόζουν τα νομισματικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (ΝΧΙ), πλην των κεντρικών τραπεζών και των αμοιβαίων κεφαλαίων της χρηματαγοράς (ΑΚΧΑ), στα νοικοκυριά και τις μη χρηματοοικονομικές εταιρείες. Κύριος σκοπός των εν λόγω στατιστικών στοιχείων είναι η παροχή στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) μιας ολοκληρωμένης, λεπτομερούς και εναρμονισμένης στατιστικής εικόνας του ύψους των επιτοκίων που εφαρμόζουν τα εν λόγω ιδρύματα, καθώς και των μεταβολών τους στον χρόνο. Τα εν λόγω επιτόκια συνιστούν το τελικό στάδιο του μηχανισμού μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής ο οποίος ενεργοποιείται με τις μεταβολές των επίσημων επιτοκίων και, ως εκ τούτου, αποτελούν αναγκαίο προαπαιτούμενο για την αξιόπιστη ανάλυση των νομισματικών εξελίξεων στα κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ (εφεξής τα «κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ»). Ταυτόχρονα, οι πληροφορίες για την εξέλιξη των επιτοκίων είναι απαραίτητες προκειμένου το ΕΣΚΤ να συμβάλλει στην ομαλή άσκηση των πολιτικών που εφαρμόζουν οι αρμόδιες αρχές σε ό,τι αφορά την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων και τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

(3)

Σύμφωνα με τις διατάξεις της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (εφεξής το «καταστατικό του ΕΣΚΤ»), η ΕΚΤ έχει την υποχρέωση να εκδίδει τους κανονισμούς που είναι αναγκαίοι για την εκτέλεση των καθηκόντων του ΕΣΚΤ που ορίζονται στο καταστατικό του ΕΣΚΤ και, σε ορισμένες περιπτώσεις, προβλέπονται στις θεσπιζόμενες από το Συμβούλιο διατάξεις που μνημονεύονται στο άρθρο 129 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(4)

Το άρθρο 5.1 του καταστατικού του ΕΣΚΤ απαιτεί από την ΕΚΤ να συλλέγει, με τη βοήθεια των εθνικών κεντρικών τραπεζών (ΕθνΚΤ), τις αναγκαίες στατιστικές πληροφορίες είτε από τις αρμόδιες εθνικές αρχές είτε απευθείας από οικονομικούς παράγοντες, προκειμένου να εκπληρώσει τα καθήκοντα του ΕΣΚΤ. Το άρθρο 5.2 του καταστατικού του ΕΣΚΤ προβλέπει ότι οι ΕθνΚΤ εκτελούν, στον βαθμό που είναι δυνατόν, τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 5.1.

(5)

Υπό την προϋπόθεση ότι δεν απειλείται η εκπλήρωση των θεσπιζόμενων από την ΕΚΤ στατιστικών υποχρεώσεών τους, οι ΕθνΚΤ, ενεργώντας εντός ενός ευρύτερου πλαισίου παροχής στατιστικών στοιχείων το οποίο θεσπίζουν με δική τους ευθύνη, σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης ή το εσωτερικό δίκαιο ή τις καθιερωμένες πρακτικές, και το οποίο εξυπηρετεί άλλους στατιστικούς σκοπούς, κρίνεται ενδεχομένως απαραίτητο να συλλέγουν από τον πραγματικό πληθυσμό παροχής στοιχείων στατιστικές πληροφορίες αναγκαίες για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων παροχής στατιστικών στοιχείων προς την ΕΚΤ, γεγονός που είναι δυνατόν να μειώνει για τις ίδιες τον σχετικό φόρτο εργασίας. Στις περιπτώσεις αυτές και προκειμένου να ενισχύεται η διαφάνεια, ενδείκνυται η πληροφόρηση των μονάδων παροχής στοιχείων ότι τα στοιχεία συλλέγονται για την εκπλήρωση άλλων στατιστικών σκοπών. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, η ΕΚΤ, προκειμένου να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της, μπορεί να βασίζεται σε στατιστικές πληροφορίες που συλλέγονται για άλλους στατιστικούς σκοπούς.

(6)

Από την έκδοση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 63/2002 (ΕΚΤ/2001/18) σημειώθηκαν βελτιώσεις στο πλαίσιο παροχής στατιστικών στοιχείων για τα επιτόκια των δανείων που χορηγούνται σε νοικοκυριά και μη χρηματοοικονομικές εταιρείες, καθώς και στις μεθόδους επιλογής του πραγματικού πληθυσμού παροχής στοιχείων· οι εν λόγω βελτιώσεις θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό των οδηγιών δειγματοληψίας και των υποχρεώσεων παροχής στατιστικών στοιχείων.

(7)

Είναι επίσης απαραίτητο η ΕΚΤ να είναι σε θέση να παρέχει στήριξη στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου σε επίπεδο αναλύσεων και στατιστικής σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1096/2010 του Συμβουλίου, της 17ης Νοεμβρίου 2010, για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όσον αφορά τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (4).

(8)

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98, η ΕΚΤ οφείλει να προσδιορίζει τον πραγματικό πληθυσμό παροχής στοιχείων εντός των ορίων του πληθυσμού αναφοράς παροχής στοιχείων και να περιορίζει στο ελάχιστο τον φόρτο εργασίας που συνεπάγεται η παροχή στοιχείων. Λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του τομέα των ΝΧΙ σε κάθε κράτος μέλος της ζώνης του ευρώ, η τελική πρόκριση της μεθόδου επιλογής του πραγματικού πληθυσμού παροχής στοιχείων εναπόκειται στις ΕθνΚΤ. Αυτό αποσκοπεί στη μείωση του φόρτου εργασίας που συνεπάγεται η παροχή στοιχείων και, παράλληλα, στη διασφάλιση υψηλής ποιότητας στατιστικών στοιχείων. Το άρθρο 5 παράγραφος 1 προβλέπει ότι η ΕΚΤ μπορεί να εκδίδει κανονισμούς για τον καθορισμό και την επιβολή των υποχρεώσεων παροχής στατιστικών στοιχείων που θέτει στον πραγματικό πληθυσμό παροχής στοιχείων των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ. Το άρθρο 6 παράγραφος 4 προβλέπει ότι η ΕΚΤ μπορεί να εκδίδει κανονισμούς που εξειδικεύουν τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες μπορεί να ασκηθεί το δικαίωμα επαλήθευσης ή εκτέλεσης της υποχρεωτικής συλλογής στατιστικών πληροφοριών.

(9)

Το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98 προβλέπει ότι τα κράτη μέλη αναλαμβάνουν μόνα τους την οργάνωση στον τομέα της στατιστικής και συνεργάζονται πλήρως με το ΕΣΚΤ προκειμένου να διασφαλίζουν την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το άρθρο 5 του καταστατικού του ΕΣΚΤ.

(10)

Μολονότι αναγνωρίζεται ότι οι κανονισμοί που εκδίδει η ΕΚΤ δυνάμει του άρθρου 34.1 του καταστατικού του ΕΣΚΤ δεν παρέχουν δικαιώματα ούτε επιβάλλουν υποχρεώσεις στα κράτη μέλη των οποίων το νόμισμα δεν είναι το ευρώ (εφεξής τα «κράτη μέλη εκτός της ζώνης του ευρώ»), το άρθρο 5 του καταστατικού του ΕΣΚΤ εφαρμόζεται τόσο στα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ όσο και στα κράτη μέλη εκτός της ζώνης του ευρώ. Η αιτιολογική σκέψη 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98 αναφέρεται στο γεγονός ότι το άρθρο 5 του καταστατικού του ΕΣΚΤ, σε συνδυασμό με το άρθρο 4 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, συνεπάγεται την υποχρέωση εκπόνησης και εφαρμογής, σε εθνικό επίπεδο, όλων των μέτρων που τα κράτη μέλη εκτός της ζώνης του ευρώ θεωρούν κατάλληλα, προκειμένου να συλλέγουν τις στατιστικές πληροφορίες που χρειάζονται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων παροχής στατιστικών στοιχείων στην ΕΚΤ και να πραγματοποιήσουν εγκαίρως τις προετοιμασίες στον τομέα της στατιστικής, προκειμένου να καταστούν κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ.

(11)

Θα πρέπει να εφαρμόζονται τα πρότυπα για την προστασία και τη χρήση των εμπιστευτικών στατιστικών πληροφοριών, όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98.

(12)

Το άρθρο 7 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98 ορίζει ότι η ΕΚΤ έχει την εξουσία να επιβάλλει κυρώσεις στις μονάδες παροχής στοιχείων που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων οι οποίες καθορίζονται στους κανονισμούς ή τις αποφάσεις της ΕΚΤ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού:

1)

οι όροι «μονάδες παροχής στοιχείων» και «κάτοικος» ταυτίζονται εννοιολογικά με τους ορισμούς του άρθρου 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98·

2)

με τον όρο «νοικοκυριά» νοείται ο τομέας των νοικοκυριών και εκείνος των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά (συνδυασμός των τομέων S.14 και S.15), όπως αυτοί ορίζονται στο αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών (εφεξής «ΕΣΛ 2010») το οποίο θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 549/2013·

3)

με τον όρο «μη χρηματοοικονομικές εταιρείες» νοείται ο τομέας των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών (S.11), όπως αυτός ορίζεται στο ΕΣΛ 2010·

4)

ο όρος «νομισματικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα» (5) (ΝΧΙ) ταυτίζεται εννοιολογικά με τον ορισμό του άρθρου 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. /2013 1071της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 24ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τη λογιστική κατάσταση του τομέα των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (ΕΚΤ/2013/33) (6)·

5)

με τον όρο «στατιστικά στοιχεία επιτοκίων των ΝΧΙ» νοούνται τα στατιστικά στοιχεία για τα επιτόκια που εφαρμόζουν τα ΝΧΙ κάτοικοι, πλην των κεντρικών τραπεζών και των ΑΚΧΑ, επί καταθέσεων και δανείων σε ευρώ που αφορούν νοικοκυριά και μη χρηματοοικονομικές εταιρείες κατοίκους των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ. Τα «στατιστικά στοιχεία επιτοκίων των ΝΧΙ» περιλαμβάνουν και τον αντίστοιχο όγκο νέων εργασιών καταθέσεων και δανείων σε ευρώ, καθώς και τον όγκο νέων εργασιών επαναδιαπραγματευθέντων δανείων·

6)

ο όρος «αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς» (7) (ΑΚΧΑ) ταυτίζεται εννοιολογικά με τον ορισμό του άρθρου 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 25/2009 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2008/32) (8).

7)

με τον όρο «πληθυσμός αναφοράς παροχής στοιχείων» νοούνται τα ΝΧΙ, πλην των κεντρικών τραπεζών και των ΑΚΧΑ, τα οποία δέχονται καταθέσεις σε ευρώ από νοικοκυριά και/ή μη χρηματοοικονομικές εταιρείες κατοίκους της επικράτειας κρατών μελών της ζώνης του ευρώ και/ή χορηγούν δάνεια σε ευρώ στους εν λόγω τομείς.

8)

με τον όρο «μικρό ίδρυμα» νοείται το ΝΧΙ, πλην των κεντρικών τραπεζών και των ΑΚΧΑ, στο οποίο έχει χορηγηθεί παρέκκλιση σύμφωνα με το άρθρο 4.

Άρθρο 2

Πραγματικός πληθυσμός παροχής στοιχείων

1.   Ο πραγματικός πληθυσμός παροχής στοιχείων αποτελείται από τα ΝΧΙ κατοίκους, πλην των κεντρικών τραπεζών και των ΑΚΧΑ, τα οποία προέρχονται από τον πληθυσμό αναφοράς παροχής στοιχείων και επιλέγονται από τις ΕθνΚΤ. Οι ΕθνΚΤ επιλέγουν τον πραγματικό πληθυσμό παροχής στοιχείων βάσει απογραφής ή δειγματοληψίας.

2.   Στην περίπτωση δειγματοληψίας, οι ΕθνΚΤ διαιρούν τον πληθυσμό αναφοράς παροχής στοιχείων σε ομοιογενή στρώματα και στη συνέχεια είτε επιλέγουν τυχαία από κάθε στρώμα τον πραγματικό πληθυσμό παροχής στοιχείων είτε επιλέγουν τα μεγαλύτερα ιδρύματα από κάθε στρώμα.

3.   Στην περίπτωση τυχαίας επιλογής δείγματος, το ελάχιστο μέγεθος του εθνικού δείγματος είναι τέτοιο ώστε το μέγιστο τυχαίο σφάλμα σε εθνικό επίπεδο να μην υπερβαίνει κατά μέσο όρο τις 10 μονάδες βάσης σε διάστημα εμπιστοσύνης 90 %. Σε περίπτωση που επιλέγονται τα μεγαλύτερα ιδρύματα, το ελάχιστο μέγεθος του εθνικού δείγματος ανταποκρίνεται σε παρόμοιο επίπεδο μέτρησης της ποιότητας, σε συνάρτηση με την εκτιμώμενη μέση απόλυτη τιμή των σφαλμάτων.

4.   Επίσης, οι ΕθνΚΤ εφαρμόζουν τους τύπους και τα κριτήρια επιλογής του πραγματικού πληθυσμού παροχής στοιχείων που καθορίζονται στην κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2007/9, της 1ης Αυγούστου 2007, σχετικά με τη νομισματική στατιστική και τη στατιστική χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και αγορών (9).

5.   Κάθε ΕθνΚΤ ενημερώνει τις μονάδες παροχής στοιχείων κατοίκους σχετικά με τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την παροχή στατιστικών στοιχείων, με βάση τις εθνικές διαδικασίες.

6.   Το διοικητικό συμβούλιο δικαιούται να ελέγχει τη συμμόρφωση με το παρόν άρθρο.

Άρθρο 3

Υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων

1.   Για τους σκοπούς της κατάρτισης στατιστικών στοιχείων για τα επιτόκια των ΝΧΙ σε τακτική βάση, ο πραγματικός πληθυσμός παροχής στοιχείων υποβάλλει στην ΕθνΚΤ του κράτους μέλους του οποίου η μονάδα παροχής στοιχείων είναι κάτοικος μηνιαία στατιστικά στοιχεία για τις νέες εργασίες και τα ανεξόφλητα υπόλοιπα. Τα απαιτούμενα στατιστικά στοιχεία καθορίζονται στο παράρτημα I.

2.   Οι ΕθνΚΤ θεσπίζουν και εφαρμόζουν, με βάση τις εθνικές απαιτήσεις, τις διατάξεις παροχής στοιχείων τις οποίες πρέπει να τηρεί ο πραγματικός πληθυσμός παροχής στοιχείων. Οι ΕθνΚΤ διασφαλίζουν ότι μέσω των παραπάνω διατάξεων καθίστανται διαθέσιμες οι απαιτούμενες στατιστικές πληροφορίες και επιτρέπεται ο ακριβής έλεγχος της συμμόρφωσης προς τα ελάχιστα πρότυπα διαβίβασης, ακρίβειας, εννοιολογικής συμβατότητας και αναθεωρήσεων, τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο 3.

3.   Τα απαιτούμενα στατιστικά στοιχεία υποβάλλονται σύμφωνα με τα ελάχιστα πρότυπα διαβίβασης, ακρίβειας, εννοιολογικής συμβατότητας και αναθεωρήσεων, κατά τα οριζόμενα στο παράρτημα II.

4.   Οι ΕθνΚΤ παρέχουν στην ΕΚΤ τα συγκεντρωτικά εθνικά μηνιαία στατιστικά στοιχεία έως το πέρας των εργασιών της 19ης εργάσιμης ημέρας μετά το τέλος του μήνα αναφοράς.

5.   Η ΕΚΤ μπορεί να επιβάλλει κυρώσεις στις μονάδες παροχής στοιχείων που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις παροχής στοιχείων που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό, σύμφωνα με την απόφαση ΕΚΤ/2010/10, της 19ης Αυγούστου 2010, σχετικά με τη μη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων (10).

Άρθρο 4

Παρεκκλίσεις

1.   Στην περίπτωση που οι μονάδες παροχής στοιχείων επιλέγονται κατόπιν απογραφής, οι ΕθνΚΤ μπορούν να χορηγούν παρεκκλίσεις σε μικρά ΝΧΙ, πλην των κεντρικών τραπεζών και των ΑΚΧΑ, όσον αφορά τη συχνότητα παροχής στοιχείων, υπό την προϋπόθεση ότι η συνδυασμένη συμβολή των εν λόγω μονάδων παροχής στοιχείων στην εθνική λογιστική κατάσταση των ΝΧΙ όσον αφορά τα ανεξόφλητα υπόλοιπα, όπως υπολογίζονται σύμφωνα με τον κανονισμό 1071/2013 ΕΚΤ/2008/32, δεν υπερβαίνει το 5 %. Αντί της μηνιαίας παροχής στοιχείων, τα μικρά ιδρύματα μπορούν να παρέχουν στατιστικά στοιχεία επιτοκίων των ΝΧΙ σε τριμηνιαία βάση.

2.   Οι ΕθνΚΤ ελέγχουν την πλήρωση των προϋποθέσεων της παραγράφου 1 εγκαίρως, άπαξ του έτους, προκειμένου να χορηγήσουν ή να ανακαλέσουν, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, τυχόν παρέκκλιση, με ισχύ από την αρχή κάθε έτους.

3.   Τα μικρά ιδρύματα μπορούν να επιλέγουν να μην κάνουν χρήση των παρεκκλίσεων και να εκπληρώνουν το σύνολο των υποχρεώσεων παροχής στατιστικών στοιχείων.

4.   Προκειμένου να γίνει αναγωγή προς επίτευξη κάλυψης 100 %, οι ΕθνΚΤ μπορούν να επιλέγουν τη διαδικασία μεταφοράς των παρεχόμενων στοιχείων στις μη διαθέσιμες περιόδους με την εφαρμογή κατάλληλων μεθόδων στατιστικής εκτίμησης, ώστε να λαμβάνονται υπόψη τυχόν τάσεις ή εποχικές διακυμάνσεις των στοιχείων. Οι ΕθνΚΤ παρακολουθούν σε ετήσια βάση τον αριθμό των μικρών ιδρυμάτων.

Άρθρο 5

Επαλήθευση και υποχρεωτική συλλογή

Το δικαίωμα της επαλήθευσης ή υποχρεωτικής συλλογής των πληροφοριών τις οποίες πρέπει να παρέχουν οι μονάδες παροχής στοιχείων βάσει του παρόντος κανονισμού ασκείται από τις ΕθνΚΤ, με την επιφύλαξη του δικαιώματος της ΕΚΤ να ασκήσει η ίδια το εν λόγω δικαίωμα. Οι ΕθνΚΤ ασκούν το εν λόγω δικαίωμα, ιδίως, όταν ορισμένη μονάδα παροχής στοιχείων δεν πληροί τα ελάχιστα πρότυπα διαβίβασης, ακρίβειας, εννοιολογικής συμβατότητας και αναθεωρήσεων, κατά τα οριζόμενα στο παράρτημα II.

Άρθρο 6

Έναρξη παροχής στοιχείων

Η έναρξη της παροχής στοιχείων με βάση τον παρόντα κανονισμό αφορά τα μηνιαία στατιστικά στοιχεία για τον μήνα Δεκέμβριο του έτους 2014.

Άρθρο 7

Κατάργηση

1.   Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 63/2002 (ΕΚΤ/2001/18) καταργείται από τον 1η Ιανουαρίου 2015.

2.   Κάθε αναφορά στον καταργούμενο κανονισμό θεωρείται ότι γίνεται στον παρόντα κανονισμό και διαβάζεται σε συνδυασμό με τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήματος ΙV.

Άρθρο 8

Τελική διάταξη

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2015.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα στα κράτη μέλη σύμφωνα με τις Συνθήκες.

Φρανκφούρτη, 24ης Σεπτεμβρίου 2013.

Για το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ

Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ

Mario DRAGHI


(1)  ΕΕ L 318 της 27.11.1998, σ. 8.

(2)  ΕΕ L 10 της 12.1.2002, σ. 24.

(3)  ΕΕ L 174 της 26.6.2013, σ. 1.

(4)  ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 162.

(5)  Στον παρόντα κανονισμό ο όρος «νομισματικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα» (monetary financial institution) αντιστοιχεί στον όρο «νομισματικός χρηματοοικονομικός οργανισμός» του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 549/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για το ευρωπαϊκό σύστημα εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(6)  Βλέπε σελίδα 1 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

(7)  Στον παρόντα κανονισμό ο όρος «αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς» (money market funds) αντιστοιχεί στον όρο «εταιρείες διαχείρισης διαθεσίμων» του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 549/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για το ευρωπαϊκό σύστημα εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(8)  ΕΕ L 15 της 21.1.2009, σ. 14.

(9)  ΕΕ L 341 της 27.12.2007, σ. 1.

(10)  ΕΕ L 226 της 28.8.2010, σ. 48.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΤΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Είδος επιτοκίου

I.    Ετήσιο συμφωνηθέν επιτόκιο

Γενική αρχή

1.

Το είδος του επιτοκίου το οποίο αναφέρουν οι μονάδες παροχής στοιχείων για όλες τις κατηγορίες μέσων των καταθέσεων και δανείων σχετικά με τις νέες εργασίες και τα ανεξόφλητα υπόλοιπα είναι το ετήσιο συμφωνηθέν επιτόκιο (ΕΣΕ). Το εν λόγω επιτόκιο ορίζεται ως το επιτόκιο που συμφωνείται επί κατάθεσης ή δανείου μεταξύ ορισμένης μονάδας παροχής στοιχείων, αφενός, και ορισμένου νοικοκυριού ή μη χρηματοοικονομικής εταιρείας, αφετέρου, το οποίο εκφράζεται ως ποσοστό σε ετήσια βάση. Το ΕΣΕ καλύπτει όλους τους καταβαλλόμενους τόκους καταθέσεων και δανείων, όχι όμως και λοιπές τυχόν επιβαρύνσεις. Η επί έλαττον διαφορά (disagio), οριζόμενη ως η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας του δανείου και του ποσού που λαμβάνει ο πελάτης, λογίζεται ως καταβαλλόμενος τόκος κατά τη σύναψη της σύμβασης (χρονική στιγμή t0) και για τον λόγο αυτό αντανακλάται στο ΕΣΕ.

2.

Όταν οι τόκοι που συμφωνούνται μεταξύ των μονάδων παροχής στοιχείων και των νοικοκυριών ή των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών κεφαλαιοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα εντός του έτους, π.χ. κάθε μήνα ή τρίμηνο, το συμφωνηθέν επιτόκιο ανάγεται σε ετήσια βάση σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο:

Formula

όπου:

x

είναι το ΕΣΕ,

rag

είναι το ετήσιο επιτόκιο που συμφωνείται επί κατάθεσης ή δανείου μεταξύ των μονάδων παροχής στοιχείων, αφενός, και των νοικοκυριών ή των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών, αφετέρου, βάσει του οποίου τόσο η κεφαλαιοποίηση των τόκων της κατάθεσης όσο και κάθε πληρωμή και αποπληρωμή του δανείου πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα εντός του έτους, και

n

είναι ο αριθμός των περιόδων κεφαλαιοποίησης των τόκων της κατάθεσης και των περιόδων (απο)πληρωμής ενός δανείου εντός του έτους — μία, προκειμένου για ετήσιες πληρωμές, δύο, προκειμένου για εξαμηνιαίες πληρωμές, τέσσερις, προκειμένου για τριμηνιαίες πληρωμές, και δώδεκα, προκειμένου για μηνιαίες πληρωμές.

3.

Οι εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) μπορούν να απαιτούν από τις μονάδες παροχής στοιχείων να αναφέρουν, για όλα ή μερικά από τα μέσα καταθέσεων και δανείων που αφορούν νέες εργασίες και ανεξόφλητα υπόλοιπα, την πραγματική επιβάρυνση με τη στενή έννοια (ΠΕΣ), αντί του ΕΣΕ. Η ΠΕΣ ορίζεται ως το επιτόκιο που εξισώνει, σε ετήσια βάση, την παρούσα αξία του συνόλου των μελλοντικών ή τρεχουσών υποχρεώσεων (καταθέσεων ή δανείων, πληρωμών ή εξοφλήσεων, καταβαλλόμενων τόκων), εκτός των επιβαρύνσεων, οι οποίες έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των μονάδων παροχής στοιχείων, αφενός, και των νοικοκυριών ή των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών, αφετέρου. Η ΠΕΣ αντιστοιχεί στο επιτοκιακό τμήμα του συνολικού ετήσιου ποσοστού επιβάρυνσης (ΣΕΠΕ), όπως ορίζεται στο άρθρο 3 σημείο i) της οδηγίας 2008/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2008, για τις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης και την κατάργηση της οδηγίας 87/102/ΕΟΚ του Συμβουλίου (1). Η ΠΕΣ χρησιμοποιεί τη διαδοχική προσέγγιση και μπορεί, για τον λόγο αυτόν, να εφαρμόζεται σε κάθε είδος κατάθεσης ή δανείου, ενώ το ΕΣΕ χρησιμοποιεί τον αλγεβρικό τύπο που ορίζεται στο σημείο 2 και, για τον λόγο αυτόν, εφαρμόζεται μόνο σε δάνεια και καταθέσεις, οι καταβαλλόμενοι τόκοι των οποίων κεφαλαιοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Όλες οι λοιπές απαιτήσεις είναι ταυτόσημες, γεγονός που υποδηλώνει ότι οποιαδήποτε αναφορά στο ΕΣΕ η οποία περιέχεται στο υπόλοιπο του παρόντος παραρτήματος ισχύει και για την ΠΕΣ.

Αντιμετώπιση φόρων, επιδοτήσεων και κανονιστικών ρυθμίσεων

4.

Οι καταβαλλόμενοι τόκοι που καλύπτονται από το ΕΣΕ αντιπροσωπεύουν τα ποσά που η μονάδα παροχής στοιχείων καταβάλλει για καταθέσεις και λαμβάνει από δάνεια. Στην περίπτωση που το ποσό που καταβάλλει το ένα μέρος διαφέρει από το ποσό που λαμβάνει το άλλο, το επιτόκιο που αναγγέλλεται για τους σκοπούς της στατιστικής επιτοκίων των ΝΧΙ καθορίζεται αναφορικά προς τη μονάδα παροχής στοιχείων.

5.

Σύμφωνα με την εν λόγω αρχή, τα επιτόκια καταγράφονται σε ακαθάριστη βάση προ φόρων, δεδομένου ότι τα επιτόκια προ φόρων αντανακλούν το ποσό που οι μονάδες παροχής στοιχείων καταβάλλουν για καταθέσεις και λαμβάνουν από δάνεια.

6.

Επιπλέον, οι επιδοτήσεις που τρίτοι χορηγούν σε νοικοκυριά ή μη χρηματοοικονομικές εταιρείες δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό των καταβαλλόμενων τόκων, διότι οι επιδοτήσεις δεν καταβάλλονται ούτε λαμβάνονται από τη μονάδα παροχής στοιχείων.

7.

Ευνοϊκά επιτόκια, τα οποία οι μονάδες παροχής στοιχείων προσφέρουν στους εργαζόμενους σε αυτές, περιλαμβάνονται στα στατιστικά στοιχεία επιτοκίων των ΝΧΙ.

8.

Στην περίπτωση που κανονιστικές ρυθμίσεις, όπως ο καθορισμός ανώτατου ύψους επιτοκίων ή η απαγόρευση τοκισμού των καταθέσεων μίας ημέρας, επηρεάζουν τους καταβαλλόμενους τόκους, αντανακλώνται στα στατιστικά στοιχεία επιτοκίων των ΝΧΙ. Κάθε μεταβολή στις διατάξεις που διαμορφώνουν τις κανονιστικές ρυθμίσεις —π.χ. αναφορικά με το ύψος των διοικητικά ρυθμιζόμενων επιτοκίων ή το ανώτατο ύψος των επιτοκίων— απεικονίζεται στα στατιστικά στοιχεία επιτοκίων των ΝΧΙ ως μεταβολή επιτοκίου.

II.    Συνολικό ετήσιο ποσοστό επιβάρυνσης

9.

Πέραν του ΕΣΕ, οι μονάδες παροχής στοιχείων αναφέρουν επιπλέον το ΣΕΠΕ για τις νέες εργασίες που αφορούν τα δάνεια καταναλωτικής πίστης και τα δάνεια προς νοικοκυριά για αγορά κατοικίας, δηλαδή:

ένα ΣΕΠΕ για νέες εργασίες δανείων καταναλωτικής πίστης (βλ. δείκτη 30 στο προσάρτημα 2), και

ένα ΣΕΠΕ για νέες εργασίες δανείων προς νοικοκυριά για αγορά κατοικίας (βλ. δείκτη 31 στο προσάρτημα 2) (2).

10.

Το ΣΕΠΕ καλύπτει το «συνολικό κόστος της πίστωσης για τον καταναλωτή», όπως ορίζεται στο άρθρο 3 στοιχείο ζ) της οδηγίας 2008/48/ΕΚ. Το συνολικό αυτό κόστος περιλαμβάνει δύο στοιχεία: το επιτόκιο και τις λοιπές (συναφείς) επιβαρύνσεις, όπως το κόστος έρευνας, διαχείρισης, κατάρτισης εγγράφων, εγγυήσεων, ασφάλισης πιστώσεων κ.λπ.

11.

Η σύνθεση των λοιπών επιβαρύνσεων είναι δυνατόν να διαφέρει από χώρα σε χώρα, διότι οι ορισμοί της οδηγίας 2008/48/ΕΚ εφαρμόζονται με διαφορετικό τρόπο, τα δε χρηματοπιστωτικά συστήματα και η διαδικασία ασφάλισης των πιστώσεων διαφέρουν μεταξύ χωρών.

III.    Καθιερωμένη πρακτική

12.

Κατά τον υπολογισμό του ΕΣΕ οι μονάδες παροχής στοιχείων εφαρμόζουν έτος 365 ημερών, μη λαμβάνοντας υπόψη την εμβόλιμη ημέρα των δίσεκτων ετών.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Καλυψη εργασιων

13.

Οι μονάδες παροχής στοιχείων υποβάλλουν στατιστικά στοιχεία επιτοκίων των ΝΧΙ για ανεξόφλητα υπόλοιπα και νέες εργασίες.

IV.    Επιτόκια ανεξόφλητων υπολοίπων

14.

Τα ανεξόφλητα υπόλοιπα ορίζονται ως το υπόλοιπο του συνόλου των καταθέσεων νοικοκυριών και μη χρηματοοικονομικών εταιρειών στη μονάδα παροχής στοιχείων και το υπόλοιπο του συνόλου των δανείων που η εν λόγω μονάδα χορηγεί σε νοικοκυριά και μη χρηματοοικονομικές εταιρείες.

15.

Το επιτόκιο ανεξόφλητων υπολοίπων αντανακλά το ύψος του σταθμικού μέσου επιτοκίου που εφαρμόζεται επί του υπολοίπου των καταθέσεων ή δανείων στο πλαίσιο της οικείας κατηγορίας μέσων κατά το χρονικό σημείο αναφοράς, κατά τα οριζόμενα στο σημείο 29. Το σταθμικό μέσο επιτόκιο προκύπτει με πολλαπλασιασμό του αθροίσματος του ΕΣΕ επί τα αντίστοιχα ανεξόφλητα υπόλοιπα και διαίρεση του γινομένου με το σύνολο των ανεξόφλητων υπολοίπων. Καλύπτει όλες τις εκκρεμείς συμβάσεις που έχουν συναφθεί σε οποιαδήποτε περίοδο πριν από την ημερομηνία αναφοράς.

V.    Νέες εργασίες για καταθέσεις μίας ημέρας, καταθέσεις υπό προειδοποίηση, χρέος μέσω πιστωτικών καρτών, ανακυκλούμενα δάνεια και υπεραναλήψεις

16.

Στην περίπτωση των καταθέσεων μίας ημέρας, των καταθέσεων υπό προειδοποίηση, του χρέους μέσω πιστωτικών καρτών, των ανακυκλούμενων δανείων και των υπεραναλήψεων, κατά τα οριζόμενα στα σημεία 46 έως 49 και 55, η έννοια των νέων εργασιών επεκτείνεται στο συνολικό υπόλοιπο. Επομένως, ως δείκτης νέων εργασιών για τις καταθέσεις μίας ημέρας, τις καταθέσεις υπό προειδοποίηση, την παρατεινόμενη πίστωση μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανακυκλούμενα δάνεια και τις υπεραναλήψεις χρησιμοποιείται το χρεωστικό ή πιστωτικό υπόλοιπο, δηλαδή το ανεξόφλητο υπόλοιπο κατά το χρονικό σημείο αναφοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σημείο 32.

17.

Τα επιτόκια των καταθέσεων μίας ημέρας, των καταθέσεων υπό προειδοποίηση, του χρέους μέσω πιστωτικών καρτών, των ανακυκλούμενων δανείων και των υπεραναλήψεων αντανακλούν το ύψος του σταθμικού μέσου επιτοκίου που εφαρμόζεται στο υπόλοιπο των εν λόγω λογαριασμών κατά το χρονικό σημείο αναφοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σημείο 32. Καλύπτουν τις τρέχουσες θέσεις του ισολογισμού για όλες τις εκκρεμείς συμβάσεις που έχουν συναφθεί σε οποιαδήποτε περίοδο πριν από την ημερομηνία αναφοράς.

18.

Για τον υπολογισμό των επιτοκίων που εφαρμόζουν τα ΝΧΙ επί λογαριασμών που αποτελούν κατάθεση ή δάνειο, ανάλογα με το υπόλοιπό τους, οι μονάδες παροχής στοιχείων διακρίνουν ανάμεσα σε περιόδους με πιστωτικό υπόλοιπο και σε περιόδους με χρεωστικό υπόλοιπο. Οι μονάδες παροχής στοιχείων αναφέρουν σταθμικά μέσα επιτόκια που αφορούν τα πιστωτικά υπόλοιπα ως καταθέσεις μίας ημέρας και σταθμικά μέσα επιτόκια που αφορούν τα χρεωστικά υπόλοιπα ως υπεραναλήψεις. Δεν αναφέρουν σταθμικά μέσα επιτόκια που συνδυάζουν (χαμηλά) επιτόκια καταθέσεων μίας ημέρας και (υψηλά) επιτόκια υπεραναλήψεων.

VI.    Νέες εργασίες για κατηγορίες μέσων εκτός των καταθέσεων μίας ημέρας, των καταθέσεων υπό προειδοποίηση, του χρέους μέσω πιστωτικών καρτών, των ανακυκλούμενων δανείων και των υπεραναλήψεων

19.

Τα ακόλουθα σημεία 20 έως 27 αναφέρονται στις καταθέσεις συμφωνημένης διάρκειας, στις συμφωνίες επαναγοράς και σε όλα τα δάνεια, εκτός των ανακυκλούμενων δανείων, των υπεραναλήψεων και του χρέους μέσω πιστωτικών καρτών, όπως ορίζονται στα σημεία 46 έως 49 και 55. Τα σημεία 22 και 23 για τα επαναδιαπραγματευθέντα δάνεια αναφέρονται σε δάνεια που δεν περιλαμβάνουν τα ανακυκλούμενα δάνεια, τις υπεραναλήψεις και το χρέος μέσω πιστωτικών καρτών.

20.

Ως νέες εργασίες ορίζονται οι νέες συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ ορισμένου νοικοκυριού ή μη χρηματοοικονομικής εταιρείας αφενός, και ορισμένης μονάδας παροχής στοιχείων αφετέρου. Στις νέες συμβάσεις περιλαμβάνονται:

όλες οι χρηματοοικονομικές συμβάσεις που καθορίζουν για πρώτη φορά το επιτόκιο των καταθέσεων ή δανείων, και

όλες οι επαναδιαπραγματεύσεις των όρων των συμβάσεων υφιστάμενων καταθέσεων και δανείων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σημείο 21.

21.

Η επαναδιαπραγμάτευση αφορά την ενεργό συμμετοχή του νοικοκυριού ή της μη χρηματοοικονομικής εταιρείας στην προσαρμογή των όρων υφιστάμενης σύμβασης κατάθεσης ή δανείου, συμπεριλαμβανομένου του επιτοκίου. Συνεπώς, παρατάσεις και λοιπές προσαρμογές των όρων οι οποίες πραγματοποιούνται αυτομάτως, χωρίς δηλαδή την ενεργό συμμετοχή του νοικοκυριού ή της μη χρηματοοικονομικής εταιρείας, δεν συνιστούν επαναδιαπραγμάτευση.

22.

Στο πλαίσιο της χωριστής παροχής στατιστικών στοιχείων επιτοκίων των ΝΧΙ όσον αφορά τον όγκο νέων εργασιών επαναδιαπραγματευθέντων δανείων που χορηγήθηκαν σε νοικοκυριά και μη χρηματοοικονομικές εταιρείες, η επαναδιαπραγμάτευση αφορά νέες εργασίες δανείων, εκτός του χρέους μέσω πιστωτικών καρτών, των ανακυκλούμενων δανείων και των υπεραναλήψεων, τα οποία εμφανίζονται ήδη στη λογιστική κατάσταση της μονάδας παροχής στοιχείων στο τέλος του μήνα που προηγείται του μήνα αναφοράς.

23.

Τα δάνεια για αναδιάρθρωση χρέους δεν εξαιρούνται αυτά καθαυτά από τα επαναδιαπραγματευθέντα δάνεια. Ωστόσο, εάν η αναδιάρθρωση συνεπάγεται επαναδιαπραγμάτευση του επιτοκίου με αποτέλεσμα το δάνειο να έχει χορηγηθεί με επιτόκιο χαμηλότερο από εκείνο της αγοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σημείο 28, δεν θα πρέπει να περιλαμβάνεται στα επαναδιαπραγματευθέντα δάνεια ούτε στις νέες εργασίες.

24.

Το επιτόκιο νέων εργασιών αντανακλά το σταθμικό μέσο επιτόκιο που εφαρμόζεται στις καταθέσεις και τα δάνεια της σχετικής κατηγορίας μέσων όσον αφορά τις νέες συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ νοικοκυριών ή μη χρηματοοικονομικών εταιρειών αφενός, και μονάδων παροχής στοιχείων αφετέρου, κατά τη χρονική περίοδο αναφοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σημείο 35.

25.

Μεταβολές στα κυμαινόμενα επιτόκια, υπό την έννοια των αυτόματων προσαρμογών του επιτοκίου από τη μονάδα παροχής στοιχείων, δεν αποτελούν νέες συμβάσεις και, επομένως, δεν θεωρούνται νέες εργασίες. Για τον λόγο αυτό, οι παραπάνω μεταβολές στα κυμαινόμενα επιτόκια υφιστάμενων συμβάσεων δεν αποτυπώνονται στα επιτόκια νέων εργασιών αλλά μόνον στα μέσα επιτόκια των ανεξόφλητων υπολοίπων.

26.

Η συμφωνούμενη κατά τη σύναψη της σύμβασης (χρονική στιγμή t0) αλλά πραγματοποιούμενη στη διάρκειά της (χρονική στιγμή t1) μεταβολή του επιτοκίου από σταθερό σε κυμαινόμενο, ή αντιστρόφως, δεν αποτελεί νέα σύμβαση, αλλά μέρος των όρων του δανείου, όπως αυτοί καθορίζονται κατά τη χρονική στιγμή t0. Ως εκ τούτου, δεν θεωρείται νέα εργασία.

27.

Είναι συνήθως αναμενόμενο ότι τα νοικοκυριά ή οι μη χρηματοοικονομικές εταιρείες θα λάβουν ολόκληρο το ποσό του δανείου, εκτός των ανακυκλούμενων δανείων ή των υπεραναλήψεων, κατά τη σύναψη της σύμβασης. Αντί της λήψης του συνολικού ποσού ενός δανείου κατά τη σύναψη της σύμβασης (χρονική στιγμή t0) μπορούν, ωστόσο, να λάβουν το εν λόγω τμηματικά, στις χρονικές στιγμές t1, t2, t3 κ.λπ. Η τμηματική λήψη του ποσού του δανείου δεν επηρεάζει τα στατιστικά στοιχεία επιτοκίων των ΝΧΙ. Η συναπτόμενη τη χρονική στιγμή t0 σύμβαση μεταξύ ορισμένου νοικοκυριού ή μη χρηματοοικονομικής εταιρείας, αφενός, και ορισμένης μονάδας παροχής στοιχείων, αφετέρου, στην οποία καθορίζεται το επιτόκιο και το συνολικό ποσό του δανείου, καλύπτεται από τα στατιστικά στοιχεία επιτοκίων των ΝΧΙ για τις νέες εργασίες. Εάν μετά τη χρονική στιγμή t0 λάβει χώρα επαναδιαπραγμάτευση των όρων του δανείου, θα πρέπει στα επαναδιαπραγματευθέντα δάνεια να αναγγέλλεται ολόκληρο το ποσό που χορηγήθηκε και δεν αποπληρώθηκε έως τη χρονική στιγμή της αναδιαπραγμάτευσης.

VII.    Αντιμετώπιση επισφαλών δανείων και δανείων για αναδιάρθρωση χρέους με επιτόκια χαμηλότερα εκείνων της αγοράς

28.

Τα επισφαλή δάνεια και τα δάνεια για αναδιάρθρωση χρέους με επιτόκια χαμηλότερα εκείνων της αγοράς δεν περιλαμβάνονται στα σταθμικά μέσα επιτόκια ή στον όγκο νέων εργασιών. Τα επισφαλή δάνεια ορίζονται σύμφωνα με το παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.25/2009 (ΕΚΤ/2008/32), το δε συνολικό 1071ποσό του δανείου που ταξινομήθηκε μερικά ή ολικά ως επισφαλές εξαιρείται από τα στατιστικά στοιχεία επιτοκίων των ΝΧΙ. Δάνεια για αναδιάρθρωση χρέους, δηλαδή δάνεια που χορηγούνται σε οφειλέτες που βρίσκονται σε οικονομική δυσπραγία, θα πρέπει να ορίζονται σύμφωνα με τις υφιστάμενες εθνικές διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

Χρονικο σημειο αναφορασ

VIII.    Χρονικό σημείο αναφοράς για τα επιτόκια των ΝΧΙ επί ανεξόφλητων υπολοίπων

29.

Οι ΕθνΚΤ αποφασίζουν εάν τα επιτόκια των ΝΧΙ επί των ανεξόφλητων υπολοίπων σε εθνικό επίπεδο (δείκτες 1 έως 26 του προσαρτήματος 1) καταρτίζονται ως στιγμιαία απεικόνιση παρατηρήσεων στο τέλος της περιόδου ή ως τεκμαρτά επιτόκια που αναφέρονται στα μέσα επίπεδα περιόδου. Η περίοδος κάλυψης είναι ένας μήνας.

30.

Τα επιτόκια ανεξόφλητων υπολοίπων, τα οποία καταρτίζονται ως στιγμιαία απεικόνιση παρατηρήσεων στο τέλος του μήνα, υπολογίζονται ως σταθμικοί μέσοι των επιτοκίων που εφαρμόζονται στο υπόλοιπο των καταθέσεων και δανείων σε δεδομένη χρονική στιγμή την τελευταία ημέρα του μήνα. Την εν λόγω χρονική στιγμή, η μονάδα παροχής στοιχείων συλλέγει τα στοιχεία για τα ισχύοντα επιτόκια και τα υπόλοιπα για το σύνολο των ανεξόφλητων υπολοίπων καταθέσεων και δανείων όσον αφορά νοικοκυριά και μη χρηματοοικονομικές εταιρείες και καταρτίζει ένα σταθμικό μέσο επιτόκιο για κάθε κατηγορία μέσου. Σε αντίθεση με τα μέσα επίπεδα του μήνα, τα επιτόκια που εφαρμόζουν τα ΝΧΙ στα ανεξόφλητα υπόλοιπα και τα οποία καταρτίζονται ως παρατηρήσεις στο τέλος του μήνα καλύπτουν μόνον όσες συμβάσεις εκκρεμούν κατά τον χρόνο συλλογής των στοιχείων.

31.

Τα επιτόκια ανεξόφλητων υπολοίπων, τα οποία καταρτίζονται ως τεκμαρτά επιτόκια που αναφέρονται στα μέσα επίπεδα του μήνα, υπολογίζονται ως κλάσματα με αριθμητή το σύνολο των δεδουλευμένων πληρωτέων τόκων καταθέσεων και των δεδουλευμένων εισπρακτέων τόκων δανείων στη διάρκεια του μήνα αναφοράς και παρονομαστή το μέσο μηνιαίο υπόλοιπο. Στο τέλος του μήνα αναφοράς η μονάδα παροχής στοιχείων αναφέρει, για κάθε κατηγορία μέσων, τους δεδουλευμένους πληρωτέους ή εισπρακτέους τόκους στη διάρκεια του μήνα και το μέσο υπόλοιπο των καταθέσεων και δανείων στη διάρκεια του ίδιου μήνα. Σε αντίθεση με ό,τι ισχύει για τις παρατηρήσεις στο τέλος του μήνα, τα επιτόκια που εφαρμόζουν τα ΝΧΙ στα ανεξόφλητα υπόλοιπα, τα οποία καταρτίζονται ως μέσα επίπεδα του μήνα, καλύπτουν επίσης τις συμβάσεις οι οποίες, αν και εκκρεμούσαν σε κάποια χρονική στιγμή στη διάρκεια του μήνα, έχουν παύσει να εκκρεμούν στο τέλος του μήνα. Το μέσο υπόλοιπο των καταθέσεων και δανείων στη διάρκεια του μήνα αναφοράς καταρτίζεται ως μέσος όρος των ημερήσιων υπολοίπων καθ’ όλη τη διάρκεια του μήνα. Για τις ασταθείς κατηγορίες μέσων, δηλαδή για τις καταθέσεις μίας μέρας, τις καταθέσεις υπό προειδοποίηση, το χρέος μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανακυκλούμενα δάνεια και τις υπεραναλήψεις, το μέσο μηνιαίο υπόλοιπο εξάγεται κατ’ ελάχιστον με βάση τα ημερήσια υπόλοιπα. Για όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες μέσων, το μέσο μηνιαίο υπόλοιπο εξάγεται με βάση τα διαμορφούμενα σε εβδομαδιαία ή συχνότερη βάση υπόλοιπα.

IX.    Χρονικό σημείο αναφοράς για νέες εργασίες για καταθέσεις μίας ημέρας, καταθέσεις υπό προειδοποίηση, παρατεινόμενη πίστωση μέσω πιστωτικών καρτών, ανακυκλούμενα δάνεια και υπεραναλήψεις

32.

Οι ΕθνΚΤ αποφασίζουν εάν τα επιτόκια που εφαρμόζουν τα ΝΧΙ επί των καταθέσεων μίας ημέρας, των καταθέσεων υπό προειδοποίηση, της παρατεινόμενης πίστωσης μέσω πιστωτικών καρτών, των ανακυκλούμενων δανείων και των υπεραναλήψεων σε εθνικό επίπεδο (δείκτες 1, 5, 6, 7, 12, 23, 32 και 36 του προσαρτήματος 2) καταρτίζονται ως στιγμιαία απεικόνιση παρατηρήσεων στο τέλος περιόδου ή ως τεκμαρτά επιτόκια που αναφέρονται στα μέσα επίπεδα περιόδου. Η περίοδος κάλυψης είναι ένας μήνας.

33.

Ανάλογη της διαδικασίας κατάρτισης των επιτοκίων για τα ανεξόφλητα υπόλοιπα που περιλαμβάνονται στο προσάρτημα 1 είναι η διαδικασία κατάρτισης των επιτοκίων για τις καταθέσεις μίας ημέρας, τις καταθέσεις υπό προειδοποίηση, την παρατεινόμενη πίστωση μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανακυκλούμενα δάνεια και τις υπεραναλήψεις, με βάση τις δύο μεθόδους που ακολουθούν:

α)

υπολογίζεται μια στιγμιαία απεικόνιση παρατηρήσεων στο τέλος του μήνα, δηλαδή οι σταθμικοί μέσοι των επιτοκίων που εφαρμόζονται στο υπόλοιπο αυτών των καταθέσεων και δανείων σε δεδομένη χρονική στιγμή την τελευταία ημέρα του μήνα. Την εν λόγω χρονική στιγμή, η μονάδα παροχής στοιχείων συλλέγει τα στοιχεία για τα επιτόκια και τα υπόλοιπα των καταθέσεων μίας ημέρας, των καταθέσεων υπό προειδοποίηση, της παρατεινόμενης πίστωσης μέσω πιστωτικών καρτών, των ανακυκλούμενων δανείων και των υπεραναλήψεων, που αφορούν νοικοκυριά και μη χρηματοοικονομικές εταιρείες, και καταρτίζει ένα σταθμικό μέσο επιτόκιο για κάθε κατηγορία μέσου. Σε αντίθεση με τα μέσα επίπεδα του μήνα, τα επιτόκια που εφαρμόζουν τα ΝΧΙ στα ανεξόφλητα υπόλοιπα και τα οποία καταρτίζονται ως παρατηρήσεις στο τέλος του μήνα καλύπτουν μόνον όσες συμβάσεις εξακολουθούν να εκκρεμούν κατά τον χρόνο συλλογής των στοιχείων·

β)

υπολογίζονται τεκμαρτά επιτόκια που αναφέρονται στα μέσα επίπεδα του μήνα, δηλαδή κλάσματα με αριθμητή τους δεδουλευμένους πληρωτέους τόκους καταθέσεων και εισπρακτέους τόκους δανείων και παρονομαστή το μέσο ημερήσιο υπόλοιπο. Στο τέλος του μήνα η μονάδα παροχής στοιχείων αναφέρει, για τις καταθέσεις μίας ημέρας, τις καταθέσεις υπό προειδοποίηση, την παρατεινόμενη πίστωση μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανακυκλούμενα δάνεια και τις υπεραναλήψεις, τους δεδουλευμένους πληρωτέους ή εισπρακτέους τόκους στη διάρκεια του μήνα και το μέσο υπόλοιπο των καταθέσεων και δανείων στη διάρκεια του ίδιου μήνα. Για τις καταθέσεις μίας ημέρας, τις καταθέσεις υπό προειδοποίηση, την παρατεινόμενη πίστωση μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανακυκλούμενα δάνεια και τις υπεραναλήψεις, το μέσο μηνιαίο υπόλοιπο εξάγεται με βάση τα ημερήσια υπόλοιπα. Σε αντίθεση με ό,τι ισχύει για τις παρατηρήσεις στο τέλος του μήνα, τα επιτόκια που εφαρμόζουν τα ΝΧΙ στα ανεξόφλητα υπόλοιπα τα οποία καταρτίζονται ως μέσα επίπεδα του μήνα καλύπτουν επίσης τις συμβάσεις οι οποίες, αν και εκκρεμούσαν σε κάποια χρονική στιγμή στη διάρκεια του μήνα, έχουν παύσει να εκκρεμούν στο τέλος του μήνα.

34.

Όσον αφορά τους λογαριασμούς που αποτελούν κατάθεση ή δάνειο, ανάλογα με το υπόλοιπό τους, όταν τα επιτόκια των ΝΧΙ καταρτίζονται ως στιγμιαία απεικόνιση παρατηρήσεων στο τέλος του μήνα, γίνεται εξέταση του υπολοίπου μόνο σε δεδομένη χρονική στιγμή της τελευταίας ημέρας του μήνα, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν, τον εν λόγω μήνα, ο λογαριασμός αποτελεί κατάθεση μίας ημέρας ή υπερανάληψη. Όταν τα επιτόκια των ΝΧΙ υπολογίζονται ως τεκμαρτά επιτόκια που αναφέρονται στα μέσα επίπεδα του μήνα, εξετάζεται σε καθημερινή βάση εάν ο λογαριασμός αποτελεί κατάθεση ή δάνειο. Κατόπιν, υπολογίζεται ένας μέσος όρος των ημερήσιων πιστωτικών και χρεωστικών υπολοίπων, με σκοπό την εξαγωγή των μέσων μηνιαίων υπολοίπων για τον παρονομαστή των τεκμαρτών επιτοκίων. Επιπλέον, στη ροή του αριθμητή γίνεται διάκριση ανάμεσα σε δεδουλευμένους πληρωτέους τόκους καταθέσεων και σε δεδουλευμένους εισπρακτέους τόκους δανείων. Οι μονάδες παροχής στοιχείων δεν αναφέρουν σταθμικά μέσα επιτόκια που συνδυάζουν (χαμηλά) επιτόκια καταθέσεων μίας ημέρας και (υψηλά) επιτόκια υπεραναλήψεων.

X.    Χρονικό σημείο αναφοράς για νέες εργασίες (εκτός των καταθέσεων μίας ημέρας, των καταθέσεων υπό προειδοποίηση, του χρέους μέσω πιστωτικών καρτών, των ανακυκλούμενων δανείων και των υπεραναλήψεων)

35.

Τα επιτόκια που εφαρμόζουν τα ΝΧΙ σε νέες εργασίες, εκτός των καταθέσεων μίας ημέρας, των καταθέσεων υπό προειδοποίηση, του χρέους μέσω πιστωτικών καρτών, των ανακυκλούμενων δανείων και των υπεραναλήψεων (σύνολο των δεικτών του προσαρτήματος 2, εκτός από τους δείκτες 1, 5, 6, 7, 12, 23, 32 και 36), υπολογίζονται ως μέσα επίπεδα περιόδου. Η περίοδος κάλυψης είναι ένας (ολόκληρος) μήνας.

36.

Για κάθε κατηγορία μέσων οι μονάδες παροχής στοιχείων υπολογίζουν το επιτόκιο νέων εργασιών ως σταθμικό μέσο όλων των επιτοκίων που αφορούν τη σχετική με νέες εργασίες δραστηριότητα στο πλαίσιο της οικείας κατηγορίας μέσων, στη διάρκεια του μήνα αναφοράς. Τα εν λόγω επιτόκια που αφορούν το μέσο επίπεδο του μήνα διαβιβάζονται στην ΕθνΚΤ του κράτους μέλους με νόμισμα το ευρώ (εφεξής «κράτος μέλος της ζώνης του ευρώ») του οποίου η μονάδα παροχής στοιχείων είναι κάτοικος, συνοδευόμενα από τον όγκο νέων εργασιών που έλαβαν χώρα στο πλαίσιο κάθε κατηγορίας μέσων στη διάρκεια του μήνα αναφοράς. Οι μονάδες παροχής στοιχείων λαμβάνουν υπόψη τη σχετική με νέες εργασίες δραστηριότητα η οποία σημειώθηκε στη διάρκεια ολόκληρου του μήνα.

37.

Όσον αφορά τους δείκτες που αναφέρονται σε επαναδιαπραγματευθέντα δάνεια που έχουν χορηγηθεί σε νοικοκυριά και μη χρηματοοικονομικές εταιρείες, δηλαδή τους δείκτες 88 έως 91 του προσαρτήματος 2, απαιτούνται μόνον πληροφορίες για τον όγκο νέων εργασιών. Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλες οι επαναδιαπραγματεύσεις υφιστάμενων συμβάσεων καταθέσεων και δανείων, όπως περιγράφονται στα σημεία 22 έως 27, ακόμη και στην περίπτωση που η ίδια σύμβαση καθίσταται αντικείμενο διαπραγμάτευσης περισσότερες από μία φορές στη διάρκεια του μήνα αναφοράς.

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

Κατηγοριεσ μεσων

XI.    Γενικές διατάξεις

38.

Οι μονάδες παροχής στοιχείων υποβάλλουν στατιστικά στοιχεία επιτοκίων των ΝΧΙ για ανεξόφλητα υπόλοιπα που αφορούν τις κατηγορίες μέσων που εξειδικεύονται στο προσάρτημα 1, καθώς και για νέες εργασίες που αφορούν τις κατηγορίες μέσων που εξειδικεύονται στο προσάρτημα 2. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σημείο 16, τα επιτόκια των καταθέσεων μίας ημέρας, των καταθέσεων υπό προειδοποίηση, των ανακυκλούμενων δανείων, των υπεραναλήψεων και της παρατεινόμενης πίστωσης μέσω πιστωτικών καρτών είναι επιτόκια νέων εργασιών, παρόλο που η έννοια των τελευταίων καταλαμβάνει το σύνολο των υπολοίπων, και ως εκ τούτου περιλαμβάνονται στο προσάρτημα 2.

39.

Ορισμένες κατηγορίες μέσων από τις αναφερόμενες στα προσαρτήματα 1 και 2 δεν απαντώνται σε εθνικό επίπεδο σε ορισμένα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ και, συνεπώς, δεν λαμβάνονται υπόψη στην περίπτωση που τα πιστωτικά και άλλα ιδρύματα κάτοικοι δεν προσφέρουν κανένα προϊόν των εν λόγω κατηγοριών σε νοικοκυριά και μη χρηματοοικονομικές εταιρείες. Στοιχεία παρέχονται εφόσον υπάρχουν εργασίες, όσο περιορισμένες και αν είναι αυτές.

40.

Για κάθε κατηγορία μέσων που ορίζεται στα προσαρτήματα 1 και 2 και απαντάται στις τραπεζικές εργασίες ανάμεσα σε πιστωτικά και άλλα ιδρύματα κατοίκους, αφενός, και σε νοικοκυριά και μη χρηματοοικονομικές εταιρείες κατοίκους των συμμετεχόντων κρατών μελών, αφετέρου, τα στατιστικά στοιχεία επιτοκίων των ΝΧΙ καταρτίζονται με βάση όλα τα επιτόκια που εφαρμόζονται σε όλα τα προϊόντα που εμπίπτουν στη συγκεκριμένη κατηγορία μέσων. Αυτό σημαίνει ότι οι ΕθνΚΤ δεν προσδιορίζουν συγκεκριμένη δέσμη εθνικών προϊόντων στο πλαίσιο κάθε κατηγορίας μέσων για τα οποία συλλέγονται στατιστικά στοιχεία επιτοκίων των ΝΧΙ. Αντιθέτως, περιλαμβάνονται τα επιτόκια όλων των προϊόντων που προσφέρει καθεμία από τις μονάδες παροχής στοιχείων. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2007/9, της 1ης Αυγούστου 2007, σχετικά με τη νομισματική στατιστική και τη στατιστική χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και αγορών (3), οι ΕθνΚΤ δεν απαιτείται να περιλαμβάνουν στο δείγμα κάθε προϊόν που υπάρχει σε εθνικό επίπεδο. Ωστόσο, δεν πρέπει να αποκλείουν μια ολόκληρη κατηγορία μέσων λόγω του ότι τα σχετικά ποσά είναι πολύ μικρά. Επομένως, εάν μια κατηγορία μέσων προσφέρεται από ένα μόνο ίδρυμα, το εν λόγω ίδρυμα αντιπροσωπεύεται στο δείγμα. Εάν κατά την αρχική λήψη του δείγματος συγκεκριμένη κατηγορία μέσων δεν υπάρχει σε ορισμένο συμμετέχον κράτος μέλος, στη συνέχεια όμως κάποιο ίδρυμα εισάγει ένα νέο προϊόν της εν λόγω κατηγορίας, το εν λόγω ίδρυμα περιλαμβάνεται στο δείγμα κατά τον επόμενο έλεγχο αντιπροσωπευτικότητας. Όταν δημιουργείται ένα νέο προϊόν εντός μιας υφιστάμενης κατηγορίας σε εθνικό επίπεδο, τα ιδρύματα του δείγματος περιλαμβάνουν το εν λόγω προϊόν στην επόμενη υποβολή στοιχείων, καθώς όλες οι μονάδες παροχής στοιχείων υποχρεούνται σε υποβολή στοιχείων για το σύνολο των προϊόντων τους.

41.

Εξαίρεση από την αρχή της κάλυψης όλων των επιτοκίων που εφαρμόζονται σε όλα τα προϊόντα αποτελούν τα επιτόκια των επισφαλών δανείων και των δανείων για αναδιάρθρωση χρέους. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σημείο 28, τα επισφαλή δάνεια και τα δάνεια για αναδιάρθρωση χρέους στο σύνολό τους, επί των οποίων εφαρμόζονται επιτόκια χαμηλότερα εκείνων της αγοράς (δηλαδή επιτόκια που ισχύουν για οφειλέτες που βρίσκονται σε οικονομική δυσπραγία), δεν καλύπτονται από τα στατιστικά στοιχεία επιτοκίων των ΝΧΙ.

XII.    Ανάλυση κατά νόμισμα

42.

Τα στατιστικά στοιχεία επιτοκίων των ΝΧΙ καλύπτουν τα επιτόκια που εφαρμόζει ο πληθυσμός παροχής στοιχείων. Δεν απαιτούνται στοιχεία για καταθέσεις και δάνεια σε νομίσματα εκτός του ευρώ στο επίπεδο του συνόλου των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ. Αυτό αντανακλάται στα προσαρτήματα 1 και 2, όπου όλοι οι δείκτες αναφέρονται σε δάνεια και καταθέσεις σε ευρώ.

XIII.    Ανάλυση κατά τομέα

43.

Με την εξαίρεση των συμφωνιών επαναγοράς, ανάλυση κατά τομέα πραγματοποιείται για όλες τις καταθέσεις και τα δάνεια που απαιτούνται για την κατάρτιση στατιστικών στοιχείων για τα επιτόκια των ΝΧΙ. Τα προσαρτήματα 1 και 2 διακρίνουν συνεπώς ανάμεσα σε δείκτες που αφορούν νοικοκυριά (περιλαμβανομένων των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά) (4) και σε δείκτες που αφορούν μη χρηματοοικονομικές εταιρείες (5). Επιπλέον, χωριστά στοιχεία υποβάλλονται για ατομικές επιχειρήσεις/συνεταιρικές επιχειρήσεις χωρίς ανεξάρτητη νομική προσωπικότητα που υπάγονται στα νοικοκυριά, αλλά μόνο σε σχέση με νέες εργασίες δανείων για «άλλους σκοπούς». Οι ΕθνΚΤ δύνανται να αίρουν την υποχρέωση χωριστής ταυτοποίησης των δανείων προς ατομικές επιχειρήσεις, όταν τα εν λόγω δάνεια αντιστοιχούν σε ποσοστό μικρότερο του 5 % του συνόλου των δανείων προς νοικοκυριά του κράτους μέλους της ζώνης του ευρώ, σε όρους ανεξόφλητων υπολοίπων, όπως υπολογίζεται 1071σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 25/2009 (ΕΚΤ/2008/32).

44.

Ο δείκτης 5 στο προσάρτημα 1 και ο δείκτης 11 στο προσάρτημα 2 αφορούν τις συμφωνίες επαναγοράς. Παρόλο που η απόδοση των συμφωνιών επαναγοράς δεν είναι σε όλα τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ ανεξάρτητη του τομέα, δεν απαιτείται κατά τομέα ανάλυση των εν λόγω συμφωνιών στο επίπεδο του συνόλου των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ, δηλαδή ανάλυση κατά νοικοκυριά και μη χρηματοοικονομικές εταιρείες. Επιπλέον, δεν απαιτείται ανάλυση κατά διάρκεια στο επίπεδο του συνόλου των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ, διότι οι συμφωνίες επαναγοράς θεωρούνται κατά κύριο λόγο πολύ βραχυπρόθεσμα μέσα. Το επιτόκιο που εφαρμόζουν τα ΝΧΙ στις συμφωνίες επαναγοράς αναφέρεται σε αμφότερους τους τομείς αδιακρίτως.

45.

Οι δείκτες 5 και 6 στο προσάρτημα 2 αφορούν καταθέσεις υπό προειδοποίηση, τις οποίες τηρούν νοικοκυριά. Ωστόσο, στο επίπεδο του συνόλου των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ το επιτόκιο και ο συντελεστής στάθμισης των καταθέσεων υπό προειδοποίηση αφορούν καταθέσεις υπό προειδοποίηση, τόσο των νοικοκυριών όσο και των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών —δηλαδή οι δύο τομείς συγχωνεύονται, αλλά κατανέμονται στα νοικοκυριά. Δεν απαιτείται ανάλυση κατά τομέα στο επίπεδο του συνόλου των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ.

XIV.    Ανάλυση κατά είδος μέσου

46.

Η ανάλυση κατά μέσο για τα επιτόκια των ΝΧΙ και οι ορισμοί των ειδών μέσων συνάδουν προς τις κατηγορίες στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού του δεύτερου μέρους, παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 25/2009 (ΕΚΤ/2008/32), εκτός αν άλλως ορίζεται στα ακόλουθα σημεία 47 έως 55.1071

47.

Τα επιτόκια που εφαρμόζουν τα ΝΧΙ στις καταθέσεις μίας ημέρας (δείκτες 1 και 7 στο προσάρτημα 2) καλύπτουν όλες τις καταθέσεις μίας ημέρας, έντοκες ή άτοκες. Επομένως, οι καταθέσεις μίας ημέρας με μηδενικό επιτόκιο περιλαμβάνονται στα στατιστικά στοιχεία επιτοκίων των ΝΧΙ.

48.

Για τους σκοπούς της κατάρτισης στατιστικών στοιχείων για τα επιτόκια των ΝΧΙ, τα ανακυκλούμενα δάνεια και οι υπεραναλήψεις (δείκτες 12 και 23 στο προσάρτημα 2) έχουν την ίδια έννοια με την προβλεπόμενη στο δεύτερο μέρος, παράρτημα ΙΙ του 1071κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 25/2009 (ΕΚΤ/2008/32), ανεξαρτήτως της αρχικής περιόδου καθορισμού του επιτοκίου τους. Καθώς αποτελούν μέρος των λοιπών επιβαρύνσεων (π.χ. με τη μορφή ειδικών εξόδων), οι ποινές που επιβάλλονται επί των υπεραναλήψεων δεν περιλαμβάνονται στο ΕΣΕ, όπως ορίζεται στο σημείο 1, διότι το εν λόγω είδος επιτοκίου καλύπτει μόνον το επιτόκιο των δανείων. Η παροχή στοιχείων για δάνεια υπό την εν λόγω κατηγορία αποκλείει την παροχή στοιχείων για τα ίδια δάνεια υπό οποιαδήποτε άλλη κατηγορία νέων εργασιών.

49.

Για τους σκοπούς της κατάρτισης στατιστικών στοιχείων για τα επιτόκια των ΝΧΙ, η πίστωση μέσω πιστωτικών καρτών έχει την ίδια έννοια με την προβλεπόμενη στο δεύτερο μέρος, 1071παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 25/2009 (ΕΚΤ/2008/32). Στοιχεία για το επιτόκιο παρέχονται μόνο σε σχέση με την παρατεινόμενη πίστωση μέσω πιστωτικών καρτών των δεικτών 32 και 36. Σε σχέση με την πίστωση διευκόλυνσης μέσω πιστωτικών καρτών δεν παρέχονται χωριστά στοιχεία για το επιτόκιο, καθώς αυτό ανέρχεται εξ ορισμού σε 0 %. Ωστόσο, η ανεξόφλητη πίστωση διευκόλυνσης μέσω πιστωτικών καρτών αποτελεί μέρος των στατιστικών στοιχείων για τα επιτόκια των ΝΧΙ σε σχέση με τα ανεξόφλητα υπόλοιπα, όπως και η ανεξόφλητη παρατεινόμενη πίστωση μέσω πιστωτικών καρτών. Στοιχεία για την παρατεινόμενη πίστωση και την πίστωση διευκόλυνσης μέσω πιστωτικών καρτών δεν παρέχονται υπό καμία άλλη κατηγορία νέων εργασιών.

50.

Για τους σκοπούς της κατάρτισης στατιστικών στοιχείων για τα επιτόκια των ΝΧΙ, οι νέες εργασίες δανείων προς μη χρηματοοικονομικές εταιρείες (εκτός των ανακυκλούμενων δανείων, των υπεραναλήψεων και του χρέους μέσω πιστωτικών καρτών), δηλαδή οι δείκτες 37 έως 54, 80, 82, 84 και 91 στο προσάρτημα 2, περιλαμβάνουν όλα —ανεξαρτήτως ύψους— τα χορηγούμενα σε επιχειρήσεις δάνεια, εκτός του χρέους μέσω πιστωτικών καρτών, των ανακυκλούμενων δανείων και των υπεραναλήψεων, οι δε δείκτες 62 έως 79, 81, 83 και 85 αναφέρονται σε εξασφαλισμένα δάνεια κατά τους ορισμούς του σημείου 64. Τα δάνεια προς μη χρηματοοικονομικές εταιρείες, στο προσάρτημα 1 για τα ανεξόφλητα υπόλοιπα, έχουν την ίδια έννοια με την προβλεπόμενη 1071στο δεύτερο μέρος, παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 25/2009 (ΕΚΤ/2008/32) και καλύπτουν τα ανακυκλούμενα δάνεια, τις υπεραναλήψεις και το χρέος μέσω πιστωτικών καρτών.

51.

Για τους σκοπούς της κατάρτισης στατιστικών στοιχείων για τα επιτόκια των ΝΧΙ, οι νέες εργασίες καταναλωτικών δανείων προς νοικοκυριά, δηλαδή οι δείκτες 13 έως 15, 30 και 88 στο προσάρτημα 2, ορίζονται ως δάνεια, εκτός του χρέους μέσω πιστωτικών καρτών, των ανακυκλούμενων δανείων και των υπεραναλήψεων, τα οποία χορηγούνται για την προσωπική κατανάλωση αγαθών και υπηρεσιών, οι δε δείκτες 55 έως 57 αναφέρονται σε εξασφαλισμένα δάνεια κατά τους ορισμούς του σημείου 64. Τα καταναλωτικά δάνεια, στο προσάρτημα 1 για τα ανεξόφλητα υπόλοιπα, έχουν την ίδια έννοια με την προβλεπόμενη στο δεύτερο μέρος, παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 25/2009 1071(ΕΚΤ/2008/32) και καλύπτουν τα ανακυκλούμενα δάνεια, τις υπεραναλήψεις και το χρέος μέσω πιστωτικών καρτών.

52.

Για τους σκοπούς της κατάρτισης στατιστικών στοιχείων για τα επιτόκια των ΝΧΙ, οι νέες εργασίες δανείων προς νοικοκυριά για αγορά κατοικίας, δηλαδή οι δείκτες 16 έως 19, 31 και 89 στο προσάρτημα 2, ορίζονται ως πιστώσεις, εκτός των ανακυκλούμενων δανείων, των υπεραναλήψεων ή του χρέους μέσω πιστωτικών καρτών, οι οποίες χορηγούνται για επενδύσεις στον στεγαστικό τομέα, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής κατοικιών, θέσεων στάθμευσης και της διενέργειας βελτιωτικών εργασιών (ανακαίνιση). Τα δάνεια προς νοικοκυριά για αγορά κατοικίας, στο προσάρτημα 1 για τα ανεξόφλητα υπόλοιπα, έχουν την ίδια έννοια με την προβλεπόμενη στο δεύτερο μέρος, παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 25/2009 (ΕΚΤ/2008/32) 1071και καλύπτουν τα ανακυκλούμενα δάνεια, τις υπεραναλήψεις και το χρέος μέσω πιστωτικών καρτών.

53.

Για τους σκοπούς της κατάρτισης στατιστικών στοιχείων για τα επιτόκια των ΝΧΙ, οι νέες εργασίες δανείων προς νοικοκυριά για άλλους σκοπούς, δηλαδή οι δείκτες 20 έως 22, 33 έως 35 και 90 στο προσάρτημα 2, ορίζονται ως δάνεια, εκτός των ανακυκλούμενων δανείων, των υπεραναλήψεων ή του χρέους μέσω πιστωτικών καρτών, τα οποία χορηγούνται για επαγγελματικούς σκοπούς, ενοποίηση χρέους, εκπαίδευση κ.λπ. Τα λοιπά δάνεια προς νοικοκυριά, στο προσάρτημα 1 για τα ανεξόφλητα υπόλοιπα, έχουν την ίδια έννοια με την προβλεπόμενη στο δεύτερο μέρος, παράρτημα ΙΙ του 1071κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 25/2009 (ΕΚΤ/2008/32) και καλύπτουν τα ανακυκλούμενα δάνεια, τις υπεραναλήψεις και το χρέος μέσω πιστωτικών καρτών.

54.

Όσον αφορά τα επιτόκια που εφαρμόζουν τα ΝΧΙ στα ανεξόφλητα υπόλοιπα, τα καταναλωτικά δάνεια, σε συνδυασμό με τα δάνεια προς νοικοκυριά για αγορά κατοικίας και τα λοιπά δάνεια προς νοικοκυριά για άλλους σκοπούς, καλύπτουν όλα τα δάνεια τα οποία πιστωτικά και άλλα ιδρύματα κάτοικοι χορηγούν σε νοικοκυριά, συμπεριλαμβανομένων των ανακυκλούμενων δανείων, των υπεραναλήψεων και του χρέους μέσω πιστωτικών καρτών.

55.

Όσον αφορά τα επιτόκια που εφαρμόζουν τα ΝΧΙ στις νέες εργασίες, την παρατεινόμενη πίστωση μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανακυκλούμενα δάνεια, τις υπεραναλήψεις, τα καταναλωτικά δάνεια προς νοικοκυριά, τα δάνεια προς νοικοκυριά για αγορά κατοικίας και για άλλους σκοπούς καλύπτουν όλα τα δάνεια, πλην της πίστωσης διευκόλυνσης μέσω πιστωτικών καρτών, τα οποία χορηγούν σε νοικοκυριά τα πιστωτικά και άλλα ιδρύματα κάτοικοι. Η πίστωση διευκόλυνσης μέσω πιστωτικών καρτών δεν αναγγέλλεται χωριστά υπό τις νέες εργασίες στα στατιστικά στοιχεία επιτοκίων των ΝΧΙ, αλλά ως μέρος των αντίστοιχων στοιχείων για τα ανεξόφλητα υπόλοιπα.

XV.    Ανάλυση κατά κατηγορία ύψους υπολοίπων

56.

Όσον αφορά τα λοιπά δάνεια προς μη χρηματοοικονομικές εταιρείες, δηλαδή τους δείκτες 37 έως 54 και 62 έως 85 στο προσάρτημα 2, γίνεται διάκριση σε τρεις κατηγορίες βάσει του ύψους των υπολοίπων: α) «έως και 0,25 εκατ. ευρώ», β) «άνω του 0,25 εκατ. ευρώ έως και 1 εκατ. ευρώ» και γ) «άνω του 1 εκατ. ευρώ». Το ύψος του υπολοίπου (ποσό) αναφέρεται σε μεμονωμένη δανειακή συναλλαγή που λογίζεται ως νέα εργασία, και όχι στο σύνολο των εργασιών που διεξάγονται ανάμεσα στη μη χρηματοοικονομική εταιρεία και τη μονάδα παροχής στοιχείων.

XVI.    Ανάλυση κατά αρχική και εναπομένουσα διάρκεια, περιόδους προειδοποίησης και επανακαθορισμού του επιτοκίου ή αρχικού καθορισμού του επιτοκίου

57.

Ανάλογα με το είδος του μέσου και με κατά πόσον τα επιτόκια των ΝΧΙ αφορούν ανεξόφλητα υπόλοιπα ή νέες εργασίες, παρέχεται ανάλυση των στατιστικών στοιχείων κατά αρχική και εναπομένουσα διάρκεια, περίοδο προειδοποίησης και επανακαθορισμού του επιτοκίου και/ή αρχική περίοδο καθορισμού του επιτοκίου. Οι εν λόγω αναλύσεις αναφέρονται σε χρονικές ζώνες ή φάσματα. Για παράδειγμα, το επιτόκιο μιας κατάθεσης προθεσμίας έως δύο ετών αναφέρεται σε ένα μέσο επιτόκιο που εφαρμόζεται στο σύνολο των καταθέσεων αρχικής διάρκειας που κυμαίνεται από δύο ημέρες έως δύο έτη κατ’ ανώτατο όριο, σταθμιζόμενο με βάση το ύψος της κατάθεσης.

58.

Η ανάλυση κατά αρχική και εναπομένουσα διάρκεια, καθώς και κατά περίοδο προειδοποίησης και επανακαθορισμού του επιτοκίου συνάδει με τους ορισμούς που προβλέπονται στο δεύτερο μέρος, παράρτημα ΙΙ του κανονισμού 1071(ΕΚ) αριθ. 25/2009 (ΕΚΤ/2008/32). Ανάλυση κατά αρχική διάρκεια πραγματοποιείται για όλες τις κατηγορίες καταθέσεων που αφορούν ανεξόφλητα υπόλοιπα, εκτός των συμφωνιών επαναγοράς, και για όλες τις κατηγορίες δανείων που αφορούν ανεξόφλητα υπόλοιπα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προσάρτημα 1. Ανάλυση κατά αρχική διάρκεια σε συνδυασμό με την εναπομένουσα διάρκεια και τον επόμενο επανακαθορισμό του επιτοκίου πραγματοποιείται για τους δείκτες 15 έως 26, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προσάρτημα 1. Ανάλυση κατά αρχική διάρκεια πραγματοποιείται επίσης για τις νέες εργασίες καταθέσεων προθεσμίας, ενώ ανάλυση κατά περίοδο προειδοποίησης πραγματοποιείται για τις νέες εργασίες καταθέσεων υπό προειδοποίηση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προσάρτημα 2. Τα δάνεια προς μη χρηματοοικονομικές εταιρείες με αρχική περίοδο καθορισμού επιτοκίου έως ενός έτους και αρχική διάρκεια άνω του ενός έτους αναγγέλλονται χωριστά για κάθε κατηγορία δανείου συγκεκριμένου ύψους που αναφέρεται στο σημείο 56, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προσάρτημα 2.

59.

Τα επιτόκια δανεισμού που αφορούν νέες εργασίες, εκτός από τους δείκτες 88 έως 91 στο προσάρτημα 2 όσον αφορά τα επαναδιαπραγματευθέντα δάνεια, αναλύονται με βάση την αρχική περίοδο καθορισμού του επιτοκίου που προβλέπεται στη σύμβαση. Για τους σκοπούς της κατάρτισης στατιστικών στοιχείων για τα επιτόκια των ΝΧΙ, ως αρχική περίοδος καθορισμού του επιτοκίου ορίζεται η προκαθοριζόμενη, κατά τη σύναψη της σύμβασης, χρονική περίοδος, στη διάρκεια της οποίας το ύψος του επιτοκίου πρόκειται να παραμείνει αμετάβλητο. Η αρχική περίοδος καθορισμού του επιτοκίου μπορεί να είναι μικρότερη από την αρχική διάρκεια του δανείου ή ίση με αυτή. Το ύψος του επιτοκίου θεωρείται αμετάβλητο, μόνον όταν το επίπεδο ορισμού του είναι ακριβές, π.χ. 10 %, ή όταν ορίζεται ως διαφορά σε σχέση με ένα επιτόκιο αναφοράς σε καθορισμένη χρονική στιγμή, π.χ. ως επιτόκιο Euribor έξι μηνών πλέον δύο εκατοστιαίων μονάδων, σε συγκεκριμένη προκαθορισμένη ημερομηνία και χρονική στιγμή. Όταν κατά τη σύναψη της σύμβασης μεταξύ του νοικοκυριού ή της μη χρηματοοικονομικής εταιρείας και της μονάδας παροχής στοιχείων συμφωνείται ορισμένη διαδικασία υπολογισμού του επιτοκίου δανεισμού για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, όταν π.χ. συμφωνείται επιτόκιο Εuribor έξι μηνών, πλέον δύο εκατοστιαίων μονάδων, για τριετή περίοδο, δεν πρόκειται για αρχικό καθορισμό επιτοκίου για τρία χρόνια αλλά για έξι μήνες, διότι το ύψος του επιτοκίου είναι δυνατό να μεταβάλλεται κάθε εξάμηνο στη διάρκεια της τριετίας. Στα στατιστικά στοιχεία επιτοκίων των ΝΧΙ για νέες δανειακές εργασίες αντανακλάται μόνον το επιτόκιο που συμφωνείται για την αρχική περίοδο καθορισμού του επιτοκίου κατά τη σύναψη της σύμβασης ή κατόπιν επαναδιαπραγμάτευσης των όρων του δανείου. Εάν, μετά από την παρέλευση της εν λόγω αρχικής περιόδου καθορισμού, το επιτόκιο μετατραπεί αυτομάτως σε κυμαινόμενο επιτόκιο, αυτό δεν αντανακλάται στα στατιστικά στοιχεία επιτοκίων των ΝΧΙ για νέες εργασίες αλλά μόνον στα σχετικά στατιστικά στοιχεία επιτοκίων για ανεξόφλητα υπόλοιπα.

60.

Όσον αφορά τα δάνεια προς νοικοκυριά διακρίνονται οι ακόλουθες περίοδοι αρχικού καθορισμού του επιτοκίου:

 

Όσον αφορά τα καταναλωτικά δάνεια και τα δάνεια για άλλους σκοπούς προς νοικοκυριά:

κυμαινόμενο επιτόκιο και αρχικός καθορισμός επιτοκίου έως (και) ενός έτους,

αρχικός καθορισμός επιτοκίου άνω του ενός έτους έως (και) πέντε ετών, και

αρχικός καθορισμός επιτοκίου άνω των πέντε ετών.

 

Όσον αφορά τα δάνεια προς νοικοκυριά για αγορά κατοικίας:

κυμαινόμενο επιτόκιο και αρχικός καθορισμός επιτοκίου έως (και) ενός έτους,

αρχικός καθορισμός επιτοκίου άνω του ενός έτους έως (και) πέντε ετών,

αρχικός καθορισμός επιτοκίου άνω των πέντε ετών έως (και) δέκα ετών, και

αρχικός καθορισμός επιτοκίου άνω των δέκα ετών.

61.

Όσον αφορά δάνεια προς μη χρηματοοικονομικές εταιρείες έως 0,25 εκατ. ευρώ, άνω του 0,25 εκατ. ευρώ έως 1 εκατ. ευρώ και άνω του 1 εκατ. ευρώ διακρίνονται οι ακόλουθες περίοδοι αρχικού καθορισμού του επιτοκίου:

κυμαινόμενο επιτόκιο και αρχικός καθορισμός επιτοκίου έως (και) τριών μηνών,

αρχικός καθορισμός επιτοκίου άνω των τριών μηνών έως (και) ενός έτους,

αρχικός καθορισμός επιτοκίου άνω του ενός έτους έως (και) τριών ετών,

αρχικός καθορισμός επιτοκίου άνω των τριών ετών έως (και) πέντε ετών,

αρχικός καθορισμός επιτοκίου άνω των πέντε ετών έως (και) δέκα ετών, και

αρχικός καθορισμός επιτοκίου άνω των δέκα ετών.

62.

Για τους σκοπούς της κατάρτισης των στατιστικών στοιχείων για τα επιτόκια των ΝΧΙ, ως «κυμαινόμενο επιτόκιο» ορίζεται το επιτόκιο που υπόκειται σε αναθεώρηση σε συνεχή βάση, π.χ. καθημερινά, ή κατά τη διακριτική ευχέρεια των ΝΧΙ πλην των κεντρικών τραπεζών και των ΑΚΧΑ.

XVII.    Ανάλυση κατά δάνεια που καλύπτονται με ασφάλειες και/ή εγγυήσεις

63.

Τα δάνεια προς νοικοκυριά και μη χρηματοοικονομικές εταιρείες που καλύπτονται με ασφάλειες και/ή εγγυήσεις αναγγέλλονται επιπλέον χωριστά για όλες τις κατηγορίες των στατιστικών στοιχείων επιτοκίων των ΝΧΙ για νέες εργασίες, εκτός της παρατεινόμενης πίστωσης μέσω πιστωτικών καρτών, των ανακυκλούμενων δανείων, των υπεραναλήψεων και της χορήγησης δανείων για άλλους σκοπούς. Επίσης, δεν απαιτείται ανάλυση βάσει των ασφαλειών/εγγυήσεων για τους δείκτες που αφορούν τον όγκο νέων εργασιών των επαναδιαπραγματευθέντων δανείων.

64.

Για τους σκοπούς της κατάρτισης των στατιστικών στοιχείων για τα επιτόκια των ΝΧΙ, η ανάλυση των δανείων βάσει των ασφαλειών/εγγυήσεων περιλαμβάνει το συνολικό ύψος νέων εργασιών δανείων, τα οποία ασφαλίζονται με τη μέθοδο της «χρηματοδοτούμενης πιστωτικής προστασίας», όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 58 και στα άρθρα 197 έως 200 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων (6) και/ή για τα οποία παρέχεται εγγύηση με τη μέθοδο της «μη χρηματοδοτούμενης πιστωτικής προστασίας», όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 59 και στα άρθρα 201, 202 και 203 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, με τέτοιο τρόπο ώστε η αξία της ασφάλειας και/ή της εγγύησης να είναι μεγαλύτερη από το συνολικό ύψος του δανείου ή ίση με αυτό. Σε περίπτωση που ορισμένο ΝΧΙ, πλην των κεντρικών τραπεζών και των ΑΚΧΑ, εφαρμόζει για τους σκοπούς εποπτείας σύστημα διαφορετικό της «τυποποιημένης προσέγγισης», όπως αυτή ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013, μπορεί να ακολουθεί την ίδια μέθοδο για την παροχή των στοιχείων για δάνεια που περιλαμβάνονται στην εν λόγω ανάλυση.

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ

Υποχρεώσεις παροχής στοιχείων

65.

Για την εξαγωγή συγκεντρωτικών μεγεθών που αφορούν όλα τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ, για καθεμία από τις κατηγορίες μέσων που αναφέρονται στα προσαρτήματα 1 και 2 εφαρμόζονται τρία επίπεδα συγκέντρωσης.

XVIII.    Στατιστικές πληροφορίες σε επίπεδο μονάδων παροχής στοιχείων

66.

Η συγκέντρωση σε πρώτο επίπεδο διενεργείται από τις μονάδες παροχής στοιχείων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα σημεία 67 έως 72. Πάντως, οι ΕθνΚΤ μπορούν ακόμη να απαιτούν από τις μονάδες παροχής στοιχείων να παρέχουν στοιχεία σε επίπεδο επιμέρους καταθέσεων και δανείων. Τα στοιχεία υποβάλλονται στην ΕθνΚΤ του κράτους μέλους της ζώνης του ευρώ του οποίου η μονάδα παροχής στοιχείων είναι κάτοικος.

67.

Όταν τα επιτόκια ανεξόφλητων υπολοίπων (δείκτες 1 έως 26 στο προσάρτημα 1) καταρτίζονται ως στιγμιαία απεικόνιση παρατηρήσεων στο τέλος του μήνα, οι μονάδες παροχής στοιχείων αναφέρουν, για καθεμία από τις κατηγορίες μέσων, ένα σταθμικό μέσο επιτόκιο που αναφέρεται στην τελευταία ημέρα του μήνα.

68.

Όταν τα επιτόκια ανεξόφλητων υπολοίπων (δείκτες 1 έως 26 στο προσάρτημα 1) καταρτίζονται ως τεκμαρτά επιτόκια που αναφέρονται στα μέσα επίπεδα του μήνα, οι μονάδες παροχής στοιχείων αναφέρουν, για καθεμία από τις κατηγορίες μέσων, τους δεδουλευμένους πληρωτέους ή εισπρακτέους τόκους στη διάρκεια του μήνα και το μέσο υπόλοιπο των καταθέσεων και δανείων στη διάρκεια του ίδιου μήνα.

69.

Όταν τα επιτόκια των καταθέσεων μίας ημέρας, των καταθέσεων υπό προειδοποίηση, της παρατεινόμενης πίστωσης μέσω πιστωτικών καρτών, των ανακυκλούμενων δανείων και των υπεραναλήψεων (δείκτες 1, 5, 6, 7, 12, 23, 32 και 36 στο προσάρτημα 2) καταρτίζονται ως στιγμιαία απεικόνιση παρατηρήσεων στο τέλος του μήνα, οι μονάδες παροχής στοιχείων αναφέρουν, για καθεμία από τις κατηγορίες μέσων, ένα σταθμικό μέσο επιτόκιο που αναφέρεται στην τελευταία ημέρα του μήνα.

70.

Όταν τα επιτόκια των καταθέσεων μίας ημέρας, των καταθέσεων υπό προειδοποίηση, της παρατεινόμενης πίστωσης μέσω πιστωτικών καρτών, των ανακυκλούμενων δανείων και των υπεραναλήψεων (δείκτες 1, 5, 6, 7, 12, 23, 32 και 36 στο προσάρτημα 2) καταρτίζονται ως τεκμαρτά επιτόκια που αναφέρονται στα μέσα επίπεδα του μήνα, οι μονάδες παροχής στοιχείων αναφέρουν, για καθεμία από τις κατηγορίες μέσων, τους δεδουλευμένους πληρωτέους ή εισπρακτέους τόκους στη διάρκεια του μήνα και το μέσο υπόλοιπο των καταθέσεων και δανείων στη διάρκεια του ίδιου μήνα.

71.

Για καθεμία από τις κατηγορίες μέσων που αφορούν νέες εργασίες (δείκτες 2 έως 4, 8 έως 11, 13 έως 22, 30 έως 31, 33 έως 35 και 37 έως 85, στο προσάρτημα 2), οι μονάδες παροχής στοιχείων αναφέρουν ένα σταθμικό μέσο επιτόκιο. Επιπλέον, για καθέναν από τους δείκτες 2 έως 4, 8 έως 11, 13 έως 22, 33 έως 35 και 37 έως 85, στο προσάρτημα 2, οι μονάδες παροχής στοιχείων αναφέρουν τον όγκο νέων εργασιών που διεξάγονται στο πλαίσιο κάθε κατηγορίας μέσων στη διάρκεια του μήνα. Για τις κατηγορίες μέσων που αφορούν τα επαναδιαπραγματευθέντα δάνεια που έχουν χορηγηθεί σε νοικοκυριά και μη χρηματοοικονομικές εταιρείες (δείκτες 88 έως 91, στο προσάρτημα 2), απαιτούνται μόνον πληροφορίες για τον όγκο νέων εργασιών.

72.

Τα πιστωτικά και άλλα ιδρύματα, στα οποία η ΕθνΚΤ επιτρέπει να υποβάλλουν στατιστικά στοιχεία επιτοκίων των ΝΧΙ από κοινού, ως ομάδα, λογίζονται ως μία μονάδα παροχής στοιχείων και υποβάλλουν τα οριζόμενα στα σημεία 67 έως 71 στοιχεία για την ομάδα ως σύνολο. Επιπλέον, οι εν λόγω μονάδες παροχής στοιχείων αναφέρουν, με ετήσια συχνότητα, τον αριθμό των ιδρυμάτων παροχής στοιχείων της ομάδας και τη διακύμανση των επιτοκίων κάθε κατηγορίας μέσων για τα παραπάνω ιδρύματα. Ο αριθμός των μονάδων παροχής στοιχείων της ομάδας και η παραπάνω διακύμανση αφορούν το μήνα του Οκτωβρίου και διαβιβάζονται με τα στοιχεία του Οκτωβρίου.

XIX.    Εθνικά σταθμικά μέσα επιτόκια και συγκεντρωτικά αποτελέσματα για τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ

73.

Η συγκέντρωση σε δεύτερο επίπεδο διενεργείται από τις ΕθνΚΤ. Αυτές συγκεντρώνουν για κάθε κατηγορία μέσων, με τη μορφή ενός εθνικού σταθμικού μέσου επιτοκίου, τα επιτόκια και τον σχετικό όγκο των εργασιών για το σύνολο των οικείων εθνικών μονάδων παροχής στοιχείων. Τα στοιχεία υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ). Η σε τελικό επίπεδο συγκέντρωση των κατηγοριών μέσων ανά κράτος μέλος της ζώνης του ευρώ αφορά το σύνολο των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ και διενεργείται από την ΕΚΤ.


(1)  ΕΕ L 133 της 22.5.2008, σ. 66.

(2)  Προκειμένου για τα δάνεια καταναλωτικής πίστης και τα δάνεια προς νοικοκυριά για αγορά κατοικίας, οι ΕθνΚΤ μπορούν να χορηγούν παρέκκλιση στα μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν νοικοκυριά.

(3)  ΕΕ L 341 της 27.12.2007, σ. 1.

(4)  Συνδυασμός των τομέων S.14 και S.15, όπως ορίζεται στο ΕΣΛ 2010 που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 549/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για το ευρωπαϊκό σύστημα εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 174 της 26.6.2013, σ. 1).

(5)  S.11, όπως ορίζεται στο ΕΣΛ 2010.

(6)  ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 1.

Προσάρτημα 1

Κατηγορίες μέσων για τα επιτόκια ανεξόφλητων υπολοίπων

Για καθεμία από τις κατηγορίες που περιλαμβάνονται στον πίνακα 1 παρέχεται σε μηνιαία βάση το ΕΣΕ ή η ΠΕΣ.

Πίνακας 1

 

Τομέας

Είδος μέσου

Αρχική διάρκεια

Εναπομένουσα διάρκεια

Επανακαθορισμός επιτοκίου

Δείκτης ανεξόφλητου υπολοίπου

Υποχρέωση παροχής στοιχείων

Καταθέσεις σε ευρώ

Από νοικοκυριά

Προθεσμίας

Έως 2 ετών

 

 

1

ΕΣΕ

Άνω των δύο ετών

 

 

2

ΕΣΕ

Από μη χρηματοοικονομικές εταιρείες

Προθεσμίας

Έως 2 ετών

 

 

3

ΕΣΕ

Άνω των 2 ετών

 

 

4

ΕΣΕ

Συμφωνίες επαναγοράς

 

 

5

ΕΣΕ

Δάνεια σε ευρώ

Προς νοικοκυριά

Για αγορά κατοικίας

Έως 1 έτους

 

 

6

ΕΣΕ

Άνω του 1 έτους και έως 5 ετών

 

 

7

ΕΣΕ

Άνω των 5 ετών

 

 

8

ΕΣΕ

Καταναλωτικά και για άλλους σκοπούς

Έως 1 έτους

 

 

9

ΕΣΕ

Άνω του 1 έτους και έως 5 ετών

 

 

10

ΕΣΕ

Άνω των 5 ετών

 

 

11

ΕΣΕ

Σύνολο

Άνω του 1 έτους

 

 

15

ΕΣΕ

έως 1 έτος

 

16

ΕΣΕ

άνω του 1 έτους

στους επόμενους 12 μήνες

17

ΕΣΕ

Άνω των 2 ετών

 

 

18

ΕΣΕ

έως 2 έτη

 

19

ΕΣΕ

άνω των 2 ετών

στους επόμενους 24 μήνες

20

ΕΣΕ

Προς μη χρηματοοικονομικές εταιρείες

Έως 1 έτους

 

 

12

ΕΣΕ

Άνω του 1 έτους και έως 5 ετών

 

 

13

ΕΣΕ

Άνω των 5 ετών

 

 

14

ΕΣΕ

Άνω του 1 έτους

 

 

21

ΕΣΕ

έως 1 έτος

 

22

ΕΣΕ

άνω του 1 έτους

στους επόμενους 12 μήνες

23

ΕΣΕ

Άνω των 2 ετών

 

 

24

ΕΣΕ

έως 2 έτη

 

25

ΕΣΕ

άνω των 2 ετών

στους επόμενους 24 μήνες

26

ΕΣΕ

Προσάρτημα 2

Το ΕΣΕ ή η ΠΕΣ αναγγέλλεται σε μηνιαία βάση για τις κατηγορίες που περιλαμβάνονται στους πίνακες 2, 3, και 4. Όπου οι πίνακες περιέχουν την ένδειξη «ποσό», η αναγγελία του ΕΣΕ συνοδεύεται από τον σχετικό όγκο εργασιών. Για τις κατηγορίες που αφορούν τα επαναδιαπραγματευθέντα δάνεια στον πίνακα 6, απαιτούνται μόνον πληροφορίες για τον όγκο νέων εργασιών.

Η αναγγελία στοιχείων για οποιαδήποτε από τις κατηγορίες που περιλαμβάνονται στους πίνακες 2 (εκτός από τους δείκτες 33 έως 35), 3, 5 και 6 αποκλείει την αναγγελία τους υπό τις υπόλοιπες κατηγορίες του ίδιου πίνακα. Έτσι, ένα δάνειο που αναγγέλλεται υπό οποιονδήποτε δείκτη του πίνακα 2 (εκτός από τους δείκτες 33 έως 35) και/ή του πίνακα 3 και/ή του πίνακα 5 και/ή του πίνακα 6 δεν αναγγέλλεται εκ νέου υπό άλλο δείκτη του ίδιου πίνακα, εκτός από τα δάνεια που αναγγέλλονται υπό τους δείκτες 33 έως 35, τα οποία αναγγέλλονται και υπό τους δείκτες 20 έως 22.

Όλα τα δάνεια που αναγγέλλονται υπό οποιαδήποτε κατηγορία του πίνακα 3 πρέπει να εμφανίζονται και στις αντίστοιχες κατηγορίες του πίνακα 2. Οι δείκτες του πίνακα 4 αποτελούν επιμέρους δείκτες του πίνακα 2 και, εάν είναι εξασφαλισμένα, του πίνακα 3. Συνεπώς, κάθε δάνειο που αναγγέλλεται υπό τον πίνακα 4 πρέπει να εμφανίζεται και στους πίνακες 2 και 3, ανάλογα με την περίπτωση. Τα δάνεια που αναγγέλλονται υπό οποιαδήποτε κατηγορία του πίνακα 6 πρέπει να εμφανίζονται και στην κατάλληλη κατηγορία του πίνακα 2 και, κατά περίπτωση, στους πίνακες 3 και 4.

Ο πίνακας 5 αφορά μόνο το ΣΕΠΕ. Τα δάνεια που καταγράφονται στον πίνακα 5 πρέπει να καταγράφονται επίσης στους πίνακες 2, 3, 4 και 6, ανάλογα με την περίπτωση, λαμβανομένης υπόψη της διαφορετικής μεθοδολογίας που ισχύει για το ΣΕΠΕ, κατά τα αναφερόμενα στο σημείο 9.

Για τις καταθέσεις μίας ημέρας, τις καταθέσεις υπό προειδοποίηση, τα ανακυκλούμενα δάνεια, τις υπεραναλήψεις και την παρατεινόμενη πίστωση μέσω πιστωτικών καρτών (δείκτες 1, 5, 6, 7, 12, 23, 32, 36) η έννοια των νέων εργασιών επεκτείνεται στο συνολικό ποσό, δηλαδή στα ανεξόφλητα υπόλοιπα.

Πίνακας 2

 

Τομέας

Είδος μέσου

Αρχική διάρκεια, περίοδος προειδοποίησης, αρχική περίοδος καθορισμού επιτοκίου

Δείκτης νέων εργασιών

Υποχρέωση παροχής στοιχείων

Καταθέσεις σε ευρώ

Από νοικοκυριά

Μίας ημέρας

1

ΕΣΕ

Προθεσμίας

Προθεσμία έως 1 έτους

2

ΕΣΕ, ποσό

Προθεσμία άνω του 1 έτους και έως 2 ετών

3

ΕΣΕ, ποσό

Προθεσμία άνω των 2 ετών

4

ΕΣΕ, ποσό

Υπό προειδοποίηση (1)

Προειδοποίηση διάρκειας έως 3 μηνών

5

ΕΣΕ

Προειδοποίηση διάρκειας άνω των 3 μηνών

6

ΕΣΕ

Από μη χρηματοοικονομικές εταιρείες

Μίας ημέρας

7

ΕΣΕ

Προθεσμίας

Προθεσμία έως 1 έτους

8

ΕΣΕ, ποσό

Προθεσμία άνω του 1 έτους και έως 2 ετών

9

ΕΣΕ, ποσό

Προθεσμία άνω των 2 ετών

10

ΕΣΕ, ποσό

Συμφωνίες επαναγοράς

11

ΕΣΕ, ποσό

Δάνεια σε ευρώ

Προς νοικοκυριά

Ανακυκλούμενα δάνεια και υπεραναλήψεις

12

ΕΣΕ

Παρατεινόμενη πίστωση μέσω πιστωτικών καρτών

32

ΕΣΕ

Καταναλωτικά

Κυμαινόμενο επιτόκιο και περίοδος αρχικού καθορισμού επιτοκίου έως 1 έτους

13

ΕΣΕ, ποσό

Περίοδος αρχικού καθορισμού επιτοκίου άνω του 1 έτους και έως 5 ετών

14

ΕΣΕ, ποσό

Περίοδος αρχικού καθορισμού επιτοκίου άνω των 5 ετών

15

ΕΣΕ, ποσό

Για αγορά κατοικίας

Κυμαινόμενο επιτόκιο και περίοδος αρχικού καθορισμού επιτοκίου έως 1 έτους

16

ΕΣΕ, ποσό

Περίοδος αρχικού καθορισμού επιτοκίου άνω του 1 έτους και έως 5 ετών

17

ΕΣΕ, ποσό

Περίοδος αρχικού καθορισμού επιτοκίου άνω των 5 ετών και έως 10 ετών

18

ΕΣΕ, ποσό

Περίοδος αρχικού καθορισμού επιτοκίου άνω των 10 ετών

19

ΕΣΕ, ποσό

Για άλλους σκοπούς

Κυμαινόμενο επιτόκιο και περίοδος αρχικού καθορισμού επιτοκίου έως 1 έτους

20

ΕΣΕ, ποσό

Περίοδος αρχικού καθορισμού επιτοκίου άνω του 1 έτους και έως 5 ετών

21

ΕΣΕ, ποσό

Περίοδος αρχικού καθορισμού επιτοκίου άνω των 5 ετών

22

ΕΣΕ, ποσό

Για άλλους σκοπούς, εκ των οποίων: ατομικές επιχειρήσεις

Κυμαινόμενο επιτόκιο και περίοδος αρχικού καθορισμού επιτοκίου έως 1 έτους

33

ΕΣΕ, ποσό

Περίοδος αρχικού καθορισμού επιτοκίου άνω του 1 έτους και έως 5 ετών

34

ΕΣΕ, ποσό

Περίοδος αρχικού καθορισμού επιτοκίου άνω των 5 ετών

35

ΕΣΕ, ποσό

Δάνεια σε ευρώ

Προς μη χρηματοοικονομικές εταιρείες

Ανακυκλούμενα δάνεια και υπεραναλήψεις

23

ΕΣΕ

Παρατεινόμενη πίστωση μέσω πιστωτικών καρτών

36

ΕΣΕ

Δάνεια ύψους έως 0,25 εκατ. ευρώ

Κυμαινόμενο επιτόκιο και περίοδος αρχικού καθορισμού επιτοκίου έως 3 μηνών

37

ΕΣΕ, ποσό

Περίοδος αρχικού καθορισμού επιτοκίου άνω των 3 μηνών και έως 1 έτους

38

ΕΣΕ, ποσό

Περίοδος αρχικού καθορισμού επιτοκίου άνω του 1 έτους και έως 3 ετών

39

ΕΣΕ, ποσό

Περίοδος αρχικού καθορισμού επιτοκίου άνω των 3 ετών και έως 5 ετών

40

ΕΣΕ, ποσό

Περίοδος αρχικού καθορισμού επιτοκίου άνω των 5 ετών και έως 10 ετών

41

ΕΣΕ, ποσό

Περίοδος αρχικού καθορισμού επιτοκίου άνω των 10 ετών

42

ΕΣΕ, ποσό

Δάνεια ύψους άνω του 0,25 εκατ. ευρώ έως 1 εκατ. ευρώ

Κυμαινόμενο επιτόκιο και περίοδος αρχικού καθορισμού επιτοκίου έως 3 μηνών

43

ΕΣΕ, ποσό

Περίοδος αρχικού καθορισμού επιτοκίου άνω των 3 μηνών και έως 1 έτους

44

ΕΣΕ, ποσό

Περίοδος αρχικού καθορισμού επιτοκίου άνω του 1 έτους και έως 3 ετών

45

ΕΣΕ, ποσό

Περίοδος αρχικού καθορισμού επιτοκίου άνω των 3 ετών και έως 5 ετών

46

ΕΣΕ, ποσό

Περίοδος αρχικού καθορισμού επιτοκίου άνω των 5 ετών και έως 10 ετών

47

ΕΣΕ, ποσό

Περίοδος αρχικού καθορισμού επιτοκίου άνω των 10 ετών

48

ΕΣΕ, ποσό

Δάνεια ύψους άνω του 1 εκατ. ευρώ

Κυμαινόμενο επιτόκιο και περίοδος αρχικού καθορισμού επιτοκίου έως 3 μηνών

49

ΕΣΕ, ποσό

Περίοδος αρχικού καθορισμού επιτοκίου άνω των 3 μηνών και έως 1 έτους

50

ΕΣΕ, ποσό

Περίοδος αρχικού καθορισμού επιτοκίου άνω του 1 έτους και έως 3 ετών

51

ΕΣΕ, ποσό

Περίοδος αρχικού καθορισμού επιτοκίου άνω των 3 ετών και έως 5 ετών

52

ΕΣΕ, ποσό

Περίοδος αρχικού καθορισμού επιτοκίου άνω των 5 ετών και έως 10 ετών

53

ΕΣΕ, ποσό

Περίοδος αρχικού καθορισμού επιτοκίου άνω των 10 ετών

54

ΕΣΕ, ποσό


Πίνακας 3

Νέες εργασίες δανείων που καλύπτονται με ασφάλειες και/ή εγγυήσεις

 

Τομέας

Είδος μέσου

Αρχική περίοδος καθορισμού επιτοκίου

Δείκτης νέων εργασιών

Υποχρέωση παροχής στοιχείων

Δάνεια σε ευρώ

Προς νοικοκυριά

Καταναλωτικά

Κυμαινόμενο επιτόκιο και περίοδος αρχικού καθορισμού επιτοκίου έως 1 έτους

55

ΕΣΕ, ποσό

Περίοδος αρχικού καθορισμού επιτοκίου άνω του 1 έτους και έως 5 ετών

56

ΕΣΕ, ποσό

Περίοδος αρχικού καθορισμού επιτοκίου άνω των 5 ετών

57

ΕΣΕ, ποσό

Για αγορά κατοικίας

Κυμαινόμενο επιτόκιο και περίοδος αρχικού καθορισμού επιτοκίου έως 1 έτους

58

ΕΣΕ, ποσό

Περίοδος αρχικού καθορισμού επιτοκίου άνω του 1 έτους και έως 5 ετών

59

ΕΣΕ, ποσό

Περίοδος αρχικού καθορισμού επιτοκίου άνω των 5 ετών και έως 10 ετών

60

ΕΣΕ, ποσό

Περίοδος αρχικού καθορισμού επιτοκίου άνω των 10 ετών

61

ΕΣΕ, ποσό

Δάνεια σε ευρώ

Προς μη χρηματοοικονομικές εταιρείες

Δάνεια ύψους έως 0,25 εκατ. ευρώ

Κυμαινόμενο επιτόκιο και περίοδος αρχικού καθορισμού επιτοκίου έως 3 μηνών

62

ΕΣΕ, ποσό

Περίοδος αρχικού καθορισμού επιτοκίου άνω των 3 μηνών και έως 1 έτους

63

ΕΣΕ, ποσό

Περίοδος αρχικού καθορισμού επιτοκίου άνω του 1 έτους και έως 3 ετών

64

ΕΣΕ, ποσό

Περίοδος αρχικού καθορισμού επιτοκίου άνω των 3 ετών και έως 5 ετών

65

ΕΣΕ, ποσό

Περίοδος αρχικού καθορισμού επιτοκίου άνω των 5 ετών και έως 10 ετών

66

ΕΣΕ, ποσό

Περίοδος αρχικού καθορισμού επιτοκίου άνω των 10 ετών

67

ΕΣΕ, ποσό

Δάνεια ύψους άνω του 0,25 εκατ. ευρώ έως 1 εκατ. ευρώ

Κυμαινόμενο επιτόκιο και περίοδος αρχικού καθορισμού επιτοκίου έως 3 μηνών

68

ΕΣΕ, ποσό

Περίοδος αρχικού καθορισμού επιτοκίου άνω των 3 μηνών και έως 1 έτους

69

ΕΣΕ, ποσό

Περίοδος αρχικού καθορισμού επιτοκίου άνω του 1 έτους και έως 3 ετών

70

ΕΣΕ, ποσό

Περίοδος αρχικού καθορισμού επιτοκίου άνω των 3 ετών και έως 5 ετών

71

ΕΣΕ, ποσό

Περίοδος αρχικού καθορισμού επιτοκίου άνω των 5 ετών και έως 10 ετών

72

ΕΣΕ, ποσό

Περίοδος αρχικού καθορισμού επιτοκίου άνω των 10 ετών

73

ΕΣΕ, ποσό

Δάνεια ύψους άνω του 1 εκατ. ευρώ

Κυμαινόμενο επιτόκιο και περίοδος αρχικού καθορισμού επιτοκίου έως 3 μηνών

74

ΕΣΕ, ποσό

Περίοδος αρχικού καθορισμού επιτοκίου άνω των 3 μηνών και έως 1 έτους

75

ΕΣΕ, ποσό

Περίοδος αρχικού καθορισμού επιτοκίου άνω του 1 έτους και έως 3 ετών

76

ΕΣΕ, ποσό

Περίοδος αρχικού καθορισμού επιτοκίου άνω των 3 ετών και έως 5 ετών

77

ΕΣΕ, ποσό

Περίοδος αρχικού καθορισμού επιτοκίου άνω των 5 ετών και έως 10 ετών

78

ΕΣΕ, ποσό

Περίοδος αρχικού καθορισμού επιτοκίου άνω των 10 ετών

79

ΕΣΕ, ποσό


Πίνακας 4

Νέες εργασίες δανείων προς μη χρηματοοικονομικές εταιρείες με περίοδο αρχικού καθορισμού επιτοκίου μικρότερη του έτους και αρχική διάρκεια μεγαλύτερη του έτους

 

Τομέας

Είδος μέσου

Όλα τα δάνεια / δάνεια που καλύπτονται με ασφάλεια/εγγύηση κατά αρχική διάρκεια

Δείκτης νέων εργασιών

Υποχρέωση παροχής στοιχείων

Δάνεια σε ευρώ

Προς μη χρηματοοικονομικές εταιρείες

Δάνεια ύψους έως 0,25 εκατ. ευρώ

Κυμαινόμενο επιτόκιο και περίοδος αρχικού καθορισμού επιτοκίου έως 1 έτους, αρχικής διάρκειας άνω του 1 έτους

80

ΕΣΕ, ποσό

Κυμαινόμενο επιτόκιο και περίοδος αρχικού καθορισμού επιτοκίου έως 1 έτους, αρχικής διάρκειας άνω του 1 έτους, μόνο δάνεια που καλύπτονται με ασφάλεια/εγγύηση

81

ΕΣΕ, ποσό

Δάνεια ύψους άνω του 0,25 εκατ. ευρώ έως 1 εκατ. ευρώ

Κυμαινόμενο επιτόκιο και περίοδος αρχικού καθορισμού επιτοκίου έως 1 έτους, αρχικής διάρκειας άνω του 1 έτους

82

ΕΣΕ, ποσό

Κυμαινόμενο επιτόκιο και περίοδος αρχικού καθορισμού επιτοκίου έως 1 έτους, αρχικής διάρκειας άνω του 1 έτους, μόνο δάνεια που καλύπτονται με ασφάλεια/εγγύηση

83

ΕΣΕ, ποσό

Δάνεια ύψους άνω του 1 εκατ. ευρώ

Κυμαινόμενο επιτόκιο και περίοδος αρχικού καθορισμού επιτοκίου έως 1 έτους, αρχικής διάρκειας άνω του 1 έτους

84

ΕΣΕ, ποσό

Κυμαινόμενο επιτόκιο και περίοδος αρχικού καθορισμού επιτοκίου έως 1 έτους, αρχικής διάρκειας άνω του 1 έτους, μόνο δάνεια που καλύπτονται με ασφάλεια/εγγύηση

85

ΕΣΕ, ποσό


Πίνακας 5

Νέες εργασίες δανείων προς νοικοκυριά

 

Τομέας

Είδος μέσου

Όλα τα δάνεια

Δείκτης νέων εργασιών

Υποχρέωση παροχής στοιχείων

Δάνεια σε ευρώ

Προς νοικοκυριά

Καταναλωτικά

ΣΕΠΕ

30

ΣΕΠΕ

Για αγορά κατοικίας

ΣΕΠΕ

31

ΣΕΠΕ


Πίνακας 6

Νέες εργασίες επαναδιαπραγματευθέντων δανείων

 

Τομέας

Είδος μέσου

Αρχική διάρκεια, περίοδος προειδοποίησης, αρχική περίοδος καθορισμού επιτοκίου

Δείκτης νέων εργασιών

Υποχρέωση παροχής στοιχείων

Δάνεια σε ευρώ

Προς νοικοκυριά

καταναλωτικά

σύνολο

88

Ποσό

Για αγορά κατοικίας

σύνολο

89

Ποσό

Για άλλους σκοπούς

σύνολο

90

Ποσό

Προς μη χρηματοοικονομικές εταιρείες

σύνολο

91

Ποσό


(1)  Για την εν λόγω κατηγορία μέσων τα νοικοκυριά και οι μη χρηματοοικονομικές εταιρείες συγχωνεύονται και ταξινομούνται στον τομέα των νοικοκυριών.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Για την εκπλήρωση της υποχρέωσης παροχής στατιστικών στοιχείων που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), οι μονάδες παροχής στοιχείων τηρούν τα ακόλουθα ελάχιστα πρότυπα.

1.

Ελάχιστα πρότυπα διαβίβασης:

α)

Η παροχή στοιχείων πρέπει να γίνεται εγκαίρως και εντός των προθεσμιών που καθορίζει η ΕθνΚΤ του κράτους μέλους της ζώνης του ευρώ του οποίου η μονάδα παροχής στοιχείων είναι κάτοικος (εφεξής η «οικεία ΕθνΚΤ»)·

β)

οι στατιστικές εκθέσεις πρέπει να λαμβάνουν τη μορφή και τον μορφότυπο που προβλέπονται βάσει των τεχνικών προϋποθέσεων για την παροχή στοιχείων που καθορίζει η οικεία ΕθνΚΤ·

γ)

η μονάδα παροχής στοιχείων πρέπει να παρέχει στην οικεία ΕθνΚΤ τα στοιχεία ενός ή περισσότερων υπευθύνων επικοινωνίας·

δ)

πρέπει τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές για τη διαβίβαση στοιχείων στην οικεία ΕθνΚΤ.

2.

Ελάχιστα πρότυπα ακριβείας:

α)

Τα στατιστικά στοιχεία πρέπει να είναι ορθά·

β)

οι μονάδες παροχής στοιχείων πρέπει να είναι σε θέση να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις εξελίξεις τις οποίες υποδηλώνουν τα διαβιβαζόμενα στοιχεία·

γ)

τα στατιστικά στοιχεία πρέπει να είναι πλήρη και να μην περιέχουν συνεχή και διαρθρωτικά κενά. Τα κενά θα πρέπει να επισημαίνονται, να αιτιολογούνται στην οικεία ΕθνΚΤ και, όπου συντρέχει περίπτωση, να καλύπτονται το συντομότερο δυνατόν·

δ)

η μονάδα παροχής στοιχείων πρέπει να ακολουθεί τις διαστάσεις, την πολιτική στρογγυλοποίησης και το σύστημα δεκαδικών ψηφίων που καθορίζει για την τεχνική διαβίβαση των στοιχείων η οικεία ΕθνΚΤ.

3.

Ελάχιστα πρότυπα εννοιολογικής συμβατότητας

α)

Τα στατιστικά στοιχεία πρέπει να συνάδουν με τους ορισμούς και τις ταξινομήσεις του παρόντος κανονισμού·

β)

σε περίπτωση τυχόν αποκλίσεων από τους εν λόγω ορισμούς και τις ταξινομήσεις οι μονάδες παροχής στοιχείων παρακολουθούν και εκτιμούν ποσοτικά σε τακτική βάση τη διαφορά μεταξύ του χρησιμοποιηθέντος μέτρου και του μέτρου που καθορίζεται στον παρόντα κανονισμό·

γ)

οι μονάδες παροχής στοιχείων πρέπει να είναι σε θέση να ερμηνεύουν αναντιστοιχίες των διαβιβαζόμενων στοιχείων σε σύγκριση με τα αριθμητικά δεδομένα των προηγούμενων περιόδων.

4.

Ελάχιστα πρότυπα αναθεωρήσεων

Πρέπει να ακολουθείται η πολιτική και οι διαδικασίες αναθεωρήσεων, τις οποίες καθορίζουν η ΕΚΤ και η οικεία ΕθνΚΤ. Οι αναθεωρήσεις που αποκλίνουν από τις συνήθεις πρέπει να συνοδεύονται από επεξηγηματικά σημειώματα.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣΜΕ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΟΧΙΚΩΝ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

(αναφέρεται στο άρθρο7)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ.63/2002 (ΕΚΤ/2001/18)

(ΕΕ L 10 της 12.1.2002, σ. 24)

Τροποποιείται από:

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2181/2004 (ΕΚΤ/2004/21)

(ΕΕ L 371 της 18.12.2004, σ. 42.)

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 290/2009 (ΕΚΤ/2009/7)

(ΕΕ L 94 της 8.4.2009, σ. 75)

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 674/2010 (ΕΚΤ/2010/7)

(ΕΕ L 196 της 28.7.2010, σ. 23)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 63/2002 (ΕΚΤ/2001/18)

Παρών κανονισμός

Άρθρο 1

Άρθρο 1

Άρθρο 2 παράγραφος 1

Άρθρο 2 παράγραφος 1

 

Άρθρο 2 παράγραφος 2

 

Άρθρο 2 παράγραφος 3

 

Άρθρο 2 παράγραφος 4

Άρθρο 2 παράγραφος 2

Άρθρο 2 παράγραφος 5

Άρθρο 2 παράγραφος 3

Άρθρο 2 παράγραφος 6

Άρθρο 3

Άρθρο 3

 

Άρθρο 4

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 6

Άρθρο 7

 

Άρθρο 8

Άρθρο 7

Άρθρο 9

Παράρτημα I (1)

 

Παράρτημα II

Παράρτημα I

Παράρτημα III

Παράρτημα II

 

Παράρτημα III

Παράρτημα IV

 


(1)  Πρόκειται να συμπεριληφθεί σε κατευθυντήρια γραμμή της ΕΚΤ που θα αναδιατυπώνει την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2007/9.


7.11.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 297/73


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1073/2013 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ ΤΡΆΠΕΖΑΣ

της 18ης Οκτωβρίου 2013

σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού των επενδυτικών οργανισμών (αναδιατύπωση)

(ΕΚΤ/2013/38)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και ιδίως το άρθρο 5,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2533/98 του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1998, σχετικά με τη συλλογή στατιστικών πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (1), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 1 και το άρθρο 6 παράγραφος 4,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Δεδομένου ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 958/2007 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 27ης Ιουλίου 2007, σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού των επενδυτικών οργανισμών (ΕΚΤ/2007/8) (2) θα πρέπει να τροποποιηθεί ουσιωδώς, ιδίως λαμβανομένου υπόψη του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 549/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για το ευρωπαϊκό σύστημα εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (3), ενδείκνυται η αναδιατύπωσή του για λόγους σαφήνειας.