ISSN 1977-0669

doi:10.3000/19770669.L_2013.129.ell

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 129

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

56ό έτος
14 Μαΐου 2013


Περιεχόμενα

 

II   Μη νομοθετικές πράξεις

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 430/2013 του Συμβουλίου, της 13ης Μαΐου 2013, για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ και την οριστική είσπραξη του προσωρινού δασμού που επιβλήθηκε στις εισαγωγές κοχλιωτών χυτών εξαρτημάτων σωληνώσεων, από ελατό χυτοσίδηρο, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και Ταϊλάνδης και για την περάτωση της διαδικασίας όσον αφορά την Ινδονησία

1

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 431/2013 του Συμβουλίου, της 13ης Μαΐου 2013, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 147/2003 σχετικά με ορισμένα περιοριστικά μέτρα για τη Σομαλία

12

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 432/2013 του Συμβουλίου, της 13ης Μαΐου 2013, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 356/2010 για την επιβολή ορισμένων συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων φυσικών ή νομικών προσώπων, οντοτήτων ή φορέων λόγω της κατάστασης στη Σομαλία

15

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 433/2013 της Επιτροπής, της 7ης Μαΐου 2013, για την έγκριση μη ήσσονος σημασίας τροποποίησης των προδιαγραφών ονομασίας καταχωρισμένης στο μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Κοπανιστή (Kopanisti) (ΠΟΠ)]

17

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 434/2013 της Επιτροπής, της 7ης Μαΐου 2013, για την έγκριση μη ήσσονος σημασίας τροποποίησης των προδιαγραφών ονομασίας καταχωρισμένης στο μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Mâche nantaise (ΠΓΕ)]

19

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 435/2013 της Επιτροπής, της 7ης Μαΐου 2013, για την έγκριση μη ήσσονος σημασίας τροποποίησης των προδιαγραφών ονομασίας καταχωρισμένης στο μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Βόρειος Μυλοπόταμος Ρεθύμνης Κρήτης (Vorios Mylopotamos Rethymnis Kritis) (ΠΟΠ)]

21

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 436/2013 της Επιτροπής, της 7ης Μαΐου 2013, για την έγκριση μη ήσσονος σημασίας τροποποίησης των προδιαγραφών ονομασίας καταχωρισμένης στο μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Queijo de Cabra Transmontano/Queijo de Cabra Transmontano Velho (ΠΟΠ)]

23

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 437/2013 της Επιτροπής, της 8ης Μαΐου 2013, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 798/2008 όσον αφορά την καταχώριση του Μεξικού στον κατάλογο τρίτων χωρών, εδαφών, ζωνών ή διαμερισμάτων από τα οποία επιτρέπεται να εισαχθούν και να διαμετακομιστούν μέσω της Ένωσης ορισμένα βασικά προϊόντα ( 1 )

25

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 438/2013 της Επιτροπής, της 13ης Μαΐου 2013, για την τροποποίηση και τη διόρθωση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη χρήση ορισμένων προσθέτων τροφίμων ( 1 )

28

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 439/2013 της Επιτροπής, της 13ης Μαΐου 2013, για την 192η τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 του Συμβουλίου για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με το δίκτυο της Αλ Κάιντα

34

 

 

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 440/2013 της Επιτροπής, της 13ης Μαΐου 2013, για καθορισμό των κατ’ αποκοπή τιμών εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

36

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

 

2013/217/ΕΕ

 

*

Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 8ης Μαΐου 2013, για την τροποποίηση της απόφασης 2007/777/ΕΚ όσον αφορά την καταχώριση του Μεξικού στον κατάλογο των τρίτων χωρών ή περιοχών τους από τις οποίες επιτρέπεται η εισαγωγή στην Ένωση προϊόντων με βάση το κρέας και επεξεργασμένων στομαχιών, ουροδόχων κύστεων και εντέρων [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2013) 2589]  ( 1 )

38

 

 

 

*

Ανακοίνωση προς τους αναγνώστες — Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 216/2013 του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2013, για την ηλεκτρονική δημοσίευση της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (βλέπε σελίδα 3 του εξωφύλλου)

s3

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


II Μη νομοθετικές πράξεις

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

14.5.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 129/1


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 430/2013 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 13ης Μαΐου 2013

για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ και την οριστική είσπραξη του προσωρινού δασμού που επιβλήθηκε στις εισαγωγές κοχλιωτών χυτών εξαρτημάτων σωληνώσεων, από ελατό χυτοσίδηρο, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και Ταϊλάνδης και για την περάτωση της διαδικασίας όσον αφορά την Ινδονησία

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1225/2009 του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (1) («ο βασικός κανονισμός»), και ιδίως το άρθρο 9,

Έχοντας υπόψη την πρόταση που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφού ζήτησε τη γνώμη της συμβουλευτικής επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

Α.   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1.   Προσωρινά μέτρα

(1)

Στις 15 Νοεμβρίου 2012, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή («η Επιτροπή»), με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1071/2012 (2) («ο προσωρινός κανονισμός»), επέβαλε προσωρινό δασμό αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές κοχλιωτών χυτών εξαρτημάτων σωληνώσεων, από ελατό χυτοσίδηρο, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας («ΛΔΚ») και Ταϊλάνδης.

(2)

Η διαδικασία ξεκίνησε σε συνέχεια ανακοίνωσης για την έναρξή της (3), η οποία δημοσιεύθηκε στις 16 Φεβρουαρίου 2012 μετά από καταγγελία που υπεβλήθη στις 3 Ιανουαρίου 2012 από την Defence Committee of Tube or Pipe Cast Fittings, of Malleable Cast Iron, δηλαδή την επιτροπή άμυνας του κλάδου παραγωγής κοχλιωτών χυτών εξαρτημάτων σωληνώσεων από ελατό χυτοσίδηρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ο καταγγέλλων»), για λογαριασμό των παραγωγών που αντιπροσωπεύουν πάνω από το 50 %, της συνολικής ενωσιακής παραγωγής κοχλιωτών χυτών εξαρτημάτων σωληνώσεων από ελατό χυτοσίδηρο («κοχλιωτά χυτά εξαρτήματα»).

(3)

Όπως ορίζεται στην αιτιολογική σκέψη 15 του προσωρινού κανονισμού, η έρευνα για την πρακτική ντάμπινγκ και τη ζημία κάλυπτε την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2011 μέχρι την 30ή Δεκεμβρίου 2011 («περίοδος έρευνας» ή «ΠΕ»). Η ανάλυση των τάσεων που απαιτήθηκε για την αξιολόγηση της ζημίας κάλυψε την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2008 έως το τέλος της ΠΕ («εξεταζόμενη περίοδος»).

2.   Επακόλουθη διαδικασία

(4)

Μετά την κοινοποίηση των ουσιωδών πραγματικών περιστατικών και του σκεπτικού βάσει του οποίου αποφασίστηκε η επιβολή προσωρινών μέτρων αντιντάμπινγκ («κοινοποίηση προσωρινών συμπερασμάτων»), ορισμένα ενδιαφερόμενα μέρη υπέβαλαν γραπτώς παρατηρήσεις για να γνωστοποιήσουν τις απόψεις τους σχετικά με τα προσωρινά συμπεράσματα. Τα μέρη τα οποία το ζήτησαν, έγιναν επίσης δεκτά σε ακρόαση.

(5)

Η Επιτροπή εξακολούθησε να αναζητεί και να επαληθεύει όλες τις πληροφορίες που έκρινε αναγκαίες για τα οριστικά συμπεράσματά της.

Β.   ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΟΜΟΕΙΔΕΣ ΠΡΟΪΟΝ

(6)

Ένα ενδιαφερόμενο μέρος ισχυρίστηκε ότι το προϊόν που εισάγει δεν θα πρέπει να αποτελεί μέρος του υπό εξέταση προϊόντος, επειδή είχε ορισμένες τεχνικές ιδιομορφίες. Τα εν λόγω εξαρτήματα σωληνώσεων χρησιμοποιούν κωνικά σπειρώματα, αντίθετα με τα ορθά σπειρώματα των άλλων εισαγομένων εξαρτημάτων σωληνώσεων.

(7)

Ωστόσο, η έρευνα έδειξε ότι, εκτός από αυτές τις εν λόγω προδιαγραφές, τα συγκεκριμένα εξαρτήματα σωληνώσεων από ελατό χυτοσίδηρο έχουν τα ίδια φυσικά και τεχνικά χαρακτηριστικά με τα άλλα εισαγόμενα εξαρτήματα σωληνώσεων. Επιπλέον, όσον αφορά τη χρήση τους, η έρευνα έδειξε ότι τα κοχλιωτά εξαρτήματα σωληνώσεων κωνικών σπειρωμάτων χρησιμοποιούνται με τον ίδιο τρόπο με τα άλλα εισαγόμενα εξαρτήματα σωληνώσεων από ελατό χυτοσίδηρο. Όντως, σε ένα κράτος μέλος όπου χρησιμοποιούνται και οι δύο τύποι, διαπιστώθηκε ότι τα εξαρτήματα αυτά είναι εναλλάξιμα. Ως εκ τούτου, ο ισχυρισμός απορρίφθηκε.

(8)

Ένα ενδιαφερόμενο μέρος ισχυρίστηκε ότι τα λευκού πυρήνα κοχλιωτά εξαρτήματα σωληνώσεων από ελατό χυτοσίδηρο είναι δυνατό να πωληθούν σε όλη την Ένωση, ενώ τα μαύρου πυρήνα κοχλιωτά εξαρτήματα σωληνώσεων από ελατό χυτοσίδηρο είναι δυνατό να πωληθούν μόνο στο ΗΒ, την Ιρλανδία, τη Μάλτα και την Κύπρο. Ως εκ τούτου, τα μαύρου και λευκού πυρήνα κοχλιωτά εξαρτήματα σωληνώσεων από ελατό χυτοσίδηρο, κατά τους ισχυρισμούς, δεν είναι πλήρως ανταγωνιστικά στην αγορά της Ένωσης.

(9)

Ωστόσο, η έρευνα έδειξε ότι η πλειονότητα των εισαγωγών μαύρου πυρήνα κοχλιωτών εξαρτημάτων σωληνώσεων από ελατό χυτοσίδηρο καταγόμενων από τις ενδιαφερόμενες χώρες κατευθύνεται σε χώρες της ηπειρωτικής Ευρώπης, όπως η Γερμανία, η Ιταλία, η Πολωνία και η Ισπανία. Συνάγεται, επομένως, το συμπέρασμα ότι τα μαύρου και λευκού πυρήνα κοχλιωτά εξαρτήματα σωληνώσεων από ελατό χυτοσίδηρο είναι πλήρως ανταγωνιστικά στην αγορά της Ένωσης και όχι μόνο σε ένα μικρό αριθμό κρατών μελών.

(10)

Ένας εισαγωγέας επανέλαβε τον ισχυρισμό του ότι τα εξαρτήματα σωμάτων συμπίεσης δεν θα πρέπει να εμπίπτουν στον ορισμό του υπό εξέταση προϊόντος. Ό εισαγωγέας ισχυρίστηκε ότι τα εξαρτήματα σωμάτων συμπίεσης έχουν διαφορετική χρήση και παρείχε αποδεικτικά στοιχεία ότι το σπείρωμα στα εξαρτήματα του σώματος συμπίεσης μπορεί να διακριθεί εύκολα από το σπείρωμα σε τυποποιημένο εξάρτημα, διότι γίνεται σύμφωνα με ένα διαφορετικό πρότυπο ISO (4). Μετά την εξέταση των αποδεικτικών στοιχείων που υποβλήθηκαν, συνήχθη το συμπέρασμα ότι το πεδίο των καλυπτόμενων προϊόντων θα πρέπει να περιοριστεί αναλόγως.

(11)

Δύο άλλα ενδιαφερόμενα μέρη υποστήριξαν τον αποκλεισμό από το πεδίο των καλυπτόμενων προϊόντων των εξαρτημάτων μονωτικών σωληνώσεων από ελατό χυτοσίδηρο και, ειδικότερα, των κοχλιωτών κυκλικών κουτιών σύνδεσης από ελατό χυτοσίδηρο που είναι βασικό στοιχείο όλων των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων που αποτελούνται από μονωτικές σωληνώσεις και εξαρτήματα σωληνώσεων. Ισχυρίστηκαν ότι τα εν λόγω κουτιά σύνδεσης εξυπηρετούν διαφορετικούς σκοπούς (ότι δηλαδή περιορίζουν και προστατεύουν τα συστήματα ηλεκτρικών καλωδιώσεων αντί για να εξασφαλίζουν την χωρίς διαρροές παροχή φυσικού αερίου και νερού, όπως συμβαίνει στην περίπτωση των τυποποιημένων εξαρτημάτων σωληνώσεων που αποτέλεσαν αντικείμενο έρευνας στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας). Επίσης διακρίνονται εύκολα από τα άλλα εξαρτήματα σωληνώσεων (επειδή, αντί να είναι απολύτως αεροστεγή και υδατοστεγή έχουν ελαφρύ καπάκι για να είναι εύκολη η πρόσβαση στα καλώδια, όταν ενσωματώνονται σε ένα σύστημα μετά την εισαγωγή). Μετά από προσεκτική εξέταση των εν λόγω επιχειρημάτων, συνήχθη το συμπέρασμα ότι τα κοχλιωτά κυκλικά κιβώτια σύνδεσης από ελατό χυτοσίδηρο χωρίς καπάκι θα πρέπει να εξαιρεθούν από το πεδίο των καλυπτόμενων προϊόντων.

(12)

Βάσει των ανωτέρω, κρίθηκε σκόπιμο να αναθεωρηθεί ο ορισμός του πεδίου κάλυψης του προϊόντος, όπως καθορίζεται στον προσωρινό κανονισμό. Ως εκ τούτου, το υπό εξέταση προϊόν ορίζεται οριστικά ως κοχλιωτά χυτά εξαρτήματα σωληνώσεων, από ελατό χυτοσίδηρο, που εμπίπτουν επί του παρόντος στον κωδικό ΣΟ ex 7307 19 10, εκτός από εξαρτήματα σωμάτων συμπίεσης με μετρικό σπείρωμα που εμπίπτει στο πρότυπο ISO DIN 13 και κοχλιωτά κυκλικά κουτιά σύνδεσης από ελατό χυτοσίδηρο χωρίς καπάκι.

(13)

Ελλείψει άλλων παρατηρήσεων όσον αφορά το υπό εξέταση προϊόν και το ομοειδές προϊόν, επιβεβαιώνονται τα συμπεράσματα στις αιτιολογικές σκέψεις 17 έως 21 και 23 έως 28 του προσωρινού κανονισμού.

Γ.   ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

(14)

Μετά την κοινοποίηση των προσωρινών συμπερασμάτων, δεν ελήφθησαν παρατηρήσεις όσον αφορά τη δειγματοληψία των παραγωγών της Ένωσης, παραγωγούς-εξαγωγείς της ΛΔΚ και τους μη συνδεδεμένους εισαγωγείς. Επομένως, επιβεβαιώνονται τα συμπεράσματα των αιτιολογικών σκέψεων 29 έως 31 του κανονισμού προσωρινού δασμού.

Δ.   ΝΤΑΜΠΙΝΓΚ

1.   Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

1.1.   Υπαγωγή σε καθεστώς χώρας με οικονομία της αγοράς και ατομική μεταχείριση

(15)

Ελλείψει άλλων παρατηρήσεων όσον αφορά τη μεταχείριση οικονομίας της αγοράς και ατομικής μεταχείρισης, επιβεβαιώνονται τα προσωρινά πορίσματα στις αιτιολογικές σκέψεις 32 έως 46 του προσωρινού κανονισμού.

1.2.   Ανάλογη χώρα

(16)

Ελλείψει τυχόν παρατηρήσεων όσον αφορά την ανάλογη χώρα, επιβεβαιώνονται τα συμπεράσματα στις αιτιολογικές σκέψεις 47 έως 53 του προσωρινού κανονισμού.

1.3.   Κανονική αξία, τιμή εξαγωγής και σύγκριση

(17)

Ένας κινέζος παραγωγός-εξαγωγέας ισχυρίστηκε ότι η κανονική αξία πρέπει να υπολογιστεί βάσει των εγχώριων πωλήσεων από το μόνο συνεργαζόμενο παραγωγό της ανάλογης χώρας, ακόμη και αν δεν έχουν πραγματοποιηθεί σε αντιπροσωπευτικές ποσότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού. Η αίτηση μπορεί να γίνει αποδεκτή στην περίπτωση της ανάλογης χώρας. Κατά συνέπεια, για τον καθορισμό της κανονικής αξίας συνεκτιμήθηκαν οι εγχώριες πωλήσεις στη συνήθη ροή του εμπορίου από τον μοναδικό συνεργαζόμενο παραγωγό της ανάλογης χώρας.

(18)

Ο ίδιος παραγωγός-εξαγωγέας από την Κίνα ισχυρίστηκε ότι το περιθώριο του ντάμπινγκ έπρεπε να καθοριστεί σύμφωνα με το σύνολο των εξαγωγικών πωλήσεων, και όχι μόνο για τους τύπους του προϊόντος που είναι άμεσα συγκρίσιμοι με τους τύπους που πωλήθηκαν στην εγχώρια αγορά της ανάλογης χώρας παραγωγού. Το αίτημα αυτό έγινε αποδεκτό. Για τους εν λόγω μη άμεσα συγκρίσιμους τύπους προϊόντος, η κανονική αξία υπολογίστηκε με βάση τον αριθμητικό μέσο όρο της κανονικής αξίας των αντίστοιχων τύπων του προϊόντος, προσαρμόστηκε σύμφωνα με την αγοραία αξία της διαφοράς στα φυσικά χαρακτηριστικά, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 10 στοιχείο α) του βασικού κανονισμού.

(19)

Ελλείψει άλλων παρατηρήσεων σχετικά με την κανονική αξία, την τιμή εξαγωγής και τη σύγκριση, επιβεβαιώνονται τα συμπεράσματα στις αιτιολογικές σκέψεις 54, 59 έως 61 και 64 έως 67 του προσωρινού κανονισμού.

1.4.   Περιθώρια ντάμπινγκ

(20)

Για τις εταιρείες του δείγματος, η μέση σταθμισμένη κανονική αξία κάθε τύπου του ομοειδούς προϊόντος που ορίστηκε για την ανάλογη χώρα συγκρίθηκε με τη μέση σταθμισμένη τιμή εξαγωγής του αντίστοιχου τύπου του υπό εξέταση προϊόντος, όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφοι 11 και 12 του βασικού κανονισμού.

(21)

Στη βάση αυτή, τα οριστικά περιθώρια ντάμπινγκ εκφραζόμενα ως ποσοστό της τιμής CIF, «ελεύθερο στα σύνορα της Ένωσης», πριν από την καταβολή του δασμού, καθορίζονται ως εξής:

Εταιρεία

Περιθώριο ντάμπινγκ (%)

Hebei Jianzhi

57,8

Jinan Meide

40,8

Qingdao Madison

24,6

(22)

Το μέσο σταθμισμένο περιθώριο ντάμπινγκ των συνεργαζόμενων παραγωγών-εξαγωγέων που δεν συμπεριλήφθηκαν στο δείγμα υπολογίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παράγραφος 6 του βασικού κανονισμού. Αυτό το περιθώριο καθορίστηκε με βάση τα περιθώρια που καθορίστηκαν για τους παραγωγούς-εξαγωγείς του δείγματος.

(23)

Σε αυτή τη βάση, το περιθώριο ντάμπινγκ για τις συνεργασθείσες εταιρείες που δεν συμπεριλήφθηκαν στο δείγμα ορίστηκε σε 41,1 %.

(24)

Για όλους τους λοιπούς παραγωγούς-εξαγωγείς της ΛΔΚ, τα περιθώρια ντάμπινγκ προσδιορίστηκαν με βάση τα διαθέσιμα πραγματικά στοιχεία, σύμφωνα με το άρθρο 18 του βασικού κανονισμού. Για τον σκοπό αυτό, το επίπεδο συνεργασίας καθιερώθηκε πρώτα με τη σύγκριση του όγκου των εξαγωγών προς την Ένωση που δηλώθηκε από τους συνεργαζόμενους παραγωγούς-εξαγωγείς με τον όγκο των κινεζικών εξαγωγών, όπως ορίζεται στην αιτιολογική σκέψη 51 παρακάτω.

(25)

Δεδομένου ότι η συνεργασία κάλυπτε περισσότερο από το 50 % των συνολικών κινεζικών εξαγωγών στην Ένωση και ότι ο κλάδος μπορεί να θεωρηθεί κατακερματισμένος λόγω του μεγάλου αριθμού παραγωγών-εξαγωγέων της ΛΔΚ, το επίπεδο συνεργασίας μπορεί να θεωρηθεί υψηλό. Ως εκ τούτου, το υπολειπόμενο περιθώριο ντάμπινγκ ορίστηκε στο επίπεδο της εταιρείας του δείγματος με το υψηλότερο περιθώριο ντάμπινγκ.

(26)

Στη βάση αυτή, τα οριστικά περιθώρια ντάμπινγκ εκφραζόμενα ως ποσοστό της τιμής CIF, «ελεύθερο στα σύνορα της Ένωσης», πριν από την καταβολή του δασμού, καθορίζονται ως εξής:

Εταιρεία

Περιθώριο ντάμπινγκ (%)

Hebei Jianzhi

57,8

Jinan Meide

40,8

Qingdao Madison

24,6

Άλλες συνεργαζόμενες εταιρείες

41,1

Όλες οι άλλες εταιρείες

57,8

2.   Ινδονησία

2.1.   Κανονική αξία, τιμή εξαγωγής και σύγκριση

(27)

Ελλείψει άλλων παρατηρήσεων σχετικά με την κανονική αξία, τιμή εξαγωγής και σύγκριση, επιβεβαιώνονται τα συμπεράσματα στις αιτιολογικές σκέψεις 75 έως 87 και 91 του προσωρινού κανονισμού, όσον αφορά την Ινδονησία.

2.2.   Περιθώρια ντάμπινγκ

(28)

Δεδομένου ότι το επίπεδο συνεργασίας θεωρήθηκε υψηλό (ο όγκος των εξαγωγών της μοναδικής συνεργαζόμενης ινδονησιακής εταιρείας αντιπροσώπευε πάνω από το 80 % των συνολικών ινδονησιακών εξαγωγών στην Ένωση κατά την ΠΕ), το περιθώριο ντάμπινγκ για όλους τους λοιπούς παραγωγούς-εξαγωγείς της Ινδονησίας καθορίστηκε στο ίδιο επίπεδο με τη συνεργαζόμενη εταιρεία.

(29)

Στη βάση αυτή, τα οριστικά περιθώρια ντάμπινγκ εκφραζόμενα ως ποσοστό της τιμής CIF, «ελεύθερο στα σύνορα της Ένωσης», πριν από την καταβολή του δασμού, καθορίζονται ως εξής:

Εταιρεία

Περιθώριο ντάμπινγκ (%)

PT. Tri Sinar Purnama

11,0

Όλες οι άλλες εταιρείες

11,0

3.   Ταϊλάνδη

3.1.   Κανονική αξία, τιμή εξαγωγής και σύγκριση

(30)

Η Επιτροπή δεν έλαβε παρατηρήσεις που θα συνεπάγονταν αλλαγή στη μεθοδολογία που εφαρμόστηκε ή στον πραγματικό υπολογισμό του ντάμπινγκ που πραγματοποιήθηκε όσον αφορά την Ταϊλάνδη.

(31)

Επομένως, επιβεβαιώνονται τα πορίσματα στις αιτιολογικές σκέψεις 75 έως 88 του προσωρινού κανονισμού σχετικά με την κανονική αξία, τιμή εξαγωγής και σύγκριση όσον αφορά την Ταϊλάνδη.

3.2.   Περιθώρια ντάμπινγκ

(32)

Η επανεξέταση και προσαρμογή του υπολογισμού του ντάμπινγκ είχε ως αποτέλεσμα ελαφρώς χαμηλότερο περιθώριο ντάμπινγκ της τάξεως του 15,5 % για έναν από τους παραγωγούς-εξαγωγείς από την Ταϊλάνδη. Το περιθώριο ντάμπινγκ για τον άλλο συνεργαζόμενο παραγωγό-εξαγωγέα επιβεβαιώνεται οριστικά σε προσωρινό επίπεδο.

(33)

Δεδομένου ότι το επίπεδο συνεργασίας θεωρήθηκε υψηλό (ο όγκος των εξαγωγών των δύο συνεργαζόμενων ταϊλανδικών εταιρειών αντιπροσώπευε πάνω από το 80 % των συνολικών εξαγωγών της Ταϊλάνδης στην Ένωση κατά την ΠΕ), το γενικό περιθώριο ντάμπινγκ για όλους τους λοιπούς παραγωγούς-εξαγωγείς της Ταϊλάνδης καθορίστηκε στο επίπεδο του υψηλότερου περιθωρίου ντάμπινγκ των δύο συνεργαζόμενων εταιρειών.

(34)

Στη βάση αυτή, τα οριστικά περιθώρια ντάμπινγκ εκφραζόμενα ως ποσοστό της τιμής CIF, «ελεύθερο στα σύνορα της Ένωσης», πριν από την καταβολή του δασμού, καθορίζονται ως εξής:

Εταιρεία

Περιθώριο ντάμπινγκ (%)

BIS Pipe Fitting Industry Co., Ltd

15,5

Siam Fittings Co., Ltd

50,7

Όλες οι άλλες εταιρείες

50,7

E.   ΖΗΜΙΑ

1.   Παραγωγή στην Ένωση

(35)

Ελλείψει τυχόν παρατηρήσεων όσον αφορά την παραγωγή στην Ένωση, επιβεβαιώνεται η αιτιολογική σκέψη 94 του προσωρινού κανονισμού. Προστίθεται ότι, κατά την υπό εξέταση περίοδο, το ομοειδές προϊόν είχε κατασκευαστεί από τρεις ακόμη παραγωγούς της Ένωσης που σταμάτησαν την παραγωγή τους μεταξύ του 2008 και του 2009 και ενός άλλου παραγωγού, ο οποίος σταμάτησε την παραγωγή περίπου στο τέλος της υπό εξέταση περιόδου.

2.   Ορισμός του κλάδου παραγωγής της Ένωσης

(36)

Τα ενδιαφερόμενα μέρη ισχυρίστηκαν ότι και οι δύο όμιλοι του δείγματος των παραγωγών της Ένωσης εισάγουν το υπό εξέταση προϊόν και ότι δεν θα πρέπει, ως εκ τούτου, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α), να θεωρούνται μέρος του κλάδου παραγωγής της Ένωσης.

(37)

Σε αυτό το πλαίσιο, διαπιστώθηκε ότι και οι δύο όμιλοι του δείγματος των παραγωγών της Ένωσης όντως εισάγουν το υπό εξέταση προϊόν. Ωστόσο, πρώτον, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η διαπίστωση ότι ένας ενωσιακός παραγωγός είναι επίσης εισαγωγέας του υπό εξέταση προϊόντος δεν οδηγεί αυτομάτως στον αποκλεισμό του εν λόγω παραγωγού της Ένωσης από τον κλάδο παραγωγής της Ένωσης και, δεύτερον, για καθένα από τους παραγωγούς της Ένωσης, οι εν λόγω εισαγωγές ήταν ήσσονος σημασίας σε σύγκριση με τη συνολική παραγωγή και τις πωλήσεις από τους ομίλους εταιρειών. Επιβεβαιώνεται επομένως ότι και οι δύο όμιλοι εταιρειών θεωρούνται μέρος του κλάδου παραγωγής της Ένωσης.

(38)

Επιπλέον, ένα ενδιαφερόμενο μέρος υποστήριξε ότι ένας παραγωγός της Ένωσης δεν θα έπρεπε να θεωρηθεί ως μέρος του κλάδου παραγωγής της Ένωσης, επειδή ο ενωσιακός παραγωγός εικάζεται ότι συνδέεται με έναν εισαγωγέα του υπό εξέταση προϊόντος. Ωστόσο, πρώτον, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η διαπίστωση της σχέσης μεταξύ ενός παραγωγού της Ένωσης και ενός εξαγωγέα δεν οδηγεί αυτομάτως στον αποκλεισμό του εν λόγω παραγωγού της Ένωσης από τον κλάδο παραγωγής της Ένωσης και, δεύτερον, δεν παρασχέθηκαν στοιχεία ότι η σχέση μεταξύ του παραγωγού της Ένωσης και ο εισαγωγέας, εάν υπάρξει, θα πληροί τα κριτήρια του άρθρου 4 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού. Επιπλέον, οι ποσότητες που εισήχθησαν από τον, κατά τους ισχυρισμούς, συνδεόμενο εισαγωγέα αντιπροσωπεύουν μόνο ένα μικρό τμήμα των ποσοτήτων που παράγονται και πωλούνται από τον υποτιθέμενο συνδεόμενο παραγωγό της Ένωσης. Επομένως, ακόμη και αν διαπιστωνόταν η σύνδεση του παραγωγού της Ένωσης με τον εισαγωγέα, ο παραγωγός της Ένωσης θα εξακολουθούσε να θεωρείται μέρος του κλάδου της Ένωσης.

(39)

Όσον αφορά τον ορισμό του κλάδου παραγωγής της Ένωσης για τους σκοπούς της εκτίμησης της ζημίας, όλοι οι παραγωγοί της Ένωσης που κατασκεύαζαν το ομοειδές προϊόν κατά την υπό εξέταση περίοδο θεωρείται ότι αποτελούν τον κλάδο παραγωγής της Ένωσης και κατά συνέπεια θα αναφέρονται στο εξής ως «ο κλάδος παραγωγής της Ένωσης», κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 1 του βασικού κανονισμού.

3.   Κατανάλωση της Ένωσης

(40)

Ένα ενδιαφερόμενο μέρος διατύπωσε σχόλια για το γεγονός ότι καθ’ όλη την υπό εξέταση περίοδο, η παραγωγή του κλάδου της Ένωσης δεν υπερβαίνει τις πωλήσεις του. Ταυτόχρονα, αναφέρθηκε μείωση των αποθεμάτων, η οποία είναι αβάσιμη, καθώς παραγωγή που υπερβαίνει τις πωλήσεις θα έπρεπε να οδηγήσει σε αύξηση των αποθεμάτων.

(41)

Ως προς αυτό, σημειώνεται ότι όντως, ενώ κατά το προσωρινό στάδιο, η παραγωγή και τα αποθέματα διαπιστώθηκε ότι είχαν αναφερθεί σωστά, σημειώθηκε σφάλμα κατά την αναφορά των πωλήσεων του κλάδου παραγωγής της Ένωσης και ορισμένες ποσότητες των πωλήσεων παραγωγών της Ένωσης που δεν συμπεριλήφθηκαν στο δείγμα δεν ελήφθησαν πλήρως υπόψη. Το λάθος διορθώθηκε και κατά συνέπεια, η κατανάλωση της Ένωσης και τα μερίδια αγοράς στην αγορά της Ένωσης έχουν επίσης αναθεωρηθεί αναλόγως. Λόγω της διακοπής των τριών παραγωγών της Ένωσης κατά την υπό εξέταση περίοδο, η οποία αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 113 του προσωρινού κανονισμού, η αναθεώρηση όσον αφορά την κατανάλωση της Ένωσης έχει μια πιο σημαντική επίπτωση στην αρχή της υπό εξέταση περιόδου.

(42)

Η κατανάλωση της Ένωσης μειώθηκε σημαντικά κατά 28 % μεταξύ του 2008 και του 2009 και στη συνέχεια αυξήθηκε κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες σε επίπεδο 21 % χαμηλότερο από την κατανάλωση στην αρχή της υπό εξέταση περιόδου.

Κατανάλωση της Ένωσης (σε τόνους)

 

2008

2009

2010

ΠΕ

Κατανάλωση της Ένωσης

84 270

60 807

60 640

66 493

Δείκτης

100

72

72

79

Πηγή:

Στοιχεία της καταγγελίας, στοιχεία της Eurostat και απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο.

4.   Εισαγωγές από τις ενδιαφερόμενες χώρες

4.1.   Σωρευτική αξιολόγηση των επιπτώσεων των εξεταζόμενων εισαγωγών

(43)

Όσον αφορά τους όγκους των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ από την Ινδονησία, επιβεβαιώνεται οριστικά ότι συνιστούσαν μόνο το 2,5 % περίπου όλων των εισαγωγών του ομοειδούς προϊόντος στην Ένωση κατά την ΠΕ. Επομένως, μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν αποτελούν αιτία σημαντικής ζημίας για τον κλάδο παραγωγής της Ένωσης κατά την έννοια του άρθρου 9 παράγραφος 3 του βασικού κανονισμού ή των διατάξεων της συμφωνίας αντιντάμπινγκ του ΠΟΕ.

(44)

Με βάση τα ανωτέρω, αποφασίστηκε προσωρινά να μην σωρευτούν οι εν λόγω εισαγωγές με τις εισαγωγές που αποτέλεσαν αντικείμενο ντάμπινγκ από την Ταϊλάνδη και τη ΛΔΚ.

(45)

Σχετικά με τη σωρευτική αξιολόγηση των εισαγωγών από τη ΛΔΚ και την Ταϊλάνδη, με σκοπό την εξέταση της ζημίας και της αιτιώδους συνάφειας, τα ενδιαφερόμενα μέρη ισχυρίστηκαν ότι οι εισαγωγές από την Ταϊλάνδη δεν θα έπρεπε να αξιολογηθούν σωρευτικά με τις κινεζικές εισαγωγές για διάφορους λόγους.

(46)

Πρώτον, υποστήριξαν ότι η ποσότητα των πωλήσεων των ταϊλανδικών εισαγωγών είναι πολύ χαμηλότερη σε σχέση με αυτή των κινεζικών εισαγωγών και ότι η ποσότητα πωλήσεων των ταϊλανδικών εισαγωγών μειώνεται σε απόλυτες τιμές. Εντούτοις, η ποσότητα των εισαγωγών από την Ταϊλάνδη δεν είναι αμελητέα και, συνεπώς, είναι επαρκής ώστε να επιτρέπει τη σώρευση. Εξάλλου, ακόμη και αν οι εισαγωγές από την Ταϊλάνδη μειώνονται σε απόλυτες τιμές, όπως δείχνει ο πίνακας στην αιτιολογική σκέψη 51 κατωτέρω, θα κέρδιζαν 19 % του μεριδίου αγοράς κατά την υπό εξέταση περίοδο, όπως δείχνει ο πίνακας στην αιτιολογική σκέψη 52 παρακάτω.

(47)

Σε ό, τι αφορά τις τιμές, προβλήθηκε ο ισχυρισμός ότι οι εισαγωγές από την Ταϊλάνδη πωλούνται, κατά μέσο όρο, σε υψηλότερες τιμές από τις τιμές των κινεζικών εισαγωγών. Μολονότι ο εν λόγω ισχυρισμός είναι ορθός, οι εισαγωγές από την Ταϊλάνδη είναι ωστόσο αισθητά χαμηλότερες από τις τιμές του κλάδου παραγωγής της Ένωσης. Επιπλέον, η διαφορά τιμής μεταξύ των εισαγωγών από την Ταϊλάνδη και των εισαγωγών από την Κίνα μειωνόταν σταθερά κατά την υπό εξέταση περίοδο από 698 ευρώ/τόνο το 2008 σε 472 ευρώ/τόνο κατά τη διάρκεια της ΠΕ, όπως φαίνεται στον πίνακα της αιτιολογικής σκέψης 108 του προσωρινού κανονισμού.

(48)

Ελλείψει άλλων ισχυρισμών ή παρατηρήσεων, επιβεβαιώνεται το περιεχόμενο των αιτιολογικών σκέψεων 98 έως 105 του προσωρινού κανονισμού.

4.2.   Όγκος και μερίδιο αγοράς των υπό εξέταση εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ, μέσος όρος των τιμών των εισαγωγών και πωλήσεις σε τιμές χαμηλότερες από τις τιμές της Ένωσης

(49)

Ορισμένα ενδιαφερόμενα μέρη ισχυρίστηκαν ότι ο όγκος των εισαγωγών για την ΛΔΚ που αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 106 του προσωρινού κανονισμού είναι πολύ υψηλός, καθώς ο σχετικός κωδικός ΣΟ περιλαμβάνει κάθε τύπου εξαρτήματα σωληνώσεων από ελατό χυτοσίδηρο, και όχι μόνο τα κοχλιωτά εξαρτήματα σωληνώσεων.

(50)

Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να σημειωθεί ότι οι ποσότητες που αναφέρονται στον κωδικό ΣΟ δεν θεωρούνται όλες κοχλιωτά εξαρτήματα. Οι όγκοι που αναφέρονται στον κανονισμό για την επιβολή προσωρινού δασμού ήταν ήδη διορθωμένοι προς τα κάτω, με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται από τις εθνικές τελωνειακές αρχές. Αυτοί οι όγκοι ήταν σύμφωνοι με τις πληροφορίες που περιέχονται στην καταγγελία. Τα ενδιαφερόμενα μέρη είχαν αρκετό χρόνο για να υποβάλουν παρατηρήσεις σχετικά με αυτό. Εντούτοις, καμία πληροφορία για το θέμα αυτό δεν είχε υποβληθεί από κανέναν ενδιαφερόμενο, ούτε πριν από τη δημοσίευση του προσωρινού κανονισμού, ούτε εντός της προθεσμίας που παρέχεται για την υποβολή παρατηρήσεων σχετικά με τον κανονισμό για την επιβολή προσωρινού δασμού. Το Εμπορικό Επιμελητήριο της Κίνας, υπέβαλε ορισμένα ποσοτικά στοιχεία σχετικά με το εικαζόμενο ορθό επίπεδο των κινεζικών εισαγωγών με μεγάλη καθυστέρηση, σχεδόν δύο μήνες μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής παρατηρήσεων σχετικά με τον προσωρινό, πράγμα που σημαίνει ότι υποβλήθηκαν σχεδόν ένα έτος μετά την έναρξη της έρευνας, όταν κοινοποιήθηκαν για πρώτη φορά τα στοιχεία σχετικά με τις εισαγωγές στην πλήρη έκδοση της καταγγελίας. Η εκπρόθεσμη υποβολή των πληροφοριών αυτών δεν επιτρέπει την εξακρίβωσή τους μέσω αντικειμενικής διαδικασίας εξέτασης χωρίς αδικαιολόγητη παράταση της περιόδου έρευνας, πέρα από το ανώτατο όριο των 15 μηνών, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 9 του βασικού κανονισμού. Οπωσδήποτε, οι εν λόγω πληροφορίες φαίνεται να υποτιμούν σημαντικά τις ποσότητες των εισαγωγών από την Κίνα, δεδομένου ότι βασίζονται σε εκτιμήσεις σχετικά με τις εξαγωγές μόνο των συνεργαζόμενων εταιρειών και δεν μπορούν επομένως να θεωρηθούν ακριβείς. Συνεπώς, ο ισχυρισμός αυτός απορρίφθηκε.

(51)

Εντούτοις, ορισμένοι εισαγωγείς παρείχαν πληροφορίες σχετικά με τις εισαγωγές προϊόντων που πραγματοποίησαν επιπλέον του υπό εξέταση προϊόντος, τα οποία εισήχθησαν με τον ίδιο κωδικό ΣΟ, κατά την υπό εξέταση περίοδο. Η εν λόγω πληροφορίες μπόρεσαν να συνεκτιμηθούν και οι όγκοι εισαγωγών από τις ενδιαφερόμενες χώρες αναθεωρήθηκαν αναλόγως προς τα κάτω.

Όγκος των εισαγωγών στην Ένωση (τόνοι)

 

2008

2009

2010

ΠΕ

ΛΔΚ

24 180

20 876

20 416

28 894

Δείκτης

100

86

84

119

Ταϊλάνδη

3 723

2 681

3 331

3 485

Δείκτης

100

72

89

94

Δύο ενδιαφερόμενες χώρες

27 903

23 558

23 747

32 379

Δείκτης

100

84

85

116

Πηγή:

Στοιχεία της καταγγελίας, στοιχεία της Eurostat και απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο.

(52)

Ως συνέπεια της έκδοσης που αφορά τις πωλήσεις του κλάδου παραγωγής της Ένωσης που αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 41 ανωτέρω, το μερίδιο αγοράς των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ από τις δύο ενδιαφερόμενες χώρες έπρεπε να αναθεωρηθεί επίσης. Το μερίδιο αγοράς των εισαγωγών με ντάμπινγκ από τις δύο ενδιαφερόμενες χώρες αυξήθηκε κατά 15,6 ποσοστιαίες μονάδες από 33,1 % σε 48,7 % κατά την εξεταζόμενη περίοδο. Αυτή η αύξηση του μεριδίου αγοράς έλαβε χώρα σε μεγάλο βαθμό μεταξύ του 2010 και της ΠΕ, κατά τη διάρκεια μιας περιόδου ανάκαμψης της ζήτησης.

Μερίδιο αγοράς της Ένωσης

 

2008

2009

2010

ΠΕ

ΛΔΚ

28,7 %

34,3 %

33,7 %

43,5 %

Δείκτης

100

120

117

151

Ταϊλάνδη

4,4 %

4,4 %

5,5 %

5,2 %

Δείκτης

100

100

124

119

Δύο ενδιαφερόμενες χώρες

33,1 %

38,7 %

39,2 %

48,7 %

Δείκτης

100

117

118

147

Πηγή:

Στοιχεία της καταγγελίας, στοιχεία της Eurostat και απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο.

(53)

Ένα ενδιαφερόμενο μέρος ζήτησε να γνωστοποιούνται τα συγκεντρωτικά στοιχεία για τις τιμές πώλησης ανά τύπο προϊόντος για τον κλάδο παραγωγής της Ένωσης. Ωστόσο, δεδομένου ότι το δείγμα των παραγωγών της Ένωσης αποτελείται από δύο μόνον ομίλους παραγωγών, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 111 του προσωρινού κανονισμού, για λόγους εμπιστευτικότητας οι πραγματικές συγκεντρωτικές πληροφορίες δεν ήταν δυνατό να γνωστοποιηθούν. Ο ίδιος λόγος ισχύει επίσης και για τη γνωστοποίηση των συγκεντρωτικών τιμών πώλησης ανά τύπο προϊόντος.

(54)

Τα ενδιαφερόμενα μέρη ισχυρίστηκαν ότι οι εισαγωγές από τις εν λόγω χώρες εισέρχονται στην Ένωση σε διαφορετικό επίπεδο του εμπορίου από τα προϊόντα που πωλούνται από τους παραγωγούς της Ένωσης. Πράγματι, επιβεβαιώθηκε ότι αυτό όντως συμβαίνει στην προκειμένη περίπτωση, και ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής και οι εισαγωγείς συνήθως μοιράζονται ένα σημαντικό αριθμό πελατών. Ο ισχυρισμός θα μπορούσε επομένως να γίνει αποδεκτός και προβλέφθηκε προσαρμογή για το επίπεδο του εμπορίου.

(55)

Κατά συνέπεια, τα περιθώρια πώλησης σε χαμηλότερες τιμές που αναφέρονται στην αιτιολογική σκέψη 110 του προσωρινού κανονισμού, αναθεωρήθηκαν προς τα κάτω. Ωστόσο, τα διαπιστωθέντα περιθώρια υποτιμολόγησης συνήθως παραμένουν υψηλά στο 25 % έως 45 %, με τη μοναδική εξαίρεση ενός ταϊλανδού εξαγωγέα, όπου το περιθώριο για τιμές χαμηλότερες από τις κοινοτικές ήταν περίπου 10 %.

(56)

Ελλείψει άλλων ισχυρισμών ή παρατηρήσεων, επιβεβαιώνεται το περιεχόμενο των αιτιολογικών σκέψεων 108 έως 109 του προσωρινού κανονισμού.

5.   Κατάσταση του κλάδου παραγωγής της Ένωσης

(57)

Ελλείψει άλλων παρατηρήσεων, επιβεβαιώνεται η αιτιολογική σκέψη 111 του προσωρινού κανονισμού.

5.1.   Παραγωγή, παραγωγική ικανότητα και χρησιμοποίηση της παραγωγικής ικανότητας

(58)

Ελλείψει παρατηρήσεων όσον αφορά την παραγωγή, την παραγωγική ικανότητα και τη χρησιμοποίηση της παραγωγικής ικανότητας, επιβεβαιώνονται οι αιτιολογικές σκέψεις 112 έως 114 του προσωρινού κανονισμού.

5.2.   Αποθέματα

(59)

Ελλείψει τυχόν παρατηρήσεων όσον αφορά τα αποθέματα, επιβεβαιώνεται η αιτιολογική σκέψη 115 του προσωρινού κανονισμού.

5.3.   Όγκοι πωλήσεων και μερίδιο αγοράς

(60)

Κατά συνέπεια του ζητήματος που αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 41 ανωτέρω, ο όγκος πωλήσεων και το μερίδιο αγοράς του κλάδου παραγωγής της Ένωσης έπρεπε να αναθεωρηθεί επίσης. Ο όγκος των πωλήσεων όλων των παραγωγών της Ένωσης στην ενωσιακή αγορά μειώθηκε σημαντικά κατά 36 % μεταξύ 2008 και 2009 λόγω της μείωσης της ζήτησης. Μετά το 2009, ωστόσο, η ζήτηση στην Ένωση αυξήθηκε κατά περίπου 6 000 τόνους, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 42 ανωτέρω, αλλά οι πωλήσεις της Ένωσης μειώθηκαν περαιτέρω κατά ακόμη 5 εκατοστιαίες μονάδες ή 2 440 τόνους μέχρι το τέλος της υπό εξέταση περιόδου.

Όγκος πωλήσεων της Ένωσης (τόνοι)

Όλοι οι παραγωγοί

2008

2009

2010

ΠΕ

Πωλήσεις στην Ένωση

48 823

31 069

30 466

28 629

Δείκτης

100

64

62

59

Πηγή:

Απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο, καταγγελία παραγωγών της Ένωσης που συμμετείχαν στο δείγμα.

(61)

Το μερίδιο αγοράς του κλάδου παραγωγής της Ένωσης μειώθηκε κατά 14,8 ποσοστιαίες μονάδες, ήτοι κατά 26 % κατά την εξεταζόμενη περίοδο, ενώ οι εισαγωγές που αποτέλεσαν αντικείμενο ντάμπινγκ αυξήθηκαν κατά 15,6 ποσοστιαίες μονάδες μεριδίου αγοράς κατά την ίδια περίοδο, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 52 ανωτέρω.

Μερίδιο αγοράς της Ένωσης

Όλοι οι παραγωγοί

2008

2009

2010

ΠΕ

Μερίδιο αγοράς

57,9 %

51,1 %

50,2 %

43,1 %

Δείκτης

100

88

87

74

Πηγή:

Στοιχεία της καταγγελίας, στοιχεία της Eurostat και απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο.

(62)

Ένα ενδιαφερόμενο μέρος ισχυρίστηκε ότι τα μερίδια αγοράς στο τμήμα μη εγχώριας αγοράς στο Ηνωμένο Βασίλειο θα παρουσιάσουν διαφορετικά μερίδια αγοράς, με τον κλάδο παραγωγής της Ένωσης να έχει μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς, ενώ το μερίδιο αγοράς των κινεζικών εισαγωγών θα είναι μικρότερο για αυτό το συγκεκριμένο τμήμα της αγοράς της Ένωσης.

(63)

Μπορεί να είναι η περίπτωση κατά την οποία ο κλάδος παραγωγής της Ένωσης κατέχει ένα υψηλότερο μερίδιο αγοράς σε δεδομένο τμήμα αγοράς σε ένα μεμονωμένο κράτος μέλος. Πράγματι, είναι φυσικό οι διάφοροι οικονομικοί φορείς να μην έχουν τα ίδια μερίδια αγοράς σε όλα τα τμήματα της αγοράς του συνόλου των κρατών μελών. Ωστόσο, η παρούσα ανάλυση της ζημίας καλύπτει το σύνολο της αγοράς της Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, όντως επιβεβαιώθηκε ότι το μερίδιο αγοράς του κλάδου παραγωγής της Ένωσης μειώθηκε σημαντικά, όπως εξηγείται ανωτέρω.

6.   Συμπέρασμα σχετικά με τη ζημία

(64)

Ελλείψει άλλων ισχυρισμών ή παρατηρήσεων, επιβεβαιώνεται το περιεχόμενο των αιτιολογικών σκέψεων 118 έως 133 του προσωρινού κανονισμού, συμπεριλαμβανομένου του συμπεράσματος ότι ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής υπέστη υλική ζημία κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 5 του βασικού κανονισμού.

ΣΤ.   ΑΙΤΙΩΔΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑ

1.   Επιπτώσεις από άλλους παράγοντες

1.1.   Εισαγωγές από άλλες τρίτες χώρες

(65)

Ως συνέπεια του ζητήματος που αφορά τις πωλήσεις του κλάδου παραγωγής της Ένωσης που αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 41 ανωτέρω, το μερίδιο αγοράς των λοιπών τρίτων χωρών έπρεπε να αναθεωρηθεί επίσης. Καθ’ όλη τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου σημειώθηκαν περιορισμένες εισαγωγές από άλλες τρίτες χώρες. Το συνολικό μερίδιο αγοράς των εισαγωγών από τρίτες χώρες πλην των δύο ενδιαφερόμενων χωρών έχει μειωθεί κατά την υπό εξέταση περίοδο, κατά 0,8 ποσοστιαίες μονάδες, από 9,0 % σε 8,2 %.

(66)

Οι επόμενες μεγαλύτερες πηγές εισαγωγών κατά την ΠΕ ήταν η Ινδονησία, η Βραζιλία και η Τουρκία, οι οποίες κατείχαν μερίδια αγοράς μεταξύ 1,3 % και 1,5 % και όλες αυτές οι χώρες παρουσίασαν σταθερά ή μειούμενα μερίδια αγοράς κατά την υπό εξέταση περίοδο.

Μερίδιο αγοράς των εισαγωγών

 

2008

2009

2010

ΠΕ

Βραζιλία

3,1 %

3,6 %

3,9 %

1,5 %

Ινδονησία

1,5 %

2,4 %

1,9 %

1,5 %

Τουρκία

1,3 %

1,9 %

1,8 %

1,3 %

Άλλες χώρες

3,0 %

2,3 %

3,1 %

3,9 %

Σύνολο

9,0 %

10,2 %

10,6 %

8,2 %

Δείκτης

100

114

118

92

Πηγή:

Eurostat.

(67)

Λόγω του περιορισμένου όγκου και των σταθερών τάσεων, μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι οι εισαγωγές από τρίτες χώρες εκτός από τις ενδιαφερόμενες χώρες δεν φαίνεται να έχουν συμβάλει στη ζημία που υπέστη ο κλάδος παραγωγής της Ένωσης κατά τη διάρκεια της ΠΕ.

1.2.   Εξέλιξη της κατανάλωσης στην Ένωση

(68)

Τα ενδιαφερόμενα μέρη προέβαλαν το επιχείρημα ότι η κατανάλωση της Ένωσης εξελίχθηκε αρνητικά λόγω της εμφάνισης υποκατάστατων προϊόντων που κατασκευάζονται με διαφορετικά υλικά, εκτός από ελατό χυτοσίδηρο, όπως πλαστικό, ανοξείδωτο χάλυβα, άνθρακα και χάλυβα, καθώς και νέες τεχνολογίες σύνδεσης. Κατά συνέπεια, ορισμένοι παραγωγοί της Ένωσης έχουν διευρύνει το φάσμα των προϊόντων τους, που περιλαμβάνει τώρα επίσης ορισμένα από τα εν λόγω προϊόντα υποκατάστασης.

(69)

Στο πλαίσιο αυτό, σημειώνεται ότι οι επιπτώσεις της υποκατάστασης εξετάστηκαν στην αιτιολογική σκέψη 146 του κανονισμού προσωρινού δασμού. Οι εν λόγω επιπτώσεις υποκατάστασης είχαν αρνητικό αντίκτυπο στην κατανάλωση της Ένωσης, πράγμα το οποίο είχε επίπτωση στην παραγωγή και στον όγκο των πωλήσεων των παραγωγών της Ένωσης.

(70)

Ωστόσο, όπως αναφέρθηκε ήδη στον προσωρινό κανονισμό, οι ζημιογόνες επιπτώσεις της μείωσης της κατανάλωσης της Ένωσης επιδεινώθηκαν από τη σταθερή αύξηση των εισαγωγών σε τιμές ντάμπινγκ που αυξήθηκαν κατά 15,6 ποσοστιαίες μονάδες του μεριδίου αγοράς, σε μια υπό συρρίκνωση αγορά. Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 60 ανωτέρω, η ζήτηση στην Ένωση αυξήθηκε κατά περίπου 6 000 τόνους μεταξύ του 2009 και της ΠΕ, αλλά οι πωλήσεις του κλάδου παραγωγής της Ένωσης μειώθηκαν περαιτέρω κατά 2 440 τόνους επιπλέον μέχρι το τέλος της υπό εξέταση περιόδου σε μία υπό ανάκαμψη αγορά.

(71)

Με βάση τα ανωτέρω, συνάγεται το συμπέρασμα ότι η αρνητική εξέλιξη της κατανάλωσης της Ένωσης δεν διασπά την αιτιώδη συνάφεια μεταξύ των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ και της ζημίας που υπέστη ο κλάδος παραγωγής της Ένωσης.

1.3.   Η μείωση της παραγωγικής ικανότητας δεν οφείλεται σε εισαγωγές που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ

(72)

Τα ενδιαφερόμενα μέρη υποστήριξαν ότι η μείωση της ικανότητας παραγωγής της Ένωσης που αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 113 του προσωρινού κανονισμού, οφείλεται στην οριστική παύση της δραστηριότητας τριών παραγωγών της Ένωσης μεταξύ του 2008 και του 2009 λόγω της οικονομικής κρίσης. Η εν λόγω μείωση, κατά τους ισχυρισμούς, δεν μπορεί, συνεπώς, να αποδοθεί στις εισαγωγές από τις εν λόγω χώρες.

(73)

Από την άποψη αυτή, επισημαίνεται ότι έχει ήδη αναφερθεί στην αιτιολογική σκέψη 113 του προσωρινού κανονισμού ότι ο κύριος λόγος για τη μείωση της παραγωγικής ικανότητας ήταν η οριστική παύση της δραστηριότητας τριών παραγωγών της Ένωσης.

(74)

Ωστόσο, η παύση δραστηριότητας των τριών παραγωγών της Ένωσης δεν μπορεί να θεωρηθεί μόνο αποτέλεσμα της μείωσης της ζήτησης. Κατά την υπό εξέταση περίοδο, η συρρικνούμενη αγορά της Ένωσης που αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 42 ανωτέρω, έχει υποβληθεί σε συνεχώς αυξανόμενες εισαγωγές από τις εν λόγω χώρες, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 15,6 ποσοστιαίες μονάδες μεριδίου αγοράς, όπως εξηγείται στην αιτιολογική σκέψη 52 ανωτέρω. Είναι, επομένως, σαφές ότι δεν συνέβαλε μόνο η μείωση της ζήτησης στην οριστική παύση της δραστηριότητας τριών παραγωγών της Ένωσης και, ως εκ τούτου, στη μείωση της παραγωγικής ικανότητας του κλάδου παραγωγής της Ένωσης. Υπάρχει επίσης σαφής σχέση της μείωσης της παραγωγικής ικανότητας στην Ένωση και του αυξανόμενου μεριδίου αγοράς των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ.

1.4.   Οι εισαγωγές του υπό εξέταση προϊόντος από τους παραγωγούς της Ένωσης

(75)

Τα ενδιαφερόμενα μέρη ισχυρίστηκαν ότι η ζημία που υπέστησαν οι παραγωγοί της Ένωσης προκλήθηκε από τον ίδιο τον κλάδο, διότι, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, εισήγαγε σημαντικές ποσότητες του υπό εξέταση προϊόντος. Ο ισχυρισμός αυτός δεν τεκμηριώθηκε από τα συμπεράσματα της έρευνας. Πληροφορίες που παρέχονται τόσο από τους παραγωγούς της Ένωσης και τους συνεργαζόμενους εξαγωγείς έδειξαν ότι, για κάθε όμιλο του δείγματος των παραγωγών της Ένωσης, οι εισαγωγές αυτές ήταν ήσσονος σημασίας σε σύγκριση με τη συνολική παραγωγή και τις πωλήσεις της ιδίας παραγωγής αγαθών, όπως ήδη αναφέρθηκε στην αιτιολογική σκέψη 37 ανωτέρω. Δεδομένης της περιορισμένης σημασίας που έχει ο όγκος των εισαγωγών του υπό εξέταση προϊόντος από τον κλάδο παραγωγής της Ένωσης, συνάγεται το συμπέρασμα ότι οι εν λόγω εισαγωγές δεν συνέβαλαν στη ζημία που υπέστη ο κλάδος παραγωγής της Ένωσης. Συνεπώς, ο ισχυρισμός απορρίφθηκε.

1.5.   Χρήση του 2008 ως έτους έναρξης

(76)

Τα ενδιαφερόμενα μέρη ισχυρίστηκαν ότι η επιδείνωση της κατάστασης του κλάδου παραγωγής της ΕΕ βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη χρήση του 2008 ως σημείο αναφοράς για την υπό εξέταση περίοδο. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, το 2008 ήταν ένα εξαιρετικά καλό έτος για τον κλάδο παραγωγής της Ένωσης. Ωστόσο, οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην καταγγελία αναφέρουν ότι η κατάσταση του κλάδου παραγωγής της ΕΕ το 2007 ήταν παρόμοια ή καλύτερη από την κατάσταση της αγοράς το 2008. Συνάγεται, επομένως, το συμπέρασμα ότι η διαπίστωση της ζημίας δεν εξαρτάται από τη χρήση 2008 ως έτους έναρξης.

2.   Συμπέρασμα για την αιτιώδη συνάφεια

(77)

Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω και ελλείψει άλλων ισχυρισμών ή παρατηρήσεων, επιβεβαιώνεται το περιεχόμενο των αιτιολογικών σκέψεων 134 έως 153 του προσωρινού κανονισμού.

(78)

Εν κατακλείδι, επιβεβαιώνεται ότι η σημαντική ζημία του κλάδου παραγωγής της Ένωσης, η οποία χαρακτηρίζεται από φθίνουσα κερδοφορία, όγκους παραγωγής, χρησιμοποίηση της παραγωγικής ικανότητας, όγκο πωλήσεων και μερίδιο αγοράς οφείλεται στις υπό εξέταση εισαγωγές με ντάμπινγκ. Πράγματι, η επίπτωση της μείωσης της ζήτησης στις αρνητικές εξελίξεις στον κλάδο παραγωγής της Ένωσης όσον αφορά την παραγωγική ικανότητα, την παραγωγή και τις πωλήσεις ήταν περιορισμένη.

(79)

Με βάση την ανωτέρω ανάλυση, κατά την οποία έγινε σαφής διαχωρισμός των επιπτώσεων όλων των άλλων γνωστών παραγόντων στην κατάσταση του κλάδου παραγωγής της Ένωσης από τις ζημιογόνες επιπτώσεις των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ, επιβεβαιώνεται ότι οι εν λόγω άλλοι παράγοντες δεν μπορούν να ανατρέψουν το γεγονός ότι η εκτιμώμενη ζημία πρέπει να αποδοθεί στις εισαγωγές που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ.

Ζ.   ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

(80)

Ελλείψει άλλων παρατηρήσεων, επιβεβαιώνονται οι αιτιολογικές σκέψεις 154 έως 164 του κανονισμού για την επιβολή του προσωρινού δασμού, καθώς και το συμπέρασμα ότι δεν υπάρχουν επιτακτικοί λόγοι κατά της επιβολής μέτρων στις εισαγωγές που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ από τις εξεταζόμενες χώρες.

H.   ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

1.   Επίπεδο εξάλειψης της ζημίας

(81)

Τα επίπεδα εξουδετέρωσης της ζημίας ήταν προσαρμοσμένα έτσι ώστε να λαμβάνεται υπόψη το επίπεδο προσαρμογής του εμπορίου που γίνεται στον υπολογισμό των πωλήσεων σε τιμές χαμηλότερες από τις ενωσιακές, όπως καθορίζεται στις αιτιολογικές σκέψεις 54 και 55 ανωτέρω. Ελλείψει συγκεκριμένων παρατηρήσεων, επιβεβαιώνεται το περιεχόμενο των αιτιολογικών σκέψεων 165 έως 170 του κανονισμού για την επιβολή του προσωρινού δασμού.

2.   Οριστικά μέτρα

(82)

Με βάση τα συμπεράσματα που εξήχθησαν σχετικά με το ντάμπινγκ, τη ζημία, την αιτιώδη συνάφεια και το συμφέρον της Κοινότητας και σύμφωνα με το άρθρο 9 του βασικού κανονισμού, κρίνεται ότι πρέπει να επιβληθεί οριστικός δασμός αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές του υπό εξέταση προϊόντος καταγωγής ΛΔΚ και Ταϊλάνδης, στο επίπεδο των διαπιστωθέντων χαμηλότερων περιθωρίων ντάμπινγκ και ζημίας, σύμφωνα με τον κανόνα του χαμηλότερου δασμού, ο οποίος σε όλες, εκτός από μία, τις περιπτώσεις είναι το περιθώριο ζημίας.

(83)

Λόγω του υψηλού επιπέδου συνεργασίας των κινέζων και των ταϊλανδών παραγωγών-εξαγωγέων, ο δασμός για όλες τις άλλες εταιρείες για τις δύο χώρες καθορίστηκε στο επίπεδο του υψηλότερου δασμού που μπορεί να επιβληθεί, αντίστοιχα, στις εταιρείες που συμπεριλήφθηκαν στο δείγμα ή που συνεργάστηκαν στην έρευνα από τη συγκεκριμένη χώρα. Ο δασμός για «όλες τις άλλες εταιρείες» πρέπει να εφαρμοστεί στις εταιρείες οι οποίες δεν είχαν συνεργαστεί στην έρευνα και σε εταιρείες οι οποίες δεν είχαν πραγματοποιήσει εξαγωγές του υπό εξέταση προϊόντος στην Ένωση κατά τη διάρκεια της ΠΕ.

(84)

Για τις συνεργαζόμενες κινεζικές εταιρείες που δεν συμπεριλήφθηκαν στο δείγμα και αναφέρονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού, ο οριστικός δασμολογικός συντελεστής ορίζεται ως ο σταθμισμένος μέσος συντελεστής όλων των εταιρειών του δείγματος.

(85)

Οι συντελεστές των οριστικών δασμών αντιντάμπινγκ είναι οι εξής:

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Εταιρεία

Περιθώριο ντάμπινγκ (%)

Ζημία ζημίας (%)

Δασμολογικός συντελεστής (%)

Hebei Jianzhi Casting Group Ltd.

57,8

96,1

57,8

Jinan Meide Casting Co., Ltd.

40,8

84,4

40,8

Qingdao Madison Industrial Co., Ltd.-Qingdao

24,6

89,4

24,6

Άλλες συνεργαζόμενες εταιρείες

41,1

86,3

41,1

Όλες οι άλλες εταιρείες

 

 

57,8

Ταϊλάνδη

Εταιρεία

Περιθώριο ντάμπινγκ (%)

Ζημία ζημίας (%)

Δασμολογικός συντελεστής (%)

BIS Pipe Fitting Industry Co., Ltd

15,5

43,1

15,5

Siam Fittings Co., Ltd

50,7

14,9

14,9

Όλες οι άλλες εταιρείες

 

 

15,5

(86)

Οι ατομικοί για κάθε εταιρεία δασμολογικοί συντελεστές αντιντάμπινγκ που προσδιορίζονται στον παρόντα κανονισμό καθορίστηκαν βάσει των πορισμάτων της παρούσας έρευνας. Επομένως, αντικατοπτρίζουν την κατάσταση που διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια της έρευνας για τις εν λόγω εταιρείες. Κατά συνέπεια, οι εν λόγω δασμολογικοί συντελεστές (σε αντίθεση με το δασμό που επιβάλλεται σε επίπεδο χώρας και εφαρμόζεται σε «όλες τις άλλες εταιρείες») εφαρμόζονται αποκλειστικά στις εισαγωγές προϊόντων καταγωγής ΛΔΚ και Ταϊλάνδης και τα οποία παράγονται από τις εταιρείες και, άρα, από τις αναφερόμενες συγκεκριμένες νομικές οντότητες. Τα εισαγόμενα προϊόντα που παράγονται από οποιαδήποτε άλλη εταιρεία η οποία δεν αναφέρεται ρητά στο διατακτικό του παρόντος κανονισμού με την επωνυμία και τη διεύθυνσή της, συμπεριλαμβανομένων των οντοτήτων που συνδέονται με τις εταιρείες που αναφέρονται ρητά, δεν δύνανται να επωφελούνται από τους εν λόγω συντελεστές και υπόκεινται στον δασμολογικό συντελεστή που εφαρμόζεται σε «όλες τις άλλες εταιρείες».

(87)

Οποιοδήποτε αίτημα για την εφαρμογή ατομικού δασμού αντιντάμπινγκ για μεμονωμένες εταιρείες (π.χ. μετά την αλλαγή της επωνυμίας της επιχείρησης ή μετά τη δημιουργία νέας επιχείρησης παραγωγής ή πωλήσεων) θα πρέπει να απευθύνεται πάραυτα στην Επιτροπή (5) μαζί με όλες τις σχετικές πληροφορίες και, ιδίως, οποιαδήποτε αλλαγή των δραστηριοτήτων της εταιρείας που σχετίζεται με την παραγωγή, τις εγχώριες και τις εξαγωγικές πωλήσεις και που συνδέεται, για παράδειγμα, με την εν λόγω αλλαγή στην επωνυμία και τις οντότητες παραγωγής και πωλήσεων. Αν κριθεί σκόπιμο, ο κανονισμός θα τροποποιηθεί στη συνέχεια αναλόγως, με επικαιροποίηση του καταλόγου των εταιρειών για τις οποίες ισχύουν ατομικοί συντελεστές δασμών.

(88)

Για να εξασφαλισθεί ίση μεταχείριση μεταξύ όλων των νέων εξαγωγέων και των συνεργασθεισών επιχειρήσεων που δεν συμπεριλήφθηκαν στο δείγμα, θα πρέπει να προβλεφθεί ότι ο σταθμισμένος μέσος δασμός που επιβλήθηκε στις συνεργασθείσες επιχειρήσεις εφαρμόζεται και σε κάθε νέο εξαγωγέα, ο οποίος, διαφορετικά, θα είχε δικαίωμα επανεξέτασης βάσει του άρθρου 11 παράγραφος 4 του βασικού κανονισμού, εφόσον το εν λόγω άρθρο δεν εφαρμόζεται όταν χρησιμοποιούνται δειγματοληψίες.

(89)

Όλα τα μέρη ενημερώθηκαν για τα ουσιώδη πραγματικά περιστατικά και το σκεπτικό βάσει των οποίων επρόκειτο να προταθεί η επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές κοχλιωτών χυτών εξαρτημάτων σωληνώσεων, από ελατό χυτοσίδηρο, καταγωγής ΛΔΚ και Ταϊλάνδης και, αφετέρου, η οριστική είσπραξη των ποσών που είχαν καταβληθεί ως εγγύηση υπό μορφή προσωρινού δασμού («κοινοποίηση των τελικών συμπερασμάτων»). Επίσης, τους δόθηκε προθεσμία για την υποβολή παρατηρήσεων μετά την εν λόγω κοινοποίηση.

(90)

Δεδομένου ότι μετά την κοινοποίηση των τελικών συμπερασμάτων δεν προβλήθηκαν επιχειρήματα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το αποτέλεσμα της αξιολόγησης της συγκεκριμένης υπόθεσης, δεν κρίνεται σκόπιμη η τροποποίηση των ως άνω ευρημάτων.

Θ.   ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

(91)

Δύο συνεργαζόμενοι ταϊλανδέζοι παραγωγοί-εξαγωγείς πρότειναν ανάληψη υποχρέωσης ως προς τις τιμές, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 του βασικού κανονισμού. Ωστόσο, το υπό εξέταση προϊόν υπάρχει υπό τη μορφή πολλών τύπων προϊόντος (ο παραγωγός-εξαγωγέας ανέφερε ότι πάνω από 900 τύποι προϊόντος πωλήθηκαν στην ΕΕ), για τους οποίους οι τιμές διαφέρουν σημαντικά (έως και κατά 200 % στους τύπους προϊόντων που πωλούνται πιο συχνά αλλά ορισμένοι τύποι προϊόντων που πωλούνται λιγότερο συχνά μπορεί να είναι έως και 10 φορές πιο ακριβοί από άλλους), πράγμα που συνεπάγεται πολύ υψηλό κίνδυνο διασταυρούμενης αντιστάθμισης. Επιπλέον, ο σχεδιασμός και το φινίρισμα των τύπων προϊόντων είναι πιθανό να εξελιχθούν. Για τον λόγο αυτό, θεωρήθηκε ότι το προϊόν δεν ενδείκνυται για ανάληψη υποχρέωσης ως προς τις τιμές. Επίσης, αποτελεί πάγια πρακτική της Επιτροπής κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών να μην αποδέχεται αναλήψεις υποχρέωσης σε περιπτώσεις όπου το προϊόν υπάρχει σε τέτοια πληθώρα τύπων. Συνεπώς, η πρόταση για ανάληψη υποχρέωσης απορρίφθηκε.

Ι.   ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΔΑΣΜΟΥ

(92)

Λόγω του εύρους του περιθωρίου ντάμπινγκ που διαπιστώθηκε και με δεδομένο το επίπεδο της ζημίας που προκλήθηκε στον κλάδο παραγωγής της Ένωσης, θεωρείται απαραίτητο τα ποσά που καταβλήθηκαν ως εγγύηση υπό μορφή προσωρινού δασμού αντιντάμπινγκ, που επιβλήθηκε με τον προσωρινό κανονισμό, να εισπραχθούν οριστικά. Στις περιπτώσεις που οι οριστικοί δασμοί είναι υψηλότεροι από τους προσωρινούς, εισπράττονται οριστικά μόνο τα ποσά που καταβλήθηκαν ως εγγύηση στο επίπεδο των προσωρινών δασμών, ενώ τα ποσά που είχαν καταβληθεί ως εγγύηση και υπερβαίνουν τον οριστικό δασμό αντιντάμπινγκ αποδεσμεύονται.

(93)

Επειδή τα εξαρτήματα σωμάτων συμπίεσης που φέρουν μετρικό σπείρωμα ISO DIN 13 και τα κοχλιωτά, κυκλικά κιβώτια σύνδεσης από ελατό χυτοσίδηρο χωρίς καπάκι εξαιρούνται τώρα από το πεδίο κάλυψης του προϊόντος (βλ. αιτιολογικές σκέψεις 8 και 11 ανωτέρω), τα ποσά που έχουν καταβληθεί προσωρινά ως εγγύηση για τις εισαγωγές εξαρτημάτων σωμάτων συμπίεσης που φέρουν μετρικό σπείρωμα ISO DIN 13 και κοχλιωτά κυκλικά κιβώτια σύνδεσης από ελατό χυτοσίδηρο χωρίς καπάκι πρέπει να αποδεσμευτούν.

K.   ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ

(94)

Όπως εξηγείται στην αιτιολογική σκέψη 43 ανωτέρω, ο όγκος των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ από την Ινδονησία, μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν αποτελούν αιτία σημαντικής ζημίας για τον κλάδο παραγωγής της Ένωσης. Συνεπώς, θεωρείται ότι η λήψη προστατευτικών μέτρων δεν είναι αναγκαία και ότι η διαδικασία όσον αφορά την Ινδονησία θα πρέπει να περατωθεί.

(95)

Όλα τα μέρη ενημερώθηκαν για τα ουσιώδη πραγματικά περιστατικά και το σκεπτικό βάσει του οποίου επρόκειτο να προταθεί η περάτωση και δεν προβλήθηκαν αντιρρήσεις,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1.   Επιβάλλεται οριστικός δασμός αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές κοχλιωτών χυτών εξαρτημάτων σωληνώσεων, από ελατό χυτοσίδηρο, εξαιρουμένων των εξαρτημάτων σωμάτων συμπίεσης που φέρουν μετρικό σπείρωμα ISO DIN 13 και των κοχλιωτών κυκλικών κιβωτίων σύνδεσης από ελατό χυτοσίδηρο χωρίς καπάκι, τα οποία εμπίπτουν επί του παρόντος στον κωδικό ΣΟ ex 7307 19 10 (κωδικός TARIC 7307191010), καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (ΛΔΚ) και Ταϊλάνδης.

2.   Ο συντελεστής του οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ που εφαρμόζεται στην καθαρή τιμή «ελεύθερη στα σύνορα της Ένωσης», πριν από την καταβολή δασμού, για τα προϊόντα που περιγράφονται στην παράγραφο 1 και παράγονται από τις εταιρείες που παρατίθενται κατωτέρω, καθορίζεται ως εξής:

Χώρα

Εταιρεία

Δασμολογικός συντελεστής (%)

Πρόσθετος κωδικός TARIC

ΛΔΚ

Hebei Jianzhi Casting Group Ltd. - Yutian County

57,8

B335

 

Jinan Meide Casting Co., Ltd. - Jinan

40,8

B336

 

Qingdao Madison Industrial Co., Ltd. -Qingdao

24,6

B337

 

Hebei XinJia Casting Co., Ltd. - XuShui County

41,1

B338

 

Shijiazhuang Donghuan Malleable Iron Castings Co., Ltd. – Xizhaotong Town

41,1

B339

 

Linyi Oriental Pipe Fittings Co., Ltd. - Linyi City

41,1

B340

 

China Shanxi Taigu County Jingu Cast Co., Ltd. - Taigu County

41,1

B341

 

Yutian Yongli Casting Factory Co., Ltd. – Yutian County

41,1

B342

 

Langfang Pannext Pipe Fitting Co., Ltd. - LangFang, Hebei

41,1

B343

 

Tangshan Daocheng Casting Co., Ltd. -Hongqiao Town, Yutian County

41,1

B344

 

Tangshan Fangyuan Malleable Steel Co., Ltd. – Tangshan

41,1

B345

 

Taigu Tongde Casting Co., Ltd. – Nanyang Village, Taigu

41,1

B346

 

Όλες οι άλλες εταιρείες

57,8

B999

Ταϊλάνδη

BIS Pipe Fitting Industry Co., Ltd - Samutsakorn

15,5

B347

 

Siam Fittings Co. Ltd, Samutsakorn

14,9

B348

 

Όλες οι άλλες εταιρείες

15,5

B999

3.   Εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τους τελωνειακούς δασμούς, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.

Άρθρο 2

1.   Τα ποσά που καταβλήθηκαν ως εγγύηση υπό μορφή προσωρινών δασμών αντιντάμπινγκ σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1071/2012 στις εισαγωγές κοχλιωτών χυτών εξαρτημάτων σωληνώσεων, από ελατό χυτοσίδηρο, εξαιρουμένων των εξαρτημάτων σωμάτων συμπίεσης που φέρουν μετρικό σπείρωμα ISO DIN 13 και των κοχλιωτών κυκλικών κιβωτίων σύνδεσης από ελατό χυτοσίδηρο χωρίς καπάκι, τα οποία εμπίπτουν επί του παρόντος στον κωδικό ΣΟ ex 7307 19 10 (κωδικός TARIC 7307191010), καταγωγής ΛΔΚ και Ταϊλάνδης, εισπράττονται οριστικά. Τα ποσά που έχουν καταβληθεί ως εγγύηση και υπερβαίνουν το ποσό των οριστικών δασμών αντιντάμπινγκ αποδεσμεύονται.

2.   Τα ποσά που καταβλήθηκαν ως εγγύηση υπό μορφή προσωρινών δασμών αντιντάμπινγκ σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1071/2012 στις εισαγωγές εξαρτημάτων σωμάτων συμπίεσης που φέρουν μετρικό σπείρωμα ISO DIN 13 και των κοχλιωτών κυκλικών κιβωτίων σύνδεσης από ελατό χυτοσίδηρο χωρίς καπάκι καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και Ταϊλάνδης, αποδεσμεύονται.

Άρθρο 3

Εάν οποιοσδήποτε νέος παραγωγός-εξαγωγέας από τη ΛΔΚ προσκομίσει στην Επιτροπή επαρκή αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι:

δεν πραγματοποίησε στην Ένωση εξαγωγές του προϊόντος που περιγράφεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 κατά την περίοδο της έρευνας (1η Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεμβρίου 2011),

δεν είναι συνδεδεμένος με κανέναν από τους εξαγωγείς ή παραγωγούς στη ΛΔΚ στους οποίους έχουν επιβληθεί τα μέτρα του παρόντος κανονισμού,

έχει πραγματοποιήσει εξαγωγές του υπό εξέταση προϊόντος στην Ένωση μετά την περίοδο της έρευνας στην οποία βασίζονται τα μέτρα ή έχει αμετάκλητη συμβατική υποχρέωση να εξαγάγει σημαντική ποσότητα στην Ένωση.

Το άρθρο 1 παράγραφος 2 μπορεί να τροποποιηθεί με την προσθήκη του νέου παραγωγού-εξαγωγέα στις συνεργασθείσες εταιρείες που δεν περιλαμβάνονται στο δείγμα και οι οποίες υπόκεινται, συνεπώς, στο σταθμισμένο μέσο δασμολογικό συντελεστή 41,1 %.

Άρθρο 4

Η διαδικασία αντιντάμπινγκ όσον αφορά τις εισαγωγές κοχλιωτών χυτών εξαρτημάτων σωληνώσεων, από ελατό χυτοσίδηρο, που εμπίπτουν επί του παρόντος στον κωδικό ΣΟ ex 7307 19 10 καταγωγής Ινδονησίας, περατώνεται με την παρούσα απόφαση.

Άρθρο 5

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2013.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

S. COVENEY


(1)  ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 51.

(2)  ΕΕ L 318 της 15.11.2012, σ. 10.

(3)  ΕΕ C 44 της 16.2.2012, σ. 33.

(4)  Τα εξαρτήματα συμπίεσης φέρουν μετρικά σπειρώματα ISO DIN 13, ενώ τα τυποποιημένα κοχλιωτά εξαρτήματα σωληνώσεων κατά κανόνα φέρουν σπειρώματα ISO 7/1 και ISO 228/1.

(5)  Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Εμπορίου, Διεύθυνση Η, Γραφείο N105, 1049 Βρυξέλλες, ΒΕΛΓΙΟ.


14.5.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 129/12


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 431/2013 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 13ης Μαΐου 2013

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 147/2003 σχετικά με ορισμένα περιοριστικά μέτρα για τη Σομαλία

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 215,

Έχοντας υπόψη την απόφαση 2010/231/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 2010, για περιοριστικά μέτρα κατά της Σομαλίας (1),

Έχοντας υπόψη την κοινή πρόταση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 147/2003 του Συμβουλίου (2) επιβάλλει γενική απαγόρευση της παροχής τεχνικών συμβουλών, βοήθειας, κατάρτισης, χρηματοδότησης και χρηματοδοτικής βοήθειας που αφορά στρατιωτικές δραστηριότητες σε οποιοδήποτε πρόσωπο, οντότητα ή φορέα της Σομαλίας.

(2)

Στις 6 Μαρτίου 2013 το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών εξέδωσε την απόφαση 2093 (2013). Η εν λόγω απόφαση τροποποιεί το εμπάργκο όπλων που είχε επιβληθεί με την απόφαση 733 (1992) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (ΑΣΑΗΕ) και αναπτυχθεί περαιτέρω με την ΑΣΑΗΕ 1425 (2002). Η ΑΣΑΗΕ 2093(2013) προβλέπει ούτως παρέκκλιση από την απαγόρευση παροχής βοήθειας σχετικά με τα όπλα και τον στρατιωτικό εξοπλισμό που προορίζονται για την παροχή στήριξης στους στρατηγικούς εταίρους της αποστολής της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (AMISOM), για το προσωπικό των Ηνωμένων Εθνών και για τη διάδοχο αποστολή του Πολιτικού Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών στη Σομαλία, και εν μέρει αναστέλλει το εμπάργκο όπλων για την ανάπτυξη των δυνάμεων ασφαλείας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης της Σομαλίας.

(3)

Στις 25 Απριλίου 2013 το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση 2013/201/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (3), η οποία τροποποιεί την απόφαση 2010/231/ΚΕΠΠΑ και προβλέπει παρεκκλίσεις αντίστοιχες με εκείνες που προβλέπονται από την ΑΣΑΗΕ 2093 (2013).

(4)

Δεδομένου ότι τα μέτρα αυτά εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται κανονιστική δράση στο επίπεδο της Ένωσης για την εφαρμογή τους, ώστε να διασφαλισθεί ιδίως η ομοιόμορφη εφαρμογή τους από τους οικονομικούς φορείς σε όλα τα κράτη μέλη.

(5)

Επομένως, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 147/2003 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 147/2003 τροποποιείται ως εξής:

1)

Το άρθρο 2α αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 2α

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 1, η αρμόδια αρχή, όπως ορίζεται στους δικτυακούς τόπους του παραρτήματος I, στο κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο φορέας παροχής υπηρεσιών, δύναται να επιτρέπει, υπό τους όρους που θεωρεί κατάλληλους:

α)

την παροχή χρηματοδότησης, οικονομικής συνδρομής, τεχνικών συμβουλών, βοήθειας ή κατάρτισης για στρατιωτικές δραστηριότητες, εφόσον διαπιστώσει ότι η εν λόγω χρηματοδότηση, παροχή συμβουλών, βοήθειας ή κατάρτισης προορίζεται αποκλειστικά για την υποστήριξη προς την αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (AMISOM) ή προς ιδία αυτής χρήση, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 της απόφασης 2093(2013) του ΣΑΗΕ ή για αποκλειστική χρήση από κράτη και περιφερειακές οργανώσεις που εφαρμόζουν μέτρα σύμφωνα με την παράγραφο 6 της ΑΣΑΗΕ 1851 (2008) και την παράγραφο 10 της ΑΣΑΗΕ 1846 (2008)·

β)

την παροχή χρηματοδότησης, οικονομικής συνδρομής, τεχνικών συμβουλών, βοήθειας ή κατάρτισης για στρατιωτικές δραστηριότητες, εφόσον διαπιστώσει ότι η εν λόγω χρηματοδότηση, παροχή συμβουλών, βοήθειας ή κατάρτισης προορίζεται αποκλειστικά για την υποστήριξη προς τους στρατηγικούς εταίρους της AMISOM ή προς ιδία αυτής χρήση, που ενεργούν αποκλειστικά στα πλαίσια του στρατηγικού εγγράφου της Αφρικανικής Ένωσης της 5ης Ιανουαρίου 2012, και σε συνεργασία και συντονισμό με την AMISOM, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 36 της ΑΣΑΗΕ 2093 (2013)·

γ)

την παροχή χρηματοδότησης, οικονομικής συνδρομής, τεχνικών συμβουλών, βοήθειας ή κατάρτισης για στρατιωτικές δραστηριότητες, εφόσον διαπιστώσει ότι η χρηματοδότηση, παροχή συμβουλών, βοήθειας ή κατάρτισης προορίζεται αποκλειστικά για την υποστήριξη προς το προσωπικό των Ηνωμένων Εθνών ή προς ιδία αυτού χρήση, συμπεριλαμβανομένων του Πολιτικού Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τη Σομαλία ή της διαδόχου αποστολής του, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 37 της ΑΣΑΗΕ 2093 (2013)·

δ)

την παροχή τεχνικών συμβουλών, βοήθειας ή κατάρτισης για στρατιωτικές δραστηριότητες, εφόσον πληρούνται οι εξής όροι:

i)

η οικεία αρμόδια αρχή έχει διαπιστώσει ότι η εν λόγω παροχή συμβουλών, βοήθειας ή κατάρτισης έχει ως αποκλειστικό σκοπό να συμβάλει στην ανάπτυξη θεσμών στον τομέα της ασφάλειας, συνεπών με την πολιτική διαδικασία που αναφέρεται στις παραγράφους 1, 2 και 3 της ΑΣΑΗΕ 1744 (2007), και

ii)

το οικείο κράτος μέλος έχει κοινοποιήσει στην επιτροπή που συστάθηκε δυνάμει της παραγράφου 11 της ΑΣΑΗΕ 751 (1992) τη διαβεβαίωσή του ότι η εν λόγω παροχή συμβουλών, βοήθειας ή κατάρτισης προορίζεται αποκλειστικά να βοηθήσει την ανάπτυξη θεσμών στον τομέα της ασφάλειας, συνεπών με την πολιτική διαδικασία που αναφέρεται στις παραγράφους 1, 2 και 3 της ΑΣΑΗΕ 1744 (2007) και την πρόθεση της αρμόδιας αρχής του να χορηγήσει άδεια, και ότι η επιτροπή δεν εξέφρασε αντιρρήσεις για την εν λόγω πορεία της δράσης εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση·

ε)

την παροχή χρηματοδότησης, χρηματοδοτικής συνδρομής, τεχνικών συμβουλών, βοήθειας ή κατάρτισης για στρατιωτικές δραστηριότητες, εκτός από την περίπτωση που σχετίζονται με τα είδη που αναφέρονται στο παράρτημα III, εφόσον πληρούνται οι εξής όροι:

i)

η οικεία αρμόδια αρχή έχει καθορίσει ότι η παροχή τέτοιων συμβουλών, βοήθειας ή κατάρτισης προορίζεται αποκλειστικά για την ανάπτυξη των δυνάμεων ασφαλείας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης της Σομαλίας και την παροχή ασφάλειας στον σομαλικό λαό, και

ii)

έχει γίνει η κοινοποίηση στην επιτροπή που συστάθηκε δυνάμει της παραγράφου 11 της ΑΣΑΗΕ 751 (1992), τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν από την παροχή συμβουλών, βοήθειας ή κατάρτισης αποκλειστικά για την ανάπτυξη των δυνάμεων ασφαλείας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης της Σομαλίας και την παροχή ασφάλειας στον σομαλικό λαό, με την παροχή λεπτομερειών για τις εν λόγω συμβουλές, βοήθειας ή κατάρτισης, σύμφωνα με την παράγραφο 38 της ΑΣΑΗΕ 2093 (2013), ή, εφόσον ενδείκνυται·

iii)

το οικείο κράτος μέλος, αφού έχει ενημερώσει την ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Σομαλίας σχετικά με την πρόθεσή του να το πράξει, έχει κοινοποιήσει στην επιτροπή που συστάθηκε δυνάμει της παραγράφου 11 της ΑΣΑΗΕ 751 (1992), τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν, τη διαβεβαίωσή του ότι η εν λόγω παροχή συμβουλών, βοήθειας ή κατάρτισης προορίζεται αποκλειστικά να βοηθήσει την ανάπτυξη των δυνάμεων ασφαλείας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης της Σομαλίας και την παροχή ασφάλειας στον σομαλικό λαό, καθώς και την πρόθεση της αρμόδιας αρχής του να χορηγήσει άδεια, συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετικών πληροφοριών, σύμφωνα με την παράγραφο 38 της ΑΣΑΗΕ 2093 (2013).».

2)

Στο άρθρο 3 παράγραφος 1, τα στοιχεία γ) και δ) διαγράφονται.

3)

Το κείμενο που περιλαμβάνεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού προστίθεται ως παράρτημα III.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2013.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

E. GILMORE


(1)  ΕΕ L 105 της 27.4.2010, σ. 17.

(2)  ΕΕ L 24 της 29.1.2003, σ. 2.

(3)  ΕΕ L 116 της 26.4.2013, σ. 10.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Κατάλογος των ειδών που αναφέρονται στο άρθρο 2α στοιχείο ε)

1.

Βλήματα εδάφους αέρος, συμπεριλαμβανομένων των φορητών συστημάτων αεράμυνας (MANPADS).

2.

Πυροβόλα, οβιδοβόλα και κανόνια με διαμέτρημα άνω των 12,7 mm, και πυρομαχικά και εξαρτήματα ειδικά σχεδιασμένα για αυτά. (Δεν περιλαμβάνονται οι επ’ ώμου αντιαρματικοί εκτοξευτήρες βλημάτων τύπου RPG ή LAW, οπλοβομβίδες ή εκτοξευτήρες βομβίδων.)

3.

Βλήματα όλμου με διαμέτρημα μεγαλύτερο των 82 mm.

4.

Αντιαρματικά κατευθυνόμενα όπλα, συμπεριλαμβανομένων των αντιαρματικών κατευθυνόμενων βλημάτων (ATGMs), και πυρομαχικά και εξαρτήματα ειδικά σχεδιασμένα για αυτά.

5.

Φορτία και μηχανισμοί που προορίζονται για στρατιωτική χρήση και περιέχουν ενεργειακά υλικά. Νάρκες και σχετικό υλικό.

6.

Σκόπευτρα όπλων νυχτερινής όρασης.»


14.5.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 129/15


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 432/2013 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 13ης Μαΐου 2013

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 356/2010 για την επιβολή ορισμένων συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων φυσικών ή νομικών προσώπων, οντοτήτων ή φορέων λόγω της κατάστασης στη Σομαλία

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 215,

Έχοντας υπόψη την απόφαση 2010/231/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 2010, για περιοριστικά μέτρα κατά της Σομαλίας (1),

Έχοντας υπόψη την κοινή πρόταση της ύπατης εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 356/2010 του Συμβουλίου (2) επιβάλλει περιοριστικά μέτρα κατά των προσώπων, οντοτήτων και φορέων που ορίζονται στο παράρτημα I του εν λόγω κανονισμού, όπως προβλέπεται στην απόφαση 1844 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

(2)

Στις 6 Μαρτίου 2013, το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών εξέδωσε την απόφαση 2093 (2013), με την οποία επικαιροποιούνται τα κριτήρια χαρακτηρισμού που εφαρμόζει η επιτροπή κυρώσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας, η οποία έχει συσταθεί δυνάμει της απόφασης 751 (1992) σχετικά με τη Σομαλία.

(3)

Στις 25 Απριλίου 2013, το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση 2013/201/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (3), η οποία τροποποιεί την απόφαση 2010/231/ΚΕΠΠΑ και την επικαιροποιεί σε σχέση με την απόφαση 2093 (2013) του ΣΑΗΕ.

(4)

Δεδομένου ότι το μέτρο αυτό εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της Συνθήκης, απαιτείται κανονιστική δράση στο επίπεδο της Ένωσης για την εφαρμογή του, ώστε να διασφαλισθεί ιδίως η ομοιόμορφη εφαρμογή του από τους οικονομικούς φορείς σε όλα τα κράτη μέλη.

(5)

Επομένως, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 356/2010 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 356/2010, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.   Το παράρτημα I περιλαμβάνει τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τις οντότητες ή τους φορείς τους οποίους το Συμβούλιο Ασφαλείας ή η επιτροπή κυρώσεων κατονομάζει για τα ακόλουθα:

α)

εμπλέκονται ή υποστηρίζουν πράξεις οι οποίες απειλούν την ειρήνη, την ασφάλεια ή τη σταθερότητα της Σομαλίας, συμπεριλαμβανομένων πράξεων που θέτουν σε κίνδυνο τη διαδικασία ειρήνης και συμφιλίωσης στη Σομαλία ή απειλούν με βία την ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Σομαλίας ή την αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (AMISOM)·

β)

έχουν παραβιάσει το εμπάργκο όπλων ή την απαγόρευση παροχής σχετικής βοήθειας ή τη μεταπώληση όπλων και τους περιορισμούς μεταβίβασης, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 34 της απόφασης 2093 (2013) του ΣΑΗΕ·

γ)

εμποδίζουν την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Σομαλία ή την πρόσβαση στη βοήθεια αυτή ή τη διανομή της στη Σομαλία·

δ)

είναι πολιτικοί ή στρατιωτικοί ηγέτες που στρατολογούν ή χρησιμοποιούν παιδιά σε ένοπλες συγκρούσεις στη Σομαλία, κατά παράβαση του εφαρμοστέου διεθνούς δικαίου·

ε)

ευθύνονται για παραβιάσεις του εφαρμοστέου διεθνούς δικαίου στη Σομαλία με θύματα αμάχους, μεταξύ άλλων παιδιά και γυναίκες, σε καταστάσεις ένοπλης σύγκρουσης, συμπεριλαμβανομένων θανατώσεων και ακρωτηριασμών, σεξουαλικής βίας και βίας με βάση το φύλο, επιθέσεων σε σχολεία και νοσοκομεία, απαγωγών και εκτοπισμών με χρήση βίας.».

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2013.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

E. GILMORE


(1)  ΕΕ L 105 της 27.4.2010, σ. 17.

(2)  ΕΕ L 105 της 27.4.2010, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 116 της 26.4.2013, σ. 10.


14.5.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 129/17


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 433/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 7ης Μαΐου 2013

για την έγκριση μη ήσσονος σημασίας τροποποίησης των προδιαγραφών ονομασίας καταχωρισμένης στο μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Κοπανιστή (Kopanisti) (ΠΟΠ)]

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012, για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (1), και ιδίως το άρθρο 52 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 άρχισε να ισχύει στις 3 Ιανουαρίου 2013. Κατήργησε και αντικατέστησε τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2006, για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων (2).

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006, η Επιτροπή εξέτασε την αίτηση της Ελλάδας για την έγκριση τροποποίησης των προδιαγραφών της προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης «Κοπανιστή» (Kopanisti), η οποία καταχωρίσθηκε δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/96 της Επιτροπής (3).

(3)

Δεδομένου ότι η εν λόγω τροποποίηση δεν είναι ήσσονος σημασίας, η Επιτροπή δημοσίευσε την αίτηση τροποποίησης, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006, στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (4). Δεδομένου ότι δεν έχει κοινοποιηθεί στην Επιτροπή καμία δήλωση ένστασης, βάσει του άρθρου 7 του εν λόγω κανονισμού, η τροποποίηση πρέπει να εγκριθεί,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Εγκρίνεται η τροποποίηση των προδιαγραφών η οποία έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφορά την ονομασία που αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 7 Μαΐου 2013.

Για την Επιτροπή, εξ ονόματος του Προέδρου,

Dacian CIOLOȘ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 343 της 14.12.2012, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 93 της 31.3.2006, σ. 12.

(3)  ΕΕ L 148 της 21.6.1996, σ. 1.

(4)  ΕΕ C 186 της 26.6.2012, σ. 11.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Γεωργικά προϊόντα προοριζόμενα για ανθρώπινη κατανάλωση που απαριθμούνται στο παράρτημα I της Συνθήκης:

Κλάση 1.3.   Τυριά

ΕΛΛΑΔΑ

Κοπανιστή (Kopanisti) (ΠΟΠ)


14.5.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 129/19


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 434/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 7ης Μαΐου 2013

για την έγκριση μη ήσσονος σημασίας τροποποίησης των προδιαγραφών ονομασίας καταχωρισμένης στο μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Mâche nantaise (ΠΓΕ)]

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012, για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (1), και ιδίως το άρθρο 52 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 τέθηκε σε ισχύ στις 3 Ιανουαρίου 2013. Κατήργησε και αντικατέστησε τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2006, για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων (2).

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006, η Επιτροπή εξέτασε την αίτηση της Γαλλίας για την έγκριση τροποποίησης των στοιχείων των προδιαγραφών της προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης «Mâche nantaise», η οποία καταχωρίσθηκε σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1645/1999 της Επιτροπής (3).

(3)

Δεδομένου ότι η εν λόγω τροποποίηση δεν είναι ήσσονος σημασίας, η Επιτροπή δημοσίευσε την αίτηση τροποποίησης, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006, στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (4). Δεδομένου ότι δεν έχει κοινοποιηθεί στην Επιτροπή καμία δήλωση ένστασης βάσει του άρθρου 7 του εν λόγω κανονισμού, η εν λόγω τροποποίηση πρέπει να εγκριθεί,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Εγκρίνεται η τροποποίηση των προδιαγραφών η οποία έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με την ονομασία που αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 7 Μαΐου 2013.

Για την Επιτροπή, εξ ονόματος του Προέδρου,

Dacian CIOLOȘ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 343 της 14.12.2012, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 93 της 31.3.2006, σ. 12.

(3)  ΕΕ L 195 της 28.7.1999, σ. 7.

(4)  ΕΕ C 242 της 11.8.2012, σ. 13.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Γεωργικά προϊόντα προοριζόμενα για ανθρώπινη κατανάλωση που απαριθμούνται στο παράρτημα I της Συνθήκης:

Κλάση 1.6.   Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά, νωπά ή μεταποιημένα

ΓΑΛΛΙΑ

Mâche nantaise (ΠΓΕ)


14.5.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 129/21


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 435/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 7ης Μαΐου 2013

για την έγκριση μη ήσσονος σημασίας τροποποίησης των προδιαγραφών ονομασίας καταχωρισμένης στο μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Βόρειος Μυλοπόταμος Ρεθύμνης Κρήτης (Vorios Mylopotamos Rethymnis Kritis) (ΠΟΠ)]

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012, για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (1), και ιδίως το άρθρο 52 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 άρχισε να ισχύει στις 3 Ιανουαρίου 2013. Κατήργησε και αντικατέστησε τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2006, για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων (2).

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006, η Επιτροπή εξέτασε την αίτηση της Ελλάδας για την έγκριση τροποποίησης των στοιχείων των προδιαγραφών της προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης «Βόρειος Μυλοπόταμος Ρεθύμνης Κρήτης (Vorios Mylopotamos Rethymnis Kritis)», η οποία καταχωρίσθηκε δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/96 της Επιτροπής (3).

(3)

Δεδομένου ότι η εν λόγω τροποποίηση δεν είναι ήσσονος σημασίας, η Επιτροπή δημοσίευσε την αίτηση τροποποίησης, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006, στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (4). Δεδομένου ότι δεν έχει κοινοποιηθεί στην Επιτροπή καμία δήλωση ένστασης, βάσει του άρθρου 7 του εν λόγω κανονισμού, η τροποποίηση πρέπει να εγκριθεί,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Εγκρίνεται η τροποποίηση των προδιαγραφών η οποία έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφορά την ονομασία που αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 7 Μαΐου 2013.

Για την Επιτροπή, εξ ονόματος του Προέδρου,

Dacian CIOLOȘ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 343 της 14.12.2012, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 93 της 31.3.2006, σ. 12.

(3)  ΕΕ L 148 της 21.6.1996, σ. 1.

(4)  ΕΕ C 183 της 23.6.2012, σ. 21.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Γεωργικά προϊόντα προοριζόμενα για ανθρώπινη κατανάλωση που απαριθμούνται στο παράρτημα I της Συνθήκης:

Κλάση 1.5.   Έλαια και λίπη (βούτυρο, μαργαρίνη, λάδι κ.λπ.)

ΕΛΛΑΔΑ

Βόρειος Μυλοπόταμος Ρεθύμνης Κρήτης (Vorios Mylopotamos Rethymnis Kritis) (ΠΟΠ)


14.5.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 129/23


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 436/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 7ης Μαΐου 2013

για την έγκριση μη ήσσονος σημασίας τροποποίησης των προδιαγραφών ονομασίας καταχωρισμένης στο μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Queijo de Cabra Transmontano/Queijo de Cabra Transmontano Velho (ΠΟΠ)]

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012, για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (1), και ιδίως το άρθρο 52 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 άρχισε να ισχύει στις 3 Ιανουαρίου 2013. Κατήργησε και αντικατέστησε τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2006, για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων (2).

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006, η Επιτροπή εξέτασε την αίτηση της Πορτογαλίας για την έγκριση τροποποίησης των προδιαγραφών της προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης «Queijo de Cabra Transmontano»/«Queijo de Cabra Transmontano Velho», η οποία καταχωρίσθηκε σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1263/1996 της Επιτροπής (3).

(3)

Δεδομένου ότι η εν λόγω τροποποίηση δεν είναι ήσσονος σημασίας, η Επιτροπή δημοσίευσε την αίτηση τροποποίησης, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006, στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (4). Δεδομένου ότι δεν έχει κοινοποιηθεί στην Επιτροπή καμία δήλωση ένστασης, βάσει του άρθρου 7 του εν λόγω κανονισμού, η τροποποίηση πρέπει να εγκριθεί,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Εγκρίνεται η τροποποίηση των προδιαγραφών η οποία έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφορά την ονομασία που αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 7 Μαΐου 2013.

Για την Επιτροπή, εξ ονόματος του Προέδρου,

Dacian CIOLOȘ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 343 της 14.12.2012, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 93 της 31.3.2006, σ. 12.

(3)  ΕΕ L 163 της 2.7.1996, σ. 19.

(4)  ΕΕ C 163 της 9.6.2012, σ. 5.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Γεωργικά προϊόντα προοριζόμενα για ανθρώπινη κατανάλωση που απαριθμούνται στο παράρτημα I της Συνθήκης:

Κλάση 1.3.   Τυριά

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Queijo de Cabra Transmontano/Queijo de Cabra Transmontano Velho (ΠΟΠ)


14.5.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 129/25


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 437/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 8ης Μαΐου 2013

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 798/2008 όσον αφορά την καταχώριση του Μεξικού στον κατάλογο τρίτων χωρών, εδαφών, ζωνών ή διαμερισμάτων από τα οποία επιτρέπεται να εισαχθούν και να διαμετακομιστούν μέσω της Ένωσης ορισμένα βασικά προϊόντα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2002/99/ΕΚ του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για τους κανόνες υγειονομικού ελέγχου που διέπουν την παραγωγή, μεταποίηση, διανομή και εισαγωγή προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση (1), και ιδίως την εισαγωγική φράση του άρθρου 8, το άρθρο 8 σημείο 1 πρώτο εδάφιο και το άρθρο 8 σημείο 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 798/2008 της Επιτροπής, της 8ης Αυγούστου 2008, για την κατάρτιση καταλόγου τρίτων χωρών, εδαφών, ζωνών ή διαμερισμάτων από τα οποία επιτρέπεται να εισαχθούν και να διαμετακομιστούν μέσω της Κοινότητας πουλερικά και προϊόντα πουλερικών και για καθορισμό των απαιτήσεων κτηνιατρικής πιστοποίησης (2) ορίζει ότι τα βασικά προϊόντα που καλύπτει επιτρέπεται να εισάγονται στην Ένωση και να διαμετακομίζονται μέσω αυτής μόνον από τρίτες χώρες, εδάφη, ζώνες ή διαμερίσματα που απαριθμούνται στις στήλες 1 και 3 του πίνακα του μέρους 1 του παραρτήματος I του εν λόγω κανονισμού.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 798/2008 καθορίζει επίσης τους όρους που πρέπει να πληροί μια τρίτη χώρα, ένα έδαφος, μια ζώνη ή ένα διαμέρισμα για να θεωρηθεί ελεύθερο γρίπης των πτηνών υψηλής παθογονικότητας (HPAI) και τις απαιτήσεις για τη σχετική κτηνιατρική πιστοποίηση όσον αφορά βασικά προϊόντα που προορίζονται για εισαγωγή στην Ένωση.

(3)

Το Μεξικό είναι καταχωρισμένο στον πίνακα του μέρους 1 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 798/2008 ως τρίτη χώρα από την οποία επιτρέπεται να εισάγονται αυγά και προϊόντα αυγών απαλλαγμένα από ειδικά παθογόνα, υπό την προϋπόθεση ότι συνοδεύονται από το σχετικό πιστοποιητικό, που αναφέρεται στη στήλη 4 του πίνακα του μέρους 1 του παραρτήματος I του κανονισμού.

(4)

Όσον αφορά τα προϊόντα αυγών, το πιστοποιητικό που αναφέρεται στη στήλη 4 του πίνακα του μέρους 1 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 798/2008 περιλαμβάνει βεβαίωση ζωοϋγειονομικής κατάστασης, σύμφωνα με την οποία τα προϊόντα προέρχονται από εγκατάσταση ελεύθερη νόσου (όσον αφορά τη HPAI). Επιπλέον, με τη βεβαίωση αυτή πιστοποιείται είτε ότι δεν υπήρξε εστία HPAI τουλάχιστον τις προηγούμενες 30 ημέρες σε ακτίνα 10 km από την εν λόγω εγκατάσταση ή ότι τα προϊόντα αυγών υποβλήθηκαν σε μία από τις επεξεργασίες που ορίζονται στο πιστοποιητικό.

(5)

Το 2012 επιβεβαιώθηκε η ύπαρξη πολλών εστιών γρίπης των πτηνών υψηλής παθογονικότητας (HPAI) του υποτύπου H7N3 στην πολιτεία Jalisco στο Μεξικό, περιοχή με μεγάλη πυκνότητα πτηνοτροφείων. Το Μεξικό εφάρμοσε πολιτική εξολόθρευσης και διεξήγαγε επείγοντα εμβολιασμό κατά της γρίπης των πτηνών για να θέσει υπό έλεγχο τις εστίες.

(6)

Η τελευταία εστία της επιδημίας HPAI επιβεβαιώθηκε στο τέλος του Σεπτεμβρίου 2012, ενώ τον Δεκέμβριο του 2012 το Μεξικό δήλωσε ότι οι εστίες εκριζώθηκαν.

(7)

Στις 8 Ιανουαρίου 2013 το Μεξικό κοινοποίησε στην Επιτροπή δύο εστίες HPAI του υποτύπου H7N3 σε πουλερικά στο έδαφός του, στην πολιτεία Aguascalientes. Η νόσος εξαπλώθηκε επίσης στις πολιτείες Jalisco και Guanajuato.

(8)

Λόγω της επιβεβαίωσης των εστιών HPAI, το έδαφος του Μεξικού δεν μπορεί πλέον να θεωρείται ελεύθερο νόσου.

(9)

Η επανεμφάνιση εστιών HPAI προκαλεί ανησυχίες όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των μέτρων, καθώς και του εμβολιασμού που εφαρμόστηκε στο Μεξικό για τον έλεγχο της HPAI.

(10)

Οι εισαγωγές προϊόντων αυγών τα οποία έχουν υποστεί μία από τις επεξεργασίες που ορίζονται στο σχετικό πιστοποιητικό που αναφέρεται στη στήλη 4 του πίνακα του μέρους 1 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 798/2008, τα οποία κατάγονται από τρίτες χώρες, εδάφη, ζώνες ή διαμερίσματα που δεν είναι ελεύθερα νόσου, όσον αφορά την HPAI, θεωρείται ότι ενέχουν αμελητέο κίνδυνο για την εισαγωγή του ιού στην Ένωση.

(11)

Ωστόσο, δεδομένης της ταχείας διασποράς της HPAI και του επικίνδυνου ενδεχομένου να μην ανιχνευθούν εγκαίρως εστίες της HPAI από τη μεξικανική αρμόδια αρχή, οι εισαγωγές στην Ένωση και η διαμετακόμιση μέσω της Ένωσης προϊόντων αυγών από το Μεξικό θα πρέπει να απαγορευθούν προσωρινά έως ότου παρασχεθούν ικανοποιητικές εγγυήσεις από τη χώρα αυτή.

(12)

Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 798/2008 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(13)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 798/2008 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 8 Μαΐου 2013.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 18 της 23.1.2003, σ. 11.

(2)  ΕΕ L 226 της 23.8.2008, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στο μέρος 1 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 798/2008, η καταχώριση για το Μεξικό αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«MX –Μεξικό

MX-0

Ολόκληρη η χώρα

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP

 

P2

17 Μαΐου 2013»

 

 

 

 


14.5.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 129/28


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 438/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 13ης Μαΐου 2013

για την τροποποίηση και τη διόρθωση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη χρήση ορισμένων προσθέτων τροφίμων

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων (1), και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 θεσπίζει ενωσιακό κατάλογο προσθέτων τροφίμων που εγκρίνονται για χρήση σε τρόφιμα και καθορίζει τους όρους χρήσης τους.

(2)

Ο εν λόγω κατάλογος μπορεί να επικαιροποιηθεί σύμφωνα με την κοινή διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1331/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για τη θέσπιση ενιαίας διαδικασίας έγκρισης για τα πρόσθετα τροφίμων, τα ένζυμα τροφίμων και τις αρωματικές ύλες τροφίμων (2) είτε με πρωτοβουλία της Επιτροπής είτε ύστερα από υποβολή αίτησης.

(3)

Ο ενωσιακός κατάλογος προσθέτων τροφίμων καθορίστηκε με βάση πρόσθετα τροφίμων που επιτρέπονται για χρήση σε τρόφιμα σύμφωνα με την οδηγία 94/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Ιουνίου 1994, για τα γλυκαντικά που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στα τρόφιμα (3), την οδηγία 94/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Ιουνίου 1994, για τις χρωστικές που μπορούν να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα (4) και την οδηγία 95/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 1995, για τα πρόσθετα τροφίμων πλην των χρωστικών και των γλυκαντικών (5) και μετά την επανεξέταση της συμμόρφωσής τους προς τα άρθρα 6, 7 και 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008. Ο ενωσιακός κατάλογος που παρατίθεται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 περιλαμβάνει κατάλογο προσθέτων τροφίμων βάσει των κατηγοριών τροφίμων στα οποία μπορούν να προστεθούν τα εν λόγω πρόσθετα.

(4)

Λόγω των δυσχερειών που ανέκυψαν κατά τη μεταβίβαση των προσθέτων τροφίμων στο νέο σύστημα κατηγοριοποίησης που προβλέπεται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008, παρεισέφρησαν ορισμένα σφάλματα τα οποία πρέπει να διορθωθούν. Ιδίως, η χρήση αντιοξειδωτικών σε αποφλοιωμένα, κομμένα και λεπτοτεμαχισμένα οπωροκηπευτικά πρέπει να περιορίζεται στα προσυσκευασμένα, διατηρημένα σε απλή ψύξη, μη επεξεργασμένα οπωροκηπευτικά έτοιμα για κατανάλωση και μόνο. Η χρήση σορβικού οξέος – σορβικών αλάτων, βενζοϊκού οξέος – βενζοϊκών αλάτων, και p-υδροξυβενζοϊκών ενώσεων (E 200 – 219) θα πρέπει να εξακολουθήσει να επιτρέπεται στα προϊόντα θερμικώς επεξεργασμένου κρέατος και η χρήση ναταμυκίνης (Ε 235) θα πρέπει να εξακολουθήσει να επιτρέπεται στα θερμικώς επεξεργασμένα αποξηραμένα, διατηρημένα με αλάτι λουκάνικα. Πρέπει να εισαχθούν ανώτατα όρια για τη χρήση κουρκουμίνης (E 100) σε επεξεργασμένα ψάρια και προϊόντα αλιείας, συμπεριλαμβανομένων των μαλακίων και καρκινοειδών που αντιστοιχούν στα επίπεδα που καθορίζονται στην οδηγία 94/36/ΕΚ. Τα ανώτατα όρια για τη χρήση διοξειδίου του πυριτίου – πυριτικών αλάτων (E 551 – 559) θα πρέπει να τροποποιηθούν σε quantum satis, όπως καθορίζεται στην οδηγία 95/2/ΕΚ και για τη χρήση διοξειδίου του πυριτίου – πυριτικών αλάτων (E 551 – 553), όπως καθορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 380/2012 της Επιτροπής, της 3ης Μαΐου 2012, για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους όρους χρήσης και τα επίπεδα χρήσης των προσθέτων τροφίμων που περιέχουν αργίλιο (6).

(5)

Απαιτούνται διευκρινίσεις όσον αφορά τη χρήση προσθέτων τροφίμων σε ορισμένες κατηγορίες τροφίμων. Στην κατηγορία τροφίμων 13.1.4 «Άλλες τροφές για μικρά παιδιά» θα πρέπει να καθοριστούν όροι χρήσης για τα πρόσθετα τροφίμων E 332 «Κιτρικά άλατα του καλίου» και E 338 «Φωσφορικό οξύ». Στην κατηγορία τροφίμων 14.2.6 «Αλκοολούχα ποτά, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 110/2008», η χρήση χρωστικών τροφίμων δεν πρέπει να επιτρέπεται στο Geist όπως ορίζεται στο παράρτημα II.17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2008, σχετικά με τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1576/89 του Συμβουλίου (7). Η χρήση των χρωστικών τροφίμων Κίτρινο Κινολίνης (E 104), Κίτρινο Sunset FCF/κιτρινοπορτοκαλί S (E 110) και Πονσώ 4R, ερυθρό της κοχενίλης A (E 124) σε ορισμένα αλκοολούχα ποτά θα πρέπει να επανεισαχθεί, καθώς η χρήση αυτή δεν δημιουργεί ανησυχία όσον αφορά την ασφάλεια των παιδιών. Πρέπει να διευκρινιστεί ότι τα καραμελοχρώματα (E 150a-d) μπορούν να χρησιμοποιούνται για όλα τα προϊόντα που υπάγονται στον αριθμό κατηγορίας τροφίμων 14.2.7.1 «Αρωματισμένοι οίνοι».

(6)

Επομένως, ο ενωσιακός κατάλογος προσθέτων τροφίμων θα πρέπει να διορθωθεί, να αποσαφηνιστεί και να συμπληρωθεί, έτσι ώστε να περιλαμβάνει όλες τις χρήσεις που επιτρέπονται και σύμφωνα με τα άρθρα 6, 7 και 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008.

(7)

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1331/2008, η Επιτροπή πρέπει να ζητεί τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (στο εξής «η Αρχή») για τις επικαιροποιήσεις του ενωσιακού καταλόγου προσθέτων τροφίμων, ο οποίος περιλαμβάνεται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008, εκτός εάν οι επικαιροποιήσεις αυτές δεν ενδέχεται να έχουν επίδραση στην ανθρώπινη υγεία. Επειδή ο ενωσιακός κατάλογος τροποποιείται ούτως ώστε να συμπεριληφθούν οι χρήσεις που επιτρέπονται ήδη σύμφωνα με την οδηγία 94/35/ΕΚ, την οδηγία 94/36/ΕΚ και την οδηγία 95/2/ΕΚ, αυτό αποτελεί επικαιροποίηση του εν λόγω καταλόγου η οποία δεν ενδέχεται να έχει επίδραση στην ανθρώπινη υγεία. Επομένως, δεν είναι απαραίτητο να ζητηθεί η γνωμοδότηση της Αρχής.

(8)

Συνεπώς, το παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 θα πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα.

(9)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, και ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο αντιτάχθηκαν σ’ αυτά,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2013.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 354 της 31.12.2008, σ. 16.

(2)  ΕΕ L 354 της 31.12.2008, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 237 της 10.9.1994, σ. 3.

(4)  ΕΕ L 237 της 10.9.1994, σ. 13.

(5)  ΕΕ L 61 της 18.3.1995, σ. 1.

(6)  ΕΕ L 119 της 4.5.2012, σ. 14.

(7)  ΕΕ L 39 της 13.2.2008, σ. 16.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το μέρος Ε του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 τροποποιείται ως εξής:

1.

Στην κατηγορία τροφίμων 01.7.1 «Τυριά που δεν έχουν υποστεί ωρίμανση, εξαιρουμένων των προϊόντων που εμπίπτουν στην κατηγορία 16», η καταχώριση που αφορά την «ομάδα Ι» αντικαθίσταται από τα εξής:

 

«Ομάδα I

Πρόσθετα

 

 

εκτός από mozzarella»

2.

Στην κατηγορία τροφίμων 04.1.2 «Αποφλοιωμένα, κομμένα και λεπτοτεμαχισμένα φρούτα και λαχανικά», οι καταχωρίσεις που αφορούν τα πρόσθετα τροφίμων E 300 «Ασκορβικό οξύ», Ε 301 «Ασκορβικό νάτριο», Ε 302 «Ασκορβικό ασβέστιο», E 330 «Κιτρικό οξύ», E 331 «Κιτρικά άλατα του νατρίου», E 332 «Κιτρικά άλατα του καλίου» και E 333 «Κιτρικά άλατα του ασβεστίου» αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

 

«E 300

Ασκορβικό οξύ

quantum satis

 

μόνο προσυσκευασμένα, διατηρημένα σε απλή ψύξη, μη επεξεργασμένα οπωροκηπευτικά έτοιμα για κατανάλωση και προσυσκευασμένες, μη επεξεργασμένες, αποφλοιωμένες πατάτες

 

E 301

Ασκορβικό νάτριο

quantum satis

 

μόνο προσυσκευασμένα, διατηρημένα σε απλή ψύξη μη επεξεργασμένα οπωροκηπευτικά έτοιμα για κατανάλωση και προσυσκευασμένες, μη επεξεργασμένες, αποφλοιωμένες πατάτες

 

E 302

Ασκορβικό ασβέστιο

quantum satis

 

μόνο προσυσκευασμένα, διατηρημένα σε απλή ψύξη, μη επεξεργασμένα οπωροκηπευτικά έτοιμα για κατανάλωση και προσυσκευασμένες, μη επεξεργασμένες, αποφλοιωμένες πατάτες

 

E 330

Κιτρικό οξύ

quantum satis

 

μόνο προσυσκευασμένα, διατηρημένα σε απλή ψύξη, μη επεξεργασμένα οπωροκηπευτικά έτοιμα για κατανάλωση και προσυσκευασμένες, μη επεξεργασμένες, αποφλοιωμένες πατάτες

 

E 331

Κιτρικά άλατα του νατρίου

quantum satis

 

μόνο προσυσκευασμένα, διατηρημένα σε απλή ψύξη, μη επεξεργασμένα οπωροκηπευτικά έτοιμα για κατανάλωση και προσυσκευασμένες, μη επεξεργασμένες, αποφλοιωμένες πατάτες

 

E 332

Κιτρικά άλατα καλίου

quantum satis

 

μόνο προσυσκευασμένα, διατηρημένα σε απλή ψύξη, μη επεξεργασμένα οπωροκηπευτικά έτοιμα για κατανάλωση και προσυσκευασμένες, μη επεξεργασμένες, αποφλοιωμένες πατάτες

 

E 333

Κιτρικά άλατα του ασβεστίου

quantum satis

 

μόνο προσυσκευασμένα, διατηρημένα σε απλή ψύξη, μη επεξεργασμένα οπωροκηπευτικά έτοιμα για κατανάλωση και προσυσκευασμένες, μη επεξεργασμένες, αποφλοιωμένες πατάτες»

3.

Η κατηγορία τροφίμων 08.2.2 «Θερμικώς επεξεργασμένο κρέας» τροποποιείται ως εξής:

α)

η ακόλουθη καταχώριση σχετικά με το πρόσθετο τροφίμων E 200-219 παρεμβάλλεται μετά την καταχώριση σχετικά με το πρόσθετο τροφίμων E 200-203 «Σορβικό οξύ – σορβικά άλατα»:

 

«E 200-219

Σορβικό οξύ – σορβικά άλατα, βενζοϊκό οξύ – βενζοϊκά άλατα·

p-υδροξυβενζοϊκές ενώσεις

quantum satis

(1) (2)

μόνο επιφανειακή επεξεργασία αποξηραμένων προϊόντων κρέατος»

β)

η ακόλουθη καταχώριση σχετικά με το πρόσθετο τροφίμων Ε 235 παρεμβάλλεται μετά την καταχώριση σχετικά με το πρόσθετο τροφίμων Ε 210-213 «βενζοϊκό οξύ – βενζοϊκά άλατα»:

 

«E 235

Ναταμυκίνη

1

(8)

μόνο επιφανειακή επεξεργασία αποξηραμένων, διατηρημένων με αλάτι λουκάνικων»

γ)

η ακόλουθη υποσημείωση (8) παρεμβάλλεται μετά την υποσημείωση (7):

«(8):

mg/dm2 επιφανείας (απουσία σε βάθος 5 mm).».

4.

Η κατηγορία τροφίμων 09.2 «Επεξεργασμένα ψάρια και προϊόντα αλιείας, συμπεριλαμβανομένων των μαλακίων και των καρκινοειδών» τροποποιείται ως εξής:

α)

η καταχώριση σχετικά με το πρόσθετο τροφίμων E 100 «Κουρκουμίνη» προς χρήση σε ιχθυοπολτό και πολτό καρκινοειδών αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

 

«E 100

Κουρκουμίνη

100

(35)

μόνο ιχθυοπολτός και πολτός καρκινοειδών»

β)

η καταχώριση σχετικά με το πρόσθετο τροφίμων E 100 «Κουρκουμίνη» προς χρήση σε καπνιστά ψάρια αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

 

«E 100

Κουρκουμίνη

100

(37)

μόνο καπνιστά ψάρια»

γ)

οι υποσημειώσεις (35), (36) και (37) αντικαθίστανται από τις ακόλουθες:

«(35):

Ανώτατο επίπεδο μεμονωμένα ή σε συνδυασμό E 100, E 102, E 120, E 122, E 142, E 151, E 160e, E 161b.

(36):

Ανώτατο επίπεδο μεμονωμένα ή σε συνδυασμό E 100, E 102, E 120, E 122, E 129, E 142, E 151, E 160e, E 161b.

(37):

Ανώτατο επίπεδο μεμονωμένα ή σε συνδυασμό E 100, E 102, E 120, E 151, E 160e.».

5.

Η κατηγορία τροφίμων 13.1.4 «Άλλες τροφές για μικρά παιδιά» τροποποιείται ως εξής:

α)

οι καταχωρίσεις σχετικά με τα πρόσθετα τροφίμων E 331 «Κιτρικά άλατα του νατρίου», E 332 «Κιτρικά άλατα του καλίου» και E 338 «Φωσφορικό οξύ» αντικαθίσταται από τις ακόλουθες:

 

«E 331

Κιτρικά άλατα του νατρίου

2 000

(43)

 

 

E 332

Κιτρικά άλατα του καλίου

quantum satis

(43)

 

 

E 338

Φωσφορικό οξύ

 

(1) (4) (44)»

 

β)

προστίθενται οι ακόλουθες υποσημειώσεις (43) και (44):

«(43):

Το E 331 και το E 332 εγκρίνονται μεμονωμένα ή σε συνδυασμό και σύμφωνα με τα όρια που καθορίζονται στις οδηγίες 2006/141/ΕΚ, 2006/125/ΕΚ, 1999/21/ΕΚ.

(44):

Σύμφωνα με τα όρια που καθορίζονται στις οδηγίες 2006/141/ΕΚ, 2006/125/ΕΚ, 1999/21/ΕΚ.».

6.

Στην κατηγορία τροφίμων 13.1.5.2 «Διαιτητικά τρόφιμα για βρέφη και μικρά παιδιά για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, όπως ορίζονται στην οδηγία 1999/21/ΕΚ», το κείμενο της πρώτης σειράς αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«Τα πρόσθετα των κατηγοριών 13.1.2 και 13.1.3 έχουν εφαρμογή, εκτός από τα E 270, E 333, E 341».

7.

Η κατηγορία τροφίμων 14.2.6 «Αλκοολούχα ποτά όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 110/2008» τροποποιείται ως εξής:

α)

οι καταχωρίσεις σχετικά με τα πρόσθετα τροφίμων που ανήκουν στις ομάδες ΙΙ και ΙΙΙ και σχετικά με τα πρόσθετα τροφίμων E 123 «Αμάρανθος» και E 150a-d «Καραμελοχρώματα» αντικαθίστανται ως εξής:

 

«Ομάδα II

Χρωστικές quantum satis

quantum satis

 

εκτός από: αλκοολούχα ποτά (αποστάγματα) όπως ορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 και επωνυμίες πώλησης που αναγράφονται στο παράρτημα II παράγραφοι 1-14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 και αποστάγματα (προηγείται το όνομα του φρούτου) που λαμβάνονται με διαβροχή και απόσταξη, Geist (σε συνδυασμό με το όνομα του φρούτου ή της πρώτης ύλης που χρησιμοποιήθηκε) London Gin, Sambuca, Maraschino, Marrasquino ή Maraskino και Mistrà.

 

Ομάδα III

Χρωστικές με ανώτατο συνδυασμένο όριο

200

 

εκτός από: αλκοολούχα ποτά (αποστάγματα) όπως ορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 και επωνυμίες πώλησης που αναγράφονται στο παράρτημα II παράγραφοι 1-14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 και αποστάγματα (προηγείται το όνομα του φρούτου) που λαμβάνονται με διαβροχή και απόσταξη, Geist (σε συνδυασμό με το όνομα του φρούτου ή της πρώτης ύλης που χρησιμοποιήθηκε), London Gin, Sambuca, Maraschino, Marrasquino ή Maraskino και Mistrà.

 

E 123

Αμάρανθος

30

 

εκτός από: αλκοολούχα ποτά (αποστάγματα) όπως ορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 και επωνυμίες πώλησης που αναγράφονται στο παράρτημα II παράγραφοι 1-14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 και αποστάγματα (προηγείται το όνομα του φρούτου) που λαμβάνονται με διαβροχή και απόσταξη, Geist (σε συνδυασμό με το όνομα του φρούτου ή της πρώτης ύλης που χρησιμοποιήθηκε), London Gin, Sambuca, Maraschino, Marrasquino ή Maraskino και Mistrà.

 

E 150a-d

Καραμελοχρώματα

quantum satis

 

εκτός από: αποστάγματα φρούτων, αποστάγματα (προηγείται το όνομα του φρούτου) που λαμβάνεται με διαβροχή και απόσταξη, Geist (σε συνδυασμό με το όνομα του φρούτου ή της πρώτης ύλης που χρησιμοποιήθηκε), London Gin, Sambuca, Maraschino, Marrasquino ή Maraskino και Mistrà. Το whisky ή whiskey μπορεί να περιέχει μόνο E 150a.»

β)

οι ακόλουθες καταχωρίσεις σχετικά με τα πρόσθετα τροφίμων E 104 και E 110 παρεμβάλλονται μετά την καταχώριση σχετικά με την ομάδα III:

 

«E 104

Κίτρινο κινολίνης

180

(61)

εκτός από: αλκοολούχα ποτά (αποστάγματα) όπως ορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 και επωνυμίες πώλησης που αναγράφονται στο παράρτημα II παράγραφοι 1-14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 και αποστάγματα (προηγείται το όνομα του φρούτου) που λαμβάνονται με διαβροχή και απόσταξη, Geist (σε συνδυασμό με το όνομα του φρούτου ή της πρώτης ύλης που χρησιμοποιήθηκε), London Gin, Sambuca, Maraschino, Marrasquino ή Maraskino και Mistrà.

 

E 110

Κίτρινο Sunset FCF/Κιτρινοπορτοκαλί S

100

(61)

εκτός από: αλκοολούχα ποτά (αποστάγματα) όπως ορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 και επωνυμίες πώλησης που αναγράφονται στο παράρτημα II παράγραφοι 1-14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 και αποστάγματα (προηγείται το όνομα του φρούτου) που λαμβάνονται με διαβροχή και απόσταξη, Geist (σε συνδυασμό με το όνομα του φρούτου ή της πρώτης ύλης που χρησιμοποιήθηκε), London Gin, Sambuca, Maraschino, Marrasquino ή Maraskino και Mistrà.»

γ)

η ακόλουθη καταχώριση σχετικά με το πρόσθετο τροφίμων E 124 προστίθεται μετά την καταχώριση για το πρόσθετο Ε 123 «Αμάρανθος»:

 

«E 124

Πονσώ 4R, ερυθρό της κοχενίλης A

170

(61)

εκτός από: αλκοολούχα ποτά (αποστάγματα) όπως ορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 και επωνυμίες πώλησης που αναγράφονται στο παράρτημα II παράγραφοι 1-14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 και αποστάγματα (προηγείται το όνομα του φρούτου) που λαμβάνονται με διαβροχή και απόσταξη, Geist (σε συνδυασμό με το όνομα του φρούτου ή της πρώτης ύλης που χρησιμοποιήθηκε), London Gin, Sambuca, Maraschino, Marrasquino ή Maraskino και Mistrà.»

δ)

προστίθεται η ακόλουθη υποσημείωση (61):

«(61):

Η συνολική ποσότητα των E 104, E 110, E 124 και των χρωστικών στην ομάδα III δεν πρέπει να υπερβαίνει το ανώτατο επίπεδο που προβλέπεται για την ομάδα III.».

8.

Στην κατηγορία τροφίμων 14.2.7.1 «Αρωματισμένοι οίνοι», η ακόλουθη καταχώριση σχετικά με το πρόσθετο τροφίμων E 150a-d Καραμελοχρώματα διαγράφεται:

 

«E 150a-d

Καραμελοχρώματα

quantum satis

 

μόνο americano, bitter vino»

9.

Στην κατηγορία τροφίμων 17.1 «Συμπληρώματα διατροφής που παρέχονται σε στερεά μορφή, και συμπεριλαμβάνονται οι κάψουλες, τα δισκία και παρόμοιες μορφές, εξαιρουμένων των μασώμενων μορφών», η καταχώριση που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων Ε 551 – 559 «Διοξείδιο του πυριτίου – πυριτικά άλατα» αντικαθίσταται ως εξής:

 

«E 551 - 559

Διοξείδιο του πυριτίου – πυριτικά άλατα

quantum satis

 

 

Περίοδος εφαρμογής:

έως τις 31 Ιανουαρίου 2014

 

E 551 - 553

Διοξείδιο του πυριτίου – πυριτικά άλατα

quantum satis

 

 

Περίοδος εφαρμογής:

από την 1η Φεβρουαρίου 2014»

10.

Στην κατηγορία τροφίμων 17.2 «Συμπληρώματα διατροφής που παρέχονται σε υγρή μορφή», η καταχώριση που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων Ε 551 – 559 «Διοξείδιο του πυριτίου - πυριτικά άλατα» αντικαθίσταται ως εξής:

 

«E 551 - 559

Διοξείδιο του πυριτίου – πυριτικά άλατα

quantum satis

 

 

Περίοδος εφαρμογής:

έως τις 31 Ιανουαρίου 2014

 

E 551 - 553

Διοξείδιο του πυριτίου – πυριτικά άλατα

quantum satis

 

 

Περίοδος εφαρμογής:

από την 1η Φεβρουαρίου 2014»

11.

Στην κατηγορία τροφίμων 17.3 «Συμπληρώματα διατροφής που παρέχονται σε μορφή σιροπιού ή σε μασώμενη μορφή», η καταχώριση που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων Ε 551 – 559 «Διοξείδιο του πυριτίου - πυριτικά άλατα» αντικαθίσταται ως εξής:

 

«E 551 - 559

Διοξείδιο του πυριτίου – πυριτικά άλατα

quantum satis

 

 

Περίοδος εφαρμογής:

έως τις 31 Ιανουαρίου 2014

 

E 551 - 553

Διοξείδιο του πυριτίου – πυριτικά άλατα

quantum satis

 

 

Περίοδος εφαρμογής:

από την 1η Φεβρουαρίου 2014»


14.5.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 129/34


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 439/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 13ης Μαΐου 2013

για την 192η τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 του Συμβουλίου για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με το δίκτυο της Αλ Κάιντα

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 881/2002 του Συμβουλίου, της 27ης Μαΐου 2002, για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με το δίκτυο της Αλ Κάιντα (1), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο α), και το άρθρο 7α παράγραφος 5,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 απαριθμεί τα πρόσωπα, τις ομάδες και τις οντότητες που αφορά η δέσμευση κεφαλαίων και οικονομικών πόρων βάσει του εν λόγω κανονισμού.

(2)

Στις 2 Μαΐου 2013, η Επιτροπή Κυρώσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών αποφάσισε να αφαιρέσει ένα φυσικό πρόσωπο από τον κατάλογο προσώπων, ομάδων και οντοτήτων που αφορά η δέσμευση κεφαλαίων και οικονομικών πόρων, αφού εξέτασε την αίτηση διαγραφής από τον κατάλογο που υπέβαλε το εν λόγω πρόσωπο, καθώς και τη λεπτομερή έκθεση του Διαμεσολαβητή η οποία καταρτίστηκε σύμφωνα με την απόφαση 1904(2009) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

(3)

Κατά συνέπεια, το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 πρέπει να επικαιροποιηθεί ανάλογα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2013.

Για την Επιτροπή, εξ ονόματος του Προέδρου,

Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Μέσων Εξωτερικής Πολιτικής


(1)  ΕΕ L 139 της 29.5.2002, σ. 9.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 τροποποιείται ως εξής:

Διαγράφεται η ακόλουθη καταχώριση υπό τον τίτλο «Φυσικά πρόσωπα»:

«Mohamed Ben Mohamed Ben Khalifa Abdelhedi (άλλως Mohamed Ben Mohamed Abdelhedi). Διεύθυνση: α) Via Galileo Ferraries 64, Varese, Ιταλία· β) 261 Kramdah Road (km 2), Sfax, Τυνησία. Ημερομηνία γέννησης: 10.8.1965. Τόπος γέννησης: Sfax, Τυνησία. Ιθαγένεια: Τυνήσιος. Αριθ. διαβατηρίου: L965734 (τυνησιακό διαβατήριο εκδοθέν στις 6.2.1999 που έληξε στις 5.2.2004). Άλλες πληροφορίες: α) Αριθμός ιταλικού φορολογικού μητρώου: BDL MMD 65M10 Z352S, β) Όνομα μητρός: Shadhliah Ben Amir· γ) τον Αύγουστο του 2009 κατοικούσε στην Ιταλία. Ημερομηνία κατονομασίας που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 4 στοιχείο β): 23.6.2004.»


14.5.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 129/36


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 440/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 13ης Μαΐου 2013

για καθορισμό των κατ’ αποκοπή τιμών εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1),

Έχοντας υπόψη τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 543/2011 της Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 2011, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών (2), και ιδίως το άρθρο 136 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 543/2011 προβλέπει, κατ’ εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ’ αποκοπή τιμών εισαγωγής από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημα XVI μέρος A του εν λόγω κανονισμού.

(2)

Η κατ’ αποκοπή τιμή εισαγωγής υπολογίζεται κάθε εργάσιμη ημέρα, σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφος 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011, λαμβανομένων υπόψη των ημερήσιων μεταβλητών στοιχείων. Συνεπώς, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κατ’ αποκοπή τιμές εισαγωγής που αναφέρονται στο άρθρο 136 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2013.

Για την Επιτροπή, εξ ονόματος του Προέδρου,

Jerzy PLEWA

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 157 της 15.6.2011, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Οι κατ’ αποκοπή τιμές εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

(ευρώ/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτων χωρών (1)

Κατ’ αποκοπή τιμή εισαγωγής

0702 00 00

AL

25,2

MA

60,8

TN

116,7

TR

91,1

ZZ

73,5

0707 00 05

AL

32,3

MK

34,4

TR

132,0

ZZ

66,2

0709 93 10

AL

78,9

TR

133,0

ZZ

106,0

0805 10 20

EG

50,2

IL

63,8

MA

55,1

ZZ

56,4

0805 50 10

TR

98,0

ZA

97,2

ZZ

97,6

0808 10 80

AR

113,6

BR

104,5

CL

122,0

CN

91,8

MK

32,3

NZ

155,0

US

209,3

ZA

112,7

ZZ

117,7


(1)  Ονοματολογία των χωρών που ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1833/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 354 της 14.12.2006, σ. 19). Ο κωδικός «ZZ» αντιπροσωπεύει «άλλες χώρες καταγωγής».


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

14.5.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 129/38


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 8ης Μαΐου 2013

για την τροποποίηση της απόφασης 2007/777/ΕΚ όσον αφορά την καταχώριση του Μεξικού στον κατάλογο των τρίτων χωρών ή περιοχών τους από τις οποίες επιτρέπεται η εισαγωγή στην Ένωση προϊόντων με βάση το κρέας και επεξεργασμένων στομαχιών, ουροδόχων κύστεων και εντέρων

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2013) 2589]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2013/217/ΕΕ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2002/99/ΕΚ του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για τους κανόνες υγειονομικού ελέγχου που διέπουν την παραγωγή, μεταποίηση, διανομή και εισαγωγή προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση (1), και ιδίως την εισαγωγική φράση του άρθρου 8, το άρθρο 8 σημείο 1 πρώτο εδάφιο και το άρθρο 8 σημείο 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η απόφαση 2007/777/ΕΚ της Επιτροπής, της 29ης Νοεμβρίου 2007, για τον καθορισμό όρων υγείας των ζώων, όρων δημόσιας υγείας και υποδειγμάτων πιστοποιητικών όσον αφορά ορισμένα προϊόντα με βάση το κρέας και επεξεργασμένα στομάχια, ουροδόχους κύστεις και έντερα για κατανάλωση από τον άνθρωπο, που εισάγονται από τρίτες χώρες, και για την κατάργηση της απόφασης 2005/432/ΕΚ (2) θεσπίζει κανόνες όσον αφορά τις εισαγωγές, καθώς και τη διαμετακόμιση και την αποθήκευση στην Ένωση φορτίων προϊόντων με βάση το κρέας και φορτίων επεξεργασμένων στομαχιών, ουροδόχων κύστεων και εντέρων, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης (3).

(2)

Το μέρος 2 του παραρτήματος II της εν λόγω απόφασης καθορίζει τον κατάλογο των τρίτων χωρών ή περιοχών τους από τις οποίες επιτρέπεται η εισαγωγή στην Ένωση προϊόντων με βάση το κρέας και επεξεργασμένων στομαχιών, ουροδόχων κύστεων και εντέρων, υπό την προϋπόθεση ότι τα βασικά αυτά προϊόντα συμμορφώνονται με την επεξεργασία που αναφέρεται στον εν λόγω κατάλογο.

(3)

Στο μέρος 4 του παραρτήματος II της απόφασης 2007/777/ΕΚ παρατίθενται οι επεξεργασίες που αναφέρονται στο μέρος 2 του εν λόγω παραρτήματος, συνοδευόμενες καθεμία από έναν κωδικό. Στο εν λόγω μέρος ορίζεται ότι η μη ειδική επεξεργασία A και οι ειδικές επεξεργασίες B έως F καταχωρίζονται με φθίνουσα σειρά αυστηρότητας.

(4)

Το Μεξικό παρατίθεται στο μέρος 2 του παραρτήματος II της απόφασης 2007/777/ΕΚ ως χώρα από την οποία επιτρέπεται η εισαγωγή στην Ένωση προϊόντων με βάση το κρέας και επεξεργασμένων στομαχιών, ουροδόχων κύστεων και εντέρων που προέρχονται από πουλερικά, εκτρεφόμενα πτερωτά θηράματα και άγρια πτερωτά θηράματα τα οποία έχουν υποστεί την ειδική επεξεργασία D, για κατανάλωση από τον άνθρωπο.

(5)

Το 2012 επιβεβαιώθηκε η ύπαρξη πολλών εστιών γρίπης των πτηνών υψηλής παθογονικότητας (HPAI) του υποτύπου H7N3 στην πολιτεία Jalisco στο Μεξικό, περιοχή με μεγάλη πυκνότητα πτηνοτροφείων. Το Μεξικό εφάρμοσε πολιτική εξολόθρευσης και διεξήγαγε επείγοντα εμβολιασμό κατά της γρίπης των πτηνών για να θέσει υπό έλεγχο τις εστίες.

(6)

Η τελευταία εστία της επιδημίας HPAI επιβεβαιώθηκε στο τέλος του Σεπτεμβρίου 2012, ενώ τον Δεκέμβριο του 2012 το Μεξικό δήλωσε ότι οι εστίες εκριζώθηκαν.

(7)

Στις 8 Ιανουαρίου 2013 το Μεξικό κοινοποίησε στην Επιτροπή δύο εστίες HPAI του υποτύπου H7N3 σε πουλερικά στο έδαφός του, στην πολιτεία Aguascalientes. Η νόσος εξαπλώθηκε επίσης στις πολιτείες Jalisco και Guanajuato.

(8)

Λόγω της επιβεβαίωσης των εστιών HPAI, το έδαφος του Μεξικού δεν μπορεί πλέον να θεωρείται ελεύθερο νόσου.

(9)

Η επανεμφάνιση εστιών HPAI προκαλεί ανησυχίες όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των μέτρων, καθώς και του εμβολιασμού που εφαρμόστηκε στο Μεξικό για τον έλεγχο της HPAI.

(10)

Οι εισαγωγές προϊόντων με βάση το κρέας και επεξεργασμένων στομαχιών, ουροδόχων κύστεων και εντέρων, για ανθρώπινη κατανάλωση, τα οποία προέρχονται από πουλερικά, εκτρεφόμενα πτερωτά θηράματα και άγρια πτερωτά θηράματα τα οποία έχουν υποστεί επεξεργασία, όπως ορίζεται στο παράρτημα II της απόφασης 2007/777/ΕΚ, από τρίτες χώρες ή περιοχές τους που δεν είναι ελεύθερες νόσου, όσον αφορά τη HPAI, θεωρείται ότι ενέχουν αμελητέο κίνδυνο για την εισαγωγή του ιού στην Ένωση.

(11)

Ωστόσο, δεδομένης της ταχείας διασποράς της HPAI και του επικίνδυνου ενδεχομένου να μην ανιχνευθούν εγκαίρως εστίες της HPAI από τη μεξικανική αρμόδια αρχή, οι εισαγωγές στην Ένωση και η διαμετακόμιση μέσω της Ένωσης προϊόντων με βάση το κρέας και επεξεργασμένων στομαχιών, ουροδόχων κύστεων και εντέρων για ανθρώπινη κατανάλωση τα οποία κατάγονται από την εν λόγω τρίτη χώρα θα πρέπει να επιτρέπονται μόνον όταν τα εν λόγω βασικά προϊόντα έχουν υποστεί την ειδική επεξεργασία Β που ορίζεται στο μέρος 4 του παραρτήματος II της απόφασης 2007/777/ΕΚ, αφού η επεξεργασία αυτή είναι αυστηρότερη από εκείνη που εφαρμόζεται σήμερα στα εν λόγω βασικά προϊόντα, σύμφωνα με το μέρος 2 του ίδιου παραρτήματος.

(12)

Η απόφαση 2007/777/ΕΚ θα πρέπει, συνεπώς, να τροποποιηθεί ανάλογα.

(13)

Με σκοπό να αποφευχθεί διατάραξη του εμπορίου, θα πρέπει να προβλεφθεί μεταβατική περίοδος στη διάρκεια της οποίας τα φορτία προϊόντων με βάση το κρέας και επεξεργασμένων στομαχιών, ουροδόχων κύστεων και εντέρων, για ανθρώπινη κατανάλωση, τα οποία προέρχονται από πουλερικά, εκτρεφόμενα πτερωτά θηράματα και άγρια πτερωτά θηράματα τα οποία κατάγονται από το Μεξικό και πληρούν τις προϋποθέσεις της απόφασης 2007/777/ΕΚ πριν από την ημερομηνία κατά την οποία παράγει αποτελέσματα η παρούσα απόφαση μπορούν να συνεχίσουν να εισάγονται στην Ένωση ή να διαμετακομίζονται μέσω της Ένωσης.

(14)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα II της απόφασης 2007/777/ΕΚ τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Για μεταβατική περίοδο ως τις 15 Αυγούστου 2013, τα φορτία καταγωγής Μεξικού, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που μεταφέρονται μέσω ανοιχτής θάλασσας, τα οποία περιέχουν προϊόντα με βάση το κρέας και επεξεργασμένα στομάχια, ουροδόχους κύστεις και έντερα που προέρχονται από πουλερικά, εκτρεφόμενα πτερωτά θηράματα και άγρια πτερωτά θηράματα, για κατανάλωση από τον άνθρωπο, τα οποία έχουν υποστεί την ειδική επεξεργασία D που ορίζεται στο μέρος 4 του παραρτήματος II της απόφασης 2007/777/ΕΚ επιτρέπεται να εισάγονται στην Ένωση ή να διαμετακομίζονται μέσω της Ένωσης, υπό τον όρο ότι συνοδεύονται από το σχετικό πιστοποιητικό, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο πριν από τις 17 Μαΐου 2013.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 8 Μαΐου 2013.

Για την Επιτροπή

Tonio BORG

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 18 της 23.1.2003, σ. 11.

(2)  ΕΕ L 312 της 30.11.2007, σ. 49.

(3)  ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 55.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στο μέρος 2 του παραρτήματος II της απόφασης 2007/777/ΕΚ, η καταχώριση για το Μεξικό αντικαθίσταται από τα εξής:

«MX

Mexico

A

D

D

A

B

B

A

D

D

XXX

A

B

XXX»


14.5.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 129/s3


ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΏΣΤΕΣ

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 216/2013 του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2013, για την ηλεκτρονική δημοσίευση της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 216/2013 του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2013, για την ηλεκτρονική δημοσίευση της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 69 της 13.3.2013, σ. 1), από την 1η Ιουλίου 2013 μόνο η Επίσημη Εφημερίδα που δημοσιεύεται σε ηλεκτρονική μορφή είναι αυθεντική και παράγει νομικά αποτελέσματα.

Όταν δεν είναι δυνατή η δημοσίευση της ηλεκτρονικής έκδοσης της Επίσημης Εφημερίδας λόγω απρόβλεπτων και έκτακτων περιστάσεων, η έντυπη έκδοση είναι αυθεντική και παράγει νομικά αποτελέσματα σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 216/2013.