ISSN 1977-0669

doi:10.3000/19770669.L_2013.189.ell

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 189

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

56ό έτος
10 Ιουλίου 2013


Περιεχόμενα

 

II   Μη νομοθετικές πράξεις

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (EE) αριθ. 651/2013 της Επιτροπής, της 9ης Ιουλίου 2013, για την έγκριση του κλινοπτιλόλιθου ιζηματογενούς προέλευσης ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για όλα τα ζωικά είδη και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1810/2005 ( 1 )

1

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 652/2013 της Επιτροπής, της 9ης Ιουλίου 2013, για την 195η τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 του Συμβουλίου για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με το δίκτυο της Αλ Κάιντα

4

 

 

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 653/2013 της Επιτροπής, της 9ης Ιουλίου 2013, για καθορισμό των κατ’ αποκοπή τιμών εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

6

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

*

Απόφαση 2013/365/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2013, για την τροποποίηση της απόφασης 2012/329/ΚΕΠΠΑ σχετικά με την παράταση της εντολής του Ειδικού Εντεταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κέρας της Αφρικής

8

 

*

Απόφαση 2013/366/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2013, για την τροποποίηση και παράταση της εντολής του ειδικού εντεταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κοσσυφοπέδιο

9

 

*

Απόφαση 2013/367/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2013, για την τροποποίηση της απόφασης 2012/389/ΚΕΠΠΑ για την αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την οικοδόμηση περιφερειακών ναυτικών δυνατοτήτων στο Κέρας της Αφρικής (EUCAP NESTOR)

12

 

*

Απόφαση 2013/368/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2013, για την τροποποίηση της απόφασης 2012/392/ΚΕΠΠΑ σχετικά με την Αποστολή CSDP της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Νίγηρα (EUCAP SAHEL NIGER)

13

 

 

 

*

Ανακοίνωση προς τους αναγνώστες — Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 216/2013 του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2013, για την ηλεκτρονική δημοσίευση της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (βλέπε σελίδα 3 του εξωφύλλου)

s3

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


II Μη νομοθετικές πράξεις

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

10.7.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 189/1


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (EE) αριθ. 651/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 9ης Ιουλίου 2013

για την έγκριση του κλινοπτιλόλιθου ιζηματογενούς προέλευσης ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για όλα τα ζωικά είδη και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1810/2005

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, για τις πρόσθετες ύλες που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων (1), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 προβλέπει τη χορήγηση άδειας για τη χρήση πρόσθετων υλών στη διατροφή των ζώων και καθορίζει τους όρους και τις διαδικασίες για τη χορήγηση αυτής της άδειας. Το άρθρο 10 του εν λόγω κανονισμού προβλέπει την επαναξιολόγηση των πρόσθετων υλών που εγκρίθηκαν σύμφωνα με την οδηγία 70/524/ΕΟΚ του Συμβουλίου (2).

(2)

Ο κλινοπτιλόλιθος ιζηματογενούς προέλευσης εγκρίθηκε χωρίς χρονικό περιορισμό, σύμφωνα με την οδηγία 70/524/ΕΟΚ, ως πρόσθετη ύλη ζωοτροφών για χρήση στους χοίρους προς πάχυνση, στα κοτόπουλα προς πάχυνση, στις γαλοπούλες προς πάχυνση, στα βοοειδή και στον σολομό με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1810/2005 της Επιτροπής (3). Στη συνέχεια, η εν λόγω πρόσθετη ύλη εγγράφηκε στο μητρώο πρόσθετων υλών ζωοτροφών ως υφιστάμενο προϊόν, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003.

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003, σε συνδυασμό με το άρθρο 7 του εν λόγω κανονισμού, υποβλήθηκε αίτηση για την επαναξιολόγηση του κλινοπτιλόλιθου ιζηματογενούς προέλευσης ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για τους χοίρους προς πάχυνση, τα κοτόπουλα προς πάχυνση, τις γαλοπούλες προς πάχυνση, τα βοοειδή και τον σολομό και, σύμφωνα με το άρθρο 7 του εν λόγω κανονισμού, για νέα χρήση για όλα τα άλλα ζωικά είδη, με το αίτημα η εν λόγω πρόσθετη ύλη να ταξινομηθεί στην κατηγορία πρόσθετων υλών «τεχνολογικές πρόσθετες ύλες». Η εν λόγω αίτηση συνοδευόταν από τα στοιχεία και τα έγγραφα που απαιτούνται βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003.

(4)

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων («η Αρχή»), στη γνωμοδότηση της 12ης Δεκεμβρίου 2012 (4), κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, υπό τις προτεινόμενες συνθήκες χρήσης, ο κλινοπτιλόλιθος ιζηματογενούς προέλευσης δεν έχει δυσμενείς επιδράσεις στην υγεία των ζώων, στο περιβάλλον ή, υπό την προϋπόθεση ότι λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των χρηστών, στην υγεία του ανθρώπου, και ότι θα έχει το δυναμικό να είναι αποτελεσματικός ως συνδετικό μέσο ιζημάτων και ως αντισυσσωματοποιητικός παράγοντας σε 10 000 mg/kg πλήρους ζωοτροφής. Η Αρχή θεωρεί ότι δεν υπάρχει ανάγκη να θεσπιστούν ειδικές απαιτήσεις παρακολούθησης μετά τη διάθεση στην αγορά. Η Αρχή επαλήθευσε, επίσης, την έκθεση σχετικά με τη μέθοδο ανάλυσης της πρόσθετης ύλης ζωοτροφών στις ζωοτροφές, η οποία υποβλήθηκε από το εργαστήριο αναφοράς το οποίο συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1831/2003.

(5)

Από την αξιολόγηση του κλινοπτιλόλιθου ιζηματογενούς προέλευσης διαπιστώνεται ότι πληρούνται οι όροι για τη χορήγηση άδειας που προβλέπονται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003. Συνεπώς, θα πρέπει να εγκριθεί η χρήση της εν λόγω πρόσθετης ύλης, όπως προσδιορίζεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

(6)

Δεδομένου ότι χορηγείται νέα έγκριση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1831/2003, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1810/2005 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(7)

Επειδή δεν απαιτείται, για λόγους ασφάλειας, η άμεση εφαρμογή των τροποποιήσεων των όρων χορήγησης της άδειας, είναι σκόπιμο να επιτραπεί μεταβατική περίοδος ώστε να ετοιμαστούν τα ενδιαφερόμενα μέρη για να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις που απορρέουν από την έγκριση.

(8)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Έγκριση

Ο κλινοπτιλόλιθος ιζηματογενούς που προσδιορίζεται στο παράρτημα και υπάγεται στην κατηγορία πρόσθετων υλών «τεχνολογικές πρόσθετες ύλες» και στη λειτουργική ομάδα «συνδετικά μέσα» και «αντισυσσωματοποιητικοί παράγοντες» εγκρίνεται για χρήση ως πρόσθετη ύλη στη διατροφή των ζώων, υπό τους όρους που καθορίζονται στο εν λόγω παράρτημα.

Άρθρο 2

Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1810/2005

Στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1810/2005, η καταχώριση E 568, κλινοπτιλόλιθος ιζηματογενούς προέλευσης, διαγράφεται.

Άρθρο 3

Μεταβατικά μέτρα

Η πρόσθετη ύλη που προσδιορίζεται στο παράρτημα και οι ζωοτροφές που περιέχουν την εν λόγω πρόσθετη ύλη, που έχουν παραχθεί και επισημανθεί πριν από τις 30 Ιανουαρίου 2014 σύμφωνα με τους κανόνες που ίσχυαν πριν από τις 30 Ιουλίου 2013 δύνανται να συνεχίσουν να διατίθενται στην αγορά και να χρησιμοποιούνται έως ότου εξαντληθούν τα υφιστάμενα αποθέματα.

Άρθρο 4

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 9 Ιουλίου 2013.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 29.

(2)  ΕΕ L 270 της 14.12.1970, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 291 της 5.11.2005, σ. 5.

(4)  EFSA Journal 2013· 11(1):3039.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης

Επωνυμία του κατόχου της άδειας

Πρόσθετη ύλη

Σύνθεση, χημικός τύπος, περιγραφή, αναλυτική μέθοδος

Είδος ή κατηγορία ζώου

Ανώτατο όριο ηλικίας

Ελάχιστη περιεκτικότητα

Μέγιστη περιεκτικότητα

Λοιπές διατάξεις

Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας

mg/kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %

Κατηγορία τεχνολογικών πρόσθετων υλών. Λειτουργική ομάδα: συνδετικά μέσα

1g568

Κλινοπτιλόλιθος ιζηματογενούς προέλευσης

 

Σύνθεση πρόσθετης ύλης

Κλινοπτιλόλιθος ιζηματογενούς προέλευσης ≥ 80 % (σε μορφή σκόνης).

 

Χαρακτηρισμός της δραστικής ουσίας

Κλινοπτιλόλιθος (hydrated sodium calcium aluminosilicate) ιζηματογενούς προέλευσης ≥ 80 % και αργιλικά ορυκτά ≤ 20 % (χωρίς ίνες και χαλαζία).

Αριθμός CAS 12173-10-3

 

Αναλυτική μέθοδος  (1)

Για τον προσδιορισμό του κλινοπτιλόλιθου ιζηματογενούς προέλευσης στην πρόσθετη ύλη ζωοτροφών: φασματοσκοπία διάθλασης ακτίνων Χ (XRD).

Όλα τα ζωικά είδη

10 000

1.

Για ασφάλεια: συνιστάται να χρησιμοποιούνται μέσα προστασίας των ματιών και της αναπνοής και γάντια ασφάλειας κατά τον χειρισμό.

2.

Η συνολική ποσότητα κλινοπτιλόλιθου ιζηματογενούς προέλευσης από όλες τις πηγές δεν πρέπει να υπερβαίνει τη μέγιστη περιεκτικότητα των 10 000 mg.

30 Ιουλίου 2023

Κατηγορία τεχνολογικών πρόσθετων υλών. Λειτουργική ομάδα: αντισυσσωματοποιητικοί παράγοντες

1g568

Κλινοπτιλόλιθος ιζηματογενούς προέλευσης

 

Σύνθεση πρόσθετης ύλης

Κλινοπτιλόλιθος ιζηματογενούς προέλευσης ≥ 80 % (σε μορφή σκόνης).

 

Χαρακτηρισμός της δραστικής ουσίας

Κλινοπτιλόλιθος (hydrated sodium calcium aluminosilicate) ιζηματογενούς προέλευσης ≥ 80 % και αργιλικά ορυκτά ≤ 20 % (χωρίς ίνες και χαλαζία).

Αριθμός CAS 12173-10-3

 

Αναλυτική μέθοδος  (1)

Για τον προσδιορισμό του κλινοπτιλόλιθου ιζηματογενούς προέλευσης στην πρόσθετη ύλη ζωοτροφών: φασματοσκοπία διάθλασης ακτίνων Χ (XRD).

Όλα τα ζωικά είδη

10 000

1.

Για ασφάλεια: συνιστάται να χρησιμοποιούνται μέσα προστασίας των ματιών και της αναπνοής και γάντια ασφάλειας κατά τον χειρισμό.

2.

Η συνολική ποσότητα κλινοπτιλόλιθου ιζηματογενούς προέλευσης από όλες τις πηγές δεν πρέπει να υπερβαίνει τη μέγιστη περιεκτικότητα των 10 000 mg.

30 Ιουλίου 2023


(1)  Λεπτομέρειες σχετικά με τις αναλυτικές μεθόδους διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση του εργαστηρίου αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις πρόσθετες ύλες ζωοτροφών: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


10.7.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 189/4


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 652/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 9ης Ιουλίου 2013

για την 195η τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 του Συμβουλίου για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με το δίκτυο της Αλ Κάιντα

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 881/2002 του Συμβουλίου, της 27ης Μαΐου 2002, για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με το δίκτυο της Αλ Κάιντα (1), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο α), και το άρθρο 7α παράγραφος 5,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 απαριθμεί τα πρόσωπα, τις ομάδες και τις οντότητες που αφορά η βάσει του εν λόγω κανονισμού δέσμευση κεφαλαίων και οικονομικών πόρων.

(2)

Την 1η Ιουλίου 2013, η Επιτροπή Κυρώσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (ΣΑΗΕ) αποφάσισε να αφαιρέσει ένα φυσικό πρόσωπο από τον κατάλογο προσώπων, ομάδων και οντοτήτων που αφορά η δέσμευση κεφαλαίων και οικονομικών πόρων, αφού εξέτασε την αίτηση διαγραφής από τον πίνακα που υπέβαλε αυτό το άτομο και τη λεπτομερή έκθεση του διαμεσολαβητή που καταρτίστηκε σύμφωνα με την απόφαση 1904(2009) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Επιπλέον, στις 25 Ιουνίου 2013, η Επιτροπή Κυρώσεων του ΣΑΗΕ αποφάσισε να τροποποιήσει μια καταχώριση στον κατάλογο.

(3)

Κατά συνέπεια, το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 πρέπει να επικαιροποιηθεί ανάλογα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 9 Ιουλίου 2013.

Για την Επιτροπή, εξ ονόματος του Προέδρου,

Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Μέσων Εξωτερικής Πολιτικής


(1)  ΕΕ L 139 της 29.5.2002, σ. 9.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 τροποποιείται ως εξής:

(1)

Η ακόλουθη καταχώριση υπό τον τίτλο «Φυσικά πρόσωπα» διαγράφεται:

«Abd Al Hamid Sulaiman Muhammed Al-Mujil (άλλως α) Dr. Abd al-Hamid Al-Mujal, β) Dr. Abd Abdul-Hamid bin Sulaiman Al-Mu’jil, γ) Abd al-Hamid Sulaiman Al-Mu’jil, δ) Dr. Abd Al-Hamid Al-Mu’ajjal, ε) Abd al-Hamid Mu’jil, στ) A.S. Mujel, ζ) Abdulhamid Sulaiman M.Al Mojil, η) Abu Abdallah). Ημερομηνία γέννησης: α) 28.4.1949, β) 29.4.1949. Τόπος γέννησης: Κουβέιτ. Υπηκοότητα: Σαουδάραβας. Αριθ. διαβατηρίου: F 137998 (Σαουδικής Αραβίας, εκδοθέν στις 18.4.2004, έληξε στις 24.2.2009). Ημερομηνία κατονομασίας που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 4 στοιχείο β): 4.8.2006.»

(2)

Η καταχώριση «Agha, Haji Abdul Manan (άλλως Saiyid; Abd Al-Manam), Πακιστάν.» υπό τον τίτλο «Φυσικά πρόσωπα» αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«Abdul Manan Agha (άλλως α) Abdul Manan, β) Abdul Man’am Saiyid, γ) Saiyid Abd al-Man (όπως είχε καταχωρισθεί στο παρελθόν)). Τίτλος: Haji. Ημερομηνία κατονομασίας που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 4 στοιχείο β): 17.10.2001.»


10.7.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 189/6


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 653/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 9ης Ιουλίου 2013

για καθορισμό των κατ’ αποκοπή τιμών εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1),

Έχοντας υπόψη τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 543/2011 της Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 2011, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών (2), και ιδίως το άρθρο 136 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 543/2011 προβλέπει, κατ’ εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ’ αποκοπή τιμών εισαγωγής από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημα XVI μέρος A του εν λόγω κανονισμού.

(2)

Η κατ’ αποκοπή τιμή εισαγωγής υπολογίζεται κάθε εργάσιμη ημέρα, σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφος 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011, λαμβανομένων υπόψη των ημερήσιων μεταβλητών στοιχείων. Συνεπώς, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κατ’ αποκοπή τιμές εισαγωγής που αναφέρονται στο άρθρο 136 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 9 Ιουλίου 2013.

Για την Επιτροπή, εξ ονόματος του Προέδρου,

Jerzy PLEWA

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 157 της 15.6.2011, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Οι κατ’ αποκοπή τιμές εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

(ευρώ/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτων χωρών (1)

Κατ’ αποκοπή τιμή εισαγωγής

0707 00 05

MK

33,9

TR

105,8

ZZ

69,9

0709 93 10

TR

127,3

ZZ

127,3

0805 50 10

AR

86,5

UY

89,3

ZA

98,0

ZZ

91,3

0808 10 80

AR

176,6

BR

118,6

CL

150,1

CN

96,0

NZ

160,1

US

144,0

ZA

133,2

ZZ

139,8

0808 30 90

AR

110,2

CL

124,3

CN

72,5

ZA

127,4

ZZ

108,6

0809 10 00

IL

275,4

TR

204,6

ZZ

240,0

0809 29 00

TR

317,1

ZZ

317,1

0809 30

TR

209,3

ZZ

209,3

0809 40 05

IL

99,1

MA

99,1

ZA

125,3

ZZ

107,8


(1)  Ονοματολογία των χωρών που ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1833/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 354 της 14.12.2006, σ. 19). Ο κωδικός «ZZ» αντιπροσωπεύει «άλλες χώρες καταγωγής».


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

10.7.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 189/8


ΑΠΌΦΑΣΗ 2013/365/ΚΕΠΠΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 9ης Ιουλίου 2013

για την τροποποίηση της απόφασης 2012/329/ΚΕΠΠΑ σχετικά με την παράταση της εντολής του Ειδικού Εντεταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κέρας της Αφρικής

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 28, το άρθρο 31 παράγραφος 2 και το άρθρο 33,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 8 Δεκεμβρίου 2011, το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση 2011/819/ΚΕΠΠΑ (1) με την οποία διόρισε τον Αλέξανδρο ΡΟΝΤΟ ως Ειδικό Εντεταλμένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΕΕ) για το Κέρας της Αφρικής.

(2)

Στις 25 Ιουνίου 2012, το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση 2012/329/ΚΕΠΠΑ (2) για την παράταση της εντολής του ΕΕΕΕ έως τις 30 Ιουνίου 2013.

(3)

Η εντολή καθηκόντων του ΕΕΕΕ θα πρέπει να παραταθεί για επιπλέον περίοδο πέντε μηνών.

(4)

Ο ΕΕΕΕ θα εκτελέσει την εντολή του εν μέσω μιας κατάστασης η οποία ενδέχεται να επιδεινωθεί και η οποία θα μπορούσε να εμποδίσει την επίτευξη των στόχων της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, όπως ορίζονται στο άρθρο 21 της Συνθήκης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η απόφαση 2012/329/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου τροποποιείται ως εξής:

(1)

Το άρθρο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 1

Ειδικός Εντεταλμένος της Ένωσης

Η εντολή καθηκόντων του Αλέξανδρου ΡΟΝΤΟΥ ως ΕΕΕΕ για το Κέρας της Αφρικής παρατείνεται έως τις 30 Νοεμβρίου 2013. Η εντολή του ΕΕΕΕ μπορεί να τερματιστεί νωρίτερα, εάν το Συμβούλιο το αποφασίσει, κατόπιν πρότασης της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας (ΥΕ).

Για τους σκοπούς της εντολής του ΕΕΕΕ, ως Κέρας της Αφρικής νοείται η περιοχή που περιλαμβάνει τη Δημοκρατία του Τζιμπουτί, το Κράτος της Ερυθραίας, την Ομοσπονδιακή Λαϊκή Δημοκρατία της Αιθιοπίας, τη Δημοκρατία της Κένυας, την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Σομαλίας, τη Δημοκρατία του Σουδάν, τη Δημοκρατία του Νότιου Σουδάν και τη Δημοκρατία της Ουγκάντας. Για ζητήματα με ευρύτερες περιφερειακές επιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένης της πειρατείας, ο ΕΕΕΕ θα έχει επαφές με χώρες και περιφερειακές οντότητες πέραν του Κέρατος της Αφρικής, όπως ενδείκνυται.

Δεδομένης της ανάγκης να αντιμετωπίζονται με περιφερειακή προσέγγιση οι αλληλένδετες προκλήσεις με τις οποίες ευρίσκεται αντιμέτωπη η περιοχή, ο ΕΕΕΕ για το Κέρας της Αφρικής εργάζεται σε στενή συνεννόηση με τον ΕΕΕΕ για το Σουδάν και το Νότιο Σουδάν, ο οποίος διατηρεί την κύρια ευθύνη όσον αφορά τις δύο αυτές χώρες.»

(2)

Το άρθρο 5 παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Το ποσό δημοσιονομικής αναφοράς που προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που απορρέουν από την εντολή του ΕΕΕΕ για το χρονικό διάστημα από την 1η Ιουλίου 2012 έως τις 30 Νοεμβρίου 2013 ανέρχεται σε 4 900 000 EUR.»

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από την ημέρα της έκδοσής της.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 2013.

Βρυξέλλες, 9 Ιουλίου 2013.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

R. ŠADŽIUS


(1)  EE L 327, 9.12.2011, σ. 62.

(2)  EE L 165, 26.6.2012, σ. 62.


10.7.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 189/9


ΑΠΌΦΑΣΗ 2013/366/ΚΕΠΠΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 9ης Ιουλίου 2013

για την τροποποίηση και παράταση της εντολής του ειδικού εντεταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κοσσυφοπέδιο (1)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 28, το άρθρο 31 παράγραφος 2 και το άρθρο 33,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 25 Ιανουαρίου 2012, το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση 2012/39/ΚΕΠΠΑ (2) για τον διορισμό του Samuel ŽBOGAR ως ειδικού εντεταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΕΕ) στο Κοσσυφοπέδιο. Η θητεία του ΕΕΕΕ λήγει στις 30 Ιουνίου 2013.

(2)

Η εντολή καθηκόντων του ΕΕΕΕ θα πρέπει να τροποποιηθεί και να παραταθεί για επιπλέον περίοδο δώδεκα μηνών.

(3)

Ο ΕΕΕΕ θα πραγματοποιήσει τη θητεία του εν μέσω μιας κατάστασης η οποία ενδέχεται να επιδεινωθεί και η οποία θα μπορούσε να εμποδίσει την επίτευξη των στόχων της εξωτερικής δράσης της Ένωσης, όπως καθορίζονται στο άρθρο 21 της Συνθήκης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Ειδικός εντεταλμένος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η εντολή καθηκόντων του Samuel ŽBOGAR ως ΕΕΕΕ στο Κοσσυφοπέδιο τροποποιείται και παρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου 2014. Η θητεία του ΕΕΕΕ μπορεί να τερματιστεί νωρίτερα, εάν το αποφασίσει το Συμβούλιο, κατόπιν πρότασης της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας (ΥΕ).

Άρθρο 2

Στόχοι πολιτικής

Η εντολή καθηκόντων του ΕΕΕΕ βασίζεται στους στόχους πολιτικής της Ένωσης στο Κοσσυφοπέδιο. Σε αυτούς περιλαμβάνεται η ανάληψη ηγετικού ρόλου στην προώθηση ενός σταθερού, βιώσιμου, ειρηνικού, δημοκρατικού και πολυεθνοτικού Κοσσυφοπεδίου, η ενίσχυση της σταθερότητας στην περιοχή καθώς και η συμβολή στην περιφερειακή συνεργασία και στις σχέσεις καλής γειτονίας στα Δυτικά Βαλκάνια, η προαγωγή ενός Κοσσυφοπεδίου προσηλωμένου στο κράτος δικαίου και στην προστασία των μειονοτήτων και της πολιτιστικής και θρησκευτικής κληρονομιάς, και η υποστήριξη της προόδου του Κοσσυφοπεδίου προς την Ένωση σύμφωνα με την ευρωπαϊκή προοπτική για την περιοχή και όπως αναφέρεται στα σχετικά συμπεράσματα του Συμβουλίου.

Άρθρο 3

Εντολή

Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι πολιτικής, η εντολή καθηκόντων του ΕΕΕΕ συνίσταται στα εξής:

α)

παροχή συμβουλών και υποστήριξης από την Ένωση στην πολιτική διαδικασία·

β)

προώθηση του γενικού πολιτικού συντονισμού της Ένωσης στο Κοσσυφοπέδιο·

γ)

ενίσχυση της παρουσίας της Ένωσης στο Κοσσυφοπέδιο και εξασφάλιση της συνεκτικότητας και της αποτελεσματικότητάς της·

δ)

παροχή τοπικής πολιτικής καθοδήγησης στον αρχηγό της αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επιβολή του κράτους δικαίου στο Κοσσυφοπέδιο (EULEX KOSOVO), συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών πτυχών για θέματα που αφορούν εκτελεστικές αρμοδιότητες·

ε)

εξασφάλιση συνέπειας και συνοχής στη δράση της Ένωσης στο Κοσσυφοπέδιο·

στ)

υποστήριξη της προόδου του Κοσσυφοπεδίου προς την Ένωση, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή προοπτική για την περιοχή, μέσω στοχευμένης δημόσιας επικοινωνίας και ενωσιακών δραστηριοτήτων προβολής που έχουν σχεδιαστεί ώστε να εξασφαλίσουν ευρύτερη κατανόηση και υποστήριξη για σχετικά με την Ένωση θέματα από τους κατοίκους του Κοσσυφοπεδίου·

ζ)

παρακολούθηση, βοήθεια και διευκόλυνση της προόδου όσον αφορά τις πολιτικές, οικονομικές και ευρωπαϊκές προτεραιότητες, σύμφωνα με τις αντίστοιχες θεσμικές ικανότητες και ευθύνες·

η)

συμβολή, σε συνεργασία με τον ΕΕΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, στην ανάπτυξη και εδραίωση του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών στο Κοσσυφοπέδιο, μεταξύ άλλων όσον αφορά τις γυναίκες και τα παιδιά, σύμφωνα με την πολιτική της Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις κατευθυντήριες γραμμές της Ένωσης σε θέματα ανθρώπινων δικαιωμάτων·

θ)

βοήθεια στην πραγματοποίηση του διαλόγου μεταξύ Βελιγραδίου-Πρίστινας τον οποίο διευκολύνει η Ένωση.

Άρθρο 4

Εκτέλεση της εντολής

1.   Ο ΕΕΕΕ είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση της εντολής και ενεργεί υπό την εξουσία του ΥΕ.

2.   Η Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας (ΕΠΑ) διατηρεί προνομιακή σύνδεση με τον ΕΕΕΕ και εξακολουθεί να αποτελεί το πρωταρχικό σημείο επαφής του ΕΕΕΕ με το Συμβούλιο. Η ΕΠΑ παρέχει στον ΕΕΕΕ στρατηγική καθοδήγηση και πολιτική κατεύθυνση στο πλαίσιο της εντολής, με την επιφύλαξη των εξουσιών του ΥΕ.

3.   Ο ΕΕΕΕ εργάζεται σε στενό συντονισμό με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ).

Άρθρο 5

Χρηματοδότηση

1.   Το ποσό δημοσιονομικής αναφοράς που προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που απορρέουν από την εντολή του ΕΕΕΕ για το χρονικό διάστημα από την 1η Ιουλίου 2013 έως τις 30 Ιουνίου 2014, ανέρχεται σε 1 870 000 EUR.

2.   Η διαχείριση των δαπανών γίνεται σύμφωνα με τις διαδικασίες και τους κανόνες που ισχύουν για τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης. Οι υπήκοοι των χωρών της περιοχής των Δυτικών Βαλκανίων δικαιούνται να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς για συμβάσεις.

3.   Η διαχείριση των δαπανών υπόκειται σε σύμβαση μεταξύ του ΕΕΕΕ και της Επιτροπής. Ο ΕΕΕΕ είναι υπόλογος στην Επιτροπή για όλες τις δαπάνες.

Άρθρο 6

Σύσταση και σύνθεση της ομάδας

1.   Διορίζεται ειδικό προσωπικό για να συνδράμει τον ΕΕΕΕ στην εκτέλεση της εντολής του και για να συμβάλει στη συνοχή, στην προβολή και στην αποτελεσματικότητα της συνολικής δράσης της Ένωσης στο Κοσσυφοπέδιο. Εντός των ορίων της εντολής καθηκόντων του και των αντίστοιχων διαθέσιμων οικονομικών μέσων, ο ΕΕΕΕ είναι υπεύθυνος για τη σύσταση της ομάδας του. Η ομάδα διαθέτει την εμπειρογνωμοσύνη σε ειδικά ζητήματα πολιτικής που απαιτεί η εντολή. Ο ΕΕΕΕ ενημερώνει το Συμβούλιο και την Επιτροπή αμέσως για τη σύνθεση της ομάδας του.

2.   Τα κράτη μέλη, τα θεσμικά όργανα της Ένωσης και η ΕΥΕΔ δύνανται να προτείνουν την απόσπαση προσωπικού στην υπηρεσία του ΕΕΕΕ. Οι μισθοί του εν λόγω αποσπασμένου προσωπικού καλύπτονται από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, το θεσμικό όργανο της Ένωσης ή την ΕΥΕΔ αντίστοιχα. Οι ειδικοί που αποσπώνται από κράτη μέλη στα θεσμικά όργανα της Ένωσης ή στην ΕΥΕΔ μπορούν επίσης να τοποθετηθούν στην υπηρεσία του ΕΕΕΕ. Το συμβασιούχο διεθνές προσωπικό πρέπει να έχει την ιθαγένεια κράτους μέλους.

3.   Όλο το αποσπασμένο προσωπικό τελεί υπό τη διοικητική εξουσία του αποστέλλοντος κράτους μέλους, του θεσμικού οργάνου της Ένωσης ή της ΕΥΕΔ και ασκεί τα καθήκοντά του και ενεργεί προς το συμφέρον της εντολής καθηκόντων του ΕΕΕΕ.

Άρθρο 7

Προνόμια και ασυλίες του ΕΕΕΕ και του προσωπικού του

Τα προνόμια, οι ασυλίες και οι λοιπές εγγυήσεις που απαιτούνται για την ολοκλήρωση και την ομαλή διεξαγωγή της αποστολής του ΕΕΕΕ και των μελών του προσωπικού του καθορίζονται σε συμφωνία με το μέρος ή τα μέρη υποδοχής, ανάλογα με την περίπτωση. Τα κράτη μέλη και η ΕΥΕΔ παρέχουν την απαιτούμενη υποστήριξη για τον σκοπό αυτό.

Άρθρο 8

Ασφάλεια των διαβαθμισμένων πληροφοριών της ΕΕ

1.   Ο ΕΕΕΕ και το προσωπικό της ομάδας του τηρούν τις αρχές ασφαλείας και τις στοιχειώδεις προδιαγραφές που θεσπίστηκαν με την απόφαση 2011/292/ΕΕ του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2011, σχετικά με τους κανόνες ασφαλείας για την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών της ΕΕ (3).

2.   Ο ΥΕ εξουσιοδοτείται να κοινοποιεί στο ΝΑΤΟ/στην KFOR πληροφορίες και έγγραφα της ΕΕ που φέρουν διαβάθμιση έως «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» και έχουν παραχθεί για τους σκοπούς της δράσης, σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας για την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών της ΕΕ.

3.   Ο ΥΕ εξουσιοδοτείται να κοινοποιεί στα Ηνωμένα Έθνη (ΗΕ) και τον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), σύμφωνα με τις επιχειρησιακές ανάγκες του ΕΕΕΕ, πληροφορίες και έγγραφα της ΕΕ που φέρουν διαβάθμιση έως «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» και έχουν παραχθεί για τους σκοπούς της δράσης της Ένωσης στο Κοσσυφοπέδιο, σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας για την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών της ΕΕ. Για τον σκοπό αυτό εκπονούνται τοπικές ρυθμίσεις.

4.   Ο ΥΕ εξουσιοδοτείται να κοινοποιεί σε τρίτα μέρη που συνδέονται με την παρούσα απόφαση μη διαβαθμισμένα έγγραφα της ΕΕ που αφορούν τις συζητήσεις του Συμβουλίου σχετικά με τη δράση, τα οποία καλύπτονται από την υποχρέωση τήρησης επαγγελματικού απορρήτου δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφος 1 του εσωτερικού κανονισμού του Συμβουλίου (4).

Άρθρο 9

Πρόσβαση στις πληροφορίες και στην υλικοτεχνική στήριξη

1.   Τα κράτη μέλη, η Επιτροπή και η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου εξασφαλίζουν την πρόσβαση του ΕΕΕΕ σε κάθε σχετική πληροφορία.

2.   Η αντιπροσωπία της Ένωσης και/ή τα κράτη μέλη μεριμνούν, κατά περίπτωση, για την εξασφάλιση υλικοτεχνικής στήριξης στην περιοχή.

Άρθρο 10

Ασφάλεια

Σύμφωνα με την πολιτική της Ένωσης σχετικά με την ασφάλεια του προσωπικού που εκτελεί επιχειρησιακά καθήκοντα εκτός της Ένωσης δυνάμει του τίτλου V της Συνθήκης, ο ΕΕΕΕ λαμβάνει κάθε ευλόγως εφαρμόσιμο μέτρο, σε συμφωνία με την εντολή του και με την κατάσταση της ασφάλειας στη γεωγραφική περιοχή της αρμοδιότητάς του, για την ασφάλεια του συνόλου του προσωπικού υπό την άμεση εξουσία του, ιδίως δε:

α)

καταρτίζει σχέδιο ασφάλειας για τη συγκεκριμένη αποστολή, με βάση οδηγίες της ΕΥΕΔ, το οποίο περιλαμβάνει ειδικά μέτρα ασφάλειας της αποστολής από υλική, οργανωτική και διαδικαστική άποψη που διέπουν τη διαχείριση της ασφάλειας κινήσεων του προσωπικού προς τον τόπο αποστολής και εντός αυτού, καθώς και τη διαχείριση συμβάντων που αφορούν την ασφάλεια, όπως και σχέδιο έκτακτης ανάγκης και εκκένωσης της αποστολής·

β)

εξασφαλίζει ότι όλο το προσωπικό που αναπτύσσεται εκτός της Ένωσης διαθέτει ασφαλιστική κάλυψη έναντι υψηλού κινδύνου, όπως απαιτείται λόγω των συνθηκών στον τόπο της αποστολής·

γ)

μεριμνά ώστε όλα τα μέλη της ομάδας του που αναπτύσσονται εκτός της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού που προσλαμβάνεται επιτόπου, να έχουν λάβει την κατάλληλη κατάρτιση όσον αφορά την ασφάλεια προτού ή μόλις φθάσουν στον τόπο αποστολής τους, με βάση τις διαβαθμίσεις κινδύνου που ορίζονται από την ΕΥΕΔ για τον τόπο αποστολής·

δ)

μεριμνά για την εφαρμογή όλων των εγκεκριμένων συστάσεων που διατυπώνονται στα πλαίσια των τακτικών αξιολογήσεων ασφαλείας και υποβάλλει γραπτές εκθέσεις για την εφαρμογή τους και για άλλα ζητήματα ασφαλείας στο πλαίσιο των ενδιάμεσων εκθέσεων και των εκθέσεων σχετικά με την εκτέλεση της εντολής στο Συμβούλιο, στον ΥΕ και την Επιτροπή.

Άρθρο 11

Εκθέσεις

Ο ΕΕΕΕ υποβάλλει τακτικά προφορικές και γραπτές εκθέσεις στον ΥΕ και την ΕΠΑ. Ο ΕΕΕΕ υποβάλλει επίσης έκθεση, αν χρειαστεί, στις ομάδες του Συμβουλίου. Οι τακτικές γραπτές εκθέσεις διαβιβάζονται μέσω του δικτύου COREU. Ο ΕΕΕΕ μπορεί, έπειτα από σύσταση του ΥΕ ή της ΕΠΑ, να υποβάλει έκθεση στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων. Σύμφωνα με το άρθρο 36 της Συνθήκης, ο ΕΕΕΕ μπορεί να συμμετέχει στην ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Άρθρο 12

Συντονισμός

1.   Ο ΕΕΕΕ προωθεί τον συνολικό πολιτικό συντονισμό της Ένωσης. Μεριμνά ώστε να εξασφαλίζεται ότι όλα τα επιτόπια μέσα της Ένωσης χρησιμοποιούνται με συνέπεια προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι πολιτικής της Ένωσης. Οι δραστηριότητες του ΕΕΕΕ συντονίζονται με τις δραστηριότητες της Επιτροπής, καθώς και, αν χρειαστεί, με τις δραστηριότητες άλλων ΕΕΕΕ που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Ο ΕΕΕΕ ενημερώνει τακτικά τις αποστολές των κρατών μελών και τις αντιπροσωπίες της Ένωσης.

2.   Επιτόπου, διατηρείται στενή επαφή με τους αρχηγούς των αντιπροσωπιών της Ένωσης στην περιοχή και τους αρχηγούς αποστολών των κρατών μελών. Καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να επικουρούν τον ΕΕΕΕ κατά την εκτέλεση της εντολής. Ο ΕΕΕΕ παρέχει τοπική πολιτική καθοδήγηση στον αρχηγό της αποστολής της EULEX KOSOVO, μεταξύ άλλων και στις πολιτικές πτυχές θεμάτων που αφορούν εκτελεστικές αρμοδιότητες. Ο ΕΕΕΕ και ο διοικητής μη στρατιωτικών επιχειρήσεων διαβουλεύονται μεταξύ τους, ανάλογα με την περίπτωση.

3.   Ο ΕΕΕΕ έρχεται επίσης σε επαφή επιτόπου με σχετικούς τοπικούς οργανισμούς και άλλους διεθνείς και περιφερειακούς παράγοντες.

4.   Ο ΕΕΕΕ, μαζί με άλλους ενωσιακούς παράγοντες παρόντες στην περιοχή, εξασφαλίζει τη διάδοση και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ ενωσιακών παραγόντων στο θέατρο των επιχειρήσεων, προκειμένου να επιτυγχάνεται υψηλός βαθμός κοινής αντίληψης και εκτίμησης της κατάστασης.

Άρθρο 13

Συνδρομή σχετικά με προσφυγές

Ο ΕΕΕΕ και το προσωπικό του συνδράμουν στην παροχή στοιχείων προς ικανοποίηση των προσφυγών και υποχρεώσεων που απορρέουν από τις εντολές των προηγούμενων ΕΕΕΕ στο Κοσσυφοπέδιο, και παρέχουν προς τούτο διοικητική συνδρομή και πρόσβαση στους οικείους φακέλους.

Άρθρο 14

Επανεξέταση

Η εφαρμογή της παρούσας απόφασης και η συνοχή της με άλλες συμβολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή υπόκεινται σε τακτική επανεξέταση. Ο ΕΕΕΕ υποβάλλει στο Συμβούλιο, στον ΥΕ και την Επιτροπή έκθεση προόδου πριν από το τέλος του Δεκεμβρίου του 2013 και συγκεφαλαιωτική έκθεση για την εκτέλεση της εντολής του ΕΕΕΕ κατά τη λήξη της.

Άρθρο 15

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της έκδοσής της.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 2013.

Βρυξέλλες, 9 Ιουλίου 2013.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

R. ŠADŽIUS


(1)  Ο χαρακτηρισμός αυτός δεν θίγει τις θέσεις ως προς το καθεστώς, είναι δε σύμφωνος με την απόφαση 1244 (1999) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και τη γνωμοδότηση του ΔΔ για τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου.

(2)  ΕΕ L 23 της 26.1.2012, σ. 5.

(3)  ΕΕ L 141 της 27.5.2011, σ. 17.

(4)  Απόφαση 2009/937/ΕΕ του Συμβουλίου, της 1ης Δεκεμβρίου 2009, για την έγκριση του εσωτερικού κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΕ L 325 της 11.12.2009, σ. 35).


10.7.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 189/12


ΑΠΌΦΑΣΗ 2013/367/ΚΕΠΠΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 9ης Ιουλίου 2013

για την τροποποίηση της απόφασης 2012/389/ΚΕΠΠΑ για την αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την οικοδόμηση περιφερειακών ναυτικών δυνατοτήτων στο Κέρας της Αφρικής (EUCAP NESTOR)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδίως το άρθρο 28, το άρθρο 42 παράγραφος 4 και το άρθρο 43 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 16 Ιουλίου 2012, το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση 2012/389/ΚΕΠΠΑ (1). Η εν λόγω απόφαση λήγει στις 15 Ιουλίου 2014.

(2)

Το τρέχον ποσό δημοσιονομικής αναφοράς καλύπτει την περίοδο από 16 Ιουλίου 2012 μέχρι τις 15 Ιουλίου 2013.

(3)

Η απόφαση 2012/389/ΚΕΠΠΑ θα πρέπει να τροποποιηθεί προκειμένου να παραταθεί η περίοδος που καλύπτεται από το τρέχον δημοσιονομικό ποσό αναφοράς μέχρι τις 15 Νοεμβρίου 2013.

(4)

Η αποστολή θα λάβει χώρα στο πλαίσιο κατάστασης η οποία ενδέχεται να επιδεινωθεί και η οποία θα μπορούσε να δυσχεράνει την επίτευξη των στόχων της εξωτερικής δράσης της Ένωσης, όπως καθορίζονται στο άρθρο 21 της Συνθήκης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Το άρθρο 13 παράγραφος 1 της απόφασης 2012/389/ΚΕΠΠΑ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Το δημοσιονομικό ποσό αναφοράς που αποσκοπεί στο να καλύψει τις δαπάνες σχετικά με την EUCAP NESTOR για τους πρώτους 16 μήνες μετά την έναρξη ισχύος της απόφασης ανέρχεται σε 22 800 000 EUR. Το δημοσιονομικό ποσό αναφοράς για τη μεταγενέστερη περίοδο θα αποφασιστεί από το Συμβούλιο.».

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία της έκδοσής της.

Βρυξέλλες, 9 Ιουλίου 2013.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

R. ŠADŽIUS


(1)  ΕΕ L 187, 17.7.2012, σ. 40.


10.7.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 189/13


ΑΠΌΦΑΣΗ 2013/368/ΚΕΠΠΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 9ης Ιουλίου 2013

για την τροποποίηση της απόφασης 2012/392/ΚΕΠΠΑ σχετικά με την Αποστολή CSDP της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Νίγηρα (EUCAP SAHEL NIGER)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδίως τα άρθρα 28, 42, παράγραφος 4 και 43, παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 16 Ιουλίου 2012, το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση 2012/392/ΚΕΠΠΑ (1) .Η εν λόγω απόφαση του Συμβουλίου λήγει στις 15 Ιουλίου 2014.

(2)

Το τρέχον ποσό δημοσιονομικής αναφοράς καλύπτει την περίοδο μέχρι τις 15 Ιουλίου 2013.

(3)

Η απόφαση 2012/392/ΚΕΠΠΑ θα πρέπει συνεπώς να τροποποιηθεί προκειμένου να συμπεριλάβει δημοσιονομικό ποσό αναφοράς που να καλύπτει την περίοδο μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2013.

(4)

Η αποστολή θα λάβει χώρα στο πλαίσιο κατάστασης η οποία ενδέχεται να επιδεινωθεί και η οποία θα μπορούσε να δυσχεράνει την επίτευξη των στόχων της εξωτερικής δράσης της Ένωσης, όπως καθορίζονται στο άρθρο 21 της Συνθήκης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Το άρθρο 13, παράγραφος 1 της απόφασης 2012/392/ΚΕΠΠΑ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Το δημοσιονομικό ποσό αναφοράς που αποσκοπεί στο να καλύψει τις δαπάνες σχετικά με την EUCAP SAHEL NIGER μέχρι τις 31.10.2013 ανέρχεται σε 8 700 000 EUR. Το δημοσιονομικό ποσό αναφοράς για τη μεταγενέστερη περίοδο θα αποφασισθεί από το Συμβούλιο.»

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία της έκδοσής της.

Βρυξέλλες, 9 Ιουλίου 2013.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

R. ŠADŽIUS


(1)  ΕΕ L 187, 17.7.2012, σ. 48.


10.7.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 189/s3


ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΏΣΤΕΣ

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 216/2013 του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2013, για την ηλεκτρονική δημοσίευση της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 216/2013 του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2013, για την ηλεκτρονική δημοσίευση της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 69 της 13.3.2013, σ. 1), από την 1η Ιουλίου 2013 μόνο η Επίσημη Εφημερίδα που δημοσιεύεται σε ηλεκτρονική μορφή είναι αυθεντική και παράγει νομικά αποτελέσματα.

Όταν δεν είναι δυνατή η δημοσίευση της ηλεκτρονικής έκδοσης της Επίσημης Εφημερίδας λόγω απρόβλεπτων και έκτακτων περιστάσεων, η έντυπη έκδοση είναι αυθεντική και παράγει νομικά αποτελέσματα σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 216/2013.